# objekt>(Tips: Du kan själv välja kortkommandon i inställningarna.)(Texten finns redan i urklipp.) (URL:en var: 0Använd internationellt format, ex +12-345-67890(inget objekt))({0}/{1}) Laddar noden {2}:s överordnade.({0}/{1}) Laddar relationen {2}:s överordnade:({0}/{1}) Läser in överordnade objekt till sträckan {2}N* En nod som används av mer än en sträcka samt en av dessa sträckor, eller3* En nod som används av mer än en sträcka, eller* En nod med tagg, ellerS* En sträcka och en eller flera av dess noder som används av mer än en sträcka.U* En sträcka som har en eller flera noder som används av mer än en sträcka, eller... refererar till relation"8-name:Bak - som inte har ''Bak'' i nyckeln name.]Baker Street - ''Baker'' och ''Street'' i vilken nyckel eller vilket värde som helst.W"Baker Street" - ''Baker Street'' i vilken nyckel eller vilket värde som helst.dchangeset:... - objekt med angivet ändringssets-id (0 för objekt utan angivet ändringsset)Gchild uttryck - alla barn till objekt matchande uttrycket@foot: - som innehåller nyckeln foot oavsett dess värde.>id:... - objekt med angivet ID (0 för alla nya objekt).incomplete - alla ofullständiga objekt&modified - alla ändrade objekt7name:Bak - ''Bak'' var som helst i nyckeln name.Snodes:... - objekt med angivet antal noder (nodes:antal eller nodes:min-max)-oneway? - oneway=yes, true, 1 eller onOparent uttryck - alla föräldrar till objekt matchande uttrycket#selected - alla valda objektQtags:... - objekt med angivet antal taggar (tags:antal eller tags:min-max)timestamp:... - objekt med angiven tidsstämpel (2006-11-12T14:51:09Z, 2006-11-12 eller T14:51 ...)mtype: - elementets typ (node för nod, way för sträcka, relation för relation)qtype=* - nyckel "type" oavsett värde. Försök även *=värde, type=, *=*, *=Atype=route - nyckel "type" med det exakta värdet "route".&otaggade - alla otaggede objekt;user:... - alla objekt som ändrats av användare...Buser:anonymous - alla objekt ändrade av anonyma användareWversion:... - objekt med angiven version (0 för objekt utan en angiven version)(

KortkommandonModifierargrupper

n

När en eller flera sträckor är valda, justeras formen så att alla vinklar är 90 eller 180 grader.

Du kan lägga till två noder till markeringen. Då bestäms riktningen av dessa två referenspunkter (efteråt kan du ångra flyttningen av vissa noder:
välj dem och tryck snabbtangenterna för Orthogonaliza / Undo. Som standard används Shift-Q.)\Aktuellt område att hämta (minlon, minlat, maxlon, maxlat): Ett relationsmedlemskap kopierades till alla nya sträckor.
Du bör kontrollera detta och rätta om nödvändigt.Ett rollbaserat relationsmedlemskap kopierades till alla nya sträckor.
Du bör kontrollera detta och rätta om nödvändigt.=Kan inte öppna mappen ''{0}''.
Välj en fil.Det finns inte någon vald nod eller sträcka vars ändnod ligger
utanför aktuellt hämtat område.
Välj en nod i början eller slutet av en sträcka eller en hel sträcka först.?Det finns inte fler anslutna sträckor att hämta.rKontrollera att alla sträckor i urvalet har samma riktning
eller orthogonalisera dem en i taget.Ta ett foto av din GPS-mottagare när den visar tiden.
Visa detta foto här.
Och därefter läs helt enkelt av den tid du läste på fotot och välj en tidzon
De sammanfogade sträckorna är medlemmar i en eller flera relationer. Väljs om du vill behålla dessa relationsmedlemskap för den sammanfogade sträckan eller om du vill ta bort dem.
Förvald handling är att behålladen första sträckan och ta bort de resterande sträckorna som är medlemmar av samma relation så att den sammafogade sträckan tar den ursprungliga sträckans plats i relationen.wDet finns data från OpenStreetBugs i urvalet.
Du kan inte skicka in dessa data. Har du kanske valt fel lager?PDet finns inga lager som lagret
''{0}''
kan sammanfogas med.UDet finns inte några sträckor som ansluter till nod ''{0}''. Avbryter.+Inget område att hämta valt.rFör att utföra detta så kommer {0} separata
hämtningar att begäras. Önskar du
fortsätta?cDet anses skadligt att skicka in obehandlad GPS-data.
Om du vill skicka in spår, se här:RInskickning misslyckadesav någon av dina noder, sträckor eller relationer.

Klicka på {0} fför att synkronisera hela den lokala datauppsättningen med servern.
Klicka på {1} för att avbryta och fortsätta redigera.
5Inskickning misslyckades eftersom servern har en nyare version av någon av dina
noder, sträckor eller relationer.
Konflikten orsakades av {0} med id {1},
servern har version {2}, din version är {3}.

Klicka på {4} för att enbart synkronisera den dataprimitiv som är i konflikt.
Klicka på {5} för att synkronisera hela den lokala datauppsättningen med servern.
Klicka på {6} för att avbryta och fortsätta redigera.
YInskickning misslyckades eftersom du försökte ta bort nod {0} som fortfarande används av sträcka {1}.

Klicka på {2} för att hämta alla föräldrasträckor för nod {0}.
Om nödvändigt kommer JOSM att skapa konflikter som du kan rätta till med hjälp av konfliktlösningsdialogen.Uppladdning till servern misslyckades eftersom dina
nuvarande data bryter mot ett förhandsvillkor.
Felmeddelandet är:
{0}hDet värde som nyckeln "source" skall ha när automatisk angivning av källa är aktiverat.Du använder EPSG:4326 projektionen som kan leda
till icke önskvärd resultat vid rektangulära alignments.
Ändra projektionen för att få bort denna varning.
Vill du fortsätta?KDu löste inte alla konflikter.
Konfliktlösningar kommer inte att tillämpas om inte alla skillnader åtgärdats.
Klicka på {0}för att stänga ändå. Redan lösta skillnader kommer inte att tillämpas.
Klicka på {1} för att fortsätta lösa konflikter.{0} relationer skapar en cykel då de refererar till varandra.
JOSM kan inte ladda upp dem. Ändra relationerna för att bryta det cykliska beroendet.X

Pseudomodifieraren ''disabled'' avaktiverar kortkommandot när detta påträffas.

Särskilda mål:A Efter avstånd A Efter tidHEn insticksmodul som låter JOSM kontrolleras från andra applikationer.DEn insticksmodul för att spåra vattensamlingar på landsat-bilder.Bryter mot API:ns möjligheterNedlagd järnvägAvbryt sammanslagningOm Om JOSM...DEnligt information inifrån insticksmodulen är dess upphovsman {0}.Noggrannhet för Douglas-Peuckers linjeförenkling, mätt i grader.
Lägre värden ger fler noder och en mer noggrann linje. Förval: 0,0003.Åtgärd Lägg tillLägg till nod...Lägg till egenskaperLägg "source=..." till objekt?:Lägg till bokmärke för aktuellt valt område att hämtaLägg till kommentar7Lägg till ett nytt nyckel/värde-par till alla objekt.,Lägg till en ny nod i en befintlig sträcka$Lägg till en ny källa till listan.6Lägg till en nod genom att ange latitud och longitud.$Lägg till information om upphovsmansLägg till var och en till starturvalet. Kan vara en googleliknande söksträng eller en URL som returnerar osm-xmlLägg till rutnätLägg till ett nytt lagerLägg till nod Lägg till en nod till sträckan-Lägg till en nod i en sträcka och bind ihopLägg till nod {0}Lägg till relation {0}Lägg till i urvalLägg til sträcka {0}'La till nod vid alla korsande sträckorAdressinterpolationAdresserJLägger till förbjuden vänstersväng för grupper av 4 eller 5 sträckor Justera WMSJustera valt WMS-lagers läge%Justera tidszon och tidsförskjutning AdministrativAvancerade inställningarLinbana FlygplatsAlkoholBilda en cirkel av nodernaPlacera noderna i en rak linjeGör delsträckor parallellaGör sträckor parallellaGör delsträcka parallellAlla Alla formatdAlla punkter och spåravsnitt kommer att ha samma färg. Kan anpassas med hjälp av lagerhanteraren. KolonilotterTillåten trafik:ITillåter att spårets färg justeras efter olika genomsnittshastigheter. AlfakanalAlphyddaByt också namn på filen Uppdatera alltid utan att frågafEn datavaliderare för OSM som letar efter vanliga fel som görs av användare och redigeringsprogram.!Fel uppstod i insticksmodulen {0}Ett fel inträffade: {0}LEtt oväntat undantag inträffade som kan ha kommit från plugin:en ''{0}''.Ett oväntat fel inträffade.
Detta beror alltid på programkodsfel. Om du använder
den senaste versionen av JOSM, överväg att vara snäll och skicka in en buggrapport.VinkelVinkel mellan två valda noderVerkställ ändringarTillämpa snabbval>Använd antialiasing för att ge kartan ett jämnare utseende.Verkställ valda ändringarWSätt taggarna som finns på innehållet i inklistringbuffern på alla valda föremål. Tillämpa?Utgrävningsplats Bågskytte3Är du verkligen säker på att du vill fortsätta?Är du säker?Område%Sträcka av typen yta är inte slutenOmråden runt platser KonstcenterKonstSamla nya polygoner Friidrott*Varning: Använd endast riktiga tangenter! SevärdhetLjudLjudinställningarLjudmarkörer från {0}!Ljud synkroniserat vid punkt {0}. Ljud: {0}Australisk fotboll Upphovsman Upphovsmän AutomatkällaAutomatisk zoomning: Autocentrera Auto-gissaSpara LiveData automatisktAutomatisk hämtning av rutor: UttagsautomatAutomatisk hämtningAutomatisk taggrättninguSkapa automatiskt ljudmarkörer från spårpunkter (snarare än explicita sträckpunkter) med namn och beskrivningar.dSkapa vid öppning av ett GPX-lager automatiskt ett markörlager från tillgängliga sträckpunkter. TillgängligB Efter avstånd B Efter tidTillbakaBageriHinderGrundläggande HamnbassängBasket BatterierKrigsskådeplatsBuktStrandFyrbåkBänkDryckerCykel Tomt lagerVarv Trafikkon Bokhandel BokmärkenGränskontrollBotaniskt namnGränser GränsvärdenBro BuggrapporterByggnad Byggnader Fösgrind Spårbussväg Bussplattform BussterminalBusshållplats BussfållaSlakteriC Efter avstånd C Efter tidLinbanaCacheformatsfelCadastreGrabber: Ogiltig URL.Kafé Campingplats)Det går inte att rita utanför världen.Skapa en dubblett av sträckaKanalAvbrytAvbryt åtgärden7Det går inte att lägga till en nod utanför världen.CKan inte lägga till nod {0} till den ofullständiga sträckan {1}.Kan inte hämta biblioteket rxtxSerial. Om du behöver assistans med att installera detta, så läs globalsats hemsida på http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/\Kan inte slå ihop noder, då detta skulle radera sträcka ''{0}'' som fortfarande används.)Kan inte flytta objekt utanför världen.PKan inte ångra kommando "{0}" eftersom lager "{1}" inte längre är närvarande KanotpaddlingBurkar KapacitetFånga GPS-spårBilHusvagnscampingPengarSlottFärist GrottöppningBegravningsplatsCentrera en gång0Centrera LiveGPS-lagret runt nuvarande position.Centrera visningStolliftFäbodÄndra egenskaperÄndra riktning? Byt platsÄndra nod {0}Ändra relation(Ändra relationsmedlemsroll för {0} {1}Ändra relation {0}Ändra upplösningÄndra värden?Ändra sträcka {0}Changeset hanterareÄndra kortkommandon manuellt.Leta efter FIXME-taggar.Kontrollera på servernKontrollera egenskapsnycklarKontrollera egenskapsvärden8Söker efter raderade föräldrar i det lokaka datasetet-Kontrollerar föräldrar för raderade objekt3Letar efter sträckor med identiska noder i följd.HygienVäljVälj en färgVälj en färg för {0}Välj en fördefinierad licensVälj en av...Välj OSM-objekttypKyrkaBiografStad StadsgränsStadsmur StadsnamnCivilrättsligRensa Rensa rutten:Klicka för att hämta det för närvarande valda området/Klicka för att avbryta och fortsätta redigera5Klicka för att avbryta starten av externa webläsare)Klicka för att avbryta nodsammanslagningVKlicka för att kontrollera om objekt i ditt lokala dataset har raderats från servern2Klicka för att fortsätta och öppna {0} browsersKlicka för att ta bort. Skift: ta bort delsträcka. Alt: lämna kvar oanvända noder vid borttagning av sträcka. Ctrl: ta bort objekt som refererar hitCentrera kontinuerligt LiveGPS-lagret runt nuvarande position.BidragNärköpOmvandla till gpx-lager.Konvertera till GPX-lager med anonymiserad tidOmvandla till datalagerKonvertera till multipolygonKonvertera till multipolygon*Omvandla sträcka till enskilda husnummer.Omvandlad från:{0}Koordinater importerade: Kopiera Kopia av {0}.Kopiera valda objekt till inklistringsbuffern.Kopiera till urklipp och stängKopia {1} av {0} Copyrightår Korrelera&Sätt bilder i relation till GPX-spårKorrelerar med GPX%Kunde inte komma åt datafil(er): {0}Kunde inte skaffa en bildZKunde inte slå ihop sträckorna (Det gick inte att göra en enda sekvens av noder av dem)HKunde inte ansluta till osm-servern. Kontrollera din internetanslutning.Kunde inte hitta elementtypKunde inte hitta varningsnivåQKunde inte hämta insticksmodulen {0}. Skall den tas bort från inställningarna?.Kunde inte hämta inställningar från server.KKunde inte tolka latitude, longitude eller zoomnivå. Kontrollera värdena.Kunde inte öppna "{0}",Kunde inte läsa lantmätardefinitionen: {0}9Kunde inte läsa källan till snabbval för taggning: {0}!Kunde inte döpa om filen ''{0}''/Kunde inte skicka in inställningar. Orsak: {0}0Kunde inte skapa en ny felrapport. Resultat: {0}LandLandskodLänDomstolTäckt resevoarKran Skapa cirkel#Skapa en cirkel av tre valda noder.Skapa ett rutnät av sträckorSkapa rutnät av sträckor.Skapa nytt kartlager.Skapa en ny relation Skapa ytorSkapa bokmärke Skapa gränsSkapa byggnaderSkapa en dubblett av sträckaSkapa ett nätverk av sträckorSkapa ett problemfallSkapa multipolygonSkapa multipolygondSkapa multipolygoner med ett klick, mycket enklare än det vanliga sättet via relationsredigeraren. Skapa ny nod1Skapar enskilda byggnader från en lång byggnad.Skapar huvudgränssnittet Kreditkort Cricketnät KriterierKrocketKorsa cyklande Korsa ridandeJärnvägsövergångTyp av övergångsställe%Brittiskt namn på övergångsställeKorsande sträckorKorsande sträckor.KökAktuellt urvalNuvarande värde är förval.ZFör närvarande är inte något område att hämta valt. Välj först ett sådan område.Anpassa färgerAnpassa linjeritning/Bestäm vad som skall finnas på verktygsraden. Skärning$Cykliskt beroende mellan relationer:CyklingDamm Datalager {0}Format för dataloggning.Text som anger datakälla. Förval är Landsat Datakällor DatavalidatorData med fel. Skicka in ändå?"Databasen är nere för underhållDatum Kontokort DecimalgraderMinska zoomläge Cykelbana GångbanaStandardFörval (automatiskt satt)SFörvalt värde är för närvarande okänt (inställningen har inte använts än).Nuvarande värde är ''{0}''.Ta bortBorttagningslägeTa bort egenskaper:Ta bort sträckor som inte är del av en inre multipolygonTa bort dubblettsträckaTa bort från relationRadera inkompletta medlemmar?Ta bort noder eller sträckor$Radera noder utanför dataområdena?/Radera noder utanför de hämtade dataområdenaTa bort valda objekt.,Ta bort den valda nyckeln från alla objekt.Ta bort den valda relationen!Ta bort valt schema från listan.!Ta bort vald källa från listan.)Ta bort onödiga noder från en sträcka.#Ta bort onödiga noder från en ytaTa bort sträcka {0}(Borttagen nod {0} ingår i sträcka {1}Borttagna eller flyttade objekt(Borttagen sträcka {0} innehåller noderSamfund TandläkareBeskriv problem noggrannt BeskrivningBeskrivning: {0}@Hittade inte något objekt med id {0} i det nuvarande datasettetSvårighetsgradRiktning&Riktningsindex '{0}' kunde inte hittasRiktning att söka efter land i=I vilken riktning som land skall eftersökas. Förval öster. Avaktivera6Avaktivera dataloggning om avståndet blir kortare än-specifikation med ref=0Öka zoomlägeIndustriområde InformationInformation om elementInformationstavla Turistbyrå Initierar0Initialiserar sträckor som skall uppdateras ... Interpolering+Ogiltigt ID angivet. Nedladdning kan ej skeOgiltigt datumOgiltig förskjutningOgiltig egenskapsnyckelOgiltig rättstavningsrad: {0}#Ogiltig taggkontrollsrad - {0}: {1}Ogiltig tidszon.Egenskapsnyckel innehåller ogiltigt blankstegInvertera alla ursprungliga svarta och vita färger (samt mellanliggande gråtoner). Användbart för text på mörka bakgrunder.Är inte vektoriseradÄr vektoriseradÖHolmeObjektJPEG-bilder (*.jpg)Java OpenStreetMap-redigerarenJavaversion {0}YtsammanslagningsfunktionFörena nod och linjeAnslut nod till sträcka9Anslut en nod till det närmaste avsnittet av en sträckaFörena överlappande ytor(Slog ihop ytor som låg ovanpå varandra%Förena ytor som överlappar varandraGå till platsGå direkt ditGå direkt till platsKorsningBehåll pluginNyckelNyckeln ''{0}'' är ogiltig.cNyckelfältet (key) kan inte vara tomt när värde har angetts. Exempel på användning: key=värdeTangent: Kortkommandon Nyckelord BarndaghemManshål:Sätt etikett på markörer för ljud (och bild och webb). Lakewalker Lakewalker..Inställningar för insticksmodulen LakewalkerSpår från lakewalkerLambertzon (Estland)MarkanvändningDeponiFilerSpråkSenast ändrad {0}HSenaste uppdatering av insticksmoduler var för mer än {0} dagar sedan.LatitudÖppna i maximerat läge TvätteriLager!Lager för editering av GPX-spårlagret finns inte i listan.!Lager för att utföra mätningar Lager: {0}LagerInledningstid (sekunder)Nöje Plankorsning BibliotekLicensBomFyrtorn)Noggrannhet vid linjeförenkling (grader) LiveGPS-lager GårdsgataHämta alla rutor Hämta rutaHämta WMS-lager från en fil9Hämta plats från cachen (enbart om cache är aktiverad)1Hämta en uppsättning bilder som ett nytt lager.Hämtar tidiga insticksmoduler%Inläsningshistorik för sträcka {0}Hämtar insticksmoduler Hämtar {0} Lokala filerPlatsPlatsLås SlussportLongitudUtseende och känsla UtsiktstornSöker efter bilderLetar efter strandlinje...NLetar efter noder och sträckor som har texten FIXME i något egenskapsvärde. Lägst nummerSkapa ljudmarkör vid spelhuvud'Skapa en kopia av det markerade lagret.]Gör ett par valda delsträckor parallella genom att vrida en av dem runt en vald pivåpunkt.)Fel i konfigurationsfilen på raderna {0} ByggnadsverkKartaKartprojektionKartinställningar Karta: {0} SmåbåtshamnMarkera som slutförd!Markörer från namngivna punkterMarkörer från {0}/Matchning av fotografier mot spår misslyckadesStörsta tillåtna zoomläge: Största tillåtna höjd (meter)!Största tillåtna längd (meter) Största tillåtna bredd (meter)$Största tillåtna cachestorlek (MB)#Största tillåtna hastighet (km/h)Största tillåtna vikt (ton)HStörsta tillåtna ålder för varje cachad fil i dagar. Förval är 100(Största tillåtna område per begäran:&Största tillåtna cacheålder (dagar)$Största tillåtna cachestorlek (MB)pMaximalt gråskalevärde att godta som vatten (baserat på landsat IR-1-data) Kan vara mellan 0-255. Förval 90.6Maximalt gråskalevärde att räkna som vatten (0-255)TMaximal linjelängd (i meter). Ange ''-1'' för att rita alla linjer oavsett längd.TMaximal linjelängd (i meter). Ange ''-1'' för att rita alla linjer oavsett längd.Maxlängd (meter)-Största tillåtna antal noder i grundspårethStörsta antal noder som kan skapas innan processen avbryts (innan förenkling av linje). Förval 50000.NStörsta antal delsträckor som tillåts i varje skapad sträcka. Förval 250.2Största tillåtna antal delsträckor per sträckaOStörsta tillåtna storlek för varje cache-bibliotek i byte. Förval är 300MBÄngUppmätta värden. Mätningar Medlem av Medlemmar MinnesmärkeMenynamnMenynamn (Förval)Kortkommandon i menyn Meny: {0} SammanfogaSlå ihop noderSammanfoga lagren Slå ihop noder med den äldsta.Sammanfoga markeringen,Sammafoga det nuvarande lagret med ett annat5Sammanfoga de markerade primitiva med ett annat lagerSlå ihop {0} noderUSammanslagen nodlista fastställd. Inga olösta konflikter i denna sträckas nodlista(Dagens meddelande är inte tillgängligtMilitärt område!Minsta tillåtna hastighet (km/h) MinirondellMinigolfMinimiavstånd (pixlar) Minuter: {0}Spegel%Spegla markerade noder och sträckor.AObligatoriskt attribut ''{0}'' på för sträcka {1} saknas.3Sammanslagningsmål för sträcka med id {0} saknasParameter saknar för NOTParameter saknas för OR Läge: {0}"Arbeta utan lägen (Potlatch-stil)4Ändrade tidpunkter (tidsstämplar) från ljudfiler.ModifierargrupperKJustera listan över WMS-servrar som visas i menyn för WMS-insticksmodulenVäxlingskontor!Mer information om denna funktion6Mer än en sträcka med rollen "från" (from) hittades3Mer än en sträcka med rollen "till" (to) hittades-Mer än en sträcka med rollen "via" hittadesMotellBil Motorcykel MotorvägMotorvägskorsningMotorvägslänk Bergspass Flytta nodBFlytta ett segment längs dess normal och släpp sedan musknappen. Flytta nedåtFlytta elementFlytta vänsterFörskjut alla punkter i nordlig riktning (grader). Förval 0.Förskjutning: Gammal nyckel Gammal rollGammalt värdeBÄldsta filerna raderas automatiskt när denna storlek överskrids På begäranVid inskickning EnkelriktatEnnodssträckor Enkelriktat\Enbart intressanta riktningsanvisningar (t ex i kombination med taggen oneway - enkelriktat)Enbart på en sträckas huvud.Endast vektoriserade lagerÖppna plats...Öppna OpenStreetBugsÖppna det som syns...=Öppna ett tomt WMS-lager för att läsa in data från en filÖppna en fil.5Öppnar en lista över alla kommandon (ånger-buffer)'Öppna en lista av alla inlästa lager.%Öppna en lista över alla relationer;Öppna en lista över de som arbetar med de valda objekten.Öppna en lista över ruttnoderLÖppna en sammanfogningsdialog med alla de valda posterna från listan ovan.>Öppna en inställningsdialogruta för globala inställningar.Öppna en urvalslistaÖppna en URL..Öppna en redigerare för den valda relationenÖppna ett annat fotoÖppna ett annat foto Öppna filÖppna bilder med ImageWayPoint>Öppna enbart filer som är synliga i nuvarande visningsläge.Öppna lantmäteriverktygetÖppna mätlistan.WÖppna testverktyget för att förhandsgranska dialogrutor för snabbval för taggning.Öppna valideringslistan Öppna..."Hämtningsloop för OpenStreetBugsOpenStreetMap-dataÖppnar 1 fil... ÖppettiderÖppnar fil ''{0}'' ... Öppnar filerHÖppnar en dialogruta som gör att man kan gå direkt till en viss plats OperatörOptikerValfria attribut: Valfria typerUrspr. sträcka Räta uppRäta ut vinkel / ångraRäta upp formRäta ut form / ÅngraMRäta ut form / ångra Välj noder som flyttades vid förra formuträtningen!Annat FriluftslivÖverlappande ytor.Överlappande vägarÖverlappande vägar (med yta)Överlappande järnvägar#Överlappande järnvägar (med yta)Överlappande sträckor!Överlappande sträckor (med yta)Överlappande sträckor. Skriv överRitstil{0}: {1}Paleografisk platsPapper$Parametern "{0}" får inte vara null>Parametern "downloadgps" godtar inte filnamn eller fil URL:er.Parkeringsplats8Tolkningsfel: ogiltig dokumentstruktur för gpx-dokument Lösenord Klistra inKlistra in taggar,Klistra in innehållet i inklistringsbuffern%Klistra in utan inkompletta medlemmarStigMätsökvägens längdToppGågata#Övergångsställe för fotgängareTyp av övergångsställe-Olösta konflikter i denna sträckas nodlistaUtför datavalideringTillåtna handlingarApotek TelefonnummerFototid (från exif):0Fotografierna innehåller ingen tidsinformation. PicknickplatsPir Rörledning SkidspårstypPlanReligiös helgedomPlatser Spela/pausaSpela/pausa ljud.sUppspelning påbörjas detta antal sekunder före (eller efter om negativt värde) begärd position på ljudspåretLekplatsAvbryt om du är osäker!Ange beskrivning för ditt spår.Ange filtersträng5Vänligen välj en korrekt latitud i området -90..906Vänligen välj en korrekt longitud i området -90..90&Ange ett namn för områdets bokmärkeAnge en söksträng.Ange ett användarnamn5Vänligen välj en korrekt latitud i området -90..906Vänligen välj en korrekt longitud i området -90..908Välj en eller fler sträckor att hämta data längs med#Välj först ett område att hämtaVälj en nyckelVälj schema att använda.Välj ett värdeVälj en post.Välj åtminstone fyra noder.@Välj åtminstone en redan upladdad nod, sträcka eller relation6Välj åtminstone en sluten sträcka som ska anslutas.$Markera minst en nod eller sträcka.,Välj åtminstone en sträcka att förenkla.Välj åtminstone en sträcka.Välj åtminstone tre noder.+Välj åtminstone två noder att slå ihop..Välj åtminstone två sträckor att slå ihopjVälj antingen precis två eller tre noder, eller en sträcka som innehåller precis två eller tre noder.Välj någonting att kopiera./Välj de objekt vars egenskaper du vill ändra.!Välj vilken rad du vill ta bort. Välj vilken rad du vill ändra.Välj schema att ta bort.Välj ett mål lager.AVälj sträckor som står i ungefär 90 eller 180 graders vinkel.Återställ nuvarande mätresultat och ta bort mätsökvägen.)Återställ inställningarna till förvalBostadsområdeBostadsområdeIÄndra storleken på appleten till angiven geometri (format: BREDDxHÖJD).Upplösning på landsatrutor (pixlar per grad)CUpplösning på landsatrutor mätt i pixlar per grad. Förval 4000.Jämka4Rätta till konflikter i nodlistan för sträcka {0}.Rätta till versionskonflikt för sträcka {0}-Rätta till {0} taggkonflikter i sträcka {1} Rastplats Restaurang Begränsning DetaljhandelStödmur Vänd husradÄndra riktning på sträckorVänd på husradVänd på husradByt riktning och slå ihopByt riktning på rutten+Ändra riktningen på alla valda sträckor.Ändra riktning på sträckaÄndra riktning på sträckor;Felvänd kustlinje (coastline): land inte på vänster sida+Felriktat land: land inte på vänster sida1Felriktat vatten: land är inte på vänster sida!Kastar om husnumrena i en husrad.ÅtergåÅterställer ändringarUtgåvaFlodFlodbankVäg (okänd typ)VägbegränsningarRoll Rotera 180 Rotera 270 Rotera 90Rotera bilden åt vänsterRotera bilden åt högerRotera åt vänsterRotera åt högerRondellRuttRuttypRutter visas för:7Inställningar för insticksmodulen för ruttberäkningRuiner'Utför Douglas-Peucker-approximation...Genomför hörnreduktion...RullbanaSIM-kort UtfallsportSpara Spara som... Spara GPX-fil Spara Lager Spara OSM-filSpara WMS-lagret till en filSpara i alla fall,Spara fångade data till en fil varje minut.!Spara nuvarande data i en ny fil.Spara nuvarande data.+Spara användare och lösenord (okrypterat)Läser igenom folder {0}Skola Metallskrot Bergsluttning (med lösa stenar)BuskageSökSök efter objekt.Sök...Sök: Andra namn SekundärAndrahandsmodifierare: Sekunder: {0}Skild gång- och cykelbana'Urval: Rel.:{0}/Sträckor:{1}/Noder:{2}Markera Välj allt5Markera en enda sluten sträcka med minst fyra noder.\Välj alla icke borttagna objekt i datalagret. Detta väljer även ut ofullständiga objekt. Välj communeVälj antingen:-Välj om datan ska hämtas som ett nytt lagerGVälj om de objekt som refererar till detta objekt också skall hämtas"Välj alternativ för linjeritningMarkera nod under pekare.Välj ett mål lager.=Välj att hämta GPS-spår för det valda hämtningsområdet.Begär antingen hem ett mindre område eller använd en exportfil från OSM-samfundet.Det kopierade datat innehåller inkompletta primitiv. Vid inklistring kommer inkompletta primitiv att plockas bort. Vill du klistra in data utan de inkompletta primitiven?BDet nuvarande urvalet kan inte användas för att frigöra något.(Dokumentet innehåller inte någon data..Följande fel uppstod under masshämtning: {0})Den geografiska latituden vid muspekaren.*Den geografiska longituden vid muspekaren.;Längden hos den nya delsträcka som håller på att ritas.#Namnet på objektet vid muspekaren.PAntal sekunder att hoppa framåt eller bakåt när knapparna i fråga trycks nereInsticksmodulen har tagits bort från inställningarna. Starta om JOSM för frigöra insticksmodulen.9Projektionen {0} kunde inte aktiveras. Använder MerkatorQFörhållandet mellan tid förfluten i ljudinspelaren och verklig förfluten tid.\Det reguljära uttrycket "{0}" orsakade tolkningsfel vid offset {1}, fullständigt fel: {2}LDet begärda området är för stort. Zooma in lite eller ändra upplösningSDet valda GPX-spåret innehåller inte några tidsstämplar. Välj ett annat spår.zDen valda ytan kan inte delas upp eftersom den är medlem i en relation. Ta bort ytan från relationen innan du delar den..De valda noderna ingår inte i samma sträcka.=De markerade fotografierna innehåller ingen tidsinformation.TUrvalet innehåller {0} sträckor. Är du säker på att du vill förenkla dem alla?De källor (URL eller filnamn) som används för att stavningskontrollera (läs http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) eller taggkontrollera datafiler.4Startpositionen låg inte inom gränsvärdena (bbox)eOmrådet som visas är antingen för litet eller för stort för att hämta data från OpenStreetBugsVSträckan kan inte delas vid de valda noderna. (Tips: Välj noder mitt på sträckan.)[Sträckorna kan inte slås ihop med bibehållen riktning. Vill du vända på några av dem?Teater NöjesparkInga changesets är påbörjade)Det finns inga valda objekt att uppdateratDet finns olösta konflikter. Konflikter sparas inte och kommer att behandlas som om du avvisat dem alla. Fortsätt?5Fel uppstod vid visning av URL:en för denna markör.${0} konflikter uppstod under import.+Denna handling kommer sakna kortkommando. 1Detta kan leda till att noder raderas av misstag. Detta är slutet av inspelningen,Denna nod är inte bunden till något annat.DDenna insticksmodul letar efter fel i egenskapsnycklar och -värden.RDetta test letar efter noder som saknar tagg och som inte ingår i någon sträckaZDetta test letar efter sträckor som saknar tagg, är tomma, eller består av en enda nod.WDetta test letar efter sträckor som innehåller några av sina noder mer än en gång.SDetta testar letar efter sträckor med likartade namn som kan tyda på felstavning.[Detta kontrollerar om en sträcka har en slutnod som ligger mycket nära en annan sträcka.6Detta test kontrollerar om multipolygoner är korrektaDetta kontrollerar om två vägar, järnvägar, vattenleder eller byggnader korsar varandra i samma lager utan att vara förenade med en gemensam nod.XDetta testar att en förbindelse mellan två noder inte används av mer än en sträcka.5Detta test kontrollerar om kustlinjerna är korrekta.ODetta test kontrollerar att det inte finns några noder med precis samma läge.iDetta kontrollerar så att det inte finns några sträckor som har samma taggar och samma nod-koordinaterrDetta test kontrollerar riktningen på sträckor av typerna vatten (water), land (land) och kustlinje (coastline).DDetta test hittar noder som har samma namn (de kan vara dubbletter).CDetta kontrollerar om sträckor som bör bilda en cirkel är slutna'Noderna är inte i en cirkel. Avbryter. RutnummerKällor för rutor Tidszon: Tidszon: {0}Växla helskärmsvyAlternera gpx-linjerVäxla trådnätsvisningVäxla helskärmsvy(Växla Changesets hanterarens synlighet.)Växla visning av markörtext och ikoner.&Alternera visning av det valda lagret. Växla: {0}4Byter läge för den globala inställningen ''{0}''. Toaletter Betalstation Betalstation Verktyg: {0} VerktygsradInställning av verktygsradVerktygTurismTornSmåstadStadshusLeksakerSpårar BruksvägSpår- och punktfärgläggning Trafikljus SpårvagnSpårvagnshållplats ResebyråTrädStamvägStamvägslänkjProva först att uppdatera till den senaste versionen av denna insticksmodul innan du rapporterar en bugg.Början på tunnelVändningsbegränsning Vändplats Vändplats Vändkors VändskivaTypBrittiskt typnamnUIC-klassificeringOKÄND\URL från www.openstreetmap.org (du kan klistra in en URL här för att hämta hem området)Frigör sträckor Kunde inte skapa ny ljudmarkör.PKunde inte hitta någon översättning för locale {0}. Faller tillbaka på {1}.Kunde inte tolka lon/lat:Det går inte att synkronisera i det lager som spelas upp.OklassificeradEj slutna sträckorEj sluten sträckaEj anslutna sträckor.ÅngraÅngra formuträtning Ångra flytt&Ångra formuträtning för vissa noderÅngra senaste åtgärden. Lossa panelenOväntat undantag Frigjord nodHögskola/universitetOkänt filformat: {0}Okänd värddatorOkänd status för problemfallOkänt loggningsformatYOkänd dataprimitiv: {0}. Tillåtna värden är node (nod), way (sträcka) eller relationOkänd typ: {0})Onamnad oklassifierad landsväg (highway)Sträckor utan namnOordnad kustlinjeAvmarkera allaAvmarkera allt (Escape)Avmarkera allt (fokus)Avmarkera alla objekt.9WMS-filversion som ej stöds; funnen {0}, förväntad {1}FEj stödd cachefilsversion: hittade {0}, förväntade {1} Skapa en ny.3Noder som saknar tagg och inte ingår i en sträckaSträckor utan tagg#Sträckor utan namn (med kommentar)&Otaggade, tomma eller ennodssträckor. UppdateraUppdatera dataUppdatering modifierad Uppdatera valCUppdaterar modifierade objekt från servern (hämtar data på nytt)BUppdaterar de valda objekten från servern (hämtar data på nytt):Uppdaterar objekten i det aktiva datalagret från servern.Laddar up dataSkicka in ändringarSkicka in inställningarSkicka in spårSkicka in spårBLadda upp alla ändringar i det aktiva datalagret till OSM-servern:Ladda upp alla ändringar i nuvarande val till OSM-servernInskickning avbrutenLadda upp dataDInskickning misslyckades. Servern returnerade följande meddelande: Ladda upp val%Skicka in inställningar till servernSkickar in GPX-spår'Skickar in GPX-spår: {0}% ({1} av {2})'Skickar in spår till openstreetmap.org AnvändningAnvänd7Använd ( och ) för att gruppera uttryckXAnvänd " för att citera operatorer (exempelvis om nyckeln innehåller :)EAnvänd | eller OR för att kombinera med logiskt ELLER&Använd komplicerad egenskapskontroll.Använd decimalgrader.Använd förvalAnvänd förvald datafil.$Använd förvalda rättstavningsfil.Använd fellager.Använd globala inställningarAnvänd undantagslista.7Använd de nuvarade färgerna som ett nytt färgschema.0Använd den förvalda datafilen (rekommenderas).:Använd den förvalda rättstavningsfilen (rekommenderas).6Använd fellagret för att visa problematiska element.>Använd undantagslista för att avstå från att visa varning.!Använd valt schema från listan. Användare Användarnamn,Använder kortkommandot ''{0}'' istället. ValideraGValidera egenskapsvärden och taggar med hjälp av komplicerade regler.DValidera egenskapsnycklar genom att kontrollera mot en lista av ord.PValidera att egenskapsvärden är giltiga genom kontroll mot förinställningar. ValideringValideringsfelVärdeNOlika inställningar som påverkar hur hela programmet representeras visuellt.*Hastighet (röd = långsam, grön = snabb)AutomatVaror till försäljning Veterinär VideobutikVisa Visa: {0} UtsiktsplatsMindre tätort AllmänningMindre tätort/StadVingårdKalibrering av röstinspelareVulkan SpänningVARNING: felaktigt skriven URL till API:t. Länkar till info- och historiksidorna kommer antagligen inte att fungera. API-URL:en är "{0}".VARNING: felaktigt skriven URL till API:t. Länkar till användarsidor kommer antagligen inte att fungera. API-URL:en är "{0}". WMS-lager'Inställningar för WMS-insticksmodulen URL för WMSWMS-url (Förval)4WMS-lager ({0}), hämtas automatiskt i zoomläge {1}(WMS-lager ({0}), hämtas i zoomläge {1}(WMS-lager ({0}), {1} ruta/rutor inlästaMurVarningcVarning: Rensar bort sträcka {0} eftersom antalet noder föll till mindre än 2. Nuvarande är {1}(Varning: Lösenordet skickas okrypterat. Varningar Biltvätt ReningsverkVattenBadanläggning Vattentorn VattenfallDubblettnoder för vattenledWave-ljudfiler (*.wav)SträckhämtningInformation om sträcka SträckvalSlutnod nära annan vägSlutnod nära annan sträcka%Nod på sträcka nära annan sträckaNSträcka med externt id ''{0}'' innehåller saknad nod med externt id ''{1}''. Sträcka {0}hSträcka {0} med {1} noder har ofullständiga noder eftersom åtminstone en nod saknades i inläst data. Sträcka: WayPoint-bild VägpunkterStigar och småvägarVägkors VägaltareViktÖverfallsdammVåtmarkRullstolMVid ljudimport, tillämpa ljud på tillgängliga sträckpunkter i GPX-lagret.,Vid import av ljud, skapa markörer från...Vid riktningsbyte på denna sträcka, så föreslås följande egenskaper hos sträckan och dess noder ändras så att dataintegriteten inte komprometteras.6När man sparar, behåll backup-filer som slutar på ~NVilket WMS-lager skall användas som underlag för spårning. Förval är IR1. Hela gruppen Bredd (meter) VäderkvarnTrådnätsvisningnI citerade strängar behöver " och \ föregås av ett \. (Dvs. \" och \\). NaturskogFabrikVärldenOordnade sträckorJaJa, radera noderJa, spara i alla fallDu håller på att ta bort noder utanför det område som du har hämtat hem.
Detta kan leda till problem eftersom andra objekt (som du inte ser) kanske använder dem.
Vill du verkligen ta bort dem?Du håller på att starta {0} webbläsarfönster.
Detta kan både fylla din skärm med webbläsarfönster
och ta ett tag att slutföra.;Du kan också klistra in en URL från www.openstreetmap.orgKDu behöver starta om JOSM för att vissa inställningar skall slå igenom.MDu måste först ange källor för snabbval för taggning i inställningarna.vDu flyttade fler än {0} element. Detta är ofta ett tecken på att något är fel. Säker på att du vill flytta dem?)Du måste välja åtminstone en sträcka.HDu måste välja två eller fler noder för att dela en sluten sträcka.nDu måste SKIFT-Dra spelhuvudet upp på en ljudmarkör eller upp på den spårpunkt där du vill synkronisera.TDu måste ha pausat ljudet vid den punkt på spåret där du vill placera markören.GDu behöver pausa ljudet precis när du hör synkroniseringsindikatorn.Du har begärt för många noder (gränsen är 50 000). Antingen får du begära ett mindre område, eller så får du använda dig av planet.osmVälj ett GPX-spårZooma:Zoomnivå (meter)Zooma inZooma utZooma och flytta kartanyZooma genom att dra eller Ctrl+. eller Ctrl+,; flytta med Ctrl+upp, vänster, ned, höger; flytta karta med högerknappenZooma inZooma utZooma det visade till {0}.Zooma till problemZooma till valda objektZooma till urvalZooma till {0}E"{0}" är inte sluten, och kan därför inte förenas med andra ytor. Höjd: {0} m vattenledTillbakaSnabbareSnabbare framåtFramåtHoppa tillbaka. Hoppa framåtNästa markeringSpela upp nästa markering Spela upp föregående markering Spela/pausaFöregående markering LångsammareLångsammare framåtÖVtextförkortat gatunamn utöka urvaladresslinbanajordbruksfordonallagrändinrättningstyp {0} inrättningtrafikinrättning anglikanerdjurmatvalfri bågskytteytayttext asiatiskt friidrottaustralisk fotbollautomatisk hämtning av rutorautomatisk zoomningbakgrund baptisterhinder använt på en sträcka hamnbassängbasketstrandcykelmosseboulegränsbrobrotagg på en nodbuddismbyggnad (building) hamburgarebussbuss_spårvägkanot"gör skillnad på gemener/VERSALER katolikerbegravningsplats ändra urvaländra vad som visaskontrollerar cache... kinesiskt kristendom cigaretter klättringmedurskolkraft kustlinje kullerstenkondomeranpassa den anslutna DG100/bekräfta alla fjärrstyrda handlingar manuelltkonfliktbarrskog under byggnad+kunde inte hämta ljudström från adressen kricket_nätkrocketcykelstig med taggen cykelcyklinglövskogta bort data efter importraderad förlegad avsedd förmål avaktiveradhamn hundracingnedutförsåkningnedhämtad datadryckuppfartösterlättredigera GPX-spårridsport evangelisterjämnexempel hundpåsar,false: egenskapen är uttryckligen avstängd gårdsplansök i markeringmatfot gångstig med taggen fotgängareskogfossila bränslenospåratfrån-sträckanaturgastysktglaciär golf_bana gps-markör gps-punktgräsgrusgrekiskt gymnastikhalvhälsahedframhäv landsväglandsväg som saknar referenslandsvägsspårhinduism historisk historisktishockeyhästhästkapplöpninghotell vattenkraftimporterade data från {0}inaktiv ofullständigofullständig sträckaindisktindustri inre segmentö italiensktjapansktjehovas_vittnenjudendommarkanvändningmarkanvändningstyp {0}lagerlagertagg med plusteckenvänsterfritidfritidstyp {0} gårdsgatahämta data från APIlåg luteraner (inkl. Svenska kyrkan)mangroveträsk byggnadsverkkärr"maxhastighet använt på gångstig mätläge metodister mexikansktmilitärfelstavat nyckelnamn blandskogmormoner motorsport motorvägmotorvägslänkleraflera flervånings-islam naturfenomennaturfenomen typ {0} naturfenomen tidningarnästanejingen beskrivning tillgängligingen modifierareEdet finns inte någon sträcka med rollen "från" (from) i relationenBdet finns inte någon sträcka med rollen "till" (to) i relationeningen_vänstersvängingen_högersvänginte_rakt_framingen_u_svängingetlängdskidåkningnorrnordöst nordväst nybörjare kärnkraftuddaenkelriktningstagg på en nodenbart_vänstersvängenbart_högersvängenbart_rakt_fram alternativortodoxayttre segementutanför hämtat områdeparkeringsbiljetter9delvis: olika valda object har olika värden, ändra intebelagdtopp pinstvännermed tillåtelsefotonsolkraftpir rörledningplanplatsvälj en sträckakraftpresbytarianer föregående primärvägprimärvägslänkprivat protestanter'biljetter för allmänna transportmedelkväkare stenbrottracketsräls järnvägjärnvägspunkt vassbädduppdatera portlistanlokaltreguljärt uttryckrelation utan typta bort från urval ersätt urval bostadsgatarestaurang utan namn detaljhandelhögerflodbankrondellruttsaltängskalabuskage sekundärväg välj sport:markeradurval*separat cykelväg som fil på en cykelväg tillfartsväg shiamuslimerskytteaffäraffärstyp {0} sidospårskridskoåkning skidåkningfotbollsödersydöstsydväst sporttyp {0} sporthall stickspårstadion frimärkenbäckgatagatunamn innehåller sssträng tunnelbana sunnimuslimer ytbeläggningträskgodissimning bordtennis tampongerdaoism telefonkorttillfällig landsvägstyp tertiärväg thailändskt marskland till-sträckaturism turismtyp {0}leksakerspår och sträckpunkter trafikljus+true: egenskapen är uttryckligen aktiveradstamvägstamvägslänkturkiskt vändplatstypoklassificeradobevakad underjordiskokändutan markeringobelagd6ej angiven: ange inte denna egenskap för valda objektotaggadeotaggad sträckaovanlig kombination av taggarupp användningvalideringsfelandra typer av valideringvalideringsvarningvia-nod eller -sträckavulkanvatten vattendragvattenledstyp {0}sträckan sitter ihop4sträckan sitter ihop med nästa medlem i relationen:sträckan sitter ihop med föregående medlem i relationen`sträckan sitter inte ihop med vare sig den föregående eller den nästa medlemmen i relationenenbart sträckpunktervästerdjurliv vindkraftskog4enstaka nod felaktigt taggad som landsväg (highway)bangårdjaövergångsställezoroastrianism{0} består av: {0} meterN{0} noder i sträcka {1} överskrider det maximala antalet tillåtna noder {2}Hittills {0} noder...{0} km2?{0}% ({1}/{2}), {3} kvar. Skickar in sträcka ''{4}'' (id: {5})7Lägg till och flytta en virtuell ny nod till sträcka.