# Objekty % z východu: % zo severu:(# požiadavky neznáme)(1 požiadavka) (Kód={0})5(Pomoc: Skratky môžeš modifikovať v nastaveniach)*(Text už bol skopírovaný do schránky.) (URL bolo: 1(Použite medzinárodný kód, ako +12-345-67890)*(Varovanie: potvrdte sever so šípkou !!)(Čo to má znamenať?)(v rade {0}, stĺpec {1})(deaktivované)(žiadny objekt) (žiadny)*({0}/{1}) Sťahujem zmenový subor {2} .../({0}/{1}) Sťahovanie zmenového súboru {2}...7({0}/{1}) Sťahovanie obsahu pre zmenový súbor {2}...,({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z bodov {2}/({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z relácie {2},({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z cesty {2}(({0}/{1}): Sťahujem reláciu ''{2}''...O* Jeden bod používaný viac než jednou cestou a jednu z týchto ciest, alebo7* Jeden bod používaný viac než jednou cestou, alebo* Jeden označený bod, aleboT* Jednu cestu a jeden alebo viac jej bodov používaných vo viac než jednej ceste.Y* Jednu cestu s jedným, alebo viac bodov používanými vo viac než jednej ceste, alebo... iný druh prepravy... odkazy na relácie/CESTA/K/JOSM/ZLOŽKE/ (10pin (Kolok na hru s desiatimi kolkami)+ --name:Bak - neobsahuje ''Bak'' v mene.PBaker Street - ''Baker'' a ''Street'' v akomkoľvek kľúči, alebo mene.L"Baker Street" - ''Baker Street'' v akomkoľvek kľúči, alebo mene.fsúbor zmien:... - objekt s daným ID súboru zmien (0 objektov bez priradeného súboru zmien)Idieťa výraz - všetky deti objektov vyhovujúcich výrazu?foot: - klúč 'foot' nastavený na akúkoľvek hodnotu.;id:... - objekt s určeným ID (0 pre nové objekty)0incomplete - všetky nekompletné objekty*modified - všetky zmenené objekty,name:Bak - ''Bak'' kdekoľvek v mene.Sbody:... - objekt s danými číslami bodov (body:počet alebo body:min-max)Mrodič výraz - všetci rodičia objektov vyhovujúcich výrazu*selected - všetky vybraté objektymznačky:... - objekt s uvedeným číslom kvôli značkám (značky:spočítať alebo značky:min-max)časová značka:... - objekty s touto časovou značkou (2009-11-12T14:51:09Z, 2009-11-12 alebo T14:51 ...)Ptype: - typy objektov (bod, cesta, vzťah(relácia))xtype=* - kľúč ''type'' s nejakou hodnotou. Skúste tiež *=hodnota, type=, *=*, *=Btype=cesta - kľúč ''type'' s presnou hodnotou ''cesta''..untagged - všetky neoznačené objekty8user:... - všetky objekty nahraté užívateľomQužívateľ:anonymný - všetky objekty zmenené anonymnými užívateľmiMverzia:... - objekt s danou verziou (0 objektov bez priradenej verzie)'
Chybná správa(nepreložený): {0}.

Klávesové skratkySkupiny modifikátorov

_

Keď je vybratá jedna alebo viac trás, tvar sa upraví tak, že všetky uhly majú 90 alebo 180 stupňov.

K výberu môžte pridať dva uzly. Potom sa smer upraví podľa týchto dvoch nastavených uzlov. (Potom, možte vrátiť posun niektorých uzlov:
Tie vyberte a stlačte skratku pre Pravé uhly / Späť. Prednastavené je Shift+Q.)e''{0}'' nie je platná OSM API URL.
Prosím, skontrolujte pravopis a znovu potvrďte.E

Upozornenie: Heslo je uložené vo formáte obyčajného textu v JOSM súbore nastavení. Okrem toho sa prevádza nešifrované v každej žiadosti zaslanej na server OSM. nepoužívajte cenné hesla. Zadajte prosím OAuth autorizačný prístup, ktorý je oprávnený k prístupu k serveru OSM ''{0}''. `

Vymazať súbor {0} z disku?

Súbor s obrázkom bude natrvalo stratený!

Nastala chyba pri získavaní informácií pomoci

Obsah pre tému pomoci {0} nemohol byť nahratý. Chybová správa je (nepreložená):
{1}Obsah pomoci pre chýbajúcu tému pomoci

Obsah pomoci pre tému pomoci {0} nie je už dostupná. Je to chýbajúce v oboch vašich miestnych jazykoch ({1}) a aj v angličtine.

Pomôžte prosím pri zlepšení systému pomoci JOSMu a doplňte chýbajúce informácie. Oboje môžete upraviť pre tému pomoci vo vašom miestnom jazyku ({1}) a v táme pomoci v angličtine.

^Aktuálne sťahovaná oblasť (minlon, minlat, maxlon, maxlat): Neúspešné vymazanie relácie {0}. Stále odkazuje na reláciu {1}.
Prosím nahrajte reláciu {1}, odstráňte odkaz z relácie {0}, a nahrajte znovu.Vzťah relácie bol skopírovaný do všetkých nových ciest.
Mali by ste toto overiť a opraviť ak je to nutné.Funkcia umiestnená v relačnom člene bola skopírovaná do všetkých nových ciest.
Mali by ste toto potvrdiť a opraviť to ak je to potrebné.Okrem iného môžete vložiť adresu dlaždíc pre jednotlivé dlaždice vo formátezoomlevel/x/y, i.e. 15/256/223. Adresa dlaždíc vo formáte zoom,x,y alebo zoom;x;y sú tiež platné.JNastala chyba počas komunikácie so serverom
Detaily: {0}[Nejaká chyba nastala počas obnovy záložného súboru.
Chyba je:
{0}INejaká chyba nastala počas ukladania.
Chyba je:
{0}NNemožno otvoriť priečinok ''{0}''.
Prosím, vyberte súbor.Nemôžem nahrať {0} objektov v jednej požiadavke pretože
max. veľkosť zmenového súboru {1} na server ''{2}'' je prekročená.RKlik {0}pre koniec spojovania mojich a ich položiekUKlik {0}pre začiatok spojovania mojich a ich položiekaNepodarilo za uzavrieť changeset {0}
pretože už je uzavretý.sZatváranie zmenového súboru {0} neúspešné
pretože už bol zavretý na {1}.INemôžem nájsť jedinečný bod pre začiatok sťahovania.INemôžem čítať záložky z
''{0}''
Chyba bola: {1}I Nemôžem čítať súbor ''{0}''.< br> Chyba je:
{1}; Nemôžem čítať.
Chyba je:
{0} 2Nemôžem zapísať záložku.
{0}Stiahnuť zmenové súbory v súčasnom zobrazení mapy.
Vypnutý. Teraz tam nie je aktívne žiadne zobrazenie mapy.DStiahnuť zmenové súbory v súčasnom zobrazení mapy6Stiahnuť moje otvorené zmenové súboryStiahnuť moje otvorené zmenové súbory
Vypnutý. Prosím vložte najskôr vaše OSM užívateľské meno do nastavení.1Stiahnuť posledné zmenové súboryJVložte kľúč značky, i.e. fixmeUVložte hodnotu značky, i.e. kontrola členovm Zadajte autorizačný prístup ručne, ak bol vygenerovaný a získaný externe
na JOSM. lZapíšte názov mesta, dediny.
Použite syntax a interpunkciu podľa www.cadastre.gouv.fr . Nepodaril sa prístup k serveru OSM ''{0}''
s autorizovaným prístupom ''{0}''.< br> Server považuje autorizovaný prístup za neoprávnený. Nebudete
mať prístup ku všetkým chráneným zdrojom na tomto serveri pomocou tohto prístupu. Nepodarilo sa doplniť URL ''{0}'' pre overenie OSM API servera.
Skontrolujte prosím váš text ''{1}'' a overte znova. Neúspešné pripojenie k URL ''{0}''.
Prosím, skontrolujte pravopis z ''{1}'' a vaše internetové pripojenie a potvrďte znovu.dNeúspešné vytvorenie URL pretože šifrovanie ''{0}''
chýbalo na tomto systéme.Neúspešná inicializácia komunikácie s OSM serverom {0}.
Skontrojujte URL servera vo vašich nastaveniach a vo vašom internetovom pripojení.|Neúspešná inicializácia preferencií.
Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}yNeúspešná inicializácia preferencií.
Chyba pri resetovaní súboru preferencií do východzieho: {0}hNeúspešná inicializácia preferencií.
Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.rNeúspešné načítanie obsahu zdrojov štýlov z
''{0}''.

Detaily (nepreložené):
{1}Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server
''{0}''.
Meno hostiteľa ''{1}'' nemôže byť vyriešený.
Prosím skontrolujte API URL vo vašich nastaveniach a vaše internetové pripojenie.Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server
''{0}''.
Prosím, skontrolujte vaše internetové pripojenie.Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server
''{0}''
pre bezpečnostné dôvody. Toto je veľmi pravdepodobné pretožestále bežíte
v nejakom applete a pretože nemôžete načítať váš applet z ''{1}''.Neúspešné otvorenie stránky pomoci na url {0}.
Je veľmi pravdepodobne spôsobené sieťovým problémom, skontrolujte prosím
vaše internetové pripojenieNeúspešné získanie zoznamu zmenových súborov z OSM API servera v
''{1}''. Server odpovedal kódom {0} namiesto 200.
Prosím, skontrolujte pravopis z ''{1}'' a potvrďte znovu.- Nepodarilo sa získať informácie o aktuálnom užívateľovi z OSM servera ''{0}''.< br> To asi nie je problém spôsobený testovaním autorizačného prístupu, ale
skôr problém s konfiguráciou servera . Starostlivo prejdite server
URL a vaše pripojenie k internetu. Nepodarilo sa podpísať žiadosť pre OSMserver ''{0}'' s prístupom ''{1}''.< br> Prístup je pravdepodobne neplatný. Nepodarilo sa nahrať dáta na alebo stiahnuť z
"{0}"
pre problém pri prenose dát.
Detaily (nepreložené): {1}kNeúspešné nahratie súboru zmien {0}
pretože už bol zavretý pri {1}. JOSM úspešne získal autorizačný prístup. Teraz môžete prijať tento prístup. JOSM ho bude používať v budúcnosti pre autentifikáciu a autorizáciu na server OSM.
Autorizačný prístup je: JOSM sa chystá obnoviť OAuth nastavenia na predvolené hodnoty.
Aktuálne vlastné nastavenia sa neukladajú. JOSM je aktuálne spustený pod anonymným užívateľom. Preto nemôžem stiahnuť
vaše zmenové súbory z OSM servera iba ak zadáte užívateľské meno pre OSM
v JOSM nastaveniach. JOSM úspešne získal žiadosť prístupu. JOSM teraz spúšťa registračnú stránku v externom prehliadači. Prosím, prihláste sa svojím OSM užívateľským meno a heslom a postupujte podľa pokynov ako povoliť žiadosť prístupu. Potom sa prepnite späť do dialógu a kliknite na {0}
Ak spustenie externého prehliadača sa nedarí, môžete skopírovať nasledujúcu povoľovaciu URL a vložte ju do adresného riadku prehliadača. < / html>aJOSM odstráni vaše lokálne pôvodné s id {0}
z dátovej sady.
Súhlasíte?Vrstva ''{0}'' už mala konflikt pre pôvodné
''{1}''.
Prosím rozhodnite najskôr tento konflikt, potom skúste znovu.tVrstva ''{0}'' obsahuje konflikt pôvodných
''{1}''.
Tento konflikt nemôže byť nevyriešený.Počet {0} pluginov bolo požadovaných.
Tento plugin nie je naďalej vyvíjaný a veľmi pravdepodobne bude spôsobovať chyby.
Mal by byť vyradený.
Zmazať z nastavení?^Označené lokálne zmazané objekty budú vymazané na servery.hOznečené zmenené objekty z aktuálneho výberu bude nahratý na server.Žiadny {0} ani {1} je umožnený.
Prosím vybrať pre jedny sťahované OSM dáta, alebo GPX dáta, alebo oba.Žiadny bod ani cesta s koncovým bodom mimo z
vybratej aktuálnej sťahovanej oblasti.
Vyberte bod na začiatku, alebo na konci cesty, alebo najskôr celú cestu.9Nie je viac spojených ciest pre stiahnutie.Žiadne objekty nie sú v obsahu zmenového súboru {0} ,ktorý je dostupný v aktuálnej
upravovanej vrstve ''{1}''.i Kliknite prosím na {0} načítať OAuth žiadosť prístupu z ''{1}''.dProsím potvrdiť odstránenie 1 objekt z 1 relácie.gProsím potvrdiť odstránenie 1 objekt z {0} relácií.kProsím potvrdiť odstránenie {0} objektov z {1} relácií.oProsím vložte platnú hodnotu limity dátumu/času
požiadavka na konkrétny časový rozsah.Prosím vložte platnú hodnotu limity zemepisnej dĺžky/šírky
požiadavky pre zmenový súbor na špecifický ohraničujúci rámec.Prosím uistite sa, že všetky vybraté trasy smerujú podobným smerom
alebo ich zarovnajte do pravých uhlov jeden po druhom.`Prosím vyberte rozsah OSM dlaždíc v danej úrovni zväčšenia.Prosím vyberte jednu z nasledujúcich štandardných otázok.Vybrať Stiahnuť iba moje zmenové súbory ak chcete stiahnuť iba zmenové súbory vytvorené vami.
Všimnite si, že JOSM stiahne max. 100 zmenových súborov.DProsím vyberte zmenový súbor, ktorý chcete zavrieťUPrisím vyberte ktoré hodnoty ponechať pre nasledujúce značky(tags).Súbor preferencií mal chyby.
Vytváranie zo zálohy staršieho súboru
{0}
a vytváranie nového východzieho súboru.wSkutočná značka tohoto vydania ak je ''hotový''?

Môžeš pridať nejakú nepovinnú poznámku:N Získavanie OAuth autorizovaného prístupu z ''{0}'' zlyhalo. H Získavanie OAuth žiadosti prístupu z ''{0}'' zlyhalo.  Spustiť plne automatický postup na získanie autorizačného prístupu z webových stránok OSM.
JOSM pristupuje na OSM webové stránky s menom užívateľa JOSM, plne
automaticky oprávňuje užívateľa a získa autorizovaný prístup. h Beh polo-automatického postupu získať autorizovaný prístup z webových stránok OSM.
JOSM podá štandardné OAuth žiadosti o získanie povolenia prístupu cez
autorizovaný prístup. Užívateľ zašle na webové stránky OSM v externom prehliadači
overí sám a prijme žiadosť pre prístup predloženú programom JOSM. Zvoliť pre stiahnutie dát na novú dátovú vrstvu.
Zrušiť voľbu pre stiahnutie na aktuálne aktívnu dátovú vrstvu.oVýber umožní zanesenie značky, ktorá bude používaná
do všetkých zmenených relácií.Vybrať podľa obmedzenej požiadavky iba vaše zmenové súbory.
Odobrať všetky vložené zmenové súbory v požiadavke.Vybrať na uloženie autorizačný prístup v JOSM nastaveniach.
Pozastaviť používanie autorizačného prístupu iba v tomto spustení programu JOSM.Vybrať na zobrazenie iba zmenové súbory pre aktuálne vybraté objekty.
Odobrať zo zobrazenia všetky zmenové súbory pre objekty v súčasnej dátovej vrstve.= Krok 1 / 3: Nahrať OAuth žiadosť prístupu F Krok 2 / 3: povoliť a získať autorizačný prístup F Krok 3 / 3: Úspešne získaný autorizačný prístup Úspešne použitý autorizačný prístup' '{0}'' pre
prístup OSM server na ''{1}'' .< br> Pristupujete na OSM server ako užívateľ ''{2}'' s id ''{3}''.Urobte fotku Vášho GPS zariadenia keď ukazuje čas.
Zobrazte fotku.
Potom len zapíšte čas ktorý vidíte na fotke a vyberte časovú zónu.
uAktuálna hodnota nie je platné meno užívateľa.
Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa. Autorizovaný prístup ''{1}'' je známy, pre server OSM ''{0}''.< br> Aj keď sa test pre načítanie užívateľských údajov pre tento prístup nepodaril.
V závislosti na tom, sú poskytnuté iba niektoré práva na tento prístup, môžete napriek tomu použiť
vkladať dáta, nahrávať GPS stopy, a / alebo získať prístup k ďalším chráneným zdrojom. OSM API server v ''{0}'' neposlal platnú odpoveď.
Môže byť že ''{0}'' nie je OSM API server.
Prosím, skontrolujte pravopis z ''{0}'' a potvrďte znovu.OSM server
''{0}''
hlási vnútornú chybu serveru.
Toto je veľmi pravdepodobne dočasný problém. Prosím skúste znovu neskôr.7Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu
z OSM servera prebehol neúspešne pretože JOSM nie je schopný vytvoriť
platné URL prihlásenie z OAuth autorizačným URL koncovým bodom ''{0}''.

Skontrolujte prosím vaše rozšírené nastavenia a skúste znovu.Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu
z OSM servera prebehol neúspešne. JOSM neúspešne vstúpil do záznamu {0}
pre užívateľa {1}.

Skontrolujte meno a heslo užívateľa a skúste znovu.Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu
z OSM servera prebehol neúspešne.

Skúste prosím znovu, alebo vyberte iný druh autorizačného procesu,
to je poloautomatickou, alebo manuálnou autorizáciou. Základ URL
''{0}''
pre túto WMS vrstvu neobsahuje na konci žiadnu z ''&'' ani s ''?''.
Toto pravdepodobne vedie k chybnej WMS požiadavke. Mali by ste skontrolovať vaše
nastavenie preferencií.
Chcete doniesť WMS dlaždice aj napriek tomu?Qrelácia dieťa
{0}
je na servery zmazaná.Nemôže byť načítaná. Spojené cesty sú členmi v jednej, alebo vo viacerých reláciách. Prosím, rozhodnite či chcete aby zostalo členstvo pre spojenú cestu, alebo či chcete aby bolo odstránené.
Štandardné nastavenie je ponechať prvú cestu a odstrániť ostatné cesty, aby členy boli z rovnakej relácie: spojená cesta zaujme miesto po pôvodnej ceste v relácii.Aktuálna URL {0}
je nejaká externá URL. Úprava je možná iba pre témy nápovedy
na server nápovedy {1}.Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.
Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s audio dátami.Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.
Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s obrázkami.Dáta ktoré majú byť nahraté sa nachádzajú v nevyriešených konfliktoch vrstvy ''{0}''.
Najskôr ich vyriešte. Zlúčené body sú členmi v jednej, alebo vo viacerých reláciách. Prosím, rozhodnite či chcete aby zostalo členstvo pre výsledný bod, alebo či chcete aby bolo odstránené.
Štandardné nastavenie je ponechať prvý bod a odstrániť ostatné body, aby členy boli z rovnakej relácie: výsledný bod zaujme miesto po pôvodnom bode v relácii.openstreetbugs plugin používa starý server v appspot.com.
Nový server je dostupný na schokokeks.org.
Chcete prejsť na nový server? (Veľmi odporúčame)}Vybraté dáta obsahujú dáta z OpenStreetBugs.
Nemôžete uložiť tieto dáta. Možno máte vybratú zlú vrstvu?9Server poslal správu, že objavil konflikt.eServer poslal správu, že objavil konflikt.
Chybová správa (nepreložená):
{0}Server hlási, že objekt je zmazaný.
Nahrávanie je neúspešné Ak ste sa snažili nahrať, alebo vymazať tento objekt.
Nahrávanie neúspešné ak ste sa snažili nahrať tento objekt.

Chybová správa je:
{0} Test sa nepodaril, pretože server odpovedal s internou chybou.
JOSM nemohol rozhodnúť, či prístup je platný. Skúste to znova neskôr. Sú tam viacnásobné zmenové súbory je potrebné určiť poradie pre nahratie {0} objektov. Ktorú stratégiu chcete použiť?Sú tam viacnásobné zmenové súbory je potrebné určiť poradie nahrávania {0} objektov.Ktorú stratégiu chcete použiť?XNie sú tam vrstvy zdrojovej vrstvy
''{0}''
nemôžu byť zlúčené.TNenachádza sa tam žiadna cesta spojená s bodom ''{0}''. Prerušujem.^Je tam {0} pôvodných vo vašej lokálnej dátovej sade, ktoré
ktoré by mohli byť zmazané zo servera. Ak pozdejšie skúsite zmazať, alebo
aktualizovať ich server pravdepodobne ohlási
konflikt.

Click {1}kontrola stavutýchto pôvodných
na servery.
Click {2}ignorovať.
Je tam aspoň jeden člen odkazujúci na túto reláciu
na vlastnú reláciu.
Táto vytvorená kruhová závislosť and is discouraged.
Ako chcete pokračovať s kruhovou závislosťou?4Nie je vybraná oblasť pre stiahnutie.gTáto akcia bude potrebovať
{0} samostatných stiahnutí dát.
Chcete pokračovať?Táto relácia už má jedného alebo viac členov odkazujúcich na
pôvodné ''{0}''

Skutočne chcete pridať ďalšieho relačného člena?Táto relácia bola zmenená zvonku z editoru.
Nemôžete použiť zmeny pokračovať v editácii.

Chcete vyriešiť konflikt a zavrieť editor?Držať sa vašej lokálnej verzie, JOSM
má resetnúť id pôvodných {0} na 0.
Pri ďalšom nahrávaní serveru bude priraďovať
toto je nové id.
Súhlasíte?yNahrať nespracované GPS dáta, ako mapové dáta je nežiadúce.
K chcete nahrať stopy (traces), pozrite sem:Nahrať z nerozdelených GPS dát ako mapových dát je nepremyslene závadné.
Ak chcete nahrať stopy, pozrite sem:6Nahrávanie neúspešné pretože server má novú verziu jednu z
vašich bodov,ciest, alebo relácií.

Click {0}pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.
Click {1} pre zrušenie a pokračovanie v editácii.
Aktualizácia neúspešná pretože server ná novú verziu jednu z
vaších bodov, ciest, alebo relácií.
Konflikt je zapríčinený {0} s id {1},
server má verziu {2},vaša verzia je {3}.

Click {4} pre synchronizáciu iba sporných pôvodných.
Click {5} pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.
Click {6} pre zrušenie a pokračovanie v editácii.
Nahrávanie neúspešné pretože ste použili
zmenový súbor {0} ktorý už bol zavretý v {1}.
Prosím nahrať znova s novým, alebo existujúcim zmenovým súborom.QNahrávanie neúspešné pretože sa snažíte zmazať bod {0} ktorý je stále použitý v ceste {1}.

Klik {2} pre stiahnutie všetky rodičovské cesty pre bod {0}.
Ak nevyhnutne JOSM bude chcieť vytvoriť konflikty ktoré môžete rozhodnúť v the Conflict Resolution Dialog.Aktualizácia na server neuspešná pretože vaša aktuálna
dátová sada nespĺňa predpoklad.
Chybová správa je:
{0}UPoužite fotografiu z presných hodiniek,
e.g. displej GPS prístrojaN Použite predvolené URL OSM servera ( {0} ) IHodnota kľúča "zdroj" keď je automatický zdroj zapnutýKVerzia {0} vytvorená na {1}PVerzia {0} aktuálne upravovaná vo vrstve ''{1}''Skúšate sa pridať reláciu do vlastných.

Tieto vytvorené kruhové odkazy a je preto znechutený.
Vynechanie relácie ''{0}''.Používate EPSG:4326 projekciu ktorá môže viesť
k nežiadúcim výsledkom keď vytvárate pravouhlé zarovnanie.
Zmeňte vaše zobrazenie ak chcete odstrániť toto upozornenie.
Chcete pokračovať?h Nemôžete ukončiť zlučovanie v tomto konflikte.
Vyriešenie konfliktu nemôže byť aplikované pokiaľ všetky rozdiely
nebudú vyriešené.
Kliknite {0} ak chcete aj tak ukončiť.
vyriešené rozdiely nebudú použité.

Kliknite {1} pre návrat k riešeniu konfliktov. Úspešne ste získal OAuth autorizačný prístup z webových stránok OSM. Kliknite na {0} prijatý prístup. JOSM sa bude používať pri následných žiadostiach získať prístup k OSM API. {0} relácie sa cyklujú(build a cycle) pretože odkazujú na nejaké iné.
JOSM ich nemôže nahrať. Prosím upravte relácie a odstráňte cyklické závislosti.A

Ďalej sú klávesové skratky aktivované, keď sú činnosti najskôr pridelené k tlačidlám vo vstupnom menu. Takže niektoré z vašich zmien sa môže stať aktívnym aj bez reštartu --- ale aj bez kontroly kolízie. To je ďalší dôvod, prečo reštartovať JOSM po vykonaní týchto zmien.

Všimnite si prosím, že klávesovým skratkám sú priradené akcie, keď sa spustí JOSM. Preto potrebujete reštartovať JOSM, aby sa zmeny prejavili.

u

Posledná stránka uvádza modifikačné klávesy JOSM automaticky priradené pre klávesové skratky. Pre každý zo štyroch druhov skratiek sú tam tri alternatívy. JOSM sa bude snažiť použiť tieto alternatívy v uvedenom poradí pri riešení konfliktov. Ak sú všetky alternatívy skratiek použité, budú sa priraďovať klávesovú skratky náhodne. G

Pseudo-modifikátor ''vypnutý'' vypnúť skratku pri konflikte.

~

Môžete si všimnúť, že vo výberovom zozname kľúčov na nasledujúcej strane sú uvedené všetky kľúče, ktoré existujú na všetky druhy klávesníc ktoré Java pozná, nie len tie klávesy, ktoré existujú na klávesnici. Prosím, používajte len hodnoty, ktoré reálne existujú na klávesnici. Ak vaša klávesnica nemá klávesu ''kopírovať'' (PC klávesnica je nemá, Sun klávesnica áno), potom ju nepoužívajte. Tiež tam sú uvedené ''klávesy'' , ktoré zodpovedajú skratkám na klávesnici (napr.'':''/ Colon). Prosím, nepoužívajte ich, používajte miesto toho základné klávesy ('';''/ bodkočiarku na klávesnici USA ,''.''/ obdobne na nemeckom klávesnice apod). Že sa tak nestane, môže mať za následok konflikty, pretože neexistuje spôsob, ako by mal JOSM vedieť, že Ctrl + Shift + a Ctrl +: je to vlastne to isté na klávesnici USA. Upozornenie: Heslo je prevedené raz v textovej forme na webových stránkach OSM. Nepoužívajte citlivé heslo na OSM server poskytuje šifrovaný komunikačný kanál (HTTPS).Špeciálne ciele:> dole> horeA Podľa vzdialenostiA Podľa času3Chýba 'name', napriek tomu, že 'name:*' existuje.Meno:* preklad je chýbajúci.:Plugin umožňujúci ovládanie JOSM z iných aplikácií.=Pluginy pre trasovanie vodných plôch z fotografií Landsat.,pôvodné s id=0 nemôžu byť neviditeľnéHŠpeciálny manipulant pre francúzsky WMS server pozemkového registra.wŠpeciálny manipulant pre francúzsky kataster wms at www.cadastre.gouv.fr

Prosím čítajte Podmienky pre využívanie (francúzsky):
http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html
predtým, ako nahráte nejaké dáta vytvorené týmto pluginom.Verzia API: {0}Opustená železnica PrerušiťZrušiť spojovanie O programeO programe JOSM...Prijať autorizačný prístupNižšia hodnota dáva viac bodov, a väčšiu presnosť línií. Štandardne 0.0003. Presnosť:AkciaAkcie AktivovaťAktivovať vybratú vrstvuAktívne štýly AktuálnyPridaťPridať JOSM Plugin popis URL.Pridať bod...Pridať vlastnostiPridať Rectified Image"Pridať "source=..." do položiek?=Pridať záložku pre aktuálne výbranú sťahovanú oblasťPridať komentár7Pridať názov súboru, alebo URL z aktívnych štýlovPridať novú cestu pre ikony8Pridať nový kľúč/hodnota pár k všetkým objektom.'Pridať nový bod do existujúcej cestyPridať nový zdroj do zoznamu.Pridať novú značku2Pridať bod zadaním zemepisnej šírky a dĺžky.SPridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade za posledným členom]Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade za posledným vybraným členomQPridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade pred prvým členom[Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade pred prvým vybraným členomPridať prázdnu značkuPridať informáciu o autoroviPridať konflikt pre ''{0}''xPrijaté všetko podľa zadaného výberu. Môže to byť text výberu ako pre google, alebo URL vracajúci sa z osm-xmlPridať filterPridať mriežkuPridať novú vrstvu Pridať bodPridať bod do cestyPridať bod do cesty a spojiťPridať bod {0}Pridať reláciu {0}Pridať routing layer?Pridať vybraté aktívne štýly do obsahu aktívnych štýlovPridať cestu {0}%Pridať body na všetky priesečníkyInterpolácia adriesAdresyPridať tagging preset tester do pomocného menu, ktoré pomôže vyvolaniu tagging presets (rýchly náhľad na dialóg zvoľte vyskakovací). Môžete spustiť jar-súbor rovnako ako samostatne.>Pridanie zákazu zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciestDovoľuje import rôzdnych formátov súborov priamo do JOSMu.VDovoliť nastavovať zafarbenie stopy(track) podľa rôznych priemerných rýchlostí. Alfa kanálAbecedne+Abecedné adresy musia končiť s písmenom Horská chata3práve zapísaný má konflikt s pôvodným ''{0}''Tiež premenovať súbor!Vždy aktualizovať bez opýtaniaVybavenosť (Amenities)Počet káblovPočet sedadiel]Kontrolór OSM údajov, hľadajúci najčastejšie chyby urobené užívateľmi a programami.OSM dáta validátor(kontrola chýb). Kontroluje problémy v dátach, a určí opravy pre zachovanie dodržania pravidiel pri tvorbe dát. Spellcheck je jednotný pre názvy značiek.Prázdna hodnota vymaže tag.Nastala chyba v plugine {0}kChyba nastala zatiaľ čo sa snažím dať fotky do GPX trasy. Musíte nastaviť posúvač ručne na fotky.Nastala chyba : {0}OVyskytla sa chyba pravdepodobne zapríčinená doplnkom (angl: plugin) ''{0}''.Nastala neznáma chybaUhol"Úhol medzi dvoma zvolenými bodmiĎalší plugin pre zladenie obrázkov s bodmi v GPS súbore. Zladenie je urobené, keď 'name(meno)', 'cmt(komentár)' or 'desc(poznámky)' vlastnosti zo značiek cestných bodov zodpovedajú názvu súboru obrázka.PoužiťPoužiť zmenyPoužiť predvolenéPoužiť rozhodnutiePoužiť FunkciuPoužiť Funkciu:"Uplatniť tiež pre deti(children)IAplikovať vyhladzovanie (antialiasing) v mape pre jemnejšie zobrazenie.Použiť vyriešený konflikt1Použiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialógPoužiť zvolené zmenyBPoužiť značky objektov v schránke na všetky zvolené objekty.>Použité značky pre dáta zmenovúho súboru sú nahraté do"Použiť súčasnú aktuálizáciuPoužiť adresu dlaždice2Použiť aktualizácie a zavrieť dialógové okno-Použiť túto funkciu pre všetkých členov Použiť?Archeologické nálezisko Lukostreľba-Ste si naozaj istý, že chcete pokračovať?Oblasť-Cesta označená ako plocha nie je uzavretá.Oblasť okolo miestaKultúrne strediskoUmelecké dieloSpýtať sa pred aktualizáciouPridružiť s využitím ulice:PPrázdna množina objektov, na zmazanie je potrebné vybrať aspoň jeden objektAtletika2Upozornenie: Používajte iba skutočné klávesy!AtrakciaZvukAudio zariadenie nedostupnéNastavenia zvukuZukové značky z {0}$Zvuk zosynchronizovaný na bode {0}.Audiosprievodcovia)Audiosprievodcovia cez mobilný telefón?Overenie totožnosti2Overenie s dodaním užívateľského mena a heslalOverovanie na HTTP proxy ''{0}'' neúspešné. Prosím vložte platné užívateľské meno a platné heslo.fOverenie v OSM API ''{0}'' neúspešné. Prosím vložte platné užívateľské meno a platné heslo./Overovanie sedenia pre užívateľa ''{0}'' ...Overenie totožnostiAutentifikácia zlyhalaAutentifikácia zlyhalaAutor Autor: {0}Autentifikácia zlyhala$Povoliť JOSM na prístup do OSM APIAutorizačná URL:Povoliť terazBPovoľujem OAuth žiadosť prístupu ''{0}'' na stránkach OSM ...)Povoľujem žiadosť prístupu ''{0}''...Autori (spracovatelia)Automatické získavanieAutomatické zväčšenie: Automatický stred (Auto-Center)Automatické ukladanie LiveData!Automatické nahratie Dlaždíc: BankomatAutomatické sťahovanie#Automatická úprava značiek (tag)zAutomaticky vytvoriť zvukové značky z bodov stopy (trackpoints) (radšej než podrobné body cesty) s menami a popismi.OAutomatické vytvorenie vrstvy značiek z bodov cesty pri otvorení GPX vrstvy. DostupnýDostupné štýly (z {0})B Podľa vzdialenostiB Podľa časuHniezdo záchranySpäťOreradlo chrbta (Backrest)Chybná požiadavkaChlieb a pečivoBanka Bar (výčap)Prekážka (Barriers)Bejzbal ZákladnýBasin (Kotvisko pre lode) BasketbalBatérieBojiskoZálivPlážSignál (rádiomaják)LavičkaNápojeBicykelZáhradná reštauráciaBicyklePrázdna vrstvaBalvan (Block)+Informačný panel s radami (board content)LodenicaStĺpik Kníhkupectvo ZáložkyHraničná kontrolaBotanický názovBowling na tráveHraniceHraničné kameneOhraničujúcí boxHraniceBowlingMostnBroken tagging preset "{0}-{1}" - počet položiek na zobrazení hodnôt, musí byť rovnaký ako v hodnotách*Brownfield (opustený priemyselný objekt)Správy o chybáchBudovaBudovy, stavby)Brána pre otváranie predkom auta (bump)Autobusová linkaAutobusové nástupišteAutobusová stanicaAutobusová zastávkaIBus trap (rohož cez cestu zabraňujúca vjazdu vozidiel okrem autobusov) MäsiareňC Podľa vzdialenostiC Podľa časuKabínková lanovkaCache chýb formátovCache chýb v Lambert Zóne!CadastreGrabber: Nedovolená url. Kaviareň TáboriskoStanový táborNedá sa kresliť mimo svet.+Nemôžem duplikovať neusporiadanú cestu.PrieplavZrušiťZrušiť overenie(Zrušiť zatváranie zmenových súborovZrušiť rozhodnutie konfliktu1Zrušiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialógZušiť operáciu>Zrušiť(nepoužiť) aktualizácie a zavrieť dialógové okno/Zrušiť nahrávanie a pokračovať v editáciiPrerušiť nahrávanie*Nemôžem pridať body ležiace mimo svet.4nemôžem pridať bod {0} do nedokončenej cesty {1}=nie je možné použiť neistú značku pri spojovaní prvkoveNemôžem priradiť Id zmenového súboru > pre nové pôvodné. Hodnota Id zmenového súboru je {0}bNemôžem postaviť požiadavku pre zmenový súbor s časovým obmedzením. Vstup nie je platný.ENemôžem porovnať pôvodné s ID ''{0}'' s pôvodným s ID ''{1}''.mNemožno vytvoriť požiadavku na zmenový súbor, vrátane parametrov požiadavky ''uid'' a ''display_name''XNemôžem načítať cache {0} ktorá nie je kompatabilná s aktuálnou zónou projekcieNemôžem načítať knižnicu rxtxSerial. Ak potrebuješ podporu, skús nainštalovať cez Globalsat homepage na http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/aNie je možné spojiť, pretože jeden zo zúčastnených pôvodných je nový a ostatné nie súPNemôžem spojiť body: Mám zmazať cestu ''{0}'' ktorá je ešte používaná.LNemožno zlúčiť pôvodné s rozdielnymi id. Toto id je {0}, druhé je {1}'Nemôžem presúvať objekty mimo svet.+nemôžem vyriešiť nerozhodnutý konflikt{Nemožno obmedziť požiadavku zmenového súboru pre aktuálneho užívateľa, pretože aktuálny užívateľ je anonymnýkNemožno obmedziť požiadavku pre zmenový súbor na špecifický ohraničujúci rámec. Vstup je platný.MNemožno omedziť požiadavku na zmenový súbor na nemo užívateľa ''{0}''HNemôžem zrušiť príkaz "{0}", pretože vrstva "{1}" nie je vybraná. Kanoistika PlechovkyKapacitaKapacita (celková)Nahrať GPS StopuVozidloKemping pre obytné prívesy HotovosťHradSCattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)Vstup do jaskyne CintorínVycentrovať (Center Once))Stred LiveGPS vrstvy v aktuálnej polohe.Stredový pohľadSedačková lanovkaChataZmeniť vlastnosti Zmeniť smer?Zmeniť umiestnenieZmeniť bod {0}Zmeniť reláciu,Zmena funkcie relačného člena pre {0} {1}Zmeniť reláciu {0}Zmena rozlíšenia5Zmena adresára pre všetký nastavenia užívateľaZmeniť hodnoty ?Zmeniť cestu {0}Zmenené body z {0}Zmenový súbor,Zmenový súbor id > 0 očekávaný. Got {0}Zmenový súbor ID: !Panel riadenia zmenového súboruManažér zmenového súboruZmenový súbor zavretýPoznámka zmenového súbor:"Očakávané ID zmenového súboruZmenový súbor id:Info súboru zmienZmenový súbor je plnýSúbor zmien {0} Súbory zmien'Zmena klávesových skratiek manuálne.Kontrola pre FIXMES.Kontrola pre poznámky (notes)0Kontrola či pri kreslení mapy nevznikli chyby.Kontrova na serveryKontrola vlastností kľúčov.Kontrola hodnôt vlastností.{0}
'' bude pokračovať nahrávanie do ďalších nových zmenových súborov.
Kliknutím ''{1}'' sa vrátite do dialógu nahrávania.
Kliknutím ''{2}'' zrušíte nahrávanie a vrátite sa na editovanie mapy.
,Kliknutie a ťahanie posúva miesto určenia/Kliknutím stiahnete aktuálne vybratú oblasť]Kliknite na prvý Lambertov priečnik (crosspiece) pre georeferencing (povinné sú dva body)CKliknite na prvý roh pre orezanie obrázka (povinné sú dva body)]Zvoľte druhý Lambert priečnik(crosspiece) pre určovanie zemepisnej polohy(georeferencing),Kliknite na druhý roh pre orezanie obrázkaPKliknite na test prístup k serveru OSM so súčasným autorizačným prístupom.Kliknúť pre zrušenie a obnovenie editovania9Kliknúť pre zrušenie sputenia externých prehliadačov(Kliknúť pre zrušenie spojovania bodov>Kliknutím zrušíte resetovanie do OAuth východzích hodnôt Kliknutím zrušíte nahrávanie!Kliknutie pridá miesto určenia.5Kliknutím zrušíte a pokračujete v editovaní mapy(Kliknutím zrušíte aktuálnu operáciu\Kliknúť pre kontrolu či objekty vo vašej lokálnej dátovej sade sú zmazané na serveryKliknutím zavriete dialóg7Kliknutie zavrie dialóg a odstráni objekt z relácií5Kliknutie zavrie dialóg a zruší vymazanie objektov5Kliknutím zavriete dialóg a prerušíte sťahovanieZavrieť dialóg nastavena a zrušiť aktualizáciu nastavení"Zavrieť vybraté zmenové súbory,Zavrieť vybrané otvorené zmenové súbory9Zavrieť tento dialóg a pokračovať v editácii v JOSMe\Zavrieť tento panel. Môžete ho znovu otvoriť tlačítkom na ľavej nástrojovej lište.Uzavretá cestaZavreté po - Zatvorený v Uzavrený:Bližší popisBližší popis&Zatvárajú sa otvorené súbory zmien,Zavrieť vybraté otvorené zmenové súboryZatváranie súboru zmien"zatváranie zmenového súboru {0}Zatváranie súboru zmien...Handry PobrežieLínia pobrežia.MinceVysoká školaFarba Farba (hex)Farebná schémaFarebná schémaFarby~Farby bodov a sledované segmenty pozície riedenia (HDOP). Vaše zariadenie pre digitalizáciu musia zaznamenať informácie.4Farby bodov traťových segmentov podľa rýchlosti.*Farby použité rôznymi objektami v JOSM.Farba Spojiť cesty!Spojiť niekoľko ciet do jednej.Spojiť {0} ciestZásobník príkazovPríkazový Stĺpik: {0} Poznámka Poznámka:Obchodná (komerčná)Spoločné, obecnéHranice obce bbox: {0}(Komunikácia s OSM serverom neúspešnáSpojenie so serverom zlyhalo?Komunikácia s {0} je ustálená, používa protokol verzie {1} Porovnať Počítač KonfigurovaťKonfigurácia zariadenia"Konfigurovať umiestnenie pluginov#Nastavenie pokročilých nastavení Nastavenie dostupných pluginov."Konfigurácia trasových priorít.Konfigurujem umiestnenie...EKonfigurovať zoznam s umiestnením, kde je možné stiahnuť pluginy)Nastaviť či vytvoriť záložný súbor&Nastaviť či používate proxy server?Nastaviť vašu totožnosť a spôsob overovania na OSM servery'Potvrdiť činnosť vzdialenej kontrolyPotvrdiť prázdnu funkciuKonfliktRozhodnutie konfliktov"Konflikt nie je úplne vyriešený KonfliktyObjavené konflikty#Konflikty vo vkladaných značkách$Konflikty pri spojovaní pôvodnýchJOSM nepoznám vašu totožnosť.
Zvolili ste si pracovať anonymne, alebo ste neoprávnili
poznať totožnosť užívateľa, ktorý pracuje vo vašom záujme.)Nemôžem nahrať predvoľby. Dôvod: {0}.Nedá sa vytvoriť nová chyba. Výsledok: {0}[Nemohol som nájsť prístupovú linku alebo id do vybranej služby. Prosím skúste znovu.Krajina (štát) Kód krajiny#Kód krajiny musí byť z 2 písmenKrajina: kraj (okres) Kurz (Smer)SúdKrytá nádržŽeriavVytvoriť kružnicu+Vytvoriť Michigan zákaz odbočenia vľavo-Vytvoriť kružnicu z troch vybratých bodov.DVytvoriť kópiu z tejto relácie a otvoriť ju inom editovacom okneVytvoriť cestnú sieťVytvára cestnú sieťVytvoriť novú mapuVytvoriť novú reláciuVytvoriť plochysVytvorenie zvukových značiek na mieste, kde čas stopy zodpovedá času uloženia každého zvukové WAV súboru.Vytvoriť záložkuVytvorte rozhranie(hranice)Vytvoriť budovyVytvoriť duplikát cestyVytvoriť cestnú sieťVytvoriť problémVytvoriť multipolygónVytvoriť multipolygón.jVytvorenie multipolygónov na jedno kliknutie, o mnoho ľahšie, ako obvyklou cestou cez editor relácií.Vytvoriť nový bod.(Vytvoriť novú reláciu vo vrstve "{0}"1Vytvoriť bez zvukovej značky pri čítaní GPX. Vytvorený Vytvorený v Vytvorené v:Vytvorené pred - Vytvoril: Vytvorený:9Vytvoriť viac jednotlivých budov z jednej dlhej budovy.IVytvorenie a správa adresných bodov a budov vrámci Českej Republiky.Vytváranie súboru zmien...-Vytváram hlavné grafické rozhranie ( GUI )Kreditné kartyKriket&Cvičné ihrisko pre kriket so sieťou KritériumPrechod pre cyklistovPrechod pre jazdcov na koňochPeší prechod cez železnicuPrechod cez cestu s obsluhouPrekrývajúce sa budovyTypy prechodov cez cestu6Typy prechodov pre chodcov (UK viď. en.wikipedia.org)Zkrížené cestyPrekižujúce sa cesty.KuchyňaSúčasný výber>Aktuálny zmenový súbor je prázdny. Nemožem nahrať dáta.,Aktuálny správca poverenia je typu ''{0}''=Aktuálna hodnota ''{0}'' pre užívateľské ID je neplatná Súčasná hodnota je východziaYAktuálne, nie je vybraná žiadna sťahovaná oblasť. Prosím vyberte najskôr oblasť.Vlastný WMS LinkPrispôsobiť farbuPrispôsobiť kresliacu trasu'Úprava položiek na panely nástrojov.Výkop Cyklo prekážka (Cycle Barrier)'Cyklická závislosť medzi reláciami: CyklistikaCyklické závislostiPriehrada, nádržÚdajová vrstva {0}Formát zaznamenávania dátZdroje dát a Typy:'Zdrojový text. Štandardne je Landsat. Zdroje dátOverovanie dát4Údaje obsahujú chyby. Aj napriek tomu ich nahrať?,Databáza je mimo prevádzky kvôli údržbeTest konzistencie dátovej sadyDátum:Dátum: Debetné karty@Rozhodnite sa ako nahrať dáta a ktoré zmenové dáta použiťStupne Rozhodnutie Oddialiť Predvolené&Štandardný (Automatická predvoľba);Východzia hodnota nie je známa (ešte nebola definovaná)Východzia hodnota je''{0}''.*Definovať vloženie(interpolation) adresyHDefinovať viditeľnosť pre vašu stopu pre iných OSM používateľov.Stupne minúty sekundy OdstrániťZmazať súbor z diskuRežim mazaniaZmazať vlastnostiBVymazať cesty, ktoré nie sú vnútornou časťou multipolygónuOdstrániť potvrdenie'Vymazať zdvojené (duplikované) cestyZmazať filter.Zmazať z relácie (zo vzťahu#Vymazať súbor s obrázkom z diskuVymazať nekompletné členy?BVymazať vrstvy bez uloženia. Neuložený zmeny budú staratené.Vymazať bod {0}Zmazať body alebo cesty'Vymazať body mimo sťahovanej oblasti?+Vymazať body mimo sťahovanej oblasti dátZmazať objektyVymazať reláciu {0}Zmazať zvolené objekty. Vymazať práve vydanú reláciu.Zmaže zvolený klúč vo všetkých objektochZmazať vybrané vrstvy.Zmazať vybraté relácie$Zmazať vybranú schému zo zoznamu."Zmazať vybratý zdroj zo zoznamu."Zmazať výber v tabuľke značiek!Zmazať nepotrebné body z cesty.Vymazať cestu {0} OdstránenýVymazaný stav:/Vymazaný člen {0} je použitý v relácii {1}*Vymazaný bod {0} je súčasťou cesty {1}$Vymazané alebo presunuté pôvodné!Vymazaná cesta {0} obsahuje bodyVyznanie (cirkevné) Zubný lekárPodrobne popíšte problémPopis Popis: {0}Úroveň detailu Podrobnosti.Zisťovanie id pre aktuálneho užívateľa...BNemôže byť nájdený objekt s id {0} v aktuálnej dátovej sade ObtiažnosťJHustota pozícií (červená = vysoká, zelená = nízka, ak je dostupná)SmerSmerový index'{0}' nenájdenýSmer hľadania zeme)Smer hľadania zeme. Štandardne východ.Vypnúť8Vypnúť zaznamenávanie dát ak vzdialenosť klesla pod6Vypnúť zaznamenávanie dát ak rýchlosť klesla podRVypnuté orezávanie obrázkov pri určovaní zemepisnej polohy (georeferencingu).Vypnúť doplnokZrušiť a VymazaťZrušiť a Ukončiťvýdaj na recepty%Zobraziť pokročilé parametre OAuthNastavenie zobrazeniaJZobraz mapu ktorá bola predtým skenovaná a nahraj na walking-papers.orgsZobrazená pohybujúca sa ikona predstavuje bod na synchronizovanej stope, kde sa práve prehráva vaša nahrávka.Zobrazovať súradnice akoYZobrazuje obrázky s informáciou o polohe ako pozadie v JOSMe (WMS servery, Yahoo, ...).Zobraziť obrázky s geotagmiStiahnite polohu na url (s šírka=x&dĺžka=y&zväčšenie=z)=Sťahovanie polohy na url (so lat=x&lon=y&zoom=z) ako raw gpsStiahnuť viditeľné dlaždice-Stiahnuté {0} z {1} (zostáva stiahnuť {2})Stiahnuté GPX dáta Stahovač:Sťahujem GPS dátaSťahujem OSM údaje...Sťahujem Pluginy {0}...Sťahujem "Správu dňa"%Sťahovanie obsahu zmenového súboru!Sťahujem zmenový súbor {0} ...Sťahujem zmenové súbory...+Sťahujem obsah pre zmenový súbor {0} ...Sťahujem dátaSťahovanie z OSM Servera...História sťahovania...Sťahujem dlaždice obrázka...!Sťahujem otvorené súbory zmienSťahujem body {0} až {1}...'Sťahovanie odkazovaných relácií ...#Sťahovanie odkazovaných ciest ...Nahrávam reláciu {0} Sťahujem {0}FLyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)iŤahať diel cesty, pre vytvorenie obdĺžniku. Ctrl+ťahať, pre posunutie dielu pozdĺž jeho normály.Ťahať play headŤahajte "play head" a uvoľnite ho blízko miesta odkadiaľ chcete zvukový záznam prehrávať; SHIFT+uvoľnite synchronizovaný zvukový záznam v tom bode.Odvodňovací kanál, odtokKresliťKresliť šípky v smere jazdyKresliť kruh z HDOP hodnoty.;Kresliť obdĺžnik okolo sťahovaných dát z WMS servera.NNakreslite obdĺžnik požadovanej veľkosti a potom pustite tlačítko myši./Vykresliť ohraničujúci box stiahnutých dát(Kresliť okraje okolo stiahnutých dát.@Kresliť smerové šípky pre línie, ktoré spájajú GPS body. Kresliť smer cestného segmentu1Vykresľovať neaktívne vrstvy v iných farbáchKresliť väčšie GPS body)Zobrazovať väčšie bodky pre GPS body.,Kresliť spojnice medzi bodmi v tejto vrstve#Kresliť čiary medzi raw GPS bodmi!Kresliť spojnice medzi GPS bodmi Kresliť body$Kresliť rubber-band pomocnú čiaru+Vykresliť segmenty s poradovými číslami1Zobrazovať hranice dát stiahnutých zo servera.aNakreslite smerové šípky použijúc vyhľadávajúcu tabuľku namiesto matematického súboru./Zobrazovať neaktívne vrstvy dát inou farbou.?Kresliť poradové čísla všetkých segmentov v rámci cesty.,Vykresľovať virtuálne body v mode výberuKKresliť virtuálne body v režme výberu, pre zjednodušenie modifikácie. Pitná vodaZahodiť existujúcu cestuChemická čistiareňDuplikovať do {0} bodov DuplikovaťDuplikovať vrstvuDuplikát cesty-Duplikovať cesty s rozostupom/vzdialenosťouBDuplikovaná skratka na klávesu'{0}' - klávesa bude ignorovaná!2Zduplikovať body používané viacerými cestami.Duplikát vybratých ciest.Duplikovať výber kopírovaním a vložením.Duplikovať túto vrstvuDuplicitné bodyDuplicitné body v cesteDuplikované body v ceste.Zdvojené (duplikované) cestyVýchodLJednoduché sťahovanie pozdĺž dlhej spojenej(set of interconnected) cestyUpraviť1Upraviť 10pin (kolok na hru s desiatimi kolkami)Upraviť informácie o adreseUpraviť interpoláciu adries!Upraviť administratívne hranice)Upraviť Obchod s alkoholickými nápojmiUpraviť ťažobný priestorUpraviť horskú chatu"Upraviť archeologické náleziskoUpraviť lukostreľbuUpraviť kultúrne strediskoUpraviť umelecké dieloUpraviť atletikuUpraviť atrakciuUpraviť Australian FootballUpraviť bankomatUpraviť hniezdo záchranyUpraviť chlieb a pečivoUpraviť bankuUpraviť bar (výčap)Upraviť bejzbal"Upraviť Basin (Kotvisko pre lode)Upraviť basketbalUpraviť bojiskoUpraviť zálivUpraviť plážUpraviť signál (rádiomaják)Upraviť Obchod s nápojmi.Upraviť parkovisko bicyklovUpraviť požičovňu bicyklovUpraviť bicyklový obchod!Upraviť záhradnú reštauráciuUpraviť lodenicuUpraviť stĺpikUpraviť kníhkupectvoUpraviť hraničnú kontroluUpraviť bowling na tráveUpraviť hraničné kameneUpraviť bowlingEditácia mostaUpraviť cestu pre kone3Upraviť brownfield (opustený priemyselný objekt)2Upraviť bránu pre otváranie predkom auta (bump)Upraviť autobusovú linku!Upraviť autobusové nástupišteUpraviť autobusovú stanicuUpraviť autobusovú zastávkuUpraviť mäsiarstvoUpraviť kabínkovú lanovkuUpraviť kaviareňUpraviť stanový táborUpraviť prieplavUpraviť kanoistikuUpraviť autopožičovňuUpraviť autoservisIUpraviť autopožičovňu (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1hod.)Upraviť obchod s autamiUpraviť umývačku aut%Upraviť kemping pre obytné prívesy Upraviť hrad\Upraviť cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)Upraviť vstup do jaskyneUpraviť cintorínUpraviť sedačkovú lanovkuUpraviť chatuUpraviť lekáreň Upraviť kinoUpraviť mesto&Upraviť označenie hranice mesta/obceUpraviť občiansku hranicuUpraviť útesUpraviť lezenieUpraviť pobrežieUpraviť vysokú školu'Upraviť obchodnú (komerčnú) oblasťUpraviť spoločné, obecnéUpraviť počítačový obchodUpraviť stavebnú oblasťUpraviť kontinentUpraviť obchod s polotovarmiUpraviť krajinu (štát)Upraviť kraj (okres) Upraviť súdUpraviť krytú nádržUpraviť žeriavUpraviť kriket/Upraviť cvičné ihrisko pre kriket so sieťouUpraviť kroquetUpraviť križovanieUpraviť cyklistickú cestuUpraviť cyklistikuUpraviť priehradu, nádržUpraviť zubného lekára"Upraviť nepoužívanú železnicuUpraviť obchod Urob si sám!Upraviť dok, prístavnú hrádzuUpraviť lekárovUpraviť preteky chrtovOUpraviť lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)$Upraviť odvodňovací kanál, odtokUpraviť pitnú voduUpraviť chemickú čistiareňUpraviť obchod s elektronikouUpraviť veľvyslanectvo*Upraviť pohotovosť (záchrannú službu)Upraviť vstupUpraviť jazdectvo!Upraviť poľnohospodárske pôduUpraviť farmu.Upraviť reštauráciu rýchleho občerstveniaJUpraviť fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))Upraviť prievoz, trajekt(Upraviť prístavisko prievozu, trajektuUpraviť hasičskú stanicuUpraviť rybolovUpraviť únikové schodyUpraviť kvetinárstvoUpraviť americký futbalUpraviť chodník Upraviť brod Upraviť lesUpraviť fontánuUpraviť čerpaciu stanicuUpraviť obchod s nábytkomUpraviť záhraduUpraviť záhradné centrumUpraviť plynojem (gasometer)Upraviť bránuUpraviť ľadovec Upraviť golfUpraviť golfové ihriskoUpraviť GondoluUpraviť trávnatú plochu*Upraviť cintorín (malý, blizko kostola)BUpraviť greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)Upraviť penziónUpraviť turistikuUpraviť kaderníctvoUpraviť zastávkuUpraviť malú dedinu)Upraviť bránu pre zvieratá (hampshire)Upraviť železiarstvoUpraviť vresovisko#Upraviť obchod s Hifi elektronikou"Upraviť komunikáciu vo výstavbeUpraviť hokejUpraviť konské dostihyUpraviť nemocnicuUpraviť ubytovňuUpraviť hotelUpraviť poľovnícky posedUpraviť priemyselnú oblasťUpraviť OstrovUpraviť ostrovčekUpraviť JOSM Plugin popis URL.Upraviť kruhový objazdUpraviť škôlkuUpraviť stánok:Upraviť automatickú bránu pre hosp. zvieratá (kissing)Upraviť Zem (Pevnina)Upraviť skládku odpadovUpraviť práčovňuUpraviť knižnicuUpraviť závoru (Lift Gate)Upraviť električkuUpraviť majákUpraviť Obytnú zónuUpraviť oblasť (lokalitu)Upraviť Prístav (Marina)Upraviť lúkuUpraviť pomníkUpraviť vojenskú oblasťUpraviť minigolfUpraviť zmenáreň&Upraviť jednokoľajku, vysutú dráhu$Upraviť pamätihodnosť, pamätníkUpraviť motelUpraviť motošportUpraviť diaľnicu!Upraviť diaľničnú križovatkuUpraviť dialničnú prípojkuUpraviť horský priesmykUpraviť blatoUpraviť MultiUpraviť multipolygónUpraviť múzeum#Upraviť úzkorozchodnú železnicuUpraviť štátne hranice;Upraviť hranicu Národného parku (prírodnej rezervácie)Upraviť prírodnú rezerváciuUpraviť nočný klubUpraviť očnú optikuUpraviť biopotraviny3Upraviť obchod s výchádzkovým (outdoor) tovarom Upraviť Palaeontological Areál Upraviť parkUpraviť parkovisko+Upraviť parkovaciu uličku (Parking Aisle)Upraviť cestu (chodník)Upraviť vrchol kopcaUpraviť pešiu zónuUpraviť polotuUpraviť lekáreňUpraviť výletné miestoUpraviť móloUpraviť potrubieUpraviť hraciu plochu, ihriskoUpraviť kostolUpraviť ihriskoUpraviť políciuUpraviť politickú hranicuUpraviť poštu&Upraviť elektráreň (spôsob vyroby)Upraviť elektrické vedenieUpraviť trafostanicuUpraviť malý transformátorUpraviť elektrický stožiar-Upraviť zachovanú železnicu (v prevádzke)"Upraviť prípojku cesty I. triedyUpraviť cestu I. triedy Upraviť súdUpraviť krčmuUpraviť verejnú budovu Upraviť lomUpraviť dostihovú dráhuUpraviť racquetbalUpraviť železničnú koľajUpraviť železničný pozemok#Upraviť železničné nástupišteUpraviť rekreačnú oblasťUpraviť recykláciu (zber)Upraviť oblasť (región)Upraviť nádržUpraviť osídlenú oblasťUpraviť ulicuUpraviť reštauráciuUpraviť oblasť s maloobchodmiUpraviť riekuUpraviť riečny brehUpraviť cestné obmedzenieUpraviť cestu neznámeho typuUpraviť Cestu (Route)Upraviť ragbyUpraviť zrúcaninuTUpraviť sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)Upraviť školuUpraviť sutinuUpraviť krovieUpraviť cestu II. triedy'Upraviť servisnú stanicu (autoservis)#Upraviť obslužnú cestu (Service)Upraviť prístrešokUpravit obchod s obuvouUpraviť streľbuUpraviť skratkyUpraviť SkateboardUpraviť korčuľovanieUpraviť lyžovanie nie je ako priame dieťa z elementu Lvytvoriť XML element element nie je ako priame dieťa z elementu *Nájdený prázdny súbor v adresári {0} (Najdených {0} zodpovedajúcich výrazovFontána Blokovať1Blokovať aktuálny zoznam spojovaných elementov.French cadastre WMS (Francúzsky kataster WMS)Z ... Z relácieZ URLČerpacia stanicaČerpacia stanicaÚplná Adresa:Pohľad celá obrazovkaÚplne automatickýNábytokGPS bodyGPS bodpopis gps trasy GPX súborySúbory GPX (*.gpx *.gpx.gz)$GPX Stopa nemá informáciu o čase.GPX stopa(trasa): "Nahratie GPS stopy bolo úspešnéZáhradaZáhradné centrumPlynojem (Gasometer)BránaGeografia(Zemepis)Geoobrázok: {0}.Určovanie zemepisných súradníc prerušenéObrázky s GPS súradnicami 0 očakávané. Got {0}JID z aktuálneho zmenového súboru > 0 požadovaný. Aktuálne ID je {0}. IO VýnimkaoIdentifikovateľný (uvádzať v obsahu stopy a ako identifikovateľné, usporiadané body s časovou značkou)NAk je špecifikovaný(určený), reset konfigurácie namiesto jej načítania. Ignorovať&Nabudúce ignorovať označené chyby.+Ignorujte ich, nechajte reláciu tak ako je2Ignorovať celú skupinu, alebo jednotlivé prvky?QIgnorujem zachytenú výnimku pretože nahrávanie je zrušené. Výnimka je: {0}Ignorujem prvky(elements)JIgnorujem výnimky pretože sťahovanie bolo zrušené. Výnimka bola: {0}Ignorujem nesprávnu URL: "{0}")Ignorujem poškodený súbor z URL: "{0}" Chybné dáta?chybné booleovské hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''-Neplatná požiadavka URL pre zmenový súborNedovolená veľkosť=Nepovolená veľkosť <= 0. Prosím vložte celé číslo > 1KNesprávna kresba prerušovanej čiary, aspoň jedna hodnota musí byť > 0BNesprávna kresba prerušovanej čiary, hodnoty musia byť kladné~Chybná štruktúra dokumentu. Vytvorená bod, cesta, alebo relácia sa nedá ''vytvoriť'','' zmeniť'', alebo odstrániť''.Neplatný výraz ''{0}''*Chybná hodnota zemepisnej šírky ''{0}''@Neplatná hodnota parametra zem. šírky ''{0}'', dostal som {1};Neplatná dlhá hodnota pre vlastnosť ''{0}''. Got ''{1}''*Chybná hodnota zemepisnej dĺžky ''{0}''@Neplatná hodnota parametra zem. dĺžky ''{0}'', dostal som {1};Chybná číselná hodnota atribútu ''{0}''. Mám ''{1}''.Neplatný objekt s id=05Chybné číslo portu v nastavení ''{0}''. Mám {1}.#Neplatný regulárny výraz ''{0}''%Neplatná kombinácia klúča/hodnotyNeplatná poznámka nahrávaniaKNeplatná hodnota pre vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}. Got {1}QNeplatná hodnota vre vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}. Got {2}.NNeplatná hodnota pre vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodné s id {0}. Got {1}KChybná hodnota pre vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''. Got {2}3chybné hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''Ynedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu OsmPrimitiveType, dostáva ''{1}''Pnedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu boolean, dostáva ''{1}''QChybná hodnota povinnej vlastnosti ''{0}'' z typu dvojitý(double). Got ''{1}''.Snedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long (>=0), dostáva ''{1}''Nnedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long , dostáva ''{1}''=Neplatná hodnota vlastnosti ''ref'' z elementu . Got {0}Obrázkové súboryObrázok je už načítanýOrezávanie obrázkov*Súbor s obrázkom nemôže byť zmazaný.&Obrázky (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)&Určovanie zemepisnej polohy obrázkov0Obrázky, ktoré sú už označkované ({0}/{1})7Obrázky so zemepisnou polohou v exif dátach ({0}/{1}) ImportovaťImportovať zvuk=Importovať Dáta z Globalsat Datalogger DG100 do GPX vrstvy.Importovať obrázkyImport nie je možnýImportovať cestu z GPX vrstvyImportované obrázkyImportujem dáta z DG100... Importovať dáta zo zariadenia."Importuje vydania z OpenStreetBugsSklon Prudký sklon,Nekompletné špecifikácie s ref=0$Neúplné nahratie a/alebo uloženie Priblíženie Prírastok: Priemysel InformácieInfo o Elemente InformáciaInformačná tabuľaInformačná kanceláriaInformačný terminálInformácie o vrstvePrebieha inicializácia6Inicializojem sedenie na internetovej stránke OSM ...'Inicializujem body na aktualizáciu ...+Inicializujem relácie na aktualizáciu ...(Inicializujem cesty na aktualizáciu ..."Inštalujem aktualizované pluginyVnútorná chyba serveraInterpolácia (vloženie)Chybná API URL Chybná URL?Chybný ohraničujúci rámecPoškodený bz2 súbor.Neplatný dátumNeplatná hodnota dátum/časNeplatné vyrovnanie (offset)Neplatné vlastnosti kľúčaNeplatný spellcheck line: {0}$Neplatný tagchecker line - {0}: {1}Neplatné časové pásmoNeplatné ID užívateľaNeplatné užívateľské meno'Neplatná medzera vo vlastnosti klúčaObrátený filteruZameňte originálnu čiernu a bielu farbu ( a všetky prechodné šedé). Použité pre texty na tmavých pozadiach.Nie je vektorizované.Je vektorizované.Ostrov OstrovčekMPodporuje protokol verzie 0.6, zatiaľ čo server uvádza podporu {0} do {1}.Položka%položka {0} sa v zozname nenachádza4JOSM Tag Editor Plugin (plugin pre úpravu značiek)JOSM očakáva vyhľadať pôvodné [{0} {1}] v dátovej sade, ale nenachádza sa tam. Prosím pošlite správu na http://josm.openstreetmap.de . Toto nie je kritická chyba, mali by ste bezpečne pokračovať vo vašej práci.2JOSM ja zastavený aby zmeny mohli byť prevedené,JOSM verzia {0} požadovaná pre plugin {1}.JPEG obrázky (*.jpg)Java verzia {0}-Funkcie Spojenia Plôch (Join Areas Function)&Spojiť plochy: Vymazať krátke cestySpojiť body a línieVložiť bod do cesty"Pripojiť bod k najbližšej ceste Spojiť prekrývajúce sa Plochy!Spojené prekrývajúce sa plochy!Spojená prekrývajúca sa plocha%Spojiť plochy ktoré sa prekrývajúSkok na miesto (pozíciu)Skok tamSkok na miesto (pozíciu) Križovatka PonechaťZostáva klon lokálnej verziePonechávať záložné súboryPonechaj moje súradniceUdržať môj vymazaný stavZostáva môj viditeľný stavZachovať pluginGDržať vybrané páry kľúče/hodnoty z miestnej(local) dátovej sady?Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z dátovej sady serveraPonechaj ich súradniceUdržať ich vymazaný stavPonechať svoj viditeľný stav4Ponechať tohto člena relácie pre cieľový objektKĺúčKlúč ''{0}'' je neplatný.?Kľúč ''{0}'' sa nenachádza v zozname predvolených hodnôt.rKľúč nemôže byť prázdna hodnota keď je použitý značkový operátor. Ukážka použitia: kľúč=hodnotaKláves:Klávesové skratkyKľúčové slováŠkôlkaStánok8Automatická brána pre hospodárske zvieratá (Kissing)'Popis zvukovej (obrázka a web) značkyNastavenie pluginu LakewalkerLakewalker stopa(trace)Lambert 4 Zones (Francúzko)Lambert CC9 Zone (Francúzko)Lambertova zóna (Estónsko)$Lambert Zone {0} cache súbor (.{0})cLambertova zóna {0} vo vyrovnávacej pamäti je nezlučiteľná s aktuálnou Lambertova zónou {1} Zem (Pevnina)Využívanie oblasti (Land use)Skládka odpadov Jazdné pruhyJazykPosledná zmena {0}7Pluginy boli naposledy aktualizované pred {0} dňami.Zemepisná šírkaZemepisná šírka: FZaložiť (Launch) súbor podľa vyberajúcej osoby pre výber súboru3Uvedený prehliadač s informáciou o súbore zmien"Spustiť v maximalizovanom režime=Spustiť dialógové okno pre požiadavky zmenových súborovOSpúšťa FireFox na aktuálne viditeľné zobrazenie, ako pekný SVG obrázok.6Uvedený prehliadač s informáciou o používateľovi!Otvoriť dialóg úpravy značiek PráčovňaVrstva`Vrstva ''{0}'' má zmeny, ktoré môžu byť uložené do svojho pričleneného súboru ''{1}''.FVrstva ''{0}'' obsahuje zmeny ktoré, by mali byť nahraté na server./Vrstva ''{0}'' nieobsahuje zmeny pre uloženie./Vrstva ''{0}'' nemá žiadne zmeny na nahratie.+Vrstva ''{0}'' nie je podporovaná súborom,Vrstva ''{0}'' musí byť v zozname vrstiev#Vrstva na úoravu GPX stôp(tracks)vrstva nie je v zoznameVrstva pre vykonávanie meraní Vrstva: {0}VrstvyUvedený čas (sekundy) Voľný časDĺžkapDĺžka s hodnotou pre tag ''{0}'' pri objekte {1} prekonala max. povolenú dĺžku {2}. Dĺžka hodnoty je {3}. Dĺžka: 6Necháva ostatné aplikácie poslať príkaz do JOSMu.Železničné priecestie KnižnicaLicenciaZávora (Lift Gate)RýchloelektričkaMajákOdkazová linka+Presnosť zjednodušovania čiar (stupňov) Typ vedenia@zoznam funkcií {0} sa teraz nenachádza v porovnávanej dvojiciBZoznam elementov v mojej dátovej sade, i.e. miestna dátová sadaBZoznam elementov v ich dátovej sade, i.e. v dátovej sade serverapZoznam spojovaných elementov. Budú nahradené mojimi elementmi, keď rozhodnutie pre spojenie bude aplikované Obytná zónaNahrať Všetky DlaždiceNahrať Dlaždice (Tiles)Načítať WMS vrstvuNahrať WMS vrstvu zo súboruNahrať priebeh4Načítať polohu z cache (iba ak je cache zapnutá)-Načítať rodičovské(nadriadené) relácieNačítať reláciu*Načítať sadu obrázkov na novú vrstvu.BNahrať obsah z vašich otvorených zmenových súborov zo serveraNačítavam skoršie pluginyNahrať históriu pre bod {0}"Nahrať históriu pre reláciu {0}Nahrať históriu pre cestu {0}Nahrávam rodičovskú reláciuNačítavam pluginy"Vložiť zdroje štýlov z ''{0}'' Nahrávam {0}Miestne súboryOblasť (lokalita) UmiestnenieUUmiestnenie "{0}" vyhľadané v cache. Najskôr načítať cache? (Nie = nová cache) ZamknúťPlavebná komoraOdhlásujem sedenie ''{0}''...Zemepisná dĺžkaZemepisná dĺžka: Vzhľad a chovanieVýhliadková vežaHľadanie obrázkovHľadám breh...=Vyhľadá body, alebo cesty s FIXME v hodnotách vlastností.Najnižšie číslo(Hlavná dátová sada neobsahuje bod {0}(Vytvoriť Zvukovú značku v "Play Head"+Vytvoriť duplikát práve zvolenej vrstvy.FUistite sa, že ste načítali nejaké dáta ak ste použili --výber.0Vytvára radové domy mimo jednotlivých blokov./Poškodený konfiguračný súbor pri linke {0}Poškodené údaje(vety): Človekom vytvorené (Man made)Človekom-Vytvorené (Man-Made)LOtvorte správu zmenových súborov a vyberte zmenový súbor na nahratie do ManuálneManuálne nastavenieRučne nastavte proxy HTTPMapaProjekcia mapyNastavenie mapy Mapa: {0}Prístav (Marina)Označiť ako hotové+Symbol vybraných značiek je nerozhodnutýZnačky z pomenovaných bodov Značky z {0},Priraďovanie fotiek ku stope(track) zlyhalo MateriálMax zväčšenie lvl: Max. Výška(v metroch)Max. Dĺžka (v metroch)Max. Šírka (v metroch) Maximálna veľkost cache (v MB)Max. zemepisná šírkaMax. zemepisná dĺžkaMax. rýchlosť (km/h)Max. hmotnosť (ton)SMaximálny vek jednotlivých súborov v cache v dňoch. Štandardná hodnota je 100!Maximálna plocha na požiadavku:Maximálny vek cache (dni)Maximálna veľkosť cache (MB){Maximálna hodnota šedej branej ako voda (umiestnená na Landsat IR-1 data). Môže byť v rozsahu 0-255. Štandardne 90.1Maximálna hodnota šedej braná ako voda (0-255)qMaximálna dĺžka (v metroch) pre kresbu čiar lokálnych súborov. Nastavte ''-1'' pre kresbu všetkých čiar.oMaximálna dĺžka (v metroch) pre vykresľovanie línií. Nastavte na ''-1'' pre kreslenie všetkých línií.Maximálna dĺžka (metrov)3Maximálna dĺžka pre lokálne súbory (v metroch)-Maximálny počet bodov v prvotnom trasovanídMaximálny počet bodov na tvorbu pred sanáciou (pred zjednodušením línií). Štandardne 50000.PMaximálny počet úsekov v každej vygenerovanej ceste. Východzia hodnota 250."Maximálny počet úsekov na cestu^Maximálna veľkosť jednotlivých adresárov s cache v bajtoch. Štandardná hodnota je 300MBLúkaNamerané hodnotyMeranieČlen ČlenoviaČleny(vyriešené)Členy(v konflikte)Pomník Meno v menuMeno v menu (východzie) Menu skratiekMercatorova projekcia ZlúčiťZlúčiť bodyZlúčiť duplikátne body?Zlúčiť vrstvu$Zlúčiť body do najstaršieho boduZlúčiť výber)Zlúčiť aktuálnu vrstvu do inej vrstvy5Zlúčiť aktuálne vybrané pôvodné do inej vrstvy'Spojiť túto vrstvu do ďalšej vrstvyZlúčiť {0} body_Zmrazený zoznam spojovaných členov. Vyriešené konflikty v zozname členov v tejto reláciiYZmrazený zoznam spojovaných bodov. Vyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste.Qspojované body ešte nie sú blokované. Memôžem spustiť vykonávací príkazNSpojované body sú ešte neblokované. Nie je možné dať vykonávací povelSpojovaná verzia-Spojenie vymazaných pôvodných neúspešné%Správu dňa nie je možné zobraziťKliknutie stredného tlačítka myši opäť prejde cyklus.
podržanie CTRL pre výber priamo z tohoto zoznamu s myšou.


ArmádaMin. zemepisná šírkaMin. zemepisná dĺžkaMin. rýchlosť (km/h)Malý kruhový objazdMinigolf!Minimálna vzdialenosť (pixelov) Minút: {0}Zrkadlo Zrkadlovo vybrané body a cesty.3Chýba vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}8Chýba vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}8Chýba vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodných s id {0}:Chýbajúca vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''Chýbajúce šifrovanieChýbajúce povinné vlastnosti pri prvku ''hranice''. Got minlon=''{0}'',minlat=''{1}'',maxlon=''{3}'',maxlat=''{4}'', origin=''{5}''.8Chýbajúca povinná vlastnosť ''{0}'' z XML prvku {1}.6Chýba povinná vlastnosť ''{0}'' na z cesty {1}(Chýbajúce povinné vlastnosti ''{0}''.)Chýba zlúčujúci ciel pre bod s id {0},Chýba zlúčujúci ciel pre objekt s id {0}.Chýba zlúčujúci ciel pre reláciu s id {0}0Chýbajúci cieľ pre spojenie s cestou s id {0}*Chýba zlúčujúci ciel typu {0} s id {1}Chýbajúce meno:* prekladu.Chýbajúci operator pre NOTChýbajúci parameter pre OR#Chýba povinná vlastnosť ''{0}''.Chýba totožnosť užívateľaPo-Pi 08:30-20:00Režim: Kresliť Fokus Režim: {0}!Pracovný režim (Potlach štýl)9Zmenené časy (časových značiek) zvukových súborov.Skupiny modifikátorovnového zmenového súboru.jObjekty sú nahraté do otvoreného zmenového súboru {0} s nahratou poznámkou ''{1}''.Pridané objekty:Odstránené objekty:Upravené objekty:Nepárny (odd)GVyrovnanie všetkých bodov vo Východnom smere(stupne). Štandardne 0.DVyrovnanie všetkých bodov v Severnom smere(stupne). Štandardne 0.Vyrovnať(Offset):Starý kľúčStará funkciaStará hodnotaMStaré súbory sú automaticky zmazané, keď táto veľkosť je prekročenáNa požiadaniePri nahrávaní JednosmerkaCesty s jediným bodom,Niektorý z vybratých súborov bol prázdnyBJedna z vybraných ciest už je súčasťou iného multipolygónu.Jeden alebo viac členov z tejto novej relácie boli vymazané zatiaľ čo editor relácie bol otvorený. Mali by byť odstránené z obsahu členov relácie. JednosmerkaNIba zmenové súbory zavreté po a vytvorené pred konkrétnym dátumom/časom;Iba zmenové súbory zavreté ponasledujúcom dátume/časeIba moje zmenové súboryNIba zmenové súbory vyhotovené užívateľom s nasledujúcim ID užívateľaQIba zmenové súbory vyhotovené užívateľom s nasledujúcim menom užívateľa)Iba dôležité smery (napr. jednosmerka)Iba na začiatku cesty.Iba na vektorizované vrstvy1Teraz môžu byť spojené iba dve plochy(areas). OtvorenéOtvoriť umiestnenie...Otvoriť OpenStreetBugsOtvoriť pohľad...=Otvoriť prázdnu WMS vrstvu, aby sa nahrali dáta zo súboruQOtvoriť súbor (niektoré typy súborov môžu byť otvorené s Súbor/Otvoriť)Otvoriť súbor.4Otvor prehliadač histórie, s históriou tohto boduNOtvorte prehľad všetkých príkazov (obnoviť vyrovnávaciu pamäť(buffer)).Otvoriť zoznam všetkých nahratých vrstiev.%Otvoríť zoznam všetkých reláciíOtvoriť webovú stránku pre každý vybratý zmenový súborOtvoriť z URL.%Otvoriť editor pre zvolenú reláciuAJe nutné otvoriť a používať viac nových zmenových súborovOtvoriť inú GPX stopu(trasu)Otvoriť inú fotografiuLOtvoriť očakávaný zmenový súbor. Got zavretý zmenový súbor s id {0}Otvoriť zmenové súboryOtvoriť súbor!Otvoriť obrázky s ImageWayPointCOtvoriť iba súbory, ktoré sú viditeľné v aktuálnom pohľade.Otvor meračský nástroj.:Otvoriť aktuálnu stránku pomoci v externom prehliadači4Otvoriť zoznam súborov zmien v aktuálnej hladine.Otvoriť okno merania.]Otvoriť nástroje testu predvoľby značenia pre prehliadanie dialógu predvoľby značenia.Otvoriť okno pre overovanie. Otvoriť...Otvoriť/Zatvoriť:"OpenStreetBugs sťahovaná slučkaúdaje OpenStreetMapOtváram 1 súbor...Otváracia dobaOtváranie súboru ''{0}'' ...Otváranie súborovGOtvoriť dialógové okno, aby bol umožnený skok na konkrétne miestoIOtvoriť okno manažéra zmenového súboru pre vybraté zmenové súboryBOtvoriť OpenStreetBugs okno a aktivovať automatické sťahovanie OperátorOptikVoliteľné atribúty:Voliteľné informácie:Voliteľné typy Biopotraviny Orig. Cesta PravouhlosťPravouhlosť / Obnovenie(Undo)Pravouhlý tvar!Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)zPravouhlý tvar / Obnovenie(Undo) Prosím vyberte body, ktoré boli posunuté predchádzajúcou funkciou pre pravouhlosť!Iné*Ostatné (iné) informačné body (miesta)Turistický (Outdoor)Prekryť štvorce (tiles)Prekrývajúce sa plochyPrekrývajúce sa komunikácie*Prekrývajúce sa komunikácie (s plochou)Prekrývajúce sa železnice(Prekrývajúce sa železnice (s plochou)Prekrývajúce sa cesty#Prekrývajúce sa cesty (s plochou)Prekrývajúce sa cesty.Prednastaviť pozíciu pre: Prepísať,Prepísať užívateľské nastavenia OAuth?PNG súbory (*.png)PUWG (Poľsko)PUWG 1992 (Poľsko)PUWG 2000 Zone {0} (Poľsko)Farebný štýl {0}: {1}Problém s vykresľovánímPalaeontological AreálPapierFParameter "downloadgps" neakceptuje názov súboru, alebo URL súboru3parameter {0} nie je v rozsahu 0..{1}, dostáva {2}YParametre --sťahovanie, --sťahovaniegps, and --výber sú spracované v tomto poriadku.Nadradené vzťahyP+R parkovisko Parkovisko"Parkovacia ulička (Parking Aisle)3Chyba parsovania: Chybná štruktúra GPX dokumentuRozložiť OSM dáta... Rozloženie OSM history data ...)Rozkladanie obsahu zmenového súboru ...&Rozloženie súboru "{0}" neúspešné)rozkladám obsah zo zmenového súboru..."Spracovávam odpoveď servera ...HesloHeslo:Heslo: Vložiť Vkladám ...Vložiť vlastnostiVložiť URL zo schránkyVložiť zo schránky Vložiť bez neúplných členovCesta (chodník) Dĺžka cesty8Syntaktická chyba vzoru: Vzor {0} v {1} je nedovolený!Vrchol Pešia zónaPrechod pre chodcovTyp prechodu pre chodcovPešia:Nevyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii5Nevyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste:Nebyriešený konflikty vlastností musia byť vyriešenéVykonať overovanie dátPovolené činnosti LekáreňTelefónne čísloČíslo telefónuČas fotografie (z exif):+Fotografie neobsahujú informácie o čase.#Fyzicky vymazať z lokálnej verzieVýletné miestoMóloPotrubieTyp lyžiarskej dráhyHracia plocha, ihriskoKostolMiestaPrehrať/Pauza audioZáznam sa začne prehrávať o o uvedený počet sekúnd skôr (alebo pozdejšie, pri zápornom čísle), ako je požadované.Ihrisko&Prosím prerušiť ak ste si nie istýoProsím kliknite na Stiahnuť zoznam pre stiahnutie a zobrazenie zoznamu dostupných pluginov.tProsím rozhodnite, aké dáta zmenového súboru sú nahraté a či zavrieť zmenový súbor po ďalšom nahratí.fProsím rozhodnite, či JOSM má automaticky aktualizovať aktívne pluginy po určitej časovej dobe.xProsím rozhodnite, či JOSM má automaticky aktualizovať aktívne pluginy pri štarte, po aktualizácii programu JOSM.+Prisím rozhodnite ktoré hodnoty ponechať-Prosím zapíšte popis a vašej stope(trace)JProsím zapíšte poznámku pre toto nahratie zmenovej sady (min. 3 znaky)Prosím vložte dátum v obvyklom formáte pre vašu lokalitu.
Napríklad: {0}
Napríklad: {1}
Napríklad: {2}
Napríklad: {3}
!Prosím vložte vybraný reťazec4Prosím vložte zemepisnú šírku v rozsahu -90..904Prosím vložte zemepisnú dĺžku v rozsahu -90..90;Prosím zvoľte názov pre záložku zo sťahovanej oblasti0Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľaZadajte hladaný reťazec. Prosím vložte adresu dlaždiceProsím vložte index dlaždiceZadajte uživateľské menoWZadajte prosím užívateľské meno a heslo, ak váš proxy vyžaduje autentifikáciu.EProsím najskôr vložte platnú URL požiadavku pre zmenový súbor.*Prosím najskôr vložte platnú veľkosťNapríklad: {0}
Napríklad: {1}
Napríklad: {2}
Napríklad: {3}
'Prosím vložte platné ID užívateľa2Prosím, zadajte Kľúč autorizačného prístupu/Prosím, zadajte Skrytý autorizačný prístupfZadajte prosím OAuth autorizovaný prístup, ktorý je oprávnený k prístupu k serveru OSM ''{0}''.!Prosím vložte celé číslo > 1-Prosím vložte ako hodnotu celé číslo > 00Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľaRProsím vložte, alebo skopírujte URL na získanie zmenových súborov z OSM API./Prosím zapíšte značky o vašej stope(trace)Prosím, zadajte OSM API URL.:Prosím vložte heslo pre overenie vo vašom proxy servery(Prosím vložte heslo vášho OSM účtuIProsím vložte užívateľské meno pre overenie vo vašom proxy servery5Prosím vložte uživateľské meno vášho OSM konta:Prosím vložte platné číslo pre ukončenie adresovania9Prosím vložte platné číslo pre spustenie adresovaniaKProsím vložte platné číslo pre spustenie a ukončenie doplnenia adriesProsím vložte vaše OSM heslo.Prosím vložte vaše OSM užívateľské meno$Prosím, zadajte svoje OSM užívateľské meno a heslo. Heslo nebude uložené vo formáte obyčajného textu v JOSM nastaveniach a bude predložené na server OSM iba raz . Pri nasledujúcej žiadosti o nahratie údajov už viac nepoužívajte heslo.@Prosím, reštartujte JOSM pre aktiváciu stiahnutých pluginov.IProsím vybrať 4 alebo 5 ciest na priradenie zákazu zabočenia v ľavo.;Prosím označte 4 cesty, ktoré tvoria uzavretú reláciu.,Prosím vyberte najskôr sťahovanú oblasťProsím vyberte súborVyberte prosím kľúč$Prisím vyberte schému k použitiu.BProsím zvoľte ulicu pre pridruženie s adresami vloženou cestouVyberte prosím hodnotu9Prosím vyberte adresami vloženú cestu pre túto ulicu+Prosím, vyberte autorizačnú procedúru: Vyber prosím nejakú položku.Vyberte minimálne 4 bodyEProsím vybrať aspoň jeden už nahraný bod, cestu, alebo reláciu.IProsím, označte aspoň jednu uzavretú cestu, ktorá má byť spojená..Prosím vyberte aspoň jeden bod, alebo cestu.5Prisím vyberte aspoň jeden riadok pre kopírovanie.,Vyberte aspoň jednu cestu k zjednodušeniu.Zvoľte minimálne jednu cestu.Vyberte prosím aspoň 3 body.*Zvoľte minimálne dva body pre zlúčenie/Prosím, vyberte aspoň dve cesty pre spojenie._Prosím vyberte presne dva, alebo tri body, alebo jednu cestu s presne dvoma alebo troma bodmi.%Prosím zvoľ niečo pre kopírovanie*Prosím vybrať WMS vrstvu pre nastavenie.;Vyberte prosím objekty, ktorým chcete zmeniť vlastnosti.'Prosím vyberte riadok na odstránenie."Prosím vyberte riadok na úpravu.Vyberte schému pre zmazanie.!Prosím vyberte cieľovú vrstvu.'Prosím vyberte stratégiu nahrávania:@Prosím vyberte trasy s uhlami približne 90 alebo 180 stupňov.pozícia {0} je mimo rozsah. aktuálne číslo z členov: {1}"Pozícia, Čas, Dátum, Rýchlosť+Pozícia, Čas, Dátum, Rýchlosť, VýškaPoštová schránkaPSČ:PoštaPoštové smerovacie číslo PotenciálElektráreň (spôsob vyroby)Elektrické vedenieTransformátorová stanicaMalý transformátor'Elektrický stožiar (vysoké napätie)Predpoklad PorušeniaPredpokladaný priestupokPreddefinované>Chýbajú preferencie ''{0}'. Nemôžem inicializovať OsmApi.LNastavenie predvoľby {0} bolo vymazané, pretože nebola dlho používaná.Znastavenie s kľúčom ''{0}'' neexistuje. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.bnastavenie s kľúčom ''{0}'' neobsahuje ''{1}''. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.nastavenie s kľúčom ''{0}'' nemôžem dodať vnútornú hodnotu pre ''{1}''. Dodaná {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení. NastaveniaPredvoľby uložené na {0} Nastavenia...Pripravujem OSM údaje..."Pripravujem rozhodnutie konfliktovPripravujem dátový súbor ....Pripravujem vrstvu ''{0}'' pre nahrávanie ...%Pripravujem pôvodné na nahratie ...+Pripravujem požiadavku pre nahrávanie ...Historická železnicaPrednastavená skupina {0} Prednastavená skupina {1} / {0} Predvoľby)Predvoľba neobsahuje vlastnosti kľúča'Predvoľba neobsahuje vlastnost hodnotyPredchádzajúciPredchádzajúci obrázokCesta I. triedyPrípojka cesty I. triedyPrimárny modifikátor: PôvodnýOčakávané ID pôvodnýchVezenie=Súkromné (iba zdielané ako anonymné, neusporiadané body)Očakávané súradniceKód projekcieMetóda projekcieKPrológ dokumentu OsmChange už bol napísaný. Prosím, napíšte iba raz.RPrológ dokumentu OsmChange ešte nebol napísaný. Najskôr ho prosím napíšte. VlastnostiVlastnosti / MembershipsKontrola vlastností :Vlastnosti pre zvolené objekty=Vlastnosti v mojej dátovej sade, i.e. lokálna dátová sadaVlastnosti v spojených elementoch. Budú nahradené vlastnosťami v mojich elementoch, keď rozhodnutie o spojenie bude aplikované.;Vlastnosti v ich dátovej sade, i.e. serverova dátova sada Vlastnosti Vlastnosti (s konfliktmi)!Vlastnosti/Členstvo(memberships)"Vlastnosti: {0} / Memberships: {1}Hodnota obsahuje HTML entitu(Hodnota začíná alebo končí medzerouAUrčiť vrstvu pozadia pre zobrazenie mapovej súradnicovej siete1Doplniť krátky komentár k nahrávaným zmenámVytvára dialóg merania a vrstvu na meranie dĺžky a uhla segmentov, plochy obklopenej s (jednoduchou) uzavretou cestou a vytvoriť meranú dráhu (ktorá tiež môže byť importovaná z GPS vrstvy)>Určuje dialóg pre editáciu značiek v tabuľkovej mriežke.Určuje trasové schopnostiNastavenia proxy serveraKrčmaGVerejné (ukázať v obsahu trasy a ako anonymné, neusporiadané body)Verejná budovaDopravná obsluhaHromadná dopravaOčistený objekt ''{0}''RUmiestniť text vedľa zvukovej značky (a obrázok a web) takisto ako jeho ikony.Lom Požiadavka'Požiadať a stiahnuť zmenové súbary1Požiadavka a sťahovanie zmenových súborov ...6Požiadať oboje otvoriť a zatvoriť zmenové súboryPožiadavka zmenových súborov.Požiadavka zmenových súborov zo servera URL)Požiadať zatvoriť iba zmenové súbory(Požiadať otvoriť iba zmenové súbory+Žiadanie a sťahovanie zmenových súborovPýtam sa na meno serveraPýtam sa na meno servera ...Dostihová dráha RacquetbalŽeleznica (štandardná) ŽeleznicaŽelezničná zastávkaŽelezničné nástupišteŽelezničný pozemokOčakávaný rozsah čísel2Zachytávač rastrových obrázkov multiplikátor:Veľkosť rastra: {0}Nekomprimované (Raw) GPS dátaČítajte ako prvéČítať fotky...#Načitávam zmenový súbor {0} ...Načitávam zmenové súbory..."Čítanie rodičovských z ''{0}'' Čítam užívateľské info ...Čítam {0}...Informačné súborySkutočné menoNaozaj uzavrieť?$Naozaj zmazať výber z relacie {0}?Rekreačná oblasť&Opravené (rektifikované) obrázky... Recyklácia Opakovať#Zopakuje poslednú zrušenú akciu. Ref. číslo!Referencie (číslo stopy(track))Referenčné čísloOdkazujúci na: Odkazovať naObnoviťOblasť (región)Zamietnuť konflikty a UložiťVzťah (relation) Relácia ...%Editor Relácií: Sťahovanie ČlenovEditor Relácií: Posun DoleEditor Relácií: Posun HoreEditor Relácií: Odstrániť&Editor Relácií: Odstrániť VybranéEditor relácie: ObrátenieEditor Relácií: TriedenieRelácia je zmazanáWRelácia s externou id ''{0}'' odkazuje na chýbajúce pôvodné s externou id ''{1}''. Relácia {0} Relácia: {0}Relácie Relácie: {0}=Pustite tlačítko myši pre vybratie objektov v obdĺžniku.RPustite tlačítko myši pre zastavenie pohybu. Ctrl spojí s najbližším bodom.0Pustite tlačítko myši k zastaveniu otáčania NáboženstvoZnovu načítať1Znovu nahrať vybrané objekty a obnoviť zoznam.Nahrať poškodené dlaždice$Preložiť aktuálnu stránku pomociNačítať históriu zo serveru4Znovu načítať obsah aktívnych štýlov z ''{0}''Vzdialené ovládanie9Vzdialená Správa s spýtala na vytvorenie nového bodu.AVzdialená kontrola požiadala o import dát z nasledujúcej URL:8Vzdialená kontrola požiadala o načítanie dát z API. Odstrániť Presunúť "{0}" pre bod ''{1}''!Remove "{0}" for reláciu ''{1}''"Presunúť "{0}" pre cestu ''{1}''"Odstrániť "{0}" pre {1} objektovMOdstrániť všetky členy odkazujúce na jeden zo selektovaných pôvodných+Odstrániť z vyrovnávacej pamäte (cache)Odstrániť z dátovej sady4Odobrať bod ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''Odstraniť fotku z vrstvy9Odobrať reláciu ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''%Vymazať značky z vnútorných ciestdOdstrániť zmenový súbor v detailnom pohľadovom panely z lokálnej vyrovnávacej pamäte (cache)Vymazať vybraté záložky3Odstrániť práve vybraté členy z tejto relácieKVymazať vyraté zmenové súbory z lokálnej vyrovnávacej pamäte (cache)?Odstrániť vybrané položky zo zoznamu spojovaných elementovOdstrániť vybraté cesty ikon9Odstrániť vybraté štýly z obsahu aktívnych štýlov#Odstraňte ich, vyčistite reláciu-Odstrániť tohoto člena relácie z relácie6Odobrať cestu ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''Odstránený Prvok z Relácií Odstraňujem duplicitné body...Vybranie odkazu z relácie {0}Premenovať vrstvuPremenovať vybratú záložku{Vykresluje cesty (autobusy, turistika, cyklistika). Cesty musia byť definované v súbore routes.xml v adresári pluginov. PožičovňaServisNahradiť "{0}" za "{1}" pre0Nahradiť pôvodné pozadie farbou JOSM pozadia.RNahradiť pôvodné biele pozadie, farbou pozadia definovanou v nastaveniach JOSM.Nahlásiť chybu#Požiadať o autorizačný prístupPožiadavka neúspešnáURL požiadavky prístupu:Detaily požiadavky: {0}NádržVynulovať (Reset)Vymazať cookieCVynulovať aktuálny nameraný výsledok a vymazať dráhu merania.Nastaviť id na 0Nastaviť východzie hodnotyUlica (miestna komunikácia)%Osídlená oblasť (Residential area)4Zmeniť veľkosť appletu (formát: ŠÍRKAxVÝŠKA)3Rozlíšenie dlaždíc Landsatu (pixely na stupeň)PRozlíšenie Landsat dlaždíc, merané v pixeloch na stupeň. Štandardne 4000. VyriešiťRozhodnutie konfliktov Rozhodnúť konflikt pre ''{0}''&Vyriešte rozpor v súradniciach v {0}.Vyriešte konflikty v zmazaných (state) v {0}4Rozhodnutie konfliktov v member list of relation {0}-Vyriešte konflikty v zozname bodov cesty {0}Vyriešiť konflikty.(Vyriešiť konflikt verzií pre body {0}+Vyriešiť konflikt verzie pre reláciu {0}(Vyriešiť konflikt verzie pre cestu {0}-Vyriešiť {0} konfliktné značky v bode {1}1Vyriešiť {0} konfliktné značky v relácii {1}.Vyriešiť {0} konfliktné značky v ceste {1} Reštartovať Reštaurácia/Obnoviť klávesovú skratku pre grabovanie F11 Obmedzenie Maloobchod Oporný múr!Načítať autorizačný prístup!Načítať autorizačný prístup0Získavam OAuth autorizovaný prístup z ''{0}''*Získavam OAuth autorizačný prístup ...-Získavam OAuth žiadosť prístupu z ''{0}'''Získavam OAuth žiadosť prístupu ...\Získavam detaily užívateľa s kľúčom autorizačného prístupu''{0}'', bol zakázaný.dZískavam detaily užívateľa s kľúčom autorizačného prístupu''{0}'', ktorý bol zamietnutý.*Získavam informácie o užívateľovi ... ObráteneOtočiť smer radu budovOtočiť smer ciestOtočiť smer radu budovOtočiť smer radu budovOtočiť a Spojiť,Opačná šedá farba (pre čierne pozadia).Opačná trasa*Otočiť smer všetkých zvolených ciest."Obrátiť poradie členov relácieOtočiť smer ciestObrátená pobrežná čiara1Obrátené pobrežie: zem nie je na ľavej strane+Obrátená zem: zem nie je na ľavej strane4Obrátená vodná cesta: zem nie je na ľavej strane'Otočenie uličných čísel radu budovRevízia JazdectvoRieka Riečny brehCesta (neznámy typ)Cestné obmedzenieÚloha6funkcia {0} sa nenachádza v porovnávenej dvojici {1}Funkcia:-Funkcie vo vzťahoch (relations) odkazujú naOtočiť o 180°Otočiť o 270°Otočiť o 90°Otočiť obrázok vľavoOtočiť obrázok vpravoOtočiť vľavoOtočiť vpravoKruhový objazd Cesta (Route)Štátna cestaTyp Cesty (Route)Zobrazené cesty sú pre:Trasovanie (Routing)'Nastavenia trasového (Routing) PluginuRagby Zrúcanina5Opätovný chod automatických autorizačných krokov)Zapnutá Douglas-Peucker approximácia...Spúšťam test {0}Zapnutá vertex redukcia... SIM-kartyKSally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)Uložiť.Uložiť autorizačný prístup v nastaveniach-Uložiť autorizovaný prístup do nastaveníUložiť ako...Uložiť GPX súborUložiť vrstvuUložiť OSM súborUložiť WMS vrstvuUložiť WMS vrstvu do súboruUložiť akokoľvek5Uložiť zachytené dáta do súboru každý minútu.-Uložiť aktuálne údaje do nového súboru.Uložiť aktuálne dáta.&Uložiť nastavenia a zavrieť dialógUložiť do nastavení$Uložiť meno a heslo (nešifrovane)Uložiť/Nahrať a VymazaťUložiť/Nahrať a UkončiťMUložiť/Nahrať vrstvy pred vymazaním. Neuložené zmeny nebudú stratené.Uložiť vrstvu do ''{0}'' ...Skenovaná mapa ...Prehľadávam adresár {0}ŠkolaŽelezný šrotSutinaKrovieHľadať Hľadám ...Vyhľadávanie pre objektyVyhľadávať objektyVyhľadávať... Hľadať: Hľadať: Druhé menoCesta II. triedySekundárny modifikátor: Sekúnd: {0}Bezpečnostná výnimka.Pozrite Wiki pre iné typy capacity:[types]=*.%Sel.: Rel.:{0} / Cesty:{1} / Body:{2}VýberVybrať všetkoVybrať FeuilleVybrať WMS vrstvu:Vyberte jedinú, uzavretú cestu s najmenej štyrmi bodmi.JVybrať všetky objekty priradené, aktuálne označeným, súborom zmien.bVybraté všetky obnovené objekty v údajovej vrstve. Tento výber obsahuje aj neúplné objekty.!Vybrať otvorený zmenový súborPVybrať zmenové súbory založené v dátume/čase a boli vytvorené a zavretéLVybrať zmenové súbory, závislé na tom či sú otvorené, alebo zavreté>Vybrať zmenové súbory vytvorené konkrétnymi užívateľmi!Vybrať hranice obce(samosprávy) Vyberte buď:Vybrať meno súboru6Vyberte ak dáta majú byť stiahnuté na novú vrstvu3Vybrať ak odkazované objekty už boli stiahnuté.Vybrať vrstvuVybrať v obsahu relácie"Výber nastavenia kreslenej čiaryVýber členovZvoliť bod pod kurzorom.Vyberte objekty na nahratieDVybrať iba zmenové súbory príbuzné konkrétnemu spojenému boxu/Výber pôvodných pre vybraté členy relácie6Výber pôvodných, doplnených týmto používateľomVybrať reláciu#Vybrať reláciu v hlavnom výbere.$Vybrať reláciu v obsahu relácií.IVybrať člena relácie, ktorý sa týka pôvodných v aktuálnom výberePVybrať člena relácie, ktorý odkazuje na {0} pôvodných v aktuálnom výbereVýber cieľovej vrstvy=Vybrať zodpovedajúce pôvodné v aktuálnej dátovej vrstve1Výber členov zo všetkých vybraných reláciíQVyberte pôvodné v obsahu tohoto zmenového súboru v aktuálnej dátovej vrstve8Vybrať na zavretie zmenový súbor po ďalšom nahratíGVýber pre stiahnutie GPS stôp(traces) vo vybratej sťahovanej oblasti>Výber pre stiahnutie OSM dát vo vybratej sťahovanej oblasti_Vybrať pre udelenie práva pre JOSM na sťahovanie vašich osobných GPS stôp do JOSM vrstievGZvoľte udelenie programu JOSM právo čítať vaše nastavenia serveraGZvoľte udelenie programu JOSM právo vkladať GPX stopy vo vašom meneKZvoľte udelenie programu JOSM právo vkladať mapové dáta vo vašom meneIZvoľte udelenie programu JOSM právo zapisovať vaše nastavenia servera4Výber pre nahratie vrstvy ''{0}'' na server ''{1}''cVybrať pre použitie HTTP základné overenie totožnosti s vašim užívateľským menom a heslomCVybrať pre použitie OAuth ako mechanizmus na overenie totožnosti(Vybrať dve cesty s so spoločným bodom'Vybrať dve cesty bez spoločného boduVýber s určeným hľadaním&Zvoliť, posunúť a otáčať objekty*Vybrané prvky nemôžu byť zpravouhlenéMVybratý súbor {0} nieje cache súborom tohto pluginu (chybné rozšírenie)Vybratá stopa: {0}VýberPlocha výberuDĺžka výberuVýber je prázdny.Výber musí pozostávať len z trás a uzlov.Nevhodný výber! Výber: {0}Cesty pretínajúce sami sebaPoloautomatickyOddeliť vrstvu Oddeľovač SekvenciaHServer odpovedal stretol sa s reakcoiu kódu 404 pre id {0}. Vynechanie.cServer odpovedal s chybovou kód 404, opakovanie s individuálnou žiadosťou pre každý pôvodnýObslužná cesta (Service)Služby!Typ obslužnej cesty (serviceway)$Nastaviť priehľadnosť WMS vrstiev2Nastavenie nového miesta pre ďalšiu požiadavku*Zadať všetko východzie (prednastavené)Nastaviť priehľadné pozadie9Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre bod {0}>Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre reláciu {0};Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre cestu {0}8Pridať aktuálny výber do zoznamu vybratých reláciíNastaviť jazykWNastaviť vybrané elementy(prvky) na mape, podľa vybratých prvkov v obsahu na vrchu."Zadať východzie (prednastavené)Zvoliť {0} Lambert súradnice"Nastavenie {0}={1} pre bod ''{2}'''Nastavenie {0}={1} pre reláciu ''{2}''$Nastavenie {0}={1} pre cestu ''{2}''!Nastaviť {0}={1} pre {2} objekty&Nastavenie funkcie pre vybrané členy)Ručné nastavenie. Používajte opatrne!Nastavujem východzie hodnoty~Nastavenie klávesovej skratky "{0}" pre akciu "{1}" ({2}) zlyhalo, pretože skratka je už použitá pre akciu "{3}" ({4}). Nastavenia=Nastavenie pre plugin "Remote Control" Vzdialené ovládanie. Nastavenia pre SlippyMap plugin.7Nastavenia pre zvukový prehrávač a zvukové značky.0Nastavenie projekcie mapy a interpretácie dát.AAutopožičovňa (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1 hod.) Prístrešok4Posunúť všetky stopy(traces) na východ (stupeň)2Posunúť všetky stopy(traces) na sever (stupeň)ObuvaStreľba NakupovanieObchodySkratka!Nastavenie klávesových skratiek NajkratšiaMali by ste uložiť?Vypnúť doplnok?Mali by ste nahrávať?UkázaťUkázať GPS dáta.Zobraziť správu o stave&Zobraziť miniatúry obrázkov na mapeUkázať Info DlaždícUkázať súbor zmien {0}Zobraziť informácie o pomociZobraz históriu Zobraz info7Zobraziť informačnú úroveň(level) pri nahrávaní./Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname@Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname, ak je dostupnýZobraziť nasledujúci obrázok%Ukázať ID objektu v zozname výberu7Zobraziť alebo skryť menu Zvuk v menu hlavnej ponuky.#Zobraziť predchádzajúci obrázok*Zobrazovať pri štarte úvodnú obrazovku\Zobraziť správu o stave s užitočnými informáciami, ktoré sa môžu viazať ku chybám)Zobraziť iba značky(tags) s konfliktami*Zobraziť iba značky s rôznymi hodnotami:Zobraziť informačné testy v nahrávacom kontrolnom okneZobrazí túto nápoveduZobraziť/SkryťZobraziť/Skryť Text/IkonyZobrazená oblasťCesty s podobnými menamiZjednodušiť cestu$Zjednodušiť všetky vybraté cestyZjednodušiť cesty?Simuluje kliknutie, keď spravíte malý a krátky pohyb. Toto je užitočné pre perá tabletu, keď máte problémy , stačí kliknúť na tablet bez pohybu myši (obecný Java - tablet problém).?Jedna farba (môže byť prispôsobená pre pomenované vrstvy)Jednotlivé prvky%Veľkosť dlaždíc Landsatu (pixely)IVeľkosť jednej Landsat dlaždice, meraná v pixeloch. Štandardne 2000.KorčuľovanieLyže LyžovanieVynechať SťahovanieVynechať sťahovanieVynechať aktualizáciu3Slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)Vyhladené mapy (antialiasing)Snímka na veľkosť dlaždiceSnežný skúterFutbalRiešenie konfliktov|Niektoré z ciest mali časť vzťahov (relations), ktoré boli zmenené. Prosím overte či to nepredstavuje nejakú chybu.kNiektoré waypointy, ktoré bili príliš ďaleko od stopy pre rozumné určenie ich času boli vynechané.Niektoré body (waypointy) s časovou značkou pred začiatkom stopy(track), alebo za koncom, boli vynechané, alebo presunuté na začiatok.TriediťMenu Sort presetsTriedenie členov relácieZdrojZdrojový textMiesta pre vozíčkárovPriestory pre rodičov s detmiPriestory pre ženy RýchlosťRýchlosť (Km/h)Kamera na meranie rýchlostiŠpičky (hroty)Rozdeliť cestu Rozdeliť cestu vo zvolenom bodeRozdeliť oblasť"Rozdeliť cestu {0} do {1} častí+Rozdeliť oblasť podľa neoznačenej cestyŠportŠport (loptový)Športové zariadenieŠportyŠportové centrumPrameň Štadión#Štandardný unix geometry argumentHviezdičkovýZačať vyhľadávanieŽačať nastavovanieZačať sťahovanieZačiatok sťahovania dát)Začiatok novej cesty z posledného bodu.HZačiatok stopy (bude použité vždy ak nie sú dostupné iné značky) Spustenie #:PSpúšťajúce písmeno adresy musí byť nižšie ako konečné písmeno adresyQSpúšťajúce adresné číslo musí byť nižšie ukončovacie adresné čísloIPočiatočné a koncové čísla musia byť rovnaké pre abecedné adresy!Začínam prehľadávať adresár0Začiatok opakovania {0} z {1} v {2} sekunde ... Spúšťam opakovanie {0} z {1}."Začínam presúvanie v kusoch ...$Začínam nahrávať požiadavku ...5Zahajujem nahrávanie so žiadosťou na pôvodné ...StavŠtát: PapierníctvoStavSpráva o staveSchodyTurniket (Stile)Zastaviť (stop)Potok Názov uliceHlavné komunikácieUlice NRW Geofabrik.de?Štýl pre vnútornú cestu ''{0}'' je ekvivalentný polygónu.@Označenie pre vonkajšiu(obvodovú) cestu ''{0}'' je zamenené.%Štýl pre obmedzenie {0} nenajdený.Predložiť filterŠtvrťMetroVchod do metraPodokno skratiekHotovo$Úspešne otvorený súbor zmien {0}XPodpora živému (live) GPS vstupu (pohybujúca sa bodka) cez pripojenie na gpsd server. Podporovaný Rectifier Services:Podpora sťahovaných dlaždíc, skenovaných máp z walking-papers.org. Tento plugin je stále v rannom vývoji a môže obsahovať chyby.PovrchPozorovanie (ostraha)Meračský bodMerač Merač...`Plugin SurveyorPlugin potrebuje ku svojej činnosti plugin LiveGpsPlugin, ktorý nebol najdený! PlávanieSwiss Grid (Švajčiarsko)'Prejsť na nový openstreetbugs server? Popis značkySynchronizovať audio#Synchronizovať celú dátovú saduSynchronizovať iba {0} bod Synchronizovať iba {0} reláciu,Synchronizovať čas z fotky a GPS prímačaSynchronizovať iba {0} cestuTCX Súbory (*.tcx) Stolný tenismkolekcia značiek nemôže byť použitápre pôvodné pretože sú tam kľúče s viacnásobnými hodnotami4zbierka značiek neobsahuje vybrané hodnoty ''{0}''Tagom zmenená relácia s Značky ciest akoEZnačky ciest, ako voda, pobrežie, zem alebo nič. Štandardne voda.Zdroj pre TagCheckerTester predvolieb značenia&Predvoľby značenia (Tagging Presets)ZnačkyZnačky (vymezovacia čiarka)Značky a ČlenyZnačky z bodovZnačky z reláciíZnačky z ciestZnačky zo súboru zmien {0}Značky pre nový súbor zmienKlúče s prázdnými hodnotamiTangoGPS Súbory (*.log)TangoGPS import neúspešný!TangoGPS import úspešnýCieľový objekt s id {0} a verziou {1} je viditeľný aj keď zdrojový objekt s nižšou verziou {2} nie je viditeľný. Nemôžem sa zaoberať s touto nezrovnalosťou. Ponechávam cieľový objekt. TelefónTelefónne kartyTenis Rad (Terrace)Vytvoriť rad budovCesta III. triedyTerciálny modifikátor: OtestovaťTest autorizačného prístupuTest neúspešný Test URL API:#Overovanie {0}/{1}: Súšťa sa {2}*Testovanie OAuth autorizačného prístupuTestovanie OSM API URL ''{0}''3Bude zobrazená smerová šípka v segmente línie.URL API je platné.jKľúč autorizačného prístupu nesmie byť prázdny. Prosím, zadajte kľúč autorizačného prístupudSkrytý autorizačný prístup nesmie byť prázdny. Prosím, zadajte skrytý autorizačný prístupOSM server ''{0}'' nepozná objekt
pokúsili ste sa čítať, aktualizovať, alebo vymazať. Jeden príslušný objekt
neexistuje na servery, alebo používate chybnú URL pre prístup
naň. Prosím opatrne skontrolujte adresy serverov ''{0}'' kvôli preklepom.+OSM server ''{0}'' hlási zlý príkaz.
Plugin "Remote Control" počúva vždy na porte 8111 localhostu. Číslo portu sa nedá zmeniť, pretože s použitím tohoto čísla počítajú vnútorné aplikácie využívajúce tento plugin.4Cesta "from" nezačína, ani nekončí v bode "via".9Táto "from" cesta nezačína a nekončí na "via" ceste.6Táto "to" cesta nezačína a nekončí na "via" bode.7Táto "to" cesta nezačína a nekončí na "via" ceste.7Číslo, ktorým je násobená rýchlosť pretáčania.9Uhol medzi predchádzajúcim a súčasným úsekom cesty.Plocha, ktorú sa snažíte nahrať je príliš veľká, alebo vaša požiadavka bola príliš zozľahlá.
Požadujte menšiu plochu, alebo použite nejaký exportný súbor poskytnutý OSM komunitou.QZmenový súbor je stále otvorený(left open) po tomto nahratí@Zmenový súbor bude zavretý po tomto nahratí7Obsah tohto zmenového súboru nie je ešte stiahnutý.Kopírované dáta obsahujú nekompletné pôvodné. Keď vložíte nekompletné pôvodné budú odstránené. Chcete vložiť dáta bez nekompletných pôvodných?2Tento výber nemôže byť použitý k rozdeleniu.2Tento výber sa nedá použiť pre oddelenie bodovKSúčasná hodnota nie je platná OSM ID. Zadajte prosím celé číslo > 0%Súčasná hodnota nie je platná URLfSúčasná hodnota nie je platnou ID zmenového súboru. Prosím vložte ako hodnotu celé číslo > 0SAktuálna hodnota nie je platné ID užívateľa. Prosím vložte celé číslo > 02Aktuálna hodnota nie je platnou adresou dlaždiceSAktuálna hodnota nie je platným indexom dlaždice pre danú úroveň zväčšeniaDokument neobsahuje dáta.>Nasledujúce chyby nastali počas hromadného sťahovania: {0}Nasledujúce pôvodné nemohli byť kopírované do cieľových pôvodných
pretože boli vymazané v cieľovom zmenovom súbore:+Zemepisná šírka na mieste kurzoru myši.+Zemepisná dĺžka na mieste kurzoru myši.(Ohromný JGoodies Plastic Look and Feel.8Kľúč ''{0}'' a všetky jej hodnoty budú odstránené=Dĺžka nového nakresleného segmentu trasy bude zobrazená.Toto je veľmi pravdepodobné, pretože veľkosť zmenového súboru prekročila max. veľkosť
z {0} objektov na server ''{1}''.Zdroje (URL alebo názov súboru) z predstavených kontrol (pozrite http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) alebo súbory na kontrolu značiek.+Štartovacia poloha nebola vo vnútry bboxu3Reťazec ''{0}'' nie je platný, zdvojená hodnota.WMeno užívateľ nemôže byť prázdne. Prosím vložte vaše OSM užívateľské menofViditeľný výsek je buď príliš malý, nebo príliš veľký pre sťahovanie dát z OpenStreetBugsYCesta nemôže byť rozdelená vo zvolených bodoch. (Tip: Zvoľte body uprostred cesty.)ZCesty nemôžu byť spojené, pretože nemajú jednotný smer. Chcete otočiť smer ciest?Divadlo;Ich(their) dátová sada neobsahuje značku s kľúčom {0} Ich verzia,Ich(their) verzia (serverová dátová sada)Ich so zlúčenýmZábavný park-Teraz tam nie sú WMS vrstvy na nastavovanie."Niesú tam otvorené súbory zmien2Pre aktualizáciu neboli vybrané žiadne objekty.Sú tu stále nevyriešené konflikty. Konflikty nebudú uložené a budú vyriešené, ako by boli všetky odmietnuté. Pokračovať?LBola tam nejaká chyba zatiaľ čo skúšate zobraziť URL pre tieto značky&Boli tam {0} konflikty počas importu."Táto akcia nebude mať skratku. /To môže spôsobiť nechcené vymazanie uzlov.4Táto požiadavka URL na zmenové súbory je chybnáCTento obrázok obsahuje georeferenčné dáta. Chcete ich použiť?Toto je až za koncom nahrávky6Toto sa rovná vymazaniu funkcií týchto pôvodných.\Tento režim pracuje iba ak aktívna vrstva je a cadastre "plan image" (rastrový obrázok)-Tento bod nie je prilepený k ničomu inému.bTento plugin umožňuje dať na obrazovku obrázky na pozadie v editore a stotožniť ich s mapou.6Tento plugin kontroluje chyby kľúčov a ich hodnôt.dTento plugin priamo nahrá GPS stopy(traces) z práve aktívnej vrstvy v JOSMe na openstreetmap.org.PTento test hľadá body bez značiek, ktoré nie sú súčasťou žiadnej cesty.LTento test hledá neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.HTento test kontroluje cesty, či neobsahujú niektorý bod viac ako raz.LTento test kontroluje cesty na podobnosť mien, keď môže ísť o preklep.GTento test kontroluje blízkosť koncových bodov ciest k iným cestámTento test kontroluje či dve cesty, železnice, vodné cesty, alebo budovy sa križujú v rovnakej vrstve, ale sa nepretínajú v spoločnom bode.UTento test slúži na zistenie, či nie sú dva body spojené viac ako jednou cestou.4Tento test kontroluje správnosť línií pobrežia.;Tento test zisťuje či nie je viac bodov na jednom mieste.eTento test kontroluje, že tam nie sú cesty s rovnakými značkami a s rovnakými suradnicami bodov.GTento test kontroluje smer vodných, pozemných a pobrežných línií.YTento test slúži na vyhľadanie bodov s rovnakými názvami (môžu to byť duplicity).XTento test kontroluje, či cesty, ktoré by mali byť uzavreté sú skutočne uzavreté.VTáto verzia JOSMu nie je kompatibilná s vybraný serverom uloženým v nastaveniach.'Tieto body niesú v kruhu. Prerušujem.Čísla dlaždícZdroje DlaždícAdresa dlaždice:Časový intervalČasové pásmo: Časové pásmo: {0}Do ...XPre zabránenie preťaženia máp WMS katastra, zvoľte pre import max. veľkosť 1 km2. Na zmazaniekZapnúť the cadastre WMS plugin, zmena aktuálnej projekcie na jednu z the cadastre projekcií a opakovať&Prepínač pohľadu na celej obrazovkeZapnúť GPX čiaryPrepnúť drôtový model&Prepínač pohľadu na celej obrazovke:Prepínač zobrazovania okna manažéra zmenového súboru.Prepínač zobrazovania značiek textu a ikon.(Prepnúť viditeľnosť zvolenej vrstvy.Prepnúť: {0}/Zapnúť/Vypnúť globálne nastavenie ''{0}''.Toalety+Prístup umožňuje iba obmedzený prístup Mýto (Toll) Mýtna búdka Nástroj: {0}Panel nástrojovÚprava panela nástrojov Nástroje TuristikaVežaNastavenie veže Typ veže Mesto (town)Radnica (obecný úrad)KMesto/miesto {0} sa nenašlo, alebo je nedostupné alebo ja akcia zrušenáHračky TrasovaniePoľná cesta (Track)Farebná trať a bodyYStopové(Trackable) (iba zdieľané ako anonymné, usporiadané body s časovou značkou)Semafor ElektričkaZastávka električkyPreprava CestovanieCestovná kanceláriaStromCesta pre motorové vozidlá%Prípojka cesty pre motorové vozidlaSkúsiť znovuNVyskúšajte aktualizovať plugin na najnovšiu verziu pre nahláseným chyby.!Ut-Ne 08:00-15:00; So 08:00-12:00TunelZačiatok tunela*Prikázané smery jazdy (turn restriction)JTurning Circle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)Turning Point (koniec cesty)TurniketTočňaTyp Typ mena (UK)NEZNÁMAeURL z www.openstreetmap.org (môžete ju vložiť na stiahnutie z URL pre špecifikáciu hraníc box)TURL z www.openstreetmap.org (môžete sem vložiť nejakú URL k stiahnutiu oblasti)Rozpojiť cestyONeschopnosť pridať pôvodné {0} do dátovej sady, pretože sú už zahrnuté/Nie je možné vytvoriť novú zvukovú značku6Nemôžem nájsť preklad pre jazyk {0}. Vyberám {1}.RNie som schopný nájsť sprostredkujúce body. Prosím skontrolujte váš výber.*Nemôžem získať cestu pre adresár {0} CPre neschopnosť usporiadať cesty. Prosím skontrolovať ich smery*Niesom schopný vyčítať Šírku/Dĺžku8Nie je možné synchronizovať v už prehrávanej vrstve-Miestna cesta neklasifikovaná (Unclassified)Neuzavreté cesty.Neuzavretá cestaNespojené pobrežieNepripojené cesty. Nerozhodnuté2Nevyriešené konflikty medzi vymazávaným stavom3Nerozhodnuté konflikty medzi rôznymi súradnicami1Nerozhodnutý konflikt medzi viditeľnými stavom NerozhodnutýHNedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Prerušujem.HNedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Vynechávam.Obnoviť pridané body?$Obnoviť pôvodné závislé odkazy?Späť"Obnovenie(Undo) Pravouhlého tvaruKrok späť posun.Obnovenie(Undo) pravouhlosti pre určené bodyVrátiť poslednú akciu.Uvoľniť panelNeočakávaná chyba programu.,Neočakávaný XML element s názvom ''{0}''LNeočakávaný formát pre číslo portu v nastavení ''{0}''. Mám ''{1}''.Aneočakávaný formát z id odpovedi zo servera, dostáva ''{0}''cNečakaný chybný formát záhlavia pre konflikt v aktualizácii súboru zmien. Dostal som ''{0}''Wneočakávaný formát novej verzie zo zmenených pôvodných ''{0}'', dostáva ''{1}''.Najdené neočakávané id 0 pre OSM pôvodné7Neočakávaný symbol. Očakávaný {0}, vytvorený {1}Neočakávaná značka: {0}TNeočakávaná hodnota pre ''{0}'' v URL požiadavke zmevého súboru, dostal som{1}0neočakávaná hodnota parametra"index". Got {0} Odblokovať>Odblokovať zoznam spojovaných elementov a začať spojovanieNepripojený bod (Unglued Node) UniverzitaNeznámy typ súboru: {0}Neznámy hostiteľNeznámy stav problémuNeznámy zaznamenaný formát Neznámy typ člena pre ''{0}''.Neznámy mód {0}.2Neznáma, alebo nepodporovaná API verzia. Got {0}ONeznámy pôvodný typ: {0}. Povolené hodnoty sú, body, cesty, alebo relácieNeznáma funkcia ''{0}''.Neznáme údaje(vety): Neznány type (druh): {0}Nepomenované spojenie>Nepomenovaná nezaradená(unclassified) hlavná cesta(highway)Nepomenované cestyNeusporiadané pobrežie4Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred zmazaním?6Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred ukončením?Neuložené dáta a konflikty1Neuložené dáta a stratený pričlenený súbor.Neuložené dáta nezapisovateľných súborovOdznačiť všetkoOdznačiť všetko (Escape)Odznačiť všetko (Focus)Odznačiť všetky objektyBNepodporovaná verzia WMS súboru; nájdené {0}, očakávané {1}\Nepodporovaná verzia súborov cache; nájdené {0}, očakávané {1} Vytvorte nový súbor.KNepodporovaný parameter ''{0}'' v reťazci požiadavky zmenového súboruNepodporovaná verzia: {0}-Neotagované(neoznačené) a nespojené body. Neotagované(neoznačené) cesty:Neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.HoreAktualizovať zmenové súboryAktualizovať obsahAktualizácia dát%Aktualizovať v intervale (v dňoch):Aktualizácia je upravenáAktualizovať objektyAktualizovať pluginyAktualizovať výber4Aktualizovať obsah zmenového súboru z OSM servera+Aktualizovať zmenový súbor z OSM serveraAktualizovať vybraté pluginyAktualizovanéKAktualizácia teraz upravených objektov zo servera (znovu stiahnuť dáta)IAktualizovať aktuálne vybraté objekty zo servera (znovu nahrať dáta)>Aktualizácia objektov v aktívnej dátovej vrstve zo servera.KAktualizovať vybraté zmenové súbory s aktuálnymi dátami z OSM servera"Aktualizácia súboru zmien {0}...Aktualizácia súboru zmien...Aktualizujem dáta%Aktualizujú sa ignorované chyby ...Aktualizujem mapu ...Aktualizujem pluginy...Nahrať Nahrať zmenyNahrať nastavenie Nahrať stopuNahrať Stopy (Traces)?Nahrať všetky zmeny v aktívnej dátovej vrstve na OSM server9Nahrať všetky zmeny v aktuálnom výbere na OSM server.Nahrávanie je zrušené Nahrať dáta2Nahrať dáta v kusoch objektov. Veľkosť kusov: #Nahrať údaje v jednej požiadavkeCNahrať dáta do už existujúceho a otvoreného zmenového súboru$Nahrať každý objekt individuálne=Chyba pri nahrávaní. Server napísal nasledujúcu správu: KNedá sa nahrať v jednej požiadavke (príliš veľa objektov na nahratie)Nahrať výberNahrať zmenené pôvodné'Nahrať súčasné nastavenie na serverNahrať do ''{0}''%Nahrať do nového zmenového súboru+Nahrať do existujúceho zmenového súboru~Nahrávanie {0} objektov do 1 zmenového súboru použitím {1} požiadavkyNahrávanie {0} objektov do viacnásobných zmenových súborov použitím {1} požoadavkyNahrávam GPX stopu (track)-Nahrávam GPS stopu(track): {0}% ({1} of {2})(Nahrávam a ukladám zmenené vrstvy ...Nahrávam dáta ...,Náhrávanie dát na server z vrstvy ''{0}''Nahrávam {0} objekty(ov) ...+Nahrať Stopy (Traces) na openstreetmap.org VyužitiePoužiť2Použite ( a ) k zoskupeniu výrazovIPoužite " operátor citovania (e.g. ak kľúč obsahuje :)EPoužite | alebo OR pri kombinácii s logickým "alebo"(Použiť základné overenie totožnostiPoužiť OAuthPoužiť SOCKS proxy1Použiť obvyklú požiadavku pre zmenový súbor)Použíť komplexnú kontrolu vlastnostíPoužite desatinné stupne.Použíť východzie%Použiť predvolený dátový súbor. Použiť štandardné nastavenia6Použite predovlený súbor pre spellcheck (preklepy).4Použite predvolený súbor pre ignorované značky.Použitie vrstvy chýb.Použíť globálne nastavenie.(Použiť zoznam nekontrolovaných chýb.)Použite štandardné nastavenie systémuPoužite štandardné nastavenia systému (vypnuté. Štart JOSM s -Djava.net.useSystemProxies = true , pre zapnutie)5Použiť súčasné farby ako novú farebnú schému.4Použiť predvolený dátový súbor (doporučené).:Použite predvolený súbor pre spellcheck (doporučené).CPoužite predvolený súbor pre ignorované značky (doporučené).APoužitie vrstvy chýb pre zobrazenie problematických elementov.[Použiť zoznam nekontrolovaných chýb, pre zastavenie(schovanie) upozornení (varovaní).%Použiť vybratú schému zo zoznamu.Použitý štýl UžívateľID užívateľa:Užívateľské meno:Používateľ:Meno používateľaMeno užívateľa: &Prípadne použijúc skratku ''{0}'' OveriťGKontroluje platnosť hodnôt a značiek pomocou komplexných pravidiel.1Porovnáva hodnoty kľúčov oproti zoznamu slov.JPorovnáva platnosť hodnôt vlastností oproti prednastaveným hodnotám. Overovanie ValidáciaOverovanie chýb1Overenie zlyhalo. API URL sa zdá byť neplatné.HodnotaAHodnota ''{0}'' pre kľúč ''{1}'' nie je v predvolenom zozname.0Hodnota ''{0}'' je použitá pre kľúč ''{1}''AHodnota ''{0}'' nie je číslo. Prosím vložte celé číslo > 1=Hodnota >0 očakávaná pre parameter ''{0}'', dostal som {1};Hodnota pre zemepisnú šírku v rozsahu [-90,90] povinná.=Hodnota pre zemepisnú dížku v rozsahu [-180,180] povinná.Hodnota::Rôzne nastavenia ovplyvňujúce vzhľad celého programu.3Zachytávač vektorových obrázkov multiplikátor:2Rýchlosť (červená = pomaly, zelená = rýchlo)Predajný automatPredávané výrobkyVerzia verzia > 0 očakávaná. Got {0}Očakávaná verzia Verzia {0}'Verzia {0} vytvorená na {1} podľa {2}9Verzia {0} aktuálne editovaná v dátovej vrstve ''{1}''Verzia {0} v editoreVerzia {0}, {1} (podľa {2}) Verzia: {0} Veterinár Obchod s DVD ZobraziťZobrazenie: {0} VýhliadkaDedinaObecná zeleň Dedina/MestoVinica ViditeľnosťViditeľný Stav:Navštíviť domovskú stránku6Vizualizuje "routing information" ako routovací graf."Kalibrácia zvukového nahrávaniaSopkaNapätiejVAROVANIE: Normalizačná hodnota vlastnosti ''verzia'' prvkut {0} na {2}, API verzia je ''{3}''. Got {1}.VAROVANIE: neočakávaný formát z API bázy URL. Presmerovávanie na info, alebo stránku priebehu pre OSM pôvodné vedú pravdepodobne ku chybe. API báza URL je: ''{0}''VAROVANIE: neočakávaný formát z API báze URL. Presmerovávanie na stránku užívateľa pre OSM užívateľ je pravdepodobne chybný. API báza URL je: ''{0}''WGS84 ZemepisnéWMS Súbory (*.wms) WMS VrstvaNastavenie WMS PluginuWMS URL (východzie)WMS URL alebo ID obrázka:DWMS vrstva ({0}), sa automaticky sťahuje vo zväčšení (zoom) {1}8WMS vrstva ({0}), sťahovaná vo zväčšení (zoom) {1}6WMS vrstva ({0}), {1} dlaždice(dlaždíc) načítanéČakanie 10 sekúnd ... /Walking Papers vrstva ({0}) vo zväčšení {1}Hradby UpozornenieUpozornenie: Nemôžem stiahnuť plugin ''{0}''. Jeho odkaz na stiahnutie ''{1}'' nie je platná URL. Vynechávam zo sťahovania.tUpozornenie: Nemôžem stiahnuť plugin ''{0}''. Jeho odkaz na stiahnutie nie je známy. Vynechávam zo sťahovania.wVAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}cVAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.oVarovanie: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné resetovanie preferencií do východzích: {0}WVarovanie: Nepodarilo sa získať OAuth autorizovaný prístup z poverovacieho správcuvVarovanie: Neúspešné získanie informácií o užívateľovi pre aktuálneho užívateľa JOSMu. Výnimka bola: {0}YVarovanie: Nepodarilo sa uložiť OAuth autorizovaný prístup pre poverovacieho správcuJVarovanie: Výber WMS dlaždíc zlyháva. Prosím skontrolujte nastavenie.LVarovanie: ignorujem výnimku pretože úloha bola ukončená. Výnimka: {0}Upozornenie: JOSM je nakonfigurovaný pre použitie proxy z nastavenia systému, ale JVM nie je nakonfigurovaný tak, aby ho získaval. Resetujte nastavenia pre ''Bez proxy''dVarovanie: Vrstva ''{0}'' už viac neexistuje. Nemôžem odstrániť konflikt s pôvodnými ''{1}''.dVAROVANIE: Chýbajúci adresár preferencií ''{0}''. Vytváranie východzieho súboru preferencií.ZVarovanie: Vyčistená cesta {0} pretože množstvo bodov sa znížilo 2. Aktuálne je {1}gVAROVANIE: Nahrádzanie existujúceho súboru preferencií ''{0}'' s východzím súborom preferencií._Varovanie: Základná URL ''{0}'' pre a WMS službu neobsahuje koncový '&' alebo koncový '?'."Varovanie: Úplná URL je ''{0}''.,Upozornenie: Heslo sa posiela nešifrované.[Varovanie: Neočakávaný parametre pre proxy HTTP. Mám hostiteľa ''{0}'' a port ''{1}''.bVarovanie: Neočakávaný parameter pre SOCKS proxy. Dostal som hostiteľa ''{0}'' a port ''{1}''.Varovanie: Nepodporované hodnoty v nastaveniach ''{0}'', dostal som {1}''. Použitím overovacej metódy ''Základné overenie totožnosti''.PVarovanie: WMS vrstva je deaktivovaná, pretože je obsahuje chybnú url ''{0}''SVarovanie: automaticky skracujem hodnotu tagu ''{0}'' pri vymazaných objektoch {1}@Varovanie: zlé umiestnenie v HTML dokumente. Výnimka bola: {0}{Varovanie: v závislosti na overovaciu metódu, ktorú proxy server používa, heslo musí byť prenesené nezašifrované.QVarovanie: chybná hlavička "{0}" nenastala žiadna zhoda s očakávaným vzorom:Varovanie: Nepodarilo sa zrušiť bežiacu OAuth operáciumVarovanie: neúspešne odvodený wiki jazyk z JOSM miestneho kódu ''{0}''. Použitý východzí kód ''en''.UUpozornenie: Nepodarilo sa načítať Mappaint štýly od ''{0}''. Výnimka bola: {1}yUpozornenie: Nepodarilo sa otvoriť súbor s príponou ''{2}'' a súbor ''{3}'' v zip súbore ''{0}''. Výnimka bola: {1}qVarovanie: neúspešné otvorenie vstupného toku zdroja ''/data/{0}''. Nemôžem načítať NTF<->RGF93 mriežkuNUpozornenie: Nemožno pochopiť Mappaint štýly z' '{0}''. Výnimka bola: {1}AVAROVANIE: neúspešný pri pokračovaní preferancií na ''{0}''dVarovanie: neúspešné zapnutie Credential Dialog-u vždy hore. Zachytená bezpečnostná výnimka.[Varovanie: neúspešná voľba umiestniť panel dialógu vždy na vrchu. Výnimky boli: {0}^Varovanie: neúspešná čítanie MOTD z ''{0}'' pre bezpečnostný dôvod. Výnimka bola: {1}CVarovanie:neúspešné čítanie MOTD z ''{0}''. Výnimka bola: {1}JVarovanie: Nepodarilo sa získať OSM poverenie od poverovacieho správcu.KVarovanie: Nepodarilo sa uložiť OSM poverenie pre poverovacieho správcu.LVarovanie: ignorujem výnimku pretože úloha bola ukončená. Výnimka: {0}QVarovanie: ignorujem výnimku, pretože úloha bola zrušená. Výnimka bola: {0}PVarovanie: neplatný formát počtu v štýle obsahu ''{0}''. Dostal som ''{1}''lUpozornenie: Neplatná hodnota atribútu ''{0}'' z elementu ''{1}'' v schopnosti servera. Dostal som ''{2}''AVarovanie: miešanie 0.6 a 0.5 dátového výsledku vo verzii 0.52Varovanie: žiadne nastavenie ''{0}'' sa nenašlo.hUpozornenie: objekt ''{0}'' je už na servery zmazaný. Vynechávam tento objekt a opakujem nahrávanie.^Varovanie: iba pre uvedené info prehliadača pre prvého {0} z {1} vybraných používateľovpVarovanie: pôvodné ''{0}'' sú už zmazané na servery. Vynechanie týchto pôvodných a zopakovanie nahratia.Upozornenie: JVM nie je nakonfigurovaný tak, aby vyhľadával proxy nastavenia systému. Vlastnosť ''java.net.useSystemProxies'' chýbala pri štarte. Nebude použitý proxy.0Varovanie: opravný súbor ''/REVISION'' chýba.^Varovanie: neočakávané číslo verzie JOSM v opravnom(revision) súbore, hodnota je ''{0}''SVarovanie: nečakaná hodnota kľúča ''{0}'' v preferenciách, dostal som ''{1}''hVarovanie: Našla sa neočakávaná hodnota nastavenia ''{0}'' . Mám ''{1}''. Bude použité bez proxy.rVarovanie: neočakávané hodnota pre preferencie ''{0}'', dostal som ''{1}''. Resetovanie pre východziu hodnotu.DVarovanie: Neočakávaná hodnota preferencie ''{0}''. Mám ''{1}''.Varovanie: {0} Varovania UmývačkaČistička odpadových vôdVodaVodný zábavný parkVodojemVodopádVodné objektyWave Audiosúbory (*.wav) Way Download (Sťahovanie cesty)Informácie o ceste/Koncový bod cesty je blízko inej komunikácie(Koncový bod cesty je blízko inej cestyBod cesty je blízko inej cestyKCesta s externou ID ''{0}'' obsahuje chýbajúci bod s externou ID ''{1}''. Cesta {0}gCesta {0} s {1} bodmi neobsahuje všetky body, pretože aspoň jeden bod chýbal v nahratých dátach.Cesta: Cestné objektyVedľajšie komunikácieKríž pri ceste Božia mukaInternetová stránka: {0} Hmotnosť PriehradzkaMokraďInvalidný vozíkKtorú WMS vrstvu použiť pre trasovanie. Štandardne je IR1. Celá skupinaŠírka (v metroch)2Pridružiť {0} dodatočné body s číslami domov Veterný mlynDrôtový modelyS OAuth dávate programu JOSM právo vkladať dáta máp a GPS stopy na váš účet ( viac info ...).pVo vnútri reťazcov " a \\ znaky musí predchádzať \\ (e.g. \\" and \\\\).DrevoZávody (továrne)SvetZle usporiadané cestyXML značka(tag) chýbaÁnoÁno, Použiť to$Áno, vyriešiť konflikt a zavrieťÁno, vymazať bodyÁno, stiahni obrázkyÁno, očistiť toÁno, vynulovať idÁno, obnoviť ich tiežJUž máte autorizovaný prístup pre prístup k OSM serveru pomocou OAuth.Chystáte sa zmazať body mimo Vami stiahnutú oblasť.
Toto môže spôsobiť problém iným objektom (nevidíte ich), ktoré môžu používať tieto body.
Naozaj ich chcete zmazať?Asi ste spustili {0} okná(ien) prehliadača.
Toto môže zaplniť vašu obrazovku s oknom prehliadača
a spôsobiť ukončenie po nejakej dobe.;Môžete tiež vložiť nejakú URL z www.openstreetmap.orgiNemáte ešte autorizovaný prístup pre prístup k OSM serveru pomocou OAuth. Prosím najskôr povoliť. Pre zabránenie problémov pluginov, by mali byť tiež aktualizované.
Aktualizovať pluginy teraz?Nulové súradnice: ZväčšenieZväčšenie (v metroch) Priblížiť Oddialiť#Priblížiť/Vzdialiť a pohyb mapyNajvhodnejšie zväčšenie 1:1Približovanie pomocou ťahania alebo CTRL+. alebo CTRL+,; pohyb s CTRL+šípka hore dolu doľava doprava; pohyb so zväčšením možno tiež pravým tlačítkom myši PriblížiťÚroveň zväčšenia: OddialiťPriblížiť pohľad na {0}Zväčšiť naZväčšiť na vrstvuPriblížiť k boduPriblížiť na problém$Priblížiť na vybraté elementy(s)Priblížiť na výberDZväčšiť na zodpovedajúce pôvodné v aktuálnej dátovej vrstveAPriblížiť na objekt prvého vybratého člena odkazujúceho naQZväčšiť na pôvodné v obsahu zmenového súboru v aktuálnej dátovej vrstve.Priblížiť k tomuto bodu v aktuálnej vrstvePriblížiť na {0}KZväčšovanie je vypnuté pretože vrstva z tejto relácie nie je aktívna9Zväčšovanie je vypnuté pretože nie je vybratý člen [vymazať]7"{0}" niesú uzavreté a preto nemôžu byť spojené.. Výška: {0} mUpraviť stanicuStanicaSpäť RýchlejšieRýchle prehrávanieVpred Skok späť Skok vpredĎalšia značkaPrehrajte nasledujúcu značku"Prehrajte predchádzajúcu značkuPrehrať/PauzaPredchádzajúca značka PomalšieSpomalené prehrávanie Uzavretá Otvorené VSJZ ZväčšenieUpraviť železničnú stanicuŽelezničná stanicaKláves:skrátené meno ulicepridať k výberuadresapokročilý (advanced)pokročilá konfiguráciaVisuté cesty/Lanovkyletecké cestyzjazdovka_čiernazjazdovka_ľahkáfarmársky (agricultural)všetkyulička(bočna ulica) abecedný náhradnýzaujímavosti (amenity) {0}zaujímavosti (amenity)svetelné zariadenieverejná_doprava anglikánskakrmivo pre zvieratá anonymný akýkoľveknejaké látky(any substance) lukostreľbaoblasť (plocha) oblasť textu ázijskáasfaltatletikaautomatické nahratie dlaždícautomatické zväčšeniepozadiezadný bod prerušeniazadný segment baháisti baptistická prekážkaprekážka na ceste>(basin) kotvisko pre lode s udržiavanou výškou hladiny vody basketbalpláž (beach)bicykelčiernamodráslatinaAboules (spoločný názov pre hry hrajuce sa s kovovými guľami)hranica (boundary)Qbowls (gúľanie šišatej gule po umelej,alebo prírodnej tráve k malej guľke)most$značka (tag) mosta (bridge) na bodehnedá*brownfield (opustený priemyselný objekt)budhistibudova hamburgerautobusautobusová linkakanoeveľkosť písmen rozhoduje katolíckacintorín (cemetery) zmena výberuzmena pohľadukontrolujem cache...čínska kresťaniacigarety mesto (city)lezenie.v smere hodinových ručičiek (pravotočivý) zatvorenéuzavratá cestauhoľná pobrežiedlažbová kocka (cobblestone)telekomunikačnázhutnená(valcovaná)betón (concrete)kondómykonfiguravať zmenový súborkonfigurovať spojenie DG100;potvrdzovať všetky požiadavky Vzdialenej kontroly ručnekonflikt ihličnatýspojenie konštrukcia%nemôžem získať zvuk zo vstupu URLvytvoriť nové objektykriketUkriketová tréningová plocha s ochrannými sieťami (pre pálkára a nadhadzovača)Zcroquet (drevenou paličkou-kladovom sa búcha do gule cez obruče vložené do trávnika)%cesta pre bicykle so značkou bicykla bicyklovanieúdaje listnatýzmazať dáta po importezmazané zastaralýurčenýmiesto určenia (cieľ) obchádzkavypnutédok (nakladacia rampa)závody chrtovdvojitédole zjazdárska stiahnutépitiepríjazdová cestavýchodľahkáupraviť gpx stopy(tracks)!miesto pohotovostnej prvej pomoci jazdectvoevanjelikánskapárne príkladysáčky na výkalypre skúsených5chyba: vlastníctvo je jasne(výslovne) deaktivovanéfarmytrajekt (prievoz)Hľadať vo výbere priečinokjedlo pešia (foot)americký futbalcesta pre peších so značkoubrodlespredný bod prerušeniapredný segmentfosílna6freeride (zjazd na horských bicykloch cez prekážky) z dlaždicez cestyúplnýplynovánemeckáľadovec (glacier)golfové ihrisko gps značkagps poloha bodutráva (grass) trávový obkladač(grass_paver)štrk (gravel)šedágréckazelená9greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo) zem (ground) gymnastika polovičnýbod prerušeniazdravie teplo(heat) vresoviskooznačiť (highlight) komunikácie!komunikácia bez označenia (ref)cesta (highway_track) turistika hinduisti historické históriahokejkoňská (horse)konské dostihyvodná obrázok importované dáta z {0} neaktívny@zahrňujúci priame deti rodičovských(nadriadených) relácií neúplnýnekompletná cestaindickázávody!vnútorná časť (inner segment)"stredne pokročilý (intermediate) ostrovček talianska džinisti japonskásvedkovia jehovovijudaistizemskládka odpadov (landfill)využitie oblasti (landuse)využitie oblasti (landuse) {0}vrstvuznačka vrstvy so značkou +vľavooddych (leisure)oddych (Leisure) {0}osvetlená_voda (light_water)vedenie obytná zónanahrať dáta z APIzablokovať rolovanienízky lutheránskamangrovová oblasťčlovekom vytvorené (manmade)prístav (marina)močiar (marsh) max šírka max dĺžka+maximálna rýchlosť na ceste pre pešíchRežim meraniakovmethodistickámexickáarmáda min šírka min dĺžkavedľajšie_vedeniepreklep v mene kľúča (key) zmiešaný mormónska automobilovýcesta pre motorové vozidládialnica (motorway)dialničná prípojka blato (mud)mnohoposchodový viacnásobný moslimoviaprírodné (natural)prírodné (natural) {0}prírodanoviny nasledujúcaniePopis nedostupnýbez modifikáciebez menazákaz zabočenia vľavozákaz zabočenia vpravozákaz jazdy priamozákaz otáčania sažiadny#beh nalyžiach hore kopcom (nordic)sever severovýchod severozápad nevymazanýnie je prítomnýneviditeľné (na servery)poznámka: Pre niektoré úlohy, JOSM potrebuje a veľa pamäte. Môže to byť nevyhnutné pre pridanie nasledujúcich možností Jávy pre upresnenie maximálnej veľkosti pridelenej pamäte v megabytes upozorneniepre začiatočníkovjadrovápozorovateľňanepárne ropa(oil)#historická železnica(turistická)*značka (tag) jednosmerky (oneway) na bodeprikázané odbočenie vľavoprikázané odbočenie vpravozákaz odbočeniaotvoriť Možnosti0možnosti poskytnutia ako Java system properties orthodoxná iná koľaj obvodová časť (outer segment)mimo ukladanej oblastinadzemné(overground)!parkovacia ulička(parking_aisle)parkovacie lístky=partial: vybraté objekty majú rôzne hodnoty, do not change spevnenýdlažobné kamene vrchol (peak)riečne kameneKpegasus (prechod pre chodcov a jazdcov na koňoch, len čiarkované okraje)-prechod pre chodcov (len čiarkované okraje)'permissive (súhlas vlastníka pozemku)fotky$fotovoltanická (slnečná články)hrádza (pier)potrubie (pipeline),zjazdovka pre pokročilých (piste_advanced)mierna zjazdovka (piste_easy)%zjazdovka pre expertov (piste_expert)'zjazdovka pre freeride (piste_freeride)/stredne ťažká zjazdovka (piste_intermediate)-zjazdovka pre začiatočníkov (piste_novice)hracia plocha, ihriskomiestozávodplaststožiar(pole)energia (power)presbiteriánskapredchádzajúcacesta prvej triedyprípojka cesty I. triedyprivate (len pre vlastníka) plánovaný protestanskáhromadná doprava plány MHD lístky MHDApuffin (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje) štvorité quakerskálom0racquetbal (podobné ako squash, iné pravidlá)koľajnica (rail)železničný pozemoknadchod nad železnicou železnicaželezničná výhybka červenámokraď´s rákosímobnoviť obsah oknaoblasť (region) regionálnaregulárny výrazrelácia bez typeodobrať z výberunahradiť označenéobytná (osídlená)reštaurácia bez mena maloobchodyvpravo riečny brehcesta (vozovka)kruhový objazd (roundabout) trasa (route) cestný úsekragbysoľná bažina piesok (sand)mierkaprehľadová (oreintačná)oblasť pokrytá krovímcesta druhej triedyvyberte šport:zvolenévýber.oddelené jazdné pruhy na ceste pre cyklistovobslužná (service)službysplašky(sewage) šiítskastreľbaobchodobchody (shop) {0}%vedľajšia koľaj (napr: na stanici)jednomiesto (blízke okolie)korčuľovanie lyžovanie lyžovaniepark zimných športovfutbal (soccer)juh juhovýchod juhozápad spiritualistišportšportové {0}športové centrumželezničná vlečka štadiónznámky štandartnýkameňpotokpouličná sieťmeno ulice obsahuje ssreťazecreťazec;reťazec;...metro (subway) sunnitskápovrchMočiar sladkosti plávanie stolný tenistampónytaoistitelefónne kupóny (poukážky) dočasnýdočasný typ komunikácietenis terminálcesta tretej triedythajskáprílivová oblasť4tiger (prechod pre chodcov a cyklistov žlté pruhy)k ceste topografickáAtoucan (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje) cestovanie turistika {0}vežahračkystopasemafor električkatrojité4pravda: vlastníctvo je jasne(výslovne) aktivované$cesta pre motorové vozidlá (trunk)&prípojka cesty pre motorové vozidlátureckáIturningcircle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)typ&cesta bez klasifikácie (unclassified) neriadenýpodzemiepodvodné(underwater)"neočakávané číslo stĺpca {0} unitárskyneznámy neoznačený nespevnenýneuršený (unset)?unset: táto vlastnosť sa nedá nastaviť na vybraté objekty. neoznačenýneoznačená cesta'neobvyklá kombinácia značiek (tagov)horeaž do dlaždice použitiechyba overovaniaostatné overovaniavarovanie overovania verzia {0}cez bod alebo cestuviditeľné (na servery)sopkakupóny (poukážky)voda vodný tokvodné cesty (Waterway) {0}cesta je spojená3cesta je spojená do nasledujúceho člena relácie7cesta je spojená do predchádzajúceho člena relácieRcesta nie je pripojená do predchádzajúceho alebo nasledujúceho člena reláciezápadbieladivoká prírodaveterná drevo (wood)zalesnená oblasť (woodarea)*chybná značka (tag) komunikácie na bodeželezničná vlečka v závodeánoprechod pre chodcov (zebra){0} ({1} do {2} stupňov){0} se skladá z: {0} koniec {0} metrov {0} viac...D{0} bodov v ceste {1} prekročilo max. povolené množstvo bodov {2}Zatiaľ {0} bodov...'{0} nepovolený s aktuálnou projekciou{0} objekty prektočili max. povolených {1} objektov v zmenovom súbore na server ''{2}''. Prosím
konfigurujte ako postupovať s viacnásobnými zmenovými súbormi{0} štvorcových km {0} štart@{0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaný bod ''{4}'' (id: {5})E{0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná relácia ''{4}'' (id: {5})B{0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná cesta ''{4}'' (id: {5})!{0}: Verzia {1} (súčasná: {2})(Časová odchýlka z {0} dňa)Časová odchýlka z {0} dníČasová odchýlka z {0} dní({0} požiadavka)({0} požiadavky)({0} požiadaviek)$({0}/{1}) Nahrávaný {2} objekt ...%({0}/{1}) Nahrávané {2} objekty ...(({0}/{1}) Nahrávaných {2} objektov ...~Nahrávanie /alebo ukladacia operácia z jednej vrstvy s úpravami
bola zrušená alebo skončila neúspechom.|Nahrávanie /alebo ukladacie operácie z {0} vrstiev s úpravami
boli zrušené alebo skončili neúspechom.|Nahrávanie /alebo ukladacie operácie z {0} vrstiev s úpravami
boli zrušené alebo skončili neúspechom.HVyrovnaná {0} z {1} fotografia do GPX stopy.HVyrovnané {0} z {1} fotografie do GPX stopy.HVyrovnané {0} z {1} fotografie do GPX stopy.YVybratý objekt nie je dostupný v súčasnej
upravovanej vrstve ''{0}''.hŽiadne z vybratých objektov nie sú dostupné v súčasnej
upravovanej vrstve ''{0}''.hŽiadne z vybratých objektov nie sú dostupné v súčasnej
upravovanej vrstve ''{0}''.{0} vrstvy majú nevyriešené konflikty.
Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.
Vrstvy s konfliktami:}{0} vrstva má nevyriešené konflikty.
Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.
Vrstva s konfliktami:{0} vrstiev má nevyriešené konflikty.
Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.
Vrstiev s konfliktami:{0}vrstva potrebuje uložiť, pretože má pričlenený súbor
ktorý nemôže byť uložený.
Vyberte iný súbor pre túto vrstvu, alebo zahoďte zmeny.
Vrstva s nezapisovateľným súborom:{0}vrstvy potrebujú uložiť, pretože majú pričlenené súbory
ktoré nemôžu byť uložené.
Vyberte iné súbory pre tieto vrstvy, alebo zahoďte zmeny.
Vrstvy s nezapisovateľnými súbormi:{0}vrstvy potrebujú uložiť, pretože majú pričlenené súbory
ktoré nemôžu byť uložené.
Vyberte iné súbory pre tieto vrstvy, alebo zahoďte zmeny.
Vrstvy s nezapisovateľnými súbormi:{0} vrstvy sa musia uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.
Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.
Vrstvy bez súborov:{0} vrstva sa musí uložiť, pretože nemá pričlenený súbor.
Najskôr vyberte súbor pre túto vrstvu, alebo zrušte zmeny.
Vrstva bez súboru:{0} vrstiev sa musí uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.
Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.
Vrstvy bez súborov:5Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest1Pridať a posunúť virtuálny nový bod do cesty5Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciestOčakávaný {0} objektOčakávané {0} objektyOčakávaných {0} objektovQNemožno otvoriť súbor {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.RNemožno otvoriť súbory {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.RNemožno otvoriť súbory {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.:Nemožno otvoriť súbor {0} importérom súborov ''{1}''.;Nemožno otvoriť súbory {0} importérom súborov ''{1}''.;Nemožno otvoriť súbory {0} importérom súborov ''{1}''.#Zmeniť vlastnosti až {0} objektu.$Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.$Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.Zmeniť {0} objektyZmeniť {0} objektZmeniť {0} objektovKonflikt počas sťahovaniaKonflikty počas sťahovaniaKonfliktov počas sťahovaniaKonflikt v dátachKonflikty v dátachKonfliktov v dátachZmazať {0} bodyZmazať {0} bodZmazať {0} bodovZmazať {0} objektyZmazať {0} objektZmazať {0} objektovZmazať {0} relácieZmazať {0} reláciuZmazať {0} reláciíZmazať {0} cestyZmazať {0} cestuZmazať {0} ciestVymazávam {0} objektVymazávam {0} objektyVymazávam {0} objektovFSťahovanie nasledujúceho pluginu bolo neúspešné:KSťahovanie nasledujúcich {0} pluginov bolo neúspešné:KSťahovanie nasledujúcich {0} pluginov bolo neúspešné:!Sťahujem {0} zmenový súbor ..."Sťahujem {0} zmenové súbory ...%Sťahujem {0} zmenových súborov ...=Sťahovanie {0} neúplného dieťaťa(child) relácie ''{1}''9Sťahovanie {0} neúplných detí(child) relácie ''{1}''9Sťahovanie {0} neúplných detí(child) relácie ''{1}''SSťahovanie {0} neúplného dieťaťa(child) z {1} rodičovských relácií ''{1}''OSťahovanie {0} neúplných detí(child) z {1} rodičovských relácií ''{1}''OSťahovanie {0} neúplných detí(child) z {1} rodičovských relácií ''{1}''!Sťahovanie {0} objektu z ''{1}''"Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''"Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''Zdvojený {0} bod v {1} bodeZdvojené {0} bodes v {1} bodeZdvojené {0} bodes v {1} bode Vložiť nový bod do {0} ciest.Vložiť nový bod do cesty. Vložiť nový bod do {0} ciest.Spojovaná verzia ({0} vstupy)Spojovaná verzia ({0} vstup)Spojovaná verzia ({0} vstupov)Posun {0} bodovPosun {0} boduPosun {0} bodovMoja verzia ({0} vstupy)Moja verzia ({0} vstup)Moja verzia ({0} vstupov)Otváranie súboru {0}...Otváranie súborov {0}...Otváranie súborov {0}...Vkladanie {0} značiekVkladanie {0} značkyVkladanie {0} značiekOčistený {0} objektOčistené {0} objektyOčistených {0} objektov*Odstrániť staré kľúče z {0} objektov)Odstrániť staré kľúče z {0} objektu*Odstrániť staré kľúče z {0} objektovOtáčanie {0} bodovOtáčanie {0} boduOtáčanie {0} bodov,Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodu)-Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)-Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)Zjednodušiť {0} cestuZjednodušiť {0} cestyZjednodušiť {0} ciestZnačky({0} konflikt)Značky({0} konflikty)Značky({0} konfliktov)>Nasledujúci plugin bol úspešne stiahnutý:DNasledujúce {0} pluginy boli úspešne stiahnuté:INasledujúcich {0} pluginov bolo úspešne stiahnutých:CNasledujúci plugin už nie je potrebný, a má byť deaktivovaný:GNasledujúce pluginy už nie sú potrebné, a majú byť deaktivované:KNasledujúcich pluginov už nie je potrebných, a majú byť deaktivované:#Vybratý bod nie je v strede cesty.%Vybraté body nie sú v strede cesty.%Vybraté body nie sú v strede cesty.)Označená cesta neobsahuje vybratý bod.2Označená cesta neobsahuje všetky vybraté body.2Označená cesta neobsahuje všetky vybraté body.=Vybratá trasa obsahuje body mimo stiahnutej oblasti údajov.>Vybraté trasy obsahujú body mimo stiahnutej oblasti údajov.>Vybraté trasy obsahujú body mimo stiahnutej oblasti údajov.Ich verzia ({0} vstupy)Ich verzia ({0} vstup)Ich verzia ({0} vstupov)`Je tam viac ako jedna cesta používajúca bod, ktorý ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.aJe tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.aJe tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.Nachádza sa tam {0} ďalší bod použitý v ceste {1}
ktorý je vymazaný na servery.

Chcete obnoviť tento bod tiež?Nachádza sa tam {0} ďalších bodov použitých v ceste {1}
ktoré sú vymazané na servery.

Chcete obnoviť tieto body tiež?Nachádzajú sa tam {0} ďalšie body použité v ceste {1}
ktoré sú vymazané na servery.

Chcete obnoviť tieto body tiež?Nachádza sa tam {0} ďalší pôvodný odkazujúci na reláciu {1}
ktorý je vymazaný na servery.

Chcete obnoviť tento bod tiež?Nachádza sa tam {0} ďalších pôvodných odkazujúcich na reláciu {1}
ktoré sú vymazané na servery.

Chcete obnoviť tieto body tiež?Nachádzajú sa tam {0} ďalšie pôvodné odkazujúce na reláciu {1}
ktoré sú vymazané na servery.

Chcete obnoviť tieto body tiež?)Nachádza sa tam {0} objekt na nahratie..-Nachádzajú sa tam {0} objekty na nahratie..+Nachádza sa tam {0} objektov na nahratie..Bol tam zistený {0} konflikt. Boli tam zistené {0} konflikty.#Bolo tam zistených {0} konfliktov.Počas importu bol {0} konflikt!Počas importu boli {0} konflikty"Počas importu bolo {0} konfliktovToto zmení až {0} objektov.Toto zmení až {0} objekt.Toto zmení až {0} objekty.Toto chce zmeniť {0} objekt.Toto chce zmeniť {0} objektov.Toto chce zmeniť {0} objektov.Obnovený {0} pôvodnýObnovené {0} pôvodnéObnovených {0} pôvodných&Aktualizácia vlastností {0} objektov%Aktualizácia vlastností {0} objektu&Aktualizácia vlastností {0} objektovQNahrávanie {0} objektu do 1 zmenového súboruRNahrávanie {0} objektov do 1 zmenového súboruRNahrávanie {0} objektov do 1 zmenového súboru{Nahrávanie {0} objektu do 1 zmenového súboru použitím 1 požiadavky|Nahrávanie {0} objektov do 1 zmenového súboru použitím 1 požiadavky|Nahrávanie {0} objektov do 1 zmenového súboru použitím 1 požiadavkyNahrávanie (0) objektu ...Nahrávanie (0) objektov ...Nahrávanie (0) objektov ...0Nastavili ste prázdnu funkciu na {0} pôvodnom.1Nastavili ste prázdnu funkciu na {0} pôvodých.1Nastavili ste prázdnu funkciu na {0} pôvodých.stopastopystopystopa s {0} bodmistopy s {0} bodmistopy s {0} bodmiznačkaznačkyznačiekbodbodybodovobjektobjektyobjektovbodbodybodovvzťah (relation)vzťahy (relations)vzťahov (relations)až {0} pôvodnéaž {0} pôvodnýaž {0} pôvodnýchcestucestyciestAutoriAutorAutorov{0} konflikt bol vyriešený automaticky vyčistením {0} objektu
z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.{0} konflikt bol vyriešený automaticky vyčistením {0} objektov
z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.{0} konflikt bol vyriešený automaticky vyčistením {0} objektov
z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.s{0} zvyšok konfliktu musí byť vyriešený.

Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ho vyriešte.u{0} zvyšky konfliktov musia byť vyriešené.

Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ich vyriešte.w{0} zvyšov konfliktov musí byť vyriešených.

Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ich vyriešte.{0} pozostáva z {1} značky{0} pozostáva z {1} značiek{0} pozostáva z {1} značiek{0} skladá sa z {1} stopy{0} skladá sa z {1} stôp{0} skladá sa z {1} stôp {0} vymazaný {0} vymazané{0} vymazaných{0} načítaný obrázok .{0} načítané obrázky.{0} načítaných obrázkov. {0} členov {0} člen {0} členy{0} bod{0} body {0} bodov{0} pridaný objekt:{0} pridané objekty:{0} pridaných objektov:{0} zmazaný objekt:{0} zmazané objekty:{0} zmazaných objektov:{0} objekt na úpravy:{0} objekty na úpravy:{0} objektov na úpravy:2{0} nevyriešený konflikt značky na rozhodnutie4{0} nevyriešené konflikty značiek na rozhodnutie7{0} nevyriešených konfliktov značiek na rozhodnutie{0} bod{0} body {0} bodov {0} relácia {0} relácie {0} relácií {0} trasa, {0} trasy, {0} trás, značkyznačkaznačiek{0} stopa(track){0} stopy(track){0} stôp(track) {0} bola založená GPS značka. {0} boli založené GPS značky. {0} boli založené GPS značky. {0} ciest {0} cesta {0} cesty{0} waypoint (bod cesty){0} waypointy (body cesty){0} waypointov (bodov cesty)