ÿþ # Obxectos (1 petición) (Código={0}) (o URL era: (na liñá {0}, columna {1}) (sen obxecto) (ningún)0({0}/{1}) Descargando conxunto de cambios {2}…0({0}/{1}) Descargando conxunto de cambios {2}…>({0}/{1}) Descargandocontido para o conxunto de cambios {2}…#({0}/{1}) Cargando pais do nodo {2}(({0}/{1}) Cargando pais da relación {2}#({0}/{1}) Cargando pais da vía {2}-({0}/{1}): Descargando a relación «{2}»…L* Un nodo que está sendo usado por máis dunha vía e unha destas vías, ou8* Un nodo que está sendo usado por máis dunha vía, ou* Un nodo etiquetado, ouV* Unha vía e un ou máis dos seus nodos que están sendo usados por máis dunha vía.X* Unha vía que ten un ou máis nodos que están sendo usados por máis de unha vía, ou,…outro métodos de desprazamentos posibles… refierese á relaciónMestura 1/25 (mofa/moped)Mestura 1/50 (mofa/moped)ÿþJ

Pechar o diálogo de filtrado para ver todos os obxectos.

'
Mensaxe de erro (sen traducir): {0} ÿþ

Filtro Activo

Cando se escollen unha vía ou máis a vía axústase de maneira que todos os ángulos sexan de 90 ou 180 grados.

Pode engadir dous nodos á selección. Entón fíxase a dirección en función deses dous nodos de referencia.
Despois pode desfacer o movemento para algúns nodos:
Escóllaos e pulse o atallo Ortogonalizar / Desfacer. O atallo predeterminado é Maiús+Q.O

Aviso: O contrasinal está gardado en texto simple no ficheiro da configuración de JOSM. Ademais diso, o contrasinal envíase sen cifrar en cada petición ao servidor de OSM. Non use un contrasinal compartido con outros servizos.

`Ocorreu un erro mentres se recuperaba unha copia de seguranza.
O Erro é:
{0}EOcurriu un erro mentres se gardaba.
O Erro é:
{0}QNon foi posíbel abrir o directorio «{0}».
Escolla un ficheiro.dPrema {0} para terminar a combinación das miñas entradas e das súasbPrema {0} para iniciar a combinación das entradas propias e alleas.aNon foi posíbel cargar o ficheiro de sesión ''{0}''.
Detalles do erro:
{1}aNon foi posíbel gardar o ficheiro de sesión ''{0}''.
Detalles do erro:
{1};Descargar os meus conxuntos de cambios abertos¢Descargar os conxuntos de cambios abertos
Desactivado. Para usar esta funcionalidade antes debe configurar o seu nome de usuario de OSM.:Descargar só os ultimos conxuntos de cambioswNon foi posíbel cargar a configuración.
Non foi posíbel crear o cartafol da configuración, «{0}».—Non foi posíbel cargar a configuración.
Non foi posíbel restaurar os valores predeterminados no ficheiro da configuración, «{0}».sNon foi posíbel cargar a configuración.
O cartafol da configuración, «{0}», non é un cartafol.¹Solicitouse cargar o complemento «{0}».
Este complemento xa non está a ser desenvolvido e seguramente producirá erros.
Debería desactivalo.
Quere desactivalo?€Please make sure todas as vías seleccionadas apuntan nunha dirección similar
ou ortogonalíceas unha a unha.T Escolla un rango de teselas de OSM nun nivel zoom dado.HEscolla os valores a conservar para as seguintes etiquetas.O complemento {0} require a versión {1} de JOSM. A versión actual de JOSM é {2}.
É preciso que actualice JOSM para usar este complemento.¼O ficheiro da configuración contén erros.
Estase a gardar unha copia de seguranza en
{0}
e a crear un novo ficheiro de configuración cos valores predeterminados.KFallo ao obter un código de acceso mediante OAuth de ''{0}''.gEscoller para activar o etiquetado que se aplicará
a todas as relacións modificadas.¨Activar para amosar soamente os conxuntos de cambios dos obxectos escollidos.
Desactivar para amosar os conxuntos de cambios dos obxectos da capa actual=Paso 1/3: Obter un código de petición de OAuth=Paso 2/3: Autorizar e obter un código de accesor Os datos a subir participan en conflitos non resoltos na capa «{0}».
Debe resolvelos primeiro.HNon hai capas coas que se poida combinar a capa
«{0}».bEsta acción require {0} peticións de
descarga individuais. Desexas
continuar?¥Esta relación foi cambiada fora do editor.
Non pode aplicar os seus cambios e continuar editando.

Desexa crear un conflito e pechar o editor?HA subida fallou porque o servidor tiña unha versión máis recente de un
dos teus nodos, vías ou relacións.

Fai click en {0} para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.
Fai click en {1} para interromper e continuar editando.
&A actualización fallou porque o servidor ten unha nova versión de un
dos teus nodos, vías ou relacións.
O conflito foi causado polo/a {0} con id {1},
o servidor ten a versión {2}, a túa versión é a {3}.

Fai click en {4} para sincronizar só a primitiva conflitiva.
Fai click en {5} para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.
Fai click en {6} para interromper e continuar editando.
«Produciuse un fallo no envío ao servidor porque o
paquete de datos actual colide coa condición previa.
A mensaxe de erro é:
{0}¨Está intentando engadir unha relación a si mesma.

Isto crea unha relación circular e polo tanto no se recomenda.
Omitindo a relación «{0}».ïEstá a usar a proxección EPSG:4326 a cal poderia dar lugar
a resultados non desexados cando faga aliñamentos rectangulares.
Cambie a súa proxección para conseguir eliminar esta advertencia.
¿Desexa continuar?bNon rematou de combinar as diferencias neste conflito.
As resolucións de conflitos non se aplicarán a menos que todas as diferenzas
sexan resoltas.
Prema{0}para pechar de todos modos.As diferencias xa
resoltas non se aplicarán

Prema{1}para seguir resolvendo os conflitos.§As relacións {0} son cíclicas (cada unha refírese á outra)
JOSM non pode subilas ao servidor. Edite as relacións e retire a dependencia cíclica. >fondo> arriba2Unha primitiva con ID = 0 non pode ser invisíbel.sTodas as vías novas pasaron a formar parte dunha relación.
Verifique os cambios e corríxaos se é necesario.„Todas as vías novas pasaron a formar parte dunha relación baseada en roles.
Verifique os cambios e corríxaos se é necesario.!Violación das capacidades da APIVersión da API: {0}Vía de tren abandonada InterromperInterromper a combinación&Cancelar diálogo de escoller ficheiro'Cancelar diálogo de escoller ficheiro.Sobre Sobre JOSM…AccesoCódigo de accesoClave do código de acceso:Secreto do código de acceso:URL do código de acceso: Acomodación?Conforme a información contida no complemento, o autor é {0}.AcciónParámetros de acciónAcciónsActivarActivar a capa escollidaEstilos activos:EngadirEngadir un nodo…Engadir imaxe rectificadaEngadir Etiqueta6Engadir un marcador para a área de descarga escollida Engadir unha nova ruta de iconas6Engadir un novo par clave/valor para todos os obxectos%Engadir un novo nodo a unha das vías!Engadir unha nova fonte á lista.Engadir unha etiqueta]Engadir un nodo mediante a introdución de latitude / lonxitude ou coordenadas leste / norte.Engadir información do autorEngadido conflito para «{0}»Engadir filtro.Engadir capa de imaxes {0} Engadir capas Engadir nodoEngadir nodo na víaEngadir nodo a vía e conectarEngadir nodo {0}Engadir relación {0}Engadir á selecciónEngadir a vía {0}(Nodo engadido en todas as intersecciónsInterpolar enderezos Enderezos!Axustar o desprazamento de imaxes(Axustar a posición desta capa de imaxes$Axustar fuso horario e desprazamento-O axustábel {0} aínda non está rexistrado.rO axustábel {0} aínda non está rexistrado. Non é posíbel marcar a participación en axustes de sincronizados.Centro de AdministraciónAdministrativoNivel administrativoAvanzadoParametros de OAuth avanzadosPropiedades de OAuth avanzadasConfiguración avanzadainformación detalladaInformación detallada (web) Información do obxecto avanzadaRemonteÿþ Agrícola AeroportoCampo de aviaciónTenda de bebidas alcohólicasAliñar os nodos en círculoAliñar os nodos en filaTodoTodos os ficheirosTodos os formatosVTodos os complementos están actualizados. JOSM non ten que descargar novas versións.gTodos os puntos e segmentos do camiño terán a mesma cor. Poden ser personalizados no Xestor de capas.MTodos os valores unidos como «{0}» van a ser aplicados para a clave «{1}»Área cultivábel(Permite descargar as túas trazas de GPS#Permitir ler a súa configuración.Permitir subir trazas GPSPermitir subir datos do mapa)Permitir modificar a súa configuración.Tráfico permitido:JPermite afinar o coloreado de camiños para diferentes velocidades medias.Cabaña alpina4Xa se rexistrou un conflito para a primitiva «{0}»Renomear tamén o ficheiroFutbol AmericanoCantidade de cablesNumero de asentosNúmero de pasosAmperaxe$Un valor baleiro elimina o atributo.%Produciuse un erro no complemento {0}LOcorreu unha excepción inesperada que puido proceder do complemento «{0}» AnotaciónAplicarAplicar CambiosAplicar axuste preestablecidoAplicar resolución Aplicar rol Aplicar rol:YAplicar filtros «antialiasing» á vista do mapa para acadar unha aparencia máis suave."Aplicar a resolución de conflitos1Aplicar os conflitos resoltos e pechar o diálogo Aplicar os cambios seleccionadosTAplicar as etiquetas dos contidos do portapapeis a todos os elementos seleccionados."Aplicar as actualizacións actuaisAplicar o enderezo da tesela5Aplicar as actualizacións actuais e pecha o diálogo#Aplicar este rol a todos os membrosAplicar?ÿþÿþLugar arqueolóxico Tiro con arcoEsta seguro de continuar?ÁreaÁrea arredor dos lugaresCentro de arte GráficosPreguntar antes de actualizarEnsambla novos polígonosQPolo menos requírese un obxecto para eliminar, obtívose unha colección baleira,Atención: Usar só teclas reais do teclado! Atracción Atributos#Dispositivo de son non dispoñíbelPreferencias de sonMarcas de son de {0}Son sincronizado no punto {0}.Son: {0}*Guia sonora a través de teléfono móvil?Fútbol australiano Autenticar0Autenticando a sesión para o usuario «{0}»…AutenticaciónFallou a autentificaciónAutenticazón fallidaAutorFallou a autorización+Autorizar a JOSM para acceder á API de OSMAutorizar o URL:Autorizar agoraAutoresÿþAutogardar intervalo (segundos)Ficheiros autogardados por capa Auto-tentarCaixeiro automático CorrecciónCrear automaticamente marcas de son a partires dos puntos do camiño (no canto dos puntos de referencia explícitos) con nomes ou descricións.hCrear automaticamente unha capa de marcas desde calquer punto de referencia cando se abra unha capa GPX. DispoñíbelRoles dispoñiblesÿþÿþAtrás$Condicións de uso da imaxe de fondoCopia de seguranzaSolicitude incorrectaBancoÿþ BarreirasBéisbolBásicoConca Baloncesto BateríasCampo de batallaBahíaPraiaBalizaBancoBrebaxes BicicletaTenda de bicicletasÿþBloqueAzul:Tablón de anuncios AstilleroBolardo LibreríaNome de marca: MarcadoresAduanaÿþ FronteirasLímitePerdra HistóricaTipo de límiteCaixa CircundanteLímitesÿþMarcaPonteZona industrial abandoada Tope de víaEdificioConstruíndo nodos duplicadosConstruindo o menú principalHPorta de golpe (en fincas gandeiras, que se abre sen saír do vehículo)Vía para autobús guiadoAndén de autobúsEstación de autobúsParada de autobúsTrampa para coches CarniceríaGCN(Gas Natural Comprimido) TelecabinaCatastro Cafetería*Chamar o editor para a relación escollidaLugar de acampadaANon é posíbel aliñar un polígono. Interrompeuse a operación.Fútbol_CanadienseÿþCancelar$Cancelar e volver ao diálogo previoCancelar autenticación(Cancelar o peche de conxuntos de cambios Cancelar resolución de conflito@Cancelar a resolución de conflitos e pechar o cadro de diálogoCancelar a operacion3Pecha as actualizacións actuais e pecha o diálogo0Cancelar a a actualización e continuar editandoCancela a actualización.Non é posíbel engadir un nodo fora do mundo.4Non é posíbel engadir unha vía con só {0} nodos.7Non é posíbel engadir nodo {0} á vía incompleta {1}CNon é posíbel aplicar a etiqueta indecisa ao elemento a combinar._Non é posíbel asignar un changesetId > 0 a unha nova primitiva. O valor de changesetId é {0}|Non foi posíbel construír a petición de conxunto de cambios coas restrición baseadas no tempo. A entrada non é válida.ONon é posíbel comprar a primitiva con ID «{0}» coa primitiva con ID «{1}» As seguintes tarefas de descarga aceptan os seguintes patróns de URL:
{1}-Non é posíbel resolver conflitos indecisos.WNon se pode restrinxir a petición ao usuario actual porque o usuario actual e anónimowNon é posíbel restrinxir a petición deste conxunto de cambios a un rectángulo delimitado. A entrada non é válida.YNon é posíbel restrinxir a petición de conxuntos de cambios ao nome de usuario «{0}»[Non é posíbel desfacer a orde «{0}» porque a capa «{1}» xa non estará máis presenteLatas CapacidadeCapacidade (en xeral)CocheConcesionario de automóvilesÿþCartos en efectivoCasteloBarreira canadienseCausa: Entrada de cova Cemiterio Centrar vista TelesillaCabaña ou bungalowCambiar direccións?Cambiar nodo {0}Cambiar relación6Cambiar a función do membro da relación para {0} {1}Cambiar relación {0}Cambiar a resoluciónCambiar a vía {0}0. Obtívose {0}.ID do conxunto de cambios: )Diálogo do Xestor de Conxunto de CambiosXestor de cambiosConxunto de cambios pechado!Comentario do conxunto de cambiosid de conxunto de cambios:#Información do conxunto de cambios O conxunto de cambios está cheoConxunto de cambios {0}Conxunto de cambios,Cambiando manualmente os atallos de teclado.Estación de cargaBuscar FIXMES.Comprobar no servidor;Comprobando os pais suprimidos no conxunto de datos locais.,Comprobando pais para os obxectos eliminados4Comprobando as condicións previas do complemento…1Comproba vías con nodos consecutivos idénticos.#Erros na suma de verificación: {0}FarmaciaRelacións filloChemineaChinésEscollerEscolla unha corEscolle unha cor para {0}"Escoller unha licencia predefinidaEscolla un valorEscolle o tipo de obxecto OSM"Escoller o servidor para procurar:IgrexaCidadeMuralla da cidadeNome da cidade Tipo de claseLimpar%Baleirar o búfer de facer e desfacerLimpar área de texto0Prema {0} para ignorar. 0Prema na frecha do fondo para amosalo outra vez.+Prema para interromper e continuar editando;Prema para interromper a execución de navegadores externos/Prema para interromper a combinación de nodos.(Premer para interromper a actualización/Prema para cancelar e continuar editando o mapa'Prema para cancelar a operación actualaPrema para verificar se os obxectos do seu conxunto de datos locais están eliminados no servidorPremer para pechar o diálogo?Prema para pechar o diálogo e retirar o obxecto das relaciónsDPrema para pechar o dialogo e interromper a eliminación de obxectos4Prema para pechar o dialogo e interromper a descarga2Premer para pechar o diálogo e continuar editando>Prema para crear un conflito e pechar este editor de relación)Prema para eliminar o complemento «{0}»šPrema para eliminar. Maiúsculas: elimina o segmento de vía. Alt: Non elimina os nodos sen usar cando se elimina unha vía. Ctrl: eliminar referenciados.+Prema para desactivar o complemento «{0}»'Prema para manter o complemento «{0}»7Facer click para minimizar/maximizar o contido do panel#Preme para reiniciares máis tarde.IPrema para volver ao editor de relación e continuar editando a relación3Prema para omitir a actualización dos complementos)Prema para comezar a procurar por lugares.Prema para actualizar os complementos activos,O Cliente non Responde Acantilado AlpinismoReloxoPecharPechar de todos modos-Pechar o conxunto de cambios antes de envialoPechar conxuntos de cambios%Pecha o diálogo e cancela a descarga$Pechar o conxunto de cambios abertosPechar o diálogoBPechar o diálogo de configuración e descartar as modificacións.Pecha a modificación escollida2Pechar os conxuntos de cambios abertos e escolidos.Pechar o diálogo e continuar editando en JOSMXPechar este panel. Podes reabrilo usando os botóns da barra de ferramentas da esquerda.Pechado despois - Pechado en Pechado en:Descripción detalladaDescripción detallada&Peche dos conxuntos de cambios abertos0Pecha os conxuntos de cambios abertos escollidosPechando conxunto de cambios Pechando conxunto de cambios {0}!Pechando colección de cambios…RoupasLiña de costaMoedas InstitutoCor Nome da cor:Cores?Cores, puntos e segmentos de camiño en función da velocidade.-Cores usadas por diferentes obxectos en JOSM. Combinar víaCombinar varias vías nunha.%Carril bici y vía peatonal conxuntos Rima de ordes Comentario Comentario: ComercialComúnA Comunicacion con OSM fallou Comparar Ordenador%Configurar os sitios dos complementos)Configurar os complementos dispoñíbeis.&Configure se crear copias de seguranza$Configurar se usar un servidor proxy?Configure a súa identidade e como autenticarse no servidor OSMConfirmar o purgado$Confirma a acción do Control RemotoConfirmar rol baleiroConflitoResolución de conflitos"Conflito non resolto completamente ConflitosDetectaronse conflitosConflitos nas etiquetas pegadas Conflitos ao combinar primitivas;Conflitos ao combinar as vías- A vía fusionada é «{0}»JProduciuse un conflito ao combinar os nodos. O nodo de destino é «{0}».Conectar unha das vías ao nodoPreferencias de Conexión.Preferencias de conexión para o servidor OSM. ConstrucciónContactando co Servidor OSM…Contactando co Servidor…Contido Continente ContinuarContinuar resolvendo(Continuar vía a partir do último nodo.BContinúa a debuxar unha liña que comparte nodos con outra liña. ColaboraciónTenda de alimentaciónConvertir a capa GPXConvertir en capa de datosConvertido de: {0} Coordenadas Coordenadas:CopiarCopiar as coordenadas5Copiar todos os meus elementos ao elemento de destino5Copiar todos os seus elementos ao elemento de destino=Copiar as coordenadas dos nodos seleccionados ao portapapeis.lCopiar os meus elementos escollidos despois do primeiro elemento escollido na lista de elementos combinados.jCopiar os meus elementos escollidos antes do primeiro elemento escollido na lista de elementos combinados.MCopiar a miña selección de nodos ao final da lista de elementos combinados.JCopiar a miña selección de nodos ao comezo da lista de nodos combinados. Copia de {0}0Copiar os obxectos seleccionados ao portapapeis.^Copiar o seu elemento escollido despois do primeiro elemento na lista de elementos combinados.ACopiar o seu elemento escollido na lista de elementos combinados.jCopiar os seus elementos escollidos antes do primeiro elemento escollido na lista de elementos combinados.NCopiar os seus elementos escollidos ao final da lista de elementos combinados.Copiar a porta papeis e pecharCopia {1} de {0}ÿþAno do Copyright Correlacionar8Non foi posíbel acceder ao(s) ficheiro(s) de datos: {0}`Non foi posíbel combinar as vías.
Non foi posíbel combinalos nunha única cadea de nodos.WNon se puido conectar co servidor de OSM. Comprobe que dispón de conexión a internet.Non se puido importar «{0}».=Non foi posíbel cargar o complemento {0}. Quere desactivalo?FNon foi posíbel analizar a latitude, lonxitude e/ou o zoom. Comprobeo-Non se puido analizar a listaxe de capas WMS.Non foi posíbel ler «{0}»:Non se puido ler a fonte de etiquetado preestablecido: {0}+Non é posíbel renomear o ficheiro «{0}».Non se puido recuperar a listaxe de capas WMS.}Non puido atoparse unha coincidencia entre a ligazón ou identificador indicados e o servizo seleccionado. Inténteo de novo.PaísCódigo do paísPaísXulgadoCubiertoDepósito de augaGrúaCrear círculoCrear un cartafol novo9Crear un círculo a partires de tres nodos seleccionados.FCrear unha copia desta relación e abrila en outra ventá de edición.Crear unha nova capa do mapa.Crear unha nova relación Crear áreastCrear marcas de son na posición do camiño correspondente á hora modificada de cada ficheiro de son WAV importado.Crear un marcadorCrear multipolígonoCrear novo nodo.)Crear unha nova relación na capa «{0}»Creado Creado en Creado en:Creado antes - Creado por: Creado en:!Creando Interface (GUI) principalTarxetas de créditoCríketÿþCruce de bicicletasCruce de cabalosPaso a nivel peatonal Guarda cruces Tipo de paso#Tipo de nome de cruce (Reino Unido)*Ctrl para combinar co nodo máis próximo.CociñaCulturaSelección ActualFO valor actual «{0}» para o identificador de usuario non é válido.WActualmente, non hai ningunha área de descarga escollida. Escolla unha área primeiro.CortinasPersonalizar ligazón WMSPersonalizar as cores2Personalizar os elementos da barra de ferramentas.DesmonteBarreira para bicicletas%Dependencia ciclica entre relacións:CiclismoDependencias cíclicasÿþPresa Erro de datosCapa de datos {0}Fontes de datos e tipos:Validador de dados1A base de datos esta fora de liña por mantementoDataData:Data: Tarxetas de débitoGrados Decimais DecisiónCamiño de cabalos dedicadoCarril bici dedicadoAcera peatonal dedicadaPredeterminado,Predeterminado (determinado automaticamente)Valor predeterminado: {0}EliminarEliminar o ficheiroEliminar o ficheiro do discoEliminar o modoBEliminar as vías que non formen parte dun multipolígono interiorEliminar confirmaciónEliminar vías duplicadasEliminar o filtro.Eliminar da relación Eliminar os membros incompletos?Eliminar o nodo {0}Eliminar nodos ou vías.Eliminar o obxectoEliminar a relación{0}Eliminar as relacións#Eliminar os obxectos seleccionados.*Eliminar a relación que se está a editar2Eliminar a clave seleccionada en todos os obxectos Eliminar as capas seleccionadas.!Eliminar a relación seleccionada'Eliminar da lista a orixe seleccionada.)Eliminar os nodos innecesarios dunha víaEliminar a vía {0} EliminadoEliminado «{0}»Estado eliminado:2O membro eliminado {0} é usado pola relación {1})O nodo eliminado {0} é parte da vía {1}!Elementos eliminados ou ignorados)A relación eliminada {0} contén membros"A vía eliminada {0} contén nodosDeli (Boa comida) DenominaciónDentistaGrandes AlmacénsProfundidade en metros DescriciónDescrición: {0}Grado de detalleDetallesNNon se atopou ningún obxecto co identificador {0} no conxunto de datos actualÿþ)Diesel (Gas a líquido - diesel ultimate)Diesel para Vehiculos pesados Dificultade Dirección DesactivarDesactivar o complementoRexeitarExpende baixo receta médicaPantalla%Amosar Parámetros de OAuth AvanzadosPreferencias de Visualización}Amosar unha icona en movemento que represente o punto da traza sincronizada onde o son que se está a reproducir foi gravado.PMostrar información de obxecto avanzada sobre nodos, vías e relacións de OSM.Amosar coordenadas como\Mostrar información histórica sobre vías, nodos e relacións de OSM no seu navegador web.:Amosa información sobre vías,nodos, ou relacións de OSM Amosar o sinal de son en directo\Mostrar información de obxecto sobre nodos, vías e relacións de OSM no seu navegador web.Amosar o menú de sonAmosar a pantalla de «Sobre»..Amosa as propiedades básicas da modificación,Amosar o histórico dos obxectos escollidos.MAmosa os obxectos creados, actualizados , e eliminados do conxunto de cambios)Amosa as etiquetas do conxunto de cambiosNDistribuír os nodos seleccionados de xeito equidistante ao longo dunha liña.DesusadoVía de tren en desusoAcequiaNon aplicar cambioszLembrar esta decisión e non preguntar de novo (pode modificar o comportamento desde «Configuración → Complementos»).[Non debuxar frechas se non teñen, como mínimo, esta distancia de separación da anterior.=Non requerir cambiar modos (flujo de trabajo estilo Potlatch),Non mostrar esto outra vez(recordar escolla)-Está seguro de que quere aplicar o novo rol?Desexa permitir esto?MuelleCarreiras de cansDobre conflitoAbaixo DescargarDescargar Todos os FillosDescargar datosDescargar LugarDescargar Membros Descargar OSMDescargar obxecto OSM por IDDescargar o complemento5Descargar imaxes corrixidas desde diferentes servizosDescargar os fillos escollidosDescargar o URL5Descargar todas as relacións fillas (recursivamente)&Descargar todos os membros incompletos4Descargar todos os membros das relacións escollidasSÁrea de descarga correcta, probablemente o tamaño sexa aceptábel para o servidorOÁrea de descarga demasiado grande; probablemente será rexeitada polo servidorDescargar como unha nova capa%Descarga o contido das modificaciónsDescargar conxuntos de cambiosPuntos de referencia explícitos con marcas de tempo válidas.Exportar ficheiro GPXExportar e GardarOpcións de exportacińo$Exportar os datos a un ficheiro GPX.Exportar a GPX…Extrudir Extrudir VíaÿþFabrica Facilidades@Produciuse un fallo ao crear o directorio do complemento «{0}»>Produciuse un fallou ao cargar o recurso «{0}» o erro é {1}Fallou ao abrir o URL/Produciuse un fallo ao abrir a páxina de axuda@Non foi posíbel abrir a páxina de axuda. O URL estaba baleiro.LFallou a lectura do ficheiro CSS ''help-browser.css''. A excepción é: {0}kProduciuse un fallo ao estabelecer a referencia. A versión actual {0} non está dispoñíbel no historisl.kProduciuse un fallo ao estabelecer a referencia. ID de Referencia {0} non corresponde co ID histórico {1}.rProduciuse un fallo ao estabelecer a referencia. A versión de referencia {0} non está dispoñíbel no historial.Terra de laborEdificio agrarioComida rápidaDebuxo rápido (peor resultado)Multiplicador de avance rápidoNúmero do faxDe pagoCaídaValado Ruta de ferryTerminal de ferryO ficheiro «{0}» non existeNome do ficheiro:Copia de seguranza O ficheiro existe. Sobrescribir?Nome do ficheiro:$O ficheiro {0} existe. Sobrescribir?,O ficheiro {0} cárgase baixo o nome «{1}» Ficheiro: {0} FicheirosFicheiros de Tipo:Ficheiros de tipo:Filtrar#Filtro agochado:{0} desactivado:{1}Modo de filtro(Filtrar obxectos e agochaos/desactivaos.Filtro:Rematar debuxo.Hidrante contra incendiosParque de bombeirosChemineaPescaArranxarArranxar conflitos de etiquetasArranxando ({0}/{1}): ''{2}''Arranxando erros … Floristería CartafolesSeguir Seguir liñaComidaComida+BebidasPé$Soamente para os obxectos escollidosXForzar o debuxado de liñas se os datos importados non conteñen información de liñas.VadoMonteDEsquecer obxectos pero non os eliminar no servidor cando se envíen.$Tempo de avance/retroceso (segundos)Atopadas {0} coincidenciasFonteMarcoConxelar0Conxelar a lista actual de elementos combinados. Desde … Da relación Desde o URL GasolineiraTipos de combustíbel:Vista de pantalla completaFunciónMobles Puntos GPSdescrición do camiño gps Ficheiros GPXFicheiros GPX (*.gpx *.gpx.gz)Selector de cor GTKÿþXardínCentro de xardinería GasómetroPorta ancho(mm) XeografíaImaxes xeo-etiquetadasGlaciarVidroIr atrás ao paso 1/3Ir a páxina de axuda de JOSMÿþ Campo de golfGóndolaHerba6Camposanto (para os cementerios próximos ás igrexas)Verde: Zona verde Verdurería HorticulturaContedor de gravilla RompeolasÿþÿþPoste identificadorÿþXimnasiaAldeaPortilla de grella metálicaÿþ FerreteríaSaúdeBrezal o landaVehículos pesados (> 6 t.)SetoAltura (en metros) HeliportoAxuda Axda: {0} HemisferioAgochar)Mostrar ou agochar este botón conmutadorAgochar este botónÿþNodos duplicados en autopistaTipo de carretera AutovíasSendeiroLugares históricos HistorialHistorial (web)Historial do nodo {0}Historial da relación {0}Historial da vía {0}[O historial aínda non foi iniciado. Produciuse un fallo ao estabelecer a primitiva actual.bO historial aínda non foi iniciado. Produciuse un fallo ao estabelecer a primitiva de referencia.InicioPáxina de incioCabaloCarreira de cabalosÿþ Servidor:Albergueÿþ Nome da casaNúmero de casaTon:Apostadeiro de cazaÿþÿþÿþID > 0 Esperada. Tívose {0}.ÿþErro de entrada e saídaExcepción de IORutas de iconas:Ignorar'Ignóraos, deixa a relación como está5Ignorar esta indicación e combinar de calquera xeito.Ignorar todo o grupo ou elementos individuais?Ignorando elementos&Ignorando URL mal construído: «{0}»2Ignorando URL de ficheiro mal construído: «{0}»1Estanse a ignorar {0} nodos con coordenadas nulas Datos Ilegais@Valor lóxico ilegal para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».2URL de consulta de conxuntos de cambios incorrectorEstrutura de documento ilegal. Atopouse un nodo, vía, ou relación fora de «create», «modify», ou «delete».$Valor incorrecto de latitude «{0}»@Valor numerico longo para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».%Valor incorrecto de lonxitude «{0}»BValor numérico ilegal para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».Obxecto ilegal con id=0bValor ilegal para o atributo «changeset» no novo obxecto {1}. Obtívose {0}. Restabelecendo a 0.:Valor ilegal para o atributo «changeset». Obtívose {0}.NValor ilegal para o atributo «ref» no membro na relación {0}. Obtívose {1}VValor ilegal para o atributo «type» no membro {0} da relación {1} . Obtívose {2}.XValor ilegal para o atributo «versión» na primitiva de OSM con ID {0}. Obtívose {1}.LValor ilegal para o atributo «{0}» na etiqueta XML «{1}». Obtívose {2}.8Valor ilegal para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».MValor ilegal para o atributo «{0}» de tipo OsmPrimitive. Obtívose «{1}».CValor ilegal para o atributo «{0}» de lóxico. Obtívose «{1}».\valor ilegal para o atributo obrigatorio «{0}» de tipo enteiro longo (>=0), obtido «{1}»Vvalor ilegal para o atributo obrigatorio «{0}» de tipo enteiro longo, obtido «{1}»AValor ilegal do atributo «ref» do elemento . Obtívose {0}.ImaxeFicheiros de imaxes Imaxes: {0}ÿþ Importar sonImportar imaxesPendente6Incluír un nodo nos segmentos de vía máis achegados9Especificación incompleta de elemento con ref=0 Independenteÿþ Información InformaciónPanel informativoOficina de informaciónPunto de informaciónInformación da capa InicializandoInicializando API de OSMInicializando estilos de mapaInicializando predeterminadosInicializando validador'Instalando os complementos actualizadosErro interno do servidorAcceso a internetAcceso a internet gratuitoWNon pode resolverse a intersección de tres ou máis vías. Interrompeuse a operación.URL non válido da APIXanela de selección incorrectaA data non é válidaValores data/tempo inválidasExpresión de procura inválida)O enderezo web de servizo non é válido.ID de usuario inválido O nome do usuario non é válido9O valor {0} para o parámetro ''has_arg'' non é válido.Invertir filtroIllaIllote!Obxecto {0} non atopado na lista.Navegador de axuda de JOSM9Para o complemento {1} requírese a versión {0} de JOSM.ÿþVersión Java {0}Función de unor áreasUnir Nodo a Vía Confirmación de unión de zonasUnir áreas superpostasAreas superpostas unidasUne áreas que se superpoñenSaltar Á Posición Saltar ahiSaltar a posiciónUniónManter:Manter a copia de seguranza cando se gardan capas de datos Manter o meu estado de eliminadoManter o complementoCManter a parexa clave/valor escollida do conxunto de cambios locaisHManter a parexa clave/valor escollida do conxunto de cambios do servidor Manter o seu estado de eliminado8Manter esta relación como membro do obxecto de destino.TeclaA chave «{0}» non é válida\A clave non pode estar baleira cando se usa o operador etiqueta. Exemplo de uso: clave=valorTecla:Atallos de TecladoPalabras claveXardín de infanciaQuioscoPortilla xiratoriaCociñaÿþGLP (Gas licuado do petróleo)-Etiquetar as marcas de son (e de imaxe e web)Lambert 4 Zonas (France)Lambert CC ZonaLambert CC9 Zona (France)Zona Lambert (Estonia) Uso do chan Vertedoiro Nodos duplicados no uso da terraCarrilesIdioma Modo de lazogModo de selección con lazo: seleccione obxectos que se atopen dentro dunha zona debuxada a man alzada.Último cambio en {0}JA última actualización de complementos foi feita hai máis de {0} días.ÿþÿþAExecutar o navegador coa información sobre o conxunto de cambiosLanzar en modo maximizado.Amosa o diálogo para consultar modificacións7Lanzar un navegador con información sobre este usuario LavanderíaCapa Capa: {0}Capas!Tempo de introducción (segundos)Ocio LonxitudeLonxitude en metrosiO largo para o tag «{0}» no obxecto {1} excede o máximo. Longo permitido {2}. O longo do valor é {3}.Lonxitude: {0} Paso a nivel BibliotecaLicenciaBarreira Metro lixeiroFaro Tipo de liñaLiña {0} columna {1}: ListaQA lista no rol {0} non está a participar actualmente na parella de comparación.OLista de elementos no meu conxunto de datos, p.e. o conxunto de elementos local,Lista de elementos no seu conxunto de datos,Rúa residencialCargar sesión&Cargar unha sesión desde un ficheiro.Cargar historialCagar relacións paisCargar relacióm!Cargando os complementos iniciais$Cargando o historial para o nodo {0})Cargando o historial para a relación {0}$Cargando o historial para a vía {0}&Cargando a configuración de imaxes…Cagando relacións pais!Cargando o complemento ''{0}''…Cargando os complementosCargando complementos…A cargar a sesión «{0}» A cargar {0}Ficheiros locais Localidade LocalizaciónEsclusa Lonxitude Lonxitude: Procurar en:Aparencia e comportamento Procurar en:Torre de vixíaÿþ Escala MTB4O conxunto de datos principal non inclúe o nodo {0}Manteña CTRL para escoller directamente desta lista co rato.
MilitarVelocidade mínima (km/h) Mini golfDistancia mínima (pixeles) Minutos: {0}Reflexar(Reflexar os nodos e vías seleccionados.4Falta o atributo «ref» no membro na relación {0}.@Non se atopa o atributo «type» no membro {0} na relación {1}.Non hai camiños GPX dispoñibles na capa para asociar ao son. Sen Atallo#Aínda non hai unha área escollidaNon hai cambios que subir.Ningún conflito que resolver!Non hai conflitos para facer zoom#Conxunto de datos actual no atopado Non se atoparon datos nesa áreaNon hai datos cargados.Sen dataINon existen marcas de son nesta capa para, a partir das cales, compensar. Sen saída0Non se atopou ningún exportador para esta capa. Sen imaxe2Nada interesante foi atopado. Nada foi cambiado…*Non se atoparon coincidencias para «{0}»"Ningún conxunto de cambios aberto"Ningún conxunto de cambios aberto(Ningún conflito de propiedades pendenteANingún hai ningún conflito de etiquetas pendente de ser resolto Sen proxyNon hai capas escollidasURL ou ID WMS non válidaSen erros de validaciónNon, continuar editandoNon, non aplicarNodoNodo {0}Nodo: conexiónNodo: estándarNodo: etiquetadoNodosNodos na mesma posiciónNodos(resolto)Nodos(con conflitos)#Secuencias non ramificadas de víasNingún0Ningún destes nodos está pegado a outra cousa.:Ningún dos nodos desta vía están pegados a outra cousa.Norte Non se atopaAínda non decididoAínda non decidido.Non hai nodos dabondo nas vías seleccionadas.NotaRNota: GPL non é compatíbel coa licenza OSM. Non envíe camiños con licenza GPL.ÝNota: Se unha vía é seleccionada, esta vía obterá novas copias dos nodos despegados e os novos nodos serán seleccionados. Se non, todas as vías obterán as súas propias copias e todos os nodos serán seleccionados. AnotaciónsNada6Non se engadiu nada á selección buscando por «{0}»4Non se atopou nada na seleccion buscando por «{0}»1Non se retirou da selección buscando por «{0}»/Non se seleccionou nada sobre o que facer zoom.Nada seleccionado!-Nada que exportar. Adquire antes algún dato.Nada para escoller+Nada que subir. Consigue algún dato antes.Nada para ampliarDExcepción de punteiro nulo, posiblemente faltan algunhas etiquetas.NúmeroNúmero de plazasEsquema numéricoÿþÿþ Datos OSMFicheiros de Servidor OSM.Ficheiros do servidor OSM comprimidos con gzipContrasinal de OSM:Nome de usuario OSM:Obxecto ID do ObxectoTipo de obxecto:Obxectos para engadir:Obxectos para eliminar:Obxectos para modificar: 100 octanos 91 octanos 95 octanos 98 octanos>O marcador de desprazamento xa existe. Quérelo sobreescribir?Desprazamento:Desprazamento: ÿþ Clave antiga Antigo rol Valor antigo Baixo demanda Ao enviarIUnha das vías escollidas non está pechada e por iso non pode ser unida.˜Un ou mais membros desta nova relación foron eliminados mentres o editor de relacións estaba aberto. Foron retiradas da lista de relación de membros.GAlgúns dos nodos implicados na acción está fóra da zona descargada.Sentido únicoYSó conxuntos de cambios pechados despois e creados antes de unha data/tempo específica.@Só conxuntos de cambios pechados despois da seguinte data/tempo5Só conxuntos de cambios que me pertencen a min mismoDSó conxuntos de cambios que lle pertencen ao seguinte ID de usuarioFSó conxuntos de cambios que lle pertencen ao seguinte nome de usuarioSó no extremo da vía.AbertoAbrir Lugar…TAbrir un ficheiro (calquer tipo de ficheiro que poida ser aberto con Ficheiro/Abrir)Abrir un ficheiro.;Abrir un novo navegador de historial ca historia deste nodo9Abrir unha lista con todas as ordes (búfer de desfacer).,Abrir unha lista de todas as capas cargadas.)Abrir unha lista con todas as relacións.HAbrir a lista da xente que está a traballar nos obxectos seleccionados.XAbrir un diálogo de combinación de todos os elementos seleccionados na lista superior.*Abrir o diálogo da configuración global.)Abrir unha ventá de lista de selección.=Abre unha páxina web para cada conxunto de cambios escollido Abrir un URL.Abrir un ficheiroAbrir ficheiro escollidoAbrir ficheiro escollido. Abrir sesión5Abrir a lista de conxuntos de cambios da capa actual.Abrir…Aberto/Pechado:Datos OpenStreetMapHorario de aperturaAbrindo o ficheiro «{0}»…Abrir ficheirosHA apertura do enlace non é compatíbel coa plataforma actual (''{0}'').HAbre un diálogo que che permite saltar a unha localización específicaKAbre o Xestor de Conxunto de cabios para os conxuntos de cambios escollidos Operador/aÓpticaAtributos Opcionais: Orgánico Vía orixinal OrtogonalizarOrtogonalizar / DesfacerOrtogonalizar a forma Ortogonalizar a forma / Desfacer~Ortogonalizar a forma / Desfacer
Debe seleccionar nodos que se movesen durante a última acción de ortogonalizar a forma.OutroOutros nodos duplicados Exteriores SobrescribirÿþPUWG 1992 (Polonia)PUWG 2000 Zone {0} (Polonia) PUWG ZonaPinturaEstilo de pintura {0}: {1}Sitio paleontolóxicoPapelParalelaMO parámetro «downloadgps» non acepta nomes de ficheiros ou URL de ficheiroNome do parámentroValor do parámetro9o parámetro {0} non está no rango 0..{1}, obtívose {2}QOs parámetros --download, --downloadgps, e --selection son procesados nese orde.Relacións paiParque$Aparcamento disuasorio (Park & Ride) AparcamentoCorredor de aparcamentoGErro de análise: estrutura de documento non válida para documento gpxProcesando daros de OSM…&Procesando a historia dos datos OSM…,Procesando contido do concunto de cambios…,Procesando a lista de conxuntos de cambio…PartesLugar de cruces frecuentes Lugar de paso Contrasinal Contrasinal: Contrasinal: Pegar Pegar …Pegar as etiquetasPega sin membros incompletosCamiño peonilPicoCalle peatonalCruce peatonalTipo de cruce peatonalPeóns Pelota vasca7Conflitos pendentes na lista de membros desta relación0Conflitos pendentes na lista de nodos desta vía.Conflitos de propiedades pendentes de resolverRealiza a validación dos datosFarmaciaNúmero de teléfonoNúmero de teléfonoZona de pícnic EmbarcadoiroTuberíaTipo de pista de esquíCancha de xogoLugar de cultoLugaresReproducir/Pausar son.yA reproducción comeza este número de segundos antes (ou despois, se é negativo) da posición requerida da pista de son Zona de xogosAborte se non está seguro!Decide que valores hay que manterIntroduza coordenadas GPS{Introduce unha data na forma usual para a túa rexión.
Exemplo: {0}
Exemplo: {1}
Exemplo: {2}
Exemplo: {3}
3Introduza un nome para a área de descarga marcada.(Introduza un nome de usuario non baleiroIntroduza o enderezo da teselaIntroduza un índice de tesela‚Introduce un tempo válido na forma usual para a túa rexión.
Exemplo: {0}
Exemplo: {1}
Exemplo: {2}
Exemplo: {3}
"Introduza un ID de usuario válido!Introduza un enteiro de valor > 07Reinicie JOSM para activar os complementos descargados.(Escolla unha área de descarga primeiro.Seleccione unha teclaSeleccione un valorSeleccione unha entrada.Escolla polo menos catro nodos.9Escolla polo menos un nodo, vía ou relación xa enviado.:Escolla ao menos unha vía pechada que debería ser unida.%Escolla como mínimo un nodo ou vía.(Escolla polo menos unha fila para copiar.Escolla polo menos unha vía para simplificar.Escolla polo menos unha vía.Escolla polo menos tres nodos.WSeleccione polo menos dous nodos para combinar, ou un nodo que estea preto doutro nodo.-Escolla polo menos dúas vías para combinar.gEscolla exactamente dous ou tres nodos ou unha vía dun só sentido con exactamente dous ou tres nodos.!Escolla algunha cousa para copiarSeleccione a fila a eliminar.Seleccione a fila a editar.Escolla a capa a usar?Escolla vías con ángulos de aproximadamente 90 ou 180 grados. Complemento empaquetado con JOSMInformación do complemento4Produciuse un fallo na actualización do complemento+Política de actualización de complementos ComplementosComplementos actualizados Nome do PuntoNúmero do puntoPostePolicía Políticaÿþ PosiciónHA posición {0} está fora de rango. O número de membros actual é {1}.Buzón de CorreosOficina postalCódigo postalPotenciaXerador de enerxíaTendido eléctricoTorre de electricidadeFuente de TensiónViolación da PrecondiciónViolación de condición previa PredefinidoBA opción de configuración {0} foi retirada porque xa non se usa.ConfiguraciónConfiguración…Preparar os datos de OSM…#Preparar a resolución de conflitos#Preparando o conxunto de cambios…Vía para tren históricoAxustes prestablecidosPrevioPrimariaEnlace a rúa primaria PrimitivaPrisiónProcesando o ficheiro «{0}»Coordenadas ProxectadasCódigo de proxeciónMétodo de proxección PropiedadesDPropiedades do meu conxunto de datos, p.e. o conxunto de datos local†Propiedades no elemento combinado. Substituirán as propiedades dos elementos propios cando se apliquen as decisións de combinación.MPropiedades no seu conxunto de datos, p.ex. o conxunto de cambios do servidorPropiedades(con conflitos)@Proporciona un breve comentario para os cambios que vas a subir:Configuración do proxyÿþEdificio público$Vehículos de servicio público (SP)Transporte públicoPurgar Purgar…cAsignar etiquetas de texto a marcas de son (e de imaxe e web) así como ás súas iconas de botón.ÿþCanteiraPedir*Consultar e descargar conxuntos de cambios)Pedir e descargar conxuntos de cambios…6Pedir tanto conxuntos de cambios abertos coma pechadosConsultar conxuntos de cambios'Pedir só conxuntos de cambios pechados&Pedir só conxuntos de cambios abertos.Consultando e descargando conxuntos de cambios Coches RCPista de carreiras Vía de tren Vía de trenApeadeiro de ferrocarrilAndén de ferrocarril Nodos duplicados na vía do trenRango de numeros esperadoDatos GPS en bruto Ler fotos… Lendo conxunto de cambios {0}…Lendo conxunto de cambios…Lendo pais de «{0}» Lendo información de usuario… Lendo {0}…Léeme Nome real1Eliminar realmente a selección da relación {0}?Terra de recreoImaxe corrixida… Vermello:Refacer Refacer…#Refacer a última acción desfeita..Volver a facer a orde escollida e as seguintes Refacer {0} ReferenciaReferencia (número de camiño)Número de referenciaNúmero de referenciaReferenciado por: Refírese a ActualizarRexiónRexeitar Conflitos e Gardar Relación Relación…&Editor de relación: Descargar Membros'Editor de relacións: mover cara abaixo'Editor de relacións: mover cara arribaEditor de relación: retirarA relación é eliminadaA relación esta baldeira^A relación con id externa «{0}» refírese a unha primitiva faltante con id externa «{1}». Relación {0}Relación: escollida RelaciónsRelacións: {0}ASoltar o botón do rato para escoller os obxectos do rectángulo./Soltar o botón do rato para deter a rotación. RelixiónRecargar%Recargar o historial desde o servidorControl Remoto8O control remoto foi preguntado para crear un novo nodo.Retirar#Retirar «{0}» para o nodo «{1}»(Retirar «{0}» para a relación «{1}»#Retirar «{0}» para a vía «{1}»Retirar da memoriaRetirar a foto da capa#Retirar etiquetas de vías internasHRetirar o conxunto de cambios do panel de vista detallada da cache local#Retirar os marcadores seleccionados4Retirar os membros seleccionados para esta relación5Retirar as modificacións escollidas da memoria local@Retirar as entradas escollidas da lista de elementos combinados.9Retirar os estilos escollidos da lista de estilos activosRetíraos, limpa a relación Retirar este membro da relación"Elementos retirados das relaciónsNodos duplicados retirados#Retirando complementos obsoletos…(Retirando complementos sen mantemento…Mudar o nome do ficheiroRenomear o ficheiro «{0}» a Renomear capaRenomear o marcador escollidoAlquilerTaller$Substituír «{0}» con «{1}» paraInformar dun falloInformar do falloÿþSolicitar un código de accesoA petición fallou Reservorio Restabelecer+Restablecer a configuración predeterminada Rúa urbanaResolverResolver conflitos Resolver os conflitos de ''{0}''(Resolver conflitos en coordenadas en {0}-Resolver conflitos en estado eliminado en {0}7Resolver conflitos na lista de membros da relación {0}4Resolver conflitos para a lista de nodos da vía {0}Resolver conflitos.,Resolver conflito de version para o nodo {0}1Resolver conflito de version para a relación {0}*Resolver o conflito de version da vía {0}RecursoÁrea de Descanso ReiniciarReiniciar a aplicación. Restaurante RestaurarRestaurando ficheiros Restrición ComerciosMuro de contenciónObter un código de acceso.Obtendo un código de acceso mediante OAuth…+Obtendo un código de petición de OAuth…Pedindo información do usuarioÿþInverterInvertir VíasInverter e combinar6Invertir a dirección de todas as vías seleccionadas.(Invertir a orde dos membros da relación Invertir víaInvertir víasLiña de costa revertidadesfacendo cambios Revisión EquitaciónRíoRibeiraRúa (Tipo descoñecido)Restricións de traficoRol Problema de verificación de rol>A regra {0} non está a participar na comparación do par {1}.Rol:*Papeis nas relacións que fan referencia aRotonda Tipo de RutaRutas mostradas para: Liga de RugbyÿþRuínas~Executar a actualización de complementos despois de actualizar JOSM. A actualización automática no arranque está activada.Executando a proba {0}Pista Escala SACÿþPoterna Saturación:saunaGardar Gardar comoGardar como…Gardar ficheiro GPX Gardar en: Gardar capaGardar ficheiro OSMGardar a sesiónGardar a sesión como…Gardar de todas formas Gardar en:Gardar ficheiro escollido.Gardar a sesión*Gardar os datos actuais nun novo ficheiro.Gardar os datos actuais.(Gardar a sesión actual noutro ficheiro.,Gardar a configuración e pechar o diálogo.,Gardar usuario e contrasinal (sen encriptar)A examinar o directorio {0}…EscolaChatarraCantosMatorralPescadoBuscar Procurar …/A expresión de procurar non é válida: {0}Buscar obxectosBuscar obxectos. Buscar…Buscar: Procura: A procurarNombre alternativo Secundaria Segundos: {0}Excepción de seguridade!Ver na wiki para outra capacidade%Carril bici e vía peatonal separadas&Sel.: Rel.:{0} / Vías:{1} / Nodos:{2}Escoller Escoller TodoSeleccionar capas WMSTEscoller todos os obxectos asignados aos conxuntos de cambios escollidos actualmenteiEscoller todos os obxectos sen eliminar da capa de datos. Isto selecciona tamén os obxectos incompletos.UEscoller conxuntos de cambios baseándose na data/tempo que foron creados ou pechadosGEscolle os conxuntos de cambios dependendo de quen as abrira ou pecharaCEscoller conxuntos de cambios que pertencen a usuarios específicosEscoller ou ben:Escolla o nome de ficheiro1Escoller se o dato debería estar nunha nova capa/Seleccionar un formato de imaxe para a capa WMSEscoller na capaEscoller na lista de relaciónsEscoller membrosEscoller nodo baixo o cursor.,Escolla secuencias non ramificadas de vías.JEscoller só os conxuntos de cambios relativos a un recuadro de selecciónEscoller relación*Escoller relación an lista de relacións.Escolla a capa a usar>Escoller as primitivas correspondentes na capa de datos actual5Escoller os membros de todas as relacións escollidasSEscoller as primitivas no contido deste conxunto de cambios na capa de datos actualAEscoller para descargar datos OSM na área de descarga escollida.XEscoller para permitir a JOSM o dereito a descargar as túas trazas de GPS en capas JOSMDEscoller para permitir a JOSM ler a súa configuración no servidor.UEscoller para dar permisos a JOSM o dereito de enviar trazas de GPS cos seus permisosUEscoller para dar permisos a JOSM o dereito de enviar datos do mapa cos seus permisosJEscoller para permitir a JOSM modificar a súa configuración no servidor.Escoller coa busca indicada SelecciónSelección valeira0A selección debe consistir só de vías e nodosSelección non axeitada! Selección:Selección: {0}WEscoller os obxectos que se ven afectados por esta orde (a menos que estean eliminados)Semiautomática Capa separada SeparadorServizoServizos Servizos:Ficheiro de sesión (*.jos)%Ficheiro de sesión (arquivo) (*.joz)"Estabelecer todo ao predeterminado5Estabelecer a marca de «modificado» para o nodo {0}:Estabelecer a marca de «modificado» para a relación {0}5Estabelecer a marca de «modificado» para a vía {0}AEstabelecer a selección actual á lista de relacións escollidasEstabelecer o idiomaContinúe só se quere descartar eses cambios.oAlgunhas das vías formaban parte de relacións que se modificaron.
Comprobe que non se introduciron erros.}Algúns puntos de referencia que estaban demasiado lonxe do camiño para estimar correctamente os seus tempos foron omitidos.‹Algúns puntos de referencia con marcas de tempo anteriores ao inicio do camiño ou posteriores ao fin foron omitidos ou movidos ao inicio.UNon é posíbel manexar a relación de multipolígonos con múltiples vías saíntes._Non é posíbel manexar vías que son exteriores e interiores en relacións de multipolígonos._Non é posíbel manexar vías que son interiores en varias relacións de polígonos múltiples.YNon é posíbel manexar vías que son exteriores en varias relacións de multipolígonos.OrdenarOrdenar os membros da relaciónFonteSur*Prazas para Personas de Movilidad ReducidaEspazos para os páisEspazos para a mullerRádar de tráficoPicosSeparar a vía'Separar unha vía no nodo seleccionado.Dividie vías en fragmentosDeportesDeporte (Pelota)Instalaciones deportivasDeportes PolideportivofonteEstadio)Argumento de xeometría estándar de UnixEstrelas Comezar BuscaComezar a descargaEmpezar a descargar datos+Comezar nova vía a partir do último nodo.PInicio do camiño (facer sempre isto se non existen outras marcas dispoñibles).Comeza a subir en anacos…,Comezando a subir nunha única petición…5Comezando a subir con unha petición por primitiva… PapeleríaÿþInforme de estadoPasosEscaleira de pasoDeterArroio ou riachueloRúa Nome da rúaRúasSubárea Enviar filtroSuburbioMetro Boca de metroFeito satisfactoriamente SupermercadoAsistencia técnica$Servizos de rectificación admitidos SuperficieVértice xeodésico NataciónSwiss Grid (Suíza)Descición de símboloSincronizar o son'Sincronizar o paquete de datos completo"Sincronizar únicamente o nodo {0}(Sincronizar únicamente a relación {0}#Sincronizar únicamente a vía {0}Sistema de medidaPavimento táctilWA etiqueta non pode ser aplicada á primitiva porque hai campos con múltiples valores.@A colección de etiquetas non inclúe o valor escollido «{0}».BA chave da etiqueta ten un carácter cuxo código é menor de 0x20)Chave da etiqueta máis logo do permitidoEtiquetar as relación con )Valor da etiqueta máis logo do permitido&Axustes de etiquetado preestablecidos. EtiquetasEtiquetas e membrosEtiquetas de nodosEtiquetas de relacionsEtiquetas de víasEtiquetas con valores baleirosÿþÿþPista de rodaxe TeléfonoTarxetas telefónicasTenisÿþRúa terciaria ou localA proba fallouProba {0}/{1}: Empezando {2}+Probando o código de acceso mediante OAuthProbando OSM API URL ''{0}''ÿþGA dirección (da brúxula) do segmento de liña que se está a debuxar.FA cantidade pola que se multiplicará a velocidade para avance rápido5O ángulo entre o segmento previo e o actual da vía.>O contido deste conxunto de cambios aínda non foi descargado.›Os datos copiados conteñen obxectos incompletos. Ao pegar os datos, os obxectos incompletos elimínanse. Quere pegar os datos sen os obxectos incompletos?\Non se seleccionou ningún nodo, polo que non se pode usar a selección actual para separar.5A selección actual non pode ser usada para despegar.]O valor actual non en un ID de conxunto de cambio correcto. Introduza un enteiro de valor > 0[O valor actual non é unha ID válida de usuario. Introduza un valor enteiro maior que cero4O valor actual non é in enderezo de tesela válido.MEl valor actual non é un índice de tesela válido para o nivel de zoom dadoO documento non contén datos.[Os seguintes obxectos dependentes van a ser purgados
ademáis dos obxectos escollidos:;Os seguintes erros ocurriron durante a descarga masiva: {0}{Os seguintes obxectos non puideron copiarse no obxecto de destino
porque foron eliminados do grupo de datos de destino:8A latitude xeográfica na posición do punteiro do rato.9A lonxitude xeográfica na posición do punteiro do rato. Retiraranse da capa, pero non se eliminarán do servidor ao enviar os cambios.‹Esta proba comproba se dous camiños, vías de tren, pasos de auga ou edificios se cruzan na mesma capa, pero non están unidos por un nodo;Esta proba comproba que as liñas de costa sexan correctas.?Esta versión de JOSM é incompatíbel co servidor configurado.1Eses nodos non están nun circulo. Interrompendo.Máquina de tiquetsEnderezo da tesela:TempoZona horaria: Zona horaria: {0}A … Para eliminarConmutar as liñas GPXCambiar Vista de grellaAlternar o panel de diálogos.9Alternar o panel de diálogos, maximizar a vista do mapa.%Alternar a vista de pantalla completa6Alternar a visibilidade da xanela do Xestor de cambios5Cambiar o estado visíbel do texto e iconas da marca./Cambiar o estado visíbel da capa seleccionada. Cambiar: {0}'Cambia a configuración global «{0}».Baños#O código permite aceso restrinxidoPeaxeCabina de peaxeFerramenta: {0}Barra de ferramentas(Personalización de barra de ferramentasÿþTurismoTorre Tipo de torreVilaXoguetesCamiñoColoreado de camiños e puntosTipo de camiñoCalmado de tráfico SemáforoTranvíaParada de tranvía TransporteAxencia de viaxesÁrboreRúa principalEnlace a rúa principalTentar de novo[Tente a actualizar á versión máis recente deste complemento antes de informar dun fallo.TúnelCírculo de giro Punto de xiroTornoPlataforma de xiro>Atopáronse dúas vías paralelas. Interrompeuse a operación.TipoÿþUIC-Referencia DESCOÑECIDOÿþ Ficheiros URLMURL de www.openstreetmap.org (podes pegar aqui un URL para descargar a área)ÿþÿþUTM Francia (DOM)UTM sistema xeodésicoUTM ZonaDespegar VíasXNon foi posíbel engadir a primitiva {0} ao conxunto de datos porque xa está incluída.MNon foi posíblel crear o directorio {0}, o autogardado vai a ser desactivadoMNon foi posíbel crear o ficheiro {0}. outro nome de ficheiro vai a ser usado.Non foi posíbel crear unha nova marca de son.9Non foi posíbel eliminar a copia de seguranza antiga {0}MNon foi posíbel atopar a tradución para o idioma local {0}. Volvendo a {1}.!Non foi posíbel analizar lon/lat8Non é posíbel sincronizar nunha capa en reproducción.Sen clasificarLiña de costa desconectadaPendente,Conflito indeciso entre estados de eliminado2Conflito sen resolver entre diferentes coordenadas Sen decidirNElemento indefinido «{0}» atopado no fluxo de datos entrante. Interrompendo.IElemento indefinido «{0}» atopado no fluxo de datos entrante. Omitindo.DesfacerDesfacer mover,Desfacer ortogonalización para certos nodosDesfacer a última acción.)Desfacer a orde escollida e as anterioresDesacoplar o panel2Atopouse un ID 0 inesperado para primitivas de osm8Elemento non esperado. Esperábase {0} mais atopouse {1}Mostra non esperada: {0}TValor inesperado «{0}» para a preferencia «{1}». Asumindo o valor «preguntar».:Valor inesperado do parámetro «índice». Obtívose {0}. DesconxelarEDesconxelar a lista de elementos combinados e comezar a combinación. Despegar Nodo UniversidadeMaquina descoñecida0 esperado para o parámetro «{0}», obtívose {1}6Requírese un valor no rango [-90,90] para a latitude.9Requírese un valor no rango [-180,180] para a lonxitude.Valor:Tenda de variedadesSVarios parámetros que influen na representación visual da totalidade do programa..Velocidade (vermello = lento, verde = rápido)#Expendedor automático de productos"Version > 0 Esperada. Tívose {0}. Versión {0} VeterinarioVídeoVer Vista: {0} Panorámica PoboaciónParque MunicipalViñedo VisibilidadeVisitar a páxina de inicioCalibración do grabador de vozVolcánVoleibolVoltaxeÿþ Erro do WMSficheiros WMS (*.wms)URL WMS ou ID da imaxe:ParedeAviso6Advertencia: O contrasinal transfírese sen encriptar. AdvertenciasLimpezaParque acuático Torre de augaTraballos AcuáticosFervenza Nodos duplicados na vía de augaFicheiros Wave Audio (*.wav)4O nodo final da vía esta próximo a outra carreteraKVía con ID externo «{0}» inclúe nodos que faltan con ID externa «{1}»Vía {0}`Vía {0} con {1} nodos ten nodos incompletos porque polo menos falta un nodo nos datos cargados.Vía: Puntos de referenciaVíasCruceiroCamiño a santuario Páxina web:RepresaPantanoSillas de rodasJCando se importe son, aplicalo a calquera punto de referencia na capa GPX.+Cando se importe son, crear marcas desde…IAo gardar, conservar os ficheiros de copia de seguridade que rematen en ~ Todo o grupoAnchura (metros)ÿþMuíño de ventoManga de ventoVista de grella Con tendaMadeiraFábrica"A etiqueta XML non se atopaSí Si, AplicarSi, crear un conflito e pecharCVostede xa ten un código de acceso ao servidor OSM mediante OAuth.ÆEstá a piques de eliminar os nodos que se atopan fora da área que descargou.
Isto pode causar problemas porque outros obxectos (que non ve) poden estar usándoos.
Quere eliminalos realmente?Está a piques de combinar datos das capas ''{0}'' e ''{1}''.

Estas capas teñen regras de envío distintas, e non deberían combinarse.
Como resultado da súa combinación, aplicaranse as regras máis restritivas (non se recomenda o envío) a ''{1}''.

Esta non é a forma recomendada de combinar datos deste tipo..
Recoméndase que comprobe e combine cada un dos obxectos, un por un, usando a función de ''Merge selection''.

Está seguro de que quere proseguir?Está a piques de combinar máis dun obxecto entre as capas ''{0}'' e ''{1}''.

Este non é o xeito recomendado de combinar estes datos.
Recoméndase que comprobe e combine cada obxecto por separado.

Está seguro de que quere continuar?1Tamén podes pegar un URL de ww.openstreetmap.orgAtopou un fallo en JOSMEDebes reiniciar JOSM para que algúns parámetros se fagan efectivos.>Debe facer publicas as súas edicións para enviar novos datos#Debe escoller polo menos unha vía.CDebes escoller dous ou máis nodos para separar unha vía circular.šDebe arrastrar o cabezallo de reprodución, mantendo premida a tecla MAIÚS, sobre unha marca de son ou sobre un punto do camiño onde queira sincronizar.‹Debe arrastrar o cabezallo de reprodución preto do trazado GPX cuxa pista de son asociada estivo reproducindo (despois da primeira marca).>Debe ter pausado o son no punto do camiño onde quere a marca.MDebes pausar o son no momento que escoites a túa entrada de sincronización.dSolicitou demasiados nodos (>50.000). Descargue unha área mais pequena ou use o ficheiro planet.osmDebe escoller un camiño GPX€Ven de actualizar JOSM.
Para evitar problemas debería actualizar os complementos.

Actualizar agora os complementos?›O teu comentario de subida está baleiro, ou é moi curto.

Esto está tecnicamente permitido, pero considere que outros usuarios que están
a ver os cambios precisan de comentario dos conxuntos de cambios con sentido
para entender que é o que está a pasar

Se gasta un minuto agora para ecplicar o seu cambio, faralle a vida
mais facil a outros asignadores.ÿþÿþAumento(en metros) Aumentar Zoom Reducir ZoomFacer zoom e mover mapaFacer zoom arrastrando ou con [ Ctrl+. ] ou [ Ctrl+, ]; mover con Ctrl+Frecha arriba, esquerda, abaixo, dereita; mover zoom co botón dereito Aumentar ZoomNível de ampliación: Reducir ZoomFacer zoom na vista a {0}. Ampliar aAxustar á capa Zoom ao nodo1Facer zoom sobre o(s) elemento(s) seleccionado(s)Facer zoom sobre a selecciónCAmpliar o obxecto ao cal o primeiro membro escollido fai referencia(Zoom a este nodo na capa de datos actualFacer zoom a {0}FAmpliación desactivada porque a capa desta relación non está activa9Apliación desactivada porque non hai un membro escollidoÿþmultipolígonoredetransporte_público restriciónrutalugarVía acuática EstaciónPortaAtrás Máis rápidoAvance máis rápidoAvanceSaltar cara atrás.Saltar cara adianteMarca seguinteReproducir a seguinte marca.Reproducir a marca anterior.Reproducción/PausaMarca anterior Máis lentoAvance máis lentoPechadoAbertobaleiro protestantenegronazulmarróngrisverdevermellobrancoÿþÿþÿþOÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþtexto Desc(ripcion)Nomeÿþmixto sobre a terra baixo terra baixo auga EstaciónÿþÿþÿþÿþPorto:Clave:engadir á selecciónadministrativoConfiguración avanzadapista de rodaduraagregar agrícolaairetodotodos os obxectos callejón alfabético anglicanoanónimoáreaárea de texto asiáticoasfaltosonfondoanterior punto de paradasegmento anterior bahaístabaptistatubo_de_bicicletaciénagamarcabudista construcciónhamburgueseríaÿþsensíbel a maiúsculas católicocarbónpolochinocristianestancocidade no sentido das agullas do reloxopechado vía pechadacarbón adoquinado comunicación compactado formigón gomas do pitoconflito convenienciacobredatos decíduosdedicadogra° min'' (náuticos)gra° min'' seg" eliminadoreparto de mercancías autorizadodestino non existeabaixo de descenso descargarBebidas4camiño de entrada(a unha casa , graraxe, finca …) electrico elementos evanxélicoparesexemplosBolsas para excrementos5falso: a propiedade está explícitamente desactivadavaladoÿþbuscar a seleccion)fish_and_chips (patacas e pescado fritos)Cartafol Alimentaciónforestalpróximo punto de paradasegmento seguintefrancés do tituloda víaÿþalemánouro campo de golf marca gps punto gpsGrado 1 (pavimentada)Grado 2 (de áridos)0Grado 3 (árido con vexetación entre rodaduras)2Grado 4 (de terra con vexetación entre rodaduras);Grado 5 (con rodaduras apenas visibles entre a vexetación)herbapavimento vexetalgravagregoterrapunto de detencióntérmicodestacar Carreterahindú historialcasaheladoInactivo2incluíndo os fillos inmediatos das relacións pai incompletoindia interioresÿþsegmento interiorintegrado no programa principalillaaisladoitalianojainistaxaponésTestemuñas de Xeováxudíaÿþquiosco uso da terratipo de uso da terra {0}capa7a capa está actualmente agochada (premer para amosala)5a capa é actualmente visíbel (premer para agochala)chumboesquerdatipo de ocio {0}limitado,cargando o complemento «{0}» (version {1})bloquear desprazamentoluteranomanglarmarísma lat. max. lon. max.membroÿþ metodistamexicano zona militar lat. min. lon. min.obxectos perdidos:mixtomormónlodazal múltiplemusulmáespazo naturaltipo natural {0}naturezaseguinteníquelnonsen descrición dispoñíbel&non hai mensaxes de erro dispoñíbeisningún importadornon_xirar_esquerdanon_xirar_dereitanon_seguir_de_frenteprohibido xiro en Uningúnnórdico non eliminado½Nota: Para algunhas operacións JOSM precisa moita memoria. Pode ser necesario engadir a seguinte opción de Java para especificar o máximo tamaño de memoria accesíbel en megabytesaviso observaciónimparesoficialaceitesó_xirar_esquerdasó_xirar_dereitasó_seguir_de_frenteabriropcións2opción dadas polas propiedades do sistema de Javaortodoxo exterioressegmento exteriorfora da área descargadacorredor de aparcamentoTickets de aparcamentoPparcial: distintos obxectos seleccionados teñen valores diferentes, non cambiar pavimentadapavimento de pedragrijopegaso pelícanoÿþ permisivoFotoscancha de xogo pizzeríaplantas plásticoposte político presbiterianoanteriorprivadoproblema protestantepúblicotransporte públicoBonos de transporte públicoBilletes de transporte público frailecillo cuáquero Vía férreaxuncalrexiónrexionalexpresión regularretirar da selecciónsubstituír a seleccióndereitarolrotondasegmento da rutasalsaladarareaÿþescalaresquema seleccionado selecciónseparadoaugas residuaischiitatendatipo de tenda {0} vía moertasijistapratalugarparque de snowboardespiritualistatipo de depote {0} PolideportivoramalEstadioselospedrafluxorúametrosuníÿþCiénagadocestaoistaTarxetas telefónicasÿþtexto tailandés;esta capa non está activa actualmete (prema para activala)esta capa é a capa activasuperficie marealtigreestañoá vía topográficotucánturismotipo de turismo {0}cidadexoguetescamiñocamiño e puntos de referencia só camiño semáforostranvía7verdadeiro: a propiedade está explícitamente activadaturcosin supervisión unitarismo descoñecido sen marcarsen pavimentarNon estabelecidoKnon establecido: non estabelecer esta propiedade nos obxectos seleccionadosrazón sen especificar Sen etiquetarvía sen etiquetaarriba ata a teselausoerro de validaciónoutra validaciónaviso de validaciónÿþaugaVía acuáticatipo de vía acuática {0}a vía está conectada6a vía está conectada ao seguinte membro da relación6a vía está conectada ao anterior membro da relaciónKa vía non está conectada nin ao seguinte nin anterior membro da relaciónsó puntos de referencia vida salvaxecableafoÿþbosqueiardasicebracinccirconio zoroástricaÿþ{0} ({1} to {2} grados){0}[incompleto]{0} completado en {1}{0} composto de: {0} mais…F{0} nodos na vía {1} excede o máximo. Numero de nodos permitidos {2}Ý{0} obxectos exceden o número máximo de obxectos en un conxunto de cambios ({1}) no servidor «{2}».
Configure como proceder con múltiples conxuntos de cambios.={0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo nodo ''{4}'' (id: {5})B{0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo relación ''{4}'' (id: {5})={0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo vía ''{4}'' (id: {5}){0}: Versión {1} (local: {2}){0}: opción ilegal -- {1}{0}: opción inválida -- {1}2{0}: a opción ''--{1}'' non permite un argumento."{0}: a opción ''{1}'' é ambigua.-{0}: a opción ''{1}'' precisa dun argumento.3{0}: a opción ''{1}{2}'' non permite un argumento.){0}: opción precisa dun argumento -- {1}&{0}: a opción descoñecida ''--{1}''.'{0}: a opción descoñecida ''{1}{2}''.ÿÿ({0} petición)({0} peticións)!({0}/{1}) Subiendo {2} obxecto…"({0}/{1}) Subiendo {2} obxectos…1Engadir e mover un novo nodo virtual a unha vía.1Engadir e mover un novo nodo virtual a {0} vías.Engadido {0} obxectoEngadidos {0} obxectosqNon é posíbel abrir {0} ficheiro, ben porque non existe ben porque non hai ningún importador axeitado para el.uNon é posíbel abrir {0} ficheiros, ben porque non existen ben porque non hai ningún importador axeitado para eles.GNon foi posíbel abrir {0} ficheiro co importador de ficheiros «{1}».HNon foi posíbel abrir {0} ficheiros co importador de ficheiros «{1}».)Cambiar as propiedades de ata {0} obxecto*Cambiar as propiedades de ata {0} obxectosCambiar {0} obxectoCambiar {0} obxectosMPrema {0} para comprobar o estado deste obxecto no servidor.OPrema {0} para comprobar o estado destes obxectos no servidor..Preme para continuares e abrires {0} navegador0Preme para continuares e abrires {0} navegadoresCombinar {0} víaCombinar {0} víasConflito mentres se descargabaConflitos mentres se descargabaConflito no datoConflitos nos datosEliminar {0} nodoEliminar {0} nodosEliminar {0} obxectoEliminar {0} obxectosEliminar {0} relaciónEliminar {0} relaciónsEliminar {0} víaEliminar {0} víasEliminando {0} obxectoEliminando {0} obxectosIProduciuse un fallo na descarga do seguinte complemento:PProduciuse un fallo na descarga dos seguintes {0} complementos:&Descargando {0} conxunto de cambios…'Descargando {0} conxuntos de cambios…?Descargando {0} relación filla incompleta da relación «{1}»BDescargando {0} relacións fillas incompletas da relación «{1}»Insertar novo nodo na vía. Insertar novo nodo en {0} vías.@JOSM non puido atopar información sobre o complemento seguinte:CJOSM non puido atopar información sobre os complementos seguintes:Combinar {0} nodoCombinar {0} nodos Versión combinada ({0} entrada)!Versión combinada ({0} entradas)Mover {0} nodoMover {0} nodosA miña versión({0} entrada)A miña versión({0} entradas)$Non foi posíbel descargar o obxecto+Non foi posíbel descargar algúns obxectosObxecto eliminadoObxectos eliminados$Un obxecto descargado foi eliminado.*{0} obxectos descargados foron eliminados.*Non foi posíbel descargar un obxecto.
,Non foi posíbel descargar {0} obxectos.
Abrindo {0} ficheiroAbrindo {0} ficheirosPegando {0} tagPEgando {0} tags]Abra o diálogo de preferencias despois de que JOSM arranque e tente actualizalo manualmente.^Abra o diálogo de preferencias despois de que JOSM arranque e tente actualizalos manualmente.XO complemento {0} precisa un complemento que non foi atopado. O complemento faltante é:aO complemento {0} precisa {1} complementos que non foron atopados. Os complementos faltantes son:Pugado {0} obxectoPugados {0} obxectosRotar {0} nodoRotar {0} nodos&Simplificar a vía ( retirar {0} nodo)'Simplificar a vía ( retirar {0} nodos)Simplificar {0} víaSimplificar {0} víasSeparar a vía {0} en {1}.Separar a vía {0} en {1}.Etiquetas({0} conflito)Etiquetas({0} conflitos)DEste complemento foi descargado satisfactoriamente:MEstes {0} complementos foron descargados satisfactoriamente:;O seguinte complemento xa non é preciso e foi desactivado:COs seguintes complementos xa non son precisos e foron desactivados:$O complemento non vai a ser cargado.'Os complementos non van seren cargados.8O nodo seleccionado non está no medio de ningunha vía.Produciuse un fallo na actualización do seguinte complemento:AProduciuse un fallo na actualización dos seguintes complementos:‰Vai abrir {0} xanela do seu navegador web.
Isto podería ateigarlle a pantalla de xanelas do navegador web, e
levar algún tempo.ŠVai abrir {0} xanelas do seu navegador web.
Isto podería ateigarlle a pantalla de xanelas do navegador web, e
levar algún tempo.marcamarcasnodonodosobxectoobxectos relación relaciónsao obxecto {0}aos obxectos {0}víavías {0} Autor {0} Autores{0} componse de {1} marca{0} componse de {1} marcas {0} eliminado{0} eliminados{0} imaxe cargada.{0} imaxes cargadas. {0} membro {0} membros{0} nodo {0} nodos{0} obxecto para engadir:{0} obxectos para engadir:{0} obxecto para eliminar:{0} obxectos para eliminar:{0} obxecto para modificar:{0} obxectos para modificar:*{0} etiqueta pendente de resolver conflito-{0} etiquetas pendentes de resolver conflitos {0} relación{0} relacións {0} ruta, {0} rutas,  {0} etiqueta {0} etiquetas {0} camiño {0} camiños {0} camiño, {0} camiños, ,{0} foi atopado para ser etiquetado con GPS.0{0} foron atopados para ser etiquetados con GPS.{0} vía {0} vías{0} punto de referencia{0} puntos de referencia