source: josm/trunk/resources/data/sv.lang@ 16994

Last change on this file since 16994 was 16994, checked in by stoecker, 4 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 166.3 KB
Line 
1 1 lägger till {0} {1}
2 2 (kräver: {0})
3 3 +++++
4 4 +++++
5 5 +++++
6 6 +++++
7 7 som ''{0}''
8 8 eller
9 9 +++++
10 10 {0}: {1} av {2} element färdiga
11 11 -----
12 12 # objekt
13 13 "Baker street" i någon nyckel
14 14 "Baker" och "Street" i någon nyckel
15 15 "nyckel" med något värde
16 16 "nyckel" utan värde
17 17 "nyckel" med exakt "värde"
18 18 "värde" i någon nyckel
19 19 ''värdefragment'' någonstans inom ''nyckel''
20 20 ''värdefragment'' ingenstans inom ''nyckel''
21 21 "wikipedia"="språk:sidtitel"
22 22 +++++
23 23 -----
24 24 -----
25 25 -----
26 26 -----
27 27 +++++
28 28 (antal begäran okänt)
29 29 (1 begäran)
30 30 -----
31 31 -----
32 32 (URL:en var:
33 33 -----
34 34 (på rad {0}, kolumn {1})
35 35 (klicka för att aktivera föregående offset)
36 36 (inget objekt)
37 37 (inget)
38 38 (vad god använd Liten by för en isolerad bondgård)
39 39 ({0}/{1}) Hämtar hem ändringsuppsättning {2}...
40 40 ({0}/{1}) Hämtar hem innehållet i ändringsuppsättning {2}...
41 41 ({0}/{1}) Laddar noden {2}:s överordnade
42 42 ({0}/{1}) Laddar relationen {2}:s överordnade
43 43 ({0}/{1}) Läser in överordnade objekt till sträckan {2}
44 44 * En nod som används av mer än en sträcka samt en av dessa sträckor, eller
45 45 * En nod som används av mer än en sträcka, eller
46 46 * En nod med tagg, eller
47 47 * En sträcka och en eller flera av dess noder som används av mer än en sträcka.
48 48 * En sträcka som har en eller flera noder som används av mer än en sträcka, eller
49 49 +++++
50 50 -----
51 51 -----
52 52 +++++
53 53 +++++
54 54 -----
55 55 -----
56 56 -----
57 57 -----
58 58 -----
59 59 -----
60 60 ... andra transportsätt möjliga
61 61 ... refererar till relation
62 62 +++++
63 63 +++++
64 64 +++++
65 65 +++++
66 66 +++++
67 67 +++++
68 68 +++++
69 69 -----
70 70 -----
71 71 -----
72 72 -----
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 Oljeblandat 4% (moped etc)
77 77 Oljeblandat 2% (moped etc)
78 78 +++++
79 79 -----
80 80 +++++
81 81 +++++
82 82 -----
83 83 -----
84 84 -----
85 85 +++++
86 86 -----
87 87 -----
88 88 -----
89 89 -----
90 90 +++++
91 91 -----
92 92 -----
93 93 +++++
94 94 -----
95 95 -----
96 96 Endast 4WD
97 97 +++++
98 98 -----
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 -----
105 105 +++++
106 106 -----
107 107 -----
108 108 </p><p>Klicka återigen på filterknappen för att se samtliga objekt.<p></html>
109 109 </p><p>Stäng filterdialogen för att se alla objekt.<p></html>
110 110 <Inget GPX-spår har hämtats än>
111 111 <anonym>
112 112 <b>Bakgrund</b>:
113 113 -----
114 114 <b>Källa</b>:
115 115 -----
116 116 <kolon>
117 117 +++++
118 118 -----
119 119 <olika>
120 120 <tom>
121 121 <slut-på-fil>
122 122 <lika-med>
123 123 <h2>Filter är aktivt: {0}</h2>
124 124 <h2>Filter är aktivt</h2>
125 125 <h3>När en eller flera sträckor är valda, justeras formen så att alla vinklar är 90 eller 180 grader.</h3> Du kan lägga till två noder till markeringen. Då bestäms riktningen av dessa två referenspunkter (efteråt kan du ångra flyttningen av vissa noder: <br> välj dem och tryck snabbtangenterna för Orthogonaliza / Undo. Som standard används Skift-Q.)
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 <html><p> Tyvärr, det är omöjligt att klistra in taggar från bufferten. Den innehåller inget JOSM-objekt eller lämplig text. </p></html>
132 132 <html><strong>Aktuellt område att hämta</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
133 133 <html>Alternativt kan du ange en <strong>tile-adress</strong> för en enda ruta i formatet <i>zoomnivå/x/y</i>, t.ex. <i>15/256/223</i>. Rutans adress i formatet <i>zoom,x,y</i> eller <i>zoom;x;y</i> är också okej.
134 134 -----
135 135 <html>Ett fel inträffade när du sparade.<br>Felet är:<br>{0}</html>
136 136 -----
137 137 -----
138 138 <html>Autentisering mot OSM-servern misslyckades.<br></html>
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 <html>Kan inte öppna mappen ''{0}''.<br>Välj en fil.</html>
143 143 -----
144 144 <html>Klicka <strong>{0}</strong> för att avsluta sammanfogning mellan mina och deras poster</html>
145 145 <html>Klicka <strong>{0}</strong> för att börja sammanfogning mellan mina och deras poster</html>
146 146 -----
147 147 -----
148 148 <html>Tidsgräns överstegs för kommunikation med OSM-servern ''{0}''. Försök igen senare.</html>
149 149 <html>Kommunikation med OSM-servern ''{0}'' misslyckades. Servern svarade<br>med följande felkod och felmeddelande:<br><strong>Felkod:<strong> {1}<br><strong>Felmeddelande (ej översatt)</strong>: {2}</html>
150 150 <html>Kunde inte läsa in lager {0} ''{1}''.<br>Felet är:<br>{2}</html>
151 151 -----
152 152 <html>Kunde inte ladda sessionsfil ''{0}''.<br>Fel:<br>{1}</html>
153 153 <html>Kunde inte läsa filen ''{0}''.<br>Felet är:<br>{1}</html>
154 154 <html>Kunde inte läsa filer.<br>Felet är:<br>{0}</html>
155 155 <html>Kunde inte spara sessionsfil ''{0}''.<br>Fel:<br>{1}</html>
156 156 -----
157 157 -----
158 158 <html>Hämta mina öppna ändringsuppsättningar</html>
159 159 -----
160 160 <html>Hämta senaste ändringsuppsättningar</html>
161 161 <html>Ange en tagg, t.ex. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
162 162 <html>Ange en <strong><tt>check members</tt></strong></html>
163 163 -----
164 164 <html>Fel i filter <code>{0}</code>:<br>{1}
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 <html>Misslyckades med att skapa saknad cache-katalog: {0}</html>
170 170 <html>Misslyckades med att skapa saknade inställningars mapp: {0}</html>
171 171 <html>Misslyckades med att skapa användarsdatamapp: {0}</html>
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 <html>Kunde inte starta inställningar.<br> Kunde inte skapa den saknade inställningsmappen: {0}</html>
176 176 <html>Kunde inte ladda in inställningarna.<br>Kunde inte sätta inställningsfilen till standardinställningarna: {0}</html>
177 177 <html>Kunde inte starta inställningar. <br>Inställningsmappen "{0}" är inte en mapp.</html>
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 <html>Misslyckades med att ladda upp eller ner data från<br>"{0}"<br>på grund av ett problem med överföring av data.<br>Detaljer (oöversatt): {1}</html>
189 189 <html>Uppladdning till ändringsuppsättning <strong>{0}</strong><br>misslyckades eftersom den redan har blivit stängd den {1}.
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 <html>JOSM körs med en anonym användare. Den kan inte ladda ner dina ändringsuppsättningar från OSM-servern om du inte anger din OSM-användarnamn i de JOSM-inställningarna.</html>
194 194 -----
195 195 -----
196 196 <html>Lager ''{0}'' har redan en konflikt för objekt<br>''{1}''.<br>Denna konflikt kan inte läggas till.</html>
197 197 -----
198 198 <html>Markera <strong>lokalt raderade objekt</strong> för att radera på server.</html>
199 199 <html>Markera modifierade objekt <strong>ur nuvarande urval</strong> för att ladda upp till server.</html>
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 <html>Kontrollera att alla sträckor i urvalet har samma riktning<br> eller orthogonalisera dem en i taget.</html>
205 205 <html>Välj ett <strong>intervall av OSM-rutor </strong> vid en given zoom-nivå.</html>
206 206 -----
207 207 <html>Välj de ändringsuppsättningar du vill stänga</html>
208 208 <html>Välj värden att behålla för följande etiketter.</html>
209 209 <html>Insticksmodul {0} kräver JOSM-version {1}. Den nuvarande JOSM-versionen är {2}.<br>JOSM måste uppdateras för att kunna använda insticksmodulen.</html>
210 210 <html>Inställningsfilen hade fel.<br>Skapar en ny standard inställningsfil.</html>
211 211 <html>Inställningsfilen hade fel.<br>En reservkopia på den gamla filen är skapad i <br>{0}<br>. Försöker nu läsa den senaste godkända inställningsfilen från <br>{1}<br>.</html>
212 212 -----
213 213 -----
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 <html>Välj för att tagga det som kommer appliceras för<br>alla modifierade relationer</html>
219 219 -----
220 220 -----
221 221 <html>Markera för att endast visa ändringsuppsättningar för valda objekt<br>Avmarkera för att visa alla ändringsuppsättningar för objekten i aktivt datalager.</html>
222 222 <html>Inställningsfilen vill lägga till egenskaper till<b>{0}</b>,<br/> men dess standarsvärde är okänt just nu.<br/> Var god aktivera motsvarande funktion manuellt och försök igen att importera.
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 -----
227 227 -----
228 228 -----
229 229 <html>Ta ett foto av din GPS-mottagare när den visar tiden.<br>Visa detta foto här.<br>Och därefter läs helt enkelt av den tid du läste på fotot och välj en tidzon<hr></html>
230 230 -----
231 231 -----
232 232 <html>OSM-servern<br>''{0}''<br>rapporterade ett internt serverfel.<br>Detta är troligtvis ett tillfälligt problem. Försök igen senare.
233 233 -----
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 Pos.
238 238 -----
239 239 -----
240 240 -----
241 241 <html>Den data du vill skicka in utgör en del av olösta konflikter i lager ''{0}''.<br>Du måste lösa dem först.</html>
242 242 <html>De sammanfogade noderna är medlemmar i en eller fler relationer. Vänligen bestäm dig om du vill behålla deras medlemskap i målnoden eller om du vill ta bort dem.<br>Standard är att behålla den första noden och att ta bort andra noder som är medlemmar i samma relation: målnoden kommer att ersätta den ursprungliga nodens plats i relationen.</html>
243 243 <html>Relationen har ändrats.<br><br>Vill du spara dina ändringar?</html>
244 244 -----
245 245 -----
246 246 -----
247 247 -----
248 248 -----
249 249 <html>Det finns inga lager som lagret <br>''{0}''<br>kan sammanfogas med.</html>
250 250 -----
251 251 <html>Inget område att hämta valt.</html>
252 252 -----
253 253 <html>Den här relationen har blivit ändrad utanför relations-redigeraren.<br>Du kan inte applicera dina ändringar och fortsätta redigera<br><br>Vill du skapa en komflikt och stänga relations-redigeraren?</html>
254 254 -----
255 255 -----
256 256 -----
257 257 <html>Inskickning <strong>misslyckades</strong eftersom servern har en nyare version<br>av någon av dina noder, sträckor eller relationer.<br><br>Klicka på <strong>{0}</strong> fför att synkronisera hela den lokala datauppsättningen med servern.<br>Klicka på <strong>{1}</strong> för att avbryta och fortsätta redigera.<br></html>
258 258 <html>Inskickning <strong>misslyckades</strong> eftersom servern har en nyare version av någon av dina<br>noder, sträckor eller relationer.<br>Konflikten orsakades av <strong>{0}</strong> med id <strong>{1}</strong>,<br>servern har version {2}, din version är {3}.<br><br>Klicka på <strong>{4}</strong> för att enbart synkronisera den dataprimitiv som är i konflikt.<br>Klicka på <strong>{5}</strong> för att synkronisera hela den lokala datauppsättningen med servern.<br>Klicka på <strong>{6}</strong> för att avbryta och fortsätta redigera.<br></html>
259 259 -----
260 260 <html>Uppladdning till servern <strong>misslyckades</strong> eftersom dina<br> nuvarande data bryter mot ett förhandsvillkor.<br>Felmeddelandet är: <br>{0}</html>
261 261 -----
262 262 -----
263 263 <html>Version <strong>{0}</strong> skapad <strong>{1}</strong></html>
264 264 <html>Version <strong>{0}</strong> för närvarande redigerad i lager ''{1}''</html>
265 265 -----
266 266 -----
267 267 <html>Du använder EPSG:4326 projektionen som kan leda<br>till icke önskvärd resultat vid rektangulära alignments.<br>Ändra projektionen för att få bort denna varning.<br>Vill du fortsätta?</html>
268 268 <html>Du löste inte alla konflikter.<br>Konfliktlösningar kommer inte att tillämpas om inte alla skillnader åtgärdats.<br>Klicka på <strong>{0}</strong>för att stänga ändå.<strong> Redan lösta skillnader kommer inte att tillämpas.</strong><br>Klicka på <strong>{1}</strong> för att fortsätta lösa konflikter.</html>
269 269 -----
270 270 -----
271 271 <html>{0} relationer skapar en cykel då de refererar till varandra.<br>JOSM kan inte ladda upp dem. Ändra relationerna för att bryta det cykliska beroendet.</html>
272 272 -----
273 273 -----
274 274 -----
275 275 <i>grader</i><tt>&deg;</tt>
276 276 <i>grader</i><tt>&deg;</tt> <i>minuter</i><tt>&deg;</tt>
277 277 <i>grader</i><tt>&deg;</tt> <i>minuter</i><tt>&deg;</tt> <i>sekunder</i><tt>&quot</tt>
278 278 <i>saknas</i>
279 279 <nyckel>
280 280 <vänster förälder>
281 281 <nytt objekt>
282 282 <inte>
283 283 <eller>
284 284 <frågetecken>
285 285 <höger förälder>
286 286 -----
287 287 -----
288 288 <odefinierad>
289 289 +++++
290 290 +++++
291 291 En vägvisare för att indikera riktningen (och ev avståndet) till olika destinationer.
292 292 En uppladdning i bakgrunden är redan pågåeende. Kan inte nollställa status innan uppladdningen är klar.
293 293 -----
294 294 -----
295 295 -----
296 296 En yta med stillastående vatten, som en sjö eller damm
297 297 En bondgård i en ort.
298 298 -----
299 299 -----
300 300 -----
301 301 -----
302 302 -----
303 303 Ett lågt område mellan kullar/berg
304 304 En ås på berg eller kulle
305 305 Ett namn saknas, fast name:* finns.
306 306 En tydlig gruppering stenar, med åtminstone en av dem rotad i marken.
307 307 -----
308 308 -----
309 309 En plats där grundvattnet naturligt sipprar till ytan från marken.
310 310 -----
311 311 En primitiv med ID = 0 kan Ej vara osynlig.
312 312 En landtunga som sticker ut i havet eller en sjö.
313 313 Ett relationsmedlemsskap kopierades till alla nya vägar.<br>Du borde verifiera detta och korrigera om nödvändigt.
314 314 En roll baserad på ett relationsmedlemsskap kopieras till de nya vägarna. <br>Du borde verifiera detta och korrigera det om nödvändigt.
315 315 -----
316 316 -----
317 317 En enskild friliggande sten, som möjligen kan skilja sig från annat i omgivningen.
318 318 -----
319 319 -----
320 320 En brant klippvägg, vertikal eller nästan vertikal (låt den lägre sidan vara till höger om sträckan)
321 321 -----
322 322 -----
323 323 -----
324 324 -----
325 325 En väggmonterad brandpost
326 326 -----
327 327 +++++
328 328 +++++
329 329 -----
330 330 -----
331 331 -----
332 332 -----
333 333 -----
334 334 -----
335 335 -----
336 336 -----
337 337 -----
338 338 -----
339 339 -----
340 340 -----
341 341 -----
342 342 -----
343 343 Alaska
344 344 Alabama
345 345 -----
346 346 +++++
347 347 Bryter mot API:ns möjligheter
348 348 +++++
349 349 Arkansas
350 350 -----
351 351 -----
352 352 Amerikanska Samoa
353 353 Arizona
354 354 Nedlagd järnväg
355 355 Avbryt
356 356 Avbryt sammanslagning
357 357 Avbryt filväljardialog
358 358 Avbryt filväljardialog.
359 359 Om
360 360 Om JOSM...
361 361 -----
362 362 Acceptera alla taggar från {0} för den här sessionen
363 363 Acceptera de nya hämtställena för insticksmoduler och stäng dialogen
364 364 Åtkomstbegränsningar
365 365 -----
366 366 -----
367 367 -----
368 368 -----
369 369 Tillgänglighet ändrat till version "{0}" av {1} {2} förbjuden.
370 370 -----
371 371 Boende
372 372 Enligt information inifrån insticksmodulen är dess upphovsman {0}.
373 373 -----
374 374 Åtgärd
375 375 -----
376 376 Åtgärder
377 377 Åtgärder att genomföra
378 378 Aktivera
379 379 Aktivera lager
380 380 Aktivera det valda lagret
381 381 Aktiverar standardkartrenderaren istället.
382 382 Aktiva snabbval:
383 383 Aktiva regler:
384 384 Aktiva färgscheman
385 385 -----
386 386 Lägg till
387 387 -----
388 388 -----
389 389 Lägg till nod...
390 390 Lägg till upprätad bild
391 391 Lägg till tagg
392 392 Lägg till bokmärke för aktuellt valt område att hämta
393 393 Lägg en knapp med detta sökuttryck till verktygsfältet
394 394 Lägg till ny anteckning
395 395 -----
396 396 Lägg till ett nytt nyckel/värde-par till alla objekt.
397 397 Lägg till en ny nod i en befintlig sträcka
398 398 Lägg till ett nytt snabbval genom att ange sökväg eller URL
399 399 Lägg till en ny regel genom att ange filnamn eller URL
400 400 Lägg till en ny källa till listan.
401 401 -----
402 402 Lägg till en ny tagg
403 403 -----
404 404 Lägg till en nod genom att ange latitud/longitud eller x/y.
405 405 Lägg till alla objekt i det aktuella datasetet efter den senaste medlemmen
406 406 -----
407 407 -----
408 408 -----
409 409 Lägg till alla taggar
410 410 Lägg till information om upphovsman
411 411 -----
412 412 Lägg till kommentar
413 413 Lägg till kommentar till anteckning:
414 414 La till konflikt för ''{0}''
415 415 Lägg till filter.
416 416 Lägg till lager
417 417 -----
418 418 Lägg till nod
419 419 Lägg till en nod till sträckan
420 420 Lägg till en nod i en sträcka och bind ihop
421 421 Lägg till nod {0}
422 422 Läge för att lägga till anteckningar
423 423 Lägg till eller ta bort knapp i verktygsfält
424 424 Lägg till relation {0}
425 425 Lägg till valda taggar
426 426 Lägg till det valda till relationen
427 427 -----
428 428 -----
429 429 -----
430 430 Lägg till taggar till valda objekt
431 431 Lägg till alla medlemmar av de valda relationerna till markerat urval
432 432 -----
433 433 Lägg till de valda tillgängliga reglerna till listan över aktiva regler
434 434 Lägg till valda tillgängliga färgscheman till listan av aktiva färgscheman
435 435 Lägg till de valda relationerna till nuvarande urval
436 436 Lägg till i urval
437 437 -----
438 438 -----
439 439 Lägg till sträcka
440 440 Lägg till sträcka {0}
441 441 La till nod vid alla korsande sträckor
442 442 Lägger till {0} till ignorerade etiketter
443 443 Lägger till {0} till stavningskontroll
444 444 Lägger till {0} i taggkontrollen
445 445 -----
446 446 Adress
447 447 Adressinterpolation
448 448 Adresser
449 449 -----
450 450 Inslag
451 451 -----
452 452 -----
453 453 Justera detta bildlagers offset
454 454 Justera genomskinlighet på lagret.
455 455 -----
456 456 -----
457 457 Justera positionen av detta bildlager
458 458 Justera tidszon och tidsförskjutning
459 459 -----
460 460 -----
461 461 Administrativt centrum
462 462 Administrativ
463 463 Administrativ nivå
464 464 -----
465 465 Avancerat
466 466 Avancerad Bakgrund: Ändrad
467 467 -----
468 468 Avancerade OAuth-parametrar
469 469 Avancerade OAuth-egenskaper
470 470 Avancerade inställningar
471 471 Avancerad info
472 472 Avancerad info (webb)
473 473 Avancerad objektinformation
474 474 Avancerade inställningar
475 475 -----
476 476 -----
477 477 Reklampelare
478 478 -----
479 479 Flyg- eller satellitfoto
480 480 Linbana
481 481 -----
482 482 Endast jordbruksfordon (med begränsningar, tex max 25 km/h)
483 483 Luftkvalitet
484 484 Flygfält
485 485 Flygplats
486 486 Flygplats
487 487 -----
488 488 -----
489 489 Alkohol
490 490 Justera noderna till en cirkelform
491 491 Placera noderna i en rak linje
492 492 Alla
493 493 Alla filer
494 494 Alla format
495 495 Alla filer (*.*)
496 496 Alla installerade insticksmoduler är senaste version. JOSM behöver inte hämta hem några nya versioner.
497 497 Alla numeriska värden summerade som "{0}" håller på att tillämpas för nyckeln "{1}"
498 498 -----
499 499 -----
500 500 -----
501 501 Alla värden förenade som "{0}" håller på att tillämpas för nyckeln "{1}"
502 502 Alla fordon
503 503 Kolonilotter
504 504 Tillåt ändringar av anteckningar
505 505 -----
506 506 -----
507 507 -----
508 508 -----
509 509 -----
510 510 Tillåter JOSM att kontrolleras från andra applikationer, t.ex. en webbläsare.
511 511 Tillåter att spårets färg justeras efter olika genomsnittshastigheter.
512 512 Nästan rätt vinkel i byggnader
513 513 -----
514 514 -----
515 515 Alphydda
516 516 Redan registrerat en konflikt för primitiv "{0}".
517 517 Ta också med ofullständiga och borttagna objekt i sökningen.
518 518 Byt också namn på filen
519 519 Alternativt namn
520 520 -----
521 521 Alltid dold
522 522 Visas alltid
523 523 Uppdatera alltid utan att fråga
524 524 -----
525 525 -----
526 526 Amerikansk fotboll
527 527 Antal kablar
528 528 Antal säten
529 529 Antal trappsteg
530 530 Antal faser
531 531 Antal poler
532 532 Ampere
533 533 -----
534 534 Nöjesfält
535 535 En datavaliderare för OSM som letar efter vanliga fel som görs av användare och redigeringsprogram.
536 536 En samling lösa kantiga stenar.
537 537 En samling lösa rundade stenar på en strand eller flodbädd
538 538 En vattenyta mestadels omgiven av land men med direkt anslutning till havet eller en sjö.
539 539 Ett tomt värde raderar nyckeln
540 540 Fel uppstod i insticksmodulen {0}
541 541 Ett fel inträffade under kontrollen om din JOSM är uppdaterad.
542 542 -----
543 543 -----
544 544 Ett oväntat undantag inträffade som kan ha kommit från plugin:en ''{0}''.
545 545 Ett oväntat undantag inträffades.\nDetta är alltid ett kodningsfel. Om du kör den senaste versionen av JOSM, var god tänk på att skicka en felrapport.
546 546 -----
547 547 Vinkellåsning
548 548 Vinkellåsning aktiv.
549 549 -----
550 550 -----
551 551 Annotering
552 552 -----
553 553 Antenn
554 554 Antikviteter
555 555 Lägenhet
556 556 -----
557 557 -----
558 558 Verkställ
559 559 Verkställ ändringar
560 560 Tillämpa snabbval
561 561 Tillämpa lösning
562 562 Applicera Roll
563 563 Applicera Roll:
564 564 -----
565 565 -----
566 566 Använd antialiasing för att ge kartan ett jämnare utseende.
567 567 -----
568 568 -----
569 569 Tillämpa lösta konflikter
570 570 Tillämpa lösta konflikter och stäng dialogen
571 571 Verkställ valda ändringar
572 572 Sätt taggarna som finns på innehållet i inklistringsbufferten på alla valda föremål.
573 573 -----
574 574 -----
575 575 Tillämpa rutans adress
576 576 Applicera uppdateringarna och stäng dialogen
577 577 Applicera den här rollen på alla medlemmar
578 578 Tillämpa?
579 579 -----
580 580 -----
581 581 -----
582 582 -----
583 583 -----
584 584 -----
585 585 Arkad
586 586 Utgrävningsplats
587 587 -----
588 588 Bågskytte
589 589 Är du verkligen säker på att du vill fortsätta?
590 590 Är du säker att du vill radera element med kopplade sträckor vilka är gömda av filter?
591 591 Är du säker på att du vill ta bort elementen som är tillfogade vägarna som är dolda av filter?
592 592 Område
593 593 Area-stil på yttersträckan
594 594 Sträcka av typen yta är inte sluten
595 595 -----
596 596 +++++
597 597 -----
598 598 Områden runt platser
599 599 -----
600 600 -----
601 601 Konst
602 602 -----
603 603 Konstcenter
604 604 Konst
605 605 -----
606 606 Fråga före uppdatering
607 607 Samla nya polygoner
608 608 -----
609 609 -----
610 610 -----
611 611 Samlingspunkt
612 612 -----
613 613 -----
614 614 Antag
615 615 Det krävs minst ett objekt att ta bort, fick en tom samling.
616 616 -----
617 617 Varning: Använd endast riktiga tangenter!
618 618 Sevärdhet
619 619 Attribut
620 620 -----
621 621 Ljudguide
622 622 Ljudinställningar
623 623 -----
624 624 Ljudmarkörer från {0}
625 625 Ljud synkroniserat vid punkt {0}.
626 626 -----
627 627 Ljud: {0}
628 628 -----
629 629 Australisk fotboll
630 630 Autentisera
631 631 Autentisera med det angivna användarnamnet och lösenordet
632 632 -----
633 633 -----
634 634 -----
635 635 -----
636 636 Autentisering
637 637 Autentisering misslyckades
638 638 -----
639 639 Upphovsman
640 640 Upphovsman:
641 641 Behörighetskontroll misslyckades
642 642 -----
643 643 -----
644 644 -----
645 645 -----
646 646 -----
647 647 Upphovsmän
648 648 Automatisk
649 649 Ladda tiles automatiskt
650 650 Spara automatiskt aktiverad
651 651 Spara automatiskt, intervall (sekunder)
652 652 Spara automatiskt, filer per lager
653 653 Automatisk zoom
654 654 Automatisk zoom som standard:
655 655 Auto-gissa
656 656 -----
657 657 Automatiserad
658 658 Hjärtstartare
659 659 Uttagsautomat
660 660 Automatisk taggrättning
661 661 Skapa automatiskt ljudmarkörer från spårpunkter (snarare än explicita sträckpunkter) med namn och beskrivningar.
662 662 Skapa vid öppning av ett GPX-lager automatiskt ett markörlager från tillgängliga sträckpunkter.
663 663 Hämta källa automatiskt från aktuella lager
664 664 Trunkerar automatiskt värde av taggen "{0}" på det borttagna objektet {1}a
665 665 -----
666 666 -----
667 667 -----
668 668 Tillgänglig
669 669 -----
670 670 Tillgängliga snabbval:
671 671 Tillgängliga roller
672 672 Tillgängliga regler:
673 673 Tillgängliga färgscheman
674 674 Lavinskydd
675 675 -----
676 676 -----
677 677 -----
678 678 -----
679 679 +++++
680 680 -----
681 681 -----
682 682 -----
683 683 -----
684 684 +++++
685 685 Babylucka
686 686 Tillbaka
687 687 -----
688 688 -----
689 689 Bakgrund:
690 690 Ryggstöd
691 691 Bakåtsteg i redigerarläge
692 692 Felaktig Begäran
693 693 -----
694 694 -----
695 695 Väskor
696 696 +++++
697 697 Bageri
698 698 -----
699 699 -----
700 700 Bandbreddsgränd uppnått
701 701 +++++
702 702 -----
703 703 +++++
704 704 -----
705 705 Bar sten (berghäll)
706 706 Bar obrukbar mark med lågt busklandskap, påträffas mest vid självdränerande obrukbara och sura jordar och karakteriseras av öppna lågväxande buskar.
707 707 Lågt liggande okultuverat land med buskar, med få eller inga träd.
708 708 Bart överliggande okultiverat land mestadels täckt av gräs som ofta betas av djur.
709 709 Förläggning/baracker
710 710 Bommar
711 711 Öppning i hinder är inte satt på ett hinder
712 712 Hinder
713 713 Barriärer och ingångar
714 714 -----
715 715 +++++
716 716 -----
717 717 Grundläggande
718 718 Hamnbassäng
719 719 Basket
720 720 -----
721 721 Batterier
722 722 Krigsskådeplats
723 723 -----
724 724 Bukt/vik
725 725 -----
726 726 -----
727 727 -----
728 728 Strand
729 729 -----
730 730 Strandvolleyboll
731 731 -----
732 732 -----
733 733 Skönhet
734 734 Sängar
735 735 -----
736 736 Biodlare
737 737 -----
738 738 Innan du skickar in en buggrapport, säkerställ att du har uppdaterat till den senaste versionen av JOSM här:
739 739 -----
740 740 -----
741 741 Bänk
742 742 -----
743 743 -----
744 744 -----
745 745 -----
746 746 -----
747 747 -----
748 748 -----
749 749 -----
750 750 -----
751 751 Bästa zoom: {0}
752 752 -----
753 753 Drycker
754 754 Cykel
755 755 Cykelväg
756 756 Cykelrutt
757 757 Cykelramp
758 758 Cykelhyrning
759 759 Cykelreparationer
760 760 Cyklar säljes
761 761 Gratis cykeltvätt
762 762 Stort kommunikationstorn
763 763 Stort kommunikationstorn, oftast över hundra meter.
764 764 Cykelhandlare
765 765 Affischtavla
766 766 Biljard
767 767 -----
768 768 Biodiesel
769 769 -----
770 770 -----
771 771 Biogaskraftverk
772 772 -----
773 773 Fågelgömsle
774 774 -----
775 775 Smed
776 776 +++++
777 777 -----
778 778 Blå:
779 779 Tavlans innehåll
780 780 Båt
781 781 Varv
782 782 -----
783 783 -----
784 784 -----
785 785 -----
786 786 -----
787 787 -----
788 788 Trafikkon
789 789 -----
790 790 -----
791 791 -----
792 792 -----
793 793 Bokhandel
794 794 -----
795 795 Namn på bokmärke:
796 796 Bokmärken
797 797 -----
798 798 -----
799 799 -----
800 800 Gränskontroll
801 801 -----
802 802 Både noderna
803 803 -----
804 804 -----
805 805 +++++
806 806 Gränser
807 807 -----
808 808 Gräns
809 809 Gränssten
810 810 Gränser, duplicerade noder
811 811 Gränstyp
812 812 Gränsvärden
813 813 Bounding box (projicerad):
814 814 +++++
815 815 Gränser
816 816 +++++
817 817 -----
818 818 Fabrikat
819 819 -----
820 820 -----
821 821 -----
822 822 -----
823 823 Vågbrytare
824 824 -----
825 825 Bryggeri
826 826 Bro
827 827 Brofundament
828 828 -----
829 829 -----
830 830 Ytterkontur bro
831 831 Broar
832 832 -----
833 833 -----
834 834 -----
835 835 -----
836 836 Bordell
837 837 Övergivet industri- eller affärsområde
838 838 -----
839 839 -----
840 840 -----
841 841 Buddhistiskt tempel
842 842 Stoppbock
843 843 -----
844 844 Skapar en fråga
845 845 -----
846 846 Byggnad
847 847 Passage i byggnad
848 848 Byggnad, duplicerade noder
849 849 Byggnader i byggnader
850 850 -----
851 851 Bygger huvudmenyn
852 852 Byggnadsdel
853 853 Byggnadstyp
854 854 Byggnad med nästan räta vinklar
855 855 Inbygd stil, intern väg:
856 856 -----
857 857 -----
858 858 Fösgrind
859 859 +++++
860 860 Bunkersilo
861 861 Buss
862 862 Spårbussväg
863 863 Bussplattform
864 864 Bussterminal
865 865 Busshållplats
866 866 Bussfålla
867 867 -----
868 868 Slakteri
869 869 Knappmanövrerat
870 870 -----
871 871 -----
872 872 -----
873 873 -----
874 874 -----
875 875 -----
876 876 -----
877 877 -----
878 878 Kalifornien
879 879 -----
880 880 -----
881 881 -----
882 882 -----
883 883 -----
884 884 CNG
885 885 Colorado
886 886 Connecticut
887 887 Linbana
888 888 Vajerräcke
889 889 -----
890 890 -----
891 891 -----
892 892 -----
893 893 -----
894 894 +++++
895 895 Kafé
896 896 -----
897 897 Beräknar area att ladda ner
898 898 Öppna relations-redigeraren för vald relation
899 899 -----
900 900 Kamera
901 901 -----
902 902 Campingtomt
903 903 -----
904 904 Campingplats
905 905 Kan inte räta upp en polygon. Avbryter.
906 906 Kan inte aktivera renderingsklassen ''{0}'', det är inte en underklass av ''{1}''.
907 907 Kan inte aktivera renderingsklassen ''{0}'', den är inte registrerad som kartrenderare
908 908 Kan inte aktivera renderingsklassen ''{0}'', klassen kunde inte hittas
909 909 Kan inte använda lager {0} då inget format som stöds hittades. Lager är tillgänglig i formaten: {1}
910 910 -----
911 911 Kanadensisk fotboll
912 912 Kanal
913 913 Avbryt
914 914 Avbryt och återvänd till föregående dialog
915 915 Avbryt autentisering
916 916 -----
917 917 -----
918 918 Avbryt konfliktlösningen
919 919 Avbryt konfliktlösningen och stäng dialogen
920 920 Avbryt åtgärden
921 921 -----
922 922 Avbryt uppladdning och fortsätt redigera
923 923 Avbryt, fortsätt redigera
924 924 Det går inte att lägga till en nod utanför världen.
925 925 Kan Ej lägga till en väg med endast {0} noder.
926 926 Kan inte lägga till nod {0} till den ofullständiga sträckan {1}.
927 927 -----
928 928 Kan inte tillämpa obestämd etikettsammanfogningspost
929 929 Kan inte till ett ändringsuppsättnings-ID > 0 till en ny primitiv. Ändringuppsättnings-ID:ts värde är {0}
930 930 -----
931 931 Kan inte jämföra primitiv med ID "{0}" och primitiv med ID "{1}".
932 932 -----
933 933 -----
934 934 Kan inte radera nod som har taggar
935 935 Kan inte avgöra centrum för valda noder.
936 936 -----
937 937 Kan inte ladda ner insticksmodul "{0}". Dess länk "{1}" är inte en giltig URL. Skippar nedladdning.
938 938 -----
939 939 -----
940 940 -----
941 941 -----
942 942 -----
943 943 Kan inte sammanfoga då en av de deltagande primitiverna är ny och den andra är det inte
944 944 Kan inte slå ihop noder: Sträcka {0} skulle då behöva tas bort vilken fortfarande används av {1}
945 945 Kan inte sammanfoga primitiver med olika id. Detta id är {0} och den andra är {1}
946 946 -----
947 947 Kan inte flytta objekt utanför världen.
948 948 Kan inte öppna URL "{0}"<br>Följande nedladdningar accepterar URL-mönster som:<br>{1}
949 949 Kunde inte tolka tidsstämpel "{0}"
950 950 Kan inte lösa obestämd konflikt.
951 951 -----
952 952 -----
953 953 -----
954 954 Kan inte dela då en annan delningsoperation redan pågår
955 955 -----
956 956 -----
957 957 Förstår inte den följande typen: {0}
958 958 Kan inte ångra kommando "{0}" eftersom lager "{1}" inte längre är närvarande
959 959 Kanot
960 960 Kanot/kajak
961 961 Metallförpackningar
962 962 -----
963 963 -----
964 964 -----
965 965 -----
966 966 -----
967 967 -----
968 968 -----
969 969 -----
970 970 -----
971 971 -----
972 972 -----
973 973 -----
974 974 -----
975 975 -----
976 976 -----
977 977 -----
978 978 -----
979 979 -----
980 980 -----
981 981 -----
982 982 -----
983 983 -----
984 984 Kapacitet
985 985 Kapacitet (totalt)
986 986 -----
987 987 Udde
988 988 -----
989 989 Bil
990 990 Bilhandlare
991 991 -----
992 992 Ställplats
993 993 -----
994 994 Wellpapp
995 995 Last
996 996 Snickare
997 997 Mattor
998 998 -----
999 999 -----
1000 1000 -----
1001 1001 -----
1002 1002 -----
1003 1003 -----
1004 1004 Pengar
1005 1005 -----
1006 1006 -----
1007 1007 Slott
1008 1008 -----
1009 1009 -----
1010 1010 Catring
1011 1011 Färist
1012 1012 Anledning:
1013 1013 -----
1014 1014 Grottöppning
1015 1015 Begravningsplats
1016 1016 -----
1017 1017 Central ledstång
1018 1018 Bounding boxcenter:
1019 1019 -----
1020 1020 Centrera visning
1021 1021 -----
1022 1022 +++++
1023 1023 -----
1024 1024 Kedja
1025 1025 Kedjeverktyg
1026 1026 Stollift
1027 1027 Fäbod
1028 1028 Ändra taggar
1029 1029 Ändra riktning?
1030 1030 -----
1031 1031 -----
1032 1032 -----
1033 1033 Ändra nod {0}
1034 1034 Ändra noder för {0}
1035 1035 Ändra proxyinställningar
1036 1036 Ändra relation
1037 1037 Ändra relationsmedlemsroll för {0} {1}
1038 1038 Ändra relation {0}
1039 1039 Ändra upplösning
1040 1040 -----
1041 1041 -----
1042 1042 Ändra JOSM:s mappnamn
1043 1043 -----
1044 1044 -----
1045 1045 -----
1046 1046 Ändra synlighet för det valda lagret
1047 1047 Ändra sträcka {0}
1048 1048 Ändringar
1049 1049 Ändringar som behöver laddas upp?
1050 1050 Ändra inställningar i enlighet med XML-filen
1051 1051 Ändringsuppsättning
1052 1052 Ändringsuppsättnings-ID > 0 förväntades. Fick {0}.
1053 1053 Ändringsuppsättnings-ID
1054 1054 Hanterare för ändringsuppsättning
1055 1055 -----
1056 1056 -----
1057 1057 -----
1058 1058 -----
1059 1059 -----
1060 1060 Ändringsuppsättningen är full
1061 1061 -----
1062 1062 Ändringsuppsättning {0}
1063 1063 Ändringsuppsättning {0}: Oväntad ordning av versioner för {1}: v{2} är inte högre än v{3}
1064 1064 Ändringsuppsättningar
1065 1065 Ändra kortkommandon manuellt.
1066 1066 Skötbord
1067 1067 -----
1068 1068 Laddstation
1069 1069 -----
1070 1070 -----
1071 1071 -----
1072 1072 Leta efter FIXME-taggar.
1073 1073 Kontrollera om förinställda typer.
1074 1074 Kontrollera om skarpa vinklar på vägar
1075 1075 -----
1076 1076 -----
1077 1077 Kontrollera på servern
1078 1078 Kontrollera egenskapsnycklar
1079 1079 Kontrollera egenskapsvärden
1080 1080 Söker efter raderade föräldrar i det lokaka datasetet
1081 1081 Kontrollerar föräldrar för raderade objekt
1082 1082 Kontrollerar förhandsvillkor för insticksmoduler...
1083 1083 Kontrollerar byggnader som har nära till rätta vinklar och so inte är reknatgulära.
1084 1084 Granskar inaktuella funktioner
1085 1085 Kontrollera för fel mot API möjligheter
1086 1086 Kontrollerar fel i adresser och associatedStreet-relationer.
1087 1087 Kontrollera fel i barriärer och ingångar
1088 1088 Kontrollerar för fel i Internet-relatede etiketter.
1089 1089 Kontrollerar efter fel i relationer
1090 1090 Granska för adressfel
1091 1091 Granska motorvägfel
1092 1092 Granska relationfel
1093 1093 Granska fel på religiosa objekt
1094 1094 Granska geometrifel
1095 1095 Granska för saknade etiketter eller misstänkta kombinationer
1096 1096 Kontrollerar noder i kraftledningar som saknar taggen power=tower/pole.
1097 1097 Granska territoriumspecifika funktioner
1098 1098 Granska onödiga etiketter
1099 1099 Kontrollerar för vägar anslutna till ytor
1100 1100 Letar efter sträckor med identiska noder i följd.
1101 1101 Granska för felaktiga flervärden
1102 1102 Granska fel numeriska värden
1103 1103 Granska felaktiga wikipediaetiketter
1104 1104 -----
1105 1105 Ost
1106 1106 Hygien
1107 1107 Schack
1108 1108 -----
1109 1109 -----
1110 1110 Barn-relationer
1111 1111 Skorsten
1112 1112 -----
1113 1113 Kinesiska
1114 1114 -----
1115 1115 Välj
1116 1116 -----
1117 1117 Välj en färg
1118 1118 Välj en färg för {0}
1119 1119 Välj en fördefinierad licens
1120 1120 Välj ett värde
1121 1121 -----
1122 1122 -----
1123 1123 Välj nyligen använd tagg {0}
1124 1124 Välj tester att aktivera
1125 1125 Välj OSM-objekttyp
1126 1126 Välj servern att använda för sökning:
1127 1127 -----
1128 1128 -----
1129 1129 -----
1130 1130 Kyrka
1131 1131 Omkrets (meter)
1132 1132 -----
1133 1133 Stad
1134 1134 Skylt för stadsgräns
1135 1135 Stadsmur
1136 1136 -----
1137 1137 Postort
1138 1138 -----
1139 1139 -----
1140 1140 -----
1141 1141 -----
1142 1142 -----
1143 1143 -----
1144 1144 -----
1145 1145 -----
1146 1146 -----
1147 1147 -----
1148 1148 -----
1149 1149 -----
1150 1150 -----
1151 1151 Stadsmur
1152 1152 Klasstyp
1153 1153 Rensa
1154 1154 Rensa ångringsbufferten
1155 1155 Töm buffert
1156 1156 Rensa textrutan
1157 1157 Rensa listan över nyligen öppnade filer
1158 1158 -----
1159 1159 Klicka på <strong>{0}</strong> för att ignorera.</html>
1160 1160 -----
1161 1161 -----
1162 1162 Klicka här för att välja filsökväg
1163 1163 -----
1164 1164 Klicka på en sträcka för att börja förbättra dess form.
1165 1165 -----
1166 1166 Klicka på pilen i botten för att visa det igen
1167 1167 Klicka på platsen för den nya anteckningen
1168 1168 Klicka för att avbryta och fortsätta redigera
1169 1169 Klicka för att avbryta uppstart av externa webbläsare
1170 1170 Klicka för att avbryta nodsammanslagning
1171 1171 -----
1172 1172 Klicka för att avbryta uppladdning
1173 1173 Klicka för att lägga till ny nod. Släpp Ctrl för att flytta existerande noder eller håll nere Alt för att radera.
1174 1174 Klicka för att avbryta
1175 1175 Avbryt uppladdningen och fortsätt redigera kartan
1176 1176 Klicka för att avbryta den pågående åtgärden
1177 1177 Klicka för att kontrollera om objekt i ditt lokala dataset har raderats från servern
1178 1178 Klicka för att stänga dialogen
1179 1179 Klicka för att stänga dialogen och ta bort objektet från relationerna
1180 1180 Klicka för att stänga dialogen och avbryta objekts borttagning
1181 1181 Klicka för att stänga dialogen och avbryta hämtning
1182 1182 Klicka för att at stänga dialogen och fortsätta redigeringen
1183 1183 Klicka för att stänga fönstret
1184 1184 -----
1185 1185 Klicka för att skapa en konflikt och stäng relationsredigeraren
1186 1186 Klicka för att ta bort den markerade noden. Släpp Alt för att flytta existerande noder eller håll Ctrl för att lägga till nya noder.
1187 1187 Klicka för att ta bort insticksmodulen ''{0}''
1188 1188 Klicka för att ta bort. Skift: ta bort delsträcka. Alt: lämna kvar oanvända noder vid borttagning av sträcka. Ctrl: ta bort objekt som refererar hit
1189 1189 Klicka för att inaktivera insticksmodulen ''{0}''
1190 1190 -----
1191 1191 -----
1192 1192 Klicka för att ladda ner
1193 1193 -----
1194 1194 -----
1195 1195 Klicka för att ladda ner det valda området
1196 1196 -----
1197 1197 Klicka för att behålla insticksmodulen ''{0}''
1198 1198 Klicka för att minimera/maximera panelens innehåll
1199 1199 Klicka för att flytta den valda noden. Håll Ctrl nedtryckt för att lägga till nya noder, eller Alt för att ta bort.
1200 1200 Klicka för att öppna fliken bakgrundsbilder i inställningarna
1201 1201 -----
1202 1202 -----
1203 1203 -----
1204 1204 Klicka för att starta om senare.
1205 1205 -----
1206 1206 -----
1207 1207 Klicka för att återvända till Ladda Upp-dialogen
1208 1208 -----
1209 1209 Klicka för att köra jobb i bakgrunden
1210 1210 Klicka för att spara ändringarna och stänga relations-redigeraren
1211 1211 -----
1212 1212 Klicka för att hoppa över uppdatering av aktiverade insticksmoduler
1213 1213 Klicka för att börja söka efter platser
1214 1214 -----
1215 1215 -----
1216 1216 -----
1217 1217 Klicka för att uppdatera aktiverade insticksmoduler
1218 1218 Klicka för att uppdatera insticksmodulen ''{0}''
1219 1219 Klient-timeout
1220 1220 Stup
1221 1221 Klätterrutt
1222 1222 -----
1223 1223 -----
1224 1224 Klättringsområde
1225 1225 -----
1226 1226 Vårdcentral
1227 1227 Klocka
1228 1228 Stäng
1229 1229 Stäng ändå
1230 1230 Stäng ändringsuppsättning efter uppladdning
1231 1231 Stäng ändringsuppsättningar
1232 1232 Stäng dialogen och avbryt hämtning
1233 1233 Stäng anteckning
1234 1234 Stäng anmärkningen med meddelande:
1235 1235 Stäng påbörjade ändringsuppsättningar
1236 1236 Stäng öppna ändringsuppsättningar...
1237 1237 Stäng den nu valda öppna ändringsuppsättningen
1238 1238 Stäng dialogfönstret
1239 1239 -----
1240 1240 -----
1241 1241 -----
1242 1242 -----
1243 1243 Stäng valda ändringsuppsättningar
1244 1244 Stäng de valda öppna ändringsuppsättningarna
1245 1245 Stäng denna dialog och återuppta redigering i JOSM
1246 1246 Stäng denna panel. Du kan öppna den igen med hjälp av knapparna i den vänstra verktygraden.
1247 1247 Stängt efter -
1248 1248 Stängd
1249 1249 Stängt:
1250 1250 Detaljerad beskrivning
1251 1251 -----
1252 1252 -----
1253 1253 Stänger ändringsuppsättning...
1254 1254 Kläder
1255 1255 -----
1256 1256 -----
1257 1257 Kolkraftverk
1258 1258 -----
1259 1259 -----
1260 1260 Kustlinje
1261 1261 -----
1262 1262 -----
1263 1263 Kustlinjer
1264 1264 Kaffe
1265 1265 Mynt
1266 1266 -----
1267 1267 -----
1268 1268 Tömningstid
1269 1269 Högskola
1270 1270 Pelargång
1271 1271 Färg
1272 1272 Färg (HTML-namn eller hexadecimal kod)
1273 1273 Färgnamn:
1274 1274 -----
1275 1275 Färger
1276 1276 -----
1277 1277 -----
1278 1278 -----
1279 1279 Färglägg punkter och spåravsnitt baserat på riktning.
1280 1280 -----
1281 1281 Färglägg punkter och spåravsnitt baserat på hastighet.
1282 1282 De färger som används av olika objekt i JOSM.
1283 1283 -----
1284 1284 Bakgrundsfärg
1285 1285 Färg på skylt/pil
1286 1286 Textfärg
1287 1287 -----
1288 1288 -----
1289 1289 Ellipsoidparameterskombinationen stöds inte.
1290 1290 Slå ihop sträckor
1291 1291 Bekräfta kombinering
1292 1292 Förena flera sträckor till en enda.
1293 1293 Kombinera spår från det här lagret
1294 1294 -----
1295 1295 Kombinerad gång- och cykelbana
1296 1296 -----
1297 1297 Kommando
1298 1298 Kommandolista
1299 1299 Kommando: Upphäva: {0} / Gör om: {1}
1300 1300 Kommentar
1301 1301 Kommentera en nod
1302 1302 Kommentar:
1303 1303 Kontorsområde
1304 1304 Allmänna inställningar
1305 1305 Vanlig namnförkortning
1306 1306 -----
1307 1307 Kommunikation med OSM-servern misslyckades
1308 1308 Medborgarhus/Folkets hus
1309 1309 Jämför
1310 1310 Slutför noden {0} med tomma koordinater i sträckan {1}
1311 1311 Tryckluft
1312 1312 Dator
1313 1313 Villkorliga nycklar
1314 1314 Konfektyr
1315 1315 Konfigurera hämtställen för insticksmoduler
1316 1316 Konfigurera avancerade inställningar
1317 1317 Ställ in tillgängliga insticksmoduler.
1318 1318 -----
1319 1319 Konfigurera listan över platser där insticksmoduler kan hämtas
1320 1320 Konfigurera verktygsfält
1321 1321 -----
1322 1322 -----
1323 1323 Ställ in din identitet och hur du vill autentisera dig mot OSM-servern
1324 1324 Bekräfta rensning
1325 1325 Bekräfta fjärrstyrd handling
1326 1326 -----
1327 1327 -----
1328 1328 Bekräftelse
1329 1329 Konflikt
1330 1330 Konfliktlösning
1331 1331 Konfliktsbakgrund
1332 1332 Konfliktsbakgrund: kombinerat
1333 1333 Konfliktsbakgrund: bestämt
1334 1334 Konfliktsbakgrund: tappa
1335 1335 Konfliktsbakgrund: tappa etikett
1336 1336 Konfliktsbakgrund: tom rad
1337 1337 Konfliktsbakgrund: fryst
1338 1338 Konfliktsbakgrund: under jämförelsen
1339 1339 Konfliktsbakgrund: motsatta
1340 1340 Konfliktsbakgrund: behåll
1341 1341 -----
1342 1342 -----
1343 1343 Konfliktsbakgrund: behåll en etikett
1344 1344 Konfliktsbakgrund: ingen konflikt
1345 1345 Konfliktsbakgrund: inte motsatta
1346 1346 -----
1347 1347 Konfliktsbakgrund: samma position i motsatta
1348 1348 Konfliktsbakgrund: valt
1349 1349 -----
1350 1350 Konfliktsbakgrund: obestämt
1351 1351 Konfliktsföregrund
1352 1352 Konfliktsföregrund: tappa
1353 1353 Konfliktsföregrund: tappa etikett
1354 1354 Konfliktsföregrund: under jämförelse
1355 1355 Konfliktsföregrund: behåll
1356 1356 -----
1357 1357 -----
1358 1358 Konfliktsföregrund: behåll en etikett
1359 1359 -----
1360 1360 -----
1361 1361 Konfliktsföregrund: obestämt
1362 1362 Konflikt med "synlig" attribut för objekt av typ {0} med id {1}
1363 1363 Konflikten är inte helt löst
1364 1364 Konflikter
1365 1365 Konflikter upptäckta
1366 1366 Konflikter i inklistrade taggar
1367 1367 Konflikter har uppstått när primitiver kombineras
1368 1368 Konflikter uppstod vid sammanfogning av sträckor - den sammanfogade sträckan är ''{0}''
1369 1369 Konflikter uppstod när noder sammanfogades. Målnod är "{0}"
1370 1370 Knyt en existerande nod till en sträcka
1371 1371 -----
1372 1372 Slutnod på sträcka nära annan sträcka
1373 1373 -----
1374 1374 Anslutningsinställningar
1375 1375 Anslutningsinställningar för OSM-servern
1376 1376 Anslutning till API misslyckades
1377 1377 -----
1378 1378 -----
1379 1379 -----
1380 1380 -----
1381 1381 -----
1382 1382 Under byggnad
1383 1383 Byggarbetsområde
1384 1384 -----
1385 1385 -----
1386 1386 Kontaktinformation
1387 1387 Kontaktinformation (med contact:* -prefix)
1388 1388 -----
1389 1389 Ansluter till OSM-servern...
1390 1390 Tar kontakt med servern...
1391 1391 -----
1392 1392 Innehåll
1393 1393 Kontinent
1394 1394 Fortsätt
1395 1395 Fortsätt ändå
1396 1396 Fortsätt lösning
1397 1397 Fortsätt uppladdning
1398 1398 Fortsätt uppladdning
1399 1399 Fortsätt sträcka från senaste nod.
1400 1400 Fortsätter rita en linje som delar noder med en annan linje
1401 1401 -----
1402 1402 Bidrag
1403 1403 Närköp
1404 1404 -----
1405 1405 -----
1406 1406 -----
1407 1407 Omvandla till gpx-lager
1408 1408 Konvertera till GPX-lager med utgångspunkt från första medlemmen
1409 1409 Konvertera till GPX-lager med utgångspunkt från sista medlemmen
1410 1410 Omvandla till datalager
1411 1411 Omvandlad från:{0}
1412 1412 Konverterar koordinater från ett koordinatsystem till ett annat.
1413 1413 Koordinatvärdet kan vara i ett av tre följande format:
1414 1414 Koordinater
1415 1415 Koordinater (projicerade):
1416 1416 Koordinater importerade: {0}
1417 1417 Koordinater:
1418 1418 Koordinater:
1419 1419 Kopiera
1420 1420 Kopiera koordinater
1421 1421 Kopieringar
1422 1422 Kopiera taggar
1423 1423 Kopiera Värde
1424 1424 Kopiera alla Nycklar/Värden
1425 1425 -----
1426 1426 -----
1427 1427 Kopiera koordinater för vald nod till urklipp.
1428 1428 -----
1429 1429 -----
1430 1430 -----
1431 1431 -----
1432 1432 -----
1433 1433 Kopia av {0}
1434 1434 -----
1435 1435 Kopiera valda objekt till inklistringsbufferten.
1436 1436 Kopiera nyckel och värde för alla taggar till urklipp
1437 1437 -----
1438 1438 Kopiera värdet av den valda taggen till urklipp
1439 1439 -----
1440 1440 -----
1441 1441 -----
1442 1442 -----
1443 1443 Kopiera till urklipp och stäng
1444 1444 Kopia {1} av {0}
1445 1445 +++++
1446 1446 Copyrightår
1447 1447 Korrelera
1448 1448 Sätt bilder i relation till GPX-spår
1449 1449 Korrelerar med GPX
1450 1450 Kosmetika
1451 1451 Kunde inte kombinera sträcka<br>(De kunde inte bli hopslagna till en linje av noder)
1452 1452 Kunde inte ansluta till osm-servern. Kontrollera din internetanslutning.
1453 1453 Kunde inte exportera ''{0}''.
1454 1454 Kunde inte importera ''{0}''.
1455 1455 Kunde inte importera filer.
1456 1456 Kunde inte ladda bilden från kartservern
1457 1457 Kunde inte läsa in insticksmodulen {0}. Skall den tas bort från inställningarna?
1458 1458 Kunde inte tolka latitude, longitude eller zoomnivå. Kontrollera värdena.
1459 1459 Kunde inte tolka lista över WMS-lager.
1460 1460 Kunde inte tolka WMTS-lagerlistan
1461 1461 Kunde inte öppna "{0}"
1462 1462 Kunde inte läsa källan till snabbval för taggning: {0}
1463 1463 -----
1464 1464 Kunde inte döpa om filen ''{0}''
1465 1465 Kunde inte hämta lista över WMS-lager
1466 1466 -----
1467 1467 Kunde inte matcha angiven länk eller id till vald tjänst. Försök igen.
1468 1468 -----
1469 1469 Land
1470 1470 Landskod
1471 1471 Län
1472 1472 -----
1473 1473 Domstol
1474 1474 -----
1475 1475 Täckt (med tak)
1476 1476 Täckt reservoar
1477 1477 Hantverkare
1478 1478 Kran
1479 1479 Skapa
1480 1480 Skapa cirkel
1481 1481 Skapa ny mapp
1482 1482 Skapa en cirkel av tre valda noder.
1483 1483 Skapa en kopia av denna relation och öppna den i ett annat redigeringsfönster.
1484 1484 Skapa nytt kartlager.
1485 1485 Skapa en ny anteckning
1486 1486 Skapa en ny relation
1487 1487 Skapa ytor
1488 1488 Skapa ljudmarkörer på ljudplatsen motsvarande den modifierade tiden av varje WAV-fil som importerades.
1489 1489 Skapa bokmärke
1490 1490 -----
1491 1491 Skapa multipolygon
1492 1492 Skapa ny nod
1493 1493 Skapa nya objekt
1494 1494 Skapa ny relation i lager "{0}"
1495 1495 Skapa anteckning
1496 1496 Skapad
1497 1497 Skapad den
1498 1498 Skapad den:
1499 1499 Skapad före -
1500 1500 Skapad datum
1501 1501 Skapar ändringsuppsättning...
1502 1502 Skapar huvudgränssnittet
1503 1503 -----
1504 1504 Kreditkort
1505 1505 +++++
1506 1506 Gröda
1507 1507 Krocket
1508 1508 Kors
1509 1509 Korsa cyklande
1510 1510 Korsa ridande
1511 1511 Järnvägsövergång
1512 1512 -----
1513 1513 Korsande barriär/byggnad
1514 1514 Korsande barriär/väg
1515 1515 Korsande barriär/järnväg
1516 1516 Korsande barriär/vattendrag
1517 1517 Korsande barriär/sträcka
1518 1518 Korsande hinder
1519 1519 Korsande gränser
1520 1520 Korsande byggnad/väg
1521 1521 Korsande byggnad/järnväg
1522 1522 Överlappande byggnad/bostadsområde
1523 1523 Korsande byggnad/vattendrag
1524 1524 Korsande byggnad/sträcka
1525 1525 Korsande väg/järnväg
1526 1526 Korsande väg/vattendrag
1527 1527 Korsande väg/sträcka
1528 1528 Korsande vägsträckor
1529 1529 Korsande järnväg/vattendrag
1530 1530 Korsande järnväg/sträcka
1531 1531 Korsande järnvägar
1532 1532 Korsande bostadsområde/sträcka
1533 1533 Typ av järnvägsövergång
1534 1534 Brittiskt namn på övergångsställe
1535 1535 Korsande vattendrag/sträcka
1536 1536 Korsande vattendrag
1537 1537 Korsande sträckor
1538 1538 -----
1539 1539 Ctrl för att slå ihop med närmaste nod.
1540 1540 Kök
1541 1541 Kultur
1542 1542 Kulvert/trumma
1543 1543 -----
1544 1544 Aktuellt urval
1545 1545 -----
1546 1546 -----
1547 1547 Nuvarande inloggningshanterare är av typ ''{0}''
1548 1548 -----
1549 1549 -----
1550 1550 Nuvarande zoom
1551 1551 Nuvarande zoom: {0}
1552 1552 För närvarande är inte något område att hämta valt. Välj först ett sådant område.
1553 1553 Gardiner
1554 1554 -----
1555 1555 Anpassa
1556 1556 Anpassad kartprojektion
1557 1557 Egen WMS-länk
1558 1558 -----
1559 1559 Anpassa färger
1560 1560 Bestäm vad som skall finnas på verktygsraden.
1561 1561 Anpassa stilen
1562 1562 -----
1563 1563 Klipp
1564 1564 Klipp tidsmässigt spårens överlappande delar
1565 1565 Rågång
1566 1566 Skärning
1567 1567 -----
1568 1568 Cykelhinder
1569 1569 Cykel- bana/spår
1570 1570 -----
1571 1571 -----
1572 1572 -----
1573 1573 -----
1574 1574 -----
1575 1575 -----
1576 1576 Cykelbana
1577 1577 cykelväg vänster
1578 1578 cykelväg höger
1579 1579 Cykliskt beroende mellan relationer:
1580 1580 Cykling
1581 1581 Cykliska beroenden
1582 1582 -----
1583 1583 -----
1584 1584 -----
1585 1585 -----
1586 1586 -----
1587 1587 -----
1588 1588 -----
1589 1589 -----
1590 1590 -----
1591 1591 -----
1592 1592 -----
1593 1593 District of Columbia
1594 1594 Delaware
1595 1595 +++++
1596 1596 -----
1597 1597 +++++
1598 1598 -----
1599 1599 -----
1600 1600 Mjölkprodukter
1601 1601 -----
1602 1602 -----
1603 1603 -----
1604 1604 Damm
1605 1605 -----
1606 1606 Data-fel
1607 1607 Datalager {0}
1608 1608 Datauppsättning:
1609 1609 Datakällor och -typer
1610 1610 Data källa ({0})
1611 1611 Datavalidator
1612 1612 +++++
1613 1613 Databasen är nere för underhåll
1614 1614 -----
1615 1615 Datum
1616 1616 Datum av bakgrund: {0}
1617 1617 Datum:
1618 1618 Datum:
1619 1619 -----
1620 1620 Kontokort
1621 1621 Felsökningsinformation
1622 1622 -----
1623 1623 Decimalgrader
1624 1624 Minska zoomläge
1625 1625 Påbjuden ridväg
1626 1626 Cykelbana
1627 1627 Gångbana
1628 1628 -----
1629 1629 Standard
1630 1630 Förval (automatiskt satt)
1631 1631 Standard (öppna, stäng, ny)
1632 1632 -----
1633 1633 -----
1634 1634 -----
1635 1635 -----
1636 1636 Standardvärde: {0}
1637 1637 Standard: {0}
1638 1638 -----
1639 1639 -----
1640 1640 -----
1641 1641 Radera
1642 1642 Radera fil
1643 1643 Radera lager
1644 1644 Borttagningsläge
1645 1645 Ta bort taggar
1646 1646 Ta bort sträckor som inte är del av en inre multipolygon
1647 1647 Bekräfta borttagning
1648 1648 Radera duplicerade relationer
1649 1649 Ta bort dubblettsträcka
1650 1650 Radera element
1651 1651 Ta bort filter.
1652 1652 Ta bort från relation
1653 1653 -----
1654 1654 Radera inkompletta medlemmar?
1655 1655 Radera lager utan att spara. Ej sparade ändringar går förlorade.
1656 1656 Ta bort nod {0}
1657 1657 Ta bort noder eller sträckor
1658 1658 Radera nu!
1659 1659 Radera objekt
1660 1660 Ta bort relation {0}
1661 1661 Radera relation
1662 1662 Ta bort relationer
1663 1663 Radera markerade objekt.
1664 1664 -----
1665 1665 Radera det aktiva lagret. Detta raderar inte den associerade filen.
1666 1666 -----
1667 1667 Ta bort den valda nyckeln från alla objekt.
1668 1668 Radera de valda lagren.
1669 1669 Ta bort den valda relationen
1670 1670 Ta bort vald källa från listan.
1671 1671 -----
1672 1672 Radera dem
1673 1673 Ta bort onödiga noder från en sträcka.
1674 1674 Ta bort sträcka {0}
1675 1675 Borttaget
1676 1676 Tog bort ''{0}''
1677 1677 Raderat läge:
1678 1678 Borttagen medlem{0} används av relation {1}
1679 1679 Raderad nod refererad av {0}
1680 1680 Borttagen nod {0} ingår i sträcka {1}
1681 1681 Borttagna eller flyttade objekt
1682 1682 Ta bort relation
1683 1683 Raderad relation {0} innehåller medlemmar
1684 1684 Borttagen sträcka {0} innehåller noder
1685 1685 -----
1686 1686 -----
1687 1687 -----
1688 1688 Samfund
1689 1689 -----
1690 1690 Tandläkare
1691 1691 Varuhus
1692 1692 -----
1693 1693 Inaktuella funktioner
1694 1694 Djup i meter
1695 1695 -----
1696 1696 Beskrivning
1697 1697 Beskrivning:
1698 1698 Beskrivning: {0}
1699 1699 +++++
1700 1700 Destinationsskylt
1701 1701 -----
1702 1702 Destination skriven på skylt (utan avstånd)
1703 1703 Detaljeringsgrad
1704 1704 -----
1705 1705 -----
1706 1706 -----
1707 1707 -----
1708 1708 -----
1709 1709 -----
1710 1710 -----
1711 1711 -----
1712 1712 -----
1713 1713 -----
1714 1714 -----
1715 1715 -----
1716 1716 -----
1717 1717 -----
1718 1718 -----
1719 1719 -----
1720 1720 -----
1721 1721 -----
1722 1722 -----
1723 1723 -----
1724 1724 -----
1725 1725 -----
1726 1726 -----
1727 1727 -----
1728 1728 -----
1729 1729 -----
1730 1730 -----
1731 1731 -----
1732 1732 -----
1733 1733 -----
1734 1734 -----
1735 1735 -----
1736 1736 -----
1737 1737 -----
1738 1738 -----
1739 1739 -----
1740 1740 -----
1741 1741 -----
1742 1742 -----
1743 1743 -----
1744 1744 -----
1745 1745 -----
1746 1746 -----
1747 1747 -----
1748 1748 -----
1749 1749 -----
1750 1750 -----
1751 1751 -----
1752 1752 -----
1753 1753 -----
1754 1754 -----
1755 1755 -----
1756 1756 -----
1757 1757 -----
1758 1758 -----
1759 1759 -----
1760 1760 -----
1761 1761 -----
1762 1762 -----
1763 1763 -----
1764 1764 -----
1765 1765 -----
1766 1766 -----
1767 1767 -----
1768 1768 -----
1769 1769 -----
1770 1770 -----
1771 1771 -----
1772 1772 -----
1773 1773 -----
1774 1774 -----
1775 1775 -----
1776 1776 -----
1777 1777 -----
1778 1778 -----
1779 1779 -----
1780 1780 -----
1781 1781 -----
1782 1782 -----
1783 1783 -----
1784 1784 Detaljer
1785 1785 Detaljer...
1786 1786 Detaljer:
1787 1787 -----
1788 1788 -----
1789 1789 -----
1790 1790 Fastställer användar-ID:t för nuvarande användare…
1791 1791 -----
1792 1792 Omvägsrutt
1793 1793 -----
1794 1794 -----
1795 1795 Dialogpanel
1796 1796 +++++
1797 1797 Diameteter på trädkrona (meter)
1798 1798 Hittade inte något objekt med id {0} i det nuvarande datasettet
1799 1799 +++++
1800 1800 -----
1801 1801 Avgasreningsvätska för dieselmotorer (AdBlue/AUS32)
1802 1802 Dieselgenerator
1803 1803 Diesel för tunga fordon
1804 1804 -----
1805 1805 -----
1806 1806 -----
1807 1807 Svårighetsgrad
1808 1808 -----
1809 1809 -----
1810 1810 -----
1811 1811 -----
1812 1812 -----
1813 1813 -----
1814 1814 -----
1815 1815 -----
1816 1816 -----
1817 1817 -----
1818 1818 Riktning
1819 1819 Riktning (röd = väst, gul = norr, grön = öst, blå = syd)
1820 1820 Sidriktning (i grader)
1821 1821 -----
1822 1822 Inaktivera
1823 1823 -----
1824 1824 -----
1825 1825 Inaktivera insticksmodul
1826 1826 Rörelsehindrade
1827 1827 Förkasta
1828 1828 -----
1829 1829 -----
1830 1830 -----
1831 1831 -----
1832 1832 Koppla bort nod från sträcka
1833 1833 Koppla loss noder från en sträcka de för närvarande tillhör
1834 1834 Uppmuntra ej till uppladning
1835 1835 -----
1836 1836 Diskussion
1837 1837 Diskussioner
1838 1838 Receptutlämnande
1839 1839 +++++
1840 1840 Visa avancerade OAuth-parametrar
1841 1841 -----
1842 1842 Visningsinställningar
1843 1843 Visa en rörlig ikon som representerar den punkt på det synkroniserade spåret där det ljud som spelas upp samtidigt spelades in.
1844 1844 Visa avancerad objektinformation om OSM-noder, -sträckor eller -relationer
1845 1845 -----
1846 1846 -----
1847 1847 Visa koordinater som
1848 1848 -----
1849 1849 -----
1850 1850 -----
1851 1851 Visa historikinformation om OSM-sträckor, -noder eller -relationer i webbläsaren.
1852 1852 Visa historik om sträckor, noder eller relationer i OSM
1853 1853 -----
1854 1854 Visa live-ljudspår.
1855 1855 -----
1856 1856 Visa objektinformation om OSM-noder, -sträckor eller -relationer i webbläsaren.
1857 1857 Visningsområde: {0}
1858 1858 -----
1859 1859 Visa ljudmenyn
1860 1860 Visa skärmen om programmet
1861 1861 Visa ändringsuppsättningens grundegenskaper
1862 1862 Visa de objekt som skapas, uppdateras eller tas bort av ändringsuppsättningen
1863 1863 Visa den allmänna diskussionen runt denna ändringsuppsättning
1864 1864 Visa ändringsuppsättningens taggar
1865 1865 Visa zoom: {0}
1866 1866 -----
1867 1867 Visar en liten karta på nuvarande redigeringsområde
1868 1868 Visar JOSM-version och avslutar
1869 1869 -----
1870 1870 -----
1871 1871 Avstånd:
1872 1872 Distribuera noder
1873 1873 Distribuera de valda noderna på jämna avstånd längs en linje.
1874 1874 Distrikt
1875 1875 -----
1876 1876 Järnväg utan trafik
1877 1877 Dike
1878 1878 -----
1879 1879 -----
1880 1880 -----
1881 1881 Verkställ inte ändringar
1882 1882 Fråga inte igen
1883 1883 Fråga inte igen och kom ihåg mitt val (gå till Inställningar -> Insticksmoduler för att ändra valet senare)
1884 1884 -----
1885 1885 Rita inte pilar om de inte befinner sig på åtminstone detta avstånd från senast ritade pil.
1886 1886 Göm inte statusraden
1887 1887 Göm inte verktygsfält
1888 1888 Göm inte verktygsfält och meny
1889 1889 Kräv inte att man byter läge (arbetsflöde som i Potlatch)
1890 1890 Visa inte igen (Kom ihåg mitt val)
1891 1891 Visa inte igen (den här operationen)
1892 1892 Visa inte igen (den här sessionen)
1893 1893 Visa inte det här meddelandet igen
1894 1894 Vill du verkligen applicera den nya rollen?
1895 1895 Vill du tillåta detta?
1896 1896 Vill du klistra in dessa taggar?
1897 1897 Gör-det-själv-affär
1898 1898 Docka
1899 1899 Läkarmottagning
1900 1900 Matchar inte mönstret ''restriction value @ condition''
1901 1901 -----
1902 1902 Hundpark
1903 1903 Hundkapplöpning
1904 1904 -----
1905 1905 Ignorera inte
1906 1906 -----
1907 1907 Dörrar
1908 1908 -----
1909 1909 -----
1910 1910 Dubbel konflikt
1911 1911 Nedåt
1912 1912 Hämta
1913 1913 Hämta alla barn
1914 1914 Hämta längs
1915 1915 Ladda ner från GPS
1916 1916 Ladda ner GeoJSON
1917 1917 Hämta plats
1918 1918 Hämta OSM
1919 1919 Ladda ner OSM-förändring
1920 1920 Ladda ner OSM-anteckning genom ID
1921 1921 Hämta OSM-anteckningar
1922 1922 Ladda ner fler OSM-anteckningar inom gränsen
1923 1923 Ladda ner OSM-länk
1924 1924 Hämta OSM-data längs de valda sträckorna.
1925 1925 Ladda ner OSM-objekt genom ID
1926 1926 Hämta insticksmodul
1927 1927 Hämta hem upprätade bilder från olika tjänsteleverantörer
1928 1928 Hämta valda barn
1929 1929 Hämta URL
1930 1930 Hämta alla barnrelationer (rekursivt)
1931 1931 -----
1932 1932 Hämta alla ofullständiga medlemmar
1933 1933 Hämta hem alla medlemmar av de valda relationerna
1934 1934 Hämta längs...
1935 1935 -----
1936 1936 Ladda ner och visa historik för de valda objekten
1937 1937 Hämtningsområdets storlek är ok, kommer troligen accepteras av servern.
1938 1938 Hämtningsområdet är alltför stort; kommer troligen avvisas av servern.
1939 1939 Hämta som ett nytt lager
1940 1940 -----
1941 1941 Ladda ner ändrade objekt
1942 1942 Hämta hem innehållet i ändringsuppsättningar
1943 1943 Hämta ändringsuppsättningar
1944 1944 -----
1945 1945 Hämta innehåll
1946 1946 Hämta data
1947 1947 Ladda ned data...
1948 1948 Hämta allting inom:
1949 1949 Nedladdning klar
1950 1950 Ladda ner från OSM
1951 1951 Ladda ner från OSM längs valda sträckor
1952 1952 Hämta från OSM längs med detta spår
1953 1953 Ladda ner från Overpass API
1954 1954 Ladda ner nuvarande område
1955 1955 Hämta ofullständiga medlemmar
1956 1956 Hämta hem ofullständiga medlemmar av valda relationer
1957 1957 Hämta hem information om valda ändringsuppsättningar från OSM-servern
1958 1958 Nedladdning är blockerad
1959 1959 Hämta lista
1960 1960 Ladda ner kartdata från valfri server
1961 1961 Ladda ner kartdata från OSM-servern för nuvarande område
1962 1962 Hämta medlemmar
1963 1963 Ladda ner de relationsmedlemmar som saknas?
1964 1964 Hämta hem mina ändringsuppsättningar från OSM-servern (max 100 ändringsuppsättningar)
1965 1965 Hämta endast mina ändringsuppsättningar
1966 1966 Hämta hem i närheten av:
1967 1967 Ladda ner kartanteckningar från söknings-API:n
1968 1968 Ladda ner kartanteckningar i nuvarande vy.
1969 1969 Hämta nu
1970 1970 Ladda ner objekt
1971 1971 Ladda ner objekt...
1972 1972 Ladda ner objekt
1973 1973 Ladda ner objekt som refererar till ett av de markerade objekten
1974 1974 -----
1975 1975 Hämta överordnade sträckor/relationer...
1976 1976 Hämtar lista över insticksmoduler...
1977 1977 Hämta hem insticksmoduler
1978 1978 -----
1979 1979 -----
1980 1980 Laddar ner referenser (föräldrarelationer)
1981 1981 Hämta relationer som refererar hit
1982 1982 Hämta relationsmedlemmar
1983 1983 Hämtar relationer
1984 1984 Hämta valda ofullständiga medlemmar
1985 1985 Hämta valda relationer
1986 1986 Ladda ned session
1987 1987 Hämta överhoppade
1988 1988 Hämta hem området inom gränsvärdena
1989 1989 Ladda ner valrutan som rå GPS
1990 1990 Hämta hem ändringsuppsättningens innehåll
1991 1991 Hämta hem ändringsuppsättningens innehåll från OSM-servern
1992 1992 -----
1993 1993 Hämta hem innehållet i valda ämnesuppsättningar från servern.
1994 1994 Ladda ner den nuvarande versionen på de ändrade objekten i de utvalda ändringsuppsättningarna.
1995 1995 Ladda ner aktuella versioner på de valda objekten
1996 1996 Hämta hem listan över tillgängliga insticksmoduler
1997 1997 Ladda ner platsen via URL (med lat=x&lon=y&zoom=z)
1998 1998 Ladda ner plats från URL (med lat=x&lon=y&zoom=z) som rå GPS
1999 1999 Hämtar {0} av {1} ({2} kvar)
2000 2000 Hämtade GPX-data
2001 2001 Ladda ner {0}/{1} tiles
2002 2002 Laddar ner fil {0}: {1} byte...
2003 2003 Hämtar GPS-data
2004 2004 Hämtar OSM-data...
2005 2005 Hämtar OSM-anteckningar...
2006 2006 Laddar ner insticksmodul {0}...
2007 2007 Hämtar "Dagens meddelande"
2008 2008 Hämtar hem innehållet i ändringsuppsättningar
2009 2009 Hämtar ändringsuppsättning {0} ...
2010 2010 Hämtar ändringsuppsättningar ...
2011 2011 Hämtar innehållet i ändringsuppsättning {0} ...
2012 2012 Hämtar data
2013 2013 Hämtar data...
2014 2014 Laddar ner fil
2015 2015 Hämtar historik...
2016 2016 Laddar ner de relationsmedlemmar som saknas
2017 2017 Hämtar anteckningar
2018 2018 Hämtar hem öppna ändringsuppsättningar...
2019 2019 Hämtar lista över insticksmoduler från ''{0}''
2020 2020 Hämtar punkter {0} till {1}...
2021 2021 Hämtar relationer som refererar hit ...
2022 2022 Hämtar sträckor som refererar hit ...
2023 2023 -----
2024 2024 Släplift
2025 2025 Dra ett vägsegment för att skapa en rektangel. Ctrl-drag för att flytta ett segment längst dess normal, Alt-drag för att skapa en ny rektangel, dubbelklicka för att lägga till en nod.
2026 2026 Dra spelhuvudet
2027 2027 Dra spelhuvudet och släpp i närheten av spår för att spela upp ljud därifrån; SKIFT-släpp för att synkronisera ljud vid den punkten.
2028 2028 Avlopp
2029 2029 Rita
2030 2030 Rita riktningspilar
2031 2031 -----
2032 2032 Rita en rektangel av önskad storlek, och släpp sedan musknappen.
2033 2033 -----
2034 2034 -----
2035 2035 Rita gränser för hämtade data
2036 2036 Rita riktningspilar för linjer, som förbinder GPS-punkter
2037 2037 Rita riktningsanvisningar för delsträckor.
2038 2038 Rita inaktiva lager i avvikande färg
2039 2039 Rita stora GPS-punkter
2040 2040 Rita större punkter för GPS-punkter.
2041 2041 Rita linjer mellan råa GPS-punkter
2042 2042 Rita noder
2043 2043 Rita pilar vid enkelriktat
2044 2044 Rita enbart ytterkonturer på områden
2045 2045 Rita gummibandshjälplinjer
2046 2046 Rita ut segmentens ordningsnummer
2047 2047 -----
2048 2048 Rita gränser för data hämtade från servern.
2049 2049 Rita riktningspilar med hjälp av tabelluppslagning istället för komplicerad matematik.
2050 2050 Rita de inaktiva datalagren i avvikande färg.
2051 2051 Rita ordningsnummer för alla delsträckor inom deras sträcka.
2052 2052 Rita virtuella noder i urvalsläge
2053 2053 Rita virtuella noder i urvalsläge för underlätta förändring av sträckor.
2054 2054 -----
2055 2055 Linjetjocklek för GPX-linjer
2056 2056 Dricksvatten
2057 2057 Genomfartsväg
2058 2058 -----
2059 2059 Körskola
2060 2060 -----
2061 2061 -----
2062 2062 Släng gamla bilder "{0}"
2063 2063 Kemtvätt
2064 2064 Parallel linjering
2065 2065 Paralell linjering aktiv
2066 2066 -----
2067 2067 -----
2068 2068 Duplicera
2069 2069 Duplicera husnummer
2070 2070 Duplicera noder som används av flera olika sträckor.
2071 2071 Duplicera relationen?
2072 2072 Duplicera val
2073 2073 Duplicera det här lagret
2074 2074 Dubbletter av noder
2075 2075 Duplicerade relationer
2076 2076 Dubbletter av noder på sträckor
2077 2077 Dubblettsträckor
2078 2078 Varaktighet (M, MM, HH:MM, eller HH:MM:SS)
2079 2079 Dynamisk
2080 2080 Dynamiska knappar i sidomenyer
2081 2081 -----
2082 2082 -----
2083 2083 E-mail
2084 2084 -----
2085 2085 E-postadressen innehåller ett felaktigt domännamn: {0}
2086 2086 E-postadressen innehåller ett felaktigt användarnamn: {0}
2087 2087 E-mailadressen är ogiltig
2088 2088 E10 (10% etanolblandning)
2089 2089 E85 (85% etanolblandning)
2090 2090 -----
2091 2091 -----
2092 2092 -----
2093 2093 -----
2094 2094 Varje nod måste sammanfoga exakt två vägsegment
2095 2095 Öst/Nord
2096 2096 E-koordinat
2097 2097 Redigera
2098 2098 Redigera vägattribut:
2099 2099 -----
2100 2100 Redigera taggar
2101 2101 Redigera även ...
2102 2102 -----
2103 2103 Editera filter.
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 Ändra latitud och longitud på en nod.
2107 2107 Redigera ny relation i lager "{0}"
2108 2108 -----
2109 2109 -----
2110 2110 Redigera genväg
2111 2111 -----
2112 2112 -----
2113 2113 Redigera den nuvarande valda relationen
2114 2114 -----
2115 2115 Redigera filnamn eller URL för den valda aktiva regeln
2116 2116 -----
2117 2117 -----
2118 2118 -----
2119 2119 Redigera vald källa.
2120 2120 Redigera värdet av den valda nyckeln för alla objekt.
2121 2121 Redigeringsverktygsrad
2122 2122 Redigera: {0}
2123 2123 Redigerad som:
2124 2124 Ändrad av:
2125 2125 Redigerare
2126 2126 Undervisning
2127 2127 -----
2128 2128 -----
2129 2129 Elapparater
2130 2130 Elektriker
2131 2131 Elektrifierad
2132 2132 Elektronik
2133 2133 Elektroniska plånböcker och betalkort
2134 2134 Elektronik
2135 2135 Objekt av typ {0} stöds.
2136 2136 -----
2137 2137 Höjdkarta
2138 2138 Hiss
2139 2139 Ellipsoid ''{0}'' stöds inte.
2140 2140 -----
2141 2141 -----
2142 2142 Ellipsoid krävs (+ellps=* eller +a=*, +b=*)
2143 2143 E-postadress
2144 2144 E-post validator
2145 2145 Bank
2146 2146 Ambassad
2147 2147 Nödläge
2148 2148 Nödsamlingspunkt
2149 2149 Nödtelefon
2150 2150 -----
2151 2151 Nödväg vid långa nedåtsluttande backar avsedda för lastbilar och andra fordon att stanna säkert vid bromsfel.
2152 2152 Utryckningsfordon
2153 2153 -----
2154 2154 Tomt dokument
2155 2155 Tomt metadata
2156 2156 Tom roll hittas medan förväntar någon av "{0}"
2157 2157 Tomma sträckor
2158 2158 Aktivera
2159 2159 -----
2160 2160 Aktivera filter
2161 2161 Aktivera fjärrkontroll
2162 2162 -----
2163 2163 Kryssa i rutan för att acceptera värdet
2164 2164 Aktivera/inaktivera att vyn autocentreras på senaste ritade nod
2165 2165 Aktivera/inaktivera expertläge
2166 2166 Aktivera/inaktivera streckskuggad bakgrund till area utanför de nedladdade areor.
2167 2167 Aktivera/inaktivera rendering som enbart wireframe
2168 2168 -----
2169 2169 -----
2170 2170 -----
2171 2171 -----
2172 2172 Förstora
2173 2173 Ange Lat/Long för att hoppa till position
2174 2174 Ange URL
2175 2175 Ange URL att hämta:
2176 2176 -----
2177 2177 Ange en detaljerad anteckning för att skapa en ny anteckning
2178 2178 -----
2179 2179 Ange ett platsnamn att söka efter
2180 2180 Ange ett platsnamn att söka efter:
2181 2181 Ange en roll och applicera den på den valda relationsmedlemmen/medlemmarna
2182 2182 Ange en roll för alla relationsmedlemmar
2183 2183 Ange ett sökuttryck
2184 2184 -----
2185 2185 Ange avancerade OAuth-parametrar
2186 2186 Skriv in URL:en till datan du vill hämta
2187 2187 Skriv en uppladdningskommentar
2188 2188 -----
2189 2189 -----
2190 2190 -----
2191 2191 Ange easting och northing (x och y) separerade med blanksteg, komma eller semikolon.
2192 2192 Ange filnamn:
2193 2193 Ange sökväg eller mappnamn:
2194 2194 Mata in text
2195 2195 Ange ID för det objekt som ska laddas ner
2196 2196 -----
2197 2197 Ange koordinater för den nya noden.
2198 2198 Ange sökuttryck
2199 2199 Ingång
2200 2200 Ingång (öppning)
2201 2201 Entré nummer
2202 2202 -----
2203 2203 -----
2204 2204 -----
2205 2205 Ridsport
2206 2206 -----
2207 2207 -----
2208 2208 -----
2209 2209 Erotikaffär
2210 2210 Fel
2211 2211 Fel
2212 2212 -----
2213 2213 -----
2214 2214 Fel vid nedladdning av rutor: {0}
2215 2215 Fel vid hämtning
2216 2216 Fel vid tolkning av dokumentet WMTS Capabilities : {0}
2217 2217 -----
2218 2218 -----
2219 2219 Fel i filter
2220 2220 Fel vid sökning av uttrycket i platsen {0} - uttrycket måste återföra ett annat värde en nuvarande grundord
2221 2221 -----
2222 2222 -----
2223 2223 -----
2224 2224 Error i {0} värde: {1}
2225 2225 Fel vid initiering av test {0}:\n {1}
2226 2226 -----
2227 2227 Fel vid inläsning av lager
2228 2228 -----
2229 2229 -----
2230 2230 -----
2231 2231 Fel i fil {0}
2232 2232 -----
2233 2233 Fel vid tolkning {0}:
2234 2234 Fel vid uppspelning av ljud
2235 2235 Fel inträffade under läsning av bokmärket: %s
2236 2236 Misslyckades med att läsa revisionsinfo från revisionsfilen: {0}
2237 2237 -----
2238 2238 Fel vid läsning av filer från folder {0}\n
2239 2239 Fel vid tolkning av förskjutning.\nFörväntat format: {0}
2240 2240 -----
2241 2241 Fel vid tolkning av daturm.\nAnvänd begärt format
2242 2242 Fel vid tolkning av tidszon.\nFörväntat format: {0}
2243 2243 Fel vid tolkning {0}
2244 2244 Fel: {0}
2245 2245 Fel
2246 2246 Fel under hämtning
2247 2247 Rulltrappa
2248 2248 Nödväg
2249 2249 -----
2250 2250 -----
2251 2251 -----
2252 2252 -----
2253 2253 +++++
2254 2254 -----
2255 2255 -----
2256 2256 -----
2257 2257 -----
2258 2258 -----
2259 2259 -----
2260 2260 -----
2261 2261 Etanol (alkohol)
2262 2262 -----
2263 2263 -----
2264 2264 -----
2265 2265 Allt
2266 2266 Exempel
2267 2267 Kör plattformens uppstarts-hook
2268 2268 Befintlig nod
2269 2269 Existerande värden
2270 2270 Avsluta
2271 2271 Avsluta JOSM och spara. Ej sparade ändringar laddas upp och/eller sparas.
2272 2272 Avsluta JOSM utan att spara. Ej sparade ändringar går förlorade.
2273 2273 Avsluta nu!
2274 2274 Avsluta programmet.
2275 2275 -----
2276 2276 Väntade element ''{0}'', men fick ''{1}''
2277 2277 -----
2278 2278 -----
2279 2279 -----
2280 2280 -----
2281 2281 -----
2282 2282 Förväntas ett heltalvärde i intervall 1-60 för parametern '' + zon = ... ''.
2283 2283 -----
2284 2284 Förväntade ett Ej tomt värde för parametern ''{0}'', fick ''{1}''
2285 2285 Ett numeriskt argument förväntas för parametern ''{0}''
2286 2286 -----
2287 2287 -----
2288 2288 Förväntade två koordinater separerade med blanksteg, men fick {0} i "{1}"
2289 2289 Förväntar {0} efter {1}
2290 2290 Expertläge
2291 2291 Explicita sträckpunkter med tid uppskattad från position längs spåret.
2292 2292 Explicita sträckpunkter med giltiga tidsstämplar.
2293 2293 Exportera till GPX-fil
2294 2294 Exportera GPX-fil från första medlemmen
2295 2295 Export GPX-fil med utgångspunkt från sista medlemmen
2296 2296 Exportera och spara
2297 2297 Exportalternativ
2298 2298 -----
2299 2299 Exportera valda objekt
2300 2300 Exportera data till en GPX-fil
2301 2301 Exportera till GPX...
2302 2302 -----
2303 2303 -----
2304 2304 Extraherar GPS-plats från EXIF
2305 2305 Dra ut
2306 2306 Fördriv parellel linjering
2307 2307 Dra ut sträcka
2308 2308 Uteslut: hjälplinje
2309 2309 Uteslut: huvudlinje
2310 2310 -----
2311 2311 FIXA
2312 2312 FIXME-taggar
2313 2313 Florida
2314 2314 -----
2315 2315 -----
2316 2316 -----
2317 2317 Tyg
2318 2318 Faciliteter
2319 2319 -----
2320 2320 Misslyckades att lägga till {0} i taggkontrollen
2321 2321 -----
2322 2322 -----
2323 2323 Misslyckades med att skapa saknad cache-katalog: {0}
2324 2324 -----
2325 2325 -----
2326 2326 -----
2327 2327 Misslyckades med att skapa saknade inställningars mapp: {0}
2328 2328 Misslyckades med att skapa användarsdatamapp: {0}
2329 2329 Misslyckades att skapa filmapp "{0}" för insticksmoduler.
2330 2330 -----
2331 2331 -----
2332 2332 -----
2333 2333 Kunde inte radera felaktiga standardcachefiler: {0}
2334 2334 Misslyckades med att uppdatera föråldrad insticksmodul "{0}".
2335 2335 -----
2336 2336 -----
2337 2337 Misslyckades med att hitta insticksmodulen {0}
2338 2338 -----
2339 2339 -----
2340 2340 Kunde inte starta inställningar. Kunde inte skapa den saknade inställningsmappen: {0}
2341 2341 Kunde inte läsa in inställningarna. Kunde inte återställa inställningsfilen till standardinställningarna: {0}
2342 2342 Kunde inte starta inställningar. Inställningsmappen "{0}" är inte en mapp.
2343 2343 -----
2344 2344 -----
2345 2345 -----
2346 2346 -----
2347 2347 -----
2348 2348 Kunde inte hämta standardcachefilen: {0}
2349 2349 Kunde inte ladda kartrenderingsklassen {0}. Klassen hittades inte.
2350 2350 Misslyckades med att ladda resursen ''{0}'', med felet {1}.
2351 2351 -----
2352 2352 -----
2353 2353 Kunde inte hitta resursen ''{0}''.
2354 2354 Misslyckades med att öppna URL
2355 2355 -----
2356 2356 Misslyckades med att öppna hjälpsidan
2357 2357 -----
2358 2358 -----
2359 2359 Kunde inte tolka MapCSS-selektorn
2360 2360 -----
2361 2361 -----
2362 2362 -----
2363 2363 -----
2364 2364 -----
2365 2365 Kunde inte avsluta inställningarna till "{0}"
2366 2366 -----
2367 2367 -----
2368 2368 Kunde inte läsa upp MOTD. Anledning var: {0}
2369 2369 Misslyckades med att byta namn på filen {0} till {1}.
2370 2370 Kunde inte hämta OAuth Access Token från inloggningshanteraren.
2371 2371 -----
2372 2372 -----
2373 2373 -----
2374 2374 Kunde inte spara standardinställningarna.
2375 2375 Kunde inte läsa igenom filen ''{0}'' efter insticksmodulsinformation. Hoppar över.
2376 2376 -----
2377 2377 -----
2378 2378 -----
2379 2379 -----
2380 2380 Kunde inte spara OAth Access Token till inloggninsgshanteraren
2381 2381 -----
2382 2382 -----
2383 2383 +++++
2384 2384 -----
2385 2385 -----
2386 2386 Bondgård
2387 2387 Gårdförsäljning
2388 2388 Jordbruksmark
2389 2389 Gårdsplan
2390 2390 Snabbmat
2391 2391 Snabb ritning (ser sämre ut)
2392 2392 Multiplikator för snabbspolning framåt
2393 2393 -----
2394 2394 Faxnummer
2395 2395 Avgift
2396 2396 Höglandshed
2397 2397 -----
2398 2398 Stängsel
2399 2399 Färja
2400 2400 Färjelinje
2401 2401 Färjeterminal
2402 2402 Färjerutt är inte kopplad till färjeterminal eller förgreningar
2403 2403 Färjerutt är inte kopplad till vägnätverket eller förgreningar
2404 2404 Hämtar ett paket med noder från "{0}"
2405 2405 Hämtar ett paket med relationer från "{0}"
2406 2406 Hämtar ett paket med sträckor från ''{0}''
2407 2407 Hämtar nod med id {0} från ''{1}''
2408 2408 Hämtar relation med id {0} från ''{1}''
2409 2409 Hämtar sträcka med id {0} från ''{1}''
2410 2410 Landhockey
2411 2411 -----
2412 2412 Filen ''{0}'' existerar inte.
2413 2413 Filen ''{0}'' är ej skrivbar. Ange ett annat filnamn.
2414 2414 Filnamn:
2415 2415 Filbackup
2416 2416 Filen existerar redan. Vill du skriva över?
2417 2417 -----
2418 2418 Filnamn:
2419 2419 Fil {0} existerar redan. Skriv över?
2420 2420 Filen {0} är fortfarande aktiv under namnet "{1}"
2421 2421 Arkiv: {0}
2422 2422 -----
2423 2423 Filer
2424 2424 Filer av typen:
2425 2425 Filer av typen:
2426 2426 -----
2427 2427 +++++
2428 2428 Antal filter dolda: {0}, avaktiverade: {1}
2429 2429 -----
2430 2430 Filtrets läge
2431 2431 Filtrera objekt och dölj/inaktivera dem.
2432 2432 Filtersträng:
2433 2433 -----
2434 2434 Avsluta ritning.
2435 2435 Brandsläckare
2436 2436 Brandslang
2437 2437 Brandpost
2438 2438 Brandstation
2439 2439 Eldningsplats
2440 2440 Eldstad
2441 2441 -----
2442 2442 -----
2443 2443 Fiske
2444 2444 -----
2445 2445 -----
2446 2446 -----
2447 2447 -----
2448 2448 Rätta till
2449 2449 Åtgärda föråldrade taggar
2450 2450 Fix på {0}
2451 2451 Korrigera taggkonflikter
2452 2452 Fixa tags
2453 2453 Rätta till det valda problemet
2454 2454 Fixa detta om möjligt.
2455 2455 Bearbetning ({0}/{1}): ''{2}''
2456 2456 Rättar fel ...
2457 2457 Fixa mig
2458 2458 -----
2459 2459 Flaggstång
2460 2460 Lägenhetsnummer
2461 2461 Platta relationen rekursivt till ett gpxspår, börja vid den första medlemmen och fortsätt successivt den sista.
2462 2462 Platta relationen rekursivt till ett gpxspår, börja vid den sista medlemmen och fortsätt successivt den första.
2463 2463 -----
2464 2464 +++++
2465 2465 -----
2466 2466 -----
2467 2467 Rensa tile-cache
2468 2468 -----
2469 2469 Mappar
2470 2470 Följ
2471 2471 Följ linje
2472 2472 Följ oss på
2473 2473 Följande problem hittade:
2474 2474 Mat
2475 2475 -----
2476 2476 -----
2477 2477 Mat+Dryck
2478 2478 Fotgängare
2479 2479 Fotboll
2480 2480 -----
2481 2481 För syd- och västkardinalriktningar kan du använda antingen negativa tal eller S- och W-tecken.
2482 2482 För områden täkta av solid och synlig sten, som kan vara lätt beväxt eller inte alls.
2483 2483 För att se detaljer för kommandon {0} and {1} kör dem med option {2}.
2484 2484 -----
2485 2485 Visa enbart för valda objekt
2486 2486 För kroppen
2487 2487 -----
2488 2488 -----
2489 2489 För {0} kunde den korrekta ordningen på de nya sträckorna inte avgöras. För att korrigera det här bör saknade relationsmedlemmar laddas ner först.
2490 2490 Framtvinga utritning av linjer om importerad data inte innehöll någon linjeinformation.
2491 2491 Tvinga linjer om inga segment importerades
2492 2492 -----
2493 2493 -----
2494 2494 Vadställe
2495 2495 Kulturskog
2496 2496 -----
2497 2497 Glöm objekten men ta inte bort dem på servern vid inskickning.
2498 2498 -----
2499 2499 -----
2500 2500 Tid framåt/bakåt (sekunder)
2501 2501 {0} sökträffar
2502 2502 Fontän
2503 2503 Rambutik
2504 2504 -----
2505 2505 -----
2506 2506 Gratis cykelpump
2507 2507 -----
2508 2508 -----
2509 2509 -----
2510 2510 -----
2511 2511 -----
2512 2512 Frys
2513 2513 -----
2514 2514 -----
2515 2515 -----
2516 2516 -----
2517 2517 -----
2518 2518 -----
2519 2519 -----
2520 2520 -----
2521 2521 Frekvens i Hertz (Hz)
2522 2522 Från
2523 2523 Från (första stoppet)
2524 2524 Från ...
2525 2525 Från Relation
2526 2526 -----
2527 2527 -----
2528 2528 Bränsle
2529 2529 Bränslekort
2530 2530 Bränslesorter
2531 2531 Helskärmsvy
2532 2532 Helt automatisk
2533 2533 Funktion
2534 2534 Begravningsbyrå
2535 2535 Bergbana
2536 2536 Möbler
2537 2537 -----
2538 2538 -----
2539 2539 -----
2540 2540 Georgia
2541 2541 GK-zon
2542 2542 GLONASS-signaler
2543 2543 GPS-punkter
2544 2544 GPS-signaler
2545 2545 beskrivning av gps-spår
2546 2546 GPX-filer
2547 2547 GPX-spåret saknar tidsinformation
2548 2548 -----
2549 2549 -----
2550 2550 GPX-spår:
2551 2551 -----
2552 2552 -----
2553 2553 +++++
2554 2554 -----
2555 2555 -----
2556 2556 -----
2557 2557 +++++
2558 2558 Guam
2559 2559 -----
2560 2560 -----
2561 2561 -----
2562 2562 -----
2563 2563 Gaeliska spel
2564 2564 Galileo-signaler
2565 2565 -----
2566 2566 -----
2567 2567 Garage
2568 2568 Trädgård
2569 2569 Trädgårdscenter
2570 2570 Trädgårdsmästare
2571 2571 -----
2572 2572 +++++
2573 2573 Gaskraftverk
2574 2574 -----
2575 2575 -----
2576 2576 Gasklocka
2577 2577 Grind
2578 2578 Spårvidd (mm)
2579 2579 Gauss-Krüger
2580 2580 Gauss-Krüger-zon {0}
2581 2581 -----
2582 2582 -----
2583 2583 -----
2584 2584 -----
2585 2585 Generatortyp
2586 2586 -----
2587 2587 GeoJSON-filer
2588 2588 -----
2589 2589 -----
2590 2590 -----
2591 2591 -----
2592 2592 -----
2593 2593 -----
2594 2594 -----
2595 2595 -----
2596 2596 -----
2597 2597 Geografi
2598 2598 -----
2599 2599 -----
2600 2600 Geometri
2601 2601 -----
2602 2602 -----
2603 2603 -----
2604 2604 -----
2605 2605 Geotaggade bilder
2606 2606 -----
2607 2607 -----
2608 2608 -----
2609 2609 -----
2610 2610 -----
2611 2611 -----
2612 2612 Väjningsplikt
2613 2613 Glaciär
2614 2614 -----
2615 2615 Glas
2616 2616 Glasförpackningar
2617 2617 -----
2618 2618 -----
2619 2619 -----
2620 2620 -----
2621 2621 -----
2622 2622 -----
2623 2623 Gå tillbaks till Ladda Upp-dialogen
2624 2624 -----
2625 2625 -----
2626 2626 -----
2627 2627 Gå till OSM wiki för hjälp om taggen
2628 2628 Gå till Taginfo
2629 2629 -----
2630 2630 -----
2631 2631 Gå till nästa sida
2632 2632 Gå till föregående sida
2633 2633 +++++
2634 2634 Golfbana
2635 2635 Golfbil
2636 2636 Gondol
2637 2637 -----
2638 2638 Transportband
2639 2639 -----
2640 2640 -----
2641 2641 Gps-tid (läst från fotot ovan):
2642 2642 -----
2643 2643 Gräs
2644 2644 Gräsmark
2645 2645 Grav
2646 2646 Kyrkogård
2647 2647 -----
2648 2648 Trädgårdsavfall
2649 2649 Grön:
2650 2650 Exploateringsområde
2651 2651 Grönsaks- och fruktbutik
2652 2652 Växthusodling
2653 2653 Grid skift fil ''{0}'' för +nadgrids funktionen stöds inte.
2654 2654 Sand/gruslåda
2655 2655 -----
2656 2656 Grundvatten
2657 2657 -----
2658 2658 -----
2659 2659 Vågbrytare (mindre)
2660 2660 -----
2661 2661 -----
2662 2662 Trafikavskiljare
2663 2663 Pensionat/Bed & Breakfast
2664 2664 Vägvisare
2665 2665 -----
2666 2666 +++++
2667 2667 -----
2668 2668 Gymnastik
2669 2669 -----
2670 2670 -----
2671 2671 -----
2672 2672 -----
2673 2673 +++++
2674 2674 Hawaii
2675 2675 HTTP-fel {0} vid nedladdning av rutor
2676 2676 -----
2677 2677 -----
2678 2678 Frisör
2679 2679 -----
2680 2680 -----
2681 2681 -----
2682 2682 Småort
2683 2683 -----
2684 2684 -----
2685 2685 Taggtrådsgrind
2686 2686 Handboll
2687 2687 -----
2688 2688 -----
2689 2689 -----
2690 2690 Ledstång
2691 2691 +++++
2692 2692 Järnvaror
2693 2693 Har bubbla?
2694 2694 Har uppvärmning?
2695 2695 Har nyckeln ''created_by'' eller ''converted_by''
2696 2696 Har nyckeln ''note'', ''comment'' eller ''description''
2697 2697 Har nyckeln ''source''
2698 2698 Har nyckeln ''watch''
2699 2699 Har taggar som innehåller ''fixme'' eller ''FIXME''
2700 2700 -----
2701 2701 Farligt gods
2702 2702 -----
2703 2703 -----
2704 2704 Hälsovård
2705 2705 Hörapparater
2706 2706 -----
2707 2707 Hed
2708 2708 Tung lastbil
2709 2709 Häck
2710 2710 Höjd (meter)
2711 2711 -----
2712 2712 -----
2713 2713 Helikopterplatta
2714 2714 Hjälp
2715 2715 Hjälp: {0}
2716 2716 -----
2717 2717 -----
2718 2718 Halvklot
2719 2719 Dölj
2720 2720 Dölj redigeringsverktygsraden
2721 2721 Dölj filter
2722 2722 Dölj ikoner vid låg zoom
2723 2723 Göm etiketter medan man flyttar kartan
2724 2724 Visa eller dölj denna brytarknapp
2725 2725 Dölj sträckors noder vid låg zoom
2726 2726 Dölj denna knapp
2727 2727 Göm detta meddelande
2728 2728 Döljer filter
2729 2729 +++++
2730 2730 -----
2731 2731 -----
2732 2732 -----
2733 2733 +++++
2734 2734 -----
2735 2735 -----
2736 2736 Markera målnoder och sträckor medan man ritar eller väljer
2737 2737 Väg
2738 2738 Dubblettnoder för väg
2739 2739 Motorvägslänk är inte kopplad till adekvat väg/länk
2740 2740 Milsten
2741 2741 Typ av väg
2742 2742 Vägtyp som färjan ansluter till
2743 2743 -----
2744 2744 Vägar
2745 2745 Väg delar segment med area
2746 2746 Vandringsled
2747 2747 Vandringsrutt
2748 2748 -----
2749 2749 -----
2750 2750 Hinduistiskt tempel
2751 2751 Tips
2752 2752 -----
2753 2753 -----
2754 2754 -----
2755 2755 Historiska platser
2756 2756 -----
2757 2757 Historiska eller annars föråldrade flyg- eller satellitfoton
2758 2758 Historisk eller utdaterad karta
2759 2759 Historiskt namn
2760 2760 Historik
2761 2761 Historik (webb)
2762 2762 Historik för nod {0}
2763 2763 Historik för relation {0}
2764 2764 Historik för sträcka {0}
2765 2765 -----
2766 2766 -----
2767 2767 Tryck ner Ctrl för att toggla "snäppning"
2768 2768 -----
2769 2769 -----
2770 2770 Heminredning
2771 2771 -----
2772 2772 Hemsida
2773 2773 -----
2774 2774 Häst
2775 2775 Hästkapplöpning
2776 2776 Ridning
2777 2777 Sjukhus
2778 2778 Värd:
2779 2779 Vandrarhem
2780 2780 Hotell
2781 2781 Husnamn
2782 2782 Husnummer
2783 2783 Husnummer "{0}" duplicerat
2784 2784 Husnummer för långt bort från gatan
2785 2785 Husnummer utan gata
2786 2786 Husnummer {0}
2787 2787 Husnummer {0} på {1}
2788 2788 Hus {0}
2789 2789 Husgeråd
2790 2790 -----
2791 2791 -----
2792 2792 -----
2793 2793 Jakttorn
2794 2794 -----
2795 2795 -----
2796 2796 Brandpostens plats
2797 2797 -----
2798 2798 -----
2799 2799 -----
2800 2800 Jag skulle vilja att någon granskar mina ändringar
2801 2801 Iowa
2802 2802 +++++
2803 2803 -----
2804 2804 -----
2805 2805 -----
2806 2806 -----
2807 2807 -----
2808 2808 -----
2809 2809 -----
2810 2810 -----
2811 2811 -----
2812 2812 -----
2813 2813 -----
2814 2814 -----
2815 2815 -----
2816 2816 -----
2817 2817 +++++
2818 2818 +++++
2819 2819 ID över noll förväntad; Fick {0}
2820 2820 -----
2821 2821 +++++
2822 2822 -----
2823 2823 -----
2824 2824 -----
2825 2825 -----
2826 2826 -----
2827 2827 -----
2828 2828 -----
2829 2829 -----
2830 2830 -----
2831 2831 -----
2832 2832 -----
2833 2833 -----
2834 2834 -----
2835 2835 -----
2836 2836 -----
2837 2837 -----
2838 2838 -----
2839 2839 -----
2840 2840 -----
2841 2841 -----
2842 2842 -----
2843 2843 -----
2844 2844 -----
2845 2845 -----
2846 2846 -----
2847 2847 -----
2848 2848 -----
2849 2849 -----
2850 2850 -----
2851 2851 -----
2852 2852 -----
2853 2853 -----
2854 2854 -----
2855 2855 -----
2856 2856 -----
2857 2857 -----
2858 2858 -----
2859 2859 -----
2860 2860 -----
2861 2861 -----
2862 2862 -----
2863 2863 -----
2864 2864 Illinois
2865 2865 Indiana
2866 2866 -----
2867 2867 -----
2868 2868 IO-fel
2869 2869 In/Ut-fel
2870 2870 IO-fel vid skapande av fil, autosparning kommer att hoppas över: {0}
2871 2871 -----
2872 2872 +++++
2873 2873 -----
2874 2874 Ishockey
2875 2875 Skridskor
2876 2876 Isklättring
2877 2877 Glass
2878 2878 Isväg
2879 2879 -----
2880 2880 -----
2881 2881 -----
2882 2882 -----
2883 2883 -----
2884 2884 Ikon
2885 2885 -----
2886 2886 Ikon:
2887 2887 +++++
2888 2888 -----
2889 2889 -----
2890 2890 -----
2891 2891 Ignorera
2892 2892 Ignorera och ta bort från träd
2893 2893 Ignorera för tillfället
2894 2894 -----
2895 2895 Ignoreringslista
2896 2896 -----
2897 2897 Ignorera det valda problemet nästa gång.
2898 2898 Ignorera dem, lämna relation som den är
2899 2899 Ignorera det här felet.
2900 2900 Strunta i detta och slå ihop ändå
2901 2901 Strunta i detta tips och skicka in i alla fall
2902 2902 -----
2903 2903 Ignorera varningar
2904 2904 Ignorera hela gruppen eller enstaka poster?
2905 2905 Felignoreringsfiltret ändrades
2906 2906 -----
2907 2907 Ignorerar poster
2908 2908 Ignorerar fel eftersom nedladdning har avbrutits. Felet var: {0}
2909 2909 -----
2910 2910 Hoppar över felaktig URL: "{0}"
2911 2911 Ignorerar ogiltig fil-URL: "{0}"
2912 2912 -----
2913 2913 Ignorerar {0} noder med null-koordinater
2914 2914 Ignorerar {0}. Stöds inte längre
2915 2915 Ogiltig Data
2916 2916 -----
2917 2917 -----
2918 2918 -----
2919 2919 -----
2920 2920 Ogiltig filstruktur. Hittade nod, sträcka eller relation utanför ''create'', ''modify'' eller ''delete''.
2921 2921 -----
2922 2922 Ogiltigt latitud-värde ''{0}''
2923 2923 -----
2924 2924 -----
2925 2925 Ogiltigt longitud-värde ''{0}''
2926 2926 -----
2927 2927 -----
2928 2928 -----
2929 2929 Ogiltigt objekt med id=0
2930 2930 -----
2931 2931 -----
2932 2932 -----
2933 2933 -----
2934 2934 -----
2935 2935 -----
2936 2936 -----
2937 2937 -----
2938 2938 -----
2939 2939 -----
2940 2940 -----
2941 2941 -----
2942 2942 -----
2943 2943 -----
2944 2944 Olagligt värde för parameter "{0}": {1}
2945 2945 -----
2946 2946 -----
2947 2947 Bild
2948 2948 Bilder
2949 2949 -----
2950 2950 Bildfil kunde inte raderas.
2951 2951 -----
2952 2952 -----
2953 2953 -----
2954 2954 -----
2955 2955 -----
2956 2956 Bildunderlagskategori: {0}
2957 2957 Bilder som inte hör till någon annan kategori
2958 2958 Bildförskjutning
2959 2959 -----
2960 2960 Inställningar för bakgrundsbilder
2961 2961 Inställningar för bakgrundsbilder...
2962 2962 Bildkällor
2963 2963 Bakgrund använd
2964 2964 Bild: {0}
2965 2965 -----
2966 2966 Bilder som redan är taggade ({0}/{1})
2967 2967 -----
2968 2968 Imperisk
2969 2969 Importera ljud
2970 2970 Importera data från URL
2971 2971 Importera bilder
2972 2972 -----
2973 2973 Import ej möjlig
2974 2974 Förbättra noggrannhet på sträcka
2975 2975 Läge för att förbättra noggrannhet på sträcka
2976 2976 -----
2977 2977 I bakgrunden
2978 2978 -----
2979 2979 -----
2980 2980 I ändringsuppsättning:
2981 2981 I konflikt med:
2982 2982 I blandat läge anger du objekt på så vis: {0} <br/> ({1} står för <i> nod </i>, {2} för <i> sträcka </i> och {3} för < i> relation </ i>)
2983 2983 -----
2984 2984 I tidvattenzonen
2985 2985 Höjdriktning (i grader)
2986 2986 Lutning
2987 2987 -----
2988 2988 -----
2989 2989 Inkludera en nod till de närmaste sträcksegmenten
2990 2990 Inkludera samtliga stack traces.
2991 2991 Inkludera information om de data du arbetade med.
2992 2992 Inkludera systemstatusrapporten
2993 2993 Ofullständig <roll>-specifikation med ref=0
2994 2994 Ej komplett multipolygon-relation har modifierats
2995 2995 Inkomplett taggning av övergångsställe. Obligatoriska taggar är {0} och {1}.
2996 2996 -----
2997 2997 -----
2998 2998 -----
2999 2999 -----
3000 3000 -----
3001 3001 Felaktig cirkulationsplats (highway: {0} istället för {1})
3002 3002 -----
3003 3003 Öka zoomläge
3004 3004 Oberoende
3005 3005 -----
3006 3006 -----
3007 3007 -----
3008 3008 Inomhus
3009 3009 Industriområde
3010 3010 -----
3011 3011 Information
3012 3012 +++++
3013 3013 Informationstavla
3014 3014 Turistbyrå
3015 3015 Informationsterminal
3016 3016 Information om lager
3017 3017 -----
3018 3018 -----
3019 3019 Varningsinformation, förvänta dig många felaktiga inmatningar.
3020 3020 Initierar
3021 3021 Initierar OSM-API
3022 3022 Initialisering Tag2Link regler
3023 3023 -----
3024 3024 -----
3025 3025 -----
3026 3026 Initierar kartstilar
3027 3027 -----
3028 3028 Initierar förinställningar
3029 3029 Initierar validerare
3030 3030 -----
3031 3031 -----
3032 3032 -----
3033 3033 -----
3034 3034 -----
3035 3035 -----
3036 3036 -----
3037 3037 -----
3038 3038 -----
3039 3039 Detaljer om installationen
3040 3040 Installerar insticksmoduler
3041 3041 Installerar uppdaterade insticksmoduler
3042 3042 Isolator
3043 3043 Inredning
3044 3044 -----
3045 3045 +++++
3046 3046 Intermittent (innehåller inte vatten permanent)
3047 3047 -----
3048 3048 Intern förinställning
3049 3049 Internt serverfel
3050 3050 Internstil som en bas för nuvarande utbytbara överlagsstilar.
3051 3051 Internationellt namn
3052 3052 Internetåtkomst
3053 3053 -----
3054 3054 Internetåtkomst
3055 3055 Internetåtkomst, avgift
3056 3056 Internet-taggar
3057 3057 -----
3058 3058 -----
3059 3059 Korsning mellan multipolygon-sträckor
3060 3060 Korsningar med tre eller fler vägar kan inte lösas. Avbryter.
3061 3061 Intervall (M, MM, HH:MM, eller HH:MM:SS)
3062 3062 -----
3063 3063 Ogiltig ID-lista angiven\nKan inte fortsätta.
3064 3064 -----
3065 3065 -----
3066 3066 -----
3067 3067 Ogiltiga koordinater: {0}
3068 3068 Ogiltigt dataset
3069 3069 Ogiltigt datum
3070 3070 Ogiltigt datum/tid
3071 3071 Ogiltig jar-fil ''{0}''
3072 3072 Ogiltig förskjutning
3073 3073 Felaktig sökväg till dokumentet GetCapabilities: {0}
3074 3074 -----
3075 3075 -----
3076 3076 Ogiltig projektionsinställning: {0}
3077 3077 Ogiltigt sökuttryck
3078 3078 Ogiltig URL
3079 3079 Ogiltig rättstavningsrad: {0}
3080 3080 Ogiltig tidszon
3081 3081 Ogiltigt användar-ID
3082 3082 Ogiltigt användarnamn
3083 3083 Egenskapsnyckel innehåller ogiltigt blanksteg
3084 3084 Invertera filter
3085 3085 Invertera markering
3086 3086 -----
3087 3087 -----
3088 3088 -----
3089 3089 -----
3090 3090 Är JOSM uppdaterat?
3091 3091 -----
3092 3092 Ö
3093 3093 Holme
3094 3094 Liten by
3095 3095 -----
3096 3096 -----
3097 3097 -----
3098 3098 -----
3099 3099 Det verkar som att JOSM kraschade förra gången. Vill du återställa data?
3100 3100 -----
3101 3101 -----
3102 3102 Objekt {0} hittat inte i listan
3103 3103 -----
3104 3104 -----
3105 3105 -----
3106 3106 -----
3107 3107 JOSM-standard (MapCSS)
3108 3108 JOSM förväntades hitta primitiv [{0} {1}] i datasetet men den finns inte där. Var god rapportera detta på {2}. Detta är inte ett kritiskt fel och det bör vara säkert att fortsätta ditt arbete.
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 JOSM är inte uppdaterat. Den nuvarande versionen är {0}. Försök att uppdatera JOSM
3112 3112 JOSM söker efter uppdateringar...
3113 3113 JOSM är uppdaterat.
3114 3114 JOSM kommandotolk för kartprojektion
3115 3115 -----
3116 3116 -----
3117 3117 -----
3118 3118 JOSM-version {0} krävs för insticksmodul {1}.
3119 3119 -----
3120 3120 -----
3121 3121 JOSM kommer snart att sluta fungera med den här versionen; vi rekommenderar starkt att du uppdaterar till Java {0}.
3122 3122 -----
3123 3123 -----
3124 3124 -----
3125 3125 -----
3126 3126 -----
3127 3127 -----
3128 3128 -----
3129 3129 -----
3130 3130 -----
3131 3131 -----
3132 3132 Java OpenStreetMap-redigeraren
3133 3133 Java-version {0}
3134 3134 Barriär
3135 3135 Smycken
3136 3136 Anslut nod till sträcka
3137 3137 Bekräftelse av ytsammanslagning
3138 3138 Förena överlappande ytor
3139 3139 Slog ihop ytor som låg ovanpå varandra
3140 3140 Förena ytor som överlappar varandra
3141 3141 Gå direkt dit
3142 3142 Gå till position
3143 3143 Hoppa till nästa markör
3144 3144 -----
3145 3145 Hoppa till föregående markör
3146 3146 -----
3147 3147 Hoppar till: {0}
3148 3148 Korsning
3149 3149 -----
3150 3150 -----
3151 3151 -----
3152 3152 Kansas
3153 3153 Kentucky
3154 3154 -----
3155 3155 -----
3156 3156 -----
3157 3157 -----
3158 3158 -----
3159 3159 -----
3160 3160 -----
3161 3161 -----
3162 3162 -----
3163 3163 -----
3164 3164 -----
3165 3165 -----
3166 3166 -----
3167 3167 -----
3168 3168 -----
3169 3169 -----
3170 3170 -----
3171 3171 -----
3172 3172 -----
3173 3173 -----
3174 3174 -----
3175 3175 -----
3176 3176 -----
3177 3177 -----
3178 3178 -----
3179 3179 -----
3180 3180 -----
3181 3181 -----
3182 3182 -----
3183 3183 -----
3184 3184 -----
3185 3185 -----
3186 3186 -----
3187 3187 -----
3188 3188 -----
3189 3189 -----
3190 3190 -----
3191 3191 -----
3192 3192 -----
3193 3193 -----
3194 3194 -----
3195 3195 -----
3196 3196 -----
3197 3197 -----
3198 3198 -----
3199 3199 Behåll
3200 3200 -----
3201 3201 Behåll mina koordinater
3202 3202 Behåll mitt raderingsläge
3203 3203 Behåll äldre versioner
3204 3204 Behåll plugin
3205 3205 Behåll de valda nyckel/värdeparen från den lokala datauppsättning
3206 3206 Behåll valda nyckel/värdepar från servers datauppsättning
3207 3207 Behåll deras koordinater
3208 3208 Behåll deras raderingsläge
3209 3209 Behåll denna relationsmedlem till målobjektet
3210 3210 -----
3211 3211 Trottoarkant
3212 3212 Nyckel
3213 3213 Key ''{0}'' liknar ''{1}''.
3214 3214 Nyckeln ''{0}'' finns Ej bland förinställda mallar.
3215 3215 Nyckelfältet (key) kan inte vara tomt när värde har angetts. Exempel på användning: key=värde
3216 3216 Låssmed
3217 3217 Nyckeln är för lång (max {0} tecken):
3218 3218 Tangent:
3219 3219 -----
3220 3220 Kortkommandon
3221 3221 Nyckelord
3222 3222 Brännugn
3223 3223 Förskola
3224 3224 +++++
3225 3225 -----
3226 3226 Kök
3227 3227 -----
3228 3228 -----
3229 3229 -----
3230 3230 -----
3231 3231 -----
3232 3232 -----
3233 3233 Louisiana
3234 3234 -----
3235 3235 -----
3236 3236 -----
3237 3237 LPG (gasol)
3238 3238 -----
3239 3239 -----
3240 3240 -----
3241 3241 -----
3242 3242 -----
3243 3243 -----
3244 3244 -----
3245 3245 -----
3246 3246 -----
3247 3247 -----
3248 3248 Sätt etikett på markörer för ljud (och bild och webb).
3249 3249 -----
3250 3250 -----
3251 3251 -----
3252 3252 -----
3253 3253 Lambert 4 Zones (Frankrike)
3254 3254 -----
3255 3255 -----
3256 3256 -----
3257 3257 Lambert CC9 Zone (Frankrike)
3258 3258 -----
3259 3259 Lambertzon (Estland)
3260 3260 Markanvändning
3261 3261 -----
3262 3262 Deponi
3263 3263 -----
3264 3264 -----
3265 3265 Markanvändning, duplicerade noder
3266 3266 -----
3267 3267 Filtaggar
3268 3268 Filer
3269 3269 Filer i vägsträckans riktning
3270 3270 Filer i vägsträckans motsatta riktning
3271 3271 Språk
3272 3272 -----
3273 3273 -----
3274 3274 -----
3275 3275 -----
3276 3276 -----
3277 3277 Större område täkt med sand.
3278 3278 -----
3279 3279 -----
3280 3280 Lasso-läge
3281 3281 Lasso-läge: välj objekt i ett område genom att rita på frihand
3282 3282 -----
3283 3283 Senast ändrad {0}
3284 3284 Senast ändrad datum
3285 3285 Senaste uppdatering av insticksmoduler var för mer än {0} dagar sedan.
3286 3286 Lat/Long
3287 3287 +++++
3288 3288 -----
3289 3289 -----
3290 3290 -----
3291 3291 Latitud
3292 3292 Latitud:
3293 3293 -----
3294 3294 -----
3295 3295 -----
3296 3296 -----
3297 3297 -----
3298 3298 -----
3299 3299 -----
3300 3300 -----
3301 3301 -----
3302 3302 Starta webbläsare med information om ändringsuppsättningen
3303 3303 Öppna webbläsare med information om användaren
3304 3304 Starta webbläsare med wiki-hjälpen för det valda objektet
3305 3305 Öppna i maximerat läge
3306 3306 Öppna dialogen för att söka i ändringsuppsättningar
3307 3307 Öppna en webbläsare med information om användaren
3308 3308 Tvätteri
3309 3309 -----
3310 3310 -----
3311 3311 -----
3312 3312 Gräsbowling
3313 3313 Lager
3314 3314 Lager ''{0}'' existerar inte längre. Kan inte ta bort konflikt för objekt ''{1}''.
3315 3315 Lager ''{0}'' har ändringar vilka inte rekommenderas att laddas upp.
3316 3316 -----
3317 3317 Lager ''{0}'' har ändringar som bör laddas upp till server.
3318 3318 Lager ''{0}'' har inga ändringar att spara.
3319 3319 Lager ''{0}'' har inga ändringar att ladda upp
3320 3320 -----
3321 3321 -----
3322 3322 Namn på lager och filsökväg
3323 3323 Lagret innehåller osparat data - spara till fil.
3324 3324 Lagret innehåller inget osparat data.
3325 3325 Lagret är låst
3326 3326 Lagernamn
3327 3327 Lager {0}
3328 3328 Lager
3329 3329 Inledningstid (sekunder)
3330 3330 Lövcykel
3331 3331 Lövtyp
3332 3332 Vänster ledstång
3333 3333 Nöje
3334 3334 Längd
3335 3335 Längd (meter)
3336 3336 Längd i meter
3337 3337 Längden på värdet för taggen ''{0}'' på objekt {1} överskrider tillåten längd {2}. Värdets längd är {3}
3338 3338 Längd: {0}
3339 3339 -----
3340 3340 Vall
3341 3341 Plankorsning
3342 3342 Bibliotek
3343 3343 Licens
3344 3344 Körkortsklasser
3345 3345 -----
3346 3346 Bom
3347 3347 Varubil
3348 3348 Snabbspårväg
3349 3349 Fyrtorn
3350 3350 Belysning
3351 3351 -----
3352 3352 Gräns mellan hav och land (med vattnet på den högra sidan av sträckan)
3353 3353 -----
3354 3354 Rad {0} kolumn {1}:
3355 3355 -----
3356 3356 Länk till OSM datafil på lokal disk.
3357 3357 -----
3358 3358 Lista
3359 3359 Lista i rollen {0} deltar inte i ett jämförelsepar för närvarande.
3360 3360 -----
3361 3361 -----
3362 3362 Listan över genererade stilar:
3363 3363 -----
3364 3364 -----
3365 3365 -----
3366 3366 Anteckningslista
3367 3367 Lista över de senaste relationerna
3368 3368 Lista över nyligen öppnade filer
3369 3369 Belyst
3370 3370 -----
3371 3371 Gångfartsområde
3372 3372 Ladda session
3373 3373 Ladda session från fil.
3374 3374 Ladda alla fel tiles
3375 3375 Ladda alla tiles
3376 3376 Ladda data från API
3377 3377 -----
3378 3378 Ladda historik
3379 3379 Ladda bildlager
3380 3380 Ladda föräldra-relationer
3381 3381 -----
3382 3382 -----
3383 3383 Läs in profil
3384 3384 Ladda relation
3385 3385 Läs in listan över dina öppna ändringsuppsättningar från servern
3386 3386 Ladda tile
3387 3387 Laddad
3388 3388 Läser in
3389 3389 -----
3390 3390 Hämtar tidiga insticksmoduler
3391 3391 Laddar historik för nod {0}
3392 3392 Laddar historik för relation {0}
3393 3393 Inläsningshistorik för sträcka {0}
3394 3394 Laddar inställningar för bakgrundsbilder
3395 3395 -----
3396 3396 Laddar föräldra-relationer
3397 3397 Läser in insticksmodulen ''{0}''...
3398 3398 Hämtar insticksmoduler
3399 3399 Läser in insticksmoduler ...
3400 3400 -----
3401 3401 Läser in regelkällor från ''{0}''
3402 3402 Laddar session ''{0}''
3403 3403 -----
3404 3404 Hämtar {0}
3405 3405 Lokala filer
3406 3406 -----
3407 3407 Lokalt namn
3408 3408 Plats
3409 3409 Placerad inuti en byggnad?
3410 3410 Plats
3411 3411 -----
3412 3412 -----
3413 3413 -----
3414 3414 Sluss
3415 3415 Slussport
3416 3416 Låsbart
3417 3417 -----
3418 3418 Loggnivå är på {0} ({1}, {2})
3419 3419 -----
3420 3420 -----
3421 3421 -----
3422 3422 -----
3423 3423 -----
3424 3424 Långa segment
3425 3425 -----
3426 3426 Longitud
3427 3427 Longitud:
3428 3428 -----
3429 3429 Utseende och känsla
3430 3430 -----
3431 3431 Söker efter bilder
3432 3432 Letar efter noder och sträckor som har texten FIXME i något egenskapsvärde.
3433 3433 Letar upp de markerade primitiven i fellistan.
3434 3434 Hitta
3435 3435 Spelbutik
3436 3436 -----
3437 3437 Bagageramp
3438 3438 -----
3439 3439 -----
3440 3440 -----
3441 3441 -----
3442 3442 Massachusetts
3443 3443 Maryland
3444 3444 -----
3445 3445 -----
3446 3446 -----
3447 3447 Maine
3448 3448 Michigan
3449 3449 -----
3450 3450 -----
3451 3451 -----
3452 3452 Minnesota
3453 3453 Missouri
3454 3454 +++++
3455 3455 Nordmarianerna
3456 3456 Mississippi
3457 3457 Montana
3458 3458 MTB-skala
3459 3459 -----
3460 3460 -----
3461 3461 -----
3462 3462 -----
3463 3463 -----
3464 3464 Huvuddatasetet inkluderar ej noden {0}
3465 3465 Huvudverktygsrad
3466 3466 -----
3467 3467 -----
3468 3468 -----
3469 3469 Skapa ljudmarkör vid spelhuvud
3470 3470 Skapa parallella kopior av vägar
3471 3471 Var säker på att du laddar lite data genom att använda --selection
3472 3472 -----
3473 3473 -----
3474 3474 -----
3475 3475 Galleria
3476 3476 Byggnadsverk
3477 3477 Hantera ignoreringslistan
3478 3478 -----
3479 3479 Hantera ignoreringslistan
3480 3480 Manhål
3481 3481 Herrgård
3482 3482 Manuell
3483 3483 Manuell justering
3484 3484 Manuell
3485 3485 Konfigurera en HTTP-proxy manuellt
3486 3486 Rapportera manuellt på:
3487 3487 -----
3488 3488 -----
3489 3489 Karta
3490 3490 Färgscheman karta
3491 3491 Kartprojektion
3492 3492 Kartinställningar
3493 3493 Kartstilsinfo
3494 3494 Karta baserad på OSM-data
3495 3495 -----
3496 3496 -----
3497 3497 Kartfärgstilfil (*.mapcss, *.zip)
3498 3498 -----
3499 3499 Kartfärgstilfil (*.xml, *.zip)
3500 3500 Karta: {0}
3501 3501 +++++
3502 3502 +++++
3503 3503 -----
3504 3504 -----
3505 3505 -----
3506 3506 -----
3507 3507 -----
3508 3508 -----
3509 3509 Småbåtshamn
3510 3510 Båtmack
3511 3511 -----
3512 3512 Markera de valda etiketter som obestämda
3513 3513 -----
3514 3514 Markörer från namngivna punkter
3515 3515 Markörer från {0}
3516 3516 -----
3517 3517 -----
3518 3518 -----
3519 3519 -----
3520 3520 -----
3521 3521 -----
3522 3522 -----
3523 3523 Matchning av fotografier mot spår misslyckades
3524 3524 +++++
3525 3525 Matrix-lägesindentifierare
3526 3526 Maximal ålder för stängda anteckningar (dagar):
3527 3527 Max axellast (ton)
3528 3528 Maxhöjd (meter)
3529 3529 -----
3530 3530 Max. latitud
3531 3531 Maxlängd (meter)
3532 3532 Max. longitud
3533 3533 Högsta tillåtna hastighet (km/h)
3534 3534 -----
3535 3535 Högsta tillåtna hastighet för tung lastbil (km/h)
3536 3536 Högsta tillåtna hastighet i vägsträckans riktning
3537 3537 Högsta tillåtna hastighet i vägsträckans motsatta riktning
3538 3538 Största tillåtna vikt (ton)
3539 3539 -----
3540 3540 Maxbredd (meter)
3541 3541 +++++
3542 3542 -----
3543 3543 -----
3544 3544 -----
3545 3545 -----
3546 3546 -----
3547 3547 -----
3548 3548 -----
3549 3549 Största tillåtna område per begäran:
3550 3550 -----
3551 3551 -----
3552 3552 -----
3553 3553 Max fel (meter):
3554 3554 -----
3555 3555 Maximal linjelängd (i meter). Ange ''-1'' för att rita alla linjer oavsett längd.
3556 3556 Maximal linjelängd (i meter). Ange ''-1'' för att rita alla linjer oavsett längd.
3557 3557 Maxlängd (meter)
3558 3558 Maxlängd för lokala filer (meter)
3559 3559 -----
3560 3560 -----
3561 3561 Äng
3562 3562 -----
3563 3563 Medlem av
3564 3564 Medlemmar
3565 3565 Medlemmar(fixade)
3566 3566 Medlemmar(med konflikter)
3567 3567 Medlemeskort
3568 3568 Minnesmärke
3569 3569 -----
3570 3570 Menynamn
3571 3571 Menynamn (Förval)
3572 3572 Meny: {0}
3573 3573 -----
3574 3574 +++++
3575 3575 Sammanfoga
3576 3576 -----
3577 3577 Slå ihop noder
3578 3578 Sammanfoga lagren
3579 3579 Slå ihop noder med den äldsta.
3580 3580 Sammanfoga markeringen
3581 3581 Sammanfoga det nuvarande lagret med ett annat
3582 3582 Slå ihop valda objekt till ett annat lager
3583 3583 Sammanfoga detta lager med ett annat
3584 3584 Den sammanfogade medlemslistan är fryst. Inga medlemskonflikter finns kvar i denna relation.
3585 3585 Sammanfogade medlemmar är inte frysta ännu. Kan inte bygga lösningskommando
3586 3586 Sammanslagen nodlista fastställd. Inga olösta konflikter i denna sträckas nodlista
3587 3587 Sammanfogade noder är inte frusna ännu.
3588 3588 Sammanfogad version
3589 3589 Sammanfogar data...
3590 3590 -----
3591 3591 Slå ihop lager
3592 3592 Slå ihop lager med olika uppladdningsprinciper
3593 3593 Ihopslagning av för många objekt med olika uppladdningsprinciper
3594 3594 -----
3595 3595 -----
3596 3596 -----
3597 3597 -----
3598 3598 -----
3599 3599 -----
3600 3600 Meddelande
3601 3601 -----
3602 3602 Dagens meddelande är inte tillgängligt
3603 3603 +++++
3604 3604 -----
3605 3605 Metod
3606 3606 Metriskt (SI)
3607 3607 -----
3608 3608 Mikrobryggeri
3609 3609 -----
3610 3610 Mellanklick återigen för att cykla mellan lagren. <br>Håll CTRL intryckt för att direkt välja med mus ur ut listan nedan.<hr>
3611 3611 Milsten
3612 3612 Militärt område
3613 3613 -----
3614 3614 -----
3615 3615 Min. latitud
3616 3616 Min. longitud
3617 3617 Minsta tillåtna hastighet (km/h)
3618 3618 +++++
3619 3619 -----
3620 3620 -----
3621 3621 Gruva
3622 3622 Gruvschakt
3623 3623 Gruvschakt
3624 3624 Minikarta
3625 3625 Mini-cirkulationsplats
3626 3626 Minigolf
3627 3627 -----
3628 3628 -----
3629 3629 Minimal JOSM-version:
3630 3630 -----
3631 3631 -----
3632 3632 Minimiavstånd (pixlar)
3633 3633 -----
3634 3634 -----
3635 3635 -----
3636 3636 -----
3637 3637 Minuter: {0}
3638 3638 Spegla
3639 3639 Spegla markerade noder och sträckor.
3640 3640 -----
3641 3641 -----
3642 3642 -----
3643 3643 -----
3644 3644 -----
3645 3645 -----
3646 3646 -----
3647 3647 -----
3648 3648 -----
3649 3649 -----
3650 3650 -----
3651 3651 -----
3652 3652 -----
3653 3653 Obligatoriskt attribut ''{0}'' på <nd> för sträcka {1} saknas.
3654 3654 -----
3655 3655 -----
3656 3656 Saknar ihopslaglingsmål för noden med id {0}
3657 3657 Saknar ihopslagningsmål för relation med id {0}
3658 3658 Sammanslagningsmål för sträcka med id {0} saknas
3659 3659 Saknar ihopslagningsmål av typ {0} med id: {1}
3660 3660 Saknar name:* translation
3661 3661 Saknat name:*={0}. Lägg till ett etikett med en korrekt språknyckel.
3662 3662 Parameter saknar för NOT
3663 3663 Parameter saknas för OR
3664 3664 Saknar parameter för XOR
3665 3665 -----
3666 3666 Kraftledningsstolpe/mast saknas på kraftledning
3667 3667 Saknar inställningsfil "{0}". Skapar en default inställningsfil.
3668 3668 Relationsmedlemmar som saknas kommer att ladddas ner. Ska detta ske automatiskt från och med nu?
3669 3669 -----
3670 3670 -----
3671 3671 Felstavad nykel
3672 3672 Blandlift
3673 3673 -----
3674 3674 Blandad typ av duplicerade noder
3675 3675 -----
3676 3676 -----
3677 3677 -----
3678 3678 Mobiltelefoni
3679 3679 -----
3680 3680 Läge: Rita vinkellänkning
3681 3681 Läge: {0}
3682 3682 Modellflygfält
3683 3683 Arbeta utan lägen (Potlatch-stil)
3684 3684 -----
3685 3685 Ändrade tidpunkter (tidsstämplar) från ljudfiler.
3686 3686 -----
3687 3687 -----
3688 3688 -----
3689 3689 -----
3690 3690 -----
3691 3691 Växlingskontor
3692 3692 -----
3693 3693 Övervakningsstation
3694 3694 Övervakning:
3695 3695 +++++
3696 3696 +++++
3697 3697 -----
3698 3698 -----
3699 3699 Mer info...
3700 3700 Mer information om denna funktion
3701 3701 Fler anteckningar att ladda ner
3702 3702 Mer än en sträcka med rollen "från" (from) hittades
3703 3703 Mer än en sträcka med rollen "till" (to) hittades
3704 3704 Mer än en "via"-nod hittad
3705 3705 Mer...
3706 3706 -----
3707 3707 -----
3708 3708 Moské
3709 3709 -----
3710 3710 -----
3711 3711 -----
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 -----
3715 3715 -----
3716 3716 Motell
3717 3717 +++++
3718 3718 -----
3719 3719 Motorfordon
3720 3720 Motorbåt
3721 3721 Bil
3722 3722 Motorcykel
3723 3723 MC-handlare
3724 3724 -----
3725 3725 Motortrafikled
3726 3726 +++++
3727 3727 Motorväg
3728 3728 Motorvägskorsning
3729 3729 Motorvägslänk
3730 3730 Mountainbikerutt
3731 3731 Bergspass
3732 3732 -----
3733 3733 Monterad på
3734 3734 Öppningsbar bro
3735 3735 Flytta nod till sträcka
3736 3736 Flytta nod
3737 3737 Flytta ett segment längs dess normal och släpp sedan musknappen.
3738 3738 -----
3739 3739 Flytta nedåt
3740 3740 Flytta ner valda element en position.
3741 3741 Flytta element
3742 3742 Flytta filter ner.
3743 3743 Flytta filter upp.
3744 3744 -----
3745 3745 -----
3746 3746 Flytta vänster
3747 3747 Flytta noder så att alla vinklar är 90 eller 180 grader.
3748 3748 Flytta objekt genom att dra; Skift för att lägga till i urvalet (Ctrl för att växla); Skift-Ctrl för att rotera urvalet; Alt-Ctrl för att skala urvalet eller byta urval
3749 3749 Flytta objekt {0}
3750 3750 Flytta höger
3751 3751 Flytta taggar från sträckor till relationer
3752 3752 Flytta vald medlem/valda medlemmar nedåt
3753 3753 Flytta vald medlem/valda medlemmar uppåt
3754 3754 Flytta noden längs en av segmenten, släpp sedan musknappen.
3755 3755 Flytta nod till närmaste sträcka och inkludera den i sträckan
3756 3756 Flytta den valda posten en rad ner
3757 3757 Flytta den valda posten en rad upp
3758 3758 Flytta det valda lagret en rad ner.
3759 3759 Flytta det valda lagret en rad upp.
3760 3760 Flytta de valda noderna in i en linje
3761 3761 Flytta de valda noderna in i en cirkel
3762 3762 Flytta
3763 3763 Flytta uppåt
3764 3764 -----
3765 3765 Flytta {0}
3766 3766 Flytta objekt {0}
3767 3767 Biograf
3768 3768 Lera
3769 3769 -----
3770 3770 Flera
3771 3771 -----
3772 3772 Multinyckel: {0}
3773 3773 -----
3774 3774 Flera associatedStreet-relationer
3775 3775 Flera bilder har valts
3776 3776 -----
3777 3777 Flera medlemmar refererar till samma objekt.
3778 3778 Multipla gatunamn i relation
3779 3779 Flera målsträckor finns, någon gemensam nod inte funnits. Ingenting ändrades.
3780 3780 Flervärden
3781 3781 +++++
3782 3782 Inre sträcka av multipolygon är ytterst
3783 3783 Multipolygonen är inte sluten
3784 3784 Multipolygonsmedlem är uppreppat med en annorlunda roll.
3785 3785 Multipolygonsmedlem är uppreppat med samma roll
3786 3786 Multipolygonens yttre sträcka har gemensamt segment med en annan ring
3787 3787 Multipolygonens ring innehåller samma segment två gånger
3788 3788 Multipolygonens ringar are lika
3789 3789 Multipolygonens ringar delar samma nod
3790 3790 Multipolygonsetiketter
3791 3791 -----
3792 3792 -----
3793 3793 -----
3794 3794 +++++
3795 3795 Musik
3796 3796 Musikaffär
3797 3797 Mina ändringsuppsättningar
3798 3798 Min datauppsättning innehåller inte en etikett men nyckeln {0}
3799 3799 Min version
3800 3800 Min version (lokalt dataset)
3801 3801 Min version med sammanfogad
3802 3802 Min version med deras
3803 3803 -----
3804 3804 North Carolina
3805 3805 -----
3806 3806 North Dakota
3807 3807 Nebraska
3808 3808 -----
3809 3809 -----
3810 3810 -----
3811 3811 New Hampshire
3812 3812 New Jersey
3813 3813 -----
3814 3814 -----
3815 3815 -----
3816 3816 -----
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 -----
3820 3820 -----
3821 3821 -----
3822 3822 -----
3823 3823 -----
3824 3824 -----
3825 3825 -----
3826 3826 -----
3827 3827 New Mexico
3828 3828 Import från NMEA misslyckades!
3829 3829 -----
3830 3830 NMEA-0183-filer
3831 3831 -----
3832 3832 -----
3833 3833 -----
3834 3834 -----
3835 3835 -----
3836 3836 -----
3837 3837 -----
3838 3838 Nevada
3839 3839 -----
3840 3840 -----
3841 3841 -----
3842 3842 -----
3843 3843 New York
3844 3844 -----
3845 3845 -----
3846 3846 Namn
3847 3847 Namn (valfritt):
3848 3848 Platsens namn
3849 3849 Namnet på den flotd/sjö/hav/ocean den rinner ut i
3850 3850 -----
3851 3851 -----
3852 3852 Namn: {0}
3853 3853 Namngivna spårpunkter från {0}
3854 3854 Namngivna spårpunkter.
3855 3855 -----
3856 3856 -----
3857 3857 -----
3858 3858 -----
3859 3859 -----
3860 3860 -----
3861 3861 -----
3862 3862 -----
3863 3863 -----
3864 3864 Smal
3865 3865 Smalspår
3866 3866 -----
3867 3867 -----
3868 3868 -----
3869 3869 -----
3870 3870 -----
3871 3871 -----
3872 3872 Nationalpark
3873 3873 -----
3874 3874 Nationellt namn
3875 3875 -----
3876 3876 -----
3877 3877 Duplicerade noder, natur
3878 3878 Natur
3879 3879 Naturreservat
3880 3880 Sjömil
3881 3881 Navigationshjälpmedel
3882 3882 Grannskap
3883 3883 Nätverk
3884 3884 Nätverksfel inträffade
3885 3885 Nätverksundantag
3886 3886 Uppdatera aldrig
3887 3887 Ny
3888 3888 -----
3889 3889 Ny mapp
3890 3890 Nytt lager
3891 3891 -----
3892 3892 -----
3893 3893 -----
3894 3894 Ny nyckel
3895 3895 -----
3896 3896 Ny nod
3897 3897 Ny offset
3898 3898 -----
3899 3899 Ny relation
3900 3900 Ny roll
3901 3901 -----
3902 3902 -----
3903 3903 Nytt värde
3904 3904 Nya vägen {0} har 0 noder
3905 3905 -----
3906 3906 Tidningsstånd
3907 3907 Nästa
3908 3908 Nästa markör
3909 3909 Nattklubb
3910 3910 Kägel
3911 3911 Nej
3912 3912 Hittade ingen exportör! Sparade ingenting.
3913 3913 Det finns inte något GPX-spår i lagret att knyta ljudet till.
3914 3914 Inget kortkommando
3915 3915 Ingen sträcka med rollen "från" (from) hittades
3916 3916 Ingen sträcka med rollen "till" (to) hittades
3917 3917 Ingen sträcka eller nod med rollen "via" hittades
3918 3918 Inget område valt än
3919 3919 Ingen area-stil för multipolygon
3920 3920 -----
3921 3921 Det finns inte några ändringar att skicka in.
3922 3922 -----
3923 3923 Inga konflikter att lösa
3924 3924 Det finns inte några konflikter att zooma till
3925 3925 Ingen datauppsättning kunde hittas
3926 3926 Ingen data hittad i lager ''{0}''.
3927 3927 Ingen data hittad i fil ''{0}''.
3928 3928 Inget data funnet i filen {0}.
3929 3929 Ingen data fanns i detta område.
3930 3930 Ingen data har lästs in.
3931 3931 Inget datum
3932 3932 Standardlager är inte valt, det första lagret är valt
3933 3933 -----
3934 3934 Återvändsgränd
3935 3935 Ingen exportör för detta lager
3936 3936 Ingen filassociation
3937 3937 -----
3938 3938 Ingen bild
3939 3939 Inga bilder hittades.
3940 3940 Inga bildlager
3941 3941 -----
3942 3942 Inget överlapp funnet. Ingenting har ändrats.
3943 3943 Lager definierade av getCapabilities document: {0}
3944 3944 Inga sökträffar för ''{0}''
3945 3945 Inga anteckningar funna i detta område.
3946 3946 Inga öppna ändringsuppsättningar
3947 3947 Inga egenskapskonflikter i väntan på lösning
3948 3948 Inga väntande taggkonflikter finns att lösa
3949 3949 Hittade inga problem
3950 3950 Ingen proxy
3951 3951 -----
3952 3952 Inget GPX-spår har valts
3953 3953 Inga etiketter
3954 3954 Inga mållager
3955 3955 Inga tiles på denna zoomnivå
3956 3956 Ingen tidstämpel
3957 3957 Ingen enhet hittad för: {0}
3958 3958 Ingen giltig WMS-URL eller ID
3959 3959 Inga valideringsfel
3960 3960 Inget värde förväntas för parameter "{0}".
3961 3961 -----
3962 3962 Nej, avbryt uppdelningsoperationen
3963 3963 Nej, fortsätt att redigera
3964 3964 Nej, förkasta ändringarna och stäng
3965 3965 Nej, lägg inte till
3966 3966 Nej, utför delningen utan att ladda ner
3967 3967 Nod
3968 3968 -----
3969 3969 Nod sammankopplar kraftledning med ett objekt som inte är relaterat till elkraft-infrastrukturen.
3970 3970 Nod {0}
3971 3971 Nod:
3972 3972 Nod: Anslutning
3973 3973 Nod: Standard
3974 3974 Nod: Taggad
3975 3975 Noder
3976 3976 Noder på samma position
3977 3977 -----
3978 3978 Noder i sträcka måste tillhöra samma dataset
3979 3979 Noder(fixade)
3980 3980 Noder(med konflikter)
3981 3981 Buller
3982 3982 Icke-sträcka i gränsen
3983 3983 Multipolygon innehåller annat än sträckor
3984 3984 Oförgrenade vägsekvenser
3985 3985 -----
3986 3986 -----
3987 3987 Inget
3988 3988 Ingen av dessa noder hänger ihop med någonting annat.
3989 3989 Ingen av noderna på denna sträcka är knuten till något annat.
3990 3990 -----
3991 3991 -----
3992 3992 Nord
3993 3993 -----
3994 3994 -----
3995 3995 N-koordinat
3996 3996 -----
3997 3997 -----
3998 3998 -----
3999 3999 -----
4000 4000 -----
4001 4001 -----
4002 4002 -----
4003 4003 -----
4004 4004 -----
4005 4005 Ej Funnen
4006 4006 Ej beslutat ännu
4007 4007 Inte tillräckligt med noder i vald sträcka.
4008 4008 Anteckning
4009 4009 -----
4010 4010 Observera att förfrågningar om changeset för närvarande alltid skickas till ''{0}'', oavsett vilken host, port eller URL-sökväg som anges nedan.
4011 4011 -----
4012 4012 Anteckingen {0} misslyckades: {1}
4013 4013 Obs: GPL är inte kompatibelt med OSM-licensen. Skicka inte in spår under GPL-licens.
4014 4014 OBS: Om en sträcka är vald, så kommer denna sträcka att få nya kopior av de frigjorda\nnoderna och dessa nya noder kommer att vara valda. Annars så kommer alla sträckor att\nfå sina egna kopior och alla noder kommer att vara valda.
4015 4015 Anteckningar
4016 4016 Anteckningar kunde inte laddas upp
4017 4017 Kartanteckningslager
4018 4018 Ingenting
4019 4019 Urvalet utökades inte genom att söka efter ''{0}''
4020 4020 Inget ändrat
4021 4021 Inget funnet i markeringen vid sökande efter "{0}"
4022 4022 Urvalet begränsades inte genom att söka efter ''{0}''
4023 4023 Det finns inte något valt att zooma till
4024 4024 Inget markerat!
4025 4025 Det finns inte något att exportera. Skaffa lite data först.
4026 4026 Ingenting att välja
4027 4027 Det finns inte någonting att skicka in. Skaffa lite data först.
4028 4028 Inget att zooma till
4029 4029 -----
4030 4030 Kärnreaktor
4031 4031 -----
4032 4032 -----
4033 4033 Nummer
4034 4034 Antal {0} roller är för högt ({1})
4035 4035 Antal {0} roller är för litet ({1})
4036 4036 -----
4037 4037 Antal lägenheter
4038 4038 -----
4039 4039 -----
4040 4040 -----
4041 4041 Antal filer oberoende av inkonsekventa värden
4042 4042 -----
4043 4043 -----
4044 4044 Antal personer per gondol
4045 4045 Antal personer per stol
4046 4046 Antal personer per gondol
4047 4047 Personer per gondol/stol
4048 4048 Antal personer per timme
4049 4049 Antal platser
4050 4050 -----
4051 4051 -----
4052 4052 Antal varv
4053 4053 Antal {0} större än {1}
4054 4054 Antal<br/> segment
4055 4055 Numreringsschema
4056 4056 -----
4057 4057 Numeriska värden
4058 4058 Vårdhem
4059 4059 -----
4060 4060 OAuth-auktorisering misslyckades
4061 4061 Ohio
4062 4062 +++++
4063 4063 OK - försöker igen.
4064 4064 -----
4065 4065 Oregon
4066 4066 -----
4067 4067 -----
4068 4068 -----
4069 4069 -----
4070 4070 -----
4071 4071 -----
4072 4072 -----
4073 4073 -----
4074 4074 -----
4075 4075 -----
4076 4076 -----
4077 4077 -----
4078 4078 -----
4079 4079 -----
4080 4080 -----
4081 4081 -----
4082 4082 -----
4083 4083 -----
4084 4084 -----
4085 4085 -----
4086 4086 -----
4087 4087 -----
4088 4088 -----
4089 4089 -----
4090 4090 -----
4091 4091 -----
4092 4092 -----
4093 4093 -----
4094 4094 -----
4095 4095 -----
4096 4096 -----
4097 4097 -----
4098 4098 -----
4099 4099 -----
4100 4100 -----
4101 4101 -----
4102 4102 -----
4103 4103 -----
4104 4104 -----
4105 4105 -----
4106 4106 -----
4107 4107 -----
4108 4108 -----
4109 4109 -----
4110 4110 -----
4111 4111 -----
4112 4112 -----
4113 4113 -----
4114 4114 -----
4115 4115 -----
4116 4116 -----
4117 4117 -----
4118 4118 -----
4119 4119 -----
4120 4120 -----
4121 4121 -----
4122 4122 -----
4123 4123 -----
4124 4124 -----
4125 4125 -----
4126 4126 -----
4127 4127 -----
4128 4128 -----
4129 4129 -----
4130 4130 -----
4131 4131 -----
4132 4132 -----
4133 4133 -----
4134 4134 -----
4135 4135 -----
4136 4136 -----
4137 4137 -----
4138 4138 -----
4139 4139 -----
4140 4140 -----
4141 4141 -----
4142 4142 -----
4143 4143 -----
4144 4144 -----
4145 4145 -----
4146 4146 -----
4147 4147 -----
4148 4148 -----
4149 4149 -----
4150 4150 -----
4151 4151 OSM-data
4152 4152 -----
4153 4153 -----
4154 4154 -----
4155 4155 -----
4156 4156 -----
4157 4157 -----
4158 4158 -----
4159 4159 -----
4160 4160 -----
4161 4161 -----
4162 4162 -----
4163 4163 OSM serverfiler
4164 4164 -----
4165 4165 -----
4166 4166 -----
4167 4167 OSM server URL:
4168 4168 -----
4169 4169 -----
4170 4170 -----
4171 4171 OSM-lösenord:
4172 4172 OSM-användarnamn:
4173 4173 -----
4174 4174 -----
4175 4175 -----
4176 4176 -----
4177 4177 -----
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 Objekt
4182 4182 -----
4183 4183 Objekt ''{0}'' är redan raderat. Hoppar över objektet i uppladdningen.
4184 4184 -----
4185 4185 Objekt-ID:
4186 4186 Objektsidentifikationer kan vara separerade med komma eller blanksteg, till exempel: {0}
4187 4187 -----
4188 4188 -----
4189 4189 Objekt av typen {0} med id {1} markerades för borttagning, men saknas i källdataset.
4190 4190 Objektet används fortfarande
4191 4191 Objektstyp är inte i preset
4192 4192 Objektstyp {0} stöds inte i etikettspreset: {1}
4193 4193 Objekttyp
4194 4194 Objekt kommer att laddas upp till en <strong>ny ändringsuppsättning</strong>.
4195 4195 Objekt kommer att laddas upp till den<strong>öppna ändringsuppsättningen</strong> {0} med uppladdningskommentaren "{1}".
4196 4196 Nya objekt:
4197 4197 Borttagna objekt:
4198 4198 Ändrade objekt:
4199 4199 -----
4200 4200 +++++
4201 4201 100 oktan
4202 4202 80 oktan
4203 4203 87 oktan
4204 4204 91 oktan
4205 4205 92 oktan
4206 4206 95 oktan
4207 4207 98 oktan
4208 4208 -----
4209 4209 -----
4210 4210 Kontor
4211 4211 -----
4212 4212 -----
4213 4213 Officiellt namn
4214 4214 Officiell webbsida (tex operatör)
4215 4215 Offlineläge
4216 4216 -----
4217 4217 Bokmärke för förskjutningen finns redan. Skriv över?
4218 4218 -----
4219 4219 Förskjutning:
4220 4220 -----
4221 4221 -----
4222 4222 -----
4223 4223 +++++
4224 4224 Gammal nyckel
4225 4225 Gammal roll
4226 4226 Gammalt värde
4227 4227 -----
4228 4228 -----
4229 4229 -----
4230 4230 På begäran
4231 4231 Vid inskickning
4232 4232 På/Av
4233 4233 Ennodssträckor
4234 4234 -----
4235 4235 En av de valda sträckorna är inte sluten, och kan därför inte anslutas.
4236 4236 -----
4237 4237 En eller flera noder inblandade ligger utanför det nedladdade området.
4238 4238 -----
4239 4239 -----
4240 4240 Enkelriktat
4241 4241 Enkelriktad (cykelväg)
4242 4242 Enkelriktat för cykel
4243 4243 -----
4244 4244 -----
4245 4245 -----
4246 4246 -----
4247 4247 -----
4248 4248 Endast ändringsuppsättningar ägda av användaren med följande användarnamn
4249 4249 -----
4250 4250 Startar info webbläsare bara för de första {0} av {1} valda användare
4251 4251 Enbart på en sträckas huvud.
4252 4252 Endast fyrkantiga rutor stöds. {0}x{1} skickades tillbaka från serven för TileMatrix identifier {2}
4253 4253 Genomskinlighet
4254 4254 Öppna
4255 4255 -----
4256 4256 -----
4257 4257 Öppna plats...
4258 4258 Öppna OSM-fil
4259 4259 -----
4260 4260 Öppna senaste
4261 4261 Öppna en fil (Vilken filtyp som helst som kan öppnas med Arkiv → Öppna)
4262 4262 Öppna en fil.
4263 4263 Öppnar en lista över alla kommandon (ånger-buffert)
4264 4264 Öppna en lista över alla inlästa lager.
4265 4265 Öppna en lista över alla relationer
4266 4266 Öppna en lista över de som arbetar med de valda objekten.
4267 4267 Öppna en sammanfogningsdialog med alla de valda posterna från listan ovan.
4268 4268 Skapa en ny ändringsuppsättning och använd den vid nästa uppladdning
4269 4269 Öppna en inställningsdialogruta för globala inställningar.
4270 4270 Öppna en urvalslista
4271 4271 Öppna en webbsida för varje vald ändringsuppsättning
4272 4272 -----
4273 4273 Öppna en URL.
4274 4274 Öppna och använd så många nya ändringsuppsättningar som behövs
4275 4275 Öppna ett annat foto
4276 4276 Öppna ett annat foto
4277 4277 -----
4278 4278 -----
4279 4279 Öppna mapp
4280 4280 Öppna fil
4281 4281 Öppna lokala filer
4282 4282 -----
4283 4283 -----
4284 4284 Öppna inställningarna för den här panelen
4285 4285 Öppna nylig relation
4286 4286 Öppna vald fil
4287 4287 Öppna vald fil.
4288 4288 Öppna session
4289 4289 -----
4290 4290 Öppna listan över ändringsuppsättningar i nuvarande lager.
4291 4291 Öppna anmärkningen i en extern webbläsare
4292 4292 Öppna valideringslistan
4293 4293 Öppna denna dialog vid programstart
4294 4294 Öppna {0}
4295 4295 Öppna...
4296 4296 Öppen/Stängd
4297 4297 -----
4298 4298 -----
4299 4299 -----
4300 4300 -----
4301 4301 -----
4302 4302 -----
4303 4303 -----
4304 4304 -----
4305 4305 -----
4306 4306 -----
4307 4307 -----
4308 4308 -----
4309 4309 -----
4310 4310 -----
4311 4311 -----
4312 4312 -----
4313 4313 -----
4314 4314 -----
4315 4315 -----
4316 4316 -----
4317 4317 OpenStreetMap-data
4318 4318 -----
4319 4319 -----
4320 4320 -----
4321 4321 Öppettider
4322 4322 Öppnar URL: {0}
4323 4323 Öppnar fil ''{0}'' ...
4324 4324 Öppnar filer
4325 4325 Öppettider timmar
4326 4326 Misslyckades att öppna en ny felrapport. Vänligen rapportera manuellt på den här webbsidan:
4327 4327 Öppnar en dialogruta som gör att man kan gå direkt till en viss plats
4328 4328 Öppnar hanteraren av ändringsuppsättningar för valda ändringsuppsättningar
4329 4329 Öppettider
4330 4330 Operatör
4331 4331 Optiker
4332 4332 Valfria attribut:
4333 4333 -----
4334 4334 Valfria värden för specifika länder
4335 4335 Inställningar
4336 4336 -----
4337 4337 -----
4338 4338 Fruktodling
4339 4339 Organisk
4340 4340 Ekologiskr
4341 4341 Orientering
4342 4342 Urspr. sträcka
4343 4343 -----
4344 4344 -----
4345 4345 -----
4346 4346 -----
4347 4347 -----
4348 4348 -----
4349 4349 -----
4350 4350 Räta upp
4351 4351 Räta ut vinkel / ångra
4352 4352 Räta upp form
4353 4353 Räta ut form / Ångra
4354 4354 Ortogonalisera Formen / Ångra<br>Var god välj nodet som flyttades genom den senaste ortgonaliseringsåtgården!
4355 4355 -----
4356 4356 -----
4357 4357 -----
4358 4358 -----
4359 4359 -----
4360 4360 -----
4361 4361 -----
4362 4362 -----
4363 4363 -----
4364 4364 -----
4365 4365 -----
4366 4366 -----
4367 4367 -----
4368 4368 -----
4369 4369 -----
4370 4370 -----
4371 4371 -----
4372 4372 -----
4373 4373 -----
4374 4374 -----
4375 4375 -----
4376 4376 -----
4377 4377 -----
4378 4378 -----
4379 4379 -----
4380 4380 -----
4381 4381 -----
4382 4382 -----
4383 4383 Annat
4384 4384 Annan information
4385 4385 Annan religiös helgedom
4386 4386 Övrigt, duplicerade noder
4387 4387 Andra alternativ
4388 4388 Föråldrad Java-version
4389 4389 Friluftsliv
4390 4390 Uteservering
4391 4391 -----
4392 4392 -----
4393 4393 Eneriproduktion:
4394 4394 -----
4395 4395 -----
4396 4396 -----
4397 4397 -----
4398 4398 Överlappande ytor
4399 4399 -----
4400 4400 -----
4401 4401 -----
4402 4402 -----
4403 4403 Överlappande vägar
4404 4404 Överlappande järnvägar
4405 4405 Överlappande sträckor
4406 4406 -----
4407 4407 -----
4408 4408 -----
4409 4409 -----
4410 4410 -----
4411 4411 -----
4412 4412 -----
4413 4413 -----
4414 4414 Overpass-server:
4415 4415 Åsidosätt position för:
4416 4416 Omkörning
4417 4417 Skriv över
4418 4418 Skriv över anpassade OAuth-inställningar?
4419 4419 Skriv över nyckel
4420 4420 -----
4421 4421 Pennsylvania
4422 4422 -----
4423 4423 -----
4424 4424 -----
4425 4425 -----
4426 4426 -----
4427 4427 -----
4428 4428 Puerto Rico
4429 4429 -----
4430 4430 PUWG (Polen)
4431 4431 PUWG 1992 (Polen)
4432 4432 PUWG 2000 Zone {0} (Polen)
4433 4433 -----
4434 4434 Färgaffär
4435 4435 Ritstil{0}: {1}
4436 4436 Målare
4437 4437 Paleografisk plats
4438 4438 -----
4439 4439 -----
4440 4440 -----
4441 4441 Papper
4442 4442 -----
4443 4443 -----
4444 4444 Parallell
4445 4445 ParallelWayAction\nDe valda linjerna måste vara av en gemensam grenlös väg
4446 4446 Parameter ''{0}'' krävs.
4447 4447 Parametern "downloadgps" godtar inte filnamn eller fil-URL:er
4448 4448 Parameterinformation
4449 4449 Parameterinformation...
4450 4450 Parametern måste börja med ett ''+'' tecken (träffat ''{0}'')
4451 4451 Parameternamn
4452 4452 Parametervärde
4453 4453 Parametern {0} är inte inom området «0..{1}», Fick ''{2}''.
4454 4454 Parametrarna --download, --downloadgps, och --selection behandlas i denna ordning.
4455 4455 Föräldra-relationer
4456 4456 +++++
4457 4457 Infartsparkering
4458 4458 Parkeringskorridor
4459 4459 Parkeringsingång
4460 4460 Parkeringsruta
4461 4461 Tolkningsfel
4462 4462 Tolkningsfel: ogiltig dokumentstruktur för gpx-dokument
4463 4463 Tolkar OSM-data...
4464 4464 -----
4465 4465 Tolkar innehåll i ändringsuppsättning ...
4466 4466 -----
4467 4467 Tolkar lista över ändringsuppsättningar...
4468 4468 -----
4469 4469 -----
4470 4470 Del av:
4471 4471 Bildelar
4472 4472 -----
4473 4473 Passager
4474 4474 -----
4475 4475 Mötesplats
4476 4476 Mötesplats (M-skylt)
4477 4477 Lösenord
4478 4478 Lösenord:
4479 4479 Klistra in
4480 4480 Klistra in ...
4481 4481 Klistra in taggar
4482 4482 Klistra in värde
4483 4483 Klistra in på källans position
4484 4484 Klistra in innehållet från urklipp till positionen de kopierades från
4485 4485 Klistra in innehållet från "urklipp".
4486 4486 Klistra in taggar från buffert
4487 4487 Klistra in värdet av den valda taggen från urklipp
4488 4488 Klistra in utan inkompletta medlemmar
4489 4489 -----
4490 4490 -----
4491 4491 Stig
4492 4492 Sökväg:
4493 4493 Pantbank
4494 4494 -----
4495 4495 Topp
4496 4496 Gågata
4497 4497 Övergångsställe för fotgängare
4498 4498 Typ av övergångsställe
4499 4499 Fotgängare
4500 4500 +++++
4501 4501 Konflikter i relationens medlemslistan i väntan på lösning
4502 4502 Olösta konflikter i denna sträckas nodlista
4503 4503 Egenskapskonfliter i väntan på lösning
4504 4504 Tilloppstub
4505 4505 Genomför åtgärder innan radering
4506 4506 Genomför åtgärder innan avslut
4507 4507 Genomför åtgärder innan omstart
4508 4508 Utför semantiska kontroller över motorbanor.
4509 4509 Utför datavalidering
4510 4510 Parfymer
4511 4511 -----
4512 4512 -----
4513 4513 Tillåtna åtgärder
4514 4514 -----
4515 4515 Husdjur
4516 4516 -----
4517 4517 -----
4518 4518 Apotek
4519 4519 -----
4520 4520 -----
4521 4521 Telefonnummer
4522 4522 -----
4523 4523 Fotobås
4524 4524 -----
4525 4525 Fototid (från exif):
4526 4526 Fotograf
4527 4527 Fotografierna innehåller ingen tidsinformation.
4528 4528 Picknickplats
4529 4529 Picknickbord
4530 4530 Pir
4531 4531 -----
4532 4532 -----
4533 4533 -----
4534 4534 Rörledning
4535 4535 -----
4536 4536 -----
4537 4537 -----
4538 4538 -----
4539 4539 Skidspårstyp
4540 4540 Plan
4541 4541 -----
4542 4542 -----
4543 4543 Platsnamn
4544 4544 Religiös helgedom
4545 4545 -----
4546 4546 -----
4547 4547 Placering
4548 4548 Placering i vägsträckans riktning
4549 4549 Placering i vägsträckans motsatta riktning
4550 4550 Platser
4551 4551 -----
4552 4552 Plantskola
4553 4553 -----
4554 4554 Växter som är lövbefriade en del av året
4555 4555 -----
4556 4556 -----
4557 4557 -----
4558 4558 Plast
4559 4559 Plastflaskor
4560 4560 Plastförpackningar
4561 4561 Plattform
4562 4562 Spela/pausa ljud.
4563 4563 Uppspelning påbörjas detta antal sekunder före (eller efter om negativt värde) begärd position på ljudspåret
4564 4564 Lekplats
4565 4565 -----
4566 4566 Avbryt om du är osäker
4567 4567 Klicka på <strong>Hämta lista</strong> för hämta och visa en lista över tillgängliga insticksmoduler.
4568 4568 Var god besluta vilken ändringsuppsättning som den uppladdade datan ska till och om ändringsuppsättningen ska stängas vid nästa uppladdning.
4569 4569 Avgör huruvida JOSM automatiskt ska uppdatera aktiva insticksmoduler efter en viss tidsperiod.
4570 4570 Avgör huruvida JOSM ska uppdatera aktiva insticksmoduler vid uppstart efter en uppdatering av JOSM själv.
4571 4571 Välj värden att behålla
4572 4572 Var god ange Easting och Northing
4573 4573 Var god ange GPS-koordinater
4574 4574 Ange ett datum i det vanliga formatet för din plats.<br>Exempel: {0}<br>Exempel: {1}<br>Exempel: {2}<br>Exempel: {3}<br>
4575 4575 Ange ett namn för områdets bokmärke
4576 4576 Ange ett icke-tomt användarnamn
4577 4577 Ange en tile-adress
4578 4578 Var god ange index för ruta
4579 4579 Ange ett användarnamn och ett lösenord om din proxy kräver autentisering.
4580 4580 -----
4581 4581 -----
4582 4582 Ange en tid i det vanliga formatet för din plats.<br>Exempel: {0}<br>Exempel: {1}<br>Exempel: {2}<br>Exempel: {3}<br>
4583 4583 Ange ett giltigt användar-ID
4584 4584 -----
4585 4585 -----
4586 4586 -----
4587 4587 Ange ett heltal > 0
4588 4588 -----
4589 4589 Ange ett heltal mellan 0 och {0}
4590 4590 -----
4591 4591 -----
4592 4592 Ange antalet nyligen använda taggar att visa
4593 4593 -----
4594 4594 Ange lösenord till ditt OSM-konto
4595 4595 Ange lösenordet för ditt konto
4596 4596 -----
4597 4597 Ange användarnamn till ditt OSM-konto
4598 4598 Skriv in användarnamnet för ditt konto
4599 4599 Ange ditt OSM-lösenord
4600 4600 Ange ditt OSM-användarnamn
4601 4601 Ange OSM-användarnamn och lösenord. Lösenordet kommer <strong>inte</strong> att sparas i klartext i JOSM-inställningarna och kommer att skickas till OSM-servern <strong>endast en gång</strong>. Efterföljande uppladdningar kommer inte att använda ditt lösenord igen.
4602 4602 Starta om JOSM för att aktivera de hämtade insticksmodulerna.
4603 4603 Välj en eller fler sträckor att hämta data längs med
4604 4604 Var god välj:\n* En ej självkorsande väg på mins två av dess noder;\n* Tre noder.
4605 4605 Välj först ett område att hämta
4606 4606 Välj en nyckel
4607 4607 -----
4608 4608 Välj en post.
4609 4609 -----
4610 4610 Välj åtminstone fyra noder.
4611 4611 Välj åtminstone en redan uppladdad nod, sträcka eller relation.
4612 4612 Välj åtminstone en sluten sträcka som ska anslutas.
4613 4613 -----
4614 4614 Markera minst en nod eller sträcka.
4615 4615 -----
4616 4616 Välj åtminstone en sträcka att förenkla.
4617 4617 Välj åtminstone en sträcka.
4618 4618 Välj åtminstone tre noder.
4619 4619 Välj minst två noder för att slå ihop dem, eller en nod som är nära en annan nod.
4620 4620 Välj åtminstone två sträckor att slå ihop
4621 4621 Välj antingen precis två eller tre noder, eller en sträcka som innehåller precis två eller tre noder.
4622 4622 -----
4623 4623 Välj någonting att kopiera.
4624 4624 Välj bildlager
4625 4625 -----
4626 4626 Välj vilken rad du vill ta bort.
4627 4627 Välj vilken rad du vill ändra.
4628 4628 Välj ett mållager.
4629 4629 Välj strategi för uppladdning:
4630 4630 Välj sträckor som står i ungefär 90 eller 180 graders vinkel.
4631 4631 Vänligen markera de ändringar du vill tillämpa.
4632 4632 Insticksmodul som medföljer JOSM
4633 4633 Insticksmodulsinformation
4634 4634 -----
4635 4635 -----
4636 4636 -----
4637 4637 Uppdatering av insticksmodul misslyckades
4638 4638 Policy för uppdatering av insticksmoduler
4639 4639 -----
4640 4640 -----
4641 4641 Insticksmoduler
4642 4642 -----
4643 4643 Rörmokare
4644 4644 Punktnamn
4645 4645 Punktnummer
4646 4646 -----
4647 4647 -----
4648 4648 Elstolpe
4649 4649 -----
4650 4650 Elstolpe med brytare
4651 4651 Brytare med transformator
4652 4652 Polisstation
4653 4653 Politisk
4654 4654 -----
4655 4655 -----
4656 4656 Antal innevånare
4657 4657 -----
4658 4658 +++++
4659 4659 +++++
4660 4660 -----
4661 4661 Position {0} är utanför räckvidden. Det nuvarande antalet medlemmar är {1}.
4662 4662 Positivt heltal förväntas
4663 4663 Brevlåda
4664 4664 Postkontor
4665 4665 Postnummer
4666 4666 -----
4667 4667 -----
4668 4668 -----
4669 4669 Postnummer
4670 4670 -----
4671 4671 +++++
4672 4672 Keramiker
4673 4673 Elkraft
4674 4674 -----
4675 4675 -----
4676 4676 -----
4677 4677 -----
4678 4678 -----
4679 4679 Kraftverk
4680 4680 Kraftledning
4681 4681 -----
4682 4682 -----
4683 4683 -----
4684 4684 Elskåp
4685 4685 Transformatorstation
4686 4686 Brytare/frånskiljare
4687 4687 -----
4688 4688 Kraftledningsmast
4689 4689 Transformator
4690 4690 Duplicerade noder, kraftledning
4691 4691 Kraftledningar
4692 4692 -----
4693 4693 -----
4694 4694 -----
4695 4695 -----
4696 4696 Elplatser
4697 4697 -----
4698 4698 -----
4699 4699 -----
4700 4700 -----
4701 4701 -----
4702 4702 -----
4703 4703 -----
4704 4704 -----
4705 4705 -----
4706 4706 -----
4707 4707 -----
4708 4708 -----
4709 4709 -----
4710 4710 -----
4711 4711 -----
4712 4712 Brott mot förhandsvillkor
4713 4713 Fördefinierad
4714 4714 -----
4715 4715 -----
4716 4716 -----
4717 4717 Inställningar
4718 4718 Inställningar lagras i {0}
4719 4719 Inställningar...
4720 4720 Förbereder OSM-data...
4721 4721 -----
4722 4722 -----
4723 4723 -----
4724 4724 Förbereder objekt att ladda upp ...
4725 4725 -----
4726 4726 Museijärnväg
4727 4727 -----
4728 4728 Snabbvalsgrupp {0}
4729 4729 Snabbvalsgrupp {1} / {0}
4730 4730 -----
4731 4731 -----
4732 4732 -----
4733 4733 Förinställnigar innehåller inte nyckel
4734 4734 Förinställningar innehåller inte egenskapens värde
4735 4735 Tryck (bar)
4736 4736 Tryck (bar) eller undertryck
4737 4737 Tryck men värdet är okänt
4738 4738 Tryck i bar
4739 4739 -----
4740 4740 Föregående
4741 4741 Föregående markör
4742 4742 Primär
4743 4743 Primärvägslänk
4744 4744 -----
4745 4745 Primitiv
4746 4746 Skiv felsökningsmeddelanden till konsolen
4747 4747 Trycksaker
4748 4748 Fängelse
4749 4749 Ett problem med att ladda ner en bildruta
4750 4750 Fortsätt utan att förenkla
4751 4751 -----
4752 4752 -----
4753 4753 -----
4754 4754 -----
4755 4755 -----
4756 4756 -----
4757 4757 Projicerade Koordinater
4758 4758 Projicerade koordinater:
4759 4759 Projektion
4760 4760 -----
4761 4761 Projektionskod
4762 4762 Projektionsinställning är ogiltig.
4763 4763 Projektionsmetod
4764 4764 Projektionsnamn
4765 4765 Projektionsparametrar
4766 4766 Projektion krävs (+proj=*)
4767 4767 -----
4768 4768 -----
4769 4769 -----
4770 4770 Egenskaper
4771 4771 Egenskaper i min datauppstättning d.v.s den lokala datauppstättningen
4772 4772 Egenskaper i det sammanfogade elementet. De kommer att ersätta egenskaper i mina element när sammanfogningsbesult är verkställt.
4773 4773 Egenskaper i deras datauppstättning d.v.s servers datauppstättning
4774 4774 Egenskaper(med konflikter)
4775 4775 Det finns en HTML-markör i egenskapsvärdet
4776 4776 Värden innehåller flera blanksteg
4777 4777 Egenskapsvärdet börjar eller slutar med blanksteg
4778 4778 Skyddsklass
4779 4779 Skyddat område
4780 4780 Ge en kort kommentar till de ändringar som du skickar in:
4781 4781 Provins
4782 4782 Proxyinställningsfel
4783 4783 Proxyinställningar
4784 4784 -----
4785 4785 -----
4786 4786 +++++
4787 4787 Cykelverkstad
4788 4788 Offentlig byggnad
4789 4789 -----
4790 4790 Allmän grill
4791 4791 -----
4792 4792 Allmänna transportmedel (psv)
4793 4793 Kollektivtrafik
4794 4794 Kollektivtrafik (föråldrad tagg)
4795 4795 -----
4796 4796 Kollektivtrafiksrutt
4797 4797 Kollektivtrafiksrutt (Buss)
4798 4798 Kollektivtrafiksrutt (Järnväg)
4799 4799 Kollektivtrafikbuss
4800 4800 -----
4801 4801 -----
4802 4802 -----
4803 4803 -----
4804 4804 -----
4805 4805 -----
4806 4806 Publika rekreationsområden med statligt ägarskap ("friluftsområden")
4807 4807 -----
4808 4808 -----
4809 4809 Rensa
4810 4810 Rensa...
4811 4811 -----
4812 4812 Sätt ut textetiketter vid markörer för ljud (och bild och webb) utöver deras knappikoner.
4813 4813 -----
4814 4814 -----
4815 4815 +++++
4816 4816 -----
4817 4817 -----
4818 4818 -----
4819 4819 -----
4820 4820 -----
4821 4821 -----
4822 4822 -----
4823 4823 -----
4824 4824 Stenbrott
4825 4825 Kvarter
4826 4826 Fråga
4827 4827 -----
4828 4828 -----
4829 4829 Sök och ladda ner ändringsuppsättningar
4830 4830 -----
4831 4831 -----
4832 4832 -----
4833 4833 -----
4834 4834 -----
4835 4835 -----
4836 4836 Söker och laddar ner ändringsuppsättningar
4837 4837 -----
4838 4838 -----
4839 4839 Fråga
4840 4840 -----
4841 4841 -----
4842 4842 RC-bilar
4843 4843 Rhode Island
4844 4844 -----
4845 4845 -----
4846 4846 -----
4847 4847 -----
4848 4848 -----
4849 4849 -----
4850 4850 Bana
4851 4851 Racingbana
4852 4852 -----
4853 4853 Strålning
4854 4854 -----
4855 4855 Järnväg
4856 4856 Järnväg
4857 4857 Järnvägshållplats
4858 4858 Järnvägsmark
4859 4859 Plattform
4860 4860 Järnvägsrutt
4861 4861 Järnvägssignal
4862 4862 Växel
4863 4863 Järnvägsbygge
4864 4864 Spårkryss
4865 4865 Dubblettnoder för järnväg
4866 4866 Kilometertavla
4867 4867 -----
4868 4868 Järnväg delar segment med yta
4869 4869 +++++
4870 4870 Skjutbana
4871 4871 -----
4872 4872 Lista med ändringsuppsättning-IDn förväntas
4873 4873 Ett sifferintervall förväntades
4874 4874 Lista med primitiva id:n förväntas
4875 4875 Lista med versioner förväntas
4876 4876 Vaktstation
4877 4877 -----
4878 4878 -----
4879 4879 Rå GPS-data
4880 4880 Färja för rekreation
4881 4881 -----
4882 4882 -----
4883 4883 Läs från fil
4884 4884 Läs in foton...
4885 4885 -----
4886 4886 Läser ändringsuppsättning {0} ...
4887 4887 Läser ändringsuppsättningar...
4888 4888 Inläsning av felmeddelandetext misslyckades.
4889 4889 -----
4890 4890 Läser föräldrar till "{0}"
4891 4891 Läser användarinfo ...
4892 4892 -----
4893 4893 -----
4894 4894 Läser {0}...
4895 4895 Läs mig
4896 4896 Läser inkommande uppgifter ur en eller fler filer angivna som positionella argument. Om några filer inte är angivna eller om filnamn är "-" läses uppgifter ur standard input.
4897 4897 -----
4898 4898 Namn
4899 4899 Verkligen ta bort det valda från relation {0}?
4900 4900 -----
4901 4901 -----
4902 4902 -----
4903 4903 -----
4904 4904 -----
4905 4905 -----
4906 4906 -----
4907 4907 -----
4908 4908 Nyligen använda taggar
4909 4909 Rekommenderade åtgärder
4910 4910 Inspelning:
4911 4911 Fritidsområde
4912 4912 Korrigerad bild...
4913 4913 Återvinningscentral
4914 4914 Återvinningscontainer
4915 4915 Röd:
4916 4916 Återställ
4917 4917 Gör om...
4918 4918 Gör om den senaste ogjorda handlingen.
4919 4919 Gör om det markerade och alla föregående kommandon
4920 4920 Gör om {0}
4921 4921 Rev
4922 4922 -----
4923 4923 Referens
4924 4924 Referens (spårnummer)
4925 4925 -----
4926 4926 -----
4927 4927 -----
4928 4928 -----
4929 4929 -----
4930 4930 Referensnummer
4931 4931 -----
4932 4932 Refereras av:
4933 4933 -----
4934 4934 Uppdatera
4935 4935 -----
4936 4936 -----
4937 4937 -----
4938 4938 -----
4939 4939 -----
4940 4940 +++++
4941 4941 Regionalt namn
4942 4942 -----
4943 4943 -----
4944 4944 Avvisa konflikter och spara
4945 4945 Rel.: {0} / Sträckor: {1} / Noder: {2}
4946 4946 +++++
4947 4947 Relation ''{0}'' är redan raderad. Hoppar över objektet i uppladdningen.
4948 4948 +++++
4949 4949 Relationsredigerare: Hämta medlemmar
4950 4950 -----
4951 4951 -----
4952 4952 -----
4953 4953 -----
4954 4954 -----
4955 4955 Relations-editor: {0}
4956 4956 Relationskontroll
4957 4957 Relationen innehåller sig själv som medlem
4958 4958 Relationen är raderad
4959 4959 Relationen är tom
4960 4960 Relationen är obsolet
4961 4961 Relationslistfilter
4962 4962 En relation bör inte innehålla blandade "via"-sträckor och noder
4963 4963 Relationstypen är okänd
4964 4964 -----
4965 4965 +++++
4966 4966 -----
4967 4967 -----
4968 4968 +++++
4969 4969 Relation: vald
4970 4970 Relationer
4971 4971 -----
4972 4972 Relationer med samma medlemmar
4973 4973 Relationer: {0}
4974 4974 Relationer: {0}/{1}
4975 4975 Släpp musknappen för att välja objekten i rektangeln.
4976 4976 Släpp musknappen för att sluta flytta.
4977 4977 Släpp musknappen för att sluta rotera.
4978 4978 Släpp musknappen för att avbryta skalning.
4979 4979 +++++
4980 4980 Religiös
4981 4981 Uppdatera
4982 4982 Ladda om från fil
4983 4983 Ladda om nuvarande hjälpsida
4984 4984 Ladda om historiken från servern
4985 4985 Laddar om stilkällor
4986 4986 -----
4987 4987 Läser om listan över tillgängliga regler från ''{0}''
4988 4988 -----
4989 4989 Kom ihåg val
4990 4990 -----
4991 4991 -----
4992 4992 Fjärrstyrning
4993 4993 -----
4994 4994 -----
4995 4995 Fjärrstyrning har begärts för att importera data från följande URL:
4996 4996 -----
4997 4997 Fjärrstyrning har begärts för att hämta data från API
4998 4998 -----
4999 4999 -----
5000 5000 -----
5001 5001 -----
5002 5002 -----
5003 5003 -----
5004 5004 -----
5005 5005 -----
5006 5006 Ta bort
5007 5007 Radera "{0}" för nod "{1}"
5008 5008 Radera "{0}" för relation "{1}"
5009 5009 Radera "{0}" för sträcka "{1}"
5010 5010 -----
5011 5011 Ta bort objekt
5012 5012 Radera från cache
5013 5013 Ta bort från verktygsfält
5014 5014 -----
5015 5015 Ta bort taggar från inre sträckor
5016 5016 Ta bort ändringsuppsättningen i detaljvypanelen från den lokala cachen
5017 5017 Radera valda bokmärken
5018 5018 -----
5019 5019 Ta bort valda ändringsuppsättningar från den lokala cachen
5020 5020 -----
5021 5021 Ta bort den markerade posten
5022 5022 -----
5023 5023 -----
5024 5024 Ta bort de valda reglerna från listan över aktiva regler
5025 5025 Ta bort valt färgschema från listan av aktiva färgscheman
5026 5026 -----
5027 5027 Ta bort den här medlemmen från relationen
5028 5028 Tog bort element från relation
5029 5029 Tog bort dubblettnoder
5030 5030 -----
5031 5031 Tog bort noder från {0}
5032 5032 Noder utan vidare referens togs bort
5033 5033 Borttagna föråldrade taggar
5034 5034 -----
5035 5035 Raderade inställningar för {0} eftersom den inte längre är i bruk
5036 5036 Tar bort föråldrade insticksmoduler...
5037 5037 -----
5038 5038 Byt namn på fil
5039 5039 Byt namn på filen "{0}" till
5040 5040 Byt namn på lager
5041 5041 Byt namn på valt bokmärke
5042 5042 -----
5043 5043 -----
5044 5044 -----
5045 5045 -----
5046 5046 Visar kartan som enkelt trådramverk
5047 5047 Visar kartan med stilregler angivna i formatmallarsätten
5048 5048 -----
5049 5049 Uthyrning
5050 5050 Återöppna
5051 5051 Återöppna antecknning
5052 5052 Återöppna anteckning med ett meddelande:
5053 5053 Sortera om bildlager
5054 5054 Sorterar om bildlager som inte är täckande
5055 5055 Verkstad
5056 5056 Ersätt
5057 5057 Ersätt "{0}" med "{1}" för
5058 5058 -----
5059 5059 Ersätter existerande inställningsfil "{0}" med en default inställningsfil.
5060 5060 Rapportera ett fel till JOSM
5061 5061 Rapportera fel
5062 5062 -----
5063 5063 -----
5064 5064 -----
5065 5065 -----
5066 5066 +++++
5067 5067 -----
5068 5068 -----
5069 5069 -----
5070 5070 Begär ett mindre område för att säkra att alla anteckningar laddas ner.
5071 5071 Hämta detaljer: {0}
5072 5072 -----
5073 5073 Reservoar
5074 5074 Återställ
5075 5075 Återställ inställningar
5076 5076 Återställ inställningarna till förval
5077 5077 Återställ standardvärden
5078 5078 Bostadsområde
5079 5079 Bostadsområde
5080 5080 Bostadsbyggnad
5081 5081 Jämka
5082 5082 Lös konflikter
5083 5083 Lös konflikter för "{0}"
5084 5084 Lös konflikter vid koordinaterna i {0}
5085 5085 Lös konflikter med borttaget tillstånd i {0}
5086 5086 Lös konflikter med en medlom i relationen {0}
5087 5087 Rätta till konflikter i nodlistan för sträcka {0}
5088 5088 Lös till mina versioner
5089 5089 Lös till deras versioner
5090 5090 Lös versionskonflikt för nod {0}
5091 5091 Lös versionskonflikt för relation {0}
5092 5092 Rätta till versionskonflikt för sträcka {0}
5093 5093 Löser alla olösta konflikter till min version
5094 5094 Löser alla olösta konflikter till deras version
5095 5095 -----
5096 5096 Resurs
5097 5097 Rastplats
5098 5098 Starta om
5099 5099 -----
5100 5100 -----
5101 5101 -----
5102 5102 Starta om programmet.
5103 5103 Restaurang
5104 5104 Återställ
5105 5105 Återställ valda etiketter
5106 5106 Återställer filer
5107 5107 Begränsning
5108 5108 Resultat
5109 5109 Handel
5110 5110 Stödmur
5111 5111 -----
5112 5112 -----
5113 5113 -----
5114 5114 -----
5115 5115 -----
5116 5116 -----
5117 5117 -----
5118 5118 -----
5119 5119 -----
5120 5120 -----
5121 5121 Omvänd
5122 5122 Ändra riktning på sträckor
5123 5123 Byt riktning och slå ihop
5124 5124 Vänd på en semantisk väg
5125 5125 Ändra riktningen på alla valda sträckor.
5126 5126 Omvänd filterordning.
5127 5127 -----
5128 5128 Ändra riktning på sträcka
5129 5129 -----
5130 5130 Omvänd kustlinje
5131 5131 Felvänd kustlinje (coastline): land inte på vänster sida
5132 5132 Felriktat land: land inte på vänster sida
5133 5133 Utgåva
5134 5134 -----
5135 5135 Ås
5136 5136 -----
5137 5137 Ridrutt
5138 5138 Högerklick = kopiera till urklipp
5139 5139 Höger ledstång
5140 5140 -----
5141 5141 -----
5142 5142 -----
5143 5143 -----
5144 5144 Flod
5145 5145 Flodbank
5146 5146 -----
5147 5147 Väg (okänd typ)
5148 5148 Vägbegränsningar
5149 5149 Vägrutt
5150 5150 -----
5151 5151 Sten
5152 5152 -----
5153 5153 -----
5154 5154 Roll
5155 5155 Roll ''{0}'' är inte mellan förväntade värden ''{1}''
5156 5156 Roll ''{0}'' fattas
5157 5157 Roll för "{0}" borde vara "{1}"
5158 5158 Multipolygonsmedlemsroll borde vara antingen "inner" eller "outer"
5159 5159 Relationsmedlemsroll matchar inte malluttrycket ''{0}'' i preset {1}
5160 5160 Rollverifieringsproblem
5161 5161 Roll {0} deltar inte i jämförelseparet {1}.
5162 5162 Roll:
5163 5163 -----
5164 5164 Roller i relationer hänvisar till
5165 5165 Rullskridskor
5166 5166 -----
5167 5167 -----
5168 5168 Takläggare
5169 5169 -----
5170 5170 Rondell
5171 5171 -----
5172 5172 -----
5173 5173 Rutt 500
5174 5174 Huvudrutt
5175 5175 Ruttnätverk
5176 5176 -----
5177 5177 -----
5178 5178 -----
5179 5179 Rutt-relationen innehåller en roll "{0}"
5180 5180 Rutt-relationen innehåller ett glapp
5181 5181 Ruttsschema är ospecificerat. Lägg till {0} ({1}=public_transport; {2}=legacy)
5182 5182 Ruttyp
5183 5183 Rutter
5184 5184 -----
5185 5185 -----
5186 5186 Rutter visas för:
5187 5187 +++++
5188 5188 Rodd
5189 5189 -----
5190 5190 -----
5191 5191 -----
5192 5192 Ruiner
5193 5193 -----
5194 5194 -----
5195 5195 -----
5196 5196 Löpning
5197 5197 -----
5198 5198 Kör uppdatering av insticksmoduler efter JOSM-uppgradering. Automatiskt uppdatering vid uppstart är aktiverad.
5199 5199 -----
5200 5200 Kör test {0}
5201 5201 Landningsbana
5202 5202 -----
5203 5203 -----
5204 5204 -----
5205 5205 -----
5206 5206 SAC-skala
5207 5207 -----
5208 5208 -----
5209 5209 South Carolina
5210 5210 South Dakota
5211 5211 -----
5212 5212 -----
5213 5213 -----
5214 5214 -----
5215 5215 -----
5216 5216 -----
5217 5217 -----
5218 5218 -----
5219 5219 -----
5220 5220 -----
5221 5221 -----
5222 5222 -----
5223 5223 -----
5224 5224 -----
5225 5225 -----
5226 5226 -----
5227 5227 -----
5228 5228 -----
5229 5229 SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Sverige)
5230 5230 -----
5231 5231 -----
5232 5232 Säkerhetsinspektion
5233 5233 Försäljning
5234 5234 Utfallsport
5235 5235 -----
5236 5236 Saltvatten
5237 5237 -----
5238 5238 -----
5239 5239 -----
5240 5240 -----
5241 5241 +++++
5242 5242 Avloppstömningsstation
5243 5243 -----
5244 5244 -----
5245 5245 -----
5246 5246 -----
5247 5247 Färgmättnad:
5248 5248 Bastu
5249 5249 Spara
5250 5250 -----
5251 5251 Spara som
5252 5252 Spara som...
5253 5253 Spara GPX-fil
5254 5254 Spara i:
5255 5255 Spara Lager
5256 5256 -----
5257 5257 Spara OSM-fil
5258 5258 Spara session
5259 5259 Spara session som...
5260 5260 -----
5261 5261 Spara WMS-fil
5262 5262 Spara den här stilens kopia i fil och lägg den till listan
5263 5263 Spara i alla fall
5264 5264 Spara som...
5265 5265 Spara i:
5266 5266 -----
5267 5267 Spara vald fil.
5268 5268 Spara stil "{0}" som "{1}"
5269 5269 Spara nuvarande data i en ny fil.
5270 5270 Spara nuvarande data.
5271 5271 Spara den nuvarande sessionen till en ny fil.
5272 5272 -----
5273 5273 Spara till inställningar
5274 5274 -----
5275 5275 Spara användare och lösenord (okrypterat)
5276 5276 -----
5277 5277 Spara/ladda upp lager innan avslutning. Osparade ändringar förloras ej.
5278 5278 Sparade de uppdaterade standardinställningarna.
5279 5279 -----
5280 5280 Sågverk/brädgård
5281 5281 -----
5282 5282 -----
5283 5283 -----
5284 5284 -----
5285 5285 -----
5286 5286 -----
5287 5287 -----
5288 5288 -----
5289 5289 -----
5290 5290 -----
5291 5291 -----
5292 5292 -----
5293 5293 -----
5294 5294 -----
5295 5295 Skalningsfaktor
5296 5296 -----
5297 5297 -----
5298 5298 Läser igenom katalogen {0}
5299 5299 Skola
5300 5300 -----
5301 5301 -----
5302 5302 -----
5303 5303 -----
5304 5304 Metallskrot
5305 5305 Bergsluttning (med lösa stenar)
5306 5306 Buskage
5307 5307 Dykning
5308 5308 Dykning
5309 5309 Skaldjur
5310 5310 Sök
5311 5311 Sök Nyckel/Värde
5312 5312 Sök Nyckel/Värde/Typ
5313 5313 Sök kartanteckningar…
5314 5314 Sök med förinställning
5315 5315 Sökuttrycket är ogiltigt: \n\n {0}
5316 5316 Sök efter kartanteckningar
5317 5317 Sök efter objekt
5318 5318 Sök objekt efter snabbval
5319 5319 Sök objekt efter snabbval...
5320 5320 -----
5321 5321 Sök bland taggar
5322 5322 Sök menyrader
5323 5323 -----
5324 5324 -----
5325 5325 Sök efter ett snabbval...
5326 5326 Sök snabbval
5327 5327 Sök sträng:
5328 5328 Söksyntax
5329 5329 Sök i OSM-API:n för kartanteckningar innehållandes följande ord:
5330 5330 Sök med nyckel och värde på den valda taggen
5331 5331 -----
5332 5332 Sök...
5333 5333 Sök:
5334 5334 Söker
5335 5335 Säsongsmässig
5336 5336 Andra namn
5337 5337 -----
5338 5338 Andrahandscyklar säljes
5339 5339 Sekundär
5340 5340 Sekundär länk
5341 5341 -----
5342 5342 Sekunder: {0}
5343 5343 -----
5344 5344 Säkerhetsundantag
5345 5345 Se wikin för andra capacity:[typer]=*.
5346 5346 Segmentet är kollapsat på grund av sin omvända riktning.
5347 5347 -----
5348 5348 -----
5349 5349 +++++
5350 5350 -----
5351 5351 -----
5352 5352 Uppdelad gång- och cykelbana
5353 5353 Seismisk aktivitet
5354 5354 Urval: Rel.:{0}/Sträckor:{1}/Noder:{2}
5355 5355 Markera
5356 5356 Markera alla
5357 5357 -----
5358 5358 Välj WMS-lager
5359 5359 Välj WMTS-lager
5360 5360 Välj en sträcka som du vill göra mer exakt.
5361 5361 Välj alla objekt i valda ändringsuppsättningar.
5362 5362 Välj alla icke borttagna objekt i datalagret. Detta väljer även ut ofullständiga objekt.
5363 5363 Välj en öppen ändringsuppsättning
5364 5364 -----
5365 5365 Välj och zooma
5366 5366 Välj minst en nod för att koppla loss.
5367 5367 -----
5368 5368 -----
5369 5369 -----
5370 5370 -----
5371 5371 -----
5372 5372 Välj antingen:
5373 5373 Välj filnamn
5374 5374 Välj om datan ska hämtas som ett nytt lager
5375 5375 Välj om även medlemmar i relationen ska laddas ner
5376 5376 -----
5377 5377 Välj bildformat för WMS-lager
5378 5378 Välj bildlager
5379 5379 Välj i lager
5380 5380 Välj i relationslistan
5381 5381 Välj medlemmar
5382 5382 Välj medlemmar (lägg till)
5383 5383 Välj-läge
5384 5384 Välj nästa glapp
5385 5385 Markera nod under pekare.
5386 5386 Välj icke-förgrenande delar av sträckor
5387 5387 Välj nodssorteringsmetod
5388 5388 -----
5389 5389 Välj objekt för vilka taggar ska ändras.
5390 5390 Välj objekt inskickade av denna användare
5391 5391 Markera objekt att ladda upp
5392 5392 -----
5393 5393 Välj föregående glapp
5394 5394 Välj relation
5395 5395 Välj relation (lägg till)
5396 5396 Välj relation i relationslistan
5397 5397 -----
5398 5398 Välj ett mållager.
5399 5399 Välj de motsvarande primitiverna i det nuvarande datalagret
5400 5400 -----
5401 5401 -----
5402 5402 -----
5403 5403 Välj medlemmarna av alla valda relationer
5404 5404 -----
5405 5405 -----
5406 5406 -----
5407 5407 Välj att stänga ändringsuppsättningen efter nästa uppladdning
5408 5408 Välj för att hämta GPS-spår för det valda hämtningsområdet.
5409 5409 -----
5410 5410 Välj för att hämta OSM-data för det valda hämtningsområdet.
5411 5411 -----
5412 5412 Välj för att hämta anteckningar för det valda hämtningsområdet.
5413 5413 Välj för att godkänna att JOSM laddar ner dina privata GPS-spår till JOSM-lager
5414 5414 Välj för att godkänna att JOSM ändrar kartanteckningar i ditt namn
5415 5415 Välj för att godkänna att JOSM läser dina inställningar på servern
5416 5416 Välj för att godkänna att JOSM laddar upp GPS-spår i ditt namn
5417 5417 Välj för att godkänna att JOSM laddar upp kartdata i ditt namn
5418 5418 Välj för att godkänna att JOSM ändrar dina inställningar på servern
5419 5419 Välj att använda vanlig HTTP-autentisering med ditt OSM-användarnamn och lösenord
5420 5420 Välj att använda OAuth som autentiseringsmetod
5421 5421 Välj att zooma till helt nyladdat data.
5422 5422 Välj vägar i Valläge. Dra markerade vägar eller en enstaka väg för att skapa en en parallell kopia. (Alt omkopplar taggvisning)
5423 5423 -----
5424 5424 Gör urval med angivet sökkriterium
5425 5425 -----
5426 5426 Välj, flytta, skala och rotera objekt
5427 5427 Markerade relationer
5428 5428 -----
5429 5429 Markering
5430 5430 Tom markering
5431 5431 Markeringen får bara innehålla sträckor och noder.
5432 5432 Urvalet passar inte!
5433 5433 -----
5434 5434 Urval: {0}
5435 5435 -----
5436 5436 Väljer de objekt som deltar i kommandot (så vitt de inte redan är raderade)
5437 5437 Väljer de objekt som deltar i kommandot (så vitt de inte redan är raderade), sedan zoomar till dem.
5438 5438 Välj de kartans detaljer som är valda på listan ovan.
5439 5439 -----
5440 5440 Självkorsande sträckor
5441 5441 Självkorsande polygonslinga
5442 5442 Sträckor som korsar sig själv
5443 5443 Halvautomatisk
5444 5444 Skicka felrapporten
5445 5445 -----
5446 5446 -----
5447 5447 -----
5448 5448 Avgränsare
5449 5449 Sekvens: {0}
5450 5450 -----
5451 5451 -----
5452 5452 Tillfartsväg
5453 5453 -----
5454 5454 -----
5455 5455 -----
5456 5456 Typ av serviceväg
5457 5457 Tjänster
5458 5458 Tjänster:
5459 5459 Sessionsfil (*.jos)
5460 5460 Sessionsfil (*.jos, *.joz)
5461 5461 Sessionsfil (arkiv) (*.joz)
5462 5462 -----
5463 5463 Sätt allt till förval
5464 5464 -----
5465 5465 -----
5466 5466 -----
5467 5467 -----
5468 5468 Ställ in antal nyligen tillagda taggar
5469 5469 Sätt förinställningsnyckel till värde
5470 5470 Sätt ''modifierad''-flaggan för noden {0}
5471 5471 Sätt ''modifierad''-flaggan för relationen {0}
5472 5472 Flagga sträcka {0} som ändrad
5473 5473 Välj cache-plats
5474 5474 Sätt den aktuella markeringen till listan över utvalda relationer
5475 5475 Ställ in språket
5476 5476 Ange förinställningsmapp
5477 5477 Ändra förinställnings-, data- och cachemappen (cachemappen blir till josm.home/cache)
5478 5478 Välj användardata-plats
5479 5479 -----
5480 5480 Sätt {0}={1} för nod "{2}"
5481 5481 Sätt {0}={1} för relation"{2}"
5482 5482 Sätt {0}={1} för sträcka "{2}"
5483 5483 Sätter en roll för den valda medlemmen
5484 5484 -----
5485 5485 Ange inställningar direkt. Använd med försiktighet!
5486 5486 Anger förval
5487 5487 Inställningar
5488 5488 Inställningar för ljudspelare och ljudmarkörer.
5489 5489 Inställningar för kartprojektion och datatolkning.
5490 5490 -----
5491 5491 -----
5492 5492 -----
5493 5493 -----
5494 5494 Delad taxi
5495 5495 Bilpool
5496 5496 Skarp vinkel
5497 5497 Skarpa vinklar
5498 5498 -----
5499 5499 Skärpa
5500 5500 +++++
5501 5501 Vindskydd
5502 5502 Fäbod
5503 5503 Skift+Enter: Lägg till alla taggar till valda objekt
5504 5504 Singel
5505 5505 Shintoskrin
5506 5506 Skepp
5507 5507 Sjöfart
5508 5508 Skomakare
5509 5509 Skor
5510 5510 Skytte
5511 5511 Affärer
5512 5512 Kort beskrivning:
5513 5513 -----
5514 5514 -----
5515 5515 Kortkommando
5516 5516 -----
5517 5517 -----
5518 5518 -----
5519 5519 Visa statusrapport
5520 5520 Visa text/ikoner
5521 5521 Visa miniatyrbilder på kartan
5522 5522 Visa allt
5523 5523 -----
5524 5524 Visa ändringsuppsättning {0}
5525 5525 Visa nedladdad yta
5526 5526 Visa fel
5527 5527 Visa den första bilden
5528 5528 Visa hjälpinformation
5529 5529 Visa hjälpgeometri
5530 5530 Visa historik
5531 5531 -----
5532 5532 Visa info
5533 5533 -----
5534 5534 -----
5535 5535 Visa den sista bilden
5536 5536 Visa lager
5537 5537 -----
5538 5538 -----
5539 5539 Visa nästa bild
5540 5540 -----
5541 5541 Visa objektens ID i urvalslistor
5542 5542 -----
5543 5543 Visa enbart Nyckel/värde applicerbart på markerade objekt
5544 5544 Visa eller dölj ljudmenyn på huvudmenyn.
5545 5545 Visa sökruta för snabbval
5546 5546 Visa föregående bild
5547 5547 -----
5548 5548 Visa startbild vid uppstart
5549 5549 Visa statusrapport med information som kan vara av nytta vid felrapportering.
5550 5550 Visa enbart taggar med konflikter
5551 5551 Visa taggar med enbart flera värden
5552 5552 -----
5553 5553 -----
5554 5554 Visa den här dialogen igen nästa gång
5555 5555 Visa denna hjälptext
5556 5556 Visa miniatyrbilder
5557 5557 Visa tile-information
5558 5558 -----
5559 5559 Visa användare {0}
5560 5560 Visa/dölj
5561 5561 -----
5562 5562 Visa/dölj lager
5563 5563 Dusch
5564 5564 Visat område
5565 5565 Visar lufttryck
5566 5566 Visar datum
5567 5567 Visar luftfuktighet
5568 5568 -----
5569 5569 Visar temperatur
5570 5570 Krymp
5571 5571 -----
5572 5572 Sidoknappar
5573 5573 Trottoar
5574 5574 -----
5575 5575 -----
5576 5576 -----
5577 5577 -----
5578 5578 -----
5579 5579 -----
5580 5580 Sträckor med likartade namn
5581 5581 Enkelt
5582 5582 Förenkla
5583 5583 Förenkla sträcka
5584 5584 Förenkla alla valda sträckor
5585 5585 Förenkla väg
5586 5586 Förenkla sträckor?
5587 5587 -----
5588 5588 Eftersom nedladdningsgränsen var {0}, kan det finnas fler anteckningar att ladda ner.
5589 5589 -----
5590 5590 -----
5591 5591 -----
5592 5592 Enstaka poster
5593 5593 +++++
5594 5594 -----
5595 5595 -----
5596 5596 -----
5597 5597 -----
5598 5598 Storlek
5599 5599 +++++
5600 5600 Skidor
5601 5601 -----
5602 5602 Skidåkning
5603 5603 Överhoppningshämtning
5604 5604 Hoppa över lager och fortsätt
5605 5605 Strunta att ladda plugins
5606 5606 Hoppa över uppdatering
5607 5607 -----
5608 5608 Hoppar över uppdatering efter JOSM-uppgradering. Automatisk uppdatering vid uppstart är inaktiverad.
5609 5609 -----
5610 5610 Glidande karta
5611 5611 Slip
5612 5612 -----
5613 5613 -----
5614 5614 -----
5615 5615 -----
5616 5616 Småapparater
5617 5617 Rökare
5618 5618 -----
5619 5619 Mjuk kartgrafik (antialiasing)
5620 5620 -----
5621 5621 Mjukhet
5622 5622 Växla till nodprojektion
5623 5623 Snöskoter
5624 5624 -----
5625 5625 -----
5626 5626 +++++
5627 5627 Fotboll
5628 5628 -----
5629 5629 Mjuk
5630 5630 -----
5631 5631 Solkraftverk
5632 5632 -----
5633 5633 -----
5634 5634 -----
5635 5635 Några exampel:
5636 5636 Några onödiga noder har tagits bort från markeringen
5637 5637 -----
5638 5638 -----
5639 5639 Några av objekten har ändrats.<br> Fortsätt om dessa ändringar skall förkastas.</html>
5640 5640 Några av vägarna var del av relationer som har ändrats.<br>Vänligen verifiera att inga fel har introducerats.
5641 5641 Vissa vägtyper medför redan vissa åtkomstbegränsningar, som inte bör sättas igen.
5642 5642 Några sträckpunkter som låg för långt från spåret för att deras tid skulle kunna uppskattas med någon rimlighet uteslöts.
5643 5643 Några sträckpunkter med tidsstämplar tidigare än spårets början eller senare än dess slut uteslöts eller flyttades till början.
5644 5644 -----
5645 5645 Tyvärr kan inte multipolygonrelationer med flera yttre sträckor hanteras.
5646 5646 Tyvärr kan inte en sträcka som både är inre och yttre i multipolygonrelationer hanteras.
5647 5647 Tyvärr kan inte en sträcka som är inre i flera multipolygonrelationer hanteras.
5648 5648 Tyvärr kan inte en yttre sträcka i en multipolygonrelation hanteras.
5649 5649 Sortera
5650 5650 Sortera nedan
5651 5651 Sortera filter.
5652 5652 Sortera anteckningar
5653 5653 -----
5654 5654 Sortera relationsmedlemmarna
5655 5655 -----
5656 5656 Ljudsignaler
5657 5657 Källa
5658 5658 Syd
5659 5659 -----
5660 5660 -----
5661 5661 -----
5662 5662 -----
5663 5663 -----
5664 5664 -----
5665 5665 Platser för rörelsehindrade
5666 5666 Familjeplatser
5667 5667 Platser för kvinnor
5668 5668 -----
5669 5669 -----
5670 5670 -----
5671 5671 -----
5672 5672 -----
5673 5673 Specificera datakällan för ändringarna
5674 5674 Hastighetskamera
5675 5675 Skylt för hastighetsbegränsning
5676 5676 Spikhinder
5677 5677 Dela sträcka
5678 5678 Dela sträckan vid vald nod.
5679 5679 Dela multipla spårsegment från ett spår till multipla spår.
5680 5680 -----
5681 5681 Dela spårsegment till spår
5682 5682 -----
5683 5683 Dela upp sträckor i fragment
5684 5684 +++++
5685 5685 Bollsport
5686 5686 Sportfaciliteteter
5687 5687 -----
5688 5688 Idrott
5689 5689 Sporthall
5690 5690 -----
5691 5691 Källa
5692 5692 Torg
5693 5693 Stadion
5694 5694 -----
5695 5695 -----
5696 5696 -----
5697 5697 -----
5698 5698 -----
5699 5699 Standard unix-geometri-argument
5700 5700 Stjärnor
5701 5701 Startdatum
5702 5702 Påbörja nedladdning
5703 5703 Påbörja hämtning av data
5704 5704 Starta ny sträcka från senaste nod.
5705 5705 Början av spåret (görs alltid om det inte finns andra markörer).
5706 5706 Påbörjar kataloggenomläsning
5707 5707 -----
5708 5708 -----
5709 5709 -----
5710 5710 -----
5711 5711 -----
5712 5712 -----
5713 5713 -----
5714 5714 Status:
5715 5715 -----
5716 5716 -----
5717 5717 -----
5718 5718 Kontorsmaterial
5719 5719 +++++
5720 5720 +++++
5721 5721 Statusrapport
5722 5722 Statusbarbakgrund
5723 5723 Statusrad bakgrund: aktiv
5724 5724 Statusrad förgrund
5725 5725 Statusrad förgrund: aktiv
5726 5726 Trappsteg
5727 5727 Stätta
5728 5728 -----
5729 5729 Sten (friliggande)
5730 5730 Stenhuggare
5731 5731 Stopp
5732 5732 Stoppzon
5733 5733 Stopplats
5734 5734 Stopp-positionen är inte medlem av rutten
5735 5735 Lageruthyrning
5736 5736 Lagringstank
5737 5737 -----
5738 5738 -----
5739 5739 -----
5740 5740 -----
5741 5741 Sund
5742 5742 -----
5743 5743 -----
5744 5744 -----
5745 5745 -----
5746 5746 -----
5747 5747 -----
5748 5748 Bäck
5749 5749 -----
5750 5750 Gatulampa
5751 5751 -----
5752 5752 Kopplingsskåp
5753 5753 Gatan/vägen saknar namn
5754 5754 Gatan/vägen saknar referens
5755 5755 Gatunamn
5756 5756 Vägar
5757 5757 -----
5758 5758 -----
5759 5759 Strippklubb
5760 5760 Barnvagnsramp
5761 5761 Kraftig
5762 5762 Struktur
5763 5763 -----
5764 5764 -----
5765 5765 -----
5766 5766 Är stilen aktiverad?
5767 5767 -----
5768 5768 -----
5769 5769 Stilinställningar
5770 5770 Formaterad kartrenderer
5771 5771 Stilar för "{0}":
5772 5772 -----
5773 5773 Underordnat område
5774 5774 Underdistrikt
5775 5775 -----
5776 5776 Tillämpa filter
5777 5777 -----
5778 5778 -----
5779 5779 Förort
5780 5780 Tunnelbana
5781 5781 Tunnelbaneingång
5782 5782 Lyckades
5783 5783 Öppnade ändringsuppsättning {0} framgångsrikt
5784 5784 Sugpump
5785 5785 -----
5786 5786 +++++
5787 5787 -----
5788 5788 -----
5789 5789 Stormarknad
5790 5790 -----
5791 5791 Övervakad
5792 5792 -----
5793 5793 Stöd
5794 5794 Understödda leverantörer av upprätningstjänster:
5795 5795 -----
5796 5796 -----
5797 5797 Undertryck ytterligare feldialogrutor för den här sessionen.
5798 5798 Undertryck det här felet för den här sessionen.
5799 5799 Yta
5800 5800 -----
5801 5801 -----
5802 5802 Övervakningskamera
5803 5803 Mätpunkt
5804 5804 -----
5805 5805 Misstänkt felaktig data funnen. Ladda upp ändå?
5806 5806 -----
5807 5807 -----
5808 5808 -----
5809 5809 -----
5810 5810 -----
5811 5811 -----
5812 5812 -----
5813 5813 Simning
5814 5814 -----
5815 5815 -----
5816 5816 +++++
5817 5817 +++++
5818 5818 -----
5819 5819 Ändra vinkelfästningsläge medan du ritar
5820 5820 Parallel linjering med fördrivning
5821 5821 Ändra input- och output-crs
5822 5822 Ändra ordningen på inmatade koordinater (öst/nord, long/lat)
5823 5823 Ändra ordningen på utmatade koordinater (öst/nord, long/lat)
5824 5824 -----
5825 5825 Symboliska namn för mappar och aktuella sökvägar
5826 5826 Tecknen <tt>&deg;</tt>, <tt>&#39;</tt>, <tt>&prime;</tt>, <tt>&quot;</tt>, <tt>&Prime;</tt> är valfria.
5827 5827 Synagoga
5828 5828 Synkronisera ljud
5829 5829 Synkronisera hela datasetet
5830 5830 -----
5831 5831 -----
5832 5832 Synkronisera tid med hjälp av ett foto av GPS-mottagaren
5833 5833 Synkronisera enbart sträcka {0}
5834 5834 Måttsystem
5835 5835 Måttsystem ändrat till {0}
5836 5836 -----
5837 5837 -----
5838 5838 -----
5839 5839 -----
5840 5840 T1 - hikingspår
5841 5841 T2 - bergsspår
5842 5842 T3 - svår, exponerat hikingspår
5843 5843 T4 - svårt, exponerade och branta alpina spår
5844 5844 T5 - svår alpint spår med klättring
5845 5845 T6 - farligt alpint spår med klättring
5846 5846 -----
5847 5847 -----
5848 5848 -----
5849 5849 -----
5850 5850 -----
5851 5851 -----
5852 5852 TMS-inställningar
5853 5853 Tennessee
5854 5854 Texas
5855 5855 -----
5856 5856 Bordtennis/pingpong
5857 5857 -----
5858 5858 -----
5859 5859 Etikett ''{0}'' är ogiltig
5860 5860 Tag kontroll
5861 5861 Taggkontroll (MapCSS-baserad)
5862 5862 -----
5863 5863 -----
5864 5864 Etikettsamlingen kan inte lämpas på en primitiv eftersom det finns nycklar med flera värden.
5865 5865 Etikettskollektion innehåller inte det valda värdet "{0}".
5866 5866 Taggkombinationer
5867 5867 -----
5868 5868 -----
5869 5869 -----
5870 5870 Taggens nyckel innehåller tecken som inte går att skriva ut
5871 5871 Taggens nyckel längre än {0} tecken ({1} tecken)
5872 5872 Tagga ändrade relationer mer
5873 5873 Etikettens värde innehåller icke-tryckbart (vanligtvis osynligt) tecken
5874 5874 Taggens värde innehåller ovanliga Unicode-tecken {0}
5875 5875 Taggens värde längre än {0} tecken ({1} tecken)
5876 5876 Källa för TagChecker
5877 5877 Snabbval för taggning
5878 5878 Taggar
5879 5879 Taggar och Medlemmar
5880 5880 Taggar för valda objekt
5881 5881 Taggar från noder
5882 5882 Taggar från relationer
5883 5883 Taggar från sträckor
5884 5884 Taggar på
5885 5885 Taggar för ändringsuppsättningen {0}
5886 5886 Taggar för ny ändringsuppsättning
5887 5887 -----
5888 5888 -----
5889 5889 Taggar med tomma värden
5890 5890 Taggar/Medlemskap
5891 5891 Taggar:
5892 5892 Taggar: {0} / Medlemskap: {1}
5893 5893 Skrädderi
5894 5894 -----
5895 5895 -----
5896 5896 -----
5897 5897 -----
5898 5898 -----
5899 5899 +++++
5900 5900 Tatuering
5901 5901 +++++
5902 5902 Taxibana
5903 5903 -----
5904 5904 -----
5905 5905 -----
5906 5906 Teleskåp
5907 5907 Telefon
5908 5908 -----
5909 5909 Telefonkort
5910 5910 Teleskop
5911 5911 Teleskopdiameter (meter)
5912 5912 -----
5913 5913 Bowling
5914 5914 +++++
5915 5915 Tält tillåtna
5916 5916 -----
5917 5917 -----
5918 5918 -----
5919 5919 Distrikt
5920 5920 Tertiär
5921 5921 Tertiär länk
5922 5922 -----
5923 5923 -----
5924 5924 -----
5925 5925 Test misslyckades
5926 5926 Test som validerar "lane:"-taggar
5927 5927 -----
5928 5928 Test {0}/{1}: Påbörjar {2}
5929 5929 -----
5930 5930 Testa OAuth Access Token
5931 5931 -----
5932 5932 Tester
5933 5933 -----
5934 5934 +++++
5935 5935 -----
5936 5936 Tack för att du anger en kommentar till din ändringsuppsättning. Det ger andra karterare en uppfattning om dina avsikter
5937 5937 Tack för att du anger en datakälla
5938 5938 Kompassriktning för den delsträcka som ritas.
5939 5939 De två valda objekten har olika stilcachen.
5940 5940 De två valda objekt har identiska stilcachar.
5941 5941 -----
5942 5942 -----
5943 5943 -----
5944 5944 -----
5945 5945 -----
5946 5946 -----
5947 5947 -----
5948 5948 -----
5949 5949 -----
5950 5950 "från"-sträckan startar eller slutar inte med en "via"-nod
5951 5951 "till"-sträckan startar eller slutar inte med en "via"-nod
5952 5952 -----
5953 5953 Hur många gånger hastigheten fördubblas vid snabbspolning framåt
5954 5954 Vinkeln mellan föregående och aktiv delsträcka.
5955 5955 Det område du försökte hämta är för stort eller så var din begäran för stor.<br>Begär antingen hem ett mindre område eller använd en exportfil från OSM-samfundet.
5956 5956 Texten i fetstil är namnet på lagret.
5957 5957 -----
5958 5958 Ändringsuppsättningen kommer att <strong>lämnas öppen</strong> efter uppladdningen.
5959 5959 Ändringsuppsättningen kommer att <strong>stängas</strong> efter uppladdningen.
5960 5960 -----
5961 5961 Denna ändringsuppsättnings innehåll har ännu inte hämtats hem.
5962 5962 Den kopierade datan innehåller okompletta objekt. Då okompletta objekt klistras in tas dessa bort. Vill du klistra in datan utan dessa okompletta objekt?
5963 5963 Nuvarande urval kan inte användas för att dela upp en sträcka - ingen nod är vald.
5964 5964 Det nuvarande urvalet kan inte användas för att frigöra något.
5965 5965 -----
5966 5966 -----
5967 5967 -----
5968 5968 Angett värde är inte ett giltigt användar-ID. Ange ett heltal > 0
5969 5969 Det nuvarande värdet är inte en godkänd tile-adress
5970 5970 Det aktuella värdet är inte giltigt rutindex för den närvarande zoomnivån
5971 5971 Standard förinställning för JOSM
5972 5972 Dokumentet innehåller inte någon data.
5973 5973 -----
5974 5974 -----
5975 5975 Öppningen till en grotta.
5976 5976 -----
5977 5977 -----
5978 5978 Följande är ett resultat av en automatisk validering. Försök gärna att åtgärda dem, men var försiktig så du inte förstör korrekt data. Vid tvekan, ignorera felen.<br>När du stänger den här dialogrutan kan du finna noteringarna i validatorsidpanelen och där granska dem.
5979 5979 Följande dotterobjekt kommer också<br> tas bort utöver de valda objekten:
5980 5980 Följande fel uppstod under masshämtning: {0}
5981 5981 -----
5982 5982 -----
5983 5983 -----
5984 5984 -----
5985 5985 -----
5986 5986 Formatet för kartprojektionens inmatning och output är liknande till det som används av mjukvaran PROJ.4.
5987 5987 Den geografiska latituden vid muspekaren.
5988 5988 Den geografiska longituden vid muspekaren.
5989 5989 -----
5990 5990 -----
5991 5991 -----
5992 5992 Nyckeln "{0}" och alla dess värden kommer att tas bort
5993 5993 Den här nyckeln "{0}" används redan
5994 5994 -----
5995 5995 -----
5996 5996 Latituderna måste vara mellan {0} och {1}
5997 5997 -----
5998 5998 Längden hos den nya delsträcka som håller på att ritas.
5999 5999 Longituderna måste vara mellan {0} och {1}
6000 6000 -----
6001 6001 -----
6002 6002 Den sammanfogade datauppsättningen kommer inte att innehålla en etikett med nyckeln {0}
6003 6003 -----
6004 6004 -----
6005 6005 -----
6006 6006 Namnet på objektet vid muspekaren.
6007 6007 Den nya nyckeln används redan, skriv över värden?
6008 6008 -----
6009 6009 Det är inget vid muspekaren.
6010 6010 Antal sekunder att hoppa framåt eller bakåt när knapparna i fråga trycks ner
6011 6011 Lösenord kan inte vara tomt. Ange ditt OSM-lösenord
6012 6012 -----
6013 6013 Insticksmodulen har tagits bort från inställningarna. Starta om JOSM för frigöra insticksmodulen.
6014 6014 -----
6015 6015 -----
6016 6016 Projektionen {0} kunde inte aktiveras. Använder Merkator
6017 6017 -----
6018 6018 Förhållandet mellan tid förfluten i ljudinspelaren och verklig förfluten tid.
6019 6019 Det reguljära uttrycket "{0}" orsakade tolkningsfel vid offset {1}, fullständigt fel:\n\n{2}
6020 6020 Det reguljära uttrycket "{0}" kunde inte tolkas, fullständig felbeskrivning:\n\n{1}
6021 6021 -----
6022 6022 -----
6023 6023 Revisionsfilen "/REVISION" saknas.
6024 6024 Det valda GPX-spåret innehåller inte några tidsstämplar. Välj ett annat spår.
6025 6025 Den markerade ytan är inte komplett. Fortsätt?
6026 6026 De valda noderna ingår inte i samma sträcka.
6027 6027 De markerade fotografierna innehåller ingen tidsinformation.
6028 6028 Urvalet innehåller {0} sträckor. Är du säker på att du vill förenkla dem alla?
6029 6029 -----
6030 6030 Servern svarade med svarskod 404.<br>Detta betyder vanligtvis att servern inte känner till något objekt med det förfrågade ID’t.
6031 6031 -----
6032 6032 -----
6033 6033 -----
6034 6034 -----
6035 6035 -----
6036 6036 Användarnamn kan inte vara tomt. Ange ditt OSM-användarnamn
6037 6037 Sträckan kan inte delas vid de valda noderna. (Tips: Välj noder mitt på sträckan.)
6038 6038 Sträckorna kan inte slås ihop med bibehållen riktning. Vill du vända på några av dem?
6039 6039 Teater
6040 6040 Deras datauppsättning innehåller inte en etikett med nyckel {0}
6041 6041 Deras version
6042 6042 Deras version (server dataset)
6043 6043 Deras med sammanfogad
6044 6044 Det finns inga bildlager.
6045 6045 Det finns inga öppna ändringsuppsättningar
6046 6046 Det finns inga valda objekt att uppdatera
6047 6047 Det finns olösta konflikter. Konflikter sparas inte och kommer att behandlas som om du avvisat dem alla. Fortsätt?
6048 6048 -----
6049 6049 -----
6050 6050 Fel uppstod vid visning av URL:en för denna markör.
6051 6051 {0} konflikter uppstod under import.
6052 6052 -----
6053 6053 -----
6054 6054 Detta kan leda till att noder raderas av misstag.
6055 6055 -----
6056 6056 Denna anslutningsbarhet kan redan vara antydad
6057 6057 -----
6058 6058 -----
6059 6059 Dessa bilder är överlagring
6060 6060 Den här bakgrunden är markerad som bäst i regionen av andra.
6061 6061 -----
6062 6062 Detta är slutet av inspelningen
6063 6063 -----
6064 6064 -----
6065 6065 -----
6066 6066 Denna nod är inte bunden till något annat.
6067 6067 Detta får JOSM att glömma de valda objekten.<br> De kommer att tas bort från lagret, men kommer <i>inte</i> att tas bort<br> från servern vid inskickning.
6068 6068 -----
6069 6069 -----
6070 6070 -----
6071 6071 -----
6072 6072 -----
6073 6073 Detta minskar antal onödiga noder längs sträckan och är särskilt rekommenderat om GPS-spår spelades in tidvis (d.v.s. en punkt per sekond) eller om noggrannhet var låg. Detta minskar sicksackspår.
6074 6074 Det här testet kontrollerar fel i taggars nycklar och värden.
6075 6075 Detta test letar efter noder som saknar tagg och som inte ingår i någon sträcka
6076 6076 Detta test letar efter sträckor som saknar tagg, är tomma, eller består av en enda nod.
6077 6077 Detta test letar efter sträckor som innehåller några av sina noder mer än en gång.
6078 6078 Detta testar letar efter sträckor med likartade namn som kan tyda på felstavning.
6079 6079 Detta kontrollerar om en sträcka har en slutnod som ligger mycket nära en annan sträcka.
6080 6080 Detta testar om multipolygoner är giltiga.
6081 6081 Det här testet kontrollerar om svängbegränsningarna är giltiga
6082 6082 Detta kontrollerar om två vägar, järnvägar, vattenleder eller byggnader korsar varandra i samma lager utan att vara förenade med en gemensam nod.
6083 6083 Detta testar att en förbindelse mellan två noder inte används av mer än en sträcka.
6084 6084 Detta test kontrollerar om kustlinjerna är korrekta.
6085 6085 Detta test kontrollerar att det inte finns några noder med precis samma läge.
6086 6086 Det här testet kontrollerar att det inte finns några relationer med samma taggar och samma medlemmar med samma roller
6087 6087 Denna test kontrollerar att det inte finns vägar med samma noders koordinater och eventuellt samma etiketter.
6088 6088 Detta test kontrollerar öppettiderssyntax.
6089 6089 Detta test kontrollerar riktningen på sträckor av typerna vatten (water), land (land) och kustlinje (coastline).
6090 6090 Detta test söker efter flerspråkliga objekt vilkas ''name''-attribut inte är likt med något ''name:*'' attribut och inte är en komposition av några ''name:*''- attributer, t. ex. Italia - Italien - Italy.
6091 6091 Detta kontrollerar för långa linjesegment, vilket ofta är felaktigheter.
6092 6092 Detta kontrollerar om sträckor som bör bilda en cirkel är slutna
6093 6093 Den här versionen är inte längre supportad av {0} sedan {1} och rekommenderas inte att användas.
6094 6094 -----
6095 6095 -----
6096 6096 Noderna är inte i en cirkel. Avbryter.
6097 6097 -----
6098 6098 -----
6099 6099 -----
6100 6100 -----
6101 6101 Biljetter
6102 6102 Biljettmaskin
6103 6103 Tidvattenturbin
6104 6104 Tidvattenkanal
6105 6105 -----
6106 6106 -----
6107 6107 Tidvattennivå
6108 6108 Tile-information
6109 6109 Rutnummer
6110 6110 Tile-adress
6111 6111 Tile-adress:
6112 6112 -----
6113 6113 -----
6114 6114 -----
6115 6115 -----
6116 6116 Tile-namn
6117 6117 Tilestorlek
6118 6118 -----
6119 6119 Plattläggare
6120 6120 -----
6121 6121 Tid
6122 6122 Tid (hh:mm, för vandring)
6123 6123 -----
6124 6124 Tidsfilter för "{0}" såsom "{1}"
6125 6125 Tid:
6126 6126 -----
6127 6127 Tidszon:
6128 6128 Tidszon: {0}
6129 6129 Däck
6130 6130 -----
6131 6131 +++++
6132 6132 -----
6133 6133 -----
6134 6134 -----
6135 6135 Titel eller typ av skydd
6136 6136 Titel:
6137 6137 Till
6138 6138 Till (sista stoppet)
6139 6139 Till ...
6140 6140 -----
6141 6141 Att radera
6142 6142 -----
6143 6143 Tobak
6144 6144 Växla Följande vy
6145 6145 Växla trådnätsvisning
6146 6146 -----
6147 6147 Växla dialogpanelen
6148 6148 Växla dialogpanelen, maximera kartvyn
6149 6149 Växla dynamiska knappar
6150 6150 Växla helskärmsvy
6151 6151 Växla länkning med {0}
6152 6152 Växla synlighet för hanteraren för ändringsuppsättningar
6153 6153 Växla synlighet på lager: {0}
6154 6154 Växla visning av markörtext och ikoner.
6155 6155 Alternera visning av det valda lagret.
6156 6156 Växla: {0}
6157 6157 Växlar synligheten för redigeringsverktygsraden (d.v.s. det vertikala verktyget)
6158 6158 Växlar synligheten för huvudverktygsraden (d.v.s. den horisontella verktygsraden)
6159 6159 Toaletter
6160 6160 Toaletter
6161 6161 -----
6162 6162 Betalstation
6163 6163 Betalstation
6164 6164 Vägtull
6165 6165 Gravkammare
6166 6166 -----
6167 6167 -----
6168 6168 Verktyg: {0}
6169 6169 Verktygsrad
6170 6170 -----
6171 6171 -----
6172 6172 Inställning av verktygsrad
6173 6173 -----
6174 6174 -----
6175 6175 Verktygstips
6176 6176 Toppsäkring (börja vid ruttens topp + släpp ner repet)
6177 6177 -----
6178 6178 -----
6179 6179 -----
6180 6180 -----
6181 6181 -----
6182 6182 -----
6183 6183 -----
6184 6184 +++++
6185 6185 Totalt antal anteckningar:
6186 6186 -----
6187 6187 -----
6188 6188 -----
6189 6189 -----
6190 6190 -----
6191 6191 Turism
6192 6192 Turistattratkion
6193 6193 Turistbussar
6194 6194 -----
6195 6195 -----
6196 6196 Torn
6197 6197 -----
6198 6198 Torn
6199 6199 Småstad
6200 6200 Stadshus/kommunsäte
6201 6201 Leksaker
6202 6202 Bruksväg
6203 6203 Friidrott
6204 6204 Spår- och punktfärgläggning
6205 6205 -----
6206 6206 -----
6207 6207 Spårtyp
6208 6208 -----
6209 6209 -----
6210 6210 Trafik
6211 6211 Farthinder
6212 6212 Trafikspegel
6213 6213 Trafikljus
6214 6214 Ljussignaler
6215 6215 -----
6216 6216 -----
6217 6217 -----
6218 6218 -----
6219 6219 -----
6220 6220 -----
6221 6221 Spåret är väl underhållet. Området platt eller lätt sluttat, ingen fallrisk.
6222 6222 Spår med kontinuerlig linje och balanserad lutning. Terräng delvis brant, risk för fall.
6223 6223 -----
6224 6224 Tåg
6225 6225 Spårvagn
6226 6226 Spårvagnshållplats
6227 6227 -----
6228 6228 -----
6229 6229 Översättningar
6230 6230 Översättare
6231 6231 +++++
6232 6232 Transporttypsbegränsningar
6233 6233 +++++
6234 6234 Resebyrå
6235 6235 Träd
6236 6236 Allé
6237 6237 -----
6238 6238 -----
6239 6239 -----
6240 6240 Träd inom lantbruk
6241 6241 -----
6242 6242 -----
6243 6243 Trådbuss
6244 6244 -----
6245 6245 Motortrafikled
6246 6246 Motortrafikledslänk
6247 6247 Försök igen
6248 6248 -----
6249 6249 Prova först att uppdatera till den senaste versionen av denna insticksmodul innan du rapporterar en bugg.
6250 6250 -----
6251 6251 -----
6252 6252 +++++
6253 6253 -----
6254 6254 -----
6255 6255 -----
6256 6256 -----
6257 6257 -----
6258 6258 Svängbegränsningare
6259 6259 Slå på och av valda färgscheman
6260 6260 Vändplats
6261 6261 Vändslinga
6262 6262 Vändplats
6263 6263 Vändkors
6264 6264 Vändskiva
6265 6265 Två parallella linjer funna. Avbryts.
6266 6266 -----
6267 6267 Typ
6268 6268 Typ ''{0}'' för relationsmedlem med roll ''{1}'' matchar inte godkända typer ''{2}'' i preset {3}
6269 6269 -----
6270 6270 -----
6271 6271 -----
6272 6272 -----
6273 6273 -----
6274 6274 Typ av skydd
6275 6275 -----
6276 6276 -----
6277 6277 -----
6278 6278 -----
6279 6279 Typisk restid i minuter
6280 6280 +++++
6281 6281 -----
6282 6282 -----
6283 6283 -----
6284 6284 -----
6285 6285 -----
6286 6286 -----
6287 6287 -----
6288 6288 -----
6289 6289 UIC-namn
6290 6290 UIC-referens
6291 6291 UIC-Referens
6292 6292 Mindre öar i Oceanien och Västindien
6293 6293 -----
6294 6294 OKÄND
6295 6295 -----
6296 6296 -----
6297 6297 -----
6298 6298 -----
6299 6299 -----
6300 6300 -----
6301 6301 -----
6302 6302 -----
6303 6303 -----
6304 6304 -----
6305 6305 +++++
6306 6306 URL / Fil:
6307 6307 URL-filer
6308 6308 URL innehåller en oglitig authority: {0}
6309 6309 URL:en innehåller ett felaktigt fragment: {0}
6310 6310 URL:en innehåller en felaktig sökväg: {0}
6311 6311 URL:en innehåller ett felaktigt protokoll: {0}
6312 6312 URL:en innehåller en felaktig frågesträng: {0}
6313 6313 URL innehåller omvänt snedstreck (backslash) istället för snedsträck (slash)
6314 6314 -----
6315 6315 -----
6316 6316 URL från www.openstreetmap.org (du kan klistra in en URL här som anger hämtningsområdets gränser)
6317 6317 URL från www.openstreetmap.org (du kan klistra in en URL här för att hämta hem området)
6318 6318 URL:en är ogiltig
6319 6319 +++++
6320 6320 +++++
6321 6321 +++++
6322 6322 -----
6323 6323 -----
6324 6324 -----
6325 6325 Utah
6326 6326 +++++
6327 6327 -----
6328 6328 -----
6329 6329 -----
6330 6330 UTM zon
6331 6331 UTM projektion (''+proj=utm'') krävs ''+zone=...'' parametern.
6332 6332 -----
6333 6333 -----
6334 6334 -----
6335 6335 -----
6336 6336 -----
6337 6337 Frigör sträckor
6338 6338 Kunde inte lägga till lager ''{0}'': {1}
6339 6339 Kan Ej lägga till primitiven {0} till datasetet därför att det är redan inkluderat
6340 6340 -----
6341 6341 Kunde Ej skapa katalogen {0}, autospara-funktionen inaktiverad.
6342 6342 Kunde ej skapa filen {0}, ett annat filnamn kommer att användas
6343 6343 Kunde inte skapa ny ljudmarkör.
6344 6344 Kunde inte ta bort PID-filen {0}
6345 6345 Kunde inte ta bort den arkiverade säkerhetskopiefilen {0}
6346 6346 Kunde inte ta bort säkerhetskopiefilen {0}
6347 6347 -----
6348 6348 Kunde Ej ta bort den utdaterade backup-filen {0}
6349 6349 Omöjligt att ta bort tillfälliga filen {0}
6350 6350 -----
6351 6351 -----
6352 6352 Kunde inte hitta någon översättning för locale {0}. Faller tillbaka på {1}.
6353 6353 -----
6354 6354 -----
6355 6355 Kan inte läsa in lager
6356 6356 Hittar inte fil ''{0}''.
6357 6357 Kunde inte tolka lon/lat
6358 6358 Kunde inte tolkas som koordinatvärde: "{0}"
6359 6359 Omöjligt att analysera ett nummer i "{0}"
6360 6360 Kunde inte tolka värdet ''{1}'' av parametern ''{0}'' som en koordinat.
6361 6361 Kan inte analysera värdet ''{1}'' av parametern ''{0}'' som nummer.
6362 6362 Kunde inte analysera värdet för "towgs84" parametern ("{0}")
6363 6363 -----
6364 6364 Omöjligt att ersätta variabel {0} i {1}: {2}
6365 6365 Omöjligt att tillsätta filen okörbar {0}
6366 6366 Omöjligt att tillsätta filen oläsbar {0}
6367 6367 Omöjligt att tillsätta filen oläsbar {0}
6368 6368 Omöjligt att tillsätta filen läsbar {0}
6369 6369 Omöjligt att tillsätta filen läsbar {0}
6370 6370 Det går inte att synkronisera i det lager som spelas upp.
6371 6371 Oklassificerad
6372 6372 Öppna sträckor
6373 6373 Ej sluten sträcka
6374 6374 Oansluten kustlinje
6375 6375 Ej anslutna vägare
6376 6376 Oanslutna naturmark och markanvändning
6377 6377 Oanslutna noder utan fysiska taggar
6378 6378 Oansluten kraftledning
6379 6379 Ej anslutna järnvägar
6380 6380 Ej anslutna vattendrag
6381 6381 Återställ konflikten mellan raderade lägen
6382 6382 Återställ konflikten mellan olika koordinater
6383 6383 Obestämt
6384 6384 -----
6385 6385 -----
6386 6386 Ångra
6387 6387 Ångra ...
6388 6388 Ångra borttagning
6389 6389 Ångra flytt
6390 6390 Ångra formuträtning för vissa noder
6391 6391 Ångra senaste åtgärden.
6392 6392 Ångra det markerade och alla efterföljande kommandon
6393 6393 Ångra {0}
6394 6394 Lossa panelen
6395 6395 Oväntat JOSM-versionsnummer i revisionsfilen, värdet är ''{0}''
6396 6396 Oväntat XML-element med namnet ''{0}''
6397 6397 -----
6398 6398 -----
6399 6399 -----
6400 6400 -----
6401 6401 -----
6402 6402 -----
6403 6403 -----
6404 6404 -----
6405 6405 Oväntat antal argument för parametern ''+bounds'' (måste vara 4)
6406 6406 Oväntat antal argument för "towgs84" (måste vara 3 eller 7)
6407 6407 Oväntat parameterformat (''{0}'')
6408 6408 -----
6409 6409 -----
6410 6410 -----
6411 6411 Oväntad roll "{0}" i vändbegränsning
6412 6412 -----
6413 6413 -----
6414 6414 -----
6415 6415 Oväntad symbol. Förväntade {0}, men fann {1}
6416 6416 Oväntad symbol: {0}
6417 6417 -----
6418 6418 -----
6419 6419 -----
6420 6420 -----
6421 6421 -----
6422 6422 -----
6423 6423 Oväntat parametervärde "index". Fick {0}.
6424 6424 Tina upp
6425 6425 Tina upp listan på sammanfogade element och börja sammanfogning.
6426 6426 Frigör
6427 6427 Frigörelsebekräftelse
6428 6428 Frigjord nod
6429 6429 -----
6430 6430 -----
6431 6431 -----
6432 6432 Högskola/universitet
6433 6433 -----
6434 6434 Okänd landskod: {0}
6435 6435 Okänd datumsidentifierare: ''{0}''
6436 6436 Okänd värddator
6437 6437 -----
6438 6438 -----
6439 6439 -----
6440 6440 Okänd parameter: ''{0}''.
6441 6441 Okänt förinställningsnamn:
6442 6442 Okänd dataprimitiv: {0}. Tillåtna värden är node (nod), way (sträcka) eller relation
6443 6443 Okänd projektionsidentifierare: ''{0}''
6444 6444 Okänt egenskapsvärde
6445 6445 -----
6446 6446 -----
6447 6447 -----
6448 6448 Okänd source:maxspeed context: {0}
6449 6449 -----
6450 6450 Okänd vändbegränsning
6451 6451 Okänd typ: {0}
6452 6452 Icke namngiven korsning
6453 6453 -----
6454 6454 Sträckor utan namn
6455 6455 -----
6456 6456 Onödiga taggar
6457 6457 Inofficiell webbsida
6458 6458 Oordnad kustlinje
6459 6459 -----
6460 6460 Osparade ändringar
6461 6461 Osparade ändringar - Spara/Ladda upp innan du raderar?
6462 6462 Osparade ändringar - Spara/Ladda upp innan du avslutar?
6463 6463 -----
6464 6464 -----
6465 6465 -----
6466 6466 -----
6467 6467 Osparad osm-data
6468 6468 Avmarkera alla
6469 6469 Avmarkera alla objekt.
6470 6470 Ovalbar nu
6471 6471 -----
6472 6472 -----
6473 6473 -----
6474 6474 Orimliga parameter "{0}" och "{1}" för en tvåpunktsmetod.
6475 6475 WMS-filversion som ej stöds; funnen {0}, förväntad {1}
6476 6476 -----
6477 6477 -----
6478 6478 -----
6479 6479 -----
6480 6480 -----
6481 6481 -----
6482 6482 -----
6483 6483 Otaggade och icke anslutna noder
6484 6484 Sträckor utan tagg
6485 6485 Sträckor utan namn (med kommentar)
6486 6486 Otaggade, tomma och ennodssträckor
6487 6487 Uppåt
6488 6488 Upp en nivå
6489 6489 -----
6490 6490 -----
6491 6491 -----
6492 6492 -----
6493 6493 -----
6494 6494 -----
6495 6495 -----
6496 6496 -----
6497 6497 Uppdatera
6498 6498 Uppdatera JOSM
6499 6499 Uppdatera Java
6500 6500 Uppdatera ändringsuppsättningar
6501 6501 -----
6502 6502 Uppdatera innehåll
6503 6503 Uppdatera data
6504 6504 Uppdatera standardposterna
6505 6505 -----
6506 6506 Uppdatera bakgrund ''{0}''
6507 6507 Uppdateringsintervall (i dagar):
6508 6508 Uppdatera modifierade
6509 6509 Uppdatera multipolygon
6510 6510 Uppdatera objekt
6511 6511 Uppdatera insticksmodul
6512 6512 Uppdatera insticksmoduler
6513 6513 Uppdatera val
6514 6514 Uppdatera ändringsuppsättningens innehåll mot OSM-servern
6515 6515 -----
6516 6516 Uppdatera ändringsuppsättningen från OSM-servern
6517 6517 Uppdatera de valda insticksmodulerna
6518 6518 Uppdaterad
6519 6519 Uppdaterad inställningar för {0} till {1}
6520 6520 Uppdaterar modifierade objekt från servern (hämtar data på nytt)
6521 6521 Uppdaterar de valda objekten mot servern (hämtar data på nytt)
6522 6522 Uppdaterar objekten i det aktiva datalagret från servern.
6523 6523 Uppdaterar valda ändringsuppsättningar med aktuella data från OSM-servern
6524 6524 Uppdaterar ändringsuppsättning {0}...
6525 6525 Uppdaterar ändringsuppsättning...
6526 6526 Laddar upp data
6527 6527 Uppdaterar vilka fel som skall ignoreras...
6528 6528 Uppdaterar karta ...
6529 6529 Uppdaterar insticksmoduler
6530 6530 Uppdaterar användargränssnittet
6531 6531 Tapetserare
6532 6532 Överför
6533 6533 Skicka in ändringar
6534 6534 Ladda upp alla ändringar i det aktiva datalagret till OSM-servern
6535 6535 Ladda upp alla ändringar i nuvarande val till OSM-servern
6536 6536 Ladda upp data
6537 6537 Ladda upp data i bitar av objekt. Storlek på bitarna:
6538 6538 Ladda upp data i en begäran
6539 6539 Ladda upp data till en redan existerande och öppen ändringsuppsättning
6540 6540 Ladda upp data...
6541 6541 Uppladdning avråds
6542 6542 Ladda upp varje objekt individuellt
6543 6543 -----
6544 6544 Uppladdning är blockerad
6545 6545 Uppladdning rekommenderas ej
6546 6546 Ladda upp ändring till anteckning till servern
6547 6547 Ladda upp anteckning
6548 6548 Ladda upp val
6549 6549 Ladda upp val...
6550 6550 Uppladdningen framgångsrik!
6551 6551 -----
6552 6552 Ladda upp till "{0}"
6553 6553 Ladda upp till ny ändringsuppsättning
6554 6554 Ladda upp till befintlig ändringsuppsättning
6555 6555 -----
6556 6556 -----
6557 6557 Skickar in och sparar modifierade lager ...
6558 6558 Laddar upp data ...
6559 6559 Skickar in data för lager ''{0}''
6560 6560 Ladda upp modifierade anteckningar
6561 6561 Laddar upp anteckning till servern
6562 6562 Användning
6563 6563 Användningsposition
6564 6564 Använd vanlig autentisering
6565 6565 -----
6566 6566 -----
6567 6567 -----
6568 6568 Använd OAuth
6569 6569 -----
6570 6570 -----
6571 6571 Använd en SOCKS proxy
6572 6572 -----
6573 6573 -----
6574 6574 Använd piltangenter eller dra bildlagret med musen för att justera dess förskjutning (offset).\nDu kan också ange östlig eller nordlig förskjutning för koordinaterna av typ {0}.\nOm du vill spara förskjutningen som ett bokmärke, ange bokmärkesnamn nedan
6575 6575 -----
6576 6576 Använd komplicerad egenskapskontroll.
6577 6577 -----
6578 6578 Använd förval
6579 6579 Använd standardinställningar
6580 6580 Använd fellager.
6581 6581 -----
6582 6582 Använd globala inställningar
6583 6583 Använd undantagslista.
6584 6584 Använd vänster musknapp klicka & dra för att välja område, pilarna eller höger musknapp för att translatera karta, scrollhjulet eller +/- för att zooma
6585 6585 -----
6586 6586 -----
6587 6587 Använd positiva tal eller N- och E-tecken för att indikera nord- respektive östlig kardinalriktningar.
6588 6588 Använd snabbval ''{0}''
6589 6589 Använd snabbvalet ''{0}'' i gruppen ''{1}''
6590 6590 -----
6591 6591 -----
6592 6592 -----
6593 6593 Använd fellagret för att visa problematiska element.
6594 6594 Använd undantagslista för att avstå från att visa varning.
6595 6595 Använd den här taggen igen
6596 6596 -----
6597 6597 -----
6598 6598 -----
6599 6599 -----
6600 6600 -----
6601 6601 Användare
6602 6602 Användar-id:
6603 6603 Användarinformation
6604 6604 Användarnamn:
6605 6605 Användare:
6606 6606 Användarnamn
6607 6607 Användarnamn:
6608 6608 -----
6609 6609 -----
6610 6610 Detta borde vanligtvis fixas
6611 6611 -----
6612 6612 Virginia
6613 6613 Amerikanska Jungfruöarna
6614 6614 Vermont
6615 6615 Dammsugare
6616 6616 Validera
6617 6617 Validera egenskapsvärden och taggar med hjälp av komplicerade regler.
6618 6618 -----
6619 6619 Validera egenskapsnycklar genom att kontrollera mot en lista av ord.
6620 6620 Validera att egenskapsvärden är giltiga genom kontroll mot förinställningar.
6621 6621 -----
6622 6622 Validerar
6623 6623 Validering
6624 6624 -----
6625 6625 Valideringsresultat
6626 6626 Valideringsfel
6627 6627 -----
6628 6628 Hantering på validering {0}-lista
6629 6629 Dalgång
6630 6630 Värde
6631 6631 Värde ''{0}'' för nyckel ''{1}'' är okänt. Kanske bör det vara {2}?
6632 6632 Värde ''{0}'' för nyckel ''{1}'' är okänt. Kanske bör det vara en av följande: {2}?
6633 6633 Värdet ''{0}'' för nyckeln ''{1}'' är inte förinställt men är känt.
6634 6634 Värdet ''{0}'' för nyckeln ''{1}'' finns Ej bland förinställda mallar.
6635 6635 ''{0}''-värde för funktionen +init stöds inte.
6636 6636 Värdet "{0}" håller på att tillämpas till nyckel "{1}"
6637 6637 Värde ''{0}'' är inte ett tal. Ange ett heltal > 1
6638 6638 Värde >0 förväntades för parametern ''{0}'', fick {1}
6639 6639 Ett värde förväntas för parametern ''{0}''.
6640 6640 Värde för latitud i intervallet [-90,90] krävs
6641 6641 Värde för longitud i intervallet [-180,180] krävs
6642 6642 Värdet är för långt (max {0} tecken):
6643 6643 -----
6644 6644 Värde:
6645 6645 Värde:
6646 6646 -----
6647 6647 -----
6648 6648 -----
6649 6649 Olika inställningar som påverkar hur hela programmet representeras visuellt.
6650 6650 -----
6651 6651 -----
6652 6652 -----
6653 6653 Fordonstillträde
6654 6654 Fordon per typ
6655 6655 Fordon per användningsområde
6656 6656 Hastighet (röd = långsam, grön = snabb)
6657 6657 -----
6658 6658 Varuautomat
6659 6659 Varor till försäljning
6660 6660 +++++
6661 6661 -----
6662 6662 -----
6663 6663 -----
6664 6664 -----
6665 6665 -----
6666 6666 -----
6667 6667 -----
6668 6668 -----
6669 6669 Version över noll förväntad; Fick {0}
6670 6670 +++++
6671 6671 +++++
6672 6672 Vertikala hinder för flygfartyg, över 15 meter på landsbygd och 30 meter i tätort (tex master, torn, höga byggnader, kraftledningar)
6673 6673 Väldigt långa segment på {0} kilometer
6674 6674 Veterinär
6675 6675 Via (mellanliggande stopp)
6676 6676 -----
6677 6677 -----
6678 6678 -----
6679 6679 -----
6680 6680 -----
6681 6681 +++++
6682 6682 TV-spel
6683 6683 -----
6684 6684 -----
6685 6685 -----
6686 6686 Visa
6687 6687 -----
6688 6688 Visa Wikipedia-artikel
6689 6689 -----
6690 6690 Se ändringsuppsättning
6691 6691 -----
6692 6692 Visa bild
6693 6693 -----
6694 6694 Visa: {0}
6695 6695 Utsiktsplats
6696 6696 Följande vy
6697 6697 Följande efter visningsområde är inaktiverat
6698 6698 Följande efter visningsområde är aktiverat, tryck {0} för att inaktivera.
6699 6699 Mindre tätort
6700 6700 Allmänning
6701 6701 -----
6702 6702 Vinodling
6703 6703 -----
6704 6704 -----
6705 6705 -----
6706 6706 -----
6707 6707 -----
6708 6708 -----
6709 6709 -----
6710 6710 Synlighet
6711 6711 Synlighet/läsbarhet
6712 6712 -----
6713 6713 Besök webbsidan
6714 6714 -----
6715 6715 -----
6716 6716 -----
6717 6717 -----
6718 6718 -----
6719 6719 -----
6720 6720 -----
6721 6721 Kalibrering av röstinspelare
6722 6722 Vulkan
6723 6723 Volleyboll
6724 6724 Spänning
6725 6725 Spänning i volt (V)
6726 6726 -----
6727 6727 -----
6728 6728 Washington
6729 6729 -----
6730 6730 -----
6731 6731 -----
6732 6732 +++++
6733 6733 WGS84 Geografisk
6734 6734 Wisconsin
6735 6735 WMS-fel
6736 6736 WMS-filer (*.wms)
6737 6737 WMS-inställningar
6738 6738 WMS-URL eller bild-ID:
6739 6739 WMTS Capabilities-dokument innehåller inte lager i URL:en {0}
6740 6740 WMTS-fel
6741 6741 WMTS Parser fel - startelementer {0} har ett annat namn än slutelementet {2}
6742 6742 West Virginia
6743 6743 Väntar 10 sekunder ...
6744 6744 Promenadrutt
6745 6745 Mur
6746 6746 Varning
6747 6747 -----
6748 6748 Varning: de två valda objekt har lika men inte identiska stilcachar.
6749 6749 Varning: Lösenordet skickas okrypterat.
6750 6750 -----
6751 6751 -----
6752 6752 -----
6753 6753 -----
6754 6754 Varningar
6755 6755 Biltvätt
6756 6756 -----
6757 6757 -----
6758 6758 Avfall
6759 6759 Papperskorg
6760 6760 Soptunna/Sopcontainer
6761 6761 -----
6762 6762 Avloppsreningsverk
6763 6763 Klockor
6764 6764 -----
6765 6765 -----
6766 6766 Badanläggning
6767 6767 Vattenpost
6768 6768 Vattentank
6769 6769 Vattentorn
6770 6770 Vattenturbin
6771 6771 Brunn
6772 6772 Vattenverk
6773 6773 Tillträde till vattnet:
6774 6774 -----
6775 6775 -----
6776 6776 -----
6777 6777 -----
6778 6778 Vattennivå
6779 6779 -----
6780 6780 Vattenfall
6781 6781 Vattentäckt område, antingen permanent eller säsongsmässigt med vegetation.
6782 6782 Vattenkvarn
6783 6783 -----
6784 6784 Dubblettnoder för vattenled
6785 6785 -----
6786 6786 -----
6787 6787 -----
6788 6788 Sträcka ansluter till yta
6789 6789 Sträckan innehåller mer än {0} noder. Den bör ersättas med en multipolygon
6790 6790 Sträckan innehåller mer än {0} noder. Den bör delas eller förenklas
6791 6791 Sträcka innehåller segment två gånger
6792 6792 Slutnod nära annan väg
6793 6793 Slutnod nära annan sträcka
6794 6794 Nod på sträcka nära annan sträcka
6795 6795 Sträcka avslutas på yta
6796 6796 Sträcka med externt id ''{0}'' innehåller saknad nod med externt id ''{1}''.
6797 6797 -----
6798 6798 Sträcka {0}
6799 6799 -----
6800 6800 Sträcka:
6801 6801 -----
6802 6802 -----
6803 6803 -----
6804 6804 -----
6805 6805 -----
6806 6806 -----
6807 6807 -----
6808 6808 Vägpunkter
6809 6809 Stigar och småvägar
6810 6810 Sträcka delar segment med yta
6811 6811 Vägar med samma position
6812 6812 Vägkors
6813 6813 Vägaltare
6814 6814 Vapen
6815 6815 Väder
6816 6816 Webbsida:
6817 6817 Webbsida
6818 6818 Överfallsdamm
6819 6819 Våtmark
6820 6820 -----
6821 6821 Rullstolsramp
6822 6822 Rullstolar
6823 6823 -----
6824 6824 Vid ljudimport, tillämpa ljud på tillgängliga sträckpunkter i GPX-lagret.
6825 6825 Vid import av ljud, skapa markörer från...
6826 6826 När du byter riktning på sträckan föreslås dessa förändringar för att behålla betydelsen av datat.
6827 6827 -----
6828 6828 När man sparar, behåll backup-filer som slutar på ~
6829 6829 Var ska den här nodens medlemmar placeras?
6830 6830 Var ska nodens taggar placeras?
6831 6831 Där mark domineras av gräs (Poaceae) och andra örtliknande (icke-vedartade) växter. Ej för odlingsmark och våtmark.
6832 6832 Vilka åtgärder ska genomföras?
6833 6833 Vilket segment ska återanvända historiken av {0}?
6834 6834 Hela gruppen
6835 6835 -----
6836 6836 Bredd (meter)
6837 6837 Tjocklek på den uppritade GPX-linjen (0 för defaulvärde)
6838 6838 Bredd på den renderade arean, i meter
6839 6839 Bredd på målbilden, i pixlar
6840 6840 -----
6841 6841 -----
6842 6842 +++++
6843 6843 Friluftsstuga
6844 6844 Vindkraftverk
6845 6845 -----
6846 6846 -----
6847 6847 Väderkvarn
6848 6848 Glasmästare
6849 6849 Vindstrut
6850 6850 Vin
6851 6851 Vintillverkning
6852 6852 Vinterväg
6853 6853 -----
6854 6854 Wireframe kartrenderer
6855 6855 Trådnätsvisning
6856 6856 -----
6857 6857 -----
6858 6858 -----
6859 6859 Med affär
6860 6860 -----
6861 6861 -----
6862 6862 Trä
6863 6863 Skog där timmerproduktion inte är huvudsakligt användningsområde.
6864 6864 -----
6865 6865 Fabrik
6866 6866 Global
6867 6867 Vill du starta om nu?
6868 6868 -----
6869 6869 Vill du uppdatera nu?
6870 6870 -----
6871 6871 -----
6872 6872 -----
6873 6873 Fel antal argument för bokmärke
6874 6874 Fel syntax i nyckel {0}
6875 6875 -----
6876 6876 Sträckor med fel riktning
6877 6877 XML-tagg <user> saknas.
6878 6878 -----
6879 6879 Ja
6880 6880 -----
6881 6881 Ja, lägg till
6882 6882 Ja, skapa en konflikt och stäng
6883 6883 -----
6884 6884 Ja, ladda ner de medlemmar som saknas
6885 6885 -----
6886 6886 Ja, spara ändringarna och stäng
6887 6887 -----
6888 6888 -----
6889 6889 Du håller på att radera ofärdiga objekt.<br>Detta kommer att orsaka problem då du inte kan se det färdiga objektet.<br>Vill du verkligen radera?
6890 6890 Du håller på att radera de noder som kan ha hänvisare som inte ännu har nedladdats.<br>Detta kan orsaka problem eftersom andra objekt, som du inte kan se, kan använda noderna. Vill du verkligen ta dem bort?
6891 6891 Du håller på att duplicera {0} relation: {1}<br/>Detta steg är sällan nödvändgt. Vill du verkligen duplicera?
6892 6892 Du håller på att slå ihop data från lagren ''{0}'' och ''{1}''.<br /><br />Dessa lager har olika principer för uppladdning och bör inte slås ihop på detta sättet.<br />Att slå ihop dem innebär att den striktare policyn (uppladdning avråds) används för ''{1}''.<br /><br /><b>Detta är inte det rekommenderade sättet att slå ihop denna typ av data</b>.<br />Du bör istället kontrollera och slå ihop varje objekt var för sig genom ''<i>Slå ihop val</i>''.<br /><br />Är du säker på att du vill fortsätta?
6893 6893 Du håller på att slå ihop mer än 1 objekt mellan lagren ''{0}'' och ''{1}''.<br /><br /><b>Detta är inte det rekommenderade sättet att slå ihop denna typ av data</b>.<br />Du bör istället kontrollera och slå ihop varje objekt <b>var för sig</b>.<br /><br />Vill du verkligen fortsätta?
6894 6894 Du är på väg att frigöra ofärdiga objekt.<br>Detta kommer att orsaka problem eftersom du inte kan se det fullständiga objektet.<br>Är du säker på att du vill frigöra?
6895 6895 Du håller på att lösgöra noder som kan ha andra hänvisare som inte ännu är nedladdade.<br>Detta kan orsaka problem eftersom andra objekt vilka du inte ser kan använda dem. Vill du verkligen fortsätta?
6896 6896 Du håller på att ladda upp data från lager ''{0}''.<br /><br />Du <b>avråds starkt</b> från att fortsätta. Om du fortsätter,<br />kan du behöva återställa dina ändringar i efterhand, eller tvinga någon annan att göra det.<br /><br />Är du säker på att du vill fortsätta?
6897 6897 Du kör version {0} av Java.
6898 6898 Du kan också klistra in en URL från www.openstreetmap.org
6899 6899 Du kan även använda syntaxen <tt>lat="..." lon="..."</tt> or <tt>lat=''...'' lon=''...''</tt>.
6900 6900 -----
6901 6901 Du kan separera longitud och latitud med blanksteg, komma eller semikolon.
6902 6902 Du ändrade nyckeln från ''{0}'' till ''{1}''.
6903 6903 Du ändrade värdet på ''{0}'' från ''{1}'' till ''{2}''.
6904 6904 -----
6905 6905 -----
6906 6906 Du angav inte en källa för dina ändringar.<br />Det är tekniskt sett tillåtet, men källinformation hjälper andra användare att förstå ursprunget till informationen. Om du spenderar en minut nu för att förklara din förändring kommer du att göra livet lättare för många andra kartläggare.
6907 6907 -----
6908 6908 -----
6909 6909 Du har laddat ner för mycket data. Försök igen senare.
6910 6910 Du har stött på en bugg i JOSM
6911 6911 Du behöver starta om JOSM för att vissa inställningar skall slå igenom.
6912 6912 Du kan möta kritiska Java-buggar. Vi rekommenderar starkt att du uppdaterar sig till Java {0}.
6913 6913 Du måste skriva en kommentar för att skapa en anteckning
6914 6914 Du måste ange en sökterm
6915 6915 -----
6916 6916 Du måste välja åtminstone en sträcka.
6917 6917 Du måste välja två eller fler noder för att dela en sluten sträcka.
6918 6918 Du måste SKIFT-Dra spelhuvudet upp på en ljudmarkör eller upp på den spårpunkt där du vill synkronisera.
6919 6919 -----
6920 6920 -----
6921 6921 Du måste ha pausat ljudet vid den punkt på spåret där du vill placera markören.
6922 6922 Du behöver pausa ljudet precis när du hör synkroniseringsindikatorn.
6923 6923 Du har begärt för många noder (gränsen är 50 000). Antingen får du begära ett mindre område, eller så får du använda dig av planet.osm
6924 6924 -----
6925 6925 Välj ett GPX-spår
6926 6926 Du har uppdaterat JOSM-mjukvaran.<br>För att förhindra problem bör insticksmodulerna också uppdateras.<br><br>Uppdatera insticksmoduler nu?
6927 6927 -----
6928 6928 Din nuvarande version av JOSM är {0}
6929 6929 -----
6930 6930 Din uppladdningskommentar är <i>tom</i>, eller <i>mycket kort</i>.<br /><br />Detta är tekniskt sett tillåtet, men tänk på att många användare som bevakar <br /> ändringar i ditt område förlitar sig på meningsfulla ändringskommentarer<br />för att förstå vad som händer!<br /><br />Om du offrar en minut nu på att förklara din ändring kommer du att göra livet enklare för många andra kartredigerare.
6931 6931 -----
6932 6932 Ditt arbete har sparats automatiskt.
6933 6933 -----
6934 6934 -----
6935 6935 -----
6936 6936 -----
6937 6937 Zon
6938 6938 -----
6939 6939 +++++
6940 6940 Zoomnivå (meter)
6941 6941 Zooma in
6942 6942 Zooma in (numeriskt tangentbord)
6943 6943 Zooma ut
6944 6944 Zooma ut (numeriskt tangentbord)
6945 6945 Zooma och flytta kartan
6946 6946 -----
6947 6947 Zooma genom att dra eller Ctrl+. eller Ctrl+,; flytta med Ctrl+upp, vänster, ned, höger; flytta karta med högerknappen
6948 6948 Zoomnivå:
6949 6949 Zoomläge
6950 6950 -----
6951 6951 Zooma det visade till {0}.
6952 6952 Zooma till
6953 6953 Zooma till glapp
6954 6954 Zooma till nedladdat data
6955 6955 Zooma till i lager
6956 6956 -----
6957 6957 -----
6958 6958 Zooma till nod
6959 6959 Zooma till urval
6960 6960 Zomma till de motsvarande objekten i det nuvarande datalagret
6961 6961 Zooma till den första valda noden
6962 6962 -----
6963 6963 Zooma till det objekt som den första valda medlemmen relaterar till
6964 6964 -----
6965 6965 -----
6966 6966 Zooma till den här noden i det nuvarande datalagret
6967 6967 Zooma till {0}
6968 6968 Zoomning är tillgängligt eftersom lagret som denna relation tillhör inte är aktivt
6969 6969 Zoomning är tillgängligt eftersom lagret som denna väg tillhör inte är aktivt
6970 6970 Zoomning är inte tillgängligt eftersom ingen medlem är vald
6971 6971 Zoomning är inte tillgängligt eftersom ingen nod är vald
6972 6972 [fil]
6973 6973 "Baker street"
6974 6974 "från"-sträckan är samma som "till"-sträckan
6975 6975 -----
6976 6976 -----
6977 6977 \nHöjd: {0} m
6978 6978 -----
6979 6979 \nRiktning {0}°
6980 6980 \nEXIF-tid: {0}
6981 6981 \nGPS-tid: {0}
6982 6982 -----
6983 6983 -----
6984 6984 -----
6985 6985 \nHastighet: {0} km/h
6986 6986 Dike
6987 6987 -----
6988 6988 -----
6989 6989 Värme
6990 6990 +++++
6991 6991 -----
6992 6992 -----
6993 6993 -----
6994 6994 -----
6995 6995 Naturskog
6996 6996 ridstig
6997 6997 bussväg
6998 6998 konstruktion
6999 6999 cykelväg
7000 7000 gångväg
7001 7001 gångfartsområde
7002 7002 motorväg
7003 7003 motorvägslänk
7004 7004 stig
7005 7005 fotgängare
7006 7006 primär
7007 7007 -----
7008 7008 bostadsområde
7009 7009 sekundär
7010 7010 sekundärlänk
7011 7011 +++++
7012 7012 trappa
7013 7013 tertiär
7014 7014 tertiärlänk
7015 7015 spår
7016 7016 motortrafikled
7017 7017 motortrafikledslänk
7018 7018 oklassificerad
7019 7019 -----
7020 7020 -----
7021 7021 -----
7022 7022 -----
7023 7023 ö
7024 7024 -----
7025 7025 -----
7026 7026 förort
7027 7027 -----
7028 7028 -----
7029 7029 -----
7030 7030 gräns
7031 7031 -----
7032 7032 Destinationsskylt
7033 7033 -----
7034 7034 +++++
7035 7035 -----
7036 7036 -----
7037 7037 -----
7038 7038 rutt
7039 7039 -----
7040 7040 -----
7041 7041 -----
7042 7042 -----
7043 7043 +++++
7044 7044 vattenled
7045 7045 -----
7046 7046 -----
7047 7047 -----
7048 7048 -----
7049 7049 -----
7050 7050 -----
7051 7051 -----
7052 7052 +++++
7053 7053 plan
7054 7054 sporthall
7055 7055 spår
7056 7056 -----
7057 7057 +++++
7058 7058 -----
7059 7059 Tillbaka
7060 7060 Snabbare
7061 7061 Snabbare framåt
7062 7062 Framåt
7063 7063 Hoppa tillbaka.
7064 7064 Hoppa framåt
7065 7065 Nästa markering
7066 7066 Spela upp nästa markering
7067 7067 Spela upp föregående markering
7068 7068 Spela/pausa
7069 7069 Föregående markering
7070 7070 Långsammare
7071 7071 Långsammare framåt
7072 7072 -----
7073 7073 -----
7074 7074 -----
7075 7075 -----
7076 7076 -----
7077 7077 -----
7078 7078 -----
7079 7079 -----
7080 7080 Våningsplan
7081 7081 -----
7082 7082 -----
7083 7083 lägenheter
7084 7084 -----
7085 7085 loge
7086 7086 -----
7087 7087 -----
7088 7088 -----
7089 7089 -----
7090 7090 -----
7091 7091 -----
7092 7092 -----
7093 7093 -----
7094 7094 -----
7095 7095 kommersiell
7096 7096 konstruktion
7097 7097 kostall
7098 7098 fristående
7099 7099 elevhem/studenthem
7100 7100 bondgård
7101 7101 jordbruksbyggnad
7102 7102 -----
7103 7103 +++++
7104 7104 garagelänga
7105 7105 +++++
7106 7106 -----
7107 7107 växthus
7108 7108 +++++
7109 7109 sjukhus
7110 7110 -----
7111 7111 villa
7112 7112 stuga
7113 7113 industri
7114 7114 -----
7115 7115 -----
7116 7116 -----
7117 7117 kontorsbyggnad
7118 7118 -----
7119 7119 -----
7120 7120 bostäder
7121 7121 handel
7122 7122 tak
7123 7123 -----
7124 7124 skola
7125 7125 -----
7126 7126 skjul
7127 7127 -----
7128 7128 -----
7129 7129 lagringstank
7130 7130 -----
7131 7131 stormarknad
7132 7132 -----
7133 7133 -----
7134 7134 radhus
7135 7135 -----
7136 7136 -----
7137 7137 -----
7138 7138 transport
7139 7139 universitet/högskola
7140 7140 varuhus
7141 7141 -----
7142 7142 ja
7143 7143 -----
7144 7144 -----
7145 7145 -----
7146 7146 -----
7147 7147 -----
7148 7148 -----
7149 7149 -----
7150 7150 -----
7151 7151 -----
7152 7152 -----
7153 7153 -----
7154 7154 -----
7155 7155 -----
7156 7156 tak
7157 7157 stolpe
7158 7158 vägg
7159 7159 kupol
7160 7160 fast
7161 7161 panorerande
7162 7162 -----
7163 7163 -----
7164 7164 cykel
7165 7165 -----
7166 7166 -----
7167 7167 -----
7168 7168 -----
7169 7169 Stängd
7170 7170 Öppen
7171 7171 tomt
7172 7172 -----
7173 7173 -----
7174 7174 -----
7175 7175 -----
7176 7176 -----
7177 7177 -----
7178 7178 -----
7179 7179 -----
7180 7180 -----
7181 7181 -----
7182 7182 -----
7183 7183 -----
7184 7184 -----
7185 7185 -----
7186 7186 -----
7187 7187 -----
7188 7188 -----
7189 7189 -----
7190 7190 -----
7191 7191 -----
7192 7192 -----
7193 7193 -----
7194 7194 -----
7195 7195 -----
7196 7196 -----
7197 7197 -----
7198 7198 -----
7199 7199 -----
7200 7200 -----
7201 7201 -----
7202 7202 -----
7203 7203 -----
7204 7204 -----
7205 7205 -----
7206 7206 -----
7207 7207 -----
7208 7208 -----
7209 7209 -----
7210 7210 -----
7211 7211 -----
7212 7212 -----
7213 7213 -----
7214 7214 -----
7215 7215 -----
7216 7216 -----
7217 7217 -----
7218 7218 -----
7219 7219 -----
7220 7220 -----
7221 7221 -----
7222 7222 -----
7223 7223 -----
7224 7224 -----
7225 7225 -----
7226 7226 -----
7227 7227 -----
7228 7228 -----
7229 7229 -----
7230 7230 -----
7231 7231 -----
7232 7232 -----
7233 7233 -----
7234 7234 -----
7235 7235 +++++
7236 7236 svart
7237 7237 blå
7238 7238 brun
7239 7239 grå
7240 7240 grön
7241 7241 -----
7242 7242 -----
7243 7243 röd
7244 7244 -----
7245 7245 -----
7246 7246 vit
7247 7247 -----
7248 7248 Ö
7249 7249 +++++
7250 7250 +++++
7251 7251 V
7252 7252 bränsle
7253 7253 gödsel
7254 7254 olja
7255 7255 avlopp
7256 7256 +++++
7257 7257 slam
7258 7258 vatten
7259 7259 vin
7260 7260 -----
7261 7261 -----
7262 7262 majs
7263 7263 gräs
7264 7264 humle
7265 7265 -----
7266 7266 ris
7267 7267 -----
7268 7268 -----
7269 7269 -----
7270 7270 vete
7271 7271 dubbla halvbommar
7272 7272 helbommar
7273 7273 halvbommar
7274 7274 nej
7275 7275 ja
7276 7276 -----
7277 7277 -----
7278 7278 -----
7279 7279 -----
7280 7280 -----
7281 7281 -----
7282 7282 -----
7283 7283 -----
7284 7284 -----
7285 7285 -----
7286 7286 -----
7287 7287 -----
7288 7288 -----
7289 7289 -----
7290 7290 -----
7291 7291 -----
7292 7292 kontaktledning
7293 7293 -----
7294 7294 -----
7295 7295 -----
7296 7296 nödutgång
7297 7297 utgång
7298 7298 -----
7299 7299 huvudentré
7300 7300 +++++
7301 7301 -----
7302 7302 ja
7303 7303 U
7304 7304 R
7305 7305 På
7306 7306 +++++
7307 7307 D
7308 7308 +++++
7309 7309 +++++
7310 7310 E
7311 7311 text
7312 7312 -----
7313 7313 -----
7314 7314 korsning
7315 7315 trottoar
7316 7316 -----
7317 7317 -----
7318 7318 -----
7319 7319 -----
7320 7320 -----
7321 7321 -----
7322 7322 -----
7323 7323 -----
7324 7324 vattenflöde
7325 7325 bäck
7326 7326 -----
7327 7327 vattenpumpat lager
7328 7328 vattenlagring
7329 7329 +++++
7330 7330 -----
7331 7331 -----
7332 7332 -----
7333 7333 -----
7334 7334 -----
7335 7335 -----
7336 7336 -----
7337 7337 -----
7338 7338 -----
7339 7339 -----
7340 7340 -----
7341 7341 Namn
7342 7342 Bränsle
7343 7343 -----
7344 7344 -----
7345 7345 -----
7346 7346 -----
7347 7347 -----
7348 7348 -----
7349 7349 -----
7350 7350 Gömsle
7351 7351 växtligheten
7352 7352 vägbana
7353 7353 parkeringsplats
7354 7354 trottoar
7355 7355 -----
7356 7356 -----
7357 7357 -----
7358 7358 -----
7359 7359 -----
7360 7360 -----
7361 7361 -----
7362 7362 bryggeri
7363 7363 -----
7364 7364 -----
7365 7365 -----
7366 7366 -----
7367 7367 -----
7368 7368 -----
7369 7369 -----
7370 7370 gruva
7371 7371 -----
7372 7372 -----
7373 7373 -----
7374 7374 sågverk
7375 7375 -----
7376 7376 skeppsvarv
7377 7377 -----
7378 7378 -----
7379 7379 konservativ
7380 7380 -----
7381 7381 ortodox
7382 7382 reformist
7383 7383 Namngiven korsning
7384 7384 -----
7385 7385 -----
7386 7386 -----
7387 7387 -----
7388 7388 -----
7389 7389 -----
7390 7390 -----
7391 7391 -----
7392 7392 -----
7393 7393 -----
7394 7394 -----
7395 7395 -----
7396 7396 -----
7397 7397 -----
7398 7398 -----
7399 7399 -----
7400 7400 jordbruksmark
7401 7401 -----
7402 7402 skog
7403 7403 -----
7404 7404 -----
7405 7405 -----
7406 7406 bostadsområde
7407 7407 -----
7408 7408 -----
7409 7409 Förskjutning
7410 7410 -----
7411 7411 -----
7412 7412 -----
7413 7413 -----
7414 7414 Vatten
7415 7415 -----
7416 7416 -----
7417 7417 -----
7418 7418 -----
7419 7419 -----
7420 7420 -----
7421 7421 -----
7422 7422 -----
7423 7423 -----
7424 7424 -----
7425 7425 -----
7426 7426 -----
7427 7427 -----
7428 7428 -----
7429 7429 -----
7430 7430 -----
7431 7431 -----
7432 7432 -----
7433 7433 -----
7434 7434 belysning
7435 7435 -----
7436 7436 -----
7437 7437 -----
7438 7438 -----
7439 7439 -----
7440 7440 -----
7441 7441 -----
7442 7442 -----
7443 7443 -----
7444 7444 -----
7445 7445 -----
7446 7446 -----
7447 7447 Ljud
7448 7448 +++++
7449 7449 Redigera
7450 7450 Arkiv
7451 7451 +++++
7452 7452 Hjälp
7453 7453 Bakgrundsbilder
7454 7454 Läge
7455 7455 Fler verktyg
7456 7456 Snabbval
7457 7457 Markering
7458 7458 Verktyg
7459 7459 Visa
7460 7460 Fönster
7461 7461 -----
7462 7462 anslagstavla
7463 7463 mark
7464 7464 stolpe
7465 7465 väggmonterad
7466 7466 Vatten
7467 7467 Naturskog
7468 7468 -----
7469 7469 -----
7470 7470 buskage
7471 7471 -----
7472 7472 naturskog
7473 7473 -----
7474 7474 -----
7475 7475 -----
7476 7476 -----
7477 7477 -----
7478 7478 Revisor
7479 7479 Reklambyrå
7480 7480 Arkitekt
7481 7481 -----
7482 7482 Utbildningsinstitution
7483 7483 Arbetsförmedling
7484 7484 Fastighetsmäklare
7485 7485 -----
7486 7486 Myndighet
7487 7487 Försäkring
7488 7488 IT-specialist
7489 7489 Advokatbyrå
7490 7490 Tidningskontor
7491 7491 Icke-statlig organisation
7492 7492 Notarie
7493 7493 Politiskt parti
7494 7494 Privat företag
7495 7495 -----
7496 7496 Forskning
7497 7497 -----
7498 7498 -----
7499 7499 flertypsläge
7500 7500 bakåt
7501 7501 båda
7502 7502 mot
7503 7503 nej
7504 7504 ja
7505 7505 flervånings
7506 7506 -----
7507 7507 ytparkering
7508 7508 underjordisk
7509 7509 Sedlar
7510 7510 -----
7511 7511 -----
7512 7512 -----
7513 7513 -----
7514 7514 -----
7515 7515 ovanjordisk
7516 7516 pelare
7517 7517 -----
7518 7518 underjordisk
7519 7519 under vatten
7520 7520 -----
7521 7521 -----
7522 7522 vägg
7523 7523 avancerat
7524 7524 lätt
7525 7525 +++++
7526 7526 +++++
7527 7527 medel
7528 7528 nybörjare
7529 7529 -----
7530 7530 klassisk
7531 7531 -----
7532 7532 -----
7533 7533 -----
7534 7534 -----
7535 7535 -----
7536 7536 -----
7537 7537 -----
7538 7538 -----
7539 7539 -----
7540 7540 -----
7541 7541 -----
7542 7542 -----
7543 7543 -----
7544 7544 -----
7545 7545 -----
7546 7546 -----
7547 7547 -----
7548 7548 -----
7549 7549 -----
7550 7550 -----
7551 7551 -----
7552 7552 -----
7553 7553 -----
7554 7554 -----
7555 7555 -----
7556 7556 -----
7557 7557 -----
7558 7558 -----
7559 7559 -----
7560 7560 -----
7561 7561 -----
7562 7562 -----
7563 7563 -----
7564 7564 -----
7565 7565 -----
7566 7566 -----
7567 7567 -----
7568 7568 -----
7569 7569 -----
7570 7570 -----
7571 7571 -----
7572 7572 -----
7573 7573 -----
7574 7574 -----
7575 7575 -----
7576 7576 -----
7577 7577 -----
7578 7578 -----
7579 7579 -----
7580 7580 -----
7581 7581 underjordisk
7582 7582 -----
7583 7583 -----
7584 7584 -----
7585 7585 -----
7586 7586 -----
7587 7587 -----
7588 7588 -----
7589 7589 -----
7590 7590 -----
7591 7591 -----
7592 7592 -----
7593 7593 -----
7594 7594 -----
7595 7595 -----
7596 7596 -----
7597 7597 -----
7598 7598 -----
7599 7599 -----
7600 7600 -----
7601 7601 -----
7602 7602 -----
7603 7603 -----
7604 7604 -----
7605 7605 -----
7606 7606 -----
7607 7607 -----
7608 7608 -----
7609 7609 -----
7610 7610 -----
7611 7611 -----
7612 7612 -----
7613 7613 -----
7614 7614 inomhus
7615 7615 -----
7616 7616 -----
7617 7617 -----
7618 7618 -----
7619 7619 -----
7620 7620 -----
7621 7621 -----
7622 7622 -----
7623 7623 utomhus
7624 7624 -----
7625 7625 -----
7626 7626 plattform
7627 7627 -----
7628 7628 -----
7629 7629 -----
7630 7630 -----
7631 7631 -----
7632 7632 -----
7633 7633 -----
7634 7634 -----
7635 7635 -----
7636 7636 -----
7637 7637 -----
7638 7638 -----
7639 7639 -----
7640 7640 -----
7641 7641 -----
7642 7642 -----
7643 7643 -----
7644 7644 -----
7645 7645 -----
7646 7646 -----
7647 7647 -----
7648 7648 -----
7649 7649 -----
7650 7650 -----
7651 7651 -----
7652 7652 -----
7653 7653 -----
7654 7654 -----
7655 7655 underjordisk
7656 7656 -----
7657 7657 -----
7658 7658 -----
7659 7659 ja
7660 7660 -----
7661 7661 -----
7662 7662 -----
7663 7663 -----
7664 7664 -----
7665 7665 -----
7666 7666 -----
7667 7667 Militärt
7668 7668 plan
7669 7669 sporthall
7670 7670 stadion
7671 7671 spår
7672 7672 Järnvägsstation
7673 7673 Spår
7674 7674 -----
7675 7675 -----
7676 7676 -----
7677 7677 -----
7678 7678 -----
7679 7679 -----
7680 7680 -----
7681 7681 -----
7682 7682 -----
7683 7683 plan
7684 7684 sporthall
7685 7685 stadion
7686 7686 spår
7687 7687 +++++
7688 7688 changeset:0 (objekt utan en tilldelad ändringsuppsättning)
7689 7689 id:0 (nya objekt)
7690 7690 name:str matchar name=Bakerstreet
7691 7691 +++++
7692 7692 user:<i>OSM användarnamn</i> (objekt med författare <i>OSM användarnamn</i>)
7693 7693 user:anonymous (objekt utan känd författare)
7694 7694 version:0 (objekt utan en tilldelad version)
7695 7695 +++++
7696 7696 +++++
7697 7697 +++++
7698 7698 +++++
7699 7699 +++++
7700 7700 +++++
7701 7701 grundläggande
7702 7702 luta mot
7703 7703 picknick
7704 7704 kollektivtrafik
7705 7705 vindskydd
7706 7706 gömsle
7707 7707 -----
7708 7708 -----
7709 7709 Skor
7710 7710 båda
7711 7711 -----
7712 7712 -----
7713 7713 -----
7714 7714 -----
7715 7715 -----
7716 7716 -----
7717 7717 -----
7718 7718 -----
7719 7719 -----
7720 7720 -----
7721 7721 -----
7722 7722 -----
7723 7723 -----
7724 7724 -----
7725 7725 biljard
7726 7726 -----
7727 7727 -----
7728 7728 kanadensisk fotboll
7729 7729 kanot
7730 7730 schack
7731 7731 klättring
7732 7732 +++++
7733 7733 krocket
7734 7734 -----
7735 7735 cykling
7736 7736 hundkapplöpning
7737 7737 häst
7738 7738 -----
7739 7739 -----
7740 7740 -----
7741 7741 -----
7742 7742 -----
7743 7743 -----
7744 7744 hästkapplöpning
7745 7745 -----
7746 7746 skridskor
7747 7747 -----
7748 7748 -----
7749 7749 +++++
7750 7750 -----
7751 7751 -----
7752 7752 -----
7753 7753 -----
7754 7754 -----
7755 7755 rullskridskor
7756 7756 rodd
7757 7757 -----
7758 7758 -----
7759 7759 -----
7760 7760 -----
7761 7761 dykning
7762 7762 -----
7763 7763 +++++
7764 7764 -----
7765 7765 -----
7766 7766 -----
7767 7767 -----
7768 7768 -----
7769 7769 -----
7770 7770 Vatten
7771 7771 -----
7772 7772 -----
7773 7773 Nyckel:
7774 7774 -----
7775 7775 -----
7776 7776 -----
7777 7777 Notering
7778 7778 -----
7779 7779 -----
7780 7780 -----
7781 7781 -----
7782 7782 -----
7783 7783 -----
7784 7784 -----
7785 7785 -----
7786 7786 -----
7787 7787 -----
7788 7788 -----
7789 7789 -----
7790 7790 -----
7791 7791 -----
7792 7792 -----
7793 7793 -----
7794 7794 -----
7795 7795 -----
7796 7796 dålig
7797 7797 utmärkt
7798 7798 bra
7799 7799 fruktansvärd
7800 7800 medel
7801 7801 nej
7802 7802 -----
7803 7803 -----
7804 7804 -----
7805 7805 -----
7806 7806 -----
7807 7807 -----
7808 7808 -----
7809 7809 -----
7810 7810 -----
7811 7811 -----
7812 7812 -----
7813 7813 -----
7814 7814 -----
7815 7815 -----
7816 7816 -----
7817 7817 -----
7818 7818 -----
7819 7819 -----
7820 7820 -----
7821 7821 -----
7822 7822 -----
7823 7823 -----
7824 7824 -----
7825 7825 -----
7826 7826 -----
7827 7827 -----
7828 7828 -----
7829 7829 -----
7830 7830 -----
7831 7831 -----
7832 7832 förkortat gatunamn
7833 7833 -----
7834 7834 -----
7835 7835 aktiv
7836 7836 -----
7837 7837 -----
7838 7838 utöka urval
7839 7839 lägg till knapp på verktygsraden
7840 7840 adresser tillhörande gatan
7841 7841 administrativ
7842 7842 -----
7843 7843 -----
7844 7844 avancerad inställning
7845 7845 linbana
7846 7846 -----
7847 7847 aggregat
7848 7848 jordbruksfordon
7849 7849 -----
7850 7850 luft
7851 7851 -----
7852 7852 alla
7853 7853 alla underobjekt liknande uttrycket
7854 7854 alla slutna sträckor
7855 7855 alla borttagna objekt (checkbox <b>{0}</b> måste vara aktiv)
7856 7856 alla ofullständiga objekt
7857 7857 alla metoder
7858 7858 alla ändrade objekt
7859 7859 alla nya objekt
7860 7860 alla noder
7861 7861 alla objekt
7862 7862 alla objekt som använder förinställningar under Geografi/Natur gruppen
7863 7863 alla objekt som använder adressförinställningen
7864 7864 alla föräldrar liknande uttrycket
7865 7865 alla relationer
7866 7866 alla valda objekt
7867 7867 alla sträckor
7868 7868 gränd
7869 7869 -----
7870 7870 alfabetisk
7871 7871 -----
7872 7872 -----
7873 7873 -----
7874 7874 -----
7875 7875 "amenity"-typ {0}
7876 7876 -----
7877 7877 -----
7878 7878 +++++
7879 7879 ankare
7880 7880 -----
7881 7881 anglikaner
7882 7882 -----
7883 7883 anonym
7884 7884 -----
7885 7885 -----
7886 7886 -----
7887 7887 -----
7888 7888 -----
7889 7889 akvedukt
7890 7890 -----
7891 7891 båge
7892 7892 arkitektur
7893 7893 yta
7894 7894 område (över 20 meter)
7895 7895 area:highway typ {0}
7896 7896 yttext
7897 7897 -----
7898 7898 artificiellt gräs
7899 7899 asiatiskt
7900 7900 asfalt
7901 7901 atlet
7902 7902 -----
7903 7903 +++++
7904 7904 -----
7905 7905 auto-fixade valideringsärenden
7906 7906 -----
7907 7907 -----
7908 7908 -----
7909 7909 bakgrund
7910 7910 -----
7911 7911 -----
7912 7912 -----
7913 7913 -----
7914 7914 -----
7915 7915 +++++
7916 7916 -----
7917 7917 -----
7918 7918 +++++
7919 7919 baptister
7920 7920 -----
7921 7921 taggtråd
7922 7922 -----
7923 7923 -----
7924 7924 -----
7925 7925 -----
7926 7926 baseras på OSM rutts relationsdata, tidsstämplar är syntetiska
7927 7927 -----
7928 7928 -----
7929 7929 -----
7930 7930 -----
7931 7931 -----
7932 7932 -----
7933 7933 grundläggande
7934 7934 -----
7935 7935 bauxit
7936 7936 -----
7937 7937 -----
7938 7938 -----
7939 7939 -----
7940 7940 -----
7941 7941 cykelslang
7942 7942 -----
7943 7943 -----
7944 7944 +++++
7945 7945 -----
7946 7946 -----
7947 7947 -----
7948 7948 -----
7949 7949 -----
7950 7950 -----
7951 7951 mosse
7952 7952 -----
7953 7953 -----
7954 7954 -----
7955 7955 gränstyp {0}
7956 7956 pojke
7957 7957 bibana
7958 7958 -----
7959 7959 fabrikat
7960 7960 -----
7961 7961 -----
7962 7962 -----
7963 7963 -----
7964 7964 -----
7965 7965 -----
7966 7966 hink
7967 7967 buddhism
7968 7968 byggnad (building)
7969 7969 hamburgare
7970 7970 buss
7971 7971 -----
7972 7972 -----
7973 7973 av {0}
7974 7974 kabelbro
7975 7975 -----
7976 7976 -----
7977 7977 -----
7978 7978 -----
7979 7979 kanal
7980 7980 konsol
7981 7981 -----
7982 7982 -----
7983 7983 -----
7984 7984 gör skillnad på gemener/VERSALER
7985 7985 -----
7986 7986 katedral
7987 7987 katoliker
7988 7988 -----
7989 7989 kapell
7990 7990 träkol
7991 7991 -----
7992 7992 kemisk
7993 7993 -----
7994 7994 -----
7995 7995 -----
7996 7996 kyckling
7997 7997 -----
7998 7998 kinesiskt
7999 7999 kristendom
8000 8000 kyrka
8001 8001 -----
8002 8002 cigaretter
8003 8003 -----
8004 8004 -----
8005 8005 -----
8006 8006 -----
8007 8007 medurs
8008 8008 stängt
8009 8009 slutna sträckor med en area om 100 m²
8010 8010 slutenväg
8011 8011 -----
8012 8012 kolkraft
8013 8013 -----
8014 8014 kullersten
8015 8015 -----
8016 8016 -----
8017 8017 kaffe
8018 8018 -----
8019 8019 kalluft
8020 8020 kallvatten
8021 8021 -----
8022 8022 färg
8023 8023 kombinerare
8024 8024 -----
8025 8025 -----
8026 8026 kommandon
8027 8027 -----
8028 8028 -----
8029 8029 kompakterad
8030 8030 tryckluft
8031 8031 betong
8032 8032 -----
8033 8033 -----
8034 8034 kondomer
8035 8035 konfigurera ändringsuppsättning
8036 8036 ställ in kartfärger
8037 8037 konflikt
8038 8038 -----
8039 8039 -----
8040 8040 -----
8041 8041 -----
8042 8042 -----
8043 8043 närbutik
8044 8044 Konvertera koordinater från ett koordinatsystem till ett annat
8045 8045 koppar
8046 8046 -----
8047 8047 kunde inte hämta ljudström från adressen
8048 8048 antal
8049 8049 täckt
8050 8050 -----
8051 8051 korsning
8052 8052 -----
8053 8053 -----
8054 8054 kulvert/trumma
8055 8055 -----
8056 8056 -----
8057 8057 kunder
8058 8058 -----
8059 8059 -----
8060 8060 +++++
8061 8061 -----
8062 8062 -----
8063 8063 -----
8064 8064 -----
8065 8065 lövskog
8066 8066 -----
8067 8067 -----
8068 8068 -----
8069 8069 -----
8070 8070 -----
8071 8071 grader° minuter''
8072 8072 grader° minuter'' sekunder"
8073 8073 raderad
8074 8074 raderade på servern
8075 8075 leveranser
8076 8076 -----
8077 8077 -----
8078 8078 avsedd för
8079 8079 +++++
8080 8080 -----
8081 8081 -----
8082 8082 -----
8083 8083 -----
8084 8084 -----
8085 8085 -----
8086 8086 -----
8087 8087 -----
8088 8088 -----
8089 8089 -----
8090 8090 +++++
8091 8091 +++++
8092 8092 -----
8093 8093 -----
8094 8094 rörelsehindrad
8095 8095 -----
8096 8096 dike
8097 8097 existerar inte
8098 8098 hundbajs
8099 8099 -----
8100 8100 -----
8101 8101 -----
8102 8102 -----
8103 8103 ned
8104 8104 utförsåkning
8105 8105 ladda ner
8106 8106 -----
8107 8107 -----
8108 8108 Rita vinkellåst
8109 8109 mall för att snappa vinklar
8110 8110 -----
8111 8111 dryck
8112 8112 genomfartsväg
8113 8113 uppfart
8114 8114 -----
8115 8115 -----
8116 8116 -----
8117 8117 -----
8118 8118 antal redigeringar
8119 8119 -----
8120 8120 -----
8121 8121 elektriskt
8122 8122 elektricitet
8123 8123 -----
8124 8124 element
8125 8125 -----
8126 8126 -----
8127 8127 -----
8128 8128 -----
8129 8129 -----
8130 8130 -----
8131 8131 -----
8132 8132 -----
8133 8133 Fel vid initialisering
8134 8134 -----
8135 8135 -----
8136 8136 evangelister
8137 8137 -----
8138 8138 jämn
8139 8139 -----
8140 8140 -----
8141 8141 var n:te medlem i relation och/eller var n:te nod på en väg
8142 8142 exempel
8143 8143 -----
8144 8144 hundpåsar
8145 8145 -----
8146 8146 -----
8147 8147 exponerade områden kan säkras med rep eller kedjor, möjligt att behöva händer för balans. Vissa områden har fallrisk, stensluttningar eller lösa stenar
8148 8148 -----
8149 8149 -----
8150 8150 -----
8151 8151 false: egenskapen är uttryckligen avstängd
8152 8152 familj
8153 8153 -----
8154 8154 -----
8155 8155 -----
8156 8156 staket
8157 8157 färja
8158 8158 -----
8159 8159 -----
8160 8160 filtrerade/inaktiverade
8161 8161 filtrerade/dolda
8162 8162 sök i markering
8163 8163 fint grus
8164 8164 -----
8165 8165 -----
8166 8166 -----
8167 8167 Fish ''n Chips
8168 8168 -----
8169 8169 -----
8170 8170 -----
8171 8171 -----
8172 8172 flytbro
8173 8173 -----
8174 8174 -----
8175 8175 -----
8176 8176 vattenspolning
8177 8177 -----
8178 8178 mapp
8179 8179 -----
8180 8180 mat
8181 8181 skogsbruk
8182 8182 -----
8183 8183 -----
8184 8184 -----
8185 8185 -----
8186 8186 -----
8187 8187 -----
8188 8188 -----
8189 8189 francisturbin
8190 8190 -----
8191 8191 gods
8192 8192 fransk
8193 8193 -----
8194 8194 från ruta
8195 8195 från-sträcka
8196 8196 -----
8197 8197 -----
8198 8198 -----
8199 8199 -----
8200 8200 naturgas
8201 8201 -----
8202 8202 gasifiering
8203 8203 -----
8204 8204 -----
8205 8205 -----
8206 8206 -----
8207 8207 -----
8208 8208 -----
8209 8209 -----
8210 8210 -----
8211 8211 -----
8212 8212 tyskt
8213 8213 -----
8214 8214 flicka
8215 8215 -----
8216 8216 -----
8217 8217 guld
8218 8218 golfbana
8219 8219 -----
8220 8220 gps-markör
8221 8221 gps-punkt
8222 8222 +++++
8223 8223 +++++
8224 8224 +++++
8225 8225 +++++
8226 8226 +++++
8227 8227 -----
8228 8228 -----
8229 8229 gräs
8230 8230 -----
8231 8231 grus
8232 8232 grekiskt
8233 8233 -----
8234 8234 -----
8235 8235 jord
8236 8236 markgropar
8237 8237 -----
8238 8238 -----
8239 8239 -----
8240 8240 -----
8241 8241 -----
8242 8242 -----
8243 8243 -----
8244 8244 har riktningsknappar
8245 8245 har riktningsknappar (omvänd)
8246 8246 -----
8247 8247 -----
8248 8248 värme
8249 8249 -----
8250 8250 -----
8251 8251 hjälplinje
8252 8252 -----
8253 8253 framhäv
8254 8254 upplyst
8255 8255 landsväg
8256 8256 -----
8257 8257 -----
8258 8258 hinduism
8259 8259 -----
8260 8260 historiskt
8261 8261 homosexuell
8262 8262 -----
8263 8263 horisontell axel
8264 8264 -----
8265 8265 hetluft
8266 8266 hetvatten
8267 8267 -----
8268 8268 -----
8269 8269 -----
8270 8270 hus (upp till 5 meter)
8271 8271 hus tillhörande gatan
8272 8272 +++++
8273 8273 -----
8274 8274 -----
8275 8275 -----
8276 8276 archimedesskruv
8277 8277 +++++
8278 8278 glass
8279 8279 isrink
8280 8280 -----
8281 8281 -----
8282 8282 -----
8283 8283 -----
8284 8284 -----
8285 8285 -----
8286 8286 -----
8287 8287 -----
8288 8288 -----
8289 8289 -----
8290 8290 -----
8291 8291 -----
8292 8292 -----
8293 8293 -----
8294 8294 -----
8295 8295 -----
8296 8296 -----
8297 8297 -----
8298 8298 -----
8299 8299 -----
8300 8300 -----
8301 8301 -----
8302 8302 -----
8303 8303 -----
8304 8304 -----
8305 8305 -----
8306 8306 -----
8307 8307 -----
8308 8308 -----
8309 8309 -----
8310 8310 -----
8311 8311 -----
8312 8312 -----
8313 8313 -----
8314 8314 -----
8315 8315 -----
8316 8316 -----
8317 8317 -----
8318 8318 -----
8319 8319 -----
8320 8320 -----
8321 8321 -----
8322 8322 -----
8323 8323 -----
8324 8324 -----
8325 8325 -----
8326 8326 -----
8327 8327 -----
8328 8328 -----
8329 8329 -----
8330 8330 -----
8331 8331 -----
8332 8332 -----
8333 8333 -----
8334 8334 -----
8335 8335 -----
8336 8336 -----
8337 8337 -----
8338 8338 -----
8339 8339 -----
8340 8340 -----
8341 8341 -----
8342 8342 -----
8343 8343 -----
8344 8344 -----
8345 8345 -----
8346 8346 -----
8347 8347 -----
8348 8348 -----
8349 8349 -----
8350 8350 -----
8351 8351 -----
8352 8352 -----
8353 8353 -----
8354 8354 -----
8355 8355 -----
8356 8356 -----
8357 8357 -----
8358 8358 -----
8359 8359 -----
8360 8360 -----
8361 8361 -----
8362 8362 -----
8363 8363 -----
8364 8364 +++++
8365 8365 -----
8366 8366 förbättra precisionen av hjälplinjen
8367 8367 -----
8368 8368 -----
8369 8369 inaktiv
8370 8370 inkludera
8371 8371 -----
8372 8372 ofullständig
8373 8373 -----
8374 8374 -----
8375 8375 -----
8376 8376 -----
8377 8377 -----
8378 8378 indiskt
8379 8379 -----
8380 8380 inomhus
8381 8381 -----
8382 8382 industri
8383 8383 -----
8384 8384 spontan
8385 8385 -----
8386 8386 inre segment
8387 8387 -----
8388 8388 integrerat i huvudprogrammet
8389 8389 -----
8390 8390 internationellt
8391 8391 ogiltig kustlinje
8392 8392 järnmalm
8393 8393 -----
8394 8394 -----
8395 8395 italienskt
8396 8396 -----
8397 8397 +++++
8398 8398 japanskt
8399 8399 jehovas_vittnen
8400 8400 judendom
8401 8401 +++++
8402 8402 bara en gång
8403 8403 -----
8404 8404 kaplanturbin
8405 8405 +++++
8406 8406 -----
8407 8407 +++++
8408 8408 -----
8409 8409 -----
8410 8410 lagun
8411 8411 sjö
8412 8412 markanvändning
8413 8413 markanvändningstyp {0}
8414 8414 -----
8415 8415 -----
8416 8416 latitud
8417 8417 -----
8418 8418 Starta JOSM ( används som standard när något kommando inte är angivet)
8419 8419 lager
8420 8420 lager har offset {0} (klicka för att avaktivera offset)
8421 8421 lagret är för närvarande dolt (klicka för att visa lagret)
8422 8422 lagret är för närvarande synligt (klicka för att dölja lagret)
8423 8423 lagret är utan användardefinierad offset
8424 8424 bly
8425 8425 lövfri
8426 8426 -----
8427 8427 -----
8428 8428 vänster
8429 8429 -----
8430 8430 -----
8431 8431 -----
8432 8432 -----
8433 8433 -----
8434 8434 -----
8435 8435 fritidstyp {0}
8436 8436 -----
8437 8437 -----
8438 8438 lyftbro
8439 8439 -----
8440 8440 snabbspårväg
8441 8441 -----
8442 8442 kalksten
8443 8443 begränsat
8444 8444 -----
8445 8445 -----
8446 8446 -----
8447 8447 läser in insticksmodulen ''{0}'' (version {1})
8448 8448 -----
8449 8449 -----
8450 8450 lokal fil
8451 8451 plats
8452 8452 -----
8453 8453 sluss
8454 8454 Lås rullning
8455 8455 skåp
8456 8456 logiskt och (båda villkoren måste uppfyllas)
8457 8457 logisk inte
8458 8458 logisk eller (åtminstone ett uttryck måste vara tillfredsställt)
8459 8459 longitud
8460 8460 -----
8461 8461 -----
8462 8462 lutheraner (inkl. Svenska kyrkan)
8463 8463 -----
8464 8464 +++++
8465 8465 huvudlinje
8466 8466 skapa parallell hjälplinje
8467 8467 -----
8468 8468 -----
8469 8469 -----
8470 8470 -----
8471 8471 mangroveträsk
8472 8472 herrgård
8473 8473 -----
8474 8474 kartstil
8475 8475 -----
8476 8476 kärr
8477 8477 -----
8478 8478 matchar om "nyckel" existerar
8479 8479 matchar om "nyckeln" är större än "värdet" (jämfört med "mindre än")
8480 8480 +++++
8481 8481 +++++
8482 8482 maxhöjd
8483 8483 maxhastighet
8484 8484 maxvikt
8485 8485 -----
8486 8486 -----
8487 8487 -----
8488 8488 -----
8489 8489 -----
8490 8490 medlem
8491 8491 -----
8492 8492 -----
8493 8493 +++++
8494 8494 metall
8495 8495 -----
8496 8496 meter
8497 8497 metodister
8498 8498 -----
8499 8499 mexikanskt
8500 8500 -----
8501 8501 -----
8502 8502 -----
8503 8503 -----
8504 8504 -----
8505 8505 -----
8506 8506 militär
8507 8507 -----
8508 8508 -----
8509 8509 +++++
8510 8510 +++++
8511 8511 minimiavstånd
8512 8512 -----
8513 8513 -----
8514 8514 -----
8515 8515 -----
8516 8516 -----
8517 8517 -----
8518 8518 -----
8519 8519 saknade objekt:
8520 8520 -----
8521 8521 -----
8522 8522 blandskog
8523 8523 ändrad
8524 8524 -----
8525 8525 +++++
8526 8526 mormoner
8527 8527 -----
8528 8528 moské
8529 8529 -----
8530 8530 -----
8531 8531 lera
8532 8532 -----
8533 8533 multipel
8534 8534 +++++
8535 8535 -----
8536 8536 islam
8537 8537 -----
8538 8538 n:te medlemmen i relation och/eller n:te noden på en väg
8539 8539 -----
8540 8540 Nationalpark
8541 8541 naturfenomen
8542 8542 naturfenomen typ {0}
8543 8543 -----
8544 8544 naturfenomen
8545 8545 -----
8546 8546 -----
8547 8547 -----
8548 8548 dagstidningar
8549 8549 nästa
8550 8550 +++++
8551 8551 nej
8552 8552 ingen beskrivning tillgänglig
8553 8553 inget felmeddelande tillgängligt
8554 8554 ingen importerare
8555 8555 krävs inte längre
8556 8556 ingen_vänstersväng
8557 8557 ingen_högersväng
8558 8558 inte_rakt_fram
8559 8559 ingen_u_sväng
8560 8560 Nod sammankopplar väg och byggnad
8561 8561 Nod sammankopplar vattendrag och byggnad
8562 8562 -----
8563 8563 -----
8564 8564 noder med minst 3 refererande linjer eller relationer innehållande minst 3 linjer
8565 8565 -----
8566 8566 -----
8567 8567 inget
8568 8568 -----
8569 8569 längdskidåkning
8570 8570 ej raderat
8571 8571 ej i datauppsätningen
8572 8572 Notera: För vissa uppgifter, så behöver JOSM mycket minne. Det kan därav vara nödvändigt att lägga till följande\n Java-inställningar för att specificera den tillåtna maxgränsen för minnesanvändning i megabyte
8573 8573 anmärkning
8574 8574 -----
8575 8575 -----
8576 8576 objekt utan användbara taggar
8577 8577 objekt
8578 8578 objekt (och alla dess väg-noder / relationsmedlemmar) i denna vy
8579 8579 objekt (och alla dess vägnoder /relationsmedlemmar) i nedladdat område
8580 8580 objekt som är en del av en relation, som rollen <i>stop</i>.
8581 8581 objekt som ändrades av författare
8582 8582 objekt med 5 till 10 taggar
8583 8583 objekt i aktiv vy
8584 8584 objekt i det nerladdade området
8585 8585 objekt med givet ID
8586 8586 objekt med givet ändringsuppsättning-ID
8587 8587 objekt med given roll i en relation
8588 8588 objekt med given version
8589 8589 objekt med senaste ändring inom
8590 8590 -----
8591 8591 udda
8592 8592 -----
8593 8593 olja
8594 8594 -----
8595 8595 -----
8596 8596 gammaldags
8597 8597 -----
8598 8598 -----
8599 8599 -----
8600 8600 endast
8601 8601 -----
8602 8602 -----
8603 8603 -----
8604 8604 -----
8605 8605 -----
8606 8606 bara {0} etikett
8607 8607 enbart_vänstersväng
8608 8608 enbart_högersväng
8609 8609 enbart_rakt_fram
8610 8610 öppna
8611 8611 -----
8612 8612 -----
8613 8613 -----
8614 8614 alternativ
8615 8615 Val tillhandahållna som Java-systeminställningar
8616 8616 -----
8617 8617 ortodoxa
8618 8618 -----
8619 8619 -----
8620 8620 -----
8621 8621 -----
8622 8622 -----
8623 8623 -----
8624 8624 utomhus
8625 8625 yttre segement
8626 8626 -----
8627 8627 utanför hämtat område
8628 8628 -----
8629 8629 korvsjö
8630 8630 -----
8631 8631 -----
8632 8632 -----
8633 8633 -----
8634 8634 +++++
8635 8635 -----
8636 8636 -----
8637 8637 -----
8638 8638 -----
8639 8639 -----
8640 8640 -----
8641 8641 -----
8642 8642 parkeringsväg
8643 8643 parkeringsbiljetter
8644 8644 -----
8645 8645 delvis: olika valda objekt har olika värden, ändra inte
8646 8646 -----
8647 8647 -----
8648 8648 belagd
8649 8649 marksten
8650 8650 -----
8651 8651 -----
8652 8652 småsten
8653 8653 -----
8654 8654 -----
8655 8655 +++++
8656 8656 +++++
8657 8657 peltonturbin
8658 8658 -----
8659 8659 pingstvänner
8660 8660 -----
8661 8661 med tillåtelse
8662 8662 -----
8663 8663 -----
8664 8664 -----
8665 8665 -----
8666 8666 -----
8667 8667 -----
8668 8668 -----
8669 8669 -----
8670 8670 -----
8671 8671 -----
8672 8672 -----
8673 8673 plan
8674 8674 latrin
8675 8675 -----
8676 8676 +++++
8677 8677 platstyp {0}
8678 8678 växter
8679 8679 plast
8680 8680 plattform
8681 8681 plattform (endast påstigning)
8682 8682 plattform (endast avstigning)
8683 8683 -----
8684 8684 -----
8685 8685 -----
8686 8686 -----
8687 8687 -----
8688 8688 -----
8689 8689 -----
8690 8690 politisk
8691 8691 -----
8692 8692 damm
8693 8693 -----
8694 8694 -----
8695 8695 -----
8696 8696 -----
8697 8697 -----
8698 8698 -----
8699 8699 -----
8700 8700 -----
8701 8701 -----
8702 8702 prärie
8703 8703 presbyterianer
8704 8704 -----
8705 8705 föregående
8706 8706 privat
8707 8707 +++++
8708 8708 egenskaper
8709 8709 -----
8710 8710 -----
8711 8711 protestanter
8712 8712 offentlig
8713 8713 Allmän transport
8714 8714 -----
8715 8715 biljetter för allmänna transportmedel
8716 8716 +++++
8717 8717 pusta
8718 8718 -----
8719 8719 -----
8720 8720 kväkare
8721 8721 -----
8722 8722 ställning
8723 8723 -----
8724 8724 räls
8725 8725 -----
8726 8726 järnväg
8727 8727 järnvägskorsning utan {0}
8728 8728 -----
8729 8729 -----
8730 8730 -----
8731 8731 -----
8732 8732 vassbädd
8733 8733 -----
8734 8734 -----
8735 8735 -----
8736 8736 regionalt
8737 8737 -----
8738 8738 reguljärt uttryck
8739 8739 -----
8740 8740 liknande objekt
8741 8741 relation innehållande en medlem av rollen <i>stop</i>.
8742 8742 -----
8743 8743 relationer med 2 medlemmar
8744 8744 -----
8745 8745 ladda om valda stilar från filen
8746 8746 -----
8747 8747 ta bort från urval
8748 8748 Rita data och spara resultatet som en bildfile
8749 8749 -----
8750 8750 ersatt av nya insticksmodulen {0}
8751 8751 -----
8752 8752 -----
8753 8753 -----
8754 8754 reserverad
8755 8755 reservoar
8756 8756 -----
8757 8757 -----
8758 8758 -----
8759 8759 -----
8760 8760 höger
8761 8761 -----
8762 8762 -----
8763 8763 -----
8764 8764 -----
8765 8765 -----
8766 8766 -----
8767 8767 flod
8768 8768 -----
8769 8769 roll
8770 8770 -----
8771 8771 -----
8772 8772 -----
8773 8773 -----
8774 8774 rondell
8775 8775 Ruttdelsträcka
8776 8776 rutt-variant/riktning (minst 2)
8777 8777 vattenflöde
8778 8778 -----
8779 8779 -----
8780 8780 -----
8781 8781 -----
8782 8782 -----
8783 8783 -----
8784 8784 -----
8785 8785 +++++
8786 8786 saltverk
8787 8787 saltäng
8788 8788 +++++
8789 8789 -----
8790 8790 smörgås
8791 8791 -----
8792 8792 savann
8793 8793 skala
8794 8794 skalan följer inte ursprungliga upplösningen för något lager (klicka för att ställa in detta lager)
8795 8795 skalan följer den ursprungliga upplösningen av ett annat lager (klicka för att se vilket lager)
8796 8796 skalan följer den ursprungliga upplösningen av detta lager
8797 8797 -----
8798 8798 -----
8799 8799 -----
8800 8800 -----
8801 8801 säsongsmässig
8802 8802 med säten
8803 8803 med säten; urinoar
8804 8804 -----
8805 8805 -----
8806 8806 välj
8807 8807 markerad
8808 8808 markering
8809 8809 -----
8810 8810 -----
8811 8811 -----
8812 8812 -----
8813 8813 -----
8814 8814 gatsten
8815 8815 bosättning
8816 8816 -----
8817 8817 avlopp
8818 8818 -----
8819 8819 +++++
8820 8820 +++++
8821 8821 -----
8822 8822 skjul
8823 8823 -----
8824 8824 -----
8825 8825 shiamuslimer
8826 8826 -----
8827 8827 -----
8828 8828 affär
8829 8829 affärstyp {0}
8830 8830 genväg
8831 8831 -----
8832 8832 bör sparas
8833 8833 bör laddas upp
8834 8834 -----
8835 8835 sidospår
8836 8836 +++++
8837 8837 +++++
8838 8838 -----
8839 8839 -----
8840 8840 -----
8841 8841 -----
8842 8842 skidtour
8843 8843 -----
8844 8844 -----
8845 8845 pulka
8846 8846 släde
8847 8847 -----
8848 8848 -----
8849 8849 +++++
8850 8850 snöpark
8851 8851 -----
8852 8852 -----
8853 8853 -----
8854 8854 -----
8855 8855 -----
8856 8856 -----
8857 8857 -----
8858 8858 ibland behov av händer för att ta sig fram. Terräng ganska exponerad, osäkra gräsiga sluttningar, skårig sten och ev. snöfria glaciärer
8859 8859 -----
8860 8860 -----
8861 8861 -----
8862 8862 -----
8863 8863 sporttyp {0}
8864 8864 -----
8865 8865 sporthall
8866 8866 -----
8867 8867 stickspår
8868 8868 på huk
8869 8869 -----
8870 8870 stadion
8871 8871 frimärken
8872 8872 +++++
8873 8873 -----
8874 8874 -----
8875 8875 -----
8876 8876 -----
8877 8877 status
8878 8878 -----
8879 8879 -----
8880 8880 staty
8881 8881 -----
8882 8882 ånga
8883 8883 -----
8884 8884 -----
8885 8885 stål
8886 8886 -----
8887 8887 -----
8888 8888 stäpp
8889 8889 -----
8890 8890 sten
8891 8891 -----
8892 8892 stopplats
8893 8893 stopposition (endast påstigning)
8894 8894 stopposition (endast avstigning)
8895 8895 -----
8896 8896 bäck
8897 8897 gata
8898 8898 gata (upp till 20 meter)
8899 8899 -----
8900 8900 -----
8901 8901 -----
8902 8902 gatubelysning
8903 8903 -----
8904 8904 -----
8905 8905 -----
8906 8906 tunnelbana
8907 8907 sug
8908 8908 summera
8909 8909 solur
8910 8910 sunnimuslimer
8911 8911 -----
8912 8912 +++++
8913 8913 hängbro
8914 8914 -----
8915 8915 -----
8916 8916 träsk
8917 8917 godis
8918 8918 -----
8919 8919 swimmingpool
8920 8920 -----
8921 8921 synagoga
8922 8922 -----
8923 8923 En etikett som beskirver arean saknas
8924 8924 Etikett som beskriver arean verkar saknas
8925 8925 -----
8926 8926 daoism
8927 8927 -----
8928 8928 -----
8929 8929 -----
8930 8930 -----
8931 8931 -----
8932 8932 telefonkort
8933 8933 -----
8934 8934 tempel
8935 8935 -----
8936 8936 +++++
8937 8937 -----
8938 8938 -----
8939 8939 +++++
8940 8940 thailändskt
8941 8941 Potlatch 2 huvudstil
8942 8942 +++++
8943 8943 -----
8944 8944 de här relationerna
8945 8945 detta lager kan inte ha en offset
8946 8946 detta lager har inte någon ursprunglig upplösning
8947 8947 det här lagret är för närvarande inte aktivt (klicka för att aktivera)
8948 8948 det här är det aktiva lagret
8949 8949 den här relationen
8950 8950 -----
8951 8951 -----
8952 8952 -----
8953 8953 marskland
8954 8954 +++++
8955 8955 -----
8956 8956 tenn
8957 8957 -----
8958 8958 -----
8959 8959 -----
8960 8960 för att citera operatorer.<br>Inom citerade strängar, <b>"</b>- and <b>\</b>karaktärer måste vara separerade av ett föregående <b>\</b> (t.ex. <b>\"</b> and <b>\\</b>).
8961 8961 till-sträcka
8962 8962 -----
8963 8963 -----
8964 8964 verktygsrad
8965 8965 -----
8966 8966 -----
8967 8967 -----
8968 8968 +++++
8969 8969 turism
8970 8970 turismtyp {0}
8971 8971 -----
8972 8972 leksaker
8973 8973 spår och sträckpunkter
8974 8974 endast spår
8975 8975 traffik
8976 8976 -----
8977 8977 -----
8978 8978 -----
8979 8979 trafikljus
8980 8980 tåg
8981 8981 spårvagn
8982 8982 -----
8983 8983 Launchpad Contributions:\n Anders Jonsson https://launchpad.net/~anders-jonsson\n Andreas Vilén https://launchpad.net/~andreas-vilen\n Cybjit https://launchpad.net/~cybjit\n Daniel Westergren https://launchpad.net/~westis\n David S https://launchpad.net/~david-oxtract\n Dirk Stöcker https://launchpad.net/~stoecker\n Don-vip https://launchpad.net/~vincent-privat\n Erik https://launchpad.net/~fatuus\n Erik Hagelberg https://launchpad.net/~erik-hagelberg\n Erik Iohansson https://launchpad.net/~erjohan-gmail\n Frank "knarF" M. Eriksson https://launchpad.net/~knarf\n Fredrik Nyqvist https://launchpad.net/~fredrik-nyqvist\n Grigory Rechistov https://launchpad.net/~atakua\n Gustav Arnesson https://launchpad.net/~garnesson\n Joel Grafström https://launchpad.net/~0k-joel\n Konrad Skeri https://launchpad.net/~konrad-skeri\n Magnus Österlund https://launchpad.net/~olm\n Martin Öberg https://launchpad.net/~spam-launchpad-strickz\n Mattias Dalkvist https://launchpad.net/~dalkvist\n Michael Persson https://launchpad.net/~michael-persson-se\n Niklas Henriksson https://launchpad.net/~fringillus92\n Nka Mapper https://launchpad.net/~nkamapper\n Samuel Lidén Borell https://launchpad.net/~samuellb\n Spull https://launchpad.net/~ulrika-wiqvist\n Susanna Björverud https://launchpad.net/~sanna\n TM https://launchpad.net/~tm12\n Tobias Johansson https://launchpad.net/~tj-mensa\n Tomas Marklund https://launchpad.net/~tomasmarklund75\n Zippert https://launchpad.net/~daniel-zippert\n denahl https://launchpad.net/~dennisahlqvist\n jordgubbe https://launchpad.net/~spam-thuresson-021023\n nairobie https://launchpad.net/~samuel-ostman\n nanker https://launchpad.net/~nanker\n zvenzzon https://launchpad.net/~svensson3000
8984 8984 -----
8985 8985 -----
8986 8986 -----
8987 8987 -----
8988 8988 -----
8989 8989 -----
8990 8990 -----
8991 8991 trådbuss
8992 8992 -----
8993 8993 true: egenskapen är uttryckligen aktiverad
8994 8994 fackverksbro
8995 8995 -----
8996 8996 -----
8997 8997 turkiskt
8998 8998 -----
8999 8999 -----
9000 9000 -----
9001 9001 obevakad
9002 9002 -----
9003 9003 -----
9004 9004 -----
9005 9005 -----
9006 9006 -----
9007 9007 okänd
9008 9008 -----
9009 9009 -----
9010 9010 -----
9011 9011 -----
9012 9012 utan markering
9013 9013 -----
9014 9014 okonventionell
9015 9015 obelagd
9016 9016 töm
9017 9017 -----
9018 9018 ej angiven: ange inte denna egenskap för valda objekt
9019 9019 ospecificerad anledning
9020 9020 otaggade
9021 9021 otaggad sträcka
9022 9022 -----
9023 9023 -----
9024 9024 -----
9025 9025 -----
9026 9026 -----
9027 9027 -----
9028 9028 -----
9029 9029 upp
9030 9030 upp till ruta
9031 9031 urinoar
9032 9032 användning
9033 9033 använd parentes för att gruppera uttryck
9034 9034 använd trottoar
9035 9035 +++++
9036 9036 +++++
9037 9037 +++++
9038 9038 valideringsfel
9039 9039 andra typer av validering
9040 9040 valideringsvarning
9041 9041 värde erfodras
9042 9042 ''key''-värdet matchar reguljärt uttryck ''regexp''
9043 9043 -----
9044 9044 -----
9045 9045 +++++
9046 9046 vertikal axel
9047 9047 -----
9048 9048 -----
9049 9049 -----
9050 9050 viadukt
9051 9051 +++++
9052 9052 -----
9053 9053 visa
9054 9054 visa meta-information, fellogg och källdefinition
9055 9055 -----
9056 9056 spänning skall anges i volt utan enhet/avgränsare/mellanslag
9057 9057 -----
9058 9058 mur
9059 9059 -----
9060 9060 -----
9061 9061 -----
9062 9062 -----
9063 9063 -----
9064 9064 vatten
9065 9065 -----
9066 9066 vattenpark
9067 9067 -----
9068 9068 -----
9069 9069 vattendrag
9070 9070 vattenledstyp {0}
9071 9071 -----
9072 9072 -----
9073 9073 -----
9074 9074 sträckan sitter ihop
9075 9075 -----
9076 9076 sträckan sitter ihop med nästa medlem i relationen
9077 9077 -----
9078 9078 sträckan sitter ihop med föregående medlem i relationen
9079 9079 -----
9080 9080 sträckan sitter inte ihop med vare sig den föregående eller den nästa medlemmen i relationen
9081 9081 -----
9082 9082 enbart sträckpunkter
9083 9083 -----
9084 9084 -----
9085 9085 -----
9086 9086 -----
9087 9087 linjer med en längd av minst 200 m
9088 9088 linjer med minst 20 noder, relationer innehållande minst 20 noder
9089 9089 -----
9090 9090 -----
9091 9091 -----
9092 9092 -----
9093 9093 -----
9094 9094 -----
9095 9095 wikipedia-språk "{0}" är ogiltigt, använd "{1}" istället
9096 9096 wikipedia-språk "{0}" är föråldrat, använd "{1}" istället
9097 9097 -----
9098 9098 wikipedia-sidtitlar ska använda versal inledande bokstav.
9099 9099 wikipedia-sidtitlar ska ha mellanslag istället för understreck (''_''→'' '')
9100 9100 -----
9101 9101 wikipedia-taggen har ett okänt språkprefix
9102 9102 wikipedia-taggen har inget språk angivet, använd "wikipedia"="språk:sidtitel"
9103 9103 -----
9104 9104 -----
9105 9105 wikipedia-titel ska inte inledas med ett mellanslag efter språkkoden
9106 9106 djurliv
9107 9107 -----
9108 9108 vind
9109 9109 -----
9110 9110 -----
9111 9111 -----
9112 9112 trådbundet
9113 9113 +++++
9114 9114 -----
9115 9115 trä
9116 9116 -----
9117 9117 -----
9118 9118 -----
9119 9119 -----
9120 9120 -----
9121 9121 bangård
9122 9122 ja
9123 9123 -----
9124 9124 övergångsställe
9125 9125 zink
9126 9126 zirkonium
9127 9127 -----
9128 9128 zooma in för att ladda några tiles
9129 9129 zooma in för att ladda fler tiles
9130 9130 zoroastrianism
9131 9131 -----
9132 9132 -----
9133 9133 -----
9134 9134 {0} (exportera till GPX)
9135 9135 -----
9136 9136 {0} ({1} till {2} grader)
9137 9137 +++++
9138 9138 -----
9139 9139 -----
9140 9140 -----
9141 9141 -----
9142 9142 -----
9143 9143 -----
9144 9144 -----
9145 9145 -----
9146 9146 -----
9147 9147 -----
9148 9148 -----
9149 9149 {0} Noder:
9150 9150 -----
9151 9151 -----
9152 9152 {0} [ofullständig]
9153 9153 {0} alla objekt med det motsvarande nyckel/värdeparet belägna i Berlins närhet. Observera att radiens standardvärdet är 1000 meter, men det kan ändras i den genererade förfrågan.
9154 9154 {0} alla objekt som har {1} som attribut är nedladdade.
9155 9155 {0} alla objekt inom det nuvarande urvalet som har {1} som attribut.
9156 9156 -----
9157 9157 -----
9158 9158 -----
9159 9159 {0} genomfört på {1}
9160 9160 {0} består av:
9161 9161 {0} bilder har tileMatrixSet definerad till {1}
9162 9162 -----
9163 9163 -----
9164 9164 -----
9165 9165 -----
9166 9166 -----
9167 9167 -----
9168 9168 -----
9169 9169 -----
9170 9170 -----
9171 9171 -----
9172 9172 -----
9173 9173 {0} är inte ett godkänt WMS-argument. Var god kontrollera:\n{1}
9174 9174 {0} är inte giltigt begränsningsvärde
9175 9175 -----
9176 9176 -----
9177 9177 -----
9178 9178 -----
9179 9179 -----
9180 9180 -----
9181 9181 -----
9182 9182 -----
9183 9183 -----
9184 9184 -----
9185 9185 -----
9186 9186 -----
9187 9187 -----
9188 9188 {0} speglad server
9189 9189 {0} spegling server {1}
9190 9190 -----
9191 9191 {0} fler...
9192 9192 {0} måste vara ett numeriskt värde
9193 9193 -----
9194 9194 -----
9195 9195 -----
9196 9196 -----
9197 9197 {0} noder i väg {1} vilket överskrider maximalt antal noder {2}
9198 9198 -----
9199 9199 -----
9200 9200 {0} av {1} element klara
9201 9201 -----
9202 9202 {0} på en nod
9203 9203 -----
9204 9204 -----
9205 9205 -----
9206 9206 -----
9207 9207 -----
9208 9208 -----
9209 9209 -----
9210 9210 -----
9211 9211 -----
9212 9212 -----
9213 9213 -----
9214 9214 -----
9215 9215 -----
9216 9216 -----
9217 9217 -----
9218 9218 -----
9219 9219 {0} stil "{1}"
9220 9220 -----
9221 9221 -----
9222 9222 -----
9223 9223 -----
9224 9224 -----
9225 9225 -----
9226 9226 -----
9227 9227 -----
9228 9228 -----
9229 9229 -----
9230 9230 -----
9231 9231 -----
9232 9232 Värde {0} kan förskönas
9233 9233 -----
9234 9234 -----
9235 9235 -----
9236 9236 -----
9237 9237 {0} utan {1}
9238 9238 {0} utan {1} eller {2}
9239 9239 {0} utan {1}, {2} eller {3}
9240 9240 -----
9241 9241 {0}% ({1}/{2}), {3} återstår. Laddar upp nod ''{4}'' (id: {5})
9242 9242 {0}% ({1}/{2}), {3} återstår. Laddar upp relation ''{4}'' (id: {5})
9243 9243 {0}% ({1}/{2}), {3} kvar. Skickar in sträcka ''{4}'' (id: {5})
9244 9244 +++++
9245 9245 {0}, använd {1} istället
9246 9246 -----
9247 9247 +++++
9248 9248 +++++
9249 9249 -----
9250 9250 -----
9251 9251 -----
9252 9252 -----
9253 9253 {0}: valet ''{1}'' är tvetydigt
9254 9254 -----
9255 9255 -----
9256 9256 {0}: argument behövs för ''{1}''
9257 9257 -----
9258 9258 +++++
9259 9259 -----
9260 9260 -----
9261 9261 -----
9262 9262 {0}Lägg till sektion till relation{1}: Kontrollera varje relation för att undvika skada!
9263 9263 {0}Ska valideringen köras återigen?{1}
9264 9264 -----
9265 9265 -----
9266 9266 -----
9267 9267 -----
9268 9268 -----
9269 9269 -----
9270 9270 -----
9271m 1 ({0} segment)
9272m 1 ({0} segment)
9273m 2 -----
9274m 3 ({0} nod att ta bort)
9275m 3 ({0} noder att ta bort)
9276m 4 [{0} begäran)
9277m 4 [{0} begäran)
9278m 5 ({0}/{1}) Laddar upp {2} objekt...
9279m 5 ({0}/{1}) Laddar upp {2} objekt...
9280m 6 -----
9281m 7 <b>{0}</b> objekt inaktiverat
9282m 7 <b>{0}</b> objekt inaktiverade
9283m 8 -----
9284m 9 -----
9285m 10 -----
9286m 11 <html>Det valda objektet är inte tillgängligt i det nuvarande redigeringslagret ''{0}''.</html>
9287m 11 <html>Inga av de valda objekten är tillgängliga i det nuvarande redigeringslagret ''{0}''.</html>
9288m 12 <html>Denna åtgärd kräver {0} individuell<br>nedladdningsförfrågan. Vill du fortsätta?</html>
9289m 12 <html>Denna åtgärd kräver {0} individuella<br>nedladdningsförfrågningar. Vill du fortsätta?</html>
9290m 13 <html>Du håller på att byta riktning på sträcka ''{0}'',<br/> vars semantiska betydelse av taggen ''{1}'' definieras av dess riktning.<br/>Vill du verkligen byta riktning på sträckan, och därmed dess semantiska betydelse?</html>
9291m 13 <html>Du håller på att byta riktning på sträckorna ''{0}'',<br/> vars semantiska betydelse av taggen ''{1}'' definieras av dess riktning.<br/>Vill du verkligen byta riktning på sträckorna, och därmed dess semantiska betydelse?</html>
9292m 14 -----
9293m 15 -----
9294m 16 -----
9295m 17 <p><b>{0}</b> objekt dolt
9296m 17 <p><b>{0}</b> objekt dolda
9297m 18 -----
9298m 19 -----
9299m 20 <strong>Misslyckades</strong> att radera <strong>relation {0}</strong>. Den refereras fortfarande av relation {1}.<br>Ladda relationen, ta bort referensen till relationen och ladda upp igen.
9300m 20 <strong>Misslyckades</strong> att radera <strong>relation {0}</strong>. Den refereras fortfarande av relationerna {1}.<br>Ladda relationerna, ta bort referensen till relationen och ladda upp igen.
9301m 21 <strong>Misslyckades</strong> att radera <strong>sträcka {0}</strong>. Den refereras fortfarande av relation {1}.<br>Ladda relationen, ta bort referensen till sträckan och ladda upp igen.
9302m 21 <strong>Misslyckades</strong> att radera <strong>sträcka {0}</strong>. Den refereras fortfarande av relationerna {1}.<br>Ladda relationerna, ta bort referensen till sträckan och ladda upp igen.
9303m 22 -----
9304m 23 -----
9305m 24 -----
9306m 25 Lägg till en ny nod till sträcka
9307m 25 Lägg till en ny nod till {0} sträckor
9308m 26 Lägg till och flytta en virtuell ny nod till sträcka.
9309m 26 Lägg till och flytta en virtuell ny nod till {0} sträckor.
9310m 27 Lägg till val till {0} relation
9311m 27 Lägg till val till {0} relationer
9312m 28 Lade till {0} objekt
9313m 28 Lade till {0} objekt
9314m 29 Kan inte öppna {0} fil då filen inte existerar eller då ingen lämplig filimporterare är tillgänglig.
9315m 29 Kan inte öppna {0} filer då filerna inte existerar eller då ingen lämplig filimporterare är tillgänglig.
9316m 30 Kan inte öppna {0} fil med filimporteraren ''{1}''.
9317m 30 Kan inte öppna {0} filer med filimporteraren ''{1}''.
9318m 31 Ändra egenskaper för upp till {0} objekt.
9319m 31 Ändra egenskaper för upp till {0} objekt.
9320m 32 Ändra värde?
9321m 32 Ändra värden?
9322m 33 Ändra {0} objekt
9323m 33 Ändra {0} objekt
9324m 34 Klicka på <strong>{0}</strong> för att kontrollera detta objekts status på servern.
9325m 34 Klicka på <strong>{0}</strong> för att kontrollera dessa objekts status på servern.
9326m 35 Klicka för att fortsätta att öppna {0} webbläsare
9327m 35 Klicka för att fortsätta att öppna {0} webbläsare
9328m 36 -----
9329m 37 -----
9330m 38 Kombinera {0} sträcka
9331m 38 Kombinera {0} sträckor
9332m 39 Konflikt vid hämtning
9333m 39 Konflikter vid hämtning
9334m 40 Konflikt i data
9335m 40 Konflikter i data
9336m 41 Konflikt: {0} olöst
9337m 41 Konflikter: {0} olösta
9338m 42 Kopiera {0} vald nyckel/värde
9339m 42 Kopiera {0} valda nycklar/värden
9340m 43 Kunde inte komma åt datafil:\n{0}
9341m 43 Kunde inte komma åt datafiler:\n{0}
9342m 44 -----
9343m 45 Ta bort {0} nod
9344m 45 Ta bort {0} noder
9345m 46 Ta bort {0} objekt
9346m 46 Ta bort {0} objekt
9347m 47 Ta bort {0} relation
9348m 47 Ta bort {0} relationer
9349m 48 Ta bort {0} sträcka
9350m 48 Ta bort {0} sträckor
9351m 49 Raderade {0} taggar för {1} objekt
9352m 49 Raderade {0} taggar för {1} objekt
9353m 50 Raderar {0} objekt
9354m 50 Raderar {0} objekt
9355m 51 Hämtning av följande insticksmodul har <strong>misslyckats</strong>:
9356m 51 Hämtning av följande {0} insticksmoduler har <strong>misslyckats</strong>:
9357m 52 Hämtar {0} ändringsuppsättning ...
9358m 52 Hämtar {0} ändringsuppsättningar ...
9359m 53 -----
9360m 54 -----
9361m 55 Hämtar {0} ofullständigt objekt
9362m 55 Hämtar {0} ofullständiga objekt
9363m 56 Hämtar {0} objekt från ''{1}''
9364m 56 Hämtar {0} objekt från ''{1}''
9365m 57 Dubblera till {0} nod
9366m 57 Dubblera till {0} noder
9367m 58 Dubblera {0} nod till {1} noder
9368m 58 Dubblera {0} noder till {1} noder
9369m 59 Kontrollera att relationen inte har förstörts!
9370m 59 Kontrollera att relationerna inte har förstörts!
9371m 60 Infoga ny nod i sträcka.
9372m 60 Infoga ny nod i {0} sträckor.
9373m 61 JOSM kunde inte hitta information om följande insticksmodul:
9374m 61 JOSM kunde inte hitta information om följande insticksmoduler:
9375m 62 JOSM hittade {0} osparat datalager.
9376m 62 JOSM hittade {0} osparade datalager.
9377m 63 JOSM körs offline. Följande resurs kommer inte att vara tillgänglig: {0}
9378m 63 JOSM körs offline. Följande resurser kommer inte att vara tillgängliga: {0}
9379m 64 Slå ihop {0} nod
9380m 64 Slå ihop {0} noder
9381m 65 Sammanfogad version ({0} post)
9382m 65 Sammanfogad version ({0} poster)
9383m 66 Flytta {0} nod
9384m 66 Flytta {0} noder
9385m 67 Min version ({0} post)
9386m 67 Min version ({0} poster)
9387m 68 Sträcka ej ansluten till relationen borttagen
9388m 68 Sträckor ej ansluten till relationen borttagna
9389m 69 Objekt kunde inte laddas ner
9390m 69 En del objekt kunde inte laddas ner
9391m 70 Objekt har raderats
9392m 70 Objekten har raderats
9393m 71 -----
9394m 72 Ett objekt är borttaget
9395m 72 {0} objekt är borttagna
9396m 73 Ett objekt kunde inte laddas ner.<br>
9397m 73 {0} objekt kunde inte laddas ner.<br>
9398m 74 Öppnar {0} fil...
9399m 74 Öppnar {0} filer...
9400m 75 Klistrar in {0} tag
9401m 75 Klistrar in {0} tagar
9402m 76 Bekräfta borttagning på <strong>{0} objekt</strong>.
9403m 76 Bekräfta borttagning på <strong>{0} objekt</strong>.
9404m 77 -----
9405m 78 Insticksmodulen {0} krävs fortfarande av denna insticksmodul:
9406m 78 Insticksmodulen {0} krävs fortfarande av dessa {1} insticksmoduler:
9407m 79 Insticksmodul {0} kräver en insticksmodul som inte hittades. Den saknade insticksmodulen är:
9408m 79 Insticksmodul {0} kräver {1} insticksmoduler som inte hittades. De saknade insticksmodulerna är:
9409m 80 Rensade {0} objekt
9410m 80 Rensade {0} objekt
9411m 81 -----
9412m 82 Ta bort "{0}" för {1} objekt
9413m 82 Ta bort "{0}" för {1} objekt
9414m 83 Ta bort gamla nycklar för upp till {0} objekt
9415m 83 Ta bort gamla nycklar för upp till {0} objekt
9416m 84 Lös {0} tagg-konflikt i nod {1}
9417m 84 Lös {0} tagg-konflikter i nod {1}
9418m 85 Lös {0} tagg-konflikt i relation{1}
9419m 85 Lös {0} tagg-konflikter i relation{1}
9420m 86 Lös {0} tagg-konflikt i sträcka{1}
9421m 86 Lös {0} tagg-konflikter i sträcka{1}
9422m 87 Rotera en nod
9423m 87 Rotera {0} noder
9424m 88 Skala en nod
9425m 88 Skala {0} noder
9426m 89 Söker i {0} objekt
9427m 89 Söker i {0} objekt
9428m 90 Vald nod kan inte kopplas bort från någonting.
9429m 90 Vald noder kan inte kopplas bort från någonting.
9430m 91 Valde {0} objekt
9431m 91 Valde {0} objekt
9432m 92 Besäm {0} taggar for {1} objekt
9433m 92 Besäm {0} taggar for {1} objekt
9434m 93 Bestäm {0}={1} for {2} objekt
9435m 93 Bestäm {0}={1} for {2} objekt
9436m 94 Förenkla sträcka (ta bort {0} nod)
9437m 94 Förenkla sträcka (ta bort {0} noder)
9438m 95 Förenkla {0} sträcka
9439m 95 Förenkla {0} sträckor
9440m 96 Dela sträckan {0} till {1} del
9441m 96 Dela sträckan {0} till {1} delar
9442m 97 Taggar({0} konflikt)
9443m 97 Taggar({0} konflikter)
9444m 98 Den påverkade sträckan kommer att försvinna efter att ha kopplat loss den valda noden.
9445m 98 Den påverkade sträckan kommer att försvinna efter att ha kopplat loss de valda noderna.
9446m 99 Följande insticksmodul har <strong>framgångsrikt</strong> hämtats:
9447m 99 Följande {0} insticksmoduler har <strong>framgångsrikt</strong> hämtats:
9448m 100 Följande insticksmodul är ej längre nödvändig och har inaktiverats:
9449m 100 Följande insticksmoduler är ej längre nödvändiga och har inaktiverats:
9450m 101 -----
9451m 102 Insticksmodulen kommer inte att läsas in.
9452m 102 Insticksmodulerna kommer inte att läsas in.
9453m 103 Den valda noden ligger inte inuti någon sträcka.
9454m 103 De valda noderna ligger inte inuti någon sträcka.
9455m 104 Den valda sträckan har noder som kan ha andra bindningar vilka inte är nedladdade.
9456m 104 De valda sträckorna har noder som kan ha andra bindningar vilka inte är nedladdade.
9457m 105 -----
9458m 106 Deras version ({0} post)
9459m 106 Deras version ({0} poster)
9460m 107 Det finns mer än en sträcka som använder sig av den nod du valt. Välj även sträckan.
9461m 107 Det finns mer än en sträcka som använder sig av de noder du valt. Välj även sträckan.
9462m 108 Det finns {0} objekt i ditt lokala dataset som kan vara borttaget på servern.<br>Om du senare försöker ta bort eller uppdatera detta så kommer det antagligen att orsaka en konflikt vid uppladdning till servern.
9463m 108 Det finns {0} objekt i ditt lokala dataset som kan vara borttagna på servern.<br>Om du senare försöker ta bort eller uppdatera dessa så kommer det antagligen att orsaka en konflikt vid uppladdning till servern.
9464m 109 Det finns {0} objekt kvar att ladda upp.
9465m 109 Det finns {0} objekt kvar att ladda upp.
9466m 110 -----
9467m 111 Det finns {0} konflikt upphittad.
9468m 111 Det finns {0} konflikter upphittade.
9469m 112 {0} konflikt under import.
9470m 112 {0} konflikter under import.
9471m 113 -----
9472m 114 -----
9473m 115 Den här sträckan är del av en relation.
9474m 115 Den här sträckan är del av {0} relationer
9475m 116 Detta kommer att ändra upp till {0} objekt.
9476m 116 Detta kommer att ändra upp till {0} objekt.
9477m 117 Detta kommer att ändra {0} objekt
9478m 117 Detta kommer att ändra upp till {0} objekt
9479m 118 Transformera en nod
9480m 118 Transformera {0} noder
9481m 119 Nodsfrigörande påverkade troligen {0} relation: {1}
9482m 119 Nodsfrigörande påverkade troligen {0} relationer: {1}
9483m 120 Uppdatering av följande insticksmodul misslyckades:
9484m 120 Uppdatering av följande insticksmoduler misslyckades:
9485m 121 Skickar in<strong>{0} objekt</strong> med <strong>1 ändringsuppsättning</strong>
9486m 121 Skickar in<strong>{0} objekt</strong> med <strong>1 ändringsuppsättning</strong>
9487m 122 Skickar in <strong>{0} objekt</strong> till <strong>1 ändringsuppsättning</strong> med <strong>1 request</strong>
9488m 122 Skickar in <strong>{0} objekt</strong> till <strong>1 ändringsuppsättning</strong> med <strong>1 request</strong>
9489m 123 Laddar upp {0} objekt...
9490m 123 Laddar upp {0} objekt...
9491m 124 Du håller på att slå samman {0} objekt, men följande etiketter är i konflikt:<br/>{1}Om dessa objekt blir sammanslagna bör resultatet kanske få oönskade etiketter.<br/>Om du vill fortsätta kommer du se en dialog för att rätta till dem konfliktande etiketter.<br/><br/>Vill du fortsätta?
9492m 124 Du håller på att slå samman {0} objekt, men följande etiketter är i konflikt:<br/>{1}Om dessa objekt blir sammanslagna bör resultatet kanske få oönskade etiketter.<br/>Om du vill fortsätta kommer du se en dialog för att rätta till dem konfliktande etiketter.<br/><br/>Vill du fortsätta?
9493m 125 Du håller på att slå samman {1} objekt vilka deltar i {0} relation:<br/>{2} Sammanfogningen kan slå sönder denna relation. Om du är osäker vänligen avbryt operationen.<br/>Om du vill fortsätta kommer du se en dialog för att bestämma hur man adapterar relationen.<br/><br/>Vill du fortsätta?
9494m 125 Du håller på att slå samman {1} objekt vilket/vilka deltar i {0} relationer:<br/>{2} Sammanfogningen kan slå sönder dessa relationer. Om du är osäker vänligen avbryt operationen.<br/>Om du vill fortsätta kommer du se en dialog för att bestämma hur man adapterar relationerna.<br/><br/>Vill du fortsätta?
9495m 126 Du håller på att radera {0} relation: {1}<br/>Detta steg är sällan nödvändigt och kan inte enkelt återställas efter att ha blivit uppladdat till servern.<br/>Är du säker på att du vill radera?
9496m 126 Du håller på att radera {0} relationer: {1}<br/>Detta steg är sällan nödvändigt och kan inte enkelt återställas efter att ha blivit uppladdat till servern.<br/>Är du säker på att du vill radera?
9497m 127 Du är på väg att starta {0} webbläsarfönster.<br>Det kan komma att både fylla din skärm med webbläsarfönster<br>och ta en stund att slutföra.
9498m 127 Du är på väg att starta {0} webbläsarfönster.<br>Det kan komma att både fylla din skärm med webbläsarfönster<br>och ta en stund att slutföra.
9499m 128 Du är på väg att öppna <b>{0}</b> olika relationsredigering samtidigt.<br/>Vill du fortsätta?
9500m 128 Du är på väg att öppna <b>{0}</b> olika relationsredigeringar samtidigt.<br/>Vill du fortsätta?
9501m 129 -----
9502m 130 Du håller på att förenkla {0} sträcka med total längd {1}.
9503m 130 Du håller på att förenkla {0} sträckor med total längd {1}.
9504m 131 -----
9505m 132 Du har {0} oläst meddelande.
9506m 132 Du har {0} olästa meddelanden.
9507m 133 Du flyttade mer än {0} objekt. Att flytta ett stort antal objekt är ofta ett fel.\nVill du verkligen flytta dem?
9508m 133 Du flyttade mer än {0} objekt. Att flytta ett stort antal objekt är ofta ett fel.\nVill du verkligen flytta dem?
9509m 134 Zooma till utvalt element
9510m 134 Zooma till utvalda element
9511m 135 dag
9512m 135 dagar
9513m 136 markör
9514m 136 markörer
9515m 137 nod
9516m 137 noder
9517m 138 objekt
9518m 138 objekt
9519m 139 en relation
9520m 139 {0} relationer
9521m 140 relation
9522m 140 relationer
9523m 141 till {0} objekt
9524m 141 till {0} objekt
9525m 142 sträcka
9526m 142 sträckor
9527m 143 {0} Skapare
9528m 143 {0} Skapare
9529m 144 {0} Medlem:
9530m 144 {0} Medlemmar:
9531m 145 {0} består av {1} markör
9532m 145 {0} består av {1} markörer
9533m 146 {0} raderat
9534m 146 {0} raderade
9535m 147 -----
9536m 148 -----
9537m 149 {0} bild laddad.
9538m 149 {0} bilder laddade.
9539m 150 {0} inkomplett
9540m 150 {0} inkompletta
9541m 151 {0} medlem
9542m 151 {0} medlemmar
9543m 152 {0} nod
9544m 152 {0} noder
9545m 153 {0} anteckning
9546m 153 {0} anteckningar
9547m 154 {0} anteckning har laddats ner
9548m 154 {0} anteckningar har laddats ner
9549m 155 {0} objekt att lägga till:
9550m 155 {0} objekt att lägga till:
9551m 156 {0} objekt att radera:
9552m 156 {0} objekt att radera:
9553m 157 {0} objekt att modifiera:
9554m 157 {0} objekt att modifiera:
9555m 158 {0} i väntan på etikettskonfliktslösning
9556m 158 {0} i väntan på etikettskonfliktslösningar
9557m 159 {0} relation
9558m 159 {0} relationer
9559m 160 {0} relation är påverkad.
9560m 160 {0} relationer är påverkade.
9561m 161 {0} rutt,
9562m 161 {0} rutter,
9563m 162 {0} tagg
9564m 162 {0} taggar
9565m 163 {0} spår
9566m 163 {0} spår
9567m 164 -----
9568m 165 {0} användare har senast ändrat markeringen:
9569m 165 {0} användare har senast ändrat markeringen:
9570m 166 -----
9571m 167 {0} sträcka
9572m 167 {0} sträckor
9573m 168 {0} sträckpunkt
9574m 168 {0} sträckpunkter
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.