# objekt>(Tips: Du kan själv välja kortkommandon i inställningarna.)(Texten finns redan i urklipp.) (URL:en var: 0Använd internationellt format, ex +12-345-67890(inget objekt)/({0}/{1}) Hämtar ändringsuppsättning {2} ...2({0}/{1}) Hämtar hem ändringsuppsättning {2}...@({0}/{1}) Hämtar hem innehållet i ändringsuppsättning {2}...)({0}/{1}) Laddar noden {2}:s överordnade.({0}/{1}) Laddar relationen {2}:s överordnade:({0}/{1}) Läser in överordnade objekt till sträckan {2}&({0}/{1}): Hämtar relation ''{2}''...N* En nod som används av mer än en sträcka samt en av dessa sträckor, eller3* En nod som används av mer än en sträcka, eller* En nod med tagg, ellerS* En sträcka och en eller flera av dess noder som används av mer än en sträcka.U* En sträcka som har en eller flera noder som används av mer än en sträcka, eller... refererar till relation$/Sökväg/till/JOSM/mappen/ "8-name:Bak - som inte har ''Bak'' i nyckeln name.]Baker Street - ''Baker'' och ''Street'' i vilken nyckel eller vilket värde som helst.W"Baker Street" - ''Baker Street'' i vilken nyckel eller vilket värde som helst.vchangeset:... - objekt med angivet ändringsuppsättnings-ID (0 för objekt utan angiven ändringsuppsättning)Gchild uttryck - alla barn till objekt matchande uttrycket@foot: - som innehåller nyckeln foot oavsett dess värde.>id:... - objekt med angivet ID (0 för alla nya objekt).incomplete - alla ofullständiga objekt&modified - alla ändrade objekt7name:Bak - ''Bak'' var som helst i nyckeln name.Snodes:... - objekt med angivet antal noder (nodes:antal eller nodes:min-max)-oneway? - oneway=yes, true, 1 eller onOparent uttryck - alla föräldrar till objekt matchande uttrycket5roll:... - objekt med given roll i en relation#selected - alla valda objektQtags:... - objekt med angivet antal taggar (tags:antal eller tags:min-max)timestamp:... - objekt med angiven tidsstämpel (2006-11-12T14:51:09Z, 2006-11-12 eller T14:51 ...)mtype: - elementets typ (node för nod, way för sträcka, relation för relation)qtype=* - nyckel "type" oavsett värde. Försök även *=värde, type=, *=*, *=Atype=route - nyckel "type" med det exakta värdet "route".&otaggade - alla otaggede objekt;user:... - alla objekt som ändrats av användare...Buser:anonymous - alla objekt ändrade av anonyma användareWversion:... - objekt med angiven version (0 för objekt utan en angiven version)(

KortkommandonModifierargrupper

n

När en eller flera sträckor är valda, justeras formen så att alla vinklar är 90 eller 180 grader.

Du kan lägga till två noder till markeringen. Då bestäms riktningen av dessa två referenspunkter (efteråt kan du ångra flyttningen av vissa noder:
välj dem och tryck snabbtangenterna för Orthogonaliza / Undo. Som standard används Shift-Q.)\Aktuellt område att hämta (minlon, minlat, maxlon, maxlat): Ett relationsmedlemskap kopierades till alla nya sträckor.
Du bör kontrollera detta och rätta om nödvändigt.Ett rollbaserat relationsmedlemskap kopierades till alla nya sträckor.
Du bör kontrollera detta och rätta om nödvändigt.=Kan inte öppna mappen ''{0}''.
Välj en fil.LKunde inte hitta någon unik nod att påbörja hämtning från.7Hämta mina öppna ändringsuppsättningar3Hämta senaste ändringsuppsättningarVare sig {0} eller {1} är aktiverat.
Välj mellan att antingen hämta OSM-data, GPX-data eller bådadera.Det finns inte någon vald nod eller sträcka vars ändnod ligger
utanför aktuellt hämtat område.
Välj en nod i början eller slutet av en sträcka eller en hel sträcka först.?Det finns inte fler anslutna sträckor att hämta.rKontrollera att alla sträckor i urvalet har samma riktning
eller orthogonalisera dem en i taget.~Markera för att hämta hem data in i ett nytt datalager.
Avmarkera för att hämta hem in i aktivt datalager.Markera för att endast visa ändringsuppsättningar för valda objekt
Avmarkera för att visa alla ändringsuppsättningar för objekten i aktivt datalager.Ta ett foto av din GPS-mottagare när den visar tiden.
Visa detta foto här.
Och därefter läs helt enkelt av den tid du läste på fotot och välj en tidzon
De sammanfogade sträckorna är medlemmar i en eller flera relationer. Väljs om du vill behålla dessa relationsmedlemskap för den sammanfogade sträckan eller om du vill ta bort dem.
Förvald handling är att behålladen första sträckan och ta bort de resterande sträckorna som är medlemmar av samma relation så att den sammafogade sträckan tar den ursprungliga sträckans plats i relationen.|Den data du vill skicka in utgör en del av olösta konflikter i lager ''{0}''.
Du måste lösa dem först.wDet finns data från OpenStreetBugs i urvalet.
Du kan inte skicka in dessa data. Har du kanske valt fel lager?PDet finns inga lager som lagret
''{0}''
kan sammanfogas med.UDet finns inte några sträckor som ansluter till nod ''{0}''. Avbryter.+Inget område att hämta valt.rFör att utföra detta så kommer {0} separata
hämtningar att begäras. Önskar du
fortsätta?cDet anses skadligt att skicka in obehandlad GPS-data.
Om du vill skicka in spår, se här:RInskickning misslyckadesav någon av dina noder, sträckor eller relationer.

Klicka på {0} fför att synkronisera hela den lokala datauppsättningen med servern.
Klicka på {1} för att avbryta och fortsätta redigera.
5Inskickning misslyckades eftersom servern har en nyare version av någon av dina
noder, sträckor eller relationer.
Konflikten orsakades av {0} med id {1},
servern har version {2}, din version är {3}.

Klicka på {4} för att enbart synkronisera den dataprimitiv som är i konflikt.
Klicka på {5} för att synkronisera hela den lokala datauppsättningen med servern.
Klicka på {6} för att avbryta och fortsätta redigera.
YInskickning misslyckades eftersom du försökte ta bort nod {0} som fortfarande används av sträcka {1}.

Klicka på {2} för att hämta alla föräldrasträckor för nod {0}.
Om nödvändigt kommer JOSM att skapa konflikter som du kan rätta till med hjälp av konfliktlösningsdialogen.Uppladdning till servern misslyckades eftersom dina
nuvarande data bryter mot ett förhandsvillkor.
Felmeddelandet är:
{0}hDet värde som nyckeln "source" skall ha när automatisk angivning av källa är aktiverat.Du använder EPSG:4326 projektionen som kan leda
till icke önskvärd resultat vid rektangulära alignments.
Ändra projektionen för att få bort denna varning.
Vill du fortsätta?KDu löste inte alla konflikter.
Konfliktlösningar kommer inte att tillämpas om inte alla skillnader åtgärdats.
Klicka på {0}för att stänga ändå. Redan lösta skillnader kommer inte att tillämpas.
Klicka på {1} för att fortsätta lösa konflikter.{0} relationer skapar en cykel då de refererar till varandra.
JOSM kan inte ladda upp dem. Ändra relationerna för att bryta det cykliska beroendet.X

Pseudomodifieraren ''disabled'' avaktiverar kortkommandot när detta påträffas.

Särskilda mål:A Efter avstånd A Efter tid#Ett namn saknas, fast name:* finns. En name:* -översättning saknasDEn insticksmodul för att spåra vattensamlingar på landsat-bilder.+En primitiv med ID = 0 kan Ej vara osynlig.Bryter mot API:ns möjligheterNedlagd järnvägAvbryt sammanslagning Om programmet Om JOSM...DEnligt information inifrån insticksmodulen är dess upphovsman {0}.Noggrannhet för Douglas-Peuckers linjeförenkling, mätt i grader.
Lägre värden ger fler noder och en mer noggrann linje. Förval: 0,0003.Åtgärd Lägg tillLägg till nod...Lägg till egenskaperLägg till upprätad bildLägg "source=..." till objekt?:Lägg till bokmärke för aktuellt valt område att hämtaLägg till kommentar7Lägg till ett nytt nyckel/värde-par till alla objekt.,Lägg till en ny nod i en befintlig sträcka$Lägg till en ny källa till listan.6Lägg till en nod genom att ange latitud och longitud.$Lägg till information om upphovsmanLa till konflikt för ''{0}''sLägg till var och en till starturvalet. Kan vara en googleliknande söksträng eller en URL som returnerar osm-xmlLägg till bildlager {0}Lägg till ett nytt lagerLägg till nod Lägg till en nod till sträckan-Lägg till en nod i en sträcka och bind ihopLägg till nod {0}Lägg till relation {0}Lägg till i urvalLägg til sträcka {0}'La till nod vid alla korsande sträckorAdressinterpolationAdresserJLägger till förbjuden vänstersväng för grupper av 4 eller 5 sträckor Justera WMSJustera detta bildlagers offsetJustera detta bildlagers läge%Justera tidszon och tidsförskjutning AdministrativAvancerade inställningarLinbana FlygplatsAlkoholBilda en cirkel av nodernaPlacera noderna i en rak linjeGör delsträckor parallellaGör sträckor parallellaGör delsträcka parallellAlla Alla formatjAlla installerade insticksmoduler är senaste version. JOSM behöver inte hämta hem några nya versioner.dAlla punkter och spåravsnitt kommer att ha samma färg. Kan anpassas med hjälp av lagerhanteraren. KolonilotterTillåten trafik:ITillåter att spårets färg justeras efter olika genomsnittshastigheter. AlfakanalAlphydda?Ta också med ofullständiga och borttagna objekt i sökningen.Byt också namn på filen Uppdatera alltid utan att frågafEn datavaliderare för OSM som letar efter vanliga fel som görs av användare och redigeringsprogram.!Fel uppstod i insticksmodulen {0}Ett fel inträffade: {0}LEtt oväntat undantag inträffade som kan ha kommit från plugin:en ''{0}''.Ett oväntat fel inträffade.
Detta beror alltid på programkodsfel. Om du använder
den senaste versionen av JOSM, överväg att vara snäll och skicka in en buggrapport.VinkelVinkel mellan två valda noderVerkställ ändringarTillämpa snabbval>Använd antialiasing för att ge kartan ett jämnare utseende.Verkställ valda ändringarXSätt taggarna som finns på innehållet i inklistringsbuffern på alla valda föremål. Tillämpa?Utgrävningsplats Bågskytte3Är du verkligen säker på att du vill fortsätta?Är du säker?Område%Sträcka av typen yta är inte slutenOmråden runt platser KonstcenterKonstSamla nya polygoner Friidrott*Varning: Använd endast riktiga tangenter! SevärdhetLjudLjudinställningarLjudmarkörer från {0}!Ljud synkroniserat vid punkt {0}. Ljud: {0}Australisk fotbollAutentisering Misslyckad Upphovsman Upphovsmän Automatkälla Autocentrera Auto-gissaSpara LiveData automatiskt UttagsautomatAutomatisk hämtningAutomatisk taggrättninguSkapa automatiskt ljudmarkörer från spårpunkter (snarare än explicita sträckpunkter) med namn och beskrivningar.dSkapa vid öppning av ett GPX-lager automatiskt ett markörlager från tillgängliga sträckpunkter. TillgängligB Efter avstånd B Efter tidTillbakaFelaktig BegäranBageriHinderGrundläggande HamnbassängBasket BatterierKrigsskådeplatsBuktStrandFyrbåkBänkDryckerCykel Cykelhandlare Tomt lagerVarv Trafikkon BokhandelNamn på bokmärke: BokmärkenGränskontrollBotaniskt namnGränser Gränssten GränsvärdenBro BuggrapporterByggnad Byggnader Fösgrind Spårbussväg Bussplattform BussterminalBusshållplats BussfållaSlakteriC Efter avstånd C Efter tidLinbanaCacheformatsfelCadastreGrabber: Ogiltig URL.Kafé Campingplats)Det går inte att rita utanför världen.KanalAvbrytAvbryt åtgärden7Det går inte att lägga till en nod utanför världen.0Kan Ej lägga till en väg med endast {0} noder.CKan inte lägga till nod {0} till den ofullständiga sträckan {1}.oKan inte till ett ändringsuppsättnings-ID > 0 till en ny primitiv. Ändringuppsättnings-ID:ts värde är {0}Kan inte hämta biblioteket rxtxSerial. Om du behöver assistans med att installera detta, så läs globalsats hemsida på http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/\Kan inte slå ihop noder, då detta skulle radera sträcka ''{0}'' som fortfarande används.)Kan inte flytta objekt utanför världen.PKan inte ångra kommando "{0}" eftersom lager "{1}" inte längre är närvarande KanotpaddlingBurkar KapacitetFånga GPS-spårBil BilhandlareHusvagnscampingPengarSlottFärist GrottöppningBegravningsplatsCentrera en gång0Centrera LiveGPS-lagret runt nuvarande position.Centrera visningStolliftFäbodÄndra egenskaperÄndra riktning? Byt platsÄndra nod {0}Ändra relation(Ändra relationsmedlemsroll för {0} {1}Ändra relation {0}Ändra upplösning/Ändra mappen för alla användarinställningarÄndra värden?Ändra sträcka {0}/Dialog för att hantera ändringsuppsättningar$Hanterare för ändringsuppsättning+ID för ändringsuppsättning förväntadesÄndringsuppsättning {0}ÄndringsuppsättningarÄndra kortkommandon manuellt. LaddstationLeta efter FIXME-taggar.Kontrollera på servernKontrollera egenskapsnycklarKontrollera egenskapsvärden8Söker efter raderade föräldrar i det lokaka datasetet-Kontrollerar föräldrar för raderade objekt3Letar efter sträckor med identiska noder i följd.HygienVäljVälj en färgVälj en färg för {0}Välj en fördefinierad licensVälj en av...Välj OSM-objekttypKyrkaBiografStad StadsgränsStadsmur StadsnamnCivilrättsligRensaRensa ångringsbuffern Rensa ruttenRensa textrutan)Rensa listan över nyligen öppnade filer9Klicka på {0} för att ignorera.:Klicka för att hämta det för närvarande valda området/Klicka för att avbryta och fortsätta redigera7Klicka för att avbryta uppstart av externa webbläsare)Klicka för att avbryta nodsammanslagning1Klicka för att avbryta den pågående åtgärdenVKlicka för att kontrollera om objekt i ditt lokala dataset har raderats från servern Klicka för att stänga dialogen6Klicka för att stänga dialogen och avbryta hämtning5Klicka för att fortsätta och öppna {0} webbläsareKlicka för att ta bort. Skift: ta bort delsträcka. Alt: lämna kvar oanvända noder vid borttagning av sträcka. Ctrl: ta bort objekt som refererar hitCentrera kontinuerligt LiveGPS-lagret runt nuvarande position.BidragNärköpOmvandla till gpx-lager.Konvertera till GPX-lager med anonymiserad tidOmvandla till datalagerKonvertera till multipolygonKonvertera till multipolygon*Omvandla sträcka till enskilda husnummer.Omvandlad från:{0}Koordinater importerade: Kopiera Kopia av {0}.Kopiera valda objekt till inklistringsbuffern.Kopiera till urklipp och stängKopia {1} av {0} Copyrightår Korrelera&Sätt bilder i relation till GPX-spårKorrelerar med GPX%Kunde inte komma åt datafil(er): {0}Kunde inte skaffa en bildZKunde inte slå ihop sträckorna (Det gick inte att göra en enda sekvens av noder av dem)HKunde inte ansluta till osm-servern. Kontrollera din internetanslutning.Kunde inte hitta elementtypKunde inte hitta varningsnivåQKunde inte hämta insticksmodulen {0}. Skall den tas bort från inställningarna?.Kunde inte hämta inställningar från server.KKunde inte tolka latitude, longitude eller zoomnivå. Kontrollera värdena.Kunde inte öppna "{0}",Kunde inte läsa lantmätardefinitionen: {0}9Kunde inte läsa källan till snabbval för taggning: {0}!Kunde inte döpa om filen ''{0}''/Kunde inte skicka in inställningar. Orsak: {0}0Kunde inte skapa en ny felrapport. Resultat: {0}XKunde inte para ihop angiven länk eller id med vald tjänsteleverantör. Försök igen.LandLandskodLänDomstolTäckt resevoarKran Skapa cirkel#Skapa en cirkel av tre valda noder.Skapa ett rutnät av sträckorSkapa rutnät av sträckor.Skapa nytt kartlager.Skapa en ny relation Skapa ytorSkapa bokmärke Skapa gränsSkapa byggnaderSkapa ett nätverk av sträckorSkapa ett problemfallSkapa multipolygonSkapa multipolygon Skapa ny nod1Skapar enskilda byggnader från en lång byggnad.Skapar huvudgränssnittet Kreditkort Cricketnät KriterierKrocketKorsa cyklande Korsa ridandeJärnvägsövergångKorsande byggnaderTyp av övergångsställe%Brittiskt namn på övergångsställeKorsande sträckorKorsande sträckor.KökAktuellt urvalNuvarande värde är förval.[För närvarande är inte något område att hämta valt. Välj först ett sådant område.Egen WMS-länkAnpassa färgerAnpassa linjeritning/Bestäm vad som skall finnas på verktygsraden. Skärning$Cykliskt beroende mellan relationer:CyklingCykliska beroendenDamm Datalager {0}Format för dataloggning.Text som anger datakälla. Förval är Landsat Datakällor DatavalidatorData med fel. Skicka in ändå?"Databasen är nere för underhållDatum Kontokort DecimalgraderMinska zoomlägeStörre gångstig/ridstig Cykelbana GångbanaStandardFörval (automatiskt satt)SFörvalt värde är för närvarande okänt (inställningen har inte använts än).Nuvarande värde är ''{0}''.Ta bortBorttagningslägeTa bort egenskaper:Ta bort sträckor som inte är del av en inre multipolygonBekräfta borttagningTa bort dubblettsträckaTa bort från relationRadera inkompletta medlemmar?Ta bort nod {0}Ta bort noder eller sträckor$Radera noder utanför dataområdena?/Radera noder utanför de hämtade dataområdenaTa bort relation {0}Ta bort relationerTa bort valda objekt.,Ta bort den valda nyckeln från alla objekt.Ta bort den valda relationen!Ta bort valt schema från listan.!Ta bort vald källa från listan.)Ta bort onödiga noder från en sträcka.#Ta bort onödiga noder från en ytaTa bort sträcka {0}Tog bort ''{0}''(Borttagen nod {0} ingår i sträcka {1}Borttagna eller flyttade objekt(Borttagen sträcka {0} innehåller noderSamfund TandläkareBeskriv problem noggrannt BeskrivningBeskrivning: {0}@Hittade inte något objekt med id {0} i det nuvarande datasettetSvårighetsgradRiktning&Riktningsindex '{0}' kunde inte hittasRiktning att söka efter land i=I vilken riktning som land skall eftersökas. Förval öster. Avaktivera6Avaktivera dataloggning om avståndet blir kortare änHämta hem upprätade bilder från olika tjänsteleverantörerHämta valda barn Hämta spårHämta spår... Hämta URL&Hämta alla barnrelationer (rekursivt)$Hämta alla ofullständiga medlemmar2Hämta hem alla medlemmar av de valda relationernaHämta längs...JHämtningsområdets storlek är ok, kommer troligen accepteras av servern.JHämtningsområdet är alltför stort; kommer troligen avvisas av servern.Hämta som ett nytt lager0Hämta hem innehållet i ändringsuppsättningarHämta ändringsuppsättningarHämta innehåll Hämta dataoHämta var och en som rå gps. Kan vara x1,y1,x2,y2 en URL som innehåller lat=y&lon=x&zoom=z eller ett filnamncHämta var och en. Kan vara x1,y1,x2,y2 en URL som innehåller lat=y&lon=x&zoom=z eller ett filnamnHämta allting inom:'Hämta från OSM längs med detta spårHämta från OSM...Hämta ofullständiga medlemmar7Hämta hem ofullständiga medlemmar av valda relationerIHämta hem information om valda ändringsuppsättningar från OSM-servern Hämta lista"Hämta kartdata från OSM-servern.+Hämta kartdata vid slutet av vald sträckaHämta medlemmar[Hämta hem mina ändringsuppsättningar från OSM-servern (max 100 ändringsuppsättningar)*Hämta endast mina ändringsuppsättningarHämta hem i närheten av: Hämta nuHämta hem objektHämta hem objekt...+Hämta överordnade sträckor/relationer...&Hämtar lista över insticksmoduler...Hämta hem insticksmodulerDHämtar de primitiver som refererar till en av de valda primitiverna+Hämta hem de OSM-objekt som refereras tillHämta objekt som refererar hit#Hämta relationer som refererar hitHämta relationsmedlemmarHämtar relationer%Hämta valda ofullständiga medlemmarHämta valda relationerHämta överhoppade'Hämta hem området inom gränsvärdena3Hämta området innanför gränsvärden som rå gps-Hämta hem ändringsuppsättningens innehåll?Hämta hem ändringsuppsättningens innehåll från OSM-servernBHämta hem innehållet i valda ämnesuppsättningar från servern.5Hämta hem listan över tillgängliga insticksmoduler:Hämta platsen som anges i url:en (med lat=x&lon=y&zoom=z)GHämta området som anges i url:en (med lat=x&lon=y&zoom=z) som rå gpsHämta de rutor som syns1Hämta hem dina GPX-spår från openstreetmap.orgHämtar {0} av {1} ({2} kvar)Hämtade GPX-data Hämtare:Hämtar GPS-dataHämtar OSM-data...Hämtar "Dagens meddelande"Hämtar ändringsuppsättning1Hämtar hem innehållet i ändringsuppsättningar%Hämtar ändringsuppsättning {0} ...#Hämtar ändringsuppsättningar ...3Hämtar innehållet i ändringsuppsättning {0} ... Hämtar dataHämtar från OSM-servern...Hämtar historik...Hämtar bildruta...-Hämtar hem öppna ändringsuppsättningar...1Hämtar lista över insticksmoduler från ''{0}''Hämtar punkter {0} till {1}...(Hämtar relationer som refererar hit ...'Hämtar sträckor som refererar hit ...Hämtar relation {0} Hämtar {0}#Hämtar OSM-data längs en sträcka SläpliftkDra en delsträcka för att skapa en rektangel. Ctrl+dra för att flytta en delsträcka längs dess normal.Dra spelhuvudetDra spelhuvudet och släpp i närheten av spår för att spela upp ljud därifrån; SKIFT-släpp för att synkronisera ljud vid den punkten.AvloppRitaRita riktningspilar6Rita en rektangel runt data hämtad från WMS-servern.BRita en rektangel av önskad storlek, och släpp sedan musknappen. Rita gränser för hämtade data!Rita gränser för hämtade data.;Rita riktningspilar för linjer, som förbinder GPS-punkter,Rita riktningsanvisningar för delsträckor.%Rita inaktiva lager i avvikande färgRita stora GPS-punkter&Rita större punkter för GPS-punkter.)Rita linjer mellan punkter i detta lager.#Rita linjer mellan råa GPS-punkter$Rita linjer mellan råa gps-punkter. Rita noderRita gummibandshjälplinjer!Rita ut segmentens ordningsnummer/Rita gränser för data hämtade från servern.YRita riktningspilar med hjälp av tabelluppslagning istället för komplicerad matematik..Rita de inaktiva datalagren i avvikande färg.?Rita ordningsnummer för alla delsträckor inom deras sträcka."Rita virtuella noder i urvalslägeNRita virtuella noder i urvalsläge för underlätta förändring av sträckor. Dricksvatten KörskolaGlöm existerande sträckning KemtvättDuplicera till {0} noder DupliceraDuplicera lagerbKnappen '{0}' är knuten som snabbtangent till mer än en funktion - knappen kommer att ignoreras!)Duplicerade noder i två ostängda vägar6Duplicera noder som används av flera olika sträckor.@Duplicera det valda genom att kopiera och omedelbart klistra in.Dubbletter av noder!Dubbletter av noder på sträckor!Dubbletter av noder på sträckorDubblettsträckorE-mail2Varje nod måste sammanfoga exakt två vägsegment E-koordinatCEnkel hämtning längs med en lång kedja av sammanbundna sträckorRedigeraRedigera adressinformationRedigera adressinterpolation Redigera administrativa gränserRedigera alkoholbutik0Redigera användning av mark för koloniområdenRedigera alphyddaRedigera utgrävningsplatsRedigera bågskytteRedigera konstcenterRedigera konstverkRedigera friidrottRedigera sevärdhetRedigera australisk fotbollRedigera uttagsautomatRedigera bageri Redigera bankRedigera baseball.Redigera användning av mark för hamnbassängRedigera basketRedigera krigsskådeplats Redigera buktRedigera strandRedigera fyrbåkRedigera en cykelparkeringRedigera en cykeluthyrningRedigera cykelaffärRedigera BiergartenRedigera ett varvRedigera en trafikkonRedigera bokhandelRedigera en gränskontrollRedigera bouleRedigera gränsstenRedigera en broRedigera en gång-/ridstigRedigera stadsförnyelseRedigera en fösgrindRedigera en spårbussvägRedigera en bussplattformRedigera en bussterminalRedigera en busshållplatsRedigera slakteriRedigera linbanaRedigera kaféRedigera en campingplatsRedigera en kanalRedigera kanotpaddlingRedigera biluthyrningRedigera en bilverkstadRedigera bilpoolRedigera bilförsäljareRedigera en biltvättRedigera en husvagnscampingRedigera slottRedigera en färistRedigera en grottöppning2Redigera användning av mark för begravningsplatsRedigera en stolliftRedigera fäbodRedigera laddstationRedigera hygienbutikRedigera biograf Redigera stadRedigera en stadsgränsskylt!Redigera en civilrättslig gräns Redigera stupRedigera klättringRedigera kustlinjeRedigera högskola0Redigera användning av mark för affärsområdeRedigera allmänningRedigera datoraffärRedigera konfektyraffär*Redigera markanvändning som byggnadsplatsRedigera en kontinentRedigera närköp Redigera land Redigera länRedigera domstolRedigera täckt resevoar Redigera kranRedigera cricketRedigera cricketnätRedigera krocketRedigera en cykelbanaRedigera cyklingRedigera en dammRedigera tandläkareRedigera en nedlagd järnväg Redigera dikeRedigera gör-det-själv-affärRedigera en dockaRedigera läkareRedigera hundkapplöpningRedigera en släpliftRedigera en avloppsrännaRedigera dricksvattensfacilitetRedigera KörskolaRedigera kemtvättRedigera elektronikaffärRedigera ambassadRedigera en ingångRedigera ridsportRedigera erotikaffär*Redigera användning av mark för jordbruk'Redigera markanvändning som gårdsplanRedigera en snabbmatsrestaurangRedigera en höglandshedRedigera en färjelinjeRedigera en färjeterminalRedigera brandstationRedigera fiskeRedigera en trappaRedigera floristRedigera en gångbanaRedigera ett vadställe+Redigera användning av mark för skogsbrukRedigera en fontänRedigera rambutikRedigera bränsleRedigera möbelaffärRedigera trädgårdRedigera trädgårdscenterRedigera gasklockaRedigera en grindRedigera en glaciär Redigera golfRedigera golfbana%Redigera markanvändning som gräsytaRedigera kyrkogårdRedigera exploateringsområdeRedigera pensionatRedigera gymnastikRedigera hårfrisörRedigera hållplatsRedigera småortRedigera en taggtrådsgrindRedigera järnaffär Redigera hedRedigera hifi-affärRedigera en väg under byggnadRedigera ishockeyRedigera hästkapplöpningRedigera sjukhusRedigera ett vandrarhemRedigera ett hotellRedigera ett jakttorn1Redigera användning av mark för industriområde Redigera öRedigera holmeRedigera guldsmedRedigera en korsningRedigera barndaghemRedigera kioskRedigera ett manshål Redigera land2Redigera användning av mark för deponi av avfallRedigera tvätteriRedigera bibliotekRedigera en bomFyrtornRedigera en gårdsgataRedigera platsRedigera en småbåtshamn!Redigera markanvändning som ängRedigera minnesmärke3Redigera användning av mark för militärt områdeRedigera minigolfbanaRedigera växlingskontorRedigera en monorailbanaRedigera monumentRedigera ett motellRedigera en motorvägRedigera en motorvägskorsningRedigera en motorvägslänkRedigera ett bergspass Redigera leraRedigera flersportsfacilitetRedigera en multipolygonRedigera museumRedigera musikaffär!Redigera en smalspårig järnvägRedigera nationsgränser!Redigera gräns för nationalparkRedigera naturreservatRedigera nattklubbRedigera optiker Redigera affär för friluftslivRedigera paleografisk plats Redigera parkRedigera en parkeringsplatsRedigera parkeringskorridorRedigera en stig Redigera toppRedigera en gågataRedigera pelotaRedigera apotekRedigera picknickplats Redigera pirRedigera rörledning Redigera planRedigera religiös helgedomRedigera lekplatsRedigera polisstationRedigera politiska gränserRedigera postkontorRedigera ett kraftverkRedigera en kraftledningRedigera elstolpeRedigera en kraftstation Redigera en transformatorstationRedigera en kraftledningsmastRedigera en museijärnvägRedigera en primärvägslänkRedigera en primär vägRedigera fängelse Redigera pubRedigera offentlig byggnad+Redigera användning av mark för stenbrott Redigera banaRedigera racketsRedigera en järnväg0Redigera användning av mark för järnvägsmarkRedigera plattform0Redigera användning av mark för fritidsområde Redigera en återvinningsstationRedigera region*Redigera användning av mark för resevoar0Redigera användning av mark för bostadsområde!Redigera en gata i bostadsområdeRedigera rastplatsRedigera en restaurang.Redigera användning av mark för detaljhandelRedigera en flodRedigera en flodbankRedigera vägbegränsningarRedigera en väg av okänd typ Redigera rutt*Redigera ruttmönster för kollektivtrafikRedigera ruinerRedigera rullbanaRedigera en utfallsportRedigera bastuRedigera skola*Redigera bergssluttning (med lösa stenar)Redigera buskageRedigera en sekundär vägRedigera en tillfartsvägRedigera vindskyddRedigera skoaffärRedigera skytteRedigera kortkommandonRedigera skateboardRedigera skridskoåkningRedigera skidåkningRedigera en slipRedigera fotbollRedigera spikhinderRedigera sporthallRedigera sportaffärRedigera en källaRedigera stadionRedigera delstatRedigera pappershandelRedigera en stättaRedigera en bäckRedigera förortRedigera en tunnelbanaRedigera tunnelbaneingångRedigera stormarknadRedigera övervakningskameraRedigera mätpunktRedigera simningRedigera bordtennisRedigera skrädderiRedigera en taxistationRedigera taxibanaRedigera en telefonRedigera tennisRedigera en tertiär vägRedigera teaterRedigera en nöjesparkRedigera betalstation Redigera tornRedigera småstadRedigera stadshusRedigera leksaksaffärRedigera en bruksvägRedigera en spårvägRedigera spårvagnshållplatsRedigera resebyråRedigera ett trädRedigera en stamvägRedigera en stamvägslänkRedigera en tunnelRedigera vändningsbegränsningRedigera vändkorsRedigera en oklassificerad vägRedigera högskola/universitetRedigera en automatRedigera veterinärRedigera videobutikRedigera utsiktsplatsRedigera mindre tätort-Redigera användning av mark för allmänning*Redigera användning av mark för vingårdRedigera en vulkanRedigera reningsverkRedigera vattenRedigera badanläggningRedigera vattentornRedigera ett vattenfallRedigera ett vägkorsRedigera ett vägaltareRedigera en överfallsdammRedigera våtmarkRedigera väderkvarnRedigera naturskogRedigera fabriksbyggnad Redigera zoo'Ändra latitud och longitud på en nod.Redigera ruttnätverkRedigera vald källa.7Redigera värdet av den valda nyckeln för alla objekt. Redigera: {0} RedigeraGpx Betalkort ElektronikObjekt av typ {0} stöds.HöjdBankAmbassad Nödtelefon Tomt dokumentTomma sträckorAktivera automatisk cachning.2Aktivera/avaktivera rendering som enbart wireframe,Ange lat/lon för att gå direkt till plats.Ange URL att hämta:Ange ett nytt nyckel/värde-par#Ange ett platsnamn att söka efter:(Skriv in URL:n till datan du vill hämta'Ange ID för det objekt som ska hämtasAnge sökuttryckAnge viktvärdenSkriv in din kommentarIngångRidsport ErotikaffärFel5Fel uppstod när cache-biblioteket skulle skapas: {0}Fel vid borttagning av dataFel vid visning av URLFel vid hämtning$Fel vid initiering av test {0}: {1}Fel vid läsning av fil Fel i fil {0}Fel vid tolkning {0}: Fel vid tolkning {0}: {1}Fel vid uppspelning av ljud0Fel inträffade under läsning av bokmärket: %sBFel inträffade medan en backup skapades för borttaget lager: {0}Fel vid export {0}: {1}Fel vid export av {0}: {1}+Fel vid läsning av filer från folder {0} :Fel vid tolkning av förskjutning. Förväntat format: {0}2Fel vid tolkning av daturm. Använd begärt format4Fel vid tolkning av tidszon. Förväntat format: {0}Fel vid tolkning {0}Fel vid inskickning3Fel: Oväntad rad ''{0}'' i bokmärkesfilen ''{1}''FelFel under hämtningJämnaAvsluta Avsluta JOSMAvsluta programmet.EFörväntade ett Ej tomt värde för parametern ''{0}'', fick ''{1}''JExplicita sträckpunkter med tid uppskattad från position längs spåret.3Explicita sträckpunkter med giltiga tidsstämplar.Exportera till GPX filExportera och sparaExportalternativExportera data till en GPX-filExportera till GPX...(Extrahera den gräns som passar bäst...Extrahera commune-gränserExtraherar GPS-plats från EXIFDra utDra ut sträcka FIXME-taggar;Misslyckades med att ladda resursen ''{0}'', med felet {1}. Jordbruksmark GårdsplanSnabbmatSnabb ritning (ser sämre ut)(Multiplikator för snabbspolning framåtSnabbare SnabbasteAvgift Höglandshed Stängsel FärjelinjeFärjeterminal-Hämtar ett paket med sträckor från ''{0}'')Hämtar sträcka med id {0} från ''{1}''Arkiv Fel filformat,Filen existerar redan. Vill du skriva över?Filen hittades inte%Fil {0} existerar redan. Skriv över?2Filen {0} är fortfarande aktiv under namnet "{1}" Arkiv: {0}Avsluta ritning. BrandstationFirefox-applikationenkFirefox kunde inte hittas. Specifiera applikationen firefox under kartinställningssidan av inställningar.EldstadFiske Rätta tillRätta till egenskaperKorrigera taggkonflikterRätta till de valda felen Flaggstång Mat+Dryck FotgängareYFramtvinga utritning av linjer om importerad data inte innehöll någon linjeinformation.*Tvinga linjer om inga segment importerats. Vadställe Kulturskog@Glöm objekten men ta inte bort dem på servern vid inskickning.FramåtTid framåt/bakåt (sekunder){0} sökträffarFontänRambutikFransk Cadastre-WMSBränsle Bensinstation HelskärmsvyMöbler GPS-punkterbeskrivning av gps-spår GPX-filer GPX-filer"GPX-spåret saknar tidsinformation GPX-spår: GPX-inskickning genomförd TrädgårdTrädgårdscenter GasklockaGrindGeografiGeotaggade bilder#Hämta ny cookie (sessions-timeout)GlaciärGlasGlobalsatimportGolfbana Lätt lastbil"Gps-tid (läst från fotot ovan): ?Hämta mindre bilder (högre kvalitet, men mer minneskrävande)Gräs KyrkogårdExploateringsområdeGrupp Pensionat Gymnastik HårfrisörSmåortTaggtrådsgrind Järnvaror1Har nyckeln ''created_by'' eller ''converted_by''7Har nyckeln ''note'', ''comment'' eller ''description''Har nyckeln ''source''Har nyckeln ''watch''4Har taggar som innehåller ''fixme'' eller ''FIXME''JHuvudet innehåller flera värden och kan inte mappas till en enda sträng HälsovårdHed Tung lastbilHäckHöjdHjälp Hjälp: {0}HalvklotDöljDölj denna knapp Högst nummer FärgmarkeraDubblettnoder för väg Typ av vägVägar VandringsledHistoriska platserHistorikHistorik för sträcka {0}IshockeyHemsidaHästHästkapplöpningSjukhus VandrarhemHotellSnabbtangenterHusnamn HusnummerJakttornJag är i följande tidzon: #ID över noll förväntad; Fick {0} In/Ut-felKOm angivet så återställ konfigurationen istället för att läsa in den.Ignorera%Ignorera de valda felen nästa gång..Strunta i detta tips och skicka in i alla fall+Ignorera hela gruppen eller enstaka poster?Ignorerar posterFIgnorerar undantag eftersom hämtningen avbrutits. Undantaget var: {0} Hoppar över felaktig URL: "{0}" Ignorerar ogiltig fil-URL: "{0}" Ogiltig DatakOgiltig filstruktur. Hittade nod, sträcka eller relation utanför ''create'', ''modify'' eller ''delete''.Ogiltigt uttryck ''{0}''Ogiltigt latitud-värde ''{0}'' Ogiltigt longitud-värde ''{0}''Ogiltigt objekt med id=0#Ogiltigt reguljärt uttryck ''{0}''(Ogiltig kombination av nyckel och värdeBildBilderBilder'Bildfiler (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)BildförskjutningImperisk ImporteraImportera ljudEImportera data från en Globalsat Datalogger DG100 in i ett GPX-lagerImportera bilder%Importera sträckning från GPX-lagerImporterade bilderImporterar data från DG100...Importerar data från enhet.Lutning Brant lutning,Ofullständig -specifikation med ref=0Felaktigt antal parametrarÖka zoomlägeIndustriområde InformationInformation om elementInformationstavla Turistbyrå Initierar0Initialiserar sträckor som skall uppdateras ...'Installerar uppdaterade insticksmodulerInternt Serverfel Interpolering.Ogiltigt ID angivet. Objektet kan inte hämtasOgiltigt datumOgiltig förskjutningOgiltig egenskapsnyckelOgiltigt sökuttryckOgiltig rättstavningsrad: {0}#Ogiltig taggkontrollsrad - {0}: {1}Ogiltig tidszon.Egenskapsnyckel innehåller ogiltigt blankstegInvertera alla ursprungliga svarta och vita färger (samt mellanliggande gråtoner). Användbart för text på mörka bakgrunder.Är inte vektoriseradÄr vektoriseradÖHolmeLDet verkar som om JOSM kraschade förra gången. Vill du återställa datan?ObjektJPEG-bilder (*.jpg)Java OpenStreetMap-redigerarenJavaversion {0}GuldsmedYtsammanslagningsfunktionFörena nod och linjeAnslut nod till sträcka9Anslut en nod till det närmaste avsnittet av en sträckaFörena överlappande ytor(Slog ihop ytor som låg ovanpå varandra%Förena ytor som överlappar varandraGå till platsGå direkt ditGå direkt till platsKorsningBehåll pluginNyckelNyckeln ''{0}'' är ogiltig.5Nyckeln ''{0}'' finns Ej bland förinställda mallar.cNyckelfältet (key) kan inte vara tomt när värde har angetts. Exempel på användning: key=värdeTangent: Kortkommandon Nyckelord BarndaghemManshål:Sätt etikett på markörer för ljud (och bild och webb). Lakewalker Lakewalker..Inställningar för insticksmodulen LakewalkerSpår från lakewalkerLambert 4 Zones (Frankrike)Lambert CC9 Zone (Frankrike)Lambertzon (Estland)MarkanvändningDeponiFilerSpråkSenast ändrad {0}HSenaste uppdatering av insticksmoduler var för mer än {0} dagar sedan.LatitudÖppna i maximerat läge8Öppna dialogen för att söka i ändringsuppsättningar TvätteriLager!Lager för editering av GPX-spårlagret finns inte i listan.!Lager för att utföra mätningar Lager: {0}LagerInledningstid (sekunder)NöjerLängden på värdet för taggen ''{0}'' på objekt {1} överskrider tillåten längd {2}. Värdets längd är {3} Plankorsning BibliotekLicensBomFyrtorn)Noggrannhet vid linjeförenkling (grader)"Lista över nyligen öppnade filer LiveGPS-lager GårdsgataHämta alla rutor Hämta rutaHämta WMS-lager från en fil9Hämta plats från cachen (enbart om cache är aktiverad)1Hämta en uppsättning bilder som ett nytt lager.Hämtar tidiga insticksmoduler%Inläsningshistorik för sträcka {0}Hämtar insticksmoduler Hämtar {0} Lokala filerPlatsPlatsLås SlussportLongitudUtseende och känsla UtsiktstornSöker efter bilderLetar efter strandlinje...NLetar efter noder och sträckor som har texten FIXME i något egenskapsvärde. Lägst nummer&Huvuddatasetet inkluderar ej noden {0}Skapa ljudmarkör vid spelhuvud'Skapa en kopia av det markerade lagret.]Gör ett par valda delsträckor parallella genom att vrida en av dem runt en vald pivåpunkt.)Fel i konfigurationsfilen på raderna {0} ByggnadsverkKartaKartprojektionKartinställningar Karta: {0} SmåbåtshamnMarkera som slutförd!Markörer från namngivna punkterMarkörer från {0}/Matchning av fotografier mot spår misslyckadesStörsta tillåtna zoomläge: Största tillåtna höjd (meter)!Största tillåtna längd (meter) Största tillåtna bredd (meter)$Största tillåtna cachestorlek (MB)#Största tillåtna hastighet (km/h)Största tillåtna vikt (ton)HStörsta tillåtna ålder för varje cachad fil i dagar. Förval är 100(Största tillåtna område per begäran:&Största tillåtna cacheålder (dagar)$Största tillåtna cachestorlek (MB)pMaximalt gråskalevärde att godta som vatten (baserat på landsat IR-1-data) Kan vara mellan 0-255. Förval 90.6Maximalt gråskalevärde att räkna som vatten (0-255)TMaximal linjelängd (i meter). Ange ''-1'' för att rita alla linjer oavsett längd.TMaximal linjelängd (i meter). Ange ''-1'' för att rita alla linjer oavsett längd.Maxlängd (meter)-Största tillåtna antal noder i grundspårethStörsta antal noder som kan skapas innan processen avbryts (innan förenkling av linje). Förval 50000.NStörsta antal delsträckor som tillåts i varje skapad sträcka. Förval 250.2Största tillåtna antal delsträckor per sträckaOStörsta tillåtna storlek för varje cache-bibliotek i byte. Förval är 300MBÄngUppmätta värden. Mätningar Medlem av MedlemmarMedlemmar(fixade)Medlemmar(med konflikter) MinnesmärkeMenynamnMenynamn (Förval)Kortkommandon i menyn Meny: {0} SammanfogaSlå ihop noderSammanfoga lagren Slå ihop noder med den äldsta.Sammanfoga markeringen,Sammafoga det nuvarande lagret med ett annat5Sammanfoga de markerade primitiva med ett annat lagerSlå ihop {0} noderUSammanslagen nodlista fastställd. Inga olösta konflikter i denna sträckas nodlista(Dagens meddelande är inte tillgängligt Metriskt (SI)Militärt område!Minsta tillåtna hastighet (km/h) MinirondellMinigolfMinimiavstånd (pixlar) Minuter: {0}Spegel%Spegla markerade noder och sträckor.AObligatoriskt attribut ''{0}'' på för sträcka {1} saknas.3Sammanslagningsmål för sträcka med id {0} saknasSaknar name:* översättning.Parameter saknar för NOTParameter saknas för ORLäge: Ritning Läge: {0}"Arbeta utan lägen (Potlatch-stil)4Ändrade tidpunkter (tidsstämplar) från ljudfiler.ModifierargrupperVäxlingskontor!Mer information om denna funktion6Mer än en sträcka med rollen "från" (from) hittades3Mer än en sträcka med rollen "till" (to) hittades-Mer än en sträcka med rollen "via" hittadesMotellBil Motorcykel MC-handlare MotorvägMotorvägskorsningMotorvägslänk Bergspass Flytta nodBFlytta ett segment längs dess normal och släpp sedan musknappen. Flytta nedåtFlytta elementFlytta vänster;Flytta noder så att alla vinklar är 90 eller 180 grader.Flytta objekt genom att dra; Skift för att lägga till i urvalet (Ctrl för att växla); Skift-Ctrl för att rotera urvalet; Alt-Ctrl för att skala urvalet eller byta urvalFlytta objekt {0} Flytta höger)Flytta vald medlem/valda medlemmar nedåt)Flytta vald medlem/valda medlemmar uppåt#Flytta det valda lagret en rad ner.#Flytta det valda lagret en rad upp.%Flytta de valda noderna in i en linje&Flytta de valda noderna in i en cirkelFlytta Flytta uppåt Flytta {0}Flytta objekt {0}LeraFlera)Inre sträcka av multipolygon är ytterstMultipolygonen är inte stängd MusikaffärMina ändringsuppsättningarImport från NMEA misslyckades!Import från NMEA genomfördNMEA-0183-filerNamn Platsens namn Användarnamn Namn: {0} Namngivna spårpunkter från {0}Namngivna spårpunkter. Smalspår Nationell Nationalpark NaturreservatNätverksundantagNy Nytt lagerNytt problemfall Ny nyckel Ny offsetNy roll Nytt värdeNytt värde för {0}Nästa Nästa bild Nattklubb+Hittade ingen exportör! Sparede ingenting.!Inget GPX-datalager kunde hittas.3Inget GPX-lager valt. Kan inte skicka in ett spår.?Det finns inte något GPX-spår i lagret att knyta ljudet till.Inget kortkommando1Ingen sträcka med rollen "från" (from) hittades.Ingen sträcka med rollen "till" (to) hittades2Ingen sträcka eller nod med rollen "via" hittadesInget område valt än/Det finns inte några ändringar att skicka in./Det finns inte några konflikter att zooma till#Ingen datauppsättning kunde hittas!Ingen data fanns i detta område."Ingen data återfanns på enheten.Ingen data har lästs in. Inget datum3Ingen beskrivning angiven. Skriv in en beskrivning.Återvändsgränd Ingen bildInga bilder hittades./Inget överlapp funnet. Ingenting har ändrats.Inga sökträffar för ''{0}''#Inga öppna ändringsuppsättningar(Multipolygon utan angiven yttre sträcka-Inga väntande taggkonflikter finns att lösaInget GPX-spår har valtsIngen stil för multipolygonen$Ingen stil i multipolygon relationenInga etiketterInga mål lagerIngen giltig WMS-URL eller IDInga valideringsfel0Ingenting visas - kan inte fastställa gränser! Nej, avbrytANod ''{0}'' är en korsning med fler än två anslutna sträckor.Nod: Anslutning Nod: Standard Nod: TaggadNoderNoder på samma positionNoder med samma namn Noder(fixade)Noder(med konflikter),Multipolygon innehåller annat än sträckorInget7Ingen av dessa noder hänger ihop med någonting annat.AIngen av noderna på denna sträcka är knuten till något annat.Nord N-koordinat Ej Funnen Inte ansluten AnteckningObservera att förfrågningar om changeset för närvarande alltid skickas till ''{0}'', oavsett vilken host, port eller URL-sökväg som anges nedan.VObs: GPL är inte kompatibelt med OSM-licensen. Skicka inte in spår under GPL-licens.OBS: Om en sträcka är vald, så kommer denna sträcka att få nya kopior av de frigjorda noderna och dessa nya noder kommer att vara valda. Annars så kommer alla sträckor att få sina egna kopior och alla noder kommer att vara valda. Anteckningar Ingenting4Urvalet utökades inte genom att söka efter ''{0}''3Inget funnet i markeringen vid sökande efter "{0}"7Urvalet begränsades inte genom att söka efter ''{0}'')Det finns inte något valt att zooma tillInget markerat!=Det finns inte något att exportera. Skaffa lite data först.ADet finns inte någonting att skicka in. Skaffa lite data först.NummerNumreringsschemaOSM-data OSM-lösenordOSM serverfiler Objekt ID:Objekt raderatObjektshistorik Objekt typ: Nya objekt:Borttagna objekt:Ändrade objekt:Udda?Förskjut alla punkter i östlig riktning (grader). Förval: 0.>Förskjut alla punkter i nordlig riktning (grader). Förval 0.8Bokmärke för förskjutningen finns redan. Skriv över?Förskjutning: Gammal nyckel Gammal rollGammalt värdeBÄldsta filerna raderas automatiskt när denna storlek överskrids På begäranVid inskickning EnkelriktatEnnodssträckorKEn av de valda sträckorna är inte sluten, och kan därför inte anslutas. Enkelriktat\Enbart intressanta riktningsanvisningar (t ex i kombination med taggen oneway - enkelriktat)Enbart på en sträckas huvud.Endast vektoriserade lagerÖppna plats...Öppna OpenStreetBugsÖppna senasteÖppna det som syns...=Öppna ett tomt WMS-lager för att läsa in data från en filLÖppna en fil (Vilken filtyp som helst som kan öppnas med Arkiv → Öppna)Öppna en fil.5Öppnar en lista över alla kommandon (ånger-buffer)'Öppna en lista av alla inlästa lager.%Öppna en lista över alla relationer;Öppna en lista över de som arbetar med de valda objekten.Öppna en lista över ruttnoderLÖppna en sammanfogningsdialog med alla de valda posterna från listan ovan.>Öppna en inställningsdialogruta för globala inställningar.Öppna en urvalslista8Öppna en webbsida för varje vald ändringsuppsättningÖppna en URL..Öppna en redigerare för den valda relationenÖppna ett annat fotoÖppna ett annat foto Öppna filÖppna bilder med ImageWayPoint>Öppna enbart filer som är synliga i nuvarande visningsläge.Öppna lantmäteriverktyget>Öppna listan över ändringsuppsättningar i nuvarande lager.Öppna mätlistan.WÖppna testverktyget för att förhandsgranska dialogrutor för snabbval för taggning.Öppna valideringslistan Öppna..."Hämtningsloop för OpenStreetBugsOpenStreetMap-dataÖppnar 1 fil... ÖppettiderÖppnar fil ''{0}'' ... Öppnar filerHÖppnar en dialogruta som gör att man kan gå direkt till en viss platsPÖppnar hanteraren av ändringsuppsättningar för valda ändringsuppsättningar OperatörOptikerValfria attribut: Valfria typerUrspr. sträcka Räta uppRäta ut vinkel / ångraRäta upp formRäta ut form / ÅngraMRäta ut form / ångra Välj noder som flyttades vid förra formuträtningen!Annat FriluftslivÖverlappande ytor.Överlappande vägarÖverlappande vägar (med yta)Överlappande järnvägar#Överlappande järnvägar (med yta)Överlappande sträckor!Överlappande sträckor (med yta)Överlappande sträckor. Skriv över PUWG (Polen)PUWG 1992 (Polen)PUWG 2000 Zone {0} (Polen)Ritstil{0}: {1}Paleografisk platsPapper$Parametern "{0}" får inte vara null>Parametern "downloadgps" godtar inte filnamn eller fil URL:er.?Parametern {0} är inte inom området «0..{1}», Fick ''{2}''.RParametrarna --download, --downloadgps, och --selection behandlas i denna ordning.ParkeringsplatsParkeringskorridor8Tolkningsfel: ogiltig dokumentstruktur för gpx-dokument Lösenord Klistra inKlistra in taggar,Klistra in innehållet i inklistringsbuffern%Klistra in utan inkompletta medlemmarStigMätsökvägens längdToppGågata#Övergångsställe för fotgängareTyp av övergångsställe-Olösta konflikter i denna sträckas nodlistaUtför datavalideringApotek TelefonnummerFototid (från exif):0Fotografierna innehåller ingen tidsinformation. PicknickplatsPir Rörledning SkidspårstypPlanReligiös helgedomPlatser Spela/pausaSpela/pausa ljud.sUppspelning påbörjas detta antal sekunder före (eller efter om negativt värde) begärd position på ljudspåretLekplatsAvbryt om du är osäkerkKlicka på Hämta lista för hämta och visa en lista över tillgängliga insticksmoduler.!Ange beskrivning för ditt spår.Ange filtersträng&Ange ett namn för områdets bokmärkeAnge en söksträng.Ange ett användarnamn?Starta om JOSM för att aktivera de hämtade insticksmodulerna.8Välj en eller fler sträckor att hämta data längs med#Välj först ett område att hämtaVälj en nyckelVälj schema att använda.6Välj gata att knyta adressinterpolationssträcka tillVälj ett värde2Välj adressinterpolationssträcka för denna gataVälj en post.Välj åtminstone fyra noder.@Välj åtminstone en redan upladdad nod, sträcka eller relation6Välj åtminstone en sluten sträcka som ska anslutas.$Markera minst en nod eller sträcka.,Välj åtminstone en sträcka att förenkla.Välj åtminstone en sträcka.Välj åtminstone tre noder.YVälj åtminstone två noder att slå samman, eller en nod som ligger nära en annan nod..Välj åtminstone två sträckor att slå ihopjVälj antingen precis två eller tre noder, eller en sträcka som innehåller precis två eller tre noder.Välj någonting att kopiera./Välj de objekt vars egenskaper du vill ändra.!Välj vilken rad du vill ta bort. Välj vilken rad du vill ändra.Välj schema att ta bort.Välj ett mål lager.AVälj sträckor som står i ungefär 90 eller 180 graders vinkel.Återställ nuvarande mätresultat och ta bort mätsökvägen.)Återställ inställningarna till förvalBostadsområdeBostadsområdeIÄndra storleken på appleten till angiven geometri (format: BREDDxHÖJD).Upplösning på landsatrutor (pixlar per grad)CUpplösning på landsatrutor mätt i pixlar per grad. Förval 4000.Jämka4Rätta till konflikter i nodlistan för sträcka {0}.Rätta till versionskonflikt för sträcka {0}-Rätta till {0} taggkonflikter i sträcka {1} Rastplats Restaurang ÅterställÅterställer filer Begränsning DetaljhandelStödmur Vänd husradÄndra riktning på sträckorVänd på husradVänd på husradByt riktning och slå ihopByt riktning på rutten+Ändra riktningen på alla valda sträckor.Ändra riktning på sträckaÄndra riktning på sträckorOmvänd kustlinje;Felvänd kustlinje (coastline): land inte på vänster sida+Felriktat land: land inte på vänster sida1Felriktat vatten: land är inte på vänster sida!Kastar om husnumrena i en husrad.ÅtergåÅterställer ändringarUtgåvaFlodFlodbankVäg (okänd typ)VägbegränsningarRollRollen {0} saknasRollen {0} är okänd Rotera 180 Rotera 270 Rotera 90Rotera bilden åt vänsterRotera bilden åt högerRotera åt vänsterRotera åt högerRondellRutt RuttnätverkRuttmönster... RuttstatusRuttypRutter visas för:7Inställningar för insticksmodulen för ruttberäkningRuiner'Utför Douglas-Peucker-approximation... Kör test {0}Genomför hörnreduktion...RullbanaSIM-kort$SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Sverige) UtfallsportBastuSpara Spara som... Spara GPX-fil Spara Lager Spara OSM-filSpara WMS-lagret till en filSpara i alla fall,Spara fångade data till en fil varje minut.!Spara nuvarande data i en ny fil.Spara nuvarande data.+Spara användare och lösenord (okrypterat)Läser igenom folder {0}Skola Metallskrot Bergsluttning (med lösa stenar)BuskageSök"Sökuttrycket är ogiltigt: {0}Sök efter objekt.Sök...Sök: Andra namn SekundärAndrahandsmodifierare: Sekunder: {0}SäkerhetsundantagSkild gång- och cykelbana'Urval: Rel.:{0}/Sträckor:{1}/Noder:{2}Markera Välj allt2Välj alla objekt i valda ändringsuppsättningar.\Välj alla icke borttagna objekt i datalagret. Detta väljer även ut ofullständiga objekt. Välj communeVälj antingen:-Välj om datan ska hämtas som ett nytt lagerGVälj om de objekt som refererar till detta objekt också skall hämtas"Välj alternativ för linjeritningMarkera nod under pekare.Välj ett mål lager.BVälj för att hämta GPS-spår för det valda hämtningsområdet.AVälj för att hämta OSM-data för det valda hämtningsområdet.&Välj två sträckor som delar en nod.&Välj två sträckor som delar en nod.$Gör urval med angivet sökkriterium&Välj, flytta, skala och rotera objektValda element kan ej rätas utValt spår: {0} Markering Urvalets areaUrvalets längd Tom markering5Markeringen får bara innehålla sträckor och noder.Urvalet passar inte! Urval: {0}Sträckor som korsar sig själv Skilda lager AvgränsareSekvens Tillfartsväg TjänsterTyp av tillfartsväg(Ange en ny plats för nästa förfråganSätt allt till förvalGör bakgrunden genomskinlig.+Sätt ''modifierad''-flaggan för noden {0}0Sätt ''modifierad''-flaggan för relationen {0}Flagga sträcka {0} som ändradStäll in språketGSätt urval av element på kartan till de valda posterna i listan ovan.Sätt till förvalSätt {0}={1} för nod "{2}" Sätt {0}={1} för relation"{2}"!Sätt {0}={1} för sträcka "{2}"Sätt {0}={1} för {2} objekt6Ange inställningar direkt. Använd med försiktighet! Anger förvalDet gick inte att tilldela kortkommandot ''{0}'' till handlingen ''{1}'' ({2}) eftersom detta kortkommando redan används för handlingen ''{3}'' ({4}). Inställningar2Inställnignar för ljudspelare och ljudmarkörer.4Inställningar för kartprojektion och datatolkning.Bilpool Vindskydd&Förskjut alla spår österut (grader)$Förskjut alla spår norrut (grader)SkorSkytteHandelAffärer Kortkommando!Inställningar för kortkommandon Närmaste"Skall insticksmodulen avaktiveras? Visa GPS-dataVisa statusrapportVisa hjälpinformation Visa objektens ID i urvalslistor*Visa eller dölj ljudmenyn på huvudmenyn.Visa startbild vid uppstartMVisa statusrapport med information som kan vara av nytta vid felrapportering.Visa denna hjälptext Visa/Dölj Visat områdeSträckor med likartade namn Förenkla ytaFörenkla sträckaFörenkla alla valda sträckorFörenkla en yta genom att ta bort noder i mycket trubbiga vinklar. Detta kan begränsas genom största ytstorlek som tillåts tas bort. Också genomsnitt av närliggande noder.Förenkla sträckor?.Konvertera enkelt en yta till en multipolygon.1En enda färg (kan anpassas för namngivna lager)Enstaka poster!Storlek på landsatrutor (pixlar)9Storlek på en landsatruta, mätt i pixlar. Förval 2000.SkridskoåkningSkidor SkidåkningÖverhoppningshämtningÖverhoppningshämtningGlidande kartaSlip LångsammareMjuk kartgrafik (antialiasing) SnöskoterFotboll[Några av objekten har ändrats.
Fortsätt om dessa ändringar skall förkastas.uNågra av sträckorna var medlemmar i relationer som har ändrats. Kontrollera att det inte har uppstått några fel.Några sträckpunkter som låg för långt från spåret för att deras tid skulle kunna uppskattas med någon rimlighet uteslöts.Några sträckpunkter med tidsstämplar tidigare än spårets början eller senare än dess slut uteslöts eller flyttades till början.KTyvärr kan inte multipolygonrelationer med flera yttre sträckor hanteras.\Tyvärr kan inte en sträcka som både är inre och yttre i multipolygonrelationer hanteras.RTyvärr kan inte en sträcka som är inre i flera multipolygonrelationer hanteras.FTyvärr kan inte en yttre sträcka i en multipolygonrelation hanteras.Sortera snabbvalsmenynKälla KälltextSydHandikappplatser Hastighet:Hastighet (Km/h)Hastighetskamera Spikhinder Dela sträckaDela sträckan vid vald nod.Dela sträcka {0} i {1} delarDela upp sträckor i fragment*Delar upp en yta m h a en otaggad sträcka BollsportSportfaciliteteterIdrott SporthallKällaStadionStandard unix-geometri-argument StjärnorPåbörja sökningPåbörja hämtningPåbörja hämtning av data%Starta ny sträcka från senaste nod.DBörjan av spåret (görs alltid om det inte finns andra markörer).Påbörjar foldergenomläsningDelstatKontorsmaterial Statusrapport TrappstegStättaStoppBäckGatunamnVägarUnderordnat områdeTillämpa filterFörort TunnelbanaTunnelbaneingång Kortkommandon för underfönster Stormarknad4Understödda leverantörer av upprätningstjänster:Yta Övervakning Mätpunkt LantmätareLantmätare...CSurveyorPlugin behöver LiveGpsPlugin, men denna kunde inte hittas!SimningSynkronisera ljudSynkronisera hela datasetet9Synkronisera tid med hjälp av ett foto av GPS-mottagaren Synkronisera enbart sträcka {0} Bordtennis0Taggnamnet innehåller teckenkod under 32 (0x20)0Taggnamnet är längre än vad som är tillåtet1Taggvärdet innehåller teckenkod under 32 (0x20)1Taggvärdet är längre än vad som är tillåtetTagga sträckor somzTagga sträckor som vatten (water), kustlinje (coastline), land (land) eller lämna otaggat (nothing). Förval är vatten.Källa för TagChecker#Uttestare av snabbval för taggningSnabbval för taggningTaggarTaggar från sträckorTaggar med tomma värden SkrädderiTaxibanaTelefon TelefonkortHusradGör radhus av husradTertiärTredjehandsmodifierareTest {0}/{1}: Påbörjar {2}/Kompassriktning för den delsträcka som ritas.LSträckan av typen "från" (from) börjar eller slutar inte vid en "via"-nodQSträckan av typen "från" (from) börjar eller slutar inte vid en "via"-sträckaISträckan av typen "till" (to) börjar eller slutar inte vid en "via"-nodQSträckan av typen "från" (from) börjar eller slutar inte vid en "via"-sträckaDHur många gånger hastigheten fördubblas vid snabbspolning framåt2Vinkeln mellan föregående och aktiv delsträcka.Det område du försökte hämta är för stort eller så var din begäran för stor.
Begär antingen hem ett mindre område eller använd en exportfil från OSM-samfundet.CDenna ändringsuppsättnings innehåll har ännu inte hämtats hem.Det kopierade datat innehåller inkompletta primitiv. Vid inklistring kommer inkompletta primitiv att plockas bort. Vill du klistra in data utan de inkompletta primitiven?VNuvarande urval kan inte användas för att dela upp en sträcka - ingen nod är vald.3Det går inte att dela baserat på nuvarande urval.BDet nuvarande urvalet kan inte användas för att frigöra något.(Dokumentet innehåller inte någon data.LFöljande dotterobjekt kommer också
tas bort utöver de valda objekten:.Följande fel uppstod under masshämtning: {0})Den geografiska latituden vid muspekaren.*Den geografiska longituden vid muspekaren.;Längden hos den nya delsträcka som håller på att ritas.#Namnet på objektet vid muspekaren.PAntal sekunder att hoppa framåt eller bakåt när knapparna i fråga trycks nereInsticksmodulen har tagits bort från inställningarna. Starta om JOSM för frigöra insticksmodulen.9Projektionen {0} kunde inte aktiveras. Använder MerkatorQFörhållandet mellan tid förfluten i ljudinspelaren och verklig förfluten tid.\Det reguljära uttrycket "{0}" orsakade tolkningsfel vid offset {1}, fullständigt fel: {2}SDet reguljära uttrycket "{0}" kunde inte tolkas, fullständig felbeskrivning: {1}LDet begärda området är för stort. Zooma in lite eller ändra upplösningSDet valda GPX-spåret innehåller inte några tidsstämplar. Välj ett annat spår.zDen valda ytan kan inte delas upp eftersom den är medlem i en relation. Ta bort ytan från relationen innan du delar den..De valda noderna ingår inte i samma sträcka.=De markerade fotografierna innehåller ingen tidsinformation.TUrvalet innehåller {0} sträckor. Är du säker på att du vill förenkla dem alla?De källor (URL eller filnamn) som används för att stavningskontrollera (läs http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) eller taggkontrollera datafiler.4Startpositionen låg inte inom gränsvärdena (bbox)eOmrådet som visas är antingen för litet eller för stort för att hämta data från OpenStreetBugsVSträckan kan inte delas vid de valda noderna. (Tips: Välj noder mitt på sträckan.)[Sträckorna kan inte slås ihop med bibehållen riktning. Vill du vända på några av dem?Teater Nöjespark-Det finns inga öppna ändringsuppsättningar)Det finns inga valda objekt att uppdateratDet finns olösta konflikter. Konflikter sparas inte och kommer att behandlas som om du avvisat dem alla. Fortsätt?5Fel uppstod vid visning av URL:en för denna markör.${0} konflikter uppstod under import.+Denna handling kommer sakna kortkommando. 1Detta kan leda till att noder raderas av misstag.I denna ändringsuppsättning finns objekt som inte finns i aktuell datauppsättning. Dessa behöver hämtas hem innan de kan återställas. Vill du fortsätta? Detta är slutet av inspelningen,Denna nod är inte bunden till något annat.Detta får JOSM att glömma de valda objekten.
De kommer att tas bort från lagret, men kommer inte att tas bort
från servern vid inskickning.DDenna insticksmodul letar efter fel i egenskapsnycklar och -värden.1Denna insticksmodul letar efter fel i relationer.VDenna insticksmodul förenklar kartläggning och redigering av kollektivtrafiksrutter.RDetta test letar efter noder som saknar tagg och som inte ingår i någon sträckaZDetta test letar efter sträckor som saknar tagg, är tomma, eller består av en enda nod.WDetta test letar efter sträckor som innehåller några av sina noder mer än en gång.SDetta testar letar efter sträckor med likartade namn som kan tyda på felstavning.[Detta kontrollerar om en sträcka har en slutnod som ligger mycket nära en annan sträcka.6Detta test kontrollerar om multipolygoner är korrekta8Detta test verifierar om vändbegränsningar är giltigaDetta kontrollerar om två vägar, järnvägar, vattenleder eller byggnader korsar varandra i samma lager utan att vara förenade med en gemensam nod.XDetta testar att en förbindelse mellan två noder inte används av mer än en sträcka.5Detta test kontrollerar om kustlinjerna är korrekta.ODetta test kontrollerar att det inte finns några noder med precis samma läge.iDetta kontrollerar så att det inte finns några sträckor som har samma taggar och samma nod-koordinaterrDetta test kontrollerar riktningen på sträckor av typerna vatten (water), land (land) och kustlinje (coastline).DDetta test hittar noder som har samma namn (de kan vara dubbletter).CDetta kontrollerar om sträckor som bör bilda en cirkel är slutna'Noderna är inte i en cirkel. Avbryter. Rutnummer Tidszon: Tidszon: {0}Växla helskärmsvyAlternera gpx-linjerVäxla trådnätsvisningVäxla helskärmsvy>Växla synlighet för hanteraren för ändringsuppsättningar)Växla visning av markörtext och ikoner.&Alternera visning av det valda lagret. Växla: {0}4Byter läge för den globala inställningen ''{0}''. Toaletter Betalstation Betalstation Verktyg: {0} VerktygsradInställning av verktygsradVerktygTurismTornSmåstadStadshusLeksakerSpårar BruksvägSpår- och punktfärgläggning Trafikljus SpårvagnSpårvagnshållplats ResebyråTrädStamvägStamvägslänkjProva först att uppdatera till den senaste versionen av denna insticksmodul innan du rapporterar en bugg.Början på tunnelVändningsbegränsning Vändplats VändplatsVändbegränsning Vändkors VändskivaTypBrittiskt typnamnUIC-klassificeringOKÄNDfURL från www.openstreetmap.org (du kan klistra in en URL här som anger hämtningsområdets gränser)\URL från www.openstreetmap.org (du kan klistra in en URL här för att hämta hem området)Frigör sträckorVKan Ej lägga till primitiven {0} till datasetet därför att det är redan inkluderat?Kunde Ej skapa katalogen {0}, autospara-funktionen inaktiverad.@Kunde Ej skapa filen {0}, ett annat filnamn kommer att användas Kunde inte skapa ny ljudmarkör.0Kunde Ej ta bort den utdaterade backup-filen {0}PKunde inte hitta någon översättning för locale {0}. Faller tillbaka på {1}.Kunde inte tolka lon/lat:Det går inte att synkronisera i det lager som spelas upp.OklassificeradEj slutna sträckorEj sluten sträckaOansluten kustlinjeEj anslutna sträckor.ÅngraÅngra formuträtning Ångra flytt&Ångra formuträtning för vissa noderÅngra senaste åtgärden. Lossa panelenOväntat undantag/Oväntad symbol. Förväntade {0}, men fann {1}Oväntad symbol: {0} Frigjord nodHögskola/universitetOkänt filformat: {0}Okänd värddatorOkänd status för problemfallOkänt loggningsformatOkänd medlemstypYOkänd dataprimitiv: {0}. Tillåtna värden är node (nod), way (sträcka) eller relation Okänd rollOkänd typ: {0}Icke namngiven korsningSträckor utan namnOordnad kustlinjeOsparad osm-dataAvmarkera allaAvmarkera allt (Escape)Avmarkera allt (fokus)Avmarkera alla objekt.9WMS-filversion som ej stöds; funnen {0}, förväntad {1}FEj stödd cachefilsversion: hittade {0}, förväntade {1} Skapa en ny.3Noder som saknar tagg och inte ingår i en sträckaSträckor utan tagg#Sträckor utan namn (med kommentar)&Otaggade, tomma eller ennodssträckor. Uppdatera!Uppdatera ändringsuppsättningarUppdatera dataUppdatering modifierad Uppdatera val( och ) för att gruppera uttryckXAnvänd " för att citera operatorer (exempelvis om nyckeln innehåller :)EAnvänd | eller OR för att kombinera med logiskt ELLERAnvänd piltangenter eller dra bildlagret med musen för att justera dess förskjutning (offset). Du kan också ange östlig eller nordlig förskjutning för koordinaterna av typ {0}. Om du vill spara förskjutningen som ett bokmärke, ange bokmärkesnamn nedan&Använd komplicerad egenskapskontroll.Använd förvalAnvänd förvald datafil.$Använd förvalda rättstavningsfil.Använd fellager.Använd globala inställningarAnvänd undantagslista.Använd snabbval ''{0}'',Använd snabbvalet ''{0}'' i gruppen ''{1}''7Använd de nuvarade färgerna som ett nytt färgschema.0Använd den förvalda datafilen (rekommenderas).:Använd den förvalda rättstavningsfilen (rekommenderas).6Använd fellagret för att visa problematiska element.>Använd undantagslista för att avstå från att visa varning.!Använd valt schema från listan. Användare Användare: Användarnamn,Använder kortkommandot ''{0}'' istället. ValideraGValidera egenskapsvärden och taggar med hjälp av komplicerade regler.DValidera egenskapsnycklar genom att kontrollera mot en lista av ord.PValidera att egenskapsvärden är giltiga genom kontroll mot förinställningar. Validerar ValideringValideringsfelVärdeJVärdet ''{0}'' för nyckeln ''{1}'' finns Ej bland förinställda mallar.NOlika inställningar som påverkar hur hela programmet representeras visuellt.*Hastighet (röd = långsam, grön = snabb)AutomatVaror till försäljning(Version över noll förväntad; Fick {0}Version förväntades Veterinär VideobutikVisa Visa: {0} UtsiktsplatsMindre tätort AllmänningMindre tätort/StadVingårdBesök webbsidanKalibrering av röstinspelareVulkan SpänningVARNING: felaktigt skriven URL till API:t. Länkar till info- och historiksidorna kommer antagligen inte att fungera. API-URL:en är "{0}".VARNING: felaktigt skriven URL till API:t. Länkar till användarsidor kommer antagligen inte att fungera. API-URL:en är "{0}".WGS84 Geografisk WMS-lager URL för WMSWMS-URL eller Bild-ID4WMS-lager ({0}), hämtas automatiskt i zoomläge {1}(WMS-lager ({0}), hämtas i zoomläge {1}(WMS-lager ({0}), {1} ruta/rutor inlästaMurVarning\Varning: Misslyckades med att ladda preferenserna; misslyckades med att skapa katalogen: {0}[Varning: Misslyckades med att ladda preferenserna; ''katalogen'' ''{0}'' är Ej en katalog.^Varning: Lagret ''{0}'' existerar Ej längre, Kan Ej lösa konflikten för primitiven ''{1}''.:Varning: Saknad Preferensfil ''{0}''. Skapar en vaniljfil.cVarning: Rensar bort sträcka {0} eftersom antalet noder föll till mindre än 2. Nuvarande är {1}(Varning: Lösenordet skickas okrypterat.BVarning: Misslyckades med att hålla kvar preferenser till ''{0}'',Varning: revisionsfilen ''/REVISION'' saknasQVarning: Oväntad versions nummer för JOSM i revisionsfilen, värdet är ''{0}'' Varningar Biltvätt ReningsverkVattenBadanläggning Vattentorn VattenfallDubblettnoder för vattenledWave-ljudfiler (*.wav)SträckhämtningInformation om sträcka SträckvalSlutnod nära annan vägSlutnod nära annan sträcka%Nod på sträcka nära annan sträckaNSträcka med externt id ''{0}'' innehåller saknad nod med externt id ''{1}''. Sträcka {0}hSträcka {0} med {1} noder har ofullständiga noder eftersom åtminstone en nod saknades i inläst data. Sträcka: WayPoint-bild VägpunkterStigar och småvägarVägkors VägaltareViktÖverfallsdammVåtmarkRullstolMVid ljudimport, tillämpa ljud på tillgängliga sträckpunkter i GPX-lagret.,Vid import av ljud, skapa markörer från...Vid riktningsbyte på denna sträcka, så föreslås följande egenskaper hos sträckan och dess noder ändras så att dataintegriteten inte komprometteras.6När man sparar, behåll backup-filer som slutar på ~NVilket WMS-lager skall användas som underlag för spårning. Förval är IR1. Hela gruppen Bredd (meter) VäderkvarnTrådnätsvisningnI citerade strängar behöver " och \ föregås av ett \. (Dvs. \" och \\). NaturskogFabrik!Fel antal argument för bokmärkeOordnade sträckorJaJa, radera noderJa, spara i alla fallDu håller på att ta bort noder utanför det område som du har hämtat hem.
Detta kan leda till problem eftersom andra objekt (som du inte ser) kanske använder dem.
Vill du verkligen ta bort dem?Du håller på att starta {0} webbläsarfönster.
Detta kan både fylla din skärm med webbläsarfönster
och ta ett tag att slutföra.;Du kan också klistra in en URL från www.openstreetmap.orgKDu behöver starta om JOSM för att vissa inställningar skall slå igenom.MDu måste först ange källor för snabbval för taggning i inställningarna.vDu flyttade fler än {0} element. Detta är ofta ett tecken på att något är fel. Säker på att du vill flytta dem?)Du måste välja åtminstone en sträcka.HDu måste välja två eller fler noder för att dela en sluten sträcka.nDu måste SKIFT-Dra spelhuvudet upp på en ljudmarkör eller upp på den spårpunkt där du vill synkronisera.TDu måste ha pausat ljudet vid den punkt på spåret där du vill placera markören.GDu behöver pausa ljudet precis när du hör synkroniseringsindikatorn.Du har begärt för många noder (gränsen är 50 000). Antingen får du begära ett mindre område, eller så får du använda dig av planet.osmVälj ett GPX-spårZooma:Zoomnivå (meter)Zooma inZooma utZooma och flytta kartanyZooma genom att dra eller Ctrl+. eller Ctrl+,; flytta med Ctrl+upp, vänster, ned, höger; flytta karta med högerknappenZooma in Zoomnivå:Zooma utZooma det visade till {0}.Zooma till problemZooma till valda objektZooma till urvalZooma till {0} Höjd: {0} mrutt vattenledTillbakaSnabbareSnabbare framåtFramåtHoppa tillbaka. Hoppa framåtNästa markeringSpela upp nästa markering Spela upp föregående markering Spela/pausaFöregående markering LångsammareLångsammare framåtÖVtext Förskjutning utöka urvaladresslinbanajordbruksfordonalla alla objektgrändinrättningstyp {0} inrättningtrafikinrättning anglikanerdjurmatvalfriakvedukt bågskytteytayttext asiatiskt friidrottaustralisk fotbollbakgrund baptister hamnbassängbasketstrandcykelmosseboulegränsbrostadsförnyelsebuddismbyggnad (building) hamburgarebussbuss_spårvägkanot"gör skillnad på gemener/VERSALER katolikerbegravningsplatskontrollerar cache... kinesiskt kristendom cigaretter klättringmedurs slutenvägkolkraft kustlinje kullerstenkondomeranpassa den anslutna DG100konfliktbarrskog under byggnad+kunde inte hämta ljudström från adressen kricket_nätkrocketcyklinglövskoggrader° minuter'' sekunder"ta bort data efter importraderad förlegad avsedd förmål avaktiveradhamn hundracingnedutförsåkningnedhämtad datadryckuppfartösterlättredigera GPX-spårridsport evangelisterjämnexempel hundpåsar,false: egenskapen är uttryckligen avstängd gårdsplansök i markeringmatfotskogfossila bränslenospåratfrån-sträckagaragenaturgastysktglaciär golf_bana gps-markör gps-punktgräsgrusgrekisktexploateringsområde gymnastikhalvhälsahedframhäv landsväglandsvägsspårhinduism historisk historisktishockeyhästhästkapplöpninghotell vattenkraftimporterade data från {0}inaktiv ofullständigofullständig sträckaindisktindustri inre segmentö italiensktjapansktjehovas_vittnenjudendommarkanvändningmarkanvändningstyp {0}lagervänsterfritidfritidstyp {0} gårdsgatalåg luteraner (inkl. Svenska kyrkan)mangroveträsk byggnadsverkkärr mätläge metodister mexikansktmilitär blandskogmormoner motorsport motorvägmotorvägslänkleraflera flervånings-islam naturfenomennaturfenomen typ {0} naturfenomen tidningarnästanejingen beskrivning tillgängligingen modifierareEdet finns inte någon sträcka med rollen "från" (from) i relationenBdet finns inte någon sträcka med rollen "till" (to) i relationeningen_vänstersvängingen_högersvänginte_rakt_framingen_u_svängnoderingetlängdskidåkningnorrnordöst nordvästNotera: För vissa uppgifter, så behöver JOSM mycket minne. Det kan därav vara nödvändigt att lägga till följande Java-inställningar för att specificera den tillåtna maxgränsen för minnesanvändning i megabyte nybörjare kärnkraftuddaenbart_vänstersvängenbart_högersvängenbart_rakt_fram alternativ2Val tillhandahållna som Java-systeminställningarortodoxayttre segementutanför hämtat områdeparkeringsbiljetter9delvis: olika valda object har olika värden, ändra intebelagdtopp pinstvännermed tillåtelsefotonsolkraftpir rörledningplanplatsvälj en sträckakraftpresbytarianer föregående primärvägprimärvägslänkprivat protestanterAllmän transport'biljetter för allmänna transportmedelkväkare stenbrottracketsrälsjärnvägsmark järnvägjärnvägspunkt vassbädduppdatera portlistanlokaltreguljärt uttryck relationerta bort från urval ersätt urval bostadsgata detaljhandelhögerflodbankrondellruttRuttdelsträckasaltängskalabuskage sekundärväg välj sport:markeradurval tillfartsväg shiamuslimerskytteaffäraffärstyp {0} sidospårskridskoåkning skidåkningfotbollsödersydöstsydväst sporttyp {0} sporthall stickspårstadion frimärkenbäckgatasträng tunnelbana sunnimuslimer ytbeläggningträskgodissimning bordtennis tampongerdaoism telefonkort tertiärväg thailändskt marskland till-sträckaturism turismtyp {0}leksakerspår och sträckpunkter trafikljus+true: egenskapen är uttryckligen aktiveradstamvägstamvägslänkturkiskt vändplatstypoklassificeradobevakad underjordiskokändutan markeringobelagd6ej angiven: ange inte denna egenskap för valda objektotaggadeotaggad sträckaupp användningvalideringsfelandra typer av valideringvalideringsvarningvia-nod eller -sträckaviaduktvulkanvatten vattendragvattenledstyp {0}sträckan sitter ihop4sträckan sitter ihop med nästa medlem i relationen:sträckan sitter ihop med föregående medlem i relationen`sträckan sitter inte ihop med vare sig den föregående eller den nästa medlemmen i relationenenbart sträckpunktervägarvästerdjurliv vindkraftskogbangårdjaövergångsställezoroastrianism{0} ({1} till {2} grader){0} består av:#{0} mellanliggande noder att hämta {0} meter {0} fler...N{0} noder i sträcka {1} överskrider det maximala antalet tillåtna noder {2}Hittills {0} noder...{0} km2?{0}% ({1}/{2}), {3} kvar. Skickar in sträcka ''{4}'' (id: {5})7Lägg till och flytta en virtuell ny nod till sträcka.{0} för att kontrollera detta objekts status på servern.VKlicka på {0} för att kontrollera dessa objekts status på servern.Konflikt vid hämtningKonflikter vid hämtningTa bort {0} nodTa bort {0} noderTa bort {0} objektTa bort {0} objektTa bort {0} relationTa bort {0} relationerTa bort {0} sträckaTa bort {0} sträckorFHämtning av följande insticksmodul har misslyckats:LHämtning av följande {0} insticksmoduler har misslyckats:%Hämtar {0} ändringsuppsättning ...'Hämtar {0} ändringsuppsättningar ... Hämtar {0} objekt från ''{1}'' Hämtar {0} objekt från ''{1}''Dubblera {0} nod till {1} noder!Dubblera {0} noder till {1} noderInfoga ny nod i sträcka.Infoga ny nod i {0} sträckor.Flytta {0} nodFlytta {0} noderÖppnar {0} fil...Öppnar {0} filer...Klistrar in {0} tagKlistrar in {0} tagar.Ta bort gamla nycklar för upp till {0} objekt.Ta bort gamla nycklar för upp till {0} objekt Rotera en nodRotera {0} noder Skala en nodSkala {0} noder$Förenkla sträcka (ta bort {0} nod)&Förenkla sträcka (ta bort {0} noder)Förenkla {0} sträckaFörenkla {0} sträckorTaggar({0} konflikt)Taggar({0} konflikter)EFöljande insticksmodul har framgångsrikt hämtats:KFöljande {0} insticksmoduler har framgångsrikt hämtats:2Den valda noden ligger inte inuti någon sträcka.3De valda noderna ligger inte inuti någon sträcka.5Den valda sträckan innehåller inte den valda noden.;Den valda sträckan innehåller inte alla de valda noderna.ADen valda sträckan har noder utanför det hämtade dataområdet.BDe valda sträckorna har noder utanför det hämtade dataområdet.ZDet finns mer än en sträcka som använder sig av den nod du valt. Välj även sträckan.[Det finns mer än en sträcka som använder sig av de noder du valt. Välj även sträckan.Det finns {0} objekt i din lokala datauppsättning som kan ha tagits bort från servern. Om du senare försöker att ta bort eller uppdatera detta så kommer servern troligen att rapportera om en konflikt.Det finns {0} objekt i din lokala datauppsättning som kan ha tagits bort från servern. Om du senare försöker att ta bort eller uppdatera dem så kommer servern troligen att rapportera om en konflikt.{0} konflikt under import.{0} konflikter under import.,Detta kommer att ändra upp till {0} objekt.,Detta kommer att ändra upp till {0} objekt.Transformera en nodTransformera {0} noder-Uppdatera egenskaper för upp till {0} objekt-Uppdatera egenskaper för upp till {0} objektett spår med {0} punktett spår med {0} punktermarkör markörernodnoderobjektobjektpunktpunkterrelation relationertill {0} primitivatill {0} primitivasträcka sträckor{0} består av {1} markör{0} består av {1} markörer{0} består av {1} spår{0} består av {1} spår {0} medlem {0} medlemmar{0} nod {0} noder {0} punkt {0} punkter {0} relation{0} relationer {0} rutt, {0} rutter,  {0} spår, {0} spår,  {0} sträcka {0} sträckor{0} sträckpunkt{0} sträckpunkter