source: josm/trunk/data_nodist/trans/fi.lang@ 8887

Last change on this file since 8887 was 8887, checked in by simon04, 9 years ago

I18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 3.1 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 -----
5 5 Lisää JOSMiin kartan tulostustoiminnon
6 6 -----
7 7 -----
8 8 Avaa valituista tiedostoista vain nykyiseen näkymään osuvat gpx- tai osm-tiedostot.
9 9 -----
10 10 -----
11 11 Mahdollistaa mapillary.com -palvelun valokuvien käyttämisen.
12 12 -----
13 13 -----
14 14 Työkalu karttadatan viemiseen urbaanin liikenteen simulointiohjelmaan SUMO
15 15 -----
16 16 Mahdollistaa eräiden tiedostomuotojen lukemisen JOSMiin. Tällä hetkellä tuetut tiedostomuodot: TangoGPS, Garmin Trainings Center TCX.
17 17 Lisää toiminnon OSM-tietokannasta poistettujen karttaobjektien palauttamiseen.
18 18 -----
19 19 -----
20 20 -----
21 21 -----
22 22 -----
23 23 -----
24 24 -----
25 25 VAROITUS: Lopeta kartoitus. Estä JOSMia lataamasta mitään tietoja jatkossa. Vaikea poistaa.
26 26 -----
27 27 -----
28 28 Lataa GPX-jälkiä openstreetmap.orgista
29 29 Lataa karttatiedot OSM:sta halutun polun varrelta
30 30 -----
31 31 Lataa helposti lisää tietoja toisiinsa kytkettyä polkujonoa pitkin, polun päästä
32 32 -----
33 33 -----
34 34 Hakutoiminto gpx-tiedostosta tuoduille reittipisteille.
35 35 -----
36 36 -----
37 37 Helppo tapa etsiä ja korjata puutteelliset katuosoitteet
38 38 -----
39 39 Näyttää yleisimmät interpolointilinjoissa käytetyt tiedot yhteen ikkunaan, ja antaa mahdollisuuden lisätä yksittäiset talonumeropisteet automaattisesti.
40 40 -----
41 41 WMS-taustatasojen vektorointiin
42 42 -----
43 43 -----
44 44 Avaa PDF-tiedosto ja tuo sen sisältämät viivat polkuina muokkaustasolle.
45 45 -----
46 46 -----
47 47 Lataa Columbus/Visiontac V-900 GPS -tallentimien omat CSV -tiedostot GPX-tasoksi.
48 48 -----
49 49 -----
50 50 -----
51 51 -----
52 52 -----
53 53 -----
54 54 -----
55 55 -----
56 56 -----
57 57 -----
58 58 Liitännäinen muutoskokoelmien muutosten palauttamiseen ennalleen
59 59 -----
60 60 -----
61 61 Mittaustyökaluja; valinnan, valitun polun pituus ja valitun alueen pinta-ala, valintojen suuntakulma. Voit myös piirtää vapaasti mitattavan "polun" tai tuoda sellaisen GPS-pisteitä sisältävästä tasosta.
62 62 -----
63 63 -----
64 64 -----
65 65 -----
66 66 Visuaalinen käyttöliittymä risteysten kääntymiskaistojen määrittelyyn.
67 67 -----
68 68 Tuo osan GeoTools-kirjastosta muille liitännäisille. Tätä liitännäistä ei ole tarkoitettu asennettavaksi itse, vaan asennetaan vain jos joku muu liitännäinen tarvitsee sen toimintoja.
69 69 Reitityksen laskentaan avatulla datatasolla.
70 70 -----
71 71 Lataa ja tallenna osmosis-ohjelman monikulmiosuodatintiedostoja (osmosis poly filter)
72 72 -----
73 73 -----
74 74 Piirtää reitit muokkaustilaan (bussi-, vaellus-, pyöräilyreitit jne.) Reittityypit määritellään liitännäisen kansioon routes.xml -tiedostoon.
75 75 Valikoima elämää helpottavia toimintoja; valintatyökaluja, kaaren luonti yms.
76 76 -----
77 77 Näyttää GPX-tiedoston korkeusprofiilin ja joitain tilastotietoja.
78 78 -----
79 79 Työkalu karttakohteiden linkittämiseen helposti Wikipedia-artikkeleihin
80 80 -----
81 81 -----
82 82 -----
83 83 -----
84 84 MapDust -liitännäinen näyttää MapDust-palvelun virheraportit kartalla. Virheraportteja voi luoda, kommentoida, sulkea ja avata uudelleen tällä liitännäisellä.
85 85 -----
86 86 -----
87 87 turnrestrictions -liitännäinen helpottaa kääntymiskieltojen syöttämistä ja ylläpitoa OpenStreetMapissa.
88 88 Avaa kuvatiedosto kartan taustalle, ja kohdista se manuaalisesti.
89 89 Tämä liitännäinen lähettää GPS-jäljet suoraan openstreetmap.orgiin JOSMin aktiiviselta tasolta
90 90 -----
91 91 Lisää työkaluja rakennusten piirtämiseen.
92 92 -----
93 93 -----
94 94 -----
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 Lisää toiminnon gps-jäljestä johdettujen paikkatietojen tallentamiseen kuvatiedostojen otsakekenttiin. Toiminto löytyy kuvatason kontekstimenusta (oikea nappi hiirellä).
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.