source: josm/trunk/data_nodist/trans/nl.lang@ 10773

Last change on this file since 10773 was 10773, checked in by simon04, 8 years ago

I18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 11.5 KB
Line 
1 1 (Deze Plug-in is momenteel een doorlopend werkstuk!!!) Koppelt en synchroniseert een video met geo-verwijzingen tegen een GPS-spoor, om het te gebruiken om zichtbare objecten te identificeren.
2 2 (Waarschuwing: Experimenteel!) Gebreedschap voor samenvoegen (samensmelten) van gegevens.
3 3 Een hulpprogramma voor aanpassen van IRS-satelliet.
4 4 Een speciale afhandeling voor de Franse landregistatie van de server van WMS.
5 5 Voegt een tester voor Voorkeuze tags toe aan het menu Venster, wat u helpt bij het ontwikkelen van voorkeuzen voor tags (snel voorbeeld van het dialoogvenster dat opkomt). U kunt het jar-bestand ook zelfstandig starten.
6 6 Voegt afdrukken van kaarten in JOSM in
7 7 Voegt Niet linksaf slaan toe voor sets van 4 of 5 wegen
8 8 Maakt het mogelijk markeringen/knopen toe te voegen op huidige GPS-posities.
9 9 Maakt het mogelijk GPX/OSM-bestanden te openen die het momenteel zichtbare schermgebied kruisen
10 10 Maakt selectie van gebieden in een laag mogelijk en het automatisch maken van een weg als polygoon. Gebouwd om het in kaart brengen vanuit achtergrondlagen te vereenvoudigen. Geoptimaliseerd voor basemap.at.
11 11 Maakt het de gebruiker mogelijk om tijdstempels te anonimiseren en grote delen van enorme GPX-sporen heel snel te verwijderen.
12 12 Maakt het de gebruiker mogelijk om verschillende kleurenschema''s te maken en daar tussen te schakelen. Wijzig eenvoudigweg de kleuren en maak een nieuw schema. Gebruikt om te schakelen naar een witte achtergrond met overeenkomende kleuren voor betere zichtbaarheid in helder zonlicht. Bekijk het dialoogvenster in de voorkeuren voor de weergave.
13 13 Stelt de gebruiker in staat om te werken met afbeeldingen die worden gehost op mapillary.com
14 14 Maakt het mogelijk om in één keer tags voor attributen toe te wijzen aan alle objecten in een geselecteerd gebied
15 15 Maakt tekenen van splines mogelijk
16 16 Maakt bewerken verkeersinformatie mogelijk en exporteert het naar de stedelijke mobiliteitssimulator SUMO
17 17 Maakt het mogelijk niet noodzakelijke GPS-sporen uit te filteren
18 18 Maakt het mogelijk verscheidene bestandsindelingen rechtstreeks in JOSM te importeren. Momenteel ondersteund: TangoGPS, Garmin Trainings Center TCX.
19 19 Maakt het mogelijk om het verwijderen van een object uit de database van OSM ongedaan te maken
20 20 Stelt u in staat een bestand van GeoJSON weer te geven als laag.
21 21 Analyseren van en verzameling GPS-punten om het centrum ervan te bepalen en de richting van de spreiding.
22 22 Een andere plug-in om afbeeldingen overeen te laten komen met wegpunten in een GPX-bestand. Een overeenkomst wordt gemaakt als de attributen ''name'', ''cmt'' of ''desc'' van een tag van een wegpunt overeenkomen met de bestandsnaam van een afbeelding.
23 23 Laad fouten van OSM Inspector, en laat ze zien binnen het huidige gedownloade gebied in JOSM
24 24 Converteer gegevens vanuit portalen van Open Data naar OSM-laag
25 25 Maak een raster van wegen.
26 26 Maken en afhandelen van adresknopen en gebouwen binnen de Tsjechische Republiek.
27 27 Aanpassen van haltes openbaar vervoer.
28 28 Database van verschuivingen in afbeeldingen: deel en verkrijg verschuivingen van afbeeldingen met één knop.
29 29 Voorkomt dat JOSM ooit nog gebruikt wordt (WAARSCHUWING: deze plugin zorgt ervoor dat JOSM niet meer opstart, en het is moeilijk om er vanaf te komen).
30 30 Geeft haltes van geselecteerde routes van openbaar vervoer weer als grafiek
31 31 Downloaden van GPS-punten vanaf Globalsat dg100 gegevenslogger direct in JOSM.
32 32 Downloaden van uw GPX-sporen vanaf openstreetmap.org
33 33 Downloaden van gegevens van OSM langs een weg
34 34 Stuur een racewagen van punt A naar punt B over luchtfoto''s, stof achterlatend.
35 35 Eenvoudig downloaden langs een grote verzameling onderling verbonden wegen
36 36 Mogelijkheden om te bewerken voor OpenSeaMap
37 37 Objecten bewerken voor zeekaarten
38 38 Schakelt zoeken in naar wegpunten die zijn geïmporteerd uit een GPX-bestand.
39 39 Extra informatie over objecten op de huidige laag komt naar voren - momenteel informatie over het GPX-punt van het spoor
40 40 Snel tekenen van wegen met de muis
41 41 Zoekt en repareert ongeldige adressen op een comfortabele manier.
42 42 Genereer Imagery-XML-grenzen van een multipolygon
43 43 Verleent hulp bij het proces van het in kaart brengen van gegevens van OSM voor binnen gebouwen. Inclusief validatie en kaarttekenstijl voor gegevens voor in gebouwen.
44 44 Groepeer de invoer van algemene Adres-interpolatie in één enkel dialoogvenster, naast een optie om automatisch individuele knopen voor huisnummers van een weg te genereren.
45 45 Afhandeling van Franse EPCI''s (boundary=local_authority)
46 46 Helpt bij maken van vectoren in WMS-afbeeldingen.
47 47 Afbeeldingslaag voor zeekaarten
48 48 Implementeert een opdrachtregel end maakt het u mogelijk uw opdrachten te maken. Zie koppeling voor standaard opdrachten (boog, cirkel etc.)
49 49 Importeert PDF-bestand en converteert naar wegen.
50 50 Importeren van vectorafbeeldingen (SVG)
51 51 Importeren/exporteren van gegevens van OSM in de indeling PBF
52 52 Importeert merkgebonden CSV-bestanden van de logger van Columbus/Visiontac V-900 GPS in een GPX-laag.
53 53 Integreren naar-fix http://osmlab.github.io/to-fix/ in JOSM om fouten in OpenStreetMap te repareren
54 54 Open een browser naar een internetbron, zoals Wikipedia, over een geselecteerd object met bepaalde tags
55 55 Start Firefox om het momenteel zichtbare scherm als een keurige SVG-afbeelding weer te geven.
56 56 Laadt gegevens van SDS
57 57 Maak foto''s te verplaatsen en positioneer ze op de kaart.
58 58 Maak rijtjeswoningen uit één enkel blok.
59 59 Maakt een paar geselecteerde wegsegmenten parallel door één van hen te draaien langs een gekozen draaipunt.
60 60 Overlappende delen van wegen samenvoegen.
61 61 NanoLog laag voor aanpassingen en browsen
62 62 Legt het tegelraster CanVec over de kaart en drukt URL''s af naar de .zip-bestanden. Toekomstige doelen: maak automatisch downloaden en laden van CanVec .osm-bestanden mogelijk
63 63 Plug-in voor het importeren van afbeeldingen met ruimtelijke verwijzingen
64 64 Plug-in voor het omdraaien van wijzigingensets
65 65 Plug-in voor het taggen van objecten, gebaseerd op een selectie van verkeersborden. Het dialoogvenster kan worden geopend door te klikken op een klein pictogram in de rechter bovenhoek of het venster Eigenschappen. Beschikbare voorkeuzen voor landen: België, Duitsland, Polen, Slowakije, Spanje.
66 66 Plug-in om gegevens voor OSM digitaal te ondertekenen
67 67 Verschaft een dialoogvenster voor metingen en een laag om lengte en hoek van segmenten te meten, gebied omgeven door een (eenvoudige) gesloten weg en paden van metingen te maken (die ook kunnen worden geïmporteerd vanuit een GPS-laag).
68 68 Verschaft componenten van bibliotheken van Apache Commons. Niet bedoeld om direct door gebruikers te worden geïnstalleerd, maar als afhankelijkheid voor andere plug-ins.
69 69 Verschaft componenten van bibliotheek HTTP van Apache. Niet bedoeld om direct door gebruikers te worden geïnstalleerd, maar als afhankelijkheid voor andere plug-ins.
70 70 Verschaft de bibliotheek Java Native Access (JNA). Niet bedoeld om direct door gebruikers te worden geïnstalleerd, maar meer als afhankelijkheid voor andere plug-ins.
71 71 Verschaft bibliotheek van Java Topology Suite (JTS) en gerelateerde mogelijkheden. Niet direct bedoeld om door gebruikers te worden geïnstalleerd, maar meer als een afhankelijkheid voor andere plugins.
72 72 verschaft een dialoogvenster voor het bewerken van tags in een tabellarisch raster.
73 73 Verschaft een directe GUI voor het toevoegen, bewerken en verwijderen van keerpunten.
74 74 Verschaft hulpknoppen om werken met één enkele muisknop mogelijk te maken (stylus). Activeren door T ingedrukt te houden en de kaart met de linker muisknop te verschuiven
75 75 Verschaft delen van de bibliotheek GeoTools voor andere plug-ins voor JOSM. Niet direct bedoeld om door gebruikers te worden geïnstalleerd, maar meer als een afhankelijkheid voor andere plugins.
76 76 Verschaft mogelijkheden voor routebepaling.
77 77 Verschaft de bibliotheek EJML voor andere plug-ins voor JOSM. Niet bedoeld om direct door gebruikers te worden geïnstalleerd, maar als een afhankelijkheid voor andere plug-ins.
78 78 Verschaft de bibliotheek GSON voor andere plug-ins voor JOSM. Niet bedoeld om direct door gebruikers te worden geïnstalleerd, maar als een afhankelijkheid voor andere plug-ins.
79 79 Verschaft de bibliotheek Log4j voor andere invoegtoepassingen voor JOSM. Niet direct bedoeld om door gebruikers te worden geïnstalleerd, maar meer als een afhankelijkheid voor andere plugins.
80 80 Verschaft validatie en probleemoplossing voor routes openbaar vervoer overeenkomstig versie 2 van het schema voor openbaar vervoer
81 81 Lees en schrijf osmosis poly filterbestanden
82 82 Beveelt categorieën/tags aan voor nieuw gemaakte entiteiten voor OSM door het analyseren van ruimtelijke entiteiten in trainingsobjecten en met behulp van classificatie van SVM
83 83 Venster voor bewerken en maken van relatie en multipolygoon.
84 84 Rendert routes (bus, wandelroutes, fietsroutes, ..). Types van routes moeten zijn gedefinieerd in het bestand routes.xml in de map van de plug-in
85 85 Verschillende programma''s die uw leven eenvoudiger maken.
86 86 Geeft aanvullende informatie over een punt op de kaart. Er is op dit moment slechts een Tsjechische module RUIAN beschikbaar.
87 87 Geeft het hoogteprofiel en enige statistische gegevens weer van een GPX-spoor.
88 88 Eenvoudig gereedschap om huisnummers te taggen.
89 89 -----
90 90 Vereenvoudigt gebieden door knopen te verwijderen uit zeer stompe hoeken. Dit kan worden beperkt door de grootte van het te verwijderen gebied te maximaliseren. Ook gemiddelde nabij knopen.
91 91 Ondersteunt live GPS-invoer (bewegende punt) via een verbinding met de server van gpsd.
92 92 Ondersteunt het downloaden van getegelde, gescande kaarten vanaf walking-papers.org. Deze plug-in verkeert in het stadium van eerste ontwikkeling en kan fouten veroorzaken.
93 93 Spreek met gebruikers de de kaart dichtbij bewerken, krijg bericht als iemand dichtbij komt.
94 94 De MapDust Plug-In geeft de foutenrapporten voor MapDust weer op de kaart. U kunt foutenrapporten maken, sluiten, ongeldig verklaren, opnieuw openen en opmerkingen plaatsen door deze plug-in te gebruiken.
95 95 De RasterFiltersPlugin maakt het mogelijk enkele afbeeldingsfilters te kiezen en toe te passen op enkele lagen
96 96 Het grote JGoodies Plastic weergave en vormgeving.
97 97 De plug-in afslag- en keer beperkingen maakt het mogelijk informatie te onderhouden over beperkingen voor afslaan en keren in de database van OpenStreetMap.
98 98 Deze plug-in maakt het mogelijk om elke afbeelding als achtergrond in de bewerker te gebruiken en uit te lijnen met de kaart.
99 99 Deze plug-in upload GPS-sporen van de huidige actieve laag in JOSM direct naar openstreetmap.org.
100 100 Deze plug-in vereenvoudigt het in kaart brengen en bewerken van binnen gelegen gangen.
101 101 Deze plug-in vereenvoudigt het mappen en bewerking van routes van het openbaar vervoer.
102 102 Programma''s voor het tekenen van gebouwen.
103 103 Spoort gebouwen en andere vormen op een kaart op. Tracer2Server moet uitgevoerd worden.
104 104 Traceert gebouwen vanaf de Tsjechische kadastrale kaart. Heeft TracerServer (.NET of Mono) nodig om te kunnen worden uitgevoerd.
105 105 Externe scripts gebruiken in JOSM
106 106 Gebruik de beheerder voor wachtwoorden van uw systeem voor het opslaan van de gebruikersnaam en wachtwoord voor de API. (KWallet en gnome-keyring worden ondersteund.)
107 107 Visualiseert route-informatie als een route-afbeelding.
108 108 WMSPlugin-stijl afbeeldingen aanpassen van kaartmodus
109 109 Schrijft informatie over de GPS-positie naar de kop van het afbeeldingsbestand. Voer deze mogelijkheid uit via het rechtsklik-menu van de afbeeldingslaag.
110 110 maakt een grafische weergave van verkeersstromen en controleert een onderverzameling van verkeersstromen als het een kruising is of zoekt in een onderverzameling van verkeersstromen naar kruisingen
111 111 uitgebreide opties voor het bewerken van opening_hours
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.