# Objecten2(Tip: je kunt sneltoetsen in Voorkeuren bewerken.)0(De tekst is reeds gekopieerd naar je klembord.)2(Gebruik de landtoegangscode, b.v. +31 20-3456789)(meer dan 20m) (geen object)(geen) (tot 20m) (tot 5 m)*({0}/{1}) Wijzigingenset {2} downloaden...6({0}/{1}) Inhoud voor wijzigingenset {2} downloaden...(({0}/{1}) Laden van ouders van knoop {2}*({0}/{1}) Laden van ouders van relatie {2}&({0}/{1}) Laden van ouders van weg {2})({0}/{1}): Afhalen van relatie ''{2}''...Y* één knooppunt dat gebruikt wordt door meer dan één weg, en één van die wegen, of>* één knooppunt dat gebruikt wordt door meer dan een weg, of* Eén getagde knoop, of_* één weg en één of meer van zijn knooppunten, die gebruikt worden door meer dan één weg.d* één weg die één of meerdere knooppunten heeft, die gebruikt worden door meer dan één weg, of ... andere... verwijst naar relatie/PAD/NAAR/JOSM/FOLDER/ 1/25 mix (tweetakt)1/50 mix (tweetakt)16,7B

Filterdialoog afsluiten om alle objecten te zien.

--name:Lang - geen ''Lang'' in de naam.ELange straat - ''Lange'' en ''straat'' in een sleutel of naam.@"Bakkerstraat" - ''Bakkerstraat'' in een sleutel of naam.{gebiedsgrootte:... - gesloten wegen met gebied tussen MIN en MAX m². (gebiedsgrootte:MIN-MAX of gebiedsgrootte:MAX)wwijzigingenset:... - object met een bepaalde wijzigingenset-ID (0 objecten zonder een toegewezen wijzigingenset)Rchild expr - alle kinderen van objecten die aan de expressie voldoen[gesloten - alle gesloten wegen (een knooppunt wordt niet als gesloten weg beschouwd)9foot: - sleutel=foot, met een willekeurige waarde.@id:... - object met opgegeven ID (0 voor nieuwe objecten),incomplete - alle incomplete objecten*modified - alle aangepaste objecten0name:Lange - ''Lange'' ergens in de naam.Vnodes:... - object met een gegeven aantal knopen (nodes:count of nodes:min-max)*oneway? - oneway=yes, true, 1 of onQparent expr - alle ouders van objecten die aan de expressie voldoen<role:... - object met een bepaalde rol in een relatie-selected - alle geselecteerde objectenNtags:... - objekt met bepaald aantal tags (tags:aantal of tags:min-max)stimestamp:... - objecten met timestamp (2009-11-12T14:51:09Z, 2009-11-12 or T14:51 ...)Dtype: - objecttype (node, way, relation)qtype=* - sleutel ''type'' met elke waarde. Probeer ook *=value, type=, *=*, *=Atype=route - sleutel ''type'' met exacte waarde ''route''.*ongetagd - alle objecten zonder tagAuser:... - alle objecten veranderd door bepaalde gebruikerHuser:anonymous - alle objecten gewijzigd door anonieme gebruikersUversion:... - object met bepaalde versie (0 objecten zonder toegewezen versie)!{0} objecten uitgeschakeld &

SneltoetsenGroepen aanpastoetsenFilter actief

JOSM maakt gebruik van Java versie 6.

Gedetecteerde Java versie: {0}.
U kan Meer informatie:

Als een of meer van de wegen geselecteerd zijn, wordt de vorm zodanig aangepast dat alle hoeken 90 of 180 graden zijn.

Er kunnen twee referentieknooppunten aan de selectie worden toegevoegd. In dat geval wordt de richting door deze twee knooppunten bepaald. (Daarna, is het altijd mogelijk bewegingen voor bepaalde knooppunten ongedaan te maken:
Selecteer deze knopen en druk op de sneltoetscombinatie voor Orthogonaal Trekken / Ongedaan Maken. Standaard is dit Shift+Q.b

Wis bestand {0} van de schijf?

De afbeelding zal definitief verloren zijn!

Fout bij het ophalen van hulpinformatie

De inhoud voor het hulponderdeel {0} kon niet worden ingeladen. Dit is de (onvertaalde) foutboodschap:
{1}Helpinhoud voor dit helponderwerp ontbreekt

Helpinhoud voor het helponderwerp {0} is nog niet beschikbaar. Het ontbreekt zowel in uw eigen taal ({1}) als in het Engels.

Help alstublieft JOSM te verbeteren en vul de ontbrekende informatie aan. U kunt zowel hethelponderwerp in uw eigen taal ({1})bewerken als hethelponderwerp in het Engels.

THuidig afhaalgebied (minlon, minlat, maxlon, maxlat): De relaties waarvan deze weg deel uitmaakte zijn gekopieerd naar alle afgesplitste wegen.
U kan dit best even nakijken en aanpassen indien nodig.De relaties waarvan deze weg deel uitmaakte zijn gekopieerd naar alle afgesplitste wegen, evenals de rollen die ze hadden.
U kan dit best even nakijken en aanpassen indien nodig.Of u kan een tegeladres ingeven voor een enkele tegel het volgende formaat: zoomniveau/x/y, bv. 15/256/223. Tegeladressen in het formaatzoom,x,y or zoom;x;y zijn ook toegelaten.OKan map ''{0}'' niet openen.
Gelieve een bestand te selecteren.IKlik {0} om het samenvoegen te beëindigen.aKlik {0} om te starten met het samenvoegen van mijn en hun ingaves.CKon bladwijzers van
''{0}''
Foutmelding was: {1}Mijn wijzigingensets in het huidige kaartzicht downloaden.
Uitgeschakeld. Er is op dit moment geen kaartzich actief.AWijzigingensets in het huidige kaartzicht downloaden8Mijn openstaande wijzigingensets downloadenMijn openstaande wijzigingensets downloaden
Uitgeschakeld. Gelieve eerst uw OSM-gebruikersnaam in de instellingen in te geven.3De nieuwste wijzigingensets downloadenEGeef een sleutel op, bv. fixmeYGeef een waarde op voor een tag, bv. kijk leden naHet was niet mogelijk om een URL samen te stellen, omdat de encodering ''{0}''
niet voorhanden is op dit systeem.tHet was niet mogelijk om de instellingen te intialiseren
Folder ''{0}'' kon niet worden aangemaakt.De voorkeursinstellingen konden niet worden geïnitialiseerd.
Het voorkeursinstellingenbestand kon niet worden ingesteld op de standaardinstellingen: {0}rHet was niet mogelijk om de instellingen te intialiseren.
Folder ''{0}'' is geen bestaande folder.Het openen van de hulptekst op webpagina {0} is mislukt.
Dit ligt waarschijnlijk aan een netwerkprobleem, gelieve
uw internetverbinding na te kijkenJOSM draait momenteel met een anonieme gebruiker. Het kan geen
wijzigingensets van de OSM-server downloaden tenzij u uw OSM-gebruikersnaam en
-wachtwoord invult in de JOSM voorkeuren.Laag ''{0}'' heeft reeds een conflict voor object
''{1}''.
Gelieve dit conflict eerst op te lossen alvorens het opnieuw te proberen.Er bestaat al een conflict voor object
''{1}'' op laag ''{0}''.
Er kan geen nieuw conflict worden toegevoegd voordat dat conflict wordt opgelost.Het laden van plugin "{0}" was voorzien.
Deze plugin wordt net langer ontwikkeld en zal waarschijnlijk fouten veroorzaken.
Hij zou moeten uitgeschaked worden.
Hem uit de instellingen wissen?Noch {0} noch {1} is aangezet.
Kies alstublieft ervoor om ofwel OSM-gegevens te downloaden of GPX-gegevens of allebei.}Geen van de objecten in de inhoud van wijzigingenset {0} is beschikbaar in de huidige
bewerkingslaag ''{1}''.pGelieve de verwijdering van 1 object uit 1 relatie te bevestigen.sGelieve de verwijdering van 1 object uit {0} relaties te bevestigen.wGelieve de verwijdering van {0} objecten uit {1} relaties te bevestigen.SGeef geldige datum-/tijdwaarden op
om de zoekopdracht te begrenzen.Gelieve geldige waardes voor lengtegraad-/breedtegraad op te geven om
de wijzigingensetaanvraag tot een specifieke omvattende rechthoek te beperken.zZorg a.u.b. dat alle geselecteerde wegen dezelfde richting wijzen.
of zet ze één voor één orthogonaal.dGelieve een bereik OSM-tegels op een bepaald zoomniveau te selecteren.Gelieve één van de volgende standaardbevragingen te selecteren. Selecteer Enkel mijn wijzigingensets afhalen indien u enkel wijzigingensets wenst af te halen die uzelf aanmaakte.
JOSM zal max. 100 wijzigingenset afhalen._Gelieve de waardes te selecteren die moeten worden behouden voor de volgende tags.Plugin {0} vereist JOSM versie {1}. De huidige JOSM versie is {2}.
Je dient JOSM bij te werken om deze plugin te kunnen gebruiken.Het voorkeursinstellingenbestand bevatte fouten.
Er wordt een backup hiervan weggeschreven naar
{0}
en een nieuw bestand wordt aangemaakt op basis van de standaardinstellingen.Aanvinken om afgehaalde gegevens in een nieuwe laag onderbrengen.
Afvinken om afgehaalde gegevens in de momenteel actieve laag bij te plaatsen.{Selecteer om het ingeven van een tag die op
alle gewijzigde relaties zal worden toegepast, aan te zetten .Aanvinken om de aanvraag te beperken tot uw eigen wijzigingensets.
Afvinken om alle wijzigingensets in de aanvraag op te nemen.Aanvinken om enkel wijzigingensets te tonen voor de huidig geselecteerde objecten.
Afvinken om alle wijzigingensets te tonen voor objecten in de huidige laag.Maak een opname van je GPS-ontvanger met de tijd weergegeven.
Toon deze foto hier.
Voer vervolgens de afgebeelde tijd hier in en selecteer een tijdzone
sDe huidige waarde is geen geldige gebruikersnaam.
Gelieve een niet-lege gebruikersnaam op te geven._De kindrelatie
{0}
is verwijderd op de server. Zij kan niet worden geladenDe gecombineerde wegen zijn leden van een of meerdere relaties Gelieve te beslissen of u deze lidmaatschappen wenst te behouden voor de gecombineerde weg, of deze wenst te verwijderen.
Normaal zal de eerste weg behouden blijven en zullen de andere wegen die lid zijn van dezelfde relatie worden verwijderd: de gecombineerde weg vervangt dan de oorspronkelijke weg in de relatie.De huidige URL {0}
is een externe URL. Het bewerken is alleen mogelijk voor
helponderwerpen op de helpserver {1}.De gegevens die naar de server verstuurd moeten worden, maken deel uit van onopgeloste conflicten in laag "{0}".
U moet deze eerst oplossen.De gecombineerde knooppunten zijn leden van een of meerdere relaties Gelieve te beslissen of u deze lidmaatschappen wenst te behouden voor het gecombineerde knooppunt, of deze wenst te verwijderen.
Normaal zal het eerste knooppunt behouden blijven en zullen de andere knooppunten die lid zijn van dezelfde relatie worden verwijderd: het gecombineerde knooppunt vervangt dan het oorspronkelijke knooppunt in de relatie.\Er zijn geen lagen waarmee de bron laag
''{0}''
kan worden samengevoegd.Er is minstens één lid in deze relatie dat
naar de relatie zelf terugverwijst.
Dit zorgt voor circulaire afhankelijkheden en wordt afgeraden.
Wenst u door te gaan met circulaire afhankelijkheden?<Er is momenteel geen afhaalgebied geselecteerd.]Deze opdracht heeft {0} losse downloadverzoeken
nodig. Wil je verder
gaan?Deze relatie heeft reeds één of meer leden die refereren aan
het object "{0}"

Wilt u werkelijk een nog een ander relatielid toevoegen?Deze relatie is buiten de editor aangepast.
Je aanpassingen kunnen niet doorgevoerd worden.

Wil je een conflict aanmaken? (De editor wordt gesloten.)Uploaden van onbewerkte GPS gegevens als kaartgegevens wordt als schadelijk beschouwd.
Als je spooropnames (traces) wil oploaden, zie hier:EVersturen mislukt omdat de server een nieuwere versie van een
van uw knooppunten, wegen of relaties heeft gevonden.

Klik {0} om de volledige dataset te synchronizeren met de server.
Klik {1} om af te breken, en verder te gaan met aanpassingen.
Versturen mislukt omdat de server een nieuwere versie van een
van uw knooppunten, wegen, of relaties heeft gevonden.
Het conflict is veroorzaakt door de {0} met id {1},
de server heeft versie {2}, uw versie is {3}.

Klik {4} om alleen het foutieve item te synchronizeren.
Klik {5} om de volledige dataset met de server te synchronizeren.
Klik {6} om af te breken, en verder te gaan met aanpassingen.
Versturen mislukt omdat u
wijzigingenset {0} heeft gebruikt, welke reeds gesloten was op {1}.
Gaarne opnieuw versturen met een nieuwe of bestaande open wijzigingenset.AVersturen mislukt omdat u node {0} probeerde te verwijderen. Deze is nog in gebruik in weg {1}.

Klik {2} om alle ouder wegen op te halen van knooppunt {0}.
Indien nodig zal JOSM conflikten aanmaken die u kunt oplossen met behulp van het Conflikt Oplossen venster.SGebruik foto met een accurate klok,
bvb scherm van de GPS-ontvangerKVersie {0} gecreëerd op {1}JVersie {0} momenteel bewerkt in laag ''{1}''U tracht een relatie aan zichzelf toe te voegen.

Dit creëert circulaire referenties en wordt daarom afgeraden.
Relatie ''{0}'' werd niet toegevoegd.U maakt gebruik van de EPSG:4326-projectie.
Dit kan leiden tot onverwachte resultaten bij rechthoekig uitlijnen.
Verander het projectietype om deze waarschuwing te onderdrukken.
Wilt u doorgaan?U bent niet klaar met het samenvoegen van de verschillen voor dit conflict.
Conflictoplossingen zullen niet worden toegepast, vooraleer alle verschillen
werden opgelost.
Klik {0} om toch af te sluiten. Reeds
opgeloste verschillen zullen niet in acht worden genomen.

Klik{1} om door te gaan met het oplossen van conflicten.{0} relaties maken een circel omdat ze naar elkaar verwijzen.
JOSM kan ze niet versturen. Graag de relaties aanpassen door de wederzijdse afhankelijkheid te verwijderen. 

{0} objecten verborgen

Gelieve nota te nemen dat de sneltoetsen pas toegewezen worden aan de akties wanneer JOSM wordt gestart. Om je wijzigingen te zien, dien je JOSM te herstarten.

b

De pseudo-aanpasser ''uitgeschakeld'' zal de sneltoets uitschakelen als het deze tegenkomt.

Speciale zoekopdrachten: > beneden> bovenDname zelf ontbreekt, terwijl er wel name:*-velden gedefinieerd zijn.Een name:*-vertaling ontbreekt.3Een primitief met ID = 0 kan niet onzichtbaar zijn.API Vermogens inbreukAPI-versie: {0}Verwijderd spoorStop samenvoegenOver Over JOSM...3Aanvaard de nieuwe plugin-sites en sluit de dialoogToegang5Volgens de informatie in de plugin, is de auteur {0}.KlantenkaartenOpdracht ActiverenDe geselecteerde laag activeren=De standaard kaarttekenaar wordt in diens plaats geactiveerd. Toevoegen:URL voor achtergrondafbeeldingen/luchtfotografie toevoegen4Voeg URL toe voor de beschrijving van de JOSM-pluginKnooppunt toevoegen...Eigenschappen toevoegen+Uitgelijnde achtergrondafbeelding toevoegenABladwijzer aanmaken voor het momenteel geselecteerde afhaalgebied5Een nieuwe sleutel/waarde aan alle objecten toevoegen0Een nieuwe knoop aan een bestaande weg toevoegen Nieuwe bron aan lijst toevoegen.:Knooppunt toevoegen door invoeren lengte- en breedtegraad.RAlle geselecteerde objecten in de huidige gegevensset toevoegen na het laatste lid`Alle geselecteerde objecten in de huidige gegevensset toevoegen na het laatste geselecteerde lidSAlle geselecteerde objecten in de huidige gegevensset toevoegen voor het eerste lidSAlle geselecteerde objecten in de huidige gegevensset toevoegen voor het eerste lidVoeg een lege tag toeVoeg auteursinformatie toeConflict toevoegen voor "{0}"Alles aan de eerste selectie toevoegen. Mogelijkheden zijn een Google-achtige zoekstring of een URL die een OSM-XML terugkrijgtVoeg filter toe.7(Lucht)fotolaag {0} toevoegen als achtergrondafbeeldingKnooppunt toevoegenKnoop in weg toevoegen Knoop in weg voegen en verbindenKnooppunt {0} toevoegenRelatie {0} toevoegenAan selectie toevoegenWeg {0} toevoegen*Knooppunten toegevoegd op alle kruispuntenAdresinterpolatieAdressenToegangstunnel?Verschuiving van deze achtergrondafbeelding/luchtfoto aanpassen(Ondoorzichtigheid van de laag aanpassen.=De positie van deze achtergrondafbeelding/luchtfoto aanpassen"Tijdzone en tijdverschil aanpassen,Veranderlijke {0} is nog niet geregistreerd.mVeranderlijke {0} is nog niet geregistreerd. Kan participatie in gesynchroniseerde correctie niet vastzetten.Administratief centrumProvincie -of gemeentegrensAdministratief niveau GeavanceerdUitgebreide voorkeurenGeavanceerde objectinformatie KabelbaanLandbouw LuchthavenKnopen uitlijnen in een cirkelKnopen uitlijnenAlles Alle formatenOAlle plugins zijn reeds bijgewerkt. JOSM moet geen nieuwere versies downloaden._Alle punten en tracksegmenten zullen dezelfde kleur hebben. Kan worden ingesteld in Laagbeheer.SAlle waardes bijeengevoegd als ''{0}'' zullen worden toegepast voor sleutel ''{1}'' VolkstuinenToegestaan verkeer:JStaat toe om de kleur van de track te variëren naar gemiddelde snelheden.Berghut@Er werd reeds een conflict geregistreerd voor primitief ''{0}''.3Onvolledige en verwijderde objecten ook doorzoeken.Ook het bestand hernoemen!Altijd bijwerken zonder te vragenAmerikaans voetbal Aantal kabelsAantal zitplaatsenAantal trappen LaadstroomcEen OSM-gegevensvalidatie die op gebruikelijke fouten van gebruikers en andere editors controleert.Een lege waarde wist de tag.!Een fout opgetreden in plugin {0}Er trad een fout op bij het koppelen van de foto’s aan het GPX-spoor. Je kan de shuif-indexen aanpassen om de foto’s handmatig te koppelen.SEen onverwachte uitzondering is opgetreden, mogelijk afkomstig van de "{0}"-plugin. ToepassenWijzigingen toepassenVoorinstelling toepassenPas conflictoplossing toe Pas rol toeRol toepassen;SAnti-aliasing op het kaartbeeld toepassen, met een vloeiender uiterlijk als gevolg.Conflictoplossing toepassen1Opgeloste conflicten toepassen en dialoog sluiten#Geselecteerde wijzigingen toepassen>Inhoudtags uit klembord toepassen op alle geselecteerde items.Pas de huidige updates toeTegeladres toepassen)Voer de updates door en sluit het vensterPas deze rol top alle leden Toepassen?Archeologische plaats Boogschieten'Weet u echt zeker dat u door wilt gaan?GebiedGebied is niet geslotenGebieden rond plaatsen Kunstcentrum KunstwerkVraag vooraleer bij te werkenNieuwe veelhoeken samenstellenSamenhangende straatBTen minste een te verwijderen object nodig, kreeg lege verzamelingAtletiekEen weg met slechts {0} knooppunten kan niet worden toegevoegdKKnooppunt {0} kan niet aan onvolledig afgehaalde weg {1} worden toegevoegd.5Onbeslist tagsamenvoegitem kan niet worden toegepast.uEr kan geen wijzigingenset-Id > 0 aan een nieuw primitief worden toegekend. De waarde van de wijzigingenset-Id is {0}uWijzigingensetaanvraag kan niet opgebouwd worden met de opgegeven tijdgerelateerde beperkinen. Invoer is niet geldig.QPrimitief met ID ''{0}'' kan niet worden vergeleken met primitief met ID ''{1}''.-Projectie {0} kan niet geïnstantieerd wordenbDeze primitieven kunnen niet worden samengevoegd, aangezien één ervan nieuw is en de andere nietVKan knooppunten niet samenvoegen: zou weg "{0}" moeten verwijderen, deze is in gebruik_Primitieven met verschillende IDs kunnen niet worden samengevoegd. Het betreft ID {0} en ID {1},Kan objecten niet buiten de wereld plaatsen.%Kan onbeslist konflikt niet oplossen.uDe wijzigingensetaanvraag kan niet beperkt worden tot de huidige gebruiker, aangezien de huidige gebruiker anoniem iskKan de wijzigingensetaanvraag niet beperken tot een specifieke omvattende rechthoek. De invoer is ongeldig.XDe wijzigingensetaanvraag kan niet tot de volgende gebruikersnaam ''{0}'' beperkt wordenLKan commando "{0}" niet terugdraaien omdat laag "{1}" niet meer aanwezig isKanoënFlessen CapaciteitPlaatsen (totaal)Auto Autodealer CaravanparkLading GeldzakenKasteel Wildrooster Grotingang BegraafplaatsBeeld centreren StoeltjesliftEigenschappen veranderenRichting omkeren?Knooppunt {0} veranderenRelatie wijzigen(Verander rol van relatielid voor {0} {1}Relatie {0} veranderenResolutie veranderen.Wijzig de map voor alle gebruikersinstellingenWaarden aanpassen?Weg {0} veranderen$Knooppunten van {0} werden gewijzigdWijzigingensetWijzigingenset-ID: Wijzigingenset-beheervensterWijzigingensetsbewerkvensterWijzigingenset geslotenOpmerking bij wijzigingenset:$ID van veranderingsset werd verwachtWijzigingenset-ID:Wijzigingenset infoWijzigingenset {0}WijzigingensetsSneltoetsen handmatig wijzigen. OplaadstationControleer op herstel-mij’s.Controleer op de serverEigenschapsleutels controleren.Eigenschapwaarden controleren.7Controleren van verwijderde ouders in de lokale dataset0Controleren van ouders voor verwijderde objecten'Testen van de vereisten voor plugins...9Op wegen met identieke, opeenvolgende knopen controleren. Drogisterij Kindrelaties SchoorsteenChineesKiesKies een kleurSelecteer een kleur voor {0}"Kies een voorgedefineerde licentieKies een waarde Kies het type van het OSM-object!Kies een server om te doorzoeken:KerkBioscoopStad Stadsgrens Stadsmuur StadsnaamGrens bebouwde kom Klassetype1Ongedaan maken/Opnieuw uitvoeren-buffer leegmakenTekstgebied leegmaken2Klik op {0} om te negeren.1Klik op de pijl onderaan om het opnieuw te tonen.3Klik om af te breken en verder te gaan met wijzigenCKlik hier om het openen van de externe browservensters te annuleren.Klik om samenvoegen van knooppunten te stoppenCKlik om af te breken, en door te gaan met het wijzigen van de kaart)Klik om de huidige operatie te annuleren.UKlik om te controleren of objecten in uw huidige dataset verwijderd zijn op de serverKlik om de dialoog te sluitenXKlik om het dialoogvenster af te sluiten en om het object uit de relaties te verwijderen[Klik om het dialoogvenster af te sluiten en om het verwijderen van de objecten af te brekenDKlik om het dialoogvenster te sluiten en om het afhalen af te breken8Klik om door te gaan en om {0} browservensters te openenAKlik om een conflict te creëren en de relatiebewerker te sluitenKlik om te verwijderen. SHIFT: verwijder wegsegment. ALT: ongebruikte knopen behouden bij verwijderen van een weg. CTRL: verwijzende objecten verwijderen.2Klik om alle ouders voor knooppunt {0} op te halen7Klik om het momenteel geselcteerde gebied te downloaden/Klik om de paneelinhoud te verkleinen/vergrotenMKlik om naar de relatie-editor terug te gaan en de relatie verder te bewerkenStandaardwaarde is onbekend (instelling is nog niet gebruikt).Standaardwaarde is ''{0}''. VerwijderenWis bestand van de schijfVerwijdermodusEigenschappen verwijderenHWegen die niet deel uitmaken van een binnenste multipolygoon verwijderenBevestig verwijderenDubbele relaties verwijderenGedupliceerde wegen verwijderenVerwijder filter.Uit relatie verwijderen$Wis afbeeldingsbestand van de schijfVerwijder onvolledige leden?Knooppunt {0} wissenKnopen of wegen verwijderen..Knopen buiten de gegevensgebieden verwijderen?NOok knooppunten verwijderen die buiten de binnengehaalde kaartgegevens vallen.Objecten worden verwijderdRelatie {0} wissenRelaties verwijderen#Geselecteerde objecten verwijderen.6De relatie die op dit moment bewerkt wordt verwijderen5De geselecteerde sleutel in alle objecten verwijderen!Verwijder de geselecteerde lagen.$De geselecteerde relatie verwijderen/De geselecteerde bron uit de lijst verwijderen.*Overbodige knopen uit een weg verwijderen.Weg {0} wissen Verwijderd "{0}" gewistStatus van verwijdering:#Verwijderde of verplaatste objectenDeli (fijnkost)BenamingTandarts SupermarktDiepte in meter BeschrijvingBeschrijving: {0} Detailgraad*Gebruikers-ID voor huidige user bepalen...7Kon geen object met id {0} in de huidige dataset vinden(Diesel (rode, voor landbouw en machines)MoeilijkheidsgraadEAfwijking van locatie (rood = hoog, groen = laag, indien beschikbaar)Richting UitschakelenPlugin uitschakelenNegeren$Negeer veranderingen en verlaat JOSM AfleveringSchermBeeldscherminstellingensEen bewegende pictogram tonen die staat voor het opnamepunt op de gesynchroniseerde track van het klinkende geluid.Coördinaten tonen alsToon afbeeldingen met geo-tag7Toon geschiedenis van wegen, knopen of relaties in OSM.Live-geluidsspoor tonen.Objecten afhalen die naar de geselecteerde objecten verwijzen.$Ophalen bovenliggende wegen/relatiesReferrers downloadenVerwijzende relaties afhalenRelatieleden afhalenAfhalen van relaties(Download geselecteerde ontbrekende ledenGeselecteerde relaties afhalenDownload overgeslagenHet omgrensde gebied downloaden,Het omgrensde gebied downloaden als rawe GPSWijzigingensetinhoud downloaden.Wijzigingensetsgegevens afhalen van OSM-serverQHaal de wijzigingenset met het opgegeven id op, inclusief de wijzigingensetinhoudEInhoud voor de geselecteerde wijzigingensets downloaden van de server)Download de lijst met beschikbare plugins8De locatie in de URL (met lat=x&lon=y&zoom=z) downloadenPHaal de locatie aan de URL (met lat=x&lon=y&zoom=z) af als onbewerkte GPS-puntenZichtbare tegels downloaden"Download {0} van {1} ({2} te gaan)Gedownloade GPX-gegevensGPS-gegevens worden gedownloadOSM-gegevens downloadenDownloadien van Plugin {0}..."Dagmelding" downloaden Wijzigingensetsinhoud downloadenGegevens worden gedownloadOphalen open wijzigingensets$Downloaden van punten {0} tot {1}...Afhalen van relatie {0} SleepliftSpeelkop verslepenAfspeelstart verslepen en loslaten nabij track om het geluid vanaf daar af te spelen; SHIFT+loslaten om het geluid op dat punt te synchroniseren.AfvoerTekenenTeken richting pijlen.OEen rechthoek met de gewenste grootte tekenen, vervolgens de muisknop loslaten.!Grenzen gedownload gebied tekenen>Richtingspijlen voor lijnen tekenen, de GPS-punten verbindend.*Richtingwijzers voor wegsegmenten tekenen.'Inactieve lagen in andere kleur tekenenGrote GPS-punten tekenenDe GPS-punten groter tekenen.%Teken lijnen tussen rauwe GPS-punten.Knopen tekenenElastische hulplijn tekenenNummers segmentvolgorde tekenenBDe grenzen van de gegevens tekenen die geladen zijn van de server.SDe richtingspijlen tekenen door te zoeken in tabellen i.p.v. ingewikkelde wiskunde.7De inactieve gegevenslagen in een andere kleur tekenen.=De volgordenummers van alle segmenten binnen hun weg tekenen.(Virtuele knopen in selectiemodus tekenenKVirtuele knopen in geselecteerde modus tekenen voor eenvoudigere bewerking. Drinkwater RijschoolStomerijDuplicaat in {0} knopen DuplicerenLaag dupliceren/Dubbele knooppunten in twee niet-gesloten wegen>Dupliceer knooppunten die door meerdere wegen worden gebruikt.TDupliceer selectie door kopiëren en direct plakken waar muisaanwijzer zich bevindt.Deze laag duplicerenDubbele knopenVerdubbelde knooppuntenVerdubbelde relatiesDubbele wegknopenDubbele wegknopen.'Gedupliceerde wegen op dezelfde positieVerdubbelde wegenE-mail5Elk knooppunt moet exact 2 wegen met elkaar verbinden#Verschuiving in oostelijke richtingBewerkenAdresinformatie bewerkenAdresinterpolatie bewerkenWijzig Toegangstunnel$Provincie -of gemeentegrens bewerkenVolkstuinen bewerkenBerghut bewerkenWijzig Amerikaans voetbalArcheologische plaats bewerkenBoogschieten bewerkenKunstcentrum bewerkenKunstwerk bewerkenAtletiek bewerkenAttractie bewerkenAustralisch football bewerkenGeldautomaat bewerkenWijzig VondelingenschuifBakker bewerken Bank bewerken Wijzig BarHonkbal bewerkenEstuarium bewerkenBasketball bewerkenSlagveld bewerken Baai bewerkenStrand bewerkenWijzig BeachvolleybalBaken bewerkenWijzig DrankenhandelFietsenstalling bewerkenFietsenverhuur bewerkenFietswinkel bewerkenBiergarten bewerkenScheepswerf bewerkenVerkeerspaal bewerkenWijzig BoekhandelGrenspost bewerkenBoule bewerkenWijzig begrenzingWijzig GrenspaalWijzig BoetiekBowlen bewerkenEen brug bewerkenRuiterpad bewerkenBraakliggende grond bewerkenBotspoort bewerkenBusbaan bewerkenBusplatform bewerkenBusstation bewerkenBushalte bewerkenSlager bewerkenKabinebaan bewerkenWijzig verdeelkastKoffiehuis of Tearoom bewerkenKampeerterrein bewerkenKanaal bewerkenKanoën bewerkenAutoverhuur bewerkenAutogarage bewerkenAutodelen bewerken"Winkel met autoonderdelen bewerkenAutowasstraat bewerkenCaravanpark bewerkenKasteel bewerkenWildrooster bewerkenGrotingang bewerkenBegraafplaats bewerkenStoeltjeslift bewerkenChalet bewerken/Wijzig Oplaadstation (voor elektrische auto''s)Wijzig DrogisterijWijzig SchoorsteenBioscoop bewerken Stad bewerkenBord stadsgrens bewerkenGrens bebouwde kom bewerken Klif bewerkenKlimmen bewerken Wijzig KlokWijzig KledingwinkelKustlijn bewerkenCampus bewerkenKantoren bewerkenAlgemeen bewerkenComputerwinkel bewerkenBouwterrein bewerkenEen continent bewerkenWijzig Copyshop Land bewerkenGerechtsgebouw bewerkenOndergronds reservoir bewerkenKraan bewerkenCricket bewerkenCricketnetten bewerkenCroquet bewerkenWijzig OversteekplaatsWijzig GordijnenFietspad bewerkenFietsen bewerken Dam bewerkenWijzig Deli (fijnkost)Tandarts bewerkenWijzig SupermarktOngebruikt spoor bewerken Wijzig grachtDoe-het-zelfzaak bewerken Dok bewerkenHuisarts bewerkenHondenracen bewerkenSleeplift bewerkenAfvoer bewerkenDrinkwater bewerkenWijzig rijschoolStomerij bewerkenElektronicawinkel bewerkenAmbassade bewerkenEHBO-post bewerkenIngang bewerkenWijzig PaardensportWijzig ErotiekWijzig StoffenLandbouwgrond bewerkenBoerenerf bewerkenFast-Food-restaurant bewerkenVeerpontroute bewerkenVeerbootterminal bewerkenWijzig BrandkraanBrandweerkazerne bewerkenVisstek bewerken Trap bewerkenBloemist bewerkenVoetpad bewerkenDoorwaadplek bewerkenBosbouw bewerkenFontein bewerkenBrandstof bewerkenMeubelzaak bewerken Tuin bewerkenTuincentrum bewerkenOlieopslag bewerkenPoort bewerkenGletsjer bewerken Golf bewerkenGolfbaan bewerken Gras bewerkenBegraafplaats bewerkenOntwikkelingsgebied bewerkenWijzig Groentewinkel Wijzig KribPension bewerkenTurnen bewerkenKapper bewerkenOnbemand station bewerkenGehucht bewerkenDraadhek bewerkenWijzig IJzerwarenWijzig HoorapparatenHeide bewerkenHifi-winkel bewerken*Een autosnelweg met werkzaamheden bewerkenHockey bewerkenPaardenracen bewerkenZiekenhuis bewerkenHostel bewerkenHotel bewerkenVogeluitkijkpost bewerkenIndustrieterrein bewerkenEiland bewerken2Wijzig URL voor de beschrijving van de JOSM-pluginWijzig JuwelierEen splitsing bewerkenWijzig KartingKinderopvang bewerkenKiosk bewerkenSluipdoorhek bewerkenWijzig Keukens Land bewerkenVuilstortplaats bewerkenWasserette bewerkenBibliotheek bewerkenSlagboom bewerkenSneltram bewerkenVuurtoren bewerkenEen woonerf bewerkenWijzig WinkelcentrumJachthaven bewerkenWeideland bewerkenWijzig MeetstationHerdenkingsplek bewerkenMilitair terrein bewerkenWijzig MijnschachtMinigolf bewerkenWijzig Mobiele telefoonsGeldwisselkantoor bewerkenMonorail bewerkenMonument bewerkenMotel bewerkenWijzig MotocrossWijzig MotorfietsparkingWijzig MotorsportEen snelweg bewerkenSnelwegkruising bewerken"Een autosnelwegverbinding bewerkenBergpas bewerkenModder bewerkenVerzameling bewerkenMultipolygoon bewerkenMuseum bewerkenWijzig MuziekinstrumentenSmalspoor bewerkenLandsgrens bewerkenGrens Nationaal park bewerkenNatuurreservaat bewerkenNachtclub bewerkenOpticiën bewerkenWijzig BiowinkelBuitensportzaak bewerken Wijzig VervenWijzig Paleontologische plaats Park bewerkenParkeerplaats bewerkenEen parkeergang bewerkenWijzig Uitwijkplaats Pad bewerkenBergtop bewerkenVoetgangerszone bewerkenPelota bewerkenApotheek bewerkenPicnicplek bewerken Pier bewerkenPijplijn bewerkenSportveld bewerkenReligieus gebouw bewerkenSpeelveld bewerkenPolitie bewerkenGrens kiesdistrict bewerkenPostkantoor bewerkenEnergievoorziening bewerkenHoogspanningskabels bewerkenWijzig (hoogspannings)MastVerdeelstation bewerkenTransformatorstation bewerkenHoogspanningsmast bewerkenEen museumspoorweg bewerkenEen S-wegverbinding bewerkenEen S-weg bewerkenGevangenis bewerkenKroeg, Café bewerkenOpenbaar gebouw bewerkenOpenbare BBQ bewerkenMijnbouw bewerkenWedstrijdbaan bewerkenBadminton bewerkenSpoor bewerkenPerron bewerkenRecreatiegebied bewerken RecyclebakkenRegio bewerkenReservoir bewerkenWoongebied bewerkenEen straat bewerkenWijzig RustplaatsRestaurant bewerkenWinkelcentrum bewerkenRivier bewerkenRivierbank bewerkenToegangsbeperkingen bewerken#Een weg van onbekend soort bewerken Wijzig routeRuïne bewerkenWijzig StartbaanGekoppelde deuren bewerken Wijzig SaunaSchool bewerkenPuinhelling bewerkenKreupelhout bewerkenWijzig ViswinkelEen provinciale weg bewerkenRustplaats bewerkenEen toegangsweg bewerkenSchuilplaats bewerkenSchoenenwinkel bewerkenSchieten bewerkenWijzig MotorfietsenSneltoetsen bewerkenSkateboard bewerkenSchaatsen bewerkenSkiën bewerkenTrailerhelling bewerkenVoetbal bewerkenSpijkers bewerkenSportcentrum bewerkenSportzaak bewerken Bron bewerkenStadion bewerkenProvincie bewerkenKantoorartikelenwinkel bewerkenOverstap bewerken Wijzig BeekWijzig StraatlampWijzig OpnamestudioDeelgemeente bewerkenMetro bewerkenMetroingang bewerkenSupermarkt bewerkenBewakingscamera bewerkenUitkijkpunt bewerkenZwemmen bewerkenTafeltennis bewerkenWijzig KleermakerTaxistandplaats bewerkenEen telefoon bewerkenTennis bewerkenWijzig TerminalEen tweebaansweg bewerkenTheater bewerkenThemapart bewerkenTolpoort bewerkenToren bewerken Dorp bewerkenStadhuis bewerkenSpeelgoedwinkel bewerkenTrack bewerkenWijzig verkeersremmers Tram bewerkenTramhalte bewerkenWijzig Reisagentschap Boom bewerkenEen autoweg bewerkenEen autowegverbinding bewerkenEen tunnel bewerkenVerkeersbeperking bewerkenWijzig Draaipoort Wijzig BandenEen enkelbaansweg bewerkenUniversiteit bewerkenWijzig StofzuigerWijzig KruidenierVerkoopautomaat bewerkenDierenarts bewerkenVideotheek bewerkenUitkijkpunt bewerkenKlein dorp bewerkenStadsgroen bewerkenWijngaard bewerkenVulkaan bewerkenWijzig VolleybalWijzig VuilbakAfvalzuivering bewerkenWater bewerkenZwembad bewerkenWatertoren bewerkenWijzig WaterbronWijzig WaterwerkenWaterval bewerkenWijzig WatermolenKruis langs de weg bewerkenKapelletje bewerken Stuw bewerkenDrasland bewerkenWindmolen bewerken Bos bewerkenFabriek bewerkenDierentuin bewerkenWijzig samenhangende straatPas filter aan.,Latitude en Longitude van een node aanpassen'Nieuwe relatie in laag ''{0}'' bewerken,Nieuwe relatie #{0} in laag ''{1}'' bewerkenWijzig routenetwerkDe huidige hulppagina bewerkenGeselecteerde relatie wijzigenHDe relatie, waar het nu geselecteerde relatielid heen verwijst, wijzigenKBewerk de relatie waarnaar het momenteel geselecteerde relatielid verwijst.De geselecteerde bron bewerken.:De geselecteerde sleutelwaarde voor alle objecten bewerken Bewerk: {0} Opvoeding Elektrisch ElektronikaChipknip Elektronica*Elementen van type {0} worden ondersteund.Stijging Emailadres Verhoging Ambassade EHBO-post Praatpaal Leeg documentLeden zonder rol gevonden Lege wegenSchakel filter inQAutomatisch verschuiven van zicht naar laatst bewerkte knooppunt in-/uitschakelen8Renderen van de kaart als draadmodel aanzetten/uitzetten)Lat/lon invoeren om naar toe te springen. Geef URL inURL om te downloaden invoerenGeef een wijzigingenset-ID op!Nieuw sleutel/waardepaar invoeren(Geef een plaatsnaam op om naar te zoeken%Voer een plaats in om naar te zoeken:JGeef een rol op om deze toe op de geselecteerde relatieleden toe te passen0Geef een rol op voor alle relatielidmaatschappen7Geef een URL waarvandaan de data gedownload moet wordenEen uploadcommentaar invoeren+Voer het ID van het te downloaden object inGeef de zoektermIngang PaardensportErotiekFoutFouten tijden tonen URLFout tijdens het downloadenFout in filter'Initialiseren test {0} is mislukt: {1}Laden bestand is misluktBestand {0} gaat foutFout bij ontleden van {0}: $Fout tijdens afspelen van het geluid'Fout bij het inlezen van bladwijzer: %sAFout bij het aanmaken van een backup van de verwijderde laag; {0}$Fout tijdens exporteren van {0}: {1}'Bestanden uit map {0} halen is mislukt =Ontleden van verschuiving is mislukt. Verwachte indeling: {0}JHet ontleden van de datum is mislukt. Gebruik de verwachte indeling a.u.b.9Ontleden van tijdzone is mislukt. Verwachte indeling: {0}Fout tijdens ontleden {0}QFout: Illegale dubbele waarde''{0}'' op lijn ''{1}'' in bladwijzerbestand ''{2}'';Fout: Onverwachte lijn ''{0}'' in bladwijzerbestand ''{1}''SFout: Kan kaartweergaveklasse "{0}" niet laden. De klasse kan niet worden gevonden.FoutenFouten tijdens ophalen Voorbeelden Afsluiten JOSM verlatenDe applicatie afsluiten.DVerwachtte niet-ledige waarde voor parameter ''{0}'', bekwam ''{1}''9Expliciete waypoints met tijdsschatting uit trackpositie.1Expliciete waypoints met geldige tijdsaanduiding.Exporteer als GPX-bestandExporteren en opslaanExporteeropties,De gegevens naar een GPX-bestand exporteren.Exporteren naar GPX...GPS-locaties uit EXIF halen UittrekkenWeg uittrekkenHerstel-mij’sStoffen8Onmogelijk om de map ''{0}'' voor de plugin aan te maken=resource ''{0}'' kon niet worden geladen, foutmelding is {1}.&Het openen van de webpagina is misluktKan de help-pagina niet openen.3Kan de helppagina niet openen. De doel-URL is leeg.PCSS-bestand ''help-browser.css'' kon niet worden ingelezen. Uitzondering is: {0}iInstellen van de huidige primitief is mislukt. Huidige versie {0} is niet beschikbaar in de geschiedenis.fEr kon geen referentie worden ingesteld. Het referentie-ID {0} komt niet overeen met historiek-ID {1}.bKan de de verwijzing niet instellen. Verwijzingsversie {0} is niet beschikbaar in de geschiedenis.uHet bijwerken van de primitief met id {0} is mislukt omdat de huidige bewerkingslaag geen dergelijke primitief bevat.cHet bijwerken van de primitief met id {0} is mislukt omdat de huidige bewerkingslaag leeg (null) is Landbouwgrond BoerenerfSneltekenen (minder fraai)#Versterkingsfactor snel doorspoelen Faxnummer ParkeergeldHek VeerpontrouteVeerbootterminalBestandFout in bestandsindeling"Bestand bestaat al. Overschrijven?*Het bestand {0} bestaat al. Overschrijven?(Bestand {0} is geladen met de naam "{1}" Bestand: {0}(Filter verborgen: {0} Uitgeschakeld: {1} Filtermodus/Filter objecten en verberg ze of schakel ze uit FilterregelTekenen beëindigen BrandkraanBrandweerkazerne VuurplaatsVisstek HerstellenEigenschappen herstellenLos tagconflicten op#Repareer het geselecteerde probleemLos op waar mogelijk."({0}/{1}): ''{2}'' worden hersteldHerstellen van fouten ... VlaggemastBloemistVolgen Lijn volgenVond volgende problemen:VoedingEten en drinkenTe voet#Enkel voor de geselecteere objectenWForceer tekenen van lijnen als de geïmporteerde gegevens geen lijninformatie bevatten.BLijnen altijd tekenen indien er geen segmenten geïmporteerd zijn. DoorwaadplekBosbouwJObjecten vergeten, maar niet verwijderen op de server bij volgende upload.!Vooruit-/achteruittijd (seconden)Leeg bestand in {0} gevonden {0} overeenkomsten gevondenFontein Vastzetten6Zet de huidige lijst van samengevoegde elementen vast.Frekwentie (Hz)Van ... Van relatieVan URL Brandstof Tankstation BrandstoffenBekijken in volledig schermWerkingMeubels GPS-puntenGPS-trackomschrijving GPX-bestandenGPX-bestanden (*.gpx, *.gpx.gz)#GPX-track heeft geen tijdinformatie GPX-track: Tuin Tuincentrum OlieopslagPoort GeografieGeo-afbeelding: {0}Geotagged afbeeldingenHHaal gedetailleerde informatie over de interne staat van de objecten op.GletsjerGlas*Ga naar OSM wiki voor help over tags (F1) Naar de JOSM help-homepage gaan.Vooruit naar de volgende paginaTerug naar de vorige paginaGolfbaan*GPS-tijd (lees uit de bovenstaande foto): Gras BegraafplaatsOntwikkelingsgebied Groentewinkel StrooigoedbakKribPensionTurnenKapperGehuchtDraadhek IJzerwaren;Bevat tag met als waarde ''created_by'' of ''converted_by''CBevat tag met als waarde ''note'' of ''comment'' of ''description''Bevat sleutel ''source''Bevat sleutel ''watch''/Bevat tag met als waarde ''fixme'' of ''FIXME'' Gezondheid HoorapparatenHeideZwaar vrachtverkeerHaagHoogteHoogte (meter) Hulp: {0}Halfrond VerborgenVerberg elementen%Deze omschakelknop verbergen of tonenVerberg deze knop Gedupliceerde knooppunten in wegWandelenHistorische locaties GeschiedenisHistoriek voor knooppunt {0}Historiek voor relatie {0}Historiek voor weg {0}YGeschiedenis is nog niet geïnitialiseerd. Instellen van de huidige primitief is mislukt.YHistoriek is nog niet geïnitialiseerd. Er kon geen referentieprimitief worden ingesteld. StartpaginaRuiters Paardenracen ZiekenhuisSneltoetsen hotkeyHuisnaam HuisnummerHuisnummer {0}Huisnummer {0} op {1} Huisnaam {0}VogeluitkijkpostIk bevind mij in tijdzone: :Een ID > 0 werd verwacht. In de plaats daarvan is ID = {0}Invoer/uitvoer-uitzonderingTInvoer/Uitvoerfout bij het aanmaken van bestand, autosave wordt niet uitgevoerd: {0}Icoon:]Indien opgegeven wordt de configuratie teruggezet naar de beginwaarden in plaats van gelezen.Negeren1Negeer het geselecteerde probleem in het vervolg.%Negeer ze, behoud relatie zoals ze is.Gehele groep of individuele elementen negeren?JNegeer uitzondering omdat versturen afgebroken is. De uitzondering is: {0}Elementen negerenGNegeren uitzondering omdat ophalen afgebroken is. Uitzondering was: {0}#Ongeldige URL "{0}" wordt genegeerd%Ongeldige bestands-URL negeren: "{0}"Foute gegevens$Ongeldige wijzigingensetaanvraag-URLOngeldige expressie ''{0}''-specificatie met ref=0Fout aantal parametersZoom vergroten OnafhankelijkIndustrieterreinInfo over element InformatieInformatiebordInformatiekantoorInformatie TerminalInformatie over laag;Informatieve waarschuwingen, verwacht veel fout-positieven. Initialiseren InspecterenInstalleren bijgewerkte pluginsInterne serverfoutInternettoegangBedrag internet toegang>Wegen die lid zijn van een multipolygoonrelatie kruisen elkaar?Ongeldige ID-lijst gespecificeerd Kan het object niet ophalen.Ongeldige omvattende rechthoekOngeldige datumOngeldige datum/tijd-waardesOngeldige verschuivingOngeldige eigenschapsleutelOngeldige zoekexpressie%Ongeldige regel spellingschecker: {0}%Ongeldige regel tagchecker - {0}: {1}Ongeldige tijdzoneOngeldig gebruikers-IDOngeldige gebruikersnaam%Ongeldige spatie in eigenschapsleutelInverteer filterEilandUHet lijkt erop dat JOSM de vorige keer is vastgelopen. Wilt u de gegevens herstellen?(Item {0} werd niet gevonden in de lijst.JOSM Help-Browser+URL voor de beschrijving van de JOSM-pluginJOSM verwachtte om primitief [{0} {1}] in de dataset te vinden, maar deze is net aanwezig. Gelieve dit te melden op http://josm.openstreetmap.de . Dit is geen kritieke fout, het zou veilig moeten zijn om verder te werken zonder JOSM opnieuw te starten.(JOSM versie {0} vereist voor plugin {1}.JPEG-afbeeldingen (*.jpg)Java versie {0}JuwelierGebieden samenvoegen-functieKnoop en lijn koppelenKnooppunt aan weg vastknopen8Koppel een knooppunt met het dichtstbijzijnde wegsegment!Overlappende gebieden samenvoegen)Overlappende gebieden werden samengevoegd!Voegt overlappende gebieden samenNaar positie springenSpring daarheenSpring naar positie SplitsingBehoudenMijn coördinaten houden!Behoud mijn status van verwijderdBBehoud de geselecteerde sleutel/waarde-paren uit de lokale datasetABehoud de geselecteerde sleutel/waarde-paren uit de serverdatasetHun coördinaten houden Behoud hun status van verwijderd/Behoud dit lid van de relatie in het doelobjectSleutelToets ''{0}'' is ongeldig.%Sleutel "{0}" ontbreekt in voorkeuze.iSleutel kan niet leeg zijn wanneer de tag-operator wordt gebruikt. Voorbeeld van gebruik: sleutel=waarde.Toets: Sneltoetsen Trefwoorden Kinderopvang SluipdoorhekKeukensLKS-92 (Letland TM)2Geluids- (en afbeeldings- en web-)markers labelen.Lambert 4 Zones (Frankrijk)Lambert CC-zoneLambert CC9-zone (Frankrijk)Lambert-zone (Estland) GrondgebruikVuilstortplaats)Gedupliceerde knooppunten in grondgebruikLanenTaalLaatste verandering op {0}4Laatste plugin-update is meer dan {0} dagen geleden. BreedtegraadBreedtegraad: 7Verkenner met informatie over de wijzigingenset starten;Browser starten met wiki-hulp voor het geselecteerde objectGemaximaliseerd openen@Het dialoogvenster voor het aanvragen van wijzigingensets openen:Toont informatie over deze gebruiker in een browservenster WasserettelaagADe laag ''{0}'' moet deel uitmaken van de lijst beschikbare lagenlaag niet in lijst. Laag: {0}LagenVoorlooptijd (seconden) Vrije tijdLengte in meter{Lengte van waarde voor tag "{0}" van object {1} overschrijdt de max. toegestane lengte {2}. De lengte van de waarde is {3}.Bewaakte spoorwegovergang BibliotheekLicentieRijbewijsopleidingSlagboomSneltram VuurtorenLijnreferentie Type lijnMLijst in rol {0} maakt op dit moment geen deel uit van een vergelijkingspaar.=Lijst van elementen in mijn dataset, m.a.w. de lokale datasetALijst an elementen in hun dataset, m.a.w. de dataset op de serverLijst van samengevoegde elementen. Deze zullen de mijn elementen vervangen wanneer de beslissing tot samenvoegen wordt toegepast.VerlichtWoonerfAlle tegels ladenCT (bijdragevoorwaarden) laden Tegel ladenWMS-laag uit bestand ladenHistoriek laden-Achtergrondafbeeldingen/luchtfotografie ladenOuderrelaties laden Relatie ladenVroege plugins laden*Historiek voor knooppunt {0} wordt geladen(Historiek voor relatie {0} wordt geladen$Historiek voor weg {0} wordt geladenOuderrelaties worden geladenLaden van plugin ''{0}''... Plugins ladenPlugins laden ... {0} ladenHaalt informatie over de herlicentiëringsstatus op van de server. Gebruikers die hebben ingestemd met de nieuwe bijdragevoorwaarden hebben een groen vinkje naast hun gebruikersnaam.Locatie AfgeslotenSluisLodi - Italië Lengtegraad Lengtegraad: Weergave en Vormgeving Uitkijktoren=Knopen of wegen met ''FIXME'' in de eigenschapwaarden zoeken. MTB schaal+Er is geen knooppunt {0} in de hoofddataset$Geluidsmarker op afspeelstart zetten)Dupliceer de momenteel geselecteerde laagHoud CTRL ingedrukt om rechtstreeks uit deze lijst te selecteren m.b.v. de muis.
Militair terreinMin. snelheid (km/u) Mijnschacht Mini-rotondeMinigolfMinimum afstand (pixels) Minuten: {0} Spiegelen)Spiegel de geselecteerde knopen en wegen.encodering niet voorhanden1Samenvoegdoel voor knooppunt met id {0} ontbreekt/Samenvoegdoel voor relatie met id {0} ontbreekt+Samenvoegdoel voor weg met id {0} ontbreekt/Samenvoegdoel van type {0} met id {1} ontbreekt!Er ontbreekt een name:*-vertalingOperator voor NIET ontbreektParameter voor OF ontbreekt/Gedupliceerde knooppunten van verschillend typeMa-Vr 08:30-20:00Ma-Vr 22:00-05:00Mobiele telefoonsModus: tekenmodus Modus: {0}:Aangepaste tijden (tijdsmarkeringen) van geluidsbestanden.Groepen aanpastoetsen9Lijst van achtergrondafbeeldingen/luchtfoto’s aanpassenGeldwisselkantoor)Meer informatie over deze functionaliteit2Er werd meer dan 1 lid met als rol "from" gevonden0Er werd meer dan 1 lid met als rol "to" gevonden1Er werd meer dan 1 lid met als rol "via" gevondenGemotoriseerd verkeer Motorfiets MotorfietsenAutoweg AutosnelwegSnelwegkruisingAutosnelwegverbindingBergpas MountainbikeKnoop Verplaatsen...AVerplaats een segment langs zijn normaal, en laat de muisknop losOmlaag verplaatsen?Verplaats de geselecteerde elementen één positie naar benedenVerplaats elementenZet filter lagerZet filter hogerNaar links verplaatsen?Verplaats knooppunten zodat alle hoeken 90 of 180 graden wordenVerplaats objecten door ze te verslepen. Shift om toe te voegen aan de selectie (Ctrl om om te schakelen); Alt-Ctrl om de selectie te herschalen of om de selectie te wijzigenObjecten {0} verplaatsenNaar rechts verplaatsen)De geselecteerde leden omlaag verplaatsen)De geselecteerde leden omhoog verplaatsen$Geselecteerde lijn één rij omlaag.$Geselecteerde lijn één rij omhoog.1De geselecteerde laag een rij omlaag verplaatsen.1De geselecteerde laag een rij omhoog verplaatsen.3De geselecteerde knopen op een rechte lijn plaatsen/De geselecteerde knopen in een cirkel plaatsen. Verplaats zeOmhoog verplaatsen5Geselecteerde elementen één positie omhoog schuiven{0} verplaatsenVerplaatst objecten {0}Modder Verzameling.Meerdere leden refereren aan hetzelfde object. MultipolygoonLHet lid van de multipolygoonrelatie met als rol inner ligt aan de buitenkantMultipolygoon is niet geslotenMuziekinstrumentenMijn wijzigingensets/Mijn dataset bevat geen tag met als sleutel {0} Mijn versieMijn versie (lokale dataset)Mijn met Samengevoegd Mijn met HunImporteren NMEA is mislukt!NMEA-import geluktNMEA-0183-bestanden NPE-kaartenNPE-kaarten (Tim)NaamNaam voor locatieNaam van gebruiker. Naam: {0}Benoemde trackpunten van {0}Benoemde trackpunten. Smalspoor LandsgrensNationaal park0Gedupliceerde knooppunten in natuur (bos, water)NatuurreservaatNabijNetwerkNetwerkuitzonderingNooit bijwerkenNieuw Nieuwe LaagNieuwe sleutel)Nieuwe verschuiving achtergrondafbeelding Nieuwe rol Nieuwe waardeVolgende NachtclubNeen)Geen exporter gevonden! Niets opgeslagen.=Geen GPX-track in laag beschikbaar om geluid mee te koppelen.Geen sneltoets,Er werd geen lid met als rol "from" gevonden*Er werd geen lid met als rol "to" gevonden+Er werd geen lid met als rol "via" gevonden$Er werd nog geen gebied geselecteerd*Geen aanpassingen aanwezig om te uploaden.2Er zijn geen conflicten die moeten worden verzoend"Geen conflicten om op in te zoomenGeen huidige dataset gevonden!Geen data in dit gebied gevonden.Geen gegevens geladen. Geen datumCGeen bestaande geluidsmarkers in deze laag om vanaf te verschuiven.Doodlopende wegGeen gpx geselekteerdGeen afbeelding)Geen afbeeldingen konden worden gekoppeld.Geen kruispunt gevonden. Er is niets veranderd'Geen overeenkomst gevonden voor ''{0}''Geen geopende wijzigingensetGeen open wijzigingensets8Multipolygoonrelatie ontbreekt een lid met als rol outerGeen eigenschapsconflicten#Geen tag-conflicten om op te lossenGeen GPX-tracks geselecteerd.Multipolygoonrelatie ontbreekt stijlinformatie.Multipolygoonrelatie ontbreekt stijlinformatie Geen tagsGeen doellagenAEen lid van een multipolygoonrelatie heeft een niet-geschikte rolGeen geldige WMS URL of IDGeen validatiefoutenNeen, niet doen!Nee, doorgaan met bewerkenNeen, niet toepassenKnoopKnooppunt nog in gebruik Knooppunt {0}Knooppunt: verbindingKnooppunt: standaardKnooppunt: met tagKnopen%Knooppunten op exact dezelfde positieKnopen met dezelfde naamKnopen (opgelost)Knopen (met conflicten)6Multipolygoonrelatie bevat een lid dat geen ''weg'' isGeen7Geen van deze knooppunten is met iets anders verbonden.AGeen van deze weg z’n knooppunten is met iets anders verbonden.Noorden$Verschuiving in noordelijke richting Niet gevonden Nog onbeslistNog onbeslist.Niet aanwezig in de cache OpmerkingMerk op dat wijzigingensetaanvragen op dit moment altijd doorgegeven worden naar ''{0}'', ongeacht de host, port en pad van de hieronder opgegeven URL.`Let op: GPL is niet verenigbaar met de OSM licentie. Upload geen bestanden met een GPL-licentie.Merk op: Als een weg geselecteerd is, dan krijgt deze weg nieuwe kopieën van de losgemaakte knopen en de nieuwe knopen zullen geselecteerd worden. Anders zouden alle wegen hun eigen kopie krijgen en alle knopen zouden geselecteerd worden. BriefgeldNiets6Zoeken naar ''{0}'' heeft de selectie niet uitgebreid..Niets gevonden in selectie met zoeken op "{0}"5Zoeken naar ''{0}'' heeft de selectie niet verkleind.!Geen selectie om op in te zoomen.Niets geselecteerd!0Geen gegevens om te exporteren, maak deze eerst.!Niets dat geselecteerd kan worden-Niets om te uploaden. Creëer eerst gegevens.'Er is niets waarop ingezoomd kan worden6Nulwijzeruitzondering, mogelijk ontbreken er wat tags.NummerAantal plaatsenAantal geleiders per kabel&Het aantal {0} rollen is te hoog ({1})&Het aantal {0} rollen is te laag ({1})Nummeringschema OSM-gegevensOSM-wachtwoordOSM Server bestanden?Object "{0}" is reeds verwijderd. Sla object over met versturen Object-ID:Object IDs kunnen gescheiden worden door een komma of spatie.
Bijvoorbeeld:
  • 1 2 5
  • 1,2,5

Specificeer in gemengde modus objecten als volgt: w123, n110, w12, r15
1Geschiedenis voor geselecteerde objecten opvragen Objecttype:Object met historiekObjecten om toe te voegen:Objecten om aan te verwijderen:Objecten om te bewerken: 100 Octaan 91 Octaan 95 Octaan 98 OctaneOffset 3.000.000m oostelijk?Er bestaat al een bladwijzer met deze naam. Deze overschrijven? Verschuiving:OK Oude sleutelOude rol Oude waarde Op verzoekTijdens uploaden ÉénrichtingÉénknoopswegen2Een van de geselekteerde bestanden was leeg (null)Eén van de geselecteerde wegen vormt geen gesloten veelhoek en kan bijgevolg niet worden gebruikt om samen te voegen met de andere.Eén of meer leden van deze nieuwe relatie zijn verwijderd terwijl de relatiebewerker geopend was. Ze zijn verwijderd van de relatieledenlijst.ÉénrichtingswegPEnkel wijzigingensets afgesloten na en aangemaakt voor een specifieke datum/tijd:Enkel wijzigingensets afgesloten na de volgende datum/tijd1Enkel wijzigingensets waarvan ikzelf eigenaar benVEnkel wijzigingensets waarvan de gebruiker met het opgegeven gebruikers-ID eigenaar isVEnkel wijzigingensets waarvan de gebruiker met de opgegeven gebruikersnaam eigenaar isAlleen op de kop van een weg.OndoorzichtigheidOpenenMap met luchtfoto’s openenLocatie openen…@Een lege WMS-laag openen om gegevens uit een bestand in te ladenKBestand openen (elk type bestand dat kan worden geopend met Bestand/Openen)Een bestand openen.EOpen een geschiedenisverkenner met de geschiedenis van dit knooppunt.FEen lijst met alle mogelijk opdrachten openen (buffer ongedaan maken).(Een lijst met alle geladen lagen openen.#Een lijst met alle relaties openen.EEen lijst openen met mensen die aan de geselecteerde objecten werken.UEen samenvoegingdialoog voor de geselecteerde elementen in bovenstaande lijst openen.CEen nieuwe wijzigingenset openen en gebruiken in de volgende upload7Voorkeurendialoog voor de algemene instellingen openen.Een selectielijstscherm openen.;Open een webpagina voor iedere geselecteerde wijzigingensetEen URL openen./Een editor voor de geselecteerde relatie openenEen ander GPX-spoor openeneOpen een andere fotoBestand openen9De huidige hulppagina openen in een extern browservenster6Open een lijst met wijzigingensets in de huidige laag.Het validatiescherm openen. Openen...Open/Gesloten:OpenStreetMap-gegevens Bezig met 1 bestand te openen...Openingstijden!Bestand ''{0}'' aan het openen...Bestanden aan het openenREen dialoogvenster openen waarmee naar een bepaalde locatie kan worden gesprongen.KOpent het Wijzigingensetsbewerkvenster voor de geselecteerde wijzigingenset BrandtijdenBedrijfOptiekOptionele attributen:Optionele soorten BiowinkelOorspronkelijke wegOrthogonaal maken$Orthogonaal Trekken / Ongedaan makenVorm orthogonaal maken%Vorm loodrecht maken / Ongedaan makenVorm Orthogonaal Trekken / Ongedaan maken Gelieve knooppunten te selecteren die tijdens de vorige Orthogonaal trekken-actie onterecht verplaatst werdenAndereAndere informatiepunten Andere gedupliceerde knooppunten BuitensportOverlappende gebiedenOverlappende snelwegen&Overlappende snelwegen (met oppervlak)Overlappende spoorwegen(Spoorwegen die overlappen met een gebiedOverlappende wegen#Wegen die overlappen met een gebiedOverlappende wegen.Verbeter positie voor: Overschrijven PUWG (Polen)PUWG 1992 (Polen)PUWG 2000 Zone {0} (Polen)VervenTekenstijl {0}: {1}Paleontologische plaatsPapierFParameter "downloadgps" accepteert geen bestandsnamen of bestands-URLsDParameter {0} met als waarde ''{2}'' valt niet in het bereik 0..{1}.bDe parameters --download, --downloadgps, en --selection worden in de opgegeven volgorde behandeld. OuderrelatiesPR (Park en Ride) Parkeerplaats Parkeergang:Ontleedfout: documentstructuur van GPX-bestand is ongeldig Onderdelen Uitwijkplaats Uitwijkplaats WachtwoordPlakken Plakken ... Tags plakkenURL-adres uit klembord plakkenInhoud van het buffer plakken.!Plakken zonder onvolledige leden?PadPad:Bergtop VoetgangersVoetgangersoversteekplaats Soort voetgangersoversteekplaats Voetgangers=Nog op te lossen conflicten in de ledenlijst van deze relatie$Conflicten in de knopen van deze weg(Nog op te lossen eigenschappenconflictenGegevensvalidatie uitvoerenApotheekTelefoonnummerTelefoonnummerFototijd (uit exif):%Foto''s bevatten geen tijdinformatie. PicnicplekPijplijn Soort piste SportveldReligieus gebouwLocatiesAfspelen/Pauzeren geluidaAfspelen start dit aantal seconden voor (of na, indien negatief) de gewenste geluidsspoorpositie. Speelveld*Gelieve af te breken als u niet zeker bentvGelieve op Lijst downloads te klikken om een lijst van beschikbare plugins te downloaden en te tonen.Gelieve te beslissen naar welke wijzigingenset de gegevens geüpload worden en of de wijzigingenset na de volgende upload gesloten moet worden.fGelieve aan te geven of JOSM na een bepaalde tijdsperiode automatisch de aktieve plugins mag bijwerken}Gelieve aan te geven of JOSM, nadat het zelf bijgewerkt werd, bij het opstarten automatisch de aktieve plugins zal bijwerken.:Gelieve te beslissen welke waardes behouden moeten blijven$Gelieve GPS-coördinaten op te gevenGelieve een datum in te geven in het gebruikelijke formaat voor uw locatie.
Voorbeeld: {0}
Voorbeeld: {1}
Voorbeeld: {2}
Voorbeeld: {3}
KGelieve een naam voor de bladwijzer voor het aangeduide gebied in te geven.0Gelieve een niet-lege gebruikersname op te geven"Gelieve een tegeladres in te geven"Gelieve een tegelindex op te gevenAGelieve eerst een geldige wijzigingensetaanvraag-URL op te geven.Gelieve een tijd in te geven in het gebruikelijke formaat voor uw locatie.
Voorbeeld: {0}
Voorbeeld: {1}
Voorbeeld: {2}
Voorbeeld: {3}
,Gelieve een geldig gebruikers-ID op te geven(Gelieve een geheel getal > 0 in te geven0Gelieve een niet-lege gebruikersnaam op te geven^Gelieve een URL in te voeren of te plakken om wijzigingensets uit de OSM API op te verkrijgen.BGelieve JOSM te herstarten om de gedownloade plugins te aktiveren.KGelieve eerst een gebied t selecteren waarvoor u gegevens wenst af te halenSelecteer een sleutelSelecteer een waardeSelecteer een invoer.+Gelieve minstens vier knopen te selecteren.OGelieve minstens één reeds opgeladen knooppunt, weg of relatie te selecteren.ISelecteer op z’n minst één gesloten weg die samengevoegd moet worden.(Selecteer ten minste één knoop of weg.2Selecteer minimaal één weg om te vereenvoudigen.Selecteer minstens één weg.+Gelieve minstens drie knopen te selecteren:hSelecteer ten minste twee knooppunten om samen te voegen of een knooppunt dat dicht bij een andere ligt..Selecteer twee of meer wegen om te combineren.RSelecteer precies twee of drie knopen; of een weg met precies twee of drie knopen.Selecteer iets om te kopiëren?Selecteer de objecten waarvan de eigenschappen moet veranderen.$Selecteer een rij om te verwijderen.!Selecteer een rij om te bewerken."Gelieve de doellaag te selecteren.4Selecteer wegen met hoeken rond de 90 of 180 graden.?Selecteer welke wijzigingen in eigenschappen je wilt toepassen.Plugin gebundeld met JOSM%Beleid voor het bijwerken van pluginsInvoegtoepassingenPlugins zijn bijgewerkt PuntnummerMastReferentie mastPolitiePolitiekPositiePositieFPositie {0} valt buiten geldig bereik. Het huidig aantal leden is {1}.Postbus PostkantoorPostcodeEnergieEnergievoorzieningHoogspanningskabelVerdeelstationTransformatorstationHoogspanningsmast1Gedupliceerde knooppunten in hoogspanningsleidingEnergieaansluitingVoorconditie werd geschondenOvertreding van preconditieVoorgedefinieerdOInstelling van voorkeur {0} is verwijderd omdat hij niet langer wordt gebruikt.VoorkeursinstellingenVoorkeuren opgeslagen op {0} Voorkeuren...OSM-gegevens voorbereiden...Voorbereiden conflikt oplossen Museumspoor Voorkeuze*Voorkeuzen bevatten geen eigenschapsleutel*Voorkeuzen bevatten geen eigenschapswaardeVorigeProvinciale hoofdwegS-wegverbinding Eerste keuze: PrimitiefID van basistype werd verwacht GevangenisGeprojecteerde coördinatenJProjectie ''{0}'' werd niet gevonden, bladwijzer ''{1}'' is niet bruikbaarProjectiecode ''{0}'' kan niet in overeenstemming gebracht worden toCode() heeft ''{1}'' als resultaat, terwijl er ''{2}'' verwacht werd.Projectiemethode EigenschappenEigenschappen / LedenEigenschapchecker:*Eigenschappen voor geselecteerde objecten.$Eigenschappen in mijn lokale datasetEigenschappen in het samengevoegde element. Deze zullen de eigenschappen in mijn elementen vervangen wanneer de samenvoegbeslissingen worden toegepast."Eigenschappen in hun serverdatasetEigenschappen van Eigenschappen (met conflicten)Eigenschappen/LidmaatschappenEigenschappen: {0} / Leden: {1}%Eigenschapwaarden bevatten HTML-codes0Eigenschapwaarde begin of eindigt met een spatie.Beschrijf kort de veranderingen die je upload: Kroeg, CaféOpenbaar gebouw Openbare BBQOpenbaar vervoerOpenbaar vervoerAfvoeren Afvoeren...aTekstlabels tegen geluids- (en afbeeldings- en web-)markers plaatsen almede hun knoppictogrammen.Mijnbouw Zoekopdracht'Wijzigingensets aanvragen en downloaden*Wijzigingensets aanvragen en downloaden...1Zoek zowel in open als afgesloten wijzigingensetsWijzigingensets aanvragen+Wijzigingensets van een server-URL opvragen(Zoek enkel in afgesloten wijzigingensets"Zoek enkel in open wijzigingensets'Wijzigingensets aanvragen en downloadenNaamserver bevragenNaamserver bevragen ... Wedstrijdbaan BadmintonSpoorSpoorwegOnbemand stationPerron%Gedupliceerde knooppunten in spoorweg%Een bereik van getallen werd verwachtRauwe GPS-gegevensLees dit eerstFoto’s lezen...Lezen ouders van "{0}" Lezen {0}...Leesmij Echte naam+Selectie uit relatie {0} zeker verwijderen?Opname OpnamestudioRecreatiegebiedUitgelijnde afbeelding...Opnieuw uitvoeren1De laatste ongedaan gemaakte opdracht herstellen.400 Tweede keuze: Seconden: {0}Beveiligingsuitzondering+Zie de Wiki voor andere capacity:[types]=*.Gescheiden Voet- en Fietspad'Sel.: Rel.:{0} / Wegen:{1} / Knopen:{2} SelecteerAlles selecterenPSelecteer alle objecten die zijn toegewezen aan de geselecteerde wijzigingensetsnAlle niet-gewiste objecten in de gegevenslaag selecteren. Hiermee worden ook incomplete objecten geselecteerd.[Selecteer wijzigingensets op basis van de datum/tijd dat ze gecreëerd of afgesloten werdenESelecteer wijzigingensets afhankelijk van of ze open of gesloten zijn@Selecteer wijzigingensets met specifieke gebruikers als eigenaarSelecteer één van beide:ASelecteer als de data naar een nieuwe laag moet worden gedownloadJSelecteer of de referrers van het object ook mee gedownload moeten worden.Selecteren in laagSelecteer in relatielijstSelecteer de leden"Selecteer de node onder de cursor.6Objecten voor de geselecteerde relatieleden selecteren4Door deze gebruiker aangeleverde objecten selecteren[Selecteer enkel wijzigingensets die betrkking hebben op een specifieke omvattende rechthoekSelekteer relatie%Selecteer relation in main selection.!Selecteer relatie in relatielijstIRelatieleden selecteren die refereren aan objecten in de huidige selectieMRelatieleden selecteren die refereren aan {0} objecten in de huidige selectieSelecteer de doellaagISelecteren van de overeenstemmende primitieven in de huidige gegevenslaag2Selecteer de leden van alle geselecteerde relatiesTSelecteer de primitieven in de inhoud van deze wijzigingenset in de huidige datalaag?Aanvinken om GPS-sporen af te halen in het geselecteerde gebiedAAanvinken om OSM-gegevens af te halen in het geselecteerde gebied%Met de opgegeven zoekactie selecteren/Selecteer, verplaats, schaal en roteer objecten8Geselecteerde elementen kunnen niet recht worden gelegd.Selectie Selectie leeg5De selectie mag uitsluitend wegen en knopen bevatten.Selectie is ongeschikt! Selectie: {0}`Selecteert de objecten die deel uitmaken van die commando (uitgezonderd de verwijderde objecten)Zelfkruisende wegen Laag scheidenScheidingstekenVolgorde ToegangswegDiensten Diensten: Dienstwegtype!Alles naar standaardwaarde zetten*Zet de "gewijzigd"-vlag voor knooppunt {0}(Zet de "gewijzigd"-vlag voor relatie {0}$Zet de "gewijzigd"-vlag voor weg {0}AZet de huidige selectie op de lijst van de geselecteerde relaties Kies taaldDe geselecteerde elementen op de kaart instellen op de geselecteerde items in de bovenstaande lijst.Naar standaardwaarde zetten"Zet {0}={1} voor knooppunt ''{2}'' Zet {0}={1} voor relatie ''{2}''Zet {0}={1} voor weg ''{2}''Zet {0}={1} voor {2} objecten*Past een rol toe op de geselecteerde leden3Voorkeuren direct instellen. Voorzichtig gebruiken!Standaarden instellenHet instellen van sneltoets "{0}" voor opdracht "{1}" ({2}) is mislukt. De gekozen sneltoets is reeds toegewezen aan "{3}" ({4}). 5Instellingen voor de geluidsspeler en geluidsmarkers.?Instellingen voor kaartprojectie en interpretatie van gegevens. Autodelen Schuilplaats ScheepvaartSchoenenSchietenWinkelenWinkels SneltoetsSneltoetsvoorkeuren$Moet de plugin worden uitgeschakeld? WeergevenStatusrapport tonen(Toon verkleinde afbeeldingen op de kaartWijzigingenset {0} tonenToon help informatieGeschiedenis tonen Info tonen'Informatief niveau tijden upload tonen.Toon volgende afbeelding"Object-id in selectielijsten tonen:De geluidsmenuitem op de hoofdmenubalk tonen of verbergen.Toon vorige afbeeldingOpstartscherm tonenMStatusrapport tonen met zinvolle informatie dat aan fouten geweten kan worden!Toon enkel de conflicterende tagsSelecteer doorgaan als deze eveneens mogen verwijderd worden.rEnkele wegen vormden onderdeel van relaties die zijn aangepast. Controleer of er geen fouten zijn geïntroduceerd.jEnkele waypoints, die te ver van de track liggen om hun tijd zinnig te kunnen schatten, zijn overgeslagen.Sommige waypoints met tijdmarkeringen van vóór de start of na het einde van de track zijn overgeslagen of naar de start verplaatst.`Sorry. Multipolygoonrelaties met meerdere omvattende paden (role=outer) worden niet ondersteund.~Sorry. Er is een pad dat tegelijkertijd de rollen inner en outer vervult in multipolygoonrelaties. Dit wordt niet ondersteund.Sorry. Een weg die reeds de rol inner heeft in een andere multpolygoonrelatie, kan niet nog ’s die rol vervullen in deze relatie.Sorry. Een weg die reeds de rol outer heeft in een andere multpolygoonrelatie, kan niet nog ’s die rol vervullen in deze relatie.SorterenVoorinstellingenmenu sorterenDe relatieleden sorterenBronZuidenGehandicaptenplaatsPlaatsen voor oudersPlaatsen voor vrouwenSnelheidscameraPennen Weg splitsen1Een weg bij het geselecteerde knooppunt splitsen.Weg {0} in {1} delen splitsenSplits wegen op in fragmenten BalsportenSportfaciliteitenSporten SportcentrumBronStadion Standaard UNIX-geometrieargumentSterren Start zoekenDownloaden startenStart het downloaden van data#Start een nieuwe weg vanaf de node.FTrackstart (doet dit altijd als geen andere markers beschikbaar zijn).Mappenscan starten ProvincieKantoorartikelen StatusrapportTrapOverstapBeek Straatlamp StraatnaamStratenStraten NRW Geofabrik.deMDe stijl voor één van de wegen met als rol inner is gelijk aan multipolygon9De stijl voor de weg met als rol outer, komt niet overeenStijl is op dit moment actief?Gestyleerde kaarttekenaar DeeloppervlakActiveer filter DeelgemeenteMetro MetroingangSneltoetsen nevenscherm Supermarkt(Verdachte data gevonden. Toch versturen? DraagsteunOndersteunde uitlijndiensten: OppervlakteBewakingscamera UitkijkpuntVerdachte tag/waarde-combinatieZwemmenZwitsers raster (Zwitserland)Beschrijving symboolGeluid synchroniserenSynchroniseer alle gegevensSynchroniseer alleen node {0} Synchroniseer alleen relatie {0}8De tijd met een foto van de GPS-ontvanger synchroniserenSynchroniseer alleen weg {0} TafeltennisjDeze groep tags kan niet worden toegepast op een primitief aangezien er sleutel zijn met meerdere waardes.:Tagverzameling bevat de geselecteerde waarde ''{0}'' niet.4Tagwaarde bevat karakter met een code lager dan 0x20"Tagwaarde is langer dan toegestaan#Markeer de gewijzigde relaties met 4Tagwaarde bevat karakter met een code lager dan 0x20"Tagwaarde is langer dan toegestaanTagcheckerbron Tagvoorkeuzen Tags en ledenTags van knooppuntenTags van relatiesTags van wegenTags met lege waarden KleermakerTelefoon TelefoonkaartTenten toegelaten Tweebaansweg Derde keuze:Test {0}/{1}: wordt gestart {2};De (kompas)richting van het lijnsegment dat wordt getekend.NHet lid met als rol "from" start of eindigt niet bij een lid met als rol "via"NHet lid met als rol "from" start of eindigt niet bij een lid met als rol "via"LHet lid met als rol "to" start of eindigt niet bij een lid met als rol "via"LHet lid met als rol "to" start of eindigt niet bij een lid met als rol "via"GDe waarde waarmee de snelheid is vermenigvuldigd voor snel doorspoelen.4De hoek tussen het vorige en het huidige wegsegment.9De inhoud van deze wijzigingenset is nog niet gedownload.De gekopieerde gegevens bevatten onvolledige objecten. Bij het plakken zullen enkel de objecten gebruikt worden die beschikbaar zijn. Wenst u door te gaan met deze onvolledige groep objecten?`De huidige selectie kan niet worden gebruikt voor splitsing - er is geen knooppunt geselecteerd.?De huidige selectie kan niet worden gebruikt voor het losmaken.\De huidige waarde is geen geldig wijzigingenset-ID. Gelieve een geheel getal > 0 in te gevenXDe huidige waarde is geen geldig gebruikers-ID. Gelieve een geheel getal > 0 in te geven+De huidige waarde is geen geldig tegeladresJDe huidige waarde is geen geldige tegelindex voor het opgegeven zoomniveau!Het document bevat geen gegevens.Het volgende is het resultaat van de automatische validatie. Probeer het op te lossen, maar wees voorzichtig (verwijder geen geldige data). Negeer het probleem bij twijfel.
Als u deze diaoog annuleert, vindt u de aanwijzingen voor inspectie in het validatie-zijpaneel.jDe volgende objecten zullen eveneens worden opgeruimd.
Ze zijn afhankelijk van de door u geselecteerde:8De volgende fouten traden op gedurende bulk ophalen: {0}yDe volgende objecten kunnen niet worden gekopieerd naar het doelobject
omdat ze zijn verwijderd in de doelgegevensset:+De geografische breedtegraad bij de cursor.*De geografische lengtegraad bij de cursor.?De sleutel ''{0}'' en al z’n waardes zullen worden verwijderd7De lengte van het nieuwe wegsegment dat wordt getekend.~De grootte van het maximale omvattende gebied is 0.25 en je verzoek is te groot. Kies een kleiner gebied of gebruik planet.osmBDe samengevoegde dataset zal geen tag bevatten met als sleutel {0}%De naam van het object bij de cursor.aHet aantal seconden om vooruit of achteruit te springen als de bijbehorende knop wordt ingedrukt.hDe plugin is uit de configuratie verwijderd. Start JOSM opnieuw om de plugin uit de applicatie te halen.xDe projectie "{0}" in de URL en de huidige projectie "{1}" komen niet overeen. Dat kan tot foutieve coördinaten leiden.EDe projectie {0} kon niet geactiveerd worden. Mercator wordt gebruiktMDe verhouding tussen verstreken tijd van de geluidsopname en de werkelijkheidPDe regexp "{0}" bevat een ontleedfout op positie {1}, complete foutmelding: {2}HThe regex "{0}" bevat een syntactische fout, volledige foutmelding: {1}GHet gevraagde gebied is te groot. Zoom iets in of verander de resolutieJDe geselecteerde GPX-track bevat geen tijdmarkering. Selecteer een andere.=De geselecteerde knooppunten hebben niet dezelfde weg gemeen.4De selecteerde foto''s bevatten geen tijdinformatie.RDe selectie bevat {0} wegen. Weet u zeker dat u deze allemaal wilt vereenvoudigen?De server antwoordde met response code 404.
Dit houdt normaal gesproken in dat de server het object met opgevraagde ID niet kent.De bronnen (URL of bestandsnaam) van spellingscontrole (zie http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) of gegevensbestanden van tagchecker.EDe letterreeks ''{0}'' kan niet worden omgezet naar een geldig getal.oDe weg kan niet gesplitst worden bij de geselecteerde knopen. (Tip: selecteer knopen in het midden van de weg.)jDe wegen kunnen in hun huidige richtingen niet worden gecombineerd. Wil je de richting van enkele omkeren?Theater.Hun dataset bevat geen tag met als sleutel {0} Hun versieHun versie (serverdataset)Hun met Samengevoegd Themapark(Er zijn geen openstaande wijzigingensets2Er zijn geen objecten geselecteerd om te verversenEr bevinden zich enkele onopgeloste conflicten in het document. Deze worden niet opgeslagen en worden behandeld alsof je ze genegeerd hebt. Doorgaan?!Er zijn wegen die elkaar kruisen.1Fout tijdens het tonen van de URL van deze marker7Er waren {0} tegenstrijdigheden tijdens het importeren.%Deze opdracht heeft geen sneltoets. 'Er kunnen hierdoor knopen verloren gaan+Deze wijzigingensetaanvraag-URL is ongeldig!Dit is na het einde van de opnameADit is geijk aan het verwijderen van de rollen van deze objecten.'De knoop is met niets anders verbonden.Dit zorgt ervoor dat JOSM de geselecteerde objecten vergeet.
Ze worden lokaal uit de laag verwijderd, maar niet op de server bij de volgende upload.KDeze plugin controleert op fouten in sleutels en waarden van eigenschappen.*Deze plugin zoekt naar fouten in relaties.NDe test controleert op knopen zonder tag die geen deel uitmaken van enige weg.DDit test op wegen zonder tag, die leeg zijn of één knoop bevatten.PDeze test controleert op wegen die sommige van de knopen meer dan eens bevatten.TDeze test controleert op wegen met gelijke namen die mogelijk verkeerd gespeld zijn.RDeze test controleert of een weg een eindpunt heel dicht bij een andere weg heeft./Deze test kijkt na of multipolygons geldig zijnlDeze test kijkt na of relaties die aangeven hoe er mag afgeslagen worden op kruispunten, correct kunnen zijnDeze test kijkt na of 2 (spoor/water)wegen of gebouwen elkaar kruisen in dezelfde laag, zonder dat er een knooppunt ze verbindt.gDeze test controleert of een verbinding tussen twee knopen niet gebruikt wordt door meer dan één weg.1Deze test controleert of kustlijnen correct zijn.JDeze test controleert of er geen knopen met precies dezelfde locatie zijn._Deze test controleert dat er geen relaties zijn met dezelfde tags en leden met dezelfde rollen.nDeze test controleert dat er geen wegen zijn met dezelfde knooppuntcoördinaten en mogelijk ook dezelfde tags.ADe test controleer de richting van water-, land of kustlijnwegen.?Deze test zoekt knopen met dezelfde naam (kunnen dubbele zijn).+Dit test of circulaire wegen gesloten zijn.CDeze knooppunten staan niet in een circel. Actie wordt geannuleerd.Vervoerbewijsautomaat Tegelnummers Tegeladres:Tijd: Tijdzone: Tijdzone: {0}TitelNaar ...Te verwijderenGPX-lijnen in-/uitschakelen/Viewport dat GPS-positie volgt in-/uitschakelen&Draadmodelweergave in- of uitschakelen4Omschakelen tussen volledig schermmodus/venstermodusDZichtbaarheid van het Wijzigingensetsbewerkvenster aan- of uitzettenEZichtbaarheid van de markertekst en pictogrammen in- of uitschakelen./Zichtbaarheid van een laag in- of uitschakelen.Omschakelen: {0}-De algemene instelling "{0}" in-/uitschakelen ToilettenTolTolpoortGereedschap: {0}WerkbalkWerkbalk aanpassingGereedschappenToerismeTorenReferentie toren Type mastDorpStadhuis SpeelgoedTrack- en puntkleuring SpoortypeVerkeersremmers Verkeerslicht TramhalteVervoerReisagentschapBoomAutowegAutowegverbindingOpnieuw proberen[Probeer eerst de plugin te updaten naar de nieuwste versie voordat je een fout rapporteert.!Di-Zo 08:00-15:00; Za 08:00-12:00 Di-Zo 08:00-15:00;Za 08:00-12:00 Start tunnelVerkeersbeperking!Zet geselecteerde stijlen aan/uit Draaicirkel ZwaaiplaatsBeperking op afslaan Draaipoort DraaiplateauSoortBandenUIC-referentieONBEKENDXURL van www.openstreetmap.org (je kunt hier een URL plakken om het gebied te downloaden) URL-adres:UTM Frankrijk (DOM)UTM Geodesisch systeemWegen losmakengHet was niet mogelijk om primitief {0} toe te voegen aan de dataset, omdat deze er al deel van uitmaaktCFolder {0} kan niet aangemaakt worden, autosave wordt uitgeschakeldUHet bestand {0} kan niet aangemaakt worden, er wordt een andere bestandsnaam gebruikt'Kan nieuwe geluidsmarker niet aanmaken.;Het voormalige backupbestand {0} kan niet worden verwijderdDKan geen vertaling voor taalgebied {0} vinden. Naar {1} terugvallen.+Kan geen canoniek pad voor map {0} krijgen Kan lat/lon niet ontleden./Kan in de afgespeelde laag niet synchroniseren.OngeklassificeerdNiet-gesloten wegen.Niet-gesloten wegNiet-verbonden kustlijn+Onverbonden knooppunten zonder fysieke tagsNiet-verbonden wegen.Maak beslissing ongedaan1Maak beslissing ongedaan i.v.m. verwijderd statusHMaak beslissing ongedaan voor conflict tussen verschillende coördinaten OnbeslistOngedaan maken'Vorm Orthogonaal Trekken Ongedaan MakenVerplaatsing ongedaan makenLLoodrecht maken van bepaalde knopen ongedaan maken voor bepaalde knooppunten#De laatste opdracht opgedaan maken.6Maak de geselecteerde en alle latere opdrachten ongedaLaat paneel drijven%Er is een onverwachte fout opgetreden6Onverwacht teken. {0} werd verwacht, {1} werd gevondenOnverwacht teken: {0}VOnverwachte waarde ''{0}'' voor instelling ''{1}''. Verondersteld is waarde ''vraag''.8Onverwachte waarde voor parameter "index". {0} gekregen.LosmakenEDe lijst van samengevoegde elementen losmaken en samenvoegen starten.Losgemaakt knooppunt UniversiteitOnbekende host"Onbekend type voor lid van relatieGOnbekende primitief: {0}. Toegestane waarden zijn knoop, weg of relatie Onbekende rolOnbekend type: {0} Onbenoemde wegkruising/rond puntOnbenoemde wegenOngeordende kustlijnNiet-opgeslagen OSM-gegevensAlles deselecterenAlles (escape) deselecterenAlles deselecteren (focus)Alle objecten deselecteren.( en ) om expressies te groeperenOGebruik " om operatoren te citeren (bijv. of een sleutel : bevat)BGebruik | of OR om te combineren met een logische OR1Gebruikmaken van een eigen wijzigingensetaanvraag1Maak gebruik van de pijltjestoetsen om de achtergrondafbeelding/luchtfoto te verplaatsen. Het is ook mogelijk om de oostelijke en noordelijke verschuiving in de {0}-coördinaten op te geven. Indien u de verschuiving wenst op te slaan als een bladwijzer, gelieve hiervoor dan hieronder een naam op te geven'Uitgebreide eigenschapchecker gebruikenGebruik de standaard#Standaardgegevensbestand gebruiken.-Standaardbestand spellingscontrole gebruiken.%Standaard tagnegeerbestand gebruiken.Gebruik foutenlaag. Algemene instellingen gebruiken.Uitzonderingslijst gebruiken.Voorkeuze ''{0}'' gebruiken-Voorkeuze ''{0}'' van groep ''{1}'' gebruiken4Het standaardgegevensbestand gebruiken (aanbevolen).>Het standaardbestand spellingscontrole gebruiken (aanbevolen).2Standaard tagnegeerbestand gebruiken (aanbevolen).@Gebruik de foutenlaag om problematische elementen weer te geven.=Gebruik uitzonderingslijst om waarschuwingen te onderdrukken. GebruikerGebruikers-ID:Gebruikersnaam:Gebruikersnaam:Gebruikersnaam/De sneltoets "{0}" gebruiken als alternatief. 'Normaal zou dit opgelost moeten worden. Stofzuigers ValiderenJValideer eigenschapwaarden en -tags door uitgebreide regels toe te passen.0Valideer eigenschapsleutels met een woordenlijst(Valideer eigenschapwaarden tegen presetsValidatie bezig ValidatieValidatiefoutenValidatieresultatenWaarde2Waarde "{0}" voor sleutel "{1}" niet in voorkeuze.0Waarde ''{0}'' zal worden toegepast voor ''{1}'':Waarde voor breedtegraad lager dan [-90,90] wordt vereist.DEen waarde voor de lengtegraad in het bereik [-180,180] is benodigd.Waarde: KruidenierLVerschillende instellingen die het uiterlijk van het programma beïnvloeden.(Snelheid (rood = langzaam, groen = snel)Verkoopautomaat ProductenVersieBEen versie > 0 werd verwacht. In de plaats daarvan is versie = {0}Versie werd verwacht Versie {0}(Versie {0}, aangemaakt op {1} (door {2});Version {0} wordt momenteel bewerkt in gegevenslaag ''{1}''Versie {0} in bewerkvensterVersie {0}, {1} (door {2}) Dierenarts VideotheekBeeld Beeld: {0} UitkijkpuntViewport volgt live GPS Klein dorp Stadsgroen Dorp/stad WijngaardZichtbaarheid/leesbaarheidZichtbaar SchachtblokHomepage bezoekenCalibratie geluidsopnameVulkaan VolleybalOPGELET: onverwacht formaat van het basis-API-URL-adres. Omleiding naar info of historiekpagina voor OSM-objecten zal waarschijnlijk mislukken. Het basis-API-URL-adres staat ingesteld op: ''{0}''WAARSCHUWING: de API basis-URL heeft een ongeldig formaat. Doorklikken naar de gebruikerspagina van een OSM-gebruiker zal waarschijnlijk mislukken. De API-basis-URL staat ingesteld op: ''{0}''WGS84 GeographischWMS URL of Foto ID:2WMS-laag ({0}), automatisch in zoom {1} downloaden&WMS-laag ({0}), in zoom {1} downloadenMuur Waarschuwing~Waarschuwing: Kan plugin ''{0}'' niet downloaden. Zijn download link ''{1}'' is geen geldige URL. Download wordt overgeslagen.rWaarschuwing: Kan plugin ''{0}'' niet downloaden. Zijn download link is niet geweten. Download wordt overgeslagen.rWaarschuwing: het was niet mogelijk om de instellingen te intialiseren. Folder ''{0}'' kon niet worden aangemaakt.pWaarschuwing: het was niet mogelijk om de instellingen te intialiseren. Folder ''{0}'' is geen bestaande folder.Waarschuwing: Het was niet mogelijk om de voorkeursinstellingen te initialiseren. Het voorkeursinstellingenbestand kon niet worden teruggezet naar de standaardinstellingen: {0}\Waarschuwing: Uitzondering wordt genegeerd omdat de taak werd geanulleerd. Uitzondering: {0}eOpgelet: Laag ''{0}'' bestaat niet meer. Het conflict voor object ''{1}'' kan niet worden verwijderd.wWaarschuwing: Voorkeurenbestand "{0}" ontbreekt. Er wordt voorkeurenbestand wordt aangemaakt met standaardinstellingen.~Waarschuwing: Het bestaande voorkeurenbestand "{0}" zal worden vervangen door een voorkeurenbestand met standaardinstellingen.;Waarschuwing: het wachtwoord wordt onversleuteld verstuurd.UWaarschuwing: automatisch afkappen van waarde van tag "{0}" van verwijderd objekt {1}EWaarschuwing: slechte locatie in het HTML-document. Uitzondering: {0}CWaarschuwing: fout kop "{0}" komt niet overeen met verwacht patroonyWaarschuwing: invoerstream voor resource ''/data/{0}'' kon niet worden geopend . NTF<->RGF93 grid kan niet worden geladenHOpgelet: het was niet mogelijk om de instellingen op te slaan op ''{0}''[Waarschuwing: uitzondering werd genegeerd omdat de taak werd geannuleerd. Uitzondering: {0}_Waarschuwing: uitzondering wordt genegeerd omdat de taak werd afgebroken. Uitzondering was: {0}tWaarschuwing: object "{0}" is reeds verwijderd op de server. Sla dit object over, versturen wordt opnieuw uitgevoerdgOpgelet: er wordt slecht voor de eerste {0} van de {1} geselecteerde gebruikers een infovenster geopend9Waarschuwing; het revisiebestand ''/REVISION'' ontbreekt.OWaarschuwing; onverwacht JOSM-versienummer in revisiebestand, waarde is ''{0}''sOpgelet: onverwachte waarde voor voorkeursinstelling ''{0}'', waarde is ''{1}''. Teruggezet naar standaardaanvraag.Waarschuwingen WasstraatVuilbakAfvalzuiveringZwembad Watertoren Waterbron WaterwerkenWaterval Watermolen%Gedupliceerde knooppunten in waterwegWave-geluidsbestanden (*.wav)%Wegeindknoop dicht bij andere snelweg!Wegeindknoop dicht bij andere wegWegknoop dicht bij andere wegWeg {0}WegenWegen met dezelfde positieKruis langs de wegKapelletje langs de wegStuwDraslandRolstoel RolstoelenHBij importeren van geluid, pas het toe op ieder waypoint in de GPX-laag..Bij importeren van geluid, maak markers van...Bij het omkeren van de rijrichting worden de volgende veranderingen van eigenschappen van de weg en zijn knopen voorgesteld om de gegevens consistent te houden.ITijdens het opslaan worden backupbestanden, eindigend op een ~, behouden. Gehele groepBreedte (meters) WindmolenWindvaanDraadmodel kaarttekenaarDraadmodelweergaveMet shopTussen aanhalingstekens moet er voor "- en \-karakters een \ gezet worden. (bijv. \" en \\).BosFabriek&Fout aantal argumenten voor bladwijzerVerkeerd geordende wegen.Ja Ja, toepassen$Ja, een conflict creëren en sluitenJa, knooppunten verwijderenJe gaat objecten verwijderen die niet helemaal afgehaald zijn.
Dit zal problemen veroorzaken aangezien je niet het echte object ziet.
Ben je zeker dat je wil doorgaan?Je staat op het punt knopen te verwijderen buiten het gebied dat je hebt gedownload.
Dit kan problemen veroorzaken omdat andere objecten (die je niet ziet) ze kunnen gebruiken.
Wil je ze echt verwijderen?U staat op het punt {0} browservensters te openen.
Dit zal uw scherm opvullen met browservensters
en het zal ook een behoorlijke tijd duren.7Je kan ook een URL van www.openstreetmap.org inplakken.EU dient JOSM opnieuw te starten om sommige instellingen te activeren.U heeft meer dan {0} elementen verplaatst. Het verplaatsen van een groot aantal elementen is meestal een fout. Wilt u ze echt verplaatsen?&Je moet minstens één weg selecteren.HJe moet twee of meer knopen selecteren om een rondgaande weg te splitsen{Je moet de afspeelstart slepen (Shift-toets ingedrukt) op de geluidsmarker of op het trackpunt waar je wilt synchroniseren.wU moet de afspeelstart nabij de GPX-track slepen waarvan u de gekoppelde geluidsopname afspeelde (na de eerste marker).[Je moet het geluid gepauzeerd hebben op het punt in de track waar je de marker wilt hebben.DPauzeer het geluid op het moment dat je de synchronisatiehulp hoort.ZJe vraagt te veel knopen (limiet is 50.000). Kies een kleiner gebied of gebruik planet.osmU mag een GPX-track selecterenJe hebt de JOSM software bijgewerkt
Om problemen te voorkomen zouden de plugins ook moeten worden bijgewerkt.

De plugins nu bijwerken? DierentuinZoom (in meter)Inzoomen UitzoomenZoom en verplaats kaartZoom optimaal en 1:1rZoom door slepen of CTRL+. of CTRL+,; verplaats met CTRL+omhoog, links, omlaag, rechts; verplaats met rechter knopInzoomen Zoomniveau: UitzoomenBeeld inzoomen op {0} Inzoomen opInzoomen in laagInzoomen naar knooppuntOp probleem inzoomen)Naar de geselecteerde element(en) zoomen.Op selectie inzoomen.?Zoom naar de overeenkomende objecten in de huidige gegevenslaagHInzoomen op het object waar het eerst geselecteerde lid naartoe verwijstUZoom naar de objecten in de inhoud van deze wijzigingenset in de huidige gegevenslaag.Zoom naar dit knooppunt in de huidige datalaagInzoomen op {0}IIn-/Uitzoomen uitgeschakeld omdat de laag van deze relatie niet actief is=In-/Uitzoomen uitgeschakeld omdat er geen lid geselecteerd is [verwijderd] Hoogte: {0} mlijnondergeschikte_lijnWijzig GoederenGoederenTerugSnellerSneller vooruitVooruit Spring terugNaar voren springenVolgende markerSpeel vanaf volgende markerSpeel vanaf vorige markerAfspelen/Pauzeren Vorige marker LangzamerLangzaam vooruit AfgeslotenleegOZTWIVVtekst Brandstof Verschuivingmerknee tweedehandsjagemengd bovengronds ondergronds onderwaterInzoomenWijzig StationA (alle)NHG (niet-hoofdlettergevoelig)HG (hoofdlettergevoelig)Regex (reguliere expressie)Sleutel:afgekorte straatnaamToevoegen aan selectieadresadministratief kabelbaanluchtverbindingluchtverbinding_donkerluchtverbinding_lichtzand_steenslaglandbouw openluchtalles alle objectensteeg alternatiefsoort voorziening {0} voorzieningvoorziening_lichtvoorziening_verkeeranaloog Anglicaan diervoederanoniemiedereaquaduct BoogschietengebiedTekst voor gebiedOostersasfaltAtletiekAustralisch football automatisch achtergrondachterwaarts haltepuntachterwaarts segmentslechtBahaiBaptist barrièreblokkade gebruikt om een wegHonkbal estuarium Basketballbauxiet_(aluminium)strandfiets reklamepaneelveenBoulesgrensBowlingmerkbrugbrugtag op een knoopbraakliggend gebied Boeddhismegebouwribbel hamburgerbusbaanKanoënhoofdlettergevoelig Katholiek begraafplaats houtskoolasverschuivingkipChinese keuken versmalling Christelijk sigarettenstad burgerlijkKlimmenmet de klok meegeslotengeslotenveelhoekkolenkinderhoofdjes kommunikatie aangestamptbetoncondoomsKaarttekenstijl instellen naaldbomen verbinding werkzaamhedenvoedingkoper3Kan geen geluidsinvoerstroom uit invoer-URL krijgenCricketCricket nettenCroquetVerkeerskussenfietspad met fietstagFietsengegevens loofbomen toegewezengrd° min'' (Scheepvaart)grd° min'' sec" verwijderdlevering vervallenbestemmingsverkeer bestemmingomwegdigitaal natuursteen uitgeschakelddok Hondenracesdubbelomlaag bergafwaarts frisdrankenoprit eenvoudig elektrisch Paardensport Evangelist voorbeelden uitstekendhondenpoepzakjes0onwaar: de eigenschap is expliciet uitgeschakeld landbouwgrond Afsluitingveerbootzoek in selectie vis_en_frietvoedselvoetvoetpad met voettagbosbouwbosvoorwaarts haltepuntvoorwaarts segmentfossiele brandstoffen van tegel vanaf weg StahoogteDuitsgletsjergoudGolfgolfbaangoed GPS-markerGPS-puntgraad 1graad 2graad 3graad 4graad 5grasgrasdalGrieksgroenontwikkelingsgebiedgebiedTurnen Bukhoogte haltepunt gezondheidwarmteheide zwaar vervoermarkerensnelwegsnelweg zonder een referentie snelwegroute trektocht Hindoestaans historisch geschiedenisHockeyverschrikkelijkpaard Paardenraceshuisverkeersdrempelwaterijsroomilmeniet_(ijzertitanaat)Luchtfoto vervageninactief+Inclusief direct kinderen van ouderrelaties onvolledigincomplete weg OnafhankelijkIndiaas binnenshuis industrieel binnensegment gemiddeld ijzerertseiland afgescheidenItaliaanse keukenJainJapansJehovahs getuigenJoodsKebab tijdschriftenvuilstortplaats grondgebruiksoort landgebruik {0}laag*laag is nu verborgen (klik om ze te tonen).laag is nu zichtbaar (klik om ze te verbergen)laagtag met een + tekenloodlinks vrije tijdsoort vermaak {0} licht_water kalksteenbeperktwoonerf$laden van plugin''{0}'' (versie {1})Scrollen vastzetten KruiphoogteLuthers mangroven kunstmatig handmatig kaartstijl jachthavenmoerasmax. snelheid voor een voetpadlidmetaal Methodist Mexicaansmilitair gebruikontbrekende objecten:verkeerd gespelde sleutelnaamgemengdMormoon Motorsport Autosnelwegop- en afrit autosnelweg slikgronden Meervoudig meerlaagsmeerdere multipolygoonMoslim nationaal Natuurlijksoort natuur {0}natuurkrantenvolgendenikkelneegeen omschrijving beschikbaargeen aanpastoets niet linksaf niet rechtsafniet rechtdoor niet kerengeen Scandinavischniet verwijderd niet aanwezigopmerking: Voor bepaalde taken heeft JOSM veel geheugen nodig. Het kan noodzakelijk zijn om de volgende JAVA-optie te specifiëren om de maximale grootte van het geheugengebruik in megabytes in te stellenaankondigingenbeginnernucleair observatieoneven officieelolie oud spooréénrichtingstag op een knoopalleen linksafalleen rechtsafalleen rechtdooropties7opties ter beschikking gesteld als systeemeigenschappenOrthodox ander spoorbuiten buitensegmentbuiten gedownload gebied parkeergang parkeerbiljet`gedeeltelijk: verschillende geselecteerde objecten hebben verschillende waarden, niet veranderenfijnstof pasagierspasagiers;voertuigenverhardklinkersberg of -heuveltop kiezelsteenpelicaanPelota toestemmingfoto’s fotovoltagepijlerpijplijnpiste_gevorderdenpiste_eenvoudigpiste_vrijekuurpiste_middelmatigpiste_beginner Sportveldplaats beplantingplastiekpaalpolitiekkrachtvorigeprovinciale wegop- en afrit provinciale wegprivé voorgesteld ProtestantOpenbaarOpenbaar vervoeroverzichtskaart, planvervoerskaarten viervoudigQuakermijnbouw BadmintonspoorRangeerterrein spoorovergangspoorweg spoorwegpuntrietveldregiolokaalReguliere expressierelatie zonder type-Geselecteerde stijlen terugzetten uit bestandvan op afstandVerwijderen uit selectieSelectie vervangen woongebiedrestaurant zonder naam winkelcentrumrechts rivierbankstraatrotonderutiel (titanium)zoutZoutwatermoeraszandschalen schematisch ruig landN-weg aardbevingensport selecteren: geselecteerdselectie)maak fietsbaan als strook op een fietspadapart toegangswegdiensten afvalwaterSchietenwinkelsoort winkel {0}nevenwegSikhzilverenkel plaatselijk Skateboarden SchaatsenSkiënVoetbal Spirtualistsoort sport {0} Sportcentrum privéopritStadion postzegelssteenbeekstraatstraatnaam bevat ssmetro zonnewijzer oppervlakMoeras snoepgoedZwemmenverkeersplateau TafeltennisTaoistprepaid-kaarten tijdelijktype tijdelijke snelwegTennisweg buiten bebouwde komtekstThais0laag is nu niet actief (klik om ze te activeren)dit is de actieve laagsliknaar weg topografischtoerismesoort toerisme {0} speelgoedverkeerslichten drievoudig-waar: de eigenschap is expliciet ingeschakeldautowegop- en afrit autowegTurksOmkeermogelijkheidsoortniet geklassificeerdzonder verkeerslichten ondergrondsonbekend ongemarkeerdongewoon onverhardJdeselecteer: deze eigenschap niet voor de geselecteerde objecten instellen niet-getagd ongetagde wegongebruikelijke tagcombinatieomhoog tot tegelgebruik validatiefoutValidatie andereValidatiewaarschuwing voertuigen versie {0}via knoop of weg6Bekijk meta-informatie, foutenlogboek en brondefinitievulkaan tegoedbonnenwand waterniveauwaterwegsoort waterweg {0}weg is verbonden'weg is verbonden met volgend relatielid%weg is verbonden met vorig relatielid5weg is niet verbonden met vorig of volgend relatielidweerWild ondergrondsDraadafsluitingoerbosHouten_afsluitinghoutland gekeerde snelwegtag op een knooptuinjazink zirconium{0} ({1} tot {2} graden){0} [onvolledig]{0} bestaat uit: {0} meer...@{0} knopen in weg {1} overschrijdt het maximum aantal knopen {2}{0} km2{0}: Versie {1} (lokaal: {2})(Tijdverschil van {0} dag)Tijdverschil van {0} dagenCKoppelde {0} van {1} foto aan GPX-spoor.GKoppelde {0} van {1} foto’s aan GPX-spoor.aHet geselecteerde object is niet beschikbaar in de huidige
bewerkingslaag''{0}''.fGeen van de geselecteerde objecten is beschikbaar in de huidige
bewerkingslaag''{0}''.8Een virtuele knoop toevoegen en naar een weg verplaatsen:Een virtuele knoop toevoegen en naar {0} wegen verplaatsen{0} object toegevoegd{0} objecten toegevoegd_Kan {0}-bestand niet openen wegens een er geen geschikte bestandimporttoepassing voorhanden is.aKan {0}-bestanden niet openen wegens een er geen geschikte bestandimporttoepassing voorhanden is.@Kan {0}-bestand niet openen met bestandimporttoepassing ''{1}''.BKan {0}-bestanden niet openen met bestandimporttoepassing ''{1}''.&Eigenschappen van {0} object aanpassen(Eigenschappen van {0} objecten aanpassen{0} object wijzigen{0} objecten wijzigenUKlik op {0} om de status van dit object op de server te controleren.XKlik op {0} om de status van deze objecten op de server te controleren.Conflict tijdens het downloaden!Conflicten tijdens het downloadenConflict in gegevensConflicten in gegevensVerwijder {0} knooppuntVerwijder {0} knooppuntenVerwijder {0} objectVerwijder {0} objectenVerwijder {0} relatieVerwijder {0} relatiesVerwijder {0} wegVerwijder {0} wegen{0} object wordt verwijderd{0} objecten worden verwijderdBHet downloaden van de volgende plugin is mislukt:GHet downloaden van de volgende {0} plugins is mislukt:3Afhalen van {0} onvolledig kind van relatie ''{1}''8Afhalen van {0} onvolledige kinderen van relatie ''{1}''5Afhalen van {0} onvolledig kind van {1} ouderrelaties:Afhalen van {0} onvolledige kinderen van {1} ouderrelaties,{0} knooppunt in {1} knooppunten ontdubbelen.{0} knooppunten in {1} knooppunten ontdubbelenNieuwe node toevoegen aan weg.%Nieuwe nodes toevoegen aan {0} wegen.5JOSM kon geen informatie vinden over volgende plugin:6JOSM kon geen informatie vinden over volgende plugins:4JOSM vond {0} een niet-opgeslagen OSM-gegevenslaag. 1JOSM vond {0} niet-opgeslagen OSM-gegevenslagen. !Samengevoegde versie ({0} invoer)#Samengevoegde versie ({0} invoeren)Verplaats {0} knooppuntVerplaats {0} knooppuntenMijn versie ({0} invoer)Mijn versie ({0} invoeren) Object kan niet opgehaald worden,Enkele objecten kunnen niet opgehaald wordenObject verwijderdObjecten verwijderd$Eén opgehaald object is verwijderd.({0} opgehaalde objecten zijn verwijderd.*Eén object kan niet opgehaald worden.
.{0} objecten kunnen niet opgehaald worden.
{0} bestand aan het openen...{0} bestanden aan het openen...Plakken {0} tagPlakken {0} tagsOPlugin {0} vereist een plugin die niet werd gevonden. De ontbrekende plugin is:UPlugin {0} vereist {1} plugins die niet werden gevonden. De ontbrekende plugins zijn:_{0} object uit lokaal osm-bestand verwijderd, zonder dat dit op de server verwijderd zal wordenb{0} objecten uit lokaal osm-bestand verwijderd, zonder dat deze op de server verwijderd zal worden*Verwijder oude sleutels van tot {0} objekt,Verwijder oude sleutels van tot {0} objektenRoteer {0} knooppuntRoteer {0} knooppuntenSchaal {0} knooppuntSchaal {0} knooppunten&Vereenvoudig weg (verwijder {0} knoop)'Vereenvoudig weg (verwijder {0} knopen){0} weg vereenvoudigen{0} wegen vereenvoudigenTags({0} conflict)Tags({0} conflicten)>De volgende plug-in is met succes gedownload:EDe volgende {0} plug-ins zijn met succes gedownload:?De volgende plugin is niet langer nodig en wordt gedeaktiveerd:CDe volgende plugins zijn niet langer nodig en worden gedeaktiveerd:=De geselecteerde knoop ligt niet in het midden van enige weg.@De geselecteerde knopen liggen niet in het midden van enige weg.NDe geselecteerde weg heeft knopen buiten de reeds binnengehaalde kaartgegevensQDe geselecteerde wegen hebben knopen buiten de reeds binnengehaalde kaartgegevensHun versie ({0} invoer)Hun versie ({0} invoeren)mEr is meer dan één weg die gebruikt maakt van het knooppunt die u geselecteerd heeft. Selecteer ook de weg.nEr is meer dan één weg die gebruikt maakt van de knooppunten die u geselecteerd heeft. Selecteer ook de weg.Er is {0} object in uw lokale gegevensset dat mogelijk verwijderd is op de server. Wanneer u dit object wilt verwijderen of bijwerken zal de server waarschijnlijk een conflict rapporteren.Er zijn {0} objecten in uw lokale gegevensset die mogelijk verwijderd zijn op de server. Wanneer u dit object wilt verwijderen of bijwerken zal de server waarschijnlijk een conflict rapporteren.+Er was {0} conflict tijdens het importeren./Er waren {0} conflicten tijdens het importeren.Dit verandert {0} object.Dit verandert {0} objecten.Dit zal {0} object wijzigen.Dit zal {0} objecten wijzigen.Transformeer {0} knooppuntTransformeer {0} knooppuntenHaal {0} object terugHaal {0} objecten terug(U stelt een lege rol in voor {0} object.*U stelt een lege rol in voor {0} objecten. knooppunt knooppuntenobjectobjectenrelatierelatiesnaar {0} objectnaar {0} objectenwegwegen {0} Auteur {0} Auteurs{0} bestaat uit {1} marker{0} bestaat uit {1} markers{0} afbeelding geladen.{0} afbeeldingen geladen.{0} lid {0} leden {0} knoop {0} knopen {0} tagconflict nog op te lossen"{0} tagconflicten nog op te lossen {0} relatie {0} relaties!{0} was aangetroffen met GPS-tag.#{0} waren aangetroffen met GPS-tag.{0} weg {0} wegen