# Objekty % z východu: % zo severu:(# požiadavky neznáme)(1 požiadavka) (Kód={0})5(Pomoc: Skratky môžeš modifikovať v nastaveniach)*(Text už bol skopírovaný do schránky.) (URL bolo: 1(Použite medzinárodný kód, ako +12-345-67890)(v rade {0}, stĺpec {1})(deaktivované)(žiadny objekt) (žiadny)*({0}/{1}) Sťahujem zmenový subor {2} .../({0}/{1}) Sťahovanie zmenového súboru {2}...7({0}/{1}) Sťahovanie obsahu pre zmenový súbor {2}...,({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z bodov {2}/({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z relácie {2},({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z cesty {2}(({0}/{1}): Sťahujem reláciu ''{2}''...O* Jeden bod používaný viac než jednou cestou a jednu z týchto ciest, alebo7* Jeden bod používaný viac než jednou cestou, alebo* Jeden označený bod, aleboT* Jednu cestu a jeden alebo viac jej bodov používaných vo viac než jednej ceste.Y* Jednu cestu s jedným, alebo viac bodov používanými vo viac než jednej ceste, alebo... iný druh prepravy... odkazy na relácie/CESTA/K/JOSM/ZLOŽKE/ (10pin (Kolok na hru s desiatimi kolkami)K

Zatvorte dialóg filtra, aby sa zobrazili všetky objekty.

+ --name:Bak - neobsahuje ''Bak'' v mene.PBaker Street - ''Baker'' a ''Street'' v akomkoľvek kľúči, alebo mene.L"Baker Street" - ''Baker Street'' v akomkoľvek kľúči, alebo mene.fsúbor zmien:... - objekt s daným ID súboru zmien (0 objektov bez priradeného súboru zmien)Idieťa výraz - všetky deti objektov vyhovujúcich výrazuAfoot: - klúč ''foot'' nastavený na akúkoľvek hodnotu.;id:... - objekt s určeným ID (0 pre nové objekty)0incomplete - všetky nekompletné objekty*modified - všetky zmenené objekty,name:Bak - ''Bak'' kdekoľvek v mene.Sbody:... - objekt s danými číslami bodov (body:počet alebo body:min-max)Mrodič výraz - všetci rodičia objektov vyhovujúcich výrazu8úloha: ... - Objekt s danou úlohou vo vzťahu*selected - všetky vybraté objektymznačky:... - objekt s uvedeným číslom kvôli značkám (značky:spočítať alebo značky:min-max)časová značka:... - objekty s touto časovou značkou (2009-11-12T14:51:09Z, 2009-11-12 alebo T14:51 ...)Ptype: - typy objektov (bod, cesta, vzťah(relácia))xtype=* - kľúč ''type'' s nejakou hodnotou. Skúste tiež *=hodnota, type=, *=*, *=Btype=cesta - kľúč ''type'' s presnou hodnotou ''cesta''..untagged - všetky neoznačené objekty8user:... - všetky objekty nahraté užívateľomQužívateľ:anonymný - všetky objekty zmenené anonymnými užívateľmiMverzia:... - objekt s danou verziou (0 objektov bez priradenej verzie){0} vypnuté objekty'
Chybná správa(nepreložený): {0} .

Klávesové skratkySkupiny modifikátorovAktívny filter

JOSM vyžaduje Javu verzie 6.

Nájdená Java verzia: {0}.
Môžete Viac informácií:_

Keď je vybratá jedna alebo viac trás, tvar sa upraví tak, že všetky uhly majú 90 alebo 180 stupňov.

K výberu môžte pridať dva uzly. Potom sa smer upraví podľa týchto dvoch nastavených uzlov. (Potom, možte vrátiť posun niektorých uzlov:
Tie vyberte a stlačte skratku pre Pravé uhly / Späť. Prednastavené je Shift+Q.)e''{0}'' nie je platná OSM API URL.
Prosím, skontrolujte pravopis a znovu potvrďte.7

Upozornenie: Heslo je uložené vo formáte obyčajného textu v JOSM súbore nastavení. Okrem toho sa prevádza nešifrované v každej žiadosti zaslanej na server OSM. Nepoužívajte cenné hesla.

Zadajte prosím OAuth autorizačný prístup, ktorý je oprávnený k prístupu k serveru OSM ''{0}''. `

Vymazať súbor {0} z disku?

Súbor s obrázkom bude natrvalo stratený!

Nastala chyba pri získavaní informácií pomoci

Obsah pre tému pomoci {0} nemohol byť nahratý. Chybová správa je (nepreložená):
{1}

^Aktuálne sťahovaná oblasť (minlon, minlat, maxlon, maxlat): Neúspešné vymazanie relácie {0}. Stále odkazuje na reláciu {1}.
Prosím nahrajte reláciu {1}, odstráňte odkaz z relácie {0}, a nahrajte znovu.Vzťah relácie bol skopírovaný do všetkých nových ciest.
Mali by ste toto overiť a opraviť ak je to nutné.Funkcia umiestnená v relačnom člene bola skopírovaná do všetkých nových ciest.
Mali by ste toto potvrdiť a opraviť to ak je to potrebné.Okrem iného môžete vložiť adresu dlaždíc pre jednotlivé dlaždice vo formátezoomlevel/x/y, i.e. 15/256/223. Adresa dlaždíc vo formáte zoom,x,y alebo zoom;x;y sú tiež platné.[Nejaká chyba nastala počas obnovy záložného súboru.
Chyba je:
{0}INejaká chyba nastala počas ukladania.
Chyba je:
{0}Overenie na OSM serveri s OAuth prístupom ''{0}'' zlyhal.
Prosím otvorte dialóg nastavení a získajte ďalší OAuth prístup. Overenie na OSM serveri s používateľským menom ''{0}'' zlyhalo.
Skontrolujte prosím užívateľské meno a heslo v nastaveniach programu JOSM . Overenie na serveri OSM s OAuth prístupom ''{0}'' zlyhalo.
Pre overenie nie je povolený prístup k chránenému zdroju
''{1}''.< br> Prosím otvorte dialóg nastavení a získajte ďalší OAuth prístup. NNemožno otvoriť priečinok ''{0}''.
Prosím, vyberte súbor.Nemôžem nahrať {0} objektov v jednej požiadavke pretože
max. veľkosť zmenového súboru {1} na server ''{2}'' je prekročená.RKlik {0}pre koniec spojovania mojich a ich položiekUKlik {0}pre začiatok spojovania mojich a ich položiekaNepodarilo za uzavrieť changeset {0}
pretože už je uzavretý.sZatváranie zmenového súboru {0} neúspešné
pretože už bol zavretý na {1}.[Spojenie s OSM serverom ''{0}'' vypršalo. Prosím, skúste to znova neskôr.Spojenie s OSM serverom ''{0}'' zlyhalo. Server odpovedal
nasledujúcim kódom chyby a nasledujúcim chybovým hlásením:
Kód chyby: {1}
Chybové hlásenie (nepreložené) : {2} INemôžem čítať záložky z
''{0}''
Chyba bola: {1}I Nemôžem čítať súbor ''{0}''.< br> Chyba je:
{1}; Nemôžem čítať.
Chyba je:
{0} Stiahnuť zmenové súbory v súčasnom zobrazení mapy.
Vypnutý. Teraz tam nie je aktívne žiadne zobrazenie mapy.DStiahnuť zmenové súbory v súčasnom zobrazení mapy6Stiahnuť moje otvorené zmenové súboryStiahnuť moje otvorené zmenové súbory
Vypnutý. Prosím vložte najskôr vaše OSM užívateľské meno do nastavení.1Stiahnuť posledné zmenové súboryJVložte kľúč značky, i.e. fixmeUVložte hodnotu značky, i.e. kontrola členovm Zadajte autorizačný prístup ručne, ak bol vygenerovaný a získaný externe
na JOSM.  Nepodaril sa prístup k serveru OSM ''{0}''
s autorizovaným prístupom ''{0}''.< br> Server považuje autorizovaný prístup za neoprávnený. Nebudete
mať prístup ku všetkým chráneným zdrojom na tomto serveri pomocou tohto prístupu. ! Nepodarilo sa overiť na serveri OSM ''{0}''.< br> Používate OAuth na overenie, ale v súčasnej dobe neexistuje žiadny
nakonfigurovaný OAuth autorizovaný prístup.
Prosím, otvorte dialógové okno nastavení a vytvorte, alebo zadajte autorizovaný prístup. Nepodarilo sa doplniť URL ''{0}'' pre overenie OSM API servera.
Skontrolujte prosím váš text ''{1}'' a overte znova. Neúspešné pripojenie k URL ''{0}''.
Prosím, skontrolujte pravopis z ''{1}'' a vaše internetové pripojenie a potvrďte znovu.dNeúspešné vytvorenie URL pretože šifrovanie ''{0}''
chýbalo na tomto systéme.Nepodarilo sa stiahnuť dáta. Ich formát je buď nepodporovaný, chybný, a / alebo nekonzistentný.

Detaily (nepreložené): {0} Neúspešná inicializácia komunikácie s OSM serverom {0}.
Skontrojujte URL servera vo vašich nastaveniach a vo vašom internetovom pripojení.|Neúspešná inicializácia preferencií.
Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}yNeúspešná inicializácia preferencií.
Chyba pri resetovaní súboru preferencií do východzieho: {0}hNeúspešná inicializácia preferencií.
Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.rNeúspešné načítanie obsahu zdrojov štýlov z
''{0}''.

Detaily (nepreložené):
{1}Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server
''{0}''.
Meno hostiteľa ''{1}'' nemôže byť vyriešený.
Prosím skontrolujte API URL vo vašich nastaveniach a vaše internetové pripojenie.Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server
''{0}''.
Prosím, skontrolujte vaše internetové pripojenie.Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server
''{0}''
pre bezpečnostné dôvody. Toto je veľmi pravdepodobné pretožestále bežíte
v nejakom applete a pretože nemôžete načítať váš applet z ''{1}''.Neúspešné otvorenie stránky pomoci na url {0}.
Je veľmi pravdepodobne spôsobené sieťovým problémom, skontrolujte prosím
vaše internetové pripojenieNeúspešné získanie zoznamu zmenových súborov z OSM API servera v
''{1}''. Server odpovedal kódom {0} namiesto 200.
Prosím, skontrolujte pravopis z ''{1}'' a potvrďte znovu.- Nepodarilo sa získať informácie o aktuálnom užívateľovi z OSM servera ''{0}''.< br> To asi nie je problém spôsobený testovaním autorizačného prístupu, ale
skôr problém s konfiguráciou servera . Starostlivo prejdite server
URL a vaše pripojenie k internetu. Nepodarilo sa podpísať žiadosť pre OSMserver ''{0}'' s prístupom ''{1}''.< br> Prístup je pravdepodobne neplatný. Nepodarilo sa nahrať dáta na alebo stiahnuť z
"{0}"
pre problém pri prenose dát.
Detaily (nepreložené): {1}kNeúspešné nahratie súboru zmien {0}
pretože už bol zavretý pri {1}. JOSM úspešne získal autorizačný prístup. Teraz môžete prijať tento prístup. JOSM ho bude používať v budúcnosti pre autentifikáciu a autorizáciu na server OSM.
Autorizačný prístup je: JOSM sa chystá obnoviť OAuth nastavenia na predvolené hodnoty.
Aktuálne vlastné nastavenia sa neukladajú. JOSM je aktuálne spustený pod anonymným užívateľom. Preto nemôžem stiahnuť
vaše zmenové súbory z OSM servera iba ak zadáte užívateľské meno pre OSM
v JOSM nastaveniach. JOSM úspešne získal žiadosť prístupu. JOSM teraz spúšťa registračnú stránku v externom prehliadači. Prosím, prihláste sa svojím OSM užívateľským meno a heslom a postupujte podľa pokynov ako povoliť žiadosť prístupu. Potom sa prepnite späť do dialógu a kliknite na {0}
Ak spustenie externého prehliadača sa nedarí, môžete skopírovať nasledujúcu povoľovaciu URL a vložte ju do adresného riadku prehliadača. < / html>Vrstva ''{0}'' už má konflikt na objekte
''{1}''.< br> Prosím vyriešte najskôr tento konflikt, potom to skúste znova. mVrstva ''{0}'' už má konflikt na objekte
''{1}''.
Tento konflikt nemôže byť pridaný.Počet {0} pluginov bolo požadovaných.
Tento plugin nie je naďalej vyvíjaný a veľmi pravdepodobne bude spôsobovať chyby.
Mal by byť vyradený.
Zmazať z nastavení?^Označené lokálne zmazané objekty budú vymazané na serveri.hOznečené zmenené objekty z aktuálneho výberu bude nahratý na server.Žiadne objekty nie sú v obsahu zmenového súboru {0} ,ktorý je dostupný v aktuálnej
upravovanej vrstve ''{1}''.i Kliknite prosím na {0} načítať OAuth žiadosť prístupu z ''{1}''.dProsím potvrdiť odstránenie 1 objekt z 1 relácie.gProsím potvrdiť odstránenie 1 objekt z {0} relácií.kProsím potvrdiť odstránenie {0} objektov z {1} relácií.oProsím vložte platnú hodnotu limity dátumu/času
požiadavka na konkrétny časový rozsah.Prosím vložte platnú hodnotu limity zemepisnej dĺžky/šírky
požiadavky pre zmenový súbor na špecifický ohraničujúci rámec.Prosím uistite sa, že všetky vybraté trasy smerujú podobným smerom
alebo ich zarovnajte do pravých uhlov jeden po druhom.`Prosím vyberte rozsah OSM dlaždíc v danej úrovni zväčšenia.Prosím vyberte jednu z nasledujúcich štandardných otázok.Vybrať Stiahnuť iba moje zmenové súbory ak chcete stiahnuť iba zmenové súbory vytvorené vami.
Všimnite si, že JOSM stiahne max. 100 zmenových súborov.DProsím vyberte zmenový súbor, ktorý chcete zavrieťUPrisím vyberte ktoré hodnoty ponechať pre nasledujúce značky(tags). Plugin {0} vyžaduje verziu JOSM {1}. Súčasná verzia JOSM je {2}.
Musíte aktualizovať JOSM, aby využil tento plugin. Súbor preferencií mal chyby.
Vytváranie zo zálohy staršieho súboru
{0}
a vytváranie nového východzieho súboru.N Získavanie OAuth autorizovaného prístupu z ''{0}'' zlyhalo. H Získavanie OAuth žiadosti prístupu z ''{0}'' zlyhalo.  Spustiť plne automatický postup na získanie autorizačného prístupu z webových stránok OSM.
JOSM pristupuje na OSM webové stránky s menom užívateľa JOSM, plne
automaticky oprávňuje užívateľa a získa autorizovaný prístup. h Beh polo-automatického postupu získať autorizovaný prístup z webových stránok OSM.
JOSM podá štandardné OAuth žiadosti o získanie povolenia prístupu cez
autorizovaný prístup. Užívateľ zašle na webové stránky OSM v externom prehliadači
overí sám a prijme žiadosť pre prístup predloženú programom JOSM. Zvoliť pre stiahnutie dát na novú dátovú vrstvu.
Zrušiť voľbu pre stiahnutie na aktuálne aktívnu dátovú vrstvu.oVýber umožní zanesenie značky, ktorá bude používaná
do všetkých zmenených relácií.Vybrať podľa obmedzenej požiadavky iba vaše zmenové súbory.
Odobrať všetky vložené zmenové súbory v požiadavke.Vybrať na uloženie autorizačný prístup v JOSM nastaveniach.
Pozastaviť používanie autorizačného prístupu iba v tomto spustení programu JOSM.Vybrať na zobrazenie iba zmenové súbory pre aktuálne vybraté objekty.
Odobrať zo zobrazenia všetky zmenové súbory pre objekty v súčasnej dátovej vrstve.= Krok 1 / 3: Nahrať OAuth žiadosť prístupu F Krok 2 / 3: povoliť a získať autorizačný prístup F Krok 3 / 3: Úspešne získaný autorizačný prístup Úspešne použitý autorizačný prístup ''{0}'' pre
prístup OSM server na ''{1}'' .< br> Pristupujete na OSM server ako užívateľ ''{2}'' s id ''{3}''.Zdroj predvolieb označovania {0} môže byť nahratý, ale obsahuje chyby. Naozaj ho chcete používať?

Chyba je: [{1}:{2}] {3}
Zdroj predvolieb označovania {0} môže byť nahratý, ale obsahuje chyby. Naozaj chcete používať?

Chyba je: {1}
Urobte fotku Vášho GPS zariadenia keď ukazuje čas.
Zobrazte fotku.
Potom len zapíšte čas ktorý vidíte na fotke a vyberte časovú zónu.
uAktuálna hodnota nie je platné meno užívateľa.
Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa. Autorizovaný prístup ''{1}'' je známy, pre server OSM ''{0}''.< br> Aj keď sa test pre načítanie užívateľských údajov pre tento prístup nepodaril.
V závislosti na tom, sú poskytnuté iba niektoré práva na tento prístup, môžete napriek tomu použiť
vkladať dáta, nahrávať GPS stopy, a / alebo získať prístup k ďalším chráneným zdrojom. OSM API server v ''{0}'' neposlal platnú odpoveď.
Môže byť že ''{0}'' nie je OSM API server.
Prosím, skontrolujte pravopis z ''{0}'' a potvrďte znovu.OSM server
''{0}''
hlási vnútornú chybu serveru.
Toto je veľmi pravdepodobne dočasný problém. Prosím skúste znovu neskôr.7Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu
z OSM servera prebehol neúspešne pretože JOSM nie je schopný vytvoriť
platné URL prihlásenie z OAuth autorizačným URL koncovým bodom ''{0}''.

Skontrolujte prosím vaše rozšírené nastavenia a skúste znovu.Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu
z OSM servera prebehol neúspešne. JOSM neúspešne vstúpil do záznamu {0}
pre užívateľa {1}.

Skontrolujte meno a heslo užívateľa a skúste znovu.Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu
z OSM servera prebehol neúspešne.

Skúste prosím znovu, alebo vyberte iný druh autorizačného procesu,
to je poloautomatickou, alebo manuálnou autorizáciou.`Odvodená(child) relácia
{0}
je na serveri vymazaná. Nemôže byť nahratá Spojené cesty sú členmi v jednej, alebo vo viacerých reláciách. Prosím, rozhodnite či chcete aby zostalo členstvo pre spojenú cestu, alebo či chcete aby bolo odstránené.
Štandardné nastavenie je ponechať prvú cestu a odstrániť ostatné cesty, aby členy boli z rovnakej relácie: spojená cesta zaujme miesto po pôvodnej ceste v relácii.Aktuálna URL {0}
je nejaká externá URL. Úprava je možná iba pre témy nápovedy
na server nápovedy {1}.Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.
Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s audio dátami.Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.
Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s obrázkami.Dáta ktoré majú byť nahraté sa nachádzajú v nevyriešených konfliktoch vrstvy ''{0}''.
Najskôr ich vyriešte. Zlúčené body sú členmi v jednej, alebo vo viacerých reláciách. Prosím, rozhodnite či chcete aby zostalo členstvo pre výsledný bod, alebo či chcete aby bolo odstránené.
Štandardné nastavenie je ponechať prvý bod a odstrániť ostatné body, aby členy boli z rovnakej relácie: výsledný bod zaujme miesto po pôvodnom bode v relácii.9Server poslal správu, že objavil konflikt.eServer poslal správu, že objavil konflikt.
Chybová správa (nepreložená):
{0}Server hlási, že objekt je zmazaný.
Nahrávanie je neúspešné Ak ste sa snažili nahrať, alebo vymazať tento objekt.
Nahrávanie neúspešné ak ste sa snažili nahrať tento objekt.

Chybová správa je:
{0} Test sa nepodaril, pretože server odpovedal s internou chybou.
JOSM nemohol rozhodnúť, či prístup je platný. Skúste to znova neskôr. Sú tam viacnásobné zmenové súbory je potrebné určiť poradie pre nahratie {0} objektov. Ktorú stratégiu chcete použiť?Sú tam viacnásobné zmenové súbory je potrebné určiť poradie nahrávania {0} objektov.Ktorú stratégiu chcete použiť?XNie sú tam vrstvy zdrojovej vrstvy
''{0}''
nemôžu byť zlúčené.Je tam aspoň jeden člen odkazujúci na túto reláciu
na vlastnú reláciu.
Táto vytvorená kruhová závislosť and is discouraged.
Ako chcete pokračovať s kruhovou závislosťou?4Nie je vybraná oblasť pre stiahnutie.gTáto akcia bude potrebovať
{0} samostatných stiahnutí dát.
Chcete pokračovať?Táto relácia už má jeden, alebo viac členov s odkazom
na objekt''{0}''
Naozaj chcete pridať ďalšie členy relácie? Táto relácia bola zmenená zvonku z editoru.
Nemôžete použiť zmeny pokračovať v editácii.

Chcete vyriešiť konflikt a zavrieť editor?Nemožno spracovať zdroj predvolieb označovania: {0}. Naozaj ho chcete používať?

Chyba je: [{1}:{2}] {3}
Nemožno spracovať zdroj predvolieb označovania: {0}. Naozaj ho chcete používať?

Chyba je: {1}
Nahrať z nerozdelených GPS dát ako mapových dát je nepremyslene závadné.
Ak chcete nahrať stopy, pozrite sem:6Nahrávanie neúspešné pretože server má novú verziu jednu z
vašich bodov,ciest, alebo relácií.

Click {0}pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.
Click {1} pre zrušenie a pokračovanie v editácii.
Aktualizácia neúspešná pretože server ná novú verziu jednu z
vaších bodov, ciest, alebo relácií.
Konflikt je zapríčinený {0} s id {1},
server má verziu {2},vaša verzia je {3}.

Click {4} pre synchronizáciu iba sporných pôvodných.
Click {5} pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.
Click {6} pre zrušenie a pokračovanie v editácii.
Nahrávanie neúspešné pretože ste použili
zmenový súbor {0} ktorý už bol zavretý v {1}.
Prosím nahrať znova s novým, alebo existujúcim zmenovým súborom.QNahrávanie neúspešné pretože sa snažíte zmazať bod {0} ktorý je stále použitý v ceste {1}.

Klik {2} pre stiahnutie všetky rodičovské cesty pre bod {0}.
Ak nevyhnutne JOSM bude chcieť vytvoriť konflikty ktoré môžete rozhodnúť v the Conflict Resolution Dialog.Aktualizácia na server neuspešná pretože vaša aktuálna
dátová sada nespĺňa predpoklad.
Chybová správa je:
{0}UPoužite fotografiu z presných hodiniek,
e.g. displej GPS prístrojaJ Použite predvolené URL OSM servera ({0}) KVerzia {0} vytvorená na {1}PVerzia {0} aktuálne upravovaná vo vrstve ''{1}''Skúšate sa pridať reláciu do vlastných.

Tieto vytvorené kruhové odkazy a je preto znechutený.
Vynechanie relácie ''{0}''.Používate EPSG:4326 projekciu ktorá môže viesť
k nežiadúcim výsledkom keď vytvárate pravouhlé zarovnanie.
Zmeňte vaše zobrazenie ak chcete odstrániť toto upozornenie.
Chcete pokračovať?h Nemôžete ukončiť zlučovanie v tomto konflikte.
Vyriešenie konfliktu nemôže byť aplikované pokiaľ všetky rozdiely
nebudú vyriešené.
Kliknite {0} ak chcete aj tak ukončiť.
vyriešené rozdiely nebudú použité.

Kliknite {1} pre návrat k riešeniu konfliktov. Úspešne ste získal OAuth autorizačný prístup z webových stránok OSM. Kliknite na {0} prijatý prístup. JOSM sa bude používať pri následných žiadostiach získať prístup k OSM API. {0} relácie sa cyklujú(build a cycle) pretože odkazujú na nejaké iné.
JOSM ich nemôže nahrať. Prosím upravte relácie a odstráňte cyklické závislosti.(Automatické ukladanie zmenilo údaje vrstvy v pravidelných intervaloch. Zálohy sú ukladané do priečinka JOSMu v nastaveniach. V prípade havárie, sa JOSM snaží obnoviť neuložené zmeny na ďalší štart.)(JOSM môže zachovať záložný súbor pri ukladaní dátovej vrstvy. Pripojí ''~'' k názvu súboru a uloží ho v rovnakom priečinku.)

{0} skryté objekty;

Ďalej sú klávesové skratky aktivované, keď sú činnosti najskôr pridelené k tlačidlám vo vstupnom menu. Takže niektoré z vašich zmien sa môže stať aktívnym aj bez reštartu --- ale aj bez kontroly kolízie. To je ďalší dôvod, prečo reštartovať JOSM po vykonaní týchto zmien.

Všimnite si prosím, že klávesovým skratkám sú priradené akcie, keď sa spustí JOSM. Preto potrebujete reštartovať JOSM, aby sa zmeny prejavili.

t

Posledná stránka uvádza modifikačné klávesy JOSM automaticky priradené pre klávesové skratky. Pre každý zo štyroch druhov skratiek sú tam tri alternatívy. JOSM sa bude snažiť použiť tieto alternatívy v uvedenom poradí pri riešení konfliktov. Ak sú všetky alternatívy skratiek použité, budú sa priraďovať klávesovú skratky náhodne.

G

Pseudo-modifikátor ''vypnutý'' vypnúť skratku pri konflikte.

|

Môžete si všimnúť, že vo výberovom zozname kľúčov na nasledujúcej strane sú uvedené všetky kľúče, ktoré existujú na všetky druhy klávesníc ktoré Java pozná, nie len tie klávesy, ktoré existujú na klávesnici. Prosím, používajte len hodnoty, ktoré reálne existujú na klávesnici. Ak vaša klávesnica nemá klávesu ''kopírovať'' (PC klávesnica je nemá, Sun klávesnica áno), potom ju nepoužívajte. Tiež tam sú uvedené ''klávesy'' , ktoré zodpovedajú skratkám na klávesnici (napr.'':''/ Colon). Prosím, nepoužívajte ich, používajte miesto toho základné klávesy ('';''/ bodkočiarku na klávesnici USA ,''.''/ obdobne na nemeckom klávesnice apod). Že sa tak nestane, môže mať za následok konflikty, pretože neexistuje spôsob, ako by mal JOSM vedieť, že Ctrl + Shift + a Ctrl +: je to vlastne to isté na klávesnici USA.

Špeciálne ciele:> dole> hore7Chýba ''name'', napriek tomu, že ''name:*'' existuje.Meno:* preklad je chýbajúci.,pôvodné s id=0 nemôžu byť neviditeľnéHŠpeciálny manipulant pre francúzsky WMS server pozemkového registra.Verzia API: {0}Opustená železnica PrerušiťZrušiť spojovanie O programeO programe JOSM...Prijať autorizačný prístupPridanie zákazu zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciestNastavte offset snímok!Nastavte nepriehľadnosť vrstvy.$Upraviť polohu tejto vrstvy snímok/Nastaviť časové pásmo a vyváženie(offset))Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný.iNastaviteľný {0} ešte neregistrovaný. Nemôžem nastaviť spoluúčasť v nastavení synchronizácie.Administratívne RozšírenéRozšírené OAuth parametrePokročilé vlastnosti OAuthPokročilé voľbyRozšírené info objektovLanovkaPoľnohospodárskyLetiskoLetisko, pozemnéAlkoholZarovnať body do kruhuZarovnať body na priamkuVšetkoVšetky formátyWVšetky nainštalované pluginy sú aktuálne. JOSM nemá na stiahnutie novšie verzie.nVšetky body a traťové segmenty budú mať tú istú farbu. Môžete ju prispôsobiť v manažéri vrstiev.FVšetky hodnoty spojené ako ''{0}'' sú použité pre kľúč ''{1}''Ťažobný priestor?Povoľuje pridávanie značiek/bodov na aktuálnu gps pozíciu.+Povoliť sťahovať vaše osobné GPS stopy'Povoliť čítanie vašich preferenciíPovoliť nahrávať GPS stopy!Povoliť nahrávať mapové dáta%Povoliť zapisovať vaše preferenciePovolená prevádzka:aPovoľuje otvorenie gpx/osm súborov, ktoré križujú súčasnú viditeľnú plochu na obrazovkeiDovoľuje používateľovi anonymizovať časovú značku a rýchlo zmazať časti z veľkých GPX logov.cPovoľuje používateľom vytvorenie rozdielnych farebných schém a prepínanie medzi nimi. Iba zmena farieb a vytvoriť novú schému. Použiť prepínač na biele pozadie so zodpovedajúcimi farbami pre lepšiu viditeľnosť pri jasnom slnečnom svetle. Pozrieť dialóg v JOSM nastaveniach a ''Map Settings(nastavenia mapy'' (divné, ale pravdivé :-)>Dovoľuje import rôzdnych formátov súborov priamo do JOSMu.VDovoliť nastavovať zafarbenie stopy(track) podľa rôznych priemerných rýchlostí. Alfa kanál Horská chata3práve zapísaný má konflikt s pôvodným ''{0}''>Tiež zahŕňať v hľadaní neúplné a odstránené objekty.Tiež premenovať súborYPrípadne, ak to nebude fungovať, môžete ručne vyplniť údaje nižšie na tejto URL:!Vždy aktualizovať bez opýtaniaPočet káblovPočet sedadiel]Kontrolór OSM údajov, hľadajúci najčastejšie chyby urobené užívateľmi a programami.Prázdna hodnota vymaže tag.Nastala chyba v plugine {0}kChyba nastala zatiaľ čo sa snažím dať fotky do GPX trasy. Musíte nastaviť posúvač ručne na fotky.OVyskytla sa chyba pravdepodobne zapríčinená doplnkom (angl: plugin) ''{0}''.Došlo k neočakávanej výnimke.
Toto je vždy chyba kódovania. Ak používate najnovšiu verziu JOSM
, zvážte prosím a vyplnte hlásenie o chybe.Ďalší plugin pre zladenie obrázkov s bodmi v GPS súbore. Zladenie je urobené, keď ''name(meno)'', ''cmt(komentár)'' or ''desc(poznámky)'' vlastnosti zo značiek cestných bodov zodpovedajú názvu súboru obrázka.PoužiťPoužiť zmenyPoužiť predvolenéPoužiť rozhodnutiePoužiť FunkciuPoužiť Funkciu:IAplikovať vyhladzovanie (antialiasing) v mape pre jemnejšie zobrazenie.Použiť vyriešený konflikt1Použiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialógPoužiť zvolené zmenyBPoužiť značky objektov v schránke na všetky zvolené objekty.>Použité značky pre dáta zmenovúho súboru sú nahraté do"Použiť súčasnú aktuálizáciuPoužiť adresu dlaždice2Použiť aktualizácie a zavrieť dialógové okno-Použiť túto funkciu pre všetkých členov Použiť?Pristávacia plochaArcheologické nálezisko Lukostreľba-Ste si naozaj istý, že chcete pokračovať?Oblasť&Oblasť štýlu cesty nie je uzavretáOblasť okolo miestaKultúrne strediskoUmelecké dieloSpýtať sa pred aktualizáciouZostavenie nových polygónovPPrázdna množina objektov, na zmazanie je potrebné vybrať aspoň jeden objektAtletika2Upozornenie: Používajte iba skutočné klávesy!AtrakciaZvukAudio zariadenie nedostupnéNastavenia zvukuZukové značky z {0}$Zvuk zosynchronizovaný na bode {0}.Audiosprievodcovia)Audiosprievodcovia cez mobilný telefón?Overenie totožnosti2Overenie s dodaním užívateľského mena a heslatOverovanie na HTTP proxy serveri ''{0}'' neúspešné. Prosím vložte platné užívateľské meno a platné heslo.fOverenie v OSM API ''{0}'' neúspešné. Prosím vložte platné užívateľské meno a platné heslo./Overovanie sedenia pre užívateľa ''{0}'' ...Overenie totožnostiAutentifikácia zlyhalaAutentifikácia zlyhalaAutor Autor: {0}Autentifikácia zlyhala$Povoliť JOSM na prístup do OSM APIAutorizačná URL:Povoliť terazBPovoľujem OAuth žiadosť prístupu ''{0}'' na stránkach OSM ...)Povoľujem žiadosť prístupu ''{0}''...Autori (spracovatelia) Automaticky2Interval pre automatické ukladanie (v sekundách)+Súbory automatického ukladania pre vrstvuBankomatAutomatické sťahovanie#Automatická úprava značiek (tag)zAutomaticky vytvoriť zvukové značky z bodov stopy (trackpoints) (radšej než podrobné body cesty) s menami a popismi.OAutomatické vytvorenie vrstvy značiek z bodov cesty pri otvorení GPX vrstvy. DostupnýDostupné úlohyHniezdo záchranySpäťPozadie:Oreradlo chrbta (Backrest)Chybná požiadavkagZlé prevedenie ''{0}'' triedy projekcie: nedá sa nastaviť predvoľba, aby zodpovedala kódu ''{1}''.Chlieb a pečivoBanka Bar (výčap)Prekážka (Barriers)Bejzbal ZákladnýBasin (Kotvisko pre lode) BasketbalBatérieBojiskoZálivPlážSignál (rádiomaják)LavičkaNápojeBicykelZáhradná reštauráciaBicyklový obchod Bio naftaPrázdna vrstvaBalvan (Block)+Informačný panel s radami (board content)LodenicaStĺpik KníhkupectvoNázov záložky: ZáložkyHraničná kontrolaBotanický názovObaBowling na tráveHraniceHraničné kameneDuplicitné body na hraniciOhraničujúcí boxHraniceBowlingMost*Brownfield (opustený priemyselný objekt) NárazníkSprávy o chybáchBudovaDuplicitné body na budovách)Brána pre otváranie predkom auta (bump)Autobusová linkaAutobusové nástupišteAutobusová stanicaAutobusová zastávkaIBus trap (rohož cez cestu zabraňujúca vjazdu vozidiel okrem autobusov) MäsiareňCNG (Stlačený zemný plyn)Kabínková lanovka KaviareňOtvoriť editor relácií/Otvoriť editor relácií pre vybratú reláciu TáboriskoStanový táborPrieplavZrušiť.Zrušiť a návrat na predchádzajúci dialógZrušiť overenie(Zrušiť zatváranie zmenových súborovZrušiť rozhodnutie konfliktu1Zrušiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialógZušiť operáciu>Zrušiť(nepoužiť) aktualizácie a zavrieť dialógové okno/Zrušiť nahrávanie a pokračovať v editáciiPrerušiť nahrávanie*Nemôžem pridať body ležiace mimo svet.'Nemožno pridať cestu len s {0} bodmi.4nemôžem pridať bod {0} do nedokončenej cesty {1}=nie je možné použiť neistú značku pri spojovaní prvkoveNemôžem priradiť Id zmenového súboru > pre nové pôvodné. Hodnota Id zmenového súboru je {0}bNemôžem postaviť požiadavku pre zmenový súbor s časovým obmedzením. Vstup nie je platný.ENemôžem porovnať pôvodné s ID ''{0}'' s pôvodným s ID ''{1}''.mNemožno vytvoriť požiadavku na zmenový súbor, vrátane parametrov požiadavky ''uid'' a ''display_name''aNie je možné spojiť, pretože jeden zo zúčastnených pôvodných je nový a ostatné nie súPNemôžem spojiť body: Mám zmazať cestu ''{0}'' ktorá je ešte používaná.LNemožno zlúčiť pôvodné s rozdielnymi id. Toto id je {0}, druhé je {1}'Nemôžem presúvať objekty mimo svet.+nemôžem vyriešiť nerozhodnutý konflikt{Nemožno obmedziť požiadavku zmenového súboru pre aktuálneho užívateľa, pretože aktuálny užívateľ je anonymnýkNemožno obmedziť požiadavku pre zmenový súbor na špecifický ohraničujúci rámec. Vstup je platný.MNemožno omedziť požiadavku na zmenový súbor na nemo užívateľa ''{0}''HNemôžem zrušiť príkaz "{0}", pretože vrstva "{1}" nie je vybraná. Kanoistika PlechovkyKapacitaKapacita (celková)VozidloObchod s autamiKemping pre obytné prívesy HotovosťHradSCattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)Vstup do jaskyne CintorínStredový pohľadSedačková lanovkaChataZmeniť vlastnostiZmeniť kľúč/hodnotu Zmeniť smer?Zmeniť bod {0}Zmeniť reláciu,Zmena funkcie relačného člena pre {0} {1}Zmeniť reláciu {0}Zmena rozlíšenia5Zmena adresára pre všetký nastavenia užívateľaZmeniť hodnoty ?Zmeniť cestu {0}Zmenené body z {0}Zmenový súbor,Zmenový súbor id > 0 očekávaný. Got {0}Zmenový súbor ID: !Panel riadenia zmenového súboruManažér zmenového súboruZmenový súbor zavretýPoznámka zmenového súbor:"Očakávané ID zmenového súboruZmenový súbor id:Info súboru zmienZmenový súbor je plnýSúbor zmien {0} Súbory zmien'Zmena klávesových skratiek manuálne.Kontrola pre FIXMES.Kontrola na serveriKontrola vlastností kľúčov.Kontrola hodnôt vlastností.{0}
'' bude pokračovať nahrávanie do ďalších nových zmenových súborov.
Kliknutím ''{1}'' sa vrátite do dialógu nahrávania.
Kliknutím ''{2}'' zrušíte nahrávanie a vrátite sa na editovanie mapy.
6Kliknúť {0} pre ignorovanie.PKliknite na test prístup k serveru OSM so súčasným autorizačným prístupom7Kliknutie na šípku v dolnej časti ho znova zobrazí..Kliknúť pre zrušenie a obnovenie editovania9Kliknúť pre zrušenie sputenia externých prehliadačov(Kliknúť pre zrušenie spojovania bodov>Kliknutím zrušíte resetovanie do OAuth východzích hodnôt Kliknutím zrušíte nahrávanie5Kliknutím zrušíte a pokračujete v editovaní mapy(Kliknutím zrušíte aktuálnu operáciu\Kliknúť pre kontrolu či objekty vo vašej lokálnej dátovej sade sú zmazané na serveriKliknutím zavriete dialóg7Kliknutie zavrie dialóg a odstráni objekt z relácií5Kliknutie zavrie dialóg a zruší vymazanie objektov5Kliknutím zavriete dialóg a prerušíte sťahovanieZavrieť dialóg nastavena a zrušiť aktualizáciu nastavení"Zavrieť vybraté zmenové súbory,Zavrieť vybrané otvorené zmenové súbory9Zavrieť tento dialóg a pokračovať v editácii v JOSMe\Zavrieť tento panel. Môžete ho znovu otvoriť tlačítkom na ľavej nástrojovej lište.Zavreté po - Zatvorený v Uzavrený:Bližší popisBližší popis&Zatvárajú sa otvorené súbory zmien,Zavrieť vybraté otvorené zmenové súboryZatváranie súboru zmien"zatváranie zmenového súboru {0}Zatváranie súboru zmien...Handry PobrežieLínia pobrežia.MinceVysoká školaFarba Farba (hex)Farby~Farby bodov a sledované segmenty pozície riedenia (HDOP). Vaše zariadenie pre digitalizáciu musia zaznamenať informácie.4Farby bodov traťových segmentov podľa rýchlosti.*Farby použité rôznymi objektami v JOSM.Farba Spojiť cesty!Spojiť niekoľko ciet do jednej.Spojiť {0} ciest-Kombinivaný chodník - a cesta pre cyklistovZásobník príkazov Poznámka Poznámka:Obchodná (komerčná)Spoločné, obecné(Komunikácia s OSM serverom neúspešná?Komunikácia s {0} je ustálená, používa protokol verzie {1} Porovnať Počítač"Konfigurovať umiestnenie pluginov#Nastavenie pokročilých nastavení Nastavenie dostupných pluginov.Konfigurujem umiestnenie...EKonfigurovať zoznam s umiestnením, kde je možné stiahnuť pluginy)Nastaviť či vytvoriť záložný súbor&Nastaviť či používate proxy server?Nastaviť vašu totožnosť a spôsob overovania na OSM serveriPotvrdiť vymazanie'Potvrdiť činnosť vzdialenej kontrolyPotvrdiť prázdnu funkciuKonfliktRozhodnutie konfliktov"Konflikt nie je úplne vyriešený KonfliktyObjavené konflikty#Konflikty vo vkladaných značkách$Konflikty pri spojovaní pôvodnýchJOSM nepoznám vašu totožnosť.
Zvolili ste si pracovať anonymne, alebo ste neoprávnili
poznať totožnosť užívateľa, ktorý pracuje vo vašom záujme.)Nemôžem nahrať predvoľby. Dôvod: {0}Krajina (štát) Kód krajiny kraj (okres)SúdKrytá nádržŽeriavVytvoriť kružnicu-Vytvoriť kružnicu z troch vybratých bodov.DVytvoriť kópiu z tejto relácie a otvoriť ju inom editovacom okneVytvára cestnú sieťVytvoriť novú mapovú vrstvu.Vytvoriť novú reláciuVytvoriť plochysVytvorenie zvukových značiek na mieste, kde čas stopy zodpovedá času uloženia každého zvukové WAV súboru.Vytvoriť záložku&Vytvorenie markerov pri čítaní GPX.Vytvoriť multipolygónVytvoriť multipolygón.Vytvoriť nový bod.(Vytvoriť novú reláciu vo vrstve "{0}" Vytvorený Vytvorený v Vytvorené v:Vytvorené pred - Vytvoril: Vytvorený:IVytvorenie a správa adresných bodov a budov vrámci Českej Republiky.Vytváranie súboru zmien...-Vytváram hlavné grafické rozhranie ( GUI )Kreditné kartyKriket&Cvičné ihrisko pre kriket so sieťouPrechod pre cyklistovPrechod pre jazdcov na koňochPeší prechod cez železnicuPrechod cez cestu s obsluhouPrekrývajúce sa budovyTypy prechodov cez cestu6Typy prechodov pre chodcov (UK viď. en.wikipedia.org)Zkrížené cestyPrekižujúce sa cesty.KuchyňaSúčasný výber>Aktuálny zmenový súbor je prázdny. Nemožem nahrať dáta.,Aktuálny správca poverenia je typu ''{0}''=Aktuálna hodnota ''{0}'' pre užívateľské ID je neplatná Súčasná hodnota je východziaYAktuálne, nie je vybraná žiadna sťahovaná oblasť. Prosím vyberte najskôr oblasť.Vlastný WMS LinkPrispôsobiť farbu'Úprava položiek na panely nástrojov.Výkop Cyklo prekážka (Cycle Barrier)'Cyklická závislosť medzi reláciami: CyklistikaCyklické závislostiPriehrada, nádržÚdajová vrstva {0}Zdroje dát a Typy: Zdroje dátOverovanie dát,Databáza je mimo prevádzky kvôli údržbeTest konzistencie dátovej sadyDátum:Dátum: Debetné karty@Rozhodnite sa ako nahrať dáta a ktoré zmenové dáta použiťStupne Rozhodnutie OddialiťVyhradená cesta pre koneVyhradená cesta pre cyklistov Vyhradený chodník pre peších Predvolené&Štandardný (Automatická predvoľba);Východzia hodnota nie je známa (ešte nebola definovaná)Východzia hodnota je''{0}''.Predvolená hodnota: {0} OdstrániťZmazať súbor z diskuRežim mazaniaZmazať vlastnostiBVymazať cesty, ktoré nie sú vnútornou časťou multipolygónuOdstrániť potvrdenie$Odstránenie duplicitných relácií'Vymazať zdvojené (duplikované) cestyZmazať filter.Zmazať z relácie (zo vzťahu#Vymazať súbor s obrázkom z diskuVymazať nekompletné členy?BVymazať vrstvy bez uloženia. Neuložený zmeny budú staratené.Vymazať bod {0}Zmazať body alebo cesty'Vymazať body mimo sťahovanej oblasti?+Vymazať body mimo sťahovanej oblasti dátZmazať objektyVymazať reláciu {0}Zmazať relácieZmazať zvolené objekty. Vymazať práve vydanú reláciu.Zmaže zvolený klúč vo všetkých objektochZmazať vybrané vrstvy.Zmazať vybraté relácie"Zmazať vybratý zdroj zo zoznamu."Zmazať výber v tabuľke značiek!Zmazať nepotrebné body z cesty.Vymazať cestu {0} OdstránenýVymazať ''{0}''Vymazaný stav:/Vymazaný člen {0} je použitý v relácii {1}*Vymazaný bod {0} je súčasťou cesty {1}!Vymazať alebo presunúť objekty%Zmazaná relácia {0} obsahuje členy!Vymazaná cesta {0} obsahuje bodyVyznanie (cirkevné) Zubný lekárPopis Popis: {0}Úroveň detailu Podrobnosti"Zisťujem pluginy pre nahratie ....Zisťovanie id pre aktuálneho užívateľa...BNemôže byť nájdený objekt s id {0} v aktuálnej dátovej sadeNafta(Nafta pre ťažké nákladné automobily ObtiažnosťJHustota pozícií (červená = vysoká, zelená = nízka, ak je dostupná)SmerVypnúťVypnúť doplnokZahodiťZrušiť a VymazaťZrušiť a Ukončiťvýdaj na recepty%Zobraziť pokročilé parametre OAuthNastavenie zobrazeniasZobrazená pohybujúca sa ikona predstavuje bod na synchronizovanej stope, kde sa práve prehráva vaša nahrávka.Zobrazovať súradnice akoZobraziť obrázky s geotagmi Pluginy zmeniť neskôr )7Nekreslite šípky ak sa nezmestí do tohoto rozmedzia.7Nevyžaduje sa zapnutie režimu (potlach štýl práce))Znovu nezobrazovať (zapamätanie voľby)%Túto správu už znovu nezobrazovaťNeurobiť ničChcete toto povoliť?Chcete ich aj tak vymazať?Obchod Urob si sámDok, prístavná hrádzaLekáriPreteky chrtovDvojitý konfliktDole StiahnuťNahrať Všetky DetiSťahovanie dátASťahuje GPS body z Globalsat DG100 datalogger-a priamo do JOSM.Priečinok sťahovaniaStiahnuť členovStiahnuť OSM objekt s ID.Stiahnuť PluginFSťahovať opravené (rektifikované) obrázky z rozličných služiebNahrať vybraté detiSťahovacia URL,Nahrať všetky deti relácií (rekurzívne)&Stiahnuť všetký nekompletné členy4Stiahnutie všetkých členov z vybraných relácií5Stiahnite si a zobrazte históriu vybraných objektovDSťahovaná plocha je v poriadku, veľkosť je akceptovaná serveromPSťahovaná plocha je príliš veľká, server zrejme odmietne vašu požiadavkuNačítať na novú vrstvu"Stiahnuť obsah zmenového súboruStiahnuť súbory zmienEStiahnuť zmenové súbory použitím preddefinovanými požiadavkamiStiahnuť obsahSťahujem dátaSťahovať všetko ako raw gps. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte ešte názov súboru{Sťahovať všetko. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte názov súboruStiahnuť všetko vo vnútry:*Stiahnuť z OSM okolie tejto stopy (track)Stiahnuť z OSM...Stiahnuť neúplných členov2Stiahnuť neúplných členov vybratých reláciíEStiahnuť informácie a vybratých zmenových súboroch z OSM serveraStiahnuť obsah+Stiahnutie mapových údajov z OSM servera.Stiahnuť členovLStiahnuť moje zmenové súbory z OSM servera (max. 100 zmenových súborov)#Stiahnuť iba moje zmenové súboryStiahnuť okolo:Stiahnuť terazStiahnuť objektStiahnuť objekt...:Stiahnuť objekty s odkazom na jeden z vybraných objektov-Sťahovanie rodičovských ciest/relácií...Stiahujem zoznam pluginov ...Stiahnuť pluginyStiahnuť odkazy%Sťahovanie týkajúcich sa reláciíStiahnuť členov relácieSťahovanie relácií&Stiahnuť vybraté nekompletné členyNahrať vybraté relácieSťahovanie je zrušenéStiahnuť ohraničujúcí box2Stiahnuť ohraničenú oblasť ako "raw" GPS dáta"Stiahnuť obsah zmenového súboru0Stiahnuť obsah zmenového súboru z OSM serveraWStiahnuť zmenový súbor so špecifikovaným id, spolu aj s obsahom zmenového súboru9Stiahnuť obsah vybratých zmenových súborov zo servera$Stiahnuť obsah dostupných pluginov>Stiahnite polohu na url (s šírka=x&dĺžka=y&zväčšenie=z)=Sťahovanie polohy na url (so lat=x&lon=y&zoom=z) ako raw gpsStiahnuť viditeľné dlaždice-Stiahnuté {0} z {1} (zostáva stiahnuť {2})Stiahnuté GPX dáta Stahovač:Sťahujem GPS dátaSťahujem OSM údaje...Sťahujem Pluginy {0}...Sťahujem "Správu dňa"%Sťahovanie obsahu zmenového súboru!Sťahujem zmenový súbor {0} ...Sťahujem zmenové súbory...+Sťahujem obsah pre zmenový súbor {0} ...Sťahujem dátaSťahovanie z OSM Servera...História sťahovania...!Sťahujem otvorené súbory zmien&Sťahovanie zoznamu pluginov z ''{0}''Sťahujem body {0} až {1}...'Sťahovanie odkazovaných relácií ...#Sťahovanie odkazovaných ciest ...Nahrávam reláciu {0}FLyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)Ťahať play headŤahajte "play head" a uvoľnite ho blízko miesta odkadiaľ chcete zvukový záznam prehrávať; SHIFT+uvoľnite synchronizovaný zvukový záznam v tom bode.Odvodňovací kanál, odtokKresliťKresliť šípky v smere jazdyKresliť kruh z HDOP hodnoty.NNakreslite obdĺžnik požadovanej veľkosti a potom pustite tlačítko myši./Vykresliť ohraničujúci box stiahnutých dát@Kresliť smerové šípky pre línie, ktoré spájajú GPS body. Kresliť smer cestného segmentu1Vykresľovať neaktívne vrstvy v iných farbáchKresliť väčšie GPS body)Zobrazovať väčšie bodky pre GPS body.#Kresliť čiary medzi raw GPS bodmi!Kresliť spojnice medzi GPS bodmi Kresliť body$Kresliť rubber-band pomocnú čiaru+Vykresliť segmenty s poradovými číslami1Zobrazovať hranice dát stiahnutých zo servera.aNakreslite smerové šípky použijúc vyhľadávajúcu tabuľku namiesto matematického súboru./Zobrazovať neaktívne vrstvy dát inou farbou.?Kresliť poradové čísla všetkých segmentov v rámci cesty.,Vykresľovať virtuálne body v mode výberuKKresliť virtuálne body v režme výberu, pre zjednodušenie modifikácie. Pitná voda\Riadiť pretekárske auto z bodu A do bodu B cez letecký snímok, nechať za sebou kaktusy.Chemická čistiareňDuplikovať do {0} bodov DuplikovaťDuplikovať vrstvu0Zdvojené body vo dvoch neuzatvoretých cestách2Zduplikovať body používané viacerými cestami..Duplikovať výber kopírovaním a vložením.Duplikovať túto vrstvuDuplicitné bodyZdvojené body.Zdvojené relácieDuplicitné body v cesteDuplikované body v ceste.Zdvojené (duplikované) cestyZdvojené cestyCHYBA*Každý bod musí pripojiť presne 2 cesty VýchodneLJednoduché sťahovanie pozdĺž dlhej spojenej(set of interconnected) cestyUpraviť1Upraviť 10pin (kolok na hru s desiatimi kolkami)Upraviť informácie o adreseUpraviť interpoláciu adries!Upraviť administratívne hraniceUpraviť pozemné letisko)Upraviť Obchod s alkoholickými nápojmiUpraviť ťažobný priestorUpraviť horskú chatu"Upraviť archeologické náleziskoUpraviť lukostreľbuUpraviť kultúrne strediskoUpraviť umelecké dieloUpraviť atletikuUpraviť atrakciuUpraviť Australian FootballUpraviť bankomatUpraviť hniezdo záchranyUpraviť chlieb a pečivoUpraviť bankuUpraviť bar (výčap)Upraviť bejzbal"Upraviť Basin (Kotvisko pre lode)Upraviť basketbalUpraviť bojiskoUpraviť zálivUpraviť plážUpraviť signál (rádiomaják)Upraviť Obchod s nápojmi.Upraviť parkovisko bicyklovUpraviť požičovňu bicyklovUpraviť bicyklový obchod!Upraviť záhradnú reštauráciuUpraviť lodenicuUpraviť stĺpikUpraviť kníhkupectvoUpraviť hraničnú kontroluUpraviť bowling na tráveUpraviť hraničné kameneUpraviť bowlingEditácia mostaUpraviť cestu pre kone3Upraviť brownfield (opustený priemyselný objekt)2Upraviť bránu pre otváranie predkom auta (bump)Upraviť autobusovú linku!Upraviť autobusové nástupišteUpraviť autobusovú stanicuUpraviť autobusovú zastávkuUpraviť mäsiarstvoUpraviť kabínkovú lanovkuUpraviť kaviareňUpraviť stanový táborUpraviť prieplavUpraviť kanoistikuUpraviť autopožičovňuUpraviť autoservisIUpraviť autopožičovňu (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1hod.)Upraviť obchod s autamiUpraviť umývačku aut%Upraviť kemping pre obytné prívesy Upraviť hrad\Upraviť cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)Upraviť vstup do jaskyneUpraviť cintorínUpraviť sedačkovú lanovkuUpraviť chatuUpraviť drogériu Upraviť kinoUpraviť mesto&Upraviť označenie hranice mesta/obceUpraviť občiansku hranicuUpraviť útesUpraviť lezenieUpraviť pobrežieUpraviť vysokú školu'Upraviť obchodnú (komerčnú) oblasťUpraviť spoločné, obecnéUpraviť počítačový obchodUpraviť stavebnú oblasťUpraviť kontinentUpraviť obchod s polotovarmiUpraviť krajinu (štát)Upraviť kraj (okres) Upraviť súdUpraviť krytú nádržUpraviť žeriavUpraviť kriket/Upraviť cvičné ihrisko pre kriket so sieťouUpraviť kroquetUpraviť križovanieUpraviť cyklistickú cestuUpraviť cyklistikuUpraviť priehradu, nádržUpraviť zubného lekára"Upraviť nepoužívanú železnicuUpraviť priekopuUpraviť obchod Urob si sám!Upraviť dok, prístavnú hrádzuUpraviť lekárovUpraviť preteky chrtovOUpraviť lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)$Upraviť odvodňovací kanál, odtokUpraviť pitnú voduUpraviť chemickú čistiareňUpraviť obchod s elektronikouUpraviť veľvyslanectvo*Upraviť pohotovosť (záchrannú službu)Upraviť vstupUpraviť jazdectvo!Upraviť poľnohospodárske pôduUpraviť farmu.Upraviť reštauráciu rýchleho občerstveniaJUpraviť fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))Upraviť prievoz, trajekt(Upraviť prístavisko prievozu, trajektuUpraviť hydrantUpraviť hasičskú stanicuUpraviť rybolovUpraviť únikové schodyUpraviť kvetinárstvoUpraviť chodník Upraviť brod Upraviť lesUpraviť fontánuUpraviť čerpaciu stanicuUpraviť obchod s nábytkomUpraviť záhraduUpraviť záhradné centrumUpraviť plynojem (gasometer)Upraviť bránuUpraviť ľadovec Upraviť golfUpraviť golfové ihriskoUpraviť GondoluUpraviť trávnatú plochu*Upraviť cintorín (malý, blizko kostola)BUpraviť greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)Upraviť penziónUpraviť turistikuUpraviť kaderníctvoUpraviť zastávkuUpraviť malú dedinu)Upraviť bránu pre zvieratá (hampshire)Upraviť železiarstvoUpraviť vresovisko,Upraviť pristávaciu plochu pre vrtuľníky#Upraviť obchod s Hifi elektronikou"Upraviť komunikáciu vo výstavbeUpraviť hokejUpraviť konské dostihyUpraviť nemocnicuUpraviť ubytovňuUpraviť hotelUpraviť poľovnícky posedUpraviť priemyselnú oblasťUpraviť OstrovUpraviť ostrovčekUpraviť JOSM Plugin popis URL.Upraviť kruhový objazdUpraviť škôlkuUpraviť stánok:Upraviť automatickú bránu pre hosp. zvieratá (kissing)Upraviť Zem (Pevnina)Upraviť skládku odpadovUpraviť práčovňuUpraviť knižnicuUpraviť závoru (Lift Gate)Upraviť električkuUpraviť majákUpraviť Obytnú zónuUpraviť oblasť (lokalitu)Upraviť Prístav (Marina)Upraviť lúkuUpraviť pomníkUpraviť vojenskú oblasťUpraviť minigolfUpraviť zmenáreň&Upraviť jednokoľajku, vysutú dráhu$Upraviť pamätihodnosť, pamätníkUpraviť motelUpraviť diaľnicu!Upraviť diaľničnú križovatkuUpraviť dialničnú prípojkuUpraviť horský priesmykUpraviť blatoUpraviť MultiUpraviť multipolygónUpraviť múzeum#Upraviť úzkorozchodnú železnicuUpraviť štátne hranice;Upraviť hranicu Národného parku (prírodnej rezervácie)Upraviť prírodnú rezerváciuUpraviť nočný klubUpraviť očnú optikuUpraviť biopotraviny3Upraviť obchod s výchádzkovým (outdoor) tovarom Upraviť Palaeontological Areál Upraviť parkUpraviť parkovisko+Upraviť parkovaciu uličku (Parking Aisle)Upraviť odovzdávacie miestoUpraviť cestu (chodník)Upraviť vrchol kopcaUpraviť pešiu zónuUpraviť polotuUpraviť lekáreňUpraviť výletné miestoUpraviť móloUpraviť potrubieUpraviť hraciu plochu, ihriskoUpraviť kostolUpraviť ihriskoUpraviť políciuUpraviť politickú hranicuUpraviť poštu&Upraviť elektráreň (spôsob vyroby)Upraviť elektrické vedenieUpraviť trafostanicuUpraviť malý transformátorUpraviť elektrický stožiar-Upraviť zachovanú železnicu (v prevádzke)"Upraviť prípojku cesty I. triedyUpraviť cestu I. triedy Upraviť súdUpraviť krčmuUpraviť verejnú budovu Upraviť lomUpraviť dostihovú dráhuUpraviť racquetbalUpraviť železničnú koľajUpraviť železničný pozemok#Upraviť železničné nástupišteUpraviť rekreačnú oblasťUpraviť recykláciu (zber)Upraviť oblasť (región)Upraviť nádržUpraviť osídlenú oblasťUpraviť ulicuUpraviť reštauráciuUpraviť oblasť s maloobchodmiUpraviť riekuUpraviť riečny brehUpraviť cestné obmedzenieUpraviť cestu neznámeho typuUpraviť Cestu (Route)Upraviť zrúcaninuUpraviť pristávaciu dráhuTUpraviť sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)Upraviť školuUpraviť sutinuUpraviť krovieUpraviť cestu II. triedy'Upraviť servisnú stanicu (autoservis)#Upraviť obslužnú cestu (Service)Upraviť prístrešokUpravit obchod s obuvouUpraviť streľbuUpraviť skratkyUpraviť SkateboardUpraviť korčuľovanieUpraviť lyžovanie nie je ako priame dieťa z elementu Lvytvoriť XML element element nie je ako priame dieťa z elementu *Nájdený prázdny súbor v adresári {0} (Najdených {0} zodpovedajúcich výrazovFontána Blokovať1Blokovať aktuálny zoznam spojovaných elementovKmitočet (Hz)Z ... Z relácieZ URLČerpacia stanicaČerpacia stanica Typy palívZobrazenie na celú obrazovkuÚplne automatickýNábytokGPS bodypopis gps trasy GPX súborySúbory GPX (*.gpx *.gpx.gz)$GPX Stopa nemá informáciu o čase.GPX stopa(trasa): ZáhradaZáhradné centrumPlynojem (Gasometer)Brána rozmer (mm)Geografia(Zemepis)Geoobrázok: {0}Obrázky s GPS súradnicami+Získať autorizovaný prístup pre ''{0}'';Získať podrobné informácie o vnútornom stave objektov.ĽadovecSklo1Vráťte sa do dialógového okna pre nahrávanieVráťte sa na krok 1/3*Prejsť na OSM wiki pre pomoc s tagmi (F1)'Choďte na JOSM domácu stránku pomoci Prejsť na nasledujúcu stránku$Prejsť na predchádzajúcu stránkuGolfové ihrisko#GPS čas (čítaj nad fotografiou) Pridelené právaTráva!Cintorín (malý, blizko kostola)9Greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)Penzión Rázcestník (ukazovateľ smeru) Gymnastika KaderníctvoMalá dedina / osada / samota Brána pre zvieratá (Hampshire)Hangár Železiarstvo1Má kľúč ''created_by'',alebo ''converted_by'' 0 očakávané. Got {0}JID z aktuálneho zmenového súboru > 0 požadovaný. Aktuálne ID je {0}. IO VýnimkaLIOError pri vytváraní súboru, automatické ukladanie bude vynechané: {0}Cesty pre ikony:Ikona:NAk je špecifikovaný(určený), reset konfigurácie namiesto jej načítania. Ignorovať'Nabudúce ignorovať vybratý problém.+Ignorujte ich, nechajte reláciu tak ako je(Ignorovať tento tip a nahrať bez zmeny2Ignorovať celú skupinu, alebo jednotlivé prvky?QIgnorujem zachytenú výnimku pretože nahrávanie je zrušené. Výnimka je: {0}Ignorujem prvky(elements)JIgnorujem výnimky pretože sťahovanie bolo zrušené. Výnimka bola: {0}Ignorujem nesprávnu URL: "{0}")Ignorujem poškodený súbor z URL: "{0}" Chybné dáta?chybné booleovské hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''-Neplatná požiadavka URL pre zmenový súborNedovolená veľkosť=Nepovolená veľkosť <= 0. Prosím vložte celé číslo > 1KNesprávna kresba prerušovanej čiary, aspoň jedna hodnota musí byť > 0BNesprávna kresba prerušovanej čiary, hodnoty musia byť kladné~Chybná štruktúra dokumentu. Vytvorená bod, cesta, alebo relácia sa nedá ''vytvoriť'','' zmeniť'', alebo odstrániť''.Neplatný výraz ''{0}''*Chybná hodnota zemepisnej šírky ''{0}''@Neplatná hodnota parametra zem. šírky ''{0}'', dostal som {1};Neplatná dlhá hodnota pre vlastnosť ''{0}''. Got ''{1}''*Chybná hodnota zemepisnej dĺžky ''{0}''@Neplatná hodnota parametra zem. dĺžky ''{0}'', dostal som {1};Chybná číselná hodnota atribútu ''{0}''. Mám ''{1}''.Neplatný objekt s id=05Chybné číslo portu v nastavení ''{0}''. Mám {1}.#Neplatný regulárny výraz ''{0}'']Chybné hodnoty atribútu ''changeset'' pre nový objekt {1}. Dostal som {0}. Resetujem na 0.1Chybné hodnoty atributu ''changeset''. Mám {0}.KNeplatná hodnota pre vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}. Got {1}QNeplatná hodnota vre vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}. Got {2}.NNeplatná hodnota pre vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodné s id {0}. Got {1}KChybná hodnota pre vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''. Got {2}3chybné hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''Ynedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu OsmPrimitiveType, dostáva ''{1}''Pnedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu boolean, dostáva ''{1}''QChybná hodnota povinnej vlastnosti ''{0}'' z typu dvojitý(double). Got ''{1}''.Snedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long (>=0), dostáva ''{1}''Nnedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long , dostáva ''{1}''=Neplatná hodnota vlastnosti ''ref'' z elementu . Got {0}ObrázokObrázkové súbory*Súbor s obrázkom nemôže byť zmazaný.SnímkyPosun(offset) snímok0Obrázky, ktoré sú už označkované ({0}/{1})7Obrázky so zemepisnou polohou v exif dátach ({0}/{1})BritskýImportovať zvukImportovať obrázkyImport nie je možný"Importuje vydania z OpenStreetBugsSklon Prudký sklon,Nekompletné špecifikácie s ref=0$Neúplné nahratie a/alebo uloženieNesprávny počet parametrov Priblíženie Priemysel InformácieInfo o Elemente InformáciaInformačná tabuľaInformačná kanceláriaInformačný terminálInformácie o vrstveAInformačné varovanie, očakáva sa mnoho neplatných záznamov.Prebieha inicializácia6Inicializojem sedenie na internetovej stránke OSM ...'Inicializujem body na aktualizáciu ...+Inicializujem relácie na aktualizáciu ...(Inicializujem cesty na aktualizáciu ... Prezrieť"Inštalujem aktualizované pluginyVnútorná chyba servera[Interné štýly majú byť použité ako základ pre prevádzkové prepínateľné štýly)Priesečník medzi cestami multipolygónuChybná API URL*Neplatná adresa URL ''{0}'' v plugine {1} Chybná URL?Chybný ohraničujúci rámecPoškodený bz2 súbor.Neplatný dátumNeplatná hodnota dátum/časNeplatné vyrovnanie (offset)Neplatné vlastnosti kľúčaChybný vyhľadávaný výrazNeplatný spellcheck line: {0}$Neplatný tagchecker line - {0}: {1}Neplatné časové pásmoNeplatné ID užívateľaNeplatné užívateľské meno'Neplatná medzera vo vlastnosti klúčaObrátený filterOstrov OstrovčekMPodporuje protokol verzie 0.6, zatiaľ čo server uvádza podporu {0} do {1}.%položka {0} sa v zozname nenachádzaJOSM očakáva vyhľadať pôvodné [{0} {1}] v dátovej sade, ale nenachádza sa tam. Prosím pošlite správu na http://josm.openstreetmap.de . Toto nie je kritická chyba, mali by ste bezpečne pokračovať vo vašej práci.,JOSM verzia {0} požadovaná pre plugin {1}.JPEG obrázky (*.jpg)Java verzia {0}-Funkcie Spojenia Plôch (Join Areas Function)Spojiť body a línieVložiť bod do cesty"Pripojiť bod k najbližšej ceste Spojiť prekrývajúce sa Plochy!Spojené prekrývajúce sa plochy%Spojiť plochy ktoré sa prekrývajúSkok na miesto (pozíciu)Skok tamSkok na miesto (pozíciu) Križovatka Ponechať=Zachovať záložné súbory pri ukladaní dátových vrstievPonechaj moje súradniceUdržať môj vymazaný stavZachovať pluginGDržať vybrané páry kľúče/hodnoty z miestnej(local) dátovej sady?Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z dátovej sady serveraPonechaj ich súradniceUdržať ich vymazaný stav4Ponechať tohto člena relácie pre cieľový objektKĺúčKlúč ''{0}'' je neplatný.?Kľúč ''{0}'' sa nenachádza v zozname predvolených hodnôt.rKľúč nemôže byť prázdna hodnota keď je použitý značkový operátor. Ukážka použitia: kľúč=hodnotaKláves:Klávesové skratkyKľúčové slováŠkôlkaStánok8Automatická brána pre hospodárske zvieratá (Kissing)LKS-92 (Lotyšsko TM)LPG (Skvapalnený ropný plyn)'Popis zvukovej (obrázka a web) značkyLambert 4 Zones (Francúzko)Lambert CC9 Zone (Francúzko)Lambertova zóna (Estónsko) Zem (Pevnina)Využívanie oblasti (Land use)Skládka odpadov(Duplicitné body na využívaní krajiny Jazdné pruhyJazykPosledná zmena {0}7Pluginy boli naposledy aktualizované pred {0} dňami.Zemepisná šírkaZemepisná šírka: FZaložiť (Launch) súbor podľa vyberajúcej osoby pre výber súboru3Uvedený prehliadač s informáciou o súbore zmien9Spustiť prehliadač s wiki nápovedu pre vybraný objekt"Spustiť v maximalizovanom režime=Spustiť dialógové okno pre požiadavky zmenových súborovOSpúšťa FireFox na aktuálne viditeľné zobrazenie, ako pekný SVG obrázok.6Uvedený prehliadač s informáciou o používateľovi PráčovňaVrstva`Vrstva ''{0}'' má zmeny, ktoré môžu byť uložené do svojho pričleneného súboru ''{1}''.FVrstva ''{0}'' obsahuje zmeny ktoré, by mali byť nahraté na server./Vrstva ''{0}'' nieobsahuje zmeny pre uloženie./Vrstva ''{0}'' nemá žiadne zmeny na nahratie.+Vrstva ''{0}'' nie je podporovaná súborom,Vrstva ''{0}'' musí byť v zozname vrstievvrstva nie je v zozname Vrstva: {0}VrstvyUvedený čas (sekundy) Voľný časDĺžkapDĺžka s hodnotou pre tag ''{0}'' pri objekte {1} prekonala max. povolenú dĺžku {2}. Dĺžka hodnoty je {3}. Dĺžka: {0}Železničné priecestie KnižnicaLicenciaZávora (Lift Gate)RýchloelektričkaMajákOdkazová linka Typ vedeniaRiadok {0} stĺpec {1}: @zoznam funkcií {0} sa teraz nenachádza v porovnávanej dvojiciBZoznam elementov v mojej dátovej sade, i.e. miestna dátová sadaBZoznam elementov v ich dátovej sade, i.e. v dátovej sade serverapZoznam spojovaných elementov. Budú nahradené mojimi elementmi, keď rozhodnutie pre spojenie bude aplikované%Zoznam naposledy otvorených súborov Obytná zónaNahrať Všetky DlaždiceNahrať Dlaždice (Tiles)Načítať WMS vrstvuNahrať WMS vrstvu zo súboruNahrať priebeh-Načítať rodičovské(nadriadené) relácieNačítať reláciuBNahrať obsah z vašich otvorených zmenových súborov zo serveraNačítavam skoršie pluginyNahrať históriu pre bod {0}"Nahrať históriu pre reláciu {0}Nahrať históriu pre cestu {0}Nahrávam rodičovskú reláciuNahrávam pluginy ''{0}''...Načítavam pluginyNačítavam pluginy ..."Vložiť zdroje štýlov z ''{0}'' Nahrávam {0}Načíta informácie o prelicencování zo servera. Užívatelom, ktorí súhlasili s novými prispievateľskými podmienkami sa zobrazí zelené začiarknutie.Miestne súboryOblasť (lokalita) Umiestnenie ZamknúťPlavebná komoraOdhlásujem sedenie ''{0}''...Zemepisná dĺžkaZemepisná dĺžka: Vzhľad a chovanieVýhliadková vežaHľadanie obrázkov=Vyhľadá body, alebo cesty s FIXME v hodnotách vlastností. MTB Rozsah(Hlavná dátová sada neobsahuje bod {0}(Vytvoriť Zvukovú značku v "Play Head"+Vytvoriť duplikát práve zvolenej vrstvy.FUistite sa, že ste načítali nejaké dáta ak ste použili --výber.0Vytvára radové domy mimo jednotlivých blokov.eVytvoriť dvojicu vybraných segmentov cesty paralelným otočením jedného z nich na vybranom bode./Poškodený konfiguračný súbor pri linke {0}Chybné vety: {0}Človekom vytvorené (Man made)LOtvorte správu zmenových súborov a vyberte zmenový súbor na nahratie do ManuálneManuálne nastavenie!Ručne nastavte HTTP proxy serverMapaProjekcia mapyNastavenie mapy Mapa: {0}Prístav (Marina)+Symbol vybraných značiek je nerozhodnutýZnačky z pomenovaných bodov Značky z {0}.Spárovať prvú fotografiu s prvým bodom GPX,Priraďovanie fotiek ku stope(track) zlyhalo MateriálMax. zemepisná šírkaMax. zemepisná dĺžkaMax. rýchlosť (km/h)Max. hmotnosť (ton)!Maximálna plocha na požiadavku:qMaximálna dĺžka (v metroch) pre kresbu čiar lokálnych súborov. Nastavte ''-1'' pre kresbu všetkých čiar.oMaximálna dĺžka (v metroch) pre vykresľovanie línií. Nastavte na ''-1'' pre kreslenie všetkých línií.Maximálna dĺžka (metrov)3Maximálna dĺžka pre lokálne súbory (v metroch)LúkaČlen&Člen pre úlohu {0} je chybného typu ČlenoviaXČleny z pamäte nie je možné pridať, pretože nie sú zahrnuté do aktuálnej vrstvyČleny(vyriešené)Členy(v konflikte)Pomník Meno v menuMeno v menu (východzie) Menu skratiekMercatorova projekcia ZlúčiťZlúčiť bodyZlúčiť vrstvu$Zlúčiť body do najstaršieho boduZlúčiť výber)Zlúčiť aktuálnu vrstvu do inej vrstvy3Zlúčiť aktuálne vybrané objekty do inej vrstvy'Spojiť túto vrstvu do ďalšej vrstvyZlúčiť {0} body_Zmrazený zoznam spojovaných členov. Vyriešené konflikty v zozname členov v tejto reláciiYZmrazený zoznam spojovaných bodov. Vyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste.Qspojované body ešte nie sú blokované. Memôžem spustiť vykonávací príkazNSpojované body sú ešte neblokované. Nie je možné dať vykonávací povelSpojovaná verzia&Zlúčenie zmazaných objektov zlyhalo%Správu dňa nie je možné zobraziť MetrickáKliknutie stredného tlačítka myši opäť prejde cyklus.
podržanie CTRL pre výber priamo z tohoto zoznamu s myšou.
ArmádaMin. zemepisná šírkaMin. zemepisná dĺžkaMin. rýchlosť (km/h)Malý kruhový objazdMinigolf!Minimálna vzdialenosť (pixelov) Minút: {0}Zrkadlovo prevrátiť Zrkadlovo vybrané body a cesty.3Chýba vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}8Chýba vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}8Chýba vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodných s id {0}:Chýbajúca vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''Chýbajúce šifrovanie4Chýbajúce kľúče alebo hodnoty atribútu v tagu.Chýbajúce povinné vlastnosti pri prvku ''hranice''. Got minlon=''{0}'',minlat=''{1}'',maxlon=''{3}'',maxlat=''{4}'', origin=''{5}''.8Chýbajúca povinná vlastnosť ''{0}'' z XML prvku {1}.6Chýba povinná vlastnosť ''{0}'' na z cesty {1}(Chýbajúce povinné vlastnosti ''{0}''.)Chýba zlúčujúci ciel pre bod s id {0}.Chýba zlúčujúci ciel pre reláciu s id {0}0Chýbajúci cieľ pre spojenie s cestou s id {0}*Chýba zlúčujúci ciel typu {0} s id {1}Chýbajúce meno:* prekladu.Chýbajúci operator pre NOTChýbajúci parameter pre OR#Chýba povinná vlastnosť ''{0}''.Chýba totožnosť užívateľa"Zmiešaný typ duplicitných bodovPo-Pi 08:30-20:00Režim: Kresliť Fokus Režim: {0}!Pracovný režim (Potlach štýl)9Zmenené časy (časových značiek) zvukových súborov.Skupiny modifikátorov ZmenáreňJednokoľajka, vysutá dráhaPamätihodnosť, pamätníkViac informácií ...#Viac informácii o tejto vlastnosti#Najdených viac ako jedna cesta "z"$Najdených viac ako jedna cesta "na"$Viac ako jedena "cez" najdená cestaMotorové vozidlo MotocykelCesta pre motorové vozidláDialnicaĎialničná križovatkaDialničná prípojkaHorský priesmykHorský bicykelPres[vam bod...GPosuň segment pozdĺž jeho normály, potom pusť tlačítko na myši.#Presunúť dialóg na bočný panelPosunúť nižšie5Posunúť dole vybrané elementy s rovnakou pozíciouPosunúť elementyPosunúť filter dole.Posunúť filter hore.Presunúť vľavo@Presunúť uzly tak, aby mali všetky uhly 90 alebo 180 stupňovPohybovať objekty ťahaním, Shift pridať do výberu (Ctrl prepnúť); Shift-Ctrl otočiť vybrané, Alt-Ctrl mierka vybraných; alebo zmeniť voľbuPresunúť objekty {0}Presunúť vpravo)Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dolu.-Pridať všetky zvolené objekty medzi členy.Presun vybranej položky o jeden riadok nadol..Presun vybranej položky o jeden riadok nahor.)Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dole.)Presunúť zvolenú vrstvu o riadok hore.%Presunúť označené body na priamku#Presunúť označené body do kruhu Posunúť ichPosunúť vyššie5Posunúť hore vybrané elementy s rovnakou pozíciouPresunúť {0}Presunutie objektov {0}Blato.Niekoľko členov odkazuje na rovnaký objekt. multipolygón(Vnútorná cesta multipolygónu je vonkuMultipolygón nie je uzavretýMúzeumMoje zmenové súborynového zmenového súboru
.jObjekty sú nahraté do otvoreného zmenového súboru {0} s nahratou poznámkou ''{1}''.Pridané objekty:Odstránené objekty:Upravené objekty: Oktán 100 Oktán 91 Oktán 95 Oktán 98Offset 3.000.000 východne1Záložka pre offset už existuje. Prepísať ju?Vyrovnať(Offset):Posun: Starý kľúčStará funkciaStará hodnotaNa požiadaniePri nahrávaní JednosmerkaCesty s jediným bodom,Niektorý z vybratých súborov bol prázdnyLJedna z vybraných ciest nie je uzavretá, a preto nemôže byť pripojená.Jeden alebo viac členov z tejto novej relácie boli vymazané zatiaľ čo editor relácie bol otvorený. Mali by byť odstránené z obsahu členov relácie. JednosmerkaNIba zmenové súbory zavreté po a vytvorené pred konkrétnym dátumom/časom;Iba zmenové súbory zavreté ponasledujúcom dátume/časeIba moje zmenové súboryNIba zmenové súbory vyhotovené užívateľom s nasledujúcim ID užívateľaQIba zmenové súbory vyhotovené užívateľom s nasledujúcim menom užívateľaIba na začiatku cesty.NepriehladnosťOtvoriťOtvoriť umiestnenie...Otvoriť nedávne=Otvoriť prázdnu WMS vrstvu, aby sa nahrali dáta zo súboruQOtvoriť súbor (niektoré typy súborov môžu byť otvorené s Súbor/Otvoriť)Otvoriť súbor.4Otvor prehliadač histórie, s históriou tohto boduNOtvorte prehľad všetkých príkazov (obnoviť vyrovnávaciu pamäť(buffer)).Otvoriť zoznam všetkých nahratých vrstiev.%Otvoríť zoznam všetkých reláciíOtvoriť webovú stránku pre každý vybratý zmenový súborOtvoriť z URL.%Otvoriť editor pre zvolenú reláciuAJe nutné otvoriť a používať viac nových zmenových súborovOtvoriť inú GPX stopu(trasu)Otvoriť inú fotografiuLOtvoriť očakávaný zmenový súbor. Got zavretý zmenový súbor s id {0}Otvoriť zmenové súboryOtvoriť súbor:Otvoriť aktuálnu stránku pomoci v externom prehliadači4Otvoriť zoznam súborov zmien v aktuálnej hladine.Otvoriť okno pre overovanie. Otvoriť...Otvoriť/Zatvoriť:údaje OpenStreetMapOtváram 1 súbor...Otváracia dobaOtváranie súboru ''{0}'' ...Otváranie súborovGOtvoriť dialógové okno, aby bol umožnený skok na konkrétne miestoIOtvoriť okno manažéra zmenového súboru pre vybraté zmenové súbory OperátorOptikVoliteľné atribúty:Voliteľné typy Biopotraviny Orig. Cesta PravouhlosťPravouhlosť / Obnovenie(Undo)Pravouhlý tvar!Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)zPravouhlý tvar / Obnovenie(Undo) Prosím vyberte body, ktoré boli posunuté predchádzajúcou funkciou pre pravouhlosť!Iné*Ostatné (iné) informačné body (miesta)Iné duplicitné bodyTuristický (Outdoor)Prekryť štvorce (tiles)Prekrývajúce sa plochyPrekrývajúce sa komunikácie*Prekrývajúce sa komunikácie (s plochou)Prekrývajúce sa železnice(Prekrývajúce sa železnice (s plochou)Prekrývajúce sa cesty#Prekrývajúce sa cesty (s plochou)Prekrývajúce sa cesty.Prednastaviť pozíciu pre: Prepísať,Prepísať užívateľské nastavenia OAuth?PUWG (Poľsko)PUWG 1992 (Poľsko)PUWG 2000 Zone {0} (Poľsko)Farebný štýl {0}: {1}Palaeontological AreálPapierFParameter "downloadgps" neakceptuje názov súboru, alebo URL súboruNázov parametraHodnota parametra3parameter {0} nie je v rozsahu 0..{1}, dostáva {2}YParametre --sťahovanie, --sťahovaniegps, and --výber sú spracované v tomto poriadku.Nadradené vzťahyP+R parkovisko Parkovisko"Parkovacia ulička (Parking Aisle)3Chyba parsovania: Chybná štruktúra GPX dokumentuRozložiť OSM dáta... Rozloženie OSM history data ...)Rozkladanie obsahu zmenového súboru ...&Rozloženie súboru "{0}" neúspešné)rozkladám obsah zo zmenového súboru...)Rozkladanie obsahu pluginu z webu ''{0}''"Spracovávam odpoveď servera ...Odovzdávacie miestoOdovzdávacie miestaHesloHeslo:Heslo: Vložiť Vkladám ...Vložiť vlastnostiVložiť URL zo schránkyVložiť zo schránky Vložiť bez neúplných členovCesta (chodník)Cesta:Vrchol Pešia zónaPrechod pre chodcovTyp prechodu pre chodcovPešia:Nevyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii5Nevyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste:Nebyriešený konflikty vlastností musia byť vyriešenéVykonať overovanie dát LekáreňTelefónne čísloČíslo telefónuČas fotografie (z exif):+Fotografie neobsahujú informácie o čase.Výletné miestoMóloPotrubieTyp lyžiarskej dráhyHracia plocha, ihriskoKostolMiestaPrehrať/Pauza audioZáznam sa začne prehrávať o o uvedený počet sekúnd skôr (alebo pozdejšie, pri zápornom čísle), ako je požadované.Ihrisko&Prosím prerušiť ak ste si nie istýoProsím kliknite na Stiahnuť zoznam pre stiahnutie a zobrazenie zoznamu dostupných pluginov.tProsím rozhodnite, aké dáta zmenového súboru sú nahraté a či zavrieť zmenový súbor po ďalšom nahratí.fProsím rozhodnite, či JOSM má automaticky aktualizovať aktívne pluginy po určitej časovej dobe.xProsím rozhodnite, či JOSM má automaticky aktualizovať aktívne pluginy pri štarte, po aktualizácii programu JOSM.+Prisím rozhodnite ktoré hodnoty ponechaťProsím, zadajte súradnice GPSProsím vložte dátum v obvyklom formáte pre vašu lokalitu.
Napríklad: {0}
Napríklad: {1}
Napríklad: {2}
Napríklad: {3}
;Prosím zvoľte názov pre záložku zo sťahovanej oblasti0Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa Prosím vložte adresu dlaždiceProsím vložte index dlaždice^Zadajte prosím užívateľské meno a heslo, ak váš proxy server vyžaduje autentifikáciu.EProsím najskôr vložte platnú URL požiadavku pre zmenový súbor.*Prosím najskôr vložte platnú veľkosťProsím vložte platný čas v obvyklom formáte pre vašu lokalitu.
Napríklad: {0}
Napríklad: {1}
Napríklad: {2}
Napríklad: {3}
'Prosím vložte platné ID užívateľa2Prosím, zadajte Kľúč autorizačného prístupu/Prosím, zadajte Skrytý autorizačný prístupfZadajte prosím OAuth autorizovaný prístup, ktorý je oprávnený k prístupu k serveru OSM ''{0}''.!Prosím vložte celé číslo > 1-Prosím vložte ako hodnotu celé číslo > 00Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľaRProsím vložte, alebo skopírujte URL na získanie zmenových súborov z OSM API.Prosím, zadajte OSM API URL.:Prosím vložte heslo pre overenie vo vašom proxy serveri(Prosím vložte heslo vášho OSM účtuIProsím vložte užívateľské meno pre overenie vo vašom proxy serveri5Prosím vložte uživateľské meno vášho OSM kontaProsím vložte vaše OSM heslo.Prosím vložte vaše OSM užívateľské meno@Prosím, reštartujte JOSM pre aktiváciu stiahnutých pluginov.Prosím opravte komentár,Prosím vyberte najskôr sťahovanú oblasťProsím vyberte súborVyberte prosím kľúčVyberte prosím hodnotu+Prosím, vyberte autorizačnú procedúru: Vyber prosím nejakú položku.Vyberte minimálne 4 bodyEProsím vybrať aspoň jeden už nahraný bod, cestu, alebo reláciu.IProsím, označte aspoň jednu uzavretú cestu, ktorá má byť spojená..Prosím vyberte aspoň jeden bod, alebo cestu.5Prisím vyberte aspoň jeden riadok pre kopírovanie.,Vyberte aspoň jednu cestu k zjednodušeniu.Zvoľte minimálne jednu cestu.Vyberte prosím aspoň 3 body.XVyberte prosím aspoň dva body na zlúčenie, alebo bod, ktorý je blízko iného bodu./Prosím, vyberte aspoň dve cesty pre spojenie._Prosím vyberte presne dva, alebo tri body, alebo jednu cestu s presne dvoma alebo troma bodmi.%Prosím zvoľ niečo pre kopírovanie;Vyberte prosím objekty, ktorým chcete zmeniť vlastnosti.'Prosím vyberte riadok na odstránenie."Prosím vyberte riadok na úpravu.!Prosím vyberte cieľovú vrstvu.'Prosím vyberte stratégiu nahrávania:@Prosím vyberte trasy s uhlami približne 90 alebo 180 stupňov.pozícia {0} je mimo rozsah. aktuálne číslo z členov: {1}Poštová schránkaPoštaPoštové smerovacie čísloElektráreň (spôsob vyroby)Elektrické vedenieTransformátorová stanicaMalý transformátor'Elektrický stožiar (vysoké napätie)'Duplicitné body na elektrickom vedeníPredpoklad PorušeniaPredpokladaný priestupokPreddefinované?Chýbajú preferencie ''{0}''. Nemôžem inicializovať OsmApi.LNastavenie predvoľby {0} bolo vymazané, pretože nebola dlho používaná.Znastavenie s kľúčom ''{0}'' neexistuje. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.bnastavenie s kľúčom ''{0}'' neobsahuje ''{1}''. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.nastavenie s kľúčom ''{0}'' nemôžem dodať vnútornú hodnotu pre ''{1}''. Dodaná {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení. NastaveniaPredvoľby uložené na {0} Nastavenia...Pripravujem OSM údaje..."Pripravujem rozhodnutie konfliktovPripravujem dátový súbor ....Pripravujem vrstvu ''{0}'' pre nahrávanie ...+Pripravujem požiadavku pre nahrávanie ...Historická železnicaPrednastavená skupina {0} Prednastavená skupina {1} / {0}-Prednastavené úlohy prvkom, bez materských(Prednastavený sub prvok bez materských Predvoľby)Predvoľba neobsahuje vlastnosti kľúča'Predvoľba neobsahuje vlastnost hodnotyPredchádzajúciCesta I. triedyPrípojka cesty I. triedyPrimárny modifikátor: PôvodnýOčakávané ID pôvodnýchVäzenieSpracovanie súboru ''{0}'' Spracovávam sobory pluginov ...1Spracovanie zoznamu pluginu z umiestnenia ''{0}''2Spracovávam cache súbory stránky s pluginov ...Očakávané súradniceJProjekcia ''{0}'' nie je nájdená, záložka ''{1}'' nie je použiteľnáKód projekcieOKód nesúladu projekcie v ''{0}'': toCode() vracia ''{1}'', očakáva ''{2}''.Metóda projekcieKPrológ dokumentu OsmChange už bol napísaný. Prosím, napíšte iba raz.RPrológ dokumentu OsmChange ešte nebol napísaný. Najskôr ho prosím napíšte. VlastnostiVlastnosti / MembershipsKontrola vlastností :Vlastnosti pre zvolené objekty=Vlastnosti v mojej dátovej sade, i.e. lokálna dátová sadaVlastnosti v spojených elementoch. Budú nahradené vlastnosťami v mojich elementoch, keď rozhodnutie o spojenie bude aplikované.;Vlastnosti v ich dátovej sade, i.e. serverova dátova sada Vlastnosti Vlastnosti (s konfliktmi)!Vlastnosti/Členstvo(memberships)"Vlastnosti: {0} / Memberships: {1}Hodnota obsahuje HTML entitu(Hodnota začíná alebo končí medzerou1Doplniť krátky komentár k nahrávaným zmenámVytvára dialóg merania a vrstvu na meranie dĺžky a uhla segmentov, plochy obklopenej s (jednoduchou) uzavretou cestou a vytvoriť meranú dráhu (ktorá tiež môže byť importovaná z GPS vrstvy)>Určuje dialóg pre editáciu značiek v tabuľkovej mriežke.Určuje trasové schopnostiNastavenia proxy serveraKrčmaVerejná budovaDopravná obsluhaHromadná doprava VyčistiťČistím(purge)...RUmiestniť text vedľa zvukovej značky (a obrázok a web) takisto ako jeho ikony.Lom Požiadavka'Požiadať a stiahnuť zmenové súbary1Požiadavka a sťahovanie zmenových súborov ...6Požiadať oboje otvoriť a zatvoriť zmenové súboryPožiadavka zmenových súborov.Požiadavka zmenových súborov zo servera URL)Požiadať zatvoriť iba zmenové súbory(Požiadať otvoriť iba zmenové súbory+Žiadanie a sťahovanie zmenových súborovPýtam sa na meno serveraPýtam sa na meno servera ...Dostihová dráha RacquetbalŽeleznica (štandardná) ŽeleznicaŽelezničná zastávkaŽelezničné nástupišteDuplicitné body na železniciŽelezničný pozemokOčakávaný rozsah číselNekomprimované (Raw) GPS dátaČítajte ako prvéČítať fotky...#Načitávam zmenový súbor {0} ...Načitávam zmenové súbory...+Čítam miestne informácie o pluginoch ..."Čítanie rodičovských z ''{0}'' Čítam užívateľské info ...Čítam {0}...Informačné súborySkutočné meno$Naozaj zmazať výber z relacie {0}?Rekreačná oblasť&Opravené (rektifikované) obrázky... Recyklácia Opakovať#Zopakuje poslednú zrušenú akciu.2Znovu zvolené a všetky predchádzajúce príkazy Ref. číslo!Referencie (číslo stopy(track))Referenčné čísloOdkazujúci na: Odkazovať naObnoviťOblasť (región)Zamietnuť konflikty a UložiťVzťah (relation) Relácia ...%Editor Relácií: Sťahovanie ČlenovEditor Relácií: Posun DoleEditor Relácií: Posun HoreEditor Relácií: Odstrániť&Editor Relácií: Odstrániť VybranéEditor relácie: ObrátenieEditor Relácií: TriedenieKontrola relácie:Relácia je zmazanáRelácia je prázdnaNeznámy typ relácieWRelácia s externou id ''{0}'' odkazuje na chýbajúce pôvodné s externou id ''{1}''. Relácia {0}Relácia: VybratáRelácieRelácie s rovnakým členmi Relácie: {0}=Pustite tlačítko myši pre vybratie objektov v obdĺžniku.RPustite tlačítko myši pre zastavenie pohybu. Ctrl spojí s najbližším bodom.0Pustite tlačítko myši k zastaveniu otáčania:Uvoľnite tlačidlo myši pre zastavenie úpravy merítka. NáboženstvoZnovu načítať1Znovu nahrať vybrané objekty a obnoviť zoznam.Nahrať poškodené dlaždiceObnoviť zo súboru$Preložiť aktuálnu stránku pomociNačítať históriu zo serveru4Znovu načítať obsah aktívnych štýlov z ''{0}''Vzdialené ovládanie9Vzdialená Správa s spýtala na vytvorenie nového bodu.AVzdialená kontrola požiadala o import dát z nasledujúcej URL:8Vzdialená kontrola požiadala o načítanie dát z API. Odstrániť Presunúť "{0}" pre bod ''{1}''!Remove "{0}" for reláciu ''{1}''"Presunúť "{0}" pre cestu ''{1}''"Odstrániť "{0}" pre {1} objektov+Odstrániť z vyrovnávacej pamäte (cache)Odstraniť fotku z vrstvy%Vymazať značky z vnútorných ciestdOdstrániť zmenový súbor v detailnom pohľadovom panely z lokálnej vyrovnávacej pamäte (cache)Vymazať vybraté záložky3Odstrániť práve vybraté členy z tejto relácieKVymazať vyraté zmenové súbory z lokálnej vyrovnávacej pamäte (cache)?Odstrániť vybrané položky zo zoznamu spojovaných elementovOdstrániť vybraté cesty ikon9Odstrániť vybraté štýly z obsahu aktívnych štýlov#Odstraňte ich, vyčistite reláciu-Odstrániť tohoto člena relácie z relácieOdstránený Prvok z ReláciíOdstránené duplicitné body#Odstraňujem odmietané pluginy ...'Odstraňujem neudržiavané pluginy ...Premenovať vrstvuPremenovať vybratú záložku{Vykresluje cesty (autobusy, turistika, cyklistika). Cesty musia byť definované v súbore routes.xml v adresári pluginov. PožičovňaServis NahradiťNahradiť "{0}" za "{1}" preNahlásiť chybu#Požiadať o autorizačný prístupPožiadavka neúspešnáURL požiadavky prístupu:Detaily požiadavky: {0}NádržVynulovať (Reset)Nastaviť východzie hodnotyUlica (miestna komunikácia)%Osídlená oblasť (Residential area)4Zmeniť veľkosť appletu (formát: ŠÍRKAxVÝŠKA) VyriešiťRozhodnutie konfliktov Rozhodnúť konflikt pre ''{0}''&Vyriešte rozpor v súradniciach v {0}.Vyriešte konflikty v zmazaných (state) v {0}4Rozhodnutie konfliktov v member list of relation {0}-Vyriešte konflikty v zozname bodov cesty {0}Vyriešiť konflikty.(Vyriešiť konflikt verzií pre body {0}+Vyriešiť konflikt verzie pre reláciu {0}(Vyriešiť konflikt verzie pre cestu {0}-Vyriešiť {0} konfliktné značky v bode {1}1Vyriešiť {0} konfliktné značky v relácii {1}.Vyriešiť {0} konfliktné značky v ceste {1} Reštartovať ReštauráciaObnoviťObnovenie súborov Obmedzenie Maloobchod Oporný múr!Načítať autorizačný prístup!Načítať autorizačný prístup0Získavam OAuth autorizovaný prístup z ''{0}''*Získavam OAuth autorizačný prístup ...-Získavam OAuth žiadosť prístupu z ''{0}'''Získavam OAuth žiadosť prístupu ...\Získavam detaily užívateľa s kľúčom autorizačného prístupu''{0}'', bol zakázaný.dZískavam detaily užívateľa s kľúčom autorizačného prístupu''{0}'', ktorý bol zamietnutý.*Získavam informácie o užívateľovi ...JNávrat na predchádzajúci dialóg pre zadanie podrobnejšieho komentára ObráteneOtočiť smer ciestOtočiť a Spojiť*Otočiť smer všetkých zvolených ciest."Obrátiť poradie členov relácieOtočiť smer cestyOtočiť smer ciestObrátená pobrežná čiara1Obrátené pobrežie: zem nie je na ľavej strane+Obrátená zem: zem nie je na ľavej strane4Obrátená vodná cesta: zem nie je na ľavej straneVrátenie zmienKontrolaRevízia JazdectvoRieka Riečny brehCesta (neznámy typ)Cestné obmedzenieÚlohaProblém s overením úlohy6funkcia {0} sa nenachádza v porovnávenej dvojici {1}Úloha {0} chýbaNeznáma úloha {0}Funkcia:-Funkcie vo vzťahoch (relations) odkazujú naKruhový objazd Cesta (Route)Štátna cestaTyp Cesty (Route)Zobrazené cesty sú pre: Zrúcanina5Opätovný chod automatických autorizačných krokovvSpúšťam aktualizáciu pluginov po aktualizácii programu JOSM. Automatická aktualizácia pri štarte je povolená.Spúšťam aktualizáciu pluginov po uplynutí aktualizačného intervalu. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.Spúšťam test {0}Pristávacia dráha SIM-kartyKSally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)Uložiť.Uložiť autorizačný prístup v nastaveniach-Uložiť autorizovaný prístup do nastaveníUložiť ako...Uložiť GPX súborUložiť vrstvuUložiť OSM súborUložiť WMS vrstvuUložiť WMS vrstvu do súboru@Uložiť kópiu tohto štýlu do súboru a pridať ho do zoznamuUložiť akokoľvekUložiť ako...#Uložiť štýl ''{0}'' ako ''{1}''-Uložiť aktuálne údaje do nového súboru.Uložiť aktuálne dáta.&Uložiť nastavenia a zavrieť dialógUložiť do nastavení$Uložiť meno a heslo (nešifrovane)Uložiť/Nahrať a VymazaťUložiť/Nahrať a UkončiťMUložiť/Nahrať vrstvy pred vymazaním. Neuložené zmeny nebudú stratené.Uložiť vrstvu do ''{0}'' ...Prehľadávam adresár {0}ŠkolaŽelezný šrotSutinaKrovieHľadať Hľadám ...,Vyhľadávaný výraz nie je platný: {0}Vyhľadávanie pre objektyVyhľadávať objektyHľadať v značkáchHľadať prednastaveniaHľadať prednastaveniaHľadaný reťazec:Vyhľadávať... Hľadať: Hľadať: Druhé menoCesta II. triedySekundárny modifikátor: Sekúnd: {0}Bezpečnostná výnimka.Pozrite Wiki pre iné typy capacity:[types]=*.*Oddelený chodník - a cesta pre cyklistov%Sel.: Rel.:{0} / Cesty:{1} / Body:{2}VýberVybrať všetko0Vyberte poradie nerozvetvených spojených ciestJVybrať všetky objekty priradené, aktuálne označeným, súborom zmien.bVybraté všetky obnovené objekty v údajovej vrstve. Tento výber obsahuje aj neúplné objekty.!Vybrať otvorený zmenový súborPVybrať zmenové súbory založené v dátume/čase a boli vytvorené a zavretéLVybrať zmenové súbory, závislé na tom či sú otvorené, alebo zavreté>Vybrať zmenové súbory vytvorené konkrétnymi užívateľmi Vyberte buď:Vybrať meno súboru6Vyberte ak dáta majú byť stiahnuté na novú vrstvu3Vybrať ak odkazované objekty už boli stiahnuté.Vybrať vrstvuVybrať v obsahu relácieVýber členovZvoliť bod pod kurzorom.3Výber objektov predložených týmto užívateľomVyberte objekty na nahratieDVybrať iba zmenové súbory príbuzné konkrétnemu spojenému boxuVybrať reláciu#Vybrať reláciu v hlavnom výbere.$Vybrať reláciu v obsahu relácií.Výber cieľovej vrstvy=Vybrať zodpovedajúce pôvodné v aktuálnej dátovej vrstve1Výber členov zo všetkých vybraných reláciíQVyberte pôvodné v obsahu tohoto zmenového súboru v aktuálnej dátovej vrstve8Vybrať na zavretie zmenový súbor po ďalšom nahratíGVýber pre stiahnutie GPS stôp(traces) vo vybratej sťahovanej oblasti>Výber pre stiahnutie OSM dát vo vybratej sťahovanej oblasti_Vybrať pre udelenie práva pre JOSM na sťahovanie vašich osobných GPS stôp do JOSM vrstievGZvoľte udelenie programu JOSM právo čítať vaše nastavenia serveraGZvoľte udelenie programu JOSM právo vkladať GPX stopy vo vašom meneKZvoľte udelenie programu JOSM právo vkladať mapové dáta vo vašom meneIZvoľte udelenie programu JOSM právo zapisovať vaše nastavenia servera4Výber pre nahratie vrstvy ''{0}'' na server ''{1}''cVybrať pre použitie HTTP základné overenie totožnosti s vašim užívateľským menom a heslomCVybrať pre použitie OAuth ako mechanizmus na overenie totožnostiVýber s určeným hľadaním0Vybrať, presúvať, mierka a otočenie objektov*Vybrané prvky nemôžu byť zpravouhlenéVýberVýber je prázdny.Výber musí pozostávať len z trás a uzlov.Nevhodný výber! Výber: {0}cVyberie objekty, ktoré sú súčasťou tohto príkazu (ak nie sú v súčasnosti vypúšťajú sa)Cesty pretínajúce sami sebaPoloautomatickyOddeliť vrstvu Oddeľovač SekvenciaHServer odpovedal stretol sa s reakcoiu kódu 404 pre id {0}. Vynechanie.Obslužná cesta (Service) URL službaSlužby!Typ obslužnej cesty (serviceway)Nastaviť WMS Záložku*Zadať všetko východzie (prednastavené)9Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre bod {0}>Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre reláciu {0};Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre cestu {0}8Pridať aktuálny výber do zoznamu vybratých reláciíNastaviť jazykWNastaviť vybrané elementy(prvky) na mape, podľa vybratých prvkov v obsahu na vrchu."Zadať východzie (prednastavené)"Nastavenie {0}={1} pre bod ''{2}'''Nastavenie {0}={1} pre reláciu ''{2}''$Nastavenie {0}={1} pre cestu ''{2}''!Nastaviť {0}={1} pre {2} objekty&Nastavenie funkcie pre vybrané členy)Ručné nastavenie. Používajte opatrne!Nastavujem východzie hodnoty~Nastavenie klávesovej skratky "{0}" pre akciu "{1}" ({2}) zlyhalo, pretože skratka je už použitá pre akciu "{3}" ({4}). Nastavenia7Nastavenia pre zvukový prehrávač a zvukové značky.0Nastavenie projekcie mapy a interpretácie dát.AAutopožičovňa (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1 hod.) PrístrešokLodná dopravaObuvaStreľba NakupovanieObchodySkratka!Nastavenie klávesových skratiekMali by ste uložiť?Vypnúť doplnok?Mali by ste nahrávať?UkázaťZobraziť správu o staveZobraziť Text / Ikony&Zobraziť miniatúry obrázkov na mapeUkázať Info DlaždícUkázať súbor zmien {0}Zobraziť informácie o pomociZobraz históriu Zobraz info7Zobraziť informačnú úroveň(level) pri nahrávaní./Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname@Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname, ak je dostupnýZobraziť nasledujúci obrázok%Ukázať ID objektu v zozname výberu&Zobraziť iba použiteľné pre výber7Zobraziť alebo skryť menu Zvuk v menu hlavnej ponuky.0Zobraziť vyhľadávací dialóg prednastavení#Zobraziť predchádzajúci obrázok*Zobrazovať pri štarte úvodnú obrazovku\Zobraziť správu o stave s užitočnými informáciami, ktoré sa môžu viazať ku chybám)Zobraziť iba značky(tags) s konfliktami*Zobraziť iba značky s rôznymi hodnotami:Zobraziť informačné testy v nahrávacom kontrolnom okneZobrazí túto nápoveduZobraziť/SkryťZobrazená oblasťCesty s podobnými menamiPodobne pomenované cesty.Zjednodušiť cestu$Zjednodušiť všetky vybraté cestyZjednodušiť cesty?0Jednoduché prevedenie oblasti na multipolygón.Simuluje kliknutie, keď spravíte malý a krátky pohyb. Toto je užitočné pre perá tabletu, keď máte problémy , stačí kliknúť na tablet bez pohybu myši (obecný Java - tablet problém).?Jedna farba (môže byť prispôsobená pre pomenované vrstvy)Jednotlivé prvkyKorčuľovanieLyže LyžovanieVynechať SťahovanieVynechať sťahovanieVynechať aktualizáciuxVynechávam aktualizáciu pluginov po aktualizácii programu JOSM. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.Vynechávam aktualizáciu pluginov po uplynutí aktualizačného intervalu. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.3Slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)Vyhladené mapy (antialiasing)Snímka na veľkosť dlaždiceSnežný skúterFutbal\Niektoré objekty sú upravené.
Pokračovať, ak tieto zmeny budú zrušené. \r |Niektoré z ciest mali časť vzťahov (relations), ktoré boli zmenené. Prosím overte či to nepredstavuje nejakú chybu.kNiektoré waypointy, ktoré bili príliš ďaleko od stopy pre rozumné určenie ich času boli vynechané.Niektoré body (waypointy) s časovou značkou pred začiatkom stopy(track), alebo za koncom, boli vynechané, alebo presunuté na začiatok._Je mi ľúto. Neviem spracovať multipolygónové relácie s niekoľkými vonkajšími cestami.oJe mi ľúto. Neviem spracovať cestu, ktorá je aj vnútorná aj vonkajšia v multipolygónových reláciách.iJe mi ľúto. Neviem spracovať cestu ktorá je vnútorná vo viacerých multipolygónových reláciách.iJe mi ľúto. Neviem spracovať cestu ktorá je vonkajšia vo viacerých multipolygónových reláciách.TriediťMenu Sort presetsTriedenie členov relácieZdrojJuhMiesta pre vozíčkárovPriestory pre rodičov s detmiPriestory pre ženyKamera na meranie rýchlostiŠpičky (hroty)Rozdeliť cestu Rozdeliť cestu vo zvolenom bode"Rozdeliť cestu {0} do {1} častíRozdelenie cesty do fragmentovŠportŠport (loptový)Športové zariadenieŠportyŠportové centrumPrameň Štadión#Štandardný unix geometry argumentHviezdičkovýZačať vyhľadávanieZačať sťahovanieZačiatok sťahovania dát)Začiatok novej cesty z posledného bodu.HZačiatok stopy (bude použité vždy ak nie sú dostupné iné značky)!Začínam prehľadávať adresár0Začiatok opakovania {0} z {1} v {2} sekunde ... Spúšťam opakovanie {0} z {1}."Začínam presúvanie v kusoch ...$Začínam nahrávať požiadavku ...5Zahajujem nahrávanie so žiadosťou na pôvodné ...Stav PapierníctvoSpráva o staveSchodyTurniket (Stile)Zastaviť (stop)Potok Názov uliceHlavné komunikácieUlice NRW Geofabrik.de*Štýl pre vnútornú cestu multipolygónu*Štýl pre vonkajšiu cestu multipolygónu!Štýl je v súčasnosti aktívnyPredložiť filterŠtvrťMetroVchod do metraPodokno skratiekHotovo$Úspešne otvorený súbor zmien {0}XPodpora živému (live) GPS vstupu (pohybujúca sa bodka) cez pripojenie na gpsd server. Podporovaný Rectifier Services:Podpora sťahovaných dlaždíc, skenovaných máp z walking-papers.org. Tento plugin je stále v rannom vývoji a môže obsahovať chyby.PovrchPozorovanie (ostraha)Meračský bod"Podozrivá kombinácia tag/hodnota PlávanieSwiss Grid (Švajčiarsko) Popis značkySynchronizovať audio#Synchronizovať celú dátovú saduSynchronizovať iba {0} bod Synchronizovať iba {0} reláciu,Synchronizovať čas z fotky a GPS prímačaSynchronizovať iba {0} cestuSystém merania Stolný tenisHmatové Dlažbymkolekcia značiek nemôže byť použitápre pôvodné pretože sú tam kľúče s viacnásobnými hodnotami4zbierka značiek neobsahuje vybrané hodnoty ''{0}''9Hodnota kľúča obsahuje znak s kódom menším ako 0x20(Kľúč tagu je dlhší ako je povolenéTagom zmenená relácia s 5Hodnota tagu obsahuje znak s kódom menším ako 0x20*Hodnota tagu je dlhšia, než je povolenéZdroj pre TagChecker&Predvoľby značenia (Tagging Presets)ZnačkyZnačky a ČlenyZnačky z bodovZnačky z reláciíZnačky z ciestZnačky zo súboru zmien {0}Značky pre nový súbor zmienKlúče s prázdnými hodnotamiRolovacie dráhyTelefónTelefónne kartyTenis TerminálCesta III. triedyTerciálny modifikátor: OtestovaťTest autorizačného prístupuTest neúspešný Test URL API:#Overovanie {0}/{1}: Súšťa sa {2}*Testovanie OAuth autorizačného prístupuTestovanie OSM API URL ''{0}''3Bude zobrazená smerová šípka v segmente línie.URL API je platné.jKľúč autorizačného prístupu nesmie byť prázdny. Prosím, zadajte kľúč autorizačného prístupudSkrytý autorizačný prístup nesmie byť prázdny. Prosím, zadajte skrytý autorizačný prístupOSM server ''{0}'' nepozná objekt
pokúsili ste sa čítať, aktualizovať, alebo vymazať. Jeden príslušný objekt
neexistuje na serveri alebo používate chybnú URL pre prístup
naň. Prosím dôkladne skontrolujte adresy serverov ''{0}'' kvôli preklepom.+OSM server ''{0}'' hlási zlý príkaz.
0"Z" cesta nezačína ani nekončí na "cez" bode2"Z" cesta nezačína ani nekončí na "cez" ceste.1"Na" cesta nezačína ani nekončí na "cez" bode3"Na" cesta nezačína ani nekončí na "cez" ceste.7Číslo, ktorým je násobená rýchlosť pretáčania.9Uhol medzi predchádzajúcim a súčasným úsekom cesty.Plocha, ktorú sa snažíte nahrať je príliš veľká, alebo vaša požiadavka bola príliš zozľahlá.
Požadujte menšiu plochu, alebo použite nejaký exportný súbor poskytnutý OSM komunitou.QZmenový súbor je stále otvorený(left open) po tomto nahratí@Zmenový súbor bude zavretý po tomto nahratí7Obsah tohto zmenového súboru nie je ešte stiahnutý.Kopírované údaje obsahujú neúplné objekty. Pri vkladaní neúplné objekty budú odstránené. Chcete vložiť dáta bez neúplných objektov?RSúčasný výber nemožno použiť pre rozdelenie - žiadny uzol nie je vybraný.2Tento výber sa nedá použiť pre oddelenie bodovKSúčasná hodnota nie je platná OSM ID. Zadajte prosím celé číslo > 0%Súčasná hodnota nie je platná URLfSúčasná hodnota nie je platnou ID zmenového súboru. Prosím vložte ako hodnotu celé číslo > 0SAktuálna hodnota nie je platné ID užívateľa. Prosím vložte celé číslo > 02Aktuálna hodnota nie je platnou adresou dlaždiceSAktuálna hodnota nie je platným indexom dlaždice pre danú úroveň zväčšeniaDokument neobsahuje dáta.PNasledujúce závislé objekty budú vyčistené
okrem vybraných objektov:>Nasledujúce chyby nastali počas hromadného sťahovania: {0}|Nasledujúce objekty nemožno skopírovať do cieľového objektu,
pretože sú odstránené v cieľovom súbore údajov:+Zemepisná šírka na mieste kurzoru myši.+Zemepisná dĺžka na mieste kurzoru myši.(Ohromný JGoodies Plastic Look and Feel.8Kľúč ''{0}'' a všetky jej hodnoty budú odstránené=Dĺžka nového nakresleného segmentu trasy bude zobrazená.Požiadavka na stiahnutie údajov bola príliš veľká, presiahla maximálny veľkosť oblasti bbox je 0.25. Vyžiadajte si menšiu oblasť, alebo použite planet.osmBSpojovaná dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}%Meno objektu na mieste kurzoru myši.VSkok v sekundách dopredu, alebo dozadu, podľa stlačeného náležitého tlačítka.=Heslo nemôže byť prázdne. Prosím vložte vaše OSM heslo+Súbor pluginu ''{0}'' nezahŕňa Manifest.eDoplnok (plugin) bol odstránený z nastavení. Prosím reštartujte JOSM aby sa prestal používať.Zobrazenie (projekcia) ''{0}'' v URL a aktuálne zobrazenie (projekcia) ''{1}'' sú rozdielne. Môže to viesť k zlým súradniciam.HProjekcia {0} nemohla byť aktivovaná. Bude použitá projecia MercatorProxy server nebude použitý.QČasový posun medzi spustením nahrávania a skutočným začiatkom nahrávania.DRegulárny výraz "{0}" má chybu na pozícii {1}, celá chyba: {2},The regex "{0}" mal chybu, celá chyba: {1}WPožadovaná oblasť je príliš veľká. Prosím priblížte ju, alebo zmente oblasť.EVybratá GPS stopa neobsahuje časové značky. Prosím vyberte inú.*Zvolené body nezdieľajú rovnakú cestu.4Vybraté fotografie neobsahujú informácie o čase.CVýber obsahuje {0} cesty. Naozaj ich chcete všetky zjednodušiť?$Server odpovedal chybou s kódom {0}Server nahlásil, že aktuálny zmenový súbor bol zavretý.
Toto je veľmi pravdepodobné, pretože veľkosť zmenového súboru prekročila max. veľkosť
z {0} objektov na server ''{1}''.Zdroje (URL alebo názov súboru) z predstavených kontrol (pozrite http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) alebo súbory na kontrolu značiek.3Reťazec ''{0}'' nie je platný, zdvojená hodnota.WMeno užívateľ nemôže byť prázdne. Prosím vložte vaše OSM užívateľské menoYCesta nemôže byť rozdelená vo zvolených bodoch. (Tip: Zvoľte body uprostred cesty.)ZCesty nemôžu byť spojené, pretože nemajú jednotný smer. Chcete otočiť smer ciest?Divadlo;Ich(their) dátová sada neobsahuje značku s kľúčom {0} Ich verzia,Ich(their) verzia (serverová dátová sada)Ich so zlúčenýmZábavný park"Niesú tam otvorené súbory zmien2Pre aktualizáciu neboli vybrané žiadne objekty.Sú tu stále nevyriešené konflikty. Konflikty nebudú uložené a budú vyriešené, ako by boli všetky odmietnuté. Pokračovať?"Tam je priesečník medzi cestami.Chyba nižšie uvedených informácií by už mala byť vyplnená pre vás. Prosím, vyplnte informácie o tom, ako vznikla chyba a snažte sa to popísať tak podrobne, ako je to možné.LBola tam nejaká chyba zatiaľ čo skúšate zobraziť URL pre tieto značky&Boli tam {0} konflikty počas importu."Táto akcia nebude mať skratku. /To môže spôsobiť nechcené vymazanie uzlov.4Táto požiadavka URL na zmenové súbory je chybnáToto je až za koncom nahrávky-Tento bod nie je prilepený k ničomu inému.Táto operácia je pre JOSM zabudnuté vybrané objekty.
Budú odstránené z vrstvy, ale nebudúvymazané
na serveri pri nahrávaní.bTento plugin umožňuje dať na obrazovku obrázky na pozadie v editore a stotožniť ich s mapou.6Tento plugin kontroluje chyby kľúčov a ich hodnôt.5Tento plugin slúži na kontrolu chýb v reláciách.dTento plugin priamo nahrá GPS stopy(traces) z práve aktívnej vrstvy v JOSMe na openstreetmap.org.GTento plugin zjednodušuje mapovanie a úpravy tratí verejnej dopravy.PTento test hľadá body bez značiek, ktoré nie sú súčasťou žiadnej cesty.LTento test hledá neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.HTento test kontroluje cesty, či neobsahujú niektorý bod viac ako raz.LTento test kontroluje cesty na podobnosť mien, keď môže ísť o preklep.GTento test kontroluje blízkosť koncových bodov ciest k iným cestám5Tento test kontroluje, či sú platné multipolygóny9Tento test kontroluje, či sú platné zákazy odbočeniaTento test kontroluje či dve cesty, železnice, vodné cesty, alebo budovy sa križujú v rovnakej vrstve, ale sa nepretínajú v spoločnom bode.UTento test slúži na zistenie, či nie sú dva body spojené viac ako jednou cestou.4Tento test kontroluje správnosť línií pobrežia.;Tento test zisťuje či nie je viac bodov na jednom mieste.uTento test kontroluje, či neexistujú žiadne relácie s rovnakými značkami a s rovnakým členom rovnakej úlohy.tTento test kontroluje, že neexistujú žiadne cesty s bodmi s rovnakými súradnicami a tiež rovnakými hodnotami.GTento test kontroluje smer vodných, pozemných a pobrežných línií.YTento test slúži na vyhľadanie bodov s rovnakými názvami (môžu to byť duplicity).XTento test kontroluje, či cesty, ktoré by mali byť uzavreté sú skutočne uzavreté.VTáto verzia JOSMu nie je kompatibilná s vybraný serverom uloženým v nastaveniach.'Tieto body niesú v kruhu. Prerušujem.Čísla dlaždícAdresa dlaždice:Čas:Časový intervalČasové pásmo: Časové pásmo: {0}Názov:Do ... Na zmazanieZapnúť GPX čiaryPrepnúť drôtový model&Prepínač pohľadu na celej obrazovke:Prepínač zobrazovania okna manažéra zmenového súboru.Prepínač zobrazovania značiek textu a ikon.(Prepnúť viditeľnosť zvolenej vrstvy.Prepnúť: {0}/Zapnúť/Vypnúť globálne nastavenie ''{0}''.Toalety+Prístup umožňuje iba obmedzený prístup Mýto (Toll) Mýtna búdka Nástroj: {0}Panel nástrojovÚprava panela nástrojov NástrojeNástroje na kreslenie budov. TuristikaVežaNastavenie veže Typ veže Mesto (town)Radnica (obecný úrad)HračkydKreslenie stavieb z Českej katastrálnej mapy. Vyžaduje spustený TracerServer (. NET alebo Mono).Poľná cesta (Track)Farebná trať a body Typ stopySemafor ElektričkaZastávka električkyPrepravaCestovná kanceláriaStromCesta pre motorové vozidlá%Prípojka cesty pre motorové vozidlaSkúsiť znovuNVyskúšajte aktualizovať plugin na najnovšiu verziu pre nahláseným chyby.!Ut-Ne 08:00-15:00; So 08:00-12:00TunelZačiatok tunela*Prikázané smery jazdy (turn restriction)(Vybrané štýly zapnúť alebo vypnúťJTurning Circle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)Turning Point (koniec cesty)Zákaz odbočeniaTurniketTočňaTyp Typ mena (UK)TypyNEZNÁMAeURL z www.openstreetmap.org (môžete ju vložiť na stiahnutie z URL pre špecifikáciu hraníc box)TURL z www.openstreetmap.org (môžete sem vložiť nejakú URL k stiahnutiu oblasti) Adresa URL:Rozpojiť cestyONeschopnosť pridať pôvodné {0} do dátovej sady, pretože sú už zahrnutéENemožno vytvoriť adresár {0}, automatické ukladanie bude vypnutéANemožno vytvoriť súbor {0}, bude použitý iný názov súboru/Nie je možné vytvoriť novú zvukovú značku-Nemožno zmazať starý záložný súbor {0}6Nemôžem nájsť preklad pre jazyk {0}. Vyberám {1}.*Nemôžem získať cestu pre adresár {0} *Niesom schopný vyčítať Šírku/Dĺžku8Nie je možné synchronizovať v už prehrávanej vrstve-Miestna cesta neklasifikovaná (Unclassified)Neuzavreté cesty.Neuzavretá cestaNespojené pobrežie(Nespojené body, bez fyzických značiekNepripojené cesty. Nerozhodnuté2Nevyriešené konflikty medzi vymazávaným stavom3Nerozhodnuté konflikty medzi rôznymi súradnicami NerozhodnutýHNedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Prerušujem.HNedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Vynechávam.Späť"Obnovenie(Undo) Pravouhlého tvaruKrok späť posun.Obnovenie(Undo) pravouhlosti pre určené bodyVrátiť poslednú akciu./Vrátiť vybrané a všetky neskoršie príkazyUvoľniť panelNeočakávaná chyba programu.,Neočakávaný XML element s názvom ''{0}''LNeočakávaný formát pre číslo portu v nastavení ''{0}''. Mám ''{1}''.Aneočakávaný formát z id odpovedi zo servera, dostáva ''{0}''cNečakaný chybný formát záhlavia pre konflikt v aktualizácii súboru zmien. Dostal som ''{0}''Wneočakávaný formát novej verzie zo zmenených pôvodných ''{0}'', dostáva ''{1}''.Najdené neočakávané id 0 pre OSM pôvodné7Neočakávaný symbol. Očakávaný {0}, vytvorený {1}Neočakávaná značka: {0}]Neočakávaná hodnota ''{0}'' pre preferencie ''{1}''. Za predpokladu, že hodnota ''ask''.TNeočakávaná hodnota pre ''{0}'' v URL požiadavke zmevého súboru, dostal som{1}0neočakávaná hodnota parametra"index". Got {0} Odblokovať>Odblokovať zoznam spojovaných elementov a začať spojovanieNepripojený bod (Unglued Node) UniverzitaNeznámy hostiteľNeznámy typ členaNeznámy mód {0}.2Neznáma, alebo nepodporovaná API verzia. Got {0}ONeznámy pôvodný typ: {0}. Povolené hodnoty sú, body, cesty, alebo relácieNeznámy žiadaný: {0}Neznáma úlohaNeznáme vety: {0}Neznány type (druh): {0}Nepomenované spojenie>Nepomenovaná nezaradená(unclassified) hlavná cesta(highway)Nepomenované cestyNeusporiadané pobrežie4Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred zmazaním?6Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred ukončením?Neuložené dáta a konflikty1Neuložené dáta a stratený pričlenený súbor.Neuložené dáta nezapisovateľných súborovNeuložené OSM dátaOdznačiť všetkoOdznačiť všetko (Escape)Odznačiť všetko (Focus)Odznačiť všetky objektyBNepodporovaná verzia WMS súboru; nájdené {0}, očakávané {1}KNepodporovaný parameter ''{0}'' v reťazci požiadavky zmenového súboruNepodporovaná verzia: {0}Neoznačené a nespojené body. Neotagované(neoznačené) cesty$Neoznačkovaná cesta (komentované):Neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.Hore AktualizovaťAktualizovať zmenové súboryAktualizovať obsahAktualizácia dát%Aktualizovať v intervale (v dňoch):Aktualizovať zmenenéAktualizovať objektyAktualizovať pluginyAktualizovať výber4Aktualizovať obsah zmenového súboru z OSM servera+Aktualizovať zmenový súbor z OSM serveraAktualizovať vybraté pluginyAktualizovanéKAktualizácia teraz upravených objektov zo servera (znovu stiahnuť dáta)IAktualizovať aktuálne vybraté objekty zo servera (znovu nahrať dáta)>Aktualizácia objektov v aktívnej dátovej vrstve zo servera.KAktualizovať vybraté zmenové súbory s aktuálnymi dátami z OSM servera"Aktualizácia súboru zmien {0}...Aktualizácia súboru zmien...Aktualizujem dáta%Aktualizujú sa ignorované chyby ...Aktualizujem mapu ...Aktualizujem pluginy...Nahrať Nahrať zmenyNahrať nastavenie?Nahrať všetky zmeny v aktívnej dátovej vrstve na OSM server9Nahrať všetky zmeny v aktuálnom výbere na OSM server. Nahrať dáta2Nahrať dáta v kusoch objektov. Veľkosť kusov: #Nahrať údaje v jednej požiadavkeCNahrať dáta do už existujúceho a otvoreného zmenového súboru$Nahrať každý objekt individuálneKNedá sa nahrať v jednej požiadavke (príliš veľa objektov na nahratie)Nahrať výberNahrať zmenené pôvodné'Nahrať súčasné nastavenie na serverNahrať do ''{0}''%Nahrať do nového zmenového súboru+Nahrať do existujúceho zmenového súboru~Nahrávanie {0} objektov do 1 zmenového súboru použitím {1} požiadavkyNahrávanie {0} objektov do viacnásobných zmenových súborov použitím {1} požoadavky(Nahrávam a ukladám zmenené vrstvy ...Nahrávam dáta ...,Náhrávanie dát na server z vrstvy ''{0}'' Využitie2Použite ( a ) k zoskupeniu výrazovIPoužite " operátor citovania (e.g. ak kľúč obsahuje :)EPoužite | alebo OR pri kombinácii s logickým "alebo"(Použiť základné overenie totožnostiPoužiť OAuthPoužiť SOCKS proxy1Použiť obvyklú požiadavku pre zmenový súborPomocou šípok alebo pretiahnutím s myšou vrstvu snímok nastavte offset snímok. Môžete tiež zadať východvý a severvý offset v {0} súradniciach. Ak chcete uložiť vyrovnanie ako záložku, zadajte nižšie názov záložky)Použíť komplexnú kontrolu vlastnostíPoužíť východzie%Použiť predvolený dátový súbor. Použiť štandardné nastavenia6Použite predovlený súbor pre spellcheck (preklepy).4Použite predvolený súbor pre ignorované značky.Použitie vrstvy chýb.Použíť globálne nastavenie.(Použiť zoznam nekontrolovaných chýb.Použiť prednastavenie "{0}".Použiť prednastavenie "{0}" zo skupiny "{1}")Použite štandardné nastavenie systémuPoužite štandardné nastavenia systému (vypnuté. Štart JOSM s -Djava.net.useSystemProxies = true , pre zapnutie)4Použiť predvolený dátový súbor (doporučené).:Použite predvolený súbor pre spellcheck (doporučené).CPoužite predvolený súbor pre ignorované značky (doporučené).APoužitie vrstvy chýb pre zobrazenie problematických elementov.[Použiť zoznam nekontrolovaných chýb, pre zastavenie(schovanie) upozornení (varovaní). UžívateľID užívateľa:Užívateľské meno:Používateľ:Meno používateľaMeno užívateľa: &Prípadne použijúc skratku ''{0}'' "Obvykle by to malo byť opravené.OveriťGKontroluje platnosť hodnôt a značiek pomocou komplexných pravidiel.1Porovnáva hodnoty kľúčov oproti zoznamu slov.JPorovnáva platnosť hodnôt vlastností oproti prednastaveným hodnotám. Overovanie ValidáciaOverovanie chýb1Overenie zlyhalo. API URL sa zdá byť neplatné.Overovanie výsledkovHodnotaAHodnota ''{0}'' pre kľúč ''{1}'' nie je v predvolenom zozname.0Hodnota ''{0}'' je použitá pre kľúč ''{1}''AHodnota ''{0}'' nie je číslo. Prosím vložte celé číslo > 1=Hodnota >0 očakávaná pre parameter ''{0}'', dostal som {1};Hodnota pre zemepisnú šírku v rozsahu [-90,90] povinná.=Hodnota pre zemepisnú dížku v rozsahu [-180,180] povinná.Hodnota:Hodnoty:Rôzne nastavenia ovplyvňujúce vzhľad celého programu.2Rýchlosť (červená = pomaly, zelená = rýchlo)Predajný automatPredávané výrobkyVerzia verzia > 0 očakávaná. Got {0}Očakávaná verzia Verzia {0}'Verzia {0} vytvorená na {1} podľa {2}9Verzia {0} aktuálne editovaná v dátovej vrstve ''{1}''Verzia {0} v editoreVerzia {0}, {1} (podľa {2}) Verzia: {0} Veterinár Obchod s DVD ZobraziťZobrazenie: {0} VýhliadkaDedinaObecná zeleň Dedina/MestoVinica ViditeľnosťNavštíviť domovskú stránku6Vizualizuje "routing information" ako routovací graf."Kalibrácia zvukového nahrávaniaSopkaNapätiejVAROVANIE: Normalizačná hodnota vlastnosti ''verzia'' prvkut {0} na {2}, API verzia je ''{3}''. Got {1}.Varovanie: Neočakávaný formát URL základne API. Presmerovanie na info alebo históriu stránky pre objekt OSM pravdepodobne zlyhá. Základné URL pre základňu API je: ''{0}''VAROVANIE: neočakávaný formát z API báze URL. Presmerovávanie na stránku užívateľa pre OSM užívateľ je pravdepodobne chybný. API báza URL je: ''{0}''WGS84 Zemepisné WMS ChybaWMS Súbory (*.wms)WMS URL alebo ID obrázka:DWMS vrstva ({0}), sa automaticky sťahuje vo zväčšení (zoom) {1}8WMS vrstva ({0}), sťahovaná vo zväčšení (zoom) {1}Čakanie 10 sekúnd ... Hradby UpozornenieUpozornenie: Nemôžem stiahnuť plugin ''{0}''. Jeho odkaz na stiahnutie ''{1}'' nie je platná URL. Vynechávam zo sťahovania.tUpozornenie: Nemôžem stiahnuť plugin ''{0}''. Jeho odkaz na stiahnutie nie je známy. Vynechávam zo sťahovania.?Varovanie: Nemožno čítať zdroj predvolieb označovania: {0}wVAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}cVAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.oVarovanie: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné resetovanie preferencií do východzích: {0}WVarovanie: Nepodarilo sa získať OAuth autorizovaný prístup z poverovacieho správcuvVarovanie: Neúspešné získanie informácií o užívateľovi pre aktuálneho užívateľa JOSMu. Výnimka bola: {0}XUpozornenie: Nepodaril sa scan súboru ''{0}'' pre informácie o pluginoch. Vynechávam.YVarovanie: Nepodarilo sa uložiť OAuth autorizovaný prístup pre poverovacieho správcuJVarovanie: Výber WMS dlaždíc zlyháva. Prosím skontrolujte nastavenie.LVarovanie: ignorujem výnimku pretože úloha bola ukončená. Výnimka: {0}Upozornenie: JOSM je nakonfigurovaný pre použitie proxy servera z nastavenia systému, ale JVM nie je nakonfigurovaný tak, aby ho získaval. Resetujte nastavenia pre ''Bez proxy servera'']Upozornenie: Vrstva ''{0}'' už neexistuje. Nemožno odstrániť konflikt na objekte ''{1}''.dVAROVANIE: Chýbajúci adresár preferencií ''{0}''. Vytváranie východzieho súboru preferencií.gVAROVANIE: Nahrádzanie existujúceho súboru preferencií ''{0}'' s východzím súborom preferencií."Varovanie: Úplná URL je ''{0}''.,Upozornenie: Heslo sa posiela nešifrované.bVarovanie: Neočakávaný parametre pre HTTP proxy server. Mám hostiteľa ''{0}'' a port ''{1}''.bVarovanie: Neočakávaný parameter pre SOCKS proxy. Dostal som hostiteľa ''{0}'' a port ''{1}''.Varovanie: Nepodporované hodnoty v nastaveniach ''{0}'', dostal som {1}''. Použitím overovacej metódy ''Základné overenie totožnosti''.PVarovanie: WMS vrstva je deaktivovaná, pretože je obsahuje chybnú url ''{0}''SVarovanie: automaticky skracujem hodnotu tagu ''{0}'' pri vymazaných objektoch {1}@Varovanie: zlé umiestnenie v HTML dokumente. Výnimka bola: {0}{Varovanie: v závislosti na overovaciu metódu, ktorú proxy server používa, heslo musí byť prenesené nezašifrované.QVarovanie: chybná hlavička "{0}" nenastala žiadna zhoda s očakávaným vzoromhVarovanie: Nepodarilo sa pristúpiť k adresáru ''{0}'' z bezpečnostných dôvodov. Výnimka bola: {1}:Varovanie: Nepodarilo sa zrušiť bežiacu OAuth operáciuuVarovanie: nepodarilo sa vytvoriť adresár pluginu ''{0}''. Nemožno stiahnuť obsah pluginu z webu pluginu ''{1}''.DVarovanie: Nepodarilo sa odstránenie zastaraných pluginov ''{0}''.mVarovanie: neúspešne odvodený wiki jazyk z JOSM miestneho kódu ''{0}''. Použitý východzí kód ''en''.@Varovanie: Nepodarilo sa stiahnuť informáčný zoznam pluginovJVarovanie: Nepodarilo sa spracovať zip súbor ''{0}''. Výnimka bola: {1}Varovanie: Nepodarilo sa nainštalovať už stiahnutý plugin ''{0}''. Vynechávam inštaláciu. JOSM stále používa starú verziu pluginu.uVarovanie: Nepodarilo sa nainštalovať plugin ''{0}'' z dočasne stiahnutého súboru ''{1}''. Premenovanie zlyhalo.UUpozornenie: Nepodarilo sa načítať Mappaint štýly od ''{0}''. Výnimka bola: {1}yUpozornenie: Nepodarilo sa otvoriť súbor s príponou ''{2}'' a súbor ''{3}'' v zip súbore ''{0}''. Výnimka bola: {1}qVarovanie: neúspešné otvorenie vstupného toku zdroja ''/data/{0}''. Nemôžem načítať NTF<->RGF93 mriežku[Upozornenie: nepodarilo sa spracovať Mappaint štýly z ''{0}''. Chyba bola: [{1}:{2}] {3}QUpozornenie: nepodarilo sa spracovať Mappaint štýly z ''{0}''. Chyba bola: {1}AVAROVANIE: neúspešný pri pokračovaní preferancií na ''{0}''dVarovanie: neúspešné zapnutie Credential Dialog-u vždy hore. Zachytená bezpečnostná výnimka.^Varovanie: neúspešná čítanie MOTD z ''{0}'' pre bezpečnostný dôvod. Výnimka bola: {1}CVarovanie:neúspešné čítanie MOTD z ''{0}''. Výnimka bola: {1}JVarovanie: Nepodarilo sa získať OSM poverenie od poverovacieho správcu.KVarovanie: Nepodarilo sa uložiť OSM poverenie pre poverovacieho správcu.LVarovanie: ignorujem výnimku pretože úloha bola ukončená. Výnimka: {0}QVarovanie: ignorujem výnimku, pretože úloha bola zrušená. Výnimka bola: {0}PVarovanie: neplatný formát počtu v štýle obsahu ''{0}''. Dostal som ''{1}''lUpozornenie: Neplatná hodnota atribútu ''{0}'' z elementu ''{1}'' v schopnosti servera. Dostal som ''{2}''AVarovanie: miešanie 0.6 a 0.5 dátového výsledku vo verzii 0.5hUpozornenie: objekt ''{0}'' je už na serveri zmazaný. Vynechávam tento objekt a opakujem nahrávanie.^Varovanie: iba pre uvedené info prehliadača pre prvého {0} z {1} vybraných používateľovUpozornenie: JVM nie je nakonfigurovaný tak, aby vyhľadával nastavenia systému proxy servera. Vlastnosť ''java.net.useSystemProxies'' chýbala pri štarte. Nebude použitý proxy server.0Varovanie: opravný súbor ''/REVISION'' chýba.^Varovanie: neočakávané číslo verzie JOSM v opravnom(revision) súbore, hodnota je ''{0}''SVarovanie: nečakaná hodnota kľúča ''{0}'' v preferenciách, dostal som ''{1}''pVarovanie: Našla sa neočakávaná hodnota nastavenia ''{0}'' . Mám ''{1}''. Bude použité bez proxy servera.rVarovanie: neočakávané hodnota pre preferencie ''{0}'', dostal som ''{1}''. Resetovanie pre východziu hodnotu.DVarovanie: Neočakávaná hodnota preferencie ''{0}''. Mám ''{1}''.rUpozornenie: Nepodporovaný koncový prvok ''{0}'' v obsahu zmenového súboru na pozícii ({1},{2}). Vynechávam.wUpozornenie: Nepodporovaný začiatočný prvok ''{0}'' v obsahu zmenového súboru na pozícii ({1},{2}). Vynechávam. Varovania UmývačkaOdpadkový kôšČistička odpadových vôdVodaVodný zábavný parkVodojemVodopádDuplicitné body na vodnom tokuWave Audiosúbory (*.wav)/Koncový bod cesty je blízko inej komunikácie(Koncový bod cesty je blízko inej cestyBod cesty je blízko inej cestyKCesta s externou ID ''{0}'' obsahuje chýbajúci bod s externou ID ''{1}''. Cesta {0}gCesta {0} s {1} bodmi neobsahuje všetky body, pretože aspoň jeden bod chýbal v nahratých dátach.Značenie bodovCestné objektyVedľajšie komunikácieCesty s rovnakou polohouKríž pri ceste Božia mukaInternetová stránka: {0} PriehradzkaMokraďInvalidný vozíkVozíky viac info ...).kVo vnútri reťazcov " a \ znaky musí predchádzať \ (e.g. \" and \\).DrevoZávody (továrne)Napíšte GPS pozíciu do hlavičky súboru obrázka. Spustite túto funkciu z menu, kliknite pravým tlačidlom na obrázok vrstvy.1Zapisujem obsah pluginu do miestnej cache ''{0}''*Nesprávny počet argumentov pre záložkyZle usporiadané cestyXML značka(tag) chýbaÁnoÁno, Použiť to$Áno, vyriešiť konflikt a zavrieťÁno, vymazať bodyÁno, stiahni obrázkyJUž máte autorizovaný prístup pre prístup k OSM serveru pomocou OAuth.Chystáte sa zmazať neúplné objekty.
To spôsobí problémy, pretože ste nevideli reálny objekt.
Naozaj ich chcete zmazať?Chystáte sa zmazať body mimo Vami stiahnutú oblasť.
Toto môže spôsobiť problém iným objektom (nevidíte ich), ktoré môžu používať tieto body.
Naozaj ich chcete zmazať?Asi ste spustili {0} okná(ien) prehliadača.
Toto môže zaplniť vašu obrazovku s oknom prehliadača
a spôsobiť ukončenie po nejakej dobe.;Môžete tiež vložiť nejakú URL z www.openstreetmap.orgiNemáte ešte autorizovaný prístup pre prístup k OSM serveru pomocou OAuth. Prosím najskôr povoliť.%Narazili ste na chybu v programe JOSMDošlo k chybe v programe JOSM. Pred tým ako podáte hlásenie o chybe, uistite sa, že máte program JOSM aktualizovaný na poslednú verziu tu: Pre zabránenie problémov pluginov, by mali byť tiež aktualizované.
Aktualizovať pluginy teraz?Váš komentár pre nahrávanie je prázdny, alebo veľmi krátky.

Toto je technicky povolené, ale domnievame sa, že veľa užívateľov, ktorí si
sledujú zmeny v ich oblasti závisí na zmysluplných komentároch zmenových súborov
,aby pochopili, čo sa deje!

Ak obetujete minútu navyše teraz vysvetlením vašich zmien, urobíte život
jednoduchším pre mnoho iných používateľov.Nulové súradnice: {0} ZväčšenieZväčšenie (v metroch) Priblížiť Oddialiť#Priblížiť/Vzdialiť a pohyb mapyNajvhodnejšie zväčšenie 1:1Približovanie pomocou ťahania alebo CTRL+. alebo CTRL+,; pohyb s CTRL+šípka hore dolu doľava doprava; pohyb so zväčšením možno tiež pravým tlačítkom myši PriblížiťÚroveň zväčšenia: OddialiťPriblížiť pohľad na {0}Zväčšiť naZväčšiť na vrstvuPriblížiť k boduPriblížiť na problém$Priblížiť na vybraté elementy(s)Priblížiť na výberCPriblížiť na zodpovedajúce objekty v aktuálnej dátovej vrstveAPriblížiť na objekt prvého vybratého člena odkazujúceho naVPriblížiť na objekty v obsahu tohto zmenového súboru v súčasnej dátovej vrstve.Priblížiť k tomuto bodu v aktuálnej vrstvePriblížiť na {0}KZväčšovanie je vypnuté pretože vrstva z tejto relácie nie je aktívna9Zväčšovanie je vypnuté pretože nie je vybratý člen [vymazať] Výška: {0} m Smer {0}°Upraviť stožiarUpraviť stanicuStožiarStanicaSpäť RýchlejšieRýchle prehrávanieVpred Skok späť Skok vpredĎalšia značkaPrehrajte nasledujúcu značku"Prehrajte predchádzajúcu značkuPrehrať/PauzaPredchádzajúca značka PomalšieSpomalené prehrávanie UzavretáOtvoriť VSJZDesc(ription(popis))Názov Posun(offset) zmiešaný ZväčšenieUpraviť železničnú stanicuŽelezničná stanicaKláves:skrátené meno ulicepridať k výberuadresapokročilý (advanced)pokročilá konfiguráciaVisuté cesty/Lanovkyletecké cestyzjazdovka_čiernazjazdovka_ľahkáfarmársky (agricultural)všetkyvšetky objektyulička(bočna ulica) abecedný náhradnýzaujímavosti (amenity) {0}zaujímavosti (amenity)svetelné zariadenieverejná_doprava anglikánskakrmivo pre zvieratá anonymný akýkoľvekakvadukt lukostreľbaoblasť (plocha) oblasť textu ázijskáasfaltatletikapozadiezadný bod prerušeniazadný segmentzlé baháisti baptistická prekážkaprekážka na ceste>(basin) kotvisko pre lode s udržiavanou výškou hladiny vody basketbalpláž (beach)bicykelslatinaAboules (spoločný názov pre hry hrajuce sa s kovovými guľami)hranica (boundary)Qbowls (gúľanie šišatej gule po umelej,alebo prírodnej tráve k malej guľke)most$značka (tag) mosta (bridge) na bode*brownfield (opustený priemyselný objekt)budhistibudovanaraziť hamburgerautobusautobusová linkakanoeveľkosť písmen rozhoduje katolíckacintorín (cemetery)kuračínska kresťaniacigarety mesto (city)lezenie.v smere hodinových ručičiek (pravotočivý) zatvorenéuzavratá cestauhoľnádlažbová kocka (cobblestone)telekomunikačnázhutnená(valcovaná)betón (concrete)kondómykonfiguravať zmenový súbor'nakonfigurovať na mape farebný štýlkonflikt ihličnatýspojenie konštrukciaelektričkové_vedenie%nemôžem získať zvuk zo vstupu URLpočetkriketUkriketová tréningová plocha s ochrannými sieťami (pre pálkára a nadhadzovača)Zcroquet (drevenou paličkou-kladovom sa búcha do gule cez obruče vložené do trávnika)%cesta pre bicykle so značkou bicykla bicyklovanieúdaje listnatýstupne° min'' (Námorné)stupne° min'' sec"zmazané doručenie zastaralýurčenýmiesto určenia (cieľ) obchádzkavypnutédok (nakladacia rampa)závody chrtovdvojitédole zjazdárska stiahnutépitiepríjazdová cestaľahkáprvky!miesto pohotovostnej prvej pomoci jazdectvoevanjelikánskapárne príklady vynikajúcesáčky na výkalypre skúsených5chyba: vlastníctvo je jasne(výslovne) deaktivovanéfarmyplottrajekt (prievoz)Hľadať vo výbere priečinokjedlo pešia (foot)cesta pre peších so značkoubrodles lestníctvopredný bod prerušeniapredný segmentfosílna6freeride (zjazd na horských bicykloch cez prekážky) z dlaždicez cestyúplnýplynovánemeckáľadovec (glacier)golfové ihriskodobré gps značkagps poloha bodukvalita1kvalita2kvalita3kvalita4kvalita5tráva (grass) trávový obkladač(grass_paver)štrk (gravel)gréckazelená9greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo) zem (ground) gymnastika polovičnýbod prerušeniazdravie teplo(heat) vresoviskooznačiť (highlight) komunikácie!komunikácia bez označenia (ref)cesta (highway_track) turistika hinduisti historické históriahokejhroznékoňská (horse)konské dostihyvodná neaktívny@zahrňujúci priame deti rodičovských(nadriadených) relácií neúplnýnekompletná cestaAzvýšiť úroveň zväčšenia pre viditeľnosť viacej detailovindická vnútornýzávody!vnútorná časť (inner segment)"stredne pokročilý (intermediate) ostrovček talianska džinisti japonskásvedkovia jehovovijudaistiskládka odpadov (landfill)využitie oblasti (landuse)využitie oblasti (landuse) {0}vrstvuDvrstva je v súčasnej dobe skrytá (kliknite pre zobrazenie vrstvy)Bvrstva je v súčasnosti viditeľná (kliknutím sa vrstva skryje)značka vrstvy so značkou +vľavooddych (leisure)oddych (Leisure) {0}osvetlená_voda (light_water) omedzený obytná zóna(nahrávanie pluginu ''{0}'' (verzia {1})zablokovať rolovanienízky lutheránskamangrovová oblasťčlovekom vytvorené (manmade) štýl mapyprístav (marina)močiar (marsh) max šírka max dĺžka+maximálna rýchlosť na ceste pre pešíchkovmethodistickámexickáarmáda min šírka min dĺžkapreklep v mene kľúča (key) zmiešaný mormónska automobilovýcesta pre motorové vozidládialnica (motorway)dialničná prípojka blato (mud)mnohoposchodový viacnásobný multipolygón moslimoviaprírodné (natural)prírodné (natural) {0}prírodanoviny nasledujúceniePopis nedostupný(žiadne chybové hlásenie k dispozíciibez modifikáciezákaz zabočenia vľavozákaz zabočenia vpravozákaz jazdy priamozákaz otáčania sažiadny#beh nalyžiach hore kopcom (nordic) nevymazanýnie je prítomnýpoznámka: Pre niektoré úlohy, JOSM potrebuje a veľa pamäte. Môže to byť nevyhnutné pre pridanie nasledujúcich možností Jávy pre upresnenie maximálnej veľkosti pridelenej pamäte v megabytes upozorneniepre začiatočníkovjadrovápozorovateľňanepárne oficiálny ropa(oil)#historická železnica(turistická)*značka (tag) jednosmerky (oneway) na bodeprikázané odbočenie vľavoprikázané odbočenie vpravozákaz odbočeniaotvoriť Možnosti0možnosti poskytnutia ako Java system properties orthodoxná iná koľaj vonkajší obvodová časť (outer segment)mimo ukladanej oblasti!parkovacia ulička(parking_aisle)parkovacie lístky=partial: vybraté objekty majú rôzne hodnoty, do not change spevnenýdlažobné kamene vrchol (peak)riečne kameneKpegasus (prechod pre chodcov a jazdcov na koňoch, len čiarkované okraje)-prechod pre chodcov (len čiarkované okraje)'permissive (súhlas vlastníka pozemku)fotky$fotovoltanická (slnečná články)hrádza (pier)potrubie (pipeline),zjazdovka pre pokročilých (piste_advanced)mierna zjazdovka (piste_easy)%zjazdovka pre expertov (piste_expert)'zjazdovka pre freeride (piste_freeride)/stredne ťažká zjazdovka (piste_intermediate)-zjazdovka pre začiatočníkov (piste_novice)hracia plocha, ihriskomiestozávodplaststožiar(pole)energia (power)presbiteriánskapredchádzajúcecesta prvej triedyprípojka cesty I. triedyprivate (len pre vlastníka) plánovaný protestanskáverejnýhromadná doprava plány MHD lístky MHDApuffin (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje) štvorité quakerskálom0racquetbal (podobné ako squash, iné pravidlá)koľajnica (rail)železničný pozemoknadchod nad železnicou železnicaželezničná výhybkamokraď´s rákosímoblasť (region) regionálnaregulárny výrazrelácia bez type,znovu načítať vybrané štýly zo súboruodobrať z výberunahradiť označenéobytná (osídlená)reštaurácia bez mena maloobchodyvpravo riečny brehcesta (vozovka)úlohykruhový objazd (roundabout) trasa (route) cestný úseksoľná bažina piesok (sand)sendvičmierkaprehľadová (oreintačná)oblasť pokrytá krovímcesta druhej triedyvyberte šport:zvolenévýber.oddelené jazdné pruhy na ceste pre cyklistovobslužná (service)službysplašky(sewage) šiítskastreľbaobchodobchody (shop) {0}%vedľajšia koľaj (napr: na stanici)jednomiesto (blízke okolie)korčuľovanie lyžovanie lyžovaniepark zimných športovfutbal (soccer) spiritualistišportšportové {0}športové centrumželezničná vlečka štadiónznámkykameňpotokpouličná sieťmeno ulice obsahuje ssreťazecreťazec;reťazec;...metro (subway) sunnitskápovrchMočiar sladkosti plávanietabuľka stolný tenistampónytaoistitelefónne kupóny (poukážky) dočasnýdočasný typ komunikácietenis terminálcesta tretej triedythajskáHtáto vrstva nie je v súčasnej dobe aktívna (kliknite pre aktiváciu)táto vrstva je aktívnaprílivová oblasť4tiger (prechod pre chodcov a cyklistov žlté pruhy)k ceste topografickáAtoucan (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje) cestovanie turistika {0}hračkystopastopy a waypointyiba stopy(track)semafor električkatrojité4pravda: vlastníctvo je jasne(výslovne) aktivované$cesta pre motorové vozidlá (trunk)&prípojka cesty pre motorové vozidlátureckáIturningcircle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)typ&cesta bez klasifikácie (unclassified) neriadenýpodzemie unitárskyneznámy neoznačený nespevnenýneuršený (unset)?unset: táto vlastnosť sa nedá nastaviť na vybraté objekty.nešpecifikovaný dôvod neoznačenýneoznačená cesta nepoužité'neobvyklá kombinácia značiek (tagov)horeaž do dlaždice použitiechyba overovaniaostatné overovaniavarovanie overovania verzia {0}cez bod alebo cestuviadukt (nadjazd)=zobraziť meta informácie, záznam chýb a definíciu zdrojasopkakupóny (poukážky)voda vodný tokvodné cesty (Waterway) {0}cesta je spojená3cesta je spojená do nasledujúceho člena relácie7cesta je spojená do predchádzajúceho člena relácieRcesta nie je pripojená do predchádzajúceho alebo nasledujúceho člena relácie iba waypointydivoká prírodaveternádrôtený_plot drevo (wood) drevený_plotzalesnená oblasť (woodarea)*chybná značka (tag) komunikácie na bodeželezničná vlečka v závodeánoprechod pre chodcov (zebra){0} ({1} do {2} stupňov){0} se skladá z: {0} metrov {0} viac...D{0} bodov v ceste {1} prekročilo max. povolené množstvo bodov {2}{0} objekty prektočili max. povolených {1} objektov v zmenovom súbore na server ''{2}''. Prosím konfigurujte ako postupovať s viacnásobnými zmenovými súbormi{0} štvorcových km@{0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaný bod ''{4}'' (id: {5})E{0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná relácia ''{4}'' (id: {5})B{0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná cesta ''{4}'' (id: {5})!{0}: Verzia {1} (súčasná: {2})(Časová odchýlka z {0} dňa)Časová odchýlka z {0} dníČasová odchýlka z {0} dní({0} požiadavka)({0} požiadavky)({0} požiadaviek)$({0}/{1}) Nahrávaný {2} objekt ...%({0}/{1}) Nahrávané {2} objekty ...(({0}/{1}) Nahrávaných {2} objektov ...~Nahrávanie /alebo ukladacia operácia z jednej vrstvy s úpravami
bola zrušená alebo skončila neúspechom.|Nahrávanie /alebo ukladacie operácie z {0} vrstiev s úpravami
boli zrušené alebo skončili neúspechom.|Nahrávanie /alebo ukladacie operácie z {0} vrstiev s úpravami
boli zrušené alebo skončili neúspechom.HVyrovnaná {0} z {1} fotografia do GPX stopy.HVyrovnané {0} z {1} fotografie do GPX stopy.HVyrovnané {0} z {1} fotografie do GPX stopy.YVybratý objekt nie je dostupný v súčasnej
upravovanej vrstve ''{0}''.hŽiadne z vybratých objektov nie sú dostupné v súčasnej
upravovanej vrstve ''{0}''.hŽiadne z vybratých objektov nie sú dostupné v súčasnej
upravovanej vrstve ''{0}''.{0} vrstvy majú nevyriešené konflikty.
Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.
Vrstvy s konfliktami:}{0} vrstva má nevyriešené konflikty.
Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.
Vrstva s konfliktami:{0} vrstiev má nevyriešené konflikty.
Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.
Vrstiev s konfliktami:{0}vrstva potrebuje uložiť, pretože má pričlenený súbor
ktorý nemôže byť uložený.
Vyberte iný súbor pre túto vrstvu, alebo zahoďte zmeny.
Vrstva s nezapisovateľným súborom:{0}vrstvy potrebujú uložiť, pretože majú pričlenené súbory
ktoré nemôžu byť uložené.
Vyberte iné súbory pre tieto vrstvy, alebo zahoďte zmeny.
Vrstvy s nezapisovateľnými súbormi:{0}vrstvy potrebujú uložiť, pretože majú pričlenené súbory
ktoré nemôžu byť uložené.
Vyberte iné súbory pre tieto vrstvy, alebo zahoďte zmeny.
Vrstvy s nezapisovateľnými súbormi:{0} vrstvy sa musia uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.
Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.
Vrstvy bez súborov:{0} vrstva sa musí uložiť, pretože nemá pričlenený súbor.
Najskôr vyberte súbor pre túto vrstvu, alebo zrušte zmeny.
Vrstva bez súboru:{0} vrstiev sa musí uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.
Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.
Vrstvy bez súborov:5Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest1Pridať a posunúť virtuálny nový bod do cesty5Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciestOčakávaný {0} objektOčakávané {0} objektyOčakávaných {0} objektovQNemožno otvoriť súbor {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.RNemožno otvoriť súbory {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.RNemožno otvoriť súbory {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.:Nemožno otvoriť súbor {0} importérom súborov ''{1}''.;Nemožno otvoriť súbory {0} importérom súborov ''{1}''.;Nemožno otvoriť súbory {0} importérom súborov ''{1}''.#Zmeniť vlastnosti až {0} objektu.$Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.$Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.Zmeniť {0} objektyZmeniť {0} objektZmeniť {0} objektovaKliknite na tlačidlo {0} ak chcete skontrolovať stav tohto objektu na serveri.dKliknite na tlačidlo {0} ak chcete skontrolovať stav týchto objektov na serveri.dKliknite na tlačidlo {0} ak chcete skontrolovať stav týchto objektov na serveri.Konflikt počas sťahovaniaKonflikty počas sťahovaniaKonfliktov počas sťahovaniaKonflikt v dátachKonflikty v dátachKonfliktov v dátachZmazať {0} bodyZmazať {0} bodZmazať {0} bodovZmazať {0} objektyZmazať {0} objektZmazať {0} objektovZmazať {0} relácieZmazať {0} reláciuZmazať {0} reláciíZmazať {0} cestyZmazať {0} cestuZmazať {0} ciestVymazávam {0} objektVymazávam {0} objektyVymazávam {0} objektovFSťahovanie nasledujúceho pluginu bolo neúspešné:KSťahovanie nasledujúcich {0} pluginov bolo neúspešné:KSťahovanie nasledujúcich {0} pluginov bolo neúspešné:!Sťahujem {0} zmenový súbor ..."Sťahujem {0} zmenové súbory ...%Sťahujem {0} zmenových súborov ...=Sťahovanie {0} neúplného dieťaťa(child) relácie ''{1}''9Sťahovanie {0} neúplných detí(child) relácie ''{1}''9Sťahovanie {0} neúplných detí(child) relácie ''{1}''SSťahovanie {0} neúplného dieťaťa(child) z {1} rodičovských relácií ''{1}''OSťahovanie {0} neúplných detí(child) z {1} rodičovských relácií ''{1}''OSťahovanie {0} neúplných detí(child) z {1} rodičovských relácií ''{1}''!Sťahovanie {0} objektu z ''{1}''"Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''"Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''Zdvojený {0} bod v {1} bodeZdvojené {0} bodes v {1} bodeZdvojené {0} bodes v {1} bode Vložiť nový bod do {0} ciest.Vložiť nový bod do cesty. Vložiť nový bod do {0} ciest.9JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcom plugine:Nasledujúci plugin bol úspešne stiahnutý:DNasledujúce {0} pluginy boli úspešne stiahnuté:INasledujúcich {0} pluginov bolo úspešne stiahnutých:CNasledujúci plugin už nie je potrebný, a má byť deaktivovaný:GNasledujúce pluginy už nie sú potrebné, a majú byť deaktivované:KNasledujúcich pluginov už nie je potrebných, a majú byť deaktivované:Plugin nebude nahratý.Pluginy nebudú nahraté.Pluginy nebudú nahraté.#Vybratý bod nie je v strede cesty.%Vybraté body nie sú v strede cesty.%Vybraté body nie sú v strede cesty.=Vybratá trasa obsahuje body mimo stiahnutej oblasti údajov.>Vybraté trasy obsahujú body mimo stiahnutej oblasti údajov.>Vybraté trasy obsahujú body mimo stiahnutej oblasti údajov.Ich verzia ({0} vstupy)Ich verzia ({0} vstup)Ich verzia ({0} vstupov)`Je tam viac ako jedna cesta používajúca bod, ktorý ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.aJe tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.aJe tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.Je tam {0} objekt v miestnej dátovej sade, ktorý by mohol byť odstránený zo servera. Ak sa neskôr pokúsite zmazať alebo aktualizovať tento objekt na serveri, je pravdepodobné hlásenie o konflikte.Sú tam {0} objekty v miestnej dátovej sade, ktoré by mohli byť odstránené zo servera. Ak sa neskôr pokúsite zmazať alebo aktualizovať tieto objekty na serveri, je pravdepodobné hlásenie o konflikte.Je tam {0} objektov v miestnej dátovej sade, ktoré by mohli byť odstránené zo servera. Ak sa neskôr pokúsite zmazať alebo aktualizovať tieto objekty na serveri, je pravdepodobné hlásenie o konflikte.)Nachádza sa tam {0} objekt na nahratie..-Nachádzajú sa tam {0} objekty na nahratie..+Nachádza sa tam {0} objektov na nahratie..Bol tam zistený {0} konflikt. Boli tam zistené {0} konflikty.#Bolo tam zistených {0} konfliktov.Počas importu bol {0} konflikt!Počas importu boli {0} konflikty"Počas importu bolo {0} konfliktovToto zmení až {0} objektov.Toto zmení až {0} objekt.Toto zmení až {0} objekty.Toto chce zmeniť {0} objekt.Toto chce zmeniť {0} objektov.Toto chce zmeniť {0} objektov.Transformácia {0} boduTransformácia {0} bodovTransformácia {0} bodov%Aktualizácia tohoto pluginu zlyhala:'Aktualizácia týchto pluginov zlyhala:'Aktualizácia týchto pluginov zlyhala:QNahrávanie {0} objektu do 1 zmenového súboruRNahrávanie {0} objektov do 1 zmenového súboruRNahrávanie {0} objektov do 1 zmenového súboru{Nahrávanie {0} objektu do 1 zmenového súboru použitím 1 požiadavky|Nahrávanie {0} objektov do 1 zmenového súboru použitím 1 požiadavky|Nahrávanie {0} objektov do 1 zmenového súboru použitím 1 požiadavkyNahrávanie {0} objektov ...Nahrávanie {0} objektu ...Nahrávanie {0} objektov ...značkaznačkyznačiekbodbodybodovobjektobjektyobjektovvzťah (relation)vzťahy (relations)vzťahov (relations)do {0} objektudo {0} objektovdo {0} objektovcestucestyciest{0} pozostáva z {1} značky{0} pozostáva z {1} značiek{0} pozostáva z {1} značiek {0} vymazaný {0} vymazané{0} vymazaných{0} načítaný obrázok .{0} načítané obrázky.{0} načítaných obrázkov. {0} členov {0} člen {0} členy{0} bod{0} body {0} bodov{0} pridaných objektov:{0} pridaný objek:{0} pridané objekty:{0} zmazaný objekt:{0} zmazané objekty:{0} zmazaných objektov:{0} upravených objektov:{0} upravený objekt:{0} upravené objekty:2{0} nevyriešený konflikt značky na rozhodnutie4{0} nevyriešené konflikty značiek na rozhodnutie7{0} nevyriešených konfliktov značiek na rozhodnutie {0} relácia {0} relácie {0} relácií {0} trasa, {0} trasy, {0} trás, {0} stopa(track){0} stopy(track){0} stôp(track){0} stopa(track), {0} stopy(track), {0} stôp(track),  {0} bola založená GPS značka. {0} boli založené GPS značky. {0} boli založené GPS značky. {0} ciest {0} cesta {0} cesty{0} waypoint (bod cesty){0} waypointy (body cesty){0} waypointov (bodov cesty)