Zapisuji do souboru [dd/mm/rrrr hh:mm:ss] zatím {0} objektů # Objekty % na východ: % na sever:''{0}'' neexistuje.-''{0}'' je adresář. Očekáván jar soubor.(# požadavků neznámý)(1 požadavek) (Kód={0})4(Tip: Klávesové zkratky lze změnit v nastavení.)(žádná data)'(žádné údaje o nadmořské výšce)*(Text již byl zkopírován do schránky.) (URL bylo: 6(Použijte mezinárodní zápis, např. +420123456789)(Co to znamená?)(na řádce {0}, sloupci {1})(deaktivované)(více než 20m)(žádný objekt) (žádný) (volitelné)(do 20m)(do 5m)$({0}/{1}) Stahuji sadu změn {2} ...'({0}/{1}) Stahování sady změn {2}....({0}/{1}) Stahování obsahu sady změn {2}...%({0}/{1}) Nahrávám rodiče uzlu {2}'({0}/{1}) Nahrávám rodiče relace {2}&({0}/{1}) Nahrávám rodiče cesty {2}$({0}/{1}): Stahuji relaci ''{2}''...O* Jeden uzel používaný více než jednou cestou a jednu z těchto cest, nebo8* Jeden uzel používaný více než jednou cestou, nebo* Jeden otagovaný uzel, neboZ* Jednu cestu a jeden nebo více jejích uzlů používaných ve více než jedné cestě.Y* Jednu cestu s jedním, nebo více uzly používanými ve více než jedné cestě, nebo"... možný i jiný druh přepravy... odkazuje na relaci /CESTA/K/ADRESARI/JOSM/ 1/25 mix (motorka/moped)1/50 mix (motorka/moped)BowlingM

Uzavřete filtrovací dialog pro zobrazení všech objektů.

0-name:Bak - neobsahuje ''Bak'' ve jménu.OBaker Street - ''Baker'' a ''Street'' v jakémkoliv klíči nebo jménu.K"Baker Street" - ''Baker Street'' v jakémkoliv klíči nebo jménu.\changeset:... - objekt s daným id sady změn (0 objekty bez přidělené sady změn)Schild výraz - všechny podobjekty objektů odpovídajících výrazu>foot: - klíč 'foot' nastavený na jakoukoliv hodnotu.8id:... - objekt s daným ID (0 pro nové objekty)3nekompletní - všechny nekompletní objekty-modified - všechny změněné objekty-name:Bak - ''Bak'' kdekoliv ve jménu.Rnodes:... - objekt s daným počtem uzlů (nodes:počet nebo nodes:min-max),oneway? - oneway=yes, true, 1 nebo onQparent výraz - všechny rodiče objektů odpovídajících výrazu/role:... - objekt s danou rolí v relaci+selected - všechny vybrané objektyOtags:... - objekt s daným počtem tagů (tags:počet nebo tags:min-max)wtimestamp:... - objekty s tímto časem (2009-11-12T14:51:09Z, 2009-11-12 nebo T14:51 ...)Etype: - typ objektu (node, way, relation)}type=* - klíč ''type'' s libovolnou hodnotou. Vyzkoušejte také *=value, type=, *=*, *=@type=route - klíč ''type'' s hodnotou přesně 'route'.,untagged - všechny objekty bez tagů9user:... - všechny objekty změněné uživatelemVuser:anonymous - všechny objekty, které byly změněny anonymním uživatelemLverze:... - objekt s danou verzí (0 objektů bez přidělené verze)!{0} objektů deaktivováno-
Chybové hlášení (nepřeložené): {0}  .

Klávesové zkratkySkupiny modifikátorů

!

Filtrování je aktivní

JOSM vyžaduje Javu verze 6.

Detekovaná verze Javy: {0}.
Můžete Více informací:)

Varování: Heslo je uloženo v čistě textové podobě v souboru konfigurace JOSM. Navíc je zasíláno nezašifrované v každém požadavku na OSM server. Nepoužívejte svá tajná hesla.

Při získávání nápovědy došlo k chybě

Obsah nápovědy k tématu {0} se nepodařilo získat. Chybové hlášení (nepřeloženo):
{1}

_Aktuální oblast ke stažení (minlon, minlat, maxlon, maxlat): Členství v relaci bylo zkopírováno na všechny nové cesty.
Mělo by být ověřeno, zda je zkopírování správné a případně opraveno.Relace založená na rolích byla zkopírována na všechny nové cesty.
Mělo by být ověřeno, zda je zkopírování správné a případně opraveno.Alternativně můžete zadat adresu konkrétní dlaždice ve formátu přiblížení/x/y, např. 15/256/223. Je možné použít i alternativní formáty přiblížení,x,y nebo přiblížení;x;y.QDošlo k chybě při obnovování zálohy souboru.
Chyba:
{0}@Při ukládání došlo k chybě.
Chyba:
{0}JNelze otevřít adresář ''{0}''.
Prosím vyberte soubor.`Kliněte {0} pro dokončení slučování mých a cizích položek_Kliněte {0} pro zahájení slučování mých a cizích položekeNepodařilo se uzavřít sadu změn {0}
protože je již uzavřená.lNepodařilo se uzavřít sadu změn {0}
protože je již uzavřená od {1}.@Nelze načíst záložky z
''{0}''
Chyba: {1}C Nelze číst soubor ''{0}''.< br> Chyba je:
{1}; Nelze číst soubory.< br>Chyba je:
{0}1Stáhnout moje otevřené sady změnStáhnout moje otevřené sady změn
Vypnuto. Prosím, zadejte nejprve v nastavení vaše uživatelské jméno pro OSM./Stáhnout nejnovější sady změn`Vložit přístupový token manuálně pokud byl vygenerován a získán mimo JOSM.jVložte název města nebo obce.
Použijte syntax a interpunkci dle www.cadastre.gouv.fr .Nepodařilo se navázat komunikaci se serverem
''{0}''.
DNS jméno ''{1}'' nelze přeložit.
Prosím prověřte URL API ve vaší konfiguraci a vaše internetové připojení.Nepodařilo se navázat komunikaci se serverem
''{0}''.
Prosím prověřte funkčnost internetového připojení.Nepodařilo se nahrát data na nebo stáhnout z
''{0}''
kvůli problémům s přenosem dat.
Detaily(nepřeloženo): {1}pNepodařilo se nahrát do sady změn {0}
protože byla již uzavřena dne: {1}.JOSM právě běží v anonymním režimu. Nelze stáhnout
vaše sady změn ze serveru OSM, dokud nezadáte vaše jméno
v konfiguraci JOSM.Je požadováno nahrání pluginu "{0}".
Tento plugin se již dále nevyvíjí a bude velmi pravděpodobně způsobovat chyby.
Měl by být deaktivován.
Chcete jej smazat z konfigurace?kŽádný z objektů sady změn {0} není dostupný v aktuálně
editované vrstvě ''{1}''.cProsím potvrďte odstranění 1 objektu z 1 relace.fProsím potvrďte odstranění 1 objektu z {0} relací.iProsím potvrďte odstranění {0} objektů z {1} relací.eProsím vyberte rozsah dlaždic OSM ve zvolené úrovni přiblížení.?Prosím vyberte sadu změn kterou chcete uzavřítQProsím vyberte, které hodnoty budou obsahovat následující tagy.gOpravdu označit tuto chybu ''vyřešeno''?

Můžete přidat volitelný komentář:Spustí plně automatickou proceduru k získání přístupového tokenu z webu OSM.
JOSM vstoupí na web OSM pod uživatelským účtem zadaným do JOSM a
automaticky autorizuje uživatele pro kterého získá přístupový token. Spustí polo-automatickou proceduru k získání tokenu z webu OSM.
JOSM odešle standardní požadavek k získání OAuth tokenu.
Ten bude uživateli zobrazen v externím prohlížeči
aby se autorizoval a akceptoval vložení tokenu do JOSM.fVybrat pro stažení dat do nové vrstvy.
Jinak jsou data stažena do aktivní vrstvy.Vybere zobrazení sad změn pouze pro vybrané objekty.
Zrušení výběru znamená zobrazení všech sad změn v aktuální datové vrstvě.Přístupový token ''{0}'' byl úspěšně
použit pro přístup na OSM server ''{1}''.
Nyní budete na OSM server přistupovat jako uživatel ''{2}'' s id ''{3}''.Vyfotografujte váš GPS přijímač když ukazuje čas.
Zobrazte zde jeho fotografii.
Poté zapište čas zobrazený na fotografii a vyberte časové pásmo
6Přístupový token ''{1}'' známý OSM serveru ''{0}''.
Test získání detailů uživatele tohoto tokenu selhal.
V závislosti na oprávněních přidělených tomuto tokenu jej však můžete použít
pro nahrávání dat, GPS tras a/nebo k přístupu k dalším chráněným zdrojům.OSM server
''{0}''
reportoval interní chybu serveru.
Jde s nejvyšší pravděpodobností o dočasný problém. Zkuste to znovu později.Proces automatického získaní přístupového tokenu OAuth
z OSM serveru selhal.

Prosím opakujte pokus nebo zvolte jiný typ autorizačního procesu,
např polo-automatický nebo manuální autorizaci.Základní URL
''{0}''
této WMS vrstvy neobsahuje ukončovací ''&'' ani ''?''.
To většinou vede k neplatným WMS požadavkům. Měl byste prověřit svoji
konfiguraci.
Chcete stáhnout dlaždice z WMS serveru znovu?Slučované cesty jsou členy jedné nebo více relací. Prosím rozhodněte v jakých relacích chcete jejich členství zachovat a z jakých je chcete odstranit.
Standardně se zachová první cesta a ostatní budou ze stejných relací odstraněny: sloučená cesta zaujme místo původní cesty v relaci.Aktuální URL {0}
je externí adresa. Upravovat je možné pouze témata umístěná
na serveru {1}.Data, která chcete nahrát obsahují nevyřešené konflikty ve vrstvě ''{0}''.
Je třeba je nejprve vyřešit.Plugin openstreetbugs používá starý server na appspot.com.
Nový server je dostupný na schokokeks.org.
Chcete změnit nastavení serveru na nový? (Velice doporučujeme)Zvolená data obsahují data z OpenStreetBugs.
Tyto data nemůžete nahrát na server. Možná jste zvolili špatnou vrstvu?1Server ohlásil nalezení konfliktu.]Server ohlásil nalezení konfliktu.
Chybová zpráva (nepřeloženo):
{0}jNejsou zde žádné vrstvy pro zdrojovou vrstvu
''{0}''
které by měly být sloučeny.V této relaci je minimálně jeden prvek odkazující
na právě tuto relaci.
To vyváří cyklické závislosti a není to doporučeno.
Co chcete provést s touto cyklickou závislostí?bTato akce bude potřebovat
{0} samostatných stažení dat.
Chcete pokračovat?Nahrání nezpracovaných GPS dat je považováno za poškozování projektu.
Pokud chcete nahrát trasy, podívejte se tady:BAktualizace selhala, protože na serveru je novější verze jednoho z vašich
bodů, cest nebo relací.

Klikněte {0} pro synchronizaci kompletní lokální datové sady se serverem.
Klikněte {1} pro přerušení a pokračování editace.
Aktualizace selhala, protože na serveru je novější verze jednoho z vašich
bodů, cest nebo relací.
Konflikt je způsoben {0} s id {1},
na serveru je verze {2}, vaše verze je {3}.

Klikněte {4} pro synchronizaci konfliktního prvku.
Klikněte {5} pro synchronizaci kompletní lokální datové sady se serverem.
Klikněte {6} pro přerušení a pokračování editace.
Nahrávání selhalo protože používaná
sada změn {0} byla již uzavřena na {1}.
Prosím nahrajte znovu s novou, nebo otevřenou sadou změn.LNahrávání selhalo protože se pokoušíte smazat bod {0} který stále využívá cesta {1}.

Klikněte na {2} ke stažení všech cest obsahujících bod {0}.
Pokud je to nutné, JOSM vytvoří konflikty, které můžete vyřešit v dialogovém okně řešení konfliktů.Aktualizace na server selhala, protože vaše aktuální
datová sada nesplňuje předpoklad.
Chybová zpráva je:
{0}HPoužít standardní URL OSM serveru ({0})PHodnota klíče "source" pokud je zapnuto automatické zdrojováníHVerze {0} vytvořená {1}PVerze {0} aktuálně editovaná ve vrstvě ''{1}''POukoušíte se vložit relaci samu do sebe.

Toto vytvoří cyklický odkaz a proto není taková úprava povolena.
Přeskakuji relaci ''{0}''.Používáte projekci EPSG:4326, která může vést
k nepřijatelným výsledkům pravoúhlého zarovnání.
Změňte svůj typ projekce aby zmizelo toto varování.
Vážně chcete pokračovat?{0} relace tvoří cyklus, protože na sebe vzájemně odkazují.
JOSM je nenahraje na server, dokud závislost neopravíte a neodstraníte cyklus.(Automatické ukládání zálohuje změněná data vrstev v pravidelných intervalech. Zálohy jsou uloženy v adresáři definovaném v Předvolbách. V případě pádu aplikace se JOSM snaží neuložené změny při příštím startu obnovit.) 

{0} objektů skryto

Kromě toho jsou klávesové zkratky aktivovány při prvním použití položky menu. Některé změny se tak mohou projevit bez restartu --- ale zároveň bez ošetření kolizí. To je další důvod pro restart JOSM po změnách provedených v klávesových zkratkách.

Berte na vědomí, že klávesové zkratky jsou přiřazovány při startu JOSM. Takže po jakékoli změně je třeba JOSM restartovat, aby se změny projevily.

Varování: Heslo bude jednou zasláno jako čistý text na web OSM. Nepoužívejte hesla která chcete utajit dokud nebude OSM server podporovat bezpečný (https) komunikační kanál.Speciální cíle:> spodek> vrcholA Podle vzdálenosti A Podle času*Chybí tag name, ačkoliv name:* existuje.Překlad name:* chybí.Nižší hodnoty vracejí více uzlů s menším zjednodušením. Výchozí hodnota 0.0003. Přesnost:AkceParametry akceAkce AktivovatAktivovat vybranou vrstvuAktivní předvolby:Aktivní styly:PřidatPřidat EGPX vrstvuPřidat URL leteckých snímků&Přidat další URL s popisy pluginů.Přidat uzel...Přidat vlastnosti!Přidat "source=..." k objektům?;Přidat záložku pro aktuální výběr stahované oblastiPřidat komentářPřidat novou cestu pro ikony4Přidat nový pár klíč/hodnota ke všem objektům-Přidat nový uzel do již existující cestyPřidat nový zdroj do seznamu.Přidat nový tag5Přidat uzel zadáním zeměpisné šířky a délky.Přidat adresuPřidat prázdnou značkuPřidat informace autora Přidání konfliktu pro ''{0}''Přidat každý k původnímu výběru. Může obsahovat vyhledávací řetězec podobně jako na Googlu nebo URL vracející osm-xmlPřidat filtr.&Přidat vrstvu leteckých snímků {0}Přidat chybějící tagPřidat novou vrstvu Přidat uzelPřidat uzel do cestyPřidat uzel do cesty a spojitPřidat bod {0}Přidat relaci {0}Přidat navigační vrstvu Přidat chybějící tag {0}={1}6Přidat vybrané dostupné styly do seznamu aktivníchPřidat k výběruPřidat cestu {0}'Přidány body na všechny průsečíkyÚprava adresyInterpolace adresAdresa nemá městoAdresa nemá zemiAdresa nemá PSČAdresa nemá uliciAdresa nemá platnou uliciadresy, čísla domů.AdresyŠtola Upravit WMS"Upravit vrstvy leteckých snímků-Nastavit posunutí vrstvy leteckých snímkůUpravit průhlednost vrstvy4Upravit pozici WMS vrstvy (pouze rastrové obrázky)2Upravit pozici zvolené vrstvu leteckých snímků0Nastavit pozici této vrstvy leteckých snímkůUpravit časovou zónu a posun)Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný.iNastaviteľný {0} ešte neregistrovaný. Nemôžem nastaviť spoluúčasť v nastavení synchronizácie.Administrativní centrumAdministrativní RozšířenéPokročilé parametry OAuthRozšířená konfigurace OAuthPokročilé volbyPokročilé nastaveníPokročilé...Lanovky LetištěAlkohol Algoritmus: Seřadit uzly do kruhuSeřadit uzly do přímkySrovnat úseky cest Srovnat cestyRežim rovnání cestSrovnat úsek cestyAlignWayS zpráva$AlignWayS: Zarovnání není možnéAlignWays TipyVšechnyVšechny souboryVšechny formátyYVšechny nainstalované pluginy jsou aktuální. Není proto třeba stahovat nové verze.bVšechny body a oddíly cesty budou mít stejnou barvu. Toto může být upraveno v kartě vrstev.?Hodnoty spojené jako ''{0}'' budou použity pro klíč ''{1}''Zahrádkářská kolonie9Umožní přidat ukazatele/body na současnou GPS polohu.1Povolit stahování vašich privátních GPS tras#Povolit čtení vašich preferencíPovolit nahrávání GPS tras"Povolit nahrávání mapových dat"Povolit zápis vašich preferencíPovolený provoz: Povolit skládání více vrstevQOtevírá sobory gpx/osm které se protínají se současnou viditelnou oblastí.bUmožňuje uživateli anonymizovat čas a velice rychle smazat části rozsáhlých GPX záznamů.Umožní vytvořit různá schémata nastavení barev a přepínat mezi nimi. Pouze změníte barvy a vytvoříte nové schéma. Dá se použít pro přepnutí světlého stylu pro lepší viditelnost v ostrém slunci. Podívejte se na dialog „Nastavení mapy“ v preferencích JOSM.CUmožňuje importovat rozličné formáty souborů přímo do JOSM.@Umožní ladit barvy cesty pro rozdílné průměrné rychlosti.;Umožňuje obnovování smazaných objektů z OSM databáze Alfa kanál Abecedně(Abecední adresy musí končit písmenem Horská boudaJiž se účasní v konfliktu1Již je registrován konflikt pro objekt ''{0}''.8Zahrnout do hledání i nekompletní a smazané objekty.Přejmenovat také souborAktualizovat bez dotazuAmerický fotbalPočet kabelůPočet sedadelPočet schodůNKontrolor OSM dat, hledající běžné chyby udělané uživateli a programy.+OSM plugin pro editaci zákazů odbočení.Prázdná hodnota smaže tag.Nastala chyba v pluginu {0}Stala se chyba : {0}MNastala neočekávaná výjimka, která by mohla pocházet z pluginu ''{0}''.Nastala neočekávaná výjimka.
Tato chyba vždy znamená chybu v kódu. Pokud používáte posledníverzi této aplikace, oznamte prosím tuto chybu autorům.Došlo k neznámé chyběÚhel!Úhel mezi dvěmi zvolenými uzlyAnotaceAplikovány uhodnuté hodnoty"Aplikovány uhodnuté hodnoty pro AplikovatAplikovat změnyAplikovat přednastaveníAplikovat řešeníAplikovat roliAplikovat roli:JAplikovat vyhlazování (antialiasing) v mapě pro jemnější zobrazení.)Použít upravené tagy a zavřít dialogAplikovat vyřešené konflikty0Aplikovat řešení konfliktů a zavřít dialogPoužít zvolené změnyCPoužít popisky objektu ve schránce na všechny zvolené objekty.Aplikovat aktuální změnyPoužít adresu dlaždice"Aplikovat změny a zavřít dialog&Aplikovat tuto roli na všechny členy Použít ?Letištní plochaArcheologické naleziště LukostřelbaOpravdu pokračovat ? Jste si jist?Označit jako plochuOblasti v okolí místKomunitní umělecké centrumUmělecké díloDotaz před aktualizacíSestavit nové polygony.Přiřadit adresy k ulici Přiřadit kPřiřadit k ulici pomocí:Přiřazená uliceIPro mazání je třeba vybrat alespoň jeden objekt, nemáte nic vybránoAtletika5Upozornění: Používejte pouze skutečné klávesy!AtrakceZvuk Audio zařízení je nedostupnéNastavení zvukuAudio značky z {0}#Zvuk zesynchronizován na bodu {0}. Zvuk: {0}Audioprůvodce&Audioprůvodce přes mobilní telefon?Australský fotbal Přihlásit+Přihlásit se se zadaným jménem a heslem OvěřeníAutentizace selhalaAutenzitace selhalaAutor Autor: {0}Autorizase selhala(Autorizovat JOSM pro přístup k OSM APIAutorizační URL:Autorizovat seAutořiAutomatické přiblížení Povolit automatické ukládáníUkládat každých (sekund)%Počet uložených souborů na vrstvuAutomatické zdrojováníAutomaticky vystředit Auto-odhad!Automatické ukládání LiveDataBankomatAutomatické stahováníAutomatická korekce popiskůGAutomaticky vytvořit vrstvu se značkami při otevírání GPX vrstvy. DostupnéDostupné výchozí položky:Dostupné předvolby:Dostupné roleDostupné styly:PrůměrB Podle vzdálenosti B Podle časuBabyboxZpět Opěrka zadŠpatný požadavek PekařstvíBankaBariéry ZákladníVodní nádrž BasketbalBaterie BojištěZátokaPlážPlážový volejbal Vodní bójLavičkaNejlepší přiblížení: {0}NápojeBikubický (pomalé) CyklistéKolaHospoda-zahrádka Prodejce kolBilineární (rychlé)BionaftaPrázdná vrstva ZátarasaModrá: Obsah tabuledokySloupek KnihkupectvíJméno záložky: ZáložkyHraniční kontrolaBotanické jménoObojíLevý dolní (min) roh: Hry s koulemi (např. pétanque)HraniceHraniceHraniční kameny&Duplicitní body na hranici (boundary) Typ hraniceOhraničující boxHraniceButikZnačkaMost-Stará zátěž, městské ruiny (Brownfield) Prohlížet ZarážedloNahlášení chyby Seznam chybBudovaBuduji vrstvu JOSMBuduji vrstvu JOSM. Adresa budovy(Duplicitní body na budovách (building)Budovy Tagy budov:Šířka budov:Budovy, kryty, podzemní stavby*Brána otevíratelná nárazníkem vozidlaAutobusová dráhaNástupiště autobusuAutobusové nádražíZastávka autobusu$Zábrana průjezdná pouze autobusem ŘeznictvíC Podle vzdálenosti C Podle časuCNG (zemní plyn)Kyvadlová kabinková lanovkaChyba formátu cacheChyba Lambertovy zóny v cacheSekce a podsekce katastru.Katastr Katastr: {0}CadastreGrabber: Neplatné URL.KavárnaKalibrační súboryVyvolat editor na relaci)Vyvolat editor relací na vybranou relaci Tábořiště TábořištěNelze kreslit mimo svět.Nelze vybrat izolovaný uzelKanadský fotbalPlavební kanálZrušit Zrušit a vrátit seo do editoru)Zrušit a návrat k předchozímu dialoguZrušit přihlášeníZrušit zavírání sad změnZrušit řešení konfliktů-Zrušit řešení konfliktu a zavřít dialogZrušit operaciCZrušit uložení a začít nejprve řešit nevyřešené problémy Zrušit změny a zavřít dialog6Zrušit nahrávání na server a pokračovat v editaciUkončit nahrávání*Nemůžu přidat uzel ležící mimo Zemi.%Nelze přidat cestu s pouze {0} uzly.0nelze přidat uzel {0} do nekompletní cesty {1}9nelze aplikovat nerozhodnutou položku slučování tagů:Nelze srovnat objekt s ID ''{0}'' s objektem s ID ''{1}''.3Nelze najít objekt s id ''{0}'' ve vrstvě ''{1}''Nelze nahrát knihovnu rxtxSerial. Pokud potřebujete pomoc s její instalací, zkuste Globalsat homepage na http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/XBody nelze sloučit: Bylo by třeba smazat cestu ''{0}'', která je stále používána.%Nemohu přesouvat objekty mimo svět.!Nelze umístit budovy mimo svět.'nemohu vyřešit nerozhodnutý konfliktXNemohu vybrat sady změn pro konkrétního uživatele, protože uživatel je anonymní.Nelze otočit!KNelze zrušit příkaz ''{0}'' protože vrstva ''{1}'' již není dostupná Kanoistika PlechovkyKapacitaKapacita (celkem)Nahrát GPS záznamAutoProdejce automobilůAutokemping (karavany)NákladFinance Zámek/HradMříž proti dobytkuVstup do jeskyněHřbitovVystředit jednou/Vystředit vrstvu LiveGPS na současnou pozici.Centrovat pohledSedačková lanovka Horská chataZměnit vlastnostiZměnit pár klíče/hodnotyZměnit směr ?Změnit umístěníZměnit bod {0}!Zmenit vlastnosti jednoho objektuZměnit relaci"Změnit roli člena relace {0} {1}Změnit relaci {0}Změnit rozlišení7Změnit adresář pro všechna uživatelská nastaveníMěnit výběr Měnit pohledZměnit hodnoty?Změnit cestu {0}Změněn uzel {0} Sada změn/Sada změn s ID > 0 očekávána. Nalezeno {0}.ID sady změn: Správce datových sadSada změn byla uzavřenaKomentář k sadě změn:Očekáváno ID sady změnID sady změn:Informace o sadě změnSada změn je plnáSada změn {0} Sady změn*Vlastní nastavení klávesových zkratek.Nabíjecí stanice ZkontrolovatZkontroluje cesty jestli neobsahují identické uzly za sebou.DrogeriePotomci relaceKomín ČínskýVybratVyberte bitovou délku (sílu): Zvolit barvuZvolte barvu pro {0}Zvolte předdefinovanou licenciVyberte hodnotu.Vyberte datum vypršení platnosti pro klíč: Vyberte z...Vyberte klíčVyberte typ OSM objektu!Vybrat server pro vyhledávání:VVelikost bloku {0} překračuje maximální velikost sady změn {1} pro server ''{2}''KostelKino Velkoměsto*Značka hranice sídla (rychlostní limit)Městské hradby Jméno městaMěsto:SmazatSmazat Undo/Redo paměť Vymazat cestuSmazat textové pole.Vymazat seznam naposledy otevřených souborůKlikněte na ''{0}'' pro pokračování nahrávání do dalších sad změn.
Klikněte na ''{1}'' pro návrat k dialogu nahrávání změn.
Klikněte na ''{2}'' k přerušení a návratu k editaci mapy.
:Pro ignorování klikněte na {0}.%Táhněte a pusťte pro přesun cíleIKlikněte na první roh pro oříznutí obrázku (jsou potřeba dva body)0Klikněte na druhý roh pro oříznutí obrázku+Klikněte pro zrušení a návrat k editaci;Klikněte pro přerušení startu externích prohlížečů*Klikněte pro zrušení slučování bodů=Klikněte pro zrušení nastavení OAuth na výchozí hodnoty(Klikněte pro zrušení nahrávání datKlini pro přidání cíle*Klikněte pro zrušení aktuální operace]Klikněte pro kontrolu zda byly objekty ve vaší lokální datové sadě smazány na serveruKlikněte pro zavření dialoguAKlikněte pro uzavření dialogu a odstranění objektu z relací>Klikněte pro uzavření dialogu a zrušení mazání objektů7Klikněte pro zavření dialogu a zrušení stahování;Klikněte pro uzavření tohoto dialogu a návrat k editaciKlikněte pro nastavení OAuth nastavení na výchozí hodnoty6Kliknutím přeskočte aktualizaci aktivních pluginů(Klikněte pro zahájení hledání míst)Klikněte pro test přístupového tokenu(Kliknutím aktualizujte aktivní pluginyÚtes HorolezeníHodinyZavřítPřesto zavřít!Zavřít sadu změn po nahrání.Zavřít sady změnZavřít dialog a zrušit&Zavřít dialog a ukončit stahováníUzavřít otevřené sady změn'Zavřít zvolenou otevřenou sadu změnZavřít dialog6Uzavřít dialog a ukončit dotazování na sady změn/Zavřít dialog a přijmout přístupový token'Zavžit zialog a zrušit přihlášení%Zavřít dialog a vytvořit nový bod'Zavřít dialog a nevytvořit nový bodUzavřít vybrané sady změn'Zavřít vybrané otevřené sady změn8Zavřít tento dialog a pokračovat v editování v JOSMYZavřít tento panel. Můžete jej znovu otevřít tlačítky v levém panelu nástrojů. Uzavřít: Zavřené po - Uzavřen vUzavřeno dne:Bližší popisBližší popisUzavře otevřené sady změn&Uzavře vybrané otevřené sady změnUzavírám sadu změnZavírám sadu změn {0}Zavírám sadu změn... OblečeníPříkazová řádka:Linie pobřežíLinie pobřeží.MinceStřední školaBarva Barva (hex) Jméno barvy: Schéma barevSchémata barevBarvy/Obarvovat body a části trasy podle rychlosti.)Barvy použité různými objekty v JOSM.BarvaColumbus V-900 CSV soubory Spojit cestySpojit více cest do jednéKombinovat {0} cesty*Stezka pro pěší a cyklisty - smíšenáPříkazZásobník příkazůPříkazový řádek Příkazy Komentář Komentář: Komentář: Kancelářeveřejná zeleň (mimo parky)Společné nastaveníObec!Komunikace s OSM serverem selhala;Komunikace s {0} zahájena za použití protokolu verze {1} Porovnat Kompletní adresy PočítačeKonfekceNastavitKonfigurovat zařízeníNastavení webů s pluginy#Konfigurovat pokročilé nastavení Nastavení dostupných pluginů."Nastavení předvoleb směrováníNastavit zdroje...4Nastavit zdroje ze kterých budou stahovány pluginy.Konfigurace vytváření záložních souborů'Konfigurace používání proxy serveruKonfigurace...PotvrditPotvrdit pročištění&Potvrdit akci vzdáleného ovládání9Potvrzovat ručně všechny akce vzdáleného ovládáníPotvrdit prázdnou roliKonfliktŘešení konfliktůHKonflikt v atributu 'visible' (viditelnost) pro objekt typu {0} s id {1}#Konflikt není vyřešen kompletně KonfliktyObjeveny konfliktyKonflikt ve vložených tazích$Konflikty při slučování objektůAKonflikty při slučování cest - zkombinovaná cesta je ''{0}'':Konflikt při spojování uzlů - cílový uzel je ''{0}''Konflikty: {0} nevyřešeno!Spojit existující cestu do uzluDSpoj se s gpsd serverem a ukaž aktuální pozici v LiveGPS vrstvě. Připojeno0Spojený koncový uzel cest poblíž jiné cestyNavazuji spojeníPřipojuji se...Chyba při připojování.Připojení selhaloNastavení připojení&Nastavení připojení pro OSM server.Spojení selhalo.Připojení k API selhaloKomunikace ve výstavběProbíhající výstavbaKontaktKontakt:Připojování k serveru OSM...Připojování k serveru...Připojování k serveru WMS...!Připojování ke katastru WMS...Obsah Kontinent PokračovatPokračovat beze změnPokračovat v řešeníPokračovat v nahrávaní)Pokračovat v cestě od posledního uzlu.Pokračovat, zkusit znovuskobbler GmbH./V aktuální datové sadě není prvek s id {0}NaftaNafta pre nákladní automobily ObtížnostJDigitálně podepsat vybrané tagy, pokud si myslíte, že jsou správné.NNepřesnost pozice (červená = vysoká, zelená = nízká, je-li k dispozici)SměrSměr hledání země+Směr hledání země. Standardně východ.Zakázat3Přestat logovat data, když vzdálenost klesne pod0Přestat logovat data, když rychlost klesne podZakázat pluginZahoditZahodit a smazatNeuložit změny a ukončitVydává léky na předpisTyp&Zobrazit rozšířené parametry OAuthNastavení zobrazení=Zobrazit a spravovat zákazy odbočení v aktuálních datechZobrazovat souřadnice jako.Zobrazit historii cest, uzlů a relací v OSM."Zobrazit negeotagované fotografie9Zobrazit informace o OSM bodech, cestách nebo relacích.Zobrazovat v menu nabídku ZvukZobrazit obrazovku "O Aplikaci")Zobrazit základní vlastnosti sady změn.Zobrazit historii všech zobrazených objektů&Zobrazit historii vybraných objektů.CZobrazit objekty vytvořené, aktualizované a smazané sadou změnZobrazit tagy sady změnZobrazené přiblížení: {0} Zobrazuje chyby z OpenStreetBugs VzdálenostRozdělit uzly@Rozdělit zvolené uzly ve stejné vzdálenosti podél přímky.NepoužívanýNepoužívaná železniceStrouhaNeprovádět změnyQNeptat příště se a zapamatovat si volbu (změnit lze v Nastavení -> Pluginy)HNekreslit šipky, pokud nejsou alespoň tuto vzdálenost od předchozí.+Nereslit spojnice mezi body v této vrstvě6Práce bez přepínání režimů (ve stylu potlatche)+Neptat se příště (zapamatovat si volbu)Tuto zprávu již nezobrazovatNepřibližovat po importu PokračovatChcete toto povolit?)Chcete zrušit úplně nebo jen opakovat Chcete je přesto smazat?Chcete přesto uložit?Zboží pro kutilyDok!Zdavotní středisko, poliklinika Závody psůToto již víckrát neukazovatNeptat se znovu na klíčDvojí konfliktDolu StáhnoutStáhnout všechny potomkyStáhnout podélStáhnout data@Stahuje GPS body z Globalsat dg100 data loggeru přímo do JOSM.'Stáhnout GPX trasy z openstreetmap.org5Stáhnout obráze z Francouzkého katastrálního WMSStáhnout umístěníStáhnout prvkyStáhnout OSM objekt podle ID.Stáhnout objektStáhnout objekt...Stáhnout PluginStáhnout vybrané potomkyURL ke stažení/Stáhnout všechny potomky relace (rekurzivně)&Stáhnout všechny nekompletní členy,Stáhnout všechny členy vybraných relacíStáhnout podél...@Stahovaná plocha je v pořádku, velikost akceptována serveremJStahovaná plocha je moc velká, server zřejmě odmítne váš požadavekUložit jako novou vrstvuStáhnout obsah sady změnStáhnout sady změn7Stáhnout sady změn pomocí předdefinovaných dotazůStáhnout obsah Stahuji datauStáhnout všechny jako čisté gps. Může být x1,y1,x2,y2, URL obsahující at=y&lon=x&zoom=z nebo název souboru.dStáhnout všechny. Může být x1,y1,x2,y2, URL obsahující at=y&lon=x&zoom=z nebo název souboru.Stáhnout vše v rozmezí:'Stáhnout data z OSM podél této trasyStáhnout z OSM...Stáhnout nekompletní členy0Stáhnout nekompletní členy vybraných relací jinde, než jako přímý potomek elementu JNalezen XML element jinde, než jako přímý potomek elementu (Nalezen nulový soubor v adresáři {0} Nalezeno {0}$Nalezeno {0} odpovídajích výrazůFontánaBlokovat1Blokovat aktuání seznam slučovaných elementůWMS francouzského katastruFrekvence (Hz)Z ...Z relaceZ URLZ:Čerpací staniceČerpací stanice Typy paliv:Úplná Adresa:Celoobrazovkový režimPlně automatickáFunkceNábytekGPS bodypopis gps trasy GPX souborySoubory GPX (*.gpx *.gpx.gz)$GPX trasa neobsahuje časové údaje GPX trasa: 1Nahrání GPX dat na server proběhlo úspěšněGalský fotbalGarážeZahradaZahradnické centrumPlynojemBrána Rozchod (mm) GeografieObrázky s GPS souřadnicemi)Získat nový cookie (vypršení sezení)LedovecSkloGnuPG příkaz ke spuštění:Zpět k dialogu uploadu-Podívat se informace o tagu na OSM wiki (F1).Jít na domovskou stránku nápovědy pro JOSM#Přejít na následující stránku Přejít na předchozí stránkuGolfové hřištěOběžná kabinková lanovka Zásobování0Čas GPS (načten z předchozích fotografií): IStahovat menší obrázky (lepší kvalita, ale používá více paměti) OprávněníTrávaMalý hřbitovZelená:"Zastavitelné území (Greenfield)ZelinářstvíSkleníkové zahradnictvíZásobník písku (pro posyp)SkupinaVlnolam,Guadeloupe Fort-Marigot cache soubor (.UTM1)(Guadeloupe Ste-Anne cache soubor (.UTM2) OdhadnoutHádat hodnoty pro Odhaduji hodnoty pro adresyPenzion Rozcestník Gymnastika KadeřnictvíSamotaOdstranitelný díl plotuHangárŽelezářství/Má klíč ''created_by'' nebo ''converted_by''5Má klíč ''note'', ''comment'' nebo ''description''Má klíč ''source''Má klíč ''watch''-Má tag obsahující ''fixme'' nebo ''FIXME''PHlavička obsahuje několik hodnot a nelze ji mapovat do jednoduchého řetězceZdravíObchod s naslouchadly VřesovištěNákladní vozidlaNákladní vozidlo Živý plotVýškaVýška (metrů)-Helipad (přistávací plocha pro vrtulníky) NápovědaNápověda: {0}qVektrorizuje hranice souše a vody ze snímků družice Landsat, pásmo IR. Vhodné pro rozsáhlé vodní plochy. PolokouleÚkrytSkrýt elementySkrýt toto tlačítkoVysoké rozlišení (1000x800)Nejvyšší čísloNejvyšší domovní čísloVýška$Duplicitní body na cestě (highway) Typ silniceSilniční síťturistická stezkaHistorická místaHistorieHistorie pro uzel {0}Historie pro relaci {0}Historie pro cestu {0}HokejDomovská stránkaKůňDostihy NemocniceKlávesové zkratky Jméno domu Číslo domu Číslo domu:Odstín:PosedJsem v časovém pásmu: Používám myšJsem připraven!!očekáváno id > 0. Nalezeno {0}JID aktuální sady změn musí být větší než 0. Aktuální ID je {0}. IO výjimkaIO chybaRIOError při vytváření souboru, automatické ukládání bude přeskočeno: {0}Nastala IOException "{0}"Cesty pro ikony:pIdentifikovatelné (zobrazovat v seznamu tras a jako identifikovatelné, uspořádané body s časovými údaji)CPokud je nastaveno, smaže se konfigurace, místo jejího načtení Ignorovat!Ignorovat hdop/vdop/pdop položky(Ignorovat zvolené chyby pro příště.!Ignorovat, ponechat relaci jak je)Ignorovat tento požadavek a nahrát data0Ignorovat celou skupinu, nebo jednotlivé prvky?Ignoruji elementyNignoruji vyjímku, protože stahování bylo stornování. Vyjímka byla : {0}#Ignorují se nekorektní URL: "{0}"(Ignoruji poškozený soubor z URL: "{0}"Neplatná dataDNeplatná booleovská hodnota pro atribut ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.Neplatná velikost blokuANeplatná velikost bloku <= 0. Prosím, zadejte celé číslo > 1Neplatný výraz ''{0}''&Neplatná zeměpisná šířka ''{0}''$Neplatná zeměpisná délka ''{0}''>Chybná číselná hodnota atributu ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.Neplatný objekt s id=09Chybné číslo portu v nastavení ''{0}''. Nalezeno {1}.$Neplatný regulární výraz ''{0}''#Neplatná kombinace klíče/hodnoty:Neplatná hodnota pro atribut ''changeset''. Nalezeno {0}.GNeplatná hodnota atributu ''ref'' na členu v relaci {0}. Nalezeno {1}MNeplatná hodnota atributu ''type'' na členu {0} v relaci {1}. Nalezeno {2}.7Neplatná hodnota pro atribut ''uid''. Nalezeno ''{0}''HNeplatná hodnota pro atribut ''{0}'' na XML tagu ''{1}''. Nalezeno {2}.8Neplatná hodnota pro atribut ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.Vnedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu OsmPrimitiveType, zadáno ''{1}''Mnedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu boolean, zadáno ''{1}''LNeplatná hodnota povinného atributu ''{0}'' typu double. Nalezeno ''{1}''.Pnedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu long (>=0), zadáno ''{1}''Knedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu long , zadáno ''{1}''>Neplatná hodnota atributu ''ref'' elementu . Nalezeno {0}ObrázekSoubory obrázkůObrázek je již načtenýOřezávání obrázků)Soubor s obrázkem nebylo možné smazat.Soubory obrázků&Obrázky (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)Rozlišení obrázku:Mapové podklady%Nastavení vrstvy leteckých snímkůURL leteckých snímků#URL leteckých snímků (výchozí)Posunutí vrstvy snímků"Poskytovatelé leteckých snímků&Migrace nastavení leteckých snímkůNMigrace nastavení leteckých snímků: konflikt při přesunu pole {0} -> {1}TMigrace nastavení leteckých snímků: konflikt při přesunu nastavení {0} -> {1} ImperiálníImportovat zvuk;Importovat data z Globalsat Datalogger DG100 do GPX vrstvy.Import PDF souboruImport PDF souboru.Import PDF souboruImportovat data z URLImportovat obrázekImportovat obrázkyImport není možnýImportovat cestu z GPX vrstvyNastavení importuImport vektorové kresbyImport vektorové kresby.Importované obrázkyImportováno PDF: Importuji data z DG100...Importovat data ze zařízení.Probíhá import…%Importuje problémy z OpenStreetBugs.nV následující tabulce můžete upravovat členy OSM relace reprezentující toto pravidlo.lV následující tabulce můžete upravovat tagy OSM relace reprezentující toto pravidlo. StoupáníPrudké stoupání)Nekompletní specifikace s ref=0Nekompletní adresy,Nekompletní nahrávání a/nebo ukládáníNesprávný počet parametrůZvětšit přiblížení Vzestupně Vzestupně:Průmysl InformaceInformace o prvku InformaceInformační nástěnka Turistické informační centrumInformační terminálInformace o vrstvě Inicializace Prozkoumat Instaluji aktualizované pluginyInterní předvolbaInterní chyba serveruPřístup k Internetu!poplatek za přístup k Internetu Interpolace(Křížení mezi cestami v multipolygonuNeplatné API URL4Specifikováno neplatné ID. Nelze stáhnout objekt.#Neplatné URL ''{0}'' v pluginu {1}Neplatné URL {0}Neplatné URL?poškozený bz2 soubor.Neplatné datumNeplatné hodnoty data/časuNeplatný posunNeplatné klíče vlastnostíNeplatný vyhledávaný výrazNeplatný výběrNeplatné URL služby.Nepatné časové pásmoNeplatné ID uživateleNeplatné jméno uživatele%Neplatná mezera v klíči vlastnosti Negovat filtrqInvertovat původní černé a bílé barvy (a všechny stupně šedi). Užitečné pro texty na tmavém pozadí.Není vektorizovaný.Je vektorizovaný.Ostrov OstrůvekQVypadá to, ze se při posledním spuštění JOSM zhroutil. Chcete obnovit data?Položka!položka {0} nenalezena v seznamu JAR soubor JAR souboryJOSM prohlížeč nápovědyPlugin pro editaci tagů v JOSM(Pro plugin {1} je třeba JOSM verze {0}.JOSM vždy poslouchá na adrese localhost na portu 8111. Tento port nelze změnit, protože se na něj odkazují externí aplikace komunikující s JOSM.JPEG obrázky (*.jpg)Verze Java: {0} ZlatnictvíFunkce spojení plochSpojit uzly a liniePřipojit uzel k cestě(Napojit bod na nejbližší část cesty!Spojit překrývající se plochy"Spojeny překrývající se plochySpojuji sousedící segmenty Spojuji uzly0Spojí plochy, které se navzájem překrývajíSkok na pozici Skočit tamSkok na místo Križovatka MotokáryPonechatPonechat aktuální nastaveníPonechat mé souřadnicePonechat můj stav vymazáno%Ponechat staré zálohy a pokračovatPonechat plugin?Ponechat vybrané páry klíč/hodnota z lokální datové sadyAPonechat vybrané páry klíč/hodnota ze serverové datové sadyPonechat cizí souřadnicePonechat cizí stav vymazánoKlíčKlíč ''{0}'' je neplatný.0Klíč ''{0}'' se nenachází mezi předvolbami.hKlíč nemůže být prázdný, když je použit popisek operátoru. Příklad použití: klíč=hodnota ID klíče: Klávesa: ID klíčeKlávesové zkratkyKlíčová slovaMateřská školaKiosek(Průchod v ohrazení s ostrou zatáčkouKuchyněLKS-92 (Lotyšsko TM)LPG (propan-butan)Nastavení pluginu LakewalkerLakewalker trasováníLambertova zóna 4 (Francie)Lambert CC zónaLambertova zóna CC9 (Francie)Lambertova zóna (Estonsko)QLambertova zóne {0} v cache nekompatibilní se současnou Lambertovou zónou {1} Země (souš)Využití krajinyskládka odpadu'Duplicitní body na plochách (landuse)Jízdních pruhůJazyk Verze jazyka:Jazyk:Poslední změna v {0}5Pluginy byly naposledy aktualizovány před {0} dny.Zeměpisná šířkaZeměpisná šířka: 0Spustit prohlížeč s informacemi o sadě změnSpustit přes celou obrazovkuOtevře dialog pro sady změnKOtevřít Firefox a zobrazit pravě viditelnou obrazovku jako SVG obrázek./Spustit prohlížeč s informacemi o uživateliOtevřít dialog editoru tagů PrádelnaVrstva[Vrstva ''{0}'' má změny, které by se měly uložit do odpovídajícího souboru ''{1}''.CVrstva ''{0}'' má změny, které by měly být nahrány na server.1Vrstva ''{0}'' nemá žádné změny k uložení.;Vrstva ''{0}'' nemá žádné změny k nahrání na server.(Vrstva ''{0}'' není uložená v souboru+Vrstva ''{0}'' musí být v seznamu vrstevVlastnosti vrstvyVrstva pro editaci GPX trasvrstva není v seznamu!Vrstva pro prováděná měření Vrstva: {0}VrstvyVrstvy:Levý klik: odznačit uzelLevý klik: označit uzel Volný časDélkaDélka v metrechpDélka hodnoty tagu ''{0}'' na objektu {1} překročila maximální dovolenou délku {2}. Délka hodnoty je {3}. Délka kroku: Délka: {0}Železniční přejezdKnihovnaLicenceTypy oprávněníZávoraKrátká/lehká traťMajákČíslo vedení+Přesnost zjednodušování čar (stupňů) Typ vedeníŘádek {0} sloupec {1}: Seznam číselBSeznam prvků v mé datové sadě, např v lokální datové saděESeznam prvků v cizí datové sadě, např v serverové datové saděNSeznam sloučených elementů. Nahradí mé elementy po potvrzení sloučení.&Seznam naposledy otevřených souborů OsvětlenoLiveGPS vrstva Obytná zónaNahrátNahrát všechny dlaždice Nahrát CTNahrát kalibraci obrázků...Nahrát dlaždiciNačíst vrstvu WMSNahrát WMS vrstvu ze souboruNahrávat data z APINahrát soubor...Nahrát hostorii"Nahrát vrstvy leteckých snímků7Načíst lokaci z cache (pouze pokud je cache povolena)Nahrát objekty ze serveruNačíst rodičovské relaceNačíst relaci.Otevřít skupinu obrázků jako novou vrstvu.8Nahrát seznam vašich otevřených sad změn ze serveruNahráno%Načítání dřívějších pluginů!Nahrávání souboru selhalo: {0} Nahrávám historii pro uzel {0}"Nahrávám historii pro relaci {0}!Nahrávám historii pro cestu {0}Nahrávám rodičovské relaceNahrávám plugin ''{0}''...Načítání pluginůNahrávám pluginy ..."Nahrávám zdroje stylů z ''{0}''Nahrávám {0}Nahrává se...$Nahrát kalibrační data ze souboruNahraje informace o stavu relicencování ze serveru. U uživatelů, kteří souhlasili s novými podmínkami používání (CT) bude zobrazeno zelené zaškrtnutí.Místní souboryMístní názevOblast, osada, místo. Umístění UzamknutelnýPlavební komoraLodi - ItálieZeměpisná délkaZeměpisná délka: Hledat v:Vzhled a chování Hledat v:Vyhlídková věžHledám soubory s obrázkyHledám pobřeží... Hledám {0}=Najít cesty a body s FIXME v jakékoliv hodnotě vlastnosti.Nízké rozlišení (600x400)Nejnižší čísloMNejnižší číslo domu nemůže být vyšší než nejvyšší číslo domuNejnižší domovní číslo MIME-Typy:MTB klasifikace'Hlavní datová sada neobsahuje bod {0}/Vytvořit duplicitní vrstvu z právě vybrané6Vytváření řadových domků z jednotlivých bloků.0Poškozený konfigurační soubor na řádku {0}Inženýrské objekty9Spravovat otevřené sady změn a výběr sad k nahrání ManuálníRuční srovnání!Manuální konfigurace HTTP proxyPřehledová mapaStyly kreslení mapy Projekce mapyNastavení mapy Mapa: {0} PřístavOznačit jako hotové)Označit vybrané tagy jako nerozhodnutéZnačky z pojmenovaných bodů Značky z {0} Tržiště!Označí vybrané adresy na mapě+Martinique Fort Desaix cache soubor (.UTM3)'Dosazení fotografií do trasy selhalo. Materiál%Maximální vzdálenost není čísloMax přiblížení: Max. výška (metrů)Max. délka (metrů)Max. šířka (metrů)Max. zátěž os (tun)Max. velikost cache (v MB) Max. šířka Max. délkaMax. rychlost (km/h)Max. hmotnost (tun)VMaximální stáří jednotlivých souborů v cache ve dnech. Výchozí hodnota je 100!Maximální plocha na požadavek:!Maximální stáří cache (dnů)Maximální velikost cache (MB)Maximální hodnota šedi braná jako voda (založeno na datech Landsat IR-1). Může být v rozmezí 0-255. Výchozí hodnota 90.3Maximální hodnota šedé braná jako voda (0-255)iMaximální délka (v metrech) pro vykreslování linií. Nastavte na ''-1'' pro kreslení všech linií.Maximální délka (metrů)3Maximální délka lokálních souborů (v metrech)0Maximální počet uzlů v prvotním trasováníQMaximální počet úseků v každé vygenerované cestě. Výchozí hodnota 250.#Maximální počet úseků na cestu\Maximální velikost jednotlivých adresářů s cache v bajtech. Výchozí hodnota je 300MBLoukaNaměřené hodnoty MěřeníMěřící stanice MěřeníStřední rozlišení (800x600)Člen#Člen pro roli {0} má špatný typ ČlenovéČlenové(vyřešeno)Členi (s konflikty) Památník Jméno v menuJméno v menu (výchozí) Menu zkatkyMercatorova projekceSloučit Spojit uzlySloučit blízké uzlySloučit duplicitní body?Sloučit vrstvuSpoj uzly do nejstaršíhoSloučit uzly objektůSloučit výběr*Sloučit aktuální vrstvu do jiné vrstvy$Sloučit tuto vrstvu do jiné vrstvySpojit {0} uzlyOsloučené body nejsou dosud zmražené. Nelze vytvořit příkaz pro řešeníOsloučené body nejsou dosud zmražené. Nelze vytvořit příkaz pro řešeníSloučená verze"Zprávu dne není možné zobrazit MetrickýKlikejte prostředním tlačítkem pro cyklování seznamem.
Podržte CTRL pro přímý výběr položky ze seznamu myší.
Vojenský prostorMin přiblížení: Min. šířka Min. délkaMin. rychlost (km/h)ŠachtaMalý kruhový objezdMinigolf!Minimální vzdálenost (pixelů) Minuty: {0}ZrcadlitZrcadlit vybrané body a cesty.3Chybějící atribut ''ref'' na členu v relaci {0}8Chybějící atribut ''type'' na členu {0} v relaci {1}8Chybějící atribut ''version'' na OSM objektu s id {0}1Chybějící atribut ''{0}'' na XML tagu ''{1}''.Chybějící audio souborChybějící kódování)V tagu chybí atribut "key" nebo "value".Chybějící povinné atributy prvku ''bounds''. Nalezeno minlon=''{0}'',minlat=''{1}'',maxlon=''{3}'',maxlat=''{4}'', origin=''{5}''.1Chybí povinný atribut ''{0}'' XML elementu {1}.:Chybějící povinný atribut ''{0}'' na v cestě {1}povinný atribut ''{0}'' chybí,Chybí cíl pro sloučení pro uzel s id {0}.Chybí cíl pro sloučení pro relaci s id {0},Chybí cíl typu {0} pro sloučení s id {1}Chybějící překlad name:*.Chybějící operátor pro NOTChybí parametr pro NEBO&Chybějící povinný atribut ''{0}''."Chybějící totožnost uživatele#Smíšené typy duplicitních bodůPo-Pá 08:30-20:00Mobilní telefony Režim: {0}Modelářské letiště"Nepoužívat módy (styl Potlachu) ZměněnoSkupiny modifikátorůBZměnit seznam vrstev leteckých snímků zobrazených v nabídce. SměnárnaVíce informací...(Více informací o tomto přednastaveníZJe zobrazena více než jedna WMS vrstva Nejdříve vyberte jednu z nich a potom zopakujte&Nalezena více než jedna cesta "from"$Nalezena více než jedna cesta "to"%Nalezena více než jedna cesta "via"MotokrosMotorové vozidloOsobní automobilyMotocyklObchodník s motocyklySilnice pro motorová vozidlaMotorové sportyDálniceDálniční sjezd (exit)#Dálnice - nájezd, rampa, kolektorHorský průsmykJízda na horském kolePřesunout uzel...FPosuňte segment podél jeho normály, potom pusťte tlačítko myši.Posunout dolů.Posunout vybrané elementy o jednu pozici doluPřesun prvkůPřesunout filtr dolu.Přesunout filtr nahoru.Posunout dolevaMZarovná body objektu tak, aby mezi sebou svíraly úhel 90 nebo 180 stupňůPřesunout objekty {0}Posunout doprava Přesunout zvolené členy dolů!Přesunout zvolené členy nahoru+Přesunout zvolenou vrstvu o řádek dolů.,Přesunout zvolenou vrstvu o řádek nahoru.&Přesunout označené uzly na přímku#Přesunout označené uzly do kruhu Přesunout jePosunout nahoru0Posunout vybrané elementy o jednu pozici nahoruPřesunout {0}Přesunutí objektů {0}Bahno Kombinováné&Vnitřní cesta multipolygonu je venkuMultipolygon není uzavřený$Administrativní hranice samospráv.MuzeumHudební nástrojeMé sady změn.Má datová sada neobsahuje tag s klíčem {0} Má verze"Má verze (lokální datová sada)Můj se sloučeným Můj s cizímNMEA import selhal!NMEA import úspěšnýNMEA-0183 souboryNPE MapyNPE Mapy (Tim)NázevJméno (nepovinné): Jméno lokaceJméno uživatele.Název: Jméno: {0}Pojmenované body z {0}Pojmenované trasové bodyÚzkorozchodná železnice NárodníNárodní park5Duplicitní body na přírodních objektech (natural) PřírodaPřírodní rezervaceBlízko2Nejbližší soused (nejrychlejší) [ výchozí ]SíťSíťová vyjímkaNeaktualizovatNovýNový přístupový tokenNový adresář Nová vrstvaNový problém Nový klíčNastavení posunutí Nová obrazová vrstva z RGIS... Nová relace Nová role Nová hodnotaNová hodnota pro {0}DalšíDalší obrázek Noční klubNe2Nenalezen žádný exportér! Nic nebylo uloženo.Nenalezena vrstva s GPX daty.9Není vybrána GPX vrstva. Nelze nahrát trasu na server.ENení dostupná žádná GPX trasa pro kterou by šel asociovat zvuk.Zákaz odbočení vlevoZákaz odbočení vpravo Beze zkratkyNenalezen žádný podpis+Přikázaný směr jízdy vlevo nebo vpravoZákaz otáčení Nenalezena žádná cesta "from"Nenalezena žádná cesta "to")Nenalezena žádná cesta nebo uzel "via"Ještě není vybrána oblastŽádné změny k nahrání.3Není k dizpozici sada změn pro rozdílový upload Žádné konflikty k vyřešení;Není žádný konflikt, na který by se mohlo přiblížit"Nenalezena aktuální datová sada.V této oblasti nebyla nalezena žádná data.(Nenalezena žádná data na zařízení.Nebyla načtena žádná data.Žádné datum5Není zadán žádný popisek. Prosíme, zadejte jej.Slepá komunikace*Žádný soubor patřící k této vrstvěŽádný obrázek.(Nenalezeny žádné soubotry s obrázky.,Nenalezen žádný průnik. Nic se nemění.Žádné vrstvy k upravování"Nebyly nalezeny záznamy pro "{0}" Bez názvuŽádná otevřená sada změnŽádné otevřené sady změn"multipolygon nemá vnější cestu.Nezbývají žádné konflikty ve vlastnostechnové sady změn
.[Objekty byly nahrány do otevřené sady změn {0} s komentářem ''{1}''.Historie objektůObjekty k přidání:Objekty ke smazání:Objekty ke změnění: 100 oktanů 91 oktanů 95 oktanů 98 oktanůLichéPosunutí 3 000 000m na východGPosun všech bodů východním směrem (stupňů). Výchozí hodnota 0.EPosun všech bodů severním směrem (stupňů). Výchozí hodnota 0.Posun: Starý klíč Stará roleStará hodnotaPNejstarší soubory jsou automaticky smazány při překročení této velikostiNa požádáníPři nahrávání JednosměrkaCesty s jediným uzlemBJedna z vybraných cest je již součástí jiného multipolygonu.JJedna z vybraných cest není uzavřená a proto nemůže být připojena. JednosměrkaOnline nápovědaPřikázaný směr jízdy vlevo Přikázaný směr jízdy vpravo!Přikázaný směr jízdy přímoHPouze sady změn uzavřené po a vytvořené před zadaným datem/časem9Pouze sady změn uzavřené po následujícím datu/časePouze sady změn patřící mě;Pouze sady změn patřící uživateli s následujícím ID@Pouze sady změn patřící uživateli s následujícím jménemPouze na prvním úseku cesty.#Pouze na vektorizovaných vrstváchPouze tuto barvuNeprůhlednost OtevřítOtevřít z umístění...Otevřít OpenStreetBugsNaposledy otevřenéOtevřít viditelné...AK nahrání dat ze souboru otevřete nejprve prázdnou WMS vrstvuOtevřít soubor.8Otevřít prohlížení historie s historií tohoto uzluOtevřít historii příkazů*Otevřít seznam všech nahraných vrstev.Otevřít seznam všech relacíStáhnout seznam
ke stažení a zobrazení seznamu dostupných plugnů.~Zde nastavte klávesovou zkratku která bude startovat vytváření/úpravy pravidel průjezdu křižovatkou.sProsím rozhodněte, do jaké sady změn budou data nahrána, případně zda bude sada po nahrání dat uzavřena.jProsím vyberte, zda bude JOSM automaticky aktualizovat používané pluginy po uplynutí zadaného času.mProsím vyberte, zda bude JOSM automaticky aktualizovat používané pluginy po spuštění novější verze.%Rozhodněte se, které hodnoty nechat"Prosím zadejte popis vaší trasy Prosím, zadejte GPS souřadnice!Zadejte nejdřív jméno souboru. Prosím zadejte řetězec filtru4Zadejte prosím název záložky stahované oblasti.%Zadejte neprázdné jméno uživateleZadjte hledaný řetězec. Prosím vložte adresu dlaždice(Prosím vložte identifikátor dlaždiceZadejte uživatelské jménoMZadejte uživatelské jméno a heslo pokud vaše proxy požaduje autentizaci./Prosím, zadejte nejprve platnou velikost bloku&Prosím, zadejte platné ID uživatele"Prosím, zadejte celé číslo > 1"Prosím, zadejte celé číslo > 0.Prosím, zadejte neprázdné jméno uživateleDProsím zadejte nebo vložte URL pro získání sad změn z API OSM.#Prosím zadejte tagy o vaší traseProsím, zadejte OSM API URL.4Prosím, zadejte heslo pro přístup na proxy server+Prosím, zadejte heslo pro váš OSM účetCProsím, zadejte uživatelské jméno pro přístup na proxy server:Prosím, zadejte uživatelské jméno pro váš OSM účet4Prosíme vložte platné číslo pro koncovou adresu0Zadejte platné číslo pro počáteční adresu;Zadejte platné číslo pro počáteční a koncovou adresu"Prosím zadejte své heslo pro OSM1Prosím zadejte své uživatelské jméno pro OSMProsím zadejte své uživatelské jméno a heslo pro OSM. Heslo nebude uloženo v konfiguraci JOSM jako čitelný text a bude zasláno serveru OSM pouze jednou. Při dalších přenosech dat již nebude používáno.:Prosím, restartujte JOSM k aktivaci stažených pluginů.!Prosím opravte komentář změny7Vyberte jednu nebo více cest, podél kterých stahovat+Prosím vyberte nejprve oblast stahování.Prosím vyberte souborProsím zvolte klíčVyberte schéma k použití.AProsím vyberte ulici k asociaci k interpolační adresní cestěVyberte prosím hodnotu2Prosíme, vyberte interpolaci adres pro tuto ulici)Prosím vyberte autorizační proceduru: Prosím, vyberte položku.Vyberte minimálně 4 uzlyFProsím, vyberte alespoň jeden již nahraný uzel, cestu nebo relaci.>Prosím vyberte jednu uzavřenou cestu která bude připojena.(Zvolte minimálně jeden uzel nebo cestu0Vyberte alespoň jeden řádek pro kopírování.Vyberte alespoň jednu cestu k zjednodušení.Zvolte minimálně jednu cestu.Vyberte minimálně 3 uzlySVyberte alespoň dva uzly ke spojení, nebo uzel, který je blízko dalšího uzlu.1Prosím zvolte minimálně dvě cesty ke spojeníVyberte přesně jeden uzel.RProsím, vyberte přesně dva nebo tři body nebo cestu se dvěma či třemi body.#Prosím zvol něco ke kopírování0Vyberte vrstvu leteckých snímků k nastavení.6Vyberte objekty, u kterých chcete změnit vlastnosti.Zvolte řádek k vymazáníZvolte řádek k editaciVyberte schéma ke smazání.Vzdálené ovládání bylo požádáno o nahrání dat z API.Vzdálené ovládání bylo požádáno o oznámení verze protokolu. To umožní webovým stránkám stránkám detekovat běžící JOSM. Odstranit Odstranit "{0}" pro uzel ''{1}''"Odstranit "{0}" pro relaci ''{1}''!Odstranit "{0}" pro cestu ''{1}''"Odstranit "{0}" pro {1} objekt(ů)Odebrat tagy pro adresyOdstranit všechny tagy adresy#Odstranit smazané členy a uložitOdstranit z cache5Odstranit uzel ''{0}'' na pozici {1} z relace ''{2}''Odstranit objekty větší nežOdstranit objekty menší nežOdstranit souběžné čáryOdebrat fotografii z vrstvy7Odstranit relaci ''{0}'' na pozici {1} z relace ''{2}''!Odstranit tagy z vnitřních cestOdstranit vybrané záložky"Odstranit vybrané členy z relace/Odstranit vybrané sady změn z lokální cache>Odstranit vybrané položky ze seznamu slučovaných elementů"Odstranit vybrané cesty pro ikony.Odstranit vybrané styly ze seznamu aktivníchOdstranit, vyčistit relaci Odstranit tohoto člena z relace6Odstranit cestu ''{0}'' na pozici {1} z relace ''{2}''Prvek odstraněn z relacíOdstraněny duplicitní body2Odstraní tagy související s adresami z objektu.Smaže člena s rolí ''from''Smaže člena s rolí ''to''!Odstraňuji zastaralé pluginy...Odstraňuji duplicitní uzly...Odstraňuji velké objekty Odstraňuji souběžné segmenty#Odstraňování odkazu z relace {0}Odstraňuji malé objekty$Odstraňuji neudržované pluginy...Přejmenovat souborPřejmenovat soubor "{0}" naPřejmenovat vrstvuPřejmenovat vybranou záložkuVykresluje cesty (autobusy, turistika, cyklistika, ...). Cesty musí být definovány v souboru routes.xml v adresáři pluginů. PůjčovnaOpravnaZaměňte "{0}" za "{1}" pro7Nahradit původní pozadí pozadím nastaveným v JOSM.NNahradit původní bílé pozadí barvou pozadí nastavenou v nastavení JOSM.Nahlásit chybuPožadavek selhalDetaily požadavku: {0}Požadován poplatekUmělá vodní nádržVymazat cookie7Zrušit současné měření a smazat měřící cestu.Nastavit výchozí hodnotyObnovit výchozí hodnotuMístní komunikace (ulice)Obytná plocha3Změnit velkost appletu (formát: ŠÍŘKAxVÝŠKA)1Rozlišení dlaždic Landsat (pixelů na stupeň)VRozlišení dlaždic Landsatu, měřeno v pixelech na stupeň. Výchozí hodnota 4000. VyřešitVyřešit konfliktyVyřešit konflikty pro ''{0}''.Vyřešení konfliktu v souřadnicích pro {0}0Vyřešení konfliktu ve stavu smazání pro {0}0Vyřešit konflikty v seznamu členů relace {0}-Vyřešit konflikty v seznamu bodů cesty {0}Vyřešit konflikty.&Vyřešit konflikt verzí pro uzel {0}(Vyřešit konflikt verzí pro relaci {0}'Vyřešit konflikt verzí pro cestu {0}+Vyřešení {0} konfliktů tagů v uzlu {1}-Vyřešení {0} konfliktů tagů v relaci {1}-Vyřešení {0} konfliktů tagů v cestě {1}SurovinaOdpočinková zóna RestauraceObnovitObnovování souborůOmezeníObchody Opěrná zeď%Získávám informace o uživateli...HNávrat k předchozímu dialogu a vložení podrobnějšího komentáře"Reunion RGR92 cache soubor (.UTM4)ObrátitObrátit řadu domů Otočit cestyObrátit řadu domůObrátit řadu domůOtočit a zkombinovat.Obrácené stupně šedi (pro černá pozadí)Obrátit cestu$Otočit směr všech zvolených cest Obrátí pořadí členů relaceOtočit směr cesty Otočit cestyObrácená pobřežní linie3Obrácené pobřeží: země není na levé straně.Obrácená země: země není na levé straně5Obrácená vodní cesta: země není na levé straně)Obrátit domovní čísla na řadě domů Vrátit zpětVrátit zpět sadu změnVrátit zpět sadu změn #{0}Vrátit zpět celou sadu změn0Vrátit zpět výběr a obnovit smazané objektyVrátit zpět pouze výběrVracení změnVracím zpět...OpravitRevizeJízda na koniŘeka Břeh řekyCesta (neznámý typ)Silniční omezeníZnačky - sada AZnačky - sada BProblém při kontrole rolíRole {0} chybíRole {0} neznámaRole v relaci odkazující naOtočit o 180°Otočit o 270°Otočit o 90°Otočit obrázek vlevoOtočit obrázek vpravo Otočit vlevoOtočit vpravoKruhový objezdTrasa Typ trasyTrasy zobrazeny pro:NavigaceNastavení pluginu routingRugbyová liga Svaz rugby ZříceninaSpustitSpustit skript+Znovu spustit kroky automatické autorizaceSpustit skript Spustit...(Spouštím aproximaci Douglas-Peucker...hSpouštím aktualizaci pluginů po zadaném intervalu. Automatická aktualizace po startu je zakázána.Spouštím test {0}Spouštím redukci vertexů...Přistávací dráha (runway)SAC klasifikace SIM-kartySVG kresba (*.svg)&SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Švédsko)ProdejPrůchod se dvěma vratySytost:Uložit)Uložit přístupový token do předvoleb)Uložit přístupový token do nastaveníUložit jako...Uložit GPX soubor Uložit do: Ulož vrstvuUložit OSM souborUložit soubor s podpisyUložit WMS vrstvuUložit WMS vrstvu do souboruPřesto uložit1Uložit zachycená data do souboru každou minutu Uložit do:Uložit vybraný soubor.*Uložit aktuální data do nového souboruUložit aktuální data.$Uložit nastavení a zavřít dialog?Uložit zákaz odbočení bez ohledu na chyby a/nebo varováníUložit do nastavení6Uložit uživatelské jméno a heslo (nezašifrované)"Uložit/nahrát na server a smazat$Uložit/nahrát na server a skončitWUložit/nahrát na server vrstvy před smazáním. Neuložené změny nebudou ztraceny.Ukládám vrstvu do ''{0}'' ...Ukládám do souboru. Měřítko Měřítko:Prohledávám adresář {0}Základní škola Kovový šrot Suťoviště Chyba skriptuSpuštění skriptu selhalo. SkriptováníPodrostMořské plodyHledat Hledat ...)Vyhledávaný výraz je neplatný: {0}Hledat objektyHledat objekty.Hledat ve značkách (tags)Najít předvolbuNajít předvolby Hledat...Hledat: Hledání: Vyhledávám Druhé jménoSilnice 2. třídyDruhý modifikátor: Sekundy: {0}Bezpečnostní vyjímka6Podívejte se na Wiki pro ostatní capacity:[types]=*.Moře, řeky, bazény.Segmenty(Stezka pro pěší a cyklisty - dělená(Výběr: Rel.:{0} / Cest:{1} / Uzlů:{2}Vybrat Vybrat všeVybrat FeuilleVyberte klíč k podpisuVybrat jar souborVyberte skript2Vyberte sekvenci nevětvících se spojených cest8Vyberte podepisovací klíč z vašeho souboru klíčů:Vyberte algoritmus:HVybrat všechny objekty příslušející právě vybraným sadám změnUVybrat všechny nesmazané objekty v datové vrstvě. Vybere také neúplné objekty.Vyberte otevřenou sadu změnVybrat a zavřítCVybrat sady změn v závislosti na datu vytvoření nebo uzavření>Vybrat sady změn v závislosti na stavu otevřená/uzavřená6Vybrat sady změn patřící specifickým uživatelůmVybrat commune Vyberte buď:Vyberte soubor4Vyberte, pokud se mají data přidat do nové vrstvy6Zvolte, pokud mají být data stažena do nové vrstvy4Vybrat, jestli se odkazovače objektu stáhnou také"Vyberte vrstvu leteckých snímkůVybrat ve vrstvěVyberte v seznamu relacíVyberat neúplné adresy Vybrat členyVybrat uzel pod kurzorem.$Vybrat objekty k nahrání na server@Vybrat pouze sady změn odpovídající specifické oblasti mapy Vybrat relaci#Vyberte relaci v hlavním výběru. Vybrat relaci v seznamu relací.Vybrat cílovou vrstvu9Vybrat odpovídající prvky v aktuální datové vrstvě'Vybrat členy všech vybraných relacíQVyberte typy vozidel na které se dopravní omezení NEaplikuje.Vybrat tento zákaz odbočení Pokud chcete tyto změny zahodit, pokračujte.sNěkteré z cest byly prvky relací, které byly změněny. Prosíme, ověřte, zda tímto nedošlo ke vzniku chyb.dNěkteré značky, které byly příliš daleko od trasy k rozumnému odhadu času, byly vynechány.OJe mi líto. Neumím zpracovat multipolygon relace s více vnějšími cestami.iJe mi líto. Neumím zpracovat cestu, která je zároveň vnitřní a vnější v multipolygon relacích.ZJe mi líto. Neumím zpracovat cestu, která je vnitřní ve více multipolygon relacích.ZJe mi líto. Neumím zpracovat cestu, která je vnější ve více multipolygon relacích.Řadit'Setřídit nabídku s přednastavenímiSeřadit členy relaceZdrojZdrojový textJihMísta pro vozíčkářeMísta pro rodičeMísta pro ženyRychlostRychlost (Km/h)Rychlostní radarJednosměrné hrotyRozdělit cestuRozdělit cestu zvoleným uzlemRozdělit oblastRozdělit teď#Rozdělit cestu {0} do {1} částíRozdělení cest do kusů+Rozdělit oblast pomocí neotagované cestySponzorSport (míčové hry)Sportovní zařízeníSportovní potřebySportovní centrumPramenStadion#Standardní unixová geometrie oknaPočet hvězdičekZačít hledáníZačít upravováníZačínám stahováníZačít stahování dat(Začít novou cestu od posledního uzlu.Začít obnovováníPočáteční #:@Počáteční písmeno musí být menší než koncové písmenoDPočáteční číslo adresy musí být menší než koncové císloHPočáteční a koncové číslo musí být pro abecední adresy stejné Začínam prohledávat adresář5Zkusím nový pokus, {0} z {1}, během {2} sekund ...Zahajuji pokus {0} z {1}.$Začínám nahrávat po částech...1Začínám nahrávat vše v jednom požadavku ...8Začínám nahrávat s jedním požadavkem na objekt ...ZeměStát: PapírnictvíStavZpráva o stavuSchodySchůdky přes ohrazení ZastávkyPotokUliceLampaUlice:UliceJméno ulice: Uliční a silniční síťUlice NRW Geofabrik.deSíla v bitech: Silně&Styly pro vnější cesty jsou různé Přidat filtr&Městský obvod, nebo městská částMetroVchod do metraÚspěch%Úspěšně otevřená sada změn {0} UmístěníOPoskytuje živý GPS vstup (pohybující se bod). Připojuje se k serveru gpsd.'Podporované zdroje k překreslování:Podporované formáty obrázkůPodpora stahování rozčtvercovaných nascanovaných map z walking-papers.org. Tento plugin je stále v rané fázi vývoje a může obsahovat chyby.PovrchSledovací kameraTriangulační bod^Plugin SurveyorPlugin potřebuje ke své činnosti plugin LiveGpsPlugin, který nebyl nalezen! PlaváníŠvýcarský Grid)Přepnout na nový openstreetbugs server?Přepnout do režimu offlinePřepnout do režimu online Popis symbolu$Symboly, jako křesťanské kríže.Synchronizovat audioSynchronizovat celý datasetSynchronizovat pouze bod {0}Syncronizovat pouze relaci {0}1Synchronizovat čas z fotografie GPS přijímačeSynchronizovat pouze cestu {0} Systém měrT1 - turistická cestaT2 - horská turistická cesta+T3 - obtížná, nekrytá turistická cesta0T4 - obtížná, nekrytá, prudká horská cesta(T5 - obtížná horská cesta s lezením*T6 - nebezpečná horská cesta s lezenímTCX Soubory (*.tcx)Nastavení TMSStolní tenis (ping-pong)Hmatová dlažba0soubor tagů neobsahuje zvolenou hodnotu ''{0}''0Klíč obsahuje znak s kódem menším než 0x20,Délka klíče je větší, než je povoleno6Hodnota tagu obsahuje znak s kódem menším než 0x201Délka hodnoty tagu je větší, než je povolenoTagovat cesty jakoWOznačit cesty tagem water, coastline, land nebo bez tagu. Výchozí hodnota je water.zdroj TagCheckeruTester předvoleb značeníPřednastavení tagůZnačkyTagy (oddělené čárkou)Značky a Členové Tagy z uzlůTagy z relací Tagy z cestZnačky sady změn {0}Tagy nové sady změnKlíče s prázdnými hodnotamiKrejčíVzít X a Y ze zvoleného uzluVzít pouze prvních X cestSoubory TangoGPS (*.log)Import TangoGPS selhal!Import TangoGPS úspěšnýStanoviště taxiPojížděcí dráha (taxiway)TelefonTelefonní kartyTenisStany povoleny Terminál Řada domů Řada budovSilnice 3. třídyTřetí modifikátor:Otestovat přístupový token Test selhal.Test selhal: nelze přečíst čas modifikace.*Test selhal: nelze zapsat čas modifikace.Otestovat API URLTest {0}/{1}: Spouští se {2})Testuji přístupový token služby OAuthTestuji OSM API URL ''{0}''URL API je platné.6OSM server ''{0}'' reportoval špatný požadavek.
-PDF soubor musí mít právě jednu stránku.4Úhel mezi předchozím a současným úsekem cesty.Oblast kterou chcete stáhnout je příliš rozsáhlá nebo obsahuje příliš mnoho prvků.
Vyberte menší oblast nebo použijte exportované soubory poskytované komunitou OSM.QTato sada změn zůstane po nahrání otevřenaBSada změn bude po nahrání na server uzavřena.!Data ve schránce nejsou obrázek.Obsah této sady změn ještě nebyl stáhnut.VAktuální výběr není možno použít pro rozdělení - není vybrán žádný bod.2Tento výběr nemůže být použit k rozdělení.1Tento výběr nelze použít pro oddělení uzlů$Současná hodnota není platné URLQAktuální hodnota nemůže být ID sady změn. Zadejte prosím celé číslo > 0'Zadaná hodnota není adresou dlaždiceUZadaná hodnota není identifikátorem dlaždice pro zvolenou úroveň přiblíženíVýchozí předvolba pro JOSM"Dokument neobsahuje žádná data.VNásledující závislé objekty budou vyčištěny
navíc ke zvoleným objektům:DBěhem hromadného stahování došlo k následujícím chybám: {0}.Zeměpisná šířka na místě kurzoru myši.,Zeměpisná délka na místě kurzoru myši.(Ohromný JGoodies Plastic Look and Feel.8Klíč ''{0}'' a všechny jeho hodnoty budou odstraněny,Délka nového nakresleného segmentu trasy.Maximální velikost hranice oblasti je 0.25 a váš požadavek byl příliš velký. Vyžádejte si menší plochu, nebo použijte planet.osm;Sloučená datová sada nebude obsahovat tag s klíčem {0}(Jméno objektu na místě kurzoru myši.:Heslo nemůže být prázdné. Zadejte vaše heslo pro OSM+Soubor pluginu ''{0}'' neobsahuje Manifest.UPlugin byl odstraněn z konfigurace. Restartujte JOSM k jeho odstranění z programu.nProjekce ''{0}'' v URL a současná projekce ''{1}'' jsou jiné. Toto může vést ke špatným souřadnicím.;Projekce {0} nemohla být aktivována. Používam Mercator.Proxy server nebude použit.CRegulární výraz "{0}" má chybu na pozici {1}, celá chyba: {2}GRegulární výraz "{0}" měl chybu při parsování, plná chyba: {1}bVzdálené ovládání umožňuje kontrolovat JOSM z ostatních aplikací, např. z prohlížeče.VPožadovaná plocha je příliš velká. Přibližte pohled nebo změňte rozlišení.%Povinný tag {0}={1} chybí.&Soubor se skriptem ''{0}'' neexistuje.+Soubor se skriptem ''{0}'' nelze přečístFZvolená GPX trasa neobsahuje časové údaje. Zvolte, prosím, jinou.tZvolená oblast nemůže být rozdělena, protože je členem relace. Odstraňte oblast z relace před rozdělením.(Zvolené uzly nesdílejí stejnou cestu.2Zvolené fotografie neobsahují informace o čase.NVýběr obsahuje {0} cest. Jste si jistý že je chcete všechny zjednodušit?&Server odpověděl chybou s kódem {0}Server ohlásil uzavření aktuální sady změn.
Toto se nejčastěji stává při překročení maximálního počtu
of {0} objektů na serveru ''{1}''.+Počáteční poloha se nachází mimo bboxFŘetězec ''{0}'' není platná hodnota pro reálné číslo (double).Plugin turnrestrictions umožňuje vytvářet a spravovat informace o pravidlech odbočování na křižovatkách v databázi OpenStreetMapXUživatelské jméno nemůže být prázdné. Zadejte vaše uživatelské jméno pro OSMeViditelný výsek je buď příliš malý, nebo příliš velký pro stahování dat z OpenStreetBugsYCesta nemůže být rozdělena ve zvolených bodech. (Tip: Zvolte body uprostřed cesty.)ZCesty nemohou být spojeny kvůli rozdílné orientaci. Chcete sjednotit jejich orientaci?Divadlo0Cizí datová sada neobsahuje tag s klíčem {0} Cizí verze%Cizí verze (serverová datová sada)Cizí se sloučenýmZábavní parkDMomentálně nejsou žádné vrstvy leteckých snímků k upravení.%Nejsou otevřené žádné sady změn.Nejsou vybrány žádne objekty k aktualizaci.Jsou zde stále nevyřešené konflikty. Konflikty nebudou uloženy a budou vyřešeny, jako by byly všechny odmítnuty. Pokračovat?Cesty se protínají.=Při pokusu o zobrazení URL pro tuto značku došlo k chybě)Došlo k {0} konfliktům během importu.,Tato akce nebude mít klávesovou zkratku. 1Toto může védst k náhodnému smazání uzlů.Tato sada změn obsahuje objekty, které nejsou v aktuální datové sadě. Je třeba je nejdříve stáhnout. Chcete pokračovat?Toto je až za koncem nahrávky-Tento uzel není přilepen k ničemu jinému.Tato operace způsobí, že JOSM zapomene zvolené objekty.
Budou odstraněny z vrstvy, ale nebudou smazány
na serveru během nahrávání.aTento plugin umožňuje zobrazit libovolný obrázek na pozadí editoru a ztotožnit jej s mapou.7Tento plugin kontroluje chyby klíčů a jejich hodnot.*Tento plugin kontroluje chyby v relacích.UTento plugin přímo nahrává GPS trasy z aktivní vrstvy JOSM na openstreetmap.org.GTento plugin zjednodušuje mapování a úpravy tras veřejné dopravy.NTento test hledá neotagované uzly, které nejsou součástí žádné cesty.?Tento test hledá neotagované, prázdné a jednouzlové cesty.QTento test kontroluje cesty, jestli neobsahují některý uzel více než jednou.JTento test kontroluje cesty na podobnost jmen, kdy může jít o překlep.ITento test kontroluje na blízkost koncových uzlů cest k jiným cestám=Tento test kontroluje, jestli jsou zákazy odbočení platnédTento test kontroluje, jestli spojnice mezi dvěmi uzly není používána více, jak jednou cestou.3Tento test kontroluje správnost linií pobřeží.ITento test kontroluje, jestli dva body nejsou na přesně stejné pozici.]Tento test kontroluje na přítomnost cest se stejnými tagy a stejnými souřadnicemi uzlů.FTento test kontroluje směr vodních, zemních a pobřežních linií.RTento test kontroluje, jestli nemají uzly stejné jméno (mohou být duplikáty).`Tento test kontroluje cesty, které by měly být uzavřené, jestli jsou skutečně uzavřené.ATato verze JOSM není kompatibilní s nakonfigurovaným serverem.&Tyto body nejsou v kruhu. Přerušuji.Automat na jízdenkyČísla dlaždicAdresa dlaždice:ČasČasový intervalČasové pásmo: Časová zóna: {0}Do ...SAby se předešlo přetížení WMS katastru, import budov je omezen na max. 1 km2. Ke smazáníDo:!Přepnout celoobrazovkový pohledVypnout/Zapnout GPX linie Přepínaní následování boduPřepnout drátový model!Přepnout celoobrazovkový pohled6Nastavení viditelnosti okna správce datových změn.+Přepnout viditelnost textu značek a ikon.&Přepnout viditelnost zvolené vrstvy.Přepnout: {0}.Zapnout/Vypnout globální nastavení ''{0}''.Záchody#Token umožňuje omezený přístupTolerance není čísloPoplatek Mýtná budka Nástroj: {0}Panel nástrojůUpravení panelu nástrojů NástrojeNástroj pro tvorbu budov.Pravý horní (max) roh: TuristikaVěž Typ věžeMěstoRadniceFMěsto {0} nenalezeno, nebo není dostupné nebo byla akce přerušenaHračky Trasovač Tracer budov Trasovač.Trasuje budovy případně další polygony z České katastrální mapy (nebo i jinde), je třeba aby běžel TracerServer (.NET nebo Mono). StopováníLesní/polní cesta (track)Barvy tras a bodůUTrasovatelné (sdíleno pouze jako anonymní, uspořádané body s časovými údaji) Typ cestyZpomalovací retardérSemaforyTramvajTramvajová zastávkaFChyba transformace: Minimální X musí být menší, než maximálníFChyba transformace: Minimální Y musí být menší, než maximální/Chyba transformace: Body jsou příliš blízko,Chyba transformace: Nepodporovaná orientace+Chyba transformace: Nepodporovaná variantaDopravaCestovní kancelářStromČtyřproudá silniceČtyřproudá silnice - nájezd Zkusit znovuQZkuste aktualizovat na nejnovější verzi tohoto pluginu, než ohlásíte chybu."Út-Ne 08:00-15:00; So 08:00-12:00TunelZačátek tuneluZákazy odbočeníZákaz odbočení Obratiště*Rožšířené místo pro otáčení lodíZákaz odbočeníTurniketTočnaTypJméno typu (UK)Typ:Typy Pneuservis NEZNÁMÝ URL / Soubor:DURL z www.openstreetmap.org (adresu můžete vložit do pole níže)UTM Francie (DOM)UTM Geodesický systém Zóna UTMRozpojit cesty?Prvek {0} nelze přidat do datové sady, jelikož v ní již jeENelze vytvořit adresář {0}, automatické ukládání bude vypnuté>Nelze vytvořit soubor {0}, bude použito jiné jméno souboru.Není možné vztvořit novou zvukovou značku*Nemohu smazat starý záložní soubor {0}6Nelze najít překlad pro jazyk {0}. Vracím se k {1}.0Nemohu najít výchozí cesto pro adresář {0} Nelze rozpoznat šířku/délku8Není možno synchronizovat v již přehrávané vrstvě"Silnice bez zařazení (mimo obec)Neuzavřené cesty.Neuzavřená cestaNespojená pobřežní linie%Nenapojené uzly bez fyzických tagůNespojené cesty. Nerozhodnuto&Nerozhodnutý konflikt stavu vymazáno.Nerozhodnutý konflikt rozdílných souřadnic NerozhodnutoHNedefinovaný element ''{0}'' nalezen ve vstupních datech. Přerušuji.Obnovit objektObnovit objektObnovit objekt podle idObnovit objekt...ZpětZpět ortogonální tvarVrátit zpět přesun5Vrátit zpět výsledek ortogonalizace pro dané nodyVrátit poslední akci.0Vrátit vybraný příkaz a všechny pozdějšíVytrhnout panelNeočekávaná výjimka,Neočakávaný XML element s názvem ''{0}''Aneočekávaný formát id získaný ze serveru, získáno ''{0}''Qneočekávaný formát nové verze modifikovaného prvku ''{0}'', zadáno ''{1}''5Neočekávaný symbol. Očekáváno {0}, nalezeno {1}Neočekávaný token: {0}5Neočekávaná hodnota parametru "index". Zadáno {0} Odblokovat3Odblokovat aktuání seznam slučovaných elementůNespojený uzelVysoká škola NeznámýNeznámá koncovka souboru: {0}Neznámé jméno počítačeNeznámý stav problémuNeznámý formát loguNeznámý typ členuNeznámý režim {0}.6Neznámá, nebo nepodporovaná verze API. Nalezeno {0}CNeznámý prvek: {0}. Povolené hodnoty jsou bod, cesta nebo relaceNeznámá roleNeznámý typ: {0}Nepojmenovaná WMS vrstvaNepojmenovaná křižovatka'Nepojmenovaná neklasifikovaná silniceNepojmenované cestyNeuspořádané pobřežíNevyřešené adresy@Neuložené změny - Uložit/nahrát na server před smazáním?ANeuložené změny - Uložit/nahrát na server před ukončením?Neuložená data a konflikty3Neuložená data a chybějící přiřazený souborNeuložená osm dataOdznačit všeOdznačit vše (Escape)Odznačit vše (Fokus)Odznačit všechny objekty@Nepodporovaná verze WMS souboru; nalezeno {0}, očekáváno {1}YNepodporovná verze cache souboru; nalezeno {0}, očekáváno {1} Vytvořte nový soubor.Nepodporovaná verze: {0}Neotagované a nespojené uzly.Neotagované cesty!Neotagované cesty (komentované)-Neotagované, prázdné a jednouzlové cesty.NahoruO úroveň výše AktualizovatAktualizovat sadu změnAktualizovat obsahAktualizovat dataAktualizovat výpis adresáře.Interval aktualizace (dnů):Aktualizovat modifikovanéAktualizovat objektyAktualizace pluginůAktualizovat výběr+Aktualizovat obsah sady změn z OSM serveru%Aktualizovat sadu změn z OSM serveruAktualizovat vybrané pluginyAktualizovánoBAktualizuje ze serveru modifikované objekty (stáhne znovu data).{0} objektů do 1 sady změn za použití {1} požadavků~Nahrávám {0} objektů do několika sad změn za použití {1} požadavkůNahrávám GPX trasu na server&Nahrávám GPX trasu: {0}% ({1} z {2})6Ukládám a nahrávám na server změněné vrstvy ...Nahrávám data na server ...,Nahrávám na server data pro vrstvu ''{0}''Nahrávám trasu ..."Nahraje trasy na openstreetmap.org Využití Použití3Použijte ( a ) k seskupení výrazůRPoužíjte " k uvození operátorů (např. když klíč obsahuje :)APoužijte | nebo OR ke kombinaci s logickým "nebo"Zadat adresu budovyPoužít základní autentizaciPoužít OAuth Použít "Tableau d''assemblage"Použít SOCKS proxy"Vybrat náhodný klíč ze seznamu(Použít komplexní kontrolu vlastnostíPoužít výchozí#Použít stadardní datový soubor.Použít standardní nastaveníPoužít vrstvu s chybamiPoužít globální nastavení.Používat seznam výjimek.Použít nestandardní vyjímkyPoužít přednastavení "{0}"/Použít přednastavení "{0}" ze skupiny "{1}"5Použít zvláštní adresář pro konfiguraci GnuPG?Použít standardní vyjímky+Použít standardní systémové nastaveníPoužít standardní systémové nastavení (Zakázáno, pro povolení spusťte JOSM s parametrem-Djava.net.useSystemProxies=true)6Použít současné bervy jako nové barevné schéma.2Použít standardní datový soubor (doporučeno).,Použít standardní slovník (doporučeno).>Použít standardní soubor ignorovaných tagů (doporučeno).DPoužít vrstvu s chybami pro zobrazení problematických elementů.6Používat seznam výjimek pro potlačení varování.%Použít vybrané schéma ze seznamu. UživatelID uživatele:Uživatelské jméno:ID uživatele: Uživatel:Jméno uživateleUživatelské jméno: *Používám místo toho zkratku ''{0}''. VysavačeOvěřitAKontroluje platnost hodnot a tagů pomocí komplexních pravidel.0 je očekávaná pro parametr ''{0}'', nalezeno {1} 0. Nalezena {0}Očekávána verze Verze {0},Verze {0} vytvořená na {1} uživatelem {2}2Verze {0} aktuálně editovaná ve vrstvě ''{1}''Verze {0} v editoruVerze {0}, {1} (od {2})Verze: Verze: {0} VeterinářPřes:Videopůjčovna/prodejnaZobrazitZobrazení: {0} VyhlídkaNásledování boduObecZelená plochaVesnice/MěstoVinice ViditelnostViditelnost/čitelnostNavštívit domovskou stránku5Vizualizuje informace o směrování v podobě grafu.Kalibrace nahrávání zvukuSopkaVolejbalNapětíVarování: neočekávaný formát základní URL API. Přesměrování na uživatelskou stránku OSM prvku pravděpodobně selže. Základní URL API je: ''{0}'' Chyba WMSWMS soubory (*.wms) WMS vrstvaNastavení WMSURL WMS nebo ID obrázku:?WMS vrstva ({0}), automatické stahování v přiblížení {1}2WMS vrstva ({0}), stahování v přiblížení {1}'WMS vrstva ({0}), nahráno {1} dlaždicSeznam WMS vrstev:Nastavení WMSPluginu:&Migrace nastavení WMSPlugin/SlippyMapČekám 10 sekund ... Zeď Upozornit při chybách konverze'Upozornit na chybějící audio soubory Varování\Varování: Nepodařilo se načíst konfiguraci. Nastavená cesta ''{0}'' není adresářem.IVarování: Získání informací o uživateli se nezdařilo. Důvod: {0}NVarování: Stahování dlaždic WMS selhává. Prosím prověřte nastavení.JVarování: Ignoruji výjimku, protože úkol je přerušen. Výjimka: {0}Varování: JOSM je nakonfigurován k používání systémové proxy, ale JVM není nakonfigurován k jejímu převzetí. Konfigurace byla resetována na ''Žádná proxy'']Varování: Chybí soubor s nastavením ''{0}''. Vytvářím soubor s výchozím nastavením.VVarování: Odstraňuji cestu {0} protože počet bodů klesl pod 2. Aktuálně je {1}bVarování: Nahrazuji existující soubor s nastavením ''{0}'' souborem s výchozím nastavením.TVarování: Základní URL WMS služby ''{0}'' neobsahuje ukončovací '&' nebo '?'.%Upozornění: Úplné URL je ''{0}''.2Varování: Heslo je přenášeno nezašifrované.oVarování: nepodporovaná hodnota v konfiguraci ''{0}'', zadáno {1}''. Použije se ''Základní autentizace'.[Varování: WMS vrstva je deaktivována, protože obsahuje neplatnou základní url ''{0}''více informací...). S obchodemPralesTovárna(Zapsat souřadnice do hlavičky obrázkuChyba při zapisování!Zapíše GPS souřadnice do hlaviček obrázku. Použijte tuto funkci z kontextového menu (pravým kliknutím) obrázkové vrstvy.+Nesprávný počet argumentů pro záložkuŠpatně uspořádané cestyChybí XML tag .AnoAno, aplikovat"Ano, vytvořit konflikt a zavřítAno,smazat bodyAno, stahovat obrázkyAno, stejně uložitGJiž máte přístupový token pro přístup OSM serveru pomocí OAuth.Chystáte se smazat uzly mimo oblast, jež jste stáhli.
To může způsobit problémy, protože jiné objekty (které nevidíte) je mohou používat.
Opravdu je chcete smazat?Chystáte se spustit {0} oken prohlížeče.
To může jednak zaplnit vaši obrazovku mnoha okny
a může to též chvíli trvat.2Můžete též vložit URL z www.openstreetmap.org_Nemáte přístupový token nutný k používání OAuth pro OSM. Proveďte autorizaci prosím.Narazili jste na chybu v JOSMPokud chcete předejít potížím, je třeba aktualizovat také pluginy.

Aktualizovat nyní pluginy?Váš komentář změny je prázdný, nebo příliš krátký.

To sice není technický problém, ale berte prosím ohled na spoustu lidí, kteří
sledují změny ve svých oblastech na základě smysluplných komentářů
aby pochopili, co se děje!

Pokud strávíte minutku k popisu vaší změny,
ulehčíte život spoustě maperů.Nulové souřadnice: {0} ZvětšeníPřiblížení (v metrech) PřiblížitOddálitPřiblížení a pohyb mapyPřibližování pomocí tažení nebo CTRL+. nebo CTRL+,; pohyb s CTRL+šipka nahoru dolu doleva doprava; pohyb se zoomem možno též pravým tlačítkem myši PřiblížitÚroveň přiblížení:OddálitZvětšit pohled na {0} Zvětšit naPřiblížit na vrstvuPřiblížit bodPřiblížit na problémPřiblížit na zvolené prvkyPřiblížit na výběr9Přiblížit na aktuálně vybrané omezenáí odbočení@Přiblížit na objekt, na který odkazuje první zvolený člen3Přiblížit tento bod v aktuální datové vrstvěZvětšit na {0}JZvětšování je neaktivní protože je neaktivní vrstva s touto relacíBZvětšování je neaktivní protože nebyl vybrán žádný člen [smazáno] Výška: {0} m Směr {0}°vedenívedlejší vedeníUpravit stožárUpravit staniciStožárStaniceBránaZpětRychleji Rychle vpředVpřed Skok zpět. Skok vpředDalší značkaPřehraj další značkuPřehrát předchozí značkuPřehrát/PauzaPředchozí značkaPomalejiZpomalené přehrávání Zavřený Otevřený prázdnýVSJZDesc(ription) (popis) Name (Název)Palivo Klávesa:Modifikátory: PosunutíPřiblíženíznačkane použitéano nadzemní podzemní podvodníPřiblíženíUpravit staniciVlaková staniceKlíč:Do:Z:zkrácené jméno ulice,přidat novou wms/tms položku zadáním url/přidat do existující relace associatedStreetpřidat k výběruadresaadministrativnípro zkušené (černá)rozšířená konfiguracelanovkaletecké cestyagregátzemědelská vozidlavzduchvšechnyvšechny objektyulička abecední alternativníobčanská vybavenostamerický fotbal ručičkové anglikánskékrmivo pro zvířata anonymnícokoliv použít {0}akvadukt lukostřelbaoblast popisek plochasijskáasfaltatletikaaustralský fotbal automatickýpozadízpětná zastávkazpětný segmentšpatnábahá'í baptistické překážka/tag "barrier" (překážka) použitý na cestěnádrže basketbalbauxitplážmezi {0} {1} a {2} {3}bicyklčernámodrámočál Hry s koulemi (např. pétanque)hraniceznačkamosttag mostu (bridge) na uzluhnědá-stará zátěž, městské ruiny (Brownfield) budhistickébudova hamburgerautobusAutobusová dráhakanadský fotbalzrušit kanoistikavelikost písmen rozhoduje katolickéhřbitov!změnit datum modifikace soubory:uhlíkontroluji cache...kuřata čínská křesťanskécigaretyměstocivilní Horolezenípo směru hodinových ručiček uzavřenýuzavřená cestauhelná pobřežídlažební kostkyobectelekomunikační zhutněnábetonkondomykonfigurovat sadu změnnastavit připojené DG100konflikt jehličnatýspojení konstrukcetrolejové vedeníměď&zkopírovat zvolené výchozí hodnotypočet!vytvořit relaci associatedStreetkriket&ohražené místo pro tréning kriketukroket*"cycleway" (cyklostezka) s tagem "bicycle" cyklistika listnatý vyhrazenéstupně° min'' (Námořní)stupně° min'' sek"smazat data po importusmazat vnější obryssmazáno zastaralývyhrazený(preferovaný)dopravní obsluha objízdná digitální zakázánodok závody psůdvojitýdolů Sjezdovka stáhnoutpitípříjezdová cestavýchodjednoduchá (modrá)Upravit trasu GPX elektřinaprvky krasojízda evangelickésudé příklady vynikajícísáčky na výkalypro experty (oranžová)-odvybráno: vlastnost je explicitně vypnutápole, zemědělská půdazemědělstvíplottrajektNajít ve výběru adresářjídlopěší#"footway" (pěšina) s tagem "foot"brodlesdopředná zastávkadopředný segmentfosilní paliva"volný terén - freeride (žlutá) francouzská od dlaždicez cestyplnáGarážeplynová německáledoveczlatogolfové hřištědobrá gps značkagps bod stupeň 1 stupeň 2 stupeň 3 stupeň 4 stupeň 5trávaštěrkšedářeckázeleň"Zastavitelné území (Greenfield)země gymnastika střední zastávkazdravotnictvíteplo vřesovištěnákladní vozidla zvýraznitsilnicesilnice bez referencedálnice turistickáhindské historickéinformace o historiihokej příšernákoňskádostihydůmvodnízmrzlinailmenit obrázek zatmívání leteckých snímkůimportovaná data z {0} neaktivní0včetně přímých potomků rodičovské relace nekompletnínekompletní cesta7zvětšete přiblížení abyste viděli více detailůindická vnitřníprůmyslvnitřní částintegrováno do programu%pro středně pokročilé (červená) neviditelnýželezná rudaostrov izolovanéitalskápoložky džinistické japonskásvědkové Jehovovi židovskénechávat záložní souborykiosekzeměskládkavyužití oblasti (landuse)vrstvu9vrstva je momentálně skrytá (klikněte pro zobrazení){0}% ({1}/{2}), {3} zbývá. Nahrávám uzel ''{4}'' (id: {5})@{0}% ({1}/{2}), {3} zbývá. Nahrávám relaci ''{4}'' (id: {5})?{0}% ({1}/{2}), {3} zbývá. Nahrávám cestu ''{4}'' (id: {5}){0}: Verze {1} (lokálně: {2})({0} požadavek)({0} požadavky)({0} požadavků)"({0}/{1}) Nahrávám {2} objekt...#({0}/{1}) Nahrávám {2} objekty...$({0}/{1}) Nahrávám {2} objektů...2Přidat a posunout virtuální nový uzel do cesty5Přidat a posunout virtuální nový uzel do {0} cest5Přidat a posunout virtuální nový uzel do {0} cestPřidán {0} objektPřidány {0} objektyPřidáno {0} objektů$Změnit vlastnosti až {0} objektu.%Změnit vlastnosti až {0} objektů.%Změnit vlastnosti až {0} objektů.Změnit {0} objektZměnit {0} objektyZměnit {0} objektůWKlikněte na {0} pokud chcete ověřit stav tohoto objektu na serveru.YKlikněte na {0} pokud chcete ověřit stav těchto objektů na serveru.YKlikněte na {0} pokud chcete ověřit stav těchto objektů na serveru.Konflikt během stahováníKonflikty během stahováníKonflikty během stahováníKonflikt v datechKonflikty v datechKonflikty v datechSmazat {0} uzelSmazat {0} uzlySmazat {0} uzlůSmazat {0} objektSmazat {0} objektySmazat {0} objektůSmazat {0} relaciSmazat {0} relaceSmazat {0} relacíSmazat {0} cestuSmazat {0} cestySmazat {0} cestMažu {0} objektMažu {0} objektyMažu {0} objektů>Stahování následujícího pluginu selhalo:CStahování následujících {0} pluginů selhalo:CStahování následujících {0} pluginů selhalo:Stahuji {0} sadu změn ...Stahuji {0} sady změn ...Stahuji {0} sad změn ...1Stahuji {0} nekompletního potomka relace ''{1}''/Stahuji {0} nekompletní potomky relace ''{1}''2Stahuji {0} nekompletních potomků relace ''{1}''=Stahuji {0} nekompletního potomka {1} rodičovských relací;Stahuji {0} nekompletní potomky {1} rodičovských relací>Stahuji {0} nekompletních potomků {1} rodičovských relacíStahuji {0} objekt z ''{1}''Stahuji {0} objekty z ''{1}''Stahuji {0} objektů z ''{1}''Duplikace {0} uzlu do {1} uzlů Duplikace {0} uzlů do {1} uzlů Duplikace {0} uzlů do {1} uzlůVložit nový uzel do cestyVložit nový uzel do {0} cest.Vložit nový uzel do {0} cest.:JOSM nemůže nalézt informace o následujícím pluginu:=JOSM nemůže nalézt informace o následujících pluginech:=JOSM nemůže nalézt informace o následujících pluginech:,JOSM nalezl {0} neuloženou vrstvu osm dat. ,JOSM nalezl {0} neuložené vrstvy osm dat. .JOSM nalezl {0} neuložených vrstev osm dat. Sloučená verze ({0} položka)Sloučená verze ({0} položky)Sloučená verze ({0} položek)Přesunout uzel {0}Přesunout uzly {0}Přesunout uzly {0}Má verze ({0} položka)Má verze ({0} položky)Má verze ({0} položek)Otevírám {0} soubor...Otevírám {0} soubory...Otevírám {0} souborů...Vkládám {0} tagVkládám {0} tagyVkládám {0} tagůOdstraněn {0} objektOdstraněny {0} objektyOdstraněno {0} objektů'Odstranit staré klíče z {0} objektů&Odstranit staré klíče z {0} objektu'Odstranit staré klíče z {0} objektůOtočit uzel {0}Otočit uzly {0}Otočit uzly {0}Změna měřítka {0} uzluZměna měřítka {0} uzlůZměna měřítka {0} uzlů,Zjednodušení cesty (odstranění {0} uzlu)-Zjednodušení cesty (odstranění {0} uzlů)-Zjednodušení cesty (odstranění {0} uzlů)Zjednodušit {0} cestuZjednodušit {0} cestyZjednodušit {0} cestTagy({0} konflikt)Tagy({0} konflikty)Tagy({0} konfliktů)?Následující plugin byl stažen úspěšně:FNásledující {0} pluginy byly staženy úspěšně:INásledujících {0} pluginů bylo staženo úspěšně:=Následující plugin již není potřeba a byl deaktivován:ANásledující pluginy již nejsou potřeba a byly deaktivovány:ANásledující pluginy již nejsou potřeba a byly deaktivovány:Plugin nebude nahraný.Pluginy nebudou nahrané.Pluginy nebudou nahrané..Zvolený uzel není uprostřed žádné cesty./Zvolené uzly nejsou uprostřed žádné cesty./Zvolené uzly nejsou uprostřed žádné cesty.*Označená cesta neobsahuje vybraný uzel.+Označené cesty neobsahují vybraný uzel.+Označené cesty neobsahují vybrané uzly..Zvolená cesta má uzly mimo stahovanou oblast0Zvolené cesty mají uzly mimo stahovanou oblast0Zvolené cesty mají uzly mimo stahovanou oblastCizí verze ({0} položka)Cizí verze ({0} položky)Cizí verze ({0} položek)CVíce než jedna cesta obsahuje vybraný uzel. Vyberte také cestu.CVíce než jedna cesta obsahuje vybrané uzly. Vyberte také cestu.CVíce než jedna cesta obsahuje vybrané uzly. Vyberte také cestu.Zbývá nahrát {0} objekt.Zbývá nahrát {0} objekty.Zbývá nahrát {0} objektů.Byl nalezen {0} konflikt.Byly nalezeny {0} konflikty.Bylo nalezeno {0} konfliktů."Nastal konflikt {0} během importu$Nastaly konflikty {0} během importu$Nastaly konflikty {0} během importu$Tato úprava změní až {0} objekt.%Tato úprava změní až {0} objekty.&Tato úprava změní až {0} objektů. Tato úprava změní {0} objekt.!Tato úprava změní {0} objekty."Tato úprava změní {0} objektů.Transformace {0} boduTransformace {0} bodůTransformace {0} bodůUpravit vlastnosti {0} objektůUpravit vlastnosti {0} objektuUpravit vlastnosti {0} objektů-Aktualizace následujícího pluginu selhala:.Aktualizace následujících pluginů selhala:.Aktualizace následujících pluginů selhala:GNahrávám {0} objekt do 1 sady změnHNahrávám {0} objekty do 1 sady změnINahrávám {0} objektů do 1 sady změnrNahrávám {0} objekt do 1 sady změn za použití 1 požadavkusNahrávám {0} objekty do 1 sady změn za použití 1 požadavkutNahrávám {0} objektů do 1 sady změn za použití 1 požadavkuNahrávám {0} objekt...Nahrávám {0} objekty...Nahrávám {0} objektů...trasatrasytrasytrasa s {0} bodemtrasy s {0} bodytrasy s {0} bodyznačkaznačkyznačkyuzeluzlyuzlyobjektobjektyobjektybodbodybodyrelacerelacerelacecestacestycestami {0} Autor {0} Autoři {0} Autorů{0} se skládá z {1} značky{0} se skládá z {1} značek{0} se skládá z {1} značek{0} se skládá z {1} trasy{0} se skládá z {1} tras{0} se skládá z {1} tras {0} smazán {0} smazány {0} smazáno {0} chyba {0} chyby{0} chyb{0} obrázek nahrán.{0} obrázky nahrány.{0} obrázků nahráno. {0} prvek {0} prvky {0} prvků{0} uzel{0} uzly {0} uzlů{0} objekt k přidání:{0} objekty k přidání:{0} objektů k přidání:{0} smazaný objekt:{0} smazané objekty:{0} smazaných objektů:{0} objekt k úpravě:{0} objekty k úpravě:{0} objektů k úpravě:{0} bod {0} bodů {0} bodů {0} relace {0} relace {0} relací {0} trasa, {0} trasy, {0} trasy, {0} tag{0} tagy {0} tagů {0} cest, {0} cesta, {0} cesty, {0} varování{0} varování{0} varování {0} cesta {0} cesty{0} cest {0} značka {0} značky {0} značek