source: josm/trunk/data/sv.lang@ 8098

Last change on this file since 8098 was 8098, checked in by stoecker, 9 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 118.8 KB
Line 
1 1 (vid rad {0}, kolumn {1})
2 2 (kräver: {0})
3 3 -----
4 4 -----
5 5 +++++
6 6 -----
7 7 eller
8 8 # objekt
9 9 -----
10 10 -----
11 11 "Baker street" i någon nyckel
12 12 "Baker" och "Street" i någon nyckel
13 13 "nyckel" med något värde
14 14 "nyckel" med exakt "värde"
15 15 "värde" i någon nyckel
16 16 -----
17 17 -----
18 18 -----
19 19 -----
20 20 -----
21 21 -----
22 22 +++++
23 23 -----
24 24 -----
25 25 -----
26 26 -----
27 27 (Texten finns redan i urklipp.)
28 28 -----
29 29 (URL:en var:
30 30 Använd internationellt format, ex +12-345-67890
31 31 -----
32 32 (på rad {0}, kolumn {1})
33 33 (inget objekt)
34 34 -----
35 35 (vad god använd Liten by för en isolerad bondgård)
36 36 ({0}/{1}) Hämtar ändringsuppsättning {2} ...
37 37 ({0}/{1}) Hämtar hem ändringsuppsättning {2}...
38 38 ({0}/{1}) Hämtar hem innehållet i ändringsuppsättning {2}...
39 39 ({0}/{1}) Laddar noden {2}:s överordnade
40 40 ({0}/{1}) Laddar relationen {2}:s överordnade
41 41 ({0}/{1}) Läser in överordnade objekt till sträckan {2}
42 42 ({0}/{1}): Hämtar relation ''{2}''...
43 43 * En nod som används av mer än en sträcka samt en av dessa sträckor, eller
44 44 * En nod som används av mer än en sträcka, eller
45 45 * En nod med tagg, eller
46 46 * En sträcka och en eller flera av dess noder som används av mer än en sträcka.
47 47 * En sträcka som har en eller flera noder som används av mer än en sträcka, eller
48 48 -----
49 49 +++++
50 50 +++++
51 51 -----
52 52 ... andra transportsätt möjliga
53 53 ... refererar till relation
54 54 -----
55 55 -----
56 56 -----
57 57 -----
58 58 +++++
59 59 +++++
60 60 +++++
61 61 -----
62 62 -----
63 63 -----
64 64 -----
65 65 -----
66 66 Oljeblandat 4% (moped etc)
67 67 Oljeblandat 2% (moped etc)
68 68 +++++
69 69 -----
70 70 +++++
71 71 -----
72 72 -----
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 +++++
77 77 -----
78 78 +++++
79 79 -----
80 80 -----
81 81 -----
82 82 +++++
83 83 -----
84 84 +++++
85 85 -----
86 86 -----
87 87 -----
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 +++++
92 92 -----
93 93 -----
94 94 -----
95 95 -----
96 96 -----
97 97 +++++
98 98 -----
99 99 -----
100 100 -----
101 101 < efter
102 102 < före
103 103 < längst ner
104 104 < längst upp
105 105 -----
106 106 <Inget GPX-spår har hämtats än>
107 107 <anonym>
108 108 <b>(all)indownloadedarea</b> - objekt (och alla dess noder / relationsmedlemmar) i nedladdat område
109 109 <b>(all)inview</b> - objekt (och alla dess noder / relationsmedlemmar) i aktuell vy
110 110 <b>-key:Bak</b> - ''Bak'' ingenstans i nyckeln "key"
111 111 <b>Baker Street</b> - "Baker" och "Street" i valfri nyckel
112 112 -----
113 113 <b>Källa</b>:
114 114 <b>"Baker Street"</b> - "Baker Street" i valfri nyckel
115 115 <b>areasize:</b>... - stängda vägar med given area specificerat i m² (<b>areasize:</b>min-max or <b>areasize:</b>max)
116 116 <b>changeset:</b>... - objekt med givet changeset-ID (0 objekt utan angivet changeset)
117 117 <b>child <i>uttryck</i></b> - alla barn till objekt matchande uttrycket
118 118 <b>closed</b> - alla stängda vägar (en nod räknas inte som stängd väg)
119 119 <b>id:</b>... - objekt med tilldelade ID (0 för nya objekt)
120 120 <b>incomplete</b> - alla ofullständiga objekt
121 121 <b>key:</b> - nyckeln ''key'' satt till valfritt värde
122 122 <b>key:Bak</b> - ''Bak'' var som helst i nyckeln "key"
123 123 <b>key=*</b> - nyckeln ''key'' med valfritt värde. Prova även <b>*=value</b>, <b>key=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
124 124 <b>key=value</b> - nyckeln ''key'' det exakta värdet ''value''
125 125 <b>key?</b> - nyckeln ''key'' med värdet ''yes'', ''true'', ''1'' eller ''on''
126 126 <b>modified</b> - alla ändrade objekt
127 127 <b>nodes:</b>... - objekt med specifikt antal noder (<b>nodes:</b>count, <b>nodes:</b>min-max, <b>nodes:</b>min- or <b>nodes:</b>-max)
128 128 <b>parent <i>uttryck</i></b> - alla föräldrar till objekt matchande uttrycket
129 129 <b>role:</b>... - objekt med en specifik roll i en relation
130 130 <b>selected</b> - alla valda objekt
131 131 <b>tags:</b>... - objekt med specifikt antal taggar (<b>tags:</b>count, <b>tags:</b>min-max, <b>tags:</b>min- or <b>tags:</b>-max)
132 132 -----
133 133 -----
134 134 <b>type:</b>... - objekt av korresponderande typ (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
135 135 <b>untagged</b> - alla otaggade objekt
136 136 Copy text \t <b>user:</b>... - objekt ändrat av användare
137 137 <b>user:anonymous</b> - objekt ändrade av anonyma användare
138 138 <b>version:</b>... - objekt med tilldelade verisonsnummer (0 objekt utan tilldelade versionsnummer)
139 139 -----
140 140 <kolon>
141 141 -----
142 142 <olika>
143 143 <tom>
144 144 <slut-på-fil>
145 145 <lika-med>
146 146 -----
147 147 <h2>JOSM behöver Java-versionen {0}.</h2>Påträffad Java-version: {1}.<br>Du kan <ul><li>uppdatera din Java (JRE) eller</li><li>använda en tidigare version (Java {2}-kompatibel) av JOSM.</li></ul>Mer info:
148 148 <h3>När en eller flera sträckor är valda, justeras formen så att alla vinklar är 90 eller 180 grader.</h3> Du kan lägga till två noder till markeringen. Då bestäms riktningen av dessa två referenspunkter (efteråt kan du ångra flyttningen av vissa noder: <br> välj dem och tryck snabbtangenterna för Orthogonaliza / Undo. Som standard används Skift-Q.)
149 149 -----
150 150 <html><body><p class="warning-body"><strong>Varning:</strong> Lösenordet sparas i klartext inställningsfilen för JOSM . Dessutom överförs det <strong>okrypterat</strong> i varje begäran som skickas till OSM-servern. <strong>Använd inte ett värdefullt lösenord.</strong></p></body></html>
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 <html><p> Tyvärr, det är omöjligt att klistra in taggar från bufferten. Den innehåller inget JOSM-objekt eller lämplig text. </p></html>
156 156 <html><strong>Aktuellt område att hämta</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 <html>Autentisering mot OSM-servern misslyckades.<br></html>
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 <html>Kan inte öppna mappen ''{0}''.<br>Välj en fil.</html>
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 <html>Tidsgräns överstegs för kommunikation med OSM-servern ''{0}''. Försök igen senare.</html>
173 173 <html>Kommunikation med OSM-servern ''{0}'' misslyckades. Servern svarade<br>med följande felkod och felmeddelande:<br><strong>Felkod:<strong> {1}<br><strong>Felmeddelande (ej översatt)</strong>: {2}</html>
174 174 <html>Kunde inte läsa in lager {0} ''{1}''.<br>Felet är:<br>{2}</html>
175 175 -----
176 176 <html>Kunde inte ladda sessionsfil ''{0}''.<br>Fel:<br>{1}</html>
177 177 <html>Kunde inte läsa filen ''{0}''.<br>Felet är:<br>{1}</html>
178 178 <html>Kunde inte läsa filer.<br>Felet är:<br>{0}</html>
179 179 <html>Kunde inte spara sessionsfil ''{0}''.<br>Fel:<br>{1}</html>
180 180 -----
181 181 -----
182 182 <html>Hämta mina öppna ändringsuppsättningar</html>
183 183 -----
184 184 <html>Hämta senaste ändringsuppsättningar</html>
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 <html>Misslyckades med att skapa saknad cache-katalog: {0}</html>
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 <html>Uppladdning till ändringsuppsättning <strong>{0}</strong><br>misslyckades eftersom den redan har blivit stängd den {1}.
212 212 -----
213 213 -----
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 <html>Markera <strong>lokalt raderade objekt</strong> för att radera på server.</html>
221 221 <html>Markera modifierade objekt <strong>ur nuvarande urval</strong> för att ladda upp till server.</html>
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 -----
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 <html>Kontrollera att alla sträckor i urvalet har samma riktning<br> eller orthogonalisera dem en i taget.</html>
231 231 -----
232 232 -----
233 233 <html>Välj de ändringsuppsättningar du vill stänga</html>
234 234 -----
235 235 <html>Insticksmodul {0} kräver JOSM-version {1}. Den nuvarande JOSM-versionen är {2}.<br>JOSM måste uppdateras för att kunna använda insticksmodulen.</html>
236 236 -----
237 237 -----
238 238 -----
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 <html>Markera för att hämta hem data in i ett nytt datalager.<br>Avmarkera för att hämta hem in i aktivt datalager.</html>
243 243 -----
244 244 -----
245 245 -----
246 246 <html>Markera för att endast visa ändringsuppsättningar för valda objekt<br>Avmarkera för att visa alla ändringsuppsättningar för objekten i aktivt datalager.</html>
247 247 -----
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 <html>Ta ett foto av din GPS-mottagare när den visar tiden.<br>Visa detta foto här.<br>Och därefter läs helt enkelt av den tid du läste på fotot och välj en tidzon<hr></html>
256 256 <html>Nuvarande värde är inte ett giltigt användarnamn.<br>Ange ett icke-tomt användarnamn.</html>
257 257 -----
258 258 -----
259 259 <html>OSM-servern<br>''{0}''<br>rapporterade ett internt serverfel.<br>Detta är troligtvis ett tillfälligt problem. Försök igen senare.
260 260 -----
261 261 -----
262 262 -----
263 263 -----
264 264 -----
265 265 -----
266 266 -----
267 267 -----
268 268 <html>Den data du vill skicka in utgör en del av olösta konflikter i lager ''{0}''.<br>Du måste lösa dem först.</html>
269 269 -----
270 270 <html>Relationen har ändrats.<br><br>Vill du spara dina ändringar?</html>
271 271 -----
272 272 -----
273 273 -----
274 274 -----
275 275 -----
276 276 <html>Det finns inga lager som lagret <br>''{0}''<br>kan sammanfogas med.</html>
277 277 -----
278 278 <html>Inget område att hämta valt.</html>
279 279 <html>För att utföra detta så kommer {0} separata<br>hämtningar att begäras. Önskar du<br>fortsätta?</html>
280 280 -----
281 281 <html>Den här relationen har blivit ändrad utanför relations-redigeraren.<br>Du kan inte applicera dina ändringar och fortsätta redigera<br><br>Vill du skapa en komflikt och stänga relations-redigeraren?</html>
282 282 -----
283 283 -----
284 284 -----
285 285 <html>Inskickning <strong>misslyckades</strong eftersom servern har en nyare version<br>av någon av dina noder, sträckor eller relationer.<br><br>Klicka på <strong>{0}</strong> fför att synkronisera hela den lokala datauppsättningen med servern.<br>Klicka på <strong>{1}</strong> för att avbryta och fortsätta redigera.<br></html>
286 286 <html>Inskickning <strong>misslyckades</strong> eftersom servern har en nyare version av någon av dina<br>noder, sträckor eller relationer.<br>Konflikten orsakades av <strong>{0}</strong> med id <strong>{1}</strong>,<br>servern har version {2}, din version är {3}.<br><br>Klicka på <strong>{4}</strong> för att enbart synkronisera den dataprimitiv som är i konflikt.<br>Klicka på <strong>{5}</strong> för att synkronisera hela den lokala datauppsättningen med servern.<br>Klicka på <strong>{6}</strong> för att avbryta och fortsätta redigera.<br></html>
287 287 -----
288 288 <html>Uppladdning till servern <strong>misslyckades</strong> eftersom dina<br> nuvarande data bryter mot ett förhandsvillkor.<br>Felmeddelandet är: <br>{0}</html>
289 289 -----
290 290 -----
291 291 <html>Version <strong>{0}</strong> skapad <strong>{1}</strong></html>
292 292 <html>Version <strong>{0}</strong> för närvarande redigerad i lager ''{1}''</html>
293 293 -----
294 294 <html>Du använder EPSG:4326 projektionen som kan leda<br>till icke önskvärd resultat vid rektangulära alignments.<br>Ändra projektionen för att få bort denna varning.<br>Vill du fortsätta?</html>
295 295 <html>Du löste inte alla konflikter.<br>Konfliktlösningar kommer inte att tillämpas om inte alla skillnader åtgärdats.<br>Klicka på <strong>{0}</strong>för att stänga ändå.<strong> Redan lösta skillnader kommer inte att tillämpas.</strong><br>Klicka på <strong>{1}</strong> för att fortsätta lösa konflikter.</html>
296 296 -----
297 297 <html>{0} relationer skapar en cykel då de refererar till varandra.<br>JOSM kan inte ladda upp dem. Ändra relationerna för att bryta det cykliska beroendet.</html>
298 298 -----
299 299 -----
300 300 -----
301 301 <i>saknas</i>
302 302 <nyckel>
303 303 <vänster förälder>
304 304 -----
305 305 <inte>
306 306 <eller>
307 307 <frågetecken>
308 308 <höger förälder>
309 309 <strong>Varning:</strong> JOSM loggar in <strong>en gång</strong> med en säker uppkoppling.
310 310 -----
311 311 +++++
312 312 > efter
313 313 > före
314 314 -----
315 315 -----
316 316 -----
317 317 En vägvisare för att indikera riktningen (och ev avståndet) till olika destinationer.
318 318 -----
319 319 -----
320 320 -----
321 321 En bondgård i en ort.
322 322 -----
323 323 -----
324 324 -----
325 325 -----
326 326 -----
327 327 Ett namn saknas, fast name:* finns.
328 328 En name:*-översättning saknas.
329 329 -----
330 330 -----
331 331 En plats där grundvattnet naturligt sipprar till ytan från marken.
332 332 -----
333 333 En primitiv med ID = 0 kan Ej vara osynlig.
334 334 Ett relationsmedlemsskap kopierades till alla nya vägar.<br>Du borde verifiera detta och korrigera om nödvändigt.
335 335 En roll baserad på ett relationsmedlemsskap kopieras till de nya vägarna. <br>Du borde verifiera detta och korrigera det om nödvändigt.
336 336 -----
337 337 En enskild friliggande sten, som möjligen kan skilja sig från annat i omgivningen.
338 338 -----
339 339 -----
340 340 -----
341 341 -----
342 342 -----
343 343 -----
344 344 -----
345 345 -----
346 346 Alaska
347 347 Alabama
348 348 -----
349 349 Bryter mot API:ns möjligheter
350 350 -----
351 351 Arkansas
352 352 Amerikanska Samoa
353 353 Arizona
354 354 Nedlagd järnväg
355 355 Avbryt
356 356 Avbryt sammanslagning
357 357 Avbryt filväljardialog
358 358 Avbryt filväljardialog.
359 359 Om
360 360 Om JOSM...
361 361 -----
362 362 Acceptera alla taggar från {0} för den här sessionen
363 363 Acceptera de nya hämtställena för insticksmoduler och stäng dialogen
364 364 Åtkomst
365 365 -----
366 366 -----
367 367 -----
368 368 -----
369 369 -----
370 370 -----
371 371 Boende
372 372 Enligt information inifrån insticksmodulen är dess upphovsman {0}.
373 373 -----
374 374 Åtgärd
375 375 -----
376 376 -----
377 377 -----
378 378 Aktivera
379 379 Aktivera lager
380 380 Aktivera det valda lagret
381 381 Aktiverar standardkartrenderaren istället.
382 382 Aktiva snabbval:
383 383 Aktiva regler:
384 384 Aktiva färgscheman
385 385 Lägg till
386 386 -----
387 387 -----
388 388 Lägg till nod...
389 389 Lägg till upprätad bild
390 390 Lägg till tagg
391 391 Lägg till bokmärke för aktuellt valt område att hämta
392 392 Lägg till ny anteckning
393 393 -----
394 394 Lägg till ett nytt nyckel/värde-par till alla objekt.
395 395 Lägg till en ny nod i en befintlig sträcka
396 396 Lägg till ett nytt snabbval genom att ange sökväg eller URL
397 397 Lägg till en ny regel genom att ange filnamn eller URL
398 398 Lägg till en ny källa till listan.
399 399 -----
400 400 Lägg till en ny tagg
401 401 -----
402 402 Lägg till en nod genom att ange latitud/longitud eller x/y.
403 403 Lägg till alla objekt i det aktuella datasetet efter den senaste medlemmen
404 404 -----
405 405 -----
406 406 -----
407 407 Lägg till alla taggar
408 408 Lägg till en tom tagg
409 409 Lägg till information om upphovsman
410 410 -----
411 411 -----
412 412 -----
413 413 La till konflikt för ''{0}''
414 414 Lägg till filter.
415 415 Lägg till bildlager {0}
416 416 Lägg till lager
417 417 Lägg till nod
418 418 Lägg till en nod till sträckan
419 419 Lägg till en nod i en sträcka och bind ihop
420 420 Lägg till nod {0}
421 421 Läge för att lägga till anteckningar
422 422 Lägg till eller ta bort knapp i verktygsfält
423 423 Lägg till relation {0}
424 424 Lägg till valda taggar
425 425 Lägg till det valda till relationen
426 426 -----
427 427 Lägg till taggar till valda objekt
428 428 Lägg till alla medlemmar av de valda relationerna till markerat urval
429 429 -----
430 430 Lägg till de valda tillgängliga reglerna till listan över aktiva regler
431 431 Lägg till valda tillgängliga färgscheman till listan av aktiva färgscheman
432 432 Lägg till de valda relationerna till nuvarande urval
433 433 Lägg till i urval
434 434 -----
435 435 -----
436 436 Lägg till värde?
437 437 Lägg till sträcka
438 438 Lägg till sträcka {0}
439 439 La till nod vid alla korsande sträckor
440 440 -----
441 441 -----
442 442 -----
443 443 -----
444 444 Adressinterpolation
445 445 Adresser
446 446 -----
447 447 -----
448 448 Lägger till förbjuden vänstersväng för grupper av 4 eller 5 sträckor
449 449 -----
450 450 Justera detta bildlagers offset
451 451 Justera genomskinlighet på lagret.
452 452 Justera positionen av detta bildlager
453 453 Justera tidszon och tidsförskjutning
454 454 -----
455 455 -----
456 456 Administrativt centrum
457 457 Administrativ
458 458 Administrativ nivå
459 459 Avancerat
460 460 Avancerad Bakgrund: Ändrad
461 461 -----
462 462 Avancerade OAuth-parametrar
463 463 Avancerade OAuth-egenskaper
464 464 Avancerade inställningar
465 465 Avancerad info
466 466 Avancerad info (webb)
467 467 Avancerad objektinformation
468 468 -----
469 469 -----
470 470 Linbana
471 471 -----
472 472 jordbruksfordon
473 473 Luftkvalitet
474 474 Flygplats
475 475 Flygplats
476 476 Alkohol
477 477 Justera noderna till en cirkelform
478 478 Placera noderna i en rak linje
479 479 Alla
480 480 Alla filer
481 481 Alla format
482 482 Alla filer (*.*)
483 483 Alla installerade insticksmoduler är senaste version. JOSM behöver inte hämta hem några nya versioner.
484 484 -----
485 485 Alla punkter och spåravsnitt kommer att ha samma färg. Kan anpassas med hjälp av lagerhanteraren.
486 486 -----
487 487 -----
488 488 -----
489 489 Alla fordon
490 490 Kolonilotter
491 491 -----
492 492 -----
493 493 -----
494 494 -----
495 495 -----
496 496 -----
497 497 -----
498 498 Tillåten trafik:
499 499 Tillåter JOSM att kontrolleras från andra applikationer, t.ex. en webbläsare.
500 500 -----
501 501 -----
502 502 -----
503 503 -----
504 504 -----
505 505 -----
506 506 -----
507 507 -----
508 508 Tillåter att spårets färg justeras efter olika genomsnittshastigheter.
509 509 -----
510 510 Alfakanal
511 511 Alphydda
512 512 -----
513 513 Ta också med ofullständiga och borttagna objekt i sökningen.
514 514 Byt också namn på filen
515 515 Alternativt namn
516 516 -----
517 517 Alltid dold
518 518 Visas alltid
519 519 Uppdatera alltid utan att fråga
520 520 -----
521 521 Amerikansk Fotboll
522 522 Antal kablar
523 523 Antal säten
524 524 Antal trappsteg
525 525 -----
526 526 Antal poler
527 527 Ampere
528 528 Nöjesfält
529 529 En datavaliderare för OSM som letar efter vanliga fel som görs av användare och redigeringsprogram.
530 530 En samling lösa stenar.
531 531 Ett tomt värde raderar nyckeln
532 532 Fel uppstod i insticksmodulen {0}
533 533 -----
534 534 -----
535 535 Ett oväntat undantag inträffade som kan ha kommit från plugin:en ''{0}''.
536 536 -----
537 537 Ett oväntat fel inträffade.<br> Detta beror alltid på programkodsfel. Om du använder<br> den senaste versionen av JOSM, överväg att vara snäll och skicka in en buggrapport.
538 538 -----
539 539 -----
540 540 Vinkellåsning
541 541 Vinkellåsning aktiv.
542 542 Annotering
543 543 -----
544 544 -----
545 545 -----
546 546 -----
547 547 -----
548 548 Verkställ ändringar
549 549 Tillämpa snabbval
550 550 -----
551 551 Applicera Roll
552 552 Applicera Roll:
553 553 -----
554 554 -----
555 555 Använd antialiasing för att ge kartan ett jämnare utseende.
556 556 -----
557 557 -----
558 558 -----
559 559 Verkställ valda ändringar
560 560 Sätt taggarna som finns på innehållet i inklistringsbufferten på alla valda föremål.
561 561 -----
562 562 -----
563 563 -----
564 564 Applicera uppdateringarna och stäng dialogen
565 565 Applicera den här rollen på alla medlemmar
566 566 Tillämpa?
567 567 +++++
568 568 -----
569 569 -----
570 570 -----
571 571 Utgrävningsplats
572 572 Bågskytte
573 573 Är du verkligen säker på att du vill fortsätta?
574 574 Område
575 575 -----
576 576 Sträcka av typen yta är inte sluten
577 577 Områden runt platser
578 578 Areor delar segment
579 579 -----
580 580 -----
581 581 Konstcenter
582 582 Konst
583 583 -----
584 584 Fråga före uppdatering
585 585 Samla nya polygoner
586 586 -----
587 587 Antag
588 588 Det krävs minst ett objekt att ta bort, fick en tom samling.
589 589 Varning: Använd endast riktiga tangenter!
590 590 Sevärdhet
591 591 Attribut
592 592 Ljud
593 593 -----
594 594 Ljudguide
595 595 Ljudinställningar
596 596 Ljudmarkörer från {0}
597 597 Ljud synkroniserat vid punkt {0}.
598 598 -----
599 599 Ljud: {0}
600 600 -----
601 601 Australisk fotboll
602 602 -----
603 603 Autentisera med det angivna användarnamnet och lösenordet
604 604 -----
605 605 -----
606 606 -----
607 607 -----
608 608 Autentisering
609 609 Autentisering misslyckades
610 610 Autentisering misslyckades
611 611 Upphovsman
612 612 -----
613 613 -----
614 614 -----
615 615 -----
616 616 -----
617 617 -----
618 618 -----
619 619 Upphovsmän
620 620 -----
621 621 Zooma automatiskt
622 622 -----
623 623 Spara automatiskt aktiverad
624 624 Spara automatiskt, intervall (sekunder)
625 625 Spara automatiskt, filer per lager
626 626 -----
627 627 Auto-gissa
628 628 -----
629 629 Automatiserad
630 630 Hjärtstartare
631 631 Uttagsautomat
632 632 Automatisk hämtning
633 633 Automatisk taggrättning
634 634 Ändra upplösning automatiskt
635 635 Skapa automatiskt ljudmarkörer från spårpunkter (snarare än explicita sträckpunkter) med namn och beskrivningar.
636 636 Skapa vid öppning av ett GPX-lager automatiskt ett markörlager från tillgängliga sträckpunkter.
637 637 Trunkerar automatiskt värde av taggen "{0}" på det borttagna objektet {1}a
638 638 Tillgänglig
639 639 -----
640 640 Tillgängliga snabbval:
641 641 Tillgängliga roller
642 642 Tillgängliga regler:
643 643 Tillgängliga färgscheman
644 644 Lavinskydd
645 645 -----
646 646 -----
647 647 -----
648 648 +++++
649 649 -----
650 650 Tillbaka
651 651 Villkor för användning av bakgrund
652 652 Bakgrund:
653 653 Ryggstöd
654 654 Bakåtsteg i redigerarläge
655 655 Felaktig Begäran
656 656 -----
657 657 -----
658 658 Väskor
659 659 +++++
660 660 Bageri
661 661 -----
662 662 -----
663 663 +++++
664 664 -----
665 665 +++++
666 666 Bar sten
667 667 -----
668 668 Lågt liggande okultuverat land med buskar, med få eller inga träd.
669 669 -----
670 670 -----
671 671 -----
672 672 Hinder
673 673 Barriärer och ingångar
674 674 +++++
675 675 Grundläggande
676 676 Hamnbassäng
677 677 Basket
678 678 Batterier
679 679 Krigsskådeplats
680 680 -----
681 681 Bukt
682 682 Strand
683 683 -----
684 684 Fyrbåk
685 685 -----
686 686 Sängar
687 687 -----
688 688 -----
689 689 -----
690 690 Bänk
691 691 Bästa zoom: {0}
692 692 Drycker
693 693 Cykel
694 694 Cykelväg
695 695 -----
696 696 -----
697 697 Cykelhyrning
698 698 Cykelreparationer
699 699 Cyklar säljes
700 700 Gratis cykeltvätt
701 701 Cykelhandlare
702 702 -----
703 703 -----
704 704 Biodiesel
705 705 -----
706 706 -----
707 707 -----
708 708 -----
709 709 Tomt lager
710 710 +++++
711 711 Blå:
712 712 Tavlans innehåll
713 713 Varv
714 714 -----
715 715 -----
716 716 -----
717 717 -----
718 718 -----
719 719 -----
720 720 Trafikkon
721 721 -----
722 722 -----
723 723 Bokhandel
724 724 -----
725 725 Namn på bokmärke:
726 726 Bokmärken
727 727 -----
728 728 Gränskontroll
729 729 -----
730 730 Botaniskt namn
731 731 +++++
732 732 Gränser
733 733 Gräns
734 734 Gränssten
735 735 -----
736 736 Gränstyp
737 737 Gränsvärden
738 738 -----
739 739 -----
740 740 -----
741 741 -----
742 742 -----
743 743 -----
744 744 Fabrikat
745 745 -----
746 746 Bro
747 747 -----
748 748 -----
749 749 -----
750 750 -----
751 751 -----
752 752 -----
753 753 -----
754 754 -----
755 755 -----
756 756 Bordell
757 757 Övergivet industri- eller affärsområde
758 758 Buddhistiskt tempel
759 759 Stoppbock
760 760 Buggrapporter
761 761 Byggnad
762 762 Passage i byggnad
763 763 -----
764 764 Byggnader i byggnader
765 765 Bygger huvudmenyn
766 766 Byggnadstyp
767 767 -----
768 768 -----
769 769 Fösgrind
770 770 -----
771 771 Buss
772 772 Spårbussväg
773 773 Bussplattform
774 774 Bussterminal
775 775 Busshållplats
776 776 Bussfålla
777 777 -----
778 778 Slakteri
779 779 -----
780 780 -----
781 781 -----
782 782 -----
783 783 -----
784 784 -----
785 785 Kalifornien
786 786 -----
787 787 -----
788 788 Colorado
789 789 -----
790 790 -----
791 791 Connecticut
792 792 Linbana
793 793 Elskåp
794 794 Kafé
795 795 Beräknar area att ladda ner
796 796 Öppna relations-redigeraren för vald relation
797 797 -----
798 798 Kamera
799 799 -----
800 800 +++++
801 801 Campingplats
802 802 Kan inte räta upp en polygon. Avbryter.
803 803 -----
804 804 -----
805 805 -----
806 806 -----
807 807 Kanal
808 808 Avbryt
809 809 Avbryt och återvänd till föregående dialog
810 810 Avbryt autentisering
811 811 -----
812 812 -----
813 813 -----
814 814 -----
815 815 Avbryt åtgärden
816 816 -----
817 817 Avbryt uppladdning och fortsätt redigera
818 818 Avbryt uppladdning
819 819 Avbryt, fortsätt redigera
820 820 -----
821 821 Det går inte att lägga till en nod utanför världen.
822 822 Kan Ej lägga till en väg med endast {0} noder.
823 823 Kan inte lägga till nod {0} till den ofullständiga sträckan {1}.
824 824 -----
825 825 Kan inte till ett ändringsuppsättnings-ID > 0 till en ny primitiv. Ändringuppsättnings-ID:ts värde är {0}
826 826 -----
827 827 -----
828 828 -----
829 829 -----
830 830 Kan inte radera nod som har taggar
831 831 Kan inte ta bort nod som används av ytterligare objekt
832 832 Kan inte avgöra centrum för valda noder.
833 833 -----
834 834 Kan inte ladda ner insticksmodul "{0}". Dess länk "{1}" är inte en giltig URL. Skippar nedladdning.
835 835 -----
836 836 -----
837 837 -----
838 838 -----
839 839 Kan inte slå ihop noder: Sträcka {0} skulle då behöva tas bort vilken fortfarande används av {1}
840 840 -----
841 841 -----
842 842 Kan inte flytta objekt utanför världen.
843 843 Kan inte öppna URL "{0}"<br>Följande nedladdningar accepterar URL-mönster som:<br>{1}
844 844 Kan inte placera en nod utanför världen.
845 845 Kan inte lösa obestämd konflikt.
846 846 -----
847 847 -----
848 848 -----
849 849 -----
850 850 -----
851 851 Kan inte ångra kommando "{0}" eftersom lager "{1}" inte längre är närvarande
852 852 -----
853 853 Burkar
854 854 -----
855 855 -----
856 856 -----
857 857 -----
858 858 -----
859 859 Kapacitet
860 860 Kapacitet (totalt)
861 861 Bil
862 862 Bilhandlare
863 863 Ställplats
864 864 Last
865 865 -----
866 866 -----
867 867 Pengar
868 868 -----
869 869 Slott
870 870 -----
871 871 Färist
872 872 Anledning:
873 873 Grottöppning
874 874 Begravningsplats
875 875 -----
876 876 -----
877 877 Centrera visning
878 878 -----
879 879 +++++
880 880 -----
881 881 -----
882 882 -----
883 883 -----
884 884 -----
885 885 Kedja
886 886 Stollift
887 887 Fäbod
888 888 Ändra taggar
889 889 Ändra riktning?
890 890 -----
891 891 -----
892 892 -----
893 893 Ändra nod {0}
894 894 -----
895 895 Ändra relation
896 896 Ändra relationsmedlemsroll för {0} {1}
897 897 Ändra relation {0}
898 898 Ändra upplösning
899 899 -----
900 900 -----
901 901 -----
902 902 Ändra sträcka {0}
903 903 Förändrade noderna för {0}
904 904 -----
905 905 Ändra inställningar i enlighet med XML-filen
906 906 Ändringsuppsättnings-ID > 0 förväntades. Fick {0}.
907 907 -----
908 908 Dialog för att hantera ändringsuppsättningar
909 909 Hanterare för ändringsuppsättning
910 910 -----
911 911 -----
912 912 -----
913 913 -----
914 914 -----
915 915 Ändringsuppsättningen är full
916 916 -----
917 917 Ändringsuppsättning {0}
918 918 Ändringsuppsättning:
919 919 Ändringsuppsättningar
920 920 Ändra kortkommandon manuellt.
921 921 Laddstation
922 922 Leta efter FIXME-taggar.
923 923 -----
924 924 Kontrollera på servern
925 925 Kontrollera egenskapsnycklar
926 926 Kontrollera egenskapsvärden
927 927 Söker efter raderade föräldrar i det lokaka datasetet
928 928 Kontrollerar föräldrar för raderade objekt
929 929 Kontrollerar förhandsvillkor för insticksmoduler...
930 930 -----
931 931 -----
932 932 -----
933 933 Kontrollera fel i barriärer och ingångar
934 934 -----
935 935 Kontrollerar efter fel i relationer
936 936 -----
937 937 -----
938 938 -----
939 939 -----
940 940 -----
941 941 -----
942 942 -----
943 943 Kontrollerar noder i kraftledningar som saknar taggen power=tower/pole.
944 944 -----
945 945 -----
946 946 Letar efter sträckor med identiska noder i följd.
947 947 -----
948 948 -----
949 949 -----
950 950 -----
951 951 Hygien
952 952 -----
953 953 Barn-relationer
954 954 Skorsten
955 955 -----
956 956 Kinesiska
957 957 -----
958 958 Välj
959 959 -----
960 960 Välj en färg
961 961 Välj en färg för {0}
962 962 Välj en fördefinierad licens
963 963 Välj ett värde
964 964 -----
965 965 Välj nyligen använd tagg {0}
966 966 Välj tester att aktivera
967 967 Välj OSM-objekttyp
968 968 Välj servern att använda för sökning:
969 969 -----
970 970 -----
971 971 -----
972 972 Kyrka
973 973 -----
974 974 Stad
975 975 Stadsgräns
976 976 Stadsmur
977 977 Stadsnamn
978 978 -----
979 979 Klasstyp
980 980 Rensa
981 981 Rensa ångringsbufferten
982 982 Töm buffert
983 983 Rensa textrutan
984 984 Rensa listan över nyligen öppnade filer
985 985 -----
986 986 Klicka på <strong>{0}</strong> för att ignorera.</html>
987 987 -----
988 988 -----
989 989 Klicka här för att välja filsökväg
990 990 -----
991 991 Klicka på en sträcka för att börja förbättra dess form.
992 992 -----
993 993 Klicka på pilen i botten för att visa det igen
994 994 Klicka på platsen för den nya anteckningen
995 995 Klicka för att avbryta och fortsätta redigera
996 996 Klicka för att avbryta uppstart av externa webbläsare
997 997 Klicka för att avbryta nodsammanslagning
998 998 -----
999 999 Klicka för att avbryta uppladdning
1000 1000 Klicka för att lägga till ny nod. Släpp Ctrl för att flytta existerande noder eller håll nere Alt för att radera.
1001 1001 Klicka för att avbryta
1002 1002 Avbryt uppladdningen och fortsätt redigera kartan
1003 1003 Klicka för att avbryta den pågående åtgärden
1004 1004 Klicka för att kontrollera om objekt i ditt lokala dataset har raderats från servern
1005 1005 Klicka för att stänga dialogen
1006 1006 -----
1007 1007 -----
1008 1008 Klicka för att stänga dialogen och avbryta hämtning
1009 1009 -----
1010 1010 -----
1011 1011 Klicka för att skapa en konflikt och stäng relationsredigeraren
1012 1012 Klicka för att ta bort den markerade noden. Släpp Alt för att flytta existerande noder eller håll Ctrl för att lägga till nya noder.
1013 1013 Klicka för att ta bort insticksmodulen ''{0}''
1014 1014 Klicka för att ta bort. Skift: ta bort delsträcka. Alt: lämna kvar oanvända noder vid borttagning av sträcka. Ctrl: ta bort objekt som refererar hit
1015 1015 Klicka för att inaktivera insticksmodulen ''{0}''
1016 1016 -----
1017 1017 Klicka för att ladda ner
1018 1018 -----
1019 1019 Klicka för att ladda ner det valda området
1020 1020 Klicka för att behålla insticksmodulen ''{0}''
1021 1021 Klicka för att minimera/maximera panelens innehåll
1022 1022 Klicka för att flytta den valda noden. Håll Ctrl nedtryckt för att lägga till nya noder, eller Alt för att ta bort.
1023 1023 Klicka för att öppna fliken bakgrundsbilder i inställningarna
1024 1024 -----
1025 1025 -----
1026 1026 -----
1027 1027 Klicka för att starta om senare.
1028 1028 -----
1029 1029 -----
1030 1030 Klicka för att återvända till Ladda Upp-dialogen
1031 1031 -----
1032 1032 Klicka för att köra jobb i bakgrunden
1033 1033 Klicka för att spara ändringarna och stänga relations-redigeraren
1034 1034 Klicka för att hoppa över uppdatering av aktiverade insticksmoduler
1035 1035 Klicka för att börja söka efter platser
1036 1036 -----
1037 1037 -----
1038 1038 -----
1039 1039 Klicka för att uppdatera aktiverade insticksmoduler
1040 1040 Klicka för att uppdatera insticksmodulen ''{0}''
1041 1041 -----
1042 1042 Stup
1043 1043 Klättring
1044 1044 Vårdcentral
1045 1045 Klocka
1046 1046 Stäng
1047 1047 Stäng ändå
1048 1048 Stäng ändringsuppsättning efter uppladdning
1049 1049 Stäng ändringsuppsättningar
1050 1050 Stäng dialogen och avbryt hämtning
1051 1051 -----
1052 1052 -----
1053 1053 Stäng påbörjade ändringsuppsättningar
1054 1054 Stäng den nu valda öppna ändringsuppsättningen
1055 1055 Stäng dialogfönstret
1056 1056 -----
1057 1057 -----
1058 1058 -----
1059 1059 -----
1060 1060 Stäng valda ändringsuppsättningar
1061 1061 -----
1062 1062 Stäng denna dialog och återuppta redigering i JOSM
1063 1063 Stäng denna panel. Du kan öppna den igen med hjälp av knapparna i den vänstra verktygraden.
1064 1064 Stängt efter -
1065 1065 -----
1066 1066 Stängd:
1067 1067 Detaljerad beskrivning
1068 1068 Detaljerad beskrivning
1069 1069 Stänger påbörjade ändringsuppsättningar
1070 1070 Stänger valda öppna ändringsuppsättningar
1071 1071 -----
1072 1072 -----
1073 1073 Stänger ändringssamling...
1074 1074 Kläder
1075 1075 -----
1076 1076 Kustlinje
1077 1077 Kustlinjer
1078 1078 -----
1079 1079 Mynt
1080 1080 -----
1081 1081 Högskola
1082 1082 -----
1083 1083 Färg
1084 1084 Färg (HTML-namn eller hexadecimal kod)
1085 1085 Färgnamn:
1086 1086 Färger
1087 1087 -----
1088 1088 -----
1089 1089 Färglägg punkter och spåravsnitt baserat på riktning.
1090 1090 -----
1091 1091 Färglägg punkter och spåravsnitt baserat på hastighet.
1092 1092 De färger som används av olika objekt i JOSM.
1093 1093 Bakgrundsfärg
1094 1094 Färg på skylt/pil
1095 1095 Textfärg
1096 1096 -----
1097 1097 Slå ihop sträckor
1098 1098 -----
1099 1099 Förena flera sträckor till en enda.
1100 1100 Kombinerad gång- och cykelbana
1101 1101 Kommando
1102 1102 Kommandolista
1103 1103 -----
1104 1104 Kommentar
1105 1105 -----
1106 1106 Kommentar:
1107 1107 Kontorsområde
1108 1108 Allmänning
1109 1109 -----
1110 1110 Vanlig namnförkortning
1111 1111 Kommunikation med OSM-servern misslyckades
1112 1112 -----
1113 1113 Jämför
1114 1114 -----
1115 1115 Dator
1116 1116 Villkorliga nycklar
1117 1117 Konfigurera hämtställen för insticksmoduler
1118 1118 Konfigurera avancerade inställningar
1119 1119 Ställ in tillgängliga insticksmoduler.
1120 1120 -----
1121 1121 Konfigurera listan över platser där insticksmoduler kan hämtas
1122 1122 Konfigurera verktygsfält
1123 1123 -----
1124 1124 -----
1125 1125 Ställ in din identitet och hur du vill autentisera dig mot OSM-servern
1126 1126 Bekräfta rensning
1127 1127 Bekräfta fjärrstyrd handling
1128 1128 -----
1129 1129 -----
1130 1130 Bekräftelse
1131 1131 Konflikt
1132 1132 Konfliktlösning
1133 1133 -----
1134 1134 -----
1135 1135 -----
1136 1136 -----
1137 1137 -----
1138 1138 -----
1139 1139 -----
1140 1140 -----
1141 1141 -----
1142 1142 -----
1143 1143 -----
1144 1144 -----
1145 1145 -----
1146 1146 -----
1147 1147 -----
1148 1148 -----
1149 1149 -----
1150 1150 -----
1151 1151 -----
1152 1152 -----
1153 1153 -----
1154 1154 -----
1155 1155 -----
1156 1156 -----
1157 1157 -----
1158 1158 -----
1159 1159 -----
1160 1160 -----
1161 1161 -----
1162 1162 -----
1163 1163 -----
1164 1164 -----
1165 1165 -----
1166 1166 Konflikter
1167 1167 -----
1168 1168 -----
1169 1169 -----
1170 1170 Konflikter uppstod vid sammanfogning av sträckor - den sammanfogade sträckan är ''{0}''
1171 1171 -----
1172 1172 Knyt en existerande nod till en sträcka
1173 1173 Slutnod på sträcka nära annan sträcka
1174 1174 Anslutningsinställningar
1175 1175 Anslutningsinställningar för OSM-servern
1176 1176 Anslutning till API misslyckades
1177 1177 -----
1178 1178 Under byggnad
1179 1179 Byggarbetsområde
1180 1180 -----
1181 1181 -----
1182 1182 -----
1183 1183 -----
1184 1184 Ansluter till OSM-servern...
1185 1185 Tar kontakt med servern...
1186 1186 Innehåll
1187 1187 Kontinent
1188 1188 Fortsätt
1189 1189 Fortsätt ändå
1190 1190 Fortsätt som det är
1191 1191 -----
1192 1192 Fortsätt uppladdning
1193 1193 Fortsätt uppladdning
1194 1194 Fortsätt sträcka från senaste nod.
1195 1195 Fortsätt, försök i alla fall
1196 1196 Fortsätter rita en linje som delar noder med en annan linje
1197 1197 Bidrag
1198 1198 Närköp
1199 1199 -----
1200 1200 Omvandla till gpx-lager
1201 1201 Omvandla till datalager
1202 1202 Omvandlad från:{0}
1203 1203 Koordinater
1204 1204 -----
1205 1205 Koordinater importerade: {0}
1206 1206 Koordinater:
1207 1207 Koordinater:
1208 1208 Kopiera
1209 1209 Kopiera koordinater
1210 1210 -----
1211 1211 Kopiera Värde
1212 1212 Kopiera alla Nycklar/Värden
1213 1213 -----
1214 1214 -----
1215 1215 Kopiera koordinater för vald nod till urklipp.
1216 1216 -----
1217 1217 -----
1218 1218 -----
1219 1219 -----
1220 1220 -----
1221 1221 Kopia av {0}
1222 1222 -----
1223 1223 Kopiera valda objekt till inklistringsbufferten.
1224 1224 -----
1225 1225 -----
1226 1226 Kopiera värdet av den valda taggen till urklipp
1227 1227 -----
1228 1228 -----
1229 1229 -----
1230 1230 -----
1231 1231 Kopiera till urklipp och stäng
1232 1232 Kopia {1} av {0}
1233 1233 +++++
1234 1234 Copyrightår
1235 1235 Korrelera
1236 1236 Sätt bilder i relation till GPX-spår
1237 1237 Korrelerar med GPX
1238 1238 Kunde inte komma åt datafil(er):\n{0}
1239 1239 Kunde inte kombinera sträcka<br>(De kunde inte bli hopslagna till en linje av noder)
1240 1240 Kunde inte ansluta till osm-servern. Kontrollera din internetanslutning.
1241 1241 Kunde inte exportera ''{0}''.
1242 1242 Kunde inte hitta elementtyp
1243 1243 Kunde inte hitta varningsnivå
1244 1244 Kunde inte importera ''{0}''.
1245 1245 Kunde inte importera filer.
1246 1246 Kunde inte läsa in insticksmodulen {0}. Skall den tas bort från inställningarna?
1247 1247 Kunde inte tolka latitude, longitude eller zoomnivå. Kontrollera värdena.
1248 1248 Kunde inte tolka lista över WMS-lager.
1249 1249 Kunde inte öppna "{0}"
1250 1250 -----
1251 1251 Kunde inte läsa källan till snabbval för taggning: {0}
1252 1252 -----
1253 1253 Kunde inte döpa om filen ''{0}''
1254 1254 Kunde inte hämta lista över WMS-lager
1255 1255 -----
1256 1256 Kunde inte matcha angiven länk eller id till vald tjänst. Försök igen.
1257 1257 -----
1258 1258 Land
1259 1259 Landskod
1260 1260 Län
1261 1261 Domstol
1262 1262 -----
1263 1263 Täckt (med tak)
1264 1264 Täckt reservoar
1265 1265 Kran
1266 1266 Skapa
1267 1267 Skapa cirkel
1268 1268 Skapa ny mapp
1269 1269 Skapa en cirkel av tre valda noder.
1270 1270 Skapa en kopia av denna relation och öppna den i ett annat redigeringsfönster.
1271 1271 Skapa rutnät av sträckor.
1272 1272 Skapa nytt kartlager.
1273 1273 -----
1274 1274 Skapa en ny relation
1275 1275 Skapa ytor
1276 1276 Skapa ljudmarkörer på ljudplatsen motsvarande den modifierade tiden av varje WAV-fil som importerades.
1277 1277 Skapa bokmärke
1278 1278 -----
1279 1279 Skapa multipolygon
1280 1280 Skapa ny nod
1281 1281 Skapa en ny anteckning
1282 1282 Skapa nya objekt
1283 1283 Skapa ny relation i lager "{0}"
1284 1284 Skapa anteckning
1285 1285 Skapad
1286 1286 Skapad den
1287 1287 Skapad den:
1288 1288 Skapad före -
1289 1289 Skapad av:
1290 1290 -----
1291 1291 Skapad:
1292 1292 -----
1293 1293 Skapar ändringsuppsättning...
1294 1294 Skapar huvudgränssnittet
1295 1295 Kreditkort
1296 1296 +++++
1297 1297 Cricketnät
1298 1298 Krocket
1299 1299 Korsa cyklande
1300 1300 Korsa ridande
1301 1301 Järnvägsövergång
1302 1302 -----
1303 1303 Korsande hinder
1304 1304 Korsande gränser
1305 1305 Korsande byggnader
1306 1306 Typ av övergångsställe
1307 1307 Brittiskt namn på övergångsställe
1308 1308 Korsande vattendrag/väg
1309 1309 Korsande vattendrag
1310 1310 Korsande sträckor
1311 1311 -----
1312 1312 Ctrl för att slå ihop med närmaste nod.
1313 1313 Kök
1314 1314 Kultur
1315 1315 -----
1316 1316 Aktuellt urval
1317 1317 -----
1318 1318 -----
1319 1319 -----
1320 1320 -----
1321 1321 -----
1322 1322 Nuvarande zoom: {0}
1323 1323 För närvarande är inte något område att hämta valt. Välj först ett sådant område.
1324 1324 Gardiner
1325 1325 -----
1326 1326 -----
1327 1327 Egen WMS-länk
1328 1328 Anpassa färger
1329 1329 Bestäm vad som skall finnas på verktygsraden.
1330 1330 -----
1331 1331 -----
1332 1332 -----
1333 1333 Skärning
1334 1334 -----
1335 1335 Cykelhinder
1336 1336 -----
1337 1337 Cykelbana
1338 1338 -----
1339 1339 -----
1340 1340 Cykliskt beroende mellan relationer:
1341 1341 Cykling
1342 1342 Cykliska beroenden
1343 1343 -----
1344 1344 -----
1345 1345 -----
1346 1346 -----
1347 1347 -----
1348 1348 District of Columbia
1349 1349 Delaware
1350 1350 +++++
1351 1351 -----
1352 1352 -----
1353 1353 Damm
1354 1354 -----
1355 1355 Data-fel
1356 1356 Datalager {0}
1357 1357 -----
1358 1358 Datakällor och -typer
1359 1359 -----
1360 1360 Datavalidator
1361 1361 +++++
1362 1362 -----
1363 1363 Databasen är nere för underhåll
1364 1364 -----
1365 1365 Datum
1366 1366 Datum:
1367 1367 Datum:
1368 1368 -----
1369 1369 -----
1370 1370 Kontokort
1371 1371 -----
1372 1372 Decimalgrader
1373 1373 -----
1374 1374 Minska zoomläge
1375 1375 -----
1376 1376 Påbjuden ridväg
1377 1377 Cykelbana
1378 1378 Gångbana
1379 1379 Standard
1380 1380 Förval (automatiskt satt)
1381 1381 -----
1382 1382 -----
1383 1383 -----
1384 1384 Standardvärde: {0}
1385 1385 Radera
1386 1386 Radera fil
1387 1387 Radera fil från disk
1388 1388 Borttagningsläge
1389 1389 Ta bort taggar
1390 1390 Ta bort sträckor som inte är del av en inre multipolygon
1391 1391 Bekräfta borttagning
1392 1392 Radera duplicerade relationer
1393 1393 Ta bort dubblettsträcka
1394 1394 Ta bort filter.
1395 1395 Ta bort från relation
1396 1396 -----
1397 1397 Radera inkompletta medlemmar?
1398 1398 Radera lager utan att spara. Ej sparade ändringar går förlorade.
1399 1399 Ta bort nod {0}
1400 1400 Ta bort noder eller sträckor
1401 1401 Radera nu!
1402 1402 Radera objekt
1403 1403 Ta bort relation {0}
1404 1404 Radera relation
1405 1405 Ta bort relationer
1406 1406 Radera markerade objekt.
1407 1407 -----
1408 1408 Ta bort den valda nyckeln från alla objekt.
1409 1409 Radera de valda lagren.
1410 1410 Ta bort den valda relationen
1411 1411 Ta bort vald källa från listan.
1412 1412 -----
1413 1413 Ta bort onödiga noder från en sträcka.
1414 1414 Ta bort sträcka {0}
1415 1415 Borttaget
1416 1416 Tog bort ''{0}''
1417 1417 -----
1418 1418 Borttagen medlem{0} används av relation {1}
1419 1419 Raderad nod refererad av {0}
1420 1420 Borttagen nod {0} ingår i sträcka {1}
1421 1421 Borttagna eller flyttade objekt
1422 1422 Raderad relation {0} innehåller medlemmar
1423 1423 Borttagen sträcka {0} innehåller noder
1424 1424 -----
1425 1425 Samfund
1426 1426 Tandläkare
1427 1427 Varuhus
1428 1428 -----
1429 1429 Djup i meter
1430 1430 -----
1431 1431 Beskrivning
1432 1432 Beskrivning:
1433 1433 Beskrivning: {0}
1434 1434 -----
1435 1435 -----
1436 1436 -----
1437 1437 Detaljeringsgrad
1438 1438 -----
1439 1439 Detaljer...
1440 1440 Detaljer:
1441 1441 -----
1442 1442 -----
1443 1443 -----
1444 1444 -----
1445 1445 Diameter (mm)
1446 1446 Hittade inte något objekt med id {0} i det nuvarande datasettet
1447 1447 +++++
1448 1448 -----
1449 1449 -----
1450 1450 -----
1451 1451 Svårighetsgrad
1452 1452 -----
1453 1453 -----
1454 1454 -----
1455 1455 Riktning
1456 1456 Riktning (röd = väst, gul = norr, grön = öst, blå = syd)
1457 1457 Sidriktning (i grader)
1458 1458 Inaktivera
1459 1459 -----
1460 1460 Inaktivera insticksmodul
1461 1461 -----
1462 1462 Förkasta
1463 1463 -----
1464 1464 -----
1465 1465 -----
1466 1466 -----
1467 1467 Koppla bort nod från sträcka
1468 1468 Koppla loss noder från en sträcka de för närvarande tillhör
1469 1469 -----
1470 1470 -----
1471 1471 -----
1472 1472 Receptutlämnande
1473 1473 +++++
1474 1474 Visa avancerade OAuth-parametrar
1475 1475 -----
1476 1476 Visningsinställningar
1477 1477 Visa en rörlig ikon som representerar den punkt på det synkroniserade spåret där det ljud som spelas upp samtidigt spelades in.
1478 1478 Visa avancerad objektinformation om OSM-noder, -sträckor eller -relationer
1479 1479 -----
1480 1480 Visa koordinater som
1481 1481 -----
1482 1482 -----
1483 1483 Visa historikinformation om OSM-sträckor, -noder eller -relationer i webbläsaren.
1484 1484 Visa historik om sträckor, noder eller relationer i OSM
1485 1485 -----
1486 1486 Visa live-ljudspår.
1487 1487 Visa objektinformation om OSM-noder, -sträckor eller -relationer i webbläsaren.
1488 1488 Visa ljudmenyn
1489 1489 Visa skärmen om programmet
1490 1490 Visa ändringsuppsättningens grundegenskaper
1491 1491 Visa historik för valt objekt
1492 1492 Visa de objekt som skapas, uppdateras eller tas bort av ändringsuppsättningen
1493 1493 -----
1494 1494 Visa ändringsuppsättningens taggar
1495 1495 Visa zoom: {0}
1496 1496 -----
1497 1497 Visar JOSM-version och avslutar
1498 1498 Avstånd (km)
1499 1499 Avstånd:
1500 1500 Distribuera noder
1501 1501 Distribuera de valda noderna på jämna avstånd längs en linje.
1502 1502 Distrikt
1503 1503 -----
1504 1504 Järnväg utan trafik
1505 1505 Dike
1506 1506 -----
1507 1507 Verkställ inte ändringar
1508 1508 Fråga inte igen och kom ihåg mitt val (gå till Inställningar -> Insticksmoduler för att ändra valet senare)
1509 1509 Rita inte pilar om de inte befinner sig på åtminstone detta avstånd från senast ritade pil.
1510 1510 -----
1511 1511 Göm inte verktygsfält
1512 1512 Göm inte verktygsfält och meny
1513 1513 Kräv inte att man byter läge (arbetsflöde som i Potlatch)
1514 1514 Visa inte igen (Kom ihåg mitt val)
1515 1515 Visa inte igen (den här operationen)
1516 1516 Visa inte igen (den här sessionen)
1517 1517 Gör ingenting
1518 1518 Vill du verkligen applicera den nya rollen?
1519 1519 Vill du tillåta detta?
1520 1520 Vill du klistra in dessa taggar?
1521 1521 -----
1522 1522 Docka
1523 1523 -----
1524 1524 -----
1525 1525 Hundpark
1526 1526 Hundkapplöpning
1527 1527 -----
1528 1528 Dubbel konflikt
1529 1529 -----
1530 1530 Hämta
1531 1531 Hämta alla barn
1532 1532 Ladda ner komprimerad OSM
1533 1533 Ladda ner komprimerad OSM-förändring
1534 1534 Hämta data
1535 1535 Ladda ner från GPS
1536 1536 -----
1537 1537 Hämta plats
1538 1538 Hämta medlemmar
1539 1539 Hämta OSM
1540 1540 Ladda ner OSM-förändring
1541 1541 Ladda ner OSM-länk
1542 1542 Ladda ner OSM-objekt efter ID.
1543 1543 Hämta insticksmodul
1544 1544 Hämta hem upprätade bilder från olika tjänsteleverantörer
1545 1545 Hämta valda barn
1546 1546 Hämta URL
1547 1547 Hämta alla barnrelationer (rekursivt)
1548 1548 Hämta alla ofullständiga medlemmar
1549 1549 Hämta hem alla medlemmar av de valda relationerna
1550 1550 Ladda ner och visa historik för de valda objekten
1551 1551 Hämtningsområdets storlek är ok, kommer troligen accepteras av servern.
1552 1552 Hämtningsområdet är alltför stort; kommer troligen avvisas av servern.
1553 1553 Hämta som ett nytt lager
1554 1554 Hämta hem innehållet i ändringsuppsättningar
1555 1555 Hämta ändringsuppsättningar
1556 1556 -----
1557 1557 Hämta innehåll
1558 1558 Hämta data
1559 1559 Hämta allting inom:
1560 1560 Nedladdning klar
1561 1561 Hämta från OSM längs med detta spår
1562 1562 Ladda ner från OSM...
1563 1563 Hämta ofullständiga medlemmar
1564 1564 Hämta hem ofullständiga medlemmar av valda relationer
1565 1565 Hämta hem information om valda ändringsuppsättningar från OSM-servern
1566 1566 Hämta lista
1567 1567 Ladda ner kartdata från OSM-servern.
1568 1568 Hämta medlemmar
1569 1569 Hämta hem mina ändringsuppsättningar från OSM-servern (max 100 ändringsuppsättningar)
1570 1570 Hämta endast mina ändringsuppsättningar
1571 1571 Hämta hem i närheten av:
1572 1572 -----
1573 1573 Hämta nu
1574 1574 Ladda ner objekt
1575 1575 Ladda ner objekt...
1576 1576 Ladda ner objekt
1577 1577 Ladda ner objekt som refererar till ett av de markerade objekten
1578 1578 Ladda ner objekt till nytt lager
1579 1579 Hämta överordnade sträckor/relationer...
1580 1580 Hämtar lista över insticksmoduler...
1581 1581 Hämta hem insticksmoduler
1582 1582 -----
1583 1583 -----
1584 1584 Laddar ner referenser (föräldrarelationer)
1585 1585 Hämta relationer som refererar hit
1586 1586 Hämta relationsmedlemmar
1587 1587 Hämtar relationer
1588 1588 Hämta valda ofullständiga medlemmar
1589 1589 Hämta valda relationer
1590 1590 Ladda ned session
1591 1591 Hämta överhoppade
1592 1592 Hämta hem området inom gränsvärdena
1593 1593 -----
1594 1594 Hämta hem ändringsuppsättningens innehåll
1595 1595 Hämta hem ändringsuppsättningens innehåll från OSM-servern
1596 1596 -----
1597 1597 Hämta hem innehållet i valda ämnesuppsättningar från servern.
1598 1598 Hämta hem listan över tillgängliga insticksmoduler
1599 1599 -----
1600 1600 -----
1601 1601 Hämta de rutor som syns
1602 1602 Hämta hem dina GPX-spår från openstreetmap.org
1603 1603 Hämtar {0} av {1} ({2} kvar)
1604 1604 Hämtade GPX-data
1605 1605 -----
1606 1606 Hämtare:
1607 1607 Laddar ner fil {0}: {1} byte...
1608 1608 Hämtar GPS-data
1609 1609 Laddar ner anteckningar
1610 1610 Hämtar OSM-data...
1611 1611 -----
1612 1612 Laddar ner insticksmodul {0}...
1613 1613 Hämtar "Dagens meddelande"
1614 1614 Hämtar hem innehållet i ändringsuppsättningar
1615 1615 Hämtar ändringsuppsättning {0} ...
1616 1616 Hämtar ändringsuppsättningar ...
1617 1617 Hämtar innehållet i ändringsuppsättning {0} ...
1618 1618 Hämtar data
1619 1619 Laddar ner fil
1620 1620 Hämtar historik...
1621 1621 Hämtar hem öppna ändringsuppsättningar...
1622 1622 Hämtar lista över insticksmoduler från ''{0}''
1623 1623 Hämtar punkter {0} till {1}...
1624 1624 Hämtar relationer som refererar hit ...
1625 1625 Hämtar sträckor som refererar hit ...
1626 1626 Hämtar relation {0}
1627 1627 Hämtar OSM-data längs en sträcka
1628 1628 Släplift
1629 1629 Dra ett vägsegment för att skapa en rektangel. Ctrl-drag för att flytta ett segment längst dess normal, Alt-drag för att skapa en ny rektangel, dubbelklicka för att lägga till en nod.
1630 1630 Dra spelhuvudet
1631 1631 Dra spelhuvudet och släpp i närheten av spår för att spela upp ljud därifrån; SKIFT-släpp för att synkronisera ljud vid den punkten.
1632 1632 Avlopp
1633 1633 Rita
1634 1634 Rita riktningspilar
1635 1635 -----
1636 1636 -----
1637 1637 Rita en rektangel av önskad storlek, och släpp sedan musknappen.
1638 1638 -----
1639 1639 Rita gränser för hämtade data
1640 1640 Rita riktningspilar för linjer, som förbinder GPS-punkter
1641 1641 Rita riktningsanvisningar för delsträckor.
1642 1642 Rita inaktiva lager i avvikande färg
1643 1643 Rita stora GPS-punkter
1644 1644 Rita större punkter för GPS-punkter.
1645 1645 Rita linjer mellan råa GPS-punkter
1646 1646 Rita linjer mellan råa gps-punkter.
1647 1647 Rita noder
1648 1648 Rita pilar vid enkelriktat
1649 1649 Rita enbart ytterkonturer på områden
1650 1650 Rita gummibandshjälplinjer
1651 1651 Rita ut segmentens ordningsnummer
1652 1652 Rita gränser för data hämtade från servern.
1653 1653 Rita riktningspilar med hjälp av tabelluppslagning istället för komplicerad matematik.
1654 1654 Rita de inaktiva datalagren i avvikande färg.
1655 1655 Rita ordningsnummer för alla delsträckor inom deras sträcka.
1656 1656 Rita virtuella noder i urvalsläge
1657 1657 Rita virtuella noder i urvalsläge för underlätta förändring av sträckor.
1658 1658 Linjetjocklek för GPX-linjer
1659 1659 Dricksvatten
1660 1660 -----
1661 1661 -----
1662 1662 -----
1663 1663 Körskola
1664 1664 -----
1665 1665 -----
1666 1666 Kemtvätt
1667 1667 Parallel linjering
1668 1668 Paralell linjering aktiv
1669 1669 -----
1670 1670 Duplicera
1671 1671 Duplicera husnummer
1672 1672 Duplicera noder som används av flera olika sträckor.
1673 1673 Duplicera markeringen genom att kopiera och omedelbart klistra in.
1674 1674 Duplicera det här lagret
1675 1675 Dubbletter av noder
1676 1676 Duplicerade relationer
1677 1677 Dubbletter av noder på sträckor
1678 1678 Dubblettsträckor
1679 1679 -----
1680 1680 Dynamiska knappar i sidomenyer
1681 1681 -----
1682 1682 E-mail
1683 1683 -----
1684 1684 -----
1685 1685 -----
1686 1686 E-mailadressen är ogiltig
1687 1687 E10 (10% etanolblandning)
1688 1688 E85 (85% etanolblandning)
1689 1689 EPSG:4326 och Mercator-projektion stöds
1690 1690 FEL
1691 1691 FEL: {0}
1692 1692 -----
1693 1693 Varje nod måste sammanfoga exakt två vägsegment
1694 1694 Öst/Nord
1695 1695 E-koordinat
1696 1696 Enkel hämtning längs med en lång kedja av sammanbundna sträckor
1697 1697 Redigera
1698 1698 -----
1699 1699 -----
1700 1700 Redigera taggar
1701 1701 -----
1702 1702 -----
1703 1703 -----
1704 1704 Editera filter.
1705 1705 Ändra latitud och longitud på en nod.
1706 1706 Redigera ny relation i lager "{0}"
1707 1707 -----
1708 1708 -----
1709 1709 -----
1710 1710 -----
1711 1711 Redigera den nuvarande valda relationen
1712 1712 -----
1713 1713 Redigera filnamn eller URL för den valda aktiva regeln
1714 1714 -----
1715 1715 -----
1716 1716 -----
1717 1717 -----
1718 1718 Redigera vald källa.
1719 1719 Redigera värdet av den valda nyckeln för alla objekt.
1720 1720 -----
1721 1721 Redigera: {0}
1722 1722 -----
1723 1723 -----
1724 1724 Undervisning
1725 1725 -----
1726 1726 Elektrifierad
1727 1727 Elektronik
1728 1728 Elektroniska plånböcker och betalkort
1729 1729 Elektronik
1730 1730 Objekt av typ {0} stöds.
1731 1731 Höjd
1732 1732 Hiss
1733 1733 -----
1734 1734 -----
1735 1735 -----
1736 1736 -----
1737 1737 E-postadress
1738 1738 Bank
1739 1739 Ambassad
1740 1740 -----
1741 1741 Nödtelefon
1742 1742 -----
1743 1743 -----
1744 1744 Tomt dokument
1745 1745 Tomt metadata
1746 1746 -----
1747 1747 Tomma sträckor
1748 1748 -----
1749 1749 -----
1750 1750 -----
1751 1751 Aktivera fjärrkontroll
1752 1752 Kryssa i rutan för att acceptera värdet
1753 1753 Aktivera/inaktivera att vyn autocentreras på senaste ritade nod
1754 1754 Aktivera/inaktivera expertläge
1755 1755 Aktivera/inaktivera rendering som enbart wireframe
1756 1756 -----
1757 1757 -----
1758 1758 -----
1759 1759 Tillstyrk/avråd uppladdning
1760 1760 -----
1761 1761 -----
1762 1762 Ange Lat/Long för att hoppa till position
1763 1763 -----
1764 1764 Ange URL att hämta:
1765 1765 -----
1766 1766 Ange en detaljerad anteckning för att skapa en ny anteckning
1767 1767 Ange ett platsnamn att söka efter
1768 1768 Ange ett platsnamn att söka efter:
1769 1769 Ange en roll och applicera den på den valda relationsmedlemmen/medlemmarna
1770 1770 -----
1771 1771 Ange ett sökuttryck
1772 1772 -----
1773 1773 Ange avancerade OAuth-parametrar
1774 1774 Skriv in URL:en till datan du vill hämta
1775 1775 Skriv en uppladdningskommentar
1776 1776 -----
1777 1777 -----
1778 1778 -----
1779 1779 -----
1780 1780 Ange filnamn:
1781 1781 Ange sökväg eller mappnamn:
1782 1782 Mata in text
1783 1783 Ange ID för det objekt som ska laddas ner
1784 1784 -----
1785 1785 -----
1786 1786 Ange sökuttryck
1787 1787 Ingång
1788 1788 -----
1789 1789 -----
1790 1790 -----
1791 1791 -----
1792 1792 Ridsport
1793 1793 -----
1794 1794 -----
1795 1795 Erotikaffär
1796 1796 Fel
1797 1797 Fel
1798 1798 Fel vid hämtning
1799 1799 -----
1800 1800 -----
1801 1801 -----
1802 1802 Fel vid sökning av uttrycket i platsen {0} - uttrycket måste återföra ett annat värde en nuvarande grundord
1803 1803 -----
1804 1804 -----
1805 1805 -----
1806 1806 -----
1807 1807 Fel vid initiering av test {0}:\n {1}
1808 1808 Fel vid inläsning av lager
1809 1809 -----
1810 1810 -----
1811 1811 -----
1812 1812 Fel i fil {0}
1813 1813 -----
1814 1814 Fel vid tolkning {0}:
1815 1815 Fel vid uppspelning av ljud
1816 1816 Fel inträffade under läsning av bokmärket: %s
1817 1817 -----
1818 1818 Fel vid export av {0}:\n{1}
1819 1819 Fel vid läsning av filer från folder {0}\n
1820 1820 Fel vid tolkning av förskjutning.\nFörväntat format: {0}
1821 1821 -----
1822 1822 Fel vid tolkning av daturm.\nAnvänd begärt format
1823 1823 Fel vid tolkning av tidszon.\nFörväntat format: {0}
1824 1824 Fel vid tolkning {0}
1825 1825 Fel
1826 1826 Fel under hämtning
1827 1827 -----
1828 1828 +++++
1829 1829 -----
1830 1830 -----
1831 1831 -----
1832 1832 -----
1833 1833 -----
1834 1834 -----
1835 1835 -----
1836 1836 Exempel
1837 1837 Kör plattformens uppstarts-hook
1838 1838 Existerande värden
1839 1839 Avsluta
1840 1840 Avsluta JOSM
1841 1841 Avsluta JOSM och spara. Ej sparade ändringar laddas upp och/eller sparas.
1842 1842 Avsluta JOSM utan att spara. Ej sparade ändringar går förlorade.
1843 1843 Avsluta nu!
1844 1844 Avsluta programmet.
1845 1845 -----
1846 1846 Förväntade ett Ej tomt värde för parametern ''{0}'', fick ''{1}''
1847 1847 -----
1848 1848 -----
1849 1849 Förväntat <i>min</i>/<i>max</i> efter ''tidsstämpel''
1850 1850 Expertläge
1851 1851 Expertläge
1852 1852 Explicita sträckpunkter med tid uppskattad från position längs spåret.
1853 1853 Explicita sträckpunkter med giltiga tidsstämplar.
1854 1854 Exportera till GPX-fil
1855 1855 Exportera och spara
1856 1856 Exportalternativ
1857 1857 -----
1858 1858 Exportera valda objekt
1859 1859 Exportera data till en GPX-fil
1860 1860 Exportera till GPX...
1861 1861 -----
1862 1862 Extraherar GPS-plats från EXIF
1863 1863 Dra ut
1864 1864 Fördriv parellel linjering
1865 1865 Dra ut sträcka
1866 1866 Uteslut: hjälplinje
1867 1867 Uteslut: huvudlinje
1868 1868 -----
1869 1869 FIXA
1870 1870 FIXME-taggar
1871 1871 Florida
1872 1872 Tyg
1873 1873 Faciliteter
1874 1874 -----
1875 1875 -----
1876 1876 -----
1877 1877 -----
1878 1878 -----
1879 1879 -----
1880 1880 -----
1881 1881 Misslyckades med att skapa saknad cache-katalog: {0}
1882 1882 Misslyckades att skapa filmapp "{0}" för insticksmoduler.
1883 1883 -----
1884 1884 -----
1885 1885 Misslyckades med att uppdatera föråldrad insticksmodul "{0}".
1886 1886 -----
1887 1887 Misslyckades med att hitta insticksmodulen {0}
1888 1888 -----
1889 1889 -----
1890 1890 -----
1891 1891 -----
1892 1892 -----
1893 1893 -----
1894 1894 -----
1895 1895 -----
1896 1896 -----
1897 1897 -----
1898 1898 Misslyckades med att ladda resursen ''{0}'', med felet {1}.
1899 1899 -----
1900 1900 -----
1901 1901 Misslyckades med att öppna URL
1902 1902 -----
1903 1903 Misslyckades med att öppna uppkoppling till API {0}
1904 1904 -----
1905 1905 Misslyckades med att öppna hjälpsidan
1906 1906 -----
1907 1907 -----
1908 1908 -----
1909 1909 -----
1910 1910 -----
1911 1911 -----
1912 1912 -----
1913 1913 -----
1914 1914 -----
1915 1915 -----
1916 1916 -----
1917 1917 -----
1918 1918 Misslyckades med att byta namn på filen {0} till {1}.
1919 1919 -----
1920 1920 -----
1921 1921 -----
1922 1922 -----
1923 1923 Kunde inte läsa igenom filen ''{0}'' efter insticksmodulsinformation. Hoppar över.
1924 1924 -----
1925 1925 -----
1926 1926 -----
1927 1927 -----
1928 1928 -----
1929 1929 -----
1930 1930 -----
1931 1931 -----
1932 1932 -----
1933 1933 Bondgård
1934 1934 Gårdförsäljning
1935 1935 Jordbruksmark
1936 1936 Gårdsplan
1937 1937 Snabbmat
1938 1938 Snabb ritning (ser sämre ut)
1939 1939 -----
1940 1940 Multiplikator för snabbspolning framåt
1941 1941 -----
1942 1942 Faxnummer
1943 1943 Avgift
1944 1944 Höglandshed
1945 1945 Stängsel
1946 1946 -----
1947 1947 Färja
1948 1948 Färjelinje
1949 1949 Färjeterminal
1950 1950 Hämtar ett paket med noder från "{0}"
1951 1951 Hämtar ett paket med relationer från "{0}"
1952 1952 Hämtar ett paket med sträckor från ''{0}''
1953 1953 Hämtar nod med id {0} från ''{1}''
1954 1954 Hämtar relation med id {0} från ''{1}''
1955 1955 Hämtar sträcka med id {0} från ''{1}''
1956 1956 -----
1957 1957 Arkiv
1958 1958 Filen ''{0}'' existerar inte.
1959 1959 Filen ''{0}'' är ej skrivbar. Ange ett annat filnamn.
1960 1960 Filnamn:
1961 1961 Filbackup
1962 1962 Filen existerar redan. Vill du skriva över?
1963 1963 -----
1964 1964 Filnamn:
1965 1965 Fil {0} existerar redan. Skriv över?
1966 1966 Filen {0} är fortfarande aktiv under namnet "{1}"
1967 1967 Arkiv: {0}
1968 1968 -----
1969 1969 Filer
1970 1970 Filer av typen:
1971 1971 Filer av typen:
1972 1972 -----
1973 1973 +++++
1974 1974 -----
1975 1975 -----
1976 1976 Filtrera objekt och dölj/inaktivera dem.
1977 1977 Filtersträng:
1978 1978 -----
1979 1979 -----
1980 1980 Avsluta ritning.
1981 1981 Brandpost
1982 1982 Brandstation
1983 1983 Eldningsplats
1984 1984 Eldstad
1985 1985 Fiske
1986 1986 Rätta till
1987 1987 Åtgärda föråldrade taggar
1988 1988 -----
1989 1989 Korrigera taggkonflikter
1990 1990 -----
1991 1991 Rätta till det valda problemet
1992 1992 Fixa detta om möjligt.
1993 1993 -----
1994 1994 Rättar fel ...
1995 1995 -----
1996 1996 Flaggstång
1997 1997 -----
1998 1998 +++++
1999 1999 -----
2000 2000 -----
2001 2001 Mappar
2002 2002 Följ
2003 2003 Följ linje
2004 2004 Följande problem hittade:
2005 2005 Mat
2006 2006 -----
2007 2007 Mat+Dryck
2008 2008 Fotgängare
2009 2009 -----
2010 2010 För områden täkta av solid och synlig sten, som kan vara lätt beväxt eller inte alls.
2011 2011 Visa enbart för valda objekt
2012 2012 Framtvinga utritning av linjer om importerad data inte innehöll någon linjeinformation.
2013 2013 Tvinga linjer om inga segment importerades
2014 2014 Vadställe
2015 2015 Kulturskog
2016 2016 Glöm objekten men ta inte bort dem på servern vid inskickning.
2017 2017 -----
2018 2018 Tid framåt/bakåt (sekunder)
2019 2019 {0} sökträffar
2020 2020 Fontän
2021 2021 -----
2022 2022 Rambutik
2023 2023 Gratis cykelpump
2024 2024 -----
2025 2025 -----
2026 2026 -----
2027 2027 -----
2028 2028 Frys
2029 2029 -----
2030 2030 -----
2031 2031 Från
2032 2032 -----
2033 2033 Från ...
2034 2034 Från Relation
2035 2035 -----
2036 2036 Bränsle
2037 2037 Bensinstation
2038 2038 -----
2039 2039 Bränslesorter
2040 2040 -----
2041 2041 Helskärmsvy
2042 2042 Helt automatisk
2043 2043 Funktion
2044 2044 -----
2045 2045 -----
2046 2046 Möbler
2047 2047 Georgia
2048 2048 GK-zon
2049 2049 GLONASS-signaler
2050 2050 +++++
2051 2051 GPS-punkter
2052 2052 GPS-signaler
2053 2053 beskrivning av gps-spår
2054 2054 GPX-filer
2055 2055 GPX-filer
2056 2056 GPX-spåret saknar tidsinformation
2057 2057 -----
2058 2058 GPX-spår:
2059 2059 -----
2060 2060 -----
2061 2061 +++++
2062 2062 -----
2063 2063 -----
2064 2064 Guam
2065 2065 -----
2066 2066 Galileo-signaler
2067 2067 -----
2068 2068 Garage
2069 2069 Trädgård
2070 2070 Trädgårdscenter
2071 2071 -----
2072 2072 -----
2073 2073 -----
2074 2074 Gasklocka
2075 2075 Grind
2076 2076 Spårvidd (mm)
2077 2077 Gauss-Krüger
2078 2078 Gauss-Krüger-zon {0}
2079 2079 -----
2080 2080 -----
2081 2081 -----
2082 2082 -----
2083 2083 -----
2084 2084 Generatortyp
2085 2085 -----
2086 2086 GeoJSON-filer
2087 2087 -----
2088 2088 -----
2089 2089 -----
2090 2090 Geografi
2091 2091 -----
2092 2092 -----
2093 2093 Geometri
2094 2094 -----
2095 2095 -----
2096 2096 Geotaggade bilder
2097 2097 -----
2098 2098 -----
2099 2099 -----
2100 2100 -----
2101 2101 -----
2102 2102 Väjningsplikt
2103 2103 Glaciär
2104 2104 Glas
2105 2105 -----
2106 2106 -----
2107 2107 Gå tillbaks till Ladda Upp-dialogen
2108 2108 -----
2109 2109 Gå till OSM wiki för hjälp om taggen (F1)
2110 2110 -----
2111 2111 Gå till nästa sida
2112 2112 Gå till föregående sida
2113 2113 +++++
2114 2114 Golfbana
2115 2115 Gondol
2116 2116 -----
2117 2117 Gps-tid (läst från fotot ovan):
2118 2118 -----
2119 2119 -----
2120 2120 -----
2121 2121 Gräs
2122 2122 Gräsmark
2123 2123 Kyrkogård
2124 2124 -----
2125 2125 Grön:
2126 2126 Exploateringsområde
2127 2127 -----
2128 2128 Växthusodling
2129 2129 -----
2130 2130 Sand/gruslåda
2131 2131 -----
2132 2132 -----
2133 2133 -----
2134 2134 Vågbrytare
2135 2135 -----
2136 2136 -----
2137 2137 Trafikavskiljare
2138 2138 -----
2139 2139 Vägvisare
2140 2140 +++++
2141 2141 -----
2142 2142 Gymnastik
2143 2143 -----
2144 2144 -----
2145 2145 -----
2146 2146 -----
2147 2147 -----
2148 2148 -----
2149 2149 -----
2150 2150 -----
2151 2151 Hawaii
2152 2152 -----
2153 2153 -----
2154 2154 -----
2155 2155 -----
2156 2156 -----
2157 2157 Småort
2158 2158 Taggtrådsgrind
2159 2159 -----
2160 2160 -----
2161 2161 +++++
2162 2162 Järnvaror
2163 2163 -----
2164 2164 Har uppvärmning?
2165 2165 Har nyckeln ''created_by'' eller ''converted_by''
2166 2166 Har nyckeln ''note'', ''comment'' eller ''description''
2167 2167 Har nyckeln ''source''
2168 2168 Har nyckeln ''watch''
2169 2169 Har taggar som innehåller ''fixme'' eller ''FIXME''
2170 2170 Hälsovård
2171 2171 Hörapparater
2172 2172 Hed
2173 2173 Tung lastbil
2174 2174 Häck
2175 2175 Höjd
2176 2176 Höjd (meter)
2177 2177 Helikopterplatta
2178 2178 Hjälp
2179 2179 Hjälp: {0}
2180 2180 -----
2181 2181 Halvklot
2182 2182 Dölj
2183 2183 -----
2184 2184 Dölj filter
2185 2185 -----
2186 2186 Dölj denna knapp
2187 2187 Dölj detta meddelande och visa det aldrig igen
2188 2188 Döljer filter
2189 2189 +++++
2190 2190 -----
2191 2191 -----
2192 2192 -----
2193 2193 -----
2194 2194 -----
2195 2195 Dubblettnoder för väg
2196 2196 -----
2197 2197 -----
2198 2198 Typ av väg
2199 2199 Vägar
2200 2200 Väg delar segment med area
2201 2201 -----
2202 2202 Vandringsled
2203 2203 -----
2204 2204 Hinduistiskt tempel
2205 2205 Historiska platser
2206 2206 Historiskt namn
2207 2207 Historik
2208 2208 Historik (webb)
2209 2209 Historik för nod {0}
2210 2210 Historik för relation {0}
2211 2211 Historik för sträcka {0}
2212 2212 -----
2213 2213 -----
2214 2214 Ishockey
2215 2215 Tryck ner Ctrl för att toggla "snäppning"
2216 2216 -----
2217 2217 Heminredning
2218 2218 Hemsida
2219 2219 Häst
2220 2220 Hästkapplöpning
2221 2221 Ridning
2222 2222 Sjukhus
2223 2223 -----
2224 2224 Vandrarhem
2225 2225 Hotell
2226 2226 Husnamn
2227 2227 Husnummer
2228 2228 Husnummer "{0}" duplicerat
2229 2229 Husnummer för långt bort från gatan
2230 2230 Husnummer utan gata
2231 2231 -----
2232 2232 -----
2233 2233 -----
2234 2234 -----
2235 2235 Jakttorn
2236 2236 -----
2237 2237 -----
2238 2238 Jag är i följande tidzon:
2239 2239 Iowa
2240 2240 +++++
2241 2241 -----
2242 2242 -----
2243 2243 +++++
2244 2244 +++++
2245 2245 ID över noll förväntad; Fick {0}
2246 2246 -----
2247 2247 +++++
2248 2248 -----
2249 2249 Illinois
2250 2250 Indiana
2251 2251 +++++
2252 2252 IO-fel
2253 2253 In/Ut-fel
2254 2254 -----
2255 2255 -----
2256 2256 -----
2257 2257 Ikon
2258 2258 -----
2259 2259 Ikon:
2260 2260 Ignorera
2261 2261 Ignorera det valda problemet nästa gång.
2262 2262 Ignorera dem, lämna relation som den är
2263 2263 Strunta i detta och slå ihop ändå
2264 2264 Strunta i detta tips och skicka in i alla fall
2265 2265 -----
2266 2266 Ignorera varningar
2267 2267 Ignorera hela gruppen eller enstaka poster?
2268 2268 -----
2269 2269 Ignorerar poster
2270 2270 Ignorerar fel eftersom nedladdning har avbrutits. Felet var: {0}
2271 2271 -----
2272 2272 Hoppar över felaktig URL: "{0}"
2273 2273 Ignorerar ogiltig fil-URL: "{0}"
2274 2274 -----
2275 2275 Ignorerar {0} noder med null-koordinater
2276 2276 Ogiltig Data
2277 2277 -----
2278 2278 -----
2279 2279 -----
2280 2280 -----
2281 2281 -----
2282 2282 -----
2283 2283 Ogiltig filstruktur. Hittade nod, sträcka eller relation utanför ''create'', ''modify'' eller ''delete''.
2284 2284 -----
2285 2285 Ogiltigt uttryck ''{0}''
2286 2286 Ogiltigt latitud-värde ''{0}''
2287 2287 -----
2288 2288 -----
2289 2289 Ogiltigt longitud-värde ''{0}''
2290 2290 -----
2291 2291 -----
2292 2292 -----
2293 2293 Ogiltigt objekt med id=0
2294 2294 -----
2295 2295 Ogiltigt reguljärt uttryck ''{0}''
2296 2296 -----
2297 2297 -----
2298 2298 -----
2299 2299 -----
2300 2300 -----
2301 2301 -----
2302 2302 -----
2303 2303 -----
2304 2304 -----
2305 2305 -----
2306 2306 -----
2307 2307 -----
2308 2308 -----
2309 2309 -----
2310 2310 Bild
2311 2311 Bilder
2312 2312 Bildfil kunde inte raderas.
2313 2313 Bakgrundsbilder
2314 2314 -----
2315 2315 -----
2316 2316 Inställningar för bakgrundsbild
2317 2317 -----
2318 2318 -----
2319 2319 -----
2320 2320 Bildförskjutning
2321 2321 Inställningar för bakgrundsbilder
2322 2322 Bildkällor
2323 2323 Bild: {0}
2324 2324 Bilder som redan är taggade ({0}/{1})
2325 2325 -----
2326 2326 Imperisk
2327 2327 -----
2328 2328 Importera ljud
2329 2329 Importera PDF-fil och konvertera till sträckor.
2330 2330 Importera data från URL
2331 2331 Importera bilder
2332 2332 -----
2333 2333 Import ej möjlig
2334 2334 Importera vektorgrafik (SVG)
2335 2335 -----
2336 2336 -----
2337 2337 Förbättra vägnoggrannhet
2338 2338 Läge för att förbättra vägnoggrannhet
2339 2339 I bakgrunden
2340 2340 I ändringsuppsättning:
2341 2341 I konflikt med:
2342 2342 Höjdriktning (i grader)
2343 2343 Lutning
2344 2344 -----
2345 2345 -----
2346 2346 Inkludera en nod till de närmaste sträcksegmenten
2347 2347 Ofullständig <roll>-specifikation med ref=0
2348 2348 -----
2349 2349 -----
2350 2350 -----
2351 2351 Felaktigt antal parametrar
2352 2352 -----
2353 2353 Felaktig cirkulationsplats (highway: {0} istället för {1})
2354 2354 -----
2355 2355 Öka zoomläge
2356 2356 Oberoende
2357 2357 Inomhus
2358 2358 Industriområde
2359 2359 -----
2360 2360 Information
2361 2361 +++++
2362 2362 Informationstavla
2363 2363 Turistbyrå
2364 2364 Informationsterminal
2365 2365 Information om lager
2366 2366 -----
2367 2367 -----
2368 2368 Varningsinformation, förvänta dig många felaktiga inmatningar.
2369 2369 Initierar
2370 2370 Initialiserar OSM-API
2371 2371 -----
2372 2372 Initialiserar kartstilar
2373 2373 -----
2374 2374 -----
2375 2375 Initialiserar förinställningar
2376 2376 -----
2377 2377 Initialiserar validerare
2378 2378 Initialiserar sträckor som skall uppdateras ...
2379 2379 -----
2380 2380 -----
2381 2381 -----
2382 2382 Installerar insticksmoduler
2383 2383 Installerar uppdaterade insticksmoduler
2384 2384 -----
2385 2385 -----
2386 2386 Internt serverfel
2387 2387 -----
2388 2388 Internationellt namn
2389 2389 Internetåtkomst
2390 2390 Internetåtkomst
2391 2391 Internetåtkomst, avgift
2392 2392 -----
2393 2393 -----
2394 2394 Korsningar med tre eller fler vägar kan inte lösas. Avbryter.
2395 2395 -----
2396 2396 -----
2397 2397 -----
2398 2398 -----
2399 2399 Ogiltiga koordinater: {0}
2400 2400 Ogiltigt dataset
2401 2401 Ogiltigt datum
2402 2402 Ogiltigt datum/tid
2403 2403 Ogiltig jar-fil ''{0}''
2404 2404 Ogiltig förskjutning
2405 2405 -----
2406 2406 -----
2407 2407 Ogiltig projektionsinställning: {0}
2408 2408 Ogiltig egenskapsnyckel
2409 2409 Ogiltigt sökuttryck
2410 2410 Ogiltig URL
2411 2411 Ogiltig rättstavningsrad: {0}
2412 2412 Ogiltig taggkontrollsrad - {0}: {1}
2413 2413 Ogiltig tidszon
2414 2414 Ogiltigt användar-ID
2415 2415 Ogiltigt användarnamn
2416 2416 Ogiltigt värde {0} för parameter ''has_arg''
2417 2417 Egenskapsnyckel innehåller ogiltigt blanksteg
2418 2418 -----
2419 2419 -----
2420 2420 -----
2421 2421 -----
2422 2422 -----
2423 2423 -----
2424 2424 -----
2425 2425 -----
2426 2426 Ö
2427 2427 Holme
2428 2428 Liten by
2429 2429 -----
2430 2430 Det verkar som att JOSM kraschade förra gången. Vill du återställa data?
2431 2431 -----
2432 2432 -----
2433 2433 -----
2434 2434 -----
2435 2435 -----
2436 2436 -----
2437 2437 -----
2438 2438 -----
2439 2439 -----
2440 2440 -----
2441 2441 -----
2442 2442 -----
2443 2443 -----
2444 2444 -----
2445 2445 JOSM-version {0} krävs för insticksmodul {1}.
2446 2446 -----
2447 2447 -----
2448 2448 JOSM kommer snart att sluta fungera med den här versionen; vi rekommenderar starkt att du uppdaterar till Java {0}.
2449 2449 -----
2450 2450 JPEG-bilder (*.jpg)
2451 2451 Java OpenStreetMap-redigeraren
2452 2452 Javaversion {0}
2453 2453 -----
2454 2454 Ytsammanslagningsfunktion
2455 2455 Anslut nod till sträcka
2456 2456 Bekräftelse av ytsammanslagning
2457 2457 Förena överlappande ytor
2458 2458 Slog ihop ytor som låg ovanpå varandra
2459 2459 Förena ytor som överlappar varandra
2460 2460 Gå till plats
2461 2461 Gå direkt dit
2462 2462 Gå till position
2463 2463 Hoppa till nästa markör
2464 2464 Hoppa till föregående markör
2465 2465 Korsning
2466 2466 Kansas
2467 2467 Kentucky
2468 2468 -----
2469 2469 -----
2470 2470 -----
2471 2471 -----
2472 2472 -----
2473 2473 -----
2474 2474 -----
2475 2475 -----
2476 2476 Behåll mina koordinater
2477 2477 -----
2478 2478 Behåll plugin
2479 2479 -----
2480 2480 -----
2481 2481 Behåll deras koordinater
2482 2482 -----
2483 2483 -----
2484 2484 -----
2485 2485 -----
2486 2486 Trottoarkant
2487 2487 Nyckel
2488 2488 Nyckeln ''{0}'' är ogiltig.
2489 2489 Nyckeln ''{0}'' finns Ej bland förinställda mallar.
2490 2490 Nyckelfältet (key) kan inte vara tomt när värde har angetts. Exempel på användning: key=värde
2491 2491 Nyckeln är för lång (max {0} tecken):
2492 2492 Tangent:
2493 2493 -----
2494 2494 Kortkommandon
2495 2495 Nyckelord
2496 2496 -----
2497 2497 Barndaghem
2498 2498 +++++
2499 2499 Manshål
2500 2500 Kök
2501 2501 Louisiana
2502 2502 -----
2503 2503 -----
2504 2504 Sätt etikett på markörer för ljud (och bild och webb).
2505 2505 -----
2506 2506 Lambert 4 Zones (Frankrike)
2507 2507 -----
2508 2508 -----
2509 2509 Lambert CC9 Zone (Frankrike)
2510 2510 -----
2511 2511 Lambertzon (Estland)
2512 2512 Markanvändning
2513 2513 Deponi
2514 2514 -----
2515 2515 -----
2516 2516 -----
2517 2517 -----
2518 2518 Filer
2519 2519 Språk
2520 2520 -----
2521 2521 Större område täkt med sand.
2522 2522 -----
2523 2523 Lasso-läge
2524 2524 Lasso-läge: välj objekt i ett område genom att rita på frihand
2525 2525 Senast ändrad {0}
2526 2526 -----
2527 2527 -----
2528 2528 -----
2529 2529 Senaste uppdatering av insticksmoduler var för mer än {0} dagar sedan.
2530 2530 Lat/Long
2531 2531 -----
2532 2532 Latitud
2533 2533 Latitud:
2534 2534 -----
2535 2535 -----
2536 2536 Starta webbläsare med information om ändringsuppsättningen
2537 2537 Öppna webbläsare med information om användaren
2538 2538 Starta webbläsare med wiki-hjälpen för det valda objektet
2539 2539 Öppna i maximerat läge
2540 2540 Öppna dialogen för att söka i ändringsuppsättningar
2541 2541 -----
2542 2542 Öppna en webbläsare med information om användaren
2543 2543 Tvätteri
2544 2544 -----
2545 2545 -----
2546 2546 Lager
2547 2547 Lager ''{0}'' existerar inte längre. Kan inte ta bort konflikt för objekt ''{1}''.
2548 2548 Lager ''{0}'' har ändringar vilka inte rekommenderas att laddas upp.
2549 2549 -----
2550 2550 Lager ''{0}'' har ändringar som bör laddas upp till server.
2551 2551 Lager ''{0}'' har inga ändringar att spara.
2552 2552 Lager ''{0}'' har inga ändringar att ladda upp
2553 2553 -----
2554 2554 -----
2555 2555 -----
2556 2556 Namn på lager och filsökväg
2557 2557 Lagret innehåller osparat data - spara till fil.
2558 2558 Lagret innehåller inget osparat data.
2559 2559 lagret finns inte i listan.
2560 2560 Lager: {0}
2561 2561 Lager
2562 2562 Inledningstid (sekunder)
2563 2563 -----
2564 2564 Nöje
2565 2565 -----
2566 2566 -----
2567 2567 Längd (meter)
2568 2568 Längd i meter
2569 2569 Längden på värdet för taggen ''{0}'' på objekt {1} överskrider tillåten längd {2}. Värdets längd är {3}
2570 2570 -----
2571 2571 Plankorsning
2572 2572 Bibliotek
2573 2573 Licens
2574 2574 -----
2575 2575 Bom
2576 2576 Varubil
2577 2577 Snabbspårväg
2578 2578 Fyrtorn
2579 2579 -----
2580 2580 -----
2581 2581 Rad {0} kolumn {1}:
2582 2582 Länka en GPX-fil till din lokala disk.
2583 2583 Länk till OSM datafil på lokal disk.
2584 2584 -----
2585 2585 -----
2586 2586 -----
2587 2587 -----
2588 2588 -----
2589 2589 -----
2590 2590 -----
2591 2591 Lista över nyligen öppnade filer
2592 2592 Belyst
2593 2593 -----
2594 2594 Gårdsgata
2595 2595 -----
2596 2596 Hämta alla rutor
2597 2597 Ladda session
2598 2598 Hämta ruta
2599 2599 Ladda session från fil.
2600 2600 Ladda data från API
2601 2601 Ladda historik
2602 2602 Ladda bildlager
2603 2603 Ladda föräldra-relationer
2604 2604 Läs in profil
2605 2605 Ladda relation
2606 2606 Läs in listan över dina öppna ändringsuppsättningar från servern
2607 2607 -----
2608 2608 Hämtar tidiga insticksmoduler
2609 2609 Laddar historik för nod {0}
2610 2610 Laddar historik för relation {0}
2611 2611 Inläsningshistorik för sträcka {0}
2612 2612 Laddar inställningar för ortofoto
2613 2613 Laddar föräldra-relationer
2614 2614 Läser in insticksmodulen ''{0}''...
2615 2615 Hämtar insticksmoduler
2616 2616 Läser in insticksmoduler ...
2617 2617 -----
2618 2618 Läser in regelkällor från ''{0}''
2619 2619 Laddar session ''{0}''
2620 2620 -----
2621 2621 Hämtar {0}
2622 2622 -----
2623 2623 Lokala filer
2624 2624 Lokalt namn
2625 2625 Plats
2626 2626 Placerad inuti en byggnad?
2627 2627 Plats
2628 2628 -----
2629 2629 -----
2630 2630 Lås
2631 2631 Slussport
2632 2632 -----
2633 2633 -----
2634 2634 -----
2635 2635 -----
2636 2636 -----
2637 2637 Longitud
2638 2638 Longitud:
2639 2639 -----
2640 2640 Utseende och känsla
2641 2641 -----
2642 2642 Utsiktstorn
2643 2643 Söker efter bilder
2644 2644 Letar efter noder och sträckor som har texten FIXME i något egenskapsvärde.
2645 2645 Spelbutik
2646 2646 -----
2647 2647 -----
2648 2648 -----
2649 2649 -----
2650 2650 -----
2651 2651 Massachusetts
2652 2652 Maryland
2653 2653 Maine
2654 2654 Michigan
2655 2655 Minnesota
2656 2656 Missouri
2657 2657 -----
2658 2658 Nordmarianerna
2659 2659 Mississippi
2660 2660 -----
2661 2661 -----
2662 2662 Montana
2663 2663 -----
2664 2664 -----
2665 2665 -----
2666 2666 Huvuddatasetet inkluderar ej noden {0}
2667 2667 Skapa ljudmarkör vid spelhuvud
2668 2668 Skapa parallella kopior av vägar
2669 2669 Skapa paralell väg fel
2670 2670 -----
2671 2671 -----
2672 2672 Gör ett enskilt hus till ett radhus.
2673 2673 Gör ett par valda delsträckor parallella genom att vrida en av dem runt en vald pivåpunkt.
2674 2674 -----
2675 2675 -----
2676 2676 Galleria
2677 2677 Byggnadsverk
2678 2678 -----
2679 2679 Manuell
2680 2680 Manuell justering
2681 2681 Manuell
2682 2682 Konfigurera en HTTP-proxy manuellt
2683 2683 Karta
2684 2684 Färgscheman karta
2685 2685 Kartprojektion
2686 2686 Kartinställningar
2687 2687 -----
2688 2688 -----
2689 2689 -----
2690 2690 -----
2691 2691 -----
2692 2692 Karta: {0}
2693 2693 -----
2694 2694 -----
2695 2695 -----
2696 2696 -----
2697 2697 -----
2698 2698 Småbåtshamn
2699 2699 -----
2700 2700 -----
2701 2701 Markörer från namngivna punkter
2702 2702 Markörer från {0}
2703 2703 -----
2704 2704 -----
2705 2705 -----
2706 2706 -----
2707 2707 Matchning av fotografier mot spår misslyckades
2708 2708 +++++
2709 2709 Max axellast (ton)
2710 2710 Maxhöjd (meter)
2711 2711 -----
2712 2712 -----
2713 2713 Maxlängd (meter)
2714 2714 -----
2715 2715 Största tillåtna hastighet (km/h)
2716 2716 -----
2717 2717 Största tillåtna vikt (ton)
2718 2718 -----
2719 2719 Maxbredd (meter)
2720 2720 -----
2721 2721 Största tillåtna område per begäran:
2722 2722 Maximal linjelängd (i meter). Ange ''-1'' för att rita alla linjer oavsett längd.
2723 2723 Maximal linjelängd (i meter). Ange ''-1'' för att rita alla linjer oavsett längd.
2724 2724 Maxlängd (meter)
2725 2725 Maxlängd för lokala filer (meter)
2726 2726 -----
2727 2727 Äng
2728 2728 -----
2729 2729 Medlem av
2730 2730 Medlemmar
2731 2731 -----
2732 2732 Medlemmar(fixade)
2733 2733 Medlemmar(med konflikter)
2734 2734 Minnesmärke
2735 2735 -----
2736 2736 Menynamn
2737 2737 Menynamn (Förval)
2738 2738 Meny: {0}
2739 2739 -----
2740 2740 +++++
2741 2741 Sammanfoga
2742 2742 Slå ihop noder
2743 2743 Sammanfoga lagren
2744 2744 Slå ihop noder med den äldsta.
2745 2745 -----
2746 2746 Sammanfoga markeringen
2747 2747 Sammanfoga det nuvarande lagret med ett annat
2748 2748 Slå ihop valda objekt till ett annat lager
2749 2749 -----
2750 2750 -----
2751 2751 Sammanslagen nodlista fastställd. Inga olösta konflikter i denna sträckas nodlista
2752 2752 -----
2753 2753 -----
2754 2754 -----
2755 2755 Sammanfogar data...
2756 2756 -----
2757 2757 -----
2758 2758 Slå ihop lager med olika uppladdningsprinciper
2759 2759 Ihopslagning av för många objekt med olika uppladdningsprinciper
2760 2760 Meddelande
2761 2761 -----
2762 2762 Dagens meddelande är inte tillgängligt
2763 2763 Metod
2764 2764 Metriskt (SI)
2765 2765 -----
2766 2766 Mikrobryggeri
2767 2767 -----
2768 2768 Militärt område
2769 2769 -----
2770 2770 -----
2771 2771 Minsta tillåtna hastighet (km/h)
2772 2772 -----
2773 2773 Gruvschakt
2774 2774 -----
2775 2775 Minigolf
2776 2776 -----
2777 2777 Minimal JOSM-version:
2778 2778 -----
2779 2779 Minimiavstånd (pixlar)
2780 2780 -----
2781 2781 Minuter: {0}
2782 2782 Spegla
2783 2783 Spegla markerade noder och sträckor.
2784 2784 -----
2785 2785 -----
2786 2786 -----
2787 2787 -----
2788 2788 -----
2789 2789 -----
2790 2790 -----
2791 2791 Obligatoriskt attribut ''{0}'' på <nd> för sträcka {1} saknas.
2792 2792 -----
2793 2793 -----
2794 2794 -----
2795 2795 -----
2796 2796 Sammanslagningsmål för sträcka med id {0} saknas
2797 2797 -----
2798 2798 -----
2799 2799 Parameter saknar för NOT
2800 2800 Parameter saknas för OR
2801 2801 Saknar parameter för XOR
2802 2802 Saknad typ av övergångsställe
2803 2803 -----
2804 2804 Kraftledningsstolpe/mast saknas på kraftledning
2805 2805 Saknar inställningsfil "{0}". Skapar en default inställningsfil.
2806 2806 -----
2807 2807 -----
2808 2808 -----
2809 2809 -----
2810 2810 -----
2811 2811 -----
2812 2812 -----
2813 2813 -----
2814 2814 -----
2815 2815 Mån-Fre 22:00-05:00
2816 2816 -----
2817 2817 -----
2818 2818 Mobiltelefoni
2819 2819 Läge: Rita vinkellänkning
2820 2820 Läge: {0}
2821 2821 Modellflygfält
2822 2822 Arbeta utan lägen (Potlatch-stil)
2823 2823 -----
2824 2824 Ändrade tidpunkter (tidsstämplar) från ljudfiler.
2825 2825 -----
2826 2826 -----
2827 2827 -----
2828 2828 -----
2829 2829 Växlingskontor
2830 2830 Övervakningsstation
2831 2831 Övervakning:
2832 2832 +++++
2833 2833 +++++
2834 2834 Mer info...
2835 2835 Mer information om denna funktion
2836 2836 Mer än en sträcka med rollen "från" (from) hittades
2837 2837 Mer än en sträcka med rollen "till" (to) hittades
2838 2838 Mer än en "via"-nod hittad
2839 2839 Fler verktyg
2840 2840 Mer...
2841 2841 Moské
2842 2842 Motell
2843 2843 +++++
2844 2844 Motorfordon
2845 2845 Bil
2846 2846 Motorcykel
2847 2847 MC-handlare
2848 2848 -----
2849 2849 -----
2850 2850 Motorväg
2851 2851 Motorvägskorsning
2852 2852 Motorvägslänk
2853 2853 -----
2854 2854 Bergspass
2855 2855 -----
2856 2856 Monterad på
2857 2857 -----
2858 2858 Flytta nod till sträcka
2859 2859 Flytta nod
2860 2860 Flytta ett segment längs dess normal och släpp sedan musknappen.
2861 2861 -----
2862 2862 Flytta nedåt
2863 2863 Flytta ner valda element en position.
2864 2864 Flytta element
2865 2865 Flytta filter ner.
2866 2866 Flytta filter upp.
2867 2867 Flytta vänster
2868 2868 Flytta noder så att alla vinklar är 90 eller 180 grader.
2869 2869 Flytta objekt genom att dra; Skift för att lägga till i urvalet (Ctrl för att växla); Skift-Ctrl för att rotera urvalet; Alt-Ctrl för att skala urvalet eller byta urval
2870 2870 Flytta objekt {0}
2871 2871 Flytta höger
2872 2872 Flytta taggar från sträckor till relationer
2873 2873 Flytta vald medlem/valda medlemmar nedåt
2874 2874 Flytta vald medlem/valda medlemmar uppåt
2875 2875 Flytta noden längs en av segmenten, släpp sedan musknappen.
2876 2876 Flytta nod till närmaste sträcka och inkludera den i sträckan
2877 2877 -----
2878 2878 -----
2879 2879 Flytta det valda lagret en rad ner.
2880 2880 Flytta det valda lagret en rad upp.
2881 2881 Flytta de valda noderna in i en linje
2882 2882 Flytta de valda noderna in i en cirkel
2883 2883 Flytta
2884 2884 Flytta uppåt
2885 2885 -----
2886 2886 Flytta {0}
2887 2887 Flytta objekt {0}
2888 2888 Biograf
2889 2889 Lera
2890 2890 Flera
2891 2891 -----
2892 2892 -----
2893 2893 Flera medlemmar refererar till samma objekt.
2894 2894 Multipla gatunamn i relation
2895 2895 -----
2896 2896 +++++
2897 2897 Inre sträcka av multipolygon är ytterst
2898 2898 Multipolygonen är inte stängd
2899 2899 +++++
2900 2900 -----
2901 2901 Musikaffär
2902 2902 Mina ändringsuppsättningar
2903 2903 -----
2904 2904 Min version
2905 2905 Min version (lokalt dataset)
2906 2906 Min version med sammanfogad
2907 2907 Min version med deras
2908 2908 North Carolina
2909 2909 -----
2910 2910 North Dakota
2911 2911 Nebraska
2912 2912 New Hampshire
2913 2913 New Jersey
2914 2914 -----
2915 2915 -----
2916 2916 -----
2917 2917 -----
2918 2918 New Mexico
2919 2919 Import från NMEA misslyckades!
2920 2920 -----
2921 2921 NMEA-0183-filer
2922 2922 -----
2923 2923 -----
2924 2924 -----
2925 2925 -----
2926 2926 -----
2927 2927 -----
2928 2928 Nevada
2929 2929 New York
2930 2930 Namn
2931 2931 Namn (valfritt):
2932 2932 Platsens namn
2933 2933 -----
2934 2934 -----
2935 2935 -----
2936 2936 Namn: {0}
2937 2937 Namngivna spårpunkter från {0}
2938 2938 Namngivna spårpunkter.
2939 2939 -----
2940 2940 Smalspår
2941 2941 -----
2942 2942 Nationellt namn
2943 2943 -----
2944 2944 Natur
2945 2945 Naturreservat
2946 2946 Nautisk mil
2947 2947 Grannskap
2948 2948 -----
2949 2949 Nätverksfel inträffade
2950 2950 Nätverksundantag
2951 2951 Uppdatera aldrig
2952 2952 Ny
2953 2953 -----
2954 2954 -----
2955 2955 Ny mapp
2956 2956 Nytt lager
2957 2957 Ny Relation
2958 2958 Ny nyckel
2959 2959 Ny offset
2960 2960 -----
2961 2961 Ny relation
2962 2962 Ny roll
2963 2963 -----
2964 2964 -----
2965 2965 Nytt värde
2966 2966 Nya vägen {0} har 0 noder
2967 2967 -----
2968 2968 Nästa
2969 2969 Nästa markör
2970 2970 -----
2971 2971 Nattklubb
2972 2972 -----
2973 2973 Nej
2974 2974 Hittade ingen exportör! Sparade ingenting.
2975 2975 Det finns inte något GPX-spår i lagret att knyta ljudet till.
2976 2976 Inget kortkommando
2977 2977 Ingen sträcka med rollen "från" (from) hittades
2978 2978 Ingen sträcka med rollen "till" (to) hittades
2979 2979 Ingen sträcka eller nod med rollen "via" hittades
2980 2980 Inget område valt än
2981 2981 -----
2982 2982 -----
2983 2983 Det finns inte några ändringar att skicka in.
2984 2984 -----
2985 2985 Inga konflikter att lösa
2986 2986 Det finns inte några konflikter att zooma till
2987 2987 Ingen datauppsättning kunde hittas
2988 2988 Ingen data hittad i lager ''{0}''.
2989 2989 Ingen data hittad i fil ''{0}''.
2990 2990 Inget data funnet i filen {0}.
2991 2991 Ingen data fanns i detta område.
2992 2992 Ingen data har lästs in.
2993 2993 Inget datum
2994 2994 -----
2995 2995 Återvändsgränd
2996 2996 Ingen exportör för detta lager
2997 2997 Ingen filassociation
2998 2998 -----
2999 2999 Ingen bild
3000 3000 Inga bilder hittades.
3001 3001 Inga bildlager
3002 3002 -----
3003 3003 Inget överlapp funnet. Ingenting har ändrats.
3004 3004 Inga sökträffar för ''{0}''
3005 3005 Ingen öppen ändringsuppsättning
3006 3006 Inga öppna ändringsuppsättningar
3007 3007 Multipolygon utan angiven yttre sträcka
3008 3008 -----
3009 3009 Inga väntande taggkonflikter finns att lösa
3010 3010 -----
3011 3011 Hittade inga problem
3012 3012 Ingen proxy
3013 3013 Inget GPX-spår har valts
3014 3014 Inga etiketter
3015 3015 Inga mållager
3016 3016 -----
3017 3017 -----
3018 3018 -----
3019 3019 Ingen giltig WMS-URL eller ID
3020 3020 Inga valideringsfel
3021 3021 -----
3022 3022 -----
3023 3023 Nej, fortsätt att redigera
3024 3024 Nej, förkasta ändringarna och stäng
3025 3025 -----
3026 3026 Nod
3027 3027 -----
3028 3028 Nod {0}
3029 3029 Nod:
3030 3030 Nod: Anslutning
3031 3031 Nod: Standard
3032 3032 Nod: Taggad
3033 3033 Noder
3034 3034 Noder på samma position
3035 3035 -----
3036 3036 Noder i sträcka måste tillhöra samma dataset
3037 3037 Noder(fixade)
3038 3038 Noder(med konflikter)
3039 3039 Buller
3040 3040 Multipolygon innehåller annat än sträckor
3041 3041 Oförgrenade vägsekvenser
3042 3042 Inget
3043 3043 Ingen av dessa noder hänger ihop med någonting annat.
3044 3044 Ingen av noderna på denna sträcka är knuten till något annat.
3045 3045 -----
3046 3046 Nord
3047 3047 N-koordinat
3048 3048 Ej Funnen
3049 3049 -----
3050 3050 -----
3051 3051 Inte tillräckligt med noder i vald sträcka.
3052 3052 Ej i cachen
3053 3053 Anteckning
3054 3054 -----
3055 3055 Observera att förfrågningar om changeset för närvarande alltid skickas till ''{0}'', oavsett vilken host, port eller URL-sökväg som anges nedan.
3056 3056 -----
3057 3057 Anteckingen {0} misslyckades: {1}
3058 3058 Obs: GPL är inte kompatibelt med OSM-licensen. Skicka inte in spår under GPL-licens.
3059 3059 OBS: Om en sträcka är vald, så kommer denna sträcka att få nya kopior av de frigjorda\nnoderna och dessa nya noder kommer att vara valda. Annars så kommer alla sträckor att\nfå sina egna kopior och alla noder kommer att vara valda.
3060 3060 Sedlar
3061 3061 Anteckningar kunde inte laddas upp
3062 3062 -----
3063 3063 Ingenting
3064 3064 Urvalet utökades inte genom att söka efter ''{0}''
3065 3065 Inget funnet i markeringen vid sökande efter "{0}"
3066 3066 Urvalet begränsades inte genom att söka efter ''{0}''
3067 3067 Det finns inte något valt att zooma till
3068 3068 Inget markerat!
3069 3069 Det finns inte något att exportera. Skaffa lite data först.
3070 3070 -----
3071 3071 Det finns inte någonting att skicka in. Skaffa lite data först.
3072 3072 Inget att zooma till
3073 3073 -----
3074 3074 -----
3075 3075 -----
3076 3076 Nummer
3077 3077 -----
3078 3078 -----
3079 3079 -----
3080 3080 -----
3081 3081 Antal personer per gondol
3082 3082 Antal personer per stol
3083 3083 Antal personer per gondol
3084 3084 -----
3085 3085 Antal personer per timme
3086 3086 Antal platser
3087 3087 -----
3088 3088 Antal {0} större än {1}
3089 3089 -----
3090 3090 -----
3091 3091 Numreringsschema
3092 3092 Numeriska värden
3093 3093 Vårdhem
3094 3094 OAuth-auktorisering misslyckades
3095 3095 Ohio
3096 3096 +++++
3097 3097 OK - försöker igen.
3098 3098 -----
3099 3099 Oregon
3100 3100 -----
3101 3101 -----
3102 3102 -----
3103 3103 -----
3104 3104 -----
3105 3105 -----
3106 3106 -----
3107 3107 -----
3108 3108 -----
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 -----
3112 3112 -----
3113 3113 -----
3114 3114 -----
3115 3115 -----
3116 3116 -----
3117 3117 -----
3118 3118 -----
3119 3119 -----
3120 3120 -----
3121 3121 -----
3122 3122 -----
3123 3123 -----
3124 3124 -----
3125 3125 -----
3126 3126 -----
3127 3127 -----
3128 3128 -----
3129 3129 -----
3130 3130 -----
3131 3131 -----
3132 3132 -----
3133 3133 -----
3134 3134 -----
3135 3135 -----
3136 3136 -----
3137 3137 -----
3138 3138 -----
3139 3139 -----
3140 3140 -----
3141 3141 -----
3142 3142 -----
3143 3143 -----
3144 3144 -----
3145 3145 -----
3146 3146 -----
3147 3147 -----
3148 3148 -----
3149 3149 -----
3150 3150 -----
3151 3151 -----
3152 3152 -----
3153 3153 -----
3154 3154 -----
3155 3155 -----
3156 3156 -----
3157 3157 -----
3158 3158 -----
3159 3159 -----
3160 3160 -----
3161 3161 -----
3162 3162 -----
3163 3163 -----
3164 3164 -----
3165 3165 -----
3166 3166 -----
3167 3167 -----
3168 3168 -----
3169 3169 -----
3170 3170 -----
3171 3171 -----
3172 3172 -----
3173 3173 -----
3174 3174 -----
3175 3175 -----
3176 3176 -----
3177 3177 -----
3178 3178 -----
3179 3179 -----
3180 3180 -----
3181 3181 -----
3182 3182 -----
3183 3183 -----
3184 3184 -----
3185 3185 OSM-data
3186 3186 -----
3187 3187 -----
3188 3188 -----
3189 3189 -----
3190 3190 -----
3191 3191 -----
3192 3192 -----
3193 3193 -----
3194 3194 OSM serverfiler
3195 3195 -----
3196 3196 -----
3197 3197 -----
3198 3198 OSM server URL:
3199 3199 -----
3200 3200 OSM-lösenord:
3201 3201 OSM-användarnamn:
3202 3202 -----
3203 3203 -----
3204 3204 -----
3205 3205 -----
3206 3206 -----
3207 3207 -----
3208 3208 Objekt
3209 3209 -----
3210 3210 Objekt ''{0}'' är redan raderat. Hoppar över objektet i uppladdningen.
3211 3211 Objekt-ID:
3212 3212 -----
3213 3213 -----
3214 3214 Objektet används fortfarande
3215 3215 Objekttyp
3216 3216 -----
3217 3217 -----
3218 3218 Nya objekt:
3219 3219 Borttagna objekt:
3220 3220 Ändrade objekt:
3221 3221 100 oktan
3222 3222 80 oktan
3223 3223 91 oktan
3224 3224 92 oktan
3225 3225 95 oktan
3226 3226 98 oktan
3227 3227 -----
3228 3228 -----
3229 3229 Officiellt namn
3230 3230 -----
3231 3231 Bokmärke för förskjutningen finns redan. Skriv över?
3232 3232 -----
3233 3233 Förskjutning:
3234 3234 +++++
3235 3235 -----
3236 3236 +++++
3237 3237 Gammal nyckel
3238 3238 -----
3239 3239 -----
3240 3240 Gammal roll
3241 3241 Gammalt värde
3242 3242 -----
3243 3243 På begäran
3244 3244 Vid inskickning
3245 3245 På/Av
3246 3246 Enkelriktat
3247 3247 Ennodssträckor
3248 3248 -----
3249 3249 En av de valda sträckorna är inte sluten, och kan därför inte anslutas.
3250 3250 -----
3251 3251 En eller flera noder inblandade ligger utanför det nedladdade området.
3252 3252 Enkelriktat
3253 3253 Enkelriktad (cykelväg)
3254 3254 Enkelriktad cykelväg
3255 3255 -----
3256 3256 -----
3257 3257 -----
3258 3258 -----
3259 3259 -----
3260 3260 Endast ändringsuppsättningar ägda av användaren med följande användarnamn
3261 3261 -----
3262 3262 Enbart på en sträckas huvud.
3263 3263 Genomskinlighet
3264 3264 -----
3265 3265 -----
3266 3266 Öppna plats...
3267 3267 Öppna OSM-fil
3268 3268 -----
3269 3269 Öppna senaste
3270 3270 Öppna en fil (Vilken filtyp som helst som kan öppnas med Arkiv → Öppna)
3271 3271 Öppna en fil.
3272 3272 -----
3273 3273 Öppnar en lista över alla kommandon (ånger-buffert)
3274 3274 Öppna en lista över alla inlästa lager.
3275 3275 Öppna en lista över alla relationer
3276 3276 Öppna en lista över de som arbetar med de valda objekten.
3277 3277 Öppna en sammanfogningsdialog med alla de valda posterna från listan ovan.
3278 3278 Skapa en ny ändringsuppsättning och använd den vid nästa uppladdning
3279 3279 Öppna en inställningsdialogruta för globala inställningar.
3280 3280 Öppna en urvalslista
3281 3281 Öppna en webbsida för varje vald ändringsuppsättning
3282 3282 Öppna en URL.
3283 3283 Öppna och använd så många nya ändringsuppsättningar som behövs
3284 3284 Öppna ett annat foto
3285 3285 Öppna ett annat foto
3286 3286 -----
3287 3287 -----
3288 3288 Öppna fil
3289 3289 Öppna lokala filer
3290 3290 -----
3291 3291 -----
3292 3292 Öppna inställningarna för den här panelen
3293 3293 Öppna vald fil
3294 3294 Öppna vald fil.
3295 3295 Öppna session
3296 3296 -----
3297 3297 Öppna listan över ändringsuppsättningar i nuvarande lager.
3298 3298 Öppna valideringslistan
3299 3299 Öppna denna dialog vid programstart
3300 3300 Öppna...
3301 3301 Öppen/Stängd
3302 3302 -----
3303 3303 -----
3304 3304 -----
3305 3305 -----
3306 3306 -----
3307 3307 -----
3308 3308 -----
3309 3309 -----
3310 3310 OpenStreetMap-data
3311 3311 Öppettider
3312 3312 Öppnar URL: {0}
3313 3313 Öppnar fil ''{0}'' ...
3314 3314 Öppnar filer
3315 3315 -----
3316 3316 Öppnande av länk stöds inte på aktuell platform (''{0}'')
3317 3317 Öppnar en dialogruta som gör att man kan gå direkt till en viss plats
3318 3318 Öppnar hanteraren av ändringsuppsättningar för valda ändringsuppsättningar
3319 3319 -----
3320 3320 Operatör
3321 3321 Optiker
3322 3322 Valfria attribut:
3323 3323 -----
3324 3324 Valfria värden för specifika länder
3325 3325 -----
3326 3326 Fruktodling
3327 3327 Organisk
3328 3328 -----
3329 3329 Urspr. sträcka
3330 3330 -----
3331 3331 -----
3332 3332 Räta upp
3333 3333 Räta ut vinkel / ångra
3334 3334 Räta upp form
3335 3335 Räta ut form / Ångra
3336 3336 Ortogonalisera Formen / Ångra<br>Var god välj nodet som flyttades genom den senaste ortgonaliseringsåtgården!
3337 3337 -----
3338 3338 -----
3339 3339 Annat
3340 3340 -----
3341 3341 Annan religiös helgedom
3342 3342 -----
3343 3343 Andra alternativ
3344 3344 Föråldrad Java-version
3345 3345 Friluftsliv
3346 3346 -----
3347 3347 -----
3348 3348 -----
3349 3349 Överlappande ytor
3350 3350 -----
3351 3351 -----
3352 3352 -----
3353 3353 Överlappande vägar
3354 3354 Överlappande järnvägar
3355 3355 Överlappande sträckor
3356 3356 -----
3357 3357 Åsidosätt position för:
3358 3358 -----
3359 3359 Skriv över
3360 3360 Skriv över anpassade OAuth-inställningar?
3361 3361 Skriv över nyckel
3362 3362 Pennsylvania
3363 3363 -----
3364 3364 -----
3365 3365 -----
3366 3366 -----
3367 3367 Puerto Rico
3368 3368 PUWG (Polen)
3369 3369 PUWG 1992 (Polen)
3370 3370 PUWG 2000 Zone {0} (Polen)
3371 3371 -----
3372 3372 Färgaffär
3373 3373 Ritstil{0}: {1}
3374 3374 Paleografisk plats
3375 3375 -----
3376 3376 Papper
3377 3377 Parallell
3378 3378 -----
3379 3379 Parameter ''{0}'' krävs.
3380 3380 Parametern "downloadgps" godtar inte filnamn eller fil-URL:er
3381 3381 Parameterinformation
3382 3382 Parameterinformation...
3383 3383 -----
3384 3384 Parameternamn
3385 3385 Parametervärde
3386 3386 Parametern {0} är inte inom området «0..{1}», Fick ''{2}''.
3387 3387 Parametrarna --download, --downloadgps, och --selection behandlas i denna ordning.
3388 3388 Föräldra-relationer
3389 3389 +++++
3390 3390 Infartsparkering
3391 3391 Parkeringsplats
3392 3392 Parkeringskorridor
3393 3393 Parkeringsingång
3394 3394 Parkeringsruta
3395 3395 Tolkningsfel: ogiltig dokumentstruktur för gpx-dokument
3396 3396 Tolkar OSM-data...
3397 3397 -----
3398 3398 Tolkar innehåll i ändringsuppsättning ...
3399 3399 -----
3400 3400 Tolkar lista över ändringsuppsättningar...
3401 3401 -----
3402 3402 -----
3403 3403 Del av:
3404 3404 Bildelar
3405 3405 Passager
3406 3406 Mötesplats
3407 3407 Mötesplats (M-skylt)
3408 3408 Lösenord
3409 3409 Lösenord:
3410 3410 Lösenord:
3411 3411 Klistra in
3412 3412 Klistra in ...
3413 3413 Klistra in taggar
3414 3414 Klistra in värde
3415 3415 Klistra in innehållet i inklistringsbufferten
3416 3416 Klistra in taggar från buffert
3417 3417 Klistra in värdet av den valda taggen från urklipp
3418 3418 Klistra in utan inkompletta medlemmar
3419 3419 Stig
3420 3420 Sökväg:
3421 3421 Pantbank
3422 3422 -----
3423 3423 Topp
3424 3424 Gågata
3425 3425 Övergångsställe för fotgängare
3426 3426 Typ av övergångsställe
3427 3427 Fotgängare
3428 3428 +++++
3429 3429 -----
3430 3430 Olösta konflikter i denna sträckas nodlista
3431 3431 -----
3432 3432 -----
3433 3433 -----
3434 3434 -----
3435 3435 Utför datavalidering
3436 3436 -----
3437 3437 Tillåtna åtgärder
3438 3438 Husdjur
3439 3439 -----
3440 3440 Apotek
3441 3441 -----
3442 3442 Telefonnummer
3443 3443 Telefonnummer
3444 3444 Fototid (från exif):
3445 3445 Fotografierna innehåller ingen tidsinformation.
3446 3446 -----
3447 3447 -----
3448 3448 -----
3449 3449 Picknickplats
3450 3450 Picknickbord
3451 3451 Pir
3452 3452 -----
3453 3453 Rörledning
3454 3454 -----
3455 3455 Skidspårstyp
3456 3456 Plan
3457 3457 -----
3458 3458 Platsnamn
3459 3459 Religiös helgedom
3460 3460 -----
3461 3461 Platser
3462 3462 -----
3463 3463 Plantskola
3464 3464 -----
3465 3465 Spela/pausa ljud.
3466 3466 Uppspelning påbörjas detta antal sekunder före (eller efter om negativt värde) begärd position på ljudspåret
3467 3467 Lekplats
3468 3468 Avbryt om du är osäker
3469 3469 Klicka på <strong>Hämta lista</strong> för hämta och visa en lista över tillgängliga insticksmoduler.
3470 3470 Var god besluta vilken ändringsuppsättning som den uppladdade datan ska till och om ändringsuppsättningen ska stängas vid nästa uppladdning.
3471 3471 Avgör huruvida JOSM automatiskt ska uppdatera aktiva insticksmoduler efter en viss tidsperiod.
3472 3472 Avgör huruvida JOSM ska uppdatera aktiva insticksmoduler vid uppstart efter en uppdatering av JOSM själv.
3473 3473 Välj värden att behålla
3474 3474 -----
3475 3475 -----
3476 3476 Ange ett datum i det vanliga formatet för din plats.<br>Exempel: {0}<br>Exempel: {1}<br>Exempel: {2}<br>Exempel: {3}<br>
3477 3477 Ange ett namn för områdets bokmärke
3478 3478 Ange ett icke-tomt användarnamn
3479 3479 -----
3480 3480 -----
3481 3481 Ange ett användarnamn och ett lösenord om din proxy kräver autentisering.
3482 3482 -----
3483 3483 -----
3484 3484 Ange en tid i det vanliga formatet för din plats.<br>Exempel: {0}<br>Exempel: {1}<br>Exempel: {2}<br>Exempel: {3}<br>
3485 3485 Ange ett giltigt användar-ID
3486 3486 -----
3487 3487 -----
3488 3488 -----
3489 3489 Ange ett heltal > 1
3490 3490 Ange ett heltal > 0
3491 3491 Ange ett icke-tomt användarnamn
3492 3492 Ange ett heltal mellan 0 och {0}
3493 3493 -----
3494 3494 -----
3495 3495 Ange antalet nyligen använda taggar att visa
3496 3496 -----
3497 3497 Ange lösenord till ditt OSM-konto
3498 3498 Ange lösenordet för ditt konto
3499 3499 -----
3500 3500 Ange användarnamn till ditt OSM-konto
3501 3501 Skriv in användarnamnet för ditt konto
3502 3502 Ange ditt OSM-lösenord
3503 3503 Ange ditt OSM-användarnamn
3504 3504 Ange OSM-användarnamn och lösenord. Lösenordet kommer <strong>inte</strong> att sparas i klartext i JOSM-inställningarna och kommer att skickas till OSM-servern <strong>endast en gång</strong>.\r\nEfterföljande uppladdningar kommer inte att använda ditt lösenord igen.
3505 3505 Starta om JOSM för att aktivera de hämtade insticksmodulerna.
3506 3506 -----
3507 3507 Välj först ett område att hämta
3508 3508 Välj en nyckel
3509 3509 Välj ett värde
3510 3510 -----
3511 3511 Välj en post.
3512 3512 Välj åtminstone fyra noder.
3513 3513 Välj åtminstone en redan uppladdad nod, sträcka eller relation.
3514 3514 Välj åtminstone en sluten sträcka som ska anslutas.
3515 3515 Markera minst en nod eller sträcka.
3516 3516 -----
3517 3517 Välj åtminstone en sträcka att förenkla.
3518 3518 Välj åtminstone en sträcka.
3519 3519 Välj åtminstone tre noder.
3520 3520 Välj minst två noder för att slå ihop dem, eller en nod som är nära en annan nod.
3521 3521 Välj åtminstone två sträckor att slå ihop
3522 3522 Välj antingen precis två eller tre noder, eller en sträcka som innehåller precis två eller tre noder.
3523 3523 -----
3524 3524 Välj någonting att kopiera.
3525 3525 Välj bildlager
3526 3526 Välj vilken rad du vill ta bort.
3527 3527 Välj vilken rad du vill ändra.
3528 3528 Välj ett mållager.
3529 3529 Välj strategi för uppladdning:
3530 3530 Välj sträckor som står i ungefär 90 eller 180 graders vinkel.
3531 3531 Vänligen markera de ändringar du vill tillämpa.
3532 3532 -----
3533 3533 Insticksmodul som medföljer JOSM
3534 3534 -----
3535 3535 -----
3536 3536 -----
3537 3537 Insticksmodulsinformation
3538 3538 -----
3539 3539 -----
3540 3540 -----
3541 3541 Uppdatering av insticksmodul misslyckades
3542 3542 Policy för uppdatering av insticksmoduler
3543 3543 Insticksmoduler
3544 3544 -----
3545 3545 -----
3546 3546 -----
3547 3547 Elstolpe
3548 3548 -----
3549 3549 -----
3550 3550 Polisstation
3551 3551 Politisk
3552 3552 Antal innevånare
3553 3553 -----
3554 3554 +++++
3555 3555 -----
3556 3556 Positivt heltal förväntas
3557 3557 Brevlåda
3558 3558 Postkontor
3559 3559 Postnummer
3560 3560 -----
3561 3561 +++++
3562 3562 Elkraft
3563 3563 -----
3564 3564 -----
3565 3565 -----
3566 3566 -----
3567 3567 -----
3568 3568 Kraftverk
3569 3569 Kraftledning
3570 3570 -----
3571 3571 -----
3572 3572 Transformatorstation
3573 3573 Brytare/frånskiljare
3574 3574 -----
3575 3575 Kraftledningsmast
3576 3576 Transformator
3577 3577 -----
3578 3578 Kraftledningar
3579 3579 -----
3580 3580 -----
3581 3581 -----
3582 3582 Elplatser
3583 3583 -----
3584 3584 -----
3585 3585 -----
3586 3586 Brott mot förhandsvillkor
3587 3587 Fördefinierad
3588 3588 -----
3589 3589 -----
3590 3590 -----
3591 3591 -----
3592 3592 Inställningar
3593 3593 Inställningar...
3594 3594 Förbereder OSM-data...
3595 3595 -----
3596 3596 -----
3597 3597 -----
3598 3598 Förbereder objekt att ladda upp ...
3599 3599 -----
3600 3600 Museijärnväg
3601 3601 -----
3602 3602 -----
3603 3603 -----
3604 3604 Snabbvalsinställningar
3605 3605 -----
3606 3606 -----
3607 3607 Snabbval
3608 3608 -----
3609 3609 -----
3610 3610 Vattentryck (bar)
3611 3611 -----
3612 3612 Föregående
3613 3613 Föregående markör
3614 3614 Primär
3615 3615 Primärvägslänk
3616 3616 -----
3617 3617 -----
3618 3618 -----
3619 3619 -----
3620 3620 Fängelse
3621 3621 Privat swimmingpool
3622 3622 -----
3623 3623 -----
3624 3624 -----
3625 3625 -----
3626 3626 Projicerade Koordinater
3627 3627 Projicerade koordinater:
3628 3628 Projektion
3629 3629 -----
3630 3630 -----
3631 3631 Projektionskod
3632 3632 Projektionsinställning är ogiltig.
3633 3633 Projektionsmetod
3634 3634 Projektionsnamn
3635 3635 Projektionsparametrar
3636 3636 -----
3637 3637 -----
3638 3638 -----
3639 3639 Egenskaper
3640 3640 -----
3641 3641 -----
3642 3642 -----
3643 3643 Egenskaper(med konflikter)
3644 3644 Det finns en HTML-markör i egenskapsvärdet
3645 3645 Egenskapsvärdet börjar eller slutar med blanksteg
3646 3646 -----
3647 3647 -----
3648 3648 -----
3649 3649 Ge en kort kommentar till de ändringar som du skickar in:
3650 3650 Tillhandahåller en mätdialog och ett lager för att mäta längd och vinkel på delsträckor, ytor omgivna av en enkel sluten sträcka och skapa mätsökvägar (som också kan importeras från ett gps-lager).
3651 3651 -----
3652 3652 -----
3653 3653 -----
3654 3654 -----
3655 3655 -----
3656 3656 -----
3657 3657 -----
3658 3658 -----
3659 3659 Provins
3660 3660 -----
3661 3661 Proxyinställningar
3662 3662 +++++
3663 3663 -----
3664 3664 Offentlig byggnad
3665 3665 Allmän grill
3666 3666 -----
3667 3667 Allmänna transportmedel (psv)
3668 3668 Kollektivtrafik
3669 3669 -----
3670 3670 -----
3671 3671 -----
3672 3672 -----
3673 3673 Rensa
3674 3674 Rensa...
3675 3675 Sätt ut textetiketter vid markörer för ljud (och bild och webb) utöver deras knappikoner.
3676 3676 -----
3677 3677 +++++
3678 3678 -----
3679 3679 Stenbrott
3680 3680 -----
3681 3681 -----
3682 3682 -----
3683 3683 -----
3684 3684 -----
3685 3685 -----
3686 3686 -----
3687 3687 -----
3688 3688 -----
3689 3689 -----
3690 3690 -----
3691 3691 Fråga
3692 3692 -----
3693 3693 RC-bilar
3694 3694 Rhode Island
3695 3695 Bana
3696 3696 -----
3697 3697 -----
3698 3698 Strålning
3699 3699 Järnväg
3700 3700 Järnväg
3701 3701 Järnvägshållplats
3702 3702 Järnvägsmark
3703 3703 Plattform
3704 3704 -----
3705 3705 Växel
3706 3706 Dubblettnoder för järnväg
3707 3707 -----
3708 3708 -----
3709 3709 -----
3710 3710 Järnväg delar segment med yta
3711 3711 -----
3712 3712 -----
3713 3713 Ett sifferintervall förväntades
3714 3714 -----
3715 3715 -----
3716 3716 -----
3717 3717 Rå GPS-data
3718 3718 -----
3719 3719 -----
3720 3720 -----
3721 3721 Läs från fil
3722 3722 Läs in foton...
3723 3723 -----
3724 3724 Läser ändringsuppsättning {0} ...
3725 3725 Läser ändringsuppsättningar...
3726 3726 Inläsning av felmeddelandetext misslyckades.
3727 3727 -----
3728 3728 Läser föräldrar till "{0}"
3729 3729 Läser användarinfo ...
3730 3730 -----
3731 3731 Läser {0}...
3732 3732 Läs mig
3733 3733 Namn
3734 3734 Verkligen ta bort det valda från relation {0}?
3735 3735 -----
3736 3736 Nyligen använda taggar
3737 3737 Rekommenderade åtgärder
3738 3738 Inspelningsstudio
3739 3739 Inspelning:
3740 3740 Fritidsområde
3741 3741 Korrigerad bild...
3742 3742 Återvinning
3743 3743 Röd:
3744 3744 Återställ
3745 3745 Gör om...
3746 3746 Gör om den senaste ogjorda handlingen.
3747 3747 -----
3748 3748 Gör om {0}
3749 3749 -----
3750 3750 Referens
3751 3751 Referens (spårnummer)
3752 3752 -----
3753 3753 -----
3754 3754 -----
3755 3755 Referensnummer
3756 3756 -----
3757 3757 -----
3758 3758 Referensnummer
3759 3759 -----
3760 3760 -----
3761 3761 -----
3762 3762 Uppdatera
3763 3763 +++++
3764 3764 Regionalt namn
3765 3765 -----
3766 3766 -----
3767 3767 Avvisa konflikter och spara
3768 3768 -----
3769 3769 +++++
3770 3770 Relation ''{0}'' är redan raderad. Hoppar över objektet i uppladdningen.
3771 3771 +++++
3772 3772 Relationsredigerare: Hämta medlemmar
3773 3773 -----
3774 3774 -----
3775 3775 -----
3776 3776 -----
3777 3777 Relations-editor: {0}
3778 3778 -----
3779 3779 Relationskontroll
3780 3780 Relationen är raderad
3781 3781 Relationen är tom
3782 3782 -----
3783 3783 Relationstypen är okänd
3784 3784 -----
3785 3785 +++++
3786 3786 +++++
3787 3787 Relation: vald
3788 3788 Relationer
3789 3789 Relationer med samma medlemmar
3790 3790 Relationer: {0}
3791 3791 Relationer: {0}/{1}
3792 3792 Släpp musknappen för att välja objekten i rektangeln.
3793 3793 Släpp musknappen för att sluta flytta.
3794 3794 Släpp musknappen för att sluta rotera.
3795 3795 Släpp musknappen för att avbryta skalning.
3796 3796 +++++
3797 3797 Religiös
3798 3798 Uppdatera
3799 3799 Läs om felaktiga rutor
3800 3800 Ladda om från fil
3801 3801 Ladda om nuvarande hjälpsida
3802 3802 Ladda om historiken från servern
3803 3803 -----
3804 3804 -----
3805 3805 Läser om listan över tillgängliga regler från ''{0}''
3806 3806 -----
3807 3807 -----
3808 3808 -----
3809 3809 -----
3810 3810 Fjärrstyrning
3811 3811 -----
3812 3812 -----
3813 3813 Fjärrstyrning har begärts för att importera data från följande URL:
3814 3814 -----
3815 3815 Fjärrstyrning har begärts för att hämta data från API
3816 3816 -----
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 -----
3820 3820 -----
3821 3821 -----
3822 3822 -----
3823 3823 -----
3824 3824 -----
3825 3825 -----
3826 3826 -----
3827 3827 Ta bort
3828 3828 Radera "{0}" för nod "{1}"
3829 3829 Radera "{0}" för relation "{1}"
3830 3830 Radera "{0}" för sträcka "{1}"
3831 3831 -----
3832 3832 -----
3833 3833 Radera från cache
3834 3834 -----
3835 3835 Ta bort foto från lagret
3836 3836 Ta bort taggar från inre sträckor
3837 3837 -----
3838 3838 Radera valda bokmärken
3839 3839 -----
3840 3840 Ta bort valda ändringsuppsättningar från den lokala cachen
3841 3841 -----
3842 3842 -----
3843 3843 -----
3844 3844 -----
3845 3845 Ta bort de valda reglerna från listan över aktiva regler
3846 3846 Ta bort valt färgschema från listan av aktiva färgscheman
3847 3847 -----
3848 3848 Ta bort den här medlemmen från relationen
3849 3849 Tog bort element från relation
3850 3850 Tog bort dubblettnoder
3851 3851 -----
3852 3852 Tog bort noder från {0}
3853 3853 Borttagna föråldrade taggar
3854 3854 -----
3855 3855 Tar bort föråldrade insticksmoduler...
3856 3856 -----
3857 3857 -----
3858 3858 Byt namn på fil
3859 3859 Byt namn på filen "{0}" till
3860 3860 Byt namn på lager
3861 3861 Byt namn på valt bokmärke
3862 3862 Renderar rutter (busslinjer, vandringsleder, cykelrutter osv). Ruttyper måste definieras i routes.xml i insticksmodulens mapp
3863 3863 -----
3864 3864 -----
3865 3865 Uthyrning
3866 3866 -----
3867 3867 -----
3868 3868 -----
3869 3869 Bilverkstad
3870 3870 Ersätt
3871 3871 Ersätt "{0}" med "{1}" för
3872 3872 -----
3873 3873 Ersätter existerande inställningsfil "{0}" med en default inställningsfil.
3874 3874 Rapportera en bugg
3875 3875 Rapportera ett fel till JOSM
3876 3876 Rapportera fel
3877 3877 -----
3878 3878 -----
3879 3879 -----
3880 3880 -----
3881 3881 Hämta detaljer: {0}
3882 3882 Reservoar
3883 3883 Återställ
3884 3884 Återställ inställningar
3885 3885 Återställ inställningarna till förval
3886 3886 -----
3887 3887 Bostadsområde
3888 3888 Bostadsområde
3889 3889 -----
3890 3890 Jämka
3891 3891 Lös konflikter
3892 3892 -----
3893 3893 Lös konflikter vid koordinaterna i {0}
3894 3894 -----
3895 3895 -----
3896 3896 Rätta till konflikter i nodlistan för sträcka {0}
3897 3897 Lös konflikter
3898 3898 Lös versionskonflikt för nod {0}
3899 3899 Lös versionskonflikt för relation {0}
3900 3900 Rätta till versionskonflikt för sträcka {0}
3901 3901 -----
3902 3902 Rastplats
3903 3903 Starta om
3904 3904 Starta om programmet.
3905 3905 Restaurang
3906 3906 Återställ
3907 3907 Återställer filer
3908 3908 Begränsning
3909 3909 Handel
3910 3910 Stödmur
3911 3911 Äldreboende
3912 3912 -----
3913 3913 -----
3914 3914 -----
3915 3915 -----
3916 3916 -----
3917 3917 -----
3918 3918 -----
3919 3919 -----
3920 3920 -----
3921 3921 -----
3922 3922 -----
3923 3923 -----
3924 3924 Ändra riktning på sträckor
3925 3925 Byt riktning och slå ihop
3926 3926 -----
3927 3927 Ändra riktningen på alla valda sträckor.
3928 3928 -----
3929 3929 Ändra riktning på sträcka
3930 3930 Ändra riktning på sträckor
3931 3931 Omvänd kustlinje
3932 3932 Felvänd kustlinje (coastline): land inte på vänster sida
3933 3933 Felriktat land: land inte på vänster sida
3934 3934 Återställer ändringar
3935 3935 -----
3936 3936 Utgåva
3937 3937 -----
3938 3938 -----
3939 3939 Högerklick = kopiera till urklipp
3940 3940 -----
3941 3941 Flod
3942 3942 Flodbank
3943 3943 Väg (okänd typ)
3944 3944 Vägbegränsningar
3945 3945 -----
3946 3946 -----
3947 3947 -----
3948 3948 Roll
3949 3949 Roll för "{0}" borde vara "{1}"
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 Rollverifieringsproblem
3953 3953 -----
3954 3954 Rollen {0} saknas
3955 3955 -----
3956 3956 Roll:
3957 3957 -----
3958 3958 Roller i relationer hänvisar till
3959 3959 Rondell
3960 3960 -----
3961 3961 -----
3962 3962 -----
3963 3963 -----
3964 3964 -----
3965 3965 Ruttyp
3966 3966 Rutter
3967 3967 Rutter visas för:
3968 3968 -----
3969 3969 -----
3970 3970 -----
3971 3971 -----
3972 3972 Ruiner
3973 3973 -----
3974 3974 Kör uppdatering av insticksmoduler efter JOSM-uppgradering. Automatiskt uppdatering vid uppstart är aktiverad.
3975 3975 -----
3976 3976 Kör test {0}
3977 3977 Landningsbana
3978 3978 -----
3979 3979 -----
3980 3980 -----
3981 3981 South Carolina
3982 3982 South Dakota
3983 3983 -----
3984 3984 -----
3985 3985 SIM-kort
3986 3986 -----
3987 3987 -----
3988 3988 SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Sverige)
3989 3989 -----
3990 3990 -----
3991 3991 -----
3992 3992 -----
3993 3993 -----
3994 3994 -----
3995 3995 -----
3996 3996 -----
3997 3997 Utfallsport
3998 3998 -----
3999 3999 +++++
4000 4000 Färgmättnad:
4001 4001 Bastu
4002 4002 Spara
4003 4003 -----
4004 4004 Spara som
4005 4005 Spara som...
4006 4006 Spara GPX-fil
4007 4007 Spara i:
4008 4008 Spara Lager
4009 4009 Spara OSM-fil
4010 4010 Spara session
4011 4011 Spara session som...
4012 4012 Spara WMS-fil
4013 4013 -----
4014 4014 -----
4015 4015 Spara i alla fall
4016 4016 Spara som...
4017 4017 Spara i:
4018 4018 Spara vald fil.
4019 4019 Spara session
4020 4020 -----
4021 4021 Spara nuvarande data i en ny fil.
4022 4022 Spara nuvarande data.
4023 4023 Spara den nuvarande sessionen till en ny fil.
4024 4024 -----
4025 4025 Spara till inställningar
4026 4026 Spara användare och lösenord (okrypterat)
4027 4027 -----
4028 4028 Spara/ladda upp lager innan avslutning. Osparade ändringar förloras ej.
4029 4029 -----
4030 4030 Skalningsfaktor
4031 4031 -----
4032 4032 -----
4033 4033 Läser igenom katalogen {0}
4034 4034 Skola
4035 4035 Metallskrot
4036 4036 Bergsluttning (med lösa stenar)
4037 4037 Buskage
4038 4038 -----
4039 4039 Skaldjur
4040 4040 Sök
4041 4041 Sök ...
4042 4042 Sök Nyckel/Värde
4043 4043 Sök Nyckel/Värde/Typ
4044 4044 -----
4045 4045 Sökuttrycket är ogiltigt: \n\n {0}
4046 4046 -----
4047 4047 Sök efter objekt
4048 4048 Sök objekt efter snabbval
4049 4049 Sök efter objekt.
4050 4050 Sök bland taggar
4051 4051 -----
4052 4052 Sök snabbval
4053 4053 Sök snabbval
4054 4054 Sök sträng:
4055 4055 -----
4056 4056 Sök med nyckel och värde på den valda taggen
4057 4057 -----
4058 4058 Sök...
4059 4059 Sök:
4060 4060 Sök:
4061 4061 Andra namn
4062 4062 -----
4063 4063 Andrahandscyklar säljes
4064 4064 Sekundär
4065 4065 Sekundär länk
4066 4066 Sekunder: {0}
4067 4067 Säkerhetsundantag
4068 4068 -----
4069 4069 -----
4070 4070 -----
4071 4071 Skild gång- och cykelbana
4072 4072 Seismisk aktivitet
4073 4073 Urval: Rel.:{0}/Sträckor:{1}/Noder:{2}
4074 4074 Markera
4075 4075 Välj allt
4076 4076 -----
4077 4077 Välj WMS-lager
4078 4078 -----
4079 4079 Välj en sträcka som du vill göra mer exakt.
4080 4080 Välj alla objekt i valda ändringsuppsättningar.
4081 4081 Välj alla icke borttagna objekt i datalagret. Detta väljer även ut ofullständiga objekt.
4082 4082 Välj en öppen ändringsuppsättning
4083 4083 -----
4084 4084 Välj och zooma
4085 4085 Välj minst en nod för att koppla loss.
4086 4086 -----
4087 4087 -----
4088 4088 -----
4089 4089 -----
4090 4090 -----
4091 4091 Välj antingen:
4092 4092 Välj filnamn
4093 4093 Välj om datan ska hämtas som ett nytt lager
4094 4094 Välj om även medlemmar i relationen ska laddas ner
4095 4095 -----
4096 4096 Välj bildformat för WMS-lager
4097 4097 Välj bildlager
4098 4098 -----
4099 4099 Välj i relationslistan
4100 4100 Välj medlemmar
4101 4101 Välj medlemmar (lägg till)
4102 4102 Välj nästa glapp
4103 4103 Markera nod under pekare.
4104 4104 Välj icke-förgrenande delar av sträckor
4105 4105 -----
4106 4106 -----
4107 4107 Välj objekt för vilka taggar ska ändras.
4108 4108 -----
4109 4109 Markera objekt att ladda upp
4110 4110 -----
4111 4111 Välj föregående glapp
4112 4112 Välj relation
4113 4113 Välj relation (lägg till)
4114 4114 Välj relation i relationslistan
4115 4115 -----
4116 4116 -----
4117 4117 Välj sport:
4118 4118 Välj ett mållager.
4119 4119 -----
4120 4120 -----
4121 4121 Välj medlemmarna av alla valda relationer
4122 4122 -----
4123 4123 -----
4124 4124 -----
4125 4125 Välj att stänga ändringsuppsättningen efter nästa uppladdning
4126 4126 Välj för att hämta GPS-spår för det valda hämtningsområdet.
4127 4127 -----
4128 4128 Välj för att hämta OSM-data för det valda hämtningsområdet.
4129 4129 -----
4130 4130 -----
4131 4131 -----
4132 4132 -----
4133 4133 -----
4134 4134 -----
4135 4135 -----
4136 4136 -----
4137 4137 Välj att använda vanlig HTTP-autentisering med ditt OSM-användarnamn och lösenord
4138 4138 Välj att använda OAuth som autentiseringsmetod
4139 4139 Välj vägar i Valläge. Dra markerade vägar eller en enstaka väg för att skapa en en parallell kopia. (Alt omkopplar taggvisning)
4140 4140 Gör urval med angivet sökkriterium
4141 4141 Välj, flytta, skala och rotera objekt
4142 4142 -----
4143 4143 Markering
4144 4144 Tom markering
4145 4145 Markeringen får bara innehålla sträckor och noder.
4146 4146 Urvalet passar inte!
4147 4147 -----
4148 4148 Urval: {0}
4149 4149 -----
4150 4150 -----
4151 4151 Sträckor som korsar sig själv
4152 4152 Halvautomatisk
4153 4153 Skilda lager
4154 4154 Avgränsare
4155 4155 -----
4156 4156 -----
4157 4157 -----
4158 4158 Tillfartsväg
4159 4159 -----
4160 4160 -----
4161 4161 -----
4162 4162 Tjänster
4163 4163 -----
4164 4164 +++++
4165 4165 Sessionsfil (*.jos)
4166 4166 Sessionsfil (*.jos, *.joz)
4167 4167 Sessionsfil (arkiv) (*.joz)
4168 4168 -----
4169 4169 Sätt allt till förval
4170 4170 -----
4171 4171 -----
4172 4172 Sätt ''modifierad''-flaggan för noden {0}
4173 4173 Sätt ''modifierad''-flaggan för relationen {0}
4174 4174 Flagga sträcka {0} som ändrad
4175 4175 -----
4176 4176 Sätt den aktuella markeringen till listan över utvalda relationer
4177 4177 Ställ in språket
4178 4178 -----
4179 4179 Sätt urval av element på kartan till de valda posterna i listan ovan.
4180 4180 -----
4181 4181 Sätt till förval
4182 4182 -----
4183 4183 Sätt {0}={1} för nod "{2}"
4184 4184 Sätt {0}={1} för relation"{2}"
4185 4185 Sätt {0}={1} för sträcka "{2}"
4186 4186 Sätter en roll för den valda medlemmen
4187 4187 -----
4188 4188 Ange inställningar direkt. Använd med försiktighet!
4189 4189 Anger förval
4190 4190 Inställningar
4191 4191 Inställningar för ljudspelare och ljudmarkörer.
4192 4192 Inställningar för kartprojektion och datatolkning.
4193 4193 -----
4194 4194 -----
4195 4195 Delad taxi
4196 4196 Bilpool
4197 4197 -----
4198 4198 +++++
4199 4199 Vindskydd
4200 4200 Skift+Enter: Lägg till alla taggar till valda objekt
4201 4201 -----
4202 4202 Sjöfart
4203 4203 Skor
4204 4204 Skytte
4205 4205 Handel
4206 4206 Affärer
4207 4207 Kort beskrivning:
4208 4208 Kortkommando
4209 4209 -----
4210 4210 -----
4211 4211 -----
4212 4212 Visa fel
4213 4213 Visa statusrapport
4214 4214 Visa text/ikoner
4215 4215 Visa miniatyrbilder på kartan
4216 4216 -----
4217 4217 -----
4218 4218 -----
4219 4219 Visa ändringsuppsättning {0}
4220 4220 Visa den första bilden
4221 4221 Visa hjälpinformation
4222 4222 Visa hjälpgeometri
4223 4223 Visa historik
4224 4224 -----
4225 4225 -----
4226 4226 -----
4227 4227 -----
4228 4228 Visa den sista bilden
4229 4229 -----
4230 4230 -----
4231 4231 Visa nästa bild
4232 4232 Visa objektens ID i urvalslistor
4233 4233 Visa enbart Nyckel/värde applicerbart på markerade objekt
4234 4234 Visa eller dölj ljudmenyn på huvudmenyn.
4235 4235 -----
4236 4236 Visa föregående bild
4237 4237 -----
4238 4238 Visa startbild vid uppstart
4239 4239 Visa statusrapport med information som kan vara av nytta vid felrapportering.
4240 4240 Visa enbart taggar med konflikter
4241 4241 -----
4242 4242 -----
4243 4243 -----
4244 4244 Visa den här dialogen igen nästa gång
4245 4245 Visa denna hjälptext
4246 4246 -----
4247 4247 Visa användare {0}
4248 4248 Visa/dölj
4249 4249 Visa/dölj lager
4250 4250 -----
4251 4251 Visat område
4252 4252 -----
4253 4253 Visar lufttryck
4254 4254 Visar datum
4255 4255 Visar luftfuktighet
4256 4256 Visar temperatur
4257 4257 -----
4258 4258 -----
4259 4259 -----
4260 4260 Trottoar
4261 4261 -----
4262 4262 -----
4263 4263 Sträckor med likartade namn
4264 4264 -----
4265 4265 -----
4266 4266 -----
4267 4267 -----
4268 4268 Förenkla sträcka
4269 4269 Förenkla alla valda sträckor
4270 4270 Förenkla en yta genom att ta bort noder i mycket trubbiga vinklar. Detta kan begränsas genom största ytstorlek som tillåts tas bort. Också genomsnitt av närliggande noder.
4271 4271 Förenkla sträckor?
4272 4272 -----
4273 4273 En enda färg (kan anpassas för namngivna lager)
4274 4274 Enstaka poster
4275 4275 -----
4276 4276 -----
4277 4277 Storlek
4278 4278 +++++
4279 4279 Skridskoåkning
4280 4280 Skidor
4281 4281 -----
4282 4282 Skidåkning
4283 4283 Överhoppningshämtning
4284 4284 Överhoppningshämtning
4285 4285 Hoppa över lager och fortsätt
4286 4286 Hoppa över uppdatering
4287 4287 Hoppar över uppdatering efter JOSM-uppgradering. Automatisk uppdatering vid uppstart är inaktiverad.
4288 4288 -----
4289 4289 -----
4290 4290 Glidande karta
4291 4291 Slip
4292 4292 -----
4293 4293 -----
4294 4294 -----
4295 4295 Rökare
4296 4296 -----
4297 4297 Mjuk kartgrafik (antialiasing)
4298 4298 -----
4299 4299 -----
4300 4300 Växla till nodprojektion
4301 4301 -----
4302 4302 Snöskoter
4303 4303 -----
4304 4304 Fotboll
4305 4305 -----
4306 4306 -----
4307 4307 -----
4308 4308 -----
4309 4309 -----
4310 4310 Några av objekten har ändrats.<br> Fortsätt om dessa ändringar skall förkastas.</html>
4311 4311 Några av vägarna var del av relationer som har ändrats.<br>Vänligen verifiera att inga fel har introducerats.
4312 4312 -----
4313 4313 Några sträckpunkter som låg för långt från spåret för att deras tid skulle kunna uppskattas med någon rimlighet uteslöts.
4314 4314 Några sträckpunkter med tidsstämplar tidigare än spårets början eller senare än dess slut uteslöts eller flyttades till början.
4315 4315 -----
4316 4316 Tyvärr kan inte multipolygonrelationer med flera yttre sträckor hanteras.
4317 4317 Tyvärr kan inte en sträcka som både är inre och yttre i multipolygonrelationer hanteras.
4318 4318 Tyvärr kan inte en sträcka som är inre i flera multipolygonrelationer hanteras.
4319 4319 Tyvärr kan inte en yttre sträcka i en multipolygonrelation hanteras.
4320 4320 Sortera
4321 4321 -----
4322 4322 Sortera snabbvalsmenyn
4323 4323 Sortera relationsmedlemmarna
4324 4324 -----
4325 4325 Källa
4326 4326 Syd
4327 4327 -----
4328 4328 -----
4329 4329 -----
4330 4330 Handikapplatser
4331 4331 Familjeplatser
4332 4332 Platser för kvinnor
4333 4333 Speciella mål
4334 4334 -----
4335 4335 -----
4336 4336 Specificera datakällan för ändringarna
4337 4337 Hastighetskamera
4338 4338 Spikhinder
4339 4339 Dela sträcka
4340 4340 Dela sträckan vid vald nod.
4341 4341 Dela upp sträckor i fragment
4342 4342 +++++
4343 4343 Bollsport
4344 4344 Sportfaciliteteter
4345 4345 Idrott
4346 4346 Sporthall
4347 4347 Källa
4348 4348 Stadion
4349 4349 -----
4350 4350 -----
4351 4351 -----
4352 4352 -----
4353 4353 -----
4354 4354 Standard unix-geometri-argument
4355 4355 Stjärnor
4356 4356 Påbörja sökning
4357 4357 Startdatum
4358 4358 Påbörja nedladdning
4359 4359 Påbörja hämtning av data
4360 4360 Starta ny sträcka från senaste nod.
4361 4361 Början av spåret (görs alltid om det inte finns andra markörer).
4362 4362 Påbörjar kataloggenomläsning
4363 4363 -----
4364 4364 -----
4365 4365 -----
4366 4366 -----
4367 4367 -----
4368 4368 -----
4369 4369 -----
4370 4370 Kontorsmaterial
4371 4371 +++++
4372 4372 Statusrapport
4373 4373 -----
4374 4374 -----
4375 4375 -----
4376 4376 -----
4377 4377 Trappsteg
4378 4378 -----
4379 4379 Stätta
4380 4380 Sten
4381 4381 Stopp
4382 4382 -----
4383 4383 -----
4384 4384 -----
4385 4385 -----
4386 4386 -----
4387 4387 -----
4388 4388 Bäck
4389 4389 -----
4390 4390 Gatulampa
4391 4391 Gatunamn
4392 4392 Vägar
4393 4393 Strippklubb
4394 4394 -----
4395 4395 -----
4396 4396 -----
4397 4397 -----
4398 4398 -----
4399 4399 -----
4400 4400 -----
4401 4401 -----
4402 4402 -----
4403 4403 -----
4404 4404 -----
4405 4405 -----
4406 4406 Underordnat område
4407 4407 Underdistrikt
4408 4408 Tillämpa filter
4409 4409 -----
4410 4410 Förort
4411 4411 Tunnelbana
4412 4412 Tunnelbaneingång
4413 4413 -----
4414 4414 Öppnade ändringsuppsättning {0} framgångsrikt
4415 4415 -----
4416 4416 -----
4417 4417 Stormarknad
4418 4418 Övervakad
4419 4419 -----
4420 4420 -----
4421 4421 Understödda leverantörer av upprätningstjänster:
4422 4422 Projektioner som stöds är: {0}
4423 4423 -----
4424 4424 -----
4425 4425 -----
4426 4426 Yta
4427 4427 -----
4428 4428 Övervakningskamera
4429 4429 Mätpunkt
4430 4430 -----
4431 4431 Skum data funnen. Ladda upp ändå?
4432 4432 Misstänkt kombinationer av taggar/värden
4433 4433 Simning
4434 4434 -----
4435 4435 +++++
4436 4436 -----
4437 4437 Ändra vinkelfästningsläge medan du ritar
4438 4438 Parallel linjering med fördrivning
4439 4439 -----
4440 4440 Synagoga
4441 4441 Synkronisera ljud
4442 4442 Synkronisera hela datasetet
4443 4443 -----
4444 4444 -----
4445 4445 Synkronisera tid med hjälp av ett foto av GPS-mottagaren
4446 4446 Synkronisera enbart sträcka {0}
4447 4447 Måttsystem
4448 4448 Måttsystem ändrat till {0}
4449 4449 -----
4450 4450 -----
4451 4451 -----
4452 4452 -----
4453 4453 -----
4454 4454 -----
4455 4455 -----
4456 4456 TMS-inställningar
4457 4457 -----
4458 4458 TMS-lager har inte stöd för projektionen {0}.\n{1}\nÄndra projektion eller ta bort lagret.
4459 4459 Tennessee
4460 4460 Texas
4461 4461 -----
4462 4462 -----
4463 4463 -----
4464 4464 -----
4465 4465 -----
4466 4466 -----
4467 4467 -----
4468 4468 -----
4469 4469 Taggkombinationer
4470 4470 Taggnamnet innehåller teckenkod under 32 (0x20)
4471 4471 Taggnamnet är längre än vad som är tillåtet
4472 4472 -----
4473 4473 Taggvärdet innehåller teckenkod under 32 (0x20)
4474 4474 Taggvärdet är längre än vad som är tillåtet
4475 4475 Källa för TagChecker
4476 4476 Snabbval för taggning
4477 4477 Taggar
4478 4478 Taggar / Medlemskap
4479 4479 Taggar och Medlemmar
4480 4480 Taggar för valda objekt
4481 4481 -----
4482 4482 -----
4483 4483 Taggar från sträckor
4484 4484 -----
4485 4485 -----
4486 4486 Taggar för ny ändringsuppsättning
4487 4487 Taggar med tomma värden
4488 4488 Taggar/Medlemskap
4489 4489 Taggar:
4490 4490 Taggar: {0} / Medlemskap: {1}
4491 4491 Skrädderi
4492 4492 -----
4493 4493 -----
4494 4494 -----
4495 4495 +++++
4496 4496 Taxibana
4497 4497 -----
4498 4498 -----
4499 4499 Telefon
4500 4500 Telefonkort
4501 4501 -----
4502 4502 +++++
4503 4503 Tält tillåtna
4504 4504 -----
4505 4505 Tertiär
4506 4506 Tertiär länk
4507 4507 +++++
4508 4508 -----
4509 4509 -----
4510 4510 -----
4511 4511 -----
4512 4512 -----
4513 4513 Test {0}/{1}: Påbörjar {2}
4514 4514 -----
4515 4515 -----
4516 4516 Tester
4517 4517 -----
4518 4518 +++++
4519 4519 -----
4520 4520 Kompassriktning för den delsträcka som ritas.
4521 4521 -----
4522 4522 -----
4523 4523 -----
4524 4524 -----
4525 4525 -----
4526 4526 -----
4527 4527 -----
4528 4528 -----
4529 4529 -----
4530 4530 -----
4531 4531 -----
4532 4532 -----
4533 4533 -----
4534 4534 Hur många gånger hastigheten fördubblas vid snabbspolning framåt
4535 4535 Vinkeln mellan föregående och aktiv delsträcka.
4536 4536 Det område du försökte hämta är för stort eller så var din begäran för stor.<br>Begär antingen hem ett mindre område eller använd en exportfil från OSM-samfundet.
4537 4537 Texten i fetstil är namnet på lagret.
4538 4538 Ändringsuppsättningen kommer att <strong>lämnas öppen</strong> efter uppladdningen.
4539 4539 Ändringsuppsättningen kommer att <strong>stängas</strong> efter uppladdningen.
4540 4540 Denna ändringsuppsättnings innehåll har ännu inte hämtats hem.
4541 4541 Den kopierade datan innehåller okompletta objekt. Då okompletta objekt klistras in tas dessa bort. Vill du klistra in datan utan dessa okompletta objekt?
4542 4542 Nuvarande urval kan inte användas för att dela upp en sträcka - ingen nod är vald.
4543 4543 Det nuvarande urvalet kan inte användas för att frigöra något.
4544 4544 -----
4545 4545 -----
4546 4546 -----
4547 4547 -----
4548 4548 -----
4549 4549 -----
4550 4550 -----
4551 4551 Dokumentet innehåller inte någon data.
4552 4552 -----
4553 4553 Följande är ett resultat av en automatisk validering. Försök gärna att åtgärda dem, men var försiktig så du inte förstör korrekt data. Vid tvekan, ignorera felen.<br>När du stänger den här dialogrutan kan du finna noteringarna i validatorsidpanelen och där granska dem.
4554 4554 Följande dotterobjekt kommer också<br> tas bort utöver de valda objekten:
4555 4555 Följande fel uppstod under masshämtning: {0}
4556 4556 -----
4557 4557 Den geografiska latituden vid muspekaren.
4558 4558 Den geografiska longituden vid muspekaren.
4559 4559 -----
4560 4560 Nyckeln "{0}" och alla dess värden kommer att tas bort
4561 4561 Den här nyckeln "{0}" används redan
4562 4562 -----
4563 4563 Latituderna måste vara mellan {0} och {1}
4564 4564 -----
4565 4565 Längden hos den nya delsträcka som håller på att ritas.
4566 4566 Longituderna måste vara mellan {0} och {1}
4567 4567 -----
4568 4568 -----
4569 4569 -----
4570 4570 Namnet på objektet vid muspekaren.
4571 4571 Den nya nyckeln används redan, skriv över värden?
4572 4572 Antal sekunder att hoppa framåt eller bakåt när knapparna i fråga trycks ner
4573 4573 Lösenord kan inte vara tomt. Ange ditt OSM-lösenord
4574 4574 -----
4575 4575 Insticksmodulen har tagits bort från inställningarna. Starta om JOSM för frigöra insticksmodulen.
4576 4576 Projektionen {0} kunde inte aktiveras. Använder Merkator
4577 4577 -----
4578 4578 Förhållandet mellan tid förfluten i ljudinspelaren och verklig förfluten tid.
4579 4579 Det reguljära uttrycket "{0}" orsakade tolkningsfel vid offset {1}, fullständigt fel:\n\n{2}
4580 4580 Det reguljära uttrycket "{0}" kunde inte tolkas, fullständig felbeskrivning:\n\n{1}
4581 4581 Det begärda området är för stort. Zooma in lite eller ändra upplösning
4582 4582 -----
4583 4583 Det valda GPX-spåret innehåller inte några tidsstämplar. Välj ett annat spår.
4584 4584 Den markerade ytan är inte komplett. Fortsätt?
4585 4585 De valda noderna ingår inte i samma sträcka.
4586 4586 De markerade fotografierna innehåller ingen tidsinformation.
4587 4587 Urvalet innehåller {0} sträckor. Är du säker på att du vill förenkla dem alla?
4588 4588 -----
4589 4589 Servern svarade med svarskod 404.<br>Detta betyder vanligtvis att servern inte känner till något objekt med det förfrågade ID’t.
4590 4590 -----
4591 4591 -----
4592 4592 -----
4593 4593 -----
4594 4594 Användarnamn kan inte vara tomt. Ange ditt OSM-användarnamn
4595 4595 Sträckan kan inte delas vid de valda noderna. (Tips: Välj noder mitt på sträckan.)
4596 4596 Sträckorna kan inte slås ihop med bibehållen riktning. Vill du vända på några av dem?
4597 4597 Teater
4598 4598 -----
4599 4599 Deras version
4600 4600 Deras version (server dataset)
4601 4601 Deras med sammanfogad
4602 4602 Det finns inga bildlager.
4603 4603 Det finns inga öppna ändringsuppsättningar
4604 4604 Det finns inga valda objekt att uppdatera
4605 4605 Det finns olösta konflikter. Konflikter sparas inte och kommer att behandlas som om du avvisat dem alla. Fortsätt?
4606 4606 Korsande sträckor finns
4607 4607 -----
4608 4608 -----
4609 4609 -----
4610 4610 Fel uppstod vid visning av URL:en för denna markör.
4611 4611 {0} konflikter uppstod under import.
4612 4612 -----
4613 4613 -----
4614 4614 Detta kan leda till att noder raderas av misstag.
4615 4615 -----
4616 4616 -----
4617 4617 Detta är slutet av inspelningen
4618 4618 -----
4619 4619 Denna nod är inte bunden till något annat.
4620 4620 Detta får JOSM att glömma de valda objekten.<br> De kommer att tas bort från lagret, men kommer <i>inte</i> att tas bort<br> från servern vid inskickning.
4621 4621 -----
4622 4622 -----
4623 4623 -----
4624 4624 Denna insticksmodul förenklar kartläggning och redigering av kollektivtrafiksrutter.
4625 4625 Det här testet kontrollerar fel i taggars nycklar och värden.
4626 4626 Detta test letar efter noder som saknar tagg och som inte ingår i någon sträcka
4627 4627 Detta test letar efter sträckor som saknar tagg, är tomma, eller består av en enda nod.
4628 4628 Detta test letar efter sträckor som innehåller några av sina noder mer än en gång.
4629 4629 Detta testar letar efter sträckor med likartade namn som kan tyda på felstavning.
4630 4630 Detta kontrollerar om en sträcka har en slutnod som ligger mycket nära en annan sträcka.
4631 4631 -----
4632 4632 -----
4633 4633 Detta kontrollerar om två vägar, järnvägar, vattenleder eller byggnader korsar varandra i samma lager utan att vara förenade med en gemensam nod.
4634 4634 Detta testar att en förbindelse mellan två noder inte används av mer än en sträcka.
4635 4635 Detta test kontrollerar om kustlinjerna är korrekta.
4636 4636 Detta test kontrollerar att det inte finns några noder med precis samma läge.
4637 4637 Det här testet kontrollerar att det inte finns några relationer med samma taggar och samma medlemmar med samma roller
4638 4638 -----
4639 4639 -----
4640 4640 Detta test kontrollerar riktningen på sträckor av typerna vatten (water), land (land) och kustlinje (coastline).
4641 4641 -----
4642 4642 Detta kontrollerar om sträckor som bör bilda en cirkel är slutna
4643 4643 Den här versionen är inte längre supportad av {0} sedan {1} och rekommenderas inte att användas.
4644 4644 -----
4645 4645 Noderna är inte i en cirkel. Avbryter.
4646 4646 -----
4647 4647 Biljettmaskin
4648 4648 -----
4649 4649 Tidvattennivå
4650 4650 Rutnummer
4651 4651 -----
4652 4652 -----
4653 4653 -----
4654 4654 Tid (hh:mm, för vandring)
4655 4655 Tidsbegränsning (minuter)
4656 4656 Tid:
4657 4657 -----
4658 4658 Tidszon:
4659 4659 Tidszon: {0}
4660 4660 -----
4661 4661 -----
4662 4662 +++++
4663 4663 -----
4664 4664 Titel:
4665 4665 Till
4666 4666 -----
4667 4667 Till ...
4668 4668 -----
4669 4669 Alternera gpx-linjer
4670 4670 Växla Följande vy
4671 4671 Växla trådnätsvisning
4672 4672 Växlar dialogpanelen
4673 4673 Växlar dialogpanelen, maximerar kartvyn
4674 4674 -----
4675 4675 Växla helskärmsvy
4676 4676 Växla länkning med {0}
4677 4677 Växla synlighet för hanteraren för ändringsuppsättningar
4678 4678 Växla synlighet på lager: {0}
4679 4679 Växla visning av markörtext och ikoner.
4680 4680 Alternera visning av det valda lagret.
4681 4681 Växla: {0}
4682 4682 Byter läge för den globala inställningen ''{0}''.
4683 4683 -----
4684 4684 Toaletter
4685 4685 -----
4686 4686 -----
4687 4687 Betalstation
4688 4688 Betalstation
4689 4689 -----
4690 4690 Verktyg: {0}
4691 4691 Verktygsrad
4692 4692 -----
4693 4693 -----
4694 4694 Inställning av verktygsrad
4695 4695 -----
4696 4696 Verktyg
4697 4697 -----
4698 4698 Verktyg för att rita byggnader
4699 4699 -----
4700 4700 +++++
4701 4701 -----
4702 4702 -----
4703 4703 -----
4704 4704 -----
4705 4705 Turism
4706 4706 -----
4707 4707 -----
4708 4708 -----
4709 4709 -----
4710 4710 -----
4711 4711 Torn
4712 4712 -----
4713 4713 Torntyp
4714 4714 Småstad
4715 4715 Stadshus/kommunsäte
4716 4716 Leksaker
4717 4717 -----
4718 4718 -----
4719 4719 Bruksväg
4720 4720 -----
4721 4721 Spår- och punktfärgläggning
4722 4722 -----
4723 4723 -----
4724 4724 Trafik
4725 4725 Farthinder
4726 4726 Trafikspegel
4727 4727 Trafikljus
4728 4728 -----
4729 4729 -----
4730 4730 -----
4731 4731 Tåg
4732 4732 Spårvagn
4733 4733 Spårvagnshållplats
4734 4734 -----
4735 4735 -----
4736 4736 +++++
4737 4737 -----
4738 4738 -----
4739 4739 Resebyrå
4740 4740 Träd
4741 4741 Allé
4742 4742 -----
4743 4743 Trådbuss
4744 4744 Stamväg
4745 4745 Stamvägslänk
4746 4746 Försök igen
4747 4747 Prova först att uppdatera till den senaste versionen av denna insticksmodul innan du rapporterar en bugg.
4748 4748 +++++
4749 4749 Början på tunnel
4750 4750 -----
4751 4751 Slå på och av valda färgscheman
4752 4752 Vändplats
4753 4753 Vändslinga
4754 4754 Vändplats
4755 4755 Svängrestriktioner
4756 4756 Vändkors
4757 4757 Vändskiva
4758 4758 Två parallella linjer funna. Avbryts.
4759 4759 Typ
4760 4760 -----
4761 4761 -----
4762 4762 -----
4763 4763 -----
4764 4764 Typ av skydd
4765 4765 -----
4766 4766 -----
4767 4767 Typisk restid i minuter
4768 4768 -----
4769 4769 -----
4770 4770 -----
4771 4771 -----
4772 4772 -----
4773 4773 UIC-Referens
4774 4774 Mindre öar i Oceanien och Västindien
4775 4775 OKÄND
4776 4776 +++++
4777 4777 -----
4778 4778 URL-filer
4779 4779 -----
4780 4780 -----
4781 4781 -----
4782 4782 -----
4783 4783 -----
4784 4784 -----
4785 4785 -----
4786 4786 -----
4787 4787 URL från www.openstreetmap.org (du kan klistra in en URL här som anger hämtningsområdets gränser)
4788 4788 URL från www.openstreetmap.org (du kan klistra in en URL här för att hämta hem området)
4789 4789 URL:en är ogiltig
4790 4790 +++++
4791 4791 +++++
4792 4792 -----
4793 4793 -----
4794 4794 -----
4795 4795 Utah
4796 4796 -----
4797 4797 -----
4798 4798 -----
4799 4799 -----
4800 4800 -----
4801 4801 -----
4802 4802 Frigör sträckor
4803 4803 -----
4804 4804 Kan Ej lägga till primitiven {0} till datasetet därför att det är redan inkluderat
4805 4805 Kunde Ej skapa katalogen {0}, autospara-funktionen inaktiverad.
4806 4806 Kunde ej skapa filen {0}, ett annat filnamn kommer att användas
4807 4807 Kunde inte skapa ny ljudmarkör.
4808 4808 Kunde Ej ta bort den utdaterade backup-filen {0}
4809 4809 Kunde inte hitta någon översättning för locale {0}. Faller tillbaka på {1}.
4810 4810 -----
4811 4811 -----
4812 4812 -----
4813 4813 Kan inte läsa in lager
4814 4814 Hittar inte fil ''{0}''.
4815 4815 Kunde inte tolka lon/lat
4816 4816 -----
4817 4817 -----
4818 4818 -----
4819 4819 -----
4820 4820 -----
4821 4821 Det går inte att synkronisera i det lager som spelas upp.
4822 4822 Oklassificerad
4823 4823 Öppna sträckor
4824 4824 Ej sluten sträcka
4825 4825 Oansluten kustlinje
4826 4826 -----
4827 4827 -----
4828 4828 -----
4829 4829 -----
4830 4830 -----
4831 4831 -----
4832 4832 -----
4833 4833 -----
4834 4834 -----
4835 4835 -----
4836 4836 -----
4837 4837 -----
4838 4838 Ångra
4839 4839 Ångra ...
4840 4840 Ångra flytt
4841 4841 Ångra formuträtning för vissa noder
4842 4842 Ångra senaste åtgärden.
4843 4843 -----
4844 4844 Ångra {0}
4845 4845 Lossa panelen
4846 4846 Oväntat undantag
4847 4847 -----
4848 4848 Oväntat XML-element med namnet ''{0}''
4849 4849 -----
4850 4850 -----
4851 4851 -----
4852 4852 -----
4853 4853 -----
4854 4854 -----
4855 4855 -----
4856 4856 -----
4857 4857 -----
4858 4858 -----
4859 4859 -----
4860 4860 -----
4861 4861 -----
4862 4862 -----
4863 4863 -----
4864 4864 -----
4865 4865 -----
4866 4866 -----
4867 4867 -----
4868 4868 -----
4869 4869 -----
4870 4870 Oväntad symbol. Förväntade {0}, men fann {1}
4871 4871 -----
4872 4872 Oväntad symbol: {0}
4873 4873 -----
4874 4874 -----
4875 4875 -----
4876 4876 -----
4877 4877 -----
4878 4878 -----
4879 4879 -----
4880 4880 -----
4881 4881 -----
4882 4882 Frigörelsebekräftelse
4883 4883 Frigjord nod
4884 4884 -----
4885 4885 -----
4886 4886 Högskola/universitet
4887 4887 Okänd landskod: {0}
4888 4888 -----
4889 4889 Okänd värddator
4890 4890 Okänd medlemstyp
4891 4891 -----
4892 4892 -----
4893 4893 Okänd parameter "{0}"
4894 4894 -----
4895 4895 Okänd dataprimitiv: {0}. Tillåtna värden är node (nod), way (sträcka) eller relation
4896 4896 -----
4897 4897 -----
4898 4898 Okänd roll
4899 4899 -----
4900 4900 -----
4901 4901 Okänd typ: {0}
4902 4902 Icke namngiven korsning
4903 4903 -----
4904 4904 Sträckor utan namn
4905 4905 Onödiga taggar
4906 4906 Oordnad kustlinje
4907 4907 -----
4908 4908 Osparade ändringar
4909 4909 Osparade ändringar - Spara/Ladda upp innan du raderar?
4910 4910 Osparade ändringar - Spara/Ladda upp innan du avslutar?
4911 4911 -----
4912 4912 -----
4913 4913 -----
4914 4914 Osparad osm-data
4915 4915 Avmarkera alla
4916 4916 Avmarkera alla objekt.
4917 4917 -----
4918 4918 -----
4919 4919 WMS-filversion som ej stöds; funnen {0}, förväntad {1}
4920 4920 -----
4921 4921 -----
4922 4922 -----
4923 4923 -----
4924 4924 -----
4925 4925 -----
4926 4926 Otaggade och icke anslutna noder
4927 4927 Sträckor utan tagg
4928 4928 Sträckor utan namn (med kommentar)
4929 4929 Otaggade, tomma och ennodssträckor
4930 4930 Uppåt
4931 4931 Upp en nivå
4932 4932 Uppdatera
4933 4933 -----
4934 4934 Uppdatera Java
4935 4935 Uppdatera ändringsuppsättningar
4936 4936 -----
4937 4937 -----
4938 4938 Uppdatera data
4939 4939 -----
4940 4940 Uppdateringsintervall (i dagar):
4941 4941 Uppdatera modifierade
4942 4942 Uppdatera multipolygon
4943 4943 Uppdatera objekt
4944 4944 Uppdatera insticksmodul
4945 4945 Uppdatera insticksmoduler
4946 4946 Uppdatera val
4947 4947 Uppdatera ändringsuppsättningens innehåll mot OSM-servern
4948 4948 -----
4949 4949 Uppdatera ändringsuppsättningen från OSM-servern
4950 4950 Uppdatera de valda insticksmodulerna
4951 4951 Uppdaterad
4952 4952 Uppdaterar modifierade objekt från servern (hämtar data på nytt)
4953 4953 Uppdaterar de valda objekten mot servern (hämtar data på nytt)
4954 4954 Uppdaterar objekten i det aktiva datalagret från servern.
4955 4955 Uppdaterar valda ändringsuppsättningar med aktuella data från OSM-servern
4956 4956 Uppdaterar ändringsuppsättning {0}...
4957 4957 Uppdaterar ändringsuppsättning...
4958 4958 Laddar upp data
4959 4959 Uppdaterar vilka fel som skall ignoreras...
4960 4960 Uppdaterar karta ...
4961 4961 Uppdaterar insticksmoduler
4962 4962 Uppdaterar användargränssnittet
4963 4963 Överför
4964 4964 Skicka in ändringar
4965 4965 Ladda upp alla ändringar i det aktiva datalagret till OSM-servern
4966 4966 Ladda upp alla ändringar i nuvarande val till OSM-servern
4967 4967 Ladda upp data
4968 4968 -----
4969 4969 -----
4970 4970 Ladda upp data till en redan existerande och öppen ändringsuppsättning
4971 4971 Uppladdning avråds
4972 4972 Ladda upp varje objekt individuellt
4973 4973 -----
4974 4974 -----
4975 4975 Ladda upp ändring till anteckning till servern
4976 4976 Ladda upp anteckning
4977 4977 Ladda upp val
4978 4978 Uppladdningen framgångsrik!
4979 4979 -----
4980 4980 Ladda upp till "{0}"
4981 4981 Ladda upp till ny ändringsuppsättning
4982 4982 Ladda upp till befintlig ändringsuppsättning
4983 4983 -----
4984 4984 -----
4985 4985 Skickar in och sparar modifierade lager ...
4986 4986 Laddar upp data ...
4987 4987 Skickar in data för lager ''{0}''
4988 4988 -----
4989 4989 Laddar upp anteckning till servern
4990 4990 Användning
4991 4991 -----
4992 4992 Använd <b>(</b> och <b>)</b> för att gruppera uttryck
4993 4993 Använd <b>"</b> för att citera operatorer (exempelvis om nyckeln innehåller <b>:</b>)
4994 4994 Använd <b>|</b> eller <b>OR</b> för att kombinera med logiskt ELLER
4995 4995 Använd vanlig autentisering
4996 4996 -----
4997 4997 Använd OAuth
4998 4998 Använd en SOCKS proxy
4999 4999 -----
5000 5000 Använd piltangenter eller dra bildlagret med musen för att justera dess förskjutning (offset).\nDu kan också ange östlig eller nordlig förskjutning för koordinaterna av typ {0}.\nOm du vill spara förskjutningen som ett bokmärke, ange bokmärkesnamn nedan
5001 5001 Använd komplicerad egenskapskontroll.
5002 5002 Använd förval
5003 5003 Använd standardinställningar
5004 5004 Använd fellager.
5005 5005 -----
5006 5006 -----
5007 5007 Använd globala inställningar
5008 5008 Använd undantagslista.
5009 5009 Använd vänster musknapp klicka & dra för att välja område, pilarna eller höger musknapp för att translatera karta, scrollhjulet eller +/- för att zooma
5010 5010 -----
5011 5011 Använd snabbval ''{0}''
5012 5012 Använd snabbvalet ''{0}'' i gruppen ''{1}''
5013 5013 -----
5014 5014 -----
5015 5015 Använd fellagret för att visa problematiska element.
5016 5016 Använd undantagslista för att avstå från att visa varning.
5017 5017 Använd den här taggen igen
5018 5018 -----
5019 5019 -----
5020 5020 -----
5021 5021 Användare
5022 5022 Användar-id:
5023 5023 Användarinformation
5024 5024 Användarnamn:
5025 5025 Användare:
5026 5026 Användarnamn
5027 5027 Användarnamn:
5028 5028 Detta borde vanligtvis fixas
5029 5029 Virginia
5030 5030 Amerikanska Jungfruöarna
5031 5031 Vermont
5032 5032 Dammsugare
5033 5033 Validera
5034 5034 Validera egenskapsvärden och taggar med hjälp av komplicerade regler.
5035 5035 Validera egenskapsnycklar genom att kontrollera mot en lista av ord.
5036 5036 Validera att egenskapsvärden är giltiga genom kontroll mot förinställningar.
5037 5037 Validerar
5038 5038 Validering
5039 5039 Valideringsresultat
5040 5040 Valideringsfel
5041 5041 -----
5042 5042 Valideringsresultat
5043 5043 Värde
5044 5044 Värdet ''{0}'' för nyckeln ''{1}'' finns Ej bland förinställda mallar.
5045 5045 -----
5046 5046 -----
5047 5047 Värde ''{0}'' är inte ett tal. Ange ett heltal > 1
5048 5048 Värde >0 förväntades för parametern ''{0}'', fick {1}
5049 5049 -----
5050 5050 Värde för latitud i intervallet [-90,90] krävs
5051 5051 Värde för longitud i intervallet [-180,180] krävs
5052 5052 Värdet är för långt (max {0} tecken):
5053 5053 Värdet av ''{0}'' borde vara antingen ''{1}'' eller ''{2}''. För trottoarer, använd ''{3}'' istället.
5054 5054 Värde:
5055 5055 Värde:
5056 5056 -----
5057 5057 Olika inställningar som påverkar hur hela programmet representeras visuellt.
5058 5058 -----
5059 5059 Fordon per typ
5060 5060 Fordon per användningsområde
5061 5061 -----
5062 5062 Hastighet (röd = långsam, grön = snabb)
5063 5063 -----
5064 5064 -----
5065 5065 Varor till försäljning
5066 5066 +++++
5067 5067 -----
5068 5068 -----
5069 5069 -----
5070 5070 -----
5071 5071 -----
5072 5072 -----
5073 5073 -----
5074 5074 Version över noll förväntad; Fick {0}
5075 5075 +++++
5076 5076 +++++
5077 5077 +++++
5078 5078 Veterinär
5079 5079 -----
5080 5080 +++++
5081 5081 TV-spel
5082 5082 -----
5083 5083 -----
5084 5084 -----
5085 5085 Visa
5086 5086 Visa: {0}
5087 5087 Utsiktsplats
5088 5088 Följande vy
5089 5089 Mindre tätort
5090 5090 Allmänning
5091 5091 Mindre tätort/Stad
5092 5092 -----
5093 5093 Vinodling
5094 5094 -----
5095 5095 -----
5096 5096 -----
5097 5097 Synlighet
5098 5098 Synlighet/läsbarhet
5099 5099 -----
5100 5100 Besök webbsidan
5101 5101 -----
5102 5102 -----
5103 5103 -----
5104 5104 -----
5105 5105 -----
5106 5106 -----
5107 5107 Kalibrering av röstinspelare
5108 5108 Vulkan
5109 5109 Volleyboll
5110 5110 Spänning
5111 5111 -----
5112 5112 Washington
5113 5113 VARNING: {0}
5114 5114 +++++
5115 5115 +++++
5116 5116 WGS84 Geografisk
5117 5117 Wisconsin
5118 5118 WMS-fel
5119 5119 WMS-filer (*.wms)
5120 5120 WMS-inställningar
5121 5121 WMS-URL eller bild-ID:
5122 5122 WMS-lager ({0}), hämtas automatiskt i zoomläge {1}
5123 5123 WMS-lager ({0}), hämtas i zoomläge {1}
5124 5124 -----
5125 5125 West Virginia
5126 5126 -----
5127 5127 Väntar 10 sekunder ...
5128 5128 Mur
5129 5129 Varning
5130 5130 -----
5131 5131 -----
5132 5132 Varning: Lösenordet skickas okrypterat.
5133 5133 -----
5134 5134 -----
5135 5135 -----
5136 5136 -----
5137 5137 Varningar
5138 5138 Biltvätt
5139 5139 Papperskorg
5140 5140 Soptunna/Sopcontainer
5141 5141 -----
5142 5142 -----
5143 5143 Vatten
5144 5144 -----
5145 5145 Badanläggning
5146 5146 Vattentorn
5147 5147 -----
5148 5148 Brunn
5149 5149 Vattenverk
5150 5150 Vattennivå
5151 5151 Vattenfall
5152 5152 -----
5153 5153 -----
5154 5154 -----
5155 5155 Dubblettnoder för vattenled
5156 5156 Wave-ljudfiler (*.wav)
5157 5157 -----
5158 5158 -----
5159 5159 Sträcka ansluter till yta
5160 5160 -----
5161 5161 -----
5162 5162 Sträcka innehåller segment två gånger
5163 5163 Slutnod nära annan väg
5164 5164 Slutnod nära annan sträcka
5165 5165 Nod på sträcka nära annan sträcka
5166 5166 Sträcka avslutas på yta
5167 5167 Sträcka med externt id ''{0}'' innehåller saknad nod med externt id ''{1}''.
5168 5168 Sträcka {0}
5169 5169 Sträcka {0} med {1} noder har ofullständiga noder eftersom åtminstone en nod saknades i inläst data.
5170 5170 Sträcka:
5171 5171 -----
5172 5172 -----
5173 5173 -----
5174 5174 -----
5175 5175 -----
5176 5176 -----
5177 5177 -----
5178 5178 Vägpunkter
5179 5179 Stigar och småvägar
5180 5180 Sträcka delar segment med yta
5181 5181 Vägar med samma position
5182 5182 Vägkors
5183 5183 Vägaltare
5184 5184 Väder
5185 5185 Webbsida:
5186 5186 Webbsida
5187 5187 Överfallsdamm
5188 5188 -----
5189 5189 Våtmark
5190 5190 -----
5191 5191 -----
5192 5192 -----
5193 5193 Rullstolar
5194 5194 -----
5195 5195 Vid ljudimport, tillämpa ljud på tillgängliga sträckpunkter i GPX-lagret.
5196 5196 Vid import av ljud, skapa markörer från...
5197 5197 När du byter riktning på sträckan föreslås dessa förändringar för att behålla betydelsen av datat.
5198 5198 -----
5199 5199 När man sparar, behåll backup-filer som slutar på ~
5200 5200 Där mark domineras av gräs (Poaceae) och andra örtliknande (icke-träiga) plantor. Ej för odlingsmark och våtmark.
5201 5201 Hela gruppen
5202 5202 -----
5203 5203 Bredd (meter)
5204 5204 -----
5205 5205 +++++
5206 5206 -----
5207 5207 Väderkvarn
5208 5208 Fönster
5209 5209 Vindstrut
5210 5210 -----
5211 5211 -----
5212 5212 Trådnätsvisning
5213 5213 -----
5214 5214 Med affär
5215 5215 -----
5216 5216 I citerade strängar behöver <b>"</b> och <b>\</b> föregås av ett <b>\</b>. (Dvs. <b>\"</b> och <b>\\</b>).
5217 5217 Naturskog
5218 5218 -----
5219 5219 Fabrik
5220 5220 Vill du starta om nu?
5221 5221 Vill du uppdatera nu?
5222 5222 -----
5223 5223 -----
5224 5224 Fel antal argument för bokmärke
5225 5225 -----
5226 5226 Sträckor med fel riktning
5227 5227 XML-tagg <user> saknas.
5228 5228 Ja
5229 5229 -----
5230 5230 Ja, skapa en konflikt och stäng
5231 5231 Ja, spara ändringarna och stäng
5232 5232 -----
5233 5233 -----
5234 5234 Du håller på att radera ofärdiga objekt.<br>Detta kommer att orsaka problem då du inte kan se det färdiga objektet.<br>Vill du verkligen radera?
5235 5235 Du håller på att ta bort noder utanför det område som du har hämtat hem.<br> Detta kan leda till problem eftersom andra objekt (som du inte ser) kanske använder dem.<br> Vill du verkligen ta bort dem?
5236 5236 Du håller på att slå ihop data från lagren ''{0}'' och ''{1}''.<br /><br />Dessa lager har olika principer för uppladdning och bör inte slås ihop på detta sättet.<br />Att slå ihop dem innebär att den striktare policyn (uppladdning avråds) används för ''{1}''.<br /><br /><b>Detta är inte det rekommenderade sättet att slå ihop denna typ av data</b>.<br />Du bör istället kontrollera och slå ihop varje objekt var för sig genom ''<i>Slå ihop val</i>''.<br /><br />Är du säker på att du vill fortsätta?
5237 5237 Du håller på att slå ihop mer än 1 objekt mellan lagren ''{0}'' och ''{1}''.<br /><br /><b>Detta är inte det rekommenderade sättet att slå ihop denna typ av data</b>.<br />Du bör istället kontrollera och slå ihop varje objekt <b>var för sig</b>.<br /><br />Vill du verkligen fortsätta?
5238 5238 Du är på väg att frigöra ofärdiga objekt.<br>Detta kommer att orsaka problem eftersom du inte kan se det fullständiga objektet.<br>Är du säker på att du vill frigöra?
5239 5239 Du är på väg att frigöra noder utanför området du har laddat ner.<br>Detta kan orsaka problem eftersom andra objekt (som du inte kan se) kanske använder dem.<br>Är du säker på att du vill frigöra noderna?
5240 5240 Du håller på att ladda upp data från lager ''{0}''.<br /><br />Du <b>avråds starkt</b> från att fortsätta. Om du fortsätter,<br />kan du behöva återställa dina ändringar i efterhand, eller tvinga någon annan att göra det.<br /><br />Är du säker på att du vill fortsätta?
5241 5241 Du kör version {0} av Java.
5242 5242 Du kan också klistra in en URL från www.openstreetmap.org
5243 5243 Du ändrade nyckeln från ''{0}'' till ''{1}''.
5244 5244 Du ändrade värdet på ''{0}'' från ''{1}'' till ''{2}''.
5245 5245 -----
5246 5246 -----
5247 5247 Du har laddat ner för mycket data. Försök igen senare.
5248 5248 Du har stött på en bugg i JOSM
5249 5249 -----
5250 5250 Du behöver starta om JOSM för att vissa inställningar skall slå igenom.
5251 5251 Du måste skriva en kommentar för att skapa en anteckning
5252 5252 -----
5253 5253 -----
5254 5254 Du måste välja åtminstone en sträcka.
5255 5255 Du måste välja två eller fler noder för att dela en sluten sträcka.
5256 5256 Du måste SKIFT-Dra spelhuvudet upp på en ljudmarkör eller upp på den spårpunkt där du vill synkronisera.
5257 5257 -----
5258 5258 Du måste ha pausat ljudet vid den punkt på spåret där du vill placera markören.
5259 5259 Du behöver pausa ljudet precis när du hör synkroniseringsindikatorn.
5260 5260 Du har begärt för många noder (gränsen är 50 000). Antingen får du begära ett mindre område, eller så får du använda dig av planet.osm
5261 5261 -----
5262 5262 Välj ett GPX-spår
5263 5263 Du har uppdaterat JOSM-mjukvaran.<br>För att förhindra problem bör insticksmodulerna också uppdateras.<br><br>Uppdatera insticksmoduler nu?
5264 5264 Din uppladdningskommentar är <i>tom</i>, eller <i>mycket kort</i>.<br /><br />Detta är tekniskt sett tillåtet, men tänk på att många användare som bevakar <br /> ändringar i ditt område förlitar sig på meningsfulla ändringskommentarer<br />för att förstå vad som händer!<br /><br />Om du offrar en minut nu på att förklara din ändring<br/> kommer du att göra livet enklare för många andra kartredigerare.
5265 5265 Ditt arbete har sparats automatiskt.
5266 5266 -----
5267 5267 -----
5268 5268 Zon
5269 5269 +++++
5270 5270 Zooma:
5271 5271 Zoomnivå (meter)
5272 5272 Zooma in
5273 5273 Zooma in (numeriskt tangentbord)
5274 5274 Zooma ut
5275 5275 Zooma ut (numeriskt tangentbord)
5276 5276 Zooma och flytta kartan
5277 5277 -----
5278 5278 Zooma genom att dra eller Ctrl+. eller Ctrl+,; flytta med Ctrl+upp, vänster, ned, höger; flytta karta med högerknappen
5279 5279 Zooma in
5280 5280 Zoomnivå:
5281 5281 Zooma ut
5282 5282 Zooma det visade till {0}.
5283 5283 Zooma till
5284 5284 Zooma till glapp
5285 5285 -----
5286 5286 -----
5287 5287 Zooma till nod
5288 5288 Zooma till valda objekt
5289 5289 Zooma till urval
5290 5290 -----
5291 5291 Zooma till den första valda noden
5292 5292 -----
5293 5293 Zooma till det objekt som den första valda medlemmen relaterar till
5294 5294 -----
5295 5295 Zooma till den här noden i det nuvarande datalagret
5296 5296 Zooma till {0}
5297 5297 Zoomning är tillgängligt eftersom lagret som denna relation tillhör inte är aktivt
5298 5298 Zoomning är tillgängligt eftersom lagret som denna väg tillhör inte är aktivt
5299 5299 Zoomning är inte tillgängligt eftersom ingen medlem är vald
5300 5300 Zoomning är inte tillgängligt eftersom ingen nod är vald
5301 5301 "Baker street"
5302 5302 \nHöjd: {0} m
5303 5303 \nRiktning {0}°
5304 5304 \nEXIF-tid: {0}
5305 5305 \nGPS-tid: {0}
5306 5306 -----
5307 5307 -----
5308 5308 -----
5309 5309 -----
5310 5310 -----
5311 5311 Dike
5312 5312 -----
5313 5313 -----
5314 5314 -----
5315 5315 -----
5316 5316 -----
5317 5317 -----
5318 5318 -----
5319 5319 -----
5320 5320 -----
5321 5321 -----
5322 5322 -----
5323 5323 -----
5324 5324 -----
5325 5325 -----
5326 5326 -----
5327 5327 -----
5328 5328 -----
5329 5329 -----
5330 5330 -----
5331 5331 -----
5332 5332 -----
5333 5333 -----
5334 5334 -----
5335 5335 -----
5336 5336 -----
5337 5337 -----
5338 5338 -----
5339 5339 ö
5340 5340 -----
5341 5341 -----
5342 5342 förort
5343 5343 -----
5344 5344 -----
5345 5345 -----
5346 5346 gräns
5347 5347 -----
5348 5348 -----
5349 5349 -----
5350 5350 +++++
5351 5351 -----
5352 5352 -----
5353 5353 -----
5354 5354 rutt
5355 5355 -----
5356 5356 -----
5357 5357 -----
5358 5358 +++++
5359 5359 vattenled
5360 5360 -----
5361 5361 +++++
5362 5362 -----
5363 5363 -----
5364 5364 -----
5365 5365 +++++
5366 5366 Tillbaka
5367 5367 Snabbare
5368 5368 Snabbare framåt
5369 5369 Framåt
5370 5370 Hoppa tillbaka.
5371 5371 Hoppa framåt
5372 5372 Nästa markering
5373 5373 Spela upp nästa markering
5374 5374 Spela upp föregående markering
5375 5375 Spela/pausa
5376 5376 Föregående markering
5377 5377 Långsammare
5378 5378 Långsammare framåt
5379 5379 -----
5380 5380 -----
5381 5381 kommersiell
5382 5382 -----
5383 5383 -----
5384 5384 -----
5385 5385 -----
5386 5386 bondgård
5387 5387 -----
5388 5388 -----
5389 5389 -----
5390 5390 växthus
5391 5391 +++++
5392 5392 sjukhus
5393 5393 -----
5394 5394 -----
5395 5395 industri
5396 5396 kontorsbyggnad
5397 5397 -----
5398 5398 -----
5399 5399 tak
5400 5400 skola
5401 5401 skjul
5402 5402 radhus
5403 5403 -----
5404 5404 universitet/högskola
5405 5405 varuhus
5406 5406 -----
5407 5407 ja
5408 5408 -----
5409 5409 stolpe
5410 5410 vägg
5411 5411 kupol
5412 5412 fast
5413 5413 panorerande
5414 5414 cykel
5415 5415 -----
5416 5416 -----
5417 5417 -----
5418 5418 -----
5419 5419 Stängd
5420 5420 Öppen
5421 5421 tomt
5422 5422 -----
5423 5423 -----
5424 5424 -----
5425 5425 -----
5426 5426 -----
5427 5427 -----
5428 5428 -----
5429 5429 -----
5430 5430 -----
5431 5431 -----
5432 5432 -----
5433 5433 -----
5434 5434 -----
5435 5435 presbyterianer
5436 5436 -----
5437 5437 -----
5438 5438 -----
5439 5439 -----
5440 5440 -----
5441 5441 +++++
5442 5442 svart
5443 5443 blå
5444 5444 brun
5445 5445 grå
5446 5446 grön
5447 5447 röd
5448 5448 -----
5449 5449 vit
5450 5450 Ö
5451 5451 +++++
5452 5452 +++++
5453 5453 V
5454 5454 -----
5455 5455 -----
5456 5456 -----
5457 5457 nej
5458 5458 ja
5459 5459 -----
5460 5460 -----
5461 5461 -----
5462 5462 utgång
5463 5463 -----
5464 5464 -----
5465 5465 ja
5466 5466 -----
5467 5467 -----
5468 5468 -----
5469 5469 +++++
5470 5470 -----
5471 5471 -----
5472 5472 -----
5473 5473 -----
5474 5474 text
5475 5475 -----
5476 5476 -----
5477 5477 -----
5478 5478 -----
5479 5479 -----
5480 5480 -----
5481 5481 -----
5482 5482 -----
5483 5483 -----
5484 5484 -----
5485 5485 -----
5486 5486 -----
5487 5487 -----
5488 5488 -----
5489 5489 -----
5490 5490 Namn
5491 5491 Bränsle
5492 5492 -----
5493 5493 -----
5494 5494 -----
5495 5495 -----
5496 5496 -----
5497 5497 parkeringsplats
5498 5498 trottoar
5499 5499 -----
5500 5500 -----
5501 5501 -----
5502 5502 -----
5503 5503 jordbruksmark
5504 5504 skog
5505 5505 -----
5506 5506 bostadsområde
5507 5507 Förskjutning
5508 5508 -----
5509 5509 -----
5510 5510 -----
5511 5511 -----
5512 5512 -----
5513 5513 -----
5514 5514 -----
5515 5515 -----
5516 5516 stolpe
5517 5517 -----
5518 5518 buskage
5519 5519 -----
5520 5520 -----
5521 5521 flertypsläge
5522 5522 -----
5523 5523 båda
5524 5524 -----
5525 5525 -----
5526 5526 -----
5527 5527 flervånings
5528 5528 -----
5529 5529 ytparkering
5530 5530 underjordisk
5531 5531 -----
5532 5532 ovanjordisk
5533 5533 pelare
5534 5534 damm
5535 5535 underjordisk
5536 5536 under vatten
5537 5537 vägg
5538 5538 -----
5539 5539 -----
5540 5540 -----
5541 5541 -----
5542 5542 -----
5543 5543 -----
5544 5544 -----
5545 5545 -----
5546 5546 -----
5547 5547 -----
5548 5548 -----
5549 5549 -----
5550 5550 -----
5551 5551 -----
5552 5552 underjordisk
5553 5553 -----
5554 5554 -----
5555 5555 -----
5556 5556 -----
5557 5557 -----
5558 5558 -----
5559 5559 -----
5560 5560 -----
5561 5561 -----
5562 5562 -----
5563 5563 -----
5564 5564 -----
5565 5565 -----
5566 5566 -----
5567 5567 -----
5568 5568 -----
5569 5569 -----
5570 5570 -----
5571 5571 -----
5572 5572 -----
5573 5573 -----
5574 5574 -----
5575 5575 -----
5576 5576 -----
5577 5577 -----
5578 5578 -----
5579 5579 -----
5580 5580 -----
5581 5581 inomhus
5582 5582 -----
5583 5583 -----
5584 5584 -----
5585 5585 -----
5586 5586 -----
5587 5587 -----
5588 5588 -----
5589 5589 -----
5590 5590 utomhus
5591 5591 -----
5592 5592 -----
5593 5593 -----
5594 5594 -----
5595 5595 -----
5596 5596 -----
5597 5597 -----
5598 5598 -----
5599 5599 -----
5600 5600 -----
5601 5601 -----
5602 5602 -----
5603 5603 -----
5604 5604 -----
5605 5605 -----
5606 5606 -----
5607 5607 -----
5608 5608 -----
5609 5609 -----
5610 5610 -----
5611 5611 -----
5612 5612 -----
5613 5613 -----
5614 5614 -----
5615 5615 -----
5616 5616 -----
5617 5617 -----
5618 5618 -----
5619 5619 underjordisk
5620 5620 -----
5621 5621 -----
5622 5622 -----
5623 5623 ja
5624 5624 -----
5625 5625 -----
5626 5626 -----
5627 5627 -----
5628 5628 Järnvägsstation
5629 5629 -----
5630 5630 -----
5631 5631 -----
5632 5632 -----
5633 5633 -----
5634 5634 -----
5635 5635 -----
5636 5636 -----
5637 5637 -----
5638 5638 +++++
5639 5639 +++++
5640 5640 +++++
5641 5641 +++++
5642 5642 +++++
5643 5643 -----
5644 5644 -----
5645 5645 +++++
5646 5646 kollektivtrafik
5647 5647 vindskydd
5648 5648 gömsle
5649 5649 båda
5650 5650 -----
5651 5651 -----
5652 5652 -----
5653 5653 -----
5654 5654 -----
5655 5655 -----
5656 5656 -----
5657 5657 -----
5658 5658 -----
5659 5659 -----
5660 5660 -----
5661 5661 -----
5662 5662 -----
5663 5663 -----
5664 5664 -----
5665 5665 -----
5666 5666 -----
5667 5667 -----
5668 5668 -----
5669 5669 -----
5670 5670 -----
5671 5671 -----
5672 5672 -----
5673 5673 -----
5674 5674 -----
5675 5675 hästkapplöpning
5676 5676 -----
5677 5677 -----
5678 5678 -----
5679 5679 -----
5680 5680 -----
5681 5681 -----
5682 5682 -----
5683 5683 -----
5684 5684 -----
5685 5685 -----
5686 5686 -----
5687 5687 -----
5688 5688 -----
5689 5689 -----
5690 5690 -----
5691 5691 -----
5692 5692 Nyckel:
5693 5693 -----
5694 5694 -----
5695 5695 -----
5696 5696 -----
5697 5697 -----
5698 5698 -----
5699 5699 nej
5700 5700 förkortat gatunamn
5701 5701 -----
5702 5702 -----
5703 5703 -----
5704 5704 -----
5705 5705 utöka urval
5706 5706 lägg till knapp på verktygsraden
5707 5707 adresser tillhörande gatan
5708 5708 lägger till projektioner från Proj4J
5709 5709 administrativ
5710 5710 avancerad inställning
5711 5711 linbana
5712 5712 -----
5713 5713 jordbruksfordon
5714 5714 luft
5715 5715 alla
5716 5716 alla underobjekt liknande uttrycket
5717 5717 alla slutna sträckor
5718 5718 alla ofullständiga objekt
5719 5719 -----
5720 5720 alla ändrade objekt
5721 5721 alla nya objekt
5722 5722 alla objekt
5723 5723 alla föräldrar liknande uttrycket
5724 5724 alla relationer
5725 5725 alla valda objekt
5726 5726 alla sträckor
5727 5727 gränd
5728 5728 alfabetisk
5729 5729 -----
5730 5730 -----
5731 5731 inrättningstyp {0}
5732 5732 -----
5733 5733 -----
5734 5734 -----
5735 5735 anglikaner
5736 5736 djurmat
5737 5737 anonym
5738 5738 -----
5739 5739 akvedukt
5740 5740 -----
5741 5741 yta
5742 5742 område (över 20 meter)
5743 5743 yttext
5744 5744 asiatiskt
5745 5745 asfalt
5746 5746 -----
5747 5747 +++++
5748 5748 -----
5749 5749 bakgrund
5750 5750 -----
5751 5751 -----
5752 5752 -----
5753 5753 +++++
5754 5754 -----
5755 5755 baptister
5756 5756 taggtråd
5757 5757 -----
5758 5758 -----
5759 5759 -----
5760 5760 -----
5761 5761 grundläggande exempel
5762 5762 grundläggande
5763 5763 -----
5764 5764 bauxit
5765 5765 -----
5766 5766 cykelslang
5767 5767 +++++
5768 5768 -----
5769 5769 -----
5770 5770 -----
5771 5771 mosse
5772 5772 -----
5773 5773 bibana
5774 5774 -----
5775 5775 fabrikat
5776 5776 -----
5777 5777 -----
5778 5778 buddhism
5779 5779 byggnad (building)
5780 5780 fartgupp
5781 5781 hamburgare
5782 5782 buss
5783 5783 -----
5784 5784 -----
5785 5785 kanal
5786 5786 -----
5787 5787 -----
5788 5788 gör skillnad på gemener/VERSALER
5789 5789 katedral
5790 5790 katoliker
5791 5791 -----
5792 5792 -----
5793 5793 kapell
5794 5794 träkol
5795 5795 -----
5796 5796 -----
5797 5797 chikan
5798 5798 kyckling
5799 5799 kinesiskt
5800 5800 förträngning
5801 5801 kristendom
5802 5802 kyrka
5803 5803 cigaretter
5804 5804 -----
5805 5805 -----
5806 5806 -----
5807 5807 medurs
5808 5808 -----
5809 5809 slutna sträckor med en area om 100 m²
5810 5810 slutenväg
5811 5811 kolkraft
5812 5812 kullersten
5813 5813 kalluft
5814 5814 kallvatten
5815 5815 -----
5816 5816 -----
5817 5817 kombinerare
5818 5818 -----
5819 5819 -----
5820 5820 kommunikation
5821 5821 kompakterad
5822 5822 tryckluft
5823 5823 betong
5824 5824 kondomer
5825 5825 konfigurera ändringsuppsättning
5826 5826 -----
5827 5827 konflikt
5828 5828 kontaktledning
5829 5829 -----
5830 5830 -----
5831 5831 närbutik
5832 5832 koppar
5833 5833 -----
5834 5834 kunde inte hämta ljudström från adressen
5835 5835 -----
5836 5836 -----
5837 5837 -----
5838 5838 -----
5839 5839 kunder
5840 5840 +++++
5841 5841 lövskog
5842 5842 -----
5843 5843 grader° minuter''
5844 5844 grader° minuter'' sekunder"
5845 5845 raderad
5846 5846 -----
5847 5847 leveranser
5848 5848 -----
5849 5849 avsedd för
5850 5850 mål
5851 5851 +++++
5852 5852 -----
5853 5853 -----
5854 5854 dike
5855 5855 existerar inte
5856 5856 -----
5857 5857 ned
5858 5858 utförsåkning
5859 5859 ladda ner
5860 5860 -----
5861 5861 -----
5862 5862 Rita vinkellåst
5863 5863 mall för att snappa vinklar
5864 5864 -----
5865 5865 dryck
5866 5866 -----
5867 5867 uppfart
5868 5868 -----
5869 5869 -----
5870 5870 -----
5871 5871 elektriskt
5872 5872 elektricitet
5873 5873 element
5874 5874 -----
5875 5875 -----
5876 5876 -----
5877 5877 -----
5878 5878 evangelister
5879 5879 jämn
5880 5880 -----
5881 5881 -----
5882 5882 exempel
5883 5883 -----
5884 5884 hundpåsar
5885 5885 -----
5886 5886 -----
5887 5887 -----
5888 5888 -----
5889 5889 false: egenskapen är uttryckligen avstängd
5890 5890 staket
5891 5891 färja
5892 5892 -----
5893 5893 -----
5894 5894 sök i markering
5895 5895 -----
5896 5896 -----
5897 5897 Fish ''n Chips
5898 5898 -----
5899 5899 -----
5900 5900 -----
5901 5901 mapp
5902 5902 mat
5903 5903 skogsbruk
5904 5904 -----
5905 5905 -----
5906 5906 -----
5907 5907 -----
5908 5908 -----
5909 5909 fransk
5910 5910 från ruta
5911 5911 från-sträcka
5912 5912 -----
5913 5913 -----
5914 5914 naturgas
5915 5915 -----
5916 5916 -----
5917 5917 -----
5918 5918 tyskt
5919 5919 -----
5920 5920 guld
5921 5921 golfbana
5922 5922 -----
5923 5923 gps-markör
5924 5924 gps-punkt
5925 5925 -----
5926 5926 -----
5927 5927 -----
5928 5928 -----
5929 5929 -----
5930 5930 gräs
5931 5931 -----
5932 5932 grus
5933 5933 grekiskt
5934 5934 -----
5935 5935 jord
5936 5936 -----
5937 5937 -----
5938 5938 -----
5939 5939 -----
5940 5940 -----
5941 5941 värme
5942 5942 -----
5943 5943 hjälplinje
5944 5944 -----
5945 5945 framhäv
5946 5946 -----
5947 5947 landsväg
5948 5948 -----
5949 5949 hinduism
5950 5950 historiskt
5951 5951 -----
5952 5952 -----
5953 5953 hetluft
5954 5954 hetvatten
5955 5955 -----
5956 5956 hus (upp till 5 meter)
5957 5957 hus tillhörande gatan
5958 5958 +++++
5959 5959 -----
5960 5960 -----
5961 5961 -----
5962 5962 -----
5963 5963 glass
5964 5964 -----
5965 5965 -----
5966 5966 -----
5967 5967 -----
5968 5968 -----
5969 5969 -----
5970 5970 förbättra precisionen av hjälplinjen
5971 5971 inaktiv
5972 5972 inkludera
5973 5973 -----
5974 5974 ofullständig
5975 5975 -----
5976 5976 -----
5977 5977 -----
5978 5978 öka zoom-nivån för att se mer detaljer
5979 5979 -----
5980 5980 indiskt
5981 5981 inomhus
5982 5982 industri
5983 5983 -----
5984 5984 -----
5985 5985 inre segment
5986 5986 integrerat i huvudprogrammet
5987 5987 -----
5988 5988 järnmalm
5989 5989 ö
5990 5990 -----
5991 5991 italienskt
5992 5992 -----
5993 5993 -----
5994 5994 +++++
5995 5995 japanskt
5996 5996 jehovas_vittnen
5997 5997 judendom
5998 5998 -----
5999 5999 -----
6000 6000 +++++
6001 6001 +++++
6002 6002 -----
6003 6003 -----
6004 6004 -----
6005 6005 markanvändning
6006 6006 markanvändningstyp {0}
6007 6007 -----
6008 6008 -----
6009 6009 latitud
6010 6010 -----
6011 6011 lager
6012 6012 lagret är för närvarande dolt (klicka för att visa lagret)
6013 6013 lagret är för närvarande synligt (klicka för att dölja lagret)
6014 6014 -----
6015 6015 -----
6016 6016 -----
6017 6017 bly
6018 6018 -----
6019 6019 vänster
6020 6020 fritidstyp {0}
6021 6021 -----
6022 6022 -----
6023 6023 -----
6024 6024 -----
6025 6025 kalksten
6026 6026 begränsat
6027 6027 -----
6028 6028 -----
6029 6029 -----
6030 6030 läser in insticksmodulen ''{0}'' (version {1})
6031 6031 -----
6032 6032 lokal fil
6033 6033 -----
6034 6034 -----
6035 6035 -----
6036 6036 logiskt och (båda villkoren måste uppfyllas)
6037 6037 logisk inte
6038 6038 logisk eller (åtminstone ett uttryck måste vara tillfredsställt)
6039 6039 longitud
6040 6040 låg
6041 6041 -----
6042 6042 lutheraner (inkl. Svenska kyrkan)
6043 6043 -----
6044 6044 -----
6045 6045 huvudlinje
6046 6046 skapa parallell hjälplinje
6047 6047 mangroveträsk
6048 6048 -----
6049 6049 -----
6050 6050 -----
6051 6051 -----
6052 6052 kärr
6053 6053 matchar om "nyckel" existerar
6054 6054 -----
6055 6055 +++++
6056 6056 +++++
6057 6057 maxhöjd
6058 6058 maxhastighet
6059 6059 maxvikt
6060 6060 -----
6061 6061 medlem
6062 6062 -----
6063 6063 +++++
6064 6064 metall
6065 6065 meter
6066 6066 metodister
6067 6067 -----
6068 6068 mexikanskt
6069 6069 militär
6070 6070 -----
6071 6071 +++++
6072 6072 +++++
6073 6073 minimiavstånd
6074 6074 -----
6075 6075 -----
6076 6076 -----
6077 6077 -----
6078 6078 -----
6079 6079 saknade objekt:
6080 6080 blandskog
6081 6081 -----
6082 6082 -----
6083 6083 -----
6084 6084 mormoner
6085 6085 moské
6086 6086 -----
6087 6087 lera
6088 6088 -----
6089 6089 +++++
6090 6090 -----
6091 6091 islam
6092 6092 -----
6093 6093 -----
6094 6094 naturfenomen
6095 6095 naturfenomen typ {0}
6096 6096 -----
6097 6097 naturfenomen
6098 6098 -----
6099 6099 -----
6100 6100 tidningar
6101 6101 nästa
6102 6102 +++++
6103 6103 nej
6104 6104 ingen beskrivning tillgänglig
6105 6105 inget felmeddelande tillgängligt
6106 6106 ingen importerare
6107 6107 krävs inte längre
6108 6108 -----
6109 6109 ingen_vänstersväng
6110 6110 ingen_högersväng
6111 6111 inte_rakt_fram
6112 6112 ingen_u_sväng
6113 6113 -----
6114 6114 -----
6115 6115 -----
6116 6116 inget
6117 6117 längdskidåkning
6118 6118 -----
6119 6119 -----
6120 6120 inte tillgängligt
6121 6121 Notera: För vissa uppgifter, så behöver JOSM mycket minne. Det kan därav vara nödvändigt att lägga till följande\n Java-inställningar för att specificera den tillåtna maxgränsen för minnesanvändning i megabyte
6122 6122 anmärkning
6123 6123 -----
6124 6124 -----
6125 6125 objekt utan användbara taggar
6126 6126 objekt
6127 6127 objekt (och alla dess väg-noder / relationsmedlemmar) i denna vy
6128 6128 objekt (och alla dess vägnoder /relationsmedlemmar) i nedladdat område
6129 6129 objekt ändrade av användare
6130 6130 objekt med 5 till 10 taggar
6131 6131 objekt i aktiv vy
6132 6132 objekt i det nerladdade området
6133 6133 objekt med minst 20 noder
6134 6134 objekt med givet ID
6135 6135 objekt med givet ändringsuppsättning-ID
6136 6136 objekt med given roll i en relation
6137 6137 objekt med given version
6138 6138 objekt med senaste ändring inom
6139 6139 +++++
6140 6140 erhåll från aktuella lager
6141 6141 udda
6142 6142 -----
6143 6143 olja
6144 6144 -----
6145 6145 -----
6146 6146 endast
6147 6147 enbart_vänstersväng
6148 6148 enbart_högersväng
6149 6149 enbart_rakt_fram
6150 6150 -----
6151 6151 -----
6152 6152 motsatta
6153 6153 motsatta filen
6154 6154 motsatta spåret
6155 6155 alternativ
6156 6156 Val tillhandahållna som Java-systeminställningar
6157 6157 ortodoxa
6158 6158 -----
6159 6159 utomhus
6160 6160 yttre segement
6161 6161 utanför hämtat område
6162 6162 -----
6163 6163 +++++
6164 6164 -----
6165 6165 parkeringsväg
6166 6166 parkeringsbiljetter
6167 6167 delvis: olika valda objekt har olika värden, ändra inte
6168 6168 belagd
6169 6169 marksten
6170 6170 småsten
6171 6171 +++++
6172 6172 +++++
6173 6173 -----
6174 6174 pingstvänner
6175 6175 -----
6176 6176 med tillåtelse
6177 6177 foton
6178 6178 -----
6179 6179 -----
6180 6180 plan
6181 6181 -----
6182 6182 -----
6183 6183 +++++
6184 6184 växter
6185 6185 plast
6186 6186 -----
6187 6187 -----
6188 6188 -----
6189 6189 -----
6190 6190 -----
6191 6191 politisk
6192 6192 -----
6193 6193 -----
6194 6194 -----
6195 6195 -----
6196 6196 prärie
6197 6197 presbyterianer
6198 6198 föregående
6199 6199 privat
6200 6200 +++++
6201 6201 egenskaper
6202 6202 -----
6203 6203 protestanter
6204 6204 offentlig
6205 6205 Allmän transport
6206 6206 -----
6207 6207 biljetter för allmänna transportmedel
6208 6208 +++++
6209 6209 pusta
6210 6210 -----
6211 6211 kväkare
6212 6212 -----
6213 6213 räls
6214 6214 järnväg
6215 6215 -----
6216 6216 -----
6217 6217 vassbädd
6218 6218 -----
6219 6219 lokalt
6220 6220 reguljärt uttryck
6221 6221 liknande objekt
6222 6222 -----
6223 6223 -----
6224 6224 -----
6225 6225 -----
6226 6226 -----
6227 6227 ta bort från urval
6228 6228 ersätt urval
6229 6229 ersatt av nya insticksmodulen {0}
6230 6230 reserverad
6231 6231 -----
6232 6232 restaurang utan namn
6233 6233 höger
6234 6234 -----
6235 6235 flod
6236 6236 roll
6237 6237 -----
6238 6238 -----
6239 6239 rondell
6240 6240 Ruttdelsträcka
6241 6241 -----
6242 6242 -----
6243 6243 -----
6244 6244 -----
6245 6245 -----
6246 6246 -----
6247 6247 -----
6248 6248 +++++
6249 6249 saltäng
6250 6250 +++++
6251 6251 smörgås
6252 6252 savann
6253 6253 skala
6254 6254 -----
6255 6255 -----
6256 6256 -----
6257 6257 -----
6258 6258 -----
6259 6259 -----
6260 6260 markerad
6261 6261 markering
6262 6262 -----
6263 6263 -----
6264 6264 -----
6265 6265 -----
6266 6266 avlopp
6267 6267 -----
6268 6268 -----
6269 6269 -----
6270 6270 -----
6271 6271 -----
6272 6272 shiamuslimer
6273 6273 -----
6274 6274 -----
6275 6275 affär
6276 6276 affärstyp {0}
6277 6277 -----
6278 6278 -----
6279 6279 bör sparas
6280 6280 bör laddas upp
6281 6281 sidospår
6282 6282 +++++
6283 6283 +++++
6284 6284 -----
6285 6285 -----
6286 6286 -----
6287 6287 -----
6288 6288 -----
6289 6289 -----
6290 6290 -----
6291 6291 -----
6292 6292 -----
6293 6293 -----
6294 6294 -----
6295 6295 -----
6296 6296 -----
6297 6297 -----
6298 6298 sporttyp {0}
6299 6299 -----
6300 6300 sporthall
6301 6301 -----
6302 6302 stickspår
6303 6303 -----
6304 6304 -----
6305 6305 -----
6306 6306 stadion
6307 6307 frimärken
6308 6308 -----
6309 6309 status
6310 6310 staty
6311 6311 ånga
6312 6312 -----
6313 6313 -----
6314 6314 stål
6315 6315 -----
6316 6316 -----
6317 6317 stäpp
6318 6318 sten
6319 6319 -----
6320 6320 -----
6321 6321 -----
6322 6322 -----
6323 6323 bäck
6324 6324 gata
6325 6325 gata (upp till 20 meter)
6326 6326 -----
6327 6327 -----
6328 6328 tunnelbana
6329 6329 -----
6330 6330 -----
6331 6331 solur
6332 6332 sunnimuslimer
6333 6333 -----
6334 6334 -----
6335 6335 -----
6336 6336 +++++
6337 6337 -----
6338 6338 träsk
6339 6339 godis
6340 6340 -----
6341 6341 swimmingpool
6342 6342 -----
6343 6343 synagoga
6344 6344 -----
6345 6345 -----
6346 6346 tamponger
6347 6347 daoism
6348 6348 telefonkort
6349 6349 tempel
6350 6350 -----
6351 6351 +++++
6352 6352 -----
6353 6353 +++++
6354 6354 thailändskt
6355 6355 -----
6356 6356 -----
6357 6357 -----
6358 6358 det här lagret är för närvarande inte aktivt (klicka för att aktivera)
6359 6359 det här är det aktiva lagret
6360 6360 marskland
6361 6361 +++++
6362 6362 tenn
6363 6363 -----
6364 6364 till-sträcka
6365 6365 -----
6366 6366 -----
6367 6367 -----
6368 6368 -----
6369 6369 +++++
6370 6370 turism
6371 6371 turismtyp {0}
6372 6372 -----
6373 6373 leksaker
6374 6374 -----
6375 6375 spår och sträckpunkter
6376 6376 endast spår
6377 6377 -----
6378 6378 -----
6379 6379 trafikljus
6380 6380 -----
6381 6381 tåg
6382 6382 spårvagn
6383 6383 -----
6384 6384 -----
6385 6385 trådbuss
6386 6386 true: egenskapen är uttryckligen aktiverad
6387 6387 -----
6388 6388 -----
6389 6389 turkiskt
6390 6390 obevakad
6391 6391 -----
6392 6392 -----
6393 6393 okänd
6394 6394 -----
6395 6395 -----
6396 6396 -----
6397 6397 -----
6398 6398 utan markering
6399 6399 -----
6400 6400 obelagd
6401 6401 -----
6402 6402 ej angiven: ange inte denna egenskap för valda objekt
6403 6403 ospecificerad anledning
6404 6404 otaggade
6405 6405 otaggad sträcka
6406 6406 -----
6407 6407 -----
6408 6408 -----
6409 6409 -----
6410 6410 upp
6411 6411 upp till ruta
6412 6412 -----
6413 6413 användning
6414 6414 använd parentes för att gruppera uttryck
6415 6415 -----
6416 6416 +++++
6417 6417 -----
6418 6418 -----
6419 6419 valideringsfel
6420 6420 andra typer av validering
6421 6421 valideringsvarning
6422 6422 -----
6423 6423 +++++
6424 6424 -----
6425 6425 -----
6426 6426 -----
6427 6427 -----
6428 6428 viadukt
6429 6429 +++++
6430 6430 visa
6431 6431 visa meta-information, fellogg och källdefinition
6432 6432 -----
6433 6433 -----
6434 6434 mur
6435 6435 -----
6436 6436 -----
6437 6437 vatten
6438 6438 -----
6439 6439 vattendrag
6440 6440 vattenledstyp {0}
6441 6441 -----
6442 6442 -----
6443 6443 sträckan sitter ihop
6444 6444 sträckan sitter ihop med nästa medlem i relationen
6445 6445 sträckan sitter ihop med föregående medlem i relationen
6446 6446 sträckan sitter inte ihop med vare sig den föregående eller den nästa medlemmen i relationen
6447 6447 enbart sträckpunkter
6448 6448 -----
6449 6449 -----
6450 6450 -----
6451 6451 -----
6452 6452 -----
6453 6453 -----
6454 6454 -----
6455 6455 djurliv
6456 6456 -----
6457 6457 -----
6458 6458 trådbundet
6459 6459 +++++
6460 6460 trä
6461 6461 -----
6462 6462 -----
6463 6463 +++++
6464 6464 bangård
6465 6465 ja
6466 6466 övergångsställe
6467 6467 zink
6468 6468 zirkonium
6469 6469 -----
6470 6470 -----
6471 6471 -----
6472 6472 zoroastrianism
6473 6473 -----
6474 6474 {0} ({1} till {2} grader)
6475 6475 +++++
6476 6476 +++++
6477 6477 -----
6478 6478 -----
6479 6479 -----
6480 6480 -----
6481 6481 {0} genomfört på {1}
6482 6482 {0} består av:
6483 6483 -----
6484 6484 -----
6485 6485 -----
6486 6486 -----
6487 6487 -----
6488 6488 -----
6489 6489 -----
6490 6490 -----
6491 6491 -----
6492 6492 -----
6493 6493 -----
6494 6494 -----
6495 6495 -----
6496 6496 -----
6497 6497 {0} fler...
6498 6498 {0} måste vara ett numeriskt värde
6499 6499 -----
6500 6500 -----
6501 6501 {0} noder i sträcka {1} överskrider det maximala antalet tillåtna noder {2}
6502 6502 -----
6503 6503 -----
6504 6504 {0} på en nod
6505 6505 -----
6506 6506 -----
6507 6507 -----
6508 6508 -----
6509 6509 -----
6510 6510 -----
6511 6511 -----
6512 6512 -----
6513 6513 -----
6514 6514 -----
6515 6515 -----
6516 6516 -----
6517 6517 {0} utan {1}
6518 6518 {0} utan {1} eller {2}
6519 6519 {0} utan {1}, {2} eller {3}
6520 6520 {0}% ({1}/{2}), {3} återstår. Laddar upp nod ''{4}'' (id: {5})
6521 6521 {0}% ({1}/{2}), {3} återstår. Laddar upp relation ''{4}'' (id: {5})
6522 6522 {0}% ({1}/{2}), {3} kvar. Skickar in sträcka ''{4}'' (id: {5})
6523 6523 +++++
6524 6524 {0}, använd {1} istället
6525 6525 -----
6526 6526 +++++
6527 6527 +++++
6528 6528 -----
6529 6529 {0}: ogiltigt val -- {1}
6530 6530 {0}: ogiltigt val -- {1}
6531 6531 -----
6532 6532 {0}: argument är inte tillåtet för ''--{1}''
6533 6533 {0}: valet ''{1}'' är tvetydigt
6534 6534 {0}: argument behövs för ''{1}''
6535 6535 {0}: argument är inte tillåtet för ''{1}{2}''
6536 6536 {0}: argument behövs för -- {1}
6537 6537 {0}: okänt val ''--{1}''
6538 6538 {0}: okänt val ''{1}{2}''
6539 6539 -----
6540 6540 +++++
6541 6541 -----
6542 6542 -----
6543 6543 -----
6544 6544 -----
6545 6545 -----
6546 6546 -----
6547 6547 -----
6548 6548 -----
6549m 1 -----
6550m 2 -----
6551m 3 ({0}/{1}) Laddar upp {2} objekt...
6552m 3 ({0}/{1}) Laddar upp {2} objekt...
6553m 4 -----
6554m 5 -----
6555m 6 -----
6556m 7 -----
6557m 8 -----
6558m 9 <html>Du håller på att byta riktning på sträcka ''{0}'',<br/> vars semantiska betydelse av taggen ''{1}'' definieras av dess riktning.<br/>Vill du verkligen byta riktning på sträckan, och därmed dess semantiska betydelse?</html>
6559m 9 <html>Du håller på att byta riktning på sträckorna ''{0}'',<br/> vars semantiska betydelse av taggen ''{1}'' definieras av dess riktning.<br/>Vill du verkligen byta riktning på sträckorna, och därmed dess semantiska betydelse?</html>
6560m 10 -----
6561m 11 -----
6562m 12 -----
6563m 13 -----
6564m 14 -----
6565m 15 -----
6566m 16 -----
6567m 17 <strong>Misslyckades</strong> att radera <strong>relation {0}</strong>. Den refereras fortfarande av nod {1}.<br>Ladda noden, ta bort referensen till relationen och ladda upp igen.
6568m 17 <strong>Misslyckades</strong> att radera <strong>relation {0}</strong>. Den refereras fortfarande av noderna {1}.<br>Ladda noderna, ta bort referensen till relationen och ladda upp igen.
6569m 18 <strong>Misslyckades</strong> att radera <strong>relation {0}</strong>. Den refereras fortfarande av relation {1}.<br>Ladda relationen, ta bort referensen till relationen och ladda upp igen.
6570m 18 <strong>Misslyckades</strong> att radera <strong>relation {0}</strong>. Den refereras fortfarande av relationerna {1}.<br>Ladda relationerna, ta bort referensen till relationen och ladda upp igen.
6571m 19 <strong>Misslyckades</strong> att radera <strong>relation {0}</strong>. Den refereras fortfarande av sträcka {1}.<br> Ladda sträckan, ta bort referensen till relationen och ladda upp igen.
6572m 19 <strong>Misslyckades</strong> att radera <strong>relation {0}</strong>. Den refereras fortfarande av sträckorna {1}.<br>Ladda sträckorna, ta bort referensen till relationen och ladda upp igen.
6573m 20 <strong>Misslyckades</strong> att radera <strong>sträcka {0}</strong>. Den refereras fortfarande av nod {1}.<br>Ladda noden, ta bort referensen till sträckan och ladda upp igen.
6574m 20 <strong>Misslyckades</strong> att radera <strong>sträcka {0}</strong>. Den refereras fortfarande av noderna {1}.<br>Ladda noderna, ta bort referensen till sträckan och ladda upp igen.
6575m 21 <strong>Misslyckades</strong> att radera <strong>sträcka {0}</strong>. Den refereras fortfarande av relation {1}.<br>Ladda relationen, ta bort referensen till sträckan och ladda upp igen.
6576m 21 <strong>Misslyckades</strong> att radera <strong>sträcka {0}</strong>. Den refereras fortfarande av relationerna {1}.<br>Ladda relationerna, ta bort referensen till sträckan och ladda upp igen.
6577m 22 <strong>Misslyckades</strong> att radera <strong>sträcka {0}</strong>. Den refereras fortfarande av sträcka {1}.<br>Ladda sträckan, ta bort referensen till sträckan och ladda upp igen.
6578m 22 <strong>Misslyckades</strong> att radera <strong>sträcka {0}</strong>. Den refereras fortfarande av sträckorna {1}.<br>Ladda sträckorna, ta bort referensen till sträckan och ladda upp igen.
6579m 23 Lägg till en ny nod till sträcka
6580m 23 Lägg till en ny nod till {0} sträckor
6581m 24 Lägg till och flytta en virtuell ny nod till sträcka.
6582m 24 Lägg till och flytta en virtuell ny nod till {0} sträckor.
6583m 25 Lägg till val till {0} relation
6584m 25 Lägg till val till {0} relationer
6585m 26 Lade till {0} objekt
6586m 26 Lade till {0} objekt
6587m 27 Kan inte öppna {0} fil då filen inte existerar eller då ingen lämplig filimporterare är tillgänglig.
6588m 27 Kan inte öppna {0} filer då filerna inte existerar eller då ingen lämplig filimporterare är tillgänglig.
6589m 28 Kan inte öppna {0} fil med filimporteraren ''{1}''.
6590m 28 Kan inte öppna {0} filer med filimporteraren ''{1}''.
6591m 29 Ändra egenskaper för upp till {0} objekt.
6592m 29 Ändra egenskaper för upp till {0} objekt.
6593m 30 Ändra värde?
6594m 30 Ändra värden?
6595m 31 Ändra {0} objekt
6596m 31 Ändra {0} objekt
6597m 32 Klicka på <strong>{0}</strong> för att kontrollera detta objekts status på servern.
6598m 32 Klicka på <strong>{0}</strong> för att kontrollera dessa objekts status på servern.
6599m 33 Klicka för att fortsätta att öppna {0} webbläsare
6600m 33 Klicka för att fortsätta att öppna {0} webbläsare
6601m 34 Kombinera {0} sträcka
6602m 34 Kombinera {0} sträckor
6603m 35 Konflikt vid hämtning
6604m 35 Konflikter vid hämtning
6605m 36 Konflikt i data
6606m 36 Konflikter i data
6607m 37 -----
6608m 38 Ta bort {0} nod
6609m 38 Ta bort {0} noder
6610m 39 Ta bort {0} objekt
6611m 39 Ta bort {0} objekt
6612m 40 Ta bort {0} relation
6613m 40 Ta bort {0} relationer
6614m 41 Ta bort {0} sträcka
6615m 41 Ta bort {0} sträckor
6616m 42 Raderade {0} taggar för {1} objekt
6617m 42 Raderade {0} taggar för {1} objekt
6618m 43 Raderar {0} objekt
6619m 43 Raderar {0} objekt
6620m 44 Hämtning av följande insticksmodul har <strong>misslyckats</strong>:
6621m 44 Hämtning av följande {0} insticksmoduler har <strong>misslyckats</strong>:
6622m 45 Hämtar {0} ändringsuppsättning ...
6623m 45 Hämtar {0} ändringsuppsättningar ...
6624m 46 -----
6625m 47 -----
6626m 48 Hämtar {0} ofullständigt objekt
6627m 48 Hämtar {0} ofullständiga objekt
6628m 49 Hämtar {0} objekt från ''{1}''
6629m 49 Hämtar {0} objekt från ''{1}''
6630m 50 Lura till {0} nod
6631m 50 Lura till {0} noder
6632m 51 Dubblera {0} nod till {1} noder
6633m 51 Dubblera {0} noder till {1} noder
6634m 52 Infoga ny nod i sträcka.
6635m 52 Infoga ny nod i {0} sträckor.
6636m 53 JOSM kunde inte hitta information om följande insticksmodul:
6637m 53 JOSM kunde inte hitta information om följande insticksmoduler:
6638m 54 JOSM hittade {0} osparat datalager.
6639m 54 JOSM hittade {0} osparade datalager.
6640m 55 -----
6641m 56 Slå ihop {0} nod
6642m 56 Slå ihop {0} noder
6643m 57 -----
6644m 58 Flytta {0} nod
6645m 58 Flytta {0} noder
6646m 59 -----
6647m 60 -----
6648m 61 Objekt kunde inte laddas ner
6649m 61 En del objekt kunde inte laddas ner
6650m 62 Objekt har raderats
6651m 62 Objekten har raderats
6652m 63 Ett objekt är borttaget
6653m 63 {0} objekt är borttagna
6654m 64 Ett objekt kunde inte laddas ner.<br>
6655m 64 {0} objekt kunde inte laddas ner.<br>
6656m 65 Öppnar {0} fil...
6657m 65 Öppnar {0} filer...
6658m 66 Klistrar in {0} tag
6659m 66 Klistrar in {0} tagar
6660m 67 -----
6661m 68 Insticksmodulen {0} krävs fortfarande av denna insticksmodul:
6662m 68 Insticksmodulen {0} krävs fortfarande av dessa {1} insticksmoduler:
6663m 69 Insticksmodul {0} kräver en insticksmodul som inte hittades. Den saknade insticksmodulen är:
6664m 69 Insticksmodul {0} kräver {1} insticksmoduler som inte hittades. De saknade insticksmodulerna är:
6665m 70 Rensade {0} objekt
6666m 70 Rensade {0} objekt
6667m 71 Ta bort "{0}" för {1} objekt
6668m 71 Ta bort "{0}" för {1} objekt
6669m 72 Ta bort gamla nycklar för upp till {0} objekt
6670m 72 Ta bort gamla nycklar för upp till {0} objekt
6671m 73 Lös {0} tagg-konflikt i nod {1}
6672m 73 Lös {0} tagg-konflikter i nod {1}
6673m 74 Lös {0} tagg-konflikt i relation{1}
6674m 74 Lös {0} tagg-konflikter i relation{1}
6675m 75 Lös {0} tagg-konflikt i sträcka{1}
6676m 75 Lös {0} tagg-konflikter i sträcka{1}
6677m 76 Rotera en nod
6678m 76 Rotera {0} noder
6679m 77 Skala en nod
6680m 77 Skala {0} noder
6681m 78 Vald nod kan inte kopplas bort från någonting.
6682m 78 Vald noder kan inte kopplas bort från någonting.
6683m 79 Valde {0} objekt
6684m 79 Valde {0} objekt
6685m 80 -----
6686m 81 -----
6687m 82 Förenkla sträcka (ta bort {0} nod)
6688m 82 Förenkla sträcka (ta bort {0} noder)
6689m 83 Förenkla {0} sträcka
6690m 83 Förenkla {0} sträckor
6691m 84 Dela linjen {0} till {1} del
6692m 84 Dela linjen {0} till {1} delar
6693m 85 Taggar({0} konflikt)
6694m 85 Taggar({0} konflikter)
6695m 86 Den påverkade sträckan kommer att försvinna efter att ha kopplat loss den valda noden.
6696m 86 Den påverkade sträckan kommer att försvinna efter att ha kopplat loss de valda noderna.
6697m 87 Följande insticksmodul har <strong>framgångsrikt</strong> hämtats:
6698m 87 Följande {0} insticksmoduler har <strong>framgångsrikt</strong> hämtats:
6699m 88 Följande insticksmodul är ej längre nödvändig och har inaktiverats:
6700m 88 Följande insticksmoduler är ej längre nödvändiga och har inaktiverats:
6701m 89 Insticksmodulen kommer inte att läsas in.
6702m 89 Insticksmodulerna kommer inte att läsas in.
6703m 90 Den valda noden ligger inte inuti någon sträcka.
6704m 90 De valda noderna ligger inte inuti någon sträcka.
6705m 91 Den valda sträckan har noder utanför det hämtade dataområdet.
6706m 91 De valda sträckorna har noder utanför det hämtade dataområdet.
6707m 92 -----
6708m 93 Det finns mer än en sträcka som använder sig av den nod du valt. Välj även sträckan.
6709m 93 Det finns mer än en sträcka som använder sig av de noder du valt. Välj även sträckan.
6710m 94 Det finns {0} objekt i ditt lokala dataset som kan vara borttaget på servern.<br>Om du senare försöker ta bort eller uppdatera detta så kommer det antagligen att orsaka en konflikt vid uppladdning till servern.
6711m 94 Det finns {0} objekt i ditt lokala dataset som kan vara borttagna på servern.<br>Om du senare försöker ta bort eller uppdatera dessa så kommer det antagligen att orsaka en konflikt vid uppladdning till servern.
6712m 95 Det finns {0} objekt kvar att ladda upp.
6713m 95 Det finns {0} objekt kvar att ladda upp.
6714m 96 -----
6715m 97 -----
6716m 98 {0} konflikt under import.
6717m 98 {0} konflikter under import.
6718m 99 -----
6719m 100 Detta kommer att ändra upp till {0} objekt.
6720m 100 Detta kommer att ändra upp till {0} objekt.
6721m 101 Detta kommer att ändra {0} objekt
6722m 101 Detta kommer att ändra upp till {0} objekt
6723m 102 Transformera en nod
6724m 102 Transformera {0} noder
6725m 103 Uppdatering av följande insticksmodul misslyckades:
6726m 103 Uppdatering av följande insticksmoduler misslyckades:
6727m 104 Skickar in<strong>{0} objekt</strong> med <strong>1 ändringsuppsättning</strong>
6728m 104 Skickar in<strong>{0} objekt</strong> med <strong>1 ändringsuppsättning</strong>
6729m 105 Skickar in <strong>{0} objekt</strong> till <strong>1 ändringsuppsättning</strong> med <strong>1 request</strong>
6730m 105 Skickar in <strong>{0} objekt</strong> till <strong>1 ändringsuppsättning</strong> med <strong>1 request</strong>
6731m 106 Laddar upp {0} objekt...
6732m 106 Laddar upp {0} objekt...
6733m 107 -----
6734m 108 -----
6735m 109 Du håller på att radera {0} relation: {1}<br/>Detta steg är sällan nödvändigt och kan inte enkelt återställas efter att ha blivit uppladdat till servern.<br/>Är du säker på att du vill radera?
6736m 109 Du håller på att radera {0} relationer: {1}<br/>Detta steg är sällan nödvändigt och kan inte enkelt återställas efter att ha blivit uppladdat till servern.<br/>Är du säker på att du vill radera?
6737m 110 Du är på väg att starta {0} webbläsarfönster.<br>Det kan komma att både fylla din skärm med webbläsarfönster<br>och ta en stund att slutföra.
6738m 110 Du är på väg att starta {0} webbläsarfönster.<br>Det kan komma att både fylla din skärm med webbläsarfönster<br>och ta en stund att slutföra.
6739m 111 Du är på väg att öppna <b>{0}</b> olika relationsredigering samtidigt.<br/>Vill du fortsätta?
6740m 111 Du är på väg att öppna <b>{0}</b> olika relationsredigeringar samtidigt.<br/>Vill du fortsätta?
6741m 112 -----
6742m 113 Du har {0} oläst meddelande.
6743m 113 Du har {0} olästa meddelanden.
6744m 114 Du flyttade mer än {0} objekt. Att flutta ett stort antal objekt är ofta ett fel.\nVill du verkligen flytta dem?
6745m 114 Du flyttade mer än {0} objekt. Att flutta ett stort antal objekt är ofta ett fel.\nVill du verkligen flytta dem?
6746m 115 dag
6747m 115 dagar
6748m 116 markör
6749m 116 markörer
6750m 117 nod
6751m 117 noder
6752m 118 objekt
6753m 118 objekt
6754m 119 relation
6755m 119 relationer
6756m 120 till {0} objekt
6757m 120 till {0} objekt
6758m 121 sträcka
6759m 121 sträckor
6760m 122 -----
6761m 123 -----
6762m 124 {0} består av {1} markör
6763m 124 {0} består av {1} markörer
6764m 125 {0} raderat
6765m 125 {0} raderade
6766m 126 -----
6767m 127 {0} bild laddad.
6768m 127 {0} bilder laddade.
6769m 128 {0} medlem
6770m 128 {0} medlemmar
6771m 129 {0} nod
6772m 129 {0} noder
6773m 130 {0} objekt att lägga till:
6774m 130 {0} objekt att lägga till:
6775m 131 {0} objekt att radera:
6776m 131 {0} objekt att radera:
6777m 132 {0} objekt att modifiera:
6778m 132 {0} objekt att modifiera:
6779m 133 -----
6780m 134 {0} relation
6781m 134 {0} relationer
6782m 135 {0} rutt,
6783m 135 {0} rutter,
6784m 136 {0} tagg
6785m 136 {0} taggar
6786m 137 {0} spår
6787m 137 {0} spår
6788m 138 {0} spår,
6789m 138 {0} spår,
6790m 139 -----
6791m 140 {0} sträcka
6792m 140 {0} sträckor
6793m 141 {0} sträckpunkt
6794m 141 {0} sträckpunkter
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.