[dd/mm/rrrr hh:mm:ss] # Objekty % na východ: % na sever: (Kód={0})4(Tip: Klávesové zkratky lze změnit v nastavení.)*(Text již byl zkopírován do schránky.) (URL bylo: 6(Použijte mezinárodní zápis, např. +420123456789)(Co to znamená?)(na řádce {0}, sloupci {1})(deaktivované)(žádný objekt) (žádný) (volitelné)$({0}/{1}) Stahuji sadu změn {2} ...#({0}/{1}) Stahuji sadu změn {2}...)({0}/{1}) Stahuji obsah sady změn {2}...%({0}/{1}) Nahrávám rodiče uzlu {2}'({0}/{1}) Nahrávám rodiče relace {2}&({0}/{1}) Nahrávám rodiče cesty {2}$({0}/{1}): Stahuji relaci ''{2}''...O* Jeden uzel používaný více než jednou cestou a jednu z těchto cest, nebo8* Jeden uzel používaný více než jednou cestou, nebo* Jeden otagovaný uzel, neboZ* Jednu cestu a jeden nebo více jejích uzlů používaných ve více než jedné cestě.Y* Jednu cestu s jedním, nebo více uzly používanými ve více než jedné cestě, nebo... odkazuje na relaci /CESTA/K/ADRESARI/JOSM/ BowlingM

Uzavřete filtrovací dialog pro zobrazení všech objektů.

0-name:Bak - neobsahuje ''Bak'' ve jménu.OBaker Street - ''Baker'' a ''Street'' v jakémkoliv klíči nebo jménu.K"Baker Street" - ''Baker Street'' v jakémkoliv klíči nebo jménu.Schild výraz - všechny podobjekty objektů odpovídajících výrazu>foot: - klíč 'foot' nastavený na jakoukoliv hodnotu.8id:... - objekt s daným ID (0 pro nové objekty)3nekompletní - všechny nekompletní objekty-modified - všechny změněné objekty-name:Bak - ''Bak'' kdekoliv ve jménu.Qparent výraz - všechny rodiče objektů odpovídajících výrazu+selected - všechny vybrané objektyEtype: - typ objektu (node, way, relation)}type=* - klíč ''type'' s libovolnou hodnotou. Vyzkoušejte také *=value, type=, *=*, *=@type=route - klíč ''type'' s hodnotou přesně 'route'.,untagged - všechny objekty bez tagů9user:... - všechny objekty změněné uživatelemVuser:anonymous - všechny objekty, které byly změněny anonymním uživatelemLverze:... - objekt s danou verzí (0 objektů bez přidělené verze)!{0} objektů deaktivováno  .

Klávesové zkratkySkupiny modifikátorů

!

Filtrování je aktivní

)

Varování: Heslo je uloženo v čistě textové podobě v souboru konfigurace JOSM. Navíc je zasíláno nezašifrované v každém požadavku na OSM server. Nepoužívejte svá tajná hesla.

Při získávání nápovědy došlo k chybě

Obsah nápovědy k tématu {0} se nepodařilo získat. Chybové hlášení (nepřeloženo):
{1}Nápověda k vybranému tématu neexistuje

Nápověda na téma {0} není dosud dostupná. Chybí jak vaše lokální jazyková verze ({1}) tak verze anglická.

Prosíme pomozte vylepšit JOSM a doplňte chybějící informace. Můžete upravovat nápovědu ve vašem jazyce ({1}) a v angličtině.

_Aktuální oblast ke stažení (minlon, minlat, maxlon, maxlat): Členství v relaci bylo zkopírováno na všechny nové cesty.
Mělo by být ověřeno, zda je zkopírování správné a případně opraveno.Relace založená na rolích byla zkopírována na všechny nové cesty.
Mělo by být ověřeno, zda je zkopírování správné a případně opraveno.Alternativně můžete zadat adresu konkrétní dlaždice ve formátu přiblížení/x/y, např. 15/256/223. Je možné použít i alternativní formáty přiblížení,x,y nebo přiblížení;x;y.GPři komunikaci se serverem doslo k chybě
Detaily: {0}QDošlo k chybě při obnovování zálohy souboru.
Chyba:
{0}@Při ukládání došlo k chybě.
Chyba:
{0}JNelze otevřít adresář ''{0}''.
Prosím vyberte soubor.`Kliněte {0} pro dokončení slučování mých a cizích položek_Kliněte {0} pro zahájení slučování mých a cizích položekeNepodařilo se uzavřít sadu změn {0}
protože je již uzavřená.lNepodařilo se uzavřít sadu změn {0}
protože je již uzavřená od {1}.@Nelze načíst záložky z
''{0}''
Chyba: {1},Záložku nelze uložit.
{0}`Vložit přístupový token manuálně pokud byl vygenerován a získán mimo JOSM.jVložte název města nebo obce.
Použijte syntax a interpunkci dle www.cadastre.gouv.fr .Nepodařilo se navázat komunikaci se serverem
''{0}''.
DNS jméno ''{1}'' nelze přeložit.
Prosím prověřte URL API ve vaší konfiguraci a vaše internetové připojení.Nepodařilo se navázat komunikaci se serverem
''{0}''.
Prosím prověřte funkčnost internetového připojení.Nepodařilo se nahrát data na nebo stáhnout z
''{0}''
kvůli problémům s přenosem dat.
Detaily(nepřeloženo): {1}pNepodařilo se nahrát do sady změn {0}
protože byla již uzavřena dne: {1}.JOSM právě běží v anonymním režimu. Nelze stáhnout
vaše sady změn ze serveru OSM, dokud nezadáte vaše jméno
v konfiguraci JOSM.WJOSM odstraní lokální prvek s id {0}
z datové sady.
Souhlasíte?Je požadováno nahrání pluginu "{0}".
Tento plugin se již dále nevyvíjí a bude velmi pravděpodobně způsobovat chyby.
Měl by být deaktivován.
Chcete jej smazat z konfigurace?kŽádný z objektů sady změn {0} není dostupný v aktuálně
editované vrstvě ''{1}''.cProsím potvrďte odstranění 1 objektu z 1 relace.fProsím potvrďte odstranění 1 objektu z {0} relací.iProsím potvrďte odstranění {0} objektů z {1} relací.eProsím vyberte rozsah dlaždic OSM ve zvolené úrovni přiblížení.?Prosím vyberte sadu změn kterou chcete uzavřítQProsím vyberte, které hodnoty budou obsahovat následující tagy.gOpravdu označit tuto chybu ''vyřešeno''?

Můžete přidat volitelný komentář:Spustí plně automatickou proceduru k získání přístupového tokenu z webu OSM.
JOSM vstoupí na web OSM pod uživatelským účtem zadaným do JOSM a
automaticky autorizuje uživatele pro kterého získá přístupový token. Spustí polo-automatickou proceduru k získání tokenu z webu OSM.
JOSM odešle standardní požadavek k získání OAuth tokenu.
Ten bude uživateli zobrazen v externím prohlížeči
aby se autorizoval a akceptoval vložení tokenu do JOSM.fVybrat pro stažení dat do nové vrstvy.
Jinak jsou data stažena do aktivní vrstvy.Vybere zobrazení sad změn pouze pro vybrané objekty.
Zrušení výběru znamená zobrazení všech sad změn v aktuální datové vrstvě.Přístupový token ''{0}'' byl úspěšně
použit pro přístup na OSM server ''{1}''.
Nyní budete na OSM server přistupovat jako uživatel ''{2}'' s id ''{3}''.Vyfotografujte váš GPS přijímač když ukazuje čas.
Zobrazte zde jeho fotografii.
Poté zapište čas zobrazený na fotografii a vyberte časové pásmo
6Přístupový token ''{1}'' známý OSM serveru ''{0}''.
Test získání detailů uživatele tohoto tokenu selhal.
V závislosti na oprávněních přidělených tomuto tokenu jej však můžete použít
pro nahrávání dat, GPS tras a/nebo k přístupu k dalším chráněným zdrojům.OSM server
''{0}''
reportoval interní chybu serveru.
Jde s nejvyšší pravděpodobností o dočasný problém. Zkuste to znovu později.Proces automatického získaní přístupového tokenu OAuth
z OSM serveru selhal.

Prosím opakujte pokus nebo zvolte jiný typ autorizačního procesu,
např polo-automatický nebo manuální autorizaci.Základní URL
''{0}''
této WMS vrstvy neobsahuje ukončovací ''&'' ani ''?''.
To většinou vede k neplatným WMS požadavkům. Měl byste prověřit svoji
konfiguraci.
Chcete stáhnout dlaždice z WMS serveru znovu?LPotomek relace
{0}
byl smazán na serveru. Nemůže být staženSlučované cesty jsou členy jedné nebo více relací. Prosím rozhodněte v jakých relacích chcete jejich členství zachovat a z jakých je chcete odstranit.
Standardně se zachová první cesta a ostatní budou ze stejných relací odstraněny: sloučená cesta zaujme místo původní cesty v relaci.Aktuální URL {0}
je externí adresa. Upravovat je možné pouze témata umístěná
na serveru {1}.Plugin openstreetbugs používá starý server na appspot.com.
Nový server je dostupný na schokokeks.org.
Chcete změnit nastavení serveru na nový? (Velice doporučujeme)Zvolená data obsahují data z OpenStreetBugs.
Tyto data nemůžete nahrát na server. Možná jste zvolili špatnou vrstvu?jNejsou zde žádné vrstvy pro zdrojovou vrstvu
''{0}''
které by měly být sloučeny.V této relaci je minimálně jeden prvek odkazující
na právě tuto relaci.
To vyváří cyklické závislosti a není to doporučeno.
Co chcete provést s touto cyklickou závislostí?bTato akce bude potřebovat
{0} samostatných stažení dat.
Chcete pokračovat?Relace již obsahuje minimálně jeden prvek odkazující na
prvek ''{0}''

Opravdu chcete přidat dalšího člena relace?Nahrání nezpracovaných GPS dat je považováno za poškozování projektu.
Pokud chcete nahrát trasy, podívejte se tady:BAktualizace selhala, protože na serveru je novější verze jednoho z vašich
bodů, cest nebo relací.

Klikněte {0} pro synchronizaci kompletní lokální datové sady se serverem.
Klikněte {1} pro přerušení a pokračování editace.
Aktualizace selhala, protože na serveru je novější verze jednoho z vašich
bodů, cest nebo relací.
Konflikt je způsoben {0} s id {1},
na serveru je verze {2}, vaše verze je {3}.

Klikněte {4} pro synchronizaci konfliktního prvku.
Klikněte {5} pro synchronizaci kompletní lokální datové sady se serverem.
Klikněte {6} pro přerušení a pokračování editace.
Nahrávání selhalo protože používaná
sada změn {0} byla již uzavřena na {1}.
Prosím nahrajte znovu s novou, nebo otevřenou sadou změn.LNahrávání selhalo protože se pokoušíte smazat bod {0} který stále využívá cesta {1}.

Klikněte na {2} ke stažení všech cest obsahujících bod {0}.
Pokud je to nutné, JOSM vytvoří konflikty, které můžete vyřešit v dialogovém okně řešení konfliktů.Aktualizace na server selhala, protože vaše aktuální
datová sada nesplňuje předpoklad.
Chybová zpráva je:
{0}HPoužít standardní URL OSM serveru ({0})PHodnota klíče "source" pokud je zapnuto automatické zdrojováníHVerze {0} vytvořená {1}POukoušíte se vložit relaci samu do sebe.

Toto vytvoří cyklický odkaz a proto není taková úprava povolena.
Přeskakuji relaci ''{0}''.Používáte projekci EPSG:4326, která může vést
k nepřijatelným výsledkům pravoúhlého zarovnání.
Změňte svůj typ projekce aby zmizelo toto varování.
Vážně chcete pokračovat?{0} relace tvoří cyklus, protože na sebe vzájemně odkazují.
JOSM je nenahraje na server, dokud závislost neopravíte a neodstraníte cyklus. 

{0} objektů skryto

Kromě toho jsou klávesové zkratky aktivovány při prvním použití položky menu. Některé změny se tak mohou projevit bez restartu --- ale zároveň bez ošetření kolizí. To je další důvod pro restart JOSM po změnách provedených v klávesových zkratkách.

Berte na vědomí, že klávesové zkratky jsou přiřazovány při startu JOSM. Takže po jakékoli změně je třeba JOSM restartovat, aby se změny projevily.

Speciální cíle:> spodek> vrcholA Podle vzdálenosti A Podle času*Chybí tag name, ačkoliv name:* existuje.Překlad name:* chybí.;Plugin umožňující ovládání JOSM z jiných aplikací.Nižší hodnoty vracejí více uzlů s menším zjednodušením. Výchozí hodnota 0.0003. Přesnost:AkceParametry akceAkce AktivovatAktivovat vybranou vrstvuAktivní stylyPřidat&Přidat další URL s popisy pluginů.Přidat uzel...Přidat vlastnosti!Přidat "source=..." k objektům?;Přidat záložku pro aktuální výběr stahované oblastiPřidat komentář(Přidat soubor nebo URL aktivního styluPřidat novou cestu pro ikony4Přidat nový pár klíč/hodnota ke všem objektům-Přidat nový uzel do již existující cestyPřidat nový zdroj do seznamu.Přidat nový tag5Přidat uzel zadáním zeměpisné šířky a délky.OPřidat všechny vybrané prvky z aktuální datové sady za posledního členaZPřidat všechny vybrané prvky z aktuální datové sady za posledního vybraného členaOPřidat všechny vybrané prvky z aktuální datové sady před prvního členaZPřidat všechny vybrané prvky z aktuální datové sady před prvního vybraného členaPřidat prázdnou značkuPřidat informace autora Přidání konfliktu pro ''{0}''Přidat každý k původnímu výběru. Může obsahovat vyhledávací řetězec podobně jako na Googlu nebo URL vracející osm-xmlPřidat filtr.Přidat mřížkuPřidat novou vrstvu Přidat uzelPřidat uzel do cestyPřidat uzel do cesty a spojitPřidat bod {0}Přidat relaci {0}Přidat navigační vrstvu6Přidat vybrané dostupné styly do seznamu aktivníchPřidat cestu {0}'Přidány body na všechny průsečíkyInterpolace adresAdresy Upravit WMS4Upravit pozici WMS vrstvy (pouze rastrové obrázky)"Upravit pozici zvolené WMS vrstvyUpravit časovou zónu a posun)Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný.iNastaviteľný {0} ešte neregistrovaný. Nemôžem nastaviť spoluúčasť v nastavení synchronizácie.Administrativní centrumAdministrativní RozšířenéRozšířená konfigurace OAuthPokročilé volbyLanovky LetištěAlkoholSeřadit uzly do kruhuSeřadit uzly do přímkyVšechnyVšechny souboryVšechny formátyYVšechny nainstalované pluginy jsou aktuální. Není proto třeba stahovat nové verze.bVšechny body a oddíly cesty budou mít stejnou barvu. Toto může být upraveno v kartě vrstev.?Hodnoty spojené jako ''{0}'' budou použity pro klíč ''{1}''Zahrádkářská kolonie9Umožní přidat ukazatele/body na současnou GPS polohu.1Povolit stahování vašich privátních GPS tras#Povolit čtení vašich preferencíPovolit nahrávání GPS tras"Povolit nahrávání mapových dat"Povolit zápis vašich preferencíPovolený provoz: Povolit skládání více vrstevQOtevírá sobory gpx/osm které se protínají se současnou viditelnou oblastí.bUmožňuje uživateli anonymizovat čas a velice rychle smazat části rozsáhlých GPX záznamů.Umožní vytvořit různá schémata nastavení barev a přepínat mezi nimi. Pouze změníte barvy a vytvoříte nové schéma. Dá se použít pro přepnutí světlého stylu pro lepší viditelnost v ostrém slunci. Podívejte se na dialog „Nastavení mapy“ v preferencích JOSM.CUmožňuje importovat rozličné formáty souborů přímo do JOSM.@Umožní ladit barvy cesty pro rozdílné průměrné rychlosti. Alfa kanál Abecedně(Abecední adresy musí končit písmenem Horská boudaTaké přejmenovat souborAktualizovat bez dotazuObčanská vybavenostPočet kabelůPočet sedadelNKontrolor OSM dat, hledající běžné chyby udělané uživateli a programy.Validátor OSM dat. Kontroluje problémy s daty, u některých běžných problémů provádí opravy. Zahrnuje kontrolu překlepů pro tagy.+OSM plugin pro editaci zákazů odbočení.Nastala chyba v pluginu {0}Stala se chyba : {0}MNastala neočekávaná výjimka, která by mohla pocházet z pluginu ''{0}''.Došlo k neznámé chyběÚhel!Úhel mezi dvěmi zvolenými uzly AplikovatAplikovat změnyAplikovat přednastaveníAplikovat řešeníAplikovat roliAplikovat roli:JAplikovat vyhlazování (antialiasing) v mapě pro jemnější zobrazení.Aplikovat vyřešené konflikty0Aplikovat řešení konfliktů a zavřít dialogPoužít zvolené změnyCPoužít popisky objektu ve schránce na všechny zvolené objekty.Aplikovat aktuální změnyPoužít adresu dlaždice"Aplikovat změny a zavřít dialog&Aplikovat tuto roli na všechny členy Použít ?Letištní plochaArcheologické naleziště LukostřelbaOpravdu pokračovat ?Označit jako plochuOblasti v okolí místKomunitní umělecké centrumUmělecké díloDotaz před aktualizacíPřiřadit k ulici pomocí:IPro mazání je třeba vybrat alespoň jeden objekt, nemáte nic vybránoAtletika5Upozornění: Používejte pouze skutečné klávesy!AtrakceZvuk Audio zařízení je nedostupnéNastavení zvukuAudio značky z {0}#Zvuk zesynchronizován na bodu {0}. Zvuk: {0}Audioprůvodce&Audioprůvodce přes mobilní telefon?Australský fotbal OvěřeníAutentizace selhalaAutenzitace selhalaAutor Autor: {0}Autorizase selhalaAutorizační URL:Autorizovat seAutořiAutomatické přiblíženíAutomatické zdrojováníAutomatické přiblížení: Automaticky vystředit Auto-odhad!Automatické ukládání LiveData Automaticky stahovat dlaždice: BankomatAutomatické stahováníAutomatická korekce popiskůGAutomaticky vytvořit vrstvu se značkami při otevírání GPX vrstvy. DostupnéDostupné roleDostupné styly (z {0})B Podle vzdálenosti B Podle časuBabyboxZpět Opěrka zadŠpatný požadavek PekařstvíBankaBariéry ZákladníVodní nádrž BasketbalBaterie BojištěZátokaPláž Vodní bójLavičkaNápoje CyklistéKolaHospoda-zahrádka Prodejce kolBionaftaPrázdná vrstva ZátarasaModrá: Obsah tabuledokySloupek Knihkupectví ZáložkyHraniční kontrolaBotanické jméno Hry s koulemi (např. pétanque)HraniceHraniceHraniční kamenyOhraničující boxHraniceMost-Stará zátěž, městské ruiny (Brownfield) ProhlížetNahlášení chyby Seznam chybBudova Adresa budovyBudovyŠířka budov:*Brána otevíratelná nárazníkem vozidlaAutobusová dráhaNástupiště autobusuAutobusové nádražíZastávka autobusu$Zábrana průjezdná pouze autobusem ŘeznictvíC Podle vzdálenosti C Podle časuKyvadlová kabinková lanovkaChyba formátu cacheChyba Lambertovy zóny v cacheKatastr Katastr: {0}CadastreGrabber: Neplatné URL.Kavárna Tábořiště TábořištěNelze kreslit mimo svět.$Nelze duplikovat neseřazené cesty.Plavební kanálZrušitZrušit zavírání sad změnZrušit řešení konfliktů-Zrušit řešení konfliktu a zavřít dialogZrušit operaci Zrušit změny a zavřít dialog6Zrušit nahrávání na server a pokračovat v editaciUkončit nahrávání*Nemůžu přidat uzel ležící mimo Zemi.0nelze přidat uzel {0} do nekompletní cesty {1}9nelze aplikovat nerozhodnutou položku slučování tagůNelze nahrát knihovnu rxtxSerial. Pokud potřebujete pomoc s její instalací, zkuste Globalsat homepage na http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/XBody nelze sloučit: Bylo by třeba smazat cestu ''{0}'', která je stále používána.%Nemohu přesouvat objekty mimo svět.'nemohu vyřešit nerozhodnutý konfliktXNemohu vybrat sady změn pro konkrétního uživatele, protože uživatel je anonymní.KNelze zrušit příkaz ''{0}'' protože vrstva ''{1}'' již není dostupná Kanoistika PlechovkyKapacitaKapacita (celkem)Nahrát GPS záznamAutoProdejce automobilůAutokemping (karavany)Finance Zámek/HradMříž proti dobytkuVstup do jeskyněHřbitovVystředit jednou/Vystředit vrstvu LiveGPS na současnou pozici.Centrovat pohledSedačková lanovka Horská chataZměnit vlastnostiZměnit směr ?Změnit umístěníZměnit bod {0}Změnit relaci"Změnit roli člena relace {0} {1}Změnit relaci {0}Změnit rozlišení7Změnit adresář pro všechna uživatelská nastaveníZměnit hodnoty ?Změnit cestu {0}Změněn uzel {0} Sada změn/Sada změn s ID > 0 očekávána. Nalezeno {0}.ID sady změn: Správce datových sadSada změn byla uzavřenaKomentář k sadě změn:Očekáváno ID sady změnID sady změn:Informace o sadě změnSada změn {0} Sady změn.Umožní nastavit klávesové zkratky ručně.Zkontrolovat tagy s FIXME.Kontrola na serveruKontrola klíčů vlastností.Kontrola hodnot vlastností.3Kontroluji na smazané rodiče v lokálních datech&Kontroluji rodiče smazaných objektů Kontroluji požadavky pluginu...>Zkontroluje cesty jestli neobsahují identické uzly za sebou.Chyby v kontrolním součtu: DrogeriePotomci relaceVybrat Zvolit barvuZvolte barvu pro {0}Zvolte předdefinovanou licenciVyberte hodnotu Vyberte z...!Vybrat server pro vyhledávání:KostelKino Velkoměsto*Značka hranice sídla (rychlostní limit)Městské hradby Jméno městaMěsto:Smazat Vymazat cestu%Táhněte a pusťte pro přesun cíle0Klikněte pro stažení právě vybrané oblastiIKlikněte na první roh pro oříznutí obrázku (jsou potřeba dva body)0Klikněte na druhý roh pro oříznutí obrázku+Klikněte pro zrušení a návrat k editaci;Klikněte pro přerušení startu externích prohlížečů*Klikněte pro zrušení slučování bodů(Klikněte pro zrušení nahrávání datKlini pro přidání cíle*Klikněte pro zrušení aktuální operace]Klikněte pro kontrolu zda byly objekty ve vaší lokální datové sadě smazány na serveruKlikněte pro zavření dialoguAKlikněte pro uzavření dialogu a odstranění objektu z relací>Klikněte pro uzavření dialogu a zrušení mazání objektů7Klikněte pro zavření dialogu a zrušení stahování;Klikněte pro uzavření tohoto dialogu a návrat k editaciAKlikněte pro pokračování startu {0} externích prohlížečůGklikněte pro pokračování v nahrávání dalších nových sad změnKlikni pro smazání. Shift: smaže segment cesty. Alt: nemaže nepoužité uzly, když mažete trasu. CTRL: smazat referenční objekty.-Minimalizovat nebo maximalizovat obsah panelu!Klikněnte pro odstranění cíle6Kliknutím přeskočte aktualizaci aktivních pluginů(Klikněte pro zahájení hledání míst(Kliknutím aktualizujte aktivní pluginyÚtes HorolezeníZavřítPřesto zavřít!Zavřít sadu změn po nahrání.Zavřít sady změnZavřít dialog a zrušit&Zavřít dialog a ukončit stahováníUzavřít otevřené sady změn'Zavřít zvolenou otevřenou sadu změnZavřít dialog6Uzavřít dialog a ukončit dotazování na sady změn%Zavřít dialog a vytvořit nový bod'Zavřít dialog a nevytvořit nový bodUzavřít vybrané sady změn'Zavřít vybrané otevřené sady změn8Zavřít tento dialog a pokračovat v editování v JOSMYZavřít tento panel. Můžete jej znovu otevřít tlačítky v levém panelu nástrojů. Uzavřít: Uzavřená cesta Uzavřen vUzavřeno dne:Bližší popisBližší popisUzavře otevřené sady změn&Uzavře vybrané otevřené sady změnUzavírám sadu změnZavírám sadu změn {0}Zavírám sadu změn... OblečeníLinie pobřežíLinie pobřeží.MinceStřední školaBarva Barva (hex) Jméno barvy: Schéma barevSchémata barevBarvy/Obarvovat body a části trasy podle rychlosti.)Barvy použité různými objekty v JOSM.Barva Spojit cestySpojit více cest do jednéKombinovat {0} cesty*Stezka pro pěší a cyklisty - smíšenáZásobník příkazů Komentář Komentář: Komentář: Kancelářeveřejná zeleň (mimo parky)!Komunikace s OSM serverem selhalaKomunikace se serverem selhala;Komunikace s {0} zahájena za použití protokolu verze {1} Porovnat PočítačeNastavitKonfigurovat zařízeníNastavení webů s pluginy Nastavení dostupných pluginů."Nastavení předvoleb směrováníNastavit zdroje...4Nastavit zdroje ze kterých budou stahovány pluginy.Konfigurace vytváření záložních souborů'Konfigurace používání proxy serveruPotvrdit%Potvrdit akci dálkového ovládáníPotvrdit prázdnou roliKonfliktŘešení konfliktů#Konflikt není vyřešen kompletně KonfliktyObjeveny konfliktyKonflikt ve vložených tazích$Konflikty při slučování objektůAKonflikty při slučování cest - zkombinovaná cesta je ''{0}''!Spojit existující cestu do uzluDSpoj se s gpsd serverem a ukaž aktuální pozici v LiveGPS vrstvě. Připojeno0Spojený koncový uzel cest poblíž jiné cestyNavazuji spojeníPřipojuji se...Chyba při připojování.Připojení selhaloNastavení připojení&Nastavení připojení pro OSM server.Spojení selhalo.Komunikace ve výstavběProbíhající výstavbaKontaktuji OSM server...Kontaktuji server...Kontaktuji WMS server...Kontaktuji WMS katastru ...Obsah Kontinent PokračovatPokračovat v řešeníPokračovat v nahrávaní)Pokračovat v cestě od posledního uzlu.skobbler GmbH./V aktuální datové sadě není prvek s id {0}Nafta ObtížnostNNepřesnost pozice (červená = vysoká, zelená = nízká, je-li k dispozici)SměrSměr hledání země+Směr hledání země. Standardně východ.Zakázat3Přestat logovat data, když vzdálenost klesne pod0Přestat logovat data, když rychlost klesne podZakázat pluginZahodit a smazatNeuložit změny a ukončitVydává léky na předpis&Zobrazit rozšířené parametry OAuthNastavení zobrazení=Zobrazit a spravovat zákazy odbočení v aktuálních datechZobrazovat souřadnice jakoNZobrazí georeferencované obrázky na pozadí JOSM (servery WMS, Yahoo, ...)..Zobrazit historii cest, uzlů a relací v OSM."Zobrazit negeotagované fotografie9Zobrazit informace o OSM bodech, cestách nebo relacích.Zobraz Audio menuZobrazit obrazovku "O Aplikaci".Zobrazit historii všech zobrazených objektů&Zobrazit historii vybraných objektů. Zobrazuje chyby z OpenStreetBugsvZobrazuje slippy map mřížku v JOSM. Můžete nahrát dlaždice ze slippy map jako pozadí a požadovat aktualizace.*Zobrazuje na pozadí obrázek z OpenLayersRozdělit uzly@Rozdělit zvolené uzly ve stejné vzdálenosti podél přímky.Nepoužívaná železniceStrouhaNeprovádět změnyQNeptat příště se a zapamatovat si volbu (změnit lze v Nastavení -> Pluginy)HNekreslit šipky, pokud nejsou alespoň tuto vzdálenost od předchozí.+Nereslit spojnice mezi body v této vrstvě6Práce bez přepínání režimů (ve stylu potlatche)+Neptat se příště (zapamatovat si volbu) Nedělat nicChcete toto povolit?)Chcete zrušit úplně nebo jen opakovat Chcete je přesto smazat?Zboží pro kutilyDok!Zdavotní středisko, poliklinika Závody psůDvojí konfliktDolu StáhnoutStáhnout všechny potomkyStáhnout data@Stahuje GPS body z Globalsat dg100 data loggeru přímo do JOSM.5Stáhnout obráze z Francouzkého katastrálního WMSStáhnout umístěníStáhnout prvkyStáhnout OSM objekt podle ID.Stáhnout objektStáhnout objekt...Stáhnout PluginStáhnout vybrané potomkyURL ke staženíStahovat WMS dlaždice z {0}/Stáhnout všechny potomky relace (rekurzivně)&Stáhnout všechny nekompletní členy,Stáhnout všechny členy vybraných relací/Stáhnout a zobrazit historii vybraných prvků@Stahovaná plocha je v pořádku, velikost akceptována serveremJStahovaná plocha je moc velká, server zřejmě odmítne váš požadavekUložit jako novou vrstvuStáhnout obsah sady změnStáhnout sady změn7Stáhnout sady změn pomocí předdefinovaných dotazů Stahuji datauStáhnout všechny jako čisté gps. Může být x1,y1,x2,y2, URL obsahující at=y&lon=x&zoom=z nebo název souboru.dStáhnout všechny. Může být x1,y1,x2,y2, URL obsahující at=y&lon=x&zoom=z nebo název souboru.Stáhnout vše v rozmezí:'Stáhnout data z OSM podél této trasyStáhnout z OSM...Stáhnout nekompletní členy0Stáhnout nekompletní členy vybraných relací jinde, než jako přímý potomek elementu JNalezen XML element jinde, než jako přímý potomek elementu (Nalezen nulový soubor v adresáři {0} $Nalezeno {0} odpovídajích výrazůFontánaBlokovat1Blokovat aktuání seznam slučovaných elementůWMS francouzského katastruFrekvence (Hz)Z ...Z relaceZ:Čerpací staniceČerpací stanice Typy paliv:Úplná Adresa:Celoobrazovkový režimPlně automatickáNábytekGPS bodypopis gps trasy GPX souborySoubory GPX (*.gpx *.gpx.gz)$GPX trasa neobsahuje časové údaje GPX trasa: 1Nahrání GPX dat na server proběhlo úspěšněZahradaZahradnické centrumPlynojemBrána Rozchod (mm) GeografieObrázky s GPS souřadnicemi)Získat nový cookie (vypršení sezení)LedovecSklo.Jít na domovskou stránku nápovědy pro JOSM#Přejít na následující stránku Přejít na předchozí stránkuGolfové hřištěOběžná kabinková lanovka Zásobování0Čas GPS (načten z předchozích fotografií): IStahovat menší obrázky (lepší kvalita, ale používá více paměti) OprávněníTrávaMalý hřbitovZelená:"Zastavitelné území (Greenfield) MřížkaVrstva mřížky:Rozvržení mřížkyPozice počátku mřížkyOtočení mřížkyZásobník písku (pro posyp)Skupina,Guadeloupe Fort-Marigot cache soubor (.UTM1)(Guadeloupe Ste-Anne cache soubor (.UTM2)Penzion Rozcestník Gymnastika KadeřnictvíSamotaOdstranitelný díl plotuHangárŽelezářstvíPHlavička obsahuje několik hodnot a nelze ji mapovat do jednoduchého řetězceZdraví VřesovištěNákladní vozidlaNákladní vozidlo Živý plotVýškaVýška (metrů) NápovedaNápověda: {0}qVektrorizuje hranice souše a vody ze snímků družice Landsat, pásmo IR. Vhodné pro rozsáhlé vodní plochy.ÚkrytSkrýt elementyVysoké rozlišení (1000x800)Nejvyšší čísloNejvyšší domovní čísloVýška Typ silniceSilniční síťturistická stezkaHistorická místaHistorieHistorie pro uzel {0}Historie pro relaci {0}Historie pro cestu {0}HokejDomovská stránkaKůňDostihy NemocniceKlávesové zkratky Jméno domu Číslo domu Číslo domu:Odstín:PosedJsem v časovém pásmu: !očekáváno id > 0. Nalezeno {0}JID aktuální sady změn musí být větší než 0. Aktuální ID je {0}. IO výjimkaCesty k ikonámCPokud je nastaveno, smaže se konfigurace, místo jejího načtení Ignorovat(Ignorovat zvolené chyby pro příště.!Ignorovat, ponechat relaci jak je0Ignorovat celou skupinu, nebo jednotlivé prvky?Ignoruji elementyNignoruji vyjímku, protože stahování bylo stornování. Vyjímka byla : {0}#Ignorují se nekorektní URL: "{0}"(Ignoruji poškozený soubor z URL: "{0}"DNeplatná booleovská hodnota pro atribut ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.Neplatný výraz ''{0}''&Neplatná zeměpisná šířka ''{0}''$Neplatná zeměpisná délka ''{0}''Neplatný objekt s id=0$Neplatný regulární výraz ''{0}''#Neplatná kombinace klíče/hodnoty#Neplatný komentář k nahráváníGNeplatná hodnota atributu ''ref'' na členu v relaci {0}. Nalezeno {1}MNeplatná hodnota atributu ''type'' na členu {0} v relaci {1}. Nalezeno {2}.HNeplatná hodnota pro atribut ''{0}'' na XML tagu ''{1}''. Nalezeno {2}.8Neplatná hodnota pro atribut ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.Vnedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu OsmPrimitiveType, zadáno ''{1}''Mnedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu boolean, zadáno ''{1}''LNeplatná hodnota povinného atributu ''{0}'' typu double. Nalezeno ''{1}''.Pnedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu long (>=0), zadáno ''{1}''Knedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu long , zadáno ''{1}''>Neplatná hodnota atributu ''ref'' elementu . Nalezeno {0}Soubory obrázkůObrázek je již načtenýOřezávání obrázkůSoubory obrázků&Obrázky (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)Rozlišení obrázku:Importovat zvuk;Importovat data z Globalsat Datalogger DG100 do GPX vrstvy.Importovat obrázkyImportovat cestu z GPX vrstvyImportované obrázkyImportuji data z DG100...Importovat data ze zařízení.%Importuje problémy z OpenStreetBugs.nV následující tabulce můžete upravovat členy OSM relace reprezentující toto pravidlo.lV následující tabulce můžete upravovat tagy OSM relace reprezentující toto pravidlo. StoupáníPrudké stoupání)Nekompletní specifikace s ref=0,Nekompletní nahrávání a/nebo ukládáníZvětšit přiblížení Vzestupně Vzestupně:Průmysl InformaceInformace o prvku InformaceInformační nástěnka Turistické informační centrumInformační terminálInformace o vrstvě Inicializace Prozkoumat Instaluji aktualizované pluginyInterní chyba serveru Interpolace(Křížení mezi cestami v multipolygonuNeplatné URL?poškozený bz2 soubor.Neplatné datumNeplatné hodnoty data/časuNeplatný posunNeplatné klíče vlastnostíNepatné časové pásmoNeplatné ID uživateleNeplatné jméno uživatele%Neplatná mezera v klíči vlastnosti Negovat filtrqInvertovat původní černé a bílé barvy (a všechny stupně šedi). Užitečné pro texty na tmavém pozadí.Není vektorizovaný.Je vektorizovaný.Ostrov OstrůvekPoložka!položka {0} nenalezena v seznamuJOSM prohlížeč nápovědyPlugin pro editaci tagů v JOSM(Pro plugin {1} je třeba JOSM verze {0}.JPEG obrázky (*.jpg)Verze Java: {0}Funkce spojení ploch%Spojit plochy: Vymazat krátké cestySpojit uzly a liniePřipojit uzel k cestě(Napojit bod na nejbližší část cesty!Spojit překrývající se plochy"Spojeny překrývající se plochy)Spojena plocha překrývající sama sebe0Spojí plochy, které se navzájem překrývajíSkok na pozici Skočit tamSkok na místo KrižovatkaPonechatPonechat klon lokální verzeZanechávat záložní souboryPonechat mé souřadnicePonechat můj stav vymazánoPonechat můj stav viditelnéPonechat plugin?Ponechat vybrané páry klíč/hodnota z lokální datové sadyAPonechat vybrané páry klíč/hodnota ze serverové datové sadyPonechat cizí souřadnicePonechat cizí stav vymazánoPonechat cizí stav viditelnéKlíčKlíč ''{0}'' je neplatný.%Klíč ''{0}'' není v předvolbách.hKlíč nemůže být prázdný, když je použit popisek operátoru. Příklad použití: klíč=hodnota Klávesa:Klávesové zkratkyKlíčová slovaMateřská školaKiosek(Průchod v ohrazení s ostrou zatáčkouNastavení pluginu LakewalkerLakewalker trasováníLambertova zóna 4 (Francie)Lambertova zóna CC9 (Francie)Lambertova zóna (Estonsko)QLambertova zóne {0} v cache nekompatibilní se současnou Lambertovou zónou {1} Země (souš)Využití krajinyskládka odpaduJízdních pruhůJazykPoslední změna v {0}5Pluginy byly naposledy aktualizovány před {0} dny.Zeměpisná šířkaZeměpisná šířka: 0Spustit prohlížeč s informacemi o sadě změnSpustit přes celou obrazovkuOtevře dialog pro sady změnKOtevřít Firefox a zobrazit pravě viditelnou obrazovku jako SVG obrázek./Spustit prohlížeč s informacemi o uživateliOtevřít dialog editoru tagů PrádelnaVrstva[Vrstva ''{0}'' má změny, které by se měly uložit do odpovídajícího souboru ''{1}''.CVrstva ''{0}'' má změny, které by měly být nahrány na server.1Vrstva ''{0}'' nemá žádné změny k uložení.;Vrstva ''{0}'' nemá žádné změny k nahrání na server.(Vrstva ''{0}'' není uložená v souboru+Vrstva ''{0}'' musí být v seznamu vrstevVrstva pro editaci GPX trasvrstva není v seznamu!Vrstva pro prováděná měření Vrstva: {0}VrstvyVrstvy: Volný časDélkapDélka hodnoty tagu ''{0}'' na objektu {1} překročila maximální dovolenou délku {2}. Délka hodnoty je {3}. Délka kroku:Délka: 3Umožní jiné aplikace posílat příkazy do JOSM.Železniční přejezdKnihovnaLicenceZávoraKrátká/lehká traťMajákČíslo vedení+Přesnost zjednodušování čar (stupňů) Typ vedeníBSeznam prvků v mé datové sadě, např v lokální datové saděESeznam prvků v cizí datové sadě, např v serverové datové saděNSeznam sloučených elementů. Nahradí mé elementy po potvrzení sloučení.LiveGPS vrstva Obytná zónaNahrát všechny dlaždiceNahrát dlaždiciNačíst vrstvu WMSNahrát WMS vrstvu ze souboruNahrát hostorii7Načíst lokaci z cache (pouze pokud je cache povolena)Načíst rodičovské relaceNačíst relaci.Otevřít skupinu obrázků jako novou vrstvu.8Nahrát seznam vašich otevřených sad změn ze serveru Načítám dřívější pluginy!Nahrávání souboru selhalo: {0} Nahrávám historii pro uzel {0}"Nahrávám historii pro relaci {0}!Nahrávám historii pro cestu {0}Nahrávám rodičovské relaceNahrávám plugin ''{0}''...Načítám pluginyNahrávám pluginy ..."Nahrávám zdroje stylů z ''{0}''Nahrávám {0}Místní souboryMístní název Umístění UzamknutelnýPlavební komoraLodi - ItálieZeměpisná délkaZeměpisná délka: Hledat v:Vzhled a chování Hledat v:Vyhlídková věžHledám soubory s obrázkyHledám pobřeží...=Najít cesty a body s FIXME v jakékoliv hodnotě vlastnosti.Nízké rozlišení (600x400)Nejnižší čísloNejnižší domovní číslo'Hlavní datová sada neobsahuje bod {0}/Vytvořit duplicitní vrstvu z právě vybrané6Vytváření řadových domků z jednotlivých bloků.0Poškozený konfigurační soubor na řádku {0}Poškozené věty: Inženýrské objektyObjekty a další POI9Spravovat otevřené sady změn a výběr sad k nahrání Manuální!Manuální konfigurace HTTP proxyPřehledová mapaStyly kreslení mapy Projekce mapyNastavení mapy Mapa: {0} PřístavOznačit jako hotové)Označit vybrané tagy jako nerozhodnutéZnačky z pojmenovaných bodů Značky z {0}+Martinique Fort Desaix cache soubor (.UTM3)'Dosazení fotografií do trasy selhalo. MateriálMax. úroveň přiblížení: Max. výška (metrů)Max. délka (metrů)Max. šířka (metrů)Max. velikost cache (v MB) Max. šířka Max. délkaMax. rychlost (km/h)Max. hmotnost (tun)VMaximální stáří jednotlivých souborů v cache ve dnech. Výchozí hodnota je 100!Maximální plocha na požadavek:!Maximální stáří cache (dnů)Maximální velikost cache (MB)Maximální hodnota šedi braná jako voda (založeno na datech Landsat IR-1). Může být v rozmezí 0-255. Výchozí hodnota 90.3Maximální hodnota šedé braná jako voda (0-255)iMaximální délka (v metrech) pro vykreslování linií. Nastavte na ''-1'' pro kreslení všech linií.Maximální délka (metrů)3Maximální délka lokálních souborů (v metrech)0Maximální počet uzlů v prvotním trasováníQMaximální počet úseků v každé vygenerované cestě. Výchozí hodnota 250.#Maximální počet úseků na cestu\Maximální velikost jednotlivých adresářů s cache v bajtech. Výchozí hodnota je 300MBLoukaNaměřené hodnoty MěřeníStřední rozlišení (800x600)Člen ČlenovéČlenové(vyřešeno)Členi (s konflikty) Památník Jméno v menuJméno v menu (výchozí) Menu zkatkyMercatorova projekceSloučit Spojit uzlySloučit duplicitní body?Sloučit vrstvuSpoj uzly do nejstaršíhoSloučit výběr*Sloučit aktuální vrstvu do jiné vrstvy'Sloučit vybrané prvky do jiné vrstvy$Sloučit tuto vrstvu do jiné vrstvySpojit {0} uzlyOsloučené body nejsou dosud zmražené. Nelze vytvořit příkaz pro řešeníOsloučené body nejsou dosud zmražené. Nelze vytvořit příkaz pro řešeníSloučená verze"Zprávu dne není možné zobrazitVojenský prostor Min. šířka Min. délkaMin. rychlost (km/h)Malý kruhový objezdMinigolf!Minimální vzdálenost (pixelů) Minuty: {0}ZrcadlitZrcadlit vybrané body a cesty.3Chybějící atribut ''ref'' na členu v relaci {0}8Chybějící atribut ''type'' na členu {0} v relaci {1}8Chybějící atribut ''version'' na OSM objektu s id {0}1Chybějící atribut ''{0}'' na XML tagu ''{1}''.Chybějící kódováníChybějící povinné atributy prvku ''bounds''. Nalezeno minlon=''{0}'',minlat=''{1}'',maxlon=''{3}'',maxlat=''{4}'', origin=''{5}''.1Chybí povinný atribut ''{0}'' XML elementu {1}.:Chybějící povinný atribut ''{0}'' na v cestě {1}povinný atribut ''{0}'' chybíChybějící překlad name:*.Chybějící operátor pro NOTChybí parametr pro NEBO&Chybějící povinný atribut ''{0}''.Po-Pá 08:30-20:00 Režim: {0}"Nepoužívat módy (styl Potlachu) ZměněnoSkupiny modifikátorů9Upravit seznam WMS serverů zobrazený v menu WMS pluginu SměnárnaVíce informací...(Více informací o tomto přednastaveníZJe zobrazena více než jedna WMS vrstva Nejdříve vyberte jednu z nich a potom zopakujte&Nalezena více než jedna cesta "from"$Nalezena více než jedna cesta "to"%Nalezena více než jedna cesta "via"Motorové sportyMotorové vozidloOsobní automobilyMotocyklSilnice pro motorová vozidlaDálniceDálniční sjezd (exit)#Dálnice - nájezd, rampa, kolektorHorský průsmykJízda na horském kolePřesunout uzel...Posunout dolů.Posunout vybrané elementy o jednu pozici doluPřesun prvkůPřesunout filtr dolu.Přesunout filtr nahoru.Posunout dolevaMZarovná body objektu tak, aby mezi sebou svíraly úhel 90 nebo 180 stupňůObjekty se přemísťují přetažením; Shift pro přidání do výběru (Ctrl pro přidání/odebrání); Shift-Ctrl pro otáčení výběremPřesunout objekty {0}Posunout doprava Přesunout zvolené členy dolů!Přesunout zvolené členy nahoru+Přesunout zvolenou vrstvu o řádek dolů.,Přesunout zvolenou vrstvu o řádek nahoru.&Přesunout označené uzly na přímku#Přesunout označené uzly do kruhu Přesunout jePosunout nahoru0Posunout vybrané elementy o jednu pozici nahoruPřesunout {0}Přesunutí objektů {0}Bahno Kombinováné'Více členů odkazuje na stejný prvek&Vnitřní cesta multipolygonu je venkuMultipolygon není uzavřený9Multipolygon se musí skládat pouze z uzavřených cest.MuzeumMé sady změn.Má datová sada neobsahuje tag s klíčem {0} Má verze"Má verze (lokální datová sada)Můj se sloučeným Můj s cizímNMEA import selhal!NMEA import úspěšnýNMEA-0183 souboryNPE MapyNPE Mapy (Tim)Název Jméno lokaceJméno uživatele. Jméno: {0}Pojmenované body z {0}Pojmenované trasové bodyÚzkorozchodná železnice NárodníNárodní parkPřírodní rezervaceBlízko@Záporné hodnoty znamenají západní, resp. jižní polokouli.SíťSíťová vyjímkaNeaktualizovatNovýNový přístupový tokenNový adresář Nová vrstvaNový problém Nový klíč Nová role Nová hodnotaNová hodnota pro {0}DalšíDalší obrázek Noční klubNe2Nenalezen žádný exportér! Nic nebylo uloženo.Nenalezena vrstva s GPX daty.9Není vybrána GPX vrstva. Nelze nahrát trasu na server.ENení dostupná žádná GPX trasa pro kterou by šel asociovat zvuk.Zákaz odbočení vlevoZákaz odbočení vpravo Beze zkratky+Přikázaný směr jízdy vlevo nebo vpravoZákaz otáčení Nenalezena žádná cesta "from"Nenalezena žádná cesta "to")Nenalezena žádná cesta nebo uzel "via"Ještě není vybrána oblastŽádné změny k nahrání.3Není k dizpozici sada změn pro rozdílový upload Žádné konflikty k vyřešení;Není žádný konflikt, na který by se mohlo přiblížit"Nenalezena aktuální datová sada.V této oblasti nebyla nalezena žádná data.(Nenalezena žádná data na zařízení.Nebyla načtena žádná data.Žádné datum5Není zadán žádný popisek. Prosíme, zadejte jej.Slepá komunikace*Žádný soubor patřící k této vrstvěŽádný obrázek.(Nenalezeny žádné soubotry s obrázky.,Nenalezen žádný průnik. Nic se nemění.Žádné vrstvy k upravování"Nebyly nalezeny záznamy pro "{0}"Žádná otevřená sada změnŽádné otevřené sady změn"multipolygon nemá vnější cestuNení zadáno heslo..Nezbývají žádné konflikty ve vlastnostechnové sady změn
.[Objekty byly nahrány do otevřené sady změn {0} s komentářem ''{1}''.Objekty k přidání:Objekty ke smazání:Objekty ke změnění: 100 oktanů 91 oktanů 95 oktanů 98 oktanůLichéGPosun všech bodů východním směrem (stupňů). Výchozí hodnota 0.EPosun všech bodů severním směrem (stupňů). Výchozí hodnota 0.Posun: Starý klíč Stará roleStará hodnotaPNejstarší soubory jsou automaticky smazány při překročení této velikostiNa požádáníPři nahrávání JednosměrkaCesty s jediným uzlemBJedna z vybraných cest je již součástí jiného multipolygonu. JednosměrkaPřikázaný směr jízdy vlevo Přikázaný směr jízdy vpravo!Přikázaný směr jízdy přímoHPouze sady změn uzavřené po a vytvořené před zadaným datem/časem9Pouze sady změn uzavřené po následujícím datu/časePouze sady změn patřící mě;Pouze sady změn patřící uživateli s následujícím ID@Pouze sady změn patřící uživateli s následujícím jménem+Jen zajímavé směry (např. jednosměrka)Pouze na prvním úseku cesty.#Pouze na vektorizovaných vrstvách6Aktuálně lze sloučit maximálně pouze dvě plochy. OtevřítOtevřít z umístění...Otevřít OpenStreetBugsOtevřít viditelné...AK nahrání dat ze souboru otevřete nejprve prázdnou WMS vrstvuOtevřít soubor.Otevřít historii příkazů*Otevřít seznam všech nahraných vrstev.Otevřít seznam všech relacíStáhnout seznam
ke stažení a zobrazení seznamu dostupných plugnů.~Zde nastavte klávesovou zkratku která bude startovat vytváření/úpravy pravidel průjezdu křižovatkou.sProsím rozhodněte, do jaké sady změn budou data nahrána, případně zda bude sada po nahrání dat uzavřena.jProsím vyberte, zda bude JOSM automaticky aktualizovat používané pluginy po uplynutí zadaného času.mProsím vyberte, zda bude JOSM automaticky aktualizovat používané pluginy po spuštění novější verze."Prosím zadejte popis vaší trasyIProsím zadejte komentář k nahrávání této sady změn (min. 3 znaky) Prosím zadejte řetězec filtru6Prosím zadejte zeměpisnou šířku v rozsahu -90..906Prosím zadejte zeměpisnou délku v rozsahu -180..1804Zadejte prosím název záložky stahované oblasti.Zadjte hledaný řetězec. Prosím vložte adresu dlaždice(Prosím vložte identifikátor dlaždiceZadejte uživatelské jménoMZadejte uživatelské jméno a heslo pokud vaše proxy požaduje autentizaci.>Prosím zadejte platnou zeměpisnou šířku v rozsahu -90..90>Prosím zadejte platnou zeměpisnou délku v rozsahu -180..180DProsím zadejte nebo vložte URL pro získání sad změn z API OSM.#Prosím zadejte tagy o vaší trase4Prosíme vložte platné číslo pro koncovou adresu0Zadejte platné číslo pro počáteční adresu;Zadejte platné číslo pro počáteční a koncovou adresu"Prosím zadejte své heslo pro OSM1Prosím zadejte své uživatelské jméno pro OSM+Prosím vyberte nejprve oblast stahování.Prosím vyberte souborProsím zvolte klíčVyberte schéma k použití.AProsím vyberte ulici k asociaci k interpolační adresní cestěVyberte prosím hodnotu2Prosíme, vyberte interpolaci adres pro tuto ulici)Prosím vyberte autorizační proceduru: Prosím, vyberte položku.Vyberte minimálně 4 uzlyFProsím, vyberte alespoň jeden již nahraný uzel, cestu nebo relaci.>Prosím vyberte jednu uzavřenou cestu která bude připojena.(Zvolte minimálně jeden uzel nebo cestu0Vyberte alespoň jeden řádek pro kopírování.Vyberte alespoň jednu cestu k zjednodušení.Zvolte minimálně jednu cestu.Vyberte minimálně 3 uzly'Zvolte minimálně dva uzly ke spojení1Prosím zvolte minimálně dvě cesty ke spojeníRProsím, vyberte přesně dva nebo tři body nebo cestu se dvěma či třemi body.#Prosím zvol něco ke kopírování(Prosíme vyberte WMS vrstvu k upravení.6Vyberte objekty, u kterých chcete změnit vlastnosti.Zvolte řádek k vymazáníZvolte řádek k editaciVyberte schéma ke smazání.Odstranit vybrané položky ze seznamu slučovaných elementů"Odstranit vybrané cesty pro ikony.Odstranit vybrané styly ze seznamu aktivníchOdstranit, vyčistit relaci Odstranit tohoto člena z relace6Odstranit cestu ''{0}'' na pozici {1} z relace ''{2}''Prvek odstraněn z relacíSmaže člena s rolí ''from''Smaže člena s rolí ''to''Odstraňuji duplicitní uzly...#Odstraňování odkazu z relace {0}Přejmenovat souborPřejmenovat soubor "{0}" naPřejmenovat vrstvuPřejmenovat vybranou záložkuVykresluje cesty (autobusy, turistika, cyklistika, ...). Cesty musí být definovány v souboru routes.xml v adresáři pluginů. PůjčovnaOpravnaZaměňte "{0}" za "{1}" pro7Nahradit původní pozadí pozadím nastaveným v JOSM.NNahradit původní bílé pozadí barvou pozadí nastavenou v nastavení JOSM.Nahlásit chybuDetaily požadavku: {0}Umělá vodní nádržVymazat cookie7Zrušit současné měření a smazat měřící cestu.Resetovat id na 0Nastavit výchozí hodnotyMístní komunikace (ulice)Obytná plocha3Změnit velkost appletu (formát: ŠÍŘKAxVÝŠKA)1Rozlišení dlaždic Landsat (pixelů na stupeň)VRozlišení dlaždic Landsatu, měřeno v pixelech na stupeň. Výchozí hodnota 4000. VyřešitVyřešit konfliktyVyřešit konflikty pro ''{0}''.Vyřešení konfliktu v souřadnicích pro {0}0Vyřešení konfliktu ve stavu smazání pro {0}0Vyřešit konflikty v seznamu členů relace {0}-Vyřešit konflikty v seznamu bodů cesty {0}Vyřešit konflikty.&Vyřešit konflikt verzí pro uzel {0}(Vyřešit konflikt verzí pro relaci {0}'Vyřešit konflikt verzí pro cestu {0}+Vyřešení {0} konfliktů tagů v uzlu {1}-Vyřešení {0} konfliktů tagů v relaci {1}-Vyřešení {0} konfliktů tagů v cestě {1} RestauraceOmezeníObchody Opěrná zeď%Získávám informace o uživateli..."Reunion RGR92 cache soubor (.UTM4)Obrátit řadu domů Otočit cestyObrátit řadu domůObrátit řadu domůOtočit a zkombinovat.Obrácené stupně šedi (pro černá pozadí)Obrátit cestu$Otočit směr všech zvolených cest Otočit cestyObrácená pobřežní linie3Obrácené pobřeží: země není na levé straně.Obrácená země: země není na levé straně5Obrácená vodní cesta: země není na levé straně)Obrátit domovní čísla na řadě domů Vrátit zpětRevizeJízda na koniŘeka Břeh řekyCesta (neznámý typ)Silniční omezeníZnačky - sada AZnačky - sada BProblém při kontrole rolíRole {0} chybíRole {0} neznámaRole v relaci odkazující naOtočit o 180°Otočit o 270°Otočit o 90°Otočit obrázek vlevoOtočit obrázek vpravo Otočit vlevoOtočit vpravoKruhový objezdTrasa Typ trasyTrasy zobrazeny pro:NavigaceNastavení pluginu routingRagby Zřícenina(Spouštím aproximaci Douglas-Peucker...hSpouštím aktualizaci pluginů po zadaném intervalu. Automatická aktualizace po startu je zakázána.Spouštím test {0}Spouštím redukci vertexů...Přistávací dráha (runway) SIM-kartyPrůchod se dvěma vratySytost:Uložit)Uložit přístupový token do předvolebUložit jako...Uložit GPX soubor Uložit do: Ulož vrstvuUložit OSM souborUložit WMS vrstvuUložit WMS vrstvu do souboruPřesto uložit1Uložit zachycená data do souboru každou minutu Uložit do:Uložit vybraný soubor.*Uložit aktuální data do nového souboruUložit aktuální data.6Uložit uživatelské jméno a heslo (nezašifrované)"Uložit/nahrát na server a smazat$Uložit/nahrát na server a skončitWUložit/nahrát na server vrstvy před smazáním. Neuložené změny nebudou ztraceny.Ukládám vrstvu do ''{0}'' ... MěřítkoProhledávám adresář {0}Základní škola Kovový šrot SuťovištěPodrostHledat Hledat ...Hledat objekty. Hledat...Hledat: Hledání: Druhé jménoSilnice 2. třídyDruhý modifikátor: Sekundy: {0}Bezpečnostní vyjímkaSegmenty(Stezka pro pěší a cyklisty - dělená(Výběr: Rel.:{0} / Cest:{1} / Uzlů:{2}Vybrat Vybrat všeVybrat FeuilleVybrat WMS vrstvu6Vyberte jednu uzavřenou cestu z alespoň čtyř uzlůHVybrat všechny objekty příslušející právě vybraným sadám změnUVybrat všechny nesmazané objekty v datové vrstvě. Vybere také neúplné objekty.CVybrat sady změn v závislosti na datu vytvoření nebo uzavření>Vybrat sady změn v závislosti na stavu otevřená/uzavřená6Vybrat sady změn patřící specifickým uživatelůmVybrat commune Vyberte buď:Vyberte soubor6Zvolte, pokud mají být data stažena do nové vrstvy Vybrat členyVybrat uzel pod kurzorem.$Vybrat objekty k nahrání na server@Vybrat pouze sady změn odpovídající specifické oblasti mapy'Vybrat prvky pro vybrané členy relace*Vybrat objekty nahrané tímto uživatelem Vybrat relaci Vybrat relaci v seznamu relací.AVybrat členy relace odkazující na prvky v aktuálním výběruFVybrat členy relace odkazující na {0} prvků v aktuálním výběruVybrat cílovou vrstvu9Vybrat odpovídající prvky v aktuální datové vrstvě'Vybrat členy všech vybraných relacíQVyberte typy vozidel na které se dopravní omezení NEaplikuje.{0} s rolí {1} by měla být rozdělena v bodě {2} kde je napojena na cestu {3}.Plugin "Remote Control" naslouchá vždy na portu 8111 localhostu. Číslo portu nelze změnit, protože s užitím tohoto čísla počítají vnější aplikace využívající tento plugin.4Úhel mezi předchozím a současným úsekem cesty.QTato sada změn zůstane po nahrání otevřenaBSada změn bude po nahrání na server uzavřena.!Data ve schránce nejsou obrázek.Obsah této sady změn ještě nebyl stáhnut.2Tento výběr nemůže být použit k rozdělení.1Tento výběr nelze použít pro oddělení uzlůQAktuální hodnota nemůže být ID sady změn. Zadejte prosím celé číslo > 0'Zadaná hodnota není adresou dlaždiceUZadaná hodnota není identifikátorem dlaždice pro zvolenou úroveň přiblížení"Dokument neobsahuje žádná data.DBěhem hromadného stahování došlo k následujícím chybám: {0}.Zeměpisná šířka na místě kurzoru myši.,Zeměpisná délka na místě kurzoru myši.(Ohromný JGoodies Plastic Look and Feel.8Klíč ''{0}'' a všechny jeho hodnoty budou odstraněny,Délka nového nakresleného segmentu trasy.Maximální velikost hranice oblasti je 0.25 a váš požadavek byl příliš velký. Vyžádejte si menší plochu, nebo použijte planet.osm;Sloučená datová sada nebude obsahovat tag s klíčem {0}(Jméno objektu na místě kurzoru myši.UPlugin byl odstraněn z konfigurace. Restartujte JOSM k jeho odstranění z programu.nProjekce ''{0}'' v URL a současná projekce ''{1}'' jsou jiné. Toto může vést ke špatným souřadnicím.;Projekce {0} nemohla být aktivována. Používam Mercator.CRegulární výraz "{0}" má chybu na pozici {1}, celá chyba: {2}VPožadovaná plocha je příliš velká. Přibližte pohled nebo změňte rozlišení.FZvolená GPX trasa neobsahuje časové údaje. Zvolte, prosím, jinou.tZvolená oblast nemůže být rozdělena, protože je členem relace. Odstraňte oblast z relace před rozdělením.(Zvolené uzly nesdílejí stejnou cestu.2Zvolené fotografie neobsahují informace o čase.NVýběr obsahuje {0} cest. Jste si jistý že je chcete všechny zjednodušit?&Server odpověděl chybou s kódem {0}+Počáteční poloha se nachází mimo bboxPlugin turnrestrictions umožňuje vytvářet a spravovat informace o pravidlech odbočování na křižovatkách v databázi OpenStreetMapeViditelný výsek je buď příliš malý, nebo příliš velký pro stahování dat z OpenStreetBugsYCesta nemůže být rozdělena ve zvolených bodech. (Tip: Zvolte body uprostřed cesty.)ZCesty nemohou být spojeny kvůli rozdílné orientaci. Chcete sjednotit jejich orientaci?Divadlo0Cizí datová sada neobsahuje tag s klíčem {0} Cizí verze%Cizí verze (serverová datová sada)Cizí se sloučenýmZábavní park*Nejsou žádné WMS vrstvy k upravování.%Nejsou otevřené žádné sady změn.Nejsou vybrány žádne objekty k aktualizaci.Jsou zde stále nevyřešené konflikty. Konflikty nebudou uloženy a budou vyřešeny, jako by byly všechny odmítnuty. Pokračovat?=Při pokusu o zobrazení URL pro tuto značku došlo k chybě)Došlo k {0} konfliktům během importu.,Tato akce nebude mít klávesovou zkratku. 1Toto může védst k náhodnému smazání uzlů.Toto je až za koncem nahrávky-Tento uzel není přilepen k ničemu jinému.aTento plugin umožňuje zobrazit libovolný obrázek na pozadí editoru a ztotožnit jej s mapou.7Tento plugin kontroluje chyby klíčů a jejich hodnot.UTento plugin přímo nahrává GPS trasy z aktivní vrstvy JOSM na openstreetmap.org.NTento test hledá neotagované uzly, které nejsou součástí žádné cesty.?Tento test hledá neotagované, prázdné a jednouzlové cesty.QTento test kontroluje cesty, jestli neobsahují některý uzel více než jednou.JTento test kontroluje cesty na podobnost jmen, kdy může jít o překlep.ITento test kontroluje na blízkost koncových uzlů cest k jiným cestámdTento test kontroluje, jestli spojnice mezi dvěmi uzly není používána více, jak jednou cestou.3Tento test kontroluje správnost linií pobřeží.ITento test kontroluje, jestli dva body nejsou na přesně stejné pozici.]Tento test kontroluje na přítomnost cest se stejnými tagy a stejnými souřadnicemi uzlů.FTento test kontroluje směr vodních, zemních a pobřežních linií.RTento test kontroluje, jestli nemají uzly stejné jméno (mohou být duplikáty).`Tento test kontroluje cesty, které by měly být uzavřené, jestli jsou skutečně uzavřené.ATato verze JOSM není kompatibilní s nakonfigurovaným serverem.&Tyto body nejsou v kruhu. Přerušuji.Čísla dlaždicZdroj dlaždicAdresa dlaždice:Časový intervalČasové pásmo: Časová zóna: {0}Do ...SAby se předešlo přetížení WMS katastru, import budov je omezen na max. 1 km2. Ke smazáníDo:!Přepnout celoobrazovkový pohledVypnout/Zapnout GPX liniePřepnout drátový model!Přepnout celoobrazovkový pohled+Přepnout viditelnost textu značek a ikon.&Přepnout viditelnost zvolené vrstvy.Přepnout: {0}.Zapnout/Vypnout globální nastavení ''{0}''.ZáchodyPoplatek Mýtná budka Nástroj: {0}Panel nástrojůUpravení panelu nástrojů NástrojeNástroj pro tvorbu budov. TuristikaVěž Typ věžeMěstoRadniceFMěsto {0} nenalezeno, nebo není dostupné nebo byla akce přerušenaHračky Trasovač Trasovač.Trasuje budovy případně další polygony z České katastrální mapy (nebo i jinde), je třeba aby běžel TracerServer (.NET nebo Mono). StopováníLesní/polní cesta (track)Barvy tras a bodůZpomalovací retardérSemaforyTramvajTramvajová zastávkaDoprava CestováníCestovní kancelářStromČtyřproudá silniceČtyřproudá silnice - nájezd Zkusit znovuQZkuste aktualizovat na nejnovější verzi tohoto pluginu, než ohlásíte chybu."Út-Ne 08:00-15:00; So 08:00-12:00TunelZačátek tuneluZákazy odbočeníZákaz odbočení Obratiště*Rožšířené místo pro otáčení lodíTurniketTočnaTypJméno typu (UK)Typ: NEZNÁMÝDURL z www.openstreetmap.org (adresu můžete vložit do pole níže)UTM 20N (Francie) Zóna UTMRozpojit cesty?Prvek {0} nelze přidat do datové sady, jelikož v ní již je.Není možné vztvořit novou zvukovou značku6Nelze najít překlad pro jazyk {0}. Vracím se k {1}.0Nemohu najít výchozí cesto pro adresář {0} Nelze rozpoznat šířku/délku8Není možno synchronizovat v již přehrávané vrstvě"Silnice bez zařazení (mimo obec)Neuzavřené cesty.Neuzavřená cestaNespojená pobřežní linieNespojené cesty. Nerozhodnuto&Nerozhodnutý konflikt stavu vymazáno.Nerozhodnutý konflikt rozdílných souřadnic'Nerozhodnutý konflikt stavu viditelnéHNedefinovaný element ''{0}'' nalezen ve vstupních datech. Přerušuji.Obnovit objektObnovit další body?Obnovit závislé prvky?Obnovit objektObnovit objekt podle idObnovit objekt...ZpětZpět ortogonální tvarVrátit zpět přesun5Vrátit zpět výsledek ortogonalizace pro dané nodyVrátit poslední akci.Vytrhnout panelNeočekávaná výjimkaAneočekávaný formát id získaný ze serveru, získáno ''{0}''Qneočekávaný formát nové verze modifikovaného prvku ''{0}'', zadáno ''{1}''Neočekávaný token: {0}5neočekávaná hodnota parametru "index". Zadáno {0} Odblokovat3Odblokovat aktuání seznam slučovaných elementůNespojený uzelVysoká školaNeznámá koncovka souboru: {0}Neznámé jméno počítačeNeznámý stav problémuNeznámý formát loguNeznámý režim {0}.6Neznámá, nebo nepodporovaná verze API. Nalezeno {0}CNeznámý prvek: {0}. Povolené hodnoty jsou bod, cesta nebo relaceNeznámá roleNeznámé věty: Neznámý typ: {0}Nepojmenovaná křižovatka'Nepojmenovaná neklasifikovaná silniceNepojmenované cestyNeuspořádané pobřeží@Neuložené změny - Uložit/nahrát na server před smazáním?ANeuložené změny - Uložit/nahrát na server před ukončením?Neuložená data a konflikty3Neuložená data a chybějící přiřazený souborOdznačit všeOdznačit vše (Escape)Odznačit vše (Fokus)Odznačit všechny objekty@Nepodporovaná verze WMS souboru; nalezeno {0}, očekáváno {1}YNepodporovná verze cache souboru; nalezeno {0}, očekáváno {1} Vytvořte nový soubor.Nepodporovaná verze: {0}Neotagované a nespojené uzly.Neotagované cesty-Neotagované, prázdné a jednouzlové cesty.NahoruO úroveň výše AktualizovatAktualizovat dataAktualizovat výpis adresáře.Interval aktualizace (dnů):Aktualizovat modifikovanéAktualizovat objektyAktualizace pluginůAktualizovat výběr+Aktualizovat obsah sady změn z OSM serveru%Aktualizovat sadu změn z OSM serveruAktualizovat vybrané pluginyAktualizovánoBAktualizuje ze serveru modifikované objekty (stáhne znovu data).{0} objektů do 1 sady změn za použití {1} požadavků~Nahrávám {0} objektů do několika sad změn za použití {1} požadavkůNahrávám GPX trasu na server&Nahrávám GPX trasu: {0}% ({1} z {2})6Ukládám a nahrávám na server změněné vrstvy ...Nahrávám data na server ...,Nahrávám na server data pro vrstvu ''{0}''"Nahraje trasy na openstreetmap.org Využití Použití3Použijte ( a ) k seskupení výrazůRPoužíjte " k uvození operátorů (např. když klíč obsahuje :)APoužijte | nebo OR ke kombinaci s logickým "nebo"Zadat adresu budovyPoužít základní autentizaciPoužít OAuthPoužít SOCKS proxy(Použít komplexní kontrolu vlastnostíPoužijte desetinné stupně.Použít výchozí#Použít stadardní datový soubor.Použít standardní nastaveníPoužít vrstvu s chybamiPoužít globální nastavení.Používat seznam výjimek.+Použít standardní systémové nastaveníPoužít standardní systémové nastavení (zakázáno. Spusťte JOSM s parametrem-Djava.net.useSystemProxies=true k povolení)6Použít současné bervy jako nové barevné schéma.2Použít standardní datový soubor (doporučeno).,Použít standardní slovník (doporučeno).>Použít standardní soubor ignorovaných tagů (doporučeno).DPoužít vrstvu s chybami pro zobrazení problematických elementů.6Používat seznam výjimek pro potlačení varování.%Použít vybrané schéma ze seznamu.Použitý styl UživatelID uživatele:Uživatelské jméno: Uživatel:Jméno uživateleUživatelské jméno: *Používám místo toho zkratku ''{0}''. OvěřitAKontroluje platnost hodnot a tagů pomocí komplexních pravidel.0 je očekávaná pro parametr ''{0}'', nalezeno {1} 0. Nalezena {0}Očekávána verze Verze {0},Verze {0} vytvořená na {1} uživatelem {2}Verze {0} v editoruVerze {0}, {1} (od {2}) Verze: {0} VeterinářPřes:Videopůjčovna/prodejnaZobrazitZobrazení: {0} VyhlídkaObecZelená plochaVesnice/MěstoVinice ViditelnostStav viditelné:Navštívit domovskou stránku5Vizualizuje informace o směrování v podobě grafu.Kalibrace nahrávání zvukuSopkaNapětíVarování: neočekávaný formát základní URL API. Přesměrování na informace nebo historickou stránku OSM prvku pravděpodobně selže. Základní URL API je: ''{0}''Varování: neočekávaný formát základní URL API. Přesměrování na uživatelskou stránku OSM prvku pravděpodobně selže. Základní URL API je: ''{0}''WMS soubory (*.wms) WMS vrstvaNastavení pluginu WMS PluginWMS URL (výchozí)URL WMS nebo ID obrázku:?WMS vrstva ({0}), automatické stahování v přiblížení {1}2WMS vrstva ({0}), stahování v přiblížení {1}'WMS vrstva ({0}), nahráno {1} dlaždicČekám 10 sekund ... Zeď Varování\Varování: Nepodařilo se načíst konfiguraci. Nastavená cesta ''{0}'' není adresářem.IVarování: Získání informací o uživateli se nezdařilo. Důvod: {0}NVarování: Stahování dlaždic WMS selhává. Prosím prověřte nastavení.Varování: JOSM je nakonfigurován k používání systémové proxy, ale JVM není nakonfigurován k jejímu převzetí. Konfigurace byla resetována na ''Žádná proxy''RVarovaní: Vrstva ''{0}'' již neexistuje. Nelze odstranit konflikt prvku ''{1}''.VVarování: Odstraňuji cestu {0} protože počet bodů klesl pod 2. Aktuálně je {1}TVarování: Základní URL WMS služby ''{0}'' neobsahuje ukončovací '&' nebo '?'.%Upozornění: Úplné URL je ''{0}''.2Upozornění: heslo je posíláno nezašifrované.oVarování: nepodporovaná hodnota v konfiguraci ''{0}'', zadáno {1}''. Použije se ''Základní autentizace'.[Varování: WMS vrstva je deaktivována, protože obsahuje neplatnou základní url ''{0}''PUpozornění: ignoruji výjimku, protože úloha byla přerušena. Výjimka: {0}LVarování: míchání dat z verze 0.6 a 0.5 má za výsledek data verze 0.5gVarování: objekt ''{0}'' je na serveru již smazán. Přeskakuji tento objekt a opakuji nahrávání.YUpozornění: spouštím prohlížeč pouze pro prvních {0} z {1} zvolených uživatelůaVarování: prvek ''{0}'' byl již na serveru smazán. Přeskakuji tento prvek a opakuji přenos.0Varování: soubor revizí ''/REVISION'' chybí.SVarování: neočekávané číslo verze JOSM v souboru revizí, hodnota je ''{0}''^Varování: neočekávaná hodnota v položce ''{0}''. Zadáno ''{1}''. Proxy nebude použita. VarováníMyčkaOdpadkový košČistička odpadních vodVodstvoAkvaparkVodojemVodopádVodní objektyWave Audiosoubory (*.wav)Infrormace o cestě*Koncový uzel cesty poblíž jiné silnice(Koncový uzel cesty poblíž jiné cestyUzel cesty poblíž jiné cesty Cesta {0}Cesta: Silniční bodyCestyKříž Boží mukaWebová stránka: {0}VáhaJezMokřinaInvalidní vozík.AnoAno, aplikovat"Ano, vytvořit konflikt a zavřítAno,smazat bodyAno, stahovat obrázkyAno, vyčistit toAno, resetovat idAno, obnovit je takéGJiž máte přístupový token pro přístup OSM serveru pomocí OAuth.Chystáte se smazat uzly mimo oblast, jež jste stáhli.
To může způsobit problémy, protože jiné objekty (které nevidíte) je mohou používat.
Opravdu je chcete smazat?Chystáte se spustit {0} oken prohlížeče.
To může jednak zaplnit vaši obrazovku mnoha okny
a může to též chvíli trvat.2Můžete též vložit URL z www.openstreetmap.org_Nemáte přístupový token nutný k používání OAuth pro OSM. Proveďte autorizaci prosím.Pokud chcete předejít potížím, je třeba aktualizovat také pluginy.

Aktualizovat nyní pluginy?Nulové souřadnice: ZvětšeníPřiblížení (v metrech) PřiblížitOddálitPřiblížení a pohyb mapyPřibližování pomocí tažení nebo CTRL+. nebo CTRL+,; pohyb s CTRL+šipka nahoru dolu doleva doprava; pohyb se zoomem možno též pravým tlačítkem myši PřiblížitÚroveň přiblížení:OddálitZvětšit pohled na {0} Zvětšit naPřiblížit bodPřiblížit na problémPřiblížit na zvolené prvkyPřiblížit na výběrBPřiblížit na odpovídající prvky v aktuální datové vrstvě3Přiblížit tento bod v aktuální datové vrstvěZvětšit na {0}JZvětšování je neaktivní protože je neaktivní vrstva s touto relacíBZvětšování je neaktivní protože nebyl vybrán žádný člen [smazáno]2"{0}" není uzavřená plocha a tedy nelze spojit. Výška: {0} mUpravit staniciStaniceZpětRychleji Rychle vpředVpřed Skok zpět. Skok vpředDalší značkaPřehraj další značkuPřehrát předchozí značkuPřehrát/PauzaPředchozí značkaPomalejiZpomalené přehrávání Zavřený Otevřený prázdnýVSJZ Klávesa:Modifikátory:Upravit staniciVlaková staniceKlíč:Do:Z:zkrácené jméno ulicepřidat k výběruadresapro zkušené (černá)rozšířená konfiguracelanovkazemědelská vozidlavšechnyvšechny objektyulička abecední alternativníobčanská vybavenost anglikánskékrmivo pro zvířata anonymnícokoliv lukostřelbaoblast popisek plochasijskáasfaltatletikaaustralský fotbalautomaticky stahovat dlaždiceautomatické přiblíženípozadízpětná zastávkazpětný segmentbahá'í baptistické překážka/tag "barrier" (překážka) použitý na cestěnádrže basketbalplážbicyklčernámodrámočál Hry s koulemi (např. pétanque)hranicemosttag mostu (bridge) na uzluhnědá-stará zátěž, městské ruiny (Brownfield) budhistickébudova hamburgerautobusAutobusová dráha kanoistikavelikost písmen rozhoduje katolickéhřbitovzměna výběruzměna pohledukontroluji cache... čínská křesťanskécigaretyměsto Horolezenípo směru hodinových ručiček uzavřenýuzavřená cestauhelná pobřežídlažební kostkytelekomunikační zhutněnábetonkondomynastavit připojené DG1008potvrzovat ručně všechny akce Dálkového ovládáníkonflikt jehličnatýspojení konstrukcepočetvytváření nových objektůkriket&ohražené místo pro tréning kriketukroket*"cycleway" (cyklostezka) s tagem "bicycle" cyklistika listnatýsmazat data po importusmazáno zastaralývyhrazený(preferovaný)dopravní obsluha objízdná zakázánodok závody psůdvojitýdolů Sjezdovka stáhnoutpitípříjezdová cestavýchodjednoduchá (modrá)Upravit trasu GPX krasojízda evangelickésudé příkladysáčky na výkalypro experty (oranžová)-odvybráno: vlastnost je explicitně vypnutápole, zemědělská půdazemědělstvítrajektNajít ve výběru adresářjídlopěšífotbal#"footway" (pěšina) s tagem "foot"brodlesdopředná zastávkadopředný segmentfosilní paliva"volný terén - freeride (žlutá) od dlaždicez cestyplnáplynová německáledovecgolfové hřiště gps značkagps bodtrávaštěrkšedářeckázeleň"Zastavitelné území (Greenfield)země gymnastika střední zastávkazdravotnictvíteplo vřesoviště zvýraznitsilnicesilnice bez referencedálnice turistickáhindské historickéinformace o historiihokejkoňskádostihyvodní obrázek importovaná data z {0} neaktivní0včetně přímých potomků rodičovské relace nekompletnínekompletní cestaindickáprůmyslvnitřní část%pro středně pokročilé (červená)ostrovitalská džinistické japonskásvědkové Jehovovi židovskénechávat záložní souboryzeměskládkavyužití oblasti (landuse)vrstvutag "layer" se znaménkem +vlevooddych (leisure)menší vodní plochyvedení obytná zónanahrání dat z API%nahrávám plugin ''{0}'' (verze {1})nízká luteránsképřísavmokřina max šíř. max dél.'"footway" (pěšina) s tagem "maxspeed"režim měřeníkov metodistickémexická vojenský min šíř. min dél.vedlejší vedenípřeklep ve jménu klíče smíšený mormonskémotoristické sportydálniceDálnice - nájezdbahno kombinovanývícepodlažní!několik objektů s rolí ''{0}'' muslimské přírodníinformace o příroděnovinynásledujícínenení zádný popisžádné potížežádný přepínač beze jménazákaz odbočení vlevozákaz odbočení vpravozákaz jízdy rovnězákaz otáčenínicBěžecká traťsever severovýchod severozápad nesmazánoneviditelný (na serveru) upozorněnípro začátečníky (zelená)jaderná pozorovacílichéropa!tag jednosměrky (oneway) na uzlupouze odbočení vlevopouze odbočení vpravopouze jízda rovně otevřený Možnosti pravoslavnévnější částmimo stažený areál nadzemní!Obslužná silnice na parkovištiparkovací lístkyNčástečně vybráno: vlastnost je u vybraných objektů nastavena rozdílně zpevněnýdlažební kostkyvrcholoblázkyGpegas (se semafory a tlačítkem pro chodce, cyklisty a jezdce na koni)pelikán (se semafory)pelota (míčová hra)pentekostalistické na povolení fotografie slunečnímolopotrubítěžká sjezdovkalehká sjezdovkasjezdovka pro expertystřední sjezdovkasjezdovka pro začátečníky hřištěmístoplastprosím vyberte typ pravidlaprosím vyberte cestustožár energetikapresbyteriánské předchozísilnice první třídySilnice 1. třídy - nájezd soukromý navrhovanáprotestantské"plány městské hromadné dopravy&lístky na městskou hromadnou dopravu papuchalk čtveřitý kvakerskélompálkové (raketové) sporty železniceželezniční plochy železnice červená rákosinyobnovit seznam portůmístníregulární výrazrelace bez typuodebrat z výběrunahradit označenéobytná oblastrestaurace bez jménaobchodyvpravoříční břehsilnicekruhový objezdcesta segment trasyragbyslaniskopísek měřítko orientačníkřovísilnice druhé třídyvyberte sport:vybránovýběr+Navíc cyklostezka jako pruh na cyklostezceobslužná cestaslužby nastavení kanalizace ší'itskéstřelbaobchodobchod typ {0}paralelní pomocná dráha jednoduchýmísto bruslení lyžařská lyžování snow parkfotbaljih jihovýchod jihozápadspiritualistické sport typ {0}sportovní centrumvlečkastadionznámky standardníkámenpotokulicejméno ulice obsahuje ss řetězecřetězec;řetězec;...metro sunnitské povrchovébažina sladkosti plavání stolní tenistampóny taoistickételefonní karty dočasnádočasný typ silnicetenis terminálsilnice třetí třídythajskápřílivová oblasttygrna cestu topografická7tukan (se semafory a tlačítkem pro chodce a cyklisty) turistikaturistické typ {0}věžměstohračkysvětelná signalizace tramvajovátrojitý+vybráno: vlastnost je explicitně zapnutáčtyřproudá silnicečtyřproudá silnice - nájezdtureckátypsilnice bez klasifikacevolný podzemní podvodní"neočekávané číslo sloupce {0} Unitářské neznámý neoznačený nezpevněný nenastaveno;nenastaveno: vlastnost není pro vybrané objekty nastavena nepopsanýnepopsaná cestaneobvyklá kombinace tagůnahoru do dlaždice použitíchyba kontrolyostatní kontrolyvarování kontroly verze {0}přes uzel nebo cestuviditelný (na serveru)sopkapoukazyvoda vodní tokvodní cesty typ {0}cesta je připojena5cesta je připojena na následujícího člena relace2cesta je připojena na předchozího člena relaceJcesta není připojena na předchozího ani následujícího člena relacezápadbílá!informace o divokých zvířatechvětrnáPraleszalesněné území)špatný silniční (highway) tag na uzluseřazovací kolejanozebra (bez semaforů)zoroastristické {0} (Korsika){0} ({1} až {2} stupňů){0} [nekompletní]{0} se skládá z: {0} konec{0} není číslo {0} metrů{0} musí být větší než 0S{0} uzlů v cestě {1} překračuje nejvyšší povolený počet uzlů v cestě {2}Zatím {0} uzlů...*{0} není se současnou projekcí dovolena{0} čtverečních km {0} začátek?{0}% ({1}/{2}), {3} zbývát. Nahrávám uzel ''{4}'' (id: {5})A{0}% ({1}/{2}), {3} zbývát. Nahrávám relaci ''{4}'' (id: {5})@{0}% ({1}/{2}), {3} zbývát. Nahrávám cestu ''{4}'' (id: {5}){0}: Verze {1} (lokálně: {2})({0} požadavek)({0} požadavky)({0} požadavků)"({0}/{1}) Nahrávám {2} objekt...#({0}/{1}) Nahrávám {2} objekty...$({0}/{1}) Nahrávám {2} objektů...2Přidat a posunout virtuální nový uzel do cesty5Přidat a posunout virtuální nový uzel do {0} cest5Přidat a posunout virtuální nový uzel do {0} cestPřidán {0} objektPřidány {0} objektyPřidáno {0} objektů$Změnit vlastnosti až {0} objektu.%Změnit vlastnosti až {0} objektů.%Změnit vlastnosti až {0} objektů.Změnit {0} objektZměnit {0} objektyZměnit {0} objektůKonflikt během stahováníKonflikty během stahováníKonflikty během stahováníKonflikt v datechKonflikty v datechKonflikty v datechSmazat {0} uzelSmazat {0} uzlySmazat {0} uzlůSmazat {0} objektSmazat {0} objektySmazat {0} objektůSmazat {0} relaciSmazat {0} relaceSmazat {0} relacíSmazat {0} cestuSmazat {0} cestySmazat {0} cestMažu {0} objektMažu {0} objektyMažu {0} objektů>Stahování následujícího pluginu selhalo:CStahování následujících {0} pluginů selhalo:CStahování následujících {0} pluginů selhalo:Stahuji {0} sadu změn ...Stahuji {0} sady změn ...Stahuji {0} sad změn ...1Stahuji {0} nekompletního potomka relace ''{1}''/Stahuji {0} nekompletní potomky relace ''{1}''2Stahuji {0} nekompletních potomků relace ''{1}''=Stahuji {0} nekompletního potomka {1} rodičovských relací;Stahuji {0} nekompletní potomky {1} rodičovských relací>Stahuji {0} nekompletních potomků {1} rodičovských relacíStahuji {0} objekt z ''{1}''Stahuji {0} objekty z ''{1}''Stahuji {0} objektů z ''{1}''Vložit nový uzel do cestyVložit nový uzel do {0} cest.Vložit nový uzel do {0} cest.:JOSM nemůže nalézt informace o následujícím pluginu:=JOSM nemůže nalézt informace o následujících pluginech:=JOSM nemůže nalézt informace o následujících pluginech:Sloučená verze ({0} položka)Sloučená verze ({0} položky)Sloučená verze ({0} položek)Přesunout uzel {0}Přesunout uzly {0}Přesunout uzly {0}Má verze ({0} položka)Má verze ({0} položky)Má verze ({0} položek)Otevírám {0} soubor...Otevírám {0} soubory...Otevírám {0} souborů...Vkládám {0} tagVkládám {0} tagyVkládám {0} tagůOdstraněn {0} objektOdstraněny {0} objektyOdstraněno {0} objektů'Odstranit staré klíče z {0} objektů&Odstranit staré klíče z {0} objektu'Odstranit staré klíče z {0} objektůOtočit uzel {0}Otočit uzly {0}Otočit uzly {0},Zjednodušení cesty (odstranění {0} uzlu)-Zjednodušení cesty (odstranění {0} uzlů)-Zjednodušení cesty (odstranění {0} uzlů)Zjednodušit {0} cestuZjednodušit {0} cestyZjednodušit {0} cestTagy({0} konflikt)Tagy({0} konflikty)Tagy({0} konfliktů)?Následující plugin byl stažen úspěšně:FNásledující {0} pluginy byly staženy úspěšně:INásledujících {0} pluginů bylo staženo úspěšně:=Následující plugin již není potřeba a byl deaktivován:ANásledující pluginy již nejsou potřeba a byly deaktivovány:ANásledující pluginy již nejsou potřeba a byly deaktivovány:.Zvolený uzel není uprostřed žádné cesty./Zvolené uzly nejsou uprostřed žádné cesty./Zvolené uzly nejsou uprostřed žádné cesty.*Označená cesta neobsahuje vybraný uzel.+Označené cesty neobsahují vybraný uzel.+Označené cesty neobsahují vybrané uzly..Zvolená cesta má uzly mimo stahovanou oblast0Zvolené cesty mají uzly mimo stahovanou oblast0Zvolené cesty mají uzly mimo stahovanou oblastCizí verze ({0} položka)Cizí verze ({0} položky)Cizí verze ({0} položek)CVíce než jedna cesta obsahuje vybraný uzel. Vyberte také cestu.CVíce než jedna cesta obsahuje vybrané uzly. Vyberte také cestu.CVíce než jedna cesta obsahuje vybrané uzly. Vyberte také cestu.Byl nalezen {0} konflikt.Byly nalezeny {0} konflikty.Bylo nalezeno {0} konfliktů."Nastal konflikt {0} během importu$Nastaly konflikty {0} během importu$Nastaly konflikty {0} během importuToto změní až {0} objekt.Toto změní až {0} objekty.Toto změní až {0} objektů.Upravit vlastnosti {0} objektůUpravit vlastnosti {0} objektuUpravit vlastnosti {0} objektů-Aktualizace následujícího pluginu selhala:.Aktualizace následujících pluginů selhala:.Aktualizace následujících pluginů selhala:GNahrávám {0} objekt do 1 sady změnHNahrávám {0} objekty do 1 sady změnINahrávám {0} objektů do 1 sady změnrNahrávám {0} objekt do 1 sady změn za použití 1 požadavkusNahrávám {0} objekty do 1 sady změn za použití 1 požadavkutNahrávám {0} objektů do 1 sady změn za použití 1 požadavkuNahrávám {0} objekt...Nahrávám {0} objekty...Nahrávám {0} objektů...trasa s {0} bodemtrasy s {0} bodytrasy s {0} bodyznačkaznačkyznačkyuzeluzlyuzlyobjektobjektyobjektybodbodybodyrelacerelacerelace na {0} objektna {0} objektyna {0} objektůcestacestycestami {0} Autor {0} Autoři {0} Autorů{0} konflikt byl vyřešen automaticky odstraněním {0} objektu
z lokální datové sady protože byl vymazán na serveru.{0} konflikty byly vyřešeny automaticky odstraněním {0} objektů
z lokální datové sady protože byly vymazány na serveru.{0} konfliktů bylo vyřešeno automaticky odstraněním {0} objektů
z lokální datové sady protože byly vymazány na serveru.h{0} konflikt zbývá k řešení.

Prosím otevřete seznam konfliktů a vyřešte jej manuálně.j{0} konflikty zbývají k řešení.

Prosím otevřete seznam konfliktů a vyřešte je manuálně.i{0} konfliktů zbývá k řešení.

Prosím otevřete seznam konfliktů a vyřešte je manuálně.{0} se skládá z {1} značky{0} se skládá z {1} značek{0} se skládá z {1} značek{0} se skládá z {1} trasy{0} se skládá z {1} tras{0} se skládá z {1} tras {0} smazán {0} smazány {0} smazáno {0} chyba {0} chyby{0} chyb {0} prvek {0} prvky {0} prvků{0} uzel{0} uzly {0} uzlů{0} objekt k přidání:{0} objekty k přidání:{0} objektů k přidání:{0} smazaný objekt:{0} smazané objekty:{0} smazaných objektů:{0} objekt k úpravě:{0} objekty k úpravě:{0} objektů k úpravě:{0} bod {0} bodů {0} bodů {0} relace {0} relace {0} relací {0} trasa, {0} trasy, {0} trasy, {0} tag{0} tagy {0} tagů{0} varování{0} varování{0} varování {0} cesta {0} cesty{0} cest {0} značka {0} značky {0} značek