source: josm/trunk/data_nodist/trans/gl.lang@ 8414

Last change on this file since 8414 was 8414, checked in by stoecker, 9 years ago

i18n update, add Belarusian

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 3.2 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 Asistente para o axuste do satélite IRS.
4 4 Un manipulador especial para o servidor de rexisto de terra Francés.
5 5 Engade unha etiqueta predefinida de proba para o menú de axuda que lle facilita o desnevolver o etiquetado de predefinidos (vista previa rápida do diálogo que aparecerá). Tamén pode iniciar o ficheiro jar de forma autónoma.
6 6 -----
7 7 Non engade ningún xiro á esquerda para conxuntos de 4 ou 5 vías
8 8 Permite engadir marcadores/nodos ás posicións GPS actuais.
9 9 Permite abrir ficheiros gpx/osm que conteñen parte da área actualmente visíbel
10 10 -----
11 11 Permítelle ao usuario anonimizar marcas de tempo e eliminar partes de camiños GPX enormes moi rápido.
12 12 -----
13 13 -----
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 -----
18 18 Permite desfacer a eliminación de obxectos da base de datos de OSM
19 19 -----
20 20 -----
21 21 -----
22 22 -----
23 23 Crea unha cuadrícula de vías.
24 24 -----
25 25 -----
26 26 -----
27 27 Descargar puntos GPS do rexistro de datos Globalsat directamente en JOSM.
28 28 Descargar os seus camiños GPX desde openstreetmap.org
29 29 Descargar datos OSM ao longo de unha vía
30 30 Conduce un coche de carreiras desde o punto A ata o punto B, dexa os cactus detrás.
31 31 Descarga doadamente ao longo de un longo conxunto de vías interconectadas
32 32 -----
33 33 -----
34 34 -----
35 35 -----
36 36 -----
37 37 -----
38 38 Atopa e arranxa enderezos de rúas non válidas dun xeito cómodo.
39 39 -----
40 40 -----
41 41 -----
42 42 Axuda a vectorizar imaxes WMS.
43 43 -----
44 44 -----
45 45 Importar ficheiro PDF e convertir vías.
46 46 Importar graficos vectoriais (SVG)
47 47 -----
48 48 -----
49 49 -----
50 50 Abre o Firefox e amosa a cartografía visíbel actualmente como unha bonita imaxe SVG.
51 51 -----
52 52 -----
53 53 Crea edificion entre medianeras a partires de bloques únicos
54 54 -----
55 55 -----
56 56 -----
57 57 -----
58 58 Complemento para importar imaxes referenciadas espacialmente
59 59 Complemento para desfacer conxuntos de cambios
60 60 -----
61 61 Engadido para asinar dixitalmente Datos de OSM
62 62 -----
63 63 -----
64 64 -----
65 65 Fornece un cadro de diálogo para a edición de etiquetas nunha grella tabular.
66 66 -----
67 67 -----
68 68 -----
69 69 Fornece capacidades de encamiñamento.
70 70 -----
71 71 -----
72 72 -----
73 73 -----
74 74 Debuxar rutas (autobús, rutas de sendeirismo, rutas de bicicleta, …) . Os tipos de ruta deben ser definidos no ficheiro routes.xml no directorio do complemento
75 75 Escolla unha secuencia non ramificada de vías conectadas.
76 76 Algunhas utilidades que farán a túa vida mais sinxela
77 77 -----
78 78 -----
79 79 -----
80 80 -----
81 81 -----
82 82 Simplifica áreas mediante o retirado de nodos en ángulos moi obtusos. Isto pode condicionarse ao tamaño da área máxima a retirar. Fai ademais unha media dos nodos próximos.
83 83 Soporte para entrada de GPS viva (punto movendose) a través de unha conexión cun servidor gpsd.
84 84 Admite descargar, mapas escaneados desde walking-papers.org . Este complemento aínda está baixo desenvolvemento e pode ter fallos.
85 85 -----
86 86 -----
87 87 O gran JGoodies Plastic Look and Feel.
88 88 O complemento turnrestrictions permítelle introducir información de mantemento sobre restricións de xiro na base de datos de OpenStreetMap.
89 89 -----
90 90 Este complemento permite amosar calquer imaxe como fondo no editor e aliñala co mapa.
91 91 -----
92 92 Este complemento simplifica o cartografiado e edición de rutas de transporte públicos.
93 93 Ferramentas para debuxar edificios.
94 94 -----
95 95 Traza edificios a partir do mapa catastral checo. Require TracerServer (.NET o Mono) para funcionar.
96 96 Usar scripts externos en JOSM
97 97 -----
98 98 -----
99 99 -----
100 100 Agrega información sobre a posición GPS na cabeceirta do ficheiro de imaxe. Acceda a esta característica premendo o botón dereito do rato sobre a capa da imaxe.
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.