source: josm/trunk/data/sv.lang@ 5607

Last change on this file since 5607 was 5607, checked in by simon04, 12 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 101.6 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 +++++
5 5 +++++
6 6 -----
7 7 -----
8 8 # objekt
9 9 -----
10 10 -----
11 11 "Baker street" i någon nyckel
12 12 "Baker" och "Street" i någon nyckel
13 13 "nyckel" med något värde
14 14 "nyckel" med exakt "värde"
15 15 "värde" i någon nyckel
16 16 -----
17 17 -----
18 18 -----
19 19 -----
20 20 -----
21 21 (Texten finns redan i urklipp.)
22 22 -----
23 23 (URL:en var:
24 24 Använd internationellt format, ex +12-345-67890
25 25 -----
26 26 (inget objekt)
27 27 -----
28 28 -----
29 29 ({0}/{1}) Hämtar ändringsuppsättning {2} ...
30 30 ({0}/{1}) Hämtar hem ändringsuppsättning {2}...
31 31 ({0}/{1}) Hämtar hem innehållet i ändringsuppsättning {2}...
32 32 ({0}/{1}) Laddar noden {2}:s överordnade
33 33 ({0}/{1}) Laddar relationen {2}:s överordnade
34 34 ({0}/{1}) Läser in överordnade objekt till sträckan {2}
35 35 ({0}/{1}): Hämtar relation ''{2}''...
36 36 * En nod som används av mer än en sträcka samt en av dessa sträckor, eller
37 37 * En nod som används av mer än en sträcka, eller
38 38 * En nod med tagg, eller
39 39 * En sträcka och en eller flera av dess noder som används av mer än en sträcka.
40 40 * En sträcka som har en eller flera noder som används av mer än en sträcka, eller
41 41 -----
42 42 +++++
43 43 +++++
44 44 -----
45 45 ... refererar till relation
46 46 /Sökväg/till/JOSM/mappen/
47 47 +++++
48 48 +++++
49 49 +++++
50 50 Oljeblandat 4% (moped etc)
51 51 Oljeblandat 2% (moped etc)
52 52 +++++
53 53 -----
54 54 +++++
55 55 +++++
56 56 +++++
57 57 -----
58 58 +++++
59 59 +++++
60 60 -----
61 61 +++++
62 62 +++++
63 63 -----
64 64 +++++
65 65 -----
66 66 -----
67 67 -----
68 68 -----
69 69 <Inget GPX-spår har hämtats än>
70 70 -----
71 71 <b>(all)indownloadedarea</b> - objekt (och alla dess noder / relationsmedlemmar) i nedladdat område
72 72 <b>(all)inview</b> - objekt (och alla dess noder / relationsmedlemmar) i aktuell vy
73 73 <b>-key:Bak</b> - ''Bak'' ingenstans i nyckeln "key"
74 74 <b>Baker Street</b> - "Baker" och "Street" i valfri nyckel
75 75 -----
76 76 <b>"Baker Street"</b> - "Baker Street" i valfri nyckel
77 77 <b>areasize:</b>... - stängda vägar med given area specificerat i m² (<b>areasize:</b>min-max or <b>areasize:</b>max)
78 78 <b>changeset:</b>... - objekt med givet changeset-ID (0 objekt utan angivet changeset)
79 79 <b>child <i>uttryck</i></b> - alla barn till objekt matchande uttrycket
80 80 <b>closed</b> - alla stängda vägar (en nod räknas inte som stängd väg)
81 81 <b>id:</b>... - objekt med tilldelade ID (0 för nya objekt)
82 82 <b>incomplete</b> - alla ofullständiga objekt
83 83 <b>key:</b> - nyckeln ''key'' satt till valfritt värde
84 84 <b>key:Bak</b> - ''Bak'' var som helst i nyckeln "key"
85 85 <b>key=*</b> - nyckeln ''key'' med valfritt värde. Prova även <b>*=value</b>, <b>key=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
86 86 <b>key=value</b> - nyckeln ''key'' det exakta värdet ''value''
87 87 <b>key?</b> - nyckeln ''key'' med värdet ''yes'', ''true'', ''1'' eller ''on''
88 88 <b>modified</b> - alla ändrade objekt
89 89 <b>nodes:</b>... - objekt med specifikt antal noder (<b>nodes:</b>count, <b>nodes:</b>min-max, <b>nodes:</b>min- or <b>nodes:</b>-max)
90 90 <b>parent <i>uttryck</i></b> - alla föräldrar till objekt matchande uttrycket
91 91 <b>role:</b>... - objekt med en specifik roll i en relation
92 92 <b>selected</b> - alla valda objekt
93 93 <b>tags:</b>... - objekt med specifikt antal taggar (<b>tags:</b>count, <b>tags:</b>min-max, <b>tags:</b>min- or <b>tags:</b>-max)
94 94 -----
95 95 -----
96 96 <b>type:</b>... - objekt av korresponderande typ (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
97 97 <b>otaggade</b> - alla otaggede objekt
98 98 Copy text \t <b>user:</b>... - objekt ändrat av användare
99 99 <b>user:anonymous</b> - objekt ändrade av anonyma användare
100 100 <b>version:</b>... - objekt med tilldelade verisonsnummer (0 objekt utan tilldelade versionsnummer)
101 101 -----
102 102 -----
103 103 <kolon>
104 104 <olika>
105 105 -----
106 106 <slut-på-fil>
107 107 <lika-med>
108 108 -----
109 109 <h2>JOSM kräver Java version 6.</h2>Hittad Java-version: {0}.<br>Du kan <ul><li>uppdatera din Java (JRE) eller</li><li>använda en äldre (Java 5-kompatibel) version av JOSM.</li></ul>Mer information:
110 110 <h3>När en eller flera sträckor är valda, justeras formen så att alla vinklar är 90 eller 180 grader.</h3> Du kan lägga till två noder till markeringen. Då bestäms riktningen av dessa två referenspunkter (efteråt kan du ångra flyttningen av vissa noder: <br> välj dem och tryck snabbtangenterna för Orthogonaliza / Undo. Som standard används Shift-Q.)
111 111 -----
112 112 <html><body><p class="warning-body"><strong>Varning:</strong> Lösenordet sparas i klartext inställningsfilen för JOSM . Dessutom överförs det <strong>okrypterat</strong> i varje begäran som skickas till OSM-servern. <strong>Använd inte ett värdefullt lösenord.</strong></p></body></html>
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 <html><strong>Aktuellt område att hämta</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
118 118 <html>Ett relationsmedlemskap kopierades till alla nya sträckor.<br>Du bör kontrollera detta och rätta om nödvändigt.</html>
119 119 <html>Ett rollbaserat relationsmedlemskap kopierades till alla nya sträckor.<br>Du bör kontrollera detta och rätta om nödvändigt.</html>
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 <html>Kan inte öppna mappen ''{0}''.<br>Välj en fil.</html>
131 131 -----
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 <html>Kunde inte ladda sessionsfil ''{0}''.<br>Fel:<br>{1}</html>
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 <html>Kunde inte spara sessionsfil ''{0}''.<br>Fel:<br>{1}</html>
145 145 -----
146 146 -----
147 147 <html>Hämta mina öppna ändringsuppsättningar</html>
148 148 -----
149 149 <html>Hämta senaste ändringsuppsättningar</html>
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 <html>Uppladdning till ändringsuppsättning <strong>{0}</strong><br>misslyckades eftersom den redan har blivit stängd den {1}.
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 <html>Markera <strong>lokalt raderade objekt</strong> för att radera på server.</html>
185 185 <html>Markera modifierade objekt <strong>ur nuvarande urval</strong> för att ladda upp till server.</html>
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 <html>Kontrollera att alla sträckor i urvalet har samma riktning<br> eller orthogonalisera dem en i taget.</html>
195 195 -----
196 196 -----
197 197 <html>Välj de ändringsuppsättningar du vill stänga</html>
198 198 -----
199 199 <html>Insticksmodul {0} kräver JOSM version {1}. Den nuvarande JOSM-versionen är {2}.<br>JOSM måste uppdateras för att kunna använda insticksmodlen.</html>
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 <html>Markera för att hämta hem data in i ett nytt datalager.<br>Avmarkera för att hämta hem in i aktivt datalager.</html>
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 <html>Markera för att endast visa ändringsuppsättningar för valda objekt<br>Avmarkera för att visa alla ändringsuppsättningar för objekten i aktivt datalager.</html>
211 211 -----
212 212 -----
213 213 -----
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 <html>Ta ett foto av din GPS-mottagare när den visar tiden.<br>Visa detta foto här.<br>Och därefter läs helt enkelt av den tid du läste på fotot och välj en tidzon<hr></html>
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 -----
227 227 -----
228 228 <html>De sammanfogade sträckorna är medlemmar i en eller flera relationer. Väljs om du vill <strong>behålla</strong> dessa relationsmedlemskap för den sammanfogade sträckan eller om du vill <strong>ta bort</strong> dem.<br>Förvald handling är att <strong>behålla</strong>den första sträckan och <strong>ta bort</strong> de resterande sträckorna som är medlemmar av samma relation så att den sammafogade sträckan tar den ursprungliga sträckans plats i relationen.</html>
229 229 -----
230 230 -----
231 231 -----
232 232 <html>Den data du vill skicka in utgör en del av olösta konflikter i lager ''{0}''.<br>Du måste lösa dem först.</html>
233 233 -----
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 -----
238 238 -----
239 239 -----
240 240 <html>Det finns inga lager som lagret <br>''{0}''<br>kan sammanfogas med.</html>
241 241 -----
242 242 <html>Inget område att hämta valt.</html>
243 243 <html>För att utföra detta så kommer {0} separata<br>hämtningar att begäras. Önskar du<br>fortsätta?</html>
244 244 -----
245 245 -----
246 246 -----
247 247 -----
248 248 -----
249 249 <html>Inskickning <strong>misslyckades</strong eftersom servern har en nyare version<br>av någon av dina noder, sträckor eller relationer.<br><br>Klicka på <strong>{0}</strong> fför att synkronisera hela den lokala datauppsättningen med servern.<br>Klicka på <strong>{1}</strong> för att avbryta och fortsätta redigera.<br></html>
250 250 <html>Inskickning <strong>misslyckades</strong> eftersom servern har en nyare version av någon av dina<br>noder, sträckor eller relationer.<br>Konflikten orsakades av <strong>{0}</strong> med id <strong>{1}</strong>,<br>servern har version {2}, din version är {3}.<br><br>Klicka på <strong>{4}</strong> för att enbart synkronisera den dataprimitiv som är i konflikt.<br>Klicka på <strong>{5}</strong> för att synkronisera hela den lokala datauppsättningen med servern.<br>Klicka på <strong>{6}</strong> för att avbryta och fortsätta redigera.<br></html>
251 251 -----
252 252 <html>Uppladdning till servern <strong>misslyckades</strong> eftersom dina<br> nuvarande data bryter mot ett förhandsvillkor.<br>Felmeddelandet är: <br>{0}</html>
253 253 -----
254 254 -----
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 <html>Du använder EPSG:4326 projektionen som kan leda<br>till icke önskvärd resultat vid rektangulära alignments.<br>Ändra projektionen för att få bort denna varning.<br>Vill du fortsätta?</html>
259 259 <html>Du löste inte alla konflikter.<br>Konfliktlösningar kommer inte att tillämpas om inte alla skillnader åtgärdats.<br>Klicka på <strong>{0}</strong>för att stänga ändå.<strong> Redan lösta skillnader kommer inte att tillämpas.</strong><br>Klicka på <strong>{1}</strong> för att fortsätta lösa konflikter.</html>
260 260 -----
261 261 <html>{0} relationer skapar en cykel då de refererar till varandra.<br>JOSM kan inte ladda upp dem. Ändra relationerna för att bryta det cykliska beroendet.</html>
262 262 -----
263 263 -----
264 264 -----
265 265 -----
266 266 <nyckel>
267 267 <vänster förälder>
268 268 -----
269 269 <inte>
270 270 <eller>
271 271 -----
272 272 <frågetecken>
273 273 <höger förälder>
274 274 -----
275 275 -----
276 276 +++++
277 277 -----
278 278 -----
279 279 -----
280 280 -----
281 281 Ett namn saknas, fast name:* finns.
282 282 En name:* -översättning saknas
283 283 En primitiv med ID = 0 kan Ej vara osynlig.
284 284 -----
285 285 -----
286 286 Bryter mot API:ns möjligheter
287 287 -----
288 288 -----
289 289 Nedlagd järnväg
290 290 Avbryt
291 291 Avbryt sammanslagning
292 292 -----
293 293 -----
294 294 Om
295 295 Om JOSM...
296 296 -----
297 297 -----
298 298 Åtkomst
299 299 -----
300 300 -----
301 301 -----
302 302 -----
303 303 -----
304 304 Boende
305 305 Enligt information inifrån insticksmodulen är dess upphovsman {0}.
306 306 -----
307 307 Åtgärd
308 308 -----
309 309 -----
310 310 -----
311 311 -----
312 312 Aktivera lager
313 313 Aktivera det valda lagret
314 314 -----
315 315 -----
316 316 Aktiva färgscheman
317 317 Lägg till
318 318 -----
319 319 -----
320 320 Lägg till nod...
321 321 -----
322 322 Lägg till upprätad bild
323 323 Lägg till bokmärke för aktuellt valt område att hämta
324 324 -----
325 325 -----
326 326 Lägg till ett nytt nyckel/värde-par till alla objekt.
327 327 Lägg till en ny nod i en befintlig sträcka
328 328 -----
329 329 Lägg till en ny källa till listan.
330 330 -----
331 331 -----
332 332 Lägg till en nod genom att ange latitud/longitut eller x/y
333 333 -----
334 334 -----
335 335 -----
336 336 -----
337 337 -----
338 338 Lägg till information om upphovsman
339 339 La till konflikt för ''{0}''
340 340 Lägg till var och en till starturvalet. Kan vara en googleliknande söksträng eller en URL som returnerar osm-xml
341 341 Lägg till filter.
342 342 Lägg till bildlager {0}
343 343 -----
344 344 Lägg till nod
345 345 Lägg till en nod till sträckan
346 346 Lägg till en nod i en sträcka och bind ihop
347 347 Lägg till nod {0}
348 348 Lägg till relation {0}
349 349 -----
350 350 -----
351 351 Lägg till taggar
352 352 Lägg till taggar till valda objekt
353 353 -----
354 354 -----
355 355 Lägg till valda tillgängliga färgscheman till listan av aktiva färgscheman
356 356 -----
357 357 Lägg till i urval
358 358 -----
359 359 Lägg till värde?
360 360 Lägg till sträcka
361 361 Lägg til sträcka {0}
362 362 La till nod vid alla korsande sträckor
363 363 Adressinterpolation
364 364 Adresser
365 365 -----
366 366 -----
367 367 -----
368 368 Lägger till förbjuden vänstersväng för grupper av 4 eller 5 sträckor
369 369 -----
370 370 Justera detta bildlagers offset
371 371 -----
372 372 Justera detta bildlagers läge
373 373 Justera tidszon och tidsförskjutning
374 374 -----
375 375 -----
376 376 -----
377 377 Administrativ
378 378 -----
379 379 -----
380 380 -----
381 381 -----
382 382 -----
383 383 -----
384 384 Avancerade inställningar
385 385 Avancerad info
386 386 Avancerad info (webb)
387 387 -----
388 388 -----
389 389 Linbana
390 390 -----
391 391 -----
392 392 Flygplats
393 393 Flygplats
394 394 Alkohol
395 395 Justera noderna till en cirkelform
396 396 Placera noderna i en rak linje
397 397 Alla
398 398 -----
399 399 Alla format
400 400 -----
401 401 Alla installerade insticksmoduler är senaste version. JOSM behöver inte hämta hem några nya versioner.
402 402 Alla punkter och spåravsnitt kommer att ha samma färg. Kan anpassas med hjälp av lagerhanteraren.
403 403 -----
404 404 -----
405 405 Alla fordon
406 406 Kolonilotter
407 407 -----
408 408 -----
409 409 -----
410 410 -----
411 411 -----
412 412 -----
413 413 Tillåten trafik:
414 414 Tillåter JOSM att kontrolleras från andra applikationer, t.ex. en webbrowser.
415 415 -----
416 416 -----
417 417 -----
418 418 -----
419 419 -----
420 420 -----
421 421 Tillåter att spårets färg justeras efter olika genomsnittshastigheter.
422 422 -----
423 423 Alfakanal
424 424 Alphydda
425 425 -----
426 426 Ta också med ofullständiga och borttagna objekt i sökningen.
427 427 Byt också namn på filen
428 428 -----
429 429 Alltid dold
430 430 Visas alltid
431 431 Uppdatera alltid utan att fråga
432 432 Amerikansk Fotboll
433 433 Antal kablar
434 434 Antal säten
435 435 Antal trappsteg
436 436 Ampere
437 437 En datavaliderare för OSM som letar efter vanliga fel som görs av användare och redigeringsprogram.
438 438 Ett tomt värde raderar nyckeln
439 439 Fel uppstod i insticksmodulen {0}
440 440 -----
441 441 Ett oväntat undantag inträffade som kan ha kommit från plugin:en ''{0}''.
442 442 Ett oväntat fel inträffade.<br> Detta beror alltid på programkodsfel. Om du använder<br> den senaste versionen av JOSM, överväg att vara snäll och skicka in en buggrapport.
443 443 -----
444 444 Vinkellåsning
445 445 Vinkellåsning aktiv.
446 446 Annotering
447 447 -----
448 448 -----
449 449 -----
450 450 Verkställ ändringar
451 451 Tillämpa snabbval
452 452 -----
453 453 -----
454 454 -----
455 455 -----
456 456 -----
457 457 Använd antialiasing för att ge kartan ett jämnare utseende.
458 458 -----
459 459 -----
460 460 Verkställ valda ändringar
461 461 Sätt taggarna som finns på innehållet i inklistringsbuffern på alla valda föremål.
462 462 -----
463 463 -----
464 464 -----
465 465 -----
466 466 -----
467 467 Tillämpa?
468 468 -----
469 469 -----
470 470 Utgrävningsplats
471 471 Bågskytte
472 472 Är du verkligen säker på att du vill fortsätta?
473 473 Område
474 474 Sträcka av typen yta är inte sluten
475 475 Områden runt platser
476 476 -----
477 477 Konstcenter
478 478 Konst
479 479 Fråga före uppdatering
480 480 Samla nya polygoner
481 481 -----
482 482 -----
483 483 Det krävs minst ett objekt att ta bort, fick en tom samling.
484 484 Friidrott
485 485 Varning: Använd endast riktiga tangenter!
486 486 Sevärdhet
487 487 -----
488 488 Ljud
489 489 -----
490 490 Ljudinställningar
491 491 Ljudmarkörer från {0}
492 492 Ljud synkroniserat vid punkt {0}.
493 493 -----
494 494 Ljud: {0}
495 495 -----
496 496 -----
497 497 Australisk fotboll
498 498 -----
499 499 -----
500 500 -----
501 501 -----
502 502 -----
503 503 -----
504 504 -----
505 505 Autentisering Misslyckad
506 506 Autentisering misslyckades
507 507 Upphovsman
508 508 -----
509 509 -----
510 510 -----
511 511 -----
512 512 -----
513 513 -----
514 514 -----
515 515 Upphovsmän
516 516 -----
517 517 -----
518 518 -----
519 519 Spara automatiskt aktiverad
520 520 Spara automatiskt, intervall (sekunder)
521 521 Spara automatiskt, filer per lager
522 522 -----
523 523 Auto-gissa
524 524 -----
525 525 Uttagsautomat
526 526 Automatisk hämtning
527 527 Automatisk taggrättning
528 528 Skapa automatiskt ljudmarkörer från spårpunkter (snarare än explicita sträckpunkter) med namn och beskrivningar.
529 529 Skapa vid öppning av ett GPX-lager automatiskt ett markörlager från tillgängliga sträckpunkter.
530 530 Tillgänglig
531 531 -----
532 532 -----
533 533 -----
534 534 Tillgängliga färgscheman
535 535 -----
536 536 -----
537 537 +++++
538 538 -----
539 539 Tillbaka
540 540 -----
541 541 -----
542 542 Ryggstöd
543 543 -----
544 544 Felaktig Begäran
545 545 Bageri
546 546 -----
547 547 -----
548 548 +++++
549 549 +++++
550 550 -----
551 551 Hinder
552 552 +++++
553 553 Grundläggande
554 554 Hamnbassäng
555 555 Basket
556 556 Batterier
557 557 Krigsskådeplats
558 558 -----
559 559 Bukt
560 560 Strand
561 561 -----
562 562 Fyrbåk
563 563 -----
564 564 -----
565 565 Bänk
566 566 Drycker
567 567 Cykel
568 568 -----
569 569 -----
570 570 -----
571 571 -----
572 572 +++++
573 573 Cykelhandlare
574 574 -----
575 575 Biodiesel
576 576 Tomt lager
577 577 +++++
578 578 Blå:
579 579 Tavlans innehåll
580 580 Varv
581 581 Trafikkon
582 582 Bokhandel
583 583 Namn på bokmärke:
584 584 Bokmärken
585 585 Gränskontroll
586 586 Botaniskt namn
587 587 +++++
588 588 Gränser
589 589 Gräns
590 590 Gränssten
591 591 -----
592 592 Gränstyp
593 593 Gränsvärden
594 594 -----
595 595 -----
596 596 -----
597 597 -----
598 598 -----
599 599 -----
600 600 -----
601 601 Bro
602 602 -----
603 603 -----
604 604 -----
605 605 Övergivet industri- eller affärsområde
606 606 Stoppbock
607 607 Buggrapporter
608 608 Byggnad
609 609 -----
610 610 Byggnader i byggnader
611 611 Bygger huvudmenyn
612 612 -----
613 613 -----
614 614 Fösgrind
615 615 -----
616 616 Spårbussväg
617 617 Bussplattform
618 618 Bussterminal
619 619 Busshållplats
620 620 Bussfålla
621 621 -----
622 622 Slakteri
623 623 -----
624 624 -----
625 625 -----
626 626 -----
627 627 -----
628 628 -----
629 629 -----
630 630 Linbana
631 631 -----
632 632 Kafé
633 633 -----
634 634 -----
635 635 -----
636 636 -----
637 637 +++++
638 638 Campingplats
639 639 -----
640 640 -----
641 641 -----
642 642 -----
643 643 Kanal
644 644 Avbryt
645 645 Avbryt och återvänd till föregående dialog
646 646 -----
647 647 -----
648 648 -----
649 649 -----
650 650 Avbryt åtgärden
651 651 -----
652 652 Avbryt uppladdning och fortsätt redigera
653 653 Avbryt uppladdning
654 654 Avbryt, fortsätt redigera
655 655 Det går inte att lägga till en nod utanför världen.
656 656 Kan Ej lägga till en väg med endast {0} noder.
657 657 Kan inte lägga till nod {0} till den ofullständiga sträckan {1}.
658 658 -----
659 659 Kan inte till ett ändringsuppsättnings-ID > 0 till en ny primitiv. Ändringuppsättnings-ID:ts värde är {0}
660 660 -----
661 661 -----
662 662 -----
663 663 -----
664 664 Kan inte radera nod som har taggar
665 665 -----
666 666 -----
667 667 -----
668 668 -----
669 669 -----
670 670 -----
671 671 -----
672 672 Kan inte flytta objekt utanför världen.
673 673 Kan inte placera en nod utanför världen.
674 674 Kan inte lösa obestämd konflikt.
675 675 -----
676 676 -----
677 677 -----
678 678 Kan inte ångra kommando "{0}" eftersom lager "{1}" inte längre är närvarande
679 679 Kanotpaddling
680 680 Burkar
681 681 -----
682 682 -----
683 683 -----
684 684 -----
685 685 -----
686 686 Kapacitet
687 687 Kapacitet (totalt)
688 688 Bil
689 689 Bilhandlare
690 690 Husvagnscamping
691 691 Last
692 692 Pengar
693 693 Slott
694 694 -----
695 695 Färist
696 696 Grottöppning
697 697 Begravningsplats
698 698 Centrera visning
699 699 -----
700 700 Stollift
701 701 Fäbod
702 702 Ändra egenskaper
703 703 Ändra riktning?
704 704 -----
705 705 -----
706 706 -----
707 707 Ändra nod {0}
708 708 Ändra relation
709 709 Ändra relationsmedlemsroll för {0} {1}
710 710 Ändra relation {0}
711 711 Ändra upplösning
712 712 -----
713 713 Ändra mappen för alla användarinställningar
714 714 -----
715 715 -----
716 716 Ändra sträcka {0}
717 717 Förändrade noderna för {0}
718 718 Ändra inställningar i enlighet med XML-filen
719 719 -----
720 720 -----
721 721 Dialog för att hantera ändringsuppsättningar
722 722 Hanterare för ändringsuppsättning
723 723 -----
724 724 -----
725 725 ID för ändringsuppsättning förväntades
726 726 -----
727 727 -----
728 728 -----
729 729 Ändringsuppsättning {0}
730 730 -----
731 731 Ändringsuppsättningar
732 732 Ändra kortkommandon manuellt.
733 733 Laddstation
734 734 Leta efter FIXME-taggar.
735 735 Kontrollera på servern
736 736 Kontrollera egenskapsnycklar
737 737 Kontrollera egenskapsvärden
738 738 Söker efter raderade föräldrar i det lokaka datasetet
739 739 Kontrollerar föräldrar för raderade objekt
740 740 -----
741 741 -----
742 742 -----
743 743 Kontrollerar noder i kraftledningar som saknar taggen power=tower/pole.
744 744 -----
745 745 -----
746 746 Letar efter sträckor med identiska noder i följd.
747 747 -----
748 748 Hygien
749 749 -----
750 750 -----
751 751 Skorsten
752 752 -----
753 753 Välj
754 754 Välj en färg
755 755 Välj en färg för {0}
756 756 Välj en fördefinierad licens
757 757 Välj ett värde
758 758 Välj OSM-objekttyp
759 759 -----
760 760 -----
761 761 -----
762 762 Kyrka
763 763 Biograf
764 764 -----
765 765 Stad
766 766 Stadsgräns
767 767 Stadsmur
768 768 Stadsnamn
769 769 Civilrättslig
770 770 -----
771 771 Rensa
772 772 Rensa ångringsbuffern
773 773 Rensa textrutan
774 774 Rensa listan över nyligen öppnade filer
775 775 -----
776 776 Klicka på <strong>{0}</strong> för att ignorera.</html>
777 777 -----
778 778 -----
779 779 -----
780 780 Klicka på en sträcka för att börja förbättra dess form.
781 781 -----
782 782 -----
783 783 Klicka för att avbryta och fortsätta redigera
784 784 Klicka för att avbryta uppstart av externa webbläsare
785 785 Klicka för att avbryta nodsammanslagning
786 786 -----
787 787 Klicka för att avbryta uppladdning
788 788 Klicka för att lägga till ny nod. Släpp Ctrl för att flytta existerande noder eller håll nere Alt för att radera.
789 789 Avbryt uppladdningen och fortsätt redigera kartan
790 790 Klicka för att avbryta den pågående åtgärden
791 791 Klicka för att kontrollera om objekt i ditt lokala dataset har raderats från servern
792 792 Klicka för att stänga dialogen
793 793 -----
794 794 -----
795 795 Klicka för att stänga dialogen och avbryta hämtning
796 796 -----
797 797 Klicka för att fortsätta och öppna {0} webbläsare
798 798 -----
799 799 -----
800 800 -----
801 801 -----
802 802 Klicka för att ta bort. Skift: ta bort delsträcka. Alt: lämna kvar oanvända noder vid borttagning av sträcka. Ctrl: ta bort objekt som refererar hit
803 803 -----
804 804 -----
805 805 -----
806 806 Klicka för att ladda ner det valda området
807 807 -----
808 808 Klicka för att minimera/maximera panelens innehåll
809 809 -----
810 810 -----
811 811 -----
812 812 -----
813 813 -----
814 814 Klicka för att återvända till Ladda Upp-dialogen
815 815 -----
816 816 Klicka för att köra jobb i bakgrunden
817 817 -----
818 818 Klicka för att hoppa över uppdatering av aktiverade insticksmoduler
819 819 -----
820 820 -----
821 821 -----
822 822 -----
823 823 Klicka för att uppdatera aktiverade insticksmoduler
824 824 -----
825 825 Stup
826 826 Klättring
827 827 Klocka
828 828 Stäng
829 829 Stäng ändå
830 830 -----
831 831 -----
832 832 Stäng dialogen och avbryt hämtning
833 833 Stänga påbörjade ändringsuppsättningar
834 834 -----
835 835 -----
836 836 -----
837 837 -----
838 838 -----
839 839 -----
840 840 Stäng valda ändringsuppsättningar
841 841 -----
842 842 Stäng denna dialog och återuppta redigering i JOSM
843 843 Stäng denna panel. Du kan öppna den igen med hjälp av knapparna i den vänstra verktygraden.
844 844 -----
845 845 -----
846 846 Stängd:
847 847 Detaljerad beskrivning
848 848 Detaljerad beskrivning
849 849 Stänger påbörjade ändringsuppsättningar
850 850 Stänger valda öppna ändringsuppsättningar
851 851 -----
852 852 -----
853 853 Stänger ändringssamling...
854 854 Kläder
855 855 Kustlinje
856 856 Kustlinjer
857 857 Mynt
858 858 Högskola
859 859 Färg
860 860 -----
861 861 -----
862 862 Färger
863 863 -----
864 864 -----
865 865 -----
866 866 -----
867 867 Färglägg punkter och spåravsnitt baserat på hastighet.
868 868 De färger som används av olika objekt i JOSM.
869 869 Bakgrundsfärg
870 870 Färg på skylt/pil
871 871 Textfärg
872 872 -----
873 873 Slå ihop sträckor
874 874 -----
875 875 Förena flera sträckor till en enda.
876 876 Slå ihop {0} sträckor
877 877 Kombinerad gång- och cykelbana
878 878 Kommandolista
879 879 Kommentar
880 880 Kommentar:
881 881 Affärsområde
882 882 Allmänning
883 883 -----
884 884 Kommunikation med OSM-servern misslyckades
885 885 -----
886 886 Jämför
887 887 -----
888 888 Dator
889 889 Konfektyraffär
890 890 Konfigurera hämtställen för insticksmoduler
891 891 Konfigurera avancerade inställningar
892 892 Ställ in tillgängliga insticksmoduler.
893 893 -----
894 894 Konfigurera listan över platser där insticksmoduler kan hämtas
895 895 -----
896 896 -----
897 897 -----
898 898 -----
899 899 Bekräfta rensning
900 900 Bekräfta fjärrstyrd handling
901 901 -----
902 902 -----
903 903 Konflikt
904 904 Konfliktlösning
905 905 -----
906 906 -----
907 907 -----
908 908 -----
909 909 -----
910 910 -----
911 911 -----
912 912 -----
913 913 -----
914 914 -----
915 915 -----
916 916 -----
917 917 -----
918 918 -----
919 919 -----
920 920 -----
921 921 -----
922 922 -----
923 923 -----
924 924 -----
925 925 -----
926 926 Konflikter
927 927 -----
928 928 -----
929 929 -----
930 930 Konflikter uppstod vid sammanfogning av sträckor - den sammanfogade sträckan är ''{0}''
931 931 -----
932 932 -----
933 933 Knyt en existerande nod till en sträcka
934 934 Slutnod på sträcka nära annan sträcka
935 935 Anslutningsinställningar
936 936 Anslutningsinställningar för OSM-servern
937 937 -----
938 938 Under byggnad
939 939 Byggnadsplats
940 940 -----
941 941 -----
942 942 -----
943 943 -----
944 944 -----
945 945 Ansluter till OSM-servern...
946 946 Tar kontakt med servern...
947 947 -----
948 948 Kontinent
949 949 Fortsätt
950 950 -----
951 951 -----
952 952 -----
953 953 Fortsätt uppladdning
954 954 Fortsätt uppladdning
955 955 Fortsätt sträcka från senaste nod.
956 956 Fortsätt, försök i alla fall
957 957 Fortsätter rita en linje som delar noder med en annan linje
958 958 Bidrag
959 959 Närköp
960 960 -----
961 961 Omvandla till gpx-lager
962 962 Omvandla till datalager
963 963 Omvandlad från:{0}
964 964 Koordinater
965 965 -----
966 966 -----
967 967 Koordinater:
968 968 Koordinater:
969 969 Kopiera
970 970 Kopiera koordinater
971 971 Kopiera Nyckel/Värde
972 972 Kopiera Värde
973 973 Kopiera alla Nycklar/Värden
974 974 -----
975 975 -----
976 976 Kopiera korordinater för vald nod till klippboken.
977 977 -----
978 978 -----
979 979 -----
980 980 -----
981 981 Kopia av {0}
982 982 Kopiera valda objekt till inklistringsbuffern.
983 983 Kopiera nyckel och värde för alla taggar till urklipp
984 984 Kopiera nyckel och värde för den valda taggen till urklipp
985 985 Kopiera värdet av den valda taggen till urklipp
986 986 -----
987 987 -----
988 988 -----
989 989 -----
990 990 Kopiera till urklipp och stäng
991 991 Kopia {1} av {0}
992 992 +++++
993 993 Copyrightår
994 994 -----
995 995 Korrelera
996 996 Sätt bilder i relation till GPX-spår
997 997 Korrelerar med GPX
998 998 Kunde inte komma åt datafil(er):\n{0}
999 999 -----
1000 1000 Kunde inte slå ihop sträckorna (Det gick inte att göra en enda sekvens av noder av dem)
1001 1001 Kunde inte ansluta till osm-servern. Kontrollera din internetanslutning.
1002 1002 -----
1003 1003 Kunde inte hitta elementtyp
1004 1004 Kunde inte hitta varningsnivå
1005 1005 -----
1006 1006 -----
1007 1007 Kunde inte hämta insticksmodulen {0}. Skall den tas bort från inställningarna?
1008 1008 Kunde inte hämta inställningar från server.
1009 1009 Kunde inte tolka latitude, longitude eller zoomnivå. Kontrollera värdena.
1010 1010 -----
1011 1011 Kunde inte öppna "{0}"
1012 1012 -----
1013 1013 Kunde inte läsa källan till snabbval för taggning: {0}
1014 1014 -----
1015 1015 Kunde inte döpa om filen ''{0}''
1016 1016 -----
1017 1017 -----
1018 1018 Kunde inte skicka in inställningar. Orsak: {0}
1019 1019 Kunde inte matcha angiven länk eller id till vald tjänst. Försök igen.
1020 1020 -----
1021 1021 Land
1022 1022 Landskod
1023 1023 Län
1024 1024 Domstol
1025 1025 -----
1026 1026 Täckt (med tak)
1027 1027 Täckt resevoar
1028 1028 Kran
1029 1029 Skapa cirkel
1030 1030 -----
1031 1031 Skapa en cirkel av tre valda noder.
1032 1032 Skapa en kopia av denna relation och öppna den i ett annat redigeringsfönster.
1033 1033 Skapa rutnät av sträckor.
1034 1034 Skapa nytt kartlager.
1035 1035 Skapa en ny relation
1036 1036 -----
1037 1037 Skapa ytor
1038 1038 -----
1039 1039 Skapa bokmärke
1040 1040 -----
1041 1041 Skapa multipolygon
1042 1042 Skapa multipolygon
1043 1043 Skapa ny nod
1044 1044 Skapa nya objekt
1045 1045 -----
1046 1046 -----
1047 1047 Skapad den
1048 1048 Skapad den:
1049 1049 -----
1050 1050 Skapad av:
1051 1051 Skapad:
1052 1052 -----
1053 1053 -----
1054 1054 Skapar huvudgränssnittet
1055 1055 Kreditkort
1056 1056 +++++
1057 1057 Cricketnät
1058 1058 Krocket
1059 1059 Korsa cyklande
1060 1060 Korsa ridande
1061 1061 Järnvägsövergång
1062 1062 -----
1063 1063 Korsande byggnader
1064 1064 Typ av övergångsställe
1065 1065 Brittiskt namn på övergångsställe
1066 1066 Korsande vattendrag/väg
1067 1067 -----
1068 1068 Korsande sträckor
1069 1069 -----
1070 1070 -----
1071 1071 Kök
1072 1072 Kultur
1073 1073 Aktuellt urval
1074 1074 -----
1075 1075 -----
1076 1076 -----
1077 1077 -----
1078 1078 För närvarande är inte något område att hämta valt. Välj först ett sådant område.
1079 1079 Gardiner
1080 1080 -----
1081 1081 -----
1082 1082 Egen WMS-länk
1083 1083 Anpassa färger
1084 1084 Bestäm vad som skall finnas på verktygsraden.
1085 1085 -----
1086 1086 Skärning
1087 1087 Cykelhinder
1088 1088 -----
1089 1089 Cykelbana
1090 1090 -----
1091 1091 -----
1092 1092 Cykliskt beroende mellan relationer:
1093 1093 Cykling
1094 1094 Cykliska beroenden
1095 1095 -----
1096 1096 -----
1097 1097 -----
1098 1098 -----
1099 1099 Damm
1100 1100 Data-fel
1101 1101 Datalager {0}
1102 1102 -----
1103 1103 Datakällor och -typer
1104 1104 Datakällor
1105 1105 Datavalidator
1106 1106 -----
1107 1107 -----
1108 1108 Databasen är nere för underhåll
1109 1109 -----
1110 1110 Datum
1111 1111 -----
1112 1112 -----
1113 1113 -----
1114 1114 -----
1115 1115 Kontokort
1116 1116 -----
1117 1117 Decimalgrader
1118 1118 -----
1119 1119 Minska zoomläge
1120 1120 Påbjuden ridväg
1121 1121 Cykelbana
1122 1122 Gångbana
1123 1123 Standard
1124 1124 Förval (automatiskt satt)
1125 1125 -----
1126 1126 -----
1127 1127 -----
1128 1128 Radera
1129 1129 Radera fil
1130 1130 -----
1131 1131 Borttagningsläge
1132 1132 Ta bort egenskaper
1133 1133 Ta bort sträckor som inte är del av en inre multipolygon
1134 1134 Bekräfta borttagning
1135 1135 -----
1136 1136 Ta bort dubblettsträcka
1137 1137 Ta bort filter.
1138 1138 Ta bort från relation
1139 1139 -----
1140 1140 Radera inkompletta medlemmar?
1141 1141 Radera lager utan att spara. Ej sparade ändringar går förlorade.
1142 1142 Ta bort nod {0}
1143 1143 Ta bort noder eller sträckor
1144 1144 -----
1145 1145 -----
1146 1146 Ta bort relation {0}
1147 1147 Radera relation
1148 1148 Ta bort relationer
1149 1149 Radera markerade objekt.
1150 1150 -----
1151 1151 Ta bort den valda nyckeln från alla objekt.
1152 1152 Radera de valda lagren.
1153 1153 Ta bort den valda relationen
1154 1154 Ta bort vald källa från listan.
1155 1155 -----
1156 1156 Ta bort onödiga noder från en sträcka.
1157 1157 Ta bort sträcka {0}
1158 1158 -----
1159 1159 Tog bort ''{0}''
1160 1160 -----
1161 1161 -----
1162 1162 -----
1163 1163 Borttagen nod {0} ingår i sträcka {1}
1164 1164 Borttagna eller flyttade objekt
1165 1165 Raderad relation {0} innehåller medlemmar
1166 1166 Borttagen sträcka {0} innehåller noder
1167 1167 -----
1168 1168 -----
1169 1169 Samfund
1170 1170 Tandläkare
1171 1171 Varuhus
1172 1172 -----
1173 1173 -----
1174 1174 Djup i meter
1175 1175 Beskrivning
1176 1176 -----
1177 1177 Beskrivning: {0}
1178 1178 -----
1179 1179 -----
1180 1180 Detaljeringsgrad
1181 1181 -----
1182 1182 Detaljer...
1183 1183 -----
1184 1184 -----
1185 1185 Diameter (mm)
1186 1186 Hittade inte något objekt med id {0} i det nuvarande datasettet
1187 1187 +++++
1188 1188 -----
1189 1189 -----
1190 1190 Svårighetsgrad
1191 1191 -----
1192 1192 Riktning
1193 1193 Riktning (röd = väst, gul = norr, grön = öst, blå = syd)
1194 1194 Avaktivera
1195 1195 Avaktivera insticksmodul
1196 1196 -----
1197 1197 Förkasta
1198 1198 Receptutlämnande
1199 1199 +++++
1200 1200 -----
1201 1201 Visningsinställningar
1202 1202 Visa en rörlig ikon som representerar den punkt på det synkroniserade spåret där det ljud som spelas upp samtidigt spelades in.
1203 1203 Visa avancerad objektinformation om OSM-nod, -väg eller -relation
1204 1204 -----
1205 1205 Visa koordinater som
1206 1206 -----
1207 1207 Visa historieinformation om OSM-väg, -nod eller -relation i webbläsaren.
1208 1208 Visa historik om sträckor, noder eller relationer i OSM
1209 1209 Visa live-ljudspår.
1210 1210 Visa objektinformation om OSM-nod, -väg eller -relation i webbläsaren.
1211 1211 Visa ljudmenyn
1212 1212 Visa skärmen om programmet
1213 1213 Visa ändringsuppsättningens grundegenskaper
1214 1214 Visa historik för alla valda poster.
1215 1215 Visa historik för valt objekt
1216 1216 Visa de objekt som skapas, uppdateras eller tas bort av ändringsuppsättningen
1217 1217 Visa ändringsuppsättningens taggar
1218 1218 Visar JOSM version och avslutar
1219 1219 Avstånd (km)
1220 1220 Avstånd:
1221 1221 Distribuera noder
1222 1222 Distribuera de valda noderna på jämna avstånd längs en linje.
1223 1223 -----
1224 1224 Järnväg utan trafik
1225 1225 Dike
1226 1226 Verkställ inte ändringar
1227 1227 -----
1228 1228 Rita inte pilar om de inte befinner sig på åtminstone detta avstånd från senast ritade pil.
1229 1229 Kräv inte att man byter läge (arbetsflöde som i Potlatch)
1230 1230 Visa Ej igen (Kom ihåg mitt val)
1231 1231 Visa inte det här meddelandet igen
1232 1232 Gör ingenting
1233 1233 -----
1234 1234 Vill du tillåta detta?
1235 1235 Gör-det-själv-affär
1236 1236 Docka
1237 1237 Läkare
1238 1238 Hundpark
1239 1239 Hundkapplöpning
1240 1240 Dubbel konflikt
1241 1241 -----
1242 1242 Hämta
1243 1243 Hämta alla barn
1244 1244 Hämta data
1245 1245 -----
1246 1246 Hämta plats
1247 1247 Hämta medlemmar
1248 1248 Ladda ner OSM-objekt efter ID.
1249 1249 Hämta insticksmodul
1250 1250 Hämta hem upprätade bilder från olika tjänsteleverantörer
1251 1251 Hämta valda barn
1252 1252 Hämta URL
1253 1253 Hämta alla barnrelationer (rekursivt)
1254 1254 Hämta alla ofullständiga medlemmar
1255 1255 Hämta hem alla medlemmar av de valda relationerna
1256 1256 Ladda ner och visa historik för de valda objekten
1257 1257 Hämtningsområdets storlek är ok, kommer troligen accepteras av servern.
1258 1258 Hämtningsområdet är alltför stort; kommer troligen avvisas av servern.
1259 1259 Hämta som ett nytt lager
1260 1260 Hämta hem innehållet i ändringsuppsättningar
1261 1261 Hämta ändringsuppsättningar
1262 1262 -----
1263 1263 Hämta innehåll
1264 1264 Hämta data
1265 1265 Hämta var och en som rå gps. Kan vara x1,y1,x2,y2 en URL som innehåller lat=y&lon=x&zoom=z eller ett filnamn
1266 1266 Hämta var och en. Kan vara x1,y1,x2,y2 en URL som innehåller lat=y&lon=x&zoom=z eller ett filnamn
1267 1267 Hämta allting inom:
1268 1268 Nedladdning klar
1269 1269 Hämta från OSM längs med detta spår
1270 1270 Ladda ner från OSM...
1271 1271 Hämta ofullständiga medlemmar
1272 1272 Hämta hem ofullständiga medlemmar av valda relationer
1273 1273 Hämta hem information om valda ändringsuppsättningar från OSM-servern
1274 1274 Hämta lista
1275 1275 Ladda ner kartdata från OSM-servern.
1276 1276 Hämta medlemmar
1277 1277 Hämta hem mina ändringsuppsättningar från OSM-servern (max 100 ändringsuppsättningar)
1278 1278 Hämta endast mina ändringsuppsättningar
1279 1279 Hämta hem i närheten av:
1280 1280 Hämta nu
1281 1281 Ladda ner objekt
1282 1282 Ladda ner objekt...
1283 1283 -----
1284 1284 Ladda ner objekt som refererar till ett av de markerade objekten
1285 1285 Ladda ner objekt till nytt laget
1286 1286 Hämta överordnade sträckor/relationer...
1287 1287 Hämtar lista över insticksmoduler...
1288 1288 Hämta hem insticksmoduler
1289 1289 -----
1290 1290 -----
1291 1291 Laddar ner referenser (föräldrarelationer)
1292 1292 Hämta relationer som refererar hit
1293 1293 Hämta relationsmedlemmar
1294 1294 Hämtar relationer
1295 1295 Hämta valda ofullständiga medlemmar
1296 1296 Hämta valda relationer
1297 1297 Hämta överhoppade
1298 1298 Hämta hem området inom gränsvärdena
1299 1299 -----
1300 1300 Hämta hem ändringsuppsättningens innehåll
1301 1301 Hämta hem ändringsuppsättningens innehåll från OSM-servern
1302 1302 -----
1303 1303 Hämta hem innehållet i valda ämnesuppsättningar från servern.
1304 1304 Hämta hem listan över tillgängliga insticksmoduler
1305 1305 -----
1306 1306 -----
1307 1307 Hämta de rutor som syns
1308 1308 Hämta hem dina GPX-spår från openstreetmap.org
1309 1309 Hämtar {0} av {1} ({2} kvar)
1310 1310 Hämtade GPX-data
1311 1311 -----
1312 1312 Hämtare:
1313 1313 Laddar ner fil {0}: {1} bytes...
1314 1314 Hämtar GPS-data
1315 1315 Hämtar OSM-data...
1316 1316 Laddar ner insticksmodul {0}...
1317 1317 Hämtar "Dagens meddelande"
1318 1318 Hämtar hem innehållet i ändringsuppsättningar
1319 1319 Hämtar ändringsuppsättning {0} ...
1320 1320 Hämtar ändringsuppsättningar ...
1321 1321 Hämtar innehållet i ändringsuppsättning {0} ...
1322 1322 Hämtar data
1323 1323 Laddar ner fil
1324 1324 Hämtar från OSM-servern...
1325 1325 Hämtar historik...
1326 1326 Hämtar hem öppna ändringsuppsättningar...
1327 1327 Hämtar lista över insticksmoduler från ''{0}''
1328 1328 Hämtar punkter {0} till {1}...
1329 1329 Hämtar relationer som refererar hit ...
1330 1330 Hämtar sträckor som refererar hit ...
1331 1331 Hämtar relation {0}
1332 1332 Hämtar OSM-data längs en sträcka
1333 1333 Släplift
1334 1334 Dra ett vägsegment för att skapa en rektangel. Ctrl-drag för att flytta ett segment längst dess normal, Alt-drag för att skapa en ny rektangel, dubbelklicka för att lägga till en nod.
1335 1335 Dra spelhuvudet
1336 1336 Dra spelhuvudet och släpp i närheten av spår för att spela upp ljud därifrån; SKIFT-släpp för att synkronisera ljud vid den punkten.
1337 1337 Avlopp
1338 1338 Rita
1339 1339 Rita riktningspilar
1340 1340 -----
1341 1341 -----
1342 1342 Rita en rektangel av önskad storlek, och släpp sedan musknappen.
1343 1343 -----
1344 1344 Rita gränser för hämtade data
1345 1345 Rita riktningspilar för linjer, som förbinder GPS-punkter
1346 1346 Rita riktningsanvisningar för delsträckor.
1347 1347 Rita inaktiva lager i avvikande färg
1348 1348 Rita stora GPS-punkter
1349 1349 Rita större punkter för GPS-punkter.
1350 1350 Rita linjer mellan råa GPS-punkter
1351 1351 Rita linjer mellan råa gps-punkter.
1352 1352 Rita noder
1353 1353 Rita pilar vid enkelriktat
1354 1354 Rita enbart ytterkonturer på områden
1355 1355 Rita gummibandshjälplinjer
1356 1356 Rita ut segmentens ordningsnummer
1357 1357 Rita gränser för data hämtade från servern.
1358 1358 Rita riktningspilar med hjälp av tabelluppslagning istället för komplicerad matematik.
1359 1359 Rita de inaktiva datalagren i avvikande färg.
1360 1360 Rita ordningsnummer för alla delsträckor inom deras sträcka.
1361 1361 Rita virtuella noder i urvalsläge
1362 1362 Rita virtuella noder i urvalsläge för underlätta förändring av sträckor.
1363 1363 Linjetjocklek för GPX-linjer
1364 1364 Dricksvatten
1365 1365 -----
1366 1366 Körskola
1367 1367 Kemtvätt
1368 1368 Duplicera till {0} noder
1369 1369 Duplicera
1370 1370 Duplicerade noder i två ostängda vägar
1371 1371 Duplicera noder som används av flera olika sträckor.
1372 1372 Duplicera markeringen genom att kopiera och omedelbart klistra in.
1373 1373 Duplicera det här lagret
1374 1374 Dubbletter av noder
1375 1375 -----
1376 1376 Dubbletter av noder på sträckor
1377 1377 Dubblettsträckor
1378 1378 -----
1379 1379 Dynamiska knappar i sidomenyer
1380 1380 -----
1381 1381 E-mail
1382 1382 E10 (10% etanolblandning)
1383 1383 E85 (85% etanolblandning)
1384 1384 -----
1385 1385 -----
1386 1386 -----
1387 1387 Varje nod måste sammanfoga exakt två vägsegment
1388 1388 -----
1389 1389 E-koordinat
1390 1390 Enkel hämtning längs med en lång kedja av sammanbundna sträckor
1391 1391 Redigera
1392 1392 -----
1393 1393 -----
1394 1394 Redigera adressinformation
1395 1395 Redigera adressinterpolation
1396 1396 -----
1397 1397 Redigera administrativa gränser
1398 1398 Redigera Flygplats
1399 1399 Redigera alkoholbutik
1400 1400 Redigera användning av mark för koloniområden
1401 1401 Redigera alphydda
1402 1402 -----
1403 1403 Redigera utgrävningsplats
1404 1404 Redigera bågskytte
1405 1405 Redigera konstcenter
1406 1406 Redigera konstverk
1407 1407 Redigera friidrott
1408 1408 Redigera sevärdhet
1409 1409 Redigera australisk fotboll
1410 1410 Redigera uttagsautomat
1411 1411 -----
1412 1412 Redigera bageri
1413 1413 Redigera bank
1414 1414 Redigera Bar
1415 1415 Redigera baseball
1416 1416 Redigera användning av mark för hamnbassäng
1417 1417 Redigera basket
1418 1418 Redigera krigsskådeplats
1419 1419 Redigera bukt
1420 1420 Redigera strand
1421 1421 -----
1422 1422 Redigera fyrbåk
1423 1423 -----
1424 1424 Redigera en cykelparkering
1425 1425 Redigera en cykeluthyrning
1426 1426 Redigera cykelaffär
1427 1427 Redigera Biergarten
1428 1428 Redigera ett varv
1429 1429 Redigera en trafikkon
1430 1430 Redigera bokhandel
1431 1431 Redigera en gränskontroll
1432 1432 Redigera boule
1433 1433 -----
1434 1434 Redigera gränssten
1435 1435 -----
1436 1436 -----
1437 1437 -----
1438 1438 Redigera en bro
1439 1439 Redigera påbjuden ridväg
1440 1440 Redigera stadsförnyelse
1441 1441 Redigera byggnad
1442 1442 Redigera en fösgrind
1443 1443 Redigera en spårbussväg
1444 1444 Redigera en bussplattform
1445 1445 Redigera en bussterminal
1446 1446 Redigera en busshållplats
1447 1447 Redigera slakteri
1448 1448 Redigera linbana
1449 1449 -----
1450 1450 Redigera kafé
1451 1451 Redigera en campingplats
1452 1452 -----
1453 1453 Redigera en kanal
1454 1454 Redigera kanotpaddling
1455 1455 Redigera biluthyrning
1456 1456 Redigera en bilverkstad
1457 1457 Redigera bilpool
1458 1458 Redigera bilförsäljare
1459 1459 Redigera en biltvätt
1460 1460 Redigera en husvagnscamping
1461 1461 Redigera slott
1462 1462 Redigera en färist
1463 1463 Redigera en grottöppning
1464 1464 Redigera användning av mark för begravningsplats
1465 1465 Redigera en stollift
1466 1466 Redigera fäbod
1467 1467 Redigera laddstation
1468 1468 Redigera hygienbutik
1469 1469 Redigera skorsten
1470 1470 Redigera biograf
1471 1471 Redigera stad
1472 1472 Redigera en stadsgränsskylt
1473 1473 Redigera en civilrättslig gräns
1474 1474 Redigera stup
1475 1475 Redigera klättring
1476 1476 Redigera Klocka
1477 1477 Redigera klädaffär
1478 1478 Redigera kustlinje
1479 1479 Redigera högskola
1480 1480 Redigera användning av mark för affärsområde
1481 1481 Redigera allmänning
1482 1482 Redigera datoraffär
1483 1483 Redigera konfektyraffär
1484 1484 Redigera markanvändning som byggnadsplats
1485 1485 -----
1486 1486 -----
1487 1487 Redigera en kontinent
1488 1488 Redigera närköp
1489 1489 -----
1490 1490 Redigera land
1491 1491 Redigera län
1492 1492 Redigera domstol
1493 1493 Redigera täckt resevoar
1494 1494 Redigera kran
1495 1495 Redigera cricket
1496 1496 Redigera cricketnät
1497 1497 Redigera krocket
1498 1498 -----
1499 1499 Redigera Gardiner
1500 1500 -----
1501 1501 Redigera en cykelbana
1502 1502 Redigera cykling
1503 1503 Redigera en damm
1504 1504 -----
1505 1505 Redigera tandläkare
1506 1506 Redigera Varuhus
1507 1507 -----
1508 1508 Redigera en nedlagd järnväg
1509 1509 Redigera dike
1510 1510 Redigera gör-det-själv-affär
1511 1511 Redigera en docka
1512 1512 Redigera läkare
1513 1513 Redigera hundpark
1514 1514 Redigera hundkapplöpning
1515 1515 Redigera en släplift
1516 1516 Redigera en avloppsränna
1517 1517 Redigera dricksvattensfacilitet
1518 1518 Redigera Körskola
1519 1519 Redigera kemtvätt
1520 1520 Redigera elektronikaffär
1521 1521 Redigera ambassad
1522 1522 -----
1523 1523 -----
1524 1524 Redigera en ingång
1525 1525 Redigera ridsport
1526 1526 Redigera erotikaffär
1527 1527 Redigera Tyg
1528 1528 -----
1529 1529 Redigera användning av mark för jordbruk
1530 1530 Redigera markanvändning som gårdsplan
1531 1531 Redigera en snabbmatsrestaurang
1532 1532 Redigera en höglandshed
1533 1533 Redigera en färjelinje
1534 1534 Redigera en färjeterminal
1535 1535 Redigera Brandpost
1536 1536 Redigera brandstation
1537 1537 Redigera fiske
1538 1538 Redigera en trappa
1539 1539 Redigera florist
1540 1540 -----
1541 1541 Redigera en gångbana
1542 1542 Redigera ett vadställe
1543 1543 Redigera användning av mark för skogsbruk
1544 1544 Redigera en fontän
1545 1545 Redigera rambutik
1546 1546 Redigera bränsle
1547 1547 Redigera möbelaffär
1548 1548 -----
1549 1549 Redigera garage
1550 1550 Redigera trädgård
1551 1551 Redigera trädgårdscenter
1552 1552 Redigera gasklocka
1553 1553 Redigera en grind
1554 1554 Redigera en glaciär
1555 1555 Redigera golf
1556 1556 Redigera golfbana
1557 1557 -----
1558 1558 Redigera markanvändning som gräsyta
1559 1559 Redigera kyrkogård
1560 1560 Redigera exploateringsområde
1561 1561 -----
1562 1562 -----
1563 1563 Redigera vågbrytare
1564 1564 Redigera pensionat
1565 1565 Redigera gymnastik
1566 1566 Redigera hårfrisör
1567 1567 Redigera hållplats
1568 1568 Redigera småort
1569 1569 Redigera en taggtrådsgrind
1570 1570 Redigera järnaffär
1571 1571 Redigera Hörapparater
1572 1572 Redigera hed
1573 1573 Redigera Helikopterplatta
1574 1574 Redigera hifi-affär
1575 1575 -----
1576 1576 Redigera en väg under byggnad
1577 1577 Redigera ishockey
1578 1578 Redigera hästkapplöpning
1579 1579 Redigera sjukhus
1580 1580 Redigera ett vandrarhem
1581 1581 Redigera ett hotell
1582 1582 Redigera ett jakttorn
1583 1583 Redigera användning av mark för industriområde
1584 1584 Redigera ö
1585 1585 Redigera holme
1586 1586 -----
1587 1587 -----
1588 1588 -----
1589 1589 Redigera guldsmed
1590 1590 Redigera en korsning
1591 1591 -----
1592 1592 Redigera barndaghem
1593 1593 Redigera kiosk
1594 1594 Redigera ett manshål
1595 1595 Redigera Kök
1596 1596 Redigera land
1597 1597 Redigera användning av mark för deponi av avfall
1598 1598 Redigera tvätteri
1599 1599 Redigera bibliotek
1600 1600 Redigera en bom
1601 1601 Redigera snabbspårväg
1602 1602 Fyrtorn
1603 1603 Redigera en gårdsgata
1604 1604 Redigera plats
1605 1605 -----
1606 1606 Redigera Galleria
1607 1607 Redigera en småbåtshamn
1608 1608 Redigera Marknad
1609 1609 Redigera markanvändning som äng
1610 1610 Redigera Mätstation
1611 1611 Redigera minnesmärke
1612 1612 Redigera användning av mark för militärt område
1613 1613 Redigera Gruvschakt
1614 1614 Redigera minigolfbana
1615 1615 -----
1616 1616 Redigera Mobiltelefoni
1617 1617 Redigera Modellflygfält
1618 1618 Redigera växlingskontor
1619 1619 Redigera en monorailbana
1620 1620 Redigera monument
1621 1621 Redigera ett motell
1622 1622 Redigera Motocross
1623 1623 -----
1624 1624 -----
1625 1625 Redigera en motorväg
1626 1626 Redigera en motorvägskorsning
1627 1627 Redigera en motorvägslänk
1628 1628 Redigera ett bergspass
1629 1629 Redigera lera
1630 1630 Redigera flersportsfacilitet
1631 1631 Redigera en multipolygon
1632 1632 Redigera museum
1633 1633 Redigera musikaffär
1634 1634 Redigera en smalspårig järnväg
1635 1635 Redigera nationsgränser
1636 1636 Redigera gräns för nationalpark
1637 1637 Redigera naturreservat
1638 1638 Redigera Grannskap
1639 1639 Redigera nattklubb
1640 1640 -----
1641 1641 Redigera optiker
1642 1642 -----
1643 1643 Redigera affär för friluftsliv
1644 1644 Redigera Färgaffär
1645 1645 Redigera paleografisk plats
1646 1646 Redigera park
1647 1647 Redigera en parkeringsplats
1648 1648 Redigera parkeringskorridor
1649 1649 -----
1650 1650 Redigera Parkeringsplats
1651 1651 Redigera Mötesplats
1652 1652 Redigera en stig
1653 1653 Redigera topp
1654 1654 Redigera en gågata
1655 1655 Redigera pelota
1656 1656 Redigera apotek
1657 1657 Redigera picknickplats
1658 1658 Redigera pir
1659 1659 Redigera rörledning
1660 1660 Redigera plan
1661 1661 Redigera religiös helgedom
1662 1662 -----
1663 1663 Redigera lekplats
1664 1664 Redigera polisstation
1665 1665 Redigera politiska gränser
1666 1666 Redigera postkontor
1667 1667 Redigera ett kraftverk
1668 1668 Redigera en kraftledning
1669 1669 Redigera elstolpe
1670 1670 Redigera en kraftstation
1671 1671 Redigera en transformatorstation
1672 1672 Redigera en kraftledningsmast
1673 1673 Redigera en museijärnväg
1674 1674 Redigera en primärvägslänk
1675 1675 Redigera en primär väg
1676 1676 Redigera fängelse
1677 1677 -----
1678 1678 Redigera pub
1679 1679 Redigera offentlig byggnad
1680 1680 Redigera allmän grill
1681 1681 Redigera användning av mark för stenbrott
1682 1682 Redigera RC-bilar
1683 1683 Redigera bana
1684 1684 Redigera rackets
1685 1685 Redigera en järnväg
1686 1686 Redigera användning av mark för järnvägsmark
1687 1687 Redigera plattform
1688 1688 Redigera användning av mark för fritidsområde
1689 1689 Redigera en återvinningsstation
1690 1690 Redigera region
1691 1691 Redigera användning av mark för resevoar
1692 1692 -----
1693 1693 Redigera användning av mark för bostadsområde
1694 1694 Redigera en gata i bostadsområde
1695 1695 Redigera rastplats
1696 1696 Redigera en restaurang
1697 1697 Redigera användning av mark för detaljhandel
1698 1698 Redigera en flod
1699 1699 Redigera en flodbank
1700 1700 Redigera vägbegränsningar
1701 1701 Redigera en väg av okänd typ
1702 1702 -----
1703 1703 Redigera rutt
1704 1704 -----
1705 1705 -----
1706 1706 -----
1707 1707 -----
1708 1708 Redigera ruiner
1709 1709 Redigera rullbana
1710 1710 -----
1711 1711 Redigera en utfallsport
1712 1712 Redigera bastu
1713 1713 Redigera skola
1714 1714 Redigera bergssluttning (med lösa stenar)
1715 1715 Redigera buskage
1716 1716 Redigera Skaldjur
1717 1717 -----
1718 1718 Redigera en sekundär väg
1719 1719 -----
1720 1720 Redigera en tillfartsväg
1721 1721 Redigera vindskydd
1722 1722 Redigera skoaffär
1723 1723 Redigera skytte
1724 1724 -----
1725 1725 -----
1726 1726 Redigera skateboard
1727 1727 Redigera skridskoåkning
1728 1728 Redigera skidåkning
1729 1729 Redigera en slip
1730 1730 Redigera fotboll
1731 1731 Redigera spikhinder
1732 1732 Redigera sporthall
1733 1733 Redigera sportaffär
1734 1734 Redigera en källa
1735 1735 Redigera stadion
1736 1736 Redigera delstat
1737 1737 Redigera pappershandel
1738 1738 Redigera en stätta
1739 1739 -----
1740 1740 Redigera en bäck
1741 1741 -----
1742 1742 Redigera Gatulampa
1743 1743 -----
1744 1744 Redigera förort
1745 1745 Redigera en tunnelbana
1746 1746 Redigera tunnelbaneingång
1747 1747 Redigera stormarknad
1748 1748 Redigera övervakningskamera
1749 1749 Redigera mätpunkt
1750 1750 Redigera simning
1751 1751 Redigera T-lift
1752 1752 Redigera bordtennis
1753 1753 Redigera skrädderi
1754 1754 Redigera en taxistation
1755 1755 Redigera taxibana
1756 1756 Redigera en telefon
1757 1757 Redigera tennis
1758 1758 -----
1759 1759 -----
1760 1760 -----
1761 1761 Redigera en tertiär väg
1762 1762 Redigera teater
1763 1763 Redigera en nöjespark
1764 1764 Redigera betalstation
1765 1765 Redigera torn
1766 1766 Redigera småstad
1767 1767 Redigera stadshus
1768 1768 Redigera leksaksaffär
1769 1769 Redigera en bruksväg
1770 1770 Redigera farthinder
1771 1771 Redigera en spårväg
1772 1772 Redigera spårvagnshållplats
1773 1773 Redigera resebyrå
1774 1774 Redigera ett träd
1775 1775 Redigera en stamväg
1776 1776 Redigera en stamvägslänk
1777 1777 Redigera en tunnel
1778 1778 Redigera vändningsbegränsning
1779 1779 Redigera vändkors
1780 1780 Redigera däckaffär
1781 1781 Redigera en oklassificerad väg
1782 1782 Redigera högskola/universitet
1783 1783 Redigera Dammsugare
1784 1784 -----
1785 1785 Redigera en automat
1786 1786 Redigera veterinär
1787 1787 Redigera videobutik
1788 1788 Redigera utsiktsplats
1789 1789 Redigera mindre tätort
1790 1790 Redigera användning av mark för allmänning
1791 1791 Redigera användning av mark för vingård
1792 1792 Redigera en vulkan
1793 1793 Redigera Volleyboll
1794 1794 Redigera Papperskorg
1795 1795 -----
1796 1796 Redigera reningsverk
1797 1797 Redigera vatten
1798 1798 Redigera badanläggning
1799 1799 Redigera vattentorn
1800 1800 Redigera Brunn
1801 1801 -----
1802 1802 Redigera ett vattenfall
1803 1803 -----
1804 1804 -----
1805 1805 Redigera ett vägkors
1806 1806 Redigera ett vägaltare
1807 1807 Redigera en överfallsdamm
1808 1808 Redigera våtmark
1809 1809 Redigera väderkvarn
1810 1810 Redigera naturskog
1811 1811 Redigera fabriksbyggnad
1812 1812 Redigera zoo
1813 1813 -----
1814 1814 -----
1815 1815 Editera filter.
1816 1816 Ändra latitud och longitud på en nod.
1817 1817 -----
1818 1818 -----
1819 1819 Redigera ruttnätverk
1820 1820 -----
1821 1821 -----
1822 1822 -----
1823 1823 -----
1824 1824 -----
1825 1825 -----
1826 1826 -----
1827 1827 -----
1828 1828 Redigera vald källa.
1829 1829 Redigera värdet av den valda nyckeln för alla objekt.
1830 1830 -----
1831 1831 Redigera: {0}
1832 1832 -----
1833 1833 -----
1834 1834 Undervisning
1835 1835 -----
1836 1836 Elektrifierad
1837 1837 Elektronik
1838 1838 Betalkort
1839 1839 Elektronik
1840 1840 Objekt av typ {0} stöds.
1841 1841 Höjd
1842 1842 -----
1843 1843 -----
1844 1844 -----
1845 1845 -----
1846 1846 E-postadress
1847 1847 Bank
1848 1848 Ambassad
1849 1849 -----
1850 1850 Nödtelefon
1851 1851 -----
1852 1852 Tomt dokument
1853 1853 Tom roll funnen
1854 1854 Tomma sträckor
1855 1855 -----
1856 1856 -----
1857 1857 Aktivera fjärrkontroll
1858 1858 Aktivera/avaktivera att vyn autocentreras på senaste ritade nod
1859 1859 Aktivera/avaktivera expertläge
1860 1860 Aktivera/avaktivera rendering som enbart wireframe
1861 1861 -----
1862 1862 -----
1863 1863 -----
1864 1864 Ange lat/lon för att gå direkt till plats.
1865 1865 -----
1866 1866 Ange URL att hämta:
1867 1867 -----
1868 1868 -----
1869 1869 Ange ett platsnamn att söka efter:
1870 1870 -----
1871 1871 -----
1872 1872 -----
1873 1873 -----
1874 1874 Skriv in URL:n till datan du vill hämta
1875 1875 -----
1876 1876 -----
1877 1877 -----
1878 1878 -----
1879 1879 -----
1880 1880 Ange filnamn
1881 1881 -----
1882 1882 -----
1883 1883 Ange ID för det objekt som ska laddas ner
1884 1884 -----
1885 1885 Ange koordinater för den nya noden.<br/>Du kan separera longitud och latitud med mellanslag, komma eller semikolon.<br/>Använd positiva tal eller bokstäverna N, E för att indikera Nordlig eller Östlig riktning.<br/>För Sydlig eller Västlig riktning kan du använda antingen negativa tal eller bokstäverna S, W.<br/><br/>Koordinatvärdena kan vara i ett av följande tre format:<ul><li><i>grader</i><tt>&deg;</tt></li><li><i>grader</i><tt>&deg;</tt> <i>minuter</i><tt>&#39;</tt></li><li><i>grader</i><tt>&deg;</tt> <i>minuter</i><tt>&#39;</tt> <i>sekunder</i><tt>&quot</tt></li></ul>Symboler<tt>&deg;</tt>, <tt>&#39;</tt>, <tt>&prime;</tt>, <tt>&quot;</tt>, <tt>&Prime;</tt> are optional.<br/><br/>Några exempel:<ul><li>49.29918&deg; 19.24788&deg;</li><li>N 49.29918 E 19.24788</li><li>W 49&deg;29.918&#39; S 19&deg;24.788&#39;</li><li>N 49&deg;29&#39;04&quot; E 19&deg;24&#39;43&quot;</li><li>49.29918 N, 19.24788 E</li><li>49&deg;29&#39;21&quot; N 19&deg;24&#39;38&quot; E</li><li>49 29 51, 19 24 18</li><li>49 29, 19 24</li><li>E 49 29, N 19 24</li><li>49&deg; 29; 19&deg; 24</li><li>N 49&deg; 29, W 19&deg; 24</li><li>49&deg; 29.5 S, 19&deg; 24.6 E</li><li>N 49 29.918 E 19 15.88</li><li>49 29.4 19 24.5</li><li>-49 29.4 N -19 24.5 W</li></ul><li>48 deg 42&#39; 52.13" N, 21 deg 11&#39; 47.60" E</li></ul>
1886 1886 Ange sökuttryck
1887 1887 Ingång
1888 1888 -----
1889 1889 -----
1890 1890 Ridsport
1891 1891 Erotikaffär
1892 1892 Fel
1893 1893 -----
1894 1894 Fel vid visning av URL
1895 1895 Fel vid hämtning
1896 1896 -----
1897 1897 -----
1898 1898 -----
1899 1899 -----
1900 1900 -----
1901 1901 Fel vid initiering av test {0}:\n {1}
1902 1902 Fel vid inläsning av lager
1903 1903 -----
1904 1904 -----
1905 1905 Fel i fil {0}
1906 1906 Fel vid tolkning {0}:
1907 1907 Fel vid uppspelning av ljud
1908 1908 Fel inträffade under läsning av bokmärket: %s
1909 1909 -----
1910 1910 Fel inträffade medan en backup skapades för borttaget lager: {0}
1911 1911 Fel vid export av {0}:\n{1}
1912 1912 Fel vid läsning av filer från folder {0}\n
1913 1913 Fel vid tolkning av förskjutning.\nFörväntat format: {0}
1914 1914 -----
1915 1915 Fel vid tolkning av daturm.\nAnvänd begärt format
1916 1916 Fel vid tolkning av tidszon.\nFörväntat format: {0}
1917 1917 Fel vid tolkning {0}
1918 1918 -----
1919 1919 -----
1920 1920 Fel: Oväntad rad ''{0}'' i bokmärkesfilen ''{1}''
1921 1921 -----
1922 1922 -----
1923 1923 Fel
1924 1924 Fel under hämtning
1925 1925 +++++
1926 1926 -----
1927 1927 -----
1928 1928 -----
1929 1929 -----
1930 1930 -----
1931 1931 -----
1932 1932 Avsluta
1933 1933 Avsluta JOSM
1934 1934 Avsluta JOSM och spara. Ej sparade ändringar laddas upp och/eller sparas.
1935 1935 Avsluta JOSM utan att spara. Ej sparade ändringar går förlorade.
1936 1936 Avsluta nu!
1937 1937 Avsluta programmet.
1938 1938 -----
1939 1939 Förväntade ett Ej tomt värde för parametern ''{0}'', fick ''{1}''
1940 1940 -----
1941 1941 -----
1942 1942 -----
1943 1943 Expertläge
1944 1944 Expertläge
1945 1945 Explicita sträckpunkter med tid uppskattad från position längs spåret.
1946 1946 Explicita sträckpunkter med giltiga tidsstämplar.
1947 1947 Exportera till GPX-fil
1948 1948 Exportera och spara
1949 1949 Exportalternativ
1950 1950 -----
1951 1951 -----
1952 1952 Exportera data till en GPX-fil
1953 1953 Exportera till GPX...
1954 1954 -----
1955 1955 Extraherar GPS-plats från EXIF
1956 1956 Dra ut
1957 1957 Dra ut sträcka
1958 1958 -----
1959 1959 -----
1960 1960 -----
1961 1961 FIXME-taggar
1962 1962 -----
1963 1963 Tyg
1964 1964 -----
1965 1965 -----
1966 1966 -----
1967 1967 -----
1968 1968 -----
1969 1969 -----
1970 1970 -----
1971 1971 -----
1972 1972 Misslyckades med att ladda resursen ''{0}'', med felet {1}.
1973 1973 -----
1974 1974 -----
1975 1975 -----
1976 1976 -----
1977 1977 Misslyckades att öppna uppkoppling till API {0}
1978 1978 -----
1979 1979 -----
1980 1980 -----
1981 1981 -----
1982 1982 -----
1983 1983 -----
1984 1984 -----
1985 1985 -----
1986 1986 -----
1987 1987 -----
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 -----
1991 1991 -----
1992 1992 -----
1993 1993 -----
1994 1994 -----
1995 1995 Jordbruksmark
1996 1996 Gårdsplan
1997 1997 Snabbmat
1998 1998 Snabb ritning (ser sämre ut)
1999 1999 -----
2000 2000 Multiplikator för snabbspolning framåt
2001 2001 -----
2002 2002 Faxnummer
2003 2003 Avgift
2004 2004 Höglandshed
2005 2005 Stängsel
2006 2006 -----
2007 2007 Färjelinje
2008 2008 Färjeterminal
2009 2009 -----
2010 2010 -----
2011 2011 Hämtar ett paket med sträckor från ''{0}''
2012 2012 -----
2013 2013 -----
2014 2014 Hämtar sträcka med id {0} från ''{1}''
2015 2015 Arkiv
2016 2016 -----
2017 2017 -----
2018 2018 Filnamn:
2019 2019 Filbackup
2020 2020 Filen existerar redan. Vill du skriva över?
2021 2021 -----
2022 2022 Filnamn:
2023 2023 Fil {0} existerar redan. Skriv över?
2024 2024 Filen {0} är fortfarande aktiv under namnet "{1}"
2025 2025 Arkiv: {0}
2026 2026 -----
2027 2027 -----
2028 2028 Filer av typen:
2029 2029 Filer av typen:
2030 2030 -----
2031 2031 +++++
2032 2032 -----
2033 2033 -----
2034 2034 Filtrera objekt och dölj/inaktivera dem.
2035 2035 Filtersträng:
2036 2036 -----
2037 2037 -----
2038 2038 Avsluta ritning.
2039 2039 Brandpost
2040 2040 Brandstation
2041 2041 Eldstad
2042 2042 Fiske
2043 2043 Rätta till
2044 2044 Rätta till egenskaper
2045 2045 Korrigera taggkonflikter
2046 2046 Rätta till det valda problemet
2047 2047 Fixa detta om möjligt.
2048 2048 -----
2049 2049 Rättar fel ...
2050 2050 Flaggstång
2051 2051 +++++
2052 2052 -----
2053 2053 -----
2054 2054 -----
2055 2055 Följ
2056 2056 Följ linje
2057 2057 Följande problem hittade:
2058 2058 Mat
2059 2059 -----
2060 2060 Mat+Dryck
2061 2061 Fotgängare
2062 2062 Visa enbart för valda objekt
2063 2063 Framtvinga utritning av linjer om importerad data inte innehöll någon linjeinformation.
2064 2064 -----
2065 2065 Vadställe
2066 2066 Kulturskog
2067 2067 Glöm objekten men ta inte bort dem på servern vid inskickning.
2068 2068 Tid framåt/bakåt (sekunder)
2069 2069 -----
2070 2070 {0} sökträffar
2071 2071 Fontän
2072 2072 Rambutik
2073 2073 -----
2074 2074 -----
2075 2075 -----
2076 2076 -----
2077 2077 -----
2078 2078 Frys
2079 2079 -----
2080 2080 Frekvens (Hz)
2081 2081 -----
2082 2082 Från ...
2083 2083 -----
2084 2084 -----
2085 2085 Bränsle
2086 2086 Bensinstation
2087 2087 Bränslesorter
2088 2088 -----
2089 2089 Helskärmsvy
2090 2090 -----
2091 2091 Funktion
2092 2092 -----
2093 2093 Möbler
2094 2094 -----
2095 2095 -----
2096 2096 GPS-punkter
2097 2097 beskrivning av gps-spår
2098 2098 GPX-filer
2099 2099 GPX-filer
2100 2100 GPX-spåret saknar tidsinformation
2101 2101 GPX-spår:
2102 2102 -----
2103 2103 +++++
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 -----
2107 2107 Garage
2108 2108 Trädgård
2109 2109 Trädgårdscenter
2110 2110 Gasklocka
2111 2111 Grind
2112 2112 Spårvidd (mm)
2113 2113 -----
2114 2114 -----
2115 2115 -----
2116 2116 -----
2117 2117 -----
2118 2118 -----
2119 2119 -----
2120 2120 -----
2121 2121 Geografi
2122 2122 -----
2123 2123 -----
2124 2124 Geotaggade bilder
2125 2125 -----
2126 2126 -----
2127 2127 -----
2128 2128 Glaciär
2129 2129 Glas
2130 2130 Gå tillbaks till Ladda Upp-dialogen
2131 2131 -----
2132 2132 Gå till OSM wiki för hjälp om taggen (F1)
2133 2133 -----
2134 2134 -----
2135 2135 -----
2136 2136 +++++
2137 2137 Golfbana
2138 2138 Gondol
2139 2139 Gps-tid (läst från fotot ovan):
2140 2140 -----
2141 2141 Gräs
2142 2142 Kyrkogård
2143 2143 -----
2144 2144 Grön:
2145 2145 Exploateringsområde
2146 2146 -----
2147 2147 -----
2148 2148 -----
2149 2149 Sand/gruslåda
2150 2150 -----
2151 2151 -----
2152 2152 Vågbrytare
2153 2153 -----
2154 2154 -----
2155 2155 Pensionat
2156 2156 -----
2157 2157 +++++
2158 2158 -----
2159 2159 Gymnastik
2160 2160 -----
2161 2161 -----
2162 2162 -----
2163 2163 -----
2164 2164 -----
2165 2165 -----
2166 2166 Hårfrisör
2167 2167 Småort
2168 2168 Taggtrådsgrind
2169 2169 -----
2170 2170 +++++
2171 2171 Järnvaror
2172 2172 -----
2173 2173 Har uppvärmning?
2174 2174 Har nyckeln ''created_by'' eller ''converted_by''
2175 2175 Har nyckeln ''note'', ''comment'' eller ''description''
2176 2176 Har nyckeln ''source''
2177 2177 Har nyckeln ''watch''
2178 2178 Har taggar som innehåller ''fixme'' eller ''FIXME''
2179 2179 Hälsovård
2180 2180 Hörapparater
2181 2181 Hed
2182 2182 Tung lastbil
2183 2183 Häck
2184 2184 Höjd
2185 2185 Höjd (meter)
2186 2186 Helikopterplatta
2187 2187 Hjälp
2188 2188 Hjälp: {0}
2189 2189 -----
2190 2190 Halvklot
2191 2191 Dölj
2192 2192 -----
2193 2193 Dölj filter
2194 2194 -----
2195 2195 Dölj denna knapp
2196 2196 Dölj detta meddelande och visa det aldrig igen
2197 2197 Döljer filter
2198 2198 +++++
2199 2199 -----
2200 2200 -----
2201 2201 -----
2202 2202 -----
2203 2203 Dubblettnoder för väg
2204 2204 -----
2205 2205 Vägar
2206 2206 -----
2207 2207 -----
2208 2208 Vandringsled
2209 2209 Historiska platser
2210 2210 Historik
2211 2211 Historik (webb)
2212 2212 -----
2213 2213 -----
2214 2214 Historik för sträcka {0}
2215 2215 -----
2216 2216 -----
2217 2217 Ishockey
2218 2218 -----
2219 2219 -----
2220 2220 Hemsida
2221 2221 Häst
2222 2222 Hästkapplöpning
2223 2223 Sjukhus
2224 2224 -----
2225 2225 Vandrarhem
2226 2226 Hotell
2227 2227 Husnamn
2228 2228 Husnummer
2229 2229 -----
2230 2230 -----
2231 2231 -----
2232 2232 -----
2233 2233 Jakttorn
2234 2234 Jag är i följande tidzon:
2235 2235 +++++
2236 2236 +++++
2237 2237 -----
2238 2238 ID över noll förväntad; Fick {0}
2239 2239 -----
2240 2240 -----
2241 2241 -----
2242 2242 IO-fel
2243 2243 In/Ut-fel
2244 2244 -----
2245 2245 -----
2246 2246 -----
2247 2247 -----
2248 2248 -----
2249 2249 -----
2250 2250 Om angivet så återställ konfigurationen istället för att läsa in den.
2251 2251 Ignorera
2252 2252 Ignorera det valda problemet nästa gång.
2253 2253 Ignorera dem, lämna relation som den är
2254 2254 -----
2255 2255 Strunta i detta tips och skicka in i alla fall
2256 2256 -----
2257 2257 Ignorera hela gruppen eller enstaka poster?
2258 2258 -----
2259 2259 Ignorerar poster
2260 2260 Ignorerar fel då nerladdning har avbrutits. Fel var: {0}
2261 2261 Hoppar över felaktig URL: "{0}"
2262 2262 Ignorerar ogiltig fil-URL: "{0}"
2263 2263 -----
2264 2264 Ogiltig Data
2265 2265 -----
2266 2266 -----
2267 2267 -----
2268 2268 -----
2269 2269 -----
2270 2270 -----
2271 2271 Ogiltig filstruktur. Hittade nod, sträcka eller relation utanför ''create'', ''modify'' eller ''delete''.
2272 2272 -----
2273 2273 Ogiltigt uttryck ''{0}''
2274 2274 Ogiltigt latitud-värde ''{0}''
2275 2275 -----
2276 2276 -----
2277 2277 Ogiltigt longitud-värde ''{0}''
2278 2278 -----
2279 2279 -----
2280 2280 Ogiltigt objekt med id=0
2281 2281 -----
2282 2282 Ogiltigt reguljärt uttryck ''{0}''
2283 2283 -----
2284 2284 -----
2285 2285 -----
2286 2286 -----
2287 2287 -----
2288 2288 -----
2289 2289 -----
2290 2290 -----
2291 2291 -----
2292 2292 -----
2293 2293 -----
2294 2294 -----
2295 2295 -----
2296 2296 Bild
2297 2297 Bilder
2298 2298 -----
2299 2299 Bilder
2300 2300 -----
2301 2301 -----
2302 2302 -----
2303 2303 -----
2304 2304 -----
2305 2305 Bildförskjutning
2306 2306 Bildkällor
2307 2307 -----
2308 2308 -----
2309 2309 -----
2310 2310 Imperisk
2311 2311 -----
2312 2312 Importera ljud
2313 2313 -----
2314 2314 Importerar PDF-fil och konvertera till sträckor.
2315 2315 Importera data från URL
2316 2316 Importera bilder
2317 2317 -----
2318 2318 -----
2319 2319 -----
2320 2320 -----
2321 2321 -----
2322 2322 -----
2323 2323 -----
2324 2324 I bakgrunden
2325 2325 I ändringsuppsättning:
2326 2326 -----
2327 2327 Lutning
2328 2328 -----
2329 2329 Inkludera en nod i de nya växsegmenten
2330 2330 Ofullständig <roll>-specifikation med ref=0
2331 2331 -----
2332 2332 -----
2333 2333 Felaktigt antal parametrar
2334 2334 -----
2335 2335 -----
2336 2336 Öka zoomläge
2337 2337 Oberoende
2338 2338 Industriområde
2339 2339 Information
2340 2340 -----
2341 2341 +++++
2342 2342 Informationstavla
2343 2343 Turistbyrå
2344 2344 Informationsterminal
2345 2345 Information om lager
2346 2346 Varningsinformation, förvänta dig många felaktiga inmatningar.
2347 2347 Initierar
2348 2348 Initialiserar OSM-API
2349 2349 -----
2350 2350 Initialiserar kartstilar
2351 2351 -----
2352 2352 -----
2353 2353 Initialiserar förinställningar
2354 2354 -----
2355 2355 Initialiserar validerare
2356 2356 Initialiserar sträckor som skall uppdateras ...
2357 2357 Installering plugins
2358 2358 Installerar uppdaterade insticksmoduler
2359 2359 -----
2360 2360 Internt Serverfel
2361 2361 -----
2362 2362 Internetåtkomst
2363 2363 Internetåtkomst, avgift
2364 2364 -----
2365 2365 -----
2366 2366 Ogiltig ID-lista specificerad\nKan inte ladda ner objekt.
2367 2367 -----
2368 2368 -----
2369 2369 -----
2370 2370 Ogiltigt dataset
2371 2371 Ogiltigt datum
2372 2372 -----
2373 2373 Ogiltig förskjutning
2374 2374 -----
2375 2375 -----
2376 2376 Ogiltig egenskapsnyckel
2377 2377 Ogiltigt sökuttryck
2378 2378 -----
2379 2379 Ogiltig rättstavningsrad: {0}
2380 2380 Ogiltig taggkontrollsrad - {0}: {1}
2381 2381 Ogiltig tidszon
2382 2382 Ogiltigt användar-ID
2383 2383 Ogiltigt användarnamn
2384 2384 -----
2385 2385 Egenskapsnyckel innehåller ogiltigt blanksteg
2386 2386 -----
2387 2387 -----
2388 2388 -----
2389 2389 -----
2390 2390 -----
2391 2391 Ö
2392 2392 Holme
2393 2393 -----
2394 2394 Det verkar som att JOSM kraschade förra gången. Vill du återställa data?
2395 2395 -----
2396 2396 -----
2397 2397 -----
2398 2398 -----
2399 2399 -----
2400 2400 -----
2401 2401 -----
2402 2402 -----
2403 2403 JOSM-version {0} krävs för insticksmodul {1}.
2404 2404 -----
2405 2405 -----
2406 2406 JPEG-bilder (*.jpg)
2407 2407 Java OpenStreetMap-redigeraren
2408 2408 Javaversion {0}
2409 2409 Guldsmed
2410 2410 Ytsammanslagningsfunktion
2411 2411 Förena nod och linje
2412 2412 Anslut nod till sträcka
2413 2413 Bekräftelse av ytsammanslagning
2414 2414 Förena överlappande ytor
2415 2415 Slog ihop ytor som låg ovanpå varandra
2416 2416 Förena ytor som överlappar varandra
2417 2417 Gå till plats
2418 2418 Gå direkt dit
2419 2419 Gå direkt till plats
2420 2420 -----
2421 2421 -----
2422 2422 Korsning
2423 2423 -----
2424 2424 -----
2425 2425 -----
2426 2426 -----
2427 2427 -----
2428 2428 -----
2429 2429 -----
2430 2430 -----
2431 2431 -----
2432 2432 Behåll mina koordinater
2433 2433 -----
2434 2434 Behåll plugin
2435 2435 -----
2436 2436 -----
2437 2437 Behåll deras koordinater
2438 2438 -----
2439 2439 -----
2440 2440 Nyckel
2441 2441 Nyckeln ''{0}'' är ogiltig.
2442 2442 Nyckeln ''{0}'' finns Ej bland förinställda mallar.
2443 2443 Nyckelfältet (key) kan inte vara tomt när värde har angetts. Exempel på användning: key=värde
2444 2444 Tangent:
2445 2445 -----
2446 2446 Kortkommandon
2447 2447 Nyckelord
2448 2448 Barndaghem
2449 2449 +++++
2450 2450 Manshål
2451 2451 Kök
2452 2452 -----
2453 2453 -----
2454 2454 Sätt etikett på markörer för ljud (och bild och webb).
2455 2455 -----
2456 2456 Lambert 4 Zones (Frankrike)
2457 2457 -----
2458 2458 -----
2459 2459 Lambert CC9 Zone (Frankrike)
2460 2460 -----
2461 2461 Lambertzon (Estland)
2462 2462 +++++
2463 2463 Markanvändning
2464 2464 Deponi
2465 2465 +++++
2466 2466 -----
2467 2467 Filer
2468 2468 Språk
2469 2469 -----
2470 2470 -----
2471 2471 Senast ändrad {0}
2472 2472 Senaste uppdatering av insticksmoduler var för mer än {0} dagar sedan.
2473 2473 -----
2474 2474 -----
2475 2475 Latitud
2476 2476 Latitud:
2477 2477 -----
2478 2478 -----
2479 2479 Starta webbläsare med information om ändringsuppsättningen
2480 2480 Starta webbläsare med wiki-hjälpen för det valda objektet
2481 2481 Öppna i maximerat läge
2482 2482 Öppna dialogen för att söka i ändringsuppsättningar
2483 2483 -----
2484 2484 -----
2485 2485 Tvätteri
2486 2486 Lager
2487 2487 Lager ''{0}'' har ändringar vilka inte rekommenderas att laddas upp.
2488 2488 -----
2489 2489 Lager ''{0}'' har ändringar som bör laddas upp till server.
2490 2490 Lager ''{0}'' har inga ändringar att spara.
2491 2491 Lager ''{0}'' har inga ändringar att ladda upp
2492 2492 -----
2493 2493 -----
2494 2494 -----
2495 2495 -----
2496 2496 -----
2497 2497 -----
2498 2498 lagret finns inte i listan.
2499 2499 Lager: {0}
2500 2500 Lager
2501 2501 Inledningstid (sekunder)
2502 2502 Nöje
2503 2503 -----
2504 2504 Längd (meter)
2505 2505 Längd i meter
2506 2506 Längden på värdet för taggen ''{0}'' på objekt {1} överskrider tillåten längd {2}. Värdets längd är {3}
2507 2507 -----
2508 2508 Plankorsning
2509 2509 Bibliotek
2510 2510 Licens
2511 2511 -----
2512 2512 Bom
2513 2513 Varubil
2514 2514 Snabbspårväg
2515 2515 Fyrtorn
2516 2516 -----
2517 2517 -----
2518 2518 -----
2519 2519 Länk till OSM datafil på lokal disk.
2520 2520 -----
2521 2521 -----
2522 2522 -----
2523 2523 -----
2524 2524 -----
2525 2525 -----
2526 2526 -----
2527 2527 Lista över nyligen öppnade filer
2528 2528 -----
2529 2529 Gårdsgata
2530 2530 -----
2531 2531 Hämta alla rutor
2532 2532 Ladda session
2533 2533 Hämta ruta
2534 2534 Ladda session från fil.
2535 2535 Ladda data från API
2536 2536 Ladda historik
2537 2537 -----
2538 2538 -----
2539 2539 -----
2540 2540 -----
2541 2541 Hämtar tidiga insticksmoduler
2542 2542 Laddar historik för nod {0}
2543 2543 Laddar historik för relation {0}
2544 2544 Inläsningshistorik för sträcka {0}
2545 2545 Laddar inställningar för ortofoto
2546 2546 -----
2547 2547 -----
2548 2548 Hämtar insticksmoduler
2549 2549 Läser in insticksmoduler
2550 2550 -----
2551 2551 Laddar session ''{0}''
2552 2552 -----
2553 2553 Hämtar {0}
2554 2554 -----
2555 2555 Lokala filer
2556 2556 Plats
2557 2557 Plats
2558 2558 Lås
2559 2559 Slussport
2560 2560 -----
2561 2561 -----
2562 2562 -----
2563 2563 Longitud
2564 2564 Longitud:
2565 2565 -----
2566 2566 Utseende och känsla
2567 2567 -----
2568 2568 Utsiktstorn
2569 2569 Söker efter bilder
2570 2570 Letar efter noder och sträckor som har texten FIXME i något egenskapsvärde.
2571 2571 -----
2572 2572 -----
2573 2573 -----
2574 2574 -----
2575 2575 -----
2576 2576 Huvuddatasetet inkluderar ej noden {0}
2577 2577 Skapa ljudmarkör vid spelhuvud
2578 2578 Skapa parallella kopior av vägar
2579 2579 Skapa paralell väg fel
2580 2580 -----
2581 2581 -----
2582 2582 Gör ett par valda delsträckor parallella genom att vrida en av dem runt en vald pivåpunkt.
2583 2583 -----
2584 2584 Fel i konfigurationsfilen på raderna {0}
2585 2585 -----
2586 2586 Galleria
2587 2587 Byggnadsverk
2588 2588 -----
2589 2589 -----
2590 2590 -----
2591 2591 Konfigurera en HTTP-proxy manuellt
2592 2592 Karta
2593 2593 Färgscheman karta
2594 2594 Kartprojektion
2595 2595 Kartinställningar
2596 2596 -----
2597 2597 -----
2598 2598 -----
2599 2599 -----
2600 2600 Karta: {0}
2601 2601 -----
2602 2602 -----
2603 2603 -----
2604 2604 Småbåtshamn
2605 2605 -----
2606 2606 Markörer från namngivna punkter
2607 2607 Markörer från {0}
2608 2608 Marknad
2609 2609 -----
2610 2610 -----
2611 2611 Matchning av fotografier mot spår misslyckades
2612 2612 +++++
2613 2613 Max axellast (ton)
2614 2614 Max höjd (meter)
2615 2615 -----
2616 2616 -----
2617 2617 Max längd (meter)
2618 2618 -----
2619 2619 Största tillåtna hastighet (km/h)
2620 2620 -----
2621 2621 Största tillåtna vikt (ton)
2622 2622 -----
2623 2623 Max bredd (meter)
2624 2624 -----
2625 2625 Största tillåtna område per begäran:
2626 2626 Maximal linjelängd (i meter). Ange ''-1'' för att rita alla linjer oavsett längd.
2627 2627 Maximal linjelängd (i meter). Ange ''-1'' för att rita alla linjer oavsett längd.
2628 2628 Maxlängd (meter)
2629 2629 Maxlängd för lokala filer (meter)
2630 2630 Äng
2631 2631 Mätning
2632 2632 Mätstation
2633 2633 Medlem av
2634 2634 -----
2635 2635 Medlemmar
2636 2636 -----
2637 2637 Medlemmar(fixade)
2638 2638 Medlemmar(med konflikter)
2639 2639 Minnesmärke
2640 2640 Menynamn
2641 2641 Menynamn (Förval)
2642 2642 Meny: {0}
2643 2643 +++++
2644 2644 Sammanfoga
2645 2645 Slå ihop noder
2646 2646 Sammanfoga lagren
2647 2647 Slå ihop noder med den äldsta.
2648 2648 -----
2649 2649 Sammanfoga markeringen
2650 2650 Sammafoga det nuvarande lagret med ett annat
2651 2651 Slå ihop valda objekt till ett annat lager
2652 2652 -----
2653 2653 Slå ihop {0} noder
2654 2654 -----
2655 2655 Sammanslagen nodlista fastställd. Inga olösta konflikter i denna sträckas nodlista
2656 2656 -----
2657 2657 -----
2658 2658 -----
2659 2659 -----
2660 2660 -----
2661 2661 -----
2662 2662 -----
2663 2663 -----
2664 2664 -----
2665 2665 Dagens meddelande är inte tillgängligt
2666 2666 Metod
2667 2667 Metriskt (SI)
2668 2668 Mikrobryggeri
2669 2669 -----
2670 2670 Militärt område
2671 2671 -----
2672 2672 -----
2673 2673 Minsta tillåtna hastighet (km/h)
2674 2674 -----
2675 2675 Gruvschakt
2676 2676 Minirondell
2677 2677 Minigolf
2678 2678 -----
2679 2679 Minimiavstånd (pixlar)
2680 2680 Minuter: {0}
2681 2681 Spegel
2682 2682 Spegla markerade noder och sträckor.
2683 2683 -----
2684 2684 -----
2685 2685 -----
2686 2686 -----
2687 2687 -----
2688 2688 -----
2689 2689 -----
2690 2690 Obligatoriskt attribut ''{0}'' på <nd> för sträcka {1} saknas.
2691 2691 -----
2692 2692 -----
2693 2693 -----
2694 2694 -----
2695 2695 Sammanslagningsmål för sträcka med id {0} saknas
2696 2696 -----
2697 2697 -----
2698 2698 Parameter saknar för NOT
2699 2699 Parameter saknas för OR
2700 2700 -----
2701 2701 -----
2702 2702 -----
2703 2703 -----
2704 2704 -----
2705 2705 -----
2706 2706 Mån-Fre 08:30-20:00
2707 2707 Mån-Fre 22:00-05:00
2708 2708 -----
2709 2709 Mobiltelefoni
2710 2710 -----
2711 2711 Läge: {0}
2712 2712 Modellflygfält
2713 2713 Arbeta utan lägen (Potlatch-stil)
2714 2714 -----
2715 2715 Ändrade tidpunkter (tidsstämplar) från ljudfiler.
2716 2716 -----
2717 2717 Växlingskontor
2718 2718 +++++
2719 2719 +++++
2720 2720 -----
2721 2721 Mer information om denna funktion
2722 2722 Mer än en sträcka med rollen "från" (from) hittades
2723 2723 Mer än en sträcka med rollen "till" (to) hittades
2724 2724 -----
2725 2725 Motell
2726 2726 +++++
2727 2727 Motorfordon
2728 2728 Bil
2729 2729 Motorcykel
2730 2730 MC-handlare
2731 2731 -----
2732 2732 -----
2733 2733 Motorväg
2734 2734 Motorvägskorsning
2735 2735 Motorvägslänk
2736 2736 Bergspass
2737 2737 -----
2738 2738 Flytta nod
2739 2739 Flytta ett segment längs dess normal och släpp sedan musknappen.
2740 2740 -----
2741 2741 Flytta nedåt
2742 2742 Flytta ner valda element en position.
2743 2743 Flytta element
2744 2744 Flytta filter ner.
2745 2745 Flytta filter upp.
2746 2746 Flytta vänster
2747 2747 Flytta noder så att alla vinklar är 90 eller 180 grader.
2748 2748 Flytta objekt genom att dra; Skift för att lägga till i urvalet (Ctrl för att växla); Skift-Ctrl för att rotera urvalet; Alt-Ctrl för att skala urvalet eller byta urval
2749 2749 Flytta objekt {0}
2750 2750 Flytta höger
2751 2751 Flytta vald medlem/valda medlemmar nedåt
2752 2752 Flytta vald medlem/valda medlemmar uppåt
2753 2753 -----
2754 2754 -----
2755 2755 Flytta det valda lagret en rad ner.
2756 2756 Flytta det valda lagret en rad upp.
2757 2757 Flytta de valda noderna in i en linje
2758 2758 Flytta de valda noderna in i en cirkel
2759 2759 Flytta
2760 2760 Flytta uppåt
2761 2761 Flytta upp valda element en position.
2762 2762 Flytta {0}
2763 2763 Flytta objekt {0}
2764 2764 Lera
2765 2765 Flera
2766 2766 -----
2767 2767 -----
2768 2768 +++++
2769 2769 Inre sträcka av multipolygon är ytterst
2770 2770 Multipolygonen är inte stängd
2771 2771 +++++
2772 2772 Musikaffär
2773 2773 Mina ändringsuppsättningar
2774 2774 -----
2775 2775 Min version
2776 2776 Min version (lokalt dataset)
2777 2777 Min version med sammanfogad
2778 2778 Min version med deras
2779 2779 -----
2780 2780 -----
2781 2781 -----
2782 2782 Import från NMEA misslyckades!
2783 2783 Import från NMEA genomförd
2784 2784 NMEA-0183-filer
2785 2785 -----
2786 2786 Namn
2787 2787 -----
2788 2788 Platsens namn
2789 2789 -----
2790 2790 Användarnamn
2791 2791 -----
2792 2792 Namn: {0}
2793 2793 Namngivna spårpunkter från {0}
2794 2794 Namngivna spårpunkter.
2795 2795 -----
2796 2796 Smalspår
2797 2797 Nationell
2798 2798 Nationalpark
2799 2799 -----
2800 2800 Natur
2801 2801 Naturreservat
2802 2802 -----
2803 2803 Grannskap
2804 2804 -----
2805 2805 Nätverksundantag
2806 2806 Uppdatera aldrig
2807 2807 Ny
2808 2808 -----
2809 2809 -----
2810 2810 Nytt lager
2811 2811 Ny Relation
2812 2812 Ny nyckel
2813 2813 Ny offset
2814 2814 -----
2815 2815 -----
2816 2816 Ny roll
2817 2817 -----
2818 2818 Nytt värde
2819 2819 Nästa
2820 2820 -----
2821 2821 Nattklubb
2822 2822 -----
2823 2823 Hittade ingen exportör! Sparede ingenting.
2824 2824 Det finns inte något GPX-spår i lagret att knyta ljudet till.
2825 2825 Inget kortkommando
2826 2826 Ingen sträcka med rollen "från" (from) hittades
2827 2827 Ingen sträcka med rollen "till" (to) hittades
2828 2828 Ingen sträcka eller nod med rollen "via" hittades
2829 2829 Inget område valt än
2830 2830 -----
2831 2831 Det finns inte några ändringar att skicka in.
2832 2832 -----
2833 2833 Inga konflikter att lösa
2834 2834 Det finns inte några konflikter att zooma till
2835 2835 Ingen datauppsättning kunde hittas
2836 2836 Ingen data hittad i lager ''{0}''.
2837 2837 Ingen data hittad i fil ''{0}''.
2838 2838 -----
2839 2839 Ingen data fanns i detta område.
2840 2840 Ingen data har lästs in.
2841 2841 Inget datum
2842 2842 -----
2843 2843 Återvändsgränd
2844 2844 Ingen exportör för detta lager
2845 2845 -----
2846 2846 -----
2847 2847 Ingen bild
2848 2848 Inga bilder hittades.
2849 2849 -----
2850 2850 -----
2851 2851 Inget överlapp funnet. Ingenting har ändrats.
2852 2852 Inga sökträffar för ''{0}''
2853 2853 -----
2854 2854 Inga öppna ändringsuppsättningar
2855 2855 Multipolygon utan angiven yttre sträcka
2856 2856 -----
2857 2857 Inga väntande taggkonflikter finns att lösa
2858 2858 -----
2859 2859 Hittade inga problem
2860 2860 Ingen proxy
2861 2861 Inget GPX-spår har valts
2862 2862 Ingen stil för multipolygonen
2863 2863 Ingen stil i multipolygon relationen
2864 2864 Inga etiketter
2865 2865 Inga mållager
2866 2866 -----
2867 2867 -----
2868 2868 Ingen giltig WMS-URL eller ID
2869 2869 Inga valideringsfel
2870 2870 -----
2871 2871 -----
2872 2872 Nej, förkasta ändringarna och stäng
2873 2873 -----
2874 2874 -----
2875 2875 -----
2876 2876 Nod {0}
2877 2877 -----
2878 2878 Nod: Anslutning
2879 2879 Nod: Standard
2880 2880 Nod: Taggad
2881 2881 Noder
2882 2882 Noder på samma position
2883 2883 -----
2884 2884 -----
2885 2885 -----
2886 2886 Noder med samma namn
2887 2887 Noder(fixade)
2888 2888 Noder(med konflikter)
2889 2889 Multipolygon innehåller annat än sträckor
2890 2890 Inget
2891 2891 Ingen av dessa noder hänger ihop med någonting annat.
2892 2892 Ingen av noderna på denna sträcka är knuten till något annat.
2893 2893 Nord
2894 2894 N-koordinat
2895 2895 Ej Funnen
2896 2896 -----
2897 2897 -----
2898 2898 Ej i cachen
2899 2899 Anteckning
2900 2900 Observera att förfrågningar om changeset för närvarande alltid skickas till ''{0}'', oavsett vilken host, port eller URL-sökväg som anges nedan.
2901 2901 Obs: GPL är inte kompatibelt med OSM-licensen. Skicka inte in spår under GPL-licens.
2902 2902 OBS: Om en sträcka är vald, så kommer denna sträcka att få nya kopior av de frigjorda\nnoderna och dessa nya noder kommer att vara valda. Annars så kommer alla sträckor att\nfå sina egna kopior och alla noder kommer att vara valda.
2903 2903 Anteckningar
2904 2904 Ingenting
2905 2905 Urvalet utökades inte genom att söka efter ''{0}''
2906 2906 Inget funnet i markeringen vid sökande efter "{0}"
2907 2907 Urvalet begränsades inte genom att söka efter ''{0}''
2908 2908 Det finns inte något valt att zooma till
2909 2909 Inget markerat!
2910 2910 Det finns inte något att exportera. Skaffa lite data först.
2911 2911 -----
2912 2912 Det finns inte någonting att skicka in. Skaffa lite data först.
2913 2913 -----
2914 2914 -----
2915 2915 Nummer
2916 2916 Antal personer per gondol
2917 2917 Antal personer per stol
2918 2918 Antal personer per gondol
2919 2919 -----
2920 2920 Antal personer per timme
2921 2921 Antal platser
2922 2922 -----
2923 2923 -----
2924 2924 -----
2925 2925 Numreringsschema
2926 2926 Vårdhem
2927 2927 -----
2928 2928 +++++
2929 2929 -----
2930 2930 -----
2931 2931 -----
2932 2932 -----
2933 2933 -----
2934 2934 -----
2935 2935 -----
2936 2936 -----
2937 2937 -----
2938 2938 OSM-data
2939 2939 -----
2940 2940 OSM-lösenord
2941 2941 OSM serverfiler
2942 2942 -----
2943 2943 -----
2944 2944 -----
2945 2945 -----
2946 2946 -----
2947 2947 -----
2948 2948 -----
2949 2949 -----
2950 2950 Objekt
2951 2951 Objekt ''{0}'' är redan raderat. Hoppar över objektet i uppladdningen.
2952 2952 Objekt-ID:
2953 2953 Objekt ID’s kan separeras med komma eller blanksteg.</br> Exempel: <b><ul><li>1 2 5</li><li>1,2,5</li></ul><br/></b> Om Flertypsläge används specifiera objekten enligt detta exempel: <b>w123,n110,w12,r15</b><br/>
2954 2954 -----
2955 2955 -----
2956 2956 Objekttyp
2957 2957 -----
2958 2958 -----
2959 2959 -----
2960 2960 Nya objekt:
2961 2961 Borttagna objekt:
2962 2962 Ändrade objekt:
2963 2963 100 oktan
2964 2964 80 oktan
2965 2965 91 oktan
2966 2966 92 oktan
2967 2967 95 oktan
2968 2968 98 oktan
2969 2969 Bokmärke för förskjutningen finns redan. Skriv över?
2970 2970 -----
2971 2971 -----
2972 2972 Förskjutning:
2973 2973 +++++
2974 2974 +++++
2975 2975 Gammal nyckel
2976 2976 Gammal roll
2977 2977 Gammalt värde
2978 2978 På begäran
2979 2979 Vid inskickning
2980 2980 -----
2981 2981 Enkelriktat
2982 2982 Ennodssträckor
2983 2983 -----
2984 2984 En av de valda sträckorna är inte sluten, och kan därför inte anslutas.
2985 2985 -----
2986 2986 Enkelriktat
2987 2987 -----
2988 2988 -----
2989 2989 -----
2990 2990 -----
2991 2991 -----
2992 2992 -----
2993 2993 -----
2994 2994 Enbart på en sträckas huvud.
2995 2995 -----
2996 2996 -----
2997 2997 -----
2998 2998 Öppna plats...
2999 2999 Öppna OSM-fil
3000 3000 -----
3001 3001 Öppna senaste
3002 3002 Öppna en fil (Vilken filtyp som helst som kan öppnas med Arkiv → Öppna)
3003 3003 Öppna en fil.
3004 3004 -----
3005 3005 Öppnar en lista över alla kommandon (ånger-buffer)
3006 3006 Öppna en lista av alla inlästa lager.
3007 3007 Öppna en lista över alla relationer
3008 3008 Öppna en lista över de som arbetar med de valda objekten.
3009 3009 Öppna en sammanfogningsdialog med alla de valda posterna från listan ovan.
3010 3010 -----
3011 3011 Öppna en inställningsdialogruta för globala inställningar.
3012 3012 Öppna en urvalslista
3013 3013 Öppna en webbsida för varje vald ändringsuppsättning
3014 3014 Öppna en URL.
3015 3015 Öppna en redigerare för den valda relationen
3016 3016 -----
3017 3017 Öppna ett annat foto
3018 3018 Öppna ett annat foto
3019 3019 -----
3020 3020 -----
3021 3021 Öppna fil
3022 3022 Öppna lokala filer
3023 3023 -----
3024 3024 -----
3025 3025 Öppna session
3026 3026 -----
3027 3027 Öppna listan över ändringsuppsättningar i nuvarande lager.
3028 3028 Öppna valideringslistan
3029 3029 Öppna denna dialog vid programstart
3030 3030 Öppna...
3031 3031 Öppen/Stängd
3032 3032 -----
3033 3033 -----
3034 3034 -----
3035 3035 -----
3036 3036 -----
3037 3037 -----
3038 3038 -----
3039 3039 OpenStreetMap-data
3040 3040 Öppettider
3041 3041 Öppettider för besök
3042 3042 Öppnar fil ''{0}'' ...
3043 3043 Öppnar filer
3044 3044 Öppnande av länk stöds inte på aktuell platform (''{0}'')
3045 3045 Öppnar en dialogruta som gör att man kan gå direkt till en viss plats
3046 3046 Öppnar hanteraren av ändringsuppsättningar för valda ändringsuppsättningar
3047 3047 -----
3048 3048 Operatör
3049 3049 Optiker
3050 3050 Valfria attribut:
3051 3051 Valfria typer
3052 3052 -----
3053 3053 Organisk
3054 3054 -----
3055 3055 Urspr. sträcka
3056 3056 Räta upp
3057 3057 Räta ut vinkel / ångra
3058 3058 Räta upp form
3059 3059 Räta ut form / Ångra
3060 3060 Räta ut form / ångra\nVälj noder som flyttades vid förra formuträtningen!
3061 3061 -----
3062 3062 Annat
3063 3063 -----
3064 3064 -----
3065 3065 Friluftsliv
3066 3066 -----
3067 3067 -----
3068 3068 Överlappande ytor
3069 3069 -----
3070 3070 Överlappande vägar
3071 3071 Överlappande järnvägar
3072 3072 Överlappande sträckor
3073 3073 -----
3074 3074 -----
3075 3075 -----
3076 3076 Skriv över
3077 3077 -----
3078 3078 -----
3079 3079 -----
3080 3080 -----
3081 3081 -----
3082 3082 PUWG (Polen)
3083 3083 PUWG 1992 (Polen)
3084 3084 PUWG 2000 Zone {0} (Polen)
3085 3085 -----
3086 3086 Färgaffär
3087 3087 Ritstil{0}: {1}
3088 3088 Paleografisk plats
3089 3089 -----
3090 3090 Papper
3091 3091 Parallell
3092 3092 -----
3093 3093 -----
3094 3094 Parametern "downloadgps" godtar inte filnamn eller fil URL:er.
3095 3095 -----
3096 3096 -----
3097 3097 -----
3098 3098 -----
3099 3099 -----
3100 3100 Parametern {0} är inte inom området «0..{1}», Fick ''{2}''.
3101 3101 Parametrarna --download, --downloadgps, och --selection behandlas i denna ordning.
3102 3102 -----
3103 3103 +++++
3104 3104 -----
3105 3105 Parkeringsplats
3106 3106 Parkeringskorridor
3107 3107 -----
3108 3108 Parkeringsplats
3109 3109 Tolkningsfel: ogiltig dokumentstruktur för gpx-dokument
3110 3110 -----
3111 3111 -----
3112 3112 -----
3113 3113 -----
3114 3114 -----
3115 3115 -----
3116 3116 -----
3117 3117 -----
3118 3118 -----
3119 3119 Mötesplats
3120 3120 Mötesplats (M-skylt)
3121 3121 Lösenord
3122 3122 -----
3123 3123 -----
3124 3124 Klistra in
3125 3125 -----
3126 3126 Klistra in taggar
3127 3127 -----
3128 3128 Klistra in innehållet i inklistringsbuffern
3129 3129 Klistra in utan inkompletta medlemmar
3130 3130 Stig
3131 3131 -----
3132 3132 Topp
3133 3133 Gågata
3134 3134 Övergångsställe för fotgängare
3135 3135 Typ av övergångsställe
3136 3136 Fotgängare
3137 3137 +++++
3138 3138 -----
3139 3139 Olösta konflikter i denna sträckas nodlista
3140 3140 -----
3141 3141 -----
3142 3142 -----
3143 3143 Utför datavalidering
3144 3144 Tillåtna åtgärder
3145 3145 -----
3146 3146 Apotek
3147 3147 Telefonnummer
3148 3148 Telefonnummer
3149 3149 Fototid (från exif):
3150 3150 Fotografierna innehåller ingen tidsinformation.
3151 3151 Picknickplats
3152 3152 Pir
3153 3153 -----
3154 3154 Rörledning
3155 3155 Skidspårstyp
3156 3156 Plan
3157 3157 Religiös helgedom
3158 3158 Platser
3159 3159 -----
3160 3160 -----
3161 3161 Spela/pausa ljud.
3162 3162 Uppspelning påbörjas detta antal sekunder före (eller efter om negativt värde) begärd position på ljudspåret
3163 3163 Lekplats
3164 3164 Avbryt om du är osäker
3165 3165 Klicka på <strong>Hämta lista</strong> för hämta och visa en lista över tillgängliga insticksmoduler.
3166 3166 -----
3167 3167 -----
3168 3168 Avgör huruvida JOSM ska uppdatera aktiva insticksmoduler vid uppstart efter en uppdatering av JOSM själv.
3169 3169 -----
3170 3170 -----
3171 3171 -----
3172 3172 -----
3173 3173 Ange ett namn för områdets bokmärke
3174 3174 Ange ett icke-tomt användarnamn
3175 3175 -----
3176 3176 -----
3177 3177 -----
3178 3178 -----
3179 3179 -----
3180 3180 -----
3181 3181 Ange ett giltigt användar-ID
3182 3182 -----
3183 3183 -----
3184 3184 -----
3185 3185 Ange ett heltal > 1
3186 3186 -----
3187 3187 -----
3188 3188 -----
3189 3189 -----
3190 3190 -----
3191 3191 Ange lösenord till ditt OSM-konto
3192 3192 Ange lösenordet för ditt konto
3193 3193 -----
3194 3194 Ange användarnamn till ditt OSM-konto
3195 3195 -----
3196 3196 -----
3197 3197 -----
3198 3198 -----
3199 3199 Starta om JOSM för att aktivera de hämtade insticksmodulerna.
3200 3200 -----
3201 3201 Välj först ett område att hämta
3202 3202 Välj en nyckel
3203 3203 Välj ett värde
3204 3204 -----
3205 3205 Välj en post.
3206 3206 Välj åtminstone fyra noder.
3207 3207 Välj åtminstone en redan upladdad nod, sträcka eller relation
3208 3208 Välj åtminstone en sluten sträcka som ska anslutas.
3209 3209 Markera minst en nod eller sträcka.
3210 3210 -----
3211 3211 Välj åtminstone en sträcka att förenkla.
3212 3212 Välj åtminstone en sträcka.
3213 3213 Välj åtminstone tre noder.
3214 3214 Vänligen välj åtminstone två noder att slå ihop eller en nod som ligger nära en annan nod.
3215 3215 Välj åtminstone två sträckor att slå ihop
3216 3216 Välj antingen precis två eller tre noder, eller en sträcka som innehåller precis två eller tre noder.
3217 3217 -----
3218 3218 Välj någonting att kopiera.
3219 3219 Välj bildlager
3220 3220 Välj vilken rad du vill ta bort.
3221 3221 Välj vilken rad du vill ändra.
3222 3222 Väl ett mållager.
3223 3223 Välj strategi för uppladdning:
3224 3224 Välj sträckor som står i ungefär 90 eller 180 graders vinkel.
3225 3225 Välj vilka ändringar av egenskaper som du vill genomföra.
3226 3226 Insticksmodul som medföljer JOSM
3227 3227 -----
3228 3228 -----
3229 3229 -----
3230 3230 -----
3231 3231 -----
3232 3232 Uppdatering av insticksmodul misslyckades
3233 3233 Policy för uppdatering av insticksmoduler
3234 3234 Insticksmoduler
3235 3235 -----
3236 3236 -----
3237 3237 -----
3238 3238 Elstolpe
3239 3239 -----
3240 3240 Polisstation
3241 3241 Politisk
3242 3242 Antal innevånare
3243 3243 -----
3244 3244 -----
3245 3245 -----
3246 3246 Brevlåda
3247 3247 Postkontor
3248 3248 Postnummer
3249 3249 -----
3250 3250 Elkraft
3251 3251 Kraftverk
3252 3252 Kraftledning
3253 3253 Kraftstation
3254 3254 Transformatorstation
3255 3255 Kraftledningsmast
3256 3256 -----
3257 3257 Kraftledningar
3258 3258 Elplatser
3259 3259 -----
3260 3260 -----
3261 3261 -----
3262 3262 Brott mot förhandsvillkor
3263 3263 Fördefinierad
3264 3264 -----
3265 3265 -----
3266 3266 -----
3267 3267 -----
3268 3268 -----
3269 3269 Inställningar
3270 3270 Inställningar lagrade på {0}
3271 3271 Inställningar...
3272 3272 Förbereder OSM-data...
3273 3273 -----
3274 3274 -----
3275 3275 -----
3276 3276 Förbereder objekt att ladda upp ...
3277 3277 -----
3278 3278 Museijärnväg
3279 3279 -----
3280 3280 -----
3281 3281 -----
3282 3282 -----
3283 3283 -----
3284 3284 Snabbval
3285 3285 -----
3286 3286 -----
3287 3287 Vattentryck (bar)
3288 3288 -----
3289 3289 Föregående
3290 3290 Primär
3291 3291 Primärvägslänk
3292 3292 -----
3293 3293 ID för primitiv förväntades
3294 3294 Fängelse
3295 3295 Privat Swimmingpool
3296 3296 -----
3297 3297 -----
3298 3298 -----
3299 3299 -----
3300 3300 -----
3301 3301 Projicerade Koordinater
3302 3302 -----
3303 3303 -----
3304 3304 -----
3305 3305 -----
3306 3306 -----
3307 3307 -----
3308 3308 Projektionsmetod
3309 3309 -----
3310 3310 -----
3311 3311 -----
3312 3312 -----
3313 3313 -----
3314 3314 Egenskaper
3315 3315 Egenskaper / Roller
3316 3316 Egenskapskontrollerare:
3317 3317 Egenskaper för valda objekt.
3318 3318 -----
3319 3319 -----
3320 3320 -----
3321 3321 Egenskaper för
3322 3322 Egenskaper(med konflikter)
3323 3323 Egenskaper/Roller
3324 3324 Egenskaper: {0} / Medlemskap: {1}
3325 3325 Det finns en HTML-markör i egenskapsvärdet
3326 3326 Egenskapsvärdet börjar eller slutar med blanksteg
3327 3327 Ge en kort kommentar till de ändringar som du skickar in:
3328 3328 Tillhandahåller en mätdialog och ett lager för att mäta längd och vinkel på delsträckor, ytor omgivna av en enkel sluten sträcka och skapa mätsökvägar (som också kan importeras från ett gps-lager).
3329 3329 -----
3330 3330 -----
3331 3331 -----
3332 3332 -----
3333 3333 -----
3334 3334 -----
3335 3335 -----
3336 3336 Proxyinställningar
3337 3337 +++++
3338 3338 Offentlig byggnad
3339 3339 Allmän grill
3340 3340 Allmänna transportmedel (psv)
3341 3341 Kollektivtrafik
3342 3342 -----
3343 3343 -----
3344 3344 Rensa
3345 3345 Rensa...
3346 3346 Sätt ut textetiketter vid markörer för ljud (och bild och webb) utöver deras knappikoner.
3347 3347 +++++
3348 3348 Stenbrott
3349 3349 -----
3350 3350 -----
3351 3351 -----
3352 3352 -----
3353 3353 -----
3354 3354 -----
3355 3355 -----
3356 3356 -----
3357 3357 -----
3358 3358 -----
3359 3359 -----
3360 3360 -----
3361 3361 -----
3362 3362 -----
3363 3363 RC-bilar
3364 3364 -----
3365 3365 Bana
3366 3366 Rackets
3367 3367 Järnväg
3368 3368 Järnväg
3369 3369 Järnvägshållplats
3370 3370 Plattform
3371 3371 Dubblettnoder för järnväg
3372 3372 -----
3373 3373 Järnvägsmark
3374 3374 -----
3375 3375 -----
3376 3376 -----
3377 3377 Ett sifferintervall förväntades
3378 3378 Rå GPS-data
3379 3379 -----
3380 3380 -----
3381 3381 Läs in foton...
3382 3382 -----
3383 3383 -----
3384 3384 -----
3385 3385 Inläsning av felmeddelandetext misslyckades.
3386 3386 -----
3387 3387 Läser föräldrar till "{0}"
3388 3388 -----
3389 3389 Läser {0}...
3390 3390 -----
3391 3391 Namn
3392 3392 Verkligen ta bort det valda från relation {0}?
3393 3393 -----
3394 3394 Rekommenderade åtgärder
3395 3395 Spelar in
3396 3396 Inspelningsstudio
3397 3397 Fritidsområde
3398 3398 Korrigerad bild...
3399 3399 Återvinning
3400 3400 Röd:
3401 3401 Återställ
3402 3402 -----
3403 3403 Gör om den senaste ogjorda handlingen.
3404 3404 -----
3405 3405 -----
3406 3406 Referens
3407 3407 Referens (spårnummer)
3408 3408 -----
3409 3409 -----
3410 3410 -----
3411 3411 Referensnummer
3412 3412 -----
3413 3413 -----
3414 3414 Referensnummer
3415 3415 -----
3416 3416 -----
3417 3417 Uppdatera
3418 3418 +++++
3419 3419 -----
3420 3420 -----
3421 3421 Avvisa konflikter och spara
3422 3422 +++++
3423 3423 Relation ''{0}'' är redan raderad. Hoppar över objektet i uppladdningen.
3424 3424 +++++
3425 3425 Relationsredigerare: Hämta medlemmar
3426 3426 -----
3427 3427 -----
3428 3428 -----
3429 3429 -----
3430 3430 -----
3431 3431 -----
3432 3432 Relationskontroll
3433 3433 -----
3434 3434 Relationen är tom
3435 3435 Relationstypen är okänd
3436 3436 -----
3437 3437 -----
3438 3438 -----
3439 3439 Relation: vald
3440 3440 Relationer
3441 3441 -----
3442 3442 Relationer: {0}
3443 3443 Släpp musknappen för att välja objekten i rektangeln.
3444 3444 -----
3445 3445 Släpp musknappen för att sluta rotera.
3446 3446 Släpp musknappen för att avbryta skalning.
3447 3447 +++++
3448 3448 Uppdatera
3449 3449 Läs om alla de nu valda objekten och uppdatera listan.
3450 3450 Läs om felaktiga rutor
3451 3451 -----
3452 3452 -----
3453 3453 -----
3454 3454 -----
3455 3455 -----
3456 3456 -----
3457 3457 Fjärrstyrning
3458 3458 -----
3459 3459 -----
3460 3460 Fjärrstyrning har begärts för att importera data från följande URL:
3461 3461 -----
3462 3462 Fjärrstyrning har begärts för att hämta data från API
3463 3463 -----
3464 3464 -----
3465 3465 -----
3466 3466 -----
3467 3467 Ta bort
3468 3468 Radera "{0}" för nod "{1}"
3469 3469 Radera "{0}" för relation "{1}"
3470 3470 Radera "{0}" för sträcka "{1}"
3471 3471 Radera "{0}" från {1} objekt
3472 3472 -----
3473 3473 -----
3474 3474 -----
3475 3475 -----
3476 3476 Ta bort foto från lagret
3477 3477 Ta bort taggar från inre sträckor
3478 3478 -----
3479 3479 Radera valda bokmärken
3480 3480 -----
3481 3481 Ta bort valda ändringsuppsättningar från den lokala cachen
3482 3482 -----
3483 3483 -----
3484 3484 -----
3485 3485 -----
3486 3486 Ta bort valt färgschema från listan av aktiva färgscheman
3487 3487 -----
3488 3488 -----
3489 3489 Tog bort element från relation
3490 3490 Tog bort dubblettnoder
3491 3491 -----
3492 3492 -----
3493 3493 -----
3494 3494 -----
3495 3495 Byt namn på fil
3496 3496 -----
3497 3497 Byt namn på lager
3498 3498 Byt namn på valt bokmärke
3499 3499 Renderar rutter (busslinjer, vandringsleder, cykelrutter osv). Ruttyper måste definieras i routes.xml i insticksmodulens mapp
3500 3500 -----
3501 3501 -----
3502 3502 Uthyrning
3503 3503 Bilverkstad
3504 3504 Ersätt
3505 3505 Ersätt "{0}" med "{1}" för
3506 3506 -----
3507 3507 Rapportera en bugg
3508 3508 -----
3509 3509 -----
3510 3510 -----
3511 3511 -----
3512 3512 Detaljer om begäran: {0}
3513 3513 -----
3514 3514 Resevoar
3515 3515 Återställ
3516 3516 Återställ inställningarna till förval
3517 3517 -----
3518 3518 Bostadsområde
3519 3519 -----
3520 3520 Bostadsområde
3521 3521 Ändra storleken på appleten till angiven geometri (format: BREDDxHÖJD)
3522 3522 Jämka
3523 3523 Lös konflikter
3524 3524 -----
3525 3525 Lös konflikter vid koordinaterna i {0}
3526 3526 -----
3527 3527 -----
3528 3528 Rätta till konflikter i nodlistan för sträcka {0}
3529 3529 -----
3530 3530 Lös versionskonflikt för nod {0}
3531 3531 Lös versionskonflikt för relation {0}
3532 3532 Rätta till versionskonflikt för sträcka {0}
3533 3533 Lös {0} tag konflikter i noden {1}
3534 3534 Lös {0} tag konflikter i relationen {1}
3535 3535 Rätta till {0} taggkonflikter i sträcka {1}
3536 3536 -----
3537 3537 Rastplats
3538 3538 -----
3539 3539 Restaurang
3540 3540 Återställ
3541 3541 Återställer filer
3542 3542 Begränsning
3543 3543 Detaljhandel
3544 3544 Stödmur
3545 3545 -----
3546 3546 -----
3547 3547 -----
3548 3548 -----
3549 3549 -----
3550 3550 -----
3551 3551 -----
3552 3552 -----
3553 3553 -----
3554 3554 -----
3555 3555 -----
3556 3556 -----
3557 3557 Ändra riktning på sträckor
3558 3558 Byt riktning och slå ihop
3559 3559 Ändra riktningen på alla valda sträckor.
3560 3560 -----
3561 3561 Ändra riktning på sträcka
3562 3562 Ändra riktning på sträckor
3563 3563 Omvänd kustlinje
3564 3564 Felvänd kustlinje (coastline): land inte på vänster sida
3565 3565 Felriktat land: land inte på vänster sida
3566 3566 Återställer ändringar
3567 3567 -----
3568 3568 Utgåva
3569 3569 -----
3570 3570 Högerklick = kopiera till urklipp
3571 3571 Flod
3572 3572 Flodbank
3573 3573 Väg (okänd typ)
3574 3574 Vägbegränsningar
3575 3575 Roll
3576 3576 Rollverifieringsproblem
3577 3577 -----
3578 3578 Rollen {0} saknas
3579 3579 Rollen {0} är okänd
3580 3580 -----
3581 3581 Roller i relationer hänvisar till
3582 3582 -----
3583 3583 Rondell
3584 3584 Rutt
3585 3585 -----
3586 3586 -----
3587 3587 Ruttnätverk
3588 3588 Ruttstatus
3589 3589 Ruttyp
3590 3590 Rutter visas för:
3591 3591 -----
3592 3592 -----
3593 3593 Ruiner
3594 3594 -----
3595 3595 Kör uppdatering av insticksmoduler efter JOSM-uppgradering. Automatiskt uppdatering vid uppstart är aktiverad.
3596 3596 -----
3597 3597 Kör test {0}
3598 3598 Rullbana
3599 3599 -----
3600 3600 -----
3601 3601 SIM-kort
3602 3602 SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Sverige)
3603 3603 -----
3604 3604 -----
3605 3605 -----
3606 3606 Utfallsport
3607 3607 Färgmättnad:
3608 3608 Bastu
3609 3609 Spara
3610 3610 -----
3611 3611 Spara som
3612 3612 Spara som...
3613 3613 Spara GPX-fil
3614 3614 Spara i:
3615 3615 Spara Lager
3616 3616 Spara OSM-fil
3617 3617 Spara session
3618 3618 Spara session som...
3619 3619 -----
3620 3620 -----
3621 3621 -----
3622 3622 Spara i alla fall
3623 3623 Spara som...
3624 3624 Spara i:
3625 3625 Spara vald fil.
3626 3626 Spara session
3627 3627 -----
3628 3628 Spara nuvarande data i en ny fil.
3629 3629 Spara nuvarande data.
3630 3630 Spara den nuvarande sessionen till en ny fil.
3631 3631 -----
3632 3632 -----
3633 3633 Spara användare och lösenord (okrypterat)
3634 3634 -----
3635 3635 -----
3636 3636 -----
3637 3637 -----
3638 3638 -----
3639 3639 Läser igenom folder {0}
3640 3640 Skola
3641 3641 Metallskrot
3642 3642 Bergsluttning (med lösa stenar)
3643 3643 Buskage
3644 3644 Skaldjur
3645 3645 Sök
3646 3646 -----
3647 3647 -----
3648 3648 Sök Nyckel/Värde/Typ
3649 3649 Sökuttrycket är ogiltigt: \n\n {0}
3650 3650 Sök efter objekt
3651 3651 Sök efter objekt.
3652 3652 Sök bland taggar
3653 3653 Sök snabbval
3654 3654 Sök snabbval
3655 3655 Sök sträng:
3656 3656 -----
3657 3657 -----
3658 3658 Sök...
3659 3659 -----
3660 3660 Sök:
3661 3661 Andra namn
3662 3662 -----
3663 3663 Sekundär
3664 3664 -----
3665 3665 Sekunder: {0}
3666 3666 Säkerhetsundantag
3667 3667 -----
3668 3668 Skild gång- och cykelbana
3669 3669 Urval: Rel.:{0}/Sträckor:{1}/Noder:{2}
3670 3670 Markera
3671 3671 Välj allt
3672 3672 -----
3673 3673 -----
3674 3674 Välj en sträcka som du vill göra mer exakt.
3675 3675 Välj alla objekt i valda ändringsuppsättningar.
3676 3676 Välj alla icke borttagna objekt i datalagret. Detta väljer även ut ofullständiga objekt.
3677 3677 -----
3678 3678 -----
3679 3679 -----
3680 3680 -----
3681 3681 Välj antingen:
3682 3682 -----
3683 3683 Välj om datan ska hämtas som ett nytt lager
3684 3684 Välj om även medlemmar i relationen ska laddas ner
3685 3685 -----
3686 3686 -----
3687 3687 -----
3688 3688 -----
3689 3689 -----
3690 3690 -----
3691 3691 -----
3692 3692 Markera nod under pekare.
3693 3693 -----
3694 3694 Markera objekt för vilka du vill ändra egenskaper.
3695 3695 -----
3696 3696 Markera objekt att ladda upp
3697 3697 -----
3698 3698 -----
3699 3699 -----
3700 3700 -----
3701 3701 -----
3702 3702 -----
3703 3703 -----
3704 3704 -----
3705 3705 Välj ett mållager.
3706 3706 -----
3707 3707 -----
3708 3708 -----
3709 3709 -----
3710 3710 -----
3711 3711 -----
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 Välj för att hämta GPS-spår för det valda hämtningsområdet.
3715 3715 Välj för att hämta OSM-data för det valda hämtningsområdet.
3716 3716 -----
3717 3717 -----
3718 3718 -----
3719 3719 -----
3720 3720 -----
3721 3721 -----
3722 3722 -----
3723 3723 -----
3724 3724 Gör urval med angivet sökkriterium
3725 3725 Välj, flytta, skala och rotera objekt
3726 3726 Valda element kan ej rätas ut
3727 3727 -----
3728 3728 Markering
3729 3729 Tom markering
3730 3730 Markeringen får bara innehålla sträckor och noder.
3731 3731 Urvalet passar inte!
3732 3732 -----
3733 3733 Urval: {0}
3734 3734 -----
3735 3735 Sträckor som korsar sig själv
3736 3736 -----
3737 3737 Skilda lager
3738 3738 Avgränsare
3739 3739 -----
3740 3740 -----
3741 3741 -----
3742 3742 Tillfartsväg
3743 3743 -----
3744 3744 -----
3745 3745 Sidospår/Typ
3746 3746 Tjänster
3747 3747 -----
3748 3748 Typ av tillfartsväg
3749 3749 +++++
3750 3750 Sessionsfil (*.jos)
3751 3751 Sessionsfil (*.jos, *.joz)
3752 3752 Sessionsfil (arkiv) (*.joz)
3753 3753 -----
3754 3754 Sätt allt till förval
3755 3755 -----
3756 3756 Sätt ''modifierad''-flaggan för noden {0}
3757 3757 Sätt ''modifierad''-flaggan för relationen {0}
3758 3758 Flagga sträcka {0} som ändrad
3759 3759 -----
3760 3760 Ställ in språket
3761 3761 Sätt urval av element på kartan till de valda posterna i listan ovan.
3762 3762 Sätt till förval
3763 3763 -----
3764 3764 -----
3765 3765 Sätt {0}={1} för nod "{2}"
3766 3766 Sätt {0}={1} för relation"{2}"
3767 3767 Sätt {0}={1} för sträcka "{2}"
3768 3768 Sätt {0}={1} för {2} objekt
3769 3769 -----
3770 3770 Ange inställningar direkt. Använd med försiktighet!
3771 3771 Anger förval
3772 3772 Inställningar
3773 3773 Inställnignar för ljudspelare och ljudmarkörer.
3774 3774 Inställningar för kartprojektion och datatolkning.
3775 3775 -----
3776 3776 -----
3777 3777 -----
3778 3778 Bilpool
3779 3779 -----
3780 3780 +++++
3781 3781 Vindskydd
3782 3782 Sjöfart
3783 3783 Skor
3784 3784 Skytte
3785 3785 Handel
3786 3786 Affärer
3787 3787 -----
3788 3788 Kortkommando
3789 3789 -----
3790 3790 -----
3791 3791 Skall insticksmodulen avaktiveras?
3792 3792 -----
3793 3793 -----
3794 3794 -----
3795 3795 Visa statusrapport
3796 3796 -----
3797 3797 -----
3798 3798 -----
3799 3799 -----
3800 3800 -----
3801 3801 Visa hjälpinformation
3802 3802 Visa hjälpgeometri
3803 3803 Visa historik
3804 3804 -----
3805 3805 -----
3806 3806 -----
3807 3807 -----
3808 3808 -----
3809 3809 -----
3810 3810 Visa objektens ID i urvalslistor
3811 3811 Visa enbart Nyckel/värde applicerbart på markerade objekt
3812 3812 Visa eller dölj ljudmenyn på huvudmenyn.
3813 3813 -----
3814 3814 -----
3815 3815 -----
3816 3816 Visa startbild vid uppstart
3817 3817 Visa statusrapport med information som kan vara av nytta vid felrapportering.
3818 3818 -----
3819 3819 -----
3820 3820 -----
3821 3821 -----
3822 3822 Visa denna hjälptext
3823 3823 Visa/Dölj
3824 3824 Visa/dölj
3825 3825 Visa/dölj lager
3826 3826 Visat område
3827 3827 Visar lufttryck
3828 3828 Visar datum
3829 3829 Visar luftfuktighet
3830 3830 Visar temperatur
3831 3831 -----
3832 3832 -----
3833 3833 -----
3834 3834 -----
3835 3835 Sträckor med likartade namn
3836 3836 -----
3837 3837 -----
3838 3838 -----
3839 3839 Förenkla sträcka
3840 3840 Förenkla alla valda sträckor
3841 3841 Förenkla en yta genom att ta bort noder i mycket trubbiga vinklar. Detta kan begränsas genom största ytstorlek som tillåts tas bort. Också genomsnitt av närliggande noder.
3842 3842 Förenkla sträckor?
3843 3843 -----
3844 3844 -----
3845 3845 -----
3846 3846 En enda färg (kan anpassas för namngivna lager)
3847 3847 Enstaka poster
3848 3848 -----
3849 3849 -----
3850 3850 Storlek
3851 3851 +++++
3852 3852 Skridskoåkning
3853 3853 Skidor
3854 3854 Skidåkning
3855 3855 Överhoppningshämtning
3856 3856 Överhoppningshämtning
3857 3857 Hoppa över lager och fortsätt
3858 3858 Hoppa över uppdatering
3859 3859 Hoppa över uppdatering efter JOSM-uppgradering. Automatisk uppdatering vidd uppstart är avaktiverad.
3860 3860 -----
3861 3861 -----
3862 3862 Glidande karta
3863 3863 Slip
3864 3864 -----
3865 3865 -----
3866 3866 -----
3867 3867 Rökare
3868 3868 -----
3869 3869 Mjuk kartgrafik (antialiasing)
3870 3870 -----
3871 3871 -----
3872 3872 -----
3873 3873 Snöskoter
3874 3874 Fotboll
3875 3875 -----
3876 3876 -----
3877 3877 Några av objekten har ändrats.<br> Fortsätt om dessa ändringar skall förkastas.</html>
3878 3878 Några av sträckorna var medlemmar i relationer som har ändrats. Kontrollera att det inte har uppstått några fel.
3879 3879 Några sträckpunkter som låg för långt från spåret för att deras tid skulle kunna uppskattas med någon rimlighet uteslöts.
3880 3880 Några sträckpunkter med tidsstämplar tidigare än spårets början eller senare än dess slut uteslöts eller flyttades till början.
3881 3881 Tyvärr kan inte multipolygonrelationer med flera yttre sträckor hanteras.
3882 3882 Tyvärr kan inte en sträcka som både är inre och yttre i multipolygonrelationer hanteras.
3883 3883 Tyvärr kan inte en sträcka som är inre i flera multipolygonrelationer hanteras.
3884 3884 Tyvärr kan inte en yttre sträcka i en multipolygonrelation hanteras.
3885 3885 Sortera
3886 3886 Sortera snabbvalsmenyn
3887 3887 Sortera relationsmedlemmarna
3888 3888 Källa
3889 3889 Syd
3890 3890 -----
3891 3891 -----
3892 3892 Handikappplatser
3893 3893 Familjeplatser
3894 3894 Platser för kvinnor
3895 3895 Speciella mål
3896 3896 Hastighetskamera
3897 3897 Spikhinder
3898 3898 Dela sträcka
3899 3899 Dela sträckan vid vald nod.
3900 3900 Dela sträcka {0} i {1} delar
3901 3901 Dela upp sträckor i fragment
3902 3902 +++++
3903 3903 Bollsport
3904 3904 Sportfaciliteteter
3905 3905 Idrott
3906 3906 Sporthall
3907 3907 Källa
3908 3908 Stadion
3909 3909 -----
3910 3910 -----
3911 3911 -----
3912 3912 Standard unix-geometri-argument
3913 3913 Stjärnor
3914 3914 Påbörja sökning
3915 3915 Påbörja nerladdning
3916 3916 Påbörja hämtning av data
3917 3917 Starta ny sträcka från senaste nod.
3918 3918 Början av spåret (görs alltid om det inte finns andra markörer).
3919 3919 Påbörjar foldergenomläsning
3920 3920 -----
3921 3921 -----
3922 3922 -----
3923 3923 -----
3924 3924 -----
3925 3925 Delstat
3926 3926 -----
3927 3927 -----
3928 3928 -----
3929 3929 Kontorsmaterial
3930 3930 +++++
3931 3931 Statusrapport
3932 3932 Trappsteg
3933 3933 -----
3934 3934 Stätta
3935 3935 Stopp
3936 3936 -----
3937 3937 -----
3938 3938 -----
3939 3939 Bäck
3940 3940 -----
3941 3941 Gatulampa
3942 3942 Gatunamn
3943 3943 Vägar
3944 3944 -----
3945 3945 -----
3946 3946 -----
3947 3947 -----
3948 3948 -----
3949 3949 -----
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 Sön 10:00
3953 3953 Sön 10:30
3954 3954 Sön 11:00
3955 3955 Underordnat område
3956 3956 Tillämpa filter
3957 3957 -----
3958 3958 Förort
3959 3959 Tunnelbana
3960 3960 Tunnelbaneingång
3961 3961 -----
3962 3962 Öppnade ändringsuppsättning {0} framgångsrikt
3963 3963 -----
3964 3964 -----
3965 3965 Stormarknad
3966 3966 -----
3967 3967 -----
3968 3968 -----
3969 3969 Understödda leverantörer av upprätningstjänster:
3970 3970 -----
3971 3971 -----
3972 3972 -----
3973 3973 -----
3974 3974 Yta
3975 3975 -----
3976 3976 Övervakning
3977 3977 Mätpunkt
3978 3978 Skum data funnen. Ladda upp ändå?
3979 3979 -----
3980 3980 Simning
3981 3981 +++++
3982 3982 -----
3983 3983 -----
3984 3984 -----
3985 3985 Synkronisera ljud
3986 3986 Synkronisera hela datasetet
3987 3987 -----
3988 3988 -----
3989 3989 Synkronisera tid med hjälp av ett foto av GPS-mottagaren
3990 3990 Synkronisera enbart sträcka {0}
3991 3991 -----
3992 3992 T-lift
3993 3993 -----
3994 3994 -----
3995 3995 -----
3996 3996 -----
3997 3997 -----
3998 3998 -----
3999 3999 -----
4000 4000 -----
4001 4001 -----
4002 4002 -----
4003 4003 Bordtennis
4004 4004 -----
4005 4005 -----
4006 4006 -----
4007 4007 Taggnamnet innehåller teckenkod under 32 (0x20)
4008 4008 Taggnamnet är längre än vad som är tillåtet
4009 4009 -----
4010 4010 Taggvärdet innehåller teckenkod under 32 (0x20)
4011 4011 Taggvärdet är längre än vad som är tillåtet
4012 4012 Källa för TagChecker
4013 4013 Snabbval för taggning
4014 4014 Taggar
4015 4015 -----
4016 4016 -----
4017 4017 -----
4018 4018 Taggar från sträckor
4019 4019 -----
4020 4020 -----
4021 4021 Taggar med tomma värden
4022 4022 -----
4023 4023 Skrädderi
4024 4024 -----
4025 4025 +++++
4026 4026 Taxibana
4027 4027 Telefon
4028 4028 Telefonkort
4029 4029 +++++
4030 4030 Tält tillåtna
4031 4031 -----
4032 4032 Tertiär
4033 4033 -----
4034 4034 +++++
4035 4035 -----
4036 4036 -----
4037 4037 -----
4038 4038 Test {0}/{1}: Påbörjar {2}
4039 4039 -----
4040 4040 -----
4041 4041 +++++
4042 4042 -----
4043 4043 Kompassriktning för den delsträcka som ritas.
4044 4044 -----
4045 4045 -----
4046 4046 -----
4047 4047 -----
4048 4048 -----
4049 4049 -----
4050 4050 -----
4051 4051 -----
4052 4052 -----
4053 4053 Sträckan av typen "från" (from) börjar eller slutar inte vid en "via"-nod
4054 4054 Sträckan av typen "till" (to) börjar eller slutar inte vid en "via"-nod
4055 4055 -----
4056 4056 Hur många gånger hastigheten fördubblas vid snabbspolning framåt
4057 4057 Vinkeln mellan föregående och aktiv delsträcka.
4058 4058 Det område du försökte hämta är för stort eller så var din begäran för stor.<br>Begär antingen hem ett mindre område eller använd en exportfil från OSM-samfundet.
4059 4059 -----
4060 4060 -----
4061 4061 -----
4062 4062 Denna ändringsuppsättnings innehåll har ännu inte hämtats hem.
4063 4063 Den kopierade datan innehåller okompletta objekt. Då okompletta objekt klistras in tas dessa bort. Vill du klistra in datan utan dessa okompletta objekt?
4064 4064 Nuvarande urval kan inte användas för att dela upp en sträcka - ingen nod är vald.
4065 4065 Det nuvarande urvalet kan inte användas för att frigöra något.
4066 4066 -----
4067 4067 -----
4068 4068 -----
4069 4069 -----
4070 4070 -----
4071 4071 -----
4072 4072 -----
4073 4073 Dokumentet innehåller inte någon data.
4074 4074 Följande är ett resultat av en automatisk validering. Försök gärna att åtgärda dem, men var försiktig så du inte förstör korrekt data. Vid tvekan, ignorera felen.<br>När du stänger den här dialogrutan kan du finna noteringarna i validatorsidpanelen och där granska dem.
4075 4075 Följande dotterobjekt kommer också<br> tas bort utöver de valda objekten:
4076 4076 Följande fel uppstod under masshämtning: {0}
4077 4077 -----
4078 4078 Den geografiska latituden vid muspekaren.
4079 4079 Den geografiska longituden vid muspekaren.
4080 4080 -----
4081 4081 -----
4082 4082 -----
4083 4083 -----
4084 4084 -----
4085 4085 Längden hos den nya delsträcka som håller på att ritas.
4086 4086 -----
4087 4087 -----
4088 4088 Namnet på objektet vid muspekaren.
4089 4089 Antal sekunder att hoppa framåt eller bakåt när knapparna i fråga trycks ner
4090 4090 -----
4091 4091 -----
4092 4092 Insticksmodulen har tagits bort från inställningarna. Starta om JOSM för frigöra insticksmodulen.
4093 4093 Projektionen {0} kunde inte aktiveras. Använder Merkator
4094 4094 -----
4095 4095 Förhållandet mellan tid förfluten i ljudinspelaren och verklig förfluten tid.
4096 4096 Det reguljära uttrycket "{0}" orsakade tolkningsfel vid offset {1}, fullständigt fel:\n\n{2}
4097 4097 Det reguljära uttrycket "{0}" kunde inte tolkas, fullständig felbeskrivning:\n\n{1}
4098 4098 Det begärda området är för stort. Zooma in lite eller ändra upplösning
4099 4099 Det valda GPX-spåret innehåller inte några tidsstämplar. Välj ett annat spår.
4100 4100 Den markerade ytan är inte komplett. Fortsätt?
4101 4101 De valda noderna ingår inte i samma sträcka.
4102 4102 De markerade fotografierna innehåller ingen tidsinformation.
4103 4103 Urvalet innehåller {0} sträckor. Är du säker på att du vill förenkla dem alla?
4104 4104 -----
4105 4105 Servern svarade med svarskod 404.<br>Detta betyder vanligtvis att servern inte känner till något objekt med det förfrågade ID’t.
4106 4106 -----
4107 4107 De källor (URL eller filnamn) som används för att stavningskontrollera (läs http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) eller taggkontrollera datafiler.
4108 4108 -----
4109 4109 -----
4110 4110 -----
4111 4111 -----
4112 4112 Sträckan kan inte delas vid de valda noderna. (Tips: Välj noder mitt på sträckan.)
4113 4113 Sträckorna kan inte slås ihop med bibehållen riktning. Vill du vända på några av dem?
4114 4114 Teater
4115 4115 -----
4116 4116 Deras version
4117 4117 Deras version (server dataset)
4118 4118 Deras med sammanfogad
4119 4119 Nöjespark
4120 4120 -----
4121 4121 Det finns inga öppna ändringsuppsättningar
4122 4122 Det finns inga valda objekt att uppdatera
4123 4123 Det finns olösta konflikter. Konflikter sparas inte och kommer att behandlas som om du avvisat dem alla. Fortsätt?
4124 4124 -----
4125 4125 -----
4126 4126 Fel uppstod vid visning av URL:en för denna markör.
4127 4127 {0} konflikter uppstod under import.
4128 4128 Detta kan leda till att noder raderas av misstag.
4129 4129 -----
4130 4130 Detta är slutet av inspelningen
4131 4131 -----
4132 4132 Denna nod är inte bunden till något annat.
4133 4133 Detta får JOSM att glömma de valda objekten.<br> De kommer att tas bort från lagret, men kommer <i>inte</i> att tas bort<br> från servern vid inskickning.
4134 4134 -----
4135 4135 -----
4136 4136 Denna insticksmodul letar efter fel i egenskapsnycklar och -värden.
4137 4137 Denna insticksmodul letar efter fel i relationer.
4138 4138 -----
4139 4139 Denna insticksmodul förenklar kartläggning och redigering av kollektivtrafiksrutter.
4140 4140 Detta test letar efter noder som saknar tagg och som inte ingår i någon sträcka
4141 4141 Detta test letar efter sträckor som saknar tagg, är tomma, eller består av en enda nod.
4142 4142 Detta test letar efter sträckor som innehåller några av sina noder mer än en gång.
4143 4143 Detta testar letar efter sträckor med likartade namn som kan tyda på felstavning.
4144 4144 Detta kontrollerar om en sträcka har en slutnod som ligger mycket nära en annan sträcka.
4145 4145 -----
4146 4146 -----
4147 4147 Detta test verifierar om vändbegränsningar är giltiga
4148 4148 Detta kontrollerar om två vägar, järnvägar, vattenleder eller byggnader korsar varandra i samma lager utan att vara förenade med en gemensam nod.
4149 4149 Detta testar att en förbindelse mellan två noder inte används av mer än en sträcka.
4150 4150 Detta test kontrollerar om kustlinjerna är korrekta.
4151 4151 Detta test kontrollerar att det inte finns några noder med precis samma läge.
4152 4152 -----
4153 4153 -----
4154 4154 Detta test kontrollerar riktningen på sträckor av typerna vatten (water), land (land) och kustlinje (coastline).
4155 4155 -----
4156 4156 Detta test hittar noder som har samma namn (de kan vara dubbletter).
4157 4157 Detta kontrollerar om sträckor som bör bilda en cirkel är slutna
4158 4158 -----
4159 4159 Noderna är inte i en cirkel. Avbryter.
4160 4160 Biljettmaskin
4161 4161 Rutnummer
4162 4162 -----
4163 4163 -----
4164 4164 Tid (hh:mm, för vandring)
4165 4165 Tidsbegräsning (minuter)
4166 4166 -----
4167 4167 -----
4168 4168 Tidszon:
4169 4169 Tidszon: {0}
4170 4170 -----
4171 4171 -----
4172 4172 -----
4173 4173 -----
4174 4174 Till ...
4175 4175 -----
4176 4176 Alternera gpx-linjer
4177 4177 -----
4178 4178 Växla trådnätsvisning
4179 4179 -----
4180 4180 Växla helskärmsvy
4181 4181 -----
4182 4182 Växla synlighet för hanteraren för ändringsuppsättningar
4183 4183 -----
4184 4184 Växla visning av markörtext och ikoner.
4185 4185 Alternera visning av det valda lagret.
4186 4186 Växla: {0}
4187 4187 Byter läge för den globala inställningen ''{0}''.
4188 4188 -----
4189 4189 Toaletter
4190 4190 -----
4191 4191 Betalstation
4192 4192 Betalstation
4193 4193 -----
4194 4194 Verktyg: {0}
4195 4195 Verktygsrad
4196 4196 -----
4197 4197 -----
4198 4198 Inställning av verktygsrad
4199 4199 Verktyg
4200 4200 -----
4201 4201 Verktyg för att rita byggnader
4202 4202 -----
4203 4203 +++++
4204 4204 Turism
4205 4205 -----
4206 4206 -----
4207 4207 Torn
4208 4208 -----
4209 4209 Torntyp
4210 4210 Småstad
4211 4211 Stadshus
4212 4212 Leksaker
4213 4213 -----
4214 4214 Bruksväg
4215 4215 Spår- och punktfärgläggning
4216 4216 -----
4217 4217 -----
4218 4218 Farthinder
4219 4219 Trafikljus
4220 4220 -----
4221 4221 -----
4222 4222 -----
4223 4223 Spårvagn
4224 4224 Spårvagnshållplats
4225 4225 -----
4226 4226 +++++
4227 4227 -----
4228 4228 -----
4229 4229 Resebyrå
4230 4230 Träd
4231 4231 -----
4232 4232 Stamväg
4233 4233 Stamvägslänk
4234 4234 -----
4235 4235 Prova först att uppdatera till den senaste versionen av denna insticksmodul innan du rapporterar en bugg.
4236 4236 Tis-Sön 08:00-15:00; Lör 08:00-12:00
4237 4237 Tis-Sön 08:00-15:00;Lör 08:00-12:00
4238 4238 +++++
4239 4239 Början på tunnel
4240 4240 Vändningsbegränsning
4241 4241 Slå på och av valda färgscheman
4242 4242 Vändplats
4243 4243 Vändplats
4244 4244 -----
4245 4245 Vändkors
4246 4246 Vändskiva
4247 4247 Typ
4248 4248 Brittiskt typnamn
4249 4249 -----
4250 4250 Typ av skydd
4251 4251 -----
4252 4252 Typisk restid i minuter
4253 4253 Däckaffär
4254 4254 -----
4255 4255 -----
4256 4256 -----
4257 4257 UIC-klassificering
4258 4258 OKÄND
4259 4259 +++++
4260 4260 -----
4261 4261 -----
4262 4262 URL från www.openstreetmap.org (du kan klistra in en URL här som anger hämtningsområdets gränser)
4263 4263 URL från www.openstreetmap.org (du kan klistra in en URL här för att hämta hem området)
4264 4264 -----
4265 4265 -----
4266 4266 -----
4267 4267 -----
4268 4268 -----
4269 4269 -----
4270 4270 -----
4271 4271 -----
4272 4272 -----
4273 4273 -----
4274 4274 Frigör sträckor
4275 4275 Kan Ej lägga till primitiven {0} till datasetet därför att det är redan inkluderat
4276 4276 Kunde Ej skapa katalogen {0}, autospara-funktionen inaktiverad.
4277 4277 Kunde Ej skapa filen {0}, ett annat filnamn kommer att användas
4278 4278 Kunde inte skapa ny ljudmarkör.
4279 4279 Kunde Ej ta bort den utdaterade backup-filen {0}
4280 4280 Kunde inte hitta någon översättning för locale {0}. Faller tillbaka på {1}.
4281 4281 -----
4282 4282 Kan inte läsa in lager
4283 4283 Hittar inte fil ''{0}''.
4284 4284 Kunde inte tolka lon/lat
4285 4285 -----
4286 4286 -----
4287 4287 -----
4288 4288 Det går inte att synkronisera i det lager som spelas upp.
4289 4289 Oklassificerad
4290 4290 Öppna sträckor
4291 4291 Ej sluten sträcka
4292 4292 Oansluten kustlinje
4293 4293 -----
4294 4294 -----
4295 4295 -----
4296 4296 -----
4297 4297 -----
4298 4298 -----
4299 4299 -----
4300 4300 -----
4301 4301 Ångra
4302 4302 Ångra ...
4303 4303 Ångra formuträtning
4304 4304 Ångra flytt
4305 4305 Ångra formuträtning för vissa noder
4306 4306 Ångra senaste åtgärden.
4307 4307 -----
4308 4308 -----
4309 4309 Lossa panelen
4310 4310 Oväntat undantag
4311 4311 -----
4312 4312 -----
4313 4313 -----
4314 4314 -----
4315 4315 -----
4316 4316 -----
4317 4317 -----
4318 4318 -----
4319 4319 -----
4320 4320 -----
4321 4321 -----
4322 4322 -----
4323 4323 -----
4324 4324 -----
4325 4325 Oväntad symbol. Förväntade {0}, men fann {1}
4326 4326 Oväntad symbol: {0}
4327 4327 -----
4328 4328 -----
4329 4329 -----
4330 4330 -----
4331 4331 -----
4332 4332 Frigörelsebekräftelse
4333 4333 Frigjord nod
4334 4334 Högskola/universitet
4335 4335 Okänd värddator
4336 4336 Okänd medlemstyp
4337 4337 -----
4338 4338 -----
4339 4339 Okänd dataprimitiv: {0}. Tillåtna värden är node (nod), way (sträcka) eller relation
4340 4340 -----
4341 4341 Okänd roll
4342 4342 -----
4343 4343 Okänd typ: {0}
4344 4344 -----
4345 4345 -----
4346 4346 -----
4347 4347 -----
4348 4348 Icke namngiven korsning
4349 4349 Onamnad oklassifierad landsväg (highway)
4350 4350 Sträckor utan namn
4351 4351 Oordnad kustlinje
4352 4352 -----
4353 4353 -----
4354 4354 -----
4355 4355 -----
4356 4356 -----
4357 4357 -----
4358 4358 -----
4359 4359 Osparad osm-data
4360 4360 Avmarkera alla
4361 4361 Avmarkera alla objekt.
4362 4362 -----
4363 4363 WMS-filversion som ej stöds; funnen {0}, förväntad {1}
4364 4364 -----
4365 4365 -----
4366 4366 -----
4367 4367 Otaggade och icke anslutande noder
4368 4368 Sträckor utan tagg
4369 4369 Sträckor utan namn (med kommentar)
4370 4370 Otaggade, tomma och en-nod-sträckor
4371 4371 -----
4372 4372 Upp en nivå
4373 4373 Uppdatera
4374 4374 Uppdatera ändringsuppsättningar
4375 4375 -----
4376 4376 Uppdatera data
4377 4377 -----
4378 4378 -----
4379 4379 Uppdatering modifierad
4380 4380 Uppdatera objekt
4381 4381 -----
4382 4382 Uppdatera val
4383 4383 Uppdatera ändringsuppsättningens innehåll mot OSM-servern
4384 4384 Uppdatera ändringsuppsättningen från OSM-servern
4385 4385 -----
4386 4386 -----
4387 4387 Uppdaterar modifierade objekt från servern (hämtar data på nytt)
4388 4388 Uppdaterar de valda objekten mot servern (hämtar data på nytt)
4389 4389 Uppdaterar objekten i det aktiva datalagret från servern.
4390 4390 Uppdaterar valda ändringsuppsättningar med aktuella data från OSM-servern
4391 4391 -----
4392 4392 -----
4393 4393 Laddar up data
4394 4394 Uppdaterar vilka fel som skall ignoreras...
4395 4395 -----
4396 4396 Uppdaterar insticksmoduler
4397 4397 Uppdaterar användargränssnittet
4398 4398 -----
4399 4399 Skicka in ändringar
4400 4400 Skicka in inställningar
4401 4401 Ladda upp alla ändringar i det aktiva datalagret till OSM-servern
4402 4402 Ladda upp alla ändringar i nuvarande val till OSM-servern
4403 4403 Ladda upp data
4404 4404 -----
4405 4405 -----
4406 4406 -----
4407 4407 -----
4408 4408 Ladda upp varje objekt individuellt
4409 4409 -----
4410 4410 -----
4411 4411 Ladda upp val
4412 4412 -----
4413 4413 Skicka in inställningar till servern
4414 4414 Ladda upp till "{0}"
4415 4415 Ladda upp till ny ändringsuppsättning
4416 4416 Ladda upp till befintlig ändringsuppsättning
4417 4417 -----
4418 4418 -----
4419 4419 -----
4420 4420 Laddar upp data ...
4421 4421 -----
4422 4422 Användning
4423 4423 Använd <b>(</b> och <b>)</b> för att gruppera uttryck
4424 4424 Använd <b>"</b> för att citera operatorer (exempelvis om nyckeln innehåller <b>:</b>)
4425 4425 Använd <b>|</b> eller <b>OR</b> för att kombinera med logiskt ELLER
4426 4426 -----
4427 4427 -----
4428 4428 Använd en SOCKS proxy
4429 4429 -----
4430 4430 Använd piltangenter eller dra bildlagret med musen för att justera dess förskjutning (offset).\nDu kan också ange östlig eller nordlig förskjutning för koordinaterna av typ {0}.\nOm du vill spara förskjutningen som ett bokmärke, ange bokmärkesnamn nedan
4431 4431 Använd komplicerad egenskapskontroll.
4432 4432 Använd förval
4433 4433 Använd förvald datafil.
4434 4434 -----
4435 4435 Använd förvalda rättstavningsfil.
4436 4436 -----
4437 4437 Använd fellager.
4438 4438 -----
4439 4439 -----
4440 4440 Använd undantagslista.
4441 4441 Använd vänster musknapp klicka & dra för att välja område, pilarna eller höger musknapp för att translatera karta, scrollhjulet eller +/- för att zooma
4442 4442 -----
4443 4443 Använd snabbval ''{0}''
4444 4444 Använd snabbvalet ''{0}'' i gruppen ''{1}''
4445 4445 -----
4446 4446 -----
4447 4447 Använd den förvalda datafilen (rekommenderas).
4448 4448 Använd den förvalda rättstavningsfilen (rekommenderas).
4449 4449 -----
4450 4450 Använd fellagret för att visa problematiska element.
4451 4451 Använd undantagslista för att avstå från att visa varning.
4452 4452 -----
4453 4453 -----
4454 4454 Användare
4455 4455 -----
4456 4456 -----
4457 4457 Användare:
4458 4458 Användarnamn
4459 4459 -----
4460 4460 Detta borde vanligtvis fixas
4461 4461 Dammsugare
4462 4462 Validera
4463 4463 Validera egenskapsvärden och taggar med hjälp av komplicerade regler.
4464 4464 Validera egenskapsnycklar genom att kontrollera mot en lista av ord.
4465 4465 Validera att egenskapsvärden är giltiga genom kontroll mot förinställningar.
4466 4466 Validerar
4467 4467 Validering
4468 4468 Valideringsresultat
4469 4469 Valideringsfel
4470 4470 -----
4471 4471 Valideringsresultat
4472 4472 Värde
4473 4473 Värdet ''{0}'' för nyckeln ''{1}'' finns Ej bland förinställda mallar.
4474 4474 -----
4475 4475 -----
4476 4476 Värde ''{0}'' är inte ett tal. Ange ett heltal > 1
4477 4477 -----
4478 4478 -----
4479 4479 Värde för latitud i intervallet [-90,90] krävs
4480 4480 Värde för longitud i intervallet [-180,180] krävs
4481 4481 -----
4482 4482 -----
4483 4483 -----
4484 4484 Olika inställningar som påverkar hur hela programmet representeras visuellt.
4485 4485 Fordon per typ
4486 4486 Fordon per användningsområde
4487 4487 -----
4488 4488 Hastighet (röd = långsam, grön = snabb)
4489 4489 Automat
4490 4490 Varor till försäljning
4491 4491 -----
4492 4492 -----
4493 4493 -----
4494 4494 -----
4495 4495 -----
4496 4496 -----
4497 4497 Version över noll förväntad; Fick {0}
4498 4498 Version förväntades
4499 4499 +++++
4500 4500 -----
4501 4501 -----
4502 4502 Veterinär
4503 4503 -----
4504 4504 -----
4505 4505 -----
4506 4506 -----
4507 4507 Visa
4508 4508 Visa: {0}
4509 4509 Utsiktsplats
4510 4510 Följande vy
4511 4511 Mindre tätort
4512 4512 Allmänning
4513 4513 Mindre tätort/Stad
4514 4514 Vingård
4515 4515 Synlighet
4516 4516 -----
4517 4517 -----
4518 4518 Besök webbsidan
4519 4519 -----
4520 4520 Kalibrering av röstinspelare
4521 4521 Vulkan
4522 4522 Volleyboll
4523 4523 Spänning
4524 4524 -----
4525 4525 VARNING: oväntat format på API-baserad URL. Omdirigering till informations- eller historiesida för OSM-objekt kommer förmodligen inte lyckas. API-baserad URL är: ''{0}''
4526 4526 VARNING: felaktigt skriven URL till API:t. Länkar till användarsidor kommer antagligen inte att fungera. API-URL:en är "{0}".
4527 4527 +++++
4528 4528 +++++
4529 4529 WGS84 Geografisk
4530 4530 +++++
4531 4531 -----
4532 4532 -----
4533 4533 -----
4534 4534 WMS-URL eller Bild-ID
4535 4535 WMS-lager ({0}), hämtas automatiskt i zoomläge {1}
4536 4536 WMS-lager ({0}), hämtas i zoomläge {1}
4537 4537 -----
4538 4538 -----
4539 4539 Mur
4540 4540 Varning
4541 4541 -----
4542 4542 -----
4543 4543 -----
4544 4544 -----
4545 4545 -----
4546 4546 -----
4547 4547 -----
4548 4548 Varning: Misslyckades med att ladda preferenserna; misslyckades med att skapa katalogen: {0}
4549 4549 -----
4550 4550 Varning: Misslyckades med att ladda preferenserna; ''katalogen'' ''{0}'' är Ej en katalog.
4551 4551 -----
4552 4552 -----
4553 4553 -----
4554 4554 -----
4555 4555 -----
4556 4556 -----
4557 4557 Varning: Lager ''{0}'' existerar inte längre. Kan inte ta bort konflikt för objekt ''{1}''.
4558 4558 -----
4559 4559 -----
4560 4560 Varning: Lösenordet skickas okrypterat.
4561 4561 -----
4562 4562 -----
4563 4563 -----
4564 4564 -----
4565 4565 -----
4566 4566 -----
4567 4567 -----
4568 4568 -----
4569 4569 -----
4570 4570 -----
4571 4571 -----
4572 4572 -----
4573 4573 -----
4574 4574 -----
4575 4575 -----
4576 4576 -----
4577 4577 -----
4578 4578 -----
4579 4579 -----
4580 4580 -----
4581 4581 -----
4582 4582 Varning: Misslyckades med att hålla kvar preferenser till ''{0}''
4583 4583 -----
4584 4584 -----
4585 4585 -----
4586 4586 -----
4587 4587 -----
4588 4588 -----
4589 4589 -----
4590 4590 -----
4591 4591 -----
4592 4592 -----
4593 4593 -----
4594 4594 Varning: revisionsfilen ''/REVISION'' saknas
4595 4595 -----
4596 4596 -----
4597 4597 -----
4598 4598 -----
4599 4599 -----
4600 4600 -----
4601 4601 -----
4602 4602 -----
4603 4603 Varningar
4604 4604 Biltvätt
4605 4605 Papperskorg
4606 4606 -----
4607 4607 Reningsverk
4608 4608 Vatten
4609 4609 Badanläggning
4610 4610 Vattentorn
4611 4611 Brunn
4612 4612 -----
4613 4613 Vattenfall
4614 4614 -----
4615 4615 -----
4616 4616 Dubblettnoder för vattenled
4617 4617 Wave-ljudfiler (*.wav)
4618 4618 -----
4619 4619 -----
4620 4620 Slutnod nära annan väg
4621 4621 Slutnod nära annan sträcka
4622 4622 Nod på sträcka nära annan sträcka
4623 4623 -----
4624 4624 Sträcka med externt id ''{0}'' innehåller saknad nod med externt id ''{1}''.
4625 4625 Sträcka {0}
4626 4626 Sträcka {0} med {1} noder har ofullständiga noder eftersom åtminstone en nod saknades i inläst data.
4627 4627 Sträcka:
4628 4628 -----
4629 4629 Vägpunkter
4630 4630 Stigar och småvägar
4631 4631 -----
4632 4632 -----
4633 4633 Vägkors
4634 4634 Vägaltare
4635 4635 -----
4636 4636 Webbsida
4637 4637 Överfallsdamm
4638 4638 Våtmark
4639 4639 -----
4640 4640 Rullstol
4641 4641 Rullstolar
4642 4642 Vid ljudimport, tillämpa ljud på tillgängliga sträckpunkter i GPX-lagret.
4643 4643 Vid import av ljud, skapa markörer från...
4644 4644 Vid riktningsbyte på denna sträcka, så föreslås följande egenskaper hos sträckan och dess noder ändras så att dataintegriteten inte komprometteras.
4645 4645 När man sparar, behåll backup-filer som slutar på ~
4646 4646 Hela gruppen
4647 4647 Bredd (meter)
4648 4648 -----
4649 4649 +++++
4650 4650 Väderkvarn
4651 4651 -----
4652 4652 Vindstrut
4653 4653 -----
4654 4654 Trådnätsvisning
4655 4655 -----
4656 4656 Med affär
4657 4657 I citerade strängar behöver <b>"</b> och <b>\</b> föregås av ett <b>\</b>. (Dvs. <b>\"</b> och <b>\\</b>).
4658 4658 Naturskog
4659 4659 Fabrik
4660 4660 -----
4661 4661 -----
4662 4662 Fel antal argument för bokmärke
4663 4663 Sträckor med fel riktning
4664 4664 XML-tagg <user> saknas.
4665 4665 -----
4666 4666 Ja
4667 4667 -----
4668 4668 -----
4669 4669 Ja, spara ändringarna och stäng
4670 4670 -----
4671 4671 -----
4672 4672 Du håller på att radera ofärdiga objekt.<br>Detta kommer att orsaka problem då du inte kan se det färdiga objektet.<br>Vill du verkligen radera?
4673 4673 Du håller på att ta bort noder utanför det område som du har hämtat hem.<br> Detta kan leda till problem eftersom andra objekt (som du inte ser) kanske använder dem.<br> Vill du verkligen ta bort dem?
4674 4674 Du håller på att starta {0} webbläsarfönster.<br>Detta kan både fylla din skärm med webbläsarfönster<br>och ta ett tag att slutföra.
4675 4675 -----
4676 4676 -----
4677 4677 Du är på väg att frigöra ofärdiga objekt.<br>Detta kommer att orsaka problem eftersom du inte kan se det fullständiga objektet.<br>Är du säker på att du vill frigöra?
4678 4678 Du är på väg att frigöra noder utanför området du har laddat ner.<br>Detta kan orsaka problem eftersom andra objekt (som du inte kan se) kanske använder dem.<br>Är du säker på att du vill frigöra noderna?
4679 4679 -----
4680 4680 Du kan också klistra in en URL från www.openstreetmap.org
4681 4681 -----
4682 4682 -----
4683 4683 Du har laddat ner för mycket data. Försök igen senare.
4684 4684 Du har stött på en bugg i JOSM
4685 4685 -----
4686 4686 Du behöver starta om JOSM för att vissa inställningar skall slå igenom.
4687 4687 Du flyttade fler än {0} element. Detta är ofta ett tecken på att något är fel.\nSäker på att du vill flytta dem?
4688 4688 -----
4689 4689 Du måste välja åtminstone en sträcka.
4690 4690 Du måste välja två eller fler noder för att dela en sluten sträcka.
4691 4691 Du måste SKIFT-Dra spelhuvudet upp på en ljudmarkör eller upp på den spårpunkt där du vill synkronisera.
4692 4692 -----
4693 4693 Du måste ha pausat ljudet vid den punkt på spåret där du vill placera markören.
4694 4694 Du behöver pausa ljudet precis när du hör synkroniseringsindikatorn.
4695 4695 Du har begärt för många noder (gränsen är 50 000). Antingen får du begära ett mindre område, eller så får du använda dig av planet.osm
4696 4696 -----
4697 4697 Välj ett GPX-spår
4698 4698 Du har uppdaterat JOSM-mjukvaran.<br>För att förhindra problem bör insticksmodulerna också uppdateras.<br><br>Uppdatera insticksmoduler nu?
4699 4699 Din uppladdningskommentar är <i>tom</i>, eller <i>mycket kort</i>.<br /><br />Detta är tekniskt sett tillåtet, men tänk på att många användare som bevakar <br /> ändringar i ditt område förlitar sig på meningsfulla ändringskommentarer<br />för att förstå vad som händer!<br /><br />Om du offrar en minut nu på att förklara din ändring<br/> kommer du att göra livet enklare för många andra kartredigerare.
4700 4700 -----
4701 4701 +++++
4702 4702 Zooma:
4703 4703 Zoomnivå (meter)
4704 4704 Zooma in
4705 4705 Zooma in (numeriskt tangentbord)
4706 4706 Zooma ut
4707 4707 Zooma ut (numeriskt tangentbord)
4708 4708 Zooma och flytta kartan
4709 4709 -----
4710 4710 Zooma genom att dra eller Ctrl+. eller Ctrl+,; flytta med Ctrl+upp, vänster, ned, höger; flytta karta med högerknappen
4711 4711 Zooma in
4712 4712 Zoomnivå:
4713 4713 Zooma ut
4714 4714 Zooma det visade till {0}.
4715 4715 Zooma till
4716 4716 -----
4717 4717 -----
4718 4718 -----
4719 4719 Zooma till nod
4720 4720 Zooma till problem
4721 4721 Zooma till valda objekt
4722 4722 Zooma till urval
4723 4723 -----
4724 4724 -----
4725 4725 -----
4726 4726 -----
4727 4727 -----
4728 4728 -----
4729 4729 Zooma till {0}
4730 4730 -----
4731 4731 -----
4732 4732 -----
4733 4733 -----
4734 4734 "Baker street"
4735 4735 \nHöjd: {0} m
4736 4736 -----
4737 4737 -----
4738 4738 -----
4739 4739 -----
4740 4740 -----
4741 4741 -----
4742 4742 -----
4743 4743 +++++
4744 4744 -----
4745 4745 -----
4746 4746 -----
4747 4747 -----
4748 4748 ö
4749 4749 -----
4750 4750 -----
4751 4751 förort
4752 4752 -----
4753 4753 -----
4754 4754 -----
4755 4755 -----
4756 4756 -----
4757 4757 gräns
4758 4758 -----
4759 4759 -----
4760 4760 +++++
4761 4761 -----
4762 4762 -----
4763 4763 -----
4764 4764 rutt
4765 4765 -----
4766 4766 vattenled
4767 4767 -----
4768 4768 Redigera Pylon
4769 4769 Redigera station
4770 4770 -----
4771 4771 +++++
4772 4772 +++++
4773 4773 +++++
4774 4774 Tillbaka
4775 4775 Snabbare
4776 4776 Snabbare framåt
4777 4777 Framåt
4778 4778 Hoppa tillbaka.
4779 4779 Hoppa framåt
4780 4780 Nästa markering
4781 4781 Spela upp nästa markering
4782 4782 Spela upp föregående markering
4783 4783 Spela/pausa
4784 4784 Föregående markering
4785 4785 Långsammare
4786 4786 Långsammare framåt
4787 4787 -----
4788 4788 -----
4789 4789 -----
4790 4790 -----
4791 4791 svart
4792 4792 blå
4793 4793 brun
4794 4794 grå
4795 4795 grön
4796 4796 röd
4797 4797 vit
4798 4798 Ö
4799 4799 +++++
4800 4800 +++++
4801 4801 V
4802 4802 +++++
4803 4803 +++++
4804 4804 nej
4805 4805 solur
4806 4806 okonventionell
4807 4807 -----
4808 4808 -----
4809 4809 -----
4810 4810 +++++
4811 4811 -----
4812 4812 -----
4813 4813 -----
4814 4814 -----
4815 4815 text
4816 4816 -----
4817 4817 -----
4818 4818 -----
4819 4819 -----
4820 4820 -----
4821 4821 -----
4822 4822 Bränsle
4823 4823 -----
4824 4824 -----
4825 4825 parkeringsplats
4826 4826 trottoar
4827 4827 jordbruksmark
4828 4828 skog
4829 4829 bostadsområde
4830 4830 Förskjutning
4831 4831 -----
4832 4832 -----
4833 4833 -----
4834 4834 -----
4835 4835 ja
4836 4836 buskage
4837 4837 flertypsläge
4838 4838 ovanjordisk
4839 4839 pelare
4840 4840 damm
4841 4841 underjordisk
4842 4842 under vatten
4843 4843 vägg
4844 4844 Redigera Järnvägsstation
4845 4845 Järnvägsstation
4846 4846 +++++
4847 4847 -----
4848 4848 -----
4849 4849 +++++
4850 4850 -----
4851 4851 -----
4852 4852 kollektivtrafik
4853 4853 -----
4854 4854 gömsle
4855 4855 Videobutik
4856 4856 -----
4857 4857 barrskog
4858 4858 lövskog
4859 4859 blandskog
4860 4860 förkortat gatunamn
4861 4861 -----
4862 4862 -----
4863 4863 utöka urval
4864 4864 lägg till knapp på verktygsraden
4865 4865 adress
4866 4866 adresser tillhörande gatan
4867 4867 -----
4868 4868 adminstrativ
4869 4869 -----
4870 4870 -----
4871 4871 linbana
4872 4872 -----
4873 4873 -----
4874 4874 -----
4875 4875 -----
4876 4876 jordbruksfordon
4877 4877 luft
4878 4878 alla
4879 4879 -----
4880 4880 alla slutna sträckor
4881 4881 alla ofullständiga objekt
4882 4882 alla ändrade objekt
4883 4883 alla nya objekt
4884 4884 alla objekt
4885 4885 -----
4886 4886 alla relationer
4887 4887 alla valda objekt
4888 4888 alla sträckor
4889 4889 gränd
4890 4890 alfabetisk
4891 4891 alternativ
4892 4892 inrättningstyp {0}
4893 4893 inrättning
4894 4894 -----
4895 4895 trafikinrättning
4896 4896 amerikansk fotboll
4897 4897 -----
4898 4898 -----
4899 4899 anglikaner
4900 4900 djurmat
4901 4901 -----
4902 4902 valfri
4903 4903 -----
4904 4904 lägenheter
4905 4905 akvedukt
4906 4906 bågskytte
4907 4907 yta
4908 4908 område (över 20 meter)
4909 4909 yttext
4910 4910 asiatiskt
4911 4911 asfalt
4912 4912 friidrott
4913 4913 -----
4914 4914 +++++
4915 4915 australisk fotboll
4916 4916 automatiserat
4917 4917 -----
4918 4918 bakgrund
4919 4919 -----
4920 4920 -----
4921 4921 -----
4922 4922 dålig
4923 4923 +++++
4924 4924 baptister
4925 4925 taggtråd
4926 4926 Hinder
4927 4927 hinder använt på en sträcka
4928 4928 +++++
4929 4929 -----
4930 4930 -----
4931 4931 hamnbassäng
4932 4932 basket
4933 4933 batteriladdning
4934 4934 bauxit
4935 4935 strand
4936 4936 cykel
4937 4937 -----
4938 4938 -----
4939 4939 biobränsle
4940 4940 +++++
4941 4941 biomassa
4942 4942 -----
4943 4943 mosse
4944 4944 -----
4945 4945 boule
4946 4946 gräns
4947 4947 +++++
4948 4948 bibana
4949 4949 -----
4950 4950 -----
4951 4951 bro
4952 4952 brotagg på en nod
4953 4953 -----
4954 4954 stadsförnyelse
4955 4955 buddism
4956 4956 byggnad (building)
4957 4957 fartgupp
4958 4958 hamburgare
4959 4959 buss
4960 4960 buss_spårväg
4961 4961 -----
4962 4962 -----
4963 4963 -----
4964 4964 -----
4965 4965 kanot
4966 4966 gör skillnad på gemener/VERSALER
4967 4967 katoliker
4968 4968 begravningsplats
4969 4969 -----
4970 4970 kedja
4971 4971 träkol
4972 4972 -----
4973 4973 chikan
4974 4974 kyckling
4975 4975 kinesiskt
4976 4976 förträngning
4977 4977 kristendom
4978 4978 kyrka
4979 4979 cigaretter
4980 4980 -----
4981 4981 +++++
4982 4982 -----
4983 4983 -----
4984 4984 klättring
4985 4985 -----
4986 4986 medurs
4987 4987 -----
4988 4988 slutna sträckor med en area om 100 m²
4989 4989 slutenväg
4990 4990 kolkraft
4991 4991 kullersten
4992 4992 kalluft
4993 4993 kallvatten
4994 4994 -----
4995 4995 förbränning
4996 4996 kommersiell
4997 4997 kommunikation
4998 4998 kompakterad
4999 4999 tryckluft
5000 5000 betong
5001 5001 kondomer
5002 5002 -----
5003 5003 -----
5004 5004 konflikt
5005 5005 barrskog
5006 5006 anslutning
5007 5007 under byggnad
5008 5008 kontaktledning
5009 5009 -----
5010 5010 närbutik
5011 5011 koppar
5012 5012 -----
5013 5013 kunde inte hämta ljudström från adressen
5014 5014 -----
5015 5015 -----
5016 5016 +++++
5017 5017 kricket_nät
5018 5018 krocket
5019 5019 -----
5020 5020 kunder
5021 5021 cykelstig med taggen cykel
5022 5022 cykling
5023 5023 damm
5024 5024 +++++
5025 5025 lövskog
5026 5026 -----
5027 5027 -----
5028 5028 grader° minuter'' sekunder"
5029 5029 raderad
5030 5030 -----
5031 5031 leveranser
5032 5032 förlegad
5033 5033 avsedd för
5034 5034 mål
5035 5035 fristående
5036 5036 -----
5037 5037 omväg
5038 5038 +++++
5039 5039 -----
5040 5040 avaktiverad
5041 5041 -----
5042 5042 hamn
5043 5043 existerar inte
5044 5044 hundracing
5045 5045 dubbel
5046 5046 ned
5047 5047 utförsåkning
5048 5048 nedhämtad data
5049 5049 -----
5050 5050 Rita vinkellåst
5051 5051 -----
5052 5052 dryck
5053 5053 uppfart
5054 5054 -----
5055 5055 lätt
5056 5056 -----
5057 5057 elektriskt
5058 5058 elektricitet
5059 5059 elektrifierad utan järnväg
5060 5060 -----
5061 5061 -----
5062 5062 -----
5063 5063 ridsport
5064 5064 -----
5065 5065 evangelister
5066 5066 jämn
5067 5067 -----
5068 5068 exempel
5069 5069 suverän
5070 5070 hundpåsar
5071 5071 -----
5072 5072 +++++
5073 5073 -----
5074 5074 -----
5075 5075 false: egenskapen är uttryckligen avstängd
5076 5076 -----
5077 5077 gårdsplan
5078 5078 staket
5079 5079 färka
5080 5080 -----
5081 5081 -----
5082 5082 sök i markering
5083 5083 -----
5084 5084 Fish ''n Chips
5085 5085 +++++
5086 5086 -----
5087 5087 mat
5088 5088 fot
5089 5089 gångstig med taggen fotgängare
5090 5090 -----
5091 5091 skog
5092 5092 skogsbruk
5093 5093 -----
5094 5094 -----
5095 5095 -----
5096 5096 ospårat
5097 5097 fransk
5098 5098 från ruta
5099 5099 från-sträcka
5100 5100 +++++
5101 5101 -----
5102 5102 +++++
5103 5103 -----
5104 5104 -----
5105 5105 +++++
5106 5106 garage
5107 5107 naturgas
5108 5108 förgasning
5109 5109 bensin
5110 5110 spårvidd utan järnväg
5111 5111 geotermisk
5112 5112 tyskt
5113 5113 glaciär
5114 5114 guld
5115 5115 +++++
5116 5116 golf_bana
5117 5117 bra
5118 5118 gps-markör
5119 5119 gps-punkt
5120 5120 -----
5121 5121 -----
5122 5122 -----
5123 5123 -----
5124 5124 -----
5125 5125 -----
5126 5126 gräs
5127 5127 -----
5128 5128 grus
5129 5129 grekiskt
5130 5130 -----
5131 5131 exploateringsområde
5132 5132 växthus
5133 5133 jord
5134 5134 -----
5135 5135 gymnastik
5136 5136 halv
5137 5137 -----
5138 5138 +++++
5139 5139 -----
5140 5140 -----
5141 5141 -----
5142 5142 hälsa
5143 5143 värme
5144 5144 hed
5145 5145 häck
5146 5146 -----
5147 5147 framhäv
5148 5148 -----
5149 5149 landsväg
5150 5150 landsväg som saknar referens
5151 5151 -----
5152 5152 landsvägsspår
5153 5153 vandring
5154 5154 hinduism
5155 5155 historisk
5156 5156 historiskt
5157 5157 ishockey
5158 5158 hemsk
5159 5159 häst
5160 5160 hästkapplöpning
5161 5161 -----
5162 5162 hetluft
5163 5163 hetvatten
5164 5164 hotell
5165 5165 -----
5166 5166 hus (upp till 5 meter)
5167 5167 hus tillhörande gatan
5168 5168 +++++
5169 5169 +++++
5170 5170 -----
5171 5171 hydda
5172 5172 vattenkraft
5173 5173 glass
5174 5174 -----
5175 5175 -----
5176 5176 -----
5177 5177 inaktiv
5178 5178 -----
5179 5179 inkludera
5180 5180 -----
5181 5181 ofullständig
5182 5182 -----
5183 5183 -----
5184 5184 indiskt
5185 5185 inomhus
5186 5186 industri
5187 5187 -----
5188 5188 inre segment
5189 5189 -----
5190 5190 medel
5191 5191 -----
5192 5192 -----
5193 5193 järnmalm
5194 5194 ö
5195 5195 -----
5196 5196 italienskt
5197 5197 +++++
5198 5198 japanskt
5199 5199 jehovas_vittnen
5200 5200 judendom
5201 5201 -----
5202 5202 -----
5203 5203 +++++
5204 5204 +++++
5205 5205 -----
5206 5206 -----
5207 5207 markanvändning
5208 5208 markanvändningstyp {0}
5209 5209 -----
5210 5210 -----
5211 5211 -----
5212 5212 lager
5213 5213 lagret är för närvarande dolt (klicka för att visa lagret)
5214 5214 lagret är för närvarande synligt (klicka för att dölja lagret)
5215 5215 lagertagg med plustecken
5216 5216 -----
5217 5217 bly
5218 5218 vänster
5219 5219 fritid
5220 5220 fritidstyp {0}
5221 5221 -----
5222 5222 -----
5223 5223 kalksten
5224 5224 -----
5225 5225 -----
5226 5226 gårdsgata
5227 5227 -----
5228 5228 -----
5229 5229 -----
5230 5230 -----
5231 5231 lokal fil
5232 5232 -----
5233 5233 -----
5234 5234 -----
5235 5235 -----
5236 5236 -----
5237 5237 -----
5238 5238 låg
5239 5239 luteraner (inkl. Svenska kyrkan)
5240 5240 -----
5241 5241 huvudlinje
5242 5242 -----
5243 5243 mangroveträsk
5244 5244 byggnadsverk
5245 5245 manuellt
5246 5246 -----
5247 5247 -----
5248 5248 +++++
5249 5249 kärr
5250 5250 matchar om "nyckel" existerar
5251 5251 +++++
5252 5252 +++++
5253 5253 maxhöjd
5254 5254 max hastighet
5255 5255 maxhastighet använt på gångstig
5256 5256 -----
5257 5257 max vikt
5258 5258 -----
5259 5259 medlem
5260 5260 -----
5261 5261 +++++
5262 5262 metall
5263 5263 metodister
5264 5264 mexikanskt
5265 5265 militär
5266 5266 +++++
5267 5267 +++++
5268 5268 minimiavstånf
5269 5269 -----
5270 5270 -----
5271 5271 -----
5272 5272 -----
5273 5273 saknade objekt:
5274 5274 felstavat nyckelnamn
5275 5275 blandskog
5276 5276 -----
5277 5277 -----
5278 5278 -----
5279 5279 mormoner
5280 5280 motorsport
5281 5281 -----
5282 5282 -----
5283 5283 motorväg
5284 5284 motorvägslänk
5285 5285 lera
5286 5286 flera
5287 5287 flervånings-
5288 5288 -----
5289 5289 -----
5290 5290 islam
5291 5291 -----
5292 5292 nationell
5293 5293 naturfenomen
5294 5294 naturfenomen typ {0}
5295 5295 -----
5296 5296 naturfenomen
5297 5297 tidningar
5298 5298 nästa
5299 5299 +++++
5300 5300 nej
5301 5301 ingen beskrivning tillgänglig
5302 5302 inget felmeddelande tillgängligt
5303 5303 ingen importerare
5304 5304 krävs inte längre
5305 5305 ingen modifierare
5306 5306 ingen_vänstersväng
5307 5307 ingen_högersväng
5308 5308 inte_rakt_fram
5309 5309 ingen_u_sväng
5310 5310 -----
5311 5311 -----
5312 5312 -----
5313 5313 inget
5314 5314 längdskidåkning
5315 5315 -----
5316 5316 -----
5317 5317 -----
5318 5318 -----
5319 5319 Notera: För vissa uppgifter, så behöver JOSM mycket minne. Det kan därav vara nödvändigt att lägga till följande\n Java-inställningar för att specificera den tillåtna maxgränsen för minnesanvändning i megabyte
5320 5320 anmärkning
5321 5321 nybörjare
5322 5322 -----
5323 5323 kärnkraft
5324 5324 objekt
5325 5325 -----
5326 5326 -----
5327 5327 objekt ändrade av användare
5328 5328 objekt med 5 till 10 taggar
5329 5329 objekt i aktiv vy
5330 5330 objekt i det nerladdade området
5331 5331 objekt med minst 20 noder
5332 5332 objekt med givet ID
5333 5333 objekt med givet ändringsuppsättning-ID
5334 5334 objekt med given roll i en relation
5335 5335 objekt med given version
5336 5336 -----
5337 5337 +++++
5338 5338 udda
5339 5339 kontorsbyggnad
5340 5340 -----
5341 5341 olja
5342 5342 -----
5343 5343 -----
5344 5344 -----
5345 5345 enkelriktningstagg på en nod
5346 5346 -----
5347 5347 -----
5348 5348 enbart_vänstersväng
5349 5349 enbart_högersväng
5350 5350 enbart_rakt_fram
5351 5351 -----
5352 5352 -----
5353 5353 motsatta
5354 5354 motsatta filen
5355 5355 motsatta spåret
5356 5356 alternativ
5357 5357 Val tillhandahållna som Java-systeminställningar
5358 5358 ortodoxa
5359 5359 osmosisk
5360 5360 -----
5361 5361 utomhus
5362 5362 yttre segement
5363 5363 utanför hämtat område
5364 5364 parkeringsväg
5365 5365 parkeringsbiljetter
5366 5366 delvis: olika valda object har olika värden, ändra inte
5367 5367 -----
5368 5368 passagerare
5369 5369 passagerare;fordon
5370 5370 belagd
5371 5371 marksten
5372 5372 topp
5373 5373 småsten
5374 5374 +++++
5375 5375 +++++
5376 5376 +++++
5377 5377 pinstvänner
5378 5378 -----
5379 5379 med tillåtelse
5380 5380 foton
5381 5381 solkraft
5382 5382 pir
5383 5383 rörledning
5384 5384 -----
5385 5385 -----
5386 5386 -----
5387 5387 -----
5388 5388 -----
5389 5389 -----
5390 5390 plan
5391 5391 +++++
5392 5392 plats
5393 5393 växter
5394 5394 plast
5395 5395 -----
5396 5396 -----
5397 5397 -----
5398 5398 -----
5399 5399 politisk
5400 5400 -----
5401 5401 kraft
5402 5402 presbytarianer
5403 5403 föregående
5404 5404 primärväg
5405 5405 primärvägslänk
5406 5406 privat
5407 5407 -----
5408 5408 föreslagen
5409 5409 protestanter
5410 5410 -----
5411 5411 offentlig
5412 5412 Allmän transport
5413 5413 -----
5414 5414 biljetter för allmänna transportmedel
5415 5415 +++++
5416 5416 -----
5417 5417 -----
5418 5418 pyrolys
5419 5419 -----
5420 5420 fyrdubbel
5421 5421 kväkare
5422 5422 stenbrott
5423 5423 rackets
5424 5424 -----
5425 5425 räls
5426 5426 järnvägsmark
5427 5427 -----
5428 5428 järnväg
5429 5429 järnvägspunkt
5430 5430 -----
5431 5431 -----
5432 5432 vassbädd
5433 5433 -----
5434 5434 lokalt
5435 5435 reguljärt uttryck
5436 5436 -----
5437 5437 relation utan typ
5438 5438 -----
5439 5439 -----
5440 5440 -----
5441 5441 fjärrstyrd
5442 5442 ta bort från urval
5443 5443 ersätt urval
5444 5444 -----
5445 5445 reserverad
5446 5446 bostadsområde
5447 5447 restaurang utan namn
5448 5448 detaljhandel
5449 5449 höger
5450 5450 -----
5451 5451 flodbank
5452 5452 väg
5453 5453 -----
5454 5454 tak
5455 5455 takparkering
5456 5456 rondell
5457 5457 rutt
5458 5458 Ruttdelsträcka
5459 5459 -----
5460 5460 -----
5461 5461 -----
5462 5462 -----
5463 5463 -----
5464 5464 -----
5465 5465 -----
5466 5466 +++++
5467 5467 saltäng
5468 5468 +++++
5469 5469 smörgås
5470 5470 skala
5471 5471 -----
5472 5472 skola
5473 5473 -----
5474 5474 buskage
5475 5475 sekundärväg
5476 5476 -----
5477 5477 seismisk
5478 5478 välj sport:
5479 5479 markerad
5480 5480 markering
5481 5481 separat cykelväg som fil på en cykelväg
5482 5482 -----
5483 5483 tillfartsväg
5484 5484 -----
5485 5485 avlopp
5486 5486 -----
5487 5487 -----
5488 5488 -----
5489 5489 shiamuslimer
5490 5490 skytte
5491 5491 affär
5492 5492 affärstyp {0}
5493 5493 bör sparas
5494 5494 bör laddas upp
5495 5495 -----
5496 5496 sidospår
5497 5497 +++++
5498 5498 +++++
5499 5499 enkel
5500 5500 -----
5501 5501 -----
5502 5502 +++++
5503 5503 skridskoåkning
5504 5504 skidor
5505 5505 skidåkning
5506 5506 -----
5507 5507 -----
5508 5508 -----
5509 5509 -----
5510 5510 fotboll
5511 5511 sol
5512 5512 -----
5513 5513 -----
5514 5514 -----
5515 5515 -----
5516 5516 +++++
5517 5517 sporttyp {0}
5518 5518 sporthall
5519 5519 -----
5520 5520 stickspår
5521 5521 stadion
5522 5522 frimärken
5523 5523 -----
5524 5524 -----
5525 5525 ånga
5526 5526 -----
5527 5527 sten
5528 5528 -----
5529 5529 -----
5530 5530 -----
5531 5531 bäck
5532 5532 -----
5533 5533 gata
5534 5534 gata (upp till 20 meter)
5535 5535 gatunamn innehåller ss
5536 5536 sträng
5537 5537 -----
5538 5538 -----
5539 5539 tunnelbana
5540 5540 -----
5541 5541 sunnimuslimer
5542 5542 yta
5543 5543 +++++
5544 5544 träsk
5545 5545 godis
5546 5546 simning
5547 5547 swimmingpool
5548 5548 -----
5549 5549 -----
5550 5550 bordtennis
5551 5551 tamponger
5552 5552 daoism
5553 5553 telefonkort
5554 5554 tillfällig
5555 5555 tillfällig landsvägstyp
5556 5556 +++++
5557 5557 +++++
5558 5558 terrass
5559 5559 tertiärväg
5560 5560 +++++
5561 5561 thailändskt
5562 5562 -----
5563 5563 termisk
5564 5564 det här lagret är för närvarande inte aktivt (klicka för att aktivera)
5565 5565 det här är det aktiva lagret
5566 5566 tidvatten
5567 5567 marskland
5568 5568 +++++
5569 5569 -----
5570 5570 -----
5571 5571 tenn
5572 5572 -----
5573 5573 till-sträcka
5574 5574 -----
5575 5575 -----
5576 5576 +++++
5577 5577 turism
5578 5578 turismtyp {0}
5579 5579 -----
5580 5580 leksaker
5581 5581 -----
5582 5582 spår och sträckpunkter
5583 5583 -----
5584 5584 -----
5585 5585 -----
5586 5586 -----
5587 5587 -----
5588 5588 -----
5589 5589 trafikljus
5590 5590 -----
5591 5591 tåg
5592 5592 spårvagn
5593 5593 transport
5594 5594 trippel
5595 5595 -----
5596 5596 trådbuss
5597 5597 true: egenskapen är uttryckligen aktiverad
5598 5598 stamväg
5599 5599 stamvägslänk
5600 5600 -----
5601 5601 turkiskt
5602 5602 typ
5603 5603 oklassificerad
5604 5604 obevakad
5605 5605 underjordisk
5606 5606 -----
5607 5607 -----
5608 5608 universitet
5609 5609 okänd
5610 5610 -----
5611 5611 -----
5612 5612 -----
5613 5613 utan markering
5614 5614 obelagd
5615 5615 -----
5616 5616 ej angiven: ange inte denna egenskap för valda objekt
5617 5617 -----
5618 5618 otaggade
5619 5619 otaggad sträcka
5620 5620 ovanlig kombination (highway & natural)
5621 5621 ovanlig kombination (highway & waterway)
5622 5622 upp
5623 5623 -----
5624 5624 användning
5625 5625 -----
5626 5626 -----
5627 5627 +++++
5628 5628 valideringsfel
5629 5629 andra typer av validering
5630 5630 valideringsvarning
5631 5631 fordon
5632 5632 -----
5633 5633 -----
5634 5634 viadukt
5635 5635 +++++
5636 5636 -----
5637 5637 -----
5638 5638 vulkan
5639 5639 -----
5640 5640 mur
5641 5641 -----
5642 5642 väggmonterad
5643 5643 -----
5644 5644 vatten
5645 5645 vattennivå
5646 5646 -----
5647 5647 vattendrag
5648 5648 vattenledstyp {0}
5649 5649 -----
5650 5650 vågor
5651 5651 -----
5652 5652 sträckan sitter ihop
5653 5653 sträckan sitter ihop med nästa medlem i relationen
5654 5654 sträckan sitter ihop med föregående medlem i relationen
5655 5655 sträckan sitter inte ihop med vare sig den föregående eller den nästa medlemmen i relationen
5656 5656 enbart sträckpunkter
5657 5657 -----
5658 5658 -----
5659 5659 -----
5660 5660 -----
5661 5661 väder
5662 5662 -----
5663 5663 -----
5664 5664 -----
5665 5665 -----
5666 5666 djurliv
5667 5667 vindkraft
5668 5668 -----
5669 5669 trådbundet
5670 5670 +++++
5671 5671 trä
5672 5672 -----
5673 5673 -----
5674 5674 enstaka nod felaktigt taggad som landsväg (highway)
5675 5675 -----
5676 5676 bangård
5677 5677 ja
5678 5678 övergångsställe
5679 5679 zink
5680 5680 -----
5681 5681 -----
5682 5682 zirkonium
5683 5683 -----
5684 5684 -----
5685 5685 zoroastrianism
5686 5686 -----
5687 5687 -----
5688 5688 {0} ({1} till {2} grader)
5689 5689 +++++
5690 5690 -----
5691 5691 -----
5692 5692 {0} består av:
5693 5693 -----
5694 5694 -----
5695 5695 -----
5696 5696 {0} meter
5697 5697 {0} fler...
5698 5698 {0} noder i sträcka {1} överskrider det maximala antalet tillåtna noder {2}
5699 5699 -----
5700 5700 {0} km2
5701 5701 {0}% ({1}/{2}), {3} återstår. Laddar upp nod ''{4}'' (id: {5})
5702 5702 {0}% ({1}/{2}), {3} återstår. Laddar upp relation ''{4}'' (id: {5})
5703 5703 {0}% ({1}/{2}), {3} kvar. Skickar in sträcka ''{4}'' (id: {5})
5704 5704 -----
5705 5705 -----
5706 5706 +++++
5707 5707 -----
5708 5708 -----
5709 5709 -----
5710 5710 -----
5711 5711 -----
5712 5712 -----
5713 5713 -----
5714 5714 -----
5715 5715 -----
5716 5716 -----
5717m 1 -----
5718m 2 -----
5719m 3 ({0}/{1}) Laddar upp {2} objekt...
5720m 3 ({0}/{1}) Laddar upp {2} objekt...
5721m 4 -----
5722m 5 -----
5723m 6 -----
5724m 7 -----
5725m 8 -----
5726m 9 -----
5727m 10 -----
5728m 11 -----
5729m 12 -----
5730m 13 -----
5731m 14 -----
5732m 15 -----
5733m 16 -----
5734m 17 -----
5735m 18 -----
5736m 19 Lägg till en ny nod till väg
5737m 19 Lägg till ny nod till {0} vägar
5738m 20 Lägg till och flytta en virtuell ny nod till sträcka.
5739m 20 Lägg till och flytta en virtuell ny nod till {0} sträckor.
5740m 21 -----
5741m 22 Lade till {0} objekt
5742m 22 Lade till {0} objekt
5743m 23 Kan inte öppna {0} fil då filen inte existerar eller då ingen lämplig filimporterare är tillgänglig.
5744m 23 Kan inte öppna {0} filer då filerna inte existerar eller då ingen lämplig filimporterare är tillgänglig.
5745m 24 Kan inte öppna {0} fil med filimporteraren ''{1}''.
5746m 24 Kan inte öppna {0} filer med filimporteraren ''{1}''.
5747m 25 Ändra egenskaper för upp till {0} objekt.
5748m 25 Ändra egenskaper för upp till {0} objekt.
5749m 26 Ändra värde?
5750m 26 Ändra värden?
5751m 27 Ändra {0} objekt
5752m 27 Ändra {0} objekt
5753m 28 Klicka på <strong>{0}</strong> för att kontrollera detta objekts status på servern.
5754m 28 Klicka på <strong>{0}</strong> för att kontrollera dessa objekts status på servern.
5755m 29 Konflikt vid hämtning
5756m 29 Konflikter vid hämtning
5757m 30 -----
5758m 31 Ta bort {0} nod
5759m 31 Ta bort {0} noder
5760m 32 Ta bort {0} objekt
5761m 32 Ta bort {0} objekt
5762m 33 Ta bort {0} relation
5763m 33 Ta bort {0} relationer
5764m 34 Ta bort {0} sträcka
5765m 34 Ta bort {0} sträckor
5766m 35 -----
5767m 36 Hämtning av följande insticksmodul har <strong>misslyckats</strong>:
5768m 36 Hämtning av följande {0} insticksmoduler har <strong>misslyckats</strong>:
5769m 37 Hämtar {0} ändringsuppsättning ...
5770m 37 Hämtar {0} ändringsuppsättningar ...
5771m 38 -----
5772m 39 -----
5773m 40 -----
5774m 41 Hämtar {0} objekt från ''{1}''
5775m 41 Hämtar {0} objekt från ''{1}''
5776m 42 Dubblera {0} nod till {1} noder
5777m 42 Dubblera {0} noder till {1} noder
5778m 43 Infoga ny nod i sträcka.
5779m 43 Infoga ny nod i {0} sträckor.
5780m 44 JOSM kunde inte hitta information om följande insticksmodul:
5781m 44 JOSM kunde inte hitta information om följande insticksmoduler:
5782m 45 -----
5783m 46 -----
5784m 47 Flytta {0} nod
5785m 47 Flytta {0} noder
5786m 48 -----
5787m 49 Objekt kunde inte laddas ner
5788m 49 En del objekt kunde inte laddas ner
5789m 50 Objekt har raderats
5790m 50 Objekten har raderats
5791m 51 Ett objekt är borttaget
5792m 51 {0} objekt är borttagna
5793m 52 Ett objekt kunde inte laddas ner.<br>
5794m 52 {0} objekt kunde inte laddas ner.<br>
5795m 53 Öppnar {0} fil...
5796m 53 Öppnar {0} filer...
5797m 54 Klistrar in {0} tag
5798m 54 Klistrar in {0} tagar
5799m 55 -----
5800m 56 -----
5801m 57 Insticksmodul {0} kräver en insticksmodul som inte hittades. Den saknade insticksmodulen är:
5802m 57 Insticksmodul {0} kräver {1} insticksmoduler som inte hittades. De saknade insticksmodulerna är:
5803m 58 Rensade {0} objekt
5804m 58 Rensade {0} objekt
5805m 59 -----
5806m 60 Ta bort gamla nycklar för upp till {0} objekt
5807m 60 Ta bort gamla nycklar för upp till {0} objekt
5808m 61 Rotera en nod
5809m 61 Rotera {0} noder
5810m 62 Skala en nod
5811m 62 Skala {0} noder
5812m 63 Förenkla sträcka (ta bort {0} nod)
5813m 63 Förenkla sträcka (ta bort {0} noder)
5814m 64 Förenkla {0} sträcka
5815m 64 Förenkla {0} sträckor
5816m 65 Taggar({0} konflikt)
5817m 65 Taggar({0} konflikter)
5818m 66 Följande insticksmodul har <strong>framgångsrikt</strong> hämtats:
5819m 66 Följande {0} insticksmoduler har <strong>framgångsrikt</strong> hämtats:
5820m 67 Följande insticksmodul är ej längre nödvändig och har avaktiverats:
5821m 67 Följande insticksmoduler är ej längre nödvändiga och har avaktiverats:
5822m 68 Insticksmodulen kommer inte att läsas in.
5823m 68 Insticksmodulerna kommer inte att läsas in.
5824m 69 Den valda noden ligger inte inuti någon sträcka.
5825m 69 De valda noderna ligger inte inuti någon sträcka.
5826m 70 Den valda sträckan har noder utanför det hämtade dataområdet.
5827m 70 De valda sträckorna har noder utanför det hämtade dataområdet.
5828m 71 -----
5829m 72 Det finns mer än en sträcka som använder sig av den nod du valt. Välj även sträckan.
5830m 72 Det finns mer än en sträcka som använder sig av de noder du valt. Välj även sträckan.
5831m 73 -----
5832m 74 Det finns {0} objekt kvar att ladda upp.
5833m 74 Det finns {0} objekt kvar att ladda upp.
5834m 75 -----
5835m 76 -----
5836m 77 {0} konflikt under import.
5837m 77 {0} konflikter under import.
5838m 78 Detta kommer att ändra upp till {0} objekt.
5839m 78 Detta kommer att ändra upp till {0} objekt.
5840m 79 Detta kommer att ändra {0} objekt
5841m 79 Detta kommer att ändra upp till {0} objekt
5842m 80 Transformera en nod
5843m 80 Transformera {0} noder
5844m 81 Uppdatering av följande insticksmodul misslyckades:
5845m 81 Uppdatering av följande insticksmoduler misslyckades:
5846m 82 -----
5847m 83 -----
5848m 84 Laddar upp {0} objekt...
5849m 84 Laddar upp {0} objekt...
5850m 85 -----
5851m 86 Du håller på att radera {0} relation: {1}<br/>Detta steg är sällan nödvändigt och kan inte enkelt återställas efter att ha blivit uppladdat till servern.<br/>Är du säker på att du vill radera?
5852m 86 Du håller på att radera {0} relationer: {1}<br/>Detta steg är sällan nödvändigt och kan inte enkelt återställas efter att ha blivit uppladdat till servern.<br/>Är du säker på att du vill radera?
5853m 87 -----
5854m 88 markör
5855m 88 markörer
5856m 89 nod
5857m 89 noder
5858m 90 objekt
5859m 90 objekt
5860m 91 relation
5861m 91 relationer
5862m 92 till {0} objekt
5863m 92 till {0} objekt
5864m 93 sträcka
5865m 93 sträckor
5866m 94 -----
5867m 95 -----
5868m 96 {0} består av {1} markör
5869m 96 {0} består av {1} markörer
5870m 97 -----
5871m 98 -----
5872m 99 {0} medlem
5873m 99 {0} medlemmar
5874m 100 {0} nod
5875m 100 {0} noder
5876m 101 {0} objekt att lägga till:
5877m 101 {0} objekt att lägga till:
5878m 102 {0} objekt att radera:
5879m 102 {0} objekt att radera:
5880m 103 {0} objekt att modfiera:
5881m 103 {0} objekt att modfiera:
5882m 104 -----
5883m 105 {0} relation
5884m 105 {0} relationer
5885m 106 {0} rutt,
5886m 106 {0} rutter,
5887m 107 -----
5888m 108 -----
5889m 109 {0} spår,
5890m 109 {0} spår,
5891m 110 -----
5892m 111 {0} sträcka
5893m 111 {0} sträckor
5894m 112 {0} sträckpunkt
5895m 112 {0} sträckpunkter
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.