# עצמיםH(טיפ: ניתן לערוך את הקיצורים ב"מאפיינים")3(הטקסט כבר הועתק ל-clipboard שלך).(הכתובת היתה: D(השתמש בקדומת בינלאומית, למשל +12-345-67890)(אין עצם)(לא כלום)d* נקודה אחת המשותפת ליותר מדרך אחת ואחת מהדרכים הללו, אוC* נקודה אחת המשותפת ליותר מדרך אחת, אוe* דרך אחת ונקודה אחת או יותר שלה המשותפות ליותר מדרך אחת.l* דרך אחת בעלת אחת או יותר נקודות המשותפות ליותר מדרך אחת, או--name:אבג-ללא ''אבג'' בשם.Kרחוב אבג-''רחוב'' ו''אבג'' בכל מפתח או שם.G"רחוב אבג"-''רחוב אבג'' בכל מפתח או שם.0foot:-מפתח ''foot'' עם כל ערך.=incomplete - כל העצמים הבלתי גמורים0modified...- כל העצמים ששונו2name:אבג-''אבג'' איפשהו בשם.2selected - כל העצמים הבחוריםNtype:-סוג העצם (נקודה, דרך, יחס)qtype=*-מפתח ''type'' עם כל ערך. נסה גם *=value, type=, *=*, *=Ktype=route-מפתח ''type'' עם הערך ''route'' במדוייק.;untagged - כל העצמים הלא מתוייגים?user:...-כל העצמים ששונו ע"י המשתמש <שונה>2

קיצורי מקלדת

~הפעולה הזו דורשת {0} בקשות
הורדה נפרדות. האם אתה רוצה
להמשיך?העלאת קובץ נתוני GPS לא מעובדים נחשבת מזיקה.
אם אתה רוצה להעלות מסלולים, ראה כאן:!מטרות מיוחדות:<לא מוגדר> > תחתית> ראשA ע"י מרחקA ע"י זמןגירסת API: {0} אודותאודות JOSM...גישהלינה4לפי המידע בתוסף, המחבר הוא {0}.הדיוק של פישוט קו דאגלס-פאוקר, נמדד במעלות.
ערכים נמוכים נותנים יותר נקודות, וקווים מדוייקים יותר. ברירת מחדל 0.0003. פעולההוסףהוסף נקודה...הוסף תכונותהוסף תגובה5הוסף מצד מפתח/ערך לכל הפריטים,הוסף צומת חדש לדרך קיימת%הוסף מקור חדש לרשימהAהוסף נקודה ע"י הכנסת קווי אורך ורוחב!הוסף מידע על היוצרהוסף כל אחד לבחירה ההתחלתית. יכול ליהיות מחרוזת חיפוש כמו בגוגל או כתובת שמחזירה osm-xmlהוסף צומתהוסף צומת לדרך#הוסף צומת לדרך וחבר כתובות התאם WMS מנהלימאפיינים מתקדמיםשדה תעופה%סדר את הצמתים בעיגול#ישר את הצמתים בשורהכל הפורמטיםתנועה מותרת: שנה גם את שם הקובץ$אירעה שגיאה בתוסף {0}אירעה שגיאה: {0}Uשגיאה בלתי צפויה אירעה שנובעת כנראה מהתוסף "{0}". זווית2זווית בין שתי נקודות בחורותהחל שינוייםהחל פתרון)החל את השינויים שנבחרו`החל תגיות של תוכן מחוצץ ההדבקה על כל הפריטים הנבחרים.החל?אתר ארכיאולוגי קשתותמרכז אומנויותיצירת אומנותאתלטיקהBשים לב: השתמש רק במקשי מקלדת אמיתיים!שמעהגדרות שמעסמן שמע מ {0} שמע: {0}כדורגל אוסטרלימחבר מחבריםמיקוד אוטומטי: מירכוז אוטומטי&טען משטחים אוטומטית: כספומטהורדה אוטומטית&תיקון תוויות אוטומטיזמיןB ע"י מרחקB ע"י זמןחזרה מאפייהבנקברמחסומיםכדור בסיס בסיסי כדורסל שדה קרבמפרץחוףספסלאופנייםשכבה ריקה מחסום מספנהסימניותביקורת גבולותשם בוטני גבולותכדורת דשאגשרדיווחי תקלותמבנה מבניםתחנת אוטובוס קצבייהC ע"י מרחקC ע"י זמן בית קפה מחנאות,לא יכול לצייר מחוץ לעולםתעלה ביטולFבטל את פתרון ההתנגשות וסגור את הדיאלוג7לא ניתן להוסיף צומת מחוץ לעולם?לא ניתן להזיז פריטים אל מחוץ לעולם.רכב מזומןטירהפתח מערהבית עלמיןמרכז פעם אחת8מרכז את שכבת LiveGPS למיקום הנוכחימרכז תצוגהשנה תכונותלשנות כיוונים?שנה מיקום שנה יחסשנה רזולוציהלשנות ערכים?+שינוי קיצור מקלדת ידנית#בדוק מפתחות תכונות.בדוק ערכי תכונות.<מחפש דרכים עם נקודות עוקבות זהות.שגיאות Checksum: בחר בחר צבעבחר צבע עבור {0}'בחר רשיון המוגדר מראש בחר מ... כנסייה קולנועעירתחום עירחומת עיר שם עיר אזרחילחץ למחיקה. Shift: מחק מקטע דרך. Alt: אל תמחק צמתים שאינם בשימוש בעת מחיקת דרך. Ctrl: מחק פריטים מפנים.?לחץ כדי למזער \\ למקסם את תוכן הפאנלצוק טיפוססגורסגור את הפאנל. ניתן לפתוח אותו מחדש בעזרת הכפתורים בסרגל הכלים השמאלי. קו חוףקווי חוף. מכללהצבעסכמת צבעיםסכמות צבעים צבעים5צבעים בשימוש עצמים אחרים ב JOSMשלב דרכים$שלב מספר דרכים לאחת.שלב {0} דרכיםמצבור פקודות מסחרי השווה קבע תצורהקבע תצורת מכשירהתאם אתרי תוספים#התאם תוספים זמינים.!אשר פעולת שלט רחוקהתנגשותפתרון התנגשותהתנגשויות#חבר דרך קיימת לצומת מחוברLנקודת קצה מחוברת של דרך נמצאת ליד דרך אחרת מתחבר מתחבר...שגיאת התחברות.ההתחברות נכשלההגדרות חיבור$הגדרות חיבור לשרת OSMההתחברות נכשלה. בנייהאתר בניהמתחבר לשרת OSM...מתחבר לשרת...יבשתהמשךהמשך לפתור.המשך דרך מהנקודה האחרונה.Lמרכז את שכבת LiveGPS למיקום הנוכחי באופן רצוף תרומה מכולתהמר לשכבת GPXהמר לשכבת נתוניםהמר מ: {0}קואורדינטות:העתקהעתק את האלמנטים הנבחרים שלי אחרי האלמנט הנבחר הראשון ברשימת האלמנטים הממוזגיםהעתק את האלמנטים הנבחרים שלי לפני האלמנט הנבחר הראשון ברשימת האלמנטים הממוזגיםjהעתק את האלמנטים הנבחרים שלי לסוף רשימת האלמנטים הממוזגיםhהעתק את הנקודות הנבחרות שלי לראשית רשימת הנקודות הממוזגתהעתק של {0}Gהעתק את הפריטים הנבחרים אל חוצץ ההדבקה.העתק את האלמנטים הנבחרים שלהם אחרי האלמנט הנבחר הראשון ברשימת האלמנטים הממוזגיםhהעתק את האלמנט הנבחר שלהם לתחילת רשימת האלמנטים הממוזגיםהעתק את האלמנטים הנבחרים שלהם לפני האלמנט הנבחר הראשון ברשימת האלמנטים הממוזגיםlהעתק את האלמנטים הנבחרים שלהם לסוף רשימת האלמנטים הממוזגים+העתק ללוח הגזירים וסגור&זכויות יוצרים (כתובת)"שנת זכויות היוצרים?לא יכול לגשת לקובץ \\ קבצי נתונים: {0}#לא יכול להשיג תמונהiלא ניתן לשלב דרכים (לא ניתן למזג אותן למחרוזת אחת של צמתים)Sלא יכול להתחבר לשרת osm. בדוק את חיבור האינטרנט.1לא יכול למצוא את סוג האלמנט3לא יכול למצוא את דרגת האזהרהNלא יכול לטעון את התוסף {0}. למחוק מהמאפיינים?3לא יכול לטעון מאפיינים משרת.#לא ניתן לקרוא את "{0}"5לא ניתן לשנות את שם הקובץ ''{0}'':לא יכול להעלות מאפיינים. סיבה: {0};לא יכול ליצור תקלה חדשה. תוצאה: {0}ארץקוד מדינהמחוז כיווןבית משפטצור עיגול6צור עיגול משלושה צמתים נבחריםצור יחס חדשצור אזוריםייצר דרך משוכפלתצור פריטיוצר נקודה חדשה.%יוצר ממשקי גרפי ראשידרכים חוצותדרכים חוצות.הבחירה הנוכחית.ערך נוכחי הינו ברירת מחדלהתאם צבעיםהתאם ציור קו5התאם את האלמנטים בסרגל הכלים. רכיבהשכבת נתונים {0}iהגודל המירבי לכל ספריית מטמון בבייטים. ברירת המחדל היא 300MBמקורות נתונים"בודק תקינות נתונים;נתונים עם שגיאות. להעלות בכל זאת??בסיס הנתונים לא מקוון לצורך תחזוקהמעלות עשרוניותהקטןברירת מחדל/ברירת מחדל (נקבע אוטומטית)pערכי ברירת מחדל לא ידועים ברגע זה (קביעה לא היתה עדיין בשימוש).*ערך ברירת המחדל הוא "{0}".מעלות דקות שניותמחקמצב מחיקהמחק מאפייניםמחק מיחס"מחק צמתים או דרכים.*מחק את הפריטים הנבחרים.7מחק את המפתח הנבחר בכל הפריטיםמחק את היחס הנבחר2מחק את הסכמה הנבחרת מהרשימה0מחק את המקור הנבחר מהרשימה+מחק נקודות מיותרות מדרךרופא שיניים!תאר את הבעיה בדיוק תיאורתיאור: {0}קושי כיוון לחיפוש אדמהHכיוון לחיפוש אדמה. ברירת המחדל היא מזרח.נטרלנטרל תוסף"התעלם משינויים וצאהגדרות תצוגההצג קורדינטות כOהצג היסטורית מידע אודות דרכי, דמתי ויחוסי OSM4הצג תמונות ללא תיוג גיאוגרפי הצג את תפריט השמע. הצג את מסך האודות.Gהצג את ההיסטוריה של כל הפריטים הבחורים.פזר צמתיםRפזר את הצמתים הנבחרים במרחקים שווים לאורך קו!אל תחל את השינוייםPאל תצייר חצים אם הם לא לפחות במרחק זה מהקודם.?אל תצייר קווים בין נקודות בשכבה זו.אל תעשה כלום*האם אתה רוצה לאשר את זה?!חנות עשה-זאת-בעצמך רופאיםמירוץ כלביםמטההורדמיקום ההורדההורד חבריםכתובת הורדההורד משטח WMS מ-{0}Fהורדת איזור בסדר; כנראה שתתקבל ע"י השרתMהורדת איזור גדול מידי; כנראה שתדחה ע"י השרתהורדה כשכבה חדשההורד כל אחד כ gps גולמי. יכול ליהיות x1,y1,x2,y2 או כתובת המכילה lat=y&lon=x&zoom=z או שם קובץzהורד כל אחד. יכול ליהיות x1,y1,x2,y2 או כתובת המכילה lat=y&lon=x&zoom=z או שם קובץהורד הכל עם:הורד מ-OSM...+הורד נתוני מפה משרת ה-OSM.Cהורד את המיקום שבכתובת (עם lat=x&lon=y&zoom=z)"הורד משטחים גלויים&מוריד {0} מ-{1} (נותרו {2})הורדו נתוני GPXמוריד נתוני GPSמוריד מידע של OSM...%מוריד את "המסר היומי"מוריד נתונים!מוריד משטח תמונה...'מוריד נקודות {0} עד {1}...גרור את ראש הנגינה ושחרר ליד הרצועה המבוקשת לניגון שמע ממנה; SHIFT+שחרור לסנכרון השמע בנקודה זו.ציירצייר חיצי כיווןTצייר מרובע בגודל הרצוי, ואז שחרר את לחצן העכבר.4צייר גבולות של נתונים שהורדוHצייר חצי כיוון לקווים המחברים נקודות GPS.6צייר רמזי כיוון עבור קטעי דרך.7צייר שכבות לא פעילות בצבע שונה'צייר נקודות GPS גדולות.Hצייר נקודות גדולות יותר עבור נקודות ה-GPS8צייר קווים בין נקודות בשכבה זו.@צייר קווים בין נקודות ה-gps הגולמיות.צייר צמתים2צייר מספרים סידוריים של קטע<צייר את גבולות המידע שמורד מהשרת.sצייר את חצי הכיוון תוך שימוש בטבלת חיפוש במקום חישובים מסובכים.Hצייר את שכבת הנתונים הלא פעילה בצבע אחר.fצייר את המספרים הסידוריים של כל הקטעים בתוך הדרכים שלהם.>צייר נקודות וירטואליות במצב הנבחר]צייר נקודיות וירטואליות במצב הנבחר להקלת שינוי דרך מי שתיהזנח נתיב קייםניקוי יבששכפלשכפל דרך=שכפל נקודות המשותפות למספר דרכים.)שכפל את הדרכים הבחורותLשכפל את הבחירה על ידי העתקה והדבקה מיידית.נקודות כפולות נקודות דרך כפולות נקודות דרך כפולותערוךערוך כתובתערוך גבול מנהלי$ערוך אתר ארכיאולוגיערוך קשתות"ערוך מרכז אומנויות ערוך יצירת אומנותערוך אתלטיקה$ערוך כדורגל אוסטרליערוך כספומטערוך מאפייהערוך בנק ערוך ברערוך כדור בסיסערוך כדורסלערוך שדה קרבערוך מפרץערוך חוף"ערוך השכרת אופניים ערוך חנות אופנייםערוך מספנה"ערוך ביקורת גבולותערוך כדורת דשאערוך גשר ערוך תחנת אוטובוסערוך קצבייהערוך בית קפהערוך תעלהערוך השכרת רכב ערוך תיקוני רכביםערוך שיתוף רכביםערוך חנות רכבערוך שטיפת רכבערוך טירהערוך פתח מערהערוך קולנועערוך עירערוך שלט תחום עירערוך תחום אזרחיערוך צוקערוך טיפוסערוך קו חוףערוך מכללהערוך חנות מחשביםערוך יבשתערוך מכולתערוך ארץערוך מחוזערוך בית משפט ערוך שביל אופנייםערוך רכיבהערוך רופא שיניים*ערוך חנות עשה-זאת-בעצמךערוך רופאיםערוך מירוץ כלביםערוך מי שתיהערוך ניקוי יבש&ערוך חנות אלקטרוניקהערוך שגרירות)ערוך נקודת גישה בחירוםערוך כניסה%ערוך מסעדת מזון מהירערוך מעבורתערוך תחנת מכבי אשערוך דייגערוך גרם מדרגותערוך חנות פרחים$ערוך כדורגל אמריקאי%ערוך שביל להולכי רגלערוך אזור צליחהערוך מזרקהערוך דלקערוך חנות רהיטיםערוך שערערוך קרחוןערוך גולףערוך מגרש גולףערוך בית-קברותערוך התעמלותערוך מספרהערוך כפר קטןערוך שדה-בור'ערוך דרך מהירה בבנייהערוך הוקיערוך מירוץ סוסיםערוך בית חולים ערוך איערוך צומתערוך גן ילדיםערוך קיוסקערוך אדמהערוך מכבסהערוך ספרייהערוך רכבת קלהערוך מגדלורערוך מקומיותערוך מצבת זיכרוןערוך מיני-גולףערוך החלפת כסףערוך אנדרטה ערוך ספורט מוטוריערוך מעבר הריםערוך בוץערוך מוזיאוןערוך גבול לאומי!ערוך תחום גן לאומיערוך מועדון לילהערוך אופטיקאי ערוך חנות אורגניתערוך מפרץ חנייהערוך נתיבערוך פסגה%ערוך רחוב להולכי רגלערוך בית מרקחתערוך אתר פיקניקערוך צינורערוך מקום תפילהערוך מגרש משחקיםערוך משטרהערוך תחום פוליטיערוך דוארערוך קו מתחערוך תחנת כחערוך עמוד חשמלערוך כלאערוך פאבערוך מבנה ציבור"ערוך מסלול מירוציםערוך תחנת מיחזורערוך אזורערוך רחוב מגוריםערוך נהרערוך גדת נחלערוך הגבלות דרך(ערוך כביש מסוג לא ידועערוך רוגביערוך חורבותערוך בית ספרערוך תחנת שירותערוך דרך שירותערוך מקלטערוך חנות נעלייםערוך יריערוך קיצוריםערוך סקייטבורדערוך סקיערוך כדורגלערוך דוקרניםערוך מרכז ספורטערוך חנות ספורטערוך מעייןערוך איצטדיוןערוך מדינהערוך נחלערוך פרברערוך רכבת תחתית'ערוך כניסת רכבת תחתיתערוך סופרמרקטערוך שחייהערוך טניס שולחןערוך תחנת מוניותערוך טלפוןערוך טניסערוך תיאטרון ערוך פארק שעשועיםערוך תא אגרהערוך מגדלערוך עיירה"ערוך בניין העירייה ערוך חנות צעצועים ערוך עץ!ערוך כביש לא מסווגערוך אוניברסיטהערוך מכונת ממכרערוך וטרינריערוך חנות וידאוערוך נקודת תצפיתערוך כפרערוך הר געשערוך מיםערוך פארק מיםערוך מגדל מיםערוך טחנת רוחערוך חורשערוך גן חיות#ערוך את המקור הנבחרNערוך את הערך של המפתח הנבחר עבור כל הפריטים ערוך: {0} הגבההשגרירות נקודת גישה בחירוםטלפון חירוםמסמך ריקדרכים ריקות+אפשר ברירות מחדל מובנותהזן כתובת להורדה:'הזן שם תפריט וכתובת WMS'הכנס צמד מפתח\\ערך חדש"הזן שם מקום לחיפוש:@הכנס את הקורדינטות של הנקודה החדשה..הזן ערכים לכל ההתנגשויות.!הכנס את התגובה שלך כניסה שגיאה4שגיאה ביצירת ספריית מטמון: {0}%שגיאה במחירת נתונים.שגיאה בהצגת URL,שגיאה באתחול בדיקה {0}: {1} שגיאה בטעינת קובץשגיאה בקובץ {0}שגיאה בניתוח {0}: שגיאה בניתוח {0}: {1}"שגיאה בניגון הצליל%שגיאה בזמן יצוא {0}: {1}'שגיאה בזמן ייצוא {0}: {1}=שגיאה בזמן קבלת קבצים מהסיפריה {0} Cשגיאה בזמן ניתוח היסט. פורמט מצופה: {0},שגיאה בזמן ניתוח התאריך:Jשגיאה בזמן ניתוח אזור זמן. פורמט מצופה: {0} שגיאה בעת ניתוח {0} שגיאה בזמן ההעלאהשגיאה: {0} שגיאות"שגיאות במהלך הורדהאירעה שגיאה יציאהצא מהיישום.יצא קובץ GPXייצא ושמוראפשרויות ייצוא%ייצא נתונים לקובץ GPX.ייצא ל-GPX...!מחלץ מיקומי GPS מ-EXIF הוצאההבלטת דרךאדמה חקלאית חצר משקמזון מהיר0ציור מהיר (נראה מכוער יותר)נתיב מעבורתקובץ שגיאה בפורמט קובץ'הקובץ כבר קיים. לשכתב?4הקובץ {0} כבר קיים. לדרוס אותו? קובץ: {0}הפסק לצייר.תחנת מכבי אש"קובץ הרצת פיירפוקסpFirefox לא נמצא. קבע את קובץ ההרצה של Firefox בדף Map Settings של המאפיינים.דייגתקןתקן תכונות*תקן את השגיאות הבחורות. פרחיםמזון ושתיהרגלכדורגל אמריקאיvהכרח ציור קווים במידה והנתונים המיובאים אינם מכילים נתוני קווים.>הכרח קווים במידה ולא יובאו מקטעים.אזור צליחהיער*נמצא קובץ null בתיקייה {0} נמצאו {0} התאמות מזרקההקפהLהקפה את הרשימה הנוכחית של אלמנטים ממוזגיםדלקתחנת דלקנקודות GPSתיאור מסלול GPS קבצי GPX קבצי GPX‏ (*.gpx *.gpx.gz)GPX הועלה בהצלחהשער(תמונות בעלות גאותגיות קרחוןגולףמגרש גולף1זמן GPS (נקרא מהצילום למעלה): דשאבית-קברותשריגשכבת רשת:מתאר רשתמיקום רשת מקוריסיבוב רשתהתעמלות מספרה כפר קטן בריאות שדה-בורעזרה עזרה: {0} צעידהמקומות היסטוריםהיסטוריההוקי דף הביתסוסמירוץ סוסיםבית חוליםמלון שם ביתמספר ביתאני באזור זמן: Qבמידה וצויין, אפס את התצורה במקום לקרוא אותה. התעלם6התעלם מהשגיאות הבחורות בעתיד.Bהתעלם מקבוצה שלמה או אלמנטים בודדים?מתעלם מאלמנטים&מתעלם מ-URL לא תקין: "{0}"1מתעלם מ-URL לא תקין לקובץ: "{0}"ביטוי לא חוקי "{0}"עצם לא חוקי עם id=0+ביטוי רגולרי לא חוקי "{0}"3צירופי תווית \\ ערך לא חוקיים3קובצי תמונה (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)ייבאייבא שמעייבא תמונות ייבא נתיב משכבת GPXתמונות מיובאות"מייבא נתונים מDG100...%מייבא נתונים ממכשיר.הגדלתעשייתימידעמידע אודות אלמנטמידע מאתחלתאריך שגויהיסט שגוי!מפתח תכונה לא תקיןאזור זמן שגוי,רווח לא תקין במפתח תכונהאי)הפריט {0} לא נמצא ברשימהתמונות JPEG (*.jpg)Java ב OpenStreetMap עורךגירסת Java {0}צרף צומת וקוצרף נקודה לדרך?צרף צומת למקטעי הדרך הקרובים ביותראחד שטחים חופפים,מאחד שטחים חופפים זה לזהקפוץ לשםצומתשמור קובצי גיבוי-שמור את הקואורדינטות שלי/שמור את הקואורדינטות שלהםמפתחמפתח "{0}" לא תקין. מפתח:קיצורי מקלדתמילות מפתחגן ילדים קיוסקאדמהמסלוליםשפהשינוי אחרון ב {0};התוסף עודכן לאחרונה לפני {0} ימים. קו רוחב מכבסהשכבה!השכבה אינה ברשימה.#שכבה לעריכת מדידות. שכבותפנאי אורך: ספרייה רישיוןרכבת קלה מגדלור%דיוק הפשטת קו (מעלות)שכבת LiveGPSטען את כל המשטחיםטען משטחטען שכבת WMS מקובץ-פתח סט תמונות כשכבה חדשה."טען תוספים מוקדמיםטעינת תוספים טוען {0}מקומיות מיקום קו אורךמראה ומרגשמגדל תצפיתמחפש קו חוף...2קובץ תצורה לא תקין בשורות {0} משפטים לא תקינים: מעשה אדםמפההטלת מפההגדרות מפה מפה: {0}סמן כהושלם)סמנים מנקודות בעלות שםסמנים מהמיקום {0} רמת מיקוד מירבית: #מהירות מירבית (קמ"ש) משקל מירבי (טונות)aהגיל המירבי לכל ספריית מטמון בימים. ברירת המחדל היא 100שטח מירבי לבקשה'גיל מטמון מירבי (ימים)#גודל מטמון מירבי (MB)8ערך אפור מירבי שנחשב כ"מים" (0-255)dאורך מירבי (במטרים) לציור קוים. קבע כ''1-'' לציור כל הקוויםdאורך מירבי (במטרים) לציור קוים. קבע כ''1-'' לציור כל הקווים אורך מירבי (מטרים)מספר מירבי של נקודות לייצור לפני חילוץ (לפני פישוט קווים). ברירת מחדל 50000.,מספר מירבי של קטעים בדרךiהגודל המירבי לכל ספריית מטמון בבייטים. ברירת המחדל היא 300MBערכים נמדדים מדידות חבר ב חבריםחברים (פתורים)$חברים (עם התנגשויות)מצבת זיכרוןשם תפריט%שם תפריט (ברירת מחדל)קיצורי תפריטתפריט: {0} מרקטורמזגמיזוג צמתים1מזג את הצמתים לישנים ביותר.@מזג את השכבה הנוכחית לתוך שכבה אחרתמזג {0} צמתיםגירסה ממוזגתמסר יומי זמיןצבאי'מהירות מינימלית (קמ"ש)מיני-גולף(מרחק מינימלי (פיקסלים) שיקוף8שקף את הנקודות והדרכים הבחורותנקודה: {0}החלפת כסף אנדרטה$עוד מידע על הכלי הזה!יותר מ-"to" אחד נמצא."יותר מ-"via" אחד נמצא.ספורט מוטורי אופנוע כבישיםמעבר הרים הזז מטה=העלה את האלמנטים הנבחרים מקום אחדהזז שמאלההזז פריטים {0}הזז ימינה,הזז מטה את החברים שנבחרו0הזז את החברים הנבחרים מעלה?העבר את השכבה הנוכחית שורה אחת מטה.?העבר את השכבה הנבחרת שורה אחת מעלה.7הזז את הנקודות הנבחרות לתוך קו7העבר את הצמתים הנבחרים לעיגול.הזז מעלה5העלה את האלמנט הנבחר מקום אחד הזז {0}הזז את הפריטים {0}בוץמוזיאוןהגירסה שלישלי עם המיזוגשלי עם שלהםיבוא NMEA נכשל!'יבוא NMEA הסתיים בהצלחהקבצי NMEA-0183שםשם המשתמש. שם: {0} לאומיגן לאומיPערכים שליליים מציינים חצי כדור מערבי\\דרומי.חדשפריט חדשמפתח חדשתפקיד חדש ערך חדשערך חדש עבור {0}הבאהתמונה הבאהמועדון לילה/לא נמצא מייצא! לא נשמר דבר.'לא נמצאה שכבת נתוני GPXללא קיצור#אף דרך "from" לא נמצאה.!אף דרך "to" לא נמצאה.:לא נמצאה אף נקודה או דרך מסוג "via"#אין שינויים להעלאה.-אין התנגשויות להתמקד בהם-לא נמצאו נתונים על מכשיר.$שום נתונים לא נטענו.אין תאריך:לא סופק שום תיאור. נא לספק תיאור.דרך ללא מוצאללא תמונה)לא נמצאה התאמה עבור "{0}"לא סופקה סיסמא.אין שכבות יעדלא סופק שם משתמש. אין שגיאות תקינותHאף תצוגה לא פתוחה - לא יכול לקבוע גבולות!לא, בטל את הפעולה נקודה נקודותנקודות עם אותו שםנקודות (פתורות)&נקודות (עם התנגשויות)Sאף אחת מהנקודות הללו אינה מוצמדת לשום דבר אחר._אף אחת מהנקודות של הדרך הזו אינה מוצמדת לשום דבר אחר.רגיללא מחוברgהערה: GPL אינו תואם לרשיון של OSM. אל תעלה מסלולים שרשיונם GPL.כלום8דבר לא נוסף לבחירה ע"י חיפוש "{0}":דבר לא הורד מהבחירה ע"י חיפוש "{0}"(לא נבחר פריט להתקרבות.כלום לא נבחר!7אין מה לייצא. השג נתונים תחילה.@אין מה להעלות. קבל כמה נתונים תחילה.מספרסכמת מספור אישורנתוני OSMסיסמת OSM.קבצי שרת OSMפריטים להוספה:פריטים למחיקה:פריטים לשינוי:Uהסט כל הנקודות בכיוון מזרח (מעלות). ברירת מחדל 0.Uהסט כל הנקודות בכיוון צפון (מעלות). ברירת מחדל 0. היסט:מפתח ישןתפקיד ישן ערך ישןלפי דרישה בטעינה חד סטרי%דרכים בנות נקודה אחת חד סטריMרק רמזי כיוון מעניינים (למשל עם תג חד-סטרי).רק בראשית הדרךפתח מיקום...פתח את OpenStreetBugsפתח גלוי...Aפתח שכבת WMS ריקה לטעינת נתונים מקובץפתח קובץ.Gפתח את רשימת הפקודות המלאה (חוצץ ביטול).Cפתח רשימה המכילה את כל השכבות שנטענו.)פתח רשימה של כל היחסים.Tפתח את רשימת האנשים שעובדים על העצמים הנבחרים.eפתח את תיבת דו-שיח עבור כל הפריטים הנבחרים ברשימה שלהלן.&פתח חלון רשימת בחירה. פתח URL,פתח עורך עבור היחס הנבחרפתח תמונה אחרתפתח קובץ&פתח תמונות עם ImageWayPoint@פתח רק קבצים שנראים בתצוגה הנוכחית.$פתח את חלון המדידות.*פתח חלון תקינות נתונים. פתח...)לולאת הורדה של OpenStreetBugsנתוני OpenStreetMapשעות פתיחהפותח קובץ ''{0}'' ...פתיחת קבציםLפותח דיאלוג שמאפשר לך לקפוץ למיקום מסויים מפעילמאפייני רשות:יישרישר זוויות צורהאחרשטחים חופפים$דרכים ראשיות חופפות2דרכים ראשיות חופפות (עם שטח)"מסילות רכבת חופפות0מסילות רכבת חופפות (עם שטח)דרכים חופפות%דרכים חופפות (עם שטח)דרכים חופפות. שכתובסגנון ציור {0}: {1}בעיית ציורחניהמפרץ חנייה=שגיאת ניתוח. למסמך gpx מבנה לא תקין. סיסמאהדבקהדבק תגיות-הדבק את תכני חוצץ ההדבקה.נתיבאורך נתיבפסגההולכי רגלמעבר חציהסוג מעבר חציה)בודק את תקינות הנתוניםפעולות מורשותבית מרקחתמספר טלפוןזמן צילום (מ-EXIF)אתר פיקניק צינורסוג מסלולמקום תפילה מקומותנגן/השהה את השמע.מגרש משחקיםבטל אם אינך בטוח&נא הזן מחרוזת לחיפוש.הזן שם משתמשנא בחר מפתחנא בחר ערךבחר כניסה.-נא בחר לפחות ארבעה צמתים.\אנא בחר לפחות צומת, דרך, או הקשר אשר כבר הועלו למאגר8נא לבחור לפחות נקודה אחת או דרך,בחר לפחות דרך אחת לפישוט'אנא בחר לפחות דרך אחת.-נא בחר לפחות שלושה צמתים.8אנא בחר לפחות שני צמתים למיזוג.6נא בחר לפחות שתי דרכים לשילוב.יש לבחור בדיוק שתים או שלוש צמתים או דרך אחת עם בדיוק שתים או שלוש צמתים'אנא בחר דבר מה להעתקה.Nבחר את העצמים שאתה רוצה לשנות את תכונותיהם.)נא בחר את השורה למחיקה.)נא בחר את השורה לעריכה.בחר סכמה למחיקה.אנא בחר בשכת היעדEבחר אילו שינויי תכונות אתה רוצה להחיל.תוסף ארוז עם JOSM תוספיםמספר נקודה משטרה פוליטי פורט:מיקום בלבד,מיקום, שעה, תאריך, מהירות2יקום, שעה, תאריך, מהירות, רוםתיבת דוארדואר מיקוד קו מתח תחנת כחעמוד חשמלהפרת תנאי מקדיםמוגדר מראש העדפות"מאפיינים נשמרו ב {0}מאפיינים...מכין נתוני OSM... קודמתתמונה קודמתראשיכלאשיטת הטלה תכונותתכונות \\ חברויותבודק תכונות:'תכונות לעצמים שנבחרו.מאפיינים של ‏ &תכונות (עם התנגשויות)תכונות\\חברויות(תכונות: {0} \\ חברויות: {1}Eערכי תכונות מתחילים או מסתיימים ברווח<ספק הערה קצרה לשינויים שאתה מעלה:פאבמבנה ציבוררכב ציבוריתחבורה ציבורית מחצבהמסלול מירוציםנתוני GPS גולמייםקרא קודםקורא תמונות...קורא {0}...קרא אותישם אמיתיבאמת לסגור?1באמת מחק את הבחירה מהיחס {0}? בצע שוב<בצע שוב את הפעולה האחרונה שבוטלה.התייחסותרענןאזור$דחה התנגשויות ושמוריחס יחסיםיחסים: {0}Iשחרר את לחצן העכבר לבחירת פריטים במרובע.~שחרר את לחצן העכבר הימני להפסקת ההזזה. Ctrl למיזוג עם הצומת הקרוב ביותר.9שחרר את סמן העכבר להפסקת ההטייהדתטען מחדשSטען מחדש את כל העצמים הבחורים ורענן את הרשימה.)טען מחדש משטחים פגומיםשלט רחוקAשלט רחוק מבקש לייבא נתונים מה-URL הבא:;שלט רחוק ביקש להוריד נתונים מה-APIהסרהסר תמונה משכבה'מוריד נקודות כפולות...שנה את שם השכבה השכרהתיקונים"החלף "{0}" עם "{1}" עבורדווח על תקלהבקש פרטים: {0}אפס4אפס את המאפיינים לברירת מחדל מגוריםאזור מגוריםפתורפתור התנגשויות;פתור התנגשויות בקואורדינטות ב-{0} מסעדה קמעוניהפוך דרכיםהפוך כיוון ואחדEהפוך את הכיוונים של כל הדרכים הנבחרות.הפוך דרכים5קו חוף הפוך: האדמה לא בצד שמאל4אדמה הפוכה: האדמה לא בצד שמאל4מים הפוכים: האדמה לא בצד שמאללהחזיר לקדמותו מהדורהנהר גדת נחלכביש (סוג לא ידוע)הגבלות דרך תפקיד סובב 180 סובב 270 סובב 90סובב תמונה שמאלהסובב תמונה ימינהסובב שמאלהסובב ימינהכיכר רוגבי חורבות,מריץ הערכת דאגלס-פאוקר...'מריץ הפחתת קודקודים...כרטיס SIM שמירהשמור בשם...שמור קובץ GPXשמור שכבהשמור קובץ OSM שמור שכבת WMS לקובץשמור בכל זאת8שמור את המידע הנוכחי לקובץ חדש..שמור את הנתונים הנוכחיים.?שמור את המשתמש והסיסמא (לא מוצפנים)קורא ספרייה {0} בית ספרחפשחיפוש אחר פריטים. חפש...חפש: שם שנימשני>בחר: יחסים:{0} \\ דרכים: {1} \\ נקודות: {2}בחר בחר הכלבחר את כל העצמים הבלתי בחורים בשכבת הנתונים. גם עצמים בלתי גמורים ייבחרו.בחר:%בחר אפשרויות ציור קו-בחר את הנקודה שמתחת לסמן.בחר שכבת יעד#בחר עם החיפוש הנתון$בחר, הזז והטה פריטים בחירהשטח הבחירהאורך הבחירהבחירה ריקהבחירה: {0})דרכים שמצטלבות עם עצמןשכבה נפרדת מפרידרצף שירותשירותים,קבע מיקום חדש לבקשה הבאהקבע רקע שקוף.rהגדר את הפריטים הנבחרים שעל המפה לפריטים הנבחרים ברשימה שלהלן.Tקביעת ישירה של כניסות מאפיינים. השתמש בזהירות! קביעת ברירות מחדלהצבת קיצור המקלדת "{0}" לפעולה "{1}" ({2}) נכשל בגלל שהקיצור כבר בשימוש ע"י הפעולה "{3}" ({4})" /כיוונונים לתוסף "שלט רחוק" שיתוףמקלטירי קניות חנויותקיצור-דרךמאפייני קיצור5האם התוסף צריך ליהיות מנוטרל?הצג נתוני GPS.הצג דו"ח מצב%הצג מסך פתיחה בפתיחה`הצג דו"ח מצב עם מידע שימושי שיכול ליהיות מצורף לבאגיםהצג עזרה זוהצג/הסתרדרכים בשם דומה פשט דרךאלמנטים בודדיםסקייטבורדסקיסקי0החלק גרפיקה של מפה (antialiasing) רכב שלג כדורגלפתור התנגשויותכמה נקודות דרך שהיו רחוקות מידי מהמסלול מכדי שיהיה אפשר להעריך את הזמן שלהם באופן הגיוני הושמטו.מקורטקסט מקור מהירותמצלמת מהירותדוקרנים פצל דרך(פצל דרך בנקודה הבחורה.#פצל דרך {0} ל-{1} חלקים ספורט ספורט (משחקי כדור)מתקני ספורטמרכז ספורט מעייןאיצטדיוןהתחל חיפוש7התחל דרך חדשה מהנקודה האחרונה."מתחיל סריקת ספרייה מדינה סטטוסדו"ח מצב מדרגותעצורנחל שם רחוב רחובותפרבררכבת תחתיתכניסת רכבת תחתיתסופרמרקטשטח פנים שחייהסנכרן שמע(סנכרן את כל סט הנתוניםטניס שולחןתייג אדמה כgתייג דרכים כמים, קו חוף, אדמה או כלום. ברירת המחדל היא מים. תוויות'תוויות עם ערכים ריקים מונית טלפוןכרטיסי טלפוןטניסמדרג ניסיון8כיוון (המצפן) של קטע הדרך מצויר.תוסף ה"שלט רחוק" מאזין תמיד על פורט 8111 במחשב המקומי (localhost). הפורט לא זמין בגלל שהוא בשימוש ע"י יישומים חיצוניים המדהרים עם התוסף.;הזווית בין קטע הדרך הקודם לנוכחיFהבחירה הנוכחית אינה יכולה לשמש לפיצול.Fהבחירה הנוכחית אינה יכולה לשמש להפרדה.%המסמך לא מכיל נתונים7קו הרוחב הגיאוגרפי בסמן העכבר.7קו האורך הגיאוגרפי בסמן העכבר.-אורך קטע הדרך החדש מצויר."שם העצם בסמן העכבר.Vהתוסף הוסר מהתצורה. אתחל מחדש את JOSM להסרת התוסף.Bלא ניתן להפעיל היטל {0}. משתמש במרקטורjלביטוי הרגולרי "{0}" היתה שגיאת ניתוח בהיסט {1}, שגיאה מלאה: {2}Fהנקודות הבחורות אינן שייכות לאותה דרך.8המיקום ההתחלתי נמצא מחוץ לתחוםsהדרך לא יכולה להתפצל בנקודות שנבחרו. (טיפ: בחר נקודות בתוך הדרך.){לא ניתן לשלב את הדרכים בכיווניהם הנוכחיים. האם ברצונך להפוך כמה מהם?תיאטרוןהגירסה שלהם2הגרסה שלהם (הנתונים על השרת)שלהם עם המיזוגפארק שעשועיםישנן התנגשויות בלתי פתורות. ההתנגשויות לא ישמרו ויטופלו כאילו דחית הכל. להמשיך?Mהיתה שגיאה בניסיון להציג את הכתובת לסמן זה7נמצאו {0} התנגשויות במהלך היבוא,לפעולה לא יהיה כל קיצור #זה לאחר סיום העריכה6הנקודה לא מוצמדת לשום דבר אחר.Rתוסף זה מחפש שגיאות במפתחות וערכים של תכונות.Sמבחן זה מחפש נקודות ללא תוויות שאינן חלק מדרך.mמבחן זה מחפש דרכים עם שמות דומים שעלולים לנבוע משגיאות כתיב.dמבחן זה בודק אם לדרך יש נקודת קצה שקרובה מאוד לדרך אחרת.6מבחן זה בודק שקווי חוף נכונים.^מבחן זה בודק אם אין נקודות שנמצאות בדיוק באותו מקום.Zמבחן זה בודק את הכיוון של דרכי מים, אדמה וקווי חוף.hמבחן זה בודק אם דרכים שאמורות ליהיות מעגליות אינן סגורות.;הצמתים הללו אינם חלק ממעגל. מבטל.מספרי משטחיםמקורות משטחיםאזור זמן: Cמחליף את המצב החזותי של השכבה הנבחרת.שירותיםאגרה תא אגרה כלי: {0}סרגל כליםהתאמת סרגל כליםכלים תיירותמגדל עיירהבניין העירייה רמזורעץ`נסה לעדכן לגירסא האחרונה של התוסף לפני דיווח על תקלה. מנהרהתחילת מנהרהסוג לא ידוע כתובתnכתובת מ www.openstreetmap.org (אתה יכול להדביק כאן כתובת להורדת האיזור)הפרד דרכים.לא יכול ליצור סמן שמע חדש.>לא יכול לקבל נתיב קנוני לתיקייה {0} לא מסווג דרכים בלתי סגורותדרך לא סגורהדרכים לא מחוברות.,בטל מחיקת נקודות נוספות?בטל(בטל את הפעולה האחרונה."שחרר" את הפאנלשגיאה בלתי צפויההפשרהפרד נקודהאוניברסיטה(סיומת קובץ לא מוכרת: {0}מארח לא ידועמצב פריט לא ידוע משפטים לא ידועים: סוג לא ידוע: {0}דרכים ללא שמות קו חוףבטל את כל הבחירות*בטל את כל בחירות העצמיםAגירסת קובץ WMS לא נתמכת; נמצא {0}, צפי {1}6נקודות לא מחוברות וללא תוויותדרכים ללא תוויותמעלההעלה שינוייםהעלה מאפיינים:העלה את המאפיינים הנוכחיים לשרת שימוש שימושAהשתמש ב-( ו ) כדי לצרף ביטוייםGהשתמש ב-| או OR כדי לחבר ב"או" לוגי)השתמש במעלות עשרוניות."השתמש בברירת המחדלAהשתמש בברירת המחדל לקובץ בודק האיות#השתמש בשכבת שגיאות.-השתמש בהגדרות הגלובליות.&השתמש ברשימת התעלמותKהשתמש בצבעים הנוכחיים כסכמת הצבעים החדשהJהשתמש בברירת המחדל לקובץ הנתונים (מומלץ).Nהשתמש בשכבת שגיאות להצגת אלמנטים בעייתיים.Aהשתמש ברשימת התעלמות לדיכוי הזהרות.2השתמש בסכמה הנבחרת מהרשימה. משתמששם משתמש*משתמש בקיצור "{0}" במקום בדוק תקינותבדיקת תקינותשגיאת תקינותערךמכונת ממכרגירסא {0}וטרינרי תצוגהתצוגה: {0}נקודת תצפיתכפרכפר\\עירכרםכיול רשם קול הר געשאזהרה: פורמט URL בסיס לא צפוי של ה-API, סביר כי ההפניה מחדש לדפי המידע או ההיסטוריה תיכשל. URL בסיס של ה-API הוא: ''{0}''אזהרה: פורמט URL בסיס לא צפוי של ה-API, סביר כי ההפניה מחדש לדפי המשתמש תיכשל. URL בסיס של ה-API הוא: ''{0}''שירותים שכבת WMSמאפייני תוסף WMSכתובת WMS$כתובת WMS (ברירת מחדל)חומה אזהרהAאזהרה: הסיסמא נשלחת בצורה לא מוצפנת.אזהרה: {0} אזהרות שטיפהמיםפארק מיםמגדל מיםקובץ שמע (wav.*)מידע דרךJנקודת קצה של דרך נמצאת ליד דרך ראשית אחרת?נקודת קצה של דרך נמצאת ליד דרך אחרת3נקודת דרך נמצאת ליד דרך אחרתדרך: תמונת נקודת דרךציון דרך דרכים3בזמן ייבוא שמע, צור סמנים מ...Kבזמן שמירה, שמור קובצי גיבוי המסתיימים ב ~קבוצה שלמהטחנת רוחחורשעולםכן,כן, בטל גם את המחיקה שלהםאתה עומד למחוק נקודות מחוץ לשטח שהורדת.
זה עלול לגרום לבעיות כיוון שעצמים אחרים {שאתה לא רואה) עשויים להשתמש בהם.
האם אתה באמת רוצה למחוק?iיהיה עליך להפעיל את JOSM מחדש כדי שכמה מההגדרות יכנסו לתוקף.4אתה חייב לבחור לפחות דרך אחת.aאתה חייב לבחור שתי נקודות או יותר כדי לפצל דרך מעגלית.mאתה צריך לעצור את השמע בנקודה על המסלול שבה אתה רוצה את הסמן.}ביקשת יותר מידי נקודות (מוגבל ל 50,000). בקש שטח קטן יותר או השתמש ב planet.osm גן חיות מיקודמיקוד (במטרים) התקרב התרחק!התמקד והזז את המפהמיקוד צפיהריחוק צפיה&קרב את התצוגה לכדי {0}.התמקד בבעיה7התאם מיקוד לאלמנט\\ים הבחור\\ים התאם מיקוד לבחירההתקרב אל {0} רום: {0} מ'' {0} קמ"שחזרהמהר יותרהרצה מהירההעברעבור אחורה.קפוץ הלאההסימון הבאנגן את הסמן הבא. נגן את הסמן הקודם.נגן\\השהההסמן הקודםלאט יותרהרצה איטית יותרמזרחצפוןדרוםמערבטקסטשםרחוב מקוצרהוספה לבחירה כתובת חקלאיהכלאנגליקנימזון בע"ח כלשהו קשתותשטח אסייתיאתלטיקהכדורגל אוסטרלי$טען משטחים אוטומטיתמיקוד אוטומטירקעבהאיבאפטיסט!מחסום מוגדר על דרךכדור בסיס כדורסלחוףאופנייםאדמה בוציתגבולכדורת דשאגשרתג גשר על נקודהבודהיסט בנייןאוטובוסקנוAרגיש להבדל בין אותיות גדולות וקטנות קתוליבית עלמיןשנה את הבחירהשנה נקודת מבטבודק מטמון... נוצריסיגריות טיפוס קו חוףאבני ריצוףקונדומים%מגדיר את ה-DG100 המחובר:אשר את כל פעולות השלט רחוק ידניתהתנגשות מחטני בנייה:לא יכול לקבל קלט שמע מכתובת הקלט קריקט8דרך אופניים ללא תווית "אופניים" נתוניםנשיר'מחק נתונים לאחר ייבואמחוק מיושןיעד מנוטרלמירוץ כלביםלמטהגלישה במורדהורד משקאותמזרחקלזוגידוגמאותשקיות צואהמקצועניםמזוןרגלכדורגל אמריקאי7שביל להולכי רגל ללא תווית "רגל"יער קרחוןגולףמגרש גולף סמן gpsנקודת gpsדשאחצץירוקאדמההתעמלות בריאותכביש ראשי,דרך מהירה ללא תווית מזהה הינדיהיסטוריהיסטוריההוקיסוסמירוץ סוסיםמלון"נתונים ביובאים מ-{0} לא פעיל לא גמורדרך לא גמורהתעשייתיאייפני יהודיקבבאדמהשכבה#תווית שכבה עם סימן + שמאלהפנאיסוג פנאי {0}טען נתונים מ APIנעל גלילה לותרני מנגרובמעשה אדםביצהרוחב מירביאורך מירביEמהירות מירבית מוגדרת לשביל להולכי רגלמצב מדידהמתודיסטמקסיקניצבאירוחב מזעריאורך מזערי#שגיאת כתיב בשם מפתח מעורבמורמוניבוץ מוסלמיטבעיטבעעיתוניםהבאלאאין תיאור זמיןכלוםצפוןצפון-מזרחצפון-מערב לא נמחקמתחילים אי-זוגי"תג חד-סטרי על נקודהאפשרויותאורתודוקסימחוץ לשטח שהורדכרטיסי חניהסלול פיסגה שקנאי תמונותמזח צינורמסלול מתקדמיםמסלול קלמסלול בינונייםמסלול מתחיליםמקום תחנת כח הקודםראשיפרטיפרוטסטנטי$מפות תחבורה ציבורית,כרטיסים לתחבורה ציבורית מחצבהמסילת רכבתמצע קנה-סוף'רענן את רשימת הפורטיםביטוי רגולריהסר מהבחירההחלפת הבחירה מגוריםמסעדה בלי שם קמעוני ימינה גדת נחלכיכר רוגביביצה מלוחהחול הגדלהמשניבחר ענף ספורט:נבחר בחירה שירותשיעיחנותסוג חנות {0}סיקיסקייטבורדסקייטיםסקיפארק שלג כדורגלדרוםדרום-מזרחדרום-מערבספיריטואליסט ספורטסוג ספורט {0}מרכז ספורטאיצטדיון בוליםסטנדרטיזרםרחובשם רחוב מכיל ss מחרוזתמחרוזת;מחרוזת;...רכבת תחתיתסוניביצה ממתקים שחייהטניס שולחןטמפוניםטאואיסטשוברי טלפון!סוג דרך מהירה זמניטניסמסוףשלישוניטקסטתאילנדי תיירותסוג תיירות {0}צעצועים תורכיסוג לא ידוע לא סלוללא מתוייגדרך לא מתויגת#צירוף תגיות לא רגיל למעלה שימוש"שגיאת בדיקת תקינות"אזהרת בדיקת תקינותגירסה {0} הר געש שובריםמיםנתיב מיםסוג נתיב מים {0}מערב4תווית דרך מהירה שגויה לנקודהכןזברה{0} מורכב מ-:{0} מטרים{0} נקודות עד כה... {0} קמ"ר{0},...(שנה תכונות של עד עצם {0},שנה תכונות של עד {0} עצמיםשנה עצם {0}שנה {0} עצמים&הוסף נקודה חדשה לדרך./הוסף נקודה חדשה ל-{0} דרכים.מדביק תג {0}מדביק תגים {0}%פשט דרך (הסר נקודה {0})'פשט דרך (הסר {0} נקודות)?הנקודה הנבחרת לא נמצאת בתוך אף דרך.Eהנקודות הנבחרות לא נמצאות בתוך אף דרך.Iהדרך הבחורה אינה מכילה את הנקודה הבחורה.Mהדרך הבחורה אינה מכילה את הנקודות הבחורות.Yיותר מדרך אחת משתמשת בנקודה שבחרת. בחר גם את הדרך.[יותר מדרך אחת משתמשת בנקודות שבחרת. בחר גם את הדרך.זה ישנה עד עצם {0}!זה ישנה עד {0} עצמים מסלול בעל נקודה {0}"מסלול בעל {0} נקודותסמן סמניםצומת צמתיםעצם עצמים נקודה נקודותיחס יחסיםדרך דרכים{0} מורכב מסמן {1} {0} מורכב מ-{1} סמנים{0} מורכב ממסלול {1}${0} מורכב מ-{1} מסלולים חבר {0}{0} חבריםנקודה {0}{0} נקודותנקודה {0}{0} נקודותיחס יחסים דרך {0}{0} דרכיםנקודת דרך {0}{0} נקודות דרך