source: josm/trunk/test/data/wmts/bug12573-wmts-identifier.xml @ 9958

Last change on this file since 9958 was 9958, checked in by bastiK, 8 years ago

fix svn:eol property

  • Property svn:eol-style set to native
File size: 50.8 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<!-- edited with XMLSpy v2014 sp1 (x64) (http://www.altova.com) by AGIV (AGIV) -->
3<Capabilities xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wmts/1.0 http://schemas.opengis.net/wmts/1.0/wmtsGetCapabilities_response.xsd http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs_ows11/1.0 http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs_ows11/1.0/inspire_vs_ows_11.xsd" version="1.0.0" xmlns="http://www.opengis.net/wmts/1.0" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows/1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:agiv="http://gisvl.be/gdi/azurestorage/1.0" xmlns:inspire_vs="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs_ows11/1.0" xmlns:inspire_common="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/common/1.0">
4        <ows:ServiceIdentification>
5                <ows:Title>AGIV WMTS service </ows:Title>
6                <ows:Abstract>Web Map Tile Service van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen die alle data, die ontsloten worden als WMTS-laag, groepeert.</ows:Abstract>
7                <ows:Keywords>
8                        <ows:Keyword>WMTS</ows:Keyword>
9                </ows:Keywords>
10                <ows:ServiceType>OGC WMTS</ows:ServiceType>
11                <ows:ServiceTypeVersion>1.0.0</ows:ServiceTypeVersion>
12                <ows:Fees>Gratis</ows:Fees>
13                <ows:AccessConstraints>Door het gebruik van deze service, is de gebruiker verplicht zich te houden aan de toegangs- en gebruiksbepalingen van de in deze service aangeboden gegevens.</ows:AccessConstraints>
14        </ows:ServiceIdentification>
15        <ows:ServiceProvider>
16                <ows:ProviderName>AGIV</ows:ProviderName>
17                <ows:ProviderSite xlink:href="http://www.agiv.be/"/>
18                <ows:ServiceContact>
19                        <ows:ContactInfo>
20                                <ows:Phone>
21                                        <ows:Voice>+32 9 2761500</ows:Voice>
22                                        <ows:Facsimile>+32 9 2761505</ows:Facsimile>
23                                </ows:Phone>
24                                <ows:Address>
25                                        <ows:DeliveryPoint>Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 110</ows:DeliveryPoint>
26                                        <ows:City>Gent</ows:City>
27                                        <ows:AdministrativeArea/>
28                                        <ows:PostalCode>9000</ows:PostalCode>
29                                        <ows:Country>Belgium</ows:Country>
30                                        <ows:ElectronicMailAddress>contactpunt@agiv.be</ows:ElectronicMailAddress>
31                                </ows:Address>
32                        </ows:ContactInfo>
33                </ows:ServiceContact>
34        </ows:ServiceProvider>
35        <ows:OperationsMetadata>
36                <ows:Operation name="GetCapabilities">
37                        <ows:DCP>
38                                <ows:HTTP>
39                                        <ows:Get xlink:href="http://tile.informatievlaanderen.be/ws/raadpleegdiensten/wmts?">
40                                                <ows:Constraint name="GetEncoding">
41                                                        <ows:AllowedValues>
42                                                                <ows:Value>KVP</ows:Value>
43                                                        </ows:AllowedValues>
44                                                </ows:Constraint>
45                                        </ows:Get>
46                                </ows:HTTP>
47                        </ows:DCP>
48                </ows:Operation>
49                <ows:Operation name="GetTile">
50                        <ows:DCP>
51                                <ows:HTTP>
52                                        <ows:Get xlink:href="http://tile.informatievlaanderen.be/ws/raadpleegdiensten/wmts?">
53                                                <ows:Constraint name="GetEncoding">
54                                                        <ows:AllowedValues>
55                                                                <ows:Value>KVP</ows:Value>
56                                                        </ows:AllowedValues>
57                                                </ows:Constraint>
58                                        </ows:Get>
59                                </ows:HTTP>
60                        </ows:DCP>
61                </ows:Operation>
62                <ows:Operation name="GetFeatureInfo">
63                        <ows:DCP>
64                                <ows:HTTP>
65                                        <ows:Get xlink:href="http://tile.informatievlaanderen.be/ws/raadpleegdiensten/wmts?">
66                                                <ows:Constraint name="GetEncoding">
67                                                        <ows:AllowedValues>
68                                                                <ows:Value>KVP</ows:Value>
69                                                        </ows:AllowedValues>
70                                                </ows:Constraint>
71                                        </ows:Get>
72                                </ows:HTTP>
73                        </ows:DCP>
74                </ows:Operation>
75                <inspire_vs:ExtendedCapabilities>
76                        <inspire_common:ResourceLocator>
77                                <inspire_common:URL>http://tile.informatievlaanderen.be/ws/raadpleegdiensten/wmts?</inspire_common:URL>
78                                <inspire_common:MediaType>application/gml+xml</inspire_common:MediaType>
79                        </inspire_common:ResourceLocator>
80                        <inspire_common:ResourceType>service</inspire_common:ResourceType>
81                        <inspire_common:TemporalReference>
82                                <inspire_common:DateOfPublication>2015-10-15</inspire_common:DateOfPublication>
83                        </inspire_common:TemporalReference>
84                        <inspire_common:Conformity>
85                                <inspire_common:Specification xsi:type="inspire_common:citationInspireInteroperabilityRegulation_dut">
86                                        <inspire_common:Title>VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens</inspire_common:Title>
87                                        <inspire_common:DateOfPublication>2010-12-08</inspire_common:DateOfPublication>
88                                        <inspire_common:URI>OJ:L:2010:323:0011:0102:NL:PDF</inspire_common:URI>
89                                        <inspire_common:ResourceLocator>
90                                                <inspire_common:URL>http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:NL:PDF</inspire_common:URL>
91                                                <inspire_common:MediaType>application/pdf</inspire_common:MediaType>
92                                        </inspire_common:ResourceLocator>
93                                </inspire_common:Specification>
94                                <inspire_common:Degree>notEvaluated</inspire_common:Degree>
95                        </inspire_common:Conformity>
96                        <inspire_common:MetadataPointOfContact>
97                                <inspire_common:OrganisationName>AGIV</inspire_common:OrganisationName>
98                                <inspire_common:EmailAddress>contactpunt@agiv.be</inspire_common:EmailAddress>
99                        </inspire_common:MetadataPointOfContact>
100                        <inspire_common:MetadataDate>2016-01-13</inspire_common:MetadataDate>
101                        <inspire_common:SpatialDataServiceType>view</inspire_common:SpatialDataServiceType>
102                        <inspire_common:MandatoryKeyword xsi:type="inspire_common:classificationOfSpatialDataService">
103                                <inspire_common:KeywordValue>infoMapAccessService</inspire_common:KeywordValue>
104                        </inspire_common:MandatoryKeyword>
105                        <inspire_common:Keyword xsi:type="inspire_common:inspireTheme_dut">
106                                <inspire_common:OriginatingControlledVocabulary xsi:type="inspire_common:originatingControlledVocabularyGemetInspireThemes">
107                                        <inspire_common:Title>GEMET - INSPIRE themes</inspire_common:Title>
108                                        <inspire_common:DateOfPublication>2008-06-01</inspire_common:DateOfPublication>
109                                </inspire_common:OriginatingControlledVocabulary>
110                                <inspire_common:KeywordValue>Orthobeeldvorming</inspire_common:KeywordValue>
111                        </inspire_common:Keyword>
112                        <inspire_common:SupportedLanguages>
113                                <inspire_common:DefaultLanguage>
114                                        <inspire_common:Language>dut</inspire_common:Language>
115                                </inspire_common:DefaultLanguage>
116                        </inspire_common:SupportedLanguages>
117                        <inspire_common:ResponseLanguage>
118                                <inspire_common:Language>dut</inspire_common:Language>
119                        </inspire_common:ResponseLanguage>
120                        <inspire_common:MetadataUrl>
121                                <inspire_common:URL>https://metadata.agiv.be/zoekdienst/srv/dut/csw?REQUEST=GetRecordById&amp;SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;ELEMENTSETNAME=full&amp;ID=7C823055-7BBF-4D62-B55E-F85C30D53162&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd</inspire_common:URL>
122                                <inspire_common:MediaType>application/vnd.ogc.csw.GetRecordByIdResponse_xml</inspire_common:MediaType>
123                        </inspire_common:MetadataUrl>
124                </inspire_vs:ExtendedCapabilities>
125        </ows:OperationsMetadata>
126        <Contents>
127                <Layer>
128                        <ows:Title>GRB-basiskaart</ows:Title>
129                        <ows:Abstract>Deze laag toont alle (GRB-) entiteiten die zichtbaar zijn in de GRB-basiskaart</ows:Abstract>
130                        <ows:Keywords>
131                                <ows:Keyword>actualisatie</ows:Keyword>
132                                <ows:Keyword>administratieve grens</ows:Keyword>
133                                <ows:Keyword>adres</ows:Keyword>
134                                <ows:Keyword>afdak</ows:Keyword>
135                                <ows:Keyword>afrit</ows:Keyword>
136                                <ows:Keyword>afrit</ows:Keyword>
137                                <ows:Keyword>AGIV-product</ows:Keyword>
138                                <ows:Keyword>anomalie</ows:Keyword>
139                                <ows:Keyword>as built</ows:Keyword>
140                                <ows:Keyword>atlas</ows:Keyword>
141                                <ows:Keyword>autosnelweg</ows:Keyword>
142                                <ows:Keyword>baangracht</ows:Keyword>
143                                <ows:Keyword>basiskaart</ows:Keyword>
144                                <ows:Keyword>beek</ows:Keyword>
145                                <ows:Keyword>bergplaats</ows:Keyword>
146                                <ows:Keyword>berm</ows:Keyword>
147                                <ows:Keyword>bevaarbaar</ows:Keyword>
148                                <ows:Keyword>boordsteen</ows:Keyword>
149                                <ows:Keyword>bouwsel</ows:Keyword>
150                                <ows:Keyword>brandkraan</ows:Keyword>
151                                <ows:Keyword>brug</ows:Keyword>
152                                <ows:Keyword>bushok</ows:Keyword>
153                                <ows:Keyword>cabine</ows:Keyword>
154                                <ows:Keyword>chemisch</ows:Keyword>
155                                <ows:Keyword>circulatiezone</ows:Keyword>
156                                <ows:Keyword>constructie</ows:Keyword>
157                                <ows:Keyword>corridor</ows:Keyword>
158                                <ows:Keyword>CRAB</ows:Keyword>
159                                <ows:Keyword>deksel</ows:Keyword>
160                                <ows:Keyword>dienstweg</ows:Keyword>
161                                <ows:Keyword>drempel</ows:Keyword>
162                                <ows:Keyword>elektriciteitspaal</ows:Keyword>
163                                <ows:Keyword>fietsstalling</ows:Keyword>
164                                <ows:Keyword>fietsweg</ows:Keyword>
165                                <ows:Keyword>FLEPOS</ows:Keyword>
166                                <ows:Keyword>flitspaal</ows:Keyword>
167                                <ows:Keyword>fontein</ows:Keyword>
168                                <ows:Keyword>fout</ows:Keyword>
169                                <ows:Keyword>FVP</ows:Keyword>
170                                <ows:Keyword>garagetoegang</ows:Keyword>
171                                <ows:Keyword>GDF</ows:Keyword>
172                                <ows:Keyword>gebouw</ows:Keyword>
173                                <ows:Keyword>gemeentegrens</ows:Keyword>
174                                <ows:Keyword>gemeenteterritorium</ows:Keyword>
175                                <ows:Keyword>geodetisch</ows:Keyword>
176                                <ows:Keyword>gevel</ows:Keyword>
177                                <ows:Keyword>gevellijn</ows:Keyword>
178                                <ows:Keyword>gevelpunt</ows:Keyword>
179                                <ows:Keyword>golfbreker</ows:Keyword>
180                                <ows:Keyword>gracht</ows:Keyword>
181                                <ows:Keyword>GRB gis</ows:Keyword>
182                                <ows:Keyword>GRB</ows:Keyword>
183                                <ows:Keyword>GRB-databank</ows:Keyword>
184                                <ows:Keyword>GRB-gis</ows:Keyword>
185                                <ows:Keyword>grenspaal</ows:Keyword>
186                                <ows:Keyword>grootschalig</ows:Keyword>
187                                <ows:Keyword>havendam</ows:Keyword>
188                                <ows:Keyword>huisnummer</ows:Keyword>
189                                <ows:Keyword>hydrografisch</ows:Keyword>
190                                <ows:Keyword>informatiesysteem</ows:Keyword>
191                                <ows:Keyword>inrit</ows:Keyword>
192                                <ows:Keyword>installatie</ows:Keyword>
193                                <ows:Keyword>kadaster</ows:Keyword>
194                                <ows:Keyword>kadastergrootschalig</ows:Keyword>
195                                <ows:Keyword>kadastraal</ows:Keyword>
196                                <ows:Keyword>kantsteen</ows:Keyword>
197                                <ows:Keyword>keermuur</ows:Keyword>
198                                <ows:Keyword>koeltoren</ows:Keyword>
199                                <ows:Keyword>kopmuur</ows:Keyword>
200                                <ows:Keyword>kunstwerk</ows:Keyword>
201                                <ows:Keyword>lokaal</ows:Keyword>
202                                <ows:Keyword>longitudinaal</ows:Keyword>
203                                <ows:Keyword>loopbrug</ows:Keyword>
204                                <ows:Keyword>luik</ows:Keyword>
205                                <ows:Keyword>mast</ows:Keyword>
206                                <ows:Keyword>meer</ows:Keyword>
207                                <ows:Keyword>meerpaal</ows:Keyword>
208                                <ows:Keyword>metro</ows:Keyword>
209                                <ows:Keyword>monument</ows:Keyword>
210                                <ows:Keyword>mutatie</ows:Keyword>
211                                <ows:Keyword>muur</ows:Keyword>
212                                <ows:Keyword>Nationaal Geografisch Instituut</ows:Keyword>
213                                <ows:Keyword>netwerk </ows:Keyword>
214                                <ows:Keyword>NGI</ows:Keyword>
215                                <ows:Keyword>NIS</ows:Keyword>
216                                <ows:Keyword>nisocde</ows:Keyword>
217                                <ows:Keyword>nummer</ows:Keyword>
218                                <ows:Keyword>onbevaarbaar</ows:Keyword>
219                                <ows:Keyword>onderdak</ows:Keyword>
220                                <ows:Keyword>onderkeldering</ows:Keyword>
221                                <ows:Keyword>onverharde zone</ows:Keyword>
222                                <ows:Keyword>onvolledigheid</ows:Keyword>
223                                <ows:Keyword>oppervaktewater</ows:Keyword>
224                                <ows:Keyword>oprit</ows:Keyword>
225                                <ows:Keyword>opslagtank</ows:Keyword>
226                                <ows:Keyword>overbrugging</ows:Keyword>
227                                <ows:Keyword>paal bovenleiding telefoonpaal</ows:Keyword>
228                                <ows:Keyword>paal</ows:Keyword>
229                                <ows:Keyword>parallelweg</ows:Keyword>
230                                <ows:Keyword>perceel</ows:Keyword>
231                                <ows:Keyword>pijler</ows:Keyword>
232                                <ows:Keyword>planimetrisch</ows:Keyword>
233                                <ows:Keyword>praatpaal</ows:Keyword>
234                                <ows:Keyword>putdeksel</ows:Keyword>
235                                <ows:Keyword>rail</ows:Keyword>
236                                <ows:Keyword>referentiebestand</ows:Keyword>
237                                <ows:Keyword>referentiepunt</ows:Keyword>
238                                <ows:Keyword>rijbaan</ows:Keyword>
239                                <ows:Keyword>rijstrook</ows:Keyword>
240                                <ows:Keyword>rivier</ows:Keyword>
241                                <ows:Keyword>rooster</ows:Keyword>
242                                <ows:Keyword>rotonde</ows:Keyword>
243                                <ows:Keyword>schoorsteen</ows:Keyword>
244                                <ows:Keyword>silo</ows:Keyword>
245                                <ows:Keyword>sloot</ows:Keyword>
246                                <ows:Keyword>spoor</ows:Keyword>
247                                <ows:Keyword>spoorbaan</ows:Keyword>
248                                <ows:Keyword>spoorrail</ows:Keyword>
249                                <ows:Keyword>spoorstaaf</ows:Keyword>
250                                <ows:Keyword>staketsel</ows:Keyword>
251                                <ows:Keyword>standbeeld</ows:Keyword>
252                                <ows:Keyword>stootband</ows:Keyword>
253                                <ows:Keyword>straat</ows:Keyword>
254                                <ows:Keyword>straatnaam</ows:Keyword>
255                                <ows:Keyword>strandhoofd</ows:Keyword>
256                                <ows:Keyword>surplusgebied</ows:Keyword>
257                                <ows:Keyword>telefooncabine</ows:Keyword>
258                                <ows:Keyword>terrein</ows:Keyword>
259                                <ows:Keyword>territorium</ows:Keyword>
260                                <ows:Keyword>toegang</ows:Keyword>
261                                <ows:Keyword>tram</ows:Keyword>
262                                <ows:Keyword>tramrail</ows:Keyword>
263                                <ows:Keyword>tramweg</ows:Keyword>
264                                <ows:Keyword>transport</ows:Keyword>
265                                <ows:Keyword>trap</ows:Keyword>
266                                <ows:Keyword>trein</ows:Keyword>
267                                <ows:Keyword>tunnelmond</ows:Keyword>
268                                <ows:Keyword>uitrit</ows:Keyword>
269                                <ows:Keyword>vangrail</ows:Keyword>
270                                <ows:Keyword>ventweg</ows:Keyword>
271                                <ows:Keyword>verbinding</ows:Keyword>
272                                <ows:Keyword>verdieping</ows:Keyword>
273                                <ows:Keyword>verharding</ows:Keyword>
274                                <ows:Keyword>verhoging</ows:Keyword>
275                                <ows:Keyword>verkeer</ows:Keyword>
276                                <ows:Keyword>verkeersdrempel</ows:Keyword>
277                                <ows:Keyword>verkeerslicht</ows:Keyword>
278                                <ows:Keyword>verkeersplateau</ows:Keyword>
279                                <ows:Keyword>verkeersplein</ows:Keyword>
280                                <ows:Keyword>verlaging</ows:Keyword>
281                                <ows:Keyword>verlichtingspaal</ows:Keyword>
282                                <ows:Keyword>VHA</ows:Keyword>
283                                <ows:Keyword>vijver</ows:Keyword>
284                                <ows:Keyword>VMM</ows:Keyword>
285                                <ows:Keyword>voetpad</ows:Keyword>
286                                <ows:Keyword>wandelweg</ows:Keyword>
287                                <ows:Keyword>water</ows:Keyword>
288                                <ows:Keyword>watergang</ows:Keyword>
289                                <ows:Keyword>waterloop</ows:Keyword>
290                                <ows:Keyword>waterloopsegment</ows:Keyword>
291                                <ows:Keyword>wateroppervlak</ows:Keyword>
292                                <ows:Keyword>watertoren</ows:Keyword>
293                                <ows:Keyword>waterweg</ows:Keyword>
294                                <ows:Keyword>weg</ows:Keyword>
295                                <ows:Keyword>wegaanhorigheid</ows:Keyword>
296                                <ows:Keyword>wegbaan</ows:Keyword>
297                                <ows:Keyword>weggebruiker</ows:Keyword>
298                                <ows:Keyword>weginrichting</ows:Keyword>
299                                <ows:Keyword>wegknoop</ows:Keyword>
300                                <ows:Keyword>wegsegment</ows:Keyword>
301                        </ows:Keywords>
302                        <ows:Identifier>grb_bsk</ows:Identifier>
303                        <ows:WGS84BoundingBox>
304                                <ows:LowerCorner>2.530000 50.685000</ows:LowerCorner>
305                                <ows:UpperCorner>5.920000 51.520000</ows:UpperCorner>
306                        </ows:WGS84BoundingBox>
307                        <ows:Metadata xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://metadata.agiv.be/zoekdienst/srv/dut/csw?REQUEST=GetRecordById&amp;SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;ELEMENTSETNAME=full&amp;ID=7C823055-7BBF-4D62-B55E-F85C30D53162&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
308                        <ows:Metadata xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://metadata.agiv.be/zoekdienst/apps/tabsearch/index.html?uuid=7C823055-7BBF-4D62-B55E-F85C30D53162&amp;hl=dut"/>
309                        <ows:DatasetDescriptionSummary>
310                                <ows:Identifier>E2707D13-B366-4D25-A286-E1B1330CADF7GRB_BSK</ows:Identifier>
311                        </ows:DatasetDescriptionSummary>
312                        <ows:DatasetDescriptionSummary>
313                                <ows:Identifier>grb_bsk rouge identifier</ows:Identifier>
314                        </ows:DatasetDescriptionSummary>
315                        <Style isDefault="true">
316                                <ows:Title>GRB-Basiskaart</ows:Title>
317                                <ows:Identifier/>
318                        </Style>
319                        <Format>image/png</Format>
320                        <InfoFormat>text/xml</InfoFormat>
321                        <InfoFormat>text/html</InfoFormat>
322                        <TileMatrixSetLink>
323                                <TileMatrixSet>GoogleMapsVL</TileMatrixSet>
324                                <TileMatrixSetLimits>
325                                        <TileMatrixLimits>
326                                                <TileMatrix>GoogleMapsVL:0</TileMatrix>
327                                                <MinTileRow>0</MinTileRow>
328                                                <MaxTileRow>0</MaxTileRow>
329                                                <MinTileCol>0</MinTileCol>
330                                                <MaxTileCol>0</MaxTileCol>
331                                        </TileMatrixLimits>
332                                        <TileMatrixLimits>
333                                                <TileMatrix>GoogleMapsVL:1</TileMatrix>
334                                                <MinTileRow>0</MinTileRow>
335                                                <MaxTileRow>1</MaxTileRow>
336                                                <MinTileCol>0</MinTileCol>
337                                                <MaxTileCol>1</MaxTileCol>
338                                        </TileMatrixLimits>
339                                        <TileMatrixLimits>
340                                                <TileMatrix>GoogleMapsVL:2</TileMatrix>
341                                                <MinTileRow>0</MinTileRow>
342                                                <MaxTileRow>3</MaxTileRow>
343                                                <MinTileCol>0</MinTileCol>
344                                                <MaxTileCol>3</MaxTileCol>
345                                        </TileMatrixLimits>
346                                        <TileMatrixLimits>
347                                                <TileMatrix>GoogleMapsVL:3</TileMatrix>
348                                                <MinTileRow>0</MinTileRow>
349                                                <MaxTileRow>7</MaxTileRow>
350                                                <MinTileCol>0</MinTileCol>
351                                                <MaxTileCol>7</MaxTileCol>
352                                        </TileMatrixLimits>
353                                        <TileMatrixLimits>
354                                                <TileMatrix>GoogleMapsVL:4</TileMatrix>
355                                                <MinTileRow>0</MinTileRow>
356                                                <MaxTileRow>13</MaxTileRow>
357                                                <MinTileCol>0</MinTileCol>
358                                                <MaxTileCol>10</MaxTileCol>
359                                        </TileMatrixLimits>
360                                        <TileMatrixLimits>
361                                                <TileMatrix>GoogleMapsVL:5</TileMatrix>
362                                                <MinTileRow>5</MinTileRow>
363                                                <MaxTileRow>15</MaxTileRow>
364                                                <MinTileCol>11</MinTileCol>
365                                                <MaxTileCol>21</MaxTileCol>
366                                        </TileMatrixLimits>
367                                        <TileMatrixLimits>
368                                                <TileMatrix>GoogleMapsVL:6</TileMatrix>
369                                                <MinTileRow>16</MinTileRow>
370                                                <MaxTileRow>26</MaxTileRow>
371                                                <MinTileCol>27</MinTileCol>
372                                                <MaxTileCol>38</MaxTileCol>
373                                        </TileMatrixLimits>
374                                        <TileMatrixLimits>
375                                                <TileMatrix>GoogleMapsVL:7</TileMatrix>
376                                                <MinTileRow>37</MinTileRow>
377                                                <MaxTileRow>48</MaxTileRow>
378                                                <MinTileCol>59</MinTileCol>
379                                                <MaxTileCol>71</MaxTileCol>
380                                        </TileMatrixLimits>
381                                        <TileMatrixLimits>
382                                                <TileMatrix>GoogleMapsVL:8</TileMatrix>
383                                                <MinTileRow>80</MinTileRow>
384                                                <MaxTileRow>91</MaxTileRow>
385                                                <MinTileCol>124</MinTileCol>
386                                                <MaxTileCol>137</MaxTileCol>
387                                        </TileMatrixLimits>
388                                        <TileMatrixLimits>
389                                                <TileMatrix>GoogleMapsVL:9</TileMatrix>
390                                                <MinTileRow>165</MinTileRow>
391                                                <MaxTileRow>177</MaxTileRow>
392                                                <MinTileCol>254</MinTileCol>
393                                                <MaxTileCol>269</MaxTileCol>
394                                        </TileMatrixLimits>
395                                        <TileMatrixLimits>
396                                                <TileMatrix>GoogleMapsVL:10</TileMatrix>
397                                                <MinTileRow>335</MinTileRow>
398                                                <MaxTileRow>349</MaxTileRow>
399                                                <MinTileCol>514</MinTileCol>
400                                                <MaxTileCol>533</MaxTileCol>
401                                        </TileMatrixLimits>
402                                        <TileMatrixLimits>
403                                                <TileMatrix>GoogleMapsVL:11</TileMatrix>
404                                                <MinTileRow>675</MinTileRow>
405                                                <MaxTileRow>693</MaxTileRow>
406                                                <MinTileCol>1033</MinTileCol>
407                                                <MaxTileCol>1062</MaxTileCol>
408                                        </TileMatrixLimits>
409                                        <TileMatrixLimits>
410                                                <TileMatrix>GoogleMapsVL:12</TileMatrix>
411                                                <MinTileRow>1356</MinTileRow>
412                                                <MaxTileRow>1382</MaxTileRow>
413                                                <MinTileCol>2071</MinTileCol>
414                                                <MaxTileCol>2120</MaxTileCol>
415                                        </TileMatrixLimits>
416                                        <TileMatrixLimits>
417                                                <TileMatrix>GoogleMapsVL:13</TileMatrix>
418                                                <MinTileRow>2717</MinTileRow>
419                                                <MaxTileRow>2759</MaxTileRow>
420                                                <MinTileCol>4148</MinTileCol>
421                                                <MaxTileCol>4235</MaxTileCol>
422                                        </TileMatrixLimits>
423                                        <TileMatrixLimits>
424                                                <TileMatrix>GoogleMapsVL:14</TileMatrix>
425                                                <MinTileRow>5442</MinTileRow>
426                                                <MaxTileRow>5513</MaxTileRow>
427                                                <MinTileCol>8302</MinTileCol>
428                                                <MaxTileCol>8466</MaxTileCol>
429                                        </TileMatrixLimits>
430                                        <TileMatrixLimits>
431                                                <TileMatrix>GoogleMapsVL:15</TileMatrix>
432                                                <MinTileRow>10890</MinTileRow>
433                                                <MaxTileRow>11021</MaxTileRow>
434                                                <MinTileCol>16609</MinTileCol>
435                                                <MaxTileCol>16928</MaxTileCol>
436                                        </TileMatrixLimits>
437                                        <TileMatrixLimits>
438                                                <TileMatrix>GoogleMapsVL:16</TileMatrix>
439                                                <MinTileRow>21786</MinTileRow>
440                                                <MaxTileRow>22037</MaxTileRow>
441                                                <MinTileCol>33224</MinTileCol>
442                                                <MaxTileCol>33852</MaxTileCol>
443                                        </TileMatrixLimits>
444                                        <TileMatrixLimits>
445                                                <TileMatrix>GoogleMapsVL:17</TileMatrix>
446                                                <MinTileRow>43578</MinTileRow>
447                                                <MaxTileRow>44069</MaxTileRow>
448                                                <MinTileCol>66453</MinTileCol>
449                                                <MaxTileCol>67699</MaxTileCol>
450                                        </TileMatrixLimits>
451                                        <TileMatrixLimits>
452                                                <TileMatrix>GoogleMapsVL:18</TileMatrix>
453                                                <MinTileRow>87161</MinTileRow>
454                                                <MaxTileRow>88133</MaxTileRow>
455                                                <MinTileCol>132911</MinTileCol>
456                                                <MaxTileCol>135394</MaxTileCol>
457                                        </TileMatrixLimits>
458                                        <TileMatrixLimits>
459                                                <TileMatrix>GoogleMapsVL:19</TileMatrix>
460                                                <MinTileRow>174328</MinTileRow>
461                                                <MaxTileRow>176261</MaxTileRow>
462                                                <MinTileCol>265828</MinTileCol>
463                                                <MaxTileCol>270783</MaxTileCol>
464                                        </TileMatrixLimits>
465                                        <TileMatrixLimits>
466                                                <TileMatrix>GoogleMapsVL:20</TileMatrix>
467                                                <MinTileRow>348661</MinTileRow>
468                                                <MaxTileRow>352517</MaxTileRow>
469                                                <MinTileCol>531661</MinTileCol>
470                                                <MaxTileCol>541562</MaxTileCol>
471                                        </TileMatrixLimits>
472                                        <TileMatrixLimits>
473                                                <TileMatrix>GoogleMapsVL:21</TileMatrix>
474                                                <MinTileRow>697327</MinTileRow>
475                                                <MaxTileRow>705030</MaxTileRow>
476                                                <MinTileCol>1063328</MinTileCol>
477                                                <MaxTileCol>1083119</MaxTileCol>
478                                        </TileMatrixLimits>
479                                </TileMatrixSetLimits>
480                        </TileMatrixSetLink>
481                        <TileMatrixSetLink>
482                                <TileMatrixSet>WGS84VL</TileMatrixSet>
483                                <TileMatrixSetLimits>
484                                        <TileMatrixLimits>
485                                                <TileMatrix>WGS84VL:0</TileMatrix>
486                                                <MinTileRow>0</MinTileRow>
487                                                <MaxTileRow>0</MaxTileRow>
488                                                <MinTileCol>0</MinTileCol>
489                                                <MaxTileCol>0</MaxTileCol>
490                                        </TileMatrixLimits>
491                                        <TileMatrixLimits>
492                                                <TileMatrix>WGS84VL:1</TileMatrix>
493                                                <MinTileRow>0</MinTileRow>
494                                                <MaxTileRow>1</MaxTileRow>
495                                                <MinTileCol>0</MinTileCol>
496                                                <MaxTileCol>0</MaxTileCol>
497                                        </TileMatrixLimits>
498                                        <TileMatrixLimits>
499                                                <TileMatrix>WGS84VL:2</TileMatrix>
500                                                <MinTileRow>0</MinTileRow>
501                                                <MaxTileRow>3</MaxTileRow>
502                                                <MinTileCol>0</MinTileCol>
503                                                <MaxTileCol>1</MaxTileCol>
504                                        </TileMatrixLimits>
505                                        <TileMatrixLimits>
506                                                <TileMatrix>WGS84VL:3</TileMatrix>
507                                                <MinTileRow>0</MinTileRow>
508                                                <MaxTileRow>3</MaxTileRow>
509                                                <MinTileCol>0</MinTileCol>
510                                                <MaxTileCol>7</MaxTileCol>
511                                        </TileMatrixLimits>
512                                        <TileMatrixLimits>
513                                                <TileMatrix>WGS84VL:4</TileMatrix>
514                                                <MinTileRow>0</MinTileRow>
515                                                <MaxTileRow>6</MaxTileRow>
516                                                <MinTileCol>3</MinTileCol>
517                                                <MaxTileCol>13</MaxTileCol>
518                                        </TileMatrixLimits>
519                                        <TileMatrixLimits>
520                                                <TileMatrix>WGS84VL:5</TileMatrix>
521                                                <MinTileRow>0</MinTileRow>
522                                                <MaxTileRow>8</MaxTileRow>
523                                                <MinTileCol>11</MinTileCol>
524                                                <MaxTileCol>21</MaxTileCol>
525                                        </TileMatrixLimits>
526                                        <TileMatrixLimits>
527                                                <TileMatrix>WGS84VL:6</TileMatrix>
528                                                <MinTileRow>1</MinTileRow>
529                                                <MaxTileRow>11</MaxTileRow>
530                                                <MinTileCol>27</MinTileCol>
531                                                <MaxTileCol>38</MaxTileCol>
532                                        </TileMatrixLimits>
533                                        <TileMatrixLimits>
534                                                <TileMatrix>WGS84VL:7</TileMatrix>
535                                                <MinTileRow>8</MinTileRow>
536                                                <MaxTileRow>18</MaxTileRow>
537                                                <MinTileCol>59</MinTileCol>
538                                                <MaxTileCol>71</MaxTileCol>
539                                        </TileMatrixLimits>
540                                        <TileMatrixLimits>
541                                                <TileMatrix>WGS84VL:8</TileMatrix>
542                                                <MinTileRow>22</MinTileRow>
543                                                <MaxTileRow>32</MaxTileRow>
544                                                <MinTileCol>124</MinTileCol>
545                                                <MaxTileCol>137</MaxTileCol>
546                                        </TileMatrixLimits>
547                                        <TileMatrixLimits>
548                                                <TileMatrix>WGS84VL:9</TileMatrix>
549                                                <MinTileRow>49</MinTileRow>
550                                                <MaxTileRow>60</MaxTileRow>
551                                                <MinTileCol>254</MinTileCol>
552                                                <MaxTileCol>269</MaxTileCol>
553                                        </TileMatrixLimits>
554                                        <TileMatrixLimits>
555                                                <TileMatrix>WGS84VL:10</TileMatrix>
556                                                <MinTileRow>104</MinTileRow>
557                                                <MaxTileRow>116</MaxTileRow>
558                                                <MinTileCol>514</MinTileCol>
559                                                <MaxTileCol>533</MaxTileCol>
560                                        </TileMatrixLimits>
561                                        <TileMatrixLimits>
562                                                <TileMatrix>WGS84VL:11</TileMatrix>
563                                                <MinTileRow>214</MinTileRow>
564                                                <MaxTileRow>228</MaxTileRow>
565                                                <MinTileCol>1033</MinTileCol>
566                                                <MaxTileCol>1062</MaxTileCol>
567                                        </TileMatrixLimits>
568                                        <TileMatrixLimits>
569                                                <TileMatrix>WGS84VL:12</TileMatrix>
570                                                <MinTileRow>433</MinTileRow>
571                                                <MaxTileRow>452</MaxTileRow>
572                                                <MinTileCol>2072</MinTileCol>
573                                                <MaxTileCol>2120</MaxTileCol>
574                                        </TileMatrixLimits>
575                                        <TileMatrixLimits>
576                                                <TileMatrix>WGS84VL:13</TileMatrix>
577                                                <MinTileRow>871</MinTileRow>
578                                                <MaxTileRow>899</MaxTileRow>
579                                                <MinTileCol>4149</MinTileCol>
580                                                <MaxTileCol>4235</MaxTileCol>
581                                        </TileMatrixLimits>
582                                        <TileMatrixLimits>
583                                                <TileMatrix>WGS84VL:14</TileMatrix>
584                                                <MinTileRow>1746</MinTileRow>
585                                                <MaxTileRow>1794</MaxTileRow>
586                                                <MinTileCol>8304</MinTileCol>
587                                                <MaxTileCol>8466</MaxTileCol>
588                                        </TileMatrixLimits>
589                                        <TileMatrixLimits>
590                                                <TileMatrix>WGS84VL:15</TileMatrix>
591                                                <MinTileRow>3499</MinTileRow>
592                                                <MaxTileRow>3583</MaxTileRow>
593                                                <MinTileCol>16613</MinTileCol>
594                                                <MaxTileCol>16927</MaxTileCol>
595                                        </TileMatrixLimits>
596                                        <TileMatrixLimits>
597                                                <TileMatrix>WGS84VL:16</TileMatrix>
598                                                <MinTileRow>7003</MinTileRow>
599                                                <MaxTileRow>7162</MaxTileRow>
600                                                <MinTileCol>33232</MinTileCol>
601                                                <MaxTileCol>33850</MaxTileCol>
602                                        </TileMatrixLimits>
603                                        <TileMatrixLimits>
604                                                <TileMatrix>WGS84VL:17</TileMatrix>
605                                                <MinTileRow>14011</MinTileRow>
606                                                <MaxTileRow>14319</MaxTileRow>
607                                                <MinTileCol>66470</MinTileCol>
608                                                <MaxTileCol>67696</MaxTileCol>
609                                        </TileMatrixLimits>
610                                        <TileMatrixLimits>
611                                                <TileMatrix>WGS84VL:18</TileMatrix>
612                                                <MinTileRow>28029</MinTileRow>
613                                                <MaxTileRow>28633</MaxTileRow>
614                                                <MinTileCol>132945</MinTileCol>
615                                                <MaxTileCol>135387</MaxTileCol>
616                                        </TileMatrixLimits>
617                                        <TileMatrixLimits>
618                                                <TileMatrix>WGS84VL:19</TileMatrix>
619                                                <MinTileRow>56064</MinTileRow>
620                                                <MaxTileRow>57261</MaxTileRow>
621                                                <MinTileCol>265896</MinTileCol>
622                                                <MaxTileCol>270770</MaxTileCol>
623                                        </TileMatrixLimits>
624                                        <TileMatrixLimits>
625                                                <TileMatrix>WGS84VL:20</TileMatrix>
626                                                <MinTileRow>112134</MinTileRow>
627                                                <MaxTileRow>114518</MaxTileRow>
628                                                <MinTileCol>531797</MinTileCol>
629                                                <MaxTileCol>541536</MaxTileCol>
630                                        </TileMatrixLimits>
631                                        <TileMatrixLimits>
632                                                <TileMatrix>WGS84VL:21</TileMatrix>
633                                                <MinTileRow>224273</MinTileRow>
634                                                <MaxTileRow>229031</MaxTileRow>
635                                                <MinTileCol>1063600</MinTileCol>
636                                                <MaxTileCol>1083067</MaxTileCol>
637                                        </TileMatrixLimits>
638                                        <TileMatrixLimits>
639                                                <TileMatrix>WGS84VL:22</TileMatrix>
640                                                <MinTileRow>448552</MinTileRow>
641                                                <MaxTileRow>458057</MaxTileRow>
642                                                <MinTileCol>2127206</MinTileCol>
643                                                <MaxTileCol>2166129</MaxTileCol>
644                                        </TileMatrixLimits>
645                                </TileMatrixSetLimits>
646                        </TileMatrixSetLink>
647                        <TileMatrixSetLink>
648                                <TileMatrixSet>BPL72VL</TileMatrixSet>
649                                <TileMatrixSetLimits>
650                                        <TileMatrixLimits>
651                                                <TileMatrix>BPL72VL:0</TileMatrix>
652                                                <MinTileRow>0</MinTileRow>
653                                                <MaxTileRow>0</MaxTileRow>
654                                                <MinTileCol>0</MinTileCol>
655                                                <MaxTileCol>0</MaxTileCol>
656                                        </TileMatrixLimits>
657                                        <TileMatrixLimits>
658                                                <TileMatrix>BPL72VL:1</TileMatrix>
659                                                <MinTileRow>0</MinTileRow>
660                                                <MaxTileRow>1</MaxTileRow>
661                                                <MinTileCol>0</MinTileCol>
662                                                <MaxTileCol>1</MaxTileCol>
663                                        </TileMatrixLimits>
664                                        <TileMatrixLimits>
665                                                <TileMatrix>BPL72VL:2</TileMatrix>
666                                                <MinTileRow>0</MinTileRow>
667                                                <MaxTileRow>3</MaxTileRow>
668                                                <MinTileCol>0</MinTileCol>
669                                                <MaxTileCol>3</MaxTileCol>
670                                        </TileMatrixLimits>
671                                        <TileMatrixLimits>
672                                                <TileMatrix>BPL72VL:3</TileMatrix>
673                                                <MinTileRow>0</MinTileRow>
674                                                <MaxTileRow>7</MaxTileRow>
675                                                <MinTileCol>0</MinTileCol>
676                                                <MaxTileCol>7</MaxTileCol>
677                                        </TileMatrixLimits>
678                                        <TileMatrixLimits>
679                                                <TileMatrix>BPL72VL:4</TileMatrix>
680                                                <MinTileRow>0</MinTileRow>
681                                                <MaxTileRow>15</MaxTileRow>
682                                                <MinTileCol>0</MinTileCol>
683                                                <MaxTileCol>15</MaxTileCol>
684                                        </TileMatrixLimits>
685                                        <TileMatrixLimits>
686                                                <TileMatrix>BPL72VL:5</TileMatrix>
687                                                <MinTileRow>5</MinTileRow>
688                                                <MaxTileRow>26</MaxTileRow>
689                                                <MinTileCol>0</MinTileCol>
690                                                <MaxTileCol>32</MaxTileCol>
691                                        </TileMatrixLimits>
692                                        <TileMatrixLimits>
693                                                <TileMatrix>BPL72VL:6</TileMatrix>
694                                                <MinTileRow>15</MinTileRow>
695                                                <MaxTileRow>48</MaxTileRow>
696                                                <MinTileCol>0</MinTileCol>
697                                                <MaxTileCol>64</MaxTileCol>
698                                        </TileMatrixLimits>
699                                        <TileMatrixLimits>
700                                                <TileMatrix>BPL72VL:7</TileMatrix>
701                                                <MinTileRow>36</MinTileRow>
702                                                <MaxTileRow>90</MaxTileRow>
703                                                <MinTileCol>0</MinTileCol>
704                                                <MaxTileCol>126</MaxTileCol>
705                                        </TileMatrixLimits>
706                                        <TileMatrixLimits>
707                                                <TileMatrix>BPL72VL:8</TileMatrix>
708                                                <MinTileRow>77</MinTileRow>
709                                                <MaxTileRow>176</MaxTileRow>
710                                                <MinTileCol>6</MinTileCol>
711                                                <MaxTileCol>248</MaxTileCol>
712                                        </TileMatrixLimits>
713                                        <TileMatrixLimits>
714                                                <TileMatrix>BPL72VL:9</TileMatrix>
715                                                <MinTileRow>159</MinTileRow>
716                                                <MaxTileRow>348</MaxTileRow>
717                                                <MinTileCol>18</MinTileCol>
718                                                <MaxTileCol>491</MaxTileCol>
719                                        </TileMatrixLimits>
720                                        <TileMatrixLimits>
721                                                <TileMatrix>BPL72VL:10</TileMatrix>
722                                                <MinTileRow>323</MinTileRow>
723                                                <MaxTileRow>692</MaxTileRow>
724                                                <MinTileCol>42</MinTileCol>
725                                                <MaxTileCol>977</MaxTileCol>
726                                        </TileMatrixLimits>
727                                        <TileMatrixLimits>
728                                                <TileMatrix>BPL72VL:11</TileMatrix>
729                                                <MinTileRow>651</MinTileRow>
730                                                <MaxTileRow>1380</MaxTileRow>
731                                                <MinTileCol>89</MinTileCol>
732                                                <MaxTileCol>1950</MaxTileCol>
733                                        </TileMatrixLimits>
734                                        <TileMatrixLimits>
735                                                <TileMatrix>BPL72VL:12</TileMatrix>
736                                                <MinTileRow>1308</MinTileRow>
737                                                <MaxTileRow>2756</MaxTileRow>
738                                                <MinTileCol>183</MinTileCol>
739                                                <MaxTileCol>3896</MaxTileCol>
740                                        </TileMatrixLimits>
741                                        <TileMatrixLimits>
742                                                <TileMatrix>BPL72VL:13</TileMatrix>
743                                                <MinTileRow>2622</MinTileRow>
744                                                <MaxTileRow>5507</MaxTileRow>
745                                                <MinTileCol>372</MinTileCol>
746                                                <MaxTileCol>7788</MaxTileCol>
747                                        </TileMatrixLimits>
748                                        <TileMatrixLimits>
749                                                <TileMatrix>BPL72VL:14</TileMatrix>
750                                                <MinTileRow>5249</MinTileRow>
751                                                <MaxTileRow>11009</MaxTileRow>
752                                                <MinTileCol>749</MinTileCol>
753                                                <MaxTileCol>15571</MaxTileCol>
754                                        </TileMatrixLimits>
755                                        <TileMatrixLimits>
756                                                <TileMatrix>BPL72VL:15</TileMatrix>
757                                                <MinTileRow>10504</MinTileRow>
758                                                <MaxTileRow>22013</MaxTileRow>
759                                                <MinTileCol>1504</MinTileCol>
760                                                <MaxTileCol>31138</MaxTileCol>
761                                        </TileMatrixLimits>
762                                </TileMatrixSetLimits>
763                        </TileMatrixSetLink>
764                </Layer>
765                <TileMatrixSet>
766                        <ows:Identifier>GoogleMapsVL</ows:Identifier>
767                        <ows:BoundingBox crs="EPSG:3857">
768                                <ows:LowerCorner>-20037508.342789 -20037508.342789</ows:LowerCorner>
769                                <ows:UpperCorner>20037508.342789 20037508.342789</ows:UpperCorner>
770                        </ows:BoundingBox>
771                        <ows:SupportedCRS>EPSG:3857</ows:SupportedCRS>
772                        <WellKnownScaleSet>urn:ogc:def:wkss:OGC:1.0:GoogleMapsCompatible</WellKnownScaleSet>
773                        <TileMatrix>
774                                <ows:Identifier>0</ows:Identifier>
775                                <ScaleDenominator>559082264.02871787548065185547</ScaleDenominator>
776                                <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
777                                <TileWidth>256</TileWidth>
778                                <TileHeight>256</TileHeight>
779                                <MatrixWidth>1</MatrixWidth>
780                                <MatrixHeight>1</MatrixHeight>
781                        </TileMatrix>
782                        <TileMatrix>
783                                <ows:Identifier>1</ows:Identifier>
784                                <ScaleDenominator>279541132.01435887813568115234</ScaleDenominator>
785                                <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
786                                <TileWidth>256</TileWidth>
787                                <TileHeight>256</TileHeight>
788                                <MatrixWidth>2</MatrixWidth>
789                                <MatrixHeight>2</MatrixHeight>
790                        </TileMatrix>
791                        <TileMatrix>
792                                <ows:Identifier>2</ows:Identifier>
793                                <ScaleDenominator>139770566.00717940926551818848</ScaleDenominator>
794                                <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
795                                <TileWidth>256</TileWidth>
796                                <TileHeight>256</TileHeight>
797                                <MatrixWidth>4</MatrixWidth>
798                                <MatrixHeight>4</MatrixHeight>
799                        </TileMatrix>
800                        <TileMatrix>
801                                <ows:Identifier>3</ows:Identifier>
802                                <ScaleDenominator>69885283.00358971953392028809</ScaleDenominator>
803                                <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
804                                <TileWidth>256</TileWidth>
805                                <TileHeight>256</TileHeight>
806                                <MatrixWidth>8</MatrixWidth>
807                                <MatrixHeight>8</MatrixHeight>
808                        </TileMatrix>
809                        <TileMatrix>
810                                <ows:Identifier>4</ows:Identifier>
811                                <ScaleDenominator>34942641.50179485976696014404</ScaleDenominator>
812                                <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
813                                <TileWidth>256</TileWidth>
814                                <TileHeight>256</TileHeight>
815                                <MatrixWidth>16</MatrixWidth>
816                                <MatrixHeight>16</MatrixHeight>
817                        </TileMatrix>
818                        <TileMatrix>
819                                <ows:Identifier>5</ows:Identifier>
820                                <ScaleDenominator>17471320.75089742988348007202</ScaleDenominator>
821                                <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
822                                <TileWidth>256</TileWidth>
823                                <TileHeight>256</TileHeight>
824                                <MatrixWidth>32</MatrixWidth>
825                                <MatrixHeight>32</MatrixHeight>
826                        </TileMatrix>
827                        <TileMatrix>
828                                <ows:Identifier>6</ows:Identifier>
829                                <ScaleDenominator>8735660.37544871494174003601</ScaleDenominator>
830                                <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
831                                <TileWidth>256</TileWidth>
832                                <TileHeight>256</TileHeight>
833                                <MatrixWidth>64</MatrixWidth>
834                                <MatrixHeight>64</MatrixHeight>
835                        </TileMatrix>
836                        <TileMatrix>
837                                <ows:Identifier>7</ows:Identifier>
838                                <ScaleDenominator>4367830.18772435747087001801</ScaleDenominator>
839                                <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
840                                <TileWidth>256</TileWidth>
841                                <TileHeight>256</TileHeight>
842                                <MatrixWidth>128</MatrixWidth>
843                                <MatrixHeight>128</MatrixHeight>
844                        </TileMatrix>
845                        <TileMatrix>
846                                <ows:Identifier>8</ows:Identifier>
847                                <ScaleDenominator>2183915.09386217873543500900</ScaleDenominator>
848                                <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
849                                <TileWidth>256</TileWidth>
850                                <TileHeight>256</TileHeight>
851                                <MatrixWidth>256</MatrixWidth>
852                                <MatrixHeight>256</MatrixHeight>
853                        </TileMatrix>
854                        <TileMatrix>
855                                <ows:Identifier>9</ows:Identifier>
856                                <ScaleDenominator>1091957.54693108866922557354</ScaleDenominator>
857                                <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
858                                <TileWidth>256</TileWidth>
859                                <TileHeight>256</TileHeight>
860                                <MatrixWidth>512</MatrixWidth>
861                                <MatrixHeight>512</MatrixHeight>
862                        </TileMatrix>
863                        <TileMatrix>
864                                <ows:Identifier>10</ows:Identifier>
865                                <ScaleDenominator>545978.77346554468385875225</ScaleDenominator>
866                                <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
867                                <TileWidth>256</TileWidth>
868                                <TileHeight>256</TileHeight>
869                                <MatrixWidth>1024</MatrixWidth>
870                                <MatrixHeight>1024</MatrixHeight>
871                        </TileMatrix>
872                        <TileMatrix>
873                                <ows:Identifier>11</ows:Identifier>
874                                <ScaleDenominator>272989.38673277228372171521</ScaleDenominator>
875                                <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
876                                <TileWidth>256</TileWidth>
877                                <TileHeight>256</TileHeight>
878                                <MatrixWidth>2048</MatrixWidth>
879                                <MatrixHeight>2048</MatrixHeight>
880                        </TileMatrix>
881                        <TileMatrix>
882                                <ows:Identifier>12</ows:Identifier>
883                                <ScaleDenominator>136494.69336638617096468806</ScaleDenominator>
884                                <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
885                                <TileWidth>256</TileWidth>
886                                <TileHeight>256</TileHeight>
887                                <MatrixWidth>4096</MatrixWidth>
888                                <MatrixHeight>4096</MatrixHeight>
889                        </TileMatrix>
890                        <TileMatrix>
891                                <ows:Identifier>13</ows:Identifier>
892                                <ScaleDenominator>68247.34668319307093042880</ScaleDenominator>
893                                <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
894                                <TileWidth>256</TileWidth>
895                                <TileHeight>256</TileHeight>
896                                <MatrixWidth>8192</MatrixWidth>
897                                <MatrixHeight>8192</MatrixHeight>
898                        </TileMatrix>
899                        <TileMatrix>
900                                <ows:Identifier>14</ows:Identifier>
901                                <ScaleDenominator>34123.67334159654274117202</ScaleDenominator>
902                                <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
903                                <TileWidth>256</TileWidth>
904                                <TileHeight>256</TileHeight>
905                                <MatrixWidth>16384</MatrixWidth>
906                                <MatrixHeight>16384</MatrixHeight>
907                        </TileMatrix>
908                        <TileMatrix>
909                                <ows:Identifier>15</ows:Identifier>
910                                <ScaleDenominator>17061.83667079827137058601</ScaleDenominator>
911                                <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
912                                <TileWidth>256</TileWidth>
913                                <TileHeight>256</TileHeight>
914                                <MatrixWidth>32768</MatrixWidth>
915                                <MatrixHeight>32768</MatrixHeight>
916                        </TileMatrix>
917                        <TileMatrix>
918                                <ows:Identifier>16</ows:Identifier>
919                                <ScaleDenominator>8530.91833539913568529300</ScaleDenominator>
920                                <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
921                                <TileWidth>256</TileWidth>
922                                <TileHeight>256</TileHeight>
923                                <MatrixWidth>65536</MatrixWidth>
924                                <MatrixHeight>65536</MatrixHeight>
925                        </TileMatrix>
926                        <TileMatrix>
927                                <ows:Identifier>17</ows:Identifier>
928                                <ScaleDenominator>4265.45916769956784264650</ScaleDenominator>
929                                <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
930                                <TileWidth>256</TileWidth>
931                                <TileHeight>256</TileHeight>
932                                <MatrixWidth>131072</MatrixWidth>
933                                <MatrixHeight>131072</MatrixHeight>
934                        </TileMatrix>
935                        <TileMatrix>
936                                <ows:Identifier>18</ows:Identifier>
937                                <ScaleDenominator>2132.72958384978392132325</ScaleDenominator>
938                                <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
939                                <TileWidth>256</TileWidth>
940                                <TileHeight>256</TileHeight>
941                                <MatrixWidth>262144</MatrixWidth>
942                                <MatrixHeight>262144</MatrixHeight>
943                        </TileMatrix>
944                        <TileMatrix>
945                                <ows:Identifier>19</ows:Identifier>
946                                <ScaleDenominator>1066.36479192489309753000</ScaleDenominator>
947                                <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
948                                <TileWidth>256</TileWidth>
949                                <TileHeight>256</TileHeight>
950                                <MatrixWidth>524288</MatrixWidth>
951                                <MatrixHeight>524288</MatrixHeight>
952                        </TileMatrix>
953                        <TileMatrix>
954                                <ows:Identifier>20</ows:Identifier>
955                                <ScaleDenominator>533.18239596244654876500</ScaleDenominator>
956                                <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
957                                <TileWidth>256</TileWidth>
958                                <TileHeight>256</TileHeight>
959                                <MatrixWidth>1048576</MatrixWidth>
960                                <MatrixHeight>1048576</MatrixHeight>
961                        </TileMatrix>
962                        <TileMatrix>
963                                <ows:Identifier>21</ows:Identifier>
964                                <ScaleDenominator>266.59119798122287647857</ScaleDenominator>
965                                <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
966                                <TileWidth>256</TileWidth>
967                                <TileHeight>256</TileHeight>
968                                <MatrixWidth>2097152</MatrixWidth>
969                                <MatrixHeight>2097152</MatrixHeight>
970                        </TileMatrix>
971                </TileMatrixSet>
972                <TileMatrixSet>
973                        <ows:Identifier>BPL72VL</ows:Identifier>
974                        <ows:BoundingBox crs="urn:ogc:def:crs:EPSG:6.3:31370">
975                                <ows:LowerCorner>9928.000000 66928.000000</ows:LowerCorner>
976                                <ows:UpperCorner>272072.000000 329072.000000</ows:UpperCorner>
977                        </ows:BoundingBox>
978                        <ows:SupportedCRS>EPSG:31370</ows:SupportedCRS>
979                        <TileMatrix>
980                                <ows:Identifier>0</ows:Identifier>
981                                <ScaleDenominator>3657142.85714285727590322495</ScaleDenominator>
982                                <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
983                                <TileWidth>256</TileWidth>
984                                <TileHeight>256</TileHeight>
985                                <MatrixWidth>1</MatrixWidth>
986                                <MatrixHeight>1</MatrixHeight>
987                        </TileMatrix>
988                        <TileMatrix>
989                                <ows:Identifier>1</ows:Identifier>
990                                <ScaleDenominator>1828571.42857142863795161247</ScaleDenominator>
991                                <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
992                                <TileWidth>256</TileWidth>
993                                <TileHeight>256</TileHeight>
994                                <MatrixWidth>2</MatrixWidth>
995                                <MatrixHeight>2</MatrixHeight>
996                        </TileMatrix>
997                        <TileMatrix>
998                                <ows:Identifier>2</ows:Identifier>
999                                <ScaleDenominator>914285.71428571431897580624</ScaleDenominator>
1000                                <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1001                                <TileWidth>256</TileWidth>
1002                                <TileHeight>256</TileHeight>
1003                                <MatrixWidth>4</MatrixWidth>
1004                                <MatrixHeight>4</MatrixHeight>
1005                        </TileMatrix>
1006                        <TileMatrix>
1007                                <ows:Identifier>3</ows:Identifier>
1008                                <ScaleDenominator>457142.85714285715948790312</ScaleDenominator>
1009                                <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1010                                <TileWidth>256</TileWidth>
1011                                <TileHeight>256</TileHeight>
1012                                <MatrixWidth>8</MatrixWidth>
1013                                <MatrixHeight>8</MatrixHeight>
1014                        </TileMatrix>
1015                        <TileMatrix>
1016                                <ows:Identifier>4</ows:Identifier>
1017                                <ScaleDenominator>228571.42857142857974395156</ScaleDenominator>
1018                                <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1019                                <TileWidth>256</TileWidth>
1020                                <TileHeight>256</TileHeight>
1021                                <MatrixWidth>16</MatrixWidth>
1022                                <MatrixHeight>16</MatrixHeight>
1023                        </TileMatrix>
1024                        <TileMatrix>
1025                                <ows:Identifier>5</ows:Identifier>
1026                                <ScaleDenominator>114285.71428571428987197578</ScaleDenominator>
1027                                <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1028                                <TileWidth>256</TileWidth>
1029                                <TileHeight>256</TileHeight>
1030                                <MatrixWidth>32</MatrixWidth>
1031                                <MatrixHeight>32</MatrixHeight>
1032                        </TileMatrix>
1033                        <TileMatrix>
1034                                <ows:Identifier>6</ows:Identifier>
1035                                <ScaleDenominator>57142.85714285714493598789</ScaleDenominator>
1036                                <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1037                                <TileWidth>256</TileWidth>
1038                                <TileHeight>256</TileHeight>
1039                                <MatrixWidth>64</MatrixWidth>
1040                                <MatrixHeight>64</MatrixHeight>
1041                        </TileMatrix>
1042                        <TileMatrix>
1043                                <ows:Identifier>7</ows:Identifier>
1044                                <ScaleDenominator>28571.42857142857246799394</ScaleDenominator>
1045                                <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1046                                <TileWidth>256</TileWidth>
1047                                <TileHeight>256</TileHeight>
1048                                <MatrixWidth>128</MatrixWidth>
1049                                <MatrixHeight>128</MatrixHeight>
1050                        </TileMatrix>
1051                        <TileMatrix>
1052                                <ows:Identifier>8</ows:Identifier>
1053                                <ScaleDenominator>14285.71428571428623399697</ScaleDenominator>
1054                                <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1055                                <TileWidth>256</TileWidth>
1056                                <TileHeight>256</TileHeight>
1057                                <MatrixWidth>256</MatrixWidth>
1058                                <MatrixHeight>256</MatrixHeight>
1059                        </TileMatrix>
1060                        <TileMatrix>
1061                                <ows:Identifier>9</ows:Identifier>
1062                                <ScaleDenominator>7142.85714285714311699849</ScaleDenominator>
1063                                <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1064                                <TileWidth>256</TileWidth>
1065                                <TileHeight>256</TileHeight>
1066                                <MatrixWidth>512</MatrixWidth>
1067                                <MatrixHeight>512</MatrixHeight>
1068                        </TileMatrix>
1069                        <TileMatrix>
1070                                <ows:Identifier>10</ows:Identifier>
1071                                <ScaleDenominator>3571.42857142857155849924</ScaleDenominator>
1072                                <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1073                                <TileWidth>256</TileWidth>
1074                                <TileHeight>256</TileHeight>
1075                                <MatrixWidth>1024</MatrixWidth>
1076                                <MatrixHeight>1024</MatrixHeight>
1077                        </TileMatrix>
1078                        <TileMatrix>
1079                                <ows:Identifier>11</ows:Identifier>
1080                                <ScaleDenominator>1785.71428571428577924962</ScaleDenominator>
1081                                <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1082                                <TileWidth>256</TileWidth>
1083                                <TileHeight>256</TileHeight>
1084                                <MatrixWidth>2048</MatrixWidth>
1085                                <MatrixHeight>2048</MatrixHeight>
1086                        </TileMatrix>
1087                        <TileMatrix>
1088                                <ows:Identifier>12</ows:Identifier>
1089                                <ScaleDenominator>892.85714285714288962481</ScaleDenominator>
1090                                <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1091                                <TileWidth>256</TileWidth>
1092                                <TileHeight>256</TileHeight>
1093                                <MatrixWidth>4096</MatrixWidth>
1094                                <MatrixHeight>4096</MatrixHeight>
1095                        </TileMatrix>
1096                        <TileMatrix>
1097                                <ows:Identifier>13</ows:Identifier>
1098                                <ScaleDenominator>446.42857142857144481241</ScaleDenominator>
1099                                <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1100                                <TileWidth>256</TileWidth>
1101                                <TileHeight>256</TileHeight>
1102                                <MatrixWidth>8192</MatrixWidth>
1103                                <MatrixHeight>8192</MatrixHeight>
1104                        </TileMatrix>
1105                        <TileMatrix>
1106                                <ows:Identifier>14</ows:Identifier>
1107                                <ScaleDenominator>223.21428571428572240620</ScaleDenominator>
1108                                <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1109                                <TileWidth>256</TileWidth>
1110                                <TileHeight>256</TileHeight>
1111                                <MatrixWidth>16384</MatrixWidth>
1112                                <MatrixHeight>16384</MatrixHeight>
1113                        </TileMatrix>
1114                        <TileMatrix>
1115                                <ows:Identifier>15</ows:Identifier>
1116                                <ScaleDenominator>111.60714285714286120310</ScaleDenominator>
1117                                <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1118                                <TileWidth>256</TileWidth>
1119                                <TileHeight>256</TileHeight>
1120                                <MatrixWidth>32768</MatrixWidth>
1121                                <MatrixHeight>32768</MatrixHeight>
1122                        </TileMatrix>
1123                </TileMatrixSet>
1124                <TileMatrixSet>
1125                        <ows:Identifier>WGS84VL</ows:Identifier>
1126                        <ows:BoundingBox crs="urn:ogc:def:crs:EPSG:6.3:4326">
1127                                <ows:LowerCorner>-180.000000 -90.000000</ows:LowerCorner>
1128                                <ows:UpperCorner>180.000000 90.000000</ows:UpperCorner>
1129                        </ows:BoundingBox>
1130                        <ows:SupportedCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG:6.3:4326</ows:SupportedCRS>
1131                        <TileMatrix>
1132                                <ows:Identifier>0</ows:Identifier>
1133                                <ScaleDenominator>559082264.02871775627136230469</ScaleDenominator>
1134                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1135                                <TileWidth>256</TileWidth>
1136                                <TileHeight>256</TileHeight>
1137                                <MatrixWidth>1</MatrixWidth>
1138                                <MatrixHeight>1</MatrixHeight>
1139                        </TileMatrix>
1140                        <TileMatrix>
1141                                <ows:Identifier>1</ows:Identifier>
1142                                <ScaleDenominator>279541132.01435887813568115234</ScaleDenominator>
1143                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1144                                <TileWidth>256</TileWidth>
1145                                <TileHeight>256</TileHeight>
1146                                <MatrixWidth>2</MatrixWidth>
1147                                <MatrixHeight>1</MatrixHeight>
1148                        </TileMatrix>
1149                        <TileMatrix>
1150                                <ows:Identifier>2</ows:Identifier>
1151                                <ScaleDenominator>139770566.00717943906784057617</ScaleDenominator>
1152                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1153                                <TileWidth>256</TileWidth>
1154                                <TileHeight>256</TileHeight>
1155                                <MatrixWidth>4</MatrixWidth>
1156                                <MatrixHeight>2</MatrixHeight>
1157                        </TileMatrix>
1158                        <TileMatrix>
1159                                <ows:Identifier>3</ows:Identifier>
1160                                <ScaleDenominator>69885283.00358971953392028809</ScaleDenominator>
1161                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1162                                <TileWidth>256</TileWidth>
1163                                <TileHeight>256</TileHeight>
1164                                <MatrixWidth>8</MatrixWidth>
1165                                <MatrixHeight>4</MatrixHeight>
1166                        </TileMatrix>
1167                        <TileMatrix>
1168                                <ows:Identifier>4</ows:Identifier>
1169                                <ScaleDenominator>34942641.50179485976696014404</ScaleDenominator>
1170                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1171                                <TileWidth>256</TileWidth>
1172                                <TileHeight>256</TileHeight>
1173                                <MatrixWidth>16</MatrixWidth>
1174                                <MatrixHeight>8</MatrixHeight>
1175                        </TileMatrix>
1176                        <TileMatrix>
1177                                <ows:Identifier>5</ows:Identifier>
1178                                <ScaleDenominator>17471320.75089742988348007202</ScaleDenominator>
1179                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1180                                <TileWidth>256</TileWidth>
1181                                <TileHeight>256</TileHeight>
1182                                <MatrixWidth>32</MatrixWidth>
1183                                <MatrixHeight>16</MatrixHeight>
1184                        </TileMatrix>
1185                        <TileMatrix>
1186                                <ows:Identifier>6</ows:Identifier>
1187                                <ScaleDenominator>8735660.37544871494174003601</ScaleDenominator>
1188                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1189                                <TileWidth>256</TileWidth>
1190                                <TileHeight>256</TileHeight>
1191                                <MatrixWidth>64</MatrixWidth>
1192                                <MatrixHeight>32</MatrixHeight>
1193                        </TileMatrix>
1194                        <TileMatrix>
1195                                <ows:Identifier>7</ows:Identifier>
1196                                <ScaleDenominator>4367830.18772435747087001801</ScaleDenominator>
1197                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1198                                <TileWidth>256</TileWidth>
1199                                <TileHeight>256</TileHeight>
1200                                <MatrixWidth>128</MatrixWidth>
1201                                <MatrixHeight>64</MatrixHeight>
1202                        </TileMatrix>
1203                        <TileMatrix>
1204                                <ows:Identifier>8</ows:Identifier>
1205                                <ScaleDenominator>2183915.09386217873543500900</ScaleDenominator>
1206                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1207                                <TileWidth>256</TileWidth>
1208                                <TileHeight>256</TileHeight>
1209                                <MatrixWidth>256</MatrixWidth>
1210                                <MatrixHeight>128</MatrixHeight>
1211                        </TileMatrix>
1212                        <TileMatrix>
1213                                <ows:Identifier>9</ows:Identifier>
1214                                <ScaleDenominator>1091957.54693108936771750450</ScaleDenominator>
1215                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1216                                <TileWidth>256</TileWidth>
1217                                <TileHeight>256</TileHeight>
1218                                <MatrixWidth>512</MatrixWidth>
1219                                <MatrixHeight>256</MatrixHeight>
1220                        </TileMatrix>
1221                        <TileMatrix>
1222                                <ows:Identifier>10</ows:Identifier>
1223                                <ScaleDenominator>545978.77346554468385875225</ScaleDenominator>
1224                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1225                                <TileWidth>256</TileWidth>
1226                                <TileHeight>256</TileHeight>
1227                                <MatrixWidth>1024</MatrixWidth>
1228                                <MatrixHeight>512</MatrixHeight>
1229                        </TileMatrix>
1230                        <TileMatrix>
1231                                <ows:Identifier>11</ows:Identifier>
1232                                <ScaleDenominator>272989.38673277234192937613</ScaleDenominator>
1233                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1234                                <TileWidth>256</TileWidth>
1235                                <TileHeight>256</TileHeight>
1236                                <MatrixWidth>2048</MatrixWidth>
1237                                <MatrixHeight>1024</MatrixHeight>
1238                        </TileMatrix>
1239                        <TileMatrix>
1240                                <ows:Identifier>12</ows:Identifier>
1241                                <ScaleDenominator>136494.69336638617096468806</ScaleDenominator>
1242                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1243                                <TileWidth>256</TileWidth>
1244                                <TileHeight>256</TileHeight>
1245                                <MatrixWidth>4096</MatrixWidth>
1246                                <MatrixHeight>2048</MatrixHeight>
1247                        </TileMatrix>
1248                        <TileMatrix>
1249                                <ows:Identifier>13</ows:Identifier>
1250                                <ScaleDenominator>68247.34668319308548234403</ScaleDenominator>
1251                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1252                                <TileWidth>256</TileWidth>
1253                                <TileHeight>256</TileHeight>
1254                                <MatrixWidth>8192</MatrixWidth>
1255                                <MatrixHeight>4096</MatrixHeight>
1256                        </TileMatrix>
1257                        <TileMatrix>
1258                                <ows:Identifier>14</ows:Identifier>
1259                                <ScaleDenominator>34123.67334159654274117202</ScaleDenominator>
1260                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1261                                <TileWidth>256</TileWidth>
1262                                <TileHeight>256</TileHeight>
1263                                <MatrixWidth>16384</MatrixWidth>
1264                                <MatrixHeight>8192</MatrixHeight>
1265                        </TileMatrix>
1266                        <TileMatrix>
1267                                <ows:Identifier>15</ows:Identifier>
1268                                <ScaleDenominator>17061.83667079825318069197</ScaleDenominator>
1269                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1270                                <TileWidth>256</TileWidth>
1271                                <TileHeight>256</TileHeight>
1272                                <MatrixWidth>32768</MatrixWidth>
1273                                <MatrixHeight>16384</MatrixHeight>
1274                        </TileMatrix>
1275                        <TileMatrix>
1276                                <ows:Identifier>16</ows:Identifier>
1277                                <ScaleDenominator>8530.91833539912659034599</ScaleDenominator>
1278                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1279                                <TileWidth>256</TileWidth>
1280                                <TileHeight>256</TileHeight>
1281                                <MatrixWidth>65536</MatrixWidth>
1282                                <MatrixHeight>32768</MatrixHeight>
1283                        </TileMatrix>
1284                        <TileMatrix>
1285                                <ows:Identifier>17</ows:Identifier>
1286                                <ScaleDenominator>4265.45916769956329517299</ScaleDenominator>
1287                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1288                                <TileWidth>256</TileWidth>
1289                                <TileHeight>256</TileHeight>
1290                                <MatrixWidth>131072</MatrixWidth>
1291                                <MatrixHeight>65536</MatrixHeight>
1292                        </TileMatrix>
1293                        <TileMatrix>
1294                                <ows:Identifier>18</ows:Identifier>
1295                                <ScaleDenominator>2132.72958384978574031265</ScaleDenominator>
1296                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1297                                <TileWidth>256</TileWidth>
1298                                <TileHeight>256</TileHeight>
1299                                <MatrixWidth>262144</MatrixWidth>
1300                                <MatrixHeight>131072</MatrixHeight>
1301                        </TileMatrix>
1302                        <TileMatrix>
1303                                <ows:Identifier>19</ows:Identifier>
1304                                <ScaleDenominator>1066.36479192489287015633</ScaleDenominator>
1305                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1306                                <TileWidth>256</TileWidth>
1307                                <TileHeight>256</TileHeight>
1308                                <MatrixWidth>524288</MatrixWidth>
1309                                <MatrixHeight>262144</MatrixHeight>
1310                        </TileMatrix>
1311                        <TileMatrix>
1312                                <ows:Identifier>20</ows:Identifier>
1313                                <ScaleDenominator>533.18239596244643507816</ScaleDenominator>
1314                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1315                                <TileWidth>256</TileWidth>
1316                                <TileHeight>256</TileHeight>
1317                                <MatrixWidth>1048576</MatrixWidth>
1318                                <MatrixHeight>524288</MatrixHeight>
1319                        </TileMatrix>
1320                        <TileMatrix>
1321                                <ows:Identifier>21</ows:Identifier>
1322                                <ScaleDenominator>266.59119798122321753908</ScaleDenominator>
1323                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1324                                <TileWidth>256</TileWidth>
1325                                <TileHeight>256</TileHeight>
1326                                <MatrixWidth>2097152</MatrixWidth>
1327                                <MatrixHeight>1048576</MatrixHeight>
1328                        </TileMatrix>
1329                        <TileMatrix>
1330                                <ows:Identifier>22</ows:Identifier>
1331                                <ScaleDenominator>133.29559899061140981757</ScaleDenominator>
1332                                <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1333                                <TileWidth>256</TileWidth>
1334                                <TileHeight>256</TileHeight>
1335                                <MatrixWidth>4194304</MatrixWidth>
1336                                <MatrixHeight>2097152</MatrixHeight>
1337                        </TileMatrix>
1338                </TileMatrixSet>
1339        </Contents>
1340        <ServiceMetadataURL xlink:href="https://metadata.agiv.be/zoekdienst/srv/dut/view?uuid=bb99337d-2146-413e-8c68-b9930061dc25"/>
1341</Capabilities>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.