[dd/mm/åååå tt:mm:ss] # objekter % af øst: % af nord:(# anmodninger ukendt) (1 anmodning) (Kode={0})0(Tip: Du kan rette genvejene i indstillingerne.)9(teksten er allerede kopieret til til din udklipsholder.) (URL var: %(brug forvalgskode, fx +12-345-67890)(Hvad betyder det?) (deaktiveret)(intet objekt)ingen&({0}/{1}) Downloader rettesæt {2} ...%({0}/{1}) Downloader rettesæt {2}...0({0}/{1}) Downloader indhold af rettesæt {2}...(({0}/{1}) Henter forældre til punkt {2}+({0}/{1}) Henter forældre til relation {2}&({0}/{1}) Henter forældre til vej {2})({0}/{1}): Downloader relation ''{2}''...E* Et punkt, som bruges af mere end én vej og en af disse veje, eller1* Et punkt, som bruges af mere end én vej, eller* Et tagget punkt, ellerN* Én vej samt en eller flere af dens punkter, som bruges af mere end én vej.P* En vej, som har ét eller flere punkter, som bruges af mere end én vej, eller... refererer til relation/STI/TIL/JOSM/FOLDER/ Bowling"*-name:Bak - intet ''Bak'' i navnet.IBaker Street - ''Baker'' og ''Street'' i enhver nøgle eller navn.D"Baker Street" - ''Baker Street'' i enhver nøgle eller navn.Yrettesæt:... - objekt med givet rettesæt id (0 objekter uden tildelte rettesæt)Hbarn udtryk - alle børn af objekter der matcher udtrykket5fod: - key=fod sat til hvilkensomhelst værdi.8id:... - objekt med givet ID (0 for nye objekter)0incomplete - alle ufuldstændige objekter(modified - alle ændrede objekter2name:Bak - ''Bak'' hvor som helst i navnet.Xpunkter:... - objekt med givet antal punkter (punkter:tæl eller punkter:min-max)Qforældr udtryk - alle forældre til objekter der matcher udtrykket&selected - alle valgte objekterItags:... - objekt med givet antal tags (tags:tæl or tags:min-max)tidsstempel:... - objekter med dette tidsstempel (2009-11-12T14:51:09Z, 2009-11-12 eller T14:51 ...)Itype: - objektets type (punkt, vej, relation)|type=* - nøgle ''type'' med hvilkensomhelst værdi. Prøv også *=værdi, type=, *=*, *=Btype=rute - nøgle ''type'' med værdi = præcist ''rute''.'utagget - alle utaggede objekter0user:... - alle objekter rettet af bruger?bruger:anonym - alle objekter ændret af anonyme brugereRversion:... - objekt med given version (0 objekter uden en tildelt version)'
Fejl meddelelse (ikke oversat): {0} +

Tastatur-genveje

h''{0}'' er ikke en gyldig OSM API URL.
Kontrollér venligst stavningen og validér igen.5

Advarsel: Adgangskoden bliver gemt som simpel tekst i JOSMs indstillingsfil. Desuden bliver det overført ukrypteret ved hver eneste forespørgsel til OSM-serveren. Anvend ikke en værdifuld adgangskode..

wAngiv venligst et OAuth adgangsudtryk, der er autoriseret til at tilgå OSM-serveren ''{0}''.T

Slet filen {0} fra disk?

Billedfilen vil gå permanent tabt!

Et relationsmedlemsskab blev kopieret til alle nye veje.
Du bør kontrollere dette og om nødvendigt korrigere det.Et rollebaseret relationsmedlemsskab blev kopieret til alle nye veje.
Du bør kontrollere dette og om nødvendigt korrigere det.MEn fejl opstod under kommunikation med serveren
Detaljer: {0}Kan ikke uploade {0} objekter i en anmodning fordi den
maksimale rettesætsstørrelse {1} på server ''{2}'' er overskredet._Klik {0} for at afslutte sammenlægning af mine og deres indlæg.\Klik {0} for at begynde at sammenlægge mine og deres indlæg.DKunne ikke finde et unikt punkt at starte download fra.HKunne ikke læse bogmærker fra
''{0}''
Fejl var: {1}0Kunne ikke skrive bogmærke.
{0}JIndtast en tag nøgle, f.eks. fixmeSIndtast en tag værdi, f.eks. Tjek medlemmer_Angiv et adgangsudtryk manuelt, hvis det blev genereret og hentet udenfor
JOSM.Kunne ikke forme URL ''{0}'' for validering af OSM API serveren.
Kontrollér venligst stavningen af ''{1}'' og validér igen.TKunne ikke oprette en URL fordi kodningen "{0}"
manglede på dette system.Kunne ikke initialisere kommunikation med OSM-serveren {0}.
Tjek server-URL'en i dine indstillinger og din internet forbindelse.jKunne ikke initialisere indstillinger.
Kunne ikke oprette manglende indstillingsmappe: {0}mKunne ikke initialisere indstillinger.
Kunne ikke nulstille indstillingsfil til standard: {0}bKunne ikke initialisere indstillinger.
Indstillingsmappe ''{0}'' er ikke en mappe.jKunne ikke indlæse listen over stilkilder fra
''{0}''.

Detaljer (uoversat):
{1}Kunne ikke åbne en forbindelse til serveren
''{0}''.
Værtsnavn ''{1}'' kunne ikke findes.
Tjek venligst API-URL'en i dine indstillinger og din internetforbindelse.oKunne ikke åbne en forbindelse til serveren
''{0}''.
Tjek venligst din internetforbindelse.Kunne af sikkerhedsårsager ikke åbne en forbindelse til
''{0}''
. Dette skyldes højst sandsynligt at du kører
en applet og at du ikke hentede din applet fra ''{1}''.Kunne ikke hente en liste over rettesæt fra OSM API serveren på
''{1}''. Serveren meldte tilbage med koden {0} i stedet for 200.
Kontrollér venligst stavningen af ''{1}'' og validér igen.+Kunne ikke hente information om den nuværende bruger fra OSM-serveren ''{0}''.
Dette er sandsynligvis ikke et problem forårsaget af det testede adgangsudtryk, men
snarere et problem med server konfigurationen. Kontrollér omhyggeligt server
URL'en og din internetforbindelse.Kunne ikke hverken uploade eller downloade data til/fra
''{0}''
på grund af et problem med at overføre data.
Detaljer(uoversatte): {1}rKunne ikke uploade til rettesæt {0}
fordi det allerede er blevet lukket den {1}.JOSM er ved at sætte OAuth indstillingerne tilbage til standarden.
De nuværende brugerdefinerede indstillinger bliver ikke slettet.JOSM kører nu med en anonym bruger. Den kan ikke downloade
dine rettesæt fra OSM-serveren medmindre du indtaster dit OSM-brugernavn
i JOSM-indstillingerne.uJOSM vil være nødt til at fjerne din lokale primitiv med ID {0}
fra datasættet.
Indvilliger du?Lag ''{0}'' har allerede en konflikt for primitiv
''{1}''.
Løs venligst denne konflikt først og prøv så igen.pLag ''{0}'' har allerede en konflikt for primitiv
''{1}''.
Denne konflikt kan ikke tilføjes.]Markér lokalt slettede objekter der skal slettes fra serveren.sVælg ændrede objekter fra den nuværende markering der skal uploades til serveren.Hverken {0} eller {1} er slået til.
Vælg venligst enten at downloade OSM-data, GPX-data eller begge dele.Hverken et punkt eller en vej med et endepunkt udenfor de
nuværende downloadområder er markeret.
Markér et punkt ved begyndelsen eller ved enden af en vej eller en hel vej først.4Ikke flere forbundne veje at downloade.pIngen af objekterne i rettesæt {0}s indhold er tilgængelige i det nuværende
redigeringslag ''{1}''.gBekræft venligst for at fjerne 1 objekt fra 1 relation.kBekræft venligst for at fjerne 1 objekt fra {0} relationer.oBekræft venligst for at fjerne {0} objekter fra {1} relationer.yIndtast venligst gyldige dato/tid-værdier for at begrænse
forespørgslen til et specifikt tidsinterval.Indtast venligst gyldige længde/breddegradsværdier for at begrænse
rettesætsforespørgslen til et specifikt afgrænsningsfelt.=Marker venligst de rettesæt du ønsker at lukkeQMarker venligst de værdier der skal beholdes for de følgende tags.Indstillingsfilen havde fejl.
Laver backup af den gamle til
{0}
og opretter en ny standard-indstillingsfil.AAt hente et OAuth adgangsudtryk fra ''{0}'' fejlede.DAt hente et OAuth anmodningsudtryk fra ''{0}'' fejlede.Kør en fuldautomatisk procedure for at få et adgangsudtryk fra OSM-websiden.
JOSM tilgår OSM-websiden på vegne af JOSM-brugeren og autoriserer fuldt
automatisk brugeren og henter et adgangsudtryk.YKør en halvautomatisk procedure for at få et adgangsudtryk fra OSM-websiden.
JOSM indsender standard OAuth anmodningerne for at få et anmodningsudtryk og et
adgangsudtryk. Det ekspederer brugeren til OSM-websiden i en ekstern browser
for at autentikere sig selv og for at acceptere anmodningsudtrykket indsendt af JOSM.Markér for at downloade data ind i et nyt datalag.
Afmarkér for at downloade data ind i det nu aktive datalag.tMarkér for at gøre det muligt at indtaste en tag der vil blive tilføjet
alle ændrede relationer.Markér for at gemme adgangsudtrykket i JOSM-indstillingerne.
Afmarkér for kun at bruge adgangsudtrykket i denne JOSM-session.Markér for kun at vise rettesæt for de aktuelt markerede objekter.
Afmarkér for at vise alle rettesæt for objekter i det aktuelle data lag.Tag et billede af din GPS-modtager, mens den viser klokken.
Vis billedet her.
Notér derefter tidspunktet, du kan aflæse på billedet og vælg en tidszone
nDen nuværende værdi er ikke et gyldigt brugernavn.
Indtast venligst et ikke-tomt brugernavn.OSM API serveren på ''{0}'' meldte ikke tilbage med et gyldigt svar.
Det er sandsynligt at "{0}" ikke er en OSM API server.
Kontroller venligst stavemåden af "{0}" og validér igen.Den automatiske proces for erhvervelse af et OAuth adgangsudtryk
fra OSM-serveren fejlede fordi JOSM ikke var i stand til at opbygge
et gyldigt loginURL udfra OAuth Authorise Endpoint URL ''{0}''.

Kontrollér venligst din avancerede indstilling og prøv igen.Den automatiske proces for erhvervelse af et OAuth adgangsudtryk
fra OSM-serveren fejlede. JOSM kunne ikke logge ind i {0}
for bruger {1}.

Kontrollér venligst brugernavn og adgangskode og prøv igen.Den automatiske proces for erhvervelse af et OAuth adgangsudtryk
fra OSM-serveren fejlede.

Prøv venligst igen eller vælg en anden slags autorisationsproces,
f.eks. halvautomatisk eller manuel autorisation.Den basale URL
''{0}''
for dette WMS-lag ender hverken med en '&' eller med en'?'.
Dette fører sandsynligvis til en ugyldig WMS-forespørgsel. Du bør kontrollere dine
indstillinger.
Ønsker du at hente WMS-tern alligevel?NBørnerelationen
{0}
er slettet fra serveren. Den kan ikke hentes.De kombinerede veje er medlemmer i en eller flere relationer. Afgør venligst om du ønsker at beholde disse medlemsskaber for den kombinerede vej eller om du ønsker at fjerne dem.
Standard er at beholde den første vej og fjerne de andre veje, der er medlemmer af den samme relation: den kombinerede vej vil erstatte den originale vej i relationen.Den nuværende URL {0}
er en ekstern URL. Redigering er kun mulig for Hjælp-emner
på Hjælp-serveren {1}.Dataene i GPX-laget ''{0}'' er blevet downloadet fra serveren.
Fordi dets waypoints ikke indeholder et tidsstempel kan vi ikke finde ud af hvordan de hænger sammen med lyddata.Dataene i GPX-laget ''{0}'' er blevet downloadet fra serveren.
Fordi dets waypoints ikke indeholder et tidsstempel kan vi ikke finde ud af hvordan de hænger sammen med billeder.De sammenlagte punkter er medlemmer i en eller flere relationer. Afgør venligst om du ønsker at beholde disse medlemsskaber for den målpunktet eller om du ønsker at fjerne dem.
Standard er at beholde det første punkt og fjerne de andre punkter, der er medlemmer af den samme relation: målpunktet vil erstatte det originale punkt i relationen.OpenstreetBugs udvidelsen bruger den gamle server på appspot.com.
En ny server er tilgængelig på schokokeks.org.
Ønsker du at skifte til den nye server? (Anbefales stærkt)De markerede data indeholder data fra OpenStreetBugs.
Du kan ikke uploade disse data. Måske du har valgt det forkerte lag? Serveren rapporterer at et objekt er slettet.
Upload fejlede hvis du prøvede at opdatere eller slette dette objekt.
Download fejlede hvis du prøvede at downloade dette objekt.

Fejlmeddelelsen er:
{0}Testen fejlede fordi serveren meldte en intern fejl.
JOSM kunne ikke afgøre om udtrykket er gyldigt. Prøv venligst igen senere.Flere rettesæt er nødvendige for at kunne uploade {0} objekter. Hvilken strategi ønsker du at bruge?Flere rettesæt er nødvendige for at uploade {0} objekter. Hvilken strategi ønsker du at bruge?PDer er ingen lag, kildelaget
''{0}''br>kunne flettes sammen med.dThere are {0} primitiver i dit lokale datasæt, som
risikerer at blive slettet på serveren. Hvis du senere forsøger at slette eller
opdatere dem, rapporterer serveren sandsynligvis en
konflikt.

Klik {1} for at tjekke disse primitivers status
på serveren.
Klik {2} for at ignorere.
/Der er ikke flere forbundne veje at downloade.
En potentiel duplikation af det nu markerede punkt blev dog fundet.

Det nu markerede punkt er ''{0}''
Det potentielt duplikerede punkt er ''{1}''
Forén det duplikerede punkt med det nu markerede punkt og fortsæt vej-download?Der er mindst et medlem i denne relation, der refererer
til relationen selv.
Dette medfører cirkulære afhængigheder og frarådes.
Hvordan ønsker du at fortsætte med cirkulære afhængigheder?=Der er ikke markeret noget område at downloade.iThis handling kræver {0} individuelle
download-anmodninger. Ønsker du
at fortsætte?Denne relation har allerede en eller flere medlemmer der refererer til
primitiven ''{0}''

Ønsker du virkelig at tilføje endnu et relationsmedlem?Denne relation er blevet ændret udenfor editoren.
Du kan ikke tage dine ændringer i anvendelse og fortsætte redigeringen.

Ønsker du at oprette en konflikt og lukke editoren?For at beholde din lokale version, er JOSM
nødt til at nulstille primitiv {0}'s ID til 0.
Ved næste upload vil serveren tildele
den en ny ID.
Indvilliger du?vUpload af ubehandlede GPS-data som kortdata betragtes som skadeligt
Hvis du vil uploade traces, så kig her:}Upload af ubehandlede GPS-data som kortdata betragtes som skadeligt
Hvis du vil uploade traces, så kig her:(Upload fejlede fordi serveren har en nyere version af en
af dine punkter, veje eller relationer.

Klik {0} for at synkronisere hele det lokale datasæt med serveren..
Klik {1} for at afbryde og fortsætte redigering.
Upload fejlede fordi serveren har en nyere version af en
af dine punkter, veje eller relationer.
Konflikten er forårsaget af {0} med ID {1},
serveren har version {2}, din version er {3}.

Klik {4} for kun at synkronisere den konfliktende primitiv.
Klik {5} for at synkronisere hele det lokale datasæt med serveren.
Klik {6} for at afbryde og fortsætte redigering.
Upload fejlede fordi du har brugt
rettesæt {0}, som allerede blev lukket {1}.
Upload venligst igen med et nyt eller et eksisterende åbent rettesæt.#Upload fejlede fordi du forsøgte at slette punkt {0}, som stadig er i brug i vej {1}.

Klik {2} for at downloade alle punkt {0}'s forældreveje.
Om nødvendigt vil JOSM oprette konflikter, som du kan løse i konfliktløsningsdialogen.Upload til serveren fejlede fordi dit nuværende
datasæt bryder med en forudsætning.
Fejlmeddelelsen er:
{0}HBrug foto af et nøjagtigt ur,
f.eks. GPSmodtagerdisplayKVersion {0} oprettet den {1}DVersion {0} nu redigeret i lag ''{1}''Du forsøger at tilføje en relation til sig selv.

Dette medfører cirkulære afhængigheder og frarådes derfor.
Springer over relation ''{0}''.Du anvender EPSG:4326 projektion, som kan lede
til uhensigtsmæssige resultater i forbindelse med afstemning af rektangulære opstillinger.
Ændr din projektion for at slippe for denne advarsel.
Ønsker du at fortsætte?{0} relationer skaber en cyklus, fordi de refererer til hinanden.
JOSM kan ikke uploade dem. Redigér venligst relationerne og fjern den cirkulære afhængighed. Specielle mål: > bundA Efter afstand A Efter tidEEn udvidelse, som tillader JOSM at blive styret fra andre programmer. 0 til en ny primitiv. Værdi af rettesætsID er {0}.^Kan ikke forme rettesætsforespørgsel med tidsbaserede begrænsninger. Input er ikke gyldigt.EKan ikke sammenligne primitiv med ID "{0}" med primitiv med ID "{1}".XKan ikke indlæse mellemlager {0}, som ikke er kompatibel med nuværende projektionszone_Kan ikke sammenlægge punkter: Ville være nødt til at slette vej ''{0}''som stadig er i brug.]Kan ikke sammenlægge primitiver med forskellige IDs. Denne ID er {0}, mens den anden er {1}.(Kan ikke flytte objekter udenfor verden.!Kan ikke løse uafklaret konfliktkKan ikke begrænse rettesætsforespørgsel til den nuværende bruger, fordi den nuværende bruger er anonymBKan ikke begrænse rettesætsforespørgslen til brugernavnet "{0}"BKan ikke begrænse rettesætsforespørgslen til brugernavnet "{0}"OKan ikke fortryde kommando ''{0}'', fordi lag ''{1}'' ikke er tilstede længereKanoDåser KapacitetOptag GPS-sporBil Bilforhandler CampingpladsPengeBorg Kreaturrist Huleindgang KirkegårdCentrér en gang/Centrér LiveGPS-laget til nuværende position.Centrer synsfeltSkilift FeriehytteRet egenskaberSkift retninger?Skift lokalitetÆndr punkt {0}Skift relation,Ændr relationsmedlemsskabsrolle for {0} {1}Ændr relation {0}Skift opløsning,Ændr folderen for alle bruger indstillinger Ret værdier? Ændr vej {0} Rettesæt%Rettesæts-ID > 0 forventet. Fik {0}.Rettesæt ID: RettesætshåndteringRettesæt lukketRettesætskommentar: Rettesæts-IDRettesætsinfoRettesættet er fyldt Rettesæt {0} RettesætRet tastaturgenveje manueltTjek for FIXMEsAfstem med serverenTjek egenskabsnøglerTjek egenskabsværdier.2Ser efter slettede forældre i det lokale datasæt,Kontrollerer forældre for slettede objekter>Tjekker for veje med identiske på hinanden følgende punkter.Fejl ved kontrolsum: BarnerelationerVælgVælg en farveVælg en farve for {0}Vælg en forudangivet licensVælg en værdi Vælg fra...Vælg server for søgning:NStykstørrelse {0} overskrider max rettesætsstørrelse {1} for server ''{2}''KirkeBiografStorby BygrænseBymurBynavnBy: KlassetypeRyd Fjern rute'Klik og træk for at flytte destination.Klik for at downloade det nu markerede områdeBKlik første hjørne til billedbeskæring (der kræves to punkter)'Klik andet hjørne til billedbeskæringBKlik test adgang til OSM-serveren med det nuværende adgangsudtryk2Klik for at afbryde og for at genoptage redigering0Klik for at afbryde åbning af eksterne browsere-Klik for at afbryde sammenlægning af punkter>Klik for at afbryde tilbagestilling til OAuth standardværdierKlik for at afbryde upload Klik for at tilføje destination7Klik for at annullere og genoptage redigering af kortet*Klik for at afbryde den aktuelle operationQKlik for at kontrollere om objekter i dit lokale datasæt er slettet på serverenKlik for at lukke dialogen>Klik for at lukke dialogen og fjerne objektet fra relationerneKlik for at oprette en konflikt og lukke denne relationseditorKlik for at slette. Shift: Slet vejsegment. Alt: Slet ikke ubrugte punkter, når en vej slettes. Ctrl: Slet refererende objekter.7Klik for at downloade alle forældre-veje for punkt {0}&Klik for at minimere/maksimere paneletKlik for at fjerne destinationGKlik for at sætte OAuth indstillingerne tilbage til standardværdierne%Klik for at hente et anmodningsudtryk"Klik for at hente et adgangsudtryk+Klik for at gå tilbage til upload-dialogen)Klik for at begynde søgning efter steder"Klik for at teste adgangsudtrykketKlippeKlatringLuk Luk alligevelLuk rettesæt efter upload Luk rettesætLuk dialog og annuller downloadLuk åbne rettesæt$Luk det nu markerede åbne rettesæt Luk dialogen1Luk dialogen og afbryd forespørgsel af rettesæt*Luk dialogen og acceptér adgangsudtrykket(Luk dialogen og annullér autorisationen"Luk dialogen og opret et nyt punkt)Luk dialogen uden at oprette et nyt punktALuk indstillingsdialogen og kassér opdateringer af indstillingerLuk de markerede rettesæt Luk de markerede åbne rettesæt.Luk denne dialog og genoptag redigering i JOSMALuk panelet. Du kan genåbne det med knapperne i venstre menubar. Lukket vejLukket efter - Lukket Lukket den:Nærmere beskrivelseNærmere beskrivelseLukker åbne rettesæt#Lukker de markerede åbne rettesætLukker rettesætLukker rettesæt {0}Lukker rettesæt...Tøj Kystlinje Kystlinjer.MønterVideregående udd.Farve Farve (hex) Farveskema FarveskemaerFarver-Farvelægger punkter og spor efter hastighed.,Farver brugt af forskellige objekter i JOSM.FarveKombinér vejeKombinér flere veje til énKombiner {0} veje Kommando-stakKommando-stak: {0} Kommentar Kommentar: Kommunikation med server fejledeEKommunikation med {0} etablereret ved hjælp af protokol version {1}. Sammenlign KonfigurerKonfigurer enhedIndstil udvidelses-sites$Konfigurér avancerede indstillinger Indstil tilgængelige udvidelserRet indstillinger for ruteplanKonfigurér steder...@Konfigurér listen over steder hvorfra plugins bliver downloadet-Konfigurér om der skal oprettes backup-filer.Konfigurér om der skal bruges en proxy-serverWKonfigurér din identitet og hvordan der skal autentificeres i forhold til OSM-serveren!Bekræft Fjernbetjenings-handlingBekræft tom rolleKonfliktKonflikt-løsningKonflikt er ikke helt løst KonflikterKonflikter opdagetKonflikter i indsatte tags(Konflikter ved kombination af primitiverJOSM ikke kender din identitet.
Du har enten valgt at arbejde anonymt eller du har ikke tilladelse
til at kende identiteten af den bruger på hvis vegne du arbejder.-Kunne ikke uploade indstillinger. Årsag: {0}0Kunne ikke oprette ny fejlrapport. Resultat: {0}Land Landekode$Landekode skal være på 2 bogstaverLand:AmtKursDomhusOverdækket reservoirKran Opret cirkel'Opret cirkel ud fra tre valgte punkter.HOpret en kopi af denne relation og åbn den i et andet redigeringsvindueOpret et net af vejeOpret et net af veje.Opret et nyt kort.Opret en ny relationOpret områdernOpret lydmarkører ved positionen på sporet svarende til den modificerede tid af hver lyd-WAV-fil importeret.Opret bogmærke Opret grænseOpret bygningerOpret kopi af vejOpret net af vejeOpret fejlrapportOpret multipolygonOpret multipolygon.YOpret multipolygoner med et klik. Meget nemmere end standardmåden med relationseditoren.Opret nyt punkt.Opret ny relation i lag "{0}"NOpret markører der ikke har noget med lyd at gøre, når der læses GPX-data.Oprettet Oprettet ved Oprettet ved:Oprettet før - Oprettet af: Oprettet den:5Opretter individuelle bygninger fra en aflang bygningOpretter rettesæt...Opretter hovedgrænseflade Kreditkort Cricketnet KriterierKroketOverkørsel for cyklerOvergangssted for ridende"Fodgængerovergang (over jernbane)Krydsende bygninger OvergangstypeKrydsende vejeKrydsende veje.KøkkenAktuel markering4Nuværende rettesæt er null. Kan ikke uploade data.2Nuværende brugerinfohåndtering er af typen "{0}"5Nuværende værdi ''{0}'' for brugerID er ikke gyldigNuværende værdi er standard.WDer er lige nu ikke markeret noget downloadområde. Markér venligst et område først.Selvvalgt WMS-link Tilpas farveTilpas linjetegning(Tilpas elementerne på værktøjslinjen.Indhak Cykelhindring'Cyklisk afhængighed mellem relationer:CyklingCykler afhængighederDæmning Datalag {0}Format for datalogning Datakilder Datavalidator Data med fejl. Upload alligevel?7Databasen er utilgængelig på grund af vedligeholdelseDatasætskonsistenstestDato:Dato: KreditkortFAfgør hvordan data skal uploades og hvilket rettesæt der skal bruges decimalgrader Beslutning Reducér zoomStandardStandard (automatisk valgt)UStandardværdien er i øjeblikket ukendt (indstillingen har ikke været i brug endnu)Standardværdien er "{0}".DFastsætter dit GPX-spors synlighed i forhold til andre OSM-brugere.Grader minutter sekunderSletSlet fil fra diskSlette-tilstandFjern egenskaber4Slet veje, som ikke er dele af en indre multipolygonBekræftelse af sletning Slet filter.Slet fra relationSlet billedfil fra diskSlet ufuldstændige medlemmer?4Slet lag uden at gemme. Ugemte ændringer går tabt.Slet punkter eller veje.Sletter objekterSlet valgte objekter.Slet den redigerede relation'Fjern den valgte nøgle i alle objekterSlet de markerede lagSlet de nvalgte relation!Slet det valgte skema fra listen.!Slet den valgte kilde fra listen.Slet markeringen i tag-tabellen!Slet unødige punkter fra en vej.SlettetSlettet status:"Slettede eller flyttede primitiver Trosretning TandlægeBeskriv problemet præcist BeskrivelseBeskrivelse: {0}Detaljer(Bestem brugerID for nuværende bruger...7Fandt ikke et objekt med id {0} i det aktuelle datasæt SværhedsgradDOpløsning af position (rød = høj, grøn = lav, hvis tilgængelig)Retning$Retningsindex '{0}' blev ikke fundetSlå fra.Slå datalogning fra hvis afstand falder under0Slå datalogning fra hvis hastighed falder under2Slå billedbeskæring fra under geo-referencering.Slå udvidelse fra.Kassér og SletSmid væk og afslut HåndkøbVis avancerede OAuth parametreIndstillinger for visningGVis et kort der tidligere er scannet og uploadet til walking-papers.orgxVis en bevægelig ikon, der repræsenterer punktet på det synkroniserede spor hvor lyden der spiller nu var indspillet.Vis koordinater somFVis georefererede billeder i JOSMs baggrund (WMS-servere, Yahoo, ...).Vis geo-taggede billeder6Vis historik for OSM-veje, -punkter eller -relationer.Vis live lydspor.Vis ikke-geotaggede billeder@Vis objekt-information for OSM-veje, -punkter eller -relationer.Vis lyd-menuen.Vis "Om"-billedet.#Vis rettesættets basale egenskaber*Vis historikken for alle valgte elementer.#Vis de markerede objekters historikFil "{0}" er ikke skrivbar. Indtast venligst et andet filnavn.Fil format fejlFil "{0}" findes ikkeBackup af filer!Filen findes allerede. Overskriv?)Filen {0} eksisterer allerede. Overskriv?+Filen {0} er hentet, dog under navnet "{1}"Fil: {0}Filnavn4Fyld et rettesæt op og returner til upload-dialogenFiltertilstand(Filtrér objekter og skjul/slå dem fra.Afslut tegning. BrandstationFirefox-programfilcFirefox blev not found. Angiv Firefox-programmet i siden for Kort-opsætning under indstillingerne. BålpladsFiskeriRetRet egenskaberRet relationerLøs tag konflikterRet de valgte fejl.(Fast størrelse (fra 25 til 1.000 meter)Retter ({0}/{1}): ''{2}''Retter fejl...BlomsterhandlerTøm tern-mellemlager Følgende problemer blev fundet: Mad+drikkeGåendeAmerikansk fodboldKun for de valgte elementerYGennemtving tegning af linjer hvis de importerede data ikke indeholder linje information.7Fremtving linjer, hvis ingen segmenter blev importeret.VadestedSkov Formatfejl: aOpretter et net af veje i basen til to eksisterende, der har forskellige punkter og en tilfællesFrem/tilbage tid (sekunder)Fandt en null-fil i mappen {0} Fandt {0} resultater SpringvandFrys1Frys den nuværende liste over samlede elementer.Fransk Cadastre-WMSFra ... Fra relationFra URL Brændstof BenzintankFuldstændig adresse:Vis i fuldskærmFuldautomatiskMøbelforretning GPS-punkterbeskrivelse af gps-spor GPX-filerGPX-filer (*.gpx *.gpx.gz)$GPX-sporet har ingen tidsangivelser. GPX-spor: GPX-upload lykkedesHave Havecenter GasbeholderPortGeografiGeobillede: {0}Geotaggede billeder Få et adgangsudtryk for ''{0}''GletsjerGlasGlobalsat-importGå tilbage til upload dialogGå tilbage til trin 1/3 Gå til JOSM's Hjælp-hjemmesideGå til næste sideGå til foregående sideGolfbaneGondolVarer/GPS-tidspunkt (aflæst fra ovenstående foto): !Snup ikke-georeferenceret billedeCHent mindre billeder (højere kvalitet men kræver mere hukommelse)Givne rettighederGræs GravpladsNetNetlag: NetlayoutNetoprindelsessted Net rotationGruppe.Guadeloupe Fort-Marigot mellemlagerfil (.UTM1)*Guadeloupe Ste-Anne mellemlagerfil (.UTM2) Gæstehus Guide post GymnastikFrisørLandsbyTrådled IsenkræmmerSundhedHedeLastbilHækHøjdeHøjde (meter)Hjælp Hjælp: {0})Hjælper med at vektorisere WMS-billeder.SkjulSkjul elementerHi-fiHøjeste nummerFremhævVej-typeVejeVandringHistoriske stederHistorikHistorik for punkt {0}Historik for relation {0}Historik for vej {0}GHistorik ikke initialiseret endnu. Kunne ikke lave nuværende primitiv.DHistorik ikke initialiseret endnu. Kunne ikke lave referenceprimitiv HjemmesideHest GalopbaneVært: VandrerhjemHusnavn Husnummer1Husnummer stemmer ikke med ulige/lige indstilling SkydeteltJeg er i tidszonen: ID > 0 forventet. Fik {0}.3Rettesæt med ID > 0 krævet. Nuværende ID er {0}.IO undtagelse. IkonstierZIdentificerbar (vist i sporliste og som identificerbare, ordnede punkter med tidsstempler)CHvis angivet, nulstil konfigurationen i stedet for at indlæse den.Ignorér$Ignorér de valgte fejl næste gang./Ignorer dem og lad relationen være som den er..Ignorér hele gruppen eller enkelte elementer?LIgnorerer fanget undtagelse fordi upload blev annulleret. Undtagelse er: {0}Ignorerer elementerHIgnorerer undtagelse fordi download blev annulleret. Undtagelse var: {0}Ignorerer misformet URL: "{0}""Ignorerer misformet fil-URL: "{0}"8Ulovlig boolesk værdi af attribut ''{0}''. Fik ''{1}''.#Ulovlig rettesætsforespørgselsURLUlovlig størrelse af bidder;Ulovlig stykstørrelse <= 0. Indtast venligst et heltal > 1=Ulovligt streg-mønster. Mindst en værdi skal være over > 08Ulovligt streg-mønster. Værdierne skal være positive.eUlovlig dokument struktur. Fandt punkt, vej eller relation udenfor "create", "modify" eller "delete".Ugyldigt udtryk ''{0}''Ulovlig breddegradsværdi "{0}"6Ulovlig breddegradsværdi for parameter "{0}". Fik {1}5Ulovlig long værdi af attribut ''{0}''. Fik ''{1}''."Ulovlig længdegradsværdi ''{0}''7Ulovlig længdegradsværdi for parameter "{0}". Fik {1}Ugyldigt objekt med id=06Ulovligt portnummer i indstilling ''{0}''. Fik ''{1}''Ugyldigt regulært udtryk "{0}"!Ugyldig kombination af tag/værdiUlovlig upload-kommentarWUlovlig værdi af attribut ''rettesæt'' på nyt objekt {1}. Fik {0}. Nulstiller til 0.1Ulovlig værdi af attribut ''rettesæt''. Fik {0}EUlovlig værdi af attribut ''ref'' på medlem i relation {0}. Fik {1}KUlovlig værdi af attribut ''type'' på medlem {0} i relation {1}. Fik {2}.LUlovlig værdi af attribut ''version'' på OSM-primitiv med ID {0}. Fik {1}.@Ulovlig værdi af attribut ''{0}'' på XML tag ''{1}''. Fik {2}.0Ulovlig værdi af attribut ''{0}''. Fik ''{1}''.RUlovlig værdi af obligatorisk attribut "{0}" af type OsmPrimitiveType. Fik "{1}".IUlovlig værdi af obligatorisk attribut "{0}" af type boolean. Fik "{1}".HUlovlig værdi af obligatorisk attribut "{0}" af type double. Fik "{1}".LUlovlig værdi af obligatorisk attribut "{0}" af type long (>=0). Fik "{1}".FUlovlig værdi af obligatorisk attribut "{0}" af type long. Fik "{1}".;Ulovlig værdi af attribut ''ref'' i element . Fik {0}. BilledfilerBillede allerede indlæstBilledbeskæringBilledfilen kunne ikke slettes)Billedfiler (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)*Billeder der allerede er taggede ({0}/{1})/Billeder med geo-lokation i exif-data ({0}/{1})Importer Importér lydImportér billederImport er ikke muligImportér rute fra GPX-lagImporterede billederImporterer data fra DG100...Importerer data fra enhed#Importerer sager fra OpenStreetBugsStigningStejl stigning.Ufuldstændig -specifikation med ref=0-Ufuldstændig upload og/eller gemme operationØg zoom Forøgelse:Industri InformationInformation om elementInformationskontorInformations terminalInformation om lag Initialiserer,Initialiserer en session på OSM-websiden...,Initialiserer punkter der skal opdateres .../Initialiserer relationer der skal opdateres ...)Initialiserer veje der skal opdateres ...Installerer opdaterede pluginsIntern server fejlUgyldig API URL Ugyldig URL?Ugyldigt afgrænsningsfeltUgyldig bz2-fil. Ugyldig datoUgyldige dato/tids-værdierUgyldig forskydningUlovlig egenskabsnøgleUgyldig stavekontrol-linje: {0}#Ugyldig tagtjekker-linje - {0}: {1}Ugyldig tidszoneUgyldigt bruger IDUgyldigt brugernavn$Ulovligt blanktegn i egenskabsnøgle Omvend filtertInvertér de originale sorte og hvide farver (og alle mellemliggende grå). Nyttigt for tekster på sorte baggrunde.ØZDen understøtter protokol version 0.6, mens serveren siger den understøtter {0} til {1}.EmneEmne {0} ikke fundet på liste.JOSM's Hjælp-browser%JOSM's udvidelsesmodulbeskrivelsesURLJOSM tag-editor-udvidelseJOSM forventede at finde primitiv [{0} {1}] i datasættet, men den er der ikke. Rapporter venligst dette på http://josm.openstreetmap.de . Dette er ikke en kritisk fejl, så det skulle være sikkert at fortsætte dit arbejde.1JOSM er stoppet for at ændring skal have effekt./JOSM-version {0} er krævet for udvidelsen {1}.JPEG-billeder (*.jpg)Java-version {0}'Funktion til sammenlægning af områder%Sammenlæg områder: Fjern korte vejeForbind punkt og linjeFøj punkt til vej)Forbind et punkt til nærmeste stykke vejForen overlappende områderForbandt overlappende områder"Forbandt selv-overlappende område(Forener områder der overlapper hinandenHop til position Hop dertilHop til positionKrydsBehold%Behold en klon af den lokale version.Behold backup-filerBehold mine koordinaterBehold min slettede statusBehold min slettede statusBehold udvidelse=Behold de markerede nøgle/værdi par fra det lokale datasætHåndtér åbne rettesæt og vælg et rettesæt at uploade tilManueltManuel justering!Konfigurér en HTTP-proxy manueltKortKorttegningsstileKortprojektionIndstillinger for kort Kort: {0} LystbådehavnMarkér som udført(Markér de markerede tags som uafklaredeMarkører fra navngivne punkterMarkører fra {0}-Martinique Fort Desaix mellemlagerfil (.UTM3)*Det lykkedes ikke at matche fotos med spor MaterialeMaks. zoomniveau: Maks. højde (meter)Maks. længde (meter)Maks. bredde (meter)Maks. cachestørrelse (i MB)Maks. breddegradMaks. længdegradMaks. hastighed (km/t)Maks. vægt (ton)Maksimum område per anmodning:tMaks. grå værdi at acceptere som vand (baseret på Landsat IR-1 data). Kan være i området 0-255. Standard er 90.fMaksimal længde (i meter) at tegne linjer for lokale filer. Sæt til ''-1'' for at tegne alle linjer.UMaksimal længde (i meter) at tegne linjer. Sæt til ''-1'' for at tegne alle linjer.Maksimal længde (meter))Maksimal længde for lokale filer (meter)'Maks antal punkter i foreløbig sporingKMaksimalt antal segmenter tillladt for hver genereret vej. Standard er 250.!Maksimalt antal segmenter pr. vejDMaks størrelse af hver mellemlager-mappe i bytes. Standard er 300MBEngMålte værdierMål Medlem af MedlemmerMedlemmer (afklaret)Medlemmer (med konflikter) Mindesmærke Navn på menuNavn på menu (standard) Menu-genveje SammenfletLæg punkter sammen Forbind lag#Læg punkter sammen til den ældsteSaml markering+Forbind det nuværende lag med et andet lag.Saml de nu markerede primitiver i et andet lag!Flet dette lag ind i et andet lagLæg {0} punkter sammen[Sammenlagt medlemsliste frosset. Ingen uafklarede konflikter i denne relations medlemslisteRSammenlagt punktliste frosset. Ingen uafklarede konflikter i denne vejs punktlisteLSammenlagte punkter ikke frosset endnu. Kan ikke opbygge resolutionskommandoMSammenlagte punkter ikke frosset endnu. Kan ikke opbygge resolutionskommando.Sammenflettet version"Dagens besked er ikke tilgængeligMichigan venstrebMidter-klik for at cykle gennem.
Hold CTRL for at vælge direkte fra denne liste med musen.
Militært områdeMin. zoomniveau: Min. breddegradMin. længdegradMin. hastighed (km/t)Mini-rundkørselMinigolfMindste afstand (pixels) Minutter: {0} Spejlvend#Spejlvend de valgte punkter og vejeManglende kodningMangler obligatoriske attributter for element ''bounds''. Har minlon=''{0}'',minlat=''{1}'',maxlon=''{3}'',maxlat=''{4}'', origin=''{5}''.#Mangler obligatorisk attribut "{0}"2Manglende sammenlægningsmål for punkt med id {0}3Manglende sammenlægningsmål for objekt med id {0}5Manglende sammenlægningsmål for relation med id {0}0Manglende sammenlægningsmål for vej med id {0}4Manglende sammenlægningsmål af type {0} med id {1}Manglende name:* oversættelseManglende operatør for NOTManglende parameter for ORMangler brugeridentitetMandag-Fredag 08:30-20:00Tilstand: Tegn fokus Tilstand: {0}'Arbejd tilstandsløst (Potlatch-metode)*Ændrede tider (tidsstempler) af lydfiler.BRedigér listen over WMS-servere, som vises i WMS-udvidelsesmenuen Vekselkontor!Mere information om denne feature#Mere end én "fra"-vej blev fundet.#Mere end én "til"-vej blev fundet.Mere end én "via" blev fundet. MotorsportMotorkøretøj MotorcykelHovedvejMotorvejMotorvejskrydsMotorvejsforbindelseBjergpas;Flyt et segment langs dets normale og slip så museknappen.Flyt dialog til sidepaneletFlyt ned%Flyt de valgte elementer ét trin nedFlyt elementerFlyt filter ned.Flyt filter op.Flyt til venstreFlyt objekter ved at trække; Shift for at føje til markering (Ctrl for at slå til/fra); Shift-Ctrl for at rotere markeringen; eller ændre markeringFlyt objekterne {0}Flyt til højre"Flyt de nu markerede medlemmer ned!Flyt de nu markerede medlemmer op"Flyt det valgte lag en række ned.!Flyt det valgte lag en række op.$Flyt de valgte punkter ind på linje&Flyt de valgte punkter ind i en cirkelFlyt demFlyt op$Flyt de valgte elementer ét trin opFlyt {0}Flytter objekterne {0}Mudder1Flere medlemmer der refererer til samme primitiv.Mine rettesæt2Mit datasæt indeholder ikke en tag med nøgle {0} Min versionMin version (lokalt datasæt)Min med sammenflettet Min med deresFejl ved NMEAimport!NMEA-import succesfuldNMEA-0183-filerNPE-kortNPE kort (Tim)Navn Navn på stedBrugerens navn. Navn: {0}Navngivne punkter fra {0}Navngivne sporpunkterSmalsporet bane Nationalpark NaturreservatNær3Negative værdier angiver vestlig/sydlig halvkugle.NetværkNetværksundtagelseOpdater aldrigNyNy fejlrapport Ny nøgleNy rolle Ny værdiNy værdi for {0}NæsteNæste billedeNatklubNej$Ingen eksportør fundet! Intet gemt.Intet GPX-datalag blev fundet1Intet GPX-lag er valgt. Kan ikke uploade et spor.HIngen GPX-spor er tilgængelige i laget, som der kan associeres lyd med. Ingen genvejIngen "fra"-vej blev fundet.Ingen "til"-vej blev fundet.(Intet "via"-punkt eller vej blev fundet.Intet område markeret endnuIngen ændringer at uploade.(Ingen rettesæt tilstede for diff-uploadIngen konflikter at løse"Ingen konflikter at zoome ind på.Intet aktuelt datasæt fundet!Ingen data fundet i dette områdeIntet data fundet på enheden.Intet data indlæst. Ingen dato>Ingen beskrivelse er angivet. Tilføj venligst en beskrivelse.?Ingen eksisterende lydmarkører i dette lag at forskyde ud fra. Blind vejIngen fil hører til dette lagIngen gpx valgt Intet billedeIngen billedfiler fundet.Ingen billeder kunne afstemmes!0Intet skæringspunkt fundet. Intet blev ændret.Intet resultat for "{0}"Intet rettesæt åbentIngen åbne rettesætIngen adgangskode er angivet.$Ingen uafklarede egenskabskonflikter.Ingen uafklarede tagkonflikter der skal løsesFandt ingen problemer Ingen proxyIngen relation er valgtIntet valgt GPX-sporIngen ønskede lagIntet brugernavn er angivet.Ingen gyldig WMS-URL eller idIngen valideringsfejl2Intet synsfelt åbent - kan ikke afgøre omridset! Nej, afbrydNej, fortryd handlingenNej, fortsæt redigeringenNej, anvend den ikkePunktPunkter stadig i brug Punkt {0}PunkterPunkter med samme navnPunkter (afklaret)Punkter (med konflikter)Ingen4Ingen af disse punkter er forbundet til noget andet.9Ingen af denne vejs punkter er forbundet til noget andet.Nord Ikke fundetIkke forbundetIkke afklaret endnuIkke afklaret endnuIkke i mellemlagerBemærk at rettesætsforespørgsler for øjeblikket altid indsendes til ''{0}'', uanset den herunder indtastede URL's vært, port og sti.SBemærk: GPL er ikke kompatibel med OSM-licensen. Upload ikke GPL-licenserede spor.Bemærk: Hvis en vej er markeret, vil denne vej få nye kopier af de adskilte punkter og de nye punkter vil blive markeret. Ellers vil alle veje få deres egen kopi og alle punkter vil blive markeret.SedlerIntet3Intet føjet til markering ved søgning efter "{0}"1Intet fundet i markering ved søgning efter "{0}"4Intet fjernet fra markering ved søgning efter "{0}" Intet markeret at zoome ind på.Intet er valgt!,Intet at eksportere. Hent først nogle data.Intet at vælge(Intet at uploade. Få nogle data først.Intet at zoome ind på=Null pointer-fejl, sikkert på grund af nogle manglende tags.NummerNummereringssystemNumeriskOAuth autorisation fejledeOK - prøver igen@OSM API URL må ikke være tom. Indtast venligst OSM API URL'en.OSM-dataOSM-adgangskodeOSM-serverfiler!OSM serverfiler bzip2-komprimeretOSM-adgangskode:OSM-brugernavn:AOSM-webside leverede ikke en sessionscookie som svar på ''{0}'',BObjekt ''{0}'' er allerede slettet. Springer over objekt i upload. Objekt ID:Objekt slettetObjekthistorik Objekttype:Objekt med historik9Objekter uploades til et nyt rettesæt.WObjekter uploades til det åbne rettesæt {0} med kommentaren ''{1}''.Tilføjede objekter:Slettede objekter:Ændrede objekter:Ulige Forskydning: Gammel nøgle Gammel rolle Gammel værdiKÆldste filer bliver automatisk slettet, når denne størrelse overskrides. Ved behov Ved upload EnsrettetEnkeltpunktsveje1En af de markerede filer var havde en null-værdi Ensrettet@Kun rettesæt lukket efter og oprettet før en specifik dato/tid1Kun rettesæt lukket efter den følgende dato/tidKun rettesæt ejet af mig selv9Kun rettesæt ejet af brugeren med det følgende brugerID;Kun rettesæt ejet af brugeren med det følgende brugernavn5Kun relevante retningsvisere (fx ved ensrettede veje)Kun ved enden af vejen.Kun ved vektoriserede lag0Kun op til to områder kan forenes i øjeblikketÅbn Hent luftkort Åbn sted...Åbn OpenStreetBugsÅbn synlig...4Åbn et tomt WMS-lag at indlæse data til fra en fil8Åbn en fil (enhver filtype der kan åbnes med Fil/Åbn) Åbn en fil1Åbn er historikbrowser med dette punkts historik5Åbn en liste over alle kommandoer (fortryd-oversigt)$Åbn en liste over alle hentede lag."Åbn en liste over alle relationer@Åbn en liste over brugere, der arbejder på de valgte objekter.'Åbn en liste over punkter i ruteplanenPÅbn en fletnings-dialogboks for alle valgte elementer i den ovenstående liste.5Åbn et nyt rettesæt og brug det i den næste upload4Åbn en indstillingsdialog for globale indstillinger&Åbn et vindue med en markeringsliste.,Åbn en webside for hvert markeret rettesæt Åbn en URL.&Åbn en editor for den valgte relation0Åbn og brug så mange rettesæt som nødvendigtÅbn endnu et GPX-sporÅbn et andet foto<Åbent rettesæt forventet. Fik lukket rettesæt med ID {0}.Åbn rettesætÅbn filÅbn billeder med ImageWayPoint9Åbn kun filer, som er synlige i det nuværende synsfelt.Åbn landmålerværktøj.4Åbn den nuværende Hjælp-side i en ekstern browser0Åbn listen over rettesæt i det nuværende lag.Åbn målevinduet[Åbn testværktøjet for fordefinerede tags for forhåndsvisning af fordefinitions-dialogerÅbn valideringsvindueÅbn... Åben/lukket:OpenStreetBugs download-løkkeOpenStreetMap-dataÅbner 1 fil... ÅbningstiderÅbner fil ''{0}'' ... Åbner filer:Åbner en dialog der tillader at hoppe til et bestemt sted?Åbner rettesætshåndteringsvinduet for de markerede rettesætDÅbner OpenStreetBugs-vinduet og aktiverer den automatiske download.SelskabOptikerValgfri attributter:Valgfri information: Valgfri typer Økologisk Orig. vejRetvinklRetvinkl / FortrydRetvinkl figurRetvinkl figur / FortrydaRetvinkl figur / Fortryd Vælg punkter der blev flyttet af den foregående Retvinkl figur aktion!AndetAndre informations punkterOverlappende områderOverlappende vejeOverlappende veje (med område)Overlappende jernbaner$Overlappende jernbaner (med område)Overlappende vejeOverlappende veje (med område)Overlappende veje.Underkend position for: Overskriv/Overskriv brugerdefinerede OAuth indstillinger?PNG filer (*.png)Tegnestil {0}: {1}Farvelægger problemPalæontologisk stedPapirAParameter "downloadgps" accepterer ikke filnavne eller fil-URL'er2Parameter {0} ikke i interval 0..{1}. Fik ''{2}''.ForældrerelationerParkér og kør ParkeringVej mellem parkeringsbåse;Fejl ved fortolkning: ulovlig datastruktur for gpx-dokumentFortolker OSM-data...Fortolker OSM historikdata ..."Fortolker indhold af rettesæt ... Fortolkning af fil "{0}" fejlede!Fortolker liste over rettesæt...Fortolker svar fra server... Adgangskode Adgangskode: Adgangskode: Indsæt Indsæt ... Indsæt tagsIndsæt URL fra udklipsholder#Indsæt indhold af udklipsholderen.%Indsæt uden ufuldstændige medlemmerSti Rutelængde5Mønster-syntaks-fejl: Mønster {0} i {1} er ulovlig!TindeGågadeFodgængerfeltType af fodgængerfelt Fodgængere4Uafklarede konflikter i denne relations medlemsliste-Uafklarede konflikter i denne vejs punktliste.uafklarede egenskabskonflikter der skal løsesForetager datavalideringTilladte handlingerApotek Telefonnummer TelefonnummerTidspunkt for foto (fra EXIF):&Billederne rummer ingen tidsangivelserSlet fysisk fra lokal datasæt Picnic stedMole RørledningSted for tilbedelseStederAfspil/pause lyd.iAfspilning starter dette antal sekunder før (eller efter, hvis negativ) den forespurgte lydsporsposition LegepladsAfbryd hvis du ikke er sikkeroKlik venligst på Download liste for at downloade og vise en liste over tilgængelige plugins.oBestem venligst hvilket rettesæt dataene skal uploades til og om rettesættet skal lukkes efter næste upload.1Beslut venligst hvilke værdier der skal beholdes0Indtast venligst en beskrivelse af dit GPX-spor.Eksempel: {0}
Eksempel: {1}
Eksempel: {2}
Eksempel: {3}
Indtast venligst en filter tekst1Indtast venligst en breddegrad i området -90..904Indtast venligst en længdegrad i området -180..180=Indtast venligst et navn for det bogmærkede downloadområde.(Indtast venligst et ikke-tomt brugernavnIndtast en søgetekst.Indtast venligst et brugernavnTIndtast venligst et brugernavn og en adgangskode hvis din proxy kræver godkendelse.>Indtast venligst en gyldig rettesætsforespørgselsURL først.9Indtast venligst først en gyldig størrelse for bidderne8Indtast venligst en gyldig breddegrad i området -90..90;Indtast venligst en gyldig længdegrad i området -180..180Indtast venligst en gyldig tid i det normale format for din lokalitet.
Eksempel: {0}
Eksempel: {1}
Eksempel: {2}
Eksempel: {3}
$Indtast venligst en gyldig bruger ID&Angiv venligst en adgangsudtryksnøgle+Angiv venligst en adgangsudtrykshemmelighed]Angiv venligst et OAuth adgangsudtryk, der er autoriseret til at tilgå OSM-serveren ''{0}''.Indtast venligst et heltal > 1%Indtast venligst en heltalsværdi > 0(Indtast venligst et ikke-tomt brugernavnLIndtast eller indsæt venligst en URL for at hente rettesæt fra OSM API'et.1Indtast venligst nogle nøgleord om dit GPX-spor.Indtast venligst OSM API URL'enAIndtast venligst adgangskoden til godkendelse af din proxy-serverBIndtast venligst brugernavnet til godkendelse ved din proxy-server*Indtast venligst din OSM-kontos brugernavn3Indtast venligst et gyldigt nummer for slut adresse3Indtast venligst et gyldigt nummer for startadresse@Angiv venligst et gyldigt nummer for både start- og slutadresse"Angiv venligst din OSM-adgangskode!Angiv venligst dit OSM-brugernavn+Markér venligst et downloadområde først.Vælg venligst en filVælg venligst en nøgle'Vælg venligst et skema, du vil benytteVælg venligst en værdi*Vælg venligst en autorisationsprocedure: Vælg venligst en post.Vælg mindst fire punkter.>Vælg venligst et allerede uploadet punkt, vej eller relation..Vælg mindst en lukket vej der skal forbindes.!Vælg mindst ét punkt eller vej."Vælg mindst en række at kopiere.(Vælg venligst mindst en vej at forenkleVælg mindst én vej."Vælg venligst mindst tre punkter.1Vælg mindst to punkter, der skal lægges sammen."Vælg mindst to veje at kombinere.[Vælg venligst præcis to eller tre punkter eller én vej med præcis to eller tre punkter. Vælg venligst noget at kopiere./Markér venligst det WMS-lag, der skal justeres/Vælg de objekter, du vil rette egenskaber for.(Vælg venligst rækken, der skal slettes(Vælg venligst rækken, der skal rettes.'Vælg venligst det skema, du vil sletteVælg venligst det ønskede lag!Vælg venligst upload-strategien:=Vælg hvilke ændringer af egenskaber som du vil gennemføre.Udvidelse som følger med JOSMInformation om udvidelser UdvidelserPolitiPolitisk Kun positionFPosition {0} er ude af rækkevidde. Nuværende antal medlemmer er {1}.Position, tid, dato, hastighed&Position, tid, dato, hastighed, højde Postkasse Postnummer:Posthus Postnummer Potentiel Generator Strømkabel KraftværkTransformatorstationElmastBrud på forudgående kravBrud på forudsætningerForudindstillet9Indstilling "{0}" mangler. Kan ikke initialisere OSM-API.GIndstilling {0} er blevet fjernet eftersom den ikke længere er i brug.Indstilling med nøgle ''{0}'' giver ikke en heltalsværdi for ''{1}''. Fik {2}. Kan ikke genskabe vinduesgeometri udfra indstillinger. IndstillingerIndstillinger er gemt på {0}Indstillinger...Forbereder OSM-data...Forbered konfliktløsningForbereder data sæt...$Gør lag ''{0}'' klar til upload ...#Gør primitiver klar til upload ..."Forbereder upload-forespørgsel...BevaretFordefinitionsgruppe {0}Fordefinitionsgruppe {1} / {0} Fordefinerede3Fordefinitionerne indeholder ikke egenskabs-nøglen2Fordefinitionerne indeholder ikke egenskabs-værdiForrigeForrige billedePrimærPrimærforbindelsePrimitivFængsel/Privat (kun delt som anonyme, uordnede punkter)ProjektionskodeProjektionsmetodeTIndledning til OsmChange dokumentet er allerede skrevet. Skriv venligst kun en gang.QIndledning til OsmChange dokumentet er ikke skrevet endnu. Skriv venligst først. EgenskaberEgenskaber / MedlemskaberEgenskabstjekker:Egenskaber for valgte objekter.5Egenskaber i mit datasæt, f.eks. det lokale datasætEgenskaber i det sammenlagte elementer. De vil erstatte egenskaber i mine elementer når sammenlægningsbeslutninger er udført.6Egenskaber i deres datasæt, f.eks. server datasættetEgenskaber for Egenskaber (med konflikter)Egenskaber/medlemsskaber#Egenskaber: {0} / Medlemskaber: {1}*Egenskabsværdi indeholder HTML-kodet tegn4Egenskabsværdi begynder eller slutter med blanktegn8Stil et baggrundslag til rådighed, der viser et kortnet6Angiv en kort kommentar for de ændringer du uploader:Stil en opmålingsdialog og et lag til at måle længde og vinkel på segmenter til rådighed. Område omgivet af en simpel lukket vej og opret opmålingsstier (som også kan importeres fra et gps lag).BStiller en dialog til redigering af tags i tabelform til rådighedTilføjer ruteplan-egenskaberProxy-indstillinger=Offentlig (vist i sporliste og som anonyme, uordnede punkter)Offentlig bygningOffentlig transportOffentlig transportUdrensede objekt ''{0}''XPut tekstbetegnelser på lyd, billede og webmarkører, såvel som på deres knap-ikoner.Stenbrud Forespørgsel Forespørg og download rettesæt$Forespørg og download rettesæt ...+Forespørg både åbne og lukkede rettesætForespørg rettesæt&Forespørg rettesæt fra en server URL Forespørg kun lukkede rettesætForespørg kun åbne rettesæt$Forespørger og downloader rettesætForespørger på navneserver Forespørger på navneserver ...VæddeløbsbaneSporJernbane Jernbane-stopJernbaneplatformRaster størrelse: {0} Rå GPS-data Læs førstIndlæs billeder...Læser forældre til "{0}"Indlæser {0}...Læsmig Rigtige navnVil du virkelig lukke?-Slet virkelig det markerede fra relation {0}?Rekreativt områdeKorrigeret billede...GenbrugGendanOmgør seneste fortrydelse SpornummerReferensenummer Refererer tilOpdaterAfvis konflikter og gem#Relationseditor: Download medlemmerRelationseditor: Flyt nedRelationseditor: Flyt opRelationseditor: Fjern Relationseditor: Fjern markeredeRelationseditor: ReversérRelationseditor: SortérRelation er slettet RelationerRelationer: {0}du prøvede at læse, opdatere eller slette. Enten eksisterer det respektive objekt
ikke på serveren eller også bruger du en ugyldig URL til at tilgå
det. Kontrollér venligst serverens adresse "{0}" omhyggeligt for stavefejl.Fjernstyringsmodulet vil altid lytte på port 8111 på localhost. Porten kan ikke ændres fordi den henvises til af eksterne applikationer der snakker til modulet.;"Fra"-vejen begynder eller slutter ikke ved et "via"-punkt.8"Fra"-vejen begynder eller slutter ikke ved "via"-vejen.;"Til"-vejen begynder eller slutter ikke ved et "via"-punkt.8"Til"-vejen begynder eller slutter ikke ved "via"-vejen.6Hvor mange gange hurtigere farten er ved "hurtig frem"7Vinklen mellem det forrige og det nuværende vejstykke.Det område du prøvede at downloade er for stort eller din anmodning var for stor.
Anmod enten om et mindre område eller brug en eksport-fil givet af OSM-fællesskabet.KRettesættet vil blive efterladt åbent efter denne uploadARettesættet vil blive lukket efter denne upload6Indholdet af dette rettesæt er ikke downloadet endnu.De kopierede data indeholder ufuldstændige primitiver. Ved indsætning bliver de ufuldstændige primitiver fjernet. Ønsker du at indsætte dataene uden de ufuldstændige primitiver?Det markerede kan ikke opdeles!Det markerede kan ikke adskilles.+Den nuværende værdi er ikke en gyldig URL]Den nuværende værdi er ikke et gyldigt rettesætsID. Indtast venligst en heltalsværdi > 0.XDen nuværende værdi er ikke et gyldigt brugerID. Indtast venligst en heltalsværdi > 0Dokument indeholder ingen data./Følgende fejl opstod under masse-download: {0}-Den geografiske breddegrad ved musemarkøren..Den geografiske længdegrad ved musemarkøren.7Nøglen ''{0}'' og alle dens værdier vil blive fjernet$Længden af det nytegnede vejstykke.|Maximum bbox størrelse er 0,25 og din forespørgsel var for stor. Forespørg enten et mindre område eller brug planet.osm.ADet sammenlagte datasæt vil ikke indeholde en tag med nøgle {0}&Navnet på objektet ved musemarkøren.VAntallet af sekunder at springe frem eller tilbage når den relevante knap trykkes nedCAdgangskoden kan ikke være tom. Angiv venligst din OSM-adgangskodeXUdvidelsen er fjernet fra konfigurationen. Genstart JOSM for at afinstallere udvidelsen.yProjektionen ''{0}'' i URL og nuværende projektion ''{1}'' passer ikke sammen. Dette kan føre til forkerte koordinater.7Projektionen {0} kunne ikke aktiveres. Bruger Mercator.Proxy vil ikke blive brugt.>Forløbet tid af lydoptagelse i forhold til sand forløbet tidRDet regulære udtryk "{0}" havde en fejl ved tegn {1}; den komplette fejl er: {2}WDet anmodede område er for stort. Zoom venligst en smule ind eller ændr opløsningen.FDet valgte GPX-spor rummer ikke tidsstempler. Vælg venligst et andet.Det markerede område kan ikke opdeles fordi det er et medlem af en relation. Fjern området fra relationen før du opdeler det.'De valgte punkter deler ikke samme vej.-Det valgte billede rummer ingen tidsangivelse%Serveren meldte en fejl med kode {0}.Stavekontrollens (se http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) kilder (URL eller filnavn) eller tagtjekkerdatafiler.1Startstedet var ikke indenfor afgrænsningsfeltet0Strengen ''{0}'' er ikke en gyldig double-værdiCBrugernavnet kan ikke være tomt. Angiv venligst dit OSM-brugernavn_Det synlige område er enten for småt eller for stort til at downloade data fra OpenStreetBugsUVejen kan ikke opdeles ved de valgte punkter. (Tip: Vælg punkter i midten af vejen.)YVejene kan ikke kombineres med deres nuværende retninger. Vil du reversere nogle af dem?Teater4Deres datasæt indeholder ikke en tag med nøgle {0} Deres version"Deres version (serverens datasæt)Deres med sammenflettetForlystelsespark2Der er ikke noget WMS-lag at justere i øjeblikketDer er ingen åbne rettesæt+Der er ingen markerede objekter at opdaterekDer er uløste konflikter. Konflikter vil ikke blive gemt, men håndteret som om du afviste alle. Fortsæt?CDer opstod en fejl i forsøget på at vise URL'en for denne markør&Der var {0} konflikter under importen.,Denne handling vil ikke have nogen genvej. ,Denne rettesætsforespørgselsURL er ugyldigCDette billede indeholder georeference-data Ønsker du at bruge dem?*Dette er efter afslutningen på optagelsen.Dette punkt er ikke forbundet til noget andet.cDenne udvidelse tillader at vise ethvert billede som baggrund i JOSM og rette det til efter kortet.@Denne udvidelse tjekker for fejl i egenskabsnøgler og -værdier_Denne udvidelse uploader GPS-sporinger direkte fra det aktive lag i JOSM til openstreetmap.org.FDenne test tjekker for utaggede punkter, som ikke er del af nogen vej.NDenne test tjekker for utaggede og tomme veje og veje med kun et enkelt punkt.UDenne test tjekker for veje, som indeholder nogle af deres punkter mere end én gang.[Denne test tjekker for veje med næsten identiske navne, som blot kan være stavet forkert.NDenne test undersøger om en vej har et slutpunkt meget tæt på en anden vej./Denne test tjekker om multipolygoner er gyldigeDenne test tjekker om to veje, jernbaner, vandveje eller bygninger skærer hinanden i det samme lag, uden at være forbundet af et punkt.YDenne test tjekker at en forbindelse mellem to punkter ikke benyttes af mere end én vej.-Denne test tjekker om kystlinjer er korrekte.SDenne test tjekker at der ikke er nogen punkter, som ligger på præcis samme sted.VDenne test tjekker at der ikke er nogen veje med samme tags og samme punktkoordinater.?Denne test tjekker retningen af vand-, land- og kystlinje-veje.Denne test finder flersprogede objekter hvis ''name''-attribut ikke svarer til nogen ''name:*''-attributter og ikke er en komposition af ''name:*''-attributter, f.eks. Italia - Italien - ItalyCDenne test finder punkter, som har samme navn (kan være dubletter)=Denne tester om veje, som burde være cirkulære, er lukkede.FDenne version af JOSM er ikke kompatibel med den konfigurerede server.(Punkterne er ikke i en cirkel. Afbryder. Tern-nummerKilder til ternTidsrum Tidszone: Tidszone: {0}Til ... At sletteSlå fuldskærmsvisning til/fraSlå GPX linjer til/fraSlå trådnet-visning til/fraSlå fuldskærmsvisning til/fra6Slå synlighed af rettesætshåndteringsvindue til/fra1Slå synlighed af markørtekst og -ikoner til/fra+Slå synligheden for det valgte lag til/fraSlå til/fra: {0},Slår den globale indstilling "{0}" til/fra. Toiletter!Udtryk tillader begrænset adgangBetalingsanlægBetalingsanlægVærktøj: {0}VærktøjslinjeTilpasning af værktøjslinje FunktionerTurismeTårnTårn reference Type af tårnByRådhusLegetøjsbutikSporerSpor Farvelægning af spor og punkterFærdselssignalSporvognSporvogns-stopRejse RejsebureauTræMotortrafikvejMotortrafikvejsforbindelse Prøv igenVPrøv at opgradere til den nyeste version af udvidelsen før du sender en fejlrapport.Begyndelse på tunnel Vendeplads Drejeskive UIC-referenceUKENDTgURL fra www.openstreetmap.org (du kan indsætte en download-URL her for at angive et afgrænsningsfelt)UURL fra www.openstreetmap.org (du kan indsætte en URL her for at downloade området)UTM 20N (Frankrig) Adskil veje]Er ikke i stand til at tilføje primitiv {0} til datasættet fordi den allerede er inkluderetKan ikke oprette ny lydmarkørNKan ikke finde nogen oversættelse for sprogvalget {0}. Benytter i stedet {1}.BIkke i stand til at finde via punkter. Tjek venligst din markering0Kan ikke hente den kanoniske sti for mappen {0} %Kunne ikke forstå længde/breddegrad+Kan ikke synkronisere i det afspillede lag.UklassificeretUafsluttede veje.Uafsluttet vejIkkeforbundne kystlinierIkkeforbundne veje.Marker som ubesluttet4Omgør beslutning om konflikt mellem slettede status{0} objekter til 1 rettesæt ved hjælp af {1} anmodningerzUploader {0} objekter til flere rettesæt ved hjælp af {1} anmodningerUploader GPX-spor$Uploader GPX-spor: {0}% ({1} af {2})#Uploader og gemmer ændrede lag ...Uploader data ...Uploader data for lag ''{0}''Uploader {0} objekter ...'Uploader GPX-spor til openstreetmap.org AnvendelseBrug0Brug ( og ) for at gruppere udtrykPBrug " til at anføre operatorer (f.eks. hvis nøgle indeholder :)FBrug | eller OR to for at forbinde med et logisk "eller"Brug basal autentikation Brug OAuthBrug en SOCKS proxy/Brug en brugerdefineret rettesætsforespørgsel Brug kompleks egenskabs-tjekker.Brug decimalgrader Brug standardBrug standard-datafil.Brug standardindstillinger"Brug stavekontrollens standardfil.%Brug standardfil for ignorerede tags.Brug fejl-lag.Brug globale indstillinger.Brug ignorerings-listen. Brug standardsystemindstillingerwBrug standardsystemindstillinger (slået fra. Start JOSM med -Djava.net.useSystemProxies=true for at slå til).Brug de nuværende farver i et nyt farveskema.$Brug standard-datafilen (anbefales)..Brug stavekontrollens standardfil (anbefales).3Brug standardfilen for ignorerede tags (anbefalet).4Brug fejl-laget til at vise problematiske elementer.1Brug ignorerings-listen til at undlade advarsler. Brug det valgte skema fra listen Anvendt stilBruger Bruger-ID: Brugernavn:Bruger: Brugernavn Brugernavn: %Bruger genvejen "{0}" i stedet for. ValidérKKontrollér at egenskabsnøglerne er gyldige ved at tjekke med en ordliste.MGodkend at egenskabs-værdier er gyldige tjeks i forhold til fordefinitioner. Validerer ValideringValideringsfejl:Validering fejlede. API URL'en lader til at være ugyldig.Værdi5Værdien "{0}" for nøglen "{1}" er ikke fordefineret/Værdi "{0}" vil blive anvendt for nøgle "{1}"=Værdi ''{0}'' er ikke et tal. Indtast venligst et heltal > 13Værdi > 0 forventet for parameter ''{0}''. Fik {1}5Værdi for breddegrad i intervallet [-90,90] krævet.8Værdi for længdegrad i intervallet [-180,180] krævet.Værdi:SForskellige indstillinger, som påvirker den visuelle fremtoning af hele prorammet.*Hastighed (rød = langsom, grøn = hurtig)AutomatVarer i automatVersion > 0 forventet. Fik {0}.#Version {0} oprettet den {1} af {2}*Version {0} nu redigeret i datalag ''{1}''Version {0} i editorVersion {0}, {1} (af {2})DyrlægeVisVis: {0} Udsigtspunkt Mindre byByVingård SynlighedSynlig status:Besøg hjemmesideKalibrering af lydoptagelseVulkan SpændingmAdvarsel: Normaliserer værdi af attribut ''version'' i element {0} til {2}, API version er ''{3}''. Fik {1}.Advarsel: uventet format af API base URL. Redirektion til info or historik side for OSM primitiv vil sandsynligvis fejle. API base URL er: ''{0}''Advarsel: uventet format af API base URL. Redirektion til bruger side for OSM bruger vil sandsynligvis fejle. API base URL er: ''{0}''WGS84 GeografiskWMS Filer (*.wms)WMS-lagIndstillinger for WMS-udvidelseWMS-URLWMS-URL (standard)WMS-URL eller billed-ID:.WMS-lag ({0}) downloader automatisk i zoom {1}#WMS-lag ({0}) downloader i zoom {1}Venter 10 sekunder ... MurAdvarseldAdvarsel: Kunne ikke initialisere indstillinger. Kunne ikke oprette manglende indstillingsmappe: {0}ZAdvarsel: Kunne ikke initialisere indstillinger. Indstillingsmappe "{0}" er ikke en mappe.gAdvarsel: Kunne ikke initialisere indstillinger. Kunne ikke nulstille indstillingsfil til standard: {0}ZAdvarsel: At hente WMS-tern fejler sandsynligvis. Kontrollér venligst dine indstillinger.JAdvarsel: Ignorerer undtagelse fordi opgave er annulleret. Undtagelse: {0}Advarsel: JOSM er konfigureret til at bruge proxyer fra systemindstillingen, men JVM'et er ikke konfigureret til at finde dem. Nulstiller indstillinger til "Ingen proxy".^Advarsel: Lag ''{0}'' eksisterer ikke længere. Kan ikke fjerne konflikt for primitiv ''{1}''.PAdvarsel: Manglende indstillingsfil "{0}". Opretter en standard-indstillingsfil.TAdvarsel: Udrenser vej {0}, fordi antal punkter faldt til under 2. Nuværende er {1}TAdvarsel: Erstatter eksisterende indstillingsfil "{0}" med standard-indstillingsfil.UAdvarsel: Den basale URL "{0}" for en WMS-service ender ikke med en '&' eller en '?'.)Advarsel: Adgangskoden sendes ukrypteret.OAdvarsel: Uventede parametre for HTTP-proxy. Fik vært ''{0}'' og port ''{1}''.PAdvarsel: Uventede parametre for SOCKS-proxy. Fik vært ''{0}'' og port ''{1}''.yAdvarsel: Ikke understøttet værdi i indstilling ''{0}''. Fik {1}''. Bruger autentikationsmetoden "Basal autentikation".DAdvarsel: WMS-lag deaktiveret på grund af misformet basal URL "{0}"JAdvarsel: Afkorter automatisk værdi af tag ''{0}'' på slettet objekt {1}lAdvarsel: Afhængigt af godkendelsesmetoden proxy-serveren bruger, kan kodeordet blive overført ukrypteret.FAdvarsel: Fejloverskrift "{0}" matchede ikke med et forventet mønster7Advarsel: Kunne ikke annullere kørende OAuth-operationcAdvarsel: Kunne ikke åbne input strøm for resource ''/data/{0}''. Kan ikke hente NTF<->RGF93 net.0Advarsel: Kunne ikke gemme indstillinger i "{0}"[Advarsel: Kunne ikke placere brugerinfo-dialog altid-øverst. Fangede sikkerhedsundtagelse.GAdvarsel: Kunne ikke hente OSM-brugerinfo fra brugerinfo-håndteringen.DAdvarsel: Kunne ikke gemme OSM-brugerinfo i brugerinfohåndteringen.IAdvarsel: Ignorerer undtagelse fordi opgave er annuleret. Undtagelse: {0}DAdvarsel: Ulovligt format for linje i stilliste ''{0}''. Fik ''{1}''" og \\ have en \\ (f.eks. \\" og \\\\). NaturskovFabrikVerdenVeje med forkert retningJaJa, anvend denJa, opret en konflikt og lukJa hent billederJa, udrens detJa, nulstil IDJa, gendan også demDu er ved at slette punkter uden for det område du har downloadet.
Dette kan medføre problemer, fordi andre objekter (som du ikke kan se) måske bruger dem.
Ønsker du virkelig at slette?Du er ved at åbne {0} browser vinduer.
Dette vil måske både overdænge din skærm med browser vinduer
og tage noget tid at gøre.7Du kan også indsætte en URL fra www.openstreetmap.orgDDu skal genstarte JOSM for at nogle af ændringerne træder i kraft.QDu er nødt til at angive kilder med fordefinerede tags i indstillingerne først.sDu flyttede mere end {0} elementer. At flytte et stort antal elementer er ofte en fejl. Vil du virkelig flytte dem?HDu skal gøre dine redigeringer offentlige for at kunne uploade nye dataDu skal vælge mindst én vej.Du skal vælge mindst 2 veje.ADu skal vælge mindst to punkter for at opdele en kredsformig vej|Du skal SHIFT-trække spillehovedet hen på en lydmarkør eller hen på det sted på sporet hvor du ønsker at synkronisere.yDu skal trække spillehovedet til tæt på det GPX-spor, hvis tilknyttede lydspor du spillede (efter den første markør)IDu skal pause lyden på det punkt på sporet, hvor du vil have markøren.TDu skal sætte lyden på pause i det øjeblik, du hører synkroniserings-angivelsen.nDu anmodede om for mange punkter (grænsen er 50.000). Anmod enten om et mindre område, eller brug planet.osmDu bør vælge et GPX-sporIngen kooordinater: Zoom (i meter)Zoom indZoom udZoom og flyt kortZoom best fit og 1:1mZoom ved at trække eller trykke Ctrl+. Flyt med Ctrl+op, venstre, ned, højre; Flyt zoom med højre museknapZoom indZoom udZoom synsfeltet til {0}.Zoom tilZoom til i lagZoom til punktZoom til problemZoom til markerede element(er)Zoom til markering;Zoom til de tilsvarende primitiver i det nuværende datalag=Zoom til det objekt det først markerede medlem refererer tilIZoom til primitiverne i dette rettesæts indhold i det nuværende datalag-Zoom til dette punkt i det nuværende datalag Zoom til {0};Zooming slået fra fordi denne relations lag ikke er aktivt:Zooming slået fra fordi der ikke er noget markeret medlem [slettet]0"{0}" er ikke lukket og kan derfor ikke forenes. Højde: {0} m {0} km/t Ret stationTilbage HurtigereHurtigere fremadFremad Hop tilbage. Hop fremadNæste markørAfspil næste markør.Afspil forrige markør. Afspil/pauseForrige markør LangsommereLangsommere fremadLukketÅbentomØVTekst Ret stationIkke-versalfølsom VersalfølsomRegulært udtrykNøgle:forkortet gadenavnføj til markeringadresse avanceretavanceret konfigurationlandbrugallegyde alfabetisk skiftendefacilitets-type {0} anglikanskdyremadanonymenhver bueskydningområde Områdetekstasiatiskasfaltatletikaustralsk fodboldauto-indlæs ternbaggrund baptistiskbarriere brugt på en vejstrandcykelsortblåmosepetanquegrænsebroBro-tag på et punktbrun buddhistiskbygning bus-ledevejkano versalfølsomkatolsk kirkegårdændr markeringenskift synsfeltettjekker cache...kinesiskkristen cigaretterbyklatringmed uretlukket lukketvejkul kystlinjebrosten kommunikation kompakteretbetonkondomerkonfigurér rettesætkonfigurer den forbundne DG1000bekræft alle Fjernbetjenings-handlinger manueltkonflikt Nåleskov forbindelse konstruktion$kunne ikke hente lydkilde fra URL'enOpret nye objekterkroketcyklingLøvskovslet data efter importslettet designeretomvej slået frahavn hundeløbdobbeltned styrtløbdrikkeøstlet Ret gpx-sporridning evangelisklige eksemplerhøm-høm-poseekspert)falsk: egenskaben er eksplicit slået fra gårdspladsfærgeFind i markeringmappemadfodamerikansk fodboldskovfra vejfuldtyskgletsjerGolfbane GPS-markør gps-punktgræsGræs_belægninggrusgrågræskgrønjord gymnastikhalvhelbredvarmehedefremhævlandevejLandevej uden referencevandring hinduistisk historiskhistoriehesttravbanevandbillede importerede data fra {0}inaktiv3Inkluderer umiddelbare børn af forældrerelationer ufuldstændig ukomplet vejindiskindustri indre segment helleanlæg italiensk jainistiskjapanskJehovas Vidnerjødisk losseplads brug af jordType af landanvendelse {0}lagLag-tag med "+"-tegnvenstre rekreationrekreations-type {0}linielegegadehent data fra API Lås rulninglavluthersk menneskeskabtmarsk maks. bredde maks. længde#maks. hastighed angivet for gangsti metodistisk mexicanskmilitær min. bredde min. længdefejlstavet nøgleblandetmormonskhovedvejmotorvejmotorvejsforbindelse fleretagesmuslimsknatur-type {0}naturavisernæstenej!Ingen beskrivelse er tilgængeligingen tilføjelse intet navningen_venstre_svingingen_højre_sving ingen_lige_udingen_u_vendingerintetskiløbnordnordøstnordvest ikke slettetikke tilgængeligikke synlig (på server)bemærk: Til nogle opgaver behøver JOSM en masse hukommelse. Det kan være nødvendigt at tilføje den følgende Java-option for at angive den maksimale mængde allokeret hukommelse i megabytes nybegynderaromuligeolieEnvejs-tag på et punktkun_venstre_svingkun_højre_sving kun_lige_udåbenvalgmuligheder'options givet som Java systemegenskaberortodoks ydre segment Uden for det downloadede områdepå landVej mellem parkeringsbåse P-automatIopdelt: forskellige valgte objekter har forskellige værdier; skift ikke.brolagtflisertopsmåsten fodgængerfelt med trafikstyringpinsebevægelsentilladtbilledersolmole rørledningbanestedplanterplastikstangkraft prebyterianskforrigeprimærprimær-(til/fra)-kørselprivat foreslået protestantiskOffentlig transport firdobbeltkvækerstenbrudbanejernbanerød marsklandopdatér port listeregulært udtrykrelation uden typefjern fra markeringerstat markeringbeboelserestaurant uden navnhøjreflodbredvej rundkørselrute rute-segment saltmarskskalérbuskads sekundærvælg sportsgren:valgt markering Spildevandshiitisk skydebanebutikbutikstype {0}sidesporenkeltstedskisportfodboldsydsydøstsydvest spiritistisksport-type {0} sportshalsidesporstadion frimærkerstenbækgadevejnavn indeholder "ss" tekststrengtekststreng;tekststreng;...undergrundsbane sunnitisk overfladeSumpslik svømning bordtennistamponer taoistisk telefonkort midlertidigmidlertidig landevejstypetertiærtekstvadehavsområdetiltil vejturismeturisme-type {0}tårnlegetøjspor trafik_lyssporvogn tredobbelt(sand: egenskaben er eksplicit slået tilmotortrafikvejmotortrafikvejsforbindelsetyrkiskuklassificeret ukontrolleret underjordisk undervandsuventet kolonne-nummer {0}unitarukendtuden markering ikke brolagtnulstil9uangivet: sæt ikke denne egenskab for de valgte objekterutagget utagget vejusædvanlig kombination af tagsopbrugvalideringsfejlvaliderings-advarselsynlig (på server)vulkanvandvandvejvandvejs-type {0}vej er forbundet+vej er forbundet til næste relationsmedlem0vej er forbundet til foregående relationsmedlemBvej er ikke forbundet til foregående eller næste relationsmedlemvesthviddyrelivvindtræ!Forkert landevej-tag på et punktx fray fra Banegårdjafodgængerfelt Zoom-niveauzoroastristisk{0} ({1} til {2} grader){0} [ufuldstændig]{0} består af:{0} slut{0} er ikke et nummer {0} meter {0} mere...{0} skal være større end 0J{0} punkter i vej {1} overskrider det maksimalt tilladte antal punkter {2}{0} punkter indtil videre....{0} ikke tilladt med den nuværende projektion{0} objekter overskred de max tilladte {1} objekter i et rettesæt på serveren ''{2}''. Konfigurér venligs hvordan det skal foregå med flere rettesæt{0} km²={0}% ({1}/{2}), {3} tilbage. Uploader punkt ''{4}'' (id: {5})@{0}% ({1}/{2}), {3} tilbage. Uploader relation ''{4}'' (id: {5});{0}% ({1}/{2}), {3} tilbage. Uploader vej ''{4}'' (id: {5}){0}: Version {1} (lokal: {2})(Tidsforskel for {0} dag)Tidsforskel for {0} dage({0} anmodning)({0} anmodninger)cDet markerede objekt er ikke tilgængeligt i det nuværende
redigeringslag ''{0}''.hIngen af de markerede objekter er tilgængelige i det nuværende
redigeringslag ''{0}''.x{0} lag har uløste konflikter.
Løs dem enten først eller kassér ændringerne.
Lag med konflikter:x{0} lag har uløste konflikter.
Løs dem enten først eller kassér ændringerne.
Lag med konflikter:{0} lag bør gemmes, men har ingen tilknyttet fil.
Vælg enten en fil for dette lag eller kassér ændringerne.
Lag uden en fil:{0} lag bør gemmes, men har ingen tilknyttet fil.
Vælg enten en fil for hver af dem eller kassér ændringerne.
Lag uden en fil:-Tilføj og flyt et virtuelt nyt punkt til vej2Tilføj og flyt et virtuelt nyt punkt til {0} vejeTilføjede {0} objektTilføjede {0} objekter$Ret egenskaber for op til {0} objekt&Ret egenskaber for op til {0} objekterRet {0} objektRet {0} objekterKonflikt under downloadKonfilkter under downloadKonflikt i dataKonflikter i dataSlet {0} punktSlet {0} punkterSlet {0} objektSlet {0} objekterSlet {0} relationSlet {0} relationer Slet {0} vej Slet {0} vejeSletter {0} objektSletter {0} objekterfejlet:fejlet:Downloader {0} rettesæt ...Downloader {0} rettesæt ...6Downloader {0} ufuldstændigt barn af relation ''{1}''7Downloader {0} ufuldstændige børn af relation ''{1}''!Downloader {0} objekt fra ''{1}''#Downloader {0} objekter fra ''{1}''Indsæt nyt punkt i vej.Indsæt nyt punkt i {0} veje. Sammenlagt version ({0} indlæg) Sammenlagt version ({0} indlæg)Flyt {0} punktFlyt {0} punkterMin version ({0} indlæg)Min version ({0} indlæg)Åbner {0} fil...Åbner {0} filer...Indsætter {0} tagIndsætter {0} tags)Fjern gamle nøgler fra op til {0} objekt+Fjern gamle nøgler fra op til {0} objekterRoter {0} punktRoter {0} punkterForenkl vej (fjern {0} punkt)Forenkl vej (fjern {0} punkter)/Det valgte punkt er ikke i midten af nogen vej.0De valgte punkter er ikke i midten af nogen vej.0Den valgte vej indeholder ikke det valgte punkt.3Den valgte vej indeholder ikke alle valgte punkter.Deres version ({0} indlæg)Deres version ({0} indlæg)ODer er mere end én vej, som bruger det punkt, du har valgt. Vælg også vejen.PDer er mere end én vej, som bruger de punkter, du har valgt. Vælg også vejen.%Der er {0} objekt tilbage at uploade.'Der er {0} objekter tilbage at uploade.Der blev opdaget {0} konfliktDer blev opdaget {0} konflikter'Dette vil ændre på op til {0} objekt.)Dette vil ændre på op til {0} objekter.Dette vil ændre {0} objekt.%Dette vil ændre op til {0} objekter.'Opdaterer op til {0} objekts egenskaber)Opdaterer op til {0} objekters egenskaberEUploader {0} objekt til 1 rettesætGUploader {0} objekter til 1 rettesætpUploader {0} objekt til 1 rettesæt ved hjælp af 1 anmodningrUploader {0} objekter til 1 rettesæt ved hjælp af 1 anmodningsporsporet spor med {0} punktet spor med {0} punktermarkør markørernodenoderobjektobjekterpunktpunkterrelation relationertil {0} primitivtil {0} primitivervejveje {0} Forfatter{0} Forfattere{0} konflikt er blevet løst automatisk ved udrensning af {0} objekt
fra det lokale datasæt fordi det er slettet på serveren.{0} konflikter er blevet løst automatisk ved udrensning af {0} objekter
fra det lokale datasæt fordi de er slettet på serveren.j{0} konflikt mangler endnu at blive løst.

Åbn venligst konfliktlistedialogen og løs den manuelt.l{0} konflikter mangler endnu at blive løst.

Åbn venligst konfliktlistedialogen og løs dem manuelt.{0} består af {1} markør{0} består af {1} markører{0} består af {1} spor{0} består af {1} spor {0} slettet {0} slettet {0} medlem {0} medlemmer {0} punkt {0} punkter{0} objekt at tilføje:{0} objekter at tilføje:{0} objekt at slette:{0} objekter at slette:{0} objekt at ændre:{0} objekter at ændre: {0} punkt {0} punkter {0} relation{0} relationer {0} rute, {0} ruter, {0} spor{0} spor{0} vej{0} veje {0} punkt {0} punkter