# Obxectos% cara o Leste% cara o Norte4(Consello: Pode editar os atallos nas preferencias.),(O texto xa foi copiado ao teu portapapeis.) (a URL era: 4(Utilizar código internacional, como +12-345-67890)(na liñá {0}, columna {1})(mais de 20 m) (sen obxecto) (ningún) (ata 20 m) (ata 5 m)0({0}/{1}) Descargando conxunto de cambios {2}...0({0}/{1}) Descargando conxunto de cambios {2}...>({0}/{1}) Descargandocontido para o conxunto de cambios {2}...(({0}/{1}) Cargando parientes do nodo {2}-({0}/{1}) Cargando parientes da relación {2}'({0}/{1}) Cargando parientes da via {2})({0}/{1}): Descargando relación "{2}"...L* Un nodo que está sendo usado por máis dunha vía e unha destas vías, ou8* Un nodo que está sendo usado por máis dunha vía, ou* Un nodo etiquetado, ouV* Unha vía e un ou máis dos seus nodos que están sendo usados por máis dunha vía.X* Unha vía que ten un ou máis nodos que están sendo usados por máis de unha vía, ou,...outro métodos de desprazamentos posibles... refierese á relación/RUTA/Á/CARPETA/JOSM/ 1/25 misturada (mofa/moped)1/50 misturada (mofa/moped)BowlingJ

Pechar o diálogo de filtrado para ver todos os obxectos.

4-name:Bak - que non conteña ''Bak'' no nome.FBaker Street - ''Baker'' e ''Street'' en calquer clave ou nome.C"Baker Street" - ''Baker Street'' en calquera clave ou nome.conxunto de cambios:...-obxecto co identificador do conxunto de cambios dado (0 obxectos sen un conxunto de cambios asignado)Ychild expresión - todos os fillos de obxectos que coincidan coa expresión8foot: - clave=foot establecida con calquer valor.9id:...- obxecto co ID dado (0 para novos obxectos)1incomplete - todos os obxectos incompletos-modified - todos os obxectos cambiados7name:Bak - ''Bak'' en calquer posición do nome.Unodos:...- obxecto co número de nodos dado (nodos: contados ou nodos:min-max)3¿sentido único? - oneway=yes, true, 1 o onRparent expr - todos os pais de obxectos que coincidan coa expresión1selected - todos os obxectos seleccionadosgetiquetas...-obxecto con un número dado de etiquetas (etiquetas: contadas ou etiquetas:min-max)marca de tempo:...-obxectos con esta marca de tempo (2009-11-12T14:51:09Z, 2009-11-12 or T14:51 ...)Ftype: - tipo do obxecto(node,way,relation)ttype=* - a clave ''type'' con calquer valor. Proba tamén *=value, type=, *=*, *=>type=route - a clave ''type'' co valor exacto ''route''1untagged - todos os obxectos sen etiquetar:user:... - todos os obxectos cambiados polo usuarioJusuario:anonimo- todos os obxectos cambiados por usuarios anónimosUversión:...-obxecto coa versión dada (0 obxectos sen unha versión asignada)"{0} obxectos deshabilitados -

Atallos de Teclado

Grupos de ModificadoresFiltro Activo

y

Cando se escollen unha vía ou máis a vía axustase de maneira que todos os ángulos sexan de 90 ou 180 grados.

Pode engadir dous nodos á selección. Entón fixase a direcciónen función de eses dous nodos de referencia. (Despóis pode desfacer o movemento para algúns nodos:
Escóllaos e pulse o atallo Ortogonalizar / Desfacer. Por defecto éste é Shift-Q .)Unha relación de membros foi copiada a todas as rutas..
Debería verificar esto e corrixilo cando sexa necesario. Unha parte baseada na relación de membros foi copiada a todas as rutas.
Debería verificar esto e corrixilo cando sexa necesario. Alternativamente pode introducir unha dirección de tesela para unha tesela no formato nivel_de_zoom/x/y, por exemplo 15/256/223.As direccións de teselas no formatozoom,x,y ou zoom;x;itamén són válidas.SOcurriu un erro mentres se recuperaba un arquivo.
O Erro é:
{0}EOcurriu un erro mentres se gardaba.
O Erro é:
{0}RNon se puido abrir directorio "{0}".
Por favor escolle un arquivo._Prema {0} para terminar a fusión das miñas entradas e das súas]Prema {0} para iniciar a mistura das miñas entradas e as súasNon se puido cargar o complemento {0} porque o complemento
main class "{1}" non se atopou.
Borrar das preferencias?O Non se poden ler os marcadores dende
"{0}"
O erro foi: {1};Descargar os meus conxuntos de cambios abertosDescargar os meus conxuntos de cambios abertos
Deshabilitado. Por favor, introduza os teu nome de usuario de OSM nas preferencias primeiro.:Descargar só os ultimos conxuntos de cambiosWIntroduza unha clave para a etiqueta, p.e. fixme]Introduza un valor para a etiqueta, p.e. check membersoNon se puido crear unha URL debido a que a codificación "{0}"
non se puido atopar no sistema.Atención: Fallou ao inicializar as preferencias.
Erro ao crear o directorio de preferencias desaparecido {0}.sErro ao inicializar as preferencias.
Erro ao reiniciar o arquivo de preferencias por defecto :{0}.mErro ao inicializar as preferencias.
O directorio das preferencias "{0}" non é un directorio.qA capa "{0}" ainda ten un conflicto coa primitiva
"{1}".
Este conflicto non pode ser engadido.Solicitouse cargar o complemento "{0}".
Este complemento non está sendo desenvolvido mais e seguramente producirá erros.
Debería ser deshabilitado.
Borrar das preferencias?hPor favor confirma o borrado de 1 obxecto de 1 relación.kPor favor confirma o borrado de 1 obxecto de {0} relacións.`Confirme o borrado{0} obxectos de {1} relacións.vPlease make sure todas as vias seleccionadas apuntan en unha dirección similar
ou ortogonaliza unha a unhaT Escolla un rango de teselas de OSM nun nivel zoom dado.SPor favor, escolla os valores a conservar para as seguintes etiquetas.Complemento {0} require a versión de JOSM {1}. A versión actual de JOSM é {2}.
É preciso que se actualice JOSM para usar este complemento.O arquivo de preferencias contén erros.
Realizano unha copia de seguridade a
{0}
e creando un novo arquivo de preferencias por defecto.iEscoller para habilitar o etiquetado que se aplicará
a todas as relacións modificadas.Activar para amosar soamente os conxuntos de cambios dos obxectos escollidos.
Desactivar para amosar os conxuntos de cambios dos obxectos da capa actualAs vías combinadas son membros de unha ou mais relacións. Por favor, decida se desexa mantera relación entre estes dous membros , ou eliminalas.
Por defecto, mantén a primeira vía, e elimina a vías restantes que son membros da mesma relación: A vía combinada mantense no lugar da vía orixinal na relación.q Os datos a subir participan en conflictos non resoltos na capa "{0}".
Debe resolvelos primeiro.Os nodos combinados son membros de unha ou mais relacións. Por favor, decida se desexa mantera relación entre estes dous membros , ou eliminalod.
Por defecto, mantén o primeiro nodo, e eliminaos nodos restantes que son membros da mesma relación: A vía combinada mantense no lugar do nodo orixinal na relación.O plugin openstreetbugs está a usar o antigo servidor en appspot.com.
Un novo servidor esta dispoñible en chokokeks.org.
Quere cambiar ao novo servidor? (Altamente recomendado)LNon hay capas á que a capa
''{0}''
. poidese ser fundidabEsta acción require {0} peticións de
descarga individuais. Desexas
continuar?}A subida de datos GPS sen procesar como datos de mapa considerase perxudicial.
Se desexas subir trazados, mira aqui:DA subida fallou porque o servidor tiña unha versión máis recente de un
dos teus nodos, vías ou relacións.

Fai click en {0} para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.
Fai click en {1} para abortar e continuar editando.
"A actualización fallou porque o servidor ten unha nova versión de un
dos teus nodos, vías ou relacións.
O conflito foi causado polo/a {0} con id {1},
o servidor ten a versión {2}, a túa versión é a {3}.

Fai click en {4} para sincronizar só a primitiva conflitiva.
Fai click en {5} para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.
Fai click en {6} para abortar e continuar editando.
A subida ao servidor fallou porque o teu
paquete de datos actual viola a condición previa.
A mensaxe de erro é:
{0}Está a usar a proxección EPSG:4326 a cal poderia dar lugar
a resultados non desexados cando faga aliñamentos rectangulares.
Cambie a súa proxección para conseguir eliminar esta advertencia.
¿Desexa continuar?jNon remataches de misturar as diferencias en este conflicto.
As resolucións de conflictos non se aplicarán a menos que todas as diferenzas
sexan resoltas.
Prema{0}para pechar de todos modos.As diferencias xa
resoltas non se aplicarán

Prema{1}para seguir resolvendo os conflictos.As relacións {0} son cíclicas (cada unha refírese á outra)
JOSM non pode subilas ao servidor. Por favor: edite as relacións e elimine a dependencia cíclica.

{0}obxectos agochadosP

O pseudo modificador ''desactivado'' desactivará o atallo cando o atope.

Obxectivos especiais: >fondo> arriba Por distancia Por tempoIUn engadido que permirte que JOSM sexa controlado por outras aplicacións1Unha primitiva con ID = 0 non pode ser invisible.lUnha restricción de xiro debe declarar o tipo de restricción. Por favor escolle un tipo no Editor Básico.!Violación das capacidades da APIVía de tren abandonadaAbortar Misturado Acerca deAcerca de JOSM...Acceso Acomodación=Dacordo coa información contida no engadido, o autor é {0}.)Tarxetas de afidelización ou de descontoAcciónActivarActivar a capa escollidaEngadirEngadir capa EGPXEngadir Nodo...Engadir PropiedadesEngadir un comentario6Engadir un novo par clave/valor para todos os obxectos)Engadir un novo nodo a unha via existente2Engadir un nodo introducindo latitude e lonxitude.Engadir unha etiqueta baleiraEngadir información do autorEngadido conflicto para "{0}"tEngadir cada un á selección inicial. Pode ser unha cadea de busca de estilo google ou unha URL que devolva osm-xmlEngadir filtro. Engadir mallaEngadir no editorEngadir etiqueta faltante Engadir nodoEngadir nodo na víaEngadir nodo a vía e conectarEngadir nodo {0}Engadir relación {0}Engadir á selecciónEngadir via {0}'Engadir nodo en todas as interseccións EnderezosEngade unha etiqueta predefinida de proba para o menú de axuda que lle facilita o desnevolver o etiquetado de predefinidos (vista previa rápida do diálogo que aparecerá). Tamén pode iniciar o arquivo jar de forma autónoma.BNon engade ningún xiro á esquerda para conxuntos de 4 ou 5 vías,O axustable {0} aínda non está rexistrado.kO axustable {0} aínda non está rexistrado. Non se pode marcar participación en axustes de sincronizados.Centro de AdministraciónAdministrativoNivel administrativoAvanzadoPreferencias avanzadas Información do obxecto avanzadaRemonte Agrícola AeroportoCampo de aviaciónTenda de bebidas alcohólicasAlinear os nodos en círculoAlinear os nodos en filaTodogTodos os puntos e segmentos do trazado terán a mesma cor. Poden ser personalizados no Xestor de Capas.ITodos os valores unidos como "{0}" van a ser aplicados para a clave "{1}"Área cultivábel 0 a unha nova primitiva. O valor de changesetId é {0}vNon se puido contruir a petición de conxunto de cambios coas restricción basadas no tempo. A entrada non é válida.GNon se pode comprar a primitiva con ID "{0}" coa primitiva con ID "{1}"6Non se puido atopar pbxecto con id "{0}" na capa "{1}"Non se puido cargar a libreria rxtxSerial. Se necesitas soporte para instala proba na páxina de Globalsat en http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/]Non se pode realizar a unión porque unha das primitivas participantes é nova e a outra non.VNon se poden misturar os nodos: Teriase que borrar a via "{0}" a cal ainda esta en usoSNon se poden misturar primitivas con diferentes ids. Este id é {0}, o outro é {1}*Non se poden mover objectos fora do mundo.qNon se pode abrir unha nova conexión de cliente. O servidor esta baixo mantemento ou temporalmente sobrecargado.%Non emplazar edificios fora do mundo.*Non se pode resolver conflictos indecisos.WNon se pode restrinxir a petición ao usuario actual porque o usuario actual e anónimouNon se pode restrinxir a petición de este conxunto de cambios a un rectángulo delimitado. A entrada non é válida.SNon se pode restrinxir a petición de conxuntos de cambios ao nome de usuario "{0}"QNon se pode desfacer o comando "{0}" porque a capa "{1}" non está máis presente PiragüismoLatas CapacidadeCapacidade (en xeral)Capturar Pista GPSCocheConcesionario de automóvilesZona de caravanasCartos en efectivoCasteloBarreira canadienseEntrada de cova CemiterioCentrar unha vez+Centrar a capa LiveGPS á posición actual. Centrar vista TelesillaCabaña ou bungalowCambiar PropiedadesCambiar direccións?Cambiar nodo {0}Cambiar relación6Cambiar a función do membro da relación para {0} {1}Cambiar relación {0}@Cambiar o directorio para as configuración de todos os usuariosCambiar valores?Cambiar via {0}Cambiados nodos de {0}Conxunto de cambiosID do conxunto de cambios: )Diálogo do Xestor de Conxunto de CambiosXestor de conxuntos de cambiosConxunto de cambios pechado!Comentario do conxunto de cambios*Esperabase un id de un conxunto de cambiosid de conxunto de cambios:#Información do conxunto de cambiosConxunto de cambios {0}Conxunto de cambios,Cambiando manualmente os atallos de teclado.Comprobar no servidor;Comprobando os pais suprimidos no conxunto de datos locais..Comprobando parentes para os obxectos borrados4Comprobando as condicións previas do complemento...FarmaciaRelacións fillo)O script fillo retornou datos inválidos.ChemineaEscollerEscolle unha corEscolle unha cor para {0}"Escoller unha licencia predefinidaEscolla un valorEscoller de...Escolle o tipo de obxecto OSMIgrexaCineCidadeLímite de CidadeMuralla da cidadeNome da cidade#Borrar o búfer de Desfacer/Refacer0Prema {0} para ignorar. %Prema e arrastre para mover o destino'Prema para abortar e continuar editando7Prema para abortar o lanzamento de navegadores externos#Prema para abortar mistura de nodosPrema para engadir destino./Prema para cancelar e continuar editando o mapa'Prema para cancelar a operación actual_Prema para verificar se os obxectos do seu conxunto de datos locais están borrados no servidorPremer para pechar o diálogo>Prema para pechar o diálogo e borrar o obxecto das relacións;Prema para pechar o dialogo e abortar o borrado de obxectos,Prema para continuar e abrir {0} navegadores?Prema para crear un conflicto e pechar este editor de relación%Prema para borrar o complemento "{0}"Facer click para borrar. Maiúsculas: borrar segmento de vía. Alt: Non borrar nodos sen usar cando se borre unha vía. Ctrl: borrar obxectos aludidos.+Prema para deshabilitar o complemento "{0}"&Premer para manter o complemento "{0}"7Facer click para minimizar/maximizar o contido do panelPrema para borrar o destinoIPrema para volver ao editor de relación e continuar editando a relación5Prema para omitir a actualizaciñón dos complementos.Prema para actualizar os complementos activos,O Cliente non Responde Acantilado AlpinismoReloxoPecharPechar de todos modosPecha o diálogo e cancela%Pecha o diálogo e cancela a descarga$Pechar o conxunto de cambios abertosPechar o diálogo$Pecha o diálogo e crea un novo nodo'Pecha o diálogo,non crear un novo nodoPecha a modificación escollidaXPechar este panel. Podes reabrilo usando os botóns da barra de ferramentas da esquerda.Pechar: Pechado despois - Pechado en Pechado en:Descripción detalladaDescripción detallada&Peche dos conxuntos de cambios abertos0Pecha os conxuntos de cambios abertos escollidos!Pechando colección de cambios...RoupasLiña de Comandos:Liña de costaMoedas InstitutoCorCores?Cores, puntos e segmentos de trazado en función da velocidade.-Cores usadas por diferentes obxectos en JOSM.Cor Combinar víaCombinar varias vías en unha.Combinar {0} vías%Carril bici y vía peatonal conxuntosPila de Comandos Comentario Comentario: Comentario: ComercialComúnA Comunicacion con OSM fallouFEstablecida a comunicación con {0} usando o protocolo da versión {1} Comparar Ordenador Confitería ConfigurarConfigurar o Dispositivo"Configurar os sitios dos engadidos%Configurar os engadidos dispoñibles.Confirmar o purgado$Confirma a acción do Control RemotoConflitoResolución de conflitos#Conflicto non resolto completamente ConflitosDetectaronse conflictos Conflictos nas etiquetas pegadas!Conflictos ao combinar primitivas:Conflictos ao combinar as vías- A vía fusionada é "{0}"6Conflicto misturando nodos. O nodo de destino é "{0}"Conflictos: {0} sen resolverConectar via existente a nodoGConectar ao servidor gpsd e amosr a posición actual nunha capa LiveGPS Conectado Conectando Conectando...Erro de Conexión.Fallou a conexiónPreferencias de Conexión.Preferencias de conexión para o servidor OSM.Fallou a conexión. ConstrucciónÁrea de construcción ContactarContactando co Servidor OSM...Contactando co Servidor...Contido Continente ContinuarContinuar resolvendo(Continuar vía a partir do último nodo. ColaboraciónTenda de alimentaciónConvertir a capa GPX'Convertir a capa GPX con tempo anónimoConvertir en capa de datosConvertir a un multipolígonoConvertir a un multipolígono.Convertido de: {0} CoordenadasCoordenadas importadas: Coordenadas:Copiar!Copiar a/as escolla/s por defecto)Copiar todos os meus elementos ao destino)Copiar todos os seus elementos ao destinokCopiar os meus elementos escollidos despois do primeiro elemento escollido na lista de elementos misturadosiCopiar os meus elementos escollidos antes do primeiro elemento escollido na lista de elementos misturadosHCopiar a miña selección de nodos ao final da lista de nodos misturada.ICopiar a miña selección de nodos ao comezo da lista de nodos misturada. Copia de {0}5Copiar os obxectos seleccionados ó buffer de pegado.]Copiar o seu elemento escollido despois do primeiro elemento na lista de elementos misturados@Copiar o seu elemento escollido na lista de elementos misturadosiCopiar os seus elementos escollidos antes do primeiro elemento escollido na lista de elementos misturadosMCopiar os seus elementos escollidos ao final da lista de elementos misturadosCopiar a porta papeis e pecharCopiar ao portapapeisCopia {1} de {0}Ano do Copyright Copistería4Non se puido acceder ó(s) ficheiro(s) de datos: {0}Non se puido obter a imaxe6Non se puido respaldar o arquivo. A excepción é: {0}ZNon se puideron combinar as vías (Non puideron ser acopladas nunha única serie de nodos)TNon se puido conectar co servidor osm. Por favor revisa a túa conexión a internet.'Non se puido borrar o arquivo temporal!#Non se puido atopar o obxecto mapa.Desactivar captura de datos se a velocidade cae por debaixo deDesactivar engadidoDescartar e SairExpende baixo receta médicaPantallaPreferencias de VisualizaciónJAmosar un mapa que foi previamente escaneado e subido a walking-papers.orgAmosar unha icona enm ovemento que represente o punto da traza sincronizada onde o audio que se está a reproducir foi grabado.Amosar coordenadas comoOAmosa imaxes xeorreferenciadas como fondo en JOSM (servidores WMS, Yahoo, etc.)9Amosa información sobre vias,nodos, ou relacións de OSM Amosar traza de audio en directoAmosar fotos non xeolocalizadasCAmosa información do obxecto sobre nodos,vias ou relacions de OSM.Amosar o menú de audio!Amosar a pantalla de "Acerca de"..Amosa as propiedades básicas da modificación7Amosar o historial de todos os elementos seleccionados.,Amosar o histórico dos obxectos escollidos.KAmosa os obxectos creados, actualizados , e borrados do conxunto de cambios)Amosa as etiquetas do conxunto de cambios%Amosar os problemas de OpenStreetBugsxAmosa unha malla do mapa desplazable en JOSM. Poide cargar teselas dende o mapa desplazable e solicitar actualizacións.#Amosa unha imaxe OpenLayer de fondoDistribuir NodosMDistribuir os nodos seleccionados de xeito equidistante ao longo dunha liña.DesusadoVía de tren en desusoAcequiaNon aplicar cambiosiRecordar esta decisión e non preguntar de novo (Ir a Preferencias -> Complementos para cambialo despois)[Non debuxar frechas se non teñen, como mínimo, esta distancia de separación da anterior./Non debuxar liñas entre puntos para esta capa.=Non requerir cambiar modos (flujo de trabajo estilo Potlatch),Non mostrar esto outra vez(recordar escolla)Non facer nadaDesexa permitir esto?Desexa borrala de todos modos?Almacén de bricolaxeMuelleMédicosCarreiras de cansDoble conflictoAbaixo DescargarDescargar Todos os FillosDescargar datosDescargar LugarDescargar MembrosDescargar obxecto OSM por IDDescargar ObxectoDescargar Obxecto...Descargar o complementoDescargar os fillos escollidos Descargar URL5Descargar todas as relacións fillas (recursivamente)&Descargar todos os membros incompletos4Descargar todos os membros das relacións escollidas7Descargar e amosar a historia das primitivas escollidasRÁrea de Descarga correcta, probablemente o tamaño sexa aceptable para o servidorOÁrea de descarga demasiado grande; probablemente será rexeitada polo servidorDescargar como unha nova capa%Descarga o contido das modificaciónsDescargar conxuntos de cambios o cal non é un fillo directo dun elemento .NAtopado un elemento XML o cal non é un fillo directo dun elemento .,Atopouse un ficheiro nulo no directorio {0} Atopado {0}Atopadas {0} coincidenciasFonteMarcoConxelar/Conxelar a lista actual de elementos misturadosCatastro francés WMSFrecuencia (Hz) Dende ... Da Relación Dende a URLDe: Gasolineira GasolineraTipos de combustible:Vista de Pantalla CompletaFunciónMobles Puntos GPSdescripción de trazado gps Ficheiros GPXFicheiros GPX (*.gpx *.gpx.gz)A subida do GPX tivo éxitoFútbol GaélicoXardínCentro de xardinería GasómetroPorta ancho(mm) XeografíaImaxes xeo-etiquetadas@Conseguir información detallada do estado interno dos obxectos.GlaciarVidroImportar GlobalsatKIr ao editor básico e escoller manualmente un tipo de restricción de xiroHIr ao editor básico e manualmente escolle membros con papeis "de" e "a"WIr ao Editor Básico e escolle as excepcións basadas no tipo de vehículo estándares.(Ir ao Editor Avanzado e borra os membrosIr a páxina de axuda de JOSM Campo de golfGóndola MercancíasAgarrar construcciónsHerba6Camposanto (para os cementerios próximos ás igrexas) Zona verde Verdurería HorticulturaRedeContedor de gravilla*Guadeloupe Ste-Anne arquivo cache (.UTM2)PensiónPoste identificadorXimnasia PerruqueriaAldeaPortilla de malla metálica FerreteríaNA cabeceira conten varios valores que non poden ser mapeados en unha soa cadeaSaúdeBrezal o landaVehículos pesados (> 6 t.)SetoAltoAltura (en metros) HeliportoAxuda Axda: {0}Axuda a vectorizar imaxes WMS.AgocharOcultar elementosAlta resolución(1000x800)Tipo de carretera AutovíasSendeiroLugares históricos HistorialHistórico do nodo {0}Histórico da relación {0}Histórico da vía {0}LHistórico aínda non inicializado. Fallou ao establecer a primitiva actual.SHistórico aínda non inicializado. Fallou ao establecer a primitiva de referencia.Páxina de incioCabaloCarreira de cabalosAlbergueTeclas rápidas Nome da casaNúmero de casaNumero de casa:Apostadeiro de cazaID > 0 Esperada. Tívose {0}.Excepción de IOIOException "{0}" OcurriuASi se especifica, reestablecer a configuración en lugar de lela.Ignorar&Ignoraos, deixa a relación como estáKIgnorando excepción porque a descarga foi cancelada. A excepción foi: {0} Ignorando URL mal formada: "{0}",Ignorando URL de ficheiro mal formada: "{0}" Datos IlegaisValor numérico ilegal para o atributo "{0}". Obtívose "{1}".Obxecto ilegal con id=0[Valor ilegal para o atributo "changeset" no novo obxecto {1}.Obtívose {0}. Reseteando a 0.8Valor ilegal para o atributo "changeset".Obtñivose {0}.KValor ilegal para o atributo "ref" no membro na relación {0}.Obtívose {1}SValor ilegal para o atributo "type" no membro {0} da relación {1} .Obtívose {2}.VValor ilegal para o atributo "versión" na primitiva de OSM con ID {0}. Obtívose {1}.EValor ilegal para o atributo "{0}" na etiqueta XML "{1}". Obtido {2}.4Valor ilegal para o atributo "{0}". Obtívose "{1}".IValor ilegal para o atributo "{0}" de tipo OsmPrimitive. Obtívose "{1}".?Valor ilegal para o atributo "{0}" de lóxico. Obtívose "{1}".BValor ilegal para o atributo "{0}" de tipo doble. Obtívose "{1}".Xvalor ilegal para o atributo obrigatorio "{0}" de tipo enteiro longo (>=0), obtido "{1}"Rvalor ilegal para o atributo obrigatorio "{0}" de tipo enteiro longo, obtido "{1}"?Valor ilegal do atributo "ref" do elemento . Obtívose {0}.ImaxeArquivos de imaxe0Ficheiros de imaxe (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)"Interpolación do filtro de imaxe: Imaxe non creada apropiadamente.Resolución da Imaxe:ImportarImportar AudioMImportar datos do capturador de datos Globalsat DG100 dentro de unha capa GPXImportar imaxesImportar ruta da capa GPXImportar gráficos vectoriaisImportar gráficos vectoriais. Importar...Imaxes ImportadasImportar datos do DG100...Importar datos do dispositivo Importando...JImporta de OpenStreetBugs posibles erros encontrados polos usuarios de OSM|Na seguinte tabla podes editar as etiquetas en bruto das relacións representado esta restricción de xiro.PendentePendente pronunciada9Especificación incompleta de elemento con ref=0 Incremento Independente InformaciónInfo sobre o Elemento InformaciónPanel informativoOficina de informaciónPunto de informaciónInformación da capa Inicializando InspeccionarInstalarInstalando plugins actualizadosErro interno do servidorAcceso a internetAcceso a internet gratuito;ID especificado inválido. Non se pode descargar o obxecto.Ventana de escolla inválidaValores data/tempo inválidasID de usuario inválido O nome do usuario non é válidoInvertir filtroEstá vectorizado.IllaIllote!Obxecto {0} non atopado na lista. ItinerarioJOSM espetaba atopar a primitiva [{0} {1}] no conxunto de daros pero non está ahi. Por favor reporta esto en http://josm.openstreetmap.de . Isto non é un erro crítico, deberia ser seguro continuar no teu choio.0JOSM esta parada para que o cambio surxa efecto.5Versión de JOSM {0} requerida para o complemento {1}imaxes JPEG (*.jpg)Versión Java {0}JoyeríaFunción de unor áreasUnir Nodo e LiñaUnir Nodo a Vía2Unir un nodo ós segmentos de vía máis próximosUnir áreas superpostasAreas superpostas unidasUne áreas que se superpoñenSaltar Á PosiciónSaltar no vídeo x msLargo do salto Saltar ahiSaltar aSaltar a posiciónUniónManterManter centradoMantener as miñas coordenadasManter o meu estado de borrado2Gardar os antigos arquivos de respaldo e continuarManter complementoCManter a parexa clave/valor escollida do conxunto de cambios locaisHManter a parexa clave/valor escollida do conxunto de cambios do servidorMantener as suas coordenadasManter o seu estadoTecla[A clave non pode estar vacía cando se usa o operador etiqueta. Exemplo de uso: clave=valorTecla:Atallos de TecladoPalabras claveXardín de infanciaQuioscoPortilla xiratoriaCociñaGLP (Gas licuado do petróleo)2Etiquetar as marcas de audio (e de imaxe e de web)Lambert 4 Zonas (France)Lambert CC ZonaLambert CC9 Zona (France)Zona Lambert (Estonia)Terra Uso do chan VertedoiroCarrilesIdiomaÚltimo cambio en {0}AA última actualización de engadidos foi fai máis de {0} días.?Lanzar navegador coa información acerca do conxunto de cambiosLanzar en modo maximizado.Amosa o diálogo para consultar modificaciónsUAbre o Firefox e amosa a cartografía visible actualmente como unha bonita imaxe SVG.;Lanzar un navegador con información acerca de este usuario Lavandería)A capa "{0}" debe estar na lista de capasCapa para editar pista GPXa capa non está na lista.Capa para facer medicións Capa: {0}Capas!Tempo de introducción (segundos)OcioLonxitude en metrosgO largo para o tag "{0}" no obxecto {1} excede o máximo. Longo permitido {2}. O longo do valor é {3}.1Permitir outras aplicacións enviar ordes a JOSM. Paso a nivel BibliotecaLicenciaBarreira Metro lixeiroFaroLiña de referencia Tipo de liñaLiña {0} columna {1}: QA lista no rol {0} non está a participar actualmente na parella de comparación.OLista de elementos no meu conxunto de datos, p.e. o conxunto de elementos local,Lista de elementos no seu conxunto de datos,oLista de elementos misturados. Eles reemplazarán os meus elementos cando a decisión de mistura sexa aplicada.GPX VivoCapa de GPSVivoRúa residencialCargar capa WMS dende ficheiroCargar arquivoCargar arquivo...Cargar histórico-Cargar conxunto de imaxes como unha nova capaCargando extensións anterioresFallou a carga do arquivo: {0}#Cargando histórico para o nodo {0}(Cargando histórico para a relación {0}"Cargando historial para a vía {0}Cargando complemento ''{0}''...Cargando extensiónsCargando complementos...Arquivos locais Localidade LocalizaciónBloquearEsclusa Lodi - Italia Lonxitude Lonxitude: Apariencia e comportamentoTorre de vixíaBuscando a orilla... Buscando {0}BucleLonxitude do bucleBaixa resolución(600x400)MLIT Xapón (ORTHO)MLIT Xapón (ORTHO01)MLIT Xapón (ORTHO02)MLIT Xapón (ORTHO03) Escala MTB4O conxunto de datos principal non inclúe o nodo {0}/Fai un duplicado da capa escollida actualmente.9Asegurate de que cargas algún dato se usas --selección.=Crea edificion entre medianeras a partires de bloques únicos5Ficheiro de configuración mal formado nas liñas {0}Centro comercialFeito polo homeMapaProxección do mapaPreferencias do Mapa Mapa: {0}Porto deportivoMarcar como feita*Marcar a etiqueta escollida como indecisa.Marca dos puntos con nome Marcas de {0}Mercado-Martinique Fort Desaix arquivo cache (.UTM3)Altura max. (en metros)Lonxitude max. (en metros)Anchura max. (en metros)Tamaño da caché max. (En MB)Velocidade Máx.(km/h)Peso máximo (t)FIdade máxima de cada ficheiro de caché en días. Por defecto son 100Área máxima por petición:Máxima idade da caché (dias)Máximo tamaño da caché (MB)`Lonxitude máxima (en metros) para debuxar liñas. Poñer a ''-1'' para debuxar todas as liñas.`Lonxitude máxima (en metros) para debuxar liñas. Poñer a ''-1'' para debuxar todas as liñas.Lonxitude máxima (metros)2Lonxitude máxima para os arquivos locais (metros)(Máximo numero de nodos na traza inicial#Máximo numero de segmentos por via?Tamaño máximo de cada directorio da caché. Por defecto 300MBPradoValores medidosMedidasMedia resolución (800x600) Membro deMembrosMembros(resolto)Membros (con conflictos)Monumento conmemorativo Nome do menúNome de Menú (Predeterminado)Atallos de menú Menú: {0}Fundir Acoplar Nodos Mistura capaAcoplar nodos no máis antigoMisturar seleccion*Mistura a capa actual dentro de outra capa3Misturar os primiotivos acuais dentro de outra capaMistura esta capa con outraAcoplar {0} nodosdLista de membros misturados conxeada. Non hay conflictos pendentes na lista de nodos desta relación]Lista de nodos misturados conxeada. Non hay conflictos pendentes na lista de nodos desta vía]Os nodos misturados aínda non están conxeados. Non se pode construir a orde de resolución._Os nodos misturados aínda non estan conxeados. Non se pode construir o comando de resolución.Versión misturada%Misturando primitivas borradas fallouMensaxe do día non dispoñiblePrema co botón central outra vez para desplazarse polas opcións.
Manteña CTRL para escoller directamente desta lista co rato.
MilitarVelocidade mínima (km/h) Mini-rotonda Mini golfDistancia mínima (pixeles)Reflexar(Reflexar os nodos e vías seleccionados.2Falta o atributo "ref" no membro na relación {0}.LValor ilegal para o atributo "type" no membro na relación {0}.Obtívose {1}:Falta o atributo "version" na primitiva de OSM con ID {0}.-Falta o atributo "{0}" na etiqueta XML "{1}".Non se atopa a codificación2Falta unha clave ou valor de atributo na etiqueta.#Falta o atributo obrigatorio "{0}".7Non se atopou obxectivo para misturar o nodo con id {0}Abrir un novo navegador de histórico ca historia de este nodo9Abrir unha lista con todos os comandos (desfacer buffer).,Abrir unha lista de todas as capas cargadas.)Abrir unha lista con todas as relacións.HAbrir a lista da xente que está a traballar nos obxectos seleccionados.XAbrir un diálogo de combinación de todos os elementos seleccionados na lista superior.)Abrir dialogo de configuracions globales.)Abrir unha ventá de lista de selección.=Abre unha páxina web para cada conxunto de cambios escollidoAbrir unha URL.-Abrir un editor para a relación seleccionadaAbrir un ficheiro7Abrir só ficheiros que sexan visibles na vista actual.5Abrir a lista de conxuntos de cambios da capa actual.Abrir a ventá de medicións.Abrir...Aberto/Pechado:Abrir as capas#Bucle de descarga de OpenStreetBugsDatos OpenStreetMapAbrindo 1 ficheiroHorario de aperturaAbrindo ficheiro "{0}"...Abrir ficheirosHAbre un diálogo que che permite saltar a unha localización específicaKAbre o Xestor de Conxunto de cabios para os conxuntos de cambios escollidos@Abrir a ventá de OpenStreetBugs e activa a descarga automática Operador/aÓpticaAtributos Opcionais:Información Opcional:Tipos opcionais Orgánico Vía orixinal OrtogonalizarOrtogonalizar / DesfacerOrtogonalizar FormaOrtogonalizar forma / DesfaceryOrtogonalizar forma / Desfacer Por favor, escolla os nodos que foron movidos pola acción anterior a Ortogonalizar forma!Outros Puntos de Información ExterioresSuperposición de teselasSobrepor.Sobreescribir os arquivos de respaldo antigos? Vista xeral SobrescribirPUWG 1992 (Polonia)PUWG 2000 Zone {0} (Polonia) PUWG ZonaPinturaEstilo de pintura {0}: {1}Sitio paleontolóxicoPapel?O parametro "downloadgps" non acepta nomes de ficheiros ou URLs9o parámetro {0} non está no rango 0..{1}, obtívose {2}QOs parámetros --download, --downloadgps, e --selection son procesados nese orde.Relacións paiParque$Aparcamento disuasorio (Park & Ride) AparcamentoCorredor de aparcamentoGErro de análise: estrutura de documento non válida para documento gpxProcesando daros de OSM...&Procesando a historia dos datos OSM...,Procesando contido do concunto de cambios...,Procesando a lista de conxuntos de cambio...PartesLugar de cruces frecuentes Lugar de paso ContrasinalPegar Pegar ...Pegar Etiquetas#Pegar contidos ó buffer de pegado.Pega sin membros incompletosCamiñoLongo do camiñoPicoCalle peatonalCruce peatonalTipo de cruce peatonalPeóns Pelota vasca8Conflictos pendentes na lista de membros desta relación1Conflictos pendentes na lista de nodos desta vía/Conflictos de propiedades pendentes de resolverAccións permitidasFarmaciaNúmero de teléfonoNúmero de teléfonoZona de picnic EmbarcadoiroTuberíaTipo de pista de esquíCancha de xogoLugarLugar de cultoLugaresReproducción/PausaReproducir/Pausar audio.{A reproducción comeza este número de segundos antes (ou despois, se é negativo) da posición requerida da pista de audio Zona de xogos#Por favor aborte se non esta segura!Decide que valores hay que manter*Por favor introduce un filtro para a cadea5Por favor introduce unha latitude no rango de -90..90:Por favor escolle unha latitude válida no rango -180..1802Por favor introduza un nome de usuario non baleiro)Por favor, introduce unha cadea de busca.+Por favor, introduza a dirección da tesela(Por favor introduza un índice de tesela*Por favorr introduce o teu nome de usuario9Por favor escolle unha latitude válida, no rango -90..90;Por favor escolle unha latitude válida, no rango -180..180,Por favor introduza un ID de usuario válido+Por favor introduza un enteiro de valor > 0(Introduza un nome de usuario non valeiro=Por favor introduce un número valido para a dirección final?Por favor introduce un número valido para a dirección inicial;Por favor escolle 4 vias que formen unha relacuión pechada Por favor, selecciona unha tecla(Por favor, escolla un esquema para usar.Por favor selecciona un valor"Por favor selecciona unha entrada.-Por favor, selecciona polo menos catro nodos.DPor favor selecciona polo menos un nodo, via ou relación xa subido.BPor favor escolle ao menos unha via pechada que deberia ser unida.3Por favor, seleccione como mínimo un nodo ou vía.(Escolla polo menos unha fila para copiar5Por favor escolla ao menos unha via para simplificar.+Por favor, selecciona polo menos unha vía.,Por favor, selecciona polo menos tres nodos.6Por favor, selecciona polo menos dous nodos a acoplar.;Por favor, selecciona polo menos dúas vías para combinar.rPor favor escolle exactamente dous ou tres nodos ou unha vía de un so sentido con exactamente dous ou tres nodos.&Por favor, selecciona algo para copiarGPor favor selecciona os obxectos dos que queres cambiar as propiedades.%Por favor seleccione a fila a borrar.%Por favor selecciona a fila a editar.)Por favor, escolla o esquema para borrar.Por favor escolle a capa a usarGPor favor escolle vias con angulos de aproximadamente 90 ou 180 grados.?Por favor, selecciona que cambios de propiedade queres aplicar.Engadido empaquetado con JOSM.Complemento para desfacer conxuntos de cambiosPlugin para o eiquetado de obxectos en función de unha selección de sinais de tráfico. O diálogo podese abrir premendo no pequeno icono da esquina superior dereita da ventá de propiedades. País dispoñible dos predefinidos: Alemaña.Información do complemento&Fallou a actualización do complemento Engadidos Nome do PuntoNúmero do puntoPolicía PolíticaPorto: Posición Só posiciónHA posición {0} está fora de rango. O número de membros actual é {1}.$Posición, Tempo , Fecha ,Velocidade,Posición, Tempo , Fecha ,Velocidade, AlturaBuzón de CorreosOficina postalCódigo postalXerador de enerxíaTendido eléctricoCentral eléctricaSubestación eléctricaTorre de electricidadeFuente de TensiónViolación da PrecondiciónViolación de condición previa PredefinidoCA opción de configuración {0} foi eliminada porque xa non se usa. PreferenciasPreferencias almacenadas en {0}Preferencias...Preparar os datos de OSM...$Preparar a resolución de conflictos#Preparando o conxunto de cambios...Vía para tren históricoAxustes prestablecidosPrevioImaxe anteriorPrimariaEnlace a rúa primariaModificador principal: PrimitivaEsperábase un id primitivoPrisión Procesar colaProcesando arquivo "{0}"Coordenadas ProxectadasMétodo de proxección Proxección: Propiedades'Propiedades dos obxectos seleccionados.DPropiedades do meu conxunto de datos, p.e. o conxunto de datos local~Propiedades no elemento misturado. Sustituirán as propiedades dos meus elementos cando se apliquen as decisións de misturar.MPropiedades no seu conxunto de datos, p.ex. o conxunto de cambios do servidorPropiedades de Propiedades(con conflictos)Propiedades/Relacións@Proporciona un breve comentario para os cambios que vas a subir:UProporcionaa un cadro de diálogo para a edición de etiquetas en unha malla tabular.Provee botóns auxiliares para permitir traballar con ratos de un único botón (stylus). Actualmente engade unicamente un botón ao mapa desplazable'Proporciona capacidades de enrutamento.Edificio público$Vehículos de servicio público (SP)Transporte públicoPurgar Purgar...Obxecto "{0}" purgadohAsignar etiquetas de texto a marcas de audio (e de imaxe e de web) así como ás súas iconas de botón.CanteiraPedir*Consultar e descargar conxuntos de cambios)Pedir e descargar conxuntos de cambios...6Pedir tanto conxuntos de cambios abertos coma pechadosConsultar conxuntos de cambios'Pedir só conxuntos de cambios pechados&Pedir só conxuntos de cambios abertos.Consultando e descargando conxuntos de cambiosCola Coches RCPista de carreirasRaqueta Vía de tren Vía de trenApeadeiro de ferrocarrilAndén de ferrocarril Via do trenRango de numeros esperadoDatos GPS en bruto Ler AntesErro de lectura! Ler fotos... Lendo conxunto de cambios {0}...Lendo conxunto de cambios...Lendo pais de "{0}" Lendo información de usuario... Lendo {0}...Leeme Nome realPechar realmente?/Borrar realmente a selección da relación {0}?Estudio de grabaciónTerra de recreo ReciclaxeRefacer#Refacer a última acción desfeita..Volver a facer a orde escollida e as seguintes ReferenciaReferencia (número de pista)Número de referenciaNúmero de referenciaReferenciado por: Refírese a ActualizarRexiónRexeitar Conflitos e Gardar Relación Relación...&Editor de relación: Descargar Membros"Editor de relacións: Mover Abaixo"Editor de relacións: Mover ArribaEditor de relación: BorrarEditor de Relacións: InvertirEditor de relacións: OrdenarA relación é borradaZA relación con id externa "{0}" refírese a unha primitiva faltante con id externa "{1}". Relación {0}Relación: escollida RelaciónsRelacións: {0}ASoltar o botón do rato para escoller os obxectos do rectángulo.VSoltar o botón do rato para parar de mover. Ctrl para acoplar co nodo máis próximo./Soltar o botón do rato para deter a rotación. RelixiónRecargarJRecargar todos os obxectos seleccionados actualmente e actualizar a lista.%Recargar o historial dende o servidorControl RemotoEliminarBorra "{0}" para o nodo "{1}""Borra "{0}" para a relación "{1}"Borra "{0}" para a via "{1}"Borrar "{0}" de {1} obxectosEliminar da memoria5Borrar nodo "{0}" na posición {1} da relación "{2}"Eliminar foto da capa:Borrar relación "{0}" na posición {1} da relación "{2}"$Eliminar etiquetas de vías internasGBorrar o conxunto de cambios do panel de vista detallada da cache local0Borrar os membros escollidos para esta relación5Elimina as modificacións escollidas da memoria local@Eliminar as entradas escollidas da lista de elementos misturadosBorraos, limpa a relación!Suprimir este membro da relación6Borrar vía "{0}" na posición {1} da relación "{2}" Elementos borrados das RelacionsBorrar nodos duplicadosBorrrar o membro con papel "de"Borrar o membro con papel "a"$Eliminando complementos obsoletos...Borrando nodos duplicados...$Borrando referencia da relación {0}'Eliminando complementos non mantidos... Renomear capaRenderiza rotondas(autobús, ruras de sendeirismo, rutas de bicicleta,...) . Os tipos de tura deben ser definidos no arquivo routes.xml no directorio do complementoAlquilerTaller2Cambia o fondo orixinal por color de fondo de JOSMYReemplazar o fondo blanco orixinal polo color de fondo definido nas preferencias de JOSM.Informar de FalloRequire detalles: {0} Reservorio RestablecerRestaurar a posición7Restablecer as preferencias ós valores predeterminadosRestaurar posición da imaxeRestaurar rotación da imaxeRestaura a escala da imaxe Rúa urbanaÁrea residencialCRedimensionar o applet á xeometría indicada (formato: ANCHOxALTO)ResolverResolver conflictosResolver conflictos de ''{0}'(Resolver conflitos en coordenadas en {0}+Resolver conflitos en estado borrado en {0}7Resolver conflitos na lista de membros da relación {0}5Resolver conflictos para a lista de nodos da vía {0}Resolver conflictos.-Resolver conflicto de version para o nodo {0}2Resolver conflicto de version para a relación {0}+Resolver conflicto de version para via {0}1Resolver {0} conflictos de etiquetado no nodo {1}6Resolver {0} conflictos de etiquetado na relación {1}1Resolver {0} conflictos de etiquetado na vía {1}RecursoÁrea de Descanso Restaurante Restricción ComerciosMuro de contención$Reunion RGR92 arquivo cache (.UTM4)InvertirInvertir VíasInvertir e Combinar6Invertir a dirección de todas as vías seleccionadas.(Invertir a orde dos membros da relaciónInvertir víasRevertir Revisión EquitaciónRíoRibeiraRúa (Tipo descoñecido)Restriccións de traficoPapel>A regra {0} non está a participar na comparación do par {1}.Cargo:*Papeis nas relacións que fan referencia a Rotar 180 Rotar 270Rotar 90Xirar imaxe á esquerdaXirar imaxe á dereitaXirar á esquerdaXirar á dereitaRotondaRuta Ruta estatal Tipo de RutaRutas mostradas para:Ruteando Liga de RugbyRuínas-Executando a aproximación Douglas-Peucker...~Executar a actualización de complementos despois de actualizar JOSM. Actualización automática no arranque está habilitada.!Executando a reducción vertex...Pista Escala SAC Tarxetas SIMDebuxos SVG (*.svg)Entrenamento SeguroPoternasaunaGardarGardar como...Gardar ficheiro GPX Gardar CapaGardar ficheiro OSMGardar a Calibración da ImaxeGardar capa WMS nun ficheiroGardar de todas formas5Gardar os datos capturados a un ficheiro cada minuto.*Gardar os datos actuais nun novo ficheiro.Gardar os datos actuais.,Gardar usuario e contrasinal (sen encriptar),Gardar os datos de calibración a un arquivo O gardado do arquivo fallou: {0}EscalaEscala:Mapa escaneado...EscolaChatarraCantosMatorralPescadoBuscarBuscar obxectosBuscar obxectos. Buscar...Nombre alternativo SecundariaModificador secundario:Excepción de seguridade!Ver na wiki para outra capacidade%Carril bici e vía peatonal separadas&Sel.: Rel.:{0} / Vías:{1} / Nodos:{2}Escoller Escoller Todo:Escolle unha secuencia de vías conectadas non ramificadasTEscoller todos os obxectos asignados aos conxuntos de cambios escollidos actualmentedEscoller todos os obxectos sen borrar da capa de datos. Isto escolle tamén os obxectos incompletos.UEscoller conxuntos de cambios baseándose na data/tempo que foron creados ou pechadosGEscolle os conxuntos de cambios dependendo de quen as abrira ou pecharaCEscoller conxuntos de cambios que pertencen a usuarios específicosEscoller comúnEscoller ou ben::Escoller se os datos deben ser engadidos en unha nova capa2Escoller se a data deberia estar en unha nova capaIEscoller se as referencias ao abxecto poden ser descargadas correctamenteEscoller na capaEscoller na lista de relacións'Escoller as opcións de liña do debuxoEscoller membrosEscoller nodo baixo o cursor.JEscoller só os conxuntos de cambios relativos a un recuadro de selección0Escoller primitivas presentadas por este usuarioEscoller relación*Escoller relación na selección principal*Escoller relación an lista de relacións.Escolle a capa a usar>Escoller as primitivas correspondentes na capa de datos actual5Escoller os membros de todas as relacións escollidasSEscoller as primitivas no contido deste conxunto de cambios na capa de datos actual'Escoller dúas vías cun nodo en comúnEscoller coa busca indicada Escoller, mover e rotar obxectos9Seleccionados elementos que non poden ser ortogonalizados SelecciónArea seleccionadaCamiño escollidoSelección valeira/A selección debe consistir só de vias e nodosSelección non axeitada!Selección: {0}UEscoller os obxectos que se ven afectados por esta orde (a menos que estén borrados) Capa Distinta Separador SecuenciaServizoServizosTipo de vía de servicioVEstablecer a transparencia das capas WMS, Dereita é opaco , esquerda é transparente.$Establecer todos ós predeterminadosPon o fondo transparente Establecer tamaño dos edificios5Establecer a bandeira de "modificado" para o nodo {0}:Establecer a bandeira de "modificado" para a relación {0}4Establecer a bandeira de "modificado" para a via {0}@Establecer a selección actual á lista de relacións escollidasEstablecer a linguaxe2Establecer a loxitude arredor de un punto de bucleEstablecer o largo do saltoA colección de etiquetas non inclúe o valor escollido "{0}".Etiquetar as relación con Marcar via como&Axustes de etiquetado preestablecidos. EtiquetasEtiquetas e membrosEtiquetas de nodosEtiquetas de relacionsEtiquetas de víasColler X e Y do nodo escollidoArquivos TangoGPS (*.log)!Fallou a importación de TangoGPS!Importouse TangoGPS correctamentePista de rodaxe TeléfonoTarxetas telefónicasTenisTerraserver TopograficoTerraserver UrbánRúa terciaria ou localModificador terciario:ProbaGA dirección (da brúxula) do segmento de liña que se está a debuxar.tA from-via {0} e a to-via {1} intersecanse no nodo {2} pero {2}non évía-obxxecto.
É recomendable poñer {2} como única via-obxecto.FA cantidade pola que se multiplicará a velocidade para avance rápido5O ángulo entre o segmento previo e o actual da vía.1Os datos do portapapéis non son os de unha imaxe@O contido de este conxunto de cambios aínda non foi descargado.Os datos copiados conteñen primitivas incompletas. Ao pegar borraranse as primitivas incompletas. ¿Quere pegar os datos sen as primitivas incompletas?5A selección actual non pode ser usada para despegar.gO valor actual non en un ID de conxunto de cambio correcto. Por favor introduza un enteiro de valor > 0[O valor actual non é unha ID válida de usuario. Introduza un valor enteiro maior que cero8O valor actual non é unha dirección de tesela válida.MEl valor actual non é un índice de tesela válido para o nivel de zoom dadoO documento non contén datos.;Os seguintes erros ocurriron durante a descarga masiva: {0}As seguinte primitivas non poden ser copiadas á primitiva de destino
porque foron eliminadas no conxunto de datos de destino:8A latitude xeográfica na posición do punteiro do rato.9A lonxitude xeográfica na posición do punteiro do rato.&O gran JGoodies Plastic Look and Feel.;A clave "{0}" e todos os seus valores van a ser suprimidos{0}={1} falta.2Os nodos seleccionados non comparten a mesma vía.KA seleccion contén {0} vias. Esta seguro de que quere simplificalas todas?2A localización de orixe non estaba dentro da bboxO complemento turnrestrictions premiteche introducir información de mantemenro acerca de restriccións de xiro na base de datos de OpenStreetMap._A área visible é demasiado grande ou demasiado pequena para descargar datos de OpenStreetBugscA vía non pode ser separada nos nodos seleccionads. (Consello: Selecciona nodos no medio da vía.)[As vías non poden ser combinadas coas súas direccións actuais. Queres invertir algunhas?Teatro?O seu conxunto de datos non inclúe unha etiqueta coa clave {0}A súa versión1A súa versión (conxunto de cambios do servidor)O deles co mesturadoParque temático$Non hay conxuntos de cambios abertos+Non hai obxectos escollido para actualizar.vHai conflitos sen resolver. Os conflitos non serán gardados e serán tratados como se os rexeitases todos. Continuar?#Hai unha intersección entre vías.3Houbo un erro tratando de amosar a URL desta marca.+Houbo {0} conflictos durante a importación Esta acción non terá atallo. 1Esto pode levar a un borrado accidental dos nodos2Esta petición de conxunto de cambios é inválida'Isto está despois do fin da grabación)Este nodo non está pegado a outra cousa.VEste complemento permite amosar calquer imaxe como fondo no editor e aliñala co mapa.XEste complemento simplifica o cartografiado e edición de rutas de transporte públicos.Esta proba comproba se dúas vías, vias de tren, pasos de auga ou edificios se cruzan na mesma capa, pero non están unidos por un nodoEste xiro usa unha restricción non estándard do tipo {0} para a etiqueta restricción. É recomendable usar só valores estándard. Por favor escolle un no editor básico.>Esta versión de JOSM é incompatible co servidor configurado.-Eses nodos non estan en un circulo.Abortando.Máquina de tiquetsDirección da tesela:A ... Para borrarAta:%Alternar a vista de pantalla completaCambiar Liñas GPXCambiar Vista de Malla%Alternar a vista de pantalla completa>Alternar a visibilodade da ventana de Administrador de Cambios4Cambiar o estado visible do texto e iconas da marca..Cambiar o estado visible da capa seleccionada. Cambiar: {0}%Cambia a configuración global "{0}".BañosPeaxeCabina de peaxeFerramenta: {0}Barra de ferramentas(Personalización de barra de ferramentas Ferramentas#Ferramentas para debuxar edificios.TurismoTorreReferencia da torre Tipo de torreVilaCasa do ConcelloCCidade/Vila {0} non atopada ou non dispoñible ou acción canceladaXoguetesdTraza edificios a partir do mapa catastral checo. Require TracerServer (.NET o Mono) para funcionar.TrazandoPistaColoreado de Trazados e PuntosPegadas Tipo de pistaCalmado de tráfico SemáforoTranvíaParada de tranvía TransporteAxencia de viaxesÁrboreRúa principalEnlace a rúa principalXProba a actualizar á versión máis recente deste engadido antes de informar dun fallo.!Ma-Do 08:00-15:00; Sa 08:00-12:00-Martes-Domingo 08:00-15:00;Sabado 08:00-12:00TúnelBoca del túnelRestricción de xiroCírculo de giro Punto de xiroTornoPlataforma de xiroTipo de nome (Reino Unido)Tipo:TiposUIC-Referencia DESCOÑECIDOOURL de www.openstreetmap.org (podes pegar aqui unha URL para descargar a área)UTM ZonaDespegar VíasRNon se puido engadir a primitiva {0} ao conxunto de datos porque xa está incluido,Non se puido crear unha nova marca de audio.,Non se puido atopar a librería de Java JNA!'Non se puido atopar a librería libvlc!INon se puido atopar traducción para a localización {0}. Volvendo a {1}.GNon foi posible atopar nodos de vias. Por favor revise a sua selecciónBNon se puido ordenar as vias,Por favor verifica a suas direccións Non foi posible analizar Lon/Lat4Non se pode sincronizar nunha capa en reproducción.Sen clasificarPendente-Conflicto indecidido entre estados de borrado3Conflicto sen resolver entre diferentes coordenadas Sen decidirHElemento indefinido "{0}" atopado no fluxo de datos entrante. Abortando.GElemento indefinido "{0}" atopado no fluxo de datos entrante. Saltando.Recuperar ObxectoRecuperar ObxectoRecuperar obxecto por idRecuperar obxecto...DesfacerDefacer ortogonalizar formaDesfacer mover,Desfacer ortogonalización para certos nodosDesfacer a última acción.)Desfacer a orde escollida e as anterioresDesacoplar o panelExcepción Inesperada2Atopouse un ID 0 inesperado para primitivas de osm8Elemento non esperado. Esperábase {0} pero atopouse {1}Mostra non esperada: {0}HValor inesperado "{0}" para a preferencia "{1}". Asumindo o valor "ask".8Valor inesperado do parámetro "índice". Obtívose {0}. Desconxelar?Desconxelar a lista de elementos misturados e comezar a fusión Despegar Nodo UniversidadeEServidor Descoñecido: %s- Posiblemente non hai conexión a internet.(Extensión de ficheiro descoñecida: {0}Maquina descoñecidaEstado do erro descoñecidoFormato de log descoñecido=Versión da API descoñecida ou non soportada. Obtívose {0}.VTipo de primitiva descoñecido: {0}. Os valores permitidos son nodo, vía ou relaciónTipo descoñecido: {0}Vía sen clasificar sen nombreDeseleccionar TodoDeseleccionar Todo (Escape)Deseleccionar Todo (Enfocar) Deseleccionar todos os obxectos.DVersión de ficheiro WMS non soportado; atopouse {0}, esperabase {1}[Versión de ficheiro de caché non soportada; atopouse {0}, esperabase {1} Crear unha nova.Versión non soportada: {0}Arriba Actualizar Actualizar o conxunto de cambiosActualizar contidoActualizar datosActualizar modificadoSubir selecciónCActualizar o contido do conxunto de cambios dende o servidor de OSM0Actualizar o conxunto de cambios do servidor OSM Actualizado\Actualizar dende o servidor os obxectos actualmente nodificados (volve a descargar os datos)UActualizar os datos seleccionados actualmente dende o servidor (re-descarga os datos)@Actualizar dende o servidor os obxectos na capa de datos activa.RActualizar os conxuntos de cambios escollidos cos datos actuais do servidor de OSM Subindo datosActualizando Plugins... Subir CambiosSubir Preferencias5Subir todos os cambios na capa activa ao servidor OSM:Sube todos os cambios na selección actual ao servidor OSMSubida de datos cancelada Subir datosSubir seleccion)Subir as preferencias actuais ó servidor!Subir un novo conxunto de cambios&Subindo trazado GPX: {0}% ({1} de {2})Subindo datos...UsoUsar1Usar ( e ) para agrupar expresiónsTUse " para entrecomiñar as operacións (p.e. se unha chave contén :)?Usar | ou OR para combinar co operador OU lóxicoUsar grados decimais.Usar predeterminado#Usar ficheiro de datos por defecto.;Usar ficheiro de comprobación ortográfica predeterminado.Utilizar a capa de erroresUsar scripts externos en JOSMUsar configuración global.Usar lista de omisións3Usar o ficheiro de datos por defecto (recomendado).KUsar o ficheiro de comprobación ortográfica predeterminado (recomendado).@Utilizar a capa de errores para amosar elementos problemáticos.4Usar a lista de omisións para suprimir advertenciasUsuarioID do usuario:Nome de usuario:Usuario:Nome de usuario%Usando o atallo "{0}" no seu lugar. AspiradoraErros de validaciónValor+O valor "{0}" será aplicado á clave "{1}"8Valor >0 esperado para o parámetro "{0}", obtívose {1}Valor:Tenda de variedadesSVarios parámetros que influen na representación visual da totalidade do programa..Velocidade (vermello = lento, verde = rápido)Máquina expendedora#Expendedor automático de productosVersión"Version > 0 Esperada. Tívose {0}.Version esperada Versión {0}"Versión {0} creada en {1} por {2}.Versión {0} actualmente editada na capa "{1}"Versión {0} en editorVersión {0}, {1} (por {2}) VeterinarioVídeoVer Vista: {0} Panorámica PoboaciónParque MunicipalPoboación/CidadeViñedoCalibración do grabador de vozVolcánVoleibolVoltaxeAVISO:formato inesperado da API base URL. Redirección á información ou a historia da paxina para OSM primitiva pribablemente fallará. API base URL é: "{0}"AVISO:formato inesperado da API base URL.Redirección á paxina de usuario do OSM user probablemente fallará.API base URL é: "{0}"BañoArquivos WMS (*.wms)Capa WMSURL WMS (Predeterminada)&Capa Walking Papers ({0}) in zoom {1}ParedeAvisoyAtención: Non se pode descargar o plugin "{0}". O enlace de descarga "{1}" non é unha URL válida. Saltando a descarga.kAtención: Non se pode descargar o plugin "{0}". O enlace de descarga é descoñecido. Saltando a descarga.mAtención: Fallou ao inicializar as preferencias. Erro ao crear o directorio de preferencias desaparecido {0}`Atención: Fallou ao iniciar as preferencias. O directorio preferido "{0}" non é un directorio.xAtencion: Fallou ao iniciar as preferencias. Fallou ao restablecer o arquivo de preferencias ao arquivo por defecto :{0}_Atención: A capa "{0}" xa non existe. Non se pode eliminar o conflicto para a primitiva "{1}".iAviso: Non se atopa o arquivo de preferencias "{0}". Creanso un novo arquivo de preferencias por defecto.dAdvertencia: Purgando a vía {0} porque o número de nodos caeu por debaixo de 2. Os actuais son {1}bAtención: Sobreescribindo o arquivo de preferencias "{0}" co arquivo de preferencias por defecto.6Advertencia: O contrasinal transfírese sen encriptar.SAviso: Recortouse automáticamente o valor do atributo "{0}" no obxecto borrado {1};Atención: fallou ao eliminar o complemento obsoleto "{0}".FAtención: fallou ao descargar a lista de información do complementojAtención: fallou ao instalar o complemento "{0}" do arquivo temporal descargado "{1}".Fallou ao renomear.tAtención: Fallou ao abrir a secuencia de entrada para o recurso "/data/{0}". Non se pode cargar NTF <-> malla RGF930Atencion:fallou ao gardar preferencia para "{0}"]Atencion: fallou o poñer o diálogo de panel de opción sempre enriba. A Excepción foi: {0}VAtención: só se mostrara información para o primeiro {0} de {1} usuarios escollidos:Atención: o arquivo de revisión "/REVISION" non se atopa[Atención: número de versión de JOSM inespetado no arquivo de revisión, o valor é "{0}"FAtención: valor inesperado para a preferencia "{0}". Obtívose "{1}".\Atención: elemento de comezo "{0}" no conxunto de cambios na posición ({1},{2}). Saltando.Limpeza Papeleiras DepuradoraAugaParque acuático Torre de augaTraballos AcuáticosFervenzaFicheiros Wave Audio (*.wav)Ingormación da via4O nodo final da vía esta próximo a outra carreteraGVía con ID externo "{0}" inclúe nodos que faltan con ID externa "{1}"Vía {0}`Vía {0} con {1} nodos ten nodos incompletos porque polo menos falta un nodo nos datos cargados.VíasCruceiroCamiño a santuarioRepresaPantanoCadeira de rodasSillas de rodasFCando se importe audio, aplicalo a calquera punto de vía na capa GPX.-Cando se importe audio, crear marcas desde...Cando se invirta esta vía, os seguintes cambios en propiedades da vía e nos seus nodos son suxeridos para manter a consistencia dos datos.IAo gardar, conservar os ficheiros de copia de seguridade que rematen en ~Anchura (metros) Terase {0}Muíño de ventoManga de ventoVista de malla Con tendaCando os caractéres " e \ van entrecomiñados necesitan ir precedidos por \ (p.ex. \" and \\).MadeiraFábricaMundo*Escribir coordenadas á cabeceira da imaxeErro de Escritura!Agrega información sobre a posición GPS na cabeceirta do arquivo de imaxe. Acceda a esta característica premendo o botón dereito do rato sobre a capa da imaxe.BEscribindo información sobre a posición aos arquivos de imaxe..."A etiqueta XML non se atopaYahoo SatéliteSíSi, crear un conflicto e pecharSi, borrar nodosEstás a punto de borrar nodos que se atopan fora da área que descargaches.
Isto pode causar problemas porque outros obxectos (que non ves) poden estar usandoos.
Queres borralos realmente?Estas apiques de lanzar {0} ventanas de navegador.
Esto pode encher o teu escritorio de ventanas de navegador
e levarlle moito tempo acabar.4Tamén podes pegar unha URL wde ww.openstreetmap.orgEDebes reiniciar JOSM para que algúns parámetros se fagan efectivos.8Ten cambios sen gardar na sua cola.Quere envialos agora?~Moviu máis de {0} elementos. O mover un número elevado de elementos é frecuentemente un erro. Desexa desplazalos realmente?;Debe facer publico as tuas edicións para subir novos datos#Debe escoller polo menos unha vía.CDebes escoller dous ou máis nodos para separar unha vía circular.@Debes ter pausado o audio no punto da pista onde queres a marca.ODebes pausar o audio no momento que escoites a túa entrada de sincronización.fSolicitaches demasiados nodos (>50.000). Descargue unha área mais pequena ou use o arquivo planet.osm~Actualizaches o teu JOSM.
Para evitar problemas deberia actualizar os complementos.

Actualizar complementos agora?Aumento(en metros) Aumentar Zoom Reducir ZoomFacer zoom e mover mapaFacer zoom arrastrando ou con [ Ctrl+. ] ou [ Ctrl+, ]; mover con Ctrl+Frecha arriba, esquerda, abaixo, dereita; mover zoom co botón dereito Aumentar ZoomKO nivel de zoom non e era o suficiente para grabar un desprazamento precisoNível de ampliación: Reducir ZoomFacer zoom na vista a {0}. Ampliar aAxustar á capa Zoom a nodo1Facer zoom sobre o(s) elemento(s) seleccionado(s)Facer zoom sobre a selecciónNAxustar a visulización das primitivas correspondentes na capa de datos actualCAmpliar o obxecto ao cal o primeiro membro escollido fai referenciaYAxustar a visualización na capa de datos actual ás primitivas contidas na modificación(Zoom a este nodo na capa de datos actualFacer zoom a {0};Apliación deshabilitada porque non hai un membro escollido [borrado]6"{0}" non esta pechada e polo tanto non pode ser unidod Por favor axusta a capa WMS manualmente usando obxectos/trazas... exactas antes de empezar a mapearliñaliña de baixa tensión Editar pilonaEditar EstaciónPilona EstaciónPortaAtrás Máis rápidoAvance máis rápidoAvanceSaltar cara atrás.Saltar cara adianteMarca SeguinteReproducir a seguinte marca.Reproducir a marca anterior.Reproducción/PausaMarca Anterior Máis lentoAvance máis lentoPechadoAbertobaleiroOtexto sobre a terra baixo terra baixo augaEditar Estación EstaciónClave:nombre abreviado da rúaengadir á selecciónenderezoadministrativoavanzadopista de rodaduraaerovíapista (oscuro) pista (claro)agregar agrícolaairetodo callejón alfabético senda alpina alternativoservizosequipamento lumínicotráfico de ociofútbol_americano anglicanocomida para animaisanónimocalquera tiro con arcoárea de texto asiáticoasfalto atletismofútbol australianofondoanterior punto de paradasegmento anteriormala bahaístabaptistabarreiraBarreira usada nunha víabéisbolcunca baloncestopraia bicicletatubo_de_bicicletanegroazulciénaga fronteirabolosponteNodo etiquetado como pontemarrónárea postindustrial degradadabudista construcciónbadénhamburgueseríacarril bus guiadofútbol_canadiensepiraguasensible a maiúsculas católico cemiterio+cambiar a data de modificación do arquivo:cambiar a selecciónComprobando a caché...chicánpolochinogargantacristianEstancocidadeescalada no sentido das agullas do reloxopechadocarbónliña de costa adoquinadocomún comunicación compactado formigón gomas do pitoConfigurar o DG100 conectadoconflito conífera conexiónen construcciónliña_de_contacto convenienciacrear novo obxectoCricket con redescoxín$vía ciclista con etiqueta bicicletaciclismodatos decíduosdedicado desinterlazar usando doble liña-desentrelazar usando interpolación de liñas borrar datos despois de importarborradoreparto de mercancíassenda alpina esixentesenda de montaña esixenteobsoleto autorizadodestinodesvíosenda alpina difícil desactivadomuellecarreira de cansdobreabaixo de descenso descargarBebidas4camiño de entrada(a unha casa , graraxe, finca ...)lestefácileditar grabacións gpx electricoPunto de acceso de emerxenciashípica evanxélicoparesexemplos excelenteBolsas para excrementosexperto5falso: a propiedade está explícitamente desactivadaedificio agrariovaladobuscar a seleccion)fish_and_chips (patacas e pescado fritos)&sigue o icono do video automaticamente Alimentaciónpé vía peatonal con etiqueta a pévadoplantación forestalforestalpróximo punto de paradasegmento seguintefósil fora da pistafrancés do tituloda víatotalfútbol_gaélicoalemánglaciarouro campo de golfbon marca gps punto gpsGrado 1 (pavimentada)Grado 2 (de áridos)0Grado 3 (árido con vexetación entre rodaduras)2Grado 4 (de terra con vexetación entre rodaduras);Grado 5 (con rodaduras apenas visibles entre a vexetación)herbapavimento vexetalgravagrisgregoverde zona verdeterraximnasiamediapunto de detenciónsaúdetérmicomontedestacar Carreteravia sen referenciapistasendahindúpatrimonio histórico historialpésimacabalocarreira de cabalosresalte hidráulicoheladodatos importados de {0}Inactivo2incluíndo os fillos inmediatos das relacións pai incompletovía incompletaindia interioressegmento interior intermedia intervaloillaaisladoitalianojainistaxaponéstestigos de Xenovevaxudíamanter arquivos de respaldoquioscoterra vertedoiro uso da terracapaetiqueta capa co signo +esquerdaocio auga (claro)limitadorúa residencial(cargando complemento "{0}" (version {1}) localidadebloquear desprazamentobuclebaixaluteranomanglarfeito polo homeporto deportivomarísma lat. max. lon. max.+velocidad máxima usada nunha rúa peatonalmodo de mediciónmembro metodistamexicano zona militar lat. min. lon. min.Nome de clave mal escritomixtomormónAutovía AutopistaAcceso a autopistasenda de montañalodazaldiversosde pisosmusulmámutarnacionalespazo naturalnaturezaXornáisseguinteníquelnonnon desentrelazarsen descripción dispoñiblesen modificadorsen nomenon_xirar_esquerdanon_xirar_dereitanon_seguir_de_frenteprohibido xiro en Uningúnnórdiconortenordestenoroeste non borrado non presentenota: Para algunhas operacións JOSM precisa moita memoria. Pode ser necesario engadir a seguinte opción de Java para especificar o maximo tamaño de memoria accesible en megabytesavisonovato observaciónimparesoficial desconectadoaceite vía morta(Nodo etiquetado como vía unidireccionalen liñasó_xirar_esquerdasó_xirar_dereitasó_seguir_de_frenteabriropcións2opción dadas polas propiedades do sistema de Javaortodoxooutros ferrocarriles exterioressegmento exteriorfora da área descargadaparcelanumero de parcelacorredor de aparcamentoTickets de aparcamentoPparcial: distintos obxectos seleccionados teñen valores diferentes, non cambiar pasaxeirospasaxeiros;vehiculos pavimentadapavimento de pedrapicogrijopegaso pelícano pelota vasca permisivoFotos fotovoltaicoportotuberíapista avanzada pista fácilpista para expertospista de estilo librepista intermediapista para iniciadoscancha de xogo pizzeríalugarplantas plástico reproducirposte políticoenerxía presbiterianoanterior vía primariaacceso a vía primariaprivadoProposto protestantepúblicotransporte públicoBonos de transporte públicoBilletes de transporte público frailecillo cuadruple cuáquerocanteiraraqueta ferrocarrilzona ferroviaria#paso con mais dun cruce ferroviario Vía férreapunto ferroviariorápidosvermelloxuncalActualizar a lista de portosrexiónrexionalexpresión regularrelación sin tipoeliminar da selecciónreemplazar selección rúa urbanarestaurante sen nomeventa ao por menordereitaribeiracamiñorotondarutasegmento da ruta liga_rugbysalsaladarareaescalaresquemamatorralvía secundariasecciónescoller deporte: seleccionado selección)carril bici etiquetado como vía ciclableseparadovía de servicioservizosestablecer {0}configuraciónaugas residuaischiitatirotenda vía moertasijistapratasinxelolugar monopatínpatinaxeesquíparque de snowboardFútbolsursudestesudoesteespiritualistadeporte PolideportivoramalEstadioselospedrafluxorúaO nome da rua contén sscadeacadea;cadea;...metrosuní ao aire libreCiénagadoces nataciónsímbolotáboa tenis de mesatampónstaoistaTarxetas telefónicastemporalTipo de via temporaltenis vía localtexto tailandéssuperficie marealtigre datos_TIGERá data do gpsao valor anteriorá via topográficotucánturismocidadexoguetespista semáforostranvía7verdadeiro: a propiedade está explícitamente activadaCarretera principalEnlace a carretera principalturcocírculo de xirotipovía sen clasificaciónsin supervisión subterráneo unidade(s)= unitarismo descoñecido sen marcarsen pavimentarJnon establecido: non establecer esta propiedade nos obxectos seleccionados Sen etiquetarvía sen etiqueta!combinación de etiquetas inusualarriba ata a teselauso vehículoa través de nodo ou víavolcánBonosaugaVía acuáticaoestebranco vida salvaxeventovalado de alambrecableafobosquevalado de madeiraárea forestal"Nodo con etiqueta de vía erróneaiardasicebracinccirconio zoroástrica{0} ({1} to {2} grados){0}[incompleto]{0} composto de: {0} metros {0} mais...F{0} nodos na vía {1} excede o máximo. Numero de nodos permitidos {2}{0} nodos moi lonxe... {0} km cad.={0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo nodo ''{4}'' (id: {5})B{0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo relación ''{4}'' (id: {5})>{0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo vñia ''{4}'' (id: {5})!({0}/{1}) Subiendo {2} obxecto..."({0}/{1}) Subiendo {2} obxectos...1Engadir e mover un novo nodo virtual a unha vía.1Engadir e mover un novo nodo virtual a {0} vías.Engadido {0} obxectoEngadidos {0} obxectosQNon se puido abrir {0} arquivo non esta dispoñible ningun importador de arquivo.UNon se puideron abrir {0} arquivos non esta dispoñible ningun importador de arquivo.>Non se puido abrir {0} arquivo co importador de arquivo "{1}".BNon se puideron abrir {0} arquivos co importador de arquivo "{1}".)Cambiar as propiedades de ata {0} obxecto*Cambiar as propiedades de ata {0} obxectosCambiar {0} obxectoCambiar {0} obxectosOPrema {0} para comprobar o estado de este obxecto no servidor.QPrema {0} para comprobar o estado de estes obxectos no servidor.Conflicto mentres de descargaba Conflictos mentres de descargabaConflicto no datoConflictos nos datosBorrado {0} nodoBorrados {0} nodosBorrado {0} obxectoBorrados {0} obxectosBorrada {0} relaciónBorradas {0} relaciónsBorrada {0} viaBorradas {0} viasBorrando {0} obxectoBorrando {0} obxectos&Descargando {0} conxunto de cambios...'Descargando {0} conxuntos de cambios...Insertar novo nodo na vía. Insertar novo nodo en {0} vías.@JOSM non puido atopar información sobre o complemento seguinte:CJOSM non puido atopar información sobre os complementos seguintes:Versión misturada({0} entrada) Versión misturada({0} entradas)Mover {0} nodoMover {0} nodosA miña versión({0} entrada)A miña versión({0} entradas)Abrindo {0} ficheiroAbrindo {0} ficheirosPegando {0} tagPEgando {0} tagsjPor favor abrir o diálogo de preferencias despois de que JOSM arranque e intenta actualizalo manualmente.kPor favor abrir o diálogo de preferencias despois de que JOSM arranque e intenta actualizalos manualmente.XO complemento {0} precisa un complemento que non foi atopado. O complemento faltante é:bO complemento {0} precisan uns complementos que non foron atopados. Os complementos faltantes son:Pugado {0} obxectoPugados {0} obxectosRotar {0} nodoRotar {0} nodos"Simplificar via ( borrar {0} nodo)#Simplificar via ( borrar {0} nodos)Simplificar {0} viaSimplificar {0} viasEtiquetas({0} conflicto)Etiquetas({0} conflictos);O seguinte complemento xa non é preciso e foi desactivado:COs seguintes complementos xa non son precisos e foron desactivados:$O complemento non vai a ser cargado.'Os complementos non van a ser cargados.8O nodo seleccionado non está no medio de ningunha vía.