(wymaga: {0}) jako „{0}” lub Liczba obiektów)"Osiedle Sikorskiego” w dowolnym kluczu1"Osiedle” i „Sikorskiego” w dowolnym kluczu "klucz” z dowolną wartością&"klucz” z dokładną „wartością""wartość” w dowolnym kluczu/"fragmentwartości” gdziekolwiek w „kluczu"&"fragmentwartości” nigdzie w kluczu&''wikipedia''=''język:tytuł hasła''Q„{0}” nie określa oficjalnego trybu transportu; proszę użyć np. „{1}”^„{0}” jest niejednoznaczny, proszę użyć bardziej konkretnych znaczników, np. „{1}”''{0}” nie jest prawidłową wartością parametru „{1}”. Możliwe wartości: {2}, ewentualnie oddzielonych od siebie przecinkami.„{0}”: {1}(nieznana liczba zapytań) (1 zapytanie) (Kod={0})^(Proszę używać tego znacznika tylko wtedy, gdy dokładniejsze zmapowanie jest niemożliwe!)(Adres URL był: (w wierszu {0}, kolumnie {1})(brak obiektu)(brak)*({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2} ...)({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2}...9({0}/{1}) Pobieranie zawartości dla zestawu zmian {2}...0({0}/{1}) Wczytywanie nadrzędnych węzłów {2}.({0}/{1}) Wczytywanie nadrzędnych relacji {2}$({0}/{1}) Ładuję rodzica linii {2})({0}/{1}): Pobieranie relacji „{2}''...a* Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną linię oraz jedną z tych linii lubG* Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną linię lub"* Jeden węzeł ze znacznikami lubi* Jedną linię oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną linię.c* Jedną linię, która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub#...możliwe inne rodzaje transportu... odwołuje się do relacji/SCIEZKA/DO/JOSM/CACHE /SCIEZKA/DO/JOSM/HOMEDIR /SCIEZKA/DO/JOSM/PREF /SCIEZKA/DO/JOSM/USERDATA0, 30, 45, 60, 90... 0, 45, 90...0, 90...1. Wprowadź adres URL#Wprowadź adres URL getCapabilities1. Wprowadź adres usługi/2. Podaj maksymalne przybliżenie (opcjonalnie)#2. Wprowadź nazwę dla tej warstwy2. Zaznacz warstwy3. Wybierz format obrazu.3. Sprawdź wygenerowany adres URL usługi TMS4. Podaj nazwę dla tej warstwy.4. Sprawdź wygenerowany adres URL usługi WMS#5. Wprowadź nazwę dla tej warstwy< po< przed< dół< góraX

Proszę kliknąć przycisk filtra, aby wyświetlić wszystkie obiekty.

G

Zamknij okno filtrów aby zobaczyć wszystkie obiekty.

! Obrazy:6Wtyczka dostarczona z zewnętrznego zasobu: {0}Źródło:-
Treść błędu (nieprzetłumaczone): {0}  

Aktywny filtr: {0}Aktywny filtrKiedy jedna lub więcej linii jest zaznaczonych, kształt jest dostosowywany tak, że każdy kąt ma 90 lub 180 stopni.

Możesz dodać dwa węzły do zaznaczenia. Wtedy kierunek ustalony jest na podstawie tych dwóch węzłów. (Pyzatym możesz cofnąć zmiany dla niektórych węzłów:
Zaznacz je i naciśnij skrót dla Korekta prostopadłości / Cofnij. Domyślnie Shift-Q.)|„{0}” nie jest prawidłowym adresem URL z API OSM.
Proszę sprawdzić literówki i spróbować ponownie.I

Ostrzeżenie: Hasło jest przechowywane jako zwykły tekst w pliku ustawień JOSM. Poza tym przy każdym zapytaniu do serwera OSM jest wysyłane w postaci niezakodowanej. Jeśli to możliwe nie używaj wartościowego hasła.

vProszę wprowadzić klucz dostępu OAuth, który ma prawo dostępu do serwera OSM „{0}”.T

Usunąć plik {0} z dysku?

Zdjęcie będzie trwale utracone!

Nie można wkleić znaczników ze schowka. Nie zawiera on żadnego obiektu JOSM bądź odpowiedniego tekstu.

aPobierany obszar (min. dł., min. szer., maks. dł., maks. szer.): Aby pobrać jeden kafelek można wprowadzić adres kafelka w formacie stopień-przybliżenia/x/y, np. 15/256/223. Użycie znaku rozdzielającego „,” lub „;” w formacie adresu jest również prawidłowe.\Podczas przywracania kopii bezpieczeństwa wystąpił błąd.
Błąd:
{0}EPodczas zapisywania wystąpił błąd.
Błąd:
{0}Nie udało się zalogować do serwera OSM jako „{0}”.
Proszę sprawdzić nazwę użytkownika i hasło w ustawieniach programu.?Autoryzacja z serwerem OSM nie powiodła się.
kAutoryzacja z serwerem OSM nie powiodła się.
Serwer zwrócił podany błąd:
„{0}”Otwiera okno dialogowe „Pobierz dane z OSM” każdorazowo po uruchomieniu programu.
Można otworzyć okno pobierania ręcznie wybierając polecenie z menu Plik lub ikonę paska narzędziowego.NNie można otworzyć katalogu „{0}”.
Proszę wybrać plik.Nie można wysłać {0} obiektów w jednym zapytaniu, ponieważ
przekroczono maksymalny rozmiar zestawu zmian {1} na serwerze „{2}”.YKliknij {0}aby zakończyć łączenie swoich i ich wpisów.ZKliknij {0} aby rozpocząć łączenie swoich i ich wpisów.pPrzekroczono dopuszczalny czas komunikacji z serwerem OSM „{0}”. Proszę spróbować później.INie można wczytać warstwy {0} „{1}”.
Błąd:
{2}Nie można wczytać wtyczki {0}, ponieważ nie
odnaleziono jej głównej klasy „{1}”.
Usunąć ją z ustawień?INie można wczytać pliku sesji „{0}”.
Błąd:
{1}FNie można odczytać pliku „{0}”.
Błąd w:
{1}>Nie można odczytać plików.
Błąd w:
{0}INie można zapisać pliku sesji „{0}”.
Błąd:
{1}~Pobranie zestawów zmian w aktualnym widoku mapy.
Niedostępne. Obecnie nie ma aktywnego widoku mapy.=Pobranie zestawów zmian w aktualnym widoku mapy9Pobranie własnych otwartych zestawów zmianPobranie własnych otwartych zestawów zmian
Niedostępne. Proszę najpierw wprowadzić nazwę użytkownika OSM w ustawieniach./Pobranie ostatnich zestawów zmianAWprowadź klucz, np. fixmeMWprowadź wartość, np. check members_Wprowadź ręcznie Klucz Dostępu jeśli został wygenerowany i pobrany poza JOSM.-Błąd filtra {0}:
{1}VNie udało się utworzyć brakującego katalogu pamięci podręcznej: {0}Nie udało się zainicjować połączenia z serwerem OSM{0}.
Sprawdź adres URL serwera w ustawieniach i swoje połączenie z internetem.yNie udało się zainicjować preferencji.
Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}yNie udało się zainicjować preferencji.
Nie udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} lNie udało się zainicjować preferencji.
Katalog preferencji „{0}” nie jest katalogiem.Nie udało się wczytać listy źródeł szablonów z
„{0}”.

Szczegóły (nieprzetłumaczone):
{1}Nie udało się wczytać zasobów listy reguł z adresu
„{0}”.

Szczegóły (nieprzetłumaczone):
{1}|Nie udało się wczytać listy źródeł stylu z
„{0}”.

Szczegóły (nieprzetłumaczone):
{1}Nie można otworzyć strony pomocy pod adresem {0}.
Jest to spowodowane najprawdopodobniej problemem z siecią, sprawdź
swoje połączenie z internetemNieudane wysyłanie lub pobieranie danych z
„{0}”
z powodu problemów z transferem danych.
Szczegóły (nieprzetłumaczone): {1}hNieudane wysyłanie do zestawu zmian {0},
ponieważ został on zamknięty {1}.JOSM pomyślnie pobrał klucz dostępu. Możesz teraz go zaakceptować. JOSM będzie używał go w przyszłości w celu uwierzytelnienia i uzyskania praw do serwera OSM.

Klucz dostępu: gZostaną przywrócone domyślne ustawienia OAuth.
Aktualne ustawienia nie są zapisane.JOSM pracuje obecnie w trybie gościa. Nie pozwala to na pobranie
twoich zestawów zmian z serwera OSM dopóki nie wprowadzisz swojej nazwy użytkownika OSM
w ustawieniach JOSM.JOSM pomyślnie pobrał Żeton Żądania. JOSM teraz uruchomi stronę z logowanie użytkownika w zewnętrznej przeglądarce. Proszę zalogować się używając nazwy użytkownika i hasła OSM, a następnie postępować według instrukcji w celu nadania praw dostępu dla Żetonu Żądania. Następnie trzeba powrócić do tego okienka i kliknąć {0}

Jeśli uruchomienie zewnętrznej przeglądarki nie uda się, możesz skopiować następujący URL i wkleić go do paska adresu przeglądarki.Warstwa „{0}” jest w konflikcie z obiektem
„{1}”.
Proszę go najpierw rozwiązać i spróbować ponownie.rNa warstwie „{0}” już jest konflikt na obiekcie
„{1}”.
Konflikt nie może być dodany.Zażądano wczytanie wtyczki „{0}”.
Ta wtyczka nie jest już rozwijana i prawdopodobnie działa ona nieprawidłowo.
Wtyczka powinna zostać wyłączona.
Usunąć ją z preferencji?oZaznacz lokalnie usunięte obiekty, które mają być skasowane też na serwerze.jZaznacz zmodyfikowane obiekty z obecnie wybranych by wysłać je do serwera.Nie wybrano {0} ani {1} ani {2}.
Proszę wybrać któryś z zasobów lub wszystkie z nich.tŻaden z obiektów zawartych w zestawie zmian {0} nie jest dostępny w
aktualnej warstwie „{1}”.fProszę kliknąć na {0} aby pobrać Żeton Żądania OAuth z „{1}”.kWpisz poprawne wartości daty/czasu żeby ograniczyć
zapytanie do wybranego zakresu czasu.Podaj prawidłową długość i szerokość geograficzną aby ograniczyć
zestawy zmian do danego obszaru edycji.Proszę upewnić się, że wybrane linie są zwrócone w tym samym kierunku
lub poprawić ich prostopadłość osobno.dProszę wybrać zakres kafelków OSM dla danego stopnia przybliżenia.%Proszę wybrać jedno z poniższych, typowych zapytań. Zaznaczenie opcji Pobranie tylko własnych zestawów zmian pobierze zestawy zmian utworzone przez użytkownika.
Należy pamiętać, że pobranych zostanie maksymalnie 100 zestawów zmian.9Proszę wybrać zestawy zmian do zamknięciaUProszę wybrać wartości do zachowania dla następujących znaczników.Wtyczka {0} wymaga JOSM w wersji {1}. Obecna wersja to {2}.
Niezbędne jest uaktualnienie programu, aby móc korzystać z tej wtyczki.Plik ustawień zawiera błędy.
Tworzenie kopii zapasowej starego
{0}
i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.[Relacja została usunięta poza edytorem.

Czy chcesz zamknąć to okno?GNie udało się pobrać klucza dostępu OAuth z „{0}”.HNie udało się pobrać tokena żądania OAuth z „{0}”.Uruchom w pełni automatyczną procedurę pobierania klucza dostępu z witryny OSM.
JOSM uzyskuje dostęp do witryny OSM w imieniu użytkownika JOSM i w pełni
automatycznie uwierzytelnia użytkownika i pobiera Klucz Dostępu.nUruchom półautomatyczną procedurę pobierania Klucza Dostępu z witryny OSM.
JOSM wysyła standardowe zapytanie OAuth by dostać Żeton Żądania i
Klucz Dostępu. Następnie przenosi użytkownika do witryny OSM w zewnętrznej przeglądarce
by potwierdzić jego tożsamość i zaakceptować Żeton Żądania wcześniej wysłany przez JOSM.Proszę wybrać ślady do wyświetlenia. Można zaznaczyć wiele śladów przeciągając wskaźnik myszy lub kliknąć na wybrane z przytrzymanym klawiszem CTRL. Mapa zostanie na bieżąco uaktualniona w tle. Adresy URL można otworzyć dwukrotnym kliknięciem.rPobiera do nowej warstwy danych.
Odznaczenie spowoduje pobranie danych do aktywnej warstwy danych.Wybierz by włączyć wprowadzanie znacznika który zostanie zastosowany
do wszystkich zmodyfikowanych relacji.OPrzełącza ograniczenie wyników do zestawów zmian użytkownika.Zaznacz by zapisać Klucz Dostępu w preferencjach JOSM.
Odznacz by używać Klucza Dostępu tylko w tej sesji JOSM.Zaznacz by pokazać zestawy zmian dla obecnie wybranych obiektół.
Nie zaznaczaj by pokazać wszystkie zestawy zmian dla obiektów w obecnej warstwie danych.Plik ustawień pyta o pozwolenie dopisania preferencji do {0},
ale jej wartość domyślna jest w tej chwili nieznana.
Proszę aktywować ręcznie odpowiednią opcję i spróbować zaimportować ponownie.8Krok 1/3: Pobranie tokena żądania z OAuthDKrok 2/3: Uwierzytelnianie i pobieranie klucza dostępu-Krok 3/3: Pobrano klucz dostępuMożna wczytać źródło szablonu znaczników {0}, ale zawiera ono błędy. Użyć go?

Szczegóły błędu: [{1}:{2}] {3}
Można wczytać źródło szablonu znaczników {0}, ale zawiera ono błędy. Użyć go?

Błąd: {1}
Zrób zdjęcie swojemu odbiornikowi GPS gdy wyświetla on czas.
Wyświetl to zdjęcie tutaj.
Następnie po prostu ustaw czas według zdjęcia i wybierz strefę czasową
Serwer OSM
„{0}”
zwrócił informację o wewnętrznym błędzie serwera.
Prawdopodobnie to tymczasowy problem z serwerem. Proszę spróbować ponownie później.Automatyczny proces pobierania Klucza Dostępu OAuth
z serwera OSM nie udał się.

Proszę spróbować ponownie lub wybrać inną rodzaj procesu uwierzytelniania,
np. półautomatyczny lub ręczny.aRelacja dziecka
{0}
jest usunięta na serwerze i nie może zostać załadowanaPołączone linie są członkami w jednej lub więcej relacji. Proszę wybrać gdzie chcesz zostawić to członkostwo i gdzie chcesz je usunąć.
Domyślnie jest zostawiana pierwsza linia i usuwane pozostałe kiedy są członkami tej samej relacji: połączone linie powinny w relacji zająć miejsce oryginalnej linii.Dane z warstwy GPX „{0}” zostały pobrane z serwera.
Z tego powodu punkty linii nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi dźwięku.Dane z warstwy GPX „{0}” zostały pobrane z serwera.
Z tego powodu punkty linii nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi obrazków.tDane do wysłania uczestniczą w konflikcie w warstwie „{0}”.
Najpierw musisz go rozstrzygnąć.Połączone węzły są członkami w jednej lub więcej relacji. Proszę wybrać gdzie chcesz zosawić to członkostwo i gdzie chcesz je usunąć.
Domyślnie jest zostawiana pierwszy węzeł i usuwane pozostałe kiedy są członkami tej samej relacji: połączone węzły powinny w relacji zająć miejsce oryginalnego węzła.<Zmodyfikowano relację.

Zapisać zmiany?@Serwer zwrócił informację że został wykryty konflikt.pSerwer poinformował, że wykrył konflikt.
Wiadomość o błędzie (nieprzetłumaczona):
{0}pPotrzeba wielu zestawów zmian, aby wysłać {0} obiektów. Której metody użyć?dNie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową
„{0}”
.Co najmniej jeden członek tej relacji wskazuje
na samą relację.
To tworzy cykliczną zależność i jest odradzane.
Co chcesz zrobić z tą cykliczną zależnością?0Nie zaznaczono obszaru do pobrania._To działanie będzie wymagało {0} osobnych żądań pobierania.
Kontynuować?Ta relacja ma już jednego lub więcej członków wskazujących na
obiekt „{0}”

Dodać kolejnego członka relacji?Ta relacja została zmieniona poza edytorem.
Nie można wprowadzić zmian i kontynuować edycji.

Utworzyć konflikt i zamknąć edytor?Nie można przetworzyć źródła szablonu znaczników: {0}. Użyć go?

Szczegóły błędu: [{1}:{2}] {3}
Nie można przetworzyć źródła szablonu znaczników: {0}. Użyć go?

Błąd: {1}
Wysyłanie nieprzetworzonych danych GPS jako mapy jest uznawane za szkodliwe.
Jeśli chcesz wysłać ślady, zobacz tutaj:EWysyłanie nie udało się ponieważ serwer miał nowszą wersję jednego
z twoich węzłów, dróg lub relacji.

Kliknij {0} by synchronizować cały lokalny zbiór danych z serwerem.
Kliknij {1} by przerwać wysyłanie i kontynuować edycję.
Wysyłanie do serwera nie udało się ponieważ serwer zawiera już nowszą wersje któregoś z elementów.
Konflikt na elemencie {0} z ID {1},
serwer zawiera wersje {2}, twoja wersja to {3}.

Naciśnij {4} aby zsynchronizować z serwerem tylko element z konfliktem.
Naciśnij {5} aby zsynchronizować z serwerem cały lokalny zbiór danych.
Naciśnij {6} aby przerwać i kontynuować edycje.
Wysyłanie nie udało się ponieważ użyłeś
zestawu zmian {0}, który już został zamknięty o {1}.
Proszę wyślij zmiany ponownie używając nowego lub nadal otwartego zestawu zmian.WUżyj zdjęcia dokładnego zegara,
np. pokazywanego przez odbiornik GPSLUżywanie domyślnego adresu URL serwera ({0})JWersja {0} stworzone na {1}HWersja {0} edytowana na warstwie „{1}”Próbujesz dodać relację do siebie samej.

Utworzy to cykliczną zależność i dlatego jest odradzane.
Pomijanie relacji „{0}”.Używane jest odwzorowanie EPSG:4326 co może prowadzić
do niezamierzonych efektów podczas wyrównywania obiektów.
Proszę zmienić odwzorowanie, aby usunąć to ostrzeżenie.
Kontynuować?Pobrano klucz dostępu OAuth z witryny OSM. Proszę kliknąć {0}, aby go zaakceptować. JOSM użyje go w dalszej komunikacji, aby uzyskać dostęp do API OSM.rW oknie edytora są niezapisane zmiany.

Odrzucić te zmiany i wczytać ponownie dane warstwy? {0} relacje tworzą zapętlenie zależności ponieważ odnoszą się do siebie wzajemnie.
JOSM nie może ich wysłać. Edytuj relacje i usuń zapętlenie zależności między nimi.(Automatyczne zapisywanie przechowuje wprowadzone zmiany w regularnym odstępie czasu . Kopie zapasowe są zapisywane w folderze ustawień JOSM. W przypadku zawieszenia, JOSM próbuje odzyskać niezapisane zmiany przy kolejnym uruchomienu.)(JOSM może zatrzymać kopie zapasowe przy zapisywaniu warstw danych. Do nazwy piku dodaje „~” i zapisuje w tym samym folderze.)stopnie°8stopnie° minuty'Ustopnie° minuty' sekundy" brak > po> przed> dół> góraTablica z mapą Tablica zawierająca informacje.-Woda stojąca, na przykład jezioro lub staw.LPłaski obszar sąsiadujący z wodą, pokryty piachem, żwirem lub kamykami.HDuży obszar wodny częściowo ograniczony lądem ale o szerokim wlocie. Rząd drzew%Obniżenie terenu między wzggórzamiGrzbiet górski lub wzgórza+Brak znacznika name, istnieje jednak name:*MTrwale zbity lód, ciągle przemieszczający się pod wpływem własnej masy.nPoprzednia wersja JOSM-a zainstalowała własny certyfikat aby zapewnić obsługę HTTPS w zdalnym sterowaniu:,Element z ID = 0 nie może być niewidoczny.~Relacja członka została skopiowana do wszystkich nowych dróg.
Powinieneś sprawdzić to i poprawić jeśli to potrzebne.Członkostwo w relacji opartej na rolach zostało skopiowane na wszystkie linie.
Powinieneś to sprawdzić i w razie konieczności, poprawić.Pojedyncze drzewo/Wulkan, zrówno wygasły, uśpiony lub aktywny.Możliwości APINaruszenie możliwości APIWersja API: {0} Rozebrany torPrzerwijAnuluj łączenieZamyka okno wyboru plikuZamknij okno wyboru pliku. O programieInformacje o JOSM... Zaakceptuj,Akceptuje nową listę wtyczek i zamyka oknoDostępKlucz dostępuKlucz dostępu:Sekretny klucz dostępu:URL dostępu klucza:Prawa dostępuJDostęp do zredagowanej wersji „{0}” elementu {1} {2} jest zabroniony.ZakwaterowanieBZgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}. Dokładność CzynnośćParametry działania DziałaniaCzynności do wykonania UaktywnijAktywuj warstwęUaktywnia zaznaczoną warstwę0Aktywowanie standardowego rendera mapy w zamian.Aktywne:Aktywne reguły:Aktywne style:Dodaj#Dodawanie adresu URL podkładu mapy'Dodaj adres URL listy wtyczek dla JOSM.Dodaj węzeł... Dodaj obrazDodaj znacznik4Dodaje zakładkę do zaznaczonego obszaru pobieraniaDodaj nową uwagęDodaje nową ścieżkę ikon:Dodaje nową parę klucz/wartość do wszystkich obiektów,Dodanie nowego węzła do istniejącej linii*Dodaje nowy szablon z pliku lub adresu URL5Dodaje nową regułę za pomocą pliku lub adresu URLDodaje do listy nowe źródło9Dodaje nowy styl wprowadzając nazwę pliku lub adres URLDodaje nowy znacznik+Dodaj nowy {0} wpis wprowadzając adres URL=Dodaje węzeł wprowadzając jego współrzędne geograficzneUDodaje wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych po ostatnim członkuaDodaje wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych po ostatnim zaznaczonym członkuZDodaje wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych przed pierwszego członkagDodaje wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych przed pierwszego zaznaczonego członkaDodaj wszystkie znacznikiDodaj informacje o autorzeDodaj komentarzDodaj komentarz do uwagi:#Dodaj konflikt do obiektu „{0}” Dodaje filtr.Dodaje warstwę podkładu {0} Dodaj warstwyDodaje nową wstawkęDodanie węzłaDodaj węzeł do linii!Dodaj węzeł do linii i połączDodano węzeł {0}Dodaj tryb uwag0Dodaje lub usuwa przycisk z paska narzędziowegoDodano relację {0}Dodaj zaznaczone znacznikiDodaj zaznaczenie do relacjiDodaj ustawienie&Dodaj znaczniki do wybranych obiektówEDodaj członków z wszystkich wybranych relacji do bieżącego wyboruBDodaje zaznaczone dostępne szablony do listy aktywnych szablonów0Dodaje wybrane reguły do listy aktywnych regułDodawanie certyfikatu localhost JOSM-a do zasobnika kluczy {0}/Dodawanie certyfikatu dla połączenia TLS: {0}(Dodawanie {0} do ignorowania znaczników,Dodawanie {0} do modułu sprawdzania pisowni)Dodawanie {0} do weryfikatora znacznikówUstawienia dodatkoweAdresInterpolacja adresówAdresySztolnia!Ustala stopień nasycenia warstwyUstala wartość gamma warstwy!Ustalanie przesunięcia podkładu2Ustala stopień krycia (przezroczystość) warstwy*Ustala stopień ostrości/rozmycia warstwy$Ustala położenie warstwy podkładu(Dopasuj strefę czasową i przesunięcieCentrum administracyjneAdministracyjnaPoziom administracyjny ZaawansowaneZaawansowane parametry OAuth!Zaawansowane właściwości OAuthUstawienia zaawansowane Szczegóły Szczegóły (strona internetowa)#Szczegółowe informacje o obiekcieSłup ogłoszeniowywPodkład „{0}” może być nieprawidłowo wyrównany. Proszę sprawdzić jego przesunięcie za pomocą śladów GPS! Koleje linowe RolnictwoJakość powietrzaLotnisko wojskowe LotnictwoLotniskoRównopowierzchniowe AlbersaSklep monopolowyWyrównaj węzły na okręgu"Wyrównaj węzły wzdłuż prostej WszystkieWszystkie plikiWszystkie formatyWszystkie pliki (*.*)XWszystkie zainstalowane wtyczki są aktualne. Nie ma potrzeby pobierać nowszych wersji.kWyświetla wszystkie punkty i segmenty śladu w tym samym kolorze. Można dostosować w menedżerze warstw.'Wszystkie odwzorowania są obsługiwane>Wszystkie ustawienia tej grupy są domyślne, nic do zapisaniaTWszystkie wartości połączone jako „{0}” będą stosowane dla klucza „{1}”Wszystkie typy pojazdówOgródki działkoweModyfikowanie uwag"Pobieranie prywatnych śladów GPS%Odczytywanie preferencji użytkownikaWysyłanie śladów GPSWysyłanie danych map$Zapisywanie preferencji użytkownikaDozwolony ruch:UUmożliwia sterowanie programem z innych aplikacji, np. z przeglądarki internetowej.QPozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.Schronisko górskie9Konflikt dla elementu „{0}” jest już zarejestrowany.LUwzględnij także niekompletne i skasowane obiekty w wynikach wyszukiwania.Zmienienie także nazwy plikuAlternatywna nazwa Zawsze ukryteZawsze wyświetlaneUaktualnianie bez pytaniaStacja pogotowia ratunkowegoFutbol amerykański Liczba kabli PojemnośćIlość stopniLiczba obwodówLiczba biegunów NatężeniePark rozrywki/tematycznyLWykrywa typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji Pusta wartość usunie znacznik.@Wystąpił błąd podczas sprawdzania czy program jest aktualny. Wystąpił błąd we wtyczce {0}}Wystąpił błąd przy próbie dopasowania zdjęć do ścieżki GPX. Możesz ustawiając suwaki ręcznie dopasować zdjęcia.0Biuro informujące o miejscowości lub regionie.ZWystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę „{0}”.Wystąpił nieoczekiwany wyjątek. Zazwyczaj winny jest błąd oprogramowania. Jeśli używana jest najnowsza wersja JOSM, proszę rozważyć zgłoszenie błędu. AnalogowyPrzyciąganie do kątów#Przyciąganie do kątów włączoneWodopój dla zwierząt AdnotacjaAntykiZastosujWprowadza zmianyZastosuj szablonZastosuj rozwiązanieZastosowanie roliZastosuj rolę:>Stosuje antyaliasing dla linii GPX uzyskując gładszy wyglądNStosuje antyaliasing dla szkieletowego widoku mapy uzyskując gładszy wygląd@Stosuje antyaliasing dla widoku mapy uzyskując gładszy wygląd%Zastosuj ostatnio dodany znacznik {0}Zastosuj rozwiązane konflikty0Zastosuj rozwiązanie konfliktów i zamknij oknoZastosuj wybrane zmiany9Przypisuje znaczniki ze schowka do zaznaczonych obiektów1Przypisuje znaczniki do wysyłanego zestawu zmianWprowadza zmianyWprowadza adres kafelkaWprowadza zmiany i zamyka okno+Zastosuj tę rolę do wszystkich członków Zastosować?Płyta postojowa AkwakulturaArkadaWykopalisko archeologiczne Łucznictwo Kontynuować?MPrzesunąć elementy z dołączonymi liniami, które są ukryte przez filtry?Obszar"Styl obszaru na linii zewnętrznejNiezamknięty obszarObszary i miejsca"Obszary zawierają ten sam segmentKomercyjna galeria sztukiImię i nazwisko artystyCentrum kulturalneDzieło sztukiWzniesienie (m)Pytanie przed uaktualnieniemZłóż nowe wielokątyMiejsce zbiórki do ewakuacjiOśrodek mieszkalno-opiekuńczyPowiązanie z ulicąDWymagany przynajmniej jeden obiekt do usunięcia. Jest pusty zbiór.7Uwaga: proszę używać jedynie rzeczywistych klawiszy!AtrakcjaAtrybuty$Niedostępne urządzenie dźwiękoweAudioprzewodnikDźwięk6Pliki dźwiękowe (*.wav, *.mp3, *.aac, *.aif, *.aiff)Znaczniki dźwiękowe z {0}(Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.Etykietowanie punktów audio Dźwięk: {0}(Audioprzewodnik dostępny przez telefon?Australijski football Uwierzytelnij9Uwierzytelnij wprowadzoną nazwą użytkownika i hasłem.zUwierzytelnienie z proxy HTTP „{0}” nie powiodło się. Proszę wprowadzić prawidłową nazwę użytkownika i hasło.|Nie udało się uwierzytelnić przy pomocy API OSM „{0}”. Proszę wprowadzić prawidłową nazwę użytkownika i hasło.lUwierzytelnienie z hostem „{0}” nieudane. Proszę wprowadzić prawidłową nazwę użytkownika i hasło.+Uwierzytelniam sesję użytkownika „{0}''UwierzytelnianieNieudane uwierzytelnianieBłąd uwierzytelnianiaAutorAutor:Nieudane nadawanie uprawnień#Pozwól JOSM na dostęp do API OSM.URL autoryzacji: UwierzytelnijBUwierzytelniam Żeton Żądania OAuth „{0}” na witrynie OSM...,Uwierzytelniam żeton żądania „{0}”...Autorzy Automatycznie"Automatyczne wczytywanie kafelkówAutomatyczne zapisywanie!Częstość zapisywania (sekundy)+Ilość automatycznych zapisów dla warstwyAutomatyczne przybliżanie1Domyślny stopień automatycznego przybliżenia: Automatyczne zgadywanie!Domyślne wczytywanie kafelków: AutomatycznaAutomatyczny defibrylator (AED)Bankomat!Automatyczna korekcja znaczników_Automatycznie tworzy warstwę znaczników na podstawie punktów podczas otwierania warstwy GPX.NAutomatyczne wycinanie wartości znacznika „{0}” z usuniętego obiektu {1} DostępneWpisy dostępne domyślnie: Dostępne:Dostępne roleDostępne reguły:Dostępne style:Ochrona przed lawinami Okno życiaWsteczWarunki korzystania z podkładuTło:OparcieBackspace w trybie dodawaniaBłędne żądanie;Nieprawidłowe położenie w dokumencie HTML. Wyjątek: {0}Nieprawidłowa odpowiedźTorebki i walizkiOsiedle Sikorskiego Piekarnia Bankomatowa"Przekroczono limit przepustowości Lita skałaKoszaryBariera+Bariera wejście nie ustawiona na barierze. PrzeszkodyPrzeszkody/bariery i wejścia PodstawoweZbiornik wód deszczowych KoszykówkaBaterie Pole bitwyZatokaPlażaOśrodek wypoczynkowy z plażąSiatkówka plażowaSalon pięknościSklep z meblami do sypialniŁóżka PszczelarstwoOgródek piwnysPrzed zgłoszeniem błędu, proszę upewnić się, że zainstalowano najnowszą wersję programu JOSM z tej strony:ŁawkaNajlepsze przybliżenie: {0}Sklep z napojamiRoweryDroga rowerowaSzlak rowerowyRampa dla rowerówWynajem rowerówNaprawa rowerówSprzedaż rowerówMycie rowerów (płatne)Sklep rowerowyBilbordBilardBing - zdjęcia lotnicze BiodieselGenerator na biopaliwoGenerator na biogazGenerator na biomasę CzatowniaUsługi kowalskie Betonowy blok Niebieski: ZawartośćŁodzieStoczniaWrzący reaktor wodny 1 (BWR-1)Wrzący reaktor wodny 2 (BWR-2)Wrzący reaktor wodny 3 (BWR-3)Wrzący reaktor wodny 4 (BWR-4)Wrzący reaktor wodny 5 (BWR-5)Wrzący reaktor wodny 6 (BWR-6)Słupek drogowyRodzaj słupka Księgarnia BukmacherNazwa zakładki: ZakładkiPrzejście graniczne Typ granicy Oba węzłyBuleGraniceGranicaKamień granicznyPowielone węzły granicRodzaj granicyProstokąt ograniczającyObszar edycji (w projekcji): Prostokąt ograniczający: GraniceButikOperator gałęziTyp odgałęzieniaMarka FalochronBrowarMost Filar mostu Obrys mostuMosty Dom publicznyTeren poprzemysłowyŚwiątynia buddyjskaKozioł oporowyUtwórz zapytanieBudynekPrzejście w budynkuPowielone węzły budynkówBudynek wewnątrz budynkuBudowanie menu głównegoCzęść budynkuRodzaj budynku&Styl wbudowany, wewnętrzna ścieżka: Wbudowane:Krótki próg zwalniającyBrama kontaktowaBunkierSilos bunkrowyAutobusAutobus torowyPeron autobusowyDworzec autobusowyPrzystanek autobusowy(Przejazd tylko dla autobusów (Bus Trap)%Przystanek autobusowy (przestarzałe) Sklep mięsnySterowane przyciskiemPo kodzie (EPSG)Bytom: Budynki (budynki)(Bytom: Fotoplan 2014 (zdjęcia lotnicze),Bytom: Ortofotomapa 2012 (zdjęcia lotnicze)Będzin: Budynki (budynki).Będzin: Ortofotomapa 2013 (zdjęcia lotnicze)&Ciężkowodny reaktor jądrowy (CANDU)Gaz CNG (sprężony gaz ziemny) Kolej linowaPamięć podręcznaNazwa$Statystyki pamięci podręcznej: {0}Kataster KawiarniaObliczanie pobieranego obszaru,Otwiera wybraną relację w edytorze relacji7Kambodża, Laos, Tajlandia, Wietnam, Birma dwujęzyczneKameraPole namiotowe6Nie można wyrównać wieloboku. Przerwano czynność.]Nie można aktywować klasy rendera mapy „{0}”, ponieważ to nie jest podklasa „{1}”.kNie można aktywować klasy rendera mapy „{0}”, ponieważ nie jest ona zarejestrowana jako render mapy.RNie można aktywować klasy rendera mapy „{0}”. Klasa nie zastała znaleziona.Futbol kanadyjskiKanałAnuluj&Anuluje i powraca do poprzedniego oknaAnuluj uwierzytelnianie9Anuluje automatyczne zwiększanie wartości dla tego pola Anuluj zamykanie zestawów zmian"Porzuca rozwiązywanie konfliktów0Anuluj rozwiązywanie konfliktów i zamknij oknoAnuluj operacjęPorzuca zmiany i zamyka okno6Anuluje przesyłanie i pozwala kontynuować edytowanieAnuluj przesyłanieAnuluj1Nie można dodać węzła poza granicami świata.:Nie można dodać linii zawierającej tylko {0} węzłów.7Nie mogę dodać węzła {0} do niekompletnej linii {1}[Nie można przypisać changesetId > 0 do nowego prymitywu. Wartość changesetId wynosi {0}]Nie można stworzyć zapytania na podstawie podanych wytycznych. Niewłaściwe dane wejścia.INie można porównać elementu z ID „{0}” do elementu z ID „{1}”.zNie można utworzyć zapytania o zestaw zmian gdy zapytanie zawiera jednocześnie parametry „uid” i „display_name”ONie można utworzyć zapytania o otwarte zestawy zmian anonimowego użytkownika4Nie można usunąć węzła zawierającego znaczniki4Nie można określić środka z wybranych węzłów.pNie można pobrać pliku „{0}”. Odnośnik „{1}” nie jest prawidłowym adresem URL. Pomijanie pobierania.pNie można pobrać wtyczki „{0}”. Odnośnik pobierania „{1}” nie jest prawidłowy. Pomijanie pobierania.`Nie można pobrać wtyczki „{0}”. Odnośnik pobierania jest nie znany. Pomijanie pobierania.ENie można połączyć: jeden z elementów jest nowy, drugi nie jest.\Nie można połączyć węzłów: należałoby usunąć linię {0} nadal używaną przez {1}9Nie można połączyć elementów z innymi id ({0} i {1})7Węzeł i linia nie mogą być razem z rolą „via”.:Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.gNie można otworzyć adresu „{0}”
Podane zadanie pobierania akceptuje tylko takie wzorce:
{1}+Nie można przetworzyć datownika „{0}”2Nie można rozwiązać niezdecydowanego konfliktu.rNie można przypisać zapytania zestawu zmian do obecnego użytkownika ponieważ obecny użytkownik jest anonimowyjPodano nieprawidłowe dane. Ograniczenie zestawów zmian do konkretnego obszaru edycji nie powiodło się.MNie można ograniczyć zapytania zestawu zmian do nazwy użytkownika „{0}''FNie można rozdzielić, ponieważ już trwa kolejna operacja podziałuJNie można uruchomić serwera IPv4 zdalnego sterowania na procie {0}: {1}JNie można uruchomić serwera IPv6 zdalnego sterowania na procie {0}: {1}NNie można wycofać operacji „{0}” ponieważ warstwy „{1}” już nie maKajaki KajakarstwoPuszki PojemnośćPojemność całkowita SamochodyDealer samochodowyMarka samochodówKemping samochodowyKartonŁadunekStolarzWymienne pojemnikiGotówkaKasynoCassiniego-SoldneraZamekCateringPrzeszkoda dla bydła Przyczyna: Wejście do jaskiniCmentarzPoręcz pośrodkuCentrum obszaru edycji: Wyśrodkuj widokCentralny południk Środek: ,Certyfikat został pomyślnie zainstalowany.,Certyfikat został pomyślnie odinstalowany.:Certyfikat już jest zainstalowany. Nie trzeba nic robić.9Certyfikat nie jest zainstalowany. Nie trzeba nic robić. Certyfikat: ŁańcuchRozkuwacz do łańcuchaWyciąg krzesełkowy Chata górskaZmień znacznikiZmienić kierunek?Zmień ustawienia listy listZmień ustawienia listy mapZmień ustawienia listyZmień węzeł {0}Zmień węzły {0}Zmień ustawienia proxyZmień relację%Zmień rolę elementu relacji {0} {1}Zmień relację {0}Zmień rozdzielczośćZmień ustawienia ciąguZmień nazwę katalogu JOSM=Proszę ponownie zmienić odwzorowanie lub usunąć warstwę.Zmienianie zaznaczeniaZmienianie widocznego obszaru%Zmienia widoczność wybranej warstwyZmień linię {0}Zmiany wymagają wysłania?)Zmienia preferencje zgodnie z plikiem XML Zestaw zmian/Oczekiwano ID zestawu zmian > 0. Otrzymano {0}.Identyfikator zestawu zmian: Menedżer zestawów zmianMenedżer zestawów zmianZamknięto zestaw zmianKomentarz zestawu zmianKomentarz zmian:Numer zestawu zmian:Informacje o zestawie zmianZestaw zmian jest pełnyŹródło zestawu zmianZestaw zmian {0} Zestawy zmian)Umożliwia zmianę skrótów klawiszowychStacja ładowaniaJZaznaczenie „Zapisz”, zapisze warstwę do pliku określonego po lewej.8Zaznaczenie „Wyślij”, wyśle zmiany do serwera OSM.Wyszukanie obiektów DO POPRAWY+Zmienia kierunek przybliżania na przeciwnyOkres sprawdzania (w minutach):Sprawdź na serwerzeSprawdzanie kluczy własności!Sprawdzenie wartości własności5Sprawdzanie usuniętych rodziców w lokalnych danych.)Sprawdzanie rodziców usuwanych obiektówSprawdzanie wymagań wtyczki... Szuka przestarzałych elementów+Szuka błędów możliwości interfejsu API:Sprawdza błędy w adresach i relacjach skojarzonych ulic.)Szuka błędów w barierach i wejściach.7Sprawdza błędy w znacznikach związanych z InternetemSzukanie błędów w relacjach.Szuka błędów w adresowaniu Szuka błędów w systemie drógSzuka błędów w relacjach'Szuka błędów w obiektach religijnychSzuka błędów geometrii{0}” aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian.
Kliknij „{1}” aby powrócić do okna przesyłania.
Kliknij „{2}” aby przerwać przesyłanie i powrócić do edytowania mapy.
-Kliknij {0} aby zignorować.Kliknij {0}aby załadować je teraz.
Jeśli to niezbędne JOSM stworzy konflikty które możesz rozwiązać w oknie Rozwiązywania Konfliktów.;Kliknięcie komórki umożliwia zmienienie ścieżki pliku. Proszę wybrać ścieżkę pliku9Kliknij tutaj, by przejść do swojej skrzynki odbiorczej3Kliknij linię by zacząć poprawiać jej kształt.ESprawdza dostęp do serwera OSM za pomocą aktualnego klucza dostępu)Kliknij na dole aby pokazać to ponownie.(Proszę wskazać położenia nowej uwagi.Kliknij żeby anulować i powrócić do edycjiIProszę kliknąć, aby anulować uruchomienie zewnętrznych przeglądarekPrzerywa łączenie węzłów2Kliknij, aby anulować resetowanie ustawień OAuth Kliknij aby przerwać wysyłanie^Kliknij aby dodać nowy węzeł. Ctrl, aby przesunąć istniejący węzeł; Alt, aby usunąć.Przerywa pobieranie1Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji mapyPrzerywa aktualne działanieZKliknij, by sprawdzić czy obiekty w lokalnym zestawie danych zostały usunięte z serweraZamyka okno dialogoweUsuwa obiekty z relacji2Anuluje usuwanie obiektów i zamyka okno dialogowe Zamyka okno i anuluje pobieranie1Kliknij aby zamknąć okno i kontynuować edycjęKliknij aby zamknąć oknoDKliknij aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian'Tworzy konflikt i zamyka edytor relacjiKliknij, aby usunąć podświetlony węzeł. Zwolnij Alt, aby przesunąć istniejące węzły lub przytrzymaj Ctrl, aby dodać nowe.Usuwa wtyczkę „{0}”yKliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu linii. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.Wyłącza wtyczkę „{0}”&Odrzuca zmiany i zamyka edytor relacji8Odrzuca zmiany i wczytuje dane ponownie z warstwy danych Pobiera dane:Kliknij aby pobrać wszystkie obiekty nawiązujące do {0}Pobiera wskazany obszarZachowuje wtyczkę „{0}”,Przełącza wyświetlanie zawartości panelulKliknij, aby przesunąć podświetlony węzeł. Przytrzymaj Ctrl, aby dodać nowy węzeł, Alt aby usunąć.>Wyświetla kartę konfiguracji podkładów w oknie preferencjiEKliknij by otworzyć w ustawieniach zakładkę szablonów znacznikówAPrzekierowuje do formularza edycji praw dostępu na witrynie JOSM)Kliknij, aby zresetować ustawienia OAuth2Umożliwia ponowne uruchomienie programu później#Kliknij by pobrać żeton żądania)Kliknij aby wrócić do okna przesyłania/Powraca do edytora relacji i kontynuuje edycjęUruchamia działanie w tle'Zapisuje zmiany i zamyka edytor relacji&Pomija uaktualnianie aktywnych wtyczekRozpoczyna wyszukiwanie miejscARozpoczyna proces uwierzytelniania i generuje nowy klucz dostępu3Proszę kliknąć, aby przetestować klucz dostępuUaktualnia aktywne wtyczkiUaktualnia wtyczkę „{0}”Czas oczekiwaniaKlif WspinaczkaKlinikaZegarZamknijZamknij mimo to(Zamknięcie zestawu zmian po przesłaniuZamknij zestawy zmian Zamyka okno i anuluje pobieranieZamknij uwagęZamknij uwagę z komunikatem:Zamknij otwarte zestawy zmian#Zamyka wybrany otwarty zestaw zmian Zamyka okno3Zamyka okno i przerywa odpytywanie o zestawy zmian.(Zamknij okno i zaakceptuj klucz dostępu&Zamknij okno i anuluj uwierzytelnianie6Zamyka okno ustawień i wycofuje zmiany w ustawieniachZamyka wybrane zestawy zmian'Zamyka zaznaczone otwarte zestawy zmian#Zamyka to okno i kontynuuje edycjęKZamyka panel. Można go ponownie otworzyć używając przycisków po lewej.Zamknięte po - Czas zamknięciaCzas zamknięcia:OpisOpisZamyka otwarte zestawy zmian$Zamyka wybrane otwarte zestawy zmianZamykanie zestawu zmianZamykanie zestawu zmian {0}Zamykanie zestawu zmian...OdzieżElektrownia węglowa WybrzeżeLinie brzegowe Wyroby kawoweMonetyNWyświetla zebrane punkty i segmenty śladu położenia jako mapę termiczną. Czas odbioruSzkoła wyższa KolumnadaKolor)Kolor (nazwa HTML lub kod heksadecymalny) Nazwa koloru: NasycenieKoloryUzupełnij węzeł {0} z pustymi współrzędnymi na linii {1} KompresorSklep komputerowyKlucze warunkoweCukierkiKonfiguracja stron wtyczek#Konfiguruje ustawienia zaawansowaneKonfiguruje dostępne wtyczkiKonfiguruj strony...9Konfiguruje listę stron z których pobierane są wtyczkiKonfiguruj pasek narzędzi0Konfiguruje kiedy tworzyć pliki kopii zapasowej#Konfiguruje używanie serwera proxyOKonfiguruj tożsamość użytkownika i sposób jej potwierdzania w serwerze OSM Czyszczenie>Potwierdzanie ręczne wszystkie czynności zdalnego sterowaniaPotwierdź pustą rolę PotwierdzenieKonfliktKonflikt rozdzielczości Konflikt tłaKonfilkt tła: połączonyKonflikt tła: zdecydowanyKonflikt tła: wypuścićKonfilkt tła: wrzuć tagKonflikt tła: pusty wierszKonfilkt tła: zamrożoneKonfilkt tła: w porównaniuTło konfliktu: naprzeciwKonflikt tła: zostawić+Konfilkt tła: zachowaj wszystkie znaczniki!Konfilkt tła: zatrzymaj członkaKonfilkt tła: zostaw jeden tagKonflikt tła: brak konfilktu$Tło konfliktu: po tej samej stronieKonfilkt tła: usuń członka)Tło konfliktu: ta sama pozycja naprzeciwKonfilkt tła: wybranyKonflikt tła: niezdecydowanyKonflikt pierwszego planu$Konfilkt pierwszego planu: porzucony%Konfilkt pierwszego planu: wrzuć tag(Konfilkt pierwszego planu: w porównaniu%Konfilkt pierwszego planu: zostawiony7Konfilkt pierwszego planu: zachowaj wszystkie znaczniki-Konfilkt pierwszego planu: zatrzymaj członka+Konfilkt pierwszego planu: zostaw jeden tag)Konfilkt pierwszego planu: usuń członka)Konfilkt pierwszego planu: niezdecydowanyEKonflikt w „widocznych” atrybutach na obiekcie typu {0} o id {1}.,Konflikt nie został całkowicie rozwiązany KonfliktyWykryto konflikty#Konflikty we wklejonych znacznikachKonflikty łączenia elementówEKonflikty podczas łączenia linii. Łączoną linią jest „{0}”.JKonflikty podczas łączenia węzłów. Docelowym węzłem jest „{0}”.'Połącz istniejącą linię z węzłemKopiuje klucze i wartości zaznaczonych znaczników do schowka0Kopiuje wartość wybranego znacznika do schowka\Skopiuj wybrany element po pierwszym wybranym elemencie na liście połączonych elementów.DSkopiuj wybrany element na początek listy połączonych elementów.`Skopiuj wybrane elementy przed pierwszym wybranym elementem na liście połączonych elementów.BSkopiuj wybrane elementy na końcu listy połączonych elementów.Skopiuj do schowka i zamknijKopia {1} warstwy {0}Prawa autorskie (URL)Prawa autorskie - rokSkoreluj#Skoreluj zdjęcia ze ścieżką GPXKoreluj do GPX Kosmetyki3Nie można uzyskać dostępu do plików danych: {0}WNie można połączyć linii
(Nie mogą zostać połączone w jeden ciąg węzłów)UNie można połączyć się z serwerem OSM. Sprawdź swoje połączenie z Internetem.$Nie można wyeksportować „{0}”.Nie znaleziono typu elementu$Nie znaleziono etykiety ostrzeżenia#Nie można zaimportować „{0}”.!Nie można zaimportować plików.2Nie udało się pobrać obrazu z serwera kafelkówJOSM nie zna twojej tożsamości.
\r Albo pracujesz anonimowo albo nie masz prawa poznać tożsamości
użytkownika, w imieniu którego pracujesz.fNie można dopasować odnośnika lub identyfikatora do wybranej usługi. Proszę spróbować ponownie.LiczbaKraj Kod krajuPowiat/HrabstwoSąd Zadaszony ZadaszonyZakryty sztuczny zbiornik wody RzemiosłoDźwigUtwórzUtwórz okrągTworzy nowy katalog9Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.ETworzy kopię tej relacji i otwiera ją w nowym oknie edytora relacjiTworzy nową warstwę mapy.Utwórz nową uwagęTworzy nową relacjęTworzy obszaryDodaj zakładkę-Tworzenie znaczników podczas wczytywania GPXUtwórz wielokąt złożonyUtwórz nowy węzeł.Utwórz nową uwagęTworzenie nowych obiektów-Tworzenie nowej relacji na warstwie „{0}”Utwórz uwagę UtworzonoCzas utworzeniaData utworzenia:Utworzone przed - Utworzony przez:Data utworzeniaCzas utworzenia:Tworzenie zestawu zmian...'Przygotowywanie interfejsu użytkownikaKarty kredytoweKrykietUprawaKrokietKrzyżPrzejazd na rowerzePrzejazd na koniuPrzejście przez tory"Opiekun na przejściu dla pieszychPrzecinające się przeszkodyPrzecinające się granicePrzecinające się budynkiRodzaj przejazdu#Rodzaj przejścia dla pieszych (UK)(Przecinające się cieki wodne z liniamiPrzecinające się szlaki wodnePrzecinające się linie Kryptowaluta-Ctrl, aby połączyć z najbliższym węzłemKuchniaKulturaPrzepustBieżące zaznaczenie Stan obecny=Obecny zestaw zmian jest pusty. Nie można przesłać danych.BAktualny menedżer danych uwierzytelniających jest typu „{0}”JAktualna wartość identyfikatora użytkownika „{0}” nie jest poprawnaObecna wartość jest domyślnaAktualne przybliżenieAktualne przybliżenie: {0}GNie zaznaczono obszaru do pobrania. Proszę najpierw zaznaczyć obszar.Sklep z zasłonamiPoduszki zwalniająceWłasneWłasna projekcjaWłasny odnośnik WMSDostosuj kolor)Dostosowuje elementy paska narzędziowego Dostosuj stylDostosuj rysowanie śladuWytnijPrzecinka leśnaWykopCyklPrzegroda dla rowerzystówPas rowerowy/ścieżka rowerowaDroga rowerowaŚcieżka rowerowa (po lewej)Ścieżka rowerowa (po prawej))Zapętlone zależności między relacjami KolarstwoZapętlone zależności.3Częstochowa: Ortofotomapa 2011 (zdjęcia lotnicze)3Częstochowa: Ortofotomapa 2013 (zdjęcia lotnicze)3Częstochowa: Ortofotomapa 2014 (zdjęcia lotnicze)NabiałTama Błąd danychWarstwa danych {0}Zestaw danych: Zasoby i typy danych:Źródła danych ({0})Sprawdzenie poprawności danychDane:,Baza danych offline w celach konserwacyjnych$Przetestuj zgodność zestawu danychDataData wykonania zdjęć: {0}Data:Data: Karty debetowe"Informacje diagnozowania błędów7Określa jak wysłać dane i który zestaw zmian użyćStopnie dziesiętneDecyzjaOddalŚcieżka do jazdy konnejDedykowana ścieżka rowerowaŚcieżka dla pieszych Domyślny"Domyślny (ustalony automatycznie)&Domyślnie (otwarte, zamknięte, nowe)Domyślne odwzorowanie.Ustalono „{0}” jako domyślne odwzorowanieEDomyślna wartość obecnie nie znana (funkcja jeszcze nie używana).!Domyślna wartość to „{0}”.Wartość domyślna: {0}Domyślnie: {0}Definicja {0} jest niejasnaUsuń Usuń plikUsuń plik z dyskuUsuń warstwęUsuwanieUsuń znaczniki;Usuń linie które nie należą do wielokąta wewnętrznegoPotwierdzanie usuwaniaUsuń powielone relacjeUsuń powielone linie Usuwa filtr.Usuń z relacjiUsuń plik ze zdjęciem z dysku#Usunąć niekompletnych członków?DUsuwa warstwy bez zapisywania. Niezapisane zmiany zostaną utracone.Usunięto węzeł {0}Usuwa węzły lub linieUsuń Usuwa obiektyUsunięto relację {0}Usuwanie relacjiKasuje relacjeUsuwa wybrane obiektyUsuwa zaznaczoną wstawkę9Usuwa aktywną warstwę, nie usuwając powiązanego pliku!Usuwa obecnie edytowaną relację+Usuwa wybrany klucz ze wszystkich obiektówUsuwa zaznaczone warstwyUsuwa zaznaczoną relację.Usuwa z listy wybrane źródłoUsuwa zaznaczone znacznikiUsuwa zbędne węzły z linii.Usunięto linię {0} UsuniętoUsunięto „{0}” Usunięte:0Usunięty członek {0} jest użyty w relacji {1}$Usunięty węzeł używany przez {0}/Usunięty węzeł {0} jest częścią linii {1}"Usunięte lub przeniesione obiektyUsunięta relacja(Usunięta relacja {0} zawiera członków#Usunięta linia {0} zawiera węzły DelikatesyDostawaWyznanieDentysta Dom towarowyPorzucone funkcjeGłębokość w metrach Spadek (m)OpisOpis: Opis: {0}Miejsce doceloweZnak wskazujący do celu&Oznaczenie drogi do miejsca docelowego)Cel podróży na znaku (bez odległości)Szczegółowość SzczegółySzczegóły... Szczegóły:xNie wykryto żadnej sieci IPv6 możliwej do użycia, IPv4 będzie preferowane względem IPv6 po następnym uruchomieniu.WWykryto działającą sieć typu IPv6, będzie ona preferowana po następnym restarcie.@Wykryto użyteczną sieć IPv6 która jest preferowana nad IPv4.$Ustal id bieżącego użytkownika...#Określanie wtyczek do wczytania...ObjazdŚrednica (w mm)2Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.Diesel (olej napędowy)Ultimate Diesel (GTL)Generator DieslaDiesel dla ciężarówek)Różna liczba linii w kluczach {0} i {1}Poziom trudnościCyfrowyDigitalGlobe: zdjęcia premiumDigitalGlobe: zdjęcia zwykłeODokładność położenia (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)Kierunek]Kierunek (czerwony = zachód , żółty = północ, zielony = wschód, niebieski = południe)Kierunek w stopniachWyłącz?Wyłącz dostęp do danego zasobu(-ów), oddzielone przecinkiem&Wyłączenie wszystkich innych wtyczekWyłącz wtyczkęPorzućOdłącz węzeł od linii.Odłącza wezły od linii, do której należąZapobieganie wysyłaniuDyskusjaLiczba dyskusjiRealizacja recept WyświetlaczZaawansowane parametry OAuthDaty w formacie ISO WyświetlanieqWyświetla ruchomą ikonę reprezentującą położenie na śladzie, w którym aktualnie jest odtwarzany dźwiękGWyświetla szczegółowe informacje o węzłach, liniach lub relacjach.XWyświetla przyciski w panelu bocznym po umieszczeniu wskaźnika myszy w obszarze panelu#Wyświetlanie współrzędnych jakoPorzucone klucze znaczników Wyświetl geolokalizowane obrazyTWyświetla historię zmian linii, węzłów lub relacji w przeglądarce internetowej7Wyświetla historię zmian linii, węzłów lub relacjiYWyświetla klucze uznane za nieinteresujące do tego stopnia, że mogą zostać usunięte"Zsynchronizowany ślad dźwiękowyVWyświetla informacje o węzłach, liniach lub relacjach w przeglądarce internetowej.6Wyświetlaj etykiety ulic (przy wysokim przybliżeniu)Menu „Dźwięk"!Wyświetla informacje o programie2Wyświetla podstawowe właściwości zestawu zmian+Wyświetla historię zaznaczonych obiektówIWyświetla obiekty stworzone, zaktualizowane i usunięte w zestawie zmian:Wyświetl publiczną dyskusję na temat tego zestawu zmian"Wyświetla znaczniki zestawu zmianStopień przybliżenia: {0}Ekran:4Wyświetla małą mapę z bieżącym miejscem edycji#Wyświetla wersję JOSM i wychodzi.Odległość (km)Odległość (km)Odległość: Rozmieść węzłyGRozmieszcza wybrane węzły w równych odległościach wzdłuż prostejDystrykt/powiat NieczynneNieużywany torRówTworzy przedziały pomiędzy natywnymi poziomami rozdzielczościami do coraz mniejszych stopni jeśli współczynnik powiększenia jest za dużyPodziałPorzuć zmianyYZapamiętanie wyboru i nie pytanie ponownie (wybór można zmienić w Ustawienia>Wtyczki)[Nie rysuj strzałek jeśli nie są one oddalone co najmniej o taką odległość od siebie.Nie ukrywaj paska stanuNie ukrywaj paska narzędzi"Nie ukrywaj paska narzędzi i menu8Nie wymaga zmieniania trybu (styl pracy jak w Potlatchu)9Pomijanie tego komunikatu ponownie (zapamiętanie wyboru)7Pomijanie tego komunikatu ponownie (dla tej czynności)2Pomijanie tego komunikatu ponownie (dla tej sesji)"Pomijanie tego komunikatu ponowniePrzypisać nową rolę?Zezwolić na to?Wkleić te znaczniki?Market budowlanyDokPrzychodnia lekarska9Nie pasuje do wzorca „wartość ograniczenia @ warunek"Wybieg dla psówWyścigi psówPodwójne stereograficznePodwójny konfliktW dółPobierzPobierz wszystkiePobiera skompresowany OSM Pobiera skompresowane zmiany OSM Pobierz dane Pobiera GPSPobieranie położeniaPobierz członków Pobiera OSMPobiera zmiany OSMPobierz uwagi według IDPobierz uwagi OSM&Pobierz uwagi w określonych granicachPobiera OSM URLPobierz obiekt według ID Pobiera obiekt wg identyfikatoraPobierz wtyczkęPobierz geopozycjonowany obrazPobierz zaznaczonePobierz adres URL2Pobiera wszystkie relacje podrzędne (rekursywnie)Pobrać wszystkie dane?2Pobiera wszystkich brakujących członków relacji1Pobiera wszystkich członków zaznaczonej relacjiPobierz i uruchom ponownie5Pobiera i wyświetla historię zaznaczonych obiektówCWłaściwy rozmiar obszaru, potencjalnie do przyjęcia przez serwerAZa duży rozmiar obszaru, potencjalnie do odrzucenia przez serwerPobranie do nowej warstwyNie udało się obsłużyć pliku zip „{0}”. Wyjątek: {1}UNie udało się zainicjować preferencji. Błąd tworzenia brakującego katalogu: {0}gNie udało się zainicjować preferencji. Nie udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0}PNie udało się zainicjować preferencji. Katalog „{0}” nie jest katalogiem.Nie udało się zainstalować pobranej wtyczki „{0}”. Pomijanie instalacji. Program mimo wszystko spróbuje wczytać starą wersję wtyczki.vNie udało się zainstalować wtyczkę „{0}” z tymczasowego pliku pobierania „{1}”. Nieudane zmienianie nazwy._Nie udało się zainstalować wtyczkę „{0}” z tymczasowego pliku pobierania „{1}”. {2}DNie udało się wczytać stylów Mappaint z „{0}”. Wyjątek: {1}&Nie udało się wczytać schematu XML.DNie udało się wczytać domyślnego pliku pamięci podręcznej: {0}EBłąd ładowania klasy rendera mapy „{0}”. Klasa nie znaleziona.7Nie udało się wczytać zasobu „{0}”, błąd: {1}.-Nie udało się zlokalizować obrazu „{0}'',Nie udało się odnaleźć zasobu „{0}”.$Nie udało się otworzyć adresu URLcNie udało się otworzyć adresu URL. Nie ustalono platformy. Proszę najpierw ustalić platformę.'Nie udało się otworzyć strony pomocyUOtwieranie strony pomocy zakończyło się niepowodzeniem. Docelowy adres jest pusty.FNie udało się otworzyć strumienia wejściowego dla zasobu „{0}”-Nie udało się przetworzyć selektora MapCSSFNie udało się przetworzyć stylów Mappaint z „{0}”. Błąd: {1}`Nie udało się przetworzyć listy wtyczek z witryny „{0}”. Pomijanie witryny. Wyjątek: {1}/Nie udało się zapisać preferencji w „{0}''HNie udało się wczytać pliku CSS „help-browser.css”. Wyjątek: {0}+Błąd czytania MOTD. Zwrócony błąd: {0}0Nie udało się zmienić nazwy pliku {0} na {1}.QNie udało się uzyskać klucza dostępu z menedżera danych uwierzytelniającychbNie udało się uzyskać danych uwierzytelniających OSM z menedżera danych uwierzytelniających.WNie udało się pobrać informacji na temat aktualnego użytkownika JOSM. Wyjątek: {0}cNie udało się zapisać danych uwierzytelniających OSM w menedżerze danych uwierzytelniających./Nie udało się zapisać domyślnych ustawień.]Nie udało się przeszukać pliku „{0}” w celu uzyskania informacji o wtyczce. Pomijanie.aNie udało się ustawić bieżącego elementu. Aktualna wersja {0} nie jest dostępna w historii.TNie udało się przesłać klucza dostępu do menedżera danych uwierzytelniającychkNie udało się zmienić elementu z ID {0} ponieważ warstwa wybrana do edycji nie zawiera takiego elementuRNie udało się zmienić elementu z ID {0} ponieważ nie wybrano warstwy do edycjiSprawiedliwy handelFarmaStoisko gospodarstwa rolnego Grunty rolneZagrodaBar szybkiej obsługi#Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)!Szybkość przewijania (mnożnik)}Błąd krytyczny: nie udało się odnaleźć obrazu „{0}”. To poważny błąd konfiguracji. Program zakończy działanie. Numer faksuOpłata Hala górskaDamski OgrodzenieProm Trasa promuTerminal promowy(Pobieranie pakietu węzłów z „{0}”&Pobieranie pakietu relacji z „{0}”$Pobieranie pakietu linii z „{0}”'Pobieranie węzła o id {0} z „{1}”4Pobieranie relacji o identyfikatorze {0} z „{1}”2Pobieranie linii o identyfikatorze {0} z „{1}”Hokej na trawiePlik „{0}” nie istnieje.LNie można zapisać pliku „{0}”. Proszę wprowadzić inną nazwę pliku. Nazwa pliku:Kopia zapasowaPlik istnieje. Zastąpić go?)Nazwa pliku oczekiwana dla warstwy nr {0} Nazwa pliku:&Plik {0} już istnieje. Zastąpić go?+Plik {0} jest wczytany pod nazwą „{1}” Plik: {0}Pliki Rodzaj pliku: Rodzaj pliku: 0. Jest {0}.LID bierzącego zestawu zmian musi być większe niż zero. Obecne ID to {0}.Identyfikator:IDEIB - BalearyBłąd wejścia/wyjściaBłąd wejścia/wyjściaNBłąd IO podczas tworzenia pliku, automatyczny zapis zostanie pominięty: {0}Hokej na lodzie Łyżwiarstwo LodziarniaIkonaŚcieżki ikon:Ikona:=Jeśli uruchomiona jest najnowsza wersja programu i wtyczek, proszę zgłosić błąd za pośrednictwem systemu śledzenia błędów. Informacje o błędzie powinny zostać wypełnione automatycznie. Proszę dołączyć informacje o tym jak odtworzyć błąd i zawrzeć tak wiele szczegółów, jak to tylko możliwe.ZignorujZignoruj klucz „{0}”Zignoruj znacznik „{0}”)Ignoruje wybrany problem następnym razem+Ignoruj je, pozostaw relację niezmienionąZignoruj ten błądZignoruj wskazówkę i połącz0Ignoruje tę wskazówkę i rozpoczyna wysyłanie&Ignoruj ostrzeżenie i zainstaluj stylZignoruj ostrzeżenia4Zignorować całą grupę czy indywidualne elementy?VIgnoruje przechwycony wyjątek ponieważ wysyłka została anulowana. Wyjątek to: {0}Ignoruje elementyOIgnoruję wyjątek ponieważ pobieranie zostało porzucone. Nazwa wyjątku: {0}?Ignorowanie wyjątku z powodu anulowania zadania. Wyjątek: {0}.Pominięto nieprawidłowy adres URL: „{0}”4Pominięto nieprawidłowy adres URL pliku: „{0}”.Ignorowanie {0} węzłów bez współrzędnychNieprawidłowe dane1Nieprawidłowy adres URL zapytania o zestaw zmian#Nieprawidłowa wielkość fragmentuWNieprawidłowy rozmiar pakietu. Proszę wprowadzić liczbę całkowitą większą od 1.pBłędna struktura dokumentu. Znaleziono punkt, linię lub relację poza „create", „modify lub „delete”.&Niewłaściwy wpis na liście wtyczek.Błędne wyrażenie „{0}”;Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej „{0}”:Niewłaściwa wartość długości geograficznej „{0}”JNiedozwolona numeryczna wartość atrybutu „{0}”. Otrzymano „{1}”.Niedozwolony obiekt z id=0Niedozwolona wartość atrybutu „{0}”. Otrzymano „{1}”\Niewłaściwa wartość wymaganego atrybutu „{0}” typu OsmPrimitiveType. Jest „{1}”..Niedozwolona wartość parametru „{0}'': {1}ObrazPliki obrazów,Plik ze zdjęciem nie mógł być usunięty.Podkład: domyślny PodkładyURL warstwy obrazuAdres URL podkładu (domyślne)Przesunięcie podkładuUstawienia podkładówDostawcy zdjęćUżywany zestaw zdjęć Podkład: {0}*zdjęć mających już znaczniki ({0}/{1})8zdjęć z pozycją geograficzną w danych exif ({0}/{1}) ImperialnyImportuj dźwięk Importowanie danych z adresu URLZaimportuj obrazyImportuj dziennik Zaimportowanie nie jest możliwePoprawianie dokładności linii0Przełącza tryb poprawiania dokładności liniiW tle$W przypadku sygnalizacji świetlnej:W zestawie zmian: W konflikcie z: Wyszukując różne obiekty, proszę określić je w następujący sposób: {0}
(gdzie {1} oznacza węzeł, {2} - linię a {3} - relację).Teren zalewowyKąt w stopniach Nachylenie%Załącz dane OSM w pliku sesji .joz.0Dołącz węzeł do najbliższego segmentu liniiZałączenie zrzutów stosu6Załączenie informacji na temat opracowywanych danych"Załączenie raportu stanu systemu"Niekompletny opis z ref=0 Niekompletny%Niedokończone wysyłanie/zapisywanie6Nieprawidłowy wzór etykietowania punktów audio: {0}"Nieprawidłowa ilość parametrówNieprawidłowy wzór*Niepoprawne rondo (droga: {0} zamiast {1})0Nieprawidłowy wzór etykietowania punktów: {0} PrzybliżWewnątrz budynkuObszar przemysłowy#Imercyjna synteza zamknięta (ICF) Informacje InformacjeTablica informacyjnaInformacja turystycznaTerminal informacyjnyInformacje o warstwie+Informacje dostępne drogą elektroniczną.3Informacje przez słuchawki lub telefon komórkowy.AInformacje uzupełniające, możliwe wiele fałszywych błędów. InicjowanieInicjowanie API OSM$Inicjowanie sesji na witrynie OSM...'Inicjowanie danych wewnętrznych granic1Inicjowanie wewnętrznych danych o kierunku ruchuInicjowanie stylów map$Inicjowanie węzłów do pobrania...)Inicjowanie węzłów do uaktualnienia...Inicjowanie szablonów'Inicjowanie relacji do uaktualnienia...Inicjowanie weryfikatora%Inicjowanie linii do uaktualnienia... InskrypcjaZZainstaluj lokalny certyfikat JOSM w magazynie certyfikatów twojego systemu/przeglądarki Zainstaluj...Instalowanie wtyczek#Instalowanie uaktualnionych wtyczekIzolator Dekoracje5Etapy pośrednie między natywnymi rozdzielczościami NieregularnieWewętrzne szablonyWewnętrzny błąd serweraNWewnętrzne style do użycia jako baza dla przełączalnych stylów nakładek.Międzynarodowa nazwaPunkt dostępu do InternetuKafejka internetowaDostęp do internetuOpłata za internetZnaczniki internetowe,Linie wielokąta złożonego krzyżują sięRNie można rozwiązać przecięcia trzech lub więcej linii. Przerwano czynność.Nieprawidłowy adres URL APILOkreślono nieprawidłową listę identyfikatorów. Nie można kontynuować.1Nieprawidłowy adres URL „{0}” we wtyczce {1}Nieprawidłowy obszar edycji"Nieprawidłowe współrzędne: {0}Nieprawidłowy zestaw danychNieprawidłowa dataNiepoprawna data/czas!Nieprawidłowy plik jar „{0}”Nieprawidłowe przesunięcie4Nieprawidłowy opis wtyczki „{0}” we wtyczce {1}?Nieprawidłowa główna wersja wtyczki „{0}” we wtyczce {1}$Błędna konfiguracja projekcji: {0}!Niepoprawne wyrażenie regularne.Niepoprawny adres usługi&Nieprawidłowy wiersz w słowniku: {0}ryzyko naruszenia bezpieczeństwa.

Zostaniesz teraz poproszony przez Windows o usunięcie tego niebezpiecznego certyfikatu.Dla własnego bezpieczeństwa kliknij Tak w następnym okienku dialogowym.nWygląda na to, że program ostatnim razem niespodziewanie zakończył działanie. Przywrócić ostatnie dane?&Element {0} nie znaleziony na liście.Przeglądarka pomocy JOSM Adres URL listy wtyczek dla JOSM+Pliki z własnymi ustawieniami JOSM (*.xml)JOSM domyślny (MapCSS)JOSM oczekiwał znaleźć element [{0} {1}] w zbiorze danych, lecz go tam nie było. Proszę zgłosić ten błąd na {2}. To nie jest błąd krytyczny, możesz bezpiecznie kontynuować pracę.&Nie udało się pobrać listy wtyczek:JOSM jest skonfigurowane tak, aby używać proxy z ustawień systemowych, jednakże JVM nie jest skonfigurowane aby je pobrać. Przywracanie ustawień do „Bez serwera proxy"WJOSM jest nieaktualny. Aktualna wersja to {0}. Proszę spróbować uaktualnić program.Wyszukiwanie aktualizacji...Program JOSM jest aktualny.FCertyfikat localhost dla JOSM-a znaleziony w zasobniku kluczy {0}: {1}JOSM próbował uzyskać dostęp do następujących zasobów:
{0}ale mu się nie udało :(. Wystąpiły błędy w sieci:
{1}To może być ze względu na brakującą konfigurację proxy.
Zmienić teraz ustawienia proxy?JOSM próbował dostać się do zasobu:
{0}ale nie udało mu się, ponieważ wystąpił błąd proxy:
{1}Chcesz zmienić swoje ustawienia proxy teraz?1JOSM w wersji {0} jest niezbedny dla wtyczki {1}.Strona internetowa JOSMJOSM nasłuchuje tylko na porcie {0} (HTTP) oraz na porcie {1} (HTTPS) komputera lokalnego.
Tych portów nie można skonfigurować, ponieważ odwołują się do nich inne aplikacje komunikujące się z programem.fProgram JOSM niedługo przestanie działać z tą wersją. Zaleca się uaktualnić Java do wersji {0}.Edytor OpenStreetMap w JavieWersja Javy {0}Barierka modułowaJubilerFunkcja łączenia obszarówPołącz węzeł z linią'Potwierdzenie przy łączeniu obszarów#Połącz nakładające się obszary0Połączono nakładające się na siebie obszary"Łączy nakładające się obszaryPrzejdź do położeniaPrzejdźPrzechodzenie do położenia!Przejdź do następnego znacznika"Przejdź do poprzedniego znacznika SkrzyżowanieGokartyKatowice: Budynki (budynki)*Katowice: Ortofotomapa (zdjęcia lotnicze)Zachowaj9Przechowywanie kopii zapasowych nawet po zapisaniu warstwZachowaj moje współrzędneZachowaj mój stan usunięciaZachowaj wtyczkę7Zachowaj wybrane pary klucz/wartość z lokalnej wersji:Zachowaj wybrane pary klucz/wartość z wersji na serwerzeZostaw ich współrzędneZachowaj ich stan usunięcia3Zostaw tego członka relacji dla docelowego obiektu KrawężnikKlucz$Klucz „{0}” jest nieprawidłowy.'Klucz „{0}” wygląda jak „{1}”.+Klucz „{0}” nie występuje w szablonach^Klucz nie może być pusty jeśli użyty jest operator tag. Przykład użycia: klucz=wartośćDorabianie kluczy0Klucz jest zbyt długi (maksmalnie {0} znaków):Klawisz: Klucz: {0}Skróty klawiszoweSłowa kluczowe PrzedszkoleBrama ze śluząAkcesoria kuchenneGaz LPG8Etykiety znaczników dźwiękowych (oraz obrazu i sieci)Miejsce napisuLambert 93 (Francja)(Azymutalne równopowierzchniowe LambertaProjekcja Stożkowa LambertaOdwzorowanie Lamberta (Estonia)Zagospodarowanie terenu Wysypisko1Powielone węzły zagospodarowania przestrzennegoZnaczniki pasów jezdniLiczba pasów ruchuLiczba pasów w kierunku drogi#Liczba pasów w przeciwnym kierunkuJęzykDuży obszar pokryty błotami.Duży obszar pokryty piaskiem.Zaznaczanie w trybie lasso%Zaznacza obiekty zakreślone obszaremOstatnia zmiana {0}Data ostatniej zmianyPrzytrzymaj CTRL aby wybrać bezpośrednio z listy.
Obszar wojskowyMin. szerokośćMin. długośćMin. prędkość (km/h)Minimalne przybliżenie"Minimalny stopień przybliżenia: Szyb Mini mapa Mini rondoMinigolfNajniższa wersja JOSM:Wiek minimalny$Minimalna odległość (w pikselach) Minuty: {0}Utwórz lustrzane odbicie8Tworzy lustrzane odbicie zaznaczonych węzłów i linii.2Brakujący atrybut „ref” członka relacji {0}.7Brakujący atrybut „version” na elemencie z ID {0}.)Brakujący klucz lub wartość znacznika.&Brakuje wymaganego atrybutu „{0}”.*Brakuje celu do złączenia z węzłem {0}*Brakuje celu do złączenia z relacją {0})Brakuje celu do złączenia z linią {0}.:Brakuje celu do złączenia typu {0} z identyfikatorem {1}*Brakujące tłumaczenie znaczników name:*UBrakujący znacznik name:*={0}. Proszę dodać znacznik z prawidłowym kodem języka.Brak parametru dla NOTBrak parametru dla ORBrakujący parametr dla XOR/Brakujące informacje o przejściu dla pieszych1Brakująca główna wersja wtyczki we wtyczce {0};Brakuje znaczników power=tower/pole na linii energetycznejPBrak pliku z ustawieniami „{0}”. Tworzenie pliku z ustawieniami domyślnymi.&Brakuje wymaganego atrybutu „{0}”.Brak tożsamości użytkownikaBłędny klucz własności"Literówka w wartości własności)Wyciąg mieszany (krzesełkowo-gondolowy)#Powielone węzły różnego rodzajuSklep z telefonami komórkowymiTryb: przyciąganie do kątów Tryb: {0}Lotnisko dla modeli,Praca bez wybierania trybu (jak w Potlatchu) Zmodyfikowany9Czasy modyfikacji (znaczniki czasu) plików dźwiękowychCModyfikuje listę warstw podkładów wyświetlaną w menu PodkładyKantorStacja pomiarowa MonitoringTor jednoszynowy CumowanieWięcej informacji...(Więcej informacji na temat tego obiektuWięcej uwag do pobrania8Znaleziono więcej niż jedną linię z rolą „from”6Znaleziono więcej niż jedną linię z rolą „to”,Więcej niż jeden węzeł z rolą „via” Więcej...Meczet7Ziemia/piach/trawa - z domieszką twardych materiałówDUtwardzona tłuczniem z niewielką domieszką miękkich materiałówPojazdy silnikoweŁodzie motorowe Samochody MotocykleDealer motocykliMarka motocyklowaTylko silnikoweSporty motorowe AutostradaWęzeł autostradowyAutostrada - dojazdGórski szlak rowerowy PrzełęczKolarstwo górskieZamontowana na Most ruchomyPrzenieś węzeł na linięPrzesuń węzeł...FPrzesuń segment wzdłuż jego prostopadłej i zwolnij przycisk myszy.+Przenieś okno dialogowe do panelu bocznegoPrzesuń w dół3Przesuwa wybrane elementy o jedną pozycję w dółPrzesuń elementyPrzesuwa filtr w dół.Przesuwa filtr w górę.Przesuń w lewoAPrzesuwa węzły tak, by wszystkie kąty miały 90 lub 180 stopniPrzesuwaj obiekty przeciągając je; Shift, aby dodać do zaznaczenia (Ctrl, aby przełączać); Shift-Ctrl aby odwracać zaznaczenie; Alt-Ctrl aby skalować zaznaczeniePrzesuń obiekty {0}Przesuń w prawo&Przenieś znaczniki z linii do relacji2Przesuwa aktualnie zaznaczonych członków w dół3Przesuwa aktualnie zaznaczonych członków w góręTPrzesuń węzeł wzdłuż jednego z segmentów, a następnie zwolnij przycisk myszy.CPrzenieś węzeł do najbliższego segmentu linii i dołącz go tam0Przenosi zaznaczony wpis o jeden wiersz w dół.1Przenosi zaznaczony wpis o jeden wiersz do góry.4Przesuwa wybraną warstwę o jedną pozycję w dół5Przesuwa wybraną warstwę o jedną pozycję w góręBPrzesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.3Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły okrąg. Przesuń jePrzesuń do góry4Przesuwa wybrane elementy o jedną pozycję w górę Przesuń {0}Przesuwa obiekty {0}KinoBłotaRóżne sportyMultiklucz: {0}$Wielokrotne relacje associatedStreet,Wielu członków wskazuje na ten sam obiekt.Wiele nazw ulic w relacjiWiele wartościWielokąt złożonyCWewnętrzna linia wielokąta złożonego znajduje się na zewnątrz'Wielokąt złożony nie jest zamknięty*Członek relacji powtórzony z inną rolą.Członek relacji powtórzony z tą samą roląTLinia zewnętrzna wielokąta złożonego współdzieli odcinek z innym pierścieniem.Pierścienie wielokąta złożonego są równe:Pierścienie wielokąta złożonego współdzielą węzłyMuzeumSklep muzyczny (płytowy)Instrumenty muzyczneWłasne zestawy zmian/Mój zestaw nie zawiera znacznika z kluczem {0} Moja wersjaMoja wersja (lokalna)Moją z Połączoną Moją z Ich'Import NMEA zakończony niepowodzeniem!$Import NMEA zakończony powodzeniem:Pliki NMEA-0183NazwaNazwa (opcjonalna):Nazwa położenia2Nazwa rzeki/jeziora/morza/oceanu do którego wpadaNazwa lub przesunięcieHSerwer nazw zwrócił nieprawidłowe dane. Proszę spróbować ponownie. Nazwa: {0}Nazwane punkty GPS z {0}Nazwane punkty śladuKolej wąskotorowa Park narodowyNazwa narodowaPowielone węzły naturyNaturaRezerwat przyrody Mile morskieWspomaganie nawigacjiOsiedle/SąsiedztwoSiećWystąpił błąd sieci Błąd sieciNie uaktualnianieNowaNowy klucz dostępu Nowy katalog Nowa warstwa Nowa relacjaENowe domyślne wpisy można dodać na stronie Wiki. Nowy klucz Nowy węzełNowe przesunięcieNowy wpis szablonu: Nowa relacja Nowa rola Nowa reguła: Nowy styl:Nowa wartość"Nowa linia {0} zawiera 0 węzłówSklepik z prasą NastępnyNastępny znacznik Klub nocnyKręgle klasyczneNie6Nie odnaleziono modułu eksportującego! Nie zapisano.fNie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi. Brak skrótu&Nie odnaleziono linii z rolą „from"#Nie znaleziono linii z rolą „to"1Nie odnaleziono drogi lub węzła z rolą „via"Nie zaznaczono obszaru-Brak stylu dla obszaru wielokąta złożonego#Brak obszaru edycji dla tej warstwyBrak zmian do wysłania.9Brak istniejących zestawów zmian dla wysyłki różnic. Brak konfliktów do rozwiązania!Brak konfliktów do przybliżenia(Nie znaleziono aktualnego zestawu danych-Nie odnaleziono danych dla warstwy „{0}”.(Nie znaleziono danych w pliku „{0}”."Nie znaleziono danych w pliku {0}..Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.Nie wczytano żadnych danych. Brak daty=Nie wybrano domyślnej warstwy; wybieranie pierwszej warstwy. Ślepa ulica,Brak modułu eksportującego dla tej warstwyBrak zaznaczenia gpx Brak obrazuNie odnaleziono plików obrazuBrak podkładów mapy.Nie można było dopasować żadnego zdjęcia!+Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.nowego zestawu zmian.bObiekty zostaną wysłane do otwartego zestawu zmian {0} z komentarzem „{1}”.Obiekty do dodania:Obiekty do usunięcia:Obiekty do zmodyfikowania:0Obiekty: {2} / Znaczniki: {0} / Członkowie: {1}Ukośny MercatorBenzyna bezołowiowa 100Paliwo 80-oktanoweBenzyna bezołowiowa 91Benzyna bezołowiowa 92Benzyna bezołowiowa 95Benzyna bezołowiowa 98[Koła pojazdów off road: ciężkie, nie uprawnione do jazdy po drogach i wszystko poniżejBiuraOficjalna nazwa Tryb offline Przesunięcie6Zakładka przesunięcia już istnieje. Zastąpić ją?Zakładki przesunięciaPrzesunięcie:Przesunięcie: Elektrownia na ropę Zatwierdź Stary kluczPoprzednia rolaStara wartośćStare wartości Na życzeniePodczas wysyłaniaWłączone/WyłączoneLinie z jednym węzłem'Jeden ze wskazanych plików był pusty.OJedna z wybranych linii nie jest zamknięta i dlatego nie może być łączona.Jeden lub więcej członków zostało usuniętych z tej relacji kiedy edytor relacji był otwarty. Zostały one usunięte z listy członków.eJeden lub więcej węzłów biorących udział w tej czynności znajduje się poza pobranym obszarem.JednokierunkowaJednokierunkowa (dla rowerów)Jednokierunkowa dla rowerówHTylko zestawy zmian zamknięte po i stworzone przed podaną datą/czasem:Tylko zestawy zmian zamknięte po podanej dacie lub czasieTylko własne zestawy zmianrTylko zmiany wprowadzone przeze mnie (wyłączone. JOSM jest aktualnie uruchomiony przez anonimowego użytkownika)ATylko zestawy zmian użytkownika o następującym identyfikatorzeETylko zestawy zmian użytkownika o następującej nazwie użytkownikaMWyświetlanie informacji dla pierwszych {0} użytkowników z {1} zaznaczonychTylko na początku liniieTylko kwadratowe kafelki są obsługiwane. Serwer zwrócił {0}x{1} dla identyfikatora TileMatrix {2}KrycieStan Otwórz plik dostosowywania JOSMOtwórz położenie...Otwórz plik OSMOtwórz plik OsmChangeOstatnio otwieraneFOtwórz plik (każdy typ jaki może być otwarty poprzez Plik/Otwórz) Otwiera plik.8Otwórz przeglądarkę historii z historią tego węzłaAOtwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).,Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.!Otwiera listę wszystkich relacji?Wyświetla listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami@Otwiera okno łączenia wszystkich elementów z powyższej listy@Otwiera nowy zestaw zmian i używa go przy następnym wysyłaniu2Otwiera okno preferencji dla ustawień globalnych.-Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.EOtwiera stronę internetową dla każdego zaznaczonego zestawu danychOtwiera adres URLHOtwórz i użyj tak wielu nowych zestawów zmian jak to tylko konieczne.Otwórz kolejny ślad GPXOtwórz inne zdjęcieBOczekiwano otwartego zestawu zmian. Otrzymano zamknięty z id {0}.Otwarte zestawy zmian Otwórz plikOtwieranie lokalnych plikówOtwarte z lewejOtwarte z prawej"Wyświetla preferencje tego paneluOtwórz aktualną relacjęOtwiera wybrany plikOtwórz wybrany plik.Otwórz sesję7Otwiera tę stronę pomocy w zewnętrznej przeglądarce&Otwiera listę zmian aktywnej warstwy.+Otwiera uwagę w zewnętrznej przeglądarceAOtwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności$Otwieranie tego okna po uruchomieniu Otwórz...Stan:OpenPT Map (nakładka)OpenStreetMap (styl francuski)OpenStreetMap (styl niemiecki)#OpenStreetMap (Mapnik, bez etykiet))OpenStreetMap (Czarno-biała, podstawowa) OpenStreetMap Carto (Podstawowa)OpenStreetMap - ślady GPSDane OpenStreetMapGodziny otwarciaOtwieranie adresu URL: {0}Otwieranie pliku „{0}” ...Otwieranie plikówSkładnia godzin otwarciaDOtwarcie łącza nie jest obsługiwane na tej platformie („{0}”)]Nie udało się zgłosić błędu. Proszę zgłosić błąd przy użyciu strony internetowej:@Otwiera okno umożliwiające wyświetlenie wybranego położenia@Otwiera menedżera zestawów zmian dla wybranych zestawów zmianCzas działaniaOptykDodatkowe atrybuty:Opjonalne atrybuty przejścia:,Opcjonalne wartości dla niektórych krajówWydajność rysowaniaSad OrganiczneNaturalna żywnośćPierwotna liniaPopraw prostopadłość Popraw prostopadłość / cofnijPopraw prostopadłość Popraw prostopadłość / cofnijZamień na kąty proste / Cofnij
Proszę zaznaczyć węzły, które zostały przesunięte przez ostatnią operację „Zamień na kąty proste"!Plik OsmChangeElektrownia osmotyczna Pozostałe!Inny rodzaj punktu informacyjnegoInne miejsce kultu religijnegoPowielone węzły (inne) PozostałeNieaktualna wersja JavySklep turystycznyOgródek&Wychodzące typy energii (opcjonalne):Produkowany typ energii:Pomoc potrzebującym!Podwieszone przewody trolejbusoweNakładające się obszary Nakładające się obszary wodneNakładające się drogi Nakładające się tory kolejoweNakładające się linie$Dostosowanie wzmocnienia nakładaniaSerwer OverpassSerwer Overpass: Nadpisz pozycję: WyprzedzanieZastąpZastąpić ustawienia OAuth?Zastąpienie kluczaPCN 2006 - WłochyPCN 2012 - Włochy PUWG (Polska)PUWG 1992 (Polska)PUWG 2000 Strefa {0} (Polska) Strefa PUWGSklep z farbamiStyl rysowania {0}: {1}Usługi malarskieWykopalisko paleontologicznePapierRysowanie równoległeYParallelWayAction Wybrane linie muszą tworzyć pojedynczą ścieżkę bez rozgałęzień!Parametr „{0}” jest wymagany.FParametr „downloadgps” nie przyjmuje nazw plików lub adresów URLInformacje parametruInformacje parametru...CParametr musi zaczynać się znakiem „+” (znaleziono „{0}”)Nazwa parametruWartość parametru;Parametr {0} nie jest w zakresie 0..{1}. Obecnie „{2}”.ZParametry --download, --downloadgps, oraz --selection są uwzględniane w tej kolejności.Relacje nadrzędneParkuj i JedźUliczka parkingowaWjazd na parkingMiejsce parkingoweBłąd przetwarzania3Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpxAnalizowanie danych OSM...Analiza danych o historii...(Przetwarzam zawartość zestawu zmian...5Nie udało się przetworzyć danych warstwy „{0}”%Przetwarzam listę zestawów zmian.../Przetwarzanie listy wtyczek z witryny „{0}”%Przetwarzanie odpowiedzi z serwera... Część: Części zamienne PrzejściaZatokaZatoki dla wymijaniaHasłoHasło:Hasło: Wklej Wklej ...Wklej znacznikiWklej wartość Wklej do pierwotnego położeniaJWkleja zawartość schowka do położenia, z którego została skopiowana.Wkleja zawartość schowkaWkleja znaczniki ze schowka/Wkleja wartość wybranego znacznika ze schowkaWklej pomijając niekompletneSłodkie wypieki Ścieżka Ścieżka:LombardMetody płatnościSzczyt Ciąg pieszyPrzejście dla pieszychTyp przejścia dla pieszych Ciąg pieszy7Oczekujące konflikty na liście członków tej relacji3Oczekujące konflikty na liście wezłów tej liniiWykonaj czynności i usuńWykonaj czynności i zakończ/Wykonaj działania przed ponownym uruchomieniem(Przeprowadza semantyczne kontrole dróg.,Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych Perfumeria'Okresowe sprawdzanie nowych wiadomościDozwolone czynności:Zwierzęta domoweAptekaFazyNumer telefonuNumer telefonuFotograf Fotobudka!Czas zrobienia zdjęcia (z EXIF):Studio fotograficzne+Zdjęcia nie zawierają informacji o czasieMiejsce na piknikStół piknikowyMolo Rurociąg!Tabliczka informacyjna rurociąguZawór rurociąguTrasa narciarska Rodzaj trasyBoiskoSkala pikselowa: {0}Nazwa miejsca/miejscowościMiejsce kultu religijnegoMiejsce kultu religijnego PołożenieMiejscaPostój dla samolotówSzkółka roślinCRośliny które gubią liście na pewien okres czasu w ciągu roku.6Rośliny które nie zrzucają nigdy zielonego listowiaURośliny które gubią większość, ale nie wszystkie liście na pewien czas w roku.zRośliny które zrzucają swoje listowie na bardzo krótki okres, kiedy stare liście odpadają i nowe zaczynają rosnąćPlastikButelki plastikoweOpakowania plastikoweMiejsce oczekiwania#Wznawia lub zatrzymuje odtwarzanie. Plac zabaw)Proszę przerwać jeśli nie ma pewnościiProszę kliknąć Pobierz listę, aby pobrać i wyświetlić listę dostępnych wtyczek.Proszę określić do którego zestawu zmian dane zostaną wysłane i czy zestaw ma zostać zamknięty po następnym przesłaniu danych.Przykład: {0}
Przykład: {1}
Przykład: {2}
Przykład: {3}
=Proszę wprowadzić nazwę dla zakładki pobieranego obszaru:2Proszę wprowadzić nie pustą nazwę użytkownika!Proszę wprowadzić adres kafelka!Proszę wprowadzić index kafelka]Proszę wprowadzić nazwę użytkownika i hasło jeśli serwer proxy wymaga uwierzytelniania.JProszę, najpierw wprowadzić poprawny adres URL zapytania o zestaw zmian.:Proszę wprowadź najpierw poprawną wielkość fragmentu.Proszę wprowadzić prawidłowy czas w formacie używanym w Twoich ustawieniach lokalnych.
Przykład: {0}
Przykład: {1}
Przykład: {2}
Przykład: {3}
-Wprowadź poprawny identyfikator użytkownikaWprowadź Token dostępu+Proszę wprowadzić sekretny klucz dostępu6Proszę wprowadzić liczbę całkowitą większą od 1*Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0%Podaj liczbę całkowitą od 0 do {0};Wpisz lub wklej link aby otrzymać zestawy zmian z OSM API.1Proszę wprowadzić adres URL interfejsu API OSM.:Podaj liczbę wyświetlanych ostatnio dodanych znacznikówDProszę wprowadzić hasło w celu uwierzytelnienia z serwerem proxy.'Proszę wprowadzić hasło do konta OSM#Proszę wprowadzić hasło do kontaQProszę wprowadzić nazwę użytkownika w celu uwierzytelnienia z serwerem proxy.1Proszę wprowadzić nazwę użytkownika konta OSM-Proszę wprowadzić nazwę użytkownika konta#Proszę wprowadź swoje hasło OSM.!Wprowadza nazwę użytkownika OSMProszę wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Hasło nie będzie zapisane w preferencjach JOSM i zostanie wysłane do serwera OSM tylko raz. Kolejne operacje dostępu do serwera nie będą już potrzebować już więcej tego hasła.DProszę ponownie uruchomić program, aby uaktywnić pobrane wtyczki.Proszę poprawić opis zmian}Proszę wybrać: * jedną linię, która nie krzyżuje się sama ze sobą i zawiera przynajmniej dwa węzły, * trzy węzły.#Proszę najpierw zaznaczyć obszar.Proszę wybrać kluczProszę wybrać wartość-Proszę wybrać procedurę uwierzytelniania: Proszę wybrać pozycję+Proszę wybrać co najmniej cztery węzły.>Proszę wybrać co najmniej jeden węzeł, linię lub relacjęVProszę wybrać co najmniej jedną zamkniętą linię, która powinna być połączona5Proszę wybrać co najmniej jeden węzeł lub linię.8Proszę wybrać co najmniej jeden wiersz do skopiowania.;Proszę wybrać przynajmniej jedną linię do uproszczenia.-Proszę zaznaczyć co najmniej jedną linię.)Proszę wybrać co najmniej trzy węzły.fProszę wybrać co najmniej dwa węzły do połączenia lub jeden węzeł, który leży blisko innego./Wybierz co najmniej dwie linie do połączenia.zProszę wybrać dokładnie dwa lub trzy węzły bądź linię składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.AProszę zaznaczyć klucze ustawień nie oznaczone jako domyślne.&Proszę wybrać obiekt do skopiowania.Wybierz podkład mapy.$Proszę wybrać wiersz do usunięcia Proszę wybrać wiersz do edycji"Proszę wybrać warstwę docelową#Proszę wybrać metodę wysyłania:NProszę wybrać linie, których kąty w przybliżeniu mają 90 lub 180 stopni.Wybierz zmiany do zastosowania..Proszę określić zasoby danych zestawu zmianWtyczka dostarczana wraz z JOSMInformacje o wtyczceBład pobierania listy wtyczekPominięto wczytywanie wtyczkiAktualizacja wtyczekNieudane uaktualnianie wtyczek UaktualnianieWtyczkiWtyczki są aktualneUsługi hydrauliczne Nazwa punktu Numer punktuBiegunowe stereograficzneIBiegunowe stereograficzne: Parametr ''{0}” musi być równy 90 lub -90.SłupAtrybuty słupa:Słup z transformatoremPosterunek policji Polityczna PopulacjaKształt bramkiPozycjaPozycjaEPozycja {0} jest poza zakresem. Aktualna liczba członków wynosi {1}'Oczekiwano dodatniej liczby całkowitejSkrzynka pocztowaPoczta Kod pocztowy Kod pocztowyUsługi garncarskie Energetyka Pole linioweSzyna zbiorczaKable elektryczne KompensatorKonwerter napięcia (HVDC)Generator elektrycznyLinia elektryczna ElektrowniaBramka energetycznaSzlak energetycznyUliczna skrzynka elektrycznaPodstacja energetyczna Łącznik RozdzielniaSłup wysokiego napięcia TransformatorPowielone węzły energetykiLinie energetyczne Moc (MVA) Moc (kVA/MVA)Moc (kvar/Mvar)Elektryczność"Powiat dębicki: Budynki (budynki)%Powiat lubaczowski: Budynki (budynki)$Powiat poznański: Budynki (budynki)3Powiat poznański: Ortofotomapa (zdjęcia lotnicze)1Powiat ropczycko-sędziszowski: Budynki (budynki)$Powiat rzeszowski: Budynki (budynki)3Powiat rzeszowski: Ortofotomapa (zdjęcia lotnicze)'Powiat stalowowolski: Budynki (budynki)$Powiat łańcucki: Budynki (budynki).Poznań: Ortofotomapa 2014 (zdjęcia lotnicze)*Zbuforuj kafelki podkładu wzdłuż śladuWstępne buforowanie WMSNaruszenie warunku wstępnegoNaruszenie warunku wstępnegoPredefiniowaneDUstawienie {0} zostało usunięte, ponieważ nie jest już używane. Ustawienia Ustawienia...Przygotowywanie danych OSM... Przygotuj rozwiązanie konfliktuPrzygotowanie zestawu danych.../Przygotowanie warstwy „{0}” do wysłania...*Przygotowywanie obiektów do wysyłania...)Przygotowywanie zapytania przesyłania... Kolej retro'Pliki definicji szablonu (*.xml, *.zip)Grupa szablonów {0}Grupa szablonów {1} / {0}Ustawienia szablonówSzablony%Szablony nie zawierają danego klucza'Szablony nie zawierają danej wartościCiśnienie (w barach) Reaktor Wodny Ciśnieniowy (PWR) PoprzedniWcześniejszy znacznik Droga krajowaDroga krajowa - łącznikElement)Drukuj wiadomości debugowania do konsoliMateriały drukowane WięzieniePrzetwarzanie pliku „{0}” Przetwarzanie plików wtyczki.../Przetwarzanie listy wtyczek z witryny „{0}”5Przetwarzanie plików pamięci podręcznej wtyczki...Odwzorowane współrzędneWyświetlane współrzędne: Odwzorowanie\Odwzorowanie „{0}” nie zostało znalezione, zakładka „{1}” nie może zostać użytaKod odwzorowania(Konfiguracja projekcji jest prawidłowa.$Rodzaj odwzorowania kartograficznegoNazwa projekcjiParametry projekcjiWymagana projekcja (+proj=*)Właściwości2Właściwości w moim zestawie, np. lokalny zestaw1Właściwości w ich zestawie, np. zestaw serweraWłaściwości (z konfliktami)Wartość zawiera kody HTML'Wartości podmiotu zawiera wiele spacji4Wartość zaczyna się lub kończy odstępem (space) Klasa ochronyObszar chroniony"Opis zmian wysyłanych do serwera:Prowincja/województwoWystąpił błąd proxyProxyPrzemyśl: Budynki (budynki)+Przemyśl: Ortofotomapa (zdjęcia lotnicze)!Publiczna stacja naprawy rowerów!Budynek użyteczności publicznej/Publiczne ślady GPS wysłane do OpenStreetMap.Publiczny grill TargowiskoTransport publicznyTransport publiczny#Transport publiczny (przestarzałe)Transport publiczny (ÖPNV)&Trasa pojazdów transportu publicznego3Trasa pojazdów publicznego transportu autobusowego0Trasa pojazdów publicznego transportu szynowego6Trasa pojazdów transportu publicznego (przestarzałe) WyczyśćCzyszczenie... Przeznaczenie Kopalnia odkrywkowa/kamieniołom Zapytanie)Wysyła zapytanie i pobiera zestawy zmian"Odpytaj i pobierz zestawy zmian....Zapytanie o otwarte i zamknięte zestawy zmian!Wysyła zapytanie o zestawy zmian0Zapytanie o zestaw zmian na podstawie adresu URL*Zapytanie tylko o zamknięte zestawy zmian'Zapytanie tylko o otwarte zestawy zmian(Odpytywanie i pobieranie zestawów zmianOdpytywanie serwera nazwOdpytywanie serwera nazw…PytanieZdalnie sterowane samochodyTor wyścigowyTor wyścigowyPromieniowanieTorKolejPrzystanek kolejowyObszar kolejowyPeron kolejowySzlak kolejowySygnalizacja kolejowa Zwrotnica#Powielone węzły torów kolejowych#Przystanek kolejowy (przestarzałe)Słupek kilometrowy/Linia railway zawiera ten sam segment co obszarRampa StrzelnicaZasięg (w metrach)2Oczekiwany zakres identyfikatorów zestawów zmianSpodziewane: zakres liczbowy-Oczekiwany zakres identyfikatorów elementówOczekiwany zakres wersjiBudynek obsługi parkuFZakresy identyfikatorów obiektów są oznaczane myślnikiem, np.: {0}Nieprzetworzone dane GPS.Reaktor Kanałowy Dużej Mocy 1000 (RBMK-1000).Reaktor Kanałowy Dużej Mocy 1500 (RBMK-1500)Czytaj z plikuCzytanie zdjęć...Czytanie wersji protokołu Wczytywanie zestawu zmian {0}...Wczytywanie zestawów zmian...-Odczytywanie informacji o lokalnej wtyczce...Doczytuję rodziców „{0}”(Wczytywanie informacji o użytkowniku...Anulowano wczytywanieWczytywanie {0}... Plik ReadmeImię i nazwisko#Usunąć zaznaczenie z relacji {0}?Strona błędu:Ostatnie zdjęcia LandsatOstatnio dodane znacznikiZalecane czynności Rejestracja:Teren rekreacyjnyObraz...Centrum recyklinguPojemnik na surowce wtórne Czerwony:Ponów Ponów ...&Ponawia ostatnio wycofaną czynność.3Ponawia wybrane polecenie i wszystkie wcześniejsze Ponawia {0}Rafa"Numer drogi której dotyczy objazdNumerOznaczenie (numer toru)Oznaczenie FGKZ (NiemcyOznaczenie GNBC (Kanada)Oznaczenie GNIS (USA)Numer identyfikacyjnyOznaczenie REGINE (Norwegia)Oznaczenie Sandre (Francja)Numer referencyjnyOdwołania do: OdniesienieWczytaj ponownie*Wczytuje ponownie relacje z warstwy danychCOdśwież stan znacznika oraz listę ostatnio dodanych znaczników.8Odśwież tylko stan znacznika (włączone/wyłączone).Nazwa regionalnaOdrzuć konflikty i zapisz"Rel.:{0} / Linie:{1} / Węzły:{2}RelacjaFRelacja „{0}''została już usunięta. Pomijanie wysyłania obiektu. Relacja ...*Edytor Rejacji: Pobierz członków relacji!Edytor relacji: Przenieś w dół"Edytor relacji: Przenieś w górę Edytor relacji: wczytaj ponownieEdytor relacji: UsuńEdytor relacji: SortowanieEdytor relacji: {0}Sprawdzanie relacjiRelacja jest usunięta Pusta relacjaFiltr listy relacjiNieustalony rodzaj relacjieRelacja z zewnętrznym ID „{0}” odnosi się do brakującego elementu z zewnętrznym ID „{1}”. Relacja {0} Relacja: Relacja: zaznaczonaRelacje Relacje z tymi samymi członkami Relacje: {0}Relacje: {0}/{1}Wczytuje ponownie listę dostępnych reguł z adresu „{0}”/Wczytuje listę dostępnych stylów z „{0}”DPamiętanie ostatnio używanych znaczników po ponownym uruchomieniuZdalnaZdalne sterowanieZdalne zdjęcia9RemoteControl::Połączenia zdalne akceptowane na {0}:{1})RemoteControl::Serwer {0}:{1} zatrzymany.Usuń(Usunięto „{0}” w węźle „{1}”'Usunięto „{0}” w relacji „{1}”%Usunięto „{0}” w linii „{1}”;Usuwa wszystkich członków wskazujących na wybrany obiekt Usuń wpisUsuń z pamięci podręcznejUsuń z paska narzędziUsuń zdjęcie z warstwy%Usuń znaczniki z linii wewnętrznychIUsuwa zestaw zmian w panelu widoku szczegółowego z pamięci podręcznejUsuwa zaznaczone zakładki)Usuwa zaznaczonych członków tej relacji4Usuwa zaznaczone zestawy zmian z pamieci podręcznej8Usuń wybrane elementy z listy połączonych członków.Usuwa wybraną pozycjęUsuwa wybrane ścieżki ikon3Usuwa wybrane szablony z listy aktywnych szablonów.Usuwa wybrane reguły z listy aktywnych reguł+Usuwa wybrane style z listy aktywnych styliUsuń je, wyczyść relację!Usuń członka tej relacji z niejUsuń element z relacjiUsunięte powielone węzłyUsunięto węzły z {0}!Usunięte przestarzałe znaczniki*Usuwanie certyfikatu {0} z głównej bazy.#Usuwanie przestarzałych wtyczek...@Usuwanie niebezpiecznego certyfikatu z zasobnika kluczy {0}: {1}$Usuwanie nieutrzymywanych wtyczek...Zmień nazwę pliku Zmień nazwę pliku „{0}” na Zmień nazwęZmienia nazwę zakładkiDUżywa punktów zamiast linii dla symulowanego błędu położenia. 3Rysuje mapę w postaci uproszczonej (szkieletowej).BRenderuje mapę używając zasad stylu w zestawie arkusza stylów.WypożyczalniaOtwórz ponowniePonownie otwórz uwagę&Otwórz ponownie uwagę z komunikatem:Warsztat naprawczyZastąp"Zastąp „{0}” na „{1}” dlaZamień istniejące wartości^Zastępowanie istniejącego pliku z ustawieniami „{0}” na plik z ustawieniami domyślnymi.Zgłoś błąd&Wyślij zgłoszenie do JOSM bugtrackerZgłoś błądŻądanie klucza dostępuNieudane żądanieURL żądania klucza:VWybierz mniejszy obszar aby mieć pewność, że udało się pobrać wszystkie uwagi.Szczegóły żądania: {0} RezerwacjaSztuczne jezioroPrzywróć domyślnePrzywróć ustawieniaPrzywraca domyślne ustawieniaPrzywraca wartości domyślne Droga lokalnaZabudowa mieszkalnaBudynek mieszkalny RozwiążRozwiąż konflikty!Rozwiąż konflikty dla „{0}”+Rozwiąż konflikt we współżednych w {0}-Rozwiąż konflikty z usuniętego stanu w {0}3Rozwiąż konflikt w liście członków relacji {0}/Rozwiaż konflikty w liscie węzłów linii {0}+Otwiera listę konfliktów do rozwiązania.!Rozwiąż stosując moją wersjęRozwiąż stosując ich wersję&Rozwiaż konflikt wersji w węźle {0}&Rozwiaż konflikt wersji w relacji {0}$Rozwiaż konflikt wersji w linii {0}Zaznacza odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danychWybierz style rysowania mapy2Zaznacz członków wszystkich zaznaczonych relacjiKZaznacza elementy zawarte w tym zestawie zmian na aktualnej warstwie danych.Zamyka zestaw zmian po zakończeniu wysyłania(Pobiera ślady GPS ze wskazanego obszaruZaznacz by pobrać trasy GPS.&Pobiera dane OSM ze wskazanego obszaruZaznacz by pobrać dane OSM.#Pobiera uwagi ze wskazanego obszaruTNadaje JOSM uprawnienia do pobierania prywatnych śladów GPS użytkownika do warstwDNadaje JOSM uprawnienia do modyfikowania uwag w imieniu użytkownikaDNadaje JOSM uprawnienia do odczytywania preferencji użytkownika OSMINadaje JOSM uprawnienia do wysyłania śladów GPS w imieniu użytkownikaGNadaje JOSM uprawnienia do wysyłania danych map w imieniu użytkownikaCNadaje JOSM uprawnienia do zapisywania preferencji użytkownika OSMIUżywa prostego uwierzytelniania HTTP z nazwą użytkownika i hasłem OSM(Używa mechanizmu uwierzytelniania OAuth4Przybliża widok do wszystkich nowo pobranych danychWybierz linie jak w trybie wyboru. Przeciągnij wybraną linię lub linie by utworzyć równoległą kopię (Alt przełącza zachowywanie znaczników)0Wybiera czynności do wykonania dla tej warstwy.Wybierz z danego wyszukiwania0Zaznacza, przemieszcza, skaluje i obraca obiektyWybrane wpisy: ZaznaczenieWybrano zbiór pusty.2Wybór musi zawierać wyłącznie linie i węzły.Ustawienia zaznaczaniaNieodpowiednie zaznaczenie.Wybór:Zaznaczenie: {0}+Wybiera zestaw kolorów dla mapy termicznejFZaznacza obiekty które, brały udział w poleceniu (poza usuniętymi)oWybiera obiekty, które biorą udział w tym poleceniu (chyba, że zostały usunięte), a następnie powiększa Samoobsługa%Linie krzyżujące się same ze sobą%Linie krzyżujące się same ze sobąLinie przecinające same siebiePółautomatycznaWyślij raport o błędachOsobna warstwaKolejność: {0}5Serwer odpowiedział kodem 404 dla id {0}. Pomijanie.Droga dojazdowaGodziny nabożeństwUżycieTyp drogi dojazdowejMiejsce obsługi podróżnychUsługi:Plik sesji (*.jos)Plik sesji (*.jos, *.joz)Plik sesji (archiwum) (*.joz)Ustaw zakładkę WMS#Przywróć domyślne dla wszystkichUstaw jako domyślne+Ustal liczbę ostatnio dodanych znaczników&Ustaw wartość dla klucza preferencji.Ustaw flagę „zmodyfikowano” w węźle {0}.Ustaw flagę „zmodyfikowano” w relacji {0},Ustaw flagę „zmodyfikowano” w linii {0}!Podaj położenie katalogu bufora(Zaznacza relacje wybrane z listy relacjiOkreśla język$Podaj położenie katalogu ustawieńrUstaw katalog preferencji, danych i pamięci podręcznej (katalogiem pamięci podręcznej będzie josm.home/cache)9Zaznacza na mapie elementy wskazane na powyższej liście0Podaj położenie katalogu z danymi użytkownikaPrzywróć domyślne"Wybieranie widoczności śladu {0}%Ustawiono {0}={1} dla węzła „{2}"%Ustawiono {0}={1} dla relacji „{2}"#Ustawiono {0}={1} dla linii „{2}"(Ustala rolę dla zaznaczonych członkówKBezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!!Zapisywanie domyślnych ustawień Ustawienia=Konfiguruje ustawienia odtwarzacza oraz znaczników dźwiękuOKonfiguruje ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.*Konfiguruje ustawienia zdalnego sterowaniaTaksówka zbiorowaPunkt carsharingu0Wyostrzenie (wymaga ponownego dodania warstwy): Ostrość Schronienie=Shift+Enter: Dodaj wszystkie znaczniki do wybranych obiektów Żwir rzecznyChram shintoistyczny (Jinja)StatkiŻeglugaUsługi szewskieObuwie StrzelectwoSklepy Krótki opis:Skrót Pokaż obszarWyświetl raport stanuEtykiety i ikony"Pokaż miniaturki zdjęć na mapieWyświetl wszystkiePokaż granicePokaż zestaw zmian {0}BłędyWyświetl pierwszy obrazWyświetla informację pomocyWłącz pomocną geometrięPokaż historięPokaż miniaturki zamiast ikonWyświetl informacje&Poziom informacyjny podczas wysyłaniaPoziom informacyjnyWyświetl ostatni obrazWyświetlanie warstwyZlokalizowane nazwy na listach?Wyświetla zlokalizowane nazwy na listach, jeśli są dostępneWyświetl następny obraz(Identyfikatory obiektu na listach wyboru Tylko odpowiednie do zaznaczenia5Przełącza wyświetlanie menu dźwięku w pasku menu$Otwiera okno wyszukiwania szablonówWyświetl poprzedni obrazWyświetl tylko wybraneEkran powitalnymWyświetla raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzieTylko znaczniki z konfliktami(Tylko znaczniki z różnymi wartościami1Wyświetla testy informacyjne w oknie wysyłania.Wyświetla testy informacyjne.1Wyświetlenie tego okna ponownie następnym razemWyświetla tę pomocPokaż miniaturkiWyświetl informację o kafelkuPokaż użytkownika {0}Przełącz wyświetlanieWyświetl/ukryj warstwęPrysznicObszar!Pokazuje ciśnienie atmosferycznePokazuje bieżącą datęPokazuje wilgotnośćPokazuje temperaturęOddalSycylia - WłochyPrzyciski boczneChodnik)Siemianowice Śląskie: Budynki (budynki)8Siemianowice Śląskie: Ortofotomapa (zdjęcia lotnicze)SilosPodobnie nazwane linieProstyUprość linię#Uprość wszystkie zaznaczone linieUprościć linie?!Liczba jednoczesnych połączeń:ePonieważ limit oczekiwania został ustalony na {0}, mogą istnieć jeszcze dalsze uwagi do pobrania.6Jeden kolor (moze być zmieniony dla nazwanej warstwy)Pojedyncze elementy SinusoidalneSyrenaTeren Nazwa terenuRozmiarJazda na deskorolceNartySzlak narciarski NarciarstwoPomiń pobieraniePomiń pobieraniePomiń warstwę i kontynuujPomiń wczytywanie wtyczekPomiń aktualizacjęWysokość podstawy (metry)rPomijanie aktualizacji wtyczek po uaktualnieniu JOSM. Automatyczna aktualizacja przy starcie została wyłączona.Pomijanie aktualizacji wtyczekMapa PochylniaDrobny sprzętPalenie%Wygładzanie linii GPX (antyaliasing)(Wygładzanie grafiki mapy (antyaliasing)>Wygładzanie grafiki mapy w widoku szkieletowym (antyaliasing)Jakość nawierzchni$Przyciąganie do węzłów projekcjiSkutery śnieżne Piłka nożnaOpieka społecznaSłabe6Ziemia/piach/trawa - bez dodatku materiałów twardychElektrownia słoneczna#Twarda lub bardzo dobrze utwardzona1Niektóre wpisy mają niespełnione zależności:Kilka przykładów:0Zbędne węzły zostały usunięte z zaznaczeniatNiektóre obiekty zostały zmodyfikowane.
Proszę kontynuować, jeśli te zmiany mają zostać odrzucone.eNiektóre linie są częścią relacji, która została zmieniona.
Sprawdź, czy nie ma błędów.hNiektóre rodzaje dróg determinują już pewne ograniczenia, które nie powinny być ponownie ustalane.mNiektóre punkty, które były zbyt dale od ścieżki by rozsądnie oszacować ich czas, zostały pominięte.Niektóre punkty z czasem wcześniejszym niż początek ścieżki lub późniejsze niż koniec ścieżki zostały pominięte lub przeniesione na start.FWielokąt złożony może zawierać tylko jeden wielokąt zewnętrzny.eLinia nie może być równocześnie wielokątem zewnętrznym i wewnętrznym w wielokącie złożonym.[Linia nie może być wielokątem wewnętrznym w więcej niż jednym wielokącie złożonym.[Linia nie może być wielokątem zewnętrznym w więcej niż jednym wielokącie złożonym.SortujPosortuj poniższe Sortuj uwagi'Sortowanie alfabetyczne menu szablonówSortuje członków relacjiHSortuje zaznaczonych członków relacji i wszystkich członków poniżejSygnalizacja dźwiękowa Źródło PołudnieMiejsca dla niepełnosprawnychMiejsca dla rodzicówMiejsca dla kobietjTypowe dla pojazdów off road: ciągniki, ATV, rowery górskie i wszelkiego rodzaju pojazdów poza drogamiGatunkiŹródła danych dla zmian FotoradarZnak ograniczenia prędkości KolczatkaPrzetnij linię%Przecina linię w zaznaczonym węźleRozdziela linie na fragmentySporty z piłkąObiekty sportoweSportyCentrum sportowe ŹródłoStadion9Standardowy argument X-Windows określający wymiary oknaGwiazdkiWyszukajData uruchomieniaRozpoczyna pobieranieRozpoczyna pobieranie danych*Zacznij nową linię od ostatniego węzłaCPoczątek śladu (zawsze używany jeśli nie ma innych znaczników)!Rozpoczynanie skanowania katalogu)Ponowna próba {0} z {1} za {2} sekund...Ponowna próba {0} z {1}.'Rozpoczynanie przesyłania w kawałkach0Rozpoczynanie przesyłania w jednym zapytaniu...6Rozpoczęcie wysyłania, jedno żadanie na element ...Stan: Sklep papierniczy Raport stanuTło paska stanuTło paska stanu: aktywnePierwszy plan paska stanu"Pierwszy plan paska stanu: aktywnySchodyPrzełazGłaz (nieprzytwierdzony) Kamieniarz Znak stopObszar zatrzymaniaMiejsce zatrzymania-Miejsce zatrzymania nie jest częścią trasyZbiornik przemysłowySZapisz tylko adres WMS, poszczególne warstwy będą wybierane przy każdym użyciu%Dziwna wartość paska narzędzi: {0})Strava: termiczna mapa rowerowa i biegowaStrava: termiczna mapa rowerowaStrava: termiczna mapa biegowa StrumieńUlicaLatarnia ulicznaUlica nie ma nazwy Nazwa ulicy Sieć drogowaKlub ze striptizemRampa dla wózków dziecięcychSilneTyp konstrukcji'Niezgodność stylu zewnętrznych liniiCzy styl jest obecnie aktywny?Ustawienia styluWyświetlanie ze styluCache stylu dla „{0}”: PodobszaryPoddystrykt/gmina Utwórz filtr Substancja(Podtyp szlaku (największy z członków) DzielnicaMetroWejście do metra Powodzenie#Pomyślnie otwarto zestaw zmian {0}Pompa6Zbędne ograniczenie skrętu w drogę jednokierunkową StrzeżonyPodpora#Obsługiwane serwisy rektyfikacyjneObsługiwane odwzorowania: {0}Obsługiwane wartości:8Nie pokazuj więcej raportów z błędami dla tej sesji.$Pomijanie tego błędu dla tej sesji NawierzchniaKamera do monitoringu/nadzoruPunkt geodezyjnyPodejrzane znaki w kluczu:7Odnaleziono podejrzane dane. Kontynuować przesyłanie?(Podejrzana kombinacja znacznik/wartość PływanieBasenSzlaban obrotowy+Siatka szwajcarska (stosowana w Szwajcarii)#Szwajcarskie odwzorowanie Merkatora4Podczas rysowania przyciąga do określonych kątów>Przełącz tryb przesuwania jednoczesnego podczas wytłaczania Opis symbolikSymbole °, ', , ", są opcjonalne.SynagogaSynchronizacja dźwięku Synchronizuj cały zestaw danych Synchronizuję tylko węzeł {0}!Synchronizuję tylko relację {0},Synchronizuj czas ze zdjęcia odbiornika GPSSynchronizuję tylko linię {0} System miarZmieniono system miar na {0} Usługa TMSPodest zwalniającyTenis stołowy/ping-pongNawierzchnia dla niewidomychNawierzchnia dla niewidomychWeryfikator znaczników+Znaczniki (weryfikator bazujący na MapCSS)Wartość znacznika zawiera znaki o kodzie mniejszym niż 0x20"Wartość znacznika jest za długa)Źródło danych weryfikatora znacznikówSzablony ZnacznikiZnaczniki / członkowieZnaczniki i członkowie,Wyświetla znaczniki zaznaczonych obiektów.Znaczniki z węzłówZnaczniki z relacjiZnaczniki z linii Znaczniki Znaczniki zestawu zmian {0}Znaczniki nowego zestawu zmian Znaczniki z pustymi wartościamiZnaczniki/członkowie znaczniki: !Znaczniki: {0} / Członkowie: {1}KrawiecNa wynosTatuażePostój taksówekDroga kołowaniaTaksonWyroby herbacianeTelefonKarty telefoniczneBowlingTenisNamioty dozwoloneObszaryDroga trzeciorzędna Droga trzeciorzędna - łącznikTest „{0}” kompletny w {1}Testuj klucz dostępuTest nie udał sięSprawdza znaczniki „lane:”.Sprawdza URL interfejsu APITest {0}/{1}: Rozpoczynanie {2}%Sprawdzanie tokenu dostępowego OAuth+Testowanie adresu URL dla API OSM „{0}” Testowanie=Sprawdza prawidłowe użycie znaczników „*:conditional”.Ta warstwa nie obsługuje żadnych odwzorowań z JOSM, więc nie można jej użyć. Ta wiadomość nie zostanie wyświetlona ponownie.&Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.-Dwa wybrane obiekty mają rózne cache stylu.1Dwa wybrane obiekty mają identyczne cache stylu.*Adres URL interfejsu API jest prawidłowy.=Token dostępu nie może być pusty. Wprowadź Token dostępuZSekretny klucz dostępu nie może być pusty. Proszę wprowadzić sekretny klucz dostępu.JVM nie jest skonfigurowany aby pobierać ustawienia proxy z ustawień systemowych. Parametr „java.net.useSystemProxies” nie został wprowadzony podczas uruchamiania. Proxy nie będzie użyte.6Serwer OSM „{0}” zgłosił błędne żądanie.
9Nie można przetworzyć zapytania przez kreator Overpass:SLinia z rolą „from” nie jest połączona z pierwszą linią z rolą „via”.YDroga z rolą „from” nie rozpoczyna się lub nie kończy w węźle z rolą „via”.WLinia z rolą „to” nie rozpoczyna się lub nie kończy w węźle z rolą „via”.,Linie z rolą „via” nie są połączone.2Mnożnik prędkości stosowany podczas przewijaniaAKąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej linii.Obszar, który próbowano pobrać lub żądanie pobrania było zbyt duże.
Proszę pobrać mniejszy obszar albo użyć wyeksportowanego pliku udostępnionego przez społeczność OSM.)Pogrubiony tekst wskazuje nazwę warstwy.?Zestaw zmian pozostanie otwarty po przesłaniu@Zestaw zmian zostanie zamknięty po przesłaniu 04Aktualna wartość nie jest prawidłowym adresem URL`Podana wartość nie jest poprawnym ID zestawu zmian. Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0hWprowadzona wartość nie jest prawidłowym ID użytkownika. Proszę wprowadzić liczbę całkowitą > 08Wprowadzona wartość nie jest poprawnym adresem kafelkaVWprowadzona wartość dla kafelka nie jest poprawna dla podanego stopnia przybliżeniaDomyślne szablony JOSM%Dokument nie zawiera żadnych danych.:Współrzędna wschodnia punktu wskazywanego przez kursor.Wejście do jaskini.Poniżej zamieszczono wyniki automatycznego sprawdzania poprawności. Proszę spróbować poprawić błędy zachowując ostrożność (nie niszczyć prawidłowych danych). W przypadku wątpliwości należy je zignorować.
Po zamknięciu tego okna listę błędów można odnaleźć w panelu bocznym.RZostaną usunięte następujące obiekty zależne
poza zaznaczonymi obiektami:BPodczas masowego pobierania wystąpiły następujące błędy: {0}vNastępujące obiekty nie mogą być skopiowane do docelowego obiektu
ponieważ są usunięte w docelowym zestawie:>Nie odnaleziono następujących wtyczek. Kontynuować mimo to?:Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.9Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.=Klucz „{0}” i wszystkie jego wartości zostaną usunięte"Klucz „{0}” jest już używany"Klucz {0} ma nietypową wartość.@Ostatnia linia „via” nie jest połączona z linią „to”.6Szerokość geograficzna musi być pomiędzy {0} i {1}3Warstwa {0} nie obsługuje nowego odwzorowania {1}.&Długość nowego, tworzonego odcinka.7Długości geograficzne muszą być pomiędzy {0} a {1}nMaksymalny rozmiar bbox to 0.25 i twoje żądanie jest zbyt duże. Wskaż mniejszy obszar lub użyj planet.osm@Połączony zestaw nie będzie zawierał znacznika z kluczem {0}(Minimum musi być mniejsze niż maksimum(Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.4Nowy klucz jest już używany. Zastąpić wartości?-Węzły tej linii są w odwrotnej kolejności;Współrzędna północna punktu wskazywanego przez kursor.7Hasło nie może być puste. Wprowadź swoje hasło OSM2Plik wtyczki „{0}” nie zawiera pliku Manifest.fUsunięto wtyczkę z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM, aby wyłączyć wtyczkę.LSzablon {0}nie może być dodany dopóki nic nie zostało zaznaczone!PSzablon {0}nie może być dodany dopóki zaznaczenie jest nieodpowiednie!INie można uaktywnić odwzorowania {0}. Używanie odwzorowania Mercatora.Proxy nie będzie użyte._Wyrażenie regularne „{0}” zawiera błąd składni w pozycji {1}, pełny opis błędu: {2}FWyrażenie „{0}” zawiera błąd skłani. Pełny opis błędu: {1})Nie odnaleziono żądanego adresu URL {0}"Brak pliku wersji „/REVISION”.DWybrany ślad GPX nie zawiera znaczników czasu. Wybierz inny ślad.0Wybrany obszar nie jest kompletny. Kontynuować?3Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.3Wybrane zdjęcia nie zawierają informacji o czasie7Zaznaczenie zawiera {0} linii. Uprościć je wszystkie?+Serwer odpowiedział błędem o kodzie {0}.lSerwer odpowiedział kodem HTTP 404.
Zazwyczaj oznacza to, że serwer nie wie nic na temat żądanego ID.Serwer informuje, że obecny zestaw zmian został zamknięty.
Nastąpiło to najprawdopodobniej z powodu przekroczenia maksymalnego rozmiaru
{0} obiektów na serwerze „{1}”.ICiąg „{0}” nie reprezentuje prawidłowej liczby zmiennoprzecinkowej.)Szczyt (wierzchołek) góry lub wzgórza.TNazwa użytkownika nie może być pusta. Proszę wprowadzić nazwę użytkownika OSMgLinia nie może być rozdzielona w wybranych węzłach (podpowiedź: wybierz węzły w obrębie linii).oLinie nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Odwrócić kierunek niektórych linii?Teatr.Ich zestaw nie zawiera znacznika z kluczem {0} Ich wersjaIch wersja (na serwerze)Ich z Połączoną"Brak dostępnych podkładów mapy. Nie ma otwartych zestawów zmian&Nie wybrano obiektów do uaktualnieniajPozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?Linie mają część wspólną.,Brak otwartej warstwy do dodawania węzłów(Brak otwartej warstwy do dodawania liniiLWystąpił błąd podczas próby wyświetlenia adresu URL dla tego znacznika0Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas wysyłania.>Koła o małym przekroju: rolki, deskorolka i wszystko ponizej2Małe koła: rowery wyścigowe i wszystko poniżej6Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów./Ten adres URL zestawu zmian jest nieprawidłowyOdpowiada kluczowi „{0}”RTen podkład został oznaczony jako najlepszy dla tego obszaru w innych edytorach.%To znajduje się za końcem nagrania. Zostaną one usunięte z warstwy, ale nie zostaną usunięte z serwera
podczas przesyłania danych.5Nie wypełnia obszarów określonych w wybranym styluUstala także: {0}8Wyszukuje błędy w kluczach i wartościach znaczników.9Wyszukuje węzły bez znaczników, leżące poza liniami.;Wyszukuje linie bez znaczników, puste i z jednym węzłem.HSprawdza, czy linie zawierają niektóre węzły więcej niż jeden raz.HWyszukuje linie o podobnych nazwach, które mogły zostać przeinaczone.BSprawdza, czy węzeł końcowy linii leży w pobliżu innej linii.2Sprawdza czy wielokąty złożone są prawidłowe.)Sprawdza poprawność ograniczeń skrętu{Sprawdza, czy dwie drogi, tory, rzeki lub budynki przecinają się na tej samej warstwie, ale nie są połączone węzłem.gTen test sprawdza czy połączenie miedzy węzłami nie jest używane przez więcej niż jedną linię.,Sprawdza czy linie brzegowe są prawidłowe.7Sprawdza, czy nie ma węzłów w tym samym położeniu.bSprawdza czy nie istnieją relacje z takimi samymi znacznikami i członkami o identycznych rolach.^Sprawdza, czy istnieją linie z tymi samymi węzłami i opcjonalnie z tymi samymi znacznikami.8Sprawdza poprawne użycie składni w godzinach otwarcia.QSprawdza kierunek linii wodnych (waterway), lądu (land) i wybrzeża (coastline).Wyszukuje obiekty wielojęzyczne, których atrybut „name” nie jest równy innym atrybutom „name:*” i zbiorom atrybutów „name:*'', na przykład, Italia - Italien - Włochy.;Sprawdza długie odcinki linii, które zwykle są błędem.CSprawdza, czy linie, które powinny być okrężne, są zamknięte.NTa wersja nie jest obsługiwana przez {0} od {1} i odradza się jej używanie.Poprzeczno-cylindryczne (transwersalne) odwzorowanie MerkatoraBiuro podróżyDrzewo Rząd drzewDrzewa Potrójny Trolejbus CiężarówkiDroga głównaDroga główna - dojazdSpróbuj ponownie}Proszę spróbować włączyć obsługę adresów IPv6 i preferuj adresy IPv6 nad IPv4 (działa tylko na początku rozruchu).YProszę spróbować uaktualnić wtyczkę do najnowszej wersji przed zgłaszeniem błędu.Tunel Zakaz skrętuWłącz/wyłącz wybrane styleMiejsce do zawracaniaRondo do zawracaniaPunkt zawracaniaOgraniczenia skrętu Kołowrotek Obrotnica9Znaleziono dwie równoległe linie. Przerwano czynność.RodzajlTyp „{0}” członu relacji z rolą „{1}” nie pasuje do akceptowanych typów „{2}” w szablonie {3}Typ kompensatoraTyp konstrukcjiTyp konwertera Typ kontroliRodzaj schronienia Typ podstacjiTyp transformatoraObsługiwane typy pojazdów: Typowy czas przejazdu w minutach Nazwa UIC Numer UIC Numer UICNIEZNANAURBIS 2009 zdjęcia lotniczeURBIS 2012 zdjęcia lotniczeURBIS 2014 zdjęcia lotniczeURBIS 2015 zdjęcia lotnicze Adres URLAdres URL / plik: Pliki URL.Adres URL zawiera nieprawidłowy fragment: {0}1Adres URL zawiera nieprawidłową ścieżkę: {0}0Adres URL zawiera nieprawidłowy protokół: {0}/Adres URL zawiera nieprawidłowe zapytanie: {0}'Adres URL nie zawiera prawidłowego {0}!Adres URL nie zawiera {0}/{1}/{2}_URL ze strony www.openstreetmap.org (możesz wkleić tu adres URL aby wyznaczyć obszar edycji)TAdres URL ze strony www.openstreetmap.org (można wkleić adres, aby pobrać obszar)Adres URL jest nieprawidłowyWeryfikator adresu URL Adres URL: Strefa UTM?Projekcja UTM (''+proj=utm'') wymaga parametru „+zone=...”.Ukraina - Ortofotomapy 2012Rozdziel linieLNie można dodać elementu {0} do zbioru danych, bo jest już w tym zbiorze.!Nie można utworzyć katalogu {0}GNie można utworzyć katalogu {0}, automatyczny zapis bedzie wyłaczony@Nie można utworzyć pliku {0}, inna nazwa pliku zostanie użyta4Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.!Nie można usunąć pliku PID {0}>Nie można usunąć zarchiwizowanego pliku kopii zapasowej {0}-Nie można usunąć pliku kopii zapasowej {0}Nie można usunąć pliku {0}1Nie można usunąć poprzedniego pliku backup {0}*Nie można usunąć pliku tymczasowego {0}INie można odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.FNie udało się pobrać kanonicznej postaci ścieżki do katalogu {0} Nie można zainicjować API OSM.Nie można wczytać warstwy*Nie można zlokalizować pliku „{0}”.(Nie można przetworzyć współrzędnychPBłąd analizowania wartości „{1}” parametru „{0}” jako współrzędne.HBłąd analizowania wartości „{1}” parametru „{0}” jako liczby.CNie można zanalizować wartości parametru „towgs84” (''{0}'')OUsuwanie niebezpiecznego certyfikatu z zasobnika kluczy nie powiodło się: {0}.Nie można zastąpić argumentu {0} w {1}: {2}9Nie można odwołać uprawnień do uruchamiania pliku {0}9Nie można odwołać uprawnień do odczytywania pliku {0}8Nie można odwołać uprawnień do zapisywania pliku {0}6Nie można nadać uprawnień do odczytywania pliku {0}5Nie można nadać uprawnień do zapisywania pliku {0}:Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.Droga czwartorzędnaNiezamknięte linieNiezamknięta liniaNiepołączona linia brzegowaNiepołączone drogi9Niepołączone naturalne tereny i zagospodarowanie terenu&Niepołączone węzły bez znaczników Niepołączone linie elektryczneNiepołączone toryNiepołączone wody Brak decyzji3Nie rozwiązuj konfliktu między stanami usunięcia;Nie rozwiązuj konfliktu między różnymi współrzędnymiNierozstrzygniętyCofnij Cofnij ...Anuluj przesuwanie5Cofa poprawienie prostopadłości wybranych węzłówCofa ostatnią czynność./Cofa wybrane polecenie i wszystkie późniejszeCofa {0}Odłącza panelJNieoczekiwany numer wersji JOSM w pliku wersji, wartość wynosi „{0}”DNieoczekiwany format ID zwrócony przez serwer. Otrzymano „{0}”.UNieoczekiwany format nowej wersji zmodyfikowanego elementu „{0}”. Jest „{1}”.*Znaleziono nieoczekiwane ID 0 na elemencieJNieoczekiwana liczba argumentów dla parametru „+bounds” (musi być 4)PNieoczekiwana liczba argumentów dla parametru „towgs84” (musi być 3 lub 7)*Nieoczekiwany format parametru („{0}”)2Nieoczekiwany element root „{0}” w pliku sesji/Nieoczekiwany token (parser wakacji szkolnych):)Nieoczekiwany token w zakresie miesięcy:%Nieoczekiwany token w zakresie liczb:'Nieoczekiwany token w zakresie tygodni:,Nieoczekiwany token w zakresie dni tygodnia:#Nieoczekiwany token w zakresie lat:;Niespodziewany token. Spodziewano się {0}, znaleziono {1}.Nieoczekiwany token:Niespodziewany token: {0}MNieoczekiwana wartość klucza „{0}” w preferencjach, otrzymano „{1}”eNieoczekiwana wartość dla ustawienia „{0}”, jest „{1}”. Przywracanie domyślnego zapytania.:Niespodziewana wartość parametru „index”. Wynosi {0}Odblokuj7Odblokowuje bierzącą listę połączonych elementów.RozdzielPotwierdzenie rozdzieleniaRozdzielony węzełYOdinstaluj lokalny certyfikat JOSM z magazynu certyfikatów twojego systemu/przeglądarki Odinstaluj...WspólnyJednostka/blok UniwersytetNieznany kod kraju: {0}3Nieznany identyfikator punktu odniesienia: „{0}''Nieznany adresNieznany rodzaj elementuNieznany tryb {0}9Nieznana lub nie obsługiwana wersja API. Otrzymano: {0}.Nieznany parametr {0}Nieznany parameter: „{0}”.Nieznana nazwa szablonu: MNieznany typ elementu: {0}. Dozwolone wartości to węzeł, linia lub relacja)Nieznany identyfikator projektu: „{0}'' Nieznana rola)Nieznana zawartość source:maxspeed: {0}#Nieznany identyfikator obszaru: {0}Nieznany typ: {0}Skrzyżowanie bez nazwyDroga czwartorzędna bez nazwyDrogi bez nazwyZbędne znaczniki Nieuporządkowana linia brzegowaRozpakowywanie {0} do {1}Niezapisane zmiany2Zapisywanie lub wysyłanie zmian przed usunięciem=Zapisywanie lub wysyłanie zmian przed zakończeniem programuFZapisywanie lub wysyłanie zmian przed ponownym uruchomieniem programuNiezapisane dane i konflikty*Niezapisane dane i brak skojarzonego pliku6Niezapisane dane do plików bez uprawnień zapisywaniaNiezapisane dane OSMOdznacz wszystkoOdznacza wszystkie obiekty.Niemożliwe zaznaczanieNieokreślony znacznik {0}Nieudane żądanie HTTPFNiewłaściwe parametry „{0}” i „{1}” dla metody dwupunktowej.?Nieosługiwana wersja pliku WMS; znaleziono {0}, oczekiwano {1}%Nieobsługiwany rodzaj podkładu: {0}6Nieobsługiwany schemat „{0}” w adresie „{1}”.Nieobsługiwana wartość w kluczu ustawień „{0}”, jest „{1}”. Używanie metody uwierzytelniania „Proste uwierzytelnianie”.Nieobsługiwana wersja: {0}%Nieoznaczone i niepołączone węzłyLinie bez znaczników%Linie bez znaczników (z komentarzem)*Nieoznaczone, puste i jednowęzłowe linieW górę#Przechodzi do katalogu nadrzędnego AktualizujUaktualnij JOSMUaktualnij JavęUaktualnij zestaw zmian'Uaktualnij dyskusję nad zestawem zmianUaktualnij zawartośćUaktualnij daneUaktualnia domyślne wpisy#Wczytuje ponownie listę katalogówUaktualnij podkład „{0}”%Liczba dni pomiędzy uaktualnieniami:Pobierz zmianyUaktualnij wielokąt złożonyAktualizacja obiektówUaktualnij wtyczkęUaktualnij wtyczkiPobierz wybrane2Uaktualnia zawartość zestawu zmian z serwera OSM5Uaktualnia dyskusję nad zestawem zmian z serwera OSM%Uaktualnia zestaw zmian z serwera OSMUaktualnia wybrane wtyczkiZaktualizowanoLAktualizuje obecnie zmodyfikowane obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)JAktualizuje obecnie zaznaczone obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)DPobiera z serwera najnowszą wersję obiektów na aktywnej warstwie.:Uaktualnia dane zaznaczonych zestawów zmian z serwera OSM"Uaktualnianie zestawu zmian {0}...Uaktualnianie zestawu zmian...Odświeżanie danych(Aktualizowanie ignorowanych błędów...Aktualizowanie mapy...Aktualizowanie wtyczek%Uaktualnianie interfejsu użytkownikaTapicerWyślijWyślij zmianyAWysyła wszystkie zmiany z aktywnej warstwy danych do serwera OSMEWysyła wszystkie zmiany zaznaczone na warstwie danych do serwera OSM Wyślij dane*Wysłanie danych w pakietach o rozmiarze: #Wysłanie danych w jednym zapytaniu{0} obiektów do 1 zestawu zmian używając {1} zapytańZostanie wysłanych {0} obiektów do wielu zestawów zmian używając {1} zapytań2Wysyłanie i zapisywanie zmodyfikowanych warstw...Przesyłanie danych...%Wysyłanie danych z warstwy „{0}”Wysyłanie zmodyfikowanych uwagWysyłanie uwag na serwerUżyciePozycja korzystaniaProste uwierzytelnianie7Używaj domyślnie języka angielskiego dla znacznikówOAuth2Używanie serwera Overpass do pobierania obiektów SOCKS proxy(Użyj własnych zapytań o zestawy zmianProszę użyć klawiszy strzałek lub przeciągnąć warstwę myszką, aby dopasować przesunięcie podkładu. Można również wprowadzić wartości przesunięcia na wschód i północ we współrzędnych {0}. Aby zachować przesunięcie, proszę wprowadzić poniżej nazwę zakładki.Automatyczne filtrowanie0Sprawdzanie poprawności złożonych własnościUżycie domyślnegoDomyślne ustawieniaUżywanie warstwy błędówUżywa okna wyboru pliku typowego dla środowiska graficznego. Wygląda lepiej ale nie obsługuje niektórych funkcji, takich jak filtrowanie plików.Użycie globalnych ustawieńUżywanie listy ignorowanychKliknięcie i przeciągnięcie wybiera obszar, klawisze strzałek i prawy przycisk myszy przesuwa mapę a kółko myszy i klawisze +/- przybliżają i oddalają widok.BSystemowe okno wyboru plików (nie obsługuje filtrowania plików)4Używanie punktów zamiast linii dla mapy termicznejaUżyj dodatnich liczb dla N, E znaków, aby wskazać Północ lub Wschód kierunku kardynalnego.Używa szablon „{0}”*Używa szablon „{0}” z grupy „{1}” Standardowe ustawienia systemoweStandardowe ustawienia systemowe (nieaktywne. Proszę uruchomić program z -Djava.net.useSystemProxies=true, aby uaktywnić):Wyświetla problematyczne elementy na oddzielnej warstwie.QUwzględnia listę ignorowanych problemów, aby pominąć niektóre ostrzeżenia.Użyj tego znacznika ponownieUżywane do przesyłania danych$Używane tylko do zbiornika z wodą.bUżywane w niektórych krajach dla nazwanych skrzyżowań, które służą jako punkt orientacyjny UżytkownikIdentyfikator użytkownika:Informacje o użytkownikuNazwa użytkownika: Użytkownik:Nazwa użytkownikaNazwa użytkownika: 'Przeważnie powinny zostać poprawione.Sklep z odkurzaczami ZweryfikujMStosuje złożone reguły do sprawdzenia wartości własności i znaczników.FSprawdza, czy klucze własności są na zaakceptowanej liście słów.;Sprawdza, czy wartości własności są zgodne z szablonami SprawdzanieSprawdźSprawdzanie poprawnościBłędyVNieudane weryfikowanie. Wydaje się, że adres URL interfejsu API jest nieprawidłowy.Sprawdzanie poprawnościDolina Wartość>Wartość „{0}” dla klucza „{1}” przypomina „{2}”.EWartość „{0}” dla klucza „{1}” nie występuje w szablonach.4Wartość „{0}” dla opcji +int nie obsługiwana.;Wartość „{0}” zostanie przypisana do klucza „{1}”]Wartość „{0}” nie jest liczbą. Proszę wprowadzić liczbę całkowitą większą od 1./Przewidywana wartość dla paramteru „{0}”.BWartości szerokości geograficznej musza być z zakresu [-90,90].CWartości długości geograficznej musza być z zakresu [-180,180].5Wartość jest zbyt długa (maksymalnie {0} znaków): Wartość: Wartość: WentylSklep z różnościami=Konfiguruje ustawienia, które wpływają na wygląd programuDostęp dla pojazdówPojazdy według typu&Samochody według sposobu użytkowania0Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)Prędkość, {0}Automat sprzedającySprzedawane produktyWerYWersja „{0}” meta danych dla warstwy podkładu nie jest obsługiwana. Oczekiwano: 0.1VWersja „{0}” meta danych dla warstwy danych nie jest obsługiwana. Oczekiwano: 0.1CWersja „{0}” pliku sesji jest nieobsługiwana. Spodziewano: 0.1 Oczekiwano Wersja > 0. Jest {0}. Wersja {0}Wersja:Wersja: 2Bardzo długi segment o długości {0} kilometrów WeterynarzPrzez (przystanki pośrednie)Wideo Gry wideoWidok Widok: {0}Punkt widokowyAutomatyczne przesuwanie mapyWieśNawsieWinnica WidocznośćWidoczność (czytelność)Widoczna wieża szybowaOdwiedź stronę główną'Wodno-Wodny Reaktor Energetyczny (VVER)%Kalibracja urządzenia nagrywającegoWulkan Siatkówka NapięcieNapięcie w woltach (V)Pojemność (w litrach)WGS84 Geograficzne Błąd WMSPliki WMS (*.wms) Usługa WMS'Adres URL WMS lub identyfikator obrazu:WBłąd analizy WMTS - początkowy element {0} ma inną nazwę niż końcowy element {2}Oczekiwanie 10 sekund... Szlak spacerowyMur OstrzeżenieZUwaga: Dwa wybrane obiekty mają podobną, ale nie identyczną pamięć podręczną stylu.5Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.yUwaga: w zależności jakiej metody uwierzytelniania używa serwera proxy, hasło może zostać wysłane niezaszyfrowane._Ostrzeżenie: nieprawidłowy format pozycji w liście szablonów „{0}”. Otrzymano „{1}”UOstrzeżenie: niewłaściwy format wpisu na liście reguł „{0}”. Jest „{1}”.ZOstrzeżenie: nieprawidłowy format pozycji w liście stylu „{0}”. Otrzymano „{1}” OstrzeżeniaMyjnia samochodowaOdpady ogólneKosz na śmieciMiejsca składowania śmieciElektrownia na odpadyOczyszczalnia ściekówRodzaj Park wodnyPunkt pobierania wodyZbiornik przeciwpożarowyWieża ciśnień Turbina wodnaStudniaFiltryDostęp dla żeglugi: Poziom wodyWodospad@Obszar stale lub okresowo podmokły, zawierający roślinność. Młyn wodny Szlak wodnyPowielone węzły dróg wodnychElektrownia falowa7Linia „{0}” jest już usunięta. Pominięto obiekt.Linia połączona z obszaremZLinia zawiera więcej niż {0} węzłów. Należy ją zastąpić przez wielokąt złożonyTLinia zawiera więcej niż {0} węzłów. Powinna zostać podzielona lub uproszczona!Linia zawiera zdublowane segmenty*Węzeł kończący linię w pobliżu drogi0Węzeł kończący linię w pobliżu innej linii$Węzeł linii w pobliżu innej liniiLinia kończy się na obszarze Linia {0}Linia: Waymarked Trails: Kolarstwo"Waymarked Trails: Piesze wycieczkiWaymarked Trails: Jazda konna$Waymarked Trails: Kolarstwo górskie"Waymarked Trails: Jazda na rolkachWaymarked Trails: Sporty zimoweEtykietowanie punktówPunkty drogoweDrogi*Linia zawierają ten sam segment co obszarLinie z tą samą pozycjąKrzyż przydrożny KapliczkaPogodaStrona internetowa:Strona internetowaJaz MokradłoRampa dla wózków inwalidzkichWózki inwalidzkie\Koła: rowery miejskie, samochody sportowe, wózek inwalidzkie, skutery i wszystkie poniżej7Źródła znaczników podczas importowania dźwięku...cPrzy odwracaniu tej linii następujące zmiany są sugerowane w celu zachowania spójności danych.3Podczas zapisywania pokaż niewielkie powiadomienie\Podczas zapisywania, pozostawia pliki kopii zapasowych dodając znak ~ na końcu nazwy pliku+Gdzie umieścić członkostwo tego węzła?#Gdzie umieścić znaczniki węzła?Które zadania wykonać?1Który fragment ma zachować historię linii {0}? Całą grupęSzerokość (w metrach)(Szerokość linii GPX (0 dla domyślnej)Chata na odludziuTurbina wiatrowaWiatrakInstalacja okien i drzwiRękawWinaProdukcja winaWyświetlanie szkieletoweWidok szkieletowyDzięki OAuth można nadać JOSM uprawnienia do wysyłania danych map i śladów GPS w imieniu użytkownika (więcej informacji...). Ze sklepemhW obecnym rodzaju wyświetlania styl linii wewnętrznej jest identyczny ze stylem wielokąta złożonegoDrzewa/las pierwotnyZakład produkcyjnyUruchomić ponownie? Uaktualnić?DZapisywanie listy wtyczek do lokalnej pamięci podręcznej „{0}”/Wrocław: Ortofotomapa 2015 (zdjęcia lotnicze)/Nieprawidłowa liczba parametrów dla zakładkiZła składnia w kluczu {0}Nieprawidłowe kierunki liniiBrakuje znacznika XML .Tak Tak, przypiszTak, utwórz konflikt i zamknij!Odrzuć zmiany i wczytaj ponownie Zapisz zmianyFW posiadaniu jest już klucz dostępu do serwera OSM za pomocą OAuth.Zostaną przywrócone ustawienia domyślne.
Wszystkie spersonalizowane ustawienia zostaną usunięte: wtyczki, podkłady mapy, filtry, przyciski, paski narzędziowe, skróty klawiatury itp.
Kontynuować?Próbujesz usunąć niekompletne obiekty.
Spowoduje to problem, bo obiekty nie są widoczne w całości.
Czy na pewno usunąć?Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.
Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.
Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?Chcesz połączyć warstwy „{0}” i „{1}”.

Mają one różną politykę wrzucania na serwer i nie powinny być łączone
Połączenie ich wymusi surowe zasady dla ''{1}''.

Nie jest to polecana metoda łączenia takich danych.
Powinieneś zamiast tego sprawdzić i każdy element, jeden po drugim, używając ''Łączenia wybranych''.

Jesteś pewny że chcesz kontynuować?3Próbujesz połączyć więcej niż jeden element pomiędzy warstwami „{0}” i „{1}”.

Nie jest to polecana metoda łączenia tego typu danych..
Zamiast tego powinieneś sprawdzić i połączyć każdy element pojedyńczo, jeden po drugim.

Chcesz kontynuować?Próbujesz rozdzielić obiekty które nie są kompletne.
Może to spowodować problem, bo obiekty te nie są teraz widoczne w ich prawidłowej formie.
Rozdzielić je?Próbujesz rozdzielić węzły poza pobranym obszarem.
Może to spowodować problem, bo węzły te mogą być używane przez inne obiekty, które nie są teraz widoczne.
Rozdzielić je?Zamierzasz przesłać dane z warstwy „{0}”.

Przesyłanie danych z tej warstwy jest odradzane. Jeśli kontynuujesz
być może będzie to wymagało wycofania twoich zmian.

Jesteś pewien, że chcesz kontynuować?Używana wersja {0} Java5Można też wkleić adres URL z www.openstreetmap.orgcMożesz także używać składni lat="..." lon="..." lub lat=''...'' lon=''...''.-W poniższe pole można wkleić raport stanu.`Możesz rozdzielić długość i szerokość geograficzną spacją, przecinkiem lub średnikiem.)Zmieniono klucz z „{0}” na „{1}”.6Zmieniono wartość „{0}” z „{1}” na „{2}''.Nie określono zasobu danych wprowadzonych zmian.
Jest to dopuszczalne, ale utrudni to zrozumienie
pochodzenia danych innym użytkownikom.

Krótkie wyjaśnienie wprowadzonych zmian ułatwi życie innym maperom.[Brak klucza dostępu do serwera OSM za pomocą OAuth. Proszę się najpierw uwierzytelnić.EPobrałeś zbyt wiele danych. Proszę spróbować ponownie później.Błąd programuMNależy ponownie uruchomić program JOSM, aby wprowadzić część ustawień.4Należy wprowadzić opis, aby utworzyć nową uwagę#Należy wprowadzić szukaną frazę?Należy udostępnić wprowadzone zmiany, aby wysłać nowe dane-Należy zaznaczyć co najmniej jedną linię.KMusisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić linię okrężną.aNależy wstrzymać odtwarzanie dźwięku w punkcie śladu, w którym zostanie utworzony znacznik.UNależy wstrzymać odtwarzanie dźwięku po usłyszeniu wskazówki do synchronizacji.cZażądałeś zbyt wiele węzłów (limit to 50,000). Zaznacz mniejszy teren, albo użyj planet.osm[Nazwy wtyczek należy wprowadzać w osobnych wierszach. Numery wersji zostaną zignorowane.Wybierz ślad GPXUaktualniono program JOSM.

Aby zapobiec błędom wtyczki również powinny zostać uaktualnione.

Uaktualnić wtyczki?Uruchomiona wersja JOSM to {0}Twój komentarz jest pusty lub bardzo krótki.

Jest to technicznie dopuszczalne, ale proszę rozważ, że wielu użytkowników
oglądających zmiany w swojej okolicy polega na rozsądnych komentarzach zestawów
zmian by zrozumieć jakie zmiany zawierają!

Jeśli spędzisz teraz minutę, by wyjaśnić swoją zmianę, możesz uczynić życie
wielu innych użytkowników znacznie prostszym.,Twoja praca została zapisana automatycznie.-Zabrze: Ortofotomapa 2011 (zdjęcia lotnicze)Obszar PrzybliżaniePrzybliżenie (w metrach) PrzybliżPrzybliż (Klawisz)OddalOddal (Klawisz)Przybliża i przesuwa mapęPowiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem PrzybliżStopień przybliżenia:Oddal/Liczba stopni przybliżenia do podwojenia skaliPrzybliż widok do {0} Przybliż doPrzybliż widok na przerwę!Przybliżenie do pobranych danychPowiększ na warstwie%Przybliż do natywnej rozdzielczościPowiększ do węzła!Przybliż do wybranych elementówPrzybliż do zaznaczenia>Powiększa odpowiadające obiekty w edytowanej warstwie danych)Przybliż do pierwszego wybranego węzłaKPrzybliża do obiektu, do którego odnosi się pierwszy zaznaczony członekUPrzybliża widok do obiektów zawartych w zestawie zmian na aktualnej warstwie danych6Powiększ do tego węzła w bieżącym zestawie danychPrzybliż do {0}QPrzybliżanie zostało wyłączone ponieważ warstwa tej relacji nie jest aktywnaEPrzybliżanie wyłączone ponieważ warstwa tej linii jest nieaktywna=Przybliżanie nieaktywne z powodu braku zaznaczonego członkaCPrzybliżanie wyłączone poniewać nie jest wybrany żaden węzeł"Osiedle Sikorskiego" akceptowanie {0} stylu "{1}" $ > pomijanie „{0}” (nieaktywne) Lista wygenerowanych styli: RówCiepłoPiekłoLasścieżka do jazdy konnejtor autobusowy w budowiedroga dla rowerówścieżka dla pieszychstrefa zamieszkania autostradaautostrada - dojazd ścieżka ciąg pieszy droga krajowadroga krajowa - łączniklokalnadroga wojewódzkadroga wojewódzka - łącznik dojazdowaschodydroga trzeciorzędna droga trzeciorzędna - łącznikdroga polna lub leśnadroga głównadroga główna - dojazddroga czwartorzędnamiastopowiat/hrabstwoprzysiółek/osadawyspamiejsce niezaludnionegmina przedmieście miasteczkowieśskojarzone ulicegranicamostkontrolawielokąt złożonysiećtransport publiczny ograniczenietrasatrasa nadrzędnamiejsceulicatunel szlak wodny Stan/krajStacjacentrum sportowebieżnia RadiolatarniaBramaWsteczSzybciej"Zwiększa prędkość odtwarzania.NaprzódPrzechodzi wsteczPrzechodzi naprzódNastępny znacznikOdtwórz następny znacznik.Odtwórz poprzedni znacznik.Odtwórz / wstrzymajPoprzedni znacznikWolniej"Zmniejsza prędkość odtwarzania. KondygnacjePominięte kondygnacjeblok mieszkalnystodołabazylikachatakatedrakaplica kościółuczelniabiura i usługi w budowieobora jednorodzinnyinternat/akademikbudynek na farmiebudynek gospodarczygarażgaraże zbiornik gazu szklarniaszpitaldomchatabudynek przemysłowy przedszkolefabrykameczet biurowiec!budynek użyteczności publicznej mieszkalnybudynek handlu zadaszenieruinyszkołabudynek serwisowyszopasilosstajniazbiorniksynagoga świątynia szeregowiecstacja kolejowawieża transformatorowabudynek transportu uniwersytetmagazyn kapliczkataknaziemny podziemnysufitsłupścianakopułastała panoramicznarowery ciężarówki pasażerowiepasażerowie;pojazdypojazdy ZamkniętyOtwartybrak anglikańskiebaptyzm katolicyzmewangelikalizmgrekokatolicyzmgrekoprawosławie jehowityzm luteranizmmetodyzm mormonizmnowoapostolstwo prawosławnepentekostalizmprezbiterianizm protestantyzm kwakierstworzymskokatolickierosyjskoprawosławie adwentyzm spirytyzmczarny niebieskibrązowyszaryzielonyczerwonyczerwono/białybiałypaliwo gnojówkaropaściekikiszonka zawiesinawodawino kukurydzatrawachmielryżpszenicapodwójna krótkadługakrótkanietak0Krótki tekst zawierający dodatkowe informacje.Może być wyświetlany końcowemu użytkownikowi (być może za pomocą wyszukiwarki lub na mapie w opisie kontekstowym obiektu).linia napowietrznaniedodatkowa szynatakawaryjnewyjście mieszkaniegłówne serwisoweklatka schodowatakDUAZUOTZTekstfWskazówka dla innych mapowiczów (nie dla użytkowników końcowych), że dany obiekt wymaga poprawy.przejście dla pieszychchodnik wzdłuż drogifermentacja beztlenowaspalanierozszczepieniefuzja zgazowaniepiroliza strumieńBunkier (przeszkoda) StrzelnicaGłówny tor gryPrzeszkoda wodnaTeren wokół dołkaDołekBoczna przeszkoda wodnaRodzaj ChorągiewkaTrawa poza torem gryKołeczek startowyOpisNazwaPaliwo Zamaskowanazieleńjezdniamiejsce postojowechodnik konserwatywna ortodoksyjna reformowanaNazwane skrzyżowanie pola uprawnelasteren pod zabudowęłąka kamieniołomzabudowanawsie PrzesunięcieWoda Nabieżnikbiust tabliczkaposągstelakamieńupamiętnienie wojenneDźwiękDaneEdycjaPlikPomoc PodkładyWięcej narzędziSzablony Zaznaczenie NarzędziaWidokOknagruntsłupścianaZbiornik wodnyteren trawiastyzarośladrzewaPodobne, ale inne znaczniki:NIstotna wskazówka dla innych mapowiczów (nie dla użytkowników końcowych). KsięgowyAdministracja lokalnaAgencja reklamowa ArchitektStowarzyszenieInstytucja edukacyjnaAgencja zatrudnieniaNieruchomościFundacjaInstytucje rządowe UbezpieczeniaUsługi informatycznePrawnikRedakcja gazetyOrganizacja pozarządowa (NGO) NotariuszPartia politycznaPrzedsiębiorstwo prywatneInstytucja religijnaPlacówka badawczaDoradca podatkowyTelekomunikacjaróżnewstecz obie stronynaprzódnietakwielopoziomowyna dachuna powierzchni podziemnyBanknotynaziemny nadziemnyz jeziora/stawu (suchy) podziemnypodwodnyściennyWojewództwo/Stan/Prowincjana słupku/latarniskrzyniakolumnaściennana ziemi pod ziemią pod wodą Typ słupanarożny asymetrycznyAutotranformatortrzypoziomowy (beczka)gałąź Dystrybucja dwuprzewodoweośmioprzewodowepięcioprzewodoweczteropoziomowy Generator wewnątrz PrzemysłowaDystrybucja do odbiorcówJednoprzewodowyjednopoziomowy na zewnątrz&Regulacja kąta przesunięcia fazowegoplatforma (morska)jednopoziomowatrójpoziomowa dwupoziomowaczteroprzewodowe pojedyńczesześciopoziomowysześcioprzewodowe przelotowy krańcowy trzypoziomowy Trakcyjna Transmisjatrzyprzewodowe dwupoziomowy pod ziemiąTakObiekty wojskoweboiskocentrum sportowestadiontorStacja kolejowa Liczba torówDamskaMęskaWspólnacentrum sportoweboiskocentrum sportowestadiontorwielkość liter nieistotnawielkość liter istotnaprosty szałas trójścienne piknikowewiata przystankowaprzeciwpogodowedo obserwacji przyrody obustronnypo lewejbrak po prawej Noclegowniafutbol amerykański łucznictwo lekkoatletykafutbol australijski koszykówkasiatkówka plażowabilardkręglefutbol kanadyjski kajakarstwo wspinaczkakrykietkrokiet kolarstwowyścigi psów jeździectwohokej na trawie gimnastykapiłka ręcznawyścigi konnehokej na lodzie łyżwiarstwomodelarstwo lotniczemotorowewielofunkcyjnePelota (tenis)racketmodelarstwo samochodowe rolkarstwobieganie strzelectwodeskorolkarstwopiłka nożna (soccer) pływanietenis stołowytenis siatkówka Obiekty wodne podwójny pojedynczyKlucz:NotatkaMiejsce do przewijaniaWysepkazła doskonaładobrafatalnaśrednianieaktywny dodaj wpisdodaj do zaznaczenia!dodaj przycisk na pasku narzędziadresy należące do ulicyadministracyjna bilet wstępuzaawansowana konfiguracjaDroga powietrznakruszywo dla rolnictwa wentylacyjnynalot wszystkie4wszystkie dzieci obiektów pasujących do wyrażeniawszystkie zamknięte linieIwszystkie usunięte obiekty (pole wyboru {0} musi być włączone)wszystkie niekompletne obiektywszystkie zmodyfikowane obiektywszystkie nowe obiektywszystkie węzływszystkie obiektyIwszystkie obiekty używające dowolnego szablonu z grupy Geografia/Natura-wszystkie obiekty używające szablonu adresu3wszyscy rodzice obiektów pasujących do wyrażeniawszystkie relacjewszystkie wybrane obiektywszystkie liniealejka migdałowce alfabetyczniealternatywna nazwa bez {0}typ udogodnień {0} amerykańska!fermentacja beztlenowa / spalanie analogowykotwica anglikanizmkarma dla zwierzątgośćwszystko należące do ulicy jabłonieakweduktłukowyObszarobszar (powyżej 20 m)obszar tekstowysztuczna trawa azjatyckaasfaltFatrybut „index” ({0}) dla elementu „layer” musi być unikatowy dźwiękowe automatycznatłowstecz&punkt zatrzymania na odcinku powrotnymodcinek powrotnyzłabahaizm bananowcebaptyzmgrilldrut kolczastybasemap.at - ortofotomapy podstawowebazylikaboksytydętki do rowerubiogaz bioreaktor torfowiskotyp granicy {0}gałąź%gałęzie szlaku wodnego (bez brzegu)marka liściastywiadrobuddyzmbudynek hamburgeryautobus autor: {0}kanałkantonuwzględnij wielkość literkatedra katolicyzmsiatka z drutukaplicawęgiel drewny chemicznawiśniekurczakchińskachrześcijaństwo kościół papierosymiastoobrona cywilnaglina"zgodnie z ruchem wskazówek zegara zamknięty%zamknięte linie z terenem od 100 m²zamknięta liniawęgiel bruk kamiennykawa kawiarniazimne powietrze zimna woda zimna fuzjakolor kombinacje gazowo-parowyspalanie komercyjne komunikacyjnaszutersprężone powietrzebetonbeton (ślady)beton (płyty) prezerwatywy konfigurujKonfiguruje styl rysowania mapykonfliktsklep ogólnospożywczymiedź"Kopiuje zaznaczone domyślne wpisy koralowceXnie udało się uzyskać wejściowego strumienia dźwiękowego z wejściowego adresu URLliczba zadaszonyprzepustkliencidanegubiące liścieobiekt dedykowanyobronnyst° min'' (Morskie)st° min'' sek" usuniętousunięto na serwerze dla dostawprzestarzałe znacznikidla wyznaczonych pojazdówdojazd do posesjipolder przeciwpowodziowycyfrowydiamentynawierzchnia sypkarów nie istniejeuśpionyna dółzjazdpobrany obszarściekprzystawka rysowania kąta(rysuj podświetlenie przyciągania kątazwodzonynapojedrive-through (zakupy)podjazdkamienny liczba edycjielektrycznośćenergia elektryczna elektronicznaelementymedalikidroga pożarowapoczątek trasybłąd inicjowaniaewangelikalizmparzystezawsze zielonefałsz: ustala właściwość „{0}” na zawsze wyłączoną4fałsz: ustala właściwość na zawsze wyłączoną ogrodzeniepromfiltrowane/nieaktywnefiltrowany/ukrytyznajdź w zaznaczeniużwir z podkładempożar pierwsza droga za skrzyżowaniemrybyryba z frytkamirozszczepieniowy spłukiwanakatalogjedzenieleśna(miejsce rozdzielenia trasy alternatywnejfortecanaprzód&punkt zatrzymania na odcinku docelowymodcinek docelowyfracht francuskaKafelek początkowyz drogifuzjagazowyturbina gazowa zgazowanietablica geologiczna niemiecka.pobieranie liczby nieprzeczytanych wiadomościzłoto pole golfowedobra znacznik GPS punkt GPS 1 stopnia 2 stopnia 3 stopnia 4 stopnia 5 stopniatrawakratka trawnikoważwirgreckagrekokatolicyzmgruntszczeliny w ziemipunkt zatrzymania;wzmocniony hangar do przechowywania i chronienia samolotówma klucze kierunkuma klucze kierunku (odwrócone) ciepłowniczy pompa ciepłalinia pomocnicza wyróżnieniepodświetl szkieletdrogahinduizmtablica historycznafatalnagorące powietrze gorąca wodadomścienny (do 5m)domy należące do ulicy ibadytyzmlody lodowiskoilmenitpodkładnie do przebycia.linia pomocnicza do poprawniania dokładności nieaktywne1Uwzględnienie najbliższych relacji podrzędnych niekompletneniekompletny obiekt: tylko {0}$niekompletny obiekt: tylko {0} i {1}'niepełne użycie {0} na drodze bez {1}nieprawidłowaindyjska wewnętrzny przemysłobszar wodochłonny nieformalnyinfrastrukturaWewnętrzny segment"zintegrowano z głównym programem przeciętnamiędzynarodowanieważna linia brzegowa rudy żelazawysepkawydzielone pomieszczeniewłoskadżinizm japońska jehowityzmjudaizmturbina Kaplanaklucz z nietypowym znakiem koreańskadrabinalagunajeziorozagospodarowanie przestrzennetyp użytkowania ziemi {0}#ostatnia droga przed skrzyżowaniemszerokość geograficzna kratownicowawarstwa,Warstwa jest ukryta (kliknięcie wyświetla)*Warstwa jest widoczna (kliknięcie ukrywa)%warstwa powinna być pomiędzy -5 a 5znacznik warstwy ze znakiem +ołów bezliściowyw lewotyp wypoczynku {0} podnoszonywapień ograniczoneliniawspólnota językowasegment łaczący*wczytywanie wtyczki „{0}” (wersja {1})wczytywanie stylu „{0}”... lokalny plik'lokalizacja urzędzenia kontrolującegośluzazablokuj przewijanieboksy2koniunkcja (oba wyrażenia muszą być spełnione)znak zaprzeczenia;alternatywa (przynajmniej jedno wyrażenie jest spełnione)długość geograficzna luteranizmmahajanagłówny'tworzy równoległą linię pomocniczą namorzynydwórręczna styl mapymorskamarsze"pasuje jeśli „klucz” istniejeUpasuje jeśli „klucz” jest większy niż „wartość” (analogicznie, niecały)maks. szerokośćmaks długośćograniczenie wysokościograniczenie prędkościograniczenie ciężaru mechanicznaczłonektylko członkowiemetadanemetrówmetodyzm meksykańskawojskomlekomin. szerokośćmin. długość%minimalny dystans pomiędzy pojazdami ministerstwolinia drugorzędna!brakująca warstwa z indeksem {0}Jbrakuje obowiązkowej wartości „index” dla elementu warstwy „layer"brakujące obiekty:brakujący znacznikliterówka w wartościmieszany zmodyfikowany jednotorowamormonimeczetbłoto wielokrotnywielokąt złożonyschron na amunicjęislam.n-ty członek relacji i/lub n-ty węzeł linii park narodowy naturalnetyp naturalny {0}4naturalny zbiornik wodny użyty do oznaczenia basenutablica przyrodnicza nekropoliaiglastygazety następnynikielnie brak opisu#brak dostępnego komunikatu błędu niedostępny moduł importującydłużej nie wymaganyzakaz skrętu w lewozakaz skrętu w prawozakaz jazdy prostozakaz zawracania węzeł łączy drogę i budynekwęzeł skrzyżowania*punkt na linii gdzie zaczyna się kontrola^węzły wchodzące w skład przynajmniej 3 linii lub relacje zawierające przynajmniej 3 linieekran akustycznybrakmakaronnie zostały usuniętenie w zestawieUwaga: Do niektórych zadań JOSM potrzebuhe dużo pamięci. Może być potrzebne dodać poniższą opcję Java aby zadać maksymalny rozmiar zarezerwowanej pamięci.tablica informacyjna#klucz w postaci wartości liczbowej#obiekt bez użytecznych znacznikówobiektySobiekty (i wszystkie jego węzły linii / członków relacji) w obecnym podglądzieQobiekty (i wszystkie jego węzły linii / członków relacji) w pobranym obszarze7obiekty będące częścią relacji z rolą stop$obiekty zmienione przez użytkownika&obiekty mające od 5 do 10 znacznikówobiekty w obecnym podglądzieobiekty w pobranym obszarzeobiekty z ustalonym ID$obiekty z ustalonym ID zestawu zmian#obiekty w ustaloną rolą w relacjiobiekty z ustaloną wersją0obiekty z ostatnim czasem modyfikacji w zakresie obserwacyjnapobierz z bieżących warstw nieparzyste oficjalnienaftowy palmy olejowestarokatolickiestare drzewa oliwnetylkonakaz skrętu w lewonakaz skrętu w prawonakaz jazdy prostootwarty,wartość opening_hours może być ulepszonaopcje0opcja dostarczano jako ustawienia systemowe Javydrzewka pomarańczowe prawosławne zewnętrznyZewnętrzny segment na zewnątrzpoza pobranym obszarem starorzeczeostrygipałacpampauliczka parkingowabilety parkingowe[częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości dla „{0}” - nie zmieniaMczęściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmieniaczęści utwardzonakostka brukowa brzoskwiniekamykiprzejście przez tory be {0}pegazpelikanturbina Peltonapentekostalizm dopuszczalny persymonyzdjęciabunkier obronnyboiskolatrynatablica botanicznaplastikperonperon (dla wsiadających)peron (dla wysiadających)śliwy pneumatycznasłup politycznastaw miejsce znaku'przypuszczalnie brakujący znacznik {0} kod pocztowypreriaprezbiterianizm poprzedniprywatnewłaściwości prokuratorobszar chroniony protestantyzm publicznytransport publicznybilety komunikacji miejskiejmaskonurpiroliza kwakierstwo%wątpliwy klucz (zakończony liczbą)stojak na wiele rowerówradiowe tory kolejoweprzejazd kolejowy bez {0}silnik tłokowyzalecanaszuwary regionalna rejestracjawyrażenie regularnepowiązane obiekty1relacja zawierająca członka z rolą stoprelacja bez typureligia bez wyznania&wczytaj ponownie z pliku wybrane stylemożliwe do usunięciausuń z zaznaczenianaprawazamień zaznaczenie$zastąpiona przez nową wtyczkę {0}wymagana zarezerwowanezbiornikzbiornik retencyjnyw prawo podnoszonyrzekaskałyrolarzymski katolicyzmpokójrondo odcinek trasy'wariant trasy/kierunek (przynajmniej 2)rutylsól odsalniarnia słone bagnapiachkanapkisawannaskalaschematstożek wulkanicznyrzeźba owoce morzasezonowo siedzącasiedząca lub stojąca zaznaczony zaznaczenieczęściowo gubiąceczęściowo zawsze zielonewydzielona przestrzeńkostka brukowa (kamienna) ściekowysiwaizmśaktyzmgaraższyizmwulkan tarczowyshinto (shintō, shintoizm)skleptyp sklepu {0}skrót skrót trasyZapisanie zmianWysłanie zmianmijankasikhizmsrebromiejscesmartyzm wypełniona hiszpańska spirytualizmbale drewnianetyp sportu {0}*sport bez znaczników opisujących miejscecentrum sportoweźródło szlaku wodnegobocznica kolejowa/odnoga kucająca przewężeniestadionznaczki standardowe"standardowe paralele są przeciwne odwrócone Ustanposągsteki para wodnakocioł parowyturbina parowastalprzekrokstepprzejście po kamieniachkamieńmiejsce zatrzymania'miejsce zatrzymania (dla wsiadających)(miejsce zatrzymania (dla wysiadających) stratowulkan strumieńulicena ulicy (do 20m)torfowisko Aapametrossaniesuma słonecznysunnizmserfingwiszącyPodejrzany kierunek ronda#podejrzane połączenie znacznikówbagno słodycze pływaniebasenobracanysynagogataoizmpodatkikrzewy herbacianedoładowanie do telefonu telewizyjne świątyniateksttajskapodstawowy styl Potlatch 2 therawada*Ta warstwa nie ma natywnej rozdzielczości2Ta warstwa jest nieaktywna (kliknięcie uaktywnia)Ta warstwa jest aktywnatereny zalewowetygryscyna6- zastosuj pierwszą podpowiedź bez zamykania okienka- dodaj bez zamykania okienka - zastosuj pierwszą podpowiedźaby zacytować operatory.
Teksty zawierające znaki cudzysłowu " lub wsteczny ukośnik \ powinny koniecznie być cytowane za pomocą znaku modyfikacji (np. \" i \\).do drogipasek narzędzi topograficznatoposkoptukan turystykatyp turystyki {0} miasteczkozabawkiśladu i punktów śladu tylko śladu ruch drogowy'sygnalizacja świetlna lub inna barierasygnalizacja świetlnapociągtramwaj trolejbus=prawda: ustala właściwość „{0}” na zawsze włączoną3prawda: ustala właściwość na zawsze włączonąrurowatureckaoponyniekontrolowane@nieoczekiwany format atrybutu „index” dla elementu „layer" unitarianizmnieznany"nieznane wyznanie chrześciańskienieznanie wyznanie żydowskienieznane wyznanie islamskie nieoznakowanezbędny znacznikniekonwencjonalny nieutwardzonanieznanaKnieustalone: nie ustala właściwości „{0}” dla zaznaczonych obiektówEnieustalone: nie ustala tej właściwości dla zaznaczonych obiektównieokreślony powódbez znacznikówlinia bez znacznikówNniespotykane nachylenie; proszę użyć procentów/stopni lub do góry/w dółFniespotykany rozstaw szyn kolejowych; proszę użyć mm bez separatoraNiespotykana wartość {0}niespotykany format {0}niespotykana specyfikacja {0}do góryKafelek końcowystojącaużycie(użyj nawiasów do zgrupowania wyrażeńjazda poboczem próżnia wisznuizm wadżrajanabłędy spradzania poprawności0pozostałe informacje z sprawdzania poprawności%ostrzeżenie sprawdzania poprawnościspodziewana wartość wariant trasywegetariańskatrawiaste wyżyny bardzo złabardziej niż fatalnapoprzez węzły lub drogiWiaduktfilmowe wietnamskawidok9zobacz meta informacje, log błędu i źródło definicjiNnapięcie powinno być wyrażone w woltach bez jednostki/separatora/odstępówściana(stojak na poziomie gruntu (wyrwikółka) orzechowceokręgściekiwodny park wodny szlak wodnytyp drogi wodnej {0}szlak wodny (bez brzegu)linia jest połączona4linia jest połączona z kolejnym członkiem relacji6linia jest połączona z poprzednim członkiem relacjiIlinia nie jest połączona z poprzednim ani z kolejnym członkiem relacjitylko punktów śladu linie stanowiące część ulicy drogi przebiegające przez tuneldrogi przebiegające pod mostem&linie o długości 200 m lub dłuższe8linie lub relacje zawierające przynajmniej 20 węzłówpodmokłe łąkigdzie kontrola się kończytablica o zwierzętach wydobywczydrut przewodowy bezprzewodowydrewno-niewłaściwy znacznik skrzyżowania na linii'niewłaściwy znacznik drogi na węźleniewłaściwa wartość: {0}stacja rozrządowatakcynkcyrkonstopień-przybliżenia*proszę przybliżyć, aby wczytać kafelki4proszę przybliżyć, aby wczytać więcej kafelkówzaratusztrianizm {0} „{1}” {0} (Korsyka){0} ({1} do {2} stopni)>{0} ({1}), automatyczne pobieranie w stopniu przybliżenia {2}1{0} ({1}), pobieranie w stopniu przybliżenia {2}{0} = {1}; usuń {0}{0} węzłów: {0} [niekompletny]odczytano {0} bajtów?Pamięć podręczna {0}, łączny rozmiar pamięci: {1} bajtówukończono {0} z {1}Obiekty na warstwie {0}:{0} wewnątrz {1}{0} jest przestarzały#{0} jest przestarzały na rzecz {1}{0} jest niedokładneF{0} nie jest poprawnym argumentem WMS. Sprawdź adres URL serwera: {1}2{0} nie jest prawidłową wartością ograniczeniavOdradza się stosowania znacznika {0}. Proszę użyć polecenia „Odwróć kierunek linii” z menu „Narzędzia”..{0} jest zamieniany na koordynat X dla kafelka.{0} jest zamieniany na koordynat Y dla kafelkaf{0} jest zamieniany na losowo wybraną wartość z listy parametrów oddzielonych przecinkami , np {1}{0} jest zamieniany na poziom powiększenia kafelka, również obsługiwane:
offset dla poziomu powiększenia: {1} or {2}
odwrócony poziom powiększenia: {3}]{0} jest zamieniany na {1} (Styl OSGeo Tile Map Service Specification podawania koordynatu Y)?{0} jest zamieniany na {1} (Styl Yahoo podawania koordynatu Y){0} jest zbędny{0} jest zbyteczne dla {1}{0} jest bez sensu{0} serwer lustrzany{0} serwer lustrzany {1} jeszcze {0}#{0} musi być wartością liczbową+{0} musi być dodatnią liczbą całkowitą {0} węzeł połączony z drogąH{0} węzłów w linii {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}${0} jest niedostępny (tryb offline){0} obiektów przekracza maksymalną dozwoloną ilość {1} obiektów w jednym zestawie zmian na serwerze „{2}”. Skonfiguruj usługę wielu zestawów zmian{0} na dużym obszarze{0} na węźle-{0} na węźle. Powinno być użyte na linii.{0} na małym obszarze{0} na podejrzanych obiektach{0} relacji bez znacznika {0}&{0} powinno być zastąpione przez {1}{0} razem z addr:*{0} razem z {1}-{0} razem z {1} są sprzecznymi wartościami&{0} razem z {1} i {2}. Usuń {1} i {2}{0} użyte z {1}{0} z wieloma wartościami {0} bez {1}{0} bez {1} lub {2}{0} bez {1}, {2} lub {3}F{0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie węzła „{4}” (id: {5})F{0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie relacji „{4}” (id: {5})D{0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie linii „{4}” (id: {5}){0}, użyj {1} w zamian{0}: Wersja {1} (lokalna: {2}){0}: niedozwolona opcja -- {1} {0}: nieprawidłowa opcja -- {1}.{0}: opcja „--{1}” nie zezwala na parametr){0}: opcja „{1}” jest niejednoznaczna-{0}: opcja „{1}” wymaga użycia parametru/{0}: opcja „{1}{2}” nie zezwala na parametr*{0}: opcja wymaga użycia parametru -- {1}#{0}: nierozpoznana opcja „--{1}''${0}: nierozpoznana opcja „{1}{2}''i{0}Dodaj zaznaczenie do relacji{1}: Sprawdź każdą pojedynczą relację, aby uniknąć jej uszkodzenia!Łódź: Budynki (budynki))Łódź: Ortofotomapa (zdjęcia lotnicze)8Świętochłowice: Ortofotomapa 2008 (zdjęcia lotnicze)8Świętochłowice: Ortofotomapa 2009 (zdjęcia lotnicze)8Świętochłowice: Ortofotomapa 2012 (zdjęcia lotnicze)(Różnica czasu {0} dzień)Różnica czasu {0} dniRóżnica czasu {0} dni({0} zapytanie)({0} zapytania)({0} zapytań)%({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektu...'({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...'({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów..., {0} nieprzypisany, {0} nieprzypisane, {0} nieprzypisanychWyłączono {0} obiektWyłączono {0} obiekty Wyłączono {0} obiektówpAnulowano czynność lub nie udało się wysłać/zapisać {0} warstwy z
wprowadzonymi zmianami.oAnulowano czynność lub nie udało się wysłać/zapisać {0} warstw z
wprowadzonymi zmianami.oAnulowano czynność lub nie udało się wysłać/zapisać {0} warstw z
wprowadzonymi zmianami.JDopasowano {0} z {1} zdjęcie do ścieżki GPX.JDopasowano {0} z {1} zdjęcia do ścieżki GPX.IDopasowano {0} z {1} zdjęć do ścieżki GPX.aPodany znacznik zestawu zmian zawiera pusty klucz/wartość:
{0}
Kontynuować?fPodane znaczniki zestawu zmian zawierają puste klucze/wartości:
{0}
Kontynuować?fPodane znaczniki zestawu zmian zawierają puste klucze/wartości:
{0}
Kontynuować?UZaznaczony obiekt nie jest dostępny w
edytowanej warstwie „{0}”.bŻaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w
edytowanej warstwie „{0}''.bŻaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w
edytowanej warstwie „{0}''.Zostanie odwrócona linia „{0}” o znaczniku
{1}, którego znaczenie zależy od jej kierunku.
Zmienić jej kierunek, a więc także jej znaczenie?Zostanie odwrócona linia „{0}” o znacznikach
{1}, których znaczenie zależy od jej kierunku.
Zmienić jej kierunek, a więc także jej znaczenie?Zostanie odwrócona linia „{0}” o znacznikach
{1}, których znaczenie zależy od jej kierunku.
Zmienić jej kierunek, a więc także jej znaczenie?{0} warstwa ma nierozwiązane konflikty.
Należy je albo rozwiązać, albo anulować modyfikacje.
Warstwa z konfliktami:{0} warstwy mają nierozwiązane konflikty.
Należy je albo rozwiązać, albo anulować modyfikacje.
Warstwy z konfliktami:{0} warstw ma nierozwiązane konflikty.
Należy je albo rozwiązać, albo anulować modyfikacje.
Warstwy z konfliktami:{0} warstwa wymaga zapisania ale nie można zapisać
przypisanego do niej pliku.
Proszę wybrać plik dla tej warstwy lub odrzucić zmiany.
Warstwa z plikiem bez możliwości zapisania:{0} warstwy wymagają zapisania ale nie można zapisać
przypisanego do nich pliku.
Proszę wybrać plik dla każdej z warstw lub odrzucić zmiany.
Warstwy z plikiem bez możliwości zapisania:{0} warstw wymaga zapisania ale nie można zapisać
przypisanego do nich pliku.
Proszę wybrać plik dla każdej z warstw lub odrzucić zmiany.
Warstwy z plikiem bez możliwości zapisania:{0} warstwa wymaga zapisania ale nie przypisano do niej pliku.
Proszę wybrać plik dla tej warstwy lub odrzucić zmiany.
Warstwa bez pliku:{0} warstwy wymagają zapisania ale nie przypisano do nich plików.
Proszę wybrać plik dla każdej z warstw lub odrzucić zmiany.
Warstwy bez pliku:{0} warstw wymaga zapisania ale nie przypisano do nich plików.
Proszę wybrać plik dla każdej z warstw lub odrzucić zmiany.
Warstwy bez pliku:

{0} obiekt ukryty

{0} obiekty ukryte

{0} obiektów ukrytychNie udało sięusunąć węzła {0}. Nadal odwołuje się do węzła {1}.
Proszę pobrać węzeł ponownie, usunąć odwołanie do węzła i wysłać ponownie.Nie udało sięusunąć węzła {0}. Nadal odwołuje się do węzłów {1}.
Proszę pobrać węzeły ponownie, usunąć odwołanie do węzła i wysłać ponownie.Nie udało sięusunąć węzła {0}. Nadal odwołuje się do węzłów {1}.
Proszę pobrać węzeły ponownie, usunąć odwołanie do węzła i wysłać ponownie.Nie udało sięusunąć węzła {0}. Nadal odwołuje się do relacji {1}.
Proszę pobrać relację ponownie, usunąć odwołanie do węzła i wysłać ponownie.Nie udało sięusunąć węzła {0}. Nadal odwołuje się do relacji {1}.
Proszę pobrać relacje ponownie, usunąć odwołanie do węzła i wysłać ponownie.Nie udało sięusunąć węzła {0}. Nadal odwołuje się do relacji {1}.
Proszę pobrać relacje ponownie, usunąć odwołanie do węzła i wysłać ponownie.Nie udało sięusunąć węzła {0}. Nadal odwołuje się do lini {1}.
Proszę pobrać linię ponownie, usunąć odwołanie do węzła i wysłać ponownie.Nie udało sięusunąć węzła {0}. Nadal odwołuje się do linii {1}.
Proszę pobrać linie ponownie, usunąć odwołanie do węzła i wysłać ponownie.Nie udało sięusunąć węzła {0}. Nadal odwołuje się do linii {1}.
Proszę pobrać linie ponownie, usunąć odwołanie do węzła i wysłać ponownie.Nie udało sięusunąć relacji {0}. Nadal odwołuje się do węzła {1}.
Proszę pobrać węzeł ponownie, usunąć odwołanie do relacji i wysłać ponownie.Nie udało sięusunąć relacji {0}. Nadal odwołuje się do węzłów {1}.
Proszę pobrać węzły ponownie, usunąć odwołanie do relacji i wysłać ponownie.Nie udało sięusunąć relacji {0}. Nadal odwołuje się do węzłów {1}.
Proszę pobrać węzły ponownie, usunąć odwołanie do relacji i wysłać ponownie.Nie udało sięusunąć relacji {0}. Nadal odwołuje się do relacji {1}.
Proszę pobrać relację ponownie, usunąć odwołanie do relacji i wysłać ponownie.Nie udało sięusunąć relacji {0}. Nadal odwołuje się do relacji {1}.
Proszę pobrać relacje ponownie, usunąć odwołanie do relacji i wysłać ponownie.Nie udało sięusunąć relacji {0}. Nadal odwołuje się do relacji {1}.
Proszę pobrać relacje ponownie, usunąć odwołanie do relacji i wysłać ponownie.Nie udało sięusunąć relacji {0}. Nadal odwołuje się do linii {1}.
Proszę pobrać linię ponownie, usunąć odwołanie do relacji i wysłać ponownie.Nie udało sięusunąć relacji {0}. Nadal odwołuje się do linii {1}.
Proszę pobrać linie ponownie, usunąć odwołanie do relacji i wysłać ponownie.Nie udało sięusunąć relacji {0}. Nadal odwołuje się do linii {1}.
Proszę pobrać linie ponownie, usunąć odwołanie do relacji i wysłać ponownie.Nie udało sięusunąć linii {0}. Nadal odwołuje się do węzła {1}.
Proszę pobrać węzeł ponownie, usunąć odwołanie do linii i wysłać ponownie.Nie udało sięusunąć linii {0}. Nadal odwołuje się do węzłów {1}.
Proszę pobrać węzły ponownie, usunąć odwołanie do linii i wysłać ponownie.Nie udało sięusunąć linii {0}. Nadal odwołuje się do węzłów {1}.
Proszę pobrać węzły ponownie, usunąć odwołanie do linii i wysłać ponownie.Nie udało sięusunąć linii {0}. Nadal odwołuje się do relacji {1}.
Proszę pobrać relację ponownie, usunąć odwołanie do linii i wysłać ponownie.Nie udało sięusunąć linii {0}. Nadal odwołuje się do relacji {1}.
Proszę pobrać relacje ponownie, usunąć odwołanie do linii i wysłać ponownie.Nie udało sięusunąć linii {0}. Nadal odwołuje się do relacji {1}.
Proszę pobrać relacje ponownie, usunąć odwołanie do linii i wysłać ponownie.Nie udało sięusunąć linii {0}. Nadal odwołuje się do linii{1}.
Proszę pobrać linię ponownie, usunąć odwołanie do linii i wysłać ponownie.Nie udało sięusunąć linii {0}. Nadal odwołuje się do linii {1}.
Proszę pobrać linie ponownie, usunąć odwołanie do linii i wysłać ponownie.Nie udało sięusunąć linii {0}. Nadal odwołuje się do linii {1}.
Proszę pobrać linie ponownie, usunąć odwołanie do linii i wysłać ponownie.Dodaj nowy węzeł do liniiDodaj nowy węzeł do {0} liniiDodaj nowy węzeł do {0} linii0Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do linii4Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do {0} linii4Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do {0} linii Dodaj zaznaczenie do {0} relacji Dodaj zaznaczenie do {0} relacji Dodaj zaznaczenie do {0} relacjiDodano {0} obiektDodano {0} obiektyDodano {0} obiektówqNie można otworzyć {0} pliku, ponieważ plik nie istnieje lub niedostępny jest odpowiedni moduł importujący.uNie można otworzyć {0} plików, ponieważ pliki nie istnieją lub niedostępny jest odpowiedni moduł importujący.uNie można otworzyć {0} plików, ponieważ pliki nie istnieją lub niedostępny jest odpowiedni moduł importujący.KNie można otworzyć {0} pliku za pomocą modułu importującego „{1}”.MNie można otworzyć {0} plików za pomocą modułu importującego „{1}”.MNie można otworzyć {0} plików za pomocą modułu importującego „{1}”."Zmiana właściwości {0} obiektu.$Zmiana właściwości {0} obiektów.$Zmiana właściwości {0} obiektów.Zmienianie wartościZmienianie wartościZmienianie wartościZmienianie {0} obiektuZmienianie {0} obiektówZmienianie {0} obiektówJKliknij {0} aby sprawdzić stan tego obiektu na serwerze.LKliknij {0} aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.LKliknij {0} aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.FProszę kliknąć, aby kontynuować i otworzyć {0} okno przeglądarkiFProszę kliknąć, aby kontynuować i otworzyć {0} okna przeglądarkiGProszę kliknąć, aby kontynuować i otworzyć {0} okien przeglądarki%Kontynuuje działanie bez tej wtyczki&Kontynuuje działanie bez tych wtyczek&Kontynuuje działanie bez tych wtyczek:Pobiera brakującą wtyczkę i ponownie uruchamia program.8Pobiera brakujące wtyczki i ponownie uruchamia program.8Pobiera brakujące wtyczki i ponownie uruchamia program.Połącz {0} linięPołącz {0} liniePołącz {0} liniiKonflikt podczas pobieraniaKonflikty podczas pobieraniaKonflikty podczas pobieraniaKonflikt w danychKonflikty w danychKonflikty w danychKonflikt: {0} nierozwiązanyKonflikty: {0} nierozwiązaneKonflikty: {0} nierozwiązaneUsunięto {0} węzełUsunięto {0} węzłyUsunięto {0} węzłówUsunięto {0} obiektUsunięto {0} objektyUsunięto {0} objektówUsunięto {0} relacjęUsunięto {0} relacjeUsunięto {0} relacjiUsunięto {0} linięUsunięto {0} linieUsunięto {0} linii)Usunięto {0} znaczników dla {1} obiektu+Usunięto {0} znaczników dla {1} obiektów+Usunięto {0} znaczników dla {1} obiektówUsuwanie {0} obiektuUsuwanie {0} obiektówUsuwanie {0} obiektów@Nie udało się pobrać następującej wtyczki:KNie udało się pobrać „{0}” następujących wtyczek:KNie udało się pobrać „{0}” następujących wtyczek:Pobieranie {0} zestawu zmian...!Pobieranie {0} zestawów zmian...!Pobieranie {0} zestawów zmian...8Pobieranie {0} niekompletnego członka relacji „{1}”:Pobieranie {0} niekompletnych członków relacji „{1}”:Pobieranie {0} niekompletnych członków relacji „{1}”=Pobieranie {0} niekompletnego dziecka dla {1} relacji rodzica.Pobranie {0} obiektów nie powiodło się.
.Pobranie {0} obiektów nie powiodło się.
Otwieranie {0} pliku...Otwieranie {0} plików...Otwieranie {0} plików...Wklejanie {0} znacznikaWklejanie {0} znacznikówWklejanie {0} znaczników=Proszę potwierdzić usunięcie {0} obiektu.?Proszę potwierdzić usunięcie {0} obiektów.?Proszę potwierdzić usunięcie {0} obiektów.aProszę otworzyć okno ustawień po uruchomieniu programu i ponownie spróbować ją uaktualnić.`Proszę otworzyć okno ustawień po uruchomieniu programu i ponownie spróbować je uaktualnić.`Proszę otworzyć okno ustawień po uruchomieniu programu i ponownie spróbować je uaktualnić.5Wtyczka {0} jest wciąż wymagana przez tę wtyczkę:7Wtyczka {0} jest wciąż wymagana przez te {1} wtyczki:7Wtyczka {0} jest wciąż wymagana przez te {1} wtyczek:YWtyczka {0} wymaga do działania wtyczki, której nie odnaleziono. Brakująca wtyczka to:^Wtyczka {0} wymaga do działania {1} wtyczek, których nie odnaleziono. Brakujące wtyczki to:^Wtyczka {0} wymaga do działania {1} wtyczek, których nie odnaleziono. Brakujące wtyczki to:Usunięto {0} obiektUsunięto {0} obiektyUsunięto {0} obiektówUsuń „{0}” dla {1} obiektu!Usuń „{0}” dla {1} obiektów!Usuń „{0}” dla {1} obiektów(Usuń przestarzałe klucze z {0} obiektu*Usuń przestarzałe klucze z {0} obiektów*Usuń przestarzałe klucze z {0} obiektów.Rozwiąż {0} konflikt znacznika w węźle {1}/Rozwiąż {0} konflikty znacznika w węźle {1}1Rozwiąż {0} konfliktów znacznika w węźle {1}.Rozwiąż {0} konflikt znacznika w relacji {1}/Rozwiąż {0} konflikty znacznika w relacji {1}1Rozwiąż {0} konfliktów znacznika w relacji {1},Rozwiąż {0} konflikt znacznika w linii {1}-Rozwiąż {0} konflikty znacznika w linii {1}/Rozwiąż {0} konfliktów znacznika w linii {1}Obrócono {0} węzełObrócono {0} węzłyObrócono {0} węzłówSkalowanie {0} węzłaSkalowanie {0} węzłówSkalowanie {0} węzłówWyszukiwanie w {0} obiekcieWyszukiwanie w {0} obiektachWyszukiwanie w {0} obiektach;Wybrany węzeł nie może być odłączony od czegokolwiek.;Wybrane węzły nie mogą być odłączone od czegokolwiek.;Wybrane węzły nie mogą być odłączone od czegokolwiek.Wybrano {0} obiektWybrano {0} obiektyWybrano {0} obiektów%Ustal {0} znaczników dla {1} obiektu'Ustal {0} znaczników dla {1} obiektów'Ustal {0} znaczników dla {1} obiektówUstaw {0}={1} dla {2} obiektuUstaw {0}={1} dla {2} objektówUstaw {0}={1} dla {2} objektów#Uprość linię (usuń {0} węzeł)$Uprość linię (usuń {0} węzeły)%Uprość linię (usuń {0} węzłów)Uproszczono {0} linięUproszczono {0} linieUproszczono {0} linii#Rozdziel linię {0} na {1} część#Rozdziel linię {0} na {1} części#Rozdziel linię {0} na {1} częściZnaczniki ({0} konflikt)Znaczniki ({0} konflikty)Znaczniki ({0} konfliktów);Powiązana linia zniknie po odłączeniu wybranego węzła.=Powiązana linia zniknie po odłączeniu wybranych węzłów.=Powiązana linia zniknie po odłączeniu wybranych węzłów.1Pobrano następującą wtyczkę:9Pobrano „{0}” następujące wtyczki:;Pobrano „{0}” następujących wtyczek:JNastępująca wtyczka nie jest dłużnej potrzebna i zostanie wyłączona:HNastępujące wtyczki nie są dłużej potrzebne i zostaną wyłączone:INastępujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:Wtyczka nie zostanie wczytanaWtyczki nie zostaną wczytaneWtyczki nie zostaną wczytane1Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej linii.0Wybrane węzły nie są w środku żadnej linii.0Wybrane węzły nie są w środku żadnej linii.8Zaznaczona linia posiada węzły poza pobranym obszarem.;Zaznaczone linie posiadają węzły poza pobranym obszarem.;Zaznaczone linie posiadają węzły poza pobranym obszarem.Ich wersja ({0} pozycja)Ich wersja ({0} pozycje)Ich wersja ({0} pozycji)dWięcej niż jedna linia używa wybranego węzła. Zaznacz także linię, którą chcesz podzielić.fWięcej niż jedna linia używa wybranych węzłów. Zaznacz także linię, którą chcesz podzielić.fWięcej niż jedna linia używa wybranych węzłów. Zaznacz także linię, którą chcesz podzielić.Istnieje {0} obiekt w twoim lokalnym zestawie zmian, który został usunięty z serwera.
Jeśli spróbujesz później go usunąć lub zaktualizować to serwer zgłosi konflikt.Istnieją {0} obiekty w twoim lokalnym zestawie zmian, które zostały usunięte z serwera.
Jeśli spróbujesz później je usunąć lub zaktualizować to serwer zgłosi konflikt.Istnieje {0} obiektów w twoim lokalnym zestawie zmian, które zostały usunięte z serwera.
Jeśli spróbujesz później je usunąć lub zaktualizować to serwer zgłosi konflikt.$Do przesłania pozostał {0} obiekt.&Do przesłania pozostały {0} obiekty.(Do przesłania pozostało {0} obiektów.{Wystąpił błąd podczas wczytywania stylu. Proszę wybrać „Info” z menu kontekstowego, aby wyświetlić szczegóły.Wystąpiły {0} błędy podczas wczytywania stylu. Proszę wybrać „Info” z menu kontekstowego, aby wyświetlić szczegóły.Wystąpiło {0} błędów podczas wczytywania stylu. Proszę wybrać „Info” z menu kontekstowego, aby wyświetlić szczegóły.Wykryto {0} konflikt.Wykryto {0} konflikty.Wykryto {0} konfliktów.-Wystąpił {0} konflikt w trakcie wysyłania./Wystąpiły {0} konflikty w trakcie wysyłania.1Wystąpiło {0} konfliktów w trakcie wysyłania.7Odnaleziono {0} znacznik w buforze. To jest podejrzane!8Odnaleziono {0} znaczniki w buforze. To jest podejrzane!8Odnaleziono {0} znaczniki w buforze. To jest podejrzane!!Ten zestaw zmian ma {0} komentarz"Ten zestaw zmian ma {0} komentarze"Ten zestaw zmian ma {0} komentarzy+Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.-Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.-Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.Zostanie zmieniony {0} obiekt.Zostaną zmienione {0} obiekty.#Zostanie zmienionych {0} obiektów.Transformuj {0} węzełTransformuj {0} węzełyTransformuj {0} węzełów+Rozdzielenie ma wpływ na {0} relację: {1}*Rozdzielenie ma wpływ na {0} relacje: {1}*Rozdzielenie ma wpływ na {0} relacji: {1}3Nie udało się uaktualnić następującej wtyczki:4Nie udało się uaktualnić następujących wtyczek:4Nie udało się uaktualnić następujących wtyczek:QZostanie wysłany {0} obiekt do 1 zestawu zmianRZostaną wysłane {0} obiekty do 1 zestawu zmianVZostanie wysłanych {0} obiektów do 1 zestawu zmianyZostanie wysłany {0} obiekt do 1 zestawu zmian używając 1 zapytaniazZostaną wysłane {0} obiekty do 1 zestawu zmian używając 1 zapytania~Zostanie wysłanych {0} obiektów do 1 zestawu zmian używając 1 zapytaniaWysyłanie {0} obiektu...Wysyłanie {0} obiektów...Wysyłanie {0} obiektów...[Zamierzasz połączyć obiekt {1}, który jest członkiem relacji {0}:
{2}Połączenie tych obiektów może uszkodzić tą relację. Jeżeli nie jesteś pewien, anuluj tę operację.
Jeżeli chcesz kontynuować, skorzystaj z wyświetlonego okienka w celu podjęcia decyzji o sposobie dostosowania relacji.

Czy chcesz kontynuować?[Zamierzasz połączyć obiekty {1}, które są członkami relacji {0}:
{2}Połączenie tych obiektów może uszkodzić tą relację. Jeżeli nie jesteś pewien, anuluj tę operację.
Jeżeli chcesz kontynuować, skorzystaj z wyświetlonego okienka w celu podjęcia decyzji o sposobie dostosowania relacji.

Czy chcesz kontynuować?[Zamierzasz połączyć obiekty {1}, które są członkami relacji {0}:
{2}Połączenie tych obiektów może uszkodzić tą relację. Jeżeli nie jesteś pewien, anuluj tę operację.
Jeżeli chcesz kontynuować, skorzystaj z wyświetlonego okienka w celu podjęcia decyzji o sposobie dostosowania relacji.

Czy chcesz kontynuować?Zostanie usunięta {0} relacja: {1}
Jest to bardzo rzadko wykonywana czynność i cofnięcie jej będzie trudne po wysłaniu zmian na serwer.
Usunąć tę relację?Zostaną usunięte {0} relacje: {1}
Jest to bardzo rzadko wykonywana czynność i cofnięcie jej będzie trudne po wysłaniu zmian na serwer.
Usunąć te relacje?Zostanie usuniętych {0} relacji: {1}
Jest to bardzo rzadko wykonywana czynność i cofnięcie jej będzie trudne po wysłaniu zmian na serwer.
Usunąć te relacje?|Masz zamiar uruchomić {0} okno przegladarki.
Może to trochę nabałaganić na twoim ekranie
i zająć trochę czasu.|Masz zamiar uruchomić {0} okna przegladarki.
Może to trochę nabałaganić na twoim ekranie
i zająć trochę czasu.~Masz zamiar uruchomić {0} oknien przegladarki.
Może to trochę nabałaganić na twoim ekranie
i zająć trochę czasu.=Zostanie otwarty {0} edytor relacji.
Kontynuować?VZostaną otwarte jednocześnie {0} edytory różnych relacji.
Kontynuować?ZZostanie otwartych jednocześnie {0} edytorów różnych relacji.
Kontynuować?'Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektu.)Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektów.)Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektów.%Masz {0} nieprzeczytaną wiadomość.(Liczba nieprzeczytanych wiadomości: {0}(Liczba nieprzeczytanych wiadomości: {0}{Przesunięto więcej niż {0} element. Przesuwanie dużej liczby elementów jest często błędem. Przesunąć te elementy?|Przesunięto więcej niż {0} elementy. Przesuwanie dużej liczby elementów jest często błędem. Przesunąć te elementy?~Przesunięto więcej niż {0} elementów. Przesuwanie dużej liczby elementów jest często błędem. Przesunąć te elementy?dzieńdnidniznacznik znaczniki znacznikówwęzełwęzły węzłówobiektobiekty obiektówrelacjarelacjerelacjido {0} obiektudo {0} obiektówdo {0} obiektówlinialinielinii {0} autor {0} autorów {0} autorów{0} Członek: {0} Członkowie: {0} Członków: (Warstwa {0} składa się z {1} znacznika*Warstwa {0} składa się z {1} znaczników*Warstwa {0} składa się z {1} znaczników {0} usunięty {0} usunięte{0} usuniętych {0} różny {0} różne {0} różnych${0} zawiera zaktualizowane dane GPS.'{0} zawierają zaktualizowane dane GPS.${0} zawiera zaktualizowane dane GPS.Wczytano {0} obraz.Wczytano {0} obrazy.Wczytano {0} obrazów. {0} element {0} elementy{0} elementów {0} węzeł {0} węzły {0} węzłów {0} uwaga {0} uwagi{0} uwagPobrano {0} uwagę.Pobrano {0} uwagi.Pobrano {0} uwag.{0} obiekt do dodania:{0} obiekty do dodania:{0} obiektów do dodania:{0} obiekt do usunięcia:{0} obiekty do usunięcia:{0} obiektów do usunięcia:{0} obiekt do zmodyfikowania:{0} obiekty do zmodyfikowania: {0} obiektów do zmodyfikowania:1{0} konflikt znaczników oczekuje na rozwiązanie3{0} konflikty znaczników oczekują na rozwiązanie4{0} konfliktów znaczników oczekuje na rozwiązanie {0} relacja {0} relacje {0} relacjiMa to wpływ na {0} relację.Ma to wpływ na {0} relację.Ma to wpływ na {0} relacji. {0} trasa, {0} trasy, {0} tras,  {0} znacznik {0} znaczniki{0} znaczników {0} ślad {0} ślady {0} śladów {0} ślad, {0} ślady, {0} śladów, /{0} użytkownik ostatnio edytował zaznaczenie:3{0} użytkowników ostatnio edytowało zaznaczenie:3{0} użytkowników ostatnio edytowało zaznaczenie:{0} posiadał znaczniki GPS.{0} posiadały znaczniki GPS.{0} posiadało znaczniki GPS. {0} linia {0} linie {0} linii {0} punkt {0} punkty {0} punktów