source: josm/trunk/test/data/wmts/bug12573-wmts-missing-style-identifier.xml @ 9902

Last change on this file since 9902 was 9902, checked in by wiktorn, 8 years ago

Final fix for #12573 - WMTS getCapabilities parser error.

Unit tests for case in #12573 and some edge case. Fix for edge case.

Closes: #12573

File size: 50.8 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<!-- edited with XMLSpy v2014 sp1 (x64) (http://www.altova.com) by AGIV (AGIV) -->
3<Capabilities xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wmts/1.0 http://schemas.opengis.net/wmts/1.0/wmtsGetCapabilities_response.xsd http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs_ows11/1.0 http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs_ows11/1.0/inspire_vs_ows_11.xsd" version="1.0.0" xmlns="http://www.opengis.net/wmts/1.0" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows/1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:agiv="http://gisvl.be/gdi/azurestorage/1.0" xmlns:inspire_vs="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs_ows11/1.0" xmlns:inspire_common="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/common/1.0">
4        <ows:ServiceIdentification>
5                <ows:Title>AGIV WMTS service </ows:Title>
6                <ows:Abstract>Web Map Tile Service van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen die alle data, die ontsloten worden als WMTS-laag, groepeert.</ows:Abstract>
7                <ows:Keywords>
8                        <ows:Keyword>WMTS</ows:Keyword>
9                </ows:Keywords>
10                <ows:ServiceType>OGC WMTS</ows:ServiceType>
11                <ows:ServiceTypeVersion>1.0.0</ows:ServiceTypeVersion>
12                <ows:Fees>Gratis</ows:Fees>
13                <ows:AccessConstraints>Door het gebruik van deze service, is de gebruiker verplicht zich te houden aan de toegangs- en gebruiksbepalingen van de in deze service aangeboden gegevens.</ows:AccessConstraints>
14        </ows:ServiceIdentification>
15        <ows:ServiceProvider>
16                <ows:ProviderName>AGIV</ows:ProviderName>
17                <ows:ProviderSite xlink:href="http://www.agiv.be/"/>
18                <ows:ServiceContact>
19                        <ows:ContactInfo>
20                                <ows:Phone>
21                                        <ows:Voice>+32 9 2761500</ows:Voice>
22                                        <ows:Facsimile>+32 9 2761505</ows:Facsimile>
23                                </ows:Phone>
24                                <ows:Address>
25                                        <ows:DeliveryPoint>Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 110</ows:DeliveryPoint>
26                                        <ows:City>Gent</ows:City>
27                                        <ows:AdministrativeArea/>
28                                        <ows:PostalCode>9000</ows:PostalCode>
29                                        <ows:Country>Belgium</ows:Country>
30                                        <ows:ElectronicMailAddress>contactpunt@agiv.be</ows:ElectronicMailAddress>
31                                </ows:Address>
32                        </ows:ContactInfo>
33                </ows:ServiceContact>
34        </ows:ServiceProvider>
35        <ows:OperationsMetadata>
36                <ows:Operation name="GetCapabilities">
37                        <ows:DCP>
38                                <ows:HTTP>
39                                        <ows:Get xlink:href="http://tile.informatievlaanderen.be/ws/raadpleegdiensten/wmts?">
40                                                <ows:Constraint name="GetEncoding">
41                                                        <ows:AllowedValues>
42                                                                <ows:Value>KVP</ows:Value>
43                                                        </ows:AllowedValues>
44                                                </ows:Constraint>
45                                        </ows:Get>
46                                </ows:HTTP>
47                        </ows:DCP>
48                </ows:Operation>
49                <ows:Operation name="GetTile">
50                        <ows:DCP>
51                                <ows:HTTP>
52                                        <ows:Get xlink:href="http://tile.informatievlaanderen.be/ws/raadpleegdiensten/wmts?">
53                                                <ows:Constraint name="GetEncoding">
54                                                        <ows:AllowedValues>
55                                                                <ows:Value>KVP</ows:Value>
56                                                        </ows:AllowedValues>
57                                                </ows:Constraint>
58                                        </ows:Get>
59                                </ows:HTTP>
60                        </ows:DCP>
61                </ows:Operation>
62                <ows:Operation name="GetFeatureInfo">
63                        <ows:DCP>
64                                <ows:HTTP>
65                                        <ows:Get xlink:href="http://tile.informatievlaanderen.be/ws/raadpleegdiensten/wmts?">
66                                                <ows:Constraint name="GetEncoding">
67                                                        <ows:AllowedValues>
68                                                                <ows:Value>KVP</ows:Value>
69                                                        </ows:AllowedValues>
70                                                </ows:Constraint>
71                                        </ows:Get>
72                                </ows:HTTP>
73                        </ows:DCP>
74                </ows:Operation>
75                <inspire_vs:ExtendedCapabilities>
76                        <inspire_common:ResourceLocator>
77                                <inspire_common:URL>http://tile.informatievlaanderen.be/ws/raadpleegdiensten/wmts?</inspire_common:URL>
78                                <inspire_common:MediaType>application/gml+xml</inspire_common:MediaType>
79                        </inspire_common:ResourceLocator>
80                        <inspire_common:ResourceType>service</inspire_common:ResourceType>
81                        <inspire_common:TemporalReference>
82                                <inspire_common:DateOfPublication>2015-10-15</inspire_common:DateOfPublication>
83                        </inspire_common:TemporalReference>
84                        <inspire_common:Conformity>
85                                <inspire_common:Specification xsi:type="inspire_common:citationInspireInteroperabilityRegulation_dut">
86                                        <inspire_common:Title>VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens</inspire_common:Title>
87                                        <inspire_common:DateOfPublication>2010-12-08</inspire_common:DateOfPublication>
88                                        <inspire_common:URI>OJ:L:2010:323:0011:0102:NL:PDF</inspire_common:URI>
89                                        <inspire_common:ResourceLocator>
90                                                <inspire_common:URL>http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:NL:PDF</inspire_common:URL>
91                                                <inspire_common:MediaType>application/pdf</inspire_common:MediaType>
92                                        </inspire_common:ResourceLocator>
93                                </inspire_common:Specification>
94                                <inspire_common:Degree>notEvaluated</inspire_common:Degree>
95                        </inspire_common:Conformity>
96                        <inspire_common:MetadataPointOfContact>
97                                <inspire_common:OrganisationName>AGIV</inspire_common:OrganisationName>
98                                <inspire_common:EmailAddress>contactpunt@agiv.be</inspire_common:EmailAddress>
99                        </inspire_common:MetadataPointOfContact>
100                        <inspire_common:MetadataDate>2016-01-13</inspire_common:MetadataDate>
101                        <inspire_common:SpatialDataServiceType>view</inspire_common:SpatialDataServiceType>
102                        <inspire_common:MandatoryKeyword xsi:type="inspire_common:classificationOfSpatialDataService">
103                                <inspire_common:KeywordValue>infoMapAccessService</inspire_common:KeywordValue>
104                        </inspire_common:MandatoryKeyword>
105                        <inspire_common:Keyword xsi:type="inspire_common:inspireTheme_dut">
106                                <inspire_common:OriginatingControlledVocabulary xsi:type="inspire_common:originatingControlledVocabularyGemetInspireThemes">
107                                        <inspire_common:Title>GEMET - INSPIRE themes</inspire_common:Title>
108                                        <inspire_common:DateOfPublication>2008-06-01</inspire_common:DateOfPublication>
109                                </inspire_common:OriginatingControlledVocabulary>
110                                <inspire_common:KeywordValue>Orthobeeldvorming</inspire_common:KeywordValue>
111                        </inspire_common:Keyword>
112                        <inspire_common:SupportedLanguages>
113                                <inspire_common:DefaultLanguage>
114                                        <inspire_common:Language>dut</inspire_common:Language>
115                                </inspire_common:DefaultLanguage>
116                        </inspire_common:SupportedLanguages>
117                        <inspire_common:ResponseLanguage>
118                                <inspire_common:Language>dut</inspire_common:Language>
119                        </inspire_common:ResponseLanguage>
120                        <inspire_common:MetadataUrl>
121                                <inspire_common:URL>https://metadata.agiv.be/zoekdienst/srv/dut/csw?REQUEST=GetRecordById&amp;SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;ELEMENTSETNAME=full&amp;ID=7C823055-7BBF-4D62-B55E-F85C30D53162&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd</inspire_common:URL>
122                                <inspire_common:MediaType>application/vnd.ogc.csw.GetRecordByIdResponse_xml</inspire_common:MediaType>
123                        </inspire_common:MetadataUrl>
124                </inspire_vs:ExtendedCapabilities>
125        </ows:OperationsMetadata>
126        <Contents>
127                <Layer>
128                        <ows:Title>GRB-basiskaart</ows:Title>
129                        <ows:Abstract>Deze laag toont alle (GRB-) entiteiten die zichtbaar zijn in de GRB-basiskaart</ows:Abstract>
130                        <ows:Keywords>
131                                <ows:Keyword>actualisatie</ows:Keyword>
132                                <ows:Keyword>administratieve grens</ows:Keyword>
133                                <ows:Keyword>adres</ows:Keyword>
134                                <ows:Keyword>afdak</ows:Keyword>
135                                <ows:Keyword>afrit</ows:Keyword>
136                                <ows:Keyword>afrit</ows:Keyword>
137                                <ows:Keyword>AGIV-product</ows:Keyword>
138                                <ows:Keyword>anomalie</ows:Keyword>
139                                <ows:Keyword>as built</ows:Keyword>
140                                <ows:Keyword>atlas</ows:Keyword>
141                                <ows:Keyword>autosnelweg</ows:Keyword>
142                                <ows:Keyword>baangracht</ows:Keyword>
143                                <ows:Keyword>basiskaart</ows:Keyword>
144                                <ows:Keyword>beek</ows:Keyword>
145                                <ows:Keyword>bergplaats</ows:Keyword>
146                                <ows:Keyword>berm</ows:Keyword>
147                                <ows:Keyword>bevaarbaar</ows:Keyword>
148                                <ows:Keyword>boordsteen</ows:Keyword>
149                                <ows:Keyword>bouwsel</ows:Keyword>
150                                <ows:Keyword>brandkraan</ows:Keyword>
151                                <ows:Keyword>brug</ows:Keyword>
152                                <ows:Keyword>bushok</ows:Keyword>
153                                <ows:Keyword>cabine</ows:Keyword>
154                                <ows:Keyword>chemisch</ows:Keyword>
155                                <ows:Keyword>circulatiezone</ows:Keyword>
156                                <ows:Keyword>constructie</ows:Keyword>
157                                <ows:Keyword>corridor</ows:Keyword>
158                                <ows:Keyword>CRAB</ows:Keyword>
159                                <ows:Keyword>deksel</ows:Keyword>
160                                <ows:Keyword>dienstweg</ows:Keyword>
161                                <ows:Keyword>drempel</ows:Keyword>
162                                <ows:Keyword>elektriciteitspaal</ows:Keyword>
163                                <ows:Keyword>fietsstalling</ows:Keyword>
164                                <ows:Keyword>fietsweg</ows:Keyword>
165                                <ows:Keyword>FLEPOS</ows:Keyword>
166                                <ows:Keyword>flitspaal</ows:Keyword>
167                                <ows:Keyword>fontein</ows:Keyword>
168                                <ows:Keyword>fout</ows:Keyword>
169                                <ows:Keyword>FVP</ows:Keyword>
170                                <ows:Keyword>garagetoegang</ows:Keyword>
171                                <ows:Keyword>GDF</ows:Keyword>
172                                <ows:Keyword>gebouw</ows:Keyword>
173                                <ows:Keyword>gemeentegrens</ows:Keyword>
174                                <ows:Keyword>gemeenteterritorium</ows:Keyword>
175                                <ows:Keyword>geodetisch</ows:Keyword>
176                                <ows:Keyword>gevel</ows:Keyword>
177                                <ows:Keyword>gevellijn</ows:Keyword>
178                                <ows:Keyword>gevelpunt</ows:Keyword>
179                                <ows:Keyword>golfbreker</ows:Keyword>
180                                <ows:Keyword>gracht</ows:Keyword>
181                                <ows:Keyword>GRB gis</ows:Keyword>
182                                <ows:Keyword>GRB</ows:Keyword>
183                                <ows:Keyword>GRB-databank</ows:Keyword>
184                                <ows:Keyword>GRB-gis</ows:Keyword>
185                                <ows:Keyword>grenspaal</ows:Keyword>
186                                <ows:Keyword>grootschalig</ows:Keyword>
187                                <ows:Keyword>havendam</ows:Keyword>
188                                <ows:Keyword>huisnummer</ows:Keyword>
189                                <ows:Keyword>hydrografisch</ows:Keyword>
190                                <ows:Keyword>informatiesysteem</ows:Keyword>
191                                <ows:Keyword>inrit</ows:Keyword>
192                                <ows:Keyword>installatie</ows:Keyword>
193                                <ows:Keyword>kadaster</ows:Keyword>
194                                <ows:Keyword>kadastergrootschalig</ows:Keyword>
195                                <ows:Keyword>kadastraal</ows:Keyword>
196                                <ows:Keyword>kantsteen</ows:Keyword>
197                                <ows:Keyword>keermuur</ows:Keyword>
198                                <ows:Keyword>koeltoren</ows:Keyword>
199                                <ows:Keyword>kopmuur</ows:Keyword>
200                                <ows:Keyword>kunstwerk</ows:Keyword>
201                                <ows:Keyword>lokaal</ows:Keyword>
202                                <ows:Keyword>longitudinaal</ows:Keyword>
203                                <ows:Keyword>loopbrug</ows:Keyword>
204                                <ows:Keyword>luik</ows:Keyword>
205                                <ows:Keyword>mast</ows:Keyword>
206                                <ows:Keyword>meer</ows:Keyword>
207                                <ows:Keyword>meerpaal</ows:Keyword>
208                                <ows:Keyword>metro</ows:Keyword>
209                                <ows:Keyword>monument</ows:Keyword>
210                                <ows:Keyword>mutatie</ows:Keyword>
211                                <ows:Keyword>muur</ows:Keyword>
212                                <ows:Keyword>Nationaal Geografisch Instituut</ows:Keyword>
213                                <ows:Keyword>netwerk </ows:Keyword>
214                                <ows:Keyword>NGI</ows:Keyword>
215                                <ows:Keyword>NIS</ows:Keyword>
216                                <ows:Keyword>nisocde</ows:Keyword>
217                                <ows:Keyword>nummer</ows:Keyword>
218                                <ows:Keyword>onbevaarbaar</ows:Keyword>
219                                <ows:Keyword>onderdak</ows:Keyword>
220                                <ows:Keyword>onderkeldering</ows:Keyword>
221                                <ows:Keyword>onverharde zone</ows:Keyword>
222                                <ows:Keyword>onvolledigheid</ows:Keyword>
223                                <ows:Keyword>oppervaktewater</ows:Keyword>
224                                <ows:Keyword>oprit</ows:Keyword>
225                                <ows:Keyword>opslagtank</ows:Keyword>
226                                <ows:Keyword>overbrugging</ows:Keyword>
227                                <ows:Keyword>paal bovenleiding telefoonpaal</ows:Keyword>
228                                <ows:Keyword>paal</ows:Keyword>
229                                <ows:Keyword>parallelweg</ows:Keyword>
230                                <ows:Keyword>perceel</ows:Keyword>
231                                <ows:Keyword>pijler</ows:Keyword>
232                                <ows:Keyword>planimetrisch</ows:Keyword>
233                                <ows:Keyword>praatpaal</ows:Keyword>
234                                <ows:Keyword>putdeksel</ows:Keyword>
235                                <ows:Keyword>rail</ows:Keyword>
236                                <ows:Keyword>referentiebestand</ows:Keyword>
237                                <ows:Keyword>referentiepunt</ows:Keyword>
238                                <ows:Keyword>rijbaan</ows:Keyword>
239                                <ows:Keyword>rijstrook</ows:Keyword>
240                                <ows:Keyword>rivier</ows:Keyword>
241                                <ows:Keyword>rooster</ows:Keyword>
242                                <ows:Keyword>rotonde</ows:Keyword>
243                                <ows:Keyword>schoorsteen</ows:Keyword>
244                                <ows:Keyword>silo</ows:Keyword>
245                                <ows:Keyword>sloot</ows:Keyword>
246                                <ows:Keyword>spoor</ows:Keyword>
247                                <ows:Keyword>spoorbaan</ows:Keyword>
248                                <ows:Keyword>spoorrail</ows:Keyword>
249                                <ows:Keyword>spoorstaaf</ows:Keyword>
250                                <ows:Keyword>staketsel</ows:Keyword>
251                                <ows:Keyword>standbeeld</ows:Keyword>
252                                <ows:Keyword>stootband</ows:Keyword>
253                                <ows:Keyword>straat</ows:Keyword>
254                                <ows:Keyword>straatnaam</ows:Keyword>
255                                <ows:Keyword>strandhoofd</ows:Keyword>
256                                <ows:Keyword>surplusgebied</ows:Keyword>
257                                <ows:Keyword>telefooncabine</ows:Keyword>
258                                <ows:Keyword>terrein</ows:Keyword>
259                                <ows:Keyword>territorium</ows:Keyword>
260                                <ows:Keyword>toegang</ows:Keyword>
261                                <ows:Keyword>tram</ows:Keyword>
262                                <ows:Keyword>tramrail</ows:Keyword>
263                                <ows:Keyword>tramweg</ows:Keyword>
264                                <ows:Keyword>transport</ows:Keyword>
265                                <ows:Keyword>trap</ows:Keyword>
266                                <ows:Keyword>trein</ows:Keyword>
267                                <ows:Keyword>tunnelmond</ows:Keyword>
268                                <ows:Keyword>uitrit</ows:Keyword>
269                                <ows:Keyword>vangrail</ows:Keyword>
270                                <ows:Keyword>ventweg</ows:Keyword>
271                                <ows:Keyword>verbinding</ows:Keyword>
272                                <ows:Keyword>verdieping</ows:Keyword>
273                                <ows:Keyword>verharding</ows:Keyword>
274                                <ows:Keyword>verhoging</ows:Keyword>
275                                <ows:Keyword>verkeer</ows:Keyword>
276                                <ows:Keyword>verkeersdrempel</ows:Keyword>
277                                <ows:Keyword>verkeerslicht</ows:Keyword>
278                                <ows:Keyword>verkeersplateau</ows:Keyword>
279                                <ows:Keyword>verkeersplein</ows:Keyword>
280                                <ows:Keyword>verlaging</ows:Keyword>
281                                <ows:Keyword>verlichtingspaal</ows:Keyword>
282                                <ows:Keyword>VHA</ows:Keyword>
283                                <ows:Keyword>vijver</ows:Keyword>
284                                <ows:Keyword>VMM</ows:Keyword>
285                                <ows:Keyword>voetpad</ows:Keyword>
286                                <ows:Keyword>wandelweg</ows:Keyword>
287                                <ows:Keyword>water</ows:Keyword>
288                                <ows:Keyword>watergang</ows:Keyword>
289                                <ows:Keyword>waterloop</ows:Keyword>
290                                <ows:Keyword>waterloopsegment</ows:Keyword>
291                                <ows:Keyword>wateroppervlak</ows:Keyword>
292                                <ows:Keyword>watertoren</ows:Keyword>
293                                <ows:Keyword>waterweg</ows:Keyword>
294                                <ows:Keyword>weg</ows:Keyword>
295                                <ows:Keyword>wegaanhorigheid</ows:Keyword>
296                                <ows:Keyword>wegbaan</ows:Keyword>
297                                <ows:Keyword>weggebruiker</ows:Keyword>
298                                <ows:Keyword>weginrichting</ows:Keyword>
299                                <ows:Keyword>wegknoop</ows:Keyword>
300                                <ows:Keyword>wegsegment</ows:Keyword>
301                        </ows:Keywords>
302                        <ows:Identifier>grb_bsk</ows:Identifier>
303                        <ows:WGS84BoundingBox>
304                                <ows:LowerCorner>2.530000 50.685000</ows:LowerCorner>
305                                <ows:UpperCorner>5.920000 51.520000</ows:UpperCorner>
306                        </ows:WGS84BoundingBox>
307                        <ows:Metadata xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://metadata.agiv.be/zoekdienst/srv/dut/csw?REQUEST=GetRecordById&amp;SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;ELEMENTSETNAME=full&amp;ID=7C823055-7BBF-4D62-B55E-F85C30D53162&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
308                        <ows:Metadata xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://metadata.agiv.be/zoekdienst/apps/tabsearch/index.html?uuid=7C823055-7BBF-4D62-B55E-F85C30D53162&amp;hl=dut"/>
309                        <ows:DatasetDescriptionSummary>
310                                <ows:Identifier>E2707D13-B366-4D25-A286-E1B1330CADF7GRB_BSK</ows:Identifier>
311                        </ows:DatasetDescriptionSummary>
312                        <ows:DatasetDescriptionSummary>
313                                <ows:Identifier>grb_bsk</ows:Identifier>
314                        </ows:DatasetDescriptionSummary>
315                        <Style isDefault="true">
316                                <ows:Title>GRB-Basiskaart</ows:Title>
317                        </Style>
318                        <Format>image/png</Format>
319                        <InfoFormat>text/xml</InfoFormat>
320                        <InfoFormat>text/html</InfoFormat>
321                        <TileMatrixSetLink>
322                                <TileMatrixSet>GoogleMapsVL</TileMatrixSet>
323                                <TileMatrixSetLimits>
324                                        <TileMatrixLimits>
325                                                <TileMatrix>GoogleMapsVL:0</TileMatrix>
326                                                <MinTileRow>0</MinTileRow>
327                                                <MaxTileRow>0</MaxTileRow>
328                                                <MinTileCol>0</MinTileCol>
329                                                <MaxTileCol>0</MaxTileCol>
330                                        </TileMatrixLimits>
331                                        <TileMatrixLimits>
332                                                <TileMatrix>GoogleMapsVL:1</TileMatrix>
333                                                <MinTileRow>0</MinTileRow>
334                                                <MaxTileRow>1</MaxTileRow>
335                                                <MinTileCol>0</MinTileCol>
336                                                <MaxTileCol>1</MaxTileCol>
337                                        </TileMatrixLimits>
338                                        <TileMatrixLimits>
339                                                <TileMatrix>GoogleMapsVL:2</TileMatrix>
340                                                <MinTileRow>0</MinTileRow>
341                                                <MaxTileRow>3</MaxTileRow>
342                                                <MinTileCol>0</MinTileCol>
343                                                <MaxTileCol>3</MaxTileCol>
344                                        </TileMatrixLimits>
345                                        <TileMatrixLimits>
346                                                <TileMatrix>GoogleMapsVL:3</TileMatrix>
347                                                <MinTileRow>0</MinTileRow>
348                                                <MaxTileRow>7</MaxTileRow>
349                                                <MinTileCol>0</MinTileCol>
350                                                <MaxTileCol>7</MaxTileCol>
351                                        </TileMatrixLimits>
352                                        <TileMatrixLimits>
353                                                <TileMatrix>GoogleMapsVL:4</TileMatrix>
354                                                <MinTileRow>0</MinTileRow>
355                                                <MaxTileRow>13</MaxTileRow>
356                                                <MinTileCol>0</MinTileCol>
357                                                <MaxTileCol>10</MaxTileCol>
358                                        </TileMatrixLimits>
359                                        <TileMatrixLimits>
360                                                <TileMatrix>GoogleMapsVL:5</TileMatrix>
361                                                <MinTileRow>5</MinTileRow>
362                                                <MaxTileRow>15</MaxTileRow>
363                                                <MinTileCol>11</MinTileCol>
364                                                <MaxTileCol>21</MaxTileCol>
365                                        </TileMatrixLimits>
366                                        <TileMatrixLimits>
367                                                <TileMatrix>GoogleMapsVL:6</TileMatrix>
368                                                <MinTileRow>16</MinTileRow>
369                                                <MaxTileRow>26</MaxTileRow>
370                                                <MinTileCol>27</MinTileCol>
371                                                <MaxTileCol>38</MaxTileCol>
372                                        </TileMatrixLimits>
373                                        <TileMatrixLimits>
374                                                <TileMatrix>GoogleMapsVL:7</TileMatrix>
375                                                <MinTileRow>37</MinTileRow>
376                                                <MaxTileRow>48</MaxTileRow>
377                                                <MinTileCol>59</MinTileCol>
378                                                <MaxTileCol>71</MaxTileCol>
379                                        </TileMatrixLimits>
380                                        <TileMatrixLimits>
381                                                <TileMatrix>GoogleMapsVL:8</TileMatrix>
382                                                <MinTileRow>80</MinTileRow>
383                                                <MaxTileRow>91</MaxTileRow>
384                                                <MinTileCol>124</MinTileCol>
385                                                <MaxTileCol>137</MaxTileCol>
386                                        </TileMatrixLimits>
387                                        <TileMatrixLimits>
388                                                <TileMatrix>GoogleMapsVL:9</TileMatrix>
389                                                <MinTileRow>165</MinTileRow>
390                                                <MaxTileRow>177</MaxTileRow>
391                                                <MinTileCol>254</MinTileCol>
392                                                <MaxTileCol>269</MaxTileCol>
393                                        </TileMatrixLimits>
394                                        <TileMatrixLimits>
395                                                <TileMatrix>GoogleMapsVL:10</TileMatrix>
396                                                <MinTileRow>335</MinTileRow>
397                                                <MaxTileRow>349</MaxTileRow>
398                                                <MinTileCol>514</MinTileCol>
399                                                <MaxTileCol>533</MaxTileCol>
400                                        </TileMatrixLimits>
401                                        <TileMatrixLimits>
402                                                <TileMatrix>GoogleMapsVL:11</TileMatrix>
403                                                <MinTileRow>675</MinTileRow>
404                                                <MaxTileRow>693</MaxTileRow>
405                                                <MinTileCol>1033</MinTileCol>
406                                                <MaxTileCol>1062</MaxTileCol>
407                                        </TileMatrixLimits>
408                                        <TileMatrixLimits>
409                                                <TileMatrix>GoogleMapsVL:12</TileMatrix>
410                                                <MinTileRow>1356</MinTileRow>
411                                                <MaxTileRow>1382</MaxTileRow>
412                                                <MinTileCol>2071</MinTileCol>
413                                                <MaxTileCol>2120</MaxTileCol>
414                                        </TileMatrixLimits>
415                                        <TileMatrixLimits>
416                                                <TileMatrix>GoogleMapsVL:13</TileMatrix>
417                                                <MinTileRow>2717</MinTileRow>
418                                                <MaxTileRow>2759</MaxTileRow>
419                                                <MinTileCol>4148</MinTileCol>
420                                                <MaxTileCol>4235</MaxTileCol>
421                                        </TileMatrixLimits>
422                                        <TileMatrixLimits>
423                                                <TileMatrix>GoogleMapsVL:14</TileMatrix>
424                                                <MinTileRow>5442</MinTileRow>
425                                                <MaxTileRow>5513</MaxTileRow>
426                                                <MinTileCol>8302</MinTileCol>
427                                                <MaxTileCol>8466</MaxTileCol>
428                                        </TileMatrixLimits>
429                                        <TileMatrixLimits>
430                                                <TileMatrix>GoogleMapsVL:15</TileMatrix>
431                                                <MinTileRow>10890</MinTileRow>
432                                                <MaxTileRow>11021</MaxTileRow>
433                                                <MinTileCol>16609</MinTileCol>
434                                                <MaxTileCol>16928</MaxTileCol>
435                                        </TileMatrixLimits>
436                                        <TileMatrixLimits>
437                                                <TileMatrix>GoogleMapsVL:16</TileMatrix>
438                                                <MinTileRow>21786</MinTileRow>
439                                                <MaxTileRow>22037</MaxTileRow>
440                                                <MinTileCol>33224</MinTileCol>
441                                                <MaxTileCol>33852</MaxTileCol>
442                                        </TileMatrixLimits>
443                                        <TileMatrixLimits>
444                                                <TileMatrix>GoogleMapsVL:17</TileMatrix>
445                                                <MinTileRow>43578</MinTileRow>
446                                                <MaxTileRow>44069</MaxTileRow>
447                                                <MinTileCol>66453</MinTileCol>
448                                                <MaxTileCol>67699</MaxTileCol>
449                                        </TileMatrixLimits>
450                                        <TileMatrixLimits>
451                                                <TileMatrix>GoogleMapsVL:18</TileMatrix>
452                                                <MinTileRow>87161</MinTileRow>
453                                                <MaxTileRow>88133</MaxTileRow>
454                                                <MinTileCol>132911</MinTileCol>
455                                                <MaxTileCol>135394</MaxTileCol>
456                                        </TileMatrixLimits>
457                                        <TileMatrixLimits>
458                                                <TileMatrix>GoogleMapsVL:19</TileMatrix>
459                                                <MinTileRow>174328</MinTileRow>
460                                                <MaxTileRow>176261</MaxTileRow>
461                                                <MinTileCol>265828</MinTileCol>
462                                                <MaxTileCol>270783</MaxTileCol>
463                                        </TileMatrixLimits>
464                                        <TileMatrixLimits>
465                                                <TileMatrix>GoogleMapsVL:20</TileMatrix>
466                                                <MinTileRow>348661</MinTileRow>
467                                                <MaxTileRow>352517</MaxTileRow>
468                                                <MinTileCol>531661</MinTileCol>
469                                                <MaxTileCol>541562</MaxTileCol>
470                                        </TileMatrixLimits>
471                                        <TileMatrixLimits>
472                                                <TileMatrix>GoogleMapsVL:21</TileMatrix>
473                                                <MinTileRow>697327</MinTileRow>
474                                                <MaxTileRow>705030</MaxTileRow>
475                                                <MinTileCol>1063328</MinTileCol>
476                                                <MaxTileCol>1083119</MaxTileCol>
477                                        </TileMatrixLimits>
478                                </TileMatrixSetLimits>
479                        </TileMatrixSetLink>
480                        <TileMatrixSetLink>
481                                <TileMatrixSet>WGS84VL</TileMatrixSet>
482                                <TileMatrixSetLimits>
483                                        <TileMatrixLimits>
484                                                <TileMatrix>WGS84VL:0</TileMatrix>
485                                                <MinTileRow>0</MinTileRow>
486                                                <MaxTileRow>0</MaxTileRow>
487                                                <MinTileCol>0</MinTileCol>
488                                                <MaxTileCol>0</MaxTileCol>
489                                        </TileMatrixLimits>
490                                        <TileMatrixLimits>
491                                                <TileMatrix>WGS84VL:1</TileMatrix>
492                                                <MinTileRow>0</MinTileRow>
493                                                <MaxTileRow>1</MaxTileRow>
494                                                <MinTileCol>0</MinTileCol>
495                                                <MaxTileCol>0</MaxTileCol>
496                                        </TileMatrixLimits>
497                                        <TileMatrixLimits>
498                                                <TileMatrix>WGS84VL:2</TileMatrix>
499                                                <MinTileRow>0</MinTileRow>
500                                                <MaxTileRow>3</MaxTileRow>
501                                                <MinTileCol>0</MinTileCol>
502                                                <MaxTileCol>1</MaxTileCol>
503                                        </TileMatrixLimits>
504                                        <TileMatrixLimits>
505                                                <TileMatrix>WGS84VL:3</TileMatrix>
506                                                <MinTileRow>0</MinTileRow>
507                                                <MaxTileRow>3</MaxTileRow>
508                                                <MinTileCol>0</MinTileCol>
509                                                <MaxTileCol>7</MaxTileCol>
510                                        </TileMatrixLimits>
511                                        <TileMatrixLimits>
512                                                <TileMatrix>WGS84VL:4</TileMatrix>
513                                                <MinTileRow>0</MinTileRow>
514                                                <MaxTileRow>6</MaxTileRow>
515                                                <MinTileCol>3</MinTileCol>
516                                                <MaxTileCol>13</MaxTileCol>
517                                        </TileMatrixLimits>
518                                        <TileMatrixLimits>
519                                                <TileMatrix>WGS84VL:5</TileMatrix>
520                                                <MinTileRow>0</MinTileRow>
521                                                <MaxTileRow>8</MaxTileRow>
522                                                <MinTileCol>11</MinTileCol>
523                                                <MaxTileCol>21</MaxTileCol>
524                                        </TileMatrixLimits>
525                                        <TileMatrixLimits>
526                                                <TileMatrix>WGS84VL:6</TileMatrix>
527                                                <MinTileRow>1</MinTileRow>
528                                                <MaxTileRow>11</MaxTileRow>
529                                                <MinTileCol>27</MinTileCol>
530                                                <MaxTileCol>38</MaxTileCol>
531                                        </TileMatrixLimits>
532                                        <TileMatrixLimits>
533                                                <TileMatrix>WGS84VL:7</TileMatrix>
534                                                <MinTileRow>8</MinTileRow>
535                                                <MaxTileRow>18</MaxTileRow>
536                                                <MinTileCol>59</MinTileCol>
537                                                <MaxTileCol>71</MaxTileCol>
538                                        </TileMatrixLimits>
539                                        <TileMatrixLimits>
540                                                <TileMatrix>WGS84VL:8</TileMatrix>
541                                                <MinTileRow>22</MinTileRow>
542                                                <MaxTileRow>32</MaxTileRow>
543                                                <MinTileCol>124</MinTileCol>
544                                                <MaxTileCol>137</MaxTileCol>
545                                        </TileMatrixLimits>
546                                        <TileMatrixLimits>
547                                                <TileMatrix>WGS84VL:9</TileMatrix>
548                                                <MinTileRow>49</MinTileRow>
549                                                <MaxTileRow>60</MaxTileRow>
550                                                <MinTileCol>254</MinTileCol>
551                                                <MaxTileCol>269</MaxTileCol>
552                                        </TileMatrixLimits>
553                                        <TileMatrixLimits>
554                                                <TileMatrix>WGS84VL:10</TileMatrix>
555                                                <MinTileRow>104</MinTileRow>
556                                                <MaxTileRow>116</MaxTileRow>
557                                                <MinTileCol>514</MinTileCol>
558                                                <MaxTileCol>533</MaxTileCol>
559                                        </TileMatrixLimits>
560                                        <TileMatrixLimits>
561                                                <TileMatrix>WGS84VL:11</TileMatrix>
562                                                <MinTileRow>214</MinTileRow>
563                                                <MaxTileRow>228</MaxTileRow>
564                                                <MinTileCol>1033</MinTileCol>
565                                                <MaxTileCol>1062</MaxTileCol>
566                                        </TileMatrixLimits>
567                                        <TileMatrixLimits>
568                                                <TileMatrix>WGS84VL:12</TileMatrix>
569                                                <MinTileRow>433</MinTileRow>
570                                                <MaxTileRow>452</MaxTileRow>
571                                                <MinTileCol>2072</MinTileCol>
572                                                <MaxTileCol>2120</MaxTileCol>
573                                        </TileMatrixLimits>
574                                        <TileMatrixLimits>
575                                                <TileMatrix>WGS84VL:13</TileMatrix>
576                                                <MinTileRow>871</MinTileRow>
577                                                <MaxTileRow>899</MaxTileRow>
578                                                <MinTileCol>4149</MinTileCol>
579                                                <MaxTileCol>4235</MaxTileCol>
580                                        </TileMatrixLimits>
581                                        <TileMatrixLimits>
582                                                <TileMatrix>WGS84VL:14</TileMatrix>
583                                                <MinTileRow>1746</MinTileRow>
584                                                <MaxTileRow>1794</MaxTileRow>
585                                                <MinTileCol>8304</MinTileCol>
586                                                <MaxTileCol>8466</MaxTileCol>
587                                        </TileMatrixLimits>
588                                        <TileMatrixLimits>
589                                                <TileMatrix>WGS84VL:15</TileMatrix>
590                                                <MinTileRow>3499</MinTileRow>
591                                                <MaxTileRow>3583</MaxTileRow>
592                                                <MinTileCol>16613</MinTileCol>
593                                                <MaxTileCol>16927</MaxTileCol>
594                                        </TileMatrixLimits>
595                                        <TileMatrixLimits>
596                                                <TileMatrix>WGS84VL:16</TileMatrix>
597                                                <MinTileRow>7003</MinTileRow>
598                                                <MaxTileRow>7162</MaxTileRow>
599                                                <MinTileCol>33232</MinTileCol>
600                                                <MaxTileCol>33850</MaxTileCol>
601                                        </TileMatrixLimits>
602                                        <TileMatrixLimits>
603                                                <TileMatrix>WGS84VL:17</TileMatrix>
604                                                <MinTileRow>14011</MinTileRow>
605                                                <MaxTileRow>14319</MaxTileRow>
606                                                <MinTileCol>66470</MinTileCol>
607                                                <MaxTileCol>67696</MaxTileCol>
608                                        </TileMatrixLimits>
609                                        <TileMatrixLimits>
610                                                <TileMatrix>WGS84VL:18</TileMatrix>
611                                                <MinTileRow>28029</MinTileRow>
612                                                <MaxTileRow>28633</MaxTileRow>
613                                                <MinTileCol>132945</MinTileCol>
614                                                <MaxTileCol>135387</MaxTileCol>
615                                        </TileMatrixLimits>
616                                        <TileMatrixLimits>
617                                                <TileMatrix>WGS84VL:19</TileMatrix>
618                                                <MinTileRow>56064</MinTileRow>
619                                                <MaxTileRow>57261</MaxTileRow>
620                                                <MinTileCol>265896</MinTileCol>
621                                                <MaxTileCol>270770</MaxTileCol>
622                                        </TileMatrixLimits>
623                                        <TileMatrixLimits>
624                                                <TileMatrix>WGS84VL:20</TileMatrix>
625                                                <MinTileRow>112134</MinTileRow>
626                                                <MaxTileRow>114518</MaxTileRow>
627                                                <MinTileCol>531797</MinTileCol>
628                                                <MaxTileCol>541536</MaxTileCol>
629                                        </TileMatrixLimits>
630                                        <TileMatrixLimits>
631                                                <TileMatrix>WGS84VL:21</TileMatrix>
632                                                <MinTileRow>224273</MinTileRow>
633                                                <MaxTileRow>229031</MaxTileRow>
634                                                <MinTileCol>1063600</MinTileCol>
635                                                <MaxTileCol>1083067</MaxTileCol>
636                                        </TileMatrixLimits>
637                                        <TileMatrixLimits>
638                                                <TileMatrix>WGS84VL:22</TileMatrix>
639                                                <MinTileRow>448552</MinTileRow>
640                                                <MaxTileRow>458057</MaxTileRow>
641                                                <MinTileCol>2127206</MinTileCol>
642                                                <MaxTileCol>2166129</MaxTileCol>
643                                        </TileMatrixLimits>
644                                </TileMatrixSetLimits>
645                        </TileMatrixSetLink>
646                        <TileMatrixSetLink>
647                                <TileMatrixSet>BPL72VL</TileMatrixSet>
648                                <TileMatrixSetLimits>
649                                        <TileMatrixLimits>
650                                                <TileMatrix>BPL72VL:0</TileMatrix>
651                                                <MinTileRow>0</MinTileRow>
652                                                <MaxTileRow>0</MaxTileRow>
653                                                <MinTileCol>0</MinTileCol>
654                                                <MaxTileCol>0</MaxTileCol>
655                                        </TileMatrixLimits>
656                                        <TileMatrixLimits>
657                                                <TileMatrix>BPL72VL:1</TileMatrix>
658                                                <MinTileRow>0</MinTileRow>
659                                                <MaxTileRow>1</MaxTileRow>
660                                                <MinTileCol>0</MinTileCol>
661                                                <MaxTileCol>1</MaxTileCol>
662                                        </TileMatrixLimits>
663                                        <TileMatrixLimits>
664                                                <TileMatrix>BPL72VL:2</TileMatrix>
665                                                <MinTileRow>0</MinTileRow>
666                                                <MaxTileRow>3</MaxTileRow>
667                                                <MinTileCol>0</MinTileCol>
668                                                <MaxTileCol>3</MaxTileCol>
669                                        </TileMatrixLimits>
670                                        <TileMatrixLimits>
671                                                <TileMatrix>BPL72VL:3</TileMatrix>
672                                                <MinTileRow>0</MinTileRow>
673                                                <MaxTileRow>7</MaxTileRow>
674                                                <MinTileCol>0</MinTileCol>
675                                                <MaxTileCol>7</MaxTileCol>
676                                        </TileMatrixLimits>
677                                        <TileMatrixLimits>
678                                                <TileMatrix>BPL72VL:4</TileMatrix>
679                                                <MinTileRow>0</MinTileRow>
680                                                <MaxTileRow>15</MaxTileRow>
681                                                <MinTileCol>0</MinTileCol>
682                                                <MaxTileCol>15</MaxTileCol>
683                                        </TileMatrixLimits>
684                                        <TileMatrixLimits>
685                                                <TileMatrix>BPL72VL:5</TileMatrix>
686                                                <MinTileRow>5</MinTileRow>
687                                                <MaxTileRow>26</MaxTileRow>
688                                                <MinTileCol>0</MinTileCol>
689                                                <MaxTileCol>32</MaxTileCol>
690                                        </TileMatrixLimits>
691                                        <TileMatrixLimits>
692                                                <TileMatrix>BPL72VL:6</TileMatrix>
693                                                <MinTileRow>15</MinTileRow>
694                                                <MaxTileRow>48</MaxTileRow>
695                                                <MinTileCol>0</MinTileCol>
696                                                <MaxTileCol>64</MaxTileCol>
697                                        </TileMatrixLimits>
698                                        <TileMatrixLimits>
699                                                <TileMatrix>BPL72VL:7</TileMatrix>
700                                                <MinTileRow>36</MinTileRow>
701                                                <MaxTileRow>90</MaxTileRow>
702                                                <MinTileCol>0</MinTileCol>
703                                                <MaxTileCol>126</MaxTileCol>
704                                        </TileMatrixLimits>
705                                        <TileMatrixLimits>
706                                                <TileMatrix>BPL72VL:8</TileMatrix>
707                                                <MinTileRow>77</MinTileRow>
708                                                <MaxTileRow>176</MaxTileRow>
709                                                <MinTileCol>6</MinTileCol>
710                                                <MaxTileCol>248</MaxTileCol>
711                                        </TileMatrixLimits>
712                                        <TileMatrixLimits>
713                                                <TileMatrix>BPL72VL:9</TileMatrix>
714                                                <MinTileRow>159</MinTileRow>
715                                                <MaxTileRow>348</MaxTileRow>
716                                                <MinTileCol>18</MinTileCol>
717                                                <MaxTileCol>491</MaxTileCol>
718                                        </TileMatrixLimits>
719                                        <TileMatrixLimits>
720                                                <TileMatrix>BPL72VL:10</TileMatrix>
721                                                <MinTileRow>323</MinTileRow>
722                                                <MaxTileRow>692</MaxTileRow>
723                                                <MinTileCol>42</MinTileCol>
724                                                <MaxTileCol>977</MaxTileCol>
725                                        </TileMatrixLimits>
726                                        <TileMatrixLimits>
727                                                <TileMatrix>BPL72VL:11</TileMatrix>
728                                                <MinTileRow>651</MinTileRow>
729                                                <MaxTileRow>1380</MaxTileRow>
730                                                <MinTileCol>89</MinTileCol>
731                                                <MaxTileCol>1950</MaxTileCol>
732                                        </TileMatrixLimits>
733                                        <TileMatrixLimits>
734                                                <TileMatrix>BPL72VL:12</TileMatrix>
735                                                <MinTileRow>1308</MinTileRow>
736                                                <MaxTileRow>2756</MaxTileRow>
737                                                <MinTileCol>183</MinTileCol>
738                                                <MaxTileCol>3896</MaxTileCol>
739                                        </TileMatrixLimits>
740                                        <TileMatrixLimits>
741                                                <TileMatrix>BPL72VL:13</TileMatrix>
742                                                <MinTileRow>2622</MinTileRow>
743                                                <MaxTileRow>5507</MaxTileRow>
744                                                <MinTileCol>372</MinTileCol>
745                                                <MaxTileCol>7788</MaxTileCol>
746                                        </TileMatrixLimits>
747                                        <TileMatrixLimits>
748                                                <TileMatrix>BPL72VL:14</TileMatrix>
749                                                <MinTileRow>5249</MinTileRow>
750                                                <MaxTileRow>11009</MaxTileRow>
751                                                <MinTileCol>749</MinTileCol>
752                                                <MaxTileCol>15571</MaxTileCol>
753                                        </TileMatrixLimits>
754                                        <TileMatrixLimits>
755                                                <TileMatrix>BPL72VL:15</TileMatrix>
756                                                <MinTileRow>10504</MinTileRow>
757                                                <MaxTileRow>22013</MaxTileRow>
758                                                <MinTileCol>1504</MinTileCol>
759                                                <MaxTileCol>31138</MaxTileCol>
760                                        </TileMatrixLimits>
761                                </TileMatrixSetLimits>
762                        </TileMatrixSetLink>
763                </Layer>
764                <TileMatrixSet>
765                        <ows:Identifier>GoogleMapsVL</ows:Identifier>
766                        <ows:BoundingBox crs="EPSG:3857">
767                                <ows:LowerCorner>-20037508.342789 -20037508.342789</ows:LowerCorner>
768                                <ows:UpperCorner>20037508.342789 20037508.342789</ows:UpperCorner>
769                        </ows:BoundingBox>
770                        <ows:SupportedCRS>EPSG:3857</ows:SupportedCRS>
771                        <WellKnownScaleSet>urn:ogc:def:wkss:OGC:1.0:GoogleMapsCompatible</WellKnownScaleSet>
772                        <TileMatrix>
773                                <ows:Identifier>0</ows:Identifier>
774                                <ScaleDenominator>559082264.02871787548065185547</ScaleDenominator>
775                                <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
776                                <TileWidth>256</TileWidth>
777                                <TileHeight>256</TileHeight>
778                                <MatrixWidth>1</MatrixWidth>
779                                <MatrixHeight>1</MatrixHeight>
780                        </TileMatrix>
781                        <TileMatrix>
782                                <ows:Identifier>1</ows:Identifier>
783                                <ScaleDenominator>279541132.01435887813568115234</ScaleDenominator>
784                                <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
785                                <TileWidth>256</TileWidth>
786                                <TileHeight>256</TileHeight>
787                                <MatrixWidth>2</MatrixWidth>
788                                <MatrixHeight>2</MatrixHeight>
789                        </TileMatrix>
790                        <TileMatrix>
791                                <ows:Identifier>2</ows:Identifier>
792                                <ScaleDenominator>139770566.00717940926551818848</ScaleDenominator>
793                                <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
794                                <TileWidth>256</TileWidth>
795                                <TileHeight>256</TileHeight>
796                                <MatrixWidth>4</MatrixWidth>
797                                <MatrixHeight>4</MatrixHeight>
798                        </TileMatrix>
799                        <TileMatrix>
800                                <ows:Identifier>3</ows:Identifier>
801                                <ScaleDenominator>69885283.00358971953392028809</ScaleDenominator>
802                                <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
803                                <TileWidth>256</TileWidth>
804                                <TileHeight>256</TileHeight>
805                                <MatrixWidth>8</MatrixWidth>
806                                <MatrixHeight>8</MatrixHeight>
807                        </TileMatrix>
808                        <TileMatrix>
809                                <ows:Identifier>4</ows:Identifier>
810                                <ScaleDenominator>34942641.50179485976696014404</ScaleDenominator>
811                                <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
812                                <TileWidth>256</TileWidth>
813                                <TileHeight>256</TileHeight>
814                                <MatrixWidth>16</MatrixWidth>
815                                <MatrixHeight>16</MatrixHeight>
816                        </TileMatrix>
817                        <TileMatrix>
818                                <ows:Identifier>5</ows:Identifier>
819                                <ScaleDenominator>17471320.75089742988348007202</ScaleDenominator>
820                                <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
821                                <TileWidth>256</TileWidth>
822                                <TileHeight>256</TileHeight>
823                                <MatrixWidth>32</MatrixWidth>
824                                <MatrixHeight>32</MatrixHeight>
825                        </TileMatrix>
826                        <TileMatrix>
827                                <ows:Identifier>6</ows:Identifier>
828                                <ScaleDenominator>8735660.37544871494174003601</ScaleDenominator>
829                                <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
830                                <TileWidth>256</TileWidth>
831                                <TileHeight>256</TileHeight>
832                                <MatrixWidth>64</MatrixWidth>
833                                <MatrixHeight>64</MatrixHeight>
834                        </TileMatrix>
835                        <TileMatrix>
836                                <ows:Identifier>7</ows:Identifier>
837                                <ScaleDenominator>4367830.18772435747087001801</ScaleDenominator>
838                                <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
839                                <TileWidth>256</TileWidth>
840                                <TileHeight>256</TileHeight>
841                                <MatrixWidth>128</MatrixWidth>
842                                <MatrixHeight>128</MatrixHeight>
843                        </TileMatrix>
844                        <TileMatrix>
845                                <ows:Identifier>8</ows:Identifier>
846                                <ScaleDenominator>2183915.09386217873543500900</ScaleDenominator>
847                                <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
848                                <TileWidth>256</TileWidth>
849                                <TileHeight>256</TileHeight>
850                                <MatrixWidth>256</MatrixWidth>
851                                <MatrixHeight>256</MatrixHeight>
852                        </TileMatrix>
853                        <TileMatrix>
854                                <ows:Identifier>9</ows:Identifier>
855                                <ScaleDenominator>1091957.54693108866922557354</ScaleDenominator>
856                                <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
857                                <TileWidth>256</TileWidth>
858                                <TileHeight>256</TileHeight>
859                                <MatrixWidth>512</MatrixWidth>
860                                <MatrixHeight>512</MatrixHeight>
861                        </TileMatrix>
862                        <TileMatrix>
863                                <ows:Identifier>10</ows:Identifier>
864                                <ScaleDenominator>545978.77346554468385875225</ScaleDenominator>
865                                <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
866                                <TileWidth>256</TileWidth>
867                                <TileHeight>256</TileHeight>
868                                <MatrixWidth>1024</MatrixWidth>
869                                <MatrixHeight>1024</MatrixHeight>
870                        </TileMatrix>
871                        <TileMatrix>
872                                <ows:Identifier>11</ows:Identifier>
873                                <ScaleDenominator>272989.38673277228372171521</ScaleDenominator>
874                                <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
875                                <TileWidth>256</TileWidth>
876                                <TileHeight>256</TileHeight>
877                                <MatrixWidth>2048</MatrixWidth>
878                                <MatrixHeight>2048</MatrixHeight>
879                        </TileMatrix>
880                        <TileMatrix>
881                                <ows:Identifier>12</ows:Identifier>
882                                <ScaleDenominator>136494.69336638617096468806</ScaleDenominator>
883                                <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
884                                <TileWidth>256</TileWidth>
885                                <TileHeight>256</TileHeight>
886                                <MatrixWidth>4096</MatrixWidth>
887                                <MatrixHeight>4096</MatrixHeight>
888                        </TileMatrix>
889                        <TileMatrix>
890                                <ows:Identifier>13</ows:Identifier>
891                                <ScaleDenominator>68247.34668319307093042880</ScaleDenominator>
892                                <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
893                                <TileWidth>256</TileWidth>
894                                <TileHeight>256</TileHeight>
895                                <MatrixWidth>8192</MatrixWidth>
896                                <MatrixHeight>8192</MatrixHeight>
897                        </TileMatrix>
898                        <TileMatrix>
899                                <ows:Identifier>14</ows:Identifier>
900                                <ScaleDenominator>34123.67334159654274117202</ScaleDenominator>
901                                <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
902                                <TileWidth>256</TileWidth>
903                                <TileHeight>256</TileHeight>
904                                <MatrixWidth>16384</MatrixWidth>
905                                <MatrixHeight>16384</MatrixHeight>
906                        </TileMatrix>
907                        <TileMatrix>
908                                <ows:Identifier>15</ows:Identifier>
909                                <ScaleDenominator>17061.83667079827137058601</ScaleDenominator>
910                                <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
911                                <TileWidth>256</TileWidth>
912                                <TileHeight>256</TileHeight>
913                                <MatrixWidth>32768</MatrixWidth>
914                                <MatrixHeight>32768</MatrixHeight>
915                        </TileMatrix>
916                        <TileMatrix>
917                                <ows:Identifier>16</ows:Identifier>
918                                <ScaleDenominator>8530.91833539913568529300</ScaleDenominator>
919                                <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
920                                <TileWidth>256</TileWidth>
921                                <TileHeight>256</TileHeight>
922                                <MatrixWidth>65536</MatrixWidth>
923                                <MatrixHeight>65536</MatrixHeight>
924                        </TileMatrix>
925                        <TileMatrix>
926                                <ows:Identifier>17</ows:Identifier>
927                                <ScaleDenominator>4265.45916769956784264650</ScaleDenominator>
928                                <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
929                                <TileWidth>256</TileWidth>
930                                <TileHeight>256</TileHeight>
931                                <MatrixWidth>131072</MatrixWidth>
932                                <MatrixHeight>131072</MatrixHeight>
933                        </TileMatrix>
934                        <TileMatrix>
935                                <ows:Identifier>18</ows:Identifier>
936                                <ScaleDenominator>2132.72958384978392132325</ScaleDenominator>
937                                <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
938                                <TileWidth>256</TileWidth>
939                                <TileHeight>256</TileHeight>
940                                <MatrixWidth>262144</MatrixWidth>
941                                <MatrixHeight>262144</MatrixHeight>
942                        </TileMatrix>
943                        <TileMatrix>
944                                <ows:Identifier>19</ows:Identifier>
945                                <ScaleDenominator>1066.36479192489309753000</ScaleDenominator>
946                                <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
947                                <TileWidth>256</TileWidth>
948                                <TileHeight>256</TileHeight>
949                                <MatrixWidth>524288</MatrixWidth>
950                                <MatrixHeight>524288</MatrixHeight>
951                        </TileMatrix>
952                        <TileMatrix>
953                                <ows:Identifier>20</ows:Identifier>
954                                <ScaleDenominator>533.18239596244654876500</ScaleDenominator>
955                                <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
956                                <TileWidth>256</TileWidth>
957                                <TileHeight>256</TileHeight>
958                                <MatrixWidth>1048576</MatrixWidth>
959                                <MatrixHeight>1048576</MatrixHeight>
960                        </TileMatrix>
961                        <TileMatrix>
962                                <ows:Identifier>21</ows:Identifier>
963                                <ScaleDenominator>266.59119798122287647857</ScaleDenominator>
964                                <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
965                                <TileWidth>256</TileWidth>
966                                <TileHeight>256</TileHeight>
967                                <MatrixWidth>2097152</MatrixWidth>
968                                <MatrixHeight>2097152</MatrixHeight>
969                        </TileMatrix>
970                </TileMatrixSet>
971                <TileMatrixSet>
972                        <ows:Identifier>BPL72VL</ows:Identifier>
973                        <ows:BoundingBox crs="urn:ogc:def:crs:EPSG:6.3:31370">
974                                <ows:LowerCorner>9928.000000 66928.000000</ows:LowerCorner>
975                                <ows:UpperCorner>272072.000000 329072.000000</ows:UpperCorner>
976                        </ows:BoundingBox>
977                        <ows:SupportedCRS>EPSG:31370</ows:SupportedCRS>
978                        <TileMatrix>
979                                <ows:Identifier>0</ows:Identifier>
980                                <ScaleDenominator>3657142.85714285727590322495</ScaleDenominator>
981                                <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
982                                <TileWidth>256</TileWidth>
983                                <TileHeight>256</TileHeight>
984                                <MatrixWidth>1</MatrixWidth>
985                                <MatrixHeight>1</MatrixHeight>
986                        </TileMatrix>
987                        <TileMatrix>
988                                <ows:Identifier>1</ows:Identifier>
989                                <ScaleDenominator>1828571.42857142863795161247</ScaleDenominator>
990                                <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
991                                <TileWidth>256</TileWidth>
992                                <TileHeight>256</TileHeight>
993                                <MatrixWidth>2</MatrixWidth>
994                                <MatrixHeight>2</MatrixHeight>
995                        </TileMatrix>
996                        <TileMatrix>
997                                <ows:Identifier>2</ows:Identifier>
998                                <ScaleDenominator>914285.71428571431897580624</ScaleDenominator>
999                                <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1000                                <TileWidth>256</TileWidth>
1001                                <TileHeight>256</TileHeight>
1002                                <MatrixWidth>4</MatrixWidth>
1003                                <MatrixHeight>4</MatrixHeight>
1004                        </TileMatrix>
1005                        <TileMatrix>
1006                                <ows:Identifier>3</ows:Identifier>
1007                                <ScaleDenominator>457142.85714285715948790312</ScaleDenominator>
1008                                <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1009                                <TileWidth>256</TileWidth>
1010                                <TileHeight>256</TileHeight>
1011                                <MatrixWidth>8</MatrixWidth>
1012                                <MatrixHeight>8</MatrixHeight>
1013                        </TileMatrix>
1014                        <TileMatrix>
1015                                <ows:Identifier>4</ows:Identifier>
1016                                <ScaleDenominator>228571.42857142857974395156</ScaleDenominator>
1017                                <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1018                                <TileWidth>256</TileWidth>
1019                                <TileHeight>256</TileHeight>
1020                                <MatrixWidth>16</MatrixWidth>
1021                                <MatrixHeight>16</MatrixHeight>
1022                        </TileMatrix>
1023                        <TileMatrix>
1024                                <ows:Identifier>5</ows:Identifier>
1025                                <ScaleDenominator>114285.71428571428987197578</ScaleDenominator>
1026                                <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1027                                <TileWidth>256</TileWidth>
1028                                <TileHeight>256</TileHeight>
1029                                <MatrixWidth>32</MatrixWidth>
1030                                <MatrixHeight>32</MatrixHeight>
1031                        </TileMatrix>
1032                        <TileMatrix>
1033                                <ows:Identifier>6</ows:Identifier>
1034                                <ScaleDenominator>57142.85714285714493598789</ScaleDenominator>
1035                                <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1036                                <TileWidth>256</TileWidth>
1037                                <TileHeight>256</TileHeight>
1038                                <MatrixWidth>64</MatrixWidth>
1039                                <MatrixHeight>64</MatrixHeight>
1040                        </TileMatrix>
1041                        <TileMatrix>
1042                                <ows:Identifier>7</ows:Identifier>
1043                                <ScaleDenominator>28571.42857142857246799394</ScaleDenominator>
1044                                <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1045                                <TileWidth>256</TileWidth>
1046                                <TileHeight>256</TileHeight>
1047                                <MatrixWidth>128</MatrixWidth>
1048                                <MatrixHeight>128</MatrixHeight>
1049                        </TileMatrix>
1050                        <TileMatrix>
1051                                <ows:Identifier>8</ows:Identifier>
1052                                <ScaleDenominator>14285.71428571428623399697</ScaleDenominator>
1053                                <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1054                                <TileWidth>256</TileWidth>
1055                                <TileHeight>256</TileHeight>
1056                                <MatrixWidth>256</MatrixWidth>
1057                                <MatrixHeight>256</MatrixHeight>
1058                        </TileMatrix>
1059                        <TileMatrix>
1060                                <ows:Identifier>9</ows:Identifier>
1061                                <ScaleDenominator>7142.85714285714311699849</ScaleDenominator>
1062                                <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1063                                <TileWidth>256</TileWidth>
1064                                <TileHeight>256</TileHeight>
1065                                <MatrixWidth>512</MatrixWidth>
1066                                <MatrixHeight>512</MatrixHeight>
1067                        </TileMatrix>
1068                        <TileMatrix>
1069                                <ows:Identifier>10</ows:Identifier>
1070                                <ScaleDenominator>3571.42857142857155849924</ScaleDenominator>
1071                                <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1072                                <TileWidth>256</TileWidth>
1073                                <TileHeight>256</TileHeight>
1074                                <MatrixWidth>1024</MatrixWidth>
1075                                <MatrixHeight>1024</MatrixHeight>
1076                        </TileMatrix>
1077                        <TileMatrix>
1078                                <ows:Identifier>11</ows:Identifier>
1079                                <ScaleDenominator>1785.71428571428577924962</ScaleDenominator>
1080                                <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1081                                <TileWidth>256</TileWidth>
1082                                <TileHeight>256</TileHeight>
1083                                <MatrixWidth>2048</MatrixWidth>
1084                                <MatrixHeight>2048</MatrixHeight>
1085                        </TileMatrix>
1086                        <TileMatrix>
1087                                <ows:Identifier>12</ows:Identifier>
1088                                <ScaleDenominator>892.85714285714288962481</ScaleDenominator>
1089                                <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1090                                <TileWidth>256</TileWidth>
1091                                <TileHeight>256</TileHeight>
1092                                <MatrixWidth>4096</MatrixWidth>
1093                                <MatrixHeight>4096</MatrixHeight>
1094                        </TileMatrix>
1095                        <TileMatrix>
1096                                <ows:Identifier>13</ows:Identifier>
1097                                <ScaleDenominator>446.42857142857144481241</ScaleDenominator>
1098                                <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1099                                <TileWidth>256</TileWidth>
1100                                <TileHeight>256</TileHeight>
1101                                <MatrixWidth>8192</MatrixWidth>
1102                                <MatrixHeight>8192</MatrixHeight>
1103                        </TileMatrix>
1104                        <TileMatrix>
1105                                <ows:Identifier>14</ows:Identifier>
1106                                <ScaleDenominator>223.21428571428572240620</ScaleDenominator>
1107                                <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1108                                <TileWidth>256</TileWidth>
1109                                <TileHeight>256</TileHeight>
1110                                <MatrixWidth>16384</MatrixWidth>
1111                                <MatrixHeight>16384</MatrixHeight>
1112                        </TileMatrix>
1113                        <TileMatrix>
1114                                <ows:Identifier>15</ows:Identifier>
1115                                <ScaleDenominator>111.60714285714286120310</ScaleDenominator>
1116                                <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1117                                <TileWidth>256</TileWidth>
1118                                <TileHeight>256</TileHeight>
1119                                <MatrixWidth>32768</MatrixWidth>
1120                                <MatrixHeight>32768</MatrixHeight>
1121                        </TileMatrix>
1122                </TileMatrixSet>
1123                <TileMatrixSet>
1124                        <ows:Identifier>WGS84VL</ows:Identifier>
1125                        <ows:BoundingBox crs="urn:ogc:def:crs:EPSG:6.3:4326">
1126                                <ows:LowerCorner>-180.000000 -90.000000</ows:LowerCorner>
1127                                <ows:UpperCorner>180.000000 90.000000</ows:UpperCorner>
1128                        </ows:BoundingBox>
1129                        <ows:SupportedCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG:6.3:4326</ows:SupportedCRS>
1130                        <TileMatrix>
1131                                <ows:Identifier>0</ows:Identifier>
1132                                <ScaleDenominator>559082264.02871775627136230469</ScaleDenominator>
1133                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1134                                <TileWidth>256</TileWidth>
1135                                <TileHeight>256</TileHeight>
1136                                <MatrixWidth>1</MatrixWidth>
1137                                <MatrixHeight>1</MatrixHeight>
1138                        </TileMatrix>
1139                        <TileMatrix>
1140                                <ows:Identifier>1</ows:Identifier>
1141                                <ScaleDenominator>279541132.01435887813568115234</ScaleDenominator>
1142                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1143                                <TileWidth>256</TileWidth>
1144                                <TileHeight>256</TileHeight>
1145                                <MatrixWidth>2</MatrixWidth>
1146                                <MatrixHeight>1</MatrixHeight>
1147                        </TileMatrix>
1148                        <TileMatrix>
1149                                <ows:Identifier>2</ows:Identifier>
1150                                <ScaleDenominator>139770566.00717943906784057617</ScaleDenominator>
1151                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1152                                <TileWidth>256</TileWidth>
1153                                <TileHeight>256</TileHeight>
1154                                <MatrixWidth>4</MatrixWidth>
1155                                <MatrixHeight>2</MatrixHeight>
1156                        </TileMatrix>
1157                        <TileMatrix>
1158                                <ows:Identifier>3</ows:Identifier>
1159                                <ScaleDenominator>69885283.00358971953392028809</ScaleDenominator>
1160                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1161                                <TileWidth>256</TileWidth>
1162                                <TileHeight>256</TileHeight>
1163                                <MatrixWidth>8</MatrixWidth>
1164                                <MatrixHeight>4</MatrixHeight>
1165                        </TileMatrix>
1166                        <TileMatrix>
1167                                <ows:Identifier>4</ows:Identifier>
1168                                <ScaleDenominator>34942641.50179485976696014404</ScaleDenominator>
1169                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1170                                <TileWidth>256</TileWidth>
1171                                <TileHeight>256</TileHeight>
1172                                <MatrixWidth>16</MatrixWidth>
1173                                <MatrixHeight>8</MatrixHeight>
1174                        </TileMatrix>
1175                        <TileMatrix>
1176                                <ows:Identifier>5</ows:Identifier>
1177                                <ScaleDenominator>17471320.75089742988348007202</ScaleDenominator>
1178                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1179                                <TileWidth>256</TileWidth>
1180                                <TileHeight>256</TileHeight>
1181                                <MatrixWidth>32</MatrixWidth>
1182                                <MatrixHeight>16</MatrixHeight>
1183                        </TileMatrix>
1184                        <TileMatrix>
1185                                <ows:Identifier>6</ows:Identifier>
1186                                <ScaleDenominator>8735660.37544871494174003601</ScaleDenominator>
1187                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1188                                <TileWidth>256</TileWidth>
1189                                <TileHeight>256</TileHeight>
1190                                <MatrixWidth>64</MatrixWidth>
1191                                <MatrixHeight>32</MatrixHeight>
1192                        </TileMatrix>
1193                        <TileMatrix>
1194                                <ows:Identifier>7</ows:Identifier>
1195                                <ScaleDenominator>4367830.18772435747087001801</ScaleDenominator>
1196                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1197                                <TileWidth>256</TileWidth>
1198                                <TileHeight>256</TileHeight>
1199                                <MatrixWidth>128</MatrixWidth>
1200                                <MatrixHeight>64</MatrixHeight>
1201                        </TileMatrix>
1202                        <TileMatrix>
1203                                <ows:Identifier>8</ows:Identifier>
1204                                <ScaleDenominator>2183915.09386217873543500900</ScaleDenominator>
1205                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1206                                <TileWidth>256</TileWidth>
1207                                <TileHeight>256</TileHeight>
1208                                <MatrixWidth>256</MatrixWidth>
1209                                <MatrixHeight>128</MatrixHeight>
1210                        </TileMatrix>
1211                        <TileMatrix>
1212                                <ows:Identifier>9</ows:Identifier>
1213                                <ScaleDenominator>1091957.54693108936771750450</ScaleDenominator>
1214                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1215                                <TileWidth>256</TileWidth>
1216                                <TileHeight>256</TileHeight>
1217                                <MatrixWidth>512</MatrixWidth>
1218                                <MatrixHeight>256</MatrixHeight>
1219                        </TileMatrix>
1220                        <TileMatrix>
1221                                <ows:Identifier>10</ows:Identifier>
1222                                <ScaleDenominator>545978.77346554468385875225</ScaleDenominator>
1223                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1224                                <TileWidth>256</TileWidth>
1225                                <TileHeight>256</TileHeight>
1226                                <MatrixWidth>1024</MatrixWidth>
1227                                <MatrixHeight>512</MatrixHeight>
1228                        </TileMatrix>
1229                        <TileMatrix>
1230                                <ows:Identifier>11</ows:Identifier>
1231                                <ScaleDenominator>272989.38673277234192937613</ScaleDenominator>
1232                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1233                                <TileWidth>256</TileWidth>
1234                                <TileHeight>256</TileHeight>
1235                                <MatrixWidth>2048</MatrixWidth>
1236                                <MatrixHeight>1024</MatrixHeight>
1237                        </TileMatrix>
1238                        <TileMatrix>
1239                                <ows:Identifier>12</ows:Identifier>
1240                                <ScaleDenominator>136494.69336638617096468806</ScaleDenominator>
1241                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1242                                <TileWidth>256</TileWidth>
1243                                <TileHeight>256</TileHeight>
1244                                <MatrixWidth>4096</MatrixWidth>
1245                                <MatrixHeight>2048</MatrixHeight>
1246                        </TileMatrix>
1247                        <TileMatrix>
1248                                <ows:Identifier>13</ows:Identifier>
1249                                <ScaleDenominator>68247.34668319308548234403</ScaleDenominator>
1250                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1251                                <TileWidth>256</TileWidth>
1252                                <TileHeight>256</TileHeight>
1253                                <MatrixWidth>8192</MatrixWidth>
1254                                <MatrixHeight>4096</MatrixHeight>
1255                        </TileMatrix>
1256                        <TileMatrix>
1257                                <ows:Identifier>14</ows:Identifier>
1258                                <ScaleDenominator>34123.67334159654274117202</ScaleDenominator>
1259                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1260                                <TileWidth>256</TileWidth>
1261                                <TileHeight>256</TileHeight>
1262                                <MatrixWidth>16384</MatrixWidth>
1263                                <MatrixHeight>8192</MatrixHeight>
1264                        </TileMatrix>
1265                        <TileMatrix>
1266                                <ows:Identifier>15</ows:Identifier>
1267                                <ScaleDenominator>17061.83667079825318069197</ScaleDenominator>
1268                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1269                                <TileWidth>256</TileWidth>
1270                                <TileHeight>256</TileHeight>
1271                                <MatrixWidth>32768</MatrixWidth>
1272                                <MatrixHeight>16384</MatrixHeight>
1273                        </TileMatrix>
1274                        <TileMatrix>
1275                                <ows:Identifier>16</ows:Identifier>
1276                                <ScaleDenominator>8530.91833539912659034599</ScaleDenominator>
1277                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1278                                <TileWidth>256</TileWidth>
1279                                <TileHeight>256</TileHeight>
1280                                <MatrixWidth>65536</MatrixWidth>
1281                                <MatrixHeight>32768</MatrixHeight>
1282                        </TileMatrix>
1283                        <TileMatrix>
1284                                <ows:Identifier>17</ows:Identifier>
1285                                <ScaleDenominator>4265.45916769956329517299</ScaleDenominator>
1286                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1287                                <TileWidth>256</TileWidth>
1288                                <TileHeight>256</TileHeight>
1289                                <MatrixWidth>131072</MatrixWidth>
1290                                <MatrixHeight>65536</MatrixHeight>
1291                        </TileMatrix>
1292                        <TileMatrix>
1293                                <ows:Identifier>18</ows:Identifier>
1294                                <ScaleDenominator>2132.72958384978574031265</ScaleDenominator>
1295                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1296                                <TileWidth>256</TileWidth>
1297                                <TileHeight>256</TileHeight>
1298                                <MatrixWidth>262144</MatrixWidth>
1299                                <MatrixHeight>131072</MatrixHeight>
1300                        </TileMatrix>
1301                        <TileMatrix>
1302                                <ows:Identifier>19</ows:Identifier>
1303                                <ScaleDenominator>1066.36479192489287015633</ScaleDenominator>
1304                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1305                                <TileWidth>256</TileWidth>
1306                                <TileHeight>256</TileHeight>
1307                                <MatrixWidth>524288</MatrixWidth>
1308                                <MatrixHeight>262144</MatrixHeight>
1309                        </TileMatrix>
1310                        <TileMatrix>
1311                                <ows:Identifier>20</ows:Identifier>
1312                                <ScaleDenominator>533.18239596244643507816</ScaleDenominator>
1313                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1314                                <TileWidth>256</TileWidth>
1315                                <TileHeight>256</TileHeight>
1316                                <MatrixWidth>1048576</MatrixWidth>
1317                                <MatrixHeight>524288</MatrixHeight>
1318                        </TileMatrix>
1319                        <TileMatrix>
1320                                <ows:Identifier>21</ows:Identifier>
1321                                <ScaleDenominator>266.59119798122321753908</ScaleDenominator>
1322                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1323                                <TileWidth>256</TileWidth>
1324                                <TileHeight>256</TileHeight>
1325                                <MatrixWidth>2097152</MatrixWidth>
1326                                <MatrixHeight>1048576</MatrixHeight>
1327                        </TileMatrix>
1328                        <TileMatrix>
1329                                <ows:Identifier>22</ows:Identifier>
1330                                <ScaleDenominator>133.29559899061140981757</ScaleDenominator>
1331                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1332                                <TileWidth>256</TileWidth>
1333                                <TileHeight>256</TileHeight>
1334                                <MatrixWidth>4194304</MatrixWidth>
1335                                <MatrixHeight>2097152</MatrixHeight>
1336                        </TileMatrix>
1337                </TileMatrixSet>
1338        </Contents>
1339        <ServiceMetadataURL xlink:href="https://metadata.agiv.be/zoekdienst/srv/dut/view?uuid=bb99337d-2146-413e-8c68-b9930061dc25"/>
1340</Capabilities>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.