# Obxectos4(Consello: Pode editar os atallos nas preferencias.),(O texto xa foi copiado ao teu portapapeis.) (a URL era: (sen obxecto) (ningún)(({0}/{1}) Cargando parientes do nodo {2}-({0}/{1}) Cargando parientes da relación {2}'({0}/{1}) Cargando parientes da via {2}L* Un nodo que está sendo usado por máis dunha vía e unha destas vías, ou8* Un nodo que está sendo usado por máis dunha vía, ou* Un nodo etiquetado, ouV* Unha vía e un ou máis dos seus nodos que están sendo usados por máis dunha vía.X* Unha vía que ten un ou máis nodos que están sendo usados por máis de unha vía, ou... refierese á relación/RUTA/Á/CARPETA/JOSM/ J

Pechar o diálogo de filtrado para ver todos os obxectos.

4-name:Bak - que non conteña ''Bak'' no nome.FBaker Street - ''Baker'' e ''Street'' en calquer clave ou nome.C"Baker Street" - ''Baker Street'' en calquera clave ou nome.Ychild expresión - todos os fillos de obxectos que coincidan coa expresión8foot: - clave=foot establecida con calquer valor.9id:...- obxecto co ID dado (0 para novos obxectos)1incomplete - todos os obxectos incompletos-modified - todos os obxectos cambiados7name:Bak - ''Bak'' en calquer posición do nome.3¿sentido único? - oneway=yes, true, 1 o onRparent expr - todos os pais de obxectos que coincidan coa expresión1selected - todos os obxectos seleccionadosFtype: - tipo do obxecto(node,way,relation)ttype=* - a clave ''type'' con calquer valor. Proba tamén *=value, type=, *=*, *=>type=route - a clave ''type'' co valor exacto ''route''1untagged - todos os obxectos sen etiquetar:user:... - todos os obxectos cambiados polo usuarioJusuario:anonimo- todos os obxectos cambiados por usuarios anónimos"{0} obxectos deshabilitados -

Atallos de Teclado

Grupos de ModificadoresFiltro Activo

y

Cando se escollen unha vía ou máis a vía axustase de maneira que todos os ángulos sexan de 90 ou 180 grados.

Pode engadir dous nodos á selección. Entón fixase a direcciónen función de eses dous nodos de referencia. (Despóis pode desfacer o movemento para algúns nodos:
Escóllaos e pulse o atallo Ortogonalizar / Desfacer. Por defecto éste é Shift-Q .)Unha relación de membros foi copiada a todas as rutas..
Debería verificar esto e corrixilo cando sexa necesario. Unha parte baseada na relación de membros foi copiada a todas as rutas.
Debería verificar esto e corrixilo cando sexa necesario.RNon se puido abrir directorio "{0}".
Por favor escolle un arquivo.O Non se poden ler os marcadores dende
"{0}"
O erro foi: {1}6Non se puido escribir no marcador.
{0}Atención: Fallou ao inicializar as preferencias.
Erro ao crear o directorio de preferencias desaparecido {0}.mErro ao inicializar as preferencias.
O directorio das preferencias "{0}" non é un directorio.hPor favor confirma o borrado de 1 obxecto de 1 relación.kPor favor confirma o borrado de 1 obxecto de {0} relacións.`Confirme o borrado{0} obxectos de {1} relacións.vPlease make sure todas as vias seleccionadas apuntan en unha dirección similar
ou ortogonaliza unha a unhaq Os datos a subir participan en conflictos non resoltos na capa "{0}".
Debe resolvelos primeiro.LNon hay capas á que a capa
''{0}''
. poidese ser fundidabEsta acción require {0} peticións de
descarga individuais. Desexas
continuar?}A subida de datos GPS sen procesar como datos de mapa considerase perxudicial.
Se desexas subir trazados, mira aqui:DA subida fallou porque o servidor tiña unha versión máis recente de un
dos teus nodos, vías ou relacións.

Fai click en {0} para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.
Fai click en {1} para abortar e continuar editando.
"A actualización fallou porque o servidor ten unha nova versión de un
dos teus nodos, vías ou relacións.
O conflito foi causado polo/a {0} con id {1},
o servidor ten a versión {2}, a túa versión é a {3}.

Fai click en {4} para sincronizar só a primitiva conflitiva.
Fai click en {5} para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.
Fai click en {6} para abortar e continuar editando.
A subida ao servidor fallou porque o teu
paquete de datos actual viola a condición previa.
A mensaxe de erro é:
{0}Está a usar a proxección EPSG:4326 a cal poderia dar lugar
a resultados non desexados cando faga aliñamentos rectangulares.
Cambie a súa proxección para conseguir eliminar esta advertencia.
¿Desexa continuar?

{0}obxectos agochadosP

O pseudo modificador ''desactivado'' desactivará o atallo cando o atope.

Obxectivos especiais:>fondo> arriba Por distancia Por tempoIUn engadido que permirte que JOSM sexa controlado por outras aplicacións1Unha primitiva con ID = 0 non pode ser invisible.!Violación das capacidades da APIAbortar Misturado Acerca deAcerca de JOSM...=Dacordo coa información contida no engadido, o autor é {0}.AcciónEngadirEngadir Nodo...Engadir PropiedadesEngadir un comentario6Engadir un novo par clave/valor para todos os obxectos)Engadir un novo nodo a unha via existente2Engadir un nodo introducindo latitude e lonxitude.Engadir información do autorEngadido conflicto para "{0}"tEngadir cada un á selección inicial. Pode ser unha cadea de busca de estilo google ou unha URL que devolva osm-xml Engadir malla Engadir nodoEngadir nodo na víaEngadir nodo a vía e conectarEngadir nodo {0}Engadir relación {0}Engadir via {0}'Engadir nodo en todas as intersecciónsPreferencias avanzadasAlinear os nodos en círculoAlinear os nodos en filaTodogTodos os puntos e segmentos do trazado terán a mesma cor. Poden ser personalizados no Xestor de Capas.Área cultivábelPermitir varias capas apiladasJPermite afinar o coloreado de trazados para diferentes velocidades medias.3Xa se rexistrou un conflicto para a primitica "{0}"Renomear tamén o ficheiroOcurriu un erro no engadido {0}Ocurriu un erro: {0}HOcurriu unha excepción inesperada que puido proceder do engadido "{0}".Un erro descoñecido aconteceuÁngulo"Angulo entre dous nodos escollidosAplicar CambiosAplicar axuste preestablecidoVAplicar filtros antialiasing á vista do mapa para acadar unha apariencia máis suave. Aplicar os cambios seleccionadosYAplicar as etiquetas dos contidos do buffer de pegado a todos os elementos seleccionados.Aplicar?Esta seguro de continuar?,A vía de estilo de área non está pechada.NPolo menos requirese un obxecto para borrar, conseguiuse unha colección vacia,Atención: Usar só teclas reais do teclado!Preferencias de audioMarcas de audio de {0} Audio sincronizado no punto {0}.Fallou a autentificaciónAutenticazón fallidaAutorFallou a autorizaciónAutores Auto-Centrar CorrecciónCrear automáticamente marcas de audio a partir dos puntos de trazado (en lugar dos puntos de vía explícitos) con nomes ou descripcións.cCrear automáticamente unha capa de marcas desde calquer punto de vía cando se abra unha capa GPX. DispoñibleB por Distancia B por TempoAtraisSolicitude incorrectaBásicoBicúbico (lento) BicicletaBilinear (rapido) MarcadoresInformes de Erro Lista de BugsConstrucciónsAncho de edificios:C por distancia C por tempoCatastroArquivos de Calibración"Non se pode dibuxar fora do mundo.CancelarCancelar operation*Non se pode engadir un nodo fora do mundo.3Non se pode engadir nodo {0} á vía incompleta {1}[Non se pode asignar un changesetId > 0 a unha nova primitiva. O valor de changesetId é {0}GNon se pode comprar a primitiva con ID "{0}" coa primitiva con ID "{1}"Non se puido cargar a libreria rxtxSerial. Se necesitas soporte para instala proba na páxina de Globalsat en http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/]Non se pode realizar a unión porque unha das primitivas participantes é nova e a outra non.VNon se poden misturar os nodos: Teriase que borrar a via "{0}" a cal ainda esta en usoSNon se poden misturar primitivas con diferentes ids. Este id é {0}, o outro é {1}*Non se poden mover objectos fora do mundo.qNon se pode abrir unha nova conexión de cliente. O servidor esta baixo mantemento ou temporalmente sobrecargado.%Non emplazar edificios fora do mundo.*Non se pode resolver conflictos indecisos.QNon se pode desfacer o comando "{0}" porque a capa "{1}" non está máis presenteCoche CemiterioCentrar unha vez Centrar vistaCambiar PropiedadesCambiar direccións?Cambiar nodo {0}Cambiar relaciónCambiar relación {0}@Cambiar o directorio para as configuración de todos os usuariosCambiar valores?Cambiar via {0}Cambiados nodos de {0}Xestor de conxuntos de cambios*Esperabase un id de un conxunto de cambiosConxunto de cambios {0},Cambiando manualmente os atallos de teclado.Comprobar no servidor;Comprobando os pais suprimidos no conxunto de datos locais..Comprobando parentes para os obxectos borrados Erros de suma de verificación: EscollerEscolle unha corEscolle unha cor para {0}"Escoller unha licencia predefinidaEscoller de...%Prema e arrastre para mover o destino'Prema para abortar e continuar editando7Prema para abortar o lanzamento de navegadores externos#Prema para abortar mistura de nodosPrema para engadir destino.'Prema para cancelar a operación actual_Prema para verificar se os obxectos do seu conxunto de datos locais están borrados no servidorPremer para pechar o diálogo>Prema para pechar o diálogo e borrar o obxecto das relacións;Prema para pechar o dialogo e abortar o borrado de obxectos,Prema para continuar e abrir {0} navegadoresFacer click para borrar. Maiúsculas: borrar segmento de vía. Alt: Non borrar nodos sen usar cando se borre unha vía. Ctrl: borrar obxectos aludidos.7Facer click para minimizar/maximizar o contido do panelPrema para borrar o destinoO Cliente non RespondePechar%Pecha o diálogo e cancela a descarga$Pechar o conxunto de cambios abertos$Pecha o diálogo e crea un novo nodo'Pecha o diálogo,non crear un novo nodoXPechar este panel. Podes reabrilo usando os botóns da barra de ferramentas da esquerda.Pechar: Vía Pechada&Peche dos conxuntos de cambios abertos!Pechando colección de cambios...CorCores?Cores, puntos e segmentos de trazado en función da velocidade.-Cores usadas por diferentes obxectos en JOSM. Combinar víaCombinar varias vías en unha.Combinar {0} víasPila de ComandosPila de Comandos: {0} Comentario: ComercialComúnA Comunicacion con OSM fallou!Comunicación fallida co servidorFEstablecida a comunicación con {0} usando o protocolo da versión {1} Comparar ConfigurarConfigurar o Dispositivo"Configurar os sitios dos engadidos%Configurar os engadidos dispoñibles.$Confirma a acción do Control RemotoConflitoResolución de conflitos ConflitosConectar via existente a nodo Conectado Conectando Conectando...Erro de Conexión.Fallou a conexiónPreferencias de Conexión.Preferencias de conexión para o servidor OSM.Fallou a conexión.Área de construcciónContactando co Servidor OSM...Contactando co Servidor... Continuar(Continuar vía a partir do último nodo. ColaboraciónConvertir a capa GPXConvertir en capa de datosConvertir a un multipolígonoConvertir a un multipolígono.Convertido de: {0}Coordenadas importadas: Coordenadas:Copiar)Copiar todos os meus elementos ao destinoHCopiar a miña selección de nodos ao final da lista de nodos misturada.ICopiar a miña selección de nodos ao comezo da lista de nodos misturada. Copia de {0}5Copiar os obxectos seleccionados ó buffer de pegado.Copiar a porta papeis e pecharCopia {1} de {0}Ano do Copyright4Non se puido acceder ó(s) ficheiro(s) de datos: {0}Non se puido obter a imaxeZNon se puideron combinar as vías (Non puideron ser acopladas nunha única serie de nodos)TNon se puido conectar co servidor osm. Por favor revisa a túa conexión a internet.'Non se puido borrar o arquivo temporal!#Non se puido atopar o obxecto mapa.Desactivar captura de datos se a velocidade cae por debaixo deDesactivar engadidoDescartar e SairPreferencias de VisualizaciónAmosar unha icona enm ovemento que represente o punto da traza sincronizada onde o audio que se está a reproducir foi grabado.Amosar coordenadas como9Amosa información sobre vias,nodos, ou relacións de OSM Amosar traza de audio en directoCAmosa información do obxecto sobre nodos,vias ou relacions de OSM.Amosar o menú de audio!Amosar a pantalla de "Acerca de".7Amosar o historial de todos os elementos seleccionados.Distribuir NodosMDistribuir os nodos seleccionados de xeito equidistante ao longo dunha liña.Non aplicar cambios[Non debuxar frechas se non teñen, como mínimo, esta distancia de separación da anterior./Non debuxar liñas entre puntos para esta capa.=Non requerir cambiar modos (flujo de trabajo estilo Potlatch),Non mostrar esto outra vez(recordar escolla)Non facer nadaDesexa permitir esto?Desexa borrala de todos modos?Doble conflictoAbaixo DescargarDescargar datosDescargar LugarDescargar MembrosDescargar obxecto OSM por IDDescargar ObxectoDescargar Obxecto... Descargar URLRÁrea de Descarga correcta, probablemente o tamaño sexa aceptable para o servidorOÁrea de descarga demasiado grande; probablemente será rexeitada polo servidorDescargar como unha nova capaDescargar data}Descargar cada un como datos gps en bruto. Pode ser x1,y1,x2,y2 , unha URL contendo lat=y&lon=x&zoom=z ou un nome de ficheiroeDescargar cada un. Pode ser x1,y1,x2,y2 , unha URL contendo lat=y&lon=x&zoom=z ou un nome de ficheiroDescargar todo o que abarca:Descargar de OSM...(Descargar datos do mapa do servidor OSM.Descargar obxectoDescargar obxeto...+Descargando vias/relacións... relacionadasFDescargar as primitivas referenciando a unha das primitivas escollidasDescargar ReferidosDescargar a caixa de límites5Descargar a caixa de límites como datos gps en bruto6Descargar a ubicación da url (con lat=x&lon=y&zoom=z)HDescargar localozación na url (con lat=x&lon=y&zoom=z) como gps en crú#Descarga {0} de {1} ({2} restantes)Datos GPX DescargadosDescargando datos GPSDescargando datos de OSM...Descargando "Mensaxe do día"Descargando datos+Descargando conxunto de cambios abiertos..."Descargando os puntos {0} a {1}...rArrastra un sergmento de via para facer un rectangulo. Ctrl-arrastra para mover o segmento ao longo da sua normal.Arrastrar cabezal de reproducción e soltar preto da pista para reproducir o audio dende alí; MAIÚS+soltar para sincronizar o audio en ese punto.Arrastra para mover a imaxeArrastra para rotar a imaxe&Arrastr para escalar a imaxe no eixe X,Arrastr para escalar a imaxe nos eixes X e Y&Arrastr para escalar a imaxe no eixe YDebuxarDebuxar Frechas de DirecciónDDibuxa un rectángulo arredort dos datos descargados do servidor WMSLDebuxar un rectángulo do tamaño desexado, despois soltar o botón do rato.)Debuxar os límites dos datos descargadosDibuxar edificiosDDebuxar frechas de dirección para as liñas, conectando puntos GPS.7Debuxar consellos de dirección para segmentos de vía.'Debuxar as capas inactivas en outra corDebuxar puntos GPS grandes.0Debuxar puntos máis grandes para os puntos GPS.+Debuxar liñas entre puntos para esta capa.(Debuxar liñas entre puntos GPS en bruto-Debuxar liñas entre puntos gps sen procesar. Debuxar nodos)Debuxar os números de orde dos segmentos8Debuxar os límites dos datos cargados dende o servidor._Debuxar as frechas de dirección usando búsquedas nas táboas en lugar de cálculos complexos.8Debuxar as capas de datos inactivas nunha cor diferente.GDebuxar os números de orde de todos os segmentos dentro da súa liña.,Debuxar nodos virtuais no modo de selecciónYDebuxar nodos virtuais no modo de selección para unha modificación de vía máis doada.Borrar ruta existenteConvertir en {0} nodosDuplicar Duplicar capa3Duplicar nodos que son usados por múltiples vías.6Duplicar selección copiando e pegando inmediatamente.Edición eitar o uso da área cultivábelEditar a área do cemiterioEditar o uso da área comercial Editar común&Editar o uso da área en construcciónEditar o uso da terra de labor Editar CaídaEditar XardínEditar o uso ta área de herba Editar o uso da área industrialEditar o uso do pradoEditar o uso da área militarEditar MultipolígonoEditar Reserva Natural Editar parque!Editar o uso da área da canteira$Editar o uso da área da via do trenEditar o uso da área de recreo!Editar o uso da área residencial Editar ruta Editar cantosEditar matorralEditar AtallosEditar as restriccións de xiroEditar o uso do viñedoEditar relaciónEditar relacións;Editar o valor da clave seleccionada para todos os obxectos Editar: {0} EditarGpx+Os elementos do tipo {0} están soportados.Documento valeiroActivar caché automática./Activar os valores predeterminados incorporadasCActivar/desactivar a visualización do mapa únicamente como liñas*Introduce Lat/Lon para saltar á posiciónIntroducir URL a descargar:"Introduce un novo par clave/valor.#Introduce o nome do lugar a buscar:AIntroduce unha URL dende a cal os datos deberían ser descargados4Introduce o ID do obxecto que deberia ser descargado+Introducir as coordenadas para o novo nodo."Introduce a expresion de búsqueda+Introducir valores para todos os conflitos.Introduce o teu comentarioErro#Erro creando directorio caché: {0}Erro borrando datos.Erro amosando a URLErro cargando ficheiroQErro cargando o arquivo. Probablemente unha versión antiga da caché do arquivo.Erro no ficheiro {0}Erro analizando {0}: Erro reproducindo son$Erro durante a exportación {0}: {1})Erro obtendo ficheiros do directorio {0} Erro durante a análise {0}Error durante a subida de datos9Erro: Liña "{0}" inesperada no arquivo de marcador "{1}" Erro: {0}Erros durante a descargaErros durante a descargaSairSair da aplicación,EEsperábase un valor non vacío para o parámetro "{0}" tívose "{1}"CPuntos de vía explícitos con hora estimada da posición da traza.8Puntos de vía explícitos con marcas de tempo válidas.Exportar arquivo GPXExportar e GardarOpcións de exportacińo$Exportar os datos a un ficheiro GPX.Exportar a GPX...Extrudir Extrudir Vía.Fallou ao cargar o recurso "{0}" o erro é {1}Terra de laborDebuxo rápido (peor resultado)Multiplicador de avance rápidoCaídaFicheiroErro de Formato de Ficheiro O arquivo non puido ser borrado! O ficheiro existe. Sobrescribir?$O arquivo {0} existe. Sobreescribir?*O ficheiro {0} cárgase baixo o nome "{1}" Ficheiro: {0}FiltrarRematar debuxo.Executable de firefoxArranxar relacións Arranxar conflictos de etiquetasPéXForzar o debuxado de liñas se os datos importados non conteñen información de liñas.2Forzar liñas se non se importou ningún segmento.$Tempo de avance/retroceso (segundos),Atopouse un ficheiro nulo no directorio {0} Atopadas {0} coincidenciasConxelar/Conxelar a lista actual de elementos misturadosCatastro francés WMS Da RelaciónVista de Pantalla Completa Puntos GPSdescripción de trazado gps Ficheiros GPXFicheiros GPX (*.gpx *.gpx.gz)A subida do GPX tivo éxitoXardínImaxes xeo-etiquetadasImportar GlobalsatAgarrar construcciónsHerba*Guadeloupe Ste-Anne arquivo cache (.UTM2)NA cabeceira conten varios valores que non poden ser mapeados en unha soa cadeaAxuda Axda: {0}Alta resolución(1000x800) HistorialPáxina de incioTeclas rápidasNumero de casa:ID > 0 Esperada. Tívose {0}.Excepción de IOIOException "{0}" OcurriuASi se especifica, reestablecer a configuración en lugar de lela.IgnorarKIgnorando excepción porque a descarga foi cancelada. A excepción foi: {0} Ignorando URL mal formada: "{0}",Ignorando URL de ficheiro mal formada: "{0}" Datos Ilegais$Valor de latitude ilegal valor "{0}"%Valor de lonxitude ilegal valor "{0}"Obxecto ilegal con id=0Arquivos de imaxe0Ficheiros de imaxe (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)"Interpolación do filtro de imaxe: Imaxe non creada apropiadamente.Resolución da Imaxe:ImportarImportar AudioMImportar datos do capturador de datos Globalsat DG100 dentro de unha capa GPXImportar imaxesImportar ruta da capa GPXImaxes ImportadasImportar datos do DG100...Importar datos do dispositivo9Especificación incompleta de elemento con ref=0 Incremento InformaciónInfo sobre o Elemento Información InicializandoInstalando plugins actualizadosErro interno do servidor!Obxecto {0} non atopado na lista. ItinerarioJOSM espetaba atopar a primitiva [{0} {1}] no conxunto de daros pero non está ahi. Por favor reporta esto en http://josm.openstreetmap.de . Isto non é un erro crítico, deberia ser seguro continuar no teu choio.0JOSM esta parada para que o cambio surxa efecto.imaxes JPEG (*.jpg)Versión Java {0}Función de unor áreasUne Areas: Borra VíasUnir Nodo e LiñaUnir Nodo a Vía2Unir un nodo ós segmentos de vía máis próximosUnir áreas superpostasAreas superpostas unidasAreas auto-superpostas unidasUne áreas que se superpoñenSaltar Á Posición Saltar ahiSaltar a posición#Manter unha copia da versión local*Conservar ficheiros de copia de seguridadeMantener as miñas coordenadasManter o meu estado visible2Gardar os antigos arquivos de respaldo e continuarMantener as suas coordenadasManter o seu estadoMantener o seu estado visibleTecla[A clave non pode estar vacía cando se usa o operador etiqueta. Exemplo de uso: clave=valorTecla:Atallos de TecladoPalabras clave2Etiquetar as marcas de audio (e de imaxe e de web)Lambert 4 Zonas (France)Lambert CC ZonaLambert CC9 Zona (France)Zona Lambert (Estonia)IdiomaÚltimo cambio en {0}AA última actualización de engadidos foi fai máis de {0} días.Lanzar en modo maximizado)A capa "{0}" debe estar na lista de capasa capa non está na lista. Capa: {0}Capas!Tempo de introducción (segundos)gO largo para o tag "{0}" no obxecto {1} excede o máximo. Longo permitido {2}. O longo do valor é {3}. Lonxitude: LicenciaOLista de elementos no meu conxunto de datos, p.e. o conxunto de elementos local,Lista de elementos no seu conxunto de datos,oLista de elementos misturados. Eles reemplazarán os meus elementos cando a decisión de mistura sexa aplicada.GPX VivoCapa de GPSVivoCargar capa WMS dende ficheiro-Cargar conxunto de imaxes como unha nova capaCargando extensións anterioresFallou a carga do arquivo: {0}Cargando extensiónsArquivos locais Lodi - Italia LonxitudeApariencia e comportamentoBaixa resolución(600x400)MLIT Xapón (ORTHO)MLIT Xapón (ORTHO01)MLIT Xapón (ORTHO02)MLIT Xapón (ORTHO03)4O conxunto de datos principal non inclúe o nodo {0}/Fai un duplicado da capa escollida actualmente.9Asegurate de que cargas algún dato se usas --selección.5Ficheiro de configuración mal formado nas liñas {0}Sentencias mal formadas: MapaProxección do mapaPreferencias do Mapa Mapa: {0}Marcar como feita Marcas de {0}-Martinique Fort Desaix arquivo cache (.UTM3)Tamaño da caché max. (En MB)FIdade máxima de cada ficheiro de caché en días. Por defecto son 100Área máxima por petición:Máxima idade da caché (dias)Máximo tamaño da caché (MB)`Lonxitude máxima (en metros) para debuxar liñas. Poñer a ''-1'' para debuxar todas as liñas.`Lonxitude máxima (en metros) para debuxar liñas. Poñer a ''-1'' para debuxar todas as liñas.Lonxitude máxima (metros)2Lonxitude máxima para os arquivos locais (metros)(Máximo numero de nodos na traza inicial#Máximo numero de segmentos por via?Tamaño máximo de cada directorio da caché. Por defecto 300MBPradoMedia resolución (800x600) Membro deMembrosMembros(resolto)Membros (con conflictos)Nome de Menú (Predeterminado)Atallos de menú Menú: {0}Fundir Acoplar Nodos Mistura capaAcoplar nodos no máis antigoMisturar seleccion*Mistura a capa actual dentro de outra capa3Misturar os primiotivos acuais dentro de outra capaAcoplar {0} nodosVersión misturada%Misturando primitivas borradas fallouMensaxe do día non dispoñibleMilitarDistancia mínima (pixeles)Reflexar(Reflexar os nodos e vías seleccionados.7Non se atopou obxectivo para misturar o nodo con id {0}:Non se atopou obxectivo para misturar o obxecto con id {0}A regra {0} non está a participar na comparación do par {1}.*Papeis nas relacións que fan referencia a Rotar 180 Rotar 270Rotar 90Xirar imaxe á esquerdaXirar imaxe á dereitaXirar á esquerdaXirar á dereitaRuta Tipo de RutaRuteando-Executando a aproximación Douglas-Peucker...!Executando a reducción vertex...GardarGardar como...Gardar ficheiro GPX Gardar CapaGardar ficheiro OSMGardar a Calibración da ImaxeGardar capa WMS nun ficheiroGardar de todas formas5Gardar os datos capturados a un ficheiro cada minuto.*Gardar os datos actuais nun novo ficheiro.Gardar os datos actuais.,Gardar usuario e contrasinal (sen encriptar),Gardar os datos de calibración a un arquivo O gardado do arquivo fallou: {0}EscalaCantosMatorralBuscarBuscar obxectos. Buscar...Modificador secundario:Excepción de seguridade&Sel.: Rel.:{0} / Vías:{1} / Nodos:{2} SeleccionarSeleccionar TodojSeleccionar todos os obxectos sen borrar da capa de datos. Isto selecciona tamén os obxectos incompletos.Escoller comúnSeleccionar ou ben:5Seleccionar se a data deberia estar en unha nova capaIEscoller se as referencias ao abxecto poden ser descargadas correctamente*Seleccionar as opcións de liña do debuxo Seleccionar nodo baixo o cursor.Escolle a capa a usar*Seleccionar dúas vías cun nodo en comúnSeleccionar coa busca indicada#Seleccionar, mover e rotar obxectos9Seleccionados elementos que non poden ser ortogonalizados SelecciónArea seleccionadaCamiño escollidoSelección valeira/A selección debe consistir só de vias e nodosSelección non axeitada!Selección: {0} Capa Distinta Separador SecuenciaVEstablecer a transparencia das capas WMS, Dereita é opaco , esquerda é transparente.$Establecer todos ós predeterminadosPon o fondo transparente Establecer tamaño dos edificios5Establecer a bandeira de "modificado" para o nodo {0}:Establecer a bandeira de "modificado" para a relación {0}4Establecer a bandeira de "modificado" para a via {0}Establecer a linguaxeEstablecer a predeterminadoEstablecer ancho de edificios&Establecer {0} = {1} para o nodo "{2}"+Establecer {0} = {1} para a relación "{2}"&Establecer {0} = {1} para a vía "{2}"&Establecer {0} = {1} para {2} obxectosDEstablecemento directo de entradas de preferencia. Usar con coidado!$Establecendo valores predeterminados)Configuración do engadido Control Remoto=Parámetros para o reproductor de audio e as marcas de audio.BParámetros para a proxección do mapa e interpretación de datos.)Cambiar todas as trazas ao leste (grados))Cambiar todas as trazas ao norte (grados)AtalloPreferencias dos atallos$Debería ser desactivado o engadido?Amosar datos do GPSAmosar Informe de EstadoAmosar información de axuda/Amosar a ID do obxecto nas listas de selecciónJAmosar ou ocultar a entrada do menú de audio da barra de menú principal.(Mostrar a pantalla de benvida ó iniciarWAmosar informe de estado con información de utilidade que poida ser engadida ós errosAmosar esta axudaAmosar/OcultarSicilia - ItaliaSimplificar Vía'Simplificar todas as vias seleccionadasSimplificar vias?Esta versión de JOSM é incompatible co servidor configurado.-Eses nodos non estan en un circulo.Abortando. Para borrar%Alternar a vista de pantalla completaCambiar Liñas GPXCambiar Vista de Malla%Alternar a vista de pantalla completa>Alternar a visibilodade da ventana de Administrador de Cambios4Cambiar o estado visible do texto e iconas da marca..Cambiar o estado visible da capa seleccionada. Cambiar: {0}%Cambia a configuración global "{0}".Ferramenta: {0}Barra de ferramentas(Personalización de barra de ferramentas FerramentasCCidade/Vila {0} non atopada ou non dispoñible ou acción canceladaTrazandoColoreado de Trazados e PuntosPegadasXProba a actualizar á versión máis recente deste engadido antes de informar dun fallo.Restricción de xiro DESCOÑECIDOOURL de www.openstreetmap.org (podes pegar aqui unha URL para descargar a área)UTM 20N (Francia)UTM Zona!UTM20 sistema geodesico del norteDespegar VíasRNon se puido engadir a primitiva {0} ao conxunto de datos porque xa está incluido,Non se puido crear unha nova marca de audio.INon se puido atopar traducción para a localización {0}. Volvendo a {1}.GNon foi posible atopar nodos de vias. Por favor revise a sua selecciónBNon se puido ordenar as vias,Por favor verifica a suas direccións Non foi posible analizar Lon/Lat4Non se pode sincronizar nunha capa en reproducción.-Conflicto indecidido entre estados de borrado'Desfacer o borrado de nodos adicionais?-Desfacer o borrado de primitivas dependentes?DesfacerDefacer ortogonalizar formaDesfacer mover,Desfacer ortogonalización para certos nodosDesfacer a última acción.Desacoplar o panelExcepción Inesperada8Elemento non esperado. Esperábase {0} pero atopouse {1}Mostra non esperada: {0}8Valor inesperado do parámetro "índice". Obtívose {0}. Desconxelar?Desconxelar a lista de elementos misturados e comezar a fusión Despegar Nodo(Extensión de ficheiro descoñecida: {0}Maquina descoñecidaEstado do erro descoñecido'Tipo de membro descoñecido para "{0}".VTipo de primitiva descoñecido: {0}. Os valores permitidos son nodo, vía ou relaciónPapel "{0}" descoñecido.Sentencias descoñecidas: Tipo descoñecido: {0}Deseleccionar TodoDeseleccionar Todo (Escape)Deseleccionar Todo (Enfocar) Deseleccionar todos os obxectos.DVersión de ficheiro WMS non soportado; atopouse {0}, esperabase {1}[Versión de ficheiro de caché non soportada; atopouse {0}, esperabase {1} Crear unha nova.ArribaActualizar datosActualizar modificadoSubir selección\Actualizar dende o servidor os obxectos actualmente nodificados (volve a descargar os datos)UActualizar os datos seleccionados actualmente dende o servidor (re-descarga os datos)@Actualizar dende o servidor os obxectos na capa de datos activa. Subindo datosActualizando Plugins... Subir CambiosSubir Preferencias5Subir todos os cambios na capa activa ao servidor OSM:Sube todos os cambios na selección actual ao servidor OSMSubida de datos cancelada Subir datosSubir seleccion)Subir as preferencias actuais ó servidor&Subindo trazado GPX: {0}% ({1} de {2})Uso1Usar ( e ) para agrupar expresiónsTUse " para entrecomiñar as operacións (p.e. se unha chave contén :)?Usar | ou OR para combinar co operador OU lóxicoUsar grados decimais.Usar predeterminado#Usar ficheiro de datos por defecto.;Usar ficheiro de comprobación ortográfica predeterminado.Usar configuración global.3Usar o ficheiro de datos por defecto (recomendado).KUsar o ficheiro de comprobación ortográfica predeterminado (recomendado).Usuario:Nome de usuarioValorSVarios parámetros que influen na representación visual da totalidade do programa..Velocidade (vermello = lento, verde = rápido)"Version > 0 Esperada. Tívose {0}.Version esperada Versión {0}Ver Vista: {0}ViñedoEstado visible:Calibración do grabador de vozAVISO:formato inesperado da API base URL. Redirección á información ou a historia da paxina para OSM primitiva pribablemente fallará. API base URL é: "{0}"AVISO:formato inesperado da API base URL.Redirección á paxina de usuario do OSM user probablemente fallará.API base URL é: "{0}"Capa WMSURL WMS (Predeterminada)AvisomAtención: Fallou ao inicializar as preferencias. Erro ao crear o directorio de preferencias desaparecido {0}`Atención: Fallou ao iniciar as preferencias. O directorio preferido "{0}" non é un directorio.xAtencion: Fallou ao iniciar as preferencias. Fallou ao restablecer o arquivo de preferencias ao arquivo por defecto :{0}_Atención: A capa "{0}" xa non existe. Non se pode eliminar o conflicto para a primitiva "{1}".dAdvertencia: Purgando a vía {0} porque o número de nodos caeu por debaixo de 2. Os actuais son {1}bAtención: Sobreescribindo o arquivo de preferencias "{0}" co arquivo de preferencias por defecto.6Advertencia: O contrasinal transfírese sen encriptar.0Atencion:fallou ao gardar preferencia para "{0}"]Atencion: fallou o poñer o diálogo de panel de opción sempre enriba. A Excepción foi: {0}:Atención: o arquivo de revisión "/REVISION" non se atopa[Atención: número de versión de JOSM inespetado no arquivo de revisión, o valor é "{0}"Advertencia: {0}Ficheiros Wave Audio (*.wav)Ingormación da viaFCando se importe audio, aplicalo a calquera punto de vía na capa GPX.-Cando se importe audio, crear marcas desde...Cando se invirta esta vía, os seguintes cambios en propiedades da vía e nos seus nodos son suxeridos para manter a consistencia dos datos.IAo gardar, conservar os ficheiros de copia de seguridade que rematen en ~Vista de mallaMundo*Escribir coordenadas á cabeceira da imaxeErro de Escritura!BEscribindo información sobre a posición aos arquivos de imaxe...SíSi, borrar nodos Sí, purgaloSí, reiniciar o id%Si, desfacer o borrado de eles taménEstás a punto de borrar nodos que se atopan fora da área que descargaches.
Isto pode causar problemas porque outros obxectos (que non ves) poden estar usandoos.
Queres borralos realmente?Estas apiques de lanzar {0} ventanas de navegador.
Esto pode encher o teu escritorio de ventanas de navegador
e levarlle moito tempo acabar.4Tamén podes pegar unha URL wde ww.openstreetmap.orgEDebes reiniciar JOSM para que algúns parámetros se fagan efectivos.~Moviu máis de {0} elementos. O mover un número elevado de elementos é frecuentemente un erro. Desexa desplazalos realmente?$Debes escoller al menos dúas vías.FDebes seleccionar dous ou máis nodos para separar unha vía circular.@Debes ter pausado o audio no punto da pista onde queres a marca.ODebes pausar o audio no momento que escoites a túa entrada de sincronización.Coordenada cero: Aumento(en metros) Aumentar Zoom Reducir ZoomFacer zoom e mover mapaFacer zoom arrastrando ou con [ Ctrl+. ] ou [ Ctrl+, ]; mover con Ctrl+Frecha arriba, esquerda, abaixo, dereita; mover zoom co botón dereito Aumentar ZoomNível de ampliación: Reducir ZoomFacer zoom na vista a {0}.1Facer zoom sobre o(s) elemento(s) seleccionado(s)Facer zoom sobre a selecciónFacer zoom a {0}6"{0}" non esta pechada e polo tanto non pode ser unidoAtrais Máis rápidoAvance máis rápidoAvanceSaltar cara atrais.Saltar cara adianteMarca SeguinteReproducir a seguinte marca.Reproducir a marca anterior.Reproducción/PausaMarca Anterior Máis lentoAvance máis lentoOtextoengadir á selecciónenderezocalqueraárea de textofondo bicicleta construcciónsensible a maiúsculas+cambiar a data de modificación do arquivo:cambiar a selecciónComprobando a caché... vía pechadaliña de costacomúnConfigurar o DG100 conectadoconflitocrear novo obxectodatos borrar datos despois de importarborrado desactivadoabaixo descargarlesteeditar grabacións gpxexemplos5falso: a propiedade está explícitamente desactivadabuscar a seleccion do tituloda vía marca gps punto gpsdestacar Carreteradatos importados de {0}Inactivo incompletovía incompletamanter arquivos de respaldoterra uso da terracapaesquerda localidadebloquear desprazamento lat. max. lon. max. lat. min. lon. min.seguintesen descripción dispoñiblesen modificadorsen nomenon_xirar_esquerdanon_xirar_dereitanon_seguir_de_frentenortenordestenoroeste non borradonon visible (no servidor)nota: Para algunhas operacións JOSM precisa moita memoria. Pode ser necesario engadir a seguinte opción de Java para especificar o maximo tamaño de memoria accesible en megabytes desconectadoen liñasó_xirar_esquerdasó_xirar_dereitasó_seguir_de_frenteopcións2opción dadas polas propiedades do sistema de Javafora da área descargadaparcelanumero de parcelaPparcial: distintos obxectos seleccionados teñen valores diferentes, non cambiaranteriortransporte público Vía férreaActualizar a lista de portosexpresión regulareliminar da selecciónreemplazar seleccióndereitacamiñoescalarsección seleccionado selecciónconfiguraciónsursudestesudoestecadeacadea;cadea;...símbolotextoá data do gpsao valor anteriorá via7verdadeiro: a propiedade está explícitamente activadatipo descoñecidoJnon establecido: non establecer esta propiedade nos obxectos seleccionados Sen etiquetarvía sen etiquetaarribausovisible (no servidor)augaVía acuáticaoeste{0} ({1} to {2} grados){0} composto de: {0} metros {0} mais...F{0} nodos na vía {1} excede o máximo. Numero de nodos permitidos {2}{0} nodos moi lonxe... {0} km cad.1Engadir e mover un novo nodo virtual a unha vía.1Engadir e mover un novo nodo virtual a {0} vías.Engadido {0} obxectoEngadidos {0} obxectosQNon se puido abrir {0} arquivo non esta dispoñible ningun importador de arquivo.UNon se puideron abrir {0} arquivos non esta dispoñible ningun importador de arquivo.>Non se puido abrir {0} arquivo co importador de arquivo "{1}".BNon se puideron abrir {0} arquivos co importador de arquivo "{1}".)Cambiar as propiedades de ata {0} obxecto*Cambiar as propiedades de ata {0} obxectosCambiar {0} obxectoCambiar {0} obxectosConflicto mentres de descargaba Conflictos mentres de descargabaBorrado {0} nodoBorrados {0} nodosBorrado {0} obxectoBorrados {0} obxectosBorrada {0} relaciónBorradas {0} relaciónsBorrada {0} viaBorradas {0} viasBorrando {0} obxectoBorrando {0} obxectosInsertar novo nodo na vía. Insertar novo nodo en {0} vías.Versión misturada({0} entrada) Versión misturada({0} entradas)Mover {0} nodoMover {0} nodosA miña versión({0} entrada)A miña versión({0} entradas)Abrindo {0} ficheiroAbrindo {0} ficheirosPegando {0} tagPEgando {0} tagsPugado {0} obxectoPugados {0} obxectosRotar {0} nodoRotar {0} nodos"Simplificar via ( borrar {0} nodo)#Simplificar via ( borrar {0} nodos)Simplificar {0} viaSimplificar {0} viasEtiquetas({0} conflicto)Etiquetas({0} conflictos)8O nodo seleccionado non está no medio de ningunha vía.