source: josm/trunk/data/sv.lang@ 6891

Last change on this file since 6891 was 6891, checked in by simon04, 10 years ago

I18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 93.0 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 +++++
5 5 +++++
6 6 -----
7 7 -----
8 8 -----
9 9 -----
10 10 # objekt
11 11 -----
12 12 -----
13 13 "Baker street" i någon nyckel
14 14 "Baker" och "Street" i någon nyckel
15 15 "nyckel" med något värde
16 16 "nyckel" med exakt "värde"
17 17 "värde" i någon nyckel
18 18 -----
19 19 -----
20 20 -----
21 21 -----
22 22 -----
23 23 -----
24 24 (Texten finns redan i urklipp.)
25 25 -----
26 26 (URL:en var:
27 27 Använd internationellt format, ex +12-345-67890
28 28 -----
29 29 (inget objekt)
30 30 -----
31 31 -----
32 32 ({0}/{1}) Hämtar ändringsuppsättning {2} ...
33 33 ({0}/{1}) Hämtar hem ändringsuppsättning {2}...
34 34 ({0}/{1}) Hämtar hem innehållet i ändringsuppsättning {2}...
35 35 ({0}/{1}) Laddar noden {2}:s överordnade
36 36 ({0}/{1}) Laddar relationen {2}:s överordnade
37 37 ({0}/{1}) Läser in överordnade objekt till sträckan {2}
38 38 ({0}/{1}): Hämtar relation ''{2}''...
39 39 * En nod som används av mer än en sträcka samt en av dessa sträckor, eller
40 40 * En nod som används av mer än en sträcka, eller
41 41 * En nod med tagg, eller
42 42 * En sträcka och en eller flera av dess noder som används av mer än en sträcka.
43 43 * En sträcka som har en eller flera noder som används av mer än en sträcka, eller
44 44 -----
45 45 +++++
46 46 +++++
47 47 -----
48 48 ... refererar till relation
49 49 /Sökväg/till/JOSM/mappen/
50 50 +++++
51 51 +++++
52 52 +++++
53 53 -----
54 54 -----
55 55 -----
56 56 Oljeblandat 4% (moped etc)
57 57 Oljeblandat 2% (moped etc)
58 58 +++++
59 59 -----
60 60 +++++
61 61 -----
62 62 -----
63 63 -----
64 64 +++++
65 65 -----
66 66 +++++
67 67 -----
68 68 -----
69 69 -----
70 70 +++++
71 71 +++++
72 72 -----
73 73 -----
74 74 -----
75 75 +++++
76 76 -----
77 77 -----
78 78 +++++
79 79 -----
80 80 -----
81 81 +++++
82 82 -----
83 83 -----
84 84 -----
85 85 -----
86 86 -----
87 87 -----
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 <Inget GPX-spår har hämtats än>
92 92 -----
93 93 <b>(all)indownloadedarea</b> - objekt (och alla dess noder / relationsmedlemmar) i nedladdat område
94 94 <b>(all)inview</b> - objekt (och alla dess noder / relationsmedlemmar) i aktuell vy
95 95 <b>-key:Bak</b> - ''Bak'' ingenstans i nyckeln "key"
96 96 <b>Baker Street</b> - "Baker" och "Street" i valfri nyckel
97 97 -----
98 98 -----
99 99 <b>"Baker Street"</b> - "Baker Street" i valfri nyckel
100 100 <b>areasize:</b>... - stängda vägar med given area specificerat i m² (<b>areasize:</b>min-max or <b>areasize:</b>max)
101 101 <b>changeset:</b>... - objekt med givet changeset-ID (0 objekt utan angivet changeset)
102 102 <b>child <i>uttryck</i></b> - alla barn till objekt matchande uttrycket
103 103 <b>closed</b> - alla stängda vägar (en nod räknas inte som stängd väg)
104 104 <b>id:</b>... - objekt med tilldelade ID (0 för nya objekt)
105 105 <b>incomplete</b> - alla ofullständiga objekt
106 106 <b>key:</b> - nyckeln ''key'' satt till valfritt värde
107 107 <b>key:Bak</b> - ''Bak'' var som helst i nyckeln "key"
108 108 <b>key=*</b> - nyckeln ''key'' med valfritt värde. Prova även <b>*=value</b>, <b>key=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
109 109 <b>key=value</b> - nyckeln ''key'' det exakta värdet ''value''
110 110 <b>key?</b> - nyckeln ''key'' med värdet ''yes'', ''true'', ''1'' eller ''on''
111 111 <b>modified</b> - alla ändrade objekt
112 112 <b>nodes:</b>... - objekt med specifikt antal noder (<b>nodes:</b>count, <b>nodes:</b>min-max, <b>nodes:</b>min- or <b>nodes:</b>-max)
113 113 <b>parent <i>uttryck</i></b> - alla föräldrar till objekt matchande uttrycket
114 114 <b>role:</b>... - objekt med en specifik roll i en relation
115 115 <b>selected</b> - alla valda objekt
116 116 <b>tags:</b>... - objekt med specifikt antal taggar (<b>tags:</b>count, <b>tags:</b>min-max, <b>tags:</b>min- or <b>tags:</b>-max)
117 117 -----
118 118 -----
119 119 <b>type:</b>... - objekt av korresponderande typ (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
120 120 <b>otaggade</b> - alla otaggede objekt
121 121 Copy text \t <b>user:</b>... - objekt ändrat av användare
122 122 <b>user:anonymous</b> - objekt ändrade av anonyma användare
123 123 <b>version:</b>... - objekt med tilldelade verisonsnummer (0 objekt utan tilldelade versionsnummer)
124 124 -----
125 125 <kolon>
126 126 -----
127 127 <olika>
128 128 -----
129 129 <slut-på-fil>
130 130 <lika-med>
131 131 -----
132 132 <h2>JOSM kräver Java version 6.</h2>Hittad Java-version: {0}.<br>Du kan <ul><li>uppdatera din Java (JRE) eller</li><li>använda en äldre (Java 5-kompatibel) version av JOSM.</li></ul>Mer information:
133 133 <h3>När en eller flera sträckor är valda, justeras formen så att alla vinklar är 90 eller 180 grader.</h3> Du kan lägga till två noder till markeringen. Då bestäms riktningen av dessa två referenspunkter (efteråt kan du ångra flyttningen av vissa noder: <br> välj dem och tryck snabbtangenterna för Orthogonaliza / Undo. Som standard används Shift-Q.)
134 134 -----
135 135 <html><body><p class="warning-body"><strong>Varning:</strong> Lösenordet sparas i klartext inställningsfilen för JOSM . Dessutom överförs det <strong>okrypterat</strong> i varje begäran som skickas till OSM-servern. <strong>Använd inte ett värdefullt lösenord.</strong></p></body></html>
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 <html><strong>Aktuellt område att hämta</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 <html>Kan inte öppna mappen ''{0}''.<br>Välj en fil.</html>
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 <html>Kunde inte ladda sessionsfil ''{0}''.<br>Fel:<br>{1}</html>
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 <html>Kunde inte spara sessionsfil ''{0}''.<br>Fel:<br>{1}</html>
166 166 -----
167 167 -----
168 168 <html>Hämta mina öppna ändringsuppsättningar</html>
169 169 -----
170 170 <html>Hämta senaste ändringsuppsättningar</html>
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 <html>Uppladdning till ändringsuppsättning <strong>{0}</strong><br>misslyckades eftersom den redan har blivit stängd den {1}.
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 <html>Markera <strong>lokalt raderade objekt</strong> för att radera på server.</html>
206 206 <html>Markera modifierade objekt <strong>ur nuvarande urval</strong> för att ladda upp till server.</html>
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 -----
212 212 -----
213 213 -----
214 214 -----
215 215 <html>Kontrollera att alla sträckor i urvalet har samma riktning<br> eller orthogonalisera dem en i taget.</html>
216 216 -----
217 217 -----
218 218 <html>Välj de ändringsuppsättningar du vill stänga</html>
219 219 -----
220 220 <html>Insticksmodul {0} kräver JOSM version {1}. Den nuvarande JOSM-versionen är {2}.<br>JOSM måste uppdateras för att kunna använda insticksmodlen.</html>
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 -----
227 227 <html>Markera för att hämta hem data in i ett nytt datalager.<br>Avmarkera för att hämta hem in i aktivt datalager.</html>
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 <html>Markera för att endast visa ändringsuppsättningar för valda objekt<br>Avmarkera för att visa alla ändringsuppsättningar för objekten i aktivt datalager.</html>
232 232 -----
233 233 -----
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 -----
238 238 -----
239 239 -----
240 240 <html>Ta ett foto av din GPS-mottagare när den visar tiden.<br>Visa detta foto här.<br>Och därefter läs helt enkelt av den tid du läste på fotot och välj en tidzon<hr></html>
241 241 -----
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 -----
246 246 -----
247 247 -----
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 <html>Den data du vill skicka in utgör en del av olösta konflikter i lager ''{0}''.<br>Du måste lösa dem först.</html>
254 254 -----
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 -----
261 261 <html>Det finns inga lager som lagret <br>''{0}''<br>kan sammanfogas med.</html>
262 262 -----
263 263 <html>Inget område att hämta valt.</html>
264 264 <html>För att utföra detta så kommer {0} separata<br>hämtningar att begäras. Önskar du<br>fortsätta?</html>
265 265 -----
266 266 -----
267 267 -----
268 268 -----
269 269 -----
270 270 <html>Inskickning <strong>misslyckades</strong eftersom servern har en nyare version<br>av någon av dina noder, sträckor eller relationer.<br><br>Klicka på <strong>{0}</strong> fför att synkronisera hela den lokala datauppsättningen med servern.<br>Klicka på <strong>{1}</strong> för att avbryta och fortsätta redigera.<br></html>
271 271 <html>Inskickning <strong>misslyckades</strong> eftersom servern har en nyare version av någon av dina<br>noder, sträckor eller relationer.<br>Konflikten orsakades av <strong>{0}</strong> med id <strong>{1}</strong>,<br>servern har version {2}, din version är {3}.<br><br>Klicka på <strong>{4}</strong> för att enbart synkronisera den dataprimitiv som är i konflikt.<br>Klicka på <strong>{5}</strong> för att synkronisera hela den lokala datauppsättningen med servern.<br>Klicka på <strong>{6}</strong> för att avbryta och fortsätta redigera.<br></html>
272 272 -----
273 273 <html>Uppladdning till servern <strong>misslyckades</strong> eftersom dina<br> nuvarande data bryter mot ett förhandsvillkor.<br>Felmeddelandet är: <br>{0}</html>
274 274 -----
275 275 -----
276 276 -----
277 277 -----
278 278 -----
279 279 <html>Du använder EPSG:4326 projektionen som kan leda<br>till icke önskvärd resultat vid rektangulära alignments.<br>Ändra projektionen för att få bort denna varning.<br>Vill du fortsätta?</html>
280 280 <html>Du löste inte alla konflikter.<br>Konfliktlösningar kommer inte att tillämpas om inte alla skillnader åtgärdats.<br>Klicka på <strong>{0}</strong>för att stänga ändå.<strong> Redan lösta skillnader kommer inte att tillämpas.</strong><br>Klicka på <strong>{1}</strong> för att fortsätta lösa konflikter.</html>
281 281 -----
282 282 <html>{0} relationer skapar en cykel då de refererar till varandra.<br>JOSM kan inte ladda upp dem. Ändra relationerna för att bryta det cykliska beroendet.</html>
283 283 -----
284 284 -----
285 285 -----
286 286 -----
287 287 <nyckel>
288 288 <vänster förälder>
289 289 -----
290 290 <inte>
291 291 <eller>
292 292 <frågetecken>
293 293 <höger förälder>
294 294 -----
295 295 -----
296 296 +++++
297 297 -----
298 298 -----
299 299 -----
300 300 -----
301 301 -----
302 302 -----
303 303 Ett namn saknas, fast name:* finns.
304 304 En name:* -översättning saknas
305 305 En primitiv med ID = 0 kan Ej vara osynlig.
306 306 -----
307 307 -----
308 308 -----
309 309 -----
310 310 -----
311 311 -----
312 312 Bryter mot API:ns möjligheter
313 313 -----
314 314 Nedlagd järnväg
315 315 Avbryt
316 316 Avbryt sammanslagning
317 317 -----
318 318 -----
319 319 Om
320 320 Om JOSM...
321 321 -----
322 322 -----
323 323 -----
324 324 Åtkomst
325 325 -----
326 326 -----
327 327 -----
328 328 -----
329 329 -----
330 330 -----
331 331 Boende
332 332 Enligt information inifrån insticksmodulen är dess upphovsman {0}.
333 333 Medlems eller Bonuskort
334 334 -----
335 335 Åtgärd
336 336 -----
337 337 -----
338 338 -----
339 339 -----
340 340 Aktivera lager
341 341 Aktivera det valda lagret
342 342 -----
343 343 Aktiva snabbval:
344 344 -----
345 345 Aktiva färgscheman
346 346 Lägg till
347 347 -----
348 348 -----
349 349 Lägg till nod...
350 350 Lägg till upprätad bild
351 351 Lägg till tagg
352 352 Lägg till bokmärke för aktuellt valt område att hämta
353 353 -----
354 354 Lägg till ett nytt nyckel/värde-par till alla objekt.
355 355 Lägg till en ny nod i en befintlig sträcka
356 356 Lägg till ett nytt snabbval genom att ange sökväg eller URL
357 357 -----
358 358 Lägg till en ny källa till listan.
359 359 -----
360 360 -----
361 361 -----
362 362 Lägg till en nod genom att ange latitud/longitut eller x/y
363 363 -----
364 364 -----
365 365 -----
366 366 -----
367 367 -----
368 368 -----
369 369 Lägg till information om upphovsman
370 370 -----
371 371 La till konflikt för ''{0}''
372 372 Lägg till var och en till starturvalet. Kan vara en googleliknande söksträng eller en URL som returnerar osm-xml
373 373 Lägg till filter.
374 374 Lägg till bildlager {0}
375 375 Lägg till lager
376 376 Lägg till nod
377 377 Lägg till en nod till sträckan
378 378 Lägg till en nod i en sträcka och bind ihop
379 379 Lägg till nod {0}
380 380 -----
381 381 Lägg till relation {0}
382 382 -----
383 383 -----
384 384 -----
385 385 Lägg till taggar till valda objekt
386 386 -----
387 387 -----
388 388 -----
389 389 Lägg till valda tillgängliga färgscheman till listan av aktiva färgscheman
390 390 -----
391 391 Lägg till i urval
392 392 -----
393 393 -----
394 394 Lägg till värde?
395 395 Lägg till sträcka
396 396 Lägg til sträcka {0}
397 397 La till nod vid alla korsande sträckor
398 398 -----
399 399 -----
400 400 -----
401 401 Adressinterpolation
402 402 Adresser
403 403 -----
404 404 -----
405 405 Lägger till förbjuden vänstersväng för grupper av 4 eller 5 sträckor
406 406 -----
407 407 Justera detta bildlagers offset
408 408 -----
409 409 Justera detta bildlagers läge
410 410 Justera tidszon och tidsförskjutning
411 411 -----
412 412 -----
413 413 -----
414 414 Administrativ
415 415 -----
416 416 Avancerat
417 417 Avancerad Bakgrund: Ändrad
418 418 -----
419 419 Avancerade OAuth-parametrar
420 420 -----
421 421 Avancerade inställningar
422 422 Avancerad info
423 423 Avancerad info (webb)
424 424 Avancerad objektinformation
425 425 -----
426 426 Linbana
427 427 -----
428 428 -----
429 429 -----
430 430 Flygplats
431 431 Flygplats
432 432 Alkohol
433 433 Justera noderna till en cirkelform
434 434 Placera noderna i en rak linje
435 435 Alla
436 436 -----
437 437 Alla format
438 438 -----
439 439 Alla installerade insticksmoduler är senaste version. JOSM behöver inte hämta hem några nya versioner.
440 440 Alla punkter och spåravsnitt kommer att ha samma färg. Kan anpassas med hjälp av lagerhanteraren.
441 441 -----
442 442 -----
443 443 -----
444 444 Alla fordon
445 445 Kolonilotter
446 446 -----
447 447 -----
448 448 -----
449 449 -----
450 450 -----
451 451 -----
452 452 -----
453 453 Tillåten trafik:
454 454 Tillåter JOSM att kontrolleras från andra applikationer, t.ex. en webbrowser.
455 455 -----
456 456 -----
457 457 -----
458 458 -----
459 459 -----
460 460 -----
461 461 -----
462 462 Tillåter att spårets färg justeras efter olika genomsnittshastigheter.
463 463 -----
464 464 Alfakanal
465 465 Alphydda
466 466 -----
467 467 Ta också med ofullständiga och borttagna objekt i sökningen.
468 468 Byt också namn på filen
469 469 -----
470 470 -----
471 471 Alltid dold
472 472 Visas alltid
473 473 Uppdatera alltid utan att fråga
474 474 Amerikansk Fotboll
475 475 Antal kablar
476 476 Antal säten
477 477 Antal trappsteg
478 478 Ampere
479 479 En datavaliderare för OSM som letar efter vanliga fel som görs av användare och redigeringsprogram.
480 480 Ett tomt värde raderar nyckeln
481 481 Fel uppstod i insticksmodulen {0}
482 482 -----
483 483 Ett oväntat undantag inträffade som kan ha kommit från plugin:en ''{0}''.
484 484 Ett oväntat fel inträffade.<br> Detta beror alltid på programkodsfel. Om du använder<br> den senaste versionen av JOSM, överväg att vara snäll och skicka in en buggrapport.
485 485 -----
486 486 -----
487 487 Vinkellåsning
488 488 Vinkellåsning aktiv.
489 489 Annotering
490 490 -----
491 491 -----
492 492 -----
493 493 Verkställ ändringar
494 494 Tillämpa snabbval
495 495 -----
496 496 Applicera Roll
497 497 Applicera Roll:
498 498 -----
499 499 -----
500 500 Använd antialiasing för att ge kartan ett jämnare utseende.
501 501 -----
502 502 -----
503 503 -----
504 504 Verkställ valda ändringar
505 505 Sätt taggarna som finns på innehållet i inklistringsbuffern på alla valda föremål.
506 506 -----
507 507 -----
508 508 -----
509 509 -----
510 510 -----
511 511 Tillämpa?
512 512 -----
513 513 -----
514 514 -----
515 515 Utgrävningsplats
516 516 Bågskytte
517 517 Är du verkligen säker på att du vill fortsätta?
518 518 Område
519 519 Sträcka av typen yta är inte sluten
520 520 Områden runt platser
521 521 -----
522 522 -----
523 523 Konstcenter
524 524 Konst
525 525 -----
526 526 Fråga före uppdatering
527 527 Samla nya polygoner
528 528 -----
529 529 -----
530 530 Det krävs minst ett objekt att ta bort, fick en tom samling.
531 531 Friidrott
532 532 Varning: Använd endast riktiga tangenter!
533 533 Sevärdhet
534 534 -----
535 535 Ljud
536 536 -----
537 537 Ljudinställningar
538 538 Ljudmarkörer från {0}
539 539 Ljud synkroniserat vid punkt {0}.
540 540 -----
541 541 Ljud: {0}
542 542 -----
543 543 -----
544 544 Australisk fotboll
545 545 -----
546 546 -----
547 547 -----
548 548 -----
549 549 -----
550 550 -----
551 551 -----
552 552 Autentisering Misslyckad
553 553 Autentisering misslyckades
554 554 Upphovsman
555 555 -----
556 556 -----
557 557 -----
558 558 -----
559 559 -----
560 560 -----
561 561 -----
562 562 Upphovsmän
563 563 -----
564 564 -----
565 565 -----
566 566 Spara automatiskt aktiverad
567 567 Spara automatiskt, intervall (sekunder)
568 568 Spara automatiskt, filer per lager
569 569 -----
570 570 Auto-gissa
571 571 -----
572 572 -----
573 573 Hjärtstartare
574 574 Uttagsautomat
575 575 Automatisk hämtning
576 576 Automatisk taggrättning
577 577 -----
578 578 Skapa automatiskt ljudmarkörer från spårpunkter (snarare än explicita sträckpunkter) med namn och beskrivningar.
579 579 Skapa vid öppning av ett GPX-lager automatiskt ett markörlager från tillgängliga sträckpunkter.
580 580 -----
581 581 Tillgänglig
582 582 -----
583 583 Tillgängliga snabbval:
584 584 -----
585 585 -----
586 586 Tillgängliga färgscheman
587 587 Lavinskydd
588 588 -----
589 589 -----
590 590 +++++
591 591 -----
592 592 Tillbaka
593 593 Villkor för användning av bakgrund
594 594 -----
595 595 Ryggstöd
596 596 Bakåtsteg i redigerarläge
597 597 Felaktig Begäran
598 598 -----
599 599 -----
600 600 -----
601 601 -----
602 602 +++++
603 603 +++++
604 604 -----
605 605 -----
606 606 Hinder
607 607 -----
608 608 +++++
609 609 Grundläggande
610 610 Hamnbassäng
611 611 Basket
612 612 Batterier
613 613 Krigsskådeplats
614 614 -----
615 615 Bukt
616 616 Strand
617 617 -----
618 618 Fyrbåk
619 619 -----
620 620 -----
621 621 Bänk
622 622 Drycker
623 623 Cykel
624 624 -----
625 625 -----
626 626 -----
627 627 -----
628 628 -----
629 629 -----
630 630 +++++
631 631 Cykelhandlare
632 632 -----
633 633 Biodiesel
634 634 Tomt lager
635 635 +++++
636 636 Blå:
637 637 Tavlans innehåll
638 638 Varv
639 639 -----
640 640 -----
641 641 -----
642 642 -----
643 643 -----
644 644 -----
645 645 Trafikkon
646 646 -----
647 647 Bokhandel
648 648 -----
649 649 Namn på bokmärke:
650 650 Bokmärken
651 651 Gränskontroll
652 652 Botaniskt namn
653 653 +++++
654 654 Gränser
655 655 Gräns
656 656 Gränssten
657 657 -----
658 658 Gränstyp
659 659 Gränsvärden
660 660 -----
661 661 -----
662 662 -----
663 663 -----
664 664 -----
665 665 Fabrikat
666 666 -----
667 667 Bro
668 668 -----
669 669 -----
670 670 -----
671 671 -----
672 672 -----
673 673 -----
674 674 Bordell
675 675 Övergivet industri- eller affärsområde
676 676 Buddhistiskt tempel
677 677 Stoppbock
678 678 Buggrapporter
679 679 Byggnad
680 680 Passage i byggnad
681 681 -----
682 682 Byggnader i byggnader
683 683 Bygger huvudmenyn
684 684 -----
685 685 -----
686 686 -----
687 687 Fösgrind
688 688 -----
689 689 Spårbussväg
690 690 Bussplattform
691 691 Bussterminal
692 692 Busshållplats
693 693 Bussfålla
694 694 -----
695 695 Slakteri
696 696 -----
697 697 -----
698 698 -----
699 699 -----
700 700 -----
701 701 -----
702 702 -----
703 703 -----
704 704 -----
705 705 -----
706 706 -----
707 707 -----
708 708 Linbana
709 709 Elskåp
710 710 Kafé
711 711 -----
712 712 -----
713 713 -----
714 714 -----
715 715 -----
716 716 +++++
717 717 Campingplats
718 718 -----
719 719 -----
720 720 -----
721 721 -----
722 722 Kanal
723 723 Avbryt
724 724 Avbryt och återvänd till föregående dialog
725 725 -----
726 726 -----
727 727 -----
728 728 -----
729 729 -----
730 730 Avbryt åtgärden
731 731 -----
732 732 Avbryt uppladdning och fortsätt redigera
733 733 Avbryt uppladdning
734 734 Avbryt, fortsätt redigera
735 735 Det går inte att lägga till en nod utanför världen.
736 736 Kan Ej lägga till en väg med endast {0} noder.
737 737 Kan inte lägga till nod {0} till den ofullständiga sträckan {1}.
738 738 -----
739 739 Kan inte till ett ändringsuppsättnings-ID > 0 till en ny primitiv. Ändringuppsättnings-ID:ts värde är {0}
740 740 -----
741 741 -----
742 742 -----
743 743 -----
744 744 Kan inte radera nod som har taggar
745 745 Kan inte ta bort nod som används av ytterligare objekt
746 746 -----
747 747 -----
748 748 -----
749 749 -----
750 750 -----
751 751 -----
752 752 Kan inte slå ihop noder: Väg {0} skulle då behöva tas bort vilken fortfarande används av {1}
753 753 -----
754 754 -----
755 755 Kan inte flytta objekt utanför världen.
756 756 Kan inte öppna URL "{0}"<br>Följande nedladdningar accepterar URL-mönster som:<br>{1}
757 757 Kan inte placera en nod utanför världen.
758 758 Kan inte lösa obestämd konflikt.
759 759 -----
760 760 -----
761 761 -----
762 762 -----
763 763 Kan inte ångra kommando "{0}" eftersom lager "{1}" inte längre är närvarande
764 764 Kanotpaddling
765 765 Burkar
766 766 -----
767 767 -----
768 768 -----
769 769 -----
770 770 -----
771 771 Kapacitet
772 772 Kapacitet (totalt)
773 773 Bil
774 774 Bilhandlare
775 775 Husvagnscamping
776 776 Last
777 777 -----
778 778 Pengar
779 779 Slott
780 780 -----
781 781 Färist
782 782 -----
783 783 Grottöppning
784 784 Begravningsplats
785 785 -----
786 786 Centrera visning
787 787 -----
788 788 -----
789 789 -----
790 790 Stollift
791 791 Fäbod
792 792 -----
793 793 Ändra riktning?
794 794 -----
795 795 -----
796 796 -----
797 797 Ändra nod {0}
798 798 -----
799 799 Ändra relation
800 800 Ändra relationsmedlemsroll för {0} {1}
801 801 Ändra relation {0}
802 802 Ändra upplösning
803 803 -----
804 804 Ändra mappen för alla användarinställningar
805 805 -----
806 806 -----
807 807 Ändra sträcka {0}
808 808 Förändrade noderna för {0}
809 809 Ändra inställningar i enlighet med XML-filen
810 810 -----
811 811 -----
812 812 Dialog för att hantera ändringsuppsättningar
813 813 Hanterare för ändringsuppsättning
814 814 -----
815 815 -----
816 816 -----
817 817 -----
818 818 -----
819 819 -----
820 820 -----
821 821 Ändringsuppsättning {0}
822 822 -----
823 823 Ändringsuppsättningar
824 824 Ändra kortkommandon manuellt.
825 825 Laddstation
826 826 Leta efter FIXME-taggar.
827 827 -----
828 828 Kontrollera på servern
829 829 Kontrollera egenskapsnycklar
830 830 Kontrollera egenskapsvärden
831 831 Söker efter raderade föräldrar i det lokaka datasetet
832 832 Kontrollerar föräldrar för raderade objekt
833 833 -----
834 834 -----
835 835 -----
836 836 -----
837 837 -----
838 838 -----
839 839 -----
840 840 -----
841 841 -----
842 842 -----
843 843 Kontrollerar noder i kraftledningar som saknar taggen power=tower/pole.
844 844 -----
845 845 -----
846 846 Letar efter sträckor med identiska noder i följd.
847 847 -----
848 848 -----
849 849 -----
850 850 Hygien
851 851 -----
852 852 -----
853 853 Skorsten
854 854 -----
855 855 -----
856 856 Välj
857 857 -----
858 858 Välj en färg
859 859 Välj en färg för {0}
860 860 Välj en fördefinierad licens
861 861 Välj ett värde
862 862 -----
863 863 -----
864 864 -----
865 865 Välj OSM-objekttyp
866 866 -----
867 867 -----
868 868 -----
869 869 -----
870 870 Kyrka
871 871 Biograf
872 872 -----
873 873 Stad
874 874 Stadsgräns
875 875 Stadsmur
876 876 Stadsnamn
877 877 -----
878 878 Rensa
879 879 Rensa ångringsbuffern
880 880 -----
881 881 Rensa textrutan
882 882 Rensa listan över nyligen öppnade filer
883 883 -----
884 884 Klicka på <strong>{0}</strong> för att ignorera.</html>
885 885 -----
886 886 -----
887 887 Klicka här för att välja filsökväg
888 888 -----
889 889 Klicka på en sträcka för att börja förbättra dess form.
890 890 -----
891 891 -----
892 892 Klicka för att avbryta och fortsätta redigera
893 893 Klicka för att avbryta uppstart av externa webbläsare
894 894 Klicka för att avbryta nodsammanslagning
895 895 -----
896 896 Klicka för att avbryta uppladdning
897 897 Klicka för att lägga till ny nod. Släpp Ctrl för att flytta existerande noder eller håll nere Alt för att radera.
898 898 -----
899 899 Avbryt uppladdningen och fortsätt redigera kartan
900 900 Klicka för att avbryta den pågående åtgärden
901 901 Klicka för att kontrollera om objekt i ditt lokala dataset har raderats från servern
902 902 Klicka för att stänga dialogen
903 903 -----
904 904 -----
905 905 Klicka för att stänga dialogen och avbryta hämtning
906 906 -----
907 907 -----
908 908 -----
909 909 -----
910 910 -----
911 911 Klicka för att ta bort. Skift: ta bort delsträcka. Alt: lämna kvar oanvända noder vid borttagning av sträcka. Ctrl: ta bort objekt som refererar hit
912 912 -----
913 913 -----
914 914 -----
915 915 -----
916 916 Klicka för att ladda ner det valda området
917 917 -----
918 918 Klicka för att minimera/maximera panelens innehåll
919 919 Klicka för att flytta den valda noden. Håll Ctrl nedtryckt för att lägga till nya noder, eller Alt för att ta bort.
920 920 -----
921 921 -----
922 922 -----
923 923 -----
924 924 Klicka för att starta om senare.
925 925 -----
926 926 -----
927 927 Klicka för att återvända till Ladda Upp-dialogen
928 928 -----
929 929 Klicka för att köra jobb i bakgrunden
930 930 -----
931 931 Klicka för att hoppa över uppdatering av aktiverade insticksmoduler
932 932 -----
933 933 -----
934 934 -----
935 935 -----
936 936 Klicka för att uppdatera aktiverade insticksmoduler
937 937 -----
938 938 -----
939 939 Stup
940 940 Klättring
941 941 Vårdcentral
942 942 Klocka
943 943 Stäng
944 944 Stäng ändå
945 945 Stäng ändringsuppsättning efter uppladdning
946 946 Stäng ändringsuppsättningar
947 947 Stäng dialogen och avbryt hämtning
948 948 Stänga påbörjade ändringsuppsättningar
949 949 -----
950 950 -----
951 951 -----
952 952 -----
953 953 -----
954 954 -----
955 955 Stäng valda ändringsuppsättningar
956 956 -----
957 957 Stäng denna dialog och återuppta redigering i JOSM
958 958 Stäng denna panel. Du kan öppna den igen med hjälp av knapparna i den vänstra verktygraden.
959 959 -----
960 960 -----
961 961 Stängd:
962 962 Detaljerad beskrivning
963 963 Detaljerad beskrivning
964 964 Stänger påbörjade ändringsuppsättningar
965 965 Stänger valda öppna ändringsuppsättningar
966 966 -----
967 967 -----
968 968 Stänger ändringssamling...
969 969 Kläder
970 970 Kustlinje
971 971 Kustlinjer
972 972 Mynt
973 973 -----
974 974 Högskola
975 975 -----
976 976 Färg
977 977 -----
978 978 -----
979 979 Färger
980 980 -----
981 981 -----
982 982 -----
983 983 -----
984 984 Färglägg punkter och spåravsnitt baserat på hastighet.
985 985 De färger som används av olika objekt i JOSM.
986 986 Bakgrundsfärg
987 987 Färg på skylt/pil
988 988 Textfärg
989 989 -----
990 990 Slå ihop sträckor
991 991 -----
992 992 Förena flera sträckor till en enda.
993 993 Kombinerad gång- och cykelbana
994 994 Kommando
995 995 Kommandolista
996 996 Kommentar
997 997 Kommentar:
998 998 Affärsområde
999 999 Allmänning
1000 1000 -----
1001 1001 -----
1002 1002 Kommunikation med OSM-servern misslyckades
1003 1003 -----
1004 1004 Jämför
1005 1005 -----
1006 1006 Dator
1007 1007 -----
1008 1008 Konfektyraffär
1009 1009 Konfigurera hämtställen för insticksmoduler
1010 1010 Konfigurera avancerade inställningar
1011 1011 Ställ in tillgängliga insticksmoduler.
1012 1012 -----
1013 1013 Konfigurera listan över platser där insticksmoduler kan hämtas
1014 1014 Konfigurera verktygsfält
1015 1015 -----
1016 1016 -----
1017 1017 -----
1018 1018 Bekräfta rensning
1019 1019 Bekräfta fjärrstyrd handling
1020 1020 -----
1021 1021 -----
1022 1022 -----
1023 1023 Konflikt
1024 1024 Konfliktlösning
1025 1025 -----
1026 1026 -----
1027 1027 -----
1028 1028 -----
1029 1029 -----
1030 1030 -----
1031 1031 -----
1032 1032 -----
1033 1033 -----
1034 1034 -----
1035 1035 -----
1036 1036 -----
1037 1037 -----
1038 1038 -----
1039 1039 -----
1040 1040 -----
1041 1041 -----
1042 1042 -----
1043 1043 -----
1044 1044 -----
1045 1045 -----
1046 1046 -----
1047 1047 -----
1048 1048 -----
1049 1049 -----
1050 1050 -----
1051 1051 -----
1052 1052 -----
1053 1053 -----
1054 1054 -----
1055 1055 -----
1056 1056 Konflikter
1057 1057 -----
1058 1058 -----
1059 1059 -----
1060 1060 Konflikter uppstod vid sammanfogning av sträckor - den sammanfogade sträckan är ''{0}''
1061 1061 -----
1062 1062 -----
1063 1063 Knyt en existerande nod till en sträcka
1064 1064 Slutnod på sträcka nära annan sträcka
1065 1065 Anslutningsinställningar
1066 1066 Anslutningsinställningar för OSM-servern
1067 1067 -----
1068 1068 -----
1069 1069 Under byggnad
1070 1070 Byggnadsplats
1071 1071 -----
1072 1072 -----
1073 1073 -----
1074 1074 -----
1075 1075 Ansluter till OSM-servern...
1076 1076 Tar kontakt med servern...
1077 1077 -----
1078 1078 Kontinent
1079 1079 Fortsätt
1080 1080 -----
1081 1081 -----
1082 1082 -----
1083 1083 Fortsätt uppladdning
1084 1084 Fortsätt uppladdning
1085 1085 Fortsätt sträcka från senaste nod.
1086 1086 Fortsätt, försök i alla fall
1087 1087 Fortsätter rita en linje som delar noder med en annan linje
1088 1088 Bidrag
1089 1089 Närköp
1090 1090 -----
1091 1091 Omvandla till gpx-lager
1092 1092 Omvandla till datalager
1093 1093 Omvandlad från:{0}
1094 1094 Koordinater
1095 1095 -----
1096 1096 -----
1097 1097 Koordinater:
1098 1098 Koordinater:
1099 1099 Kopiera
1100 1100 Kopiera koordinater
1101 1101 Kopiera Nyckel/Värde
1102 1102 Kopiera Värde
1103 1103 Kopiera alla Nycklar/Värden
1104 1104 -----
1105 1105 -----
1106 1106 Kopiera korordinater för vald nod till klippboken.
1107 1107 -----
1108 1108 -----
1109 1109 -----
1110 1110 -----
1111 1111 Kopia av {0}
1112 1112 Kopiera valda objekt till inklistringsbuffern.
1113 1113 Kopiera nyckel och värde för alla taggar till urklipp
1114 1114 Kopiera nyckel och värde för den valda taggen till urklipp
1115 1115 Kopiera värdet av den valda taggen till urklipp
1116 1116 -----
1117 1117 -----
1118 1118 -----
1119 1119 -----
1120 1120 Kopiera till urklipp och stäng
1121 1121 Kopia {1} av {0}
1122 1122 +++++
1123 1123 Copyrightår
1124 1124 -----
1125 1125 Korrelera
1126 1126 Sätt bilder i relation till GPX-spår
1127 1127 Korrelerar med GPX
1128 1128 Kunde inte komma åt datafil(er):\n{0}
1129 1129 -----
1130 1130 Kunde inte ansluta till osm-servern. Kontrollera din internetanslutning.
1131 1131 -----
1132 1132 Kunde inte hitta elementtyp
1133 1133 Kunde inte hitta varningsnivå
1134 1134 -----
1135 1135 -----
1136 1136 Kunde inte hämta insticksmodulen {0}. Skall den tas bort från inställningarna?
1137 1137 Kunde inte hämta inställningar från server.
1138 1138 Kunde inte tolka latitude, longitude eller zoomnivå. Kontrollera värdena.
1139 1139 Kunde inte använda lista over WMS-lager
1140 1140 Kunde inte öppna "{0}"
1141 1141 -----
1142 1142 Kunde inte läsa källan till snabbval för taggning: {0}
1143 1143 -----
1144 1144 Kunde inte döpa om filen ''{0}''
1145 1145 Kunde inte hämta lista över WMS-lager
1146 1146 -----
1147 1147 Kunde inte skicka in inställningar. Orsak: {0}
1148 1148 Kunde inte matcha angiven länk eller id till vald tjänst. Försök igen.
1149 1149 -----
1150 1150 Land
1151 1151 Landskod
1152 1152 Län
1153 1153 Domstol
1154 1154 -----
1155 1155 Täckt (med tak)
1156 1156 Täckt resevoar
1157 1157 Kran
1158 1158 Skapa cirkel
1159 1159 -----
1160 1160 Skapa en cirkel av tre valda noder.
1161 1161 Skapa en kopia av denna relation och öppna den i ett annat redigeringsfönster.
1162 1162 Skapa rutnät av sträckor.
1163 1163 Skapa nytt kartlager.
1164 1164 Skapa en ny relation
1165 1165 Skapa ytor
1166 1166 -----
1167 1167 Skapa bokmärke
1168 1168 -----
1169 1169 Skapa multipolygon
1170 1170 Skapa ny nod
1171 1171 Skapa nya objekt
1172 1172 -----
1173 1173 -----
1174 1174 Skapad den
1175 1175 Skapad den:
1176 1176 -----
1177 1177 Skapad av:
1178 1178 Skapad:
1179 1179 -----
1180 1180 -----
1181 1181 Skapar huvudgränssnittet
1182 1182 Kreditkort
1183 1183 +++++
1184 1184 Cricketnät
1185 1185 Krocket
1186 1186 Korsa cyklande
1187 1187 Korsa ridande
1188 1188 Järnvägsövergång
1189 1189 -----
1190 1190 Korsande hinder
1191 1191 Korsande gränser
1192 1192 Typ av övergångsställe
1193 1193 Brittiskt namn på övergångsställe
1194 1194 Korsande vattendrag/väg
1195 1195 Korsande vattendrag
1196 1196 Korsande sträckor
1197 1197 Ctrl för att slå ihop med närmaste nod.
1198 1198 Kök
1199 1199 Kultur
1200 1200 -----
1201 1201 Aktuellt urval
1202 1202 -----
1203 1203 -----
1204 1204 -----
1205 1205 -----
1206 1206 För närvarande är inte något område att hämta valt. Välj först ett sådant område.
1207 1207 Gardiner
1208 1208 -----
1209 1209 -----
1210 1210 Egen WMS-länk
1211 1211 Anpassa färger
1212 1212 Bestäm vad som skall finnas på verktygsraden.
1213 1213 -----
1214 1214 -----
1215 1215 Skärning
1216 1216 Cykelhinder
1217 1217 -----
1218 1218 Cykelbana
1219 1219 -----
1220 1220 -----
1221 1221 Cykliskt beroende mellan relationer:
1222 1222 Cykling
1223 1223 Cykliska beroenden
1224 1224 -----
1225 1225 -----
1226 1226 -----
1227 1227 +++++
1228 1228 -----
1229 1229 Damm
1230 1230 -----
1231 1231 Data-fel
1232 1232 Datalager {0}
1233 1233 -----
1234 1234 Datakällor och -typer
1235 1235 -----
1236 1236 Datavalidator
1237 1237 -----
1238 1238 -----
1239 1239 Databasen är nere för underhåll
1240 1240 -----
1241 1241 Datum
1242 1242 -----
1243 1243 -----
1244 1244 -----
1245 1245 -----
1246 1246 Kontokort
1247 1247 -----
1248 1248 Decimalgrader
1249 1249 -----
1250 1250 Minska zoomläge
1251 1251 Påbjuden ridväg
1252 1252 Cykelbana
1253 1253 Gångbana
1254 1254 Standard
1255 1255 Förval (automatiskt satt)
1256 1256 -----
1257 1257 -----
1258 1258 -----
1259 1259 Radera
1260 1260 Radera fil
1261 1261 -----
1262 1262 Borttagningsläge
1263 1263 -----
1264 1264 Ta bort sträckor som inte är del av en inre multipolygon
1265 1265 Bekräfta borttagning
1266 1266 -----
1267 1267 Ta bort dubblettsträcka
1268 1268 Ta bort filter.
1269 1269 Ta bort från relation
1270 1270 -----
1271 1271 Radera inkompletta medlemmar?
1272 1272 Radera lager utan att spara. Ej sparade ändringar går förlorade.
1273 1273 Ta bort nod {0}
1274 1274 Ta bort noder eller sträckor
1275 1275 -----
1276 1276 -----
1277 1277 Ta bort relation {0}
1278 1278 Radera relation
1279 1279 Ta bort relationer
1280 1280 Radera markerade objekt.
1281 1281 -----
1282 1282 Ta bort den valda nyckeln från alla objekt.
1283 1283 Radera de valda lagren.
1284 1284 Ta bort den valda relationen
1285 1285 Ta bort vald källa från listan.
1286 1286 -----
1287 1287 Ta bort onödiga noder från en sträcka.
1288 1288 Ta bort sträcka {0}
1289 1289 -----
1290 1290 Tog bort ''{0}''
1291 1291 -----
1292 1292 -----
1293 1293 -----
1294 1294 Borttagen nod {0} ingår i sträcka {1}
1295 1295 Borttagna eller flyttade objekt
1296 1296 Raderad relation {0} innehåller medlemmar
1297 1297 Borttagen sträcka {0} innehåller noder
1298 1298 -----
1299 1299 Samfund
1300 1300 Tandläkare
1301 1301 Varuhus
1302 1302 -----
1303 1303 Djup i meter
1304 1304 -----
1305 1305 Beskrivning
1306 1306 -----
1307 1307 Beskrivning: {0}
1308 1308 -----
1309 1309 -----
1310 1310 -----
1311 1311 Detaljeringsgrad
1312 1312 -----
1313 1313 Detaljer...
1314 1314 -----
1315 1315 -----
1316 1316 -----
1317 1317 -----
1318 1318 Diameter (mm)
1319 1319 Hittade inte något objekt med id {0} i det nuvarande datasettet
1320 1320 +++++
1321 1321 -----
1322 1322 -----
1323 1323 Svårighetsgrad
1324 1324 -----
1325 1325 -----
1326 1326 Riktning
1327 1327 Riktning (röd = väst, gul = norr, grön = öst, blå = syd)
1328 1328 -----
1329 1329 Avaktivera
1330 1330 Avaktivera insticksmodul
1331 1331 -----
1332 1332 Förkasta
1333 1333 -----
1334 1334 -----
1335 1335 -----
1336 1336 -----
1337 1337 Koppla bort nod från sträcka
1338 1338 Koppla loss noder från en sträcka de för närvarande tillhör
1339 1339 Receptutlämnande
1340 1340 +++++
1341 1341 Visa avancerade OAuth-parametrar
1342 1342 Visningsinställningar
1343 1343 Visa en rörlig ikon som representerar den punkt på det synkroniserade spåret där det ljud som spelas upp samtidigt spelades in.
1344 1344 Visa avancerad objektinformation om OSM-nod, -väg eller -relation
1345 1345 -----
1346 1346 Visa koordinater som
1347 1347 -----
1348 1348 -----
1349 1349 Visa historieinformation om OSM-väg, -nod eller -relation i webbläsaren.
1350 1350 Visa historik om sträckor, noder eller relationer i OSM
1351 1351 -----
1352 1352 Visa live-ljudspår.
1353 1353 Visa objektinformation om OSM-nod, -väg eller -relation i webbläsaren.
1354 1354 Visa ljudmenyn
1355 1355 Visa skärmen om programmet
1356 1356 Visa ändringsuppsättningens grundegenskaper
1357 1357 Visa historik för alla valda poster.
1358 1358 Visa historik för valt objekt
1359 1359 Visa de objekt som skapas, uppdateras eller tas bort av ändringsuppsättningen
1360 1360 Visa ändringsuppsättningens taggar
1361 1361 -----
1362 1362 Visar JOSM version och avslutar
1363 1363 Avstånd (km)
1364 1364 Avstånd:
1365 1365 Distribuera noder
1366 1366 Distribuera de valda noderna på jämna avstånd längs en linje.
1367 1367 -----
1368 1368 Järnväg utan trafik
1369 1369 Dike
1370 1370 -----
1371 1371 Verkställ inte ändringar
1372 1372 -----
1373 1373 Rita inte pilar om de inte befinner sig på åtminstone detta avstånd från senast ritade pil.
1374 1374 -----
1375 1375 Göm inte verktygsfält
1376 1376 Göm inte verktygsfält och meny
1377 1377 Kräv inte att man byter läge (arbetsflöde som i Potlatch)
1378 1378 Visa Ej igen (Kom ihåg mitt val)
1379 1379 -----
1380 1380 -----
1381 1381 Gör ingenting
1382 1382 -----
1383 1383 Vill du tillåta detta?
1384 1384 -----
1385 1385 Gör-det-själv-affär
1386 1386 Docka
1387 1387 Läkare
1388 1388 -----
1389 1389 Hundpark
1390 1390 Hundkapplöpning
1391 1391 Dubbel konflikt
1392 1392 -----
1393 1393 Hämta
1394 1394 Hämta alla barn
1395 1395 Ladda ner komprimerad OSM
1396 1396 Ladda ner komprimerad OSM-förändring
1397 1397 Hämta data
1398 1398 Ladda ner från GPS
1399 1399 -----
1400 1400 Hämta plats
1401 1401 Hämta medlemmar
1402 1402 Hämta OSM
1403 1403 Ladda ner OSM-förändring
1404 1404 Ladda ner OSM-länk
1405 1405 Ladda ner OSM-objekt efter ID.
1406 1406 Hämta insticksmodul
1407 1407 Hämta hem upprätade bilder från olika tjänsteleverantörer
1408 1408 Hämta valda barn
1409 1409 Hämta URL
1410 1410 Hämta alla barnrelationer (rekursivt)
1411 1411 Hämta alla ofullständiga medlemmar
1412 1412 Hämta hem alla medlemmar av de valda relationerna
1413 1413 Ladda ner och visa historik för de valda objekten
1414 1414 Hämtningsområdets storlek är ok, kommer troligen accepteras av servern.
1415 1415 Hämtningsområdet är alltför stort; kommer troligen avvisas av servern.
1416 1416 Hämta som ett nytt lager
1417 1417 Hämta hem innehållet i ändringsuppsättningar
1418 1418 Hämta ändringsuppsättningar
1419 1419 -----
1420 1420 Hämta innehåll
1421 1421 Hämta data
1422 1422 Hämta var och en som rå gps. Kan vara x1,y1,x2,y2 en URL som innehåller lat=y&lon=x&zoom=z eller ett filnamn
1423 1423 Hämta var och en. Kan vara x1,y1,x2,y2 en URL som innehåller lat=y&lon=x&zoom=z eller ett filnamn
1424 1424 Hämta allting inom:
1425 1425 Nedladdning klar
1426 1426 Hämta från OSM längs med detta spår
1427 1427 Ladda ner från OSM...
1428 1428 Hämta ofullständiga medlemmar
1429 1429 Hämta hem ofullständiga medlemmar av valda relationer
1430 1430 Hämta hem information om valda ändringsuppsättningar från OSM-servern
1431 1431 Hämta lista
1432 1432 Ladda ner kartdata från OSM-servern.
1433 1433 Hämta medlemmar
1434 1434 Hämta hem mina ändringsuppsättningar från OSM-servern (max 100 ändringsuppsättningar)
1435 1435 Hämta endast mina ändringsuppsättningar
1436 1436 Hämta hem i närheten av:
1437 1437 Hämta nu
1438 1438 Ladda ner objekt
1439 1439 Ladda ner objekt...
1440 1440 -----
1441 1441 Ladda ner objekt som refererar till ett av de markerade objekten
1442 1442 Ladda ner objekt till nytt laget
1443 1443 Hämta överordnade sträckor/relationer...
1444 1444 Hämtar lista över insticksmoduler...
1445 1445 Hämta hem insticksmoduler
1446 1446 -----
1447 1447 -----
1448 1448 Laddar ner referenser (föräldrarelationer)
1449 1449 Hämta relationer som refererar hit
1450 1450 Hämta relationsmedlemmar
1451 1451 Hämtar relationer
1452 1452 Hämta valda ofullständiga medlemmar
1453 1453 Hämta valda relationer
1454 1454 -----
1455 1455 Hämta överhoppade
1456 1456 Hämta hem området inom gränsvärdena
1457 1457 -----
1458 1458 Hämta hem ändringsuppsättningens innehåll
1459 1459 Hämta hem ändringsuppsättningens innehåll från OSM-servern
1460 1460 -----
1461 1461 Hämta hem innehållet i valda ämnesuppsättningar från servern.
1462 1462 Hämta hem listan över tillgängliga insticksmoduler
1463 1463 -----
1464 1464 -----
1465 1465 Hämta de rutor som syns
1466 1466 Hämta hem dina GPX-spår från openstreetmap.org
1467 1467 Hämtar {0} av {1} ({2} kvar)
1468 1468 Hämtade GPX-data
1469 1469 -----
1470 1470 Hämtare:
1471 1471 Laddar ner fil {0}: {1} bytes...
1472 1472 Hämtar GPS-data
1473 1473 Hämtar OSM-data...
1474 1474 Laddar ner insticksmodul {0}...
1475 1475 Hämtar "Dagens meddelande"
1476 1476 Hämtar hem innehållet i ändringsuppsättningar
1477 1477 Hämtar ändringsuppsättning {0} ...
1478 1478 Hämtar ändringsuppsättningar ...
1479 1479 Hämtar innehållet i ändringsuppsättning {0} ...
1480 1480 Hämtar data
1481 1481 Laddar ner fil
1482 1482 Hämtar från OSM-servern...
1483 1483 Hämtar historik...
1484 1484 Hämtar hem öppna ändringsuppsättningar...
1485 1485 Hämtar lista över insticksmoduler från ''{0}''
1486 1486 Hämtar punkter {0} till {1}...
1487 1487 Hämtar relationer som refererar hit ...
1488 1488 Hämtar sträckor som refererar hit ...
1489 1489 Hämtar relation {0}
1490 1490 Hämtar OSM-data längs en sträcka
1491 1491 Släplift
1492 1492 Dra ett vägsegment för att skapa en rektangel. Ctrl-drag för att flytta ett segment längst dess normal, Alt-drag för att skapa en ny rektangel, dubbelklicka för att lägga till en nod.
1493 1493 Dra spelhuvudet
1494 1494 Dra spelhuvudet och släpp i närheten av spår för att spela upp ljud därifrån; SKIFT-släpp för att synkronisera ljud vid den punkten.
1495 1495 Avlopp
1496 1496 Rita
1497 1497 Rita riktningspilar
1498 1498 -----
1499 1499 -----
1500 1500 Rita en rektangel av önskad storlek, och släpp sedan musknappen.
1501 1501 -----
1502 1502 Rita gränser för hämtade data
1503 1503 Rita riktningspilar för linjer, som förbinder GPS-punkter
1504 1504 Rita riktningsanvisningar för delsträckor.
1505 1505 Rita inaktiva lager i avvikande färg
1506 1506 Rita stora GPS-punkter
1507 1507 Rita större punkter för GPS-punkter.
1508 1508 Rita linjer mellan råa GPS-punkter
1509 1509 Rita linjer mellan råa gps-punkter.
1510 1510 Rita noder
1511 1511 Rita pilar vid enkelriktat
1512 1512 Rita enbart ytterkonturer på områden
1513 1513 Rita gummibandshjälplinjer
1514 1514 Rita ut segmentens ordningsnummer
1515 1515 Rita gränser för data hämtade från servern.
1516 1516 Rita riktningspilar med hjälp av tabelluppslagning istället för komplicerad matematik.
1517 1517 Rita de inaktiva datalagren i avvikande färg.
1518 1518 Rita ordningsnummer för alla delsträckor inom deras sträcka.
1519 1519 Rita virtuella noder i urvalsläge
1520 1520 Rita virtuella noder i urvalsläge för underlätta förändring av sträckor.
1521 1521 Linjetjocklek för GPX-linjer
1522 1522 Dricksvatten
1523 1523 -----
1524 1524 -----
1525 1525 Körskola
1526 1526 Kemtvätt
1527 1527 Duplicera
1528 1528 -----
1529 1529 Duplicera noder som används av flera olika sträckor.
1530 1530 Duplicera markeringen genom att kopiera och omedelbart klistra in.
1531 1531 Duplicera det här lagret
1532 1532 Dubbletter av noder
1533 1533 -----
1534 1534 Dubbletter av noder på sträckor
1535 1535 Dubblettsträckor
1536 1536 -----
1537 1537 Dynamiska knappar i sidomenyer
1538 1538 -----
1539 1539 E-mail
1540 1540 E10 (10% etanolblandning)
1541 1541 E85 (85% etanolblandning)
1542 1542 -----
1543 1543 -----
1544 1544 -----
1545 1545 -----
1546 1546 Varje nod måste sammanfoga exakt två vägsegment
1547 1547 -----
1548 1548 E-koordinat
1549 1549 Enkel hämtning längs med en lång kedja av sammanbundna sträckor
1550 1550 Redigera
1551 1551 -----
1552 1552 -----
1553 1553 -----
1554 1554 -----
1555 1555 -----
1556 1556 Editera filter.
1557 1557 Ändra latitud och longitud på en nod.
1558 1558 Redigera ny relation i lager "{0}"
1559 1559 -----
1560 1560 -----
1561 1561 -----
1562 1562 -----
1563 1563 -----
1564 1564 -----
1565 1565 -----
1566 1566 -----
1567 1567 -----
1568 1568 -----
1569 1569 -----
1570 1570 Redigera vald källa.
1571 1571 Redigera värdet av den valda nyckeln för alla objekt.
1572 1572 -----
1573 1573 Redigera: {0}
1574 1574 -----
1575 1575 -----
1576 1576 Undervisning
1577 1577 -----
1578 1578 Elektrifierad
1579 1579 Elektronik
1580 1580 Betalkort
1581 1581 Elektronik
1582 1582 Objekt av typ {0} stöds.
1583 1583 Höjd
1584 1584 -----
1585 1585 -----
1586 1586 -----
1587 1587 -----
1588 1588 E-postadress
1589 1589 Bank
1590 1590 Ambassad
1591 1591 -----
1592 1592 Nödtelefon
1593 1593 -----
1594 1594 Tomt dokument
1595 1595 -----
1596 1596 Tom roll funnen
1597 1597 Tomma sträckor
1598 1598 -----
1599 1599 -----
1600 1600 Aktivera fjärrkontroll
1601 1601 -----
1602 1602 Aktivera/avaktivera att vyn autocentreras på senaste ritade nod
1603 1603 Aktivera/avaktivera expertläge
1604 1604 Aktivera/avaktivera rendering som enbart wireframe
1605 1605 -----
1606 1606 Tillstyrk/avråd uppladdning
1607 1607 -----
1608 1608 Ange lat/lon för att gå direkt till plats.
1609 1609 -----
1610 1610 Ange URL att hämta:
1611 1611 -----
1612 1612 -----
1613 1613 Ange ett platsnamn att söka efter:
1614 1614 -----
1615 1615 -----
1616 1616 -----
1617 1617 -----
1618 1618 Ange avancerade OAuth-parametrar
1619 1619 Skriv in URL:n till datan du vill hämta
1620 1620 -----
1621 1621 -----
1622 1622 -----
1623 1623 -----
1624 1624 -----
1625 1625 Ange filnamn
1626 1626 -----
1627 1627 -----
1628 1628 Ange ID för det objekt som ska laddas ner
1629 1629 -----
1630 1630 -----
1631 1631 Ange sökuttryck
1632 1632 Ingång
1633 1633 -----
1634 1634 -----
1635 1635 -----
1636 1636 -----
1637 1637 Ridsport
1638 1638 -----
1639 1639 -----
1640 1640 Erotikaffär
1641 1641 Fel
1642 1642 -----
1643 1643 Fel vid hämtning
1644 1644 -----
1645 1645 -----
1646 1646 -----
1647 1647 -----
1648 1648 -----
1649 1649 -----
1650 1650 -----
1651 1651 Fel vid initiering av test {0}:\n {1}
1652 1652 Fel vid inläsning av lager
1653 1653 -----
1654 1654 -----
1655 1655 Fel i fil {0}
1656 1656 Fel vid tolkning {0}:
1657 1657 Fel vid uppspelning av ljud
1658 1658 Fel inträffade under läsning av bokmärket: %s
1659 1659 -----
1660 1660 Fel inträffade medan en backup skapades för borttaget lager: {0}
1661 1661 Fel vid export av {0}:\n{1}
1662 1662 Fel vid läsning av filer från folder {0}\n
1663 1663 Fel vid tolkning av förskjutning.\nFörväntat format: {0}
1664 1664 -----
1665 1665 Fel vid tolkning av daturm.\nAnvänd begärt format
1666 1666 Fel vid tolkning av tidszon.\nFörväntat format: {0}
1667 1667 Fel vid tolkning {0}
1668 1668 Fel
1669 1669 Fel under hämtning
1670 1670 +++++
1671 1671 -----
1672 1672 -----
1673 1673 -----
1674 1674 -----
1675 1675 -----
1676 1676 -----
1677 1677 Kör plattformens uppstarts-hook
1678 1678 -----
1679 1679 Avsluta
1680 1680 Avsluta JOSM
1681 1681 Avsluta JOSM och spara. Ej sparade ändringar laddas upp och/eller sparas.
1682 1682 Avsluta JOSM utan att spara. Ej sparade ändringar går förlorade.
1683 1683 Avsluta nu!
1684 1684 Avsluta programmet.
1685 1685 -----
1686 1686 Förväntade ett Ej tomt värde för parametern ''{0}'', fick ''{1}''
1687 1687 -----
1688 1688 -----
1689 1689 -----
1690 1690 Expertläge
1691 1691 Expertläge
1692 1692 Explicita sträckpunkter med tid uppskattad från position längs spåret.
1693 1693 Explicita sträckpunkter med giltiga tidsstämplar.
1694 1694 Exportera till GPX-fil
1695 1695 Exportera och spara
1696 1696 Exportalternativ
1697 1697 -----
1698 1698 -----
1699 1699 Exportera data till en GPX-fil
1700 1700 Exportera till GPX...
1701 1701 -----
1702 1702 Extraherar GPS-plats från EXIF
1703 1703 Dra ut
1704 1704 Dra ut sträcka
1705 1705 -----
1706 1706 -----
1707 1707 -----
1708 1708 FIXA
1709 1709 FIXME-taggar
1710 1710 Tyg
1711 1711 Faciliteter
1712 1712 -----
1713 1713 -----
1714 1714 -----
1715 1715 -----
1716 1716 -----
1717 1717 -----
1718 1718 -----
1719 1719 -----
1720 1720 -----
1721 1721 -----
1722 1722 -----
1723 1723 -----
1724 1724 -----
1725 1725 -----
1726 1726 -----
1727 1727 -----
1728 1728 -----
1729 1729 -----
1730 1730 -----
1731 1731 -----
1732 1732 -----
1733 1733 -----
1734 1734 -----
1735 1735 -----
1736 1736 Misslyckades med att ladda resursen ''{0}'', med felet {1}.
1737 1737 -----
1738 1738 -----
1739 1739 -----
1740 1740 -----
1741 1741 Misslyckades att öppna uppkoppling till API {0}
1742 1742 -----
1743 1743 -----
1744 1744 -----
1745 1745 -----
1746 1746 -----
1747 1747 -----
1748 1748 -----
1749 1749 -----
1750 1750 -----
1751 1751 -----
1752 1752 -----
1753 1753 -----
1754 1754 -----
1755 1755 -----
1756 1756 -----
1757 1757 -----
1758 1758 -----
1759 1759 -----
1760 1760 -----
1761 1761 -----
1762 1762 -----
1763 1763 -----
1764 1764 -----
1765 1765 -----
1766 1766 -----
1767 1767 -----
1768 1768 -----
1769 1769 -----
1770 1770 -----
1771 1771 -----
1772 1772 Jordbruksmark
1773 1773 Gårdsplan
1774 1774 Snabbmat
1775 1775 Snabb ritning (ser sämre ut)
1776 1776 -----
1777 1777 Multiplikator för snabbspolning framåt
1778 1778 -----
1779 1779 Faxnummer
1780 1780 -----
1781 1781 Avgift
1782 1782 Höglandshed
1783 1783 Stängsel
1784 1784 Färja
1785 1785 Färjelinje
1786 1786 Färjeterminal
1787 1787 -----
1788 1788 -----
1789 1789 Hämtar ett paket med sträckor från ''{0}''
1790 1790 -----
1791 1791 -----
1792 1792 Hämtar sträcka med id {0} från ''{1}''
1793 1793 Arkiv
1794 1794 -----
1795 1795 -----
1796 1796 Filnamn:
1797 1797 Filbackup
1798 1798 Filen existerar redan. Vill du skriva över?
1799 1799 -----
1800 1800 Filnamn:
1801 1801 Fil {0} existerar redan. Skriv över?
1802 1802 Filen {0} är fortfarande aktiv under namnet "{1}"
1803 1803 Arkiv: {0}
1804 1804 -----
1805 1805 -----
1806 1806 Filer av typen:
1807 1807 Filer av typen:
1808 1808 -----
1809 1809 +++++
1810 1810 -----
1811 1811 -----
1812 1812 Filtrera objekt och dölj/inaktivera dem.
1813 1813 Filtersträng:
1814 1814 -----
1815 1815 -----
1816 1816 Avsluta ritning.
1817 1817 Brandpost
1818 1818 Brandstation
1819 1819 Eldstad
1820 1820 Fiske
1821 1821 Rätta till
1822 1822 -----
1823 1823 -----
1824 1824 Korrigera taggkonflikter
1825 1825 -----
1826 1826 Rätta till det valda problemet
1827 1827 Fixa detta om möjligt.
1828 1828 -----
1829 1829 Rättar fel ...
1830 1830 Flaggstång
1831 1831 -----
1832 1832 +++++
1833 1833 -----
1834 1834 -----
1835 1835 -----
1836 1836 Följ
1837 1837 Följ linje
1838 1838 Följande problem hittade:
1839 1839 Mat
1840 1840 -----
1841 1841 Mat+Dryck
1842 1842 Fotgängare
1843 1843 -----
1844 1844 Visa enbart för valda objekt
1845 1845 Framtvinga utritning av linjer om importerad data inte innehöll någon linjeinformation.
1846 1846 -----
1847 1847 Vadställe
1848 1848 Kulturskog
1849 1849 Glöm objekten men ta inte bort dem på servern vid inskickning.
1850 1850 Tid framåt/bakåt (sekunder)
1851 1851 {0} sökträffar
1852 1852 Fontän
1853 1853 -----
1854 1854 Rambutik
1855 1855 -----
1856 1856 -----
1857 1857 -----
1858 1858 -----
1859 1859 -----
1860 1860 Frys
1861 1861 -----
1862 1862 -----
1863 1863 -----
1864 1864 -----
1865 1865 Från ...
1866 1866 -----
1867 1867 -----
1868 1868 Bränsle
1869 1869 Bensinstation
1870 1870 Bränslesorter
1871 1871 -----
1872 1872 Helskärmsvy
1873 1873 -----
1874 1874 Funktion
1875 1875 -----
1876 1876 Möbler
1877 1877 -----
1878 1878 -----
1879 1879 -----
1880 1880 GPS-punkter
1881 1881 -----
1882 1882 beskrivning av gps-spår
1883 1883 GPX-filer
1884 1884 GPX-filer
1885 1885 GPX-spåret saknar tidsinformation
1886 1886 -----
1887 1887 GPX-spår:
1888 1888 -----
1889 1889 +++++
1890 1890 -----
1891 1891 -----
1892 1892 -----
1893 1893 -----
1894 1894 Garage
1895 1895 Trädgård
1896 1896 Trädgårdscenter
1897 1897 -----
1898 1898 Gasklocka
1899 1899 Grind
1900 1900 Spårvidd (mm)
1901 1901 -----
1902 1902 -----
1903 1903 -----
1904 1904 -----
1905 1905 -----
1906 1906 -----
1907 1907 -----
1908 1908 -----
1909 1909 -----
1910 1910 -----
1911 1911 -----
1912 1912 Geografi
1913 1913 -----
1914 1914 -----
1915 1915 -----
1916 1916 -----
1917 1917 -----
1918 1918 Geotaggade bilder
1919 1919 -----
1920 1920 -----
1921 1921 -----
1922 1922 Väjningsplikt
1923 1923 Glaciär
1924 1924 Glas
1925 1925 -----
1926 1926 Gå tillbaks till Ladda Upp-dialogen
1927 1927 -----
1928 1928 Gå till OSM wiki för hjälp om taggen (F1)
1929 1929 -----
1930 1930 -----
1931 1931 -----
1932 1932 +++++
1933 1933 Golfbana
1934 1934 Gondol
1935 1935 -----
1936 1936 Gps-tid (läst från fotot ovan):
1937 1937 -----
1938 1938 Gräs
1939 1939 -----
1940 1940 Kyrkogård
1941 1941 -----
1942 1942 Grön:
1943 1943 Exploateringsområde
1944 1944 -----
1945 1945 -----
1946 1946 -----
1947 1947 Sand/gruslåda
1948 1948 -----
1949 1949 -----
1950 1950 Vågbrytare
1951 1951 -----
1952 1952 -----
1953 1953 -----
1954 1954 Pensionat
1955 1955 -----
1956 1956 +++++
1957 1957 -----
1958 1958 Gymnastik
1959 1959 -----
1960 1960 -----
1961 1961 -----
1962 1962 -----
1963 1963 -----
1964 1964 -----
1965 1965 -----
1966 1966 Hårfrisör
1967 1967 -----
1968 1968 -----
1969 1969 Småort
1970 1970 Taggtrådsgrind
1971 1971 -----
1972 1972 +++++
1973 1973 Järnvaror
1974 1974 -----
1975 1975 Har uppvärmning?
1976 1976 Har nyckeln ''created_by'' eller ''converted_by''
1977 1977 Har nyckeln ''note'', ''comment'' eller ''description''
1978 1978 Har nyckeln ''source''
1979 1979 Har nyckeln ''watch''
1980 1980 Har taggar som innehåller ''fixme'' eller ''FIXME''
1981 1981 Hälsovård
1982 1982 Hörapparater
1983 1983 Hed
1984 1984 Tung lastbil
1985 1985 Häck
1986 1986 Höjd
1987 1987 Höjd (meter)
1988 1988 -----
1989 1989 Helikopterplatta
1990 1990 Hjälp
1991 1991 Hjälp: {0}
1992 1992 -----
1993 1993 Halvklot
1994 1994 Dölj
1995 1995 -----
1996 1996 Dölj filter
1997 1997 -----
1998 1998 Dölj denna knapp
1999 1999 Dölj detta meddelande och visa det aldrig igen
2000 2000 Döljer filter
2001 2001 +++++
2002 2002 -----
2003 2003 -----
2004 2004 -----
2005 2005 -----
2006 2006 Dubblettnoder för väg
2007 2007 -----
2008 2008 -----
2009 2009 Typ av väg
2010 2010 Vägar
2011 2011 -----
2012 2012 -----
2013 2013 Vandringsled
2014 2014 -----
2015 2015 Hinduistiskt tempel
2016 2016 Historiska platser
2017 2017 -----
2018 2018 Historik
2019 2019 Historik (webb)
2020 2020 -----
2021 2021 -----
2022 2022 Historik för sträcka {0}
2023 2023 -----
2024 2024 -----
2025 2025 Ishockey
2026 2026 Tryck ner Ctrl för att toggla "snäppning"
2027 2027 -----
2028 2028 Hemsida
2029 2029 Häst
2030 2030 Hästkapplöpning
2031 2031 -----
2032 2032 Sjukhus
2033 2033 -----
2034 2034 Vandrarhem
2035 2035 Hotell
2036 2036 Husnamn
2037 2037 Husnummer
2038 2038 -----
2039 2039 -----
2040 2040 -----
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 -----
2044 2044 -----
2045 2045 Jakttorn
2046 2046 -----
2047 2047 -----
2048 2048 Jag är i följande tidzon:
2049 2049 +++++
2050 2050 +++++
2051 2051 -----
2052 2052 ID över noll förväntad; Fick {0}
2053 2053 -----
2054 2054 -----
2055 2055 -----
2056 2056 +++++
2057 2057 IO-fel
2058 2058 In/Ut-fel
2059 2059 -----
2060 2060 -----
2061 2061 -----
2062 2062 -----
2063 2063 -----
2064 2064 Om angivet så återställ konfigurationen istället för att läsa in den.
2065 2065 Ignorera
2066 2066 Ignorera det valda problemet nästa gång.
2067 2067 Ignorera dem, lämna relation som den är
2068 2068 Strunta i detta och slå ihop ändå
2069 2069 Strunta i detta tips och skicka in i alla fall
2070 2070 -----
2071 2071 -----
2072 2072 Ignorera hela gruppen eller enstaka poster?
2073 2073 -----
2074 2074 Ignorerar poster
2075 2075 Ignorerar fel då nerladdning har avbrutits. Fel var: {0}
2076 2076 -----
2077 2077 Hoppar över felaktig URL: "{0}"
2078 2078 Ignorerar ogiltig fil-URL: "{0}"
2079 2079 -----
2080 2080 Ignorerar {0} noder med null-koordinater
2081 2081 Ogiltig Data
2082 2082 -----
2083 2083 -----
2084 2084 -----
2085 2085 -----
2086 2086 -----
2087 2087 -----
2088 2088 Ogiltig filstruktur. Hittade nod, sträcka eller relation utanför ''create'', ''modify'' eller ''delete''.
2089 2089 -----
2090 2090 -----
2091 2091 Ogiltigt uttryck ''{0}''
2092 2092 Ogiltigt latitud-värde ''{0}''
2093 2093 -----
2094 2094 -----
2095 2095 Ogiltigt longitud-värde ''{0}''
2096 2096 -----
2097 2097 -----
2098 2098 -----
2099 2099 Ogiltigt objekt med id=0
2100 2100 -----
2101 2101 Ogiltigt reguljärt uttryck ''{0}''
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 -----
2107 2107 -----
2108 2108 -----
2109 2109 -----
2110 2110 -----
2111 2111 -----
2112 2112 -----
2113 2113 -----
2114 2114 -----
2115 2115 -----
2116 2116 Bild
2117 2117 Bilder
2118 2118 -----
2119 2119 -----
2120 2120 Bilder
2121 2121 -----
2122 2122 -----
2123 2123 -----
2124 2124 -----
2125 2125 -----
2126 2126 Bildförskjutning
2127 2127 -----
2128 2128 Bildkällor
2129 2129 Bild: {0}
2130 2130 -----
2131 2131 -----
2132 2132 Imperisk
2133 2133 -----
2134 2134 Importera ljud
2135 2135 -----
2136 2136 Importerar PDF-fil och konvertera till sträckor.
2137 2137 Importera data från URL
2138 2138 Importera bilder
2139 2139 -----
2140 2140 -----
2141 2141 -----
2142 2142 -----
2143 2143 -----
2144 2144 Förbättra vägnoggrannhet
2145 2145 Läge för att förbättra vägnoggrannhet
2146 2146 I bakgrunden
2147 2147 I ändringsuppsättning:
2148 2148 -----
2149 2149 -----
2150 2150 Lutning
2151 2151 -----
2152 2152 -----
2153 2153 Inkludera en nod i de nya växsegmenten
2154 2154 Ofullständig <roll>-specifikation med ref=0
2155 2155 -----
2156 2156 -----
2157 2157 Felaktigt antal parametrar
2158 2158 -----
2159 2159 -----
2160 2160 -----
2161 2161 Öka zoomläge
2162 2162 Oberoende
2163 2163 -----
2164 2164 Industriområde
2165 2165 -----
2166 2166 Information
2167 2167 +++++
2168 2168 Informationstavla
2169 2169 Turistbyrå
2170 2170 Informationsterminal
2171 2171 Information om lager
2172 2172 Varningsinformation, förvänta dig många felaktiga inmatningar.
2173 2173 Initierar
2174 2174 Initialiserar OSM-API
2175 2175 -----
2176 2176 Initialiserar kartstilar
2177 2177 -----
2178 2178 -----
2179 2179 Initialiserar förinställningar
2180 2180 -----
2181 2181 Initialiserar validerare
2182 2182 Initialiserar sträckor som skall uppdateras ...
2183 2183 Installering plugins
2184 2184 Installerar uppdaterade insticksmoduler
2185 2185 -----
2186 2186 Internt Serverfel
2187 2187 -----
2188 2188 -----
2189 2189 -----
2190 2190 Internetåtkomst
2191 2191 Internetåtkomst, avgift
2192 2192 -----
2193 2193 -----
2194 2194 -----
2195 2195 -----
2196 2196 -----
2197 2197 -----
2198 2198 -----
2199 2199 Ogiltigt dataset
2200 2200 Ogiltigt datum
2201 2201 -----
2202 2202 -----
2203 2203 Ogiltig förskjutning
2204 2204 -----
2205 2205 -----
2206 2206 -----
2207 2207 Ogiltig egenskapsnyckel
2208 2208 Ogiltigt sökuttryck
2209 2209 Ogiltig URL
2210 2210 Ogiltig rättstavningsrad: {0}
2211 2211 Ogiltig taggkontrollsrad - {0}: {1}
2212 2212 Ogiltig tidszon
2213 2213 Ogiltigt användar-ID
2214 2214 Ogiltigt användarnamn
2215 2215 Ogiltigt värde {0} för parameter ''has_arg''
2216 2216 Egenskapsnyckel innehåller ogiltigt blanksteg
2217 2217 -----
2218 2218 -----
2219 2219 -----
2220 2220 -----
2221 2221 -----
2222 2222 Ö
2223 2223 Holme
2224 2224 -----
2225 2225 Det verkar som att JOSM kraschade förra gången. Vill du återställa data?
2226 2226 -----
2227 2227 -----
2228 2228 -----
2229 2229 -----
2230 2230 -----
2231 2231 -----
2232 2232 -----
2233 2233 -----
2234 2234 -----
2235 2235 -----
2236 2236 -----
2237 2237 -----
2238 2238 -----
2239 2239 JOSM-version {0} krävs för insticksmodul {1}.
2240 2240 -----
2241 2241 -----
2242 2242 -----
2243 2243 JPEG-bilder (*.jpg)
2244 2244 Java OpenStreetMap-redigeraren
2245 2245 Javaversion {0}
2246 2246 Guldsmed
2247 2247 Ytsammanslagningsfunktion
2248 2248 Förena nod och linje
2249 2249 Anslut nod till sträcka
2250 2250 Bekräftelse av ytsammanslagning
2251 2251 Förena överlappande ytor
2252 2252 Slog ihop ytor som låg ovanpå varandra
2253 2253 Förena ytor som överlappar varandra
2254 2254 Gå till plats
2255 2255 Gå direkt dit
2256 2256 Gå direkt till plats
2257 2257 -----
2258 2258 -----
2259 2259 Korsning
2260 2260 -----
2261 2261 -----
2262 2262 -----
2263 2263 -----
2264 2264 -----
2265 2265 -----
2266 2266 -----
2267 2267 -----
2268 2268 -----
2269 2269 -----
2270 2270 Behåll mina koordinater
2271 2271 -----
2272 2272 Behåll plugin
2273 2273 -----
2274 2274 -----
2275 2275 Behåll deras koordinater
2276 2276 -----
2277 2277 -----
2278 2278 -----
2279 2279 Nyckel
2280 2280 Nyckeln ''{0}'' är ogiltig.
2281 2281 Nyckeln ''{0}'' finns Ej bland förinställda mallar.
2282 2282 Nyckelfältet (key) kan inte vara tomt när värde har angetts. Exempel på användning: key=värde
2283 2283 -----
2284 2284 Tangent:
2285 2285 -----
2286 2286 Kortkommandon
2287 2287 Nyckelord
2288 2288 Barndaghem
2289 2289 +++++
2290 2290 Manshål
2291 2291 Kök
2292 2292 -----
2293 2293 -----
2294 2294 Sätt etikett på markörer för ljud (och bild och webb).
2295 2295 -----
2296 2296 Lambert 4 Zones (Frankrike)
2297 2297 -----
2298 2298 -----
2299 2299 Lambert CC9 Zone (Frankrike)
2300 2300 -----
2301 2301 Lambertzon (Estland)
2302 2302 +++++
2303 2303 Markanvändning
2304 2304 Deponi
2305 2305 -----
2306 2306 -----
2307 2307 -----
2308 2308 Filer
2309 2309 Språk
2310 2310 Lasso-läge
2311 2311 Lasso läge: välj objekt i ett område genom att rita på frihand
2312 2312 Senast ändrad {0}
2313 2313 -----
2314 2314 -----
2315 2315 Senaste uppdatering av insticksmoduler var för mer än {0} dagar sedan.
2316 2316 -----
2317 2317 -----
2318 2318 Latitud
2319 2319 Latitud:
2320 2320 -----
2321 2321 -----
2322 2322 Starta webbläsare med information om ändringsuppsättningen
2323 2323 -----
2324 2324 Starta webbläsare med wiki-hjälpen för det valda objektet
2325 2325 Öppna i maximerat läge
2326 2326 Öppna dialogen för att söka i ändringsuppsättningar
2327 2327 -----
2328 2328 -----
2329 2329 Tvätteri
2330 2330 -----
2331 2331 Lager
2332 2332 -----
2333 2333 Lager ''{0}'' har ändringar vilka inte rekommenderas att laddas upp.
2334 2334 -----
2335 2335 Lager ''{0}'' har ändringar som bör laddas upp till server.
2336 2336 Lager ''{0}'' har inga ändringar att spara.
2337 2337 Lager ''{0}'' har inga ändringar att ladda upp
2338 2338 -----
2339 2339 -----
2340 2340 -----
2341 2341 Namn på lager och filsökväg
2342 2342 -----
2343 2343 -----
2344 2344 lagret finns inte i listan.
2345 2345 Lager: {0}
2346 2346 Lager
2347 2347 Inledningstid (sekunder)
2348 2348 Nöje
2349 2349 -----
2350 2350 Längd (meter)
2351 2351 Längd i meter
2352 2352 Längden på värdet för taggen ''{0}'' på objekt {1} överskrider tillåten längd {2}. Värdets längd är {3}
2353 2353 -----
2354 2354 Plankorsning
2355 2355 Bibliotek
2356 2356 Licens
2357 2357 -----
2358 2358 Bom
2359 2359 Varubil
2360 2360 Snabbspårväg
2361 2361 Fyrtorn
2362 2362 -----
2363 2363 -----
2364 2364 -----
2365 2365 -----
2366 2366 Länk till OSM datafil på lokal disk.
2367 2367 -----
2368 2368 -----
2369 2369 -----
2370 2370 -----
2371 2371 -----
2372 2372 -----
2373 2373 -----
2374 2374 Lista över nyligen öppnade filer
2375 2375 Belyst
2376 2376 Gårdsgata
2377 2377 -----
2378 2378 Hämta alla rutor
2379 2379 Ladda session
2380 2380 Hämta ruta
2381 2381 Ladda session från fil.
2382 2382 Ladda data från API
2383 2383 Ladda historik
2384 2384 -----
2385 2385 -----
2386 2386 -----
2387 2387 -----
2388 2388 -----
2389 2389 Hämtar tidiga insticksmoduler
2390 2390 Laddar historik för nod {0}
2391 2391 Laddar historik för relation {0}
2392 2392 Inläsningshistorik för sträcka {0}
2393 2393 Laddar inställningar för ortofoto
2394 2394 -----
2395 2395 -----
2396 2396 Hämtar insticksmoduler
2397 2397 Läser in insticksmoduler
2398 2398 -----
2399 2399 -----
2400 2400 Laddar session ''{0}''
2401 2401 -----
2402 2402 Hämtar {0}
2403 2403 -----
2404 2404 Lokala filer
2405 2405 -----
2406 2406 Plats
2407 2407 -----
2408 2408 Plats
2409 2409 Lås
2410 2410 Slussport
2411 2411 -----
2412 2412 -----
2413 2413 -----
2414 2414 -----
2415 2415 Longitud
2416 2416 Longitud:
2417 2417 -----
2418 2418 Utseende och känsla
2419 2419 -----
2420 2420 Utsiktstorn
2421 2421 Söker efter bilder
2422 2422 Letar efter noder och sträckor som har texten FIXME i något egenskapsvärde.
2423 2423 -----
2424 2424 -----
2425 2425 -----
2426 2426 -----
2427 2427 -----
2428 2428 -----
2429 2429 -----
2430 2430 Huvuddatasetet inkluderar ej noden {0}
2431 2431 Skapa ljudmarkör vid spelhuvud
2432 2432 Skapa parallella kopior av vägar
2433 2433 Skapa paralell väg fel
2434 2434 -----
2435 2435 -----
2436 2436 -----
2437 2437 Gör ett par valda delsträckor parallella genom att vrida en av dem runt en vald pivåpunkt.
2438 2438 -----
2439 2439 -----
2440 2440 Galleria
2441 2441 Byggnadsverk
2442 2442 -----
2443 2443 -----
2444 2444 -----
2445 2445 -----
2446 2446 Konfigurera en HTTP-proxy manuellt
2447 2447 Karta
2448 2448 Färgscheman karta
2449 2449 Kartprojektion
2450 2450 Kartinställningar
2451 2451 -----
2452 2452 -----
2453 2453 -----
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 Karta: {0}
2457 2457 -----
2458 2458 -----
2459 2459 -----
2460 2460 -----
2461 2461 Småbåtshamn
2462 2462 -----
2463 2463 Markörer från namngivna punkter
2464 2464 Markörer från {0}
2465 2465 Marknad
2466 2466 -----
2467 2467 -----
2468 2468 -----
2469 2469 Matchning av fotografier mot spår misslyckades
2470 2470 +++++
2471 2471 Max axellast (ton)
2472 2472 Max höjd (meter)
2473 2473 -----
2474 2474 -----
2475 2475 Max längd (meter)
2476 2476 -----
2477 2477 Största tillåtna hastighet (km/h)
2478 2478 -----
2479 2479 Största tillåtna vikt (ton)
2480 2480 -----
2481 2481 Max bredd (meter)
2482 2482 -----
2483 2483 Största tillåtna område per begäran:
2484 2484 Maximal linjelängd (i meter). Ange ''-1'' för att rita alla linjer oavsett längd.
2485 2485 Maximal linjelängd (i meter). Ange ''-1'' för att rita alla linjer oavsett längd.
2486 2486 Maxlängd (meter)
2487 2487 Maxlängd för lokala filer (meter)
2488 2488 Äng
2489 2489 Medlem av
2490 2490 -----
2491 2491 -----
2492 2492 Medlemmar
2493 2493 -----
2494 2494 Medlemmar(fixade)
2495 2495 Medlemmar(med konflikter)
2496 2496 Minnesmärke
2497 2497 Menynamn
2498 2498 Menynamn (Förval)
2499 2499 Meny: {0}
2500 2500 +++++
2501 2501 Sammanfoga
2502 2502 Slå ihop noder
2503 2503 Sammanfoga lagren
2504 2504 Slå ihop noder med den äldsta.
2505 2505 -----
2506 2506 Sammanfoga markeringen
2507 2507 Sammafoga det nuvarande lagret med ett annat
2508 2508 Slå ihop valda objekt till ett annat lager
2509 2509 -----
2510 2510 -----
2511 2511 Sammanslagen nodlista fastställd. Inga olösta konflikter i denna sträckas nodlista
2512 2512 -----
2513 2513 -----
2514 2514 -----
2515 2515 -----
2516 2516 -----
2517 2517 -----
2518 2518 Slå ihop lager med olika upppladdningsprinciper
2519 2519 Ihopslagning av för många objekt med olika uppladdningsprinciper
2520 2520 -----
2521 2521 Dagens meddelande är inte tillgängligt
2522 2522 Metod
2523 2523 Metriskt (SI)
2524 2524 Mikrobryggeri
2525 2525 -----
2526 2526 Militärt område
2527 2527 -----
2528 2528 -----
2529 2529 Minsta tillåtna hastighet (km/h)
2530 2530 -----
2531 2531 Gruvschakt
2532 2532 Minirondell
2533 2533 Minigolf
2534 2534 -----
2535 2535 Minimiavstånd (pixlar)
2536 2536 Minuter: {0}
2537 2537 Spegel
2538 2538 Spegla markerade noder och sträckor.
2539 2539 -----
2540 2540 -----
2541 2541 -----
2542 2542 -----
2543 2543 -----
2544 2544 -----
2545 2545 -----
2546 2546 Obligatoriskt attribut ''{0}'' på <nd> för sträcka {1} saknas.
2547 2547 -----
2548 2548 -----
2549 2549 -----
2550 2550 -----
2551 2551 Sammanslagningsmål för sträcka med id {0} saknas
2552 2552 -----
2553 2553 -----
2554 2554 Parameter saknar för NOT
2555 2555 Parameter saknas för OR
2556 2556 -----
2557 2557 Saknad typ av övergångsställe
2558 2558 -----
2559 2559 -----
2560 2560 -----
2561 2561 -----
2562 2562 -----
2563 2563 -----
2564 2564 -----
2565 2565 -----
2566 2566 -----
2567 2567 -----
2568 2568 -----
2569 2569 -----
2570 2570 Mån-Fre 22:00-05:00
2571 2571 -----
2572 2572 -----
2573 2573 Mobiltelefoni
2574 2574 Läge: Rita vinkellänkning
2575 2575 Läge: {0}
2576 2576 Modellflygfält
2577 2577 Arbeta utan lägen (Potlatch-stil)
2578 2578 -----
2579 2579 Ändrade tidpunkter (tidsstämplar) från ljudfiler.
2580 2580 -----
2581 2581 Växlingskontor
2582 2582 -----
2583 2583 -----
2584 2584 +++++
2585 2585 +++++
2586 2586 -----
2587 2587 Mer information om denna funktion
2588 2588 Mer än en sträcka med rollen "från" (from) hittades
2589 2589 Mer än en sträcka med rollen "till" (to) hittades
2590 2590 -----
2591 2591 Fler verktyg
2592 2592 -----
2593 2593 Moské
2594 2594 Motell
2595 2595 +++++
2596 2596 Motorfordon
2597 2597 Bil
2598 2598 Motorcykel
2599 2599 MC-handlare
2600 2600 -----
2601 2601 -----
2602 2602 Motorväg
2603 2603 Motorvägskorsning
2604 2604 Motorvägslänk
2605 2605 Bergspass
2606 2606 -----
2607 2607 -----
2608 2608 Flytta nod
2609 2609 Flytta ett segment längs dess normal och släpp sedan musknappen.
2610 2610 -----
2611 2611 Flytta nedåt
2612 2612 Flytta ner valda element en position.
2613 2613 Flytta element
2614 2614 Flytta filter ner.
2615 2615 Flytta filter upp.
2616 2616 Flytta vänster
2617 2617 Flytta noder så att alla vinklar är 90 eller 180 grader.
2618 2618 Flytta objekt genom att dra; Skift för att lägga till i urvalet (Ctrl för att växla); Skift-Ctrl för att rotera urvalet; Alt-Ctrl för att skala urvalet eller byta urval
2619 2619 Flytta objekt {0}
2620 2620 Flytta höger
2621 2621 Flytta vald medlem/valda medlemmar nedåt
2622 2622 Flytta vald medlem/valda medlemmar uppåt
2623 2623 -----
2624 2624 -----
2625 2625 Flytta det valda lagret en rad ner.
2626 2626 Flytta det valda lagret en rad upp.
2627 2627 Flytta de valda noderna in i en linje
2628 2628 Flytta de valda noderna in i en cirkel
2629 2629 Flytta
2630 2630 Flytta uppåt
2631 2631 -----
2632 2632 Flytta {0}
2633 2633 Flytta objekt {0}
2634 2634 Lera
2635 2635 Flera
2636 2636 -----
2637 2637 -----
2638 2638 -----
2639 2639 -----
2640 2640 +++++
2641 2641 Inre sträcka av multipolygon är ytterst
2642 2642 Multipolygonen är inte stängd
2643 2643 +++++
2644 2644 Musikaffär
2645 2645 Mina ändringsuppsättningar
2646 2646 -----
2647 2647 Min version
2648 2648 Min version (lokalt dataset)
2649 2649 Min version med sammanfogad
2650 2650 Min version med deras
2651 2651 -----
2652 2652 -----
2653 2653 -----
2654 2654 -----
2655 2655 -----
2656 2656 Import från NMEA misslyckades!
2657 2657 -----
2658 2658 NMEA-0183-filer
2659 2659 -----
2660 2660 Namn
2661 2661 -----
2662 2662 Platsens namn
2663 2663 -----
2664 2664 Användarnamn
2665 2665 -----
2666 2666 Namn: {0}
2667 2667 Namngivna spårpunkter från {0}
2668 2668 Namngivna spårpunkter.
2669 2669 -----
2670 2670 Smalspår
2671 2671 Nationell
2672 2672 -----
2673 2673 Nationalpark
2674 2674 -----
2675 2675 Natur
2676 2676 Naturreservat
2677 2677 -----
2678 2678 Grannskap
2679 2679 -----
2680 2680 -----
2681 2681 Nätverksundantag
2682 2682 Uppdatera aldrig
2683 2683 Ny
2684 2684 -----
2685 2685 -----
2686 2686 -----
2687 2687 Nytt lager
2688 2688 Ny Relation
2689 2689 Ny nyckel
2690 2690 Ny offset
2691 2691 -----
2692 2692 -----
2693 2693 Ny roll
2694 2694 -----
2695 2695 -----
2696 2696 Nytt värde
2697 2697 -----
2698 2698 -----
2699 2699 Nästa
2700 2700 -----
2701 2701 -----
2702 2702 Nattklubb
2703 2703 -----
2704 2704 Hittade ingen exportör! Sparede ingenting.
2705 2705 Det finns inte något GPX-spår i lagret att knyta ljudet till.
2706 2706 Inget kortkommando
2707 2707 Ingen sträcka med rollen "från" (from) hittades
2708 2708 Ingen sträcka med rollen "till" (to) hittades
2709 2709 Ingen sträcka eller nod med rollen "via" hittades
2710 2710 Inget område valt än
2711 2711 -----
2712 2712 Det finns inte några ändringar att skicka in.
2713 2713 -----
2714 2714 Inga konflikter att lösa
2715 2715 Det finns inte några konflikter att zooma till
2716 2716 Ingen datauppsättning kunde hittas
2717 2717 Ingen data hittad i lager ''{0}''.
2718 2718 Ingen data hittad i fil ''{0}''.
2719 2719 -----
2720 2720 Ingen data fanns i detta område.
2721 2721 Ingen data har lästs in.
2722 2722 Inget datum
2723 2723 -----
2724 2724 Återvändsgränd
2725 2725 Ingen exportör för detta lager
2726 2726 -----
2727 2727 -----
2728 2728 Ingen bild
2729 2729 Inga bilder hittades.
2730 2730 -----
2731 2731 -----
2732 2732 Inget överlapp funnet. Ingenting har ändrats.
2733 2733 Inga sökträffar för ''{0}''
2734 2734 -----
2735 2735 Inga öppna ändringsuppsättningar
2736 2736 Multipolygon utan angiven yttre sträcka
2737 2737 -----
2738 2738 Inga väntande taggkonflikter finns att lösa
2739 2739 -----
2740 2740 Hittade inga problem
2741 2741 Ingen proxy
2742 2742 Inget GPX-spår har valts
2743 2743 Ingen stil för multipolygonen
2744 2744 Ingen stil i multipolygon relationen
2745 2745 Inga etiketter
2746 2746 Inga mållager
2747 2747 -----
2748 2748 -----
2749 2749 -----
2750 2750 Ingen giltig WMS-URL eller ID
2751 2751 Inga valideringsfel
2752 2752 -----
2753 2753 -----
2754 2754 Nej, förkasta ändringarna och stäng
2755 2755 -----
2756 2756 -----
2757 2757 -----
2758 2758 Nod {0}
2759 2759 -----
2760 2760 Nod: Anslutning
2761 2761 Nod: Standard
2762 2762 Nod: Taggad
2763 2763 Noder
2764 2764 Noder på samma position
2765 2765 -----
2766 2766 -----
2767 2767 Noder(fixade)
2768 2768 Noder(med konflikter)
2769 2769 -----
2770 2770 Multipolygon innehåller annat än sträckor
2771 2771 -----
2772 2772 Inget
2773 2773 Ingen av dessa noder hänger ihop med någonting annat.
2774 2774 Ingen av noderna på denna sträcka är knuten till något annat.
2775 2775 -----
2776 2776 Nord
2777 2777 N-koordinat
2778 2778 Ej Funnen
2779 2779 -----
2780 2780 -----
2781 2781 Ej i cachen
2782 2782 Anteckning
2783 2783 Observera att förfrågningar om changeset för närvarande alltid skickas till ''{0}'', oavsett vilken host, port eller URL-sökväg som anges nedan.
2784 2784 Obs: GPL är inte kompatibelt med OSM-licensen. Skicka inte in spår under GPL-licens.
2785 2785 OBS: Om en sträcka är vald, så kommer denna sträcka att få nya kopior av de frigjorda\nnoderna och dessa nya noder kommer att vara valda. Annars så kommer alla sträckor att\nfå sina egna kopior och alla noder kommer att vara valda.
2786 2786 Sedlar
2787 2787 Ingenting
2788 2788 Urvalet utökades inte genom att söka efter ''{0}''
2789 2789 Inget funnet i markeringen vid sökande efter "{0}"
2790 2790 Urvalet begränsades inte genom att söka efter ''{0}''
2791 2791 Det finns inte något valt att zooma till
2792 2792 Inget markerat!
2793 2793 Det finns inte något att exportera. Skaffa lite data först.
2794 2794 -----
2795 2795 Det finns inte någonting att skicka in. Skaffa lite data först.
2796 2796 -----
2797 2797 -----
2798 2798 -----
2799 2799 Nummer
2800 2800 -----
2801 2801 -----
2802 2802 -----
2803 2803 -----
2804 2804 Antal personer per gondol
2805 2805 Antal personer per stol
2806 2806 Antal personer per gondol
2807 2807 -----
2808 2808 Antal personer per timme
2809 2809 Antal platser
2810 2810 -----
2811 2811 -----
2812 2812 -----
2813 2813 Numreringsschema
2814 2814 -----
2815 2815 Vårdhem
2816 2816 -----
2817 2817 +++++
2818 2818 -----
2819 2819 -----
2820 2820 -----
2821 2821 -----
2822 2822 -----
2823 2823 -----
2824 2824 -----
2825 2825 -----
2826 2826 -----
2827 2827 -----
2828 2828 -----
2829 2829 -----
2830 2830 OSM-data
2831 2831 OSM-lösenord
2832 2832 OSM serverfiler
2833 2833 -----
2834 2834 -----
2835 2835 -----
2836 2836 OSM server URL:
2837 2837 -----
2838 2838 -----
2839 2839 -----
2840 2840 -----
2841 2841 -----
2842 2842 Objekt
2843 2843 -----
2844 2844 Objekt ''{0}'' är redan raderat. Hoppar över objektet i uppladdningen.
2845 2845 Objekt-ID:
2846 2846 -----
2847 2847 -----
2848 2848 -----
2849 2849 Objekttyp
2850 2850 -----
2851 2851 -----
2852 2852 -----
2853 2853 Nya objekt:
2854 2854 Borttagna objekt:
2855 2855 Ändrade objekt:
2856 2856 100 oktan
2857 2857 80 oktan
2858 2858 91 oktan
2859 2859 92 oktan
2860 2860 95 oktan
2861 2861 98 oktan
2862 2862 -----
2863 2863 Bokmärke för förskjutningen finns redan. Skriv över?
2864 2864 -----
2865 2865 Förskjutning:
2866 2866 +++++
2867 2867 +++++
2868 2868 Gammal nyckel
2869 2869 -----
2870 2870 -----
2871 2871 Gammal roll
2872 2872 Gammalt värde
2873 2873 -----
2874 2874 På begäran
2875 2875 Vid inskickning
2876 2876 -----
2877 2877 Enkelriktat
2878 2878 Ennodssträckor
2879 2879 -----
2880 2880 En av de valda sträckorna är inte sluten, och kan därför inte anslutas.
2881 2881 -----
2882 2882 Enkelriktat
2883 2883 -----
2884 2884 -----
2885 2885 -----
2886 2886 -----
2887 2887 -----
2888 2888 -----
2889 2889 -----
2890 2890 -----
2891 2891 -----
2892 2892 Enbart på en sträckas huvud.
2893 2893 -----
2894 2894 -----
2895 2895 -----
2896 2896 Öppna plats...
2897 2897 Öppna OSM-fil
2898 2898 -----
2899 2899 Öppna senaste
2900 2900 Öppna en fil (Vilken filtyp som helst som kan öppnas med Arkiv → Öppna)
2901 2901 Öppna en fil.
2902 2902 -----
2903 2903 Öppnar en lista över alla kommandon (ånger-buffer)
2904 2904 Öppna en lista av alla inlästa lager.
2905 2905 Öppna en lista över alla relationer
2906 2906 Öppna en lista över de som arbetar med de valda objekten.
2907 2907 Öppna en sammanfogningsdialog med alla de valda posterna från listan ovan.
2908 2908 -----
2909 2909 Öppna en inställningsdialogruta för globala inställningar.
2910 2910 Öppna en urvalslista
2911 2911 Öppna en webbsida för varje vald ändringsuppsättning
2912 2912 Öppna en URL.
2913 2913 -----
2914 2914 Öppna ett annat foto
2915 2915 Öppna ett annat foto
2916 2916 -----
2917 2917 -----
2918 2918 Öppna fil
2919 2919 Öppna lokala filer
2920 2920 -----
2921 2921 -----
2922 2922 -----
2923 2923 -----
2924 2924 -----
2925 2925 Öppna session
2926 2926 -----
2927 2927 Öppna listan över ändringsuppsättningar i nuvarande lager.
2928 2928 Öppna valideringslistan
2929 2929 Öppna denna dialog vid programstart
2930 2930 Öppna...
2931 2931 Öppen/Stängd
2932 2932 -----
2933 2933 -----
2934 2934 -----
2935 2935 -----
2936 2936 -----
2937 2937 -----
2938 2938 -----
2939 2939 -----
2940 2940 OpenStreetMap-data
2941 2941 Öppettider
2942 2942 -----
2943 2943 Öppnar fil ''{0}'' ...
2944 2944 Öppnar filer
2945 2945 -----
2946 2946 Öppnande av länk stöds inte på aktuell platform (''{0}'')
2947 2947 Öppnar en dialogruta som gör att man kan gå direkt till en viss plats
2948 2948 Öppnar hanteraren av ändringsuppsättningar för valda ändringsuppsättningar
2949 2949 -----
2950 2950 Operatör
2951 2951 Optiker
2952 2952 Valfria attribut:
2953 2953 -----
2954 2954 -----
2955 2955 -----
2956 2956 Organisk
2957 2957 -----
2958 2958 Urspr. sträcka
2959 2959 Räta upp
2960 2960 Räta ut vinkel / ångra
2961 2961 Räta upp form
2962 2962 Räta ut form / Ångra
2963 2963 -----
2964 2964 -----
2965 2965 Annat
2966 2966 -----
2967 2967 Annan Religiös helgedom
2968 2968 -----
2969 2969 -----
2970 2970 -----
2971 2971 Friluftsliv
2972 2972 -----
2973 2973 -----
2974 2974 -----
2975 2975 Överlappande ytor
2976 2976 -----
2977 2977 -----
2978 2978 -----
2979 2979 Överlappande vägar
2980 2980 Överlappande järnvägar
2981 2981 Överlappande sträckor
2982 2982 -----
2983 2983 -----
2984 2984 -----
2985 2985 Skriv över
2986 2986 -----
2987 2987 -----
2988 2988 -----
2989 2989 -----
2990 2990 -----
2991 2991 PUWG (Polen)
2992 2992 PUWG 1992 (Polen)
2993 2993 PUWG 2000 Zone {0} (Polen)
2994 2994 -----
2995 2995 Färgaffär
2996 2996 Ritstil{0}: {1}
2997 2997 Paleografisk plats
2998 2998 -----
2999 2999 Papper
3000 3000 Parallell
3001 3001 -----
3002 3002 -----
3003 3003 Parametern "downloadgps" godtar inte filnamn eller fil URL:er.
3004 3004 -----
3005 3005 -----
3006 3006 -----
3007 3007 -----
3008 3008 -----
3009 3009 Parametern {0} är inte inom området «0..{1}», Fick ''{2}''.
3010 3010 Parametrarna --download, --downloadgps, och --selection behandlas i denna ordning.
3011 3011 -----
3012 3012 +++++
3013 3013 -----
3014 3014 Parkeringsplats
3015 3015 Parkeringskorridor
3016 3016 -----
3017 3017 Parkeringsplats
3018 3018 Tolkningsfel: ogiltig dokumentstruktur för gpx-dokument
3019 3019 -----
3020 3020 -----
3021 3021 -----
3022 3022 -----
3023 3023 -----
3024 3024 -----
3025 3025 -----
3026 3026 -----
3027 3027 Bildelar
3028 3028 Passager
3029 3029 Mötesplats
3030 3030 Mötesplats (M-skylt)
3031 3031 Lösenord
3032 3032 -----
3033 3033 -----
3034 3034 Klistra in
3035 3035 -----
3036 3036 Klistra in taggar
3037 3037 -----
3038 3038 Klistra in innehållet i inklistringsbuffern
3039 3039 -----
3040 3040 -----
3041 3041 Klistra in utan inkompletta medlemmar
3042 3042 Stig
3043 3043 -----
3044 3044 -----
3045 3045 Topp
3046 3046 Gågata
3047 3047 Övergångsställe för fotgängare
3048 3048 Typ av övergångsställe
3049 3049 Fotgängare
3050 3050 +++++
3051 3051 -----
3052 3052 Olösta konflikter i denna sträckas nodlista
3053 3053 -----
3054 3054 -----
3055 3055 -----
3056 3056 -----
3057 3057 Utför datavalidering
3058 3058 -----
3059 3059 Tillåtna åtgärder
3060 3060 -----
3061 3061 Apotek
3062 3062 -----
3063 3063 Telefonnummer
3064 3064 Telefonnummer
3065 3065 Fototid (från exif):
3066 3066 Fotografierna innehåller ingen tidsinformation.
3067 3067 -----
3068 3068 -----
3069 3069 -----
3070 3070 Picknickplats
3071 3071 Pir
3072 3072 -----
3073 3073 Rörledning
3074 3074 -----
3075 3075 Skidspårstyp
3076 3076 Plan
3077 3077 Religiös helgedom
3078 3078 Platser
3079 3079 -----
3080 3080 -----
3081 3081 Spela/pausa ljud.
3082 3082 Uppspelning påbörjas detta antal sekunder före (eller efter om negativt värde) begärd position på ljudspåret
3083 3083 Lekplats
3084 3084 Avbryt om du är osäker
3085 3085 Klicka på <strong>Hämta lista</strong> för hämta och visa en lista över tillgängliga insticksmoduler.
3086 3086 -----
3087 3087 -----
3088 3088 Avgör huruvida JOSM ska uppdatera aktiva insticksmoduler vid uppstart efter en uppdatering av JOSM själv.
3089 3089 -----
3090 3090 -----
3091 3091 -----
3092 3092 -----
3093 3093 Ange ett namn för områdets bokmärke
3094 3094 Ange ett icke-tomt användarnamn
3095 3095 -----
3096 3096 -----
3097 3097 -----
3098 3098 -----
3099 3099 -----
3100 3100 -----
3101 3101 Ange ett giltigt användar-ID
3102 3102 -----
3103 3103 -----
3104 3104 -----
3105 3105 Ange ett heltal > 1
3106 3106 -----
3107 3107 -----
3108 3108 -----
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 -----
3112 3112 -----
3113 3113 Ange lösenord till ditt OSM-konto
3114 3114 Ange lösenordet för ditt konto
3115 3115 -----
3116 3116 Ange användarnamn till ditt OSM-konto
3117 3117 -----
3118 3118 -----
3119 3119 -----
3120 3120 -----
3121 3121 Starta om JOSM för att aktivera de hämtade insticksmodulerna.
3122 3122 -----
3123 3123 Välj först ett område att hämta
3124 3124 Välj en nyckel
3125 3125 Välj ett värde
3126 3126 -----
3127 3127 Välj en post.
3128 3128 Välj åtminstone fyra noder.
3129 3129 Välj åtminstone en redan upladdad nod, sträcka eller relation
3130 3130 Välj åtminstone en sluten sträcka som ska anslutas.
3131 3131 Markera minst en nod eller sträcka.
3132 3132 -----
3133 3133 Välj åtminstone en sträcka att förenkla.
3134 3134 Välj åtminstone en sträcka.
3135 3135 Välj åtminstone tre noder.
3136 3136 Välj minst två noder för att slå ihop dem, eller en nod som är nära en annan nod.
3137 3137 Välj åtminstone två sträckor att slå ihop
3138 3138 Välj antingen precis två eller tre noder, eller en sträcka som innehåller precis två eller tre noder.
3139 3139 -----
3140 3140 Välj någonting att kopiera.
3141 3141 Välj bildlager
3142 3142 Välj vilken rad du vill ta bort.
3143 3143 Välj vilken rad du vill ändra.
3144 3144 Väl ett mållager.
3145 3145 Välj strategi för uppladdning:
3146 3146 Välj sträckor som står i ungefär 90 eller 180 graders vinkel.
3147 3147 -----
3148 3148 -----
3149 3149 Insticksmodul som medföljer JOSM
3150 3150 -----
3151 3151 -----
3152 3152 -----
3153 3153 -----
3154 3154 -----
3155 3155 -----
3156 3156 -----
3157 3157 Uppdatering av insticksmodul misslyckades
3158 3158 Policy för uppdatering av insticksmoduler
3159 3159 Insticksmoduler
3160 3160 -----
3161 3161 -----
3162 3162 -----
3163 3163 Elstolpe
3164 3164 -----
3165 3165 Polisstation
3166 3166 Politisk
3167 3167 Antal innevånare
3168 3168 -----
3169 3169 -----
3170 3170 -----
3171 3171 -----
3172 3172 Brevlåda
3173 3173 Postkontor
3174 3174 Postnummer
3175 3175 -----
3176 3176 -----
3177 3177 Elkraft
3178 3178 -----
3179 3179 -----
3180 3180 Kraftverk
3181 3181 Kraftledning
3182 3182 -----
3183 3183 Transformatorstation
3184 3184 Brytare/frånskiljare
3185 3185 -----
3186 3186 Kraftledningsmast
3187 3187 Transformator
3188 3188 -----
3189 3189 Kraftledningar
3190 3190 Effekt (kVA)
3191 3191 -----
3192 3192 Elplatser
3193 3193 -----
3194 3194 -----
3195 3195 -----
3196 3196 Brott mot förhandsvillkor
3197 3197 Fördefinierad
3198 3198 -----
3199 3199 -----
3200 3200 -----
3201 3201 -----
3202 3202 Inställningar
3203 3203 Inställningar lagrade på {0}
3204 3204 Inställningar...
3205 3205 Förbereder OSM-data...
3206 3206 -----
3207 3207 -----
3208 3208 -----
3209 3209 Förbereder objekt att ladda upp ...
3210 3210 -----
3211 3211 Museijärnväg
3212 3212 -----
3213 3213 -----
3214 3214 -----
3215 3215 -----
3216 3216 -----
3217 3217 -----
3218 3218 Snabbval
3219 3219 -----
3220 3220 -----
3221 3221 Vattentryck (bar)
3222 3222 -----
3223 3223 Föregående
3224 3224 -----
3225 3225 Primär
3226 3226 Primärvägslänk
3227 3227 -----
3228 3228 -----
3229 3229 Fängelse
3230 3230 Privat Swimmingpool
3231 3231 -----
3232 3232 -----
3233 3233 -----
3234 3234 -----
3235 3235 -----
3236 3236 Projicerade Koordinater
3237 3237 -----
3238 3238 -----
3239 3239 -----
3240 3240 -----
3241 3241 -----
3242 3242 -----
3243 3243 Projektionsmetod
3244 3244 -----
3245 3245 -----
3246 3246 -----
3247 3247 -----
3248 3248 -----
3249 3249 Egenskaper
3250 3250 -----
3251 3251 -----
3252 3252 -----
3253 3253 Egenskaper(med konflikter)
3254 3254 Det finns en HTML-markör i egenskapsvärdet
3255 3255 Egenskapsvärdet börjar eller slutar med blanksteg
3256 3256 Ge en kort kommentar till de ändringar som du skickar in:
3257 3257 Tillhandahåller en mätdialog och ett lager för att mäta längd och vinkel på delsträckor, ytor omgivna av en enkel sluten sträcka och skapa mätsökvägar (som också kan importeras från ett gps-lager).
3258 3258 -----
3259 3259 -----
3260 3260 -----
3261 3261 -----
3262 3262 -----
3263 3263 -----
3264 3264 -----
3265 3265 -----
3266 3266 Proxyinställningar
3267 3267 +++++
3268 3268 Offentlig byggnad
3269 3269 Allmän grill
3270 3270 Allmänna transportmedel (psv)
3271 3271 Kollektivtrafik
3272 3272 -----
3273 3273 -----
3274 3274 -----
3275 3275 -----
3276 3276 Rensa
3277 3277 Rensa...
3278 3278 Sätt ut textetiketter vid markörer för ljud (och bild och webb) utöver deras knappikoner.
3279 3279 -----
3280 3280 +++++
3281 3281 Stenbrott
3282 3282 -----
3283 3283 -----
3284 3284 -----
3285 3285 -----
3286 3286 -----
3287 3287 -----
3288 3288 -----
3289 3289 -----
3290 3290 -----
3291 3291 -----
3292 3292 -----
3293 3293 -----
3294 3294 RC-bilar
3295 3295 Bana
3296 3296 -----
3297 3297 Rackets
3298 3298 -----
3299 3299 Järnväg
3300 3300 Järnväg
3301 3301 Järnvägshållplats
3302 3302 Plattform
3303 3303 -----
3304 3304 Dubblettnoder för järnväg
3305 3305 -----
3306 3306 Järnvägsmark
3307 3307 -----
3308 3308 -----
3309 3309 -----
3310 3310 -----
3311 3311 -----
3312 3312 Ett sifferintervall förväntades
3313 3313 -----
3314 3314 -----
3315 3315 Rå GPS-data
3316 3316 -----
3317 3317 -----
3318 3318 -----
3319 3319 -----
3320 3320 Läs in foton...
3321 3321 -----
3322 3322 -----
3323 3323 -----
3324 3324 Inläsning av felmeddelandetext misslyckades.
3325 3325 -----
3326 3326 Läser föräldrar till "{0}"
3327 3327 -----
3328 3328 -----
3329 3329 Läser {0}...
3330 3330 Läs mig
3331 3331 Namn
3332 3332 Verkligen ta bort det valda från relation {0}?
3333 3333 -----
3334 3334 Rekommenderade åtgärder
3335 3335 Inspelningsstudio
3336 3336 -----
3337 3337 Fritidsområde
3338 3338 Korrigerad bild...
3339 3339 Återvinning
3340 3340 Röd:
3341 3341 Återställ
3342 3342 Gör om...
3343 3343 Gör om den senaste ogjorda handlingen.
3344 3344 -----
3345 3345 Gör om {0}
3346 3346 -----
3347 3347 Referens
3348 3348 Referens (spårnummer)
3349 3349 -----
3350 3350 -----
3351 3351 -----
3352 3352 Referensnummer
3353 3353 -----
3354 3354 -----
3355 3355 Referensnummer
3356 3356 -----
3357 3357 -----
3358 3358 -----
3359 3359 Uppdatera
3360 3360 +++++
3361 3361 -----
3362 3362 -----
3363 3363 -----
3364 3364 Avvisa konflikter och spara
3365 3365 -----
3366 3366 +++++
3367 3367 Relation ''{0}'' är redan raderad. Hoppar över objektet i uppladdningen.
3368 3368 +++++
3369 3369 Relationsredigerare: Hämta medlemmar
3370 3370 -----
3371 3371 -----
3372 3372 -----
3373 3373 -----
3374 3374 -----
3375 3375 -----
3376 3376 Relationskontroll
3377 3377 -----
3378 3378 Relationen är tom
3379 3379 -----
3380 3380 Relationstypen är okänd
3381 3381 -----
3382 3382 -----
3383 3383 -----
3384 3384 Relation: vald
3385 3385 Relationer
3386 3386 -----
3387 3387 Relationer: {0}
3388 3388 -----
3389 3389 Släpp musknappen för att välja objekten i rektangeln.
3390 3390 -----
3391 3391 Släpp musknappen för att sluta rotera.
3392 3392 Släpp musknappen för att avbryta skalning.
3393 3393 +++++
3394 3394 Uppdatera
3395 3395 Läs om alla de nu valda objekten och uppdatera listan.
3396 3396 Läs om felaktiga rutor
3397 3397 -----
3398 3398 -----
3399 3399 -----
3400 3400 -----
3401 3401 -----
3402 3402 -----
3403 3403 -----
3404 3404 -----
3405 3405 -----
3406 3406 Fjärrstyrning
3407 3407 -----
3408 3408 -----
3409 3409 Fjärrstyrning har begärts för att importera data från följande URL:
3410 3410 -----
3411 3411 Fjärrstyrning har begärts för att hämta data från API
3412 3412 -----
3413 3413 -----
3414 3414 -----
3415 3415 -----
3416 3416 -----
3417 3417 -----
3418 3418 -----
3419 3419 Ta bort
3420 3420 Radera "{0}" för nod "{1}"
3421 3421 Radera "{0}" för relation "{1}"
3422 3422 Radera "{0}" för sträcka "{1}"
3423 3423 -----
3424 3424 -----
3425 3425 -----
3426 3426 -----
3427 3427 Ta bort foto från lagret
3428 3428 Ta bort taggar från inre sträckor
3429 3429 -----
3430 3430 Radera valda bokmärken
3431 3431 -----
3432 3432 Ta bort valda ändringsuppsättningar från den lokala cachen
3433 3433 -----
3434 3434 -----
3435 3435 -----
3436 3436 -----
3437 3437 -----
3438 3438 Ta bort valt färgschema från listan av aktiva färgscheman
3439 3439 -----
3440 3440 -----
3441 3441 Tog bort element från relation
3442 3442 Tog bort dubblettnoder
3443 3443 -----
3444 3444 -----
3445 3445 -----
3446 3446 -----
3447 3447 -----
3448 3448 Byt namn på fil
3449 3449 -----
3450 3450 Byt namn på lager
3451 3451 Byt namn på valt bokmärke
3452 3452 Renderar rutter (busslinjer, vandringsleder, cykelrutter osv). Ruttyper måste definieras i routes.xml i insticksmodulens mapp
3453 3453 -----
3454 3454 -----
3455 3455 Uthyrning
3456 3456 Bilverkstad
3457 3457 Ersätt
3458 3458 Ersätt "{0}" med "{1}" för
3459 3459 -----
3460 3460 -----
3461 3461 Rapportera en bugg
3462 3462 Rapportera fel
3463 3463 -----
3464 3464 -----
3465 3465 -----
3466 3466 -----
3467 3467 Hämta detaljer: {0}
3468 3468 -----
3469 3469 Resevoar
3470 3470 Återställ
3471 3471 -----
3472 3472 Återställ inställningarna till förval
3473 3473 -----
3474 3474 Bostadsområde
3475 3475 Bostadsområde
3476 3476 -----
3477 3477 Ändra storleken på appleten till angiven geometri (format: BREDDxHÖJD)
3478 3478 Jämka
3479 3479 Lös konflikter
3480 3480 -----
3481 3481 Lös konflikter vid koordinaterna i {0}
3482 3482 -----
3483 3483 -----
3484 3484 Rätta till konflikter i nodlistan för sträcka {0}
3485 3485 -----
3486 3486 Lös versionskonflikt för nod {0}
3487 3487 Lös versionskonflikt för relation {0}
3488 3488 Rätta till versionskonflikt för sträcka {0}
3489 3489 -----
3490 3490 Rastplats
3491 3491 Starta om
3492 3492 Starta om programmet.
3493 3493 Restaurang
3494 3494 Återställ
3495 3495 Återställer filer
3496 3496 Begränsning
3497 3497 Detaljhandel
3498 3498 Stödmur
3499 3499 Äldreboende
3500 3500 -----
3501 3501 -----
3502 3502 -----
3503 3503 -----
3504 3504 -----
3505 3505 -----
3506 3506 -----
3507 3507 -----
3508 3508 -----
3509 3509 -----
3510 3510 -----
3511 3511 -----
3512 3512 Ändra riktning på sträckor
3513 3513 Byt riktning och slå ihop
3514 3514 -----
3515 3515 Ändra riktningen på alla valda sträckor.
3516 3516 -----
3517 3517 Ändra riktning på sträcka
3518 3518 Ändra riktning på sträckor
3519 3519 Omvänd kustlinje
3520 3520 Felvänd kustlinje (coastline): land inte på vänster sida
3521 3521 Felriktat land: land inte på vänster sida
3522 3522 Återställer ändringar
3523 3523 -----
3524 3524 Utgåva
3525 3525 -----
3526 3526 Högerklick = kopiera till urklipp
3527 3527 Flod
3528 3528 Flodbank
3529 3529 Väg (okänd typ)
3530 3530 Vägbegränsningar
3531 3531 -----
3532 3532 Roll
3533 3533 -----
3534 3534 Rollverifieringsproblem
3535 3535 -----
3536 3536 Rollen {0} saknas
3537 3537 Rollen {0} är okänd
3538 3538 -----
3539 3539 -----
3540 3540 Roller i relationer hänvisar till
3541 3541 -----
3542 3542 Rondell
3543 3543 -----
3544 3544 -----
3545 3545 -----
3546 3546 -----
3547 3547 -----
3548 3548 Ruttyp
3549 3549 -----
3550 3550 Rutter visas för:
3551 3551 -----
3552 3552 -----
3553 3553 -----
3554 3554 Ruiner
3555 3555 -----
3556 3556 Kör uppdatering av insticksmoduler efter JOSM-uppgradering. Automatiskt uppdatering vid uppstart är aktiverad.
3557 3557 -----
3558 3558 Kör test {0}
3559 3559 Landningsbana
3560 3560 -----
3561 3561 -----
3562 3562 -----
3563 3563 -----
3564 3564 -----
3565 3565 SIM-kort
3566 3566 SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Sverige)
3567 3567 -----
3568 3568 -----
3569 3569 -----
3570 3570 -----
3571 3571 -----
3572 3572 -----
3573 3573 -----
3574 3574 -----
3575 3575 Utfallsport
3576 3576 -----
3577 3577 Färgmättnad:
3578 3578 Bastu
3579 3579 Spara
3580 3580 -----
3581 3581 Spara som
3582 3582 Spara som...
3583 3583 Spara GPX-fil
3584 3584 Spara i:
3585 3585 Spara Lager
3586 3586 Spara OSM-fil
3587 3587 Spara session
3588 3588 Spara session som...
3589 3589 -----
3590 3590 -----
3591 3591 -----
3592 3592 Spara i alla fall
3593 3593 Spara som...
3594 3594 Spara i:
3595 3595 Spara vald fil.
3596 3596 Spara session
3597 3597 -----
3598 3598 Spara nuvarande data i en ny fil.
3599 3599 Spara nuvarande data.
3600 3600 Spara den nuvarande sessionen till en ny fil.
3601 3601 -----
3602 3602 -----
3603 3603 Spara användare och lösenord (okrypterat)
3604 3604 -----
3605 3605 -----
3606 3606 -----
3607 3607 -----
3608 3608 -----
3609 3609 -----
3610 3610 Läser igenom folder {0}
3611 3611 Skola
3612 3612 Metallskrot
3613 3613 Bergsluttning (med lösa stenar)
3614 3614 Buskage
3615 3615 Skaldjur
3616 3616 Sök
3617 3617 -----
3618 3618 -----
3619 3619 Sök Nyckel/Värde/Typ
3620 3620 Sökuttrycket är ogiltigt: \n\n {0}
3621 3621 Sök efter objekt
3622 3622 -----
3623 3623 Sök efter objekt.
3624 3624 Sök bland taggar
3625 3625 Sök snabbval
3626 3626 Sök snabbval
3627 3627 Sök sträng:
3628 3628 -----
3629 3629 -----
3630 3630 Sök...
3631 3631 -----
3632 3632 Sök:
3633 3633 Andra namn
3634 3634 -----
3635 3635 -----
3636 3636 Sekundär
3637 3637 -----
3638 3638 Sekunder: {0}
3639 3639 Säkerhetsundantag
3640 3640 -----
3641 3641 -----
3642 3642 Skild gång- och cykelbana
3643 3643 -----
3644 3644 Urval: Rel.:{0}/Sträckor:{1}/Noder:{2}
3645 3645 Markera
3646 3646 Välj allt
3647 3647 -----
3648 3648 Välj WMS-lager
3649 3649 -----
3650 3650 Välj en sträcka som du vill göra mer exakt.
3651 3651 Välj alla objekt i valda ändringsuppsättningar.
3652 3652 Välj alla icke borttagna objekt i datalagret. Detta väljer även ut ofullständiga objekt.
3653 3653 -----
3654 3654 -----
3655 3655 -----
3656 3656 Välj minst en nod för att koppla loss.
3657 3657 -----
3658 3658 -----
3659 3659 -----
3660 3660 -----
3661 3661 -----
3662 3662 Välj antingen:
3663 3663 -----
3664 3664 Välj om datan ska hämtas som ett nytt lager
3665 3665 Välj om även medlemmar i relationen ska laddas ner
3666 3666 -----
3667 3667 Välj bildformat för WMS-lager
3668 3668 -----
3669 3669 -----
3670 3670 -----
3671 3671 -----
3672 3672 -----
3673 3673 -----
3674 3674 Markera nod under pekare.
3675 3675 -----
3676 3676 -----
3677 3677 -----
3678 3678 -----
3679 3679 Markera objekt att ladda upp
3680 3680 -----
3681 3681 -----
3682 3682 -----
3683 3683 -----
3684 3684 -----
3685 3685 -----
3686 3686 -----
3687 3687 -----
3688 3688 Välj ett mållager.
3689 3689 -----
3690 3690 -----
3691 3691 -----
3692 3692 -----
3693 3693 -----
3694 3694 -----
3695 3695 -----
3696 3696 Välj för att hämta GPS-spår för det valda hämtningsområdet.
3697 3697 -----
3698 3698 Välj för att hämta OSM-data för det valda hämtningsområdet.
3699 3699 -----
3700 3700 -----
3701 3701 -----
3702 3702 -----
3703 3703 -----
3704 3704 -----
3705 3705 -----
3706 3706 -----
3707 3707 -----
3708 3708 -----
3709 3709 Gör urval med angivet sökkriterium
3710 3710 Välj, flytta, skala och rotera objekt
3711 3711 -----
3712 3712 Markering
3713 3713 Tom markering
3714 3714 Markeringen får bara innehålla sträckor och noder.
3715 3715 Urvalet passar inte!
3716 3716 -----
3717 3717 Urval: {0}
3718 3718 -----
3719 3719 -----
3720 3720 Sträckor som korsar sig själv
3721 3721 -----
3722 3722 Skilda lager
3723 3723 Avgränsare
3724 3724 -----
3725 3725 -----
3726 3726 -----
3727 3727 Tillfartsväg
3728 3728 -----
3729 3729 -----
3730 3730 -----
3731 3731 Tjänster
3732 3732 -----
3733 3733 +++++
3734 3734 Sessionsfil (*.jos)
3735 3735 Sessionsfil (*.jos, *.joz)
3736 3736 Sessionsfil (arkiv) (*.joz)
3737 3737 -----
3738 3738 Sätt allt till förval
3739 3739 -----
3740 3740 -----
3741 3741 Sätt ''modifierad''-flaggan för noden {0}
3742 3742 Sätt ''modifierad''-flaggan för relationen {0}
3743 3743 Flagga sträcka {0} som ändrad
3744 3744 Sätt den aktuella markeringen till listan över utvalda relationer
3745 3745 Ställ in språket
3746 3746 Sätt urval av element på kartan till de valda posterna i listan ovan.
3747 3747 Sätt till förval
3748 3748 -----
3749 3749 Sätt {0}={1} för nod "{2}"
3750 3750 Sätt {0}={1} för relation"{2}"
3751 3751 Sätt {0}={1} för sträcka "{2}"
3752 3752 -----
3753 3753 Ange inställningar direkt. Använd med försiktighet!
3754 3754 Anger förval
3755 3755 Inställningar
3756 3756 Inställnignar för ljudspelare och ljudmarkörer.
3757 3757 Inställningar för kartprojektion och datatolkning.
3758 3758 -----
3759 3759 -----
3760 3760 Delad taxi
3761 3761 Bilpool
3762 3762 -----
3763 3763 +++++
3764 3764 Vindskydd
3765 3765 -----
3766 3766 -----
3767 3767 Sjöfart
3768 3768 Skor
3769 3769 Skytte
3770 3770 Handel
3771 3771 Affärer
3772 3772 -----
3773 3773 Kortkommando
3774 3774 -----
3775 3775 -----
3776 3776 -----
3777 3777 -----
3778 3778 -----
3779 3779 Visa statusrapport
3780 3780 -----
3781 3781 -----
3782 3782 -----
3783 3783 -----
3784 3784 -----
3785 3785 -----
3786 3786 -----
3787 3787 Visa hjälpinformation
3788 3788 Visa hjälpgeometri
3789 3789 Visa historik
3790 3790 -----
3791 3791 -----
3792 3792 -----
3793 3793 -----
3794 3794 -----
3795 3795 -----
3796 3796 -----
3797 3797 Visa objektens ID i urvalslistor
3798 3798 Visa enbart Nyckel/värde applicerbart på markerade objekt
3799 3799 Visa eller dölj ljudmenyn på huvudmenyn.
3800 3800 -----
3801 3801 -----
3802 3802 -----
3803 3803 Visa startbild vid uppstart
3804 3804 Visa statusrapport med information som kan vara av nytta vid felrapportering.
3805 3805 -----
3806 3806 -----
3807 3807 -----
3808 3808 -----
3809 3809 -----
3810 3810 Visa denna hjälptext
3811 3811 -----
3812 3812 Visa/Dölj
3813 3813 Visa/dölj
3814 3814 Visa/dölj lager
3815 3815 Visat område
3816 3816 Visar lufttryck
3817 3817 Visar datum
3818 3818 Visar luftfuktighet
3819 3819 Visar temperatur
3820 3820 -----
3821 3821 -----
3822 3822 -----
3823 3823 -----
3824 3824 -----
3825 3825 Sträckor med likartade namn
3826 3826 -----
3827 3827 -----
3828 3828 -----
3829 3829 Förenkla sträcka
3830 3830 Förenkla alla valda sträckor
3831 3831 Förenkla en yta genom att ta bort noder i mycket trubbiga vinklar. Detta kan begränsas genom största ytstorlek som tillåts tas bort. Också genomsnitt av närliggande noder.
3832 3832 Förenkla sträckor?
3833 3833 -----
3834 3834 -----
3835 3835 -----
3836 3836 En enda färg (kan anpassas för namngivna lager)
3837 3837 Enstaka poster
3838 3838 -----
3839 3839 -----
3840 3840 Storlek
3841 3841 +++++
3842 3842 Skridskoåkning
3843 3843 Skidor
3844 3844 -----
3845 3845 Skidåkning
3846 3846 Överhoppningshämtning
3847 3847 Överhoppningshämtning
3848 3848 Hoppa över lager och fortsätt
3849 3849 Hoppa över uppdatering
3850 3850 Hoppa över uppdatering efter JOSM-uppgradering. Automatisk uppdatering vidd uppstart är avaktiverad.
3851 3851 -----
3852 3852 Glidande karta
3853 3853 Slip
3854 3854 -----
3855 3855 -----
3856 3856 -----
3857 3857 Rökare
3858 3858 -----
3859 3859 Mjuk kartgrafik (antialiasing)
3860 3860 -----
3861 3861 -----
3862 3862 -----
3863 3863 Snöskoter
3864 3864 Fotboll
3865 3865 -----
3866 3866 -----
3867 3867 Några av objekten har ändrats.<br> Fortsätt om dessa ändringar skall förkastas.</html>
3868 3868 -----
3869 3869 Några sträckpunkter som låg för långt från spåret för att deras tid skulle kunna uppskattas med någon rimlighet uteslöts.
3870 3870 Några sträckpunkter med tidsstämplar tidigare än spårets början eller senare än dess slut uteslöts eller flyttades till början.
3871 3871 -----
3872 3872 Tyvärr kan inte multipolygonrelationer med flera yttre sträckor hanteras.
3873 3873 Tyvärr kan inte en sträcka som både är inre och yttre i multipolygonrelationer hanteras.
3874 3874 Tyvärr kan inte en sträcka som är inre i flera multipolygonrelationer hanteras.
3875 3875 Tyvärr kan inte en yttre sträcka i en multipolygonrelation hanteras.
3876 3876 Sortera
3877 3877 Sortera snabbvalsmenyn
3878 3878 Sortera relationsmedlemmarna
3879 3879 -----
3880 3880 Källa
3881 3881 Syd
3882 3882 -----
3883 3883 Handikappplatser
3884 3884 Familjeplatser
3885 3885 Platser för kvinnor
3886 3886 Speciella mål
3887 3887 -----
3888 3888 -----
3889 3889 Hastighetskamera
3890 3890 Spikhinder
3891 3891 Dela sträcka
3892 3892 Dela sträckan vid vald nod.
3893 3893 Dela upp sträckor i fragment
3894 3894 +++++
3895 3895 Bollsport
3896 3896 Sportfaciliteteter
3897 3897 Idrott
3898 3898 Sporthall
3899 3899 Källa
3900 3900 Stadion
3901 3901 -----
3902 3902 -----
3903 3903 -----
3904 3904 -----
3905 3905 Standard unix-geometri-argument
3906 3906 Stjärnor
3907 3907 Påbörja sökning
3908 3908 -----
3909 3909 Påbörja nerladdning
3910 3910 Påbörja hämtning av data
3911 3911 Starta ny sträcka från senaste nod.
3912 3912 Början av spåret (görs alltid om det inte finns andra markörer).
3913 3913 Påbörjar foldergenomläsning
3914 3914 -----
3915 3915 -----
3916 3916 -----
3917 3917 -----
3918 3918 -----
3919 3919 Delstat
3920 3920 -----
3921 3921 -----
3922 3922 Kontorsmaterial
3923 3923 +++++
3924 3924 Statusrapport
3925 3925 -----
3926 3926 -----
3927 3927 -----
3928 3928 -----
3929 3929 Trappsteg
3930 3930 -----
3931 3931 Stätta
3932 3932 Stopp
3933 3933 -----
3934 3934 -----
3935 3935 -----
3936 3936 -----
3937 3937 Bäck
3938 3938 -----
3939 3939 Gatulampa
3940 3940 Gatunamn
3941 3941 Vägar
3942 3942 -----
3943 3943 -----
3944 3944 -----
3945 3945 -----
3946 3946 -----
3947 3947 -----
3948 3948 -----
3949 3949 -----
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 -----
3953 3953 Underordnat område
3954 3954 Tillämpa filter
3955 3955 -----
3956 3956 Förort
3957 3957 Tunnelbana
3958 3958 Tunnelbaneingång
3959 3959 -----
3960 3960 Öppnade ändringsuppsättning {0} framgångsrikt
3961 3961 -----
3962 3962 -----
3963 3963 Stormarknad
3964 3964 -----
3965 3965 -----
3966 3966 -----
3967 3967 Understödda leverantörer av upprätningstjänster:
3968 3968 -----
3969 3969 -----
3970 3970 -----
3971 3971 -----
3972 3972 Yta
3973 3973 -----
3974 3974 -----
3975 3975 Mätpunkt
3976 3976 -----
3977 3977 Skum data funnen. Ladda upp ändå?
3978 3978 -----
3979 3979 Simning
3980 3980 +++++
3981 3981 -----
3982 3982 -----
3983 3983 -----
3984 3984 Synagoga
3985 3985 Synkronisera ljud
3986 3986 Synkronisera hela datasetet
3987 3987 -----
3988 3988 -----
3989 3989 Synkronisera tid med hjälp av ett foto av GPS-mottagaren
3990 3990 Synkronisera enbart sträcka {0}
3991 3991 -----
3992 3992 T-lift
3993 3993 -----
3994 3994 -----
3995 3995 -----
3996 3996 -----
3997 3997 -----
3998 3998 -----
3999 3999 -----
4000 4000 -----
4001 4001 -----
4002 4002 Bordtennis
4003 4003 -----
4004 4004 -----
4005 4005 -----
4006 4006 -----
4007 4007 -----
4008 4008 -----
4009 4009 -----
4010 4010 -----
4011 4011 Taggnamnet innehåller teckenkod under 32 (0x20)
4012 4012 Taggnamnet är längre än vad som är tillåtet
4013 4013 -----
4014 4014 Taggvärdet innehåller teckenkod under 32 (0x20)
4015 4015 Taggvärdet är längre än vad som är tillåtet
4016 4016 Källa för TagChecker
4017 4017 Snabbval för taggning
4018 4018 Taggar
4019 4019 -----
4020 4020 Taggar och Medlemmar
4021 4021 -----
4022 4022 -----
4023 4023 -----
4024 4024 Taggar från sträckor
4025 4025 -----
4026 4026 -----
4027 4027 -----
4028 4028 Taggar med tomma värden
4029 4029 -----
4030 4030 -----
4031 4031 -----
4032 4032 Skrädderi
4033 4033 -----
4034 4034 -----
4035 4035 +++++
4036 4036 Taxibana
4037 4037 -----
4038 4038 Telefon
4039 4039 Telefonkort
4040 4040 +++++
4041 4041 Tält tillåtna
4042 4042 -----
4043 4043 Tertiär
4044 4044 -----
4045 4045 +++++
4046 4046 -----
4047 4047 -----
4048 4048 -----
4049 4049 -----
4050 4050 Test {0}/{1}: Påbörjar {2}
4051 4051 -----
4052 4052 -----
4053 4053 -----
4054 4054 -----
4055 4055 +++++
4056 4056 -----
4057 4057 Kompassriktning för den delsträcka som ritas.
4058 4058 -----
4059 4059 -----
4060 4060 -----
4061 4061 -----
4062 4062 -----
4063 4063 -----
4064 4064 -----
4065 4065 -----
4066 4066 -----
4067 4067 -----
4068 4068 Sträckan av typen "från" (from) börjar eller slutar inte vid en "via"-nod
4069 4069 Sträckan av typen "till" (to) börjar eller slutar inte vid en "via"-nod
4070 4070 -----
4071 4071 Hur många gånger hastigheten fördubblas vid snabbspolning framåt
4072 4072 Vinkeln mellan föregående och aktiv delsträcka.
4073 4073 Det område du försökte hämta är för stort eller så var din begäran för stor.<br>Begär antingen hem ett mindre område eller använd en exportfil från OSM-samfundet.
4074 4074 -----
4075 4075 -----
4076 4076 -----
4077 4077 Denna ändringsuppsättnings innehåll har ännu inte hämtats hem.
4078 4078 Den kopierade datan innehåller okompletta objekt. Då okompletta objekt klistras in tas dessa bort. Vill du klistra in datan utan dessa okompletta objekt?
4079 4079 Nuvarande urval kan inte användas för att dela upp en sträcka - ingen nod är vald.
4080 4080 Det nuvarande urvalet kan inte användas för att frigöra något.
4081 4081 -----
4082 4082 -----
4083 4083 -----
4084 4084 -----
4085 4085 -----
4086 4086 -----
4087 4087 -----
4088 4088 Dokumentet innehåller inte någon data.
4089 4089 Följande är ett resultat av en automatisk validering. Försök gärna att åtgärda dem, men var försiktig så du inte förstör korrekt data. Vid tvekan, ignorera felen.<br>När du stänger den här dialogrutan kan du finna noteringarna i validatorsidpanelen och där granska dem.
4090 4090 Följande dotterobjekt kommer också<br> tas bort utöver de valda objekten:
4091 4091 Följande fel uppstod under masshämtning: {0}
4092 4092 -----
4093 4093 Den geografiska latituden vid muspekaren.
4094 4094 Den geografiska longituden vid muspekaren.
4095 4095 -----
4096 4096 -----
4097 4097 -----
4098 4098 -----
4099 4099 -----
4100 4100 -----
4101 4101 Längden hos den nya delsträcka som håller på att ritas.
4102 4102 -----
4103 4103 -----
4104 4104 -----
4105 4105 -----
4106 4106 Namnet på objektet vid muspekaren.
4107 4107 Antal sekunder att hoppa framåt eller bakåt när knapparna i fråga trycks ner
4108 4108 -----
4109 4109 -----
4110 4110 Insticksmodulen har tagits bort från inställningarna. Starta om JOSM för frigöra insticksmodulen.
4111 4111 Projektionen {0} kunde inte aktiveras. Använder Merkator
4112 4112 -----
4113 4113 Förhållandet mellan tid förfluten i ljudinspelaren och verklig förfluten tid.
4114 4114 Det reguljära uttrycket "{0}" orsakade tolkningsfel vid offset {1}, fullständigt fel:\n\n{2}
4115 4115 Det reguljära uttrycket "{0}" kunde inte tolkas, fullständig felbeskrivning:\n\n{1}
4116 4116 Det begärda området är för stort. Zooma in lite eller ändra upplösning
4117 4117 -----
4118 4118 Det valda GPX-spåret innehåller inte några tidsstämplar. Välj ett annat spår.
4119 4119 Den markerade ytan är inte komplett. Fortsätt?
4120 4120 De valda noderna ingår inte i samma sträcka.
4121 4121 De markerade fotografierna innehåller ingen tidsinformation.
4122 4122 Urvalet innehåller {0} sträckor. Är du säker på att du vill förenkla dem alla?
4123 4123 -----
4124 4124 Servern svarade med svarskod 404.<br>Detta betyder vanligtvis att servern inte känner till något objekt med det förfrågade ID’t.
4125 4125 -----
4126 4126 -----
4127 4127 -----
4128 4128 -----
4129 4129 -----
4130 4130 Sträckan kan inte delas vid de valda noderna. (Tips: Välj noder mitt på sträckan.)
4131 4131 Sträckorna kan inte slås ihop med bibehållen riktning. Vill du vända på några av dem?
4132 4132 Teater
4133 4133 -----
4134 4134 Deras version
4135 4135 Deras version (server dataset)
4136 4136 Deras med sammanfogad
4137 4137 Nöjespark
4138 4138 -----
4139 4139 Det finns inga öppna ändringsuppsättningar
4140 4140 Det finns inga valda objekt att uppdatera
4141 4141 Det finns olösta konflikter. Konflikter sparas inte och kommer att behandlas som om du avvisat dem alla. Fortsätt?
4142 4142 -----
4143 4143 -----
4144 4144 -----
4145 4145 -----
4146 4146 Fel uppstod vid visning av URL:en för denna markör.
4147 4147 {0} konflikter uppstod under import.
4148 4148 Detta kan leda till att noder raderas av misstag.
4149 4149 -----
4150 4150 -----
4151 4151 Detta är slutet av inspelningen
4152 4152 -----
4153 4153 Denna nod är inte bunden till något annat.
4154 4154 Detta får JOSM att glömma de valda objekten.<br> De kommer att tas bort från lagret, men kommer <i>inte</i> att tas bort<br> från servern vid inskickning.
4155 4155 -----
4156 4156 -----
4157 4157 Denna insticksmodul letar efter fel i relationer.
4158 4158 -----
4159 4159 Denna insticksmodul förenklar kartläggning och redigering av kollektivtrafiksrutter.
4160 4160 -----
4161 4161 Detta test letar efter noder som saknar tagg och som inte ingår i någon sträcka
4162 4162 Detta test letar efter sträckor som saknar tagg, är tomma, eller består av en enda nod.
4163 4163 Detta test letar efter sträckor som innehåller några av sina noder mer än en gång.
4164 4164 Detta testar letar efter sträckor med likartade namn som kan tyda på felstavning.
4165 4165 Detta kontrollerar om en sträcka har en slutnod som ligger mycket nära en annan sträcka.
4166 4166 -----
4167 4167 Detta test verifierar om vändbegränsningar är giltiga
4168 4168 Detta kontrollerar om två vägar, järnvägar, vattenleder eller byggnader korsar varandra i samma lager utan att vara förenade med en gemensam nod.
4169 4169 Detta testar att en förbindelse mellan två noder inte används av mer än en sträcka.
4170 4170 Detta test kontrollerar om kustlinjerna är korrekta.
4171 4171 Detta test kontrollerar att det inte finns några noder med precis samma läge.
4172 4172 -----
4173 4173 -----
4174 4174 -----
4175 4175 Detta test kontrollerar riktningen på sträckor av typerna vatten (water), land (land) och kustlinje (coastline).
4176 4176 -----
4177 4177 Detta kontrollerar om sträckor som bör bilda en cirkel är slutna
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 Noderna är inte i en cirkel. Avbryter.
4181 4181 Biljettmaskin
4182 4182 -----
4183 4183 Rutnummer
4184 4184 -----
4185 4185 -----
4186 4186 Tid (hh:mm, för vandring)
4187 4187 Tidsbegräsning (minuter)
4188 4188 -----
4189 4189 -----
4190 4190 Tidszon:
4191 4191 Tidszon: {0}
4192 4192 -----
4193 4193 -----
4194 4194 -----
4195 4195 -----
4196 4196 -----
4197 4197 Till ...
4198 4198 -----
4199 4199 Alternera gpx-linjer
4200 4200 -----
4201 4201 Växla trådnätsvisning
4202 4202 Växlar dialogpanelen
4203 4203 Växlar dialogpanelen, maximerar kartvyn
4204 4204 -----
4205 4205 Växla helskärmsvy
4206 4206 Växla länkning med {0}
4207 4207 Växla synlighet för hanteraren för ändringsuppsättningar
4208 4208 -----
4209 4209 Växla visning av markörtext och ikoner.
4210 4210 Alternera visning av det valda lagret.
4211 4211 Växla: {0}
4212 4212 Byter läge för den globala inställningen ''{0}''.
4213 4213 -----
4214 4214 Toaletter
4215 4215 -----
4216 4216 Betalstation
4217 4217 Betalstation
4218 4218 -----
4219 4219 Verktyg: {0}
4220 4220 Verktygsrad
4221 4221 -----
4222 4222 -----
4223 4223 Inställning av verktygsrad
4224 4224 -----
4225 4225 Verktyg
4226 4226 -----
4227 4227 Verktyg för att rita byggnader
4228 4228 -----
4229 4229 +++++
4230 4230 -----
4231 4231 -----
4232 4232 Turism
4233 4233 -----
4234 4234 -----
4235 4235 -----
4236 4236 Torn
4237 4237 -----
4238 4238 Torntyp
4239 4239 Småstad
4240 4240 Stadshus
4241 4241 Leksaker
4242 4242 -----
4243 4243 -----
4244 4244 Bruksväg
4245 4245 Spår- och punktfärgläggning
4246 4246 -----
4247 4247 -----
4248 4248 -----
4249 4249 Farthinder
4250 4250 Trafikljus
4251 4251 -----
4252 4252 -----
4253 4253 -----
4254 4254 Tåg
4255 4255 Spårvagn
4256 4256 Spårvagnshållplats
4257 4257 -----
4258 4258 +++++
4259 4259 -----
4260 4260 -----
4261 4261 Resebyrå
4262 4262 Träd
4263 4263 Allé
4264 4264 Trådbuss
4265 4265 Stamväg
4266 4266 Stamvägslänk
4267 4267 -----
4268 4268 Prova först att uppdatera till den senaste versionen av denna insticksmodul innan du rapporterar en bugg.
4269 4269 +++++
4270 4270 Början på tunnel
4271 4271 Vändningsbegränsning
4272 4272 Slå på och av valda färgscheman
4273 4273 Vändplats
4274 4274 Vändplats
4275 4275 -----
4276 4276 Vändkors
4277 4277 Vändskiva
4278 4278 Typ
4279 4279 -----
4280 4280 Typ av skydd
4281 4281 -----
4282 4282 -----
4283 4283 Typisk restid i minuter
4284 4284 Gummiverkstad
4285 4285 -----
4286 4286 -----
4287 4287 -----
4288 4288 UIC-Referens
4289 4289 OKÄND
4290 4290 +++++
4291 4291 -----
4292 4292 URL filer
4293 4293 -----
4294 4294 -----
4295 4295 URL från www.openstreetmap.org (du kan klistra in en URL här som anger hämtningsområdets gränser)
4296 4296 URL från www.openstreetmap.org (du kan klistra in en URL här för att hämta hem området)
4297 4297 -----
4298 4298 -----
4299 4299 -----
4300 4300 -----
4301 4301 -----
4302 4302 -----
4303 4303 -----
4304 4304 -----
4305 4305 -----
4306 4306 -----
4307 4307 Frigör sträckor
4308 4308 Kan Ej lägga till primitiven {0} till datasetet därför att det är redan inkluderat
4309 4309 Kunde Ej skapa katalogen {0}, autospara-funktionen inaktiverad.
4310 4310 Kunde Ej skapa filen {0}, ett annat filnamn kommer att användas
4311 4311 Kunde inte skapa ny ljudmarkör.
4312 4312 Kunde Ej ta bort den utdaterade backup-filen {0}
4313 4313 Kunde inte hitta någon översättning för locale {0}. Faller tillbaka på {1}.
4314 4314 -----
4315 4315 Kan inte läsa in lager
4316 4316 Hittar inte fil ''{0}''.
4317 4317 Kunde inte tolka lon/lat
4318 4318 -----
4319 4319 -----
4320 4320 -----
4321 4321 -----
4322 4322 Det går inte att synkronisera i det lager som spelas upp.
4323 4323 Oklassificerad
4324 4324 Öppna sträckor
4325 4325 Ej sluten sträcka
4326 4326 Oansluten kustlinje
4327 4327 -----
4328 4328 -----
4329 4329 -----
4330 4330 -----
4331 4331 -----
4332 4332 -----
4333 4333 -----
4334 4334 -----
4335 4335 -----
4336 4336 -----
4337 4337 -----
4338 4338 -----
4339 4339 Ångra
4340 4340 Ångra ...
4341 4341 Ångra flytt
4342 4342 Ångra formuträtning för vissa noder
4343 4343 Ångra senaste åtgärden.
4344 4344 -----
4345 4345 Ångra {0}
4346 4346 Lossa panelen
4347 4347 Oväntat undantag
4348 4348 -----
4349 4349 -----
4350 4350 -----
4351 4351 -----
4352 4352 -----
4353 4353 -----
4354 4354 -----
4355 4355 -----
4356 4356 -----
4357 4357 -----
4358 4358 -----
4359 4359 -----
4360 4360 -----
4361 4361 -----
4362 4362 -----
4363 4363 -----
4364 4364 -----
4365 4365 -----
4366 4366 -----
4367 4367 -----
4368 4368 Oväntad symbol. Förväntade {0}, men fann {1}
4369 4369 Oväntad symbol: {0}
4370 4370 -----
4371 4371 -----
4372 4372 -----
4373 4373 -----
4374 4374 -----
4375 4375 -----
4376 4376 -----
4377 4377 -----
4378 4378 -----
4379 4379 Frigörelsebekräftelse
4380 4380 Frigjord nod
4381 4381 Högskola/universitet
4382 4382 -----
4383 4383 Okänd värddator
4384 4384 Okänd medlemstyp
4385 4385 -----
4386 4386 -----
4387 4387 -----
4388 4388 Okänd dataprimitiv: {0}. Tillåtna värden är node (nod), way (sträcka) eller relation
4389 4389 -----
4390 4390 Okänd roll
4391 4391 -----
4392 4392 -----
4393 4393 Okänd typ: {0}
4394 4394 -----
4395 4395 -----
4396 4396 -----
4397 4397 Icke namngiven korsning
4398 4398 -----
4399 4399 Sträckor utan namn
4400 4400 -----
4401 4401 Oordnad kustlinje
4402 4402 -----
4403 4403 -----
4404 4404 Osparade ändringar - Spara/Ladda upp innan du raderar?
4405 4405 Osparade ändringar - Spara/Ladda upp innan du avslutar?
4406 4406 -----
4407 4407 -----
4408 4408 -----
4409 4409 Osparad osm-data
4410 4410 Avmarkera alla
4411 4411 Avmarkera alla objekt.
4412 4412 -----
4413 4413 WMS-filversion som ej stöds; funnen {0}, förväntad {1}
4414 4414 -----
4415 4415 -----
4416 4416 -----
4417 4417 -----
4418 4418 -----
4419 4419 -----
4420 4420 Otaggade och icke anslutande noder
4421 4421 Sträckor utan tagg
4422 4422 Sträckor utan namn (med kommentar)
4423 4423 Otaggade, tomma och en-nod-sträckor
4424 4424 -----
4425 4425 Upp en nivå
4426 4426 Uppdatera
4427 4427 -----
4428 4428 Uppdatera ändringsuppsättningar
4429 4429 -----
4430 4430 Uppdatera data
4431 4431 -----
4432 4432 -----
4433 4433 Uppdatering modifierad
4434 4434 -----
4435 4435 Uppdatera objekt
4436 4436 -----
4437 4437 -----
4438 4438 Uppdatera val
4439 4439 Uppdatera ändringsuppsättningens innehåll mot OSM-servern
4440 4440 Uppdatera ändringsuppsättningen från OSM-servern
4441 4441 -----
4442 4442 -----
4443 4443 Uppdaterar modifierade objekt från servern (hämtar data på nytt)
4444 4444 Uppdaterar de valda objekten mot servern (hämtar data på nytt)
4445 4445 Uppdaterar objekten i det aktiva datalagret från servern.
4446 4446 Uppdaterar valda ändringsuppsättningar med aktuella data från OSM-servern
4447 4447 -----
4448 4448 -----
4449 4449 Laddar up data
4450 4450 Uppdaterar vilka fel som skall ignoreras...
4451 4451 -----
4452 4452 Uppdaterar insticksmoduler
4453 4453 Uppdaterar användargränssnittet
4454 4454 -----
4455 4455 Skicka in ändringar
4456 4456 Skicka in inställningar
4457 4457 Ladda upp alla ändringar i det aktiva datalagret till OSM-servern
4458 4458 Ladda upp alla ändringar i nuvarande val till OSM-servern
4459 4459 Ladda upp data
4460 4460 -----
4461 4461 -----
4462 4462 -----
4463 4463 Uppladning avråds
4464 4464 Ladda upp varje objekt individuellt
4465 4465 -----
4466 4466 -----
4467 4467 Ladda upp val
4468 4468 -----
4469 4469 -----
4470 4470 Skicka in inställningar till servern
4471 4471 Ladda upp till "{0}"
4472 4472 Ladda upp till ny ändringsuppsättning
4473 4473 Ladda upp till befintlig ändringsuppsättning
4474 4474 -----
4475 4475 -----
4476 4476 Skickar in och sparar modifierade lager ...
4477 4477 Laddar upp data ...
4478 4478 Skickar in data för lager ''{0}''
4479 4479 Användning
4480 4480 -----
4481 4481 Använd <b>(</b> och <b>)</b> för att gruppera uttryck
4482 4482 Använd <b>"</b> för att citera operatorer (exempelvis om nyckeln innehåller <b>:</b>)
4483 4483 Använd <b>|</b> eller <b>OR</b> för att kombinera med logiskt ELLER
4484 4484 -----
4485 4485 -----
4486 4486 -----
4487 4487 Använd en SOCKS proxy
4488 4488 -----
4489 4489 Använd piltangenter eller dra bildlagret med musen för att justera dess förskjutning (offset).\nDu kan också ange östlig eller nordlig förskjutning för koordinaterna av typ {0}.\nOm du vill spara förskjutningen som ett bokmärke, ange bokmärkesnamn nedan
4490 4490 Använd komplicerad egenskapskontroll.
4491 4491 Använd förval
4492 4492 -----
4493 4493 Använd fellager.
4494 4494 -----
4495 4495 -----
4496 4496 Använd undantagslista.
4497 4497 Använd vänster musknapp klicka & dra för att välja område, pilarna eller höger musknapp för att translatera karta, scrollhjulet eller +/- för att zooma
4498 4498 Använd snabbval ''{0}''
4499 4499 Använd snabbvalet ''{0}'' i gruppen ''{1}''
4500 4500 -----
4501 4501 -----
4502 4502 Använd fellagret för att visa problematiska element.
4503 4503 Använd undantagslista för att avstå från att visa varning.
4504 4504 -----
4505 4505 -----
4506 4506 Användare
4507 4507 -----
4508 4508 -----
4509 4509 -----
4510 4510 Användare:
4511 4511 Användarnamn
4512 4512 -----
4513 4513 Detta borde vanligtvis fixas
4514 4514 Dammsugare
4515 4515 Validera
4516 4516 Validera egenskapsvärden och taggar med hjälp av komplicerade regler.
4517 4517 Validera egenskapsnycklar genom att kontrollera mot en lista av ord.
4518 4518 Validera att egenskapsvärden är giltiga genom kontroll mot förinställningar.
4519 4519 Validerar
4520 4520 Validering
4521 4521 Valideringsresultat
4522 4522 Valideringsfel
4523 4523 -----
4524 4524 Valideringsresultat
4525 4525 Värde
4526 4526 Värdet ''{0}'' för nyckeln ''{1}'' finns Ej bland förinställda mallar.
4527 4527 -----
4528 4528 -----
4529 4529 Värde ''{0}'' är inte ett tal. Ange ett heltal > 1
4530 4530 -----
4531 4531 -----
4532 4532 Värde för latitud i intervallet [-90,90] krävs
4533 4533 Värde för longitud i intervallet [-180,180] krävs
4534 4534 -----
4535 4535 -----
4536 4536 -----
4537 4537 -----
4538 4538 Olika inställningar som påverkar hur hela programmet representeras visuellt.
4539 4539 -----
4540 4540 Fordon per typ
4541 4541 Fordon per användningsområde
4542 4542 -----
4543 4543 Hastighet (röd = långsam, grön = snabb)
4544 4544 Automat
4545 4545 Varor till försäljning
4546 4546 -----
4547 4547 -----
4548 4548 -----
4549 4549 -----
4550 4550 -----
4551 4551 -----
4552 4552 -----
4553 4553 Version över noll förväntad; Fick {0}
4554 4554 +++++
4555 4555 -----
4556 4556 -----
4557 4557 Veterinär
4558 4558 -----
4559 4559 +++++
4560 4560 -----
4561 4561 -----
4562 4562 -----
4563 4563 Visa
4564 4564 Visa: {0}
4565 4565 Utsiktsplats
4566 4566 Följande vy
4567 4567 Mindre tätort
4568 4568 Allmänning
4569 4569 Mindre tätort/Stad
4570 4570 -----
4571 4571 Vingård
4572 4572 Synlighet
4573 4573 -----
4574 4574 -----
4575 4575 Besök webbsidan
4576 4576 -----
4577 4577 -----
4578 4578 -----
4579 4579 -----
4580 4580 -----
4581 4581 -----
4582 4582 Kalibrering av röstinspelare
4583 4583 Vulkan
4584 4584 Volleyboll
4585 4585 Spänning
4586 4586 -----
4587 4587 VARNING: {0}
4588 4588 +++++
4589 4589 +++++
4590 4590 WGS84 Geografisk
4591 4591 WMS-fel
4592 4592 -----
4593 4593 -----
4594 4594 -----
4595 4595 WMS-URL eller Bild-ID
4596 4596 WMS-lager ({0}), hämtas automatiskt i zoomläge {1}
4597 4597 WMS-lager ({0}), hämtas i zoomläge {1}
4598 4598 -----
4599 4599 -----
4600 4600 -----
4601 4601 Mur
4602 4602 Varning
4603 4603 -----
4604 4604 -----
4605 4605 Varning: Lösenordet skickas okrypterat.
4606 4606 -----
4607 4607 -----
4608 4608 -----
4609 4609 -----
4610 4610 Varningar
4611 4611 Biltvätt
4612 4612 Papperskorg
4613 4613 -----
4614 4614 Reningsverk
4615 4615 Vatten
4616 4616 -----
4617 4617 Badanläggning
4618 4618 Vattentorn
4619 4619 Brunn
4620 4620 -----
4621 4621 -----
4622 4622 Vattenfall
4623 4623 -----
4624 4624 -----
4625 4625 Dubblettnoder för vattenled
4626 4626 Wave-ljudfiler (*.wav)
4627 4627 -----
4628 4628 -----
4629 4629 -----
4630 4630 Slutnod nära annan väg
4631 4631 Slutnod nära annan sträcka
4632 4632 Nod på sträcka nära annan sträcka
4633 4633 -----
4634 4634 Sträcka med externt id ''{0}'' innehåller saknad nod med externt id ''{1}''.
4635 4635 Sträcka {0}
4636 4636 Sträcka {0} med {1} noder har ofullständiga noder eftersom åtminstone en nod saknades i inläst data.
4637 4637 Sträcka:
4638 4638 -----
4639 4639 Vägpunkter
4640 4640 Stigar och småvägar
4641 4641 -----
4642 4642 -----
4643 4643 Vägkors
4644 4644 Vägaltare
4645 4645 -----
4646 4646 -----
4647 4647 Webbsida
4648 4648 Överfallsdamm
4649 4649 Våtmark
4650 4650 -----
4651 4651 Rullstol
4652 4652 Rullstolar
4653 4653 Vid ljudimport, tillämpa ljud på tillgängliga sträckpunkter i GPX-lagret.
4654 4654 Vid import av ljud, skapa markörer från...
4655 4655 -----
4656 4656 -----
4657 4657 När man sparar, behåll backup-filer som slutar på ~
4658 4658 Hela gruppen
4659 4659 Bredd (meter)
4660 4660 -----
4661 4661 +++++
4662 4662 Väderkvarn
4663 4663 -----
4664 4664 Vindstrut
4665 4665 -----
4666 4666 Trådnätsvisning
4667 4667 -----
4668 4668 Med affär
4669 4669 I citerade strängar behöver <b>"</b> och <b>\</b> föregås av ett <b>\</b>. (Dvs. <b>\"</b> och <b>\\</b>).
4670 4670 Naturskog
4671 4671 Fabrik
4672 4672 -----
4673 4673 -----
4674 4674 -----
4675 4675 -----
4676 4676 Fel antal argument för bokmärke
4677 4677 -----
4678 4678 Sträckor med fel riktning
4679 4679 XML-tagg <user> saknas.
4680 4680 -----
4681 4681 Ja
4682 4682 -----
4683 4683 -----
4684 4684 Ja, spara ändringarna och stäng
4685 4685 -----
4686 4686 -----
4687 4687 Du håller på att radera ofärdiga objekt.<br>Detta kommer att orsaka problem då du inte kan se det färdiga objektet.<br>Vill du verkligen radera?
4688 4688 Du håller på att ta bort noder utanför det område som du har hämtat hem.<br> Detta kan leda till problem eftersom andra objekt (som du inte ser) kanske använder dem.<br> Vill du verkligen ta bort dem?
4689 4689 Du håller på att slå ihop data från lagren ''{0}'' och ''{1}''.<br /><br />Dessa lager har olika principer för uppladdning och bör inte slås ihop på detta sättet.<br />Att slå ihop dem innebär att den striktare policyn (uppladdning avråds) används för ''{1}''.<br /><br /><b>Detta är inte det rekommenderade sättet att slå ihop denna typ av data</b>.<br />Du bör istället kontrollera och slå ihop varje objekt var för sig genom ''<i>Slå ihop val</i>''.<br /><br />Är du säker på att du vill fortsätta?
4690 4690 Du håller på att slå ihop mer än 1 objekt mellan lagren ''{0}'' och ''{1}''.<br /><br /><b>Detta är inte det rekommenderade sättet att slå ihop denna typ av data</b>.<br />Du bör istället kontrollera och slå ihop varje objekt <b>var för sig</b>.<br /><br />Vill du verkligen fortsätta?
4691 4691 Du är på väg att frigöra ofärdiga objekt.<br>Detta kommer att orsaka problem eftersom du inte kan se det fullständiga objektet.<br>Är du säker på att du vill frigöra?
4692 4692 Du är på väg att frigöra noder utanför området du har laddat ner.<br>Detta kan orsaka problem eftersom andra objekt (som du inte kan se) kanske använder dem.<br>Är du säker på att du vill frigöra noderna?
4693 4693 Du håller på att ladda upp data från lager ''{0}''.<br /><br />Du <b>avråds starkt</b> från att fortsätta. Om du fortsätter,<br />kan du behöva återställa dina ändringar i efterhand, eller tvinga någon annan att göra det.<br /><br />Är du säker på att du vill fortsätta?
4694 4694 -----
4695 4695 Du kan också klistra in en URL från www.openstreetmap.org
4696 4696 -----
4697 4697 -----
4698 4698 -----
4699 4699 Du har laddat ner för mycket data. Försök igen senare.
4700 4700 Du har stött på en bugg i JOSM
4701 4701 -----
4702 4702 Du behöver starta om JOSM för att vissa inställningar skall slå igenom.
4703 4703 -----
4704 4704 Du måste välja åtminstone en sträcka.
4705 4705 Du måste välja två eller fler noder för att dela en sluten sträcka.
4706 4706 Du måste SKIFT-Dra spelhuvudet upp på en ljudmarkör eller upp på den spårpunkt där du vill synkronisera.
4707 4707 -----
4708 4708 Du måste ha pausat ljudet vid den punkt på spåret där du vill placera markören.
4709 4709 Du behöver pausa ljudet precis när du hör synkroniseringsindikatorn.
4710 4710 Du har begärt för många noder (gränsen är 50 000). Antingen får du begära ett mindre område, eller så får du använda dig av planet.osm
4711 4711 -----
4712 4712 Välj ett GPX-spår
4713 4713 Du har uppdaterat JOSM-mjukvaran.<br>För att förhindra problem bör insticksmodulerna också uppdateras.<br><br>Uppdatera insticksmoduler nu?
4714 4714 Din uppladdningskommentar är <i>tom</i>, eller <i>mycket kort</i>.<br /><br />Detta är tekniskt sett tillåtet, men tänk på att många användare som bevakar <br /> ändringar i ditt område förlitar sig på meningsfulla ändringskommentarer<br />för att förstå vad som händer!<br /><br />Om du offrar en minut nu på att förklara din ändring<br/> kommer du att göra livet enklare för många andra kartredigerare.
4715 4715 -----
4716 4716 -----
4717 4717 -----
4718 4718 -----
4719 4719 +++++
4720 4720 Zooma:
4721 4721 Zoomnivå (meter)
4722 4722 Zooma in
4723 4723 Zooma in (numeriskt tangentbord)
4724 4724 Zooma ut
4725 4725 Zooma ut (numeriskt tangentbord)
4726 4726 Zooma och flytta kartan
4727 4727 -----
4728 4728 Zooma genom att dra eller Ctrl+. eller Ctrl+,; flytta med Ctrl+upp, vänster, ned, höger; flytta karta med högerknappen
4729 4729 Zooma in
4730 4730 Zoomnivå:
4731 4731 Zooma ut
4732 4732 Zooma det visade till {0}.
4733 4733 Zooma till
4734 4734 -----
4735 4735 -----
4736 4736 -----
4737 4737 Zooma till nod
4738 4738 Zooma till valda objekt
4739 4739 Zooma till urval
4740 4740 -----
4741 4741 Zooma till den första valda noden
4742 4742 -----
4743 4743 Zooma till det objekt som den första valda medlemmen relaterar till
4744 4744 -----
4745 4745 -----
4746 4746 Zooma till {0}
4747 4747 Zoomning är tillgängligt eftersom lagret som denna relation tillhör inte är aktivt
4748 4748 Zoomning är tillgängligt eftersom lagret som denna väg tillhör inte är aktivt
4749 4749 Zoomning är inte tillgängligt eftersom ingen medlem är vald
4750 4750 Zoomning är inte tillgängligt eftersom ingen nod är vald
4751 4751 "Baker street"
4752 4752 \nHöjd: {0} m
4753 4753 -----
4754 4754 -----
4755 4755 -----
4756 4756 -----
4757 4757 -----
4758 4758 -----
4759 4759 -----
4760 4760 +++++
4761 4761 -----
4762 4762 -----
4763 4763 -----
4764 4764 -----
4765 4765 -----
4766 4766 -----
4767 4767 -----
4768 4768 -----
4769 4769 -----
4770 4770 -----
4771 4771 ö
4772 4772 -----
4773 4773 -----
4774 4774 förort
4775 4775 -----
4776 4776 -----
4777 4777 -----
4778 4778 gräns
4779 4779 -----
4780 4780 -----
4781 4781 -----
4782 4782 +++++
4783 4783 -----
4784 4784 -----
4785 4785 -----
4786 4786 rutt
4787 4787 -----
4788 4788 -----
4789 4789 -----
4790 4790 -----
4791 4791 vattenled
4792 4792 +++++
4793 4793 -----
4794 4794 -----
4795 4795 -----
4796 4796 +++++
4797 4797 Tillbaka
4798 4798 Snabbare
4799 4799 Snabbare framåt
4800 4800 Framåt
4801 4801 Hoppa tillbaka.
4802 4802 Hoppa framåt
4803 4803 Nästa markering
4804 4804 Spela upp nästa markering
4805 4805 Spela upp föregående markering
4806 4806 Spela/pausa
4807 4807 Föregående markering
4808 4808 Långsammare
4809 4809 Långsammare framåt
4810 4810 -----
4811 4811 kommersiell
4812 4812 -----
4813 4813 -----
4814 4814 -----
4815 4815 -----
4816 4816 -----
4817 4817 -----
4818 4818 växthus
4819 4819 +++++
4820 4820 sjukhus
4821 4821 -----
4822 4822 -----
4823 4823 industri
4824 4824 kontorsbyggnad
4825 4825 -----
4826 4826 -----
4827 4827 tak
4828 4828 skola
4829 4829 sjul
4830 4830 -----
4831 4831 -----
4832 4832 universitet/högskola
4833 4833 varuhus
4834 4834 -----
4835 4835 -----
4836 4836 -----
4837 4837 -----
4838 4838 -----
4839 4839 -----
4840 4840 -----
4841 4841 -----
4842 4842 -----
4843 4843 -----
4844 4844 -----
4845 4845 -----
4846 4846 -----
4847 4847 -----
4848 4848 -----
4849 4849 -----
4850 4850 -----
4851 4851 -----
4852 4852 -----
4853 4853 -----
4854 4854 -----
4855 4855 -----
4856 4856 -----
4857 4857 -----
4858 4858 -----
4859 4859 -----
4860 4860 -----
4861 4861 -----
4862 4862 -----
4863 4863 -----
4864 4864 -----
4865 4865 -----
4866 4866 -----
4867 4867 -----
4868 4868 -----
4869 4869 svart
4870 4870 blå
4871 4871 brun
4872 4872 grå
4873 4873 grön
4874 4874 röd
4875 4875 vit
4876 4876 Ö
4877 4877 +++++
4878 4878 +++++
4879 4879 V
4880 4880 -----
4881 4881 -----
4882 4882 -----
4883 4883 -----
4884 4884 -----
4885 4885 -----
4886 4886 -----
4887 4887 -----
4888 4888 -----
4889 4889 -----
4890 4890 -----
4891 4891 -----
4892 4892 -----
4893 4893 +++++
4894 4894 -----
4895 4895 -----
4896 4896 -----
4897 4897 -----
4898 4898 text
4899 4899 -----
4900 4900 -----
4901 4901 -----
4902 4902 -----
4903 4903 -----
4904 4904 -----
4905 4905 -----
4906 4906 -----
4907 4907 -----
4908 4908 -----
4909 4909 -----
4910 4910 -----
4911 4911 -----
4912 4912 -----
4913 4913 -----
4914 4914 Bränsle
4915 4915 -----
4916 4916 -----
4917 4917 -----
4918 4918 -----
4919 4919 -----
4920 4920 parkeringsplats
4921 4921 trottoar
4922 4922 -----
4923 4923 -----
4924 4924 -----
4925 4925 jordbruksmark
4926 4926 skog
4927 4927 bostadsområde
4928 4928 Förskjutning
4929 4929 -----
4930 4930 -----
4931 4931 -----
4932 4932 -----
4933 4933 buskage
4934 4934 flertypsläge
4935 4935 ovanjordisk
4936 4936 pelare
4937 4937 damm
4938 4938 underjordisk
4939 4939 under vatten
4940 4940 vägg
4941 4941 -----
4942 4942 -----
4943 4943 -----
4944 4944 -----
4945 4945 -----
4946 4946 -----
4947 4947 -----
4948 4948 -----
4949 4949 -----
4950 4950 -----
4951 4951 -----
4952 4952 -----
4953 4953 -----
4954 4954 -----
4955 4955 -----
4956 4956 -----
4957 4957 -----
4958 4958 -----
4959 4959 -----
4960 4960 -----
4961 4961 -----
4962 4962 -----
4963 4963 -----
4964 4964 -----
4965 4965 -----
4966 4966 -----
4967 4967 -----
4968 4968 -----
4969 4969 -----
4970 4970 -----
4971 4971 -----
4972 4972 -----
4973 4973 Järnvägsstation
4974 4974 -----
4975 4975 -----
4976 4976 -----
4977 4977 -----
4978 4978 -----
4979 4979 -----
4980 4980 -----
4981 4981 -----
4982 4982 -----
4983 4983 +++++
4984 4984 -----
4985 4985 -----
4986 4986 +++++
4987 4987 -----
4988 4988 -----
4989 4989 kollektivtrafik
4990 4990 -----
4991 4991 gömsle
4992 4992 -----
4993 4993 -----
4994 4994 -----
4995 4995 -----
4996 4996 -----
4997 4997 -----
4998 4998 -----
4999 4999 -----
5000 5000 -----
5001 5001 -----
5002 5002 -----
5003 5003 -----
5004 5004 -----
5005 5005 -----
5006 5006 -----
5007 5007 -----
5008 5008 -----
5009 5009 -----
5010 5010 -----
5011 5011 -----
5012 5012 -----
5013 5013 -----
5014 5014 -----
5015 5015 -----
5016 5016 -----
5017 5017 -----
5018 5018 -----
5019 5019 -----
5020 5020 -----
5021 5021 -----
5022 5022 -----
5023 5023 -----
5024 5024 -----
5025 5025 -----
5026 5026 -----
5027 5027 -----
5028 5028 -----
5029 5029 -----
5030 5030 -----
5031 5031 -----
5032 5032 -----
5033 5033 -----
5034 5034 -----
5035 5035 -----
5036 5036 -----
5037 5037 -----
5038 5038 -----
5039 5039 utöka urval
5040 5040 lägg till knapp på verktygsraden
5041 5041 adress
5042 5042 adresser tillhörande gatan
5043 5043 -----
5044 5044 adminstrativ
5045 5045 -----
5046 5046 linbana
5047 5047 -----
5048 5048 -----
5049 5049 -----
5050 5050 -----
5051 5051 jordbruksfordon
5052 5052 luft
5053 5053 alla
5054 5054 -----
5055 5055 alla slutna sträckor
5056 5056 alla ofullständiga objekt
5057 5057 alla ändrade objekt
5058 5058 alla nya objekt
5059 5059 alla objekt
5060 5060 -----
5061 5061 alla relationer
5062 5062 alla valda objekt
5063 5063 alla sträckor
5064 5064 gränd
5065 5065 alfabetisk
5066 5066 -----
5067 5067 inrättningstyp {0}
5068 5068 inrättning
5069 5069 -----
5070 5070 -----
5071 5071 -----
5072 5072 -----
5073 5073 anglikaner
5074 5074 djurmat
5075 5075 -----
5076 5076 valfri
5077 5077 -----
5078 5078 akvedukt
5079 5079 yta
5080 5080 område (över 20 meter)
5081 5081 yttext
5082 5082 asiatiskt
5083 5083 asfalt
5084 5084 -----
5085 5085 +++++
5086 5086 bakgrund
5087 5087 -----
5088 5088 -----
5089 5089 -----
5090 5090 +++++
5091 5091 -----
5092 5092 baptister
5093 5093 taggtråd
5094 5094 Hinder
5095 5095 -----
5096 5096 -----
5097 5097 -----
5098 5098 -----
5099 5099 hamnbassäng
5100 5100 bauxit
5101 5101 strand
5102 5102 cykel
5103 5103 -----
5104 5104 -----
5105 5105 -----
5106 5106 biobränsle
5107 5107 -----
5108 5108 +++++
5109 5109 -----
5110 5110 biomassa
5111 5111 -----
5112 5112 mosse
5113 5113 -----
5114 5114 gräns
5115 5115 bibana
5116 5116 -----
5117 5117 fabrikat
5118 5118 bro
5119 5119 -----
5120 5120 stadsförnyelse
5121 5121 -----
5122 5122 buddhism
5123 5123 byggnad (building)
5124 5124 fartgupp
5125 5125 hamburgare
5126 5126 buss
5127 5127 buss_spårväg
5128 5128 -----
5129 5129 -----
5130 5130 -----
5131 5131 gör skillnad på gemener/VERSALER
5132 5132 katedral
5133 5133 katoliker
5134 5134 begravningsplats
5135 5135 -----
5136 5136 -----
5137 5137 kapell
5138 5138 träkol
5139 5139 -----
5140 5140 -----
5141 5141 chikan
5142 5142 kyckling
5143 5143 kinesiskt
5144 5144 förträngning
5145 5145 kristendom
5146 5146 kyrka
5147 5147 cigaretter
5148 5148 -----
5149 5149 +++++
5150 5150 -----
5151 5151 -----
5152 5152 medurs
5153 5153 -----
5154 5154 slutna sträckor med en area om 100 m²
5155 5155 slutenväg
5156 5156 kolkraft
5157 5157 kullersten
5158 5158 kalluft
5159 5159 kallvatten
5160 5160 -----
5161 5161 -----
5162 5162 -----
5163 5163 kommunikation
5164 5164 kompakterad
5165 5165 tryckluft
5166 5166 betong
5167 5167 kondomer
5168 5168 -----
5169 5169 -----
5170 5170 konflikt
5171 5171 -----
5172 5172 barrskog
5173 5173 under byggnad
5174 5174 kontaktledning
5175 5175 -----
5176 5176 närbutik
5177 5177 koppar
5178 5178 -----
5179 5179 kunde inte hämta ljudström från adressen
5180 5180 -----
5181 5181 -----
5182 5182 -----
5183 5183 -----
5184 5184 kunder
5185 5185 +++++
5186 5186 lövskog
5187 5187 -----
5188 5188 -----
5189 5189 grader° minuter'' sekunder"
5190 5190 raderad
5191 5191 -----
5192 5192 leveranser
5193 5193 förlegad
5194 5194 avsedd för
5195 5195 mål
5196 5196 +++++
5197 5197 -----
5198 5198 -----
5199 5199 -----
5200 5200 -----
5201 5201 hamn
5202 5202 existerar inte
5203 5203 dubbel
5204 5204 ned
5205 5205 utförsåkning
5206 5206 ladda ner
5207 5207 -----
5208 5208 Rita vinkellåst
5209 5209 mall för att snappa vinklar
5210 5210 dryck
5211 5211 -----
5212 5212 uppfart
5213 5213 -----
5214 5214 -----
5215 5215 elektriskt
5216 5216 elektricitet
5217 5217 -----
5218 5218 -----
5219 5219 -----
5220 5220 -----
5221 5221 -----
5222 5222 evangelister
5223 5223 jämn
5224 5224 -----
5225 5225 exempel
5226 5226 hundpåsar
5227 5227 -----
5228 5228 -----
5229 5229 -----
5230 5230 false: egenskapen är uttryckligen avstängd
5231 5231 gårdsplan
5232 5232 staket
5233 5233 färja
5234 5234 -----
5235 5235 -----
5236 5236 sök i markering
5237 5237 -----
5238 5238 -----
5239 5239 Fish ''n Chips
5240 5240 -----
5241 5241 -----
5242 5242 mat
5243 5243 fot
5244 5244 skog
5245 5245 skogsbruk
5246 5246 -----
5247 5247 -----
5248 5248 -----
5249 5249 -----
5250 5250 -----
5251 5251 -----
5252 5252 fransk
5253 5253 från ruta
5254 5254 från-sträcka
5255 5255 -----
5256 5256 garage
5257 5257 naturgas
5258 5258 -----
5259 5259 -----
5260 5260 bensin
5261 5261 geotermisk
5262 5262 -----
5263 5263 tyskt
5264 5264 -----
5265 5265 glaciär
5266 5266 guld
5267 5267 golfbana
5268 5268 gps-markör
5269 5269 gps-punkt
5270 5270 -----
5271 5271 -----
5272 5272 -----
5273 5273 -----
5274 5274 -----
5275 5275 gräs
5276 5276 -----
5277 5277 grus
5278 5278 grekiskt
5279 5279 -----
5280 5280 exploateringsområde
5281 5281 jord
5282 5282 -----
5283 5283 -----
5284 5284 -----
5285 5285 -----
5286 5286 -----
5287 5287 hälsa
5288 5288 värme
5289 5289 -----
5290 5290 hed
5291 5291 hjälplinje
5292 5292 -----
5293 5293 framhäv
5294 5294 -----
5295 5295 landsväg
5296 5296 -----
5297 5297 -----
5298 5298 -----
5299 5299 hinduism
5300 5300 historisk
5301 5301 historiskt
5302 5302 -----
5303 5303 häst
5304 5304 hetluft
5305 5305 hetvatten
5306 5306 hotell
5307 5307 -----
5308 5308 hus (upp till 5 meter)
5309 5309 hus tillhörande gatan
5310 5310 +++++
5311 5311 -----
5312 5312 vattenkraft
5313 5313 -----
5314 5314 -----
5315 5315 -----
5316 5316 glass
5317 5317 -----
5318 5318 -----
5319 5319 -----
5320 5320 -----
5321 5321 -----
5322 5322 -----
5323 5323 inaktiv
5324 5324 inkludera
5325 5325 -----
5326 5326 ofullständig
5327 5327 -----
5328 5328 -----
5329 5329 indiskt
5330 5330 inomhus
5331 5331 industri
5332 5332 -----
5333 5333 -----
5334 5334 inre segment
5335 5335 -----
5336 5336 -----
5337 5337 järnmalm
5338 5338 ö
5339 5339 -----
5340 5340 italienskt
5341 5341 -----
5342 5342 +++++
5343 5343 japanskt
5344 5344 jehovas_vittnen
5345 5345 judendom
5346 5346 -----
5347 5347 -----
5348 5348 +++++
5349 5349 +++++
5350 5350 -----
5351 5351 -----
5352 5352 -----
5353 5353 -----
5354 5354 markanvändning
5355 5355 markanvändningstyp {0}
5356 5356 -----
5357 5357 -----
5358 5358 -----
5359 5359 lager
5360 5360 lagret är för närvarande dolt (klicka för att visa lagret)
5361 5361 lagret är för närvarande synligt (klicka för att dölja lagret)
5362 5362 -----
5363 5363 -----
5364 5364 -----
5365 5365 bly
5366 5366 vänster
5367 5367 fritid
5368 5368 fritidstyp {0}
5369 5369 -----
5370 5370 -----
5371 5371 kalksten
5372 5372 begränsat
5373 5373 -----
5374 5374 -----
5375 5375 gårdsgata
5376 5376 -----
5377 5377 -----
5378 5378 -----
5379 5379 lokal fil
5380 5380 -----
5381 5381 -----
5382 5382 -----
5383 5383 -----
5384 5384 -----
5385 5385 -----
5386 5386 -----
5387 5387 låg
5388 5388 luteraner (inkl. Svenska kyrkan)
5389 5389 -----
5390 5390 -----
5391 5391 huvudlinje
5392 5392 skapa parallell hjälplinje
5393 5393 mangroveträsk
5394 5394 byggnadsverk
5395 5395 -----
5396 5396 -----
5397 5397 +++++
5398 5398 kärr
5399 5399 matchar om "nyckel" existerar
5400 5400 -----
5401 5401 +++++
5402 5402 +++++
5403 5403 maxhöjd
5404 5404 max hastighet
5405 5405 max vikt
5406 5406 -----
5407 5407 medlem
5408 5408 -----
5409 5409 +++++
5410 5410 metall
5411 5411 metodister
5412 5412 -----
5413 5413 mexikanskt
5414 5414 militär
5415 5415 -----
5416 5416 +++++
5417 5417 +++++
5418 5418 minimiavstånf
5419 5419 -----
5420 5420 -----
5421 5421 -----
5422 5422 -----
5423 5423 -----
5424 5424 saknade objekt:
5425 5425 blandskog
5426 5426 -----
5427 5427 -----
5428 5428 mormoner
5429 5429 moské
5430 5430 -----
5431 5431 motorväg
5432 5432 motorvägslänk
5433 5433 -----
5434 5434 lera
5435 5435 flervånings-
5436 5436 -----
5437 5437 -----
5438 5438 -----
5439 5439 islam
5440 5440 -----
5441 5441 nationell
5442 5442 naturfenomen
5443 5443 naturfenomen typ {0}
5444 5444 -----
5445 5445 naturfenomen
5446 5446 -----
5447 5447 tidningar
5448 5448 nästa
5449 5449 +++++
5450 5450 nej
5451 5451 ingen beskrivning tillgänglig
5452 5452 inget felmeddelande tillgängligt
5453 5453 ingen importerare
5454 5454 krävs inte längre
5455 5455 -----
5456 5456 ingen_vänstersväng
5457 5457 ingen_högersväng
5458 5458 inte_rakt_fram
5459 5459 ingen_u_sväng
5460 5460 -----
5461 5461 -----
5462 5462 inget
5463 5463 längdskidåkning
5464 5464 -----
5465 5465 -----
5466 5466 -----
5467 5467 Notera: För vissa uppgifter, så behöver JOSM mycket minne. Det kan därav vara nödvändigt att lägga till följande\n Java-inställningar för att specificera den tillåtna maxgränsen för minnesanvändning i megabyte
5468 5468 anmärkning
5469 5469 kärnkraft
5470 5470 -----
5471 5471 -----
5472 5472 -----
5473 5473 -----
5474 5474 -----
5475 5475 objekt
5476 5476 -----
5477 5477 -----
5478 5478 objekt ändrade av användare
5479 5479 objekt med 5 till 10 taggar
5480 5480 objekt i aktiv vy
5481 5481 objekt i det nerladdade området
5482 5482 objekt med minst 20 noder
5483 5483 objekt med givet ID
5484 5484 objekt med givet ändringsuppsättning-ID
5485 5485 objekt med given roll i en relation
5486 5486 objekt med given version
5487 5487 -----
5488 5488 +++++
5489 5489 -----
5490 5490 udda
5491 5491 kontorsbyggnad
5492 5492 -----
5493 5493 olja
5494 5494 -----
5495 5495 -----
5496 5496 endast
5497 5497 enbart_vänstersväng
5498 5498 enbart_högersväng
5499 5499 enbart_rakt_fram
5500 5500 -----
5501 5501 -----
5502 5502 motsatta
5503 5503 motsatta filen
5504 5504 motsatta spåret
5505 5505 alternativ
5506 5506 Val tillhandahållna som Java-systeminställningar
5507 5507 ortodoxa
5508 5508 -----
5509 5509 osmosisk
5510 5510 -----
5511 5511 utomhus
5512 5512 yttre segement
5513 5513 utanför hämtat område
5514 5514 -----
5515 5515 -----
5516 5516 -----
5517 5517 parkeringsväg
5518 5518 parkeringsbiljetter
5519 5519 delvis: olika valda object har olika värden, ändra inte
5520 5520 belagd
5521 5521 marksten
5522 5522 topp
5523 5523 småsten
5524 5524 +++++
5525 5525 +++++
5526 5526 -----
5527 5527 pinstvänner
5528 5528 -----
5529 5529 med tillåtelse
5530 5530 foton
5531 5531 pir
5532 5532 rörledning
5533 5533 -----
5534 5534 -----
5535 5535 -----
5536 5536 -----
5537 5537 -----
5538 5538 -----
5539 5539 plan
5540 5540 -----
5541 5541 +++++
5542 5542 plats
5543 5543 växter
5544 5544 plast
5545 5545 -----
5546 5546 -----
5547 5547 -----
5548 5548 -----
5549 5549 politisk
5550 5550 -----
5551 5551 -----
5552 5552 -----
5553 5553 kraft
5554 5554 -----
5555 5555 presbytarianer
5556 5556 föregående
5557 5557 primärväg
5558 5558 primärvägslänk
5559 5559 privat
5560 5560 +++++
5561 5561 -----
5562 5562 protestanter
5563 5563 offentlig
5564 5564 Allmän transport
5565 5565 -----
5566 5566 biljetter för allmänna transportmedel
5567 5567 +++++
5568 5568 -----
5569 5569 fyrdubbel
5570 5570 kväkare
5571 5571 stenbrott
5572 5572 -----
5573 5573 -----
5574 5574 räls
5575 5575 -----
5576 5576 järnvägsmark
5577 5577 -----
5578 5578 järnväg
5579 5579 järnvägspunkt
5580 5580 -----
5581 5581 -----
5582 5582 -----
5583 5583 -----
5584 5584 vassbädd
5585 5585 -----
5586 5586 lokalt
5587 5587 reguljärt uttryck
5588 5588 -----
5589 5589 -----
5590 5590 -----
5591 5591 -----
5592 5592 -----
5593 5593 -----
5594 5594 ta bort från urval
5595 5595 ersätt urval
5596 5596 -----
5597 5597 reserverad
5598 5598 -----
5599 5599 bostadsområde
5600 5600 -----
5601 5601 detaljhandel
5602 5602 höger
5603 5603 -----
5604 5604 -----
5605 5605 flodbank
5606 5606 -----
5607 5607 takparkering
5608 5608 rondell
5609 5609 rutt
5610 5610 Ruttdelsträcka
5611 5611 -----
5612 5612 -----
5613 5613 -----
5614 5614 -----
5615 5615 -----
5616 5616 +++++
5617 5617 saltäng
5618 5618 +++++
5619 5619 smörgås
5620 5620 -----
5621 5621 skala
5622 5622 -----
5623 5623 buskage
5624 5624 -----
5625 5625 -----
5626 5626 -----
5627 5627 -----
5628 5628 sekundärväg
5629 5629 markerad
5630 5630 markering
5631 5631 -----
5632 5632 tillfartsväg
5633 5633 -----
5634 5634 -----
5635 5635 avlopp
5636 5636 -----
5637 5637 -----
5638 5638 -----
5639 5639 -----
5640 5640 -----
5641 5641 shiamuslimer
5642 5642 -----
5643 5643 affär
5644 5644 affärstyp {0}
5645 5645 -----
5646 5646 -----
5647 5647 bör sparas
5648 5648 bör laddas upp
5649 5649 sidospår
5650 5650 +++++
5651 5651 +++++
5652 5652 enkel
5653 5653 -----
5654 5654 -----
5655 5655 -----
5656 5656 -----
5657 5657 -----
5658 5658 -----
5659 5659 -----
5660 5660 sol
5661 5661 -----
5662 5662 -----
5663 5663 -----
5664 5664 -----
5665 5665 -----
5666 5666 -----
5667 5667 -----
5668 5668 +++++
5669 5669 sporttyp {0}
5670 5670 -----
5671 5671 sporthall
5672 5672 -----
5673 5673 stickspår
5674 5674 -----
5675 5675 -----
5676 5676 stadion
5677 5677 frimärken
5678 5678 -----
5679 5679 -----
5680 5680 -----
5681 5681 ånga
5682 5682 -----
5683 5683 -----
5684 5684 -----
5685 5685 -----
5686 5686 -----
5687 5687 -----
5688 5688 sten
5689 5689 -----
5690 5690 -----
5691 5691 -----
5692 5692 bäck
5693 5693 gata
5694 5694 gata (upp till 20 meter)
5695 5695 -----
5696 5696 sträng
5697 5697 -----
5698 5698 tunnelbana
5699 5699 -----
5700 5700 -----
5701 5701 sunnimuslimer
5702 5702 -----
5703 5703 -----
5704 5704 yta
5705 5705 +++++
5706 5706 -----
5707 5707 träsk
5708 5708 godis
5709 5709 swimmingpool
5710 5710 -----
5711 5711 synagoga
5712 5712 -----
5713 5713 tamponger
5714 5714 daoism
5715 5715 telefonkort
5716 5716 tempel
5717 5717 -----
5718 5718 +++++
5719 5719 tertiärväg
5720 5720 +++++
5721 5721 thailändskt
5722 5722 -----
5723 5723 -----
5724 5724 det här lagret är för närvarande inte aktivt (klicka för att aktivera)
5725 5725 det här är det aktiva lagret
5726 5726 tidvatten
5727 5727 -----
5728 5728 marskland
5729 5729 +++++
5730 5730 -----
5731 5731 tenn
5732 5732 -----
5733 5733 till-sträcka
5734 5734 -----
5735 5735 -----
5736 5736 -----
5737 5737 -----
5738 5738 +++++
5739 5739 turism
5740 5740 turismtyp {0}
5741 5741 -----
5742 5742 leksaker
5743 5743 -----
5744 5744 spår och sträckpunkter
5745 5745 -----
5746 5746 -----
5747 5747 -----
5748 5748 trafikljus
5749 5749 -----
5750 5750 tåg
5751 5751 spårvagn
5752 5752 trippel
5753 5753 trådbuss
5754 5754 true: egenskapen är uttryckligen aktiverad
5755 5755 stamväg
5756 5756 stamvägslänk
5757 5757 turkiskt
5758 5758 oklassificerad
5759 5759 obevakad
5760 5760 underjordisk
5761 5761 -----
5762 5762 -----
5763 5763 okänd
5764 5764 -----
5765 5765 -----
5766 5766 -----
5767 5767 -----
5768 5768 utan markering
5769 5769 -----
5770 5770 obelagd
5771 5771 -----
5772 5772 ej angiven: ange inte denna egenskap för valda objekt
5773 5773 -----
5774 5774 otaggade
5775 5775 otaggad sträcka
5776 5776 -----
5777 5777 -----
5778 5778 -----
5779 5779 -----
5780 5780 upp
5781 5781 upp till ruta
5782 5782 -----
5783 5783 användning
5784 5784 -----
5785 5785 +++++
5786 5786 -----
5787 5787 -----
5788 5788 valideringsfel
5789 5789 andra typer av validering
5790 5790 valideringsvarning
5791 5791 -----
5792 5792 -----
5793 5793 -----
5794 5794 -----
5795 5795 -----
5796 5796 viadukt
5797 5797 +++++
5798 5798 -----
5799 5799 -----
5800 5800 vulkan
5801 5801 -----
5802 5802 -----
5803 5803 mur
5804 5804 -----
5805 5805 -----
5806 5806 vatten
5807 5807 -----
5808 5808 vattendrag
5809 5809 vattenledstyp {0}
5810 5810 -----
5811 5811 vågor
5812 5812 -----
5813 5813 sträckan sitter ihop
5814 5814 sträckan sitter ihop med nästa medlem i relationen
5815 5815 sträckan sitter ihop med föregående medlem i relationen
5816 5816 sträckan sitter inte ihop med vare sig den föregående eller den nästa medlemmen i relationen
5817 5817 enbart sträckpunkter
5818 5818 -----
5819 5819 -----
5820 5820 -----
5821 5821 -----
5822 5822 -----
5823 5823 -----
5824 5824 -----
5825 5825 djurliv
5826 5826 vindkraft
5827 5827 -----
5828 5828 -----
5829 5829 trådbundet
5830 5830 +++++
5831 5831 trä
5832 5832 -----
5833 5833 -----
5834 5834 -----
5835 5835 -----
5836 5836 bangård
5837 5837 ja
5838 5838 övergångsställe
5839 5839 zink
5840 5840 zirkonium
5841 5841 -----
5842 5842 -----
5843 5843 -----
5844 5844 zoroastrianism
5845 5845 -----
5846 5846 -----
5847 5847 {0} ({1} till {2} grader)
5848 5848 +++++
5849 5849 -----
5850 5850 -----
5851 5851 -----
5852 5852 -----
5853 5853 {0} består av:
5854 5854 -----
5855 5855 -----
5856 5856 -----
5857 5857 -----
5858 5858 -----
5859 5859 -----
5860 5860 -----
5861 5861 -----
5862 5862 -----
5863 5863 -----
5864 5864 -----
5865 5865 -----
5866 5866 {0} meter
5867 5867 {0} fler...
5868 5868 -----
5869 5869 {0} noder i sträcka {1} överskrider det maximala antalet tillåtna noder {2}
5870 5870 -----
5871 5871 -----
5872 5872 -----
5873 5873 -----
5874 5874 {0} km2
5875 5875 -----
5876 5876 -----
5877 5877 -----
5878 5878 -----
5879 5879 {0}% ({1}/{2}), {3} återstår. Laddar upp nod ''{4}'' (id: {5})
5880 5880 {0}% ({1}/{2}), {3} återstår. Laddar upp relation ''{4}'' (id: {5})
5881 5881 {0}% ({1}/{2}), {3} kvar. Skickar in sträcka ''{4}'' (id: {5})
5882 5882 -----
5883 5883 -----
5884 5884 -----
5885 5885 -----
5886 5886 +++++
5887 5887 -----
5888 5888 {0}: ogiltigt val -- {1}
5889 5889 {0}: ogiltigt val -- {1}
5890 5890 -----
5891 5891 {0}: argument är inte tillåtet för ''--{1}''
5892 5892 {0}: ogiltigt val ''{1}''
5893 5893 {0}: argument behövs för ''{1}''
5894 5894 {0}: argument är inte tillåtet för ''{1}{2}''
5895 5895 {0}: argument behövs för -- {1}
5896 5896 {0}: okänt val ''--{1}''
5897 5897 {0}: okänt val ''{1}{2}''
5898 5898 -----
5899 5899 -----
5900 5900 -----
5901 5901 -----
5902 5902 -----
5903m 1 -----
5904m 2 -----
5905m 3 ({0}/{1}) Laddar upp {2} objekt...
5906m 3 ({0}/{1}) Laddar upp {2} objekt...
5907m 4 -----
5908m 5 -----
5909m 6 -----
5910m 7 -----
5911m 8 -----
5912m 9 -----
5913m 10 -----
5914m 11 -----
5915m 12 -----
5916m 13 -----
5917m 14 -----
5918m 15 -----
5919m 16 -----
5920m 17 -----
5921m 18 -----
5922m 19 -----
5923m 20 -----
5924m 21 -----
5925m 22 -----
5926m 23 -----
5927m 24 Lägg till och flytta en virtuell ny nod till sträcka.
5928m 24 Lägg till och flytta en virtuell ny nod till {0} sträckor.
5929m 25 -----
5930m 26 Lade till {0} objekt
5931m 26 Lade till {0} objekt
5932m 27 Kan inte öppna {0} fil då filen inte existerar eller då ingen lämplig filimporterare är tillgänglig.
5933m 27 Kan inte öppna {0} filer då filerna inte existerar eller då ingen lämplig filimporterare är tillgänglig.
5934m 28 Kan inte öppna {0} fil med filimporteraren ''{1}''.
5935m 28 Kan inte öppna {0} filer med filimporteraren ''{1}''.
5936m 29 Ändra egenskaper för upp till {0} objekt.
5937m 29 Ändra egenskaper för upp till {0} objekt.
5938m 30 Ändra värde?
5939m 30 Ändra värden?
5940m 31 Ändra {0} objekt
5941m 31 Ändra {0} objekt
5942m 32 Klicka på <strong>{0}</strong> för att kontrollera detta objekts status på servern.
5943m 32 Klicka på <strong>{0}</strong> för att kontrollera dessa objekts status på servern.
5944m 33 -----
5945m 34 -----
5946m 35 Konflikt vid hämtning
5947m 35 Konflikter vid hämtning
5948m 36 -----
5949m 37 Ta bort {0} nod
5950m 37 Ta bort {0} noder
5951m 38 Ta bort {0} objekt
5952m 38 Ta bort {0} objekt
5953m 39 Ta bort {0} relation
5954m 39 Ta bort {0} relationer
5955m 40 Ta bort {0} sträcka
5956m 40 Ta bort {0} sträckor
5957m 41 -----
5958m 42 -----
5959m 43 Hämtning av följande insticksmodul har <strong>misslyckats</strong>:
5960m 43 Hämtning av följande {0} insticksmoduler har <strong>misslyckats</strong>:
5961m 44 Hämtar {0} ändringsuppsättning ...
5962m 44 Hämtar {0} ändringsuppsättningar ...
5963m 45 -----
5964m 46 -----
5965m 47 -----
5966m 48 Hämtar {0} objekt från ''{1}''
5967m 48 Hämtar {0} objekt från ''{1}''
5968m 49 -----
5969m 50 Dubblera {0} nod till {1} noder
5970m 50 Dubblera {0} noder till {1} noder
5971m 51 Infoga ny nod i sträcka.
5972m 51 Infoga ny nod i {0} sträckor.
5973m 52 JOSM kunde inte hitta information om följande insticksmodul:
5974m 52 JOSM kunde inte hitta information om följande insticksmoduler:
5975m 53 -----
5976m 54 -----
5977m 55 -----
5978m 56 Flytta {0} nod
5979m 56 Flytta {0} noder
5980m 57 -----
5981m 58 Objekt kunde inte laddas ner
5982m 58 En del objekt kunde inte laddas ner
5983m 59 Objekt har raderats
5984m 59 Objekten har raderats
5985m 60 Ett objekt är borttaget
5986m 60 {0} objekt är borttagna
5987m 61 Ett objekt kunde inte laddas ner.<br>
5988m 61 {0} objekt kunde inte laddas ner.<br>
5989m 62 Öppnar {0} fil...
5990m 62 Öppnar {0} filer...
5991m 63 Klistrar in {0} tag
5992m 63 Klistrar in {0} tagar
5993m 64 -----
5994m 65 -----
5995m 66 Insticksmodul {0} kräver en insticksmodul som inte hittades. Den saknade insticksmodulen är:
5996m 66 Insticksmodul {0} kräver {1} insticksmoduler som inte hittades. De saknade insticksmodulerna är:
5997m 67 Rensade {0} objekt
5998m 67 Rensade {0} objekt
5999m 68 -----
6000m 69 -----
6001m 70 Ta bort gamla nycklar för upp till {0} objekt
6002m 70 Ta bort gamla nycklar för upp till {0} objekt
6003m 71 -----
6004m 72 -----
6005m 73 -----
6006m 74 Rotera en nod
6007m 74 Rotera {0} noder
6008m 75 Skala en nod
6009m 75 Skala {0} noder
6010m 76 -----
6011m 77 -----
6012m 78 -----
6013m 79 Förenkla sträcka (ta bort {0} nod)
6014m 79 Förenkla sträcka (ta bort {0} noder)
6015m 80 Förenkla {0} sträcka
6016m 80 Förenkla {0} sträckor
6017m 81 -----
6018m 82 Taggar({0} konflikt)
6019m 82 Taggar({0} konflikter)
6020m 83 -----
6021m 84 Följande insticksmodul har <strong>framgångsrikt</strong> hämtats:
6022m 84 Följande {0} insticksmoduler har <strong>framgångsrikt</strong> hämtats:
6023m 85 Följande insticksmodul är ej längre nödvändig och har avaktiverats:
6024m 85 Följande insticksmoduler är ej längre nödvändiga och har avaktiverats:
6025m 86 Insticksmodulen kommer inte att läsas in.
6026m 86 Insticksmodulerna kommer inte att läsas in.
6027m 87 Den valda noden ligger inte inuti någon sträcka.
6028m 87 De valda noderna ligger inte inuti någon sträcka.
6029m 88 Den valda sträckan har noder utanför det hämtade dataområdet.
6030m 88 De valda sträckorna har noder utanför det hämtade dataområdet.
6031m 89 -----
6032m 90 Det finns mer än en sträcka som använder sig av den nod du valt. Välj även sträckan.
6033m 90 Det finns mer än en sträcka som använder sig av de noder du valt. Välj även sträckan.
6034m 91 Det finns {0} objekt i ditt lokala dataset som kan vara borttaget på servern.<br>Om du senare försöker ta bort eller uppdatera detta så kommer det antagligen att orsaka en konflikt vid uppladdning till servern.
6035m 91 Det finns {0} objekt i ditt lokala dataset som kan vara borttagna på servern.<br>Om du senare försöker ta bort eller uppdatera dessa så kommer det antagligen att orsaka en konflikt vid uppladdning till servern.
6036m 92 Det finns {0} objekt kvar att ladda upp.
6037m 92 Det finns {0} objekt kvar att ladda upp.
6038m 93 -----
6039m 94 -----
6040m 95 {0} konflikt under import.
6041m 95 {0} konflikter under import.
6042m 96 -----
6043m 97 Detta kommer att ändra upp till {0} objekt.
6044m 97 Detta kommer att ändra upp till {0} objekt.
6045m 98 Detta kommer att ändra {0} objekt
6046m 98 Detta kommer att ändra upp till {0} objekt
6047m 99 Transformera en nod
6048m 99 Transformera {0} noder
6049m 100 Uppdatering av följande insticksmodul misslyckades:
6050m 100 Uppdatering av följande insticksmoduler misslyckades:
6051m 101 Skickar in<strong>{0} objekt</strong> med <strong>1 ändringsuppsättning</strong>
6052m 101 Skickar in<strong>{0} objekt</strong> med <strong>1 ändringsuppsättning</strong>
6053m 102 Skickar in <strong>{0} objekt</strong> till <strong>1 ändringsuppsättning</strong> med <strong>1 request</strong>
6054m 102 Skickar in <strong>{0} objekt</strong> till <strong>1 ändringsuppsättning</strong> med <strong>1 request</strong>
6055m 103 Laddar upp {0} objekt...
6056m 103 Laddar upp {0} objekt...
6057m 104 -----
6058m 105 -----
6059m 106 Du håller på att radera {0} relation: {1}<br/>Detta steg är sällan nödvändigt och kan inte enkelt återställas efter att ha blivit uppladdat till servern.<br/>Är du säker på att du vill radera?
6060m 106 Du håller på att radera {0} relationer: {1}<br/>Detta steg är sällan nödvändigt och kan inte enkelt återställas efter att ha blivit uppladdat till servern.<br/>Är du säker på att du vill radera?
6061m 107 -----
6062m 108 -----
6063m 109 -----
6064m 110 -----
6065m 111 -----
6066m 112 -----
6067m 113 markör
6068m 113 markörer
6069m 114 nod
6070m 114 noder
6071m 115 objekt
6072m 115 objekt
6073m 116 relation
6074m 116 relationer
6075m 117 till {0} objekt
6076m 117 till {0} objekt
6077m 118 sträcka
6078m 118 sträckor
6079m 119 -----
6080m 120 -----
6081m 121 {0} består av {1} markör
6082m 121 {0} består av {1} markörer
6083m 122 -----
6084m 123 -----
6085m 124 {0} medlem
6086m 124 {0} medlemmar
6087m 125 {0} nod
6088m 125 {0} noder
6089m 126 {0} objekt att lägga till:
6090m 126 {0} objekt att lägga till:
6091m 127 {0} objekt att radera:
6092m 127 {0} objekt att radera:
6093m 128 {0} objekt att modfiera:
6094m 128 {0} objekt att modfiera:
6095m 129 -----
6096m 130 {0} relation
6097m 130 {0} relationer
6098m 131 {0} rutt,
6099m 131 {0} rutter,
6100m 132 -----
6101m 133 -----
6102m 134 {0} spår,
6103m 134 {0} spår,
6104m 135 -----
6105m 136 {0} sträcka
6106m 136 {0} sträckor
6107m 137 {0} sträckpunkt
6108m 137 {0} sträckpunkter
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.