source: josm/trunk/resources/data/cs.lang@ 16538

Last change on this file since 16538 was 16538, checked in by simon04, 4 years ago

I18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 292.6 KB
Line 
1 1 přidávám {0} {1}
2 2 (vyžaduje: {0})
3 3 +++++
4 4 +++++
5 5 +++++
6 6 +++++
7 7 než "{0}"
8 8 nebo
9 9 +++++
10 10 {0}: {1} z {2} prvků hotovo
11 11 +++++
12 12 Počet prvků
13 13 "Pekařská ulice" v jakémkoliv klíči
14 14 "Pekařská" a "ulice" v jakémkoliv klíči
15 15 "klíč" s jakoukoliv hodnotou
16 16 ''klíč'' s prázdnou hodnotou
17 17 "klíč" přesně s "hodnotou"
18 18 "hodnota" v libovolném klíči
19 19 "část hodnoty" kdekoliv v "klíči"
20 20 "část hodnoty" nikde v "klíči"
21 21 ''wikipedia''=''jazyk:název stránky''
22 22 +++++
23 23 "{0}" nespecifikuje oficiální způsob dopravy, použijte např. "{1}"
24 24 ''{0}'' nemá žádný význam, použijte nějakou konkrétní značku, např. ''{1}''
25 25 "{0}" není platná hodnota pro argument "{1}". Možné hodnoty jsou {2}, případně oddělené čárkami.
26 26 Je nastavena značka ''{0}'', ale není značka ''{1}''. Ujistěte se, že nastavujete ''wikipedia=jazyk:hodnota'' pro hlavní článek a volitelně ''wikipedia:jazyk=hodnota'' pro doplňkové články, které nejsou jen překladem hlavního článku.
27 27 +++++
28 28 (# požadavků neznámý)
29 29 (1 požadavek)
30 30 (Kód={0})
31 31 (Prosím, používejte tuto značku, pouze pokud není možné podrobnější mapování pomocí přípojnic (busbar) a přípojných míst (bay)!)
32 32 (URL bylo:
33 33 (Použijte číslo tak, jak je zapsané na ceduli)
34 34 (na řádce {0}, sloupci {1})
35 35 (kliknutím aktivujete předchozí posuv)
36 36 (žádný objekt)
37 37 (žádné)
38 38 (prosím, použijte pro izolovaný statek značku "isolated_dwelling" )
39 39 ({0}/{1}) Stahování sady změn {2}...
40 40 ({0}/{1}) Stahování obsahu sady změn {2}...
41 41 ({0}/{1}) Nahrávám rodiče uzlu {2}
42 42 ({0}/{1}) Nahrávám rodiče relace {2}
43 43 ({0}/{1}) Nahrávám rodiče cesty {2}
44 44 * Jeden uzel používaný více než jednou cestou a jednu z těchto cest, nebo
45 45 * Jeden uzel používaný více než jednou cestou, nebo
46 46 * Jeden označený uzel, nebo
47 47 * Jednu cestu a jeden nebo více jejích uzlů používaných ve více než jedné cestě.
48 48 * Jednu cestu s jedním, nebo více uzly používanými ve více než jedné cestě, nebo
49 49 +++++
50 50 +++++
51 51 +++++
52 52 -Djosm.home má nižší prioritu, tedy konkrétnější nastavení přepíše to obecnější
53 53 ... možné jsou i další druhy přepravy
54 54 ... odkazuje na relaci
55 55 /CESTA/K/JSOM/CACHE
56 56 /CESTA/K/JOSM/HOMEDIR
57 57 /CESTA/K/JOSM/PREF
58 58 /CESTA/K/JOSM/USERDATA
59 59 +++++
60 60 +++++
61 61 +++++
62 62 +++++
63 63 +++++
64 64 1/25 mix (motorové kolo/moped)
65 65 1/50 mix (motorové kolo/moped)
66 66 +++++
67 67 +++++
68 68 +++++
69 69 +++++
70 70 +++++
71 71 +++++
72 72 +++++
73 73 +++++
74 74 +++++
75 75 +++++
76 76 +++++
77 77 Snímky ASTER 2007 nabízející lepší pokrytí ledovců než běžné zdroje (pravé barvy s odhadnutou modrou)
78 78 +++++
79 79 +++++
80 80 3 nebo 7 parametrů převodu geodetického systému
81 81 +++++
82 82 pouze 4WD
83 83 +++++
84 84 +++++
85 85 +++++
86 86 +++++
87 87 +++++
88 88 +++++
89 89 +++++
90 90 +++++
91 91 +++++
92 92 +++++
93 93 </p><p>Chcete-li zobrazit všechny objekty, klikněte znovu na tlačítko filtru.</p></html>
94 94 </p><p>Chcete-li zobrazit všechny objekty, uzavřete panel Filtr.<p></html>
95 95 <Není nahraná GPX trasa>
96 96 <anonymní>
97 97 <b>Mapový podklad</b>:
98 98 <b>Doplněk je poskytován externím zdrojem:</b> {0}
99 99 <b>Zdroj</b>:
100 100 <br>Chybové hlášení (nepřeložené): {0}
101 101 <dvojtečka>
102 102 <systém>
103 103 <vymazat z {0} objektů>
104 104 <různé>
105 105 <prázdné>
106 106 <konec-souboru>
107 107 <rovná se>
108 108 <h2>Aktivní filtr: {0}</h2>
109 109 <h2>Filtr je aktivní</h2>
110 110 <h3>Pokud je vybrána jedna nebo více cest, je jejich tvar upraven tak, aby všechny úhly byly 90 nebo 180 stupňů.</h3>Můžete do výběru navíc přidat dva uzly, které jsou brány jako reference pro určení směru.<br>(Později je možné vrátit zpět posunutí některých uzlů:<br>Vyberte příslušné uzly a stiskněte klávesovou zkratku pro Ortogonalizace / Zpět. Výchozí zkratka je Shift-Q.)
111 111 <html>''{0}'' není platná OSM API URL.<br>Prosím, zkontrolujte správnost zápisu a znovu potvrďte.</html>
112 112 <html><body><p class="warning-body"><strong>Pozor:</strong> Heslo je ukládáno jako čitelný text v souboru předvoleb JOSM na vašem počítači. </p></body></html>
113 113 <html><body>Zadejte prosím OAuth autorizační přístup, který je oprávněný k přístupu k serveru OSM ''{0}''.</body></html>
114 114 <html><p class="error-header">Při získávání nápovědy došlo k chybě</p><p class="error-body">Obsah nápovědy k tématu <strong>{0}</strong> se nepodařilo získat. Chybové hlášení (nepřeloženo):<br><tt>{1}</tt></p></html>
115 115 <html><p class="warning-header">K tomuto tématu není žádná nápověda</p><p class="warning-body">Nápověda k tématu <strong>{0}</strong> ještě není napsaná. Není k dispozici ani ve vašem jazyce ({1}), ani v angličtině.<br><br>Můžete pomoci zlepšit systém nápovědy JOSM a doplnit chybějící informace. Můžete přidat jak <a href="{2}">text nápovědy ve vašem jazyce ({1})</a> tak <a href="{3}">text nápovědy v angličtině</a>.</p></html>
116 116 <html><p> Promiňte, ale nelze vložit značky ze schránky, protože neobsahuje objekty JOSM, ani žádný použitelný text.</p></html>
117 117 <html><strong>Aktuální oblast ke stažení</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
118 118 <html>Volitelně můžete zadat <strong>adresu dlaždice</strong> jedné dlaždice ve formátu <i>zvětšení/x/y</i>, např. <i>15/256/223</i>. Adresy dlaždic ve formátu <i>zvětšení,x,y</i> nebo <i>zvětšení;x;y</i> jsou také platné.</html>
119 119 <html>Došlo k chybě při obnovování zálohy souboru.<br>Chyba: <br>{0}</html>
120 120 <html>Při ukládání došlo k chybě.<br>Chyba: <br>{0}</html>
121 121 <html>Ověření totožnosti na OSM serveru tokenem OAuth ''{0}'' selhalo.<br>Otevřete prosím dialog Nastavení a získejte nový token OAuth.</html>
122 122 <html>Ověření totožnosti na OSM serveru s uživatelským jménem ''{0}'' selhalo.<br>Zkontrolujte prosím uživatelské jméno a heslo v nastavení JOSM.</html>
123 123 <html>Autorizace k serveru OSM se nezdařila.<br></html>
124 124 <html>Autorizace na OSM server selhala.<br>Server vrátil následující chybu:<br>''{0}''</html>
125 125 <html>Ověření přístupu na OSM serveru pomocí OAuth tokenu ''{0}'' selhalo.<br>Token není ověřen pro přístup k chráněnému zdroji <br>''{1}''.<br>Prosím, otevřete dialog nastavení a vyžádejte si další OAuth token.</html>
126 126 <html>Automaticky otevřít dialog ''Stáhnout z OSM'' při každém startu JOSM.<br>Dialog můžete otevřít i ručně z menu Soubor nebo z nástrojové lišty.</html>
127 127 <html>Nelze otevřít adresář ''{0}''.<br>Prosím vyberte soubor.</html>
128 128 <html>Nemohu nahrát {0} objektů v jednom požadavku, protože<br>maximální velikost sady změn {1} na serveru ''{2}'' byla překročena.</html>
129 129 <html>Kliknutí na <strong>{0}</strong> ukončí slučování mých a cizích položek.</html>
130 130 <html>Klikněte na <strong>{0}</strong> pro zahájení slučování mých a cizích položek.</html>
131 131 <html>Uzavření sady změn <strong>{0}</strong> se nepodařilo,<br>protože již byla uzavřena.
132 132 <html>Uzavření sady změn <strong>{0}</strong> se nepodařilo,<br>protože již byla uzavřena na {1}.
133 133 <html>Spojení s OSM serverem ''{0}'' vypršelo. Prosím, zkuste to znovu později.</html>
134 134 <html>Spojení se serverem OSM ''{0}'' selhalo. Server odpověděl<br>následujícím chybovým kódem a hlášením:<br><strong> Kód chyby: <strong> {1}<br><strong>Chybové hlášení (nepřeložené)</strong>: {2}</HTML>
135 135 <html>Nelze načíst vrstvu {0} ''{1}''.<br>Chyba:<br>{2}</html>
136 136 <html>Nelze načíst doplněk {0}, protože jeho základní<br>třída ''{1}'' nebyla nalezena.<br>Mám ho odstranit z nastavení?</html>
137 137 <html>Nelze načíst soubor s uloženým sezením ''{0}''.<br>Došlo k chybě:<br>{1}</html>
138 138 <html> Nelze číst soubor ''{0}''.<br> Chyba je: <br> {1}</html>
139 139 <html> Nelze číst soubory.<br>Chyba je: <br> {0}</html>
140 140 <html>Nemohu uložit soubor sezení ''{0}''.<br>Chyba je:<br>{1}</html>
141 141 <html>Stáhnout sady změn pro aktuálně zobrazenou část mapy.<br><em>Vypnuto. Aktuálně není zobrazena žádná část mapy.</em></html>
142 142 <html>Stáhnout změny dat v aktuálním pohledu na mapu</html>
143 143 <html>Stáhnout moje otevřené sady změn</html>
144 144 <html>Stáhnout moje otevřené sady změn<br><em>Vypnuto. Prosím, zadejte nejprve v nastavení vaše uživatelské jméno pro OSM.</em></html>
145 145 <html>Stáhnout nejnovější sady změn</html>
146 146 <html>Zadejte klíč značky, např. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
147 147 <html>Zadejte hodnotu značky, např. <strong><tt>zkontrolovat členy</tt></strong></html>
148 148 <html>Vložit přístupový token manuálně, pokud byl vygenerován a získán mimo JOSM.</html>
149 149 <html>Chyba ve filtru <code>{0}</code>:<br>{1}
150 150 <html>Nepodařil se přístup na OSM server ''{0}''<br>s autorizačním tokenem ''{1}''.<br>Server zamítl autorizační token jako neautorizovaný. Nebudete moci<br>přistupovat ke chráněnému obsahu na tomto serveru.</html>
151 151 <html>Autentizace na serveru OSM ''{0}'' se nezdařila.<br>Používáte OAuth, ale aktuálně nemáte nastaven žádný<br>přístupový token OAuth.<br>Otevřete, prosím, dialog Nastavení a vložte nebo vygenerujte nový token.</html>
152 152 <html>Nepodařilo se doplnit URL ''{0}'' pro ověření OSM API serveru.<br>Zkontrolujte prosím váš text ''{1}'' a znovu ověřte.</html>
153 153 <html>Neúspěšné připojení k URL ''{0}''.<br>Prosím, zkontrolujte správnost zápisu ''{1}'' a vaše internetové připojení a znovu potvrďte.</html>
154 154 <html>Nepodařilo se vytvořit chybějící adresář keše: {0}</html>
155 155 <html>Nepodařilo se vytvořit chybějící složku konfigurace: {0}</html>
156 156 Nepodařilo se vytvořit chybějící složku uživatelských dat: {0}</html>
157 157 <html>Nepodařilo se stáhnout data. Formát je buď nepodporovaný, chybný, a / nebo nekonzistentní.<br><br>Detaily (nepřeloženo): {0}</html>
158 158 <html>Nepodařilo se stáhnout data.<br><br>Detaily: {0}</html>
159 159 <html>Selhala inicializace komunikace s OSM serverem {0}.<br>Zkontrolujte URL serveru ve Vašem nastavení a Vaše internetové připojení.
160 160 <html>Inicializace předvoleb selhala. <br/>Nepodařilo se vytvořit chybějící rejstřík předvoleb ''{0}''</html>
161 161 <html>Inicializace předvoleb selhala. <br/>Nepodařilo se obnovit výchozí hodnoty souboru předvoleb: {0}</html>
162 162 <html>Nepodařilo se inicializovat předvolby. <br>Adresář s předvolbami ''{0}'' není adresářem.</html>
163 163 <html>Nepodařilo se načíst seznam zdrojů předvoleb z<br>''{0}''.<br><br>Podrobnosti (nepřeložené):<br>{1}</html>
164 164 <html>Selhalo načtení seznamu zdrojů pravidel z <br>''{0}''.<br><br>Podrobnosti (nepřeložené):<br>{1}</html>
165 165 <html>Nepodařilo se načíst seznam zdrojů stylů z<br>''{0}''.<br><br>Detaily (nepřeložené):<br>{1}</html>
166 166 <html>Nepodařilo se otevřít spojení ke vzdálenému serveru<br>''{0}''.<br>Jméno hostitele ''{1}''se nepodařilo přeložit na adresu. <br>Zkontrolujte, prosím, nastavení URL na API v nastavení editoru a také vaše internetové připojení.
167 167 <html>Selhalo otevření připojení na vzdálený server<br>''{0}''.<br>Prosím, zkontrolujte Vaše internetové připojení.
168 168 <html>Selhalo otevření připojení na vzdálený server<br>''{0}''<br> z bezpečnostních důvodů. Toto pravděpodobně nastalo proto, že je aplikace spuštěna<br>v apletu A protože jste aplet nenačetli z ''{1}''.
169 169 <html>Nepodařilo se otevřít stránku nápovědy pro URL {0}.<br>Je to nejspíše způsobené problémem se sítí.<br>Zkontrolujte, prosím, vaše internetové připojení.</html>
170 170 <html>Nepodařilo se získat seznam sad změn z OSM API serveru na<br>''{1}''. Server odpověděl hodnotou {0}, namísto 200.<br>Zkontrolujte, prosím, zda je ''{1}'' napsáno správně a proveďte ověření znovu.</html>
171 171 <html>Nepodařilo se získat informace o současném uživateli ze serveru OSM ''{0}''.<br>Tento problém není pravděpodobně způsoben vyzkoušeným přístupovým tokenem,<br>ale spíše konfigurací serveru. Pečlivě zkontrolujte URL serveru<br>a stav připojení k Internetu.</html>
172 172 <html>Nepodařilo se podepsat žádost pro OSM server ''{0}'' tokenem ''{1}''.<br>Token je pravděpodobně neplatný.</html>
173 173 <html>Nepodařilo se nahrávání nebo stahování dat z<br>''{0}''<br>kvůli problému při přenosu dat.<br>Podrobnosti (nepřeloženo): {1}</html>
174 174 <html>Nahrání sady změn <strong>{0}</strong> na server se nepodařilo,<br>protože již byla uzavřena na {1}.
175 175 <html>Zde je shrnutí importu souboru. <br/>Změnu nastavení můžete odmítnout stisknutím tlačítka "Zrušit" v dialogu Nastavení<br/>Kvůli aktivaci některých změn může být potřeba restartovat JOSM.</html>
176 176 <html>JOSM úspěšně získal přístupový token. Nyní můžete tento token akceptovat. JOSM jej bude používat při všech dalších ověřováních totožnosti a autorizaci vůči serveru OSM.<br><br>Přístupový token je: </html>
177 177 <html>JOSM se chystá změnit nastavení OAuth na výchozí hodnoty.<br>Současné nastavení nebude nikam uloženo.</html>
178 178 <html>JOSM právě běží v anonymním režimu. Nelze stáhnout<br>vaše sady změn ze serveru OSM, dokud nezadáte vaše jméno<br>v nastavení JOSM.</html>
179 179 <html>JOSM úspěšně získal požadavek na token. Nyní zobrazí v externím prohlížeči stránku s autorizací. Přihlaste se prosím s vaším OSM jménem a heslem a pokračujte podle instrukcí k autorizaci požadavku. Pak se vraťte zpět k dialogu a klikněte na <strong>{0}</strong><br><br>Pokud selže spuštění externího prohlížeče, můžete kopírovat následující autorizační URL a vložit jej do adresní řádky vašeho prohlížeče.</html>
180 180 <html>Vrstva ''{0}'' už má konflikt na objektu <br>''{1}''.<br> Prosím, vyřešte nejprve tento konflikt a potom to zkuste znova.</html>
181 181 <html>Vrstva''{0}'' už je v konfliktu s objektem <br/>''{1}''.<br/>Tento konflikt nemůže být přidán.</html>
182 182 <html>Je požadováno načtení doplňku "{0}".<br>Tento doplněk se ale již dále nevyvíjí a bude velmi pravděpodobně způsobovat chyby.<br>Měl by být deaktivován.<br>Chcete jej smazat z nastavení?</html>
183 183 <html>Označené <strong>lokálně smazané objekty</strong> budou vymazány na serveru.</html>
184 184 <html>Označené změněné objekty <strong>z aktuálního výběru</strong> budou nahrány na server.</html>
185 185 <html>Žádný z objektů sady změn {0} není dostupný v aktuálně<br>editované vrstvě ''{1}''.</html>
186 186 <html>Klikněte prosím na <strong>{0}</strong> k odeslání žádosti o OAuth token na ''{1}''.</html>
187 187 <html>Pokud chcete dotaz omezit na specifický časový rozsah,<br>zadejte, prosím, platná vstupní data.</html>
188 188 <html>Pokud chcete omezit dotaz na datové změny ohraničujícím rámečkem,<br>zadejte platná data zeměpisných šířek a délek.</html>
189 189 <html>Ujistěte se, že všechny vybrané cesty směřují podobným směrem<br> nebo ortogonalizujte každou samostatně.</html>
190 190 <html>Prosím vyberte <strong>rozsah dlaždic OSM</strong> ve zvolené úrovni zvětšení.</html>
191 191 <html>Vyberte prosím jeden z následujících <strong>standardních dotazů</strong>.Vyberte <strong>Stáhnout pouze mé sady změn</strong>, pokud chcete stáhnout pouze vámi vytvořené změny.<br>Pozor, JOSM stáhne maximálně 100 sad změn.</html>
192 192 <html>Prosím, vyberte sadu změn kterou chcete uzavřít</html>
193 193 <html>Vyberte, prosím, hodnoty, které chcete ponechat u následujících značek.</html>
194 194 <html>Doplněk {0} vyžaduje JOSM verze {1}. Současná verze JOSM je {2}.<br>Pokud chcete doplněk používat, aktualizujte JOSM.</html>
195 195 <html>V souboru předvoleb jsou chyby.<br> Vytvářím nový soubor výchozích předvoleb.</html>
196 196 <html>V souboru předvoleb jsou chyby.<br> Zálohuji starý soubor do <br>{0}<br> a zkouším načíst starší a dobrý soubor <br>{1}<br>.</html>
197 197 <html>Relace byla smazána mimo editor.<br><br>Chcete toto okno zavřít?</html>
198 198 <html>Přijímání přístupového tokenu OAuth z ''{0}'' selhalo.</html>
199 199 <html>Získání požadavkového tokenu OAuth z ''{0}'' selhalo.</html>
200 200 <html>Spustí plně automatickou proceduru získání přístupového tokenu z webu OSM.<br>JOSM vstoupí na web OSM pod uživatelským účtem zadaným do JOSM a<br>automaticky autorizuje uživatele, pro kterého získá přístupový token.</html>
201 201 <html>Spustí poloautomatickou proceduru získání tokenu z webu OSM.<br>JOSM odešle standardní požadavek na získání OAuth tokenu.<br>Ten bude uživateli zobrazen v externím prohlížeči,<br>aby se přihlásil a akceptoval vložení tokenu do JOSM.</html>
202 202 <html>Vyberte všechny stopy, které chcete zobrazit. Více tras lze zvolit tažením, nebo použijte CTRL+klik pro volbu konkrétních tras. Mapa je na pozadí živě aktualizována. URL otevřete dvojklikem. Upravit název a popis lze dvojklikem na políčko.</html>
203 203 <html>Výběr umožní vložení značky, který bude aplikován na <br>všechny upravované relace.</html>
204 204 <html>Zatrhněte, pokud chcete dotaz omezit pouze na vaše sady změn dat.<br>Jinak zahrne do dotazu všechny sady změn dat.</html>
205 205 <html>Zatrhněte, pokud chcete uložit autorizační token do nastavení JOSM.<br>Pokud nezaškrtnete, bude přístupový token použit pouze v tomto sezení JOSM.</html>
206 206 <html>Vybere zobrazení sad změn pouze pro vybrané objekty.<br>Zrušení výběru znamená zobrazení všech sad změn v aktuální datové vrstvě.</html>
207 207 <html>Soubor s nastavením žádá o připojení nastavení k <b>{0}</b>,<br/>, ale jeho výchozí nastavení je v tomto okamžiku neznámé.<br/> Prosím aktivujte odpovídající funkci ručně a zkuste import znovu.
208 208 <html>Krok 1/3:Odeslání požadavku na OAuth token</html>
209 209 <html>Krok 2/3: Autorizace a získání přístupového tokenu</html>
210 210 <html>Krok 3/3: Úspěšně získaný přístupový token</html>
211 211 <html>Přístupový token ''{0}'' byl <b>úspěšně</b><br>použit pro přístup na OSM server ''{1}''.<br>Nyní budete na OSM server přistupovat jako uživatel ''{2}'' s id ''{3}''.</html>
212 212 <html>Zdroj předvoleb značek {0} lze načíst, ale obsahuje chyby. Opravdu ho chcete použít?<br><br><table width=600>Chyba je: [{1}:{2}] {3}</table></html>
213 213 <html>Zdroj předvoleb značek {0} lze načíst, ale obsahuje chyby. Opravdu ho chcete použít?<br><br><table width=600>Chyba je: {1}</table></html>
214 214 <html>Vyfotografujte váš GPS přijímač když ukazuje čas.<br>Zobrazte zde jeho fotografii.<br>Poté zapište čas zobrazený na fotografii a vyberte časové pásmo<hr></html>
215 215 <html>Přístupový token ''{1}'' známý OSM serveru ''{0}''.<br>Test získání detailů uživatele tohoto tokenu selhal.<br>V závislosti na oprávněních přidělených tomuto tokenu jej však můžete použít<br>pro nahrávání dat, GPS tras a/nebo k přístupu k dalším chráněným zdrojům.</html>
216 216 <html>OSM API server v ''{0}'' neposlal platnou odpověď.<br>Je pravděpodobné, že ''{0}'' není server OSM API.<br>Prosím, zkontrolujte správnost zápisu ''{0}'' a zkuste znovu.</html>
217 217 <html>OSM server<br>''{0}''<br>reportoval interní chybu.<br>Toto je pravděpodobně pouze dočasný problém. Zkuste to prosím později.
218 218 <html>Automatický proces získávání přístupového tokenu OAuth<br>z serveru OSM selhal, protože JOSM nebyl schopen sestavit<br>použitelné URL z autorizačního URL.''{0}''.<br><br>Zkontrolujte rozšířené nastavení OAuth a zkuste to znovu.</html>
219 219 <html>Automatický proces získávání přístupového tokenu OAuth<br>z OSM serveru selhal. JOSM se nepodařilo přihlásit do {0}<br>pro uživatele {1}.<br><br>Zkontrolujte jméno a heslo uživatele a zkuste znovu.</html>
220 220 <html>Proces automatického získaní přístupového tokenu OAuth <br>z OSM serveru selhal.<br><br>Prosím opakujte pokus nebo zvolte jiný typ autorizačního procesu,<br> např poloautomatickou nebo manuální autorizaci.</html>
221 221 <html>Dceřiná relace<br>{0}<br>byla na serveru smazána, nelze ji načíst.</html>
222 222 <html>Spojené cesty jsou členy jedné nebo více relací. Rozhodněte, prosím, jestli chcete <strong>ponechat</strong> tato členství u spojené cesty, nebo jestli je chcete <strong>odebrat</strong>.<br>Výchozí rozhodnutí je <strong>ponechat</strong> první cestu a <strong>odstranit</strong> ostatní cesty, které jsou členy té samé relace. Spojená cesta tedy zaujme v relaci místo původní cesty.</html>
223 223 <html>Aktuální URL <tt>{0}</tt><br>je externí adresa. Upravovat je možné pouze témata nápovědy umístěná<br>na serveru <tt>{1}</tt>.</html>
224 224 <html>Údaje v GPX vrstvě ''{0}'' byly stažené ze serveru.<br>Protože body cesty neobsahují časovou značku, nelze je sladit s audio daty.</html>
225 225 <html>Údaje v GPX vrstvě ''{0}'' byly staženy ze serveru.<br>Protože body cesty neobsahují časovou značku, nelze je sladit s obrázky.</html>
226 226 <html>Data, která chcete nahrát na server, obsahují nevyřešené konflikty ve vrstvě ''{0}''.<br>Konflikty je nejprve nutno vyřešit.</html>
227 227 <html>Spojené uzly jsou členy jedné nebo více relací. Rozhodněte, prosím, jestli chcete <strong>ponechat</strong> tato členství u cílového uzlu, nebo jestli je chcete <strong>odebrat</strong>.<br>Výchozí rozhodnutí je <strong>ponechat</strong> první uzel a <strong>odstranit</strong> ostatní uzly, které jsou členy té samé relace. Cílový uzel tedy zaujme v relaci místo původního uzlu.</html>
228 228 <html>Relace byla změněna.<br><br>Chcete změny uložit?</html>
229 229 <html>Server nahlásil zjištění konfliktu.
230 230 <html>Server ohlásil nalezení konfliktu.<br>Chybová zpráva (nepřeloženo):<br>{0}</html>
231 231 <html>Server hlásí, že objekt je smazaný.<br><strong>Nahrávání selhalo,</strong> pokud jste se snažili upravit nebo smazat tento objekt.<br> <strong>Stahování selhalo</strong>, pokud jste se snažili nahrát tento objekt.<br><br>Chybová zpráva je:<br>{0}</html>
232 232 <html>Test selhal, protože server odpověděl interní chybou.<br>JOSM nemůže ověřit, zda je token validní. Zkuste to prosím později.</html>
233 233 <html>Je potřeba <strong>několika sad změn</strong>, aby se na server nahrálo {0} objektů. Jakou strategii chcete zvolit?</html>
234 234 <html>Nejsou žádné vrstvy, ke kterým by zdrojová vrstva<br>''{0}''<br>mohla být být sloučena.</html>
235 235 <html>V této relaci je minimálně jeden prvek odkazující<br>na právě tuto relaci.<br>To vyváří cyklické závislosti a není to doporučeno.<br>Co chcete provést s touto cyklickou závislostí?</html>
236 236 <html>Momentálně není vybrána žádná oblast ke stažení.</html>
237 237 <html>Tato relace již obsahuje alespoň jeden prvek, který odkazuje na<br>objekt ''{0}''<br><br>Opravdu chcete přidat další člen relace?</html>
238 238 <html>Tato relace byla změněna mimo editor.<br>Nemůžete aplikovat změny a pokračovat v editaci.<br><br>Chcete vytvořit konflikt a uzavřít editor?</html>
239 239 <html>Nelze zpracovat zdroj předvoleb značek: {0}. Opravdu ho chcete použít?<br><br><table width=400>Chyba je: [{1}:{2}] {3}</table></html>
240 240 <html>Nelze zpracovat zdroj předvoleb značek: {0}. Opravdu ho chcete použít?<br><br><table width=600>Chyba je: {1}</table></html>
241 241 <html>Nahrávat nezpracovaná GPS data do mapy není dobrý nápad. <br>Jestli chcete nahrát prošlé trasy GPS, pak se podívejte sem:</html>
242 242 <html>Nahrávání na server <strong>selhalo</strong>, protože na serveru je novější verze jednoho z vašich<br>uzlů, cest nebo relací.<br><br>Klikněte na <strong>{0}</strong> pro synchronizaci kompletní místní datové sady se serverem.<br>Klikněte na <strong>{1}</strong> pro přerušení nahrávání a pokračování v editaci.<br></html>
243 243 <html>Nahrávání na server <strong>selhalo</strong>, protože na serveru je novější verze jednoho z vašich<br>uzlů, cest nebo relací.<br>Konflikt je způsoben <strong>{0}</strong> s id <strong>{1}</strong>,<br>na serveru je verze {2}, vaše verze je {3}.<br><br>Klikněte na <strong>{4}</strong> pro synchronizaci pouze konfliktního prvku.<br>Klikněte na <strong>{5}</strong> pro synchronizaci kompletní místní datové sady se serverem.<br>Klikněte na <strong>{6}</strong> pro přerušení nahrávání a pokračování v editaci.<br></html>
244 244 <html>Nahrávání <strong>selhalo<strong>, protože používaná<br>sada změn {0} byla již uzavřena na {1}.<br>Prosím, nahrajte znovu s novou, nebo otevřenou sadou změn.</html>
245 245 <html>Nahrávání na server <strong>selhalo</strong>, protože vaše aktuální<br>datová sada nesplňuje předpoklad.<br>Chybová zpráva je:<br>{0}</html>
246 246 <html>Použijte fotku přesného zdroje času,<br>např. display GPS přijímače</html>
247 247 <html>Použít standardní URL OSM serveru (<strong>{0}</strong>)</html>
248 248 <html>Verze <strong>{0}</strong> vytvořená <strong>{1}</strong></html>
249 249 <html>Verze <strong>{0}</strong> aktuálně editovaná ve vrstvě ''{1}''</html>
250 250 <html>Pokoušíte se vložit relaci samu do sebe.<br><br>Toto vytvoří cyklický odkaz, a proto není taková úprava povolena.<br>Přeskakuji relaci ''{0}''.</html>
251 251 <html>Používáte projekci EPSG:4326, což může vést<br>k nepřijatelným výsledkům při ortogonalizaci objektů.<br>Změňte používaný typ projekce, aby toto varování zmizelo.<br>Vážně chcete pokračovat?</html>
252 252 <html>Nedokončili jste slučování rozdílů v tomto konfliktu.<br>Vyřešení konfliktu nelze aplikovat, dokud nebudou vyřešeny<br>všechny rozdíly.<br>Klikněte na <strong>{0}</strong>, pokud chcete i přesto skončit.<strong> Už<br>vyřešené rozdíly nebudou použity.</strong><br>Klikněte na <strong>{1}</strong> pro návrat k řešení konfliktů.</html>
253 253 <html>Přístupový token OAuth byl úspěšně získán z webu OSM. Klikněte na <strong>{0}</strong> k akceptování tohoto tokenu. JOSM jej bude používat při příštích požadavcích na práci s OSM API.</html>
254 254 <html>V tomto okně editoru máte neuložené změny.<br><br>Chcete tyto změny zahodit a nahrát znovu data z vrstvy?</html>
255 255 <html>{0} relace tvoří cyklus, protože na sebe vzájemně odkazují.<br>JOSM je nenahraje na server, dokud závislost neopravíte a neodstraníte cyklus.</html>
256 256 <i>(Automatické ukládání v pravidelných intervalech zálohuje změněná data vrstev. Zálohy jsou uloženy v adresáři definovaném v Nastavení. V případě pádu aplikace se JOSM při příštím startu pokusí neuložené změny obnovit.)</i>
257 257 <i>(JOSM může zachovat záložní soubor po uložení datových vrstev. K názvu souboru bude připojeno ''~'' a bude uložen do stejného adresáře.)</i>
258 258 +++++
259 259 <i>stupně</i><tt>&deg;</tt>
260 260 <i>stupně</i><tt>&deg;</tt> <i>minuty</i><tt>&#39;</tt>
261 261 <i>stupně</i><tt>&deg;</tt> <i>minuty</i><tt>&#39;</tt> <i>vteřiny</i><tt>&quot</tt>
262 262 <i>chybějící</i>
263 263 <klíč>
264 264 <levý rodič>
265 265 <nový objekt>
266 266 <nikoliv>
267 267 <nebo>
268 268 <otazník>
269 269 <pravý rodič>
270 270 <strong>Varování:</strong> Jelikož nepoužíváte výchozí API OSM, ujistěte se, že jste nastavili uživatelský klíč a tajný klíč v <i>Rozšířených parametrech Advanced OAuth</i>.
271 271 <vlnovka>
272 272 <nedefinováno>
273 273 +++++
274 274 +++++
275 275 Rozcestník ukazující směry k různým cílům.
276 276 V pozadí probíhá nahrávání na server. Nelze resetovat stav, dokud se nahrávání nedokončí.
277 277 Nahrávání na server již probíhá na pozadí. Před nahráváním nových změn laskavě počkejte, až bude dokončeno.
278 278 Cedule s mapou
279 279 Tabule s informacemi.
280 280 Stojatá vodní plocha, například jezero nebo rybník.
281 281 Statek uvnitř většího osídlení
282 282 Jednoduchý vývod hydrantu umístěný podzemí.
283 283 Plochá oblast u vody, pokrytá pískem, štěrkem nebo oblázky.
284 284 Stromořadí.
285 285 Lineární objekt {0} bez {1} má značku, která indikuje, že je o plochu.
286 286 Zde lze vylepšit mnoho na hrubo nakreslených pobřeží, ovšem je zde hodně sněhu, takže nelze použít pro mapování ledovců (falešné barvy IČ)
287 287 Nízko ležící oblast mezi kopci.
288 288 Horský hřbet
289 289 Chybí značka name, ačkoliv name:* existuje.
290 290 Významná skála nebo skupina skal, z nichž alespoň jedna je pevně připojena ke skalnímu podkladu.
291 291 Trvalá masa ledu, pohybující se vlastní vahou.
292 292 Sloupkový hydrant
293 293 Místo, kde podzemní voda přirozeně vyvěrá na zemský povrch.
294 294 +++++
295 295 Prvek s id=0 nemůže být neviditelný.
296 296 Výrazný vyvýšený kus země vyčnívající do moře nebo velkého jezera.
297 297 Členství v relacích bylo zkopírováno do všech nových cest.<br>Je třeba provést kontrolu a případné opravy.
298 298 Členství i s rolí bylo zkopírováno do všech nových cest.<br>Je třeba provést kontrolu a případné opravy.
299 299 Sedlo mezi horami nebo kopci.
300 300 Jednoduchá trubka s krytem, která nemá obvyklý tvar hydrantu.
301 301 Osamělý výrazný kámen, který se může odlišovat od složení okolního terénu.
302 302 Jeden strom.
303 303 +++++
304 304 Příkrý skalní sráz, výrazně vertikální nebo téměř vertikální (spodní část je napravo od cesty).
305 305 Typ sloupkového hydrantu, který je vždy pod tlakem, s jednotlivými ventily u každého vývodu.
306 306 Typ sloupkového hydrantu, kde je otevírací ventil pod zemí.
307 307 Hodnota 10000 znamená měřítko 1:10000 (1 cm mapy odpovídá 100 m v terénu; rozlišení zobrazení: 96 DPI)
308 308 Sopka - spící, vyhaslá nebo aktivní.
309 309 Hydrant umístěný na zdi
310 310 Studna
311 311 +++++
312 312 +++++
313 313 +++++
314 314 Imagerie ACTmapi 2018
315 315 +++++
316 316 +++++
317 317 +++++
318 318 AGRI černobíle 2.5m
319 319 +++++
320 320 +++++
321 321 +++++
322 322 +++++
323 323 +++++
324 324 +++++
325 325 +++++
326 326 +++++
327 327 +++++
328 328 +++++
329 329 Schopnosti API
330 330 Nedodržení schopností API
331 331 Verze API: {0}
332 332 +++++
333 333 +++++
334 334 +++++
335 335 +++++
336 336 +++++
337 337 Snesená železnice (pouze žel. spodek)
338 338 Zrušit
339 339 Zrušit slučování
340 340 Zrušit dialog pro výběr souboru
341 341 Zrušit dialog pro výběr souboru.
342 342 O aplikaci
343 343 O JOSM…
344 344 Přijmout přístupový token
345 345 Přijmout všechny značky z {0} pro toto sezení
346 346 Odsouhlasit nový zdroj doplňků a zavřít dialog
347 347 Přístupový token
348 348 Klíč přístupového tokenu:
349 349 Heslo přístupového tokenu:
350 350 URL přístupového tokenu:
351 351 Přístup k redigované verzi ''{0}'' z {1} {2} je zakázaný.
352 352 +++++
353 353 Ubytování
354 354 Dle informací z doplňku je autorem {0}.
355 355 Přesnost
356 356 Akce
357 357 Parametry akce
358 358 Akce
359 359 Výběr akcí
360 360 Aktivovat
361 361 Aktivovat vrstvu
362 362 Aktivovat vybranou vrstvu
363 363 Aktivace standardního mapového rendereru.
364 364 Aktivní předvolby:
365 365 Aktivní pravidla:
366 366 Aktivní styly:
367 367 Spouštěč
368 368 Přidat
369 369 Přidat URL mapového podkladu
370 370 Přidat další URL, odkud se dají stahovat doplňky.
371 371 Přidat uzel...
372 372 Přidat zaměřený obrázek
373 373 Přidat značku
374 374 Přidat záložku pro aktuálně vybranou stahovanou oblast
375 375 Přidat tlačítko s tímto vyhledávacím výrazem do lišty nástrojů.
376 376 Přidat novou poznámku
377 377 Přidat novou cestu k ikonám
378 378 Přidat nový pár klíč/hodnota ke všem objektům
379 379 Přidat nový uzel do již existující cesty
380 380 Přidat nové předvolby ze souboru nebo URL
381 381 Přidejte nové pravidlo zadáním názvu souboru nebo URL
382 382 Přidat nový zdroj do seznamu.
383 383 Přidat nový styl ze souboru nebo URL
384 384 Přidat novou značku
385 385 Vložte novou položku {0} zadáním URL
386 386 Přidat uzel zadáním zeměpisné šířky/délky nebo vzdálenosti od rovníku/poledníku (northing/easting).
387 387 Přidat všechny objekty vybrané v aktuální datové sadě za poslední člen
388 388 Přidat všechny objekty vybrané v aktuální datové sadě za poslední vybraný člen
389 389 Přidat všechny objekty vybrané v aktuální datové sadě před první člen
390 390 Přidat všechny objekty vybrané v aktuální datové sadě před první vybraný člen
391 391 Přidat všechny značky
392 392 Přidat informace o autorovi
393 393 Přidat zatrhnuté značky do vybraných objektů
394 394 Přidat komentář
395 395 Přidat komentář k poznámce:
396 396 Přidání konfliktu k ''{0}''
397 397 Přidat filtr.
398 398 Přidat vrstvy
399 399 Přidat dotaz
400 400 Přidat uzel
401 401 Přidat uzel do cesty
402 402 Přidat uzel do cesty a spojit
403 403 Přidat uzel {0}
404 404 Režim přidávání poznámek
405 405 Přidat nebo odebrat tlačítko nástrojové lišty
406 406 Přidat relaci {0}
407 407 Přidat vybrané značky
408 408 Přidat výběr do relace
409 409 Přidat nastavení
410 410 Přidat dotaz
411 411 Přidat značku
412 412 Přidat značky ke zvoleným objektům
413 413 Přidat členy všech vybraných relací do aktuálního výběru
414 414 Přidat vybrané dostupné předvolby do seznamu aktivních předvoleb
415 415 Přidat vybraná dostupná pravidla do seznamu aktivních pravidel
416 416 Přidat vybrané dostupné styly do seznamu aktivních stylů
417 417 Přidat vybrané relace do aktuálního výběru
418 418 Přidat k výběru
419 419 Přidat do Stáhnout z OSM->Aktuální mapa:
420 420 Přidat tlačítko do nástrojové lišty
421 421 Přidat cestu
422 422 Přidat cestu {0}
423 423 Přidány uzly na všechny průsečíky
424 424 Přidávám {0} do ignorovaných značek
425 425 Přidávám {0} ke kontrole pravopisu
426 426 Přidávám {0} ke kontrole značek
427 427 Aditiva:
428 428 Adresa
429 429 Interpolace adres
430 430 Adresy
431 431 Adresní data z IBGE
432 432 Štola
433 433 Nastavit barevnost vrstvy
434 434 Nastavit hodnotu gama podkladové vrstvy.
435 435 Nastavit posunutí vrstvy mapového podkladu
436 436 Upravit průhlednost vrstvy
437 437 Nastavit hodnoty zaostření/rozostření vrstvy.
438 438 Nastavit zisk smíchávání překryvu.
439 439 Nastavit pozici této vrstvy mapového podkladu
440 440 Upravit časovou zónu a posun
441 441 Nastavitelný {0} není dosud registrován.
442 442 Nastavitelný {0} není dosud registrován. Nemohu nastavit spoluúčast v nastavení synchronizace.
443 443 Administrativní centrum
444 444 Administrativní
445 445 Administrativní úroveň
446 446 Herna s výherními automaty
447 447 Rozšířené
448 448 Rozšířené pozadí: Změněno
449 449 Rozšířené pozadí: Nevýchozí hodnota
450 450 Pokročilé parametry OAuth
451 451 Rozšířená konfigurace OAuth
452 452 Nastavení pro pokročilé
453 453 Rozšířené informace
454 454 Rozšířené informace (web)
455 455 Rozšířené informace o objektu
456 456 Pokročilé nastavení
457 457 Pokročilé nastavení...
458 458 Předsunutá stopčára
459 459 Reklamní sloup
460 460 Mapový podklad "{0}" může být nepřesně polohován. Zkontrolujte, prosím, jeho posun pomocí stop GPS!
461 461 Letecká nebo satelitní fotografie
462 462 Lanovka
463 463 +++++
464 464 Zemědělská vozidla (s omezením např. 25 km/h)
465 465 Kvalitu ovzduší
466 466 Letiště
467 467 Letiště
468 468 Letiště
469 469 Značení letiště
470 470 Albersova projekce
471 471 Alkohol
472 472 Uspořádat uzly do kruhu
473 473 Zarovnat uzly do přímky
474 474 Všechny
475 475 Všechny soubory
476 476 Všechny formáty
477 477 Všechny soubory (*.*)
478 478 Všechny nainstalované doplňky jsou aktuální. JOSM tedy nemusí stahovat jejich nové verze.
479 479 Všechny číselné hodnoty sečtené jako ''{0}'' budou vloženy do klíče ''{1}''
480 480 Všechny body a segmenty trasy budou mít vlastní barvu. Lze upravit ve správci vrstev.
481 481 Podporovány jsou všechny projekce
482 482 Není co ukládat, protože všechna nastavení v této skupině jsou nastavena na své výchozí hodnoty.
483 483 Všechny hodnoty spojené jako ''{0}'' budou použity pro klíč ''{1}''
484 484 Všechna vozidla
485 485 Zahrádkářská kolonie
486 486 Povolit změny poznámek (notes)
487 487 Povolit stahování vašich soukromých GPS tras
488 488 Povolit čtení vašich nastavení
489 489 Povolit nahrávání GPS tras
490 490 Povolit nahrávání mapových dat
491 491 Povolit zápis vašich nastavení
492 492 Povolený provoz:
493 493 Umožní ovládání JOSM z externích aplikací jako například webový prohlížeč a pod.
494 494 Umožní ladit barvy cesty podle různých průměrných rychlostí.
495 495 Budovy s téměř pravými úhly
496 496 +++++
497 497 +++++
498 498 Horská chata
499 499 Již je registrován konflikt prvku ''{0}''.
500 500 Zahrnout do hledání i nekompletní a smazané objekty.
501 501 Přejmenovat také soubor
502 502 Alternativní název
503 503 Vždy skryto
504 504 Vždy zobrazit
505 505 Aktualizovat vždy a bez ptaní
506 506 Stanice záchranky
507 507 +++++
508 508 Americký fotbal
509 509 Počet kabelů
510 510 Počet sedadel
511 511 Počet schodů
512 512 Počet okruhů
513 513 Počet pólů
514 514 Proud
515 515 Herna s placenými hrami
516 516 Zábavní park
517 517 Kontrolor OSM dat, hledající běžné chyby udělané uživateli a programy.
518 518 Nahromadění volných hranatých kamenů.
519 519 Nahromadění volných oblázků na pláži či říčním korytě.
520 520 Vodní plocha téměř uzavřená pevninou, ale úrovňově propojená s mořem či jezerem.
521 521 Zadáním prázdné hodnoty značku smažete.
522 522 Došlo k chybě v doplňku {0}
523 523 Při zjišťování, zda je vaše verze JOSM aktuální, došlo k chybě.
524 524 Při pokusu přiřadit fotografie GPX záznamu došlo k chybě. Můžete zkusit zahýbat posuvníkem a provést přiřazení manuálně.
525 525 Kancelář poskytující informace o městě nebo oblasti.
526 526 Došlo k neočekávané chybě, kterou pravděpodobně způsobil doplněk ''{0}''.
527 527 Došlo k neočekávané výjimce.\nJedná se o chybu programu. Pokud používáte poslední verzi JOSM, pak buďte tak laskaví a zašlete hlášení o chybě.
528 528 Analogové
529 529 Přichytávání úhlů
530 530 Přichytávání úhlů aktivní.
531 531 Klec pro zvíře
532 532 Napajedlo pro zvířata
533 533 Anotace
534 534 +++++
535 535 Starožitnosti
536 536 Byt
537 537 Přidat nastavení ze souboru k existujícím hodnotám
538 538 Vztahuje se k poslednímu stylu zadanému parametrem {0}.
539 539 Použít
540 540 Použít změny
541 541 Aplikovat přednastavení
542 542 Aplikovat řešení
543 543 Aplikovat roli
544 544 Aplikovat roli:
545 545 Aplikovat vyhlazování (antialiasing) na čáry GPX pro jemnější zobrazení.
546 546 Aplikovat vyhlazování (antialiasing) v režimu drátového modelu pro jemnější zobrazení.
547 547 Aplikovat vyhlazování (antialiasing) v mapě pro jemnější zobrazení.
548 548 Použít dynamický alpha-blending a přizpůsobit šířku podle úrovně zvětšení u všech čar GPX.
549 549 Použít předchozí značku {0}
550 550 Použít vyřešené konflikty
551 551 Aplikovat řešení konfliktů a zavřít dialog
552 552 Použít zvolené změny
553 553 Použít značky objektů ve schránce na všechny označené objekty.
554 554 Použít značky k označení nahrávané sady změn
555 555 Použít aktuální změny
556 556 Použít adresu dlaždice
557 557 Aplikovat změny a zavřít dialog
558 558 Aplikovat tuto roli na všechny členy
559 559 Použít?
560 560 +++++
561 561 Letištní plocha
562 562 Akvakultura
563 563 +++++
564 564 +++++
565 565 +++++
566 566 Arkáda
567 567 Archeologické naleziště
568 568 +++++
569 569 Lukostřelba
570 570 Opravdu pokračovat?
571 571 Jste si jisti, že chcete posunout prvky s připojenými cestami, které jsou skryté filtry?
572 572 Označit jako plochu
573 573 Styl plochy na vnější cestě
574 574 Cesta typu plochy není uzavřená
575 575 Oblast, která se má vykreslit, výchozí hodnota je ''{0}''
576 576 Plochy se vykreslují s výplní pouze okolo jejich vnitřních hran
577 577 Oblast v okolí místa
578 578 Byl zadán parametr {0}, ale měřítko nelze ze zbývajících parametrů určit
579 579 Zadán parametr {0}, očekáváno {1} nebo {2}
580 580 Umění
581 581 Autor díla
582 582 Centrum umění
583 583 Umělecké dílo
584 584 Stoupání (m)
585 585 Zeptat se před aktualizací
586 586 Sestavit nové polygony.
587 587 Sestaveno ze snímků ASTER červenec 2012 (pravé barvy s odhadnutou modrou)
588 588 Sestaveno ze snímků ASTER červenec 2016 (pravé barvy s odhadnutou modrou)
589 589 +++++
590 590 Shromaždiště
591 591 Společný domov pro samostatnější osoby, které vyžadují méně péče.
592 592 Přiřazená ulice
593 593 Převzít
594 594 Pro mazání je třeba vybrat alespoň jeden objekt, nemáte nic vybráno
595 595 +++++
596 596 Upozornění: Používejte pouze skutečné klávesy!
597 597 Turistická atrakce
598 598 Atributy
599 599 Audio zařízení je nedostupné
600 600 Audioprůvodce
601 601 Nastavení zvuku
602 602 Zvukové soubory (*.wav, *.mp3, *.aac, *.aif, *.aiff)
603 603 Audio značky z {0}
604 604 Zvuk sesynchronizován na bodu {0}.
605 605 Označení bodu s hlasovou poznámkou
606 606 Zvuk: {0}
607 607 Audioprůvodce přes mobilní telefon?
608 608 Australský fotbal
609 609 Přihlásit
610 610 Přihlásit se se zadaným jménem a heslem
611 611 Autentizace na HTTP proxy ''{0}'' selhala. Zadejte, prosím, platné uživatelské jméno a heslo.
612 612 Autentizace na API OSM ''{0}'' selhala. Zadejte, prosím, platné uživatelské jméno a heslo.
613 613 Ověření na hostiteli ''{0}'' selhalo. Prosím, zadejte platné uživatelské jméno a platné heslo.
614 614 Autentizační sezení pro uživatele ''{0}''...
615 615 Ověřování totožnosti
616 616 Ověření totožnosti selhalo
617 617 Autentifikace:
618 618 Autor
619 619 Autor:
620 620 Autorizace selhala
621 621 Autorizovat JOSM pro přístup k OSM API
622 622 Autorizační URL:
623 623 Autorizovat se
624 624 Autorizace žádosti o OAuth token ''{0}'' na webu OSM ...
625 625 Autorizuji požadavkový token ''{0}''...
626 626 Autoři
627 627 Automaticky
628 628 Automaticky načítat dlaždice
629 629 Povolit automatické ukládání
630 630 Ukládat každých (sekund)
631 631 Počet uložených souborů na vrstvu
632 632 Automatické zvětšení
633 633 Standardně automaticky zvětšovat:
634 634 Auto-odhad
635 635 Standardně automaticky načítat dlaždice:
636 636 Automatické
637 637 Automatizovaný externí defibrilátor
638 638 Bankomat
639 639 Automatická oprava značek
640 640 Automaticky vytvářet zvukové značky z bodů v záznamu trasy (namísto z uložených trasových bodů - waypoints) s názvy nebo popiskami.
641 641 Při otevírání vrstvy GPX automaticky vytvořit vrstvu se značkami ze všech trasových bodů.
642 642 Automaticky získat zdroj z aktuálních vrstev
643 643 Automaticky zkracuji hodnotu značky ''{0}'' u smazaného objektu {1}
644 644 +++++
645 645 +++++
646 646 +++++
647 647 Dostupné
648 648 Dostupné výchozí položky:
649 649 Dostupné předvolby:
650 650 Dostupné role
651 651 Dostupná pravidla:
652 652 Dostupné styly:
653 653 Lavinová ochrana
654 654 +++++
655 655 +++++
656 656 Azimutální ekvidistantní
657 657 +++++
658 658 +++++
659 659 +++++
660 660 +++++
661 661 +++++
662 662 +++++
663 663 Babybox
664 664 Zpět
665 665 Základní tábořiště bez vybavení
666 666 +++++
667 667 Pozadí:
668 668 Opěrka zad
669 669 Backspace v režimu přidávání
670 670 Špatný požadavek
671 671 Chybná lokace v HTML dokumentu. Došlo k výjimce: {0}
672 672 Chybná odpověď
673 673 Tašky a zavazadla
674 674 Pekařská ulice
675 675 Pekárna
676 676 +++++
677 677 Otevřený altán
678 678 Omezení datového pásma překročeno
679 679 Banka
680 680 +++++
681 681 +++++
682 682 +++++
683 683 Holá skála
684 684 Níže položená neobhospodařovaná oblast s neúrodnou, kyselou půdou a nízkými dřevnatými porosty.
685 685 Níže položená neobhospodařovaná půda s keři, ale s málo nebo žádnými stromy.
686 686 Vysoko položená neobhospodařovaná půda pokrytá trávou, která může být spásaná.
687 687 Kasárna
688 688 Závory
689 689 V překážce není určen žádný vchod
690 690 Překážky
691 691 Překážky a vchody
692 692 +++++
693 693 +++++
694 694 +++++
695 695 Základní
696 696 Polder (suchá nádrž)
697 697 Basketbal
698 698 +++++
699 699 Baterie
700 700 Bojiště
701 701 +++++
702 702 Zátoka
703 703 +++++
704 704 +++++
705 705 Pláž
706 706 Přímořské letovisko
707 707 Plážový volejbal
708 708 +++++
709 709 +++++
710 710 Kosmetický salón
711 711 Postele
712 712 Postele
713 713 Včelař
714 714 Pivní zahrádka
715 715 Předtím, než zašlete hlášení o chybě, tak se ujistěte, že používáte nejnovější verzi JOSM zde:
716 716 +++++
717 717 +++++
718 718 Lavička
719 719 +++++
720 720 +++++
721 721 +++++
722 722 +++++
723 723 +++++
724 724 +++++
725 725 +++++
726 726 +++++
727 727 +++++
728 728 Nejlepší zvětšení: {0}
729 729 Nápojové kartóny
730 730 Nápoje
731 731 Jízdní kolo
732 732 Silnice jen pro cyklisty
733 733 Cyklotrasa
734 734 Rampa pro jízdní kola
735 735 Půjčovna jízdních kol
736 736 Oprava jizdních kol
737 737 Prodej jízdních kol
738 738 Mytí jízdních kol (za poplatek)
739 739 Prodejce jízdních kol
740 740 +++++
741 741 Kulečník
742 742 Bing letecké snímky
743 743 Bionafta
744 744 Elektrárna na biopalivo
745 745 Bioplyn
746 746 Elektrárna na bioplyn
747 747 Elektrárna na biomasu
748 748 Pozorovatelna ptactva
749 749 +++++
750 750 Kovář
751 751 Blok
752 752 Modrá:
753 753 Obsah tabule
754 754 Člun
755 755 Loděnice
756 756 Varný reaktor (BWR-1)
757 757 Varný reaktor (BWR-2)
758 758 Varný reaktor (BWR-3)
759 759 Varný reaktor (BWR-4)
760 760 Varný reaktor (BWR-5)
761 761 Varný reaktor (BWR-6)
762 762 Sloupek
763 763 Typ sloupku
764 764 +++++
765 765 Borháky
766 766 +++++
767 767 Knihkupectví
768 768 Sázková kancelář
769 769 Jméno záložky:
770 770 Záložky
771 771 Knihy
772 772 +++++
773 773 +++++
774 774 Hraniční kontrola
775 775 Typ hranice
776 776 Oba uzly
777 777 +++++
778 778 Bouldering
779 779 Hry s koulemi (pétanque)
780 780 Hranice
781 781 Hranice vybraných položek snímků:
782 782 Hranice
783 783 Hraniční kámen
784 784 Duplicitní uzly na hranici (boundary)
785 785 Typ hranice
786 786 Ohraničující rámeček
787 787 Ohraničující rámeček (v projekci):
788 788 Ohraničující rámeček:
789 789 Ohraničení
790 790 Butik
791 791 Typ odbočného stožáru
792 792 Značka
793 793 +++++
794 794 +++++
795 795 +++++
796 796 Vlnolam
797 797 +++++
798 798 Pivovar
799 799 Most
800 800 Mostní podpěra
801 801 +++++
802 802 Název mostu
803 803 Půdorys mostu
804 804 Mosty
805 805 Chybná předvolba značení ''{0}-{1}'' - metoda Javy zadaná ve ''values_from'' není "{2}"
806 806 Chybná předvolba značení ''{0}-{1}'' - v metodě Javy zadané ve ''values_from'' došlo k výjimce {2} ({3})
807 807 Poškozená předvolba značení "{0}-{1}" - počet položek v ''display_values'' musí být stejný jako ve ''values''
808 808 Poškozená předvolba značení "{0}-{1}" - počet položek v ''display_descriptions'' musí být stejný jako ve ''values''
809 809 Nevěstinec
810 810 Nedostatečně využívané zanedbané území (brownfield)
811 811 +++++
812 812 +++++
813 813 +++++
814 814 Budhistický chrám
815 815 Zarážedlo
816 816 Vytvořte dotaz Overpass pomocí pomocníka
817 817 Sestavit dotaz
818 818 Vytvořit a spustit dotaz
819 819 Budova
820 820 Pasáž
821 821 Duplicitní uzly na budovách
822 822 Budova uvnitř budovy
823 823 Podlaží budovy
824 824 Sestavování hlavního menu
825 825 Část budovy
826 826 Druh stavby
827 827 Budova s téměř pravými úhly
828 828 Zabudovaný styl, interní cesta:
829 829 Zabudované:
830 830 Krátké vyvýšení
831 831 Brána otevíratelná nárazníkem vozidla
832 832 Bunkr
833 833 Silážní jáma
834 834 Autobus
835 835 Autobusová dráha
836 836 Nástupiště autobusu
837 837 Autobusové nádraží
838 838 Zastávka autobusu
839 839 Zábrana průjezdná pouze autobusem
840 840 +++++
841 841 Řeznictví
842 842 Ovládaný tlačítkem
843 843 Podle kódu EPSG
844 844 +++++
845 845 +++++
846 846 +++++
847 847 +++++
848 848 +++++
849 849 +++++
850 850 +++++
851 851 +++++
852 852 Těžkovodní reaktor CANDU
853 853 CEE modrá
854 854 CEE červená 16A
855 855 CEE červená 32A
856 856 +++++
857 857 CNG (zemní plyn)
858 858 +++++
859 859 +++++
860 860 Kabinová lanovka
861 861 Kabelové svodidlo
862 862 Keš
863 863 Název keše
864 864 Statistika keše: {0}
865 865 Aktualizace keše pro {0}
866 866 Aktualizace keše
867 867 Katastr
868 868 Kavárna
869 869 +++++
870 870 Výpočet stahované oblasti
871 871 Vyvolat editor relací na vybranou relaci
872 872 +++++
873 873 Kamera
874 874 +++++
875 875 Stanové místo
876 876 +++++
877 877 Kemp
878 878 Mnohoúhelník nelze zarovnat. Končím.
879 879 Nelze aktivovat třídu mapového rendereru ''{0}'', protože není podtřídou ''{1}''.
880 880 Nelze aktivovat třídu mapového rendereru ''{0}'', protože není zaregistrovaná jako mapový renderer.
881 881 Nelze aktivovat třídu mapového rendereru ''{0}'', protože nebyla nalezena.
882 882 Nemohu použít vrstvu {0}, protože jsem nenašel žádný podporovaný formát. Vrstva je dostupná v těchto formátech: {1}
883 883 +++++
884 884 Kanadský fotbal
885 885 Plavební kanál
886 886 Zrušit
887 887 Zrušit a návrat k předchozímu dialogu
888 888 Zrušit ověřování
889 889 Zrušit automatickou změnu tohoto pole
890 890 Zrušit zavírání sad změn
891 891 Zrušit řešení konfliktů
892 892 Zrušit řešení konfliktů a zavřít dialog
893 893 Zrušit operaci
894 894 Zrušit změny a zavřít dialog
895 895 Zrušit nahrávání na server a pokračovat v editaci
896 896 Zrušit, pokračovat v úpravách
897 897 Nemůžu přidat uzel ležící mimo svět.
898 898 Nelze přidat cestu s pouze {0} uzly.
899 899 Nelze přidat uzel {0} do nekompletní cesty {1}.
900 900 Nelze přidat {0}, protože není částí sady dat
901 901 Nelze aplikovat nerozhodnutou položku slučování značek
902 902 Novému prvku nelze přiřadit identifikátor sady změn > 0. Hodnota identifikátoru sady změn je {0}
903 903 Nelze sestavit dotaz na datové změny s časovým omezením. Neplatná vstupní data.
904 904 Nelze porovnat prvek s id ''{0}'' s prvkem s id ''{1}''.
905 905 Nelze vytvořit dotaz na sadu změn s oběma parametry ''uid'' a ''display_name''
906 906 Nemohu vytvořit dotaz na otevřené sady změn pro anonymního uživatele
907 907 Nemohu odstranit uzel, který má značky.
908 908 Nelze určit střed vybraných uzlů.
909 909 Nelze stáhnout soubor ''{0}''. Odkaz na něj ''{1}'' není platné URL. Stahování přeskočeno.
910 910 Nelze stáhnout doplněk ''{0}''. Odkaz pro jeho stažení ''{1}'' není platným URL. Stahování přeskakuji.
911 911 Nelze stáhnout doplněk ''{0}''. Neznám odkaz pro jeho stažení. Stahování přeskakuji.
912 912 Nelze zpracovat položku seznamu ignorovaných {0}
913 913 Nelze spojovat vnitřní a vnější cesty multipolygonu
914 914 Nelze načíst vrstva typu "{0}" protože nebyl nalezen vhodný importní modul.
915 915 Nelze načíst vrstvu {0}, protože závisí na vrstvě {1}, která byla přeskočena.
916 916 Nelze provést sloučení, protože některý ze zvolených prvků je nový, zatímco druhý není.
917 917 Nemohu sloučit uzly: Je třeba smazat cestu {0}, která je stále používána {1}
918 918 Nelze sloučit prvky s odlišnými identifikátory. Tento má id {0}, druhý {1}
919 919 Nelze kombinovat cesty a uzly v roli "via"
920 920 Nemohu přesouvat objekty mimo svět.
921 921 Nelze otevřít URL ''{0}''<br>Následující stahování může pracovat pouze s URL v těchto formátech:<br>{1}
922 922 Nelze zpracovat časové razítko ''{0}''
923 923 Nemohu vyřešit nerozhodnutý konflikt.
924 924 Nemohu vybrat sady změn pro konkrétního uživatele, protože uživatel je anonymní.
925 925 Dotaz na datové změny nelze omezit zadaný ohraničujícím rámečkem. Nepoužitelná zadaná data.
926 926 Dotaz na datové změny nelze omezit na uživatelské jméno ''{0}''
927 927 Nelze rozdělit, protože již probíhá jiná operace rozdělování
928 928 Nemohu spustit server vzdáleného ovládání IPv4 na portu {0}: {1}
929 929 Nemohu spustit server vzdáleného ovládání IPv6 na portu {0}: {1}
930 930 Nechápu následující typ: {0}
931 931 Nelze vrátit příkaz ''{0}'', protože vrstva ''{1}'' již není dostupná
932 932 Kánoe
933 933 Kanoistika
934 934 Plechovky
935 935 +++++
936 936 +++++
937 937 +++++
938 938 +++++
939 939 +++++
940 940 +++++
941 941 +++++
942 942 +++++
943 943 +++++
944 944 +++++
945 945 +++++
946 946 +++++
947 947 +++++
948 948 Kapacita
949 949 Kapacita (celkem)
950 950 Kapacita (osob)
951 951 Mys
952 952 +++++
953 953 Automobil
954 954 Prodejce automobilů
955 955 Značka vozu
956 956 Kemping pro obytné přívěsy
957 957 Karavany povoleny
958 958 Kartón
959 959 Náklad
960 960 Tesař
961 961 Koberec
962 962 +++++
963 963 +++++
964 964 +++++
965 965 +++++
966 966 Likvidace kazetová nebo Elsan
967 967 Hotovost
968 968 Kasino
969 969 +++++
970 970 Zámek/Hrad
971 971 Catastro Španělsko
972 972 Sloup trolejového vedení
973 973 Dodavatel občerstvení
974 974 Mříž proti dobytku
975 975 Přičina:
976 976 +++++
977 977 Vstup do jeskyně
978 978 Hřbitov
979 979 Sekce hřbitova
980 980 Zábradlí uprostřed
981 981 Střed ohraničujícího rámečku:
982 982 Centrovat pohled
983 983 Hlavní poledník
984 984 Těžiště:
985 985 Certifikáty
986 986 Řetěz
987 987 Nástroj na řetěz
988 988 Sedačková lanovka
989 989 Chata
990 990 Změnit značky
991 991 Změnit směr?
992 992 Změnit nastavení seznamu seznamů
993 993 Změnit seznam nastavení mapy
994 994 Změnit nastavení seznamu
995 995 Změnit uzel {0}
996 996 Změnit uzly {0}
997 997 Změna nastavení proxy
998 998 Změnit relaci
999 999 Změnit roli člena relace {0} {1}
1000 1000 Změnit relaci {0}
1001 1001 Změnit rozlišení
1002 1002 Změnit nastavení řetězce
1003 1003 Změnit název adresáře JOSM
1004 1004 Opět změňte projekci nebo ostraňte vrstvu.
1005 1005 Měnit výběr
1006 1006 Měnit pohled
1007 1007 Změnit viditelnost zvolené vrstvy.
1008 1008 Změnit cestu {0}
1009 1009 Změny
1010 1010 Je třeba nahrát změny na server?
1011 1011 Změní nastavení podle souboru XML
1012 1012 Sada změn
1013 1013 Očekávána sada změn s ID > 0. Dostal jsem {0}.
1014 1014 id sady změn:
1015 1015 Správce sad změn
1016 1016 Sada změn byla uzavřena
1017 1017 Komentář k sadě změn
1018 1018 Komentář k sadě změn:
1019 1019 id sady změn:
1020 1020 Informace o sadě změn
1021 1021 Sada změn je plná
1022 1022 Zdroj sady změn
1023 1023 Sada změn {0}
1024 1024 Sada změn {0}: Neočekávané pořadí verzí {1}: v{2} není vyšší než v{3}
1025 1025 Sady změn
1026 1026 Vlastní nastavení klávesových zkratek.
1027 1027 Přebalovací pult
1028 1028 Nabíjecí stanice
1029 1029 Charita
1030 1030 Zaškrtněte "Uložit", aby se vrstva uložila do souboru určeného vlevo.
1031 1031 Zaškrtněte "Nahrát", aby se změny nahrály na server OSM.
1032 1032 Najít značky OPRAVIT (FIXME).
1033 1033 Kontroluji typy předvoleb.
1034 1034 Hledá ostré úhly na cestách
1035 1035 Zaškrtněnte pokud shledáváte opačný směr pohodlnějším
1036 1036 Interval kontroly (minuty)
1037 1037 Kontrola na serveru
1038 1038 Kontrola klíčů vlastností.
1039 1039 Kontrola hodnot vlastností.
1040 1040 Kontroluji, zda nejsou v lokální datové sadě smazané rodičovské objekty
1041 1041 Kontroluji rodičovské objekty, zda nejsou smazané
1042 1042 Kontroluji požadavky doplňku...
1043 1043 Hledá budovy, jejichž úhly jsou téměř pravé a nebyly ortogonalizovány.
1044 1044 Kontroluje zastaralé vlastnosti
1045 1045 Najít chyby vůči schopnostem API
1046 1046 Zkontroluje chyby v adresách a relacích Přiřazená ulice (associatedStreet).
1047 1047 Zkontroluje chyby v překážkách a vchodech.
1048 1048 Kontroluje chyby v značkách sovisejících s Internetem.
1049 1049 Kontrola chyb v relacích.
1050 1050 Kontrola chyb v adresách
1051 1051 Kontrola chyb silnic
1052 1052 Kontroluje chyby v relacích
1053 1053 Kontroluje chyby v náboženských objektech
1054 1054 Kontrola chyb geometrie
1055 1055 Kontrola chybějících značek nebo podezřelých kombinací
1056 1056 Hledá uzly na elektrickém vedení, které nemají značku stožáru/sloupu (power=tower/pole).
1057 1057 Kontroluje prvky území
1058 1058 Kontroluje zbytečné značky
1059 1059 Kontrola cest napojených na plochy.
1060 1060 Kontroluje cesty, jestli neobsahují identické uzly za sebou.
1061 1061 Kontrola špatných vícenásobných hodnot
1062 1062 Kontroluje chybné číselné hodnoty
1063 1063 Kontroluje chybné značky Wikipedie
1064 1064 Chyby kontrolních součtů: {0}
1065 1065 Sýrárna
1066 1066 Drogerie
1067 1067 +++++
1068 1068 Zatáčka
1069 1069 Dceřiné relace
1070 1070 Komín
1071 1071 Čínský tlakovodní reaktor (CPR-1000)
1072 1072 Čínský
1073 1073 Zúžení
1074 1074 Vybrat
1075 1075 Zvolte pravidla kontroly značek, která chcete povolit
1076 1076 Zvolit barvu
1077 1077 Zvolte barvu pro {0}
1078 1078 Zvolte předdefinovanou licenci
1079 1079 Vyberte hodnotu
1080 1080 Zvolit výchozí vrstvu
1081 1081 Zvolit soubor s profilem
1082 1082 Vybrat nedávnou značku {0}
1083 1083 Zvolte testy, které chcete povolit
1084 1084 Vyberte typ objektu OSM
1085 1085 Vyberte server, kterým chcete vyhledávat:
1086 1086 Zvolit viditelnost a barvy trasy.
1087 1087 +++++
1088 1088 Velikost bloku {0} překračuje maximální velikost sady změn {1} pro server ''{2}''
1089 1089 Kostel
1090 1090 Obvod (metrů)
1091 1091 +++++
1092 1092 Velkoměsto
1093 1093 Dopravní značka začátek/konec obce
1094 1094 Městské hradby
1095 1095 Město
1096 1096 +++++
1097 1097 +++++
1098 1098 +++++
1099 1099 +++++
1100 1100 +++++
1101 1101 +++++
1102 1102 +++++
1103 1103 +++++
1104 1104 +++++
1105 1105 +++++
1106 1106 +++++
1107 1107 Hodnota značky
1108 1108 Vymazat
1109 1109 Smazat paměť operací Zpět/Znovu
1110 1110 Vymazat zásobník
1111 1111 Smazat textové pole
1112 1112 Vymazat seznam naposledy otevřených souborů
1113 1113 Klikněte na ''<strong>{0}</strong>'' pro pokračování nahrávání do dalších sad změn.<br>Klikněte na ''<strong>{1}</strong>'' pro návrat k dialogu nahrávání změn.<br>Klikněte na ''<strong>{2}</strong>'' k přerušení a návratu k editaci mapy.<br>
1114 1114 Pro ignorování klikněte na <strong>{0}</strong>.</html>
1115 1115 Klikněte na tlačítko <strong>{0}</strong>, abyste je nyní načetli. V případě nutnosti JOSM vytvoří konflikty, které můžete vyřešit v Dialogu řešení konfliktů.
1116 1116 Kliknutím na buňku změníte cestu k souboru.
1117 1117 Výběr cesty pro uložení
1118 1118 Kliknutím sem otevřete svou poštovní schránku.
1119 1119 Klikněte na cestu a začněte zpřesňovat její tvar
1120 1120 Klikněte pro test přístupu k serveru OSM se současným přístupovým tokenem
1121 1121 Pro opakované zobrazení klikněte na šipku dole
1122 1122 Klikněte na pozici, kde chcete vytvořit novou poznámku
1123 1123 Klikněte pro zrušení a návrat k editaci
1124 1124 Klikněte pro přerušení startu externích prohlížečů
1125 1125 Klikněte pro zrušení slučování uzlů
1126 1126 Klikněte pro zrušení nastavení OAuth na výchozí hodnoty
1127 1127 Klikněte pro zrušení nahrávání dat
1128 1128 Klikněte pro vložení nového uzlu. Uvolněte Ctrl pro přesunutí existujících uzlů nebo držte Alt k jejich smazání.
1129 1129 Klikněte pro zrušení
1130 1130 Kliknutím zrušte a pokračujte v editaci mapy
1131 1131 Klikněte pro zrušení aktuální operace
1132 1132 Klikněte, aby se zkontrolovalo, zda byly objekty ve vaší lokální datové sadě smazány na serveru
1133 1133 Klikněte pro zavření dialogu
1134 1134 Klikněte pro uzavření dialogu a odstranění objektu z relací
1135 1135 Klikněte pro uzavření dialogu a zrušení mazání objektů
1136 1136 Klikněte pro zavření dialogu a zrušení stahování
1137 1137 Klikněte pro uzavření tohoto dialogu a návrat k editaci
1138 1138 Kliknutím zavřete okno
1139 1139 Kliknutím bude pokračovat nahrávání do dalších nových sad změn
1140 1140 Kliknutím vytvoříte konflikt a zavřete editor relace
1141 1141 Klikněte pro vymazání zvýrazněného uzlu. Uvolněte Alt pro přesunutí stávajících uzlů nebo přidržte Ctrl pro přidání nových uzlů.
1142 1142 Kliknutím smažete doplněk ''{0}''
1143 1143 Kliknutím smažete. Shift: smaže úsek cesty. Alt: nesmaže nepoužité uzly, když vymažete cestu. Ctrl: smaže odkazované objekty.
1144 1144 Kliknutím zakážete doplněk ''{0}''
1145 1145 Kliknutím zahodíte změny a zavřete editor relací
1146 1146 Kliknutím zahodíte změny a nahrajete znovu data z datové vrstvy
1147 1147 Klikněte pro stáhnutí
1148 1148 Klikněte pro stažení všech objektů, odkazujících na {0}
1149 1149 Kliknutím stáhnete do nové datové vrstvy
1150 1150 Klikněte pro stažení aktuálně vybrané oblasti
1151 1151 Kliknutím stáhnete aktuálně vybranou oblast do nové datové vrstvy
1152 1152 Kliknutím si ponecháte doplněk ''{0}''
1153 1153 Kliknutím minimalizujte nebo maximalizujte obsah panelu
1154 1154 Klikněte pro přesunutí zvýrazněného uzlu. Přidržte Ctrl pro přidání nových uzlů nebo Alt pro smazání.
1155 1155 Otevřít záložku Nastavení mapových podkladů v dialogu Nastavení editoru JOSM
1156 1156 Otevřít záložku Přednastavení značek v dialogu Nastavení editoru JOSM
1157 1157 Klikněte pro přesměrovaní na autorizační formulář na webu JOSM
1158 1158 Klikněte pro změnu nastavení OAuth na výchozí hodnoty
1159 1159 Klikněte pro pozdější restartování.
1160 1160 Klikněte pro získání požadavkového tokenu
1161 1161 Klikněte pro načtení přístupového tokenu
1162 1162 Kliknutím se vraťte do dialogu nahrávání
1163 1163 Kliknutím se vrátíte do editoru relací a budete pokračovat v editaci relace
1164 1164 Kliknutím přesunete úlohu na pozadí
1165 1165 Kliknutím uložíte změny a zavřete editor relací
1166 1166 Kliknutím najdete více míst
1167 1167 Kliknutím přeskočíte aktualizaci aktivních doplňků
1168 1168 Klikněte pro zahájení hledání míst
1169 1169 Kliknutím projdete autorizačním procesem OAuth
1170 1170 Klikněte pro provedení autorizačním procesem OAuth a vygenerování nového přístupového tokenu
1171 1171 Klikněte pro test přístupového tokenu
1172 1172 Kliknutím aktualizujte aktivní doplňky
1173 1173 Kliknutím aktualizujete doplněk ''{0}''
1174 1174 Vypršel časový limit klienta
1175 1175 Útes
1176 1176 Lezecká trasa
1177 1177 Halové lezecké trasy
1178 1178 Venkovní lezecké trasy
1179 1179 Lezecké místo
1180 1180 Styly lezení:
1181 1181 Poliklinika
1182 1182 Hodiny
1183 1183 Zavřít
1184 1184 Přesto zavřít
1185 1185 Zavřít sadu změn po nahrání
1186 1186 Zavřít sady změn
1187 1187 Zavřít dialog a ukončit stahování
1188 1188 Uzavřít poznámku
1189 1189 Uzavřít poznámku se zprávou:
1190 1190 Uzavřít otevřené sady změn
1191 1191 Zavřít otevřené sady změn...
1192 1192 Zavřít vybranou otevřenou sadu změn
1193 1193 Zavřít dialog
1194 1194 Uzavřít dialog a ukončit dotazování na sady změn
1195 1195 Zavřít dialog a přijmout přístupový token
1196 1196 Zavřít dialog a zrušit přihlášení
1197 1197 Zavřít dialog Nastavení a zahodit všechny provedené změny
1198 1198 Uzavřít vybrané sady změn
1199 1199 Zavřít vybrané otevřené sady změn
1200 1200 Zavřít tento dialog a pokračovat v editování v JOSM
1201 1201 Zavřít tento panel. Znovu ho můžete otevřít tlačítkem v editační nástrojové liště vlevo.
1202 1202 Zavřené po -
1203 1203 Uzavřeno v
1204 1204 Zavřeno v:
1205 1205 Bližší popis
1206 1206 Uzavírám sadu změn
1207 1207 Zavírám sadu změn {0}
1208 1208 Zavírám sadu změn...
1209 1209 Oblečení
1210 1210 +++++
1211 1211 Uhelná elektrárna
1212 1212 +++++
1213 1213 +++++
1214 1214 Linie pobřeží
1215 1215 Linie pobřeží uvnitř {1}
1216 1216 Pobřeží, které bylo z většiny již zmapováno (falešné barvy IČ)
1217 1217 Linie pobřeží
1218 1218 Káva
1219 1219 Mince
1220 1220 Shromáždit segmenty všech stop a sloučit je do jediné stopy.
1221 1221 Sebrané body a segmenty trasy pro získání polohy a zobrazené jako heat mapa.
1222 1222 Čas výběru
1223 1223 Vyšší odborná škola
1224 1224 Kolonáda
1225 1225 Barva
1226 1226 Barva (HTML název nebo hexadecimální kód)
1227 1227 Jméno barvy:
1228 1228 Barevnost
1229 1229 Barvy
1230 1230 Obarví body a segmenty tras podle značky kvality RTKLib (Q). Vaše záznamové zařízení musí tuto informaci zaznamenávat.
1231 1231 Měnit barvu bodů a částí trasy v závislosti na velikosti hodnot dat.
1232 1232 Obarvovat body a části trasy podle jejich přesnosti (HDOP). Vaše záznamové zařízení musí být ovšem schopno tuto informaci zaznamenat.
1233 1233 Obarvovat body a úseky trasy podle směru.
1234 1234 Obarvovat body a části trasy podle časových značek.
1235 1235 Obarvovat body a úseky trasy podle rychlosti.
1236 1236 Barvy použité různými objekty v JOSM.
1237 1237 Barva
1238 1238 Barva pozadí
1239 1239 Barva ohraničení/šipka
1240 1240 Barva textu
1241 1241 Barva krytek
1242 1242 Barva vršku
1243 1243 Tato kombinace parametrů elipsoidu není podporována.
1244 1244 Spojit cesty
1245 1245 Potvrzení slučování
1246 1246 Spojit více cest do jedné
1247 1247 Sloučit stopy této vrstvy
1248 1248 Sloučení cest odmítnuto.<br>(Sdílený uzel je mimo staženou oblast)
1249 1249 Stezka pro pěší a cyklisty - smíšená
1250 1250 Kombinovaná pěší a cyklostezka bez {0}.
1251 1251 Příkaz
1252 1252 Zásobník příkazů
1253 1253 Zásobník příkazů: Zpět: {0} / Znovu: {1}
1254 1254 Komentář
1255 1255 Komentář k poznámce
1256 1256 Komentář:
1257 1257 Kanceláře
1258 1258 Společná nastavení
1259 1259 Obvyklý zkrácený název
1260 1260 Komunikace se serverem OSM selhala
1261 1261 Komunitní centrum
1262 1262 Porovnat
1263 1263 Kompletní uzel {0} s neplatnými souřadnicemi na cestě {1}
1264 1264 Stlačený vzduch
1265 1265 Počítače
1266 1266 Podmínkové klíče
1267 1267 Cukrovinky
1268 1268 Nastavení adres webů s doplňky
1269 1269 Konfigurovat pokročilá nastavení
1270 1270 Nastavení doplňků JOSM.
1271 1271 Nastavit zdroje...
1272 1272 Nastavit seznam webů, ze kterých se stahují doplňky
1273 1273 Nastavit nástrojovou lištu
1274 1274 Konfigurace vytváření záložních souborů
1275 1275 Konfigurace používání proxy serveru
1276 1276 Nastavte svou identitu a způsob autentizace na serveru OSM
1277 1277 Potvrdit pročištění
1278 1278 Potvrdit akci vzdáleného ovládání
1279 1279 Potvrzovat ručně všechny akce vzdáleného ovládání
1280 1280 Potvrdit prázdnou roli
1281 1281 Potvrzení
1282 1282 Konflikt
1283 1283 Řešení konfliktů
1284 1284 Pozadí konfliktu
1285 1285 Pozadí konfliktu: sloučeno
1286 1286 Pozadí konfliktu: rozhodnuto
1287 1287 Pozadí konfliktu: zahodit
1288 1288 Pozadí konfliktu: zahodit značku
1289 1289 Pozadí konfliktu: prázdný řádek
1290 1290 Pozadí konfliktu: zablokováno
1291 1291 Pozadí konfliktu: v porovnání
1292 1292 Pozadí konfliktu: je v druhém seznamu
1293 1293 Pozadí konfliktu: ponechat
1294 1294 Pozadí konfliktu: ponechat všechny značky
1295 1295 Pozadí konfliktu: ponechat člen
1296 1296 Pozadí konfliktu: ponechat jednu značku
1297 1297 Pozadí konfliktu: žádný konflikt
1298 1298 Pozadí konfliktu: chybí v druhém seznamu
1299 1299 Pozadí konfliktu: odebrat člen
1300 1300 Pozadí konfliktu: stejná pozice v druhém seznamu
1301 1301 Pozadí konfliktu: vybráno
1302 1302 Pozadí konfliktu: součet všech číselných značek
1303 1303 Pozadí konfliktu: nerozhodnuto
1304 1304 Popředí konfliktu
1305 1305 Popředí konfliktu: zahodit
1306 1306 Popředí konfliktu: zahodit značku
1307 1307 Popředí konfliktu: v porovnání
1308 1308 Popředí konfliktu: ponechat
1309 1309 Popředí konfliktu: ponechat všechny značky
1310 1310 Popředí konfliktu: ponechat člen
1311 1311 Popředí konfliktu: ponechat jednu značku
1312 1312 Popředí konfliktu: odebrat člen
1313 1313 Popředí konfliktu: součet všech číselných značek
1314 1314 Popředí konfliktu: nerozhodnuto
1315 1315 Konflikt v atributu ''visible'' u objektu typu {0} s id {1}
1316 1316 Konflikt není vyřešen úplně
1317 1317 Konflikty
1318 1318 Objeveny konflikty
1319 1319 Konflikty ve vložených značkách
1320 1320 Konflikty při slučování prvků
1321 1321 Konflikty při slučování cest - sloučená cesta je ''{0}''
1322 1322 Konflikt při spojování uzlů - cílový uzel je ''{0}''
1323 1323 Připojit existující cestu k uzlu
1324 1324 Spojit překrývající se stopy na střizích
1325 1325 Spojený koncový uzel cest poblíž jiné cesty
1326 1326 Přípojný bod
1327 1327 Nastavení připojení
1328 1328 Nastavení připojení k OSM serveru.
1329 1329 Připojení k API selhalo
1330 1330 Nezdařilo se připojení k proxy ''{0}'' pro URI ''{1}''. Došlo k výjimce: {2}
1331 1331 Relace spojování
1332 1332 Relace connectivity bez značky connectivity
1333 1333 Značka connectivity obsahuje neobvyklá data
1334 1334 Značka connectivity postrádá čárku mezi volitelnými a povinnými hodnotami
1335 1335 Komunikace ve výstavbě
1336 1336 Stavební území
1337 1337 Uživatelský klíč:
1338 1338 Tajný klíč:
1339 1339 Kontakt (běžné schéma)
1340 1340 Kontakt (schéma s předponou ''contact:*'')
1341 1341 Kontaktuji server OSM kvůli {0}
1342 1342 Připojování k serveru OSM...
1343 1343 Připojování k serveru...
1344 1344 Bezdotyková platba
1345 1345 Obsah
1346 1346 Kontinent
1347 1347 Pokračovat
1348 1348 I přesto pokračovat
1349 1349 Pokračovat beze změn
1350 1350 Pokračovat v řešení
1351 1351 Pokračovat v nahrávání
1352 1352 Pokračovat v nahrávaní
1353 1353 Pokračovat v cestě od posledního uzlu.
1354 1354 Pokračovat v kreslení linie sdílející uzly s jinou linií.
1355 1355 +++++
1356 1356 Autoři
1357 1357 Smíšené zboží
1358 1358 Převést
1359 1359 Převést všechna pole
1360 1360 Převést a zapamatovat si volbu
1361 1361 Převést do GPX vrstvy
1362 1362 Převést na vrstvu GPX počínaje prvním členem
1363 1363 Převést na vrstvu GPX počínaje posledním členem
1364 1364 Převést do datové vrstvy
1365 1365 Převedeno z: {0}
1366 1366 Konvertuje koordináty z jednoho souřadnicového systému na jiný.
1367 1367 Hodnoty souřadnic mohou být v jednom ze tří tvarů:
1368 1368 Souřadnice
1369 1369 Coordinates (v projekci):
1370 1370 Importované souřadnice: {0}
1371 1371 Souřadnice:
1372 1372 Souřadnice:
1373 1373 Kopírovat
1374 1374 Kopírovat souřadnice
1375 1375 Kopírovací služba
1376 1376 Zkopírovat značky
1377 1377 Kopírovat hodnotu
1378 1378 Kopírovat všechny klíče/hodnoty
1379 1379 Kopírovat všechny mé prvky do cíle
1380 1380 Kopírovat všechny cizí prvky do cíle
1381 1381 Kopírovat souřadnice vybraného uzlu do schránky.
1382 1382 Zkopírovat cestu k obrázku
1383 1383 Kopírovat mé vybrané prvky za první vybraný prvek ze seznamu slučovaných prvků.
1384 1384 Kopírovat mé vybrané prvky na začátek seznamu slučovaných prvků.
1385 1385 Kopírovat mé vybrané prvky na konec seznamu slučovaných prvků.
1386 1386 Kopírovat mé vybrané uzly na začátek seznamu slučovaných bodů
1387 1387 Kopie {0}
1388 1388 Zkopírovat vybrané výchozí položky ze seznamu nahoře do seznamu níže.
1389 1389 Vybrat označené objekty pro vložení.
1390 1390 Zkopírovat klíče a hodnoty všech značek do schránky
1391 1391 Kopírovat klíče a hodnoty zvolených značek do schránky
1392 1392 Kopírovat hodnotu vybrané značky do schránky
1393 1393 Kopírovat cizí vybrané prvky za první vybraný prvek ze seznamu slučovaných prvků.
1394 1394 Kopírovat cizí vybrané prvky na začátek seznamu slučovaných prvků.
1395 1395 Kopírovat cizí vybrané prvky před první vybraný prvek ze seznamu slučovaných prvků.
1396 1396 Kopírovat cizí vybrané prvky na konec seznamu slučovaných prvků.
1397 1397 Zkopírovat do schránky a zavřít
1398 1398 Kopie {1} vrstvy {0}
1399 1399 +++++
1400 1400 Copyright
1401 1401 Korelovat
1402 1402 Korelovat obrázky s GPX trasou
1403 1403 Korelovat vůči GPX
1404 1404 Kosmetika
1405 1405 Nemohu spojit cesty.<br>(Nemohou být spojeny do jedné sady uzlů)
1406 1406 Nemohu se připojit k OSM serveru. Prosím zkontrolujte si připojení k internetu.
1407 1407 Nemohu exportovat "{0}"
1408 1408 Nepovedlo se importovat ''{0}''.
1409 1409 Nepovedlo se importovat soubory.
1410 1410 Nemohu načíst obrázek ze serveru dlaždic
1411 1411 Nemohu načíst doplněk {0}. Mám ho odstranit z nastavení?
1412 1412 Nelze rozpoznat šířku, délku nebo zvětšení. Prosím, zkontrolujte to.
1413 1413 Nepodařilo se analyzovat seznam WMS vrstev.
1414 1414 Nemohu zpracovat seznam WMTS vrstev.
1415 1415 Nemůžu číst "{0}"
1416 1416 Nelze načíst zdroj předvoleb značek: {0}
1417 1417 Nemohl jsem načíst zdroj předvoleb značek: {0}\nPřejete si ho zachovat?
1418 1418 Nemohu přejmenovat soubor ''{0}''
1419 1419 Nepodařilo se získat seznam WMS vrstev.
1420 1420 Nelze získat seznam otevřených sad změn, protože<br>JOSM nezná vaší identitu.<br>Buď pracujete anonymně, nebo nemáte oprávnění<br>zjistit identitu předchozího zpracovatele dat.
1421 1421 Nemohu přiřadit vložený odkaz či identifikátor ke zvolené službě. Prosím, zkuste to znovu.
1422 1422 Počet
1423 1423 Země
1424 1424 Kód země
1425 1425 Okres
1426 1426 Standard připojení
1427 1427 Soud
1428 1428 Krytý
1429 1429 Zastřešeno
1430 1430 Krytá vodní nádrž
1431 1431 Řemeslo
1432 1432 Jeřáb
1433 1433 Vytvořit
1434 1434 Vytvořit kruh
1435 1435 Vytvořit nový adresář
1436 1436 Vytvořit kruh ze tří uzlů
1437 1437 Vytvořit kopii relace a otevřít ji v novém okně
1438 1438 Vytvořit novou mapovou vrstvu.
1439 1439 Vytvořit novou poznámku
1440 1440 Vytvořit novou relaci
1441 1441 Vytvořit plochy
1442 1442 Vytvořit zvukové značky na místě, kde čas stopy odpovídá času uložení každého zvukového WAV souboru.
1443 1443 Vytvořit záložku
1444 1444 Vytvořit časové značky v průběhu čtení GPX
1445 1445 Vytvořit multipolygon
1446 1446 Vytvořit nový uzel.
1447 1447 Vytvářet nové objekty
1448 1448 Vytvořit novou relaci ve vrstvě "{0}"
1449 1449 Vytvořit poznámku
1450 1450 Vytvořeno
1451 1451 Vytvořeno v
1452 1452 Vytvořeno v:
1453 1453 Vytvořeno před -
1454 1454 Datum vytvoření
1455 1455 Vytvářím sadu změn...
1456 1456 Vytváří se grafické rozhraní programu (GUI)
1457 1457 Vytvořil: {0}
1458 1458 Kreditní karty
1459 1459 Kriket
1460 1460 Plodina
1461 1461 Kroket
1462 1462 Kříž
1463 1463 Přechod pro jízdní kola
1464 1464 Přechod na koni
1465 1465 Železniční přechod pro chodce
1466 1466 Přechod s obsluhou
1467 1467 Křížení překážky/budovy
1468 1468 Křížení překážky/silnice
1469 1469 Křížení překážky/železnice
1470 1470 Křížení překážky/vodního toku
1471 1471 Křížení překážky/cesty
1472 1472 Křížící se překážky
1473 1473 Křížící se hranice
1474 1474 Křížící se budova/silnice
1475 1475 Křížící se budova/železnice
1476 1476 Křížící se budova/obytná oblast
1477 1477 Křížící se budova/vodní tok
1478 1478 Křížící se budova/cesta
1479 1479 Křížící se silnice/železnice
1480 1480 Křížící se silnice/vodní tok
1481 1481 Křížící se silnice/cesta
1482 1482 Křížící se silnice
1483 1483 Křížící se železnice/vodní tok
1484 1484 Křížící se železnice/cesta
1485 1485 Křížící se železnice
1486 1486 Křížící se obytná oblast/cesta
1487 1487 Druh křížení
1488 1488 Typ přechodu pro chodce (UK)
1489 1489 Křížící se vodní tok/cesta
1490 1490 Křížící se vodní toky
1491 1491 Zkřížené cesty
1492 1492 Kryptoměny
1493 1493 Ctrl pro sloučení s nejbližším uzlem
1494 1494 Kuchyně
1495 1495 Kultura
1496 1496 Propustek
1497 1497 Současný výběr
1498 1498 Současný stav
1499 1499 Současná sada změn je prázdná. Nelze nahrát data na server.
1500 1500 Současný správce přihlašovacích údajů je typu ''{0}''
1501 1501 Současná hodnota ''{0}'' pro id uživatele není platná
1502 1502 Aktuální hodnota je výchozí.
1503 1503 Aktuální přiblížení
1504 1504 Aktuální zvětšení: {0}
1505 1505 Momentálně nemáte vybranou žádnou oblast ke stažení. Nejdříve, prosím, nějakou oblast vyberte.
1506 1506 Obchod se závěsy
1507 1507 Polštář
1508 1508 Vlastní
1509 1509 Vlastní nastavení projekce
1510 1510 Vlastní WMS Link
1511 1511 Vlastní hlavička: {0}
1512 1512 Přizpůsobit barvu
1513 1513 Upravit prvky v nástrojové liště.
1514 1514 Upravit styl
1515 1515 Přizpůsobení kreslení záznamu
1516 1516 Vyjmout
1517 1517 Oříznout překrývající se části stop podle času
1518 1518 Průsek
1519 1519 Zářez
1520 1520 +++++
1521 1521 Překážka pro cyklisty
1522 1522 Cyklostezka/cyklopruh
1523 1523 Protočit vrstvu dolů
1524 1524 Protočit vrstvu nahoru
1525 1525 Protočit vrstvy
1526 1526 Protáčet vrstvy směrem dolů
1527 1527 Protáčet vrstvy směrem nahoru
1528 1528 Protočit viditelné vrstvy
1529 1529 Cyklostezka
1530 1530 Cyklostezka vlevo
1531 1531 Cyklostezka vpravo
1532 1532 Kruhová závislost mezi relacemi:
1533 1533 Cyklistika
1534 1534 Kruhové závislosti
1535 1535 Český CUZK:KM
1536 1536 Český RÚIAN budovy
1537 1537 Český RÚIAN parcely
1538 1538 Český pLPIS
1539 1539 +++++
1540 1540 +++++
1541 1541 +++++
1542 1542 +++++
1543 1543 +++++
1544 1544 +++++
1545 1545 +++++
1546 1546 +++++
1547 1547 +++++
1548 1548 +++++
1549 1549 +++++
1550 1550 +++++
1551 1551 +++++
1552 1552 +++++
1553 1553 +++++
1554 1554 +++++
1555 1555 Mléčné výrobky
1556 1556 Bez mléčných výrobků
1557 1557 +++++
1558 1558 +++++
1559 1559 Hráz přehrady
1560 1560 +++++
1561 1561 Chyba dat
1562 1562 Datová vrstva {0}
1563 1563 Datová sada:
1564 1564 Zdroje a typy dat:
1565 1565 Zdroje dat ({0})
1566 1566 Kontrola dat
1567 1567 +++++
1568 1568 Databáze je mimo provoz kvůli údržbě
1569 1569 Test konzistence dat
1570 1570 Datum
1571 1571 Datum mapového podkladu: {0}
1572 1572 Datum:
1573 1573 Datum:
1574 1574 Název geodetického systému
1575 1575 Debetní karty
1576 1576 Ladící informace
1577 1577 Zvolte, jakým způsobem nahrát data a do jaké sady změn
1578 1578 Desetinné stupně
1579 1579 Zmenšit přiblížení
1580 1580 Stezka pro koně
1581 1581 Cyklostezka
1582 1582 Chodník, pěší stezka
1583 1583 Lezení nad hlubokou vodou
1584 1584 Výchozí
1585 1585 Výchozí (automaticky)
1586 1586 Výchozí (otevřené, zavřené, nové)
1587 1587 Výchozí projekce
1588 1588 Výchozí projekce byla nastavena na ''{0}''
1589 1589 Výchozí hodnota není známa (nastavení nebylo dosud použito).
1590 1590 Výchozí hodnota je ''{0}''.
1591 1591 Výchozí hodnota: {0}
1592 1592 Výchozí: {0}
1593 1593 Definice {0} je nejasná
1594 1594 +++++
1595 1595 +++++
1596 1596 Smazat
1597 1597 Smazat soubor
1598 1598 Smazat vrstvu
1599 1599 Režim mazání
1600 1600 Smazat značky
1601 1601 Smazat cesty, které nejsou součástí vnitřního multipolygonu.
1602 1602 Potvrďte smazání
1603 1603 Smazat duplicitní relace
1604 1604 Smazat duplicitní cesty
1605 1605 Smazat filtr.
1606 1606 Odstranit z relace
1607 1607 Smazat obrázek z disku
1608 1608 Smazat nekompletní členy?
1609 1609 Smazat vrstvy bez jejich uložení. Neuložené změny budou ztraceny.
1610 1610 Smazat uzel {0}
1611 1611 Smaž uzly nebo cesty
1612 1612 Smazat teď!
1613 1613 Smazat objekty
1614 1614 Smazat relaci {0}
1615 1615 Smazat relaci?
1616 1616 Smazat relace
1617 1617 Smazat označené objekty
1618 1618 Smazat vybraný dotaz
1619 1619 Smaže tuto aktivní vrstvu. Nesmaže asociovaný soubor.
1620 1620 Smazat právě editovanou relaci
1621 1621 Vymaže zvolený klíč ze všech objektů
1622 1622 Smazat vybrané vrstvy.
1623 1623 Smazat vybranou relaci
1624 1624 Smazat vybraný zdroj ze seznamu.
1625 1625 Smazat vybrané prvky v tabulce značek
1626 1626 Smazat nepotřebné uzly z cesty.
1627 1627 Smazat cestu {0}
1628 1628 Smazáno
1629 1629 Vymazáno ''{0}''
1630 1630 Stav smazáno:
1631 1631 Smazaný člen {0} je používán v relaci {1}
1632 1632 Uzel odkazovaný {0} byl smazán
1633 1633 Smazaný uzel {0} je součástí cesty {1}
1634 1634 Smazané nebo přesunuté objekty
1635 1635 Smazaná relace
1636 1636 Smazaná relace {0} obsahuje členy
1637 1637 Smazaná cesta {0} obsahuje uzly
1638 1638 Delikatesy
1639 1639 Rozvoz
1640 1640 +++++
1641 1641 Vyznání
1642 1642 Význam
1643 1643 Zubař
1644 1644 Obchodní dům
1645 1645 Zastaralé vlastnosti
1646 1646 Hloubka v metrech
1647 1647 Klesání (m)
1648 1648 Popis
1649 1649 Popis:
1650 1650 Popis: {0}
1651 1651 Cíl
1652 1652 Směrová tabule
1653 1653 Reference cíle
1654 1654 Cíl vyznačený na směrové tabuli (bez vzdálenosti)
1655 1655 Úroveň detailů
1656 1656 Podrobné informace: {0} <> {1}
1657 1657 +++++
1658 1658 +++++
1659 1659 +++++
1660 1660 +++++
1661 1661 +++++
1662 1662 +++++
1663 1663 +++++
1664 1664 +++++
1665 1665 +++++
1666 1666 +++++
1667 1667 +++++
1668 1668 +++++
1669 1669 +++++
1670 1670 +++++
1671 1671 +++++
1672 1672 +++++
1673 1673 +++++
1674 1674 +++++
1675 1675 +++++
1676 1676 +++++
1677 1677 +++++
1678 1678 +++++
1679 1679 +++++
1680 1680 +++++
1681 1681 +++++
1682 1682 +++++
1683 1683 +++++
1684 1684 +++++
1685 1685 +++++
1686 1686 +++++
1687 1687 +++++
1688 1688 +++++
1689 1689 +++++
1690 1690 +++++
1691 1691 +++++
1692 1692 +++++
1693 1693 +++++
1694 1694 +++++
1695 1695 +++++
1696 1696 +++++
1697 1697 +++++
1698 1698 +++++
1699 1699 +++++
1700 1700 +++++
1701 1701 +++++
1702 1702 +++++
1703 1703 +++++
1704 1704 +++++
1705 1705 +++++
1706 1706 +++++
1707 1707 +++++
1708 1708 +++++
1709 1709 +++++
1710 1710 +++++
1711 1711 +++++
1712 1712 +++++
1713 1713 +++++
1714 1714 +++++
1715 1715 +++++
1716 1716 +++++
1717 1717 +++++
1718 1718 +++++
1719 1719 +++++
1720 1720 +++++
1721 1721 +++++
1722 1722 +++++
1723 1723 +++++
1724 1724 +++++
1725 1725 +++++
1726 1726 +++++
1727 1727 +++++
1728 1728 +++++
1729 1729 +++++
1730 1730 +++++
1731 1731 +++++
1732 1732 +++++
1733 1733 +++++
1734 1734 +++++
1735 1735 +++++
1736 1736 Podrobnosti
1737 1737 Podrobnosti…
1738 1738 Podrobnosti:
1739 1739 Nezjištěna žádná použitelná síť IPv6, upřednostním IPv4 před IPv6 po dalším restartu.
1740 1740 Zjištěna použitelná síť IPv6, upřednostním IPv6 před IPv4 po dalším restartu.
1741 1741 Zjištěna použitelná síť IPv6, upřednostňuji IPv6 před IPv4.
1742 1742 Zjistit uživatelské id aktuálního uživatele...
1743 1743 Určování doplňků k načtení...
1744 1744 Objížďka
1745 1745 +++++
1746 1746 +++++
1747 1747 Panel dialogů
1748 1748 Průměr (mm)
1749 1749 Průměr kouny (metrů)
1750 1750 V aktuální datové sadě není objekt s id {0}
1751 1751 Nafta
1752 1752 Nafta GTL (Gas To Liquid)
1753 1753 Aditivum do nafty (AdBlue/AUS32)
1754 1754 Naftová elektrárna
1755 1755 Nafta pro nákladní automobily
1756 1756 Strava
1757 1757 Rozdílný počet jízdních pruhů v klíčích {0} a {1}
1758 1758 Různé testy
1759 1759 Obtížnost
1760 1760 +++++
1761 1761 +++++
1762 1762 Digitální
1763 1763 +++++
1764 1764 +++++
1765 1765 +++++
1766 1766 Nepřesnost pozice (je-li k dispozici, červená = vysoká, zelená = nízká)
1767 1767 +++++
1768 1768 Prohlubeň
1769 1769 Směr
1770 1770 Směr (červená = západ, žlutá = sever, zelená = východ, modrá = jih)
1771 1771 Směr ve stupních
1772 1772 Směr pro uzavření
1773 1773 Zakázat
1774 1774 Zakázat přístup k uvedeným zdrojům, odděleným čárkou
1775 1775 Zakázat všechny ostatní doplňky
1776 1776 Zakázat doplněk
1777 1777 Zahodit
1778 1778 Nepotřebné klíče: pozadí
1779 1779 Nepotřebné klíče: popředí
1780 1780 Nepotřebné klíče: pozadí vybraných
1781 1781 Nepotřebné klíče: popředí vybraných
1782 1782 Odpojit uzel od cesty
1783 1783 Odpojit uzel z cesty na které leží
1784 1784 Odradit od nahrávání na server
1785 1785 +++++
1786 1786 Diskuse
1787 1787 Diskuse
1788 1788 Vydává léky na předpis
1789 1789 Typ
1790 1790 Zobrazit rozšířené parametry OAuth
1791 1791 Zobrazit ISO datumy
1792 1792 Nastavení zobrazení
1793 1793 Zobrazovat pohybující se ikonu reprezentující bod synchronizovaného GPS záznamu, který odpovídá přehrávanému audio záznamu.
1794 1794 Zobrazit rozšířené informace o OSM uzlech, cestách nebo relacích.
1795 1795 Zobrazovat tlačítka v panelech napravo pouze, pokud je kurzor myši uvnitř panelu.
1796 1796 Zobrazí tlačítka pro automatické filtrování číselných hodnot předdefinované značky
1797 1797 Zobrazovat souřadnice jako
1798 1798 Zobrazovat nepotřebné klíče
1799 1799 Zobrazit výplňovou barvu oblastí s place=*
1800 1800 Zobrazit obrázky s GPS souřadnicemi
1801 1801 Zobrazit informace o historii OSM uzlů, cest nebo relací ve webovém prohlížeči.
1802 1802 Zobrazit historii cest, uzlů a relací v OSM.
1803 1803 Zobrazit i klíče, které jsou považovány za tak málo užitečné, že by mohly být klidně vymazány (např. created_by).
1804 1804 Zobrazit živou zvukovou stopu.
1805 1805 Zobrazit rozšířené informace o OSM uzlech, cestách nebo relacích ve webovém prohlížeči.
1806 1806 Rozsah zobrazení: {0}
1807 1807 Zobrazit popisky ulic (ve vysokém přiblížení)
1808 1808 Zobrazovat v menu nabídku Zvuk
1809 1809 Zobrazit obrazovku "O Aplikaci"
1810 1810 Zobrazit základní vlastnosti sady změn
1811 1811 Zobrazit objekty vytvořené, aktualizované a smazané sadou změn
1812 1812 Zobrazit veřejnou diskusi ohledně této sady změn
1813 1813 Zobrazit značky sady změn
1814 1814 Zvětšení zobrazení: {0}
1815 1815 Zobrazení:
1816 1816 Zobrazí malou náhledovou mapku aktuálně upravované oblasti
1817 1817 Zobrazí JOSM verzi a skončí
1818 1818 Zobrazí pouze polohy obrázků Mapillary a jejich pořadí, nikoliv samotné obrázky.
1819 1819 Vzdálenost (kilometry)
1820 1820 Vzdálenost:
1821 1821 Distribuovat uzly
1822 1822 Rozdělit zvolené uzly ve stejné vzdálenosti podél přímky.
1823 1823 Distrikt
1824 1824 Nepoužívaná
1825 1825 Nepoužívaná železnice
1826 1826 Strouha
1827 1827 Potápěčské centrum
1828 1828 Rozdělí intervaly mezi úrovněmi přirozeného rozlišení na menší kroky, pokud jsou mnohem větší než poměr přiblížení
1829 1829 Rozdělení
1830 1830 Neprovádět změny
1831 1831 Příště se již neptat
1832 1832 Příště se již neptat a zapamatovat si mé rozhodnutí (později ho lze změnit v Nastavení -> Doplňky)
1833 1833 Nepřevádět žádná pole
1834 1834 Nekreslit šipky, pokud nejsou alespoň tuto vzdálenost od předchozí.
1835 1835 Neskrývat stavový řádek
1836 1836 Neskrývat nástrojovou lištu
1837 1837 Neskrývat menu a nástrojovou lištu
1838 1838 Práce bez přepínání režimů (ve stylu editoru Potlach)
1839 1839 Neptat se příště (zapamatovat si volbu)
1840 1840 Již nezobrazovat (pro tuto operaci)
1841 1841 Již nezobrazovat (pro toto sezení)
1842 1842 Tuto zprávu již nezobrazovat
1843 1843 Opravdu chcete nastavit novou roli?
1844 1844 Chcete toto povolit?
1845 1845 Chcete vložit tyto značky?
1846 1846 Obchod pro kutily
1847 1847 Dok
1848 1848 Lékařská ordinace
1849 1849 Není v požadovaném tvaru ''omezující hodnota @ podmínka''
1850 1850 Cvičiště pro psy
1851 1851 Chrtí dostihy
1852 1852 +++++
1853 1853 Neignorovat
1854 1854 Dveře
1855 1855 Dveře
1856 1856 Dvojitěstereografická
1857 1857 Dvojklikem resetujte.
1858 1858 Dvojí konflikt
1859 1859 Dolů
1860 1860 Stáhnout
1861 1861 Stáhnout všechny potomky
1862 1862 Stáhnout podél
1863 1863 Stáhnout GPS
1864 1864 Stáhnout GeoJSON
1865 1865 Stáhnout data z URL
1866 1866 Stáhnout OSM
1867 1867 Stáhnout změnu OSM
1868 1868 Stáhnout poznámku OSM podle identifikátoru
1869 1869 Stáhnout poznámky z OSM
1870 1870 Stáhnout poznámky k OSM uvnitř hranic
1871 1871 Stáhnout OSM URL
1872 1872 Stáhnout OSM data podél zvolených cest
1873 1873 Stáhnout objekt OSM podle ID
1874 1874 Stáhnout doplněk
1875 1875 Stáhnout zaměřené obrázky z různých služeb
1876 1876 Stáhnout vybrané potomky
1877 1877 Stáhnout URL
1878 1878 Stáhnout všechny relace, které jsou potomky (rekurzivně)
1879 1879 Stáhnout všechna data?
1880 1880 Stáhnout všechny nekompletní členy
1881 1881 Stáhnout všechny členy vybraných relací
1882 1882 Stáhnout podél...
1883 1883 Stáhnout a restartovat
1884 1884 Stáhni a zobraz historii vybraných objektů
1885 1885 Stahovaná plocha je v pořádku. Její velikost bude zřejmě serverem akceptována.
1886 1886 Stahovaná plocha je moc velká. Server zřejmě odmítne váš požadavek.
1887 1887 Stáhnout do nové vrstvy
1888 1888 Stáhnout záložky mých {0} posledních sad změn
1889 1889 Stáhnout změněné objekty
1890 1890 Stáhnout obsah sady změn
1891 1891 Stáhnout sady změn
1892 1892 Stáhnout sady změn pomocí předdefinovaných dotazů
1893 1893 Stáhnout obsah
1894 1894 Stahování dat
1895 1895 Stáhnout data...
1896 1896 Stáhnout vše v rozmezí:
1897 1897 Stahování dokončeno
1898 1898 Stáhnout z OSM
1899 1899 Stáhnout data z OSM podél zvolených cest
1900 1900 Stáhnout data z OSM podél této trasy
1901 1901 Stáhnout z Overpass API
1902 1902 Stáhnout v aktuálním pohledu
1903 1903 Stáhnout nekompletní členy
1904 1904 Stáhnout nekompletní členy vybraných relací
1905 1905 Stáhnout informace o vybraných sadách změn z OSM serveru
1906 1906 Stahování je zablokováno
1907 1907 Stáhnout seznam
1908 1908 Stažení mapových dat z vybraného serveru
1909 1909 Stáhnout mapová data ze serveru OSM do aktuálního pohledu
1910 1910 Stáhnout členy
1911 1911 Stáhnout chybějící členy relace?
1912 1912 Stáhnout mé sady změn ze serveru OSM (max. 100 sad)
1913 1913 Stáhnout pouze mé sady změn
1914 1914 Stáhnout poblíž:
1915 1915 Stáhnout poznámky z vyhledávacího API poznámek
1916 1916 Stáhnout poznámky v aktuálním zorném poli
1917 1917 Stáhnout nyní
1918 1918 Stáhnout objekt
1919 1919 Stáhnout objekt...
1920 1920 Stáhnout objekty
1921 1921 Stáhnout objekty odkazující na některý ze zvolených objektů
1922 1922 Stáhnout rodičovské cesty/relace
1923 1923 Stahuji seznam doplňků...
1924 1924 Stáhnout doplňky
1925 1925 Stahování přesměrováno na ''{0}''
1926 1926 Stáhnout odkazující objekty (rodičovské relace a cesty)
1927 1927 Stáhnout odkazující objekty (rodičovské relace)
1928 1928 Stáhnout odkazující relace
1929 1929 Stáhnout členy relace
1930 1930 Stáhnout relace
1931 1931 Stáhnout vybrané nekompletní členy
1932 1932 Stáhnout vybrané relace
1933 1933 Stáhni sezení
1934 1934 Stahování přeskočeno
1935 1935 Stáhnout ohraničující rámeček
1936 1936 Stáhnout trasy GPS podle ohraničujícího rámečku
1937 1937 Stáhnout obsah sady změn
1938 1938 Stáhnout obsah sady změn z serveru OSM
1939 1939 Stáhnout sadu změn se zadaným id včetně jejího obsahu
1940 1940 Stáhnout obsah vybraných sad změn ze serveru
1941 1941 Stáhnout aktuální verzi změněných objektů ve vybraných sadách změn
1942 1942 Stáhnout aktuální verzi zvolených objektů
1943 1943 Stáhnout seznam dostupných doplňků
1944 1944 Stáhnout v místě určeném podle URL (které obsahuje lat=x&lon=y&zoom=z)
1945 1945 Stáhnout v místě určeném podle URL (které obsahuje lat=x&lon=y&zoom=z) prošlé GPS trasy
1946 1946 Stahování {0} z {1} (zbývá {2})
1947 1947 Stažená GPX data
1948 1948 Staženo {0}/{1} dlaždic
1949 1949 Stahování souboru {0}: {1} bytů…
1950 1950 Stahování GPS dat
1951 1951 Stahuji data OpenStreetMap...
1952 1952 Stahuji poznámky (Notes) k OSM...
1953 1953 Stahuji doplněk {0}...
1954 1954 Stahování zprávy dne
1955 1955 Stahování obsahu sady změn
1956 1956 Stahuji sadu změn {0} ...
1957 1957 Stahuji sady změn...
1958 1958 Stahuji obsah sady změn {0} ...
1959 1959 Stahování dat
1960 1960 Stahuji data...
1961 1961 Stahování souboru
1962 1962 Stahování historie...
1963 1963 Stahuji chybějící členy relace
1964 1964 Stahuji poznámky
1965 1965 Stahování otevřených sad změn…
1966 1966 Stahuji seznam doplňků z ''{0}''
1967 1967 Stahuji body {0} až {1}...
1968 1968 Stahování odkazovaných relací ...
1969 1969 Stahování odkazovaných cest ...
1970 1970 +++++
1971 1971 Lyžařský vlek
1972 1972 Tažením úseku cesty vytvoříte obdélník. Ctrl - přesun úseku v ose jeho normály. Alt - vytvoření nového obdélníku, dvojklik - přidání nového uzlu.
1973 1973 Posunout ukazatel přehrávání
1974 1974 Pro přehrání zvuku od určitého místa přetáhněte ukazatel přehrávání poblíž GPS záznamu. Chcete-li v tomto bodě synchronizovat zvuk, podržte klávesu Shift.
1975 1975 Odvodňovací kanál, meliorace
1976 1976 Kreslit
1977 1977 Kreslit šipky ve směru jízdy
1978 1978 Nakreslit kruh z hodnoty HDOP
1979 1979 Nakreslete obdélník požadované velikosti a pak pusťte tlačítko myši.
1980 1980 Vykreslit všechny stopy GPX, které překračují tento práh.
1981 1981 Nakreslení šipek ve směru jednosměrných cest a další směrové vlastnosti.
1982 1982 Vykreslit ohraničující box stažených dat
1983 1983 Zobrazovat šipky u čar spojujících GPS body.
1984 1984 Zobrazovat směr úseků cesty.
1985 1985 Vykreslovat neaktivní vrstvy v jiných barvách
1986 1986 Kreslit velké GPS body
1987 1987 Zobrazovat větší tečky u GPS bodů.
1988 1988 Kreslit čáry mezi GPS body
1989 1989 Kreslit uzly
1990 1990 Kreslit šipky ve směru jízdy v jednosměrných silnicích
1991 1991 Vykreslovat pouze obrysy ploch
1992 1992 Vykreslovat pomocnou čáru od posledního bodu
1993 1993 Vykreslit pořadová čísla úseků
1994 1994 Vykreslit pořadová čísla segmentů na vybranou cestu
1995 1995 Zobrazovat hranice dat stažených ze serveru.
1996 1996 Zobrazovat směrové šipky pomocí tabulek místo komplexní matematiky.
1997 1997 Zobrazovat neaktivní vrstvy dat jinou barvou.
1998 1998 Zobrazovat pořadová čísla úseků v cestě.
1999 1999 Vykreslovat virtuální uzly v modu výběru
2000 2000 Vykreslovat křížky uprostřed cest ve výběrovém módu.
2001 2001 Vykreslit s neprůhledností (alpha blending)
2002 2002 Šířka kreslených GPX linií
2003 2003 Pitná voda
2004 2004 Použitelná z auta (drive through)
2005 2005 Drive-in
2006 2006 Autoškola
2007 2007 +++++
2008 2008 +++++
2009 2009 Zahodit starý mapový podklad ''{0}''
2010 2010 Čistírna
2011 2011 Dvojité zarovnávání
2012 2012 Dvojité zarovnávání zapnuté.
2013 2013 Výpusť odpadních vod
2014 2014 +++++
2015 2015 Duplikovat
2016 2016 Duplicitní čísla domů
2017 2017 Zduplikovat uzly používané více cestami.
2018 2018 Duplicitní výběr.
2019 2019 Duplikovat tuto vrstvu
2020 2020 Duplicitní uzly
2021 2021 Zdvojené relace
2022 2022 Duplicitní uzly v cestě
2023 2023 Duplicitní cesty
2024 2024 Doba (M, MM, HH:MM, nebo HH:MM:SS)
2025 2025 Dynamicky
2026 2026 Dynamická tlačítka v postranních menu
2027 2027 Dynamické barvy závislé na hodnotách dat
2028 2028 V
2029 2029 Email
2030 2030 E-cigareta
2031 2031 E-mailová adresa obsahuje neplatnou doménu: {0}
2032 2032 E-mailová adresa obsahuje neplatné uživatelské jméno: {0}
2033 2033 Neplatná e-mailová adresa
2034 2034 E10 (10% směs etanolu)
2035 2035 E85 (85% směs etanolu)
2036 2036 +++++
2037 2037 +++++
2038 2038 URL licence EULA není dostupné: {0}
2039 2039 Průměr každého připojení (oddělovat ;)
2040 2040 Každý uzel musí spojovat přesně 2 cesty
2041 2041 Východ/Sever
2042 2042 Easting (vzdálenost od poledníku)
2043 2043 Upravit
2044 2044 Upravit vlastnosti silnice:
2045 2045 Upravit URL, odkud se dají stahovat doplňky.
2046 2046 Upravit značky
2047 2047 Upravit také...
2048 2048 Upravit hranice
2049 2049 Upravit filtr.
2050 2050 Upravit seznam ignorovaných
2051 2051 Upravit položku
2052 2052 Upravit zeměpisnou šířku a délku uzlu.
2053 2053 Upravit novou relaci ve vrstvě "{0}"
2054 2054 Upravit relaci #{0} ve vrstvě "{1}"
2055 2055 Upravit vybraný dotaz
2056 2056 Upravit klávesovou zkratku
2057 2057 Upravit zdrojovou položku:
2058 2058 Upravit aktuální stránku nápovědy
2059 2059 Upravit vybranou relaci
2060 2060 Upravit název souboru nebo URL vybraných aktivních předvoleb
2061 2061 Upravit název souboru nebo URL u vybraného aktivního pravidla
2062 2062 Upravit název souboru nebo URL vybraného aktivního stylu
2063 2063 Upravit relaci, na kterou odkazuje vybraný člen relace.
2064 2064 Upravit vybrané cesty pro ikony
2065 2065 Upravit zvolený zdroj.
2066 2066 Změnit hodnotu zvoleného klíče ve všech objektech
2067 2067 Editační nástrojová lišta
2068 2068 Úpravy: {0}
2069 2069 Upravené na:
2070 2070 Upraveno kým:
2071 2071 +++++
2072 2072 Vzdělání
2073 2073 +++++
2074 2074 Cestu lze zadat ručně do textového pole, nebo vybrat kliknutím na tlačítko "...".
2075 2075 Elektrická zařízení
2076 2076 Elektrikář
2077 2077 Elektrifikováno
2078 2078 Elektronika
2079 2079 Elektronické peněženky nebo kreditní karty
2080 2080 Elektronika
2081 2081 Prvky typu {0} jsou podporovány.
2082 2082 Nadmořská výška (metry)
2083 2083 Mapa s vrstevnicemi
2084 2084 Výtah
2085 2085 Elipsoid ''{0}'' není podporován.
2086 2086 Název elipsoidu
2087 2087 Parametry elipsoidu
2088 2088 Je vyžadován elipsoid (+ellps=* nebo +a=*, +b =*)
2089 2089 E-mailová adresa
2090 2090 Ověřování platnosti emailu
2091 2091 Násep
2092 2092 Ambasáda
2093 2093 Nouzové
2094 2094 Místo pro kontaktování záchranářů
2095 2095 Nouzový telefon
2096 2096 Nouzové telefonní číslo
2097 2097 Nouzový pruh vedle dlouhých klesání pro bezpečné zastavení nákladních a jiných vozidel v případě selhání brzd.
2098 2098 Záchranná vozidla
2099 2099 Vchod na pohotovost
2100 2100 Prázdný dokument
2101 2101 Prázdná metadata
2102 2102 Nalezena prázdná role, ale byla očekávána jedna z ''{0}''
2103 2103 Prázdné cesty
2104 2104 Povolit
2105 2105 Povolit výchozí nastavení vestavěné ikony
2106 2106 Aktivovat filtr
2107 2107 Zapnout vzdálené ovládání
2108 2108 Hodnotu přijmete zatržením políčka
2109 2109 Zapnutí/vypnutí automatického posunu mapy na naposledy umístěný uzel
2110 2110 Povolit/zakázat režim pro experty
2111 2111 Povolit/zakázat šrafování pozadí oblastí ležících mimo stažené oblasti.
2112 2112 Zapnout/vypnout drátový model mapy
2113 2113 Povolena podrobná úroveň ladících informací (trasování)
2114 2114 Prosazování dopravních omezení
2115 2115 +++++
2116 2116 Zvětšit
2117 2117 Zadejte šířku/délku místa kam skočit.
2118 2118 Zadat URL
2119 2119 Zadejte URL ke stažení:
2120 2120 Zadejte id sady změn
2121 2121 K vytvoření poznámky zadejte podrobný komentář
2122 2122 Zadejte seznam doplňků, které chcete stáhnout.
2123 2123 Zadejte název hledaného místa
2124 2124 Zadejte jméno místa, které chcete najít:
2125 2125 Zadejte roli a aplikujte ji na vybrané členy relace
2126 2126 Zadat roli pro všechny členy relace
2127 2127 Zadejte hledaný výraz
2128 2128 Zadejte zdroj
2129 2129 Zadejte pokročilé vlastnosti OAuth
2130 2130 Vložte URL, ze kterého mají být stažena data
2131 2131 Zadejte komentář k nahrávaným datům
2132 2132 Zadejte přihlašovací údaje pro HTTP proxy
2133 2133 Zadejte přihlašovací údaje pro API OSM
2134 2134 Zadejte přihlašovací údaje pro hostitele
2135 2135 Zadejte easting a northing (x a y, vzdálenost od poledníku a rovníku) oddělené mezerou, čárkou, nebo středníkem.
2136 2136 Zadejte jméno souboru:
2137 2137 Zadejte cestu nebo jméno složky:
2138 2138 Vložte text
2139 2139 Zadejte id objektu, který chcete stáhnout
2140 2140 Zadejte přístupový token OAuth
2141 2141 Zadejte souřadnice nového uzlu.
2142 2142 Zadejte hledaný výraz
2143 2143 Vchod
2144 2144 Vstup (průchod překážkou)
2145 2145 Číslo vchodu
2146 2146 Položka ''{0}'' vyžaduje verzi JOSM {1}. (Momentálně běží: {2})
2147 2147 Položka {0}
2148 2148 +++++
2149 2149 Jezdectví
2150 2150 Ekvidistantní cylindrická (Plate Carrée)
2151 2151 +++++
2152 2152 +++++
2153 2153 +++++
2154 2154 +++++
2155 2155 Sexshop
2156 2156 Chyba
2157 2157 Chyba
2158 2158 Chyba - soubor nenalezen: ''{0}''
2159 2159 Chyba při přidávání certifikátu {0} - nesedí otisk prstu certifikátu. Očekáváno {1}, bylo {2}
2160 2160 Chyba při stahování dlaždic: {0}
2161 2161 Chyba během stahování
2162 2162 Chyba při procházení dokumentu schopností WMTS: {0}
2163 2163 Chyba při získávání vrstev: {0}
2164 2164 Chybové záhlaví "{0}" neodpovídalo očekávanému vzoru
2165 2165 Chyba ve filtru
2166 2166 Chyba ve vyhledávacím výrazu na pozici {0} - výraz musí vrátit prvky odlišné od aktuálního prvku
2167 2167 Chyba ve vyhledávacím výrazu na pozici {0} - levá strana logického součtu(|) musí vrátit sadu prvků
2168 2168 Chyba ve vyhledávacím výrazu na pozici {0} - negaci(-) nelze použít v tomto kontextu
2169 2169 Chyba ve vyhledávacím výrazu na pozici {0} - pravá strana logického součtu(|) musí vrátit sadu prvků
2170 2170 Chyba v {0} hodnota: {1}
2171 2171 Chyba při inicializaci testu {0}:\n {1}
2172 2172 Chyba při načítání souboru geojson {0}
2173 2173 Chyba při načítání vrstvy
2174 2174 Při parsování gpx vrstvy ''{0}'' došlo k chybě. Bude dostupná pouze část dat.
2175 2175 Při parsování gpx souboru ''{0}'' došlo k chybě. Bude dostupná pouze část dat.
2176 2176 Chyba nastala při dotazu ''{0}'': ''{1}''
2177 2177 Chyba v souboru {0}
2178 2178 Chyba ve zpracování odpovědi serveru
2179 2179 Chyba parsování {0}:
2180 2180 Chyba přehrávání zvuku
2181 2181 Chyba při čtení záložky: %s
2182 2182 Chyba při čtení informace o revizi ze souboru revize: {0}
2183 2183 Chyba při přejmenovávání souboru z "{0}" na "{1}"
2184 2184 Chyba při získávání souborů z adresáře {0}\n
2185 2185 Chyba při čtení posunutí.\nOčekávaný formát: {0}
2186 2186 Chyba při zpracování vyhledávacího výrazu na pozici {0}
2187 2187 Chyba při čtení data.\nProsíme, použijte požadovaný formát
2188 2188 Chyba při čtení časového pásma.\nOčekávaný formát: {0}
2189 2189 Chyba při parsování {0}
2190 2190 Chyba: {0}
2191 2191 Chyby
2192 2192 Chyby během stahování
2193 2193 Eskalátor
2194 2194 Únikový pruh
2195 2195 Obzvlášť starý strom, často zvláštního tvaru. Obvykle chráněný pro svou jedinečnost.
2196 2196 Snímky světa Esri
2197 2197 +++++
2198 2198 +++++
2199 2199 +++++
2200 2200 Odhadovaná velikost keše: {0}
2201 2201 Estonsko základní (Maaamet)
2202 2202 +++++
2203 2203 +++++
2204 2204 +++++
2205 2205 Estonsko ortho (Maaamet)
2206 2206 +++++
2207 2207 Ethanol (alkohol)
2208 2208 Evropský tlakovodní reaktor (EPR)
2209 2209 Sudé číslo domu v interpolaci lichých adres.
2210 2210 Směs měkkých a tvrdých materiálů
2211 2211 Vše
2212 2212 Příklady
2213 2213 Startovací činnosti specifické pro platformu
2214 2214 Existující uzel
2215 2215 Současné hodnoty
2216 2216 Konec
2217 2217 Ukončit JOSM s uložením. Neuložené změny budou nahrány na server a/nebo uloženy.
2218 2218 Ukončit JOSM bez ukládání. Neuložené změny budou ztraceny.
2219 2219 Ukončit okamžitě!
2220 2220 Ukončit JOSM
2221 2221 Očekáván prvek ''{0}'', ale obdržen ''{1}''
2222 2222 U parametru {0} očekáváno desetinné číslo > 0, ale nalezeno ''{1}''
2223 2223 U parametru {0} očekáváno desetinné číslo, ale nalezeno ''{1}''
2224 2224 U parametru {0} očekáváno celé číslo > 0, ale nalezeno ''{1}''
2225 2225 U volby {0} očekáváno celé číslo >=0, ale nalezeno ''{1}''
2226 2226 U volby {0} očekáváno celé číslo, ale nalezeno ''{1}''
2227 2227 Pro parametr ''+zone=...'' očekáváno celé číslo v rozsahu 1-60.
2228 2228 U parametru {0} očekávány klíč a hodnota oddělené znakem '':'', ale nalezeno ''{1}''
2229 2229 Očekávána neprázdná hodnota pro parametr ''{0}'', nalezeno ''{1}''
2230 2230 Očekáván číselný argument pro parametr ''{0}''
2231 2231 Očekáván vyhledávací výraz
2232 2232 U parametru {0} očekávány dvě souřadnice oddělené čárkou, ale nalezeno ''{1}''
2233 2233 Očekávány dvě souřadnice oddělené mezerou, nalezeno {0} v ''{1}''
2234 2234 Očekávám {0} po {1}
2235 2235 Režim pro experty
2236 2236 Označených trasových bodů (waypoints) s časem odhadnutým podle polohy ve stopě.
2237 2237 Označených trasových bodů (waypoints) s platnou časovou značkou.
2238 2238 Export GPX souboru
2239 2239 Exportovat soubor GPS počínaje prvním členem
2240 2240 Exportovat soubor GPS počínaje posledním členem
2241 2241 Exportovat a uložit
2242 2242 Nastavení Exportu
2243 2243 Uložit vlastní nastavení do souboru
2244 2244 Uložit do souboru vybrané položky
2245 2245 Exportovat data do GPX souboru.
2246 2246 Export do GPX...
2247 2247 Položka externího zdroje: aktivní
2248 2248 Položka externího zdroje: neaktivní
2249 2249 Získávám polohu podle GPS z EXIF
2250 2250 Vytáhnout
2251 2251 Vytahování s dvojitým zarovnáváním
2252 2252 Vytáhnout cestu
2253 2253 Vytáhnout: pomocná linie
2254 2254 Vytáhnout: hlavní linie
2255 2255 +++++
2256 2256 OPRAVIT
2257 2257 OPRAVIT
2258 2258 +++++
2259 2259 +++++
2260 2260 +++++
2261 2261 +++++
2262 2262 Látky
2263 2263 Zařízení
2264 2264 Přístup do adresáře ''{0}'' se nezdařil kvůli zabezpečení. Došlo k výjimce: {1}
2265 2265 Nepodařilo se přidat {0} ke kontrole značek
2266 2266 Nepodařilo se autentizovat uživatele ''{0}'' s heslem ''***'' jako uživatele OAuth
2267 2267 Nepodařilo se autorizovat žádost OAuth ''{0}''
2268 2268 Chybějící adresář keše se nepodařilo vytvořit: {0}
2269 2269 Nepodařilo se vytvořit chybějící adresář keše doplňků: {0}
2270 2270 Nepodařilo se vytvořit chybějící adresář předvoleb doplňků: {0}
2271 2271 Nepodařilo se vytvořit chybějící adresář uživalteských dat doplňků: {0}
2272 2272 Nepodařilo se vytvořit chybějící složku konfigurace: {0}
2273 2273 Nepodařilo se vytvořit chybějící složku uživatelských dat: {0}
2274 2274 Nepodařilo se vytvořit adresář pro doplněk ''{0}''
2275 2275 Nepodařilo se vytvořit adresář doplňků ''{0}''. Nemohu vytvořit keš seznamu doplňků z webu s doplňky ''{1}''.
2276 2276 Nepodařilo se vytvořit informace o doplňku ''{0}'' z jeho manifestu
2277 2277 Selhalo vytvoření zdroje dlaždice
2278 2278 Selhalo vymazání špatného výchozího souboru keše: {0}
2279 2279 Nepodařilo se smazat zastaralý doplněk ''{0}''.
2280 2280 Nepodařilo se stáhnout seznam informací o doplňku
2281 2281 Selhalo vyhodnocení {0}
2282 2282 Nepodařilo se najít doplněk {0}
2283 2283 Chyba při práci se souborem ZIP ''{0}''. Došlo k výjimce: {1}
2284 2284 Selhalo indexování pravidel validátoru. Chyba byla: {0}
2285 2285 Předvolby se nepodařilo inicializovat. Chybějící adresář s předvolbami "{0}" nelze vytvořit.
2286 2286 Nepodařilo se inicializovat nastavení. Nepodařilo se nastavit soubor s nastavením na výchozí hodnoty: {0}
2287 2287 Nepodařilo se inicializovat předvolby. Adresář s předvolbami ''{0}'' není adresářem.
2288 2288 Nepodařilo se nainstalovat již stažený doplněk ''{0}''. Jeho instalaci přeskakuji. JOSM bude dále používat starou verzi doplňku.
2289 2289 Nepodařilo se nainstalovat doplněk ''{0}'' z dočasného staženého souboru ''{1}''. Selhalo jeho přejmenování.
2290 2290 Nepodařilo se nainstalovat doplněk ''{0}'' z dočasného staženého souboru ''{1}''. {2}
2291 2291 Selhalo nahrání stylů kreslení mapy z ''{0}''. Došlo k výjimce: {1}
2292 2292 Nepodařilo se načíst XML schéma.
2293 2293 Selhalo načtení výchozího souboru keše: {0}
2294 2294 Nelze načíst třídu map rendereru ''{0}''. Třída nebyla nalezena.
2295 2295 Nepodařilo se načíst zdroj ''{0}'', chyba je {1}.
2296 2296 Nepodařilo se načíst {0}, použijte nakešovaný soubor a opakujte pokus později: {1}
2297 2297 Nepodařilo se nalézt obrázek ''{0}''
2298 2298 Nepodařilo se najít zdroj ''{0}''.
2299 2299 Nepodařilo se otevřít URL
2300 2300 Nepovedlo se otevřít soubor s příponou ''{2}'' a jménem ''{3}'' ze souboru ZIP ''{0}''. Došlo k výjimce: {1}
2301 2301 Nepodařilo se otevřít stránku s nápovědou.
2302 2302 Nepodařilo se otevřít stránku s nápovědou. Cílové URL je prázdné.
2303 2303 Nepodařilo se otevřít vstupní proud zdroje ''{0}''
2304 2304 Selhalo procházení selektoru MapCSS
2305 2305 Selhalo zpracování stylů kreslení mapy z ''{0}''. Došlo k chybě: {1}
2306 2306 Nepodařilo se rozklíčovat datum ''{0}'' z odpovědi serveru.
2307 2307 Selhalo procházení externích dat taginfo na {0}: {1}
2308 2308 Selhalo zpracování pole ''{1}'' v nastavení s klíčem ''{0}''. Výjimka byla: {2}. Nelze obnovit geometrii okna z nastavení.
2309 2309 Nepodařilo se projít seznam doplňků z webu ''{0}''. Web přeskakuji. Došlo k výjimce: {1}
2310 2310 Nelze uložit předvolby do "{0}"
2311 2311 Nepodařilo se zajistit, aby se dialog s přihlašovacími údaji zobrazoval vždy navrchu. Došlo k bezpečnostní výjimce.
2312 2312 Nepodařilo se načíst CSS soubor ''help-browser.css''. Výjimka je: {0}
2313 2313 Chyba načtení zprávy dne (MOTD). Výjimka byla: {0}
2314 2314 Nepodařilo se přejmenovat soubor {0} na {1}.
2315 2315 Nepodařilo se získat přístupový token OAuth od správce přihlašovacích údajů.
2316 2316 Selhalo získání přihlašovacích údajů do OSM ze správce přihlašovacích údajů.
2317 2317 Nelze získat uživatelské informace aktuálního uživatele JOSM. Došlo k výjimce: {0}
2318 2318 Nepodařilo se uložit přihlašovací údaje k OSM do správce přihlašovacích údajů.
2319 2319 Selhalo ukládání výchozích předvoleb.
2320 2320 Načtení informací o doplňku ze souboru ''{0}'' se nepodařilo. Přeskakuji.
2321 2321 Nepodařilo se nastavit aktuální prvek. Aktuální verze {0} nebyla v historii nalezena.
2322 2322 Neúspěšné nastavení odkazu. Odkaz id {0} nebyl nalezen v historii id {1}.
2323 2323 Nepodařilo se nastavit odkaz na objekt. Verze odkazu {0} není v historii dostupná.
2324 2324 Nepodařilo se podepsat spojení HTTP pomocí hlavičky ověřování totožnosti OAuth
2325 2325 Nepodařilo se uložit přístupový token OAuth do správce přihlašovacích údajů.
2326 2326 Nepodařilo se aktualizovat prvek s id {0}, protože aktuálně editovaná vrstva takový prvek neobsahuje
2327 2327 Nepodařilo se aktualizovat prvek s id {0}, protože aktuálně editovaná vrstva neexistuje
2328 2328 +++++
2329 2329 Celkem čisté aktuální snímky pro aktualizaci okrajů ledovce (pravé barvy)
2330 2330 Falešný posun na východ a na sever
2331 2331 Statek
2332 2332 Stánek farmy
2333 2333 Zemědělská půda
2334 2334 Dvůr statku
2335 2335 Rychlé občerstvení
2336 2336 Rychlé vykreslování (vypadá ošklivě)
2337 2337 Násobitel rychlého přehrávání
2338 2338 Fatální: neúspěšná lokalizace obrázku ''{0}''. Toto je vážný konfigurační problém. JOSM přestane pracovat.
2339 2339 Faxové číslo
2340 2340 Poplatek
2341 2341 Travnatá horská krajina (fell)
2342 2342 Ženy
2343 2343 Plot
2344 2344 Trajekt/přívoz
2345 2345 Trasa přívozu, trajektu
2346 2346 Přístaviště přívozu
2347 2347 Trasa trajektu není připojená k terminálu trajektu, ani k odbočce trasy.
2348 2348 Trasa trajektu není připojená k silniční síti, ani k odbočce trasy.
2349 2349 Stahuji balík uzlů z ''{0}''
2350 2350 Stahuji balík relací z ''{0}''
2351 2351 Stahuji balík cest z ''{0}''
2352 2352 Stahuji uzel s id {0} z ''{1}''
2353 2353 Stahuji relaci s id {0} z ''{1}''
2354 2354 Stahuji cestu s id {0} z ''{1}''
2355 2355 Pozemní hokej
2356 2356 +++++
2357 2357 Soubor "{0}" neexistuje
2358 2358 Do souboru ''{0}'' nelze zapisovat. Zadejte, prosím, jiný název.
2359 2359 Název souboru:
2360 2360 Záložní soubory
2361 2361 Soubor již existuje. Chcete jej přepsat?
2362 2362 Očekáván název souboru pro vrstvu číslo {0}
2363 2363 Název souboru:
2364 2364 Soubor {0} již existuje. Přepsat?
2365 2365 Soubor {0} je načten pod jménem "{1}"
2366 2366 Soubor: {0}
2367 2367 Nápověda FileChooser.
2368 2368 Soubory
2369 2369 Soubory typu:
2370 2370 Soubory typu:
2371 2371 Naplnit jednu sadu změn a vrátit se do dialogu Nahrát data
2372 2372 Filtr
2373 2373 Filtr - skrytých:{0} nepřístupných:{1}
2374 2374 Filtr vrstev:
2375 2375 Způsob filtrování
2376 2376 Filtruje objekty - schová/zneaktivní je.
2377 2377 Filtrovaný řetězec:
2378 2378 Filtr:
2379 2379 Dokončit kreslení
2380 2380 Hasící přístroj
2381 2381 Požární hadice
2382 2382 Požární hydrant
2383 2383 Hasičská stanice
2384 2384 Ohniště
2385 2385 Ohniště
2386 2386 První
2387 2387 +++++
2388 2388 Rybaření
2389 2389 +++++
2390 2390 Fitness centrum
2391 2391 Venkovní tělocvična
2392 2392 Trasa pro fitness
2393 2393 Opravit
2394 2394 Opravit zastaralé značky
2395 2395 Oprava {0}
2396 2396 Opravit konflikty značek
2397 2397 Opravit značky
2398 2398 Opravit vybraný problém.
2399 2399 Opravte, pokud je to možné.
2400 2400 Opravuji ({0}/{1}): ''{2}''
2401 2401 Opravuji chyby ...
2402 2402 Opravit
2403 2403 +++++
2404 2404 Vlajkový stožár
2405 2405 Čísla bytů
2406 2406 Rekurzivně zploštit tuto relaci do jedné stopy GPX, počínaje prvním členem a pokračujíc k poslednímu.
2407 2407 Rekurzivně zploštit tuto relaci do jedné stopy GPX, počínaje posledním členem a pokračujíc k prvnímu.
2408 2408 Plovoucí
2409 2409 Květinářství
2410 2410 Průtok spolu s jednotkou
2411 2411 Květinový záhon
2412 2412 Vymazat keš dlaždic
2413 2413 Vystředit Editor relace s relací''{0}''ve vrstvě''{1}''
2414 2414 Adresáře
2415 2415 Následovat
2416 2416 Sledovat linii
2417 2417 Sledujte nás na
2418 2418 Nalezeny následující problémy:
2419 2419 Jídlo a pití
2420 2420 Nepobytové zařízení, které poskytuje jídlo.
2421 2421 Sdílená jídelna několika restaurací
2422 2422 Jídlo a pití
2423 2423 Pěší
2424 2424 Fotbal
2425 2425 Pro
2426 2426 Pro jih a západ použijte buď záporná čísla nebo znaky S, W.
2427 2427 Oblasti s viditelným souvislým skalním podložím bez významné vegetace.
2428 2428 Podrobnosti příkazů {0} a {1} získáte jejich spuštěním s volbou {2}.
2429 2429 Pro přesnější mapování pobřeží a ledovce (pravé barvy)
2430 2430 Pouze pro vybrané objekty
2431 2431 Pro tělo
2432 2432 +++++
2433 2433 Pro omezení šířky pásma pro uživatele namísto pro IP adresu
2434 2434 Nelze určit správné pořadí nových členských cest pro {0}. Aby se to vyřešilo, je potřeba nejdříve stáhnout některé chybějící členy relace.
2435 2435 Vynutit kreslení čar, pokud importovaná data neobsahují informace o čarách.
2436 2436 Doplnit spojovací čáry, pokud nejsou úseky cesty v datech obsaženy
2437 2437 Vynutit značení všech obrázků (dočasně přebije nastavení výše).
2438 2438 Vynutit překreslení dlaždice
2439 2439 Brod
2440 2440 Les
2441 2441 +++++
2442 2442 Zapomenout objekty, ale nemazat je na serveru při nahrávání.
2443 2443 Formátovat datumy podle {0}. Dnešní datum bude zobrazen jako {1} namísto {2}
2444 2444 Pevnost
2445 2445 Skok dopředu/vzad (vteřiny)
2446 2446 Nalezeno {0} odpovídajících výrazů
2447 2447 Fontána
2448 2448 Rámařství
2449 2449 +++++
2450 2450 +++++
2451 2451 Pumpa pro jízdní kola zdarma
2452 2452 Freemap.sk Auto
2453 2453 Freemap.sk Cyklo
2454 2454 Freemap.sk Turistika
2455 2455 +++++
2456 2456 Freemap.sk Lyže
2457 2457 Blokovat
2458 2458 Blokovat aktuální seznam slučovaných prvků.
2459 2459 Nákladní výtah
2460 2460 +++++
2461 2461 Obtížnost francouzská
2462 2462 Francouzký pozemkový katastr
2463 2463 Francie: Hlavní obtížnost
2464 2464 Francie: Nejtěžší trasa
2465 2465 Francie: Nejlehčí trasa
2466 2466 Frekvence v hertzích (Hz)
2467 2467 Od
2468 2468 Z (výchozí zastávka)
2469 2469 Z ...
2470 2470 Z relace
2471 2471 Z URL
2472 2472 Frutariánská
2473 2473 Čerpací stanice
2474 2474 Tankovací karty:
2475 2475 Typy paliv:
2476 2476 Celoobrazovkové zobrazení
2477 2477 Plně automatická
2478 2478 Funkce
2479 2479 Pohřební služba
2480 2480 Pozemní lanovka
2481 2481 Nábytek
2482 2482 +++++
2483 2483 +++++
2484 2484 +++++
2485 2485 G-K pásmo
2486 2486 +++++
2487 2487 Signály systému GLONASS
2488 2488 GPS body
2489 2489 Signály GPS
2490 2490 Popis GPS trasy
2491 2491 GPX soubory
2492 2492 GPX trasa neobsahuje časové údaje
2493 2493 Data GPX budou zahrnuta do souboru sezení.
2494 2494 Vrstva GPX
2495 2495 GPX trasa:
2496 2496 +++++
2497 2497 +++++
2498 2498 +++++
2499 2499 +++++
2500 2500 GTK Výběr barev
2501 2501 +++++
2502 2502 +++++
2503 2503 +++++
2504 2504 +++++
2505 2505 +++++
2506 2506 +++++
2507 2507 Gaelské hry
2508 2508 Signály systému Galileo
2509 2509 Hazardní hry
2510 2510 Gama
2511 2511 Garáže
2512 2512 Zahrada
2513 2513 Zahradnické centrum
2514 2514 Zahradník
2515 2515 Rozšíření stop Garmin podporuje pouze 16 barev.
2516 2516 Plyn
2517 2517 Plynová elektrárna
2518 2518 Plynová izolace
2519 2519 Benzínová elektrárna
2520 2520 Plynojem
2521 2521 Brána
2522 2522 Rozchod (mm)
2523 2523 +++++
2524 2524 +++++
2525 2525 +++++
2526 2526 +++++
2527 2527 +++++
2528 2528 Obecný přístup
2529 2529 Typ generátoru
2530 2530 Rod
2531 2531 GeoJSON soubory
2532 2532 Soubor GeoJSON
2533 2533 +++++
2534 2534 +++++
2535 2535 +++++
2536 2536 +++++
2537 2537 +++++
2538 2538 +++++
2539 2539 +++++
2540 2540 +++++
2541 2541 Geografie
2542 2542 +++++
2543 2543 Geoobrázek: {0}
2544 2544 Geometrie
2545 2545 Geometrie prvku {0} je prázdná
2546 2546 +++++
2547 2547 +++++
2548 2548 +++++
2549 2549 +++++
2550 2550 Obrázky s GPS souřadnicemi
2551 2551 Geotermální elektrárna
2552 2552 Získání přístupového tokenu pro ''{0}''
2553 2553 Stav dlaždice
2554 2554 Dárky/Suvenýry
2555 2555 +++++
2556 2556 +++++
2557 2557 Dej přednost v jízdě
2558 2558 Ledovec
2559 2559 Ledovce na Northwest Heard Island (mezitím zmapované) (falešné barvy IČ)
2560 2560 Sklo
2561 2561 Skleněné lahve
2562 2562 +++++
2563 2563 +++++
2564 2564 Bezlepková
2565 2565 Zpět k dialogu uploadu
2566 2566 Zpět na krok 1/3
2567 2567 Jít na OSM wiki k nápovědě o relacích
2568 2568 Přejít na nápovědu ke značce na OSM wiki
2569 2569 Jít na Taginfo
2570 2570 Přejít na Taginfo ({0})
2571 2571 Jít na domovskou stránku nápovědy pro JOSM
2572 2572 Přejít na následující stránku
2573 2573 Přejít na předchozí stránku
2574 2574 +++++
2575 2575 Golfové hřiště
2576 2576 Kabinková lanovka (gondola)
2577 2577 Nákladní
2578 2578 +++++
2579 2579 +++++
2580 2580 Čas GPS (načten z předchozích fotografií):
2581 2581 Oprávnění
2582 2582 Trávník
2583 2583 Neudržovaná louka
2584 2584 Hrob
2585 2585 Hřbitov u kostela
2586 2586 Gravitační odtok pro hadici
2587 2587 Zelený odpad
2588 2588 Zelená:
2589 2589 Zastavitelné území (greenfield)
2590 2590 Ovoce a zelenina
2591 2591 Skleníkové zahradnictví
2592 2592 Soubor s posuvy mřížky ''{0}'' pro volbu +nadgrids není podporován.
2593 2593 Nádoba s posypem
2594 2594 Úprava
2595 2595 Podzemní vodu
2596 2596 Společný domov pro osoby se sociálními a zdravotními službami.
2597 2597 Pouze pro skupiny
2598 2598 Krátká pobřežní hráz
2599 2599 +++++
2600 2600 +++++
2601 2601 Svodidla
2602 2602 Penzion/Bed & Breakfast
2603 2603 Rozcestník
2604 2604 +++++
2605 2605 +++++
2606 2606 +++++
2607 2607 Gymnastika
2608 2608 +++++
2609 2609 +++++
2610 2610 +++++
2611 2611 HDM (Humanitární tým OpenStreetMap)
2612 2612 +++++
2613 2613 +++++
2614 2614 Chyba HTTP {0} při načítání dlaždic
2615 2615 Habitat se stálezelenou a opadavou vegetací.
2616 2616 +++++
2617 2617 Kadeřnictví/Holičství
2618 2618 +++++
2619 2619 +++++
2620 2620 +++++
2621 2621 Osada
2622 2622 +++++
2623 2623 +++++
2624 2624 Odstranitelný díl plotu
2625 2625 Házená
2626 2626 Handicap
2627 2627 Umělecký řemeslník
2628 2628 Madlo
2629 2629 Zábradlí
2630 2630 Hangár
2631 2631 Železářství
2632 2632 Má kryt?
2633 2633 Vyhřívaná?
2634 2634 Má klíč ''created_by'' nebo ''converted_by''
2635 2635 Má klíč ''note'', ''comment'' nebo ''description''
2636 2636 Má klíč ''source''
2637 2637 Má klíč ''watch''
2638 2638 Má značku OPRAVIT obsahující ''fixme'' nebo ''FIXME''
2639 2639 +++++
2640 2640 Název hlavičky
2641 2641 Hodnota hlavičky
2642 2642 Zdraví
2643 2643 Obchod s naslouchadly
2644 2644 Heat Mapa (tmavý = málo, světlý = hodně)
2645 2645 Vřesoviště
2646 2646 Nákladní vozidla
2647 2647 Živý plot
2648 2648 Výška (metrů)
2649 2649 Výška vykreslované oblasti v metrech
2650 2650 Výška vytvářeného obrázku v pixlech
2651 2651 Helipad (přistávací plocha pro vrtulníky)
2652 2652 Nápověda
2653 2653 Nápověda: {0}
2654 2654 +++++
2655 2655 +++++
2656 2656 Polokoule
2657 2657 Skrýt
2658 2658 Skrýt editační nástrojovou lištu
2659 2659 Skrýt objekty
2660 2660 Skrýt ikony v malém přiblížení
2661 2661 Skýt při tažení mapy popisky
2662 2662 Skrýt nebo zobrazit toto přepínací tlačítko
2663 2663 Skrýt označkované uzly cest v nízkém přiblížení
2664 2664 Skrýt toto tlačítko
2665 2665 Skrýt tuto zprávu
2666 2666 Skrýt objekty
2667 2667 HiFi
2668 2668 Vysoký podvozek: lehké terénní vozidlo
2669 2669 +++++
2670 2670 +++++
2671 2671 Vozidla s více cestujícími
2672 2672 Vyšší hodnota znamená více potřebných kroků, tedy kroky přiblížení budou menší
2673 2673 Zvýrazňovat cílové cesty a body
2674 2674 Zvýraznit cílové body a cesty během kreslení nebo výběru
2675 2675 Hlavní cesta
2676 2676 Duplicitní uzly na cestě (highway)
2677 2677 Nájezd není připojen k odpovídající silnici/nájezdu
2678 2678 Silniční kilometrovník
2679 2679 Typ silnice
2680 2680 Typ silnice, kterou spojuje trajekt
2681 2681 +++++
2682 2682 Silniční síť
2683 2683 Silnice sdílí úsek s plochou
2684 2684 Turistika
2685 2685 Turistická trasa
2686 2686 +++++
2687 2687 +++++
2688 2688 Hinduistický chrám
2689 2689 Tipy
2690 2690 hiragana
2691 2691 Historický
2692 2692 +++++
2693 2693 Historická místa
2694 2694 +++++
2695 2695 Historická nebo jinak již neaktuální letecká nebo satelitní fotografie
2696 2696 Historická nebo jinak již neaktuální mapa.
2697 2697 Historický název
2698 2698 Historie
2699 2699 Historie (web)
2700 2700 Historie uzlu {0}
2701 2701 Historie relace {0}
2702 2702 Historie cesty {0}
2703 2703 Historie ještě není inicializovaná. Nepodařilo se nastavit aktuální prvek.
2704 2704 Historie ještě není inicializovaná. Nepodařilo se nastavit referenční prvek.
2705 2705 Držte Ctrl pro zapnutí přichytávání
2706 2706 Vyčkávací místo
2707 2707 Domů
2708 2708 Vybavení domácnosti
2709 2709 Domovské místo
2710 2710 Domovská stránka
2711 2711 Koše
2712 2712 Koně
2713 2713 Dostihy
2714 2714 Jezdecký areál
2715 2715 Nemocnice
2716 2716 +++++
2717 2717 +++++
2718 2718 +++++
2719 2719 Jméno domu
2720 2720 Číslo domu
2721 2721 Číslo domu ''{0}'' je duplicitní
2722 2722 Číslo domu je příliš daleko od ulice
2723 2723 Číslo domu bez ulice
2724 2724 Číslo domu {0}
2725 2725 Číslo domu {0} v {1}
2726 2726 Dům {0}
2727 2727 Domácí potřeby
2728 2728 Odstín:
2729 2729 +++++
2730 2730 Delší vyvýšení
2731 2731 Posed
2732 2732 +++++
2733 2733 Topení, ventilace, klimatizace
2734 2734 Umístění hydrantu
2735 2735 Hydrant je napájen místním rozvodem vody.
2736 2736 +++++
2737 2737 +++++
2738 2738 Požádat o posouzení změn ostatní editory.
2739 2739 +++++
2740 2740 +++++
2741 2741 +++++
2742 2742 +++++
2743 2743 +++++
2744 2744 +++++
2745 2745 +++++
2746 2746 +++++
2747 2747 +++++
2748 2748 +++++
2749 2749 +++++
2750 2750 +++++
2751 2751 +++++
2752 2752 +++++
2753 2753 +++++
2754 2754 +++++
2755 2755 +++++
2756 2756 id
2757 2757 očekáváno id > 0. Nalezeno {0}
2758 2758 ID aktuální sady změn musí být větší než 0. Aktuální ID je {0}.
2759 2759 id:
2760 2760 +++++
2761 2761 +++++
2762 2762 +++++
2763 2763 +++++
2764 2764 +++++
2765 2765 +++++
2766 2766 +++++
2767 2767 +++++
2768 2768 +++++
2769 2769 +++++
2770 2770 +++++
2771 2771 +++++
2772 2772 +++++
2773 2773 +++++
2774 2774 +++++
2775 2775 +++++
2776 2776 +++++
2777 2777 +++++
2778 2778 +++++
2779 2779 +++++
2780 2780 +++++
2781 2781 +++++
2782 2782 +++++
2783 2783 +++++
2784 2784 +++++
2785 2785 +++++
2786 2786 +++++
2787 2787 +++++
2788 2788 +++++
2789 2789 +++++
2790 2790 +++++
2791 2791 +++++
2792 2792 +++++
2793 2793 +++++
2794 2794 +++++
2795 2795 +++++
2796 2796 +++++
2797 2797 +++++
2798 2798 +++++
2799 2799 +++++
2800 2800 +++++
2801 2801 +++++
2802 2802 +++++
2803 2803 +++++
2804 2804 +++++
2805 2805 +++++
2806 2806 Chyba vstupu/výstupu
2807 2807 Výjimka vstupu/výstupu
2808 2808 Chyba vstupu/výstupu při vytváření souboru, automatické ukládání bude přeskočeno: {0}
2809 2809 Úroveň ISCED
2810 2810 +++++
2811 2811 ITACyL - Kastilie a León
2812 2812 Lední hokej
2813 2813 Bruslení na ledě
2814 2814 Lezení po ledu
2815 2815 Zmrzlina
2816 2816 Ledová silnice
2817 2817 +++++
2818 2818 +++++
2819 2819 +++++
2820 2820 +++++
2821 2821 +++++
2822 2822 Ikona
2823 2823 Cesty pro ikony:
2824 2824 Ikona:
2825 2825 +++++
2826 2826 Není-li zadáno ''{0}'' ani ''{1}'', pak se uplatní výchozí hodnota {2} a použijí se hranice stažené oblasti zapsané ve vstupním souboru .osm.
2827 2827 Pokud používáte poslední verzi JOSM a doplňků, pak prosím vyplňte hlášení o chybě v našem sledovači chyb.\nInformace o chybě by již měly být předvyplněné. Prosím, doplňte informace jak chybu reprodukovat a snažte se poskytnout co nejvíce podrobností.
2828 2828 Budete-li pokračovat, bude použita nejbližší podporovaná barva trasy.
2829 2829 Ignorovat
2830 2830 Ignorovat a odebrat ze stromu.
2831 2831 Nyní ignorovat
2832 2832 Ignorovat klíč ''{0}''
2833 2833 Seznam ignorovaných
2834 2834 Ignorovat značku ''{0}''
2835 2835 Vybraný problém příště ignorovat.
2836 2836 Ignorovat, ponechat relaci, jak je
2837 2837 Ignorovat tuto chybu.
2838 2838 Sluč vrstvy i přes tuto poznámku
2839 2839 Ignorovat tuto radu a nahrát data
2840 2840 Ignorovat varování a i přesto nainstalovat styl
2841 2841 Ignorovat varování
2842 2842 Ignorovat celou skupinu, nebo jednotlivé prvky?
2843 2843 Změněn filtr ignorovaných chyb
2844 2844 Ignoruji zachycenou výjimku, protože nahrávání je zrušeno. Výjimka je: {0}
2845 2845 Ignoruji prvky
2846 2846 Ignoruji výjimku, protože stahování bylo přerušeno. Výjimka: {0}
2847 2847 Ignoruji chybu, protože úloha byla přerušena. Chyba: {0}
2848 2848 Ignoruji vadné URL: "{0}"
2849 2849 Ignoruji poškozené URL souboru: "{0}"
2850 2850 Ignoruji zdeformovanou geometrii: {0}
2851 2851 Ignoruji {0} uzlů bez souřadnic
2852 2852 Ignoruji {0}. Podpora byla ukončena.
2853 2853 Neplatná data
2854 2854 Neplatná booleovská hodnota pro atribut ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.
2855 2855 Neplatné URL dotazu na sadu změn.
2856 2856 Neplatná velikost bloku
2857 2857 Neplatná velikost bloku <= 0. Prosím, zadejte celé číslo > 1
2858 2858 Chybná struktura dokumentu. Nalezen bod, cesta, nebo relace mimo ''create'','' modify'', nebo ''delete''.
2859 2859 Neplatná položka v seznamu doplňků.
2860 2860 Neplatná zeměpisná šířka ''{0}''
2861 2861 Neplatná hodnota parametru zem. šířky ''{0}'', obdrženo: {1}
2862 2862 Neplatná číselná hodnota vlastnosti "{0}". Přijatá hodnota je "{1}"
2863 2863 Neplatná zeměpisná délka ''{0}''
2864 2864 Neplatná hodnota parametru zem. délky ''{0}'', obdrženo: {1}
2865 2865 Nepovolený členský výraz: {0}
2866 2866 Chybná číselná hodnota atributu ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.
2867 2867 Neplatný objekt s id=0
2868 2868 Chybné číslo portu v nastavení ''{0}''. Nalezeno {1}.
2869 2869 Neplatná hodnota atributu ''changeset'' u nového objektu {1}. Nalezeno {0}. Nastavuji na 0.
2870 2870 Neplatná hodnota pro atribut ''changeset''. Nalezeno {0}.
2871 2871 Neplatná hodnota atributu ''ref'' na členu v relaci {0}. Nalezeno {1}
2872 2872 Neplatná hodnota atributu ''type'' na členu {0} v relaci {1}. Nalezeno {2}.
2873 2873 Neplatná hodnota vlastnosti "version" (verze) na prvku s ID {0}. Obdrženo {1}.
2874 2874 Chybná hodnota v atributu ''{0}'' typu "double". Zadáno bylo ''{1}''.
2875 2875 Neplatná hodnota atributu ''{0}'' XML značky ''{1}''. Nalezeno {2}.
2876 2876 Neplatná hodnota pro atribut ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.
2877 2877 Neplatné hodnoty atributů ''lat'', ''lon'' na uzlu ID {0}. Dostal jsem ''{1}'', ''{2}''.
2878 2878 Nedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu OsmPrimitiveType. Obdrženo ''{1}''.
2879 2879 nedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu boolean, zadáno ''{1}''
2880 2880 nedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu long (>=0), zadáno ''{1}''
2881 2881 nedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu long , zadáno ''{1}''
2882 2882 Nepoužitelná hodnota paramteru ''{0}'': {1}
2883 2883 Neplatná hodnota atributu ''ref'' prvku <nd>. Dostal jsem {0}.
2884 2884 Neplatná hodnota atributu ''{0}'' prvku ''{1}'' ve schopnostech serveru. Dostal jsem ''{2}''
2885 2885 Obrázek
2886 2886 Soubory s obrázky
2887 2887 Rozměry obrázku ({0}x{1}) přkračují maximální povolenou velikost obrázku {2} (pomocí parametru {3} změňte limit)
2888 2888 Soubor s obrázkem nebylo možné smazat.
2889 2889 Snímek po erupci roku 2014/2015 (pravé barvy)
2890 2890 Snímek po erupci roku 2015 (pravé barvy)
2891 2891 Pozadí mapových podkladů: Výchozí
2892 2892 URL mapových podkladů
2893 2893 URL mapových podkladů (výchozí)
2894 2894 Kategorie snímků: {0}
2895 2895 Snímky, které nepatří do žádné jiné kategorie
2896 2896 Posunutí mapového podkladu
2897 2897 Snímky jsou dostupné pouze z polských IP adres.
2898 2898 Nastavení mapových podkladů
2899 2899 Předvolby mapových podkladů...
2900 2900 Poskytovatelé mapových podkladů
2901 2901 Použitý mapový podklad
2902 2902 Mapový podklad: {0}
2903 2903 +++++
2904 2904 Označené obrázky ({0}/{1})
2905 2905 Obrázky s polohou v EXIF datech ({0}/{1})
2906 2906 Imperiální
2907 2907 Importovat zvuk
2908 2908 Importovat data z URL
2909 2909 Importovat obrázky
2910 2910 Importovat log
2911 2911 Import není možný
2912 2912 Zvyšování přesnosti cest
2913 2913 Režim zvyšování přesnosti cest
2914 2914 V datovém souboru .osm ''{0}'' -
2915 2915 Na pozadí
2916 2916 V případě semaforu:
2917 2917 V sadě změn:
2918 2918 V konfliktu s:
2919 2919 Ve smíšeném režimu určete objekty následovně: {0}<br/>({1} znamená <i>uzel</i>, {2} znamená <i>cestu</i> a {3} znamená <i>relaci</i>)
2920 2920 U paramatru {0}: {1}
2921 2921 V oblasti přílivu
2922 2922 Sklon ve stupních
2923 2923 Stoupání
2924 2924 Zahrnout data GPX do souboru sezení .joz.
2925 2925 Zapsat data OSM do souboru sezení .joz.
2926 2926 Včlenit uzel do nejbližšího úseku cesty
2927 2927 Zahrnout stavy všech zásobníků.
2928 2928 Zahrnout informace o datech, na kterých se pracovalo.
2929 2929 Zahrnout zprávu o stavu systému.
2930 2930 Nekompletní <member> specifikace s ref=0
2931 2931 Relace nekompletního multipolygonu byla změněna
2932 2932 Neúplné značení přechodu pro chodce. Požadovány značky {0} a {1}.
2933 2933 Neúplný
2934 2934 Nekompletní nahrávání a/nebo ukládání
2935 2935 Nekonzistentní číslování jízdních pruhů mezi relací a členskými značkami
2936 2936 Nesprávný formát označení bodu s hlasovou poznámkou: {0}
2937 2937 Nesprávný formát
2938 2938 Chybný kruhový objezd (highway: {0} místo {1})
2939 2939 Nesprávný formát označení bodu: {0}
2940 2940 Zvětšit přiblížení
2941 2941 +++++
2942 2942 +++++
2943 2943 +++++
2944 2944 +++++
2945 2945 V budově
2946 2946 Průmysl
2947 2947 Inerciální udržení fúze (ICF)
2948 2948 Informace
2949 2949 Informace
2950 2950 Informační tabule
2951 2951 Turistické informační centrum
2952 2952 Informační terminál
2953 2953 Informace o vrstvě
2954 2954 Přístup k informacím elektronickými metodami
2955 2955 Informace dostupné pomocí sluchátek nebo mobilního telefonu.
2956 2956 Informativní varování, může obsahovat mnoho falešných položek.
2957 2957 Inicializace
2958 2958 Inicializace API OSM
2959 2959 Inicializuji pravidla Tag2Link
2960 2960 Inicializuji sezení na serveru OSM...
2961 2961 Inicializuji formát souřadnic
2962 2962 Inicializuji interní data hranic
2963 2963 Inicializace mapových stylů
2964 2964 Inicializace uzlů ke stažení ...
2965 2965 Inicializace předvoleb
2966 2966 Inicializace validátoru
2967 2967 +++++
2968 2968 Vnitřní část
2969 2969 Název vstupního datového souboru (.osm)
2970 2970 Nápis
2971 2971 Podrobnosti instalace
2972 2972 Instalace doplňků
2973 2973 Instaluji aktualizované doplňky
2974 2974 Izolátor
2975 2975 Bytové dekorace
2976 2976 Mezikroky mezi přirozenými rozlišeními
2977 2977 Občasný
2978 2978 Občas vysychá (neobsahuje vodu neustále)
2979 2979 Interní hranice JOSM
2980 2980 Interní předvolby
2981 2981 Interní chyba serveru
2982 2982 Interní styl by měl být použit jako základ pro vrstvení dalších pravidel zobrazování
2983 2983 Mezinárodní název
2984 2984 Přístup k Internetu
2985 2985 Internetová kavárna
2986 2986 Přístup k Internetu
2987 2987 Poplatek za přístup k Internetu
2988 2988 Značky pro Internet
2989 2989 Mezi úseky interpolovat
2990 2990 Interpolovat mezi trasami
2991 2991 Křížení mezi cestami v multipolygonu
2992 2992 Nelze vyřešit protnutí tří nebo více cest. Končím.
2993 2993 Interval (M, MM, HH:MM, nebo HH:MM:SS)
2994 2994 Neplatné API URL
2995 2995 Zadán neplatný seznam id\nNelze pokračovat.
2996 2996 Neplatná verze Javy ''{0}'' v doplňku {1}
2997 2997 Neplatné URL ''{0}'' v doplňku {1}
2998 2998 Neplatný ohraničující rámeček
2999 2999 Neplatné souřadnice: {0}
3000 3000 Nepoužitelná datová sada
3001 3001 Neplatné datum
3002 3002 Neplatné hodnoty data/času
3003 3003 Chybný jar soubor "{0}"
3004 3004 Neplatný posun
3005 3005 Neplatná cesta k dokumentu GetCapabilities: {0}
3006 3006 Chybný popis ''{0}'' v doplňku {1}
3007 3007 Neplatné číslo hlavní verze ''{0}'' doplňku {1}
3008 3008 Neplatné nastavení projekce: {0}
3009 3009 Neplatný vyhledávaný výraz
3010 3010 Neplatné URL služby.
3011 3011 Neplatný řádek při kontrole pravopisu: {0}
3012 3012 Neplatné časové pásmo
3013 3013 Neplatné id uživatele
3014 3014 Neplatné jméno uživatele
3015 3015 Neplatná mezera v klíči vlastnosti
3016 3016 Obrácený filtr
3017 3017 +++++
3018 3018 +++++
3019 3019 +++++
3020 3020 +++++
3021 3021 Je JOSM aktuální?
3022 3022 Je vrstva správně polohována?
3023 3023 Ostrov
3024 3024 Ostrůvek
3025 3025 Samota
3026 3026 +++++
3027 3027 +++++
3028 3028 +++++
3029 3029 +++++
3030 3030 Zdá se, že JOSM při posledním spuštění havaroval. Chcete obnovit data?
3031 3031 Podporován je protokol verze 0.6, ale server tvrdí že podporuje od {0} do {1}.
3032 3032 Položka s tímto názvem již existuje
3033 3033 Položka {0} nenalezena v seznamu.
3034 3034 +++++
3035 3035 Prohlížeč nápovědy JOSM
3036 3036 URL pro stahování doplňků JOSM.
3037 3037 Soubory s vlastním nastavením JOSM (*.xml)
3038 3038 JOSM výchozí nastavení (MapCSS)
3039 3039 JOSM očekával, že v sadě dat najde prvek [{0} {1}], ale nenašel ho tam. Nahlaste to, prosím, na {2}. Nejedná se o kritickou chybu, takže byste měli být schopni dále pokračovat v práci.
3040 3040 JOSM se nepodařilo stáhnout seznam doplňků:
3041 3041 JOSM je nastaven, aby používal proxy podle nastavení systému, ale JVM není nastavena, aby je byla schopna zjistit. Měním nastavení na ''Žádná proxy''
3042 3042 Editor JOSM je zastaralý. Aktuální verze je {0}. Zkuste JOSM aktualizovat.
3043 3043 JOSM hledá aktualizace...
3044 3044 JOSM je aktuální.
3045 3045 Příkazová řádka rozhraní JOSM projekce
3046 3046 Rozhraní příkazové řádky vykreslování JOSM
3047 3047 JOSM se pokusil přistoupit k následujícím zdrojům:<br>{0}avšak <b>neúspěšně</b>, kvůli následujícím chybám v síti:<br>{1}Může to být důsledek chybějícího nastavení proxy serveru.<br>Chcete teď změnit nastavení proxy?
3048 3048 JOSM se snažil načíst následující zdroje:<br>{0},ale <b>nepodařilo</b> se to kvůli následujícím chybám proxy:<br>{1}Chcete teď změnit vaše nastavení proxy?
3049 3049 Doplněk {1} vyžaduje JOSM verze {0}.
3050 3050 webová stránka JOSM
3051 3051 JOSM vždy naslouchá na <b>portu {0}</b> (http) na localhost.<br>Tento port nelze měnit, protože se na něj odkazují externí aplikace spolupracující s JOSM.
3052 3052 JOSM brzy přestane s touto verzí pracovat. Důrazně doporučujeme aktualizovat na Java {0}.
3053 3053 JOSM-Trac login na josm.openstreetmap.de
3054 3054 +++++
3055 3055 +++++
3056 3056 +++++
3057 3057 +++++
3058 3058 +++++
3059 3059 +++++
3060 3060 +++++
3061 3061 +++++
3062 3062 +++++
3063 3063 +++++
3064 3064 Verze prostředí Java: {0}
3065 3065 +++++
3066 3066 Klenotnictví
3067 3067 Připojit uzel k cestě
3068 3068 Potvrzení napojení plochy
3069 3069 Spojit překrývající se plochy
3070 3070 Spojeny překrývající se plochy
3071 3071 Spojí plochy, které se navzájem překrývají
3072 3072 Skočit tam
3073 3073 Skok na místo
3074 3074 Přejít na další značku
3075 3075 Přejít na předchozí značku
3076 3076 Přeskakuji na: {0}
3077 3077 Křižovatka
3078 3078 Referenční označení křížení;
3079 3079 +++++
3080 3080 +++++
3081 3081 +++++
3082 3082 +++++
3083 3083 +++++
3084 3084 +++++
3085 3085 +++++
3086 3086 +++++
3087 3087 +++++
3088 3088 +++++
3089 3089 +++++
3090 3090 +++++
3091 3091 +++++
3092 3092 +++++
3093 3093 +++++
3094 3094 +++++
3095 3095 +++++
3096 3096 +++++
3097 3097 +++++
3098 3098 +++++
3099 3099 +++++
3100 3100 +++++
3101 3101 +++++
3102 3102 +++++
3103 3103 +++++
3104 3104 +++++
3105 3105 +++++
3106 3106 +++++
3107 3107 +++++
3108 3108 +++++
3109 3109 +++++
3110 3110 Motokáry
3111 3111 +++++
3112 3112 +++++
3113 3113 +++++
3114 3114 +++++
3115 3115 +++++
3116 3116 +++++
3117 3117 +++++
3118 3118 +++++
3119 3119 +++++
3120 3120 +++++
3121 3121 +++++
3122 3122 +++++
3123 3123 +++++
3124 3124 +++++
3125 3125 +++++
3126 3126 +++++
3127 3127 katakana
3128 3128 +++++
3129 3129 Ponechat
3130 3130 Zachovat záložní soubory při ukládání datových vrstev
3131 3131 Ponechat moje souřadnice
3132 3132 Ponechat můj stav vymazáno
3133 3133 Zachovat starší verze
3134 3134 Doplněk ponechat
3135 3135 Ponechat vybrané páry klíč/hodnota z místní datové sady
3136 3136 Ponechat vybrané páry klíč/hodnota ze serverové datové sady
3137 3137 Ponechat jejich souřadnice (serveru)
3138 3138 Ponechat jejich stav vymazáno
3139 3139 Ponechat tento člen relace v cílovém objektu
3140 3140 +++++
3141 3141 Obrubník
3142 3142 Klíč
3143 3143 Klíč ''{0}'' vypadá jako ''{1}''.
3144 3144 Klíč ''{0}'' se nenachází mezi předvolbami.
3145 3145 Klíč nemůže být prázdný, když je použit operátor značky. Příklad použití: klíč=hodnota
3146 3146 Výroba klíčů
3147 3147 Klíč je příliš dlouhý (maximum je {0} znaků):
3148 3148 Klávesa:
3149 3149 Klíč: {0}
3150 3150 Klávesové zkratky
3151 3151 Klíčová slova
3152 3152 Sušící/tavící pec
3153 3153 Mateřská škola
3154 3154 Kiosek
3155 3155 Průchod v ohrazení s ostrou zatáčkou
3156 3156 Kuchyňské studio
3157 3157 Provozní doba kuchyně
3158 3158 +++++
3159 3159 Košer
3160 3160 +++++
3161 3161 +++++
3162 3162 +++++
3163 3163 +++++
3164 3164 +++++
3165 3165 +++++
3166 3166 +++++
3167 3167 +++++
3168 3168 LKS-92 (Lotyšsko TM)
3169 3169 LPG (propan-butan)
3170 3170 +++++
3171 3171 +++++
3172 3172 +++++
3173 3173 +++++
3174 3174 +++++
3175 3175 +++++
3176 3176 +++++
3177 3177 +++++
3178 3178 +++++
3179 3179 +++++
3180 3180 Popis zvukové (obrázku a web) značky
3181 3181 Místo pro jmenovku
3182 3182 Laboratoř
3183 3183 Laktovegetariánská
3184 3184 Bez laktózy
3185 3185 Lambertovy zóny 4 (Francie)
3186 3186 Lambert 93 (Francie)
3187 3187 +++++
3188 3188 Lambertova zóna CC
3189 3189 Lambertova zóna CC9 (Francie)
3190 3190 Lambertovo úhlojevné kuželové zobrazení
3191 3191 Lambertova zóna (Estonsko)
3192 3192 Využití krajiny
3193 3193 +++++
3194 3194 Skládka odpadu
3195 3195 +++++
3196 3196 +++++
3197 3197 Duplicitní uzly na plochách (landuse)
3198 3198 Spojování jízdních pruhů
3199 3199 Značky jízdních pruhů
3200 3200 Jízdních pruhů
3201 3201 Pruhy ve směru cesty
3202 3202 Pruhy v protisměru cesty
3203 3203 Jazyk
3204 3204 +++++
3205 3205 +++++
3206 3206 +++++
3207 3207 +++++
3208 3208 Velká oblast pokrytá blátem.
3209 3209 Velká plocha pokrytá pískem.
3210 3210 +++++
3211 3211 +++++
3212 3212 Režim lasa
3213 3213 Režim výběru lasem: výběr prvků probíhá ručním kreslením oblasti výběru
3214 3214 Poslední
3215 3215 Poslední změna {0}
3216 3216 Datum poslední změny
3217 3217 Datum poslední kontroly (YYYY-MM-DD)
3218 3218 Poznámka k poslední kontrole
3219 3219 Doplňky byly naposledy aktualizovány před {0} dny.
3220 3220 šířka/délka
3221 3221 Šířka/Délka (geodetické)
3222 3222 Snímky z pozdního léta míst, která jsou na obvyklých zdrojích silně znehodnocena mraky a sněhem (pravé barvy)
3223 3223 +++++
3224 3224 latinka
3225 3225 Zeměpisná šířka
3226 3226 Zeměpisná šířka:
3227 3227 +++++
3228 3228 +++++
3229 3229 +++++
3230 3230 Spustit výběr souboru
3231 3231 Spustit prohlížeč se statistikou Taginfo pro zvolený objekt
3232 3232 Spustit prohlížeč s informacemi o sadě změn
3233 3233 Zobrazí okno prohlížeče s informacemi o uživateli
3234 3234 Spustit prohlížeč s nápovědou z Wiki k vybranému objektu
3235 3235 Spustit přes celou obrazovku
3236 3236 Otevře dialog pro sady změn
3237 3237 Spustit prohlížeč s informacemi o uživateli
3238 3238 Prádelna
3239 3239 S obsluhou
3240 3240 +++++
3241 3241 +++++
3242 3242 Bowls
3243 3243 Vrstva
3244 3244 Vrstva ''{0}'' již neexistuje. Nelze odstranit konflikt pro objekt ''{1}''.
3245 3245 Vrstva ''{0}'' obsahuje změny, které se nedoporučuje nahrát.
3246 3246 Vrstva ''{0}'' obsahuje změny, které by se měly uložit do odpovídajícího souboru ''{1}''.
3247 3247 Vrstva ''{0}'' obsahuje změny, které by měly být nahrány na server.
3248 3248 Vrstva ''{0}'' neobsahuje žádné změny k uložení.
3249 3249 Vrstva ''{0}'' neobsahuje žádné změny k nahrání na server.
3250 3250 Vrstva ''{0}'' není uložená v souboru
3251 3251 Vrstva ''{0}'' není podporována
3252 3252 Název vrstvy a cesta k souboru
3253 3253 Vrstva obsahuje neuložená data. Uložit je teď.
3254 3254 Vrstva neobsahuje neuložená data.
3255 3255 Vrstva je zablokována
3256 3256 Název vrstvy
3257 3257 Vrstva {0}
3258 3258 Vrstvy
3259 3259 Posun zahájení (sekund)
3260 3260 Fenologie listů
3261 3261 Typ listů
3262 3262 Zábradlí vlevo
3263 3263 Volný čas
3264 3264 Délka
3265 3265 Délka (v metrech)
3266 3266 Délka v metrech
3267 3267 Délka hodnoty značky ''{0}'' na objektu {1} překročila maximální dovolenou délku {2}. Délka hodnoty je {3}.
3268 3268 Délka: {0}
3269 3269 Méně výrazné symboly uzlů v malém zvětšení
3270 3270 Hráz
3271 3271 Železniční přejezd
3272 3272 Knihovna
3273 3273 Licence
3274 3274 Typy oprávnění
3275 3275 +++++
3276 3276 Závora
3277 3277 Lehká užitková vozidla (do 3,5 t)
3278 3278 Rychlodráha
3279 3279 Maják
3280 3280 Přichycení vedení
3281 3281 Linie kontaktu moře a pevniny (voda je na pravé straně cesty).
3282 3282 Typ vedení
3283 3283 Řádek {0} sloupec {1}:
3284 3284 Odkaz na datový soubor GPX na vašem pevném disku.
3285 3285 Odkaz na lokální datový soubor OSM.
3286 3286 +++++
3287 3287 Seznam
3288 3288 Seznam v roli {0} není aktuálně součástí srovnávací dvojice.
3289 3289 Seznam prvků v mé datové sadě, např. v místní datové sadě
3290 3290 Seznam prvků v cizí datové sadě, např. v datové sadě na serveru
3291 3291 Seznam generovaných stylů:
3292 3292 Seznam seznamů
3293 3293 Seznam map
3294 3294 Seznam sloučených prvků. Seznam s mými prvky bude nahrazen tímto seznamem, pokud budou použity změny sloučení.
3295 3295 Seznam poznámek
3296 3296 Seznam dřívějších relací
3297 3297 Seznam naposledy otevřených souborů
3298 3298 Osvětlení
3299 3299 +++++
3300 3300 Obytná zóna
3301 3301 Otevřít sezení
3302 3302 Načíst sezení ze souboru.
3303 3303 Načíst všechny chybné dlaždice
3304 3304 Načíst všechny dlaždice
3305 3305 Nahrávat data z API
3306 3306 Načíst ze seznamu...
3307 3307 Načíst historii
3308 3308 Načíst vrstvy mapových podkladů
3309 3309 Načíst rodičovské relace
3310 3310 Načte doplňky ze seznamu doplňků
3311 3311 Načíst doplňky ze seznamu
3312 3312 Načíst profil
3313 3313 Načíst relaci
3314 3314 Načíst ze serveru seznam vašich otevřených sad změn
3315 3315 Načíst dlaždici
3316 3316 Načteno
3317 3317 Načítání
3318 3318 Načítají se data
3319 3319 Načítání doplňků, které se mají načíst nejdříve
3320 3320 Nahrávám historii uzlu {0}
3321 3321 Nahrávám historii relace {0}
3322 3322 Nahrávám historii cesty {0}
3323 3323 Načítání nastavení mapových podkladů
3324 3324 Načítám soubor json...
3325 3325 Nahrávám rodičovské relace
3326 3326 Načítám doplněk ''{0}''...
3327 3327 Načítání doplňků
3328 3328 Načítání doplňků...
3329 3329 Nahrávám zdroj předvoleb z ''{0}''
3330 3330 Nahrávám zdroje pravidel z ''{0}''
3331 3331 Načítání sezení ''{0}''
3332 3332 Nahrávám zdroje stylů z ''{0}''
3333 3333 Nahrávám {0}
3334 3334 Místní soubory
3335 3335 Typ místní smyčky
3336 3336 Místní název
3337 3337 Místní název
3338 3338 Umístěný v budově?
3339 3339 Umístění
3340 3340 Popis umístění
3341 3341 Místo přechodu vedení pod zem
3342 3342 Překryvná vrstva Locator
3343 3343 Zdymadlo
3344 3344 Vrata přechodové komory zdymadla
3345 3345 Uzamykatelný
3346 3346 Zámečník
3347 3347 Úroveň logování je na {0} ({1}, {2})
3348 3348 Odhlašuji sezení ''{0}''...
3349 3349 +++++
3350 3350 +++++
3351 3351 +++++
3352 3352 +++++
3353 3353 Dlouhé segmenty
3354 3354 Dlouhý vodní tok s {0}, ale bez značky která by ho definovala jako tunel nebo podzemní. Odstraňte {1}, nebo přidejte značku tunelu, pokud tam je. Také zkontrolujte mosty a jejich značky {1}.
3355 3355 Zeměpisná délka
3356 3356 Zeměpisná délka:
3357 3357 Hledat v:
3358 3358 Vzhled a chování
3359 3359 Hledat v:
3360 3360 Vyhlídková věž
3361 3361 Hledám soubory s obrázky
3362 3362 Najít cesty a uzly se značkou OPRAVIT (FIXME) v jakékoliv hodnotě vlastnosti.
3363 3363 Vyhledat zvolené prvky v seznamu chyb.
3364 3364 Vyhledat
3365 3365 Loterie
3366 3366 Dolní práh viditelnosti
3367 3367 Rampa pro zavazadla
3368 3368 +++++
3369 3369 +++++
3370 3370 +++++
3371 3371 +++++
3372 3372 +++++
3373 3373 +++++
3374 3374 +++++
3375 3375 +++++
3376 3376 +++++
3377 3377 +++++
3378 3378 +++++
3379 3379 +++++
3380 3380 +++++
3381 3381 +++++
3382 3382 +++++
3383 3383 +++++
3384 3384 +++++
3385 3385 +++++
3386 3386 +++++
3387 3387 +++++
3388 3388 MTB klasifikace
3389 3389 +++++
3390 3390 +++++
3391 3391 Časopisy
3392 3392 Pojízdný koberec
3393 3393 +++++
3394 3394 Hlavní datová sada neobsahuje uzel {0}
3395 3395 Hlavní nástrojová lišta
3396 3396 +++++
3397 3397 +++++
3398 3398 +++++
3399 3399 Vytvořit Zvukovou značku v místě ukazatele přehrávání
3400 3400 Vytvořit paralelní kopie cest
3401 3401 Pokud používáte --selection, ujistěte se, že nahrajete nějaká data
3402 3402 Muži
3403 3403 Neplatné URL licence EULA: {0}
3404 3404 Chybné vety: {0}
3405 3405 Obchodní centrum
3406 3406 Umělé objekty
3407 3407 Spravovat ignorované
3408 3408 Spravovat otevřené sady změn a výběr sad k nahrání
3409 3409 Spravovat seznam ignorovaných
3410 3410 Průlez
3411 3411 Manuální
3412 3412 Ruční srovnání
3413 3413 Ruční
3414 3414 Manuální konfigurace HTTP proxy
3415 3415 Nahlásit ručně na:
3416 3416 Výrobce
3417 3417 +++++
3418 3418 Mapa
3419 3419 Styly kreslení mapy
3420 3420 Projekce mapy
3421 3421 Nastavení mapy
3422 3422 Informace o stylu mapy
3423 3423 Mapa založená na datech OSM
3424 3424 Mapa pro kontrolu kvality
3425 3425 Nastavení stylů kreslení mapy
3426 3426 Soubor barevného stylu mapy (*.mapcss, *.zip)
3427 3427 Soubory stylu vykreslování mapy (*.xml, *.mapcss, *.zip)
3428 3428 Soubor barevného stylu mapy (*.xml, *.zip)
3429 3429 Mapa: {0}
3430 3430 Selektor MapCSS
3431 3431 +++++
3432 3432 +++++
3433 3433 +++++
3434 3434 Polohy obrázků Mapillary
3435 3435 +++++
3436 3436 +++++
3437 3437 +++++
3438 3438 Jachtařský přístav
3439 3439 Čerpací stanice paliva pro lodě
3440 3440 Námořní
3441 3441 Označit vybrané značky jako nerozhodnuté
3442 3442 Značka
3443 3443 Značky z pojmenovaných bodů
3444 3444 Značky z {0}
3445 3445 +++++
3446 3446 +++++
3447 3447 +++++
3448 3448 Masáže
3449 3449 +++++
3450 3450 Spárovat první fotografii a první bod GPX záznamu
3451 3451 Dosazení fotografií do trasy selhalo.
3452 3452 Materiál
3453 3453 Identifikátor množiny matic
3454 3454 Maximální stáří uzavřené poznámky (dní):
3455 3455 Max. zatížení nápravy (t)
3456 3456 Max. výška (m)
3457 3457 Max. výška (metry, pouze pokud enforcement=maxheight)
3458 3458 Max. šířka
3459 3459 Max. délka (m)
3460 3460 Max. délka
3461 3461 Max. rychlost (km/h)
3462 3462 Max. rychlost (km/h, pouze pokud enforcement=maxspeed)
3463 3463 Max. rychlost nákladních vozidel (km/h)
3464 3464 Max. rychlost ve směru cesty
3465 3465 Max. rychlost v protisměru cesty
3466 3466 Max. hmotnost (tun)
3467 3467 Max. hmotnost (tuny, pouze pokud enforcement=maxweight)
3468 3468 Max. šířka (m)
3469 3469 Max. přiblížení
3470 3470 Max. úroveň zvětšení:
3471 3471 +++++
3472 3472 +++++
3473 3473 +++++
3474 3474 +++++
3475 3475 +++++
3476 3476 Maximální věk
3477 3477 Maximální plocha na požadavek:
3478 3478 Maximální délka lezení (m)
3479 3479 Maximální počet současných stahování od hostitele:
3480 3480 Maximum současných stahování:
3481 3481 Maximální chyba (metry):
3482 3482 Maximální šířka/výška obrázku v pixelech (''{0}'' znamená bez omezení), výchozí hodnota: {1}
3483 3483 Maximální délka (v metrech) vykreslovaných čar z místních souborů. Chcete-li vykreslovat všechny čáry, zadejte ''-1''.
3484 3484 Maximální délka (v metrech) vykreslovaných čar. Chcete-li vykreslovat všechny čáry, zadejte ''-1''.
3485 3485 Maximální délka (v metrech)
3486 3486 Maximální délka v lokálních souborech (v metrech)
3487 3487 Maximální velikost diskové keše (na jednu sadu mapových podkladů) v MB:
3488 3488 +++++
3489 3489 Louka
3490 3490 Zdravotnické potřeby
3491 3491 Člen
3492 3492 Členy
3493 3493 Členy (vyřešené)
3494 3494 Členy (s konflikty)
3495 3495 Členská karta
3496 3496 Památník
3497 3497 +++++
3498 3498 Jméno v menu
3499 3499 Jméno v menu (výchozí)
3500 3500 +++++
3501 3501 +++++
3502 3502 Mercatorova projekce
3503 3503 Sloučit
3504 3504 Spojit vrstvy GPX
3505 3505 Spojit uzly
3506 3506 Sloučit vrstvu
3507 3507 Spoj uzly do nejstaršího
3508 3508 Sloučit výběr
3509 3509 Sloučit aktuální vrstvu do jiné vrstvy
3510 3510 Spojit vybrané objekty do jiné vrstvy.
3511 3511 Sloučit tuto vrstvu do jiné vrstvy
3512 3512 Seznam slučovaných členů zablokován. Již nezbývají žádné konflikty v seznamu členů této relace.
3513 3513 Sloučené členy nebyly ještě zmrazeny. Nelze sestavit příkaz pro vyřešení
3514 3514 Seznam sloučených uzlů zablokován. Již nezbývají žádné konflikty v seznamu uzlů této cesty.
3515 3515 Slučované uzly nejsou dosud zablokované. Příkaz pro řešení nelze vytvořit.
3516 3516 Sloučená verze
3517 3517 Slučování dat...
3518 3518 Sloučení smazaných objektů selhalo
3519 3519 Slučování vrstev
3520 3520 Slučování vrstev s odlišnými pravidly nahrávání
3521 3521 Slučování příliš mnoha objektů s různými strategiemi nahrávání na server
3522 3522 +++++
3523 3523 +++++
3524 3524 +++++
3525 3525 +++++
3526 3526 +++++
3527 3527 Zpráva
3528 3528 Oznamování zpráv
3529 3529 Zprávu dne není možné zobrazit
3530 3530 +++++
3531 3531 Kovové konstrukce
3532 3532 Způsob výroby
3533 3533 Metrický
3534 3534 +++++
3535 3535 Malý pivovar
3536 3536 Klikejte prostředním tlačítkem pro cyklování seznamem.<br>Podržte CTRL pro přímý výběr položky ze seznamu myší.<hr>
3537 3537 Vojenský prostor
3538 3538 +++++
3539 3539 +++++
3540 3540 Min. šířka
3541 3541 Min. délka
3542 3542 Min. rychlost (km/h)
3543 3543 Min. přiblížení
3544 3544 Min. úroveň zvětšení:
3545 3545 +++++
3546 3546 Šachta
3547 3547 Minimapa
3548 3548 Malý kruhový objezd
3549 3549 Minigolf
3550 3550 +++++
3551 3551 Minimální délka lezení (m)
3552 3552 Minimální verze JOSM:
3553 3553 Minimální věk
3554 3554 Minimální exspirace keše:
3555 3555 Minimální vzdálenost (pixelů)
3556 3556 +++++
3557 3557 +++++
3558 3558 +++++
3559 3559 +++++
3560 3560 Minuty: {0}
3561 3561 Zrcadlit
3562 3562 Zrcadlit vybrané uzly a cesty.
3563 3563 +++++
3564 3564 Chybějící parametr - je očekáván alespoň jeden styl ({0})
3565 3565 Parametr chybí - vstupní datový soubor ({0})
3566 3566 Chybějící atribut ''ref'' na členu v relaci {0}
3567 3567 Chybějící atribut ''type'' na členu {0} v relaci {1}
3568 3568 Chybějící atribut ''version'' (verze) u prvku OSM s id {0}.
3569 3569 Chybějící atribut ''{0}'' na značce XML ''{1}''.
3570 3570 +++++
3571 3571 +++++
3572 3572 +++++
3573 3573 +++++
3574 3574 +++++
3575 3575 Ve značce chybí klíč nebo hodnota.
3576 3576 Chybí povinný atribut ''{0}'' XML prvku {1}.
3577 3577 Chybějící povinný atribut ''{0}'' na <nd> v cestě {1}
3578 3578 povinný atribut ''{0}'' chybí
3579 3579 Chybí povinné atributy prvku ''bounds''. Dostal jsem: minlon=''{0}'',minlat=''{1}'',maxlon=''{2}'',maxlat=''{3}'', origin=''{4}''.
3580 3580 Chybí cíl pro sloučení pro uzel s id {0}
3581 3581 Chybí cíl pro sloučení pro relaci s id {0}
3582 3582 Při slučování nebyla cílová cesta pro cestu s id {0} nalezena
3583 3583 Chybí cíl typu {0} pro sloučení s id {1}
3584 3584 Chybějící překlad značky name:*
3585 3585 Chybějící name:*={0}. Přidejte značku se správným kódem jazyka.
3586 3586 Chybějící operátor pro NOT
3587 3587 Chybí parametr pro NEBO
3588 3588 Chybějící parametr pro XOR
3589 3589 Chybějící číslo hlavní verze v doplňku {0}
3590 3590 Chybějící sloupy/stožáry elektrického vedení
3591 3591 Soubor předvoleb "{0}" nenalezen. Vytvářím výchozí soubor předvoleb.
3592 3592 Chybějící členy relace budou staženy. Chcete to od teď dělat automaticky?
3593 3593 Chybějící povinný atribut ''{0}''.
3594 3594 Chybějící totožnost uživatele
3595 3595 Překlep v klíči vlastnosti
3596 3596 Smíšená lanovka
3597 3597 Sníšené lezení
3598 3598 Smíšené typy duplicitních bodů
3599 3599 +++++
3600 3600 +++++
3601 3601 +++++
3602 3602 Mobilní telefony
3603 3603 Režim: přichytávání úhlů při kreslení
3604 3604 Režim: {0}
3605 3605 Modelářské letiště
3606 3606 Nepoužívat módy (styl Potlachu)
3607 3607 Změněno
3608 3608 Změněné časy (časové značky) zvukových souborů.
3609 3609 Změnit seznam vrstev mapových podkladů zobrazených v nabídce Mapové podklady.
3610 3610 +++++
3611 3611 +++++
3612 3612 +++++
3613 3613 Směnárna
3614 3614 Převod peněz
3615 3615 Monitorovací stanice
3616 3616 Monitoruje:
3617 3617 Jednokolejnicová dráha
3618 3618 +++++
3619 3619 Kotviště
3620 3620 Více informací...
3621 3621 Více informací o této předvolbě
3622 3622 Více poznámek ke stažení
3623 3623 Nalezena více než jedna cesta "from"
3624 3624 Nalezena více než jedna cesta "to"
3625 3625 Nalezen více než jeden uzel v roli "via"
3626 3626 Více...
3627 3627 +++++
3628 3628 +++++
3629 3629 Mešita
3630 3630 +++++
3631 3631 +++++
3632 3632 +++++
3633 3633 +++++
3634 3634 +++++
3635 3635 Většinou měkké: půda/písek/tráva s přidanými tvrdými materiály
3636 3636 Většinou pevné: štěrk/kámen s přidanými měkkými materiály
3637 3637 +++++
3638 3638 Motokros
3639 3639 Motorová vozidla
3640 3640 Motorový člun
3641 3641 Osobní automobily
3642 3642 Motocykly
3643 3643 Obchodník s motocykly
3644 3644 Značka motocyklu
3645 3645 Silnice pro motorová vozidla
3646 3646 Motorové sporty
3647 3647 Dálnice
3648 3648 Dálniční sjezd (exit)
3649 3649 Dálnice - nájezd
3650 3650 Trasa pro horská kola
3651 3651 Horský průsmyk
3652 3652 Jízda na horském kole
3653 3653 Připevněná na
3654 3654 Pohyblivý most
3655 3655 Přesunout uzel na cestu
3656 3656 Přesunout uzel...
3657 3657 Posuňte úsek podél jeho normály, potom pusťte tlačítko myši.
3658 3658 Přesunout dialog do postranního panelu
3659 3659 Posunout dolů
3660 3660 Posunout vybrané položky o jednu pozici dolů
3661 3661 Přesun prvků
3662 3662 Přesunout filtr dolu.
3663 3663 Přesunout filtr nahoru.
3664 3664 Posunout vrstvu dolů
3665 3665 Posunout vrstvu nahoru
3666 3666 Posunout doleva
3667 3667 Zarovná uzly objektu tak, aby mezi sebou svíraly úhel 90 nebo 180 stupňů
3668 3668 Objekty přesunete tažením; zmáčkněte Shift pro přidání do výběru (Ctrl pro přepnutí stavu vybrání); Shift-Ctrl pro rotaci výběru; Alt-Ctrl pro změnu velikosti; nebo změňte výběr
3669 3669 Přesunout objekty {0}
3670 3670 Posunout doprava
3671 3671 Přesunout značky z cest na relace
3672 3672 Přesunout vybrané členy dolů
3673 3673 Přesunout zvolené členy nahoru
3674 3674 Posuňte bod podél některého úseku a potom uvolněte tlačítko myši.
3675 3675 Přesunout uzel na nejbližší segment cesty a vložit ho do něj
3676 3676 Přesunout zvolenou položku o řádek níže.
3677 3677 Přesunout zvolenou položku o řádek výše.
3678 3678 Přesunout zvolenou vrstvu o řádek dolů.
3679 3679 Přesunout zvolenou vrstvu o řádek nahoru.
3680 3680 Přesunout vybrané uzly, aby ležely na jedné přímce.
3681 3681 Přesunout vybrané uzly do kruhu.
3682 3682 Přesunout je
3683 3683 Posunout nahoru
3684 3684 Posune vybrané položky o jednu pozici nahoru.
3685 3685 Přesunout {0}
3686 3686 Přesune objekty {0}
3687 3687 Kino
3688 3688 Bahno
3689 3689 +++++
3690 3690 Různé sporty
3691 3691 Vícedélkové lezení
3692 3692 Kombinace kláves: {0}
3693 3693 Více rolí ''via'' je povoleno pouze na cestách
3694 3694 Více relací "přiřazená ulice" (associatedStreet)
3695 3695 Bylo vybráno několik obrázků
3696 3696 Zvoleno několik obrázků
3697 3697 Několik členů odkazuje na stejný objekt
3698 3698 Více názvů ulic v jedné relaci
3699 3699 Více cílových cest, bez společného bodu. Nic nezměněno.
3700 3700 Vícenásobné hodnoty
3701 3701 +++++
3702 3702 Vnitřní cesta multipolygonu je venku
3703 3703 Multipolygon není uzavřený
3704 3704 Člen multipolygonu se opakuje s rozdílnou rolí
3705 3705 Člen multipolygonu se opakuje se stejnou rolí
3706 3706 Vnější cesta multipolygonu sdílí segment s jiným kruhem
3707 3707 Kruh multipolygonu obsahuje jeden segment dvakrát
3708 3708 Kruhy multipolygonu jsou shodné
3709 3709 Kruhy multipolygonu sdílejí uzel
3710 3710 Značky multipolygonu
3711 3711 +++++
3712 3712 +++++
3713 3713 +++++
3714 3714 Muzeum
3715 3715 Hudba
3716 3716 Hudební nástroje
3717 3717 Mé sady změn
3718 3718 Má datová sada neobsahuje značku s klíčem {0}
3719 3719 Má verze
3720 3720 Moje verze (místní datová sada)
3721 3721 Můj se sloučeným
3722 3722 Můj s cizím
3723 3723 S
3724 3724 +++++
3725 3725 +++++
3726 3726 +++++
3727 3727 +++++
3728 3728 +++++
3729 3729 +++++
3730 3730 +++++
3731 3731 +++++
3732 3732 +++++
3733 3733 +++++
3734 3734 +++++
3735 3735 +++++
3736 3736 +++++
3737 3737 +++++
3738 3738 +++++
3739 3739 +++++
3740 3740 +++++
3741 3741 +++++
3742 3742 +++++
3743 3743 +++++
3744 3744 +++++
3745 3745 +++++
3746 3746 +++++
3747 3747 +++++
3748 3748 NMEA import selhal!
3749 3749 Import NMEA úspěšný:
3750 3750 NMEA-0183 soubory
3751 3751 +++++
3752 3752 +++++
3753 3753 +++++
3754 3754 +++++
3755 3755 +++++
3756 3756 +++++
3757 3757 soubor mřížky NTv2
3758 3758 +++++
3759 3759 +++++
3760 3760 +++++
3761 3761 +++++
3762 3762 +++++
3763 3763 +++++
3764 3764 +++++
3765 3765 Název
3766 3766 Jméno (nepovinné):
3767 3767 Jméno záložky
3768 3768 Název řeky/jezera/moře/oceánu, do kterého se vlévá
3769 3769 Název nebo posun
3770 3770 Jmenný server vrátil nepoužitelná data. Zkuste to prosím znovu.
3771 3771 Jméno: {0}
3772 3772 Pojmenované body z {0}
3773 3773 Pojmenované trasové body
3774 3774 +++++
3775 3775 +++++
3776 3776 +++++
3777 3777 +++++
3778 3778 +++++
3779 3779 +++++
3780 3780 +++++
3781 3781 +++++
3782 3782 +++++
3783 3783 Zúžení
3784 3784 Úzkorozchodná železnice
3785 3785 +++++
3786 3786 +++++
3787 3787 +++++
3788 3788 +++++
3789 3789 +++++
3790 3790 +++++
3791 3791 Národní park
3792 3792 +++++
3793 3793 Národní název
3794 3794 +++++
3795 3795 Nativní projekce
3796 3796 Duplicitní uzly přírodních objektů (natural)
3797 3797 Příroda
3798 3798 Přírodní rezervace
3799 3799 Námořní míle
3800 3800 Navigační pomůcka
3801 3801 Část městské čtvrti, obce
3802 3802 Síť
3803 3803 Došlo k síťové chybě
3804 3804 Síťová výjimka
3805 3805 Neaktualizovat
3806 3806 Nový
3807 3807 Nový přístupový token
3808 3808 Nový adresář
3809 3809 Nová vrstva
3810 3810 +++++
3811 3811 Nové výchozí položky lze přidat na <a href="{0}">Wiki</a>.
3812 3812 +++++
3813 3813 Nový klíč
3814 3814 +++++
3815 3815 Nový uzel
3816 3816 Nastavení posunutí
3817 3817 Nová položka předvoleb:
3818 3818 Nová relace
3819 3819 Nová role
3820 3820 Zadání nového pravidla:
3821 3821 Položka nového stylu:
3822 3822 Nová hodnota
3823 3823 Nová cesta {0} nemá žádné uzly
3824 3824 Noviny
3825 3825 Trafika
3826 3826 Další
3827 3827 Následující značka
3828 3828 Noční klub/diskotéka
3829 3829 Kuželky
3830 3830 Ne
3831 3831 Nenalezen žádný exportér! Nic nebylo uloženo.
3832 3832 Není dostupná žádná GPX trasa, pro kterou by šel asociovat zvuk.
3833 3833 Žádná zkratka
3834 3834 Nenalezena žádná cesta "from"
3835 3835 Nenalezena žádná cesta "to"
3836 3836 Nenalezena žádná cesta ani uzel "via"
3837 3837 Ještě není vybrána žádná oblast
3838 3838 Multipolygon nemá žádný styl plochy
3839 3839 Na této vrstvě nebyl nalezen žádný ohraničující rámeček.
3840 3840 Neprovedeny žádné změny.
3841 3841 Není k dispozici žádná sada změn pro nahrání rozdílu.
3842 3842 Žádné konflikty k vyřešení
3843 3843 Není žádný konflikt, na který by se dalo přiblížit
3844 3844 Nenalezena aktuální datová sada
3845 3845 Pro vrstvu ''{0}'' nenalezena žádná data.
3846 3846 V souboru ''{0}'' nenalezena žádná data.
3847 3847 V souboru {0} nebyla nalezena žádná data.
3848 3848 V této oblasti nebyla nalezena žádná data.
3849 3849 Nebyla načtena žádná data.
3850 3850 Žádné datum
3851 3851 Není zvolena výchozí vrstva, vybírám první vrstvu.
3852 3852 Neexistují zvukové značky v této vrstvě, vůči kterým by bylo možné nastavit posunutí.
3853 3853 Slepá ulice
3854 3854 Žádný exportér pro tuto vrstvu
3855 3855 Žádná asociace souboru
3856 3856 Nevybrán GPX záznam
3857 3857 Žádný obrázek.
3858 3858 Nenalezeny žádné soubory s obrázky.
3859 3859 Žádné vrstvy mapového podkladu.
3860 3860 Žádné odpovídající obrázky!
3861 3861 Nenalezen žádný průnik. Nic se nemění.
3862 3862 Dokument getCapabilities nedefinuje žádné vrstvy: {0}
3863 3863 Nenalezena shoda s ''{0}''
3864 3864 V této oblasti nebyly nalezeny žádné poznámky.
3865 3865 Žádné otevřené sady změn
3866 3866 Nezbývají žádné konflikty ve vlastnostech
3867 3867 Nezbývají žádné další konflikty značek k vyřešení
3868 3868 Nenalezen žádný problém
3869 3869 Žádná proxy
3870 3870 Bez občerstevní
3871 3871 Není vybrána GPX trasa
3872 3872 Žádné značky
3873 3873 Žádné cílové vrstvy
3874 3874 Na této úrovni zvětšení nejsou žádné dlaždice
3875 3875 Chybí časový údaj
3876 3876 Žádné jednotka nenalezena pro: {0}
3877 3877 Neplatná URL WMS nebo id
3878 3878 Žádné chyby při kontrole
3879 3879 Žádná hodnota nebyla očekávaná pro parametr ''{0}''.
3880 3880 Žádné kolové vozidlo
3881 3881 Ne, operaci rozdělení zrušit
3882 3882 Ne, pokračovat v editaci
3883 3883 Ne, zahodit změny a zavřít
3884 3884 Ne, neaplikovat
3885 3885 No, provést rozdělení bez stahování
3886 3886 Uzel
3887 3887 Uzel ''{0}'' již byl smazán. Přeskakuji jeho nahrávání.
3888 3888 Uzel spojuje vedení napětí nebo kabel s objektem, který nesouvisí s infrastrukturou napájení.
3889 3889 Uzel {0}
3890 3890 Uzel:
3891 3891 Uzel: spojený
3892 3892 Uzel: obyčejný
3893 3893 Uzel: označený
3894 3894 Body
3895 3895 Uzly na stejné pozici
3896 3896 Uzly duplikující značky cesty, jejíž jsou součástí
3897 3897 Uzly v cestě musí být ve stejné datové sadě
3898 3898 Uzly (vyřešené)
3899 3899 Uzly (s konflikty)
3900 3900 Hluk
3901 3901 Ne-cesta v hranici
3902 3902 Ne-cesta v multipolygonu
3903 3903 Nerozvětvující se úseky cesty
3904 3904 Neveřejné policejní zařízení
3905 3905 Žádný
3906 3906 Žádný z těchto uzlů není připojen k něčemu jinému.
3907 3907 Žádný z uzlů této cesty není připojen k něčemu jinému.
3908 3908 +++++
3909 3909 Normalizuji hodnotu atributu ''version'' prvku {0} na {2}, verze API je ''{3}''. Dostal jsem {1}.
3910 3910 Sever
3911 3911 +++++
3912 3912 +++++
3913 3913 Northing (vzdálenost od rovníku)
3914 3914 +++++
3915 3915 +++++
3916 3916 +++++
3917 3917 +++++
3918 3918 +++++
3919 3919 +++++
3920 3920 +++++
3921 3921 +++++
3922 3922 +++++
3923 3923 Nenalezeno
3924 3924 Zatím nerozhodnuto
3925 3925 Ve vybraných cestách není dostatek uzlů.
3926 3926 Poznámka
3927 3927 Soubory poznámek
3928 3928 Povšimněte si si, že požadavky na sady změn jsou vždy zaslané na ''{0}'', bez ohledu na hostitele, port a cestu URL zadanou níže.
3929 3929 Nahrání poznámky se nezdařilo
3930 3930 Poznámka {0} selhalo: {1}
3931 3931 Poznámka: GPL není kompatibilní s licencí OSM. Nestahujte prosím cesty licencované pod GPL.
3932 3932 Poznámka: Pokud je vybrána cesta, dostane čerstvé kopie odlepených\nuzlů a tyto nové uzly budou vybrány. Jinak všechny cesty dostanou\nsvé vlastní kopie a všechny uzly budou vybrány.
3933 3933 Poznámky
3934 3934 Nepodařilo se nahrát poznámky
3935 3935 Vrstva poznámek
3936 3936 Nic
3937 3937 Do výběru nebylo nic přidáno hledáním "{0}"
3938 3938 Nic se nezměnilo
3939 3939 Ve výběru se nic nenašlo při hledání ''{0}''
3940 3940 Z výběru nebylo nic odebráno hledáním "{0}"
3941 3941 Není zvoleno nic, co by se dalo zvětšit.
3942 3942 Nic není zvoleno!
3943 3943 Nic nevyexportováno. Nejdříve stáhněte data.
3944 3944 Nic k vybrání
3945 3945 Není nic k nahrání. Nejprve musíte mít nějaká data.
3946 3946 Není co zvětšovat
3947 3947 Upozornit při každém ukládání
3948 3948 Jaderná elektrárna
3949 3949 Nudismus
3950 3950 Výjimka desetinné čárky, pravděpodobně nějaké chybějící značky.
3951 3951 Číslo
3952 3952 Počet ''{0}'' rolí je příliš vysoký ({1})
3953 3953 Počet ''{0}'' rolí je příliš nízký ({1})
3954 3954 Počet zásuvek
3955 3955 Počet bytů
3956 3956 Počet kabelů ve svazku
3957 3957 Počet připojení
3958 3958 Počet zařízení
3959 3959 Počet hodnot závislých na jízdním pruhu neodpovídá
3960 3960 Počet hodnot závislých na jízdním pruhu neodpovídá ve směru vzad
3961 3961 Počet hodnot závislých na jízdním pruhu neodpovídá ve směru vpřed
3962 3962 Počet lidí v kabince
3963 3963 Počet lidí v sedačce
3964 3964 Počet lidí v gondole
3965 3965 Počet lidí v gondole/sedačce
3966 3966 Počet osob za hodinu
3967 3967 Počet míst
3968 3968 Počet tras
3969 3969 Počet pláten
3970 3970 Počet vinutí
3971 3971 Počet {0} větší než {1}
3972 3972 Počet<br/>segmentů
3973 3973 Schéma číslování
3974 3974 Číselné hodnoty
3975 3975 Pečovatelský ústav
3976 3976 Dům s pečovatelskou službou (legacy)
3977 3977 OAuth přihlášení selhalo
3978 3978 +++++
3979 3979 +++++
3980 3980 OK - další pokus.
3981 3981 +++++
3982 3982 +++++
3983 3983 +++++
3984 3984 +++++
3985 3985 +++++
3986 3986 +++++
3987 3987 +++++
3988 3988 +++++
3989 3989 +++++
3990 3990 +++++
3991 3991 +++++
3992 3992 +++++
3993 3993 +++++
3994 3994 +++++
3995 3995 +++++
3996 3996 +++++
3997 3997 +++++
3998 3998 +++++
3999 3999 +++++
4000 4000 +++++
4001 4001 +++++
4002 4002 OS Town Plans, Dalkeith 1852 (NLS
4003 4003 +++++
4004 4004 +++++
4005 4005 +++++
4006 4006 +++++
4007 4007 +++++
4008 4008 +++++
4009 4009 +++++
4010 4010 +++++
4011 4011 +++++
4012 4012 +++++
4013 4013 +++++
4014 4014 +++++
4015 4015 OS Town Plans, Elgin 1868 (NLS
4016 4016 +++++
4017 4017 +++++
4018 4018 +++++
4019 4019 +++++
4020 4020 +++++
4021 4021 +++++
4022 4022 +++++
4023 4023 +++++
4024 4024 +++++
4025 4025 +++++
4026 4026 +++++
4027 4027 +++++
4028 4028 +++++
4029 4029 OS Town Plans, Irvine 1859 (NLS
4030 4030 +++++
4031 4031 +++++
4032 4032 +++++
4033 4033 +++++
4034 4034 +++++
4035 4035 +++++
4036 4036 +++++
4037 4037 +++++
4038 4038 +++++
4039 4039 +++++
4040 4040 +++++
4041 4041 +++++
4042 4042 +++++
4043 4043 +++++
4044 4044 +++++
4045 4045 +++++
4046 4046 +++++
4047 4047 +++++
4048 4048 +++++
4049 4049 +++++
4050 4050 +++++
4051 4051 +++++
4052 4052 +++++
4053 4053 +++++
4054 4054 +++++
4055 4055 +++++
4056 4056 +++++
4057 4057 +++++
4058 4058 +++++
4059 4059 +++++
4060 4060 +++++
4061 4061 +++++
4062 4062 +++++
4063 4063 +++++
4064 4064 +++++
4065 4065 +++++
4066 4066 +++++
4067 4067 OSM API URL nesmí být prázdné. Prosím, zadejte OSM API URL.
4068 4068 OSM data
4069 4069 OSM Inspector: Adresy
4070 4070 OSM Inspector: Plochy
4071 4071 +++++
4072 4072 OSM Inspector: Geometrie
4073 4073 OSM Inspector: Silnice
4074 4074 OSM Inspector: Místa
4075 4075 OSM Inspector: Veřejná doprava - Trasy
4076 4076 OSM Inspector: Veřejná doprava - Zastávky
4077 4077 OSM Inspector: Navigace
4078 4078 OSM Inspector: Značení
4079 4079 OSM Inspector: Vodstvo
4080 4080 OSM soubory
4081 4081 Soubory OSM serveru s kompresí XZ
4082 4082 OSM soubory komprimované pomocí bzip2
4083 4083 OSM soubory komprimované pomocí gzip
4084 4084 URL OSM serveru:
4085 4085 Data OSM budou uložena do souboru sezení.
4086 4086 Přihlašovací URL OSM:
4087 4087 Odhlašovací URL OSM:
4088 4088 Heslo:
4089 4089 Uživatelské jméno:
4090 4090 Web OSM nevrátil session cookie v reakci na ''{0}'',
4091 4091 +++++
4092 4092 +++++
4093 4093 +++++
4094 4094 +++++
4095 4095 +++++
4096 4096 +++++
4097 4097 +++++
4098 4098 Objekt
4099 4099 Objekt ''{0}'' byl již dříve na serveru smazán. Tento objekt přeskakuji a zkouším nahrát data na server znovu.
4100 4100 Objekt ''{0}'' již byl smazán. Přeskakuji jeho nahrávání.
4101 4101 Počet objektů
4102 4102 id objektu:
4103 4103 ID objektů mohou být odděleny čárkou nebo mezerou, například: {0}
4104 4104 Objekt na pozici 0.00E 0.00N. Na tomto místě ale nic není, kromě meteorologické bóje, který již byla zmapována dříve.
4105 4105 Objekt nemá žádnou {0}, ovšem má {1} a {2}, jejichž hodnoty vypadají jako číslo domu.
4106 4106 Objekt typu {0} s id {1} byl označen ke smazání, ale ve zdrojové datové sadě chybí
4107 4107 Objekt je stále používán
4108 4108 Typ objektu není v předvolbě
4109 4109 Objekt typu {0} není podporován předvolbou značení: {1}
4110 4110 Typ objektu:
4111 4111 Objekty budou nahrány do <strong>nové sady změn</strong>.
4112 4112 Objekty byly nahrány do <strong>otevřené sady změn</strong> {0} s komentářem ''{1}''.
4113 4113 Objekty k přidání:
4114 4114 Objekty ke smazání:
4115 4115 Objekty ke změnění:
4116 4116 Objektů: {2} / Značek: {0} / Členství: {1}
4117 4117 +++++
4118 4118 100 oktanů
4119 4119 80 oktanů
4120 4120 87 oktanů
4121 4121 91 oktanů
4122 4122 92 oktanů
4123 4123 95 oktanů
4124 4124 98 oktanů
4125 4125 Liché číslo domu v interpolaci sudých adres.
4126 4126 Off-Road: terénní vozidlo
4127 4127 Kanceláře
4128 4128 +++++
4129 4129 +++++
4130 4130 Oficiální název
4131 4131 Oficiální webstránka (např. provozovatele)
4132 4132 Offline režim
4133 4133 Posuv
4134 4134 Tato záložka posunu již existuje. Přepsat?
4135 4135 Záložky posunu podkladu
4136 4136 Posun:
4137 4137 +++++
4138 4138 +++++
4139 4139 Olejová elektrárna
4140 4140 +++++
4141 4141 Starý klíč
4142 4142 Stará role
4143 4143 Stará hodnota
4144 4144 Staré hodnoty
4145 4145 +++++
4146 4146 +++++
4147 4147 Na požádání
4148 4148 Při nahrávání
4149 4149 Zap/Vyp
4150 4150 Cesty s jediným uzlem
4151 4151 Jeden z vybraných souborů byl prázdný
4152 4152 Jedna z vybraných cest není uzavřená a proto nemůže být připojena.
4153 4153 Jeden nebo více členů této nové relace bylo smazáno v době práce s editorem relací.\nByly odstraněny ze seznamu členů relace.
4154 4154 Jeden nebo více uzlů zahrnutých v této akci je mimo stáhnutou oblast.
4155 4155 +++++
4156 4156 +++++
4157 4157 Jednosměrka
4158 4158 Jednosměrná (kolo)
4159 4159 Jednosměrná pro kola
4160 4160 Pouze sady změn uzavřené po a vytvořené před zadaným datem/časem
4161 4161 Pouze sady změn uzavřené po následujícím datu/čase
4162 4162 Pouze sady změn patřící mě
4163 4163 Pouze mé sady změn (neaktivní. JOSM aktuálně běží v anonymním režimu)
4164 4164 Pouze sady změn od uživatele s následujícím id
4165 4165 Pouze sady změn patřící uživateli s následujícím jménem
4166 4166 Převést pouze následujícíc pole:
4167 4167 Zobrazuji prohlížeče informací pouze pro prvních {0} z {1} vybraných uživatelů
4168 4168 Pouze na začátku cesty
4169 4169 Podporovány jsou pouze čtvercové dlaždice. {0}x{1} vráceno serverem pro TileMatrix identifikátor {2}
4170 4170 Neprůhlednost
4171 4171 Otevřít
4172 4172 Otevřít správce sad změn
4173 4173 Otevřít soubor přizpůsobení JOSM
4174 4174 Otevřít z URL...
4175 4175 Otevřít OSM soubor
4176 4176 Otevřít soubor OsmChange
4177 4177 Naposledy otevřené
4178 4178 Otevřít soubor (libovolný typ souboru, který lze otevřít z menu Soubor/Otevřít)
4179 4179 Otevřít soubor
4180 4180 Otevřít historii příkazů (pro funkci ''Zpět'')
4181 4181 Otevřít seznam všech nahraných vrstev.
4182 4182 Otevřít seznam všech relací
4183 4183 Otevřít seznam lidí, kteří pracují na vybraných objektech.
4184 4184 Otevřít dialog Sloučení pro všechny vybrané položky z předchozího seznamu.
4185 4185 Otevřít novou sadu změn a použít ji v dalším nahrávání
4186 4186 Otevřít dialog konfigurace editoru JOSM
4187 4187 Otevřít panel Výběr.
4188 4188 Otevřít www stránku pro každou vybranou sadu změn
4189 4189 Pod širým nebem
4190 4190 Stáhnout data z OSM podle zadaného URL.
4191 4191 Otevírat a používat tolik nových sad změn, kolik bude potřeba
4192 4192 Otevřít jinou GPX trasu
4193 4193 Otevřít jinou fotografii
4194 4194 Očekávána otevřená sada změn. Nalezena uzavřená sada změn s id {0}.
4195 4195 Otevřené sady změn
4196 4196 Otevřít adresář
4197 4197 Otevřít soubor
4198 4198 Otevírat lokální soubory
4199 4199 Otevřená na levé straně
4200 4200 Otevřená na pravé straně
4201 4201 Otevřít předvolby tohoto panelu
4202 4202 Otevřít dřívejší relaci
4203 4203 Otevřít vybraný soubor
4204 4204 Otevřít vybraný soubor.
4205 4205 Otevřít sezení
4206 4206 Otevřít aktuální stránku nápovědy v externím prohlížeči
4207 4207 Otevřít seznam sad změn v aktuální vrstvě.
4208 4208 Otevřít poznámku v externím prohlížeči
4209 4209 Otevřít panel s výsledky kontroly.
4210 4210 Otevřít tento dialog při startu
4211 4211 Otevřít {0}
4212 4212 Otevřít...
4213 4213 Otevřená/Uzavřená:
4214 4214 +++++
4215 4215 OpenPT Map (překryv)
4216 4216 +++++
4217 4217 +++++
4218 4218 +++++
4219 4219 +++++
4220 4220 +++++
4221 4221 +++++
4222 4222 OpenStreetMap (belgický styl - holandsky)
4223 4223 OpenStreetMap (belgický styl - francouzsky)
4224 4224 OpenStreetMap (belgický styl)
4225 4225 +++++
4226 4226 OpenStreetMap (francouzský styl)
4227 4227 OpenStreetMap (německý styl)
4228 4228 OpenStreetMap (Mapnik, bez popisek)
4229 4229 +++++
4230 4230 OpenStreetMap (standardní černobílá)
4231 4231 OpenStreetMap Carto (standardní)
4232 4232 OpenStreetMap trasy GPS
4233 4233 +++++
4234 4234 Data OpenStreetMap
4235 4235 +++++
4236 4236 +++++
4237 4237 +++++
4238 4238 Otevírací doba
4239 4239 Otvírám URL: {0}
4240 4240 Otevírání souboru ''{0}'' …
4241 4241 Otevírání souborů
4242 4242 Syntaxe otevíracích hodin
4243 4243 Založení hlášení chyby se nezdařilo. Prosím, nahlaste to ručně na této stránce:
4244 4244 Otevřít dialog umožňující skočit na zadané místo
4245 4245 Otevře okno správce datových sad pro vybrané sady změn
4246 4246 Doba provozu
4247 4247 Provozovatel
4248 4248 Oční optik
4249 4249 Volitelné atributy:
4250 4250 Volitelné vlastnosti přechodu:
4251 4251 Volitelné hodnoty pro některé země
4252 4252 Nastavení
4253 4253 Možnosti ovlivňující rychlost vykreslování
4254 4254 Parametry {0} a {1} se vzájemně vylučují.
4255 4255 Ovocný sad
4256 4256 Bioprodukty
4257 4257 Bioprodukty
4258 4258 Orientace
4259 4259 Pův. cesta
4260 4260 +++++
4261 4261 +++++
4262 4262 +++++
4263 4263 +++++
4264 4264 +++++
4265 4265 +++++
4266 4266 +++++
4267 4267 Ortogonalizovat
4268 4268 Ortogonalizace / Zpět
4269 4269 Ortogonalizovat tvar
4270 4270 Ortogonalizovat tvar / Zpět
4271 4271 Ortogonalizovat tvar / Zpět<br>Zvolte prosím uzly, které byly posunuty předchozí akcí Ortogonalizovat tvar.
4272 4272 +++++
4273 4273 +++++
4274 4274 +++++
4275 4275 +++++
4276 4276 +++++
4277 4277 +++++
4278 4278 +++++
4279 4279 +++++
4280 4280 +++++
4281 4281 +++++
4282 4282 +++++
4283 4283 +++++
4284 4284 +++++
4285 4285 +++++
4286 4286 +++++
4287 4287 +++++
4288 4288 +++++
4289 4289 +++++
4290 4290 +++++
4291 4291 +++++
4292 4292 +++++
4293 4293 +++++
4294 4294 +++++
4295 4295 OsmChange soubory
4296 4296 Osmotická elektrárna
4297 4297 Ostatní
4298 4298 Jiný zdroj informací
4299 4299 Jiná svatyně
4300 4300 Ostatní duplicitní uzly
4301 4301 Další možnosti
4302 4302 Zastaralá verze Java
4303 4303 Vybavení do přírody
4304 4304 Venkovní sezení
4305 4305 Půdorys budovy
4306 4306 Výstupní forma energie (volitelně):
4307 4307 Výstupní formy energie:
4308 4308 Název výstupního obrázkového souboru (.png); výchozí název je ''{0}''
4309 4309 Nepobytové zařízení poskytující služby sociálního zabezpečení.
4310 4310 Mimo normální pokrytí Landsat a tedy neobsaženo v LIMA a Bing/Mapbox (pravé barvy)
4311 4311 Trolejové vedení
4312 4312 Překrývající se plochy
4313 4313 Překrývající se stejné využití oblasti (landuse)
4314 4314 Překrývající se stejné přírodní plochy
4315 4315 Překrývající se vodní plochy
4316 4316 Překrývající se budovy
4317 4317 Překrývající se silnice
4318 4318 Překrývající se železnice
4319 4319 Překrývající se cesty
4320 4320 Nastavení zisku překryvu
4321 4321 +++++
4322 4322 +++++
4323 4323 +++++
4324 4324 +++++
4325 4325 Pomocník s dotazy Overpass
4326 4326 Overpass dotaz:
4327 4327 Server Overpass
4328 4328 Server Overpass:
4329 4329 Přepsat pozici pro:
4330 4330 Předjíždění
4331 4331 Přepsat
4332 4332 Přepsat vlastní nastavení OAuth?
4333 4333 Přepsat klíč
4334 4334 Ovovegetariánská
4335 4335 +++++
4336 4336 +++++
4337 4337 +++++
4338 4338 +++++
4339 4339 +++++
4340 4340 +++++
4341 4341 Catastro Španělsko
4342 4342 +++++
4343 4343 +++++
4344 4344 PUWG (Polsko)
4345 4345 PUWG 1992 (Polsko)
4346 4346 Zóna PUWG 2000 {0} (Polsko)
4347 4347 Zóna PUWG
4348 4348 Barvy, laky
4349 4349 Styl kreslení {0}: {1}
4350 4350 Natěrač
4351 4351 Paleontologické naleziště
4352 4352 +++++
4353 4353 +++++
4354 4354 +++++
4355 4355 Papír
4356 4356 Papírové obaly
4357 4357 +++++
4358 4358 Paralelní
4359 4359 Vytváření rovnoběžné cesty\nVybrané cesty musí tvořit jedinou nerozvětvenou cestu
4360 4360 Parametr ''{0}'' je vyžadován.
4361 4361 Parametr ''downloadgps'' neakceptuje jména souborů, ani URL souborů
4362 4362 Informace o parametrech
4363 4363 Informace o parametrech...
4364 4364 Parametr musí začínat znakem ''+'' (nalezeno ''{0}'')
4365 4365 Jméno parametru
4366 4366 Hodnota parametru
4367 4367 Parametr {0} není v rozsahu 0..{1}. Obdržel jsem ''{2}''.
4368 4368 Parametry --download, --downloadgps a --selection jsou zpracovávány v tomto pořadí.
4369 4369 Rodičovské relace
4370 4370 +++++
4371 4371 Parkoviště P+R
4372 4372 Ulička na parkovišti
4373 4373 Vjezd do parkoviště
4374 4374 Parkovací místo
4375 4375 Chyba zpracování
4376 4376 Chyba parsování: Chybná struktura GPX dokumentu
4377 4377 Zpracovávám OSM data...
4378 4378 Parsuji data historie OSM ...
4379 4379 Procházení obsahu sady změn…
4380 4380 Analýza dat pro vrstvu ''{0}'' selhala
4381 4381 Procházení seznamu sad změn…
4382 4382 Procházení seznamu doplňků z webu ''{0}''
4383 4383 Zpracovávám odpověď ze serveru...
4384 4384 Část z:
4385 4385 Náhradní díly
4386 4386 Potřeby na párty
4387 4387 Průjezdy/průchody
4388 4388 Informační displej pro cestující
4389 4389 Výhybna
4390 4390 Výhybny
4391 4391 Heslo
4392 4392 Heslo:
4393 4393 Vložit
4394 4394 Vložit ...
4395 4395 Vložit značky
4396 4396 Vložit hodnotu
4397 4397 Vložit na zdrojovou pozici
4398 4398 Vloží obsah schránky na pozici, odkud bylo kopírováno.
4399 4399 Vložit obsah schránky.
4400 4400 Vložit značky ze schránky
4401 4401 Vložit hodnotu vybrané značky ze schránky
4402 4402 Vložte bez nekompletních členů
4403 4403 Sladké pečivo
4404 4404 Nevyrovnané pokrytí částečně pokryté mraky v obvyklých zdrojích (pravé barvy)
4405 4405 Pěšina
4406 4406 Cesta:
4407 4407 Zastavárna
4408 4408 Způsoby platby
4409 4409 Vrchol
4410 4410 Pěší zóna
4411 4411 Přechod pro chodce
4412 4412 Typ přechodu pro chodce
4413 4413 Chodci
4414 4414 Pelota (tlachtli)
4415 4415 Nevyřešené konflikty v seznamu členů této relace
4416 4416 Nevyřešené konflikty v seznamu uzlů této cesty
4417 4417 Zbývající konflikty k vyřešení ve vlastnostech
4418 4418 Propust
4419 4419 Před smazáním provést akce
4420 4420 Před ukončením provést akce
4421 4421 Provést akce před restartováním
4422 4422 Provádí kontroly významu na cestách.
4423 4423 Provede kontrolu dat
4424 4424 Parfumerie
4425 4425 Periodicky zjišťovat nové zprávy
4426 4426 Pouze stálé kempování
4427 4427 Povolené akce:
4428 4428 Pescovegetariánská
4429 4429 Zverimex
4430 4430 Úpravna domácích mazlíčků
4431 4431 +++++
4432 4432 Lékárna
4433 4433 Fáze
4434 4434 Telefonní volání
4435 4435 Telefonní číslo
4436 4436 Fotografie
4437 4437 Fotoautomat
4438 4438 Fotografie pořízena v časovém pásmu:
4439 4439 Čas fotografie (z exif):
4440 4440 Fotograf
4441 4441 Fotografie neobsahují informace o čase jejich pořízení
4442 4442 Místo na piknik
4443 4443 Piknikový stůl
4444 4444 Molo
4445 4445 Typ sloupku
4446 4446 pchin-jin
4447 4447 +++++
4448 4448 Potrubí
4449 4449 Ventil potrubí
4450 4450 +++++
4451 4451 Sjezdovka
4452 4452 Typ trasy
4453 4453 Hřiště
4454 4454 Lanové délky
4455 4455 Měřítko bodů: {0}
4456 4456 Část obce
4457 4457 Chrám (kostel, synagoga, mešita)
4458 4458 Místo modlitby
4459 4459 Napište svůj dotaz Overpass níže, nebo ho vygenerujte pomocí pomocníka
4460 4460 Umístění
4461 4461 Místa
4462 4462 Místo parkování letadla
4463 4463 Pěstitelská školka
4464 4464 Zdroj energie
4465 4465 Rostliny, které určitou část roku nemají listy.
4466 4466 Rostliny, které nikdy nejsou bez zelených listů.
4467 4467 Rostliny, které ztrácí většinu listů, ale nikoliv všechny, na krátkou dobu v roce.
4468 4468 Rostliny, které ztrácí listy na velmi krátkou dobu, kdy staré listy odpadnou a začnou růst nové.
4469 4469 Plasty
4470 4470 Plastové lahve
4471 4471 Plastové obaly
4472 4472 Nástupiště
4473 4473 Přehrát/Pauza audio
4474 4474 Přehrávání bude zahájeno zadaný počet sekund před (nebo po, pokud je číslo záporné) zadanou pozicí
4475 4475 Hřiště
4476 4476 Zařízení hřiště
4477 4477 Prosíme přerušte, pokud si nejste jisti
4478 4478 Prosím, klikněte na <strong>Stáhnout seznam</strong>, aby se stáhl a zobrazil seznamu dostupných doplňků.
4479 4479 Prosím rozhodněte, do jaké sady změn budou data nahrána, případně zda bude sada po nahrání dat uzavřena.
4480 4480 Prosím, rozhodněte, zda bude JOSM automaticky aktualizovat používané doplňky po uplynutí zadané doby.
4481 4481 Prosím, rozhodněte, zda se budou po spuštění novější verze JOSM automaticky aktualizovat také používané doplňky.
4482 4482 Rozhodněte se, prosím, které hodnoty ponechat
4483 4483 Zadejte, prosím, easting a northing (vzdálenost od poledníku a rovníku)
4484 4484 Prosím, zadejte souřadnice GPS
4485 4485 Zadejte, prosím, datum ve vašem obvyklém místním formátu.<br>Příklad: {0}<br>Příklad: {1}<br>Příklad: {2}<br>Příklad: {3}<br>
4486 4486 Zadejte prosím název záložky stahované oblasti.
4487 4487 Zadejte neprázdné jméno uživatele
4488 4488 Prosím vložte adresu dlaždice
4489 4489 Prosím vložte identifikátor dlaždice
4490 4490 Zadejte uživatelské jméno a heslo, pokud vaše proxy vyžaduje ověření totožnosti.
4491 4491 Prosím, zadejte nejprve platné URL dotazu na sadu změn.
4492 4492 Prosím, zadejte nejprve platnou velikost bloku
4493 4493 Zadejte, prosím, čas ve vašem obvyklém místním formátu.<br>Příklad: {0}<br>Příklad: {1}<br>Příklad: {2}<br>Příklad: {3}<br>
4494 4494 Prosím, zadejte platné id uživatele
4495 4495 Prosím, zadejte Klíč autorizačního přístupu
4496 4496 Prosím, zadejte Heslo autorizačního přístupu
4497 4497 Zadejte prosím OAuth autorizační přístup, který je oprávněný k přístupu k serveru OSM ''{0}''.
4498 4498 Prosím, zadejte celé číslo > 1
4499 4499 Prosím, zadejte celé číslo > 0
4500 4500 Zadejte, prosím, celé kladné číslo nebo URL sady změn.
4501 4501 Vložte prosím celé číslo mezi 0 a {0}
4502 4502 Prosím zadejte nebo vložte URL pro získání sad změn z API OSM.
4503 4503 Prosím, zadejte OSM API URL.
4504 4504 Zadejte, prosím, počet nedávno přidaných značek, které se mají zobrazovat
4505 4505 Prosím, zadejte heslo pro přístup na váš proxy server
4506 4506 Prosím, zadejte heslo vašeho účtu OSM
4507 4507 Zadejte, prosím, heslo svého účtu
4508 4508 Prosím, zadejte uživatelské jméno pro přístup na váš proxy server
4509 4509 Prosím, zadejte uživatelské jméno vašeho účtu OSM
4510 4510 Zadejte, prosím, uživatelské jméno svého účtu
4511 4511 Prosím zadejte své heslo pro OSM
4512 4512 Prosím zadejte své uživatelské jméno pro OSM
4513 4513 Zadejte prosím své uživatelské jméno a heslo na OSM. Heslo <strong>nebude</strong> uloženo v čitelné podobě a na server OSM bude zasláno <strong>pouze jednou.</strong>
4514 4514 Prosím, restartujte JOSM, aby se mohly aktivovat stažené doplňky.
4515 4515 Zkontrolujte, prosím, zdroj sady změn
4516 4516 Prosím upravte komentář
4517 4517 Vyberte jednu nebo více cest, podél kterých stahovat
4518 4518 Zvolte, prosím:\n* Jedna sebe nekřížící cesta s maximálně dvěma svými uzly;\n* Tři uzly.
4519 4519 Prosím, vyberte nejprve oblast stahování.
4520 4520 Zvolte klíč
4521 4521 Prosím vyberte autorizační proceduru:
4522 4522 Prosím, vyberte položku.
4523 4523 Zvolte, prosím, nejdříve položku
4524 4524 Vyberte minimálně čtyři uzly.
4525 4525 Vyberte prosím alespoň jeden již nahraný uzel, cestu nebo relaci.
4526 4526 Prosím vyberte jednu uzavřenou cestu, která bude připojena.
4527 4527 Zvolte, prosím, alespoň jeden zdroj stahování.
4528 4528 Zvolte minimálně jeden uzel nebo cestu
4529 4529 Vyberte alespoň jeden řádek pro kopírování
4530 4530 Vyberte alespoň jednu cestu k zjednodušení.
4531 4531 Zvolte minimálně jednu cestu.
4532 4532 Vyberte prosím alespoň tři uzly.
4533 4533 Označte prosím alespoň dva uzly, které chcete spojit, nebo jeden uzel, který je blízko jinému.
4534 4534 Prosím zvolte minimálně dvě cesty ke spojení
4535 4535 Prosím, vyberte přesně dva nebo tři uzly nebo cestu se dvěma či třemi uzly.
4536 4536 Vyberte prosím některé z nastavení, které nejsou označeny jako výchozí.
4537 4537 Prosím zvol něco ke kopírování
4538 4538 Vyberte si, prosím, vrstvu mapového podkladu.
4539 4539 Zvolte, prosím, pořadí zvolených vrstev:<br>Stopy budou oříznuty, pokud se budou překrývat časové značky vyšších vrstev.
4540 4540 Zvolte řádek k vymazání
4541 4541 Zvolte řádek k editaci
4542 4542 Vyberte prosím cílovou vrstvu.
4543 4543 Prosím vyberte způsob nahrávání
4544 4544 Prosím zvolte cesty s úhlem přibližně 90 nebo 180 stupňů
4545 4545 Vyberte si prosím změny, které chcete aplikovat.
4546 4546 Zadejte, prosím, zdroj sady změn
4547 4547 Doplněk je obsažený v JOSM
4548 4548 Informace o doplňku
4549 4549 Chyba při stahování seznamu doplňků
4550 4550 Načítání doplňků přeskočeno
4551 4551 Aktualizace zásuvného modulu
4552 4552 Aktualizace doplňku selhala
4553 4553 Aktualizace doplňků
4554 4554 Doplněk {0} musí běžet na platformě {1}.
4555 4555 Doplněk {0} potřebuje Javu verze {1}. Nainstalovaná verze Javy je {2}. Abyste mohli tento doplněk používat, musíte aktualizovat Javu.
4556 4556 Doplňky
4557 4557 Aktuální doplňky
4558 4558 Instalatér
4559 4559 Jméno místa
4560 4560 Číslo místa
4561 4561 +++++
4562 4562 Polar Stereographic: Parametr ''{0}'' musí být 90 nebo -90.
4563 4563 Sloup
4564 4564 Vlastnosti sloupu:
4565 4565 Sloup s vypínačem
4566 4566 Sloup s transformátorem
4567 4567 Policie
4568 4568 Politická
4569 4569 Sdílení
4570 4570 +++++
4571 4571 Počet obyvatel
4572 4572 Design portálu
4573 4573 +++++
4574 4574 Poloha
4575 4575 Polohový senzor
4576 4576 Pozice {0} je mimo rozsah. Aktuální počet členů je {1}.
4577 4577 Očekáváno celé kladné číslo
4578 4578 Poštovní schránka
4579 4579 Pošta
4580 4580 Poštovní směrovací číslo
4581 4581 +++++
4582 4582 Následné zpracování datové sady...
4583 4583 Karta PostFinance (ch)
4584 4584 PSČ
4585 4585 +++++
4586 4586 +++++
4587 4587 Hrnčíř
4588 4588 Energie
4589 4589 Přípojné místo (bay)
4590 4590 Přípojnice
4591 4591 Elektrický kabel
4592 4592 Elektrický kompenzátor
4593 4593 Elektrická měnírna
4594 4594 Generátor energie
4595 4595 Elektrické vedení
4596 4596 Elektrárna
4597 4597 Portál el. vedení
4598 4598 Elektrické vedení
4599 4599 Skříň rozvodu elektřiny
4600 4600 Elektrická stanice
4601 4601 Vypínač
4602 4602 Rozvodna
4603 4603 Stožár elektrického vedení
4604 4604 Transformátor
4605 4605 Duplicitní uzly na elektrickém vedení
4606 4606 Elektrická vedení
4607 4607 +++++
4608 4608 Jmenovitý výkon (MVA)
4609 4609 Nominální výkon (kVA/MVA)
4610 4610 Jmenovitý výkon (kvar, Mvar)
4611 4611 Zdroj elektrické energie
4612 4612 +++++
4613 4613 +++++
4614 4614 +++++
4615 4615 +++++
4616 4616 +++++
4617 4617 +++++
4618 4618 +++++
4619 4619 +++++
4620 4620 +++++
4621 4621 +++++
4622 4622 Praha IPR nejnovější orotofoto
4623 4623 Praha IPR mimovegetační orotofoto
4624 4624 Přednačtení mapového podkladu podél tohoto záznamu trasy
4625 4625 Přednačtení WMS
4626 4626 +++++
4627 4627 Porušení předpokladů
4628 4628 Předdefinováno
4629 4629 Nastavení s klíčem ''{0}'' neexistuje. Nelze obnovit geometrii okna z nastavení.
4630 4630 Nastavení s klíčem ''{0}'' neobsahuje ''{1}''. Nelze obnovit geometrii okna z nastavení.
4631 4631 nastavení s klíčem ''{0}'' nemá celočíselnou hodnotu pro ''{1}''. Získáno: {2}. Nelze obnovit geometrii okna z nastavení.
4632 4632 Předvolby
4633 4633 Předvolby jsou uloženy v {0}
4634 4634 Nastavení...
4635 4635 Připravuji OSM data...
4636 4636 Příprava řešení konfliktů
4637 4637 Připravuji datovou sadu...
4638 4638 Připravuji vrstvu ''{0}'' pro nahrání na server ...
4639 4639 Příprava objektů pro nahrávání ...
4640 4640 Připravuji požadavek na nahrání...
4641 4641 Historická trať
4642 4642 Přednastavený definiční soubor (*. xml, *. zip)
4643 4643 Skupina předvoleb {0}
4644 4644 Skupina předvoleb {1} / {0}
4645 4645 Nastavení předvolby...
4646 4646 Prvek role předvolby bez rodiče
4647 4647 Pod-prvek předvolby bez rodiče
4648 4648 Předvolby neobsahují použitý klíč
4649 4649 Předvolby neobsahují použitou hodnotu
4650 4650 Tlak (bar)
4651 4651 Tlak (bar) nebo sání
4652 4652 Tlakováno na neznámý tlak
4653 4653 Tlak v barech
4654 4654 Tlakovodní reaktor (PWR)
4655 4655 Předchozí
4656 4656 Předchozí značka
4657 4657 Silnice 1. třídy
4658 4658 Silnice 1. třídy - nájezd
4659 4659 Primátní napětí ve voltech (V)
4660 4660 Prvek
4661 4661 Vypisovat ladící informace na konzoli
4662 4662 Tiskoviny
4663 4663 Vězení
4664 4664 Problém s načítáním dlaždice
4665 4665 Pokračovat bez zjednodušení
4666 4666 Zpracovávám soubor ''{0}''
4667 4667 Zpracovávám soubory doplňků...
4668 4668 Zpracovávám seznam doplňků z webu ''{0}''
4669 4669 Zpracovávám soubory keše webu s doplňky...
4670 4670 Produkt
4671 4671 +++++
4672 4672 Souřadnice v projekci
4673 4673 Souřadnice v projekci:
4674 4674 Projekce
4675 4675 Ohraničení projekce (ve stupních)
4676 4676 Kód projekce
4677 4677 Nastavení projekce je platné.
4678 4678 Metoda projekce
4679 4679 Název projekce
4680 4680 Parametry projekce
4681 4681 Vyžadována projekce (+proj=*)
4682 4682 Projekce, která se má použít, výchozí hodnota je ''{0}'' (web-Mercator)
4683 4683 Prolog dokumentu OsmChange už byl zapsán. Prosím, zapište pouze jednou.
4684 4684 Prolog dokumentu OsmChange ještě nebyl zapsán. Prosím, zapište první.
4685 4685 Vlastnosti
4686 4686 Vlastnosti v mé datové sadě, např. místní datové sadě
4687 4687 Vlastnosti slučovaného prvku. Nahradí vlastnosti v mých prvcích, pokud bude sloučení aplikováno.
4688 4688 Vlastnosti v cizí datové sadě, např. serverové datové sadě
4689 4689 Vlastnosti (s konflikty)
4690 4690 Hodnota obsahuje HTML entitu
4691 4691 Hodnoty vlastností obsahují vícero mezer
4692 4692 Hodnota začíná nebo končí mezerou
4693 4693 Třída ochrany
4694 4694 Chráněná oblast
4695 4695 Stručný komentář ke změnám
4696 4696 Provincie
4697 4697 Došlo k chybě proxy
4698 4698 Nastavení proxy
4699 4699 +++++
4700 4700 +++++
4701 4701 Hospoda
4702 4702 Veřejná opravna jízdních kol
4703 4703 Veřejná budova
4704 4704 Veřejné stopy GPS nahrané na OpenStreetMap.
4705 4705 Veřejný gril
4706 4706 Tržiště
4707 4707 Vozidla MHD
4708 4708 Hromadná doprava
4709 4709 Hromadná doprava (zastaralé)
4710 4710 Veřejná doprava (ÖPNV)
4711 4711 Linka veřejné dopravy
4712 4712 Trasa veřejné dopravy (autobusová)
4713 4713 Trasa veřejné dopravy (kolejová)
4714 4714 Veřejné lázně
4715 4715 Veřejná knihovna
4716 4716 +++++
4717 4717 +++++
4718 4718 +++++
4719 4719 +++++
4720 4720 +++++
4721 4721 Trasa hromadné dopravy (zastaralé)
4722 4722 Čerpadlo
4723 4723 Pročistit
4724 4724 Čištění...
4725 4725 Účel
4726 4726 Umístit text vedle zvukové (a obrázkové a webové) značky spolu s ikonou.
4727 4727 Sloup
4728 4728 +++++
4729 4729 +++++
4730 4730 +++++
4731 4731 +++++
4732 4732 QA Žádná adresa
4733 4733 +++++
4734 4734 Kvalita
4735 4735 Kvalita (pouze RTKLib, je-li dostupné)
4736 4736 Lom
4737 4737 Městská čtvrť
4738 4738 Dotaz
4739 4739 Pomocník s dotazy
4740 4740 Dotaz a stažení sad změn
4741 4741 Dotaz a stažení sad změn ...
4742 4742 Dotazovat se na otevřené i uzavřené sady změn
4743 4743 Dotaz nemůže být prázdný
4744 4744 Dotaz na sady změn
4745 4745 Dotaz na sady změn podle URL serveru
4746 4746 Dotazovat se pouze na uzavřené sady změn
4747 4747 Dotazovat se pouze na otevřené sady změn
4748 4748 Dotazuji a stahuji sady změn
4749 4749 Dotazuji se jmenného serveru
4750 4750 Dotazuji se jmenného serveru ...
4751 4751 Otázka
4752 4752 +++++
4753 4753 +++++
4754 4754 RC auta
4755 4755 +++++
4756 4756 +++++
4757 4757 +++++
4758 4758 +++++
4759 4759 Soubory RTKLib pozicování
4760 4760 Import RTKLib selhal!
4761 4761 Úspěšný import RTKLib:
4762 4762 Závodní trať
4763 4763 Závodní dráha
4764 4764 Raketbal
4765 4765 Radiaci
4766 4766 Železnice
4767 4767 Železnice
4768 4768 Vlaková zastávka
4769 4769 Železniční pozemek
4770 4770 Nástupiště (vlak/tram)
4771 4771 Železniční trasa
4772 4772 Železniční signalizační zařízení
4773 4773 Výhybka
4774 4774 Výstavba železnice
4775 4775 Křížení tratí
4776 4776 Duplicitní uzly na železnici (railway)
4777 4777 Železniční kilometrovník
4778 4778 Typ železnice
4779 4779 Koleje sdílí úsek s plochou
4780 4780 Rampa
4781 4781 Střelnice
4782 4782 Dosah (metrů)
4783 4783 Očekává se sada identifikátorů (id) sad změn.
4784 4784 Očekáván číselný rozsah
4785 4785 Očekává se rozsah identifikátorů prvků
4786 4786 Očekává se sada verzí
4787 4787 Správci parku
4788 4788 Rozsahy ID objektů se určují pomlčkou, například: {0}
4789 4789 Vitariánská
4790 4790 GPS Trasy
4791 4791 Kabelový přívoz
4792 4792 Reaktor Bolšoj Moščnosti Kanalnyj 1000 (RBMK-1000)
4793 4793 Reaktor Bolšoj Moščnosti Kanalnyj 1500 (RBMK-1500)
4794 4794 Načíst ze souboru
4795 4795 Načíst fotografie...
4796 4796 Číst verzi protokolu
4797 4797 Načítání sady změn {0}...
4798 4798 Načítání sad změn...
4799 4799 Nepovedlo se načíst chybové hlášení.
4800 4800 Načítám místní informace o doplňcích...
4801 4801 Načítání rodičů ''{0}''
4802 4802 Získávám informace o uživateli ...
4803 4803 Čtení uživatelských převoleb...
4804 4804 Čtení bylo zrušeno
4805 4805 Čtu {0}...
4806 4806 Přečti si
4807 4807 Čte vstupní data z jednoho nebo více souborů, které jsou uvedeny jako argumenty. Pokud nejsou žádné soubory uvedeny, nebo je název souboru "-", jsou data čtena ze standardního vstupu.
4808 4808 +++++
4809 4809 Skutečné jméno
4810 4810 Opravdu smazat výběr z relace {0}?
4811 4811 Obdržena chybová stránka:
4812 4812 +++++
4813 4813 Nedávné snímky ostrova Heard, kde vnitrozemí je zakryté mraky, ale pobřeží je dobře vidět (pravé barvy)
4814 4814 +++++
4815 4815 +++++
4816 4816 Nedávné snímky, v jiných zdrojích jsou momentálně pouze staré a špatné snímky (pravé barvy)
4817 4817 +++++
4818 4818 Značky s již použitým klíčem
4819 4819 Nedávno přidané značky
4820 4820 Doporučené akce
4821 4821 Zaznamenávání:
4822 4822 Rekreační plocha
4823 4823 Zaměřený obrázek...
4824 4824 Recyklační centrum
4825 4825 Recyklační kontejner
4826 4826 Červená:
4827 4827 Znovu
4828 4828 Znovu…
4829 4829 Znova provést poslední vrácenou akci
4830 4830 Znovu provést vybraný příkaz a všechny dřívější
4831 4831 Znovu {0}
4832 4832 Podmořský útes
4833 4833 Reference trasy, kterou objížďka nahrazuje
4834 4834 Číslo
4835 4835 Číslo nástupiště
4836 4836 +++++
4837 4837 +++++
4838 4838 +++++
4839 4839 +++++
4840 4840 +++++
4841 4841 Identifikační číslo
4842 4842 Odkaz {0} je používán předtím, než byl definován
4843 4843 Odkazováno z:
4844 4844 Odkazuje na
4845 4845 Aktualizovat
4846 4846 Občerstvit seznam dřívějších značek po aplikaci značky
4847 4847 Občerstvit relaci z datové vrstvy
4848 4848 Občerstvit stav značky a seznam dříve přidaných značek
4849 4849 Občerstvit pouze stav značky (zapnuto / vypnuto)
4850 4850 +++++
4851 4851 Kraj
4852 4852 Regionální název
4853 4853 Zaregistrovaná akce nástrojové lišty bez názvu: {0}
4854 4854 Zaregistrovaná akce nástrojové lišty {0} přepsaná: {1} bude {2}
4855 4855 Zamítnout konflikty a uložit
4856 4856 Relace:{0} / Cesty:{1} / Uzly:{2}
4857 4857 Vztah
4858 4858 Relace ''{0}'' již byla smazána. Přeskakuji její nahrávání.
4859 4859 Relace …
4860 4860 Editor relací: Stáhnout členy
4861 4861 Editor relací: Posun dolů
4862 4862 Editor relací: Posun nahoru
4863 4863 Editor relací: Občerstvit
4864 4864 Editor relací: Odstranit
4865 4865 Editor relací: Řazení
4866 4866 Editor relací: {0}
4867 4867 Kontrolor relací
4868 4868 Relace je smazána
4869 4869 Relace je prázdná
4870 4870 Relace je zastaralá
4871 4871 Filtr seznamu relace
4872 4872 Relace by neměla obsahovat zároveň uzly i cesty ''via''
4873 4873 Neznámý typ relace
4874 4874 Relace s externím id ''{0}'' odkazuje na chybějící prvek s externím id ''{1}''.
4875 4875 Relace {0}
4876 4876 Nalezena relace/ne-geometrický prvek bez vlastností: {0}
4877 4877 Nalezena relace/ne-geometrický prvek bez typu: {0}
4878 4878 Relace:
4879 4879 Relace: vybraná
4880 4880 Relace
4881 4881 Relace se stejnými členy
4882 4882 Relace: {0}
4883 4883 Relace: {0}/{1}
4884 4884 Pusťte tlačítko myši k vybrání objektů v obdélníku
4885 4885 Uvolněte tlačítko myši pro zastavení pohybu.
4886 4886 Pusťte tlačítko myši pro zastavení otáčení.
4887 4887 Pusťte tlačítko myši pro dokončení změny velikosti.
4888 4888 Náboženství
4889 4889 Náboženské
4890 4890 Aktualizovat
4891 4891 Aktualizovat ze souboru
4892 4892 Aktualizovat zobrazenou stránku nápovědy
4893 4893 Aktualizovat historii ze serveru
4894 4894 Aktualizuji zdroje stylů
4895 4895 Aktualizovat seznam dostupných předvoleb z ''{0}''
4896 4896 Načte znovu seznam dostupných pravidel z ''{0}''
4897 4897 Aktualizovat seznam dostupných stylů z ''{0}''
4898 4898 Pamatovat si volbu
4899 4899 Pamatovat si naposledy použité značky po restartu
4900 4900 Vzdálené
4901 4901 Vzdálené ovládání
4902 4902 Vzdálené ovládání bylo požádáno o vytvoření nového uzlu.
4903 4903 Vzdálené ovládání bylo požádáno o vytvoření nové cesty.
4904 4904 Vzdálené ovládání bylo požádáno o import dat z následujícího URL:
4905 4905 Vzdálené ovládání bylo požádáno o načtení vrstvy mapových podkladů z následující adresy:
4906 4906 Vzdálené ovládání bylo požádáno o nahrání dat z API.
4907 4907 Vzdálené ovládání bylo požádáno o načtení objektů (určených pomocí id) z API.
4908 4908 Vzdálené ovládání bylo požádáno o stažení těchto dat:
4909 4909 Vzdálené ovládání bylo požádáno o otevření místního souboru.
4910 4910 Vzdálené ovládání bylo požádáno o oznámení své verze protokolu. To umožní, aby weby zjistily, že JOSM je spuštěn.
4911 4911 Vzdálené ovládání bylo požádáno, aby oznámilo jaké funkce podporuje. To umožní, aby weby odhadly verzi spuštěného JOSM.
4912 4912 Vzdálené mapové podklady
4913 4913 Vzdálené ovládání::Přijímá spojení na {0}:{1}
4914 4914 Vzdálené ovládání::Server {0}:{1} zastaven.
4915 4915 Odstranit
4916 4916 Odstranit "{0}" pro uzel ''{1}''
4917 4917 Odstranit "{0}" z relace ''{1}''
4918 4918 Odstranit "{0}" z cesty ''{1}''
4919 4919 Odstranit všechny členy odkazující na jeden z vybraných objektů
4920 4920 Odstranit položku
4921 4921 Odstranit z keše
4922 4922 Odstranit z nástrojové lišty
4923 4923 Ostranit fotografii z vrstvy
4924 4924 Odstranit značky z vnitřních cest
4925 4925 Odstranit sadu změn v panelu z lokální keše
4926 4926 Odstranit vybrané záložky
4927 4927 Odstranit vybrané členy z relace
4928 4928 Odstranit vybrané sady změn z lokální keše
4929 4929 Odstranit vybrané položky ze seznamu slučovaných prvků.
4930 4930 Odstranit vybranou položku
4931 4931 Odstranit vybrané cesty pro ikony
4932 4932 Odstranit vybrané předvolby ze seznamu aktivních předvoleb
4933 4933 Odebrat vybraná pravidla ze seznamu aktivních pravidel
4934 4934 Odstranit vybrané styly ze seznamu aktivních
4935 4935 Odstranit, vyčistit relaci
4936 4936 Odstranit tento člen z relace
4937 4937 Prvek odstraněn z relací
4938 4938 Odstraněny duplicitní uzly
4939 4939 Odstraněna vrstva {0}, protože není povolena nastaveným API.
4940 4940 Uzly odstraněny z {0}
4941 4941 Uzly, na které právě není odkazováno odstraněny
4942 4942 Odebrané zastaralé značky
4943 4943 Odstraněno výchozí nastavení předvoleb {0}, které už se nepoužívá.
4944 4944 Odstraněno nastavení předvoleb {0}, které už se nepoužívá.
4945 4945 Odstraňuji zastaralé doplňky...
4946 4946 Odstraňuji neudržované doplňky...
4947 4947 Přejmenovat soubor
4948 4948 Přejmenovat soubor "{0}" na
4949 4949 Přejmenovat vrstvu
4950 4950 Přejmenovat vybranou záložku
4951 4951 Při vykreslování se použijí body se simulovanou chybou polohy namísto čar.
4952 4952 Vykreslování datové sady...
4953 4953 Vykreslí data a výsledek uloží do obrázkového souboru.
4954 4954 Vykresluje mapu jako jednoduchý drátový model
4955 4955 Vykresluje mapu za pomoci sad pravidel a stylů.
4956 4956 +++++
4957 4957 Půjčovna
4958 4958 Znovu otevřít
4959 4959 Znovu otevřít poznámku
4960 4960 Znovu otevřít poznámku se zprávou:
4961 4961 Změnit pořadí mapových podkladů
4962 4962 Změní pořadí nepřekryvných mapových podkladů
4963 4963 Opravna
4964 4964 Nahradit
4965 4965 Zaměnit "{0}" za "{1}" pro
4966 4966 Nahradit stávající hodnoty
4967 4967 Nahrazuji současný soubor s předvolbami "{0}" souborem se standardními výchozími předvolbami.
4968 4968 Nahlásit chybu do správce chyb JOSM
4969 4969 Nahlásit chybu
4970 4970 +++++
4971 4971 Velikost reprojektované dlaždice
4972 4972 Reprojektuji vrstvu {0} z {1} do {2}. Pro dosažení nejlepší kvality obrazu a vyšší výkon přepněte na jednu z podporovaných projekcí: {3}
4973 4973 Reprojekce
4974 4974 +++++
4975 4975 Požádat o přístupový token
4976 4976 Požadavek selhal
4977 4977 URL požadovaného tokenu:
4978 4978 Požadujte menší oblast, abyste měli jistotu, že se stáhnou všechny poznámky.
4979 4979 Detaily dotazu: {0}
4980 4980 Rezervace
4981 4981 Vodní nádrž
4982 4982 +++++
4983 4983 Nastavit výchozí hodnoty nastavení
4984 4984 Nastavit výchozí hodnoty
4985 4985 Nastavit na výchozí hodnotu
4986 4986 Místní komunikace (ulice)
4987 4987 Obytná oblast
4988 4988 Obytná budova
4989 4989 Vyřešit
4990 4990 Vyřešit konflikty
4991 4991 Vyřešit konflikty pro ''{0}''
4992 4992 Vyřešit konflikt v souřadnicích pro {0}
4993 4993 Vyřešit konflikt ve stavu smazání pro {0}
4994 4994 Vyřešit konflikty v seznamu členů relace {0}
4995 4995 Vyřešit konflikty v seznamu bodů cesty {0}
4996 4996 Vyřešit mými verzemi
4997 4997 Vyřešit jejich verzemi
4998 4998 Vyřešit konflikt verzí pro uzel {0}
4999 4999 Vyřešit konflikt verzí pro relaci {0}
5000 5000 Vyřešit konflikt verzí pro cestu {0}
5001 5001 Vyřeší všechny nevyřešené konflikty ''mými'' verzemi
5002 5002 Vyřeší všechny nevyřešené konflikty ''jejich'' verzemi
5003 5003 Turistické středisko
5004 5004 Surovina
5005 5005 Odpočívka (bez služeb)
5006 5006 Restartovat
5007 5007 Restartovat JOSM s uložením. Neuložené změny jsou nahrány na server a/nebo uloženy.
5008 5008 Restartovat JOSM bez uložení. Neuložené změny jsou ztraceny.
5009 5009 Restartovat ihned!
5010 5010 Restartovat aplikaci
5011 5011 Restaurace
5012 5012 Obnovit
5013 5013 Obnovování souborů
5014 5014 Omezení
5015 5015 Výsledky
5016 5016 Obchody
5017 5017 Opěrná zeď
5018 5018 Načíst přístupový token
5019 5019 Odeslat žádost o token
5020 5020 Získávám přístupový token OAuth z ''{0}''
5021 5021 Přijímání přístupového tokenu OAuth...
5022 5022 Získávám požadavkový token OAuth z ''{0}''
5023 5023 Získávám požadavkový token OAuth...
5024 5024 Pokus o načtení detailů uživatele s autorizačním tokenem ''{0}'' byl zakázán.
5025 5025 Pokus o načtení detailů uživatele s autorizačním tokenem ''{0}'' byl zamítnut.
5026 5026 Získávám informace o uživateli...
5027 5027 Návrat k předchozímu dialogu a vložení podrobnějšího komentáře
5028 5028 +++++
5029 5029 Obrátit
5030 5030 Otočit cesty
5031 5031 Otočit a zkombinovat
5032 5032 Otočit směrovanou cestu.
5033 5033 Otočit směr všech zvolených cest
5034 5034 Otočit pořadí filtrů.
5035 5035 Obrátit pořadí členů relace
5036 5036 Otočit směr cesty
5037 5037 Otočit zvětšování kolečkem myši
5038 5038 Obrácená pobřežní linie
5039 5039 Obrácené pobřeží: země není na levé straně
5040 5040 Obrácená země: země není na levé straně
5041 5041 Opravit
5042 5042 Revize
5043 5043 +++++
5044 5044 Hřbet
5045 5045 Jízda na koni
5046 5046 Trasa pro jezdce na koni
5047 5047 Pravé kliknutí = kopírovat do schránky
5048 5048 Zábradlí vpravo
5049 5049 +++++
5050 5050 +++++
5051 5051 +++++
5052 5052 +++++
5053 5053 Řeka
5054 5054 Břeh řeky
5055 5055 +++++
5056 5056 Cesta (neznámý typ)
5057 5057 Silniční omezení
5058 5058 Silniční trasa
5059 5059 Robustní kola: trekové kolo, auto, rikša
5060 5060 Skála
5061 5061 Typ skály
5062 5062 Kvalita skály/ledu
5063 5063 +++++
5064 5064 Role ''{0}'' není v šablonách ''{1}''
5065 5065 Role ''{0}'' chybí
5066 5066 Role u ''{0}'' by měla být ''{1}''
5067 5067 Role cesty v multipolygonu by měla být vnitřní nebo vnější.
5068 5068 Role člena relace neodpovídá šabloně výrazu ''{0}'' v předvolbě {1}
5069 5069 Problém při kontrole rolí
5070 5070 Role {0} není součástí srovnávané dvojice {1}.
5071 5071 +++++
5072 5072 Role se nesmí vyskytovat víc než jednou
5073 5073 Role v relaci odkazující na
5074 5074 Bruslení na kolečkových bruslích
5075 5075 Kraj střechy
5076 5076 Hřeben střechy
5077 5077 Pokrývač
5078 5078 Pokoje
5079 5079 Kruhový objezd
5080 5080 +++++
5081 5081 Okružní trasa
5082 5082 +++++
5083 5083 Sada tras (route master)
5084 5084 Síť tras
5085 5085 Délka trasy (m)
5086 5086 Značení trasy
5087 5087 Předvolby trasy
5088 5088 Relace route obsajuje ''{0}'' roli
5089 5089 Relace route obsahuje mezeru
5090 5090 Nebyl zadán typ trasy. Přidejte {0} ({1}=veřejná doprava; {2}=zastaralé)
5091 5091 Typ trasy
5092 5092 Trasy
5093 5093 +++++
5094 5094 Trasy zobrazeny pro:
5095 5095 +++++
5096 5096 Veslování
5097 5097 +++++
5098 5098 Ragby třináctkové (Rugby League)
5099 5099 Ragby patnáctkové (Rugby Union)
5100 5100 Zřícenina
5101 5101 Pravidlo
5102 5102 Rachotící pruh
5103 5103 Znovu spustit kroky automatické autorizace
5104 5104 Běh
5105 5105 Běžecká trasa
5106 5106 Spouštím aktualizaci doplňků po aktualizaci JOSM. Automatická aktualizace po startu je povolena.
5107 5107 Spouštím aktualizaci doplňků po zadaném intervalu. Automatická aktualizace po startu je zakázána.
5108 5108 Spouštím test {0}
5109 5109 Přistávací dráha (runway)
5110 5110 +++++
5111 5111 +++++
5112 5112 rómadži
5113 5113 J
5114 5114 SAC klasifikace
5115 5115 +++++
5116 5116 +++++
5117 5117 +++++
5118 5118 +++++
5119 5119 +++++
5120 5120 +++++
5121 5121 +++++
5122 5122 +++++
5123 5123 +++++
5124 5124 +++++
5125 5125 +++++
5126 5126 SIM karty
5127 5127 +++++
5128 5128 +++++
5129 5129 +++++
5130 5130 +++++
5131 5131 +++++
5132 5132 +++++
5133 5133 +++++
5134 5134 +++++
5135 5135 +++++
5136 5136 +++++
5137 5137 SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Švédsko)
5138 5138 +++++
5139 5139 Sedlo
5140 5140 Bezpečnostní revize
5141 5141 Prodej
5142 5142 Výpadová brána (v opevnění)
5143 5143 Salina
5144 5144 Slaná voda
5145 5145 Shodná hodnota {0} a {1}
5146 5146 Shodná hodnota {0}, {1} a {2}
5147 5147 +++++
5148 5148 +++++
5149 5149 Písek
5150 5150 Výpusť odpadních vod
5151 5151 +++++
5152 5152 +++++
5153 5153 +++++
5154 5154 Sytost:
5155 5155 +++++
5156 5156 Uložit
5157 5157 Uložit přístupový token do nastavení
5158 5158 Uložit jako
5159 5159 Uložit jako...
5160 5160 Uložit GPX soubor
5161 5161 Uložit do:
5162 5162 Ulož vrstvu
5163 5163 Uložit soubor poznámek
5164 5164 Uložit data OSM
5165 5165 Uložit sezení
5166 5166 Uložit sezení jako…
5167 5167 Uložit soubor chyb validace
5168 5168 Uložit WMS soubor
5169 5169 Uložit kopii tohoto stylu do souboru a přidat jej do seznamu
5170 5170 Přesto uložit
5171 5171 Uložit jako...
5172 5172 Uložit do:
5173 5173 Uložit předvolby specifické pro vrstvu
5174 5174 Uložit vybraný soubor.
5175 5175 Uložit styl ''{0}'' jako ''{1}''
5176 5176 Uložit aktuální data do nového souboru
5177 5177 Uložit aktuální data
5178 5178 Uložit současné sezení do nového souboru.
5179 5179 Uložit nastavení a zavřít dialog
5180 5180 Uložit do nastavení
5181 5181 Uložit do souboru GPX barvy stop
5182 5182 Uložit uživatelské jméno a heslo (nezašifrované)
5183 5183 Uložit profil {0}
5184 5184 Uložit/nahrát na server vrstvy před smazáním. Neuložené změny nebudou ztraceny.
5185 5185 Aktualizované výchozí předvolby uloženy.
5186 5186 Ukládám vrstvu do ''{0}'' ...
5187 5187 Pila
5188 5188 Obtížnost saská
5189 5189 Sasko: Hlavní obtížnost
5190 5190 Sasko: Nejtěžší trasa
5191 5191 Sasko: Nejlehčí trasa
5192 5192 +++++
5193 5193 +++++
5194 5194 +++++
5195 5195 +++++
5196 5196 +++++
5197 5197 +++++
5198 5198 +++++
5199 5199 +++++
5200 5200 +++++
5201 5201 +++++
5202 5202 Koeficient zvětšení
5203 5203 +++++
5204 5204 +++++
5205 5205 Prohledávám adresář {0}
5206 5206 Základní/střední škola
5207 5207 +++++
5208 5208 +++++
5209 5209 +++++
5210 5210 Skútr
5211 5211 Kovový šrot
5212 5212 Suťoviště
5213 5213 Křoví
5214 5214 Potápění
5215 5215 Potápění s přístrojem
5216 5216 Mořské plody
5217 5217 Hledat
5218 5218 Najít klíč/hodnotu
5219 5219 Najít klíč/hodnotu/typ
5220 5220 Hledat poznámky...
5221 5221 Hledat podle předvolby
5222 5222 Vyhledávaný výraz je neplatný: \n\n {0}
5223 5223 Hledat poznámky
5224 5224 Hledat objekty
5225 5225 Hledat objekty dle předvolby
5226 5226 Hledat objekty podle předvolby...
5227 5227 Hledat objekty podle jejich předvoleb.
5228 5228 Hledat ve značkách
5229 5229 Hledat položky menu
5230 5230 Hledat více...
5231 5231 Hledat na DuckDuckGo
5232 5232 Hledat předvolbu...
5233 5233 Najít předvolby
5234 5234 Hledaný řetězec:
5235 5235 Syntaxe vyhledávání
5236 5236 Hledat v OSM API poznámky obsahující slova:
5237 5237 Hledá objekty s klíčem a hodnotou vybrané značky
5238 5238 Hledá objekty s klíčem a hodnotou vybrané značky, s omezením na typ (uzel/cesta/relace)
5239 5239 Hledat...
5240 5240 Hledat:
5241 5241 Vyhledávám
5242 5242 Sezónní
5243 5243 Druhé jméno
5244 5244 +++++
5245 5245 Prodej jízdních kol z druhé ruky
5246 5246 Silnice 2. třídy
5247 5247 Silnice 2. třídy - nájezd
5248 5248 Sekundární napětí ve voltech (V)
5249 5249 Sekundy: {0}
5250 5250 Bezpečnostní výjimka
5251 5251 Další značky capacity:[ostatní typy]=* najdete na Wiki.
5252 5252 Úsek sloučený kvůli změně jeho směru.
5253 5253 Možnosti zobrazování úseků cesty
5254 5254 Nastavení úseků
5255 5255 Část {0}: {1}
5256 5256 Úseky
5257 5257 Oddělené
5258 5258 Stezka pro pěší a cyklisty - dělená
5259 5259 Seismickou aktivitu
5260 5260 Vybráno: Relace:{0} / Cesty:{1} / Uzly:{2}
5261 5261 Vybrat
5262 5262 Vybrat vše
5263 5263 Vyberte typ nastavení:
5264 5264 Vybrat WMS vrstvy
5265 5265 Zvolit vrstvu WMTS
5266 5266 Vyberte cestu, jejíž přesnost chcete zvýšit
5267 5267 Vybrat všechny objekty příslušející právě vybraným sadám změn
5268 5268 Vybrat všechny obnovené objekty v datové vrstvě. Vybere také neúplné objekty.
5269 5269 Vyberte otevřenou sadu změn
5270 5270 Možnosti režimů výběru a kreslení
5271 5271 Vybrat a zvětšit
5272 5272 Vyberte alespoň jeden uzel, který má být odpojen
5273 5273 Nastavit automatickou změnu tohoto pole o {0}
5274 5274 Výběr podle data
5275 5275 Vybrat sady změn podle jejich data vytvoření nebo uzavření
5276 5276 Vybrat sady změn podle jejich stavu: otevřená/uzavřená
5277 5277 Vybrat sady změn patřící určitým uživatelům
5278 5278 Vyberte buď:
5279 5279 Vyberte název souboru
5280 5280 Zvolte, pokud mají být data stažena do nové vrstvy
5281 5281 Zvolte, pokud mají být staženy také členy relace.
5282 5282 Zvolte, pokud mají být staženy také odkazující objekty, t. j. rodičovské relace a pro uzly navíc rodičovské cesty.
5283 5283 Zvolit formát obrazu vrstvy WMS
5284 5284 Vybrat vrstvu mapového podkladu
5285 5285 Vybrat ve vrstvě
5286 5286 Vyberte v seznamu relací
5287 5287 Vybrat členy
5288 5288 Vybrat členy (přidat)
5289 5289 Zvolte režim
5290 5290 Vybrat následující mezeru
5291 5291 Vybrat uzel pod kurzorem.
5292 5292 Vybrat nevětvící se posloupnost cest
5293 5293 Zvolte způsob třídění poznámek
5294 5294 Vybrat objekty vybraných členů relace
5295 5295 Zvolte objekty, jejichž značky chcete měnit.
5296 5296 Vybrat objekty vložené tímto uživatelem
5297 5297 Vybrat objekty k nahrání na server
5298 5298 Vybrat pouze sady změn vztahující se k určenému ohraničujícímu rámečku
5299 5299 Vybrat předchozí mezeru
5300 5300 Vybrat relaci
5301 5301 Vybrat relaci (přidat)
5302 5302 Vybrat relaci v seznamu relací.
5303 5303 Vybrat členy relace odkazující na jeden z vybraných objektů
5304 5304 Vybrat cílovou vrstvu
5305 5305 Vybrat odpovídající prvky v aktuální datové vrstvě
5306 5306 Vybrat momentálně upravovanou relaci
5307 5307 Vybrat styl kreslení mapy
5308 5308 Zvolte měřítko mapy
5309 5309 Vybrat členy všech vybraných relací
5310 5310 Vybere dalšího člena relace, který není napojen dále.
5311 5311 Vybere předchozího člena relace, který není napojen dále.
5312 5312 Vybrat prvky z obsahu této sady změn v aktuální datové vrstvě
5313 5313 Vyberte, aby byla sada změn uzavřena po následujícím nahrání
5314 5314 Zvolte, pokud ve vybrané oblasti chcete stáhnout dostupné záznamy prošlých tras GPS.
5315 5315 Zvolte, chcete-li stáhnout prošlé trasy GPS.
5316 5316 Vyberte pro stažení dat z OSM ve zvolené oblasti.
5317 5317 Vyberte pro stažení OSM dat.
5318 5318 Zvolte pro stažení poznámek v oblasti vybrané pro stahování.
5319 5319 Vyberte pro udělení práv pro JOSM stahovat vaše soukromé GPS trasy do JOSM vrstev
5320 5320 Povolení umožní JOSM měnit poznámky dle Vašich pokynů
5321 5321 Zatrhnutím povolíte JOSM, aby načítal vaše uložená nastavení ze serveru
5322 5322 Vyberte pro udělení práv pro JOSM nahrávat GPS trasy vaším jménem
5323 5323 Vyberte pro udělení práv pro JOSM nahrávat mapová data vaším jménem
5324 5324 Zatrhnutím povolíte JOSM, aby ukládal vaše nastavení na server
5325 5325 Vybrat základní ověřování totožnosti pomocí HTTP a uživatelského jména a hesla (bez šifrování)
5326 5326 Vybrat OAuth jako mechanismus ověřování totožnosti
5327 5327 Vyberte pro zobrazení celých nově stažených dat.
5328 5328 Vyberte cesty jako v režimu vybírání. K vytvoření rovnoběžné kopie přetáhněte vybrané cesty nebo cestu (Alt přepíná zachování značek)
5329 5329 Zvolit, které akce provést s touto vrstvou, pokud kliknete na tlačítko vlevo.
5330 5330 Vybrat zadaným hledáním
5331 5331 Zvolte úroveň zvětšení, která se má vykreslit. (celé číslo, 0=celá Země, 18=úroveň ulic)
5332 5332 Vybrat, přesouvat, měnit velikost a otáčet objekty
5333 5333 Zvolené relace
5334 5334 Vybrané položky:
5335 5335 Výběr
5336 5336 Prázdný výběr
5337 5337 Výběr musí obsahovat pouze cesty a uzly
5338 5338 Vybrány nevhodné objekty!
5339 5339 Výběr:
5340 5340 Vybráno: {0}
5341 5341 Vybrat barevné schéma heat mapy.
5342 5342 Označí objekty, které se účastní tohoto příkazu (pokud nejsou smazané)
5343 5343 Vybere objekty, které hráli roli v tomto příkazu (pokud již nejsou vymazány) a zvětší na ně zobrazení
5344 5344 Vybere ty prvky mapy, které jsou zvoleny v seznamu výše.
5345 5345 Samoobsluha
5346 5346 Sebekřížící cesty
5347 5347 Kruh polygonu protínající sám sebe
5348 5348 Cesty protínající samy sebe
5349 5349 Poloautomatická
5350 5350 Poslat hlášení o chybě
5351 5351 +++++
5352 5352 Snímky Sentinel-2 oblasti Enderby Land a Kemp Coast (pravé barvy)
5353 5353 +++++
5354 5354 Oddělovač
5355 5355 Sekvence: {0}
5356 5356 Pro id {0} server odpověděl kódem 404. Přeskakuji.
5357 5357 Server odpověděl kódem 404, opakuji s žádostí po jednotlivých objektech.
5358 5358 Účelová komunikace
5359 5359 Obslužné zařízení
5360 5360 Časy bohoslužeb
5361 5361 Druh obslužné koleje
5362 5362 Typ obslužné silnice
5363 5363 Odpočívka (se službami)
5364 5364 Služby:
5365 5365 Soubor sezení (*.jos)
5366 5366 Soubor s uloženým sezením (*.jos, *.joz)
5367 5367 Soubor sezení (archiv) (*.joz)
5368 5368 Nastavit záložku WMS
5369 5369 Nastavit vše na výchozí hodnoty
5370 5370 Nastavit jako výchozí
5371 5371 Nastavit barvy vybraných tras...
5372 5372 Nastavit vlastní hlavičky HTTP (jsou-li potřeba):
5373 5373 Nastavit výchozí vrstvu?
5374 5374 Nastavte počet nově přidaných značek
5375 5375 Upravte klíč v nastavení na hodnotu
5376 5376 Nastavit příznak ''upraveno'' pro uzel {0}
5377 5377 Nastavit příznak ''upraveno'' pro relaci {0}
5378 5378 Nastavit příznak ''upraveno'' pro cestu {0}
5379 5379 Nastavit adresář keše
5380 5380 Nastavit aktuální výběr na seznam vybraných relací
5381 5381 Nastavit jazyk
5382 5382 Nastavit adresář předvoleb
5383 5383 Nastavit adresář předvoleb+dat+keše (adresář keše bude josm.home/cache)
5384 5384 Nastavit adresář s uživatelskými daty
5385 5385 Vybrat viditelnost stopy pro {0}
5386 5386 Nastavit {0}={1} pro uzel ''{2}''
5387 5387 Nastavit {0}={1} pro relaci ''{2}''
5388 5388 Nastavit {0}={1} pro cestu ''{2}''
5389 5389 Nastaví roli pro vybrané členy
5390 5390 Nastavuje parametr SRS=... ve WMS požadavku
5391 5391 Ruční nastavení. Používejte s opatrností!
5392 5392 Nastavuji výchozí hodnoty
5393 5393 Nastavení
5394 5394 Nastavení přehrávače zvuku a zvukových značek.
5395 5395 Nastavení projekce mapy a interpretace dat.
5396 5396 Nastavení funkce vzdáleného ovládání.
5397 5397 +++++
5398 5398 +++++
5399 5399 Tvar
5400 5400 Sdílené taxi
5401 5401 Stanoviště systému sdílení aut
5402 5402 Ostrý úhel
5403 5403 Ostré úhly
5404 5404 Doostření (vyžaduje nové přidání vrstvy):
5405 5405 Ostrost
5406 5406 +++++
5407 5407 poskytuje přístřeší
5408 5408 Shift+Enter: Přidat všechny značky do vybraných objektů
5409 5409 Oblázky
5410 5410 Šintoistická svatyně
5411 5411 Loď
5412 5412 Lodní doprava
5413 5413 Obuvník
5414 5414 Obuv
5415 5415 Střelba
5416 5416 Obchody
5417 5417 Krátký popis:
5418 5418 SMS
5419 5419 Krátký vodní tok s {0}, ale bez značky která by ho definovala jako tunel nebo podzemní. Odstraňte {1}, nebo přidejte značku tunelu, pokud tam je. Také zkontrolujte mosty a jejich značky {1}.
5420 5420 Klávesová zkratka
5421 5421 Pozadí zkratky: Změněno
5422 5422 Pozadí zkratky: Uživatel
5423 5423 Zobrazit ohraničení
5424 5424 Zobrazit zprávu o stavu
5425 5425 Zobrazit text/ikony
5426 5426 Zobrazovat náhledy obrázků v mapě
5427 5427 Zobrazit vše
5428 5428 Zobrazit ohraničení
5429 5429 Zobrazit sadu změn {0}
5430 5430 Zobrazit staženou oblast
5431 5431 Zobrazovat chyby
5432 5432 Ukázat první obrázek
5433 5433 Zobrazit nápovědu
5434 5434 Ukázat pomocnou geometrii
5435 5435 Zobrazit historii
5436 5436 Zobrazit náhledy obrázků namísto ikon.
5437 5437 Zobrazit informace
5438 5438 Zobrazovat informační zprávy při nahrávání.
5439 5439 Zobrazovat i informační zprávy.
5440 5440 Ukázat poslední obrázek
5441 5441 Ukázat vrstvu
5442 5442 Zobrazovat lokalizované názvy v seznamu prvků
5443 5443 Zobrazovat lokalizované názvy v seznamu prvků, pokud jsou dostupné
5444 5444 Zobrazit další obrázek
5445 5445 Ve výběrových seznamech zobrazovat souřadnice uzlů
5446 5446 Zobrazovat ID objektů v seznamech vybraných objektů
5447 5447 Zobrazit verzi objektu v seznamech výběrů
5448 5448 Zobrazit pouze aplikovatelné na výběr
5449 5449 Zobrazit nebo skrýt menu Zvuk v menu hlavní nabídky.
5450 5450 Zobrazit vyhledávací dialog předvoleb
5451 5451 Zobrazit předchozí obrázek
5452 5452 Zobrazit pouze vybrané
5453 5453 Zobrazovat při startu úvodní obrazovku
5454 5454 Zobrazit zprávu o stavu s užitečnými informacemi, které se mohou přiložit k chybovému hlášení
5455 5455 Zobrazit pouze značky s konfliktem
5456 5456 Zobrazit pouze značky s více hodnotami
5457 5457 Zobrazovat informační testy v oknech kontroly nahrávání.
5458 5458 Zobrazovat informativní testy.
5459 5459 Zobrazit tento dialog znovu
5460 5460 Zobrazí tuto nápovědu
5461 5461 Zobrazit náhledy
5462 5462 Zobrazit informace o dlaždici
5463 5463 Ukazovat uživatelské jméno v titulku
5464 5464 Ukázat uživatele {0}
5465 5465 Zobrazit/skrýt
5466 5466 Zobrazit/skrýt seznam uložených dotazů Overpass
5467 5467 Zobrazit/skrýt vrstvu
5468 5468 Sprcha
5469 5469 Zobrazený areál
5470 5470 Zobrazen barometrický tlak
5471 5471 Zobrazen datum
5472 5472 Zobrazena vlhkost vzduchu
5473 5473 Ukáže hlavní prvky, které vám pomohou se zorientovat.
5474 5474 Zobrazena teplota
5475 5475 Zmenšit
5476 5476 +++++
5477 5477 Postranní tlačítka
5478 5478 Chodník
5479 5479 +++++
5480 5480 +++++
5481 5481 Vyznačená doporučená max. rychlost (km/h)
5482 5482 Tichý konflikt klávesových zkratek: ''{0}'' posunuto vedle ''{1}'' na ''{2}''.
5483 5483 +++++
5484 5484 Podobné, ale různé značky:
5485 5485 Cesty s podobnými jmény
5486 5486 Jednoduché
5487 5487 Zjednodušit
5488 5488 Zjednodušit cestu
5489 5489 Zjednodušit všechny vybrané cesty
5490 5490 Zjednodušit cestu
5491 5491 Zjednodušit cesty?
5492 5492 Souběžná připojení:
5493 5493 Jelikož limit stahování byl {0}, mohou existovat ještě další poznámky ke stažení.
5494 5494 +++++
5495 5495 +++++
5496 5496 Jedna barva (lze upravit ve správci vrstev)
5497 5497 Jednotlivé prvky
5498 5498 Sinusoidní
5499 5499 Siréna
5500 5500 Areál
5501 5501 Jméno areálu
5502 5502 +++++
5503 5503 Velikost
5504 5504 Skateboarding
5505 5505 Lyže
5506 5506 Lyžařská trasa
5507 5507 Lyžování
5508 5508 Přeskočit stahování
5509 5509 Přeskočit vrstvu a pokračovat
5510 5510 Přeskočit načítání doplňků
5511 5511 Vynechat aktualizaci
5512 5512 Vynechaná výška (metry)
5513 5513 Přeskakuji aktualizaci doplňků po aktualizaci JOSM. Automatická aktualizace při startu je zakázána.
5514 5514 Přeskakuji aktualizaci doplňků po zadaném intervalu. Automatická aktualizace po startu je zakázána.
5515 5515 Aktuální mapa
5516 5516 Skluz v loděnici
5517 5517 Slovensko historické mapy
5518 5518 +++++
5519 5519 +++++
5520 5520 +++++
5521 5521 Malé spotřebiče
5522 5522 Kuřáci
5523 5523 Vyhladit GPX grafiku (antialiasing)
5524 5524 Vyhlazovat zobrazení mapy (antialiasing)
5525 5525 Vyhladit mapy v režimu drátového modelu (antialiasing)
5526 5526 Hladkost
5527 5527 Přichytávat k promítnutým uzlům
5528 5528 Sněžný skútr
5529 5529 +++++
5530 5530 +++++
5531 5531 +++++
5532 5532 Fotbal
5533 5533 Sociální zařízení
5534 5534 Jemně
5535 5535 Měkké: půda/písek/tráva
5536 5536 Solární elektrárna
5537 5537 Pevné: zpevněný nebo velmi zhutněný tvrdý povrch
5538 5538 +++++
5539 5539 Některé položky mají nesplněné závislosti:
5540 5540 Několik příkladů:
5541 5541 Z výběru byly odstraněny některé irelevantní uzly
5542 5542 Některé funkce navázané na klávesy se zapomněly odstranit: {0}
5543 5543 Některé funkce na modifikaci kláves se zapomněly odstranit: {0}
5544 5544 Některé objekty byly modifikovány.<br> Pokud chcete tyto změny zahodit, pokračujte.</html>
5545 5545 Některé cesty byly součástí relací, který byly změněny.<br>Zkontrolujte prosím, zda tímto nevznikly nějaké chyby.
5546 5546 Některé typy silnic již implikují nějaké omezení přístupu a není je nutno zadávat znovu.
5547 5547 Některé trasové body, které byly příliš daleko od trasy, než aby šlo rozumně odhadnout jejich čas, byly vynechány.
5548 5548 Některé trasové body s časovou značkou starší než je začátek stopy nebo zaznamenané až po konci trasy byly vynechané, nebo přesunuté na začátek.
5549 5549 Lituji, zkratku "{0}" nelze v okně Editor relací povolit
5550 5550 Lituji. Neumím pracovat s relacemi multipolygon, které mají více vnějších cest.
5551 5551 Lituji. Neumím pracovat s cestou, která je v relacích multipolygon vnější a zároveň vnitřní.
5552 5552 Lituji. Neumím pracovat s cestou, která je vnitřní ve více relacích multipolygon.
5553 5553 Lituji. Neumím pracovat s cestou, která je vnější ve více relacích multipolygon.
5554 5554 Seřadit
5555 5555 Setřídit níže
5556 5556 Seřadit filtry.
5557 5557 Seřadit poznámky
5558 5558 Setřídit menu předvoleb abecedně
5559 5559 Seřadit členy relace
5560 5560 Setřídit vybrané členy relace a všechny členy níže
5561 5561 Zvukový signál
5562 5562 Zdroj
5563 5563 Jih
5564 5564 Jižní Afrika CD:NGI Letecká
5565 5565 +++++
5566 5566 +++++
5567 5567 +++++
5568 5568 +++++
5569 5569 +++++
5570 5570 Místa pro vozíčkáře
5571 5571 Místa pro rodiče
5572 5572 Místa pro ženy
5573 5573 Specializace
5574 5574 Specializovaná vozidla: traktor, ATV
5575 5575 Binomické jméno
5576 5576 Určuje počet dní po které musí být poznámka uzavřena, aby se již nestahovala
5577 5577 Zadejte levý spodní roh vykreslované oblasti
5578 5578 Zdroj vašich změn
5579 5579 Rychlostní radar
5580 5580 Dopravní značka omezení rychlosti
5581 5581 Ostnatý pás
5582 5582 Rozdělit cestu
5583 5583 Rozdělit cestu zvoleným uzlem
5584 5584 Rozdělí více segmentů jedné stopy do několika stop.
5585 5585 Rozdělí stopy v této vrstvě každou do nové vrstvy
5586 5586 Rozdělit segmenty stopy na stopy
5587 5587 Rozdělit stopy do nových vrstev
5588 5588 Rozdělení cest do kusů
5589 5589 +++++
5590 5590 Sport (míčové hry)
5591 5591 Sportovní zařízení
5592 5592 Sportovní lezení
5593 5593 Sport
5594 5594 Sportovní centrum
5595 5595 +++++
5596 5596 Pramen
5597 5597 Náměstí
5598 5598 Stadion
5599 5599 Stadt Bern 10cm (2016
5600 5600 +++++
5601 5601 +++++
5602 5602 +++++
5603 5603 +++++
5604 5604 Standardní unixová geometrie okna
5605 5605 Počet hvězdiček
5606 5606 Uvedena do provozu
5607 5607 Začínám stahování
5608 5608 Zahájit stahování dat
5609 5609 Začít novou cestu od posledního uzlu.
5610 5610 Začátek stopy (bude použito vždy, nejsou-li dostupné jiné značky)
5611 5611 Začínám prohledávat adresář
5612 5612 Startuji sledovač souborů
5613 5613 Zkusím nový pokus, {0} z {1}, během {2} sekund ...
5614 5614 Zahajuji pokus {0} z {1}.
5615 5615 Začínám nahrávat po částech...
5616 5616 Začínám nahrávat vše v jednom požadavku ...
5617 5617 Začínám nahrávat na server s jedním požadavkem na každý prvek ...
5618 5618 +++++
5619 5619 Stav:
5620 5620 +++++
5621 5621 +++++
5622 5622 Zastávky nebo veřejná zařízení
5623 5623 Papírnictví
5624 5624 +++++
5625 5625 Stav
5626 5626 Zpráva o stavu
5627 5627 Pozadí stavového řádku
5628 5628 Pozadí stavového řádku: aktivní
5629 5629 Popředí stavového řádku
5630 5630 Popředí stavového řádku: aktivní
5631 5631 Schody
5632 5632 Schůdky přes ohrazení
5633 5633 +++++
5634 5634 Kámen
5635 5635 Kameník
5636 5636 +++++
5637 5637 Oblast zastávky
5638 5638 Zastávka
5639 5639 Místo zastavení není částí trasy
5640 5640 Sklady k pronájmu
5641 5641 Skladovací tank
5642 5642 Uložit pouze základní adresu WMS, vrstvy vybrat až při jeho použití
5643 5643 Patra
5644 5644 +++++
5645 5645 Úžina
5646 5646 Podivné hodnoty na nástrojové liště: {0}
5647 5647 Strava heatmap - jízda na kole a běh
5648 5648 Strava heatmap - jízda na kole
5649 5649 Strava heatmap - běh
5650 5650 +++++
5651 5651 +++++
5652 5652 Potok
5653 5653 Ulice
5654 5654 Lampa
5655 5655 +++++
5656 5656 Pouliční skříň
5657 5657 Ulice nemá žádný název
5658 5658 Jméno ulice
5659 5659 Silnice a ulice
5660 5660 +++++
5661 5661 +++++
5662 5662 Striptýzový klub
5663 5663 Rampa pro kočárky
5664 5664 Silně
5665 5665 Struktura
5666 5666 +++++
5667 5667 +++++
5668 5668 Soubor stylu, který se má použít pro vykreslení (.mapcss nebo .zip)
5669 5669 Styl je momentálně aktivní?
5670 5670 Nastavení stylu (dostupné v JOSM pomocí kliknutí pravým tlačítkem na dialog seznamu stylů)
5671 5671 Nastavení stylu nenalezeno: ''{0}''
5672 5672 Nastavení stylu
5673 5673 Stylovaný mapový renderer
5674 5674 Styly "{0}":
5675 5675 Velikost stylů {0} neodpovídá velikosti vrstev {1}
5676 5676 Podoblast
5677 5677 Poddistrikt
5678 5678 Cíl
5679 5679 Přidat filtr
5680 5680 Látka
5681 5681 Podtyp vodných cest (největší z členů)
5682 5682 Městská část/obvod
5683 5683 Metro
5684 5684 Vchod do metra
5685 5685 Úspěch
5686 5686 Úspěšně otevřená sada změn {0}
5687 5687 Odsávání pumpou
5688 5688 Vrcholová/trasová kniha
5689 5689 +++++
5690 5690 Nadbytečný zákaz odbočení, protože cesta "from" je jednosměrná.
5691 5691 Nadbytečný zákaz odbočení, protože cesta "to" je jednosměrná.
5692 5692 +++++
5693 5693 Supertrasa
5694 5694 Hlídané
5695 5695 +++++
5696 5696 Umístění
5697 5697 Podporované zdroje k překreslování:
5698 5698 Podporované projekce jsou: {0}
5699 5699 Podporované hodnoty:
5700 5700 Potlačit další chybová hlášení v tomto sezení.
5701 5701 Potlačit tuto chybu pro toto sezení.
5702 5702 Povrch
5703 5703 +++++
5704 5704 +++++
5705 5705 Sledovací kamera
5706 5706 Triangulační bod
5707 5707 Klíč obsahuje podezřelé znaky:
5708 5708 Nalezena podezřelá data. Přesto nahrát?
5709 5709 +++++
5710 5710 +++++
5711 5711 +++++
5712 5712 +++++
5713 5713 +++++
5714 5714 +++++
5715 5715 +++++
5716 5716 Plavání
5717 5717 Plavecký bazén
5718 5718 Otočná závora
5719 5719 Švýcarský Grid
5720 5720 +++++
5721 5721 Vlastnosti vypínače:
5722 5722 Přepínat režim přichytávání úhlů během kreslení
5723 5723 Zapnout režim dvojitého zarovnávání při vytahování
5724 5724 Změnit vstupní a výstupni souřadnicový systém
5725 5725 Změnit pořadí vstupních souřadnic (jih/sever, délka/šírka)
5726 5726 Změnit pořadí výstupních souřadnic (jih/sever, délka/šírka)
5727 5727 Popis symbolu
5728 5728 Symbolické názvy adresářů a skutečné cesty:
5729 5729 Symboly <tt>&deg;</tt>, <tt>&#39;</tt>, <tt>&prime;</tt>, <tt>&quot;</tt>, <tt>&Prime;</tt> jsou volitelné.
5730 5730 Synagoga
5731 5731 Synchronizovat audio
5732 5732 Synchronizovat celou datovou sadu
5733 5733 Synchronizovat pouze uzel {0}
5734 5734 Synchronizovat pouze relaci {0}
5735 5735 Synchronizovat čas z fotografie GPS přijímače
5736 5736 Synchronizovat pouze cestu {0}
5737 5737 Systém měr
5738 5738 Systém měr byl změněn na {0}
5739 5739 +++++
5740 5740 +++++
5741 5741 +++++
5742 5742 +++++
5743 5743 T1 - turistická cesta
5744 5744 T2 - horská turistická cesta
5745 5745 T3 - obtížná, nekrytá turistická cesta
5746 5746 T4 - obtížná, nekrytá, prudká horská cesta
5747 5747 T5 - obtížná horská cesta s lezením
5748 5748 T6 - nebezpečná horská cesta s lezením
5749 5749 +++++
5750 5750 +++++
5751 5751 +++++
5752 5752 +++++
5753 5753 +++++
5754 5754 +++++
5755 5755 Nastavení TMS
5756 5756 +++++
5757 5757 +++++
5758 5758 Tabule
5759 5759 Stolní tenis/ping pong
5760 5760 Hmatová dlažba
5761 5761 Hmatová dlažba
5762 5762 Značka ''{0}'' je neplatná.
5763 5763 Kontrola značek
5764 5764 Kontrola značek (založená na MapCSS)
5765 5765 Pravidlo kontroly značek (*.validator.mapcss, *.zip)
5766 5766 Pravidla kontroly značek
5767 5767 Kolekce značek nemůže být na prvek použita, protože obsahuje klíče s vícenásobnými hodnotami.
5768 5768 soubor značek neobsahuje zvolenou hodnotu ''{0}''
5769 5769 Kombinace značek
5770 5770 Filtr značek
5771 5771 Označit obrázky na nejbližším konci úseku, když se neinterpoluje
5772 5772 Označit obrázky na nejbližším konci trasy, když se neinterpoluje<br>(také se použije před první a za poslední trasou)
5773 5773 Klíč značky obsahuje netisknutelný znak
5774 5774 Klíč značky je delší než {0} znaků ({1} znaků)
5775 5775 Označit změněné relace
5776 5776 Hodnota značky obsahuje netisknutelný (většinou neviditelný) znak.
5777 5777 Hodnota značky obsahuje neobvyklý znak Unicode {0}
5778 5778 Hodnota značky je delší než {0} znaků ({1} znaků)
5779 5779 Zdroj TagCheckeru
5780 5780 Předvolby značení
5781 5781 Značky
5782 5782 Značky a členy
5783 5783 Značky vybraných objektů.
5784 5784 Značky z uzlů
5785 5785 Značky z relací
5786 5786 Značky z cest
5787 5787 Značky
5788 5788 Značky sady změn {0}
5789 5789 Značky nové sady změn
5790 5790 Klíče s prázdnými hodnotami
5791 5791 Značky/Členství
5792 5792 Značky:
5793 5793 značek: {0} / Členství: {1}
5794 5794 Krejčí
5795 5795 +++++
5796 5796 +++++
5797 5797 +++++
5798 5798 +++++
5799 5799 Jídlo s sebou
5800 5800 +++++
5801 5801 Tetovací salón
5802 5802 Stanoviště taxi
5803 5803 Pojížděcí dráha (taxiway)
5804 5804 +++++
5805 5805 Čaj
5806 5806 Telekomunikace
5807 5807 Pouliční telekomunikační skříň
5808 5808 Telefon
5809 5809 Telefonní ústředna
5810 5810 Telefonní karty
5811 5811 Bowling
5812 5812 Tenis
5813 5813 Stany povoleny
5814 5814 +++++
5815 5815 Terminál
5816 5816 +++++
5817 5817 Území
5818 5818 Silnice 3. třídy
5819 5819 Silnice 3. třídy - nájezd
5820 5820 Terciární napětí ve voltech (V)
5821 5821 +++++
5822 5822 Otestovat přístupový token
5823 5823 Test selhal
5824 5824 Test, který kontroluje značky ''lane:''.
5825 5825 Otestovat API URL
5826 5826 Test {0}/{1}: Spouští se {2}
5827 5827 +++++
5828 5828 Testuji přístupový token služby OAuth
5829 5829 Testuji OSM API URL ''{0}''
5830 5830 Testy
5831 5831 Kontrola správného použití podmíněných značek ''*:conditional''.
5832 5832 +++++
5833 5833 +++++
5834 5834 Azimut úseku cesty, která je kreslena.
5835 5835 Dva vybrané objekty mají různé keše stylů.
5836 5836 Dva vybrané objekty mají shodné keše stylů.
5837 5837 URL API je platné.
5838 5838 Klíč autorizačního přístupu nesmí být prázdný. Prosím, zadejte klíč autorizačního přístupu
5839 5839 Heslo autorizačního přístupu nesmí být prázdné. Prosím, zadejte heslo autorizačního přístupu
5840 5840 Vrstva GPX obsahuje pole, které lze převést na značky OSM. Jak chcete pokračovat?
5841 5841 JVM není nastavena, aby vyhledávala proxy v nastavení systému. Vlastnost ''java.net.useSystemProxies'' nebyla při startu dostupná. Proxy se nebude používat.
5842 5842 OSM server ''{0}'' nezná objekt,<br>který je se pokusili načíst, nahrát, nebo smazat. Buď daný objekt není uložen<br>na serveru, nebo používáte špatnou adresu URL pro přístup na něj.<br>Zkontrolujte, prosím, důkladně adresu serveru ''{0}'', jestli v ní není překlep.
5843 5843 OSM server ''{0}'' reportoval špatný požadavek.<br>
5844 5844 Pomocník s dotazy nemůže pochopit následující dotaz:
5845 5845 Prvek ''from'' a první cesta ''via'' nejsou propojeny.
5846 5846 Cesta ''z (from)'' nezačíná ani nekončí v uzlu ''přes (via)''.
5847 5847 Cesta ''do (to)'' nezačíná ani nekončí v uzlu ''přes (via)''.
5848 5848 Cesty ''via'' nejsou propojeny.
5849 5849 Násobitel rychlosti přehrávání při zrychleném přetáčení
5850 5850 Úhel mezi předchozím a současným úsekem cesty.
5851 5851 Oblast, kterou chcete stáhnout, je příliš rozsáhlá nebo obsahuje příliš mnoho prvků.<br>Vyberte menší oblast, nebo použijte exportované soubory poskytované komunitou OSM.
5852 5852 Tučně je uveden název vrstvy.
5853 5853 Tato sada změn <strong>zůstane</strong> po nahrání <strong>otevřena</strong>
5854 5854 Sada změn bude po nahrání na server <strong>uzavřena</strong>.
5855 5855 +++++
5856 5856 Obsah této sady změn ještě nebyl stažen.
5857 5857 Kopírovaná data obsahují nekompletní objekty. Nekompletní objekty nebudou vloženy. Přejete si vložit data bez nekompletních objektů?
5858 5858 Aktuální výběr není možno použít pro rozdělení - není vybrán žádný uzel.
5859 5859 Tento výběr nelze použít pro rozpojení uzlů
5860 5860 Aktuální hodnota není validním ID OSM. Zadejte prosím celé číslo > 0
5861 5861 Současná hodnota není platné URL
5862 5862 Aktuální hodnota není platným ID sady změn. Zadejte, prosím, celé kladné číslo nebo URL sady změn.
5863 5863 Aktuální hodnota není platné id uživatele. Zadejte celé číslo > 0
5864 5864 Zadaná hodnota není adresou dlaždice
5865 5865 Zadaná hodnota není identifikátorem dlaždice pro zvolenou úroveň zvětšení
5866 5866 Výchozí předvolba pro JOSM
5867 5867 Dokument neobsahuje žádná data.
5868 5868 Posun na východ na ukazateli myši.
5869 5869 +++++
5870 5870 Vstup do jeskyně
5871 5871 Soubor byl vytvořen "{0}".
5872 5872 Filter nevrátil žádné výsledky.
5873 5873 Níže jsou výsledky automatické validace. Pokuste se je opravit, ale opatrně, nezničte platná data. Pokud jste na pochybách, ignorujte je.<br> Pokud tento dialog zrušíte, můžete tyto položky později nalézt v postranním panelu ''Validace'' a prověřit je.
5874 5874 Následující závislé objekty budou vyčištěny<br> navíc ke zvoleným objektům:
5875 5875 Během hromadného stahování došlo k následujícím chybám: {0}
5876 5876 Byly nalezeny následující zakázané výrazy: {0}
5877 5877 Následující klíče jsou povinné, ale nebyly poskytnuty: {0}
5878 5878 Následující objekty není možné kopírovat do cílového objektu<br>protože byly smazány v cílové datové sadě:
5879 5879 Následující doplňky nebyly nalezeny. I tak pokračovat?
5880 5880 Následující vyžadované výrazy chybí: {0}
5881 5881 Formát vstupních a výstupních souřadnic referenčního systému je obdobný jako u aplikace PROJ.4.
5882 5882 Zeměpisná šířka v místě kurzoru myši.
5883 5883 Zeměpisná délka v místě kurzoru myši.
5884 5884 Importovaná stopa "{0}" možná nebude vidět, protože má shodnou barvu s pozadím.<br>Můžete ji změnit v kontextovém menu importované vrstvy.
5885 5885 Nelze vytvořit položku s prázdným dotazem
5886 5886 S tímto názvem nelze položku vytvořit
5887 5887 Klíč ''{0}'' a všechny jeho hodnoty budou odstraněny
5888 5888 Klíč ''{0}'' již je použit
5889 5889 Klíč {0} má neobvyklou hodnotu.
5890 5890 Poslední prvek ''via'' a cesta ''to'' nejsou propojeny.
5891 5891 Zeměpisné šířky musí být mezi {0} a {1}
5892 5892 Vrstva {0} nepodporuje novou projekci {1}.
5893 5893 Délka nově kresleného úseku cesty.
5894 5894 Zeměpisné délky musí být mezi {0} a {1}
5895 5895 Maximální velikost hranice oblasti je 0.25 a váš požadavek byl příliš velký. Vyžádejte si menší plochu, nebo použijte planet.osm
5896 5896 Členy této relace jsou v obráceném pořadí
5897 5897 Sloučená datová sada nebude obsahovat značku s klíčem {0}
5898 5898 Minimum musí být menší než maximum
5899 5899 +++++
5900 5900 +++++
5901 5901 Jméno objektu pod ukazatelem myši.
5902 5902 Nový klíč je již použit. Chcete přepsat hodnoty?
5903 5903 Uzly této cesty jsou v opačném pořadí
5904 5904 Posun na sever na ukazateli myši.
5905 5905 Počet sekund, o který bude záznam posunut vpřed/vzad po použití odpovídajících prvků ovládání
5906 5906 Heslo nemůže být prázdné. Zadejte své heslo pro OSM
5907 5907 Soubor doplňku ''{0}'' neobsahuje manifest.
5908 5908 Doplněk byl odstraněn z nastavení. Prosím, restartujte JOSM, aby došlo k jeho odstranění z editoru.
5909 5909 Předvolbu <i>{0}</i> nelze aplikovat, protože nebylo nic zvoleno!
5910 5910 Předvolbu <i>{0}</i> nelze aplikovat, protože výběr je nevhodný!
5911 5911 Projekce {0} nemohla být aktivována. Používám Mercator.
5912 5912 Proxy server nebude použit.
5913 5913 Časový posun mezi spuštěním nahrávání a skutečným začátkem nahrávání.
5914 5914 Regulární výraz "{0}" má chybu na pozici {1}, celá chyba:\n\n{2}
5915 5915 Regulární výraz "{0}" má chybu, celá chyba:\n\n{1}
5916 5916 Zbytek této stránky nápovědy popisuje příkaz {0}.
5917 5917 Požadované URL {0} nebylo nalezeno
5918 5918 Soubor revizí ''/REVISION'' chybí.
5919 5919 Zvolená GPX trasa neobsahuje časové údaje. Zvolte, prosím, jinou.
5920 5920 Vybraná plocha je nekompletní. Pokračovat?
5921 5921 Zvolené uzly nesdílejí stejnou cestu.
5922 5922 Zvolené fotografie neobsahují informace o čase pořízení.
5923 5923 Výběr obsahuje {0} cest. Jste si jisti, že je chcete všechny zjednodušit?
5924 5924 Server odpověděl chybou s kódem {0}
5925 5925 Server odpověděl kódem 404.<br>To většinou znamená, že nezná objekt s požadovaným id.
5926 5926 Server ohlásil uzavření aktuální sady změn.<br>Toto se nejčastěji stává při překročení maximálního počtu<br>{0} objektů na serveru ''{1}''.
5927 5927 Řetězec ''{0}'' není platnou hodnotou reálného čísla.
5928 5928 Vrcholek hory nebo kopce.
5929 5929 Uživatelské jméno nemůže být prázdné. Zadejte své uživatelské jméno pro OSM
5930 5930 Cesta nemůže být rozdělena ve zvolených uzlech. (Tip: Zvolte uzly uprostřed cesty.)
5931 5931 Cesty nemohou být spojeny kvůli rozdílné orientaci. Chcete sjednotit jejich orientaci?
5932 5932 Divadlo
5933 5933 Cizí datová sada neobsahuje značku s klíčem {0}
5934 5934 Cizí verze
5935 5935 Cizí verze (serverová datová sada)
5936 5936 Cizí se sloučeným
5937 5937 Nejsou tu žádné vrstvy mapového podkladu.
5938 5938 Nejsou otevřené žádné sady změn
5939 5939 Nejsou vybrány žádné objekty k aktualizaci.
5940 5940 Jsou zde stále nevyřešené konflikty. Konflikty nebudou uloženy a budou vyřešeny, jako by byly všechny odmítnuty. Pokračovat?
5941 5941 Pro přidání bodu není otevřena žádná vrstva
5942 5942 Pro přidání cesty není otevřená žádná cesta
5943 5943 Při pokusu o zobrazení URL pro tuto značku došlo k chybě
5944 5944 Během importu došlo k {0} konfliktům.
5945 5945 Tenká kolečka: kolečkové brusle, skateboard
5946 5946 Tenká kola: závodní kolo
5947 5947 Toto může vést k náhodnému smazání uzlů.
5948 5948 Toto URL dotazu na sadu změn není platné
5949 5949 Toto spojení je již možná implicitní
5950 5950 To odpovídá klíči ''{0}''
5951 5951 +++++
5952 5952 Tyto snímky jsou překryvné.
5953 5953 Tento mapový podklad je v jiných editorech označen jako nejlepší pro tuto oblast.
5954 5954 Tyto snímky jsou poskytovány pomocí proxy provozované https://sosm.ch/
5955 5955 Toto je až za koncem nahrávky
5956 5956 Toto odpovídá smazání rolí těchto objektů.
5957 5957 +++++
5958 5958 Tento název lze pro položku použít
5959 5959 Tento uzel není přilepen k ničemu jinému.
5960 5960 Tato operace způsobí, že JOSM zapomene zvolené objekty.<br> Budou odstraněny z vrstvy, ale <i>nebudou</i> smazány<br> na serveru během nahrávání.
5961 5961 Tento parametr lze opakovat, aby se načetlo několik stylů.
5962 5962 Tato volba skrývá textové popisky objektů OSM při tažení mapy.
5963 5963 Tato možnost potlačí vyplňování oblastí - potlačí specifikaci ve vybraném stylu.
5964 5964 Tato volba nebude trvale uložena.
5965 5965 Tato předvolba také nastavuje: {0}
5966 5966 Redukuje zbytečné uzly podél cesty. Obzvlášť vhodné pro GPS stopy nahrávané podle času (např. bod každou sekundu), nebo při nízké přesnosti (omezuje trasy cik-cak).
5967 5967 Tento test kontroluje chyby v klíčích a hodnotách značek.
5968 5968 Tento test hledá neoznačené uzly, které nejsou součástí žádné cesty.
5969 5969 Tento test hledá neoznačené, prázdné a jednouzlové cesty.
5970 5970 Tento test kontroluje cesty, jestli neobsahují některý uzel více než jednou.
5971 5971 Tento test kontroluje cesty na podobnost jmen, kdy může jít o překlep.
5972 5972 Tento test kontroluje, zda cesta nekončí velmi blízko jiné cesty.
5973 5973 Tento test kontroluje správnost multipolygonů.
5974 5974 Tento test kontroluje, zda jsou zákazy odbočení správné.
5975 5975 Tento test zjišťuje, zda se nekříží dvě cesty (silnice, tratě, budovy, …) ve stejné vrstvě.
5976 5976 Tento test kontroluje, zda spojnice mezi dvěma uzly není používána více, jak jednou cestou.
5977 5977 Tento test kontroluje správnost linií pobřeží.
5978 5978 Tento test kontroluje, jestli dva uzly nejsou na přesně stejné pozici.
5979 5979 Tento test zjišťuje, zda neexistují relace se stejnými značkami a stejnými členy se stejnou rolí.
5980 5980 Tento test zjišťuje, zda neexistují cesty se stejně umístěnými uzly a případně stejnými značkami.
5981 5981 Tento test kontroluje korektní zápis otevíracích hodin.
5982 5982 Tento test kontroluje směr vodních, zemních a pobřežních linií.
5983 5983 Tento test najde vícejazyčné objekty, jejichž značka ''name'' nemá hodnotu shodnou s žádnou hodnotou značky ''name:*" a ani není složený z hodnot klíčů ''name:*''. Například: Italia - Itálie - Italy.
5984 5984 Kontroluje dlouhé segmenty cest, což jsou obvykle chyby.
5985 5985 Tento test kontroluje cesty, které by měly být uzavřené, zda jsou skutečně uzavřené.
5986 5986 Tato verze již není podporována {0} od {1} a nedoporučujeme ji používat.
5987 5987 Tato verze JOSM není kompatibilní s nakonfigurovaným serverem.
5988 5988 Tímto změníte cílovou vrstvu na "{0}".<br>Chcete pokračovat?
5989 5989 Tyto uzly nejsou v kruhu. Přerušuji.
5990 5990 +++++
5991 5991 Čas vyhazování
5992 5992 +++++
5993 5993 +++++
5994 5994 Vstupenky
5995 5995 Automat na jízdenky
5996 5996 Přílivová turbína
5997 5997 Přílivový kanál
5998 5998 +++++
5999 5999 +++++
6000 6000 Výšku přílivu
6001 6001 Informace o dlaždici
6002 6002 Čísla dlaždic
6003 6003 URL dlaždice
6004 6004 Adresa dlaždice:
6005 6005 Adresář keše dlaždic:
6006 6006 Projekce zobrazování dlaždic
6007 6007 Velikost zobrazení dlaždice
6008 6008 Projekce stahování dlaždic
6009 6009 Název dlaždice
6010 6010 Velikost dlaždice
6011 6011 Velikost dlaždic:
6012 6012 Obkladač
6013 6013 Offset zvětšení dlaždic:
6014 6014 Čas
6015 6015 Čas (hh:mm, pro chůzi)
6016 6016 Časový limit
6017 6017 Časový filtr pro "{0}" jako třeba "{1}"
6018 6018 Čas:
6019 6019 Časový interval
6020 6020 Časové pásmo:
6021 6021 Časové pásmo: {0}
6022 6022 Pneumatiky
6023 6023 Tiris: DGM (model terénu)
6024 6024 Tiris: DOM (model povrchu)
6025 6025 Tiris: obrysové linie
6026 6026 +++++
6027 6027 +++++
6028 6028 Titul nebo typ ochrany
6029 6029 Název:
6030 6030 Pro
6031 6031 Do (koncová zastávka)
6032 6032 Do ...
6033 6033 Chcete-li přidat další vrstvu, je třeba alokovat přinejmenším {0,number,#}MB paměti pro JOSM za použití volby -Xmx{0,number,#}M (viz http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=25677).\nAktuálně máte pro JOSM alokováno {1,number,#}MB paměti
6034 6034 Ke smazání
6035 6035 Určit vykreslovanou oblast a její měřítko lze různými kombinacemi parametrů
6036 6036 Tabák
6037 6037 Přepínaní následování bodu
6038 6038 Přepnout drátový model
6039 6039 Přepnout všechna nastavení
6040 6040 Přepínat panely dialogů
6041 6041 Přepínat panely dialogů, maximalizovat zobrazení mapy
6042 6042 Přepíná dynamická tlačítka
6043 6043 Přepnout celoobrazovkový pohled
6044 6044 Přepnout přichytávání o {0}
6045 6045 Nastavení viditelnosti okna Správce sad změn.
6046 6046 Přepnout viditelnost vrstvy: {0}
6047 6047 Přepnout viditelnost textu značek a ikon.
6048 6048 Přepnout viditelnost zvolené vrstvy.
6049 6049 Přepnout: {0}
6050 6050 Přepíná viditelnost editační nástrojové lišty
6051 6051 Přepíná viditelnost hlavní nástrojové lišty (horizontální).
6052 6052 Záchody
6053 6053 WC/Toalety
6054 6054 Token umožňuje omezený přístup
6055 6055 Poplatek
6056 6056 Výběr mýta
6057 6057 Mýtná brána
6058 6058 Hrobka
6059 6059 Příliš velká budova
6060 6060 Detekováno příliš mnoho přesměrování URL. Přerušení akce.
6061 6061 Nástroj: {0}
6062 6062 Nástrojová lišta
6063 6063 Akce na nástrojové liště bez názvu: {0}
6064 6064 Akce nástrojové lišty {0} přepsaná: {1} bude {2}
6065 6065 Úprava nástrojové lišty
6066 6066 Nástrojová lišta: {0}
6067 6067 Nástroje pro opravu svépomocí
6068 6068 Tip
6069 6069 Zhora ukotvené lano (přístup z vrcholu trasy + zavěšení lana dolů)
6070 6070 +++++
6071 6071 +++++
6072 6072 +++++
6073 6073 +++++
6074 6074 +++++
6075 6075 +++++
6076 6076 +++++
6077 6077 +++++
6078 6078 Poznámek celkem:
6079 6079 +++++
6080 6080 +++++
6081 6081 +++++
6082 6082 +++++
6083 6083 +++++
6084 6084 Turistika
6085 6085 Turistická atrakce
6086 6086 Zájezdové autobusy
6087 6087 +++++
6088 6088 +++++
6089 6089 Věž
6090 6090 Tvar stožáru
6091 6091 Druh věže
6092 6092 Město
6093 6093 Radnice
6094 6094 Hračky
6095 6095 Lesní/polní cesta
6096 6096 Atletika
6097 6097 Barvy tras a bodů
6098 6098 Datum záznamu
6099 6099 Nastavení trasy (povšimněte si, že v jednom souboru GPX může být více tras)
6100 6100 Typ cesty
6101 6101 Tradiční lezení (bez pevných kotev)
6102 6102 Dopravu
6103 6103 Zpomalovací retardér
6104 6104 Dopravní zrcadlo
6105 6105 Semafor
6106 6106 Semafor
6107 6107 +++++
6108 6108 +++++
6109 6109 +++++
6110 6110 +++++
6111 6111 +++++
6112 6112 +++++
6113 6113 Dobře průchozí stezka. Oblast rovinatá nebo mírně zvlněná, bez nebezpečí pádu
6114 6114 Souvislá stezka s vyváženým stoupáním. Terén částečně strmý, možné nebezpečí pádu
6115 6115 +++++
6116 6116 Vlak
6117 6117 Tramvaj
6118 6118 Tramvajová zastávka
6119 6119 Vlastnosti transformátoru:
6120 6120 Trafostanice
6121 6121 Překlady
6122 6122 Překladatelé
6123 6123 Doprava
6124 6124 Omezení druhů dopravy
6125 6125 Transverzální Mercatorovo zobrazení
6126 6126 Cestovní kancelář
6127 6127 Strom
6128 6128 Stromořadí
6129 6129 Stromy
6130 6130 Stromořadí podél cesty.
6131 6131 Stromy rostoucí v osadách, např. v parcích nebo obytných oblastech.
6132 6132 Stromy se zemědělským využitím.
6133 6133 Stromy význačné svou velikostí nebo polohou, obvykle viditelné z velké dálky a užitečné pro orientaci.
6134 6134 Třídřík
6135 6135 Trolejbus
6136 6136 Nákladní auto
6137 6137 Čtyřproudá silnice
6138 6138 Čtyřproudá silnice - nájezd
6139 6139 Zkusit znovu
6140 6140 Zkusit povolit síť IPv6, upřednostnit IPv6 před IPv4 (funguje pouze při brzkém spuštění).
6141 6141 Zkuste aktualizovat na nejnovější verzi tohoto doplňku, než ohlásíte chybu.
6142 6142 Snažíte se smazat vrstvy, která se na pozadí nahrává na server. Počkejte, prosím, až nahrávání skončí.
6143 6143 Pokouším se nastavit vrstvu jen pro čtení jako editační vrstvu
6144 6144 Tunel
6145 6145 +++++
6146 6146 +++++
6147 6147 +++++
6148 6148 +++++
6149 6149 Zákaz odbočení/přikázaný směr
6150 6150 Zákazy odbočení
6151 6151 Přepnout vybrané styly
6152 6152 Obratiště (bez ostrůvku)
6153 6153 Obratiště (s ostrůvkem)
6154 6154 Rozšířené místo pro otáčení lodí
6155 6155 Turniket
6156 6156 Točna
6157 6157 Nalezeny dvě paralelní cesty. Končím.
6158 6158 Typ
6159 6159 Typ ''{0}'' člena relace s rolí ''{1}'' neodpovídá přijatelným typům ''{2}'' v předvolbě {3}
6160 6160 +++++
6161 6161 Typ kompenzátoru
6162 6162 Konstrukce
6163 6163 Typ měnírny
6164 6164 Typ omezení
6165 6165 Typ přístřešku
6166 6166 Typ elektrické stanice
6167 6167 Typ vypínače
6168 6168 Typ transformátoru
6169 6169 Typy vozidel, které lze dobíjet:
6170 6170 Typický čas cesty v minutách
6171 6171 +++++
6172 6172 +++++
6173 6173 +++++
6174 6174 +++++
6175 6175 +++++
6176 6176 Obtížnost UIAA
6177 6177 UIAA: Hlavní obtížnost
6178 6178 UIAA: Nejtěžší trasa
6179 6179 UIAA: Nejlehčí trasa
6180 6180 Název dle UIC
6181 6181 Číslo dle UIC
6182 6182 Číslo dle UIC
6183 6183 +++++
6184 6184 +++++
6185 6185 NEZNÁMÁ
6186 6186 +++++
6187 6187 +++++
6188 6188 +++++
6189 6189 +++++
6190 6190 +++++
6191 6191 +++++
6192 6192 +++++
6193 6193 +++++
6194 6194 +++++
6195 6195 +++++
6196 6196 +++++
6197 6197 URL / Soubor:
6198 6198 Soubory URL
6199 6199 Adresa URL obsahuje neplatnou autoritu: {0}
6200 6200 Adresa URL obsahuje neplatný fragment: {0}
6201 6201 Adresa URL obsahuje neplatnou cestu: {0}
6202 6202 Adresa URL obsahuje neplatný protokol: {0}
6203 6203 Adresa URL obsahuje neplatný dotaz: {0}
6204 6204 URL obsauje zpětná lomítka namísto lomítek obyčejných
6205 6205 URL neobsahuje platné {0}
6206 6206 URL neobsahuje {0}/{1}/{2}
6207 6207 URL z www.openstreetmap.org (vložením URL můžete určit ohraničující rámeček)
6208 6208 URL z www.openstreetmap.org (adresu můžete vložit ze schránky do textového pole níže)
6209 6209 URL je neplatná
6210 6210 Ověřování platnosti URL
6211 6211 +++++
6212 6212 +++++
6213 6213 +++++
6214 6214 +++++
6215 6215 +++++
6216 6216 +++++
6217 6217 +++++
6218 6218 +++++
6219 6219 UTM Francie (DOM)
6220 6220 UTM Geodesický systém
6221 6221 Zóna UTM
6222 6222 Projekce UTM (''+proj=utm'') požaduje parametr ''+zone=...''.
6223 6223 +++++
6224 6224 +++++
6225 6225 +++++
6226 6226 +++++
6227 6227 Rozpojit cesty
6228 6228 Nelze přidat vrstvu ''{0}'': {1}
6229 6229 Prvek {0} nelze přidat do datové sady, jelikož v ní již je
6230 6230 Nelze vytvořit adresář {0}
6231 6231 Nelze vytvořit adresář {0}, automatické ukládání bude vypnuté
6232 6232 Nelze vytvořit soubor {0}, bude použito jiné jméno souboru
6233 6233 Není možné vytvořit novou zvukovou značku
6234 6234 Nemohu smazat soubor PID {0}
6235 6235 Nemohu smazat archivovaný záložní soubor {0}
6236 6236 Nemohu smazat záložní soubor {0}
6237 6237 Nemohu smazat soubor {0}
6238 6238 Nemohu smazat starý záložní soubor {0}
6239 6239 Nemohu smazat dočasný soubor {0}
6240 6240 Nelze určit měřítko, očekáván jeden z parametrů {0}, {1}, {2} nebo {3}
6241 6241 Nemohu najít podporovanou projekci pro vrstvu {0}. Používám {1}.
6242 6242 Nelze najít překlad do jazyka {0}. Vracím se k {1}.
6243 6243 Nemohu najít výchozí cesto pro adresář {0}\n
6244 6244 Nepodařilo se inicializovat OSM API.
6245 6245 Nelze načíst vrstvu
6246 6246 Nepodařilo se nalézt soubor ''{0}''.
6247 6247 Nelze rozpoznat šířku/délku
6248 6248 Nelze parsovat hodnotu souřadnic: ''{0}''
6249 6249 Nepodařilo se parsovat číslo ''{0}''
6250 6250 Hodnotu ''{1}'' parametru ''{0}'' se nepodařilo interpretovat jako souřadnice.
6251 6251 Hodnotu ''{1}'' parametru ''{0}'' se nepodařilo interpretovat jako číslo.
6252 6252 Nepodařilo se parsovat hodnoty parametru ''towgs84'' (''{0}'')
6253 6253 Nelze zpracovat {0} parametr: {1}
6254 6254 Nelze nahradit argument {0} v {1}: {2}
6255 6255 Nemohu nastavit soubor na nespustitelný {0}
6256 6256 Nemohu nastavit soubor na nečitelný {0}
6257 6257 Nemohu nastavit soubor na nezapisovatelný {0}
6258 6258 Nemohu změnit soubor na čitelný {0}
6259 6259 Nemohu nastavit soubor na zapisovatelný {0}
6260 6260 Není možno synchronizovat v již přehrávané vrstvě
6261 6261 Silnice bez zařazení (mimo obec)
6262 6262 Neuzavřené cesty
6263 6263 Neuzavřená cesta
6264 6264 Nespojená pobřežní linie
6265 6265 Nepropojené silnice
6266 6266 Nepropojené plochy typ krajiny (natural) a využití oblasti (landuse)
6267 6267 Nenapojené uzly bez fyzických značek
6268 6268 Nepropojená elektrická vedení
6269 6269 Nepropojené železnice
6270 6270 Nepropojené vodní toky
6271 6271 Nerozhodnutý konflikt stavu vymazáno
6272 6272 Nerozhodnutý konflikt rozdílných souřadnic
6273 6273 Nerozhodnuto
6274 6274 Ve vstupních datech nalezen nedefinovaný prvek ''{0}''. Přerušuji.
6275 6275 Ve vstupních datech nalezen nedefinovaný prvek ''{0}''. Přeskakuji.
6276 6276 Zpět
6277 6277 Zpět…
6278 6278 Vrátit přesun zpět
6279 6279 Vrátit zpět výsledek ortogonalizace pro dané uzly
6280 6280 Vrátit poslední akci
6281 6281 Vrátit zpět vybraný příkaz a všechny pozdější příkazy
6282 6282 Zpět {0}
6283 6283 Vytrhnout panel
6284 6284 Neočekávané číslo veze JOSM v revizním souboru "{0}"
6285 6285 Neočekávaný XML prvek s názvem ''{0}''
6286 6286 Neočekávaný znak na {0}. Očekáváno {1} nalezeno {2}
6287 6287 Neočekávaný formát čísla portu v předvolbách ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.
6288 6288 neočekávaný formát id získaný ze serveru, získáno ''{0}''
6289 6289 Nečekaný formát chybového záhlaví konfliktu při aktualizaci sady změn. Dostal jsem ''{0}''
6290 6290 Neočekávaný formát nové verze smazaného prvku ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.
6291 6291 Neočekávaný formát nové verze změněného prvku ''{0}''. Obdrženo ''{1}''.
6292 6292 Nalezeno neočekávané id 0 prvku OSM
6293 6293 Neočekávaný typ členu zákazu odbočení
6294 6294 Neočekávaný počet argumentů parametru ''+bounds'' (musí být 4)
6295 6295 Neočekávaný počet parametrů ''towgs84'' (musí být 3 nebo 7)
6296 6296 Neočekávaný formát parametru (''{0}'')
6297 6297 Neočekávané hodnoty pro HTTP proxy. Obdržen hostitel ''{0}'' a port ''{1}''.
6298 6298 Neočekávané hodnoty pro SOCKS proxy. Obdržen hostitel ''{0}'' a port ''{1}''.
6299 6299 Neočekávaná odpověď od HTTP serveru. Dostal jsem odpověď {0} bez záhlaví ''Location''. Nemůžu tedy přesměrovat. Přerušuji.
6300 6300 Nečekaná role ''{0}'' zákazu odbočení
6301 6301 Neočekávaný kořenový prvek ''{0}'' v souboru sezení
6302 6302 Neočekávaný znak ({0}) na pozici {1}
6303 6303 Neočekávaný znak na pozici {0}. Očekáváno {1}, nalezeno {2}
6304 6304 Neočekávaný token. Očekáváno {0}, nalezeno {1}
6305 6305 Neočekávaný token: {0}
6306 6306 Neočekávaná hodnota ''{0}'' nastavení ''{1}''. Bude se předpokládat hodnota ''ask'' (zeptat se).
6307 6307 Neočekávaná hodnota ''{0}'' v URL požadavku na sadu změn. Obdrženo: {1}
6308 6308 Nalezena neočekávaná hodnota klíče ''{0}'' v nastavení: ''{1}''
6309 6309 Nalezena neočekávaná hodnota pro nastavení ''{0}''. Nalezeno ''{1}''. Proxy se nebude používat.
6310 6310 Neočekávaná hodnota předvolby ''{0}''. Dostal jsem ''{1}''. Nastavuji výchozí dotaz.
6311 6311 Neočekávaná hodnota nastavení ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.
6312 6312 Neočekávaná hodnota parametru "index". Obdrženo {0}
6313 6313 Odblokovat
6314 6314 Odblokovat seznam slučovaných prvků a zahájit slučování.
6315 6315 Odlepit
6316 6316 Potvrdit rozpojení
6317 6317 Rozpojený uzel
6318 6318 +++++
6319 6319 Číslo jednotky
6320 6320 Jednotka/apartmá
6321 6321 Vysoká škola
6322 6322 +++++
6323 6323 Neznámý kód země: {0}
6324 6324 Neznámý identifikátor geodetického systému: ''{0}''
6325 6325 Neznámý hostitel
6326 6326 Nalezen neznámý objekt json {0}
6327 6327 Neznámý režim {0}.
6328 6328 Neznámá, nebo nepodporovaná verze API. Nalezeno {0}
6329 6329 Neznámý parametr: ''{0}''.
6330 6330 Neznámý název předvolby:
6331 6331 Neznámý prvek: {0}. Povolené hodnoty jsou uzel, cesta nebo relace
6332 6332 Neznámý identifikátor projekce: ''{0}''
6333 6333 Neznámá hodnota vlastnosti
6334 6334 Neznámá hodnota regulárního výrazu: {0}
6335 6335 Neznámý vyžadovaný: {0}
6336 6336 Neznámé věty: {0}
6337 6337 Neznámý kontext source:maxspeed: {0}
6338 6338 Neznámé ID teritoria: {0}
6339 6339 Neznámý zákaz odbočení
6340 6340 Neznámý typ: {0}
6341 6341 Nepojmenovaná křižovatka
6342 6342 Nepojmenovaná neklasifikovaná cesta
6343 6343 Nepojmenované cesty
6344 6344 Nepotřebný počet desetinných míst
6345 6345 Zbytečné značky
6346 6346 Neoficiální webstránka
6347 6347 Neuspořádané pobřeží
6348 6348 Rozbalování {0} do {1}
6349 6349 Neuložené změny
6350 6350 Neuložené změny - Uložit/Nahrát na server před smazáním?
6351 6351 Neuložené změny - Uložit/Nahrát na server před ukončením?
6352 6352 Neuložené změny - Uložit/Nahrát na server před restartováním?
6353 6353 Neuložená data a konflikty
6354 6354 Neuložená data a chybějící přiřazený soubor
6355 6355 Neuložená data nezapisovatelných souborů
6356 6356 Neuložená OSM data
6357 6357 Odznačit vše
6358 6358 Odznačit všechny objekty
6359 6359 Aktuálně nevybratelné
6360 6360 Nespecifikovaný typ silnice
6361 6361 Nekonkrétní značka {0}
6362 6362 Neúspěšný požadavek HTTP
6363 6363 Nevhodné parametry ''{0}'' a ''{1}'' pro metodu dvou bodů.
6364 6364 Nepodporovaná verze WMS souboru; nalezeno {0}, očekáváno {1}
6365 6365 Nepodporovaný koncový prvek ''{0}'' v obsahu sady změn na pozici ({1},{2}). Přeskakuji.
6366 6366 Nepodporovaný typ mapového podkladu: {0}
6367 6367 Nepodporovaný parametr ''{0}'' v řetězci dotazu na sadu změn
6368 6368 Nepodporovaný režim ''{0}'' in URI ''{1}''.
6369 6369 Nepodporovaný počáteční prvek ''{0}'' v obsahu sady změn na pozici ({1},{2}). Přeskakuji.
6370 6370 Nepodporovaná hodnota v nastavení ''{0}'', nalezeno ''{1}''. Používám metodu ''Základní ověřování totožnosti''.
6371 6371 Nepodporovaná verze: {0}
6372 6372 Neoznačené a nenapojené uzly
6373 6373 Neoznačené cesty
6374 6374 Neoznačené cesty (komentované)
6375 6375 Neoznačené, prázdné a jednouzlové cesty
6376 6376 Nahoru
6377 6377 O úroveň výše
6378 6378 +++++
6379 6379 +++++
6380 6380 +++++
6381 6381 +++++
6382 6382 +++++
6383 6383 +++++
6384 6384 Aktuální snímky pobřeží za nízkého přílivu pro aktualizaci mapování wattového pobřeží a mělčin (falešné barvy IČ)
6385 6385 Aktuální snímky pobřeží za nízkého přílivu pro aktualizaci mapování wattového pobřeží a mělčin (pravé barvy)
6386 6386 Aktualizovat
6387 6387 Aktualizujte JOSM
6388 6388 Aktualizovat Java
6389 6389 Aktualizovat sadu změn
6390 6390 Aktualizovat diskusi o sadě změn
6391 6391 Aktualizovat obsah
6392 6392 Aktualizovat data
6393 6393 Aktualizovat výchozí položky
6394 6394 Aktualizovat výpis adresáře.
6395 6395 Aktualizovat mapový podklad ''{0}''
6396 6396 Interval aktualizace (dnů):
6397 6397 Aktualizovat modifikované
6398 6398 Aktualizovat multipolygon
6399 6399 Aktualizovat objekty
6400 6400 Aktualizovat doplněk
6401 6401 Aktualizovat doplňky
6402 6402 Aktualizovat výběr
6403 6403 Aktualizovat obsah sady změn z OSM serveru
6404 6404 Aktualizuje diskusi o sadě změn ze serveru OSM
6405 6405 Aktualizovat sadu změn ze serveru OSM
6406 6406 Aktualizovat vybrané doplňky
6407 6407 Aktualizováno
6408 6408 Aktualizováno nastavení předvoleb {0} na {1}
6409 6409 Aktualizuje ze serveru pozměněné objekty (stáhne znovu data).
6410 6410 Aktualizuje vybrané objekty ze serveru (znovu stáhne data)
6411 6411 Aktualizuje ze serveru objekty v aktuální datové vrstvě.
6412 6412 Aktualizuje vybrané sady změn aktuálními daty z OSM serveru
6413 6413 Aktualizuji sadu změn {0}...
6414 6414 Aktualizuji sadu změn...
6415 6415 Aktualizuji data
6416 6416 Aktualizuji ignorované chyby …
6417 6417 Aktualizuji mapu ...
6418 6418 Aktualizace doplňků
6419 6419 Aktualizace uživatelského rozhraní
6420 6420 Čalouník
6421 6421 Nahrát na server
6422 6422 Nahrát změny na server
6423 6423 Nahrát všechny změny v aktivní datové vrstvě na OSM server
6424 6424 Nahrát veškeré aktuálně vybrané změny na OSM server.
6425 6425 Nahrát data
6426 6426 Nahrát data po částech. Velikost části:
6427 6427 Nahrát data v jednom požadavku
6428 6428 Nahrát data k již existující otevřené sadě změn
6429 6429 Nahrát data...
6430 6430 Upload nedoporučen
6431 6431 Nahrát každý objekt samostatně
6432 6432 Nelze nahrát v jednom požadavku (příliš mnoho objektů)
6433 6433 Nahrání na server je zablokováno
6434 6434 Nahrání se nedoporučuje
6435 6435 Nahrát změny poznámek na server
6436 6436 Nahrát poznámky na server
6437 6437 Nahrát vybrané
6438 6438 Nahrát výběr...
6439 6439 Nahrání proběhlo úspěšně!
6440 6440 Nahrát na server změněné prvky
6441 6441 Nahrát na ''{0}''
6442 6442 Nahrát do nové sady změn
6443 6443 Nahrát do existující sady změn
6444 6444 Nahrávám <strong>{0} objektů</strong> do <strong>1 sady změn</strong> za použití <strong>{1} požadavků</strong>
6445 6445 Nahrávám <strong>{0} objektů</strong> do <strong>několika sad změn</strong> za použití <strong>{1} požadavků</strong>
6446 6446 Ukládám a nahrávám na server změněné vrstvy ...
6447 6447 Nahrávám data na server ...
6448 6448 Nahrávám na server data z vrstvy ''{0}''
6449 6449 Nahrávám změněné poznámky
6450 6450 Nahrávám poznámky na server
6451 6451 Využití
6452 6452 Poloha
6453 6453 Použít základní ověřování totožnosti
6454 6454 Použijte formát E.123, např. +420 11223 456 7890
6455 6455 Používat jako výchozí jazyk pro značky angličtinu
6456 6456 Použít rozšíření GPX kompatibilní s Garminem
6457 6457 Použít OAuth
6458 6458 Použít OAuth pro všechny požadavky na {0}
6459 6459 Pro stahování objektů použít server Overpass
6460 6460 Použít SOCKS proxy
6461 6461 Sestavit vlastní dotaz na sady změny
6462 6462 Použít alternativní sadu ikon zákazů odbočení
6463 6463 Posunutí mapového podkladu přizpůsobíte pomocí tažení myší nebo kurzorových kláves.\nMůžete také zadat posunutí východní délky a severní šířky v souřadnicích {0}.\nPokud chcete, aby se posunutí uložilo jako záložka, zadejte jméno záložky do příslušného políčka.
6464 6464 Použít automatické filtry
6465 6465 Použít komplexní kontrolu vlastností
6466 6466 Použít letní čas (kde se dá)
6467 6467 Použít výchozí
6468 6468 Použít výchozí nastavení
6469 6469 Použít vrstvu s chybami
6470 6470 Použije dialogy výběru souborů vypadajících jako ty z operačního systému. Vypadají lépe, ale nepodporují některé funkce, jako třeba filtry souborů.
6471 6471 Použít globální nastavení
6472 6472 Používat seznam výjimek.
6473 6473 Zvolte oblast kliknutím a tažením myší. Šipky nebo pravé tlačítko myši pohybuje mapou, kolečkem nebo klávesami +/- zvětšujete/zmenšujete.
6474 6474 Použít systémový výběr souborů (hezčí, ale nepodporuje souborové filtry)
6475 6475 Použít pro heat mapu body namísto čar
6476 6476 Použijte kladná čísla nebo znaky N, E pro zadání severu či východu.
6477 6477 Použít přednastavení "{0}"
6478 6478 Použít přednastavení "{0}" ze skupiny "{1}"
6479 6479 Použít zvolenou vrstvu jako výchozí
6480 6480 Použít standardní systémové nastavení
6481 6481 Použít standardní systémové nastavení (Zakázáno, pro povolení spusťte JOSM s parametrem<tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt>)
6482 6482 Použít vrstvu s chybami pro zobrazení problematických prvků.
6483 6483 Používat seznam výjimek k potlačení varování.
6484 6484 Použít tuto značku znovu
6485 6485 Slouží k datové komunikaci
6486 6486 Používá se pouze pro vodní plochu.
6487 6487 Používá se v kombinaci s parametry šířka a výška, které určují vykreslovanou oblast.
6488 6488 Používá se v některých zemích pro pojmenované křižovatky, jejichž název slouží pro orientaci
6489 6489 Uživatel
6490 6490 id uživatele:
6491 6491 Informace o uživateli
6492 6492 Uživatelské jméno:
6493 6493 Uživatel:
6494 6494 Jméno uživatele
6495 6495 Uživatelské jméno:
6496 6496 Obvyklá nadm. výška spodku tras
6497 6497 Obvyklí délka trasy (m)
6498 6498 Nanejvýš vhodné opravit.
6499 6499 Infrastruktura
6500 6500 +++++
6501 6501 +++++
6502 6502 +++++
6503 6503 Vysavače
6504 6504 Ověřit
6505 6505 Kontroluje platnost hodnot a značek pomocí komplexních pravidel.
6506 6506 Ověřit, zda typy objektů jsou platné podle předvoleb značení.
6507 6507 Kontroluje platnost klíčů vlastností proti seznamu slov.
6508 6508 Kontroluje platnost hodnot vlastností proti přednastaveným hodnotám.
6509 6509 Kontroluje relace spojování
6510 6510 Validace
6511 6511 Zkontrolovat
6512 6512 Soubory chyb validace
6513 6513 Validace
6514 6514 Nalezené problémy
6515 6515 Ověření selhalo. URL API se zdá být neplatné.
6516 6516 Validátor {0} Správa seznamu
6517 6517 Údolí
6518 6518 Hodnota
6519 6519 Hodnota ''{0}'' klíče ''{1}'' je neznámá, možná jste mysleli ''{2}'' ?
6520 6520 Hodnota ''{0}'' klíče ''{1}'' je neznámá, mohli jste mysleli jednu z {2} ?
6521 6521 Hodnota ''{0}'' klíče ''{1}'' není v předvolbách, ale je známá.
6522 6522 Hodnota ''{0}'' klíče ''{1}'' není v předvolbách
6523 6523 Hodnota ''{0}'' pro možnost + init není podporována.
6524 6524 Hodnota ''{0}'' bude použita pro klíč ''{1}''
6525 6525 Hodnota ''{0}'' není číslo. Prosím zadejte celé číslo větší něž 1
6526 6526 Hodnota >0 je očekávaná pro parametr ''{0}'', obdrženo {1}
6527 6527 Očekávaná hodnota pro parametr ''{0}''.
6528 6528 Hodnota zeměpisné šířky musí být v rozmezí [-90,90].
6529 6529 Hodnota zeměpisné délky musí být v rozmezí [-180,180].
6530 6530 Hodnota je příliš dlouhá (maximum je {0} znaků):
6531 6531 Hodnota ''{0}'' by měla být buď ''{1}'' nebo ''{2}''. Pro chodník pak použijte ''{3}''.
6532 6532 Hodnota:
6533 6533 Hodnota:
6534 6534 Typ ventilu
6535 6535 Ventily
6536 6536 Levné věci
6537 6537 Různá nastavení ovlivňující vzhled celého programu.
6538 6538 +++++
6539 6539 Veganská
6540 6540 Vegetariánská
6541 6541 Vjezd vozidel
6542 6542 Vozidla podle typu
6543 6543 Vozidla podle využití
6544 6544 Rychlost (červená = pomalá, zelená = rychlá)
6545 6545 Rychlost, {0}
6546 6546 Prodejní automat
6547 6547 Prodávané produkty
6548 6548 +++++
6549 6549 +++++
6550 6550 Verze ''{0}'' metadat vrstvy geoimage není podporována. Očekávána: 0.1
6551 6551 Verze ''{0}'' metadat vrstvy GPX trasy není podporována. Očekávána: 0.1
6552 6552 Verze ''{0}'' metadat vrstvy mapových podkladů není podporována. Očekávána: 0.1
6553 6553 Verze metadat "{0}" po vrstvu markerů není podporovaná. Očekávaná: 0.1
6554 6554 Verze''{0}'' metadat pro vrstvu poznámek není podporována. Očekáváno: 0.1
6555 6555 Verze ''{0}'' metadat pro vrstvu OSM dat je nepodporovaná. Očekáváno: 0.1
6556 6556 Verze ''{0}'' souboru sezení není podporována. Očekáváno: 0.1
6557 6557 očekávána verze > 0. Nalezena {0}
6558 6558 Verze {0}
6559 6559 Verze:
6560 6560 +++++
6561 6561 Velmi dlouhý segment - {0} kilometrů
6562 6562 Veterinář
6563 6563 Přes (zastávky)
6564 6564 +++++
6565 6565 +++++
6566 6566 +++++
6567 6567 +++++
6568 6568 +++++
6569 6569 Videopůjčovna/prodejna
6570 6570 Videohry
6571 6571 Vienna: Beschriftungen (poznámky)
6572 6572 Vienna: Mehrzweckkarte (obecná)
6573 6573 Vienna: Orthofoto (letecká)
6574 6574 Zobrazit
6575 6575 Zobrazit položku Wikidat
6576 6576 Zobrazit článek Wikipedie
6577 6577 Zobrazit kategorii na Wikimedia Commons
6578 6578 Zobrazit sadu změn
6579 6579 Zobrazit sadu změn ve webovém prohlížeči
6580 6580 Zobrazit obrázek
6581 6581 Zobrazit obrázek na Wikimedia Commons
6582 6582 Zobrazení: {0}
6583 6583 Vyhlídka
6584 6584 Následování bodu
6585 6585 Automatické následování bodu je zakázáno.
6586 6586 Je povoleno automatické následování bodu. Stiskem {0} jej zakážete.
6587 6587 Obec
6588 6588 Zeleň na návsi
6589 6589 +++++
6590 6590 Vinice
6591 6591 +++++
6592 6592 +++++
6593 6593 +++++
6594 6594 +++++
6595 6595 +++++
6596 6596 Visa Debitní
6597 6597 +++++
6598 6598 Viditelnost
6599 6599 Viditelnost/čitelnost
6600 6600 Viditelná těžní věž
6601 6601 Navštívit domovskou stránku
6602 6602 +++++
6603 6603 +++++
6604 6604 +++++
6605 6605 +++++
6606 6606 +++++
6607 6607 +++++
6608 6608 Vodo-vodní energetický reaktor (VVER)
6609 6609 Kalibrace nahrávání zvuku
6610 6610 Sopka
6611 6611 Volejbal
6612 6612 Napětí
6613 6613 Napětí ve voltech (V)
6614 6614 Obsah (v litrech)
6615 6615 Z
6616 6616 +++++
6617 6617 +++++
6618 6618 +++++
6619 6619 +++++
6620 6620 +++++
6621 6621 +++++
6622 6622 +++++
6623 6623 Chyba WMS
6624 6624 WMS soubory (*.wms)
6625 6625 Nastavení WMS
6626 6626 URL WMS nebo id obrázku:
6627 6627 Dokument schopností WMTS neobsahoval vrstvy na URL: {0}
6628 6628 Chyba WMTS
6629 6629 Chyba WMTS Parser - počáteční element {0} má jiný název než konečný element {2}
6630 6630 +++++
6631 6631 Čekám 10 sekund ...
6632 6632 Trasa pěší turistiky
6633 6633 Zeď
6634 6634 Varování
6635 6635 Varování o předvolbách značení "{0}-{1}": Ignoruji atribut ''{2}'', protože byly zadané prvky ''{3}''
6636 6636 Dva vybrané objekty mají stejné, ale nikoliv identické keše stylů.
6637 6637 Varování: Heslo je přenášeno nezašifrované.
6638 6638 Varování: V závislosti na zvolené metodě ověřování vůči proxy serveru může být heslo přenášeno nezašifrované.
6639 6639 Varování: neplatný formát položky v seznamu předvoleb ''{0}''. Nalezeno ''{1}''
6640 6640 Varování: neplatný formát položky v seznamu pravidel ''{0}''. Načteno ''{1}''
6641 6641 Varování: neplatný formát položky v seznamu stylů ''{0}''. Nalezeno ''{1}''
6642 6642 Varování
6643 6643 Myčka
6644 6644 +++++
6645 6645 +++++
6646 6646 Odpad
6647 6647 Odpadkový koš
6648 6648 Odpadkový kontejner
6649 6649 Spalovna odpadu
6650 6650 Čistírna odpadních vod
6651 6651 Hodinky
6652 6652 Vodní plocha
6653 6653 Akvapark
6654 6654 Zdroj vody
6655 6655 Požární nádrž
6656 6656 Vodojem
6657 6657 Vodní turbína
6658 6658 Studna
6659 6659 Vodárna
6660 6660 Pravidla pro přístup k vodě:
6661 6661 +++++
6662 6662 +++++
6663 6663 Vodní plocha uvnitř vodní plochy
6664 6664 Voda není natlakována, je potřebná pumpa.
6665 6665 Hladinu vody
6666 6666 Zdroj vody
6667 6667 Vodopád
6668 6668 Mokřad - podmáčená oblast, buď stále nebo sezónně porostlá vegetací.
6669 6669 Vodní mlýn
6670 6670 Vodní cesty
6671 6671 Duplicitní uzly na vodním toku (waterway)
6672 6672 Vodní cesta končí bez připojení na jinou vodní cestu, nebo je špatně směr vodního toku.
6673 6673 Vlnová elektrárna
6674 6674 Cesta ''{0}'' již byla smazána. Přeskakuji její nahrávání.
6675 6675 Cesta napojená na oblast/plochu
6676 6676 Cesta obsahuje více než {0} uzlů. Měla by být nahrazena multipolygonem
6677 6677 Cesta obsahuje více než {0} uzlů. Měla by být zjednodušena
6678 6678 Cesta obsahuje úsek dvakrát
6679 6679 Koncový uzel cesty poblíž jiné silnice
6680 6680 Koncový uzel cesty poblíž jiné cesty
6681 6681 Uzel cesty poblíž jiné cesty
6682 6682 Cesta končí v oblasti
6683 6683 Cesta s externím ID ''{0}'' obsahuje chybějící bod s externím ID ''{1}''.
6684 6684 Cesta s {0}. Označte, je-li to možné, každé číslo domu zvlášť.
6685 6685 Cesta {0}
6686 6686 Cesta {0} s {1} uzly není kompletní, protože v načtených datech alespoň jeden uzel scházel.
6687 6687 Cesta:
6688 6688 Značené trasy: Cyklo
6689 6689 Značené trasy: Turistika
6690 6690 Značené trasy: Jízda na koních
6691 6691 Značené trasy: MTB
6692 6692 Značené trasy: Bruslení
6693 6693 Značené trasy: Zimní sporty
6694 6694 Značení bodů
6695 6695 Body trasy
6696 6696 Cesty
6697 6697 Cesty sdílí úsek s plochou
6698 6698 Stejně umístěné cesty
6699 6699 Kříž
6700 6700 Boží muka
6701 6701 Zbraně
6702 6702 Počasí
6703 6703 Webová stránka:
6704 6704 Webové stránky
6705 6705 Jez
6706 6706 Mokřad
6707 6707 Co se má stát se seznamy nastavení, když se bude tento soubor importovat?
6708 6708 Rampa pro vozíčkáře
6709 6709 Invalidní vozíky
6710 6710 Kola: městské kolo, invalidní vozík, skútr
6711 6711 Při importu zvuku použít na jakékoliv trasové body (waypoints) ve vrstvě GPX.
6712 6712 Při importu zvuku udělat značky z...
6713 6713 Protože otáčíte směr cesty, jsou kvůli zachování konzistence dat navrhovány tyto změny.
6714 6714 Při ukládání zobrazit malý indikátor
6715 6715 Zachovat záložní soubory končící znakem ~ při ukládání
6716 6716 Kam se má dát členství tohoto uzlu?
6717 6717 Kam se mají dát značky uzlu?
6718 6718 Vegetaci dominují trávy (Poaceae) a jiné nedřevnaté byliny. Nezahrnuje obhospodařované oblasti a mokřady.
6719 6719 Jakou akci provést?
6720 6720 Která část cesty by měla mít historii {0}?
6721 6721 Celou skupinu
6722 6722 Šířka (metrů)
6723 6723 Šířka kreslených linií GPX (0 pro výchozí)
6724 6724 Šířka vykreslované oblasti v metrech
6725 6725 Šířka vytvářeného obrázku v pixlech
6726 6726 Mapa Wikimedia
6727 6727 Wikipedie
6728 6728 Chata v divočině
6729 6729 Větrná turbína
6730 6730 +++++
6731 6731 Uspořádání vinutí
6732 6732 Větrný mlýn
6733 6733 Konstrukce oken
6734 6734 Větrný rukáv
6735 6735 Víno
6736 6736 Vinařství
6737 6737 Zimní silnice
6738 6738 +++++
6739 6739 Drátový mapový renderer
6740 6740 Drátový model
6741 6741 Pomocí OAuth dáváte JOSM oprávnění k nahrávání mapových dat a GPS tras ve vašem zastoupení (<a href="{0}">více informací...</a>).
6742 6742 S ostrůvkem
6743 6743 S klíčovým slovem ''{0}'' se použije stažená oblast zapsaná ve vstupním souboru (pokud tam je).
6744 6744 S obchodem
6745 6745 V aktuálně použitém stylu vykreslování mapy je styl vnitřní cesty stejný jako styl multipolygonu
6746 6746 Podle aktuálně zvoleného stylu vykreslování mapy styl vnější cesty neodpovídá stylu plochy
6747 6747 Prales
6748 6748 Lesní porost, kde hlavním účelem není těžba dřeva.
6749 6749 Továrna
6750 6750 Celý svět
6751 6751 Chcete restartovat ihned?
6752 6752 Chcete zjednodušit cesty v převedené vrstvě?
6753 6753 Chcete aktualizovat nyní?
6754 6754 Zápis seznamu doplňků do lokální keše ''{0}''
6755 6755 +++++
6756 6756 +++++
6757 6757 Nesprávný počet argumentů pro záložku
6758 6758 Syntaktická chyba v {0} klíči
6759 6759 Špatné použití značky {0}. Odstraňte {1}, protože je jasné, že název chybí i bez přidané značky.
6760 6760 Špatně seřazené cesty
6761 6761 Chybí XML značka <user>.
6762 6762 +++++
6763 6763 Ano
6764 6764 Ano, vždy
6765 6765 Ano, aplikovat
6766 6766 Ano, vytvořit konflikt a zavřít
6767 6767 Ano, zahodit změny a nahrát znovu
6768 6768 Ano, stáhnout chybějící členy
6769 6769 Ano, jednou
6770 6770 Ano, uložit změny a zavřít
6771 6771 Již máte přístupový token pro přístup OSM serveru pomocí OAuth.
6772 6772 Chystáte se vymazat všechna nastavení a nastavit je na výchozí hodnoty<br />Budou vymazána všechna vaše nastavení: doplňky, mapové podklady, filtry, nástroje na liště, klávesové zkratky, atd. <br />Jste si jist, že chcete pokračovat?
6773 6773 Pokoušíte se smazat nekompletní objekty.<br>To způsobí problémy, protože nevidíte reálné objekty.<br>Opravdu je chcete smazat?
6774 6774 Chystáte se smazat uzly, na které mohou odkazovat jiné prvky, které nebyly zatím staženy.<br>To může způsobit problémy, protože jiné objekty (které nevidíte) je mohou používat.<br>Skutečně je chcete smazat?
6775 6775 Chystáte se sloučit data vrstev "{0}" a "{1}".<br /><br />Tyto vrstvy mají odlišné strategie nahrávání na server a neměly by se sloučit, tak jak jsou.<br />Jejich sloučení bude mít za následek použití přísnější strategie (nahrávání na server se nedoporučuje) u vrstvy ''{1}''.<br /><br /><b>Tento způsob sloučení není doporučený.</b><br />Spíše byste měli zkontrolovat a sloučit jeden objekt po druhém pomocí funkce ''<i>Sloučit výběr</i>''.<br /><br />Opravdu chcete pokračovat?
6776 6776 Chystáte se sloučit více než 1 objekt mezi vrstvami "{0}" a "{1}".<br /><br /><b>Toto není doporučený způsob sloučení dat.</b>.<br />Místo toho byste měli zkontrolovat a sloučit každý objekt, <b>jeden po druhém</b>.<br /><br />Opravdu chcete pokračovat?
6777 6777 Chystáte se rozpojit neúplné objekty. <br>Tím způsobíte problémy, protože skutečné objekty nevidíte. <br>Opravdu si přejete objekty rozpojit?
6778 6778 Chystáte se odlepit uzly,na které mohou odkazovat jiné prvky, které nebyly zatím staženy. <br>To může způsobit problémy, protože jiné objekty (které nevidíte) je mohou používat.<br>Skutečně je chcete odlepit?
6779 6779 Pokoušíte se odeslat data z vrstvy ''{0}''.<br /><br />Nahrávání takových dat <b>velmi nedoporučujeme</b>. Pokud budete pokračovat,<br />pravděpodobně to povede k nutnosti revertovat vaše změny buď vámi nebo jiným přispěvatelem.<br /><br />Opravdu chcete pokračovat?
6780 6780 Je spuštěna Java verze {0}.
6781 6781 Můžete též vložit URL z www.openstreetmap.org
6782 6782 Také můžete použít syntaxi <tt>lat="..." lon="..."</tt> nebo <tt>lat=''...'' lon=''...''</tt>.
6783 6783 Můžete zkopírovat seznam z této zprávy o stavu.
6784 6784 Můžete oddělit zeměpisnou délku a šířku pomocí mezery, čárky nebo středníku.
6785 6785 Změnili jste klíč z ''{0}'' na ''{1}''.
6786 6786 Změnili jste hodnotu klíče ''{0}'' z ''{1}'' na ''{2}''.
6787 6787 Kliknuli jste na odkaz na vzdálené ovládání JOSM, které by přidalo značky na objekty.\nBohužel tento odkaz vypadá rozbitý.\nTechnické vysvětlení: parametr URL dotazu ''select='' nebo ''search='' má neplatnou hodnotu.\nPožádejte toho, kdo tento odkaz vytvořil, ať ho opraví.
6788 6788 Kliknuli jste na odkaz na vzdálené ovládání JOSM, které by přidalo značky na objekty.\nJelikož před tímto kliknutím nebyly vybrány žádné objekty, žádné značky nebyly přidány.\nVyberte jeden nebo více objektů a klikněte na odkaz znovu.
6789 6789 Neuvedli jste zdroj úprav.<br />To je, technicky, dovolené - ale tato informace pomůže<br />ostatním uživatelům pochopit, odkud data pocházejí.<br /><br />Když teď strávíte chviličku vysvětlením své úpravy, zjednodušíte tím život<br />mnoha dalším mapujícím.
6790 6790 Nemáte přístupový token nutný k používání OAuth pro OSM. Proveďte autorizaci prosím.
6791 6791 Bylo vložen prázdný dotaz. Chcete stáhnou veškerá data ve vybrané oblasti?
6792 6792 Stáhli jste si příliš mnoho dat. Zkuste to prosím později.
6793 6793 Narazili jste na chybu v JOSM
6794 6794 Některá nastavení se projeví až po restartování JOSM.
6795 6795 Můžete se setkat s kritickými chybami Javy. Důrazně doporučujeme, abyste aktualizovali na Javu {0}.
6796 6796 K nové poznámce musíte zadat komentář
6797 6797 Musíte zadat, co hledáte
6798 6798 Musíte své editace označit jako veřejné pro nahrávání nových dat
6799 6799 Musíte vybrat alespoň jednu cestu.
6800 6800 Pro rozdělení kruhové cesty musíte zvolit dva nebo více uzlů.
6801 6801 Ukazatel přehrávání musíte táhnout se stisknutou klávesou Shift až na zvukovou značku, neboaž na bod stopy, který chcete sesynchronizovat.
6802 6802 Musíte přetáhnout ukazatel přehrávání poblíž stopy GPX, jejíž přiřazenou zvukovou stopy jste přehrávali (za první značku).
6803 6803 Musíte získat vrstvy
6804 6804 Potřebujete pozastavit (pause) audio v bodě na stopě, kde chcete mít značku.
6805 6805 Audio je třeba pozastavit v okamžiku, kdy uslyšíte synchronizační impuls.
6806 6806 Vyžádali jste si příliš mnoho uzlů (limit je 50 000). Vyžádejte si menší plochu, nebo použijte planet.osm
6807 6807 Měli byste přidat na každý řádek jedno ID doplňku, informace o verzi jsou ignorovány.
6808 6808 Měli byste vybrat GPX trasu
6809 6809 Aktualizoval jste verzi JOSM.<br>Pokud chcete předejít potížím, je třeba aktualizovat také doplňky.<br><br>Chcete je aktualizovat ihned?
6810 6810 Váš zdroj sady změn byl <i>zamítnut</i>.
6811 6811 Vaše aktuální verze JOSM je {0}
6812 6812 Uložené dotazy:
6813 6813 Váš komentář změny je <i>prázdný</i>, nebo <i>příliš krátký</i>.<br /><br />To sice není technický problém, ale berte prosím ohled na spoustu lidí, kteří<br />sledují změny ve svých oblastech na základě smysluplných komentářů<br />aby pochopili, co se děje!<br /><br />Pokud strávíte minutku k popisu vaší změny,<br />ulehčíte život spoustě uživatelů.
6814 6814 Váš komentář k nahrávaným datům byl <i>zamítnut</i>.
6815 6815 Vaše práce byla automaticky uložena.
6816 6816 +++++
6817 6817 +++++
6818 6818 Nulové souřadnice: {0}
6819 6819 Lanový skluz
6820 6820 Zóna
6821 6821 +++++
6822 6822 +++++
6823 6823 Zvětšení (v metrech)
6824 6824 Zvětšit
6825 6825 Zvětšit (klávesnice)
6826 6826 Zmenšit
6827 6827 Zmenšit (klávesnice)
6828 6828 Zvětšení a posuv mapy
6829 6829 Nejvhodnější zvětšení a 1:1
6830 6830 Zvětšování tažením nebo klávesami Ctrl+. a Ctrl+,; posuv klávesami Ctrl+nahoru, doleva, dolů, doprava; posun se zvětšením spolu s pravým tlačítkem myši
6831 6831 Úroveň zvětšení:
6832 6832 Režim zvětšování
6833 6833 Kroky přiblížení k dvojnásobnému měřítku
6834 6834 Zvětšit pohled na {0}
6835 6835 Zvětšit na
6836 6836 Zvětšit na mezeru
6837 6837 Zvětšit na stažená data
6838 6838 Zvětšit na vrstvu
6839 6839 Přiblížit na člen
6840 6840 Zvětšit do nativního rozlišení
6841 6841 Zvětšit na uzel
6842 6842 Zvětšit na výběr
6843 6843 Zvětšit na odpovídající objekty v současné datové vrstvě
6844 6844 Zvětšit na první vybraný uzel
6845 6845 Zvětší pohled na mezeru v sekvenci cest
6846 6846 Zvětšit na objekt, na který odkazuje první zvolený člen
6847 6847 Zvětšit na objekty obsažené v této sadě změn v aktuální datové vrstvě
6848 6848 Přiblíží aktuální vrstvu na tento člen
6849 6849 Zvětšit na tento uzel v aktuální datové vrstvě
6850 6850 Zvětšit na {0}
6851 6851 Zvětšení není možné, protože vrstva s touto relací není aktivní
6852 6852 Zvětšení není možné, protože vrstva, v níž je tato cesta, není aktivní
6853 6853 Zvětšení není možné, protože nebyl vybrán žádný člen
6854 6854 Zvětšení není možné, protože nebyl vybrán žádný uzel
6855 6855 [soubor]
6856 6856 "Pekařská ulice"
6857 6857 cesta "from" je stejná jako cesta "to"
6858 6858 Cesta "from" je uzavřená cesta
6859 6859 Cesta "to" je uzavřená cesta
6860 6860 \nVýška: {0} m
6861 6861 \nLegenda: {0}
6862 6862 \nSměr {0}°
6863 6863 \nEXIF čas: {0}
6864 6864 \nGPS čas: {0}
6865 6865 \nNadpis: {0}
6866 6866 \nKlíčová slova: {0}
6867 6867 \nJméno objektu: {0}
6868 6868 \nRychlost: {0} km/h
6869 6869 Příkop
6870 6870 Umístění
6871 6871 Podobné značky, ale různá schémata značení:
6872 6872 +++++
6873 6873 +++++
6874 6874 Semafory
6875 6875 Uživatel světlé
6876 6876 Uživatel normální
6877 6877 +++++
6878 6878 Dřevo
6879 6879 stezka pro koně
6880 6880 autobusová dráha
6881 6881 výstavba
6882 6882 cyklostezka
6883 6883 chodník
6884 6884 obytná zóna
6885 6885 dálnice
6886 6886 dálnice - nájezd
6887 6887 pěšina/stezka
6888 6888 pěší zóna
6889 6889 silnice první třídy
6890 6890 silnice první třídy - nájezd
6891 6891 místní komunikace (ulice)
6892 6892 silnice druhé třídy
6893 6893 silnice druhé třídy - nájezd
6894 6894 účelová komunikace
6895 6895 schody
6896 6896 silnice třetí třídy
6897 6897 silnice třetí třídy - nájezd
6898 6898 lesní/polní cesta
6899 6899 čtyřproudá silnice
6900 6900 čtyřproudá silnice - nájezd
6901 6901 silnice bez klasifikace
6902 6902 městský obvod
6903 6903 velkoměsto
6904 6904 kraj
6905 6905 osada
6906 6906 ostrov
6907 6907 lokalita
6908 6908 obce se spojenou administrativou
6909 6909 městská část/obvod
6910 6910 město
6911 6911 obec (vesnice)
6912 6912 Přiřazená ulice (associatedStreet)
6913 6913 hranice
6914 6914 most (bridge)
6915 6915 směrová tabule (destination_sign)
6916 6916 prosazování dopravních omezení (enforcement)
6917 6917 +++++
6918 6918 síť
6919 6919 Veřejná doprava
6920 6920 omezení
6921 6921 trasa
6922 6922 hlavní trasa (route_master)
6923 6923 areál
6924 6924 ulice (street)
6925 6925 supertrasa
6926 6926 tunel (tunnel)
6927 6927 vodní tok
6928 6928 elektrický motor
6929 6929 hydraulický válec
6930 6930 ruční
6931 6931 penumatický válec
6932 6932 +++++
6933 6933 termostatický
6934 6934 Stát
6935 6935 Stanice
6936 6936 hřiště
6937 6937 sportovní centrum
6938 6938 dráha
6939 6939 Radiomaják
6940 6940 +++++
6941 6941 hasičská stanice
6942 6942 Zpět
6943 6943 Rychleji
6944 6944 Rychle vpřed
6945 6945 Vpřed
6946 6946 Skok zpět.
6947 6947 Skok vpřed
6948 6948 Další značka
6949 6949 Přehraj další značku
6950 6950 Přehrát předchozí značku
6951 6951 Přehrát/Pauza
6952 6952 Předchozí značka
6953 6953 Pomaleji
6954 6954 Zpomalené přehrávání
6955 6955 +++++
6956 6956 horké prameny
6957 6957 jezero
6958 6958 +++++
6959 6959 řeka
6960 6960 +++++
6961 6961 termální
6962 6962 Parkoviště
6963 6963 Patra
6964 6964 Vynechaná patra
6965 6965 zahradní domek
6966 6966 bytový dům
6967 6967 pekárna chleba
6968 6968 stodola
6969 6969 bazilika
6970 6970 bungalov
6971 6971 chatka
6972 6972 přístřešek pro auto
6973 6973 katedrála
6974 6974 kaple
6975 6975 kostel
6976 6976 vyšší odborná škola
6977 6977 komerční
6978 6978 ve výstavbě
6979 6979 kravín
6980 6980 rodinný dům (samostatně stojící)
6981 6981 kolej/internát
6982 6982 farma
6983 6983 budova na farmě
6984 6984 hasičská stanice
6985 6985 garáž
6986 6986 garáže
6987 6987 plynojem
6988 6988 jurta
6989 6989 skleník
6990 6990 hangár
6991 6991 nemocnice
6992 6992 +++++
6993 6993 rodinný dům
6994 6994 bouda
6995 6995 průmyslová
6996 6996 školka
6997 6997 manufaktura
6998 6998 mešita
6999 6999 kanceláře
7000 7000 parkoviště
7001 7001 veřejná
7002 7002 obytný dům
7003 7003 maloobchod
7004 7004 střecha
7005 7005 zřícenina
7006 7006 škola
7007 7007 obslužná
7008 7008 kůlna
7009 7009 +++++
7010 7010 stáj
7011 7011 skladovací tank
7012 7012 chlívek
7013 7013 +++++
7014 7014 synagoga
7015 7015 chrám
7016 7016 řadové domy
7017 7017 toalety
7018 7018 vlakové nádraží
7019 7019 budova trafostanice
7020 7020 doprava
7021 7021 univerzita
7022 7022 sklady
7023 7023 boží muka
7024 7024 ano
7025 7025 nadzemní
7026 7026 podzemní
7027 7027 na stropě
7028 7028 na sloupu
7029 7029 na zdi
7030 7030 v kupoli
7031 7031 pevná
7032 7032 otočná
7033 7033 Parkoviště
7034 7034 Automatická
7035 7035 jízdní kola
7036 7036 nákladní vozidla
7037 7037 cestující
7038 7038 cestující;vozidla
7039 7039 vozidla
7040 7040 Zavřený
7041 7041 Otevřený
7042 7042 prázdný
7043 7043 Strany
7044 7044 +++++
7045 7045 černá
7046 7046 modrá
7047 7047 hnědá
7048 7048 šedá
7049 7049 zelená
7050 7050 oranžová
7051 7051 purpurová
7052 7052 červená
7053 7053 červená/bílá
7054 7054 stříbrná
7055 7055 bílá
7056 7056 žlutá
7057 7057 V
7058 7058 S
7059 7059 J
7060 7060 Z
7061 7061 palivo
7062 7062 hnůj
7063 7063 ropa
7064 7064 splašky
7065 7065 siláž
7066 7066 močůvka
7067 7067 voda
7068 7068 víno
7069 7069 ječmen
7070 7070 obilniny
7071 7071 kukuřice
7072 7072 tráva
7073 7073 chmel
7074 7074 řepka
7075 7075 rýže
7076 7076 sója
7077 7077 cukrová třtina
7078 7078 čaj
7079 7079 pšenice
7080 7080 dvě poloviční
7081 7081 celé
7082 7082 poloviční
7083 7083 ne
7084 7084 ano
7085 7085 hraniční
7086 7086 protipožární
7087 7087 lovecký
7088 7088 po těžařském stroji
7089 7089 pro potrubí
7090 7090 pro lyžařskou dráhu
7091 7091 pro rozdělení na části
7092 7092 jízdní pruh
7093 7093 jízda v protisměru jednosměrky
7094 7094 pruh proti směru jednosměrky
7095 7095 oddělená cyklostezka proti směru jednosměrky
7096 7096 sdílená s autobusem
7097 7097 sdílený jízdní pruh
7098 7098 oddělená cyklostezka
7099 7099 Krátký text s doplňujícími informacemi.
7100 7100 Může být zobrazeno koncovému uživateli (možná při vyhledávání nebo jako vyskakovací popiska na mapě).
7101 7101 trolej
7102 7102 ne
7103 7103 kolejnice
7104 7104 ano
7105 7105 nouzový
7106 7106 východ
7107 7107 obydlí
7108 7108 hlavní
7109 7109 služební
7110 7110 schodiště
7111 7111 ano
7112 7112 +++++
7113 7113 +++++
7114 7114 +++++
7115 7115 +++++
7116 7116 +++++
7117 7117 +++++
7118 7118 +++++
7119 7119 +++++
7120 7120 +++++
7121 7121 Tip pro ostatní tvůrce mapy (nikoliv pro koncové uživatele), že objekt potřebuje vylepšení.
7122 7122 přechod
7123 7123 chodník
7124 7124 anaerobní digesce
7125 7125 přehradní
7126 7126 spalování
7127 7127 štěpná reakce
7128 7128 termonukleární fúze
7129 7129 zplyňování
7130 7130 fotovoltaika
7131 7131 pyrolýza
7132 7132 průtok řeky
7133 7133 proudění
7134 7134 termální
7135 7135 přečerpávací
7136 7136 přehradní
7137 7137 +++++
7138 7138 Odpaliště
7139 7139 +++++
7140 7140 Čelní vodní překážka
7141 7141 +++++
7142 7142 Jamka
7143 7143 Boční vodní překážka
7144 7144 Přírodní
7145 7145 +++++
7146 7146 +++++
7147 7147 +++++
7148 7148 Desc(ription) (popis)
7149 7149 Name (Název)
7150 7150 Palivo
7151 7151 tlačítko
7152 7152 kříž
7153 7153 páka
7154 7154 kolo
7155 7155 biologie
7156 7156 krevní testy
7157 7157 laboratorní medicína
7158 7158 uzvařený (kazatelna)
7159 7159 zeleň
7160 7160 vyhrazené místo
7161 7161 parkoviště
7162 7162 chodník
7163 7163 méně
7164 7164 více
7165 7165 normálně
7166 7166 rozmazané
7167 7167 normální
7168 7168 ostré
7169 7169 pekárna
7170 7170 pivovar
7171 7171 cihelna
7172 7172 sklady
7173 7173 +++++
7174 7174 továrna
7175 7175 mlýn
7176 7176 teplárna
7177 7177 strojírna
7178 7178 důl
7179 7179 rafinérie
7180 7180 přístav
7181 7181 salina
7182 7182 pila
7183 7183 vrakoviště
7184 7184 loděnice
7185 7185 jatka
7186 7186 sklady
7187 7187 konzervativní
7188 7188 bez denominace
7189 7189 ortodoxní
7190 7190 reformní
7191 7191 Pojmenovaná křižovatka
7192 7192 zarovnaný
7193 7193 snížený
7194 7194 žádný
7195 7195 zvýšený
7196 7196 zakulacený
7197 7197 ano
7198 7198 zahnutý sloup
7199 7199 přímý sloup
7200 7200 zaveěšená
7201 7201 na zdi
7202 7202 elektrická
7203 7203 světlomet
7204 7204 sodíková
7205 7205 solární
7206 7206 zahrádkářská kolonie
7207 7207 hřbitov
7208 7208 pole
7209 7209 dvůr statku
7210 7210 les
7211 7211 zastavitelné území (greenfield)
7212 7212 louka
7213 7213 lom
7214 7214 obytná oblast
7215 7215 zeleň na návsi
7216 7216 vinice
7217 7217 Posunutí
7218 7218 +++++
7219 7219 dráha
7220 7220 Vodstvo
7221 7221 Signální světlo
7222 7222 odtok dešťové vody
7223 7223 plyn
7224 7224 teplo
7225 7225 elektřina
7226 7226 deštová voda
7227 7227 odpadní voda
7228 7228 telekomunikace
7229 7229 pitná voda
7230 7230 letecká
7231 7231 pozemní
7232 7232 na podstavci
7233 7233 desková
7234 7234 sloupková
7235 7235 kamenná
7236 7236 busta
7237 7237 plaketa
7238 7238 socha
7239 7239 stéla
7240 7240 kámen
7241 7241 válečný památník
7242 7242 Zvuk
7243 7243 +++++
7244 7244 Upravit
7245 7245 Soubor
7246 7246 +++++
7247 7247 Nápověda
7248 7248 Mapové podklady
7249 7249 Režim
7250 7250 Další nástroje
7251 7251 Předvolby
7252 7252 Výběr
7253 7253 Nástroje
7254 7254 Zobrazit
7255 7255 Okna
7256 7256 Parkoviště
7257 7257 +++++
7258 7258 na zemi
7259 7259 sloup
7260 7260 nástěnné
7261 7261 Vodstvo
7262 7262 Prales
7263 7263 neudržovaná louka
7264 7264 vřesoviště
7265 7265 křoví
7266 7266 mokřad
7267 7267 prales
7268 7268 mezinárodní
7269 7269 místní
7270 7270 národní
7271 7271 regionální
7272 7272 Důležitá poznámka pro ostatní tvůrce map (ne pro uživatele).
7273 7273 Účetní
7274 7274 Reklamní agentura
7275 7275 Architekt
7276 7276 Neziskové sdružení
7277 7277 Vzdělávací instituce
7278 7278 Pracovní agentura
7279 7279 Realitní kancelář
7280 7280 Nadace
7281 7281 Státní/místní správa
7282 7282 Pojišťovna
7283 7283 IT specialista
7284 7284 Právník
7285 7285 Vydavatelství novin
7286 7286 Nevládní organizace (NGO)
7287 7287 Notář
7288 7288 Politická strana
7289 7289 Soukromá společnost
7290 7290 Církevní organizace
7291 7291 Výzkum
7292 7292 Daňový poradce
7293 7293 Telekomunikační společnost
7294 7294 smíšený
7295 7295 vzad
7296 7296 oba směry
7297 7297 vpřed
7298 7298 ne
7299 7299 ano
7300 7300 vícepatrové
7301 7301 na střeše
7302 7302 povrchové
7303 7303 podzemní
7304 7304 Bankovky
7305 7305 nadzemní
7306 7306 sloup
7307 7307 roura
7308 7308 podzemní
7309 7309 podvodní
7310 7310 zeď
7311 7311 pro pokročilé
7312 7312 lehká
7313 7313 pro experty
7314 7314 +++++
7315 7315 střední
7316 7316 pro začátečníky
7317 7317 vyjetá stopa
7318 7318 klasická
7319 7319 klasické+bruslení
7320 7320 boule
7321 7321 skútrem
7322 7322 bruslení
7323 7323 Stát
7324 7324 panel aktivity
7325 7325 závěsný kolotoč
7326 7326 kladina
7327 7327 kolotoč s košem
7328 7328 houpačka s košem
7329 7329 prolézačka
7330 7330 lezecká zeď
7331 7331 skákací polštář
7332 7332 tělcovničné zařízení
7333 7333 skákání panáka
7334 7334 hrazda
7335 7335 mapa
7336 7336 dětský domeček
7337 7337 kolotoč
7338 7338 pískoviště
7339 7339 kyvadlová houpačka
7340 7340 kopec na sáňkování
7341 7341 skluzavka
7342 7342 vodotrysky
7343 7343 sedátko na pružině
7344 7344 stavba
7345 7345 houpačka (zavěšená)
7346 7346 přístřešek pro -náctileté
7347 7347 trampolína
7348 7348 vodní hračka
7349 7349 lavička pro mládež
7350 7350 lanový skluz
7351 7351 Všechny
7352 7352 Dostupné
7353 7353 Nainstalované
7354 7354 kasárna
7355 7355 odtahové parkoviště
7356 7356 kontrolní stanoviště
7357 7357 vazba
7358 7358 námořní základna
7359 7359 kanceláře
7360 7360 střelnice
7361 7361 sklady
7362 7362 výcviková oblast
7363 7363 ano
7364 7364 lampa
7365 7365 +++++
7366 7366 sloup
7367 7367 zeď
7368 7368 nadzemní
7369 7369 podzemní
7370 7370 podvodní
7371 7371 Typ věže
7372 7372 výztužný/kotevní
7373 7373 asymetrický
7374 7374 autotransformátor
7375 7375 pomocný
7376 7376 +++++
7377 7377 soudek
7378 7378 bipolární
7379 7379 větvící
7380 7380 jistič
7381 7381 kompenzační
7382 7382 měnírna
7383 7383 nepropojené křížení
7384 7384 křížící řeku/údolí
7385 7385 +++++
7386 7386 delta dvoupatrová
7387 7387 odpojovač
7388 7388 distribuční
7389 7389 +++++
7390 7390 donau;jednopatrový
7391 7391 dvojitý
7392 7392 zemnící
7393 7393 osminásobný
7394 7394 filtr
7395 7395 pětinásobný
7396 7396 vlajka
7397 7397 čtyřpatrový
7398 7398 generátor
7399 7399 +++++
7400 7400 +++++
7401 7401 +++++
7402 7402 vnitřní
7403 7403 průmyslová
7404 7404 +++++
7405 7405 smyčka
7406 7406 mechanický
7407 7407 místní distribuční
7408 7408 monopolární
7409 7409 devítipatrový
7410 7410 jednopatrový
7411 7411 venkovní
7412 7412 regulátor fázového posuvu
7413 7413 kolík
7414 7414 na plošině nad vodou
7415 7415 portál
7416 7416 portál třípatrový
7417 7417 portál dvoupatrový
7418 7418 kladka
7419 7419 čtyřnásobný
7420 7420 střecha
7421 7421 +++++
7422 7422 +++++
7423 7423 +++++
7424 7424 +++++
7425 7425 jednoduchý
7426 7426 šestipatrový
7427 7427 šestinásobný
7428 7428 rozdělení
7429 7429 +++++
7430 7430 +++++
7431 7431 nosný
7432 7432 +++++
7433 7433 přípojka
7434 7434 ukončovací
7435 7435 třípatrový
7436 7436 napájení elektrifikovaných drah
7437 7437 přechodová
7438 7438 přenosová
7439 7439 přehazovací
7440 7440 trojúhelník
7441 7441 trojitý
7442 7442 dvoupatrový
7443 7443 podzemní
7444 7444 +++++
7445 7445 +++++
7446 7446 +++++
7447 7447 ano
7448 7448 trojúhelník
7449 7449 +++++
7450 7450 otevřený
7451 7451 otevřený trojúhelník
7452 7452 +++++
7453 7453 hvězda
7454 7454 cikcak
7455 7455 Vojenské
7456 7456 závodní dráha
7457 7457 sportovní centrum
7458 7458 stadion
7459 7459 dráha
7460 7460 Vlaková stanice
7461 7461 Koleje
7462 7462 Ženy
7463 7463 Muži
7464 7464 +++++
7465 7465 jízda na koni
7466 7466 dráha
7467 7467 jízdárna
7468 7468 stadion
7469 7469 dráha
7470 7470 fitness centrum
7471 7471 hřiště
7472 7472 sportovní centrum
7473 7473 stadion
7474 7474 dráha
7475 7475 +++++
7476 7476 changeset:0 (objekty bez přiřazené sady změn)
7477 7477 id:0 (nové objekty)
7478 7478 name:str najde name=Bakerstreet
7479 7479 +++++
7480 7480 user:<i>uživatelské jméno v OSM</i> (objekty od autora <i>uživatelské jméno v OSM</i>)
7481 7481 user:anonymous (objekty bez přiřazeného autora)
7482 7482 version:0 (objekty bez přiřazené verze)
7483 7483 +++++
7484 7484 +++++
7485 7485 +++++
7486 7486 +++++
7487 7487 +++++
7488 7488 +++++
7489 7489 jednoduchá bouda
7490 7490 z jedné strany otevřený přístřešek
7491 7491 přístřešek pro piknik
7492 7492 přístřešek pro veřejnou dopravu
7493 7493 skrýš před špatným počasím
7494 7494 pozorovatelna divoké zvěře
7495 7495 Nabízí opravy
7496 7496 Služby
7497 7497 Obuv
7498 7498 na obou stranách
7499 7499 vlevo
7500 7500 žádný
7501 7501 vpravo
7502 7502 oddělené
7503 7503 Zařízení poskytující dočasné přístřeší.
7504 7504 bowling
7505 7505 kuželky
7506 7506 americký fotbal
7507 7507 lukostřelba
7508 7508 lehká atletika
7509 7509 australský fotbal
7510 7510 +++++
7511 7511 basketbal
7512 7512 plážový volejbal
7513 7513 kulečník
7514 7514 hry s koulemi (pétanque)
7515 7515 +++++
7516 7516 kanadský fotbal
7517 7517 kanoistika
7518 7518 horolezectví
7519 7519 kriket
7520 7520 kroket
7521 7521 cyklistika
7522 7522 chrtí dostihy
7523 7523 jezdectví
7524 7524 pozemní hokej
7525 7525 +++++
7526 7526 gaelské hry
7527 7527 +++++
7528 7528 gymnastika
7529 7529 házená
7530 7530 dostihy
7531 7531 lední hokej
7532 7532 bruslení na ledě
7533 7533 motokáry
7534 7534 letiště pro modely
7535 7535 motokros
7536 7536 motorsport
7537 7537 víceúčelové
7538 7538 pelota (tlachtli)
7539 7539 sport hraný raketou
7540 7540 RC auta
7541 7541 bruslení na kolečkových bruslích
7542 7542 veslování
7543 7543 ragby třináctkové (rugby league)
7544 7544 ragby patnáctkové (rugby union)
7545 7545 běh
7546 7546 bezpečnostní školení
7547 7547 sportovní střelba
7548 7548 skateboarding
7549 7549 fotbal
7550 7550 plavání
7551 7551 stolní tenis
7552 7552 tenis
7553 7553 volejbal
7554 7554 Vodstvo
7555 7555 dvojitá
7556 7556 jednoduchá
7557 7557 Klíč:
7558 7558 Poznámka
7559 7559 kolumbárium
7560 7560 krypta
7561 7561 +++++
7562 7562 mauzoleum
7563 7563 pyramida
7564 7564 hrob ve skále
7565 7565 sarkofág
7566 7566 mohyla
7567 7567 hrobka
7568 7568 válečný hrob
7569 7569 Ostrůvek
7570 7570 špatná
7571 7571 vynikající
7572 7572 dobrá
7573 7573 příšerná
7574 7574 střední
7575 7575 žádná
7576 7576 zemědělský
7577 7577 alej
7578 7578 orientační bod
7579 7579 přírodní památka
7580 7580 městský
7581 7581 přítok elektrárny
7582 7582 zavlažování
7583 7583 přeliv
7584 7584 odtok elektrárny
7585 7585 transport
7586 7586 doprava
7587 7587 kuličkový
7588 7588 škrtící klapka
7589 7589 uzavírací (šoupátko)
7590 7590 kulový uzávěr
7591 7591 jehlový
7592 7592 kuželový
7593 7593 cívkový
7594 7594 zkrácený název ulice
7595 7595 Abtova výhybka
7596 7596 podpěry
7597 7597 aktivní
7598 7598 odpovídá skutečnosti
7599 7599 přidat položku
7600 7600 Přidat k výběru
7601 7601 Přidat tlačítko do nástrojové lišty
7602 7602 adresy patřící do ulice
7603 7603 administrativní
7604 7604 vstupenky
7605 7605 vepřovice
7606 7606 změnit
7607 7607 lanovka
7608 7608 africká
7609 7609 stavební kamenivo
7610 7610 zemědělská vozidla
7611 7611 agroturistika
7612 7612 vzduch
7613 7613 nálet
7614 7614 všechny
7615 7615 všichni potomci objektů vyhovujících podmínkám
7616 7616 všechny uzavřené cesty
7617 7617 všechny smazané objekty (zaškrtávací políčko <b>{0}</b> musí být zaškrtnuto)
7618 7618 všechny nekompletní objekty
7619 7619 všechny metody
7620 7620 všechny upravené objekty
7621 7621 všechny nové objekty
7622 7622 všechny uzly
7623 7623 všechny objekty
7624 7624 všechny objekty, které používají libovolnou předvolbu ze skupiny Geografie/Příroda
7625 7625 všechny objekty, které používají předvolbu adresy
7626 7626 všichni rodiče objektů vyhovujících podmínkám
7627 7627 všechny relace
7628 7628 všechny vybrané objekty
7629 7629 všechny cesty
7630 7630 ulička
7631 7631 mandloně
7632 7632 abecední
7633 7633 sjezdové lyžování (alpine)
7634 7634 +++++
7635 7635 alternativní název bez {0}
7636 7636 zařízení typu {0}
7637 7637 americká
7638 7638 anaerobní vyhnívání / spalování
7639 7639 analogové
7640 7640 oko na zamknutí
7641 7641 andezit
7642 7642 anglikánské
7643 7643 krmení pro zvířata
7644 7644 anonymní
7645 7645 proti směru hodinových ručiček
7646 7646 něco vztahující se k ulici
7647 7647 jabloně
7648 7648 meruňky
7649 7649 akvadukt
7650 7650 arabská
7651 7651 oblouk
7652 7652 architektura
7653 7653 oblast
7654 7654 oblast (více než 20m)
7655 7655 area:highway typ {0}
7656 7656 popisek ploch
7657 7657 argentinská
7658 7658 umělý trávník
7659 7659 asijská
7660 7660 asfalt
7661 7661 sportovci
7662 7662 atribut ''index'' ({0}) prvku ''layer'' musí být unikátní
7663 7663 +++++
7664 7664 +++++
7665 7665 automaticky opravené problémy validace
7666 7666 automatická
7667 7667 voliéra
7668 7668 avokádo
7669 7669 pozadí
7670 7670 vzad
7671 7671 zpětná zastávka
7672 7672 jednosměrně (opačně)
7673 7673 špatná
7674 7674 +++++
7675 7675 bahá’í
7676 7676 balkánská
7677 7677 banánovníky
7678 7678 banka
7679 7679 baptistické
7680 7680 maso na grilu
7681 7681 ostnatý drát
7682 7682 přehradní
7683 7683 sloupky
7684 7684 čedič
7685 7685 sklopný
7686 7686 založeno na relačních datech osm route, časové značky jsou umělé
7687 7687 základní linie
7688 7688 +++++
7689 7689 +++++
7690 7690 +++++
7691 7691 +++++
7692 7692 +++++
7693 7693 Základy
7694 7694 bazilika
7695 7695 bauxit
7696 7696 bavorská
7697 7697 trámová
7698 7698 penzion
7699 7699 miska hovězího
7700 7700 zvonice
7701 7701 sázení
7702 7702 duše pro jízdní kola
7703 7703 +++++
7704 7704 biopalivo
7705 7705 bioplyn
7706 7706 biomasa
7707 7707 bioreaktor
7708 7708 dipól
7709 7709 ptactvo
7710 7710 borůvky
7711 7711 dřevěný chodník
7712 7712 vrchoviště
7713 7713 sloupek
7714 7714 budka
7715 7715 obojí
7716 7716 typ hranice {0}
7717 7717 chlapci
7718 7718 vedlejší
7719 7719 větev vodní cesty (bez nábřeží)
7720 7720 značka
7721 7721 mosaz
7722 7722 brazilská
7723 7723 cihly
7724 7724 cihly
7725 7725 listnaté
7726 7726 bronz
7727 7727 kbelík
7728 7728 budhistické
7729 7729 budova
7730 7730 hamburger
7731 7731 autobus
7732 7732 busta
7733 7733 motýli
7734 7734 {0}
7735 7735 lanový
7736 7736 kabelová televize
7737 7737 kakaovníky
7738 7738 katastr
7739 7739 dorty
7740 7740 vodní kanál
7741 7741 konzolový
7742 7742 kanton
7743 7743 kaodaismus
7744 7744 karibská
7745 7745 Velikost písmen rozhoduje
7746 7746 hradby
7747 7747 katedrála
7748 7748 katolické
7749 7749 pletivo
7750 7750 kaple
7751 7751 uhlí
7752 7752 kontrola
7753 7753 chemický
7754 7754 čerimoja
7755 7755 třešně
7756 7756 kaštanovníky
7757 7757 kuřata
7758 7758 děti
7759 7759 čínská
7760 7760 křesťanské
7761 7761 kostel
7762 7762 skotská církev
7763 7763 cigarety
7764 7764 město
7765 7765 civilní ochrana
7766 7766 jíl
7767 7767 lezení až na druhém stupni obtížnosti. Často velmi exponované, nejisté rozeklané skály, ledovec s nebezpečím uklouznutí a pádu
7768 7768 po směru hodinových ručiček
7769 7769 uzavřený
7770 7770 uzavřené cesty s plochou 100 m²
7771 7771 uzavřená cesta
7772 7772 klub/spolek
7773 7773 uhlí
7774 7774 koaxiál
7775 7775 kočičí hlavy
7776 7776 palmy kokosové
7777 7777 kávovník
7778 7778 káva
7779 7779 kavárna
7780 7780 studený vzduch
7781 7781 studená voda
7782 7782 studená fúze
7783 7783 barva
7784 7784 Kombinace
7785 7785 paroplynová
7786 7786 spalování
7787 7787 příkazy
7788 7788 komerční
7789 7789 telekomunikační
7790 7790 komunitní sál
7791 7791 zhutněný (válcovaný)
7792 7792 stlačený vzduch
7793 7793 beton
7794 7794 betonové pruhy
7795 7795 betonové panely
7796 7796 kondomy
7797 7797 nastavit sadu změn
7798 7798 konfigurace stylu vykreslování mapy
7799 7799 konflikt
7800 7800 konfucianismus
7801 7801 spojení
7802 7802 konzervativní
7803 7803 přilehlá zóna
7804 7804 smíšené zboží
7805 7805 převést souřadnice z jednoho systému souřadnic do jiného
7806 7806 chladící
7807 7807 měď
7808 7808 korálový
7809 7809 nelze získat zvukový vstupní proud ze zadaného URL
7810 7810 počet
7811 7811 krytý
7812 7812 crêpe
7813 7813 kolejová spojka
7814 7814 kulturní centrum
7815 7815 kultura
7816 7816 propustek
7817 7817 kari
7818 7818 obvyklý
7819 7819 pro zákazníky
7820 7820 celní úřad
7821 7821 dánská
7822 7822 +++++
7823 7823 ochrana dat
7824 7824 datlovníky
7825 7825 dnů
7826 7826 prodejce
7827 7827 opadavé
7828 7828 DecoTurf
7829 7829 vyhrazené
7830 7830 vyhrazená místnost
7831 7831 výchozí
7832 7832 hrad
7833 7833 stupně° min'' (Námořní)
7834 7834 stupně° min'' sek"
7835 7835 smazáno
7836 7836 smazáno na serveru
7837 7837 zásobování
7838 7838 zastaralé značení
7839 7839 popisný název
7840 7840 vyhrazeno (designated)
7841 7841 dopravní obsluha
7842 7842 suchá nádrž
7843 7843 +++++
7844 7844 +++++
7845 7845 +++++
7846 7846 +++++
7847 7847 +++++
7848 7848 +++++
7849 7849 +++++
7850 7850 +++++
7851 7851 +++++
7852 7852 nafta
7853 7853 digitální
7854 7854 kvádrový kámen
7855 7855 hlína
7856 7856 postižení
7857 7857 příkop
7858 7858 neexistuje
7859 7859 psí exkrementy
7860 7860 donuty
7861 7861 spící
7862 7862 celá křižovatková výhybka, tzv. ''angličan''
7863 7863 dolů
7864 7864 Sjezdovka
7865 7865 stáhnutou oblast
7866 7866 lyžařský vlek (obecný typ - použijte pouze pokud neznáte konkretní typ vleku (viz níže))
7867 7867 kanál
7868 7868 Přichytávání úhlů při kreslení
7869 7869 Zvýraznění přichytávání úhlů při kreslení
7870 7870 padací
7871 7871 pití
7872 7872 prodej do auta (drive-through)
7873 7873 příjezdová cesta
7874 7874 suchý
7875 7875 na sucho stavěná
7876 7876 okraje mostu v jeho směru
7877 7877 okrajové testy ve směru tunelu
7878 7878 počet editací
7879 7879 vzdělávání
7880 7880 výlučná ekonomická zóna
7881 7881 elektřina
7882 7882 elektřina
7883 7883 elektronická
7884 7884 prvky
7885 7885 vyražené mince
7886 7886 pro požární vozidla
7887 7887 prázdná hodnota ve středníkem odděleném ''{0}''
7888 7888 klasická zoo
7889 7889 vchody do areálu, umístěné na hranici
7890 7890 počáteční uzly
7891 7891 prostředí
7892 7892 centrum pro ekologii
7893 7893 chyba při inicializaci
7894 7894 odhadnuto
7895 7895 etiopská
7896 7896 evangelické
7897 7897 odpařovací
7898 7898 sudé
7899 7899 prostor pro konání akcí
7900 7900 stálezelené
7901 7901 každý n-tý člen relace a/anebo každý n-tý uzel cesty
7902 7902 příklady
7903 7903 vynikající
7904 7904 sáčky na výkaly
7905 7905 v .joz archivu chybí soubor .jos
7906 7906 nechráněná místa mohou být zajištěna řetězy nebo lany, může být potřeba držet rovnováhu rukama. Částečně nechráněná místa s rizikem pádu, suť, rozeklané skály, po kterých nevede cesta
7907 7907 vyhaslá
7908 7908 sokolnictví
7909 7909 nepravda: vlastnost ''{0}'' je explicitně vypnuta
7910 7910 nevybráno: vlastnost je explicitně vypnutá
7911 7911 rodiny
7912 7912 pro rodiny s dětmi
7913 7913 Dámská toaleta
7914 7914 slatiniště
7915 7915 plot
7916 7916 trajekt/přívoz
7917 7917 optika
7918 7918 filipínská
7919 7919 odfiltrovaných/nepřístupných
7920 7920 odfiltrováno/skryto
7921 7921 Najít ve vybraných prvcích
7922 7922 jemný štěrk
7923 7923 požár
7924 7924 první úsek po křižovatce
7925 7925 ryby
7926 7926 ryba a hranolky
7927 7927 štěpná reakce
7928 7928 venkovní tělocvična
7929 7929 fitness centrum
7930 7930 plovoucí
7931 7931 protipovodňová zeď
7932 7932 zaplavený
7933 7933 jeřáb připevněný k podlaze
7934 7934 splachovací
7935 7935 adresář
7936 7936 skládací
7937 7937 jídlo
7938 7938 lesnictví
7939 7939 odbočka na alternativní trasu
7940 7940 opevnění
7941 7941 pevnost
7942 7942 vpřed
7943 7943 dopředná zastávka
7944 7944 jednosměrně (souhlasně)
7945 7945 křehký
7946 7946 francisova turbína
7947 7947 nákladní
7948 7948 francouzská
7949 7949 hranolky
7950 7950 od dlaždice
7951 7951 z cesty
7952 7952 mražený jogurt
7953 7953 pozemní lanová dráha
7954 7954 termonukleární fúze
7955 7955 portálový jeřáb
7956 7956 plyn
7957 7957 plynová turbína
7958 7958 zplyňování
7959 7959 benzín
7960 7960 +++++
7961 7961 informace o geologii
7962 7962 +++++
7963 7963 +++++
7964 7964 +++++
7965 7965 +++++
7966 7966 gruzínská
7967 7967 geotermánlí
7968 7968 německá
7969 7969 získat počet nepřečtených zpráv
7970 7970 dívky
7971 7971 sklo
7972 7972 skleněná skříň
7973 7973 zlato
7974 7974 golfové hřiště
7975 7975 dobrá
7976 7976 GPS značka
7977 7977 GPS bod
7978 7978 stupeň 1
7979 7979 stupeň 2
7980 7980 stupeň 3
7981 7981 stupeň 4
7982 7982 stupeň 5
7983 7983 +++++
7984 7984 žula
7985 7985 tráva
7986 7986 zatravňovací dlažba
7987 7987 štěrk
7988 7988 řecká
7989 7989 řeckokatolické
7990 7990 řecká pravoslavná církev
7991 7991 zem
7992 7992 štěrbiny v zemi pro kolo
7993 7993 spodní voda
7994 7994 rozcestník
7995 7995 +++++
7996 7996 segment trasy na znamení
7997 7997 zastávka
7998 7998 zpevněný letecký hangár
7999 7999 má směrové klíče
8000 8000 má směrové klíče (obráceně)
8001 8001 lísky
8002 8002 zdravotnictví
8003 8003 teplo
8004 8004 tepelné čerpadlo
8005 8005 vytápění
8006 8006 pomocná čára
8007 8007 letošní víno
8008 8008 zvýraznit
8009 8009 zvýraznění drátového modelu
8010 8010 silnice
8011 8011 cesta bez označení ''ref''
8012 8012 turistika
8013 8013 hindské
8014 8014 na pantech
8015 8015 informace o historii
8016 8016 homesexuálové
8017 8017 chmel
8018 8018 horizontální směr
8019 8019 příšerná
8020 8020 horký vzduch
8021 8021 horká voda
8022 8022 hot dog
8023 8023 hodin
8024 8024 dům
8025 8025 dům (do 5m)
8026 8026 domy stojící na ulici
8027 8027 +++++
8028 8028 klenutý obloukový most
8029 8029 +++++
8030 8030 voda
8031 8031 šneková turbína
8032 8032 ibádíja
8033 8033 zmrzlina
8034 8034 kluziště
8035 8035 bruslení
8036 8036 iglesia ni Cristo
8037 8037 ilmenit
8038 8038 mapový podklad
8039 8039 +++++
8040 8040 +++++
8041 8041 +++++
8042 8042 +++++
8043 8043 +++++
8044 8044 +++++
8045 8045 +++++
8046 8046 +++++
8047 8047 +++++
8048 8048 +++++
8049 8049 +++++
8050 8050 +++++
8051 8051 +++++
8052 8052 +++++
8053 8053 +++++
8054 8054 +++++
8055 8055 +++++
8056 8056 +++++
8057 8057 +++++
8058 8058 +++++
8059 8059 +++++
8060 8060 +++++
8061 8061 +++++
8062 8062 +++++
8063 8063 +++++
8064 8064 +++++
8065 8065 +++++
8066 8066 +++++
8067 8067 +++++
8068 8068 +++++
8069 8069 +++++
8070 8070 +++++
8071 8071 +++++
8072 8072 +++++
8073 8073 +++++
8074 8074 +++++
8075 8075 +++++
8076 8076 +++++
8077 8077 +++++
8078 8078 +++++
8079 8079 +++++
8080 8080 +++++
8081 8081 +++++
8082 8082 +++++
8083 8083 +++++
8084 8084 +++++
8085 8085 +++++
8086 8086 +++++
8087 8087 +++++
8088 8088 +++++
8089 8089 +++++
8090 8090 +++++
8091 8091 +++++
8092 8092 +++++
8093 8093 +++++
8094 8094 +++++
8095 8095 +++++
8096 8096 +++++
8097 8097 +++++
8098 8098 +++++
8099 8099 +++++
8100 8100 +++++
8101 8101 +++++
8102 8102 +++++
8103 8103 +++++
8104 8104 +++++
8105 8105 +++++
8106 8106 +++++
8107 8107 +++++
8108 8108 +++++
8109 8109 +++++
8110 8110 +++++
8111 8111 +++++
8112 8112 +++++
8113 8113 +++++
8114 8114 +++++
8115 8115 +++++
8116 8116 +++++
8117 8117 +++++
8118 8118 +++++
8119 8119 imigranti
8120 8120 neprůjezdná
8121 8121 pomocná čára pro zvyšování přesnosti cesty
8122 8122 na trávníku
8123 8123 na parkovišti
8124 8124 neaktivní
8125 8125 zahrnout
8126 8126 včetně přímých potomků rodičovské relace
8127 8127 nekompletní
8128 8128 nekompletní objekt: pouze {0}
8129 8129 nekompletní objekt: pouze {0} a {1}
8130 8130 nekompletní použití {0} na cestě bez {1}
8131 8131 nesprávně
8132 8132 zvětšit přiblížení dlaždic (změnit rozlišení), aby bylo vidět více podrobností
8133 8133 indická
8134 8134 indonéská
8135 8135 vnitřní
8136 8136 indukční
8137 8137 průmyslové
8138 8138 vsakovací nádrž
8139 8139 neformální parkoviště
8140 8140 vybavení
8141 8141 vnitřní část
8142 8142 instalace
8143 8143 integrováno do programu
8144 8144 střední
8145 8145 mezinárodní
8146 8146 neplatné pobřeží
8147 8147 železná ruda
8148 8148 izolované
8149 8149 izolované uzly, které musí být připojeny k cestě
8150 8150 italská
8151 8151 jednokotva
8152 8152 džinistické
8153 8153 japonská
8154 8154 svědkové Jehovovi
8155 8155 židovské
8156 8156 přípojka jughandle
8157 8157 jen jednou
8158 8158 mladiství
8159 8159 kaplanova turbína
8160 8160 +++++
8161 8161 klíč s neobvyklým znakem
8162 8162 kiosek
8163 8163 korejská
8164 8164 žebřík
8165 8165 laguna
8166 8166 jezero
8167 8167 využití oblasti (landuse)
8168 8168 využití oblasti (landuse) {0}
8169 8169 jazykové centrum
8170 8170 poslední úsek před křižovatkou
8171 8171 zeměpisná šířka
8172 8172 mřížová
8173 8173 spustit JOSM (výchozí, provede se, pokud není zadán žádný příkaz)
8174 8174 vrstvu
8175 8175 vrstva má posuv {0} (kliknutím posuv odstraníte)
8176 8176 vrstva je momentálně skrytá (zobrazíte ji kliknutím)
8177 8177 vrstva je momentálně viditelná (kliknutím ji skryjete)
8178 8178 vrstva nemá uživatelem definovaný posuv
8179 8179 olovo
8180 8180 bezlisté
8181 8181 libanonská
8182 8182 vlevo
8183 8183 nalevo_od:1
8184 8184 nalevo_od:2
8185 8185 nalevo_od:3
8186 8186 legislativa
8187 8187 volný čas (leisure) {0}
8188 8188 citronovníky
8189 8189 LGBTQ
8190 8190 zvedací
8191 8191 zvedací pilíř
8192 8192 nadzemka
8193 8193 vápno
8194 8194 vápenec
8195 8195 omezeně
8196 8196 VVN nebo ZVN (line)
8197 8197 jazyková komunita
8198 8198 spojka
8199 8199 načítám doplněk ''{0}'' (verze {1})
8200 8200 nahrávám styl ''{0}''...
8201 8201 nakládací rampa
8202 8202 lokální soubor
8203 8203 místo
8204 8204 poloha kontrolního zařízení
8205 8205 zdymadlo
8206 8206 posouvat synchronně (s ostatními verzemi)
8207 8207 skříňky
8208 8208 logické AND (logický součin; obě podmínky musí být splněny)
8209 8209 logické NOT (logická negace; opačná hodnota)
8210 8210 logické OR (logický součet; alespoň jedna podmínka musí být splněna)
8211 8211 zeměpisná délka
8212 8212 loterie
8213 8213 pro nízký stav vody
8214 8214 luteránské
8215 8215 makadamie
8216 8216 mahájána
8217 8217 hlavní
8218 8218 vytvořit paralelní pomocnou linii
8219 8219 malajská
8220 8220 Pánská toaleta
8221 8221 muži
8222 8222 mangovníky
8223 8223 mangrovy
8224 8224 panské sídlo
8225 8225 ruční
8226 8226 styl mapy
8227 8227 námořní
8228 8228 marše
8229 8229 zdivo
8230 8230 shoduje se, pokud "klíč" existuje
8231 8231 vyhovuje pokud je ''klíč'' větší než ''hodnota'' (a analogicky pro "méně než")
8232 8232 max šířka
8233 8233 max délka
8234 8234 max. výška
8235 8235 max. rychlost
8236 8236 max. hmotnost
8237 8237 mechanická
8238 8238 středomořská
8239 8239 střední
8240 8240 místnost pro schůze
8241 8241 megalit
8242 8242 člen
8243 8243 prvky ležící v areálu
8244 8244 pouze pro členy
8245 8245 Metadata
8246 8246 kov
8247 8247 kovová skříň
8248 8248 metrů
8249 8249 metodistické
8250 8250 +++++
8251 8251 mexická
8252 8252 uprostřed:1
8253 8253 uprostřed:2
8254 8254 uprostřed:3
8255 8255 migrace
8256 8256 vojenské
8257 8257 mléko
8258 8258 +++++
8259 8259 min šířka
8260 8260 min délka
8261 8261 min. vzdálenost mezi vozidly
8262 8262 ministerstvo
8263 8263 VN nebo NN (minor_line)
8264 8264 minut
8265 8265 chybí vrstva s indexem {0}
8266 8266 chybí povinný atribut ''index'' prvku ''layer''
8267 8267 chybí povinný atribut ''name'' prvku ''layer''
8268 8268 chybí povinný atribut ''type'' prvku ''layer''
8269 8269 chybějící objekty:
8270 8270 Chybějící značka
8271 8271 hodnota s chybou
8272 8272 smíšené
8273 8273 upraveno
8274 8274 monopól
8275 8275 jednokolejnicová dráha (monorail)
8276 8276 mormonské
8277 8277 marocká
8278 8278 mešita
8279 8279 pohyblivá skříň
8280 8280 +++++
8281 8281 bahno
8282 8282 vícegenerační
8283 8283 vícenásobný
8284 8284 +++++
8285 8285 muniční
8286 8286 nástěnná malba
8287 8287 muslimské
8288 8288 slávky
8289 8289 n-tý člen relace a/nebo n-tý uzel cesty
8290 8290 úzkokolejka
8291 8291 národní park
8292 8292 příroda
8293 8293 typ krajiny (natural) {0}
8294 8294 značka "natural=water" použitá pro plavecký bazén
8295 8295 informace o přírodě
8296 8296 nekropole
8297 8297 jehličnaté
8298 8298 new apostolic
8299 8299 noviny
8300 8300 následující
8301 8301 nikl
8302 8302 ne
8303 8303 popis není dostupný
8304 8304 není k dispozici žádné chybové hlášení
8305 8305 žádný importér
8306 8306 již není potřeba
8307 8307 zákaz odbočení vlevo
8308 8308 zákaz odbočení vpravo
8309 8309 zákaz jízdy rovně
8310 8310 zákaz otáčení
8311 8311 uzel spojuje silnici s budovou
8312 8312 uzel spojuje vodní cestu a most
8313 8313 uzel křižovatky
8314 8314 bod na cestě, kde kontrola omezení začíná
8315 8315 uzly s nejméně třemi odkazujícími se cestami, nebo relaci obsahující alespoň tři cesty
8316 8316 protihluková stěna
8317 8317 bez denominace
8318 8318 žádný
8319 8319 nudle
8320 8320 běh na lyžích (nordic)
8321 8321 nesmazáno
8322 8322 není v datové sadě
8323 8323 poznámka: Pro některé úlohy vyžaduje JOSM velké množství paměti. Pak může být nezbytné přidat následující\n volbu Javy určující maximální velikost alokované paměti v megabytech
8324 8324 upozornění
8325 8325 jádro
8326 8326 číselný klíč
8327 8327 objekt bez užitečných značek
8328 8328 Objekty
8329 8329 objekty (a všechny jejich uzly cest/členy relace) v současném zobrazení
8330 8330 objekty (a všechny jejich uzly cest/členy relace) ve stažené oblasti
8331 8331 objekty jsoucí částí relace v roli <i>stop</i>
8332 8332 objekty změněny autorem
8333 8333 objekty s pěti až deseti značkami
8334 8334 objekty v současném zobrazení
8335 8335 objekty ve stažené oblasti
8336 8336 objekty s daným id
8337 8337 objekty s daným id sady změn
8338 8338 objekty s danou rolí v relaci
8339 8339 objekty s danou verzí
8340 8340 objekty s datem poslední úpravy v daném rozsahu
8341 8341 povinný
8342 8342 pozorovací
8343 8343 liché
8344 8344 úředně vyhrazeno (official)
8345 8345 ropa
8346 8346 palmy olejné
8347 8347 starokatolické
8348 8348 veterán
8349 8349 olivovníky
8350 8350 na chodníku
8351 8351 na straně jízdního pruhu
8352 8352 výhradně
8353 8353 pouze pokud jsou úseky méně než # metrů od sebe:
8354 8354 pouze pokud jsou úseky méně než # minut od sebe:
8355 8355 pouze pokud jsou trasy méně než # metrů od sebe:
8356 8356 pouze pokud jsou trasy méně než # minut od sebe:
8357 8357 pouze do # minut od nejbližšího bodu trasy:
8358 8358 pouze značka {0}
8359 8359 pouze odbočení vlevo
8360 8360 pouze odbočení vpravo
8361 8361 pouze jízda přímo
8362 8362 otevřená
8363 8363 +++++
8364 8364 +++++
8365 8365 optický
8366 8366 Možnosti
8367 8367 volby poskytované jako vlastnosti systému Java
8368 8368 pomerančovníky
8369 8369 pravoslavné / ortodoxní
8370 8370 +++++
8371 8371 +++++
8372 8372 +++++
8373 8373 +++++
8374 8374 +++++
8375 8375 osmóza
8376 8376 venkovní
8377 8377 vnější část
8378 8378 venkovní
8379 8379 mimo staženou oblast
8380 8380 roletové
8381 8381 mrtvé rameno
8382 8382 ústřicový
8383 8383 +++++
8384 8384 malba
8385 8385 palác
8386 8386 pampa
8387 8387 lívance
8388 8388 papája
8389 8389 +++++
8390 8390 posílání balíčků
8391 8391 vyzvednutí balíčků
8392 8392 místost pro náboženské komunity
8393 8393 parkoviště
8394 8394 ulička na parkovišti
8395 8395 parkovací lístky
8396 8396 částečně: různé zvolené objekty mají různé hodnoty ''{0}'', neměnit
8397 8397 částečně vybráno: vlastnost je u vybraných objektů nastavena rozdílně
8398 8398 díly
8399 8399 těstoviny
8400 8400 zpevněný
8401 8401 (zámková) dlažba
8402 8402 broskvoně
8403 8403 hrušně
8404 8404 oblázky
8405 8405 ořechovce pekanové
8406 8406 přechod železnice pro chodce bez {0}
8407 8407 pegas (se semafory a tlačítkem pro chodce, cyklisty a jezdce na koni)
8408 8408 pelikán (se semafory)
8409 8409 peltonova turbína
8410 8410 penzijní fond
8411 8411 pentekostalistické
8412 8412 hranice areálu
8413 8413 na povolení
8414 8414 perská
8415 8415 tomel (kaki)
8416 8416 perská
8417 8417 dětská zoo
8418 8418 telefonní budka
8419 8419 fotografie
8420 8420 fotovoltaika
8421 8421 pilíře
8422 8422 ŘOPík
8423 8423 ananasovníky
8424 8424 pistácie
8425 8425 pitaye
8426 8426 hřiště
8427 8427 latrína
8428 8428 otáčecí pilíř
8429 8429 +++++
8430 8430 místo typu {0}
8431 8431 informace o rostlinách
8432 8432 plast
8433 8433 nástupiště
8434 8434 nástupiště (pouze nástup)
8435 8435 nástupiště (pouze výstup)
8436 8436 poma
8437 8437 hřiště
8438 8438 švestky
8439 8439 pneumatická
8440 8440 +++++
8441 8441 tyčkový
8442 8442 polská
8443 8443 politická
8444 8444 granátovníky
8445 8445 rybník
8446 8446 mostový jeřáb
8447 8447 portugalská
8448 8448 umístění směrové tabule
8449 8449 možná chybějící značka {0}
8450 8450 poštovní směrovací kód
8451 8451 poštovní služba
8452 8452 teoreticky možné číslování
8453 8453 elektřina
8454 8454 poháněné
8455 8455 prérie
8456 8456 presbyteriánské
8457 8457 muzejní železnice
8458 8458 předchozí
8459 8459 soukromý
8460 8460 problém
8461 8461 Vlastnosti
8462 8462 žalobce
8463 8463 chráněná oblast
8464 8464 protestantské
8465 8465 veřejný
8466 8466 veřejná doprava
8467 8467 veřejné služby
8468 8468 lístky na hromadnou dopravu
8469 8469 papuchalk
8470 8470 pusta
8471 8471 +++++
8472 8472 pyrolýza
8473 8473 kvakerské
8474 8474 pochybný klíč (končící číslem)
8475 8475 stojan
8476 8476 +++++
8477 8477 rádio
8478 8478 kolejnice
8479 8479 zábradlí
8480 8480 železnice
8481 8481 železniční přejezd bez {0}
8482 8482 rámen
8483 8483 skříňka
8484 8484 pístový motor
8485 8485 doporučena
8486 8486 rákosina
8487 8487 reformní
8488 8488 kalvinismus
8489 8489 +++++
8490 8490 místní
8491 8491 matrika
8492 8492 regulární výraz
8493 8493 vyztužený beton
8494 8494 Související objekty
8495 8495 relace obsahující prvek s rolí <i>stop</i>
8496 8496 relace bez "type"
8497 8497 "religion" bez "denomination"
8498 8498 znovu načíst zvolené styly ze souboru
8499 8499 odstranitelný
8500 8500 Odebrat z výběru
8501 8501 vykreslit data a výsledek uložit do obrázkového souboru
8502 8502 opravy
8503 8503 nahrazen novým doplňkem {0}
8504 8504 plazi
8505 8505 vyžadována
8506 8506 sanitky
8507 8507 rezervované
8508 8508 nádrž
8509 8509 retenční nádrž
8510 8510 zatažitelný
8511 8511 reverzibilní
8512 8512 otočné
8513 8513 vpravo
8514 8514 napravo_od:1
8515 8515 napravo_od:2
8516 8516 napravo_od:3
8517 8517 vysouvatelný
8518 8518 řeka
8519 8519 skalní
8520 8520 +++++
8521 8521 římskokatolické
8522 8522 rumunská pravoslavná církev
8523 8523 místnost
8524 8524 kotvičkový
8525 8525 kruhový objezd
8526 8526 úsek trasy
8527 8527 varianta/směr trasy (minimálně 2)
8528 8528 průtok řeky
8529 8529 přehrada / zásobárna vody
8530 8530 ruská
8531 8531 ruská pravoslavná církev
8532 8532 rutil
8533 8533 +++++
8534 8534 safari
8535 8535 prodejní plocha
8536 8536 sůl
8537 8537 salina
8538 8538 slanisko
8539 8539 písek
8540 8540 pískovec
8541 8541 sendvič
8542 8542 uzeniny
8543 8543 savana
8544 8544 měřítko
8545 8545 měřítko neodpovídá přirozenému rozlišení žádné vrstvy (kliknutím nastavíte tuto vrstvu)
8546 8546 měřítko následuje přirozené rozlišení jiné vrstvy (kliknutím nastavíte tuto vrstvu)
8547 8547 měřítko následuje přirozené rozlišení této vrstvy
8548 8548 orientační
8549 8549 struskový kužel
8550 8550 plastika
8551 8551 plody moře
8552 8552 sezónně
8553 8553 v sedě
8554 8554 v sedě;pisoár
8555 8555 zeď u moře
8556 8556 sekund
8557 8557 vybrat
8558 8558 vybráno
8559 8559 výběr
8560 8560 poloopadavé
8561 8561 polostálezelené
8562 8562 senioři
8563 8563 oddělené
8564 8564 srbská pravoslavná církev
8565 8565 dlažební kostky
8566 8566 sídliště
8567 8567 adventisté sedmého dne
8568 8568 kanalizace
8569 8569 kanalizace
8570 8570 šivaismus
8571 8571 šaktismus
8572 8572 sdílené taxi
8573 8573 přístřešek
8574 8574 polička
8575 8575 přístřešek
8576 8576 ší’itské
8577 8577 štítová
8578 8578 šintó
8579 8579 obchod
8580 8580 typ obchodu {0}
8581 8581 zkratka
8582 8582 zkratka
8583 8583 mělo by být uloženo na disk
8584 8584 mělo by být nahráno na server
8585 8585 krevety
8586 8586 vedlejší kolej
8587 8587 +++++
8588 8588 stříbro
8589 8589 jednoduchý visutý
8590 8590 lezení až na druhém stupni obtížnosti. Exponované, náročné terény, zubaté skály, místy nebezpečný ledovec a sníh
8591 8591 poloviční křižovatková výhybka
8592 8592 místo
8593 8593 skialpinismus
8594 8594 +++++
8595 8595 břidlice
8596 8596 sáně
8597 8597 tažené sáně
8598 8598 posuvné
8599 8599 výherní automaty
8600 8600 smartha
8601 8601 snow park
8602 8602 +++++
8603 8603 sociální zabezpečení
8604 8604 sociální služby
8605 8605 slunce
8606 8606 solární fotovoltaické panely
8607 8607 solární tepelný kolektor
8608 8608 plná
8609 8609 místy může být potřeba si k postupu pomoci rukama. Terén dosti exponovaný, nepevné travnaté svahy, rozeklané skály, snadno překonatelné ledovce bez sněhu
8610 8610 španělská
8611 8611 spiritismus
8612 8612 spiritualistické
8613 8613 laťkový
8614 8614 typ sportu {0}
8615 8615 sport bez reálného objektu
8616 8616 sportovní centrum
8617 8617 pramen vodního toku
8618 8618 vlečka
8619 8619 v podřepu
8620 8620 skulina
8621 8621 stadion
8622 8622 známky
8623 8623 standardní
8624 8624 standardní rovnoběžky jsou protilehlé
8625 8625 opěrný stojánek
8626 8626 počáteční a koncový konečný bod
8627 8627 počáteční koncový bod
8628 8628 Stav
8629 8629 zámek
8630 8630 statistika
8631 8631 socha
8632 8632 steak house
8633 8633 pára
8634 8634 parní generátor
8635 8635 parní turbína
8636 8636 ocel
8637 8637 stellarátor
8638 8638 schůdky
8639 8639 step
8640 8640 nášlapné kameny
8641 8641 kámen
8642 8642 konečný koncový bod
8643 8643 zastávka
8644 8644 zastávka (pouze nástup)
8645 8645 zastávka (pouze výstup)
8646 8646 stratovulkán
8647 8647 potok
8648 8648 ulice
8649 8649 ulice (do 20m)
8650 8650 název ulice obsahuje ss
8651 8651 název ulice obsahuje ß
8652 8652 ulice se zvláštním číslem {0}, ale bez {1} a {2} nebo {3}
8653 8653 pouliční osvětlení
8654 8654 string bog
8655 8655 studenti
8656 8656 ponorný
8657 8657 metro
8658 8658 sání
8659 8659 součet
8660 8660 sluneční
8661 8661 sunnitské
8662 8662 surfování
8663 8663 suši
8664 8664 visutý
8665 8665 podezřelý směr kruhového objezdu
8666 8666 podezřelá kombinace značek
8667 8667 močál
8668 8668 sladkosti
8669 8669 plavání
8670 8670 Koupaliště
8671 8671 otočný
8672 8672 synagoga
8673 8673 kotva
8674 8674 chybí značka popisující plochu
8675 8675 možná chybí značka popisující plochu
8676 8676 usazovací
8677 8677 taoistické
8678 8678 +++++
8679 8679 Tartan
8680 8680 finanční úřad
8681 8681 čajovníky
8682 8682 telekomunikace
8683 8683 telefonní karty
8684 8684 televize
8685 8685 chrám
8686 8686 +++++
8687 8687 terminál
8688 8688 teritoriální
8689 8689 +++++
8690 8690 +++++
8691 8691 thajská
8692 8692 základní styl Potlatchu 2
8693 8693 théraváda
8694 8694 termální
8695 8695 tyto relace
8696 8696 tato vrstva nemůže mát posuv
8697 8697 tato vrstva nemá přirozené rozlišení
8698 8698 tato vrstva je momentálně neaktivní (aktivujete ji kliknutím)
8699 8699 tato vrstva je aktivní
8700 8700 tato relace
8701 8701 dvojitá výhybka
8702 8702 Tibetský buddhismus
8703 8703 příliv
8704 8704 wattové pobřeží
8705 8705 tygr
8706 8706 sklopný
8707 8707 cín
8708 8708 přidat první návrh bez uzavření dialogu
8709 8709 přidat bez uzavření dialogu
8710 8710 aplikovat první návrh
8711 8711 pro deaktivaci operátorů.<br>V rámci řetězců v uvozovkách musí být znaky <b>"</b> a <b>\</b> uvozené pomocí předcházejícího <b>\</b> (např. <b>\"</b> a <b>\\</b>).
8712 8712 na cestu
8713 8713 +++++
8714 8714 mýto
8715 8715 nástrojová lišta
8716 8716 topografická
8717 8717 toposkop
8718 8718 tornádo
8719 8719 tukan (se semafory a tlačítkem pro chodce a cyklisty)
8720 8720 turistika
8721 8721 typ turistiky {0}
8722 8722 město
8723 8723 hračky
8724 8724 trasy a body tras
8725 8725 pouze trasy
8726 8726 doprava
8727 8727 semafor nebo překážka, která vás zastaví
8728 8728 řízení dopravy semafory
8729 8729 monitorování dopravy
8730 8730 semafor
8731 8731 vlak
8732 8732 tramvajová
8733 8733 přechod
8734 8734 Launchpad Contributions:\n Acci https://launchpad.net/~jakub-onderka\n Aleš Janda https://launchpad.net/~kyblicek\n Clon https://launchpad.net/~fillip1\n Dalibor Jelínek https://launchpad.net/~chrabros\n Dirk Stöcker https://launchpad.net/~stoecker\n Don-vip https://launchpad.net/~vincent-privat\n Frettie https://launchpad.net/~frettie\n JC-Bob https://launchpad.net/~j-c-bob\n Jakuje https://launchpad.net/~jakuje\n Jan Kaláb https://launchpad.net/~pitel\n Jan Martinec https://launchpad.net/~o-launchpad-piskvor-org\n Jaroslav Kamenik https://launchpad.net/~jaroslav-l\n Jezevec https://launchpad.net/~trnslt\n Jose Riha https://launchpad.net/~jose1711\n Kubajz https://launchpad.net/~kubajz\n Kuvaly [LCT] https://launchpad.net/~kuvaly\n LStealth https://launchpad.net/~lstealth\n Libor Pecháček https://launchpad.net/~libor.pechacek\n Lukáš Matějka https://launchpad.net/~flukas\n Martin Petricek https://launchpad.net/~singularita\n MichaelsCZ https://launchpad.net/~michaelscz\n Michal Vesely https://launchpad.net/~michal-veselyberanek\n Mkyral https://launchpad.net/~mkyral\n Ondřej Nový https://launchpad.net/~onovy\n Petr Dlouhý https://launchpad.net/~petr-dlouhy\n PetrS https://launchpad.net/~pslavicek\n Radek Augustýn https://launchpad.net/~raugustyn\n aceman444 https://launchpad.net/~aceman\n gorn https://launchpad.net/~r-wpam-h\n hanoj https://launchpad.net/~ehanoj\n jk https://launchpad.net/~jklamo\n marin https://launchpad.net/~platlas\n pschonmann https://launchpad.net/~pschonmann\n punkrtekk https://launchpad.net/~krtek\n strepon https://launchpad.net/~strepon\n vrabcak https://launchpad.net/~t-tichy
8735 8735 řízení dopravy
8736 8736 doprava
8737 8737 gondolový most
8738 8738 poklop
8739 8739 odpad
8740 8740 menší pohyblivý jeřáb
8741 8741 příhradový
8742 8742 trolejbus
8743 8743 pravda: vlastnost ''{0}'' je explicitně zapnuta
8744 8744 vybráno: vlastnost je explicitně zapnutá
8745 8745 příhradové nosníky
8746 8746 trubicová
8747 8747 mohyla
8748 8748 turecká
8749 8749 dva objekty, jeden s {0} a druhý s {1} + {2} + {3}
8750 8750 penumatiky
8751 8751 neobvyklá klávesová zkratka
8752 8752 neřízený
8753 8753 neočekávaný formát atributu ''index'' prvku ''layer''
8754 8754 unisex toaleta
8755 8755 unitariánský universalismus
8756 8756 sjednocená církev Kanady
8757 8757 evangelická církev metodistická
8758 8758 neznámo
8759 8759 neznámá varianta křesťanství
8760 8760 neznámá varianta judaismu
8761 8761 neznámá varianta islámu
8762 8762 neoznačený
8763 8763 zbytečná značka
8764 8764 nekonvenční
8765 8765 nezpevněný
8766 8766 nenastaveno
8767 8767 nenastaveno: nenastavovat vlastnost ''{0}'' na zvolených objektech
8768 8768 nenastaveno: vlastnost není pro vybrané objekty nastavena
8769 8769 nespecifikovaný důvod
8770 8770 neoznačený
8771 8771 neoznačená cesta
8772 8772 neobvyklá hodnota {0}
8773 8773 neobvyklá hodnota {0}: kilometr je výchozí jednotkou; desetinný oddělovač je tečka; uvádíte-li jednotky oddělte je mezerou
8774 8774 neobvyklá hodnota {0}: metr je výchozí jednotkou; desetinný oddělovač je tečka; uvádíte-li jednotky oddělte je mezerou
8775 8775 neobvyklá hodnota {0}: nastavte jednotky např. {1}, nebo {2}; pouze kladná čísla; desetinná tečka; mezera mezi hodnotou a jednotkou
8776 8776 neobvyklá hodnota {0}: tuna je výchozí jednotkou; desetinný oddělovač je tečka; uvádíte-li jednotky oddělte je mezerou
8777 8777 neobvyklá hodnota {0}: jako desetinný oddělovač použijte tečku a nikoliv čárku
8778 8778 nahoru
8779 8779 do dlaždice
8780 8780 pisoár
8781 8781 použití
8782 8782 použijte závorky k seskupení výrazů
8783 8783 použít cyklostezku
8784 8784 vakuum
8785 8785 višnuismus
8786 8786 vadžrajána
8787 8787 chyba kontroly
8788 8788 ostatní kontroly
8789 8789 varování kontroly
8790 8790 očekávána hodnota
8791 8791 hodnota ''klíče'' vyhovující regulárnímu výrazu ''regexp''
8792 8792 alternativní cesta
8793 8793 +++++
8794 8794 +++++
8795 8795 vertikální směr
8796 8796 velmi špatná
8797 8797 hodně příšerná
8798 8798 uzly nebo cesty v místě křížení
8799 8799 viadukt
8800 8800 +++++
8801 8801 vietnamská
8802 8802 Zobrazení
8803 8803 zobrazit meta informace, záznam chyb a definice zdrojů
8804 8804 sál ve středu vesnice
8805 8805 napětí má být ve voltech bez jakýchkoliv jednotek,oddělovačů či mezer
8806 8806 pěší
8807 8807 zeď
8808 8808 ocelový stojan jen na přední kolo (na zdi nebo na zemi)
8809 8809 ořešáky
8810 8810 volební obvod
8811 8811 odpad
8812 8812 čistící nebo usazovací nádrž
8813 8813 strážní věž
8814 8814 voda
8815 8815 řízení toku vody
8816 8816 Akvapark
8817 8817 zásobní
8818 8818 vodní nádrž
8819 8819 vodní tok
8820 8820 typ vodní cesty {0}
8821 8821 vodní cesta (bez nábřeží)
8822 8822 vlny
8823 8823 cesta popisující okraj půdorysu
8824 8824 cesta je připojena
8825 8825 cesta je připojena, ale má špatný směr jednosměrky
8826 8826 cesta je připojena na následujícího člena relace
8827 8827 cesta je připojena k následujícímu členu relace, ale má špatný směr jednosměrky
8828 8828 cesta je připojena na předchozího člena relace
8829 8829 cesta je připojena k předchozímu členu relace, ale má špatný směr jednosměrky
8830 8830 cesta není připojena na předchozího, ani následujícího člena relace
8831 8831 cesta s {0} je součástí relace cyklostezky
8832 8832 pouze trasové body
8833 8833 cesty tvořící ulici
8834 8834 cesty procházející tunelem
8835 8835 cesty procházející pod mostem
8836 8836 cesty nesené mostem
8837 8837 cesty dlouhé 200 m a delší
8838 8838 cesty s nejméně 20ti uzly, nebo relace obsahující alespoň 20 uzlů
8839 8839 mokrý
8840 8840 vlhká louka
8841 8841 toaleta pro vozíčkáře
8842 8842 kde kontrola omezení končí
8843 8843 místo zobrazení jmenovky v mapě
8844 8844 Značka wikidata musí být ve tvaru Qnnnn, kde n je číslice.
8845 8845 Jazyk Wikipedie ''{0}'' je neplatný. Použijte radši ''{1}''.
8846 8846 Jazyk Wikipedie ''{0}'' je zastaralý. Použijte radši ''{1}''.
8847 8847 Jazyk Wikipedie je asi zdvojený, např. cs:cs:Něco
8848 8848 Název stránky Wikipedie by měl mít první písmeno velké.
8849 8849 Název stránky Wikipedie by měl obsahovat mezery a nikoliv podtržítka (''_''→'' '').
8850 8850 Formát značky wikipedia je zastararlý.
8851 8851 Značka wikipedia má neznámou předponu jazyka.
8852 8852 Značka wikipedia nemá zadaný žádný jazyk. Použijte''wikipedia''=''jazyk:název stránky''
8853 8853 Značka wikipedia je přidána, ale není přidána žádná značka wikidata. Doplněk Wikipedia vám může pomoci s vyhledáním identifikátorů wikidata.
8854 8854 Název stránky Wikipedie by neměl mít předponu ''{0}''.
8855 8855 Název stránky Wikipedie by za kódem jazyka neměl začínat mezerou.
8856 8856 informace o divokých zvířatech
8857 8857 přírodní park
8858 8858 vítr
8859 8859 navíjení
8860 8860 křidýlka
8861 8861 drátěný
8862 8862 po kabelu
8863 8863 WiFi
8864 8864 ženy
8865 8865 dřevo
8866 8866 dřevěná skříň
8867 8867 špatná značka přechodu/přejezdu na cestě
8868 8868 nesprávná značka "highway" na uzlu
8869 8869 špatná hodnota: {0}
8870 8870 oboustranná výhybka
8871 8871 seřazovací kolej
8872 8872 ano
8873 8873 centrum pro mládež
8874 8874 zebra (bez semaforů)
8875 8875 zinek
8876 8876 zirkon
8877 8877 zvětšení
8878 8878 přibližte pro nahrání dlaždic
8879 8879 přibližte pro nahrání více dlaždic
8880 8880 zoroastristické
8881 8881 +++++
8882 8882 +++++
8883 8883 {0} (Korsika)
8884 8884 {0} (export GPX)
8885 8885 {0} (cílová vrstva)
8886 8886 {0} ({1} až {2} stupňů)
8887 8887 +++++
8888 8888 {0} ({1}), automaticky stahuji ve zvětšení {2}
8889 8889 {0} ({1}), stahuji ve zvětšení {2}
8890 8890 +++++
8891 8891 {0} = {1}; odstraňte {0}
8892 8892 {0} Upravit vygenerované {1} URL (volitelné)
8893 8893 {0} Zadejte URL GetCapabilities
8894 8894 {0} Zadejte URL
8895 8895 {0} Zadejte maximální přiblížení (volitelné)
8896 8896 {0} Zadejte název pro tuto vrstvu
8897 8897 {0} Získat vrstvy
8898 8898 {0} Ujistěte se, že OSM má povoleno tuto službu používat
8899 8899 {0} uzlů:
8900 8900 {0} Zvolit formát obrázků
8901 8901 {0} Zvolit vrstvy
8902 8902 {0} [nekompletní]
8903 8903 {0} všechny objekty s odpovídající dvojicí klíč/hodnota umístěné okolo Berlína. Povšimněte si, že výchozí hodnota vzdálenosti je nastavena na 1000 m, ale tu lze ve vytvořeném dotazu změnit.
8904 8904 {0} všechny objekty, které mají {1} jako atribut, se stáhnou.
8905 8905 {0} všechny objekty z aktuálního výběru, které mají jako atribut{1}.
8906 8906 {0} a {1} spolu s {2} a konfliktními hodnotami
8907 8907 {0} bajtů bylo načteno
8908 8908 {0} keš, celková velikost keše: {1}
8909 8909 {0} dokončeno v {1}
8910 8910 {0} obsahuje:
8911 8911 {0} snímky mají definován tileMatrixSet jako: {1}
8912 8912 {0} uvnitř {1}
8913 8913 {0} je zavržen
8914 8914 {0} je zastaralá pro {1}
8915 8915 {0} je zastaralá v {1}
8916 8916 {0} je zastaralé, použijte spíše {1}. Také se podívejte na podobné značky jako {2}
8917 8917 {0} je zastaralé. Smažte, prosím, tento objekt a použijte radši soukromou vrstvu
8918 8918 {0} je zastaralé. Zadejte, prosím, interval pomocí syntaxe opening_hours
8919 8919 {0} je zastaralé. Použite, prosím, místo toho multipolygon.
8920 8920 {0} je zastaralé. Použijte místo toho prefix klíče {1}: .
8921 8921 {0} je nepřesné. Použijte zvláštní značky pro každý určitý typ, např. {1} nebo {2}.
8922 8922 {0} není typ budovy.
8923 8923 {0} není platný argument WMS. Prosím, zkontrolujte toto URL serveru:\n{1}
8924 8924 {0} není platnou omezující hodnotou
8925 8925 {0} není doporučeno. Použijte funkci otočení cesty z menu nástrojů.
8926 8926 {0} je nahrazena souřadnicí X dlaždice
8927 8927 {0} je nahrazena souřadnicí Y dlaždice
8928 8928 {0} je nahrazeno náhodně vybranou hodnotou ze zadaného seznamu hodnot oddělených čárkou, například {1}
8929 8929 {0} je nahrazena úrovní zvětšení dlaždic, dále je podporováno:<br>offset úrovně přiblížení: {1} nebo {2}<br>obrácená úroveň přiblížení: {3}
8930 8930 {0} je nahrazena {1} (souřadnice Y ve stylu OSGeo Tile Map Service Specification )
8931 8931 {0} je nahrazena {1} (souřadnice Y ve stylu Yahoo)
8932 8932 {0} je značka používaná pro vodní toky. Pro označení plochy použijte spíše {1} + {2}.
8933 8933 {0} není potřeba uvádět
8934 8934 {0} není potřebná pro {1}
8935 8935 {0} je pro {1} nepotřebná. Směr toku je dán směrem cesty.
8936 8936 {0} je nekonkrétní. Použijte spíše klíč fixme s informací, co má být opraveno, v hodnotě fixme.
8937 8937 {0} nedává smysl
8938 8938 +++++
8939 8939 +++++
8940 8940 Režim {0}, ale ve vstupním .osm souboru nebyly nalezeny žádné hranice
8941 8941 {0} více...
8942 8942 {0} musí být číselná hodnota
8943 8943 {0} musí být číselná hodnota v metrech a bez uvedených jednotek
8944 8944 {0} musí být celé kladné číslo
8945 8945 {0} uzel připojený k silnici
8946 8946 {0} uzel připojen k podzemnímu objektu
8947 8947 {0} uzlů v cestě {1} překračuje nejvyšší povolený počet uzlů {2}
8948 8948 {0} nedostupné (offline mód)
8949 8949 {0} objektů překročilo na serveru ''{2}'' maximum {1} povolených objektů v sadě změn. Prosím, <a href="urn:advanced-configuration">nastavte</a>, jak pracovat <strong>s více sadami změn</strong>
8950 8950 {0} z {1} prvků hotových
8951 8951 {0} na velké ploše
8952 8952 {0} na uzlu
8953 8953 {0} na uzlu. Mělo by být nakresleno jako plocha.
8954 8954 {0} na uzlu. Mělo by být použito v relaci
8955 8955 {0} na uzlu. Mělo by být použito na cestě nebo relaci.
8956 8956 {0} na uzlu. Mělo by být použito na cestě.
8957 8957 {0} na relaci bez {1}
8958 8958 {0} na malé ploše
8959 8959 {0} na cestě. Mělo by být použito v relaci
8960 8960 {0} na cestě. Mělo by být použito na uzlu.
8961 8961 {0} na vnitřním kruhu multipolygonu bez dalších značek
8962 8962 {0} u podezřelého objektu
8963 8963 {0} mimo {1}
8964 8964 {0} relace bez {0} značky
8965 8965 {0} by měla být celočíselná hodnota mezi -5 a 5
8966 8966 {0} by měl být na uzlu, kde se protínají {1} a {2}
8967 8967 {0} by mělo být nahrazeno {1}
8968 8968 {0} by měla mít jen čísla s volitelným přírůstkem o 0.5
8969 8969 {0} by se neměla nahrávat na server
8970 8970 {0} styl "{1}"
8971 8971 Značka {0} by neměla obsahovat hodnoty s zakódovaným URL, jako třeba ''%27''.
8972 8972 {0} zároveň s {1}
8973 8973 {0} spolu s {1} a konfliktní hodnoty
8974 8974 {0} spolu s {1} a {2}
8975 8975 {0} spolu s {1} a {2}. Odstraňte {0}.
8976 8976 {0} spolu s {1} a {2}. Ostraňte {1} a {2}
8977 8977 {0} spolu s {1} na uzlu. Ostraňte {0}.
8978 8978 {0} spolu s {1}. Pravděpodobně myšleno {2}.
8979 8979 {0} spolu s {1}. Odstraňte {1}.
8980 8980 {0} spolu s {1}. Mělo by být použito na málo významné silnici nebo uzlu
8981 8981 {0} spolu s {1}. Značte každý hydrant zvlášť.
8982 8982 {0} použito s {1}
8983 8983 Hodnotu {0} lze zkrášlit
8984 8984 {0} hodnota se znaménkem +
8985 8985 {0} s vícenásobnou hodnotou
8986 8986 {0} bez čísla
8987 8987 {0} bez {1}
8988 8988 {0} bez {1} nebo {2}
8989 8989 {0} bez {1}, {2} nebo {3}
8990 8990 {0} bez {1}, {2}, {3} nebo {4}
8991 8991 {0}% ({1}/{2}), {3} zbývá. Nahrávám uzel ''{4}'' (id: {5})
8992 8992 {0}% ({1}/{2}), {3} zbývá. Nahrávám relaci ''{4}'' (id: {5})
8993 8993 {0}% ({1}/{2}), {3} zbývá. Nahrávám cestu ''{4}'' (id: {5})
8994 8994 +++++
8995 8995 {0}, použijte spíše {1}
8996 8996 {0}… [zadejte prosím jeho číslo]
8997 8997 +++++
8998 8998 +++++
8999 8999 {0}: Chyba při zpracování volby ''{1}''
9000 9000 {0}: Neplatná hodnota {2} u volby ''{1}''
9001 9001 {0}: Verze {1} (lokálně: {2})
9002 9002 {0}: volba ''{1}'' nepřipouští argument
9003 9003 {0}: volba ''{1}'' je nejednoznačná
9004 9004 {0}: volba ''{1}'' je vyžadována
9005 9005 {0}: volbu ''{1}'' nelze vícekrát opakovat
9006 9006 {0}: volba ''{1}'' vyžaduje argument
9007 9007 {0}: nerozpoznaná volba ''{1}''
9008 9008 +++++
9009 9009 {0}={1} je nejasné. Namísto "{1}" uveďte více informací o tom, co přesně by mělo být opraveno.
9010 9010 {0}={1} je neurčité. Prosím, nahraďte ''{1}'' textem ''left'', ''right'' nebo ''both''.
9011 9011 {0}={1} je neurčité. Nahraďte, prosím, ''{1}'' konkrétní hodnotou.
9012 9012 {0}Přidat výběr do relace{1}: Aby se předešlo poškození, zkontrolujte každou relaci!
9013 9013 {0}Mělo by se ověření opakovat?{1}
9014 9014 +++++
9015 9015 +++++
9016 9016 +++++
9017 9017 +++++
9018 9018 +++++
9019 9019 … na server: <strong>{0}</strong>
9020 9020 +++++
9021m 1 ({0} segment)
9022m 1 ({0} segmenty)
9023m 1 ({0} segmentů)
9024m 2 (Časová odchylka {0} den)
9025m 2 (Časová odchylka {0} dny)
9026m 2 (Časová odchylka {0} dnů)
9027m 3 ({0} požadavek)
9028m 3 ({0} požadavky)
9029m 3 ({0} požadavků)
9030m 4 ({0}/{1}) Nahrávám {2} objekt...
9031m 4 ({0}/{1}) Nahrávám {2} objekty...
9032m 4 ({0}/{1}) Nahrávám {2} objektů...
9033m 5 , {0} nenastavený
9034m 5 , {0} nenastavené
9035m 5 , {0} nenastavených
9036m 6 <b>{0}</b> objekt nepřístupný
9037m 6 <b>{0}</b> objekty nepřístupné
9038m 6 <b>{0}</b> objektů nepřístupných
9039m 7 <html>Nahrávání a/nebo ukládání vrstvy s modifikacemi<br>bylo přerušeno, nebo selhalo.</html>
9040m 7 <html>Nahrávání a/nebo ukládání {0} vrstev s modifikacemi<br>bylo přerušeno, nebo selhalo.</html>
9041m 7 <html>Nahrávání a/nebo ukládání {0} vrstev s modifikacemi<br>bylo přerušeno, nebo selhalo.</html>
9042m 8 <html>GPX trase odpovídá <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotky.</html>
9043m 8 <html>GPX trase odpovídají <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotek.</html>
9044m 8 <html>GPX trase odpovídá <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotek.</html>
9045m 9 <html>Následující značka sady změn obsahuje prázdný klíč/hodnotu:<br>{0}<br>Pokračovat?</html>
9046m 9 <html>Následující značky sady změn obsahují prázdný klíč/hodnotu:<br>{0}<br>Pokračovat?</html>
9047m 9 <html>Následující značky sady změn obsahují prázdný klíč/hodnotu:<br>{0}<br>Pokračovat?</html>
9048m 10 <html>Vybraný objekt není dostupný v momentálně<br/>editované vrstvě ''{0}''.</html>
9049m 10 <html>Žádný z vybraných objektů není dostupný v momentálně<br/>editované vrstvě ''{0}''.</html>
9050m 10 <html>Žádný z vybraných objektů není dostupný v momentálně<br/>editované vrstvě ''{0}''.</html>
9051m 11 <html>Tato akce si vyžádá {0} individuální<br>požadavek na download. Chcete<br>pokračovat?</html>
9052m 11 <html>Tato akce si vyžádá {0} individuální<br>požadavky na download. Chcete<br>pokračovat?</html>
9053m 11 <html>Tato akce si vyžádá {0} individuálních<br>požadavků na download. Chcete<br>pokračovat?</html>
9054m 12 <html>Chystáte se otočit směr cesty ''{0}'',<br/> u níž významový smysl značky ''{1}'' je definovaný jejím směrem.<br/> Opravdu chcete změnit směr cesty a tím i její významový smysl?</html>
9055m 12 <html>Chystáte se otočit směr cest ''{0}'',<br/> u nichž významový smysl značky ''{1}'' je definovaný jejich směrem.<br/> Opravdu chcete změnit směr cest a tím i jejich významový smysl?</html>
9056m 12 <html>Chystáte se otočit směr cest ''{0}'',<br/> u nichž významový smysl značky ''{1}'' je definovaný jejich směrem.<br/> Opravdu chcete změnit směr cest a tím i jejich významový smysl?</html>
9057m 13 <html>{0} vrstva obsahuje nevyřešené konflikty.<br>Buď je nejdřív vyřešte, nebo změny zrušte.<br>Vrstva s konflikty:</html>
9058m 13 <html>{0} vrstvy obsahují nevyřešené konflikty.<br>Buď je nejdřív vyřešte, nebo změny zrušte.<br>Vrstvy s konflikty:</html>
9059m 13 <html>{0} vrstev obsahuje nevyřešené konflikty.<br>Buď je nejdřív vyřešte, nebo změny zrušte.<br>Vrstvy s konflikty:</html>
9060m 14 <html>{0} vrstva by měla být uložena, ale má přidělen soubor,<br>do kterého nelze zapsat.<br>Buď vyberte jiný soubor pro uložení nebo změny zahoďte.<br>Vrstva s nezapisovatelným souborem:</html>
9061m 14 <html>{0} vrstvy by měly být uloženy, ale mají přiděleny soubory,<br>do kterých nelze zapsat.<br>Buď vyberte jiné soubory pro uložení nebo změny zahoďte.<br>Vrstvy s nezapisovatelnými soubory:</html>
9062m 14 <html>{0} vrstev by mělo být uloženo, ale mají přiděleny soubory,<br>do kterých nelze zapsat.<br>Buď vyberte jiné soubory pro uložení nebo změny zahoďte.<br>Vrstvy s nezapisovatelnými soubory:</html>
9063m 15 <html>{0} vrstva by se měla uložit, ale nemá přidělen žádný soubor.<br>Buď vyberte soubor, do kterého se má vrstva uložit, nebo zrušte modifikace.<br>Vrstva bez souboru:</html>
9064m 15 <html>{0} vrstvy by se měly uložit, ale nemají přiděleny žádné soubory.<br>Buď vyberte soubory, do kterých se mají vrstvy uložit, nebo zrušte modifikace.<br>Vrstvy bez souboru:</html>
9065m 15 <html>{0} vrstev by se mělo uložit, ale nemají přiděleny žádné soubory.<br>Buď vyberte soubory, do kterých se mají vrstvy uložit, nebo zrušte modifikace.<br>Vrstvy bez souboru:</html>
9066m 16 <p><b>{0}</b> objekt skrytý
9067m 16 <p><b>{0}</b> objekty skryté
9068m 16 <p><b>{0}</b> objektů skrytých
9069m 17 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>bodu {0}</strong>. Je stále odkazovaný z {1} relace.<br>Prosím, stáhněte relaci, odstraňte odkaz na bod a nahrajte data znovu.
9070m 17 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>bodu {0}</strong>. Je stále odkazovaný ze {1} relací.<br>Prosím, stáhněte relace, odstraňte odkazy na bod a nahrajte data znovu.
9071m 17 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>bodu {0}</strong>. Je stále odkazovaný z {1} relací.<br>Prosím, stáhněte relace, odstraňte odkazy na bod a nahrajte data znovu.
9072m 18 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>bodu {0}</strong>. Je stále odkazovaný z {1} cesty.<br>Prosím, stáhněte cestu, odstraňte odkaz na bod a nahrajte data znovu.
9073m 18 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>bodu {0}</strong>. Je stále odkazovaný z {1} cest.<br>Prosím, stáhněte cesty, odstraňte odkazy na bod a nahrajte data znovu.
9074m 18 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>bodu {0}</strong>. Je stále odkazovaný ze {1} cest.<br>Prosím, stáhněte cesty, odstraňte odkazy na bod a nahrajte data znovu.
9075m 19 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>relace {0}</strong>. Je stále odkazovaná z {1} relace.<br>Prosím, stáhněte relaci, odstraňte odkaz na relaci a nahrajte data znovu.
9076m 19 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>relace {0}</strong>. Je stále odkazovaná ze {1} relací.<br>Prosím, stáhněte relace, odstraňte odkazy na relaci a nahrajte data znovu.
9077m 19 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>relace {0}</strong>. Je stále odkazovaná z {1} relací.<br>Prosím, stáhněte relace, odstraňte odkazy na relaci a nahrajte data znovu.
9078m 20 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>cesty {0}</strong>. Je stále odkazovaná z {1} relace.<br>Prosím, stáhněte relaci, odstraňte odkaz na cestu a nahrajte data znovu.
9079m 20 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>cesty {0}</strong>. Je stále odkazovaná ze {1} relací.<br>Prosím, stáhněte relace, odstraňte odkazy na cestu a nahrajte data znovu.
9080m 20 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>cesty {0}</strong>. Je stále odkazovaná z {1} relací.<br>Prosím, stáhněte relace, odstraňte odkazy na cestu a nahrajte data znovu.
9081m 21 <strong>Nepodařilo</strong> se nahrát na server <strong>relaci {0}</strong>. Relace odkazuje na smazanou cestu {1}.<br>Načtěte, prosím, cestu, odstraňte odkaz na ni z relace a nahrajte na server znovu.
9082m 21 <strong>Nepodařilo</strong> se nahrát na server <strong>relaci {0}</strong>. Relace odkazuje na smazané cesty {1}.<br>Načtěte, prosím, cesty, odstraňte odkaz na ně z relace a nahrajte na server znovu.
9083m 21 <strong>Nepodařilo</strong> se nahrát na server <strong>relaci {0}</strong>. Relace odkazuje na smazané cesty {1}.<br>Načtěte, prosím, cesty, odstraňte odkaz na ně z relace a nahrajte na server znovu.
9084m 22 <strong>Nepodařilo</strong> se nahrát na server <strong>relaci {0}</strong>. Relace odkazuje na smazaný uzel {1}.<br>Načtěte, prosím, uzel, odstraňte odkaz na něj z relace a nahrajte na server znovu.
9085m 22 <strong>Nepodařilo</strong> se nahrát na server <strong>relaci {0}</strong>. Relace odkazuje na smazané uzly {1}.<br>Načtěte, prosím, uzly, odstraňte odkaz na ně z relace a nahrajte na server znovu.
9086m 22 <strong>Nepodařilo</strong> se nahrát na server <strong>relaci {0}</strong>. Relace odkazuje na smazané uzly {1}.<br>Načtěte, prosím, uzly, odstraňte odkaz na ně z relace a nahrajte na server znovu.
9087m 23 <strong>Nepodařilo</strong> se nahrát na server <strong>cestu {0}</strong>. Cesta odkazuje na smazaný uzel {1}.<br>Načtěte, prosím, uzel, odstraňte odkaz na něj z cesty a nahrajte na server znovu.
9088m 23 <strong>Nepodařilo</strong> se nahrát na server <strong>cestu {0}</strong>. Cesta odkazuje na smazané uzly {1}.<br>Načtěte, prosím, uzly, odstraňte odkaz na ně z cesty a nahrajte na server znovu.
9089m 23 <strong>Nepodařilo</strong> se nahrát na server <strong>cestu {0}</strong>. Cesta odkazuje na smazané uzly {1}.<br>Načtěte, prosím, uzly, odstraňte odkaz na ně z cesty a nahrajte na server znovu.
9090m 24 Přidat nový uzel do cesty
9091m 24 Přidat nový uzel do {0} cest
9092m 24 Přidat nový uzel do {0} cest
9093m 25 Přidat a posunout virtuální nový uzel do cesty
9094m 25 Přidat a posunout virtuální nový uzel do {0} cest
9095m 25 Přidat a posunout virtuální nový uzel do {0} cest
9096m 26 Přidat výběr do {0} relace
9097m 26 Přidat výběr do {0} relací
9098m 26 Přidat výběr do {0} relací
9099m 27 Přidán {0} objekt
9100m 27 Přidány {0} objekty
9101m 27 Přidáno {0} objektů
9102m 28 Nelze otevřít {0} soubor, protože soubor neexistuje nebo není dostupný vhodný importér souborů.
9103m 28 Nelze otevřít {0} soubory, protože soubory neexistují nebo není dostupný vhodný importér souborů.
9104m 28 Nelze otevřít {0} souborů, protože soubory neexistují nebo není dostupný vhodný importér souborů.
9105m 29 Importérem souborů ''{1}'' nelze otevřít {0} soubor.
9106m 29 Importérem souborů ''{1}'' nelze otevřít {0} soubory.
9107m 29 Importérem souborů ''{1}'' nelze otevřít {0} souborů.
9108m 30 Změnit vlastnosti až {0} objektu.
9109m 30 Změnit vlastnosti až {0} objektů.
9110m 30 Změnit vlastnosti až {0} objektů.
9111m 31 Změnit hodnotu?
9112m 31 Změnit hodnoty?
9113m 31 Změnit hodnoty?
9114m 32 Změnit {0} objekt
9115m 32 Změnit {0} objekty
9116m 32 Změnit {0} objektů
9117m 33 Klikněte na <strong>{0}</strong> pokud chcete ověřit stav tohoto objektu na serveru.
9118m 33 Klikněte na <strong>{0}</strong> pokud chcete ověřit stav těchto objektů na serveru.
9119m 33 Klikněte na <strong>{0}</strong> pokud chcete ověřit stav těchto objektů na serveru.
9120m 34 Klikněte, chcete-li pokračovat a otevřít {0} okno
9121m 34 Klikněte, chcete-li pokračovat a otevřít {0} okna
9122m 34 Klikněte, chcete-li pokračovat a otevřít {0} oken
9123m 35 Kliknutím pokračujete bez tohoto doplňku
9124m 35 Kliknutím pokračujete bez těchto doplňků
9125m 35 Kliknutím pokračujete bez těchto doplňků
9126m 36 Kliknutím stáhnete chybějící doplněk a restartujete JOSM
9127m 36 Kliknutím stáhnete chybějící doplňky a restartujete JOSM
9128m 36 Kliknutím stáhnete chybějící doplňky a restartujete JOSM
9129m 37 Spojit {0} cestu
9130m 37 Spojit {0} cesty
9131m 37 Spojit {0} cest
9132m 38 Konflikt během stahování
9133m 38 Konflikty během stahování
9134m 38 Konflikty během stahování
9135m 39 Konflikt v datech
9136m 39 Konflikty v datech
9137m 39 Konflikty v datech
9138m 40 Konflikt: {0} nevyřešený
9139m 40 Konflikty: {0} nevyřešené
9140m 40 Konflikty: {0} nevyřešených
9141m 41 Kopírovat zvolený {0} klíč/hodnotu
9142m 41 Kopírovat zvolené {0} klíče/hodnoty
9143m 41 Kopírovat zvolených {0} klíčů/hodnot
9144m 42 Nemohu přistupovat k datovému souboru:\n{0}
9145m 42 Nemohu přistupovat k datovým souborům:\n{0}
9146m 42 Nemohu přistupovat k datovým souborům:\n{0}
9147m 43 Smazat soubor z disku?
9148m 43 Smazat {0} soubory z disku?
9149m 43 Smazat {0} souborů z disku?
9150m 44 Smazat {0} uzel
9151m 44 Smazat {0} uzly
9152m 44 Smazat {0} uzlů
9153m 45 Smazat {0} objekt
9154m 45 Smazat {0} objekty
9155m 45 Smazat {0} objektů
9156m 46 Smazat {0} relaci
9157m 46 Smazat {0} relace
9158m 46 Smazat {0} relací
9159m 47 Smazat {0} cestu
9160m 47 Smazat {0} cesty
9161m 47 Smazat {0} cest
9162m 48 Smazáno {0} značek z {1} objektu
9163m 48 Smazáno {0} značek ze {1} objektů
9164m 48 Smazáno {0} značek z {1} objektů
9165m 49 Mažu {0} objekt
9166m 49 Mažu {0} objekty
9167m 49 Mažu {0} objektů
9168m 50 Stahování následujícího doplňku <strong>selhalo</strong>:
9169m 50 Stahování následujících {0} doplňků <strong>selhalo</strong>:
9170m 50 Stahování následujících {0} doplňků <strong>selhalo</strong>:
9171m 51 Stahuji {0} sadu změn ...
9172m 51 Stahuji {0} sady změn ...
9173m 51 Stahuji {0} sad změn ...
9174m 52 Stahuji {0} nekompletního potomka relace ''{1}''
9175m 52 Stahuji {0} nekompletní potomky relace ''{1}''
9176m 52 Stahuji {0} nekompletních potomků relace ''{1}''
9177m 53 Stahuji {0} nekompletního potomka {1} rodičovských relací
9178m 53 Stahuji {0} nekompletní potomky {1} rodičovských relací
9179m 53 Stahuji {0} nekompletních potomků {1} rodičovských relací
9180m 54 Stahuji {0} nekompletní objekt
9181m 54 Stahuji {0} nekompletní objekty
9182m 54 Stahuji {0} nekompletních objektů
9183m 55 Stahuji {0} objekt z ''{1}''
9184m 55 Stahuji {0} objekty z ''{1}''
9185m 55 Stahuji {0} objektů z ''{1}''
9186m 56 Duplikace do {0} uzlu
9187m 56 Duplikace do {0} uzlů
9188m 56 Duplikace do {0} uzlů
9189m 57 Duplikace {0} uzlu do {1} uzlů
9190m 57 Duplikace {0} uzlů do {1} uzlů
9191m 57 Duplikace {0} uzlů do {1} uzlů
9192m 58 Ujistěte se, že relace nebyla rozbita!
9193m 58 Ujistěte se, že relace nebyly rozbity!
9194m 58 Ujistěte se, že relace nebyly rozbity!
9195m 59 Vložit nový uzel do cesty
9196m 59 Vložit nový uzel do {0} cest.
9197m 59 Vložit nový uzel do {0} cest.
9198m 60 JOSM nemůže nalézt informace o následujícím doplňku:
9199m 60 JOSM nemůže nalézt informace o následujících doplňcích:
9200m 60 JOSM nemůže nalézt informace o následujících doplňcích:
9201m 61 JOSM našel {0} neuloženou vrstvu dat OSM.
9202m 61 JOSM našel {0} neuložené vrstvy dat OSM.
9203m 61 JOSM našel {0} neuložených vrstev dat OSM.
9204m 62 JOSM běží v offline módu. Tento zdroj nebude dostupný: {0}
9205m 62 JOSM běží v offline módu. Tyto zdroje nebudou dostupné: {0}
9206m 62 JOSM běží v offline módu. Tyto zdroje nebudou dostupné: {0}
9207m 63 Spojit {0} uzel
9208m 63 Spojit {0} uzly
9209m 63 Spojit {0} uzlů
9210m 64 Sloučená verze ({0} položka)
9211m 64 Sloučená verze ({0} položky)
9212m 64 Sloučená verze ({0} položek)
9213m 65 Přesunout uzel {0}
9214m 65 Přesunout uzly {0}
9215m 65 Přesunout uzly {0}
9216m 66 Moje verze ({0} položka)
9217m 66 Moje verze ({0} položky)
9218m 66 Moje verze ({0} položek)
9219m 67 Člen, který není cesta, byl odebrán z multipolygonu
9220m 67 Členy, který nejsou cesty, byly odebrány z multipolygonu
9221m 67 Členů, které nejsou cesty, bylo odebráno z multipolygonu
9222m 68 Objekt nelze stáhnout
9223m 68 Některé objekty nelze stáhnout
9224m 68 Některé objekty nelze stáhnout
9225m 69 Objekt vymazán
9226m 69 Objekty vymazány
9227m 69 Objekty vymazány
9228m 70 Získáno {0} pravidlo Tag2Link z {1}
9229m 70 Získána {0} pravidla Tag2Link z {1}
9230m 70 Získáno {0} pravidel Tag2Link z {1}
9231m 71 Jeden stažený objekt byl vymazán.
9232m 71 {0} stažené objekty byly vymazány.
9233m 71 {0} stažených objektů bylo vymazáno.
9234m 72 Jeden objekt nelze stáhnout.<br>
9235m 72 {0} objekty nelze stáhnout.<br>
9236m 72 {0} objektů nelze stáhnout.<br>
9237m 73 Otevírám {0} soubor...
9238m 73 Otevírám {0} soubory...
9239m 73 Otevírám {0} souborů...
9240m 74 Vkládám {0} značku
9241m 74 Vkládám {0} značky
9242m 74 Vkládám {0} značek
9243m 75 Prosím, potvrďte odstranění <strong>{0} objektu</strong>.
9244m 75 Prosím, potvrďte odstranění <strong>{0} objektů</strong>.
9245m 75 Prosím, potvrďte odstranění <strong>{0} objektů</strong>.
9246m 76 Otevřete prosím po startu konfiguraci JOSM a aktualizujte jej manuálně.
9247m 76 Otevřete prosím po startu konfiguraci JOSM a aktualizujte je manuálně.
9248m 76 Otevřete prosím po startu konfiguraci JOSM a aktualizujte je manuálně.
9249m 77 Doplněk {0} je ještě vyžadován tímto doplňkem:
9250m 77 Doplněk {0} je ještě vyžadován těmito {1} doplňky:
9251m 77 Doplněk {0} je ještě vyžadován těmito {1} doplňky:
9252m 78 Doplněk {0} vyžaduje jiný doplněk, který nebyl nalezen. Chybějící doplněk:
9253m 78 Doplněk {0} vyžaduje jiné {1} doplňky, který nebyly nalezen. Chybějící doplňky:
9254m 78 Doplněk {0} vyžaduje jiných {1} doplňků, který nebyly nalezen. Chybějící doplňky:
9255m 79 Odstraněn {0} objekt
9256m 79 Odstraněny {0} objekty
9257m 79 Odstraněno {0} objektů
9258m 80 Prvku relace {0} chybí značka lanes nebo *:lanes
9259m 80 Prvkům relace {0} chybí značka lanes nebo *:lanes
9260m 80 Prvkům relace {0} chybí značka lanes nebo *:lanes
9261m 81 Odstranit "{0}" z {1} objektu
9262m 81 Odstranit "{0}" ze {1} objektů
9263m 81 Odstranit "{0}" ze {1} objektů
9264m 82 Odstranit staré klíče z {0} objektů
9265m 82 Odstranit staré klíče z {0} objektu
9266m 82 Odstranit staré klíče z {0} objektů
9267m 83 Vyřešena {0} konflikt značky u uzlu {1}
9268m 83 Vyřešeny {0} konflikty značek u uzlu {1}
9269m 83 Vyřešeno {0} konfliktů značek u uzlu {1}
9270m 84 Vyřešen {0} konflikt značek v relaci {1}
9271m 84 Vyřešeny {0} konflikty značek v relaci {1}
9272m 84 Vyřešeno {0} konfliktů značek v relaci {1}
9273m 85 Vyřešen {0} konflikt značek u cesty {1}
9274m 85 Vyřešeny {0} konflikty značek u cesty {1}
9275m 85 Vyřešeno {0} konfliktů značek u cesty {1}
9276m 86 Otočit {0} uzel
9277m 86 Otočit {0} uzly
9278m 86 Otočit {0} uzlů
9279m 87 Změna měřítka {0} uzlu
9280m 87 Změna měřítka {0} uzlů
9281m 87 Změna měřítka {0} uzlů
9282m 88 Prohledávám {0} objekt
9283m 88 Prohledávám {0} objekty
9284m 88 Prohledávám {0} objektů
9285m 89 Vybraný uzel není čeho odpojit.
9286m 89 Vybrané uzly není čeho odpojit.
9287m 89 Vybrané uzly není čeho odpojit.
9288m 90 Zvolen {0} objekt
9289m 90 Zvoleny {0} objekty
9290m 90 Zvoleno {0} objektů
9291m 91 Nastaveny {0} značky u {1} objektu
9292m 91 Nastaveny {0} značky u {1} objektů
9293m 91 Nastaveny {0} značky u {1} objektů
9294m 92 Nastaveno {0}={1} u {2} objektu
9295m 92 Nastaveno {0}={1} u {2} objektů
9296m 92 Nastaveno {0}={1} u {2} objektů
9297m 93 Zjednodušení cesty (odstranění {0} uzlu)
9298m 93 Zjednodušení cesty (odstranění {0} uzlů)
9299m 93 Zjednodušení cesty (odstranění {0} uzlů)
9300m 94 Zjednodušit {0} cestu
9301m 94 Zjednodušit {0} cesty
9302m 94 Zjednodušit {0} cest
9303m 95 Rozdělit cestu {0} na {1} část
9304m 95 Rozdělit cestu {0} na {1} části
9305m 95 Rozdělit cestu {0} na {1} částí
9306m 96 Značky ({0} konflikt)
9307m 96 Značky ({0} konflikty)
9308m 96 Značky ({0} konfliktů)
9309m 97 Dotčená cesta by po odpojení uzlu přestala existovat.
9310m 97 Dotčená cesta by po odpojení uzlů přestala existovat.
9311m 97 Dotčená cesta by po odpojení uzlů přestala existovat.
9312m 98 Následující doplněk byl <strong>úspěšně</strong> stažen:
9313m 98 Následující {0} doplňky byly <strong>úspěšně</strong> staženy:
9314m 98 Následující {0} doplňků bylo <strong>úspěšně</strong> staženo:
9315m 99 Následující doplněk již není potřeba a byl tedy deaktivován:
9316m 99 Následující doplňky již nejsou potřeba a byly tedy deaktivovány:
9317m 99 Následující doplňky již nejsou potřeba a byly tedy deaktivovány:
9318m 100 Obrázek bude nenávratně ztracen!
9319m 100 Obrázky budou nenávratně ztraceny!
9320m 100 Obrázky budou nenávratně ztraceny!
9321m 101 Doplněk nebude načten.
9322m 101 Doplňky nebudou načteny.
9323m 101 Doplňky nebudou načteny.
9324m 102 Zvolený uzel není uprostřed žádné cesty.
9325m 102 Zvolené uzly nejsou uprostřed žádné cesty.
9326m 102 Zvolené uzly nejsou uprostřed žádné cesty.
9327m 103 Vybraná cesta má uzly, na které mohou odkazovat jiné prvky, které nebyly zatím staženy.
9328m 103 Vybrané cesty mají uzly, na které mohou odkazovat jiné prvky, které nebyly zatím staženy.
9329m 103 Vybrané cesty mají uzly, na které mohou odkazovat jiné prvky, které nebyly zatím staženy.
9330m 104 Cizí verze ({0} položka)
9331m 104 Cizí verze ({0} položky)
9332m 104 Cizí verze ({0} položek)
9333m 105 Více než jedna cesta obsahuje vybraný uzel. Vyberte také cestu.
9334m 105 Více než jedna cesta obsahuje vybrané uzly. Vyberte také cestu.
9335m 105 Více než jedna cesta obsahuje vybrané uzly. Vyberte také cestu.
9336m 106 Ve vaší lokální datové sadě je {0} objekt, který mohl být na serveru smazán.<br>Pokud se jej pokusíte později smazat nebo aktualizovat, dojde pravděpodobně ke konfliktu.
9337m 106 Ve vaší lokální datové sadě jsou {0} objekty, které mohly být na serveru smazány.<br>Pokud se je pokusíte později smazat nebo aktualizovat, dojde pravděpodobně ke konfliktu.
9338m 106 Ve vaší lokální datové sadě je {0} objektů, které mohly být na serveru smazány.<br>Pokud se je pokusíte později smazat nebo aktualizovat, dojde pravděpodobně ke konfliktu.
9339m 107 Zbývá nahrát {0} objekt.
9340m 107 Zbývá nahrát {0} objekty.
9341m 107 Zbývá nahrát {0} objektů.
9342m 108 Došlo k chybě při načítání tohoto stylu. Vyberete ''Info'' z kontextového menu pokud chcete znát detaily.
9343m 108 Došlo ke {0} chybám při načítání tohoto stylu. Vyberete ''Info'' z kontextového menu pokud chcete znát detaily.
9344m 108 Došlo k {0} chybám při načítání tohoto stylu. Vyberete ''Info'' z kontextového menu pokud chcete znát detaily.
9345m 109 Byl nalezen {0} konflikt.
9346m 109 Byly nalezeny {0} konflikty.
9347m 109 Bylo nalezeno {0} konfliktů.
9348m 110 Během importu došlo k {0} konfliktu.
9349m 110 Během importu došlo ke {0} konfliktům.
9350m 110 Během importu došlo k {0} konfliktům.
9351m 111 V zásobníku byla nalezena {0} značka, je to podivné!
9352m 111 V zásobníku byly nalezeny {0} značky, je to podivné!
9353m 111 V zásobníku bylo nalezeno {0} značek, je to podivné!
9354m 112 Tato sada změn má {0} komentář
9355m 112 Tato sada změn má {0} komentáře
9356m 112 Tato sada změn má {0} komentářů
9357m 113 Tato cesta je částí relace.
9358m 113 Tato cesta je částí {0} relací.
9359m 113 Tato cesta je částí {0} relací.
9360m 114 Tato úprava změní až {0} objekt.
9361m 114 Tato úprava změní až {0} objekty.
9362m 114 Tato úprava změní až {0} objektů.
9363m 115 Tato úprava změní {0} objekt.
9364m 115 Tato úprava změní {0} objekty.
9365m 115 Tato úprava změní {0} objektů.
9366m 116 Transformace {0} bodu
9367m 116 Transformace {0} bodů
9368m 116 Transformace {0} bodů
9369m 117 Odlepuji {0} možná ovlivněnou relaci: {1}
9370m 117 Odlepuji {0} možná ovlivněné relace: {1}
9371m 117 Odlepuji {0} možná ovlivněných relací: {1}
9372m 118 Aktualizace následujícího doplňku selhala:
9373m 118 Aktualizace následujících doplňků selhala:
9374m 118 Aktualizace následujících doplňků selhala:
9375m 119 Nahrávám <strong>{0} objekt</strong> do <strong>1 sady změn</strong>
9376m 119 Nahrávám <strong>{0} objekty</strong> do <strong>1 sady změn</strong>
9377m 119 Nahrávám <strong>{0} objektů</strong> do <strong>1 sady změn</strong>
9378m 120 Nahrávám <strong>{0} objekt</strong> do <strong>1 sady změn</strong> za použití <strong>1 požadavku</strong>
9379m 120 Nahrávám <strong>{0} objekty</strong> do <strong>1 sady změn</strong> za použití <strong>1 požadavku</strong>
9380m 120 Nahrávám <strong>{0} objektů</strong> do <strong>1 sady změn</strong> za použití <strong>1 požadavku</strong>
9381m 121 Nahrávám {0} objekt...
9382m 121 Nahrávám {0} objekty...
9383m 121 Nahrávám {0} objektů...
9384m 122 Chystáte se sloučit {0} objekt, ale následující značky jsou vzájemně v konfliktu:<br/>{1}Pokud objekt sloučíte, výsledný objekt může mít nechtěné značky.<br/>Budete-li pokračovat, objeví se dialogové okno, ve kterém můžete opravit konflikt značek.<br/><br/>Chcete pokračovat?
9385m 122 Chystáte se sloučit {0} objekty, ale následující značky jsou vzájemně v konfliktu:<br/>{1}Pokud objekty sloučíte, výsledný objekt může mít nechtěné značky.<br/>Budete-li pokračovat, objeví se dialogové okno, ve kterém můžete opravit konflikt značek.<br/><br/>Chcete pokračovat?
9386m 122 Chystáte se sloučit {0} objektů, ale následující značky jsou vzájemně v konfliktu:<br/>{1}Pokud objekty sloučíte, výsledný objekt může mít nechtěné značky.<br/>Budete-li pokračovat, objeví se dialogové okno, ve kterém můžete opravit konflikt značek.<br/><br/>Chcete pokračovat?
9387m 123 Chystáte se sloučit {1} objekt, který je součástí relace {0}:<br/>{2}Sloučením těchto objektů můžete tuto relaci porušit. Pokud si nejste jisti, tuto operaci zrušte.<br/>Pokud se rozhodnete pokračovat, bude zobrazen dialog, ve kterém rozhodnete, jak relaci upravit.<br/><br/>Chcete pokračovat?
9388m 123 Chystáte se sloučit {1} objekty, které jsou součástí relace {0}:<br/>{2}Sloučením těchto objektů můžete tuto relaci porušit. Pokud si nejste jisti, tuto operaci zrušte.<br/>Pokud se rozhodnete pokračovat, bude zobrazen dialog, ve kterém rozhodnete, jak relaci upravit.<br/><br/>Chcete pokračovat?
9389m 123 Chystáte se sloučit {1} objektů, které jsou součástí relace {0}:<br/>{2}Sloučením těchto objektů můžete tuto relaci porušit. Pokud si nejste jisti, tuto operaci zrušte.<br/>Pokud se rozhodnete pokračovat, bude zobrazen dialog, ve kterém rozhodnete, jak relaci upravit.<br/><br/>Chcete pokračovat?
9390m 124 Chystáte se smazat {0} relaci: {1}<br/>Tento krok je nutný velice zřídka a nelze jej po odeslaní na server jednoduše vrátit zpět.<br/>Opravdu chcete relaci smazat?
9391m 124 Chystáte se smazat {0} relace: {1}<br/>Tento krok je nutný velice zřídka a nelze jej po odeslaní na server jednoduše vrátit zpět.<br/>Opravdu chcete relace smazat?
9392m 124 Chystáte se smazat {0} relací: {1}<br/>Tento krok je nutný velice zřídka a nelze jej po odeslaní na server jednoduše vrátit zpět.<br/>Opravdu chcete relace smazat?
9393m 125 Chystáte se otevřít {0} okno prohlížeče.<br>To vám jednak může zaplnit obrazovku počítače<br>a také jeho otevření může chvíli trvat.
9394m 125 Chystáte se otevřít {0} okna prohlížeče.<br>Ta vám jednak mohou zaplnit obrazovku počítače<br>a také jejich otevření může chvíli trvat.
9395m 125 Chystáte se otevřít {0} oken prohlížeče.<br>Ta vám jednak mohou zaplnit obrazovku počítače<br>a také jejich otevření může chvíli trvat.
9396m 126 Chystáte se najednou otevřít <b>{0}</b> různý editor relací.<br/>Chcete pokračovat?
9397m 126 Chystáte se najednou otevřít <b>{0}</b> různé editory relací.<br/>Chcete pokračovat?
9398m 126 Chystáte se najednou otevřít <b>{0}</b> různých editorů relací.<br/>Chcete pokračovat?
9399m 127 Snažíte se otevřít <b>{0}</b> dialog historie.<br\>Chcete pokračovat?
9400m 127 Snažíte se otevřít <b>{0}</b> různé dialogy historie.<br\>Chcete pokračovat?
9401m 127 Snažíte se otevřít <b>{0}</b>různých dialogů historie.<br\>Chcete pokračovat?
9402m 128 Chystáte se zjednodušit {0} cestu o celkové délce {1}.
9403m 128 Chystáte se zjednodušit {0} cesty o celkové délce {1}.
9404m 128 Chystáte se zjednodušit {0} cest o celkové délce {1}.
9405m 129 Nastavili jste prázdnou roli pro {0} objekt.
9406m 129 Nastavili jste prázdnou roli pro {0} objekty.
9407m 129 Nastavili jste prázdnou roli pro {0} objektů.
9408m 130 Máte {0} nepřečtenou zprávu.
9409m 130 Máte {0} nepřečtené zprávy.
9410m 130 Máte {0} nepřečtených zpráv.
9411m 131 Přesunuli jste více než {0} prvek. Přesouvání velkého počtu prvků je často provedeno spíše omylem.\nOpravdu je chcete přesunout?
9412m 131 Přesunuli jste více než {0} prvky. Přesouvání velkého počtu prvků je často provedeno spíše omylem.\nOpravdu je chcete přesunout?
9413m 131 Přesunuli jste více než {0} prvků. Přesouvání velkého počtu prvků je často provedeno spíše omylem.\nOpravdu je chcete přesunout?
9414m 132 Přiblížit na zvolený prvek
9415m 132 Přiblížit na zvolené prvky
9416m 132 Přiblížit na zvolené prvky
9417m 133 den
9418m 133 dny
9419m 133 dní
9420m 134 značka
9421m 134 značky
9422m 134 značky
9423m 135 uzel
9424m 135 uzly
9425m 135 uzly
9426m 136 objekt
9427m 136 objekty
9428m 136 objektů
9429m 137 jedna relace
9430m 137 {0} relace
9431m 137 {0} relací
9432m 138 relace
9433m 138 relace
9434m 138 relací
9435m 139 do {0} objektu
9436m 139 do {0} objektů
9437m 139 do {0} objektů
9438m 140 cesta
9439m 140 cesty
9440m 140 cest
9441m 141 {0} Autor
9442m 141 {0} Autoři
9443m 141 {0} Autorů
9444m 142 {0} člen:
9445m 142 {0} členy:
9446m 142 {0} členů:
9447m 143 {0} se skládá z {1} značky
9448m 143 {0} se skládá z {1} značek
9449m 143 {0} se skládá z {1} značek
9450m 144 {0} smazán
9451m 144 {0} smazány
9452m 144 {0} smazáno
9453m 145 {0} různý
9454m 145 {0} různé
9455m 145 {0} různých
9456m 146 {0} má aktualizovaná data GPS.
9457m 146 {0} mají aktualizovaná data GPS.
9458m 146 {0} má aktualizovaná data GPS.
9459m 147 {0} obrázek nahrán.
9460m 147 {0} obrázky nahrány.
9461m 147 {0} obrázků nahráno.
9462m 148 {0} nekompletní
9463m 148 {0} nekompletní
9464m 148 {0} nekomplentích
9465m 149 {0} prvek
9466m 149 {0} prvky
9467m 149 {0} prvků
9468m 150 {0} uzel
9469m 150 {0} uzly
9470m 150 {0} uzlů
9471m 151 {0} poznámka
9472m 151 {0} poznámky
9473m 151 {0} poznámek
9474m 152 {0} poznámka byla stažena.
9475m 152 {0} poznámky byly staženy.
9476m 152 {0} poznámek bylo staženo.
9477m 153 {0} objekt k přidání:
9478m 153 {0} objekty k přidání:
9479m 153 {0} objektů k přidání:
9480m 154 {0} smazaný objekt:
9481m 154 {0} smazané objekty:
9482m 154 {0} smazaných objektů:
9483m 155 {0} objekt k úpravě:
9484m 155 {0} objekty k úpravě:
9485m 155 {0} objektů k úpravě:
9486m 156 {0} zbývající konflikt značek k vyřešení
9487m 156 {0} zbývající konflikty značek k vyřešení
9488m 156 {0} zbývajících konfliktů značek k vyřešení
9489m 157 {0} relace
9490m 157 {0} relace
9491m 157 {0} relací
9492m 158 {0} relace je ovlivněna.
9493m 158 {0} relace jsou ovlivněny.
9494m 158 {0} relací je ovlivněno.
9495m 159 {0} trasa,
9496m 159 {0} trasy,
9497m 159 {0} trasy,
9498m 160 {0} značka
9499m 160 {0} značky
9500m 160 {0} značek
9501m 161 {0} stopa
9502m 161 {0} stopy
9503m 161 {0} stop
9504m 162 {0} stopa, {1} segmentů stopy
9505m 162 {0} stopy, {1} segmentů stopy
9506m 162 {0} stop, {1} segmentů stopy
9507m 163 {0} uživatel naposledy editoval výběr:
9508m 163 {0} uživatelé naposledy editovali výběr:
9509m 163 {0} uživatelů naposledy editovalo výběr:
9510m 164 {0} obsahoval polohu podle GPS.
9511m 164 {0} obsahovaly polohu podle GPS.
9512m 164 {0} obsahovalo polohu podle GPS.
9513m 165 {0} cesta
9514m 165 {0} cesty
9515m 165 {0} cest
9516m 166 {0} trasový bod
9517m 166 {0} trasové body
9518m 166 {0} trasových bodů
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.