engadindo {0} {1} Escribindo ao ficheiro # Obxectos% cara o Leste% cara o Norte (1 petición) (Código={0})4(Consello: Pode editar os atallos nas preferencias.) (Sen datos)(Sen datos de elevación),(O texto xa foi copiado ao teu portapapeis.) (a URL era: 4(Utilizar código internacional, como +12-345-67890)(Iso que significa?)(na liñá {0}, columna {1}) (desactivado)(mais de 20 m) (sen obxecto) (ningún) (opcional) (ata 20 m) (ata 5 m)0({0}/{1}) Descargando conxunto de cambios {2}...0({0}/{1}) Descargando conxunto de cambios {2}...>({0}/{1}) Descargandocontido para o conxunto de cambios {2}...(({0}/{1}) Cargando parientes do nodo {2}-({0}/{1}) Cargando parientes da relación {2}'({0}/{1}) Cargando parientes da via {2})({0}/{1}): Descargando relación "{2}"...L* Un nodo que está sendo usado por máis dunha vía e unha destas vías, ou8* Un nodo que está sendo usado por máis dunha vía, ou* Un nodo etiquetado, ouV* Unha vía e un ou máis dos seus nodos que están sendo usados por máis dunha vía.X* Unha vía que ten un ou máis nodos que están sendo usados por máis de unha vía, ou,...outro métodos de desprazamentos posibles... refierese á relación/RUTA/Á/CARPETA/JOSM/ 1/25 misturada (mofa/moped)1/50 misturada (mofa/moped)BowlingJ

Pechar o diálogo de filtrado para ver todos os obxectos.

4-name:Bak - que non conteña ''Bak'' no nome.FBaker Street - ''Baker'' e ''Street'' en calquer clave ou nome.C"Baker Street" - ''Baker Street'' en calquera clave ou nome.conxunto de cambios:...-obxecto co identificador do conxunto de cambios dado (0 obxectos sen un conxunto de cambios asignado)Ychild expresión - todos os fillos de obxectos que coincidan coa expresión8foot: - clave=foot establecida con calquer valor.9id:...- obxecto co ID dado (0 para novos obxectos)1incomplete - todos os obxectos incompletos-modified - todos os obxectos cambiados7name:Bak - ''Bak'' en calquer posición do nome.Unodos:...- obxecto co número de nodos dado (nodos: contados ou nodos:min-max)3¿sentido único? - oneway=yes, true, 1 o onRparent expr - todos os pais de obxectos que coincidan coa expresión1selected - todos os obxectos seleccionadosgetiquetas...-obxecto con un número dado de etiquetas (etiquetas: contadas ou etiquetas:min-max)marca de tempo:...-obxectos con esta marca de tempo (2009-11-12T14:51:09Z, 2009-11-12 or T14:51 ...)Ftype: - tipo do obxecto(node,way,relation)ttype=* - a clave ''type'' con calquer valor. Proba tamén *=value, type=, *=*, *=>type=route - a clave ''type'' co valor exacto ''route''1untagged - todos os obxectos sen etiquetar:user:... - todos os obxectos cambiados polo usuarioJusuario:anonimo- todos os obxectos cambiados por usuarios anónimosUversión:...-obxecto coa versión dada (0 obxectos sen unha versión asignada)"{0} obxectos deshabilitados&
Mensaxe de erro(sen traducir): {0} -

Atallos de Teclado

Grupos de ModificadoresFiltro Activo

y

Cando se escollen unha vía ou máis a vía axustase de maneira que todos os ángulos sexan de 90 ou 180 grados.

Pode engadir dous nodos á selección. Entón fixase a direcciónen función de eses dous nodos de referencia. (Despóis pode desfacer o movemento para algúns nodos:
Escóllaos e pulse o atallo Ortogonalizar / Desfacer. Por defecto éste é Shift-Q .)T

Aviso: O contrasinal está gardada en texto plano no ficheiro de preferencias de JOSM. Ademáis deso, esta é transferida sen esncriptar en cada petición enviado ao servidor OSM. Non usar un contrasinal compartido con outros servizos.

Unha relación de membros foi copiada a todas as rutas..
Debería verificar esto e corrixilo cando sexa necesario. Unha parte baseada na relación de membros foi copiada a todas as rutas.
Debería verificar esto e corrixilo cando sexa necesario. Alternativamente pode introducir unha dirección de tesela para unha tesela no formato nivel_de_zoom/x/y, por exemplo 15/256/223.As direccións de teselas no formatozoom,x,y ou zoom;x;itamén són válidas.`Ocurriu un erro mentres se recuperaba un ficheiro de respaldo.
O Erro é:
{0}EOcurriu un erro mentres se gardaba.
O Erro é:
{0}KNon se puido abrir o directorio "{0}".
Escolla un ficheiro._Prema {0} para terminar a fusión das miñas entradas e das súas]Prema {0} para iniciar a mistura das miñas entradas e as súasNon se puido cargar o complemento {0} porque o complemento
main class "{1}" non se atopou.
Borrar das preferencias?O Non se poden ler os marcadores dende
"{0}"
O erro foi: {1};Descargar os meus conxuntos de cambios abertosDescargar os meus conxuntos de cambios abertos
Deshabilitado. Por favor, introduza os teu nome de usuario de OSM nas preferencias primeiro.:Descargar só os ultimos conxuntos de cambiosWIntroduza unha clave para a etiqueta, p.e. fixme]Introduza un valor para a etiqueta, p.e. check membersoNon se puido crear unha URL debido a que a codificación "{0}"
non se puido atopar no sistema.Atención: Fallou ao inicializar as preferencias.
Erro ao crear o directorio de preferencias desaparecido {0}.tErro ao inicializar as preferencias.
Erro ao reiniciar o ficheiro de preferencias por defecto :{0}.mErro ao inicializar as preferencias.
O directorio das preferencias "{0}" non é un directorio.Solicitouse cargar o complemento "{0}".
Este complemento non está sendo desenvolvido mais e seguramente producirá erros.
Debería ser deshabilitado.
Borrar das preferencias?^Confirme o borrado de 1 obxecto de 1 relación.aConfirme o borrado de 1 obxecto de {0} relacións.`Confirme o borrado{0} obxectos de {1} relacións.vPlease make sure todas as vias seleccionadas apuntan en unha dirección similar
ou ortogonaliza unha a unhaT Escolla un rango de teselas de OSM nun nivel zoom dado.HEscolla os valores a conservar para as seguintes etiquetas.Complemento {0} require a versión de JOSM {1}. A versión actual de JOSM é {2}.
É preciso que se actualice JOSM para usar este complemento.O ficheiro de preferencias contén erros.
A realizar unha copia de seguridade a
{0}
e creando un novo ficheiro de preferencias por defecto.@Fallo ao obter un Token de Acesso OAuth de ''{0}''.iEscoller para habilitar o etiquetado que se aplicará
a todas as relacións modificadas.Activar para amosar soamente os conxuntos de cambios dos obxectos escollidos.
Desactivar para amosar os conxuntos de cambios dos obxectos da capa actual;Paso 1/3: Obter un Token de petición de OAuth:Paso 2/3: Autorizar e obter un Token de AcesoAs vías combinadas son membros de unha ou mais relacións. Decida se desexa mantera relación entre estes dous membros , ou eliminalas.
Por defecto, mantén a primeira vía, e elimina a vías restantes que son membros da mesma relación: A vía combinada mantense no lugar da vía orixinal na relación.q Os datos a subir participan en conflictos non resoltos na capa "{0}".
Debe resolvelos primeiro.Os nodos combinados son membros de unha ou mais relacións. Decida se desexa mantera relación entre estes dous membros , ou eliminalod.
Por defecto, mantén o primeiro nodo, e eliminaos nodos restantes que son membros da mesma relación: A vía combinada mantense no lugar do nodo orixinal na relación.O plugin openstreetbugs está a usar o antigo servidor en appspot.com.
Un novo servidor esta dispoñible en chokokeks.org.
Quere cambiar ao novo servidor? (Altamente recomendado)LNon hay capas á que a capa
''{0}''
. poidese ser fundidabEsta acción require {0} peticións de
descarga individuais. Desexas
continuar?Esta relación foi cambiada fora do editor.
Non pode aplicar os seus cambios e continuar editando.

Desexa crear un conflicto e pechar o editor?}A subida de datos GPS sen procesar como datos de mapa considerase perxudicial.
Se desexas subir trazados, mira aqui:DA subida fallou porque o servidor tiña unha versión máis recente de un
dos teus nodos, vías ou relacións.

Fai click en {0} para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.
Fai click en {1} para abortar e continuar editando.
"A actualización fallou porque o servidor ten unha nova versión de un
dos teus nodos, vías ou relacións.
O conflito foi causado polo/a {0} con id {1},
o servidor ten a versión {2}, a túa versión é a {3}.

Fai click en {4} para sincronizar só a primitiva conflitiva.
Fai click en {5} para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.
Fai click en {6} para abortar e continuar editando.
A subida ao servidor fallou porque o teu
paquete de datos actual viola a condición previa.
A mensaxe de erro é:
{0}Está intentando engadir unha relación a si misma.

Esto crea unha relación circular e polo tanto no se recomenda.
Saltando relación "{0}".Está a usar a proxección EPSG:4326 a cal poderia dar lugar
a resultados non desexados cando faga aliñamentos rectangulares.
Cambie a súa proxección para conseguir eliminar esta advertencia.
¿Desexa continuar?jNon remataches de misturar as diferencias en este conflicto.
As resolucións de conflictos non se aplicarán a menos que todas as diferenzas
sexan resoltas.
Prema{0}para pechar de todos modos.As diferencias xa
resoltas non se aplicarán

Prema{1}para seguir resolvendo os conflictos.As relacións {0} son cíclicas (cada unha refírese á outra)
JOSM non pode subilas ao servidor. Edite as relacións e elimine a dependencia cíclica.

{0}obxectos agochadosP

O pseudo modificador ''desactivado'' desactivará o atallo cando o atope.

Obxectivos especiais: >fondo> arriba Por distancia Por tempo7Atopouse un ficheiro de calibración asociado á imaxe:)Asistente para o axuste do satélite IRS.$O nome:* a traducción non se atopa.1Unha primitiva con ID = 0 non pode ser invisible.EUn manipulador especial para o servidor de rexisto de terra Francés.lUnha restricción de xiro debe declarar o tipo de restricción. Por favor escolle un tipo no Editor Básico.$Unha vía é requerida no seu lugar.IUnha vía co papel dende é requerida nunha restrición de xiro.!Violación das capacidades da APIVersión da API: {0}Vía de tren abandonadaAbortarAbortar Misturado&Cancelar diálogo de escoller ficheiro'Cancelar diálogo de escoller ficheiro.2Cancelar edición de etiquetas e pechar o diálogo Acerca deAcerca de JOSM...Aceptar$Aceptar a vía escollida actualmenteAccesoClave de Access Token:Secreto de Access Token:URL de Access Token: Acomodación=Dacordo coa información contida no engadido, o autor é {0}.)Tarxetas de afidelización ou de desconto Exactitude:AcciónParámetros de acciónAcciónsActivarActivar a capa escollidaEstilos activos:RealEngadirEngadir capa EGPXEngadir Nodo...Engadir PropiedadesEngadir imaxe rectificada#Engadir "source=..." aos elementos?6Engadir un marcador para a área de descarga escollidaEngadir un comentario Engadir unha nova ruta de iconas6Engadir un novo par clave/valor para todos os obxectos)Engadir un novo nodo a unha via existente!Engadir unha nova fonte á lista.Engadir unha etiqueta2Engadir un nodo introducindo latitude e lonxitude.Engadir enederezoEngadir unha etiqueta baleiraEngadir información do autorEngadido conflicto para "{0}"tEngadir cada un á selección inicial. Pode ser unha cadea de busca de estilo google ou unha URL que devolva osm-xmlEngadir filtro.Engadir no editorEngadir etiqueta faltanteEngadir unha nova capa Engadir nodoEngadir nodo na víaEngadir nodo a vía e conectarEngadir nodo {0} Engadir nodos nas intersecciónsEngadir relación {0}Engadir capa de rutaEngadir a etiqueta {0}={1}Engadir á selecciónEngadir via {0}'Engadir nodo en todas as intersecciónsEditar enderezoInterpolar enderezosEnderezos, números de casas. Enderezos;Engadir o elemento "Reiniciar JOSM; ao menú Ficheiro.Engade unha etiqueta predefinida de proba para o menú de axuda que lle facilita o desnevolver o etiquetado de predefinidos (vista previa rápida do diálogo que aparecerá). Tamén pode iniciar o ficheiro jar de forma autónoma.BNon engade ningún xiro á esquerda para conxuntos de 4 ou 5 vías Axustar WMS$Axustar fuso horario e desprazamento,O axustable {0} aínda non está rexistrado.kO axustable {0} aínda non está rexistrado. Non se pode marcar participación en axustes de sincronizados.Centro de AdministraciónAdministrativoNivel administrativoAvanzadoParametros de OAuth avanzadosPropiedades de OAuth avanzadasPreferencias avanzadas Información do obxecto avanzadaConfiguración avanzada Avanzado...Remonte Agrícola AeroportoCampo de aviaciónTenda de bebidas alcohólicas Algoritmo: Alinear os nodos en círculoAlinear os nodos en filaAliñar segmentos de vía Aliñar víasModo de aliñar víasAliñar segmento de vía)AlignWayS: O aliñamento non foi posíbelConsellos AlignWayS6O aliñamento puido resultar con nodos fora do mundo. TodoTodos os ficheirosTodos os formatosVTodos os complementos están actualizados. JOSM non ten que descargar novas versións.gTodos os puntos e segmentos do trazado terán a mesma cor. Poden ser personalizados no Xestor de Capas.ITodos os valores unidos como "{0}" van a ser aplicados para a clave "{1}"Área cultivábel 0 a unha nova primitiva. O valor de changesetId é {0}vNon se puido contruir a petición de conxunto de cambios coas restricción basadas no tempo. A entrada non é válida.GNon se pode comprar a primitiva con ID "{0}" coa primitiva con ID "{1}"6Non se puido atopar pbxecto con id "{0}" na capa "{1}"Non se puido cargar a libreria rxtxSerial. Se necesitas soporte para instala proba na páxina de Globalsat en http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/]Non se pode realizar a unión porque unha das primitivas participantes é nova e a outra non.VNon se poden misturar os nodos: Teriase que borrar a via "{0}" a cal ainda esta en usoSNon se poden misturar primitivas con diferentes ids. Este id é {0}, o outro é {1}*Non se poden mover objectos fora do mundo.qNon se pode abrir unha nova conexión de cliente. O servidor esta baixo mantemento ou temporalmente sobrecargado.%Non emplazar edificios fora do mundo.*Non se pode resolver conflictos indecisos.WNon se pode restrinxir a petición ao usuario actual porque o usuario actual e anónimouNon se pode restrinxir a petición de este conxunto de cambios a un rectángulo delimitado. A entrada non é válida.SNon se pode restrinxir a petición de conxuntos de cambios ao nome de usuario "{0}"Non se pode revertirQNon se pode desfacer o comando "{0}" porque a capa "{1}" non está máis presente PiragüismoLatas CapacidadeCapacidade (en xeral)Capturar Pista GPSCocheConcesionario de automóvilesZona de caravanasCartos en efectivoCasteloBarreira canadienseEntrada de cova CemiterioCentrar unha vez+Centrar a capa LiveGPS á posición actual. Centrar vista TelesillaCabaña ou bungalowCambiar PropiedadesCambiar un par clave/valorCambiar direccións?Cambiar o lugarCambiar nodo {0}#Cambiar as propiedades de 1 obxectoCambiar relación6Cambiar a función do membro da relación para {0} {1}Cambiar relación {0}Cambiar a resolución@Cambiar o directorio para as configuración de todos os usuariosCambiar valores?Cambiar via {0}Cambiados nodos de {0}Conxunto de cambios0. Obtívose {0}.ID do conxunto de cambios: )Diálogo do Xestor de Conxunto de CambiosXestor de conxuntos de cambiosConxunto de cambios pechado!Comentario do conxunto de cambios*Esperabase un id de un conxunto de cambiosid de conxunto de cambios:#Información do conxunto de cambios O conxunto de cambios está cheoConxunto de cambios {0}Conxunto de cambios,Cambiando manualmente os atallos de teclado.Estación de carga VerificarBuscar FIXMES.Comprobar no servidor;Comprobando os pais suprimidos no conxunto de datos locais..Comprobando parentes para os obxectos borrados4Comprobando as condicións previas do complemento...1Comproba vías con nodos consecutivos idénticos.#Erros na suma de verificación: {0}FarmaciaRelacións fillo)O script fillo retornou datos inválidos.ChemineaChinésEscollerEscolle unha corEscolle unha cor para {0}"Escoller unha licencia predefinidaEscolla un valorEscoller de...Escoller chaveEscolle o tipo de obxecto OSM"Escoller o servidor para procurar:IgrexaCineCidadeLímite de CidadeMuralla da cidadeNome da cidadeCidade: Tipo de claseLimpar#Borrar o búfer de Desfacer/Refacer Eliminar rutaLimpar área de texto0Prema {0} para ignorar. %Prema e arrastre para mover o destino0Prema na frecha do fondo para amosalo outra vez.'Prema para abortar e continuar editando7Prema para abortar o lanzamento de navegadores externos#Prema para abortar mistura de nodos(Premer para interromper a actualizaciónPrema para engadir destino./Prema para cancelar e continuar editando o mapa'Prema para cancelar a operación actual_Prema para verificar se os obxectos do seu conxunto de datos locais están borrados no servidorPremer para pechar o diálogo>Prema para pechar o diálogo e borrar o obxecto das relacións;Prema para pechar o dialogo e abortar o borrado de obxectos0Prema para pechar o dialogo e abortar a descarga2Premer para pechar o diálogo e continuar editando,Prema para continuar e abrir {0} navegadores?Prema para crear un conflicto e pechar este editor de relación%Prema para borrar o complemento "{0}"Facer click para borrar. Maiúsculas: borrar segmento de vía. Alt: Non borrar nodos sen usar cando se borre unha vía. Ctrl: borrar obxectos aludidos.+Prema para deshabilitar o complemento "{0}"&Premer para manter o complemento "{0}"7Facer click para minimizar/maximizar o contido do panelPrema para borrar o destinoIPrema para volver ao editor de relación e continuar editando a relación5Prema para omitir a actualizaciñón dos complementos)Prema para comezar a procurar por lugares.Prema para actualizar os complementos activos,O Cliente non Responde Acantilado AlpinismoReloxoPecharPechar de todos modos-Pechar o conxunto de cambios antes de envialoPechar conxuntos de cambiosPecha o diálogo e cancela%Pecha o diálogo e cancela a descarga$Pechar o conxunto de cambios abertosPechar o diálogo$Pecha o diálogo e crea un novo nodo'Pecha o diálogo,non crear un novo nodo?Fechar o diálogo de preferencias e descartar as modificaciónsPecha a modificación escollida2Pechar os conxuntos de cambios abertos e escolidos.Pechar o diálogo e continuar editando en JOSMXPechar este panel. Podes reabrilo usando os botóns da barra de ferramentas da esquerda.Pechar: Pechado despois - Pechado en Pechado en:Descripción detalladaDescripción detallada&Peche dos conxuntos de cambios abertos0Pecha os conxuntos de cambios abertos escollidosPechando conxunto de cambios Pechando conxunto de cambios {0}!Pechando colección de cambios...RoupasLiña de Comandos:Liña de costaLiñas de costa.Moedas InstitutoCor Nome da cor:Esquemas das coresEsquemas de coresCores?Cores, puntos e segmentos de trazado en función da velocidade.-Cores usadas por diferentes obxectos en JOSM.CorFicheiros CSV de Columbus V-900 Combinar víaCombinar varias vías en unha.Combinar {0} vías%Carril bici y vía peatonal conxuntosPila de Comandos Comentario Comentario: Comentario: ComercialComúndeA Comunicacion con OSM fallouFEstablecida a comunicación con {0} usando o protocolo da versión {1} Comparar Ordenador Confitería ConfigurarConfigurar o Dispositivo"Configurar os sitios dos engadidos%Configurar os engadidos dispoñibles.(Configure se crear ficheiros de respaldo$Configurar se usar un servidor proxy?Configure a súa identidade e como autenticarse no servidor OSM ConfirmarConfirmar o purgado$Confirma a acción do Control RemotoConfirmar papel baleiroConflitoResolución de conflitosDConflicto no atributo 'visible' para o obxecto do tipo {0} co id {1}#Conflicto non resolto completamente ConflitosDetectaronse conflictos Conflictos nas etiquetas pegadas!Conflictos ao combinar primitivas:Conflictos ao combinar as vías- A vía fusionada é "{0}"6Conflicto misturando nodos. O nodo de destino é "{0}"Conflictos: {0} sen resolverConectar via existente a nodoGConectar ao servidor gpsd e amosr a posición actual nunha capa LiveGPS Conectado Conectando Conectando...Erro de Conexión.Fallou a conexiónPreferencias de Conexión.Preferencias de conexión para o servidor OSM.Fallou a conexión. ConstrucciónÁrea de construcción Contactar Contacto:Contactando co Servidor OSM...Contactando co Servidor...Contido Continente ContinuarContinuar resolvendo(Continuar vía a partir do último nodo. ColaboraciónTenda de alimentaciónConvertir a capa GPX'Convertir a capa GPX con tempo anónimoConvertir en capa de datosConvertir a un multipolígonoConvertir a un multipolígono.Convertido de: {0} CoordenadasCoordenadas importadas: Coordenadas:Copiar)Copiar todos os meus elementos ao destino)Copiar todos os seus elementos ao destinokCopiar os meus elementos escollidos despois do primeiro elemento escollido na lista de elementos misturadosiCopiar os meus elementos escollidos antes do primeiro elemento escollido na lista de elementos misturadosHCopiar a miña selección de nodos ao final da lista de nodos misturada.ICopiar a miña selección de nodos ao comezo da lista de nodos misturada. Copia de {0}5Copiar os obxectos seleccionados ó buffer de pegado.]Copiar o seu elemento escollido despois do primeiro elemento na lista de elementos misturados@Copiar o seu elemento escollido na lista de elementos misturadosiCopiar os seus elementos escollidos antes do primeiro elemento escollido na lista de elementos misturadosMCopiar os seus elementos escollidos ao final da lista de elementos misturadosCopiar a porta papeis e pecharCopiar ao portapapeisCopia {1} de {0}Ano do Copyright Copistería Correlacionar4Non se puido acceder ó(s) ficheiro(s) de datos: {0}Non se puido obter a imaxe7Non se puido respaldar o ficheiro. A excepción é: {0}ZNon se puideron combinar as vías (Non puideron ser acopladas nunha única serie de nodos)TNon se puido conectar co servidor osm. Por favor revisa a túa conexión a internet.(Non se puido borrar o ficheiro temporal!#Non se puido atopar o obxecto mapa.Non se puido importar "{0}".Desactivar captura de datos se a velocidade cae por debaixo deDesactivar engadidoRexeitarDescartar e SairExpende baixo receta médicaPantalla%Amosar Parámetros de OAuth AvanzadosPreferencias de VisualizaciónJAmosar un mapa que foi previamente escaneado e subido a walking-papers.orgAmosar unha icona enm ovemento que represente o punto da traza sincronizada onde o audio que se está a reproducir foi grabado.Amosar coordenadas como9Amosa información sobre vias,nodos, ou relacións de OSM Amosar traza de audio en directoAmosar fotos non xeolocalizadasCAmosa información do obxecto sobre nodos,vias ou relacions de OSM.Amosar o menú de audio!Amosar a pantalla de "Acerca de"..Amosa as propiedades básicas da modificación7Amosar o historial de todos os elementos seleccionados.,Amosar o histórico dos obxectos escollidos.KAmosa os obxectos creados, actualizados , e borrados do conxunto de cambios)Amosa as etiquetas do conxunto de cambios%Amosar os problemas de OpenStreetBugsDistribuir NodosMDistribuir os nodos seleccionados de xeito equidistante ao longo dunha liña.DesusadoVía de tren en desusoAcequiaNon aplicar cambiosiRecordar esta decisión e non preguntar de novo (Ir a Preferencias -> Complementos para cambialo despois)[Non debuxar frechas se non teñen, como mínimo, esta distancia de separación da anterior./Non debuxar liñas entre puntos para esta capa.=Non requerir cambiar modos (flujo de trabajo estilo Potlatch),Non mostrar esto outra vez(recordar escolla) Non mostrar esta mensaxe de novoNon facer nada/Está seguro de que quere aplicar o novo papel?Desexa permitir esto?Desexa borrala de todos modos?Desexa gardar de todos modos?Almacén de bricolaxeMuelleMédicosCarreiras de cans#Non preguntar outra vez por a chaveDoble conflictoAbaixo DescargarDescargar Todos os FillosDescargar datosIDescargar puntos GPS do rexistro de datos Globalsat directamente en JOSM.Descargar LugarDescargar Membros Descargar OSMDescargar obxecto OSM por IDDescargar ObxectoDescargar Obxecto...Descargar o complementoDescargar os fillos escollidos Descargar URL5Descargar todas as relacións fillas (recursivamente)&Descargar todos os membros incompletos4Descargar todos os membros das relacións escollidasRÁrea de Descarga correcta, probablemente o tamaño sexa aceptable para o servidorOÁrea de descarga demasiado grande; probablemente será rexeitada polo servidorDescargar como unha nova capa%Descarga o contido das modificaciónsDescargar conxuntos de cambios o cal non é un fillo directo dun elemento .NAtopado un elemento XML o cal non é un fillo directo dun elemento .,Atopouse un ficheiro nulo no directorio {0} Atopado {0}Atopadas {0} coincidenciasFonteMarcoConxelar/Conxelar a lista actual de elementos misturadosCatastro francés WMSFrecuencia (Hz) Dende ... Da Relación Dende a URLDe: Gasolineira GasolineraTipos de combustible:Vista de Pantalla CompletaFunciónMobles Puntos GPSdescripción de trazado gps Ficheiros GPXFicheiros GPX (*.gpx *.gpx.gz)A subida do GPX tivo éxitoSelector de cor GTKFútbol GaélicoXardínCentro de xardinería GasómetroPorta ancho(mm) XeografíaImaxes xeo-etiquetadas@Conseguir información detallada do estado interno dos obxectos.GlaciarVidroImportar GlobalsatOrde para executar GnuPGIr atrás ao paso 1/3KIr ao editor básico e escoller manualmente un tipo de restricción de xiroHIr ao editor básico e manualmente escolle membros con papeis "de" e "a"WIr ao Editor Básico e escolle as excepcións basadas no tipo de vehículo estándares.(Ir ao Editor Avanzado e borra os membrosIr a páxina de axuda de JOSM Campo de golfGóndola MercancíasHerba6Camposanto (para os cementerios próximos ás igrexas)Verde: Zona verde Verdurería HorticulturaContedor de gravillaGrupo Rompeolas+Guadeloupe Ste-Anne ficheiro cache (.UTM2)EstimadoPensiónPoste identificadorXimnasia PerruqueriaAldeaPortilla de malla metálica FerreteríaNA cabeceira conten varios valores que non poden ser mapeados en unha soa cadeaSaúdeBrezal o landaVehículos pesados (> 6 t.)SetoAltoAltura (en metros) HeliportoAxuda Axda: {0}Axuda a vectorizar imaxes WMS. HemisferioAgocharOcultar elementos)Mostrar ou agochar este botón conmutadorAgochar este botónAlta resolución(1000x800)O número mais altoO número máis altoRealzarNodos duplicados en autopistaTipo de carretera AutovíasSendeiroLugares históricos HistorialHistórico do nodo {0}Histórico da relación {0}Histórico da vía {0}LHistórico aínda non inicializado. Fallou ao establecer a primitiva actual.SHistórico aínda non inicializado. Fallou ao establecer a primitiva de referencia.InicioPáxina de incioCabaloCarreira de cabalos Servidor:AlbergueTeclas rápidas Nome da casaNúmero de casaNumero de casa:Ton:Apostadeiro de cazaID > 0 Esperada. Tívose {0}.Excepción de IOIOException "{0}" OcurriuRutas de iconas:ASi se especifica, reestablecer a configuración en lugar de lela.Ignorar&Ignoraos, deixa a relación como está.Ignorar todo o grupo ou elementos individuais?Ignorando elementosKIgnorando excepción porque a descarga foi cancelada. A excepción foi: {0} Ignorando URL mal formada: "{0}",Ignorando URL de ficheiro mal formada: "{0}" Datos IlegaisValor numérico ilegal para o atributo "{0}". Obtívose "{1}".Obxecto ilegal con id=0&Combinacións de etiqueta/valor ilegal[Valor ilegal para o atributo "changeset" no novo obxecto {1}.Obtívose {0}. Reseteando a 0.8Valor ilegal para o atributo "changeset".Obtñivose {0}.KValor ilegal para o atributo "ref" no membro na relación {0}.Obtívose {1}SValor ilegal para o atributo "type" no membro {0} da relación {1} .Obtívose {2}.VValor ilegal para o atributo "versión" na primitiva de OSM con ID {0}. Obtívose {1}.EValor ilegal para o atributo "{0}" na etiqueta XML "{1}". Obtido {2}.4Valor ilegal para o atributo "{0}". Obtívose "{1}".IValor ilegal para o atributo "{0}" de tipo OsmPrimitive. Obtívose "{1}".?Valor ilegal para o atributo "{0}" de lóxico. Obtívose "{1}".BValor ilegal para o atributo "{0}" de tipo doble. Obtívose "{1}".Xvalor ilegal para o atributo obrigatorio "{0}" de tipo enteiro longo (>=0), obtido "{1}"Rvalor ilegal para o atributo obrigatorio "{0}" de tipo enteiro longo, obtido "{1}"?Valor ilegal do atributo "ref" do elemento . Obtívose {0}.ImaxeFicheiros de imaxesficheiros de imaxe0Ficheiros de imaxe (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)"Interpolación do filtro de imaxe:Resolución da Imaxe:ImportarImportar AudioMImportar datos do capturador de datos Globalsat DG100 dentro de unha capa GPXImportar un ficheiro PDF(Importar ficheiro PDF e convertir vías.Importar un ficheiro PDF.Importar un ficheiro PDfImportar ImaxeImportar imaxesImportar ruta da capa GPXImportar gráficos vectoriais"Importar graficos vectoriais (SVG)Importar gráficos vectoriais. Importar...Imaxes ImportadasImportar datos do DG100...Importar datos do dispositivo Importando...JImporta de OpenStreetBugs posibles erros encontrados polos usuarios de OSM|Na seguinte tabla podes editar as etiquetas en bruto das relacións representado esta restricción de xiro.PendentePendente pronunciada9Especificación incompleta de elemento con ref=0 Incremento Incrementar: Independente InformaciónInfo sobre o ElementoInformación: {0} InformaciónPanel informativoOficina de informaciónPunto de informaciónInformación da capa Inicializando InspeccionarInstalarInstalando plugins actualizadosErro interno do servidorAcceso a internetAcceso a internet gratuitoInterpolaciónURL da API inválida;ID especificado inválido. Non se pode descargar o obxecto.URL {0} non válidoURL non válidoVentana de escolla inválidaA data non é válidaValores data/tempo inválidasExpresión de procura inválidaID de usuario inválido O nome do usuario non é válidoInvertir filtroEstá vectorizado.IllaIlloteÍtem!Obxecto {0} non atopado na lista. ItinerarioNavegador de axuda de JOSM Complemento de etiquetas de JOSMJOSM espetaba atopar a primitiva [{0} {1}] no conxunto de datos pero non está ahi. Por favor reporte isto en http://josm.openstreetmap.de . Isto non é un erro crítico, deberia ser seguro continuar no teu choio.0JOSM esta parada para que o cambio surxa efecto.5Versión de JOSM {0} requerida para o complemento {1}imaxes JPEG (*.jpg)Versión Java {0}JoyeríaFunción de unor áreasUnir Nodo e LiñaUnir Nodo a Vía2Unir un nodo ós segmentos de vía máis próximosUnir áreas superpostasAreas superpostas unidasUne áreas que se superpoñenSaltar aSaltar Á PosiciónSaltar no vídeo x msLargo do salto Saltar ahiSaltar aSaltar a posiciónUniónManter:Manter ficheiro de respaldo cando se gardan capas de datosManter centradoMantener as miñas coordenadasManter o meu estado de borrado3Gardar os antigos ficheiros de respaldo e continuarManter complementoCManter a parexa clave/valor escollida do conxunto de cambios locaisHManter a parexa clave/valor escollida do conxunto de cambios do servidorMantener as suas coordenadasManter o seu estado6Manter esta relación como membro do obxecto obxetivo.TeclaChave inválida "{0}"[A clave non pode estar vacía cando se usa o operador etiqueta. Exemplo de uso: clave=valor ID-Chave:: Tecla:Chave IDAtallos de TecladoPalabras claveXardín de infanciaQuioscoPortilla xiratoriaCociñaGLP (Gas licuado do petróleo)2Etiquetar as marcas de audio (e de imaxe e de web)Lambert 4 Zonas (France)Lambert CC ZonaLambert CC9 Zona (France)Zona Lambert (Estonia)Terra Uso do chan VertedoiroLandsat (espello) Nodos duplicados no uso da terraCarrilesIdiomaÚltimo cambio en {0}AA última actualización de engadidos foi fai máis de {0} días.?Lanzar navegador coa información acerca do conxunto de cambiosLanzar en modo maximizado.Amosa o diálogo para consultar modificaciónsUAbre o Firefox e amosa a cartografía visible actualmente como unha bonita imaxe SVG.;Lanzar un navegador con información acerca de este usuario'Lanza o diálogo do editor de etiquetas LavanderíaCapa)A capa "{0}" debe estar na lista de capasPropriedades da CapaCapa para editar pista GPXa capa non está na lista.Capa para facer medicións Capa: {0}CapasCapas:!Tempo de introducción (segundos)Ocio LonxitudeLonxitude en metrosgO largo para o tag "{0}" no obxecto {1} excede o máximo. Longo permitido {2}. O longo do valor é {3}.Lonxitude: {0} Paso a nivel BibliotecaLicenciaBarreira Metro lixeiroFaroLiña de referencia Tipo de liñaLiña {0} columna {1}: ListaQA lista no rol {0} non está a participar actualmente na parella de comparación.OLista de elementos no meu conxunto de datos, p.e. o conxunto de elementos local,Lista de elementos no seu conxunto de datos,oLista de elementos misturados. Eles reemplazarán os meus elementos cando a decisión de mistura sexa aplicada.GPX VivoCapa de GPSVivoRúa residencialCargarCargar capa WMS dende ficheiroCargar ficheiro...Cargar histórico Cargar obxectos dende o servidorCagar relacións paisCargar relacióm-Cargar conxunto de imaxes como unha nova capaCargadoCargando extensións anterioresFallou a carga do ficheiro: {0}#Cargando histórico para o nodo {0}(Cargando histórico para a relación {0}"Cargando historial para a vía {0}Cagando relacións paisCargando complemento ''{0}''...Cargando extensiónsCargando complementos... A cargar {0} A cargar...Ficheiros locais Localidade LocalizaciónBloquearEsclusa Lodi - Italia Lonxitude Lonxitude: Procurar en:Apariencia e comportamento Procurar en:Torre de vixíaBuscando a orilla... Buscando {0}BucleLonxitude do bucleBaixa resolución(600x400)O número máis baixoO número máis baixoMLIT Xapón (ORTHO)MLIT Xapón (ORTHO01)MLIT Xapón (ORTHO02)MLIT Xapón (ORTHO03) Escala MTB4O conxunto de datos principal non inclúe o nodo {0}/Fai un duplicado da capa escollida actualmente.9Asegurate de que cargas algún dato se usas --selección.=Crea edificion entre medianeras a partires de bloques únicos5Ficheiro de configuración mal formado nas liñas {0}Centro comercialFeito polo homeMapaEstilo de pintura do mapaProxección do mapaPreferencias do Mapa Mapa: {0}Porto deportivoMarcar como feita*Marcar a etiqueta escollida como indecisa.Marca dos puntos con nome Marcas de {0}Mercado.Martinique Fort Desaix ficheiro cache (.UTM3)MáxNivel máximo de ampliamento: Altura max. (en metros)Lonxitude max. (en metros)Anchura max. (en metros)Tamaño da caché max. (En MB)Velocidade Máx.(km/h)Peso máximo (t)FIdade máxima de cada ficheiro de caché en días. Por defecto son 100Área máxima por petición:Máxima idade da caché (dias)Máximo tamaño da caché (MB)`Lonxitude máxima (en metros) para debuxar liñas. Poñer a ''-1'' para debuxar todas as liñas.`Lonxitude máxima (en metros) para debuxar liñas. Poñer a ''-1'' para debuxar todas as liñas.Lonxitude máxima (metros)3Lonxitude máxima para os ficheiros locais (metros)(Máximo numero de nodos na traza inicial#Máximo numero de segmentos por via?Tamaño máximo de cada directorio da caché. Por defecto 300MBPradoValores medidosMedidasMedia resolución (800x600) Membro deMembroseOs membros do búfer de copia non poden ser engadidos porque eles non están incluidos na capa actualMembros(resolto)Membros (con conflictos)Monumento conmemorativo Nome do menúNome de Menú (Predeterminado)Atallos de menú Menú: {0}Fundir Acoplar Nodos Mistura capaAcoplar nodos no máis antigoCombinar nodos de obxectosMisturar seleccion*Mistura a capa actual dentro de outra capaMistura esta capa con outraAcoplar {0} nodosdLista de membros misturados conxeada. Non hay conflictos pendentes na lista de nodos desta relación]Lista de nodos misturados conxeada. Non hay conflictos pendentes na lista de nodos desta vía]Os nodos misturados aínda non están conxeados. Non se pode construir a orde de resolución._Os nodos misturados aínda non estan conxeados. Non se pode construir o comando de resolución.Versión misturadaMensaxe do día non dispoñibleMétricaPrema co botón central outra vez para desplazarse polas opcións.
Manteña CTRL para escoller directamente desta lista co rato.
MilitarVelocidade mínima (km/h) Mini-rotonda Mini golfDistancia mínima (pixeles) Minutos: {0}Reflexar(Reflexar os nodos e vías seleccionados.2Falta o atributo "ref" no membro na relación {0}.LValor ilegal para o atributo "type" no membro na relación {0}.Obtívose {1}:Falta o atributo "version" na primitiva de OSM con ID {0}.-Falta o atributo "{0}" na etiqueta XML "{1}".Non se atopa a codificación2Falta unha clave ou valor de atributo na etiqueta.#Falta o atributo obrigatorio "{0}".7Non se atopou obxectivo para misturar o nodo con id {0}Abrir un novo navegador de histórico ca historia de este nodo9Abrir unha lista con todos os comandos (desfacer buffer).,Abrir unha lista de todas as capas cargadas.)Abrir unha lista con todas as relacións.HAbrir a lista da xente que está a traballar nos obxectos seleccionados.XAbrir un diálogo de combinación de todos os elementos seleccionados na lista superior.)Abrir dialogo de configuracions globales.)Abrir unha ventá de lista de selección.=Abre unha páxina web para cada conxunto de cambios escollidoAbrir unha URL.-Abrir un editor para a relación seleccionada4Abrir un editor para a restrición de xiro escollidaAbrir un ficheiro7Abrir só ficheiros que sexan visibles na vista actual.Abrir ficheiro escollidoAbrir ficheiro escollido.5Abrir a lista de conxuntos de cambios da capa actual.Abrir a ventá de medicións.Abrir...Aberto/Pechado:#Bucle de descarga de OpenStreetBugsDatos OpenStreetMapAbrindo 1 ficheiroHorario de aperturaAbrindo ficheiro "{0}"...Abrir ficheirosHAbre un diálogo que che permite saltar a unha localización específicaKAbre o Xestor de Conxunto de cabios para os conxuntos de cambios escollidos@Abrir a ventá de OpenStreetBugs e activa a descarga automática Operador/aÓpticaAtributos Opcionais:Información Opcional:Tipos opcionais Orgánico Vía orixinal OrtogonalizarOrtogonalizar / DesfacerOrtogonalizar FormaOrtogonalizar forma / DesfacernOrtogonalizar forma / Desfacer Escolla os nodos que foron movidos pola acción anterior a Ortogonalizar forma!OutroOutros Puntos de InformaciónOutros nodos duplicados ExterioresSuperposición de teselasSobrepor/Sobreescribir os ficheiros de respaldo antigos? Vista xeral SobrescribirPCN 2006 - ItaliaDetalles da chave PGPPUWG 1992 (Polonia)PUWG 2000 Zone {0} (Polonia) PUWG ZonaPinturaEstilo de pintura {0}: {1}Sitio paleontolóxicoPapel?O parametro "downloadgps" non acepta nomes de ficheiros ou URLsNome do parámentroValor do parámetro9o parámetro {0} non está no rango 0..{1}, obtívose {2}QOs parámetros --download, --downloadgps, e --selection son procesados nese orde.Relacións paiParque$Aparcamento disuasorio (Park & Ride) AparcamentoCorredor de aparcamentoGErro de análise: estrutura de documento non válida para documento gpxProcesando daros de OSM...&Procesando a historia dos datos OSM... Analizando datos de sinaturas...,Procesando contido do concunto de cambios...A procesar o ficheiro,Procesando a lista de conxuntos de cambio...PartesLugar de cruces frecuentes Lugar de paso Contrasinal Contrasinal: Contrasinal: Pegar Pegar ...Pegar Etiquetas Pegar a URL dende o portapapéis#Pegar contidos ó buffer de pegado.Pegar do portapapeisPega sin membros incompletosCamiñoLongo do camiñoPicoCalle peatonalCruce peatonalTipo de cruce peatonalPeóns Pelota vasca8Conflictos pendentes na lista de membros desta relación1Conflictos pendentes na lista de nodos desta víaErros e avisos pendentes/Conflictos de propiedades pendentes de resolverRealiza a validación dos datosFarmaciaNúmero de teléfonoNúmero de teléfonoZona de picnic EmbarcadoiroTuberíaTipo de pista de esquíCancha de xogoLugarLugar de cultoLugaresReproducción/PausaReproducir/Pausar audio.{A reproducción comeza este número de segundos antes (ou despois, se é negativo) da posición requerida da pista de audio Zona de xogosAborte se non está seguro!Decide que valores hay que manterIntroduza coordenadas GPS{Introduce unha data na forma usual para a túa rexión.
Exemplo: {0}
Exemplo: {1}
Exemplo: {2}
Exemplo: {3}
!Introduza un filtro para a cadea.3Introduza un nome para a área de descarga marcada.(Introduza un nome de usuario non baleiroIntroduza unha cadea de busca Introduza a dirección da teselaIntroduza un índice de tesela*Por favorr introduce o teu nome de usuarioIntroduce un tempo válido na forma usual para a túa rexión.
Exemplo: {0}
Exemplo: {1}
Exemplo: {2}
Exemplo: {3}
"Introduza un ID de usuario válido!Introduza un enteiro de valor > 0(Introduza un nome de usuario non valeiro=Por favor introduce un número valido para a dirección final?Por favor introduce un número valido para a dirección inicial7Reinicie JOSM para activar os complementos descargados.;Por favor escolle 4 vias que formen unha relacuión pechada(Escolla unha área de descarga primeiro. Por favor, selecciona unha tecla(Por favor, escolla un esquema para usar.Por favor selecciona un valor"Por favor selecciona unha entrada.Escolla polo menos catro nodos.7Escolla polo menos un nodo, via ou relación xa subido.8Escolla ao menos unha via pechada que deberia ser unida.%Escolla como mínimo un nodo ou vía.(Escolla polo menos unha fila para copiar+Escolla ao menos unha via para simplificar.Escolla polo menos unha vía.Escolla polo menos tres nodos.-Escolla polo menos dúas vías para combinar.iEscolla exactamente dous ou tres nodos ou unha vía de un só sentido con exactamente dous ou tres nodos.!Escolla algunha cousa para copiarGPor favor selecciona os obxectos dos que queres cambiar as propiedades.%Por favor seleccione a fila a borrar.%Por favor selecciona a fila a editar.)Por favor, escolla o esquema para borrar.Escolla a capa a usar=Escolla vias con angulos de aproximadamente 90 ou 180 grados.1Escolla que cambios de propiedade queres aplicar.Engadido empaquetado con JOSMA regra {0} non está a participar na comparación do par {1}.Cargo:*Papeis nas relacións que fan referencia a Rotar 180 Rotar 270Rotar 90Xirar imaxe á esquerdaXirar imaxe á dereitaXirar á esquerdaXirar á dereitaRotondaRuta Ruta estatal Tipo de RutaRutas mostradas para:Ruteando Liga de RugbyRuínas-Executando a aproximación Douglas-Peucker...~Executar a actualización de complementos despois de actualizar JOSM. Actualización automática no arranque está habilitada.Executando test {0}!Executando a reducción vertex...Pista Escala SAC Tarxetas SIMSPOTMaps (Francia)Debuxos SVG (*.svg)Entrenamento SeguroPoterna Saturación:saunaGardarGardar como...Gardar ficheiro GPX Gardar en: Gardar CapaGardar ficheiro OSMGardar a Calibración da ImaxeGardar ficheiro de firmasGardar capa WMS nun ficheiroGardar de todas formas5Gardar os datos capturados a un ficheiro cada minuto. Gardar en:Gardar ficheiro escollido.*Gardar os datos actuais nun novo ficheiro.Gardar os datos actuais.+Gardar as preferencias en fechar o diálogo,Gardar usuario e contrasinal (sen encriptar)-Gardar os datos de calibración a un ficheiro!O gardado do ficheiro fallou: {0}EscalaEscala:Mapa escaneado...A examinar o directorio {0}...EscolaChatarraCantosMatorral Editor SeamapPescadoBuscar Procurar .../A expresión de procurar non é válida: {0}Buscar obxectosBuscar obxectos. Buscar... Procurar: Procura: A procurarNombre alternativo SecundariaModificador secundario: Segundos: {0}Excepción de seguridade!Ver na wiki para outra capacidade*O segmento debe ter un número maior que 1 Segmentos%Carril bici e vía peatonal separadas&Sel.: Rel.:{0} / Vías:{1} / Nodos:{2}Escoller Escoller TodoEscoller unha chave para asinar:Escolle unha secuencia de vías conectadas non ramificadasEscoller algoritmoTEscoller todos os obxectos asignados aos conxuntos de cambios escollidos actualmentedEscoller todos os obxectos sen borrar da capa de datos. Isto escolle tamén os obxectos incompletos.UEscoller conxuntos de cambios baseándose na data/tempo que foron creados ou pechadosGEscolle os conxuntos de cambios dependendo de quen as abrira ou pecharaCEscoller conxuntos de cambios que pertencen a usuarios específicosEscoller comúnEscoller ou ben:Escolla o nome de ficheiro:Escoller se os datos deben ser engadidos en unha nova capa2Escoller se a data deberia estar en unha nova capaIEscoller se as referencias ao abxecto poden ser descargadas correctamente Escoller na capa de datos actualEscoller na capaEscoller na lista de relacións'Escoller as opcións de liña do debuxoEscoller membrosEscoller nodo baixo o cursor.JEscoller só os conxuntos de cambios relativos a un recuadro de selecciónEscoller relación*Escoller relación na selección principal*Escoller relación an lista de relacións.Escolle a capa a usar>Escoller as primitivas correspondentes na capa de datos actual5Escoller os membros de todas as relacións escollidasSEscoller as primitivas no contido deste conxunto de cambios na capa de datos actual"Escoller esta restricción de xiroAEscoller para descargar datos OSM na área de descarga escollida.XEscoller para permitir a JOSM o dereito a descargar as túas trazas de GPS en capas JOSMOEscoller para permitir a JOSM o dereito a ler as túas preferencias do servidorUEscoller para dar permisos a JOSM o dereito de enviar trazas de GPS cos seus permisosUEscoller para dar permisos a JOSM o dereito de enviar datos do mapa cos seus permisosSEscoller para permitir JOSM o dereito a escribir nas túas preferencias no servidor'Escoller dúas vías cun nodo en comúnEscoller coa busca indicada9Seleccionados elementos que non poden ser ortogonalizados SelecciónArea seleccionadaCamiño escollidoSelección valeira/A selección debe consistir só de vias e nodosSelección non axeitada! Selección:Selección: {0}UEscoller os obxectos que se ven afectados por esta orde (a menos que estén borrados)Semiautomática Capa Distinta Separador SecuenciaServizoURL do servizoServizos Servizos:Tipo de vía de servicioVEstablecer a transparencia das capas WMS, Dereita é opaco , esquerda é transparente.$Establecer todos ós predeterminadosPon o fondo transparente Establecer tamaño dos edificios5Establecer a bandeira de "modificado" para o nodo {0}:Establecer a bandeira de "modificado" para a relación {0}4Establecer a bandeira de "modificado" para a via {0}@Establecer a selección actual á lista de relacións escollidasEstablecer a linguaxe2Establecer a loxitude arredor de un punto de bucleEstablecer o largo do saltoA colección de etiquetas non inclúe o valor escollido "{0}".BA chave da etiqueta ten un carácter cuxo código é menor de 0x20)Chave da etiqueta máis logo do permitidoEtiquetar as relación con )Valor da etiqueta máis logo do permitidoMarcar via como&Axustes de etiquetado preestablecidos. EtiquetasEtiquetas e membrosEtiquetas de nodosEtiquetas de relacionsEtiquetas de víasEtiquetas con valores baleirosColler X e Y do nodo escollidoFicheiros TangoGPS (*.log)!Fallou a importación de TangoGPS!Importouse TangoGPS correctamentePista de rodaxe TeléfonoTarxetas telefónicasTenisRúa terciaria ou localModificador terciario:Proba O test fallouProba {0}/{1}: Empezando {2} Testando o Token de Acesso OAuthProbando OSM API URL ''{0}''GA dirección (da brúxula) do segmento de liña que se está a debuxar.tA from-via {0} e a to-via {1} intersecanse no nodo {2} pero {2}non évía-obxxecto.
É recomendable poñer {2} como única via-obxecto.FA cantidade pola que se multiplicará a velocidade para avance rápido5O ángulo entre o segmento previo e o actual da vía.1Os datos do portapapéis non son os de unha imaxe@O contido de este conxunto de cambios aínda non foi descargado.:A selección actual non pode ser usada para a separación.5A selección actual non pode ser usada para despegar.]O valor actual non en un ID de conxunto de cambio correcto. Introduza un enteiro de valor > 0[O valor actual non é unha ID válida de usuario. Introduza un valor enteiro maior que cero8O valor actual non é unha dirección de tesela válida.MEl valor actual non é un índice de tesela válido para o nivel de zoom dadoO documento non contén datos.[Os seguintes obxectos dependentes van a ser purgados
ademáis dos obxectos escollidos:;Os seguintes erros ocurriron durante a descarga masiva: {0}8A latitude xeográfica na posición do punteiro do rato.9A lonxitude xeográfica na posición do punteiro do rato.&O gran JGoodies Plastic Look and Feel.;A clave "{0}" e todos os seus valores van a ser suprimidos{0}={1} falta.2Os nodos seleccionados non comparten a mesma vía.KA seleccion contén {0} vias. Esta seguro de que quere simplificalas todas?2A localización de orixe non estaba dentro da bbox5A cadea "{0}" non é un valor válido de tipo double.O complemento turnrestrictions premiteche introducir información de mantemenro acerca de restriccións de xiro na base de datos de OpenStreetMap._A área visible é demasiado grande ou demasiado pequena para descargar datos de OpenStreetBugscA vía non pode ser separada nos nodos seleccionads. (Consello: Selecciona nodos no medio da vía.)[As vías non poden ser combinadas coas súas direccións actuais. Queres invertir algunhas?Teatro?O seu conxunto de datos non inclúe unha etiqueta coa clave {0}A súa versión1A súa versión (conxunto de cambios do servidor)O deles co mesturadoParque temático$Non hay conxuntos de cambios abertos+Non hai obxectos escollido para actualizar.vHai conflitos sen resolver. Os conflitos non serán gardados e serán tratados como se os rexeitases todos. Continuar?#Hai unha intersección entre vías.3Houbo un erro tratando de amosar a URL desta marca.+Houbo {0} conflictos durante a importación Esta acción non terá atallo. 1Esto pode levar a un borrado accidental dos nodos2Esta petición de conxunto de cambios é inválida'Isto está despois do fin da grabación)Este nodo non está pegado a outra cousa.VEste complemento permite amosar calquer imaxe como fondo no editor e aliñala co mapa.XEste complemento simplifica o cartografiado e edición de rutas de transporte públicos.+Comproba se os multipolígonos son válidosEsta proba comproba se dúas vías, vias de tren, pasos de auga ou edificios se cruzan na mesma capa, pero non están unidos por un nodo:Este test comproba que as liñas de costa sexan correctas.Este xiro usa unha restricción non estándard do tipo {0} para a etiqueta restricción. É recomendable usar só valores estándard. Por favor escolle un no editor básico.>Esta versión de JOSM é incompatible co servidor configurado.-Eses nodos non estan en un circulo.Abortando.Máquina de tiquetsDirección da tesela:TempoZona horaria: Zona horaria: {0}A ... Para borrarAta:%Alternar a vista de pantalla completaCambiar Liñas GPXCambiar Vista de Malla%Alternar a vista de pantalla completa>Alternar a visibilodade da ventana de Administrador de Cambios4Cambiar o estado visible do texto e iconas da marca..Cambiar o estado visible da capa seleccionada. Cambiar: {0}%Cambia a configuración global "{0}".Baños!O Token permite aceso restrinxidoPeaxeCabina de peaxeFerramenta: {0}Barra de ferramentas(Personalización de barra de ferramentas Ferramentas#Ferramentas para debuxar edificios.TurismoTorreReferencia da torre Tipo de torreVilaCasa do ConcelloCCidade/Vila {0} non atopada ou non dispoñible ou acción canceladaXoguetesTrazador Trazador.dTraza edificios a partir do mapa catastral checo. Require TracerServer (.NET o Mono) para funcionar.TrazandoPistaColoreado de Trazados e PuntosPegadas Tipo de pistaCalmado de tráfico SemáforoTranvíaParada de tranvía TransporteAxencia de viaxesÁrboreRúa principalEnlace a rúa principalTentar de novoXProba a actualizar á versión máis recente deste engadido antes de informar dun fallo.!Ma-Do 08:00-15:00; Sa 08:00-12:00-Martes-Domingo 08:00-15:00;Sabado 08:00-12:00TúnelBoca del túnelRestriccións de xiroRestricción de xiroCírculo de giro Punto de xiroTornoPlataforma de xiroTipoTipo de nome (Reino Unido)Tipo:TiposRodasUIC-Referencia DESCOÑECIDOOURL de www.openstreetmap.org (podes pegar aqui unha URL para descargar a área)UTM Francia (DOM)UTM sistema xeodésicoUTM ZonaDespegar VíasRNon se puido engadir a primitiva {0} ao conxunto de datos porque xa está incluidoONon foi posíblel crear o directorio {0}, o autogardado vai a ser deshabilitadoMNon foi posíbel crear o ficheiro {0}. outro nome de ficheiro vai a ser usado,Non se puido crear unha nova marca de audio.9Non foi posíbel borrar o ficheiro de respaldo antigo {0},Non se puido atopar a librería de Java JNA!'Non se puido atopar a librería libvlc!INon se puido atopar traducción para a localización {0}. Volvendo a {1}.GNon foi posible atopar nodos de vias. Por favor revise a sua selecciónBNon se puido ordenar as vias,Por favor verifica a suas direccións Non foi posible analizar Lon/Lat4Non se pode sincronizar nunha capa en reproducción.Sen clasificarLiña de costa desconectadaPendente-Conflicto indecidido entre estados de borrado3Conflicto sen resolver entre diferentes coordenadas Sen decidirHElemento indefinido "{0}" atopado no fluxo de datos entrante. Abortando.GElemento indefinido "{0}" atopado no fluxo de datos entrante. Saltando.Recuperar ObxectoRecuperar ObxectoRecuperar obxecto por idRecuperar obxecto...DesfacerDefacer ortogonalizar formaDesfacer mover,Desfacer ortogonalización para certos nodosDesfacer a última acción.)Desfacer a orde escollida e as anterioresDesacoplar o panelExcepción Inesperada2Atopouse un ID 0 inesperado para primitivas de osm8Elemento non esperado. Esperábase {0} pero atopouse {1}Mostra non esperada: {0}HValor inesperado "{0}" para a preferencia "{1}". Asumindo o valor "ask".8Valor inesperado do parámetro "índice". Obtívose {0}. Desconxelar?Desconxelar a lista de elementos misturados e comezar a fusión Despegar Nodo Universidade DescoñecidoEServidor Descoñecido: %s- Posiblemente non hai conexión a internet.(Extensión de ficheiro descoñecida: {0}Maquina descoñecidaEstado do erro descoñecidoFormato de log descoñecido=Versión da API descoñecida ou non soportada. Obtívose {0}.VTipo de primitiva descoñecido: {0}. Os valores permitidos son nodo, vía ou relaciónTipo descoñecido: {0}Vía sen clasificar sen nombreDeseleccionar TodoDeseleccionar Todo (Escape)Deseleccionar Todo (Enfocar) Deseleccionar todos os obxectos.DVersión de ficheiro WMS non soportado; atopouse {0}, esperabase {1}[Versión de ficheiro de caché non soportada; atopouse {0}, esperabase {1} Crear unha nova.Versión non soportada: {0}ArribaSubir un nivel Actualizar Actualizar o conxunto de cambiosActualizar contidoActualizar datos"Actualizar listado de directorios.)O intervalo de actualización (en días):Actualizar modificadoActualizar complementosSubir selecciónCActualizar o contido do conxunto de cambios dende o servidor de OSM0Actualizar o conxunto de cambios do servidor OSM%Actualizar os complementos escollidos Actualizado\Actualizar dende o servidor os obxectos actualmente nodificados (volve a descargar os datos)UActualizar os datos seleccionados actualmente dende o servidor (re-descarga os datos)@Actualizar dende o servidor os obxectos na capa de datos activa.RActualizar os conxuntos de cambios escollidos cos datos actuais do servidor de OSM Subindo datos Actualizando erros ignorados ...Actualizando mapa ...Actualizando Plugins...Enviar Subir CambiosSubir Preferencias5Subir todos os cambios na capa activa ao servidor OSM:Sube todos os cambios na selección actual ao servidor OSMSubida de datos cancelada Subir datosSubir seleccion)Subir as preferencias actuais ó servidorEnviar a "{0}"!Subir un novo conxunto de cambios&Subindo trazado GPX: {0}% ({1} de {2})Subindo datos...UsoUsar1Usar ( e ) para agrupar expresiónsTUse " para entrecomiñar as operacións (p.e. se unha chave contén :)?Usar | ou OR para combinar co operador OU lóxicoUsar autentcación básica Usar OAuth%Usar unha chave aleatoria desta listaUsar predeterminado#Usar ficheiro de datos por defecto. Usar as opcións predeterminadas;Usar ficheiro de comprobación ortográfica predeterminado.Utilizar a capa de erroresUsar scripts externos en JOSMUsar configuración global.Usar lista de omisiónsUsar excepcións non estándar Usar axuste preestablecido "{0}"2Usar ó axuste preestablecido "{0}" do grupo "{1}"Usar excepcións estándar3Usar o ficheiro de datos por defecto (recomendado).KUsar o ficheiro de comprobación ortográfica predeterminado (recomendado).@Utilizar a capa de errores para amosar elementos problemáticos.4Usar a lista de omisións para suprimir advertenciasUsuarioID do usuario:Nome de usuario:Usuario:Nome de usuarioNome de usuario: %Usando o atallo "{0}" no seu lugar. AspiradoraValidar Validando ValidaciónErros de validaciónValor+O valor "{0}" será aplicado á clave "{1}"8Valor >0 esperado para o parámetro "{0}", obtívose {1}6Requírese un valor no rango [-90,90] para a latitude.9Requírese un valor no rango [-180,180] para a lonxitude.Valor:ValoresTenda de variedadesSVarios parámetros que influen na representación visual da totalidade do programa..Velocidade (vermello = lento, verde = rápido)Máquina expendedora#Expendedor automático de productosVersión"Version > 0 Esperada. Tívose {0}.Version esperada Versión {0}"Versión {0} creada en {1} por {2}.Versión {0} actualmente editada na capa "{1}"Versión {0} en editorVersión {0}, {1} (por {2}) Versión: {0} VeterinarioVídeoVer Vista: {0} Panorámica PoboaciónParque MunicipalPoboación/CidadeViñedo VisibilidadeCalibración do grabador de vozVolcánVoleibolVoltaxeAVISO:formato inesperado da API base URL.Redirección á paxina de usuario do OSM user probablemente fallará.API base URL é: "{0}"Bañoficheiros WMS (*.wms)Capa WMS&Capa Walking Papers ({0}) in zoom {1}ParedeAvisoyAtención: Non se pode descargar o plugin "{0}". O enlace de descarga "{1}" non é unha URL válida. Saltando a descarga.kAtención: Non se pode descargar o plugin "{0}". O enlace de descarga é descoñecido. Saltando a descarga.mAtención: Fallou ao inicializar as preferencias. Erro ao crear o directorio de preferencias desaparecido {0}`Atención: Fallou ao iniciar as preferencias. O directorio preferido "{0}" non é un directorio.zAtencion: Fallou ao iniciar as preferencias. Fallou ao restablecer o ficheiro de preferencias ao ficheiro por defecto :{0}NAviso: Ignorando excepción porque o traballo está cancelado. Excepción: {0}kAviso: Non se atopa o ficheiro de preferencias "{0}". Creanso un novo ficheiro de preferencias por defecto.dAdvertencia: Purgando a vía {0} porque o número de nodos caeu por debaixo de 2. Os actuais son {1}dAtención: Sobreescribindo o ficheiro de preferencias "{0}" co ficheiro de preferencias por defecto.6Advertencia: O contrasinal transfírese sen encriptar.SAviso: Recortouse automáticamente o valor do atributo "{0}" no obxecto borrado {1};Atención: fallou ao eliminar o complemento obsoleto "{0}".FAtención: fallou ao descargar a lista de información do complementokAtención: fallou ao instalar o complemento "{0}" do ficheiro temporal descargado "{1}".Fallou ao renomear.@Aviso: fallou a carga da icona para a restricción do tipo "{0}"tAtención: Fallou ao abrir a secuencia de entrada para o recurso "/data/{0}". Non se pode cargar NTF <-> malla RGF930Atencion:fallou ao gardar preferencia para "{0}"]Atencion: fallou o poñer o diálogo de panel de opción sempre enriba. A Excepción foi: {0}LAviso: ignorando excepción porque o traballo foi cancelado. Excepción: {0}SAviso: ignorando excepción porque o traballlo foi cancelado. A excepción foi: {0}VAtención: só se mostrara información para o primeiro {0} de {1} usuarios escollidos;Atención: o ficheiro de revisión "/REVISION" non se atopa\Atención: número de versión de JOSM inesperado no ficheiro de revisión, o valor é "{0}"aAviso: valor inesperado para a preferencia "{0}", obtívose "{1}". Restaurando valor por defecto.FAtención: valor inesperado para a preferencia "{0}". Obtívose "{1}".\Atención: elemento de comezo "{0}" no conxunto de cambios na posición ({1},{2}). Saltando. AdvertenciasLimpeza Papeleiras DepuradoraAugaParque acuático Torre de augaTraballos AcuáticosFervenza Nodos duplicados na vía de augaFicheiros Wave Audio (*.wav)Ingormación da via4O nodo final da vía esta próximo a outra carreteraGVía con ID externo "{0}" inclúe nodos que faltan con ID externa "{1}"Vía {0}`Vía {0} con {1} nodos ten nodos incompletos porque polo menos falta un nodo nos datos cargados.Vía: VíasCruceiroCamiño a santuarioPáxina web:{0} Páxina web:PesoRepresaPantanoCadeira de rodasSillas de rodasFCando se importe audio, aplicalo a calquera punto de vía na capa GPX.-Cando se importe audio, crear marcas desde...Cando se invirta esta vía, os seguintes cambios en propiedades da vía e nos seus nodos son suxeridos para manter a consistencia dos datos.IAo gardar, conservar os ficheiros de copia de seguridade que rematen en ~ Todo o grupoAnchura (metros) Terase {0}Muíño de ventoManga de ventoVista de malla Con tendaCando os caractéres " e \ van entrecomiñados necesitan ir precedidos por \ (p.ex. \" and \\).MadeiraFábrica*Escribir coordenadas á cabeceira da imaxeErro de Escritura!Agrega información sobre a posición GPS na cabeceirta do ficheiro de imaxe. Acceda a esta característica premendo o botón dereito do rato sobre a capa da imaxe.CEscribindo información sobre a posición aos ficheiros de imaxe..."A etiqueta XML non se atopaYahoo SatéliteSí Si, AplicarSi, crear un conflicto e pecharSi, borrar nodosSi, gardar de todos modosIVostede xa ten un Access Token para acceder ao servidor OSM usando OAuth.Estás a punto de borrar nodos que se atopan fora da área que descargaches.
Isto pode causar problemas porque outros obxectos (que non ves) poden estar usandoos.
Queres borralos realmente?Estas apiques de lanzar {0} ventanas de navegador.
Esto pode encher o teu escritorio de ventanas de navegador
e levarlle moito tempo acabar.4Tamén podes pegar unha URL wde ww.openstreetmap.orgAtopou un bug en JOSMrAtopou un erro en JOMS. Antes de enviar un informe de fallo asegúrese de que ten a última versión de JOSM aqui:EDebes reiniciar JOSM para que algúns parámetros se fagan efectivos.8Ten cambios sen gardar na sua cola.Quere envialos agora??Ten {0} elementos escollidos. Pero só pode editar un elemento!~Moviu máis de {0} elementos. O mover un número elevado de elementos é frecuentemente un erro. Desexa desplazalos realmente?;Debe facer publico as tuas edicións para subir novos datos#Debe escoller polo menos unha vía.CDebes escoller dous ou máis nodos para separar unha vía circular.@Debes ter pausado o audio no punto da pista onde queres a marca.ODebes pausar o audio no momento que escoites a túa entrada de sincronización.gSolicitaches demasiados nodos (>50.000). Descargue unha área mais pequena ou use o ficheiro planet.osmDebe escoller unha traza GPX~Actualizaches o teu JOSM.
Para evitar problemas deberia actualizar os complementos.

Actualizar complementos agora?O teu comentario de subida está baleiro, ou é moi curto.

Esto está tecnicamente permitido, pero considere que outros usuarios que están
a ver os cambios precisan de comentario dos conxuntos de cambios con sentido
para entender que é o que está a pasar

Se gasta un minuto agora para ecplicar o seu cambio, faralle a vida
mais facil a outros mapeadores.Aumento(en metros) Aumentar Zoom Reducir ZoomFacer zoom e mover mapaFacer zoom arrastrando ou con [ Ctrl+. ] ou [ Ctrl+, ]; mover con Ctrl+Frecha arriba, esquerda, abaixo, dereita; mover zoom co botón dereito Aumentar ZoomNível de ampliación: Reducir ZoomFacer zoom na vista a {0}. Ampliar aAxustar á capa Zoom a nodo1Facer zoom sobre o(s) elemento(s) seleccionado(s)Facer zoom sobre a selecciónCAmpliar o obxecto ao cal o primeiro membro escollido fai referencia(Zoom a este nodo na capa de datos actualFacer zoom a {0}DAmpliar deshabilitado porque a capa desta relación non está activa;Apliación deshabilitada porque non hai un membro escollido [borrado]liñaliña de baixa tensiónliñamultipolígonoredetransporte_público restricciónrutalugarVía acuáticaEditar mercancías Editar pilonaEditar Estación MercancíasPilona EstaciónPortaAtrás Máis rápidoAvance máis rápidoAvanceSaltar cara atrás.Saltar cara adianteMarca SeguinteReproducir a seguinte marca.Reproducir a marca anterior.Reproducción/PausaMarca Anterior Máis lentoAvance máis lentoPechadoAbertobaleiroOtexto Desc(ripcion)NomeClave: Modificadoresmarcanonusadosi sobre a terra baixo terra baixo auga AmpliaciónEditar Estación EstaciónPorto:Clave:Ata:Dende:nombre abreviado da rúaengadir á selecciónenderezoadministrativoavanzadoConfiguración avanzadapista de rodaduraaerovíapista (oscuro) pista (claro)agregar agrícolaairetodotodos os obxectos callejón alfabético alternativoservizosequipamento lumínicotráfico de ociofútbol_americano anglicanocomida para animaisanónimocalquera aplicar {0} tiro con arcoáreaárea de texto asiáticoasfalto atletismofútbol australiano automaticofondoanterior punto de paradasegmento anteriormala bahaístabaptistabarreiraBarreira usada nunha víabéisbolcunca baloncestopraiaentre {0} {1} e {2} {3} bicicletatubo_de_bicicletanegroazulciénaga fronteirabolosmarcaponteNodo etiquetado como pontemarrónárea postindustrial degradadabudista construcciónbadénhamburgueseríacarril bus guiadofútbol_canadiensepiraguasensible a maiúsculas católico cemiterio,cambiar a data de modificación do ficheiro:carbónComprobando a caché...chicánpolochinogargantacristianEstancocidadeescalada no sentido das agullas do reloxopechado vía pechadacarbónliña de costa adoquinadocomún comunicación compactado formigón gomas do pitoConfigurar o DG100 conectadoconflito conífera conexiónen construcciónliña_de_contacto convenienciacobreCricket con redescoxín$vía ciclista con etiqueta bicicletaciclismodatos decíduosdedicadogra° min'' (Nauticos)gra° min'' seg" desinterlazar usando doble liña-desentrelazar usando interpolación de liñas borrar datos despois de importarborradoreparto de mercancíasobsoleto autorizadodestinodesvío desactivadomuellecarreira de cansdobreabaixo de descenso descargarBebidas4camiño de entrada(a unha casa , graraxe, finca ...)lestefácileditar grabacións gpx electrico elementosPunto de acceso de emerxenciashípica evanxélicoparesexemplos excelenteBolsas para excrementosexperto5falso: a propiedade está explícitamente desactivadaterras de cultivoedificio agrariovaladobuscar a seleccion)fish_and_chips (patacas e pescado fritos)Cartafol&sigue o icono do video automaticamente Alimentaciónpé vía peatonal con etiqueta a pévadoplantación forestalforestalpróximo punto de paradasegmento seguintefósil fora da pistafrancés do tituloda víatotalfútbol_gaélicoalemánglaciarouro campo de golfbon marca gps punto gpsGrado 1 (pavimentada)Grado 2 (de áridos)0Grado 3 (árido con vexetación entre rodaduras)2Grado 4 (de terra con vexetación entre rodaduras);Grado 5 (con rodaduras apenas visibles entre a vexetación)herbapavimento vexetalgravagrisgregoverde zona verdeterraximnasiamediapunto de detenciónsaúdetérmicomontedestacar Carreteravia sen referenciapistasendahindúpatrimonio histórico historialpésimacabalocarreira de cabaloscasaresalte hidráulicoheladoimaxe datos importados de {0}Inactivo2incluíndo os fillos inmediatos das relacións pai incompletovía incompleta independenteindia interioressegmento interiorintegrado no programa principal intermedia intervalo invisíbelillaaisladoitaliano elementosjainistaxaponéstestigos de Xenovevaxudíasalta n seg atrássalta n seg adiantemanter ficheiros de respaldoquioscoterra vertedoiro uso da terratipo de uso da terra {0}capa7a capa está actualmente agochada (premer para amosala)4a capa é actualmente visible (premer para agochala)etiqueta capa co signo +chumboesquerdaociotipo de ocio {0} auga (claro)limitadorúa residencial(cargando complemento "{0}" (version {1}) localidadebloquear desprazamentobucle*bucle de n seg arredor da posición actualbaixaluteranomanglarfeito polo home manualmenteporto deportivomarísma lat. max. lon. max.+velocidad máxima usada nunha rúa peatonalmodo de mediciónmembro metodistamexicano zona militar lat. min. lon. min.Nome de clave mal escritomixtomormónAutovía AutopistaAcceso a autopistalodazaldiversosde pisos múltiple"múltiples obxectos co papel "{0}"musulmámutarnacionalespazo naturaltipo natural {0}naturezanuncaXornáisseguinteníquelnonnon desentrelazarsen descripción dispoñible%non hai mensaxes de erro dispoñibles sen erros sen elementossen modificadorsen nome*sen participantes na vía co papel "dende")sen participantes na vía co papel "cara"non_xirar_esquerdanon_xirar_dereitanon_seguir_de_frenteprohibido xiro en Unodosningúnnórdiconortenordestenoroeste non borrado non presentenota: Para algunhas operacións JOSM precisa moita memoria. Pode ser necesario engadir a seguinte opción de Java para especificar o maximo tamaño de memoria accesible en megabytesavisonovato observaciónimparesoficial desconectadoaceite vía morta nun polígono(Nodo etiquetado como vía unidireccionalen liñasó_xirar_esquerdasó_xirar_dereitasó_seguir_de_frenteabriropcións2opción dadas polas propiedades do sistema de Javaortodoxooutros ferrocarriles exterioressegmento exteriorfora da área descargadaparcelanumero de parcelacorredor de aparcamentoTickets de aparcamentoPparcial: distintos obxectos seleccionados teñen valores diferentes, non cambiar pasaxeirospasaxeiros;vehiculos pavimentadapavimento de pedrapicogrijopegaso pelícano pelota vasca permisivoFotos fotovoltaicoportotuberíapista avanzada pista fácilpista para expertospista de estilo librepista intermediapista para iniciadoscancha de xogo pizzeríalugarplantas plástico reproducir'escolle un tipo de restricción de xiroescoller unha víaposte políticoenerxía presbiterianoanterior vía primariaacceso a vía primariaprivadoProposto protestantepúblicotransporte públicoBonos de transporte públicoBilletes de transporte público frailecillo cuadruple cuáquerocanteiraraqueta ferrocarrilzona ferroviaria#paso con mais dun cruce ferroviario Vía férreapunto ferroviariorápidosvermelloxuncalActualizar a lista de portosrexiónrexionalexpresión regularrelación sin tipo relaciónsremotaeliminar da seleccióneliminar o video actual da capareemplazar selección rúa urbanarestaurante sen nomeventa ao por menordereitaribeiracamiñopapelrotondarutasegmento da ruta liga_rugbysalsaladarareaescalaresquemamatorralvía secundariasecciónsísmicoescoller deporte: seleccionado selección)carril bici etiquetado como vía ciclableseparadovía de servicioservizosconfiguraciónaugas residuaischiitatirotendatipo de tenda {0} vía moertasijistapratasinxelolugar monopatínpatinaxeesquíreproducción mais lentaparque de snowboardFútbolsursudestesudoesteespiritualistadeportetipo de depote {0} PolideportivoramalEstadioselos$comeza/para a reprodución de vídeopedrafluxorúaO nome da rua contén sscadeacadea;cadea;...metrosuní ao aire libreCiénagadoces nataciónsímbolotáboa tenis de mesatampónstaoistaTarxetas telefónicastemporalTipo de via temporaltenis vía localtexto tailandés;esta capa non está activa actualmete (prema para activala)esta capa é a capa activasuperficie marealtigre datos_TIGERestañoá data do gpsao valor anteriorá via topográficotucánturismotipo de turismo {0}cidadexoguetespistapista e puntos de víasó via semáforostranvía7verdadeiro: a propiedade está explícitamente activadaCarretera principalEnlace a carretera principalturcocírculo de xirotipovía sen clasificaciónsin supervisión subterráneo!número de columna inesperado {0} unidade(s)= unitarismo descoñecido sen marcarsen pavimentarNon estabelecidoJnon establecido: non establecer esta propiedade nos obxectos seleccionadosrazón sen especificar Sen etiquetarvía sen etiquetasen uso!combinación de etiquetas inusualarriba ata a teselausoerro de validaciónoutra validaciónaviso de validación vehículo versión {0}a través de nodo ou víavolcánBonosaugaVía acuáticatipo de vía acuática {0}a vía está conectada6a vía está conectada ao seguinte membro da relación6a vía está conectada ao anterior membro da relaciónKa vía non está conectada nin ao seguinte nin anterior membro da relaciónsó puntos de víavíaso tempooestebranco vida salvaxeventovalado de alambrecableafobosquevalado de madeiraárea forestal"Nodo con etiqueta de vía erróneaiardasicebracinccirconio zoroástrica{0} ({1} to {2} grados){0} Sinaturas atopadas.J{0} Sinaturas cargadas. Todas as refrencias a obxectos OSM foron atopadas.{0}[incompleto]{0} composto de:{0} fin%{0} nodos intermedios para descargar.{0} non é un número {0} metros {0} mais...{0} debe ser máis grande que 0F{0} nodos na vía {1} excede o máximo. Numero de nodos permitidos {2}{0} nodos moi lonxe...-{0} non está permitido na proxección actual{0} obxectos excede o número máximo de obxectos en un conxunto de cambios {1} no servidor "{2}".
Configure como proceder con múltiples conxuntos de cambiosg{0} de {1} obxectos OSM están referenciados penon están ahi. Queres cargalos dende o servidor de OSM? {0} km cad. {0} comezar{0} {1}% da pista GPS={0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo nodo ''{4}'' (id: {5})B{0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo relación ''{4}'' (id: {5})>{0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo vñia ''{4}'' (id: {5}){0}: Versión {1} (local: {2})({0} petición)({0} peticións)!({0}/{1}) Subiendo {2} obxecto..."({0}/{1}) Subiendo {2} obxectos...1Engadir e mover un novo nodo virtual a unha vía.1Engadir e mover un novo nodo virtual a {0} vías.Engadido {0} obxectoEngadidos {0} obxectosUNon se puido abrir {0} ficheiro non esta dispoñible ningún importador de ficheiros.YNon se puideron abrir {0} ficheiros non esta dispoñible ningún importador de ficheiros.ANon se puido abrir {0} ficheiro co importador de ficheiros "{1}".ENon se puideron abrir {0} ficheiros co importador de ficheiros "{1}".)Cambiar as propiedades de ata {0} obxecto*Cambiar as propiedades de ata {0} obxectosCambiar {0} obxectoCambiar {0} obxectosOPrema {0} para comprobar o estado de este obxecto no servidor.QPrema {0} para comprobar o estado de estes obxectos no servidor.Conflicto mentres de descargaba Conflictos mentres de descargabaConflicto no datoConflictos nos datosBorrado {0} nodoBorrados {0} nodosBorrado {0} obxectoBorrados {0} obxectosBorrada {0} relaciónBorradas {0} relaciónsBorrada {0} viaBorradas {0} viasBorrando {0} obxectoBorrando {0} obxectos;A descarga do seguinte complemento fallou:@A descarga dos seguintes complementos fallaron:&Descargando {0} conxunto de cambios...'Descargando {0} conxuntos de cambios...=Descargando {0} relación filla incompleta da relación "{1}"@Descargando {0} relacións fillas incompletas da relación "{1}"9Descargando {0} relación incompleta de {1} relación paiDDescargando {0} relacións fillas incompletas de {1} relacións paisInsertar novo nodo na vía. Insertar novo nodo en {0} vías.@JOSM non puido atopar información sobre o complemento seguinte:CJOSM non puido atopar información sobre os complementos seguintes:Versión misturada({0} entrada) Versión misturada({0} entradas)Mover {0} nodoMover {0} nodosA miña versión({0} entrada)A miña versión({0} entradas)Abrindo {0} ficheiroAbrindo {0} ficheirosPegando {0} tagPEgando {0} tagsjPor favor abrir o diálogo de preferencias despois de que JOSM arranque e intenta actualizalo manualmente.kPor favor abrir o diálogo de preferencias despois de que JOSM arranque e intenta actualizalos manualmente.XO complemento {0} precisa un complemento que non foi atopado. O complemento faltante é:bO complemento {0} precisan uns complementos que non foron atopados. Os complementos faltantes son:Pugado {0} obxectoPugados {0} obxectosRotar {0} nodoRotar {0} nodos"Simplificar via ( borrar {0} nodo)#Simplificar via ( borrar {0} nodos)Simplificar {0} viaSimplificar {0} viasEtiquetas({0} conflicto)Etiquetas({0} conflictos)DEste complemento foi descargado satisfactoriamente:IEstes complementos foron descargados satisfactoriamente:;O seguinte complemento xa non é preciso e foi desactivado:COs seguintes complementos xa non son precisos e foron desactivados:$O complemento non vai a ser cargado.'Os complementos non van a ser cargados.8O nodo seleccionado non está no medio de ningunha vía.