! (हे आवश्यक: {0}) "{0}" म्हणून किंवा क्र.# वस्तू''{0}'' ({1} मी)''{0}'' हे ''{1}'' ह्या वादासाठी ग्राह्य मूल्य नाही. संभाव्य मूल्य, शक्यतो स्वल्पविरामाने विलगलेली, {2} आहेत.(१ विनंती)(संकेतांक={0})(URL होती: (वस्तू नाही)!(काहीही नाही)* एक गाठ जी एकाहून अधिक मार्गांत वापरात आहे आणि त्यापैकी एक मार्ग, किंवा* एक गाठ जी एकाहून अधिक मार्गांत वापरात आहे, किंवा* एक मार्ग आणि त्यातील एक किंवा अधिक गाठी, ज्या एकाहून अधिक मार्गांत वापरात आहेत.* एक मार्ग ज्यात एक किंवा अधिक गाठी, ज्या एकाहून अधिक मार्गांत वापरात आहेत, आहेत, किंवा-१०% -१०°2... संबंधास संदर्भते/JOSM/सयीचा/पथ ;/JOSM/गृहनिर्देशिकेचा/पथ //JOSM/पसंत्यांचा/पथ #०,३०,४५,६०,९०,...०,४५,९०,...०,९०,...१०%१०°"११००००;२०००० १६.६७ १६.७त्रिमितीय

सर्व वस्तू पाहण्यासाठी गाळणीच्या गुंडीवर पुन्हा खुटकवा.

^<अजून कोणताही GPX अनुरेख लादलेला नाही><निनावी>&प्रतिमावली:स्रोत:B
दोषसंदेश (अभाषांतरित): {0}&<उपपूर्णविराम>.<{0} वस्तूंतून वगळा><वेगळे><रिक्त>'<संचिकेचा शेवट><बरोबर>0

गाळणी सक्रिय: {0}

+

गाळणी सक्रिय

]साठवताना एक दोष आढळला.
दोष:
{0}निर्देशिका ''{0}'' उघडू शकत नाही.
कृपया संचिका निवडा.x''{0}'' ही सत्रसंचिका लादू शकले नाही.
दोष:
{1}dसंचिका ''{0}'' वाचू शकले नाही.
दोष:
{1}\संचिका वाचू शकले नाही.
दोष:
{0}{''{0}'' ही सत्रसंचिका साठवू शकले नाही.
दोष:
{1};गाळणीत दोष {0}:
{1}पसंत्या प्रारंभणे अयशस्वी.
पसंत्यांची गहाळ निर्देशिका बनवणे अयशस्वी: {0}पसंत्या प्रारंभणे अयशस्वी.
पसंत्यांची निर्देशिका ''{0}'' ही निर्देशिका नाही.
''{0}''
येथून नियमांच्या स्रोतांची यादी लादणे अयशस्वी.
तपशील (अभाषांतरित):
{1}
''{0}''
येथून शैलींच्या स्रोतांची यादी लादणे अयशस्वी.
तपशील (अभाषांतरित):
{1}असे थर नाहीत की ज्यांत स्रोत थर
''{0}''
विलीन केला जाऊ शकेल.uआवृत्ती {0} {1} ह्यावेळी बनवलीrआवृत्ती {0} सध्या ''{1}'' थरात संपादलीअंश°=अंश° कला'bअंश° कला' विकला"गहाळ<कळ><डावा कंस><नवीन वस्तू>#<प्रश्नचिन्ह><उजवा कंस> <अव्याख्यात>-नकाशा असलेला फलक.0माहिती असलेला फलक.झाडांची ओळ.kओळखांक ० असलेला आदिम अदृश्य असू शकत नाही.Xपर्वत किंवा टेकड्यांमधील पल्याण.एक झाड.gसुप्त, नामशेष, किंवा सक्रिय ज्वालामुखी.एक विहीर.अलास्काअलाबामाAPI क्षमता API क्षमता भंगAPI आवृत्ती: {0}अर्कॅन्सॉ"अमेरिकन समोआअरिझोना+त्यक्त लोहमार्गत्यागापरिचयJOSM बद्दल...=प्रवेशबिल्ला स्वीकारा$प्रवेशबिल्लाक्रिया1क्रियेची प्रमाणकेक्रिया1करण्याच्या क्रिया8सक्रिय पूर्वस्थापने: सक्रिय नियम: सक्रिय शैली:"निवडीत मेळवापत्तापत्ते?थराचा रंगीतपणा समायोजा.Pप्रतिमावलीचे अवस्थान समायोजाEथराची पारदर्शकता समायोजा.थराच्या सुस्पष्टपणाचे/पुसटपणाचे मूल्य समायोजा.mप्रतिमावलीच्या ह्या थराचे स्थान समायोजाNकालविभाग आणि अवस्थान समायोजाप्रगतBप्रगत पार्श्वभूमि: बदलली.प्रगत OAuth प्रमाणके%प्रगत पसंत्या"प्रगत माहिती:प्रगत माहिती (आंतरजाल)8वस्तूची प्रगत माहितीQआकाशीय किंवा उपग्रह छायाचित्र$विमानक्षेत्रविमानतळ+विमानतळाची भूमी1अल्बर्स समक्षेत्र दारू5गाठी वर्तुळात मांडा/गाठी रेषेत संरेखा सर्वसर्व संचिका%सर्व प्रारूपे%सर्व संचिका (*.*)Hसर्व प्रक्षेप समर्थित आहेत''{0}'' असे जोडलेली सर्व मूल्ये ''{1}'' ह्या कळीसाठी उपयोजली जाणार आहेतसर्व वाहनेsआदिम ''{0}''साठी परस्परविरोध आधीच नोंदलेला आहे.4संचिकाही पुनर्नामापर्यायी नाव%नेहमी लपवलेले+नेहमी दर्शवलेले1अमेरिकन एक्सप्रेस(आसनांची संख्या4पायर्‍यांची संख्यासदनिकाउपयोजाबदल उपयोजा4पूर्वस्थापन उपयोजा+निस्तरणे उपयोजा%भूमिका उपयोजा&भूमिका उपयोजा:Sनिस्तरलेले परस्परविरोध उपयोजाzनिस्तरलेले परस्परविरोध उपयोजा आणि संवाद मिटा5निवडलेले बदल उपयोजा5फरशीचा पत्ता उपयोजाUही भूमिका सर्व सदस्यांना उपयोजाउपयोजायचे?तिरंदाजीक्षेत्रWबहिस्थ मार्गावर क्षेत्राची शैलीOक्षेत्र शैलीचा मार्ग बंद नाहीकलाकृती%कलाकाराचे नावकलाकेंद्रकलाकृतिआरोहण (मी))नवे बहुभुज जमवावगळण्यासाठी किमान एक वस्तू आवश्यक आहे, रिक्त संग्रह मिळालाpसावधान: कळफलकावरील फक्त खर्‍याच कळा वापरा!आकर्षण=श्राव्योपकरण अनुपलब्धMश्राव्य संचिका (*.wav, *.mp3, *.aac, *.aif, *.aiff)श्राव्य: {0}प्राधिकारा7प्राधिकारणे अयशस्वी.आत्ता प्राधिकारास्वयंचलितस्वयंचलितउपलब्ध`उपलब्ध पूर्वनिर्धारित प्रविष्ट्या:8उपलब्ध पूर्वस्थापने:%उपलब्ध भूमिका उपलब्ध नियम: उपलब्ध शैली:आव्हिया"दिगंशी समदूर बीपी मागे"पार्श्वभूमि:वाईट विनंतीवाईट उत्तरधनागारबार्सिलोनाअडथळाWअडथळ्याचा प्रवेश अडथळ्यावर नाहीअडथळे,अडथळे आणि प्रवेशमूलभूत$युद्धक्षेत्र$समुद्रकिनारासौंदर्य पलंगमधमाशीपालकबीयरगार्टनबाकडे पेयेजैवडिझेल7जैवइंधन ऊर्जाजनित्र7जैववायू ऊर्जाजनित्र4जीवभार ऊर्जाजनित्रबिटकॉइनलोहार निळा: नौका.पुस्तकांचे दुकान*वाचनखुणेचे नाव: वाचनखुणापुस्तके$सीमानियंत्रण%सीमेचा प्रकारदोन्ही गाठीधोंडे सीमा सीमासीमेचा दगडJसीमांच्या दुबारलेल्या गाठी%सीमेचा प्रकारआसवणी पूलपुलाचा आधारपुलाचे नाव पूलवेश्यागृहबौद्ध विहार"पृच्छा बांधाBपृच्छा बांधा आणि अनुष्ठाइमारतPइमारतींच्या दुबारलेल्या गाठी6मुख्य सूची बांधत आहे"इमारतीचा भाग+इमारतीचा प्रकार$कॅलिफोर्नियाकोलोरॅडोकनेक्टिकटसयसयीचे नावlनिवडलेल्या संबंधासाठी संबंधसंपादक उघडाछायाचित्रक[बहुभुज संरेखू शकत नाही. त्यागत आहे.थर {0} वापरू शकत नाही कारण कोणतीही समर्थित प्रारूपे सापडली नाहीत. थर पुढील प्रारूपांत उपलब्ध आहे: {1}कालवारद्द करा@बदलसंच बंद करणे रद्द करा#कृति रद्द करानिवडलेल्या गाठींचे केंद्र निश्चित करू शकत नाही.बहुबहुभुजाचे अंतस्थ आणि बहिस्थ मार्ग जोडू शकत नाही''मार्गे'' भूमिकेसाठी गाठ आणि मार्ग मिसळू शकत नाहीMवस्तू जगाबाहेर हलवू शकत नाही.hअनिर्णीत परस्परविरोध निस्तरू शकत नाही.विभागू शकत नाही कारण विभागण्याचे आणखी एक कार्य चालू आहेKपुढील प्रकार समजू शकत नाही: {0}डोंगीक्षमता$क्षमता (माणसे)पुठ्ठासुतारगालिचे रोखजुगारगृह(कॅसिनी-सोल्डनरकिल्ला-खाद्यपेयप्रबंधककारण: स्मशानभूमी3स्मशानभूमीक्षेत्रप्रकेंद्र: !प्रमाणपत्रेसाखळी)दिशा बदलायच्या?गाठ {0} बदला){0}च्या गाठी बदलासंबंध बदलाk{0}साठी संबंधाच्या सदस्याची भूमिका बदला {1} संबंध {0} बदला]प्रक्षेप पुन्हा बदला किंवा थर हटवा.निवड बदला+दृश्यखिडकी बदला[निवडलेल्या थराची दृश्यमानता बदला. मार्ग {0} बदला बदलBबदल ऊर्ध्वभारले पाहिजेत?बदलसंच0बदलसंचाचा ओळखांक: 1बदलसंच व्यवस्थापक)बदलसंच बंद केला/बदलसंचाचा ओळखांक:.बदलसंचाची माहिती?बदलसंच पूर्ण भरलेला आहे+बदलसंचाचा स्रोतबदलसंच {0}बदलसंचधर्मादाय%FIXMEकरिता तपासा.Jतपासण्याचा कालावधी (मिनिटे):%सेवकावर तपासा?गुणधर्माच्या कळा तपासा.Bगुणधर्माची मूल्ये तपासा.qअडथळे आणि प्रवेशांमधील दोषांकरिता तपासते.Kसंबंधातील दोषांसाठी तपासते.\महामार्गांवरील दोषांकरिता तपासतेSसंबंधांवरील दोषांकरिता तपासतेcधार्मिक वस्तूंतील दोषांकरिता तपासतेPभूमितीच्या दोषांकरिता तपासतेkप्रदेशविशिष्ट वैशिष्ट्यांकरिता तपासतेsक्षेत्रांना जोडलेल्या मार्गांसाठी तपासते.एकसमान अशा लगतच्या गाठी असणार्‍या मार्गांकरिता तपासते.yचुकीच्या अनेक मूल्यांच्या दोषांकरिता तपासतेचुकीच्या सांख्यिक मूल्यांच्या दोषांकरिता तपासते चीनीनिवडारंग निवडा){0}साठी रंग निवडाYपूर्वव्याख्यात अनुज्ञप्ती निवडामूल्य निवडा>रूपरेखेची संचिका निवडा{0} खुटकवा.^संचिकापथ बदलण्यासाठी घटावर खुटकवा.dसाठवणीचा पथ निवडण्यासाठी येथे खुटकवाhपुन्हा दर्शवण्यासाठी तळाचा बाण खुटकवा.जेथे आपणांस नवीन टीप बनवायची आहे त्या ठिकाणी खुटकवाsबाह्य न्याहाळक उघडणे त्यागण्यासाठी खुटकवा\ऊर्ध्वभारणे त्यागण्यासाठी खुटकवाGसंवाद मिटवण्यासाठी खुटकवा=अधोभारण्यासाठी खुटकवाcनवीन विदाथरात अधोभारण्यासाठी खुटकवापसंत्यांमध्ये प्रतिमावलीची पाती उघडण्यासाठी खुटकवाQनंतर पुनरारंभण्यासाठी खुटकवा.ऊर्ध्वभारण्याच्या संवादाकडे परतण्यासाठी खुटकवाlआडकाम पार्श्वभूमित चालवण्यासाठी खुटकवाbप्रवेशबिल्ला परीक्षण्यासाठी खुटकवा%ग्राहक वेळबाद कडाचिकित्सालयघड्याळ मिटातरीही मिटाबंद बदलसंच,उघडे बदलसंच मिटा/उघडे बदलसंच मिटा...संवाद मिटा?निवडलेले बदलसंच बंद कराLनिवडलेले खुले बदलसंच बंद करा(ह्यावेळी मिटला0बदलसंच बंद करत आहे4बदलसंच {0} बंद करत आहे3बदलसंच बंद करत आहे... कपडेकिनारपट्टीकिनारे कॉफी नाणी!महाविद्यालय रंगYरंग (HTML नाव किंवा षोडशमान संकेतांक)रंगाचे नाव:रंगीतपणा रंगJOSMमध्ये विभिन्न वस्तूंद्वारे वापरले जाणारे रंग. रंग%मार्ग एकजुटवा@एकजुटवण्यासाठी दृढीकरण@अनेक मार्ग एकात एकजुटवा.Eह्या थराचे अनुरेख एकजुटवासमादेश(समादेशांची चळतवाणिज्यिक तुळा संगणकदृढीकरण!परस्परविरोध:परस्परविरोध निस्तरणेLपरस्परविरोधाची पार्श्वभूमिlपरस्परविरोधाची पार्श्वभूमि: एकजुटवलेलेcपरस्परविरोधाची पार्श्वभूमि: निर्णीतZपरस्परविरोधाची पार्श्वभूमि: सोडाdपरस्परविरोधाची पार्श्वभूमि: रिक्त ओळeपरस्परविरोधाची पार्श्वभूमि:गोठवलेले`परस्परविरोधाची पार्श्वभूमि: तुलनेतZपरस्परविरोधाची पार्श्वभूमि: ठेवाjपरस्परविरोधाची पार्श्वभूमि: सदस्य ठेवा|परस्परविरोधाची पार्श्वभूमि: परस्परविरोध नाहीjपरस्परविरोधाची पार्श्वभूमि: सदस्य हटवाfपरस्परविरोधाची पार्श्वभूमि: निवडलेलेfपरस्परविरोधाची पार्श्वभूमि: अनिर्णीतCपरस्परविरोधाची अग्रभूमिQपरस्परविरोधाची अग्रभूमि: सोडाWपरस्परविरोधाची अग्रभूमि: तुलनेतQपरस्परविरोधाची अग्रभूमि: ठेवाaपरस्परविरोधाची अग्रभूमि: सदस्य ठेवाaपरस्परविरोधाची अग्रभूमि: सदस्य हटवा]परस्परविरोधाची अग्रभूमि: अनिर्णीत!परस्परविरोध1परस्परविरोध आढळलेEवर्तमान मार्ग गाठीला जोडाजोडलेल्या मार्गाची अंत्य गाठ दुसऱ्या मार्गाजवळबांधकाम8उपभोक्त्याची किल्ली:5उपभोक्त्याचे गुपीत:मजकूर खंडचालू ठेवायोगदानरूपांतरा?निवड रूपांतरा आणि स्मरा5GPX थरामध्ये रूपांतराaपहिल्या सदस्यापासून GPX थरात रूपांतराdशेवटच्या सदस्यापासून GPX थरात रूपांतरा6हयामधून रूपांतरले: {0}सहनिर्देशक एका सहनिर्देशक पद्धतीतून दुसरीत रूपांतरते.सहनिर्देशकाचे मूल्य तीनपैकी एका प्रारूपात असू शकते:सहनिर्देशकAसहनिर्देशक (प्रक्षेपित): 6सहनिर्देशक आयातले: {0}सहनिर्देशक: सहनिर्देशक: प्रतवा1सहनिर्देशक प्रतवा"मूल्य प्रतवा<सर्व कळी/मूल्ये प्रतवानिवडलेल्या गाठींचे सहनिर्देशक कात्रणफलकावर प्रतवा.5प्रतिमेचा पथ प्रतवा{0}ची प्रतNकात्रणफलकावर प्रतवा आणि मिटा{0}ची प्रत {1}$प्रताधिकार (URL)4प्रताधिकाराचे वर्ष-सौंदर्यप्रसाधनेमार्ग एकजुटवू शकत नाही
(ते गाठींच्या एका साखळीत एकत्र केले जाऊ शकत नाहीत)8''{0}'' निर्यातू शकत नाही./''{0}'' आयातू शकत नाही.:संचिका आयातू शकत नाही.tफरशांच्या सेवकावरून प्रतिमा लादू शकले नाहीWWMS थरांची यादी पदच्छेदू शकले नाही.XWMTS थरांची यादी पदच्छेदू शकले नाही..''{0}'' वाचू शकले नाहीW''{0}'' ही संचिका पुनर्नामू शकले नाहीNWMS थरांची यादी मिळवू शकले नाही.संख्या देश7राष्ट्राचा संकेतांक देशन्यायालयआच्छादित*आच्छादित (छताने)(आच्छादित जलाशयकारागिरी बनवावर्तुळ बनवाhनिवडलेल्या तीन गाठींपासून वर्तुळ बनवा.ह्या संबंधाची प्रत बनवा आणि ती दुसर्‍या संपादकखिडकीत उघडा8नवा नकाशा थर तयार करा.#नवीन टीप बनवा)नवीन संबंध बनवा%क्षेत्रे बनवा"वाचनखूण बनवा(बहुबहुभुज बनवा$नवीन गाठ बनवा.,नव्या वस्तू बनवाटीप बनवाबनवले(ह्यावेळी बनवला)ह्यावेळी बनवले:(ह्याआधी बनवले - .बनवण्याचा दिनांकnमुख्य आलेखीय उपयोक्ता आंतरपृष्ठ बनवत आहेक्रिकेट पीकओलांडणी+ओलांडणारे अडथळे1ओलांडणार्‍या सीमाDओलांडणारे इमारत/महामार्गDओलांडणारे इमारत/लोहमार्गWओलांडणारे इमारत/निवासी क्षेत्रेAओलांडणारे इमारत/जलमार्ग;ओलांडणारे इमारत/मार्गMओलांडणारे महामार्ग/लोहमार्गJओलांडणारे महामार्ग/जलमार्गDओलांडणारे महामार्ग/मार्ग4ओलांडणारे महामार्गJओलांडणारे लोहमार्ग/जलमार्गDओलांडणारे लोहमार्ग/मार्ग4ओलांडणारे लोहमार्गWओलांडणारे निवासी क्षेत्रे/मार्ग.ओलांडणीचा प्रकारAओलांडणारे जलमार्ग/मार्ग1ओलांडणारे जलमार्ग+ओलांडणारे मार्गपाकशैलीसंस्कृती"सध्याची निवडसद्यस्थितीउपयोक्ता ओळखांकासाथी सद्य मूल्य ''{0}'' ग्राह्य नाही पडदे कापाjअनुरेखांचे वेळनिहाय अतिव्यापी भाग कापा काटNसंबंधांमध्ये चक्राकार अवलंब:(चक्राकार अवलंबAडिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबियाडेलावेअरदुग्धालय3दुग्धपदार्थविरहित धरणविदा दोषविदासंच: "विदा सत्यापकदिनांक<प्रतिमावलीचा दिनांक: {0}दिनांक:दिनांक: 7दोषनिवारणाची माहितीदशमान अंश*पूर्वनिर्धारितRपूर्वनिर्धारित (उघडे, बंद, नवीन)Cपूर्वनिर्धारित प्रक्षेप/पूर्वनिर्धारित: {0}B{0}ची व्याख्या अस्पष्ट आहे वगळासंचिका हटवाथर वगळा%वगळण्याची रीतqअंतस्थ बहुबहुभुजाचा भाग नसलेले मार्ग वगळा7वगळण्यासाठी दृढीकरण8दुबारलेले संबंध वगळा8दुबारलेले मार्ग वगळागाळणी वगळा.(संबंधातून वगळाPतबकडीवरून प्रतिमासंचिका हटवा9अपूर्ण सदस्य वगळायचे?गाठ {0} वगळा:गाठी किंवा मार्ग वगळा.आत्ता वगळा!वस्तू वगळा संबंध {0} वगळा&संबंध वगळायचा?संबंध वगळा<निवडलेल्या वस्तू वगळा.xसक्रिय थर वगळा. संबंधित संचिका वगळली जात नाही.Hसध्या संपादलेला संबंध वगळाUसर्व वस्तूंतून निवडलेली कळ वगळा-निवडलेले थर वगळा.5निवडलेला संबंध वगळाLनिवडलेला स्रोत यादीतून वगळा.Oमार्गातून अनावश्यक गाठी वगळा. मार्ग {0} वगळावगळले''{0}'' वगळले/वगळण्याची स्थिति:Wवगळलेला सदस्य {0} संबंध {1} वापरत आहे^वगळलेली गाठ {0}द्वारे संदर्भलेली आहेaवगळलेली गाठ {0} {1} ह्या मार्गाचा भाग आहेWवगळलेल्या किंवा हलवलेल्या वस्तू%वगळलेला संबंधY{0} ह्या वगळलेला संबंधात सदस्य आहेतV{0} ह्या वगळलेला मार्गात गाठी आहेतघरपोचदंतवैद्यअवरोहण (मी)वर्णनवर्णन:वर्णन: {0}गंतव्य.गंतव्याचा संदर्भतपशीलतपशील...तपशील:संवादपटलव्यास (मिमी)डिझेल आहारकाठिण्य दिशादिशा (लाल = पश्चिम, पिवळे = उत्तर, हिरवे = पूर्व, निळे = दक्षिण)+अंशांमध्ये दिशाEगाठ मार्गापासून वेगळी कराचर्चाचर्चाOSM गाठी, मार्ग, किंवा संबंध ह्यांबद्दल प्रगत वस्तू माहिती दाखवा.;सहनिर्देशक असे दर्शवाOSM मार्ग, गाठी, किंवा संबंधांबद्दल इतिहासाची माहिती आंतरजाल न्याहाळकात दर्शवा.OSM मार्ग, गाठी, किंवा संबंधांबद्दल इतिहासाची माहिती दर्शवा.OSM मार्ग, गाठी, किंवा संबंधांबद्दल वस्तूची माहिती आंतरजाल न्याहाळकात दर्शवा.)परिचयपटल दाखवा.vह्या बदलसंचाबद्दलची सार्वजनिक चर्चा दर्शवाjसद्य संपादनस्थानाचा लहान नकाशा दर्शवते'अंतर (किलोमीटर)अंतर: गाठी वितरवानिवडलेल्या गाठी एका रेषेत समान अंतरावर वितरवते.जिल्हाचर&बदल उपयोजू नका2स्थितिदंड लपवू नका,साधनदंड लपवू नकाkपुन्हा दाखवू नका (निवड लक्षात ठेवली जाईल)Bपुन्हा दाखवू नका (ही कृती)Bपुन्हा दाखवू नका (हे सत्र)Cहा संदेश पुन्हा दाखवू नकाiआपणांस खरोखर नवीन भूमिका उपयोजायची आहे?!श्वानोद्यानडोजकॉइन%दुर्लक्षू नका दारे"दुहेरी गोलीय4दुहेरी परस्परविरोध खालीअधोभाराGPS अधोभाराGeoJSON अधोभारा%स्थान अधोभाराOSM अधोभारा#OSM बदल अधोभाराHओळखांकानुसार OSM टीप अधोभारा&OSM टीपा अधोभाराOSM URL अधोभाराNओळखांकानुसार OSM वस्तू अधोभाराURL अधोभाराmनिवडलेल्या संबंधांचे सर्व सदस्य अधोभारा<नवीन थर म्हणून अधोभारा(बदलसंच अधोभाराyपूर्वव्याख्यात पृच्छा वापरून बदलसंच अधोभारा"विदा अधोभारा8सद्य दृश्यात अधोभारा8अपूर्ण सदस्य अधोभाराsनिवडलेल्या संबंधांचे अपूर्ण सदस्य अधोभाराOSM सेवकावरून निवडलेल्या बदलसंचांविषयी माहिती अधोभारा{सद्य दृश्यात OSM सेवकावरून नकाशाचा विदा अधोभारा%सदस्य अधोभारा,ह्याजवळ अधोभारा:Eसद्य दृश्यात टीपा अधोभारा%आत्ता अधोभारा&वस्तू अधोभारा.%वस्तू अधोभारानिवडलेल्या वस्तूंपैकी एखाद्या वस्तूस संदर्भणार्‍या वस्तू अधोभाराAसंबंधांचे सदस्य अधोभारा%संबंध अधोभारा>निवडलेले संबंध अधोभारा"सत्र अधोभाराpनिवडलेल्या वस्तूंची सद्य आवृत्ती अधोभाराF{1} पैकी {0} अधोभारणे ({2} शिल्लक))GPX विदा अधोभारला0GPS विदा अधोभारत आहे9बदलसंच {0} अधोभारत आहे...5बदलसंच अधोभारत आहे...,विदा अधोभारत आहे,विदा अधोभारत आहे5इतिहास अधोभारत आहे...,टीपा अधोभारत आहेCउघडे बदलसंच अधोभारत आहे ...?{0} ते {1} बिंदू अधोभारत आहे.Qसंदर्भणारे संबंध अधोभारत आहे...Qसंदर्भणारे मार्ग अधोभारत आहे...(चालनशीर्ष खेचा नालारेखाटा8दिशादर्शक बाण रेखाटाZअधोभारलेल्या विदाच्या सीमा आरेखा[निष्क्रिय थर वेगळ्या रंगात रेखाटा3मोठे GPS बिंदू रेखाटागाठी रेखाटाFएकेरी मार्गाचे बाण रेखाटा.>खंडांचे क्रमांक रेखाटाvनिवडलेल्या मार्गावर खंडांचे क्रमांक रेखाटाdनिवडण्याच्या रीतीत आभासी गाठी रेखाटापेयजल"निर्जल धुलाई%दुहेरी संरेखन9दुहेरी संरेखन सक्रिय.दुबारा+दुबार घरक्रमांक निवड दुबारा. हा थर दुबारा.दुबारलेल्या गाठी+दुबारलेले संबंधPदुबारलेल्या मार्गांच्या गाठी+दुबारलेले मार्गगतिमानपूप्रत्येक गाठ दोनच मार्गांना जोडलेली असणे आवश्यकपूर्व/उत्तरपूर्वांतरसंपादन/हेसुद्धा संपादा …सीमा संपादा#गाळणी संपादा.7दुर्लक्षयादी संपादाबाब संपादाSगाठीचे अक्षांश व रेखांश संपादा.Q''{0}'' ह्या थरात नवीन संबंध संपादाS''{1}'' ह्या थरात संबंध क्र. {0} संपादा+लघुमार्ग संपादा?स्रोत प्रविष्टी संपादा:Gसध्याचे साहाय्यपान संपादाKसध्या निवडलेला संबंध संपादानिवडलेल्या सक्रिय नियमासाठी संचिकानाम किंवा URL संपादानिवडलेल्या सक्रिय शैलीसाठी संचिकानाम किंवा URL संपादा<निवडलेला स्रोत संपादा.(संपादन साधनदंडसंपादन: {0}0ह्यावेळी संपादले: 9ह्यांद्वारे संपादले: संपादकशिक्षणवीजतंत्री!विद्युतीकृतउद्वाहक:विवृत्तज ''{0}'' असमर्थित.+विवृत्तजाचे नाव:विवृत्तजाची प्रमाणकेQविवृत्तज आवश्यक (+ellps=* किंवा +a=*, +b=*) भरावराजदूतावासआपात्कालीन7आपात्कालीन दूरध्वनी"रिक्त अभिलेखरिक्त मार्ग एनीविस्तारवाURL प्रवेशवाGबदलसंचाचा ओळखांक प्रवेशवासंबंधाच्या सर्व सदस्यत्वांसाठी भूमिका प्रवेशवा(स्रोत प्रवेशवाDप्रगत OAuth गुणधर्म प्रवेशवा<संचिकेचे नाव प्रवेशवा:(मजकूर प्रवेशवाCOAuth प्रवेशबिल्ला प्रवेशवा^नवीन गाठीसाठी सहनिर्देशक प्रवेशवा.प्रवेश1प्रवेशाचा क्रमांक''{0}'' ह्या प्रविष्टीसाठी JOSM आवृत्ती {1} आवश्यक आहे. (सध्याची आवृत्ती: {2})प्रविष्टी {0}अश्वक्रीडाMसमदूर दंडगोलाकार (प्लात कारे)शृंगारिक दोष दोष Gदोष - संचिका सापडली नाही: ''{0}''(अधोभारताना दोष1थर मिळवण्यात दोष: {0}गाळणीत दोष({0} मूल्यात दोष: {1}O{0} ही चाचणी प्रारंभण्यात दोष: {1})थर लादण्यात दोष0{0} ह्या संचिकेत दोष~पुनरावलोकन संचिकेतून पुनरावलोकन वाचताना दोष: {0}rशोधपदावली पदच्छेदताना {0} ह्या स्थानावर दोष.दोष: {0} दोष(अधोभारताना दोष एसोसर्वकाहीउदाहरणेबाहेर पडाBअनुप्रयोगातून बाहेर पडा.''+zone=...'' ह्या प्रमाणकासाठी १-६० ह्या टप्प्यातील पूर्णांक मूल्य अपेक्षित.''{0}'' प्रमाणकासाठी अरिक्त मूल्य अपेक्षित होते, ''{1}'' मिळालेu''{0}'' ह्या प्रमाणकासाठी संख्येचा वाद अपेक्षित4अपेक्षित शोधपदावलीरिकाम्या जागेने विलगलेले दोन सहनिर्देशक अपेक्षित, ''{1}''मध्ये {0} मिळाले-{1} नंतर {0} अपेक्षितप्रवीण रीत/GPX संचिका निर्याताgपहिल्या सदस्यापासून GPX संचिका निर्याताjशेवटच्या सदस्यापासून GPX संचिका निर्याता2निर्याता आणि साठवा1निर्यातीचे पर्यायDनिवडलेल्या बाबी निर्याता@विदा GPX संचिकेत निर्याता..GPXमध्ये निर्याता...उत्सारा;दुहेरी संरेखन उत्सारा%मार्ग उत्सारा3उत्सारा: मदतनीस रेष0उत्सारा: मुख्य रेषFIXMEफ्लोरिडावस्त्रसुविधाQफरश्यांचा स्रोत बनवणे अयशस्वीपसंत्या प्रारंभणे अयशस्वी. पसंत्यांची गहाळ निर्देशिका बनवणे अयशस्वी: {0}पसंत्या प्रारंभणे अयशस्वी. पसंत्यांची निर्देशिका ''{0}'' ही निर्देशिका नाही.X''{0}'' हे संसाधन लादणे अयशस्वी, दोष: {1}.c''{0}'' हे संसाधन स्थाननिर्देशणे अयशस्वी.)URL उघडणे अयशस्वीDसाहाय्यपान उघडणे अयशस्वीwसाहाय्यपान उघडणे अयशस्वी. लक्ष्य URL रिक्त आहे.^संचिका {0} चे {1} ला पुनर्नामणे अयशस्वी.sपूर्वनिर्धारित पसंत्या साठवण्यात अयशस्वी. शेतशेतजमीनशुल्कमहिलाकुंपणसंचिका ''{0}'' लेखनीय नाही. कृपया इतर संचिकानाम प्रवेशवा.#संचिकेचे नाव:_संचिका अस्तित्वात आहे. उपरिलिहायची?#संचिकेचे नाव:cसंचिका {0} अस्तित्वात आहे. उपरिलिहायची?r{0} ही संचिका ''{1}'' ह्या नावाने आधीच लादलेली आहेसंचिका: {0}संचिकाBपुढील प्रकारच्या संचिका:Bपुढील प्रकारच्या संचिका: गाळागाळणीची रीतगाळणी:&रेखाटणे संपवा.*अग्निशमनकेंद्रपहिलेमासेमारीसुधारा {0} ची सुधारणा>निवडलेली समस्या सुधारा:शक्य तेव्हा हे सुधारा.ध्वजस्तंभ1सदनिकांचे क्रमांक'पुष्पविक्रेताअनुसरारेषा अनुसरा5आम्हाला येथे अनुसरा<पुढील समस्या सापडल्या: अन्नअन्नागार#अन्न आणि पेये पायीदक्षिण आणि पश्चिम दिशांसाठी आपण ऋणसंख्या किंवा S, W ही अक्षरे वापरू शकता.Jफक्त निवडलेल्या वस्तूंसाठीशरीरासाठीवन2{0} जुळण्या सापडल्याकारंजे चौकटगोठवाBहर्ट्झमध्ये वारंवारता (Hz)पासून1पासून (पहिला थांबा)...पासूनसंबंधामधूनURLवरूनफलाहारी इंधन(पूर्णपटल दृश्य*पूर्णस्वयंचलितकार्यजॉर्जियाGPS बिंदूGPX संचिका GPX थरGPX अनुरेख: ग्वामबगीचा माळीज्वलनवायु'वायुविसंवाहित फाटक$रूळांतर (मिमी).जनित्राचा प्रकारप्रजातिGeoJSON संचिका भूप्रतिमा: {0}भूमिती:भूऔष्णिक ऊर्जाजनित्रH''{0}''साठी प्रवेशबिल्ला मिळवा5फरशीची स्थिति मिळवा1भेटवस्तू/स्मरणिकाहिमनदी काच.काचेच्या बाटल्या\ऊर्ध्वभारण्याच्या संवादाकडे परताTaginfoला जाRJOSM साहाय्याच्या मुखपृष्ठावर जा)पुढील पानावर जा)मागील पानावर जागोल्फवस्तू\GPS वेळ (वरील छायाचित्रातून वाचलेली): गवततृणभूमी कबरकबरस्थानहिरवा:$भाजीविक्रेता भूजल गल्फ हवाई हलाल वाडी!हस्तव्यवसायविमानगृहJ''created_by'' किंवा ''converted_by'' अशी कळ आहे_''note'' किंवा ''comment'' किंवा ''description'' अशी कळ आहे%''source'' अशी कळ आहे$''watch'' अशी कळ आहेआरोग्य!श्रवणयंत्रेउंची (मीटर)साहाय्यमदत: {0}अर्धगोल लपवा5संपादन साधनदंड लपवागाळणी लपवा#ही गुंडी लपवा#हा संदेश लपवा&गाळणी लपवत आहेमहामार्गYमहामार्गांच्या दुबारलेल्या गाठीमहामार्गाचा दुवा पुरेशा महामार्गाला/दुव्याला जोडलेला नाही4महामार्गाचा प्रकारमहामार्गहिंदू मंदिरसूचनिकाहिरागानाऐतिहासिक+ऐतिहासिक ठिकाणेऐतिहासिक किंवा कालबाह्य आकाशीय किंवा उपग्रह छायाचित्रQऐतिहासिक किंवा कालबाह्य नकाशा"ऐतिहासिक नावइतिहास*इतिहास (आंतरजाल)){0} गाठीचा इतिहास/{0} संबंधाचा इतिहास/{0} मार्गाचा इतिहासघरगृहशोभागृहस्थानमुखपृष्ठ घोडाअश्वारोहणरुग्णालययजमान:घराचे नावघरक्रमांकIघरक्रमांक ''{0}'' दुबारलेला आहेघरक्रमांक {0}*घरक्रमांक {0} {1} वर घर {0}गृहसामग्रीआयोवाYआंतरराष्ट्रीय वायुवाहतूक संघटना]आंतरराष्ट्रीय नागरी उड्डाण संस्थाओळखांकWओळखांक > ० अपेक्षित होता. {0} मिळाला.ओळखांक:इलिनॉयइंडियाना IO दोषIO अपवादओळखांकदुर्लक्षाOदुर्लक्षा आणि वृक्षातून हटवा.+सध्या दुर्लक्षा1''{0}'' ही कळ दुर्लक्षा$दुर्लक्षयादीeपुढील वेळी निवडलेली समस्या दुर्लक्षा.Tते दुर्लक्षा, संबंध आहे तसा ठेवा-हा दोष दुर्लक्षा..ताकीदी दुर्लक्षाdदुर्लक्षलेली अशी दोषांची गाळणी बदलली/घटक दुर्लक्षत आहे~शून्य सहनिर्देशक असलेल्या {0} गाठी दुर्लक्षत आहेअवैध विदाZबदलसंचांसाठी पृच्छेची अग्राह्य URL:अवैध अक्षांश मूल्य ''{0}''7अवैध रेखांश मूल्य ''{0}''Lप्रमाणक ''{0}'' साठी अवैध मूल्य: {1}प्रतिमा'प्रतिमासंचिका\प्रतिमासंचिका वगळली जाऊ शकली नाही.rप्रतिमावलीची पार्श्वभूमि: पूर्वनिर्धारित"प्रतिमावली URLOप्रतिमावली URL (पूर्वनिर्धारित)?प्रतिमावलीचा प्रवर्ग: {0}}प्रतिमावली इतर कोणत्याही प्रवर्गाशी जुळत नाही:प्रतिमावलीचे अवस्थान@प्रतिमावलीच्या पसंत्याCप्रतिमावलीच्या पसंत्या...@प्रतिमावलीचे पुरवठादार7वापरलेली प्रतिमावली#प्रतिमावली: {0}इंपीरियल%श्राव्य आयाता%प्रतिमा आयाताआयात अशक्य$पार्श्वभूमित'ह्या बदलसंचात: Bह्याच्याशी परस्परविरोध: .{0} ह्या पर्यायात: {1}(अंशांमध्ये कलन चढण~मार्गाच्या सर्वांत जवळील खंडात एक गाठ समावेशवाऔद्योगिकमाहितीमाहितीमाहितीफलक+माहिती कार्यालय+थराविषयी माहिती"प्रारंभत आहे*OSM API प्रारंभत आहे`सहनिर्देशकाचे प्रारूप प्रारंभत आहे[अंतर्गत सीमांचा विदा प्रारंभत आहे?नकाशा शैली प्रारंभत आहेGपूर्वस्थापने प्रारंभत आहे8सत्यापक प्रारंभत आहे!उत्कीर्णलेख1प्रतिष्ठापन तपशील!विद्युतरोधक%अंतर्गत सजावटअसंतत;असंतत (पाणी नेहमी नसते)'अंतर्गत JOSM सीमा7अंतर्गत पूर्वस्थापन,अंतर्गत सेवक दोष1आंतरराष्ट्रीय नावPबहुबहुभुज मार्गांदरम्यान छेदतीन किंवा अधिक मार्गांचा छेद सोडवू शकत नाही. त्यागत आहे. अग्राह्य API URL<अग्राह्य सहनिर्देशक: {0}.अग्राह्य विदासंच+अग्राह्य दिनांकHअग्राह्य दिनांक/वेळ मूल्ये7अग्राह्य jar संचिका ''{0}''.अग्राह्य अवस्थानVGetCapabilities अभिलेखासाठी अग्राह्य पथ: {0}*अग्राह्य सेवा URL.1अग्राह्य कालविभागDअग्राह्य उपयोक्ता ओळखांक:अग्राह्य उपयोक्तानामjगुणधर्माच्या कळीत अग्राह्य रिकामी जागाउलट गाळणी2JOSM अद्ययावत आहे काय? बेटद्वीपिका2JOSM साहाय्यन्याहाळक8JOSM पूर्वनिर्धारित (MapCSS)(JOSM अद्ययावत आहे. JOSM संकेतस्थळGजावा ओपनस्ट्रीटमॅप संपादक&जावा आवृत्ती {0}दागिने,गाठ मार्गास जोडाGक्षेत्र जोडण्याचे दृढीकरणAअतिव्यापी क्षेत्रे जोडाDअतिव्यापी क्षेत्रे जोडलीfएकमेकांना अतिव्यापणारी क्षेत्रे जोडाकॅन्ससकेंटकीकाताकाना ठेवा8माझे सहनिर्देशक ठेवाHमाझी वगळण्याची स्थिति ठेवा;जुन्या आवृत्त्या ठेवास्थानिक विदासंचातून निवडलेल्या कळ/मूल्य जोड्या ठेवासेवकाच्या विदासंचातून निवडलेल्या कळ/मूल्य जोड्या ठेवाAत्यांचे सहनिर्देशक ठेवाQत्यांची वगळण्याची स्थिति ठेवाbलक्ष्य वस्तूसाठी हा संबंध सदस्य ठेवाकळ>कळ ''{0}'' ही ''{1}'' सारखी दिसते.Nपूर्वस्थापनांत ''{0}'' ही कळ नाही.Yकिल्ली फार लांब आहे (कमाल {0} अक्षरे)कळ: कळ: {0}7कळफलकावरील लघुमार्गकळीचे शब्दभट्टीशिशुशाळास्वयंपाकघर कोशरलुईझिआना(दुग्ध-शाकाहारी3दुग्धशर्कराविरहितAलँबर्ट दिगंशी समक्षेत्र5लँबर्ट यथारूपी शंकुभूवापरSभूवापरांच्या दुबारलेल्या गाठीमार्गिकाMमार्गाच्या दिशेतील मार्गिकाcमार्गाच्या विरुद्ध दिशेतील मार्गिका भाषाUवाळूने आच्छादलेले मोठे क्षेत्र.शेवटचे'शेवटचा बदल {0} ला>शेवटच्या बदलाचा दिनांक(अक्षांश/रेखांशOअक्षांश/रेखांश (भूपृष्ठमितीय)लॅटिनअक्षांशअक्षांश: धुलाईघरधुलाई सेवाथर1थर ''{0}'' समर्थित नाहीCथराचे नाव आणि संचिकेचा पथथराचे नावथर%पानाचा प्रकारविरंगुळालांबी+मीटरमध्ये लांबीलांबी: {0}ग्रंथालयअनुज्ञप्तीदीपस्तंभसमुद्र आणि भूमी ह्यांमधील रेष (जेथे मार्गाच्या उजव्या बाजूस पाणी आहे).+वाहिनीचा प्रकार यादी(याद्यांची यादी%नकाशांची यादी"टीपांची यादी>अलिकडील संबंधांची यादीWअलिकडे उघडलेल्या संचिकांची यादीप्रकाशितलाइटकॉइनसत्र लादा6संचिकेतून सत्र लादा.?सर्व दोषाच्या फरशा लादा&सर्व फरशा लादा%यादीतून लादा...इतिहास लादा8प्रतिमावलीचे थर लादा"रूपरेखा लादासंबंध लादाफरशी लादालादलेलादत आहेF{0} गाठीसाठी इतिहास लादत आहेL{0} संबंधासाठी इतिहास लादत आहेL{0} मार्गासाठी इतिहास लादत आहेWप्रतिमावलीच्या पसंत्या लादत आहेW''{0}'' येथून नियमांचे स्रोत लादत आहे+सत्र ''{0}'' लादत आहेT''{0}'' येथून शैलींचे स्रोत लादत आहे{0} लादत आहे(स्थानिक संचिकास्थानिक नावस्थान(स्थानाचे वर्णनNनोंदवहीची पातळी {0} अशी आहे ({1}, {2})लांब खंडरेखांशरेखांश: येथे पहा:येथे पहा:Mप्रतिमासंचिकांसाठी शोधत आहेकोणत्याही गुणधर्माच्या मूल्यात FIXME असलेल्या गाठी किंवा मार्ग शोधते.Oदोषयादीत निवडलेले आदिम शोधते. शोध सोडत!मॅसॅचुसेट्समेरीलॅंड मेनमिशिगनमिनेसोटामिसुरी1नॉर्दर्न मरियानाजमिसिसिपीमोंटानानियतकालिके%मुख्य साधनदंडQमार्गांच्या समांतर प्रती बनवापुरुष!मानवनिर्मित=दुर्लक्षणे व्यवस्थापाCदुर्लक्षयादी व्यवस्थापास्वहस्ते.स्वहस्ते समायोजा3येथे स्वहस्ते कळवा:नकाशा1नकाशाच्या रंगशैली.नकाशाचा प्रक्षेपJनकाशाच्या शैलीबद्दल माहिती9OSM विदावर आधारित नकाशा\नकाशाच्या रंगशैलीची संचिका (*.mapcss, *.zip)Yनकाशाच्या रंगशैलीची संचिका (*.xml, *.zip)नकाशा: {0}सागरी!मास्टरकार्डसामग्री(कमाल उंची (मीटर)"कमाल अक्षांशकमाल रेखांश2कमाल वेग (किमी ताशी)Mमार्गाच्या दिशेत वेगमर्यादाcमार्गाच्या विरुद्ध दिशेत वेगमर्यादा(कमाल वजन (टनांत)+कमाल रुंदी (मीटर)कमाल वयोमानOदर विनंतीसाठी कमाल क्षेत्रफळ: कुरण"ह्याचा सदस्यसदस्य/सदस्य(निस्तरलेले)>सदस्य(परस्परविरोधांसह)स्मारकसूचीचे नावIसूचीचे नाव (पूर्वनिर्धारित)सूची: {0}मर्केटरविलीन करा थर विलीन कराYसध्याचा थर दुसऱ्या थरात विलीन करासंदेश5आजचा संदेश अनुपलब्धपद्धतमीटरमानसैनिकी%किमान अक्षांश"किमान रेखांशलघुनकाशा+किमान JOSM आवृत्ती:"किमान वयोमानमिनिटे: {0} आरसाbनिवडलेल्या गाठी व मार्ग प्रतिबिंबवा.tविद्युतपारेषण तारेत गहाळ विजेचा मनोरा/खांब.गहाळ उपयोक्ताओळखQअशुद्धलिखित अशी गुणधर्माची कळcमिश्र प्रकारांच्या दुबारलेल्या गाठीमोबिलभ्रमणध्वनिरीत: {0}फेरबदललेलेचलनविनिमयएकरुळी"अधिक माहिती...Dअधोभारण्यासाठी अधिक टीपाTएकाहून अधिक "पासून" मार्ग सापडलाWएकाहून अधिक "पर्यंत" मार्ग सापडलाWएकाहून अधिक "मार्गे" मार्ग सापडलाअधिक... मशीद(यांत्रिक वाहने%यांत्रिक नौकाचारचाकीदुचाकीहलता पूल/गाठ मार्गावर हलवागाठ हलवा...खाली सरकवाcनिवडलेल्या नोंदी एक स्थान खाली सरकवा.घटक हलवा-गाळणी खाली सरकवा.'गाळणी वर सरकवा.#थर खाली सरकवाथर वर सरकवा%डावीकडे सरकवागाठी हलवा जेणेकरून सर्व कोन ९० किंवा १८० अंशांचे असतील {0} वस्तू हलवा%उजवीकडे सरकवाUसध्या निवडलेले सदस्य खाली सरकवाOसध्या निवडलेले सदस्य वर सरकवागाठ सर्वांत जवळील मार्गाच्या खंडांवर हलवा आणि ती समावेशवा`निवडलेली प्रविष्टी एक ओळ खाली सरकवा.Zनिवडलेली प्रविष्टी एक ओळ वर सरकवा.Tनिवडलेला थर एक स्थान खाली सरकवा.Nनिवडलेला थर एक स्थान वर सरकवा.Iनिवडलेल्या गाठी रेषेत हलवा.Rनिवडलेल्या गाठी वर्तुळात हलवा. हलवावर सरकवा]निवडलेल्या नोंदी एक स्थान वर सरकवा.{0} हलवा {0} वस्तू हलवाचित्रपटगृह चिखल अनेकबहुकळ: {0}[अनेक प्रतिमा निवडल्या गेल्या आहेतHअनेक प्रतिमा निवडल्या आहेत_एकाच वस्तूला संदर्भणारे अनेक सदस्य.अनेक मूल्येबहुबहुभुजaबहुबहुभुजाचा अंतस्थ मार्ग बाहेर आहे2बहुबहुभुज बंद नाहीसंग्रहालयसंगीत!संगीतवाद्येमाझे बदलसंच"माझी आवृत्तीPमाझी आवृत्ती (स्थानिक विदासंच).माझी त्यांच्यानेउ+नॉर्थ कॅरोलायनानॉर्थ डकोटानेब्रास्का(न्यू हॅम्पशायरन्यू जर्सी%न्यू मेक्सिको(NMEA आयात अयशस्वी!%NMEA आयात यशस्वी:NMEA-0183 संचिकानेव्हाडान्यू यॉर्क नाव%नाव (वैकल्पिक):"ठिकाणाचे नाव/नाव किंवा अवस्थाननाव: {0}2नामित अनुरेखबिंदू.अरुंद.राष्ट्रीय उद्यान%राष्ट्रीय नाव"मूळ प्रक्षेपiनैसर्गिक मार्गांच्या दुबारलेल्या गाठीनिसर्ग$निसर्गारक्षणसागरी मैल जाळे नवीन1नवीन प्रवेशबिल्लानवा थरनवी कळनवी गाठ"नवीन अवस्थानTपूर्वस्थापनाची नवीन प्रविष्टी:नवीन संबंधनवी भूमिका?नियमाची नवीन प्रविष्टी:<शैलीची नवीन प्रविष्टी:नवे मूल्यQ{0} ह्या नवीन मार्गात ० गाठी आहेतवृत्तपत्र3वृत्तपत्रविक्रेतापुढील नाहीyनिर्यातकर्ता सापडला नाही! काहीही साठवले नाही.%लघुमार्ग नाहीA"पासून" मार्ग सापडला नाहीD"पर्यंत" मार्ग सापडला नाही^"मार्गे" गाठ किंवा मार्ग सापडला नाहीNअद्याप क्षेत्र निवडलेले नाहीZबहुबहुभुजासाठी क्षेत्र शैली नाहीdऊर्ध्वभारण्यासाठी कोणतेही बदल नाहीत.\निस्तरण्यासाठी परस्परविरोध नाहीतVह्या क्षेत्रात विदा सापडला नाही.दिनांक नाहीपूर्वनिर्धारित ठार निवडलेला नाही, पहिला थर निवडत आहे.Tह्या थरासाठी निर्यातकर्ता नाही?कोणताही GPX निवडलेला नाही"प्रतिमा नाहीQप्रतिमासंचिका सापडल्या नाहीत.;प्रतिमावलीचे थर नाहीतxकोणत्याही प्रतिमा जुळवल्या जाऊ शकल्या नाहीत!^छेदन सापडले नाही. काहीही बदलले नाही.getCapapbilities अभिलेखाद्वारे कोणतेही थर व्याख्यात नाहीत: {0}C''{0}''साठी जुळणी सापडली नाही_ह्या क्षेत्रात टीपा सापडल्या नाहीत./उघडे बदलसंच नाहीतWकोणत्याही समस्या सापडल्या नाहीतRकोणताही GPX अनुरेख निवडलेला नाही)लक्ष्य थर नाहीतeह्या झूम पातळीवर कोणत्याही फरशा नाहीत.समयमुद्रांक नाहीJपुढीलसाठी एकक सापडले नाही: {0}Mग्राह्य WMS URL किंवा ओळखांक नाही8सत्यापनाचे दोष नाहीतWप्रमाणक ''{0}'' साठी मूल्य अनपेक्षित.*नाही, उपयोजू नका गाठ गाठ {0} गाठ: गाठ: जोडणीगाठ: मानक गाठी,गाठी एकाच ठिकाणीjमार्गातील गाठी एकाच विदासंचात असाव्यात2गाठी(निस्तरलेल्या);गाठी(परस्परविरोधांसह)Eफाटे नसणारे मार्ग अनुक्रमकाहीही नाहीह्यापैकी कुठल्याच गाठी इतर कशालाही चिकटलेल्या नाहीत.ह्या मार्गाच्या कुठल्याच गाठी इतर कशालाही चिकटलेल्या नाहीत.उत्तरउत्तरांतरसापडले नाही5अद्याप ठरवलेले नाहीhनिवडलेल्या मार्गांत पुरेशा गाठी नाहीत. टीप.टीपांच्या संचिका(टीप {0} अयशस्वी: {1} टीपाDटीपा ऊर्ध्वभारणे अयशस्वीटीपांचा थरकाहीही नाही/काहीही बदलले नाही]''{0}'' शोधून निवडीत काहीही सापडले नाही`''{0}'' शोधून निवडीतून काहीही हटवले नाहीbझूम करण्यासाठी काहीही निवडलेले नाही.9काहीही निवडलेले नाही!निर्यातण्यासाठी काहीही नाही. आधी काही विदा मिळवा.Dनिवडण्यासाठी काहीही नाहीऊर्ध्वभारण्यासाठी काहीही नाही. आधी काही विदा मिळवा.अणुभट्टीनिरंबरवादसंख्याZ''{0}'' भूमिकांची संख्या खूप कमी आहे ({1})`''{0}'' भूमिकांची संख्या खूप जास्त आहे ({1}).सदनिकांची संख्याRदर वाहिनीत वाहक/तारांची संख्या.ठिकाणांची संख्या.पडद्यांची संख्या?{0}ची संख्या {1}पेक्षा अधिक,खंडांची
संख्याअंकयोजना+सांख्यिक मूल्येओहायो ठीकओएमव्हीओरेगॉनbOSM API URL रिक्त नसावी. कृपया OSM API URL प्रवेशवा.OSM विदा"OSM सेवकसंचिकाOSM सेवक URL:'OSM परवलीचा शब्द:&OSM उपयोक्तानाम:वस्तू+वस्तूंची संख्यावस्तू ID:?वस्तू अजूनही वापरात आहे"वस्तूप्रकार:2वगळावयाच्या वस्तू:;फेरबदलावयाच्या वस्तू:(तिर्यक मर्केटरकार्यालयेअवस्थानअवस्थान: ठीकजुनी कळजुनी भूमिकाजुने मूल्य2ह्याची जुनी मूल्ये%पाहिजे तेव्हाचालू/बंद,एका गाठीचे मार्गनिवडलेल्यांपैकी एक मार्ग बंद नाही आणि म्हणून जोडला जाऊ शकत नाही.Bसंबंधसंपादक उघडा असताना ह्या नवीन संबंधाचे एक किंवा अधिक सदस्य वगळले गेले. ते संबंधाच्या सदस्यांच्या यादीतून हटवले गेले.एकेरीविशिष्ट दिनांक/वेळेनंतर मिटलेले किंवा त्याआधी बनवलेले बदलसंच फक्तqपुढील दिनांक/वेळेनंतर मिटलेले बदलसंच फक्तHकेवळ माझ्या मालकीचे बदलसंचफक्त पुढील उपयोक्ता ओळखांक असलेल्या उपयोक्त्याच्या मालकीचे बदलसंचफक्त पुढील उपयोक्तानाम असलेल्या उपयोक्त्याच्या मालकीचे बदलसंचफक्त चौरस फरशा समर्थित आहेत. {2} ह्या TileMatrix ओळखांकासाठी सेवकाने {0}×{1} असे पाठवले!अपारदर्शकता उघडा=बदलसंचव्यवस्थापक उघडाठिकाण उघडा...#OSM संचिका उघडा)OsmChange संचिका उघडा"अलिकडील उघडा संचिका उघडा.Vलादलेल्या सर्व थरांची यादी उघडा.Cसर्व संबंधांची यादी उघडा.}वैश्विक स्थापनांसाठीचा पसंत्यांचा संवाद उघडा.=निवड यादीची खिडकी उघडा.URL उघडा.\आवश्यक तितके बदलसंच उघडा आणि वापरा7आणखी एक GPX अनुरेख उघडा<आणखी एक छायाचित्र उघडाउघडे बदलसंच+निर्देशिका उघडासंचिका उघडा5स्थानिक संचिका उघडा2अलिकडील संबंध उघडा8निवडलेली संचिका उघडा9निवडलेली संचिका उघडा.सत्र उघडाmसद्य साहाय्यपान बाहेरील न्याहाळकात उघडाhसध्याच्या थरातील बदलसंचांची यादी उघडा.<सत्यापनाची खिडकी उघडा.{0} उघडाउघडा...उघडा/बंद:/उघडे असण्याची वेळURL उघडत आहे: {0}5संचिका ''{0}'' उघडत आहे ...,संचिका उघडित आहे'चष्मेविक्रेता]विशिष्ट देशांसाठी वैकल्पिक मूल्येपर्यायफळबागमूळ मार्गOsmChange संचिका इतर1इतर प्रार्थनास्थळ8इतर दुबारलेल्या गाठीइतर पर्याय;कालबाह्य जावा आवृत्ती4अतिव्यापी महामार्ग4अतिव्यापी लोहमार्ग+अतिव्यापी मार्ग,ओव्हरपास पृच्छा:%ओव्हरपास सेवक'ओव्हरपास सेवक: उपरिलिहाकळ उपरिलिहा-पेनसिल्व्हेनिया%प्वेर्तो रिकोरंगकामरंगशैली {0}: {1}रंगारी कागदसमांतर1प्रमाणक ''{0}'' आवश्यक.प्रमाणक "downloadgps" संचिकेची नावे किंवा संचिका URLs स्वीकारत नाही1प्रमाणकाची माहिती4प्रमाणकाची माहिती...~प्रमाणक ''+'' अक्षराने सुरू होणे आवश्यक (''{0}'' मिळाले)(प्रमाणकाचे नाव.प्रमाणकाचे मूल्यrप्रमाणक {0} ०..{1} ह्या पल्ल्यात नाही. ''{2}'' मिळाले.उद्यान(वाहनतळाची जागा.पदच्छेदण्यात दोषQबदलसंचांची यादी पदच्छेदत आहे...ह्याचा भाग: सुटे भाग"परवलीचा शब्द#परवलीचा शब्द:चिकटवाचिकटवा ..."मूल्य चिकटवा4स्रोतस्थानी चिकटवाजेथून प्रतवले त्या ठिकाणी कात्रणफलकाचा मजकूर चिकटवा.Hकात्रणफलकाचा मजकूर चिकटवा.Jअपूर्ण सदस्यांशिवाय चिकटवापथ: शिखरपादचारीhपादचार्‍यांसाठीच्या ओलांडणीचा प्रकारपादचारी.विदासत्यापन करते!मत्स्याहारी"पाळीव प्राणी"पेट्रो-कॅनडाऔषधालय.दूरध्वनी क्रमांकछायाचित्रYछायाचित्र ह्या कालविभागात काढले: Bछायाचित्राची वेळ (exifमधून):$छायाचित्रकारcछायाचित्रांत वेळेसंबंधी माहिती नाहीपिनयिनपायोनियर"ठिकाणाचे नाव'प्रार्थनास्थळ'प्रार्थनास्थळठिकाणेरोपवाटिका:ऊर्जाकेंद्राचा स्रोत<श्राव्य चालवा/विरामवा.क्रीडांगणYआपण निभ्रांत नसाल तर कृपया त्यागा\कृपया कोणती मूल्ये ठेवायची ते ठरवाjकृपया पूर्वांतर आणि उत्तरांतर प्रवेशवाKकृपया GPS सहनिर्देशक प्रवेशवा]कृपया अरिक्त उपयोक्तानाम प्रवेशवाKकृपया फरशीचा पत्ता प्रवेशवाZकृपया फरशीचा निर्देशांक प्रवेशवाjकृपया ग्राह्य उपयोक्ता ओळखांक प्रवेशवा`कृपया प्रवेशबिल्ल्याची कळ प्रवेशवाiकृपया प्रवेशबिल्ल्याचे गुपीत प्रवेशवाuकृपया ० पेक्षा मोठे पूर्णांक मूल्य प्रवेशवाOSM APIवरून बदलसंच मिळवण्यासाठी कृपया URL लिहा किंवा चिकटवा.5कृपया OSM API URL प्रवेशवा.[कृपया आपले OSM उपयोक्तानाम प्रवेशवाकृपया निवडा: * स्वछेदी नाही असा त्याचा कमाल दोन गाठींसह एक मार्ग; * तीन गाठी.&कृपया कळ निवडाCकृपया एक प्रविष्टी निवडा.:कृपया आधी एक बाब निवडाGकृपया किमान चार गाठी निवडा.कृपया किमान एक आधी ऊर्ध्वभारलेली गाठ, मार्ग, किंवा संबंध निवडा.xकृपया जोडला जावा असा किमान एक बंद मार्ग निवडा.aकृपया किमान एक गाठ किंवा मार्ग निवडा.bसरलीकरण्यासाठी किमान एक मार्ग निवडा.Gकृपया किमान एक मार्ग निवडा.Gकृपया किमान तीन गाठी निवडा.uकृपया एकजुटवण्यासाठी किमान दोन मार्ग निवडा.कृपया दोन किंवा तीनच गाठी निवडा किंवा दोन किंवा तीनच गाठी असलेला एक मार्ग निवडा.^कृपया प्रतवण्यासाठी काहीतरी निवडा.Lकृपया प्रतिमावलीचा थर निवडा.Iकृपया वगळण्यासाठी ओळ निवडा.Oकृपया संपादण्यासाठी ओळ निवडा.:कृपया लक्ष्य थर निवडा.कृपया सुमारे ९० किंवा १८० अंशांचे कोन असलेले मार्ग निवडा._कृपया आपल्याला उपयोजायचे बदल निवडा.नळकारागीर%ध्रुवीय गोलीयध्रुवीय गोलीय: प्रमाणक ''{0}'' ९० किंवा -९० असणे आवश्यक. खांबAपरिवर्तित्र असलेला खांबराजकीयलोकसंख्यास्थानस्थानस्थान {0} पल्ल्याबाहेर आहे. सदस्यांची सद्य संख्या {1} आहे.8धन पूर्णांक अपेक्षितटपालपेटी%टपाल कार्यालयपॉटलॅच २कुंभारऊर्जा:विद्युतपारेषण वाहिनी!ऊर्जाजनित्र:विद्युतपारेषण वाहिनी!ऊर्जाकेंद्र'ऊर्जाउपकेंद्र!परिवर्तित्रrविद्युतपारेषण तारांच्या दुबारलेल्या गाठी4विद्युतपारेषण तारापूर्वअट भंग*पूर्वव्याख्यातपसंत्याLपसंत्या {0} येथे साठवल्या आहेतपसंत्या...परिरक्षित]पूर्वस्थापनांत गुणधर्माची कळ नाहीfपूर्वस्थापनांत गुणधर्माचे मूल्य नाहीदाब (बार)मागीलप्राथमिक%प्राथमिक दुवा`व्होल्टमध्ये प्राथमिक विद्युतदाब (V) आदिम%छापील साहित्यकारागृह8फरशी लादण्यात समस्याउत्पादन=प्रक्षेपित सहनिर्देशक>प्रक्षेपित सहनिर्देशक:प्रक्षेप1प्रक्षेपाचा संकेत1प्रक्षेपाची पद्धत+प्रक्षेपाचे नाव:प्रक्षेपाची प्रमाणके5प्रक्षेप आवश्यक (+proj=*)गुणधर्ममाझ्या विदासंचातील गुणधर्म, म्हणजेच स्थानिक विदासंचत्यांच्या विदासंचातील गुणधर्म, म्हणजेच सेवकाचा विदासंचDगुणधर्म(परस्परविरोधांसह)wगुणधर्माची मूल्यांत अनेक रिकाम्या जागा आहेतगुणधर्माची मूल्ये रिकाम्या जागेने आरंभतात किंवा संपतात.संरक्षित क्षेत्रप्रदेश+सार्वजनिक इमारत.सार्वजनिक परिवहन>सार्वजनिक परिवहन मार्गउद्देशक्यू८गुणवत्ताXगुणवत्ता (फक्त RTKLib, उपलब्ध असल्यास)दगडखाणपृच्छाIबदलसंच पृच्छा आणि अधोभारा ...cउघडे आणि बंद असे दोन्ही बदलसंच पृच्छाCपृच्छा रिक्त असू शकत नाही%बदलसंच पृच्छाBसेवक URLवरून बदलसंच पृच्छा<फक्त बंद बदलसंच पृच्छा?फक्त उघडे बदलसंच पृच्छाOबदलसंच पृच्छत आणि अधोभारत आहेप्रश्नऱ्होड आयलंड*RTKLib आयात अयशस्वी!'RTKLib आयात यशस्वी: रूळलोहमार्गYलोहमार्गांच्या दुबारलेल्या गाठी-पल्ला (मीटरमध्ये)कच्चे(संचिकेतून वाचा8छायाचित्रे वाचत आहे...0बदलसंच {0} वाचत आहे...,बदलसंच वाचत आहे...Qउपयोक्त्याची माहिती वाचत आहे...Zउपयोक्त्याच्या पसंत्या वाचत आहे...{0} वाचत आहे...मला वाचाखरे नावTसंबंध {0} मधून निवड खरोखर वगळायची?1परिशोधित प्रतिमा... लाल:पुनःकरापुनःकरा...[शेवटची निष्केलेली क्रिया पुनःकरा.पुनःकरा {0}प्रवालीसंदर्भ2ह्याने संदर्भलेले:+ह्याला संदर्भते%क्षेत्रीय नावWपरस्परविरोध अस्वीकारा आणि साठवा<संबंध:{0} / मार्ग:{1} / गाठी:{2}संबंधसंबंध ...?संबंधसंपादक: खाली सरकवा9संबंधसंपादक: वर सरकवा/संबंधसंपादक: हटवा&संबंधसंपादक: {0}%संबंध तपासनीस/संबंध वगळलेला आहे)संबंध रिक्त आहेAसंबंध प्रयोगविलोपित आहेDसंबंधांच्या यादीची गाळणीHसंबंधाचा प्रकार अज्ञात आहेसंबंध {0}संबंध: )संबंध: निवडलेलासंबंध?समान सदस्य असलेले संबंधसंबंध: {0}संबंध: {0}/{1} धर्मधार्मिकपुनर्लादा7संचिकेतून पुनर्लादाPसध्याचे साहाय्यपान पुनर्लादाJसेवकावरून इतिहास पुनर्लादाHशैलीचे स्रोत पुनर्लादत आहेl''{0}'' येथून उपलब्ध शैलींची यादी पुनर्लादतेनिवड स्मरासुदूर(सुदूर नियंत्रकसुदूर नियंत्रकास पुढील URLवरून प्रतिमावलीचा थर लादण्यासाठी विचारले आहे:.सुदूर प्रतिमावली हटवा1गाठ ''{1}'' साठी "{0}" हटवा7संबंध ''{1}'' साठी "{0}" हटवा7मार्ग ''{1}'' साठी "{0}" हटवानिवडलेल्या वस्तूंपैकी एकीला संदर्भणारे सर्व सदस्य हटवा(प्रविष्टी हटवासयीतून हटवाnह्या संबंधातून सध्या निवडलेले सदस्य हटवाaनिवडलेले बदलसंच स्थानिक सयीतून हटवाzसक्रिय नियमांच्या यादीतून निवडलेला नियम हटवाwसक्रिय शैलींच्या यादीतून निवडलेली शैली हटवाNहा संबंधसदस्य संबंधातून हटवा8संबंधांतून घटक हटवला)दुबार गाठी हटवा3{0} मधून गाठी हटवल्या.संचिका पुनर्नामाb''{0}'' ही संचिका पुढीलप्रमाणे पुनर्नामा"थर पुनर्नामाभाडोत्रीपुन्हा उघडा)टीप पुन्हा उघडाCसंदेशासह टीप पुन्हा उघडा:Mप्रतिमावलीचे थर पुनरनुक्रमाअतिव्यापी नसलेले प्रतिमावलीचे थर पुनरनुक्रमते.दोष कळवाYपुनर्प्रक्षेपलेल्या फरशीचा आकार'पुनर्प्रक्षेप%मागणी अयशस्वी-विनंतीचा तपशील: {0}आरक्षणजलाशय!पुनर्स्ठापा7पसंत्या पुनर्स्ठापानिवासी(निवासी क्षेत्र"निवासी इमारतनिस्तरा:परस्परविरोध निस्तरवाX''{0}'' ह्यासाठी परस्परविरोध निस्तराy{0} मधील सहनिर्देशकांमधील परस्परविरोध निस्तराy{0}मधील वगळलेल्या स्थितीत परस्परविरोध निस्तरा{0} ह्या संबंधाच्या सदस्ययादीतील परस्परविरोध निस्तरा{0} मार्गातील गाठींच्या यादीतील परस्परविरोध निस्तराJमाझ्या आवृत्त्यांस निस्तराSत्यांच्या आवृत्त्यांस निस्तराp{0} गाठीसाठी आवृत्तीचा परस्परविरोध निस्तराv{0} संबंधासाठी आवृत्तीचा परस्परविरोध निस्तराv{0} मार्गासाठी आवृत्तीचा परस्परविरोध निस्तरा!आरामक्षेत्रपुनरारंभा,आत्ता पुनरारंभा!8अनुप्रयोग पुनरारंभा.आहारगृहनिर्बंधपरिणामकिरकोळउलटवामार्ग उलटवा/उलटवा आणि एकजुटवा9दिशात्मक मार्ग उलटवा.eनिवडलेल्या सर्व मार्गांची दिशा उलटवा.<गाळण्यांचा क्रम उलटवा.Wसंबंधाच्या सदस्यांचा क्रम उलटवामार्ग उलटवाउलटा किनारा]उलटा किनारा: भूमि डाव्या बाजूस नाहीTउलट भूमी: भूमी डाव्या बाजूस नाहीपुनरावलोकन\उजवे खुटकवणे = कात्रणफलकावर चिकटवा नदीनदीकिनारा7रस्ता (अज्ञात प्रकार) खडकभूमिका'भूमिका ''{0}'' गहाळE''{0}''ची भूमिका ''{1}'' असायला हवीJभूमिकेच्या पडताळणीत समस्याभूमिका:`संबंधातील भूमिका ह्यांना संदर्भतातखोल्याअवशेष नियमधावणे'चाचणी {0} घेत आहेधावपट्टीरोमाजीद(साऊथ कॅरोलायनासाऊथ डकोटापल्याणविक्रीमीठागारखारे पाणी वाळूसाठवाअसे साठवाअसे साठवा...&GPX संचिका साठवायेथे साठवा:थर साठवा8टीपांची संचिका साठवा&OSM संचिका साठवासत्र साठवा'सत्र असे साठवा.]सत्यापनाच्या दोषांची संचिका साठवा&WMS संचिका साठवातरीही साठवाअसे साठवा...येथे साठवा:;निवडलेली संचिका साठवा6शैली ''{0}'' ''{1}'' अशी साठवाMसद्य विदा नवीन संचिकेत साठवा.*सद्य विदा साठवा.Mसद्य सत्र नवीन संचिकेत साठवा.7पसंत्यांमध्ये साठवा){0} रूपरेखा साठवा<थर ''{0}'' मध्ये साठवत आहे ... शाळा"धातूचे भंगार शोध#कळ/मूल्य शोधा6कळ/मूल्य/प्रकार शोधाटीपा शोधा...Cपूर्वस्थापनांनुसार शोधाटीपा शोधावस्तू शोधा/सूचितील बाबी शोधा1पूर्वस्थापन शोधा...1पूर्वस्थापने शोधाUहे शब्द असलेल्या टीपा OSM APIवर शोधा:शोधा... शोध:शोधत आहेहंगामीदुसरे नावद्वितीयक%द्वितीयक दुवा`व्होल्टमध्ये द्वितीयक विद्युतदाब (V)सेकंद: {0}%सुरक्षा अपवादIदिशा उलटवल्याने खंड कोसळला.खंड {0}: {1} खंडJनिवड: संबंध:{0} / मार्ग:{1} / गाठी:{2}निवडासर्व निवडाWMS थर निवडाWMTS थर निवडा/उघडा बदलसंच निवडानिवडण्याच्या आणि रेखाटण्याच्या रीतींचे पर्याय`वेगळी करण्यासाठी किमान एक गाठ निवडा.4दिनांकानुसार निवडा|विशिष्ट उपयोक्त्यांच्या मालकीचे बदलसंच निवडा3खालीलपैकी एक निवडा:+संचिकानाम निवडा`विदा नवीन थरात अधोभारावा का ते निवडाUWMS थरासाठी प्रतिमा प्रारूप निवडा;प्रतिमावलीचा थर निवडाथरात निवडा.संबंधयादीत निवडासदस्य निवडा(निवडण्याची रीतaमार्गांचे फाटे नसणारे अनुक्रम निवडाSऊर्ध्वभारण्यासाठी वस्तू निवडासंबंध निवडाEसंबंधयादीतील संबंध निवडा.)लक्ष्य थर निवडाKसध्या संपादलेला संबंध निवडाAनकाशासाठी रंगशैली निवडा8नकाशाचे प्रमाण निवडाgनिवडलेल्या सर्व संबंधांचे सदस्य निवडाLOSM विदा अधोभारण्यासाठी निवडा.Dदिलेल्या शोधानुसार निवडा(निवडलेले संबंधAनिवडलेल्या प्रविष्ट्या: निवडरिक्त निवडcनिवडीत फक्त मार्ग आणि गाठीच असाव्यात. निवड अयोग्य! निवड:निवड: {0}~नकाशावर ते घटक निवडते जे वरील यादीत निवडले आहेत.स्वयंसेवा>स्वतःस ओलांडणारे मार्ग%स्वछेदी मार्ग'अर्धस्वयंचलित2दोषाचा अहवाल पाठवाविलगकअनुक्रम: {0} सेवा%सेवेच्या वेळासेवाप्रकार7सेवामार्गाचा प्रकार सेवा सेवा:&सत्रसंचिका (*.jos)-सत्रसंचिका (*.jos, *.joz)>सत्रसंचिका (लेखागार) (*.joz)Pपूर्वनिर्धारित म्हणून स्थापाaपूर्वनिर्धारित थर म्हणून स्थापायचे?Iपसंतीची कळ मूल्य अशी स्थापाL{0} गाठीसाठी ''modified'' बावटा स्थापाR{0} संबंधासाठी ''modified'' बावटा स्थापाR{0} मार्गासाठी ''modified'' बावटा स्थापाAसयीची निर्देशिका स्थापाभाषा स्थापाPपसंत्यांची निर्देशिका स्थापाH''{2}'' ह्या गाठीसाठी {0}={1} स्थापाN''{2}'' ह्या संबंधासाठी {0}={1} स्थापाN''{2}'' ह्या मार्गासाठी {0}={1} स्थापाGपूर्वनिर्धारणे स्थापत आहे आकार!सुस्पष्टपणा शेल आसराशिंतो मंदिर जहाजचर्मकारपादत्राणेनेमबाजीदुकानेलघुवर्णन:लघुमार्गcलघुमार्गाची पार्श्वभूमि: फेरबदललेली]लघुमार्गाची पार्श्वभूमि: उपयोक्ताDसद्यस्थितीचा अहवाल दाखवासर्व दाखवा&बदलसंच {0} दाखवाDअधोभारलेले क्षेत्र दाखवादोष दाखवा5प्रथम प्रतिमा दाखवाAसाहाय्याची माहिती दाखवा5मदतनीस भूमिती दाखवा"इतिहास दाखवा"माहिती दाखवा9माहितीपर पातळी दाखवा.5अंतिम प्रतिमा दाखवाथर दाखवा5पुढील प्रतिमा दाखवाfपूर्वस्थापनांच्या शोधाचा संवाद दाखवा5मागील प्रतिमा दाखवा5केवळ निवडलेले दाखवाउपयोगी माहिती असलेला सद्यस्थितीचा अहवाल दाखवा जो दोष कळवताना जोडला जाऊ शकेल?माहितीपर चाचण्या दाखवा.Vहा संवाद पुढील वेळी पुन्हा दाखवा ही मदत दाखवा5फरशीची माहिती दाखवा,उपयोक्ता {0} दाखवादाखवा/लपवा#थर दाखवा/लपवा1दर्शवलेले क्षेत्र+वायुदाब दर्शवते5सद्य दिनांक दर्शवते.आर्द्रता दर्शवते(तापमान दर्शवतेआक्रसवा.बाजूच्या गुंड्या पदपथEएकसारखी नावे असलेले मार्ग सरल%मार्ग सरलीकराKनिवडलेले सर्व मार्ग सरलीकराज्यावक्रभोंगा स्थळस्थळाचे नाव आकारसरकता नकाशाधूम्रपान!गुळगुळीतपणासोकारफुटबॉल मृदु*सौरऊर्जाजनित्र#काही उदाहरणे:qनिवडीतून काही असंबद्ध गाठी हटवल्या गेल्यासंबंधांचा भाग असलेले काही मार्ग फेरबदलले गेले.
कृपया नवीन दोष उपजले नाहीत ना ते पडताळा.क्षमा असावी. अनेक बाहेरील मार्ग असलेले बहुबहुभुज संबंध हाताळू शकत नाही.क्षमा असावी. असा मार्ग, जो बहुबहुभुज संबंधांमध्ये दोन्ही बाहेरील व आतील मार्ग आहे, हाताळू शकत नाही.क्षमा असावी. असा मार्ग, जो अनेक बहुबहुभुज संबंधांमध्ये आतील मार्ग आहे, हाताळू शकत नाही.क्षमा असावी. असा मार्ग, जो अनेक बहुबहुभुज संबंधांमध्ये बाहेरील मार्ग आहे, हाताळू शकत नाही.स्रोतदक्षिण जाति4वेगमर्यादेचे चिन्ह"मार्ग विभागा[निवडलेल्या गाठीपाशी मार्ग विभागा.एका अनुरेखाचे अनेक अनुरेखखंड अनेक अनुरेखांमध्ये विभागा.ह्या थराचे अनुरेख प्रत्येकी एक नवीन थरात विभागा.Vअनुरेखखंड अनुरेखांमध्ये विभागाBअनुरेख नवीन थरांत विभागा>मार्ग तुकड्यांत विभागाक्रीडा$क्रीडासुविधाक्रीडा चौकतारांकने(आरंभाचा दिनांक5विदा अधोभारणे आरंभा_शेवटच्या गाठीपासून नवा मार्ग आरंभा.स्थिती: !लेखनसामग्रीस्थिति4सद्यस्थितीचा अहवालFस्थितिदंडाची पार्श्वभूमिZस्थितिदंडाची पार्श्वभूमि: सक्रिय=स्थितिदंडाची अग्रभूमिQस्थितिदंडाची अग्रभूमि: सक्रियपायर्‍या दगडथांबा1थांब्याचे क्षेत्र+थांब्याचे ठिकाण%साठवणीची टाकीIसाधनदंडाचे विचित्र मूल्य: {0} ओढापथदिवा2रस्त्याला नाव नाहीतीव्रसंरचनाDशैली सध्या सक्रिय आहे काय?उपक्षेत्र विषयपदार्थउपनगरयशस्वीसनोकोनिरर्थक वळणनिर्बंध कारण ''पासून'' मार्ग एकेरी आहेनिरर्थक वळणनिर्बंध कारण ''पर्यंत'' मार्ग एकेरी आहे!पर्यवेक्षित आधार9समर्थित परिशोधन सेवा:@समर्थित प्रक्षेप आहेत: {0})समर्थित मूल्ये:rह्या सत्रापुरते येथून पुढील दोषसंवाद दडपा.Jहा दोष ह्या सत्रापुरता दडपा.पृष्ठभागEकिल्लीत संशयास्पद अक्षरे:जलतरण तलाव8स्विस तिर्यक मर्केटरनिर्देशिका आणि वास्तविक पथांची प्रतीकात्मक नावे:°, ', , ", ही चिन्हे वैकल्पिक आहेत.मापनपद्धति/मापनपद्धति {0} केलीटेनेसीटेक्ससशिंपीटॅमऑइलगोंदण चहादूरसंचारदूरध्वनीटेनिसप्रदेशतृतीयकतृतीयक दुवाZव्होल्टमध्ये तृतीयक विद्युतदाब (V):प्रवेशबिल्ला परीक्षा%चाचणी अयशस्वीAPI URL परीक्षा6चाचणी {0}/{1}: {2} आरंभत आहेचाचण्याटेक्साकोरेखाटल्या जाणार्‍या रेषखंडाचा (हौकायंत्रिक) दिगंश.(API URL ग्राह्य आहे.प्रवेशबिल्ल्याची कळ रिक्त नसावे. कृपया प्रवेशबिल्ल्याची कळ प्रवेशवाप्रवेशबिल्ल्याचे गुपीत रिक्त नसावे. कृपया प्रवेशबिल्ल्याचे गुपीत प्रवेशवा''पासून'' मार्ग आणि पहिला ''मार्गे'' मार्ग जोडलेले नाहीत.''पासून'' मार्ग ''मार्गे'' गाठीपाशी सुरू होत नाही किंवा संपत नाही.''पर्यंत'' मार्ग ''मार्गे'' गाठीपाशी सुरू होत नाही किंवा संपत नाही.M''मार्गे'' मार्ग जोडलेले नाहीत.oमागील आणि सद्य मार्गांच्या खंडांमधील कोन.Eठळक लिखाण हे थराचे नाव आहे.सध्याची निवड विभाजनासाठी वापरली जाऊ शकत नाही - कुठलीही गाठ निवडलेली नाही.नचिकटवलेसे करण्यासाठी सद्य निवड वापरली जाऊ शकत नाही.Lसध्याचे मूल्य ग्राह्य URL नाहीसद्य मूल्य हे ग्राह्य उपयोक्ता ओळखांक नाही. कृपया ० पेक्षा मोठे पूर्णांक मूल्य प्रवेशवाiसद्य मूल्य हे फरशीचा ग्राह्य पत्ता नाही3अभिलेखात विदा नाही.mमूषकाच्या दर्शकाच्या ठिकाणचे पूर्वांतर.gमूषकाच्या दर्शकाच्या ठिकाणचा अक्षांश.dमूषकाच्या दर्शकाच्या ठिकाणचा रेखांश.cबाब रिक्त पृच्छेने बनवली जाऊ शकत नाहीfबाब दिलेल्या नावाने बनवली जाऊ शकत नाहीy''{0}'' ही कळ आणि तिची सर्व मूल्ये हटवली जाणार आहेतशेवटचा ''मार्गे'' मार्ग आणि ''पर्यंत'' मार्ग जोडलेले नाहीत.lअक्षांश {0} आणि {1} ह्यांदरम्यान असणे आवश्यकc{0} हा थर {1} हा नवीन प्रक्षेप समर्थत नाही.zरेखाटल्या जाणार्‍या नव्या मार्गखंडाची लांबी.iरेखांश {0} आणि {1} ह्यांदरम्यान असणे आवश्यकwमूषकाच्या दर्शकाच्या ठिकाणच्या वस्तूचे नाव.bह्या मार्गाच्या गाठी उलट क्रमात आहेतmमूषकाच्या दर्शकाच्या ठिकाणचे उत्तरांतर.Vपुनरावलोकनसंचिका ''/REVISION'' गहाळ आहे.dनिवडलेले क्षेत्र अपूर्ण आहे. पुढे चला?निवडलेल्या छायाचित्रांत वेळेसंबंधी माहिती नाही.Cपर्वत किंवा टेकडीचे शिखर.उपयोक्तानाम रिक्त नसावे. कृपया आपले OSM उपयोक्तानाम प्रवेशवामार्ग त्यांच्या सध्याचा दिशांमध्ये एकजुटवले जाऊ शकत नाहीत. आपणांस त्यातील काही मार्ग उलटवावयाचे आहेत का?नाट्यगृह+त्यांची आवृत्तीYत्यांची आवृत्ती (सेवकाचा विदासंच)<प्रतिमावलीचे थर नाहीत./उघडे बदलसंच नाहीतiह्यामुळे गाठी चुकीने वगळल्या जाऊ शकतात.Sही बदलसंच-पृच्छा-URL अग्राह्य आहेIही प्रतिमावली अधिचित्र आहे.इतर संपादकांत ही प्रतिमावली सर्वोत्तम अशी चिन्हित आहे.rहे ह्या वस्तूंच्या भूमिका वगळण्यासमान आहे.Sहे नाव बाबीसाठी वापरले जाऊ शकतेWही गाठ इतर कशालाही चिकटलेली नाही.ही चाचणी एका मार्गाचा अंत्यबिंदु दुसर्‍या मार्गाच्या खूप जवळ आहे का ते तपासते.wही चाचणी बहुबहुभुज ग्राह्य आहेत का ते तपासते.zही चाचणी वळणनिर्बंध ग्राह्य आहेत का ते तपासते.ही चाचणी दोन रस्ते, लोहमार्ग, जलमार्ग, किंवा इमारती एकाच थरात ओलांडतात, पण गाठीने जोडलेले नाहीत ते तपासते.ही चाचणी दोन गाठींमधील जोड एकापेक्षा अधिक मार्गांनी वापरला नाही ना ते तपासते.hही चाचणी किनारे बरोबर आहेत का ते तपासते.ही चाचणी दोन गाठी एकाच ठिकाणी नाहीत ना ते तपासते.ही चाचणी जल, भूमी, आणि किनारा ह्या मार्गांची दिशा तपासते.हे, जे मार्ग वर्तुळाकार असायला हवेत ते बंद आहेत का, ते तपासते.aह्या गाठी वर्तुळात नाहीत. त्यागत आहे.%फरशीची माहिती.फरशांच्या संख्याफरशीची URL#फरशीचा पत्ता:Lफरशांच्या सयीची निर्देशिका: Gफरशी दर्शवण्याचा प्रक्षेपAफरशीचा दर्शवण्याचा आकारMफारशी अधोभारण्याचा प्रक्षेपफरशीचे नावफरशीचा आकार फरशीचा आकार: वेळ वेळ:कालावधिकालविभाग: कालविभाग: {0}शीर्षक:पर्यंत7पर्यंत (शेवटचा थांबा)...पर्यंतवगळणे आहेतंबाखू+थर दर्शवा/लपवा: {0}=निवडलेला थर दाखवा/लपवा.शौचालयेशौचालये पथकरपथकरनाके थडगेसाधन: {0}साधनदंडIसाधनदंडाची निनावी क्रिया: {0}साधनदंड: {0}साधनसूचना टोटलएकूण टीपा:पर्यटन%पर्यटन आकर्षणखेळणी?अनुरेख आणि बिंदूंचे रंग.अनुरेखाचा दिनांकवाहतूक8वाहतूक नियंत्रक दिवे8वाहतूक नियंत्रक दिवेरूळगाडीभाषांतरेभाषांतरकारपरिवहन1अनुप्रस्थ मर्केटर%पर्यटन अभिकरण झाडझाडांची ओळ झाडे2पुन्हा प्रयत्न कराबोगदावळणनिर्बंधवळणनिर्बंध\निवडलेल्या शैली चालू किंवा बंद करा^दोन समांतर मार्ग मिळाले. त्यागत आहे.प्रकार4उपकेंद्राचा प्रकार=परिवर्तित्राचा प्रकारpयूनायटेड स्टेट्स मायनर आउटलायिंग आयलंड्सअज्ञातURL / संचिका:URL संचिकाWURL मध्ये अग्राह्य प्राधिकरण आहे: {0}KURL मध्ये अग्राह्य तुकडा आहे: {0}BURL मध्ये अग्राह्य पथ आहे: {0}NURL मध्ये अग्राह्य पृच्छा आहे: {0}URLमध्ये विकल्पचिन्हांऐवजी उलट विकल्पचिन्ह आहेत9URLमध्ये ग्राह्य {0} नाही+URLमध्ये {0}/{1}/{2} नाही&URL अग्राह्य आहेURL सत्यापक यूटाUTM क्षेत्र8मार्ग नचिकटवलेसे कराIनिर्देशिका {0} बनवू शकले नाही=संचिका {0} वगळू शकले नाहीVतात्पुरती संचिका {0} वगळू शकत नाही-थर लादू शकले नाहीa''{0}'' ही संचिका स्थाननिर्देशू शकत नाही.Q{0} प्रमाणक पदच्छेदू शकले नाही: {1}aसंचिका अननुष्ठनीय स्थापणे अयशस्वी {0}Uसंचिका अपठनीय स्थापणे अयशस्वी {0}Xसंचिका अलेखनीय स्थापणे अयशस्वी {0}Rसंचिका पठनीय स्थापणे अयशस्वी {0}Uसंचिका लेखनीय स्थापणे अयशस्वी {0}अवर्गीकृत,बंद नसलेले मार्ग,बंद नसलेला मार्ग,न जोडलेला किनारा2न जोडलेले महामार्गeन जोडलेल्या नैसर्गिक जमिनी आणि भूवापरQन जोडलेले विद्युतपारेषण मार्ग2न जोडलेले लोहमार्ग/न जोडलेले जलमार्गन ठरवलेलेनिष्करानिष्करा...%हलवणे निष्करा<शेवटची क्रिया निष्करा.{0} निष्करापुनरावलोकन संचिकेत अनपेक्षित JOSM आवृत्तीसंख्या, मूल्य ''{0}'' आहेs{0} येथे अनपेक्षित अक्षर. {1} अपेक्षित, {2} मिळाले.bवळणनिर्बंधात अनपेक्षित सदस्यप्रकार''+bounds'' ह्या प्रमाणकासाठी वादांची अनपेक्षित संख्या (४ असायला हवी)Qअनपेक्षित प्रमाणक प्रारूप (''{0}'')gवळणनिर्बंधात ''{0}''साठी अनपेक्षित भूमिकाeअनपेक्षित बिल्ला. {0} अपेक्षित, {1} मिळाला.3अनपेक्षित बिल्ला: {0}अ-गोठवाSनचिकटवलेसे करण्यासाठी दृढीकरण5गाठ नचिकटवलेसे केलीविद्यापीठRअज्ञात राष्ट्रांचा संकेतांक: {0}"अज्ञात यजमान!अज्ञात रीत {0}.2अज्ञात प्रमाणक: ''{0}''.Iपूर्वस्थापनाचे अज्ञात नाव: Pप्रक्षेपाचा अज्ञात ओळखांक: ''{0}''Aगुणधर्माचे अज्ञात मूल्य*अज्ञात वाक्ये: {0}.वळणनिर्बंध तपासा*अज्ञात प्रकार: {0}"निनावी संयोग"निनावी मार्ग1अननुक्रमित किनारा&न साठवलेले बदल8आत्ता न निवडण्याजोगेद्विबिंदू पद्धतीसाठी ''{0}'' आणि ''{1}'' प्रमाणक अननुरूप.असमर्थित WMS संचिकेची आवृत्ती; {0} मिळाली, {1} अपेक्षित होतीUप्रतिमावलीचा असमर्थित प्रकार: {0}3असमर्थित आवृत्ती: {0}वरएक पातळी वर>बहुबहुभुज अद्ययावत कराऊर्ध्वभारा(बदल ऊर्ध्वभारा+विदा ऊर्ध्वभारा.विदा ऊर्ध्वभारा...iप्रत्येक वस्तू स्वतंत्रपणे ऊर्ध्वभारा+टीपा ऊर्ध्वभारा+निवड ऊर्ध्वभारा.निवड ऊर्ध्वभारा...5ऊर्ध्वभारणे यशस्वी!Aबदललेले आदिम ऊर्ध्वभारा3''{0}'' येथे ऊर्ध्वभारा वापरOAuth वापराIजटिल गुणधर्म तपासनीस वापरा.:पूर्वनिर्धारित वापरा-दोषांचा थर वापरा.;वैश्विक स्थापने वापरा5दुर्लक्षयादी वापरा.उत्तर किंवा पूर्व दिशा दर्शवण्यासाठी आपण धनसंख्या किंवा N, E ही अक्षरे वापरा.jताकीदी दडपण्यासाठी दुर्लक्षयादी वापरा.उपयोक्ता,उपयोक्ता ओळखांक:7उपयोक्त्याची माहिती"उपयोक्तानाम:उपयोक्ता:!उपयोक्तानाम#उपयोक्तानाम: Lसामान्यतः हे सुधारले पाहिजे.!व्हर्जिनिया]यूनायटेड स्टेट्स व्हर्जिन आयलंड्सव्हर्मॉंटसत्यापाशब्दयादीशी पडताळून गुणधर्माच्या कळा ग्राह्य आहेत ते सत्यापा.पूर्वस्थापनांशी पडताळून गुणधर्माची मूल्ये ग्राह्य आहेत ते सत्यापा.सत्यापत आहेसत्यापनCसत्यापनदोषांच्या संचिका1सत्यापनाचे परिणाम(सत्यापनाचे दोष^सत्यापन अयशस्वी. API URL अग्राह्य वाटते.Kसत्यापक {0} यादीचे व्यवस्थापन दरीमूल्य''{1}'' ह्या कळीसाठी ''{0}'' हे मूल्य अपरिचित आहे, ''{2}'' असे म्हणायचे आहे का?''{1}'' ह्या कळीसाठी ''{0}'' हे मूल्य अपरिचित आहे, {2} पैकी एक असे म्हणायचे आहे का?''{1}'' ह्या कळीचे ''{0}'' हे मूल्य पूर्वस्थापनांत नाही, पण ज्ञात आहे.|''{1}'' ह्या कळीचे ''{0}'' हे मूल्य पूर्वस्थापनांत नाही.aपर्याय +init साठी ''{0}'' असे मूल्य असमर्थित.|''{0}'' हे मूल्य ''{1}'' ह्या कळीसाठी उपयोजली जाणार आहेतमूल्य ''{0}'' संख्या नाही. कृपया १ पेक्षा मोठा पूर्णांक प्रवेशवाTप्रमाणक ''{0}'' साठी मूल्य अपेक्षित.अक्षांशाचे मूल्य [-९०,९०] ह्या पल्ल्यात असणे आवश्यक.रेखांशाचे मूल्य [-१८०,१८०] ह्या पल्ल्यात असणे आवश्यक.Vमूल्य फार लांब आहे (कमाल {0} अक्षरे)मूल्य:मूल्य: शाकाहारीDवेग (लाल = हळू, हिरवे = जोरात)वेग, {0}!विक्रीयंत्रआवृत्तीसत्रसंचिकेची आवृत्ती ''{0}'' समर्थित नाही. ०.१ अपेक्षितZआवृत्ती > ० अपेक्षित होती. {0} मिळाली.आवृत्ती {0}आवृत्ती:C{0} किलोमीटरचा फार लांब खंड1मार्गे (मधले थांबे)चलच्चित्रेदृक्खेळ पहा>विकिपीडियावरील लेख पहाबदलसंच पहाPबदलसंच आंतरजालन्याहाळकात पहाप्रतिमा पहादृश्य: {0}4दृश्यखिडकी अनुसरणे गावव्हिसादृश्यमानता5मुखपृष्ठास भेट द्याज्वालामुखीGव्होल्टमध्ये विद्युतदाब (V)3आकारमान (लिटरमध्ये)पवॉशिंग्टन!विस्कॉन्सिन WMS दोषWMS संचिका (*.wms)1WMS URL किंवा प्रतिमा ID:\WMTS Capabilities अभिलेखात URLमध्ये थर नव्हते: {0}WMTS दोष1वेस्ट व्हर्जिनिया भिंतताकीदताकीद: ''{0}'' ह्या नियमांच्या यादीत प्रविष्टीचे अवैध प्रारूप. ''{1}'' मिळालेताकीद: ''{0}'' ह्या शैलींच्या यादीत प्रविष्टीचे अवैध प्रारूप. ''{1}'' मिळालेताकिदीधुलाई कचरा%कचर्‍याचा डबाघड्याळेजलोद्यान%पाण्याची टाकीजलवर्तित्र(पाण्याची विहीर(पाण्याची पातळीजलस्रोतधबधबाजलमार्गVजलमार्गांच्या दुबारलेल्या गाठीAक्षेत्रास जोडलेला मार्ग9मार्गात खंड दोनदा आहेmमार्गाची अंत्य गाठ दुसऱ्या महामार्गाजवळdमार्गाची अंत्य गाठ दुसऱ्या मार्गाजवळTमार्गाची गाठ दुसऱ्या मार्गाजवळ>मार्ग क्षेत्रावर संपतोमार्ग {0}मार्ग: मार्गबिंदूमार्ग?एकाच स्थान असलेले मार्ग:रस्त्याशेजारील क्रूस7रस्त्याशेजारील देऊळशस्त्रेसंकेतस्थळबंधारा!चक्रासंद्या0कोणती कामे करायची?}{0}चा इतिहास कोणत्या मार्गखंडाने पुनर्वापरायचा?संपूर्ण गटरुंदी (मीटर)विकिपीडिया!पवनवर्तित्रपवनचक्की.तंतुरचनेचे दृश्यबेटासहदुकानासहलाकूडनिर्माणी जगभरDचुकीचे अनुक्रमलेले मार्ग होयहोय, नेहमीहोय, उपयोजाहोय, एकदाhआपण अपूर्ण वस्तू नचिकटवलेसे करत आहात.
ह्यामुळे समस्या येतील करण आपणांस खरी वस्तू दिसत नाही आहे.
आपणांस खरोखर नचिकटवलेसे करायचे आहे का?[आपण जावाची {0} ही आवृत्ती चालवत आहात.Vआपण www.openstreetmap.org वरून URLही चिकटवू शकताआपण अक्षांश आणि रेखांश रिकामी जागा, स्वल्पविराम, किंवा उपपूर्णविराम ह्यांनी विलगू शकता.Bआपण कळ ''{0}'' ची ''{1}'' अशी बदलली.Zआपण ''{0}'' चे मूल्य ''{1}'' चे ''{2}'' असे बदलले.Rआपणांस JOSM मध्ये एक दोष आढळला आहेhआपण शोधाची संज्ञा प्रवेशवणे आवश्यक आहेZआपण किमान एक मार्ग निवडलाच पाहिजे.वर्तुळाकार मार्ग विभागण्यासाठी आपण दोन किंवा अधिक गाठी निवडणे आवश्यक आहे.6आपण GPX अनुरेख निवडावाHआपली JOSMची सद्य आवृत्ती {0} आहेHतुमच्या साठवलेल्या पृच्छा:3शून्य सहनिर्देशक: {0}क्षेत्र-प्राणिसंग्रहालय[संचिका]Y"पासून" मार्ग हा ''पर्यंत'' मार्ग आहेL"पासून" मार्ग हा बंद मार्ग आहेO"पर्यंत" मार्ग हा बंद मार्ग आहे उच्चता: {0} मी दिशा {0}° EXIF वेळ: {0} GPS वेळ: {0}" कळीचे शब्द: {0}% वस्तूचे नाव: {0}) वेग: {0} किमी ताशीस्थान8वाहतूक नियंत्रक दिवेअश्वमार्गबांधकामपायवाटपथपादचारीनिवासी सेवापायर्‍याअवर्गीकृत नगर देश वाडी बेटपरिसरमहानगरउपनगर गाव सीमा पूल+गंतव्याचे चिन्हबहुबहुभुज.सार्वजनिक परिवहननिर्बंध स्थळबोगदाजलमार्गराज्यस्थानक$क्रीडाकेंद्रद्वार*अग्निशमनकेंद्र मागेअधिक वेगाने,अधिक वेगाने पुढे पुढे%चालवा/विरामवाकमी वेगाने)कमी वेगाने पुढेवाहनतळ मजलेसदनिका$ख्रिस्तमंदिर!महाविद्यालयवाणिज्यिकबांधकाम गोठा शेतहरितगृहविमानगृहरुग्णालयघरऔद्योगिकशिशुशाळा मशीदकार्यालयसार्वजनिकनिवासीछतअवशेष शाळा सेवातबेला%साठवणीची टाकीमंदिरशौचालयेपरिवहनविद्यापीठ वखार7रस्त्याशेजारील देऊळ होयछत खांब भिंतस्थिरवाहनतळप्रवासी"प्रवासी/वाहन वाहन बंद उघडारिक्त काळा निळातपकिरीराखाडीहिरवाकेशरीजांभळा लालचंदेरीपांढरापिवळापूउदप इंधनशेणखत तेलसांडपाणी पाणीतृणधान्य मका गवत भातऊस चहा गहूपूर्णअर्धा नाही होय सीमाशिकारमार्गिकाविरुद्ध.विरुद्ध मार्गिका नाही रूळ होयघरमुख्य सेवा जिना होय पदपथज्वलनविखंडनसंलयन-प्रकाशव्होल्टीयऔष्णिकवर्णन नाव इंधन चाकहिरवळमार्गिका पदपथ कमी अधिकसामान्य पुसटसामान्यसुस्पष्ट आगारवितरककारखाना$उष्णताकेंद्र खाण तेल बंदरमीठागार-नौनिर्मितिस्थानकत्तलखाना वखार नाही होयविद्युतस्मशानभूमीशेतजमीनवन कुरणदगडखाणनिवासीअवस्थानउद्यान पाणी वायुउष्णता वीज पाणी पाटी दगडअर्धपुतळापुतळा दगड!युद्धस्मारकश्राव्य विदासंपादनसंचिकासाहाय्यप्रतिमावली रीतअधिक साधने$पूर्वस्थापने निवडसाधनेदृश्यखिडक्यावाहनतळ खांब पाणीगवताळ भूमिलाकूडलेखापाल0वास्तुशास्त्रज्ञ$शिक्षणसंस्था+सेवायोजन अभिकरणप्रतिष्ठान शासन वीमा*माहितीतंत्रज्ञविधिज्ञवृत्तपत्र(अशासकीय संस्थालेखप्रमाणकराजकीय पक्ष धर्मसंशोधनकरसल्लागारदूरसंचरणमिश्र मागेदोन्ही पुढे नाही होयबहुमजलीगच्चीवरभूमिगतभूपृष्ठावरनलिकाभूमिगतअंतर्जल भिंतराज्य सर्वउपलब्ध$प्रतिष्ठापितकार्यालयेसाठवण होय भिंतभूपृष्ठावरभूमिगतअंतर्जलअसममितस्वयंचलितसाह्यकारीप्रतिपूरण!रूपांतरित्रवितरणदुहेरीआठपदरीपाचपदरीजनित्रऔद्योगिकलघुवितरण8प्रावस्था कोन नियामी मंचकप्पीचौपदरीछतएकेरीसहापदरीटांगतेकर्षणसंक्रमणपारेषणत्रिकोणतिहेरीभूमिगत होयसैनिकीस्थानकमहिलापुरुषअश्वारोहण$क्रीडाकेंद्र सर्व1अक्षरमान निरपेक्ष.अक्षरमान सापेक्षद्वार: सेवादोन्हीकडेडावीकडे नाहीउजवीकडेवेगळातिरंदाजीबेसबॉलबास्केटबॉलडोंगीआरोहणक्रिकेटश्वानशर्यतअश्वक्रीडागोल्फ अनेकधावणेनेमबाजीजलतरणटेनिसव्हॉलीबॉल पाणीदुहेरीएकेरीकळ: बेट वाईटउत्तमचांगलीभयंकरमध्यम नाहीशेतकीसिंचनपारेषणवाहतूकसक्रियवास्तविकप्रशासकीयआफ्रिकनशेतकीकृषिपर्यटन हवावायुआक्रमण सर्व&सर्व बंद मार्ग/सर्व अपूर्ण वस्तूसर्व पद्धतीAसर्व फेरबदललेल्या वस्तू)सर्व नवीन वस्तूसर्व गाठीसर्व वस्तूसर्व संबंध;सर्व निवडलेल्या वस्तूसर्व मार्ग आळी"बदामाची झाडेअमेरिकनपशुखाद्यनिनावीप्रतिघटी(सफरचंदाची झाडेजलसेतू अरबस्थापत्यक्षेत्रEक्षेत्र:महामार्ग प्रकार {0}$क्षेत्रमजकूरअर्जेंटिनीआशियाईडांबरश्राव्य!लेखापरीक्षास्वयंचलित!पार्श्वभूमि मागे वाईट बेगल बहाईबाल्कनकेळीची झाडेबार्बेक्यूकाटेरी तारगजबव्हेरियनजैवइंधनजैववायूजीवभारपक्षीदोन्ही#सीमा प्रकार {0}मुलगा फाटा पितळब्राझिलियन विटा$विस्तृतपर्णीकांस्यबादलीबौद्धइमारतबर्गरअर्धपुतळाफुलपाखरू{0}द्वारे$भूनोंदपुस्तक केककालवाकरिबियन.अक्षरमान सापेक्षकॅथोलिकलाकूडकोळसातपासणीरासायनिककोंबडी चीनीख्रिस्ती$ख्रिस्तमंदिर नगर%नागरी संरक्षणअनुघटी बंदबंदमार्गकोळसासमाक्षफरसबंदी"नारळाची झाडे कॉफीथंड हवाथंड पाणीशीतसंलयन रंगज्वलनसमादेश!परस्परविरोधतांबेप्रवाळसंख्याआच्छादितसंस्कृती करीग्राहकसीमाशुल्क विदा!विदासंरक्षण दिवसपानझडी)अंश° कला'' (सागरी)(अंश° कला'' विकला"वगळलेले+सेवकावर-वगळलेलेगंतव्यदिव्यांगचर+अस्तित्वात नाही1कुत्र्याची विष्ठा डोनटसुप्त खालीअधोभारणे नाला पेयेसंपादनगणनाशिक्षणविद्युत वीजविद्युत घटकपर्यावरण(प्रारंभनात दोषसमसदाहरितउदाहरणेउत्तमनामशेषकुटुंब"महिला शौचालयकुंपण तंतू+गाळलेले/लपवलेलेनिवडीत शोधाआग मासेविखंडनतरंगता अन्नवानिकी पुढेभंगुर मालफ्रेंचफरशीपासून#''पासून'' मार्गसंलयन वायु$वायुवर्तित्रभूशास्त्रभूऔष्णिकजर्मनमुलगी काच सोनेचांगलाGPS बिंदुभित्तिलेख गवत खडीग्रीक जमीन भूजलता#दिशा कळा आहेतDदिशा कळा आहेत (उलटवलेल्या)आरोग्यसेवाउष्णतामदतनीस रेष ठळक(ठळक तंतुसंरचनामहामार्गहिंदूइतिहाससमलिंगीभयंकरगरम हवागरम पाणी तासघर%घर (5 मी. पर्यंत)जलइबादी;इग्लेसिया नि क्रिस्तोप्रतिमावलीदुर्गमहिरवळीतवाहनतळातनिष्क्रियसमावेशाअपूर्ण चूकभारतीयऔद्योगिकअनौपचारिक!प्रतिष्ठापनमध्यम'आंतरराष्ट्रीय+अग्राह्य किनारा जैनजपानी1यहोवाचे साक्षीदारयहुदीएकदाच कबाब शिडी तलावभूवापर)भूवापर प्रकार {0}अक्षांशथरsथर सध्या लपवलेला आहे (दर्शवण्यासाठी खुटकवा)sथर सध्या दर्शवलेला आहे (लपवण्यासाठी खुटकवा) शिसेनिष्पर्णडावीकडेवैधानिक/विरंगुळा प्रकार {0}मर्यादितवाहिनी.शैली ''{0}'' लादत आहे...(स्थानिक संचिकारेखांशलूथरनमहायानमुख्य<समांतर मदतनीस रेष बनवा"पुरुष शौचालयपुरुषखारफुटीस्वहस्तेनकाशा शैलीसागरी दलदल"कमाल अक्षांशकमाल रेखांशकमाल उंचीकमाल वेगकमाल वजनयांत्रिकमध्यमसदस्य%स्थळाचे सदस्य.फक्त सदस्यांसाठी धातू मीटरमेक्सिकनस्थलांतरसैनिकी दूधमि%किमान अक्षांश"किमान रेखांशकिमान अंतरमंत्रालयगौण वाहिनीमिनिटेगहाळ वस्तू:मिश्रफेरबदललेलेएकरुळीमॉर्मन मशीद मिसे चिखल अनेकबहुबहुभुज!भित्तिचित्रमुस्लिम.राष्ट्रीय उद्याननैसर्गिक/नैसर्गिक प्रकार {0}निसर्गसूचिपर्णीवृत्तपत्रेपुढील नाही/वर्णन उपलब्ध नाही(आयातकर्ता नाही#डावे वळण नाही#उजवे वळण नाहीसरळ नाही उलट वळण नाहीकाहीच नाहीन वगळलेले(विदासंचात नाहीसूचनाआण्विक%संख्यात्मक कळवस्तूसध्याच्या दृश्यातील वस्तू (आणि त्यांच्या सर्व मार्गाच्या गाठी / संबंधांचे सदस्य)Gसध्याच्या दृश्यातील वस्तू विषम तेलतेलताडे%जैतुनाची झाडेपदपथावरYरस्त्याच्या मार्गिकेच्या शेजारी फक्त#फक्त डावे वळण#फक्त उजवे वळणफक्त सरळ उघडाप्रकाशीयपर्याय+संत्र्याची झाडेबाहेर कालवचित्रराजवाडावाहनतळसुटे भागपास्तापक्कावेतननिधी+स्थळाची परिमितीफारसी-प्रकाशव्होल्टीयपिझ्झावनस्पतीक्रीडांगण.आलुबुखाराची झाडेवातिक खांबराजकीय तळेटपालसेवा वीजऊर्जितमागीलखाजगीसमस्यागुणधर्मअभियोक्‍ता.सार्वजनिक परिवहन(सार्वजनिक सेवाक्वेकरआकाशवाणी रूळलोहमार्गरामेनक्षेत्र+नोंदणी कार्यालय%संबंधित वस्तूcनिवडलेल्या शैली संचिकेतून पुनर्लादा%निवडीतून हटवाआवश्यकआरक्षितजलाशयउजवीकडे नदी खडकभूमिका खोलीरशियनसे मीठखारखळ वाळूखंगारशिल्पहंगामीसेकंदनिवडानिवडलेले निवडअर्धपानझडी!अर्धसदाहरितज्येष्ठ विलगसांडपाणी शैवशाक्त शियाशिंतोदुकान&दुकान प्रकार {0}लघुमार्ग%साठवले पाहिजे4ऊर्ध्वभारले पाहिजे शीखचांदीसाधा टांगता स्थळ+सामाजिक सुरक्षा"सामाजिक सेवा सौरAसौर प्रकाशव्होल्टीय पटल5सौर औष्णिक संग्राही)क्रीडा प्रकार {0}$क्रीडाकेंद्र मानकQप्रमाण अक्षवृत्त विरुद्ध आहेतस्थितीसांख्यिकीपुतळा वाफपोलाद दगडस्तरित ओढारस्तेविद्यार्थीबेरीजसुन्नी सुशीटांगताजलतरणजलतरण तलाव ताओकरचहाची रोपेदूरसंचार$दूरचित्रवाणीमंदिरतेन्रिक्योटेक्स-मेक्समजकूर थाई3मुख्य पॉटलॅच २ शैलीथेरवादऔष्णिक1हा थर सक्रिय थर आहेतिबेटीवेलीय वाघ&''पर्यंत'' मार्ग पथकरसाधनदंडचक्रीवादळपर्यटन)पर्यटन प्रकार {0}खेळणी;अनुरेख आणि मार्गबिंदूफक्त अनुरेखवाहतूक+वाहतूक नियंत्रण8वाहतूक नियंत्रक दिवेरूळगाडीwLaunchpad Contributions: Don-vip https://launchpad.net/~vincent-privat Singleton https://launchpad.net/~singleton471परिवहन व्यवस्थापनपरिवहन!तुर्कस्तानीअनियंत्रितसंयुक्तअज्ञातकच्चाअस्थापितवरफरशीपर्यंत वापरनिर्वातवैष्णववज्रयानसत्यापन दोषसत्यापन इतर%सत्यापन ताकीद(मूल्य अपेक्षितअतिवाईटमहाभयंकरC''मार्गे'' गाठी किंवा मार्गदरीपूलचलच्चित्रव्हिएतनामीदृश्य भिंतप्रभाग कचरासांडपाणी पाणी$जलव्यवस्थापनजलोद्यान(पाण्याची साठवण%पाण्याची टाकीजलमार्ग,जलमार्ग प्रकार {0} लहरी/मार्ग जोडलेला आहेमार्ग जोडलेला आहे पण त्याची एकेरी दिशा चुकीची आहेtमार्ग संबंधाच्या पुढील सदस्यास जोडलेला आहेमार्ग संबंधाच्या पुढील सदस्यास जोडलेला आहे पण त्याची एकेरी दिशा चुकीची आहेtमार्ग संबंधाच्या मागील सदस्यास जोडलेला आहेमार्ग संबंधाच्या मागील सदस्यास जोडलेला आहे पण त्याची एकेरी दिशा चुकीची आहेमार्ग संबंधाच्या मागील किंवा पुढील सदस्यास जोडलेला आहे+फक्त मार्गबिंदूS२०० मी किंवा अधिक लांबीचे मार्गवन्यजीव'वन्यजीवोद्यान पवन तारमहिलालाकूड होयझेब्रा जस्त झूमपारशी{0} (कोर्सिका){0} (GPX निर्यात){0} (लक्ष्य थर){0} = {1}; {0} हटवा {0} URL प्रवेशवाC{0} ह्या थराचे नाव प्रवेशवा{0} थर मिळवा{0} गाठी: >{0} प्रतिमाप्रारूप निवडा{0} थर निवडा{0} [अपूर्ण]:{0} सय, सयीचा एकूण आकार: {1}'{0} {1} मध्ये पूर्णy{0} हा ग्राह्य WMS वाद नाही. कृपया ही सेवक URL तपासा: {1}\{0} हे निर्बंधाचे ग्राह्य मूल्य नाही{0} आरसा सेवक!{0} आरसा सेवक {1}{0} अधिक...{1} शिवाय {0}1{0}, त्याऐवजी {1} वापराY{0}: पर्याय ''{1}'' साठी अग्राह्य मूल्य {2};{0}: आवृत्ती {1} (स्थानिक: {2})E{0}: पर्याय ''{1}'' अनेकार्थी आहे<{0}: पर्याय ''{1}'' आवश्यक आहे ({0} खंड) ({0} खंड);({0} दिवसाचा वेळेतील फरक)>({0} दिवसांचा वेळेतील फरक)({0} विनंती)({0} विनंत्या), {0} अस्थापित, {0} अस्थापित-

{0} वस्तू लपवली3

{0} वस्तू लपवल्या{0} संचिका उघडू शकत नाही कारण संचिका अस्तित्वात नाही किंवा योग्य संचिका आयातकर्ता उपलब्ध नाही.{0} संचिका उघडू शकत नाही कारण संचिका अस्तित्वात नाहीत किंवा योग्य संचिका आयातकर्ता उपलब्ध नाही.संचिका आयातकर्ता ''{1}'' वापरून {0} संचिका उघडू शकत नाही.संचिका आयातकर्ता ''{1}'' वापरून {0} संचिका उघडू शकत नाही.N{0}पर्यंत वस्तुचे गुणधर्म बदलाQ{0}पर्यंत वस्तूंचे गुणधर्म बदला&मूल्य बदलायचे?)मूल्ये बदलायची? {0} वस्तु बदला {0} वस्तू बदलाkपुढे जाऊन {0} न्याहाळक उघडण्यासाठी खुटकवाkपुढे जाऊन {0} न्याहाळक उघडण्यासाठी खुटकवा){0} मार्ग एकजुटवा){0} मार्ग एकजुटवा@अधोभारताना परस्परविरोध@अधोभारताना परस्परविरोध1विदात परस्परविरोध1विदात परस्परविरोधIपरस्परविरोध: {0} न निस्तरलेलाIपरस्परविरोध: {0} न निस्तरलेलेFनिवडलेली {0} कळ/मूल्य प्रतवाRनिवडलेल्या {0} कळा/मूल्ये प्रतवाEतबकडीवरून संचिका वगळायची?Oतबकडीवरून {0} संचिका वगळायच्या?{0} गाठ वगळा{0} गाठी वगळा {0} वस्तू वगळा {0} वस्तू वगळा {0} संबंध वगळा {0} संबंध वगळा {0} मार्ग वगळा {0} मार्ग वगळा*{0} वस्तू वगळत आहे*{0} वस्तू वगळत आहे9{0} बदलसंच अधोभारत आहे...9{0} बदलसंच अधोभारत आहे...7मार्गात नवी गाठ घाला.>{0} मार्गांत नवी गाठ घाला.'{0} गाठ विलीन करा*{0} गाठी विलीन करा{0} गाठ हलवा{0} गाठी हलवाDमाझी आवृत्ती ({0} प्रविष्टी)Jमाझी आवृत्ती ({0} प्रविष्ट्या)nमार्ग नाही असा सदस्य बहुबहुभुजातून हटवलाqमार्ग नाहीत असे सदस्य बहुबहुभुजातून हटवलेवस्तू वगळली%वस्तू वगळल्या0{0} संचिका उघडत आहे...0{0} संचिका उघडत आहे...2{1} वस्तूसाठी "{0}" हटवा5{1} वस्तूंसाठी "{0}" हटवा{0} गाठ फिरवा {0} गाठी फिरवा-{0} वस्तुत शोधत आहे0{0} वस्तूंत शोधत आहेनिवडलेली गाठ कशापासूनही वेगळी केली जाऊ शकत नाही.निवडलेल्या गाठी कशापासूनही वेगळ्या केल्या जाऊ शकत नाहीत.&{0} वस्तू निवडली,{0} वस्तू निवडल्याD{2} वस्तूसाठी {0}={1} असे स्थापाG{2} वस्तूंसाठी {0}={1} असे स्थापा:मार्ग {0} {1} भागात विभागा=मार्ग {0} {1} भागांत विभागा{निवडलेली गाठ कोणत्याही मार्गाच्या मध्ये नाही.निवडलेल्या गाठी कोणत्याही मार्गाच्या मध्ये नाहीत.Mत्यांची आवृत्ती ({0} प्रविष्टी)Sत्यांची आवृत्ती ({0} प्रविष्ट्या)एकाहून अधिक मार्ग आपण निवडलेली गाठ वापरत आहेत. कृपया मार्गही निवडा.एकाहून अधिक मार्ग आपण निवडलेल्या गाठी वापरत आहेत. कृपया मार्गही निवडा.eऊर्ध्वभारण्यासाठी {0} वस्तू शिल्लक आहे.hऊर्ध्वभारण्यासाठी {0} वस्तू शिल्लक आहेत.6{0} परस्परविरोध आढळला.6{0} परस्परविरोध आढळले.Iह्याने {0}पर्यंत वस्तू बदलेल.Lह्याने {0}पर्यंत वस्तू बदलतील.7ह्याने {0} वस्तू बदलेल.Lह्याने {0}पर्यंत वस्तू बदलतील.&{0} गाठ परिवर्ता){0} गाठी परिवर्ता?{0} वस्तू ऊर्ध्वभारत आहे...?{0} वस्तू ऊर्ध्वभारत आहे...आपण {0} वेगळा संबंधसंपादक एकदम उघडत आहात.
पुढे जायचे?आपण {0} वेगवेगळे संबंधसंपादक एकदम उघडत आहात.
पुढे जायचे?gआपण {0} वस्तुवर रिक्त भूमिका स्थापत आहात.jआपण {0} वस्तूंवर रिक्त भूमिका स्थापत आहात.Zतुमच्यासाठी न वाचलेला {0} संदेश आहे.]तुमच्यासाठी न वाचलेले {0} संदेश आहेत. दिवस दिवस गाठ गाठीवस्तूवस्तूसंबंधसंबंध{0} वस्तूला{0} वस्तूंनामार्गमार्ग{0} सदस्य: {0} सदस्य: {0} वगळले{0} वगळले{0} वेगळा{0} वेगळे*{0} प्रतिमा लादली.0{0} प्रतिमा लादल्या.{0} अपूर्ण{0} अपूर्ण{0} सदस्य{0} सदस्य {0} गाठ{0} गाठी {0} टीप{0} टीपा'{0} टीप अधोभारली.0{0} टीपा अधोभारल्या.0वगळावयाची {0} वस्तू:6वगळावयाच्या {0} वस्तू:?फेरबदलावयाच्या {0} वस्तू:?फेरबदलावयाच्या {0} वस्तू:{0} संबंध{0} संबंध{0} मार्ग, {0} मार्ग, {0} अनुरेख{0} अनुरेखY{0} उपयोक्त्याने निवड शेवटची बदलली:\{0} उपयोक्त्यांनी निवड शेवटची बदलली:{0} मार्ग{0} मार्ग"{0} मार्गबिंदु"{0} मार्गबिंदू