source: josm/trunk/test/data/wmts/bug12573-wmts-identifier.xml@ 9902

Last change on this file since 9902 was 9902, checked in by wiktorn, 8 years ago

Final fix for #12573 - WMTS getCapabilities parser error.

Unit tests for case in #12573 and some edge case. Fix for edge case.

Closes: #12573

File size: 50.8 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<!-- edited with XMLSpy v2014 sp1 (x64) (http://www.altova.com) by AGIV (AGIV) -->
3<Capabilities xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wmts/1.0 http://schemas.opengis.net/wmts/1.0/wmtsGetCapabilities_response.xsd http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs_ows11/1.0 http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs_ows11/1.0/inspire_vs_ows_11.xsd" version="1.0.0" xmlns="http://www.opengis.net/wmts/1.0" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows/1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:agiv="http://gisvl.be/gdi/azurestorage/1.0" xmlns:inspire_vs="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs_ows11/1.0" xmlns:inspire_common="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/common/1.0">
4 <ows:ServiceIdentification>
5 <ows:Title>AGIV WMTS service </ows:Title>
6 <ows:Abstract>Web Map Tile Service van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen die alle data, die ontsloten worden als WMTS-laag, groepeert.</ows:Abstract>
7 <ows:Keywords>
8 <ows:Keyword>WMTS</ows:Keyword>
9 </ows:Keywords>
10 <ows:ServiceType>OGC WMTS</ows:ServiceType>
11 <ows:ServiceTypeVersion>1.0.0</ows:ServiceTypeVersion>
12 <ows:Fees>Gratis</ows:Fees>
13 <ows:AccessConstraints>Door het gebruik van deze service, is de gebruiker verplicht zich te houden aan de toegangs- en gebruiksbepalingen van de in deze service aangeboden gegevens.</ows:AccessConstraints>
14 </ows:ServiceIdentification>
15 <ows:ServiceProvider>
16 <ows:ProviderName>AGIV</ows:ProviderName>
17 <ows:ProviderSite xlink:href="http://www.agiv.be/"/>
18 <ows:ServiceContact>
19 <ows:ContactInfo>
20 <ows:Phone>
21 <ows:Voice>+32 9 2761500</ows:Voice>
22 <ows:Facsimile>+32 9 2761505</ows:Facsimile>
23 </ows:Phone>
24 <ows:Address>
25 <ows:DeliveryPoint>Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 110</ows:DeliveryPoint>
26 <ows:City>Gent</ows:City>
27 <ows:AdministrativeArea/>
28 <ows:PostalCode>9000</ows:PostalCode>
29 <ows:Country>Belgium</ows:Country>
30 <ows:ElectronicMailAddress>contactpunt@agiv.be</ows:ElectronicMailAddress>
31 </ows:Address>
32 </ows:ContactInfo>
33 </ows:ServiceContact>
34 </ows:ServiceProvider>
35 <ows:OperationsMetadata>
36 <ows:Operation name="GetCapabilities">
37 <ows:DCP>
38 <ows:HTTP>
39 <ows:Get xlink:href="http://tile.informatievlaanderen.be/ws/raadpleegdiensten/wmts?">
40 <ows:Constraint name="GetEncoding">
41 <ows:AllowedValues>
42 <ows:Value>KVP</ows:Value>
43 </ows:AllowedValues>
44 </ows:Constraint>
45 </ows:Get>
46 </ows:HTTP>
47 </ows:DCP>
48 </ows:Operation>
49 <ows:Operation name="GetTile">
50 <ows:DCP>
51 <ows:HTTP>
52 <ows:Get xlink:href="http://tile.informatievlaanderen.be/ws/raadpleegdiensten/wmts?">
53 <ows:Constraint name="GetEncoding">
54 <ows:AllowedValues>
55 <ows:Value>KVP</ows:Value>
56 </ows:AllowedValues>
57 </ows:Constraint>
58 </ows:Get>
59 </ows:HTTP>
60 </ows:DCP>
61 </ows:Operation>
62 <ows:Operation name="GetFeatureInfo">
63 <ows:DCP>
64 <ows:HTTP>
65 <ows:Get xlink:href="http://tile.informatievlaanderen.be/ws/raadpleegdiensten/wmts?">
66 <ows:Constraint name="GetEncoding">
67 <ows:AllowedValues>
68 <ows:Value>KVP</ows:Value>
69 </ows:AllowedValues>
70 </ows:Constraint>
71 </ows:Get>
72 </ows:HTTP>
73 </ows:DCP>
74 </ows:Operation>
75 <inspire_vs:ExtendedCapabilities>
76 <inspire_common:ResourceLocator>
77 <inspire_common:URL>http://tile.informatievlaanderen.be/ws/raadpleegdiensten/wmts?</inspire_common:URL>
78 <inspire_common:MediaType>application/gml+xml</inspire_common:MediaType>
79 </inspire_common:ResourceLocator>
80 <inspire_common:ResourceType>service</inspire_common:ResourceType>
81 <inspire_common:TemporalReference>
82 <inspire_common:DateOfPublication>2015-10-15</inspire_common:DateOfPublication>
83 </inspire_common:TemporalReference>
84 <inspire_common:Conformity>
85 <inspire_common:Specification xsi:type="inspire_common:citationInspireInteroperabilityRegulation_dut">
86 <inspire_common:Title>VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens</inspire_common:Title>
87 <inspire_common:DateOfPublication>2010-12-08</inspire_common:DateOfPublication>
88 <inspire_common:URI>OJ:L:2010:323:0011:0102:NL:PDF</inspire_common:URI>
89 <inspire_common:ResourceLocator>
90 <inspire_common:URL>http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:NL:PDF</inspire_common:URL>
91 <inspire_common:MediaType>application/pdf</inspire_common:MediaType>
92 </inspire_common:ResourceLocator>
93 </inspire_common:Specification>
94 <inspire_common:Degree>notEvaluated</inspire_common:Degree>
95 </inspire_common:Conformity>
96 <inspire_common:MetadataPointOfContact>
97 <inspire_common:OrganisationName>AGIV</inspire_common:OrganisationName>
98 <inspire_common:EmailAddress>contactpunt@agiv.be</inspire_common:EmailAddress>
99 </inspire_common:MetadataPointOfContact>
100 <inspire_common:MetadataDate>2016-01-13</inspire_common:MetadataDate>
101 <inspire_common:SpatialDataServiceType>view</inspire_common:SpatialDataServiceType>
102 <inspire_common:MandatoryKeyword xsi:type="inspire_common:classificationOfSpatialDataService">
103 <inspire_common:KeywordValue>infoMapAccessService</inspire_common:KeywordValue>
104 </inspire_common:MandatoryKeyword>
105 <inspire_common:Keyword xsi:type="inspire_common:inspireTheme_dut">
106 <inspire_common:OriginatingControlledVocabulary xsi:type="inspire_common:originatingControlledVocabularyGemetInspireThemes">
107 <inspire_common:Title>GEMET - INSPIRE themes</inspire_common:Title>
108 <inspire_common:DateOfPublication>2008-06-01</inspire_common:DateOfPublication>
109 </inspire_common:OriginatingControlledVocabulary>
110 <inspire_common:KeywordValue>Orthobeeldvorming</inspire_common:KeywordValue>
111 </inspire_common:Keyword>
112 <inspire_common:SupportedLanguages>
113 <inspire_common:DefaultLanguage>
114 <inspire_common:Language>dut</inspire_common:Language>
115 </inspire_common:DefaultLanguage>
116 </inspire_common:SupportedLanguages>
117 <inspire_common:ResponseLanguage>
118 <inspire_common:Language>dut</inspire_common:Language>
119 </inspire_common:ResponseLanguage>
120 <inspire_common:MetadataUrl>
121 <inspire_common:URL>https://metadata.agiv.be/zoekdienst/srv/dut/csw?REQUEST=GetRecordById&amp;SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;ELEMENTSETNAME=full&amp;ID=7C823055-7BBF-4D62-B55E-F85C30D53162&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd</inspire_common:URL>
122 <inspire_common:MediaType>application/vnd.ogc.csw.GetRecordByIdResponse_xml</inspire_common:MediaType>
123 </inspire_common:MetadataUrl>
124 </inspire_vs:ExtendedCapabilities>
125 </ows:OperationsMetadata>
126 <Contents>
127 <Layer>
128 <ows:Title>GRB-basiskaart</ows:Title>
129 <ows:Abstract>Deze laag toont alle (GRB-) entiteiten die zichtbaar zijn in de GRB-basiskaart</ows:Abstract>
130 <ows:Keywords>
131 <ows:Keyword>actualisatie</ows:Keyword>
132 <ows:Keyword>administratieve grens</ows:Keyword>
133 <ows:Keyword>adres</ows:Keyword>
134 <ows:Keyword>afdak</ows:Keyword>
135 <ows:Keyword>afrit</ows:Keyword>
136 <ows:Keyword>afrit</ows:Keyword>
137 <ows:Keyword>AGIV-product</ows:Keyword>
138 <ows:Keyword>anomalie</ows:Keyword>
139 <ows:Keyword>as built</ows:Keyword>
140 <ows:Keyword>atlas</ows:Keyword>
141 <ows:Keyword>autosnelweg</ows:Keyword>
142 <ows:Keyword>baangracht</ows:Keyword>
143 <ows:Keyword>basiskaart</ows:Keyword>
144 <ows:Keyword>beek</ows:Keyword>
145 <ows:Keyword>bergplaats</ows:Keyword>
146 <ows:Keyword>berm</ows:Keyword>
147 <ows:Keyword>bevaarbaar</ows:Keyword>
148 <ows:Keyword>boordsteen</ows:Keyword>
149 <ows:Keyword>bouwsel</ows:Keyword>
150 <ows:Keyword>brandkraan</ows:Keyword>
151 <ows:Keyword>brug</ows:Keyword>
152 <ows:Keyword>bushok</ows:Keyword>
153 <ows:Keyword>cabine</ows:Keyword>
154 <ows:Keyword>chemisch</ows:Keyword>
155 <ows:Keyword>circulatiezone</ows:Keyword>
156 <ows:Keyword>constructie</ows:Keyword>
157 <ows:Keyword>corridor</ows:Keyword>
158 <ows:Keyword>CRAB</ows:Keyword>
159 <ows:Keyword>deksel</ows:Keyword>
160 <ows:Keyword>dienstweg</ows:Keyword>
161 <ows:Keyword>drempel</ows:Keyword>
162 <ows:Keyword>elektriciteitspaal</ows:Keyword>
163 <ows:Keyword>fietsstalling</ows:Keyword>
164 <ows:Keyword>fietsweg</ows:Keyword>
165 <ows:Keyword>FLEPOS</ows:Keyword>
166 <ows:Keyword>flitspaal</ows:Keyword>
167 <ows:Keyword>fontein</ows:Keyword>
168 <ows:Keyword>fout</ows:Keyword>
169 <ows:Keyword>FVP</ows:Keyword>
170 <ows:Keyword>garagetoegang</ows:Keyword>
171 <ows:Keyword>GDF</ows:Keyword>
172 <ows:Keyword>gebouw</ows:Keyword>
173 <ows:Keyword>gemeentegrens</ows:Keyword>
174 <ows:Keyword>gemeenteterritorium</ows:Keyword>
175 <ows:Keyword>geodetisch</ows:Keyword>
176 <ows:Keyword>gevel</ows:Keyword>
177 <ows:Keyword>gevellijn</ows:Keyword>
178 <ows:Keyword>gevelpunt</ows:Keyword>
179 <ows:Keyword>golfbreker</ows:Keyword>
180 <ows:Keyword>gracht</ows:Keyword>
181 <ows:Keyword>GRB gis</ows:Keyword>
182 <ows:Keyword>GRB</ows:Keyword>
183 <ows:Keyword>GRB-databank</ows:Keyword>
184 <ows:Keyword>GRB-gis</ows:Keyword>
185 <ows:Keyword>grenspaal</ows:Keyword>
186 <ows:Keyword>grootschalig</ows:Keyword>
187 <ows:Keyword>havendam</ows:Keyword>
188 <ows:Keyword>huisnummer</ows:Keyword>
189 <ows:Keyword>hydrografisch</ows:Keyword>
190 <ows:Keyword>informatiesysteem</ows:Keyword>
191 <ows:Keyword>inrit</ows:Keyword>
192 <ows:Keyword>installatie</ows:Keyword>
193 <ows:Keyword>kadaster</ows:Keyword>
194 <ows:Keyword>kadastergrootschalig</ows:Keyword>
195 <ows:Keyword>kadastraal</ows:Keyword>
196 <ows:Keyword>kantsteen</ows:Keyword>
197 <ows:Keyword>keermuur</ows:Keyword>
198 <ows:Keyword>koeltoren</ows:Keyword>
199 <ows:Keyword>kopmuur</ows:Keyword>
200 <ows:Keyword>kunstwerk</ows:Keyword>
201 <ows:Keyword>lokaal</ows:Keyword>
202 <ows:Keyword>longitudinaal</ows:Keyword>
203 <ows:Keyword>loopbrug</ows:Keyword>
204 <ows:Keyword>luik</ows:Keyword>
205 <ows:Keyword>mast</ows:Keyword>
206 <ows:Keyword>meer</ows:Keyword>
207 <ows:Keyword>meerpaal</ows:Keyword>
208 <ows:Keyword>metro</ows:Keyword>
209 <ows:Keyword>monument</ows:Keyword>
210 <ows:Keyword>mutatie</ows:Keyword>
211 <ows:Keyword>muur</ows:Keyword>
212 <ows:Keyword>Nationaal Geografisch Instituut</ows:Keyword>
213 <ows:Keyword>netwerk </ows:Keyword>
214 <ows:Keyword>NGI</ows:Keyword>
215 <ows:Keyword>NIS</ows:Keyword>
216 <ows:Keyword>nisocde</ows:Keyword>
217 <ows:Keyword>nummer</ows:Keyword>
218 <ows:Keyword>onbevaarbaar</ows:Keyword>
219 <ows:Keyword>onderdak</ows:Keyword>
220 <ows:Keyword>onderkeldering</ows:Keyword>
221 <ows:Keyword>onverharde zone</ows:Keyword>
222 <ows:Keyword>onvolledigheid</ows:Keyword>
223 <ows:Keyword>oppervaktewater</ows:Keyword>
224 <ows:Keyword>oprit</ows:Keyword>
225 <ows:Keyword>opslagtank</ows:Keyword>
226 <ows:Keyword>overbrugging</ows:Keyword>
227 <ows:Keyword>paal bovenleiding telefoonpaal</ows:Keyword>
228 <ows:Keyword>paal</ows:Keyword>
229 <ows:Keyword>parallelweg</ows:Keyword>
230 <ows:Keyword>perceel</ows:Keyword>
231 <ows:Keyword>pijler</ows:Keyword>
232 <ows:Keyword>planimetrisch</ows:Keyword>
233 <ows:Keyword>praatpaal</ows:Keyword>
234 <ows:Keyword>putdeksel</ows:Keyword>
235 <ows:Keyword>rail</ows:Keyword>
236 <ows:Keyword>referentiebestand</ows:Keyword>
237 <ows:Keyword>referentiepunt</ows:Keyword>
238 <ows:Keyword>rijbaan</ows:Keyword>
239 <ows:Keyword>rijstrook</ows:Keyword>
240 <ows:Keyword>rivier</ows:Keyword>
241 <ows:Keyword>rooster</ows:Keyword>
242 <ows:Keyword>rotonde</ows:Keyword>
243 <ows:Keyword>schoorsteen</ows:Keyword>
244 <ows:Keyword>silo</ows:Keyword>
245 <ows:Keyword>sloot</ows:Keyword>
246 <ows:Keyword>spoor</ows:Keyword>
247 <ows:Keyword>spoorbaan</ows:Keyword>
248 <ows:Keyword>spoorrail</ows:Keyword>
249 <ows:Keyword>spoorstaaf</ows:Keyword>
250 <ows:Keyword>staketsel</ows:Keyword>
251 <ows:Keyword>standbeeld</ows:Keyword>
252 <ows:Keyword>stootband</ows:Keyword>
253 <ows:Keyword>straat</ows:Keyword>
254 <ows:Keyword>straatnaam</ows:Keyword>
255 <ows:Keyword>strandhoofd</ows:Keyword>
256 <ows:Keyword>surplusgebied</ows:Keyword>
257 <ows:Keyword>telefooncabine</ows:Keyword>
258 <ows:Keyword>terrein</ows:Keyword>
259 <ows:Keyword>territorium</ows:Keyword>
260 <ows:Keyword>toegang</ows:Keyword>
261 <ows:Keyword>tram</ows:Keyword>
262 <ows:Keyword>tramrail</ows:Keyword>
263 <ows:Keyword>tramweg</ows:Keyword>
264 <ows:Keyword>transport</ows:Keyword>
265 <ows:Keyword>trap</ows:Keyword>
266 <ows:Keyword>trein</ows:Keyword>
267 <ows:Keyword>tunnelmond</ows:Keyword>
268 <ows:Keyword>uitrit</ows:Keyword>
269 <ows:Keyword>vangrail</ows:Keyword>
270 <ows:Keyword>ventweg</ows:Keyword>
271 <ows:Keyword>verbinding</ows:Keyword>
272 <ows:Keyword>verdieping</ows:Keyword>
273 <ows:Keyword>verharding</ows:Keyword>
274 <ows:Keyword>verhoging</ows:Keyword>
275 <ows:Keyword>verkeer</ows:Keyword>
276 <ows:Keyword>verkeersdrempel</ows:Keyword>
277 <ows:Keyword>verkeerslicht</ows:Keyword>
278 <ows:Keyword>verkeersplateau</ows:Keyword>
279 <ows:Keyword>verkeersplein</ows:Keyword>
280 <ows:Keyword>verlaging</ows:Keyword>
281 <ows:Keyword>verlichtingspaal</ows:Keyword>
282 <ows:Keyword>VHA</ows:Keyword>
283 <ows:Keyword>vijver</ows:Keyword>
284 <ows:Keyword>VMM</ows:Keyword>
285 <ows:Keyword>voetpad</ows:Keyword>
286 <ows:Keyword>wandelweg</ows:Keyword>
287 <ows:Keyword>water</ows:Keyword>
288 <ows:Keyword>watergang</ows:Keyword>
289 <ows:Keyword>waterloop</ows:Keyword>
290 <ows:Keyword>waterloopsegment</ows:Keyword>
291 <ows:Keyword>wateroppervlak</ows:Keyword>
292 <ows:Keyword>watertoren</ows:Keyword>
293 <ows:Keyword>waterweg</ows:Keyword>
294 <ows:Keyword>weg</ows:Keyword>
295 <ows:Keyword>wegaanhorigheid</ows:Keyword>
296 <ows:Keyword>wegbaan</ows:Keyword>
297 <ows:Keyword>weggebruiker</ows:Keyword>
298 <ows:Keyword>weginrichting</ows:Keyword>
299 <ows:Keyword>wegknoop</ows:Keyword>
300 <ows:Keyword>wegsegment</ows:Keyword>
301 </ows:Keywords>
302 <ows:Identifier>grb_bsk</ows:Identifier>
303 <ows:WGS84BoundingBox>
304 <ows:LowerCorner>2.530000 50.685000</ows:LowerCorner>
305 <ows:UpperCorner>5.920000 51.520000</ows:UpperCorner>
306 </ows:WGS84BoundingBox>
307 <ows:Metadata xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://metadata.agiv.be/zoekdienst/srv/dut/csw?REQUEST=GetRecordById&amp;SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;ELEMENTSETNAME=full&amp;ID=7C823055-7BBF-4D62-B55E-F85C30D53162&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
308 <ows:Metadata xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://metadata.agiv.be/zoekdienst/apps/tabsearch/index.html?uuid=7C823055-7BBF-4D62-B55E-F85C30D53162&amp;hl=dut"/>
309 <ows:DatasetDescriptionSummary>
310 <ows:Identifier>E2707D13-B366-4D25-A286-E1B1330CADF7GRB_BSK</ows:Identifier>
311 </ows:DatasetDescriptionSummary>
312 <ows:DatasetDescriptionSummary>
313 <ows:Identifier>grb_bsk rouge identifier</ows:Identifier>
314 </ows:DatasetDescriptionSummary>
315 <Style isDefault="true">
316 <ows:Title>GRB-Basiskaart</ows:Title>
317 <ows:Identifier/>
318 </Style>
319 <Format>image/png</Format>
320 <InfoFormat>text/xml</InfoFormat>
321 <InfoFormat>text/html</InfoFormat>
322 <TileMatrixSetLink>
323 <TileMatrixSet>GoogleMapsVL</TileMatrixSet>
324 <TileMatrixSetLimits>
325 <TileMatrixLimits>
326 <TileMatrix>GoogleMapsVL:0</TileMatrix>
327 <MinTileRow>0</MinTileRow>
328 <MaxTileRow>0</MaxTileRow>
329 <MinTileCol>0</MinTileCol>
330 <MaxTileCol>0</MaxTileCol>
331 </TileMatrixLimits>
332 <TileMatrixLimits>
333 <TileMatrix>GoogleMapsVL:1</TileMatrix>
334 <MinTileRow>0</MinTileRow>
335 <MaxTileRow>1</MaxTileRow>
336 <MinTileCol>0</MinTileCol>
337 <MaxTileCol>1</MaxTileCol>
338 </TileMatrixLimits>
339 <TileMatrixLimits>
340 <TileMatrix>GoogleMapsVL:2</TileMatrix>
341 <MinTileRow>0</MinTileRow>
342 <MaxTileRow>3</MaxTileRow>
343 <MinTileCol>0</MinTileCol>
344 <MaxTileCol>3</MaxTileCol>
345 </TileMatrixLimits>
346 <TileMatrixLimits>
347 <TileMatrix>GoogleMapsVL:3</TileMatrix>
348 <MinTileRow>0</MinTileRow>
349 <MaxTileRow>7</MaxTileRow>
350 <MinTileCol>0</MinTileCol>
351 <MaxTileCol>7</MaxTileCol>
352 </TileMatrixLimits>
353 <TileMatrixLimits>
354 <TileMatrix>GoogleMapsVL:4</TileMatrix>
355 <MinTileRow>0</MinTileRow>
356 <MaxTileRow>13</MaxTileRow>
357 <MinTileCol>0</MinTileCol>
358 <MaxTileCol>10</MaxTileCol>
359 </TileMatrixLimits>
360 <TileMatrixLimits>
361 <TileMatrix>GoogleMapsVL:5</TileMatrix>
362 <MinTileRow>5</MinTileRow>
363 <MaxTileRow>15</MaxTileRow>
364 <MinTileCol>11</MinTileCol>
365 <MaxTileCol>21</MaxTileCol>
366 </TileMatrixLimits>
367 <TileMatrixLimits>
368 <TileMatrix>GoogleMapsVL:6</TileMatrix>
369 <MinTileRow>16</MinTileRow>
370 <MaxTileRow>26</MaxTileRow>
371 <MinTileCol>27</MinTileCol>
372 <MaxTileCol>38</MaxTileCol>
373 </TileMatrixLimits>
374 <TileMatrixLimits>
375 <TileMatrix>GoogleMapsVL:7</TileMatrix>
376 <MinTileRow>37</MinTileRow>
377 <MaxTileRow>48</MaxTileRow>
378 <MinTileCol>59</MinTileCol>
379 <MaxTileCol>71</MaxTileCol>
380 </TileMatrixLimits>
381 <TileMatrixLimits>
382 <TileMatrix>GoogleMapsVL:8</TileMatrix>
383 <MinTileRow>80</MinTileRow>
384 <MaxTileRow>91</MaxTileRow>
385 <MinTileCol>124</MinTileCol>
386 <MaxTileCol>137</MaxTileCol>
387 </TileMatrixLimits>
388 <TileMatrixLimits>
389 <TileMatrix>GoogleMapsVL:9</TileMatrix>
390 <MinTileRow>165</MinTileRow>
391 <MaxTileRow>177</MaxTileRow>
392 <MinTileCol>254</MinTileCol>
393 <MaxTileCol>269</MaxTileCol>
394 </TileMatrixLimits>
395 <TileMatrixLimits>
396 <TileMatrix>GoogleMapsVL:10</TileMatrix>
397 <MinTileRow>335</MinTileRow>
398 <MaxTileRow>349</MaxTileRow>
399 <MinTileCol>514</MinTileCol>
400 <MaxTileCol>533</MaxTileCol>
401 </TileMatrixLimits>
402 <TileMatrixLimits>
403 <TileMatrix>GoogleMapsVL:11</TileMatrix>
404 <MinTileRow>675</MinTileRow>
405 <MaxTileRow>693</MaxTileRow>
406 <MinTileCol>1033</MinTileCol>
407 <MaxTileCol>1062</MaxTileCol>
408 </TileMatrixLimits>
409 <TileMatrixLimits>
410 <TileMatrix>GoogleMapsVL:12</TileMatrix>
411 <MinTileRow>1356</MinTileRow>
412 <MaxTileRow>1382</MaxTileRow>
413 <MinTileCol>2071</MinTileCol>
414 <MaxTileCol>2120</MaxTileCol>
415 </TileMatrixLimits>
416 <TileMatrixLimits>
417 <TileMatrix>GoogleMapsVL:13</TileMatrix>
418 <MinTileRow>2717</MinTileRow>
419 <MaxTileRow>2759</MaxTileRow>
420 <MinTileCol>4148</MinTileCol>
421 <MaxTileCol>4235</MaxTileCol>
422 </TileMatrixLimits>
423 <TileMatrixLimits>
424 <TileMatrix>GoogleMapsVL:14</TileMatrix>
425 <MinTileRow>5442</MinTileRow>
426 <MaxTileRow>5513</MaxTileRow>
427 <MinTileCol>8302</MinTileCol>
428 <MaxTileCol>8466</MaxTileCol>
429 </TileMatrixLimits>
430 <TileMatrixLimits>
431 <TileMatrix>GoogleMapsVL:15</TileMatrix>
432 <MinTileRow>10890</MinTileRow>
433 <MaxTileRow>11021</MaxTileRow>
434 <MinTileCol>16609</MinTileCol>
435 <MaxTileCol>16928</MaxTileCol>
436 </TileMatrixLimits>
437 <TileMatrixLimits>
438 <TileMatrix>GoogleMapsVL:16</TileMatrix>
439 <MinTileRow>21786</MinTileRow>
440 <MaxTileRow>22037</MaxTileRow>
441 <MinTileCol>33224</MinTileCol>
442 <MaxTileCol>33852</MaxTileCol>
443 </TileMatrixLimits>
444 <TileMatrixLimits>
445 <TileMatrix>GoogleMapsVL:17</TileMatrix>
446 <MinTileRow>43578</MinTileRow>
447 <MaxTileRow>44069</MaxTileRow>
448 <MinTileCol>66453</MinTileCol>
449 <MaxTileCol>67699</MaxTileCol>
450 </TileMatrixLimits>
451 <TileMatrixLimits>
452 <TileMatrix>GoogleMapsVL:18</TileMatrix>
453 <MinTileRow>87161</MinTileRow>
454 <MaxTileRow>88133</MaxTileRow>
455 <MinTileCol>132911</MinTileCol>
456 <MaxTileCol>135394</MaxTileCol>
457 </TileMatrixLimits>
458 <TileMatrixLimits>
459 <TileMatrix>GoogleMapsVL:19</TileMatrix>
460 <MinTileRow>174328</MinTileRow>
461 <MaxTileRow>176261</MaxTileRow>
462 <MinTileCol>265828</MinTileCol>
463 <MaxTileCol>270783</MaxTileCol>
464 </TileMatrixLimits>
465 <TileMatrixLimits>
466 <TileMatrix>GoogleMapsVL:20</TileMatrix>
467 <MinTileRow>348661</MinTileRow>
468 <MaxTileRow>352517</MaxTileRow>
469 <MinTileCol>531661</MinTileCol>
470 <MaxTileCol>541562</MaxTileCol>
471 </TileMatrixLimits>
472 <TileMatrixLimits>
473 <TileMatrix>GoogleMapsVL:21</TileMatrix>
474 <MinTileRow>697327</MinTileRow>
475 <MaxTileRow>705030</MaxTileRow>
476 <MinTileCol>1063328</MinTileCol>
477 <MaxTileCol>1083119</MaxTileCol>
478 </TileMatrixLimits>
479 </TileMatrixSetLimits>
480 </TileMatrixSetLink>
481 <TileMatrixSetLink>
482 <TileMatrixSet>WGS84VL</TileMatrixSet>
483 <TileMatrixSetLimits>
484 <TileMatrixLimits>
485 <TileMatrix>WGS84VL:0</TileMatrix>
486 <MinTileRow>0</MinTileRow>
487 <MaxTileRow>0</MaxTileRow>
488 <MinTileCol>0</MinTileCol>
489 <MaxTileCol>0</MaxTileCol>
490 </TileMatrixLimits>
491 <TileMatrixLimits>
492 <TileMatrix>WGS84VL:1</TileMatrix>
493 <MinTileRow>0</MinTileRow>
494 <MaxTileRow>1</MaxTileRow>
495 <MinTileCol>0</MinTileCol>
496 <MaxTileCol>0</MaxTileCol>
497 </TileMatrixLimits>
498 <TileMatrixLimits>
499 <TileMatrix>WGS84VL:2</TileMatrix>
500 <MinTileRow>0</MinTileRow>
501 <MaxTileRow>3</MaxTileRow>
502 <MinTileCol>0</MinTileCol>
503 <MaxTileCol>1</MaxTileCol>
504 </TileMatrixLimits>
505 <TileMatrixLimits>
506 <TileMatrix>WGS84VL:3</TileMatrix>
507 <MinTileRow>0</MinTileRow>
508 <MaxTileRow>3</MaxTileRow>
509 <MinTileCol>0</MinTileCol>
510 <MaxTileCol>7</MaxTileCol>
511 </TileMatrixLimits>
512 <TileMatrixLimits>
513 <TileMatrix>WGS84VL:4</TileMatrix>
514 <MinTileRow>0</MinTileRow>
515 <MaxTileRow>6</MaxTileRow>
516 <MinTileCol>3</MinTileCol>
517 <MaxTileCol>13</MaxTileCol>
518 </TileMatrixLimits>
519 <TileMatrixLimits>
520 <TileMatrix>WGS84VL:5</TileMatrix>
521 <MinTileRow>0</MinTileRow>
522 <MaxTileRow>8</MaxTileRow>
523 <MinTileCol>11</MinTileCol>
524 <MaxTileCol>21</MaxTileCol>
525 </TileMatrixLimits>
526 <TileMatrixLimits>
527 <TileMatrix>WGS84VL:6</TileMatrix>
528 <MinTileRow>1</MinTileRow>
529 <MaxTileRow>11</MaxTileRow>
530 <MinTileCol>27</MinTileCol>
531 <MaxTileCol>38</MaxTileCol>
532 </TileMatrixLimits>
533 <TileMatrixLimits>
534 <TileMatrix>WGS84VL:7</TileMatrix>
535 <MinTileRow>8</MinTileRow>
536 <MaxTileRow>18</MaxTileRow>
537 <MinTileCol>59</MinTileCol>
538 <MaxTileCol>71</MaxTileCol>
539 </TileMatrixLimits>
540 <TileMatrixLimits>
541 <TileMatrix>WGS84VL:8</TileMatrix>
542 <MinTileRow>22</MinTileRow>
543 <MaxTileRow>32</MaxTileRow>
544 <MinTileCol>124</MinTileCol>
545 <MaxTileCol>137</MaxTileCol>
546 </TileMatrixLimits>
547 <TileMatrixLimits>
548 <TileMatrix>WGS84VL:9</TileMatrix>
549 <MinTileRow>49</MinTileRow>
550 <MaxTileRow>60</MaxTileRow>
551 <MinTileCol>254</MinTileCol>
552 <MaxTileCol>269</MaxTileCol>
553 </TileMatrixLimits>
554 <TileMatrixLimits>
555 <TileMatrix>WGS84VL:10</TileMatrix>
556 <MinTileRow>104</MinTileRow>
557 <MaxTileRow>116</MaxTileRow>
558 <MinTileCol>514</MinTileCol>
559 <MaxTileCol>533</MaxTileCol>
560 </TileMatrixLimits>
561 <TileMatrixLimits>
562 <TileMatrix>WGS84VL:11</TileMatrix>
563 <MinTileRow>214</MinTileRow>
564 <MaxTileRow>228</MaxTileRow>
565 <MinTileCol>1033</MinTileCol>
566 <MaxTileCol>1062</MaxTileCol>
567 </TileMatrixLimits>
568 <TileMatrixLimits>
569 <TileMatrix>WGS84VL:12</TileMatrix>
570 <MinTileRow>433</MinTileRow>
571 <MaxTileRow>452</MaxTileRow>
572 <MinTileCol>2072</MinTileCol>
573 <MaxTileCol>2120</MaxTileCol>
574 </TileMatrixLimits>
575 <TileMatrixLimits>
576 <TileMatrix>WGS84VL:13</TileMatrix>
577 <MinTileRow>871</MinTileRow>
578 <MaxTileRow>899</MaxTileRow>
579 <MinTileCol>4149</MinTileCol>
580 <MaxTileCol>4235</MaxTileCol>
581 </TileMatrixLimits>
582 <TileMatrixLimits>
583 <TileMatrix>WGS84VL:14</TileMatrix>
584 <MinTileRow>1746</MinTileRow>
585 <MaxTileRow>1794</MaxTileRow>
586 <MinTileCol>8304</MinTileCol>
587 <MaxTileCol>8466</MaxTileCol>
588 </TileMatrixLimits>
589 <TileMatrixLimits>
590 <TileMatrix>WGS84VL:15</TileMatrix>
591 <MinTileRow>3499</MinTileRow>
592 <MaxTileRow>3583</MaxTileRow>
593 <MinTileCol>16613</MinTileCol>
594 <MaxTileCol>16927</MaxTileCol>
595 </TileMatrixLimits>
596 <TileMatrixLimits>
597 <TileMatrix>WGS84VL:16</TileMatrix>
598 <MinTileRow>7003</MinTileRow>
599 <MaxTileRow>7162</MaxTileRow>
600 <MinTileCol>33232</MinTileCol>
601 <MaxTileCol>33850</MaxTileCol>
602 </TileMatrixLimits>
603 <TileMatrixLimits>
604 <TileMatrix>WGS84VL:17</TileMatrix>
605 <MinTileRow>14011</MinTileRow>
606 <MaxTileRow>14319</MaxTileRow>
607 <MinTileCol>66470</MinTileCol>
608 <MaxTileCol>67696</MaxTileCol>
609 </TileMatrixLimits>
610 <TileMatrixLimits>
611 <TileMatrix>WGS84VL:18</TileMatrix>
612 <MinTileRow>28029</MinTileRow>
613 <MaxTileRow>28633</MaxTileRow>
614 <MinTileCol>132945</MinTileCol>
615 <MaxTileCol>135387</MaxTileCol>
616 </TileMatrixLimits>
617 <TileMatrixLimits>
618 <TileMatrix>WGS84VL:19</TileMatrix>
619 <MinTileRow>56064</MinTileRow>
620 <MaxTileRow>57261</MaxTileRow>
621 <MinTileCol>265896</MinTileCol>
622 <MaxTileCol>270770</MaxTileCol>
623 </TileMatrixLimits>
624 <TileMatrixLimits>
625 <TileMatrix>WGS84VL:20</TileMatrix>
626 <MinTileRow>112134</MinTileRow>
627 <MaxTileRow>114518</MaxTileRow>
628 <MinTileCol>531797</MinTileCol>
629 <MaxTileCol>541536</MaxTileCol>
630 </TileMatrixLimits>
631 <TileMatrixLimits>
632 <TileMatrix>WGS84VL:21</TileMatrix>
633 <MinTileRow>224273</MinTileRow>
634 <MaxTileRow>229031</MaxTileRow>
635 <MinTileCol>1063600</MinTileCol>
636 <MaxTileCol>1083067</MaxTileCol>
637 </TileMatrixLimits>
638 <TileMatrixLimits>
639 <TileMatrix>WGS84VL:22</TileMatrix>
640 <MinTileRow>448552</MinTileRow>
641 <MaxTileRow>458057</MaxTileRow>
642 <MinTileCol>2127206</MinTileCol>
643 <MaxTileCol>2166129</MaxTileCol>
644 </TileMatrixLimits>
645 </TileMatrixSetLimits>
646 </TileMatrixSetLink>
647 <TileMatrixSetLink>
648 <TileMatrixSet>BPL72VL</TileMatrixSet>
649 <TileMatrixSetLimits>
650 <TileMatrixLimits>
651 <TileMatrix>BPL72VL:0</TileMatrix>
652 <MinTileRow>0</MinTileRow>
653 <MaxTileRow>0</MaxTileRow>
654 <MinTileCol>0</MinTileCol>
655 <MaxTileCol>0</MaxTileCol>
656 </TileMatrixLimits>
657 <TileMatrixLimits>
658 <TileMatrix>BPL72VL:1</TileMatrix>
659 <MinTileRow>0</MinTileRow>
660 <MaxTileRow>1</MaxTileRow>
661 <MinTileCol>0</MinTileCol>
662 <MaxTileCol>1</MaxTileCol>
663 </TileMatrixLimits>
664 <TileMatrixLimits>
665 <TileMatrix>BPL72VL:2</TileMatrix>
666 <MinTileRow>0</MinTileRow>
667 <MaxTileRow>3</MaxTileRow>
668 <MinTileCol>0</MinTileCol>
669 <MaxTileCol>3</MaxTileCol>
670 </TileMatrixLimits>
671 <TileMatrixLimits>
672 <TileMatrix>BPL72VL:3</TileMatrix>
673 <MinTileRow>0</MinTileRow>
674 <MaxTileRow>7</MaxTileRow>
675 <MinTileCol>0</MinTileCol>
676 <MaxTileCol>7</MaxTileCol>
677 </TileMatrixLimits>
678 <TileMatrixLimits>
679 <TileMatrix>BPL72VL:4</TileMatrix>
680 <MinTileRow>0</MinTileRow>
681 <MaxTileRow>15</MaxTileRow>
682 <MinTileCol>0</MinTileCol>
683 <MaxTileCol>15</MaxTileCol>
684 </TileMatrixLimits>
685 <TileMatrixLimits>
686 <TileMatrix>BPL72VL:5</TileMatrix>
687 <MinTileRow>5</MinTileRow>
688 <MaxTileRow>26</MaxTileRow>
689 <MinTileCol>0</MinTileCol>
690 <MaxTileCol>32</MaxTileCol>
691 </TileMatrixLimits>
692 <TileMatrixLimits>
693 <TileMatrix>BPL72VL:6</TileMatrix>
694 <MinTileRow>15</MinTileRow>
695 <MaxTileRow>48</MaxTileRow>
696 <MinTileCol>0</MinTileCol>
697 <MaxTileCol>64</MaxTileCol>
698 </TileMatrixLimits>
699 <TileMatrixLimits>
700 <TileMatrix>BPL72VL:7</TileMatrix>
701 <MinTileRow>36</MinTileRow>
702 <MaxTileRow>90</MaxTileRow>
703 <MinTileCol>0</MinTileCol>
704 <MaxTileCol>126</MaxTileCol>
705 </TileMatrixLimits>
706 <TileMatrixLimits>
707 <TileMatrix>BPL72VL:8</TileMatrix>
708 <MinTileRow>77</MinTileRow>
709 <MaxTileRow>176</MaxTileRow>
710 <MinTileCol>6</MinTileCol>
711 <MaxTileCol>248</MaxTileCol>
712 </TileMatrixLimits>
713 <TileMatrixLimits>
714 <TileMatrix>BPL72VL:9</TileMatrix>
715 <MinTileRow>159</MinTileRow>
716 <MaxTileRow>348</MaxTileRow>
717 <MinTileCol>18</MinTileCol>
718 <MaxTileCol>491</MaxTileCol>
719 </TileMatrixLimits>
720 <TileMatrixLimits>
721 <TileMatrix>BPL72VL:10</TileMatrix>
722 <MinTileRow>323</MinTileRow>
723 <MaxTileRow>692</MaxTileRow>
724 <MinTileCol>42</MinTileCol>
725 <MaxTileCol>977</MaxTileCol>
726 </TileMatrixLimits>
727 <TileMatrixLimits>
728 <TileMatrix>BPL72VL:11</TileMatrix>
729 <MinTileRow>651</MinTileRow>
730 <MaxTileRow>1380</MaxTileRow>
731 <MinTileCol>89</MinTileCol>
732 <MaxTileCol>1950</MaxTileCol>
733 </TileMatrixLimits>
734 <TileMatrixLimits>
735 <TileMatrix>BPL72VL:12</TileMatrix>
736 <MinTileRow>1308</MinTileRow>
737 <MaxTileRow>2756</MaxTileRow>
738 <MinTileCol>183</MinTileCol>
739 <MaxTileCol>3896</MaxTileCol>
740 </TileMatrixLimits>
741 <TileMatrixLimits>
742 <TileMatrix>BPL72VL:13</TileMatrix>
743 <MinTileRow>2622</MinTileRow>
744 <MaxTileRow>5507</MaxTileRow>
745 <MinTileCol>372</MinTileCol>
746 <MaxTileCol>7788</MaxTileCol>
747 </TileMatrixLimits>
748 <TileMatrixLimits>
749 <TileMatrix>BPL72VL:14</TileMatrix>
750 <MinTileRow>5249</MinTileRow>
751 <MaxTileRow>11009</MaxTileRow>
752 <MinTileCol>749</MinTileCol>
753 <MaxTileCol>15571</MaxTileCol>
754 </TileMatrixLimits>
755 <TileMatrixLimits>
756 <TileMatrix>BPL72VL:15</TileMatrix>
757 <MinTileRow>10504</MinTileRow>
758 <MaxTileRow>22013</MaxTileRow>
759 <MinTileCol>1504</MinTileCol>
760 <MaxTileCol>31138</MaxTileCol>
761 </TileMatrixLimits>
762 </TileMatrixSetLimits>
763 </TileMatrixSetLink>
764 </Layer>
765 <TileMatrixSet>
766 <ows:Identifier>GoogleMapsVL</ows:Identifier>
767 <ows:BoundingBox crs="EPSG:3857">
768 <ows:LowerCorner>-20037508.342789 -20037508.342789</ows:LowerCorner>
769 <ows:UpperCorner>20037508.342789 20037508.342789</ows:UpperCorner>
770 </ows:BoundingBox>
771 <ows:SupportedCRS>EPSG:3857</ows:SupportedCRS>
772 <WellKnownScaleSet>urn:ogc:def:wkss:OGC:1.0:GoogleMapsCompatible</WellKnownScaleSet>
773 <TileMatrix>
774 <ows:Identifier>0</ows:Identifier>
775 <ScaleDenominator>559082264.02871787548065185547</ScaleDenominator>
776 <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
777 <TileWidth>256</TileWidth>
778 <TileHeight>256</TileHeight>
779 <MatrixWidth>1</MatrixWidth>
780 <MatrixHeight>1</MatrixHeight>
781 </TileMatrix>
782 <TileMatrix>
783 <ows:Identifier>1</ows:Identifier>
784 <ScaleDenominator>279541132.01435887813568115234</ScaleDenominator>
785 <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
786 <TileWidth>256</TileWidth>
787 <TileHeight>256</TileHeight>
788 <MatrixWidth>2</MatrixWidth>
789 <MatrixHeight>2</MatrixHeight>
790 </TileMatrix>
791 <TileMatrix>
792 <ows:Identifier>2</ows:Identifier>
793 <ScaleDenominator>139770566.00717940926551818848</ScaleDenominator>
794 <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
795 <TileWidth>256</TileWidth>
796 <TileHeight>256</TileHeight>
797 <MatrixWidth>4</MatrixWidth>
798 <MatrixHeight>4</MatrixHeight>
799 </TileMatrix>
800 <TileMatrix>
801 <ows:Identifier>3</ows:Identifier>
802 <ScaleDenominator>69885283.00358971953392028809</ScaleDenominator>
803 <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
804 <TileWidth>256</TileWidth>
805 <TileHeight>256</TileHeight>
806 <MatrixWidth>8</MatrixWidth>
807 <MatrixHeight>8</MatrixHeight>
808 </TileMatrix>
809 <TileMatrix>
810 <ows:Identifier>4</ows:Identifier>
811 <ScaleDenominator>34942641.50179485976696014404</ScaleDenominator>
812 <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
813 <TileWidth>256</TileWidth>
814 <TileHeight>256</TileHeight>
815 <MatrixWidth>16</MatrixWidth>
816 <MatrixHeight>16</MatrixHeight>
817 </TileMatrix>
818 <TileMatrix>
819 <ows:Identifier>5</ows:Identifier>
820 <ScaleDenominator>17471320.75089742988348007202</ScaleDenominator>
821 <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
822 <TileWidth>256</TileWidth>
823 <TileHeight>256</TileHeight>
824 <MatrixWidth>32</MatrixWidth>
825 <MatrixHeight>32</MatrixHeight>
826 </TileMatrix>
827 <TileMatrix>
828 <ows:Identifier>6</ows:Identifier>
829 <ScaleDenominator>8735660.37544871494174003601</ScaleDenominator>
830 <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
831 <TileWidth>256</TileWidth>
832 <TileHeight>256</TileHeight>
833 <MatrixWidth>64</MatrixWidth>
834 <MatrixHeight>64</MatrixHeight>
835 </TileMatrix>
836 <TileMatrix>
837 <ows:Identifier>7</ows:Identifier>
838 <ScaleDenominator>4367830.18772435747087001801</ScaleDenominator>
839 <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
840 <TileWidth>256</TileWidth>
841 <TileHeight>256</TileHeight>
842 <MatrixWidth>128</MatrixWidth>
843 <MatrixHeight>128</MatrixHeight>
844 </TileMatrix>
845 <TileMatrix>
846 <ows:Identifier>8</ows:Identifier>
847 <ScaleDenominator>2183915.09386217873543500900</ScaleDenominator>
848 <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
849 <TileWidth>256</TileWidth>
850 <TileHeight>256</TileHeight>
851 <MatrixWidth>256</MatrixWidth>
852 <MatrixHeight>256</MatrixHeight>
853 </TileMatrix>
854 <TileMatrix>
855 <ows:Identifier>9</ows:Identifier>
856 <ScaleDenominator>1091957.54693108866922557354</ScaleDenominator>
857 <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
858 <TileWidth>256</TileWidth>
859 <TileHeight>256</TileHeight>
860 <MatrixWidth>512</MatrixWidth>
861 <MatrixHeight>512</MatrixHeight>
862 </TileMatrix>
863 <TileMatrix>
864 <ows:Identifier>10</ows:Identifier>
865 <ScaleDenominator>545978.77346554468385875225</ScaleDenominator>
866 <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
867 <TileWidth>256</TileWidth>
868 <TileHeight>256</TileHeight>
869 <MatrixWidth>1024</MatrixWidth>
870 <MatrixHeight>1024</MatrixHeight>
871 </TileMatrix>
872 <TileMatrix>
873 <ows:Identifier>11</ows:Identifier>
874 <ScaleDenominator>272989.38673277228372171521</ScaleDenominator>
875 <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
876 <TileWidth>256</TileWidth>
877 <TileHeight>256</TileHeight>
878 <MatrixWidth>2048</MatrixWidth>
879 <MatrixHeight>2048</MatrixHeight>
880 </TileMatrix>
881 <TileMatrix>
882 <ows:Identifier>12</ows:Identifier>
883 <ScaleDenominator>136494.69336638617096468806</ScaleDenominator>
884 <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
885 <TileWidth>256</TileWidth>
886 <TileHeight>256</TileHeight>
887 <MatrixWidth>4096</MatrixWidth>
888 <MatrixHeight>4096</MatrixHeight>
889 </TileMatrix>
890 <TileMatrix>
891 <ows:Identifier>13</ows:Identifier>
892 <ScaleDenominator>68247.34668319307093042880</ScaleDenominator>
893 <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
894 <TileWidth>256</TileWidth>
895 <TileHeight>256</TileHeight>
896 <MatrixWidth>8192</MatrixWidth>
897 <MatrixHeight>8192</MatrixHeight>
898 </TileMatrix>
899 <TileMatrix>
900 <ows:Identifier>14</ows:Identifier>
901 <ScaleDenominator>34123.67334159654274117202</ScaleDenominator>
902 <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
903 <TileWidth>256</TileWidth>
904 <TileHeight>256</TileHeight>
905 <MatrixWidth>16384</MatrixWidth>
906 <MatrixHeight>16384</MatrixHeight>
907 </TileMatrix>
908 <TileMatrix>
909 <ows:Identifier>15</ows:Identifier>
910 <ScaleDenominator>17061.83667079827137058601</ScaleDenominator>
911 <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
912 <TileWidth>256</TileWidth>
913 <TileHeight>256</TileHeight>
914 <MatrixWidth>32768</MatrixWidth>
915 <MatrixHeight>32768</MatrixHeight>
916 </TileMatrix>
917 <TileMatrix>
918 <ows:Identifier>16</ows:Identifier>
919 <ScaleDenominator>8530.91833539913568529300</ScaleDenominator>
920 <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
921 <TileWidth>256</TileWidth>
922 <TileHeight>256</TileHeight>
923 <MatrixWidth>65536</MatrixWidth>
924 <MatrixHeight>65536</MatrixHeight>
925 </TileMatrix>
926 <TileMatrix>
927 <ows:Identifier>17</ows:Identifier>
928 <ScaleDenominator>4265.45916769956784264650</ScaleDenominator>
929 <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
930 <TileWidth>256</TileWidth>
931 <TileHeight>256</TileHeight>
932 <MatrixWidth>131072</MatrixWidth>
933 <MatrixHeight>131072</MatrixHeight>
934 </TileMatrix>
935 <TileMatrix>
936 <ows:Identifier>18</ows:Identifier>
937 <ScaleDenominator>2132.72958384978392132325</ScaleDenominator>
938 <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
939 <TileWidth>256</TileWidth>
940 <TileHeight>256</TileHeight>
941 <MatrixWidth>262144</MatrixWidth>
942 <MatrixHeight>262144</MatrixHeight>
943 </TileMatrix>
944 <TileMatrix>
945 <ows:Identifier>19</ows:Identifier>
946 <ScaleDenominator>1066.36479192489309753000</ScaleDenominator>
947 <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
948 <TileWidth>256</TileWidth>
949 <TileHeight>256</TileHeight>
950 <MatrixWidth>524288</MatrixWidth>
951 <MatrixHeight>524288</MatrixHeight>
952 </TileMatrix>
953 <TileMatrix>
954 <ows:Identifier>20</ows:Identifier>
955 <ScaleDenominator>533.18239596244654876500</ScaleDenominator>
956 <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
957 <TileWidth>256</TileWidth>
958 <TileHeight>256</TileHeight>
959 <MatrixWidth>1048576</MatrixWidth>
960 <MatrixHeight>1048576</MatrixHeight>
961 </TileMatrix>
962 <TileMatrix>
963 <ows:Identifier>21</ows:Identifier>
964 <ScaleDenominator>266.59119798122287647857</ScaleDenominator>
965 <TopLeftCorner>-20037508.342789 20037508.342789</TopLeftCorner>
966 <TileWidth>256</TileWidth>
967 <TileHeight>256</TileHeight>
968 <MatrixWidth>2097152</MatrixWidth>
969 <MatrixHeight>2097152</MatrixHeight>
970 </TileMatrix>
971 </TileMatrixSet>
972 <TileMatrixSet>
973 <ows:Identifier>BPL72VL</ows:Identifier>
974 <ows:BoundingBox crs="urn:ogc:def:crs:EPSG:6.3:31370">
975 <ows:LowerCorner>9928.000000 66928.000000</ows:LowerCorner>
976 <ows:UpperCorner>272072.000000 329072.000000</ows:UpperCorner>
977 </ows:BoundingBox>
978 <ows:SupportedCRS>EPSG:31370</ows:SupportedCRS>
979 <TileMatrix>
980 <ows:Identifier>0</ows:Identifier>
981 <ScaleDenominator>3657142.85714285727590322495</ScaleDenominator>
982 <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
983 <TileWidth>256</TileWidth>
984 <TileHeight>256</TileHeight>
985 <MatrixWidth>1</MatrixWidth>
986 <MatrixHeight>1</MatrixHeight>
987 </TileMatrix>
988 <TileMatrix>
989 <ows:Identifier>1</ows:Identifier>
990 <ScaleDenominator>1828571.42857142863795161247</ScaleDenominator>
991 <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
992 <TileWidth>256</TileWidth>
993 <TileHeight>256</TileHeight>
994 <MatrixWidth>2</MatrixWidth>
995 <MatrixHeight>2</MatrixHeight>
996 </TileMatrix>
997 <TileMatrix>
998 <ows:Identifier>2</ows:Identifier>
999 <ScaleDenominator>914285.71428571431897580624</ScaleDenominator>
1000 <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1001 <TileWidth>256</TileWidth>
1002 <TileHeight>256</TileHeight>
1003 <MatrixWidth>4</MatrixWidth>
1004 <MatrixHeight>4</MatrixHeight>
1005 </TileMatrix>
1006 <TileMatrix>
1007 <ows:Identifier>3</ows:Identifier>
1008 <ScaleDenominator>457142.85714285715948790312</ScaleDenominator>
1009 <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1010 <TileWidth>256</TileWidth>
1011 <TileHeight>256</TileHeight>
1012 <MatrixWidth>8</MatrixWidth>
1013 <MatrixHeight>8</MatrixHeight>
1014 </TileMatrix>
1015 <TileMatrix>
1016 <ows:Identifier>4</ows:Identifier>
1017 <ScaleDenominator>228571.42857142857974395156</ScaleDenominator>
1018 <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1019 <TileWidth>256</TileWidth>
1020 <TileHeight>256</TileHeight>
1021 <MatrixWidth>16</MatrixWidth>
1022 <MatrixHeight>16</MatrixHeight>
1023 </TileMatrix>
1024 <TileMatrix>
1025 <ows:Identifier>5</ows:Identifier>
1026 <ScaleDenominator>114285.71428571428987197578</ScaleDenominator>
1027 <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1028 <TileWidth>256</TileWidth>
1029 <TileHeight>256</TileHeight>
1030 <MatrixWidth>32</MatrixWidth>
1031 <MatrixHeight>32</MatrixHeight>
1032 </TileMatrix>
1033 <TileMatrix>
1034 <ows:Identifier>6</ows:Identifier>
1035 <ScaleDenominator>57142.85714285714493598789</ScaleDenominator>
1036 <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1037 <TileWidth>256</TileWidth>
1038 <TileHeight>256</TileHeight>
1039 <MatrixWidth>64</MatrixWidth>
1040 <MatrixHeight>64</MatrixHeight>
1041 </TileMatrix>
1042 <TileMatrix>
1043 <ows:Identifier>7</ows:Identifier>
1044 <ScaleDenominator>28571.42857142857246799394</ScaleDenominator>
1045 <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1046 <TileWidth>256</TileWidth>
1047 <TileHeight>256</TileHeight>
1048 <MatrixWidth>128</MatrixWidth>
1049 <MatrixHeight>128</MatrixHeight>
1050 </TileMatrix>
1051 <TileMatrix>
1052 <ows:Identifier>8</ows:Identifier>
1053 <ScaleDenominator>14285.71428571428623399697</ScaleDenominator>
1054 <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1055 <TileWidth>256</TileWidth>
1056 <TileHeight>256</TileHeight>
1057 <MatrixWidth>256</MatrixWidth>
1058 <MatrixHeight>256</MatrixHeight>
1059 </TileMatrix>
1060 <TileMatrix>
1061 <ows:Identifier>9</ows:Identifier>
1062 <ScaleDenominator>7142.85714285714311699849</ScaleDenominator>
1063 <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1064 <TileWidth>256</TileWidth>
1065 <TileHeight>256</TileHeight>
1066 <MatrixWidth>512</MatrixWidth>
1067 <MatrixHeight>512</MatrixHeight>
1068 </TileMatrix>
1069 <TileMatrix>
1070 <ows:Identifier>10</ows:Identifier>
1071 <ScaleDenominator>3571.42857142857155849924</ScaleDenominator>
1072 <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1073 <TileWidth>256</TileWidth>
1074 <TileHeight>256</TileHeight>
1075 <MatrixWidth>1024</MatrixWidth>
1076 <MatrixHeight>1024</MatrixHeight>
1077 </TileMatrix>
1078 <TileMatrix>
1079 <ows:Identifier>11</ows:Identifier>
1080 <ScaleDenominator>1785.71428571428577924962</ScaleDenominator>
1081 <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1082 <TileWidth>256</TileWidth>
1083 <TileHeight>256</TileHeight>
1084 <MatrixWidth>2048</MatrixWidth>
1085 <MatrixHeight>2048</MatrixHeight>
1086 </TileMatrix>
1087 <TileMatrix>
1088 <ows:Identifier>12</ows:Identifier>
1089 <ScaleDenominator>892.85714285714288962481</ScaleDenominator>
1090 <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1091 <TileWidth>256</TileWidth>
1092 <TileHeight>256</TileHeight>
1093 <MatrixWidth>4096</MatrixWidth>
1094 <MatrixHeight>4096</MatrixHeight>
1095 </TileMatrix>
1096 <TileMatrix>
1097 <ows:Identifier>13</ows:Identifier>
1098 <ScaleDenominator>446.42857142857144481241</ScaleDenominator>
1099 <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1100 <TileWidth>256</TileWidth>
1101 <TileHeight>256</TileHeight>
1102 <MatrixWidth>8192</MatrixWidth>
1103 <MatrixHeight>8192</MatrixHeight>
1104 </TileMatrix>
1105 <TileMatrix>
1106 <ows:Identifier>14</ows:Identifier>
1107 <ScaleDenominator>223.21428571428572240620</ScaleDenominator>
1108 <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1109 <TileWidth>256</TileWidth>
1110 <TileHeight>256</TileHeight>
1111 <MatrixWidth>16384</MatrixWidth>
1112 <MatrixHeight>16384</MatrixHeight>
1113 </TileMatrix>
1114 <TileMatrix>
1115 <ows:Identifier>15</ows:Identifier>
1116 <ScaleDenominator>111.60714285714286120310</ScaleDenominator>
1117 <TopLeftCorner>9928.000000 329072.000000</TopLeftCorner>
1118 <TileWidth>256</TileWidth>
1119 <TileHeight>256</TileHeight>
1120 <MatrixWidth>32768</MatrixWidth>
1121 <MatrixHeight>32768</MatrixHeight>
1122 </TileMatrix>
1123 </TileMatrixSet>
1124 <TileMatrixSet>
1125 <ows:Identifier>WGS84VL</ows:Identifier>
1126 <ows:BoundingBox crs="urn:ogc:def:crs:EPSG:6.3:4326">
1127 <ows:LowerCorner>-180.000000 -90.000000</ows:LowerCorner>
1128 <ows:UpperCorner>180.000000 90.000000</ows:UpperCorner>
1129 </ows:BoundingBox>
1130 <ows:SupportedCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG:6.3:4326</ows:SupportedCRS>
1131 <TileMatrix>
1132 <ows:Identifier>0</ows:Identifier>
1133 <ScaleDenominator>559082264.02871775627136230469</ScaleDenominator>
1134 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1135 <TileWidth>256</TileWidth>
1136 <TileHeight>256</TileHeight>
1137 <MatrixWidth>1</MatrixWidth>
1138 <MatrixHeight>1</MatrixHeight>
1139 </TileMatrix>
1140 <TileMatrix>
1141 <ows:Identifier>1</ows:Identifier>
1142 <ScaleDenominator>279541132.01435887813568115234</ScaleDenominator>
1143 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1144 <TileWidth>256</TileWidth>
1145 <TileHeight>256</TileHeight>
1146 <MatrixWidth>2</MatrixWidth>
1147 <MatrixHeight>1</MatrixHeight>
1148 </TileMatrix>
1149 <TileMatrix>
1150 <ows:Identifier>2</ows:Identifier>
1151 <ScaleDenominator>139770566.00717943906784057617</ScaleDenominator>
1152 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1153 <TileWidth>256</TileWidth>
1154 <TileHeight>256</TileHeight>
1155 <MatrixWidth>4</MatrixWidth>
1156 <MatrixHeight>2</MatrixHeight>
1157 </TileMatrix>
1158 <TileMatrix>
1159 <ows:Identifier>3</ows:Identifier>
1160 <ScaleDenominator>69885283.00358971953392028809</ScaleDenominator>
1161 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1162 <TileWidth>256</TileWidth>
1163 <TileHeight>256</TileHeight>
1164 <MatrixWidth>8</MatrixWidth>
1165 <MatrixHeight>4</MatrixHeight>
1166 </TileMatrix>
1167 <TileMatrix>
1168 <ows:Identifier>4</ows:Identifier>
1169 <ScaleDenominator>34942641.50179485976696014404</ScaleDenominator>
1170 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1171 <TileWidth>256</TileWidth>
1172 <TileHeight>256</TileHeight>
1173 <MatrixWidth>16</MatrixWidth>
1174 <MatrixHeight>8</MatrixHeight>
1175 </TileMatrix>
1176 <TileMatrix>
1177 <ows:Identifier>5</ows:Identifier>
1178 <ScaleDenominator>17471320.75089742988348007202</ScaleDenominator>
1179 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1180 <TileWidth>256</TileWidth>
1181 <TileHeight>256</TileHeight>
1182 <MatrixWidth>32</MatrixWidth>
1183 <MatrixHeight>16</MatrixHeight>
1184 </TileMatrix>
1185 <TileMatrix>
1186 <ows:Identifier>6</ows:Identifier>
1187 <ScaleDenominator>8735660.37544871494174003601</ScaleDenominator>
1188 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1189 <TileWidth>256</TileWidth>
1190 <TileHeight>256</TileHeight>
1191 <MatrixWidth>64</MatrixWidth>
1192 <MatrixHeight>32</MatrixHeight>
1193 </TileMatrix>
1194 <TileMatrix>
1195 <ows:Identifier>7</ows:Identifier>
1196 <ScaleDenominator>4367830.18772435747087001801</ScaleDenominator>
1197 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1198 <TileWidth>256</TileWidth>
1199 <TileHeight>256</TileHeight>
1200 <MatrixWidth>128</MatrixWidth>
1201 <MatrixHeight>64</MatrixHeight>
1202 </TileMatrix>
1203 <TileMatrix>
1204 <ows:Identifier>8</ows:Identifier>
1205 <ScaleDenominator>2183915.09386217873543500900</ScaleDenominator>
1206 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1207 <TileWidth>256</TileWidth>
1208 <TileHeight>256</TileHeight>
1209 <MatrixWidth>256</MatrixWidth>
1210 <MatrixHeight>128</MatrixHeight>
1211 </TileMatrix>
1212 <TileMatrix>
1213 <ows:Identifier>9</ows:Identifier>
1214 <ScaleDenominator>1091957.54693108936771750450</ScaleDenominator>
1215 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1216 <TileWidth>256</TileWidth>
1217 <TileHeight>256</TileHeight>
1218 <MatrixWidth>512</MatrixWidth>
1219 <MatrixHeight>256</MatrixHeight>
1220 </TileMatrix>
1221 <TileMatrix>
1222 <ows:Identifier>10</ows:Identifier>
1223 <ScaleDenominator>545978.77346554468385875225</ScaleDenominator>
1224 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1225 <TileWidth>256</TileWidth>
1226 <TileHeight>256</TileHeight>
1227 <MatrixWidth>1024</MatrixWidth>
1228 <MatrixHeight>512</MatrixHeight>
1229 </TileMatrix>
1230 <TileMatrix>
1231 <ows:Identifier>11</ows:Identifier>
1232 <ScaleDenominator>272989.38673277234192937613</ScaleDenominator>
1233 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1234 <TileWidth>256</TileWidth>
1235 <TileHeight>256</TileHeight>
1236 <MatrixWidth>2048</MatrixWidth>
1237 <MatrixHeight>1024</MatrixHeight>
1238 </TileMatrix>
1239 <TileMatrix>
1240 <ows:Identifier>12</ows:Identifier>
1241 <ScaleDenominator>136494.69336638617096468806</ScaleDenominator>
1242 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1243 <TileWidth>256</TileWidth>
1244 <TileHeight>256</TileHeight>
1245 <MatrixWidth>4096</MatrixWidth>
1246 <MatrixHeight>2048</MatrixHeight>
1247 </TileMatrix>
1248 <TileMatrix>
1249 <ows:Identifier>13</ows:Identifier>
1250 <ScaleDenominator>68247.34668319308548234403</ScaleDenominator>
1251 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1252 <TileWidth>256</TileWidth>
1253 <TileHeight>256</TileHeight>
1254 <MatrixWidth>8192</MatrixWidth>
1255 <MatrixHeight>4096</MatrixHeight>
1256 </TileMatrix>
1257 <TileMatrix>
1258 <ows:Identifier>14</ows:Identifier>
1259 <ScaleDenominator>34123.67334159654274117202</ScaleDenominator>
1260 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1261 <TileWidth>256</TileWidth>
1262 <TileHeight>256</TileHeight>
1263 <MatrixWidth>16384</MatrixWidth>
1264 <MatrixHeight>8192</MatrixHeight>
1265 </TileMatrix>
1266 <TileMatrix>
1267 <ows:Identifier>15</ows:Identifier>
1268 <ScaleDenominator>17061.83667079825318069197</ScaleDenominator>
1269 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1270 <TileWidth>256</TileWidth>
1271 <TileHeight>256</TileHeight>
1272 <MatrixWidth>32768</MatrixWidth>
1273 <MatrixHeight>16384</MatrixHeight>
1274 </TileMatrix>
1275 <TileMatrix>
1276 <ows:Identifier>16</ows:Identifier>
1277 <ScaleDenominator>8530.91833539912659034599</ScaleDenominator>
1278 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1279 <TileWidth>256</TileWidth>
1280 <TileHeight>256</TileHeight>
1281 <MatrixWidth>65536</MatrixWidth>
1282 <MatrixHeight>32768</MatrixHeight>
1283 </TileMatrix>
1284 <TileMatrix>
1285 <ows:Identifier>17</ows:Identifier>
1286 <ScaleDenominator>4265.45916769956329517299</ScaleDenominator>
1287 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1288 <TileWidth>256</TileWidth>
1289 <TileHeight>256</TileHeight>
1290 <MatrixWidth>131072</MatrixWidth>
1291 <MatrixHeight>65536</MatrixHeight>
1292 </TileMatrix>
1293 <TileMatrix>
1294 <ows:Identifier>18</ows:Identifier>
1295 <ScaleDenominator>2132.72958384978574031265</ScaleDenominator>
1296 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1297 <TileWidth>256</TileWidth>
1298 <TileHeight>256</TileHeight>
1299 <MatrixWidth>262144</MatrixWidth>
1300 <MatrixHeight>131072</MatrixHeight>
1301 </TileMatrix>
1302 <TileMatrix>
1303 <ows:Identifier>19</ows:Identifier>
1304 <ScaleDenominator>1066.36479192489287015633</ScaleDenominator>
1305 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1306 <TileWidth>256</TileWidth>
1307 <TileHeight>256</TileHeight>
1308 <MatrixWidth>524288</MatrixWidth>
1309 <MatrixHeight>262144</MatrixHeight>
1310 </TileMatrix>
1311 <TileMatrix>
1312 <ows:Identifier>20</ows:Identifier>
1313 <ScaleDenominator>533.18239596244643507816</ScaleDenominator>
1314 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1315 <TileWidth>256</TileWidth>
1316 <TileHeight>256</TileHeight>
1317 <MatrixWidth>1048576</MatrixWidth>
1318 <MatrixHeight>524288</MatrixHeight>
1319 </TileMatrix>
1320 <TileMatrix>
1321 <ows:Identifier>21</ows:Identifier>
1322 <ScaleDenominator>266.59119798122321753908</ScaleDenominator>
1323 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1324 <TileWidth>256</TileWidth>
1325 <TileHeight>256</TileHeight>
1326 <MatrixWidth>2097152</MatrixWidth>
1327 <MatrixHeight>1048576</MatrixHeight>
1328 </TileMatrix>
1329 <TileMatrix>
1330 <ows:Identifier>22</ows:Identifier>
1331 <ScaleDenominator>133.29559899061140981757</ScaleDenominator>
1332 <TopLeftCorner>90.000000 -180.000000</TopLeftCorner>
1333 <TileWidth>256</TileWidth>
1334 <TileHeight>256</TileHeight>
1335 <MatrixWidth>4194304</MatrixWidth>
1336 <MatrixHeight>2097152</MatrixHeight>
1337 </TileMatrix>
1338 </TileMatrixSet>
1339 </Contents>
1340 <ServiceMetadataURL xlink:href="https://metadata.agiv.be/zoekdienst/srv/dut/view?uuid=bb99337d-2146-413e-8c68-b9930061dc25"/>
1341</Capabilities>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.