source: josm/trunk/data/tr.lang@ 5042

Last change on this file since 5042 was 5042, checked in by stoecker, 12 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 55.1 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 [gg/aa/yyyy sa:dk:sn]
4 4 +++++
5 5 -----
6 6 veya
7 7 # Objeler
8 8 -----
9 9 -----
10 10 -----
11 11 -----
12 12 -----
13 13 -----
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 -----
18 18 -----
19 19 -----
20 20 (Metin zaten panoda mevcut.)
21 21 -----
22 22 (URL :
23 23 (Uluslararası kod kullanın, ör +90-212-67890)
24 24 -----
25 25 -----
26 26 -----
27 27 (obje yok)
28 28 -----
29 29 -----
30 30 -----
31 31 -----
32 32 -----
33 33 -----
34 34 -----
35 35 -----
36 36 -----
37 37 -----
38 38 -----
39 39 * Birden fazla yol için veya şu yollardan biri için, veya
40 40 * Birden fazla yol için kullanılan kavşak, veya
41 41 -----
42 42 * Yolun bir veya birkaç kavşağı, birden fazla yol tarafında kullanılabilir.
43 43 * Bir veya birden kavşağı olan yol, birden fazla yol tarafında kullanılabilir, veya
44 44 -----
45 45 -----
46 46 -----
47 47 -----
48 48 -----
49 49 -----
50 50 -----
51 51 -----
52 52 -----
53 53 -----
54 54 -----
55 55 +++++
56 56 -----
57 57 -----
58 58 -----
59 59 -----
60 60 -----
61 61 -----
62 62 -----
63 63 -----
64 64 -----
65 65 -----
66 66 -----
67 67 <GPX izi yüklenmedi>
68 68 -----
69 69 -----
70 70 -----
71 71 <b>-key:İp</b> - "key" anahtarında ''İp'' olmayan
72 72 <b>İpek Yolu</b> - herhangi anahtarda ''İpek'' ve ''Yolu''
73 73 -----
74 74 <b>"İpek Yolu"</b> - herhangi anahtarda ''İpek Yolu''
75 75 -----
76 76 -----
77 77 -----
78 78 -----
79 79 <b>id:</b>... - ID’li olan nesne (yeni nesnelerin ID’si 0)
80 80 -----
81 81 <b>key:</b> - anahtarın ''key'' herhangi değer
82 82 <b>key:İp</b> - "key" anahtarında bir bölümünde ''İp''
83 83 <b>key=*</b> - ''key'' anahtarın herhangi değer. Üstelik de <b>*=value</b>, <b>key=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b> dene
84 84 <b>key=value</b> - ''key'' anahtarının tamamen ''value'' değerinde
85 85 <b>key?</b> - ''key'' anahtarıb ''yes'', ''true'', ''1'' veya ''on'' değerinde
86 86 -----
87 87 -----
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 -----
92 92 -----
93 93 -----
94 94 <b>type:</b>... - üç tür nesneler (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
95 95 -----
96 96 <b>user:</b>... - kullanıcı tarafından değiştirmiş nesneler
97 97 <b>user:anonymous</b> - anonim kullanıcı tarafından değiştirmiş nesneler
98 98 -----
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 <farklı>
103 103 -----
104 104 <dosyanın sonu>
105 105 -----
106 106 -----
107 107 <h2>JOSM Java sürümü 6 gerekiyor.</h2>Kullanılan Java sürümü: {0}.<br>Ya <ul><li>Java (JRE) güncelle ya da</li><li>eski (Java 5 uyumlu) bir JOSM sürümü kullanabilirsin.</li></ul>Ayrıca bak:
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 -----
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 <html><strong>Geçerli indirecek alan</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 <html> "{0}" URL açılamıyor çünkü herhangi bir uygun indirme görevi hazır değil.</html>
127 127 <html>Klasör açılamıyor ''{0}''.<br>Bir dosya seç.</html>
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 -----
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 -----
212 212 -----
213 213 <html>Zaman hesaplanırken GPS alıcınız fotoğrafını göster.<br>Fotoğrafı burda göster.<br>Sadece zamanı ekrandan okuyunuz ve zaman dilimini seçiniz<hr></html>
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 -----
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 -----
232 232 -----
233 233 -----
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 <html>Bu hareket {0} ayrı indirme<br> isteği gerektirir. <br>Devam etmek istiyor musunuz?</html>
238 238 -----
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 -----
246 246 -----
247 247 -----
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 <anahtar>
261 261 -----
262 262 -----
263 263 -----
264 264 <veya>
265 265 -----
266 266 <soru işareti>
267 267 -----
268 268 -----
269 269 -----
270 270 -----
271 271 -----
272 272 -----
273 273 -----
274 274 -----
275 275 -----
276 276 -----
277 277 -----
278 278 -----
279 279 -----
280 280 -----
281 281 -----
282 282 Terkedilmiş demiryolu düzenle
283 283 -----
284 284 Birleştirmey iptal et
285 285 -----
286 286 -----
287 287 Hakkında
288 288 JOSM Hakkında...
289 289 -----
290 290 -----
291 291 -----
292 292 Erişim
293 293 -----
294 294 -----
295 295 -----
296 296 -----
297 297 -----
298 298 Eklenti Yazarın {0} Olduğunu Belirtiyor.
299 299 hesap veya üyelik kartı
300 300 Aksiyon
301 301 -----
302 302 -----
303 303 -----
304 304 -----
305 305 -----
306 306 -----
307 307 -----
308 308 -----
309 309 -----
310 310 Ekle
311 311 -----
312 312 -----
313 313 Nokta Ekle...
314 314 -----
315 315 Ortofoto resim ekle
316 316 -----
317 317 -----
318 318 -----
319 319 Her obje için yeni bir anahtar/değer çifti ekleyiniz
320 320 Varolan yola kavaşka ekle
321 321 -----
322 322 Listeye yeni bir kaynak ekle.
323 323 -----
324 324 -----
325 325 latitude / longitude veya easting / northing yazarak nokta ekleyin.
326 326 -----
327 327 -----
328 328 -----
329 329 -----
330 330 -----
331 331 Yazar bilgisi ekle
332 332 ''{0}'' için çakışma ekle
333 333 İlk seçime hepsini ekle. google-tipi bir arama metni veya osm-xml dönderen bir link olabilir
334 334 -----
335 335 Referans görüntü katmanı ekle {0}
336 336 Kavşak Ekle
337 337 Yola kavşak ekle
338 338 Yola kavşak ekle ve birleştir
339 339 Nokta {0} ekle
340 340 İlişki ekle {0}
341 341 -----
342 342 -----
343 343 -----
344 344 -----
345 345 -----
346 346 -----
347 347 -----
348 348 Seçim listesine ekle
349 349 -----
350 350 -----
351 351 -----
352 352 Yol ekle {0}
353 353 -----
354 354 Adres İnterpolasyon
355 355 Adresler
356 356 -----
357 357 -----
358 358 -----
359 359 -----
360 360 -----
361 361 Referans görüntü katmanı ofsetini ayarla
362 362 -----
363 363 Bu görüntü katmanın konumunu düzelt
364 364 -----
365 365 -----
366 366 -----
367 367 -----
368 368 İdari
369 369 -----
370 370 -----
371 371 -----
372 372 Gelişmiş OAUTH özellikleri
373 373 İleri Tercihler
374 374 Gelişmiş bilgi
375 375 Gelişmiş bilgi (web)
376 376 -----
377 377 havayolu
378 378 -----
379 379 -----
380 380 Havaalanı
381 381 -----
382 382 -----
383 383 Noktalar daire olarak hızala
384 384 Noktalar düz çizgi olarak hızala
385 385 -----
386 386 -----
387 387 Tüm dosya biçimleri
388 388 -----
389 389 -----
390 390 -----
391 391 -----
392 392 -----
393 393 Kiralık Tarım Alanı
394 394 -----
395 395 -----
396 396 -----
397 397 -----
398 398 -----
399 399 -----
400 400 İzin verilen trafik:
401 401 -----
402 402 -----
403 403 -----
404 404 -----
405 405 -----
406 406 -----
407 407 Farklı ortalama hızar için farklı renklerin kullanılmasına izin ver
408 408 -----
409 409 -----
410 410 Dağcı Barakası
411 411 -----
412 412 -----
413 413 Dosyayıda yeniden isimlendir
414 414 -----
415 415 -----
416 416 -----
417 417 -----
418 418 Amerikan Futbol
419 419 -----
420 420 -----
421 421 -----
422 422 -----
423 423 OSM veri kontrol programı, kullanıcı veya program bazlı hataları ayrıştırır
424 424 -----
425 425 Eklentide hata oluştu {0}
426 426 -----
427 427 ''{0}'' Eklentisinden beklenmeyen bir durum oluştu.
428 428 -----
429 429 -----
430 430 -----
431 431 -----
432 432 -----
433 433 -----
434 434 -----
435 435 -----
436 436 -----
437 437 -----
438 438 -----
439 439 Daha düzgün harita grafikleri için ''antialiasing'' uygula .
440 440 -----
441 441 -----
442 442 Seçili değişiklikleri uygula
443 443 Yapıştırma hafızsında bulunan etiket içeriklerini seçili elemanlara ekle.
444 444 -----
445 445 -----
446 446 -----
447 447 -----
448 448 -----
449 449 Uygula?
450 450 -----
451 451 -----
452 452 Arkeolojik Site
453 453 okçuluk
454 454 Devam etmek istediğinize emin misiniz?
455 455 Alan
456 456 -----
457 457 Yer konumunun civarındaki alanı
458 458 -----
459 459 sanat merkezi
460 460 Sanatsal
461 461 -----
462 462 Yeni poligonlar oluştur
463 463 -----
464 464 -----
465 465 -----
466 466 Atletik
467 467 Dikkat: Gerçek Klavye tuşları kullanının!
468 468 İlginç Yerler
469 469 -----
470 470 Ses
471 471 -----
472 472 Ses Ayarları
473 473 {0} daki ses imleçleri
474 474 Ses {0} noktasında eşlendi.
475 475 -----
476 476 Ses: {0}
477 477 -----
478 478 -----
479 479 Avustralyan Futbol
480 480 -----
481 481 -----
482 482 -----
483 483 -----
484 484 -----
485 485 -----
486 486 -----
487 487 -----
488 488 -----
489 489 yazar
490 490 -----
491 491 -----
492 492 -----
493 493 -----
494 494 -----
495 495 -----
496 496 -----
497 497 Yazarlar
498 498 -----
499 499 -----
500 500 -----
501 501 -----
502 502 -----
503 503 -----
504 504 -----
505 505 -----
506 506 -----
507 507 -----
508 508 ATM
509 509 Otomatik indir
510 510 Otomatic etiket düzetmesi
511 511 İsmi veya tanımlaması olan izlerden otomatik olarak ses imleçleri oluştur,
512 512 GPX dosyası açılınca otomatik olarak yol noktalarından imleç tabakası oluştur
513 513 Mevcut
514 514 -----
515 515 -----
516 516 -----
517 517 -----
518 518 -----
519 519 -----
520 520 -----
521 521 Bebek Yuvası
522 522 Geri
523 523 Arkaplanın Kullanım Şartları
524 524 -----
525 525 -----
526 526 -----
527 527 -----
528 528 -----
529 529 fırın
530 530 -----
531 531 -----
532 532 Banka
533 533 -----
534 534 -----
535 535 Bariyer
536 536 +++++
537 537 -----
538 538 havza
539 539 Basketbol
540 540 Piller
541 541 Savaş Alanı
542 542 -----
543 543 Koy
544 544 Sahil
545 545 -----
546 546 Fener
547 547 -----
548 548 -----
549 549 banket
550 550 -----
551 551 Bisiklet
552 552 -----
553 553 -----
554 554 -----
555 555 -----
556 556 +++++
557 557 -----
558 558 -----
559 559 -----
560 560 Boş Tabaka
561 561 Blok
562 562 -----
563 563 -----
564 564 Marina
565 565 direk-iskele
566 566 -----
567 567 Yerimi adı:
568 568 Yer İmleri
569 569 Sınır kontrol noktası
570 570 Botannik İsim
571 571 +++++
572 572 Belediye Sınırı
573 573 -----
574 574 -----
575 575 -----
576 576 -----
577 577 Sınır Çerçevesi
578 578 -----
579 579 Çerçeve
580 580 -----
581 581 Bowling
582 582 -----
583 583 köprü
584 584 -----
585 585 -----
586 586 Ağaçsız_Alan
587 587 -----
588 588 Hata raporları
589 589 Bina
590 590 -----
591 591 -----
592 592 Ana menü oluşturuluyor
593 593 -----
594 594 Hız engeli
595 595 Otobüs Yolu
596 596 otobüs platformu
597 597 otogar
598 598 otobüs durağı
599 599 otobüs geçidi
600 600 kasap
601 601 -----
602 602 -----
603 603 -----
604 604 -----
605 605 -----
606 606 -----
607 607 -----
608 608 -----
609 609 Hava tramvayı
610 610 -----
611 611 Kafe
612 612 -----
613 613 -----
614 614 -----
615 615 -----
616 616 Kampyeri
617 617 Kamp Sitesi
618 618 -----
619 619 -----
620 620 -----
621 621 -----
622 622 Kanal
623 623 İptal
624 624 -----
625 625 -----
626 626 -----
627 627 -----
628 628 -----
629 629 İptal et
630 630 -----
631 631 -----
632 632 -----
633 633 -----
634 634 Dünya dışına bir kavşak ekleyemezsiniz.
635 635 -----
636 636 -----
637 637 -----
638 638 -----
639 639 -----
640 640 -----
641 641 -----
642 642 -----
643 643 -----
644 644 -----
645 645 -----
646 646 -----
647 647 -----
648 648 -----
649 649 Düğümler birleştirilemiyor: Hala kullanılan "{0}" yolunu silmeniz gerekmektedir.
650 650 -----
651 651 -----
652 652 Objeleri dünya dışına taşıyamazsın.
653 653 -----
654 654 Karar verilemeyen çakışma çözülemiyor.
655 655 -----
656 656 -----
657 657 -----
658 658 -----
659 659 Kano
660 660 Çöp Tenekesi
661 661 kapasite
662 662 -----
663 663 Araba
664 664 -----
665 665 Karavan Alanı
666 666 -----
667 667 Kasa
668 668 Kale
669 669 -----
670 670 Hayvan Kapısı
671 671 Mağara Girişi
672 672 Mezarlık
673 673 Merkezi görünüm
674 674 Teleski
675 675 kulübe
676 676 Özellikleri Değiştir
677 677 Yönü değiştirilsin mi?
678 678 -----
679 679 -----
680 680 -----
681 681 Nokta {0} değiştir
682 682 İlişkiyi değiştir
683 683 -----
684 684 İlişkiyi değiştir {0}
685 685 Çözünürlüğü değiştir
686 686 -----
687 687 -----
688 688 -----
689 689 -----
690 690 Yolu değiştir {0}
691 691 {0} nesnenin noktaları değiştirildi
692 692 -----
693 693 Takım ID:
694 694 Değişiklik Takımları Görüntüle
695 695 Değişiklik Takımları Yönetimi
696 696 -----
697 697 -----
698 698 -----
699 699 Takım ID:
700 700 -----
701 701 -----
702 702 -----
703 703 -----
704 704 -----
705 705 Klavye kısayollarını elle değiştir.
706 706 -----
707 707 Beni Düzelt! leri kontrol et.
708 708 Sunucusunda kontrol et
709 709 Özellik anahtarını kontrol et.
710 710 Özellik değerlerini kontrol et.
711 711 -----
712 712 -----
713 713 -----
714 714 -----
715 715 -----
716 716 -----
717 717 Yolların ardışık özdeş noktalar içermesini kontrol et.
718 718 -----
719 719 -----
720 720 -----
721 721 -----
722 722 -----
723 723 -----
724 724 -----
725 725 Seç
726 726 Renk seç
727 727 {0} için bir renk seçiniz
728 728 Ön tanımlı lisans seçiniz
729 729 -----
730 730 OSM nesne tipini seçin
731 731 Arama servisi seç:
732 732 -----
733 733 -----
734 734 klise
735 735 Sinema
736 736 -----
737 737 Şehir
738 738 şehir sınırı
739 739 Şehir Duvarı
740 740 Şehir adı
741 741 Sivil
742 742 Sınıf Tipi
743 743 Sıfırla
744 744 -----
745 745 Metin kutusu sıfırla
746 746 Son kullanılan dosyaların listesi sıfırlatıyor
747 747 -----
748 748 Yoksaymak için <strong>{0}</strong> tıkla.</html>
749 749 -----
750 750 -----
751 751 -----
752 752 -----
753 753 -----
754 754 -----
755 755 -----
756 756 Harici tarayıcıları çalıştırmayı sona erdirmek için tıklayınız.
757 757 Nokta birleştirme işlemini iptal et
758 758 -----
759 759 -----
760 760 -----
761 761 -----
762 762 -----
763 763 -----
764 764 -----
765 765 -----
766 766 -----
767 767 -----
768 768 -----
769 769 {0} Web tarayıcı penceresini açmak için tıklayınız
770 770 -----
771 771 -----
772 772 -----
773 773 -----
774 774 Silmek için tıklayınız. Shift: yol segmentini siler. Alt: kullnılmayan kavşakları silmebir yol silerken. Ctrl:referans objelerini sil
775 775 -----
776 776 -----
777 777 -----
778 778 -----
779 779 -----
780 780 paneli büyütüp/küçültmek için tıklayınız
781 781 -----
782 782 -----
783 783 -----
784 784 -----
785 785 -----
786 786 -----
787 787 -----
788 788 -----
789 789 -----
790 790 -----
791 791 -----
792 792 -----
793 793 -----
794 794 -----
795 795 -----
796 796 -----
797 797 Uçurum
798 798 tırmanma
799 799 -----
800 800 Kapat
801 801 -----
802 802 -----
803 803 -----
804 804 Pencereyi kapat ve indirmeyi iptal et
805 805 Açık olan değişiklik takımları kapat
806 806 -----
807 807 -----
808 808 -----
809 809 -----
810 810 -----
811 811 -----
812 812 -----
813 813 -----
814 814 -----
815 815 Paneli Kapat. Soldaki araç çubuğundan tekrar açabilirsiniz.
816 816 -----
817 817 Kapanış Tarihi
818 818 -----
819 819 -----
820 820 -----
821 821 Açık olan değişiklik takımları kapatıyor
822 822 -----
823 823 -----
824 824 -----
825 825 Kapanıyor...
826 826 Kıyafet
827 827 Sahil Çizgisi
828 828 -----
829 829 Madeni Para
830 830 kolej
831 831 Renk
832 832 -----
833 833 -----
834 834 Renkler
835 835 -----
836 836 -----
837 837 -----
838 838 -----
839 839 -----
840 840 JOSM da farklı objlerin kullandığı renkler.
841 841 Renk
842 842 -----
843 843 -----
844 844 -----
845 845 Yolları Birleştir
846 846 Çeşitli yolları birine birleştir.
847 847 {0} yol birleştir
848 848 -----
849 849 Komut Yığını
850 850 Açıklama
851 851 Açıklama:
852 852 Ticari
853 853 Genel
854 854 -----
855 855 -----
856 856 -----
857 857 -----
858 858 -----
859 859 -----
860 860 Eklenti sitelerini ayarla
861 861 -----
862 862 Yüklü eklentileri ayarla.
863 863 -----
864 864 -----
865 865 -----
866 866 -----
867 867 -----
868 868 -----
869 869 Kaldırma Onayla
870 870 uzak kontrol haereketini onayla
871 871 -----
872 872 -----
873 873 Çelişki
874 874 -----
875 875 -----
876 876 -----
877 877 -----
878 878 -----
879 879 -----
880 880 -----
881 881 -----
882 882 -----
883 883 -----
884 884 -----
885 885 -----
886 886 -----
887 887 -----
888 888 -----
889 889 -----
890 890 -----
891 891 -----
892 892 -----
893 893 -----
894 894 -----
895 895 -----
896 896 Çelişkiler
897 897 -----
898 898 -----
899 899 -----
900 900 -----
901 901 -----
902 902 -----
903 903 Varolan yolu kavşağa ekle
904 904 Bağlı yolun sonuda başka yol var
905 905 Bağlantı Ayarları
906 906 OSM server bağlantı ayarları.
907 907 -----
908 908 İnşaat
909 909 İnşaat Alanı
910 910 -----
911 911 -----
912 912 -----
913 913 -----
914 914 -----
915 915 OSM Server’ına Bağlanıyor...
916 916 Server’e bağlanıyor...
917 917 -----
918 918 Kıta
919 919 Devam et
920 920 -----
921 921 -----
922 922 Yükleme devam et
923 923 -----
924 924 -----
925 925 Devam et, yine de dene
926 926 -----
927 927 Katkılar
928 928 Bakkal
929 929 GPX tabakasına çevir
930 930 Bilgi tabakasına çevir
931 931 Çevrildiği yer: {0}
932 932 -----
933 933 -----
934 934 -----
935 935 -----
936 936 -----
937 937 Kopyala
938 938 Koordinatları Kopyala
939 939 -----
940 940 -----
941 941 -----
942 942 -----
943 943 -----
944 944 Seçili noktanın koordinatlarını panoya kopyala
945 945 -----
946 946 -----
947 947 -----
948 948 -----
949 949 {0} katmanın kopyası
950 950 Seçili objeleri yapıştır alanına (buffer) kopyala.
951 951 -----
952 952 -----
953 953 -----
954 954 -----
955 955 -----
956 956 -----
957 957 -----
958 958 Panoya kopyala ve kapat
959 959 {0} katmanın {1} kopyası
960 960 +++++
961 961 Copyright yılı
962 962 -----
963 963 -----
964 964 imaj ile GPX izini ilişkilendir
965 965 GPX e göre ilişkilendir
966 966 Veri dosyalarına erişim olmadı:\n{0}
967 967 -----
968 968 Yollar birleştiriledi (Tek bir yoluna konulamadı)
969 969 OSM server’ına bağlantı sağlanamadı. Lütfen internet bağlantınızı kontol ediniz.
970 970 -----
971 971 Eleman tipi bulunamadı
972 972 Uyarı seviyesi bulunamadı
973 973 -----
974 974 -----
975 975 Eklenti yüklenemedi {0}. Tercihlerden silinsin mi?
976 976 Tercihler serverdan alınamadı.
977 977 Enlem, Boylam ve Zoom çözümlenemedi. Lütfen kontrol ediniz.
978 978 -----
979 979 Okunamadı "{0}"
980 980 -----
981 981 Etiketteki özellikler okunamadı: {0}
982 982 -----
983 983 ''{0}'' dosyası yeniden adlandırılamadı
984 984 -----
985 985 -----
986 986 +++++
987 987 Seçilen servis girilen link ya da id ile uyuşmadı.Lütfen bir daha deneyin.
988 988 -----
989 989 Ülke
990 990 Ülke kodu
991 991 vilayet
992 992 adliye sarayı
993 993 -----
994 994 -----
995 995 Kapalı Sarnıç
996 996 Vinç
997 997 Daire Oluştur
998 998 -----
999 999 Seçili üç noktadan daire oluştur.
1000 1000 -----
1001 1001 -----
1002 1002 Yeni harita katmanı oluştur
1003 1003 Yeni ilişki oluştur
1004 1004 -----
1005 1005 Alanları Oluştur
1006 1006 -----
1007 1007 Yer imi oluştur
1008 1008 -----
1009 1009 Çoklu poligon oluştur
1010 1010 Çoklu poligon oluştur
1011 1011 Yeni nokta oluştur
1012 1012 -----
1013 1013 -----
1014 1014 -----
1015 1015 Oluşturulma Tarihi
1016 1016 Oluşturulma tarihi:
1017 1017 -----
1018 1018 Oluşturan
1019 1019 Oluşturulma tarihi:
1020 1020 -----
1021 1021 -----
1022 1022 Arayüz Oluşturuluyor.
1023 1023 Kredi Kartı
1024 1024 Kricket
1025 1025 +++++
1026 1026 Kroke
1027 1027 -----
1028 1028 -----
1029 1029 geçit
1030 1030 -----
1031 1031 -----
1032 1032 -----
1033 1033 -----
1034 1034 -----
1035 1035 kesişine yollar
1036 1036 -----
1037 1037 lokanta
1038 1038 -----
1039 1039 Güncel Seçim
1040 1040 -----
1041 1041 -----
1042 1042 -----
1043 1043 -----
1044 1044 -----
1045 1045 -----
1046 1046 -----
1047 1047 Özel WMS Bağlantısı
1048 1048 Renkleri Ayarla
1049 1049 Araç çubuğundaki elemanlar özelleştir.
1050 1050 -----
1051 1051 Kesen
1052 1052 -----
1053 1053 -----
1054 1054 -----
1055 1055 -----
1056 1056 -----
1057 1057 -----
1058 1058 Bisiklet
1059 1059 Döngü bağımlılıkları
1060 1060 -----
1061 1061 -----
1062 1062 -----
1063 1063 -----
1064 1064 Baraj
1065 1065 -----
1066 1066 -----
1067 1067 -----
1068 1068 Veri kaynakları ve türleri
1069 1069 Veri kaynakları
1070 1070 Veri Onaylama
1071 1071 -----
1072 1072 Bakım için database kapalı
1073 1073 -----
1074 1074 Tarih
1075 1075 -----
1076 1076 -----
1077 1077 ATM kartı
1078 1078 -----
1079 1079 Ondalık Derece
1080 1080 -----
1081 1081 -----
1082 1082 -----
1083 1083 -----
1084 1084 -----
1085 1085 -----
1086 1086 Varsayılan
1087 1087 Varsayılan (Otomatik Seçilir)
1088 1088 -----
1089 1089 -----
1090 1090 -----
1091 1091 Sil
1092 1092 -----
1093 1093 -----
1094 1094 Silme Modu
1095 1095 Özelliği Sil
1096 1096 -----
1097 1097 -----
1098 1098 Çift ilişkisi sil
1099 1099 Çift yolları sil
1100 1100 -----
1101 1101 -----
1102 1102 -----
1103 1103 Tamamlanmamış üyeleri silmek istiyor musunuz?
1104 1104 -----
1105 1105 -----
1106 1106 Kavşak veya yolları sil.
1107 1107 -----
1108 1108 -----
1109 1109 İlişkiyi sil {0}
1110 1110 -----
1111 1111 İlişkileri sil
1112 1112 Seçili Objeleri Sil.
1113 1113 -----
1114 1114 Seçili anahtarı her objeden sil
1115 1115 -----
1116 1116 Seçili ilişkiyi sil
1117 1117 Seçili kaynağı listeden sil.
1118 1118 -----
1119 1119 Yoldan gereksiz noktaları sil.
1120 1120 Yolu sil {0}
1121 1121 -----
1122 1122 -----
1123 1123 -----
1124 1124 -----
1125 1125 -----
1126 1126 Silindi veya taşındı nesneler
1127 1127 -----
1128 1128 -----
1129 1129 -----
1130 1130 -----
1131 1131 mezhep
1132 1132 Dişçi
1133 1133 -----
1134 1134 -----
1135 1135 -----
1136 1136 -----
1137 1137 -----
1138 1138 Tanım: {0}
1139 1139 -----
1140 1140 -----
1141 1141 -----
1142 1142 -----
1143 1143 -----
1144 1144 -----
1145 1145 -----
1146 1146 -----
1147 1147 -----
1148 1148 -----
1149 1149 -----
1150 1150 -----
1151 1151 -----
1152 1152 -----
1153 1153 -----
1154 1154 -----
1155 1155 Etkisiz Kıl
1156 1156 Eklentiyi Pasif Yap
1157 1157 -----
1158 1158 Dispenser
1159 1159 -----
1160 1160 -----
1161 1161 Ayarları Göster
1162 1162 Sesin kayıt edildiği yerde hareketli bir ikonu iz boyunca göster.
1163 1163 OSM yollar, nokta veya ilişki hakkında ayrıntılı bilgi görüntüle
1164 1164 -----
1165 1165 koordinatları şu şekilde göster
1166 1166 -----
1167 1167 OSM yollarının, noktalarının veya ilişkilerinin geçmiş bilgileri web tarayıcısında görüntüle.
1168 1168 OSM yolları, nodları ve ilişkileri hakkında tarih bilgisini göster.
1169 1169 Aktif ses izini göster.
1170 1170 -----
1171 1171 Ses menüsünü göster.
1172 1172 Hakkında penceresini göster.
1173 1173 -----
1174 1174 Seçili nesnelerin geçmişini göster.
1175 1175 -----
1176 1176 -----
1177 1177 -----
1178 1178 -----
1179 1179 -----
1180 1180 Noktaları Dağıt
1181 1181 Noktaları düz bir çüzgi olarak dağıt
1182 1182 -----
1183 1183 Kullanılmayan Demiryolu
1184 1184 -----
1185 1185 Değişiklikleri Uygulama
1186 1186 -----
1187 1187 Son çizilen çizgiden sonra bu kadar boşluk varsa okları çizme
1188 1188 -----
1189 1189 -----
1190 1190 -----
1191 1191 Birşey Yapma
1192 1192 -----
1193 1193 Buna izin veriyormusunuz?
1194 1194 kendin-al-market
1195 1195 iskele
1196 1196 Doktor
1197 1197 -----
1198 1198 Köpek Yarışı
1199 1199 -----
1200 1200 -----
1201 1201 İndir
1202 1202 -----
1203 1203 Veriyi İndir
1204 1204 -----
1205 1205 İndirme Konumu
1206 1206 Üyeleri İndir
1207 1207 OSM nesnesini ID ile indir
1208 1208 -----
1209 1209 -----
1210 1210 -----
1211 1211 URL’yi indir
1212 1212 -----
1213 1213 -----
1214 1214 -----
1215 1215 -----
1216 1216 Seçilen alan uygun, server kabul edecektir
1217 1217 Seçilen alan çok büyük; server iptal edecektir
1218 1218 Yeni tabaka olarak indir
1219 1219 -----
1220 1220 -----
1221 1221 -----
1222 1222 -----
1223 1223 Veriyi indir
1224 1224 Hepsini raw gps olarak indir. x1,y1,x2,y2 içeren linkler lat=y&lon=x&zoom=z veya dosyaadı
1225 1225 Hepsini indir x1,y1,x2,y2 içeren linkler lat=y&lon=x&zoom=z veya dosyaadı
1226 1226 Bunun içindeki herşeyi indir:
1227 1227 OSM den bu izi indir
1228 1228 OSM sitesinden indir...
1229 1229 -----
1230 1230 -----
1231 1231 -----
1232 1232 -----
1233 1233 Harita verisi OSM sunucusundan indir.
1234 1234 -----
1235 1235 -----
1236 1236 Sadece kendim değişiklik takımlarım indir
1237 1237 -----
1238 1238 -----
1239 1239 Nesneyi indir
1240 1240 Nesneyi indir...
1241 1241 -----
1242 1242 -----
1243 1243 -----
1244 1244 -----
1245 1245 -----
1246 1246 -----
1247 1247 -----
1248 1248 Yönlendirenleri indir (üst ilişkiler ve yollar)
1249 1249 Yönlendirenleri indir (üst ilişkiler)
1250 1250 -----
1251 1251 İlişkili üyeleri indir
1252 1252 -----
1253 1253 -----
1254 1254 -----
1255 1255 -----
1256 1256 Kutu ile belirlenen sınırları indir
1257 1257 Kutu ile belirlenen alanı ham gps olarak indir
1258 1258 -----
1259 1259 -----
1260 1260 -----
1261 1261 -----
1262 1262 -----
1263 1263 Linkteki bilgiyi indir (lat=x&lon=y&zoom=z)
1264 1264 -----
1265 1265 Görünen mozaikleri indir
1266 1266 -----
1267 1267 {1} nesneden {0} indiriliyor (kalan: {2})
1268 1268 İndirilen GPX Verisi
1269 1269 -----
1270 1270 -----
1271 1271 GPS verisi indiriliyor
1272 1272 OSM bilgisi indiriliyor...
1273 1273 -----
1274 1274 -----
1275 1275 -----
1276 1276 -----
1277 1277 -----
1278 1278 -----
1279 1279 Bilgi İndiriliyor
1280 1280 -----
1281 1281 -----
1282 1282 Açık olan değişiklik takımları indiriliyor...
1283 1283 -----
1284 1284 {0} ve {1} arası bilgiler indiriliyor
1285 1285 -----
1286 1286 -----
1287 1287 -----
1288 1288 -----
1289 1289 Kayakçı Asansörü
1290 1290 -----
1291 1291 -----
1292 1292 Çalan dosyayı sürükle ve bir izin yakınında bırak; SHIFT+bıraksesi senkronize etmek için.
1293 1293 kanalizasyon
1294 1294 Çiz
1295 1295 Yön oklarını çiz
1296 1296 -----
1297 1297 -----
1298 1298 İstediğiniz boyutta bir dikdörtgen çizin, sonra fare düğmesini bırakınız.
1299 1299 -----
1300 1300 İndirilen alan için sınırları çiz
1301 1301 GPS noktalarını bağlayan yönler için okları çiz.
1302 1302 Yol segmentleri için yön ipuçları çiz.
1303 1303 Pasif katmanları farklı renkte çiz
1304 1304 -----
1305 1305 GPS noktaları için geniş nokta çiz.
1306 1306 -----
1307 1307 GPS noktaları boyunca çiz.
1308 1308 Kavşakları Çiz
1309 1309 -----
1310 1310 -----
1311 1311 -----
1312 1312 Segment sıra numaralarını çiz
1313 1313 Server’dan gelen bilginin sınırlarını çiz .
1314 1314 Yön çizgi okları için tablo değerlerini kullan hesap yapma.
1315 1315 Pasif veri katmanlarını farklı renkte çiz
1316 1316 Her segment için kendi yolu buyunca sıra numarası çiz.
1317 1317 Seçim modunda sanal kavşakları çiziniz
1318 1318 Kolay yol düzenlemesi için sanal kavşaklar çiz.
1319 1319 -----
1320 1320 İçme Suyu
1321 1321 -----
1322 1322 -----
1323 1323 Kuru Temizleme
1324 1324 {0} kavşak değiştirildi
1325 1325 Çift
1326 1326 -----
1327 1327 Birçok yol tarafında kullanılan kavşakları çift yap.
1328 1328 Kopyala ve Yapştır ile seçimi çiftle.
1329 1329 -----
1330 1330 Çift Noktalar
1331 1331 Çift ilişki
1332 1332 Çift yol noktaları
1333 1333 Çift yol
1334 1334 -----
1335 1335 -----
1336 1336 -----
1337 1337 -----
1338 1338 -----
1339 1339 -----
1340 1340 -----
1341 1341 -----
1342 1342 -----
1343 1343 -----
1344 1344 -----
1345 1345 -----
1346 1346 -----
1347 1347 Düzenle
1348 1348 10pin Düzenle
1349 1349 -----
1350 1350 Adres Bilgileri Düzenle
1351 1351 Adres İnterpolasyon Düzenle
1352 1352 -----
1353 1353 İdari Sınırları Düzenle
1354 1354 -----
1355 1355 -----
1356 1356 Kiralık Tarım Alanı Düzenle
1357 1357 Dağcı Barakası Düzenle
1358 1358 -----
1359 1359 Arkeolojik Site Düzenle
1360 1360 okçuluk düzenle
1361 1361 sanat merkezi düzenle
1362 1362 Sanatsal Düzenle
1363 1363 Atletik Düzenle
1364 1364 İlginç Yerler Düzenle
1365 1365 Avustralyan Futbol Düzenle
1366 1366 ATM Düzenle
1367 1367 Bebek Yuvası Düzenle
1368 1368 fırın düzenle
1369 1369 Banka düzenle
1370 1370 -----
1371 1371 Baseball Düzenle
1372 1372 havza kullanım düzenle
1373 1373 Basketbol Düzenle
1374 1374 Savaş Alanı Düzenle
1375 1375 koy Düzenle
1376 1376 Sahil Düzenle
1377 1377 -----
1378 1378 Fener Düzenle
1379 1379 -----
1380 1380 Bisiklet parkyeri düzenle
1381 1381 bisiklet kiralama düzenle
1382 1382 Bisiklet dükkanı düzenle
1383 1383 Biergarten Düzenle
1384 1384 Marina düzenle
1385 1385 direk-iskele düzenle
1386 1386 -----
1387 1387 Sınır kontrol noktası düzenle
1388 1388 Boule Düzenle
1389 1389 -----
1390 1390 -----
1391 1391 -----
1392 1392 Bowling Düzenle
1393 1393 Köprü Düzenle
1394 1394 At yolu düzenle
1395 1395 Ağaçsız_Alan Kullanımı Düzenle
1396 1396 -----
1397 1397 Hız engeli düzenle
1398 1398 Otobüs Yolu Düzenle
1399 1399 otobüs platformu düzenle
1400 1400 otogar düzenle
1401 1401 otobüs durağı düzenle
1402 1402 kasap düzenle
1403 1403 Hava tramvayı düzenle
1404 1404 -----
1405 1405 Cafe düzenle
1406 1406 Kamp Sitesi Düzenle
1407 1407 -----
1408 1408 Kanal düzenle
1409 1409 Kano Düzenle
1410 1410 araç kiralam düzenle
1411 1411 tamirci düzenle
1412 1412 Araç Paylaşım alanı düzenle
1413 1413 araçlı alışveriş düzenle
1414 1414 Yıkama düzenle
1415 1415 Karavan Alanı Düzenle
1416 1416 Kale Düzenle
1417 1417 Hayvan Kapısı Düzenle
1418 1418 Mağara Girişi Düzenle
1419 1419 Mezarlık Kullanımı Düzenle
1420 1420 Teleski Düzenle
1421 1421 külübe düzenle
1422 1422 -----
1423 1423 -----
1424 1424 -----
1425 1425 Sinema Düzenle
1426 1426 Şehir Düzenle
1427 1427 şehir sınırı düzenle
1428 1428 Sivil Sınırları Düzenle
1429 1429 Uçurum Düzenle
1430 1430 tırmanma düzenle
1431 1431 -----
1432 1432 -----
1433 1433 Sahil Çizgisi Düzenle
1434 1434 kolej düzenle
1435 1435 Ticari Alan Kullanımı Düzenle
1436 1436 Genel Düzenle
1437 1437 -----
1438 1438 -----
1439 1439 İnşaat Alanı Düzenle
1440 1440 -----
1441 1441 -----
1442 1442 Kıta Düzenle
1443 1443 Bakkal Düzenle
1444 1444 -----
1445 1445 Ülke Düzenle
1446 1446 vilayet Düzenle
1447 1447 adliye sarayı düzenle
1448 1448 Kapalı Sarnıç Düzenle
1449 1449 Vinç Düzenle
1450 1450 Kricket Düzenle
1451 1451 Cricket Nets Düzenle
1452 1452 kroke Düzelt
1453 1453 -----
1454 1454 -----
1455 1455 -----
1456 1456 Bisiklet yolu düzenle
1457 1457 Bisiklet Düzenle
1458 1458 Baraj düzenle
1459 1459 -----
1460 1460 Dişçi Düzenle
1461 1461 -----
1462 1462 -----
1463 1463 -----
1464 1464 Kullanılmayan Demiryolu Düzenle
1465 1465 -----
1466 1466 kendin-al-market düzenle
1467 1467 iskele düzenle
1468 1468 Doktor Düzenle
1469 1469 -----
1470 1470 Köpek Yarışı Düzenle
1471 1471 Kayakçı Asansörü Düzenle
1472 1472 kanalizasyon düzenle
1473 1473 İçme Suyu Düzenle
1474 1474 -----
1475 1475 Kuru Temizleme Düzenle
1476 1476 -----
1477 1477 Büyükelçilik Düzenle
1478 1478 Acil Durum Noktası Düzenle
1479 1479 -----
1480 1480 Giriş düzenle
1481 1481 binicilik düzenle
1482 1482 -----
1483 1483 -----
1484 1484 Çiftlik Arazisi Kullanımı Düzenle
1485 1485 Çiftlik Kullanımı Düzenle
1486 1486 Fast Food düzenle
1487 1487 Dağ Eteği Kullanımı
1488 1488 feribot hat düzenle
1489 1489 Feribot Terminal düzenle
1490 1490 -----
1491 1491 İtfaye İstasyonu Düzenle
1492 1492 Balıkçılık Düzenle
1493 1493 Uçuş adımları düzenle
1494 1494 -----
1495 1495 -----
1496 1496 Yürüyüş Yolu Düzenle
1497 1497 sığ geçit düzenle
1498 1498 orman kullanımı düzenle
1499 1499 Kaynak Düzenle
1500 1500 -----
1501 1501 Yakıt düzenle
1502 1502 -----
1503 1503 -----
1504 1504 -----
1505 1505 Bahçe Düzenle
1506 1506 -----
1507 1507 Gazdeposu Düzenle
1508 1508 Geçit Düzenle
1509 1509 Buzul Düzenle
1510 1510 Golf Düzenle
1511 1511 Golf Alanı Düzenle
1512 1512 -----
1513 1513 Otlak Kullanım Düzenle
1514 1514 Mezarlık Düzenle
1515 1515 yeşil Alan kullanımı düzenle
1516 1516 -----
1517 1517 -----
1518 1518 -----
1519 1519 Misafir Evi Düzenle
1520 1520 jimnastik düzenle
1521 1521 berber düzenle
1522 1522 Son nokta düzenle
1523 1523 Mezra Düzenle
1524 1524 Hampshire Geçidi Düzenle
1525 1525 -----
1526 1526 -----
1527 1527 Sağlıksız Ağaç Düzenle
1528 1528 -----
1529 1529 -----
1530 1530 -----
1531 1531 Otoyolda onarım var olarak düzenle
1532 1532 Hockey Düzenle
1533 1533 At Yarışı Düzenle
1534 1534 Hastane Düzenle
1535 1535 Hostel Düzenle
1536 1536 Hotel Düzenle
1537 1537 Av Standı Düzenle
1538 1538 Endüstriyel Alan Kullanımı Düzenle
1539 1539 Ada Düzenle
1540 1540 -----
1541 1541 -----
1542 1542 -----
1543 1543 -----
1544 1544 -----
1545 1545 Kavşak Düzenle
1546 1546 -----
1547 1547 Anaokul Düzenle
1548 1548 Kiosk Düzenle
1549 1549 geçit düzenle
1550 1550 -----
1551 1551 Kara Düzenle
1552 1552 Toprak Dolum Alanı Düzenle
1553 1553 Çamaşırhane Düzenle
1554 1554 kütüphane düzenle
1555 1555 kalkan geçit düzenle
1556 1556 Hafif Ray Düzenle
1557 1557 DenizFeneri Düzenle
1558 1558 Living Street düzenle
1559 1559 Semt Düzenle
1560 1560 -----
1561 1561 -----
1562 1562 Marina düzenle
1563 1563 -----
1564 1564 -----
1565 1565 -----
1566 1566 Abide Düzenle
1567 1567 Askeri Alan Düzenle
1568 1568 -----
1569 1569 Minyatür Golf Düzenle
1570 1570 -----
1571 1571 -----
1572 1572 -----
1573 1573 Döviz Bürosu Düzenle
1574 1574 tek ray düzenle
1575 1575 Anıt Düzenle
1576 1576 Motel Düzenle
1577 1577 -----
1578 1578 -----
1579 1579 -----
1580 1580 Araçyolunu düzenle
1581 1581 Otoyol Kavşağı birleştirme
1582 1582 araç yolu hattını düzenle
1583 1583 dağ geçidi düzenle
1584 1584 Çamur Alan Düzenle
1585 1585 Çoğul Düzenle
1586 1586 -----
1587 1587 Müze Düzenle
1588 1588 -----
1589 1589 Dar geçiş demiryolu düzenle
1590 1590 Ülke Sınırı Düzenle
1591 1591 Milli Park Sınırı Düzenle
1592 1592 korunacak doğa alanı düzenle
1593 1593 -----
1594 1594 GeceKulubu Düzenle
1595 1595 -----
1596 1596 -----
1597 1597 -----
1598 1598 Dış ortam dükkanları düzenle
1599 1599 -----
1600 1600 -----
1601 1601 Park Düzenle
1602 1602 Park düzenle
1603 1603 Park alanı düzenle
1604 1604 -----
1605 1605 -----
1606 1606 -----
1607 1607 Yol düzenle
1608 1608 Zirve Düzenle
1609 1609 yaya yol sokağını düzenle
1610 1610 Pelota Düzenle
1611 1611 Eczane Düzenle
1612 1612 Piknik Alanı Düzenle
1613 1613 Kemer Düzenle
1614 1614 Suboru hattı Düzenle
1615 1615 atıcılık düzenle
1616 1616 Tapınak Düzenle
1617 1617 -----
1618 1618 Oyun Sahası Düzenle
1619 1619 Polis Düzenle
1620 1620 Politik Sınır Düzenle
1621 1621 Postane Düzenle
1622 1622 Güç Jeneratorü Düzenle
1623 1623 Güç Hattı Düzenle
1624 1624 -----
1625 1625 Güç İstasyonu Düzenle
1626 1626 Alt Güç İstasyonu Düzenle
1627 1627 güç Kulesi Düzenle
1628 1628 Korunmuş demiryolu düzenle
1629 1629 Birincil hat düzenle
1630 1630 Birincil yolu düzenle
1631 1631 Hapishane Düzenle
1632 1632 Özellikleri Düzenle
1633 1633 Pub Düzenle
1634 1634 Kamu Binası Düzenle
1635 1635 -----
1636 1636 taşocağı Düzenle
1637 1637 -----
1638 1638 yarış pisti düzenle
1639 1639 Raket Düzenle
1640 1640 Demiryolu düzenle
1641 1641 Demiryolu alanı kullanımı düzenle
1642 1642 Demiryolu platformu düzenle
1643 1643 oyun alanı kullanımı düzenle
1644 1644 Geri Dönüşüm İstasyonu
1645 1645 Bölge Düzenle
1646 1646 Havuz Kullanımı Düzenle
1647 1647 -----
1648 1648 Yerleşim Alanı Kullanımı Düzenle
1649 1649 yerleşim sokağını düzenle
1650 1650 -----
1651 1651 Restorant Düzenle
1652 1652 Perakende Alan Kullanımı Düzenle
1653 1653 nehir düzenle
1654 1654 Nehirkenarı Düzenle
1655 1655 Yol kısıtlamalarını düzenle
1656 1656 Tipi olmayan yolu düzenle
1657 1657 -----
1658 1658 -----
1659 1659 -----
1660 1660 -----
1661 1661 -----
1662 1662 Harabe Düzenle
1663 1663 -----
1664 1664 -----
1665 1665 Çıkış Kapısı-asker düzenle
1666 1666 -----
1667 1667 okul düzenle
1668 1668 Taşlık Alan Düzenle
1669 1669 Çalılık Düzenle
1670 1670 -----
1671 1671 İkincil yol düzenle
1672 1672 Sevis istasyonu düzenle
1673 1673 Servis yolu düzenle
1674 1674 Sığınak Düzenle
1675 1675 -----
1676 1676 Atıcılık Düzenle
1677 1677 -----
1678 1678 -----
1679 1679 kaykay düzenle
1680 1680 patinaj düzenle
1681 1681 Kayak Düzenle
1682 1682 Gemi Kızağı Düzenle
1683 1683 Futbol Düzenle
1684 1684 -----
1685 1685 spor merkezi düzenle
1686 1686 -----
1687 1687 Spring Düzenle
1688 1688 Stadyum Düzenle
1689 1689 İl Düzenle
1690 1690 -----
1691 1691 Stil düzenle
1692 1692 dere düzenle
1693 1693 -----
1694 1694 -----
1695 1695 -----
1696 1696 Banliyo Düzenle
1697 1697 Metro Düzenle
1698 1698 Metro Girişi Düzenle
1699 1699 Supermarket Düzenle
1700 1700 Gözetim Kamera Düzenle
1701 1701 Poligon Noktası Düzenle
1702 1702 yüzme düzenle
1703 1703 -----
1704 1704 Masa Tenisi Düzenle
1705 1705 -----
1706 1706 taksi istasyonu düzenle
1707 1707 -----
1708 1708 Telefon Düzenle
1709 1709 Tennis Düzenle
1710 1710 -----
1711 1711 -----
1712 1712 Üçüncül yolu düzenle
1713 1713 Tiyatro Düzenle
1714 1714 Lunapark Düzenle
1715 1715 gişe düzenle
1716 1716 Kule Düzenle
1717 1717 Mahalle Düzenle
1718 1718 belediye binası düzenle
1719 1719 -----
1720 1720 İz düzenle
1721 1721 -----
1722 1722 Tramvay Düzenle
1723 1723 tramvay durağı düzenle
1724 1724 -----
1725 1725 Ağaç Düzenle
1726 1726 Anayol düzenle
1727 1727 Anayol Hattı düzünle
1728 1728 -----
1729 1729 -----
1730 1730 -----
1731 1731 -----
1732 1732 Sınıflandırılmamış yolu düzenle
1733 1733 Universite Düzenle
1734 1734 -----
1735 1735 -----
1736 1736 Kahve Makinası Düzenle
1737 1737 Veteriner Düzenle
1738 1738 -----
1739 1739 Seyir Yeri Düzenle
1740 1740 Köy Düzenle
1741 1741 Köy Yerleşimi Düzenle
1742 1742 Bağ Kullanımı Düzenle
1743 1743 Volkan Düzenle
1744 1744 -----
1745 1745 -----
1746 1746 Kanalizasyon Plant Düzenle
1747 1747 Su Düzenle
1748 1748 Su Parkı Düzenle
1749 1749 Su Kulesi Düzenle
1750 1750 -----
1751 1751 -----
1752 1752 şelale düzenle
1753 1753 -----
1754 1754 -----
1755 1755 Yol Kenar Geçişi Düzenle
1756 1756 Yolkenarı İbadetyeri Düzenle
1757 1757 bent dünele
1758 1758 sulak alan düzenle
1759 1759 Yeldeğerimeni Düzenle
1760 1760 Orman Düzenle
1761 1761 Tesis Düzenle
1762 1762 Hayvanat Bahçesi Düzenle
1763 1763 -----
1764 1764 -----
1765 1765 Bir noktanın enlem/boylam düzelt
1766 1766 -----
1767 1767 -----
1768 1768 -----
1769 1769 -----
1770 1770 -----
1771 1771 -----
1772 1772 -----
1773 1773 -----
1774 1774 -----
1775 1775 -----
1776 1776 -----
1777 1777 Seçili kaynağı kontrol et.
1778 1778 Seçili anahtarın değerini her obje için düzenle
1779 1779 Düzenle: {0}
1780 1780 -----
1781 1781 -----
1782 1782 Eğitim
1783 1783 -----
1784 1784 -----
1785 1785 -----
1786 1786 Elektronik cüzdan ve Para Değişim Kartları
1787 1787 -----
1788 1788 -----
1789 1789 yükseklik
1790 1790 -----
1791 1791 toprak set
1792 1792 Büyükelçilik
1793 1793 Acil Durum Noktası
1794 1794 Acil durum telefonu
1795 1795 -----
1796 1796 Boş döküman
1797 1797 -----
1798 1798 Boş yollar
1799 1799 -----
1800 1800 -----
1801 1801 -----
1802 1802 -----
1803 1803 -----
1804 1804 -----
1805 1805 -----
1806 1806 -----
1807 1807 -----
1808 1808 Gitmek istediğiniz konumun enlem/boylamını girin.
1809 1809 -----
1810 1810 İndirilecek URL’yi girin:
1811 1811 -----
1812 1812 -----
1813 1813 Aranacak yerin adını giriniz:
1814 1814 -----
1815 1815 -----
1816 1816 -----
1817 1817 Gelilmiş OAUTH özellikleri gir
1818 1818 Verinin indirileceği URL’yi girin:
1819 1819 -----
1820 1820 -----
1821 1821 -----
1822 1822 -----
1823 1823 -----
1824 1824 -----
1825 1825 -----
1826 1826 İndirilecek nesnenin ID numarasını giriniz
1827 1827 -----
1828 1828 -----
1829 1829 Arama terimi yaz
1830 1830 Giriş
1831 1831 -----
1832 1832 binicilik
1833 1833 -----
1834 1834 Hata
1835 1835 -----
1836 1836 Linkin gösterilmesinde hata
1837 1837 İndirirken hata oluştu
1838 1838 -----
1839 1839 -----
1840 1840 -----
1841 1841 -----
1842 1842 -----
1843 1843 Değerlerin okunmasında Hata {0}:\n {1}
1844 1844 Dosya Yüklemede Sorun
1845 1845 -----
1846 1846 -----
1847 1847 -----
1848 1848 Dosyada Hata {0}
1849 1849 İşleme Hatası {0}:
1850 1850 Sesin çalıştırılmasında hata
1851 1851 -----
1852 1852 -----
1853 1853 -----
1854 1854 Dışarı vermede hata {0}:\n{1}
1855 1855 Klasörden dosya alınmasında hata oluştu {0}\n
1856 1856 offset bilgisisnin okunmasında sorun.\nİstenen format: {0}
1857 1857 -----
1858 1858 Zaman bilgisi ayrıştırılamadı.\nLütfen istenen formatı kullanın
1859 1859 Zaman diliminde sorun var.\nİstenen format: {0}
1860 1860 Ayrıştırma sırasında hata {0}
1861 1861 -----
1862 1862 -----
1863 1863 -----
1864 1864 -----
1865 1865 -----
1866 1866 -----
1867 1867 Hatalar
1868 1868 İndirme sırasında hatalarla karşılaşıldı
1869 1869 -----
1870 1870 -----
1871 1871 -----
1872 1872 -----
1873 1873 -----
1874 1874 -----
1875 1875 Platform başlangıç kancası yürütülüyor.
1876 1876 Çıkış
1877 1877 JOSM’den çık
1878 1878 -----
1879 1879 -----
1880 1880 -----
1881 1881 Programı Kapat.
1882 1882 -----
1883 1883 -----
1884 1884 -----
1885 1885 -----
1886 1886 -----
1887 1887 -----
1888 1888 Zamanı tahmin edilen kesin yol noktaları, izlerden.
1889 1889 Kesin ve geçerli zaman damgalı yol noktaları.
1890 1890 GPX dosyası olarak kaydet...
1891 1891 -----
1892 1892 Dışarı verme opsiyonları
1893 1893 Veri GPX dosyası olarak kaydet.
1894 1894 GPX olarak kaydet...
1895 1895 -----
1896 1896 EXIF den GPS verisi çıkartılıyor
1897 1897 Genişlet
1898 1898 Yolu genişlet
1899 1899 -----
1900 1900 -----
1901 1901 Beni Düzelt!
1902 1902 -----
1903 1903 -----
1904 1904 -----
1905 1905 -----
1906 1906 -----
1907 1907 -----
1908 1908 -----
1909 1909 -----
1910 1910 -----
1911 1911 -----
1912 1912 -----
1913 1913 -----
1914 1914 -----
1915 1915 -----
1916 1916 -----
1917 1917 -----
1918 1918 -----
1919 1919 -----
1920 1920 -----
1921 1921 -----
1922 1922 -----
1923 1923 -----
1924 1924 -----
1925 1925 -----
1926 1926 -----
1927 1927 -----
1928 1928 -----
1929 1929 -----
1930 1930 -----
1931 1931 -----
1932 1932 -----
1933 1933 Çiftlik Arazisi
1934 1934 Çiftlik
1935 1935 +++++
1936 1936 Hızlı Çizim (kötü görünür)
1937 1937 -----
1938 1938 Hızlı ilerleme çarpanı
1939 1939 -----
1940 1940 -----
1941 1941 Ücret
1942 1942 Dağ Eteği
1943 1943 Çit
1944 1944 feribot hat
1945 1945 Feribot Terminal
1946 1946 -----
1947 1947 -----
1948 1948 -----
1949 1949 -----
1950 1950 -----
1951 1951 -----
1952 1952 Dosya
1953 1953 -----
1954 1954 -----
1955 1955 Dosya Format Hatası
1956 1956 -----
1957 1957 -----
1958 1958 Dosya mevcut. Üzerine Yaz?
1959 1959 -----
1960 1960 -----
1961 1961 {0} dosyası mevcut. Üzerine yaz?
1962 1962 {0} Dosyası "{1}" ismi ile yüklendi
1963 1963 Dosya: {0}
1964 1964 -----
1965 1965 -----
1966 1966 -----
1967 1967 -----
1968 1968 -----
1969 1969 Süzgeç
1970 1970 -----
1971 1971 -----
1972 1972 -----
1973 1973 -----
1974 1974 -----
1975 1975 -----
1976 1976 -----
1977 1977 -----
1978 1978 İtfaye İstasyonu
1979 1979 Mangal Alanı
1980 1980 Balıkçılık
1981 1981 Onar
1982 1982 Özellikler Düzelt
1983 1983 Etiket çakışmalarını düzelt
1984 1984 -----
1985 1985 -----
1986 1986 -----
1987 1987 -----
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 -----
1991 1991 -----
1992 1992 -----
1993 1993 İzle
1994 1994 Hat izle
1995 1995 -----
1996 1996 -----
1997 1997 -----
1998 1998 Yüyecek+içecek
1999 1999 Ayak
2000 2000 -----
2001 2001 Gelen çizimde herhangi bilgi olmasa bile çizime zorla.
2002 2002 -----
2003 2003 sığ geçit
2004 2004 orman
2005 2005 Nesneler unuttup görüntüleme fakat silme.
2006 2006 İleri/Geri (saniye)
2007 2007 Klasörde null dosya bulundu {0}\n
2008 2008 {0} Eşleşme bulundu
2009 2009 Kaynak
2010 2010 -----
2011 2011 -----
2012 2012 -----
2013 2013 -----
2014 2014 -----
2015 2015 -----
2016 2016 -----
2017 2017 -----
2018 2018 -----
2019 2019 -----
2020 2020 -----
2021 2021 -----
2022 2022 -----
2023 2023 Yakıt
2024 2024 Benzin İstasyonu
2025 2025 -----
2026 2026 -----
2027 2027 Tam ekran görünümü
2028 2028 -----
2029 2029 -----
2030 2030 -----
2031 2031 -----
2032 2032 -----
2033 2033 GPS Noktaları
2034 2034 gps iz tanımı
2035 2035 -----
2036 2036 GPX Dosyaları (*.gpx *.gpx.gz)
2037 2037 -----
2038 2038 GPX izi:
2039 2039 -----
2040 2040 +++++
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 -----
2044 2044 -----
2045 2045 Bahçe
2046 2046 -----
2047 2047 Gazdeposu
2048 2048 Geçit
2049 2049 -----
2050 2050 Gauss-Krüger
2051 2051 -----
2052 2052 -----
2053 2053 -----
2054 2054 -----
2055 2055 -----
2056 2056 -----
2057 2057 -----
2058 2058 Geotagged Görüntüler
2059 2059 -----
2060 2060 -----
2061 2061 Buzul
2062 2062 Cam
2063 2063 -----
2064 2064 -----
2065 2065 -----
2066 2066 -----
2067 2067 -----
2068 2068 -----
2069 2069 +++++
2070 2070 Golf Alanı
2071 2071 -----
2072 2072 Gps zamanı (fotoğraftan okundu):
2073 2073 -----
2074 2074 Otlak
2075 2075 Mezarlık
2076 2076 -----
2077 2077 Yeşil Alan
2078 2078 -----
2079 2079 -----
2080 2080 -----
2081 2081 -----
2082 2082 -----
2083 2083 -----
2084 2084 +++++
2085 2085 +++++
2086 2086 Misafir Evi
2087 2087 -----
2088 2088 -----
2089 2089 +++++
2090 2090 jimnastik
2091 2091 -----
2092 2092 -----
2093 2093 -----
2094 2094 -----
2095 2095 berber
2096 2096 Mezra
2097 2097 Hampshire Geçidi
2098 2098 -----
2099 2099 -----
2100 2100 -----
2101 2101 -----
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 ''note'' (not) , ''comment'' (yorum) veya ''description'' (açıklama) anahtarı mevcut
2105 2105 -----
2106 2106 -----
2107 2107 -----
2108 2108 Sağlık
2109 2109 -----
2110 2110 Sağlıksız Ağaç
2111 2111 Ağır araç
2112 2112 Çalı Çit
2113 2113 Yükseklik
2114 2114 -----
2115 2115 -----
2116 2116 Yardım
2117 2117 Yardım: {0}
2118 2118 -----
2119 2119 Yarımküre
2120 2120 Sakla
2121 2121 -----
2122 2122 -----
2123 2123 -----
2124 2124 -----
2125 2125 -----
2126 2126 -----
2127 2127 -----
2128 2128 -----
2129 2129 -----
2130 2130 -----
2131 2131 -----
2132 2132 -----
2133 2133 -----
2134 2134 gezme
2135 2135 Tarihi Alanlar
2136 2136 Geçmiş
2137 2137 Geçmiş (web)
2138 2138 -----
2139 2139 -----
2140 2140 -----
2141 2141 -----
2142 2142 -----
2143 2143 +++++
2144 2144 -----
2145 2145 -----
2146 2146 Anasayfa
2147 2147 AT
2148 2148 At Yarışı
2149 2149 Hastane
2150 2150 -----
2151 2151 +++++
2152 2152 +++++
2153 2153 Ev adı
2154 2154 Ev no:
2155 2155 -----
2156 2156 -----
2157 2157 -----
2158 2158 -----
2159 2159 Av Standı
2160 2160 Şu zaman dilimindeyim:
2161 2161 +++++
2162 2162 +++++
2163 2163 -----
2164 2164 -----
2165 2165 -----
2166 2166 -----
2167 2167 -----
2168 2168 -----
2169 2169 -----
2170 2170 -----
2171 2171 -----
2172 2172 -----
2173 2173 -----
2174 2174 -----
2175 2175 -----
2176 2176 Belirlenmişse, konfigürsayonu sıfırla.
2177 2177 Yoksay
2178 2178 -----
2179 2179 -----
2180 2180 -----
2181 2181 Bütünm grubu veya tek elemanları yoksay?
2182 2182 -----
2183 2183 elemanlar Yoksayılıyor
2184 2184 -----
2185 2185 Yanlış linkler atlanıldı: URL: "{0}"
2186 2186 hatalı dosya atlandı URL: "{0}"
2187 2187 -----
2188 2188 -----
2189 2189 -----
2190 2190 -----
2191 2191 -----
2192 2192 -----
2193 2193 -----
2194 2194 -----
2195 2195 -----
2196 2196 -----
2197 2197 Hatalı söylem ''{0}''
2198 2198 enlem değeri ''{0}'' geçerli değil
2199 2199 -----
2200 2200 -----
2201 2201 boylam değeri ''{0}'' geçerli değil
2202 2202 -----
2203 2203 -----
2204 2204 Geçersiz obje bulundu id=0
2205 2205 -----
2206 2206 Hatatı RegEx ''{0}''
2207 2207 -----
2208 2208 -----
2209 2209 -----
2210 2210 -----
2211 2211 -----
2212 2212 -----
2213 2213 -----
2214 2214 -----
2215 2215 -----
2216 2216 -----
2217 2217 -----
2218 2218 -----
2219 2219 -----
2220 2220 Görüntü
2221 2221 -----
2222 2222 -----
2223 2223 -----
2224 2224 -----
2225 2225 -----
2226 2226 -----
2227 2227 -----
2228 2228 -----
2229 2229 -----
2230 2230 -----
2231 2231 -----
2232 2232 -----
2233 2233 -----
2234 2234 -----
2235 2235 -----
2236 2236 Sesi içeri al
2237 2237 -----
2238 2238 -----
2239 2239 -----
2240 2240 Görüntüleri içeri al
2241 2241 -----
2242 2242 -----
2243 2243 -----
2244 2244 -----
2245 2245 -----
2246 2246 -----
2247 2247 -----
2248 2248 -----
2249 2249 -----
2250 2250 -----
2251 2251 -----
2252 2252 -----
2253 2253 Ref=0, eksik <member> tanımı.
2254 2254 -----
2255 2255 -----
2256 2256 -----
2257 2257 -----
2258 2258 -----
2259 2259 -----
2260 2260 -----
2261 2261 Endüstriyel
2262 2262 Bilgi
2263 2263 -----
2264 2264 Bilgi
2265 2265 -----
2266 2266 -----
2267 2267 -----
2268 2268 -----
2269 2269 -----
2270 2270 Ayarlar Okunuyor
2271 2271 OSM API başlatılıyor
2272 2272 -----
2273 2273 Map biçimleri yükleniyor
2274 2274 -----
2275 2275 -----
2276 2276 Ön ayarlar yükleniyor
2277 2277 -----
2278 2278 Onaylayıcı yükleniyor
2279 2279 -----
2280 2280 -----
2281 2281 -----
2282 2282 -----
2283 2283 -----
2284 2284 -----
2285 2285 -----
2286 2286 -----
2287 2287 -----
2288 2288 Geçersiz ID listesi\n Nesneler indirilemedi
2289 2289 -----
2290 2290 -----
2291 2291 -----
2292 2292 -----
2293 2293 Geçersiz Tarih
2294 2294 -----
2295 2295 Geçersiz offset
2296 2296 Geçersiz özellik anahtar
2297 2297 -----
2298 2298 -----
2299 2299 Geçersiz imla yanlışı satırı: {0}
2300 2300 Geçersiz etkiket kontrol satırı - {0}: {1}
2301 2301 Geçersiz zaman dilimi
2302 2302 -----
2303 2303 -----
2304 2304 Özellik anahtarında geçersiz -boşluk- karakteri
2305 2305 -----
2306 2306 -----
2307 2307 -----
2308 2308 -----
2309 2309 -----
2310 2310 Ada
2311 2311 -----
2312 2312 -----
2313 2313 -----
2314 2314 -----
2315 2315 -----
2316 2316 -----
2317 2317 -----
2318 2318 -----
2319 2319 -----
2320 2320 -----
2321 2321 -----
2322 2322 -----
2323 2323 -----
2324 2324 JPEG görüntüsü (*.jpg)
2325 2325 Java OpenStreetMap Editörü
2326 2326 Java Sürümü {0}
2327 2327 -----
2328 2328 Birleşme Alanları Fonksiyonu
2329 2329 Nokta ile çizgi birleştir
2330 2330 Nokta ile yol birleştir
2331 2331 Alanları birleştirmeyi onayla
2332 2332 Örtüşen alanları birleştir
2333 2333 Üstüste gelen alanlar birleştirildi
2334 2334 Birbiriyle örtüşen alanları birleştir
2335 2335 Konuma Git
2336 2336 Oraya zıpla
2337 2337 Konuma Git
2338 2338 -----
2339 2339 -----
2340 2340 Kavşak
2341 2341 -----
2342 2342 -----
2343 2343 -----
2344 2344 -----
2345 2345 -----
2346 2346 -----
2347 2347 -----
2348 2348 -----
2349 2349 -----
2350 2350 -----
2351 2351 -----
2352 2352 -----
2353 2353 -----
2354 2354 Anahtar
2355 2355 Anhatar ''{0}'' geçersiz .
2356 2356 -----
2357 2357 -----
2358 2358 Anahtar:
2359 2359 -----
2360 2360 klavye kısayolları
2361 2361 Anahtar kelimeler
2362 2362 Anaokul
2363 2363 +++++
2364 2364 geçit
2365 2365 -----
2366 2366 LKS-92 (Latviya TM)
2367 2367 -----
2368 2368 Ses, görüntü ve web imleçlerini işaretle.
2369 2369 -----
2370 2370 -----
2371 2371 -----
2372 2372 -----
2373 2373 -----
2374 2374 -----
2375 2375 +++++
2376 2376 Kara
2377 2377 Arazi Kullanımı
2378 2378 Toprak Dolum
2379 2379 +++++
2380 2380 -----
2381 2381 Şeritler
2382 2382 Dil
2383 2383 Son değişiklik: {0}
2384 2384 En son eklenti güncellemesi {0} gün önce yapıldı.
2385 2385 -----
2386 2386 Enlem
2387 2387 -----
2388 2388 -----
2389 2389 -----
2390 2390 -----
2391 2391 -----
2392 2392 -----
2393 2393 -----
2394 2394 -----
2395 2395 -----
2396 2396 Çamaşırhane
2397 2397 Tabaka
2398 2398 -----
2399 2399 -----
2400 2400 -----
2401 2401 -----
2402 2402 -----
2403 2403 -----
2404 2404 -----
2405 2405 -----
2406 2406 -----
2407 2407 tabaka listede yok.
2408 2408 Katman: {0}
2409 2409 Katmanlar
2410 2410 Lead-in zamanı (saniye)
2411 2411 Dinlenme Alanı
2412 2412 -----
2413 2413 -----
2414 2414 -----
2415 2415 -----
2416 2416 -----
2417 2417 hemzemin geçit
2418 2418 kütüphane
2419 2419 Lisans
2420 2420 -----
2421 2421 Kalkan geçit
2422 2422 -----
2423 2423 Hafif Ray
2424 2424 DenizFeneri
2425 2425 çizgi referansı
2426 2426 -----
2427 2427 -----
2428 2428 -----
2429 2429 -----
2430 2430 -----
2431 2431 -----
2432 2432 -----
2433 2433 -----
2434 2434 -----
2435 2435 -----
2436 2436 -----
2437 2437 -----
2438 2438 Canlı Sokak
2439 2439 -----
2440 2440 Bütün Mozaikleri Yükle
2441 2441 -----
2442 2442 -----
2443 2443 Mozaik Yükle
2444 2444 -----
2445 2445 WMS tabakasını dosyadan yükle
2446 2446 -----
2447 2447 -----
2448 2448 -----
2449 2449 -----
2450 2450 -----
2451 2451 -----
2452 2452 -----
2453 2453 Eski eklentiler yükleniyor
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 -----
2457 2457 Görüntü tercihleri yükleniyor
2458 2458 -----
2459 2459 -----
2460 2460 Eklentiler yükleniyor
2461 2461 -----
2462 2462 -----
2463 2463 -----
2464 2464 -----
2465 2465 Yükleniyor {0}
2466 2466 -----
2467 2467 -----
2468 2468 Semt
2469 2469 -----
2470 2470 Kilitle
2471 2471 +++++
2472 2472 -----
2473 2473 -----
2474 2474 Boylam
2475 2475 -----
2476 2476 Arama Yeri:
2477 2477 Görünüm
2478 2478 Arama yeri:
2479 2479 Seyir Kulesi
2480 2480 -----
2481 2481 Beni Düzelt! değeri içeren yol veya noktalara bak.
2482 2482 -----
2483 2483 -----
2484 2484 -----
2485 2485 -----
2486 2486 -----
2487 2487 -----
2488 2488 Ses dosyasının başlangıcını işaretle
2489 2489 Yolunun paralel yolu oluşturuluyor
2490 2490 -----
2491 2491 -----
2492 2492 -----
2493 2493 -----
2494 2494 -----
2495 2495 -----
2496 2496 -----
2497 2497 -----
2498 2498 İnsan Yapımı
2499 2499 -----
2500 2500 -----
2501 2501 -----
2502 2502 -----
2503 2503 Harita
2504 2504 -----
2505 2505 Harita Projeksiyonu
2506 2506 Harita Ayarları
2507 2507 -----
2508 2508 Harita: {0}
2509 2509 -----
2510 2510 -----
2511 2511 -----
2512 2512 +++++
2513 2513 -----
2514 2514 işaretli noktalardan imleçler
2515 2515 İmleçler {0}
2516 2516 -----
2517 2517 +++++
2518 2518 -----
2519 2519 -----
2520 2520 Malzeme
2521 2521 -----
2522 2522 -----
2523 2523 -----
2524 2524 -----
2525 2525 -----
2526 2526 -----
2527 2527 Max. hız (km/sa)
2528 2528 -----
2529 2529 Max. ağırlık (ton)
2530 2530 -----
2531 2531 -----
2532 2532 -----
2533 2533 Her istek için max. alan:
2534 2534 -----
2535 2535 Çizgilerin çizilmesi için maximum uzunluk (metre) . Herşeyin çizilmesi için ''-1'' yap.
2536 2536 Maximum uzunluk (metre)
2537 2537 -----
2538 2538 -----
2539 2539 -----
2540 2540 -----
2541 2541 Üyesi
2542 2542 -----
2543 2543 Üyeler
2544 2544 -----
2545 2545 -----
2546 2546 -----
2547 2547 Abide
2548 2548 Menu İsmi
2549 2549 Menu ismi (Varsayılan)
2550 2550 +++++
2551 2551 +++++
2552 2552 Birleştir
2553 2553 Noktaları birleştir
2554 2554 Katmanları birleştir
2555 2555 Noktaları en eskisiyle birleştir
2556 2556 -----
2557 2557 Seleksiyonu birleştir
2558 2558 Varsayılan tabaka başka bir tabaka ile birleştir
2559 2559 Seçmiş olduğunuz nesneleri başka bir katmanın içinde birleştirin
2560 2560 -----
2561 2561 {0} nokta birleştiriliyor
2562 2562 -----
2563 2563 -----
2564 2564 -----
2565 2565 -----
2566 2566 -----
2567 2567 -----
2568 2568 -----
2569 2569 -----
2570 2570 Günün Mesajı mevcut değil
2571 2571 -----
2572 2572 -----
2573 2573 -----
2574 2574 -----
2575 2575 Askeri
2576 2576 -----
2577 2577 -----
2578 2578 Min. Hız (km/h)
2579 2579 -----
2580 2580 -----
2581 2581 -----
2582 2582 Minyatür Golf
2583 2583 Minimum uzaklık (pixel)
2584 2584 -----
2585 2585 Yansı
2586 2586 Seçili nokta ya da yolları aynala
2587 2587 -----
2588 2588 -----
2589 2589 -----
2590 2590 -----
2591 2591 -----
2592 2592 -----
2593 2593 -----
2594 2594 -----
2595 2595 -----
2596 2596 -----
2597 2597 -----
2598 2598 -----
2599 2599 -----
2600 2600 -----
2601 2601 -----
2602 2602 -----
2603 2603 -----
2604 2604 -----
2605 2605 -----
2606 2606 -----
2607 2607 -----
2608 2608 -----
2609 2609 -----
2610 2610 -----
2611 2611 -----
2612 2612 -----
2613 2613 -----
2614 2614 +++++
2615 2615 -----
2616 2616 -----
2617 2617 -----
2618 2618 -----
2619 2619 -----
2620 2620 Döviz Bürosu
2621 2621 tek ray
2622 2622 Anıt
2623 2623 -----
2624 2624 -----
2625 2625 -----
2626 2626 -----
2627 2627 -----
2628 2628 +++++
2629 2629 -----
2630 2630 -----
2631 2631 otomobil
2632 2632 Motosiklet
2633 2633 -----
2634 2634 -----
2635 2635 -----
2636 2636 Araçyolu
2637 2637 Otoyol Kavşağı
2638 2638 Araç yolu hattı
2639 2639 Dağ geçidi
2640 2640 -----
2641 2641 Noktayı taşı...
2642 2642 -----
2643 2643 -----
2644 2644 Aşağı
2645 2645 -----
2646 2646 -----
2647 2647 -----
2648 2648 -----
2649 2649 Sola Git
2650 2650 Açıları 90 veya 180 derece olacak şekilde noktaları taşı
2651 2651 -----
2652 2652 Objeleri taşı {0}
2653 2653 Sağa Git
2654 2654 Seçili üyeyi aşağı taşı
2655 2655 Seçili üyeyi yukarı taşı
2656 2656 -----
2657 2657 -----
2658 2658 Seçili tabakayı bir satır aşağı taşı.
2659 2659 Seçili tabakayı bir satır yukarı taşı.
2660 2660 Seçili noktalar düz çizgi olarak yerleştir
2661 2661 Seçili noktaları daire olarak yerleştir
2662 2662 Taşı
2663 2663 Yukarı Git
2664 2664 -----
2665 2665 Taşı {0}
2666 2666 Objeleri taşı {0}
2667 2667 Çamur
2668 2668 Çoğul
2669 2669 -----
2670 2670 -----
2671 2671 -----
2672 2672 -----
2673 2673 -----
2674 2674 Müse
2675 2675 -----
2676 2676 Değişiklik Takımlarım
2677 2677 -----
2678 2678 -----
2679 2679 -----
2680 2680 -----
2681 2681 -----
2682 2682 NMEA içeri alınmasında hata!
2683 2683 NMEA içeri alınması başarılı
2684 2684 -----
2685 2685 İsim
2686 2686 -----
2687 2687 -----
2688 2688 -----
2689 2689 Kullanıcının Adı.
2690 2690 -----
2691 2691 İsim: {0}
2692 2692 {0} isim verilen izler
2693 2693 İsimlendirilmiş izler.
2694 2694 -----
2695 2695 Dar geçiş demiryolu
2696 2696 Milli
2697 2697 -----
2698 2698 -----
2699 2699 -----
2700 2700 korunacak doğa alanı
2701 2701 -----
2702 2702 -----
2703 2703 -----
2704 2704 -----
2705 2705 Yeni
2706 2706 -----
2707 2707 -----
2708 2708 Yeni Katman
2709 2709 -----
2710 2710 Yeni Anahtar
2711 2711 Yeni ofset
2712 2712 -----
2713 2713 -----
2714 2714 Yeni Rol
2715 2715 -----
2716 2716 Yeni Değer
2717 2717 Sonraki
2718 2718 -----
2719 2719 GeceKlubu
2720 2720 -----
2721 2721 -----
2722 2722 Tabakada ses ile ilişkilendirilecek GPX izi yok.
2723 2723 Kısayol Yok
2724 2724 -----
2725 2725 -----
2726 2726 -----
2727 2727 -----
2728 2728 -----
2729 2729 Yüklenilecek değişiklik yok.
2730 2730 -----
2731 2731 -----
2732 2732 Yakınlaştıracak bir çakışma yok.
2733 2733 -----
2734 2734 -----
2735 2735 -----
2736 2736 -----
2737 2737 Bu alanda veri bulunamadı.
2738 2738 Bilgi yüklenemedi.
2739 2739 Tarih Yok
2740 2740 Sesi işaretleyecek herhangi bir nesne yok.
2741 2741 Çıkış Yok
2742 2742 -----
2743 2743 -----
2744 2744 -----
2745 2745 Görüntü Yok
2746 2746 -----
2747 2747 -----
2748 2748 -----
2749 2749 Kesişme bulunamadı. Hiçbir şey değiştirilmedi.
2750 2750 ''{0}'' için herhangi karşılık bulunamadı
2751 2751 Açık olan değişiklik takımı yok
2752 2752 Açık olan değişiklik takımları yok
2753 2753 -----
2754 2754 -----
2755 2755 -----
2756 2756 -----
2757 2757 -----
2758 2758 -----
2759 2759 seçili GPX izi yok
2760 2760 -----
2761 2761 -----
2762 2762 Etiket yok
2763 2763 Hedef katman yok
2764 2764 -----
2765 2765 -----
2766 2766 WMS URL veya Resim id geçersiz
2767 2767 Onaylama hatası yok
2768 2768 -----
2769 2769 -----
2770 2770 -----
2771 2771 -----
2772 2772 -----
2773 2773 -----
2774 2774 -----
2775 2775 -----
2776 2776 -----
2777 2777 -----
2778 2778 -----
2779 2779 Aynı isimli noktalar
2780 2780 -----
2781 2781 -----
2782 2782 -----
2783 2783 -----
2784 2784 Kavşakların hiçbiri herhangi bir nesneye yapışık değil.
2785 2785 Yolların kavşakları herhangi nesneye yapışık değil.
2786 2786 Kuzey
2787 2787 -----
2788 2788 -----
2789 2789 -----
2790 2790 -----
2791 2791 -----
2792 2792 Not
2793 2793 -----
2794 2794 Not: OSM lisansı ile GPL lisansı birbirne uygun değil. GPL lisanslı izleri yüklemek istermisiniz?
2795 2795 Not:Bir yol seçili ise, bu yol çıkartılmış kavşaklardan yeni bir kopya\noluşturur ve yeni kavşaklar seçilir. Aksi halde, bütün yollar kendi kopyalarını oluşturur ve bütün kavşaklar seçilir
2796 2796 Notlar
2797 2797 Hiçbişey
2798 2798 ''{0}'' için yapılan aramada herhangi bir ekleme yapılmadı.
2799 2799 -----
2800 2800 ''{0}'' için yapılan aramada, herhangi birşey çıkartılmadı
2801 2801 Yakınlaştıracak bir şey yok.
2802 2802 -----
2803 2803 Dışa vermek için bir şey yok. Önce veri al, salak!
2804 2804 -----
2805 2805 Yüklenilecek bişey yok. Lütfen ilk seçim yapınız.
2806 2806 -----
2807 2807 Boş göstergeç(Pointer) hatası, bazı etiketler eksik olmalı.
2808 2808 Numara
2809 2809 -----
2810 2810 -----
2811 2811 -----
2812 2812 -----
2813 2813 -----
2814 2814 -----
2815 2815 -----
2816 2816 -----
2817 2817 -----
2818 2818 Numara şeması
2819 2819 -----
2820 2820 -----
2821 2821 -----
2822 2822 +++++
2823 2823 -----
2824 2824 -----
2825 2825 -----
2826 2826 -----
2827 2827 -----
2828 2828 -----
2829 2829 +++++
2830 2830 OSM Şifresi.
2831 2831 -----
2832 2832 -----
2833 2833 -----
2834 2834 -----
2835 2835 -----
2836 2836 -----
2837 2837 -----
2838 2838 -----
2839 2839 Obje
2840 2840 -----
2841 2841 Nesne ID’si :
2842 2842 Nesne numaraları virgül yada boşluk kullanılarfak ayrılabilir.<br/> Örnek: <b><ul><li>1 2 5</li><li>1,2,5</li></ul><br/></b> Karışık durumda nesneleri şu şekilde belirtin: <b>w123, n110, w12, r15</b><br/>
2843 2843 -----
2844 2844 -----
2845 2845 Nesne tipi:
2846 2846 -----
2847 2847 -----
2848 2848 -----
2849 2849 Eklenilecek objeler:
2850 2850 Silinecek objeler:
2851 2851 Düzenlenecek objeler:
2852 2852 -----
2853 2853 -----
2854 2854 -----
2855 2855 -----
2856 2856 -----
2857 2857 -----
2858 2858 -----
2859 2859 Kaydırma kaydı ismi için girilen isim mevcut. Üzerine yazmak istiyormusunuz?
2860 2860 Kaydırma İmleri
2861 2861 -----
2862 2862 +++++
2863 2863 Ofset:
2864 2864 Tamam
2865 2865 Eski Anahtar
2866 2866 Eski Rol
2867 2867 Eski Değer
2868 2868 İstek üzerine
2869 2869 Yükleme
2870 2870 -----
2871 2871 tek Yol
2872 2872 Tek noktalı yollar
2873 2873 -----
2874 2874 -----
2875 2875 -----
2876 2876 TekYol
2877 2877 -----
2878 2878 -----
2879 2879 -----
2880 2880 -----
2881 2881 -----
2882 2882 -----
2883 2883 -----
2884 2884 Sadece yolun başında
2885 2885 -----
2886 2886 -----
2887 2887 Konum Aç...
2888 2888 -----
2889 2889 -----
2890 2890 Son Kullanılanlardan Aç
2891 2891 Veri yüklemek için boş bir WMS tabakası aç
2892 2892 -----
2893 2893 Dosya aç.
2894 2894 -----
2895 2895 Bütün komutların listesini göster (Geri Al Alanı).
2896 2896 Yüklenmiş katmanların listesini aç
2897 2897 İlişkilerin listesini göster.
2898 2898 Seçili obje üzerinde çalışna kişilerin listesini göster.
2899 2899 Seçili nesneler için birleştime penceresi aç.
2900 2900 -----
2901 2901 Küresel ayarlarının seçenekleri aç
2902 2902 Seçim listesi penceresini aç.
2903 2903 -----
2904 2904 URL aç...
2905 2905 Seçili ilişki için bir editör aç.
2906 2906 -----
2907 2907 Başka GPX izi aç
2908 2908 Başka bir fotoğraf aç
2909 2909 -----
2910 2910 -----
2911 2911 Dosya Aç
2912 2912 -----
2913 2913 -----
2914 2914 -----
2915 2915 -----
2916 2916 -----
2917 2917 Onaylama penceresini aç.
2918 2918 -----
2919 2919 Aç...
2920 2920 Açık/Kapalı:
2921 2921 -----
2922 2922 -----
2923 2923 -----
2924 2924 -----
2925 2925 -----
2926 2926 -----
2927 2927 -----
2928 2928 -----
2929 2929 OpenStreetMap verisi
2930 2930 Açılış saati
2931 2931 -----
2932 2932 ''{0}'' dosyası açılıyor...
2933 2933 Dosyaları açıyor
2934 2934 Link açma işlemi bu platformda desteklenmiyor (''{0}'')
2935 2935 -----
2936 2936 -----
2937 2937 -----
2938 2938 +++++
2939 2939 -----
2940 2940 Seçilebilen Özellikler:
2941 2941 seçmeli tipler
2942 2942 -----
2943 2943 -----
2944 2944 -----
2945 2945 Dikdörtgenleştir
2946 2946 -----
2947 2947 Dikdörtgen olarak şekilendir
2948 2948 -----
2949 2949 -----
2950 2950 -----
2951 2951 Diğerleri
2952 2952 -----
2953 2953 -----
2954 2954 Dışortam
2955 2955 -----
2956 2956 -----
2957 2957 -----
2958 2958 Üstüste gelen yollar
2959 2959 Üstüste gelen demiryolları
2960 2960 Üstüste gelen yollar
2961 2961 -----
2962 2962 -----
2963 2963 Üzerine Yaz
2964 2964 -----
2965 2965 -----
2966 2966 -----
2967 2967 -----
2968 2968 -----
2969 2969 PUWG (Polonya)
2970 2970 PUWG 1992 (Polonya)
2971 2971 PUWG 2000 Zone {0} (Polonya)
2972 2972 -----
2973 2973 -----
2974 2974 Boya Stili {0}: {1}
2975 2975 -----
2976 2976 -----
2977 2977 Kağıt
2978 2978 Paralel
2979 2979 -----
2980 2980 "downloadgps" parametresi dosya isimleri ve dosya URLleri kabul etmemektedir.
2981 2981 -----
2982 2982 -----
2983 2983 -----
2984 2984 -----
2985 2985 -----
2986 2986 +++++
2987 2987 -----
2988 2988 Park
2989 2989 Park alanı
2990 2990 -----
2991 2991 -----
2992 2992 Ayrıştırma hatası: gpx dökümanı için geçersiz yapı.
2993 2993 -----
2994 2994 -----
2995 2995 -----
2996 2996 -----
2997 2997 -----
2998 2998 -----
2999 2999 -----
3000 3000 -----
3001 3001 -----
3002 3002 -----
3003 3003 -----
3004 3004 şifre
3005 3005 -----
3006 3006 -----
3007 3007 Yapıştır
3008 3008 -----
3009 3009 Etiketleri Yapıştır
3010 3010 -----
3011 3011 Yapıştır hafızasındaki bilgileri yapıştır.
3012 3012 Tamamlanmamış üyeler olmadan yapıştır.
3013 3013 Yol
3014 3014 -----
3015 3015 Zirve
3016 3016 Yaya Yolu
3017 3017 -----
3018 3018 -----
3019 3019 -----
3020 3020 +++++
3021 3021 -----
3022 3022 -----
3023 3023 -----
3024 3024 -----
3025 3025 -----
3026 3026 Veri doğruluğunu kontrol et
3027 3027 -----
3028 3028 -----
3029 3029 Eczane
3030 3030 Telefon Numarası
3031 3031 -----
3032 3032 Fotoğraf zamanı (exif den):
3033 3033 -----
3034 3034 Piknik Alanı
3035 3035 Kemer
3036 3036 -----
3037 3037 Suboru Hattı
3038 3038 -----
3039 3039 atıcılık
3040 3040 Tapınak
3041 3041 Yerler
3042 3042 -----
3043 3043 Oynat/Dondur ses.
3044 3044 Sein çalınması bu saniyede başlar (öncesinde veya sonrasında), ses izi gereklidir
3045 3045 Oyun Sahası
3046 3046 lütfen emin değilseniz iptal ediniz
3047 3047 -----
3048 3048 -----
3049 3049 -----
3050 3050 -----
3051 3051 -----
3052 3052 -----
3053 3053 -----
3054 3054 -----
3055 3055 -----
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 -----
3059 3059 -----
3060 3060 -----
3061 3061 -----
3062 3062 -----
3063 3063 -----
3064 3064 -----
3065 3065 -----
3066 3066 -----
3067 3067 -----
3068 3068 -----
3069 3069 -----
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 -----
3073 3073 -----
3074 3074 -----
3075 3075 -----
3076 3076 -----
3077 3077 -----
3078 3078 -----
3079 3079 -----
3080 3080 Lütfen kullanıcı adınızı ve parolanızı girin. Parola düz metin olarak dosyasına <strong>kaydedilmeyip</strong> sunucuya yalnızca <strong>bir kez</strong> gönderilir. Sonraki veri yükleme işlemlerinde artık parolan sorulmayacak.
3081 3081 -----
3082 3082 -----
3083 3083 -----
3084 3084 Lütfen bir anahtar seçiniz
3085 3085 Lütfen bir değer seçiniz
3086 3086 -----
3087 3087 Lütfen bir seçim yapınız.
3088 3088 En azından dört nokta seç.
3089 3089 Lütfen en az bir yüklenmiş nokta, yön veya ilişki seçiniz.
3090 3090 -----
3091 3091 En azından bir nokta veya bir yol seç
3092 3092 -----
3093 3093 Lütfen basitleştime için en az bir yol seçiniz.
3094 3094 Lütfen en az bir yol seçiniz.
3095 3095 En azından üç nokta seçmen lazım
3096 3096 -----
3097 3097 Lütfen birleştirmek için en az iki yol seçiniz.
3098 3098 Ya tam iki veya üç ayrı nokta seç ya da tam iki veya üç nokta içeren tek bir yol seç
3099 3099 Lütfen kopyalama için seçim yapınız
3100 3100 -----
3101 3101 Silmek için bir satır seçiniz.
3102 3102 Editlemek için bir satır seçiniz.
3103 3103 Lütfen hedef katmanı seçin
3104 3104 -----
3105 3105 -----
3106 3106 lütfen hangi özelliğin değişimin uygulanacağını seçiniz.
3107 3107 Eklenti JOSM ile beraber geliyor.
3108 3108 -----
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 -----
3112 3112 -----
3113 3113 -----
3114 3114 -----
3115 3115 Eklentiler
3116 3116 -----
3117 3117 -----
3118 3118 Nokta Numarası
3119 3119 -----
3120 3120 -----
3121 3121 Polis
3122 3122 -----
3123 3123 -----
3124 3124 -----
3125 3125 -----
3126 3126 -----
3127 3127 Posta Kutusu
3128 3128 Postane
3129 3129 Posta kodu
3130 3130 -----
3131 3131 -----
3132 3132 Güç Jeneratorü
3133 3133 Güç Hattı
3134 3134 Güç İstasyonu
3135 3135 Alt Güç İstasyonu
3136 3136 Güç Kulesi
3137 3137 -----
3138 3138 -----
3139 3139 -----
3140 3140 -----
3141 3141 -----
3142 3142 -----
3143 3143 Öntanımlı
3144 3144 -----
3145 3145 -----
3146 3146 -----
3147 3147 -----
3148 3148 -----
3149 3149 Tercihler
3150 3150 Tercihler {0} üzerinde saklanıldı
3151 3151 Tercihler...
3152 3152 -----
3153 3153 -----
3154 3154 -----
3155 3155 -----
3156 3156 -----
3157 3157 -----
3158 3158 Korunmuş
3159 3159 -----
3160 3160 -----
3161 3161 -----
3162 3162 -----
3163 3163 Ayarlanmış
3164 3164 -----
3165 3165 -----
3166 3166 -----
3167 3167 -----
3168 3168 Önceki
3169 3169 Birincil
3170 3170 Birincil hat
3171 3171 -----
3172 3172 -----
3173 3173 Hapishane
3174 3174 -----
3175 3175 -----
3176 3176 -----
3177 3177 -----
3178 3178 -----
3179 3179 -----
3180 3180 -----
3181 3181 -----
3182 3182 -----
3183 3183 -----
3184 3184 -----
3185 3185 -----
3186 3186 Projeksiyon türü
3187 3187 -----
3188 3188 -----
3189 3189 Özellikler
3190 3190 Özellik / Üyelik
3191 3191 Özellik kontol edici :
3192 3192 Seçili objenin özellikleri
3193 3193 -----
3194 3194 -----
3195 3195 -----
3196 3196 Özellikleri
3197 3197 Özellikleri (sorunlu)
3198 3198 Özellikler/Üyelikler
3199 3199 Özellik: {0} / Üyelik: {1}
3200 3200 Özellik anahtarı HTML bilgisi içeriyor
3201 3201 Özellik anahtarı -boşluk- karakteri ile başlıyor veya bitiyor
3202 3202 Yaptığınız yükleme için kısa bir bilgi yazınız:
3203 3203 -----
3204 3204 -----
3205 3205 -----
3206 3206 -----
3207 3207 -----
3208 3208 -----
3209 3209 +++++
3210 3210 Kamu Binası
3211 3211 -----
3212 3212 Toplu taşıma araçları
3213 3213 Toplu taşıma
3214 3214 -----
3215 3215 Kaldır
3216 3216 Kaldır...
3217 3217 Bütünses,görüntü ve web imleçleri metin etiketi yerleştir.
3218 3218 -----
3219 3219 Taşocağı
3220 3220 Sorgula
3221 3221 -----
3222 3222 -----
3223 3223 -----
3224 3224 -----
3225 3225 -----
3226 3226 -----
3227 3227 -----
3228 3228 -----
3229 3229 -----
3230 3230 -----
3231 3231 -----
3232 3232 -----
3233 3233 -----
3234 3234 yarış pisti
3235 3235 Raket
3236 3236 Demiryolu
3237 3237 Demiryolu
3238 3238 Demiryolu sonu
3239 3239 Demiryolu platformu
3240 3240 -----
3241 3241 Demiryolu alanı
3242 3242 -----
3243 3243 -----
3244 3244 Ham GPS verisi
3245 3245 Fotoğraflar okunuyor...
3246 3246 -----
3247 3247 -----
3248 3248 -----
3249 3249 -----
3250 3250 -----
3251 3251 -----
3252 3252 -----
3253 3253 {0} Okunuyor...
3254 3254 Beni oku
3255 3255 gerçek İsim
3256 3256 Gerçekten seçili kısmı ilişkiden silmek istiyormusun {0}?
3257 3257 -----
3258 3258 -----
3259 3259 -----
3260 3260 oyun alanı
3261 3261 Rectifiye İmaj...
3262 3262 Geri Dönüşüm
3263 3263 -----
3264 3264 Tekrar Yap
3265 3265 -----
3266 3266 Son bitmemiş komutu tekrar yap.
3267 3267 -----
3268 3268 -----
3269 3269 Referans
3270 3270 referans (iz numarası)
3271 3271 -----
3272 3272 -----
3273 3273 -----
3274 3274 -----
3275 3275 -----
3276 3276 -----
3277 3277 Referans Numarası
3278 3278 -----
3279 3279 -----
3280 3280 Yenile
3281 3281 Bölge
3282 3282 -----
3283 3283 -----
3284 3284 Çakışmaları Reddet ve Kaydet
3285 3285 İlişki
3286 3286 İlişki ...
3287 3287 -----
3288 3288 -----
3289 3289 -----
3290 3290 -----
3291 3291 -----
3292 3292 -----
3293 3293 -----
3294 3294 -----
3295 3295 -----
3296 3296 -----
3297 3297 -----
3298 3298 -----
3299 3299 -----
3300 3300 -----
3301 3301 -----
3302 3302 İlişkiler
3303 3303 İlişkilerin üyeleri aynı
3304 3304 İlişkiler: {0}
3305 3305 Dikdörtgendeki objeleri seçmek için fare düğmesini bırakınız.
3306 3306 -----
3307 3307 Dönmeyi durdurmak için fare düğmesini bırakınız.
3308 3308 -----
3309 3309 Din
3310 3310 Yenile
3311 3311 +++++
3312 3312 -----
3313 3313 -----
3314 3314 -----
3315 3315 -----
3316 3316 -----
3317 3317 -----
3318 3318 -----
3319 3319 Uzak Kontrol
3320 3320 -----
3321 3321 -----
3322 3322 Şu linkten uzak kontrolle veri alınmak istenildi.Link:
3323 3323 -----
3324 3324 API tarafından uzaktan kontrol veri yüklemesi soruldu.
3325 3325 -----
3326 3326 -----
3327 3327 -----
3328 3328 Kaldır
3329 3329 -----
3330 3330 -----
3331 3331 -----
3332 3332 -----
3333 3333 -----
3334 3334 -----
3335 3335 -----
3336 3336 -----
3337 3337 Fotoğrafı tabakadan kaldır
3338 3338 -----
3339 3339 -----
3340 3340 -----
3341 3341 -----
3342 3342 -----
3343 3343 -----
3344 3344 -----
3345 3345 -----
3346 3346 -----
3347 3347 -----
3348 3348 -----
3349 3349 -----
3350 3350 -----
3351 3351 Çift noktaları silindi
3352 3352 -----
3353 3353 -----
3354 3354 -----
3355 3355 -----
3356 3356 -----
3357 3357 Takayı yeniden isimlerdir
3358 3358 -----
3359 3359 -----
3360 3360 -----
3361 3361 -----
3362 3362 araç kiralam
3363 3363 tamirci
3364 3364 -----
3365 3365 "{0}" u, "{1}" bununla değiştir
3366 3366 hatayı Bildir
3367 3367 -----
3368 3368 -----
3369 3369 -----
3370 3370 -----
3371 3371 İstek Detayı: {0}
3372 3372 -----
3373 3373 Havuz
3374 3374 +++++
3375 3375 Tercihleri varsayılan değerlere getir
3376 3376 -----
3377 3377 yerleşim alanı
3378 3378 -----
3379 3379 Yerleşim Alanı
3380 3380 Applet’i verilen geometriye göre tekrar ayarlayınız (format: GENIŞLIKxYUKSEKLIK)
3381 3381 Çözümle
3382 3382 -----
3383 3383 -----
3384 3384 {0} koordinatlarındaki çakışmaları çöz
3385 3385 -----
3386 3386 -----
3387 3387 -----
3388 3388 -----
3389 3389 -----
3390 3390 -----
3391 3391 -----
3392 3392 -----
3393 3393 -----
3394 3394 -----
3395 3395 -----
3396 3396 -----
3397 3397 -----
3398 3398 +++++
3399 3399 -----
3400 3400 Dosyalar geri yükleniyor
3401 3401 -----
3402 3402 Perakende
3403 3403 istinat duvarı
3404 3404 -----
3405 3405 -----
3406 3406 -----
3407 3407 -----
3408 3408 -----
3409 3409 -----
3410 3410 -----
3411 3411 -----
3412 3412 -----
3413 3413 -----
3414 3414 +++++
3415 3415 -----
3416 3416 Yolları ters çevir
3417 3417 Yönü değiştirip birleştir
3418 3418 Seçili yollar için yönü ters çevir.
3419 3419 -----
3420 3420 Yolunun yönünü ters çevir
3421 3421 Yolları ters çevir
3422 3422 Sahil şeridi tersine dön
3423 3423 Ters çizilmiş sahil çizgisi: kara solda değil
3424 3424 Ters çizilmiş yer: kara solda değil
3425 3425 Değişiklikleri geri al
3426 3426 -----
3427 3427 Revizyon
3428 3428 -----
3429 3429 -----
3430 3430 nehir
3431 3431 Nehirkenarı
3432 3432 yol (tipi bilinmiyor)
3433 3433 Yol kısıtlamaları
3434 3434 Rol
3435 3435 -----
3436 3436 -----
3437 3437 -----
3438 3438 -----
3439 3439 -----
3440 3440 İlişkide rolü şunu gösteriyor
3441 3441 -----
3442 3442 Döner Kavşak
3443 3443 -----
3444 3444 -----
3445 3445 -----
3446 3446 -----
3447 3447 -----
3448 3448 -----
3449 3449 -----
3450 3450 -----
3451 3451 Harabe
3452 3452 -----
3453 3453 -----
3454 3454 -----
3455 3455 -----
3456 3456 -----
3457 3457 -----
3458 3458 -----
3459 3459 SIM-kart
3460 3460 SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (İsveç)
3461 3461 -----
3462 3462 -----
3463 3463 -----
3464 3464 Çıkış Kapısı-asker
3465 3465 -----
3466 3466 -----
3467 3467 Kaydet
3468 3468 -----
3469 3469 -----
3470 3470 Farklı Kaydet...
3471 3471 GPX olarak sakla
3472 3472 -----
3473 3473 Katmanı Kaydet
3474 3474 OSM dosyası olarak sakla
3475 3475 -----
3476 3476 -----
3477 3477 -----
3478 3478 WMS tabakasını dosyaya kaydet
3479 3479 -----
3480 3480 -----
3481 3481 Yine de kaydet
3482 3482 -----
3483 3483 -----
3484 3484 -----
3485 3485 -----
3486 3486 -----
3487 3487 Varolan bilgileri yeni bir dosyaya kaydet.
3488 3488 Şimdiki bilgiyi kaydet.
3489 3489 -----
3490 3490 -----
3491 3491 -----
3492 3492 KullanıcıAdı ve şifreyi Sakla (Düz Metin Olarak)
3493 3493 -----
3494 3494 -----
3495 3495 -----
3496 3496 -----
3497 3497 Klasör aranıyor {0}
3498 3498 Okul
3499 3499 Hurda Metal
3500 3500 Taşlık Alan
3501 3501 Çalılık
3502 3502 -----
3503 3503 Ara
3504 3504 -----
3505 3505 -----
3506 3506 -----
3507 3507 -----
3508 3508 -----
3509 3509 Nesne ara.
3510 3510 -----
3511 3511 Ön tanımlarında ara
3512 3512 Ön tanımlarında ara
3513 3513 Metin ara:
3514 3514 -----
3515 3515 -----
3516 3516 Ara...
3517 3517 -----
3518 3518 -----
3519 3519 ikinci isim
3520 3520 -----
3521 3521 İkincil
3522 3522 -----
3523 3523 -----
3524 3524 -----
3525 3525 -----
3526 3526 Seçim.: İlişki.:{0} / Yollar:{1} / Kavşaklar:{2}
3527 3527 Seçiniz
3528 3528 Hepsini Seç
3529 3529 -----
3530 3530 -----
3531 3531 -----
3532 3532 -----
3533 3533 Bütün silinmesi geri alınan objeleri bilgi tabakasında seç. Bu aynızamanda eksik objeleride seçer
3534 3534 -----
3535 3535 -----
3536 3536 -----
3537 3537 -----
3538 3538 Şunların Arasında Seçiniz:
3539 3539 -----
3540 3540 Veriyi yeni katmana indirmek için seçiniz
3541 3541 -----
3542 3542 -----
3543 3543 -----
3544 3544 -----
3545 3545 -----
3546 3546 -----
3547 3547 -----
3548 3548 -----
3549 3549 -----
3550 3550 -----
3551 3551 -----
3552 3552 -----
3553 3553 -----
3554 3554 -----
3555 3555 -----
3556 3556 -----
3557 3557 -----
3558 3558 -----
3559 3559 -----
3560 3560 Hedef katmanı seçin
3561 3561 -----
3562 3562 -----
3563 3563 -----
3564 3564 -----
3565 3565 -----
3566 3566 -----
3567 3567 -----
3568 3568 -----
3569 3569 -----
3570 3570 -----
3571 3571 -----
3572 3572 -----
3573 3573 -----
3574 3574 -----
3575 3575 -----
3576 3576 Yapılan aramaya göre seçim yap
3577 3577 -----
3578 3578 -----
3579 3579 -----
3580 3580 Seçim
3581 3581 Seçim boş
3582 3582 Seçim nokta veya yollardan oluşmalı
3583 3583 -----
3584 3584 -----
3585 3585 Seçim: {0}
3586 3586 -----
3587 3587 Kendini kesen yollar
3588 3588 -----
3589 3589 Farklı Katman
3590 3590 Ayıraç
3591 3591 -----
3592 3592 -----
3593 3593 -----
3594 3594 Servis
3595 3595 -----
3596 3596 -----
3597 3597 Servis
3598 3598 -----
3599 3599 -----
3600 3600 -----
3601 3601 -----
3602 3602 -----
3603 3603 -----
3604 3604 WMS İmi Belirle
3605 3605 -----
3606 3606 -----
3607 3607 -----
3608 3608 -----
3609 3609 -----
3610 3610 -----
3611 3611 -----
3612 3612 Haritada seçili elemanları listedede seç.
3613 3613 -----
3614 3614 -----
3615 3615 -----
3616 3616 -----
3617 3617 -----
3618 3618 -----
3619 3619 -----
3620 3620 -----
3621 3621 Tercihleri doğrudan ayarla. Dikkatli kullanılmalı!
3622 3622 Varsayılan ayarlar alınıyor
3623 3623 -----
3624 3624 Ses çalıcısı ve ses imleç ayarları.
3625 3625 Harita Projeksiyonu ve İnterpolasyon Ayarları.
3626 3626 -----
3627 3627 -----
3628 3628 Paylaşım Alanı
3629 3629 -----
3630 3630 -----
3631 3631 Sığınak
3632 3632 -----
3633 3633 -----
3634 3634 Atıcılık
3635 3635 Alışveriş
3636 3636 Dükkanlar
3637 3637 -----
3638 3638 Kısayol
3639 3639 -----
3640 3640 -----
3641 3641 Eklentiyi Pasif Hale Getireyim mi?
3642 3642 -----
3643 3643 Çerçeveyi Görüntüle
3644 3644 -----
3645 3645 Durum Raporunu Göster
3646 3646 -----
3647 3647 -----
3648 3648 -----
3649 3649 -----
3650 3650 -----
3651 3651 -----
3652 3652 -----
3653 3653 -----
3654 3654 -----
3655 3655 -----
3656 3656 -----
3657 3657 -----
3658 3658 -----
3659 3659 -----
3660 3660 Seçim listesindeki objenin ID sini göster
3661 3661 -----
3662 3662 Asıl araç çubuğundan ses menusunu gizle/göster.
3663 3663 -----
3664 3664 -----
3665 3665 -----
3666 3666 +++++
3667 3667 -----
3668 3668 -----
3669 3669 -----
3670 3670 -----
3671 3671 -----
3672 3672 Bu Yardımı Göster
3673 3673 Göster/Sakla
3674 3674 -----
3675 3675 -----
3676 3676 -----
3677 3677 -----
3678 3678 -----
3679 3679 -----
3680 3680 -----
3681 3681 -----
3682 3682 Sicilya - İtalya
3683 3683 -----
3684 3684 -----
3685 3685 Benzer isimli yollar
3686 3686 -----
3687 3687 -----
3688 3688 -----
3689 3689 Yolu Basitleştir
3690 3690 Seçilen tüm yolları basitleştir
3691 3691 -----
3692 3692 Yolları basitleştir?
3693 3693 -----
3694 3694 -----
3695 3695 -----
3696 3696 -----
3697 3697 Tek Eleman
3698 3698 -----
3699 3699 -----
3700 3700 -----
3701 3701 kaykay
3702 3702 patinaj
3703 3703 Kayak
3704 3704 Kayak
3705 3705 -----
3706 3706 -----
3707 3707 -----
3708 3708 -----
3709 3709 -----
3710 3710 -----
3711 3711 Hareketli Harita
3712 3712 Gemi Kızağı
3713 3713 -----
3714 3714 -----
3715 3715 -----
3716 3716 -----
3717 3717 Düzgün harita grafikleri (antialiasing)
3718 3718 -----
3719 3719 -----
3720 3720 kar motosikleti
3721 3721 Futbol
3722 3722 -----
3723 3723 -----
3724 3724 -----
3725 3725 Bazı çok uzak yol noktaları, zaman hassiyetine uymadığı için çıkartıldı.
3726 3726 -----
3727 3727 -----
3728 3728 -----
3729 3729 -----
3730 3730 -----
3731 3731 -----
3732 3732 -----
3733 3733 -----
3734 3734 -----
3735 3735 Güney
3736 3736 -----
3737 3737 Özürlü Alanı
3738 3738 -----
3739 3739 -----
3740 3740 Özel deyimler
3741 3741 hız kamerası
3742 3742 +++++
3743 3743 Yolları Böl
3744 3744 Seçili kavşakta yolu böl.
3745 3745 {0} Yolu {1} parçaya bölünecek
3746 3746 Yolu parçalara ayır
3747 3747 Spor
3748 3748 Spor (Topla)
3749 3749 Spor Aktivite
3750 3750 -----
3751 3751 spor merkezi
3752 3752 +++++
3753 3753 Stadyum
3754 3754 Standart unix geometry argümanı
3755 3755 +++++
3756 3756 Arama Başlat
3757 3757 İndirmeyi başlat
3758 3758 Veriyi indirmeye başla
3759 3759 -----
3760 3760 İzin başlangıcı (başka imleç yoksa hep bu kullanılır).
3761 3761 klasör arama başladı
3762 3762 -----
3763 3763 -----
3764 3764 -----
3765 3765 -----
3766 3766 -----
3767 3767 İl
3768 3768 -----
3769 3769 -----
3770 3770 -----
3771 3771 Durum Raporu
3772 3772 adımlar
3773 3773 -----
3774 3774 Stil
3775 3775 Dur
3776 3776 -----
3777 3777 dere
3778 3778 -----
3779 3779 -----
3780 3780 Sokak adı
3781 3781 Sokaklar
3782 3782 +++++
3783 3783 -----
3784 3784 -----
3785 3785 -----
3786 3786 -----
3787 3787 -----
3788 3788 -----
3789 3789 -----
3790 3790 -----
3791 3791 -----
3792 3792 -----
3793 3793 Süzgeç ekle
3794 3794 -----
3795 3795 Banliyo
3796 3796 Metro
3797 3797 Metro Girişi
3798 3798 -----
3799 3799 -----
3800 3800 -----
3801 3801 +++++
3802 3802 -----
3803 3803 -----
3804 3804 -----
3805 3805 -----
3806 3806 -----
3807 3807 -----
3808 3808 -----
3809 3809 Yüzey
3810 3810 -----
3811 3811 Gözetim
3812 3812 Poligon Noktası
3813 3813 Tuhaf veri bulundu - yine de yükle?
3814 3814 -----
3815 3815 yüzme
3816 3816 Swiss Grid (İsviçre)
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 -----
3820 3820 Sesi Eşle
3821 3821 -----
3822 3822 -----
3823 3823 -----
3824 3824 GPS receiver ile Fotoğrafın zamanını eşitle
3825 3825 -----
3826 3826 -----
3827 3827 -----
3828 3828 -----
3829 3829 -----
3830 3830 -----
3831 3831 -----
3832 3832 -----
3833 3833 -----
3834 3834 -----
3835 3835 -----
3836 3836 -----
3837 3837 -----
3838 3838 Masa Tenisi
3839 3839 -----
3840 3840 -----
3841 3841 -----
3842 3842 -----
3843 3843 -----
3844 3844 -----
3845 3845 -----
3846 3846 -----
3847 3847 Etiket kontrolcusu kaynağı
3848 3848 Etiketleme Ayarları
3849 3849 Etiketler
3850 3850 -----
3851 3851 -----
3852 3852 -----
3853 3853 -----
3854 3854 -----
3855 3855 Yeni değişiklik takımının etiketleri
3856 3856 Boş değerli etiketler
3857 3857 Etiketler:
3858 3858 -----
3859 3859 -----
3860 3860 Taksi
3861 3861 -----
3862 3862 Telefon
3863 3863 Telefon kart
3864 3864 +++++
3865 3865 -----
3866 3866 -----
3867 3867 Üçüncül
3868 3868 +++++
3869 3869 -----
3870 3870 -----
3871 3871 -----
3872 3872 Denetle {0}/{1}: {2} başlanıyor
3873 3873 -----
3874 3874 -----
3875 3875 -----
3876 3876 -----
3877 3877 Segment çizildi.
3878 3878 -----
3879 3879 -----
3880 3880 -----
3881 3881 -----
3882 3882 -----
3883 3883 -----
3884 3884 -----
3885 3885 -----
3886 3886 -----
3887 3887 -----
3888 3888 -----
3889 3889 -----
3890 3890 Hız ilerleme durumu
3891 3891 Önceki ve şimdiki yol kısımları arasındaki açı.
3892 3892 -----
3893 3893 -----
3894 3894 -----
3895 3895 -----
3896 3896 -----
3897 3897 Kopyalanan veri tamamlanmamış nesneleri içeriyor.Yapıştırma esnasında tamamlanmamış nesneler silinecek.Veriyi tamamlanmamış nesneler olmadan yapıştırmak istermisiniz?
3898 3898 -----
3899 3899 Seçim çıkartmak için kullanılamaz.
3900 3900 -----
3901 3901 -----
3902 3902 -----
3903 3903 -----
3904 3904 -----
3905 3905 -----
3906 3906 -----
3907 3907 Belge veri içermiyor.
3908 3908 -----
3909 3909 Aşağıdaki seçtikleri nesneleri ve onlara bağlı olanları nesneler katmanından kaldırılacak:
3910 3910 -----
3911 3911 -----
3912 3912 Fare imleci üzerindeki coğrafi enlem.
3913 3913 Fare imleci üzerindeki coğrafi boylam.
3914 3914 -----
3915 3915 -----
3916 3916 -----
3917 3917 -----
3918 3918 Yeni yol segmentinin uzunluğu çizildi.
3919 3919 Max seçim alanı boyutu 0.25 ve sizin alanınız çok büyük. Daha küçükalan seçiniz veya planet.osm yi kullanın
3920 3920 -----
3921 3921 Fare imleci üzerindeki objenin adı.
3922 3922 İlgili düğmeye basıldıktan sonra ilieri veya geri atlama zamanı, sn olarak
3923 3923 -----
3924 3924 -----
3925 3925 Eklenti ayarlardan çıkartıldı, tamamen kaldırmak için JOSM u tekrar çalıştırın.
3926 3926 -----
3927 3927 -----
3928 3928 Asıl kayıt zamanı ile kayıt cihazının kaydettiği zaman arası oran
3929 3929 İfadede "{0}" şu noktada hata var {1}, tam hata:\n\n{2}
3930 3930 -----
3931 3931 -----
3932 3932 İstenen alan çok büyük. Lütfen biraz yakınlaştır veya çözünürlüğünü değiştir
3933 3933 -----
3934 3934 Seçili alan tamamlanmamış. Devam edilsin mi?
3935 3935 seçili kavşaklar aynı yolu paylaşmıyorlar.
3936 3936 -----
3937 3937 Seçim {0} yol içeriyor.Hepsini basitleştirmek istediğinize emin misiniz?
3938 3938 -----
3939 3939 -----
3940 3940 -----
3941 3941 İmla kontrolu için kaynak dosya veya link veya etiket kontolcusu veri dosyası
3942 3942 -----
3943 3943 -----
3944 3944 -----
3945 3945 -----
3946 3946 Yol seçili kavşaktan bölünemez. (İpucu: Yolun ortasından kavşak seçiniz)
3947 3947 Yollar değişik yön kullanıldığı için birleştirilemez. Bazılarının yönü değiştirmek istermisiniz?
3948 3948 Tiyatro
3949 3949 -----
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 -----
3953 3953 Lunapark
3954 3954 -----
3955 3955 Açık kaldı değişiklik takımları bulunmadı
3956 3956 Güncellemek için seçilmiş herhangi bir nesne bulunmamaktadır.
3957 3957 Çözülmemiş çelişkiler var. Çelişkiler kaydedilmeyecektir! Devam?
3958 3958 -----
3959 3959 -----
3960 3960 Bu imleç için tanımlanan link gösterilemedi.
3961 3961 Dışalım işlemi esnasında {0} çakışma oldu.
3962 3962 Bu kazayla silinmiş nodları yönetebilir.
3963 3963 -----
3964 3964 Bu kayıdın sonunda.
3965 3965 -----
3966 3966 Bu kavşak başka bir nesneye yapışık değil.
3967 3967 Seçtikleri nesneleri görünümünden kaldırılıyor.<br>Katmandından kaldırılıyor fakat gönderme işlemlerinde <i>asla</i> silinmiyecek<br>.
3968 3968 -----
3969 3969 -----
3970 3970 Bu test özellik anahtarlarını ve değerlerindeki yanlışları kontrol eder.
3971 3971 -----
3972 3972 -----
3973 3973 -----
3974 3974 Bu test etiketsiz ve herhangi bir yola dahil olmayan noktaları kontrol eder.
3975 3975 Bu test etiketsiz, boş ve tek noktalı yolları kontrol eder.
3976 3976 Bu test bazı noktaları birden fazla içeren yolları kontrol eder.
3977 3977 Bu test yazım hatalarına karşı test yapar.
3978 3978 Bu test bir yolun son noktasının yakınında başka yol varmı kontrolunu yapar.
3979 3979 -----
3980 3980 -----
3981 3981 -----
3982 3982 -----
3983 3983 Bu test, kesişen iki noktanın tek yoldan fazla kullanılmama durumunu inceler.
3984 3984 Bu test sahil çizgisi doğrumu diye kontrol eder.
3985 3985 Bu test aynı lokasyonda birden fazla nokta varmı kontrol eder.
3986 3986 -----
3987 3987 -----
3988 3988 Bu test su, yer ve sahilçizgisi yönünü kontrol eder.
3989 3989 -----
3990 3990 Bu test aynı isme sahip kavşakları kontrol eder (çift olabilirler).
3991 3991 Bu test dairesel yolların kapalı olmasını kontrol eder.
3992 3992 -----
3993 3993 Bu noktalar daire şeklinde değiller. Vazgeçtik.
3994 3994 -----
3995 3995 Pafta Numarası
3996 3996 -----
3997 3997 -----
3998 3998 -----
3999 3999 -----
4000 4000 -----
4001 4001 -----
4002 4002 Zamandilimi:
4003 4003 -----
4004 4004 -----
4005 4005 -----
4006 4006 -----
4007 4007 -----
4008 4008 -----
4009 4009 -----
4010 4010 GPX hatlarını sabitle
4011 4011 -----
4012 4012 Tel Göünümünü İşaretle
4013 4013 -----
4014 4014 Tam ekran görünümüne geç
4015 4015 Değişiklik Listesi ekranını aç/kapat
4016 4016 -----
4017 4017 Görünen metin ve ikonları sabitle.
4018 4018 Seçili tabakanın görünen kısmını sabitle.
4019 4019 Anahtar: {0}
4020 4020 Genel ayarları sabitle ''{0}''.
4021 4021 Tuvalet
4022 4022 -----
4023 4023 ücret
4024 4024 gişe
4025 4025 -----
4026 4026 Araç: {0}
4027 4027 Araç Çubuğu
4028 4028 -----
4029 4029 -----
4030 4030 Araç Çubuğu Özelleştir
4031 4031 Araçlar
4032 4032 -----
4033 4033 -----
4034 4034 -----
4035 4035 -----
4036 4036 Turizm
4037 4037 -----
4038 4038 Kule
4039 4039 -----
4040 4040 -----
4041 4041 Mahalle
4042 4042 belediye binası
4043 4043 -----
4044 4044 -----
4045 4045 İz
4046 4046 -----
4047 4047 -----
4048 4048 -----
4049 4049 -----
4050 4050 Trafik ışıkları
4051 4051 -----
4052 4052 -----
4053 4053 Tramvay
4054 4054 Tramvay durağı
4055 4055 -----
4056 4056 -----
4057 4057 -----
4058 4058 -----
4059 4059 Ağaç
4060 4060 Anayol
4061 4061 Anayol Hattı
4062 4062 -----
4063 4063 Hata bildirmeden önce eklentinin yeni versiyonu ile güncellemeyi deneyin.
4064 4064 -----
4065 4065 -----
4066 4066 Tunel
4067 4067 Tunel Başlangıç
4068 4068 -----
4069 4069 -----
4070 4070 Dönme Daire
4071 4071 dönüm noktası
4072 4072 -----
4073 4073 -----
4074 4074 döner levha
4075 4075 Tip
4076 4076 -----
4077 4077 -----
4078 4078 -----
4079 4079 -----
4080 4080 -----
4081 4081 -----
4082 4082 -----
4083 4083 UIC-Referans
4084 4084 BİLİNMEYEN
4085 4085 +++++
4086 4086 -----
4087 4087 -----
4088 4088 -----
4089 4089 -----
4090 4090 -----
4091 4091 -----
4092 4092 -----
4093 4093 -----
4094 4094 +++++
4095 4095 UTM Fransa (DOM)
4096 4096 -----
4097 4097 +++++
4098 4098 Yolları Çıkar
4099 4099 -----
4100 4100 -----
4101 4101 -----
4102 4102 Yeni ses imleci oluşturulamadı.
4103 4103 -----
4104 4104 -----
4105 4105 Kananoik yol klasör için bulunamadı {0}\n
4106 4106 -----
4107 4107 -----
4108 4108 Enlem/boylam ayırtamadım
4109 4109 Çalan tabakada eşleme yapılamadı.
4110 4110 tanzim edilmemiş
4111 4111 -----
4112 4112 Kapanmamış yollar
4113 4113 Bağlanmamış sahil şeridi (coastline)
4114 4114 Sahipsiz ve etiketlenmemiş noktalar
4115 4115 -----
4116 4116 -----
4117 4117 -----
4118 4118 -----
4119 4119 -----
4120 4120 -----
4121 4121 -----
4122 4122 Geri AL(undo)
4123 4123 -----
4124 4124 -----
4125 4125 Taşımayı geri al
4126 4126 -----
4127 4127 Son komutu geri al.
4128 4128 -----
4129 4129 -----
4130 4130 Panelin kilidini Kaldır
4131 4131 Beklenmedik Durum
4132 4132 -----
4133 4133 -----
4134 4134 -----
4135 4135 -----
4136 4136 -----
4137 4137 -----
4138 4138 -----
4139 4139 -----
4140 4140 -----
4141 4141 -----
4142 4142 -----
4143 4143 -----
4144 4144 -----
4145 4145 -----
4146 4146 -----
4147 4147 -----
4148 4148 -----
4149 4149 -----
4150 4150 -----
4151 4151 -----
4152 4152 Universite
4153 4153 Tanımsız host
4154 4154 -----
4155 4155 -----
4156 4156 -----
4157 4157 -----
4158 4158 -----
4159 4159 -----
4160 4160 -----
4161 4161 -----
4162 4162 -----
4163 4163 -----
4164 4164 -----
4165 4165 İsimsiz yollar
4166 4166 Sırasız sahil çizgisi
4167 4167 -----
4168 4168 -----
4169 4169 -----
4170 4170 -----
4171 4171 -----
4172 4172 -----
4173 4173 -----
4174 4174 Seçimleri Kaldır
4175 4175 Objelerdeki seçimi kaldır.
4176 4176 Desteklenmeyen WMS versiyonu; bulunan {0}, istenen {1}
4177 4177 -----
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 Etiketsiz yollar
4182 4182 Etiketlenmemiş yolları (fakat yorum var)
4183 4183 -----
4184 4184 -----
4185 4185 -----
4186 4186 Güncelle
4187 4187 -----
4188 4188 -----
4189 4189 Veriyi güncelle
4190 4190 -----
4191 4191 -----
4192 4192 -----
4193 4193 -----
4194 4194 -----
4195 4195 Seçimi güncelle
4196 4196 -----
4197 4197 -----
4198 4198 -----
4199 4199 -----
4200 4200 -----
4201 4201 -----
4202 4202 -----
4203 4203 -----
4204 4204 -----
4205 4205 -----
4206 4206 -----
4207 4207 Veri güncelleniyor
4208 4208 -----
4209 4209 -----
4210 4210 -----
4211 4211 Kullanıcı arayüzü güncelleniyor
4212 4212 -----
4213 4213 -----
4214 4214 Tercihleri yükleyiniz
4215 4215 Aktif veri katmanındaki bütün değişiklikleri OSM Sunucusu’na yükle
4216 4216 -----
4217 4217 Veri gönder
4218 4218 -----
4219 4219 -----
4220 4220 -----
4221 4221 -----
4222 4222 -----
4223 4223 -----
4224 4224 -----
4225 4225 Gönderme seçimi
4226 4226 -----
4227 4227 Tercihleri server’a yükleyiniz
4228 4228 -----
4229 4229 -----
4230 4230 -----
4231 4231 -----
4232 4232 -----
4233 4233 -----
4234 4234 -----
4235 4235 -----
4236 4236 Kullanım
4237 4237 -----
4238 4238 -----
4239 4239 -----
4240 4240 -----
4241 4241 -----
4242 4242 -----
4243 4243 -----
4244 4244 Görüntüyü kaydırmak için ok tuşlarını kullanın veya fare tuşuna tıklayarak kaydırın.\nKuzey ve doğu yönünde mesafeleri {0} koordinat sistminde girerek de kaydırma işlemini yapabilirsiniz.\nKaydırmayı kaydetmek istiyorsanız, aşağıdaki bölüme bir isim giriniz.
4245 4245 Karışık özellik kontrolu kullan.
4246 4246 Varsayılanı Kullan
4247 4247 Varsayılan veri dosyasını kontrol et.
4248 4248 -----
4249 4249 Varsayılan imla dosyasını kontrol et.
4250 4250 -----
4251 4251 Hata tabaksı kullan.
4252 4252 -----
4253 4253 -----
4254 4254 Yoksay listesini kullan.
4255 4255 -----
4256 4256 -----
4257 4257 ''{0}'' ı kullan
4258 4258 ''{1}'' gurubu için ''{0}'' kullan
4259 4259 -----
4260 4260 -----
4261 4261 Varsayılan veri dosyasını kontrol et (önerilen).
4262 4262 Varsayılan imla dosyasını kontrol et (önerilen).
4263 4263 -----
4264 4264 Problemli hataları göstermek için hata tabakasını kullan.
4265 4265 Yoksay listesini uyarıları saklamak için kullan.
4266 4266 -----
4267 4267 Kullanıcı
4268 4268 -----
4269 4269 -----
4270 4270 -----
4271 4271 KullanıcıAdı
4272 4272 -----
4273 4273 -----
4274 4274 -----
4275 4275 Onayla
4276 4276 Özellik anahtar ve etiketlerini karmaşık kuralları kullnarak kontrol et.
4277 4277 BU özellik anahtarlarının doğruluğunu bir isim dosyası ile karşılıklı kontrol eder.
4278 4278 Önceden tanımlı değerleri kullanarak, özellik değerlerini kontrol et.
4279 4279 Geçerlilik denetle
4280 4280 Onayla
4281 4281 -----
4282 4282 Onaylama Hataları
4283 4283 -----
4284 4284 -----
4285 4285 Değer
4286 4286 -----
4287 4287 -----
4288 4288 -----
4289 4289 -----
4290 4290 -----
4291 4291 -----
4292 4292 -----
4293 4293 -----
4294 4294 -----
4295 4295 Programın görünüşünü değiştirmeye yarayan bir çok ayar
4296 4296 -----
4297 4297 -----
4298 4298 -----
4299 4299 -----
4300 4300 Kahve Makinası
4301 4301 Ücretli Ürünler
4302 4302 -----
4303 4303 -----
4304 4304 -----
4305 4305 -----
4306 4306 -----
4307 4307 Sürüm {0}
4308 4308 -----
4309 4309 -----
4310 4310 Veteriner
4311 4311 Görünüm
4312 4312 Görüntü: {0}
4313 4313 Seyir Yeri
4314 4314 -----
4315 4315 Köy
4316 4316 Köy Yerleşimi
4317 4317 Köy/Şehir
4318 4318 Bağ
4319 4319 -----
4320 4320 -----
4321 4321 -----
4322 4322 Anasayfasına git
4323 4323 -----
4324 4324 Ses kayıt cihazı kalibrasyonu
4325 4325 Volkan
4326 4326 Voleybol
4327 4327 Voltaj
4328 4328 -----
4329 4329 DİKKAT: Beklenmeyen format ya da API linki. OSM nesnesi için bilgi yada geçmiş sayfasına yönlendirme işlemi muhtemelen başarısız olacak. API linki: ''{0}''
4330 4330 DİKKAT: Beklenmeyen format ya da API linki. OSM kullanıcı sayfasına yönlendirme işlemi muhtemelen başarısız olacak. API linki: ''{0}''
4331 4331 +++++
4332 4332 +++++
4333 4333 WGS84 Coğrafik
4334 4334 +++++
4335 4335 -----
4336 4336 -----
4337 4337 -----
4338 4338 WMS URL veya Resim ID:
4339 4339 WMS tabaksı ({0}), otomatik indirildi, görüntü seviyesi {1}
4340 4340 WMS tabakası ({0}), görüntü seviyesi {1}
4341 4341 -----
4342 4342 -----
4343 4343 Duvar
4344 4344 Uyarı
4345 4345 -----
4346 4346 -----
4347 4347 -----
4348 4348 -----
4349 4349 -----
4350 4350 -----
4351 4351 -----
4352 4352 -----
4353 4353 -----
4354 4354 -----
4355 4355 -----
4356 4356 -----
4357 4357 -----
4358 4358 -----
4359 4359 -----
4360 4360 -----
4361 4361 -----
4362 4362 Uyarı: Şifre düz metin olarak ileticektir.
4363 4363 -----
4364 4364 -----
4365 4365 -----
4366 4366 -----
4367 4367 -----
4368 4368 -----
4369 4369 -----
4370 4370 -----
4371 4371 -----
4372 4372 -----
4373 4373 -----
4374 4374 -----
4375 4375 -----
4376 4376 -----
4377 4377 -----
4378 4378 -----
4379 4379 -----
4380 4380 -----
4381 4381 -----
4382 4382 -----
4383 4383 -----
4384 4384 -----
4385 4385 -----
4386 4386 -----
4387 4387 -----
4388 4388 -----
4389 4389 -----
4390 4390 -----
4391 4391 -----
4392 4392 -----
4393 4393 -----
4394 4394 -----
4395 4395 -----
4396 4396 -----
4397 4397 -----
4398 4398 -----
4399 4399 -----
4400 4400 -----
4401 4401 -----
4402 4402 -----
4403 4403 -----
4404 4404 Uyarılar
4405 4405 Yıkama
4406 4406 -----
4407 4407 Kanalizasyon Plant
4408 4408 Su
4409 4409 Su Parkı
4410 4410 Su Kulesi
4411 4411 -----
4412 4412 -----
4413 4413 şelale
4414 4414 -----
4415 4415 -----
4416 4416 -----
4417 4417 +++++
4418 4418 -----
4419 4419 Yolun sonunda başka karayolu var
4420 4420 Yolun sonunda başka yol var
4421 4421 Yolun sonunda başka yol var
4422 4422 -----
4423 4423 -----
4424 4424 -----
4425 4425 -----
4426 4426 Yol:
4427 4427 -----
4428 4428 Yol noktaları
4429 4429 Yollar
4430 4430 -----
4431 4431 -----
4432 4432 Yol Kenar Geçişi
4433 4433 Yolkenarı İbadetyeri
4434 4434 -----
4435 4435 -----
4436 4436 bent
4437 4437 sulak alan
4438 4438 tekerlekli sandalye
4439 4439 -----
4440 4440 Sesi içeri alırken, herhangi bir yol noktasına GPX tabakasında ekle
4441 4441 Sesi içeri alırken, imleçler oluştur
4442 4442 Bu yolu terslerken şu yolun özelliği ve onun sahip olduğu kavşalarında değişmesidata bütünlüğü için önerilir.
4443 4443 Saklama sırasında backup dosyalarının sonuna ~ ekle
4444 4444 Bütün Grup
4445 4445 -----
4446 4446 -----
4447 4447 -----
4448 4448 Yeldeğerimeni
4449 4449 -----
4450 4450 -----
4451 4451 -----
4452 4452 Tel Görünümü
4453 4453 -----
4454 4454 -----
4455 4455 -----
4456 4456 Orman
4457 4457 Tesis
4458 4458 -----
4459 4459 -----
4460 4460 -----
4461 4461 -----
4462 4462 -----
4463 4463 -----
4464 4464 Evet
4465 4465 -----
4466 4466 -----
4467 4467 -----
4468 4468 -----
4469 4469 -----
4470 4470 İndirdiğiniz alan dışındaki bir kavşağı sileceksiniz.<br>Göremediğiniz başka objeler onu kullanıyor olabilir. <br>Gerçekten silmek istiyormusunuz?
4471 4471 {0} Web tarayıcı penceresi açmak üzeresiniz.<br> Bu işlem zaman alabilir ve ekranınızın tarayıcı penceresi ile karışmasına sebep olabilir.
4472 4472 -----
4473 4473 -----
4474 4474 -----
4475 4475 Ayrıca, www.openstreetmap.org’den bir URL yapıştırabilirsiniz
4476 4476 -----
4477 4477 -----
4478 4478 -----
4479 4479 -----
4480 4480 -----
4481 4481 Ayarların aktif olamsı için programı açıp/kapatmalısınız.
4482 4482 -----
4483 4483 -----
4484 4484 En az bir yol seçmelisiniz.
4485 4485 Dairesel bir yolu bölmek için iki veya fazla kavşak seçiniz.
4486 4486 Ses imlecinin üzerine SHIFT-ile sürükleyiniz veya eşleyeceğiniz noktaya sürükleyiniz.
4487 4487 -----
4488 4488 Sesi işaretlemek istediğinizde çalan kaydı durdurmanız gerekir.
4489 4489 Eşlemeye yardımcı bir ses duyduğunuzda, çalan sesi durdurunuz.
4490 4490 İzin verilenin üzerinde nokta istediniz (limit 50,000). daha küçük bir alan isteyin, veya planet.osm adresini kullanın
4491 4491 -----
4492 4492 GPX izi seçmelisiniz
4493 4493 -----
4494 4494 -----
4495 4495 -----
4496 4496 Hayvanat Bahçesi
4497 4497 +++++
4498 4498 Büyüt (metre)
4499 4499 Yakınlaştır
4500 4500 -----
4501 4501 +++++
4502 4502 -----
4503 4503 Zoom ve Harita Taşı
4504 4504 Görüntüyü Ekrana oturt 1:1
4505 4505 Sürükleyerek Zoom yap; Ctrl+ veya Ctrl-; beraber taşı Ctrl+Yukarı,aşağı,sol,sağzoom taşı ise sağ klik
4506 4506 Yakınlaştır
4507 4507 -----
4508 4508 Dışarı Zoom
4509 4509 Görüntüyü {0} ya yaklaştır.
4510 4510 -----
4511 4511 -----
4512 4512 -----
4513 4513 -----
4514 4514 -----
4515 4515 Probleme Yaklaş
4516 4516 Seçili eleman(lara) yakınlaş
4517 4517 Seçime yakınlaş
4518 4518 -----
4519 4519 -----
4520 4520 -----
4521 4521 -----
4522 4522 -----
4523 4523 {0} kadar yakınlaştır
4524 4524 -----
4525 4525 -----
4526 4526 -----
4527 4527 \nYükseklik: {0} m
4528 4528 -----
4529 4529 -----
4530 4530 -----
4531 4531 -----
4532 4532 -----
4533 4533 +++++
4534 4534 -----
4535 4535 -----
4536 4536 -----
4537 4537 -----
4538 4538 -----
4539 4539 -----
4540 4540 -----
4541 4541 -----
4542 4542 -----
4543 4543 -----
4544 4544 -----
4545 4545 -----
4546 4546 -----
4547 4547 -----
4548 4548 -----
4549 4549 -----
4550 4550 -----
4551 4551 -----
4552 4552 -----
4553 4553 -----
4554 4554 -----
4555 4555 -----
4556 4556 -----
4557 4557 -----
4558 4558 -----
4559 4559 -----
4560 4560 -----
4561 4561 -----
4562 4562 -----
4563 4563 -----
4564 4564 Geri
4565 4565 Hızlı
4566 4566 Hızlı İleri
4567 4567 İleri
4568 4568 Geri Atla.
4569 4569 İleri atla
4570 4570 Diğer İmleç
4571 4571 Diğer imleci oynat.
4572 4572 Önceki imleci oynat.
4573 4573 Oynat/Dondur
4574 4574 Önceki İmleç
4575 4575 Yavaş
4576 4576 Yavaş İleri Götür
4577 4577 -----
4578 4578 -----
4579 4579 -----
4580 4580 siyah
4581 4581 mavi
4582 4582 kahverengi
4583 4583 gri
4584 4584 yeşil
4585 4585 kırmızı
4586 4586 beyaz
4587 4587 D
4588 4588 K
4589 4589 G
4590 4590 B
4591 4591 -----
4592 4592 -----
4593 4593 -----
4594 4594 -----
4595 4595 -----
4596 4596 -----
4597 4597 -----
4598 4598 -----
4599 4599 -----
4600 4600 -----
4601 4601 -----
4602 4602 -----
4603 4603 -----
4604 4604 Metin
4605 4605 -----
4606 4606 -----
4607 4607 -----
4608 4608 -----
4609 4609 -----
4610 4610 -----
4611 4611 -----
4612 4612 -----
4613 4613 -----
4614 4614 -----
4615 4615 -----
4616 4616 -----
4617 4617 -----
4618 4618 -----
4619 4619 -----
4620 4620 -----
4621 4621 -----
4622 4622 karma
4623 4623 -----
4624 4624 -----
4625 4625 -----
4626 4626 -----
4627 4627 -----
4628 4628 -----
4629 4629 -----
4630 4630 -----
4631 4631 -----
4632 4632 -----
4633 4633 -----
4634 4634 -----
4635 4635 -----
4636 4636 -----
4637 4637 -----
4638 4638 -----
4639 4639 -----
4640 4640 -----
4641 4641 -----
4642 4642 -----
4643 4643 -----
4644 4644 -----
4645 4645 kısaltılmış sokak isimleri
4646 4646 -----
4647 4647 -----
4648 4648 seçime ekleyiniz
4649 4649 -----
4650 4650 adres
4651 4651 -----
4652 4652 -----
4653 4653 -----
4654 4654 -----
4655 4655 -----
4656 4656 havayolu
4657 4657 havayolu
4658 4658 havayolu_ağır
4659 4659 hafif_hafif
4660 4660 -----
4661 4661 tarımsal
4662 4662 -----
4663 4663 hepsi
4664 4664 -----
4665 4665 -----
4666 4666 -----
4667 4667 -----
4668 4668 -----
4669 4669 bütün nesneler
4670 4670 -----
4671 4671 -----
4672 4672 -----
4673 4673 -----
4674 4674 -----
4675 4675 -----
4676 4676 -----
4677 4677 Sosyal tip {0}
4678 4678 dinlenme_yeri
4679 4679 eski_sokak_lambası
4680 4680 tail_trafiği
4681 4681 -----
4682 4682 -----
4683 4683 -----
4684 4684 anglikan
4685 4685 hayvan_besini
4686 4686 -----
4687 4687 herhangi
4688 4688 -----
4689 4689 -----
4690 4690 su_kemeri
4691 4691 okçuluk
4692 4692 alan
4693 4693 -----
4694 4694 asyalı
4695 4695 -----
4696 4696 atletik
4697 4697 -----
4698 4698 -----
4699 4699 avustralya_footbol
4700 4700 -----
4701 4701 -----
4702 4702 arkaplan
4703 4703 -----
4704 4704 -----
4705 4705 -----
4706 4706 +++++
4707 4707 +++++
4708 4708 -----
4709 4709 -----
4710 4710 yolda bariyer var
4711 4711 basebol
4712 4712 -----
4713 4713 -----
4714 4714 havza
4715 4715 basketbol
4716 4716 -----
4717 4717 -----
4718 4718 sahil
4719 4719 bisiklet
4720 4720 -----
4721 4721 -----
4722 4722 -----
4723 4723 -----
4724 4724 -----
4725 4725 -----
4726 4726 kenef
4727 4727 bowling
4728 4728 sınırlar
4729 4729 çimen bowling
4730 4730 -----
4731 4731 -----
4732 4732 köprü
4733 4733 noktada bir köprü etiketi var
4734 4734 -----
4735 4735 ağaçsız_alan
4736 4736 budist
4737 4737 yapılar
4738 4738 -----
4739 4739 +++++
4740 4740 otobüs
4741 4741 otobüs_hattı
4742 4742 -----
4743 4743 -----
4744 4744 -----
4745 4745 kano
4746 4746 Harf hassas
4747 4747 katholik
4748 4748 mezarlık
4749 4749 -----
4750 4750 -----
4751 4751 -----
4752 4752 -----
4753 4753 -----
4754 4754 -----
4755 4755 çinli
4756 4756 -----
4757 4757 hristiyan
4758 4758 -----
4759 4759 sigara
4760 4760 -----
4761 4761 -----
4762 4762 -----
4763 4763 -----
4764 4764 tırmanma
4765 4765 -----
4766 4766 -----
4767 4767 -----
4768 4768 -----
4769 4769 -----
4770 4770 kömür
4771 4771 parke taşı
4772 4772 -----
4773 4773 -----
4774 4774 -----
4775 4775 -----
4776 4776 -----
4777 4777 -----
4778 4778 -----
4779 4779 -----
4780 4780 -----
4781 4781 kondom
4782 4782 -----
4783 4783 -----
4784 4784 çakışma
4785 4785 Kozalaklı Orman
4786 4786 -----
4787 4787 inşaat
4788 4788 -----
4789 4789 -----
4790 4790 -----
4791 4791 -----
4792 4792 -----
4793 4793 ses akış dosya linki alınamadı
4794 4794 -----
4795 4795 -----
4796 4796 kriket
4797 4797 cricket nets
4798 4798 +++++
4799 4799 -----
4800 4800 -----
4801 4801 bisikletler için etiketli döner yol
4802 4802 bisiklet
4803 4803 -----
4804 4804 veri
4805 4805 yaprak düken orman
4806 4806 -----
4807 4807 derece° dak'' (gemicilik’te)
4808 4808 derece° dak'' san"
4809 4809 silindi
4810 4810 -----
4811 4811 -----
4812 4812 kırılmış
4813 4813 atanmış
4814 4814 varış
4815 4815 -----
4816 4816 -----
4817 4817 -----
4818 4818 -----
4819 4819 -----
4820 4820 seçilemez
4821 4821 -----
4822 4822 iskele
4823 4823 mevcut değil
4824 4824 köpek yarışı
4825 4825 -----
4826 4826 aşağı
4827 4827 -----
4828 4828 indir
4829 4829 -----
4830 4830 -----
4831 4831 -----
4832 4832 içecek
4833 4833 -----
4834 4834 -----
4835 4835 -----
4836 4836 -----
4837 4837 -----
4838 4838 -----
4839 4839 -----
4840 4840 -----
4841 4841 -----
4842 4842 -----
4843 4843 at binicilik
4844 4844 -----
4845 4845 protestan
4846 4846 çift
4847 4847 örnekler
4848 4848 -----
4849 4849 dışkı_poşeti
4850 4850 -----
4851 4851 -----
4852 4852 -----
4853 4853 -----
4854 4854 yanlış: özellik kaptılmış
4855 4855 -----
4856 4856 çiftlik
4857 4857 -----
4858 4858 -----
4859 4859 -----
4860 4860 -----
4861 4861 seçimde ara
4862 4862 -----
4863 4863 -----
4864 4864 -----
4865 4865 -----
4866 4866 yiyecek
4867 4867 ayak
4868 4868 yürüyüş yolu etiketli yürüyüş yolu
4869 4869 -----
4870 4870 orman
4871 4871 -----
4872 4872 -----
4873 4873 -----
4874 4874 -----
4875 4875 -----
4876 4876 -----
4877 4877 -----
4878 4878 tam
4879 4879 -----
4880 4880 -----
4881 4881 -----
4882 4882 -----
4883 4883 benzin
4884 4884 -----
4885 4885 -----
4886 4886 -----
4887 4887 -----
4888 4888 alman
4889 4889 buzul
4890 4890 -----
4891 4891 +++++
4892 4892 golf_alanı
4893 4893 -----
4894 4894 gps imleçi
4895 4895 gps noktası
4896 4896 -----
4897 4897 -----
4898 4898 -----
4899 4899 -----
4900 4900 -----
4901 4901 -----
4902 4902 ot
4903 4903 -----
4904 4904 Çakıl
4905 4905 yunan
4906 4906 yeşil
4907 4907 yeşil_alan
4908 4908 -----
4909 4909 toprak
4910 4910 -----
4911 4911 jimnastik
4912 4912 yarım
4913 4913 -----
4914 4914 -----
4915 4915 -----
4916 4916 -----
4917 4917 -----
4918 4918 sağlık
4919 4919 -----
4920 4920 çalılık
4921 4921 -----
4922 4922 -----
4923 4923 -----
4924 4924 -----
4925 4925 Karayolu
4926 4926 referansı olmayan araçyolu
4927 4927 -----
4928 4928 araçyolu_hattı
4929 4929 -----
4930 4930 +++++
4931 4931 tarihi
4932 4932 tarih
4933 4933 hokey
4934 4934 -----
4935 4935 at
4936 4936 at_yarışı
4937 4937 Ata binme
4938 4938 -----
4939 4939 -----
4940 4940 +++++
4941 4941 -----
4942 4942 -----
4943 4943 +++++
4944 4944 -----
4945 4945 -----
4946 4946 hidro
4947 4947 -----
4948 4948 -----
4949 4949 -----
4950 4950 -----
4951 4951 durgun
4952 4952 -----
4953 4953 -----
4954 4954 -----
4955 4955 eksik
4956 4956 eksik yol
4957 4957 -----
4958 4958 -----
4959 4959 hint
4960 4960 -----
4961 4961 endüstri
4962 4962 -----
4963 4963 -----
4964 4964 -----
4965 4965 -----
4966 4966 -----
4967 4967 -----
4968 4968 -----
4969 4969 ada
4970 4970 -----
4971 4971 italyan
4972 4972 +++++
4973 4973 +++++
4974 4974 yahova_şahitleri
4975 4975 yahudi
4976 4976 -----
4977 4977 -----
4978 4978 +++++
4979 4979 -----
4980 4980 -----
4981 4981 toprak_doldurma
4982 4982 arazi kullanımı
4983 4983 arazi kullanımı tipi {0}
4984 4984 -----
4985 4985 -----
4986 4986 -----
4987 4987 tabaka
4988 4988 -----
4989 4989 -----
4990 4990 + işaretli tabaka etiketi
4991 4991 -----
4992 4992 -----
4993 4993 sol
4994 4994 dinlenme_yeri
4995 4995 dinlenme tipi {0}
4996 4996 -----
4997 4997 su_lambası
4998 4998 -----
4999 4999 -----
5000 5000 -----
5001 5001 canlı_sokak
5002 5002 -----
5003 5003 -----
5004 5004 -----
5005 5005 -----
5006 5006 -----
5007 5007 -----
5008 5008 -----
5009 5009 -----
5010 5010 -----
5011 5011 -----
5012 5012 -----
5013 5013 alçak
5014 5014 +++++
5015 5015 -----
5016 5016 -----
5017 5017 bataklık ormanı
5018 5018 insan yapımı
5019 5019 -----
5020 5020 -----
5021 5021 -----
5022 5022 -----
5023 5023 batak
5024 5024 -----
5025 5025 +++++
5026 5026 +++++
5027 5027 -----
5028 5028 -----
5029 5029 yürüyüş yolu için max hız
5030 5030 -----
5031 5031 -----
5032 5032 -----
5033 5033 -----
5034 5034 -----
5035 5035 -----
5036 5036 -----
5037 5037 +++++
5038 5038 +++++
5039 5039 askeri
5040 5040 +++++
5041 5041 +++++
5042 5042 -----
5043 5043 -----
5044 5044 -----
5045 5045 -----
5046 5046 -----
5047 5047 eksik nesne:
5048 5048 yanlış yazılmış anahtar adı
5049 5049 karışık
5050 5050 -----
5051 5051 -----
5052 5052 -----
5053 5053 -----
5054 5054 +++++
5055 5055 +++++
5056 5056 -----
5057 5057 -----
5058 5058 -----
5059 5059 araçyolu
5060 5060 otoyol_hat
5061 5061 çamur
5062 5062 çoğul
5063 5063 kat otoparkı
5064 5064 -----
5065 5065 -----
5066 5066 müslüman
5067 5067 -----
5068 5068 doğal
5069 5069 doğal tip {0}
5070 5070 -----
5071 5071 doğa
5072 5072 gazeteler
5073 5073 sonraki
5074 5074 -----
5075 5075 hayır
5076 5076 Açıklama mevcut değil
5077 5077 -----
5078 5078 -----
5079 5079 Belirteç yok
5080 5080 -----
5081 5081 -----
5082 5082 -----
5083 5083 -----
5084 5084 -----
5085 5085 -----
5086 5086 -----
5087 5087 boş
5088 5088 -----
5089 5089 -----
5090 5090 -----
5091 5091 -----
5092 5092 -----
5093 5093 -----
5094 5094 -----
5095 5095 -----
5096 5096 -----
5097 5097 nükleer
5098 5098 -----
5099 5099 -----
5100 5100 -----
5101 5101 -----
5102 5102 -----
5103 5103 -----
5104 5104 -----
5105 5105 -----
5106 5106 -----
5107 5107 -----
5108 5108 -----
5109 5109 -----
5110 5110 -----
5111 5111 -----
5112 5112 tek
5113 5113 -----
5114 5114 -----
5115 5115 -----
5116 5116 -----
5117 5117 eski_demiryolu
5118 5118 -----
5119 5119 noktada bir tek yön etiketi var
5120 5120 -----
5121 5121 -----
5122 5122 -----
5123 5123 -----
5124 5124 -----
5125 5125 -----
5126 5126 -----
5127 5127 -----
5128 5128 -----
5129 5129 seçenekler
5130 5130 -----
5131 5131 +++++
5132 5132 -----
5133 5133 başka_demiryolu
5134 5134 -----
5135 5135 -----
5136 5136 indirilen alanın dışında
5137 5137 -----
5138 5138 Park_bileti
5139 5139 kısmen: farklı objeler farklı değerlere sahip, değiştirmeyin
5140 5140 -----
5141 5141 -----
5142 5142 -----
5143 5143 kaldırım
5144 5144 -----
5145 5145 zirve
5146 5146 -----
5147 5147 -----
5148 5148 pelikan
5149 5149 +++++
5150 5150 +++++
5151 5151 -----
5152 5152 ihtiyari
5153 5153 fotoğraf
5154 5154 güneş enerjisi
5155 5155 iskele
5156 5156 suhattı
5157 5157 büyük_meydan
5158 5158 basit_meydan
5159 5159 -----
5160 5160 acemiKullanıcı_meydanı
5161 5161 orta_meydan
5162 5162 acemiKullanıcı_meydanı
5163 5163 atıcılık
5164 5164 +++++
5165 5165 yer
5166 5166 -----
5167 5167 plastik
5168 5168 -----
5169 5169 -----
5170 5170 -----
5171 5171 -----
5172 5172 güç
5173 5173 +++++
5174 5174 önceki
5175 5175 birincil
5176 5176 birincil_hat
5177 5177 özel
5178 5178 -----
5179 5179 -----
5180 5180 +++++
5181 5181 -----
5182 5182 -----
5183 5183 -----
5184 5184 toplu_taşıma_hatları
5185 5185 toplu_taşıma_bileti
5186 5186 -----
5187 5187 -----
5188 5188 -----
5189 5189 -----
5190 5190 -----
5191 5191 -----
5192 5192 +++++
5193 5193 taş_ocağı
5194 5194 raket
5195 5195 -----
5196 5196 demiryolu
5197 5197 demiryolu
5198 5198 demiryolu_üzeri
5199 5199 demiryolu
5200 5200 demiryolu_noktası
5201 5201 -----
5202 5202 -----
5203 5203 sazlık alan
5204 5204 -----
5205 5205 yöresel
5206 5206 ifade anlatımı
5207 5207 tipi olmayan ilişki
5208 5208 -----
5209 5209 -----
5210 5210 -----
5211 5211 -----
5212 5212 Seçimden çıkartınız
5213 5213 seçimi değiştiriniz
5214 5214 -----
5215 5215 -----
5216 5216 yerleşim_alanı
5217 5217 isimsiz restoran
5218 5218 perakende
5219 5219 sağ
5220 5220 -----
5221 5221 +++++
5222 5222 -----
5223 5223 -----
5224 5224 -----
5225 5225 -----
5226 5226 döner kavşak
5227 5227 rut
5228 5228 -----
5229 5229 -----
5230 5230 -----
5231 5231 -----
5232 5232 -----
5233 5233 -----
5234 5234 -----
5235 5235 -----
5236 5236 çolak alan
5237 5237 kum
5238 5238 -----
5239 5239 ölçek
5240 5240 -----
5241 5241 -----
5242 5242 -----
5243 5243 çalılık
5244 5244 ikincil
5245 5245 -----
5246 5246 -----
5247 5247 Spor Seç
5248 5248 seçilmiş
5249 5249 seleksiyon
5250 5250 ayrı şeridi olan döner yol
5251 5251 -----
5252 5252 servis
5253 5253 -----
5254 5254 -----
5255 5255 -----
5256 5256 -----
5257 5257 -----
5258 5258 -----
5259 5259 -----
5260 5260 +++++
5261 5261 atıcılık
5262 5262 alışveriş
5263 5263 alışveriş tipi {0}
5264 5264 -----
5265 5265 -----
5266 5266 -----
5267 5267 yük boşaltma yeri
5268 5268 +++++
5269 5269 -----
5270 5270 -----
5271 5271 -----
5272 5272 -----
5273 5273 kaykay
5274 5274 paten
5275 5275 -----
5276 5276 kaymak
5277 5277 -----
5278 5278 -----
5279 5279 -----
5280 5280 -----
5281 5281 futbol
5282 5282 -----
5283 5283 -----
5284 5284 -----
5285 5285 +++++
5286 5286 -----
5287 5287 spor
5288 5288 spor tip {0}
5289 5289 spor_merkezi
5290 5290 -----
5291 5291 demiryolu hattı şube-kısa
5292 5292 stadyum
5293 5293 pullar
5294 5294 -----
5295 5295 -----
5296 5296 -----
5297 5297 -----
5298 5298 taş
5299 5299 akış
5300 5300 -----
5301 5301 sokak
5302 5302 sokak isimleri ss içerir
5303 5303 metin
5304 5304 metin;metin;...
5305 5305 -----
5306 5306 metro
5307 5307 -----
5308 5308 +++++
5309 5309 yüzey
5310 5310 -----
5311 5311 bataklık
5312 5312 tatlı
5313 5313 yüzmek
5314 5314 -----
5315 5315 -----
5316 5316 -----
5317 5317 masa_tenisi
5318 5318 tampon
5319 5319 +++++
5320 5320 telefon_kartı
5321 5321 -----
5322 5322 geçici araç yolu tipi
5323 5323 tenis
5324 5324 +++++
5325 5325 -----
5326 5326 üçüncül
5327 5327 metin
5328 5328 +++++
5329 5329 -----
5330 5330 -----
5331 5331 -----
5332 5332 -----
5333 5333 -----
5334 5334 gelgit alanı
5335 5335 -----
5336 5336 -----
5337 5337 -----
5338 5338 -----
5339 5339 -----
5340 5340 -----
5341 5341 -----
5342 5342 -----
5343 5343 -----
5344 5344 turizm
5345 5345 turizm tip {0}
5346 5346 -----
5347 5347 oyuncuklar
5348 5348 -----
5349 5349 -----
5350 5350 -----
5351 5351 -----
5352 5352 -----
5353 5353 -----
5354 5354 -----
5355 5355 -----
5356 5356 -----
5357 5357 -----
5358 5358 -----
5359 5359 -----
5360 5360 -----
5361 5361 -----
5362 5362 -----
5363 5363 -----
5364 5364 doğru: özellik açık
5365 5365 ana_hat
5366 5366 anayol_hat
5367 5367 -----
5368 5368 türk
5369 5369 döner kavşak
5370 5370 tip
5371 5371 sınıflandırılmamış
5372 5372 kontrolsuz
5373 5373 yer altı
5374 5374 -----
5375 5375 -----
5376 5376 -----
5377 5377 bilinmeyen
5378 5378 -----
5379 5379 kaldırımsız
5380 5380 -----
5381 5381 atanmamış: bu özelliği seçili objeye atamayın
5382 5382 -----
5383 5383 etiketsiz
5384 5384 etiketsiz yol
5385 5385 -----
5386 5386 -----
5387 5387 yukarı
5388 5388 -----
5389 5389 kullanım
5390 5390 -----
5391 5391 -----
5392 5392 -----
5393 5393 Onaylama Hatası
5394 5394 -----
5395 5395 onaylama uyarısı
5396 5396 -----
5397 5397 -----
5398 5398 -----
5399 5399 viyadük
5400 5400 -----
5401 5401 -----
5402 5402 -----
5403 5403 volkanik
5404 5404 bilet
5405 5405 -----
5406 5406 -----
5407 5407 -----
5408 5408 -----
5409 5409 su
5410 5410 -----
5411 5411 -----
5412 5412 suyolu
5413 5413 suyolu tipi {0}
5414 5414 -----
5415 5415 -----
5416 5416 -----
5417 5417 -----
5418 5418 -----
5419 5419 -----
5420 5420 -----
5421 5421 -----
5422 5422 -----
5423 5423 -----
5424 5424 -----
5425 5425 -----
5426 5426 -----
5427 5427 -----
5428 5428 -----
5429 5429 -----
5430 5430 -----
5431 5431 vahşiyaşam
5432 5432 rüzgar
5433 5433 -----
5434 5434 -----
5435 5435 -----
5436 5436 orman
5437 5437 -----
5438 5438 -----
5439 5439 noktada yanlış bir yol etiketi var
5440 5440 -----
5441 5441 saha
5442 5442 Evet
5443 5443 +++++
5444 5444 -----
5445 5445 -----
5446 5446 -----
5447 5447 -----
5448 5448 -----
5449 5449 -----
5450 5450 Zerdüştlük
5451 5451 -----
5452 5452 -----
5453 5453 -----
5454 5454 -----
5455 5455 -----
5456 5456 -----
5457 5457 {0} şunları içerir:
5458 5458 -----
5459 5459 -----
5460 5460 -----
5461 5461 {0} metre
5462 5462 -----
5463 5463 -----
5464 5464 -----
5465 5465 {0} km2
5466 5466 -----
5467 5467 -----
5468 5468 -----
5469 5469 +++++
5470 5470 -----
5471 5471 -----
5472 5472 -----
5473m 1 -----
5474m 2 -----
5475m 3 -----
5476m 4 -----
5477m 5 -----
5478m 6 -----
5479m 7 -----
5480m 8 -----
5481m 9 -----
5482m 10 -----
5483m 11 -----
5484m 12 -----
5485m 13 -----
5486m 14 -----
5487m 15 -----
5488m 16 -----
5489m 17 -----
5490m 18 -----
5491m 19 -----
5492m 20 -----
5493m 21 {0} nesne eklendi
5494m 22 -----
5495m 23 -----
5496m 24 Değerleri {0} obje için değiştir
5497m 25 -----
5498m 26 {0} Objeyi Değiştir
5499m 27 -----
5500m 28 İndirme sırasında çakışma
5501m 29 -----
5502m 30 -----
5503m 31 -----
5504m 32 -----
5505m 33 -----
5506m 34 -----
5507m 35 -----
5508m 36 -----
5509m 37 -----
5510m 38 -----
5511m 39 -----
5512m 40 -----
5513m 41 -----
5514m 42 -----
5515m 43 -----
5516m 44 -----
5517m 45 -----
5518m 46 -----
5519m 47 -----
5520m 48 Nesneler indirilemedi
5521m 49 Nesne silindi
5522m 50 -----
5523m 51 {0} nesne indirilemedi<br>
5524m 52 {0} dosya açılıyor...
5525m 53 {0} etiket yapıştırılıyor
5526m 54 -----
5527m 55 -----
5528m 56 -----
5529m 57 -----
5530m 58 -----
5531m 59 -----
5532m 60 Yolu Basitleştir ({0} nokta kaldır)
5533m 61 {0} yolu basiteştir.
5534m 62 Etiket sayısı ({0} sorunlu)
5535m 63 -----
5536m 64 -----
5537m 65 -----
5538m 66 Seçili kavşak herhangi bir yolun ortasında değil.
5539m 67 Seçilen hattın indirilen alanın dışında noktaları mevcut.
5540m 68 -----
5541m 69 Seçtiğiniz düğümü kullanmak için birden fazla yol var.Lütfen kullanmak istediğiniz yolu da seçiniz.
5542m 70 -----
5543m 71 -----
5544m 72 -----
5545m 73 -----
5546m 74 -----
5547m 75 İşlem {0} objeyi değiştirecek.
5548m 76 -----
5549m 77 -----
5550m 78 -----
5551m 79 -----
5552m 80 -----
5553m 81 -----
5554m 82 -----
5555m 83 -----
5556m 84 imleç
5557m 85 kavşak
5558m 86 obje
5559m 87 ilişki
5560m 88 {0} nesnesine
5561m 89 yol
5562m 90 -----
5563m 91 -----
5564m 92 {0} {1} imleçten oluşur
5565m 93 -----
5566m 94 -----
5567m 95 {0} üye
5568m 96 {0} Kavşak
5569m 97 -----
5570m 98 -----
5571m 99 -----
5572m 100 -----
5573m 101 {0} İlişki
5574m 102 {0} rut,
5575m 103 {0} etiket
5576m 104 -----
5577m 105 {0} iz,
5578m 106 -----
5579m 107 {0} Yol
5580m 108 {0} yol noktaları
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.