přidávám {0} {1} (vyžaduje: {0}) než "{0}" nebo  {0}: {1} z {2} prvků hotovo Počet prvků("Pekařská ulice" v jakémkoliv klíči,"Pekařská" a "ulice" v jakémkoliv klíči"klíč" s jakoukoliv hodnotou''klíč'' s prázdnou hodnotou"klíč" přesně s "hodnotou""hodnota" v libovolném klíči%"část hodnoty" kdekoliv v "klíči"""část hodnoty" nikde v "klíči"'''wikipedia''=''jazyk:název stránky''G"{0}" nespecifikuje oficiální způsob dopravy, použijte např. "{1}"V''{0}'' nemá žádný význam, použijte nějakou konkrétní značku, např. ''{1}''k"{0}" není platná hodnota pro argument "{1}". Možné hodnoty jsou {2}, případně oddělené čárkami.Je nastavena značka ''{0}'', ale není značka ''{1}''. Ujistěte se, že nastavujete ''wikipedia=jazyk:hodnota'' pro hlavní článek a volitelně ''wikipedia:jazyk=hodnota'' pro doplňkové články, které nejsou jen překladem hlavního článku.(# požadavků neznámý)(1 požadavek) (Kód={0})(Prosím, používejte tuto značku, pouze pokud není možné podrobnější mapování pomocí přípojnic (busbar) a přípojných míst (bay)!) (URL bylo: 2(Použijte číslo tak, jak je zapsané na ceduli)(na řádce {0}, sloupci {1}))(kliknutím aktivujete předchozí posuv)(žádný objekt) (žádné)G(prosím, použijte pro izolovaný statek značku "isolated_dwelling" )'({0}/{1}) Stahování sady změn {2}....({0}/{1}) Stahování obsahu sady změn {2}...%({0}/{1}) Nahrávám rodiče uzlu {2}'({0}/{1}) Nahrávám rodiče relace {2}&({0}/{1}) Nahrávám rodiče cesty {2}O* Jeden uzel používaný více než jednou cestou a jednu z těchto cest, nebo8* Jeden uzel používaný více než jednou cestou, nebo* Jeden označený uzel, neboZ* Jednu cestu a jeden nebo více jejích uzlů používaných ve více než jedné cestě.Y* Jednu cestu s jedním, nebo více uzly používanými ve více než jedné cestě, nebo^-Djosm.home má nižší prioritu, tedy konkrétnější nastavení přepíše to obecnější*... možné jsou i další druhy přepravy... odkazuje na relaci/CESTA/K/JSOM/CACHE /CESTA/K/JOSM/HOMEDIR /CESTA/K/JOSM/PREF /CESTA/K/JOSM/USERDATA1/25 mix (motorové kolo/moped)1/50 mix (motorové kolo/moped)rSnímky ASTER 2007 nabízející lepší pokrytí ledovců než běžné zdroje (pravé barvy s odhadnutou modrou)33 nebo 7 parametrů převodu geodetického systému pouze 4WD\

Chcete-li zobrazit všechny objekty, klikněte znovu na tlačítko filtru.

L

Chcete-li zobrazit všechny objekty, uzavřete panel Filtr.

 Mapový podklad:5Doplněk je poskytován externím zdrojem: {0} Zdroj:-
Chybové hlášení (nepřeložené): {0}   

Aktivní filtr: {0}Filtr je aktivníPokud je vybrána jedna nebo více cest, je jejich tvar upraven tak, aby všechny úhly byly 90 nebo 180 stupňů.

Můžete do výběru navíc přidat dva uzly, které jsou brány jako reference pro určení směru.
(Později je možné vrátit zpět posunutí některých uzlů:
Vyberte příslušné uzly a stiskněte klávesovou zkratku pro Ortogonalizace / Zpět. Výchozí zkratka je Shift-Q.)n''{0}'' není platná OSM API URL.
Prosím, zkontrolujte správnost zápisu a znovu potvrďte.

Pozor: Heslo je ukládáno jako čitelný text v souboru předvoleb JOSM na vašem počítači.

Zadejte prosím OAuth autorizační přístup, který je oprávněný k přístupu k serveru OSM ''{0}''.

Při získávání nápovědy došlo k chybě

Obsah nápovědy k tématu {0} se nepodařilo získat. Chybové hlášení (nepřeloženo):
{1}K tomuto tématu není žádná nápověda

Nápověda k tématu {0} ještě není napsaná. Není k dispozici ani ve vašem jazyce ({1}), ani v angličtině.

Můžete pomoci zlepšit systém nápovědy JOSM a doplnit chybějící informace. Můžete přidat jak text nápovědy ve vašem jazyce ({1}) tak text nápovědy v angličtině.

Promiňte, ale nelze vložit značky ze schránky, protože neobsahuje objekty JOSM, ani žádný použitelný text.

_Aktuální oblast ke stažení (minlon, minlat, maxlon, maxlat): Volitelně můžete zadat adresu dlaždice jedné dlaždice ve formátu zvětšení/x/y, např. 15/256/223. Adresy dlaždic ve formátu zvětšení,x,y nebo zvětšení;x;y jsou také platné.QDošlo k chybě při obnovování zálohy souboru.
Chyba:
{0}@Při ukládání došlo k chybě.
Chyba:
{0}Ověření totožnosti na OSM serveru tokenem OAuth ''{0}'' selhalo.
Otevřete prosím dialog Nastavení a získejte nový token OAuth.Ověření totožnosti na OSM serveru s uživatelským jménem ''{0}'' selhalo.
Zkontrolujte prosím uživatelské jméno a heslo v nastavení JOSM.8Autorizace k serveru OSM se nezdařila.
aAutorizace na OSM server selhala.
Server vrátil následující chybu:
''{0}''Ověření přístupu na OSM serveru pomocí OAuth tokenu ''{0}'' selhalo.
Token není ověřen pro přístup k chráněnému zdroji
''{1}''.
Prosím, otevřete dialog nastavení a vyžádejte si další OAuth token.Automaticky otevřít dialog ''Stáhnout z OSM'' při každém startu JOSM.
Dialog můžete otevřít i ručně z menu Soubor nebo z nástrojové lišty.JNelze otevřít adresář ''{0}''.
Prosím vyberte soubor.Nemohu nahrát {0} objektů v jednom požadavku, protože
maximální velikost sady změn {1} na serveru ''{2}'' byla překročena.^Kliknutí na {0} ukončí slučování mých a cizích položek.dKlikněte na {0} pro zahájení slučování mých a cizích položek.aUzavření sady změn {0} se nepodařilo,
protože již byla uzavřena.hUzavření sady změn {0} se nepodařilo,
protože již byla uzavřena na {1}.ZSpojení s OSM serverem ''{0}'' vypršelo. Prosím, zkuste to znovu později.Spojení se serverem OSM ''{0}'' selhalo. Server odpověděl
následujícím chybovým kódem a hlášením:
Kód chyby: {1}
Chybové hlášení (nepřeložené): {2}@Nelze načíst vrstvu {0} ''{1}''.
Chyba:
{2}Nelze načíst doplněk {0}, protože jeho základní
třída ''{1}'' nebyla nalezena.
Mám ho odstranit z nastavení?\Nelze načíst soubor s uloženým sezením ''{0}''.
Došlo k chybě:
{1}A Nelze číst soubor ''{0}''.
Chyba je:
{1}9 Nelze číst soubory.
Chyba je:
{0}GNemohu uložit soubor sezení ''{0}''.
Chyba je:
{1}Stáhnout sady změn pro aktuálně zobrazenou část mapy.
Vypnuto. Aktuálně není zobrazena žádná část mapy.?Stáhnout změny dat v aktuálním pohledu na mapu1Stáhnout moje otevřené sady změnStáhnout moje otevřené sady změn
Vypnuto. Prosím, zadejte nejprve v nastavení vaše uživatelské jméno pro OSM./Stáhnout nejnovější sady změnKZadejte klíč značky, např. fixmeZZadejte hodnotu značky, např. zkontrolovat členyaVložit přístupový token manuálně, pokud byl vygenerován a získán mimo JOSM..Chyba ve filtru {0}:
{1}Nepodařil se přístup na OSM server ''{0}''
s autorizačním tokenem ''{1}''.
Server zamítl autorizační token jako neautorizovaný. Nebudete moci
přistupovat ke chráněnému obsahu na tomto serveru.Autentizace na serveru OSM ''{0}'' se nezdařila.
Používáte OAuth, ale aktuálně nemáte nastaven žádný
přístupový token OAuth.
Otevřete, prosím, dialog Nastavení a vložte nebo vygenerujte nový token.Nepodařilo se doplnit URL ''{0}'' pro ověření OSM API serveru.
Zkontrolujte prosím váš text ''{1}'' a znovu ověřte.Neúspěšné připojení k URL ''{0}''.
Prosím, zkontrolujte správnost zápisu ''{1}'' a vaše internetové připojení a znovu potvrďte.GNepodařilo se vytvořit chybějící adresář keše: {0}KNepodařilo se vytvořit chybějící složku konfigurace: {0}MNepodařilo se vytvořit chybějící složku uživatelských dat: {0}Nepodařilo se stáhnout data. Formát je buď nepodporovaný, chybný, a / nebo nekonzistentní.

Detaily (nepřeloženo): {0}?Nepodařilo se stáhnout data.

Detaily: {0}Selhala inicializace komunikace s OSM serverem {0}.
Zkontrolujte URL serveru ve Vašem nastavení a Vaše internetové připojení.vInicializace předvoleb selhala.
Nepodařilo se vytvořit chybějící rejstřík předvoleb ''{0}''sInicializace předvoleb selhala.
Nepodařilo se obnovit výchozí hodnoty souboru předvoleb: {0}mNepodařilo se inicializovat předvolby.
Adresář s předvolbami ''{0}'' není adresářem.xNepodařilo se načíst seznam zdrojů předvoleb z
''{0}''.

Podrobnosti (nepřeložené):
{1}rSelhalo načtení seznamu zdrojů pravidel z
''{0}''.

Podrobnosti (nepřeložené):
{1}pNepodařilo se načíst seznam zdrojů stylů z
''{0}''.

Detaily (nepřeložené):
{1}Nepodařilo se otevřít spojení ke vzdálenému serveru
''{0}''.
Jméno hostitele ''{1}''se nepodařilo přeložit na adresu.
Zkontrolujte, prosím, nastavení URL na API v nastavení editoru a také vaše internetové připojení.~Selhalo otevření připojení na vzdálený server
''{0}''.
Prosím, zkontrolujte Vaše internetové připojení.Selhalo otevření připojení na vzdálený server
''{0}''
z bezpečnostních důvodů. Toto pravděpodobně nastalo proto, že je aplikace spuštěna
v apletu A protože jste aplet nenačetli z ''{1}''.Nepodařilo se otevřít stránku nápovědy pro URL {0}.
Je to nejspíše způsobené problémem se sítí.
Zkontrolujte, prosím, vaše internetové připojení.Nepodařilo se získat seznam sad změn z OSM API serveru na
''{1}''. Server odpověděl hodnotou {0}, namísto 200.
Zkontrolujte, prosím, zda je ''{1}'' napsáno správně a proveďte ověření znovu.!Nepodařilo se získat informace o současném uživateli ze serveru OSM ''{0}''.
Tento problém není pravděpodobně způsoben vyzkoušeným přístupovým tokenem,
ale spíše konfigurací serveru. Pečlivě zkontrolujte URL serveru
a stav připojení k Internetu.|Nepodařilo se podepsat žádost pro OSM server ''{0}'' tokenem ''{1}''.
Token je pravděpodobně neplatný.Nepodařilo se nahrávání nebo stahování dat z
''{0}''
kvůli problému při přenosu dat.
Podrobnosti (nepřeloženo): {1}qNahrání sady změn {0} na server se nepodařilo,
protože již byla uzavřena na {1}.Zde je shrnutí importu souboru.
Změnu nastavení můžete odmítnout stisknutím tlačítka "Zrušit" v dialogu Nastavení
Kvůli aktivaci některých změn může být potřeba restartovat JOSM.JOSM úspěšně získal přístupový token. Nyní můžete tento token akceptovat. JOSM jej bude používat při všech dalších ověřováních totožnosti a autorizaci vůči serveru OSM.

Přístupový token je: {JOSM se chystá změnit nastavení OAuth na výchozí hodnoty.
Současné nastavení nebude nikam uloženo.JOSM právě běží v anonymním režimu. Nelze stáhnout
vaše sady změn ze serveru OSM, dokud nezadáte vaše jméno
v nastavení JOSM.JOSM úspěšně získal požadavek na token. Nyní zobrazí v externím prohlížeči stránku s autorizací. Přihlaste se prosím s vaším OSM jménem a heslem a pokračujte podle instrukcí k autorizaci požadavku. Pak se vraťte zpět k dialogu a klikněte na {0}

Pokud selže spuštění externího prohlížeče, můžete kopírovat následující autorizační URL a vložit jej do adresní řádky vašeho prohlížeče.Vrstva ''{0}'' už má konflikt na objektu
''{1}''.
Prosím, vyřešte nejprve tento konflikt a potom to zkuste znova.qVrstva''{0}'' už je v konfliktu s objektem
''{1}''.
Tento konflikt nemůže být přidán.Je požadováno načtení doplňku "{0}".
Tento doplněk se ale již dále nevyvíjí a bude velmi pravděpodobně způsobovat chyby.
Měl by být deaktivován.
Chcete jej smazat z nastavení?_Označené lokálně smazané objekty budou vymazány na serveru.mOznačené změněné objekty z aktuálního výběru budou nahrány na server.kŽádný z objektů sady změn {0} není dostupný v aktuálně
editované vrstvě ''{1}''.gKlikněte prosím na {0} k odeslání žádosti o OAuth token na ''{1}''.rPokud chcete dotaz omezit na specifický časový rozsah,
zadejte, prosím, platná vstupní data.Pokud chcete omezit dotaz na datové změny ohraničujícím rámečkem,
zadejte platná data zeměpisných šířek a délek.Ujistěte se, že všechny vybrané cesty směřují podobným směrem
nebo ortogonalizujte každou samostatně.bProsím vyberte rozsah dlaždic OSM ve zvolené úrovni zvětšení.Vyberte prosím jeden z následujících standardních dotazů.Vyberte Stáhnout pouze mé sady změn, pokud chcete stáhnout pouze vámi vytvořené změny.
Pozor, JOSM stáhne maximálně 100 sad změn.@Prosím, vyberte sadu změn kterou chcete uzavřítZVyberte, prosím, hodnoty, které chcete ponechat u následujících značek.Doplněk {0} vyžaduje JOSM verze {1}. Současná verze JOSM je {2}.
Pokud chcete doplněk používat, aktualizujte JOSM.bV souboru předvoleb jsou chyby.
Vytvářím nový soubor výchozích předvoleb.V souboru předvoleb jsou chyby.
Zálohuji starý soubor do
{0}
a zkouším načíst starší a dobrý soubor
{1}
.PRelace byla smazána mimo editor.

Chcete toto okno zavřít?JPřijímání přístupového tokenu OAuth z ''{0}'' selhalo.GZískání požadavkového tokenu OAuth z ''{0}'' selhalo.Spustí plně automatickou proceduru získání přístupového tokenu z webu OSM.
JOSM vstoupí na web OSM pod uživatelským účtem zadaným do JOSM a
automaticky autorizuje uživatele, pro kterého získá přístupový token.Spustí poloautomatickou proceduru získání tokenu z webu OSM.
JOSM odešle standardní požadavek na získání OAuth tokenu.
Ten bude uživateli zobrazen v externím prohlížeči,
aby se přihlásil a akceptoval vložení tokenu do JOSM. Vyberte všechny stopy, které chcete zobrazit. Více tras lze zvolit tažením, nebo použijte CTRL+klik pro volbu konkrétních tras. Mapa je na pozadí živě aktualizována. URL otevřete dvojklikem. Upravit název a popis lze dvojklikem na políčko.kVýběr umožní vložení značky, který bude aplikován na
všechny upravované relace.Zatrhněte, pokud chcete dotaz omezit pouze na vaše sady změn dat.
Jinak zahrne do dotazu všechny sady změn dat.Zatrhněte, pokud chcete uložit autorizační token do nastavení JOSM.
Pokud nezaškrtnete, bude přístupový token použit pouze v tomto sezení JOSM.Vybere zobrazení sad změn pouze pro vybrané objekty.
Zrušení výběru znamená zobrazení všech sad změn v aktuální datové vrstvě.Soubor s nastavením žádá o připojení nastavení k {0},
, ale jeho výchozí nastavení je v tomto okamžiku neznámé.
Prosím aktivujte odpovídající funkci ručně a zkuste import znovu.:Krok 1/3:Odeslání požadavku na OAuth tokenEKrok 2/3: Autorizace a získání přístupového tokenu@Krok 3/3: Úspěšně získaný přístupový tokenPřístupový token ''{0}'' byl úspěšně
použit pro přístup na OSM server ''{1}''.
Nyní budete na OSM server přistupovat jako uživatel ''{2}'' s id ''{3}''.Zdroj předvoleb značek {0} lze načíst, ale obsahuje chyby. Opravdu ho chcete použít?

Chyba je: [{1}:{2}] {3}
Zdroj předvoleb značek {0} lze načíst, ale obsahuje chyby. Opravdu ho chcete použít?

Chyba je: {1}
Vyfotografujte váš GPS přijímač když ukazuje čas.
Zobrazte zde jeho fotografii.
Poté zapište čas zobrazený na fotografii a vyberte časové pásmo
6Přístupový token ''{1}'' známý OSM serveru ''{0}''.
Test získání detailů uživatele tohoto tokenu selhal.
V závislosti na oprávněních přidělených tomuto tokenu jej však můžete použít
pro nahrávání dat, GPS tras a/nebo k přístupu k dalším chráněným zdrojům.OSM API server v ''{0}'' neposlal platnou odpověď.
Je pravděpodobné, že ''{0}'' není server OSM API.
Prosím, zkontrolujte správnost zápisu ''{0}'' a zkuste znovu.OSM server
''{0}''
reportoval interní chybu.
Toto je pravděpodobně pouze dočasný problém. Zkuste to prosím později.Automatický proces získávání přístupového tokenu OAuth
z serveru OSM selhal, protože JOSM nebyl schopen sestavit
použitelné URL z autorizačního URL.''{0}''.

Zkontrolujte rozšířené nastavení OAuth a zkuste to znovu.Automatický proces získávání přístupového tokenu OAuth
z OSM serveru selhal. JOSM se nepodařilo přihlásit do {0}
pro uživatele {1}.

Zkontrolujte jméno a heslo uživatele a zkuste znovu.Proces automatického získaní přístupového tokenu OAuth
z OSM serveru selhal.

Prosím opakujte pokus nebo zvolte jiný typ autorizačního procesu,
např poloautomatickou nebo manuální autorizaci.TDceřiná relace
{0}
byla na serveru smazána, nelze ji načíst.Spojené cesty jsou členy jedné nebo více relací. Rozhodněte, prosím, jestli chcete ponechat tato členství u spojené cesty, nebo jestli je chcete odebrat.
Výchozí rozhodnutí je ponechat první cestu a odstranit ostatní cesty, které jsou členy té samé relace. Spojená cesta tedy zaujme v relaci místo původní cesty.Aktuální URL {0}
je externí adresa. Upravovat je možné pouze témata nápovědy umístěná
na serveru {1}.Údaje v GPX vrstvě ''{0}'' byly stažené ze serveru.
Protože body cesty neobsahují časovou značku, nelze je sladit s audio daty.Údaje v GPX vrstvě ''{0}'' byly staženy ze serveru.
Protože body cesty neobsahují časovou značku, nelze je sladit s obrázky.Data, která chcete nahrát na server, obsahují nevyřešené konflikty ve vrstvě ''{0}''.
Konflikty je nejprve nutno vyřešit.Spojené uzly jsou členy jedné nebo více relací. Rozhodněte, prosím, jestli chcete ponechat tato členství u cílového uzlu, nebo jestli je chcete odebrat.
Výchozí rozhodnutí je ponechat první uzel a odstranit ostatní uzly, které jsou členy té samé relace. Cílový uzel tedy zaujme v relaci místo původního uzlu.ARelace byla změněna.

Chcete změny uložit?-Server nahlásil zjištění konfliktu.]Server ohlásil nalezení konfliktu.
Chybová zpráva (nepřeloženo):
{0}Server hlásí, že objekt je smazaný.
Nahrávání selhalo, pokud jste se snažili upravit nebo smazat tento objekt.
Stahování selhalo, pokud jste se snažili nahrát tento objekt.

Chybová zpráva je:
{0}Test selhal, protože server odpověděl interní chybou.
JOSM nemůže ověřit, zda je token validní. Zkuste to prosím později.Je potřeba několika sad změn, aby se na server nahrálo {0} objektů. Jakou strategii chcete zvolit?lNejsou žádné vrstvy, ke kterým by zdrojová vrstva
''{0}''
mohla být být sloučena.V této relaci je minimálně jeden prvek odkazující
na právě tuto relaci.
To vyváří cyklické závislosti a není to doporučeno.
Co chcete provést s touto cyklickou závislostí?FMomentálně není vybrána žádná oblast ke stažení.Tato relace již obsahuje alespoň jeden prvek, který odkazuje na
objekt ''{0}''

Opravdu chcete přidat další člen relace?Tato relace byla změněna mimo editor.
Nemůžete aplikovat změny a pokračovat v editaci.

Chcete vytvořit konflikt a uzavřít editor?Nelze zpracovat zdroj předvoleb značek: {0}. Opravdu ho chcete použít?

Chyba je: [{1}:{2}] {3}
Nelze zpracovat zdroj předvoleb značek: {0}. Opravdu ho chcete použít?

Chyba je: {1}
Nahrávat nezpracovaná GPS data do mapy není dobrý nápad.
Jestli chcete nahrát prošlé trasy GPS, pak se podívejte sem:`Nahrávání na server selhalo, protože na serveru je novější verze jednoho z vašich
uzlů, cest nebo relací.

Klikněte na {0} pro synchronizaci kompletní místní datové sady se serverem.
Klikněte na {1} pro přerušení nahrávání a pokračování v editaci.
+Nahrávání na server selhalo, protože na serveru je novější verze jednoho z vašich
uzlů, cest nebo relací.
Konflikt je způsoben {0} s id {1},
na serveru je verze {2}, vaše verze je {3}.

Klikněte na {4} pro synchronizaci pouze konfliktního prvku.
Klikněte na {5} pro synchronizaci kompletní místní datové sady se serverem.
Klikněte na {6} pro přerušení nahrávání a pokračování v editaci.
Nahrávání selhalo, protože používaná
sada změn {0} byla již uzavřena na {1}.
Prosím, nahrajte znovu s novou, nebo otevřenou sadou změn.Nahrávání na server selhalo, protože vaše aktuální
datová sada nesplňuje předpoklad.
Chybová zpráva je:
{0}XPoužijte fotku přesného zdroje času,
např. display GPS přijímačeHPoužít standardní URL OSM serveru ({0})HVerze {0} vytvořená {1}PVerze {0} aktuálně editovaná ve vrstvě ''{1}''&Snažíte se přidat dceřinou relaci, která odkazuje na rodičovskou relaci.

Tím byste vytvořili kruhovou závislost rodičovských/synovských prvků, což se nedoporučuje.
Přeskakuji relaci ''{0}''.
Relace, které by vytvořily tuto kruhovou závislost:
{1}Snažíte se přidat relaci do sebe sabe.

Tím byste vytvořili kruhovou závislost rodičovských/synovských prvků, což se nedoporučuje.
Přeskakuji relaci ''{0}''.Používáte projekci EPSG:4326, což může vést
k nepřijatelným výsledkům při ortogonalizaci objektů.
Změňte používaný typ projekce, aby toto varování zmizelo.
Vážně chcete pokračovat?pNedokončili jste slučování rozdílů v tomto konfliktu.
Vyřešení konfliktu nelze aplikovat, dokud nebudou vyřešeny
všechny rozdíly.
Klikněte na {0}, pokud chcete i přesto skončit.
vyřešené rozdíly nebudou použity.

Klikněte na {1} pro návrat k řešení konfliktů.Přístupový token OAuth byl úspěšně získán z webu OSM. Klikněte na {0} k akceptování tohoto tokenu. JOSM jej bude používat při příštích požadavcích na práci s OSM API.}V tomto okně editoru máte neuložené změny.

Chcete tyto změny zahodit a nahrát znovu data z vrstvy?{0} relace tvoří cyklus, protože na sebe vzájemně odkazují.
JOSM je nenahraje na server, dokud závislost neopravíte a neodstraníte cyklus.(Automatické ukládání v pravidelných intervalech zálohuje změněná data vrstev. Zálohy jsou uloženy v adresáři definovaném v Nastavení. V případě pádu aplikace se JOSM při příštím startu pokusí neuložené změny obnovit.)(JOSM může zachovat záložní soubor po uložení datových vrstev. K názvu souboru bude připojeno ''~'' a bude uložen do stejného adresáře.)stupně°8stupně° minuty'Vstupně° minuty' vteřiny"chybějící  Varování: Jelikož nepoužíváte výchozí API OSM, ujistěte se, že jste nastavili uživatelský klíč a tajný klíč v Rozšířených parametrech Advanced OAuth. 2Rozcestník ukazující směry k různým cílům.dV pozadí probíhá nahrávání na server. Nelze resetovat stav, dokud se nahrávání nedokončí.|Nahrávání na server již probíhá na pozadí. Před nahráváním nových změn laskavě počkejte, až bude dokončeno.Cedule s mapouTabule s informacemi.8Stojatá vodní plocha, například jezero nebo rybník.$Statek uvnitř většího osídlení1Jednoduchý vývod hydrantu umístěný podzemí.APlochá oblast u vody, pokrytá pískem, štěrkem nebo oblázky. Stromořadí.LLineární objekt {0} bez {1} má značku, která indikuje, že je o plochu.Zde lze vylepšit mnoho na hrubo nakreslených pobřeží, ovšem je zde hodně sněhu, takže nelze použít pro mapování ledovců (falešné barvy IČ)#Nízko ležící oblast mezi kopci.Horský hřbet.Chybí značka name, ačkoliv name:* existuje.hVýznamná skála nebo skupina skal, z nichž alespoň jedna je pevně připojena ke skalnímu podkladu.2Trvalá masa ledu, pohybující se vlastní vahou.Sloupkový hydrantBMísto, kde podzemní voda přirozeně vyvěrá na zemský povrch.(Prvek s id=0 nemůže být neviditelný.NVýrazný vyvýšený kus země vyčnívající do moře nebo velkého jezera.vČlenství v relacích bylo zkopírováno do všech nových cest.
Je třeba provést kontrolu a případné opravy.tČlenství i s rolí bylo zkopírováno do všech nových cest.
Je třeba provést kontrolu a případné opravy.Sedlo mezi horami nebo kopci.AJednoduchá trubka s krytem, která nemá obvyklý tvar hydrantu.WOsamělý výrazný kámen, který se může odlišovat od složení okolního terénu. Jeden strom.pPříkrý skalní sráz, výrazně vertikální nebo téměř vertikální (spodní část je napravo od cesty).cTyp sloupkového hydrantu, který je vždy pod tlakem, s jednotlivými ventily u každého vývodu.?Typ sloupkového hydrantu, kde je otevírací ventil pod zemí.pHodnota 10000 znamená měřítko 1:10000 (1 cm mapy odpovídá 100 m v terénu; rozlišení zobrazení: 96 DPI)(Sopka - spící, vyhaslá nebo aktivní.Hydrant umístěný na zdiStudnaImagerie ACTmapi 2018AGRI černobíle 2.5mSchopnosti APINedodržení schopností APIVerze API: {0}(Snesená železnice (pouze žel. spodek)ZrušitZrušit slučování"Zrušit dialog pro výběr souboru#Zrušit dialog pro výběr souboru. O aplikaci O JOSM…Přijmout přístupový token1Přijmout všechny značky z {0} pro toto sezení3Odsouhlasit nový zdroj doplňků a zavřít dialogOmezení přístupuPřístupový tokenKlíč přístupového tokenu:Heslo přístupového tokenu:URL přístupového tokenu:>Přístup k redigované verzi ''{0}'' z {1} {2} je zakázaný. Ubytování)Dle informací z doplňku je autorem {0}. PřesnostAkceParametry akceAkce Výběr akcí AktivovatAktivovat vrstvuAktivovat vybranou vrstvu+Aktivace standardního mapového rendereru.Aktivní předvolby:Aktivní pravidla:Aktivní styly: SpouštěčPřidatPřidat URL mapového podkladu6Přidat další URL, odkud se dají stahovat doplňky.Přidat uzel...Přidat zaměřený obrázekPřidat značku;Přidat záložku pro aktuálně vybranou stahovanou oblastIPřidat tlačítko s tímto vyhledávacím výrazem do lišty nástrojů.Přidat novou poznámkuPřidat novou cestu k ikonám4Přidat nový pár klíč/hodnota ke všem objektům-Přidat nový uzel do již existující cesty,Přidat nové předvolby ze souboru nebo URL:Přidejte nové pravidlo zadáním názvu souboru nebo URLPřidat nový zdroj do seznamu.&Přidat nový styl ze souboru nebo URLPřidat novou značku(Vložte novou položku {0} zadáním URLoPřidat uzel zadáním zeměpisné šířky/délky nebo vzdálenosti od rovníku/poledníku (northing/easting).OPřidat všechny objekty vybrané v aktuální datové sadě za poslední členXPřidat všechny objekty vybrané v aktuální datové sadě za poslední vybraný členOPřidat všechny objekty vybrané v aktuální datové sadě před první členXPřidat všechny objekty vybrané v aktuální datové sadě před první vybraný členPřidat všechny značkyPřidat informace o autorovi1Přidat zatrhnuté značky do vybraných objektůPřidat komentářPřidat komentář k poznámce:Přidání konfliktu k ''{0}''Přidat filtr.Přidat vrstvy Přidat dotaz Přidat uzelPřidat uzel do cestyPřidat uzel do cesty a spojitPřidat uzel {0}Režim přidávání poznámek3Přidat nebo odebrat tlačítko nástrojové lištyPřidat relaci {0}Přidat vybrané značkyPřidat výběr do relacePřidat nastavení Přidat dotazPřidat značku&Přidat značky ke zvoleným objektůmAPřidat členy všech vybraných relací do aktuálního výběruFPřidat vybrané dostupné předvolby do seznamu aktivních předvolebBPřidat vybraná dostupná pravidla do seznamu aktivních pravidel=Přidat vybrané dostupné styly do seznamu aktivních stylů0Přidat vybrané relace do aktuálního výběruPřidat k výběru-Přidat do Stáhnout z OSM->Aktuální mapa: )Přidat tlačítko do nástrojové lišty Přidat cestuPřidat cestu {0}'Přidány uzly na všechny průsečíky(Přidávám {0} do ignorovaných značek%Přidávám {0} ke kontrole pravopisu#Přidávám {0} ke kontrole značekAditiva:AdresaInterpolace adresAdresyAdresní data z IBGEŠtolaNastavit barevnost vrstvy)Nastavit hodnotu gama podkladové vrstvy.,Nastavit posunutí vrstvy mapového podkladuUpravit průhlednost vrstvy1Nastavit hodnoty zaostření/rozostření vrstvy.'Nastavit zisk smíchávání překryvu./Nastavit pozici této vrstvy mapového podkladuUpravit časovou zónu a posun+Nastavitelný {0} není dosud registrován.dNastavitelný {0} není dosud registrován. Nemohu nastavit spoluúčast v nastavení synchronizace.Administrativní centrumAdministrativníAdministrativní úroveňHerna s výherními automaty Rozšířené Rozšířené pozadí: Změněno*Rozšířené pozadí: Nevýchozí hodnotaPokročilé parametry OAuthRozšířená konfigurace OAuthNastavení pro pokročiléRozšířené informaceRozšířené informace (web)!Rozšířené informace o objektuPokročilé nastaveníPokročilé nastavení...Předsunutá stopčáraReklamní slouplMapový podklad "{0}" může být nepřesně polohován. Zkontrolujte, prosím, jeho posun pomocí stop GPS!#Letecká nebo satelitní fotografieLanovka2Zemědělská vozidla (s omezením např. 25 km/h)Kvalitu ovzduší Letiště Letiště LetištěZnačení letištěAlbersova projekceAlkoholUspořádat uzly do kruhuZarovnat uzly do přímkyVšechnyVšechny souboryVšechny formátyVšechny soubory (*.*)`Všechny nainstalované doplňky jsou aktuální. JOSM tedy nemusí stahovat jejich nové verze.TVšechny číselné hodnoty sečtené jako ''{0}'' budou vloženy do klíče ''{1}''YVšechny body a segmenty trasy budou mít vlastní barvu. Lze upravit ve správci vrstev.#Podporovány jsou všechny projekcejNení co ukládat, protože všechna nastavení v této skupině jsou nastavena na své výchozí hodnoty.HVšechny hodnoty spojené jako ''{0}'' budou použity pro klíč ''{1}''Všechna vozidlaZahrádkářská kolonie Povolit změny poznámek (notes)0Povolit stahování vašich soukromých GPS tras"Povolit čtení vašich nastaveníPovolit nahrávání GPS tras"Povolit nahrávání mapových dat!Povolit zápis vašich nastavení]Umožní ovládání JOSM z externích aplikací jako například webový prohlížeč a pod.DUmožní ladit barvy cesty podle různých průměrných rychlostí. Budovy s téměř pravými úhly Horská chata,Již je registrován konflikt prvku ''{0}''.8Zahrnout do hledání i nekompletní a smazané objekty.Přejmenovat také souborAlternativní název Vždy skrytoVždy zobrazitAktualizovat vždy a bez ptaníStanice záchrankyAmerický fotbalPočet kabelůPočet sedadelPočet schodůPočet okruhů Počet pólůProudHerna s placenými hramiZábavní parkNKontrolor OSM dat, hledající běžné chyby udělané uživateli a programy.*Nahromadění volných hranatých kamenů.CNahromadění volných oblázků na pláži či říčním korytě.\Vodní plocha téměř uzavřená pevninou, ale úrovňově propojená s mořem či jezerem.-Zadáním prázdné hodnoty značku smažete.Došlo k chybě v doplňku {0}IPři zjišťování, zda je vaše verze JOSM aktuální, došlo k chybě.Při pokusu přiřadit fotografie GPX záznamu došlo k chybě. Můžete zkusit zahýbat posuvníkem a provést přiřazení manuálně.:Kancelář poskytující informace o městě nebo oblasti.RDošlo k neočekávané chybě, kterou pravděpodobně způsobil doplněk ''{0}''.Došlo k neočekávané výjimce. Jedná se o chybu programu. Pokud používáte poslední verzi JOSM, pak buďte tak laskaví a zašlete hlášení o chybě. AnalogovéPřichytávání úhlů!Přichytávání úhlů aktivní.Klec pro zvířeNapajedlo pro zvířataAnotaceAnténaStarožitnostiByt7Přidat nastavení ze souboru k existujícím hodnotám9Vztahuje se k poslednímu stylu zadanému parametrem {0}.PoužítPoužít změnyAplikovat přednastaveníAplikovat řešeníAplikovat roliAplikovat roli:PAplikovat vyhlazování (antialiasing) na čáry GPX pro jemnější zobrazení._Aplikovat vyhlazování (antialiasing) v režimu drátového modelu pro jemnější zobrazení.JAplikovat vyhlazování (antialiasing) v mapě pro jemnější zobrazení.iPoužít dynamický alpha-blending a přizpůsobit šířku podle úrovně zvětšení u všech čar GPX. Použít předchozí značku {0}Použít vyřešené konflikty0Aplikovat řešení konfliktů a zavřít dialogPoužít zvolené změnyFPoužít značky objektů ve schránce na všechny označené objekty.4Použít značky k označení nahrávané sady změnPoužít aktuální změnyPoužít adresu dlaždice"Aplikovat změny a zavřít dialog&Aplikovat tuto roli na všechny členy Použít?Letištní plocha AkvakulturaArkádaArcheologické naleziště LukostřelbaOpravdu pokračovat?[Jste si jisti, že chcete smazat prvky s připojenými cestami, které jsou skryty filtrem?]Jste si jisti, že chcete posunout prvky s připojenými cestami, které jsou skryté filtry?Označit jako plochuStyl plochy na vnější cestě"Cesta typu plochy není uzavřená=Oblast, která se má vykreslit, výchozí hodnota je ''{0}'' Plocha: {0}DPlochy se vykreslují s výplní pouze okolo jejich vnitřních hranOblast v okolí místaQByl zadán parametr {0}, ale měřítko nelze ze zbývajících parametrů určit.Zadán parametr {0}, očekáváno {1} nebo {2}Umění Autor dílaCentrum uměníUmělecké díloStoupání (m)Zeptat se před aktualizacíSestavit nové polygony.NSestaveno ze snímků ASTER červenec 2012 (pravé barvy s odhadnutou modrou)NSestaveno ze snímků ASTER červenec 2016 (pravé barvy s odhadnutou modrou)ShromaždištěMSpolečný domov pro samostatnější osoby, které vyžadují méně péče.Přiřazená ulice PřevzítIPro mazání je třeba vybrat alespoň jeden objekt, nemáte nic vybráno5Upozornění: Používejte pouze skutečné klávesy!Turistická atrakceAtributy Audio zařízení je nedostupnéAudioprůvodceNastavení zvuku5Zvukové soubory (*.wav, *.mp3, *.aac, *.aif, *.aiff)Audio značky z {0}#Zvuk sesynchronizován na bodu {0}.%Označení bodu s hlasovou poznámkou Zvuk: {0}&Audioprůvodce přes mobilní telefon?Australský fotbal Přihlásit+Přihlásit se se zadaným jménem a heslembAutentizace na HTTP proxy ''{0}'' selhala. Zadejte, prosím, platné uživatelské jméno a heslo._Autentizace na API OSM ''{0}'' selhala. Zadejte, prosím, platné uživatelské jméno a heslo.gOvěření na hostiteli ''{0}'' selhalo. Prosím, zadejte platné uživatelské jméno a platné heslo.0Autentizační sezení pro uživatele ''{0}''...Ověřování totožnostiOvěření totožnosti selhaloAutentifikace:AutorAutor:Autorizace selhala(Autorizovat JOSM pro přístup k OSM APIAutorizační URL:Autorizovat se:Autorizace žádosti o OAuth token ''{0}'' na webu OSM ...)Autorizuji požadavkový token ''{0}''...Autoři AutomatickyAutomaticky načítat dlaždice Povolit automatické ukládáníUkládat každých (sekund)%Počet uložených souborů na vrstvuAutomatické zvětšení%Standardně automaticky zvětšovat: Auto-odhad-Standardně automaticky načítat dlaždice: Automatické&Automatizovaný externí defibrilátorBankomatAutomatická oprava značekAutomaticky vytvářet zvukové značky z bodů v záznamu trasy (namísto z uložených trasových bodů - waypoints) s názvy nebo popiskami.bPři otevírání vrstvy GPX automaticky vytvořit vrstvu se značkami ze všech trasových bodů./Automaticky získat zdroj z aktuálních vrstevEAutomaticky zkracuji hodnotu značky ''{0}'' u smazaného objektu {1} DostupnéDostupné výchozí položky:Dostupné předvolby:Dostupné roleDostupná pravidla:Dostupné styly:Lavinová ochranaAzimutální ekvidistantníSilniční vlak B-doubleBabyboxZpět&Základní tábořiště bez vybaveníPozadí: Opěrka zad!Backspace v režimu přidáváníŠpatný požadavek8Chybná lokace v HTML dokumentu. Došlo k výjimce: {0}Chybná odpověďTašky a zavazadlaPekařská ulicePekárnaOtevřený altán&Omezení datového pásma překročenoBanka Holá skálakNíže položená neobhospodařovaná oblast s neúrodnou, kyselou půdou a nízkými dřevnatými porosty.XNíže položená neobhospodařovaná půda s keři, ale s málo nebo žádnými stromy.[Vysoko položená neobhospodařovaná půda pokrytá trávou, která může být spásaná.KasárnaZávory)V překážce není určen žádný vchod PřekážkyPřekážky a vchody ZákladníPolder (suchá nádrž) BasketbalBaterie BojištěZátokaPlážPřímořské letoviskoPlážový volejbalKosmetický salónPostelePosteleVčelařPivní zahrádkanPředtím, než zašlete hlášení o chybě, tak se ujistěte, že používáte nejnovější verzi JOSM zde:LavičkaNejlepší zvětšení: {0}Nápojové kartónyNápoje Jízdní koloSilnice jen pro cyklisty CyklotrasaRampa pro jízdní kolaPůjčovna jízdních kolOprava jizdních kolProdej jízdních kol"Mytí jízdních kol (za poplatek)Velká komunikační věž=Velká komunikační věž, obvykle vyšší než 100 metrů.Prodejce jízdních kol KulečníkBing letecké snímkyBionaftaElektrárna na biopalivoBioplynElektrárna na bioplynElektrárna na biomasuPozorovatelna ptactvaKovářBlok(Blokovat síťový přístup ke zdrojůmModrá: Obsah tabuleČlun LoděniceVarný reaktor (BWR-1)Varný reaktor (BWR-2)Varný reaktor (BWR-3)Varný reaktor (BWR-4)Varný reaktor (BWR-5)Varný reaktor (BWR-6)Sloupek Typ sloupkuBorháky KnihkupectvíSázková kancelářJméno záložky: ZáložkyKnihyHraniční kontrola Typ hraniceOba uzly BoulderingHry s koulemi (pétanque)Hranice%Hranice vybraných položek snímků:HraniceHraniční kámen&Duplicitní uzly na hranici (boundary) Typ hraniceOhraničující rámeček(Ohraničující rámeček (v projekci): Ohraničující rámeček: OhraničeníButikTyp odbočného stožáruZnačkaVlnolamPivovarMostMostní podpěra Název mostuPůdorys mostuMosty]Chybná předvolba značení ''{0}-{1}'' - metoda Javy zadaná ve ''values_from'' není "{2}"pChybná předvolba značení ''{0}-{1}'' - v metodě Javy zadané ve ''values_from'' došlo k výjimce {2} ({3})wPoškozená předvolba značení "{0}-{1}" - počet položek v ''display_values'' musí být stejný jako ve ''values''}Poškozená předvolba značení "{0}-{1}" - počet položek v ''display_descriptions'' musí být stejný jako ve ''values'' Nevěstinec;Nedostatečně využívané zanedbané území (brownfield)Budhistický chrám Zarážedlo+Vytvořte dotaz Overpass pomocí pomocníkaSestavit dotazVytvořit a spustit dotazBudovaPasážDuplicitní uzly na budováchBudova uvnitř budovyPodlaží budovySestavování hlavního menu Část budovy Druh stavby Budova s téměř pravými úhly!Zabudovaný styl, interní cesta: Zabudované:Krátké vyvýšení*Brána otevíratelná nárazníkem vozidlaBunkrSilážní jámaAutobusAutobusová dráhaNástupiště autobusuAutobusové nádražíZastávka autobusu$Zábrana průjezdná pouze autobusem ŘeznictvíOvládaný tlačítkemPodle kódu EPSGTěžkovodní reaktor CANDU CEE modráCEE červená 16ACEE červená 32ACNG (zemní plyn)Kabinová lanovkaKabelové svodidloKeš Název kešeStatistika keše: {0}Aktualizace keše pro {0}Aktualizace kešeKatastrKavárnaVýpočet stahované oblasti)Vyvolat editor relací na vybranou relaciKameraStanové místoKemp(Mnohoúhelník nelze zarovnat. Končím.XNelze aktivovat třídu mapového rendereru ''{0}'', protože není podtřídou ''{1}''.jNelze aktivovat třídu mapového rendereru ''{0}'', protože není zaregistrovaná jako mapový renderer.NNelze aktivovat třídu mapového rendereru ''{0}'', protože nebyla nalezena.Nemohu použít vrstvu {0}, protože jsem nenašel žádný podporovaný formát. Vrstva je dostupná v těchto formátech: {1}Kanadský fotbalPlavební kanálZrušit)Zrušit a návrat k předchozímu dialoguZrušit ověřování'Zrušit automatickou změnu tohoto poleZrušit zavírání sad změnZrušit řešení konfliktů.Zrušit řešení konfliktů a zavřít dialogZrušit operaci Zrušit změny a zavřít dialog6Zrušit nahrávání na server a pokračovat v editaci!Zrušit, pokračovat v úpravách+Nemůžu přidat uzel ležící mimo svět.%Nelze přidat cestu s pouze {0} uzly.1Nelze přidat uzel {0} do nekompletní cesty {1}.3Nelze přidat {0}, protože není částí sady dat;Nelze aplikovat nerozhodnutou položku slučování značekgNovému prvku nelze přiřadit identifikátor sady změn > 0. Hodnota identifikátoru sady změn je {0}VNelze sestavit dotaz na datové změny s časovým omezením. Neplatná vstupní data.8Nelze porovnat prvek s id ''{0}'' s prvkem s id ''{1}''.QNelze vytvořit dotaz na sadu změn s oběma parametry ''uid'' a ''display_name''JNemohu vytvořit dotaz na otevřené sady změn pro anonymního uživatele*Nemohu odstranit uzel, který má značky.%Nelze určit střed vybraných uzlů.bNelze stáhnout soubor ''{0}''. Odkaz na něj ''{1}'' není platné URL. Stahování přeskočeno.oNelze stáhnout doplněk ''{0}''. Odkaz pro jeho stažení ''{1}'' není platným URL. Stahování přeskakuji.\Nelze stáhnout doplněk ''{0}''. Neznám odkaz pro jeho stažení. Stahování přeskakuji.2Nelze zpracovat položku seznamu ignorovaných {0}8Nelze spojovat vnitřní a vnější cesty multipolygonuPNelze načíst vrstva typu "{0}" protože nebyl nalezen vhodný importní modul.VNelze načíst vrstvu {0}, protože závisí na vrstvě {1}, která byla přeskočena.cNelze provést sloučení, protože některý ze zvolených prvků je nový, zatímco druhý není.SNemohu sloučit uzly: Je třeba smazat cestu {0}, která je stále používána {1}PNelze sloučit prvky s odlišnými identifikátory. Tento má id {0}, druhý {1}*Nelze kombinovat cesty a uzly v roli "via"%Nemohu přesouvat objekty mimo svět.rNelze otevřít URL ''{0}''
Následující stahování může pracovat pouze s URL v těchto formátech:
{1})Nelze zpracovat časové razítko ''{0}''(Nemohu vyřešit nerozhodnutý konflikt.XNemohu vybrat sady změn pro konkrétního uživatele, protože uživatel je anonymní.fDotaz na datové změny nelze omezit zadaný ohraničujícím rámečkem. Nepoužitelná zadaná data.DDotaz na datové změny nelze omezit na uživatelské jméno ''{0}''ENelze rozdělit, protože již probíhá jiná operace rozdělováníENemohu spustit server vzdáleného ovládání IPv4 na portu {0}: {1}ENemohu spustit server vzdáleného ovládání IPv6 na portu {0}: {1} Nechápu následující typ: {0}LNelze vrátit příkaz ''{0}'', protože vrstva ''{1}'' již není dostupnáKánoe Kanoistika PlechovkyKapacitaKapacita (celkem)Kapacita (osob)Mys AutomobilProdejce automobilů Značka vozuKemping pro obytné přívěsyKaravany povolenyKartónNákladTesařKoberecKůň + kočárLikvidace kazetová nebo ElsanHotovostKasino Zámek/HradCatastro ŠpanělskoSloup trolejového vedeníDodavatel občerstveníMříž proti dobytku Přičina: Vstup do jeskyněHřbitovSekce hřbitovaZábradlí uprostřed$Střed ohraničujícího rámečku: "Otočné zavlažování ze středuCentrovat pohledHlavní poledník Těžiště: CertifikátyŘetězNástroj na řetězSedačková lanovkaChataZměnit značkyZměnit směr?#Změnit nastavení seznamu seznamůZměnit seznam nastavení mapyZměnit nastavení seznamuZměnit uzel {0}Změnit uzly {0}Změna nastavení proxyZměnit relaci"Změnit roli člena relace {0} {1}Změnit relaci {0}Změnit rozlišeníZměnit roli {0} v relaci {1}Změnit nastavení řetězceZměnit název adresáře JOSM.Opět změňte projekci nebo ostraňte vrstvu.Měnit výběr Měnit pohled$Změnit viditelnost zvolené vrstvy.Změnit cestu {0}Změny#Je třeba nahrát změny na server?$Změní nastavení podle souboru XML Sada změn2Očekávána sada změn s ID > 0. Dostal jsem {0}.id sady změn: Správce sad změnSada změn byla uzavřenaKomentář k sadě změnKomentář k sadě změn:id sady změn:Informace o sadě změnSada změn je plnáZdroj sady změnSada změn {0}QSada změn {0}: Neočekávané pořadí verzí {1}: v{2} není vyšší než v{3} Sady změn*Vlastní nastavení klávesových zkratek.Přebalovací pultMilířNabíjecí staniceCharitaKZaškrtněte "Uložit", aby se vrstva uložila do souboru určeného vlevo.=Zaškrtněte "Nahrát", aby se změny nahrály na server OSM.Najít značky OPRAVIT (FIXME).Kontroluji typy předvoleb.Hledá ostré úhly na cestách?Zaškrtněnte pokud shledáváte opačný směr pohodlnějšímInterval kontroly (minuty)Kontrola na serveruKontrola klíčů vlastností.Kontrola hodnot vlastností.NKontroluji, zda nejsou v lokální datové sadě smazané rodičovské objekty4Kontroluji rodičovské objekty, zda nejsou smazané!Kontroluji požadavky doplňku...NHledá budovy, jejichž úhly jsou téměř pravé a nebyly ortogonalizovány. Kontroluje zastaralé vlastnosti#Najít chyby vůči schopnostem APIPZkontroluje chyby v adresách a relacích Přiřazená ulice (associatedStreet)..Zkontroluje chyby v překážkách a vchodech.:Kontroluje chyby v značkách sovisejících s Internetem.Kontrola chyb v relacích.Kontrola chyb v adresáchKontrola chyb silnicKontroluje chyby v relacích,Kontroluje chyby v náboženských objektechKontrola chyb geometrie=Kontrola chybějících značek nebo podezřelých kombinací`Hledá uzly na elektrickém vedení, které nemají značku stožáru/sloupu (power=tower/pole).Kontroluje prvky územíKontroluje zbytečné značky$Kontrola cest napojených na plochy.>Kontroluje cesty, jestli neobsahují identické uzly za sebou.+Kontrola špatných vícenásobných hodnot%Kontroluje chybné číselné hodnoty$Kontroluje chybné značky Wikipedie Chyby kontrolních součtů: {0} SýrárnaDrogerieŠachy ZatáčkaDceřiné relaceKomín(Čínský tlakovodní reaktor (CPR-1000) Čínský ZúženíVybrat7Zvolte pravidla kontroly značek, která chcete povolit Zvolit barvuZvolte barvu pro {0}Zvolte předdefinovanou licenciVyberte hodnotuZvolit výchozí vrstvuZvolit soubor s profilemVybrat nedávnou značku {0}#Zvolte testy, které chcete povolitVyberte typ objektu OSM+Vyberte server, kterým chcete vyhledávat:!Zvolit viditelnost a barvy trasy.VVelikost bloku {0} překračuje maximální velikost sady změn {1} pro server ''{2}''KostelObvod (metrů) Velkoměsto&Dopravní značka začátek/konec obceMěstské hradbyBrána v městských hradbáchMěstoHradbyHodnota značkyVymazat#Smazat paměť operací Zpět/ZnovuVymazat zásobníkSmazat textové pole.Vymazat seznam naposledy otevřených souborůKlikněte na ''{0}'' pro pokračování nahrávání do dalších sad změn.
Klikněte na ''{1}'' pro návrat k dialogu nahrávání změn.
Klikněte na ''{2}'' k přerušení a návratu k editaci mapy.
:Pro ignorování klikněte na {0}.Klikněte na tlačítko {0}, abyste je nyní načetli. V případě nutnosti JOSM vytvoří konflikty, které můžete vyřešit v Dialogu řešení konfliktů./Kliknutím na buňku změníte cestu k souboru.Výběr cesty pro uložení3Kliknutím sem otevřete svou poštovní schránku.6Klikněte na cestu a začněte zpřesňovat její tvarQKlikněte pro test přístupu k serveru OSM se současným přístupovým tokenem2Pro opakované zobrazení klikněte na šipku dole9Klikněte na pozici, kde chcete vytvořit novou poznámku+Klikněte pro zrušení a návrat k editaci;Klikněte pro přerušení startu externích prohlížečů*Klikněte pro zrušení slučování uzlů=Klikněte pro zrušení nastavení OAuth na výchozí hodnoty(Klikněte pro zrušení nahrávání dat}Klikněte pro vložení nového uzlu. Uvolněte Ctrl pro přesunutí existujících uzlů nebo držte Alt k jejich smazání.Klikněte pro zrušení/Kliknutím zrušte a pokračujte v editaci mapy*Klikněte pro zrušení aktuální operacegKlikněte, aby se zkontrolovalo, zda byly objekty ve vaší lokální datové sadě smazány na serveruKlikněte pro zavření dialoguAKlikněte pro uzavření dialogu a odstranění objektu z relací>Klikněte pro uzavření dialogu a zrušení mazání objektů7Klikněte pro zavření dialogu a zrušení stahování;Klikněte pro uzavření tohoto dialogu a návrat k editaciKliknutím zavřete oknoGKliknutím bude pokračovat nahrávání do dalších nových sad změn8Kliknutím vytvoříte konflikt a zavřete editor relaceKlikněte pro vymazání zvýrazněného uzlu. Uvolněte Alt pro přesunutí stávajících uzlů nebo přidržte Ctrl pro přidání nových uzlů.$Kliknutím smažete doplněk ''{0}''Kliknutím smažete. Shift: smaže úsek cesty. Alt: nesmaže nepoužité uzly, když vymažete cestu. Ctrl: smaže odkazované objekty.&Kliknutím zakážete doplněk ''{0}''5Kliknutím zahodíte změny a zavřete editor relacíCKliknutím zahodíte změny a nahrajete znovu data z datové vrstvyKlikněte pro stáhnutí>Klikněte pro stažení všech objektů, odkazujících na {0},Kliknutím stáhnete do nové datové vrstvy3Klikněte pro stažení aktuálně vybrané oblastiGKliknutím stáhnete aktuálně vybranou oblast do nové datové vrstvy)Kliknutím si ponecháte doplněk ''{0}''8Kliknutím minimalizujte nebo maximalizujte obsah panelutKlikněte pro přesunutí zvýrazněného uzlu. Přidržte Ctrl pro přidání nových uzlů nebo Alt pro smazání.TOtevřít záložku Nastavení mapových podkladů v dialogu Nastavení editoru JOSMMOtevřít záložku Přednastavení značek v dialogu Nastavení editoru JOSMFKlikněte pro přesměrovaní na autorizační formulář na webu JOSM:Klikněte pro změnu nastavení OAuth na výchozí hodnoty)Klikněte pro pozdější restartování./Klikněte pro získání požadavkového tokenu.Klikněte pro načtení přístupového tokenu-Kliknutím se vraťte do dialogu nahráváníPKliknutím se vrátíte do editoru relací a budete pokračovat v editaci relace'Kliknutím přesunete úlohu na pozadí5Kliknutím uložíte změny a zavřete editor relacíKliknutím najdete více míst9Kliknutím přeskočíte aktualizaci aktivních doplňků(Klikněte pro zahájení hledání míst1Kliknutím projdete autorizačním procesem OAuthfKlikněte pro provedení autorizačním procesem OAuth a vygenerování nového přístupového tokenu)Klikněte pro test přístupového tokenu)Kliknutím aktualizujte aktivní doplňky)Kliknutím aktualizujete doplněk ''{0}''Vypršel časový limit klientaÚtesLezecká trasaHalové lezecké trasyVenkovní lezecké trasyLezecké místoStyly lezení: PoliklinikaHodinyZavřítPřesto zavřít Zavřít sadu změn po nahráníZavřít sady změn&Zavřít dialog a ukončit stahováníUzavřít poznámku Uzavřít poznámku se zprávou:Uzavřít otevřené sady změn!Zavřít otevřené sady změn...'Zavřít vybranou otevřenou sadu změnZavřít dialog6Uzavřít dialog a ukončit dotazování na sady změn/Zavřít dialog a přijmout přístupový token(Zavřít dialog a zrušit přihlášení?Zavřít dialog Nastavení a zahodit všechny provedené změnyUzavřít vybrané sady změn'Zavřít vybrané otevřené sady změn8Zavřít tento dialog a pokračovat v editování v JOSMfZavřít tento panel. Znovu ho můžete otevřít tlačítkem v editační nástrojové liště vlevo.Zavřené po - Uzavřeno v Zavřeno v:Bližší popisUzavírám sadu změnZavírám sadu změn {0}Zavírám sadu změn... OblečeníKlubUhelná elektrárnaLinie pobřežíLinie pobřeží uvnitř {1}IPobřeží, které bylo z většiny již zmapováno (falešné barvy IČ)Linie pobřežíKávaMinceAShromáždit segmenty všech stop a sloučit je do jediné stopy.QSebrané body a segmenty trasy pro získání polohy a zobrazené jako heat mapa. Čas výběruVyšší odborná škola KolonádaBarva-Barva (HTML název nebo hexadecimální kód) Jméno barvy: BarevnostBarvyObarví body a segmenty tras podle značky kvality RTKLib (Q). Vaše záznamové zařízení musí tuto informaci zaznamenávat.JMěnit barvu bodů a částí trasy v závislosti na velikosti hodnot dat.Obarvovat body a části trasy podle jejich přesnosti (HDOP). Vaše záznamové zařízení musí být ovšem schopno tuto informaci zaznamenat.+Obarvovat body a úseky trasy podle směru.8Obarvovat body a části trasy podle časových značek..Obarvovat body a úseky trasy podle rychlosti.)Barvy použité různými objekty v JOSM.Barva Barva pozadíBarva ohraničení/šipka Barva textu Barva krytek Barva vršku7Tato kombinace parametrů elipsoidu není podporována. Spojit cestyPotvrzení slučováníSpojit více cest do jednéSloučit stopy této vrstvyHSloučení cest odmítnuto.
(Sdílený uzel je mimo staženou oblast)*Stezka pro pěší a cyklisty - smíšená+Kombinovaná pěší a cyklostezka bez {0}.PříkazZásobník příkazů.Zásobník příkazů: Zpět: {0} / Znovu: {1} KomentářKomentář k poznámce Komentář: KancelářeSpolečná nastaveníObvyklý zkrácený názevTyp komunikace:"Komunikace se serverem OSM selhalaKomunitní centrum Porovnat =Kompletní uzel {0} s neplatnými souřadnicemi na cestě {1}Stlačený vzduch PočítačePodmínkové klíče Cukrovinky!Nastavení adres webů s doplňky#Konfigurovat pokročilá nastaveníNastavení doplňků JOSM.Nastavit zdroje...7Nastavit seznam webů, ze kterých se stahují doplňkyNastavit nástrojovou lištu.Konfigurace vytváření záložních souborů'Konfigurace používání proxy serveru;Nastavte svou identitu a způsob autentizace na serveru OSMPotvrdit pročištění&Potvrdit akci vzdáleného ovládání9Potvrzovat ručně všechny akce vzdáleného ovládáníPotvrdit prázdnou roli PotvrzeníKonfliktŘešení konfliktůPozadí konfliktuPozadí konfliktu: sloučenoPozadí konfliktu: rozhodnutoPozadí konfliktu: zahodit"Pozadí konfliktu: zahodit značku$Pozadí konfliktu: prázdný řádekPozadí konfliktu: zablokováno Pozadí konfliktu: v porovnání'Pozadí konfliktu: je v druhém seznamuPozadí konfliktu: ponechat,Pozadí konfliktu: ponechat všechny značky!Pozadí konfliktu: ponechat člen)Pozadí konfliktu: ponechat jednu značku$Pozadí konfliktu: žádný konflikt+Pozadí konfliktu: chybí v druhém seznamu Pozadí konfliktu: odebrat člen3Pozadí konfliktu: stejná pozice v druhém seznamuPozadí konfliktu: vybráno6Pozadí konfliktu: součet všech číselných značekPozadí konfliktu: nerozhodnutoPopředí konfliktuPopředí konfliktu: zahodit$Popředí konfliktu: zahodit značku"Popředí konfliktu: v porovnáníPopředí konfliktu: ponechat.Popředí konfliktu: ponechat všechny značky#Popředí konfliktu: ponechat člen+Popředí konfliktu: ponechat jednu značku"Popředí konfliktu: odebrat člen8Popředí konfliktu: součet všech číselných značek!Popředí konfliktu: nerozhodnuto;Konflikt v atributu ''visible'' u objektu typu {0} s id {1} Konflikt není vyřešen úplně KonfliktyObjeveny konflikty#Konflikty ve vložených značkách"Konflikty při slučování prvků>Konflikty při slučování cest - sloučená cesta je ''{0}'':Konflikt při spojování uzlů - cílový uzel je ''{0}''#Připojit existující cestu k uzlu.Spojit překrývající se stopy na střizích0Spojený koncový uzel cest poblíž jiné cestyPřípojný bodNastavení připojení%Nastavení připojení k OSM serveru.Připojení k API selhaloQNezdařilo se připojení k proxy ''{0}'' pro URI ''{1}''. Došlo k výjimce: {2}Relace spojování,Relace connectivity bez značky connectivity-Značka connectivity obsahuje neobvyklá dataPZnačka connectivity postrádá čárku mezi volitelnými a povinnými hodnotamiKomunikace ve výstavběStavební územíUživatelský klíč:Tajný klíč:Kontakt (běžné schéma),Kontakt (schéma s předponou ''contact:*'') Kontaktuji server OSM kvůli {0}Připojování k serveru OSM...Připojování k serveru...Bezdotyková platbaObsah Kontinent PokračovatI přesto pokračovatPokračovat v řešeníPokračovat v nahráváníPokračovat v nahrávaní)Pokračovat v cestě od posledního uzlu.?Pokračovat v kreslení linie sdílející uzly s jinou linií.AutořiSmíšené zboží PřevéstPřevést všechna pole Převést a zapamatovat si volbuPřevést do GPX vrstvy2Převést na vrstvu GPX počínaje prvním členem5Převést na vrstvu GPX počínaje posledním členemPřevést do datové vrstvyPřevedeno z: {0}DKonvertuje koordináty z jednoho souřadnicového systému na jiný.7Hodnoty souřadnic mohou být v jednom ze tří tvarů: SouřadniceCoordinates (v projekci): Importované souřadnice: {0} Souřadnice: Souřadnice: KopírovatKopírovat souřadniceKopírovací službaZkopírovat značkyKopírovat hodnotu#Kopírovat všechny klíče/hodnoty&Kopírovat všechny mé prvky do cíle(Kopírovat všechny cizí prvky do cíle4Kopírovat souřadnice vybraného uzlu do schránky.Zkopírovat cestu k obrázkuWKopírovat mé vybrané prvky za první vybraný prvek ze seznamu slučovaných prvků.HKopírovat mé vybrané prvky na začátek seznamu slučovaných prvků.DKopírovat mé vybrané prvky na konec seznamu slučovaných prvků.EKopírovat mé vybrané uzly na začátek seznamu slučovaných bodů Kopie {0}MZkopírovat vybrané výchozí položky ze seznamu nahoře do seznamu níže.(Vybrat označené objekty pro vložení.9Zkopírovat klíče a hodnoty všech značek do schránky(Nemohou být spojeny do jedné sady uzlů)SNemohu se připojit k OSM serveru. Prosím zkontrolujte si připojení k internetu.Nemohu exportovat "{0}" Nepovedlo se importovat ''{0}''. Nepovedlo se importovat soubory.,Nemohu načíst obrázek ze serveru dlaždic=Nemohu načíst doplněk {0}. Mám ho odstranit z nastavení?LNelze rozpoznat šířku, délku nebo zvětšení. Prosím, zkontrolujte to.,Nepodařilo se analyzovat seznam WMS vrstev.$Nemohu zpracovat seznam WMTS vrstev.Nemůžu číst "{0}",Nelze načíst zdroj předvoleb značek: {0}KNemohl jsem načíst zdroj předvoleb značek: {0} Přejete si ho zachovat?"Nemohu přejmenovat soubor ''{0}'')Nepodařilo se získat seznam WMS vrstev.Nelze získat seznam otevřených sad změn, protože
JOSM nezná vaší identitu.
Buď pracujete anonymně, nebo nemáte oprávnění
zjistit identitu předchozího zpracovatele dat.dNemohu přiřadit vložený odkaz či identifikátor ke zvolené službě. Prosím, zkuste to znovu.PočetZemě Kód zeměOkresStandard připojeníSoudKrytý ZastřešenoKrytá vodní nádržŘemesloJeřáb VytvořitVytvořit kruhVytvořit nový adresářVytvořit kruh ze tří uzlů4Vytvořit kopii relace a otevřít ji v novém okněVytvořit novou mapovou vrstvu.Vytvořit novou poznámkuVytvořit novou relaciVytvořit plochyrVytvořit zvukové značky na místě, kde čas stopy odpovídá času uložení každého zvukového WAV souboru.Vytvořit záložku2Vytvořit časové značky v průběhu čtení GPXVytvořit multipolygonVytvořit nový uzel.Vytvářet nové objekty'Vytvořit novou relaci ve vrstvě "{0}"Vytvořit poznámku Vytvořeno Vytvořeno v Vytvořeno v:Vytvořeno před - Datum vytvořeníVytvářím sadu změn...0Vytváří se grafické rozhraní programu (GUI)Vytvořil: {0}Kreditní kartyKriketPlodinaKroketKřížPřechod pro jízdní kolaPřechod na koni!Železniční přechod pro chodcePřechod s obsluhouKřížení překážky/budovyKřížení překážky/silnice"Křížení překážky/železnice%Křížení překážky/vodního tokuKřížení překážky/cestyKřížící se překážkyKřížící se hraniceKřížící se budova/silnice!Křížící se budova/železnice%Křížící se budova/obytná oblast!Křížící se budova/vodní tokKřížící se budova/cesta"Křížící se silnice/železnice"Křížící se silnice/vodní tokKřížící se silnice/cestaKřížící se silnice%Křížící se železnice/vodní tok Křížící se železnice/cestaKřížící se železnice$Křížící se obytná oblast/cestaDruh kříženíTyp přechodu pro chodce (UK) Křížící se vodní tok/cestaKřížící se vodní tokyZkřížené cesty Kryptoměny)Ctrl pro sloučení s nejbližším uzlemKuchyněKultura PropustekSoučasný výběrSoučasný stavASoučasná sada změn je prázdná. Nelze nahrát data na server.=Současný správce přihlašovacích údajů je typu ''{0}'':Současná hodnota ''{0}'' pro id uživatele není platná Aktuální hodnota je výchozí.Aktuální přiblíženíAktuální zvětšení: {0}iMomentálně nemáte vybranou žádnou oblast ke stažení. Nejdříve, prosím, nějakou oblast vyberte.Obchod se závěsy PolštářVlastníVlastní nastavení projekceVlastní WMS LinkVlastní hlavička: {0}Přizpůsobit barvu%Upravit prvky v nástrojové liště. Upravit styl"Přizpůsobení kreslení záznamuVyjmout7Oříznout překrývající se části stop podle časuPrůsekZářezPřekážka pro cyklistyCyklostezka/cyklopruhProtočit vrstvu dolůProtočit vrstvu nahoruProtočit vrstvyProtáčet vrstvy směrem dolů Protáčet vrstvy směrem nahoruProtočit viditelné vrstvy CyklostezkaCyklostezka vlevoCyklostezka vpravo"Kruhová závislost mezi relacemi: CyklistikaKruhové závislostiČeský CUZK:KMČeský RÚIAN budovyČeský RÚIAN parcely Český pLPISMléčné výrobkyBez mléčných výrobkůHráz přehrady Chyba datDatová vrstva {0}Datová sada: Zdroje a typy dat:Zdroje dat ({0}) Kontrola dat)Databáze je mimo provoz kvůli údržběTest konzistence datDatumDatum mapového podkladu: {0}Datum:Datum: Název geodetického systémuDebetní kartyLadící informace;Zvolte, jakým způsobem nahrát data a do jaké sady změnDesetinné stupněZmenšit přiblíženíStezka pro koně CyklostezkaChodník, pěší stezkaLezení nad hlubokou vodou VýchozíVýchozí (automaticky)(Výchozí (otevřené, zavřené, nové)Výchozí projekce,Výchozí projekce byla nastavena na ''{0}''BVýchozí hodnota není známa (nastavení nebylo dosud použito).Výchozí hodnota je ''{0}''.Výchozí hodnota: {0}Výchozí: {0}Definice {0} je nejasnáSmazat Smazat soubor Smazat vrstvuRežim mazáníSmazat značkyBSmazat cesty, které nejsou součástí vnitřního multipolygonu.Potvrďte smazáníSmazat duplicitní relaceSmazat duplicitní cesty Smazat prvky Smazat filtr.Odstranit z relaceSmazat obrázek z diskuSmazat nekompletní členy?FSmazat vrstvy bez jejich uložení. Neuložené změny budou ztraceny.Smazat uzel {0}Smaž uzly nebo cesty Smazat teď!Smazat objektySmazat relaci {0}Smazat relaci? Smazat relaceSmazat označené objektySmazat vybraný dotaz9Smaže tuto aktivní vrstvu. Nesmaže asociovaný soubor. Smazat právě editovanou relaci*Vymaže zvolený klíč ze všech objektůSmazat vybrané vrstvy.Smazat vybranou relaci!Smazat vybraný zdroj ze seznamu.'Smazat vybrané prvky v tabulce značek Smazat je!Smazat nepotřebné uzly z cesty.Smazat cestu {0}SmazánoVymazáno ''{0}''Stav smazáno:.Smazaný člen {0} je používán v relaci {1} Uzel odkazovaný {0} byl smazán*Smazaný uzel {0} je součástí cesty {1}!Smazané nebo přesunuté objektySmazaná relace#Smazaná relace {0} obsahuje členy Smazaná cesta {0} obsahuje uzly DelikatesyRozvoz VyznáníVýznamZubařObchodní důmcV závislosti na zemi jsou některé značky přístupu implicitní a není je potřeba nastavovat.Zastaralé vlastnostiHloubka v metrech Klesání (m)PopisPopis: Popis: {0}CílSměrová tabuleReference cíle7Cíl vyznačený na směrové tabuli (bez vzdálenosti)Úroveň detailůPodrobné informace: {0} <> {1} PodrobnostiPodrobnosti… Podrobnosti:cNezjištěna žádná použitelná síť IPv6, upřednostním IPv4 před IPv6 po dalším restartu.XZjištěna použitelná síť IPv6, upřednostním IPv6 před IPv4 po dalším restartu.DZjištěna použitelná síť IPv6, upřednostňuji IPv6 před IPv4.3Zjistit uživatelské id aktuálního uživatele...$Určování doplňků k načtení... ObjížďkaPanel dialogů Průměr (mm)Průměr kouny (metrů)0V aktuální datové sadě není objekt s id {0}NaftaNafta GTL (Gas To Liquid) Aditivum do nafty (AdBlue/AUS32)Naftová elektrárnaNafta pro nákladní automobilyStrava:Rozdílný počet jízdních pruhů v klíčích {0} a {1} Různé testy Obtížnost DigitálníNNepřesnost pozice (je-li k dispozici, červená = vysoká, zelená = nízká) ProhlubeňSměrLSměr (červená = západ, žlutá = sever, zelená = východ, modrá = jih)Směr ve stupníchSměr pro uzavřeníZakázat=Zakázat přístup k uvedeným zdrojům, odděleným čárkou#Zakázat všechny ostatní doplňkyZakázat doplněkPostižené osobyZahoditNepotřebné klíče: pozadíNepotřebné klíče: popředí(Nepotřebné klíče: pozadí vybraných*Nepotřebné klíče: popředí vybranýchOdpojit uzel od cesty%Odpojit uzel z cesty na které leží!Odradit od nahrávání na serverDiskuseDiskuseVydává léky na předpisTyp&Zobrazit rozšířené parametry OAuthZobrazit ISO datumyNastavení zobrazeníZobrazovat pohybující se ikonu reprezentující bod synchronizovaného GPS záznamu, který odpovídá přehrávanému audio záznamu.GZobrazit rozšířené informace o OSM uzlech, cestách nebo relacích.UZobrazovat tlačítka v panelech napravo pouze, pokud je kurzor myši uvnitř panelu.^Zobrazí tlačítka pro automatické filtrování číselných hodnot předdefinované značkyZobrazovat souřadnice jakoZobrazovat nepotřebné klíče-Zobrazit výplňovou barvu oblastí s place=*%Zobrazit obrázky s GPS souřadnicemiUZobrazit informace o historii OSM uzlů, cest nebo relací ve webovém prohlížeči..Zobrazit historii cest, uzlů a relací v OSM.Zobrazit i klíče, které jsou považovány za tak málo užitečné, že by mohly být klidně vymazány (např. created_by).Zobrazit živou zvukovou stopu.%Zobrazovat na uzlech poznámky note=*aZobrazit rozšířené informace o OSM uzlech, cestách nebo relacích ve webovém prohlížeči.Rozsah zobrazení: {0}2Zobrazit popisky ulic (ve vysokém přiblížení)Zobrazovat v menu nabídku ZvukZobrazit obrazovku "O Aplikaci")Zobrazit základní vlastnosti sady změnCZobrazit objekty vytvořené, aktualizované a smazané sadou změn4Zobrazit veřejnou diskusi ohledně této sady změnZobrazit značky sady změnZvětšení zobrazení: {0} Zobrazení:?Zobrazí malou náhledovou mapku aktuálně upravované oblastiZobrazí JOSM verzi a skončíWZobrazí pouze polohy obrázků Mapillary a jejich pořadí, nikoliv samotné obrázky.Vzdálenost (kilometry) Vzdálenost: Distribuovat uzly@Rozdělit zvolené uzly ve stejné vzdálenosti podél přímky.DistriktNepoužívanáNepoužívaná železniceStrouhaPotápěčské centrumRozdělí intervaly mezi úrovněmi přirozeného rozlišení na menší kroky, pokud jsou mnohem větší než poměr přiblížení RozděleníNeprovádět změnyPříště se již neptatmPříště se již neptat a zapamatovat si mé rozhodnutí (později ho lze změnit v Nastavení -> Doplňky)Nepřevádět žádná poleHNekreslit šipky, pokud nejsou alespoň tuto vzdálenost od předchozí.Neskrývat stavový řádekNeskrývat nástrojovou lištu%Neskrývat menu a nástrojovou lištuE-mailová adresa obsahuje neplatné uživatelské jméno: {0}Neplatná e-mailová adresaE10 (10% směs etanolu)E85 (85% směs etanolu)%URL licence EULA není dostupné: {0}-Průměr každého připojení (oddělovat ;),Každý uzel musí spojovat přesně 2 cesty Východ/Sever#Easting (vzdálenost od poledníku)UpravitUpravit vlastnosti silnice:.Upravit URL, odkud se dají stahovat doplňky.Upravit značkyUpravit také...Upravit hraniceUpravit filtr.Upravit seznam ignorovanýchUpravit položku+Upravit zeměpisnou šířku a délku uzlu.%Upravit novou relaci ve vrstvě "{0}"$Upravit relaci #{0} ve vrstvě "{1}"Upravit vybraný dotazUpravit klávesovou zkratkuUpravit zdrojovou položku:&Upravit aktuální stránku nápovědyUpravit vybranou relaci@Upravit název souboru nebo URL vybraných aktivních předvoleb@Upravit název souboru nebo URL u vybraného aktivního pravidla;Upravit název souboru nebo URL vybraného aktivního stylu9Upravit relaci, na kterou odkazuje vybraný člen relace. Upravit vybrané cesty pro ikonyUpravit zvolený zdroj.6Změnit hodnotu zvoleného klíče ve všech objektechEditační nástrojová lišta Úpravy: {0}Upravené na: Upraveno kým: VzděláníWCestu lze zadat ručně do textového pole, nebo vybrat kliknutím na tlačítko "...".Elektrická zařízení ElektrikářElektrifikováno Elektronika.Elektronické peněženky nebo kreditní karty Elektronika!Prvky typu {0} jsou podporovány.Nadmořská výška (metry)Mapa s vrstevnicemiVýtah#Elipsoid ''{0}'' není podporován.Název elipsoiduParametry elipsoidu3Je vyžadován elipsoid (+ellps=* nebo +a=*, +b =*)E-mailová adresaOvěřování platnosti emailuNásep AmbasádaNouzové(Místo pro kontaktování záchranářůNouzový telefonNouzové telefonní číslo}Nouzový pruh vedle dlouhých klesání pro bezpečné zastavení nákladních a jiných vozidel v případě selhání brzd.Záchranná vozidlaVchod na pohotovostPrázdný dokumentPrázdná metadata>Nalezena prázdná role, ale byla očekávána jedna z ''{0}''Prázdné cestyPovolit.Povolit výchozí nastavení vestavěné ikonyAktivovat filtrZapnout vzdálené ovládáníPovolit strikntní režim.'Hodnotu přijmete zatržením políčkaJZapnutí/vypnutí automatického posunu mapy na naposledy umístěný uzel#Povolit/zakázat režim pro expertyRPovolit/zakázat šrafování pozadí oblastí ležících mimo stažené oblasti.$Zapnout/vypnout drátový model mapy?Povolena podrobná úroveň ladících informací (trasování)6V interpolaci adres je koncový uzel bez čísla domu."Prosazování dopravních omezení Zvětšit+Zadejte šířku/délku místa kam skočit. Zadat URLZadejte URL ke stažení:Zadejte id sady změn4K vytvoření poznámky zadejte podrobný komentář2Zadejte seznam doplňků, které chcete stáhnout. Zadejte název hledaného místa,Zadejte jméno místa, které chcete najít:5Zadejte roli a aplikujte ji na vybrané členy relace%Zadat roli pro všechny členy relaceZadejte hledaný výraz Zadejte zdroj$Zadejte pokročilé vlastnosti OAuth1Vložte URL, ze kterého mají být stažena data(Zadejte komentář k nahrávaným datům-Zadejte přihlašovací údaje pro HTTP proxy*Zadejte přihlašovací údaje pro API OSM,Zadejte přihlašovací údaje pro hostitelezZadejte easting a northing (x a y, vzdálenost od poledníku a rovníku) oddělené mezerou, čárkou, nebo středníkem.Zadejte jméno souboru:"Zadejte cestu nebo jméno složky: Vložte text+Zadejte id objektu, který chcete stáhnout!Zadejte přístupový token OAuth!Zadejte souřadnice nového uzlu.Zadejte hledaný výrazVchodVstup (průchod překážkou)Číslo vchoduFPoložka ''{0}'' vyžaduje verzi JOSM {1}. (Momentálně běží: {2}) Položka {0} Jezdectví+Ekvidistantní cylindrická (Plate Carrée)SexshopChybaChyba !Chyba - soubor nenalezen: ''{0}''hChyba při přidávání certifikátu {0} - nesedí otisk prstu certifikátu. Očekáváno {1}, bylo {2}$Chyba při stahování dlaždic: {0}Chyba během stahování7Chyba při procházení dokumentu schopností WMTS: {0}$Chyba při získávání vrstev: {0};Chybové záhlaví "{0}" neodpovídalo očekávanému vzoruChyba ve filtrujChyba ve vyhledávacím výrazu na pozici {0} - výraz musí vrátit prvky odlišné od aktuálního prvkulChyba ve vyhledávacím výrazu na pozici {0} - levá strana logického součtu(|) musí vrátit sadu prvkůYChyba ve vyhledávacím výrazu na pozici {0} - negaci(-) nelze použít v tomto kontextumChyba ve vyhledávacím výrazu na pozici {0} - pravá strana logického součtu(|) musí vrátit sadu prvkůChyba v {0} hodnota: {1}'Chyba při inicializaci testu {0}: {1}+Chyba při načítání souboru geojson {0}Chyba při načítání vrstvyUPři parsování gpx vrstvy ''{0}'' došlo k chybě. Bude dostupná pouze část dat.VPři parsování gpx souboru ''{0}'' došlo k chybě. Bude dostupná pouze část dat.*Chyba nastala při dotazu ''{0}'': ''{1}''Chyba v souboru {0}'Chyba ve zpracování odpovědi serveruChyba parsování {0}: Chyba přehrávání zvuku Chyba při čtení záložky: %s 0, ale nalezeno ''{1}''EU parametru {0} očekáváno desetinné číslo, ale nalezeno ''{1}''DU parametru {0} očekáváno celé číslo > 0, ale nalezeno ''{1}''@U volby {0} očekáváno celé číslo >=0, ale nalezeno ''{1}''Nepodařilo se vytvořit chybějící složku konfigurace: {0}FNepodařilo se vytvořit chybějící složku uživatelských dat: {0}7Nepodařilo se vytvořit adresář pro doplněk ''{0}''xNepodařilo se vytvořit adresář doplňků ''{0}''. Nemohu vytvořit keš seznamu doplňků z webu s doplňky ''{1}''.FNepodařilo se vytvořit informace o doplňku ''{0}'' z jeho manifestu$Selhalo vytvoření zdroje dlaždice 0. Nalezeno {0}JID aktuální sady změn musí být větší než 0. Aktuální ID je {0}.id:Chyba vstupu/výstupuVýjimka vstupu/výstupu`Chyba vstupu/výstupu při vytváření souboru, automatické ukládání bude přeskočeno: {0}Úroveň ISCEDITACyL - Kastilie a León Lední hokejBruslení na leděLezení po leduZmrzlinaLedová silniceIkonaCesty pro ikony:Ikona:Není-li zadáno ''{0}'' ani ''{1}'', pak se uplatní výchozí hodnota {2} a použijí se hranice stažené oblasti zapsané ve vstupním souboru .osm.Pokud používáte poslední verzi JOSM a doplňků, pak prosím vyplňte hlášení o chybě v našem sledovači chyb. Informace o chybě by již měly být předvyplněné. Prosím, doplňte informace jak chybu reprodukovat a snažte se poskytnout co nejvíce podrobností.KBudete-li pokračovat, bude použita nejbližší podporovaná barva trasy. IgnorovatIgnorovat a odebrat ze stromu.Nyní ignorovatIgnorovat klíč ''{0}''Seznam ignorovanýchIgnorovat značku ''{0}'''Vybraný problém příště ignorovat."Ignorovat, ponechat relaci, jak jeIgnorovat tuto chybu.#Sluč vrstvy i přes tuto poznámku"Ignorovat tuto radu a nahrát data2Ignorovat varování a i přesto nainstalovat stylIgnorovat varování0Ignorovat celou skupinu, nebo jednotlivé prvky?!Změněn filtr ignorovaných chybQIgnoruji zachycenou výjimku, protože nahrávání je zrušeno. Výjimka je: {0}Ignoruji prvkyGIgnoruji výjimku, protože stahování bylo přerušeno. Výjimka: {0}=Ignoruji chybu, protože úloha byla přerušena. Chyba: {0}Ignoruji vadné URL: "{0}"'Ignoruji poškozené URL souboru: "{0}"%Ignoruji zdeformovanou geometrii: {0}!Ignoruji {0} uzlů bez souřadnic%Ignoruji {0}. Podpora byla ukončena.Neplatná dataDNeplatná booleovská hodnota pro atribut ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.#Neplatné URL dotazu na sadu změn.Neplatná velikost blokuANeplatná velikost bloku <= 0. Prosím, zadejte celé číslo > 1jChybná struktura dokumentu. Nalezen bod, cesta, nebo relace mimo ''create'','' modify'', nebo ''delete''.'Neplatná položka v seznamu doplňků.&Neplatná zeměpisná šířka ''{0}''ANeplatná hodnota parametru zem. šířky ''{0}'', obdrženo: {1}INeplatná číselná hodnota vlastnosti "{0}". Přijatá hodnota je "{1}"$Neplatná zeměpisná délka ''{0}''?Neplatná hodnota parametru zem. délky ''{0}'', obdrženo: {1}!Nepovolený členský výraz: {0}>Chybná číselná hodnota atributu ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.Neplatný objekt s id=09Chybné číslo portu v nastavení ''{0}''. Nalezeno {1}.]Neplatná hodnota atributu ''changeset'' u nového objektu {1}. Nalezeno {0}. Nastavuji na 0.:Neplatná hodnota pro atribut ''changeset''. Nalezeno {0}.GNeplatná hodnota atributu ''ref'' na členu v relaci {0}. Nalezeno {1}MNeplatná hodnota atributu ''type'' na členu {0} v relaci {1}. Nalezeno {2}.PNeplatná hodnota vlastnosti "version" (verze) na prvku s ID {0}. Obdrženo {1}.GChybná hodnota v atributu ''{0}'' typu "double". Zadáno bylo ''{1}''.ENeplatná hodnota atributu ''{0}'' XML značky ''{1}''. Nalezeno {2}.8Neplatná hodnota pro atribut ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.ZNeplatné hodnoty atributů ''lat'', ''lon'' na uzlu ID {0}. Dostal jsem ''{1}'', ''{2}''.ZNedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu OsmPrimitiveType. Obdrženo ''{1}''.Mnedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu boolean, zadáno ''{1}''Pnedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu long (>=0), zadáno ''{1}''Knedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu long , zadáno ''{1}''-Nepoužitelná hodnota paramteru ''{0}'': {1}?Neplatná hodnota atributu ''ref'' prvku . Dostal jsem {0}.]Neplatná hodnota atributu ''{0}'' prvku ''{1}'' ve schopnostech serveru. Dostal jsem ''{2}''ObrázekSoubory s obrázky{Rozměry obrázku ({0}x{1}) přkračují maximální povolenou velikost obrázku {2} (pomocí parametru {3} změňte limit))Soubor s obrázkem nebylo možné smazat./Snímek po erupci roku 2014/2015 (pravé barvy)*Snímek po erupci roku 2015 (pravé barvy)&Pozadí mapových podkladů: VýchozíURL mapových podkladů#URL mapových podkladů (výchozí)Kategorie snímků: {0}5Snímky, které nepatří do žádné jiné kategoriePosunutí mapového podkladu2Snímky jsou dostupné pouze z polských IP adres.Nastavení mapových podkladů!Předvolby mapových podkladů..."Poskytovatelé mapových podkladůPoužitý mapový podkladMapový podklad: {0}Označené obrázky ({0}/{1})*Obrázky s polohou v EXIF datech ({0}/{1}) ImperiálníImportovat zvukImportovat data z URLImportovat obrázkyImportovat logImport není možnýZvyšování přesnosti cest#Režim zvyšování přesnosti cest"V datovém souboru .osm ''{0}'' - Na pozadíV případě sportu:V případě semaforu:V sadě změn: V konfliktu s: Ve smíšeném režimu určete objekty následovně: {0}
({1} znamená uzel, {2} znamená cestu a {3} znamená relaci)U paramatru {0}: {1}V oblasti přílivuSklon ve stupních Stoupání*Zahrnout data GPX do souboru sezení .joz.(Zapsat data OSM do souboru sezení .joz.,Včlenit uzel do nejbližšího úseku cesty#Zahrnout stavy všech zásobníků.6Zahrnout informace o datech, na kterých se pracovalo."Zahrnout zprávu o stavu systému.)Nekompletní specifikace s ref=02Relace nekompletního multipolygonu byla změněnaINeúplné značení přechodu pro chodce. Požadovány značky {0} a {1}. Neúplný,Nekompletní nahrávání a/nebo ukládáníTNekonzistentní číslování jízdních pruhů mezi relací a členskými značkami>Nesprávný formát označení bodu s hlasovou poznámkou: {0}Nesprávný formát1Chybný kruhový objezd (highway: {0} místo {1})(Nesprávný formát označení bodu: {0}Zvětšit přiblížení V budověPrůmysl"Inerciální udržení fúze (ICF) Informace InformaceInformační tabule Turistické informační centrumInformační terminálInformace o vrstvě0Přístup k informacím elektronickými metodami@Informace dostupné pomocí sluchátek nebo mobilního telefonu.FInformativní varování, může obsahovat mnoho falešných položek. InicializaceInicializace API OSMInicializuji pravidla Tag2Link&Inicializuji sezení na serveru OSM...Inicializuji formát souřadnic!Inicializuji interní data hranicInicializace mapových stylů#Inicializace uzlů ke stažení ...Inicializace předvolebInicializace validátoruVnitřní část*Název vstupního datového souboru (.osm)Validace vstupu: chybaValidace stupu: pozadí chybyValidace vstupu: platnéValidace vstupu: varování$Validace vstupu: pozadní varováníNápisPodrobnosti instalaceInstalace doplňků!Instaluji aktualizované doplňky IzolátorBytové dekorace*Mezikroky mezi přirozenými rozlišeními Občasný+Občas vysychá (neobsahuje vodu neustále)Interní hranice JOSMInterní předvolbyInterní chyba serveru^Interní styl by měl být použit jako základ pro vrstvení dalších pravidel zobrazováníMezinárodní názevPřístup k InternetuInternetová kavárnaPřístup k Internetu!Poplatek za přístup k InternetuZnačky pro InternetMezi úseky interpolovatInterpolovat mezi trasami(Křížení mezi cestami v multipolygonu:Nelze vyřešit protnutí tří nebo více cest. Končím.&Interval (M, MM, HH:MM, nebo HH:MM:SS)Neplatné API URL-Zadán neplatný seznam id Nelze pokračovat.+Neplatná verze Javy ''{0}'' v doplňku {1}$Neplatné URL ''{0}'' v doplňku {1}#Neplatný ohraničující rámečekNeplatné souřadnice: {0}Nepoužitelná datová sadaNeplatné datumNeplatné hodnoty data/časuChybný jar soubor "{0}"Neplatný posun0Neplatná cesta k dokumentu GetCapabilities: {0}$Chybný popis ''{0}'' v doplňku {1}4Neplatné číslo hlavní verze ''{0}'' doplňku {1}"Neplatné nastavení projekce: {0}Neplatný vyhledávaný výrazNeplatné URL služby..Neplatný řádek při kontrole pravopisu: {0}Neplatné časové pásmoNeplatné id uživateleNeplatné jméno uživatele%Neplatná mezera v klíči vlastnostiObrácený filtrObrátit výběrJe JOSM aktuální? Je vrstva správně polohována?Ostrov OstrůvekSamotaMZdá se, že JOSM při posledním spuštění havaroval. Chcete obnovit data?QPodporován je protokol verze 0.6, ale server tvrdí že podporuje od {0} do {1}.'Položka s tímto názvem již existuje"Položka {0} nenalezena v seznamu.Prohlížeč nápovědy JOSM#URL pro stahování doplňků JOSM.,Soubory s vlastním nastavením JOSM (*.xml)"JOSM výchozí nastavení (MapCSS)JOSM očekával, že v sadě dat najde prvek [{0} {1}], ale nenašel ho tam. Nahlaste to, prosím, na {2}. Nejedná se o kritickou chybu, takže byste měli být schopni dále pokračovat v práci./JOSM se nepodařilo stáhnout seznam doplňků:JOSM je nastaven, aby používal proxy podle nastavení systému, ale JVM není nastavena, aby je byla schopna zjistit. Měním nastavení na ''Žádná proxy''MEditor JOSM je zastaralý. Aktuální verze je {0}. Zkuste JOSM aktualizovat.JOSM hledá aktualizace...JOSM je aktuální.,Příkazová řádka rozhraní JOSM projekce2Rozhraní příkazové řádky vykreslování JOSMJOSM se pokusil přistoupit k následujícím zdrojům:
{0}avšak neúspěšně, kvůli následujícím chybám v síti:
{1}Může to být důsledek chybějícího nastavení proxy serveru.
Chcete teď změnit nastavení proxy?JOSM se snažil načíst následující zdroje:
{0},ale nepodařilo se to kvůli následujícím chybám proxy:
{1}Chcete teď změnit vaše nastavení proxy?&Doplněk {1} vyžaduje JOSM verze {0}.webová stránka JOSMJOSM vždy naslouchá na portu {0} (http) na localhost.
Tento port nelze měnit, protože se na něj odkazují externí aplikace spolupracující s JOSM.^JOSM brzy přestane s touto verzí pracovat. Důrazně doporučujeme aktualizovat na Java {0}.(JOSM-Trac login na josm.openstreetmap.deVerze prostředí Java: {0} KlenotnictvíPřipojit uzel k cestěPotvrzení napojení plochy!Spojit překrývající se plochy"Spojeny překrývající se plochy0Spojí plochy, které se navzájem překrývají Skočit tamSkok na místoPřejít na další značkuSkočit na další segmentPřejít na předchozí značkuSkočit na předchozí segmentPřeskakuji na: {0} KřižovatkaKřižovatka nemá jménoKřižovatka nemá referenci$Referenční označení křížení; MotokárykatakanaPonechat=Zachovat záložní soubory při ukládání datových vrstevPonechat moje souřadnicePonechat můj stav vymazánoZachovat starší verzeDoplněk ponechat>Ponechat vybrané páry klíč/hodnota z místní datové sadyAPonechat vybrané páry klíč/hodnota ze serverové datové sady%Ponechat jejich souřadnice (serveru)Ponechat jejich stav vymazáno/Ponechat tento člen relace v cílovém objektu ObrubníkKlíč$Klíč ''{0}'' vypadá jako ''{1}''.0Klíč ''{0}'' se nenachází mezi předvolbami.gKlíč nemůže být prázdný, když je použit operátor značky. Příklad použití: klíč=hodnotaVýroba klíčů4Klíč je příliš dlouhý (maximum je {0} znaků): Klávesa: Klíč: {0}Klávesové zkratkyKlíčová slovaSušící/tavící pecMateřská školaKiosek(Průchod v ohrazení s ostrou zatáčkouKuchyňské studioProvozní doba kuchyněKošerLKS-92 (Lotyšsko TM)LPG (propan-butan)'Popis zvukové (obrázku a web) značkyMísto pro jmenovku LaboratořLaktovegetariánská Bez laktózyLambertovy zóny 4 (Francie)Lambert 93 (Francie)Lambertova zóna CCLambertova zóna CC9 (Francie),Lambertovo úhlojevné kuželové zobrazeníLambertova zóna (Estonsko)Využití krajinySkládka odpadu'Duplicitní uzly na plochách (landuse)Spojování jízdních pruhůZnačky jízdních pruhůJízdních pruhůPruhy ve směru cestyPruhy v protisměru cestyJazykVelká oblast pokrytá blátem.Velká plocha pokrytá pískem. Režim lasaTRežim výběru lasem: výběr prvků probíhá ručním kreslením oblasti výběru PosledníPoslední změna {0}Datum poslední změny%Datum poslední kontroly (YYYY-MM-DD)Poznámka k poslední kontrole5Doplňky byly naposledy aktualizovány před {0} dny.šířka/délkaŠířka/Délka (geodetické)wSnímky z pozdního léta míst, která jsou na obvyklých zdrojích silně znehodnocena mraky a sněhem (pravé barvy)latinkaZeměpisná šířkaZeměpisná šířka: Spustit výběr souboru0Spustit prohlížeč s informacemi o sadě změn6Zobrazí okno prohlížeče s informacemi o uživateli>Spustit prohlížeč s nápovědou z Wiki k vybranému objektuSpustit přes celou obrazovkuOtevře dialog pro sady změn/Spustit prohlížeč s informacemi o uživateli Prádelna S obsluhouBowlsVrstvaLVrstva ''{0}'' již neexistuje. Nelze odstranit konflikt pro objekt ''{1}''.@Vrstva ''{0}'' obsahuje změny, které se nedoporučuje nahrát.`Vrstva ''{0}'' obsahuje změny, které by se měly uložit do odpovídajícího souboru ''{1}''.HVrstva ''{0}'' obsahuje změny, které by měly být nahrány na server.6Vrstva ''{0}'' neobsahuje žádné změny k uložení.@Vrstva ''{0}'' neobsahuje žádné změny k nahrání na server.(Vrstva ''{0}'' není uložená v souboru!Vrstva ''{0}'' není podporovánaNázev vrstvy a cesta k souboru2Vrstva obsahuje neuložená data. Uložit je teď.#Vrstva neobsahuje neuložená data.Vrstva je zablokována Název vrstvy Vrstva {0}VrstvyPosun zahájení (sekund)Fenologie listů Typ listůZábradlí vlevo Volný časDélkaDélka (v metrech)Délka v metrechsDélka hodnoty značky ''{0}'' na objektu {1} překročila maximální dovolenou délku {2}. Délka hodnoty je {3}. Délka: {0}3Méně výrazné symboly uzlů v malém zvětšeníHrázŽelezniční přejezdKnihovnaLicenceTypy oprávněníZávora$Lehká užitková vozidla (do 3,5 t) RychlodráhaMaják OsvětleníPřichycení vedeníALinie kontaktu moře a pevniny (voda je na pravé straně cesty). Typ vedeníŘádek {0} sloupec {1}: 4Odkaz na datový soubor GPX na vašem pevném disku.&Odkaz na lokální datový soubor OSM.SeznamDSeznam v roli {0} není aktuálně součástí srovnávací dvojice.BSeznam prvků v mé datové sadě, např. v místní datové saděFSeznam prvků v cizí datové sadě, např. v datové sadě na serveruSeznam generovaných stylů:Seznam seznamů Seznam mapwSeznam sloučených prvků. Seznam s mými prvky bude nahrazen tímto seznamem, pokud budou použity změny sloučení.Seznam poznámekSeznam dřívějších relací&Seznam naposledy otevřených souborů Osvětlení Obytná zónaOtevřít sezeníNačíst sezení ze souboru.#Načíst všechny chybné dlaždiceNačíst všechny dlaždiceNahrávat data z APINačíst ze seznamu...Načíst historii#Načíst vrstvy mapových podkladůNačíst rodičovské relace$Načte doplňky ze seznamu doplňkůNačíst doplňky ze seznamuNačíst profilNačíst relaci9Načíst ze serveru seznam vašich otevřených sad změnNačíst dlaždiciNačteno NačítáníNačítají se data;Načítání doplňků, které se mají načíst nejdříveNahrávám historii uzlu {0}Nahrávám historii relace {0}Nahrávám historii cesty {0}+Načítání nastavení mapových podkladůNačítám soubor json...Nahrávám rodičovské relaceNačítám doplněk ''{0}''...Načítání doplňkůNačítání doplňků...%Nahrávám zdroj předvoleb z ''{0}''$Nahrávám zdroje pravidel z ''{0}''Načítání sezení ''{0}''"Nahrávám zdroje stylů z ''{0}''Nahrávám {0}Místní souboryTyp místní smyčkyMístní názevMístní názevUmístěný v budově? UmístěníPopis umístění Místo přechodu vedení pod zemPřekryvná vrstva LocatorZdymadlo"Vrata přechodové komory zdymadla Uzamykatelný Zámečník(Úroveň logování je na {0} ({1}, {2})Odhlašuji sezení ''{0}''...Dlouhé segmentyDlouhý vodní tok s {0}, ale bez značky která by ho definovala jako tunel nebo podzemní. Odstraňte {1}, nebo přidejte značku tunelu, pokud tam je. Také zkontrolujte mosty a jejich značky {1}.Zeměpisná délkaZeměpisná délka: Hledat v:Vzhled a chování Hledat v:Hledám soubory s obrázkyQNajít cesty a uzly se značkou OPRAVIT (FIXME) v jakékoliv hodnotě vlastnosti.'Vyhledat zvolené prvky v seznamu chyb.VyhledatLoterieDolní práh viditelnostiRampa pro zavazadlaMTB klasifikace ČasopisyPojízdný koberec(Hlavní datová sada neobsahuje uzel {0}Hlavní nástrojová lišta=Vytvořit Zvukovou značku v místě ukazatele přehráváníVytvořit paralelní kopie cestIPokud používáte --selection, ujistěte se, že nahrajete nějaká dataMužiNeplatné URL licence EULA: {0}Chybné vety: {0}Obchodní centrumUmělé objektySpravovat ignorované9Spravovat otevřené sady změn a výběr sad k nahráníSpravovat seznam ignorovanýchPrůlezPanské sídlo ManuálníRuční srovnáníRuční!Manuální konfigurace HTTP proxyNahlásit ručně na:VýrobceMapaStyly kreslení mapy Projekce mapyNastavení mapyInformace o stylu mapyMapa založená na datech OSMMapa pro kontrolu kvality Nastavení stylů kreslení mapy.Soubor barevného stylu mapy (*.mapcss, *.zip):Soubory stylu vykreslování mapy (*.xml, *.mapcss, *.zip)+Soubor barevného stylu mapy (*.xml, *.zip) Mapa: {0}Selektor MapCSSPolohy obrázků MapillaryJachtařský přístav"Čerpací stanice paliva pro lodě Námořní,Označit vybrané značky jako nerozhodnutéZnačkaZnačky z pojmenovaných bodů Značky z {0}MasážeStožár5Spárovat první fotografii a první bod GPX záznamu'Dosazení fotografií do trasy selhalo. MateriálIdentifikátor množiny matic1Maximální stáří uzavřené poznámky (dní):Max. zatížení nápravy (t)Max. výška (m)7Max. výška (metry, pouze pokud enforcement=maxheight) Max. šířkaMax. délka (m) Max. délkaMax. rychlost (km/h)6Max. rychlost (km/h, pouze pokud enforcement=maxspeed))Max. rychlost nákladních vozidel (km/h)Max. rychlost ve směru cesty!Max. rychlost v protisměru cestyMax. hmotnost (tun)7Max. hmotnost (tuny, pouze pokud enforcement=maxweight)Max. šířka (m)Max. přiblíženíMax. úroveň zvětšení: Maximální věk!Maximální plocha na požadavek:Maximální délka lezení (m):Maximální počet současných stahování od hostitele: "Maximum současných stahování: Maximální chyba (metry): hMaximální šířka/výška obrázku v pixelech (''{0}'' znamená bez omezení), výchozí hodnota: {1}Maximální délka (v metrech) vykreslovaných čar z místních souborů. Chcete-li vykreslovat všechny čáry, zadejte ''-1''.kMaximální délka (v metrech) vykreslovaných čar. Chcete-li vykreslovat všechny čáry, zadejte ''-1''.Maximální délka (v metrech)6Maximální délka v lokálních souborech (v metrech)NMaximální velikost diskové keše (na jednu sadu mapových podkladů) v MB: LoukaZdravotnické potřebyČlenČlenyČleny (vyřešené)Členy (s konflikty)Členská karta Památník Jméno v menuJméno v menu (výchozí)Mercatorova projekceSloučitSpojit vrstvy GPX Spojit uzlySloučit vrstvuSpoj uzly do nejstaršíhoSloučit výběr*Sloučit aktuální vrstvu do jiné vrstvy(Spojit vybrané objekty do jiné vrstvy.$Sloučit tuto vrstvu do jiné vrstvymSeznam slučovaných členů zablokován. Již nezbývají žádné konflikty v seznamu členů této relace.RSloučené členy nebyly ještě zmrazeny. Nelze sestavit příkaz pro vyřešenígSeznam sloučených uzlů zablokován. Již nezbývají žádné konflikty v seznamu uzlů této cesty.SSlučované uzly nejsou dosud zablokované. Příkaz pro řešení nelze vytvořit.Sloučená verzeSlučování dat...&Sloučení smazaných objektů selhaloSlučování vrstev7Slučování vrstev s odlišnými pravidly nahráváníTSlučování příliš mnoha objektů s různými strategiemi nahrávání na serverZprávaOznamování zpráv"Zprávu dne není možné zobrazitKovové konstrukceZpůsob výroby Metrický Malý pivovar MikrovlnaKlikejte prostředním tlačítkem pro cyklování seznamem.
Podržte CTRL pro přímý výběr položky ze seznamu myší.
MilníkVojenský prostor Min. šířka Min. délkaMin. rychlost (km/h)Min. přiblíženíMin. úroveň zvětšení: DůlDůlní šachtaŠachtaMinimapaMalý kruhový objezdMinigolfMinimální délka lezení (m)Minimální verze JOSM:Minimální věkMinimální exspirace keše: !Minimální vzdálenost (pixelů) Minuty: {0}ZrcadlitZrcadlit vybrané uzly a cesty./Parametr chybí - vstupní datový soubor ({0})3Chybějící atribut ''ref'' na členu v relaci {0}8Chybějící atribut ''type'' na členu {0} v relaci {1}>Chybějící atribut ''version'' (verze) u prvku OSM s id {0}.4Chybějící atribut ''{0}'' na značce XML ''{1}''.&Ve značce chybí klíč nebo hodnota..Chybí povinný atribut ''{0}'' XML prvku {1}.:Chybějící povinný atribut ''{0}'' na v cestě {1}povinný atribut ''{0}'' chybíChybí povinné atributy prvku ''bounds''. Dostal jsem: minlon=''{0}'',minlat=''{1}'',maxlon=''{2}'',maxlat=''{3}'', origin=''{4}''.,Chybí cíl pro sloučení pro uzel s id {0}.Chybí cíl pro sloučení pro relaci s id {0}CPři slučování nebyla cílová cesta pro cestu s id {0} nalezena,Chybí cíl typu {0} pro sloučení s id {1}$Chybějící překlad značky name:*GChybějící name:*={0}. Přidejte značku se správným kódem jazyka.Chybějící operátor pro NOTChybí parametr pro NEBOChybějící parametr pro XOR1Chybějící číslo hlavní verze v doplňku {0}3Chybějící sloupy/stožáry elektrického vedeníKSoubor předvoleb "{0}" nenalezen. Vytvářím výchozí soubor předvoleb.PChybějící členy relace budou staženy. Chcete to od teď dělat automaticky?&Chybějící povinný atribut ''{0}''."Chybějící totožnost uživatelePřeklep v klíči vlastnostiSmíšená lanovkaSníšené lezení#Smíšené typy duplicitních bodůMobilní telefonyMobilní telefony.Režim: přichytávání úhlů při kreslení Režim: {0}Modelářské letiště"Nepoužívat módy (styl Potlachu) Změněno8Změněné časy (časové značky) zvukových souborů.SZměnit seznam vrstev mapových podkladů zobrazených v nabídce Mapové podklady.Málo výkonný moped SměnárnaPřevod penězMonitorovací stanice Monitoruje:Jednokolejnicová dráha KotvištěVíce informací...$Více informací o této předvolběVíce poznámek ke stažení&Nalezena více než jedna cesta "from"$Nalezena více než jedna cesta "to"*Nalezen více než jeden uzel v roli "via"Více...MešitaIVětšinou měkké: půda/písek/tráva s přidanými tvrdými materiályDVětšinou pevné: štěrk/kámen s přidanými měkkými materiályMotokrosMotorová vozidla:Motorová vozidlaMotorový člunOsobní automobily MotocyklyObchodník s motocyklyZnačka motocykluSilnice pro motorová vozidlaMotorové sportyDálniceDálniční sjezd (exit)Dálnice - nájezdTrasa pro horská kolaHorský průsmykJízda na horském kolePřipevněná naPohyblivý mostPřesunout uzel na cestuPřesunout uzel...DPosuňte úsek podél jeho normály, potom pusťte tlačítko myši.(Přesunout dialog do postranního paneluPosunout dolů/Posunout vybrané položky o jednu pozici dolůPřesun prvkůPřesunout filtr dolu.Přesunout filtr nahoru.Posunout vrstvu dolůPosunout vrstvu nahoruPosunout dolevaMZarovná uzly objektu tak, aby mezi sebou svíraly úhel 90 nebo 180 stupňůObjekty přesunete tažením; zmáčkněte Shift pro přidání do výběru (Ctrl pro přepnutí stavu vybrání); Shift-Ctrl pro rotaci výběru; Alt-Ctrl pro změnu velikosti; nebo změňte výběrPřesunout objekty {0}Posunout doprava#Přesunout značky z cest na relace Přesunout vybrané členy dolů!Přesunout zvolené členy nahoruJPosuňte bod podél některého úseku a potom uvolněte tlačítko myši.BPřesunout uzel na nejbližší segment cesty a vložit ho do něj.Přesunout zvolenou položku o řádek níže..Přesunout zvolenou položku o řádek výše.+Přesunout zvolenou vrstvu o řádek dolů.,Přesunout zvolenou vrstvu o řádek nahoru.9Přesunout vybrané uzly, aby ležely na jedné přímce."Přesunout vybrané uzly do kruhu. Přesunout jePosunout nahoru/Posune vybrané položky o jednu pozici nahoru.Přesunout {0}Přesune objekty {0}KinoBahnoRůzné sportyVícedélkové lezeníKombinace kláves: {0}1Více rolí ''via'' je povoleno pouze na cestách5Více relací "přiřazená ulice" (associatedStreet) Bylo vybráno několik obrázkůZvoleno několik obrázků+Několik členů odkazuje na stejný objekt"Více názvů ulic v jedné relaci>Více cílových cest, bez společného bodu. Nic nezměněno.Vícenásobné hodnoty&Vnitřní cesta multipolygonu je venkuMultipolygon není uzavřený1Člen multipolygonu se opakuje s rozdílnou rolí/Člen multipolygonu se opakuje se stejnou rolí=Vnější cesta multipolygonu sdílí segment s jiným kruhem2Kruh multipolygonu obsahuje jeden segment dvakrát Kruhy multipolygonu jsou shodné"Kruhy multipolygonu sdílejí uzelZnačky multipolygonuMuzeumHudbaHudební nástrojeMé sady změn2Má datová sada neobsahuje značku s klíčem {0} Má verze"Moje verze (místní datová sada)Můj se sloučeným Můj s cizímSNMEA import selhal!Import NMEA úspěšný:NMEA-0183 souborysoubor mřížky NTv2NázevJméno (nepovinné):Jméno záložky9Název řeky/jezera/moře/oceánu, do kterého se vléváNázev nebo posunDJmenný server vrátil nepoužitelná data. Zkuste to prosím znovu. Jméno: {0}Pojmenované body z {0}Pojmenované trasové body ZúženíÚzkorozchodná železniceNárodní parkNárodní názevNativní projekce1Duplicitní uzly přírodních objektů (natural) PřírodaPřírodní rezervaceNámořní míleNavigační pomůckaČást městské čtvrti, obceSíťDošlo k síťové chyběSíťová výjimkaNeaktualizovatNovýNový přístupový tokenNový adresář Nová vrstva?Nové výchozí položky lze přidat na Wiki. Nový klíč Nový uzelNastavení posunutíNová položka předvoleb: Nová relace Nová roleZadání nového pravidla:Položka nového stylu: Nová hodnota#Nová cesta {0} nemá žádné uzlyNovinyTrafikaDalšíNásledující značkaNoční klub/diskotékaKuželkyNe2Nenalezen žádný exportér! Nic nebylo uloženo.FNení dostupná žádná GPX trasa, pro kterou by šel asociovat zvuk.Žádná zkratka Nenalezena žádná cesta "from"Nenalezena žádná cesta "to"(Nenalezena žádná cesta ani uzel "via"&Ještě není vybrána žádná oblast'Multipolygon nemá žádný styl plochyBNa této vrstvě nebyl nalezen žádný ohraničující rámeček.Neprovedeny žádné změny.=Není k dispozici žádná sada změn pro nahrání rozdílu. Žádné konflikty k vyřešení:Není žádný konflikt, na který by se dalo přiblížit"Nenalezena aktuální datová sada,Pro vrstvu ''{0}'' nenalezena žádná data.+V souboru ''{0}'' nenalezena žádná data.,V souboru {0} nebyla nalezena žádná data..V této oblasti nebyla nalezena žádná data.Nebyla načtena žádná data.Žádné datum8Není zvolena výchozí vrstva, vybírám první vrstvu.`Neexistují zvukové značky v této vrstvě, vůči kterým by bylo možné nastavit posunutí. Slepá ulice"Žádný exportér pro tuto vrstvuŽádná asociace souboruNevybrán GPX záznamŽádný obrázek.'Nenalezeny žádné soubory s obrázky.#Žádné vrstvy mapového podkladu."Žádné odpovídající obrázky!,Nenalezen žádný průnik. Nic se nemění.8Dokument getCapabilities nedefinuje žádné vrstvy: {0}Nenalezena shoda s ''{0}''3V této oblasti nebyly nalezeny žádné poznámky.Žádné otevřené sady změn.Nezbývají žádné konflikty ve vlastnostechsegmentůSchéma číslování:Číselný název: {0}. Možná jste mysleli {1} nebo {2}.Číselné hodnotyPečovatelský ústav'Dům s pečovatelskou službou (legacy)OAuth přihlášení selhaloOK - další pokus.!OS Town Plans, Dalkeith 1852 (NLSOS Town Plans, Elgin 1868 (NLSOS Town Plans, Irvine 1859 (NLS@OSM API URL nesmí být prázdné. Prosím, zadejte OSM API URL.OSM dataOSM Inspector: AdresyOSM Inspector: PlochyOSM Inspector: GeometrieOSM Inspector: SilniceOSM Inspector: Místa(OSM Inspector: Veřejná doprava - Trasy,OSM Inspector: Veřejná doprava - ZastávkyOSM Inspector: NavigaceOSM Inspector: ZnačeníOSM Inspector: Vodstvo OSM soubory"Soubory OSM serveru s kompresí XZ'OSM soubory komprimované pomocí bzip2&OSM soubory komprimované pomocí gzipURL OSM serveru:+Data OSM budou uložena do souboru sezení.Přihlašovací URL OSM:Odhlašovací URL OSM:Heslo:Uživatelské jméno:5Web OSM nevrátil session cookie v reakci na ''{0}'',ObjektvObjekt ''{0}'' byl již dříve na serveru smazán. Tento objekt přeskakuji a zkouším nahrát data na server znovu.?Objekt ''{0}'' již byl smazán. Přeskakuji jeho nahrávání.Počet objektů id objektu:HID objektů mohou být odděleny čárkou nebo mezerou, například: {0}Objekt na pozici 0.00E 0.00N. Na tomto místě ale nic není, kromě meteorologické bóje, který již byla zmapována dříve.`Objekt nemá žádnou {0}, ovšem má {1} a {2}, jejichž hodnoty vypadají jako číslo domu.YObjekt typu {0} s id {1} byl označen ke smazání, ale ve zdrojové datové sadě chybíObjekt je stále používánTyp objektu není v předvolběnové sady změn
.[Objekty byly nahrány do otevřené sady změn {0} s komentářem ''{1}''.Objekty k přidání:Objekty ke smazání:Objekty ke změnění:.Objektů: {2} / Značek: {0} / Členství: {1} 100 oktanů 80 oktanů 87 oktanů 91 oktanů 92 oktanů 95 oktanů 98 oktanů0Liché číslo domu v interpolaci sudých adres.Off-Road: terénní vozidlo KancelářeOficiální název.Oficiální webstránka (např. provozovatele)Offline režimPosuv.Tato záložka posunu již existuje. Přepsat?Záložky posunu podkladuPosun:Olejová elektrárna Starý klíč Stará roleStará hodnotaStaré hodnotyNa požádáníPři nahráváníZap/VypCesty s jediným uzlem)Jeden z vybraných souborů byl prázdnýJJedna z vybraných cest není uzavřená a proto nemůže být připojena.Jeden nebo více členů této nové relace bylo smazáno v době práce s editorem relací. Byly odstraněny ze seznamu členů relace.JJeden nebo více uzlů zahrnutých v této akci je mimo stáhnutou oblast. JednosměrkaJednosměrná (kolo)Jednosměrná pro kolaHPouze sady změn uzavřené po a vytvořené před zadaným datem/časem9Pouze sady změn uzavřené po následujícím datu/časePouze sady změn patřící měOPouze mé sady změn (neaktivní. JOSM aktuálně běží v anonymním režimu)3Pouze sady změn od uživatele s následujícím id@Pouze sady změn patřící uživateli s následujícím jménem%Převést pouze následujícíc pole:VZobrazuji prohlížeče informací pouze pro prvních {0} z {1} vybraných uživatelůPouze na začátku cestyjPodporovány jsou pouze čtvercové dlaždice. {0}x{1} vráceno serverem pro TileMatrix identifikátor {2}Neprůhlednost OtevřítOtevřít správce sad změn%Otevřít soubor přizpůsobení JOSMOtevřít z URL...Otevřít OSM souborOtevřít soubor OsmChangeNaposledy otevřenéWOtevřít soubor (libovolný typ souboru, který lze otevřít z menu Soubor/Otevřít)Otevřít soubor4Otevřít historii příkazů (pro funkci ''Zpět'')*Otevřít seznam všech nahraných vrstev.Otevřít seznam všech relacíAOtevřít seznam lidí, kteří pracují na vybraných objektech.SOtevřít dialog Sloučení pro všechny vybrané položky z předchozího seznamu.@Otevřít novou sadu změn a použít ji v dalším nahrávání)Otevřít dialog konfigurace editoru JOSMOtevřít panel Výběr.6Otevřít www stránku pro každou vybranou sadu změnPod širým nebem)Stáhnout data z OSM podle zadaného URL.COtevírat a používat tolik nových sad změn, kolik bude potřebaOtevřít jinou GPX trasuOtevřít jinou fotografiiLOčekávána otevřená sada změn. Nalezena uzavřená sada změn s id {0}.Otevřené sady změnOtevřít adresářOtevřít souborOtevírat lokální souboryOtevřená na levé straněOtevřená na pravé straně"Otevřít předvolby tohoto paneluOtevřít dřívejší relaciOtevřít vybraný souborOtevřít vybraný soubor.Otevřít sezeníBOtevřít aktuální stránku nápovědy v externím prohlížeči0Otevřít seznam sad změn v aktuální vrstvě.-Otevřít poznámku v externím prohlížeči%Otevřít panel s výsledky kontroly."Otevřít tento dialog při startu Otevřít {0} Otevřít...Otevřená/Uzavřená:OpenPT Map (překryv)*OpenStreetMap (belgický styl - holandsky),OpenStreetMap (belgický styl - francouzsky)OpenStreetMap (belgický styl)!OpenStreetMap (francouzský styl)OpenStreetMap (německý styl)#OpenStreetMap (Mapnik, bez popisek)(OpenStreetMap (standardní černobílá)!OpenStreetMap Carto (standardní)OpenStreetMap trasy GPSData OpenStreetMapOtevírací dobaOtvírám URL: {0} Otevírání souboru ''{0}'' …Otevírání souborůSyntaxe otevíracích hodinZZaložení hlášení chyby se nezdařilo. Prosím, nahlaste to ručně na této stránce:9Otevřít dialog umožňující skočit na zadané místo;Otevře okno správce datových sad pro vybrané sady změn Doba provozu Provozovatel Oční optikVolitelné atributy: Volitelné vlastnosti přechodu:&Volitelné hodnoty pro některé země Nastavení0Možnosti ovlivňující rychlost vykreslování-Parametry {0} a {1} se vzájemně vylučují. Ovocný sad Bioprodukty Bioprodukty Orientace Pův. cestaOrtogonalizovatOrtogonalizace / ZpětOrtogonalizovat tvarOrtogonalizovat tvar / ZpětqOrtogonalizovat tvar / Zpět
Zvolte prosím uzly, které byly posunuty předchozí akcí Ortogonalizovat tvar.OsmChange souboryOsmotická elektrárnaOstatníJiný zdroj informacíJiná svatyněOstatní duplicitní uzlyDalší možnostiZastaralá verze JavaVybavení do přírodyVenkovní sezeníPůdorys budovy&Výstupní forma energie (volitelně):Výstupní formy energie:MNázev výstupního obrázkového souboru (.png); výchozí název je ''{0}''INepobytové zařízení poskytující služby sociálního zabezpečení.WMimo normální pokrytí Landsat a tedy neobsaženo v LIMA a Bing/Mapbox (pravé barvy)Trolejové vedeníPřekrývající se plochy7Překrývající se stejné využití oblasti (landuse).Překrývající se stejné přírodní plochy!Překrývající se vodní plochyPřekrývající se budovyPřekrývající se silnicePřekrývající se železnicePřekrývající se cestyNastavení zisku překryvuPomocník s dotazy OverpassOverpass dotaz:Server OverpassServer Overpass: Přepsat pozici pro: PředjížděníPřepsat#Přepsat vlastní nastavení OAuth?Přepsat klíčOvovegetariánskáCatastro Španělsko PUWG (Polsko)PUWG 1992 (Polsko)Zóna PUWG 2000 {0} (Polsko) Zóna PUWG Barvy, lakyStyl kreslení {0}: {1} NatěračPaleontologické nalezištěPapírPapírové obaly ParalelníZVytváření rovnoběžné cesty Vybrané cesty musí tvořit jedinou nerozvětvenou cestu Parametr ''{0}'' je vyžadován.FParametr ''downloadgps'' neakceptuje jména souborů, ani URL souborůInformace o parametrechInformace o parametrech...8Parametr musí začínat znakem ''+'' (nalezeno ''{0}'')Jméno parametruHodnota parametru;Parametr {0} není v rozsahu 0..{1}. Obdržel jsem ''{2}''.WParametry --download, --downloadgps a --selection jsou zpracovávány v tomto pořadí.Rodičovské relaceParkoviště P+RUlička na parkovištiVjezd do parkovištěParkovací místoChyba zpracování2Chyba parsování: Chybná struktura GPX dokumentuZpracovávám OSM data...Parsuji data historie OSM ...!Procházení obsahu sady změn…'Analýza dat pro vrstvu ''{0}'' selhala!Procházení seznamu sad změn…-Procházení seznamu doplňků z webu ''{0}''%Zpracovávám odpověď ze serveru... Část z: Náhradní dílyPotřeby na pártyPrůjezdy/průchody$Informační displej pro cestujícíVýhybnaVýhybnyHesloHeslo:Vložit Vložit ...Vložit značkyVložit hodnotuVložit na zdrojovou pozici;Vloží obsah schránky na pozici, odkud bylo kopírováno.Vložit obsah schránky.Vložit značky ze schránky-Vložit hodnotu vybrané značky ze schránky"Vložte bez nekompletních členůSladké pečivoWNevyrovnané pokrytí částečně pokryté mraky v obvyklých zdrojích (pravé barvy)PěšinaCesta: ZastavárnaZpůsoby platbyVrchol Pěší zónaPřechod pro chodceTyp přechodu pro chodceChodciPelota (tlachtli)6Nevyřešené konflikty v seznamu členů této relace3Nevyřešené konflikty v seznamu uzlů této cesty4Zbývající konflikty k vyřešení ve vlastnostechPropustPřed smazáním provést akcePřed ukončením provést akce#Provést akce před restartováním(Provádí kontroly významu na cestách.Provede kontrolu dat Parfumerie$Periodicky zjišťovat nové zprávyPouze stálé kempováníPovolené akce:PescovegetariánskáZverimexÚpravna domácích mazlíčků LékárnaFázeTelefonní voláníTelefonní číslo Fotografie Fotoautomat*Fotografie pořízena v časovém pásmu: Čas fotografie (z exif):Fotograf;Fotografie neobsahují informace o čase jejich pořízeníMísto na piknikPiknikový stůlMolo Typ sloupku pchin-jinPotrubíStanice potrubního vedeníVentil potrubí Sjezdovka Typ trasy HřištěLanové délkyMěřítko bodů: {0} Část obce"Chrám (kostel, synagoga, mešita)Místo modlitbyLNapište svůj dotaz Overpass níže, nebo ho vygenerujte pomocí pomocníka UmístěníUmístění ve směru cestyUmístění proti směru cestyMístaMísto parkování letadlaPěstitelská školka Zdroj energie4Rostliny, které určitou část roku nemají listy.3Rostliny, které nikdy nejsou bez zelených listů.ZRostliny, které ztrácí většinu listů, ale nikoliv všechny, na krátkou dobu v roce.hRostliny, které ztrácí listy na velmi krátkou dobu, kdy staré listy odpadnou a začnou růst nové.PlastyPlastové lahvePlastové obaly NástupištěPřehrát/Pauza audiooPřehrávání bude zahájeno zadaný počet sekund před (nebo po, pokud je číslo záporné) zadanou pozicí HřištěZařízení hřiště*Prosíme přerušte, pokud si nejste jistipProsím, klikněte na Stáhnout seznam, aby se stáhl a zobrazil seznamu dostupných doplňků.sProsím rozhodněte, do jaké sady změn budou data nahrána, případně zda bude sada po nahrání dat uzavřena.mProsím, rozhodněte, zda bude JOSM automaticky aktualizovat používané doplňky po uplynutí zadané doby.}Prosím, rozhodněte, zda se budou po spuštění novější verze JOSM automaticky aktualizovat také používané doplňky.0Rozhodněte se, prosím, které hodnoty ponechatKZadejte, prosím, easting a northing (vzdálenost od poledníku a rovníku) Prosím, zadejte souřadnice GPSZadejte, prosím, datum ve vašem obvyklém místním formátu.
Příklad: {0}
Příklad: {1}
Příklad: {2}
Příklad: {3}
4Zadejte prosím název záložky stahované oblasti.%Zadejte neprázdné jméno uživatele Prosím vložte adresu dlaždice(Prosím vložte identifikátor dlaždiceYZadejte uživatelské jméno a heslo, pokud vaše proxy vyžaduje ověření totožnosti.:Prosím, zadejte nejprve platné URL dotazu na sadu změn./Prosím, zadejte nejprve platnou velikost blokuZadejte, prosím, čas ve vašem obvyklém místním formátu.
Příklad: {0}
Příklad: {1}
Příklad: {2}
Příklad: {3}
&Prosím, zadejte platné id uživatele2Prosím, zadejte Klíč autorizačního přístupu1Prosím, zadejte Heslo autorizačního přístupuiZadejte prosím OAuth autorizační přístup, který je oprávněný k přístupu k serveru OSM ''{0}''."Prosím, zadejte celé číslo > 1"Prosím, zadejte celé číslo > 0nebude
uloženo v čitelné podobě a na server OSM bude zasláno pouze jednou.EProsím, restartujte JOSM, aby se mohly aktivovat stažené doplňky.7Vyberte jednu nebo více cest, podél kterých stahovataZvolte, prosím: * Jedna sebe nekřížící cesta s maximálně dvěma svými uzly; * Tři uzly.,Prosím, vyberte nejprve oblast stahování. Zvolte klíč)Prosím vyberte autorizační proceduru: Prosím, vyberte položku.$Zvolte, prosím, nejdříve položku!Vyberte minimálně čtyři uzly.EVyberte prosím alespoň jeden již nahraný uzel, cestu nebo relaci.?Prosím vyberte jednu uzavřenou cestu, která bude připojena.2Zvolte, prosím, alespoň jeden zdroj stahování.(Zvolte minimálně jeden uzel nebo cestu0Vyberte alespoň jeden řádek pro kopírování.Vyberte alespoň jednu cestu k zjednodušení.Zvolte minimálně jednu cestu.#Vyberte prosím alespoň tři uzly.eOznačte prosím alespoň dva uzly, které chcete spojit, nebo jeden uzel, který je blízko jinému.1Prosím zvolte minimálně dvě cesty ke spojeníRProsím, vyberte přesně dva nebo tři uzly nebo cestu se dvěma či třemi uzly.OVyberte prosím některé z nastavení, které nejsou označeny jako výchozí.#Prosím zvol něco ke kopírování/Vyberte si, prosím, vrstvu mapového podkladu.Zvolte, prosím, pořadí zvolených vrstev:
Stopy budou oříznuty, pokud se budou překrývat časové značky vyšších vrstev.Zvolte řádek k vymazáníZvolte řádek k editaci Vyberte prosím cílovou vrstvu.$Prosím vyberte způsob nahrávání?Prosím zvolte cesty s úhlem přibližně 90 nebo 180 stupňů3Vyberte si prosím změny, které chcete aplikovat.Doplněk je obsažený v JOSMInformace o doplňku(Chyba při stahování seznamu doplňků#Načítání doplňků přeskočenoAktualizace zásuvného moduluAktualizace doplňku selhalaAktualizace doplňků-Doplněk {0} musí běžet na platformě {1}.Doplněk {0} potřebuje Javu verze {1}. Nainstalovaná verze Javy je {2}. Abyste mohli tento doplněk používat, musíte aktualizovat Javu.DoplňkyAktuální doplňky Instalatér Jméno místaČíslo místa=Polar Stereographic: Parametr ''{0}'' musí být 90 nebo -90.SloupVlastnosti sloupu:Sloup s vypínačemSloup s transformátoremPolicie Politická SdíleníPočet obyvatelDesign portáluPolohaPolohový senzorPřednačtení mapového podkladu podél tohoto záznamu trasyPřednačtení WMSPorušení předpokladůPředdefinovánoTNastavení s klíčem ''{0}'' neexistuje. Nelze obnovit geometrii okna z nastavení.\Nastavení s klíčem ''{0}'' neobsahuje ''{1}''. Nelze obnovit geometrii okna z nastavení.nastavení s klíčem ''{0}'' nemá celočíselnou hodnotu pro ''{1}''. Získáno: {2}. Nelze obnovit geometrii okna z nastavení. PředvolbyPředvolby jsou uloženy v {0} Nastavení...Připravuji OSM data...Příprava řešení konfliktůPřipravuji datovou sadu...6Připravuji vrstvu ''{0}'' pro nahrání na server ...(Příprava objektů pro nahrávání ...&Připravuji požadavek na nahrání...Historická trať3Přednastavený definiční soubor (*. xml, *. zip)Skupina předvoleb {0}Skupina předvoleb {1} / {0}Nastavení předvolby...!Prvek role předvolby bez rodiče Pod-prvek předvolby bez rodiče'Předvolby neobsahují použitý klíč(Předvolby neobsahují použitou hodnotu Tlak (bar)Tlak (bar) nebo sáníTlakováno na neznámý tlak Tlak v barechTlakovodní reaktor (PWR) PředchozíPředchozí značkaSilnice 1. třídySilnice 1. třídy - nájezd"Primátní napětí ve voltech (V)Prvek'Vypisovat ladící informace na konzoli TiskovinyVězení"Problém s načítáním dlaždicePokračovat bez zjednodušeníZpracovávám soubor ''{0}''"Zpracovávám soubory doplňků...-Zpracovávám seznam doplňků z webu ''{0}''.Zpracovávám soubory keše webu s doplňky...ProduktSouřadnice v projekciSouřadnice v projekci:Projekce$Ohraničení projekce (ve stupních) Kód projekceNastavení projekce je platné.Metoda projekceNázev projekceParametry projekceVyžadována projekce (+proj=*)MProjekce, která se má použít, výchozí hodnota je ''{0}'' (web-Mercator)KProlog dokumentu OsmChange už byl zapsán. Prosím, zapište pouze jednou.KProlog dokumentu OsmChange ještě nebyl zapsán. Prosím, zapište první. Vlastnosti=Vlastnosti v mé datové sadě, např. místní datové saděhVlastnosti slučovaného prvku. Nahradí vlastnosti v mých prvcích, pokud bude sloučení aplikováno.AVlastnosti v cizí datové sadě, např. serverové datové saděVlastnosti (s konflikty)Hodnota obsahuje HTML entitu+Hodnoty vlastností obsahují vícero mezer&Hodnota začíná nebo končí mezerouTřída ochranyChráněná oblast Stručný komentář ke změnám ProvincieDošlo k chybě proxyNastavení proxyHospoda Veřejná opravna jízdních kolVeřejná budova.Veřejné stopy GPS nahrané na OpenStreetMap.Veřejný gril Tržiště Vozidla MHDHromadná dopravaHromadná doprava (zastaralé)Veřejná doprava (ÖPNV)Linka veřejné dopravy%Trasa veřejné dopravy (autobusová)#Trasa veřejné dopravy (kolejová)Autobus veřejné dopravyVeřejné lázněVeřejná knihovna$Trasa hromadné dopravy (zastaralé) Čerpadlo PročistitČištění...ÚčelNUmístit text vedle zvukové (a obrázkové a webové) značky spolu s ikonou.SloupQA Žádná adresaKvalita'Kvalita (pouze RTKLib, je-li dostupné)LomMěstská čtvrťDotazPomocník s dotazyDotaz a stažení sad změnDotaz a stažení sad změn ...3Dotazovat se na otevřené i uzavřené sady změnDotaz nemůže být prázdnýDotaz na sady změn%Dotaz na sady změn podle URL serveru+Dotazovat se pouze na uzavřené sady změn+Dotazovat se pouze na otevřené sady změnDotazuji a stahuji sady změnDotazuji se jmenného serveru!Dotazuji se jmenného serveru ...OtázkaRC autaSoubory RTKLib pozicováníImport RTKLib selhal!Úspěšný import RTKLib:Závodní traťZávodní dráhaRaketbalRadiaciRádio Železnice ŽelezniceVlaková zastávkaŽelezniční pozemekNástupiště (vlak/tram)Železniční trasa(Železniční signalizační zařízeníVýhybkaVýstavba železniceKřížení tratí(Duplicitní uzly na železnici (railway)Železniční kilometrovníkTyp železniceKoleje sdílí úsek s plochouRampa StřelniceDosah (metrů)3Očekává se sada identifikátorů (id) sad změn.Očekáván číselný rozsah,Očekává se rozsah identifikátorů prvkůOčekává se sada verzíSprávci parku;Rozsahy ID objektů se určují pomlčkou, například: {0} Vitariánská GPS TrasyKabelový přívoz5Reaktor Bolšoj Moščnosti Kanalnyj 1000 (RBMK-1000)5Reaktor Bolšoj Moščnosti Kanalnyj 1500 (RBMK-1500)Načíst ze souboruNačíst fotografie...Číst verzi protokoluNačítání sady změn {0}...Načítání sad změn...*Nepovedlo se načíst chybové hlášení..Načítám místní informace o doplňcích...Načítání rodičů ''{0}''&Získávám informace o uživateli ...$Čtení uživatelských převoleb...Čtení bylo zrušeno Čtu {0}... Přečti siČte vstupní data z jednoho nebo více souborů, které jsou uvedeny jako argumenty. Pokud nejsou žádné soubory uvedeny, nebo je název souboru "-", jsou data čtena ze standardního vstupu.Skutečné jméno$Opravdu smazat výběr z relace {0}?Obdržena chybová stránka:rNedávné snímky ostrova Heard, kde vnitrozemí je zakryté mraky, ale pobřeží je dobře vidět (pravé barvy)gNedávné snímky, v jiných zdrojích jsou momentálně pouze staré a špatné snímky (pravé barvy)"Značky s již použitým klíčemNedávno přidané značkyDoporučené akceZaznamenávání:Rekreační plochaZaměřený obrázek...Recyklační centrumRecyklační kontejner Červená:ZnovuZnovu…'Znova provést poslední vrácenou akci9Znovu provést vybraný příkaz a všechny dřívější Znovu {0}Podmořský útes-Reference trasy, kterou objížďka nahrazujeČísloČíslo nástupištěIdentifikační číslo7Odkaz {0} je používán předtím, než byl definovánOdkazováno z: Odkazuje na Aktualizovat>Občerstvit seznam dřívějších značek po aplikaci značky#Občerstvit relaci z datové vrstvy=Občerstvit stav značky a seznam dříve přidaných značek2Občerstvit pouze stav značky (zapnuto / vypnuto)KrajRegionální název8Zaregistrovaná akce nástrojové lišty bez názvu: {0}EZaregistrovaná akce nástrojové lišty {0} přepsaná: {1} bude {2}Zamítnout konflikty a uložit!Relace:{0} / Cesty:{1} / Uzly:{2}VztahBRelace ''{0}'' již byla smazána. Přeskakuji její nahrávání. Relace … Editor relací: Stáhnout členyEditor relací: Posun dolůEditor relací: Posun nahoruEditor relací: ObčerstvitEditor relací: OdstranitEditor relací: ŘazeníEditor relací: {0}Kontrolor relací%Relace obsahuje sama sebe jako členaRelace je smazánaRelace je prázdnáRelace je zastaraláFiltr seznamu relace:Relace by neměla obsahovat zároveň uzly i cesty ''via''Neznámý typ relaceTRelace s externím id ''{0}'' odkazuje na chybějící prvek s externím id ''{1}''. Relace {0}:Nalezena relace/ne-geometrický prvek bez vlastností: {0}3Nalezena relace/ne-geometrický prvek bez typu: {0}Relace: Relace: vybranáRelaceFRelace generují kruhovou závislost rodičovských/synovských prvkůRelace se stejnými členy Relace: {0}Relace: {0}/{1};Pusťte tlačítko myši k vybrání objektů v obdélníku1Uvolněte tlačítko myši pro zastavení pohybu.3Pusťte tlačítko myši pro zastavení otáčení.:Pusťte tlačítko myši pro dokončení změny velikosti.Náboženství Náboženské AktualizovatAktualizovat ze souboru+Aktualizovat zobrazenou stránku nápovědy Aktualizovat historii ze serveruAktualizuji zdroje stylů4Aktualizovat seznam dostupných předvoleb z ''{0}''2Načte znovu seznam dostupných pravidel z ''{0}''0Aktualizovat seznam dostupných stylů z ''{0}''Pamatovat si volbu4Pamatovat si naposledy použité značky po restartu VzdálenéVzdálené ovládáníCVzdálené ovládání bylo požádáno o vytvoření nového uzlu.BVzdálené ovládání bylo požádáno o vytvoření nové cesty.LVzdálené ovládání bylo požádáno o import dat z následujícího URL:gVzdálené ovládání bylo požádáno o načtení vrstvy mapových podkladů z následující adresy:>Vzdálené ovládání bylo požádáno o nahrání dat z API.[Vzdálené ovládání bylo požádáno o načtení objektů (určených pomocí id) z API.@Vzdálené ovládání bylo požádáno o stažení těchto dat:HVzdálené ovládání bylo požádáno o otevření místního souboru.Vzdálené ovládání bylo požádáno o oznámení své verze protokolu. To umožní, aby weby zjistily, že JOSM je spuštěn.Vzdálené ovládání bylo požádáno, aby oznámilo jaké funkce podporuje. To umožní, aby weby odhadly verzi spuštěného JOSM.Vzdálené mapové podklady6Vzdálené ovládání::Přijímá spojení na {0}:{1}0Vzdálené ovládání::Server {0}:{1} zastaven. Odstranit Odstranit "{0}" pro uzel ''{1}'' Odstranit "{0}" z relace ''{1}''Odstranit "{0}" z cesty ''{1}''EOdstranit všechny členy odkazující na jeden z vybraných objektůOdstranit položkuOdstranit z kešeOdstranit z nástrojové lištyOstranit fotografii z vrstvy$Odstranit značky z vnitřních cest/Odstranit sadu změn v panelu z lokální kešeOdstranit vybrané záložky"Odstranit vybrané členy z relace/Odstranit vybrané sady změn z lokální kešeOdstranit vybrané předvolby ze seznamu aktivních předvoleb8Odebrat vybraná pravidla ze seznamu aktivních pravidel.Odstranit vybrané styly ze seznamu aktivníchOdstranit, vyčistit relaciOdstranit tento člen z relacePrvek odstraněn z relacíOdstraněny duplicitní uzly@Odstraněna vrstva {0}, protože není povolena nastaveným API.Uzly odstraněny z {0}5Uzly, na které právě není odkazováno odstraněnyOdebrané zastaralé značkyLOdstraněno výchozí nastavení předvoleb {0}, které už se nepoužívá.BOdstraněno nastavení předvoleb {0}, které už se nepoužívá."Odstraňuji zastaralé doplňky...%Odstraňuji neudržované doplňky...Přejmenovat souborPřejmenovat soubor "{0}" naPřejmenovat vrstvuPřejmenovat vybranou záložkuRPři vykreslování se použijí body se simulovanou chybou polohy namísto čar. Vykreslování datové sady...Vykresluji {0} na {1}Uložit kopii tohoto stylu do souboru a přidat jej do seznamuPřesto uložitUložit jako... Uložit do:)Uložit předvolby specifické pro vrstvuUložit vybraný soubor.!Uložit styl ''{0}'' jako ''{1}''*Uložit aktuální data do nového souboruUložit aktuální data.Uložit současné sezení do nového souboru.$Uložit nastavení a zavřít dialogUložit do nastavení!Uložit do souboru GPX barvy stop6Uložit uživatelské jméno a heslo (nezašifrované)Uložit profil {0}WUložit/nahrát na server vrstvy před smazáním. Neuložené změny nebudou ztraceny.-Aktualizované výchozí předvolby uloženy.Ukládám vrstvu do ''{0}'' ...PilaObtížnost saskáSasko: Hlavní obtížnostSasko: Nejtěžší trasaSasko: Nejlehčí trasaKoeficient zvětšeníProhledávám adresář {0}Základní/střední školaSkútr Kovový šrot SuťovištěKřoví PotápěníPotápění s přístrojemMořské plodyHledatNajít klíč/hodnotuNajít klíč/hodnotu/typHledat poznámky...Hledat podle předvolby)Vyhledávaný výraz je neplatný: {0}Hledat poznámkyHledat objektyHledat objekty dle předvolby"Hledat objekty podle předvolby...'Hledat objekty podle jejich předvoleb.Hledat ve značkáchHledat položky menuHledat více... Hledat na {0}Hledat předvolbu...Najít předvolbyHledaný řetězec:Syntaxe vyhledávání.Hledat v OSM API poznámky obsahující slova:5Hledá objekty s klíčem a hodnotou vybrané značky]Hledá objekty s klíčem a hodnotou vybrané značky, s omezením na typ (uzel/cesta/relace) Hledat...Hledat: Vyhledávám Sezónní Druhé jméno#Prodej jízdních kol z druhé rukySilnice 2. třídySilnice 2. třídy - nájezd$Sekundární napětí ve voltech (V) Sekundy: {0} ZabezpečeníBezpečnostní výjimka;Další značky capacity:[ostatní typy]=* najdete na Wiki.,Úsek sloučený kvůli změně jeho směru.%Možnosti zobrazování úseků cestyNastavení úsekůČást {0}: {1}Úseky Oddělené(Stezka pro pěší a cyklisty - dělenáSeismickou aktivitu+Vybráno: Relace:{0} / Cesty:{1} / Uzly:{2}Vybrat Vybrat všeVyberte typ nastavení:Vybrat WMS vrstvyZvolit vrstvu WMTS0Vyberte cestu, jejíž přesnost chcete zvýšitHVybrat všechny objekty příslušející právě vybraným sadám změnTVybrat všechny obnovené objekty v datové vrstvě. Vybere také neúplné objekty.Vyberte otevřenou sadu změn'Možnosti režimů výběru a kresleníVybrat a zvětšit4Vyberte alespoň jeden uzel, který má být odpojen.Nastavit automatickou změnu tohoto pole o {0}Výběr podle data?Vybrat sady změn podle jejich data vytvoření nebo uzavření;Vybrat sady změn podle jejich stavu: otevřená/uzavřená3Vybrat sady změn patřící určitým uživatelům Vyberte buď:Vyberte název souboru6Zvolte, pokud mají být data stažena do nové vrstvy6Zvolte, pokud mají být staženy také členy relace.}Zvolte, pokud mají být staženy také odkazující objekty, t. j. rodičovské relace a pro uzly navíc rodičovské cesty. Zvolit formát obrazu vrstvy WMS Vybrat vrstvu mapového podkladuVybrat ve vrstvěVyberte v seznamu relací Vybrat členyVybrat členy (přidat) Zvolte režimVybrat následující mezeruVybrat uzel pod kurzorem.'Vybrat nevětvící se posloupnost cest$Zvolte způsob třídění poznámek(Vybrat objekty vybraných členů relace/Zvolte objekty, jejichž značky chcete měnit.+Vybrat objekty vložené tímto uživatelem$Vybrat objekty k nahrání na serverPVybrat pouze sady změn vztahující se k určenému ohraničujícímu rámečkuVybrat předchozí mezeru Vybrat relaciVybrat relaci (přidat) Vybrat relaci v seznamu relací.@Vybrat členy relace odkazující na jeden z vybraných objektůVybrat cílovou vrstvu9Vybrat odpovídající prvky v aktuální datové vrstvě&Vybrat momentálně upravovanou relaciVybrat styl kreslení mapyZvolte měřítko mapy'Vybrat členy všech vybraných relací;Vybere dalšího člena relace, který není napojen dále.?Vybere předchozího člena relace, který není napojen dále.CVybrat prvky z obsahu této sady změn v aktuální datové vrstvěCVyberte, aby byla sada změn uzavřena po následujícím nahráníZZvolte, pokud ve vybrané oblasti chcete stáhnout dostupné záznamy prošlých tras GPS./Zvolte, chcete-li stáhnout prošlé trasy GPS.4Vyberte pro stažení dat z OSM ve zvolené oblasti.Vyberte pro stažení OSM dat.BZvolte pro stažení poznámek v oblasti vybrané pro stahování.VVyberte pro udělení práv pro JOSM stahovat vaše soukromé GPS trasy do JOSM vrstev Pokud chcete tyto změny zahodit, pokračujte.~Některé cesty byly součástí relací, který byly změněny.
Zkontrolujte prosím, zda tímto nevznikly nějaké chyby.cNěkteré typy silnic již implikují nějaké omezení přístupu a není je nutno zadávat znovu.~Některé trasové body, které byly příliš daleko od trasy, než aby šlo rozumně odhadnout jejich čas, byly vynechány.Některé trasové body s časovou značkou starší než je začátek stopy nebo zaznamenané až po konci trasy byly vynechané, nebo přesunuté na začátek.:Lituji, zkratku "{0}" nelze v okně Editor relací povolitVLituji. Neumím pracovat s relacemi multipolygon, které mají více vnějších cest.fLituji. Neumím pracovat s cestou, která je v relacích multipolygon vnější a zároveň vnitřní.WLituji. Neumím pracovat s cestou, která je vnitřní ve více relacích multipolygon.WLituji. Neumím pracovat s cestou, která je vnější ve více relacích multipolygon.SeřaditSetřídit nížeSeřadit filtry.Seřadit poznámky$Setřídit menu předvoleb abecedněSeřadit členy relace:Setřídit vybrané členy relace a všechny členy nížeZvukový signálZdrojJihJižní Afrika CD:NGI LeteckáMísta pro vozíčkářeMísta pro rodičeMísta pro ženy Specializace%Specializovaná vozidla: traktor, ATVBinomické jménoUUrčuje počet dní po které musí být poznámka uzavřena, aby se již nestahovala/Zadejte levý spodní roh vykreslované oblastiZdroj vašich změnRychlostní radar$Dopravní značka omezení rychlosti Ostnatý pásRozdělit cestuRozdělit cestu zvoleným uzlem9Rozdělí více segmentů jedné stopy do několika stop.7Rozdělí stopy v této vrstvě každou do nové vrstvy!Rozdělit segmenty stopy na stopy!Rozdělit stopy do nových vrstevRozdělení cest do kusůSport (míčové hry)Sportovní zařízeníSportovní lezeníSportSportovní centrumPramen NáměstíStadionStadt Bern 10cm (2016#Standardní unixová geometrie oknaPočet hvězdičekUvedena do provozuZačínám stahováníZahájit stahování dat(Začít novou cestu od posledního uzlu.HZačátek stopy (bude použito vždy, nejsou-li dostupné jiné značky)!Začínám prohledávat adresářStartuji sledovač souborů5Zkusím nový pokus, {0} z {1}, během {2} sekund ...Zahajuji pokus {0} z {1}.$Začínám nahrávat po částech...1Začínám nahrávat vše v jednom požadavku ...IZačínám nahrávat na server s jedním požadavkem na každý prvek ...Stav: $Zastávky nebo veřejná zařízení PapírnictvíStavZpráva o stavuPozadí stavového řádku$Pozadí stavového řádku: aktivníPopředí stavového řádku&Popředí stavového řádku: aktivníSchodySchůdky přes ohrazeníKámenKameníkOblast zastávky Zastávka&Místo zastavení není částí trasySklady k pronájmuSkladovací tankJUložit pouze základní adresu WMS, vrstvy vybrat až při jeho použitíPatraÚžina-Podivné hodnoty na nástrojové liště: {0}&Strava heatmap - jízda na kole a běhStrava heatmap - jízda na koleStrava heatmap - běhPotokUliceLampaPouliční skříňUlice nemá žádný názevUlice nemá referenci Jméno uliceSilnice a uliceStriptýzový klubRampa pro kočárkySilně StrukturaHSoubor stylu, který se má použít pro vykreslení (.mapcss nebo .zip)Styl je momentálně aktivní?bNastavení stylu (dostupné v JOSM pomocí kliknutí pravým tlačítkem na dialog seznamu stylů)$Nastavení stylu nenalezeno: ''{0}''Nastavení styluStylovaný mapový renderer Styly "{0}":5Velikost stylů {0} neodpovídá velikosti vrstev {1} Podoblast PoddistriktCíl Přidat filtrLátka,Podtyp vodných cest (největší z členů)Městská část/obvodMetroVchod do metraÚspěch%Úspěšně otevřená sada změn {0}Odsávání pumpouVrcholová/trasová knihaGNadbytečný zákaz odbočení, protože cesta "from" je jednosměrná.ENadbytečný zákaz odbočení, protože cesta "to" je jednosměrná. Supertrasa Hlídané Umístění'Podporované zdroje k překreslování:Podporované projekce jsou: {0}Podporované hodnoty:6Potlačit další chybová hlášení v tomto sezení.&Potlačit tuto chybu pro toto sezení.PovrchSledovací kameraTriangulační bod"Klíč obsahuje podezřelé znaky:+Nalezena podezřelá data. Přesto nahrát? PlaváníPlavecký bazénOtočná závoraŠvýcarský GridVlastnosti vypínače::Přepínat režim přichytávání úhlů během kreslení:Zapnout režim dvojitého zarovnávání při vytahování3Změnit vstupní a výstupni souřadnicový systémBZměnit pořadí vstupních souřadnic (jih/sever, délka/šírka)DZměnit pořadí výstupních souřadnic (jih/sever, délka/šírka) Popis symbolu2Symbolické názvy adresářů a skutečné cesty:lSymboly °, ', , ", jsou volitelné.SynagogaSynchronizovat audio!Synchronizovat celou datovou saduSynchronizovat pouze uzel {0}Synchronizovat pouze relaci {0}1Synchronizovat čas z fotografie GPS přijímačeSynchronizovat pouze cestu {0} Systém měr Systém měr byl změněn na {0}T1 - turistická cestaT2 - horská turistická cesta+T3 - obtížná, nekrytá turistická cesta0T4 - obtížná, nekrytá, prudká horská cesta(T5 - obtížná horská cesta s lezením*T6 - nebezpečná horská cesta s lezenímNastavení TMSTabuleStolní tenis/ping pongHmatová dlažbaHmatová dlažbaZnačka ''{0}'' je neplatná.Kontrola značek'Kontrola značek (založená na MapCSS)5Pravidlo kontroly značek (*.validator.mapcss, *.zip)Pravidla kontroly značekhKolekce značek nemůže být na prvek použita, protože obsahuje klíče s vícenásobnými hodnotami.2soubor značek neobsahuje zvolenou hodnotu ''{0}''Kombinace značek Filtr značekGOznačit obrázky na nejbližším konci úseku, když se neinterpolujeOznačit obrázky na nejbližším konci trasy, když se neinterpoluje
(také se použije před první a za poslední trasou)+Klíč značky obsahuje netisknutelný znak6Klíč značky je delší než {0} znaků ({1} znaků)Označit změněné relace GHodnota značky obsahuje netisknutelný (většinou neviditelný) znak.4Hodnota značky obsahuje neobvyklý znak Unicode {0}7Hodnota značky je delší než {0} znaků ({1} znaků)Zdroj TagCheckeruPředvolby značeníZnačkyZnačky a členyZnačky vybraných objektů.Značky z uzlůZnačky z relacíZnačky z cestZnačky Značky sady změn {0}Značky nové sady změnqZnačky, které jsou implicitní a není třeba je nastavovat, jsou `motor_vehicle=no` a `emergency=destination`.4Implicitní značky, které není třeba nastavovat:Klíče s prázdnými hodnotamiZnačky/Členství Značky: značek: {0} / Členství: {1}KrejčíJídlo s sebouTetovací salónStanoviště taxiPojížděcí dráha (taxiway)ČajTelekomunikace%Pouliční telekomunikační skříňTelefonTelefonní ústřednaTelefonní kartyTeleskopPrůměr teleskopu (v metrech)TelevizeBowlingTenisStany povoleny TerminálÚzemíSilnice 3. třídySilnice 3. třídy - nájezd#Terciární napětí ve voltech (V)Otestovat přístupový token Test selhal*Test, který kontroluje značky ''lane:''.Otestovat API URLTest {0}/{1}: Spouští se {2})Testuji přístupový token služby OAuthTestuji OSM API URL ''{0}''TestyHKontrola správného použití podmíněných značek ''*:conditional''.pDěkujeme za napsání komentáře k sadě změn! Umožňujete tak ostatním lidem lépe pochopit váš záměr.&Děkujeme za zaznamenání zdroje dat!(Azimut úseku cesty, která je kreslena.0Dva vybrané objekty mají různé keše stylů.0Dva vybrané objekty mají shodné keše stylů.URL API je platné.kKlíč autorizačního přístupu nesmí být prázdný. Prosím, zadejte klíč autorizačního přístupuiHeslo autorizačního přístupu nesmí být prázdné. Prosím, zadejte heslo autorizačního přístupuVVrstva GPX obsahuje pole, které lze převést na značky OSM. Jak chcete pokračovat?JVM není nastavena, aby vyhledávala proxy v nastavení systému. Vlastnost ''java.net.useSystemProxies'' nebyla při startu dostupná. Proxy se nebude používat. OSM server ''{0}'' nezná objekt,
který je se pokusili načíst, nahrát, nebo smazat. Buď daný objekt není uložen
na serveru, nebo používáte špatnou adresu URL pro přístup na něj.
Zkontrolujte, prosím, důkladně adresu serveru ''{0}'', jestli v ní není překlep.6OSM server ''{0}'' reportoval špatný požadavek.
:Pomocník s dotazy nemůže pochopit následující dotaz:7Prvek ''from'' a první cesta ''via'' nejsou propojeny.DCesta ''z (from)'' nezačíná ani nekončí v uzlu ''přes (via)''.CCesta ''do (to)'' nezačíná ani nekončí v uzlu ''přes (via)''.Cesty ''via'' nejsou propojeny.BNásobitel rychlosti přehrávání při zrychleném přetáčení4Úhel mezi předchozím a současným úsekem cesty.Oblast, kterou chcete stáhnout, je příliš rozsáhlá nebo obsahuje příliš mnoho prvků.
Vyberte menší oblast, nebo použijte exportované soubory poskytované komunitou OSM. Tučně je uveden název vrstvy.mOhraničující rámeček této sady změn je příliš velký - zvažte, prosím, rozdělení vašich změn!QTato sada změn zůstane po nahrání otevřenaBSada změn bude po nahrání na server uzavřena.-Obsah této sady změn ještě nebyl stažen.Kopírovaná data obsahují nekompletní objekty. Nekompletní objekty nebudou vloženy. Přejete si vložit data bez nekompletních objektů?WAktuální výběr není možno použít pro rozdělení - není vybrán žádný uzel.1Tento výběr nelze použít pro rozpojení uzlůLAktuální hodnota není validním ID OSM. Zadejte prosím celé číslo > 0$Současná hodnota není platné URLmAktuální hodnota není platným ID sady změn. Zadejte, prosím, celé kladné číslo nebo URL sady změn.IAktuální hodnota není platné id uživatele. Zadejte celé číslo > 0'Zadaná hodnota není adresou dlaždiceRZadaná hodnota není identifikátorem dlaždice pro zvolenou úroveň zvětšeníVýchozí předvolba pro JOSM"Dokument neobsahuje žádná data.$Posun na východ na ukazateli myši.Vstup do jeskyněSoubor byl vytvořen "{0}".$Filter nevrátil žádné výsledky.Níže jsou výsledky automatické validace. Pokuste se je opravit, ale opatrně, nezničte platná data. Pokud jste na pochybách, ignorujte je.
Pokud tento dialog zrušíte, můžete tyto položky později nalézt v postranním panelu ''Validace'' a prověřit je.VNásledující závislé objekty budou vyčištěny
navíc ke zvoleným objektům:DBěhem hromadného stahování došlo k následujícím chybám: {0}4Byly nalezeny následující zakázané výrazy: {0}@Následující klíče jsou povinné, ale nebyly poskytnuty: {0}yNásledující objekty není možné kopírovat do cílového objektu
protože byly smazány v cílové datové sadě:;Následující doplňky nebyly nalezeny. I tak pokračovat?/Následující vyžadované výrazy chybí: {0}hFormát vstupních a výstupních souřadnic referenčního systému je obdobný jako u aplikace PROJ.4.-Zeměpisná šířka v místě kurzoru myši.+Zeměpisná délka v místě kurzoru myši.Importovaná stopa "{0}" možná nebude vidět, protože má shodnou barvu s pozadím.
Můžete ji změnit v kontextovém menu importované vrstvy.-Nelze vytvořit položku s prázdným dotazem)S tímto názvem nelze položku vytvořit8Klíč ''{0}'' a všechny jeho hodnoty budou odstraněnyKlíč ''{0}'' již je použit"Klíč {0} má neobvyklou hodnotu.8Poslední prvek ''via'' a cesta ''to'' nejsou propojeny..Zeměpisné šířky musí být mezi {0} a {1}*Vrstva {0} nepodporuje novou projekci {1}.&Délka nově kresleného úseku cesty.,Zeměpisné délky musí být mezi {0} a {1}Maximální velikost hranice oblasti je 0.25 a váš požadavek byl příliš velký. Vyžádejte si menší plochu, nebo použijte planet.osm/Členy této relace jsou v obráceném pořadí?Sloučená datová sada nebude obsahovat značku s klíčem {0}'Minimum musí být menší než maximum$Jméno objektu pod ukazatelem myši.6Nový klíč je již použit. Chcete přepsat hodnoty?*Uzly této cesty jsou v opačném pořadí"Posun na sever na ukazateli myši.jPočet sekund, o který bude záznam posunut vpřed/vzad po použití odpovídajících prvků ovládání9Heslo nemůže být prázdné. Zadejte své heslo pro OSM,Soubor doplňku ''{0}'' neobsahuje manifest.jDoplněk byl odstraněn z nastavení. Prosím, restartujte JOSM, aby došlo k jeho odstranění z editoru.CPředvolbu {0} nelze aplikovat, protože nebylo nic zvoleno!EPředvolbu {0} nelze aplikovat, protože výběr je nevhodný!Zvolené fotografie neobsahují informace o čase pořízení.NVýběr obsahuje {0} cest. Jste si jisti, že je chcete všechny zjednodušit?&Server odpověděl chybou s kódem {0}_Server odpověděl kódem 404.
To většinou znamená, že nezná objekt s požadovaným id.Server ohlásil uzavření aktuální sady změn.
Toto se nejčastěji stává při překročení maximálního počtu
{0} objektů na serveru ''{1}''.<Řetězec ''{0}'' není platnou hodnotou reálného čísla.?Značka `foot=yes` je implicitní a není ji třeba nastavovat.Vrcholek hory nebo kopce.WUživatelské jméno nemůže být prázdné. Zadejte své uživatelské jméno pro OSMYCesta nemůže být rozdělena ve zvolených uzlech. (Tip: Zvolte uzly uprostřed cesty.)ZCesty nemohou být spojeny kvůli rozdílné orientaci. Chcete sjednotit jejich orientaci?Divadlo4Cizí datová sada neobsahuje značku s klíčem {0} Cizí verze%Cizí verze (serverová datová sada)Cizí se sloučeným-Nejsou tu žádné vrstvy mapového podkladu.%Nejsou otevřené žádné sady změn/Nejsou vybrány žádné objekty k aktualizaci.Jsou zde stále nevyřešené konflikty. Konflikty nebudou uloženy a budou vyřešeny, jako by byly všechny odmítnuty. Pokračovat?3Pro přidání bodu není otevřena žádná vrstva4Pro přidání cesty není otevřená žádná cesta=Při pokusu o zobrazení URL pro tuto značku došlo k chybě(Během importu došlo k {0} konfliktům./Tenká kolečka: kolečkové brusle, skateboardTenká kola: závodní kolo0Toto může vést k náhodnému smazání uzlů.+Toto URL dotazu na sadu změn není platné)Toto spojení je již možná implicitníTo odpovídá klíči ''{0}''Tyto snímky jsou překryvné.VTento mapový podklad je v jiných editorech označen jako nejlepší pro tuto oblast.JTyto snímky jsou poskytovány pomocí proxy provozované https://sosm.ch/Toto je až za koncem nahrávky1Toto odpovídá smazání rolí těchto objektů.&Tento název lze pro položku použít-Tento uzel není přilepen k ničemu jinému.Tato operace způsobí, že JOSM zapomene zvolené objekty.
Budou odstraněny z vrstvy, ale nebudou smazány
na serveru během nahrávání.=Tento parametr lze opakovat, aby se načetlo několik stylů.ETato volba skrývá textové popisky objektů OSM při tažení mapy.ZTato možnost potlačí vyplňování oblastí - potlačí specifikaci ve vybraném stylu."Tato volba nebude trvale uložena.$Tato předvolba také nastavuje: {0}Redukuje zbytečné uzly podél cesty. Obzvlášť vhodné pro GPS stopy nahrávané podle času (např. bod každou sekundu), nebo při nízké přesnosti (omezuje trasy cik-cak).>Tento test kontroluje chyby v klíčích a hodnotách značek.NTento test hledá neoznačené uzly, které nejsou součástí žádné cesty.?Tento test hledá neoznačené, prázdné a jednouzlové cesty.QTento test kontroluje cesty, jestli neobsahují některý uzel více než jednou.JTento test kontroluje cesty na podobnost jmen, kdy může jít o překlep.ETento test kontroluje, zda cesta nekončí velmi blízko jiné cesty.0Tento test kontroluje správnost multipolygonů.=Tento test kontroluje, zda jsou zákazy odbočení správné.gTento test zjišťuje, zda se nekříží dvě cesty (silnice, tratě, budovy, …) ve stejné vrstvě.aTento test kontroluje, zda spojnice mezi dvěma uzly není používána více, jak jednou cestou.3Tento test kontroluje správnost linií pobřeží.ITento test kontroluje, jestli dva uzly nejsou na přesně stejné pozici.iTento test zjišťuje, zda neexistují relace se stejnými značkami a stejnými členy se stejnou rolí.mTento test zjišťuje, zda neexistují cesty se stejně umístěnými uzly a případně stejnými značkami.;Tento test kontroluje korektní zápis otevíracích hodin.FTento test kontroluje směr vodních, zemních a pobřežních linií.Tento test najde vícejazyčné objekty, jejichž značka ''name'' nemá hodnotu shodnou s žádnou hodnotou značky ''name:*" a ani není složený z hodnot klíčů ''name:*''. Například: Italia - Itálie - Italy.:Kontroluje dlouhé segmenty cest, což jsou obvykle chyby.]Tento test kontroluje cesty, které by měly být uzavřené, zda jsou skutečně uzavřené.NTato verze již není podporována {0} od {1} a nedoporučujeme ji používat.ATato verze JOSM není kompatibilní s nakonfigurovaným serverem.ATímto změníte cílovou vrstvu na "{0}".
Chcete pokračovat?&Tyto uzly nejsou v kruhu. Přerušuji.Čas vyhazování VstupenkyAutomat na jízdenkyPřílivová turbínaPřílivový kanálVýšku přílivuInformace o dlaždiciČísla dlaždic URL dlaždiceAdresa dlaždice:Adresář keše dlaždic: Projekce zobrazování dlaždicVelikost zobrazení dlaždiceProjekce stahování dlaždicNázev dlaždiceVelikost dlaždiceVelikost dlaždic: ObkladačOffset zvětšení dlaždic:ČasČas (hh:mm, pro chůzi)Časový limit*Časový filtr pro "{0}" jako třeba "{1}"Čas:Časový intervalČasové pásmo: Časové pásmo: {0} PneumatikyTiris: DGM (model terénu)Tiris: DOM (model povrchu)Tiris: obrysové linieTitul nebo typ ochranyNázev:ProDo (koncová zastávka)Do ...Chcete-li přidat další vrstvu, je třeba alokovat přinejmenším {0,number,#}MB paměti pro JOSM za použití volby -Xmx{0,number,#}M (viz http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=25677). Aktuálně máte pro JOSM alokováno {1,number,#}MB paměti Ke smazáníSUrčit vykreslovanou oblast a její měřítko lze různými kombinacemi parametrůTabák Přepínaní následování boduPřepnout drátový modelPřepnout všechna nastaveníPřepínat panely dialogů9Přepínat panely dialogů, maximalizovat zobrazení mapy Přepíná dynamická tlačítka!Přepnout celoobrazovkový pohled Přepnout přichytávání o {0}0Nastavení viditelnosti okna Správce sad změn.!Přepnout viditelnost vrstvy: {0}+Přepnout viditelnost textu značek a ikon.&Přepnout viditelnost zvolené vrstvy.Přepnout: {0}5Přepíná viditelnost editační nástrojové lištyDPřepíná viditelnost hlavní nástrojové lišty (horizontální).Záchody WC/Toalety#Token umožňuje omezený přístupPoplatek Výběr mýtaMýtná bránaHrobkaPříliš velká budovaDDetekováno příliš mnoho přesměrování URL. Přerušení akce. Nástroj: {0}Nástrojová lišta,Akce na nástrojové liště bez názvu: {0}5Akce nástrojové lišty {0} přepsaná: {1} bude {2}Úprava nástrojové lištyNástrojová lišta: {0} Nástroje pro opravu svépomocíTipIZhora ukotvené lano (přístup z vrcholu trasy + zavěšení lana dolů)Poznámek celkem: TuristikaTuristická atrakceZájezdové autobusyVěžTvar stožáruVěžeMěstoRadniceHračkyLesní/polní cestaAtletikaBarvy tras a bodůDatum záznamuSNastavení trasy (povšimněte si, že v jednom souboru GPX může být více tras) Typ cestyObchod'Tradiční lezení (bez pevných kotev)DopravuZpomalovací retardérDopravní zrcadloSemaforSemaforXDobře průchozí stezka. Oblast rovinatá nebo mírně zvlněná, bez nebezpečí pádubSouvislá stezka s vyváženým stoupáním. Terén částečně strmý, možné nebezpečí páduVlakTramvajTramvajová zastávkaVlastnosti transformátoru: Trafostanice PřekladyPřekladateléDopravaOmezení druhů dopravy&Transverzální Mercatorovo zobrazeníCestovní kancelářStrom StromořadíStromyStromořadí podél cesty.HStromy rostoucí v osadách, např. v parcích nebo obytných oblastech.$Stromy se zemědělským využitím.pStromy význačné svou velikostí nebo polohou, obvykle viditelné z velké dálky a užitečné pro orientaci. Třídřík TrolejbusNákladní autoČtyřproudá silniceČtyřproudá silnice - nájezd Zkusit znovubZkusit povolit síť IPv6, upřednostnit IPv6 před IPv4 (funguje pouze při brzkém spuštění).RZkuste aktualizovat na nejnovější verzi tohoto doplňku, než ohlásíte chybu.tSnažíte se smazat vrstvy, která se na pozadí nahrává na server. Počkejte, prosím, až nahrávání skončí.DPokouším se nastavit vrstvu jen pro čtení jako editační vrstvuTunel$Zákaz odbočení/přikázaný směrZákazy odbočeníPřepnout vybrané stylyObratiště (bez ostrůvku)Obratiště (s ostrůvkem))Rozšířené místo pro otáčení lodíTurniketTočna)Nalezeny dvě paralelní cesty. Končím.TypeTyp ''{0}'' člena relace s rolí ''{1}'' neodpovídá přijatelným typům ''{2}'' v předvolbě {3}Typ kompenzátoru Konstrukce Typ měnírny Typ omezeníTyp přístřeškuTyp elektrické staniceTyp vypínačeTyp transformátoru"Typy vozidel, které lze dobíjet:Typický čas cesty v minutáchObtížnost UIAAUIAA: Hlavní obtížnostUIAA: Nejtěžší trasaUIAA: Nejlehčí trasaNázev dle UICČíslo dle UICČíslo dle UIC NEZNÁMÁ URL / Soubor: Soubory URL+Adresa URL obsahuje neplatnou autoritu: {0}+Adresa URL obsahuje neplatný fragment: {0}(Adresa URL obsahuje neplatnou cestu: {0}+Adresa URL obsahuje neplatný protokol: {0}(Adresa URL obsahuje neplatný dotaz: {0}Projekce UTM (''+proj=utm'') požaduje parametr ''+zone=...''.Rozpojit cesty!Nelze přidat vrstvu ''{0}'': {1}?Prvek {0} nelze přidat do datové sady, jelikož v ní již jeNelze vytvořit adresář {0}ENelze vytvořit adresář {0}, automatické ukládání bude vypnuté>Nelze vytvořit soubor {0}, bude použito jiné jméno souboru.Není možné vytvořit novou zvukovou značkuNemohu smazat soubor PID {0}0Nemohu smazat archivovaný záložní soubor {0}#Nemohu smazat záložní soubor {0}Nemohu smazat soubor {0}*Nemohu smazat starý záložní soubor {0}"Nemohu smazat dočasný soubor {0}NNelze určit měřítko, očekáván jeden z parametrů {0}, {1}, {2} nebo {3}DNemohu najít podporovanou projekci pro vrstvu {0}. Používám {1}.6Nelze najít překlad do jazyka {0}. Vracím se k {1}.0Nemohu najít výchozí cesto pro adresář {0} %Nepodařilo se inicializovat OSM API.Nelze načíst vrstvu&Nepodařilo se nalézt soubor ''{0}''.Nelze rozpoznat šířku/délku*Nelze parsovat hodnotu souřadnic: ''{0}'''Nepodařilo se parsovat číslo ''{0}''PHodnotu ''{1}'' parametru ''{0}'' se nepodařilo interpretovat jako souřadnice.LHodnotu ''{1}'' parametru ''{0}'' se nepodařilo interpretovat jako číslo.?Nepodařilo se parsovat hodnoty parametru ''towgs84'' (''{0}'')!Nelze zpracovat {0} parametr: {1}&Nelze nahradit argument {0} v {1}: {2},Nemohu nastavit soubor na nespustitelný {0})Nemohu nastavit soubor na nečitelný {0}.Nemohu nastavit soubor na nezapisovatelný {0}&Nemohu změnit soubor na čitelný {0},Nemohu nastavit soubor na zapisovatelný {0}8Není možno synchronizovat v již přehrávané vrstvě"Silnice bez zařazení (mimo obec)Neuzavřené cestyNeuzavřená cestaNespojená pobřežní linieNepropojené silniceGNepropojené plochy typ krajiny (natural) a využití oblasti (landuse)'Nenapojené uzly bez fyzických značek Nepropojená elektrická vedeníNepropojené železniceNepropojené vodní toky&Nerozhodnutý konflikt stavu vymazáno.Nerozhodnutý konflikt rozdílných souřadnic NerozhodnutoFVe vstupních datech nalezen nedefinovaný prvek ''{0}''. Přerušuji.FVe vstupních datech nalezen nedefinovaný prvek ''{0}''. Přeskakuji.ZpětZpět…Vzít smazání zpětVrátit přesun zpět5Vrátit zpět výsledek ortogonalizace pro dané uzlyVrátit poslední akci@Vrátit zpět vybraný příkaz a všechny pozdější příkazy Zpět {0}Vytrhnout panel:Neočekávané číslo veze JOSM v revizním souboru "{0}"*Neočekávaný XML prvek s názvem ''{0}''9Neočekávaný znak na {0}. Očekáváno {1} nalezeno {2}ONeočekávaný formát čísla portu v předvolbách ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.Aneočekávaný formát id získaný ze serveru, získáno ''{0}''bNečekaný formát chybového záhlaví konfliktu při aktualizaci sady změn. Dostal jsem ''{0}''NNeočekávaný formát nové verze smazaného prvku ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.QNeočekávaný formát nové verze změněného prvku ''{0}''. Obdrženo ''{1}''.&Nalezeno neočekávané id 0 prvku OSM,Neočekávaný typ členu zákazu odbočeníENeočekávaný počet argumentů parametru ''+bounds'' (musí být 4)BNeočekávaný počet parametrů ''towgs84'' (musí být 3 nebo 7)*Neočekávaný formát parametru (''{0}'')PNeočekávané hodnoty pro HTTP proxy. Obdržen hostitel ''{0}'' a port ''{1}''.QNeočekávané hodnoty pro SOCKS proxy. Obdržen hostitel ''{0}'' a port ''{1}''.Neočekávaná odpověď od HTTP serveru. Dostal jsem odpověď {0} bez záhlaví ''Location''. Nemůžu tedy přesměrovat. Přerušuji.*Nečekaná role ''{0}'' zákazu odbočení9Neočekávaný kořenový prvek ''{0}'' v souboru sezení'Neočekávaný znak ({0}) na pozici {1}ANeočekávaný znak na pozici {0}. Očekáváno {1}, nalezeno {2}4Neočekávaný token. Očekáváno {0}, nalezeno {1}Neočekávaný token: {0}fNeočekávaná hodnota ''{0}'' nastavení ''{1}''. Bude se předpokládat hodnota ''ask'' (zeptat se).MNeočekávaná hodnota ''{0}'' v URL požadavku na sadu změn. Obdrženo: {1}ENalezena neočekávaná hodnota klíče ''{0}'' v nastavení: ''{1}''eNalezena neočekávaná hodnota pro nastavení ''{0}''. Nalezeno ''{1}''. Proxy se nebude používat.ZNeočekávaná hodnota předvolby ''{0}''. Dostal jsem ''{1}''. Nastavuji výchozí dotaz.{0} objektů do 1 sady změn za použití {1} požadavků~Nahrávám {0} objektů do několika sad změn za použití {1} požadavků6Ukládám a nahrávám na server změněné vrstvy ...Nahrávám data na server ...*Nahrávám na server data z vrstvy ''{0}''Nahrávám změněné poznámkyNahrávám poznámky na server VyužitíPoloha-Použít základní ověřování totožnosti3Použijte formát E.123, např. +420 11223 456 78907Používat jako výchozí jazyk pro značky angličtinu3Použít rozšíření GPX kompatibilní s GarminemPoužít OAuth-Použít OAuth pro všechny požadavky na {0}1Pro stahování objektů použít server OverpassPoužít SOCKS proxy&Sestavit vlastní dotaz na sady změny4Použít alternativní sadu ikon zákazů odbočení)Posunutí mapového podkladu přizpůsobíte pomocí tažení myší nebo kurzorových kláves. Můžete také zadat posunutí východní délky a severní šířky v souřadnicích {0}. Pokud chcete, aby se posunutí uložilo jako záložka, zadejte jméno záložky do příslušného políčka.Použít automatické filtry(Použít komplexní kontrolu vlastností!Použít letní čas (kde se dá)Použít výchozíPoužít výchozí nastaveníPoužít vrstvu s chybamiPoužije dialogy výběru souborů vypadajících jako ty z operačního systému. Vypadají lépe, ale nepodporují některé funkce, jako třeba filtry souborů.Použít globální nastaveníPoužívat seznam výjimek.Zvolte oblast kliknutím a tažením myší. Šipky nebo pravé tlačítko myši pohybuje mapou, kolečkem nebo klávesami +/- zvětšujete/zmenšujete.RPoužít systémový výběr souborů (hezčí, ale nepodporuje souborové filtry))Použít pro heat mapu body namísto čarKPoužijte kladná čísla nebo znaky N, E pro zadání severu či východu.Použít přednastavení "{0}"/Použít přednastavení "{0}" ze skupiny "{1}"'Použít zvolenou vrstvu jako výchozí+Použít standardní systémové nastaveníPoužít standardní systémové nastavení (Zakázáno, pro povolení spusťte JOSM s parametrem-Djava.net.useSystemProxies=true)APoužít vrstvu s chybami pro zobrazení problematických prvků.4Používat seznam výjimek k potlačení varování.Použít tuto značku znovu$Použijte pouze {0} jako hodnotu {1}Slouží k datové komunikaci&Používá se pouze pro vodní plochu._Používá se v kombinaci s parametry šířka a výška, které určují vykreslovanou oblast.iPoužívá se v některých zemích pro pojmenované křižovatky, jejichž název slouží pro orientaci Uživatelid uživatele:Informace o uživateliUživatelské jméno: Uživatel:Jméno uživateleUživatelské jméno: "Obvyklá nadm. výška spodku trasObvyklí délka trasy (m)Nanejvýš vhodné opravit.Infrastruktura VysavačeOvěřitCKontroluje platnost hodnot a značek pomocí komplexních pravidel.DOvěřit, zda typy objektů jsou platné podle předvoleb značení.Hodnota >0 je očekávaná pro parametr ''{0}'', obdrženo {1}*Očekávaná hodnota pro parametr ''{0}''. 0. Nalezena {0} Verze {0}Verze:&Velmi dlouhý segment - {0} kilometrů VeterinářPřes (zastávky)Videopůjčovna/prodejnaVideohry"Vienna: Beschriftungen (poznámky) Vienna: Mehrzweckkarte (obecná)Vienna: Orthofoto (letecká)ZobrazitZobrazit položku WikidatZobrazit článek Wikipedie'Zobrazit kategorii na Wikimedia CommonsZobrazit sadu změn-Zobrazit sadu změn ve webovém prohlížečiZobrazit obrázek&Zobrazit obrázek na Wikimedia CommonsZobrazení: {0} VyhlídkaNásledování bodu/Automatické následování bodu je zakázáno.IJe povoleno automatické následování bodu. Stiskem {0} jej zakážete.ObecZeleň na návsiVinice Visa Debitní ViditelnostViditelnost/čitelnostViditelná těžní věžNavštívit domovskou stránku'Vodo-vodní energetický reaktor (VVER)Kalibrace nahrávání zvukuSopkaVolejbalNapětíNapětí ve voltech (V)Obsah (v litrech)Z Chyba WMSWMS soubory (*.wms)Nastavení WMSURL WMS nebo id obrázku:8Dokument schopností WMTS neobsahoval vrstvy na URL: {0} Chyba WMTSZChyba WMTS Parser - počáteční element {0} má jiný název než konečný element {2}Čekám 10 sekund ... Trasa pěší turistikyZeď VarovánímVarování o předvolbách značení "{0}-{1}": Ignoruji atribut ''{2}'', protože byly zadané prvky ''{3}''HDva vybrané objekty mají stejné, ale nikoliv identické keše stylů.2Varování: Heslo je přenášeno nezašifrované.Varování: V závislosti na zvolené metodě ověřování vůči proxy serveru může být heslo přenášeno nezašifrované.UVarování: neplatný formát položky v seznamu předvoleb ''{0}''. Nalezeno ''{1}''SVarování: neplatný formát položky v seznamu pravidel ''{0}''. Načteno ''{1}''QVarování: neplatný formát položky v seznamu stylů ''{0}''. Nalezeno ''{1}'' VarováníMyčkaOdpadOdpadkový košOdpadkový kontejnerSpalovna odpaduČistírna odpadních vodHodinkyVodstvo Vodní plochaAkvapark Zdroj vodyPožární nádržVodojemVodní turbínaStudnaVodárnaPravidla pro přístup k vodě:#Vodní plocha uvnitř vodní plochy-Voda není natlakována, je potřebná pumpa. Hladinu vody Zdroj vodyVodopádNMokřad - podmáčená oblast, buď stále nebo sezónně porostlá vegetací. Vodní mlýn Vodní cesty+Duplicitní uzly na vodním toku (waterway)aVodní cesta končí bez připojení na jinou vodní cestu, nebo je špatně směr vodního toku.Vlnová elektrárnaACesta ''{0}'' již byla smazána. Přeskakuji její nahrávání. Cesta napojená na oblast/plochuKCesta obsahuje více než {0} uzlů. Měla by být nahrazena multipolygonem@Cesta obsahuje více než {0} uzlů. Měla by být zjednodušenaCesta obsahuje úsek dvakrát*Koncový uzel cesty poblíž jiné silnice(Koncový uzel cesty poblíž jiné cestyUzel cesty poblíž jiné cestyCesta končí v oblastiNCesta s externím ID ''{0}'' obsahuje chybějící bod s externím ID ''{1}''.HCesta s {0}. Označte, je-li to možné, každé číslo domu zvlášť. Cesta {0}bCesta {0} s {1} uzly není kompletní, protože v načtených datech alespoň jeden uzel scházel.Cesta: Značené trasy: CykloZnačené trasy: Turistika"Značené trasy: Jízda na koníchZnačené trasy: MTBZnačené trasy: BrusleníZnačené trasy: Zimní sportyZnačení bodů Body trasyCestyCesty sdílí úsek s plochouStejně umístěné cestyKříž Boží mukaZbraněPočasíWebová stránka:Webové stránkyJezMokřadMCo se má stát se seznamy nastavení, když se bude tento soubor importovat?Rampa pro vozíčkářeInvalidní vozíky/Kola: městské kolo, invalidní vozík, skútrSPři importu zvuku použít na jakékoliv trasové body (waypoints) ve vrstvě GPX.'Při importu zvuku udělat značky z...aProtože otáčíte směr cesty, jsou kvůli zachování konzistence dat navrhovány tyto změny.*Při ukládání zobrazit malý indikátor@Zachovat záložní soubory končící znakem ~ při ukládání'Kam se má dát členství tohoto uzlu?Kam se mají dát značky uzlu?qVegetaci dominují trávy (Poaceae) a jiné nedřevnaté byliny. Nezahrnuje obhospodařované oblasti a mokřady.Jakou akci provést?/Která část cesty by měla mít historii {0}? Celou skupinu VelkoobchodŠířka (metrů)1Šířka kreslených linií GPX (0 pro výchozí)(Šířka vykreslované oblasti v metrech*Šířka vytvářeného obrázku v pixlechMapa Wikimedia WikipedieChata v divočiněVětrná turbínaUspořádání vinutíVětrný mlýnKonstrukce okenVětrný rukávVíno VinařstvíZimní silniceDrátový mapový rendererDrátový modelPomocí OAuth dáváte JOSM oprávnění k nahrávání mapových dat a GPS tras ve vašem zastoupení (více informací...). S ostrůvkemgS klíčovým slovem ''{0}'' se použije stažená oblast zapsaná ve vstupním souboru (pokud tam je). S obchodemiV aktuálně použitém stylu vykreslování mapy je styl vnitřní cesty stejný jako styl multipolygonudPodle aktuálně zvoleného stylu vykreslování mapy styl vnější cesty neodpovídá stylu plochyPrales:Lesní porost, kde hlavním účelem není těžba dřeva.Pracovat offline...Továrna Celý světChcete restartovat ihned?0Chcete zjednodušit cesty v převedené vrstvě?Chcete aktualizovat nyní?3Zápis seznamu doplňků do lokální keše ''{0}''+Nesprávný počet argumentů pro záložku Syntaktická chyba v {0} klíčinŠpatné použití značky {0}. Odstraňte {1}, protože je jasné, že název chybí i bez přidané značky.Špatně seřazené cestyChybí XML značka .Ano Ano, vždyAno, aplikovat"Ano, vytvořit konflikt a zavřít#Ano, zahodit změny a nahrát znovu"Ano, stáhnout chybějící členy Ano, jednouAno, uložit změny a zavřítGJiž máte přístupový token pro přístup OSM serveru pomocí OAuth.Chystáte se vymazat všechna nastavení a nastavit je na výchozí hodnoty
Budou vymazána všechna vaše nastavení: doplňky, mapové podklady, filtry, nástroje na liště, klávesové zkratky, atd.
Jste si jist, že chcete pokračovat?Pokoušíte se smazat nekompletní objekty.
To způsobí problémy, protože nevidíte reálné objekty.
Opravdu je chcete smazat?Chystáte se smazat uzly, na které mohou odkazovat jiné prvky, které nebyly zatím staženy.
To může způsobit problémy, protože jiné objekty (které nevidíte) je mohou používat.
Skutečně je chcete smazat?`Chystáte se duplikovat {0} relaci: {1}
Tento krok je neobvyklý. Opravdu chcete duplikovat?Chystáte se sloučit data vrstev "{0}" a "{1}".

Tyto vrstvy mají odlišné strategie nahrávání na server a neměly by se sloučit, tak jak jsou.
Jejich sloučení bude mít za následek použití přísnější strategie (nahrávání na server se nedoporučuje) u vrstvy ''{1}''.

Tento způsob sloučení není doporučený.
Spíše byste měli zkontrolovat a sloučit jeden objekt po druhém pomocí funkce ''Sloučit výběr''.

Opravdu chcete pokračovat?Chystáte se sloučit více než 1 objekt mezi vrstvami "{0}" a "{1}".

Toto není doporučený způsob sloučení dat..
Místo toho byste měli zkontrolovat a sloučit každý objekt, jeden po druhém.

Opravdu chcete pokračovat?Chystáte se rozpojit neúplné objekty.
Tím způsobíte problémy, protože skutečné objekty nevidíte.
Opravdu si přejete objekty rozpojit?Chystáte se odlepit uzly,na které mohou odkazovat jiné prvky, které nebyly zatím staženy.
To může způsobit problémy, protože jiné objekty (které nevidíte) je mohou používat.
Skutečně je chcete odlepit?Pokoušíte se odeslat data z vrstvy ''{0}''.

Nahrávání takových dat velmi nedoporučujeme. Pokud budete pokračovat,
pravděpodobně to povede k nutnosti revertovat vaše změny buď vámi nebo jiným přispěvatelem.

Opravdu chcete pokračovat?Je spuštěna Java verze {0}.2Můžete též vložit URL z www.openstreetmap.orgcTaké můžete použít syntaxi lat="..." lon="..." nebo lat=''...'' lon=''...''.4Můžete zkopírovat seznam z této zprávy o stavu.YMůžete oddělit zeměpisnou délku a šířku pomocí mezery, čárky nebo středníku.*Změnili jste klíč z ''{0}'' na ''{1}''.;Změnili jste hodnotu klíče ''{0}'' z ''{1}'' na ''{2}''."Kliknuli jste na odkaz na vzdálené ovládání JOSM, které by přidalo značky na objekty. Bohužel tento odkaz vypadá rozbitý. Technické vysvětlení: parametr URL dotazu ''select='' nebo ''search='' má neplatnou hodnotu. Požádejte toho, kdo tento odkaz vytvořil, ať ho opraví.Kliknuli jste na odkaz na vzdálené ovládání JOSM, které by přidalo značky na objekty. Jelikož před tímto kliknutím nebyly vybrány žádné objekty, žádné značky nebyly přidány. Vyberte jeden nebo více objektů a klikněte na odkaz znovu.Neuvedli jste zdroj úprav.
To je, technicky, dovolené - ale tato informace pomůže
ostatním uživatelům pochopit, odkud data pocházejí.

Když teď strávíte chviličku vysvětlením své úpravy, zjednodušíte tím život
mnoha dalším mapujícím._Nemáte přístupový token nutný k používání OAuth pro OSM. Proveďte autorizaci prosím.QBylo vložen prázdný dotaz. Chcete stáhnou veškerá data ve vybrané oblasti?@Stáhli jste si příliš mnoho dat. Zkuste to prosím později.Narazili jste na chybu v JOSMPokud chcete předejít potížím, je třeba aktualizovat také doplňky.

Chcete je aktualizovat ihned?,Váš zdroj sady změn byl zamítnut."Vaše aktuální verze JOSM je {0}Uložené dotazy:Váš komentář změny je prázdný, nebo příliš krátký.

To sice není technický problém, ale berte prosím ohled na spoustu lidí, kteří
sledují změny ve svých oblastech na základě smysluplných komentářů
aby pochopili, co se děje!

Pokud strávíte minutku k popisu vaší změny,
ulehčíte život spoustě uživatelů.zamítnut.'Vaše práce byla automaticky uložena.Nulové souřadnice: {0} Lanový skluzZónaZvětšení (v metrech) ZvětšitZvětšit (klávesnice)ZmenšitZmenšit (klávesnice)Zvětšení a posuv mapy!Nejvhodnější zvětšení a 1:1Zvětšování tažením nebo klávesami Ctrl+. a Ctrl+,; posuv klávesami Ctrl+nahoru, doleva, dolů, doprava; posun se zvětšením spolu s pravým tlačítkem myšiÚroveň zvětšení:Režim zvětšování1Kroky přiblížení k dvojnásobnému měřítkuZvětšit pohled na {0} Zvětšit naZvětšit na mezeruZvětšit na stažená dataZvětšit na vrstvuPřiblížit na člen#Zvětšit do nativního rozlišeníZvětšit na uzelZvětšit na výběrAZvětšit na odpovídající objekty v současné datové vrstvě!Zvětšit na první vybraný uzel*Zvětší pohled na mezeru v sekvenci cest=Zvětšit na objekt, na který odkazuje první zvolený členPZvětšit na objekty obsažené v této sadě změn v aktuální datové vrstvě-Přiblíží aktuální vrstvu na tento člen4Zvětšit na tento uzel v aktuální datové vrstvěZvětšit na {0}IZvětšení není možné, protože vrstva s touto relací není aktivníQZvětšení není možné, protože vrstva, v níž je tato cesta, není aktivní@Zvětšení není možné, protože nebyl vybrán žádný člen?Zvětšení není možné, protože nebyl vybrán žádný uzel[soubor]"Pekařská ulice"'cesta "from" je stejná jako cesta "to" Cesta "from" je uzavřená cestaCesta "to" je uzavřená cesta Výška: {0} m Legenda: {0} Směr {0}° EXIF čas: {0} GPS čas: {0} Nadpis: {0} Klíčová slova: {0} Jméno objektu: {0} Rychlost: {0} km/hPříkop Umístění2Podobné značky, ale různá schémata značení:SemaforyUživatel světléUživatel normálníDřevostezka pro koněautobusová dráha výstavba cyklostezkachodník obytná zónadálnicedálnice - nájezdpěšina/stezka pěší zónasilnice první třídy silnice první třídy - nájezdmístní komunikace (ulice)silnice druhé třídy silnice druhé třídy - nájezdúčelová komunikaceschodysilnice třetí třídy!silnice třetí třídy - nájezdlesní/polní cestačtyřproudá silnicečtyřproudá silnice - nájezdsilnice bez klasifikaceměstský obvod velkoměstokrajosadaostrovlokalita obce se spojenou administrativouměstská část/obvodměstoobec (vesnice)%Přiřazená ulice (associatedStreet)hranice most (bridge)#směrová tabule (destination_sign)0prosazování dopravních omezení (enforcement)síťVeřejná dopravaomezenítrasahlavní trasa (route_master)areálulice (street) supertrasatunel (tunnel) vodní tokelektrický motorhydraulický válecručnípenumatický válectermostatickýStátStanice hřištěsportovní centrumdráha Radiomajákhasičská staniceZpětRychleji Rychle vpředVpřed Skok zpět. Skok vpředDalší značkaPřehraj další značkuPřehrát předchozí značkuPřehrát/PauzaPředchozí značkaPomalejiZpomalené přehráváníhorké pramenyjezerořeka termální ParkovištěPatraVynechaná patrazahradní domek bytový důmpekárna chlebastodolabazilikabungalovbunkrchatkapřístřešek pro auto katedrálakaplekostelvyšší odborná škola komerční ve výstavběkravín%rodinný dům (samostatně stojící)kolej/internátfarmabudova na farměhasičská stanicegarážgarážeplynojemjurtaskleníkhangár nemocnice rodinný důmbouda průmyslováškolka manufakturamešita kanceláře parkoviště veřejná obytný dům maloobchodstřecha zříceninaškola obslužnákůlnastájskladovací tankchlíveksynagogachrám řadové domytoaletyvlakové nádražíbudova trafostanicedoprava univerzitasklady boží mukaano velitelskýokop pro zbraňzpevněný letecký hangárkulometné hnizdo muniční pozorovací nadzemní úkryt vojskaŘOPík technický podzemní na stropě na sloupuna zdiv kupolipevnáotočná Parkoviště Automatická jízdní kolanákladní vozidla cestujícícestující;vozidlavozidla Zavřený Otevřený prázdnýStrany nemluvňatadětikostýmydžínymóda kožešinykloboukykůže mateřsképánskémotorkářské nadměrnéškolní sportovníoblekyplavky tradičníspodní prádlo svatebnídámské pracovníamatérské rádioumění astronomieautoklub deskové hry karetní hrycharitakino počítačevařeníkulturapsiudělej si sámochrana přírodyetnickýfanouškovskývýroba filmů rybářskýsvobodní zednářihernízahradničeníhistorieloveckýmotorkářskéhudba přírodanudismus fotografiepolitikaskaut kuřácký společenský sportovní studentskýsurfaři záchranáři divadelní turistický veteránský jachtařskýmládežnické hnutíčernámodráhnědášedázelená oranžová purpurová červenáčervená/bílá stříbrnábílážlutáVSJZpalivohnůjropasplaškysiláž močůvkavodavínoječmenobilniny kukuřicetrávachmelřepkarýžesójacukrová třtinačajpšenicedvě polovičnícelé polovičníneano hraničníprotipožárníloveckýpo těžařském stroji pro potrubípro lyžařskou dráhupro rozdělení na části jízdní pruh!jízda v protisměru jednosměrkypruh proti směru jednosměrky0oddělená cyklostezka proti směru jednosměrkysdílená s autobusemsdílený jízdní pruhoddělená cyklostezka,Krátký text s doplňujícími informacemi.rMůže být zobrazeno koncovému uživateli (možná při vyhledávání nebo jako vyskakovací popiska na mapě).trolejne kolejniceanonouzovývýchodobydlíhlavní služební schodištěanocTip pro ostatní tvůrce mapy (nikoliv pro koncové uživatele), že objekt potřebuje vylepšení.přístupová uličkapřechodchodníkanaerobní digesce přehradní spalováníštěpná reakcetermonukleární fúze zplyňování fotovoltaika pyrolýza průtok řeky proudění termálnípřečerpávací přehradní OdpalištěČelní vodní překážkaJamkaBoční vodní překážka PřírodníDesc(ription) (popis) Name (Název)Palivo tlačítkokřížpákakolobiologie krevní testylaboratorní medicínauzvařený (kazatelna)zeleňvyhrazené místo parkovištěchodníkméněvíce normálně rozmazané normálníostrépekárnapivovarcihelnaskladytovárnamlýn teplárna strojírnadůl rafinérie přístavsalinapila vrakoviště loděnicejatkaskladykonzervativníbez denominace ortodoxní reformníPojmenovaná křižovatka zarovnaný sníženýžádný zvýšený zakulacenýanozahnutý slouppřímý sloup zaveěšenána zdi elektrická světlomet sodíková solárnízahrádkářská koloniehřbitovpole dvůr statkules"zastavitelné území (greenfield)loukalomobytná oblastzeleň na návsivinice PosunutídráhaVodstvoSignální světloodtok dešťové vodyplynteplo elektřinadeštová voda odpadní vodatelekomunikace pitná vodaleteckápozemní na podstavcidesková sloupkovákamennázvonice komunikační chladícíobranná osvětlovací monitorovací pozorovací radarovýsiréna strážníbustaplaketasochastélakámenválečný památníkZvukUpravitSoubor NápovědaMapové podkladyRežimDalší nástroje PředvolbyVýběr NástrojeZobrazitOkna Parkovištěna zemisloup nástěnnéVodstvoPralesneudržovaná louka vřesovištěkřovímokřadprales mezinárodnímístní národní regionálníCDůležitá poznámka pro ostatní tvůrce map (ne pro uživatele). ÚčetníReklamní agentura ArchitektNeziskové sdruženíVzdělávací institucePracovní agenturaRealitní kancelářNadaceStátní/místní správa PojišťovnaIT specialista PrávníkVydavatelství novinNevládní organizace (NGO)NotářPolitická stranaSoukromá společnostCírkevní organizaceVýzkumDaňový poradceTelekomunikační společnost smíšenývzad oba směryvpředneano vícepatrové na střeše povrchové podzemníBankovkykomprese distribuce sběr z vrtůinspekční zařízení měření nadzemníslouproura podzemní podvodníventilskupina ventilůzeďpro pokročilélehká pro experty střednípro začátečníky vyjetá stopa klasickáklasické+brusleníbouleskútrem brusleníStátpanel aktivityzávěsný kolotočkladinakolotoč s košemhoupačka s košem prolézačka lezecká zeďskákací polštářtělcovničné zařízenískákání panákahrazdamapadětský domečekkolotoč pískovištěkyvadlová houpačkakopec na sáňkování skluzavka vodotryskysedátko na pružiněstavbahoupačka (zavěšená)přístřešek pro -náctileté trampolínavodní hračkalavička pro mládež lanový skluzVšechny DostupnéNainstalovanékasárnaodtahové parkovištěkontrolní stanovištěvazbanámořní základna kanceláře střelniceskladyvýcviková oblastanolampasloupzeď nadzemní podzemní podvodní Typ věževýztužný/kotevní asymetrickýautotransformátorpomocnýsoudek bipolární větvícíjistič kompenzační měnírnanepropojené kříženíkřížící řeku/údolídelta dvoupatrová odpojovač distribučnídonau;jednopatrovýdvojitý zemnící osminásobnýfiltrpětinásobnývlajkačtyřpatrový generátor vnitřní průmyslovásmyčka mechanickýmístní distribuční monopolárnídevítipatrový jednopatrový venkovníregulátor fázového posuvukolíkna plošině nad vodouportálportál třípatrovýportál dvoupatrovýkladkačtyřnásobnýstřecha jednoduchýšestipatrovýšestinásobný rozdělenínosný přípojka ukončovací třípatrový"napájení elektrifikovaných drah přechodová přenosová přehazovací trojúhelníktrojitý dvoupatrový podzemníano trojúhelník otevřenýotevřený trojúhelníkhvězdacikcak Vojenskézávodní dráhasportovní centrumstadiondráhaVlaková staniceKolejeŽenyMužijízda na konidráha jízdárnastadiondráhafitness centrum hřištěsportovní centrumstadiondráha1changeset:0 (objekty bez přiřazené sady změn)id:0 (nové objekty)name:str najde name=Bakerstreet\user:uživatelské jméno v OSM (objekty od autora uživatelské jméno v OSM)2user:anonymous (objekty bez přiřazeného autora)*version:0 (objekty bez přiřazené verze)jednoduchá bouda)z jedné strany otevřený přístřešekpřístřešek pro piknik$přístřešek pro veřejnou dopravu!skrýš před špatným počasímpozorovatelna divoké zvěřeNabízí opravySlužbyObuvna obou stranáchvlevožádnývpravo oddělené3Zařízení poskytující dočasné přístřeší.bowlingkuželkyamerický fotbal lukostřelbalehká atletikaaustralský fotbal basketbalplážový volejbal kulečníkhry s koulemi (pétanque)kanadský fotbal kanoistikašachy horolezectvíkriketkroket cyklistikachrtí dostihy jezdectvípozemní hokej gaelské hry gymnastikaházenádostihy lední hokejbruslení na ledě motokáryletiště pro modelymotokros motorsportvíceúčelovépelota (tlachtli)sport hraný raketouRC auta$bruslení na kolečkových bruslích veslování#ragby třináctkové (rugby league)!ragby patnáctkové (rugby union)běhbezpečnostní školenípotápění s přístrojemsportovní střelba skateboardingfotbal surfování plavání stolní tenistenisvolejbalVodstvodvojitá jednoducháKlíč:gamaoptický rádiový Poznámka kolumbáriumkrypta mauzoleumpyramidahrob ve skále sarkofágmohylahrobkaválečný hrobzemědělské potřeby stavebninycateringinstalatérské potřeby dlaždiceřezivookna Ostrůvekšpatná vynikajícídobrá příšerná střednížádná zemědělskýalejorientační bodpřírodní památka městskýpřítok elektrárnyzavlažovánípřelivodtok elektrárny transportdoprava kuličkovýškrtící klapkauzavírací (šoupátko)kulový uzávěrjehlový kuželový cívkovýoděvyelektrokvětiny potravinyobecnépapírfarmaciehygiena plody moře'`access=no`, `foot=yes` a `bicycle=yes`9`motor_vehicle=no`, `psv=yes`, `foot=yes` a `bicycle=yes`zkrácený název uliceAbtova výhybkapodpěryaktivníodpovídá skutečnostipřidat položkuPřidat k výběru)Přidat tlačítko do nástrojové lištyadresy patřící do uliceadministrativní vstupenky vepřovicezměnitlanovkaafrickástavební kamenivozemědělská vozidla agroturistikavzduchnáletvšechny4všichni potomci objektů vyhovujících podmínkámvšechny uzavřené cestyWvšechny smazané objekty (zaškrtávací políčko {0} musí být zaškrtnuto)všechny nekompletní objektyvšechny metodyvšechny upravené objektyvšechny nové objekty všechny uzlyvšechny objektyZvšechny objekty, které používají libovolnou předvolbu ze skupiny Geografie/Příroda7všechny objekty, které používají předvolbu adresy4všichni rodiče objektů vyhovujících podmínkámvšechny relacevšechny vybrané objektyvšechny cestyulička mandloně abecednísjezdové lyžování (alpine)alternativní název bez {0}alternativní trasazařízení typu {0} americká%anaerobní vyhnívání / spalování analogovéoko na zamknutíandezit anglikánskékrmení pro zvířata anonymní"proti směru hodinových ručičekněco vztahující se k ulicijabloněpřístupová trasameruňkyakvaduktarabskáoblouk architekturaoblastoblast (více než 20m)area:highway typ {0} popisek ploch argentinskáumělý trávníkasijskáasfalt sportovci=atribut ''index'' ({0}) prvku ''layer'' musí být unikátní(automaticky opravené problémy validace automatickávoliéraavokádopozadívzadzpětná zastávkajednosměrně (opačně)špatná bahá’í balkánská banánovníkybanka baptistické maso na griluostnatý drát přehradnísloupkyčedičsklopnýHzaloženo na relačních datech osm route, časové značky jsou umělézákladní linieZákladybazilikabauxit bavorská trámovápenzionmiska hovězíhosázeníduše pro jízdní kola biopalivobioplynbiomasa bioreaktordipólptactvoborůvkydřevěný chodník vrchovištěsloupekbudkaobojítyp hranice {0}chlapci vedlejší%větev vodní cesty (bez nábřeží)značkamosaz brazilskácihlycihly listnatébronzkbelík budhistickébudova hamburgerautobusbustamotýli{0}lanovýkabelová televize kakaovníkykatastrdorty vodní kanál konzolovýkanton kaodaismus karibskáVelikost písmen rozhodujehradby katedrála katolicképletivokapleuhlíkontrola chemický čerimoja třešněkaštanovníkykuřataděti čínská křesťanskékostelskotská církevcigaretyměstocivilní ochranajíllezení až na druhém stupni obtížnosti. Často velmi exponované, nejisté rozeklané skály, ledovec s nebezpečím uklouznutí a pádupo směru hodinových ručiček uzavřený"uzavřené cesty s plochou 100 m²uzavřená cesta klub/spolekuhlíkoaxiálkočičí hlavypalmy kokosové kávovníkkávakavárnastudený vzduch studená vodastudená fúzebarva Kombinace paroplynová spalování příkazy komerčníkomunitní sálzhutněný (válcovaný)stlačený vzduchbetonbetonové pruhybetonové panelykondomynastavit sadu změn%konfigurace stylu vykreslování mapykonfliktkonfucianismusspojeníspojovací trasakonzervativnípřilehlá zónasmíšené zboží>převést souřadnice z jednoho systému souřadnic do jinéhoměď korálový6nelze získat zvukový vstupní proud ze zadaného URLpočetkrytýcrêpekolejová spojkakulturní centrumkultura propustekkariobvyklýpro zákazníky celní úřaddánská ochrana dat datlovníkydnůprodejceopadavéDecoTurf vyhrazenévyhrazená místnost výchozíhradstupně° min'' (Námořní)stupně° min'' sek"smazánosmazáno na serveru zásobovánízastaralé značenípopisný názevvyhrazeno (designated)dopravní obsluhasuchá nádržnafta digitálníkvádrový kámenhlína postiženítalířpříkop neexistujepsí exkrementykupoledonutyspící2celá křižovatková výhybka, tzv. ''angličan''dolů Sjezdovkastáhnutou oblastalyžařský vlek (obecný typ - použijte pouze pokud neznáte konkretní typ vleku (viz níže))kanál&Přichytávání úhlů při kreslení4Zvýraznění přichytávání úhlů při kreslenípadacípitíprodej do auta (drive-through)příjezdová cestasuchýna sucho stavěnáokraje mostu v jeho směru okrajové testy ve směru tunelupočet editacívzdělávánívýlučná ekonomická zóna elektřina elektřina elektronickáprvkyvyražené mincepro požární vozidla5prázdná hodnota ve středníkem odděleném ''{0}'' klasická zoo)vchody do areálu, umístěné na hranicipočáteční uzly prostředícentrum pro ekologiichyba při inicializaci odhadnuto etiopská evangelické odpařovacísudéprostor pro konání akcí stálezelené;každý n-tý člen relace a/anebo každý n-tý uzel cesty příklady vynikajícísáčky na výkalyodbočná trasa!v .joz archivu chybí soubor .josnechráněná místa mohou být zajištěna řetězy nebo lany, může být potřeba držet rovnováhu rukama. Částečně nechráněná místa s rizikem pádu, suť, rozeklané skály, po kterých nevede cestavyhaslá sokolnictví2nepravda: vlastnost ''{0}'' je explicitně vypnuta-nevybráno: vlastnost je explicitně vypnutárodinypro rodiny s dětmiDámská toaleta slatiništěplottrajekt/přívozoptika filipínská odfiltrovaných/nepřístupnýchodfiltrováno/skrytoNajít ve vybraných prvcíchjemný štěrkpožárprvní úsek po křižovatcerybyryba a hranolkyštěpná reakcevenkovní tělocvičnafitness centrumpevný plovoucíprotipovodňová zeď zaplavenýjeřáb připevněný k podlaze splachovacísklopný adresář skládacíjídlo lesnictvíodbočka na alternativní trasu opevněnípevnostvpředdopředná zastávkajednosměrně (souhlasně)křehkýfrancisova turbínavolně stojící nákladní francouzskáhranolky od dlaždicez cestymražený jogurtpozemní lanová dráhatermonukleární fúzeportálový jeřábplynplynová turbína zplyňováníbenzíninformace o geologii gruzínská geotermánlí německá%získat počet nepřečtených zprávdívkyskloskleněná skříňzlatogolfové hřištědobrá GPS značkaGPS bod stupeň 1 stupeň 2 stupeň 3 stupeň 4 stupeň 5žulatrávazatravňovací dlažbaštěrkřeckářeckokatolickéřecká pravoslavná církevzemštěrbiny v zemi pro kolo spodní voda rozcestníkocelové mřížovíocelová trubkasegment trasy na znamení zastávkamá směrové klíče"má směrové klíče (obráceně)lískyzdravotnictvíteplotepelné čerpadlo vytápěnípomocná čáraletošní víno zvýraznit zvýraznění drátového modelusilnicecesta bez označení ''ref'' turistikahindské na pantechinformace o historiihomesexuálovéchmelhorizontální směr příšerná horký vzduch horká vodahot doghodindům dům (do 5m)domy stojící na uliciklenutý obloukový mostvodašneková turbína ibádíjazmrzlina kluziště brusleníiglesia ni Cristoilmenitmapový podklad imigranti neprůjezdná1pomocná čára pro zvyšování přesnosti cesty na trávníkuna parkovišti neaktivnízahrnout0včetně přímých potomků rodičovské relace nekompletnínekompletní objekt: pouze {0}$nekompletní objekt: pouze {0} a {1},nekompletní použití {0} na cestě bez {1} nesprávně[zvětšit přiblížení dlaždic (změnit rozlišení), aby bylo vidět více podrobnostíindická indonéská vnitřní indukční průmyslovévsakovací nádržneformální parkoviště vybavenívnitřní část instalaceintegrováno do programu střední mezinárodníneplatné pobřežíželezná ruda izolované6izolované uzly, které musí být připojeny k cestěitalská jednokotva džinistické japonskásvědkové Jehovovi židovsképřípojka jughandle jen jednou mladistvíkaplanova turbínaklíč s neobvyklým znakemkiosek korejská žebříklagunajezerovyužití oblasti (landuse)využití oblasti (landuse) {0}jazykové centrum#poslední úsek před křižovatkouzeměpisná šířka mřížováJspustit JOSM (výchozí, provede se, pokud není zadán žádný příkaz)vrstvu4vrstva má posuv {0} (kliknutím posuv odstraníte)9vrstva je momentálně skrytá (zobrazíte ji kliknutím):vrstva je momentálně viditelná (kliknutím ji skryjete)*vrstva nemá uživatelem definovaný posuvolovo bezlisté na vodítku libanonskávlevo nalevo_od:1 nalevo_od:2 nalevo_od:3 nalevo_od:4 nalevo_od:5 legislativavolný čas (leisure) {0} citronovníkyLGBTQzvedacízvedací pilířnadzemkavápnovápenecomezeněVVN nebo ZVN (line)jazyková komunitaspojka'načítám doplněk ''{0}'' (verze {1})nahrávám styl ''{0}''...nakládací rampalokální soubormístopoloha kontrolního zařízenízdymadlo+posouvat synchronně (s ostatními verzemi) skříňkyClogické AND (logický součin; obě podmínky musí být splněny)0logické NOT (logická negace; opačná hodnota)Llogické OR (logický součet; alespoň jedna podmínka musí být splněna)zeměpisná délkaloteriepro nízký stav vody luteránské makadamie mahájánahlavní#vytvořit paralelní pomocnou linii malajskáPánská toaletamuži mangovníkymangrovypanské sídloruční styl mapy námořnímaršezdivo#shoduje se, pokud "klíč" existujeWvyhovuje pokud je ''klíč'' větší než ''hodnota'' (a analogicky pro "méně než") max šířka max délka max. výška max. rychlost max. hmotnost mechanickástředomořská střednímístnost pro schůzemegalitčlenprvky ležící v areálupouze pro členyMetadatakovkovová skříňmetrů metodistickémexická uprostřed:1 uprostřed:2 uprostřed:3 uprostřed:4 uprostřed:5migrace vojenskémléko min šířka min délkamin. vzdálenost mezi vozidly ministerstvoVN nebo NN (minor_line)minutchybí vrstva s indexem {0}1chybí povinný atribut ''index'' prvku ''layer''0chybí povinný atribut ''name'' prvku ''layer''0chybí povinný atribut ''type'' prvku ''layer''chybějící objekty:Chybějící značkahodnota s chybou smíšenéupravenomonopól#jednokolejnicová dráha (monorail) mormonskémarockámešitapohyblivá skříňbahnovícegeneračnívícenásobnýnástěnná malba muslimskéslávky*n-tý člen relace a/nebo n-tý uzel cesty úzkokolejkanárodní park přírodatyp krajiny (natural) {0}6značka "natural=water" použitá pro plavecký bazéninformace o přírodě nekropole jehličnaté new apostolicnovinynásledujícíniklnepopis není dostupný.není k dispozici žádné chybové hlášenížádný importérjiž není potřebazákaz odbočení vlevozákaz odbočení vpravozákaz jízdy rovnězákaz otáčeníuzel spojuje silnici s budovou uzel spojuje vodní cestu a mostuzel křižovatky.bod na cestě, kde kontrola omezení začíná_uzly s nejméně třemi odkazujícími se cestami, nebo relaci obsahující alespoň tři cestyprotihluková stěnabez denominacežádnýnudleběh na lyžích (nordic) nesmazánonení v datové saděpoznámka: Pro některé úlohy vyžaduje JOSM velké množství paměti. Pak může být nezbytné přidat následující volbu Javy určující maximální velikost alokované paměti v megabytech upozorněníjádročíselný klíč objekt bez užitečných značekObjektyLobjekty (a všechny jejich uzly cest/členy relace) v současném zobrazeníHobjekty (a všechny jejich uzly cest/členy relace) ve stažené oblasti2objekty jsoucí částí relace v roli stopobjekty změněny autorem$objekty s pěti až deseti značkami objekty v současném zobrazeníobjekty ve stažené oblastiobjekty s daným idobjekty s daným id sady změnobjekty s danou rolí v relaciobjekty s danou verzí2objekty s datem poslední úpravy v daném rozsahupovinnýlichéúředně vyhrazeno (official)ropa palmy olejnéstarokatolickéveterán olivovníky na chodníkuna straně jízdního pruhu výhradně5pouze pokud jsou úseky méně než # metrů od sebe:4pouze pokud jsou úseky méně než # minut od sebe:4pouze pokud jsou trasy méně než # metrů od sebe:3pouze pokud jsou trasy méně než # minut od sebe:.pouze do # minut od nejbližšího bodu trasy:pouze značka {0}pouze odbočení vlevopouze odbočení vpravopouze jízda přímo otevřenáoptický Možnosti0volby poskytované jako vlastnosti systému Javapomerančovníkypravoslavné / ortodoxníosmóza venkovnívnější část venkovnímimo staženou oblast roletové mrtvé rameno ústřicovýmalbapalácpampalívancepapájaposílání balíčkůvyzvednutí balíčků#místost pro náboženské komunity parkovištěulička na parkovištiparkovací lístkyNčástečně: různé zvolené objekty mají různé hodnoty ''{0}'', neměnitNčástečně vybráno: vlastnost je u vybraných objektů nastavena rozdílnědíly těstoviny zpevněný(zámková) dlažba broskvoněhrušněoblázkyořechovce pekanové&přechod železnice pro chodce bez {0}Gpegas (se semafory a tlačítkem pro chodce, cyklisty a jezdce na koni)pelikán (se semafory)peltonova turbínapenzijní fondpentekostalistickéhranice areálu na povoleníperská tomel (kaki)perská dětská zootelefonní budka fotovoltaikapiknikový stůlpilíře ananasovníky pistáciepitaye hřištělatrínaotáčecí pilířmísto typu {0}informace o rostlináchplast nástupištěnástupiště (pouze nástup)nástupiště (pouze výstup)poma hřištěšvestky pneumatická tyčkovýpolská politickágranátovníkyrybníkmostový jeřáb portugalskáumístění směrové tabule možná chybějící značka {0}poštovní směrovací kódpoštovní služba teoreticky možné číslování elektřina poháněnéprériepresbyteriánskémuzejní železnice předchozí soukromýproblém Vlastnostižalobcechráněná oblastprotestantské veřejnýveřejná dopravaveřejné službylístky na hromadnou dopravu papuchalkpusta pyrolýza kvakerské&pochybný klíč (končící číslem)stojanrádio kolejnice zábradlí železniceželezniční přejezd bez {0}rámen skříňkapístový motor doporučena rákosina reformní kalvinismusmístnímatrikaregulární výrazvyztužený betonSouvisející objekty-relace obsahující prvek s rolí stoprelace bez "type"relace s dvěma členy"religion" bez "denomination"(znovu načíst zvolené styly ze souboruodstranitelnýOdebrat z výběru;vykreslit data a výsledek uložit do obrázkového souboruopravynahrazen novým doplňkem {0}plazi vyžadovánasanitky rezervovanénádržretenční nádrž zatažitelný reverzibilníotočnévpravo napravo_od:1 napravo_od:2 napravo_od:3 napravo_od:4 napravo_od:5 vysouvatelnýřekaskalnířímskokatolickérumunská pravoslavná církev místnost kotvičkovýkruhový objezd úsek trasy$varianta/směr trasy (minimálně 2) průtok řekypřehrada / zásobárna vodyruskáruská pravoslavná církevrutilsafariprodejní plochasůlsalinaslaniskopísek pískovecsendvičuzeninysavana měřítkoeměřítko neodpovídá přirozenému rozlišení žádné vrstvy (kliknutím nastavíte tuto vrstvu)^měřítko následuje přirozené rozlišení jiné vrstvy (kliknutím nastavíte tuto vrstvu):měřítko následuje přirozené rozlišení této vrstvy orientačnístruskový kuželplastika plody moře sezónněv seděv sedě;pisoár zeď u mořesekundvybratvybránovýběr poloopadavépolostálezelenésenioři oddělenésrbská pravoslavná církevdlažební kostky sídlištěadventisté sedmého dne kanalizace kanalizace šivaismus šaktismussdílené taxipřístřešekpoličkapřístřešek ší’itské štítovášintóobchodtyp obchodu {0}zkratkazkratkamělo by být uloženo na disk mělo by být nahráno na serverkrevetyvedlejší kolej stříbrojednoduchý visutýlezení až na druhém stupni obtížnosti. Exponované, náročné terény, zubaté skály, místy nebezpečný ledovec a sníh$poloviční křižovatková výhybkamísto skialpinismus břidlicesánětažené sáněposuvnévýherní automatysmartha snow parksociální zabezpečenísociální službysluncesolární fotovoltaické panelysolární tepelný kolektorplnámísty může být potřeba si k postupu pomoci rukama. Terén dosti exponovaný, nepevné travnaté svahy, rozeklané skály, snadno překonatelné ledovce bez sněhu španělská spiritismusspiritualistické laťkovýtyp sportu {0}sport bez reálného objektusportovní centrumpramen vodního tokuvlečka v podřepuskulinastadionznámky standardní)standardní rovnoběžky jsou protilehléopěrný stojánek&počáteční a koncový konečný bodpočáteční koncový bodStavzámek statistikasocha steak housepáraparní generátorparní turbínaocel stellarátorschůdkystepnášlapné kamenykámenkonečný koncový bod zastávkazastávka (pouze nástup)zastávka (pouze výstup) stratovulkánpotokuliceulice (do 20m)název ulice obsahuje ssnázev ulice obsahuje ß>ulice se zvláštním číslem {0}, ale bez {1} a {2} nebo {3}pouliční osvětlení string bogstudentiponornýmetrosánísoučet sluneční sunnitské surfovánísušivisutý$podezřelý směr kruhového objezdupodezřelá kombinace značekmočál sladkosti plavání Koupalištěotočnýsynagogakotva"chybí značka popisující plochu*možná chybí značka popisující plochu usazovací taoistickéTartanfinanční úřad čajovníkytelekomunikacetelefonní kartytelevizechrám terminálteritoriálníthajskázákladní styl Potlatchu 2 théraváda termální tyto relacetato vrstva nemůže mát posuv)tato vrstva nemá přirozené rozlišeníAtato vrstva je momentálně neaktivní (aktivujete ji kliknutím)tato vrstva je aktivní tato relacedvojitá výhybkaTibetský buddhismuspřílivwattové pobřežítygrsklopnýcín,přidat první návrh bez uzavření dialogupřidat bez uzavření dialoguaplikovat první návrhpro deaktivaci operátorů.
V rámci řetězců v uvozovkách musí být znaky " a \ uvozené pomocí předcházejícího \ (např. \" a \\).na cestumýtonástrojová lišta topografickátoposkoptornádo7tukan (se semafory a tlačítkem pro chodce a cyklisty) turistikatyp turistiky {0}městohračkytrasy a body tras pouze trasydoprava.semafor nebo překážka, která vás zastavířízení dopravy semaforymonitorování dopravysemaforvlak tramvajovápřechodjLaunchpad Contributions: Acci https://launchpad.net/~jakub-onderka Aleš Janda https://launchpad.net/~kyblicek Clon https://launchpad.net/~fillip1 Dalibor Jelínek https://launchpad.net/~chrabros Dirk Stöcker https://launchpad.net/~stoecker Don-vip https://launchpad.net/~vincent-privat Frettie https://launchpad.net/~frettie JC-Bob https://launchpad.net/~j-c-bob Jakuje https://launchpad.net/~jakuje Jan Kaláb https://launchpad.net/~pitel Jan Martinec https://launchpad.net/~o-launchpad-piskvor-org Jaroslav Kamenik https://launchpad.net/~jaroslav-l Jezevec https://launchpad.net/~trnslt Jose Riha https://launchpad.net/~jose1711 Kubajz https://launchpad.net/~kubajz Kuvaly [LCT] https://launchpad.net/~kuvaly LStealth https://launchpad.net/~lstealth Libor Pecháček https://launchpad.net/~libor.pechacek Lukáš Matějka https://launchpad.net/~flukas Martin Petricek https://launchpad.net/~singularita MichaelsCZ https://launchpad.net/~michaelscz Michal Vesely https://launchpad.net/~michal-veselyberanek Mkyral https://launchpad.net/~mkyral Ondřej Nový https://launchpad.net/~onovy Petr Dlouhý https://launchpad.net/~petr-dlouhy PetrS https://launchpad.net/~pslavicek Radek Augustýn https://launchpad.net/~raugustyn aceman444 https://launchpad.net/~aceman gorn https://launchpad.net/~r-wpam-h hanoj https://launchpad.net/~ehanoj jk https://launchpad.net/~jklamo marin https://launchpad.net/~platlas pschonmann https://launchpad.net/~pschonmann punkrtekk https://launchpad.net/~krtek strepon https://launchpad.net/~strepon vrabcak https://launchpad.net/~t-tichyřízení dopravydopravagondolový mostpoklopodpadmenší pohyblivý jeřáb příhradový trolejbus0pravda: vlastnost ''{0}'' je explicitně zapnuta+vybráno: vlastnost je explicitně zapnutápříhradové nosníky trubicovámohylaturecká3dva objekty, jeden s {0} a druhý s {1} + {2} + {3} penumatikyneobvyklá klávesová zkratka neřízený9neočekávaný formát atributu ''index'' prvku ''layer''unisex toaletaunitariánský universalismussjednocená církev Kanady"evangelická církev metodistickáneznámo!neznámá varianta křesťanstvíneznámá varianta judaismuneznámá varianta islámu bez vodítka neoznačenýzbytečná značka nekonvenční nezpevněný nenastavenoCnenastaveno: nenastavovat vlastnost ''{0}'' na zvolených objektech;nenastaveno: vlastnost není pro vybrané objekty nastavenanespecifikovaný důvod neoznačenýneoznačená cestaneobvyklá hodnota {0}neobvyklá hodnota {0}: kilometr je výchozí jednotkou; desetinný oddělovač je tečka; uvádíte-li jednotky oddělte je mezerouneobvyklá hodnota {0}: metr je výchozí jednotkou; desetinný oddělovač je tečka; uvádíte-li jednotky oddělte je mezerouneobvyklá hodnota {0}: nastavte jednotky např. {1}, nebo {2}; pouze kladná čísla; desetinná tečka; mezera mezi hodnotou a jednotkouneobvyklá hodnota {0}: tuna je výchozí jednotkou; desetinný oddělovač je tečka; uvádíte-li jednotky oddělte je mezerouVneobvyklá hodnota {0}: jako desetinný oddělovač použijte tečku a nikoliv čárkuUneobvyklá hodnota {0}: použijte zkratku jednotky a mezery mezi hodnotou a jednotkounahoru do dlaždicepisoár použití(použijte závorky k seskupení výrazůpoužít cyklostezkuvakuum višnuismus vadžrajánachyba kontrolyostatní kontrolyvarování kontrolyočekávána hodnotaAhodnota ''klíče'' vyhovující regulárnímu výrazu ''regexp''alternativní cestavertikální směrvelmi špatnáhodně příšerná%uzly nebo cesty v místě kříženíviadukt vietnamská Zobrazení8zobrazit meta informace, záznam chyb a definice zdrojůsál ve středu vesniceNnapětí má být ve voltech bez jakýchkoliv jednotek,oddělovačů či mezerpěšízeď:ocelový stojan jen na přední kolo (na zdi nebo na zemi) ořešákyvolební obvododpad"čistící nebo usazovací nádržvodařízení toku vodyAkvapark zásobnívodní nádrž vodní toktyp vodní cesty {0}vodní cesta (bez nábřeží)vlny"cesta popisující okraj půdorysucesta je připojena8cesta je připojena, ale má špatný směr jednosměrky5cesta je připojena na následujícího člena relaceYcesta je připojena k následujícímu členu relace, ale má špatný směr jednosměrky2cesta je připojena na předchozího člena relaceVcesta je připojena k předchozímu členu relace, ale má špatný směr jednosměrkyKcesta není připojena na předchozího, ani následujícího člena relace-cesta s {0} je součástí relace cyklostezkypouze trasové bodycesty tvořící ulicicesty procházející tunelem cesty procházející pod mostemcesty nesené mostemcesty dlouhé 200 m a delšíGcesty s nejméně 20ti uzly, nebo relace obsahující alespoň 20 uzlůmokrý vlhká loukatoaleta pro vozíčkářekde kontrola omezení končí"místo zobrazení jmenovky v mapě?Značka wikidata musí být ve tvaru Qnnnn, kde n je číslice.?Jazyk Wikipedie ''{0}'' je neplatný. Použijte radši ''{1}''.@Jazyk Wikipedie ''{0}'' je zastaralý. Použijte radši ''{1}''.4Jazyk Wikipedie je asi zdvojený, např. cs:cs:Něco>Název stránky Wikipedie by měl mít první písmeno velké.ZNázev stránky Wikipedie by měl obsahovat mezery a nikoliv podtržítka (''_''→'' '').)Formát značky wikipedia je zastararlý.1Značka wikipedia má neznámou předponu jazyka.`Značka wikipedia nemá zadaný žádný jazyk. Použijte''wikipedia''=''jazyk:název stránky''Značka wikipedia je přidána, ale není přidána žádná značka wikidata. Doplněk Wikipedia vám může pomoci s vyhledáním identifikátorů wikidata.;Název stránky Wikipedie by neměl mít předponu ''{0}''.GNázev stránky Wikipedie by za kódem jazyka neměl začínat mezerou.!informace o divokých zvířatechpřírodní parkvítr navíjení křidýlka drátěný po kabeluWiFiženydřevodřevěná skříň.špatná značka přechodu/přejezdu na cestě%nesprávná značka "highway" na uzlušpatná hodnota: {0}oboustranná výhybkaseřazovací kolejanocentrum pro mládežzebra (bez semaforů)zinekzirkon zvětšení"přibližte pro nahrání dlaždic(přibližte pro nahrání více dlaždiczoroastristické {0} (Korsika){0} (export GPX){0} (cílová vrstva){0} ({1} až {2} stupňů)1{0} ({1}), automaticky stahuji ve zvětšení {2}%{0} ({1}), stahuji ve zvětšení {2}{0} = {1}; odstraňte {0}.{0} Upravit vygenerované {1} URL (volitelné){0} Zadejte URL GetCapabilities{0} Zadejte URL3{0} Zadejte maximální přiblížení (volitelné)"{0} Zadejte název pro tuto vrstvu{0} Získat vrstvy>{0} Ujistěte se, že OSM má povoleno tuto službu používat {0} uzlů: {0} Zvolit formát obrázků{0} Zvolit vrstvy{0} [nekompletní]{0} všechny objekty s odpovídající dvojicí klíč/hodnota umístěné okolo Berlína. Povšimněte si, že výchozí hodnota vzdálenosti je nastavena na 1000 m, ale tu lze ve vytvořeném dotazu změnit.A{0} všechny objekty, které mají {1} jako atribut, se stáhnou.K{0} všechny objekty z aktuálního výběru, které mají jako atribut{1}./{0} a {1} spolu s {2} a konfliktními hodnotami{0} bajtů bylo načteno&{0} keš, celková velikost keše: {1}{0} dokončeno v {1} {0} obsahuje:4{0} snímky mají definován tileMatrixSet jako: {1}{0} uvnitř {1}{0} je zavržen{0} je zastaralá pro {1}{0} je zastaralá v {1}Z{0} je zastaralé, použijte spíše {1}. Také se podívejte na podobné značky jako {2}U{0} je zastaralé. Smažte, prosím, tento objekt a použijte radši soukromou vrstvuK{0} je zastaralé. Zadejte, prosím, interval pomocí syntaxe opening_hours?{0} je zastaralé. Použite, prosím, místo toho multipolygon.?{0} je zastaralé. Použijte místo toho prefix klíče {1}: ._{0} je nepřesné. Použijte zvláštní značky pro každý určitý typ, např. {1} nebo {2}.{0} není typ budovy.K{0} není platný argument WMS. Prosím, zkontrolujte toto URL serveru: {1}&{0} není platnou omezující hodnotouJ{0} není doporučeno. Použijte funkci otočení cesty z menu nástrojů.){0} je nahrazena souřadnicí X dlaždice){0} je nahrazena souřadnicí Y dlaždiceo{0} je nahrazeno náhodně vybranou hodnotou ze zadaného seznamu hodnot oddělených čárkou, například {1}{0} je nahrazena úrovní zvětšení dlaždic, dále je podporováno:
offset úrovně přiblížení: {1} nebo {2}
obrácená úroveň přiblížení: {3}S{0} je nahrazena {1} (souřadnice Y ve stylu OSGeo Tile Map Service Specification )3{0} je nahrazena {1} (souřadnice Y ve stylu Yahoo)_{0} je značka používaná pro vodní toky. Pro označení plochy použijte spíše {1} + {2}.{0} není potřeba uvádět{0} není potřebná pro {1}>{0} je pro {1} nepotřebná. Směr toku je dán směrem cesty.j{0} je nekonkrétní. Použijte spíše klíč fixme s informací, co má být opraveno, v hodnotě fixme.{0} nedává smyslJRežim {0}, ale ve vstupním .osm souboru nebyly nalezeny žádné hranice {0} více...!{0} musí být číselná hodnotaE{0} musí být číselná hodnota v metrech a bez uvedených jednotek${0} musí být celé kladné číslo{0} uzel připojený k silnici({0} uzel připojen k podzemnímu objektuJ{0} uzlů v cestě {1} překračuje nejvyšší povolený počet uzlů {2}{0} nedostupné (offline mód){0} objektů překročilo na serveru ''{2}'' maximum {1} povolených objektů v sadě změn. Prosím, nastavte, jak pracovat s více sadami změn{0} z {1} prvků hotových{0} na velké ploše {0} na uzlu2{0} na uzlu. Mělo by být nakresleno jako plocha.,{0} na uzlu. Mělo by být použito v relaci:{0} na uzlu. Mělo by být použito na cestě nebo relaci..{0} na uzlu. Mělo by být použito na cestě.{0} na relaci bez {1}{0} na malé ploše.{0} na cestě. Mělo by být použito v relaci.{0} na cestě. Mělo by být použito na uzlu.;{0} na vnitřním kruhu multipolygonu bez dalších značek{0} u podezřelého objektu{0} relace bez {0} značky4{0} by měla být celočíselná hodnota mezi -5 a 56{0} by měl být na uzlu, kde se protínají {1} a {2}{0} by mělo být nahrazeno {1}?{0} by měla mít jen čísla s volitelným přírůstkem o 0.5%{0} by se neměla nahrávat na server{0} styl "{1}"RZnačka {0} by neměla obsahovat hodnoty s zakódovaným URL, jako třeba ''%27''.{0} zároveň s {1}%{0} spolu s {1} a konfliktní hodnoty{0} spolu s {1} a {2}&{0} spolu s {1} a {2}. Odstraňte {0}.*{0} spolu s {1} a {2}. Ostraňte {1} a {2}'{0} spolu s {1} na uzlu. Ostraňte {0}.#{0} spolu s {1}. Je fixme opraveno?.{0} spolu s {1}. Pravděpodobně myšleno {2}. {0} spolu s {1}. Odstraňte {1}.M{0} spolu s {1}. Mělo by být použito na málo významné silnici nebo uzlu3{0} spolu s {1}. Značte každý hydrant zvlášť.Hodnotu {0} lze zkrášlit{0} hodnota se znaménkem +{0} s vícenásobnou hodnotou{0} bez čísla {0} bez {1}{0} bez {1} nebo {2}{0} bez {1}, {2} nebo {3}{0} bez {1}, {2}, {3} nebo {4}>{0}% ({1}/{2}), {3} zbývá. Nahrávám uzel ''{4}'' (id: {5})@{0}% ({1}/{2}), {3} zbývá. Nahrávám relaci ''{4}'' (id: {5})?{0}% ({1}/{2}), {3} zbývá. Nahrávám cestu ''{4}'' (id: {5}){0}, použijte spíše {1}%{0}… [zadejte prosím jeho číslo]*{0}: Chyba při zpracování volby ''{1}''*{0}: Neplatná hodnota {2} u volby ''{1}''{0}: Verze {1} (lokálně: {2})*{0}: volba ''{1}'' nepřipouští argument%{0}: volba ''{1}'' je nejednoznačná"{0}: volba ''{1}'' je vyžadována,{0}: volbu ''{1}'' nelze vícekrát opakovat%{0}: volba ''{1}'' vyžaduje argument {0}: nerozpoznaná volba ''{1}''g{0}={1} je nejasné. Namísto "{1}" uveďte více informací o tom, co přesně by mělo být opraveno.[{0}={1} je neurčité. Prosím, nahraďte ''{1}'' textem ''left'', ''right'' nebo ''both''.H{0}={1} je neurčité. Nahraďte, prosím, ''{1}'' konkrétní hodnotou.\{0}Přidat výběr do relace{1}: Aby se předešlo poškození, zkontrolujte každou relaci!&{0}Mělo by se ověření opakovat?{1}#… na server: {0} ({0} segment) ({0} segmenty) ({0} segmentů)(Časová odchylka {0} den)(Časová odchylka {0} dny)(Časová odchylka {0} dnů)(asi {0} uzel k odstranění)(asi {0} uzly k odstranění)(asi {0} uzlů k odstranění)({0} požadavek)({0} požadavky)({0} požadavků)"({0}/{1}) Nahrávám {2} objekt...#({0}/{1}) Nahrávám {2} objekty...$({0}/{1}) Nahrávám {2} objektů..., {0} nenastavený, {0} nenastavené, {0} nenastavených {0} objekt nepřístupný!{0} objekty nepřístupné${0} objektů nepřístupnýcheNahrávání a/nebo ukládání vrstvy s modifikacemi
bylo přerušeno, nebo selhalo.iNahrávání a/nebo ukládání {0} vrstev s modifikacemi
bylo přerušeno, nebo selhalo.iNahrávání a/nebo ukládání {0} vrstev s modifikacemi
bylo přerušeno, nebo selhalo.@GPX trase odpovídá {0} z {1} fotky.BGPX trase odpovídají {0} z {1} fotek.@GPX trase odpovídá {0} z {1} fotek.hNásledující značka sady změn obsahuje prázdný klíč/hodnotu:
{0}
Pokračovat?iNásledující značky sady změn obsahují prázdný klíč/hodnotu:
{0}
Pokračovat?iNásledující značky sady změn obsahují prázdný klíč/hodnotu:
{0}
Pokračovat?[Vybraný objekt není dostupný v momentálně
editované vrstvě ''{0}''.jŽádný z vybraných objektů není dostupný v momentálně
editované vrstvě ''{0}''.jŽádný z vybraných objektů není dostupný v momentálně
editované vrstvě ''{0}''.hTato akce si vyžádá {0} individuální
požadavek na download. Chcete
pokračovat?hTato akce si vyžádá {0} individuální
požadavky na download. Chcete
pokračovat?kTato akce si vyžádá {0} individuálních
požadavků na download. Chcete
pokračovat?Chystáte se otočit směr cesty ''{0}'',
u níž významový smysl značky ''{1}'' je definovaný jejím směrem.
Opravdu chcete změnit směr cesty a tím i její významový smysl?Chystáte se otočit směr cest ''{0}'',
u nichž významový smysl značky ''{1}'' je definovaný jejich směrem.
Opravdu chcete změnit směr cest a tím i jejich významový smysl?Chystáte se otočit směr cest ''{0}'',
u nichž významový smysl značky ''{1}'' je definovaný jejich směrem.
Opravdu chcete změnit směr cest a tím i jejich významový smysl?{0} vrstva obsahuje nevyřešené konflikty.
Buď je nejdřív vyřešte, nebo změny zrušte.
Vrstva s konflikty:{0} vrstvy obsahují nevyřešené konflikty.
Buď je nejdřív vyřešte, nebo změny zrušte.
Vrstvy s konflikty:{0} vrstev obsahuje nevyřešené konflikty.
Buď je nejdřív vyřešte, nebo změny zrušte.
Vrstvy s konflikty:{0} vrstva by měla být uložena, ale má přidělen soubor,
do kterého nelze zapsat.
Buď vyberte jiný soubor pro uložení nebo změny zahoďte.
Vrstva s nezapisovatelným souborem:{0} vrstvy by měly být uloženy, ale mají přiděleny soubory,
do kterých nelze zapsat.
Buď vyberte jiné soubory pro uložení nebo změny zahoďte.
Vrstvy s nezapisovatelnými soubory:{0} vrstev by mělo být uloženo, ale mají přiděleny soubory,
do kterých nelze zapsat.
Buď vyberte jiné soubory pro uložení nebo změny zahoďte.
Vrstvy s nezapisovatelnými soubory:{0} vrstva by se měla uložit, ale nemá přidělen žádný soubor.
Buď vyberte soubor, do kterého se má vrstva uložit, nebo zrušte modifikace.
Vrstva bez souboru:{0} vrstvy by se měly uložit, ale nemají přiděleny žádné soubory.
Buď vyberte soubory, do kterých se mají vrstvy uložit, nebo zrušte modifikace.
Vrstvy bez souboru:{0} vrstev by se mělo uložit, ale nemají přiděleny žádné soubory.
Buď vyberte soubory, do kterých se mají vrstvy uložit, nebo zrušte modifikace.
Vrstvy bez souboru:

{0} objekt skrytý

{0} objekty skryté

{0} objektů skrytýchSelhalo mazání bodu {0}. Je stále odkazovaný z {1} relace.
Prosím, stáhněte relaci, odstraňte odkaz na bod a nahrajte data znovu.Selhalo mazání bodu {0}. Je stále odkazovaný ze {1} relací.
Prosím, stáhněte relace, odstraňte odkazy na bod a nahrajte data znovu.Selhalo mazání bodu {0}. Je stále odkazovaný z {1} relací.
Prosím, stáhněte relace, odstraňte odkazy na bod a nahrajte data znovu.Selhalo mazání bodu {0}. Je stále odkazovaný z {1} cesty.
Prosím, stáhněte cestu, odstraňte odkaz na bod a nahrajte data znovu.Selhalo mazání bodu {0}. Je stále odkazovaný z {1} cest.
Prosím, stáhněte cesty, odstraňte odkazy na bod a nahrajte data znovu.Selhalo mazání bodu {0}. Je stále odkazovaný ze {1} cest.
Prosím, stáhněte cesty, odstraňte odkazy na bod a nahrajte data znovu.Selhalo mazání relace {0}. Je stále odkazovaná z {1} relace.
Prosím, stáhněte relaci, odstraňte odkaz na relaci a nahrajte data znovu.Selhalo mazání relace {0}. Je stále odkazovaná ze {1} relací.
Prosím, stáhněte relace, odstraňte odkazy na relaci a nahrajte data znovu.Selhalo mazání relace {0}. Je stále odkazovaná z {1} relací.
Prosím, stáhněte relace, odstraňte odkazy na relaci a nahrajte data znovu.Selhalo mazání cesty {0}. Je stále odkazovaná z {1} relace.
Prosím, stáhněte relaci, odstraňte odkaz na cestu a nahrajte data znovu.Selhalo mazání cesty {0}. Je stále odkazovaná ze {1} relací.
Prosím, stáhněte relace, odstraňte odkazy na cestu a nahrajte data znovu.Selhalo mazání cesty {0}. Je stále odkazovaná z {1} relací.
Prosím, stáhněte relace, odstraňte odkazy na cestu a nahrajte data znovu.Nepodařilo se nahrát na server relaci {0}. Relace odkazuje na smazanou cestu {1}.
Načtěte, prosím, cestu, odstraňte odkaz na ni z relace a nahrajte na server znovu.Nepodařilo se nahrát na server relaci {0}. Relace odkazuje na smazané cesty {1}.
Načtěte, prosím, cesty, odstraňte odkaz na ně z relace a nahrajte na server znovu.Nepodařilo se nahrát na server relaci {0}. Relace odkazuje na smazané cesty {1}.
Načtěte, prosím, cesty, odstraňte odkaz na ně z relace a nahrajte na server znovu.Nepodařilo se nahrát na server relaci {0}. Relace odkazuje na smazaný uzel {1}.
Načtěte, prosím, uzel, odstraňte odkaz na něj z relace a nahrajte na server znovu.Nepodařilo se nahrát na server relaci {0}. Relace odkazuje na smazané uzly {1}.
Načtěte, prosím, uzly, odstraňte odkaz na ně z relace a nahrajte na server znovu.Nepodařilo se nahrát na server relaci {0}. Relace odkazuje na smazané uzly {1}.
Načtěte, prosím, uzly, odstraňte odkaz na ně z relace a nahrajte na server znovu.Nepodařilo se nahrát na server cestu {0}. Cesta odkazuje na smazaný uzel {1}.
Načtěte, prosím, uzel, odstraňte odkaz na něj z cesty a nahrajte na server znovu.Nepodařilo se nahrát na server cestu {0}. Cesta odkazuje na smazané uzly {1}.
Načtěte, prosím, uzly, odstraňte odkaz na ně z cesty a nahrajte na server znovu.Nepodařilo se nahrát na server cestu {0}. Cesta odkazuje na smazané uzly {1}.
Načtěte, prosím, uzly, odstraňte odkaz na ně z cesty a nahrajte na server znovu.Přidat nový uzel do cestyPřidat nový uzel do {0} cestPřidat nový uzel do {0} cest2Přidat a posunout virtuální nový uzel do cesty5Přidat a posunout virtuální nový uzel do {0} cest5Přidat a posunout virtuální nový uzel do {0} cestPřidat výběr do {0} relacePřidat výběr do {0} relacíPřidat výběr do {0} relacíPřidán {0} objektPřidány {0} objektyPřidáno {0} objektůgNelze otevřít {0} soubor, protože soubor neexistuje nebo není dostupný vhodný importér souborů.jNelze otevřít {0} soubory, protože soubory neexistují nebo není dostupný vhodný importér souborů.kNelze otevřít {0} souborů, protože soubory neexistují nebo není dostupný vhodný importér souborů.9Importérem souborů ''{1}'' nelze otevřít {0} soubor.:Importérem souborů ''{1}'' nelze otevřít {0} soubory.;Importérem souborů ''{1}'' nelze otevřít {0} souborů.$Změnit vlastnosti až {0} objektu.%Změnit vlastnosti až {0} objektů.%Změnit vlastnosti až {0} objektů.Změnit hodnotu?Změnit hodnoty?Změnit hodnoty?Změnit {0} objektZměnit {0} objektyZměnit {0} objektůWKlikněte na {0} pokud chcete ověřit stav tohoto objektu na serveru.YKlikněte na {0} pokud chcete ověřit stav těchto objektů na serveru.YKlikněte na {0} pokud chcete ověřit stav těchto objektů na serveru.5Klikněte, chcete-li pokračovat a otevřít {0} okno5Klikněte, chcete-li pokračovat a otevřít {0} okna5Klikněte, chcete-li pokračovat a otevřít {0} oken+Kliknutím pokračujete bez tohoto doplňku-Kliknutím pokračujete bez těchto doplňků-Kliknutím pokračujete bez těchto doplňků>Kliknutím stáhnete chybějící doplněk a restartujete JOSM>Kliknutím stáhnete chybějící doplňky a restartujete JOSM>Kliknutím stáhnete chybějící doplňky a restartujete JOSMSpojit {0} cestuSpojit {0} cestySpojit {0} cestKonflikt během stahováníKonflikty během stahováníKonflikty během stahováníKonflikt v datechKonflikty v datechKonflikty v datechKonflikt: {0} nevyřešenýKonflikty: {0} nevyřešenéKonflikty: {0} nevyřešených&Kopírovat zvolený {0} klíč/hodnotu'Kopírovat zvolené {0} klíče/hodnoty)Kopírovat zvolených {0} klíčů/hodnot,Nemohu přistupovat k datovému souboru: {0}-Nemohu přistupovat k datovým souborům: {0}-Nemohu přistupovat k datovým souborům: {0}Smazat soubor z disku?Smazat {0} soubory z disku?Smazat {0} souborů z disku?Smazat {0} uzelSmazat {0} uzlySmazat {0} uzlůSmazat {0} objektSmazat {0} objektySmazat {0} objektůSmazat {0} relaciSmazat {0} relaceSmazat {0} relacíSmazat {0} cestuSmazat {0} cestySmazat {0} cest"Smazáno {0} značek z {1} objektu$Smazáno {0} značek ze {1} objektů#Smazáno {0} značek z {1} objektůMažu {0} objektMažu {0} objektyMažu {0} objektů?Stahování následujícího doplňku selhalo:DStahování následujících {0} doplňků selhalo:DStahování následujících {0} doplňků selhalo:Stahuji {0} sadu změn ...Stahuji {0} sady změn ...Stahuji {0} sad změn ...1Stahuji {0} nekompletního potomka relace ''{1}''/Stahuji {0} nekompletní potomky relace ''{1}''2Stahuji {0} nekompletních potomků relace ''{1}''=Stahuji {0} nekompletního potomka {1} rodičovských relací;Stahuji {0} nekompletní potomky {1} rodičovských relací>Stahuji {0} nekompletních potomků {1} rodičovských relacíStahuji {0} nekompletní objekt Stahuji {0} nekompletní objekty#Stahuji {0} nekompletních objektůStahuji {0} objekt z ''{1}''Stahuji {0} objekty z ''{1}''Stahuji {0} objektů z ''{1}''Duplikace do {0} uzluDuplikace do {0} uzlůDuplikace do {0} uzlůDuplikace {0} uzlu do {1} uzlů Duplikace {0} uzlů do {1} uzlů Duplikace {0} uzlů do {1} uzlů(Ujistěte se, že relace nebyla rozbita!(Ujistěte se, že relace nebyly rozbity!(Ujistěte se, že relace nebyly rozbity!Vložit nový uzel do cestyVložit nový uzel do {0} cest.Vložit nový uzel do {0} cest.;JOSM nemůže nalézt informace o následujícím doplňku:?JOSM nemůže nalézt informace o následujících doplňcích:?JOSM nemůže nalézt informace o následujících doplňcích:,JOSM našel {0} neuloženou vrstvu dat OSM. ,JOSM našel {0} neuložené vrstvy dat OSM. .JOSM našel {0} neuložených vrstev dat OSM. ?JOSM běží v offline módu. Tento zdroj nebude dostupný: {0}@JOSM běží v offline módu. Tyto zdroje nebudou dostupné: {0}@JOSM běží v offline módu. Tyto zdroje nebudou dostupné: {0}Spojit {0} uzelSpojit {0} uzlySpojit {0} uzlůSloučená verze ({0} položka)Sloučená verze ({0} položky)Sloučená verze ({0} položek)Přesunout uzel {0}Přesunout uzly {0}Přesunout uzly {0}Moje verze ({0} položka)Moje verze ({0} položky)Moje verze ({0} položek)7Člen, který není cesta, byl odebrán z multipolygonu;Členy, který nejsou cesty, byly odebrány z multipolygonu<Členů, které nejsou cesty, bylo odebráno z multipolygonuObjekt nelze stáhnout!Některé objekty nelze stáhnout!Některé objekty nelze stáhnoutObjekt vymazánObjekty vymazányObjekty vymazány%Získáno {0} pravidlo Tag2Link z {1}%Získána {0} pravidla Tag2Link z {1}%Získáno {0} pravidel Tag2Link z {1}$Jeden stažený objekt byl vymazán.%{0} stažené objekty byly vymazány.({0} stažených objektů bylo vymazáno.!Jeden objekt nelze stáhnout.
{0} objekty nelze stáhnout.
!{0} objektů nelze stáhnout.
Otevírám {0} soubor...Otevírám {0} soubory...Otevírám {0} souborů...Vkládám {0} značkuVkládám {0} značkyVkládám {0} značek>Prosím, potvrďte odstranění {0} objektu.?Prosím, potvrďte odstranění {0} objektů.?Prosím, potvrďte odstranění {0} objektů.KOtevřete prosím po startu konfiguraci JOSM a aktualizujte jej manuálně.JOtevřete prosím po startu konfiguraci JOSM a aktualizujte je manuálně.JOtevřete prosím po startu konfiguraci JOSM a aktualizujte je manuálně.5Doplněk {0} je ještě vyžadován tímto doplňkem:9Doplněk {0} je ještě vyžadován těmito {1} doplňky:9Doplněk {0} je ještě vyžadován těmito {1} doplňky:SDoplněk {0} vyžaduje jiný doplněk, který nebyl nalezen. Chybějící doplněk:XDoplněk {0} vyžaduje jiné {1} doplňky, který nebyly nalezen. Chybějící doplňky:[Doplněk {0} vyžaduje jiných {1} doplňků, který nebyly nalezen. Chybějící doplňky:Odstraněn {0} objektOdstraněny {0} objektyOdstraněno {0} objektů2Prvku relace {0} chybí značka lanes nebo *:lanes4Prvkům relace {0} chybí značka lanes nebo *:lanes4Prvkům relace {0} chybí značka lanes nebo *:lanesOdstranit "{0}" z {1} objektuOdstranit "{0}" ze {1} objektůOdstranit "{0}" ze {1} objektů'Odstranit staré klíče z {0} objektů&Odstranit staré klíče z {0} objektu'Odstranit staré klíče z {0} objektů*Vyřešena {0} konflikt značky u uzlu {1}+Vyřešeny {0} konflikty značek u uzlu {1},Vyřešeno {0} konfliktů značek u uzlu {1}+Vyřešen {0} konflikt značek v relaci {1}-Vyřešeny {0} konflikty značek v relaci {1}.Vyřešeno {0} konfliktů značek v relaci {1}*Vyřešen {0} konflikt značek u cesty {1},Vyřešeny {0} konflikty značek u cesty {1}-Vyřešeno {0} konfliktů značek u cesty {1}Otočit {0} uzelOtočit {0} uzlyOtočit {0} uzlůZměna měřítka {0} uzluZměna měřítka {0} uzlůZměna měřítka {0} uzlůProhledávám {0} objektProhledávám {0} objektyProhledávám {0} objektů"Vybraný uzel není čeho odpojit."Vybrané uzly není čeho odpojit."Vybrané uzly není čeho odpojit.Zvolen {0} objektZvoleny {0} objektyZvoleno {0} objektů#Nastaveny {0} značky u {1} objektu$Nastaveny {0} značky u {1} objektů$Nastaveny {0} značky u {1} objektůNastaveno {0}={1} u {2} objektu Nastaveno {0}={1} u {2} objektů Nastaveno {0}={1} u {2} objektů,Zjednodušení cesty (odstranění {0} uzlu)-Zjednodušení cesty (odstranění {0} uzlů)-Zjednodušení cesty (odstranění {0} uzlů)Zjednodušit {0} cestuZjednodušit {0} cestyZjednodušit {0} cest!Rozdělit cestu {0} na {1} část"Rozdělit cestu {0} na {1} části#Rozdělit cestu {0} na {1} částíZnačky ({0} konflikt)Značky ({0} konflikty)Značky ({0} konfliktů)9Dotčená cesta by po odpojení uzlu přestala existovat.:Dotčená cesta by po odpojení uzlů přestala existovat.:Dotčená cesta by po odpojení uzlů přestala existovat.ANásledující doplněk byl úspěšně stažen:GNásledující {0} doplňky byly úspěšně staženy:HNásledující {0} doplňků bylo úspěšně staženo:DNásledující doplněk již není potřeba a byl tedy deaktivován:GNásledující doplňky již nejsou potřeba a byly tedy deaktivovány:GNásledující doplňky již nejsou potřeba a byly tedy deaktivovány:#Obrázek bude nenávratně ztracen!%Obrázky budou nenávratně ztraceny!%Obrázky budou nenávratně ztraceny!Doplněk nebude načten.Doplňky nebudou načteny.Doplňky nebudou načteny..Zvolený uzel není uprostřed žádné cesty./Zvolené uzly nejsou uprostřed žádné cesty./Zvolené uzly nejsou uprostřed žádné cesty.^Vybraná cesta má uzly, na které mohou odkazovat jiné prvky, které nebyly zatím staženy.`Vybrané cesty mají uzly, na které mohou odkazovat jiné prvky, které nebyly zatím staženy.`Vybrané cesty mají uzly, na které mohou odkazovat jiné prvky, které nebyly zatím staženy.TServer nevrátil žádná data požadovaného objektu. Byl smazán, nebo neexistuje.WServer nevrátil žádná data požadovaných objektů. Byly smazán, nebo neexistují.WServer nevrátil žádná data požadovaných objektů. Byly smazán, nebo neexistují.Cizí verze ({0} položka)Cizí verze ({0} položky)Cizí verze ({0} položek)CVíce než jedna cesta obsahuje vybraný uzel. Vyberte také cestu.CVíce než jedna cesta obsahuje vybrané uzly. Vyberte také cestu.CVíce než jedna cesta obsahuje vybrané uzly. Vyberte také cestu.Ve vaší lokální datové sadě je {0} objekt, který mohl být na serveru smazán.
Pokud se jej pokusíte později smazat nebo aktualizovat, dojde pravděpodobně ke konfliktu.Ve vaší lokální datové sadě jsou {0} objekty, které mohly být na serveru smazány.
Pokud se je pokusíte později smazat nebo aktualizovat, dojde pravděpodobně ke konfliktu.Ve vaší lokální datové sadě je {0} objektů, které mohly být na serveru smazány.
Pokud se je pokusíte později smazat nebo aktualizovat, dojde pravděpodobně ke konfliktu.Zbývá nahrát {0} objekt.Zbývá nahrát {0} objekty.Zbývá nahrát {0} objektů.rDošlo k chybě při načítání tohoto stylu. Vyberete ''Info'' z kontextového menu pokud chcete znát detaily.xDošlo ke {0} chybám při načítání tohoto stylu. Vyberete ''Info'' z kontextového menu pokud chcete znát detaily.wDošlo k {0} chybám při načítání tohoto stylu. Vyberete ''Info'' z kontextového menu pokud chcete znát detaily.Byl nalezen {0} konflikt.Byly nalezeny {0} konflikty.Bylo nalezeno {0} konfliktů.&Během importu došlo k {0} konfliktu.)Během importu došlo ke {0} konfliktům.(Během importu došlo k {0} konfliktům.8V zásobníku byla nalezena {0} značka, je to podivné!8V zásobníku byly nalezeny {0} značky, je to podivné!8V zásobníku bylo nalezeno {0} značek, je to podivné!"Tato sada změn má {0} komentář#Tato sada změn má {0} komentáře$Tato sada změn má {0} komentářůTato cesta je částí relace.#Tato cesta je částí {0} relací.#Tato cesta je částí {0} relací.$Tato úprava změní až {0} objekt.%Tato úprava změní až {0} objekty.&Tato úprava změní až {0} objektů. Tato úprava změní {0} objekt.!Tato úprava změní {0} objekty."Tato úprava změní {0} objektů.Transformace {0} boduTransformace {0} bodůTransformace {0} bodů,Odlepuji {0} možná ovlivněnou relaci: {1},Odlepuji {0} možná ovlivněné relace: {1}/Odlepuji {0} možná ovlivněných relací: {1}.Aktualizace následujícího doplňku selhala:/Aktualizace následujících doplňků selhala:/Aktualizace následujících doplňků selhala:GNahrávám {0} objekt do 1 sady změnHNahrávám {0} objekty do 1 sady změnINahrávám {0} objektů do 1 sady změnrNahrávám {0} objekt do 1 sady změn za použití 1 požadavkusNahrávám {0} objekty do 1 sady změn za použití 1 požadavkutNahrávám {0} objektů do 1 sady změn za použití 1 požadavkuNahrávám {0} objekt...Nahrávám {0} objekty...Nahrávám {0} objektů...-Chystáte se sloučit {0} objekt, ale následující značky jsou vzájemně v konfliktu:
{1}Pokud objekt sloučíte, výsledný objekt může mít nechtěné značky.
Budete-li pokračovat, objeví se dialogové okno, ve kterém můžete opravit konflikt značek.

Chcete pokračovat?/Chystáte se sloučit {0} objekty, ale následující značky jsou vzájemně v konfliktu:
{1}Pokud objekty sloučíte, výsledný objekt může mít nechtěné značky.
Budete-li pokračovat, objeví se dialogové okno, ve kterém můžete opravit konflikt značek.

Chcete pokračovat?0Chystáte se sloučit {0} objektů, ale následující značky jsou vzájemně v konfliktu:
{1}Pokud objekty sloučíte, výsledný objekt může mít nechtěné značky.
Budete-li pokračovat, objeví se dialogové okno, ve kterém můžete opravit konflikt značek.

Chcete pokračovat?6Chystáte se sloučit {1} objekt, který je součástí relace {0}:
{2}Sloučením těchto objektů můžete tuto relaci porušit. Pokud si nejste jisti, tuto operaci zrušte.
Pokud se rozhodnete pokračovat, bude zobrazen dialog, ve kterém rozhodnete, jak relaci upravit.

Chcete pokračovat?9Chystáte se sloučit {1} objekty, které jsou součástí relace {0}:
{2}Sloučením těchto objektů můžete tuto relaci porušit. Pokud si nejste jisti, tuto operaci zrušte.
Pokud se rozhodnete pokračovat, bude zobrazen dialog, ve kterém rozhodnete, jak relaci upravit.

Chcete pokračovat?:Chystáte se sloučit {1} objektů, které jsou součástí relace {0}:
{2}Sloučením těchto objektů můžete tuto relaci porušit. Pokud si nejste jisti, tuto operaci zrušte.
Pokud se rozhodnete pokračovat, bude zobrazen dialog, ve kterém rozhodnete, jak relaci upravit.

Chcete pokračovat?Chystáte se smazat {0} relaci: {1}
Tento krok je nutný velice zřídka a nelze jej po odeslaní na server jednoduše vrátit zpět.
Opravdu chcete relaci smazat?Chystáte se smazat {0} relace: {1}
Tento krok je nutný velice zřídka a nelze jej po odeslaní na server jednoduše vrátit zpět.
Opravdu chcete relace smazat?Chystáte se smazat {0} relací: {1}
Tento krok je nutný velice zřídka a nelze jej po odeslaní na server jednoduše vrátit zpět.
Opravdu chcete relace smazat?Chystáte se otevřít {0} okno prohlížeče.
To vám jednak může zaplnit obrazovku počítače
a také jeho otevření může chvíli trvat.Chystáte se otevřít {0} okna prohlížeče.
Ta vám jednak mohou zaplnit obrazovku počítače
a také jejich otevření může chvíli trvat.Chystáte se otevřít {0} oken prohlížeče.
Ta vám jednak mohou zaplnit obrazovku počítače
a také jejich otevření může chvíli trvat.ZChystáte se najednou otevřít {0} různý editor relací.
Chcete pokračovat?[Chystáte se najednou otevřít {0} různé editory relací.
Chcete pokračovat?^Chystáte se najednou otevřít {0} různých editorů relací.
Chcete pokračovat?JSnažíte se otevřít {0} dialog historie.Chcete pokračovat?SSnažíte se otevřít {0} různé dialogy historie.Chcete pokračovat?USnažíte se otevřít {0}různých dialogů historie.Chcete pokračovat?:Chystáte se zjednodušit {0} cestu o celkové délce {1}.:Chystáte se zjednodušit {0} cesty o celkové délce {1}.9Chystáte se zjednodušit {0} cest o celkové délce {1}.-Nastavili jste prázdnou roli pro {0} objekt..Nastavili jste prázdnou roli pro {0} objekty./Nastavili jste prázdnou roli pro {0} objektů. Máte {0} nepřečtenou zprávu. Máte {0} nepřečtené zprávy.!Máte {0} nepřečtených zpráv.Přesunuli jste více než {0} prvek. Přesouvání velkého počtu prvků je často provedeno spíše omylem. Opravdu je chcete přesunout?Přesunuli jste více než {0} prvky. Přesouvání velkého počtu prvků je často provedeno spíše omylem. Opravdu je chcete přesunout?Přesunuli jste více než {0} prvků. Přesouvání velkého počtu prvků je často provedeno spíše omylem. Opravdu je chcete přesunout?Přiblížit na zvolený prvekPřiblížit na zvolené prvkyPřiblížit na zvolené prvkydendnydníznačkaznačkyznačkyuzeluzlyuzlyobjektobjektyobjektů jedna relace {0} relace {0} relacírelacerelacerelacído {0} objektudo {0} objektůdo {0} objektůcestacestycest {0} Autor {0} Autoři {0} Autorů {0} člen: {0} členy: {0} členů: {0} se skládá z {1} značky{0} se skládá z {1} značek{0} se skládá z {1} značek {0} smazán {0} smazány {0} smazáno {0} různý {0} různé {0} různých {0} má aktualizovaná data GPS."{0} mají aktualizovaná data GPS. {0} má aktualizovaná data GPS.{0} obrázek nahrán.{0} obrázky nahrány.{0} obrázků nahráno.{0} nekompletní{0} nekompletní{0} nekomplentích {0} prvek {0} prvky {0} prvků{0} uzel{0} uzly {0} uzlů {0} poznámka {0} poznámky {0} poznámek{0} poznámka byla stažena.{0} poznámky byly staženy.{0} poznámek bylo staženo.{0} objekt k přidání:{0} objekty k přidání:{0} objektů k přidání:{0} smazaný objekt:{0} smazané objekty:{0} smazaných objektů:{0} objekt k úpravě:{0} objekty k úpravě:{0} objektů k úpravě:/{0} zbývající konflikt značek k vyřešení0{0} zbývající konflikty značek k vyřešení3{0} zbývajících konfliktů značek k vyřešení {0} relace {0} relace {0} relací{0} relace je ovlivněna.{0} relace jsou ovlivněny.{0} relací je ovlivněno. {0} trasa, {0} trasy, {0} trasy,  {0} značka {0} značky {0} značek {0} stopa {0} stopy{0} stop{0} stopa, {1} segmentů stopy{0} stopy, {1} segmentů stopy{0} stop, {1} segmentů stopy){0} uživatel naposledy editoval výběr:,{0} uživatelé naposledy editovali výběr:,{0} uživatelů naposledy editovalo výběr:{0} obsahoval polohu podle GPS. {0} obsahovaly polohu podle GPS. {0} obsahovalo polohu podle GPS. {0} cesta {0} cesty{0} cest{0} trasový bod{0} trasové body{0} trasových bodů