source: josm/trunk/data_nodist/trans/lt.lang@ 8662

Last change on this file since 8662 was 8662, checked in by simon04, 9 years ago

I18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 1.9 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 -----
5 5 Į JOSM prideda žemėlapių spausdinimą
6 6 Prideda draudžiamojo posūkio į kairę ženklų rinkiniams iš 4 arba 5 kelių.
7 7 -----
8 8 -----
9 9 -----
10 10 -----
11 11 -----
12 12 -----
13 13 -----
14 14 -----
15 15 Leidžia išfiltruoti nereikalingus GPS pėdsakus
16 16 -----
17 17 -----
18 18 -----
19 19 -----
20 20 Įtraukti klaidas iš OSM tikrintuvės ir parodyti dabartiniame JOSM apibrėžtame stačiakampyje
21 21 -----
22 22 Sukurti kelių tinklelį.
23 23 Kuriami ir tvarkomi adresų taškai ir pastatai Čekijos teritorijoje.
24 24 Vaizdų poslinkių duomenų bazė: dalinkitės ir gaukite vaizdų poslinkius vienu mygtuku.
25 25 -----
26 26 -----
27 27 -----
28 28 Atsisiųskite savo GPX pėdsaką iš openstreetmap.org
29 29 Atsiunčia OSM duomenis palei kelią
30 30 -----
31 31 -----
32 32 -----
33 33 -----
34 34 -----
35 35 -----
36 36 Greitas kelių piešimas pele
37 37 Randa ir sutaiso neteisingai pažymėtus adresus patogiu būdu.
38 38 -----
39 39 -----
40 40 Prancūzų EPCI (boundary=local_authority) apdorojimas
41 41 Padeda vektorizuoti WMS atvaizdžius.
42 42 -----
43 43 -----
44 44 Importuoti PDF failą ir konvertuoti į kelius.
45 45 Importuoti vektorinę grafiką (SVG)
46 46 -----
47 47 -----
48 48 -----
49 49 -----
50 50 Įkelti duomenis iš SDS
51 51 Padaryti, kad fotografijos judėtų ir pozicionuoti jas ant žemėlapio.
52 52 -----
53 53 -----
54 54 Sujungti persidengiančias kelių vietas.
55 55 -----
56 56 -----
57 57 -----
58 58 Papildinys pakeitimų grąžinimui
59 59 -----
60 60 -----
61 61 -----
62 62 -----
63 63 -----
64 64 -----
65 65 -----
66 66 Teikia nesudėtingą grafinę sąsają pridedant, keičiant ar naikinant eismo kryptis sankryžose.
67 67 -----
68 68 -----
69 69 Teikia maršruto parinkimo galimybes.
70 70 -----
71 71 -----
72 72 -----
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 -----
77 77 -----
78 78 Rodo aukščio profilį ir šiek tiek statistinių duomenų iš GPX pėdsako.
79 79 Paprastas įrankis pažymėti namų numerius.
80 80 -----
81 81 Supaprastina OSM objektų susiejimą su Vikipedijos straipsniais
82 82 -----
83 83 -----
84 84 -----
85 85 Kalbėkite su vartotojais, redaguojančiais žemėlapį šalia jūsų, būkite informuotas, jeigu kažkas prie jūsų artėja.
86 86 -----
87 87 -----
88 88 -----
89 89 -----
90 90 Šis eksperimentinis papildinys leidžia JOSM saugoti podėlį duomenų bazės failuose, o ne dideliuose podėlio aplankuose
91 91 Šis papildinys leidžia parodyti bet kokį paveikslėlį kaip foną rengyklėje ir sulygiuoti jį su žemėlapiu.
92 92 -----
93 93 -----
94 94 Įrankiai pastatų braižymui.
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 Vizualizuoja maršruto parinkimo informaciją kaip maršruto parinkimo grafą.
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 -----
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.