# objekt>(Tips: Du kan själv välja kortkommandon i inställningarna.)(Texten finns redan i urklipp.) (URL:en var: 0Använd internationellt format, ex +12-345-67890(inget objekt))({0}/{1}) Laddar noden {2}:s överordnade.({0}/{1}) Laddar relationen {2}:s överordnade*({0}/{1}) Laddar vägen {2}:s överordnadeN* En nod som används av mer än en sträcka samt en av dessa sträckor, eller3* En nod som används av mer än en sträcka, eller* En nod med tagg, ellerS* En sträcka och en eller flera av dess noder som används av mer än en sträcka.U* En sträcka som har en eller flera noder som används av mer än en sträcka, eller... refererar till relation"8-name:Bak - som inte har ''Bak'' i nyckeln name.]Baker Street - ''Baker'' och ''Street'' i vilken nyckel eller vilket värde som helst.W"Baker Street" - ''Baker Street'' i vilken nyckel eller vilket värde som helst.dchangeset:... - objekt med angivet ändringssets-id (0 för objekt utan angivet ändringsset)Gchild uttryck - alla barn till objekt matchande uttrycket@foot: - som innehåller nyckeln foot oavsett dess värde.>id:... - objekt med angivet ID (0 för alla nya objekt).incomplete - alla ofullständiga objekt&modified - alla ändrade objekt7name:Bak - ''Bak'' var som helst i nyckeln name.Snodes:... - objekt med angivet antal noder (nodes:antal eller nodes:min-max)-oneway? - oneway=yes, true, 1 eller onOparent uttryck - alla föräldrar till objekt matchande uttrycket#selected - alla valda objektQtags:... - objekt med angivet antal taggar (tags:antal eller tags:min-max)timestamp:... - objekt med angiven tidsstämpel (2006-11-12T14:51:09Z, 2006-11-12 eller T14:51 ...)mtype: - elementets typ (node för nod, way för sträcka, relation för relation)qtype=* - nyckel "type" oavsett värde. Försök även *=värde, type=, *=*, *=Atype=route - nyckel "type" med det exakta värdet "route".&otaggade - alla otaggede objekt;user:... - alla objekt som ändrats av användare...Buser:anonymous - alla objekt ändrade av anonyma användareWversion:... - objekt med angiven version (0 för objekt utan en angiven version)(

KortkommandonModifierargrupper

Ett rollbaserat relationsmedlemskap kopierades till alla nya vägar.
Du bör verifiera detta och korrigera om nödvändigt.Ett rollbaserat relationsmedlemskap kopierades till alla nya vägar.
Du bör verifiera detta och korrigera om nödvändigt.Ta ett foto av din GPS-mottagare när den visar tiden.
Visa detta foto här.
Och därefter läs helt enkelt av den tid du läste på fotot och välj en tidzon
wDet finns data från OpenStreetBugs i urvalet.
Du kan inte skicka in dessa data. Har du kanske valt fel lager?PDet finns inga lager som lagret
''{0}''
kan sammanfogas med.rFör att utföra detta så kommer {0} separata
hämtningar att begäras. Önskar du
fortsätta?cDet anses skadligt att skicka in obehandlad GPS-data.
Om du vill skicka in spår, se här::Uppladdning misslyckadesav någon av dina noder, vägar eller relationer.

Klicka på {0} för att synkronisera all lokal data med servern.
Klicka på {1} för att avbryta och fortsätta redigera.
Uppladdning till servern misslyckades eftersom dina
nuvarande data bryter mot ett förhandsvillkor.
Felmeddelandet är:
{0}hDet värde som nyckeln "source" skall ha när automatisk angivning av källa är aktiverat.Du använder EPSG:4326 projektionen som kan leda
till icke önskvärd resultat vid rektangulära alignments.
Ändra projektionen för att få bort denna varning.
Vill du fortsätta?{0} relationer skapar en cykel då de refererar till varandra.
JOSM kan inte ladda upp dem. Ändra relationerna för att bryta det cykliska beroendet.X

Pseudomodifieraren ''disabled'' avaktiverar kortkommandot när detta påträffas.

Särskilda mål:A Efter avstånd A Efter tidHEn insticksmodul som låter JOSM kontrolleras från andra applikationer.DEn insticksmodul för att spåra vattensamlingar på landsat-bilder.Bryter mot API:ns möjligheterNedlagd järnvägAvbryt sammanslagningOm Om JOSM...LogiDEnligt information inifrån insticksmodulen är dess upphovsman {0}.Noggrannhet för Douglas-Peuckers linjeförenkling, mätt i grader.
Lägre värden ger fler noder och en mer noggrann linje. Förval: 0,0003.Åtgärd Lägg tillLägg till nod...Lägg till egenskaperLägg "source=..." till objekt?Lägg till kommentar7Lägg till ett nytt nyckel/värde-par till alla objekt.,Lägg till en ny nod i en befintlig sträcka$Lägg till en ny källa till listan.6Lägg till en nod genom att ange latitud och longitud.$Lägg till information om upphovsmansLägg till var och en till starturvalet. Kan vara en googleliknande söksträng eller en URL som returnerar osm-xmlLägg till rutnätLägg till ett nytt lagerLägg till nod Lägg till en nod till sträckan-Lägg till en nod i en sträcka och bind ihopLägg till nod {0}Lägg till relation {0}Lägg til sträcka {0}'La till nod vid alla korsande sträckorAdressinterpolationAdresser Justera WMSJustera valt WMS-lagers läge%Justera tidszon och tidsförskjutning AdministrativAvancerade inställningarLinbana FlygplatsAlkoholBilda en cirkel av nodernaPlacera noderna i en rak linjeAlla Alla formatdAlla punkter och spåravsnitt kommer att ha samma färg. Kan anpassas med hjälp av lagerhanteraren. KolonilotterTillåten trafik:ITillåter att spårets färg justeras efter olika genomsnittshastigheter. AlfakanalAlphyddaByt också namn på filen InrättningarfEn datavaliderare för OSM som letar efter vanliga fel som görs av användare och redigeringsprogram.!Fel uppstod i insticksmodulen {0}Ett fel inträffade: {0}LEtt oväntat undantag inträffade som kan ha kommit från plugin:en ''{0}''.VinkelVinkel mellan två valda noderVerkställ ändringarTillämpa snabbval>Använd antialiasing för att ge kartan ett jämnare utseende.Verkställ valda ändringarWSätt taggarna som finns på innehållet i inklistringbuffern på alla valda föremål. Tillämpa?Utgrävningsplats Bågskytte3Är du verkligen säker på att du vill fortsätta?Är du säker?OmrådeOmråden runt platser KonstcenterKonst Friidrott*Varning: Använd endast riktiga tangenter! SevärdhetLjudLjudinställningarLjudmarkörer från {0}!Ljud synkroniserat vid punkt {0}. Ljud: {0}Australisk fotboll Upphovsman Upphovsmän AutomatkällaAutomatisk zoomning: Autocentrera Auto-gissaSpara LiveData automatisktAutomatisk hämtning av rutor: UttagsautomatAutomatisk hämtningAutomatisk taggrättninguSkapa automatiskt ljudmarkörer från spårpunkter (snarare än explicita sträckpunkter) med namn och beskrivningar.dSkapa vid öppning av ett GPX-lager automatiskt ett markörlager från tillgängliga sträckpunkter. TillgängligB Efter avstånd B Efter tidTillbakaBageriHinderGrundläggande HamnbassängBasket BatterierKrigsskådeplatsBuktStrandFyrbåkBänkDryckerCykel Tomt lagerVarv Trafikkon Bokhandel BokmärkenGränskontrollBotaniskt namnGränser GränsvärdenBro BuggrapporterByggnad Byggnader Fösgrind Spårbussväg Bussplattform BussterminalBusshållplats BussfållaSlakteriC Efter avstånd C Efter tidLinbanaCacheformatsfelCadastreGrabber: Ogiltig URL.Kafé Campingplats)Det går inte att rita utanför världen.Skapa en dubblett av sträckaKanalAvbrytAvbryt åtgärden7Det går inte att lägga till en nod utanför världen.Kan inte hämta biblioteket rxtxSerial. Om du behöver assistans med att installera detta, så läs globalsats hemsida på http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/LKan inte slå ihop noder, då detta skulle radera väg ''{0}'' som används.)Kan inte flytta objekt utanför världen.PKan inte ångra kommando "{0}" eftersom lager "{1}" inte längre är närvarande KanotpaddlingBurkar KapacitetFånga GPS-spårBilHusvagnscampingPengarSlottFärist GrottöppningBegravningsplatsCentrera en gång0Centrera LiveGPS-lagret runt nuvarande position.Centrera visningStolliftFäbodÄndra egenskaperÄndra riktning? Byt platsÄndra nod {0}Ändra relation(Ändra relationsmedlemsroll för {0} {1}Ändra relation {0}Ändra upplösningÄndra värden?Ändra sträcka {0}Changeset hanterareÄndra kortkommandon manuellt.Leta efter FIXME-taggar.Kontrollera på servernKontrollera egenskapsnycklarKontrollera egenskapsvärden8Söker efter raderade föräldrar i det lokaka datasetet-Kontrollerar föräldrar för raderade objekt3Letar efter sträckor med identiska noder i följd.Checksum-fel: HygienVäljVälj en färgVälj en färg för {0}Välj en fördefinierad licensVälj en av...KyrkaBiografStad StadsgränsStadsmur StadsnamnCivilrättsligRensa Rensa rutten/Klicka för att avbryta och fortsätta redigera5Klicka för att avbryta starten av externa webläsare)Klicka för att avbryta nodsammanslagningVKlicka för att kontrollera om objekt i ditt lokala dataset har raderats från servern2Klicka för att fortsätta och öppna {0} browsersKlicka för att ta bort. Skift: ta bort delsträcka. Alt: lämna kvar oanvända noder vid borttagning av sträcka. Ctrl: ta bort objekt som refererar hit4Klicka för att minimera/maximera panelens innehållStup KlättringStäng$Stäng dialogen och avbryt hämtningAvsluta påbörjade changesets&Stäng dialogrutan och skapa en ny nod&Stäng dialogrutan men skapa ingen nod_Stäng denna panel. Du kan öppna den igen med hjälp av knapparna i den vänstra verktygraden.Sluten sträckaAvslutar påbörjade changesetsStänger ändringssamling...Kläder Kustlinje Kustlinjer.Mynt HögskolaFärg Färgschema FärgschemanFärger:Färglägg punkter och spåravsnitt baserat på hastighet./De färger som används av olika objekt i JOSM.Slå ihop sträckor%Förena flera sträckor till en enda.Slå ihop {0} sträckor KommandolistaAffärsområde AllmänningDatorAnpassaAnpassa enheten.Konfigurera hämtställen för insticksmoduler(Ställ in tillgängliga insticksmoduler.Konfigurera ruttberäkningBekräfta fjärrstyrd handlingKonflikt Konflikter(Knyt en existerande nod till en sträckaKAnslut till en gpsd-server och visa nuvarande position i ett LiveGPS-lager.Ansluten)Slutnod på sträcka nära annan sträckaAnsluter Ansluter...Anslutningsfel.Anslutning misslyckadesAnslutningsinställningar*Anslutningsinställningar för OSM-servernAnslutning misslyckades. Under byggnad ByggnadsplatsAnsluter till OSM-servern...Tar kontakt med servern...Kontaktar WMS-servern... Kontinent Fortsätt!Fortsätt väg från senaste nod.>Centrera kontinuerligt LiveGPS-lagret runt nuvarande position.BidragNärköpOmvandla till gpx-lager.Konvertera till GPX-lager med anonymiserad tidOmvandla till datalagerKonvertera till multipolygonKonvertera till multipolygonOmvandlad från:{0}Koordinater importerade: Kopiera Kopia av {0}.Kopiera valda objekt till inklistringsbuffern.Kopiera till urklipp och stängKopia {1} av {0} Copyrightår Korrelera&Sätt bilder i relation till GPX-spårKorrelerar med GPX%Kunde inte komma åt datafil(er): {0}Kunde inte skaffa en bildZKunde inte slå ihop sträckorna (Det gick inte att göra en enda sekvens av noder av dem)HKunde inte ansluta till osm-servern. Kontrollera din internetanslutning.Kunde inte hitta elementtypKunde inte hitta varningsnivåQKunde inte hämta insticksmodulen {0}. Skall den tas bort från inställningarna?.Kunde inte hämta inställningar från server.KKunde inte tolka latitude, longitude eller zoomnivå. Kontrollera värdena.Kunde inte öppna "{0}",Kunde inte läsa lantmätardefinitionen: {0}9Kunde inte läsa källan till snabbval för taggning: {0}!Kunde inte döpa om filen ''{0}''/Kunde inte skicka in inställningar. Orsak: {0}0Kunde inte skapa en ny felrapport. Resultat: {0}LandLandskodLänDomstolTäckt resevoarKran Skapa cirkel#Skapa en cirkel av tre valda noder.Skapa ett rutnät av sträckorSkapa en ny relation Skapa ytorSkapa bokmärke Skapa gränsSkapa byggnaderSkapa en dubblett av sträckaSkapa ett nätverk av sträckorSkapa ett problemfallSkapa multipolygonSkapa multipolygondSkapa multipolygoner med ett klick, mycket enklare än det vanliga sättet via relationsredigeraren. Skapa ny nod1Skapar enskilda byggnader från en lång byggnad.Skapar huvudgränssnittet Kreditkort Cricketnät KriterierKrocketKorsa cyklande Korsa ridandeJärnvägsövergångTyp av övergångsställe%Brittiskt namn på övergångsställeKorsande sträckorKorsande sträckor.KökAktuellt urvalNuvarande värde är förval.Anpassa färgerAnpassa linjeritning/Bestäm vad som skall finnas på verktygsraden. Skärning$Cykliskt beroende mellan relationer:CyklingDamm Datalager {0}Format för dataloggning.Text som anger datakälla. Förval är Landsat Datakällor DatavalidatorData med fel. Skicka in ändå?"Databasen är nere för underhåll Kontokort DecimalgraderMinska zoomlägeStandardFörval (automatiskt satt)SFörvalt värde är för närvarande okänt (inställningen har inte använts än).Nuvarande värde är ''{0}''.Grader Minuter SekunderTa bortBorttagningslägeTa bort egenskaper:Ta bort sträckor som inte är del av en inre multipolygonTa bort från relationRadera inkompletta medlemmar?Ta bort noder eller sträckor$Radera noder utanför dataområdena?/Radera noder utanför de hämtade dataområdenaTa bort valda objekt.,Ta bort den valda nyckeln från alla objekt.Ta bort den valda relationen!Ta bort valt schema från listan.!Ta bort vald källa från listan.)Ta bort onödiga noder från en sträcka.Samfund TandläkareBeskriv problem noggrannt BeskrivningBeskrivning: {0}@Hittade inte något objekt med id {0} i det nuvarande datasettetSvårighetsgradRiktning&Riktningsindex '{0}' kunde inte hittasRiktning att söka efter land i=I vilken riktning som land skall eftersökas. Förval öster. Avaktivera6Avaktivera dataloggning om avståndet blir kortare än-specifikation med ref=0Öka zoomlägeIndustriområde InformationInformation om elementInformationstavla Initierar Interpolering+Ogiltigt ID angivet. Nedladdning kan ej skeOgiltigt datumOgiltig förskjutningOgiltig egenskapsnyckelOgiltig rättstavningsrad: {0}#Ogiltig taggkontrollsrad - {0}: {1}Ogiltig tidszon.Egenskapsnyckel innehåller ogiltigt blankstegInvertera alla ursprungliga svarta och vita färger (samt mellanliggande gråtoner). Användbart för text på mörka bakgrunder.Är inte vektoriseradÄr vektoriseradÖHolmeObjektJPEG-bilder (*.jpg)Java OpenStreetMap-redigerarenJavaversion {0}Ytsammanslagningsfunktion+Slå ihop områden: Ta bort korta sträckorFörena nod och linjeAnslut nod till sträcka9Anslut en nod till det närmaste avsnittet av en sträckaFörena överlappande ytor,Slog ihop områden som låg ovanpå varandra-Slog ihop område som låg ovanpå sig själv%Förena ytor som överlappar varandraGå till platsGå direkt ditGå direkt till platsKorsningBehåll backup-filerBehåll pluginNyckelNyckeln ''{0}'' är ogiltig.Tangent: Kortkommandon Nyckelord BarndaghemManshål:Sätt etikett på markörer för ljud (och bild och webb). Lakewalker Lakewalker..Inställningar för insticksmodulen LakewalkerSpår från lakewalkerLambertzon (Estland)MarkanvändningDeponiFilerSpråkSenast ändrad {0}HSenaste uppdatering av insticksmoduler var för mer än {0} dagar sedan.LatitudÖppna i maximerat läge TvätteriLager!Lager för editering av GPX-spårlagret finns inte i listan.!Lager för att utföra mätningar Lager: {0}LagerInledningstid (sekunder)NöjeLängd: Plankorsning BibliotekLicensBomFyrtorn)Noggrannhet vid linjeförenkling (grader) LiveGPS-lager GårdsgataHämta alla rutor Hämta rutaHämta WMS-lager från en fil9Hämta plats från cachen (enbart om cache är aktiverad)1Hämta en uppsättning bilder som ett nytt lager.Hämtar tidiga insticksmodulerHämtar insticksmoduler Hämtar {0} Lokala filerPlatsPlatsLås SlussportLongitudUtseende och känsla UtsiktstornSöker efter bilderLetar efter strandlinje...NLetar efter noder och sträckor som har texten FIXME i något egenskapsvärde. Lägst nummerSkapa ljudmarkör vid spelhuvud'Skapa en kopia av det markerade lagret.)Fel i konfigurationsfilen på raderna {0}Felaktigt utformade meningar: ByggnadsverkKartaKartprojektionKartinställningar Karta: {0} SmåbåtshamnMarkera som slutförd!Markörer från namngivna punkterMarkörer från {0}/Matchning av fotografier mot spår misslyckadesStörsta tillåtna zoomläge: Största tillåtna höjd (meter)!Största tillåtna längd (meter) Största tillåtna bredd (meter)$Största tillåtna cachestorlek (MB)#Största tillåtna hastighet (km/h)Största tillåtna vikt (ton)HStörsta tillåtna ålder för varje cachad fil i dagar. Förval är 100(Största tillåtna område per begäran:&Största tillåtna cacheålder (dagar)$Största tillåtna cachestorlek (MB)pMaximalt gråskalevärde att godta som vatten (baserat på landsat IR-1-data) Kan vara mellan 0-255. Förval 90.6Maximalt gråskalevärde att räkna som vatten (0-255)TMaximal linjelängd (i meter). Ange ''-1'' för att rita alla linjer oavsett längd.TMaximal linjelängd (i meter). Ange ''-1'' för att rita alla linjer oavsett längd.Maxlängd (meter)-Största tillåtna antal noder i grundspårethStörsta antal noder som kan skapas innan processen avbryts (innan förenkling av linje). Förval 50000.NStörsta antal delsträckor som tillåts i varje skapad sträcka. Förval 250.2Största tillåtna antal delsträckor per sträckaOStörsta tillåtna storlek för varje cache-bibliotek i byte. Förval är 300MBÄngUppmätta värden. Mätningar Medlem av Medlemmar MinnesmärkeMenynamnMenynamn (Förval)Kortkommandon i menyn Meny: {0} SammanfogaSlå ihop noderSammanfoga lagren Slå ihop noder med den äldsta.Sammanfoga markeringen,Sammafoga det nuvarande lagret med ett annat5Sammanfoga de markerade primitiva med ett annat lagerSlå ihop {0} noder(Dagens meddelande är inte tillgängligtMilitärt område!Minsta tillåtna hastighet (km/h) MinirondellMinigolfMinimiavstånd (pixlar) Minuter: {0}Spegel%Spegla markerade noder och sträckor.Parameter saknar för NOT Läge: {0}"Arbeta utan lägen (Potlatch-stil)4Ändrade tidpunkter (tidsstämplar) från ljudfiler.ModifierargrupperKJustera listan över WMS-servrar som visas i menyn för WMS-insticksmodulenVäxlingskontor!Mer information om denna funktionMotell MotorsportBil Motorcykel MotorvägMotorvägskorsningMotorvägslänk Bergspass Flytta nodBFlytta ett segment längs dess normal och släpp sedan musknappen. Flytta nedåtFlytta elementFlytta vänsterFörskjut alla punkter i nordlig riktning (grader). Förval 0.Förskjutning: Gammal nyckel Gammal rollGammalt värdeBÄldsta filerna raderas automatiskt när denna storlek överskrids På begäranVid inskickning EnkelriktatEnnodssträckor Enkelriktat\Enbart intressanta riktningsanvisningar (t ex i kombination med taggen oneway - enkelriktat)Enbart på en sträckas huvud.Endast vektoriserade lager8För närvarande kan enbart upp till två ytor förenas.Öppna plats...Öppna OpenStreetBugsÖppna det som syns...=Öppna ett tomt WMS-lager för att läsa in data från en filÖppna en fil.5Öppnar en lista över alla kommandon (ånger-buffer)'Öppna en lista av alla inlästa lager.%Öppna en lista över alla relationer;Öppna en lista över de som arbetar med de valda objekten.Öppna en lista över ruttnoderLÖppna en sammanfogningsdialog med alla de valda posterna från listan ovan.>Öppna en inställningsdialogruta för globala inställningar.Öppna en urvalslistaÖppna en URL..Öppna en redigerare för den valda relationenÖppna ett annat fotoÖppna ett annat foto Öppna filÖppna bilder med ImageWayPoint>Öppna enbart filer som är synliga i nuvarande visningsläge.Öppna lantmäteriverktygetÖppna mätlistan.WÖppna testverktyget för att förhandsgranska dialogrutor för snabbval för taggning.Öppna valideringslistan Öppna..."Hämtningsloop för OpenStreetBugsOpenStreetMap-dataÖppnar 1 fil... ÖppettiderÖppnar fil ''{0}'' ... Öppnar filerHÖppnar en dialogruta som gör att man kan gå direkt till en viss plats OperatörOptikerValfria attribut: Valfria typer Räta uppRäta ut vinkel / ångraRäta upp formRäta ut form / ÅngraMRäta ut form / ångra Välj noder som flyttades vid förra formuträtningen!Annat FriluftslivÖverlappande ytor.Överlappande vägarÖverlappande vägar (med yta)Överlappande järnvägar#Överlappande järnvägar (med yta)Överlappande sträckor!Överlappande sträckor (med yta)Överlappande sträckor. Skriv överRitstil{0}: {1}Paleografisk platsPapper$Parametern "{0}" får inte vara null>Parametern "downloadgps" godtar inte filnamn eller fil URL:er.Parkeringsplats8Tolkningsfel: ogiltig dokumentstruktur för gpx-dokument Lösenord Klistra inKlistra in taggar,Klistra in innehållet i inklistringsbuffern%Klistra in utan inkompletta medlemmarStigMätsökvägens längdToppGågata#Övergångsställe för fotgängareTyp av övergångsställeUtför datavalideringTillåtna handlingarApotek TelefonnummerFototid (från exif):0Fotografierna innehåller ingen tidsinformation. PicknickplatsPir Rörledning SkidspårstypPlanReligiös helgedomPlatserSpela/pausa ljud.sUppspelning påbörjas detta antal sekunder före (eller efter om negativt värde) begärd position på ljudspåretLekplatsAvbryt om du är osäker!Ange beskrivning för ditt spår.Ange filtersträng5Vänligen välj en korrekt latitud i området -90..906Vänligen välj en korrekt longitud i området -90..90&Ange ett namn för områdets bokmärkeAnge en söksträng.Ange ett användarnamn5Vänligen välj en korrekt latitud i området -90..906Vänligen välj en korrekt longitud i området -90..90Välj en nyckelVälj schema att använda.Välj ett värdeVälj en post.Välj åtminstone fyra noder.=Välj åtminstonde en redan upladdad nod, väg eller relation4Välj åtminstone en stängd väg som ska slås ihop$Markera minst en nod eller sträcka.,Välj åtminstone en sträcka att förenkla.Välj åtminstone en sträcka.Välj åtminstone tre noder.+Välj åtminstone två noder att slå ihop..Välj åtminstone två sträckor att slå ihopjVälj antingen precis två eller tre noder, eller en sträcka som innehåller precis två eller tre noder.Välj någonting att kopiera./Välj de objekt vars egenskaper du vill ändra.!Välj vilken rad du vill ta bort. Välj vilken rad du vill ändra.Välj schema att ta bort.Välj ett mål lager.Återställ nuvarande mätresultat och ta bort mätsökvägen.)Återställ inställningarna till förvalBostadsområdeBostadsområdeIÄndra storleken på appleten till angiven geometri (format: BREDDxHÖJD).Upplösning på landsatrutor (pixlar per grad)CUpplösning på landsatrutor mätt i pixlar per grad. Förval 4000.Jämka Restaurang Begränsning DetaljhandelStödmur Vänd husradÄndra riktning på sträckorVänd på husradVänd på husradByt riktning och slå ihopByt riktning på rutten+Ändra riktningen på alla valda sträckor.Ändra riktning på sträckor;Felvänd kustlinje (coastline): land inte på vänster sida+Felriktat land: land inte på vänster sida1Felriktat vatten: land är inte på vänster sida!Kastar om husnumrena i en husrad.ÅtergåUtgåvaFlodFlodbankVäg (okänd typ)VägbegränsningarRoll Rotera 180 Rotera 270 Rotera 90Rotera bilden åt vänsterRotera bilden åt högerRotera åt vänsterRotera åt högerRondellRuttRuttypRutter visas för:7Inställningar för insticksmodulen för ruttberäkningRuiner'Utför Douglas-Peucker-approximation...Genomför hörnreduktion...SIM-kort UtfallsportSpara Spara som... Spara GPX-fil Spara Lager Spara OSM-filSpara WMS-lagret till en filSpara i alla fall,Spara fångade data till en fil varje minut.!Spara nuvarande data i en ny fil.Spara nuvarande data.+Spara användare och lösenord (okrypterat)Läser igenom folder {0}Skola Metallskrot Bergsluttning (med lösa stenar)BuskageSökSök efter objekt.Sök...Sök: Andra namn SekundärAndrahandsmodifierare: Sekunder: {0}'Urval: Rel.:{0}/Sträckor:{1}/Noder:{2}Markera Välj allt3Markera en enda, stängd väg med minst fyra noder.\Välj alla icke borttagna objekt i datalagret. Detta väljer även ut ofullständiga objekt. Välj communeVälj antingen:-Välj om datan ska hämtas som ett nytt lager"Välj alternativ för linjeritningMarkera nod under pekare.Välj ett mål lager.&Välj två sträckor som delar en nod.$Gör urval med angivet sökkriterium Välj, flytta och rotera objekt.Valda element kan ej rätas utValt spår: {0} Markering Urvalets areaUrvalets längd Tom markering-Markeringen kan bara bestå av Ways och noderUrvalet passar inte! Urval: {0}Sträckor som korsar sig själv Skilda lager AvgränsareSekvens Tillfartsväg TjänsterType av tillfartsväg(Ange en ny plats för nästa förfråganSätt allt till förvalGör bakgrunden genomskinlig.GSätt urval av element på kartan till de valda posterna i listan ovan.Sätt till förvalSätt {0}={1} för nod "{2}" Sätt {0}={1} för relation"{2}"!Sätt {0}={1} för sträcka "{2}"Sätt {0}={1} för {2} objekt6Ange inställningar direkt. Använd med försiktighet! Anger förvalDet gick inte att tilldela kortkommandot ''{0}'' till handlingen ''{1}'' ({2}) eftersom detta kortkommando redan används för handlingen ''{3}'' ({4}). Inställningar2Inställningar för insticksmodulen Fjärrstyrning4Inställningar för insticksprogrammet GlidandeKarta2Inställnignar för ljudspelare och ljudmarkörer.4Inställningar för kartprojektion och datatolkning.Bilpool Vindskydd&Förskjut alla spår österut (grader)$Förskjut alla spår norrut (grader)SkorSkytteHandelAffärer Kortkommando!Inställningar för kortkommandon Närmaste"Skall insticksmodulen avaktiveras? Visa GPS-dataVisa statusrapport Visa objektens ID i urvalslistor*Visa eller dölj ljudmenyn på huvudmenyn.Visa startbild vid uppstartMVisa statusrapport med information som kan vara av nytta vid felrapportering.Visa denna hjälptext Visa/DöljSträckor med likartade namnFörenkla sträckaFörenkla alla valda vägarFörenkla vägar?.Konvertera enkelt en yta till en multipolygon.1En enda färg (kan anpassas för namngivna lager)Enstaka poster!Storlek på landsatrutor (pixlar)9Storlek på en landsatruta, mätt i pixlar. Förval 2000.SkridskoåkningSkidor SkidåkningGlidande kartaGlidande karta GlidandeKartaSlipMjuk kartgrafik (antialiasing) SnöskoterFotbollJämka konflikteruNågra av sträckorna var medlemmar i relationer som har ändrats. Kontrollera att det inte har uppstått några fel.Några sträckpunkter som låg för långt från spåret för att deras tid skulle kunna uppskattas med någon rimlighet uteslöts.Några sträckpunkter med tidsstämplar tidigare än spårets början eller senare än dess slut uteslöts eller flyttades till början.Sortera snabbvalsmenynKälla KälltextHandikappplatser Hastighet:Hastighet (Km/h)Hastighetskamera Spikhinder Dela sträckaDela sträckan vid vald nod.Dela sträcka {0} i {1} delar BollsportSportfaciliteteterIdrott SporthallKällaStadionStandard unix-geometri-argument StjärnorPåbörja sökningStarta nerladdningPåbörja hämtning av data!Starta ny väg från senaste nod.DBörjan av spåret (görs alltid om det inte finns andra markörer).Påbörjar foldergenomläsningDelstatKontorsmaterial Statusrapport TrappstegStättaStoppBäckGatunamnVägarFörort TunnelbanaTunnelbaneingång Kortkommandon för underfönster StormarknadYta Övervakning Mätpunkt LantmätareLantmätare...CSurveyorPlugin behöver LiveGpsPlugin, men denna kunde inte hittas!SimningSynkronisera ljudSynkronisera hela datasetet9Synkronisera tid med hjälp av ett foto av GPS-mottagaren BordtennisTagga sträckor somzTagga sträckor som vatten (water), kustlinje (coastline), land (land) eller lämna otaggat (nothing). Förval är vatten.Källa för TagChecker#Uttestare av snabbval för taggningSnabbval för taggningTaggarTaggar med tomma värdenTelefon TelefonkortHusradGör radhus av husradTertiärTredjehandsmodifierare/Kompassriktning för den delsträcka som ritas.Insticksmodulen fjärrstyrning kommer alltid att lyssna på port 8111 på localhost. Porten kan inte ändras eftersom den refereras till av externa applikationer i kommunikation med insticksmodulen.DHur många gånger hastigheten fördubblas vid snabbspolning framåt7Vinkeln mellan föregående och pågående delsträcka.Det kopierade datat innehåller inkompletta primitiv. Vid inklistring kommer inkompletta primitiv att plockas bort. Vill du klistra in data utan de inkompletta primitiven?3Det går inte att dela baserat på nuvarande urval.BDet nuvarande urvalet kan inte användas för att frigöra något.(Dokumentet innehåller inte någon data..Följande fel uppstod under masshämtning: {0})Den geografiska latituden vid muspekaren.*Den geografiska longituden vid muspekaren.;Längden hos den nya delsträcka som håller på att ritas.#Namnet på objektet vid muspekaren.PAntal sekunder att hoppa framåt eller bakåt när knapparna i fråga trycks nereInsticksmodulen har tagits bort från inställningarna. Starta om JOSM för frigöra insticksmodulen.9Projektionen {0} kunde inte aktiveras. Använder MerkatorQFörhållandet mellan tid förfluten i ljudinspelaren och verklig förfluten tid.\Det reguljära uttrycket "{0}" orsakade tolkningsfel vid offset {1}, fullständigt fel: {2}GDen begärda ytan är för stor. Zooma in lite eller ändra upplösningSDet valda GPX-spåret innehåller inte några tidsstämplar. Välj ett annat spår..De valda noderna ingår inte i samma sträcka.=De markerade fotografierna innehåller ingen tidsinformation.MUrvalet innehåller {0} vägar. Är du säker på att du vill förenkla alla?De källor (URL eller filnamn) som används för att stavningskontrollera (läs http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) eller taggkontrollera datafiler.4Startpositionen låg inte inom gränsvärdena (bbox)eOmrådet som visas är antingen för litet eller för stort för att hämta data från OpenStreetBugsVSträckan kan inte delas vid de valda noderna. (Tips: Välj noder mitt på sträckan.)[Sträckorna kan inte slås ihop med bibehållen riktning. Vill du vända på några av dem?Teater NöjesparkInga changesets är påbörjade)Det finns inga valda objekt att uppdateratDet finns olösta konflikter. Konflikter sparas inte och kommer att behandlas som om du avvisat dem alla. Fortsätt?5Fel uppstod vid visning av URL:en för denna markör.${0} konflikter uppstod under import.+Denna handling kommer sakna kortkommando. 1Detta kan leda till att noder raderas av misstag. Detta är slutet av inspelningen,Denna nod är inte bunden till något annat.DDenna insticksmodul letar efter fel i egenskapsnycklar och -värden.RDetta test letar efter noder som saknar tagg och som inte ingår i någon sträckaZDetta test letar efter sträckor som saknar tagg, är tomma, eller består av en enda nod.WDetta test letar efter sträckor som innehåller några av sina noder mer än en gång.SDetta testar letar efter sträckor med likartade namn som kan tyda på felstavning.[Detta kontrollerar om en sträcka har en slutnod som ligger mycket nära en annan sträcka.6Detta test kontrollerar om multipolygoner är korrektaXDetta testar att en förbindelse mellan två noder inte används av mer än en sträcka.5Detta test kontrollerar om kustlinjerna är korrekta.ODetta test kontrollerar att det inte finns några noder med precis samma läge.rDetta test kontrollerar riktningen på sträckor av typerna vatten (water), land (land) och kustlinje (coastline).DDetta test hittar noder som har samma namn (de kan vara dubbletter).CDetta kontrollerar om sträckor som bör bilda en cirkel är slutna'Noderna är inte i en cirkel. Avbryter. RutnummerKällor för rutor Tidszon: Tidszon: {0}Växla helskärmsvyAlternera gpx-linjerVäxla trådnätsvisningVäxla helskärmsvy(Växla Changesets hanterarens synlighet.)Växla visning av markörtext och ikoner.&Alternera visning av det valda lagret. Växla: {0}4Byter läge för den globala inställningen ''{0}''. Toaletter Betalstation Betalstation Verktyg: {0} VerktygsradInställning av verktygsradVerktygTurismTornSmåstadStadshusLeksakerSpårar BruksvägSpår- och punktfärgläggning Trafikljus SpårvagnSpårvagnshållplatsTurism ResebyråTrädStamvägStamvägslänkjProva först att uppdatera till den senaste versionen av denna insticksmodul innan du rapporterar en bugg.Början på tunnel Vändplats Vändplats Vändkors VändskivaTypBrittiskt typnamnUIC-klassificeringOKÄND\URL från www.openstreetmap.org (du kan klistra in en URL här för att hämta hem området)Frigör sträckor Kunde inte skapa ny ljudmarkör.PKunde inte hitta någon översättning för locale {0}. Faller tillbaka på {1}.Kunde inte tolka lon/lat:Det går inte att synkronisera i det lager som spelas upp.OklassificeradEj slutna sträckorEj stängd sträckaEj anslutna sträckor.ÅngraÅngra formuträtning Ångra flytt&Ångra formuträtning för vissa noderÅngra senaste åtgärden. Lossa panelenOväntat undantag Frigjord nodHögskola/universitetOkänt filformat: {0}Okänd värddatorOkänd status för problemfallOkänt loggningsformatKOkänd primitivtyp: {0}. Tillåtna värden är nod, sträcka eller relationOkända meningar: Okänd typ: {0}Sträckor utan namnOordnad kustlinjeAvmarkera allaAvmarkera allt (Escape)Avmarkera allt (fokus)Avmarkera alla objekt.9WMS-filversion som ej stöds; funnen {0}, förväntad {1}FEj stödd cachefilsversion: hittade {0}, förväntade {1} Skapa en ny.3Noder som saknar tagg och inte ingår i en sträckaSträckor utan tagg&Otaggade, tomma eller ennodssträckor. UppdateraUppdatera dataUppdatering modifierad Uppdatera valCUppdaterar modifierade objekt från servern (hämtar data på nytt)BUppdaterar de valda objekten från servern (hämtar data på nytt):Uppdaterar objekten i det aktiva datalagret från servern.Laddar up dataSkicka in ändringarSkicka in inställningarSkicka in spårSkicka in spårBLadda upp alla ändringar i det aktiva datalagret till OSM-servern:Ladda upp alla ändringar i nuvarande val till OSM-servernInskickning avbrutenLadda upp dataDInskickning misslyckades. Servern returnerade följande meddelande: Ladda upp val%Skicka in inställningar till servernSkickar in GPX-spår'Skickar in GPX-spår: {0}% ({1} av {2})'Skickar in spår till openstreetmap.org AnvändningAnvänd7Använd ( och ) för att gruppera uttryckEAnvänd | eller OR för att kombinera med logiskt ELLER&Använd komplicerad egenskapskontroll.Använd decimalgrader.Använd förvalAnvänd förvald datafil.$Använd förvalda rättstavningsfil.Använd fellager.Använd globala inställningarAnvänd undantagslista.7Använd de nuvarade färgerna som ett nytt färgschema.0Använd den förvalda datafilen (rekommenderas).:Använd den förvalda rättstavningsfilen (rekommenderas).6Använd fellagret för att visa problematiska element.>Använd undantagslista för att avstå från att visa varning.!Använd valt schema från listan. Användare Användarnamn,Använder kortkommandot ''{0}'' istället. ValideraGValidera egenskapsvärden och taggar med hjälp av komplicerade regler.DValidera egenskapsnycklar genom att kontrollera mot en lista av ord.PValidera att egenskapsvärden är giltiga genom kontroll mot förinställningar. ValideringValideringsfelVärdeNOlika inställningar som påverkar hur hela programmet representeras visuellt.*Hastighet (röd = långsam, grön = snabb)AutomatVaror till försäljning Veterinär VideobutikVisa Visa: {0} UtsiktsplatsMindre tätort AllmänningMindre tätort/StadVingårdKalibrering av röstinspelareVulkan SpänningVARNING: felaktigt skriven URL till API:t. Länkar till info- och historiksidorna kommer antagligen inte att fungera. API-URL:en är "{0}".VARNING: felaktigt skriven URL till API:t. Länkar till användarsidor kommer antagligen inte att fungera. API-URL:en är "{0}". WMS-lager'Inställningar för WMS-insticksmodulen URL för WMSWMS-url (Förval)4WMS-lager ({0}), hämtas automatiskt i zoomläge {1}(WMS-lager ({0}), hämtas i zoomläge {1}(WMS-lager ({0}), {1} ruta/rutor inlästaMurVarning(Varning: Lösenordet skickas okrypterat. Varningar Biltvätt ReningsverkVattenBadanläggning Vattentorn Vattenfall VattenpunkterWave-ljudfiler (*.wav)Information om sträckaSlutnod nära annan vägSlutnod nära annan sträcka%Nod på sträcka nära annan sträcka Sträcka: WayPoint-bild VägpunkterStigar och småvägarVägkors VägaltareViktÖverfallsdammVåtmarkRullstolMVid ljudimport, tillämpa ljud på tillgängliga sträckpunkter i GPX-lagret.,Vid import av ljud, skapa markörer från...Vid riktningsbyte på denna sträcka, så föreslås följande egenskaper hos sträckan och dess noder ändras så att dataintegriteten inte komprometteras.6När man sparar, behåll backup-filer som slutar på ~NVilket WMS-lager skall användas som underlag för spårning. Förval är IR1. Hela gruppen Bredd (meter) VäderkvarnTrådnätsvisningnI citerade strängar behöver " och \ föregås av ett \. (Dvs. \" och \\). NaturskogFabrikVärldenOordnade sträckorJaJa, radera noderDu håller på att ta bort noder utanför det område som du har hämtat hem.
Detta kan leda till problem eftersom andra objekt (som du inte ser) kanske använder dem.
Vill du verkligen ta bort dem?Du håller på att starta {0} webbläsarfönster.
Detta kan både fylla din skärm med webbläsarfönster
och ta ett tag att slutföra.;Du kan också klistra in en URL från www.openstreetmap.orgKDu behöver starta om JOSM för att vissa inställningar skall slå igenom.MDu måste först ange källor för snabbval för taggning i inställningarna.vDu flyttade fler än {0} element. Detta är ofta ett tecken på att något är fel. Säker på att du vill flytta dem?)Du måste välja åtminstone en sträcka.HDu måste välja två eller fler noder för att dela en sluten sträcka.nDu måste SKIFT-Dra spelhuvudet upp på en ljudmarkör eller upp på den spårpunkt där du vill synkronisera.TDu måste ha pausat ljudet vid den punkt på spåret där du vill placera markören.GDu behöver pausa ljudet precis när du hör synkroniseringsindikatorn.Du har begärt för många noder (gränsen är 50 000). Antingen får du begära ett mindre område, eller så får du använda dig av planet.osmVälj ett GPX-spårNollkoordinater: Zooma:Zoomnivå (meter)Zooma inZooma utZooma och flytta kartanyZooma genom att dra eller Ctrl+. eller Ctrl+,; flytta med Ctrl+upp, vänster, ned, höger; flytta karta med högerknappenZooma inZooma utZooma det visade till {0}.Zooma till problemZooma till valda objektZooma till urvalZooma till {0}E"{0}" är inte sluten, och kan därför inte förenas med andra ytor. Höjd: {0} mTillbakaSnabbareSnabbare framåtFramåtHoppa tillbaka. Hoppa framåtNästa markeringSpela upp nästa markering Spela upp föregående markering Spela/pausaFöregående markering LångsammareLångsammare framåtÖVtextförkortat gatunamn utöka urvaladresslinbanajordbruksfordonallagrändinrättningstyp {0} inrättningtrafikinrättning anglikanerdjurmatvalfri bågskytte yta (area) asiatiskt friidrottaustralisk fotbollautomatisk hämtning av rutorautomatisk zoomningbakgrund baptisterhinder använt på en sträcka hamnbassängbasketstrandcykelmosseboulegränsbrobrotagg på en nodbuddismbyggnad (building) hamburgarebussbuss_spårvägkanot"gör skillnad på gemener/VERSALER katolikerbegravningsplats ändra urvaländra vad som visaskontrollerar cache... kinesiskt kristendom cigaretter klättringmedurs slutenvägkolkraft kustlinje kullerstenkondomeranpassa den anslutna DG100/bekräfta alla fjärrstyrda handlingar manuelltkonfliktbarrskog under byggnad+kunde inte hämta ljudström från adressen kricket_nätkrocketcykelstig med taggen cykelcyklinglövskogta bort data efter importraderad förlegad avsedd förmål avaktiveradhamn hundracingnedutförsåkningnedhämtad datadryckuppfartösterlättredigera GPX-spårridsport evangelisterjämnexempel hundpåsar,false: egenskapen är uttryckligen avstängd gårdsplansök i markeringmatfot gångstig med taggen fotgängareskogfossila bränslenospåratfrån sträckanaturgastysktglaciär golf_bana gps-markör gps-punktgräsgrusgrekiskt gymnastikhalvhälsahedframhäv landsväglandsväg som saknar referenslandsvägsspårhinduism historisk historisktishockeyhästhästkapplöpninghotell vattenkraftimporterade data från {0}inaktiv ofullständigofullständig sträckaindisktindustri inre segmentö italiensktjapansktjehovas_vittnenjudendommarkanvändningmarkanvändningstyp {0}lagerlagertagg med plusteckenvänsterfritidfritidstyp {0} gårdsgatahämta data från APIlåg luteraner (inkl. Svenska kyrkan)mangroveträsk byggnadsverkkärr"maxhastighet använt på gångstig mätläge metodister mexikansktmilitärfelstavat nyckelnamn blandskogmormoner motorsport motorvägmotorvägslänkleraflera flervånings-islam naturfenomennaturfenomen typ {0} naturfenomen tidningarnästanejingen beskrivning tillgängligingen modifierareingen_vänstersvängingen_högersvänginte_rakt_framingen_u_svängingetlängdskidåkningnorrnordöst nordväst nybörjare kärnkraftuddaenkelriktningstagg på en nodenbart_vänstersvängenbart_högersvängenbart_rakt_fram alternativortodoxayttre segementutanför hämtat områdeparkeringsbiljetter9delvis: olika valda object har olika värden, ändra intebelagdtopp pinstvännermed tillåtelsefotonsolkraftpir rörledningplanplatskraftpresbytarianer föregående primärvägprimärvägslänkprivat protestanter'biljetter för allmänna transportmedelkväkare stenbrottracketsräls järnvägjärnvägspunkt vassbädduppdatera portlistanlokaltreguljärt uttryckrelation utan typta bort från urval ersätt urval bostadsgatarestaurang utan namn detaljhandelhögerflodbankrondellruttsaltängskalabuskage sekundärväg välj sport:markeradurval*separat cykelväg som fil på en cykelväg tillfartsväg shiamuslimerskytteaffäraffärstyp {0} sidospårskridskoåkning skidåkningfotbollsödersydöstsydväst sporttyp {0} sporthall stickspårstadion frimärkenbäckgatagatunamn innehåller sssträng tunnelbana sunnimuslimer ytbeläggningträskgodissimning bordtennis tampongerdaoism telefonkorttillfällig landsvägstyp tertiärväg thailändskt marskland till sträckaturism turismtyp {0}leksaker trafikljus+true: egenskapen är uttryckligen aktiveradstamvägstamvägslänkturkiskt vändplatstypoklassificeradobevakad underjordiskokändutan markeringobelagd6ej angiven: ange inte denna egenskap för valda objektotaggadeotaggade sträckaovanlig kombination av taggarupp användningvalideringsfelandra typer av valideringvalideringsvarningvia nod eller sträckavulkanvatten vattendragvattendragstyp {0}västerdjurliv vindkraftskogfelaktig highwaytagg på en nodbangårdjaövergångsställezoroastrianism{0} består av: {0} meterJ{0} noder i väg {1} överskrider det maximala antalet tillåtna noder {2}Hittills {0} noder...{0} km23Lägg till och flytta en virtuell ny nod till väg.9Lägg till och flytta en virtuell ny nod till {0} vägar.Lade till {0} objektLade till {0} objektRKan inte öppna {0} fil eftersom ingen lämplig filimporterare finns tillgänglig.TKan inte öppna {0} filer eftersom ingen lämplig filimporterare finns tillgänglig.+Kan inte öppna {0} fil med filimporteraren-Kan inte öppna {0} filer med filimporteraren+Ändra egenskaper för upp till {0} objekt.+Ändra egenskaper för upp till {0} objekt.Ändra {0} objektÄndra {0} objektInfoga ny nod i väg.Infoga ny nod i {0} vägar.Öppnar {0} fil...Öppnar {0} filer...Klistrar in {0} tagKlistrar in {0} tagar.Ta bort gamla nycklar för upp till {0} objekt.Ta bort gamla nycklar för upp till {0} objekt$Förenkla sträcka (ta bort {0} nod)&Förenkla sträcka (ta bort {0} noder)Förenkla {0} vägFörenkla {0} vägar2Den valda noden ligger inte inuti någon sträcka.3De valda noderna ligger inte inuti någon sträcka.5Den valda sträckan innehåller inte den valda noden.;Den valda sträckan innehåller inte alla de valda noderna.CDen valda sträckan har noder utanför det nedladdade dataområdet.DDe valda sträckorna har noder utanför det nedladdade dataområdet.ZDet finns mer än en sträcka som använder sig av den nod du valt. Välj även sträckan.[Det finns mer än en sträcka som använder sig av de noder du valt. Välj även sträckan.,Detta kommer att ändra upp till {0} objekt.,Detta kommer att ändra upp till {0} objekt.-Uppdatera egenskaper för upp till {0} objekt-Uppdatera egenskaper för upp till {0} objektett spår med {0} punktett spår med {0} punktermarkör markörernodnoderobjektobjektpunktpunkterrelation relationertill {0} primitivatill {0} primitivasträcka sträckor{0} består av {1} markör{0} består av {1} markörer{0} består av {1} spår{0} består av {1} spår {0} medlem {0} medlemmar{0} nod {0} noder {0} punkt {0} punkter {0} relation{0} relationer {0} rutt, {0} rutter,  {0} sträcka {0} sträckor{0} sträckpunkt{0} sträckpunkter