source: josm/trunk/test/data/wmts/bug12573-wmts-missing-style-identifier.xml@ 9902

Last change on this file since 9902 was 9902, checked in by wiktorn, 8 years ago

Final fix for #12573 - WMTS getCapabilities parser error.

Unit tests for case in #12573 and some edge case. Fix for edge case.

Closes: #12573

File size: 50.8 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<!-- edited with XMLSpy v2014 sp1 (x64) (http://www.altova.com) by AGIV (AGIV) -->
3<Capabilities xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wmts/1.0 http://schemas.opengis.net/wmts/1.0/wmtsGetCapabilities_response.xsd http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs_ows11/1.0 http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs_ows11/1.0/inspire_vs_ows_11.xsd" version="1.0.0" xmlns="http://www.opengis.net/wmts/1.0" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows/1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:agiv="http://gisvl.be/gdi/azurestorage/1.0" xmlns:inspire_vs="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs_ows11/1.0" xmlns:inspire_common="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/common/1.0">
4 <ows:ServiceIdentification>
5 <ows:Title>AGIV WMTS service </ows:Title>
6 <ows:Abstract>Web Map Tile Service van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen die alle data, die ontsloten worden als WMTS-laag, groepeert.</ows:Abstract>
7 <ows:Keywords>
8 <ows:Keyword>WMTS</ows:Keyword>
9 </ows:Keywords>
10 <ows:ServiceType>OGC WMTS</ows:ServiceType>
11 <ows:ServiceTypeVersion>1.0.0</ows:ServiceTypeVersion>
12 <ows:Fees>Gratis</ows:Fees>
13 <ows:AccessConstraints>Door het gebruik van deze service, is de gebruiker verplicht zich te houden aan de toegangs- en gebruiksbepalingen van de in deze service aangeboden gegevens.</ows:AccessConstraints>
14 </ows:ServiceIdentification>
15 <ows:ServiceProvider>
16 <ows:ProviderName>AGIV</ows:ProviderName>
17 <ows:ProviderSite xlink:href="http://www.agiv.be/"/>
18 <ows:ServiceContact>
19 <ows:ContactInfo>
20 <ows:Phone>
21 <ows:Voice>+32 9 2761500</ows:Voice>
22 <ows:Facsimile>+32 9 2761505</ows:Facsimile>
23 </ows:Phone>
24 <ows:Address>
25 <ows:DeliveryPoint>Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 110</ows:DeliveryPoint>
26 <ows:City>Gent</ows:City>
27 <ows:AdministrativeArea/>
28 <ows:PostalCode>9000</ows:PostalCode>
29 <ows:Country>Belgium</ows:Country>
30 <ows:ElectronicMailAddress>contactpunt@agiv.be</ows:ElectronicMailAddress>
31 </ows:Address>
32 </ows:ContactInfo>
33 </ows:ServiceContact>
34 </ows:ServiceProvider>
35 <ows:OperationsMetadata>
36 <ows:Operation name="GetCapabilities">
37 <ows:DCP>
38 <ows:HTTP>
39 <ows:Get xlink:href="http://tile.informatievlaanderen.be/ws/raadpleegdiensten/wmts?">
40 <ows:Constraint name="GetEncoding">
41 <ows:AllowedValues>
42 <ows:Value>KVP</ows:Value>
43 </ows:AllowedValues>
44 </ows:Constraint>
45 </ows:Get>
46 </ows:HTTP>
47 </ows:DCP>
48 </ows:Operation>
49 <ows:Operation name="GetTile">
50 <ows:DCP>
51 <ows:HTTP>
52 <ows:Get xlink:href="http://tile.informatievlaanderen.be/ws/raadpleegdiensten/wmts?">
53 <ows:Constraint name="GetEncoding">
54 <ows:AllowedValues>
55 <ows:Value>KVP</ows:Value>
56 </ows:AllowedValues>
57 </ows:Constraint>
58 </ows:Get>
59 </ows:HTTP>
60 </ows:DCP>
61 </ows:Operation>
62 <ows:Operation name="GetFeatureInfo">
63 <ows:DCP>
64 <ows:HTTP>
65 <ows:Get xlink:href="http://tile.informatievlaanderen.be/ws/raadpleegdiensten/wmts?">
66 <ows:Constraint name="GetEncoding">
67 <ows:AllowedValues>
68 <ows:Value>KVP</ows:Value>
69 </ows:AllowedValues>
70 </ows:Constraint>
71 </ows:Get>
72 </ows:HTTP>
73 </ows:DCP>
74 </ows:Operation>
75 <inspire_vs:ExtendedCapabilities>
76 <inspire_common:ResourceLocator>
77 <inspire_common:URL>http://tile.informatievlaanderen.be/ws/raadpleegdiensten/wmts?</inspire_common:URL>
78 <inspire_common:MediaType>application/gml+xml</inspire_common:MediaType>
79 </inspire_common:ResourceLocator>
80 <inspire_common:ResourceType>service</inspire_common:ResourceType>
81 <inspire_common:TemporalReference>
82 <inspire_common:DateOfPublication>2015-10-15</inspire_common:DateOfPublication>
83 </inspire_common:TemporalReference>
84 <inspire_common:Conformity>
85 <inspire_common:Specification xsi:type="inspire_common:citationInspireInteroperabilityRegulation_dut">
86 <inspire_common:Title>VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens</inspire_common:Title>
87 <inspire_common:DateOfPublication>2010-12-08</inspire_common:DateOfPublication>
88 <inspire_common:URI>OJ:L:2010:323:0011:0102:NL:PDF</inspire_common:URI>
89 <inspire_common:ResourceLocator>
90 <inspire_common:URL>http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:NL:PDF</inspire_common:URL>
91 <inspire_common:MediaType>application/pdf</inspire_common:MediaType>
92 </inspire_common:ResourceLocator>
93 </inspire_common:Specification>
94 <inspire_common:Degree>notEvaluated</inspire_common:Degree>
95 </inspire_common:Conformity>
96 <inspire_common:MetadataPointOfContact>
97 <inspire_common:OrganisationName>AGIV</inspire_common:OrganisationName>
98 <inspire_common:EmailAddress>contactpunt@agiv.be</inspire_common:EmailAddress>
99 </inspire_common:MetadataPointOfContact>
100 <inspire_common:MetadataDate>2016-01-13</inspire_common:MetadataDate>
101 <inspire_common:SpatialDataServiceType>view</inspire_common:SpatialDataServiceType>
102 <inspire_common:MandatoryKeyword xsi:type="inspire_common:classificationOfSpatialDataService">
103 <inspire_common:KeywordValue>infoMapAccessService</inspire_common:KeywordValue>
104 </inspire_common:MandatoryKeyword>
105 <inspire_common:Keyword xsi:type="inspire_common:inspireTheme_dut">
106 <inspire_common:OriginatingControlledVocabulary xsi:type="inspire_common:originatingControlledVocabularyGemetInspireThemes">
107 <inspire_common:Title>GEMET - INSPIRE themes</inspire_common:Title>
108 <inspire_common:DateOfPublication>2008-06-01</inspire_common:DateOfPublication>
109 </inspire_common:OriginatingControlledVocabulary>
110 <inspire_common:KeywordValue>Orthobeeldvorming</inspire_common:KeywordValue>
111 </inspire_common:Keyword>
112 <inspire_common:SupportedLanguages>
113 <inspire_common:DefaultLanguage>
114 <inspire_common:Language>dut</inspire_common:Language>
115 </inspire_common:DefaultLanguage>
116 </inspire_common:SupportedLanguages>
117 <inspire_common:ResponseLanguage>
118 <inspire_common:Language>dut</inspire_common:Language>
119 </inspire_common:ResponseLanguage>
120 <inspire_common:MetadataUrl>
121 <inspire_common:URL>https://metadata.agiv.be/zoekdienst/srv/dut/csw?REQUEST=GetRecordById&amp;SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;ELEMENTSETNAME=full&amp;ID=7C823055-7BBF-4D62-B55E-F85C30D53162&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd</inspire_common:URL>
122 <inspire_common:MediaType>application/vnd.ogc.csw.GetRecordByIdResponse_xml</inspire_common:MediaType>
123 </inspire_common:MetadataUrl>
124 </inspire_vs:ExtendedCapabilities>
125 </ows:OperationsMetadata>
126 <Contents>
127 <Layer>
128 <ows:Title>GRB-basiskaart</ows:Title>
129 <ows:Abstract>Deze laag toont alle (GRB-) entiteiten die zichtbaar zijn in de GRB-basiskaart</ows:Abstract>
130 <ows:Keywords>
131 <ows:Keyword>actualisatie</ows:Keyword>
132 <ows:Keyword>administratieve grens</ows:Keyword>
133 <ows:Keyword>adres</ows:Keyword>
134 <ows:Keyword>afdak</ows:Keyword>
135 <ows:Keyword>afrit</ows:Keyword>
136 <ows:Keyword>afrit</ows:Keyword>
137 <ows:Keyword>AGIV-product</ows:Keyword>
138 <ows:Keyword>anomalie</ows:Keyword>
139 <ows:Keyword>as built</ows:Keyword>
140 <ows:Keyword>atlas</ows:Keyword>
141 <ows:Keyword>autosnelweg</ows:Keyword>
142 <ows:Keyword>baangracht</ows:Keyword>
143 <ows:Keyword>basiskaart</ows:Keyword>
144 <ows:Keyword>beek</ows:Keyword>
145 <ows:Keyword>bergplaats</ows:Keyword>
146 <ows:Keyword>berm</ows:Keyword>
147 <ows:Keyword>bevaarbaar</ows:Keyword>
148 <ows:Keyword>boordsteen</ows:Keyword>
149 <ows:Keyword>bouwsel</ows:Keyword>
150 <ows:Keyword>brandkraan</ows:Keyword>
151 <ows:Keyword>brug</ows:Keyword>
152 <ows:Keyword>bushok</ows:Keyword>
153 <ows:Keyword>cabine</ows:Keyword>
154 <ows:Keyword>chemisch</ows:Keyword>
155 <ows:Keyword>circulatiezone</ows:Keyword>
156 <ows:Keyword>constructie</ows:Keyword>
157 <ows:Keyword>corridor</ows:Keyword>
158 <ows:Keyword>CRAB</ows:Keyword>
159 <ows:Keyword>deksel</ows:Keyword>
160 <ows:Keyword>dienstweg</ows:Keyword>
161 <ows:Keyword>drempel</ows:Keyword>
162 <ows:Keyword>elektriciteitspaal</ows:Keyword>
163 <ows:Keyword>fietsstalling</ows:Keyword>
164 <ows:Keyword>fietsweg</ows:Keyword>
165 <ows:Keyword>FLEPOS</ows:Keyword>
166 <ows:Keyword>flitspaal</ows:Keyword>
167 <ows:Keyword>fontein</ows:Keyword>
168 <ows:Keyword>fout</ows:Keyword>
169 <ows:Keyword>FVP</ows:Keyword>
170 <ows:Keyword>garagetoegang</ows:Keyword>
171 <ows:Keyword>GDF</ows:Keyword>
172 <ows:Keyword>gebouw</ows:Keyword>
173 <ows:Keyword>gemeentegrens</ows:Keyword>
174 <ows:Keyword>gemeenteterritorium</ows:Keyword>
175 <ows:Keyword>geodetisch</ows:Keyword>
176 <ows:Keyword>gevel</ows:Keyword>
177 <ows:Keyword>gevellijn</ows:Keyword>
178 <ows:Keyword>gevelpunt</ows:Keyword>
179 <ows:Keyword>golfbreker</ows:Keyword>
180 <ows:Keyword>gracht</ows:Keyword>
181 <ows:Keyword>GRB gis</ows:Keyword>
182 <ows:Keyword>GRB</ows:Keyword>
183 <ows:Keyword>GRB-databank</ows:Keyword>
184 <ows:Keyword>GRB-gis</ows:Keyword>
185 <ows:Keyword>grenspaal</ows:Keyword>
186 <ows:Keyword>grootschalig</ows:Keyword>
187 <ows:Keyword>havendam</ows:Keyword>
188 <ows:Keyword>huisnummer</ows:Keyword>
189 <ows:Keyword>hydrografisch</ows:Keyword>
190 <ows:Keyword>informatiesysteem</ows:Keyword>
191 <ows:Keyword>inrit</ows:Keyword>
192 <ows:Keyword>installatie</ows:Keyword>
193 <ows:Keyword>kadaster</ows:Keyword>
194 <ows:Keyword>kadastergrootschalig</ows:Keyword>
195 <ows:Keyword>kadastraal</ows:Keyword>
196 <ows:Keyword>kantsteen</ows:Keyword>
197 <ows:Keyword>keermuur</ows:Keyword>
198 <ows:Keyword>koeltoren</ows:Keyword>
199 <ows:Keyword>kopmuur</ows:Keyword>
200 <ows:Keyword>kunstwerk</ows:Keyword>
201 <ows:Keyword>lokaal</ows:Keyword>
202 <ows:Keyword>longitudinaal</ows:Keyword>
203 <ows:Keyword>loopbrug</ows:Keyword>
204 <ows:Keyword>luik</ows:Keyword>
205 <ows:Keyword>mast</ows:Keyword>
206 <ows:Keyword>meer</ows:Keyword>
207 <ows:Keyword>meerpaal</ows:Keyword>
208 <ows:Keyword>metro</ows:Keyword>
209 <ows:Keyword>monument</ows:Keyword>
210 <ows:Keyword>mutatie</ows:Keyword>
211 <ows:Keyword>muur</ows:Keyword>
212 <ows:Keyword>Nationaal Geografisch Instituut</ows:Keyword>
213 <ows:Keyword>netwerk </ows:Keyword>
214 <ows:Keyword>NGI</ows:Keyword>
215 <ows:Keyword>NIS</ows:Keyword>
216 <ows:Keyword>nisocde</ows:Keyword>
217 <ows:Keyword>nummer</ows:Keyword>
218 <ows:Keyword>onbevaarbaar</ows:Keyword>
219 <ows:Keyword>onderdak</ows:Keyword>
220 <ows:Keyword>onderkeldering</ows:Keyword>
221 <ows:Keyword>onverharde zone</ows:Keyword>
222 <ows:Keyword>onvolledigheid</ows:Keyword>
223 <ows:Keyword>oppervaktewater</ows:Keyword>
224 <ows:Keyword>oprit</ows:Keyword>
225 <ows:Keyword>opslagtank</ows:Keyword>
226 <ows:Keyword>overbrugging</ows:Keyword>
227 <ows:Keyword>paal bovenleiding telefoonpaal</ows:Keyword>
228 <ows:Keyword>paal</ows:Keyword>
229 <ows:Keyword>parallelweg</ows:Keyword>
230 <ows:Keyword>perceel</ows:Keyword>
231 <ows:Keyword>pijler</ows:Keyword>
232 <ows:Keyword>planimetrisch</ows:Keyword>
233 <ows:Keyword>praatpaal</ows:Keyword>
234 <ows:Keyword>putdeksel</ows:Keyword>
235 <ows:Keyword>rail</ows:Keyword>
236 <ows:Keyword>referentiebestand</ows:Keyword>
237 <ows:Keyword>referentiepunt</ows:Keyword>
238 <ows:Keyword>rijbaan</ows:Keyword>
239 <ows:Keyword>rijstrook</ows:Keyword>
240 <ows:Keyword>rivier</ows:Keyword>
241 <ows:Keyword>rooster</ows:Keyword>
242 <ows:Keyword>rotonde</ows:Keyword>
243 <ows:Keyword>schoorsteen</ows:Keyword>
244 <ows:Keyword>silo</ows:Keyword>
245 <ows:Keyword>sloot</ows:Keyword>
246 <ows:Keyword>spoor</ows:Keyword>
247 <ows:Keyword>spoorbaan</ows:Keyword>
248 <ows:Keyword>spoorrail</ows:Keyword>
249 <ows:Keyword>spoorstaaf</ows:Keyword>
250 <ows:Keyword>staketsel</ows:Keyword>
251 <ows:Keyword>standbeeld</ows:Keyword>
252 <ows:Keyword>stootband</ows:Keyword>
253 <ows:Keyword>straat</ows:Keyword>
254 <ows:Keyword>straatnaam</ows:Keyword>
255 <ows:Keyword>strandhoofd</ows:Keyword>
256 <ows:Keyword>surplusgebied</ows:Keyword>
257 <ows:Keyword>telefooncabine</ows:Keyword>
258 <ows:Keyword>terrein</ows:Keyword>
259 <ows:Keyword>territorium</ows:Keyword>
260 <ows:Keyword>toegang</ows:Keyword>
261 <ows:Keyword>tram</ows:Keyword>
262 <ows:Keyword>tramrail</ows:Keyword>
263 <ows:Keyword>tramweg</ows:Keyword>
264 <ows:Keyword>transport</ows:Keyword>
265 <ows:Keyword>trap</ows:Keyword>
266 <ows:Keyword>trein</ows:Keyword>
267 <ows:Keyword>tunnelmond</ows:Keyword>
268 <ows:Keyword>uitrit</ows:Keyword>
269 <ows:Keyword>vangrail</ows:Keyword>
270 <ows:Keyword>ventweg</ows:Keyword>
271 <ows:Keyword>verbinding</ows:Keyword>
272 <ows:Keyword>verdieping</ows:Keyword>
273 <ows:Keyword>verharding</ows:Keyword>
274 <ows:Keyword>verhoging</ows:Keyword>
275 <ows:Keyword>verkeer</ows:Keyword>
276 <ows:Keyword>verkeersdrempel</ows:Keyword>
277 <ows:Keyword>verkeerslicht</ows:Keyword>
278 <ows:Keyword>verkeersplateau</ows:Keyword>
279 <ows:Keyword>verkeersplein</ows:Keyword>
280 <ows:Keyword>verlaging</ows:Keyword>
281 <ows:Keyword>verlichtingspaal</ows:Keyword>
282 <ows:Keyword>VHA</ows:Keyword>
283 <ows:Keyword>vijver</ows:Keyword>
284 <ows:Keyword>VMM</ows:Keyword>
285 <ows:Keyword>voetpad</ows:Keyword>
286 <ows:Keyword>wandelweg</ows:Keyword>
287 <ows:Keyword>water</ows:Keyword>
288 <ows:Keyword>watergang</ows:Keyword>
289 <ows:Keyword>waterloop</ows:Keyword>
290 <ows:Keyword>waterloopsegment</ows:Keyword>
291 <ows:Keyword>wateroppervlak</ows:Keyword>
292 <ows:Keyword>watertoren</ows:Keyword>
293 <ows:Keyword>waterweg</ows:Keyword>
294 <ows:Keyword>weg</ows:Keyword>
295 <ows:Keyword>wegaanhorigheid</ows:Keyword>
296 <ows:Keyword>wegbaan</ows:Keyword>
297 <ows:Keyword>weggebruiker</ows:Keyword>
298 <ows:Keyword>weginrichting</ows:Keyword>
299 <ows:Keyword>wegknoop</ows:Keyword>
300 <ows:Keyword>wegsegment</ows:Keyword>
301 </ows:Keywords>
302 <ows:Identifier>grb_bsk</ows:Identifier>
303 <ows:WGS84BoundingBox>
304 <ows:LowerCorner>2.530000 50.685000</ows:LowerCorner>
305 <ows:UpperCorner>5.920000 51.520000</ows:UpperCorner>
306 </ows:WGS84BoundingBox>
307 <ows:Metadata xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://metadata.agiv.be/zoekdienst/srv/dut/csw?REQUEST=GetRecordById&amp;SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;ELEMENTSETNAME=full&amp;ID=7C823055-7BBF-4D62-B55E-F85C30D53162&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
308 <ows:Metadata xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://metadata.agiv.be/zoekdienst/apps/tabsearch/index.html?uuid=7C823055-7BBF-4D62-B55E-F85C30D53162&amp;hl=dut"/>
309 <ows:DatasetDescriptionSummary>
310 <ows:Identifier>E2707D13-B366-4D25-A286-E1B1330CADF7GRB_BSK</ows:Identifier>
311 </ows:DatasetDescriptionSummary>
312 <ows:DatasetDescriptionSummary>
313 <ows:Identifier>grb_bsk</ows:Identifier>
314 </ows:DatasetDescriptionSummary>
315 <Style isDefault="true">
316 <ows:Title>GRB-Basiskaart</ows:Title>
317 </Style>
318 <Format>image/png</Format>
319 <InfoFormat>text/xml</InfoFormat>
320 <InfoFormat>text/html</InfoFormat>
321 <TileMatrixSetLink>
322 <TileMatrixSet>GoogleMapsVL</TileMatrixSet>
323 <TileMatrixSetLimits>
324 <TileMatrixLimits>
325 <TileMatrix>GoogleMapsVL:0</TileMatrix>
326 <MinTileRow>0</MinTileRow>
327 <MaxTileRow>0</MaxTileRow>
328 <MinTileCol>0</MinTileCol>
329 <MaxTileCol>0</MaxTileCol>
330 </TileMatrixLimits>
331 <TileMatrixLimits>
332 <TileMatrix>GoogleMapsVL:1</TileMatrix>
333 <MinTileRow>0</MinTileRow>
334 <MaxTileRow>1</MaxTileRow>
335 <MinTileCol>0</MinTileCol>
336 <MaxTileCol>1</MaxTileCol>
337 </TileMatrixLimits>
338 <TileMatrixLimits>
339 <TileMatrix>GoogleMapsVL:2</TileMatrix>
340 <MinTileRow>0</MinTileRow>
341 <MaxTileRow>3</MaxTileRow>
342 <MinTileCol>0</MinTileCol>
343 <MaxTileCol>3</MaxTileCol>
344 </TileMatrixLimits>
345 <TileMatrixLimits>
346 <TileMatrix>GoogleMapsVL:3</TileMatrix>
347 <MinTileRow>0</MinTileRow>
348 <MaxTileRow>7</MaxTileRow>
349 <MinTileCol>0</MinTileCol>
350 <MaxTileCol>7</MaxTileCol>
351 </TileMatrixLimits>
352 <TileMatrixLimits>
353 <TileMatrix>GoogleMapsVL:4</TileMatrix>
354 <MinTileRow>0</MinTileRow>
355 <MaxTileRow>13</MaxTileRow>
356 <MinTileCol>0</MinTileCol>
357 <MaxTileCol>10</MaxTileCol>
358 </TileMatrixLimits>
359 <TileMatrixLimits>
360 <TileMatrix>GoogleMapsVL:5</TileMatrix>
361 <MinTileRow>5</MinTileRow>
362 <MaxTileRow>15</MaxTileRow>
363 <MinTileCol>11</MinTileCol>
364 <MaxTileCol>21</MaxTileCol>
365 </TileMatrixLimits>
366 <TileMatrixLimits>
367 <TileMatrix>GoogleMapsVL:6</TileMatrix>
368 <MinTileRow>16</MinTileRow>
369 <MaxTileRow>26</MaxTileRow>
370 <MinTileCol>27</MinTileCol>
371 <MaxTileCol>38</MaxTileCol>
372 </TileMatrixLimits>
373 <TileMatrixLimits>
374 <TileMatrix>GoogleMapsVL:7</TileMatrix>
375 <MinTileRow>37</MinTileRow>
376 <MaxTileRow>48</MaxTileRow>
377 <MinTileCol>59</MinTileCol>
378 <MaxTileCol>71</MaxTileCol>
379 </TileMatrixLimits>
380 <TileMatrixLimits>
381 <TileMatrix>GoogleMapsVL:8</TileMatrix>
382 <MinTileRow>80</MinTileRow>
383 <MaxTileRow>91</MaxTileRow>
384 <MinTileCol>124</MinTileCol>
385 <MaxTileCol>137</MaxTileCol>
386 </TileMatrixLimits>
387 <TileMatrixLimits>
388 <TileMatrix>GoogleMapsVL:9</TileMatrix>
389 <MinTileRow>165</MinTileRow>
390 <MaxTileRow>177</MaxTileRow>
391 <MinTileCol>254</MinTileCol>
392 <MaxTileCol>269</MaxTileCol>
393 </TileMatrixLimits>
394 <TileMatrixLimits>
395 <TileMatrix>GoogleMapsVL:10</TileMatrix>
396 <MinTileRow>335</MinTileRow>
397 <MaxTileRow>349</MaxTileRow>
398 <MinTileCol>514</MinTileCol>
399 <MaxTileCol>533</MaxTileCol>
400 </TileMatrixLimits>
401 <TileMatrixLimits>
402 <TileMatrix>GoogleMapsVL:11</TileMatrix>
403 <MinTileRow>675</MinTileRow>
404 <MaxTileRow>693</MaxTileRow>
405 <MinTileCol>1033</MinTileCol>
406 <MaxTileCol>1062</MaxTileCol>
407 </TileMatrixLimits>
408 <TileMatrixLimits>
409 <TileMatrix>GoogleMapsVL:12</TileMatrix>
410 <MinTileRow>1356</MinTileRow>
411 <MaxTileRow>1382</MaxTileRow>
412 <MinTileCol>2071</MinTileCol>
413 <MaxTileCol>2120</MaxTileCol>
414 </TileMatrixLimits>
415 <TileMatrixLimits>
416 <TileMatrix>GoogleMapsVL:13</TileMatrix>
417 <MinTileRow>2717</MinTileRow>
418 <MaxTileRow>2759</MaxTileRow>
419 <MinTileCol>4148</MinTileCol>
420 <MaxTileCol>4235</MaxTileCol>
421 </TileMatrixLimits>
422 <TileMatrixLimits>
423 <TileMatrix>GoogleMapsVL:14</TileMatrix>
424 <MinTileRow>5442</MinTileRow>
425 <MaxTileRow>5513</MaxTileRow>
426 <MinTileCol>8302</MinTileCol>
427 <MaxTileCol>8466</MaxTileCol>
428 </TileMatrixLimits>
429 <TileMatrixLimits>
430 <TileMatrix>GoogleMapsVL:15</TileMatrix>
431 <MinTileRow>10890</MinTileRow>
432 <MaxTileRow>11021</MaxTileRow>
433 <MinTileCol>16609</MinTileCol>
434 <MaxTileCol>16928</MaxTileCol>
435 </TileMatrixLimits>
436 <TileMatrixLimits>
437 <TileMatrix>GoogleMapsVL:16</TileMatrix>
438 <MinTileRow>21786</MinTileRow>
439 <MaxTileRow>22037</MaxTileRow>
440 <MinTileCol>33224</MinTileCol>
441 <MaxTileCol>33852</MaxTileCol>
442 </TileMatrixLimits>
443 <TileMatrixLimits>
444 <TileMatrix>GoogleMapsVL:17</TileMatrix>
445 <MinTileRow>43578</MinTileRow>
446 <MaxTileRow>44069</MaxTileRow>
447 <MinTileCol>66453</MinTileCol>
448 <MaxTileCol>67699</MaxTileCol>
449 </TileMatrixLimits>
450 <TileMatrixLimits>
451 <TileMatrix>GoogleMapsVL:18</TileMatrix>
452 <MinTileRow>87161</MinTileRow>
453 <MaxTileRow>88133</MaxTileRow>
454 <MinTileCol>132911</MinTileCol>
455 <MaxTileCol>135394</MaxTileCol>
456 </TileMatrixLimits>
457 <TileMatrixLimits>
458 <TileMatrix>GoogleMapsVL:19</TileMatrix>
459 <MinTileRow>174328</MinTileRow>
460 <MaxTileRow>176261</MaxTileRow>
461 <MinTileCol>265828</MinTileCol>
462 <MaxTileCol>270783</MaxTileCol>
463 </TileMatrixLimits>
464 <TileMatrixLimits>
465 <TileMatrix>GoogleMapsVL:20</TileMatrix>
466 <MinTileRow>348661</MinTileRow>
467 <MaxTileRow>352517</MaxTileRow>
468 <MinTileCol>531661</MinTileCol>
469 <MaxTileCol>541562</MaxTileCol>
470 </TileMatrixLimits>
471 <TileMatrixLimits>
472 <TileMatrix>GoogleMapsVL:21</TileMatrix>
473 <MinTileRow>697327</MinTileRow>
474 <MaxTileRow>705030</MaxTileRow>
475 <MinTileCol>1063328</MinTileCol>
476 <MaxTileCol>1083119</MaxTileCol>
477 </TileMatrixLimits>
478 </TileMatrixSetLimits>
479 </TileMatrixSetLink>
480 <TileMatrixSetLink>
481 <TileMatrixSet>WGS84VL</TileMatrixSet>
482 <TileMatrixSetLimits>
483 <TileMatrixLimits>
484 <TileMatrix>WGS84VL:0</TileMatrix>
485 <MinTileRow>0</MinTileRow>
486 <MaxTileRow>0</MaxTileRow>
487 <MinTileCol>0</MinTileCol>
488 <MaxTileCol>0</MaxTileCol>
489 </TileMatrixLimits>
490 <TileMatrixLimits>
491 <TileMatrix>WGS84VL:1</TileMatrix>
492 <MinTileRow>0</MinTileRow>
493 <MaxTileRow>1</MaxTileRow>
494 <MinTileCol>0</MinTileCol>
495 <MaxTileCol>0</MaxTileCol>
496 </TileMatrixLimits>
497 <TileMatrixLimits>
498 <TileMatrix>WGS84VL:2</TileMatrix>
499 <MinTileRow>0</MinTileRow>
500 <MaxTileRow>3</MaxTileRow>
501 <MinTileCol>0</MinTileCol>
502 <MaxTileCol>1</MaxTileCol>
503 </TileMatrixLimits>
504 <TileMatrixLimits>
505 <TileMatrix>WGS84VL:3</TileMatrix>
506 <MinTileRow>0</MinTileRow>
507 <MaxTileRow>3</MaxTileRow>
508 <MinTileCol>0</MinTileCol>
509 <MaxTileCol>7</MaxTileCol>
510 </TileMatrixLimits>
511 <TileMatrixLimits>
512 <TileMatrix>WGS84VL:4</TileMatrix>
513 <MinTileRow>0</MinTileRow>
514 <MaxTileRow>6</MaxTileRow>
515 <MinTileCol>3</MinTileCol>
516 <MaxTileCol>13</MaxTileCol>
517 </TileMatrixLimits>
518 <TileMatrixLimits>
519 <TileMatrix>WGS84VL:5</TileMatrix>
520 <MinTileRow>0</MinTileRow>
521 <MaxTileRow>8</MaxTileRow>
522 <MinTileCol>11</MinTileCol>
523 <MaxTileCol>21</MaxTileCol>
524 </TileMatrixLimits>
525 <TileMatrixLimits>
526 <TileMatrix>WGS84VL:6</TileMatrix>
527 <MinTileRow>1</MinTileRow>
528 <MaxTileRow>11</MaxTileRow>
529 <MinTileCol>27</MinTileCol>
530 <MaxTileCol>38</MaxTileCol>
531 </TileMatrixLimits>
532 <TileMatrixLimits>
533 <TileMatrix>WGS84VL:7</TileMatrix>
534 <MinTileRow>8</MinTileRow>
535 <MaxTileRow>18</MaxTileRow>
536 <MinTileCol>59</MinTileCol>
537 <MaxTileCol>71</MaxTileCol>
538 </TileMatrixLimits>
539 <TileMatrixLimits>
540 <TileMatrix>WGS84VL:8</TileMatrix>
541 <MinTileRow>22</MinTileRow>
542 <MaxTileRow>32</MaxTileRow>
543 <MinTileCol>124</MinTileCol>
544 <MaxTileCol>137</MaxTileCol>
545 </TileMatrixLimits>
546 <TileMatrixLimits>
547 <TileMatrix>WGS84VL:9</TileMatrix>
548 <MinTileRow>49</MinTileRow>
549 <MaxTileRow>60</MaxTileRow>
550 <MinTileCol>254</MinTileCol>
551 <MaxTileCol>269</MaxTileCol>
552 </TileMatrixLimits>
553 <TileMatrixLimits>
554 <TileMatrix>WGS84VL:10</TileMatrix>
555 <MinTileRow>104</MinTileRow>
556 <MaxTileRow>116</MaxTileRow>
557 <MinTileCol>514</MinTileCol>
558 <MaxTileCol>533</MaxTileCol>
559 </TileMatrixLimits>
560 <TileMatrixLimits>
561 <TileMatrix>WGS84VL:11</TileMatrix>
562 <MinTileRow>214</MinTileRow>
563 <MaxTileRow>228</MaxTileRow>
564 <MinTileCol>1033</MinTileCol>
565 <MaxTileCol>1062</MaxTileCol>
566 </TileMatrixLimits>
567 <TileMatrixLimits>
568 <TileMatrix>WGS84VL:12</TileMatrix>
569 <MinTileRow>433</MinTileRow>
570 <MaxTileRow>452</MaxTileRow>
571 <MinTileCol>2072</MinTileCol>
572 <MaxTileCol>2120</MaxTileCol>
573 </TileMatrixLimits>
574 <TileMatrixLimits>
575 <TileMatrix>WGS84VL:13</TileMatrix>
576 <MinTileRow>871</MinTileRow>
577 <MaxTileRow>899</MaxTileRow>
578 <MinTileCol>4149</MinTileCol>
579 <MaxTileCol>4235</MaxTileCol>
580 </TileMatrixLimits>
581 <TileMatrixLimits>
582 <TileMatrix>WGS84VL:14</TileMatrix>
583 <MinTileRow>1746</MinTileRow>
584 <MaxTileRow>1794</MaxTileRow>
585 <MinTileCol>8304</MinTileCol>
586 <MaxTileCol>8466</MaxTileCol>
587 </TileMatrixLimits>
588 <TileMatrixLimits>
589 <TileMatrix>WGS84VL:15</TileMatrix>
590 <MinTileRow>3499</MinTileRow>
591 <MaxTileRow>3583</MaxTileRow>
592 <MinTileCol>16613</MinTileCol>
593 <MaxTileCol>16927</MaxTileCol>
594 </TileMatrixLimits>
595 <TileMatrixLimits>
596 <TileMatrix>WGS84VL:16</TileMatrix>
597 <MinTileRow>7003</MinTileRow>
598 <MaxTileRow>7162</MaxTileRow>
599 <MinTileCol>33232</MinTileCol>
600 <MaxTileCol>33850</MaxTileCol>
601 </TileMatrixLimits>
602 <TileMatrixLimits>
603 <TileMatrix>WGS84VL:17</TileMatrix>
604 <MinTileRow>14011</MinTileRow>
605 <MaxTileRow>14319</MaxTileRow>
606 <MinTileCol>66470</MinTileCol>
607 <MaxTileCol>67696</MaxTileCol>
608 </TileMatrixLimits>
609 <TileMatrixLimits>
610 <TileMatrix>WGS84VL:18</TileMatrix>
611 <MinTileRow>28029</MinTileRow>
612 <MaxTileRow>28633</MaxTileRow>
613 <MinTileCol>132945</MinTileCol>
614 <MaxTileCol>135387</MaxTileCol>
615 </TileMatrixLimits>
616 <TileMatrixLimits>
617 <TileMatrix>WGS84VL:19</TileMatrix>
618 <MinTileRow>56064</MinTileRow>
619 <MaxTileRow>57261</MaxTileRow>
620 <MinTileCol>265896</MinTileCol>
621 <MaxTileCol>270770</MaxTileCol>
622 </TileMatrixLimits>
623 <TileMatrixLimits>
624 <TileMatrix>WGS84VL:20</TileMatrix>
625 <MinTileRow>112134</MinTileRow>
626 <MaxTileRow>114518</MaxTileRow>
627 <MinTileCol>531797</MinTileCol>
628 <MaxTileCol>541536</MaxTileCol>
629 </TileMatrixLimits>
630 <TileMatrixLimits>
631 <TileMatrix>WGS84VL:21</TileMatrix>
632 <MinTileRow>224273</MinTileRow>
633 <MaxTileRow>229031</MaxTileRow>
634 <MinTileCol>1063600</MinTileCol>
635 <MaxTileCol>1083067</MaxTileCol>
636 </TileMatrixLimits>
637 <TileMatrixLimits>
638 <TileMatrix>WGS84VL:22</TileMatrix>
639 <MinTileRow>448552</MinTileRow>
640 <MaxTileRow>458057</MaxTileRow>
641 <MinTileCol>2127206</MinTileCol>
642 <MaxTileCol>2166129</MaxTileCol>
643 </TileMatrixLimits>
644 </TileMatrixSetLimits>
645 </TileMatrixSetLink>
646 <TileMatrixSetLink>
647 <TileMatrixSet>BPL72VL</TileMatrixSet>
648 <TileMatrixSetLimits>
649 <TileMatrixLimits>
650 <TileMatrix>BPL72VL:0</TileMatrix>
651 <MinTileRow>0</MinTileRow>
652 <MaxTileRow>0</MaxTileRow>
653 <MinTileCol>0</MinTileCol>
654 <MaxTileCol>0</MaxTileCol>
655 </TileMatrixLimits>
656 <TileMatrixLimits>
657 <TileMatrix>BPL72VL:1</TileMatrix>
658 <MinTileRow>0</MinTileRow>
659 <MaxTileRow>1</MaxTileRow>
660 <MinTileCol>0</MinTileCol>
661 <MaxTileCol>1</MaxTileCol>
662 </TileMatrixLimits>
663 <TileMatrixLimits>
664 <TileMatrix>BPL72VL:2</TileMatrix>
665 <MinTileRow>0</MinTileRow>
666 <MaxTileRow>3</MaxTileRow>
667 <MinTileCol>0</MinTileCol>
668 <MaxTileCol>3</MaxTileCol>
669 </TileMatrixLimits>
670 <TileMatrixLimits>
671 <TileMatrix>BPL72VL:3</TileMatrix>
672 <MinTileRow>0</MinTileRow>
673 <MaxTileRow>7</MaxTileRow>
674 <MinTileCol>0</MinTileCol>
675 <MaxTileCol>7</MaxTileCol>
676 </TileMatrixLimits>
677 <TileMatrixLimits>
678 <TileMatrix>BPL72VL:4</TileMatrix>
679 <MinTileRow>0</MinTileRow>
680 <MaxTileRow>15</MaxTileRow>
681 <MinTileCol>0</MinTileCol>
682 <MaxTileCol>15</MaxTileCol>
683 </TileMatrixLimits>
684 <TileMatrixLimits>
685 <TileMatrix>BPL72VL:5</TileMatrix>
686 <MinTileRow>5</MinTileRow>
687 <MaxTileRow>26</MaxTileRow>
688 <MinTileCol>0</MinTileCol>
689 <MaxTileCol>32</MaxTileCol>
690 </TileMatrixLimits>
691 <TileMatrixLimits>
692 <TileMatrix>BPL72VL:6</TileMatrix>
693 <MinTileRow>15</MinTileRow>
694 <MaxTileRow>48</MaxTileRow>
695 <MinTileCol>0</MinTileCol>
696 <MaxTileCol>64</MaxTileCol>
697 </TileMatrixLimits>
698 <TileMatrixLimits>
699 <TileMatrix>BPL72VL:7</TileMatrix>
700 <MinTileRow>36</MinTileRow>
701 <MaxTileRow>90</MaxTileRow>
702 <MinTileCol>0</MinTileCol>
703 <MaxTileCol>126</MaxTileCol>
704 </TileMatrixLimits>
705 <TileMatrixLimits>
706 <TileMatrix>BPL72VL:8</TileMatrix>
707 <MinTileRow>77</MinTileRow>
708 <MaxTileRow>176</MaxTileRow>
709 <MinTileCol>6</MinTileCol>
710 <MaxTileCol>248</MaxTileCol>
711 </TileMatrixLimits>
712 <TileMatrixLimits>
713 <TileMatrix>BPL72VL:9</TileMatrix>
714 <MinTileRow>159</MinTileRow>
715 <MaxTileRow>348</MaxTileRow>
716 <MinTileCol>18</MinTileCol>
717 <MaxTileCol>491</MaxTileCol>
718 </TileMatrixLimits>
719 <TileMatrixLimits>
720 <TileMatrix>BPL72VL:10</TileMatrix>
721 <MinTileRow>323</MinTileRow>
722 <MaxTileRow>692</MaxTileRow>
723 <MinTileCol>42</MinTileCol>
724 <MaxTileCol>977</MaxTileCol>
725 </TileMatrixLimits>
726 <TileMatrixLimits>
727 <TileMatrix>BPL72VL:11</TileMatrix>
728 <MinTileRow>651</MinTileRow>
729 <MaxTileRow>1380</MaxTileRow>
730 <MinTileCol>89</MinTileCol>
731 <MaxTileCol>1950</MaxTileCol>
732 </TileMatrixLimits>
733 <TileMatrixLimits>
734 <TileMatrix>BPL72VL:12</TileMatrix>
735 <MinTileRow>1308</MinTileRow>
736 <MaxTileRow>2756</MaxTileRow>
737 <MinTileCol>183</MinTileCol>
738 <MaxTileCol>3896</MaxTileCol>
739 </TileMatrixLimits>
740 <TileMatrixLimits>
741 <TileMatrix>BPL72VL:13</TileMatrix>
742 <MinTileRow>2622</MinTileRow>
743 <MaxTileRow>5507</MaxTileRow>
744 <MinTileCol>372</MinTileCol>
745 <MaxTileCol>7788</MaxTileCol>
746 </TileMatrixLimits>
747 <TileMatrixLimits>
748 <TileMatrix>BPL72VL:14</TileMatrix>
749 <MinTileRow>5249</MinTileRow>
750 <MaxTileRow>11009</MaxTileRow>
751 <MinTileCol>749</MinTileCol>
752 <MaxTileCol>15571</MaxTileCol>
753 </TileMatrixLimits>
754 <TileMatrixLimits>
755 <TileMatrix>BPL72VL:15</TileMatrix>
756 <MinTileRow>10504</MinTileRow>
757 <MaxTileRow>22013</MaxTileRow>
758 <MinTileCol>1504</MinTileCol>
759 <MaxTileCol>31138</MaxTileCol>
760 </TileMatrixLimits>
761 </TileMatrixSetLimits>
762 </TileMatrixSetLink>
763 </Layer>
764 <TileMatrixSet>
765 <ows:Identifier>GoogleMapsVL</ows:Identifier>
766 <ows:BoundingBox crs="EPSG:3857">
767 <ows:LowerCorner>-20037508.342789 -20037508.342789</ows:LowerCorner>
768 <ows:UpperCorner>20037508.342789 20037508.342789</ows:UpperCorner>
769 </ows:BoundingBox>
770 <ows:SupportedCRS>EPSG:3857</ows:SupportedCRS>
771 <WellKnownScaleSet>urn:ogc:def:wkss:OGC:1.0:GoogleMapsCompatible</WellKnownScaleSet>
772 <TileMatrix>
773 <ows:Identifier>0</ows:Identifier>
774 <ScaleDenominator>559082264.02871787548065185547</ScaleDenominator>
775 <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
776 <TileWidth>256</TileWidth>
777 <TileHeight>256</TileHeight>
778 <MatrixWidth>1</MatrixWidth>
779 <MatrixHeight>1</MatrixHeight>
780 </TileMatrix>
781 <TileMatrix>
782 <ows:Identifier>1</ows:Identifier>
783 <ScaleDenominator>279541132.01435887813568115234</ScaleDenominator>
784 <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
785 <TileWidth>256</TileWidth>
786 <TileHeight>256</TileHeight>
787 <MatrixWidth>2</MatrixWidth>
788 <MatrixHeight>2</MatrixHeight>
789 </TileMatrix>
790 <TileMatrix>
791 <ows:Identifier>2</ows:Identifier>
792 <ScaleDenominator>139770566.00717940926551818848</ScaleDenominator>
793 <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
794 <TileWidth>256</TileWidth>
795 <TileHeight>256</TileHeight>
796 <MatrixWidth>4</MatrixWidth>
797 <MatrixHeight>4</MatrixHeight>
798 </TileMatrix>
799 <TileMatrix>
800 <ows:Identifier>3</ows:Identifier>
801 <ScaleDenominator>69885283.00358971953392028809</ScaleDenominator>
802 <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
803 <TileWidth>256</TileWidth>
804 <TileHeight>256</TileHeight>
805 <MatrixWidth>8</MatrixWidth>
806 <MatrixHeight>8</MatrixHeight>
807 </TileMatrix>
808 <TileMatrix>
809 <ows:Identifier>4</ows:Identifier>
810 <ScaleDenominator>34942641.50179485976696014404</ScaleDenominator>
811 <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
812 <TileWidth>256</TileWidth>
813 <TileHeight>256</TileHeight>
814 <MatrixWidth>16</MatrixWidth>
815 <MatrixHeight>16</MatrixHeight>
816 </TileMatrix>
817 <TileMatrix>
818 <ows:Identifier>5</ows:Identifier>
819 <ScaleDenominator>17471320.75089742988348007202</ScaleDenominator>
820 <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
821 <TileWidth>256</TileWidth>
822 <TileHeight>256</TileHeight>
823 <MatrixWidth>32</MatrixWidth>
824 <MatrixHeight>32</MatrixHeight>
825 </TileMatrix>
826 <TileMatrix>
827 <ows:Identifier>6</ows:Identifier>
828 <ScaleDenominator>8735660.37544871494174003601</ScaleDenominator>
829 <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
830 <TileWidth>256</TileWidth>
831 <TileHeight>256</TileHeight>
832 <MatrixWidth>64</MatrixWidth>
833 <MatrixHeight>64</MatrixHeight>
834 </TileMatrix>
835 <TileMatrix>
836 <ows:Identifier>7</ows:Identifier>
837 <ScaleDenominator>4367830.18772435747087001801</ScaleDenominator>
838 <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
839 <TileWidth>256</TileWidth>
840 <TileHeight>256</TileHeight>
841 <MatrixWidth>128</MatrixWidth>
842 <MatrixHeight>128</MatrixHeight>
843 </TileMatrix>
844 <TileMatrix>
845 <ows:Identifier>8</ows:Identifier>
846 <ScaleDenominator>2183915.09386217873543500900</ScaleDenominator>
847 <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
848 <TileWidth>256</TileWidth>
849 <TileHeight>256</TileHeight>
850 <MatrixWidth>256</MatrixWidth>
851 <MatrixHeight>256</MatrixHeight>
852 </TileMatrix>
853 <TileMatrix>
854 <ows:Identifier>9</ows:Identifier>
855 <ScaleDenominator>1091957.54693108866922557354</ScaleDenominator>
856 <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
857 <TileWidth>256</TileWidth>
858 <TileHeight>256</TileHeight>
859 <MatrixWidth>512</MatrixWidth>
860 <MatrixHeight>512</MatrixHeight>
861 </TileMatrix>
862 <TileMatrix>
863 <ows:Identifier>10</ows:Identifier>
864 <ScaleDenominator>545978.77346554468385875225</ScaleDenominator>
865 <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
866 <TileWidth>256</TileWidth>
867 <TileHeight>256</TileHeight>
868 <MatrixWidth>1024</MatrixWidth>
869 <MatrixHeight>1024</MatrixHeight>
870 </TileMatrix>
871 <TileMatrix>
872 <ows:Identifier>11</ows:Identifier>
873 <ScaleDenominator>272989.38673277228372171521</ScaleDenominator>
874 <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
875 <TileWidth>256</TileWidth>
876 <TileHeight>256</TileHeight>
877 <MatrixWidth>2048</MatrixWidth>
878 <MatrixHeight>2048</MatrixHeight>
879 </TileMatrix>
880 <TileMatrix>
881 <ows:Identifier>12</ows:Identifier>
882 <ScaleDenominator>136494.69336638617096468806</ScaleDenominator>
883 <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
884 <TileWidth>256</TileWidth>
885 <TileHeight>256</TileHeight>
886 <MatrixWidth>4096</MatrixWidth>
887 <MatrixHeight>4096</MatrixHeight>
888 </TileMatrix>
889 <TileMatrix>
890 <ows:Identifier>13</ows:Identifier>
891 <ScaleDenominator>68247.34668319307093042880</ScaleDenominator>
892 <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
893 <TileWidth>256</TileWidth>
894 <TileHeight>256</TileHeight>
895 <MatrixWidth>8192</MatrixWidth>
896 <MatrixHeight>8192</MatrixHeight>
897 </TileMatrix>
898 <TileMatrix>
899 <ows:Identifier>14</ows:Identifier>
900 <ScaleDenominator>34123.67334159654274117202</ScaleDenominator>
901 <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
902 <TileWidth>256</TileWidth>
903 <TileHeight>256</TileHeight>
904 <MatrixWidth>16384</MatrixWidth>
905 <MatrixHeight>16384</MatrixHeight>
906 </TileMatrix>
907 <TileMatrix>
908 <ows:Identifier>15</ows:Identifier>
909 <ScaleDenominator>17061.83667079827137058601</ScaleDenominator>
910 <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
911 <TileWidth>256</TileWidth>
912 <TileHeight>256</TileHeight>
913 <MatrixWidth>32768</MatrixWidth>
914 <MatrixHeight>32768</MatrixHeight>
915 </TileMatrix>
916 <TileMatrix>
917 <ows:Identifier>16</ows:Identifier>
918 <ScaleDenominator>8530.91833539913568529300</ScaleDenominator>
919 <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
920 <TileWidth>256</TileWidth>
921 <TileHeight>256</TileHeight>
922 <MatrixWidth>65536</MatrixWidth>
923 <MatrixHeight>65536</MatrixHeight>
924 </TileMatrix>
925 <TileMatrix>
926 <ows:Identifier>17</ows:Identifier>
927 <ScaleDenominator>4265.45916769956784264650</ScaleDenominator>
928 <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
929 <TileWidth>256</TileWidth>
930 <TileHeight>256</TileHeight>
931 <MatrixWidth>131072</MatrixWidth>
932 <MatrixHeight>131072</MatrixHeight>
933 </TileMatrix>
934 <TileMatrix>
935 <ows:Identifier>18</ows:Identifier>
936 <ScaleDenominator>2132.72958384978392132325</ScaleDenominator>
937 <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
938 <TileWidth>256</TileWidth>
939 <TileHeight>256</TileHeight>
940 <MatrixWidth>262144</MatrixWidth>
941 <MatrixHeight>262144</MatrixHeight>
942 </TileMatrix>
943 <TileMatrix>
944 <ows:Identifier>19</ows:Identifier>
945 <ScaleDenominator>1066.36479192489309753000</ScaleDenominator>
946 <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
947 <TileWidth>256</TileWidth>
948 <TileHeight>256</TileHeight>
949 <MatrixWidth>524288</MatrixWidth>
950 <MatrixHeight>524288</MatrixHeight>
951 </TileMatrix>
952 <TileMatrix>
953 <ows:Identifier>20</ows:Identifier>
954 <ScaleDenominator>533.18239596244654876500</ScaleDenominator>
955 <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
956 <TileWidth>256</TileWidth>
957 <TileHeight>256</TileHeight>
958 <MatrixWidth>1048576</MatrixWidth>
959 <MatrixHeight>1048576</MatrixHeight>
960 </TileMatrix>
961 <TileMatrix>
962 <ows:Identifier>21</ows:Identifier>
963 <ScaleDenominator>266.59119798122287647857</ScaleDenominator>
964 <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
965 <TileWidth>256</TileWidth>
966 <TileHeight>256</TileHeight>
967 <MatrixWidth>2097152</MatrixWidth>
968 <MatrixHeight>2097152</MatrixHeight>
969 </TileMatrix>
970 </TileMatrixSet>
971 <TileMatrixSet>
972 <ows:Identifier>BPL72VL</ows:Identifier>
973 <ows:BoundingBox crs="urn:ogc:def:crs:EPSG:6.3:31370">
974 <ows:LowerCorner>9928.000000 66928.000000</ows:LowerCorner>
975 <ows:UpperCorner>272072.000000 329072.000000</ows:UpperCorner>
976 </ows:BoundingBox>
977 <ows:SupportedCRS>EPSG:31370</ows:SupportedCRS>
978 <TileMatrix>
979 <ows:Identifier>0</ows:Identifier>
980 <ScaleDenominator>3657142.85714285727590322495</ScaleDenominator>
981 <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
982 <TileWidth>256</TileWidth>
983 <TileHeight>256</TileHeight>
984 <MatrixWidth>1</MatrixWidth>
985 <MatrixHeight>1</MatrixHeight>
986 </TileMatrix>
987 <TileMatrix>
988 <ows:Identifier>1</ows:Identifier>
989 <ScaleDenominator>1828571.42857142863795161247</ScaleDenominator>
990 <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
991 <TileWidth>256</TileWidth>
992 <TileHeight>256</TileHeight>
993 <MatrixWidth>2</MatrixWidth>
994 <MatrixHeight>2</MatrixHeight>
995 </TileMatrix>
996 <TileMatrix>
997 <ows:Identifier>2</ows:Identifier>
998 <ScaleDenominator>914285.71428571431897580624</ScaleDenominator>
999 <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1000 <TileWidth>256</TileWidth>
1001 <TileHeight>256</TileHeight>
1002 <MatrixWidth>4</MatrixWidth>
1003 <MatrixHeight>4</MatrixHeight>
1004 </TileMatrix>
1005 <TileMatrix>
1006 <ows:Identifier>3</ows:Identifier>
1007 <ScaleDenominator>457142.85714285715948790312</ScaleDenominator>
1008 <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1009 <TileWidth>256</TileWidth>
1010 <TileHeight>256</TileHeight>
1011 <MatrixWidth>8</MatrixWidth>
1012 <MatrixHeight>8</MatrixHeight>
1013 </TileMatrix>
1014 <TileMatrix>
1015 <ows:Identifier>4</ows:Identifier>
1016 <ScaleDenominator>228571.42857142857974395156</ScaleDenominator>
1017 <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1018 <TileWidth>256</TileWidth>
1019 <TileHeight>256</TileHeight>
1020 <MatrixWidth>16</MatrixWidth>
1021 <MatrixHeight>16</MatrixHeight>
1022 </TileMatrix>
1023 <TileMatrix>
1024 <ows:Identifier>5</ows:Identifier>
1025 <ScaleDenominator>114285.71428571428987197578</ScaleDenominator>
1026 <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1027 <TileWidth>256</TileWidth>
1028 <TileHeight>256</TileHeight>
1029 <MatrixWidth>32</MatrixWidth>
1030 <MatrixHeight>32</MatrixHeight>
1031 </TileMatrix>
1032 <TileMatrix>
1033 <ows:Identifier>6</ows:Identifier>
1034 <ScaleDenominator>57142.85714285714493598789</ScaleDenominator>
1035 <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1036 <TileWidth>256</TileWidth>
1037 <TileHeight>256</TileHeight>
1038 <MatrixWidth>64</MatrixWidth>
1039 <MatrixHeight>64</MatrixHeight>
1040 </TileMatrix>
1041 <TileMatrix>
1042 <ows:Identifier>7</ows:Identifier>
1043 <ScaleDenominator>28571.42857142857246799394</ScaleDenominator>
1044 <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1045 <TileWidth>256</TileWidth>
1046 <TileHeight>256</TileHeight>
1047 <MatrixWidth>128</MatrixWidth>
1048 <MatrixHeight>128</MatrixHeight>
1049 </TileMatrix>
1050 <TileMatrix>
1051 <ows:Identifier>8</ows:Identifier>
1052 <ScaleDenominator>14285.71428571428623399697</ScaleDenominator>
1053 <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1054 <TileWidth>256</TileWidth>
1055 <TileHeight>256</TileHeight>
1056 <MatrixWidth>256</MatrixWidth>
1057 <MatrixHeight>256</MatrixHeight>
1058 </TileMatrix>
1059 <TileMatrix>
1060 <ows:Identifier>9</ows:Identifier>
1061 <ScaleDenominator>7142.85714285714311699849</ScaleDenominator>
1062 <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1063 <TileWidth>256</TileWidth>
1064 <TileHeight>256</TileHeight>
1065 <MatrixWidth>512</MatrixWidth>
1066 <MatrixHeight>512</MatrixHeight>
1067 </TileMatrix>
1068 <TileMatrix>
1069 <ows:Identifier>10</ows:Identifier>
1070 <ScaleDenominator>3571.42857142857155849924</ScaleDenominator>
1071 <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1072 <TileWidth>256</TileWidth>
1073 <TileHeight>256</TileHeight>
1074 <MatrixWidth>1024</MatrixWidth>
1075 <MatrixHeight>1024</MatrixHeight>
1076 </TileMatrix>
1077 <TileMatrix>
1078 <ows:Identifier>11</ows:Identifier>
1079 <ScaleDenominator>1785.71428571428577924962</ScaleDenominator>
1080 <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1081 <TileWidth>256</TileWidth>
1082 <TileHeight>256</TileHeight>
1083 <MatrixWidth>2048</MatrixWidth>
1084 <MatrixHeight>2048</MatrixHeight>
1085 </TileMatrix>
1086 <TileMatrix>
1087 <ows:Identifier>12</ows:Identifier>
1088 <ScaleDenominator>892.85714285714288962481</ScaleDenominator>
1089 <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1090 <TileWidth>256</TileWidth>
1091 <TileHeight>256</TileHeight>
1092 <MatrixWidth>4096</MatrixWidth>
1093 <MatrixHeight>4096</MatrixHeight>
1094 </TileMatrix>
1095 <TileMatrix>
1096 <ows:Identifier>13</ows:Identifier>
1097 <ScaleDenominator>446.42857142857144481241</ScaleDenominator>
1098 <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1099 <TileWidth>256</TileWidth>
1100 <TileHeight>256</TileHeight>
1101 <MatrixWidth>8192</MatrixWidth>
1102 <MatrixHeight>8192</MatrixHeight>
1103 </TileMatrix>
1104 <TileMatrix>
1105 <ows:Identifier>14</ows:Identifier>
1106 <ScaleDenominator>223.21428571428572240620</ScaleDenominator>
1107 <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1108 <TileWidth>256</TileWidth>
1109 <TileHeight>256</TileHeight>
1110 <MatrixWidth>16384</MatrixWidth>
1111 <MatrixHeight>16384</MatrixHeight>
1112 </TileMatrix>
1113 <TileMatrix>
1114 <ows:Identifier>15</ows:Identifier>
1115 <ScaleDenominator>111.60714285714286120310</ScaleDenominator>
1116 <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1117 <TileWidth>256</TileWidth>
1118 <TileHeight>256</TileHeight>
1119 <MatrixWidth>32768</MatrixWidth>
1120 <MatrixHeight>32768</MatrixHeight>
1121 </TileMatrix>
1122 </TileMatrixSet>
1123 <TileMatrixSet>
1124 <ows:Identifier>WGS84VL</ows:Identifier>
1125 <ows:BoundingBox crs="urn:ogc:def:crs:EPSG:6.3:4326">
1126 <ows:LowerCorner>-180.000000 -90.000000</ows:LowerCorner>
1127 <ows:UpperCorner>180.000000 90.000000</ows:UpperCorner>
1128 </ows:BoundingBox>
1129 <ows:SupportedCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG:6.3:4326</ows:SupportedCRS>
1130 <TileMatrix>
1131 <ows:Identifier>0</ows:Identifier>
1132 <ScaleDenominator>559082264.02871775627136230469</ScaleDenominator>
1133 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1134 <TileWidth>256</TileWidth>
1135 <TileHeight>256</TileHeight>
1136 <MatrixWidth>1</MatrixWidth>
1137 <MatrixHeight>1</MatrixHeight>
1138 </TileMatrix>
1139 <TileMatrix>
1140 <ows:Identifier>1</ows:Identifier>
1141 <ScaleDenominator>279541132.01435887813568115234</ScaleDenominator>
1142 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1143 <TileWidth>256</TileWidth>
1144 <TileHeight>256</TileHeight>
1145 <MatrixWidth>2</MatrixWidth>
1146 <MatrixHeight>1</MatrixHeight>
1147 </TileMatrix>
1148 <TileMatrix>
1149 <ows:Identifier>2</ows:Identifier>
1150 <ScaleDenominator>139770566.00717943906784057617</ScaleDenominator>
1151 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1152 <TileWidth>256</TileWidth>
1153 <TileHeight>256</TileHeight>
1154 <MatrixWidth>4</MatrixWidth>
1155 <MatrixHeight>2</MatrixHeight>
1156 </TileMatrix>
1157 <TileMatrix>
1158 <ows:Identifier>3</ows:Identifier>
1159 <ScaleDenominator>69885283.00358971953392028809</ScaleDenominator>
1160 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1161 <TileWidth>256</TileWidth>
1162 <TileHeight>256</TileHeight>
1163 <MatrixWidth>8</MatrixWidth>
1164 <MatrixHeight>4</MatrixHeight>
1165 </TileMatrix>
1166 <TileMatrix>
1167 <ows:Identifier>4</ows:Identifier>
1168 <ScaleDenominator>34942641.50179485976696014404</ScaleDenominator>
1169 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1170 <TileWidth>256</TileWidth>
1171 <TileHeight>256</TileHeight>
1172 <MatrixWidth>16</MatrixWidth>
1173 <MatrixHeight>8</MatrixHeight>
1174 </TileMatrix>
1175 <TileMatrix>
1176 <ows:Identifier>5</ows:Identifier>
1177 <ScaleDenominator>17471320.75089742988348007202</ScaleDenominator>
1178 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1179 <TileWidth>256</TileWidth>
1180 <TileHeight>256</TileHeight>
1181 <MatrixWidth>32</MatrixWidth>
1182 <MatrixHeight>16</MatrixHeight>
1183 </TileMatrix>
1184 <TileMatrix>
1185 <ows:Identifier>6</ows:Identifier>
1186 <ScaleDenominator>8735660.37544871494174003601</ScaleDenominator>
1187 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1188 <TileWidth>256</TileWidth>
1189 <TileHeight>256</TileHeight>
1190 <MatrixWidth>64</MatrixWidth>
1191 <MatrixHeight>32</MatrixHeight>
1192 </TileMatrix>
1193 <TileMatrix>
1194 <ows:Identifier>7</ows:Identifier>
1195 <ScaleDenominator>4367830.18772435747087001801</ScaleDenominator>
1196 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1197 <TileWidth>256</TileWidth>
1198 <TileHeight>256</TileHeight>
1199 <MatrixWidth>128</MatrixWidth>
1200 <MatrixHeight>64</MatrixHeight>
1201 </TileMatrix>
1202 <TileMatrix>
1203 <ows:Identifier>8</ows:Identifier>
1204 <ScaleDenominator>2183915.09386217873543500900</ScaleDenominator>
1205 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1206 <TileWidth>256</TileWidth>
1207 <TileHeight>256</TileHeight>
1208 <MatrixWidth>256</MatrixWidth>
1209 <MatrixHeight>128</MatrixHeight>
1210 </TileMatrix>
1211 <TileMatrix>
1212 <ows:Identifier>9</ows:Identifier>
1213 <ScaleDenominator>1091957.54693108936771750450</ScaleDenominator>
1214 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1215 <TileWidth>256</TileWidth>
1216 <TileHeight>256</TileHeight>
1217 <MatrixWidth>512</MatrixWidth>
1218 <MatrixHeight>256</MatrixHeight>
1219 </TileMatrix>
1220 <TileMatrix>
1221 <ows:Identifier>10</ows:Identifier>
1222 <ScaleDenominator>545978.77346554468385875225</ScaleDenominator>
1223 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1224 <TileWidth>256</TileWidth>
1225 <TileHeight>256</TileHeight>
1226 <MatrixWidth>1024</MatrixWidth>
1227 <MatrixHeight>512</MatrixHeight>
1228 </TileMatrix>
1229 <TileMatrix>
1230 <ows:Identifier>11</ows:Identifier>
1231 <ScaleDenominator>272989.38673277234192937613</ScaleDenominator>
1232 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1233 <TileWidth>256</TileWidth>
1234 <TileHeight>256</TileHeight>
1235 <MatrixWidth>2048</MatrixWidth>
1236 <MatrixHeight>1024</MatrixHeight>
1237 </TileMatrix>
1238 <TileMatrix>
1239 <ows:Identifier>12</ows:Identifier>
1240 <ScaleDenominator>136494.69336638617096468806</ScaleDenominator>
1241 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1242 <TileWidth>256</TileWidth>
1243 <TileHeight>256</TileHeight>
1244 <MatrixWidth>4096</MatrixWidth>
1245 <MatrixHeight>2048</MatrixHeight>
1246 </TileMatrix>
1247 <TileMatrix>
1248 <ows:Identifier>13</ows:Identifier>
1249 <ScaleDenominator>68247.34668319308548234403</ScaleDenominator>
1250 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1251 <TileWidth>256</TileWidth>
1252 <TileHeight>256</TileHeight>
1253 <MatrixWidth>8192</MatrixWidth>
1254 <MatrixHeight>4096</MatrixHeight>
1255 </TileMatrix>
1256 <TileMatrix>
1257 <ows:Identifier>14</ows:Identifier>
1258 <ScaleDenominator>34123.67334159654274117202</ScaleDenominator>
1259 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1260 <TileWidth>256</TileWidth>
1261 <TileHeight>256</TileHeight>
1262 <MatrixWidth>16384</MatrixWidth>
1263 <MatrixHeight>8192</MatrixHeight>
1264 </TileMatrix>
1265 <TileMatrix>
1266 <ows:Identifier>15</ows:Identifier>
1267 <ScaleDenominator>17061.83667079825318069197</ScaleDenominator>
1268 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1269 <TileWidth>256</TileWidth>
1270 <TileHeight>256</TileHeight>
1271 <MatrixWidth>32768</MatrixWidth>
1272 <MatrixHeight>16384</MatrixHeight>
1273 </TileMatrix>
1274 <TileMatrix>
1275 <ows:Identifier>16</ows:Identifier>
1276 <ScaleDenominator>8530.91833539912659034599</ScaleDenominator>
1277 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1278 <TileWidth>256</TileWidth>
1279 <TileHeight>256</TileHeight>
1280 <MatrixWidth>65536</MatrixWidth>
1281 <MatrixHeight>32768</MatrixHeight>
1282 </TileMatrix>
1283 <TileMatrix>
1284 <ows:Identifier>17</ows:Identifier>
1285 <ScaleDenominator>4265.45916769956329517299</ScaleDenominator>
1286 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1287 <TileWidth>256</TileWidth>
1288 <TileHeight>256</TileHeight>
1289 <MatrixWidth>131072</MatrixWidth>
1290 <MatrixHeight>65536</MatrixHeight>
1291 </TileMatrix>
1292 <TileMatrix>
1293 <ows:Identifier>18</ows:Identifier>
1294 <ScaleDenominator>2132.72958384978574031265</ScaleDenominator>
1295 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1296 <TileWidth>256</TileWidth>
1297 <TileHeight>256</TileHeight>
1298 <MatrixWidth>262144</MatrixWidth>
1299 <MatrixHeight>131072</MatrixHeight>
1300 </TileMatrix>
1301 <TileMatrix>
1302 <ows:Identifier>19</ows:Identifier>
1303 <ScaleDenominator>1066.36479192489287015633</ScaleDenominator>
1304 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1305 <TileWidth>256</TileWidth>
1306 <TileHeight>256</TileHeight>
1307 <MatrixWidth>524288</MatrixWidth>
1308 <MatrixHeight>262144</MatrixHeight>
1309 </TileMatrix>
1310 <TileMatrix>
1311 <ows:Identifier>20</ows:Identifier>
1312 <ScaleDenominator>533.18239596244643507816</ScaleDenominator>
1313 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1314 <TileWidth>256</TileWidth>
1315 <TileHeight>256</TileHeight>
1316 <MatrixWidth>1048576</MatrixWidth>
1317 <MatrixHeight>524288</MatrixHeight>
1318 </TileMatrix>
1319 <TileMatrix>
1320 <ows:Identifier>21</ows:Identifier>
1321 <ScaleDenominator>266.59119798122321753908</ScaleDenominator>
1322 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1323 <TileWidth>256</TileWidth>
1324 <TileHeight>256</TileHeight>
1325 <MatrixWidth>2097152</MatrixWidth>
1326 <MatrixHeight>1048576</MatrixHeight>
1327 </TileMatrix>
1328 <TileMatrix>
1329 <ows:Identifier>22</ows:Identifier>
1330 <ScaleDenominator>133.29559899061140981757</ScaleDenominator>
1331 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1332 <TileWidth>256</TileWidth>
1333 <TileHeight>256</TileHeight>
1334 <MatrixWidth>4194304</MatrixWidth>
1335 <MatrixHeight>2097152</MatrixHeight>
1336 </TileMatrix>
1337 </TileMatrixSet>
1338 </Contents>
1339 <ServiceMetadataURL xlink:href="https://metadata.agiv.be/zoekdienst/srv/dut/view?uuid=bb99337d-2146-413e-8c68-b9930061dc25"/>
1340</Capabilities>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.