lägger till {0} {1} (kräver: {0}) som ''{0}'' eller ! {0}: {1} av {2} element färdiga# objekt"Baker street" i någon nyckel$"Baker" och "Street" i någon nyckel"nyckel" med något värde"nyckel" utan värde"nyckel" med exakt "värde""värde" i någon nyckel.''värdefragment'' någonstans inom ''nyckel''-''värdefragment'' ingenstans inom ''nyckel''(antal begäran okänt) (1 begäran) (URL:en var: (på rad {0}, kolumn {1}).(klicka för att aktivera föregående offset)(inget objekt)(inget)5(vad god använd Liten by för en isolerad bondgård)2({0}/{1}) Hämtar hem ändringsuppsättning {2}...@({0}/{1}) Hämtar hem innehållet i ändringsuppsättning {2}...)({0}/{1}) Laddar noden {2}:s överordnade.({0}/{1}) Laddar relationen {2}:s överordnade:({0}/{1}) Läser in överordnade objekt till sträckan {2}N* En nod som används av mer än en sträcka samt en av dessa sträckor, eller3* En nod som används av mer än en sträcka, eller* En nod med tagg, ellerS* En sträcka och en eller flera av dess noder som används av mer än en sträcka.U* En sträcka som har en eller flera noder som används av mer än en sträcka, eller!... andra transportsätt möjliga... refererar till relationOljeblandat 4% (moped etc)Oljeblandat 2% (moped etc) Endast 4WDP

Klicka återigen på filterknappen för att se samtliga objekt.

?

Stäng filterdialogen för att se alla objekt.

"Bakgrund:Källa: 

Filter är aktivt: {0}Filter är aktivt

n

När en eller flera sträckor är valda, justeras formen så att alla vinklar är 90 eller 180 grader.

Du kan lägga till två noder till markeringen. Då bestäms riktningen av dessa två referenspunkter (efteråt kan du ångra flyttningen av vissa noder:
välj dem och tryck snabbtangenterna för Orthogonaliza / Undo. Som standard används Skift-Q.)

Tyvärr, det är omöjligt att klistra in taggar från bufferten. Den innehåller inget JOSM-objekt eller lämplig text.

\Aktuellt område att hämta (minlon, minlat, maxlon, maxlat): Alternativt kan du ange en tile-adress för en enda ruta i formatet zoomnivå/x/y, t.ex. 15/256/223. Rutans adress i formatet zoom,x,y eller zoom;x;y är också okej.FEtt fel inträffade när du sparade.
Felet är:
{0}<Autentisering mot OSM-servern misslyckades.
=Kan inte öppna mappen ''{0}''.
Välj en fil.dKlicka {0} för att avsluta sammanfogning mellan mina och deras postercKlicka {0} för att börja sammanfogning mellan mina och deras posterdTidsgräns överstegs för kommunikation med OSM-servern ''{0}''. Försök igen senare.Kommunikation med OSM-servern ''{0}'' misslyckades. Servern svarade
med följande felkod och felmeddelande:
Felkod: {1}
Felmeddelande (ej översatt): {2}HKunde inte läsa in lager {0} ''{1}''.
Felet är:
{2}AKunde inte ladda sessionsfil ''{0}''.
Fel:
{1}AKunde inte läsa filen ''{0}''.
Felet är:
{1}9Kunde inte läsa filer.
Felet är:
{0}AKunde inte spara sessionsfil ''{0}''.
Fel:
{1}7Hämta mina öppna ändringsuppsättningar3Hämta senaste ändringsuppsättningar@Ange en tagg, t.ex. fixme=Ange en check members+Fel i filter {0}:
{1}AMisslyckades med att skapa saknad cache-katalog: {0}IMisslyckades med att skapa saknade inställningars mapp: {0}?Misslyckades med att skapa användarsdatamapp: {0}hKunde inte starta inställningar.
Kunde inte skapa den saknade inställningsmappen: {0}}Kunde inte ladda in inställningarna.
Kunde inte sätta inställningsfilen till standardinställningarna: {0}^Kunde inte starta inställningar.
Inställningsmappen "{0}" är inte en mapp.Misslyckades med att ladda upp eller ner data från
"{0}"
på grund av ett problem med överföring av data.
Detaljer (oöversatt): {1}Uppladdning till ändringsuppsättning {0}
misslyckades eftersom den redan har blivit stängd den {1}.JOSM körs med en anonym användare. Den kan inte ladda ner dina ändringsuppsättningar från OSM-servern om du inte anger din OSM-användarnamn i de JOSM-inställningarna.qLager ''{0}'' har redan en konflikt för objekt
''{1}''.
Denna konflikt kan inte läggas till.XMarkera lokalt raderade objekt för att radera på server.kMarkera modifierade objekt ur nuvarande urval för att ladda upp till server.rKontrollera att alla sträckor i urvalet har samma riktning
eller orthogonalisera dem en i taget.YVälj ett intervall av OSM-rutor vid en given zoom-nivå.=Välj de ändringsuppsättningar du vill stängaAVälj värden att behålla för följande etiketter.Insticksmodul {0} kräver JOSM-version {1}. Den nuvarande JOSM-versionen är {2}.
JOSM måste uppdateras för att kunna använda insticksmodulen.TInställningsfilen hade fel.
Skapar en ny standard inställningsfil.Inställningsfilen hade fel.
En reservkopia på den gamla filen är skapad i
{0}
. Försöker nu läsa den senaste godkända inställningsfilen från
{1}
._Välj för att tagga det som kommer appliceras för
alla modifierade relationerMarkera för att endast visa ändringsuppsättningar för valda objekt
Avmarkera för att visa alla ändringsuppsättningar för objekten i aktivt datalager.Inställningsfilen vill lägga till egenskaper till{0},
men dess standarsvärde är okänt just nu.
Var god aktivera motsvarande funktion manuellt och försök igen att importera.Ta ett foto av din GPS-mottagare när den visar tiden.
Visa detta foto här.
Och därefter läs helt enkelt av den tid du läste på fotot och välj en tidzon
OSM-servern
''{0}''
rapporterade ett internt serverfel.
Detta är troligtvis ett tillfälligt problem. Försök igen senare.Pos.|Den data du vill skicka in utgör en del av olösta konflikter i lager ''{0}''.
Du måste lösa dem först.lDe sammanfogade noderna är medlemmar i en eller fler relationer. Vänligen bestäm dig om du vill behålla deras medlemskap i målnoden eller om du vill ta bort dem.
Standard är att behålla den första noden och att ta bort andra noder som är medlemmar i samma relation: målnoden kommer att ersätta den ursprungliga nodens plats i relationen.KRelationen har ändrats.

Vill du spara dina ändringar?PDet finns inga lager som lagret
''{0}''
kan sammanfogas med.+Inget område att hämta valt.Den här relationen har blivit ändrad utanför relations-redigeraren.
Du kan inte applicera dina ändringar och fortsätta redigera

Vill du skapa en komflikt och stänga relations-redigeraren?RInskickning misslyckadesav någon av dina noder, sträckor eller relationer.

Klicka på {0} fför att synkronisera hela den lokala datauppsättningen med servern.
Klicka på {1} för att avbryta och fortsätta redigera.
5Inskickning misslyckades eftersom servern har en nyare version av någon av dina
noder, sträckor eller relationer.
Konflikten orsakades av {0} med id {1},
servern har version {2}, din version är {3}.

Klicka på {4} för att enbart synkronisera den dataprimitiv som är i konflikt.
Klicka på {5} för att synkronisera hela den lokala datauppsättningen med servern.
Klicka på {6} för att avbryta och fortsätta redigera.
Uppladdning till servern misslyckades eftersom dina
nuvarande data bryter mot ett förhandsvillkor.
Felmeddelandet är:
{0}EVersion {0} skapad {1}TVersion {0} för närvarande redigerad i lager ''{1}''Du använder EPSG:4326 projektionen som kan leda
till icke önskvärd resultat vid rektangulära alignments.
Ändra projektionen för att få bort denna varning.
Vill du fortsätta?KDu löste inte alla konflikter.
Konfliktlösningar kommer inte att tillämpas om inte alla skillnader åtgärdats.
Klicka på {0}för att stänga ändå. Redan lösta skillnader kommer inte att tillämpas.
Klicka på {1} för att fortsätta lösa konflikter.{0} relationer skapar en cykel då de refererar till varandra.
JOSM kan inte ladda upp dem. Ändra relationerna för att bryta det cykliska beroendet.grader°8grader° minuter°Vgrader° minuter° sekunder" saknas  XEn vägvisare för att indikera riktningen (och ev avståndet) till olika destinationer.lEn uppladdning i bakgrunden är redan pågåeende. Kan inte nollställa status innan uppladdningen är klar.8En yta med stillastående vatten, som en sjö eller dammEn bondgård i en ort.$Ett lågt område mellan kullar/bergEn ås på berg eller kulle#Ett namn saknas, fast name:* finns.FEn tydlig gruppering stenar, med åtminstone en av dem rotad i marken.DEn plats där grundvattnet naturligt sipprar till ytan från marken.+En primitiv med ID = 0 kan Ej vara osynlig.2En landtunga som sticker ut i havet eller en sjö.tEtt relationsmedlemsskap kopierades till alla nya vägar.
Du borde verifiera detta och korrigera om nödvändigt.En roll baserad på ett relationsmedlemsskap kopieras till de nya vägarna.
Du borde verifiera detta och korrigera det om nödvändigt.TEn enskild friliggande sten, som möjligen kan skilja sig från annat i omgivningen.En väggmonterad brandpostAlaskaAlabamaBryter mot API:ns möjligheterArkansasAmerikanska SamoaArizonaNedlagd järnvägAvbrytAvbryt sammanslagningAvbryt filväljardialogAvbryt filväljardialog.Om Om JOSM...7Acceptera alla taggar från {0} för den här sessionenHAcceptera de nya hämtställena för insticksmoduler och stäng dialogenATillgänglighet ändrat till version "{0}" av {1} {2} förbjuden.BoendeDEnligt information inifrån insticksmodulen är dess upphovsman {0}.Åtgärd ÅtgärderÅtgärder att genomföraAktiveraAktivera lagerAktivera det valda lagret+Aktiverar standardkartrenderaren istället.Aktiva snabbval:Aktiva regler:Aktiva färgscheman Lägg tillLägg till nod...Lägg till upprätad bildLägg till tagg:Lägg till bokmärke för aktuellt valt område att hämta9Lägg en knapp med detta sökuttryck till verktygsfältetLägg till ny anteckning7Lägg till ett nytt nyckel/värde-par till alla objekt.,Lägg till en ny nod i en befintlig sträcka>Lägg till ett nytt snabbval genom att ange sökväg eller URL7Lägg till en ny regel genom att ange filnamn eller URL$Lägg till en ny källa till listan.Lägg till en ny taggAnvänd antialiasing för att ge kartan ett jämnare utseende.Tillämpa lösta konflikter/Tillämpa lösta konflikter och stäng dialogenVerkställ valda ändringarZSätt taggarna som finns på innehållet i inklistringsbufferten på alla valda föremål.Tillämpa rutans adress-Applicera uppdateringarna och stäng dialogen,Applicera den här rollen på alla medlemmar Tillämpa?ArkadUtgrävningsplats Bågskytte3Är du verkligen säker på att du vill fortsätta?[Är du säker att du vill radera element med kopplade sträckor vilka är gömda av filter?dÄr du säker på att du vill ta bort elementen som är tillfogade vägarna som är dolda av filter?OmrådeArea-stil på yttersträckan%Sträcka av typen yta är inte slutenOmråden runt platserKonst KonstcenterKonstFråga före uppdateringSamla nya polygoner SamlingspunktAntag=Det krävs minst ett objekt att ta bort, fick en tom samling.*Varning: Använd endast riktiga tangenter! SevärdhetAttribut LjudguideLjudinställningarLjudmarkörer från {0}!Ljud synkroniserat vid punkt {0}. Ljud: {0}Australisk fotboll Autentisera;Autentisera med det angivna användarnamnet och lösenordet AutentiseringAutentisering misslyckades Upphovsman Upphovsman:!Behörighetskontroll misslyckades Upphovsmän AutomatiskLadda tiles automatisktSpara automatiskt aktiverad'Spara automatiskt, intervall (sekunder)"Spara automatiskt, filer per lagerAutomatisk zoomAutomatisk zoom som standard: Auto-gissa AutomatiseradHjärtstartare UttagsautomatAutomatisk taggrättninguSkapa automatiskt ljudmarkörer från spårpunkter (snarare än explicita sträckpunkter) med namn och beskrivningar.dSkapa vid öppning av ett GPX-lager automatiskt ett markörlager från tillgängliga sträckpunkter..Hämta källa automatiskt från aktuella lagerLTrunkerar automatiskt värde av taggen "{0}" på det borttagna objektet {1}a TillgängligTillgängliga snabbval:Tillgängliga rollerTillgängliga regler:Tillgängliga färgscheman Lavinskydd BabyluckaTillbaka Bakgrund: RyggstödBakåtsteg i redigerarlägeFelaktig BegäranVäskorBageriBandbreddsgränd uppnåttBar sten (berghäll)Bar obrukbar mark med lågt busklandskap, påträffas mest vid självdränerande obrukbara och sura jordar och karakteriseras av öppna lågväxande buskar.ELågt liggande okultuverat land med buskar, med få eller inga träd.UBart överliggande okultiverat land mestadels täckt av gräs som ofta betas av djur.Förläggning/barackerBommar.Öppning i hinder är inte satt på ett hinderHinderBarriärer och ingångarGrundläggande HamnbassängBasket BatterierKrigsskådeplatsBukt/vikStrandStrandvolleybollSkönhetSängarBiodlareoInnan du skickar in en buggrapport, säkerställ att du har uppdaterat till den senaste versionen av JOSM här:BänkBästa zoom: {0}DryckerCykel Cykelväg Cykelrutt Cykelramp CykelhyrningCykelreparationerCyklar säljesGratis cykeltvätt Cykelhandlare AffischtavlaBiljard BiodieselBiogaskraftverk FågelgömsleSmedBlå:Tavlans innehållBåtVarv Trafikkon BokhandelNamn på bokmärke: BokmärkenGränskontroll Både nodernaGränserGräns GränsstenGränser, duplicerade noder Gränstyp GränsvärdenBounding box (projicerad): GränserFabrikat VågbrytareBryggeriBro BrofundamentYtterkontur broBroarBordell)Övergivet industri- eller affärsområdeBuddhistiskt tempel StoppbockSkapar en frågaByggnadPassage i byggnadByggnad, duplicerade noderByggnader i byggnaderBygger huvudmenyn Byggnadsdel Byggnadstyp!Byggnad med nästan räta vinklarInbygd stil, intern väg: Fösgrind BunkersiloBuss Spårbussväg Bussplattform BussterminalBusshållplats BussfållaSlakteriKnappmanövrerat KalifornienCNGColorado ConnecticutLinbana VajerräckeKaféBeräknar area att ladda ner/Öppna relations-redigeraren för vald relationKamera Campingtomt Campingplats(Kan inte räta upp en polygon. Avbryter.SKan inte aktivera renderingsklassen ''{0}'', det är inte en underklass av ''{1}''.WKan inte aktivera renderingsklassen ''{0}'', den är inte registrerad som kartrenderareFKan inte aktivera renderingsklassen ''{0}'', klassen kunde inte hittashKan inte använda lager {0} då inget format som stöds hittades. Lager är tillgänglig i formaten: {1}Kanadensisk fotbollKanalAvbryt.Avbryt och återvänd till föregående dialogAvbryt autentiseringAvbryt konfliktlösningen-Avbryt konfliktlösningen och stäng dialogenAvbryt åtgärden)Avbryt uppladdning och fortsätt redigeraAvbryt, fortsätt redigera7Det går inte att lägga till en nod utanför världen.0Kan Ej lägga till en väg med endast {0} noder.CKan inte lägga till nod {0} till den ofullständiga sträckan {1}.6Kan inte tillämpa obestämd etikettsammanfogningspostoKan inte till ett ändringsuppsättnings-ID > 0 till en ny primitiv. Ändringuppsättnings-ID:ts värde är {0}CKan inte jämföra primitiv med ID "{0}" och primitiv med ID "{1}"."Kan inte radera nod som har taggar*Kan inte avgöra centrum för valda noder.eKan inte ladda ner insticksmodul "{0}". Dess länk "{1}" är inte en giltig URL. Skippar nedladdning.ZKan inte sammanfoga då en av de deltagande primitiverna är ny och den andra är det inteeKan inte slå ihop noder: Sträcka {0} skulle då behöva tas bort vilken fortfarande används av {1}SKan inte sammanfoga primitiver med olika id. Detta id är {0} och den andra är {1})Kan inte flytta objekt utanför världen.XKan inte öppna URL "{0}"
Följande nedladdningar accepterar URL-mönster som:
{1}#Kunde inte tolka tidsstämpel "{0}""Kan inte lösa obestämd konflikt.:Kan inte dela då en annan delningsoperation redan pågår'Förstår inte den följande typen: {0}PKan inte ångra kommando "{0}" eftersom lager "{1}" inte längre är närvarandeKanot Kanot/kajakMetallförpackningar KapacitetKapacitet (totalt)UddeBil Bilhandlare StällplatsWellpappLastSnickareMattorPengarSlottCatringFärist Anledning: GrottöppningBegravningsplatsCentral ledstångBounding boxcenter: Centrera visningKedja KedjeverktygStolliftFäbod Ändra taggarÄndra riktning?Ändra nod {0}Ändra noder för {0}Ändra proxyinställningarÄndra relation(Ändra relationsmedlemsroll för {0} {1}Ändra relation {0}Ändra upplösningÄndra JOSM:s mappnamn&Ändra synlighet för det valda lagretÄndra sträcka {0} Ändringar#Ändringar som behöver laddas upp?.Ändra inställningar i enlighet med XML-filenÄndringsuppsättning6Ändringsuppsättnings-ID > 0 förväntades. Fick {0}.Ändringsuppsättnings-ID $Hanterare för ändringsuppsättning Ändringsuppsättningen är fullÄndringsuppsättning {0}`Ändringsuppsättning {0}: Oväntad ordning av versioner för {1}: v{2} är inte högre än v{3}ÄndringsuppsättningarÄndra kortkommandon manuellt. Skötbord LaddstationLeta efter FIXME-taggar.$Kontrollera om förinställda typer.(Kontrollera om skarpa vinklar på vägarKontrollera på servernKontrollera egenskapsnycklarKontrollera egenskapsvärden8Söker efter raderade föräldrar i det lokaka datasetet-Kontrollerar föräldrar för raderade objekt5Kontrollerar förhandsvillkor för insticksmoduler...WKontrollerar byggnader som har nära till rätta vinklar och so inte är reknatgulära.Granskar inaktuella funktioner)Kontrollera för fel mot API möjligheterGranska för saknade etiketter eller misstänkta kombinationerGKontrollerar noder i kraftledningar som saknar taggen power=tower/pole.'Granska territoriumspecifika funktionerGranska onödiga etiketter+Kontrollerar för vägar anslutna till ytor3Letar efter sträckor med identiska noder i följd."Granska för felaktiga flervärdenGranska fel numeriska värden$Granska felaktiga wikipediaetiketterOstHygienBarn-relationerSkorsten KinesiskaVäljVälj en färgVälj en färg för {0}Välj en fördefinierad licensVälj ett värdeVälj nyligen använd tagg {0}Välj tester att aktiveraVälj OSM-objekttyp)Välj servern att använda för sökning:KyrkaStadSkylt för stadsgränsStadsmurPostortKlasstypRensaRensa ångringsbufferten Töm buffertRensa textrutan)Rensa listan över nyligen öppnade filer9Klicka på {0} för att ignorera.'Klicka här för att välja filsökväg=Klicka på en sträcka för att börja förbättra dess form.0Klicka på pilen i botten för att visa det igen,Klicka på platsen för den nya anteckningen/Klicka för att avbryta och fortsätta redigera7Klicka för att avbryta uppstart av externa webbläsare)Klicka för att avbryta nodsammanslagning#Klicka för att avbryta uppladdningwKlicka för att lägga till ny nod. Släpp Ctrl för att flytta existerande noder eller håll nere Alt för att radera.Klicka för att avbryta2Avbryt uppladdningen och fortsätt redigera kartan1Klicka för att avbryta den pågående åtgärdenVKlicka för att kontrollera om objekt i ditt lokala dataset har raderats från servern Klicka för att stänga dialogenHKlicka för att stänga dialogen och ta bort objektet från relationerna@Klicka för att stänga dialogen och avbryta objekts borttagning6Klicka för att stänga dialogen och avbryta hämtning?Klicka för att at stänga dialogen och fortsätta redigeringen!Klicka för att stänga fönstretAKlicka för att skapa en konflikt och stäng relationsredigerarenKlicka för att ta bort den markerade noden. Släpp Alt för att flytta existerande noder eller håll Ctrl för att lägga till nya noder./Klicka för att ta bort insticksmodulen ''{0}''Klicka för att ta bort. Skift: ta bort delsträcka. Alt: lämna kvar oanvända noder vid borttagning av sträcka. Ctrl: ta bort objekt som refererar hit2Klicka för att inaktivera insticksmodulen ''{0}''Klicka för att ladda ner,Klicka för att ladda ner det valda området0Klicka för att behålla insticksmodulen ''{0}''4Klicka för att minimera/maximera panelens innehållxKlicka för att flytta den valda noden. Håll Ctrl nedtryckt för att lägga till nya noder, eller Alt för att ta bort.@Klicka för att öppna fliken bakgrundsbilder i inställningarna!Klicka för att starta om senare.3Klicka för att återvända till Ladda Upp-dialogen'Klicka för att köra jobb i bakgrundenDKlicka för att spara ändringarna och stänga relations-redigerarenEKlicka för att hoppa över uppdatering av aktiverade insticksmoduler*Klicka för att börja söka efter platser4Klicka för att uppdatera aktiverade insticksmoduler1Klicka för att uppdatera insticksmodulen ''{0}''Klient-timeoutStup KlätterruttKlättringsområde VårdcentralKlockaStäng Stäng ändå.Stäng ändringsuppsättning efter uppladdningStäng ändringsuppsättningar$Stäng dialogen och avbryt hämtningStäng anteckning$Stäng anmärkningen med meddelande:*Stäng påbörjade ändringsuppsättningar(Stäng öppna ändringsuppsättningar...2Stäng den nu valda öppna ändringsuppsättningenStäng dialogfönstret$Stäng valda ändringsuppsättningar0Stäng de valda öppna ändringsuppsättningarna4Stäng denna dialog och återuppta redigering i JOSM_Stäng denna panel. Du kan öppna den igen med hjälp av knapparna i den vänstra verktygraden.Stängt efter - StängdStängt:Detaljerad beskrivning!Stänger ändringsuppsättning...Kläder Kolkraftverk Kustlinje KustlinjerKaffeMynt Tömningstid Högskola PelargångFärg'Färg (HTML-namn eller hexadecimal kod) Färgnamn:Färger9Färglägg punkter och spåravsnitt baserat på riktning.:Färglägg punkter och spåravsnitt baserat på hastighet./De färger som används av olika objekt i JOSM.BakgrundsfärgFärg på skylt/pil Textfärg-Ellipsoidparameterskombinationen stöds inte.Slå ihop sträckorBekräfta kombinering%Förena flera sträckor till en enda.%Kombinera spår från det här lagretKombinerad gång- och cykelbanaKommando Kommandolista&Kommando: Upphäva: {0} / Gör om: {1} KommentarKommentera en nod Kommentar:KontorsområdeAllmänna inställningarVanlig namnförkortning*Kommunikation med OSM-servern misslyckadesMedborgarhus/Folkets hus Jämför 8Slutför noden {0} med tomma koordinater i sträckan {1} TryckluftDatorVillkorliga nycklar Konfektyr.Konfigurera hämtställen för insticksmoduler%Konfigurera avancerade inställningar(Ställ in tillgängliga insticksmoduler.AKonfigurera listan över platser där insticksmoduler kan hämtasKonfigurera verktygsfältGStäll in din identitet och hur du vill autentisera dig mot OSM-servernBekräfta rensningBekräfta fjärrstyrd handling BekräftelseKonfliktKonfliktlösningKonfliktsbakgrundKonfliktsbakgrund: kombineratKonfliktsbakgrund: bestämtKonfliktsbakgrund: tappa Konfliktsbakgrund: tappa etikettKonfliktsbakgrund: tom radKonfliktsbakgrund: fryst&Konfliktsbakgrund: under jämförelsenKonfliktsbakgrund: motsattaKonfliktsbakgrund: behåll%Konfliktsbakgrund: behåll en etikett!Konfliktsbakgrund: ingen konflikt Konfliktsbakgrund: inte motsatta,Konfliktsbakgrund: samma position i motsattaKonfliktsbakgrund: valtKonfliktsbakgrund: obestämtKonfliktsföregrundKonfliktsföregrund: tappa"Konfliktsföregrund: tappa etikett'Konfliktsföregrund: under jämförelseKonfliktsföregrund: behåll'Konfliktsföregrund: behåll en etikettKonfliktsföregrund: obestämt@Konflikt med "synlig" attribut för objekt av typ {0} med id {1}Konflikten är inte helt löst KonflikterKonflikter upptäcktaKonflikter i inklistrade taggar3Konflikter har uppstått när primitiver kombinerasZKonflikter uppstod vid sammanfogning av sträckor - den sammanfogade sträckan är ''{0}''>Konflikter uppstod när noder sammanfogades. Målnod är "{0}"(Knyt en existerande nod till en sträcka)Slutnod på sträcka nära annan sträckaAnslutningsinställningar*Anslutningsinställningar för OSM-servern Anslutning till API misslyckades Under byggnadByggarbetsområdeKontaktinformation*Kontaktinformation (med contact:* -prefix)Ansluter till OSM-servern...Tar kontakt med servern... Innehåll Kontinent FortsättFortsätt ändåFortsätt lösningFortsätt uppladdningFortsätt uppladdning%Fortsätt sträcka från senaste nod.(De kunde inte bli hopslagna till en linje av noder)HKunde inte ansluta till osm-servern. Kontrollera din internetanslutning.Kunde inte exportera ''{0}''.Kunde inte importera ''{0}''.Kunde inte importera filer.)Kunde inte ladda bilden från kartservernSKunde inte läsa in insticksmodulen {0}. Skall den tas bort från inställningarna?KKunde inte tolka latitude, longitude eller zoomnivå. Kontrollera värdena.'Kunde inte tolka lista över WMS-lager.!Kunde inte tolka WMTS-lagerlistanKunde inte öppna "{0}"9Kunde inte läsa källan till snabbval för taggning: {0}!Kunde inte döpa om filen ''{0}'''Kunde inte hämta lista över WMS-lagerJKunde inte matcha angiven länk eller id till vald tjänst. Försök igen.LandLandskodLänDomstolTäckt (med tak)Täckt reservoar HantverkareKranSkapa Skapa cirkel Skapa ny mapp#Skapa en cirkel av tre valda noder.PSkapa en kopia av denna relation och öppna den i ett annat redigeringsfönster.Skapa nytt kartlager.Skapa en ny anteckningSkapa en ny relation Skapa ytorhSkapa ljudmarkörer på ljudplatsen motsvarande den modifierade tiden av varje WAV-fil som importerades.Skapa bokmärkeSkapa multipolygon Skapa ny nodSkapa nya objektSkapa ny relation i lager "{0}"Skapa anteckningSkapad Skapad den Skapad den:Skapad före - Skapad datumSkapar ändringsuppsättning...Skapar huvudgränssnittet KreditkortGrödaKrocketKorsKorsa cyklande Korsa ridandeJärnvägsövergångKorsande barriär/byggnadKorsande barriär/vägKorsande barriär/järnvägKorsande barriär/vattendragKorsande barriär/sträckaKorsande hinderKorsande gränserKorsande byggnad/vägKorsande byggnad/järnväg$Överlappande byggnad/bostadsområdeKorsande byggnad/vattendragKorsande byggnad/sträckaKorsande väg/järnvägKorsande väg/vattendragKorsande väg/sträckaKorsande vägsträckorKorsande järnväg/vattendragKorsande järnväg/sträckaKorsande järnvägar Korsande bostadsområde/sträckaTyp av järnvägsövergång%Brittiskt namn på övergångsställeKorsande vattendrag/sträckaKorsande vattendragKorsande sträckor*Ctrl för att slå ihop med närmaste nod.KökKulturKulvert/trummaAktuellt urval1Nuvarande inloggningshanterare är av typ ''{0}''Nuvarande zoomNuvarande zoom: {0}[För närvarande är inte något område att hämta valt. Välj först ett sådant område.GardinerAnpassaAnpassad kartprojektionEgen WMS-länkAnpassa färger/Bestäm vad som skall finnas på verktygsraden.Anpassa stilenKlipp/Klipp tidsmässigt spårens överlappande delarRågång Skärning CykelhinderCykel- bana/spår Cykelbanacykelväg vänstercykelväg höger$Cykliskt beroende mellan relationer:CyklingCykliska beroendenDistrict of ColumbiaDelawareMjölkprodukterDammData-fel Datalager {0}Datauppsättning: Datakällor och -typerData källa ({0}) Datavalidator"Databasen är nere för underhållDatumDatum av bakgrund: {0}Datum:Datum: KontokortFelsökningsinformation DecimalgraderMinska zoomlägePåbjuden ridväg Cykelbana GångbanaStandardFörval (automatiskt satt)Standard (öppna, stäng, ny)Standardvärde: {0} Standard: {0}Radera Radera fil Radera lagerBorttagningslägeTa bort taggar:Ta bort sträckor som inte är del av en inre multipolygonBekräfta borttagningRadera duplicerade relationerTa bort dubblettsträckaRadera elementTa bort filter.Ta bort från relationRadera inkompletta medlemmar?CRadera lager utan att spara. Ej sparade ändringar går förlorade.Ta bort nod {0}Ta bort noder eller sträckor Radera nu! Radera objektTa bort relation {0}Radera relationTa bort relationerRadera markerade objekt.CRadera det aktiva lagret. Detta raderar inte den associerade filen.,Ta bort den valda nyckeln från alla objekt.Radera de valda lagren.Ta bort den valda relationen!Ta bort vald källa från listan. Radera dem)Ta bort onödiga noder från en sträcka.Ta bort sträcka {0} BorttagetTog bort ''{0}''Raderat läge:,Borttagen medlem{0} används av relation {1}Raderad nod refererad av {0}(Borttagen nod {0} ingår i sträcka {1}Borttagna eller flyttade objektTa bort relation*Raderad relation {0} innehåller medlemmar(Borttagen sträcka {0} innehåller noderSamfund TandläkareVaruhusInaktuella funktioner Djup i meter Beskrivning Beskrivning:Beskrivning: {0}Destinationsskylt-Destination skriven på skylt (utan avstånd)DetaljeringsgradDetaljer Detaljer... Detaljer:8Fastställer användar-ID:t för nuvarande användare… Omvägsrutt Dialogpanel!Diameteter på trädkrona (meter)@Hittade inte något objekt med id {0} i det nuvarande datasettet5Avgasreningsvätska för dieselmotorer (AdBlue/AUS32)DieselgeneratorDiesel för tunga fordonSvårighetsgradRiktning=Riktning (röd = väst, gul = norr, grön = öst, blå = syd)Sidriktning (i grader) InaktiveraInaktivera insticksmodul FörkastaKoppla bort nod från sträcka@Koppla loss noder från en sträcka de för närvarande tillhörUppmuntra ej till uppladning Diskussion DiskussionerReceptutlämnande Visa avancerade OAuth-parametrarVisningsinställningarVisa en rörlig ikon som representerar den punkt på det synkroniserade spåret där det ljud som spelas upp samtidigt spelades in.KVisa avancerad objektinformation om OSM-noder, -sträckor eller -relationerVisa koordinater somSVisa historikinformation om OSM-sträckor, -noder eller -relationer i webbläsaren.8Visa historik om sträckor, noder eller relationer i OSMVisa live-ljudspår.QVisa objektinformation om OSM-noder, -sträckor eller -relationer i webbläsaren.Visningsområde: {0}Visa ljudmenynVisa skärmen om programmet-Visa ändringsuppsättningens grundegenskaperOVisa de objekt som skapas, uppdateras eller tas bort av ändringsuppsättningen@Visa den allmänna diskussionen runt denna ändringsuppsättning$Visa ändringsuppsättningens taggarVisa zoom: {0}5Visar en liten karta på nuvarande redigeringsområdeVisar JOSM-version och avslutar Avstånd: Distribuera noderADistribuera de valda noderna på jämna avstånd längs en linje.DistriktJärnväg utan trafikDikeVerkställ inte ändringarFråga inte igenqFråga inte igen och kom ihåg mitt val (gå till Inställningar -> Insticksmoduler för att ändra valet senare)_Rita inte pilar om de inte befinner sig på åtminstone detta avstånd från senast ritade pil.Göm inte statusradenGöm inte verktygsfält Göm inte verktygsfält och menyHämta hem upprätade bilder från olika tjänsteleverantörerHämta valda barn Hämta URL&Hämta alla barnrelationer (rekursivt)$Hämta alla ofullständiga medlemmar2Hämta hem alla medlemmar av de valda relationernaHämta längs...2Ladda ner och visa historik för de valda objektenJHämtningsområdets storlek är ok, kommer troligen accepteras av servern.JHämtningsområdet är alltför stort; kommer troligen avvisas av servern.Hämta som ett nytt lagerLadda ner ändrade objekt0Hämta hem innehållet i ändringsuppsättningarHämta ändringsuppsättningarHämta innehåll Hämta dataLadda ned data...Hämta allting inom:Nedladdning klarLadda ner från OSM*Ladda ner från OSM längs valda sträckor'Hämta från OSM längs med detta spårLadda ner från Overpass APILadda ner nuvarande områdeHämta ofullständiga medlemmar7Hämta hem ofullständiga medlemmar av valda relationerIHämta hem information om valda ändringsuppsättningar från OSM-servernNedladdning är blockerad Hämta lista&Ladda ner kartdata från valfri server;Ladda ner kartdata från OSM-servern för nuvarande områdeHämta medlemmar+Ladda ner de relationsmedlemmar som saknas?[Hämta hem mina ändringsuppsättningar från OSM-servern (max 100 ändringsuppsättningar)*Hämta endast mina ändringsuppsättningarHämta hem i närheten av:0Ladda ner kartanteckningar från söknings-API:n*Ladda ner kartanteckningar i nuvarande vy. Hämta nuLadda ner objektLadda ner objekt...Ladda ner objekt@Ladda ner objekt som refererar till ett av de markerade objekten+Hämta överordnade sträckor/relationer...&Hämtar lista över insticksmoduler...Hämta hem insticksmoduler,Laddar ner referenser (föräldrarelationer)#Hämta relationer som refererar hitHämta relationsmedlemmarHämtar relationer%Hämta valda ofullständiga medlemmarHämta valda relationerLadda ned sessionHämta överhoppade'Hämta hem området inom gränsvärdenaLadda ner valrutan som rå GPS-Hämta hem ändringsuppsättningens innehåll?Hämta hem ändringsuppsättningens innehåll från OSM-servernBHämta hem innehållet i valda ämnesuppsättningar från servern.bLadda ner den nuvarande versionen på de ändrade objekten i de utvalda ändringsuppsättningarna.2Ladda ner aktuella versioner på de valda objekten5Hämta hem listan över tillgängliga insticksmoduler2Ladda ner platsen via URL (med lat=x&lon=y&zoom=z)>Ladda ner plats från URL (med lat=x&lon=y&zoom=z) som rå GPSHämtar {0} av {1} ({2} kvar)Hämtade GPX-dataLadda ner {0}/{1} tilesLaddar ner fil {0}: {1} byte...Hämtar GPS-dataHämtar OSM-data...Hämtar OSM-anteckningar...Laddar ner insticksmodul {0}...Hämtar "Dagens meddelande"1Hämtar hem innehållet i ändringsuppsättningar%Hämtar ändringsuppsättning {0} ...#Hämtar ändringsuppsättningar ...3Hämtar innehållet i ändringsuppsättning {0} ... Hämtar dataHämtar data...Laddar ner filHämtar historik...+Laddar ner de relationsmedlemmar som saknasHämtar anteckningar-Hämtar hem öppna ändringsuppsättningar...1Hämtar lista över insticksmoduler från ''{0}''Hämtar punkter {0} till {1}...(Hämtar relationer som refererar hit ...'Hämtar sträckor som refererar hit ... SläpliftDra ett vägsegment för att skapa en rektangel. Ctrl-drag för att flytta ett segment längst dess normal, Alt-drag för att skapa en ny rektangel, dubbelklicka för att lägga till en nod.Dra spelhuvudetDra spelhuvudet och släpp i närheten av spår för att spela upp ljud därifrån; SKIFT-släpp för att synkronisera ljud vid den punkten.AvloppRitaRita riktningspilarBRita en rektangel av önskad storlek, och släpp sedan musknappen. Rita gränser för hämtade data;Rita riktningspilar för linjer, som förbinder GPS-punkter,Rita riktningsanvisningar för delsträckor.%Rita inaktiva lager i avvikande färgRita stora GPS-punkter&Rita större punkter för GPS-punkter.#Rita linjer mellan råa GPS-punkter Rita noderRita pilar vid enkelriktat&Rita enbart ytterkonturer på områdenRita gummibandshjälplinjer!Rita ut segmentens ordningsnummer/Rita gränser för data hämtade från servern.YRita riktningspilar med hjälp av tabelluppslagning istället för komplicerad matematik..Rita de inaktiva datalagren i avvikande färg.?Rita ordningsnummer för alla delsträckor inom deras sträcka."Rita virtuella noder i urvalslägeNRita virtuella noder i urvalsläge för underlätta förändring av sträckor.Linjetjocklek för GPX-linjer Dricksvatten Drive-through KörskolaSläng gamla bilder "{0}" KemtvättParallel linjeringParalell linjering aktiv DupliceraDuplicera husnummer6Duplicera noder som används av flera olika sträckor.Duplicera relationen? Duplicera valDuplicera det här lagretDubbletter av noderDuplicerade relationer!Dubbletter av noder på sträckorDubblettsträckor*Varaktighet (M, MM, HH:MM, eller HH:MM:SS)DynamiskDynamiska knappar i sidomenyerE-mail8E-postadressen innehåller ett felaktigt domännamn: {0};E-postadressen innehåller ett felaktigt användarnamn: {0}E-mailadressen är ogiltigE10 (10% etanolblandning)E85 (85% etanolblandning)2Varje nod måste sammanfoga exakt två vägsegment Öst/Nord E-koordinatRedigeraRedigera vägattribut:Redigera taggarRedigera även ...Editera filter.'Ändra latitud och longitud på en nod."Redigera ny relation i lager "{0}"Redigera genväg'Redigera den nuvarande valda relationen7Redigera filnamn eller URL för den valda aktiva regelnRedigera vald källa.7Redigera värdet av den valda nyckeln för alla objekt.Redigeringsverktygsrad Redigera: {0}Redigerad som: Ändrad av: Redigerare Undervisning Elapparater Elektriker Elektrifierad Elektronik'Elektroniska plånböcker och betalkort ElektronikObjekt av typ {0} stöds. HöjdkartaHissEllipsoid ''{0}'' stöds inte.,Ellipsoid krävs (+ellps=* eller +a=*, +b=*) E-postadressE-post validatorBankAmbassad NödlägeNödsamlingspunkt NödtelefonsNödväg vid långa nedåtsluttande backar avsedda för lastbilar och andra fordon att stanna säkert vid bromsfel.Utryckningsfordon Tomt dokument Tomt metadata1Tom roll hittas medan förväntar någon av "{0}"Tomma sträckorAktiveraAktivera filterAktivera fjärrkontroll)Kryssa i rutan för att acceptera värdet@Aktivera/inaktivera att vyn autocentreras på senaste ritade nodAktivera/inaktivera expertlägeRAktivera/inaktivera streckskuggad bakgrund till area utanför de nedladdade areor.2Aktivera/inaktivera rendering som enbart wireframe Förstora*Ange Lat/Long för att hoppa till positionAnge URLAnge URL att hämta:=Ange en detaljerad anteckning för att skapa en ny anteckning"Ange ett platsnamn att söka efter#Ange ett platsnamn att söka efter:KAnge en roll och applicera den på den valda relationsmedlemmen/medlemmarna)Ange en roll för alla relationsmedlemmarAnge ett sökuttryck Ange avancerade OAuth-parametrar)Skriv in URL:en till datan du vill hämtaSkriv en uppladdningskommentarTAnge easting och northing (x och y) separerade med blanksteg, komma eller semikolon. Ange filnamn:Ange sökväg eller mappnamn: Mata in text*Ange ID för det objekt som ska laddas ner$Ange koordinater för den nya noden.Ange sökuttryckIngångIngång (öppning) Entré nummerRidsport ErotikaffärFelFel !Fel vid nedladdning av rutor: {0}Fel vid hämtning6Fel vid tolkning av dokumentet WMTS Capabilities : {0} Fel i filterpFel vid sökning av uttrycket i platsen {0} - uttrycket måste återföra ett annat värde en nuvarande grundordError i {0} värde: {1}$Fel vid initiering av test {0}: {1}Fel vid inläsning av lager Fel i fil {0}Fel vid tolkning {0}: Fel vid uppspelning av ljud0Fel inträffade under läsning av bokmärket: %sBMisslyckades med att läsa revisionsinfo från revisionsfilen: {0}+Fel vid läsning av filer från folder {0} :Fel vid tolkning av förskjutning. Förväntat format: {0}2Fel vid tolkning av daturm. Använd begärt format4Fel vid tolkning av tidszon. Förväntat format: {0}Fel vid tolkning {0}Fel: {0}FelFel under hämtning RulltrappaNödvägEtanol (alkohol)AlltExempel Kör plattformens uppstarts-hook Befintlig nodExisterande värdenAvslutaJAvsluta JOSM och spara. Ej sparade ändringar laddas upp och/eller sparas.CAvsluta JOSM utan att spara. Ej sparade ändringar går förlorade. Avsluta nu!Avsluta programmet.*Väntade element ''{0}'', men fick ''{1}''PFörväntas ett heltalvärde i intervall 1-60 för parametern '' + zon = ... ''.EFörväntade ett Ej tomt värde för parametern ''{0}'', fick ''{1}'':Ett numeriskt argument förväntas för parametern ''{0}''LFörväntade två koordinater separerade med blanksteg, men fick {0} i "{1}"Förväntar {0} efter {1} ExpertlägeJExplicita sträckpunkter med tid uppskattad från position längs spåret.3Explicita sträckpunkter med giltiga tidsstämplar.Exportera till GPX-fil)Exportera GPX-fil från första medlemmen6Export GPX-fil med utgångspunkt från sista medlemmenExportera och sparaExportalternativExportera valda objektExportera data till en GPX-filExportera till GPX...Extraherar GPS-plats från EXIFDra utFördriv parellel linjeringDra ut sträckaUteslut: hjälplinjeUteslut: huvudlinjeFIXA FIXME-taggarFloridaTyg Faciliteter1Misslyckades att lägga till {0} i taggkontrollen4Misslyckades med att skapa saknad cache-katalog: {0}Kunde inte spara OAth Access Token till inloggninsgshanteraren BondgårdGårdförsäljning Jordbruksmark GårdsplanSnabbmatSnabb ritning (ser sämre ut)(Multiplikator för snabbspolning framåt FaxnummerAvgift Höglandshed StängselFärja FärjelinjeFärjeterminalCFärjerutt är inte kopplad till färjeterminal eller förgreningarCFärjerutt är inte kopplad till vägnätverket eller förgreningar'Hämtar ett paket med noder från "{0}",Hämtar ett paket med relationer från "{0}"-Hämtar ett paket med sträckor från ''{0}''$Hämtar nod med id {0} från ''{1}'')Hämtar relation med id {0} från ''{1}'')Hämtar sträcka med id {0} från ''{1}'' LandhockeyFilen ''{0}'' existerar inte.6Filen ''{0}'' är ej skrivbar. Ange ett annat filnamn.Filnamn: Filbackup,Filen existerar redan. Vill du skriva över?Filnamn:%Fil {0} existerar redan. Skriv över?2Filen {0} är fortfarande aktiv under namnet "{1}" Arkiv: {0}FilerFiler av typen:Filer av typen:*Antal filter dolda: {0}, avaktiverade: {1}Filtrets läge)Filtrera objekt och dölj/inaktivera dem.Filtersträng:Avsluta ritning.Brandsläckare Brandslang Brandpost Brandstation EldningsplatsEldstadFiske Rätta tillÅtgärda föråldrade taggar Fix på {0}Korrigera taggkonflikter Fixa tagsRätta till det valda problemetFixa detta om möjligt.Bearbetning ({0}/{1}): ''{2}''Rättar fel ...Fixa mig FlaggstångLägenhetsnummersPlatta relationen rekursivt till ett gpxspår, börja vid den första medlemmen och fortsätt successivt den sista.sPlatta relationen rekursivt till ett gpxspår, börja vid den sista medlemmen och fortsätt successivt den första.Rensa tile-cacheMapparFölj Följ linje Följ oss påFöljande problem hittade:Mat Mat+Dryck FotgängareFotbollbFör syd- och västkardinalriktningar kan du använda antingen negativa tal eller S- och W-tecken.ZFör områden täkta av solid och synlig sten, som kan vara lätt beväxt eller inte alls.HFör att se detaljer för kommandon {0} and {1} kör dem med option {2}.Visa enbart för valda objekt För kroppenFör {0} kunde den korrekta ordningen på de nya sträckorna inte avgöras. För att korrigera det här bör saknade relationsmedlemmar laddas ner först.YFramtvinga utritning av linjer om importerad data inte innehöll någon linjeinformation.*Tvinga linjer om inga segment importerades Vadställe Kulturskog@Glöm objekten men ta inte bort dem på servern vid inskickning.Tid framåt/bakåt (sekunder){0} sökträffarFontänRambutikGratis cykelpumpFrysFrekvens i Hertz (Hz)FrånFrån (första stoppet) Från ...Från RelationBränsle BränslekortBränslesorter HelskärmsvyHelt automatiskFunktionBegravningsbyråBergbanaMöblerGeorgiaGK-zonGLONASS-signaler GPS-punkter GPS-signalerbeskrivning av gps-spår GPX-filer"GPX-spåret saknar tidsinformation GPX-spår: Guam Gaeliska spelGalileo-signalerGarage TrädgårdTrädgårdscenterTrädgårdsmästare Gaskraftverk GasklockaGrindSpårvidd (mm) Gauss-KrügerGauss-Krüger-zon {0} Generatortyp GeoJSON-filerGeografiGeometriGeotaggade bilderVäjningspliktGlaciärGlasGlasförpackningar$Gå tillbaks till Ladda Upp-dialogen'Gå till OSM wiki för hjälp om taggenGå till TaginfoGå till nästa sidaGå till föregående sidaGolfbanaGondol"Gps-tid (läst från fotot ovan): Gräs GräsmarkGrav KyrkogårdTrädgårdsavfallGrön:ExploateringsområdeGrönsaks- och fruktbutikVäxthusodling=Grid skift fil ''{0}'' för +nadgrids funktionen stöds inte.Sand/gruslåda GrundvattenVågbrytare (mindre)TrafikavskiljarePensionat/Bed & Breakfast Vägvisare GymnastikHawaii%HTTP-fel {0} vid nedladdning av rutorFrisörSmåortTaggtrådsgrindHandboll Ledstång Järnvaror Har bubbla?Har uppvärmning?1Har nyckeln ''created_by'' eller ''converted_by''7Har nyckeln ''note'', ''comment'' eller ''description''Har nyckeln ''source''Har nyckeln ''watch''4Har taggar som innehåller ''fixme'' eller ''FIXME'' Hälsovård HörapparaterHed Tung lastbilHäck Höjd (meter)HelikopterplattaHjälp Hjälp: {0}HalvklotDöljDölj redigeringsverktygsraden Dölj filterDölj ikoner vid låg zoom'Göm etiketter medan man flyttar kartan"Visa eller dölj denna brytarknapp$Dölj sträckors noder vid låg zoomDölj denna knappGöm detta meddelandeDöljer filter=Markera målnoder och sträckor medan man ritar eller väljerVägDubblettnoder för väg8Motorvägslänk är inte kopplad till adekvat väg/länkMilsten Typ av väg!Vägtyp som färjan ansluter tillVägarVäg delar segment med area Vandringsled VandringsruttHinduistiskt tempelTipsHistoriska platser>Historiska eller annars föråldrade flyg- eller satellitfotonHistorisk eller utdaterad kartaHistoriskt namnHistorikHistorik (webb)Historik för nod {0}Historik för relation {0}Historik för sträcka {0}+Tryck ner Ctrl för att toggla "snäppning" HeminredningHemsidaHästHästkapplöpningRidningSjukhusVärd: VandrarhemHotellHusnamn HusnummerHusnummer "{0}" duplicerat&Husnummer för långt bort från gatanHusnummer utan gata Husnummer {0}Husnummer {0} på {1}Hus {0} HusgerådJakttornBrandpostens plats4Jag skulle vilja att någon granskar mina ändringarIowa#ID över noll förväntad; Fick {0}IllinoisIndianaIO-fel In/Ut-felEIO-fel vid skapande av fil, autosparning kommer att hoppas över: {0}Ishockey Skridskor IsklättringGlassIsvägIkonIkon:Ignorera Ignorera och ta bort från trädIgnorera för tillfälletIgnoreringslista*Ignorera det valda problemet nästa gång.)Ignorera dem, lämna relation som den ärIgnorera det här felet.$Strunta i detta och slå ihop ändå.Strunta i detta tips och skicka in i alla fallIgnorera varningar+Ignorera hela gruppen eller enstaka poster?Felignoreringsfiltret ändradesIgnorerar poster@Ignorerar fel eftersom nedladdning har avbrutits. Felet var: {0} Hoppar över felaktig URL: "{0}" Ignorerar ogiltig fil-URL: "{0}"(Ignorerar {0} noder med null-koordinater"Ignorerar {0}. Stöds inte längre Ogiltig DatakOgiltig filstruktur. Hittade nod, sträcka eller relation utanför ''create'', ''modify'' eller ''delete''.Ogiltigt latitud-värde ''{0}'' Ogiltigt longitud-värde ''{0}''Ogiltigt objekt med id=0)Olagligt värde för parameter "{0}": {1}BildBilderBildfil kunde inte raderas.Bildunderlagskategori: {0}/Bilder som inte hör till någon annan kategoriBildförskjutning#Inställningar för bakgrundsbilder&Inställningar för bakgrundsbilder... BildkällorBakgrund använd Bild: {0}&Bilder som redan är taggade ({0}/{1})ImperiskImportera ljudImportera data från URLImportera bilderImport ej möjlig$Förbättra noggrannhet på sträcka3Läge för att förbättra noggrannhet på sträcka I bakgrundenI ändringsuppsättning: I konflikt med: I blandat läge anger du objekt på så vis: {0}
({1} står för nod , {2} för sträcka och {3} för < i> relation )I tidvattenzonenHöjdriktning (i grader)Lutning3Inkludera en nod till de närmaste sträcksegmenten Inkludera samtliga stack traces.1Inkludera information om de data du arbetade med.Inkludera systemstatusrapporten,Ofullständig -specifikation med ref=01Ej komplett multipolygon-relation har modifieratsPInkomplett taggning av övergångsställe. Obligatoriska taggar är {0} och {1}.Håll CTRL intryckt för att direkt välja med mus ur ut listan nedan.
Militärt område Min. latitud Min. longitud!Minsta tillåtna hastighet (km/h) Gruvschakt MinikartaMini-cirkulationsplatsMinigolfMinimal JOSM-version:Minimiavstånd (pixlar) Minuter: {0}Spegla%Spegla markerade noder och sträckor.AObligatoriskt attribut ''{0}'' på för sträcka {1} saknas..Saknar ihopslaglingsmål för noden med id {0}1Saknar ihopslagningsmål för relation med id {0}3Sammanslagningsmål för sträcka med id {0} saknas/Saknar ihopslagningsmål av typ {0} med id: {1}Saknar name:* translationFSaknat name:*={0}. Lägg till ett etikett med en korrekt språknyckel.Parameter saknar för NOTParameter saknas för ORSaknar parameter för XOR0Kraftledningsstolpe/mast saknas på kraftledningBSaknar inställningsfil "{0}". Skapar en default inställningsfil.aRelationsmedlemmar som saknas kommer att ladddas ner. Ska detta ske automatiskt från och med nu?Felstavad nykel Blandlift Blandad typ av duplicerade noder MobiltelefoniLäge: Rita vinkellänkning Läge: {0}Modellflygfält"Arbeta utan lägen (Potlatch-stil)4Ändrade tidpunkter (tidsstämplar) från ljudfiler.VäxlingskontorÖvervakningsstation Övervakning: Mer info...!Mer information om denna funktionFler anteckningar att ladda ner6Mer än en sträcka med rollen "från" (from) hittades3Mer än en sträcka med rollen "till" (to) hittadesMer än en "via"-nod hittadMer...MoskéMotell Motorfordon MotorbåtBil Motorcykel MC-handlareMotortrafikled MotorvägMotorvägskorsningMotorvägslänkMountainbikerutt Bergspass Monterad påÖppningsbar broFlytta nod till sträcka Flytta nodBFlytta ett segment längs dess normal och släpp sedan musknappen. Flytta nedåt%Flytta ner valda element en position.Flytta elementFlytta filter ner.Flytta filter upp.Flytta vänster:Flytta noder så att alla vinklar är 90 eller 180 grader.Flytta objekt genom att dra; Skift för att lägga till i urvalet (Ctrl för att växla); Skift-Ctrl för att rotera urvalet; Alt-Ctrl för att skala urvalet eller byta urvalFlytta objekt {0} Flytta höger-Flytta taggar från sträckor till relationer)Flytta vald medlem/valda medlemmar nedåt)Flytta vald medlem/valda medlemmar uppåt=Flytta noden längs en av segmenten, släpp sedan musknappen.@Flytta nod till närmaste sträcka och inkludera den i sträckan"Flytta den valda posten en rad ner"Flytta den valda posten en rad upp#Flytta det valda lagret en rad ner.#Flytta det valda lagret en rad upp.%Flytta de valda noderna in i en linje&Flytta de valda noderna in i en cirkelFlytta Flytta uppåt Flytta {0}Flytta objekt {0}BiografLeraFleraMultinyckel: {0}!Flera associatedStreet-relationerFlera bilder har valts,Flera medlemmar refererar till samma objekt.Multipla gatunamn i relationQFlera målsträckor finns, någon gemensam nod inte funnits. Ingenting ändrades. Flervärden)Inre sträcka av multipolygon är ytterstMultipolygonen är inte sluten9Multipolygonsmedlem är uppreppat med en annorlunda roll.0Multipolygonsmedlem är uppreppat med samma rollFMultipolygonens yttre sträcka har gemensamt segment med en annan ring;Multipolygonens ring innehåller samma segment två gångerMultipolygonens ringar are lika&Multipolygonens ringar delar samma nodMultipolygonsetiketterMusik MusikaffärMina ändringsuppsättningar@Min datauppsättning innehåller inte en etikett men nyckeln {0} Min versionMin version (lokalt dataset)Min version med sammanfogadMin version med derasNorth Carolina North DakotaNebraska New Hampshire New Jersey New MexicoImport från NMEA misslyckades!NMEA-0183-filerNevadaNew YorkNamnNamn (valfritt): Platsens namn3Namnet på den flotd/sjö/hav/ocean den rinner ut i Namn: {0} Namngivna spårpunkter från {0}Namngivna spårpunkter.Smal Smalspår NationalparkNationellt namnDuplicerade noder, naturNatur NaturreservatSjömilNavigationshjälpmedel GrannskapNätverkNätverksfel inträffadeNätverksundantagUppdatera aldrigNyNy mapp Nytt lager Ny nyckelNy nod Ny offset Ny relationNy roll Nytt värdeNya vägen {0} har 0 noderTidningsståndNästaNästa markör NattklubbKägelNej+Hittade ingen exportör! Sparade ingenting.?Det finns inte något GPX-spår i lagret att knyta ljudet till.Inget kortkommando1Ingen sträcka med rollen "från" (from) hittades.Ingen sträcka med rollen "till" (to) hittades2Ingen sträcka eller nod med rollen "via" hittadesInget område valt än!Ingen area-stil för multipolygon/Det finns inte några ändringar att skicka in.Inga konflikter att lösa/Det finns inte några konflikter att zooma till#Ingen datauppsättning kunde hittas"Ingen data hittad i lager ''{0}''. Ingen data hittad i fil ''{0}''.Inget data funnet i filen {0}.!Ingen data fanns i detta område.Ingen data har lästs in. Inget datum8Standardlager är inte valt, det första lagret är valtÅtervändsgränd Ingen exportör för detta lagerIngen filassociation Ingen bildInga bilder hittades.Inga bildlager/Inget överlapp funnet. Ingenting har ändrats.2Lager definierade av getCapabilities document: {0}Inga sökträffar för ''{0}''(Inga anteckningar funna i detta område.#Inga öppna ändringsuppsättningar/Inga egenskapskonflikter i väntan på lösning-Inga väntande taggkonflikter finns att lösaHittade inga problem Ingen proxyInget GPX-spår har valtsInga etiketterInga mållagerInga tiles på denna zoomnivåIngen tidstämpelIngen enhet hittad för: {0}Ingen giltig WMS-URL eller IDInga valideringsfel.Inget värde förväntas för parameter "{0}"."Nej, avbryt uppdelningsoperationenNej, fortsätt att redigera&Nej, förkasta ändringarna och stängNej, lägg inte till(Nej, utför delningen utan att ladda nerNodbNod sammankopplar kraftledning med ett objekt som inte är relaterat till elkraft-infrastrukturen.Nod {0}Nod: Nod: Anslutning Nod: Standard Nod: TaggadNoderNoder på samma position/Noder i sträcka måste tillhöra samma dataset Noder(fixade)Noder(med konflikter)BullerIcke-sträcka i gränsen,Multipolygon innehåller annat än sträckorOförgrenade vägsekvenserInget7Ingen av dessa noder hänger ihop med någonting annat.AIngen av noderna på denna sträcka är knuten till något annat.Nord N-koordinat Ej FunnenEj beslutat ännu-Inte tillräckligt med noder i vald sträcka. AnteckningObservera att förfrågningar om changeset för närvarande alltid skickas till ''{0}'', oavsett vilken host, port eller URL-sökväg som anges nedan.!Anteckingen {0} misslyckades: {1}VObs: GPL är inte kompatibelt med OSM-licensen. Skicka inte in spår under GPL-licens.OBS: Om en sträcka är vald, så kommer denna sträcka att få nya kopior av de frigjorda noderna och dessa nya noder kommer att vara valda. Annars så kommer alla sträckor att få sina egna kopior och alla noder kommer att vara valda. Anteckningar"Anteckningar kunde inte laddas uppKartanteckningslager Ingenting4Urvalet utökades inte genom att söka efter ''{0}'' Inget ändrat3Inget funnet i markeringen vid sökande efter "{0}"7Urvalet begränsades inte genom att söka efter ''{0}'')Det finns inte något valt att zooma tillInget markerat!=Det finns inte något att exportera. Skaffa lite data först.Ingenting att väljaADet finns inte någonting att skicka in. Skaffa lite data först.Inget att zooma till KärnreaktorNummer%Antal {0} roller är för högt ({1})%Antal {0} roller är för litet ({1})Antal lägenheter.Antal filer oberoende av inkonsekventa värdenAntal personer per gondolAntal personer per stolAntal personer per gondolPersoner per gondol/stolAntal personer per timme Antal platser Antal varvAntal {0} större än {1}Antal
segmentNumreringsschemaNumeriska värdenVårdhem OAuth-auktorisering misslyckadesOhioOK - försöker igen.OregonOSM-dataOSM serverfilerOSM server URL:OSM-lösenord:OSM-användarnamn:ObjektHObjekt ''{0}'' är redan raderat. Hoppar över objektet i uppladdningen. Objekt-ID:XObjektsidentifikationer kan vara separerade med komma eller blanksteg, till exempel: {0}VObjekt av typen {0} med id {1} markerades för borttagning, men saknas i källdataset.Objektet används fortfarandeObjektstyp är inte i preset0Objektstyp {0} stöds inte i etikettspreset: {1} ObjekttypOObjekt kommer att laddas upp till en ny ändringsuppsättning.{Objekt kommer att laddas upp till denöppna ändringsuppsättningen {0} med uppladdningskommentaren "{1}". Nya objekt:Borttagna objekt:Ändrade objekt: 100 oktan80 oktan87 oktan91 oktan92 oktan95 oktan98 oktanKontorOfficiellt namn"Officiell webbsida (tex operatör) Offlineläge8Bokmärke för förskjutningen finns redan. Skriv över?Förskjutning: Gammal nyckel Gammal rollGammalt värde På begäranVid inskickningPå/AvEnnodssträckorKEn av de valda sträckorna är inte sluten, och kan därför inte anslutas.HEn eller flera noder inblandade ligger utanför det nedladdade området. EnkelriktatEnkelriktad (cykelväg)Enkelriktat för cykelOEndast ändringsuppsättningar ägda av användaren med följande användarnamnIStartar info webbläsare bara för de första {0} av {1} valda användareEnbart på en sträckas huvud.fEndast fyrkantiga rutor stöds. {0}x{1} skickades tillbaka från serven för TileMatrix identifier {2}GenomskinlighetÖppnaÖppna plats...Öppna OSM-filÖppna senasteLÖppna en fil (Vilken filtyp som helst som kan öppnas med Arkiv → Öppna)Öppna en fil.6Öppnar en lista över alla kommandon (ånger-buffert)*Öppna en lista över alla inlästa lager.%Öppna en lista över alla relationer;Öppna en lista över de som arbetar med de valda objekten.LÖppna en sammanfogningsdialog med alla de valda posterna från listan ovan.HSkapa en ny ändringsuppsättning och använd den vid nästa uppladdning>Öppna en inställningsdialogruta för globala inställningar.Öppna en urvalslista8Öppna en webbsida för varje vald ändringsuppsättningÖppna en URL.EÖppna och använd så många nya ändringsuppsättningar som behövsÖppna ett annat fotoÖppna ett annat foto Öppna mapp Öppna filÖppna lokala filer-Öppna inställningarna för den här panelenÖppna nylig relationÖppna vald filÖppna vald fil.Öppna session>Öppna listan över ändringsuppsättningar i nuvarande lager.,Öppna anmärkningen i en extern webbläsareÖppna valideringslistan$Öppna denna dialog vid programstart Öppna {0} Öppna...Öppen/StängdOpenStreetMap-data ÖppettiderÖppnar URL: {0}Öppnar fil ''{0}'' ... Öppnar filerÖppettider timmar_Misslyckades att öppna en ny felrapport. Vänligen rapportera manuellt på den här webbsidan:HÖppnar en dialogruta som gör att man kan gå direkt till en viss platsPÖppnar hanteraren av ändringsuppsättningar för valda ändringsuppsättningar Öppettider OperatörOptikerValfria attribut:&Valfria värden för specifika länderInställningar FruktodlingOrganisk Ekologiskr OrienteringUrspr. sträcka Räta uppRäta ut vinkel / ångraRäta upp formRäta ut form / ÅngraqOrtogonalisera Formen / Ångra
Var god välj nodet som flyttades genom den senaste ortgonaliseringsåtgården!AnnatAnnan informationAnnan religiös helgedomÖvrigt, duplicerade noderAndra alternativFöråldrad Java-version FriluftslivEneriproduktion:Överlappande ytorÖverlappande vägarÖverlappande järnvägarÖverlappande sträckorOverpass-server: Åsidosätt position för: Omkörning Skriv över+Skriv över anpassade OAuth-inställningar?Skriv över nyckel Pennsylvania Puerto Rico PUWG (Polen)PUWG 1992 (Polen)PUWG 2000 Zone {0} (Polen) FärgaffärRitstil{0}: {1}MålarePaleografisk platsPapper ParallellLParallelWayAction De valda linjerna måste vara av en gemensam grenlös vägParameter ''{0}'' krävs.=Parametern "downloadgps" godtar inte filnamn eller fil-URL:erParameterinformationParameterinformation...@Parametern måste börja med ett ''+'' tecken (träffat ''{0}'') ParameternamnParametervärde?Parametern {0} är inte inom området «0..{1}», Fick ''{2}''.RParametrarna --download, --downloadgps, och --selection behandlas i denna ordning.Föräldra-relationerInfartsparkeringParkeringskorridorParkeringsingångParkeringsruta Tolkningsfel8Tolkningsfel: ogiltig dokumentstruktur för gpx-dokumentTolkar OSM-data...,Tolkar innehåll i ändringsuppsättning ...-Tolkar lista över ändringsuppsättningar...Del av: BildelarPassager MötesplatsMötesplats (M-skylt) Lösenord Lösenord: Klistra inKlistra in ...Klistra in taggarKlistra in värde Klistra in på källans positionHKlistra in innehållet från urklipp till positionen de kopierades från'Klistra in innehållet från "urklipp".Klistra in taggar från buffert4Klistra in värdet av den valda taggen från urklipp%Klistra in utan inkompletta medlemmarStig Sökväg:PantbankToppGågata#Övergångsställe för fotgängareTyp av övergångsställe Fotgängare>Konflikter i relationens medlemslistan i väntan på lösning-Olösta konflikter i denna sträckas nodlista)Egenskapskonfliter i väntan på lösning Tilloppstub#Genomför åtgärder innan radering!Genomför åtgärder innan avslut"Genomför åtgärder innan omstart.Utför semantiska kontroller över motorbanor.Utför datavalideringParfymerTillåtna åtgärderHusdjurApotek TelefonnummerFotobåsFototid (från exif):Fotograf0Fotografierna innehåller ingen tidsinformation. Picknickplats PicknickbordPir Rörledning SkidspårstypPlan PlatsnamnReligiös helgedomPlatser PlantskolaPlast PlastflaskorPlastförpackningar PlattformSpela/pausa ljud.sUppspelning påbörjas detta antal sekunder före (eller efter om negativt värde) begärd position på ljudspåretLekplatsAvbryt om du är osäkerkKlicka på Hämta lista för hämta och visa en lista över tillgängliga insticksmoduler.Var god besluta vilken ändringsuppsättning som den uppladdade datan ska till och om ändringsuppsättningen ska stängas vid nästa uppladdning._Avgör huruvida JOSM automatiskt ska uppdatera aktiva insticksmoduler efter en viss tidsperiod.kAvgör huruvida JOSM ska uppdatera aktiva insticksmoduler vid uppstart efter en uppdatering av JOSM själv.Välj värden att behålla!Var god ange Easting och NorthingVar god ange GPS-koordinateryAnge ett datum i det vanliga formatet för din plats.
Exempel: {0}
Exempel: {1}
Exempel: {2}
Exempel: {3}
&Ange ett namn för områdets bokmärke Ange ett icke-tomt användarnamnAnge en tile-adressVar god ange index för rutaLAnge ett användarnamn och ett lösenord om din proxy kräver autentisering.vAnge en tid i det vanliga formatet för din plats.
Exempel: {0}
Exempel: {1}
Exempel: {2}
Exempel: {3}
Ange ett giltigt användar-IDAnge ett heltal > 1Ange ett heltal > 0 Ange ett heltal mellan 0 och {0}-Ange antalet nyligen använda taggar att visa"Ange lösenord till ditt OSM-konto Ange lösenordet för ditt konto&Ange användarnamn till ditt OSM-konto(Skriv in användarnamnet för ditt kontoAnge ditt OSM-lösenordAnge ditt OSM-användarnamnAnge OSM-användarnamn och lösenord. Lösenordet kommer inte att sparas i klartext i JOSM-inställningarna och kommer att skickas till OSM-servern endast en gång. Efterföljande uppladdningar kommer inte att använda ditt lösenord igen.?Starta om JOSM för att aktivera de hämtade insticksmodulerna.8Välj en eller fler sträckor att hämta data längs medTVar god välj: * En ej självkorsande väg på mins två av dess noder; * Tre noder.#Välj först ett område att hämtaVälj en nyckelVälj en post.Välj åtminstone fyra noder.BVälj åtminstone en redan uppladdad nod, sträcka eller relation.6Välj åtminstone en sluten sträcka som ska anslutas.$Markera minst en nod eller sträcka.,Välj åtminstone en sträcka att förenkla.Välj åtminstone en sträcka.Välj åtminstone tre noder.WVälj minst två noder för att slå ihop dem, eller en nod som är nära en annan nod..Välj åtminstone två sträckor att slå ihopjVälj antingen precis två eller tre noder, eller en sträcka som innehåller precis två eller tre noder.Välj någonting att kopiera.Välj bildlager!Välj vilken rad du vill ta bort. Välj vilken rad du vill ändra.Välj ett mållager. Välj strategi för uppladdning:AVälj sträckor som står i ungefär 90 eller 180 graders vinkel.2Vänligen markera de ändringar du vill tillämpa.!Insticksmodul som medföljer JOSMInsticksmodulsinformation)Uppdatering av insticksmodul misslyckades*Policy för uppdatering av insticksmodulerInsticksmoduler Rörmokare Punktnamn PunktnummerElstolpeElstolpe med brytareBrytare med transformator PolisstationPolitiskAntal innevånareOPosition {0} är utanför räckvidden. Det nuvarande antalet medlemmar är {1}.Positivt heltal förväntas Brevlåda Postkontor Postnummer Postnummer KeramikerElkraft Kraftverk KraftledningElskåpTransformatorstationBrytare/frånskiljareKraftledningsmast TransformatorDuplicerade noder, kraftledningKraftledningar ElplatserBrott mot förhandsvillkorFördefinieradInställningarInställningar lagras i {0}Inställningar...Förbereder OSM-data...$Förbereder objekt att ladda upp ...MuseijärnvägSnabbvalsgrupp {0}Snabbvalsgrupp {1} / {0})Förinställnigar innehåller inte nyckel6Förinställningar innehåller inte egenskapens värde Tryck (bar)Tryck (bar) eller undertryckTryck men värdet är okänt Tryck i bar FöregåendeFöregående markörPrimärPrimärvägslänkPrimitiv*Skiv felsökningsmeddelanden till konsolen Trycksaker Fängelse)Ett problem med att ladda ner en bildrutaFortsätt utan att förenklaProjicerade KoordinaterProjicerade koordinater: ProjektionProjektionskod$Projektionsinställning är ogiltig.ProjektionsmetodProjektionsnamnProjektionsparametrarProjektion krävs (+proj=*) EgenskaperGEgenskaper i min datauppstättning d.v.s den lokala datauppstättningenEgenskaper i det sammanfogade elementet. De kommer att ersätta egenskaper i mina element när sammanfogningsbesult är verkställt.DEgenskaper i deras datauppstättning d.v.s servers datauppstättningEgenskaper(med konflikter),Det finns en HTML-markör i egenskapsvärdet#Värden innehåller flera blanksteg3Egenskapsvärdet börjar eller slutar med blanksteg SkyddsklassSkyddat område:Ge en kort kommentar till de ändringar som du skickar in:ProvinsProxyinställningsfelProxyinställningar CykelverkstadOffentlig byggnad Allmän grillAllmänna transportmedel (psv)Kollektivtrafik"Kollektivtrafik (föråldrad tagg)KollektivtrafiksruttKollektivtrafiksrutt (Buss) Kollektivtrafiksrutt (Järnväg)GPublika rekreationsområden med statligt ägarskap ("friluftsområden")RensaRensa...]Sätt ut textetiketter vid markörer för ljud (och bild och webb) utöver deras knappikoner. StenbrottKvarterFråga*Sök och ladda ner ändringsuppsättningar-Söker och laddar ner ändringsuppsättningarFrågaRC-bilar Rhode IslandBana Racingbana Strålning Järnväg JärnvägJärnvägshållplatsJärnvägsmark PlattformJärnvägsruttJärnvägssignalVäxelJärnvägsbygge SpårkryssDubblettnoder för järnvägKilometertavlaJärnväg delar segment med yta Skjutbana/Lista med ändringsuppsättning-IDn förväntas!Ett sifferintervall förväntades$Lista med primitiva id:n förväntasLista med versioner förväntas Vaktstation Rå GPS-dataFärja för rekreationLäs från filLäs in foton...$Läser ändringsuppsättning {0} ...!Läser ändringsuppsättningar...-Inläsning av felmeddelandetext misslyckades.Läser föräldrar till "{0}"Läser användarinfo ... Läser {0}...Läs migLäser inkommande uppgifter ur en eller fler filer angivna som positionella argument. Om några filer inte är angivna eller om filnamn är "-" läses uppgifter ur standard input.Namn/Verkligen ta bort det valda från relation {0}?Nyligen använda taggarRekommenderade åtgärder Inspelning:FritidsområdeKorrigerad bild...ÅtervinningscentralÅtervinningscontainerRöd: Återställ Gör om...'Gör om den senaste ogjorda handlingen.5Gör om det markerade och alla föregående kommandon Gör om {0}RevReferensReferens (spårnummer)Referensnummer Refereras av: UppdateraRegionalt namnAvvisa konflikter och spara'Rel.: {0} / Sträckor: {1} / Noder: {2}JRelation ''{0}'' är redan raderad. Hoppar över objektet i uppladdningen.%Relationsredigerare: Hämta medlemmarRelations-editor: {0}Relationskontroll,Relationen innehåller sig själv som medlemRelationen är raderadRelationen är tomRelationen är obsoletRelationslistfilterCEn relation bör inte innehålla blandade "via"-sträckor och noderRelationstypen är okändRelation: vald RelationerRelationer med samma medlemmarRelationer: {0}Relationer: {0}/{1}8Släpp musknappen för att välja objekten i rektangeln.(Släpp musknappen för att sluta flytta.(Släpp musknappen för att sluta rotera.,Släpp musknappen för att avbryta skalning. Religiös UppdateraLadda om från filLadda om nuvarande hjälpsida!Ladda om historiken från servernLaddar om stilkällor9Läser om listan över tillgängliga regler från ''{0}'' Kom ihåg valFjärrstyrningHFjärrstyrning har begärts för att importera data från följande URL::Fjärrstyrning har begärts för att hämta data från APITa bortRadera "{0}" för nod "{1}" Radera "{0}" för relation "{1}" Radera "{0}" för sträcka "{1}"Ta bort objektRadera från cacheTa bort från verktygsfält#Ta bort taggar från inre sträckorITa bort ändringsuppsättningen i detaljvypanelen från den lokala cachenRadera valda bokmärken=Ta bort valda ändringsuppsättningar från den lokala cachenTa bort den markerade posten:Ta bort de valda reglerna från listan över aktiva regler Fortsätt om dessa ändringar skall förkastas.qNågra av vägarna var del av relationer som har ändrats.
Vänligen verifiera att inga fel har introducerats.VVissa vägtyper har redan vissa tillträdesbegränsningar, som inte bör sättas igen.Några sträckpunkter som låg för långt från spåret för att deras tid skulle kunna uppskattas med någon rimlighet uteslöts.Några sträckpunkter med tidsstämplar tidigare än spårets början eller senare än dess slut uteslöts eller flyttades till början.KTyvärr kan inte multipolygonrelationer med flera yttre sträckor hanteras.\Tyvärr kan inte en sträcka som både är inre och yttre i multipolygonrelationer hanteras.RTyvärr kan inte en sträcka som är inre i flera multipolygonrelationer hanteras.FTyvärr kan inte en yttre sträcka i en multipolygonrelation hanteras.Sortera Sortera nedanSortera filter.Sortera anteckningarSortera relationsmedlemmarna LjudsignalerKällaSydHandikapplatserFamiljeplatserPlatser för kvinnor)Specificera datakällan för ändringarnaHastighetskamera!Skylt för hastighetsbegränsning Spikhinder Dela sträckaDela sträckan vid vald nod.?Dela multipla spårsegment från ett spår till multipla spår.Dela spårsegment till spårDela upp sträckor i fragment BollsportSportfaciliteteterIdrott SporthallKällaTorgStadionStandard unix-geometri-argument Stjärnor StartdatumPåbörja nedladdningPåbörja hämtning av data%Starta ny sträcka från senaste nod.DBörjan av spåret (görs alltid om det inte finns andra markörer).Påbörjar kataloggenomläsningStatus: Kontorsmaterial StatusrapportStatusbarbakgrundStatusrad bakgrund: aktivStatusrad förgrundStatusrad förgrund: aktiv TrappstegStättaSten (friliggande) StenhuggareStoppStoppzon Stopplats*Stopp-positionen är inte medlem av rutten LagringstankSundBäck GatulampaKopplingsskåpGatan/vägen saknar namnGatunamnVägar Strippklubb BarnvagnsrampKraftigStrukturÄr stilen aktiverad?StilinställningarFormaterad kartrendererStilar för "{0}":Underordnat område UnderdistriktTillämpa filterFörort TunnelbanaTunnelbaneingångLyckades1Öppnade ändringsuppsättning {0} framgångsriktSugpump Stormarknad ÖvervakadStöd4Understödda leverantörer av upprätningstjänster:>Undertryck ytterligare feldialogrutor för den här sessionen.2Undertryck det här felet för den här sessionen.YtaÖvervakningskamera Mätpunkt2Misstänkt felaktig data funnen. Ladda upp ändå?Simning+Ändra vinkelfästningsläge medan du ritar#Parallel linjering med fördrivningÄndra input- och output-crs?Ändra ordningen på inmatade koordinater (öst/nord, long/lat)?Ändra ordningen på utmatade koordinater (öst/nord, long/lat)3Symboliska namn för mappar och aktuella sökvägarhTecknen °, ', , ", är valfria.SynagogaSynkronisera ljudSynkronisera hela datasetet9Synkronisera tid med hjälp av ett foto av GPS-mottagaren Synkronisera enbart sträcka {0} MåttsystemMåttsystem ändrat till {0}T1 - hikingspårT2 - bergsspår!T3 - svår, exponerat hikingspår/T4 - svårt, exponerade och branta alpina spår&T5 - svår alpint spår med klättring(T6 - farligt alpint spår med klättringTMS-inställningar TennesseeTexasBordtennis/pingpongEtikett ''{0}'' är ogiltig Tag kontrollTaggkontroll (MapCSS-baserad)_Etikettsamlingen kan inte lämpas på en primitiv eftersom det finns nycklar med flera värden.Begär antingen hem ett mindre område eller använd en exportfil från OSM-samfundet.'Texten i fetstil är namnet på lagret.WÄndringsuppsättningen kommer att lämnas öppen efter uppladdningen.QÄndringsuppsättningen kommer att stängas efter uppladdningen.CDenna ändringsuppsättnings innehåll har ännu inte hämtats hem.Den kopierade datan innehåller okompletta objekt. Då okompletta objekt klistras in tas dessa bort. Vill du klistra in datan utan dessa okompletta objekt?VNuvarande urval kan inte användas för att dela upp en sträcka - ingen nod är vald.BDet nuvarande urvalet kan inte användas för att frigöra något.DAngett värde är inte ett giltigt användar-ID. Ange ett heltal > 06Det nuvarande värdet är inte en godkänd tile-adressNDet aktuella värdet är inte giltigt rutindex för den närvarande zoomnivån#Standard förinställning för JOSM(Dokumentet innehåller inte någon data.Öppningen till en grotta.Följande är ett resultat av en automatisk validering. Försök gärna att åtgärda dem, men var försiktig så du inte förstör korrekt data. Vid tvekan, ignorera felen.
När du stänger den här dialogrutan kan du finna noteringarna i validatorsidpanelen och där granska dem.LFöljande dotterobjekt kommer också
tas bort utöver de valda objekten:.Följande fel uppstod under masshämtning: {0}lFormatet för kartprojektionens inmatning och output är liknande till det som används av mjukvaran PROJ.4.)Den geografiska latituden vid muspekaren.*Den geografiska longituden vid muspekaren.7Nyckeln "{0}" och alla dess värden kommer att tas bort%Den här nyckeln "{0}" används redan*Latituderna måste vara mellan {0} och {1};Längden hos den nya delsträcka som håller på att ritas.+Longituderna måste vara mellan {0} och {1}YDen sammanfogade datauppsättningen kommer inte att innehålla en etikett med nyckeln {0}#Namnet på objektet vid muspekaren.4Den nya nyckeln används redan, skriv över värden?Det är inget vid muspekaren.PAntal sekunder att hoppa framåt eller bakåt när knapparna i fråga trycks ner5Lösenord kan inte vara tomt. Ange ditt OSM-lösenordeInsticksmodulen har tagits bort från inställningarna. Starta om JOSM för frigöra insticksmodulen.9Projektionen {0} kunde inte aktiveras. Använder MerkatorQFörhållandet mellan tid förfluten i ljudinspelaren och verklig förfluten tid.\Det reguljära uttrycket "{0}" orsakade tolkningsfel vid offset {1}, fullständigt fel: {2}SDet reguljära uttrycket "{0}" kunde inte tolkas, fullständig felbeskrivning: {1}"Revisionsfilen "/REVISION" saknas.SDet valda GPX-spåret innehåller inte några tidsstämplar. Välj ett annat spår.0Den markerade ytan är inte komplett. Fortsätt?.De valda noderna ingår inte i samma sträcka.=De markerade fotografierna innehåller ingen tidsinformation.TUrvalet innehåller {0} sträckor. Är du säker på att du vill förenkla dem alla?Servern svarade med svarskod 404.
Detta betyder vanligtvis att servern inte känner till något objekt med det förfrågade ID’t.=Användarnamn kan inte vara tomt. Ange ditt OSM-användarnamnVSträckan kan inte delas vid de valda noderna. (Tips: Välj noder mitt på sträckan.)[Sträckorna kan inte slås ihop med bibehållen riktning. Vill du vända på några av dem?TeaterADeras datauppsättning innehåller inte en etikett med nyckel {0} Deras versionDeras version (server dataset)Deras med sammanfogadDet finns inga bildlager.-Det finns inga öppna ändringsuppsättningar)Det finns inga valda objekt att uppdateratDet finns olösta konflikter. Konflikter sparas inte och kommer att behandlas som om du avvisat dem alla. Fortsätt?5Fel uppstod vid visning av URL:en för denna markör.${0} konflikter uppstod under import.1Detta kan leda till att noder raderas av misstag..Denna anslutningsbarhet kan redan vara antydadDessa bilder är överlagring?Den här bakgrunden är markerad som bäst i regionen av andra. Detta är slutet av inspelningen,Denna nod är inte bunden till något annat.Detta får JOSM att glömma de valda objekten.
De kommer att tas bort från lagret, men kommer inte att tas bort
från servern vid inskickning.Detta minskar antal onödiga noder längs sträckan och är särskilt rekommenderat om GPS-spår spelades in tidvis (d.v.s. en punkt per sekond) eller om noggrannhet var låg. Detta minskar sicksackspår.?Det här testet kontrollerar fel i taggars nycklar och värden.RDetta test letar efter noder som saknar tagg och som inte ingår i någon sträckaZDetta test letar efter sträckor som saknar tagg, är tomma, eller består av en enda nod.WDetta test letar efter sträckor som innehåller några av sina noder mer än en gång.SDetta testar letar efter sträckor med likartade namn som kan tyda på felstavning.[Detta kontrollerar om en sträcka har en slutnod som ligger mycket nära en annan sträcka.+Detta testar om multipolygoner är giltiga.BDet här testet kontrollerar om svängbegränsningarna är giltigaDetta kontrollerar om två vägar, järnvägar, vattenleder eller byggnader korsar varandra i samma lager utan att vara förenade med en gemensam nod.XDetta testar att en förbindelse mellan två noder inte används av mer än en sträcka.5Detta test kontrollerar om kustlinjerna är korrekta.ODetta test kontrollerar att det inte finns några noder med precis samma läge.wDet här testet kontrollerar att det inte finns några relationer med samma taggar och samma medlemmar med samma rollernDenna test kontrollerar att det inte finns vägar med samma noders koordinater och eventuellt samma etiketter.+Detta test kontrollerar öppettiderssyntax.rDetta test kontrollerar riktningen på sträckor av typerna vatten (water), land (land) och kustlinje (coastline).Detta test söker efter flerspråkliga objekt vilkas ''name''-attribut inte är likt med något ''name:*'' attribut och inte är en komposition av några ''name:*''- attributer, t. ex. Italia - Italien - Italy.KDetta kontrollerar för långa linjesegment, vilket ofta är felaktigheter.CDetta kontrollerar om sträckor som bör bilda en cirkel är slutnadDen här versionen är inte längre supportad av {0} sedan {1} och rekommenderas inte att användas.'Noderna är inte i en cirkel. Avbryter. Biljetter BiljettmaskinTidvattenturbinTidvattenkanalTidvattennivåTile-information Rutnummer Tile-adress Tile-adress: Tile-namn Tilestorlek PlattläggareTidTid (hh:mm, för vandring)"Tidsfilter för "{0}" såsom "{1}"Tid: Tidszon: Tidszon: {0}DäckTitel eller typ av skyddTitel:TillTill (sista stoppet)Till ... Att raderaTobakVäxla Följande vyVäxla trådnätsvisningVäxla dialogpanelen&Växla dialogpanelen, maximera kartvynVäxla dynamiska knapparVäxla helskärmsvyVäxla länkning med {0}>Växla synlighet för hanteraren för ändringsuppsättningarVäxla synlighet på lager: {0})Växla visning av markörtext och ikoner.&Alternera visning av det valda lagret. Växla: {0}RVäxlar synligheten för redigeringsverktygsraden (d.v.s. det vertikala verktyget)SVäxlar synligheten för huvudverktygsraden (d.v.s. den horisontella verktygsraden) Toaletter Toaletter Betalstation BetalstationVägtull Verktyg: {0} VerktygsradInställning av verktygsrad Verktygstips9Toppsäkring (börja vid ruttens topp + släpp ner repet)Totalt antal anteckningar:TurismTuristattratkion TuristbussarTornSmåstadStadshus/kommunsäteLeksaker Bruksväg FriidrottSpår- och punktfärgläggningSpårtypTrafik Farthinder Trafikspegel Trafikljus LjussignalerRSpåret är väl underhållet. Området platt eller lätt sluttat, ingen fallrisk.[Spår med kontinuerlig linje och balanserad lutning. Terräng delvis brant, risk för fall.Tåg SpårvagnSpårvagnshållplatsÖversättningar ÖversättareTransporttypsbegränsningar ResebyråTrädAlléTräd inom lantbruk TrådbussMotortrafikledMotortrafikledslänk Försök igenjProva först att uppdatera till den senaste versionen av denna insticksmodul innan du rapporterar en bugg.Svängbegränsningare"Slå på och av valda färgscheman Vändplats Vändslinga Vändplats Vändkors Vändskiva&Två parallella linjer funna. Avbryts.TypeTyp ''{0}'' för relationsmedlem med roll ''{1}'' matchar inte godkända typer ''{2}'' i preset {3} Typ av skyddTypisk restid i minuterUIC-namn UIC-referens UIC-Referens&Mindre öar i Oceanien och VästindienOKÄND URL / Fil: URL-filer)URL innehåller en oglitig authority: {0}.URL:en innehåller ett felaktigt fragment: {0},URL:en innehåller en felaktig sökväg: {0}/URL:en innehåller ett felaktigt protokoll: {0}1URL:en innehåller en felaktig frågesträng: {0}QURL innehåller omvänt snedstreck (backslash) istället för snedsträck (slash)fURL från www.openstreetmap.org (du kan klistra in en URL här som anger hämtningsområdets gränser)\URL från www.openstreetmap.org (du kan klistra in en URL här för att hämta hem området)URL:en är ogiltigUtahUTM zon?UTM projektion (''+proj=utm'') krävs ''+zone=...'' parametern.Frigör sträckor)Kunde inte lägga till lager ''{0}'': {1}VKan Ej lägga till primitiven {0} till datasetet därför att det är redan inkluderat?Kunde Ej skapa katalogen {0}, autospara-funktionen inaktiverad.@Kunde ej skapa filen {0}, ett annat filnamn kommer att användas Kunde inte skapa ny ljudmarkör. Kunde inte ta bort PID-filen {0}:Kunde inte ta bort den arkiverade säkerhetskopiefilen {0}+Kunde inte ta bort säkerhetskopiefilen {0}0Kunde Ej ta bort den utdaterade backup-filen {0},Omöjligt att ta bort tillfälliga filen {0}PKunde inte hitta någon översättning för locale {0}. Faller tillbaka på {1}.Kan inte läsa in lagerHittar inte fil ''{0}''.Kunde inte tolka lon/lat,Kunde inte tolkas som koordinatvärde: "{0}"*Omöjligt att analysera ett nummer i "{0}"HKunde inte tolka värdet ''{1}'' av parametern ''{0}'' som en koordinat.DKan inte analysera värdet ''{1}'' av parametern ''{0}'' som nummer.>Kunde inte analysera värdet för "towgs84" parametern ("{0}").Omöjligt att ersätta variabel {0} i {1}: {2}+Omöjligt att tillsätta filen okörbar {0}+Omöjligt att tillsätta filen oläsbar {0}+Omöjligt att tillsätta filen oläsbar {0}*Omöjligt att tillsätta filen läsbar {0}*Omöjligt att tillsätta filen läsbar {0}:Det går inte att synkronisera i det lager som spelas upp.OklassificeradÖppna sträckorEj sluten sträckaOansluten kustlinjeEj anslutna vägare'Oanslutna naturmark och markanvändning#Oanslutna noder utan fysiska taggarOansluten kraftledningEj anslutna järnvägarEj anslutna vattendrag-Återställ konflikten mellan raderade lägen/Återställ konflikten mellan olika koordinater ObestämtÅngra Ångra ...Ångra borttagning Ångra flytt&Ångra formuträtning för vissa noderÅngra senaste åtgärden.6Ångra det markerade och alla efterföljande kommandon Ångra {0} Lossa panelenBOväntat JOSM-versionsnummer i revisionsfilen, värdet är ''{0}'''Oväntat XML-element med namnet ''{0}''COväntat antal argument för parametern ''+bounds'' (måste vara 4)>Oväntat antal argument för "towgs84" (måste vara 3 eller 7)"Oväntat parameterformat (''{0}'')'Oväntad roll "{0}" i vändbegränsning/Oväntad symbol. Förväntade {0}, men fann {1}Oväntad symbol: {0}+Oväntat parametervärde "index". Fick {0}.Tina uppBTina upp listan på sammanfogade element och börja sammanfogning.FrigörFrigörelsebekräftelse Frigjord nodHögskola/universitetOkänd landskod: {0}#Okänd datumsidentifierare: ''{0}''Okänd värddatorOkänd parameter: ''{0}''.Okänt förinställningsnamn: YOkänd dataprimitiv: {0}. Tillåtna värden är node (nod), way (sträcka) eller relation(Okänd projektionsidentifierare: ''{0}''Okänt egenskapsvärde#Okänd source:maxspeed context: {0}Okänd vändbegränsningOkänd typ: {0}Icke namngiven korsningSträckor utan namnOnödiga taggarInofficiell webbsidaOordnad kustlinjeOsparade ändringar7Osparade ändringar - Spara/Ladda upp innan du raderar?8Osparade ändringar - Spara/Ladda upp innan du avslutar?Osparad osm-dataAvmarkera allaAvmarkera alla objekt. Ovalbar nu;Orimliga parameter "{0}" och "{1}" för en tvåpunktsmetod.9WMS-filversion som ej stöds; funnen {0}, förväntad {1} Otaggade och icke anslutna noderSträckor utan tagg#Sträckor utan namn (med kommentar)#Otaggade, tomma och ennodssträckorUppåt Upp en nivå UppdateraUppdatera JOSMUppdatera Java!Uppdatera ändringsuppsättningarUppdatera innehållUppdatera dataUppdatera standardposternaUppdatera bakgrund ''{0}'' Uppdateringsintervall (i dagar):Uppdatera modifieradeUppdatera multipolygonUppdatera objektUppdatera insticksmodulUppdatera insticksmoduler Uppdatera valAnvänd undantagslista för att avstå från att visa varning.Använd den här taggen igen Användare Användar-id:AnvändarinformationAnvändarnamn: Användare: AnvändarnamnAnvändarnamn: Detta borde vanligtvis fixasVirginiaAmerikanska JungfruöarnaVermont DammsugareValideraGValidera egenskapsvärden och taggar med hjälp av komplicerade regler.DValidera egenskapsnycklar genom att kontrollera mot en lista av ord.PValidera att egenskapsvärden är giltiga genom kontroll mot förinställningar. Validerar ValideringValideringsresultatValideringsfel"Hantering på validering {0}-listaDalgångVärdeHVärde ''{0}'' för nyckel ''{1}'' är okänt. Kanske bör det vara {2}?YVärde ''{0}'' för nyckel ''{1}'' är okänt. Kanske bör det vara en av följande: {2}?JVärdet ''{0}'' för nyckeln ''{1}'' är inte förinställt men är känt.JVärdet ''{0}'' för nyckeln ''{1}'' finns Ej bland förinställda mallar.1''{0}''-värde för funktionen +init stöds inte.:Värdet "{0}" håller på att tillämpas till nyckel "{1}"4Värde ''{0}'' är inte ett tal. Ange ett heltal > 19Värde >0 förväntades för parametern ''{0}'', fick {1}/Ett värde förväntas för parametern ''{0}''.1Värde för latitud i intervallet [-90,90] krävs4Värde för longitud i intervallet [-180,180] krävs)Värdet är för långt (max {0} tecken):Värde:Värde: NOlika inställningar som påverkar hur hela programmet representeras visuellt.FordonstillträdeFordon per typFordon per användningsområde*Hastighet (röd = långsam, grön = snabb) VaruautomatVaror till försäljning(Version över noll förväntad; Fick {0})Väldigt långa segment på {0} kilometer VeterinärVia (mellanliggande stopp)TV-spelVisaSe ändringsuppsättning Visa bild Visa: {0} Utsiktsplats Följande vy/Följande efter visningsområde är inaktiveratMFöljande efter visningsområde är aktiverat, tryck {0} för att inaktivera.Mindre tätort Allmänning Vinodling SynlighetSynlighet/läsbarhetBesök webbsidanKalibrering av röstinspelareVulkan Volleyboll SpänningSpänning i volt (V) WashingtonWGS84 Geografisk WisconsinWMS-felWMS-filer (*.wms)WMS-inställningarWMS-URL eller bild-ID:>WMTS Capabilities-dokument innehåller inte lager i URL:en {0}WMTS-felMWMTS Parser fel - startelementer {0} har ett annat namn än slutelementet {2} West VirginiaVäntar 10 sekunder ... PromenadruttMurVarningEVarning: de två valda objekt har lika men inte identiska stilcachar.(Varning: Lösenordet skickas okrypterat. Varningar BiltvättAvfall PapperskorgSoptunna/SopcontainerAvloppsreningsverkKlockorBadanläggning Vattenpost Vattentank Vattentorn VattenturbinBrunn VattenverkTillträde till vattnet: Vattennivå VattenfallOVattentäckt område, antingen permanent eller säsongsmässigt med vegetation. VattenkvarnDubblettnoder för vattenledSträcka ansluter till ytaOSträckan innehåller mer än {0} noder. Den bör ersättas med en multipolygonHSträckan innehåller mer än {0} noder. Den bör delas eller förenklas)Sträcka innehåller segment två gångerSlutnod nära annan vägSlutnod nära annan sträcka%Nod på sträcka nära annan sträckaSträcka avslutas på ytaNSträcka med externt id ''{0}'' innehåller saknad nod med externt id ''{1}''. Sträcka {0} Sträcka: VägpunkterStigar och småvägarSträcka delar segment med ytaVägar med samma positionVägkors VägaltareVapenVäder Webbsida:WebbsidaÖverfallsdammVåtmark Rullstolsramp RullstolarMVid ljudimport, tillämpa ljud på tillgängliga sträckpunkter i GPX-lagret.,Vid import av ljud, skapa markörer från...kNär du byter riktning på sträckan föreslås dessa förändringar för att behålla betydelsen av datat.6När man sparar, behåll backup-filer som slutar på ~+Var ska den här nodens medlemmar placeras?Var ska nodens taggar placeras?yDär mark domineras av gräs (Poaceae) och andra örtliknande (icke-vedartade) växter. Ej för odlingsmark och våtmark.!Vilka åtgärder ska genomföras?3Vilket segment ska återanvända historiken av {0}? Hela gruppen Bredd (meter);Tjocklek på den uppritade GPX-linjen (0 för defaulvärde)&Bredd på den renderade arean, i meterBredd på målbilden, i pixlar Friluftsstuga Vindkraftverk Väderkvarn Glasmästare VindstrutVinVintillverkning VintervägWireframe kartrendererTrådnätsvisning Med affärTräESkog där timmerproduktion inte är huvudsakligt användningsområde.FabrikGlobalVill du starta om nu?Vill du uppdatera nu?!Fel antal argument för bokmärkeFel syntax i nyckel {0}Sträckor med fel riktningXML-tagg saknas.JaJa, lägg till Ja, skapa en konflikt och stäng%Ja, ladda ner de medlemmar som saknas!Ja, spara ändringarna och stängDu håller på att radera ofärdiga objekt.
Detta kommer att orsaka problem då du inte kan se det färdiga objektet.
Vill du verkligen radera?Du håller på att radera de noder som kan ha hänvisare som inte ännu har nedladdats.
Detta kan orsaka problem eftersom andra objekt, som du inte kan se, kan använda noderna. Vill du verkligen ta dem bort?sDu håller på att duplicera {0} relation: {1}
Detta steg är sällan nödvändgt. Vill du verkligen duplicera?Du håller på att slå ihop data från lagren ''{0}'' och ''{1}''.

Dessa lager har olika principer för uppladdning och bör inte slås ihop på detta sättet.
Att slå ihop dem innebär att den striktare policyn (uppladdning avråds) används för ''{1}''.

Detta är inte det rekommenderade sättet att slå ihop denna typ av data.
Du bör istället kontrollera och slå ihop varje objekt var för sig genom ''Slå ihop val''.

Är du säker på att du vill fortsätta?)Du håller på att slå ihop mer än 1 objekt mellan lagren ''{0}'' och ''{1}''.

Detta är inte det rekommenderade sättet att slå ihop denna typ av data.
Du bör istället kontrollera och slå ihop varje objekt var för sig.

Vill du verkligen fortsätta?Du är på väg att frigöra ofärdiga objekt.
Detta kommer att orsaka problem eftersom du inte kan se det fullständiga objektet.
Är du säker på att du vill frigöra?Du håller på att lösgöra noder som kan ha andra hänvisare som inte ännu är nedladdade.
Detta kan orsaka problem eftersom andra objekt vilka du inte ser kan använda dem. Vill du verkligen fortsätta?Du håller på att ladda upp data från lager ''{0}''.

Du avråds starkt från att fortsätta. Om du fortsätter,
kan du behöva återställa dina ändringar i efterhand, eller tvinga någon annan att göra det.

Är du säker på att du vill fortsätta?Du kör version {0} av Java.;Du kan också klistra in en URL från www.openstreetmap.org`Du kan även använda syntaxen lat="..." lon="..." or lat=''...'' lon=''...''.JDu kan separera longitud och latitud med blanksteg, komma eller semikolon./Du ändrade nyckeln från ''{0}'' till ''{1}''.;Du ändrade värdet på ''{0}'' från ''{1}'' till ''{2}''.1Du angav inte en källa för dina ändringar.
Det är tekniskt sett tillåtet, men källinformation hjälper andra användare att förstå ursprunget till informationen. Om du spenderar en minut nu för att förklara din förändring kommer du att göra livet lättare för många andra kartläggare.9Du har laddat ner för mycket data. Försök igen senare. Du har stött på en bugg i JOSMKDu behöver starta om JOSM för att vissa inställningar skall slå igenom._Du kan möta kritiska Java-buggar. Vi rekommenderar starkt att du uppdaterar sig till Java {0}.:Du måste skriva en kommentar för att skapa en anteckningDu måste ange en sökterm)Du måste välja åtminstone en sträcka.HDu måste välja två eller fler noder för att dela en sluten sträcka.nDu måste SKIFT-Dra spelhuvudet upp på en ljudmarkör eller upp på den spårpunkt där du vill synkronisera.TDu måste ha pausat ljudet vid den punkt på spåret där du vill placera markören.GDu behöver pausa ljudet precis när du hör synkroniseringsindikatorn.Du har begärt för många noder (gränsen är 50 000). Antingen får du begära ett mindre område, eller så får du använda dig av planet.osmVälj ett GPX-spårDu har uppdaterat JOSM-mjukvaran.
För att förhindra problem bör insticksmodulerna också uppdateras.

Uppdatera insticksmoduler nu?%Din nuvarande version av JOSM är {0}Din uppladdningskommentar är tom, eller mycket kort.

Detta är tekniskt sett tillåtet, men tänk på att många användare som bevakar
ändringar i ditt område förlitar sig på meningsfulla ändringskommentarer
för att förstå vad som händer!

Om du offrar en minut nu på att förklara din ändring kommer du att göra livet enklare för många andra kartredigerare.$Ditt arbete har sparats automatiskt.ZonZoomnivå (meter)Zooma in Zooma in (numeriskt tangentbord)Zooma ut Zooma ut (numeriskt tangentbord)Zooma och flytta kartanyZooma genom att dra eller Ctrl+. eller Ctrl+,; flytta med Ctrl+upp, vänster, ned, höger; flytta karta med högerknappen Zoomnivå: ZoomlägeZooma det visade till {0}. Zooma tillZooma till glappZooma till nedladdat dataZooma till i lagerZooma till nodZooma till urval=Zomma till de motsvarande objekten i det nuvarande datalagret"Zooma till den första valda nodenDZooma till det objekt som den första valda medlemmen relaterar till4Zooma till den här noden i det nuvarande datalagretZooma till {0}VZoomning är tillgängligt eftersom lagret som denna relation tillhör inte är aktivtRZoomning är tillgängligt eftersom lagret som denna väg tillhör inte är aktivt>Zoomning är inte tillgängligt eftersom ingen medlem är vald;Zoomning är inte tillgängligt eftersom ingen nod är vald[fil]"Baker street"0"från"-sträckan är samma som "till"-sträckan Höjd: {0} m Riktning {0}° EXIF-tid: {0} GPS-tid: {0} Hastighet: {0} km/hDikeVärme Naturskogridstigbussväg konstruktion cykelväg gångväggångfartsområde motorvägmotorvägslänkstig fotgängareprimärbostadsområde sekundärsekundärlänktrappatertiär tertiärlänkspårmotortrafikledmotortrafikledslänkoklassificeradöförortgränsDestinationsskyltrutt vattenledplan sporthallspårTillbakaSnabbareSnabbare framåtFramåtHoppa tillbaka. Hoppa framåtNästa markeringSpela upp nästa markering Spela upp föregående markering Spela/pausaFöregående markering LångsammareLångsammare framåt Våningsplan lägenheterloge kommersiell konstruktionkostall friståendeelevhem/studenthem bondgårdjordbruksbyggnad garagelängaväxthussjukhusvillastugaindustrikontorsbyggnad bostäderhandeltakskolaskjul lagringstank stormarknadradhus transportuniversitet/högskolavaruhusjatakstolpeväggkupolfast panorerandecykelStängdÖppentomtsvartblåbrungrågrönrödvitÖVbränslegödseloljaavloppslamvattenvinmajsgräshumlerisvetedubbla halvbommar helbommar halvbommarnejjakontaktledning nödutgångutgång huvudentréjaURPåDEtextkorsningtrottoar vattenflödebäckvattenpumpat lager vattenlagringNamnBränsleGömsle växtlighetenvägbanaparkeringsplatstrottoarbryggerisågverk skeppsvarv konservativortodox reformistNamngiven korsning jordbruksmarkskogbostadsområde FörskjutningVattenLjudRedigeraArkivHjälpBakgrundsbilderLäge Fler verktygSnabbval MarkeringVerktygVisaFönster anslagstavlamarkstolpe väggmonteradVatten Naturskogbuskage naturskogRevisor ReklambyråArkitektUtbildningsinstitutionArbetsförmedlingFastighetsmäklare Myndighet Försäkring IT-specialist AdvokatbyråTidningskontorIcke-statlig organisationNotariePolitiskt partiPrivat företag Forskning flertypslägebakåtbådamotnejja flervånings ytparkering underjordiskSedlar ovanjordiskpelare underjordisk under vattenvägg avanceratlättmedel nybörjareklassisk underjordiskinomhusutomhus plattform underjordiskja Militärtplan sporthallstadionspårJärnvägsstationSpårplan sporthallstadionspårOSM användarnamn (objekt med författare OSM användarnamn).user:anonymous (objekt utan känd författare),version:0 (objekt utan en tilldelad version)grundläggandeluta motpicknickkollektivtrafik vindskyddgömslebådabiljardkanadensisk fotbollkanot klättringkrocketcyklinghundkapplöpninghästhästkapplöpning skridskor rullskridskorroddVattenNyckel:Noteringdåligutmärktbra fruktansvärdmedelnejförkortat gatunamnaktiv utöka urval"lägg till knapp på verktygsradenadresser tillhörande gatan administrativavancerad inställninglinbanaaggregatjordbruksfordonluftalla#alla underobjekt liknande uttrycketalla slutna sträckor=alla borttagna objekt (checkbox {0} måste vara aktiv)alla ofullständiga objekt alla metoderalla ändrade objektalla nya objekt alla noder alla objektIalla objekt som använder förinställningar under Geografi/Natur gruppen2alla objekt som använder adressförinställningen#alla föräldrar liknande uttrycketalla relationeralla valda objektalla sträckorgränd alfabetisk"amenity"-typ {0}ankare anglikaneranonymakveduktbåge arkitekturytaområde (över 20 meter)area:highway typ {0}yttextartificiellt gräs asiatisktasfaltauto-fixade valideringsärendenbakgrund baptister taggtrådAbaseras på OSM rutts relationsdata, tidsstämplar är syntetiskagrundläggandebauxit cykelslangmosse gränstyp {0}bibanafabrikathinkbuddhismbyggnad (building) hamburgarebussav {0}kabelbrokanalkonsol"gör skillnad på gemener/VERSALERkatedral katolikerkapellträkolkemiskkyckling kinesiskt kristendomkyrka cigarettermedursstängt'slutna sträckor med en area om 100 m² slutenvägkolkraft kullerstenkaffekalluft kallvattenfärg kombinerare kommandon kompakterad tryckluftbetongkondomer!konfigurera ändringsuppsättningställ in kartfärgerkonflikt närbutik?Konvertera koordinater från ett koordinatsystem till ett annatkoppar+kunde inte hämta ljudström från adressenantaltäcktkorsningkulvert/trummakunderlövskoggrader° minuter''grader° minuter'' sekunder"raderadraderade på servern leveranser avsedd fördikeexisterar intehundbajsnedutförsåkning ladda nerRita vinkellåstmall för att snappa vinklardryckuppfartantal redigeringar elektriskt elektricitetelementFel vid initialisering evangelisterjämn=var n:te medlem i relation och/eller var n:te nod på en vägexempel hundpåsarexponerade områden kan säkras med rep eller kedjor, möjligt att behöva händer för balans. Vissa områden har fallrisk, stensluttningar eller lösa stenar,false: egenskapen är uttryckligen avstängdstaketfärjafiltrerade/inaktiveradefiltrerade/doldasök i markering fint grusFish ''n Chipsflytbrovattenspolningmappmat skogsbruk francisturbingodsfransk från rutafrån-sträckanaturgas gasifieringtysktguldgolfbana gps-markör gps-punktgräsgrusgrekisktjord markgroparhar riktningsknapparhar riktningsknappar (omvänd)värme hjälplinjeframhävupplyst landsväghinduism historiskthorisontell axelhetluft hetvattenhus (upp till 5 meter)hus tillhörande gatanarchimedesskruvglassisrink'förbättra precisionen av hjälplinjeninaktiv inkludera ofullständigindisktinomhusindustrispontan inre segmentintegrerat i huvudprogrammetinternationelltogiltig kustlinje järnmalm italiensktjapansktjehovas_vittnenjudendom bara en gång kaplanturbinlagunsjömarkanvändningmarkanvändningstyp {0}latitudJStarta JOSM ( används som standard när något kommando inte är angivet)lager8lager har offset {0} (klicka för att avaktivera offset)>lagret är för närvarande dolt (klicka för att visa lagret)Clagret är för närvarande synligt (klicka för att dölja lagret)*lagret är utan användardefinierad offsetblyvänsterfritidstyp {0}lyftbrosnabbspårvägkalksten begränsat/läser in insticksmodulen ''{0}'' (version {1}) lokal filplatssluss Lås rullningskåp.logiskt och (båda villkoren måste uppfyllas) logisk inteClogisk eller (åtminstone ett uttryck måste vara tillfredsställt)longitud!lutheraner (inkl. Svenska kyrkan) huvudlinjeskapa parallell hjälplinjemangroveträskkartstilkärrmatchar om "nyckel" existerarKmatchar om "nyckeln" är större än "värdet" (jämfört med "mindre än")maxhöjd maxhastighetmaxviktmedlemmetallmeter metodister mexikansktmilitärminimiavståndsaknade objekt: blandskogändradmormonermoskéleramultipelislam:n:te medlemmen i relation och/eller n:te noden på en väg Nationalpark naturfenomennaturfenomen typ {0} naturfenomen dagstidningarnästanejingen beskrivning tillgänglig!inget felmeddelande tillgängligtingen importerarekrävs inte längreingen_vänstersvängingen_högersvänginte_rakt_framingen_u_sväng"Nod sammankopplar väg och byggnad(Nod sammankopplar vattendrag och byggnadRnoder med minst 3 refererande linjer eller relationer innehållande minst 3 linjeringetlängdskidåkning ej raderatej i datauppsätningenNotera: För vissa uppgifter, så behöver JOSM mycket minne. Det kan därav vara nödvändigt att lägga till följande Java-inställningar för att specificera den tillåtna maxgränsen för minnesanvändning i megabyte anmärkningobjekt utan användbara taggarobjektAobjekt (och alla dess väg-noder / relationsmedlemmar) i denna vyHobjekt (och alla dess vägnoder /relationsmedlemmar) i nedladdat område=objekt som är en del av en relation, som rollen stop.#objekt som ändrades av författareobjekt med 5 till 10 taggarobjekt i aktiv vy objekt i det nerladdade områdetobjekt med givet ID)objekt med givet ändringsuppsättning-ID#objekt med given roll i en relationobjekt med given version objekt med senaste ändring inomuddaolja gammaldagsendastbara {0} etikettenbart_vänstersvängenbart_högersvängenbart_rakt_framöppna alternativ2Val tillhandahållna som Java-systeminställningarortodoxautomhusyttre segementutanför hämtat områdekorvsjöparkeringsvägparkeringsbiljetter9delvis: olika valda objekt har olika värden, ändra intebelagdmarkstensmåsten peltonturbin pingstvännermed tillåtelseplanlatrin platstyp {0}växterplast plattformplattform (endast påstigning)plattform (endast avstigning)politiskdammpräriepresbyterianer föregåendeprivat egenskaper protestanter offentligAllmän transport'biljetter för allmänna transportmedelpustakväkare ställningräls järnvägjärnvägskorsning utan {0} vassbädd regionaltreguljärt uttryckliknande objekt7relation innehållande en medlem av rollen stop.relationer med 2 medlemmar!ladda om valda stilar från filenta bort från urval.Rita data och spara resultatet som en bildfile!ersatt av nya insticksmodulen {0} reserverad reservoarhögerflodrollrondellRuttdelsträckarutt-variant/riktning (minst 2) vattenflödesaltverksaltäng smörgåssavannskalaiskalan följer inte ursprungliga upplösningen för något lager (klicka för att ställa in detta lager)bskalan följer den ursprungliga upplösningen av ett annat lager (klicka för att se vilket lager)Inom citerade strängar, "- and \karaktärer måste vara separerade av ett föregående \ (t.ex. \" and \\). till-sträcka verktygsradturism turismtyp {0}leksakerspår och sträckpunkter endast spårtraffik trafikljuståg spårvagnLaunchpad Contributions: Anders Jonsson https://launchpad.net/~anders-jonsson Andreas Vilén https://launchpad.net/~andreas-vilen Cybjit https://launchpad.net/~cybjit Daniel Westergren https://launchpad.net/~westis David S https://launchpad.net/~david-oxtract Dirk Stöcker https://launchpad.net/~stoecker Don-vip https://launchpad.net/~vincent-privat Erik https://launchpad.net/~fatuus Erik Hagelberg https://launchpad.net/~erik-hagelberg Erik Iohansson https://launchpad.net/~erjohan-gmail Frank "knarF" M. Eriksson https://launchpad.net/~knarf Grigory Rechistov https://launchpad.net/~atakua Gustav Arnesson https://launchpad.net/~garnesson Joel Grafström https://launchpad.net/~0k-joel Konrad Skeri https://launchpad.net/~konrad-skeri Magnus Österlund https://launchpad.net/~olm Martin Öberg https://launchpad.net/~spam-launchpad-strickz Mattias Dalkvist https://launchpad.net/~dalkvist Michael Persson https://launchpad.net/~michael-persson-se Niklas Henriksson https://launchpad.net/~fringillus92 Nka Mapper https://launchpad.net/~nkamapper Samuel Lidén Borell https://launchpad.net/~samuellb Spull https://launchpad.net/~ulrika-wiqvist Susanna Björverud https://launchpad.net/~sanna TM https://launchpad.net/~tm12 Tobias Johansson https://launchpad.net/~tj-mensa Tomas Marklund https://launchpad.net/~tomasmarklund75 Zippert https://launchpad.net/~daniel-zippert denahl https://launchpad.net/~dennisahlqvist jordgubbe https://launchpad.net/~spam-thuresson-021023 nairobie https://launchpad.net/~samuel-ostman nanker https://launchpad.net/~nanker zvenzzon https://launchpad.net/~svensson3000 trådbuss+true: egenskapen är uttryckligen aktiverad fackverksbroturkisktobevakadokändutan markeringokonventionellobelagdtöm6ej angiven: ange inte denna egenskap för valda objektospecificerad anledningotaggadeotaggad sträckaupp upp till rutaurinoar användning*använd parentes för att gruppera uttryckanvänd trottoarvalideringsfelandra typer av valideringvalideringsvarningvärde erfodras5''key''-värdet matchar reguljärt uttryck ''regexp'' vertikal axelviaduktvisa2visa meta-information, fellogg och källdefinition>spänning skall anges i volt utan enhet/avgränsare/mellanslagmurvatten vattenpark vattendragvattenledstyp {0}sträckan sitter ihop4sträckan sitter ihop med nästa medlem i relationen:sträckan sitter ihop med föregående medlem i relationen`sträckan sitter inte ihop med vare sig den föregående eller den nästa medlemmen i relationenenbart sträckpunkter#linjer med en längd av minst 200 mBlinjer med minst 20 noder, relationer innehållande minst 20 noderdjurlivvind trådbundetträbangårdjaövergångsställezink zirkonium$zooma in för att ladda några tiles"zooma in för att ladda fler tileszoroastrianism{0} (exportera till GPX){0} ({1} till {2} grader) {0} Noder: {0} [ofullständig]{0} alla objekt med det motsvarande nyckel/värdeparet belägna i Berlins närhet. Observera att radiens standardvärdet är 1000 meter, men det kan ändras i den genererade förfrågan.8{0} alla objekt som har {1} som attribut är nedladdade.D{0} alla objekt inom det nuvarande urvalet som har {1} som attribut.{0} genomfört på {1}{0} består av:/{0} bilder har tileMatrixSet definerad till {1}@{0} är inte ett godkänt WMS-argument. Var god kontrollera: {1}({0} är inte giltigt begränsningsvärde{0} speglad server{0} spegling server {1} {0} fler...${0} måste vara ett numeriskt värdeA{0} noder i väg {1} vilket överskrider maximalt antal noder {2}{0} av {1} element klara{0} på en nod{0} stil "{1}"Värde {0} kan förskönas {0} utan {1}{0} utan {1} eller {2}{0} utan {1}, {2} eller {3}@{0}% ({1}/{2}), {3} återstår. Laddar upp nod ''{4}'' (id: {5})E{0}% ({1}/{2}), {3} återstår. Laddar upp relation ''{4}'' (id: {5})?{0}% ({1}/{2}), {3} kvar. Skickar in sträcka ''{4}'' (id: {5}){0}, använd {1} istället {0}: valet ''{1}'' är tvetydigt"{0}: argument behövs för ''{1}''Z{0}Lägg till sektion till relation{1}: Kontrollera varje relation för att undvika skada!({0}Ska valideringen köras återigen?{1} ({0} segment) ({0} segment)({0} nod att ta bort)({0} noder att ta bort)[{0} begäran)[{0} begäran)"({0}/{1}) Laddar upp {2} objekt..."({0}/{1}) Laddar upp {2} objekt...{0} objekt inaktiverat{0} objekt inaktiveradebDet valda objektet är inte tillgängligt i det nuvarande redigeringslagret ''{0}''.cInga av de valda objekten är tillgängliga i det nuvarande redigeringslagret ''{0}''.cDenna åtgärd kräver {0} individuell
nedladdningsförfrågan. Vill du fortsätta?hDenna åtgärd kräver {0} individuella
nedladdningsförfrågningar. Vill du fortsätta?Du håller på att byta riktning på sträcka ''{0}'',
vars semantiska betydelse av taggen ''{1}'' definieras av dess riktning.
Vill du verkligen byta riktning på sträckan, och därmed dess semantiska betydelse?Du håller på att byta riktning på sträckorna ''{0}'',
vars semantiska betydelse av taggen ''{1}'' definieras av dess riktning.
Vill du verkligen byta riktning på sträckorna, och därmed dess semantiska betydelse?

{0} objekt dolt

{0} objekt doldaMisslyckades att radera relation {0}. Den refereras fortfarande av relation {1}.
Ladda relationen, ta bort referensen till relationen och ladda upp igen.Misslyckades att radera relation {0}. Den refereras fortfarande av relationerna {1}.
Ladda relationerna, ta bort referensen till relationen och ladda upp igen.Misslyckades att radera sträcka {0}. Den refereras fortfarande av relation {1}.
Ladda relationen, ta bort referensen till sträckan och ladda upp igen.Misslyckades att radera sträcka {0}. Den refereras fortfarande av relationerna {1}.
Ladda relationerna, ta bort referensen till sträckan och ladda upp igen."Lägg till en ny nod till sträcka'Lägg till en ny nod till {0} sträckor7Lägg till och flytta en virtuell ny nod till sträcka.{0}
för att kontrollera detta objekts status på servern.VKlicka på {0} för att kontrollera dessa objekts status på servern.5Klicka för att fortsätta att öppna {0} webbläsare5Klicka för att fortsätta att öppna {0} webbläsareKombinera {0} sträckaKombinera {0} sträckorKonflikt vid hämtningKonflikter vid hämtningKonflikt i dataKonflikter i dataKonflikt: {0} olöstKonflikter: {0} olöstaKopiera {0} vald nyckel/värde!Kopiera {0} valda nycklar/värden!Kunde inte komma åt datafil: {0}#Kunde inte komma åt datafiler: {0}Ta bort {0} nodTa bort {0} noderTa bort {0} objektTa bort {0} objektTa bort {0} relationTa bort {0} relationerTa bort {0} sträckaTa bort {0} sträckor#Raderade {0} taggar för {1} objekt#Raderade {0} taggar för {1} objektRaderar {0} objektRaderar {0} objektFHämtning av följande insticksmodul har misslyckats:LHämtning av följande {0} insticksmoduler har misslyckats:%Hämtar {0} ändringsuppsättning ...'Hämtar {0} ändringsuppsättningar ...!Hämtar {0} ofullständigt objekt!Hämtar {0} ofullständiga objekt Hämtar {0} objekt från ''{1}'' Hämtar {0} objekt från ''{1}''Dubblera till {0} nodDubblera till {0} noderDubblera {0} nod till {1} noder!Dubblera {0} noder till {1} noder0Kontrollera att relationen inte har förstörts!2Kontrollera att relationerna inte har förstörts!Infoga ny nod i sträcka.Infoga ny nod i {0} sträckor.=JOSM kunde inte hitta information om följande insticksmodul:?JOSM kunde inte hitta information om följande insticksmoduler:$JOSM hittade {0} osparat datalager. %JOSM hittade {0} osparade datalager. KJOSM körs offline. Följande resurs kommer inte att vara tillgänglig: {0}NJOSM körs offline. Följande resurser kommer inte att vara tillgängliga: {0}Slå ihop {0} nodSlå ihop {0} noderSammanfogad version ({0} post) Sammanfogad version ({0} poster)Flytta {0} nodFlytta {0} noderMin version ({0} post)Min version ({0} poster).Sträcka ej ansluten till relationen borttagen/Sträckor ej ansluten till relationen borttagnaObjekt kunde inte laddas ner#En del objekt kunde inte laddas nerObjekt har raderatsObjekten har raderatsEtt objekt är borttaget{0} objekt är borttagna%Ett objekt kunde inte laddas ner.
%{0} objekt kunde inte laddas ner.
Öppnar {0} fil...Öppnar {0} filer...Klistrar in {0} tagKlistrar in {0} tagar6Bekräfta borttagning på {0} objekt.6Bekräfta borttagning på {0} objekt.>Insticksmodulen {0} krävs fortfarande av denna insticksmodul:DInsticksmodulen {0} krävs fortfarande av dessa {1} insticksmoduler:^Insticksmodul {0} kräver en insticksmodul som inte hittades. Den saknade insticksmodulen är:bInsticksmodul {0} kräver {1} insticksmoduler som inte hittades. De saknade insticksmodulerna är:Rensade {0} objektRensade {0} objektTa bort "{0}" för {1} objektTa bort "{0}" för {1} objekt.Ta bort gamla nycklar för upp till {0} objekt.Ta bort gamla nycklar för upp till {0} objekt Lös {0} tagg-konflikt i nod {1}"Lös {0} tagg-konflikter i nod {1}$Lös {0} tagg-konflikt i relation{1}&Lös {0} tagg-konflikter i relation{1}$Lös {0} tagg-konflikt i sträcka{1}&Lös {0} tagg-konflikter i sträcka{1} Rotera en nodRotera {0} noder Skala en nodSkala {0} noderSöker i {0} objektSöker i {0} objekt0Vald nod kan inte kopplas bort från någonting.2Vald noder kan inte kopplas bort från någonting.Valde {0} objektValde {0} objekt Besäm {0} taggar for {1} objekt Besäm {0} taggar for {1} objektBestäm {0}={1} for {2} objektBestäm {0}={1} for {2} objekt$Förenkla sträcka (ta bort {0} nod)&Förenkla sträcka (ta bort {0} noder)Förenkla {0} sträckaFörenkla {0} sträckorDela sträckan {0} till {1} del!Dela sträckan {0} till {1} delarTaggar({0} konflikt)Taggar({0} konflikter)YDen påverkade sträckan kommer att försvinna efter att ha kopplat loss den valda noden.ZDen påverkade sträckan kommer att försvinna efter att ha kopplat loss de valda noderna.EFöljande insticksmodul har framgångsrikt hämtats:KFöljande {0} insticksmoduler har framgångsrikt hämtats:HFöljande insticksmodul är ej längre nödvändig och har inaktiverats:KFöljande insticksmoduler är ej längre nödvändiga och har inaktiverats:*Insticksmodulen kommer inte att läsas in.,Insticksmodulerna kommer inte att läsas in.2Den valda noden ligger inte inuti någon sträcka.3De valda noderna ligger inte inuti någon sträcka.TDen valda sträckan har noder som kan ha andra bindningar vilka inte är nedladdade.UDe valda sträckorna har noder som kan ha andra bindningar vilka inte är nedladdade.Deras version ({0} post)Deras version ({0} poster)ZDet finns mer än en sträcka som använder sig av den nod du valt. Välj även sträckan.[Det finns mer än en sträcka som använder sig av de noder du valt. Välj även sträckan.Det finns {0} objekt i ditt lokala dataset som kan vara borttaget på servern.
Om du senare försöker ta bort eller uppdatera detta så kommer det antagligen att orsaka en konflikt vid uppladdning till servern.Det finns {0} objekt i ditt lokala dataset som kan vara borttagna på servern.
Om du senare försöker ta bort eller uppdatera dessa så kommer det antagligen att orsaka en konflikt vid uppladdning till servern.(Det finns {0} objekt kvar att ladda upp.(Det finns {0} objekt kvar att ladda upp.!Det finns {0} konflikt upphittad.$Det finns {0} konflikter upphittade.{0} konflikt under import.{0} konflikter under import.*Den här sträckan är del av en relation.,Den här sträckan är del av {0} relationer,Detta kommer att ändra upp till {0} objekt.,Detta kommer att ändra upp till {0} objekt."Detta kommer att ändra {0} objekt+Detta kommer att ändra upp till {0} objektTransformera en nodTransformera {0} noder5Nodsfrigörande påverkade troligen {0} relation: {1}7Nodsfrigörande påverkade troligen {0} relationer: {1}4Uppdatering av följande insticksmodul misslyckades:6Uppdatering av följande insticksmoduler misslyckades:SSkickar in{0} objekt med 1 ändringsuppsättningSSkickar in{0} objekt med 1 ändringsuppsättningsSkickar in {0} objekt till 1 ändringsuppsättning med 1 requestsSkickar in {0} objekt till 1 ändringsuppsättning med 1 requestLaddar upp {0} objekt...Laddar upp {0} objekt...+Du håller på att slå samman {0} objekt, men följande etiketter är i konflikt:
{1}Om dessa objekt blir sammanslagna bör resultatet kanske få oönskade etiketter.
Om du vill fortsätta kommer du se en dialog för att rätta till dem konfliktande etiketter.

Vill du fortsätta?+Du håller på att slå samman {0} objekt, men följande etiketter är i konflikt:
{1}Om dessa objekt blir sammanslagna bör resultatet kanske få oönskade etiketter.
Om du vill fortsätta kommer du se en dialog för att rätta till dem konfliktande etiketter.

Vill du fortsätta?.Du håller på att slå samman {1} objekt vilka deltar i {0} relation:
{2} Sammanfogningen kan slå sönder denna relation. Om du är osäker vänligen avbryt operationen.
Om du vill fortsätta kommer du se en dialog för att bestämma hur man adapterar relationen.

Vill du fortsätta?;Du håller på att slå samman {1} objekt vilket/vilka deltar i {0} relationer:
{2} Sammanfogningen kan slå sönder dessa relationer. Om du är osäker vänligen avbryt operationen.
Om du vill fortsätta kommer du se en dialog för att bestämma hur man adapterar relationerna.

Vill du fortsätta?Du håller på att radera {0} relation: {1}
Detta steg är sällan nödvändigt och kan inte enkelt återställas efter att ha blivit uppladdat till servern.
Är du säker på att du vill radera?Du håller på att radera {0} relationer: {1}
Detta steg är sällan nödvändigt och kan inte enkelt återställas efter att ha blivit uppladdat till servern.
Är du säker på att du vill radera?Du är på väg att starta {0} webbläsarfönster.
Det kan komma att både fylla din skärm med webbläsarfönster
och ta en stund att slutföra.Du är på väg att starta {0} webbläsarfönster.
Det kan komma att både fylla din skärm med webbläsarfönster
och ta en stund att slutföra.bDu är på väg att öppna {0} olika relationsredigering samtidigt.
Vill du fortsätta?dDu är på väg att öppna {0} olika relationsredigeringar samtidigt.
Vill du fortsätta??Du håller på att förenkla {0} sträcka med total längd {1}.@Du håller på att förenkla {0} sträckor med total längd {1}.Du har {0} oläst meddelande.Du har {0} olästa meddelanden.qDu flyttade mer än {0} objekt. Att flutta ett stort antal objekt är ofta ett fel. Vill du verkligen flytta dem?qDu flyttade mer än {0} objekt. Att flutta ett stort antal objekt är ofta ett fel. Vill du verkligen flytta dem?Zooma till utvalt elementZooma till utvalda elementdagdagarmarkör markörernodnoderobjektobjekt en relation{0} relationerrelation relationertill {0} objekttill {0} objektsträcka sträckor {0} Skapare {0} Skapare {0} Medlem: {0} Medlemmar: {0} består av {1} markör{0} består av {1} markörer {0} raderat {0} raderade{0} bild laddad.{0} bilder laddade.{0} inkomplett{0} inkompletta {0} medlem {0} medlemmar{0} nod {0} noder{0} anteckning{0} anteckningar{0} anteckning har laddats ner {0} anteckningar har laddats ner{0} objekt att lägga till:{0} objekt att lägga till:{0} objekt att radera:{0} objekt att radera:{0} objekt att modifiera:{0} objekt att modifiera:+{0} i väntan på etikettskonfliktslösning-{0} i väntan på etikettskonfliktslösningar {0} relation{0} relationer{0} relation är påverkad.{0} relationer är påverkade. {0} rutt, {0} rutter, {0} tagg {0} taggar {0} spår {0} spår.{0} användare har senast ändrat markeringen:.{0} användare har senast ändrat markeringen: {0} sträcka {0} sträckor{0} sträckpunkt{0} sträckpunkter