source: josm/trunk/nodist/trans/cs.lang@ 16538

Last change on this file since 16538 was 16538, checked in by simon04, 4 years ago

I18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 10.3 KB
Line 
1 1 Speciální doplněk pro práci s francouzským katastrálním WMS serverem.
2 2 Přidává k menu windows testování předvoleb značení, které pomáhá ve vývoji předvoleb značení (zobrazí se rychlý náhled dialogového okna). Soubor .jar můžete spustit i samostatně.
3 3 Přidá dialog seznamu věcí k udělání, který zjednodušuje procházení velkých seznamů objektů
4 4 Přidá do JOSM možnost tisku mapy
5 5 Přidá zákaz odbočení vlevo pro sadu 4 nebo 5 cest
6 6 Umožní přidat ukazatele/body na současnou GPS polohu.
7 7 Umožňuje JOSM načítat data v otevřených formátech (csv, xls, ods, kml, kmz, shp, mif) do datové vrstvy .osm. U těchto typů souborů podporuje kompresi zip a 7z.
8 8 Umožňuje editovat data ve formátu Level0L
9 9 Otevírá soubory gpx/osm které se protínají se současnou viditelnou oblastí.
10 10 Umožňuje uživateli anonymizovat čas a velice rychle smazat části rozsáhlých GPX záznamů.
11 11 Dovoluje uživateli opravit úhly budov na 90 stupňů a vyrovnat všechny budovy k nejbližší silnici.
12 12 Umožňuje uživateli vytvořit různá schémata barev a přepínat se mezi nimi. Pouze změňte nastavení barev a vytvořte nové schéma. Používáno pro přepnutí na barevné schéma s bílým pozadím, které se lépe prohlíží na přímém slunci. Podívejte se na dialogové okno v nastavení zobrazení.
13 13 Umožňuje označit vlastnosti všech objektů ve vybrané oblasti najednou.
14 14 Umožňuje kreslit spline křivky
15 15 Umožňuje editaci informací o dopravě a jejich export do simulátoru dopravy po městě SUMO
16 16 Dovoluje do JOSM přímo importovat různé souborové formáty. V současné době podporuje: TangoGPS, Garmin Trainings Center TCX.
17 17 Umožňuje obnovování smazaných objektů z OSM databáze
18 18 Analyzuje množinu GPS bodů, aby našel její střed a směr jejich rozprostření.
19 19 Další doplněk pro přiřazení obrázků k odpovídajícím bodům trasy ze souboru GPX. Přiřazení je provedeno, když ''name'' (název), ''cmt'' (komentář) nebo ''desc'' (popis) trasového bodu odpovídají názvu souboru s obrázkem.
20 20 Automatické nástroje, které pomohou s častými problémy
21 21 Automaticky přiřazuje adresy vybraných objektům v Rakousku. Data © Österreichisches Adressregister 2017, N 23806/2017.
22 22 Stáhne chyby z Osm Inspectoru a zobrazí je na aktuálním ohraničujícím rámečku JOSM
23 23 Doplněk Changeset Viewer vám umožňuje zobrazit sady změn v pozadí JOSM
24 24 Vytváření pravidelné mřížky cest.
25 25 Úpravy zastávek veřejné dopravy.
26 26 Databáze posuvů mapových podkladů. Sdílejte vámi vytvořené posuvy a načtěte si posuvy od jiných uživatelů jedním kliknutím myši.
27 27 Zobrazit informace o objektu OpenStreetMap
28 28 Stahuje GPS body z Globalsat dg100 data loggeru přímo do JOSM.
29 29 Stažení vašich GPX záznamů z openstreetmap.org
30 30 Stáhne nová data, když posouváte nebo zvětšujete
31 31 Řiďte závodní auto z bodu A do bodu B přes letecké snímky, zanechávajíc kaktusy za sebou.
32 32 +++++
33 33 Snadné stahovaní velmi dlouhých propojených cest
34 34 Editace prvků OpenSeaMap
35 35 Upravit vlastnosti Sea Charts
36 36 Editor pro přidávání značek odbočování jízdních pruhů na silnice
37 37 Umožňuje vyhledávat trasové body (waypoint) importované ze souboru GPX.
38 38 V postupných krocích rozšíří jednoduchou křižovatku na kruhový objezd. Zvolte uzel křížení nebo kruhový objezd a stiskněte Ctrl-Shift-R
39 39 Exportovat dlaždice z keše vrstvy mapových podkladů do souborového systému.
40 40 Rozšiřuje režim Zvyšování přesnosti cest o pomocníky, kteří dovolují umístit uzly v přesných vzdálenostech a úhlech.
41 41 Zobrazuje další informace o objektech v aktuální vrstvě v plovoucím okně - aktuálně informace o bodech trasy GPX
42 42 Rychlé kreslení cest myší
43 43 Pohodlné nalezení a oprava vadných adres.
44 44 Generuje ohraničení XML mapových podkladů podle multipolygonu
45 45 Asistuje při mapování vnitřních prostor budov v OSM. Obsahuje validátor a styl vykreslení mapy pro data z vnitřních prostor.
46 46 Dává uživateli více nástrojů na vyrovnávání a rotaci budov.
47 47 Seskupí běžné vstupy interpolace adres do jednoho dialogu, stejně jako možnost automaticky generovat uzly s čísly jednotlivých domů na cestě.
48 48 Používá Francouzský EPCIs (boundary=local_authority)
49 49 Obrazová vrstva pro Sea Charts
50 50 Implementuje příkazový řádek a umožňuje tvorbu vlastních příkazů. Kliknutím na odkaz zjistíte více informací o základních příkazech (oblouk, kruh atd.)
51 51 Importuje OSM data ve formátu o5m
52 52 Importuje soubor PDF do vrstvy a převede čáry na cesty.
53 53 Import vektorové grafiky (SVG)
54 54 Import/export OSM dat ve formátu PBF
55 55 Vložit proprietární soubory CSV ze zařízení Columbus/Visiontac V-900 GPS logger do vrstvy GPX.
56 56 Nahrává data z SDS
57 57 Umožní hýbat s fotografiemi a měnit jejich polohu na mapě.
58 58 Rozděluje jednu plochu domu na jednotlivé části (garáže, řadové domy).
59 59 Změní dvojici dvou úseků cesty na rovnoběžné otočením jednoho z nich dle zvoleného bodu otáčení.
60 60 Sloučení překrývajících se částí cest.
61 61 Vrstva NanoLog pro přizpůsobení a procházení
62 62 Překryje mapu sítí dlaždic CanVec a vypíše URL k ZIP souborům. Budoucí cíl: povolit automatické stahování a nahrávání souborů CanVec .osm.
63 63 Doplněk pro import obrázků opatřených prostorovými souřadnicemi
64 64 Doplněk pro vracení sad změn zpět (revert)
65 65 Doplněk pro značení objektů podle výběru dopravních značek. Dialogové okno lze otevřít kliknutím na malou ikonku v pravém horním rohu okna vlastností. Dostupné předvolby pro tyto země: Belgie, Česko, Německo, Polsko, Slovensko a Španělsko.
66 66 Doplněk pro digitální podepisování dat OSM
67 67 Poskytuje měřící dialog a vrstvu pro měření délek a úhlů úseků cest, ploch uzavřených jednoduchou cestou a vytváření měřících cest (které je možné importovat z GPS vrstvy).
68 68 Poskytuje prvky knihovny Apache Commons. Nemá se instalovat přímo uživatelem, ale spíše v závislosti na ostatních doplňcích.
69 69 Poskytuje knihovnu Apache HTTP. Nemá se instalovat přímo uživatelem, ale spíše v závislosti na ostatních doplňcích.
70 70 Poskytuje podporu pro HTTP/2. Vyžaduje Java 11 nebo novější.
71 71 Poskytuje knihovnu Java Native Access (JNA). Nemělo by být instalováno přímo uživatelem, ale pouze na základě požadavku jiného doplňku.
72 72 Poskytuje dalším doplňkům knihovnu Java Topology Suite (JTS) a s ní spojené nástroje. Nemá být instalován přímo uživatelem, spíše na základě požadavku od jiného doplňku.
73 73 Poskytuje dialog umožňující editovat značky v tabulce.
74 74 Poskytuje jednoduché GUI pro přidávání a úpravy odbočovacích pruhů.
75 75 Poskytuje sběrnici událostí schopnější než je tradiční registrace naslouchačů
76 76 Přidává pomocná tlačítka usnadňující práci s jednotlačítkovou myší (perem). Aktivujte podržením T a posuňte mapu levým tlačítkem myši.
77 77 Poskytuje části knihovny GeoTools pro ostatní doplňky JOSM. Neměl by být instalován přímo uživatelem, ale pouze na základě požadavku jiného doplňku.
78 78 Poskytuje schopnost navigace
79 79 Poskytuje knihovnu EJML pro ostatní doplňky JOSM. Neměl by být instalován přímo uživatelem, ale pouze na základě požadavku jiného doplňku.
80 80 Poskytuje knihovnu GSON pro ostatní doplňky. Nemá se instalovat přímo uživatelem, ale pouze na základě požadavku jiného doplňku.
81 81 Poskytuje ostatním doplňkům knihovnu JAXB. Doplněk není určen k přímé instalaci uživatelem, spíše by si ho měly instalovat ostatní doplňky, které ho potřebují.
82 82 Poskytuje dalším doplňkům knihovnu Log4j. Nemá být instalován přímo uživatelem, spíše na základě požadavku od jiného doplňku.
83 83 Poskytuje knihovnu OpenJFX (JavaFX) pro jádro JOSM a další doplňky JOSM. Poskytuje i další služby jako třeba přehrávání MP3.
84 84 Čte a zapisuje soubory polygonálních filtrů osmosis
85 85 Panel pro vytváření a editace relací a multipolygonů.
86 86 Vykresluje trasy (autobusů, turistické, cyklotrasy, ...). Typy tras musí být definovány v souboru routes.xml v adresáři s doplňky.
87 87 Různé nástroje zjednodušující život.
88 88 Zobrazuje doplňkové informace o bodu v mapě. V tuto chvíli jsou dostupné moduly pouze pro český RÚIAN a španělský katastr.
89 89 Zobrazuje výškový profil a další statistická údaje o GPX záznamu prošlé trasy.
90 90 Jednoduchý nástroj na značení čísel domů a adres.
91 91 Zjednodušuje plochy odstraněním bodů na vrcholech velmi ostrých úhlů. Lze omezit maximální odstraněnou velikostí plochy. Průměruje taktéž body umístěné blízko sebe.
92 92 Poskytuje živý GPS vstup (pohybující se bod). Připojuje se k serveru gpsd.
93 93 Povídejte si s uživateli, kteří editují mapu poblíž místa, kde editujete vy. Budete upozorněni, když se někdo přiblíží.
94 94 Nastavení úloh
95 95 Doplněk ukazuje v mapě hlášené chyby ze systému MapDust. Hlášení chyb můžete tímto doplňkem vytvářet, uzavírat, zneplatňovat, znovu otevírat a komentovat.
96 96 Doplněk RasterFilters dovoluje zvolit a aplikovat některé obrázkové filtry do některých vrstev
97 97 Doplněk turnrestrictions umožňuje zadávat a upravovat informace o zákazech odbočení v databázi OpenStreetMap.
98 98 Tento doplněk umožňuje zobrazit libovolný obrázek na pozadí editoru a slícovat jej s mapou.
99 99 Tento doplněk přímo nahrává GPS trasy z aktivní vrstvy JOSM na server openstreetmap.org.
100 100 Tento doplněk zjednodušuje mapování a úpravy vnitřních chodeb.
101 101 Tento doplněk zjednodušuje mapování a úpravy tras veřejné dopravy.
102 102 Nástroj pro spojování dat (párování a slučování)
103 103 Nástroje pro tvorbu budov.
104 104 Nástroje pro pomoc při importu Kartverket N50
105 105 Trasuje budovy i jiné tvary z mapy. Vyžaduje, aby byl spuštěn Tracer2Server.
106 106 Trasuje budovy, případně další polygony, z České katastrální mapy (nebo i jinde), potřebuje, aby běžel TracerServer (.NET nebo Mono).
107 107 Použití externích skriptů v JOSM
108 108 Použije vašeho systémového správce hesel k uložení přístupových informací k API OSM. Podporovány jsou KWallet a gnome-keyring.
109 109 Vizualizuje navigační informace v podobě grafu.
110 110 Zapíše GPS souřadnice do hlaviček obrázku. Použijte tuto funkci z kontextového menu (pravým kliknutím) obrázkové vrstvy.
111 111 vytváří orientovaný graf možných průjezdů křižovatkou, který usnadňuje její kontrolu
112 112 Rozšiřuje možnosti editace otevírací doby.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.