# objekter (Kode={0})3(Hint: Du kan endre hurtigtastene i Innstillinger.)7(Teksten har alt blitt kopiert til utklippstavlen din.) (URL var: 2(Bruk internasjonalt nummer, f.eks. +12-345-67890)(intet objekt)(ingen)A– En node som er brukt av flere linjer, og en av linjene, eller-– En node som brukes av flere linjer, eller* En node med egenskaper, ellerF– En linje, og en eller flere av nodene som er brukt i flere linjer.N– En linje som har en eller flere noder, som er brukt av flere linjer, eller… andre typer transport muligbowling6-name:Nan – «Nan» finnes ikke innen navnet.ENansens gate – «Nansens» og «gate» i nøkkel eller navn.@"Nansens gate" – «Nansens gate» i nøkkel eller navn.Kchild uttrykk – alle underobjekter av objektene i uttrykket>foot: – nøkkel «foot» med hvilken som helst verdi.,incomplete – alle uferdige objekter)modified – alle endrede objekter0name:Nan – «Nan» finnes innen navnet./oneway? – oneway=yes, true, 1 eller onKparent uttrykk – alle overobjekter av objektene i uttrykket*selected – alle objekter i utvalgGtype: – type objekt (node, way, relation)type=* -– nøkkel «type» med hvilken som helst verdi. Prøv også *=value, type=, *=*, *=.Btype=route – nøkkel «type» med eksakt verdi «route».1untagged – alle objekter uten egenskaper;user:… – alle objekter redigert av angitt bruker,

Tastatursnarveier

!

Kombinasjonstast grupper

gTrykk {0} for å avslutte sammenslåingen av lokal- og tjeneroppføringerfTrykk {0} for å begynne sammenslåingen av lokal- og tjeneroppføringerjOppgi by, landsby eller stedsnavn.
Bruk nøyaktig skrivemåte som i www.cadastre.gouv.fr .gVil du virkelig markere denne saken som ferdig?

Du kan legge inn tilleggskommentar:Ta et bilde av din GPS mottaker når den viser tid.
Vis bildet her.
Skriv inn tidspunktet og velg tidssone
Openstreetbugs-tillegget bruker den gamle tjeneren på appspot.com.
En ny tjener er tilgjengelig på schokokeks.org.
Vil du bytte til den nye tjeneren? (Anbefalt)lUtvalget inneholder data fra OpenStreetBugs.
Dataene kan ikke lastes opp. Sjekk lag for opplasting?VDet finnes ingen lag som kildelaget
''{0}''
kan sammenføyes med.jFenne handling krever {0} individuelle
download-forespørsler. Ønsker du
å fortsette?sOpplasting av ubehandlede GPS-data som kortdata betraktes som skadeligt
Se her for å laste inn GPS spor:*Opplasting feilet fordi tjeneren har en nyere versjon av en node, linje ellerrelasjon.

Trykk {0} for å synkronisere hele det lokale datasettet med tjeneren.
Trykk {1} for å avbryte operasjonen og fortsette å redigere.
Opplasting feilet fordi tjeneren har en nyere versjon av en
lokal node, linje eller relasjon.
Konflikten er forårsaket av {0} med ID {1},
tjeneren har versjon {2}, lokal versjon er {3}.

Trykk {4} for å synkronisere kun konfliktelementet.
Trykk {5} for å synkronisere hele det lokale datasettet med tjeneren.
Trykk {6} for å gå tilbake og fortsette å redigere.
Opplasting til tjeneren feilet fordi nåværende datasett
bryter en forhåndsbetingelse.
Feilmelding:
{0}MVerdien på "source" er aktivisert ved automatisk kildeangivelseB

Pseudo-kombinasjonstasten ''disabled'' vil ta ut snarveien.

Spesialsøk: > bunn> toppA etter Avstand A etter TidBEt tilleggsprogram for å vektorisere vannkant på Landsat bilder.AEn spesiell håntering for det franske landregisterets WMS tjenerfEt eget programtillegg for fransk Cadastre wms (matrikkel) på www.cadastre.gouv.fr

Du finner betingelser for bruk her (på fransk):
http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html
før du laster inn data med dette programtillegget.API-krav ikke møttAPI versjon: {0}Revet jernbaneOmOm JOSMAdkomst:I følge nformasjon i tilleggsprogram, er {0} opphavsmann. kundekortNøyaktighet på Douglas-Peucker linjeforenkling, målt i grader.
Lave verdier gir flere noder og mer nøyaktige linjer. Standard er 0.0003.HandlingLegg til+Legg til URL for liste over programtillegg.Legg til node …Tilføy egenskaper)Legg inn kilde ( source=...) på element?Legg til en merknad4Tilføy et nytt nøkkel/verdi-sett til alle objekter%Legg til en node i eksisterende linjeTilføy en ny kilde til lista.9Legg til en node ved å skrive inn lengde- og breddegrad.%Legg til informasjon om opphavspersondLegg alle inn i startutvalget. Kan være søketekst som i Google eller en URL som returnerer osm-xmlLegg til nytt lag Legg til nodeLegg til node i linje(Legg til node i linje og lag tilknytningLegg til node {0}Legg til relasjon {0}Legg til lag for ruteplanleggerLegg til linje {0}(Noder er lagt til i alle skjæringspunktInterpoler adresserAdresserLegger inn en tester for objektmaler i hjelpemenyen til hjelp ved redigering av objektmaler (fohåndsvising av dialog). JAR-fila kan også kjøres selvstendig. Tilpass WMS2Juster posisjonen på WMS-laget (kun rasterbilder)Juster tidssone og forskyvningAdministrativt senter FylkesgrenseAdministrativt nivåAvanserte innstillingerTaubaner og -heiserFlyplass Sprit og vinJuster nodene til en sirkelJuster nodene til en linjeAlle Alle formaterSAlle punkt og track linjervil tegnes med samme farge. Kan endres i Oppsett for Lag. Hageparseller2Legger inn markører eller Noder på gps posisjon.+Tillat nedlastning av dine private GPS-spor#Tillat lesing av dine innstillingerTillat opplastning av GPS-sporTillat opplastning av kartdata$Tillat endring av dine innstillingerTillatt trafikk:Tillat stabling av flere lagDTillater å åpne gpx/osm filer som går utenfor aktuelt skjermbildeILar deg anonymisere tidsstempler og raskt slette deler av store GPX-spor.Tillater brukeren å lage flere fargepaletter og velge blant de. Endre farger og lagre som ny palett. Benyttes for å bytte til hvit bakgrunn med passende farger for bedre synbarhet i sollys. Se dialog i JOSM innstillinger og Kart innstillinger (Rart men sant :-);Lar deg importere forskjellige dataformater direkte i JOSM.5Tillater å justere fargen etter gjennomsnittsfarten. Fjellstue2allerede registrert en konflikt for primitiv "{0}"Gi nytt navn på fil ogsåOppdater alltid uten å spørre Antall seterREn OSM-datavalidator, som sjekker for typiske feil gjort av brukere og programmer.&Det oppsto feil i programtillegget {0}hKlarte ikke synkronisere bildene med GPX-sporet. Bruk glidebryterne for å synkronisere bildene manuelt.En feil oppstod: {0}HDet oppstod en uventet feil som kan stamme fra programtillegget «{0}».Det oppstod en ukjent feilVinkelVinkel mellom to valgte NoderEt programtillegg for å knytte bilder til Waypoint i en GPX fil. En koblig opprettes når 'name', 'cmt' eller 'desc' egenskapen på et waypoint stemmer med filenavnet til et bilde.Utfør endringerBruk ObjektmalBruk løsninger= 0) – leste «{1}»Sugyldig verdi for obligatorisk attributt «{0}» av type «long» – leste «{1}»Bilde(Bildefiler (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)Importer Importer lyd7Import Data fra Globalsat Datalogger DG100 til GPX lag.Importer bilderImporter spor fra GPX lagImporterte bilderImporterer data fra DG100 …Importerer data fra enhet"Importerer tema fra OpenStreetBugsStigningSterk stigning-Ufullstendig -spesifikasjon med ref=0Zoom innIndustriområdeInformasjon om element InformasjonInformasjonstavleTuristinformasjonInformasjonsterminal Klargjør InterpolasjonUgyldig bzip2-fil Ugyldig datoUgyldig forskyvningUlovlig egenskapsnøkkel Ugyldig stavekontroll linje: {0},Ugyldig egenskapskontroll-linje – {0}: {1}Ugyldig tidssoneUlovlig mellomrom i NøkkelbInverter originale svart/hvitt farger (og alle grå imellom). Nyttig for tekst på mørk bakgrunn.Er ikke vektorisertEr vektorisertØyHolmeObjektfant ikke {0} i liste#JOSM tilleggsprogram for Egenskaper1JOSM avsluttes for at endringen skal tre i kraft.6JOSM versjon {0} er nødvendig for programtillegg {1}.JPEG-bilder (*.jpg)!Java OpenStreetMap kartredigeringJava versjon {0}Funksjon Slå sammen ArealSammenføy node og linjeInkluder node i linje&Inkluder node i nærmeste linjesegment!Slå sammen områder med overlapp Slo sammen overlappende områder"Slår sammen områder med overlappGå til PosisjonGå ditGå til posisjonKryssBehold lokale koordinaterBehold lokal slettestatusBehold programtillegg;Behold valgte nøkkel–verdi-par fra det lokale datasettet:Behold valgte nøkkel–verdi-par fra tjenerens datasettetBehold tjenerens koordinaterBehold tjenerens slettestatusNøkkelNøkkel «{0}» er ugyldig.*Nøkkel «{0}» finnes ikke i objektmaleneONøkkel kan ikke være tom når egenskap-operatoren brukes. Bruk: nøkkel=verdiTast:TastatursnarveierStikkord BarnehageFotgjengerport+Navnsett lyd- (og bilde- og web-)markører.,Innstillinger for Lakewalker tilleggsprogramLakewalker tegningLambert-sone (Estland)MLambert-sone {0} i hurtiglager ikke kompatibel med gjeldende Lambert-sone {1} Bruk av grunn Avfallsdeponi KjørebanerSpråkSiste endring på {0}4Siste oppdaterte programtillegg for {0} dager siden. BreddegradStart maksimert@Starter visning av SVG bilde av aktuelt skjermutsnitt i FireFox.Start dialog for egenskaperVaskeriLagLag for redigering av GPX-sporLaget er ikke i lista.MålelagLag: {0}LagTid på innledning (sekunder)Fritid Planovergang BibliotekLisensVeibomBybaneFyrtårn Linjenummer4Nøyaktighetsgrense for forenkling av linje (grader)EListe i rolle {0} er for øyeblikket ikke med i et sammenlikningspar.,Liste over elementer i det lokale datasettet)Liste over elementer i tjenerens datasettkListe over sammenslåtte elementer. De vil erstatte lokale elementer når sammenslåingsvalgene tas i bruk. LiveGPS-lagGatetunHent alle kartbilderLast KartbildeLast inn WMS-lagles inn WMS lag fra filLast historikk=Lst område fra mellomlager (bare hvis mellomlager er aktivt)"Last inn bildesett som et nyt lag.Laster første programtilleggLaster historikk for linje {0}Laster inn programtillegg Laster {0} Lokale filer LokalitetOmrådeLås Sluseport Lodi, Italia LengdegradUtseende og opplevelse UtsiktstårnSøker etter kystlinje …>Søker etter noder eller linjer med FIXME i en egenskapsverdi.Laveste nummer(Hoveddatasettet inneholder ikke node {0}&Sett audio-merke ved avspilnings-start2Lager rekkehus / terassehus fra en enkel husblokk.$Innstillingsfil har feil i linje {0} MenneskeskaptKartMap Pain stilerKartprojeksjonInnstillinger for kart Kart: {0}Marker som utført)Fjerner avgjørelse fra valgte egenskaperMarkører fra navngitte punktMarkører fra {0}$Klarte ikke å koble foto til sporetMax zoom niv: Max. lager størrelse (i MB)Fartsgrense (km/t)Maksvekt (tonn);Max alder for hver fil i mellomlager i dager. Standard: 100Max areal per forespørsel:!Max alder på mellomlager (dager)#Max størrelse på mellomlager (MB)jMax gråskala verdi som tolkes som vannflate (basert på Landsat IR-1 data). Kan være 0-255. Standard 90.*Max gråverdi for tolking som vann (0-255)PMax lengde (i meter) for å tegne linjer i lokal fil. ''-1'' tegner alle linjer.XMaksimal lengde (i meter) for å tegne linjer. Sett til ''-1'' for å tegne alle linjer.Maksimal lengde (meter)#Max lengde for lokale filer (meter)+Maksimalt antall noder i første opptegningIMax antall Noder som genereres (før linjer forenkles).Standard er 50000.LMaksimalt antall segmenter tillatt i hver opptegnede linje. Standard er 250.$Maksimalt antall segmenter per linjeFMax størrelse på hver mappe for mellomlager i bytes. Standard: 300MBEng MåleverdierMål Medlem av MedlemmerMedlemmer (løst)Medlemmer (med konflikter) Minneplatte Meny NavnMeny Navn (Standard) Menysnarveier Meny: {0}Flett Samle noder Flett lagSamle noder i den eldsteFlett utvalgte,Flett det gjeldende laget inn i et annet lagSamle {0} noderlListe over sammenslåtte medlemmer er låst. Ingen gjenværende konflikter i denne relasjonens medlemsliste.`Liste over sammenslåtte noder er låst. Ingen gjenværende konflikter i denne linjas nodeliste.ISammenslåtte noder er ikke låst ennå. Kan ikke lage løsningskommando.ISammenslåtte noder er ikke låst ennå. Kan ikke lage løsningskommando.Sammenslått versjon#Dagens melding er ikke tilgjengelig MilitærtMinste fart (km/t)Mini-rundkjøringMinigolfMinste avstand (pixels) Minutter: {0} Speilvend Speilvend valgte noder og linjer&obligatorisk attributt «{0}» manglerModus: Tegne Fokus Modus: {0}1Arbeide uten ned- og opplasting (Potlatch-metode)/Endrede tidsmarker (time stamps) i audio filer.Kombinasjonstast grupper: Vekslingssted#Mer informasjon om denne funksjonen9Fler enn ett WMS lag tilstede Velg ett og prøv på nyttMotellMotorkjøretøy Motorsykkel MotorsykkelMotorvei MotorveikryssAv-/påkjørsel for motorvei Fjellpass Fjellsykling Flytt ned$Flytt valgte elementer ned én plassFlytt elementerFlytt til venstre7Flytt noder slik at alle vinkler er 90 eller 180 graderFlytt objektene {0}Flytt til høyreFlytt valgt medlem nedFlytt valgte medlem oppFlytt laget en rad ned.Flytt laget en rad opp.%Flytt valgte noder til en rett linje.#Flytt de valgte nodene i en sirkel. Flytt dem Flytt opp$Flytt valgte elementer opp én plass Flytt {0}Flytter Objekter {0}GjørmeFlerbruk;Lokalt datasett inneholder ikke en egenskap med nøkkel {0} Lokal versjonLokalt datasettLokal med sammenslåttLokal med tjenersFeil ved import av NMEA data!NMEA data er lest innNMEA-0183 filerNPE-kartNPE-kart (Tim)Navn Brukernavn Navn: {0}Navngivne sporpunkt fra {0}Trackpoints med navn. Smal jernbaneNasjonal Nasjonalpark NaturreservatNettverkNyNytt lagNy feilrapport Ny nøkkelNy rolleNy verdiNy verdi for {0}Neste Neste bilde Nattklubb(Ingen Exporter funnet! Ingenting lagret.Fant ikke GPX lag1GPX lag er ikke valgt -> Ingen spor å laste opp.CIngen GPX-spor er tilgængelige i laget som kan assosieres med lyd.Ingen hurtigtastIngen endringer å laste opp.0Ingen base med rettinger tilstede for opplastingIngen konflikter å vise."Ingen data funnet i dette områdetFant ikke data på enhet.Ingen data lastet inn. Ingen dato9Ingen beskrivelse er gitt. Legg inn beskrivelse av sporet5Ingen eksisterende lydmerker i dette lag å forskyve.Ingen gjennomkjøring Ingen bilder0Fant ingen skjæring. Ingen endringer ble gjort.Fant ingen treff for «{0}»Ingen åpne endringssetIngen ytre linje i multipolygon&Ingen gjenværende egenskapskonflikter/Ingen gjenværende egenskapskonflikter å løseIngen relasjoner er valgtIntgen GPX-spor er valgtIkke noe lag som målIngen gyldig WMS-URL eller IDIngen valideringsfeil:Ingen arbeidsområde åpnet – kan ikke finne avgrensing. Nei, avbrytNoderNoder med samme navn Noder (løst)Noder (med konflikter)Ingen%Ingen av disse nodene har knytninger.0Ingen noder i denne linjen har andre knytninger.Ikke Tilkoblet KommentarRMerk: GPL er ikke kompatibel med OSM-lisensen. Ikke last opp GPL-lisensierte spor.Merk: Når du velger en linje, vil denne få nye kopier av noder uten tilknytninger og nodene bli valgt. Ellers vil alle linjer få egne kopier og alle noder bli valgt.SedlerIntet0Ingenting lagt til utvalg ved søk etter «{0}»3Ingenting fjernet fra utvalg ved søk etter «{0}»Inet utvalg å vise.Intet er valgt!.Ingenting å eksportere. Hent inn data først.4Ingen endringer å laste opp. Finn frem data først.1Null pointer-feil, muligens manglende egenskaper.NummerNummereringsmåteOSM-dataPassord hos OSM.OSM-tjenerfiler OSM-tjenerfiler bzip2-komprimertOSM-tjenerfiler gzip-komprimertObjekt Objekt ID:Objekthistorie Objekttype:Objekter som legges til:Objekter som slettes:Objekter som endres:Oddetall:Parallellflytt alle punkt mot øst (Grader). Standard: 0.:Parallellflytt alle punkt mot nord (Grader). Standard: 0. Forskyvning:Tidligere nøkkelTidligere rolleTidligere verdiKDe eldste filene blir automatisk slettet når denne størrelsen overskrides Ved behovVed opplastingEnveiskjøringLinjer med bare én nodeAEn av de valgte linjene er allerede del av en annen multipolygon.EnveiskjøringBare ved enden av linja.Kun ved vektoriserte lagÅpne sted …Åpne OpenStreetBugsÅpne synlige …#Åpne tomt WMS lag til data fra fil Åpne en fil..Åpne liste over alle kommandoer(angre-buffer)Liste over alle innleste lag#Åpne en liste over alle relasjoner9Åbn en liste af brugere som jobber på de valgte objekt.&Åpne liste over Noder i planlagt Rute;Åpne en dialog for å sammenføye element i lista ovenfor.Åpne vindu med en utvalgsliste Åpne en URL.'Åpne en editor for den valgte relasjonÅpne flere GPX-sporÅpne et annet foto Åpne filÅpne bilder med ImageWayPoint6Åpne filer som er synlige i det nåværende synsfelt.Åpne verktøy i surveyor.Åpne vindu med måleverdierVÅpne testverktøy for Egenskaper i Objektmaler for å vise dialoger for Objektmaler.Åpne valideringsvindu Åpne …OpenStreetBugs download-løkkeOpenStreetMap-dataÅpner 1 fil... ÅpningstiderÅpner fil ''{0}'' ... Åpner filer2Åpner dialog som lar deg gå til bestemt posisjon>Åpner OpenStreetBugs-vinduet og starter automatisk nedlasting OperatørOptikerValgfrie attributter:Alternative typer Økologisk Orig. linje Vinkle (90) Vinkle FormAnnetAnnen informasjonFriluftsutstyrOverlapp kartbilderOverlappende områderOverlappende ferdselsveier(Overlappende ferdselsveier (med område)Overlappende jernbaner$Overlappende jernbaner (med område)Overlappende linjer!Overlappende linjer (med område)Overlappende linjer. Skriv overTegnestil {0}: {1}Paleontologisk stedPapir%Parameter ''{0}'' kan ikke vœre null=Parameter "downloadgps" støtter ikke filnavn eller fil baner7parameter {0} er ikke i intervall 0–{1} – leste {2} Parkering Parkeringsvei)Lesefeil: Strukturen i GPX fila er ukjentKlarte ikke lese fil «{0}»PasseringspunktPasseringspunkterPassordLim innLim inn egenskaperLim inn fra utklippstavla.StiLengde på Sti FjelltoppGågateFotgjengerfelt Type gangfelt8Gjenværende konflikter i denne relasjonens medlemsliste0Gjenværende konflikter i denne linjas nodeliste)Gjenværende egenskapskonflikter å løseKjører datavalideringApotek Telefonnummer TelefonnummerTidspunkt for foto (fra EXIF):Foto har ikke tidskode. Piknik-stedBrygge Rørledning LøypetypeBaneTilbedelsesstedSteder Spill/PauseSpill/Pause audio.dAvspilling starter med dette antall sekunder før (eller etter når negativ) posisjon for lydsporet. LekeplassAngre hvis du er usikker#Oppgi en beskrivelse av sporloggen.Oppgi brukernavnOppgi egenskaper til sporetVelg en nøkkelVelg en fargepalett Velg en verdiVelg en verdi.Velg minst fire noder.=Velg minst én allerede opplastet node, linje eller relasjon.2Velg minst én lukket linje som skal sammenføyes. Velg minst én node eller linje.!Velg minst én linje å forenkle.Velg minst én linje.Velg minst 3 noder$Velg minst to linjer å sammenføye.SVelg nøyaktig to eller tre noder, eller en linje med nøyaktig to eller tre noder.Velg noe å kopiere..Velg de objekter, du vil rette egenskaper for.Velg raden som skal slettesVelg raden som skal endresVelg fargepalett for slettingVenligst velg mållaget.&Velg hvilke endringer som skal brukes.@Vennligst aktiviser "auto-sourcing" og sjekk Cadastre millesime.Programtillegg inkludert i JOSMProgramtillegget cadastre-fr har tidligere brukt hurtigtasten F11 for å laste ned bilder. Denne tasten brukes nå for å endre fullskjermmodus som forvalg. Vil du gjenopprette bruken av F11 til å laste ned bilder?Automatisk oppdateringProgramtilleggNavn på punkt PunktnummerPolitiPolitisk Bare posisjonPosisjon, Tid, Dato, Fart!Posisjon, Tid, Dato, Fart, Høyde Postkasse Postkontor Postnummer Kraftverk Kraftlinje KraftstasjonTransformatorstasjon KraftmastForhåndsbetingelse bruttForhåndsbetingelse bruttForhåndsvalgt:Innstilligen {0} er fjernet fordi den ikke lenger brukes. InnstillingerInnstillinger lagret i {0}Innstillinger …Klargjør OSM-data …Forbereder konfliktløsing Fredet bane Objektmaler&Objektmalene inneholder ikke Nøkkelen#Objektmalen har ikke EgenskapsverdiForrige Forrige bildeRiksveiAv-/påkjørsel for riksveiFørste kombinasjonstast:ObjektFengselProjeksjonsmetode EgenskaperEgenskaper / MedlemskapEgenskapskontrollEgenskaper for valgte objekt."Egenskaper i det lokate datasettet~Egenskaper i det sammenslåtte elementet. De vil erstatte egenskaper i lokale elementer når sammenslåingsvalgene tas i bruk.Egenskaper i tjenerens datasettEgenskaper for Egenskaper (med konflikter)Egenskaper/medlemsskaper!Egenskaper: {0} / Medlemskap: {1}%Egenskap Verdi inneholder HTML koding2Egenskap Verdi starter eller slutter med mellomrom2Gi en kort kommentar for endringene du laster opp:Gir deg måleverktøy for å måle lengde og retning på segmenter og areal omgitt av en (enkel) lukket linje, og lage målestier (som også kan importeres fra GPX-lag)..Dialog for å redigere egenskaper i en tabell.$Gir deg Ruteplanlegger på OSM data.Offentlig bygningOffentlig transportOffentlig transportOffentlig transport(Offentlig transport som buss, trikk osv.ISett tekst på lydspor (og bilde og web) merker sammen med knappe ikoner. Steinbrudd RacerbaneJernbaneJernbaneJernbaneplattform Jernbanegrunn GPS-rådata Les først Les bilder Leser {0} …Les meg Fullt navnVil du virkelig lukke?(Vil du slette utvalget fra relasjon {0}?FriluftsområdeOrtografisk korrekt bilde … ReturstasjonGjør om Gjør om siste angrede handling. Veinummer SpornummerReferansenummerOppdaterAvvis konflikter og lagreRelasjon RelasjonerRelasjoner: {0}7Slipp museknappen for å velge objektene i rektangelet.[Slipp museknappen for å avslutte flytting. Bruk Ctrl for sammenføying til nærmeste node.+Slipp museknappen for å avslutte rotasjon.Last inn på nytt2Les inn og oppfrisk liste over alle valgte objekt.%Last ned kartbilder med feil på nytt.Remote Control har bedt om data fra denne URL:0Remote Control er bedt om å laste data fra API.FjernFjern «{0}» for linje «{1}»Fjern foto fra lag!Fjern egenskaper fra indre linjerAFjern de valgte elementene fra lista over sammenslåtte elementerFjernede Element fra RelasjonerFjerner doble noder …Endre navn på lagoRendrer ruter (buss, stier, sykkelstier, ...). Rutetype må være definert i routes.xml filen i pluginkatalogenUtleieVerkstedErstatt «{0}» med «{1}» for1Bytt ut original bakgrunn med JOSM bakgrunnfarge.KBytt ut original hvit bacgrunn med fargen angitt i innstillingene for JOSM.Rapporter feilForespørsel feiletBe om detaljer: {0}DrikkevannskildeNullstill cookie*Nullstill måleresultat og slett målesti.%Gå tilbake til standardinnstillinger Boligfeltvei BoligområdeGEndre vinduets størrelse til oppgitt geometri (format: BREDDExHØYDE)3Oppløsning på Landsat kartbilder (pixler pr grad)POppløsningen på Landsat kartbilder, oppgitt i pixler per grad. Standard: 4000.LøsLøs konflikterLøs koordinatkonflikter i {0}Løs slettekonflikt i {0}%Løs medlemskonflikter i relasjon {0}(Løs konflikt i nodelisten til linje {0}#Løs versjonskonflikt for linje {0}Gjenopprett F11-hurtigtastForbud Forretninger StøttemurReverser TerasseinndelingSnu retning på linjerReverser TerasseinndelingReverser terasseinndelingSnu og sammenføy(Omvend grå farger (for svart bakgrunn). Reverser Rute"Snu retning på alle valgte linjerSnu retning på linjer9Feil retning på Kystlinje: Land er ikke på venstre side9Feil retning på Landlinje: Land er ikke på venstre side9Feil retning på Vannlinje: Land er ikke på venstre side#Reverser hus nummer på terassehus. TilbakestillRevisjonElv ElvebreddVei (ukjent type) RestriksjonerRolle-rolle {0} deltar ikke i sammenlikningspar {1}!Roller i relasjoner som viser til Roter 180 Roter 270Roter 90Roter bildet mot klokkenRoter bildet med klokkenRoter mod klokkenRoter med klokken RundkjøringRute RutetilstandRutetype Ruter for:Ruteplanlegging Innstillinger for RuteplanleggerRuiner'Kjører Douglas-Peucker-tilnærming …Reduserer antall punkter … RullebaneSIM-kort SortiportLagre Lagre som … Lagre GPX-fil Lagre lag Lagre OSM-fil Lagre WMS-lagLagre WMS lag til fil Lagre uansettLagre til fil hvert minutt.Lagre aktive data i ny fil.Lagre gjeldende data.#Lagre bruker og passord (ukryptert)Scanner mappa {0}SkoleMetallSteinur KrattskogSøkSøk etter objekt.Søk …Søk: Annet navnFylkesvei e.l.Andre kombinasjonstast: Sekunder: {0}Adskilt gang- og sykkelvei(Valgt: Rel.:{0} / Linjer:{1} / Noder:{2}VelgVelg altMVelg alle data i lag som ikke er slettet. OBS uferdige data blir også valgt. Velg kommuneVelg: Velg linjetegnings-innstillingerVeg node under pekeren. Velg mållag.!Velg to linjer med en felles node&Velg to linjer med kun én felles nodeVelg med gitt søkestrengValgt spor: {0}Utvalg Utvalg Areal Utvalg LengdeUtvalget er tomt+Utvalget må bestå av kun linjer og noder.Utvalget passer ikke formålet! Utvalg: {0}Linjer som krysser egne spor Separat lag SkilletegnSekvens8Tjeneren svarte med HTTP 404 for ID {0} – hopper over. AdkomstveiServiceType adkomstveiASett transperens på WMS lag. Høyre: opak, venstre: transparent.*Bruk et nytt områder for neste nedlastingSett alt til standardSett backgrunn transparent.( og ) for å gruppere uttrykk>Bruk | eller OR for søk med logisk eller Bruk avansert egenskapskontroll. Bruk standardBruk standard datafil.$Bruk standard fil for stavekontroll. Bruk Feil-LagBruk globale innstillinger.Bruk Utelat ListeBruk objektmal «{0}»'Bruk objektmal «{0}» i gruppe «{1}»-Lagre de brukte fargene i en ny farge palett."Bruk standard datafil (anbefales).0Brug standard fil for stavekontroll (anbefales).7Bruk Feil-Laget for å vise element som skaper problem./Bruk Utelat Liste for å undertrykke advarsler.Velg fargepalett i listaBruker Brukernavn'Bruker i stedet hurtigtasten «{0}». Valider;Kontroller egenskapsverdiene med hjelp av avanserte regler.9Bekreft at egenskabsnøklene kan sjekkes mot en ordliste.=Bekreft at du vil sjekke egenskapsverdiene imot Objektmalene. ValideringValideringsfeilVerdiDette kan skape problemer fordi de kan være i bruk av andre objekter (som du ikke kan se nå) .
Er du sikker på at du vil slette nodene?|Du skal til å åpne {0} nettlesere.
Dette kan både fylle skjermen din med nettlesere
og kan ta tid for å fullføre.3Du kan også lime inn URL fra www.openstreetmap.orgBDu må starte JOSM for at enkelte innstillingene skal tre i kraft.*Du må først oppgi kilde for objektmaler.tDu flyttet mer enn {0} elementer. Flytting av et stort antall elementer er ofte en feil. Vil du virkelig flytte dem?GDine redigeringer må være offentlig frigitt for å laste opp nye dataDu må velge minst én linje.