# Obxectos4(Consello: Pode editar os atallos nas preferencias.),(O texto xa foi copiado ao teu portapapeis.) (a URL era: (sen obxecto)L* Un nodo que está sendo usado por máis dunha vía e unha destas vías, ou8* Un nodo que está sendo usado por máis dunha vía, ou* Un nodo etiquetado, ouV* Unha vía e un ou máis dos seus nodos que están sendo usados por máis dunha vía.X* Unha vía que ten un ou máis nodos que están sendo usados por máis de unha vía, ou4-name:Bak - que non conteña ''Bak'' no nome.FBaker Street - ''Baker'' e ''Street'' en calquer clave ou nome.C"Baker Street" - ''Baker Street'' en calquera clave ou nome.Ychild expresión - todos os fillos de obxectos que coincidan coa expresión8foot: - clave=foot establecida con calquer valor.1incomplete - todos os obxectos incompletos-modified - todos os obxectos cambiados7name:Bak - ''Bak'' en calquer posición do nome.Rparent expr - todos os pais de obxectos que coincidan coa expresión1selected - todos os obxectos seleccionadosFtype: - tipo do obxecto(node,way,relation)ttype=* - a clave ''type'' con calquer valor. Proba tamén *=value, type=, *=*, *=>type=route - a clave ''type'' co valor exacto ''route''1untagged - todos os obxectos sen etiquetar:user:... - todos os obxectos cambiados polo usuario -

Atallos de Teclado

Grupos de Modificadores

bEsta acción require {0} peticións de
descarga individuais. Desexas
continuar?}A subida de datos GPS sen procesar como datos de mapa considerase perxudicial.
Se desexas subir trazados, mira aqui:DA subida fallou porque o servidor tiña unha versión máis recente de un
dos teus nodos, vías ou relacións.

Fai click en {0} para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.
Fai click en {1} para abortar e continuar editando.
"A actualización fallou porque o servidor ten unha nova versión de un
dos teus nodos, vías ou relacións.
O conflito foi causado polo/a {0} con id {1},
o servidor ten a versión {2}, a túa versión é a {3}.

Fai click en {4} para sincronizar só a primitiva conflitiva.
Fai click en {5} para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.
Fai click en {6} para abortar e continuar editando.
A subida ao servidor fallou porque o teu
paquete de datos actual viola a condición previa.
A mensaxe de erro é:
{0}P

O pseudo modificador ''desactivado'' desactivará o atallo cando o atope.

Obxectivos especiais: Acerca deAcerca de JOSM...=Dacordo coa información contida no engadido, o autor é {0}.AcciónEngadirEngadir Nodo...Engadir Propiedades6Engadir un novo par clave/valor para todos os obxectos)Engadir un novo nodo a unha via existente2Engadir un nodo introducindo latitude e lonxitude.Engadir información do autortEngadir cada un á selección inicial. Pode ser unha cadea de busca de estilo google ou unha URL que devolva osm-xml Engadir nodoEngadir nodo na víaEngadir nodo a vía e conectarPreferencias avanzadasAlinear os nodos en círculoAlinear os nodos en filaTodogTodos os puntos e segmentos do trazado terán a mesma cor. Poden ser personalizados no Xestor de Capas.JPermite afinar o coloreado de trazados para diferentes velocidades medias.Renomear tamén o ficheiroOcurriu un erro no engadido {0}Ocurriu un erro: {0}HOcurriu unha excepción inesperada que puido proceder do engadido "{0}".Aplicar CambiosAplicar axuste preestablecidoVAplicar filtros antialiasing á vista do mapa para acadar unha apariencia máis suave. Aplicar os cambios seleccionadosYAplicar as etiquetas dos contidos do buffer de pegado a todos os elementos seleccionados.Aplicar?,A vía de estilo de área non está pechada.,Atención: Usar só teclas reais do teclado!Preferencias de audioMarcas de audio de {0} Audio sincronizado no punto {0}.AutorAutores CorrecciónCrear automáticamente marcas de audio a partir dos puntos de trazado (en lugar dos puntos de vía explícitos) con nomes ou descripcións.cCrear automáticamente unha capa de marcas desde calquer punto de vía cando se abra unha capa GPX. DispoñibleAtraisBásico Bicicleta MarcadoresInformes de ErroCancelar*Non se pode engadir un nodo fora do mundo.*Non se poden mover objectos fora do mundo.Coche Centrar vistaCambiar PropiedadesCambiar direccións?Cambiar relaciónCambiar valores?,Cambiando manualmente os atallos de teclado. Erros de suma de verificación: EscollerEscolle unha corEscolle unha cor para {0}"Escoller unha licencia predefinidaFacer click para borrar. Maiúsculas: borrar segmento de vía. Alt: Non borrar nodos sen usar cando se borre unha vía. Ctrl: borrar obxectos aludidos.7Facer click para minimizar/maximizar o contido do panelPecharXPechar este panel. Podes reabrilo usando os botóns da barra de ferramentas da esquerda.!Pechando colección de cambios...CorCores?Cores, puntos e segmentos de trazado en función da velocidade.-Cores usadas por diferentes obxectos en JOSM. Combinar víaCombinar varias vías en unha.Combinar {0} víasPila de ComandosPila de Comandos: {0}FEstablecida a comunicación con {0} usando o protocolo da versión {1}"Configurar os sitios dos engadidos%Configurar os engadidos dispoñibles.Conflito ConflitosConectar via existente a nodo Conectando...Preferencias de Conexión.Preferencias de conexión para o servidor OSM.Contactando co Servidor OSM...Contactando co Servidor...(Continuar vía a partir do último nodo. ColaboraciónConvertir a capa GPXConvertir en capa de datosConvertido de: {0}Coordenadas importadas: Copiar5Copiar os obxectos seleccionados ó buffer de pegado.Copiar a porta papeis e pecharAno do Copyright4Non se puido acceder ó(s) ficheiro(s) de datos: {0}ZNon se puideron combinar as vías (Non puideron ser acopladas nunha única serie de nodos)TNon se puido conectar co servidor osm. Por favor revisa a túa conexión a internet. con ref=0 Información Información Inicializandoimaxes JPEG (*.jpg)Versión Java {0}Unir Nodo e LiñaUnir Nodo a Vía2Unir un nodo ós segmentos de vía máis próximos*Conservar ficheiros de copia de seguridadeTeclaTecla:Atallos de TecladoPalabras clave2Etiquetar as marcas de audio (e de imaxe e de web)Zona Lambert (Estonia)IdiomaÚltimo cambio en {0}AA última actualización de engadidos foi fai máis de {0} días.a capa non está na lista. Capa: {0}Capas!Tempo de introducción (segundos) Lonxitude: Cargar capa WMS dende ficheiro-Cargar conxunto de imaxes como unha nova capaCargando extensións anterioresCargando extensiónsArquivos locais LonxitudeApariencia e comportamento5Ficheiro de configuración mal formado nas liñas {0}Sentencias mal formadas: MapaProxección do mapaPreferencias do Mapa Mapa: {0} Marcas de {0}Área máxima por petición:`Lonxitude máxima (en metros) para debuxar liñas. Poñer a ''-1'' para debuxar todas as liñas.`Lonxitude máxima (en metros) para debuxar liñas. Poñer a ''-1'' para debuxar todas as liñas.Lonxitude máxima (metros)2Lonxitude máxima para os arquivos locais (metros) Membro deMembrosNome de Menú (Predeterminado)Atallos de menú Menú: {0} Acoplar NodosAcoplar nodos no máis antigoAcoplar {0} nodosMensaxe do día non dispoñibleDistancia mínima (pixeles)Reflexar(Reflexar os nodos e vías seleccionados.Foco do Debuxo Modo: {0}%Traballando sen modo (estilo Potlach):Horas modificadas (marcas de tempo) de ficheiros de audio.Grupos de modificadores/Máis información acerca desta característica$Atopadas máis de unha vía "desde"."Atopadas máis de unha vía "ata".Atopouse máis de un "vía".Mover cara abaixoMover á esquerdaMover obxectos arrastrando; Maiúsculas para engadir á selección (Ctrl para cambiar); Maiús-Ctrl para rotar os seleccionados; ou cambiar selecciónMover obxectos {0}Mover á dereita6Mover os membros seleccionados actualmente cara abaixo6Mover os membros actualmente seleccionados cara arriba0Mover a capa seleccionada unha fila cara abaixo.0Mover a capa seleccionada unha fila cara arriba.*Mover os nodos seleccionados a unha liña.+Mover os nodos seleccionados a un círculo.Mover cara arriba Mover {0}Move Obxectos {0}Fallo de importación NMEA!Importación NMEA satisfactoriaFicheiros NMEA-0183NomeNome do usuario Nome: {0}Puntos de trazado nomeados.8Valores negativos indican que é o hemisferio Oeste/Sur.Nova Nova clave Novo papel Novo valorNovo valor para {0}Seguinte@Non hai trazados GPX dispoñibles na capa para asociar ó audio. Sen AtalloNon se atoparon vias "desde".Non se atoparon vías "ata".$Ningún nodo o vía "vía" atopados.Non hai cambios que subir.)Non hai conflitos sobre os que facer zoomNon se cargaron datos.(Non se atoparon coincidencias para "{0}"Non, cancelar a operaciónNingún1Ningún destes nodos estan pegados a outra cousa.:Ningún dos nodos desta vía están pegados a outra cousa.ONota: GPL non é compatible coa licenza OSM. Non suba trazados con licenza GPL.Nota: Se unha vía é seleccionada, esta vía obterá novas copias dos nodos despegados e os novos nodos serán seleccionados. Se non, todas as vías obterán as súas propias copias e todos os nodos serán seleccionados.4Non se engadiu nada á selección buscando por "{0}"0Non se eliminou da selección buscando por "{0}"/Non se seleccionou nada sobre o que facer zoom.Nada seleccionado!-Nada que exportar. Adquire antes algún dato.+Nada que subir. Consigue algún dato antes.DExcepción de punteiro nulo, posiblemente faltan algunhas etiquetas. Datos OSMContrasinal de OSM.Ficheiros de Servidor OSMObxectos para engadir:Obxectos para borrar:Obxectos para modificar: Clave antiga Papel antigo Valor antigoSOs ficheiros máis antigos son borrados automáticamente cando exceden este tamañoZSó consellos acerca de direccións interesantes (p.e. coa etiqueta de dirección única).Só no extremo da vía.Abrir Lugar...AAbrir unha capa WMS en branco para cargar datos dende un ficheiroAbrir un ficheiro.9Abrir unha lista con todos os comandos (desfacer buffer).,Abrir unha lista de todas as capas cargadas.)Abrir unha lista con todas as relacións.HAbrir a lista da xente que está a traballar nos obxectos seleccionados.XAbrir un diálogo de combinación de todos os elementos seleccionados na lista superior.)Abrir unha ventá de lista de selección.Abrir unha URL.-Abrir un editor para a relación seleccionada7Abrir só ficheiros que sexan visibles na vista actual.Abrir...Datos OpenStreetMapAtributos Opcionais: OrtogonalizarOrtogonalizar Forma SobrescribirEstilo de pintura {0}: {1}9o parámetro {0} non está no rango 0..{1}, obtívose {2}GErro de análise: estrutura de documento non válida para documento gpx ContrasinalPegarPegar Etiquetas#Pegar contidos ó buffer de pegado.LugaresReproducir/Pausar audio.{A reproducción comeza este número de segundos antes (ou despois, se é negativo) da posición requerida da pista de audio)Por favor, introduce unha cadea de busca. Por favor, selecciona unha teclaPor favor selecciona un valor"Por favor selecciona unha entrada.-Por favor, selecciona polo menos catro nodos.3Por favor, seleccione como mínimo un nodo ou vía.+Por favor, selecciona polo menos unha vía.,Por favor, selecciona polo menos tres nodos.6Por favor, selecciona polo menos dous nodos a acoplar.;Por favor, selecciona polo menos dúas vías para combinar.&Por favor, selecciona algo para copiarGPor favor selecciona os obxectos dos que queres cambiar as propiedades.%Por favor seleccione a fila a borrar.%Por favor selecciona a fila a editar.?Por favor, selecciona que cambios de propiedade queres aplicar.Engadido empaquetado con JOSM EngadidosViolación de condición previa Predefinido PreferenciasPreferencias almacenadas en {0}Preferencias...Preparar os datos de OSM...Axustes prestablecidosPrevioModificador principal:Método de proxección'Propiedades dos obxectos seleccionados.Propiedades de @Proporciona un breve comentario para os cambios que vas a subir:hAsignar etiquetas de texto a marcas de audio (e de imaxe e de web) así como ás súas iconas de botón.Datos GPS en bruto Ler Antes Ler fotos... Lendo {0}...Leeme Nome real/Borrar realmente a selección da relación {0}?Refacer#Refacer a última acción desfeita.Rexeitar Conflitos e Gardar Relación RelaciónsRelacións: {0}DSoltar o botón do rato para seleccionar os obxectos do rectángulo.VSoltar o botón do rato para parar de mover. Ctrl para acoplar co nodo máis próximo./Soltar o botón do rato para deter a rotación.RecargarJRecargar todos os obxectos seleccionados actualmente e actualizar a lista.EliminarEliminar foto da capa Renomear capaInformar de Fallo7Restablecer as preferencias ós valores predeterminadosCRedimensionar o applet á xeometría indicada (formato: ANCHOxALTO)Resolver(Resolver conflitos en coordenadas en {0}+Resolver conflitos en estado borrado en {0}7Resolver conflitos na lista de membros da relación {0}Invertir VíasInvertir e Combinar6Invertir a dirección de todas as vías seleccionadas.Invertir vías RevisiónPapel*Papeis nas relacións que fan referencia aGardarGardar como...Gardar ficheiro GPX Gardar CapaGardar ficheiro OSMGardar capa WMS nun ficheiroGardar de todas formas5Gardar os datos capturados a un ficheiro cada minuto.*Gardar os datos actuais nun novo ficheiro.Gardar os datos actuais.,Gardar usuario e contrasinal (sen encriptar)BuscarBuscar obxectos. Buscar...Modificador secundario:&Sel.: Rel.:{0} / Vías:{1} / Nodos:{2} SeleccionarSeleccionar TodojSeleccionar todos os obxectos sen borrar da capa de datos. Isto selecciona tamén os obxectos incompletos.Seleccionar ou ben:*Seleccionar as opcións de liña do debuxo Seleccionar nodo baixo o cursor.*Seleccionar dúas vías cun nodo en comúnSeleccionar coa busca indicada#Seleccionar, mover e rotar obxectos SelecciónSelección valeiraSelección non axeitada!Selección: {0} Capa Distinta Separador Secuencia$Establecer todos ós predeterminadosEstablecer a predeterminadoDEstablecemento directo de entradas de preferencia. Usar con coidado!$Establecendo valores predeterminados=Parámetros para o reproductor de audio e as marcas de audio.BParámetros para a proxección do mapa e interpretación de datos.AtalloPreferencias dos atallos$Debería ser desactivado o engadido?Amosar Informe de Estado/Amosar a ID do obxecto nas listas de selecciónJAmosar ou ocultar a entrada do menú de audio da barra de menú principal.(Mostrar a pantalla de benvida ó iniciarWAmosar informe de estado con información de utilidade que poida ser engadida ós errosAmosar esta axudaAmosar/OcultarAmosar/Ocultar Texto/IconasEsta versión de JOSM é incompatible co servidor configurado.Cambiar Liñas GPXCambiar Vista de Malla4Cambiar o estado visible do texto e iconas da marca..Cambiar o estado visible da capa seleccionada. Cambiar: {0}%Cambia a configuración global "{0}".Ferramenta: {0}Barra de ferramentas(Personalización de barra de ferramentas FerramentasColoreado de Trazados e PuntosXProba a actualizar á versión máis recente deste engadido antes de informar dun fallo. DESCOÑECIDOOURL de www.openstreetmap.org (podes pegar aqui unha URL para descargar a área)Despegar Vías,Non se puido crear unha nova marca de audio.INon se puido atopar traducción para a localización {0}. Volvendo a {1}.4Non se pode sincronizar nunha capa en reproducción.'Desfacer o borrado de nodos adicionais?-Desfacer o borrado de primitivas dependentes?DesfacerDesfacer a última acción.Desacoplar o panelExcepción Inesperada Despegar Nodo(Extensión de ficheiro descoñecida: {0}Maquina descoñecida'Tipo de membro descoñecido para "{0}".VTipo de primitiva descoñecido: {0}. Os valores permitidos son nodo, vía ou relaciónPapel "{0}" descoñecido.Sentencias descoñecidas: Tipo descoñecido: {0}Deseleccionar TodoDeseleccionar Todo (Escape)Deseleccionar Todo (Enfocar) Deseleccionar todos os obxectos.DVersión de ficheiro WMS non soportado; atopouse {0}, esperabase {1}[Versión de ficheiro de caché non soportada; atopouse {0}, esperabase {1} Crear unha nova. Subir CambiosSubir PreferenciasSubida de datos cancelada)Subir as preferencias actuais ó servidor&Subindo trazado GPX: {0}% ({1} de {2})1Usar ( e ) para agrupar expresións?Usar | ou OR para combinar co operador OU lóxicoUsar grados decimais.Usar predeterminado#Usar ficheiro de datos por defecto.;Usar ficheiro de comprobación ortográfica predeterminado.Usar configuración global.3Usar o ficheiro de datos por defecto (recomendado).KUsar o ficheiro de comprobación ortográfica predeterminado (recomendado).Nome de usuarioValorSVarios parámetros que influen na representación visual da totalidade do programa..Velocidade (vermello = lento, verde = rápido) Versión {0}Ver Vista: {0}Calibración do grabador de vozURL WMS (Predeterminada)dAdvertencia: Purgando a vía {0} porque o número de nodos caeu por debaixo de 2. Os actuais son {1}6Advertencia: O contrasinal transfírese sen encriptar.Advertencia: {0}Ficheiros Wave Audio (*.wav)FCando se importe audio, aplicalo a calquera punto de vía na capa GPX.-Cando se importe audio, crear marcas desde...Cando se invirta esta vía, os seguintes cambios en propiedades da vía e nos seus nodos son suxeridos para manter a consistencia dos datos.IAo gardar, conservar os ficheiros de copia de seguridade que rematen en ~Vista de malla%Si, desfacer o borrado de eles taménEstás a punto de borrar nodos que se atopan fora da área que descargaches.
Isto pode causar problemas porque outros obxectos (que non ves) poden estar usandoos.
Queres borralos realmente?EDebes reiniciar JOSM para que algúns parámetros se fagan efectivos.FDebes seleccionar dous ou máis nodos para separar unha vía circular.@Debes ter pausado o audio no punto da pista onde queres a marca.ODebes pausar o audio no momento que escoites a túa entrada de sincronización.Coordenada cero: Aumentar Zoom Reducir ZoomFacer zoom e mover mapaFacer zoom arrastrando ou con [ Ctrl+. ] ou [ Ctrl+, ]; mover con Ctrl+Frecha arriba, esquerda, abaixo, dereita; mover zoom co botón dereito Aumentar Zoom Reducir ZoomFacer zoom na vista a {0}.1Facer zoom sobre o(s) elemento(s) seleccionado(s)Facer zoom sobre a selecciónFacer zoom a {0}Atrais Máis rápidoAvance máis rápidoAvanceSaltar cara atrais.Saltar cara adianteMarca SeguinteReproducir a seguinte marca.Reproducir a marca anterior.Reproducción/PausaMarca Anterior Máis lentoAvance máis lentoOtextoengadir á seleccióncalquerafondosensible a maiúsculas vía pechadaconflitodatosborrado desactivadoabaixo descargarexemplos5falso: a propiedade está explícitamente desactivada marca gps punto gpsdestacar CarreteraInactivo incompletovía incompletacapaesquerda lat. max. lon. max. lat. min. lon. min.sen descripción dispoñiblesen modificadoropciónsfora da área descargadaPparcial: distintos obxectos seleccionados teñen valores diferentes, non cambiar Vía férreaexpresión regulareliminar da selecciónreemplazar seleccióndereitaescalar seleccionado seleccióncadeacadea;cadea;...textoata7verdadeiro: a propiedade está explícitamente activadatipo descoñecidoJnon establecido: non establecer esta propiedade nos obxectos seleccionados Sen etiquetarvía sen etiquetaarribausoVía acuáticax dendey dende nivel de zoom{0} composto de: {0} metros {0} km cad.1Engadir e mover un novo nodo virtual a unha vía.1Engadir e mover un novo nodo virtual a {0} vías.)Cambiar as propiedades de ata {0} obxecto*Cambiar as propiedades de ata {0} obxectosCambiar {0} obxectoCambiar {0} obxectosInsertar novo nodo na vía. Insertar novo nodo en {0} vías.8O nodo seleccionado non está no medio de ningunha vía.