source: josm/trunk/nodist/trans/nb.lang@ 16726

Last change on this file since 16726 was 16726, checked in by simon04, 4 years ago

I18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 1.5 KB
Line 
1 1 En spesiell håntering for det franske landregisterets WMS tjener
2 2 -----
3 3 -----
4 4 -----
5 5 -----
6 6 Legger inn markører eller Noder på gps posisjon.
7 7 -----
8 8 -----
9 9 Tillater å åpne gpx/osm filer som går utenfor aktuelt skjermbilde
10 10 Lar deg anonymisere tidsstempler og raskt slette deler av store GPX-spor.
11 11 -----
12 12 -----
13 13 -----
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 -----
18 18 -----
19 19 Et programtillegg for å knytte bilder til Waypoint i en GPX fil. En koblig opprettes når ''name'', ''cmt'' eller ''desc'' egenskapen på et waypoint stemmer med filenavnet til et bilde.
20 20 -----
21 21 -----
22 22 -----
23 23 -----
24 24 Lag et rutenett med linjer.
25 25 -----
26 26 -----
27 27 -----
28 28 Last ned GPS punkt fra Globalsat dg100 data logger direkte til JOSM
29 29 -----
30 30 -----
31 31 -----
32 32 -----
33 33 Last enkelt ned data langs strekninger av sammenknyttede veier.
34 34 -----
35 35 -----
36 36 -----
37 37 -----
38 38 -----
39 39 -----
40 40 -----
41 41 -----
42 42 -----
43 43 -----
44 44 -----
45 45 -----
46 46 -----
47 47 -----
48 48 -----
49 49 -----
50 50 -----
51 51 -----
52 52 -----
53 53 -----
54 54 -----
55 55 -----
56 56 -----
57 57 -----
58 58 -----
59 59 Lager rekkehus / terassehus fra en enkel husblokk.
60 60 -----
61 61 -----
62 62 -----
63 63 -----
64 64 -----
65 65 -----
66 66 -----
67 67 -----
68 68 Gir deg måleverktøy for å måle lengde og retning på segmenter og areal omgitt av en (enkel) lukket linje, og lage målestier (som også kan importeres fra GPX-lag).
69 69 -----
70 70 -----
71 71 -----
72 72 -----
73 73 -----
74 74 Dialog for å redigere egenskaper i en tabell.
75 75 -----
76 76 -----
77 77 -----
78 78 -----
79 79 Gir deg Ruteplanlegger på OSM data.
80 80 -----
81 81 -----
82 82 -----
83 83 -----
84 84 -----
85 85 -----
86 86 -----
87 87 Rendrer ruter (buss, stier, sykkelstier, ...). Rutetype må være definert i routes.xml filen i pluginkatalogen
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 -----
92 92 -----
93 93 Gir GPS-informasjon i sanntid (bevegelig merke) gjennom tilkobling til gpsd-tjener.
94 94 -----
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 Tilleggsprogram for å åpne bildefiler i bakgrunn og rette det inn sammen med kartet.
100 100 Programtillegg som laster GPS spor direkte fra aktivt lag i JOSM til openstreetmap.org.
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 Verktøy for tegning av bygninger.
105 105 -----
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 -----
112 112 -----
113 113 -----
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.