# objekter (Kode={0})3(Hint: Du kan endre hurtigtastene i Innstillinger.)7(Teksten har alt blitt kopiert til utklippstavlen din.) (URL var: 2(Bruk internasjonalt nummer, f.eks. +12-345-67890)(intet objekt)(ingen)A– En node som er brukt av flere linjer, og en av linjene, eller-– En node som brukes av flere linjer, eller* En node med egenskaper, ellerF– En linje, og en eller flere av nodene som er brukt i flere linjer.N– En linje som har en eller flere noder, som er brukt av flere linjer, ellerbowling6-name:Nan – «Nan» finnes ikke innen navnet.ENansens gate – «Nansens» og «gate» i nøkkel eller navn.@"Nansens gate" – «Nansens gate» i nøkkel eller navn.Kchild uttrykk – alle underobjekter av objektene i uttrykket>foot: – nøkkel «foot» med hvilken som helst verdi.,incomplete – alle uferdige objekter)modified – alle endrede objekter0name:Nan – «Nan» finnes innen navnet.Kparent uttrykk – alle overobjekter av objektene i uttrykket*selected – alle objekter i utvalgGtype: – type objekt (node, way, relation)type=* -– nøkkel «type» med hvilken som helst verdi. Prøv også *=value, type=, *=*, *=.Btype=route – nøkkel «type» med eksakt verdi «route».1untagged – alle objekter uten egenskaper;user:… – alle objekter redigert av angitt bruker,

Tastatursnarveier

!

Kombinasjonstast grupper

SDet oppstod en feil under kommunikasjon med tjeneren.
Detaljer: {0}gTrykk {0} for å avslutte sammenslåingen av lokal- og tjeneroppføringerfTrykk {0} for å begynne sammenslåingen av lokal- og tjeneroppføringerjOppgi by, landsby eller stedsnavn.
Bruk nøyaktig skrivemåte som i www.cadastre.gouv.fr .VJOSM må fjerne lokalt element med ID {0} fra datasettet.
Er dette OK?gVil du virkelig markere denne saken som ferdig?

Du kan legge inn tilleggskommentar:Ta et bilde av din GPS mottaker når den viser tid.
Vis bildet her.
Skriv inn tidspunktet og velg tidssone
Openstreetbugs-tillegget bruker den gamle tjeneren på appspot.com.
En ny tjener er tilgjengelig på schokokeks.org.
Vil du bytte til den nye tjeneren? (Anbefalt)lUtvalget inneholder data fra OpenStreetBugs.
Dataene kan ikke lastes opp. Sjekk lag for opplasting?bDet er {0} elementer i det lokale datasettet som
kan være slettet på tjeneren. Hvis du senere prøver å slette
eller oppdatere dem, vil tjeneren sannsynligvis rapportere om en
konflikt.

Trykk {1} for å sjekke status for disse elementene
på tjeneren.
Trykk {2} for å ignorere.
jFenne handling krever {0} individuelle
download-forespørsler. Ønsker du
å fortsette?sOpplasting av ubehandlede GPS-data som kortdata betraktes som skadeligt
Se her for å laste inn GPS spor:*Opplasting feilet fordi tjeneren har en nyere versjon av en node, linje ellerrelasjon.

Trykk {0} for å synkronisere hele det lokale datasettet med tjeneren.
Trykk {1} for å avbryte operasjonen og fortsette å redigere.
Upplasting feilet fordi tjeneren har en nyere versjon av en
lokal node, linje eller relasjon.
Konflikten er forårsaket av {0} med ID {1},
tjeneren har versjon {2}, lokal versjon er {3}.

Trykk {4} for å synkronisere kun konfliktelementet.
Trykk {5} for å synkronisere hele det lokale datasettet med tjeneren.
Trykk {6} for å gå tilbake og fortsette å redigere.
Opplasting til tjeneren feilet fordi nåværende datasett
bryter en forhåndsbetingelse.
Feilmelding:
{0}MVerdien på "source" er aktivisert ved automatisk kildeangivelseB

Pseudo-kombinasjonstasten ''disabled'' vil ta ut snarveien.

Spesialsøk: > bunn> toppA etter Avstand A etter TidEEt programtillegg som tillater at JOSM blir styrt av et annet programBEt tilleggsprogram for å vektorisere vannkant på Landsat bilder.AEn spesiell håntering for det franske landregisterets WMS tjenerfEt eget programtillegg for fransk Cadastre wms (matrikkel) på www.cadastre.gouv.fr

Du finner betingelser for bruk her (på fransk):
http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html
før du laster inn data med dette programtillegget.API-krav ikke møttAPI versjon: {0}Revet jernbaneOmOm JOSMAdkomst Overnatting:I følge nformasjon i tilleggsprogram, er {0} opphavsmann. kundekortNøyaktighet på Douglas-Peucker linjeforenkling, målt i grader.
Lave verdier gir flere noder og mer nøyaktige linjer. Standard er 0.0003.HandlingLegg til+Legg til URL for liste over programtillegg.Legg til node …Tilføy egenskaper)Legg inn kilde ( source=...) på element?Legg til en merknad4Tilføy et nytt nøkkel/verdi-sett til alle objekter%Legg til en node i eksisterende linjeTilføy en ny kilde til lista.9Legg til en node ved å skrive inn lengde- og breddegrad.%Legg til informasjon om opphavspersondLegg alle inn i startutvalget. Kan være søketekst som i Google eller en URL som returnerer osm-xmlLegg inn rutenettLegg til nytt lag Legg til nodeLegg til node i linje(Legg til node i linje og lag tilknytningLegg til lag for ruteplanlegger(Noder er lagt til i alle skjæringspunktInterpoler adresserAdresserLegger inn en tester for objektmaler i hjelpemenyen til hjelp ved redigering av objektmaler (fohåndsvising av dialog). JAR-fila kan også kjøres selvstendig. Tilpass WMS2Juster posisjonen på WMS-laget (kun rasterbilder)#Tilpass posisjon på valgt WMS lagJuster tidssone og forskyvning FylkesgrenseAvanserte innstillingerTaubaner og -heiserFlyplass Sprit og vinJuster nodene til en sirkelJuster nodene til en linjeAlle Alle formaterSAlle punkt og track linjervil tegnes med samme farge. Kan endres i Oppsett for Lag. Hageparseller2Legger inn markører eller Noder på gps posisjon.Tillatt trafikk:Tillat stabling av flere lagDTillater å åpne gpx/osm filer som går utenfor aktuelt skjermbildeILar deg anonymisere tidsstempler og raskt slette deler av store GPX-spor.Tillater brukeren å lage flere fargepaletter og velge blant de. Endre farger og lagre som ny palett. Benyttes for å bytte til hvit bakgrunn med passende farger for bedre synbarhet i sollys. Se dialog i JOSM innstillinger og Kart innstillinger (Rart men sant :-);Lar deg importere forskjellige dataformater direkte i JOSM.DTillater å justere fargen etter forskjellig gjennomsnitt hastighet. Fjellstue2allerede registrert en konflikt for primitiv "{0}"Gi nytt navn på fil også FasiliteterREn OSM-datavalidator, som sjekker for typiske feil gjort av brukere og programmer.nEn OSM data validator. Ser etter problem i data og kan fikse de mest vanlige. Stavekontroll for egenskapsnavn.&Det oppsto feil i programtillegget {0}hKlarte ikke synkronisere bildene med GPX-sporet. Bruk glidebryterne for å synkronisere bildene manuelt.En feil oppstod: {0}HDet oppstod en uventet feil som kan stamme fra programtillegget «{0}».Det oppstod en ukjent feilVinkelVinkel mellom to valgte NoderEt programtillegg for å knytte bilder til Waypoint i en GPX fil. En koblig opprettes når 'name', 'cmt' eller 'desc' egenskapen på et waypoint stemmer med filenavnet til et bilde.Utfør endringerBruk ObjektmalBruk løsninger= 0) – leste «{1}»Sugyldig verdi for obligatorisk attributt «{0}» av type «long» – leste «{1}»(Bildefiler (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)Importer Importer lyd7Import Data fra Globalsat Datalogger DG100 til GPX lag.Importer bilderImporter spor fra GPX lagImporterte bilderImporterer data fra DG100 …Importerer data fra enhet"Importerer tema fra OpenStreetBugsStigningSterk stigning-Ufullstendig -spesifikasjon med ref=0Zoom innIndustriområdeInformasjon om element InformasjonInformasjonstavleTuristinformasjon Klargjør InterpolasjonUgyldig bzip2-fil Ugyldig datoUgyldig forskyvningUlovlig egenskapsnøkkel Ugyldig stavekontroll linje: {0},Ugyldig egenskapskontroll-linje – {0}: {1}Ugyldig tidssoneUlovlig mellomrom i NøkkelbInverter originale svart/hvitt farger (og alle grå imellom). Nyttig for tekst på mørk bakgrunn.Er ikke vektorisertEr vektorisertØyObjektfant ikke {0} i liste#JOSM tilleggsprogram for Egenskaper1JOSM avsluttes for at endringen skal tre i kraft.6JOSM versjon {0} er nødvendig for programtillegg {1}.JPEG-bilder (*.jpg)!Java OpenStreetMap kartredigeringJava versjon {0}Funksjon Slå sammen Areal'Slå sammen arealer: fjern korte linjerSammenføy node og linjeInkluder node i linje&Inkluder node i nærmeste linjesegment!Slå sammen områder med overlapp Slo sammen overlappende områder+Slo sammen områder som overlappet seg selv"Slår sammen områder med overlappGå til PosisjonGå ditGå til posisjonKryss'Behold en klone av den lokale versjonenBehold sikkerhetskopierBehold lokale koordinaterBehold lokal slettestatusBehold lokal synlighetsstatusBehold programtillegg;Behold valgte nøkkel–verdi-par fra det lokale datasettet:Behold valgte nøkkel–verdi-par fra tjenerens datasettetBehold tjenerens koordinaterBehold tjenerens slettestatus!Behold tjenerens synlighetsstatusNøkkelNøkkel «{0}» er ugyldig.*Nøkkel «{0}» finnes ikke i objektmaleneONøkkel kan ikke være tom når egenskap-operatoren brukes. Bruk: nøkkel=verdiTast:TastatursnarveierStikkord BarnehageFotgjengerport+Navnsett lyd- (og bilde- og web-)markører.,Innstillinger for Lakewalker tilleggsprogramLakewalker tegningLambert-sone (Estland)MLambert-sone {0} i hurtiglager ikke kompatibel med gjeldende Lambert-sone {1} Bruk av grunn Avfallsdeponi KjørebanerSpråkSiste endring på {0}4Siste oppdaterte programtillegg for {0} dager siden. BreddegradStart maksimert@Starter visning av SVG bilde av aktuelt skjermutsnitt i FireFox.Start dialog for egenskaperVaskeriLagLag for redigering av GPX-sporLaget er ikke i lista.MålelagLag: {0}LagTid på innledning (sekunder)FritidLengde: +La andre program sende kommandoer til JOSM. Planovergang BibliotekLisensVeibomBybaneFyrtårn Linjenummer4Nøyaktighetsgrense for forenkling av linje (grader)EListe i rolle {0} er for øyeblikket ikke med i et sammenlikningspar.,Liste over elementer i det lokale datasettet)Liste over elementer i tjenerens datasettkListe over sammenslåtte elementer. De vil erstatte lokale elementer når sammenslåingsvalgene tas i bruk. LiveGPS-lagGatetunHent alle kartbilderLast KartbildeLast inn WMS-lagles inn WMS lag fra filLast historikk=Lst område fra mellomlager (bare hvis mellomlager er aktivt)"Last inn bildesett som et nyt lag.Laster første programtilleggLaster inn programtillegg Laster {0} Lokale filer LokalitetOmrådeLås Sluseport LengdegradUtseende og opplevelse UtsiktstårnSøker etter kystlinje …=Søker etter noder eller linjer med FIXME i en egenskapsverdiLaveste nummer(Hoveddatasettet inneholder ikke node {0}&Sett audio-merke ved avspilnings-start2Lager rekkehus / terassehus fra en enkel husblokk.$Innstillingsfil har feil i linje {0}Ugyldig koding: MenneskeskaptKartMap Pain stilerKartprojeksjonInnstillinger for kart Kart: {0}Marker som utført)Fjerner avgjørelse fra valgte egenskaperMarkører fra navngitte punktMarkører fra {0}$Klarte ikke å koble foto til sporetMax zoom niv: Max. Høyde (meter)Max. Lengde (meter)Max. Bredde (meter)Max. lager størrelse (i MB)Hastighetsbegrensning (km/t)maks totalvekt;Max alder for hver fil i mellomlager i dager. Standard: 100Max areal per forespørsel:!Max alder på mellomlager (dager)#Max størrelse på mellomlager (MB)jMax gråskala verdi som tolkes som vannflate (basert på Landsat IR-1 data). Kan være 0-255. Standard 90.*Max gråverdi for tolking som vann (0-255)PMax lengde (i meter) for å tegne linjer i lokal fil. ''-1'' tegner alle linjer.XMaksimal lengde (i meter) for å tegne linjer. Sett til ''-1'' for å tegne alle linjer.Maksimal lengde (meter)#Max lengde for lokale filer (meter)+Maksimalt antall noder i første opptegningIMax antall Noder som genereres (før linjer forenkles).Standard er 50000.LMaksimalt antall segmenter tillatt i hver opptegnede linje. Standard er 250.$Maksimalt antall segmenter per linjeFMax størrelse på hver mappe for mellomlager i bytes. Standard: 300MBEng MåleverdierMål Medlem av MedlemmerMedlemmer (løst)Medlemmer (med konflikter) Minneplatte Meny NavnMeny Navn (Standard) Menysnarveier Meny: {0}Flett Samle noder Flett lagSamle noder i den eldsteFlett utvalgte,Flett det gjeldende laget inn i et annet lagSamle {0} noderlListe over sammenslåtte medlemmer er låst. Ingen gjenværende konflikter i denne relasjonens medlemsliste.`Liste over sammenslåtte noder er låst. Ingen gjenværende konflikter i denne linjas nodeliste.ISammenslåtte noder er ikke låst ennå. Kan ikke lage løsningskommando.ISammenslåtte noder er ikke låst ennå. Kan ikke lage løsningskommando.Sammenslått versjon#Dagens melding er ikke tilgjengelig MillitærtMin. hastighet (km/t)Mini-rundkjøringMinigolfMinste avstand (pixels) Minutter: {0} Speilvend Speilvend valgte noder og linjer&obligatorisk attributt «{0}» manglerModus: Tegne Fokus Modus: {0}1Arbeide uten ned- og opplasting (Potlatch-metode)/Endrede tidsmarker (time stamps) i audio filer.Kombinasjonstast grupper:=Rediger liste over WMS-tjenere som vises i WMS-programtillegg Veksle valuta#Mer informasjon om denne funksjonen9Fler enn ett WMS lag tilstede Velg ett og prøv på nytt$Fant mer enn én linje med «from»."Fant mer enn én linje med «to».Fant mer enn én "via".Motell MotorsportMotorkjøretøy Motorsykkel MotorsykkelMotorvei MotorveikryssAv-/påkjørsel for motorvei Fjellpass Flytt ned$Flytt valgte elementer ned én plassFlytt elementerFlytt til venstreObjekt flyttes ved å trekke med musepeker; Shift legger objekt til i utvalget (Ctrl slår av/på);\r Shift-Ctrl for å rotere utvalget; eller endre utvalgFlytt objektene {0}Flytt til høyreFlytt valgt medlem nedFlytt valgte medlem oppFlytt laget en rad ned.Flytt laget en rad opp.%Flytt valgte noder til en rett linje.#Flytt de valgte nodene i en sirkel. Flytt dem Flytt opp$Flytt valgte elementer opp én plass Flytt {0}Flytter Objekter {0}GjørmeFlerbruk;Lokalt datasett inneholder ikke en egenskap med nøkkel {0} Lokal versjonLokalt datasettLokal med sammenslåttLokal med tjenersFeil ved import av NMEA data!NMEA data er lest innNMEA-0183 filerNPE-kartNPE-kart (Tim)Navn Brukernavn Navn: {0}Navngivne sporpunkt fra {0}Trackpoints med navn. Smal jernbaneNasjonal Nasjonalpark Naturreservat Ingen spor å laste opp.CIngen GPX-spor er tilgængelige i laget som kan assosieres med lyd.Ingen hurtigtastFant ingen linje med «from».Fant ingen linje med «to».(Fant ingen node eller linje med «via».Ingen endringer å laste opp.0Ingen base med rettinger tilstede for opplastingIngen konflikter å vise."Ingen data funnet i dette områdetFant ikke data på enhet.Ingen data lastet inn. Ingen dato9Ingen beskrivelse er gitt. Legg inn beskrivelse av sporet5Ingen eksisterende lydmerker i dette lag å forskyve.Ingen gjennomkjøring Ingen bilder0Fant ingen skjæring. Ingen endringer ble gjort.Fant ingen treff for «{0}»Ingen åpne endringssetDet er ikke oppgitt passord.&Ingen gjenværende egenskapskonflikter/Ingen gjenværende egenskapskonflikter å løseIngen relasjoner er valgtIntgen GPX-spor er valgtIkke noe lag som målIngen Brukernavn er oppgitt.Ingen gyldig WMS-URL eller IDIngen valideringsfeil:Ingen arbeidsområde åpnet – kan ikke finne avgrensing. Nei, avbrytNei, avbryt operasjonenNoderNoder med samme navn Noder (løst)Noder (med konflikter)Ingen%Ingen av disse nodene har knytninger.0Ingen noder i denne linjen har andre knytninger.Ikke Tilkoblet KommentarRMerk: GPL er ikke kompatibel med OSM-lisensen. Ikke last opp GPL-lisensierte spor.Merk: Når du velger en linje, vil denne få nye kopier av noder uten tilknytninger og nodene bli valgt. Ellers vil alle linjer få egne kopier og alle noder bli valgt.SedlerIntet0Ingenting lagt til utvalg ved søk etter «{0}»3Ingenting fjernet fra utvalg ved søk etter «{0}»Inet utvalg å vise.Intet er valgt!.Ingenting å eksportere. Hent inn data først.4Ingen endringer å laste opp. Finn frem data først.1Null pointer-feil, muligens manglende egenskaper.NummerNummereringsmåteOSM-dataPassord hos OSM.OSM-tjenerfiler OSM-tjenerfiler bzip2-komprimertOSM-tjenerfiler gzip-komprimertObjekthistorieObjekter som legges til:Objekter som slettes:Objekter som endres:Oddetall:Parallellflytt alle punkt mot øst (Grader). Standard: 0.:Parallellflytt alle punkt mot nord (Grader). Standard: 0. Forskyvning:Tidligere nøkkelTidligere rolleTidligere verdiKDe eldste filene blir automatisk slettet når denne størrelsen overskrides Ved behovVed opplastingEnveiskjøringLinjer med bare én nodeEnveiskjøring9Bare relevante retningsvisere (f.eks. ved enveiskjøring)Bare ved enden af linjen.Kun ved vektoriserte lag2Bare to områder kan bli slått sammen foreløpig.Åpne sted …Åpne OpenStreetBugsÅpne synlige …#Åpne tomt WMS lag til data fra fil Åpne en fil..Åpne liste over alle kommandoer(angre-buffer)Liste over alle innleste lag#Åpne en liste over alle relasjoner9Åbn en liste af brugere som jobber på de valgte objekt.&Åpne liste over Noder i planlagt Rute;Åpne en dialog for å sammenføye element i lista ovenfor.Åpne vindu med en utvalgsliste Åpne en URL.'Åpne en editor for den valgte relasjonÅpne flere GPX-sporÅpne et annet fotoÅpne bilder med ImageWayPoint6Åpne filer som er synlige i det nåværende synsfelt.Åpne verktøy i surveyor.Åpne vindu med måleverdierVÅpne testverktøy for Egenskaper i Objektmaler for å vise dialoger for Objektmaler.Åpne valideringsvindu Åpne … Åpne lagOpenStreetBugs download-løkkeOpenStreetMap-data ÅpningstiderÅpner fil ''{0}'' ... Åpner filer2Åpner dialog som lar deg gå til bestemt posisjon>Åpner OpenStreetBugs-vinduet og starter automatisk nedlasting OperatørOptikerValgfrie attributter:Alternative typer Økologisk Vinkle (90) Vinkle FormAnnetAnnen informasjonFriluftsutstyrOverlapp kartbilderOverlappende områderOverlappende ferdselsveier(Overlappende ferdselsveier (med område)Overlappende jernbaner$Overlappende jernbaner (med område)Overlappende linjer!Overlappende linjer (med område)Overlappende linjer. Skriv overTegnestil {0}: {1}Problem med visningPapir7parameter {0} er ikke i intervall 0–{1} – leste {2} Parkering Parkeringsvei)Lesefeil: Strukturen i GPX fila er ukjentKlarte ikke lese fil «{0}»PassordLim innLim inn egenskaperLim inn fra utklippstavla.StiLengde på Sti FjelltoppGågateFotgjengerfelt Type gangfelt8Gjenværende konflikter i denne relasjonens medlemsliste0Gjenværende konflikter i denne veiens nodeliste)Gjenværende egenskapskonflikter å løseKjører datavalideringTillatte handlingerApotek TelefonnummerTidspunkt for foto (fra EXIF):Foto har ikke tidskode.Slett fra det lokale datasettet Piknik-stedBrygge Rørledning LøypetypeBaneTilbedelsesstedStederSpill/Pause audio.dAvspilling starter med dette antall sekunder før (eller etter når negativ) posisjon for lydsporet. LekeplassAngre hvis du er usikker#Oppgi en beskrivelse av sporloggen..Venligst velg en breddegrad i området -90..900Venligst velg en lengdegrad i området -180..180Skriv inn søketekst.Oppgi brukernavn5Venligst velg en gyldig breddegrad i området -90..907Venligst velg en gyldig lengdegrad i området -180..180Oppgi egenskaper til sporetVelg en nøkkelVelg en fargepalett Velg en verdiVelg en verdi.Velg minst fire noder.=Velg minst én allerede opplastet node, linje eller relasjon. Velg minst én node eller linje.!Velg minst én linje å forenkle.Velg minst én linjeVelg minst 3 noder Velg minst to noder til å samle$Velg minst to linjer å sammenføye.VVenligst velg akkurat to eller tre noder, eller en veg med akkurat to eller tre noder.Velg noe å kopiere..Velg de objekter, du vil rette egenskaper for.Velg raden som skal slettesVelg raden som skal endresVelg fargepalett for slettingVenligst velg mållaget.&Velg hvilke endringer som skal brukes.@Vennligst aktiviser "auto-sourcing" og sjekk Cadastre millesime.Programtillegg inkludert i JOSMProgramtillegget cadastre-fr har tidligere brukt hurtigtasten F11 for å laste ned bilder. Denne tasten brukes nå for å endre fullskjermmodus som forvalg. Vil du gjenopprette bruken av F11 til å laste ned bilder?ProgramtilleggNavn på punkt PunktnummerPolitiPolitisk Bare posisjonPosisjon, Tid, Dato, Fart!Posisjon, Tid, Dato, Fart, Høyde Postkasse Postkontor Postnummer Kraftverk Kraftlinje KraftstasjonTransformatorstasjon KraftmastForhåndsbetingelse bruttForhåndsbetingelse bruttForhåndsvalgt:Innstilligen {0} er fjernet fordi den ikke lenger brukes. InnstillingerInnstillinger lagret i {0}Innstillinger …Klargjør OSM-data …Forbereder konfliktløsing Fredet bane Objektmaler&Objektmalene inneholder ikke Nøkkelen#Objektmalen har ikke EgenskapsverdiForrige Forrige bildeRiksveiAv-/påkjørsel for riksveiFørste kombinasjonstast:ObjektFengselProjeksjonsmetode EgenskaperEgenskaper / MedlemskapEgenskapskontrollEgenskaper for valgte objekt."Egenskaper i det lokate datasettet~Egenskaper i det sammenslåtte elementet. De vil erstatte egenskaper i lokale elementer når sammenslåingsvalgene tas i bruk.Egenskaper i tjenerens datasettEgenskaper for Egenskaper (med konflikter)Egenskaper/medlemsskaper!Egenskaper: {0} / Medlemskap: {1}%Egenskap Verdi inneholder HTML koding2Egenskap Verdi starter eller slutter med mellomrom*Bakgrunnslag som viser rutenettet i kartet2Gi en kort kommentar for endringene du laster opp:Gir deg måleverktøy for å måle lengde og retning på segmenter og areal omgitt av en (enkel) lukket linje, og lage målestier (som også kan importeres fra GPX-lag)..Dialog for å redigere egenskaper i en tabell.$Gir deg Ruteplanlegger på OSM data.Offentlig bygning#Offentlige Tjenestekjøretøy (psv)Offentlig transportISett tekst på lydspor (og bilde og web) merker sammen med knappe ikoner. Steinbrudd RacerbaneJernbaneJernbane JernbanestoppJernbaneplattform Jernbanegrunn GPS-rådata Les først Les bilder Leser {0} …Les meg Fullt navnVil du virkelig lukke?(Vil du slette utvalget fra relasjon {0}?FriluftsområdeOrtografisk korrekt bilde … ReturstasjonGjør om Gjør om siste angrede handling. Veinummer SpornummerReferansenummerOppdaterAvvis konflikter og lagreRelasjon RelasjonerRelasjoner: {0}7Slipp museknappen for å velge objektene i rektangelet.[Slipp museknappen for å avslutte flytting. Bruk Ctrl for sammenføying til nærmeste node.+Slipp museknappen for å avslutte rotasjon.Last inn på nytt2Les inn og oppfrisk liste over alle valgte objekt.%Last ned kartbilder med feil på nytt.Remote Control har bedt om data fra denne URL:0Remote Control er bedt om å laste data fra API.FjernFjern fra datasettFjern foto fra lag!Fjern egenskaper fra indre linjerAFjern de valgte elementene fra lista over sammenslåtte elementerFjernede Element fra RelasjonerFjerner doble noder …Endre navn på lagoRendrer ruter (buss, stier, sykkelstier, ...). Rutetype må være definert i routes.xml filen i pluginkatalogen BilutleieVerkstedErstatt «{0}» med «{1}» for1Bytt ut original bakgrunn med JOSM bakgrunnfarge.KBytt ut original hvit bacgrunn med fargen angitt i innstillingene for JOSM.Rapporter feilBe om detaljer: {0}DrikkevannskildeNullstill cookie*Nullstill måleresultat og slett målesti. Nullstill ID%Gå tilbake til standardinnstillinger Boligfeltvei BoligområdeGEndre vinduets størrelse til oppgitt geometri (format: BREDDExHØYDE)3Oppløsning på Landsat kartbilder (pixler pr grad)POppløsningen på Landsat kartbilder, oppgitt i pixler per grad. Standard: 4000.LøsLøs konflikterLøs koordinatkonflikter i {0}Løs slettekonflikt i {0}%Løs medlemskonflikter i relasjon {0}Gjenopprett F11-hurtigtastForbud Forretninger StøttemurReverser TerasseinndelingSnu retning på linjerReverser TerasseinndelingReverser terasseinndelingSnu og sammenføy(Omvend grå farger (for svart bakgrunn). Reverser Rute"Snu retning på alle valgte linjerSnu retning på linjer9Feil retning på Kystlinje: Land er ikke på venstre side9Feil retning på Landlinje: Land er ikke på venstre side9Feil retning på Vannlinje: Land er ikke på venstre side#Reverser hus nummer på terassehus.RevisjonElv ElvebreddVei (ukjent type) RestriksjonerRolle-rolle {0} deltar ikke i sammenlikningspar {1}!Roller i relasjoner som viser til Roter 180 Roter 270Roter 90Roter bildet mot klokkenRoter bildet med klokkenRoter mod klokkenRoter med klokken RundkjøringRuteRutetypeRuteplanlegging Innstillinger for RuteplanleggerRuiner'Kjører Douglas-Peucker-tilnærming …Reduserer antall punkter …SIM-kort SortiportLagre Lagre som … Lagre GPX-fil Lagre lag Lagre OSM-fil Lagre WMS-lagLagre WMS lag til fil Lagre uansettLagre til fil hvert minutt.Lagre aktive data i ny fil.Lagre gjeldende data.#Lagre bruker og passord (ukryptert)Scanner mappa {0}SkoleMetallSteinur KrattskogSøkSøk etter objekt.Søk …Søk: Annet navnFylkesvei e.l.Andre kombinasjonstast: Sekunder: {0}(Valgt: Rel.:{0} / Linjer:{1} / Noder:{2}VelgVelg alt1Velg én enkel lukket linje med minst fire noder.MVelg alle data i lag som ikke er slettet. OBS uferdige data blir også valgt. Velg kommuneVelg: Velg linjetegnings-innstillingerVeg node under pekeren. Velg mållag.!Velg to linjer med en felles node&Velg to linjer med kun én felles nodeVelg med gitt søkestrengVelg, flytt og roter objektValgt spor: {0}Utvalg Utvalg Areal Utvalg LengdeUtvalget er tomtUtvalget passer ikke formålet! Utvalg: {0}Linjer som krysser egne spor Separat lag SkilletegnSekvens8Tjeneren svarte med HTTP 404 for ID {0} – hopper over.RTjeneren svarte med HTTP 404, prøver igjen med en forespørsel for hvert element. oppkjørselServiceType adkomstveiASett transperens på WMS lag. Høyre: opak, venstre: transparent.*Bruk et nytt områder for neste nedlastingSett alt til standardSett backgrunn transparent.( og ) for å gruppere uttrykk>Bruk | eller OR for søk med logisk eller Bruk avansert egenskapskontroll.Bruk desimalgrader. Bruk standardBruk standard datafil.$Bruk standard fil for stavekontroll. Bruk Feil-LagBruk globale indstillinger.Bruk Utelat Liste-Lagre de brukte fargene i en ny farge palett."Bruk standard datafil (anbefales).0Brug standard fil for stavekontroll (anbefales).7Bruk Feil-Laget for å vise element som skaper problem./Bruk Utelat Liste for å undertrykke advarsler.Velg fargepalett i lista Brukt stilBruker Brukernavn'Bruker i stedet hurtigtasten «{0}». Valider;Kontroller egenskapsverdiene med hjelp av avanserte regler.9Bekreft at egenskabsnøklene kan sjekkes mot en ordliste.=Bekreft at du vil sjekke egenskapsverdiene imot Objektmalene. ValideringValideringsfeilVerdiDette kan skape problemer fordi de kan være i bruk av andre objekter (som du ikke kan se nå) .
Er du sikker på at du vil slette nodene?|Du skal til å åpne {0} nettlesere.
Dette kan både fylle skjermen din med nettlesere
og kan ta tid for å fullføre.3Du kan også lime inn URL fra www.openstreetmap.orgBDu må starte JOSM for at enkelte innstillingene skal tre i kraft.*Du må først oppgi kilde for objektmaler.GDine redigeringer må være offentlig frigitt for å laste opp nye dataDu må velge minst én linje.;Velg to eller fler noder for å splitte sirkelformet linje.iDru må SHIFT-dra og slippe avspillingsmarkøren til lydmerke eller til punkt i track for synkronisering.hDru må dra og slippe avspillingsmarkøren til GPX track hvor lydfila tilhører (etter første markør).DDu må pause lyden på det punkt på sporet, hvor du vil ha merket.DDu må sætte lyden på pause når du hører synkroniserings-merket.ZDu har bestilt for mange Noder (grense 50,000). Velg mindre område eller bruk planet.osmDu bør velge et GPX-sporKoodinater med null: Zoologisk hage ForstørrZoom (i meter)Zoom innZoom utSkaler og flytt kartZoom beste utsnitt 1:1wSkaler med Ctrl + . og Ctrl + , eller venstre museknapp; flytt med Ctrl + piltaster; flytt utsnitt med høyre museknapp ForstørrForminsk%Skaler og flytt skjermbildet til {0}.Zoom til problemZoom til valgt(e) elementZoom til utvalg Gå til {0}F«{0}» er ikke lukket, og kan derfor ikke være med i sammenføyning. Høyde: {0} m {0} km/tTilbakeRaskereRask AvspillingSpill av Hopp tilbake. Neste spor Neste merkeSpill fra neste merkeSpill av forrige merke Spill/Pause Forrige merkeSaktereSpill av sakteØVtekstforkortet gatenavnlegg til i utvalgadresse vanskeligSkog- og LandbrukalleSmug alfabetisk alternativfasilitetstype {0} fasilitetfasilitet – lysfasilitet – trafikk anglikanskdyrematenhver bueskytingområdeasiatiskturnaustralsk fotballLast kartbilder automatiskAutomatisk zoombakgrunnforrige stoppunktforrige segmenthinderhinder brukt på en vei vannmagasinstrandsykkelFlytemyrgrensebroNode har egenskap brorivningsområdebygning gatekjøkkenbuss trikkesporkano!skill mellom store/små bokstaverkatolskgravlund bytt utvalgbytt arbeidsutsnittsjekker mellomlager …kinesiskkristen sigaretterklatring med_klokka stengt_veikull kystlinjebrosteinbetongkondomer!konfigurer DG100 som er tilkoblet.Bekreft alle Remote control handlinger manueltkonfliktbarskog forbindelse veiarbeidkunne ikke hente lyd fra URL cricketnettkrocketsykkelvei med egenskapen sykkelsyklingløvskogslett data etter importslettetuønsket brukertype destinasjon omkjøring deaktivert tørrdokk hundeløpnedslalomlast neddrikke OppkjørseløstenkelRediger GPX-sporredningsmøtepunktridning evangeliskpartall eksempler hundeposerekspert(false: egenskapen er slått av med vilje gårdstunfergemat fotgjengergangvei med egenskapen footvadestedskogneste stoppunkt neste segmentfristil fra linjegasstyskisbregolfbane GPS-flagg gps-punktgressgrusgreskgrønn byggeområdejord gymnastikkhalv stoppepunkthelse beiteområde fremhevet ferdselsveiferdselsvei uten veinummerferdselsvei – traktorveitur historisk historiskishockeyhest hesteløphotellvannbilde importerte data fra {0}inaktivuferdigLinje ikke ferdigindiskindustriindre linjesegmentmiddels trafikkøy italienskjapanskJehovas vitnerjødisk avfallsdeponi bruk av grunnType Bruk av Grunn {0}lagnavn på lag inneholder +-tegnvenstrefritidfritids type {0} light_vanngatetunlast inn data fra APIsynkron rullinglavlutherskMangrove menneskeskapt Myrområdemaks. breddegradmaks. lengdegrad fartsgrense er brukt på gangvei målemetodemetodist meksikansk millitærtmin. breddegradmin. lengdegradfeil skrivemåte på nøkkel blandingsskogmormoner motorsportsøleflerbrukP-husnaturnatur-type {0}naturaviserneiingen beskrivelse tilgjengeligingen kombinasjonvenstresving forbudthøyresving forbudtrett frem forbudtu-sving forbudtingenlangrennnordnordøstnordvest ikke slettetikke synlig (på tjeneren)begynneratomoddetall nedlagt bane enveiskjøring-egenskap på nodepåbudt venstresvingpåbudt høyresvingpåbudt rett frem innstillingerortodoks annen baneytre linjesegmentutenfor nedlastet områdeparkeringsbillettKpartial: de valgte objektene har forskjellige verdier, ikke gjør endringer fast dekke fjelltopppinsebevegelsenfotosolcellebryggerørgatenedfart avansert nedfart enkelnedfart ekspertnedfart friløpnedfart middelsnedfart nybegynnerbanestedkraftpresbyterianskriksveitilkjørselsvei_riksveiprivatplanlagtbuss-, trikk- og togkart billetter steinbruddjernbane jernbanegrunn jernbanebrojernbane jernbanepunkt SivområdeOppdater liste over Porterlokalregulært uttrykkrelasjon uten angitt typefjern fra utvalgerstatt utvalgboligveirestaurant uten navnbutikkerhøyre elvebreddvei rundkjøringrute rutesegmentSaltmyr målestokk krattskog fylkesvei velg sport:valgtutvalg1separat sykkelvei har kjørefelt på en sykkelvei adkomstveiserviceskytingbutikkbutikk type {0}Sidesporskøyterskisnøparkfotballsørsørøstsørvest sportssenterPrivat sidesporstadionfrimerkebekkgategatenavn inneholder ssstrengT-baneOverflateparkering Sumpområdegodter svømming bordtennis tamponger telefonkort midlertidigmidlertidig ferselsveitypestasjon kommuneveitekstTidevannsflate til linjeturismeturisme type {0}leker trafikklystrikk(true: egenskapen er slått på med viljetyrkisk vendesirkelsmåvei ukontrollert P-kjellerUventet kolonnenummer {0} unitariskukjentumerketuten fast dekke ikke satt-unset: ikke sett egenskap på valgte objekterUten egenskaperLlinje uten egenskaper!uvanlig kombinasjon av egenskaperoppbrukvalideringsfeilgyldighetssjekk – annetvaliderings-advarsel versjon {0}via node eller linjesynlig (på tjeneren)vulkansedlervannvannveivannvei type {0}vestdyrelivvind skogsområde"feil ferdselsvei-egenskap på nodeStasjonsområdeja zoroastrisk{0} består av: {0} meterE{0} noder i linje {1} overstiger maksimalt antall tillatte noder, {2}{0} noder til nå …{0} km²{0}, ….Legg til og flytt en kunstig node til en linje0Legg til og flytt en kunstig node til {0} linjer$Endre egenskap på inntil {0} objekt$Endre egenskap på inntil {0} objektEndre {0} objektEndre {0} objektSett inn ny node i linje.Sett inn ny node i {0} linjer.%Sammenslått versjon ({0} oppføring)'Sammenslått versjon ({0} oppføringer)Lokal versjon ({0} oppføring) Lokal versjon ({0} oppføringer),Fjern gamle egenskapsnøkler fra {0} objekt,Fjern gamle egenskapsnøkler fra {0} objektForenkle linje (fjern {0} node)!Forenkle linjer (fjern {0} noder)#Valgt node er ikke del av en linje.%Valgte noder er ikke del av en linje.'Valgt linje inneholder ikke valgt node.-Valgt linje inneholder ikke de valgte nodene."Tjenerens versjon ({0} oppføring)$Tjenerens versjon ({0} oppføringer)>Mer enn én linje bruker den valgte noden. Velg flere linjer.=Mer enn én linje bruker de valgte nodene. Velg flere linjer."Dette vil endre opptil {0} objekt."Dette vil endre opptil {0} objekt.+Oppdaterer egenskaper på inntil {0} objekt+Oppdaterer egenskaper på inntil {0} objektet GPS spor med {0} punktet GPS spor med {0} punktflaggflaggnodenoderobjektobjekterpunktpunktrelasjon relasjonerlinjelinjer{0} består av {1} flagg{0} består av {1} flagg{0} består av {1} GPS spor{0} består av {1} GPS spor {0} medlem {0} medlemmer{0} node {0} noder {0} punkt {0} punkt {0} relasjon{0} relasjoner {0} rute, {0} ruter,  {0} linje {0} linjer