source: josm/trunk/data_nodist/trans/da.lang@ 8479

Last change on this file since 8479 was 8479, checked in by Don-vip, 9 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 9.0 KB
Line 
1 1 (Denne udvidelse er der i øjeblikket arbejde i gang med!!!) Link og synkroniserer en video med geografiske koordinater mod et GPS spor, brug det til at identificere synlige objekter.
2 2 (Advarsel: Experimental!) Værktøj til at sammenblande (flette) data.
3 3 En hjælper til IRS satellitjustering.
4 4 En speciel håndteringsudvidelse for det franske landregisters WMS-server.
5 5 Tilføjer en test af prædefinerede tags til Hjælp-menuen, som hjælper dig med at udvikle prædefinerede tags (hurtig forhåndsvisning af dialogen der vil poppe op). Du kan også starte jar-filen som enkeltstående program.
6 6 Tilføje kortudskrivning til JOSM
7 7 Tilføjer "ingen venstresving" for sæt af 4 eller 5 veje
8 8 Tillad tilføjelse af markører/punkter på de nuværende gps-positioner.
9 9 Tillader at åbne gpx/osm-filer, der overlapper det nuværende synlige område
10 10 Tillader udvælgelse af områder i et lag og automatisk oprettelse af en vej som polygon. Lavet for at lette kortlægning af bygninger fra baggrunds lag. Optimeret til basemap.at.
11 11 Tillader brugeren at anonymisere tidsangivelser samt hurtigt at slette dele af store GPX-sporinger.
12 12 Tillader brugeren at oprette forskellige farveskemaer, og at skifte mellem dem. Bare ændre farverne og skab et nyt skema. Bruges til at skifte til en hvid baggrund med matchende farver for bedre synlighed i skarpt sollys. Se dialogen i skærmindstillinger.
13 13 Gør det muligt at tilskrive tags til alle objekter i et udvalgt område på en gang
14 14 Gør det muligt at tegne kurver
15 15 Gør det muligt at redigere trafikinformation og eksportere den til by mobilitets simulator SUMO
16 16 Giver mulighed for at filtrere unødvendige GPS spor fra
17 17 Gør det muligt at importere forskellige filformater i JOSM direkte. Understøttet i øjeblikket: TangoGPS, Garmin Trainings Center TCX.
18 18 Muliggør gendannelse af objekt fra OSM database
19 19 Analysere et sæt af GPS punkter for at finde dets centrum og retning af spredning.
20 20 Endnu en udvidelse til at afstemme billeder med waypoints i en GPX-fil. Et match sker når et waypoint-tags ''name'', ''cmt'' eller ''desc'' attributter stemmer med et billedes filnavn.
21 21 Henter fejl fra Osm Inspector og viser dem i det aktuelle JOSM afgrænsningsområde
22 22 Konverter data fra Open Data portaler til OSM lag
23 23 Opret et net af veje.
24 24 Opretter og håndterer adressepunkter og bygninger inden for den tjekiske republik.
25 25 Database over billedlags forskydninger: del- og modtag billedlags forskydninger med en knap.
26 26 Forbyd brug af JOSM for evigt (ADVARSEL: Denne udvidelse forhindrer JOSM starter og er svær at slippe af med)
27 27 Viser stop fra udvalgte offentlige transportruter som graf
28 28 Download GPS-punkter direkte ind i JOSM fra Globalsat dg100-datalogger.
29 29 Download dine GPX spor fra openstreetmap.org
30 30 Downloader OSM data langs en vej
31 31 Kør en racerbil fra punkt A til punkt B over luftfoto, efterladende kaktusser.
32 32 Nem download langs et langt sæt af indbyrdes forbundne veje
33 33 Rediger funktioner til OpenSeaMap
34 34 Rediger funktioner for søkort
35 35 Muliggør søgning efter waypoint importeret fra gpx-fil.
36 36 Giver brugeren mulighed for at arbejde med billeder gemt på mapillary.com
37 37 Ekstra oplysninger om nuværende lags pop ups objekter - i øjeblikket GPX trackpoint info
38 38 Hurtig tegning af veje med musen
39 39 Finder og retter ugyldige adresser på en nem måde.
40 40 Opret billed XML grænser fra en multipolygon
41 41 Saml fælles adresse interpolation inputs i en enkelt dialog, såvel som en mulighed for automatisk at generere individuelle hus nummer punkter fra en vej.
42 42 Håndtering af franske EPCI (boundary=local_authority)
43 43 Hjælper med at vektorisere WMS-billeder.
44 44 Billedelag for søkort
45 45 Implementerer en kommandolinje og gør det muligt at oprette dine egne kommandoer. Se link til standard kommandoer (bue, cirkel osv.)
46 46 Importer PDF-fil og konverter til veje.
47 47 Importer vektorgrafik (SVG)
48 48 Import/export OSM data i PBF format
49 49 Import af proprietære CSV-filer fra Columbus/Visiontac V-900 GPS logger ind i et GPX-lag.
50 50 Start browser med en web ressource ud fra et valgt objekt der har kendte tags, såsom Wikipedia
51 51 Starter Firefox for at vise den nu synlige skærm som et pænt SVG-billede.
52 52 Indlæser data fra SDS
53 53 Gør fotos flytbare og placere dem på kortet.
54 54 Lav rækkehuse ud af en enkelt blok.
55 55 Gør et par udvalgte vej segmenter parallelle ved at dreje en af dem omkring et valgt omdrejningspunkt.
56 56 Sammenlæg overlappende dele af veje.
57 57 NanoLog tilpasnings- og visningslag
58 58 Dækker canvec tern gitter på kortet og printer URL''er til .zip filerne. Fremtidige mål: tillade auto-download og læsning af canvec .osm filer
59 59 Udvidelse til at importere rumlige referencebilleder
60 60 Udvidelse for tilbageførelse af rettesæt
61 61 Udvidelse til mærkning af objekter baseret på et udvalg af vejskilte. Dialogen kan åbnes ved at klikke på et lille ikon i øverste højre hjørne af vinduet egenskaber. Tilgængelige prædefinerede lande: Belgien, Tyskland, Polen, Slovakiet, Spanien.
62 62 Udvidelse til at signere OSM-data digitalt
63 63 Stil en opmålingsdialog og et lag til at måle længde og vinkel på segmenter til rådighed. Område omgivet af en simpel lukket vej og opret opmålingsstier (som også kan importeres fra et gps lag).
64 64 Tilbyder fælles billede bibliotek. Ikke beregnet til at blive installeret direkte af brugerne, men snarere som en afhængighed af andre udvidelser.
65 65 Tilbyder Java Native Access (JNA) bibliotek. Ikke beregnet til at blive installeret direkte af brugerne, men snarere som en afhængighed af andre udvidelser.
66 66 Tilbyder Java Topology Suite (JTS) bibliotek og relaterede hjælpeprogrammer. Ikke beregnet til at blive installeret direkte af brugerne, men snarere som en afhængighed af andre udvidelser.
67 67 Stiller en dialog til redigering af tags i tabelform til rådighed
68 68 Giver en enkel GUI til tilføjelse, redigering og sletning af drejebaner.
69 69 Viser hjælpe knapper for at tillade arbejde med enkelt knap mus (pen). Aktiver ved at holde T og slip kort med venstre museknap
70 70 Leverer dele af GeoTools biblioteket til andre JOSM udvidelser. Ikke beregnet til direkte installation af brugere, men som en afhængighed fra andre udvidelser.
71 71 Tilføjer ruteplan-egenskaber
72 72 Tilbyder Log4J bibliotek til andre JOSM udvidelser. Ikke beregnet til at blive installeret direkte af brugerne, men snarere som en afhængighed af andre udvidelser.
73 73 Læs og skriv osmosis poly filter filer
74 74 Anbefaler kategorier/tags på nyoprettede OSM enheder ved at analysere rumlige enheder i træningsfunktioner og bruge SVM klassifikation
75 75 Panel til oprettelse og redigering af relationer og multipolygoner.
76 76 Renderer ruter (bus, vandre- og cykelruter, mm...). Rutetyper skal være definerede i filen routes.xml i udvidelsesmappen.
77 77 Vælg en sekvens af ikkeforgrenede forbundne veje
78 78 Adskillige værktøjer der gør dit liv nemmere.
79 79 Viser yderligere oplysninger om punkt på kortet. Der er kun et tjekkisk RUIAN modul tilgængelig på dette tidspunkt.
80 80 Viser elevationsprofilen og nogle statistiske data for et GPX spor.
81 81 Simpelt værktøj til at tagge husnumre.
82 82 Gør download fra forskellige kun-læs API’ere nemmere.
83 83 Forenkler forbindelse af OSM objekter til Wikipedia-artikler
84 84 Gør områder mere enkle ved at fjerne punkter ved meget stumpe vinkler. Dette kan blive begrænset af den maksimalt fjernede områdestørrelse. Normalisér også nærliggende punkter.
85 85 Undersøtter live GPS-input (bevægelig prik) gennem en forbindelse til en gpsd-server.
86 86 Understøtter download af scannede kort-tern fra walking-papers.org. Denne udvidelse er stadig under tidlig udvikling og kan være fejlbehæftet.
87 87 Tal med brugere der rediger kortet i nærheden, få besked når nogen kommer tæt på.
88 88 MapDust udvidelsen viser MapDust fejlrapporter på kortet. Du kan oprette, lukke, ugyldiggøre, genåbne og kommentere fejlrapporter ved at bruge denne udvidelse.
89 89 Det store JGoodies Plastic udseende.
90 90 Udvidelsen gør det muligt at indtaste og vedligeholde oplysninger om svingbegrænsninger i OpenStreetMap databasen.
91 91 Denne eksperimentale udvidelse lader JOSM gemme terncachen i databasefiler, i stedet for store cachemapper
92 92 Denne udvidelse tillader at vise ethvert billede som baggrund i JOSM og rette det til efter kortet.
93 93 Denne udvidelse uploader GPS-sporinger direkte fra det aktive lag i JOSM til openstreetmap.org.
94 94 Denne udvidelse simplificerer kortlægningen og redigeringen af offentlige transport ruter.
95 95 Værktøj til at tegne bygninger.
96 96 Optegner bygninger og andre former fra kort. Kræver at Tracer2Server kører.
97 97 Optegner bygninger fra Tjekkisk matrikelkort. Kræver at TracerServer (.Net eller Mono) kører.
98 98 Brug eksterne scripts i JOSM
99 99 Brug dit systems adgangskodehåndtering til at gemme API brugernavn og adgangskode. (KWallet og gnome-keyring er understøttet.)
100 100 Visualiserer ruteinformation som en rutegraf.
101 101 WMS-udvidelses kortfunktion til billedlagsjustering
102 102 Skriv gps positionsinfo i billed-filheaderen. Kør denne funktion fra højrekliksmenuen for billedlaget.
103 103 tilføjer projektioner fra Proj4J
104 104 Skaber en kanal digraf og kontrollerer en delmængde af kanaler, hvis det er et vejkryds eller søgninger i et undersæt af kanaler i kryds
105 105 udvidede indstillinger for redigering af opening_hours
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.