source: josm/trunk/data_nodist/trans/da.lang@ 9188

Last change on this file since 9188 was 9188, checked in by simon04, 9 years ago

I18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 9.0 KB
Line 
1 1 (Denne udvidelse er der i øjeblikket arbejde i gang med!!!) Link og synkroniserer en video med geografiske koordinater mod et GPS spor, brug det til at identificere synlige objekter.
2 2 En hjælper til IRS satellitjustering.
3 3 En speciel håndteringsudvidelse for det franske landregisters WMS-server.
4 4 Tilføjer en tester af prædefineret tags til windows menuen, som hjælper dig med at udvikle kodning af prædefinerede tags (hurtig forhåndsvisning af den dialog, der dukker op). Du kan også starte jar-filen selvstændig.
5 5 Tilføje kortudskrivning til JOSM
6 6 Tilføjer "ingen venstresving" for sæt af 4 eller 5 veje
7 7 Tillad tilføjelse af markører/punkter på de nuværende gps-positioner.
8 8 Tillader at åbne gpx/osm-filer, der overlapper det nuværende synlige område
9 9 Tillader brugeren at anonymisere tidsangivelser samt hurtigt at slette dele af store GPX-sporinger.
10 10 Tillader brugeren at oprette forskellige farveskemaer, og at skifte mellem dem. Bare ændre farverne og skab et nyt skema. Bruges til at skifte til en hvid baggrund med matchende farver for bedre synlighed i skarpt sollys. Se dialogen i skærmindstillinger.
11 11 Gør det muligt at tilskrive tags til alle objekter i et udvalgt område på en gang
12 12 Gør det muligt at tegne kurver
13 13 Gør det muligt at redigere trafikinformation og eksportere den til by mobilitets simulator SUMO
14 14 Giver mulighed for at filtrere unødvendige GPS spor fra
15 15 Gør det muligt at importere forskellige filformater i JOSM direkte. Understøttet i øjeblikket: TangoGPS, Garmin Trainings Center TCX.
16 16 Muliggør gendannelse af objekt fra OSM database
17 17 Analysere et sæt af GPS punkter for at finde dets centrum og retning af spredning.
18 18 Endnu en udvidelse til at afstemme billeder med waypoints i en GPX-fil. Et match sker når et waypoint-tags ''name'', ''cmt'' eller ''desc'' attributter stemmer med et billedes filnavn.
19 19 Henter fejl fra Osm Inspector og viser dem i det aktuelle JOSM afgrænsningsområde
20 20 Konverter data fra Open Data portaler til OSM lag
21 21 Opret et net af veje.
22 22 Opretter og håndterer adressepunkter og bygninger inden for den tjekiske republik.
23 23 Database over billedlags forskydninger: del- og modtag billedlags forskydninger med en knap.
24 24 Forbyd brug af JOSM for evigt (ADVARSEL: Denne udvidelse forhindrer JOSM starter og er svær at slippe af med)
25 25 Viser stop fra udvalgte offentlige transportruter som graf
26 26 Download GPS-punkter direkte ind i JOSM fra Globalsat dg100-datalogger.
27 27 Download dine GPX spor fra openstreetmap.org
28 28 Downloader OSM data langs en vej
29 29 Kør en racerbil fra punkt A til punkt B over luftfoto, efterladende kaktusser.
30 30 Nem download langs et langt sæt af indbyrdes forbundne veje
31 31 Rediger funktioner til OpenSeaMap
32 32 Rediger funktioner for søkort
33 33 Muliggør søgning efter waypoint importeret fra gpx-fil.
34 34 Ekstra oplysninger om nuværende lags pop ups objekter - i øjeblikket GPX trackpoint info
35 35 Hurtig tegning af veje med musen
36 36 Finder og retter ugyldige adresser på en nem måde.
37 37 Opret billed XML grænser fra en multipolygon
38 38 Saml fælles adresse interpolation inputs i en enkelt dialog, såvel som en mulighed for automatisk at generere individuelle hus nummer punkter fra en vej.
39 39 Håndtering af franske EPCI (boundary=local_authority)
40 40 Hjælper med at vektorisere WMS-billeder.
41 41 Billedelag for søkort
42 42 Implementerer en kommandolinje og gør det muligt at oprette dine egne kommandoer. Se link til standard kommandoer (bue, cirkel osv.)
43 43 Importer PDF-fil og konverter til veje.
44 44 Importer vektorgrafik (SVG)
45 45 Importer/exporter OSM data i PBF format
46 46 Import af proprietære CSV-filer fra Columbus/Visiontac V-900 GPS logger ind i et GPX-lag.
47 47 Start browser med en web ressource ud fra et valgt objekt der har kendte tags, såsom Wikipedia
48 48 Starter Firefox for at vise den nu synlige skærm som et pænt SVG-billede.
49 49 Indlæser data fra SDS
50 50 Gør fotos flytbare og placere dem på kortet.
51 51 Lav rækkehuse ud af en enkelt blok.
52 52 Gør et par udvalgte vej segmenter parallelle ved at dreje en af dem omkring et valgt omdrejningspunkt.
53 53 Sammenlæg overlappende dele af veje.
54 54 NanoLog tilpasnings- og visningslag
55 55 Dækker canvec tern gitter på kortet og printer URL''er til .zip filerne. Fremtidige mål: tillade auto-download og læsning af canvec .osm filer
56 56 Udvidelse til at importere rumlige referencebilleder
57 57 Udvidelse for tilbageførelse af rettesæt
58 58 Udvidelse til mærkning af objekter baseret på et udvalg af vejskilte. Dialogen kan åbnes ved at klikke på et lille ikon i øverste højre hjørne af vinduet egenskaber. Tilgængelige prædefinerede lande: Belgien, Tyskland, Polen, Slovakiet, Spanien.
59 59 Udvidelse til at signere OSM-data digitalt
60 60 Stil en opmålingsdialog og et lag til at måle længde og vinkel på segmenter til rådighed. Område omgivet af en simpel lukket vej og opret opmålingsstier (som også kan importeres fra et gps lag).
61 61 Tilbyder Apache fælles bibliotek komponenter. Ikke beregnet til at blive installeret direkte af brugerne, men derimod fra andre udvidelser som en afhængighed.
62 62 Tilbyder Apache HTTP bibliotek. Ikke beregnet til at blive installeret direkte af brugerne, men derimod fra andre udvidelser som en afhængighed.
63 63 Tilbyder Java Native Access (JNA) bibliotek. Ikke beregnet til at blive installeret direkte af brugerne, men derimod fra andre udvidelser som en afhængighed.
64 64 Tilbyder Java Topology Suite (JTS) bibliotek og relaterede hjælpeprogrammer. Ikke beregnet til at blive installeret direkte af brugerne, men derimod fra andre udvidelser som en afhængighed.
65 65 Tilbyder en dialog til redigering af tags i tabelform.
66 66 Tilbyder en enkel GUI til tilføjelse, redigering og sletning af svingbaner.
67 67 Tilbyder hjælpe knapper for at tillade arbejde med enkelt knap mus (pen). Aktiver ved at holde T og slip kort med venstre museknap
68 68 Tilbyder dele af GeoVærktøjs biblioteket til andre JOSM udvidelser. Ikke beregnet til at blive installeret direkte af brugerne, men derimod fra andre udvidelser som en afhængighed.
69 69 Tilbyder ruteplan egenskaber
70 70 Tilbyder EJML bibliotek til andre JOSM udvidelser. Ikke beregnet til at blive installeret direkte af brugerne, men derimod fra andre udvidelser som en afhængighed.
71 71 Tilbyder GSON bibliotek til andre JOSM udvidelser. Ikke beregnet til at blive installeret direkte af brugerne, men derimod fra andre udvidelser som en afhængighed.
72 72 Tilbyder Log4J bibliotek til andre JOSM udvidelser. Ikke beregnet til at blive installeret direkte af brugerne, men derimod fra andre udvidelser som en afhængighed.
73 73 Læs og skriv osmosis poly filter filer
74 74 Anbefaler kategorier/tags på nyoprettede OSM enheder ved at analysere rumlige enheder i træningsfunktioner og bruge SVM klassifikation
75 75 Panel til oprettelse og redigering af relationer og multipolygoner.
76 76 Renderer ruter (bus, vandre- og cykelruter, mm...). Rutetyper skal være definerede i filen routes.xml i udvidelsesmappen.
77 77 Adskillige værktøjer der gør dit liv nemmere.
78 78 Viser yderligere oplysninger om punkt på kortet. Der er kun et tjekkisk RUIAN modul tilgængelig på dette tidspunkt.
79 79 Viser elevationsprofilen og nogle statistiske data for et GPX spor.
80 80 Simpelt værktøj til at tagge husnumre.
81 81 Forenkler forbindelse af OSM objekter til Wikipedia-artikler
82 82 Gør områder mere enkle ved at fjerne punkter ved meget stumpe vinkler. Dette kan blive begrænset af den maksimalt fjernede områdestørrelse. Normalisér også nærliggende punkter.
83 83 Undersøtter live GPS-input (bevægelig prik) gennem en forbindelse til en gpsd-server.
84 84 Understøtter download af scannede kort-tern fra walking-papers.org. Denne udvidelse er stadig under tidlig udvikling og kan være fejlbehæftet.
85 85 Tal med brugere der rediger kortet i nærheden, få besked når nogen kommer tæt på.
86 86 MapDust udvidelsen viser MapDust fejlrapporter på kortet. Du kan oprette, lukke, ugyldiggøre, genåbne og kommentere fejlrapporter ved at bruge denne udvidelse.
87 87 RasterFilterUdvidelsen gør det muligt at vælge og anvende nogle billedfiltre til nogle lag
88 88 Det store JGoodies Plastic udseende.
89 89 Udvidelsen gør det muligt at indtaste og vedligeholde oplysninger om svingbegrænsninger i OpenStreetMap databasen.
90 90 Denne udvidelse tillader at vise ethvert billede som baggrund i JOSM og rette det til efter kortet.
91 91 Denne udvidelse uploader GPS-sporinger direkte fra det aktive lag i JOSM til openstreetmap.org.
92 92 Denne udvidelse simplificerer kortlægningen og redigeringen af offentlige transport ruter.
93 93 Værktøj til at tegne bygninger.
94 94 Optegner bygninger og andre former fra kort. Kræver at Tracer2Server kører.
95 95 Optegner bygninger fra Tjekkisk matrikelkort. Kræver at TracerServer (.Net eller Mono) kører.
96 96 Brug eksterne scripts i JOSM
97 97 Brug dit systems adgangskodehåndtering til at gemme API brugernavn og adgangskode. (KWallet og gnome-keyring er understøttet.)
98 98 Visualiserer ruteinformation som en rutegraf.
99 99 WMS-udvidelses kortfunktion til billedlagsjustering
100 100 Skriv gps positionsinfo i billed-filheaderen. Kør denne funktion fra højrekliksmenuen for billedlaget.
101 101 tilføjer projektioner fra Proj4J
102 102 Opretter en kanal digraf og tjekker en delmængde af kanaler hvis det er et vejkryds eller søger i en delmængde af kanaler i vejkryds
103 103 udvidede indstillinger for redigering af opening_hours
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.