source: josm/trunk/data/sv.lang@ 3997

Last change on this file since 3997 was 3997, checked in by bastiK, 13 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 95.5 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 # objekt
9 9 -----
10 10 -----
11 11 -----
12 12 -----
13 13 -----
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 (Tips: Du kan själv välja kortkommandon i inställningarna.)
18 18 -----
19 19 -----
20 20 (Texten finns redan i urklipp.)
21 21 -----
22 22 (URL:en var:
23 23 Använd internationellt format, ex +12-345-67890
24 24 -----
25 25 -----
26 26 -----
27 27 -----
28 28 -----
29 29 (inget objekt)
30 30 -----
31 31 -----
32 32 -----
33 33 -----
34 34 -----
35 35 -----
36 36 ({0}/{1}) Hämtar ändringsuppsättning {2} ...
37 37 ({0}/{1}) Hämtar hem ändringsuppsättning {2}...
38 38 ({0}/{1}) Hämtar hem innehållet i ändringsuppsättning {2}...
39 39 ({0}/{1}) Laddar noden {2}:s överordnade
40 40 ({0}/{1}) Laddar relationen {2}:s överordnade
41 41 ({0}/{1}) Läser in överordnade objekt till sträckan {2}
42 42 ({0}/{1}): Hämtar relation ''{2}''...
43 43 * En nod som används av mer än en sträcka samt en av dessa sträckor, eller
44 44 * En nod som används av mer än en sträcka, eller
45 45 * En nod med tagg, eller
46 46 * En sträcka och en eller flera av dess noder som används av mer än en sträcka.
47 47 * En sträcka som har en eller flera noder som används av mer än en sträcka, eller
48 48 -----
49 49 -----
50 50 ... refererar till relation
51 51 /Sökväg/till/JOSM/mappen/
52 52 -----
53 53 -----
54 54 -----
55 55 -----
56 56 -----
57 57 -----
58 58 -----
59 59 <Inget GPX-spår har hämtats än>
60 60 -----
61 61 <b>-name:Bak</b> - som inte har ''Bak'' i nyckeln name.
62 62 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' och ''Street'' i vilken nyckel eller vilket värde som helst.
63 63 -----
64 64 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' i vilken nyckel eller vilket värde som helst.
65 65 <b>changeset:</b>... - objekt med angivet ändringsuppsättnings-ID (0 för objekt utan angiven ändringsuppsättning)
66 66 <b>child <i>uttryck</i></b> - alla barn till objekt matchande uttrycket
67 67 <b>foot:</b> - som innehåller nyckeln foot oavsett dess värde.
68 68 <b>id:</b>... - objekt med angivet ID (0 för alla nya objekt)
69 69 <b>incomplete</b> - alla ofullständiga objekt
70 70 <b>modified</b> - alla ändrade objekt
71 71 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' var som helst i nyckeln name.
72 72 <b>nodes:</b>... - objekt med angivet antal noder (nodes:antal eller nodes:min-max)
73 73 <b>oneway?</b> - oneway=yes, true, 1 eller on
74 74 <b>parent <i>uttryck</i></b> - alla föräldrar till objekt matchande uttrycket
75 75 <b>roll:</b>... - objekt med given roll i en relation
76 76 <b>selected</b> - alla valda objekt
77 77 <b>tags:</b>... - objekt med angivet antal taggar (tags:antal eller tags:min-max)
78 78 <b>timestamp:</b>... - objekt med angiven tidsstämpel (<b>2006-11-12T14:51:09Z</b>, <b>2006-11-12</b> eller <b>T14:51</b> ...)
79 79 <b>type:</b> - elementets typ (<b>node</b> för nod, <b>way</b> för sträcka, <b>relation</b> för relation)
80 80 <b>type=*</b> - nyckel "type" oavsett värde. Försök även <b>*=värde</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
81 81 <b>type=route</b> - nyckel "type" med det exakta värdet "route".
82 82 <b>otaggade</b> - alla otaggede objekt
83 83 <b>user:</b>... - alla objekt som ändrats av användare...
84 84 <b>user:anonymous</b> - alla objekt ändrade av anonyma användare
85 85 <b>version:</b>... - objekt med angiven version (0 för objekt utan en angiven version)
86 86 -----
87 87 -----
88 88 -----
89 89 <olika>
90 90 -----
91 91 -----
92 92 -----
93 93 <h1><a name="top">Kortkommandon</a></h1>
94 94 <h1>Modifierargrupper</h1>
95 95 -----
96 96 -----
97 97 <h3>När en eller flera sträckor är valda, justeras formen så att alla vinklar är 90 eller 180 grader.</h3> Du kan lägga till två noder till markeringen. Då bestäms riktningen av dessa två referenspunkter (efteråt kan du ångra flyttningen av vissa noder: <br> välj dem och tryck snabbtangenterna för Orthogonaliza / Undo. Som standard används Shift-Q.)
98 98 -----
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 -----
105 105 <html><strong>Aktuellt område att hämta</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
106 106 -----
107 107 <html>Ett relationsmedlemskap kopierades till alla nya sträckor.<br>Du bör kontrollera detta och rätta om nödvändigt.</html>
108 108 <html>Ett rollbaserat relationsmedlemskap kopierades till alla nya sträckor.<br>Du bör kontrollera detta och rätta om nödvändigt.</html>
109 109 -----
110 110 -----
111 111 -----
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 <html>Kan inte öppna mappen ''{0}''.<br>Välj en fil.</html>
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 <html>Kunde inte hitta någon unik nod att påbörja hämtning från.</html>
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 <html>Hämta mina öppna ändringsuppsättningar</html>
132 132 -----
133 133 <html>Hämta senaste ändringsuppsättningar</html>
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 <html>Det finns inte någon vald nod eller sträcka vars ändnod ligger <br>utanför aktuellt hämtat område.<br>Välj en nod i början eller slutet av en sträcka eller en hel sträcka först.</html>
169 169 <html>Det finns inte fler anslutna sträckor att hämta.</html>
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 <html>Kontrollera att alla sträckor i urvalet har samma riktning<br> eller orthogonalisera dem en i taget.</html>
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 <html>Markera för att hämta hem data in i ett nytt datalager.<br>Avmarkera för att hämta hem in i aktivt datalager.</html>
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 <html>Markera för att endast visa ändringsuppsättningar för valda objekt<br>Avmarkera för att visa alla ändringsuppsättningar för objekten i aktivt datalager.</html>
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 <html>Ta ett foto av din GPS-mottagare när den visar tiden.<br>Visa detta foto här.<br>Och därefter läs helt enkelt av den tid du läste på fotot och välj en tidzon<hr></html>
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 <html>De sammanfogade sträckorna är medlemmar i en eller flera relationer. Väljs om du vill <strong>behålla</strong> dessa relationsmedlemskap för den sammanfogade sträckan eller om du vill <strong>ta bort</strong> dem.<br>Förvald handling är att <strong>behålla</strong>den första sträckan och <strong>ta bort</strong> de resterande sträckorna som är medlemmar av samma relation så att den sammafogade sträckan tar den ursprungliga sträckans plats i relationen.</html>
212 212 -----
213 213 -----
214 214 -----
215 215 <html>Den data du vill skicka in utgör en del av olösta konflikter i lager ''{0}''.<br>Du måste lösa dem först.</html>
216 216 -----
217 217 -----
218 218 <html>Det finns data från OpenStreetBugs i urvalet.<br>Du kan inte skicka in dessa data. Har du kanske valt fel lager?
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 <html>Det finns inga lager som lagret <br>''{0}''<br>kan sammanfogas med.</html>
226 226 <html>Det finns inte några sträckor som ansluter till nod ''{0}''. Avbryter.</html>
227 227 -----
228 228 -----
229 229 <html>Inget område att hämta valt.</html>
230 230 <html>För att utföra detta så kommer {0} separata<br>hämtningar att begäras. Önskar du<br>fortsätta?</html>
231 231 -----
232 232 -----
233 233 -----
234 234 -----
235 235 <html>Det anses skadligt att skicka in obehandlad GPS-data.<br>Om du vill skicka in spår, se här:
236 236 -----
237 237 <html>Inskickning <strong>misslyckades</strong eftersom servern har en nyare version<br>av någon av dina noder, sträckor eller relationer.<br><br>Klicka på <strong>{0}</strong> fför att synkronisera hela den lokala datauppsättningen med servern.<br>Klicka på <strong>{1}</strong> för att avbryta och fortsätta redigera.<br></html>
238 238 <html>Inskickning <strong>misslyckades</strong> eftersom servern har en nyare version av någon av dina<br>noder, sträckor eller relationer.<br>Konflikten orsakades av <strong>{0}</strong> med id <strong>{1}</strong>,<br>servern har version {2}, din version är {3}.<br><br>Klicka på <strong>{4}</strong> för att enbart synkronisera den dataprimitiv som är i konflikt.<br>Klicka på <strong>{5}</strong> för att synkronisera hela den lokala datauppsättningen med servern.<br>Klicka på <strong>{6}</strong> för att avbryta och fortsätta redigera.<br></html>
239 239 -----
240 240 <html>Inskickning <strong>misslyckades</strong> eftersom du försökte ta bort nod {0} som fortfarande används av sträcka {1}.<br><br>Klicka på <strong>{2}</strong> för att hämta alla föräldrasträckor för nod {0}.<br>Om nödvändigt kommer JOSM att skapa konflikter som du kan rätta till med hjälp av konfliktlösningsdialogen.</html>
241 241 <html>Uppladdning till servern <strong>misslyckades</strong> eftersom dina<br> nuvarande data bryter mot ett förhandsvillkor.<br>Felmeddelandet är: <br>{0}</html>
242 242 -----
243 243 -----
244 244 <html>Det värde som nyckeln "source" skall ha när automatisk angivning av källa är aktiverat.</html>
245 245 -----
246 246 -----
247 247 -----
248 248 <html>Du använder EPSG:4326 projektionen som kan leda<br>till icke önskvärd resultat vid rektangulära alignments.<br>Ändra projektionen för att få bort denna varning.<br>Vill du fortsätta?</html>
249 249 <html>Du löste inte alla konflikter.<br>Konfliktlösningar kommer inte att tillämpas om inte alla skillnader åtgärdats.<br>Klicka på <strong>{0}</strong>för att stänga ändå.<strong> Redan lösta skillnader kommer inte att tillämpas.</strong><br>Klicka på <strong>{1}</strong> för att fortsätta lösa konflikter.</html>
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 <html>{0} relationer skapar en cykel då de refererar till varandra.<br>JOSM kan inte ladda upp dem. Ändra relationerna för att bryta det cykliska beroendet.</html>
259 259 -----
260 260 -----
261 261 -----
262 262 -----
263 263 -----
264 264 -----
265 265 -----
266 266 -----
267 267 -----
268 268 -----
269 269 -----
270 270 <p>Pseudomodifieraren ''disabled'' avaktiverar kortkommandot när detta påträffas.</p>
271 271 -----
272 272 -----
273 273 -----
274 274 -----
275 275 -----
276 276 <u>Särskilda mål:</u>
277 277 -----
278 278 -----
279 279 -----
280 280 A Efter avstånd
281 281 A Efter tid
282 282 -----
283 283 -----
284 284 Ett namn saknas, fast name:* finns.
285 285 En name:* -översättning saknas
286 286 En insticksmodul för att spåra vattensamlingar på landsat-bilder.
287 287 En primitiv med ID = 0 kan Ej vara osynlig.
288 288 -----
289 289 -----
290 290 -----
291 291 -----
292 292 -----
293 293 -----
294 294 -----
295 295 -----
296 296 Bryter mot API:ns möjligheter
297 297 -----
298 298 -----
299 299 Nedlagd järnväg
300 300 -----
301 301 Avbryt sammanslagning
302 302 -----
303 303 -----
304 304 -----
305 305 -----
306 306 Om programmet
307 307 Om JOSM...
308 308 -----
309 309 -----
310 310 -----
311 311 -----
312 312 -----
313 313 -----
314 314 -----
315 315 -----
316 316 -----
317 317 -----
318 318 -----
319 319 -----
320 320 Enligt information inifrån insticksmodulen är dess upphovsman {0}.
321 321 -----
322 322 -----
323 323 Noggrannhet för Douglas-Peuckers linjeförenkling, mätt i grader.<br>Lägre värden ger fler noder och en mer noggrann linje. Förval: 0,0003.
324 324 -----
325 325 Åtgärd
326 326 -----
327 327 -----
328 328 -----
329 329 -----
330 330 -----
331 331 -----
332 332 -----
333 333 -----
334 334 Lägg till
335 335 -----
336 336 -----
337 337 -----
338 338 Lägg till nod...
339 339 Lägg till egenskaper
340 340 Lägg till upprätad bild
341 341 Lägg "source=..." till objekt?
342 342 Lägg till bokmärke för aktuellt valt område att hämta
343 343 Lägg till kommentar
344 344 -----
345 345 -----
346 346 Lägg till ett nytt nyckel/värde-par till alla objekt.
347 347 -----
348 348 Lägg till en ny nod i en befintlig sträcka
349 349 -----
350 350 Lägg till en ny källa till listan.
351 351 -----
352 352 -----
353 353 Lägg till en nod genom att ange latitud och longitud.
354 354 -----
355 355 -----
356 356 -----
357 357 -----
358 358 Lägg till information om upphovsman
359 359 La till konflikt för ''{0}''
360 360 Lägg till var och en till starturvalet. Kan vara en googleliknande söksträng eller en URL som returnerar osm-xml
361 361 -----
362 362 Lägg till bildlager {0}
363 363 -----
364 364 -----
365 365 -----
366 366 Lägg till ett nytt lager
367 367 Lägg till nod
368 368 Lägg till en nod till sträckan
369 369 Lägg till en nod i en sträcka och bind ihop
370 370 Lägg till nod {0}
371 371 -----
372 372 Lägg till relation {0}
373 373 -----
374 374 -----
375 375 -----
376 376 -----
377 377 -----
378 378 -----
379 379 -----
380 380 -----
381 381 Lägg till i urval
382 382 -----
383 383 Lägg til sträcka {0}
384 384 La till nod vid alla korsande sträckor
385 385 -----
386 386 -----
387 387 Adressinterpolation
388 388 -----
389 389 -----
390 390 -----
391 391 -----
392 392 -----
393 393 -----
394 394 Adresser
395 395 -----
396 396 -----
397 397 Lägger till förbjuden vänstersväng för grupper av 4 eller 5 sträckor
398 398 -----
399 399 -----
400 400 Justera WMS
401 401 -----
402 402 Justera detta bildlagers offset
403 403 -----
404 404 -----
405 405 -----
406 406 Justera detta bildlagers läge
407 407 Justera tidszon och tidsförskjutning
408 408 -----
409 409 -----
410 410 -----
411 411 Administrativ
412 412 -----
413 413 -----
414 414 -----
415 415 -----
416 416 Avancerade inställningar
417 417 -----
418 418 -----
419 419 -----
420 420 -----
421 421 Linbana
422 422 -----
423 423 -----
424 424 Flygplats
425 425 -----
426 426 Alkohol
427 427 -----
428 428 Bilda en cirkel av noderna
429 429 Placera noderna i en rak linje
430 430 Gör delsträckor parallella
431 431 Gör sträckor parallella
432 432 -----
433 433 Gör delsträcka parallell
434 434 -----
435 435 -----
436 436 -----
437 437 -----
438 438 Alla
439 439 -----
440 440 Alla format
441 441 Alla installerade insticksmoduler är senaste version. JOSM behöver inte hämta hem några nya versioner.
442 442 Alla punkter och spåravsnitt kommer att ha samma färg. Kan anpassas med hjälp av lagerhanteraren.
443 443 -----
444 444 Kolonilotter
445 445 -----
446 446 -----
447 447 -----
448 448 -----
449 449 -----
450 450 -----
451 451 Tillåten trafik:
452 452 -----
453 453 -----
454 454 -----
455 455 -----
456 456 -----
457 457 -----
458 458 -----
459 459 -----
460 460 -----
461 461 Tillåter att spårets färg justeras efter olika genomsnittshastigheter.
462 462 -----
463 463 Alfakanal
464 464 -----
465 465 -----
466 466 Alphydda
467 467 -----
468 468 -----
469 469 Ta också med ofullständiga och borttagna objekt i sökningen.
470 470 Byt också namn på filen
471 471 -----
472 472 -----
473 473 Uppdatera alltid utan att fråga
474 474 -----
475 475 -----
476 476 -----
477 477 -----
478 478 -----
479 479 En datavaliderare för OSM som letar efter vanliga fel som görs av användare och redigeringsprogram.
480 480 -----
481 481 -----
482 482 Fel uppstod i insticksmodulen {0}
483 483 -----
484 484 Ett fel inträffade: {0}
485 485 Ett oväntat undantag inträffade som kan ha kommit från plugin:en ''{0}''.
486 486 Ett oväntat fel inträffade.<br> Detta beror alltid på programkodsfel. Om du använder<br> den senaste versionen av JOSM, överväg att vara snäll och skicka in en buggrapport.
487 487 -----
488 488 Vinkel
489 489 Vinkel mellan två valda noder
490 490 -----
491 491 -----
492 492 -----
493 493 -----
494 494 -----
495 495 Verkställ ändringar
496 496 Tillämpa snabbval
497 497 -----
498 498 -----
499 499 -----
500 500 Använd antialiasing för att ge kartan ett jämnare utseende.
501 501 -----
502 502 -----
503 503 -----
504 504 Verkställ valda ändringar
505 505 Sätt taggarna som finns på innehållet i inklistringsbuffern på alla valda föremål.
506 506 -----
507 507 -----
508 508 -----
509 509 -----
510 510 -----
511 511 Tillämpa?
512 512 -----
513 513 -----
514 514 Utgrävningsplats
515 515 Bågskytte
516 516 Är du verkligen säker på att du vill fortsätta?
517 517 Är du säker?
518 518 Område
519 519 Sträcka av typen yta är inte sluten
520 520 Områden runt platser
521 521 Konstcenter
522 522 Konst
523 523 -----
524 524 Samla nya polygoner
525 525 -----
526 526 -----
527 527 -----
528 528 -----
529 529 -----
530 530 -----
531 531 -----
532 532 Friidrott
533 533 Varning: Använd endast riktiga tangenter!
534 534 Sevärdhet
535 535 -----
536 536 Ljud
537 537 -----
538 538 Ljudinställningar
539 539 Ljudmarkörer från {0}
540 540 Ljud synkroniserat vid punkt {0}.
541 541 Ljud: {0}
542 542 -----
543 543 -----
544 544 Australisk fotboll
545 545 -----
546 546 -----
547 547 -----
548 548 -----
549 549 -----
550 550 -----
551 551 Autentisering Misslyckad
552 552 -----
553 553 Upphovsman
554 554 -----
555 555 -----
556 556 -----
557 557 -----
558 558 -----
559 559 -----
560 560 -----
561 561 Upphovsmän
562 562 -----
563 563 -----
564 564 -----
565 565 -----
566 566 -----
567 567 -----
568 568 Automatkälla
569 569 -----
570 570 Autocentrera
571 571 Auto-gissa
572 572 -----
573 573 Spara LiveData automatiskt
574 574 -----
575 575 Uttagsautomat
576 576 -----
577 577 Automatisk hämtning
578 578 Automatisk taggrättning
579 579 Skapa automatiskt ljudmarkörer från spårpunkter (snarare än explicita sträckpunkter) med namn och beskrivningar.
580 580 -----
581 581 Skapa vid öppning av ett GPX-lager automatiskt ett markörlager från tillgängliga sträckpunkter.
582 582 -----
583 583 Tillgänglig
584 584 -----
585 585 -----
586 586 -----
587 587 -----
588 588 -----
589 589 -----
590 590 -----
591 591 B Efter avstånd
592 592 B Efter tid
593 593 -----
594 594 -----
595 595 Tillbaka
596 596 -----
597 597 -----
598 598 -----
599 599 Felaktig Begäran
600 600 -----
601 601 Bageri
602 602 -----
603 603 -----
604 604 -----
605 605 Hinder
606 606 -----
607 607 Grundläggande
608 608 Hamnbassäng
609 609 Basket
610 610 Batterier
611 611 Krigsskådeplats
612 612 Bukt
613 613 Strand
614 614 -----
615 615 Fyrbåk
616 616 Bänk
617 617 -----
618 618 Drycker
619 619 -----
620 620 Cykel
621 621 -----
622 622 -----
623 623 -----
624 624 Cykelhandlare
625 625 -----
626 626 -----
627 627 -----
628 628 -----
629 629 Tomt lager
630 630 -----
631 631 -----
632 632 -----
633 633 Varv
634 634 Trafikkon
635 635 Bokhandel
636 636 Namn på bokmärke:
637 637 Bokmärken
638 638 Gränskontroll
639 639 Botaniskt namn
640 640 -----
641 641 -----
642 642 -----
643 643 Gränser
644 644 -----
645 645 Gränssten
646 646 -----
647 647 -----
648 648 Gränsvärden
649 649 -----
650 650 -----
651 651 -----
652 652 -----
653 653 Bro
654 654 -----
655 655 -----
656 656 -----
657 657 -----
658 658 -----
659 659 -----
660 660 Buggrapporter
661 661 -----
662 662 Byggnad
663 663 -----
664 664 -----
665 665 -----
666 666 -----
667 667 Byggnader
668 668 -----
669 669 -----
670 670 -----
671 671 -----
672 672 Fösgrind
673 673 Spårbussväg
674 674 Bussplattform
675 675 Bussterminal
676 676 Busshållplats
677 677 Bussfålla
678 678 Slakteri
679 679 C Efter avstånd
680 680 C Efter tid
681 681 -----
682 682 -----
683 683 -----
684 684 Linbana
685 685 -----
686 686 Cacheformatsfel
687 687 -----
688 688 -----
689 689 -----
690 690 -----
691 691 CadastreGrabber: Ogiltig URL.
692 692 Kafé
693 693 -----
694 694 -----
695 695 -----
696 696 -----
697 697 Campingplats
698 698 Det går inte att rita utanför världen.
699 699 -----
700 700 -----
701 701 Kanal
702 702 Avbryt
703 703 -----
704 704 -----
705 705 -----
706 706 -----
707 707 -----
708 708 -----
709 709 -----
710 710 Avbryt åtgärden
711 711 -----
712 712 -----
713 713 -----
714 714 -----
715 715 Det går inte att lägga till en nod utanför världen.
716 716 Kan Ej lägga till en väg med endast {0} noder.
717 717 Kan inte lägga till nod {0} till den ofullständiga sträckan {1}.
718 718 -----
719 719 -----
720 720 Kan inte till ett ändringsuppsättnings-ID > 0 till en ny primitiv. Ändringuppsättnings-ID:ts värde är {0}
721 721 -----
722 722 -----
723 723 -----
724 724 -----
725 725 -----
726 726 -----
727 727 Kan inte hämta biblioteket rxtxSerial. Om du behöver assistans med att installera detta, så läs globalsats hemsida på http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
728 728 -----
729 729 Kan inte slå ihop noder, då detta skulle radera sträcka ''{0}'' som fortfarande används.
730 730 -----
731 731 Kan inte flytta objekt utanför världen.
732 732 -----
733 733 -----
734 734 -----
735 735 -----
736 736 -----
737 737 -----
738 738 -----
739 739 Kan inte ångra kommando "{0}" eftersom lager "{1}" inte längre är närvarande
740 740 Kanotpaddling
741 741 Burkar
742 742 Kapacitet
743 743 -----
744 744 Fånga GPS-spår
745 745 Bil
746 746 Bilhandlare
747 747 Husvagnscamping
748 748 -----
749 749 Pengar
750 750 Slott
751 751 Färist
752 752 Grottöppning
753 753 Begravningsplats
754 754 Centrera en gång
755 755 Centrera LiveGPS-lagret runt nuvarande position.
756 756 Centrera visning
757 757 Stollift
758 758 Fäbod
759 759 -----
760 760 Ändra egenskaper
761 761 -----
762 762 Ändra riktning?
763 763 Byt plats
764 764 Ändra nod {0}
765 765 -----
766 766 Ändra relation
767 767 Ändra relationsmedlemsroll för {0} {1}
768 768 Ändra relation {0}
769 769 Ändra upplösning
770 770 Ändra mappen för alla användarinställningar
771 771 -----
772 772 -----
773 773 -----
774 774 Ändra värden?
775 775 Ändra sträcka {0}
776 776 -----
777 777 -----
778 778 -----
779 779 -----
780 780 Dialog för att hantera ändringsuppsättningar
781 781 Hanterare för ändringsuppsättning
782 782 -----
783 783 -----
784 784 ID för ändringsuppsättning förväntades
785 785 -----
786 786 -----
787 787 -----
788 788 Ändringsuppsättning {0}
789 789 Ändringsuppsättningar
790 790 Ändra kortkommandon manuellt.
791 791 -----
792 792 -----
793 793 Laddstation
794 794 -----
795 795 -----
796 796 -----
797 797 Leta efter FIXME-taggar.
798 798 Kontrollera på servern
799 799 Kontrollera egenskapsnycklar
800 800 Kontrollera egenskapsvärden
801 801 Söker efter raderade föräldrar i det lokaka datasetet
802 802 Kontrollerar föräldrar för raderade objekt
803 803 -----
804 804 Letar efter sträckor med identiska noder i följd.
805 805 -----
806 806 Hygien
807 807 -----
808 808 -----
809 809 -----
810 810 -----
811 811 -----
812 812 Välj
813 813 -----
814 814 Välj en färg
815 815 Välj en färg för {0}
816 816 Välj en fördefinierad licens
817 817 -----
818 818 -----
819 819 Välj en av...
820 820 -----
821 821 Välj OSM-objekttyp
822 822 -----
823 823 -----
824 824 Kyrka
825 825 Biograf
826 826 -----
827 827 Stad
828 828 Stadsgräns
829 829 Stadsmur
830 830 Stadsnamn
831 831 -----
832 832 Civilrättslig
833 833 -----
834 834 Rensa
835 835 Rensa ångringsbuffern
836 836 Rensa rutten
837 837 Rensa textrutan
838 838 Rensa listan över nyligen öppnade filer
839 839 -----
840 840 -----
841 841 Klicka på <strong>{0}</strong> för att ignorera.</html>
842 842 -----
843 843 -----
844 844 -----
845 845 -----
846 846 -----
847 847 -----
848 848 -----
849 849 Klicka för att avbryta och fortsätta redigera
850 850 Klicka för att avbryta uppstart av externa webbläsare
851 851 Klicka för att avbryta nodsammanslagning
852 852 -----
853 853 -----
854 854 -----
855 855 -----
856 856 Klicka för att avbryta den pågående åtgärden
857 857 Klicka för att kontrollera om objekt i ditt lokala dataset har raderats från servern
858 858 Klicka för att stänga dialogen
859 859 -----
860 860 -----
861 861 Klicka för att stänga dialogen och avbryta hämtning
862 862 -----
863 863 Klicka för att fortsätta och öppna {0} webbläsare
864 864 -----
865 865 -----
866 866 -----
867 867 Klicka för att ta bort. Skift: ta bort delsträcka. Alt: lämna kvar oanvända noder vid borttagning av sträcka. Ctrl: ta bort objekt som refererar hit
868 868 -----
869 869 Klicka för att hämta alla föräldrasträckor för nod {0}
870 870 -----
871 871 -----
872 872 Klicka för att minimera/maximera panelens innehåll
873 873 -----
874 874 -----
875 875 -----
876 876 -----
877 877 -----
878 878 -----
879 879 -----
880 880 -----
881 881 -----
882 882 -----
883 883 -----
884 884 -----
885 885 -----
886 886 -----
887 887 Stup
888 888 Klättring
889 889 -----
890 890 Stäng
891 891 Stäng ändå
892 892 -----
893 893 -----
894 894 -----
895 895 Stäng dialogen och avbryt hämtning
896 896 Stänga påbörjade ändringsuppsättningar
897 897 -----
898 898 -----
899 899 -----
900 900 -----
901 901 -----
902 902 -----
903 903 Stäng dialogrutan och skapa en ny nod
904 904 -----
905 905 Stäng dialogrutan men skapa ingen nod
906 906 -----
907 907 Stäng valda ändringsuppsättningar
908 908 -----
909 909 -----
910 910 Stäng denna panel. Du kan öppna den igen med hjälp av knapparna i den vänstra verktygraden.
911 911 -----
912 912 -----
913 913 -----
914 914 -----
915 915 -----
916 916 -----
917 917 Stänger påbörjade ändringsuppsättningar
918 918 Stänger valda öppna ändringsuppsättningar
919 919 -----
920 920 -----
921 921 Stänger ändringssamling...
922 922 Kläder
923 923 -----
924 924 Kustlinje
925 925 Kustlinjer.
926 926 -----
927 927 Mynt
928 928 Högskola
929 929 Färg
930 930 -----
931 931 -----
932 932 Färgschema
933 933 Färgscheman
934 934 -----
935 935 Färger
936 936 -----
937 937 Färglägg punkter och spåravsnitt baserat på hastighet.
938 938 De färger som används av olika objekt i JOSM.
939 939 -----
940 940 -----
941 941 Slå ihop sträckor
942 942 Förena flera sträckor till en enda.
943 943 Slå ihop {0} sträckor
944 944 Kombinerad gång- och cykelbana
945 945 -----
946 946 Kommandolista
947 947 -----
948 948 -----
949 949 -----
950 950 -----
951 951 -----
952 952 Affärsområde
953 953 Allmänning
954 954 -----
955 955 -----
956 956 -----
957 957 Kommunikation med OSM-servern misslyckades
958 958 -----
959 959 -----
960 960 -----
961 961 -----
962 962 Dator
963 963 Konfektyraffär
964 964 Anpassa
965 965 Anpassa enheten
966 966 Konfigurera hämtställen för insticksmoduler
967 967 -----
968 968 Ställ in tillgängliga insticksmoduler.
969 969 Konfigurera ruttberäkning
970 970 -----
971 971 -----
972 972 -----
973 973 Konfigurera listan över platser där insticksmoduler kan hämtas
974 974 -----
975 975 -----
976 976 -----
977 977 -----
978 978 -----
979 979 -----
980 980 Bekräfta rensning
981 981 Bekräfta fjärrstyrd handling
982 982 -----
983 983 -----
984 984 Konflikt
985 985 Konfliktlösning
986 986 -----
987 987 -----
988 988 Konflikter
989 989 -----
990 990 -----
991 991 -----
992 992 Konflikter uppstod vid sammanfogning av sträckor - den sammanfogade sträckan är ''{0}''
993 993 -----
994 994 -----
995 995 Knyt en existerande nod till en sträcka
996 996 Anslut till en gpsd-server och visa nuvarande position i ett LiveGPS-lager.
997 997 Ansluten
998 998 Slutnod på sträcka nära annan sträcka
999 999 Ansluter
1000 1000 Ansluter...
1001 1001 Anslutningsfel.
1002 1002 Anslutning misslyckades
1003 1003 Anslutningsinställningar
1004 1004 Anslutningsinställningar för OSM-servern
1005 1005 Anslutning misslyckades.
1006 1006 -----
1007 1007 Under byggnad
1008 1008 Byggnadsplats
1009 1009 -----
1010 1010 -----
1011 1011 -----
1012 1012 -----
1013 1013 Ansluter till OSM-servern...
1014 1014 Tar kontakt med servern...
1015 1015 Kontaktar WMS-servern...
1016 1016 -----
1017 1017 -----
1018 1018 Kontinent
1019 1019 Fortsätt
1020 1020 -----
1021 1021 -----
1022 1022 -----
1023 1023 Fortsätt sträcka från senaste nod.
1024 1024 Fortsätt, försök i alla fall
1025 1025 Centrera kontinuerligt LiveGPS-lagret runt nuvarande position.
1026 1026 -----
1027 1027 Bidrag
1028 1028 Närköp
1029 1029 -----
1030 1030 Omvandla till gpx-lager
1031 1031 Konvertera till GPX-lager med anonymiserad tid
1032 1032 Omvandla till datalager
1033 1033 Konvertera till multipolygon
1034 1034 Konvertera till multipolygon
1035 1035 -----
1036 1036 Omvandla sträcka till enskilda husnummer.
1037 1037 Omvandlad från:{0}
1038 1038 -----
1039 1039 -----
1040 1040 Koordinater importerade:
1041 1041 -----
1042 1042 -----
1043 1043 Kopiera
1044 1044 -----
1045 1045 -----
1046 1046 -----
1047 1047 -----
1048 1048 -----
1049 1049 -----
1050 1050 Kopia av {0}
1051 1051 Kopiera valda objekt till inklistringsbuffern.
1052 1052 -----
1053 1053 -----
1054 1054 -----
1055 1055 -----
1056 1056 -----
1057 1057 Kopiera till urklipp och stäng
1058 1058 -----
1059 1059 Kopia {1} av {0}
1060 1060 -----
1061 1061 Copyrightår
1062 1062 -----
1063 1063 -----
1064 1064 Korrelera
1065 1065 Sätt bilder i relation till GPX-spår
1066 1066 Korrelerar med GPX
1067 1067 Kunde inte komma åt datafil(er):\n{0}
1068 1068 Kunde inte skaffa en bild
1069 1069 -----
1070 1070 Kunde inte slå ihop sträckorna (Det gick inte att göra en enda sekvens av noder av dem)
1071 1071 Kunde inte ansluta till osm-servern. Kontrollera din internetanslutning.
1072 1072 -----
1073 1073 -----
1074 1074 Kunde inte hitta elementtyp
1075 1075 -----
1076 1076 Kunde inte hitta varningsnivå
1077 1077 -----
1078 1078 -----
1079 1079 Kunde inte hämta insticksmodulen {0}. Skall den tas bort från inställningarna?
1080 1080 Kunde inte hämta inställningar från server.
1081 1081 Kunde inte tolka latitude, longitude eller zoomnivå. Kontrollera värdena.
1082 1082 -----
1083 1083 -----
1084 1084 -----
1085 1085 -----
1086 1086 -----
1087 1087 Kunde inte öppna "{0}"
1088 1088 -----
1089 1089 -----
1090 1090 Kunde inte läsa lantmätardefinitionen: {0}
1091 1091 -----
1092 1092 -----
1093 1093 Kunde inte läsa källan till snabbval för taggning: {0}
1094 1094 -----
1095 1095 Kunde inte döpa om filen ''{0}''
1096 1096 -----
1097 1097 -----
1098 1098 -----
1099 1099 Kunde inte skicka in inställningar. Orsak: {0}
1100 1100 -----
1101 1101 Kunde inte skapa en ny felrapport. Resultat: {0}
1102 1102 Kunde inte para ihop angiven länk eller id med vald tjänsteleverantör. Försök igen.
1103 1103 -----
1104 1104 Land
1105 1105 Landskod
1106 1106 -----
1107 1107 -----
1108 1108 Län
1109 1109 -----
1110 1110 Domstol
1111 1111 -----
1112 1112 Täckt resevoar
1113 1113 Kran
1114 1114 -----
1115 1115 -----
1116 1116 Skapa cirkel
1117 1117 -----
1118 1118 -----
1119 1119 -----
1120 1120 -----
1121 1121 -----
1122 1122 -----
1123 1123 Skapa en cirkel av tre valda noder.
1124 1124 -----
1125 1125 -----
1126 1126 Skapa ett rutnät av sträckor
1127 1127 Skapa rutnät av sträckor.
1128 1128 Skapa nytt kartlager.
1129 1129 Skapa en ny relation
1130 1130 -----
1131 1131 -----
1132 1132 -----
1133 1133 -----
1134 1134 -----
1135 1135 -----
1136 1136 Skapa ytor
1137 1137 -----
1138 1138 Skapa bokmärke
1139 1139 Skapa gräns
1140 1140 -----
1141 1141 Skapa byggnader
1142 1142 Skapa ett nätverk av sträckor
1143 1143 Skapa ett problemfall
1144 1144 -----
1145 1145 Skapa multipolygon
1146 1146 Skapa multipolygon
1147 1147 -----
1148 1148 Skapa ny nod
1149 1149 -----
1150 1150 -----
1151 1151 -----
1152 1152 -----
1153 1153 -----
1154 1154 -----
1155 1155 -----
1156 1156 -----
1157 1157 -----
1158 1158 -----
1159 1159 -----
1160 1160 -----
1161 1161 -----
1162 1162 -----
1163 1163 Skapar enskilda byggnader från en lång byggnad.
1164 1164 -----
1165 1165 -----
1166 1166 Skapar huvudgränssnittet
1167 1167 -----
1168 1168 Kreditkort
1169 1169 -----
1170 1170 Cricketnät
1171 1171 Kriterier
1172 1172 Krocket
1173 1173 Korsa cyklande
1174 1174 Korsa ridande
1175 1175 Järnvägsövergång
1176 1176 -----
1177 1177 Korsande byggnader
1178 1178 Typ av övergångsställe
1179 1179 Brittiskt namn på övergångsställe
1180 1180 Korsande sträckor
1181 1181 Korsande sträckor.
1182 1182 Kök
1183 1183 -----
1184 1184 Aktuellt urval
1185 1185 -----
1186 1186 -----
1187 1187 -----
1188 1188 Nuvarande värde är förval.
1189 1189 -----
1190 1190 För närvarande är inte något område att hämta valt. Välj först ett sådant område.
1191 1191 -----
1192 1192 Egen WMS-länk
1193 1193 Anpassa färger
1194 1194 Anpassa linjeritning
1195 1195 Bestäm vad som skall finnas på verktygsraden.
1196 1196 Skärning
1197 1197 -----
1198 1198 Cykliskt beroende mellan relationer:
1199 1199 Cykling
1200 1200 Cykliska beroenden
1201 1201 -----
1202 1202 -----
1203 1203 -----
1204 1204 -----
1205 1205 Damm
1206 1206 Datalager {0}
1207 1207 Format för dataloggning
1208 1208 -----
1209 1209 Text som anger datakälla. Förval är Landsat
1210 1210 Datakällor
1211 1211 Datavalidator
1212 1212 Data med fel. Skicka in ändå?
1213 1213 Databasen är nere för underhåll
1214 1214 -----
1215 1215 Datum
1216 1216 -----
1217 1217 -----
1218 1218 Kontokort
1219 1219 -----
1220 1220 -----
1221 1221 Decimalgrader
1222 1222 -----
1223 1223 Minska zoomläge
1224 1224 -----
1225 1225 Större gångstig/ridstig
1226 1226 Cykelbana
1227 1227 Gångbana
1228 1228 Standard
1229 1229 Förval (automatiskt satt)
1230 1230 Förvalt värde är för närvarande okänt (inställningen har inte använts än).
1231 1231 Nuvarande värde är ''{0}''.
1232 1232 -----
1233 1233 -----
1234 1234 -----
1235 1235 Ta bort
1236 1236 -----
1237 1237 -----
1238 1238 -----
1239 1239 -----
1240 1240 Borttagningsläge
1241 1241 Ta bort egenskaper
1242 1242 Ta bort sträckor som inte är del av en inre multipolygon
1243 1243 Bekräfta borttagning
1244 1244 Ta bort dubblettsträcka
1245 1245 -----
1246 1246 Ta bort från relation
1247 1247 -----
1248 1248 -----
1249 1249 Radera inkompletta medlemmar?
1250 1250 -----
1251 1251 Ta bort nod {0}
1252 1252 Ta bort noder eller sträckor
1253 1253 Radera noder utanför dataområdena?
1254 1254 Radera noder utanför de hämtade dataområdena
1255 1255 -----
1256 1256 Ta bort relation {0}
1257 1257 Ta bort relationer
1258 1258 Ta bort valda objekt.
1259 1259 -----
1260 1260 -----
1261 1261 Ta bort den valda nyckeln från alla objekt.
1262 1262 -----
1263 1263 Ta bort den valda relationen
1264 1264 Ta bort valt schema från listan.
1265 1265 Ta bort vald källa från listan.
1266 1266 -----
1267 1267 -----
1268 1268 -----
1269 1269 -----
1270 1270 Ta bort onödiga noder från en sträcka.
1271 1271 Ta bort onödiga noder från en yta
1272 1272 Ta bort sträcka {0}
1273 1273 -----
1274 1274 Tog bort ''{0}''
1275 1275 -----
1276 1276 -----
1277 1277 -----
1278 1278 Borttagen nod {0} ingår i sträcka {1}
1279 1279 Borttagna eller flyttade objekt
1280 1280 -----
1281 1281 Borttagen sträcka {0} innehåller noder
1282 1282 -----
1283 1283 Samfund
1284 1284 Tandläkare
1285 1285 -----
1286 1286 -----
1287 1287 -----
1288 1288 Beskriv problem noggrannt
1289 1289 Beskrivning
1290 1290 Beskrivning: {0}
1291 1291 -----
1292 1292 -----
1293 1293 -----
1294 1294 -----
1295 1295 -----
1296 1296 -----
1297 1297 -----
1298 1298 Hittade inte något objekt med id {0} i det nuvarande datasettet
1299 1299 -----
1300 1300 -----
1301 1301 -----
1302 1302 Svårighetsgrad
1303 1303 -----
1304 1304 -----
1305 1305 Riktning
1306 1306 Riktningsindex '{0}' kunde inte hittas
1307 1307 Riktning att söka efter land i
1308 1308 I vilken riktning som land skall eftersökas. Förval öster.
1309 1309 Avaktivera
1310 1310 Avaktivera dataloggning om avståndet blir kortare än
1311 1311 Avaktivera dataloggning om hastigheten blir långsammare än
1312 1312 -----
1313 1313 Avaktivera insticksmodul
1314 1314 Förkasta
1315 1315 -----
1316 1316 Kassera och avsluta
1317 1317 Receptutlämnande
1318 1318 -----
1319 1319 -----
1320 1320 Visningsinställningar
1321 1321 -----
1322 1322 Visa en rörlig ikon som representerar den punkt på det synkroniserade spåret där det ljud som spelas upp samtidigt spelades in.
1323 1323 -----
1324 1324 -----
1325 1325 Visa koordinater som
1326 1326 -----
1327 1327 -----
1328 1328 Visa historik om sträckor, noder eller relationer i OSM
1329 1329 Visa live-ljudspår.
1330 1330 Visa bilder utan geotaggning
1331 1331 Visa objektinformation om noder, sträckor eller relationer i OSM.
1332 1332 Visa ljudmenyn
1333 1333 Visa skärmen om programmet
1334 1334 Visa ändringsuppsättningens grundegenskaper
1335 1335 Visa historik för alla valda poster.
1336 1336 -----
1337 1337 Visa de objekt som skapas, uppdateras eller tas bort av ändringsuppsättningen
1338 1338 Visa ändringsuppsättningens taggar
1339 1339 -----
1340 1340 Visar problemfall från OpenStreetBugs
1341 1341 -----
1342 1342 Distribuera noder
1343 1343 Distribuera de valda noderna på jämna avstånd längs en linje.
1344 1344 -----
1345 1345 Järnväg utan trafik
1346 1346 Dike
1347 1347 Verkställ inte ändringar
1348 1348 -----
1349 1349 Rita inte pilar om de inte befinner sig på åtminstone detta avstånd från senast ritade pil.
1350 1350 Rita inte linjer mellan punkter i detta lager.
1351 1351 Kräv inte att man byter läge (arbetsflöde som i Potlatch)
1352 1352 Visa Ej igen (Kom ihåg mitt val)
1353 1353 -----
1354 1354 -----
1355 1355 Gör ingenting
1356 1356 -----
1357 1357 Vill du tillåta detta?
1358 1358 -----
1359 1359 -----
1360 1360 Vill du radera dem ändå?
1361 1361 Vill du spara i alla fall?
1362 1362 Gör-det-själv-affär
1363 1363 Docka
1364 1364 Läkare
1365 1365 -----
1366 1366 Hundkapplöpning
1367 1367 -----
1368 1368 -----
1369 1369 -----
1370 1370 Dubbel konflikt
1371 1371 -----
1372 1372 Hämta
1373 1373 Hämta alla barn
1374 1374 Hämta längs
1375 1375 Hämta data
1376 1376 -----
1377 1377 Hämta hem GPX-spår från openstreetmap.org
1378 1378 Hämta bild från den franska Cadastre-WMS:en
1379 1379 Hämta plats
1380 1380 Hämta medlemmar
1381 1381 Hämta OSM
1382 1382 Hämta OSM-data längs de valda sträckorna.
1383 1383 Hämta hem OSM-objekt efter ID.
1384 1384 Hämta hem objekt
1385 1385 Hämta hem objekt.
1386 1386 Hämta insticksmodul
1387 1387 Hämta hem upprätade bilder från olika tjänsteleverantörer
1388 1388 Hämta valda barn
1389 1389 Hämta spår
1390 1390 Hämta spår...
1391 1391 Hämta URL
1392 1392 Hämta alla barnrelationer (rekursivt)
1393 1393 Hämta alla ofullständiga medlemmar
1394 1394 Hämta hem alla medlemmar av de valda relationerna
1395 1395 Hämta längs...
1396 1396 Hämtningsområdets storlek är ok, kommer troligen accepteras av servern.
1397 1397 Hämtningsområdet är alltför stort; kommer troligen avvisas av servern.
1398 1398 Hämta som ett nytt lager
1399 1399 Hämta hem innehållet i ändringsuppsättningar
1400 1400 Hämta ändringsuppsättningar
1401 1401 -----
1402 1402 Hämta innehåll
1403 1403 Hämta data
1404 1404 Hämta var och en som rå gps. Kan vara x1,y1,x2,y2 en URL som innehåller lat=y&lon=x&zoom=z eller ett filnamn
1405 1405 Hämta var och en. Kan vara x1,y1,x2,y2 en URL som innehåller lat=y&lon=x&zoom=z eller ett filnamn
1406 1406 Hämta allting inom:
1407 1407 Hämta från OSM längs med detta spår
1408 1408 Hämta från OSM...
1409 1409 Hämta ofullständiga medlemmar
1410 1410 Hämta hem ofullständiga medlemmar av valda relationer
1411 1411 Hämta hem information om valda ändringsuppsättningar från OSM-servern
1412 1412 Hämta lista
1413 1413 Hämta kartdata från OSM-servern.
1414 1414 Hämta kartdata vid slutet av vald sträcka
1415 1415 Hämta medlemmar
1416 1416 Hämta hem mina ändringsuppsättningar från OSM-servern (max 100 ändringsuppsättningar)
1417 1417 Hämta endast mina ändringsuppsättningar
1418 1418 Hämta hem i närheten av:
1419 1419 Hämta nu
1420 1420 Hämta hem objekt
1421 1421 Hämta hem objekt...
1422 1422 Hämta överordnade sträckor/relationer...
1423 1423 Hämtar lista över insticksmoduler...
1424 1424 Hämta hem insticksmoduler
1425 1425 Hämta hem de OSM-objekt som refereras till
1426 1426 Hämta objekt som refererar hit
1427 1427 Hämta relationer som refererar hit
1428 1428 Hämta relationsmedlemmar
1429 1429 Hämtar relationer
1430 1430 Hämta valda ofullständiga medlemmar
1431 1431 Hämta valda relationer
1432 1432 -----
1433 1433 Hämta överhoppade
1434 1434 Hämta hem området inom gränsvärdena
1435 1435 Hämta området innanför gränsvärden som rå gps
1436 1436 Hämta hem ändringsuppsättningens innehåll
1437 1437 Hämta hem ändringsuppsättningens innehåll från OSM-servern
1438 1438 -----
1439 1439 Hämta hem innehållet i valda ämnesuppsättningar från servern.
1440 1440 Hämta hem listan över tillgängliga insticksmoduler
1441 1441 Hämta platsen som anges i url:en (med lat=x&lon=y&zoom=z)
1442 1442 Hämta området som anges i url:en (med lat=x&lon=y&zoom=z) som rå gps
1443 1443 Hämta de rutor som syns
1444 1444 Hämta hem dina GPX-spår från openstreetmap.org
1445 1445 Hämtar {0} av {1} ({2} kvar)
1446 1446 Hämtade GPX-data
1447 1447 Hämtare:
1448 1448 Hämtar GPS-data
1449 1449 Hämtar OSM-data...
1450 1450 -----
1451 1451 Hämtar "Dagens meddelande"
1452 1452 Hämtar ändringsuppsättning
1453 1453 Hämtar hem innehållet i ändringsuppsättningar
1454 1454 Hämtar ändringsuppsättning {0} ...
1455 1455 Hämtar ändringsuppsättningar ...
1456 1456 Hämtar innehållet i ändringsuppsättning {0} ...
1457 1457 Hämtar data
1458 1458 Hämtar från OSM-servern...
1459 1459 Hämtar historik...
1460 1460 Hämtar bildruta...
1461 1461 Hämtar hem öppna ändringsuppsättningar...
1462 1462 Hämtar lista över insticksmoduler från ''{0}''
1463 1463 Hämtar punkter {0} till {1}...
1464 1464 Hämtar relationer som refererar hit ...
1465 1465 Hämtar sträckor som refererar hit ...
1466 1466 Hämtar relation {0}
1467 1467 Hämtar {0}
1468 1468 Hämtar OSM-data längs en sträcka
1469 1469 Släplift
1470 1470 Dra en delsträcka för att skapa en rektangel. Ctrl+dra för att flytta en delsträcka längs dess normal.
1471 1471 Dra spelhuvudet
1472 1472 Dra spelhuvudet och släpp i närheten av spår för att spela upp ljud därifrån; SKIFT-släpp för att synkronisera ljud vid den punkten.
1473 1473 -----
1474 1474 -----
1475 1475 -----
1476 1476 -----
1477 1477 -----
1478 1478 -----
1479 1479 -----
1480 1480 -----
1481 1481 Avlopp
1482 1482 Rita
1483 1483 Rita riktningspilar
1484 1484 -----
1485 1485 Rita en rektangel runt data hämtad från WMS-servern.
1486 1486 Rita en rektangel av önskad storlek, och släpp sedan musknappen.
1487 1487 -----
1488 1488 Rita gränser för hämtade data
1489 1489 Rita gränser för hämtade data.
1490 1490 -----
1491 1491 Rita riktningspilar för linjer, som förbinder GPS-punkter
1492 1492 Rita riktningsanvisningar för delsträckor.
1493 1493 Rita inaktiva lager i avvikande färg
1494 1494 Rita stora GPS-punkter
1495 1495 Rita större punkter för GPS-punkter.
1496 1496 Rita linjer mellan punkter i detta lager.
1497 1497 Rita linjer mellan råa GPS-punkter
1498 1498 Rita linjer mellan råa gps-punkter.
1499 1499 Rita noder
1500 1500 -----
1501 1501 -----
1502 1502 Rita gummibandshjälplinjer
1503 1503 Rita ut segmentens ordningsnummer
1504 1504 Rita gränser för data hämtade från servern.
1505 1505 Rita riktningspilar med hjälp av tabelluppslagning istället för komplicerad matematik.
1506 1506 Rita de inaktiva datalagren i avvikande färg.
1507 1507 Rita ordningsnummer för alla delsträckor inom deras sträcka.
1508 1508 Rita virtuella noder i urvalsläge
1509 1509 Rita virtuella noder i urvalsläge för underlätta förändring av sträckor.
1510 1510 Dricksvatten
1511 1511 -----
1512 1512 Körskola
1513 1513 Glöm existerande sträckning
1514 1514 -----
1515 1515 Kemtvätt
1516 1516 Duplicera till {0} noder
1517 1517 Duplicera
1518 1518 Duplicera lager
1519 1519 Knappen '{0}' är knuten som snabbtangent till mer än en funktion - knappen kommer att ignoreras!
1520 1520 Duplicerade noder i två ostängda vägar
1521 1521 Duplicera noder som används av flera olika sträckor.
1522 1522 -----
1523 1523 Duplicera det valda genom att kopiera och omedelbart klistra in.
1524 1524 -----
1525 1525 Dubbletter av noder
1526 1526 Dubbletter av noder på sträckor
1527 1527 Dubbletter av noder på sträckor
1528 1528 Dubblettsträckor
1529 1529 E-mail
1530 1530 -----
1531 1531 -----
1532 1532 -----
1533 1533 -----
1534 1534 Varje nod måste sammanfoga exakt två vägsegment
1535 1535 -----
1536 1536 -----
1537 1537 E-koordinat
1538 1538 Enkel hämtning längs med en lång kedja av sammanbundna sträckor
1539 1539 Redigera
1540 1540 -----
1541 1541 Redigera adressinformation
1542 1542 Redigera adressinterpolation
1543 1543 -----
1544 1544 Redigera administrativa gränser
1545 1545 -----
1546 1546 Redigera alkoholbutik
1547 1547 Redigera användning av mark för koloniområden
1548 1548 Redigera alphydda
1549 1549 -----
1550 1550 Redigera utgrävningsplats
1551 1551 Redigera bågskytte
1552 1552 Redigera konstcenter
1553 1553 Redigera konstverk
1554 1554 Redigera friidrott
1555 1555 Redigera sevärdhet
1556 1556 Redigera australisk fotboll
1557 1557 Redigera uttagsautomat
1558 1558 -----
1559 1559 Redigera bageri
1560 1560 Redigera bank
1561 1561 -----
1562 1562 Redigera baseball
1563 1563 Redigera användning av mark för hamnbassäng
1564 1564 Redigera basket
1565 1565 Redigera krigsskådeplats
1566 1566 Redigera bukt
1567 1567 Redigera strand
1568 1568 -----
1569 1569 Redigera fyrbåk
1570 1570 -----
1571 1571 Redigera en cykelparkering
1572 1572 Redigera en cykeluthyrning
1573 1573 Redigera cykelaffär
1574 1574 Redigera Biergarten
1575 1575 Redigera ett varv
1576 1576 Redigera en trafikkon
1577 1577 Redigera bokhandel
1578 1578 Redigera en gränskontroll
1579 1579 Redigera boule
1580 1580 -----
1581 1581 Redigera gränssten
1582 1582 -----
1583 1583 -----
1584 1584 Redigera en bro
1585 1585 Redigera en gång-/ridstig
1586 1586 Redigera stadsförnyelse
1587 1587 Redigera en fösgrind
1588 1588 Redigera en spårbussväg
1589 1589 Redigera en bussplattform
1590 1590 Redigera en bussterminal
1591 1591 Redigera en busshållplats
1592 1592 Redigera slakteri
1593 1593 Redigera linbana
1594 1594 -----
1595 1595 Redigera kafé
1596 1596 Redigera en campingplats
1597 1597 -----
1598 1598 Redigera en kanal
1599 1599 Redigera kanotpaddling
1600 1600 Redigera biluthyrning
1601 1601 Redigera en bilverkstad
1602 1602 Redigera bilpool
1603 1603 Redigera bilförsäljare
1604 1604 Redigera en biltvätt
1605 1605 Redigera en husvagnscamping
1606 1606 Redigera slott
1607 1607 Redigera en färist
1608 1608 Redigera en grottöppning
1609 1609 Redigera användning av mark för begravningsplats
1610 1610 Redigera en stollift
1611 1611 Redigera fäbod
1612 1612 Redigera laddstation
1613 1613 Redigera hygienbutik
1614 1614 -----
1615 1615 Redigera biograf
1616 1616 Redigera stad
1617 1617 Redigera en stadsgränsskylt
1618 1618 Redigera en civilrättslig gräns
1619 1619 Redigera stup
1620 1620 Redigera klättring
1621 1621 -----
1622 1622 -----
1623 1623 Redigera kustlinje
1624 1624 Redigera högskola
1625 1625 Redigera användning av mark för affärsområde
1626 1626 Redigera allmänning
1627 1627 Redigera datoraffär
1628 1628 Redigera konfektyraffär
1629 1629 Redigera markanvändning som byggnadsplats
1630 1630 -----
1631 1631 Redigera en kontinent
1632 1632 Redigera närköp
1633 1633 -----
1634 1634 Redigera land
1635 1635 Redigera län
1636 1636 Redigera domstol
1637 1637 Redigera täckt resevoar
1638 1638 Redigera kran
1639 1639 Redigera cricket
1640 1640 Redigera cricketnät
1641 1641 Redigera krocket
1642 1642 -----
1643 1643 -----
1644 1644 Redigera en cykelbana
1645 1645 Redigera cykling
1646 1646 Redigera en damm
1647 1647 -----
1648 1648 Redigera tandläkare
1649 1649 -----
1650 1650 Redigera en nedlagd järnväg
1651 1651 Redigera dike
1652 1652 Redigera gör-det-själv-affär
1653 1653 Redigera en docka
1654 1654 Redigera läkare
1655 1655 -----
1656 1656 Redigera hundkapplöpning
1657 1657 Redigera en släplift
1658 1658 Redigera en avloppsränna
1659 1659 Redigera dricksvattensfacilitet
1660 1660 Redigera Körskola
1661 1661 Redigera kemtvätt
1662 1662 Redigera elektronikaffär
1663 1663 Redigera ambassad
1664 1664 -----
1665 1665 Redigera en ingång
1666 1666 Redigera ridsport
1667 1667 Redigera erotikaffär
1668 1668 -----
1669 1669 Redigera användning av mark för jordbruk
1670 1670 Redigera markanvändning som gårdsplan
1671 1671 Redigera en snabbmatsrestaurang
1672 1672 Redigera en höglandshed
1673 1673 Redigera en färjelinje
1674 1674 Redigera en färjeterminal
1675 1675 -----
1676 1676 Redigera brandstation
1677 1677 Redigera fiske
1678 1678 Redigera en trappa
1679 1679 Redigera florist
1680 1680 -----
1681 1681 Redigera en gångbana
1682 1682 Redigera ett vadställe
1683 1683 Redigera användning av mark för skogsbruk
1684 1684 Redigera en fontän
1685 1685 Redigera rambutik
1686 1686 Redigera bränsle
1687 1687 Redigera möbelaffär
1688 1688 -----
1689 1689 -----
1690 1690 Redigera trädgård
1691 1691 Redigera trädgårdscenter
1692 1692 Redigera gasklocka
1693 1693 Redigera en grind
1694 1694 Redigera en glaciär
1695 1695 Redigera golf
1696 1696 Redigera golfbana
1697 1697 -----
1698 1698 Redigera markanvändning som gräsyta
1699 1699 Redigera kyrkogård
1700 1700 Redigera exploateringsområde
1701 1701 -----
1702 1702 -----
1703 1703 -----
1704 1704 Redigera pensionat
1705 1705 Redigera gymnastik
1706 1706 Redigera hårfrisör
1707 1707 Redigera hållplats
1708 1708 Redigera småort
1709 1709 Redigera en taggtrådsgrind
1710 1710 Redigera järnaffär
1711 1711 -----
1712 1712 Redigera hed
1713 1713 -----
1714 1714 Redigera hifi-affär
1715 1715 Redigera en väg under byggnad
1716 1716 Redigera ishockey
1717 1717 Redigera hästkapplöpning
1718 1718 Redigera sjukhus
1719 1719 Redigera ett vandrarhem
1720 1720 Redigera ett hotell
1721 1721 Redigera ett jakttorn
1722 1722 Redigera användning av mark för industriområde
1723 1723 Redigera ö
1724 1724 Redigera holme
1725 1725 -----
1726 1726 Redigera guldsmed
1727 1727 Redigera en korsning
1728 1728 -----
1729 1729 Redigera barndaghem
1730 1730 Redigera kiosk
1731 1731 Redigera ett manshål
1732 1732 -----
1733 1733 Redigera land
1734 1734 Redigera användning av mark för deponi av avfall
1735 1735 Redigera tvätteri
1736 1736 Redigera bibliotek
1737 1737 Redigera en bom
1738 1738 -----
1739 1739 Fyrtorn
1740 1740 Redigera en gårdsgata
1741 1741 Redigera plats
1742 1742 -----
1743 1743 Redigera en småbåtshamn
1744 1744 -----
1745 1745 Redigera markanvändning som äng
1746 1746 -----
1747 1747 Redigera minnesmärke
1748 1748 Redigera användning av mark för militärt område
1749 1749 -----
1750 1750 Redigera minigolfbana
1751 1751 -----
1752 1752 -----
1753 1753 Redigera växlingskontor
1754 1754 Redigera en monorailbana
1755 1755 Redigera monument
1756 1756 Redigera ett motell
1757 1757 -----
1758 1758 -----
1759 1759 -----
1760 1760 Redigera en motorväg
1761 1761 Redigera en motorvägskorsning
1762 1762 Redigera en motorvägslänk
1763 1763 Redigera ett bergspass
1764 1764 Redigera lera
1765 1765 Redigera flersportsfacilitet
1766 1766 Redigera en multipolygon
1767 1767 Redigera museum
1768 1768 Redigera musikaffär
1769 1769 Redigera en smalspårig järnväg
1770 1770 Redigera nationsgränser
1771 1771 Redigera gräns för nationalpark
1772 1772 Redigera naturreservat
1773 1773 Redigera nattklubb
1774 1774 Redigera optiker
1775 1775 -----
1776 1776 Redigera affär för friluftsliv
1777 1777 -----
1778 1778 Redigera paleografisk plats
1779 1779 Redigera park
1780 1780 Redigera en parkeringsplats
1781 1781 Redigera parkeringskorridor
1782 1782 -----
1783 1783 Redigera en stig
1784 1784 Redigera topp
1785 1785 Redigera en gågata
1786 1786 Redigera pelota
1787 1787 Redigera apotek
1788 1788 Redigera picknickplats
1789 1789 Redigera pir
1790 1790 Redigera rörledning
1791 1791 Redigera plan
1792 1792 Redigera religiös helgedom
1793 1793 Redigera lekplats
1794 1794 Redigera polisstation
1795 1795 Redigera politiska gränser
1796 1796 Redigera postkontor
1797 1797 Redigera ett kraftverk
1798 1798 Redigera en kraftledning
1799 1799 Redigera elstolpe
1800 1800 Redigera en kraftstation
1801 1801 Redigera en transformatorstation
1802 1802 Redigera en kraftledningsmast
1803 1803 Redigera en museijärnväg
1804 1804 Redigera en primärvägslänk
1805 1805 Redigera en primär väg
1806 1806 Redigera fängelse
1807 1807 Redigera pub
1808 1808 Redigera offentlig byggnad
1809 1809 -----
1810 1810 Redigera användning av mark för stenbrott
1811 1811 -----
1812 1812 Redigera bana
1813 1813 Redigera rackets
1814 1814 Redigera en järnväg
1815 1815 Redigera användning av mark för järnvägsmark
1816 1816 Redigera plattform
1817 1817 Redigera användning av mark för fritidsområde
1818 1818 Redigera en återvinningsstation
1819 1819 Redigera region
1820 1820 Redigera användning av mark för resevoar
1821 1821 Redigera användning av mark för bostadsområde
1822 1822 Redigera en gata i bostadsområde
1823 1823 Redigera rastplats
1824 1824 Redigera en restaurang
1825 1825 Redigera användning av mark för detaljhandel
1826 1826 Redigera en flod
1827 1827 Redigera en flodbank
1828 1828 Redigera vägbegränsningar
1829 1829 Redigera en väg av okänd typ
1830 1830 Redigera rutt
1831 1831 Redigera ruttmönster för kollektivtrafik
1832 1832 -----
1833 1833 -----
1834 1834 Redigera ruiner
1835 1835 Redigera rullbana
1836 1836 -----
1837 1837 Redigera en utfallsport
1838 1838 Redigera bastu
1839 1839 Redigera skola
1840 1840 Redigera bergssluttning (med lösa stenar)
1841 1841 Redigera buskage
1842 1842 -----
1843 1843 Redigera en sekundär väg
1844 1844 -----
1845 1845 Redigera en tillfartsväg
1846 1846 Redigera vindskydd
1847 1847 Redigera skoaffär
1848 1848 Redigera skytte
1849 1849 -----
1850 1850 Redigera kortkommandon
1851 1851 Redigera skateboard
1852 1852 Redigera skridskoåkning
1853 1853 Redigera skidåkning
1854 1854 Redigera en slip
1855 1855 Redigera fotboll
1856 1856 Redigera spikhinder
1857 1857 Redigera sporthall
1858 1858 Redigera sportaffär
1859 1859 Redigera en källa
1860 1860 Redigera stadion
1861 1861 Redigera delstat
1862 1862 Redigera pappershandel
1863 1863 Redigera en stätta
1864 1864 Redigera en bäck
1865 1865 -----
1866 1866 -----
1867 1867 Redigera förort
1868 1868 Redigera en tunnelbana
1869 1869 Redigera tunnelbaneingång
1870 1870 Redigera stormarknad
1871 1871 Redigera övervakningskamera
1872 1872 Redigera mätpunkt
1873 1873 Redigera simning
1874 1874 Redigera bordtennis
1875 1875 Redigera skrädderi
1876 1876 Redigera en taxistation
1877 1877 Redigera taxibana
1878 1878 Redigera en telefon
1879 1879 Redigera tennis
1880 1880 -----
1881 1881 -----
1882 1882 Redigera en tertiär väg
1883 1883 Redigera teater
1884 1884 Redigera en nöjespark
1885 1885 Redigera betalstation
1886 1886 Redigera torn
1887 1887 Redigera småstad
1888 1888 Redigera stadshus
1889 1889 Redigera leksaksaffär
1890 1890 Redigera en bruksväg
1891 1891 -----
1892 1892 Redigera en spårväg
1893 1893 Redigera spårvagnshållplats
1894 1894 Redigera resebyrå
1895 1895 Redigera ett träd
1896 1896 Redigera en stamväg
1897 1897 Redigera en stamvägslänk
1898 1898 Redigera en tunnel
1899 1899 Redigera vändningsbegränsning
1900 1900 Redigera vändkors
1901 1901 -----
1902 1902 Redigera en oklassificerad väg
1903 1903 Redigera högskola/universitet
1904 1904 -----
1905 1905 -----
1906 1906 Redigera en automat
1907 1907 Redigera veterinär
1908 1908 Redigera videobutik
1909 1909 Redigera utsiktsplats
1910 1910 Redigera mindre tätort
1911 1911 Redigera användning av mark för allmänning
1912 1912 Redigera användning av mark för vingård
1913 1913 Redigera en vulkan
1914 1914 -----
1915 1915 -----
1916 1916 Redigera reningsverk
1917 1917 Redigera vatten
1918 1918 Redigera badanläggning
1919 1919 Redigera vattentorn
1920 1920 -----
1921 1921 -----
1922 1922 Redigera ett vattenfall
1923 1923 -----
1924 1924 Redigera ett vägkors
1925 1925 Redigera ett vägaltare
1926 1926 Redigera en överfallsdamm
1927 1927 Redigera våtmark
1928 1928 Redigera väderkvarn
1929 1929 Redigera naturskog
1930 1930 Redigera fabriksbyggnad
1931 1931 Redigera zoo
1932 1932 -----
1933 1933 -----
1934 1934 -----
1935 1935 -----
1936 1936 Ändra latitud och longitud på en nod.
1937 1937 -----
1938 1938 -----
1939 1939 -----
1940 1940 -----
1941 1941 -----
1942 1942 Redigera ruttnätverk
1943 1943 -----
1944 1944 -----
1945 1945 -----
1946 1946 -----
1947 1947 -----
1948 1948 -----
1949 1949 -----
1950 1950 -----
1951 1951 -----
1952 1952 -----
1953 1953 Redigera vald källa.
1954 1954 Redigera värdet av den valda nyckeln för alla objekt.
1955 1955 -----
1956 1956 -----
1957 1957 -----
1958 1958 -----
1959 1959 -----
1960 1960 Redigera: {0}
1961 1961 RedigeraGpx
1962 1962 -----
1963 1963 -----
1964 1964 -----
1965 1965 Betalkort
1966 1966 Elektronik
1967 1967 Objekt av typ {0} stöds.
1968 1968 Höjd
1969 1969 -----
1970 1970 -----
1971 1971 -----
1972 1972 -----
1973 1973 Bank
1974 1974 Ambassad
1975 1975 -----
1976 1976 Nödtelefon
1977 1977 Tomt dokument
1978 1978 -----
1979 1979 -----
1980 1980 Tomma sträckor
1981 1981 Aktivera automatisk cachning.
1982 1982 -----
1983 1983 -----
1984 1984 -----
1985 1985 -----
1986 1986 -----
1987 1987 Aktivera/avaktivera rendering som enbart wireframe
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 -----
1991 1991 -----
1992 1992 Ange lat/lon för att gå direkt till plats.
1993 1993 -----
1994 1994 Ange URL att hämta:
1995 1995 -----
1996 1996 Ange ett nytt nyckel/värde-par
1997 1997 -----
1998 1998 Ange ett platsnamn att söka efter:
1999 1999 -----
2000 2000 -----
2001 2001 -----
2002 2002 -----
2003 2003 -----
2004 2004 -----
2005 2005 -----
2006 2006 Skriv in URL:n till datan du vill hämta
2007 2007 -----
2008 2008 -----
2009 2009 -----
2010 2010 -----
2011 2011 -----
2012 2012 -----
2013 2013 -----
2014 2014 -----
2015 2015 Ange ID för det objekt som ska hämtas
2016 2016 -----
2017 2017 -----
2018 2018 -----
2019 2019 -----
2020 2020 Ange sökuttryck
2021 2021 Ange viktvärden
2022 2022 Skriv in din kommentar
2023 2023 Ingång
2024 2024 Ridsport
2025 2025 Erotikaffär
2026 2026 Fel
2027 2027 -----
2028 2028 Fel uppstod när cache-biblioteket skulle skapas: {0}
2029 2029 Fel vid borttagning av data
2030 2030 Fel vid visning av URL
2031 2031 Fel vid hämtning
2032 2032 -----
2033 2033 -----
2034 2034 -----
2035 2035 -----
2036 2036 -----
2037 2037 -----
2038 2038 Fel vid initiering av test {0}:\n {1}
2039 2039 Fel vid läsning av fil
2040 2040 -----
2041 2041 -----
2042 2042 Fel i fil {0}
2043 2043 -----
2044 2044 -----
2045 2045 Fel vid tolkning {0}:
2046 2046 Fel vid tolkning {0}: {1}
2047 2047 Fel vid uppspelning av ljud
2048 2048 Fel inträffade under läsning av bokmärket: %s
2049 2049 -----
2050 2050 Fel inträffade medan en backup skapades för borttaget lager: {0}
2051 2051 -----
2052 2052 Fel vid export {0}: {1}
2053 2053 Fel vid export av {0}:\n{1}
2054 2054 Fel vid läsning av filer från folder {0}\n
2055 2055 Fel vid tolkning av förskjutning.\nFörväntat format: {0}
2056 2056 Fel vid tolkning av daturm.\nAnvänd begärt format
2057 2057 Fel vid tolkning av tidszon.\nFörväntat format: {0}
2058 2058 Fel vid tolkning {0}
2059 2059 -----
2060 2060 Fel vid inskickning
2061 2061 -----
2062 2062 -----
2063 2063 Fel: Oväntad rad ''{0}'' i bokmärkesfilen ''{1}''
2064 2064 Fel
2065 2065 Fel under hämtning
2066 2066 -----
2067 2067 -----
2068 2068 -----
2069 2069 -----
2070 2070 -----
2071 2071 -----
2072 2072 Jämna
2073 2073 -----
2074 2074 -----
2075 2075 Avsluta
2076 2076 Avsluta JOSM
2077 2077 -----
2078 2078 -----
2079 2079 Avsluta programmet.
2080 2080 -----
2081 2081 -----
2082 2082 Förväntade ett Ej tomt värde för parametern ''{0}'', fick ''{1}''
2083 2083 -----
2084 2084 -----
2085 2085 -----
2086 2086 Explicita sträckpunkter med tid uppskattad från position längs spåret.
2087 2087 Explicita sträckpunkter med giltiga tidsstämplar.
2088 2088 Exportera till GPX fil
2089 2089 -----
2090 2090 Exportera och spara
2091 2091 -----
2092 2092 Exportalternativ
2093 2093 -----
2094 2094 -----
2095 2095 Exportera data till en GPX-fil
2096 2096 Exportera till GPX...
2097 2097 -----
2098 2098 -----
2099 2099 -----
2100 2100 -----
2101 2101 Extrahera den gräns som passar bäst...
2102 2102 Extrahera commune-gränser
2103 2103 Extraherar GPS-plats från EXIF
2104 2104 Dra ut
2105 2105 Dra ut sträcka
2106 2106 -----
2107 2107 FIXME-taggar
2108 2108 -----
2109 2109 -----
2110 2110 -----
2111 2111 -----
2112 2112 -----
2113 2113 -----
2114 2114 -----
2115 2115 -----
2116 2116 -----
2117 2117 -----
2118 2118 Misslyckades med att ladda resursen ''{0}'', med felet {1}.
2119 2119 -----
2120 2120 -----
2121 2121 -----
2122 2122 -----
2123 2123 -----
2124 2124 -----
2125 2125 -----
2126 2126 -----
2127 2127 -----
2128 2128 -----
2129 2129 -----
2130 2130 -----
2131 2131 -----
2132 2132 -----
2133 2133 -----
2134 2134 -----
2135 2135 -----
2136 2136 -----
2137 2137 -----
2138 2138 -----
2139 2139 Jordbruksmark
2140 2140 Gårdsplan
2141 2141 Snabbmat
2142 2142 Snabb ritning (ser sämre ut)
2143 2143 Multiplikator för snabbspolning framåt
2144 2144 Snabbare
2145 2145 Snabbaste
2146 2146 -----
2147 2147 -----
2148 2148 Avgift
2149 2149 Höglandshed
2150 2150 Stängsel
2151 2151 Färjelinje
2152 2152 Färjeterminal
2153 2153 -----
2154 2154 -----
2155 2155 Hämtar ett paket med sträckor från ''{0}''
2156 2156 -----
2157 2157 -----
2158 2158 -----
2159 2159 Hämtar sträcka med id {0} från ''{1}''
2160 2160 Arkiv
2161 2161 -----
2162 2162 -----
2163 2163 Fel filformat
2164 2164 -----
2165 2165 -----
2166 2166 -----
2167 2167 -----
2168 2168 Filen existerar redan. Vill du skriva över?
2169 2169 -----
2170 2170 Filen hittades inte
2171 2171 -----
2172 2172 -----
2173 2173 Fil {0} existerar redan. Skriv över?
2174 2174 Filen {0} är fortfarande aktiv under namnet "{1}"
2175 2175 -----
2176 2176 Arkiv: {0}
2177 2177 -----
2178 2178 -----
2179 2179 -----
2180 2180 -----
2181 2181 -----
2182 2182 -----
2183 2183 -----
2184 2184 -----
2185 2185 -----
2186 2186 -----
2187 2187 -----
2188 2188 -----
2189 2189 -----
2190 2190 -----
2191 2191 -----
2192 2192 Avsluta ritning.
2193 2193 -----
2194 2194 -----
2195 2195 Brandstation
2196 2196 Firefox-applikationen
2197 2197 Firefox kunde inte hittas. Specifiera applikationen firefox under kartinställningssidan av inställningar.
2198 2198 Eldstad
2199 2199 Fiske
2200 2200 Rätta till
2201 2201 -----
2202 2202 -----
2203 2203 Rätta till egenskaper
2204 2204 -----
2205 2205 Korrigera taggkonflikter
2206 2206 Rätta till de valda felen
2207 2207 -----
2208 2208 -----
2209 2209 -----
2210 2210 -----
2211 2211 -----
2212 2212 -----
2213 2213 Flaggstång
2214 2214 -----
2215 2215 -----
2216 2216 -----
2217 2217 -----
2218 2218 -----
2219 2219 -----
2220 2220 Mat+Dryck
2221 2221 Fotgängare
2222 2222 -----
2223 2223 Framtvinga utritning av linjer om importerad data inte innehöll någon linjeinformation.
2224 2224 Tvinga linjer om inga segment importerats.
2225 2225 Vadställe
2226 2226 Kulturskog
2227 2227 Glöm objekten men ta inte bort dem på servern vid inskickning.
2228 2228 -----
2229 2229 -----
2230 2230 Framåt
2231 2231 Tid framåt/bakåt (sekunder)
2232 2232 -----
2233 2233 -----
2234 2234 -----
2235 2235 -----
2236 2236 {0} sökträffar
2237 2237 Fontän
2238 2238 Rambutik
2239 2239 -----
2240 2240 -----
2241 2241 Fransk Cadastre-WMS
2242 2242 -----
2243 2243 -----
2244 2244 -----
2245 2245 -----
2246 2246 -----
2247 2247 Bränsle
2248 2248 Bensinstation
2249 2249 -----
2250 2250 -----
2251 2251 -----
2252 2252 Helskärmsvy
2253 2253 -----
2254 2254 -----
2255 2255 Möbler
2256 2256 -----
2257 2257 -----
2258 2258 GPS-punkter
2259 2259 beskrivning av gps-spår
2260 2260 -----
2261 2261 GPX-filer
2262 2262 GPX-filer
2263 2263 GPX-spåret saknar tidsinformation
2264 2264 GPX-spår:
2265 2265 GPX-inskickning genomförd
2266 2266 -----
2267 2267 -----
2268 2268 -----
2269 2269 -----
2270 2270 -----
2271 2271 -----
2272 2272 Trädgård
2273 2273 Trädgårdscenter
2274 2274 Gasklocka
2275 2275 Grind
2276 2276 -----
2277 2277 -----
2278 2278 Geografi
2279 2279 -----
2280 2280 -----
2281 2281 -----
2282 2282 -----
2283 2283 Geotaggade bilder
2284 2284 -----
2285 2285 Hämta ny cookie (sessions-timeout)
2286 2286 -----
2287 2287 -----
2288 2288 -----
2289 2289 Glaciär
2290 2290 Glas
2291 2291 Globalsatimport
2292 2292 -----
2293 2293 -----
2294 2294 -----
2295 2295 -----
2296 2296 -----
2297 2297 -----
2298 2298 -----
2299 2299 -----
2300 2300 -----
2301 2301 -----
2302 2302 -----
2303 2303 -----
2304 2304 -----
2305 2305 -----
2306 2306 -----
2307 2307 Golfbana
2308 2308 -----
2309 2309 Lätt lastbil
2310 2310 Gps-tid (läst från fotot ovan):
2311 2311 -----
2312 2312 -----
2313 2313 Hämta mindre bilder (högre kvalitet, men mer minneskrävande)
2314 2314 -----
2315 2315 Gräs
2316 2316 Kyrkogård
2317 2317 -----
2318 2318 Exploateringsområde
2319 2319 -----
2320 2320 -----
2321 2321 -----
2322 2322 Grupp
2323 2323 -----
2324 2324 -----
2325 2325 -----
2326 2326 -----
2327 2327 -----
2328 2328 -----
2329 2329 -----
2330 2330 -----
2331 2331 -----
2332 2332 Pensionat
2333 2333 -----
2334 2334 -----
2335 2335 -----
2336 2336 Gymnastik
2337 2337 Hårfrisör
2338 2338 Småort
2339 2339 Taggtrådsgrind
2340 2340 -----
2341 2341 -----
2342 2342 Järnvaror
2343 2343 Har nyckeln ''created_by'' eller ''converted_by''
2344 2344 Har nyckeln ''note'', ''comment'' eller ''description''
2345 2345 Har nyckeln ''source''
2346 2346 Har nyckeln ''watch''
2347 2347 Har taggar som innehåller ''fixme'' eller ''FIXME''
2348 2348 Huvudet innehåller flera värden och kan inte mappas till en enda sträng
2349 2349 Hälsovård
2350 2350 -----
2351 2351 Hed
2352 2352 -----
2353 2353 Tung lastbil
2354 2354 Häck
2355 2355 Höjd
2356 2356 -----
2357 2357 -----
2358 2358 Hjälp
2359 2359 Hjälp: {0}
2360 2360 -----
2361 2361 -----
2362 2362 Halvklot
2363 2363 Dölj
2364 2364 -----
2365 2365 -----
2366 2366 Dölj denna knapp
2367 2367 -----
2368 2368 -----
2369 2369 -----
2370 2370 Högst nummer
2371 2371 Färgmarkera
2372 2372 Dubblettnoder för väg
2373 2373 Typ av väg
2374 2374 Vägar
2375 2375 -----
2376 2376 Vandringsled
2377 2377 Historiska platser
2378 2378 Historik
2379 2379 -----
2380 2380 -----
2381 2381 Historik för sträcka {0}
2382 2382 -----
2383 2383 -----
2384 2384 -----
2385 2385 Ishockey
2386 2386 -----
2387 2387 Hemsida
2388 2388 Häst
2389 2389 Hästkapplöpning
2390 2390 Sjukhus
2391 2391 -----
2392 2392 Vandrarhem
2393 2393 Hotell
2394 2394 Snabbtangenter
2395 2395 Husnamn
2396 2396 Husnummer
2397 2397 -----
2398 2398 -----
2399 2399 -----
2400 2400 -----
2401 2401 -----
2402 2402 -----
2403 2403 Jakttorn
2404 2404 Jag är i följande tidzon:
2405 2405 -----
2406 2406 -----
2407 2407 -----
2408 2408 -----
2409 2409 -----
2410 2410 ID över noll förväntad; Fick {0}
2411 2411 -----
2412 2412 -----
2413 2413 In/Ut-fel
2414 2414 -----
2415 2415 -----
2416 2416 -----
2417 2417 -----
2418 2418 -----
2419 2419 -----
2420 2420 -----
2421 2421 -----
2422 2422 Om angivet så återställ konfigurationen istället för att läsa in den.
2423 2423 Ignorera
2424 2424 -----
2425 2425 Ignorera de valda felen nästa gång.
2426 2426 -----
2427 2427 Strunta i detta tips och skicka in i alla fall
2428 2428 Ignorera hela gruppen eller enstaka poster?
2429 2429 -----
2430 2430 Ignorerar poster
2431 2431 Ignorerar undantag eftersom hämtningen avbrutits. Undantaget var: {0}
2432 2432 Hoppar över felaktig URL: "{0}"
2433 2433 Ignorerar ogiltig fil-URL: "{0}"
2434 2434 Ogiltig Data
2435 2435 -----
2436 2436 -----
2437 2437 -----
2438 2438 -----
2439 2439 -----
2440 2440 -----
2441 2441 Ogiltig filstruktur. Hittade nod, sträcka eller relation utanför ''create'', ''modify'' eller ''delete''.
2442 2442 Ogiltigt uttryck ''{0}''
2443 2443 Ogiltigt latitud-värde ''{0}''
2444 2444 -----
2445 2445 -----
2446 2446 Ogiltigt longitud-värde ''{0}''
2447 2447 -----
2448 2448 -----
2449 2449 Ogiltigt objekt med id=0
2450 2450 -----
2451 2451 Ogiltigt reguljärt uttryck ''{0}''
2452 2452 Ogiltig kombination av nyckel och värde
2453 2453 -----
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 -----
2457 2457 -----
2458 2458 -----
2459 2459 -----
2460 2460 -----
2461 2461 -----
2462 2462 -----
2463 2463 -----
2464 2464 -----
2465 2465 -----
2466 2466 -----
2467 2467 Bild
2468 2468 Bilder
2469 2469 -----
2470 2470 -----
2471 2471 -----
2472 2472 Bilder
2473 2473 Bildfiler (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2474 2474 -----
2475 2475 -----
2476 2476 -----
2477 2477 -----
2478 2478 -----
2479 2479 -----
2480 2480 -----
2481 2481 Bildförskjutning
2482 2482 -----
2483 2483 -----
2484 2484 -----
2485 2485 -----
2486 2486 -----
2487 2487 -----
2488 2488 Imperisk
2489 2489 -----
2490 2490 Importera
2491 2491 Importera ljud
2492 2492 Importera data från en Globalsat Datalogger DG100 in i ett GPX-lager
2493 2493 -----
2494 2494 -----
2495 2495 -----
2496 2496 -----
2497 2497 -----
2498 2498 -----
2499 2499 -----
2500 2500 -----
2501 2501 -----
2502 2502 Importera bilder
2503 2503 -----
2504 2504 Importera sträckning från GPX-lager
2505 2505 -----
2506 2506 -----
2507 2507 -----
2508 2508 -----
2509 2509 -----
2510 2510 Importerade bilder
2511 2511 -----
2512 2512 Importerar data från DG100...
2513 2513 Importerar data från enhet.
2514 2514 -----
2515 2515 -----
2516 2516 -----
2517 2517 -----
2518 2518 -----
2519 2519 Lutning
2520 2520 Brant lutning
2521 2521 Ofullständig <roll>-specifikation med ref=0
2522 2522 -----
2523 2523 -----
2524 2524 Felaktigt antal parametrar
2525 2525 Öka zoomläge
2526 2526 -----
2527 2527 -----
2528 2528 -----
2529 2529 Industriområde
2530 2530 Information
2531 2531 Information om element
2532 2532 -----
2533 2533 -----
2534 2534 Informationstavla
2535 2535 Turistbyrå
2536 2536 -----
2537 2537 -----
2538 2538 Initierar
2539 2539 -----
2540 2540 -----
2541 2541 -----
2542 2542 Initialiserar sträckor som skall uppdateras ...
2543 2543 -----
2544 2544 -----
2545 2545 -----
2546 2546 -----
2547 2547 Installerar uppdaterade insticksmoduler
2548 2548 -----
2549 2549 -----
2550 2550 Internt Serverfel
2551 2551 -----
2552 2552 -----
2553 2553 -----
2554 2554 Interpolering
2555 2555 -----
2556 2556 -----
2557 2557 -----
2558 2558 Ogiltigt ID angivet. Objektet kan inte hämtas
2559 2559 -----
2560 2560 -----
2561 2561 -----
2562 2562 -----
2563 2563 -----
2564 2564 Ogiltigt datum
2565 2565 -----
2566 2566 Ogiltig förskjutning
2567 2567 Ogiltig egenskapsnyckel
2568 2568 Ogiltigt sökuttryck
2569 2569 -----
2570 2570 -----
2571 2571 Ogiltig rättstavningsrad: {0}
2572 2572 Ogiltig taggkontrollsrad - {0}: {1}
2573 2573 Ogiltig tidszon
2574 2574 -----
2575 2575 -----
2576 2576 Egenskapsnyckel innehåller ogiltigt blanksteg
2577 2577 -----
2578 2578 Invertera alla ursprungliga svarta och vita färger (samt mellanliggande gråtoner). Användbart för text på mörka bakgrunder.
2579 2579 Är inte vektoriserad
2580 2580 Är vektoriserad
2581 2581 Ö
2582 2582 Holme
2583 2583 Det verkar som om JOSM kraschade förra gången. Vill du återställa datan?
2584 2584 -----
2585 2585 -----
2586 2586 Objekt
2587 2587 -----
2588 2588 -----
2589 2589 -----
2590 2590 -----
2591 2591 -----
2592 2592 -----
2593 2593 -----
2594 2594 -----
2595 2595 -----
2596 2596 -----
2597 2597 -----
2598 2598 -----
2599 2599 -----
2600 2600 -----
2601 2601 -----
2602 2602 JPEG-bilder (*.jpg)
2603 2603 Java OpenStreetMap-redigeraren
2604 2604 Javaversion {0}
2605 2605 Guldsmed
2606 2606 Ytsammanslagningsfunktion
2607 2607 Förena nod och linje
2608 2608 Anslut nod till sträcka
2609 2609 Anslut en nod till det närmaste avsnittet av en sträcka
2610 2610 Förena överlappande ytor
2611 2611 Slog ihop ytor som låg ovanpå varandra
2612 2612 -----
2613 2613 -----
2614 2614 Förena ytor som överlappar varandra
2615 2615 -----
2616 2616 Gå till plats
2617 2617 -----
2618 2618 -----
2619 2619 Gå direkt dit
2620 2620 -----
2621 2621 Gå direkt till plats
2622 2622 Korsning
2623 2623 -----
2624 2624 -----
2625 2625 -----
2626 2626 -----
2627 2627 -----
2628 2628 -----
2629 2629 -----
2630 2630 -----
2631 2631 -----
2632 2632 -----
2633 2633 -----
2634 2634 Behåll plugin
2635 2635 -----
2636 2636 -----
2637 2637 -----
2638 2638 -----
2639 2639 -----
2640 2640 Nyckel
2641 2641 Nyckeln ''{0}'' är ogiltig.
2642 2642 Nyckeln ''{0}'' finns Ej bland förinställda mallar.
2643 2643 Nyckelfältet (key) kan inte vara tomt när värde har angetts. Exempel på användning: key=värde
2644 2644 -----
2645 2645 Tangent:
2646 2646 -----
2647 2647 Kortkommandon
2648 2648 Nyckelord
2649 2649 Barndaghem
2650 2650 -----
2651 2651 Manshål
2652 2652 -----
2653 2653 -----
2654 2654 -----
2655 2655 Sätt etikett på markörer för ljud (och bild och webb).
2656 2656 Lakewalker
2657 2657 Lakewalker.
2658 2658 Inställningar för insticksmodulen Lakewalker
2659 2659 Spår från lakewalker
2660 2660 Lambert 4 Zones (Frankrike)
2661 2661 -----
2662 2662 Lambert CC9 Zone (Frankrike)
2663 2663 -----
2664 2664 Lambertzon (Estland)
2665 2665 -----
2666 2666 -----
2667 2667 -----
2668 2668 Markanvändning
2669 2669 Deponi
2670 2670 -----
2671 2671 -----
2672 2672 -----
2673 2673 Filer
2674 2674 Språk
2675 2675 -----
2676 2676 -----
2677 2677 Senast ändrad {0}
2678 2678 Senaste uppdatering av insticksmoduler var för mer än {0} dagar sedan.
2679 2679 Latitud
2680 2680 -----
2681 2681 -----
2682 2682 -----
2683 2683 -----
2684 2684 -----
2685 2685 -----
2686 2686 Öppna i maximerat läge
2687 2687 Öppna dialogen för att söka i ändringsuppsättningar
2688 2688 -----
2689 2689 -----
2690 2690 -----
2691 2691 -----
2692 2692 Tvätteri
2693 2693 Lager
2694 2694 -----
2695 2695 -----
2696 2696 -----
2697 2697 -----
2698 2698 -----
2699 2699 -----
2700 2700 -----
2701 2701 Lager för editering av GPX-spår
2702 2702 lagret finns inte i listan.
2703 2703 Lager för att utföra mätningar
2704 2704 Lager: {0}
2705 2705 Lager
2706 2706 -----
2707 2707 Inledningstid (sekunder)
2708 2708 -----
2709 2709 -----
2710 2710 -----
2711 2711 Nöje
2712 2712 -----
2713 2713 -----
2714 2714 Längden på värdet för taggen ''{0}'' på objekt {1} överskrider tillåten längd {2}. Värdets längd är {3}
2715 2715 -----
2716 2716 -----
2717 2717 Plankorsning
2718 2718 Bibliotek
2719 2719 Licens
2720 2720 -----
2721 2721 Bom
2722 2722 -----
2723 2723 Fyrtorn
2724 2724 -----
2725 2725 Noggrannhet vid linjeförenkling (grader)
2726 2726 -----
2727 2727 -----
2728 2728 -----
2729 2729 -----
2730 2730 -----
2731 2731 -----
2732 2732 -----
2733 2733 -----
2734 2734 Lista över nyligen öppnade filer
2735 2735 -----
2736 2736 -----
2737 2737 -----
2738 2738 LiveGPS-lager
2739 2739 Gårdsgata
2740 2740 -----
2741 2741 Hämta alla rutor
2742 2742 -----
2743 2743 -----
2744 2744 Hämta ruta
2745 2745 -----
2746 2746 Hämta WMS-lager från en fil
2747 2747 -----
2748 2748 -----
2749 2749 -----
2750 2750 -----
2751 2751 -----
2752 2752 Hämta plats från cachen (enbart om cache är aktiverad)
2753 2753 -----
2754 2754 -----
2755 2755 -----
2756 2756 Hämta en uppsättning bilder som ett nytt lager.
2757 2757 -----
2758 2758 -----
2759 2759 Hämtar tidiga insticksmoduler
2760 2760 -----
2761 2761 -----
2762 2762 -----
2763 2763 Inläsningshistorik för sträcka {0}
2764 2764 -----
2765 2765 -----
2766 2766 Hämtar insticksmoduler
2767 2767 -----
2768 2768 -----
2769 2769 -----
2770 2770 Hämtar {0}
2771 2771 -----
2772 2772 -----
2773 2773 -----
2774 2774 Lokala filer
2775 2775 Plats
2776 2776 -----
2777 2777 Plats
2778 2778 -----
2779 2779 Lås
2780 2780 Slussport
2781 2781 -----
2782 2782 -----
2783 2783 Longitud
2784 2784 -----
2785 2785 -----
2786 2786 Utseende och känsla
2787 2787 -----
2788 2788 Utsiktstorn
2789 2789 Söker efter bilder
2790 2790 Letar efter strandlinje...
2791 2791 -----
2792 2792 Letar efter noder och sträckor som har texten FIXME i något egenskapsvärde.
2793 2793 -----
2794 2794 -----
2795 2795 -----
2796 2796 -----
2797 2797 -----
2798 2798 -----
2799 2799 Lägst nummer
2800 2800 -----
2801 2801 -----
2802 2802 -----
2803 2803 -----
2804 2804 -----
2805 2805 -----
2806 2806 -----
2807 2807 -----
2808 2808 -----
2809 2809 -----
2810 2810 Huvuddatasetet inkluderar ej noden {0}
2811 2811 Skapa ljudmarkör vid spelhuvud
2812 2812 Skapa en kopia av det markerade lagret.
2813 2813 -----
2814 2814 -----
2815 2815 -----
2816 2816 Gör ett par valda delsträckor parallella genom att vrida en av dem runt en vald pivåpunkt.
2817 2817 -----
2818 2818 Fel i konfigurationsfilen på raderna {0}
2819 2819 -----
2820 2820 -----
2821 2821 Byggnadsverk
2822 2822 -----
2823 2823 -----
2824 2824 -----
2825 2825 -----
2826 2826 Karta
2827 2827 -----
2828 2828 Kartprojektion
2829 2829 Kartinställningar
2830 2830 -----
2831 2831 Karta: {0}
2832 2832 -----
2833 2833 -----
2834 2834 Småbåtshamn
2835 2835 Markera som slutförd
2836 2836 -----
2837 2837 Markörer från namngivna punkter
2838 2838 Markörer från {0}
2839 2839 -----
2840 2840 -----
2841 2841 -----
2842 2842 -----
2843 2843 -----
2844 2844 Matchning av fotografier mot spår misslyckades
2845 2845 -----
2846 2846 -----
2847 2847 -----
2848 2848 Största tillåtna zoomläge:
2849 2849 Största tillåtna höjd (meter)
2850 2850 Största tillåtna längd (meter)
2851 2851 Största tillåtna bredd (meter)
2852 2852 -----
2853 2853 Största tillåtna cachestorlek (MB)
2854 2854 -----
2855 2855 -----
2856 2856 Största tillåtna hastighet (km/h)
2857 2857 Största tillåtna vikt (ton)
2858 2858 Största tillåtna ålder för varje cachad fil i dagar. Förval är 100
2859 2859 Största tillåtna område per begäran:
2860 2860 Största tillåtna cacheålder (dagar)
2861 2861 Största tillåtna cachestorlek (MB)
2862 2862 Maximalt gråskalevärde att godta som vatten (baserat på landsat IR-1-data) Kan vara mellan 0-255. Förval 90.
2863 2863 Maximalt gråskalevärde att räkna som vatten (0-255)
2864 2864 Maximal linjelängd (i meter). Ange ''-1'' för att rita alla linjer oavsett längd.
2865 2865 Maximal linjelängd (i meter). Ange ''-1'' för att rita alla linjer oavsett längd.
2866 2866 Maxlängd (meter)
2867 2867 -----
2868 2868 Största tillåtna antal noder i grundspåret
2869 2869 Största antal noder som kan skapas innan processen avbryts (innan förenkling av linje). Förval 50000.
2870 2870 Största antal delsträckor som tillåts i varje skapad sträcka. Förval 250.
2871 2871 Största tillåtna antal delsträckor per sträcka
2872 2872 Största tillåtna storlek för varje cache-bibliotek i byte. Förval är 300MB
2873 2873 Äng
2874 2874 Uppmätta värden.
2875 2875 -----
2876 2876 -----
2877 2877 Mätningar
2878 2878 -----
2879 2879 Medlem av
2880 2880 -----
2881 2881 Medlemmar
2882 2882 -----
2883 2883 Medlemmar(fixade)
2884 2884 Medlemmar(med konflikter)
2885 2885 Minnesmärke
2886 2886 Menynamn
2887 2887 Menynamn (Förval)
2888 2888 Kortkommandon i menyn
2889 2889 Meny: {0}
2890 2890 -----
2891 2891 Sammanfoga
2892 2892 Slå ihop noder
2893 2893 -----
2894 2894 -----
2895 2895 Sammanfoga lagren
2896 2896 Slå ihop noder med den äldsta.
2897 2897 -----
2898 2898 Sammanfoga markeringen
2899 2899 -----
2900 2900 Sammafoga det nuvarande lagret med ett annat
2901 2901 -----
2902 2902 Slå ihop {0} noder
2903 2903 -----
2904 2904 Sammanslagen nodlista fastställd. Inga olösta konflikter i denna sträckas nodlista
2905 2905 -----
2906 2906 -----
2907 2907 -----
2908 2908 -----
2909 2909 -----
2910 2910 Dagens meddelande är inte tillgängligt
2911 2911 -----
2912 2912 Metriskt (SI)
2913 2913 -----
2914 2914 -----
2915 2915 -----
2916 2916 Militärt område
2917 2917 -----
2918 2918 -----
2919 2919 -----
2920 2920 -----
2921 2921 Minsta tillåtna hastighet (km/h)
2922 2922 -----
2923 2923 Minirondell
2924 2924 Minigolf
2925 2925 Minimiavstånd (pixlar)
2926 2926 Minuter: {0}
2927 2927 Spegel
2928 2928 Spegla markerade noder och sträckor.
2929 2929 -----
2930 2930 -----
2931 2931 -----
2932 2932 -----
2933 2933 -----
2934 2934 -----
2935 2935 -----
2936 2936 -----
2937 2937 -----
2938 2938 -----
2939 2939 -----
2940 2940 -----
2941 2941 Obligatoriskt attribut ''{0}'' på <nd> för sträcka {1} saknas.
2942 2942 -----
2943 2943 -----
2944 2944 -----
2945 2945 Sammanslagningsmål för sträcka med id {0} saknas
2946 2946 -----
2947 2947 -----
2948 2948 Saknar name:* översättning.
2949 2949 Parameter saknar för NOT
2950 2950 Parameter saknas för OR
2951 2951 -----
2952 2952 -----
2953 2953 -----
2954 2954 -----
2955 2955 -----
2956 2956 -----
2957 2957 -----
2958 2958 Läge: Ritning
2959 2959 Läge: {0}
2960 2960 -----
2961 2961 Arbeta utan lägen (Potlatch-stil)
2962 2962 -----
2963 2963 Ändrade tidpunkter (tidsstämplar) från ljudfiler.
2964 2964 Modifierargrupper
2965 2965 -----
2966 2966 Växlingskontor
2967 2967 -----
2968 2968 -----
2969 2969 -----
2970 2970 Mer information om denna funktion
2971 2971 -----
2972 2972 Mer än en sträcka med rollen "från" (from) hittades
2973 2973 Mer än en sträcka med rollen "till" (to) hittades
2974 2974 Mer än en sträcka med rollen "via" hittades
2975 2975 Motell
2976 2976 -----
2977 2977 Bil
2978 2978 -----
2979 2979 Motorcykel
2980 2980 MC-handlare
2981 2981 -----
2982 2982 -----
2983 2983 Motorväg
2984 2984 Motorvägskorsning
2985 2985 Motorvägslänk
2986 2986 Bergspass
2987 2987 -----
2988 2988 Flytta nod
2989 2989 Flytta ett segment längs dess normal och släpp sedan musknappen.
2990 2990 -----
2991 2991 Flytta nedåt
2992 2992 -----
2993 2993 Flytta element
2994 2994 -----
2995 2995 -----
2996 2996 Flytta vänster
2997 2997 Flytta noder så att alla vinklar är 90 eller 180 grader.
2998 2998 Flytta objekt genom att dra; Skift för att lägga till i urvalet (Ctrl för att växla); Skift-Ctrl för att rotera urvalet; Alt-Ctrl för att skala urvalet eller byta urval
2999 2999 Flytta objekt {0}
3000 3000 Flytta höger
3001 3001 Flytta vald medlem/valda medlemmar nedåt
3002 3002 Flytta vald medlem/valda medlemmar uppåt
3003 3003 -----
3004 3004 -----
3005 3005 Flytta det valda lagret en rad ner.
3006 3006 Flytta det valda lagret en rad upp.
3007 3007 Flytta de valda noderna in i en linje
3008 3008 Flytta de valda noderna in i en cirkel
3009 3009 -----
3010 3010 -----
3011 3011 -----
3012 3012 -----
3013 3013 Flytta
3014 3014 Flytta uppåt
3015 3015 -----
3016 3016 Flytta {0}
3017 3017 Flytta objekt {0}
3018 3018 Lera
3019 3019 Flera
3020 3020 -----
3021 3021 Inre sträcka av multipolygon är ytterst
3022 3022 Multipolygonen är inte stängd
3023 3023 -----
3024 3024 -----
3025 3025 -----
3026 3026 Musikaffär
3027 3027 Mina ändringsuppsättningar
3028 3028 -----
3029 3029 -----
3030 3030 -----
3031 3031 -----
3032 3032 -----
3033 3033 Import från NMEA misslyckades!
3034 3034 Import från NMEA genomförd
3035 3035 NMEA-0183-filer
3036 3036 NPE-kartor
3037 3037 NPE-kartor (Tim)
3038 3038 Namn
3039 3039 -----
3040 3040 Platsens namn
3041 3041 Användarnamn
3042 3042 -----
3043 3043 Namn: {0}
3044 3044 Namngivna spårpunkter från {0}
3045 3045 Namngivna spårpunkter.
3046 3046 Smalspår
3047 3047 Nationell
3048 3048 Nationalpark
3049 3049 -----
3050 3050 -----
3051 3051 Naturreservat
3052 3052 -----
3053 3053 -----
3054 3054 -----
3055 3055 Nätverksundantag
3056 3056 -----
3057 3057 Ny
3058 3058 -----
3059 3059 -----
3060 3060 Nytt lager
3061 3061 Nytt problemfall
3062 3062 Ny nyckel
3063 3063 Ny offset
3064 3064 -----
3065 3065 -----
3066 3066 -----
3067 3067 -----
3068 3068 -----
3069 3069 Ny roll
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 Nytt värde
3073 3073 Nytt värde för {0}
3074 3074 Nästa
3075 3075 Nästa bild
3076 3076 -----
3077 3077 Nattklubb
3078 3078 -----
3079 3079 Hittade ingen exportör! Sparede ingenting.
3080 3080 Inget GPX-datalager kunde hittas.
3081 3081 Inget GPX-lager valt. Kan inte skicka in ett spår.
3082 3082 Det finns inte något GPX-spår i lagret att knyta ljudet till.
3083 3083 -----
3084 3084 -----
3085 3085 Inget kortkommando
3086 3086 -----
3087 3087 -----
3088 3088 -----
3089 3089 Ingen sträcka med rollen "från" (from) hittades
3090 3090 Ingen sträcka med rollen "till" (to) hittades
3091 3091 Ingen sträcka eller nod med rollen "via" hittades
3092 3092 Inget område valt än
3093 3093 -----
3094 3094 Det finns inte några ändringar att skicka in.
3095 3095 -----
3096 3096 -----
3097 3097 Det finns inte några konflikter att zooma till
3098 3098 Ingen datauppsättning kunde hittas
3099 3099 Ingen data fanns i detta område.
3100 3100 Ingen data återfanns på enheten.
3101 3101 Ingen data har lästs in.
3102 3102 Inget datum
3103 3103 Ingen beskrivning angiven. Skriv in en beskrivning.
3104 3104 -----
3105 3105 Återvändsgränd
3106 3106 -----
3107 3107 -----
3108 3108 Ingen bild
3109 3109 Inga bilder hittades.
3110 3110 -----
3111 3111 Inget överlapp funnet. Ingenting har ändrats.
3112 3112 -----
3113 3113 Inga sökträffar för ''{0}''
3114 3114 -----
3115 3115 -----
3116 3116 Inga öppna ändringsuppsättningar
3117 3117 Multipolygon utan angiven yttre sträcka
3118 3118 -----
3119 3119 Inga väntande taggkonflikter finns att lösa
3120 3120 -----
3121 3121 -----
3122 3122 -----
3123 3123 -----
3124 3124 -----
3125 3125 Inget GPX-spår har valts
3126 3126 Ingen stil för multipolygonen
3127 3127 Ingen stil i multipolygon relationen
3128 3128 Inga etiketter
3129 3129 Inga mål lager
3130 3130 -----
3131 3131 -----
3132 3132 Ingen giltig WMS-URL eller ID
3133 3133 Inga valideringsfel
3134 3134 Ingenting visas - kan inte fastställa gränser!
3135 3135 Nej, avbryt
3136 3136 -----
3137 3137 -----
3138 3138 -----
3139 3139 -----
3140 3140 Nod ''{0}'' är en korsning med fler än två anslutna sträckor.
3141 3141 -----
3142 3142 -----
3143 3143 Nod: Anslutning
3144 3144 Nod: Standard
3145 3145 Nod: Taggad
3146 3146 Noder
3147 3147 Noder på samma position
3148 3148 Noder med samma namn
3149 3149 Noder(fixade)
3150 3150 Noder(med konflikter)
3151 3151 Multipolygon innehåller annat än sträckor
3152 3152 Inget
3153 3153 Ingen av dessa noder hänger ihop med någonting annat.
3154 3154 Ingen av noderna på denna sträcka är knuten till något annat.
3155 3155 -----
3156 3156 Nord
3157 3157 N-koordinat
3158 3158 Ej Funnen
3159 3159 Inte ansluten
3160 3160 -----
3161 3161 -----
3162 3162 -----
3163 3163 Anteckning
3164 3164 Observera att förfrågningar om changeset för närvarande alltid skickas till ''{0}'', oavsett vilken host, port eller URL-sökväg som anges nedan.
3165 3165 Obs: GPL är inte kompatibelt med OSM-licensen. Skicka inte in spår under GPL-licens.
3166 3166 OBS: Om en sträcka är vald, så kommer denna sträcka att få nya kopior av de frigjorda\nnoderna och dessa nya noder kommer att vara valda. Annars så kommer alla sträckor att\nfå sina egna kopior och alla noder kommer att vara valda.
3167 3167 Anteckningar
3168 3168 Ingenting
3169 3169 Urvalet utökades inte genom att söka efter ''{0}''
3170 3170 Inget funnet i markeringen vid sökande efter "{0}"
3171 3171 -----
3172 3172 Urvalet begränsades inte genom att söka efter ''{0}''
3173 3173 Det finns inte något valt att zooma till
3174 3174 Inget markerat!
3175 3175 Det finns inte något att exportera. Skaffa lite data först.
3176 3176 -----
3177 3177 Det finns inte någonting att skicka in. Skaffa lite data först.
3178 3178 -----
3179 3179 -----
3180 3180 Nummer
3181 3181 -----
3182 3182 -----
3183 3183 -----
3184 3184 -----
3185 3185 -----
3186 3186 -----
3187 3187 Numreringsschema
3188 3188 -----
3189 3189 -----
3190 3190 -----
3191 3191 -----
3192 3192 -----
3193 3193 -----
3194 3194 -----
3195 3195 OSM-data
3196 3196 OSM-lösenord
3197 3197 OSM serverfiler
3198 3198 -----
3199 3199 -----
3200 3200 -----
3201 3201 -----
3202 3202 -----
3203 3203 -----
3204 3204 -----
3205 3205 -----
3206 3206 -----
3207 3207 -----
3208 3208 Objekt
3209 3209 -----
3210 3210 Objekt ID:
3211 3211 Objekt raderat
3212 3212 Objektshistorik
3213 3213 -----
3214 3214 -----
3215 3215 Objekt typ:
3216 3216 -----
3217 3217 -----
3218 3218 -----
3219 3219 -----
3220 3220 Nya objekt:
3221 3221 Borttagna objekt:
3222 3222 Ändrade objekt:
3223 3223 -----
3224 3224 -----
3225 3225 -----
3226 3226 -----
3227 3227 Udda
3228 3228 -----
3229 3229 Förskjut alla punkter i östlig riktning (grader). Förval: 0.
3230 3230 Förskjut alla punkter i nordlig riktning (grader). Förval 0.
3231 3231 Bokmärke för förskjutningen finns redan. Skriv över?
3232 3232 -----
3233 3233 -----
3234 3234 Förskjutning:
3235 3235 -----
3236 3236 Gammal nyckel
3237 3237 Gammal roll
3238 3238 Gammalt värde
3239 3239 Äldsta filerna raderas automatiskt när denna storlek överskrids
3240 3240 På begäran
3241 3241 Vid inskickning
3242 3242 Enkelriktat
3243 3243 Ennodssträckor
3244 3244 -----
3245 3245 -----
3246 3246 En av de valda sträckorna är inte sluten, och kan därför inte anslutas.
3247 3247 -----
3248 3248 Enkelriktat
3249 3249 -----
3250 3250 -----
3251 3251 -----
3252 3252 -----
3253 3253 -----
3254 3254 -----
3255 3255 -----
3256 3256 -----
3257 3257 -----
3258 3258 -----
3259 3259 Enbart på en sträckas huvud.
3260 3260 Endast vektoriserade lager
3261 3261 -----
3262 3262 -----
3263 3263 -----
3264 3264 -----
3265 3265 -----
3266 3266 Öppna plats...
3267 3267 -----
3268 3268 Öppna OpenStreetBugs
3269 3269 Öppna senaste
3270 3270 Öppna det som syns...
3271 3271 Öppna ett tomt WMS-lager för att läsa in data från en fil
3272 3272 Öppna en fil (Vilken filtyp som helst som kan öppnas med Arkiv → Öppna)
3273 3273 Öppna en fil.
3274 3274 -----
3275 3275 Öppnar en lista över alla kommandon (ånger-buffer)
3276 3276 Öppna en lista av alla inlästa lager.
3277 3277 Öppna en lista över alla relationer
3278 3278 Öppna en lista över de som arbetar med de valda objekten.
3279 3279 Öppna en lista över ruttnoder
3280 3280 Öppna en sammanfogningsdialog med alla de valda posterna från listan ovan.
3281 3281 -----
3282 3282 Öppna en inställningsdialogruta för globala inställningar.
3283 3283 Öppna en urvalslista
3284 3284 Öppna en webbsida för varje vald ändringsuppsättning
3285 3285 Öppna en URL.
3286 3286 Öppna en redigerare för den valda relationen
3287 3287 -----
3288 3288 -----
3289 3289 Öppna ett annat foto
3290 3290 Öppna ett annat foto
3291 3291 -----
3292 3292 -----
3293 3293 Öppna fil
3294 3294 Öppna bilder med ImageWayPoint
3295 3295 -----
3296 3296 Öppna enbart filer som är synliga i nuvarande visningsläge.
3297 3297 -----
3298 3298 -----
3299 3299 Öppna lantmäteriverktyget
3300 3300 -----
3301 3301 -----
3302 3302 -----
3303 3303 Öppna listan över ändringsuppsättningar i nuvarande lager.
3304 3304 Öppna mätlistan.
3305 3305 Öppna testverktyget för att förhandsgranska dialogrutor för snabbval för taggning.
3306 3306 Öppna valideringslistan
3307 3307 Öppna...
3308 3308 -----
3309 3309 -----
3310 3310 -----
3311 3311 -----
3312 3312 Hämtningsloop för OpenStreetBugs
3313 3313 -----
3314 3314 OpenStreetMap-data
3315 3315 Öppnar 1 fil...
3316 3316 Öppettider
3317 3317 Öppnar fil ''{0}'' ...
3318 3318 Öppnar filer
3319 3319 Öppnar en dialogruta som gör att man kan gå direkt till en viss plats
3320 3320 Öppnar hanteraren av ändringsuppsättningar för valda ändringsuppsättningar
3321 3321 -----
3322 3322 -----
3323 3323 Operatör
3324 3324 Optiker
3325 3325 Valfria attribut:
3326 3326 -----
3327 3327 Valfria typer
3328 3328 -----
3329 3329 Urspr. sträcka
3330 3330 -----
3331 3331 Räta upp
3332 3332 Räta ut vinkel / ångra
3333 3333 Räta upp form
3334 3334 Räta ut form / Ångra
3335 3335 Räta ut form / ångra\nVälj noder som flyttades vid förra formuträtningen!
3336 3336 -----
3337 3337 Annat
3338 3338 -----
3339 3339 -----
3340 3340 Friluftsliv
3341 3341 -----
3342 3342 Överlappande ytor.
3343 3343 Överlappande vägar
3344 3344 Överlappande vägar (med yta)
3345 3345 Överlappande järnvägar
3346 3346 Överlappande järnvägar (med yta)
3347 3347 Överlappande sträckor
3348 3348 Överlappande sträckor (med yta)
3349 3349 Överlappande sträckor.
3350 3350 -----
3351 3351 -----
3352 3352 -----
3353 3353 -----
3354 3354 Skriv över
3355 3355 -----
3356 3356 -----
3357 3357 -----
3358 3358 -----
3359 3359 -----
3360 3360 -----
3361 3361 -----
3362 3362 -----
3363 3363 -----
3364 3364 -----
3365 3365 -----
3366 3366 -----
3367 3367 PUWG (Polen)
3368 3368 PUWG 1992 (Polen)
3369 3369 PUWG 2000 Zone {0} (Polen)
3370 3370 -----
3371 3371 -----
3372 3372 Ritstil{0}: {1}
3373 3373 Paleografisk plats
3374 3374 Papper
3375 3375 Parametern "{0}" får inte vara null
3376 3376 Parametern "downloadgps" godtar inte filnamn eller fil URL:er.
3377 3377 -----
3378 3378 -----
3379 3379 Parametern {0} är inte inom området «0..{1}», Fick ''{2}''.
3380 3380 Parametrarna --download, --downloadgps, och --selection behandlas i denna ordning.
3381 3381 -----
3382 3382 -----
3383 3383 -----
3384 3384 -----
3385 3385 -----
3386 3386 Parkeringsplats
3387 3387 Parkeringskorridor
3388 3388 Tolkningsfel: ogiltig dokumentstruktur för gpx-dokument
3389 3389 -----
3390 3390 -----
3391 3391 -----
3392 3392 -----
3393 3393 -----
3394 3394 -----
3395 3395 -----
3396 3396 -----
3397 3397 -----
3398 3398 -----
3399 3399 -----
3400 3400 -----
3401 3401 -----
3402 3402 Lösenord
3403 3403 -----
3404 3404 -----
3405 3405 Klistra in
3406 3406 -----
3407 3407 Klistra in taggar
3408 3408 -----
3409 3409 Klistra in innehållet i inklistringsbuffern
3410 3410 -----
3411 3411 Klistra in utan inkompletta medlemmar
3412 3412 Stig
3413 3413 Mätsökvägens längd
3414 3414 -----
3415 3415 Topp
3416 3416 Gågata
3417 3417 Övergångsställe för fotgängare
3418 3418 Typ av övergångsställe
3419 3419 -----
3420 3420 -----
3421 3421 -----
3422 3422 Olösta konflikter i denna sträckas nodlista
3423 3423 -----
3424 3424 -----
3425 3425 Utför datavalidering
3426 3426 -----
3427 3427 -----
3428 3428 Apotek
3429 3429 Telefonnummer
3430 3430 -----
3431 3431 -----
3432 3432 Fototid (från exif):
3433 3433 Fotografierna innehåller ingen tidsinformation.
3434 3434 -----
3435 3435 -----
3436 3436 -----
3437 3437 -----
3438 3438 -----
3439 3439 -----
3440 3440 -----
3441 3441 -----
3442 3442 Picknickplats
3443 3443 Pir
3444 3444 -----
3445 3445 Rörledning
3446 3446 Skidspårstyp
3447 3447 Plan
3448 3448 -----
3449 3449 -----
3450 3450 Religiös helgedom
3451 3451 Platser
3452 3452 Spela/pausa
3453 3453 Spela/pausa ljud.
3454 3454 Uppspelning påbörjas detta antal sekunder före (eller efter om negativt värde) begärd position på ljudspåret
3455 3455 Lekplats
3456 3456 Avbryt om du är osäker
3457 3457 Klicka på <strong>Hämta lista</strong> för hämta och visa en lista över tillgängliga insticksmoduler.
3458 3458 -----
3459 3459 -----
3460 3460 -----
3461 3461 -----
3462 3462 -----
3463 3463 Ange beskrivning för ditt spår.
3464 3464 -----
3465 3465 -----
3466 3466 -----
3467 3467 Ange filtersträng
3468 3468 Ange ett namn för områdets bokmärke
3469 3469 -----
3470 3470 Ange en söksträng.
3471 3471 -----
3472 3472 -----
3473 3473 Ange ett användarnamn
3474 3474 -----
3475 3475 -----
3476 3476 -----
3477 3477 -----
3478 3478 -----
3479 3479 -----
3480 3480 -----
3481 3481 -----
3482 3482 -----
3483 3483 -----
3484 3484 -----
3485 3485 -----
3486 3486 -----
3487 3487 -----
3488 3488 -----
3489 3489 -----
3490 3490 -----
3491 3491 -----
3492 3492 -----
3493 3493 -----
3494 3494 -----
3495 3495 -----
3496 3496 -----
3497 3497 -----
3498 3498 -----
3499 3499 -----
3500 3500 Starta om JOSM för att aktivera de hämtade insticksmodulerna.
3501 3501 -----
3502 3502 Välj en eller fler sträckor att hämta data längs med
3503 3503 -----
3504 3504 -----
3505 3505 Välj först ett område att hämta
3506 3506 -----
3507 3507 Välj en nyckel
3508 3508 Välj schema att använda.
3509 3509 -----
3510 3510 Välj gata att knyta adressinterpolationssträcka till
3511 3511 Välj ett värde
3512 3512 Välj adressinterpolationssträcka för denna gata
3513 3513 -----
3514 3514 Välj en post.
3515 3515 Välj åtminstone fyra noder.
3516 3516 Välj åtminstone en redan upladdad nod, sträcka eller relation
3517 3517 Välj åtminstone en sluten sträcka som ska anslutas.
3518 3518 Markera minst en nod eller sträcka.
3519 3519 -----
3520 3520 Välj åtminstone en sträcka att förenkla.
3521 3521 Välj åtminstone en sträcka.
3522 3522 Välj åtminstone tre noder.
3523 3523 Välj åtminstone två noder att slå samman, eller en nod som ligger nära en annan nod.
3524 3524 Välj åtminstone två sträckor att slå ihop
3525 3525 -----
3526 3526 Välj antingen precis två eller tre noder, eller en sträcka som innehåller precis två eller tre noder.
3527 3527 -----
3528 3528 Välj någonting att kopiera.
3529 3529 -----
3530 3530 Välj de objekt vars egenskaper du vill ändra.
3531 3531 Välj vilken rad du vill ta bort.
3532 3532 Välj vilken rad du vill ändra.
3533 3533 Välj schema att ta bort.
3534 3534 -----
3535 3535 Välj ett mål lager.
3536 3536 -----
3537 3537 -----
3538 3538 Välj sträckor som står i ungefär 90 eller 180 graders vinkel.
3539 3539 Välj vilka ändringar av egenskaper som du vill genomföra.
3540 3540 -----
3541 3541 -----
3542 3542 Insticksmodul som medföljer JOSM
3543 3543 -----
3544 3544 -----
3545 3545 -----
3546 3546 -----
3547 3547 -----
3548 3548 -----
3549 3549 -----
3550 3550 -----
3551 3551 Insticksmoduler
3552 3552 -----
3553 3553 -----
3554 3554 -----
3555 3555 -----
3556 3556 -----
3557 3557 -----
3558 3558 -----
3559 3559 Elstolpe
3560 3560 -----
3561 3561 Polisstation
3562 3562 Politisk
3563 3563 -----
3564 3564 -----
3565 3565 -----
3566 3566 Enbart position
3567 3567 -----
3568 3568 Position, tid, datum, hastighet
3569 3569 Position, tid, datum, hastighet, höjd
3570 3570 Brevlåda
3571 3571 -----
3572 3572 Postkontor
3573 3573 Postnummer
3574 3574 -----
3575 3575 -----
3576 3576 -----
3577 3577 -----
3578 3578 -----
3579 3579 Kraftverk
3580 3580 Kraftledning
3581 3581 Kraftstation
3582 3582 Transformatorstation
3583 3583 Kraftledningsmast
3584 3584 -----
3585 3585 -----
3586 3586 -----
3587 3587 Brott mot förhandsvillkor
3588 3588 Fördefinierad
3589 3589 -----
3590 3590 -----
3591 3591 -----
3592 3592 -----
3593 3593 -----
3594 3594 Inställningar
3595 3595 Inställningar lagrade på {0}
3596 3596 Inställningar...
3597 3597 -----
3598 3598 Förbereder OSM-data...
3599 3599 -----
3600 3600 -----
3601 3601 -----
3602 3602 -----
3603 3603 -----
3604 3604 -----
3605 3605 -----
3606 3606 Museijärnväg
3607 3607 -----
3608 3608 -----
3609 3609 -----
3610 3610 -----
3611 3611 Snabbval
3612 3612 -----
3613 3613 -----
3614 3614 -----
3615 3615 Föregående
3616 3616 Föregående bild
3617 3617 Primär
3618 3618 Primärvägslänk
3619 3619 Förstahandsmodifierare:
3620 3620 -----
3621 3621 -----
3622 3622 ID för primitiv förväntades
3623 3623 Fängelse
3624 3624 -----
3625 3625 -----
3626 3626 -----
3627 3627 -----
3628 3628 -----
3629 3629 -----
3630 3630 -----
3631 3631 -----
3632 3632 -----
3633 3633 -----
3634 3634 Projicerade Koordinater
3635 3635 -----
3636 3636 -----
3637 3637 -----
3638 3638 -----
3639 3639 -----
3640 3640 Projektionsmetod
3641 3641 -----
3642 3642 -----
3643 3643 -----
3644 3644 Egenskaper
3645 3645 Egenskaper / Roller
3646 3646 Egenskapskontrollerare:
3647 3647 Egenskaper för valda objekt.
3648 3648 -----
3649 3649 -----
3650 3650 -----
3651 3651 Egenskaper för
3652 3652 Egenskaper(med konflikter)
3653 3653 Egenskaper/Roller
3654 3654 Egenskaper: {0} / Medlemskap: {1}
3655 3655 Det finns en HTML-markör i egenskapsvärdet
3656 3656 Egenskapsvärdet börjar eller slutar med blanksteg
3657 3657 Ge en kort kommentar till de ändringar som du skickar in:
3658 3658 Tillhandahåller en mätdialog och ett lager för att mäta längd och vinkel på delsträckor, ytor omgivna av en enkel sluten sträcka och skapa mätsökvägar (som också kan importeras från ett gps-lager).
3659 3659 -----
3660 3660 -----
3661 3661 -----
3662 3662 -----
3663 3663 -----
3664 3664 -----
3665 3665 -----
3666 3666 Offentlig byggnad
3667 3667 -----
3668 3668 -----
3669 3669 Allmänna transportmedel (psv)
3670 3670 Kollektivtrafik
3671 3671 Offentliga transportmedel som bussar, spårvägar m m.
3672 3672 Rensa
3673 3673 Rensa...
3674 3674 -----
3675 3675 Sätt ut textetiketter vid markörer för ljud (och bild och webb) utöver deras knappikoner.
3676 3676 -----
3677 3677 -----
3678 3678 Stenbrott
3679 3679 -----
3680 3680 -----
3681 3681 -----
3682 3682 -----
3683 3683 -----
3684 3684 -----
3685 3685 -----
3686 3686 -----
3687 3687 -----
3688 3688 -----
3689 3689 -----
3690 3690 -----
3691 3691 -----
3692 3692 -----
3693 3693 -----
3694 3694 -----
3695 3695 -----
3696 3696 Bana
3697 3697 Rackets
3698 3698 Järnväg
3699 3699 Järnväg
3700 3700 Järnvägshållplats
3701 3701 Plattform
3702 3702 Dubblettnoder för järnväg
3703 3703 Järnvägsmark
3704 3704 Ett sifferintervall förväntades
3705 3705 -----
3706 3706 -----
3707 3707 Rå GPS-data
3708 3708 Läs först
3709 3709 -----
3710 3710 Läs in foton...
3711 3711 -----
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 -----
3715 3715 -----
3716 3716 Läser föräldrar till "{0}"
3717 3717 -----
3718 3718 Läser {0}...
3719 3719 Läsmig
3720 3720 Namn
3721 3721 Är du säker på att du vill stänga?
3722 3722 Verkligen ta bort det valda från relation {0}?
3723 3723 -----
3724 3724 -----
3725 3725 Fritidsområde
3726 3726 Korrigerad bild...
3727 3727 Återvinning
3728 3728 -----
3729 3729 Återställ
3730 3730 Gör om den senaste ogjorda handlingen.
3731 3731 -----
3732 3732 Referens
3733 3733 Referens (spårnummer)
3734 3734 -----
3735 3735 Referensnummer
3736 3736 -----
3737 3737 -----
3738 3738 -----
3739 3739 Uppdatera
3740 3740 -----
3741 3741 Avvisa konflikter och spara
3742 3742 -----
3743 3743 -----
3744 3744 Relationsredigerare: Hämta medlemmar
3745 3745 -----
3746 3746 -----
3747 3747 -----
3748 3748 -----
3749 3749 -----
3750 3750 -----
3751 3751 Relationsverifierare :
3752 3752 -----
3753 3753 Relationen är tom
3754 3754 -----
3755 3755 -----
3756 3756 Relationstypen är okänd
3757 3757 -----
3758 3758 -----
3759 3759 Relation: vald
3760 3760 -----
3761 3761 Relationer
3762 3762 Relationer: {0}
3763 3763 Släpp musknappen för att välja objekten i rektangeln.
3764 3764 Släpp musknappen för att sluta flytta. Ctrl för att slå ihop med närmaste nod.
3765 3765 Släpp musknappen för att sluta rotera.
3766 3766 Släpp musknappen för att avbryta skalning.
3767 3767 -----
3768 3768 Uppdatera
3769 3769 Läs om alla de nu valda objekten och uppdatera listan.
3770 3770 Läs om felaktiga rutor
3771 3771 -----
3772 3772 -----
3773 3773 -----
3774 3774 -----
3775 3775 -----
3776 3776 -----
3777 3777 Fjärrstyrning
3778 3778 -----
3779 3779 Fjärrstyrning har begärts för att importera data från följande URL:
3780 3780 -----
3781 3781 Fjärrstyrning har begärts för att hämta data från API
3782 3782 -----
3783 3783 -----
3784 3784 Ta bort
3785 3785 -----
3786 3786 Radera "{0}" för nod "{1}"
3787 3787 Radera "{0}" för relation "{1}"
3788 3788 Radera "{0}" för sträcka "{1}"
3789 3789 Radera "{0}" från {1} objekt
3790 3790 -----
3791 3791 -----
3792 3792 -----
3793 3793 -----
3794 3794 -----
3795 3795 -----
3796 3796 -----
3797 3797 -----
3798 3798 Ta bort foto från lagret
3799 3799 -----
3800 3800 Ta bort taggar från inre sträckor
3801 3801 -----
3802 3802 -----
3803 3803 -----
3804 3804 -----
3805 3805 Ta bort valda ändringsuppsättningar från den lokala cachen
3806 3806 -----
3807 3807 -----
3808 3808 -----
3809 3809 -----
3810 3810 -----
3811 3811 -----
3812 3812 -----
3813 3813 Ta bort sträcka ''{0}'' vid position {1} från relation ''{2}''
3814 3814 Tog bort element från relation
3815 3815 Tog bort dubblettnoder
3816 3816 -----
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 -----
3820 3820 -----
3821 3821 Tar bort dubblettnoder...
3822 3822 -----
3823 3823 -----
3824 3824 -----
3825 3825 -----
3826 3826 -----
3827 3827 -----
3828 3828 -----
3829 3829 Byt namn på lager
3830 3830 -----
3831 3831 Renderar rutter (busslinjer, vandringsleder, cykelrutter osv). Ruttyper måste definieras i routes.xml i insticksmodulens mapp
3832 3832 Uthyrning
3833 3833 Bilverkstad
3834 3834 Ersätt "{0}" med "{1}" för
3835 3835 Ersätt originalets bakgrund med JOSM:s bakgrundsfärg.
3836 3836 Ersätt den ursprungliga vita bakgrunden med den bakgrundsfärg som angivits i JOSM:s inställningar.
3837 3837 -----
3838 3838 Rapportera en bugg
3839 3839 -----
3840 3840 -----
3841 3841 -----
3842 3842 -----
3843 3843 Detaljer om begäran: {0}
3844 3844 -----
3845 3845 Resevoar
3846 3846 Återställ
3847 3847 -----
3848 3848 Återställ nuvarande mätresultat och ta bort mätsökvägen.
3849 3849 -----
3850 3850 Återställ inställningarna till förval
3851 3851 -----
3852 3852 -----
3853 3853 -----
3854 3854 -----
3855 3855 -----
3856 3856 -----
3857 3857 Bostadsområde
3858 3858 Bostadsområde
3859 3859 Ändra storleken på appleten till angiven geometri (format: BREDDxHÖJD)
3860 3860 Upplösning på landsatrutor (pixlar per grad)
3861 3861 Upplösning på landsatrutor mätt i pixlar per grad. Förval 4000.
3862 3862 Jämka
3863 3863 -----
3864 3864 -----
3865 3865 -----
3866 3866 -----
3867 3867 -----
3868 3868 Rätta till konflikter i nodlistan för sträcka {0}
3869 3869 -----
3870 3870 -----
3871 3871 -----
3872 3872 Rätta till versionskonflikt för sträcka {0}
3873 3873 -----
3874 3874 -----
3875 3875 Rätta till {0} taggkonflikter i sträcka {1}
3876 3876 -----
3877 3877 Rastplats
3878 3878 -----
3879 3879 -----
3880 3880 Restaurang
3881 3881 Återställ
3882 3882 -----
3883 3883 Återställer filer
3884 3884 Begränsning
3885 3885 Detaljhandel
3886 3886 Stödmur
3887 3887 -----
3888 3888 -----
3889 3889 -----
3890 3890 -----
3891 3891 -----
3892 3892 -----
3893 3893 -----
3894 3894 -----
3895 3895 -----
3896 3896 -----
3897 3897 -----
3898 3898 -----
3899 3899 -----
3900 3900 -----
3901 3901 -----
3902 3902 Vänd husrad
3903 3903 Ändra riktning på sträckor
3904 3904 Vänd på husrad
3905 3905 Vänd på husrad
3906 3906 Byt riktning och slå ihop
3907 3907 -----
3908 3908 Byt riktning på rutten
3909 3909 Ändra riktningen på alla valda sträckor.
3910 3910 -----
3911 3911 Ändra riktning på sträcka
3912 3912 Ändra riktning på sträckor
3913 3913 Omvänd kustlinje
3914 3914 Felvänd kustlinje (coastline): land inte på vänster sida
3915 3915 Felriktat land: land inte på vänster sida
3916 3916 Felriktat vatten: land är inte på vänster sida
3917 3917 Kastar om husnumrena i en husrad.
3918 3918 Återgå
3919 3919 -----
3920 3920 -----
3921 3921 -----
3922 3922 -----
3923 3923 -----
3924 3924 Återställer ändringar
3925 3925 -----
3926 3926 -----
3927 3927 Utgåva
3928 3928 -----
3929 3929 Flod
3930 3930 Flodbank
3931 3931 Väg (okänd typ)
3932 3932 Vägbegränsningar
3933 3933 -----
3934 3934 -----
3935 3935 -----
3936 3936 -----
3937 3937 -----
3938 3938 Roll
3939 3939 -----
3940 3940 -----
3941 3941 Rollen {0} saknas
3942 3942 Rollen {0} är okänd
3943 3943 -----
3944 3944 -----
3945 3945 Rotera 180
3946 3946 Rotera 270
3947 3947 Rotera 90
3948 3948 -----
3949 3949 Rotera bilden åt vänster
3950 3950 Rotera bilden åt höger
3951 3951 Rotera åt vänster
3952 3952 Rotera åt höger
3953 3953 Rondell
3954 3954 Rutt
3955 3955 Ruttnätverk
3956 3956 Ruttmönster...
3957 3957 Ruttstatus
3958 3958 Ruttyp
3959 3959 Rutter visas för:
3960 3960 -----
3961 3961 Inställningar för insticksmodulen för ruttberäkning
3962 3962 -----
3963 3963 -----
3964 3964 Ruiner
3965 3965 -----
3966 3966 -----
3967 3967 -----
3968 3968 -----
3969 3969 -----
3970 3970 Utför Douglas-Peucker-approximation...
3971 3971 -----
3972 3972 -----
3973 3973 Kör test {0}
3974 3974 Genomför hörnreduktion...
3975 3975 Rullbana
3976 3976 -----
3977 3977 SIM-kort
3978 3978 -----
3979 3979 -----
3980 3980 SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Sverige)
3981 3981 -----
3982 3982 -----
3983 3983 -----
3984 3984 Utfallsport
3985 3985 -----
3986 3986 Bastu
3987 3987 Spara
3988 3988 -----
3989 3989 -----
3990 3990 Spara som...
3991 3991 Spara GPX-fil
3992 3992 -----
3993 3993 Spara Lager
3994 3994 Spara OSM-fil
3995 3995 -----
3996 3996 -----
3997 3997 -----
3998 3998 Spara WMS-lagret till en fil
3999 3999 -----
4000 4000 Spara i alla fall
4001 4001 -----
4002 4002 Spara fångade data till en fil varje minut.
4003 4003 -----
4004 4004 -----
4005 4005 -----
4006 4006 Spara nuvarande data i en ny fil.
4007 4007 Spara nuvarande data.
4008 4008 -----
4009 4009 -----
4010 4010 -----
4011 4011 Spara användare och lösenord (okrypterat)
4012 4012 -----
4013 4013 -----
4014 4014 -----
4015 4015 -----
4016 4016 -----
4017 4017 -----
4018 4018 -----
4019 4019 -----
4020 4020 -----
4021 4021 -----
4022 4022 Läser igenom folder {0}
4023 4023 Skola
4024 4024 Metallskrot
4025 4025 Bergsluttning (med lösa stenar)
4026 4026 -----
4027 4027 -----
4028 4028 -----
4029 4029 -----
4030 4030 Buskage
4031 4031 -----
4032 4032 -----
4033 4033 Sök
4034 4034 -----
4035 4035 -----
4036 4036 -----
4037 4037 Sökuttrycket är ogiltigt: \n\n {0}
4038 4038 -----
4039 4039 Sök efter objekt.
4040 4040 -----
4041 4041 -----
4042 4042 -----
4043 4043 Sök...
4044 4044 -----
4045 4045 Sök:
4046 4046 -----
4047 4047 Andra namn
4048 4048 Sekundär
4049 4049 Andrahandsmodifierare:
4050 4050 Sekunder: {0}
4051 4051 Säkerhetsundantag
4052 4052 -----
4053 4053 -----
4054 4054 -----
4055 4055 -----
4056 4056 -----
4057 4057 Skild gång- och cykelbana
4058 4058 Urval: Rel.:{0}/Sträckor:{1}/Noder:{2}
4059 4059 Markera
4060 4060 Välj allt
4061 4061 -----
4062 4062 -----
4063 4063 -----
4064 4064 -----
4065 4065 -----
4066 4066 -----
4067 4067 -----
4068 4068 -----
4069 4069 -----
4070 4070 -----
4071 4071 -----
4072 4072 Välj alla objekt i valda ändringsuppsättningar.
4073 4073 Välj alla icke borttagna objekt i datalagret. Detta väljer även ut ofullständiga objekt.
4074 4074 -----
4075 4075 -----
4076 4076 -----
4077 4077 -----
4078 4078 -----
4079 4079 -----
4080 4080 Välj commune
4081 4081 Välj antingen:
4082 4082 -----
4083 4083 -----
4084 4084 -----
4085 4085 Välj om datan ska hämtas som ett nytt lager
4086 4086 Välj om de objekt som refererar till detta objekt också skall hämtas
4087 4087 -----
4088 4088 -----
4089 4089 -----
4090 4090 -----
4091 4091 -----
4092 4092 Välj alternativ för linjeritning
4093 4093 -----
4094 4094 Markera nod under pekare.
4095 4095 -----
4096 4096 -----
4097 4097 -----
4098 4098 -----
4099 4099 -----
4100 4100 -----
4101 4101 -----
4102 4102 Välj ett mål lager.
4103 4103 -----
4104 4104 -----
4105 4105 -----
4106 4106 -----
4107 4107 -----
4108 4108 -----
4109 4109 Välj för att hämta GPS-spår för det valda hämtningsområdet.
4110 4110 Välj för att hämta OSM-data för det valda hämtningsområdet.
4111 4111 -----
4112 4112 -----
4113 4113 -----
4114 4114 -----
4115 4115 -----
4116 4116 -----
4117 4117 -----
4118 4118 -----
4119 4119 Välj två sträckor som delar en nod.
4120 4120 Välj två sträckor som delar en nod.
4121 4121 -----
4122 4122 Gör urval med angivet sökkriterium
4123 4123 Välj, flytta, skala och rotera objekt
4124 4124 -----
4125 4125 Valda element kan ej rätas ut
4126 4126 -----
4127 4127 -----
4128 4128 -----
4129 4129 -----
4130 4130 -----
4131 4131 -----
4132 4132 Valt spår: {0}
4133 4133 -----
4134 4134 Markering
4135 4135 Urvalets area
4136 4136 Urvalets längd
4137 4137 Tom markering
4138 4138 Markeringen får bara innehålla sträckor och noder.
4139 4139 Urvalet passar inte!
4140 4140 -----
4141 4141 Urval: {0}
4142 4142 -----
4143 4143 -----
4144 4144 -----
4145 4145 Sträckor som korsar sig själv
4146 4146 -----
4147 4147 Skilda lager
4148 4148 Avgränsare
4149 4149 Sekvens
4150 4150 -----
4151 4151 Tillfartsväg
4152 4152 -----
4153 4153 Tjänster
4154 4154 -----
4155 4155 Typ av tillfartsväg
4156 4156 -----
4157 4157 -----
4158 4158 -----
4159 4159 Ange en ny plats för nästa förfrågan
4160 4160 Sätt allt till förval
4161 4161 Gör bakgrunden genomskinlig.
4162 4162 -----
4163 4163 -----
4164 4164 -----
4165 4165 Sätt ''modifierad''-flaggan för noden {0}
4166 4166 Sätt ''modifierad''-flaggan för relationen {0}
4167 4167 Flagga sträcka {0} som ändrad
4168 4168 -----
4169 4169 -----
4170 4170 Ställ in språket
4171 4171 -----
4172 4172 -----
4173 4173 Sätt urval av element på kartan till de valda posterna i listan ovan.
4174 4174 Sätt till förval
4175 4175 -----
4176 4176 -----
4177 4177 -----
4178 4178 Sätt {0}={1} för nod "{2}"
4179 4179 Sätt {0}={1} för relation"{2}"
4180 4180 Sätt {0}={1} för sträcka "{2}"
4181 4181 Sätt {0}={1} för {2} objekt
4182 4182 -----
4183 4183 Ange inställningar direkt. Använd med försiktighet!
4184 4184 Anger förval
4185 4185 Det gick inte att tilldela kortkommandot ''{0}'' till handlingen ''{1}'' ({2})\neftersom detta kortkommando redan används för handlingen ''{3}'' ({4}).\n\n
4186 4186 Inställningar
4187 4187 Inställnignar för ljudspelare och ljudmarkörer.
4188 4188 Inställningar för kartprojektion och datatolkning.
4189 4189 -----
4190 4190 -----
4191 4191 -----
4192 4192 Bilpool
4193 4193 -----
4194 4194 -----
4195 4195 -----
4196 4196 Vindskydd
4197 4197 Förskjut alla spår österut (grader)
4198 4198 Förskjut alla spår norrut (grader)
4199 4199 -----
4200 4200 Skor
4201 4201 Skytte
4202 4202 Handel
4203 4203 Affärer
4204 4204 -----
4205 4205 Kortkommando
4206 4206 Inställningar för kortkommandon
4207 4207 Närmaste
4208 4208 -----
4209 4209 Skall insticksmodulen avaktiveras?
4210 4210 -----
4211 4211 -----
4212 4212 -----
4213 4213 Visa GPS-data
4214 4214 Visa statusrapport
4215 4215 -----
4216 4216 -----
4217 4217 -----
4218 4218 -----
4219 4219 -----
4220 4220 -----
4221 4221 -----
4222 4222 Visa hjälpinformation
4223 4223 -----
4224 4224 -----
4225 4225 -----
4226 4226 -----
4227 4227 -----
4228 4228 -----
4229 4229 -----
4230 4230 -----
4231 4231 Visa objektens ID i urvalslistor
4232 4232 -----
4233 4233 Visa eller dölj ljudmenyn på huvudmenyn.
4234 4234 -----
4235 4235 -----
4236 4236 Visa startbild vid uppstart
4237 4237 Visa statusrapport med information som kan vara av nytta vid felrapportering.
4238 4238 -----
4239 4239 -----
4240 4240 -----
4241 4241 -----
4242 4242 -----
4243 4243 -----
4244 4244 -----
4245 4245 Visa denna hjälptext
4246 4246 Visa/Dölj
4247 4247 Visat område
4248 4248 -----
4249 4249 -----
4250 4250 -----
4251 4251 -----
4252 4252 -----
4253 4253 -----
4254 4254 -----
4255 4255 -----
4256 4256 -----
4257 4257 -----
4258 4258 -----
4259 4259 -----
4260 4260 -----
4261 4261 -----
4262 4262 -----
4263 4263 Sträckor med likartade namn
4264 4264 Förenkla yta
4265 4265 Förenkla sträcka
4266 4266 Förenkla alla valda sträckor
4267 4267 Förenkla en yta genom att ta bort noder i mycket trubbiga vinklar. Detta kan begränsas genom största ytstorlek som tillåts tas bort. Också genomsnitt av närliggande noder.
4268 4268 Förenkla sträckor?
4269 4269 Konvertera enkelt en yta till en multipolygon.
4270 4270 -----
4271 4271 -----
4272 4272 En enda färg (kan anpassas för namngivna lager)
4273 4273 Enstaka poster
4274 4274 -----
4275 4275 -----
4276 4276 Storlek på landsatrutor (pixlar)
4277 4277 Storlek på en landsatruta, mätt i pixlar. Förval 2000.
4278 4278 -----
4279 4279 Skridskoåkning
4280 4280 Skidor
4281 4281 Skidåkning
4282 4282 Överhoppningshämtning
4283 4283 Överhoppningshämtning
4284 4284 -----
4285 4285 -----
4286 4286 -----
4287 4287 Glidande karta
4288 4288 -----
4289 4289 Slip
4290 4290 Långsammare
4291 4291 -----
4292 4292 Mjuk kartgrafik (antialiasing)
4293 4293 -----
4294 4294 Snöskoter
4295 4295 Fotboll
4296 4296 -----
4297 4297 Några av objekten har ändrats.<br> Fortsätt om dessa ändringar skall förkastas.</html>
4298 4298 Några av sträckorna var medlemmar i relationer som har ändrats. Kontrollera att det inte har uppstått några fel.
4299 4299 Några sträckpunkter som låg för långt från spåret för att deras tid skulle kunna uppskattas med någon rimlighet uteslöts.
4300 4300 Några sträckpunkter med tidsstämplar tidigare än spårets början eller senare än dess slut uteslöts eller flyttades till början.
4301 4301 -----
4302 4302 -----
4303 4303 -----
4304 4304 -----
4305 4305 Tyvärr kan inte multipolygonrelationer med flera yttre sträckor hanteras.
4306 4306 Tyvärr kan inte en sträcka som både är inre och yttre i multipolygonrelationer hanteras.
4307 4307 Tyvärr kan inte en sträcka som är inre i flera multipolygonrelationer hanteras.
4308 4308 Tyvärr kan inte en yttre sträcka i en multipolygonrelation hanteras.
4309 4309 -----
4310 4310 Sortera snabbvalsmenyn
4311 4311 -----
4312 4312 Källa
4313 4313 Källtext
4314 4314 Syd
4315 4315 Handikappplatser
4316 4316 -----
4317 4317 -----
4318 4318 Hastighet:
4319 4319 Hastighet (Km/h)
4320 4320 Hastighetskamera
4321 4321 Spikhinder
4322 4322 -----
4323 4323 Dela sträcka
4324 4324 Dela sträckan vid vald nod.
4325 4325 -----
4326 4326 -----
4327 4327 -----
4328 4328 -----
4329 4329 Dela sträcka {0} i {1} delar
4330 4330 Dela upp sträckor i fragment
4331 4331 Delar upp en yta m h a en otaggad sträcka
4332 4332 -----
4333 4333 -----
4334 4334 Bollsport
4335 4335 Sportfaciliteteter
4336 4336 Idrott
4337 4337 Sporthall
4338 4338 Källa
4339 4339 Stadion
4340 4340 Standard unix-geometri-argument
4341 4341 Stjärnor
4342 4342 Påbörja sökning
4343 4343 -----
4344 4344 Påbörja hämtning
4345 4345 Påbörja hämtning av data
4346 4346 Starta ny sträcka från senaste nod.
4347 4347 Början av spåret (görs alltid om det inte finns andra markörer).
4348 4348 -----
4349 4349 -----
4350 4350 -----
4351 4351 -----
4352 4352 -----
4353 4353 Påbörjar foldergenomläsning
4354 4354 -----
4355 4355 -----
4356 4356 -----
4357 4357 -----
4358 4358 -----
4359 4359 Delstat
4360 4360 -----
4361 4361 Kontorsmaterial
4362 4362 -----
4363 4363 -----
4364 4364 Statusrapport
4365 4365 Trappsteg
4366 4366 Stätta
4367 4367 Stopp
4368 4368 -----
4369 4369 Bäck
4370 4370 -----
4371 4371 -----
4372 4372 -----
4373 4373 Gatunamn
4374 4374 -----
4375 4375 Vägar
4376 4376 -----
4377 4377 -----
4378 4378 -----
4379 4379 -----
4380 4380 -----
4381 4381 -----
4382 4382 Underordnat område
4383 4383 Tillämpa filter
4384 4384 -----
4385 4385 Förort
4386 4386 Tunnelbana
4387 4387 Tunnelbaneingång
4388 4388 Kortkommandon för underfönster
4389 4389 -----
4390 4390 -----
4391 4391 -----
4392 4392 Stormarknad
4393 4393 -----
4394 4394 -----
4395 4395 Understödda leverantörer av upprätningstjänster:
4396 4396 -----
4397 4397 -----
4398 4398 Yta
4399 4399 Övervakning
4400 4400 -----
4401 4401 Mätpunkt
4402 4402 Lantmätare
4403 4403 -----
4404 4404 Lantmätare...
4405 4405 SurveyorPlugin behöver LiveGpsPlugin, men denna kunde inte hittas!
4406 4406 Simning
4407 4407 -----
4408 4408 -----
4409 4409 -----
4410 4410 -----
4411 4411 -----
4412 4412 -----
4413 4413 -----
4414 4414 Synkronisera ljud
4415 4415 Synkronisera hela datasetet
4416 4416 -----
4417 4417 -----
4418 4418 Synkronisera tid med hjälp av ett foto av GPS-mottagaren
4419 4419 Synkronisera enbart sträcka {0}
4420 4420 -----
4421 4421 -----
4422 4422 -----
4423 4423 -----
4424 4424 -----
4425 4425 -----
4426 4426 -----
4427 4427 -----
4428 4428 -----
4429 4429 Bordtennis
4430 4430 -----
4431 4431 -----
4432 4432 -----
4433 4433 Taggnamnet innehåller teckenkod under 32 (0x20)
4434 4434 Taggnamnet är längre än vad som är tillåtet
4435 4435 -----
4436 4436 Taggvärdet innehåller teckenkod under 32 (0x20)
4437 4437 Taggvärdet är längre än vad som är tillåtet
4438 4438 Tagga sträckor som
4439 4439 Tagga sträckor som vatten (water), kustlinje (coastline), land (land) eller lämna otaggat (nothing). Förval är vatten.
4440 4440 Källa för TagChecker
4441 4441 Uttestare av snabbval för taggning
4442 4442 Snabbval för taggning
4443 4443 Taggar
4444 4444 -----
4445 4445 -----
4446 4446 -----
4447 4447 -----
4448 4448 Taggar från sträckor
4449 4449 -----
4450 4450 -----
4451 4451 Taggar med tomma värden
4452 4452 Skrädderi
4453 4453 -----
4454 4454 -----
4455 4455 -----
4456 4456 -----
4457 4457 -----
4458 4458 -----
4459 4459 -----
4460 4460 Taxibana
4461 4461 Telefon
4462 4462 Telefonkort
4463 4463 -----
4464 4464 -----
4465 4465 -----
4466 4466 Husrad
4467 4467 Gör radhus av husrad
4468 4468 -----
4469 4469 Tertiär
4470 4470 Tredjehandsmodifierare
4471 4471 -----
4472 4472 -----
4473 4473 -----
4474 4474 -----
4475 4475 -----
4476 4476 -----
4477 4477 Test {0}/{1}: Påbörjar {2}
4478 4478 -----
4479 4479 -----
4480 4480 -----
4481 4481 -----
4482 4482 Kompassriktning för den delsträcka som ritas.
4483 4483 -----
4484 4484 -----
4485 4485 -----
4486 4486 -----
4487 4487 -----
4488 4488 -----
4489 4489 -----
4490 4490 -----
4491 4491 Sträckan av typen "från" (from) börjar eller slutar inte vid en "via"-nod
4492 4492 Sträckan av typen "från" (from) börjar eller slutar inte vid en "via"-sträcka
4493 4493 Sträckan av typen "till" (to) börjar eller slutar inte vid en "via"-nod
4494 4494 Sträckan av typen "från" (from) börjar eller slutar inte vid en "via"-sträcka
4495 4495 Hur många gånger hastigheten fördubblas vid snabbspolning framåt
4496 4496 Vinkeln mellan föregående och aktiv delsträcka.
4497 4497 Det område du försökte hämta är för stort eller så var din begäran för stor.<br>Begär antingen hem ett mindre område eller använd en exportfil från OSM-samfundet.
4498 4498 -----
4499 4499 -----
4500 4500 -----
4501 4501 Denna ändringsuppsättnings innehåll har ännu inte hämtats hem.
4502 4502 Nuvarande urval kan inte användas för att dela upp en sträcka - ingen nod är vald.
4503 4503 Det går inte att dela baserat på nuvarande urval.
4504 4504 Det nuvarande urvalet kan inte användas för att frigöra något.
4505 4505 -----
4506 4506 -----
4507 4507 -----
4508 4508 -----
4509 4509 -----
4510 4510 -----
4511 4511 -----
4512 4512 Dokumentet innehåller inte någon data.
4513 4513 Följande dotterobjekt kommer också<br> tas bort utöver de valda objekten:
4514 4514 Följande fel uppstod under masshämtning: {0}
4515 4515 Den geografiska latituden vid muspekaren.
4516 4516 Den geografiska longituden vid muspekaren.
4517 4517 -----
4518 4518 -----
4519 4519 -----
4520 4520 Längden hos den nya delsträcka som håller på att ritas.
4521 4521 -----
4522 4522 -----
4523 4523 -----
4524 4524 -----
4525 4525 -----
4526 4526 -----
4527 4527 Namnet på objektet vid muspekaren.
4528 4528 Antal sekunder att hoppa framåt eller bakåt när knapparna i fråga trycks ner
4529 4529 -----
4530 4530 -----
4531 4531 -----
4532 4532 Insticksmodulen har tagits bort från inställningarna. Starta om JOSM för frigöra insticksmodulen.
4533 4533 -----
4534 4534 Projektionen {0} kunde inte aktiveras. Använder Merkator
4535 4535 -----
4536 4536 Förhållandet mellan tid förfluten i ljudinspelaren och verklig förfluten tid.
4537 4537 Det reguljära uttrycket "{0}" orsakade tolkningsfel vid offset {1}, fullständigt fel:\n\n{2}
4538 4538 Det reguljära uttrycket "{0}" kunde inte tolkas, fullständig felbeskrivning:\n\n{1}
4539 4539 -----
4540 4540 Det begärda området är för stort. Zooma in lite eller ändra upplösning
4541 4541 -----
4542 4542 -----
4543 4543 -----
4544 4544 Det valda GPX-spåret innehåller inte några tidsstämplar. Välj ett annat spår.
4545 4545 Den valda ytan kan inte delas upp eftersom den är medlem i en relation.\nTa bort ytan från relationen innan du delar den.
4546 4546 -----
4547 4547 De valda noderna ingår inte i samma sträcka.
4548 4548 De markerade fotografierna innehåller ingen tidsinformation.
4549 4549 -----
4550 4550 Urvalet innehåller {0} sträckor. Är du säker på att du vill förenkla dem alla?
4551 4551 -----
4552 4552 -----
4553 4553 De källor (URL eller filnamn) som används för att stavningskontrollera (läs http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) eller taggkontrollera datafiler.
4554 4554 Startpositionen låg inte inom gränsvärdena (bbox)
4555 4555 -----
4556 4556 -----
4557 4557 -----
4558 4558 -----
4559 4559 -----
4560 4560 Området som visas är antingen för litet eller för stort för att hämta data från OpenStreetBugs
4561 4561 -----
4562 4562 -----
4563 4563 Sträckan kan inte delas vid de valda noderna. (Tips: Välj noder mitt på sträckan.)
4564 4564 Sträckorna kan inte slås ihop med bibehållen riktning. Vill du vända på några av dem?
4565 4565 Teater
4566 4566 -----
4567 4567 -----
4568 4568 -----
4569 4569 -----
4570 4570 Nöjespark
4571 4571 -----
4572 4572 Det finns inga öppna ändringsuppsättningar
4573 4573 Det finns inga valda objekt att uppdatera
4574 4574 Det finns olösta konflikter. Konflikter sparas inte och kommer att behandlas som om du avvisat dem alla. Fortsätt?
4575 4575 -----
4576 4576 -----
4577 4577 -----
4578 4578 -----
4579 4579 -----
4580 4580 Fel uppstod vid visning av URL:en för denna markör.
4581 4581 {0} konflikter uppstod under import.
4582 4582 Denna handling kommer sakna kortkommando.\n\n
4583 4583 Detta kan leda till att noder raderas av misstag.
4584 4584 I denna ändringsuppsättning finns objekt som inte finns i aktuell datauppsättning.\nDessa behöver hämtas hem innan de kan återställas. Vill du fortsätta?
4585 4585 -----
4586 4586 -----
4587 4587 -----
4588 4588 Detta är slutet av inspelningen
4589 4589 -----
4590 4590 Denna nod är inte bunden till något annat.
4591 4591 Detta får JOSM att glömma de valda objekten.<br> De kommer att tas bort från lagret, men kommer <i>inte</i> att tas bort<br> från servern vid inskickning.
4592 4592 -----
4593 4593 -----
4594 4594 -----
4595 4595 Denna insticksmodul letar efter fel i egenskapsnycklar och -värden.
4596 4596 Denna insticksmodul letar efter fel i relationer.
4597 4597 -----
4598 4598 Denna insticksmodul förenklar kartläggning och redigering av kollektivtrafiksrutter.
4599 4599 Detta test letar efter noder som saknar tagg och som inte ingår i någon sträcka
4600 4600 Detta test letar efter sträckor som saknar tagg, är tomma, eller består av en enda nod.
4601 4601 Detta test letar efter sträckor som innehåller några av sina noder mer än en gång.
4602 4602 Detta testar letar efter sträckor med likartade namn som kan tyda på felstavning.
4603 4603 Detta kontrollerar om en sträcka har en slutnod som ligger mycket nära en annan sträcka.
4604 4604 Detta test kontrollerar om multipolygoner är korrekta
4605 4605 Detta test verifierar om vändbegränsningar är giltiga
4606 4606 Detta kontrollerar om två vägar, järnvägar, vattenleder eller byggnader korsar varandra i samma lager utan att vara förenade med en gemensam nod.
4607 4607 Detta testar att en förbindelse mellan två noder inte används av mer än en sträcka.
4608 4608 Detta test kontrollerar om kustlinjerna är korrekta.
4609 4609 Detta test kontrollerar att det inte finns några noder med precis samma läge.
4610 4610 Detta kontrollerar så att det inte finns några sträckor som har samma taggar och samma nod-koordinater
4611 4611 Detta test kontrollerar riktningen på sträckor av typerna vatten (water), land (land) och kustlinje (coastline).
4612 4612 -----
4613 4613 Detta test hittar noder som har samma namn (de kan vara dubbletter).
4614 4614 Detta kontrollerar om sträckor som bör bilda en cirkel är slutna
4615 4615 -----
4616 4616 -----
4617 4617 -----
4618 4618 -----
4619 4619 -----
4620 4620 Noderna är inte i en cirkel. Avbryter.
4621 4621 -----
4622 4622 Rutnummer
4623 4623 -----
4624 4624 -----
4625 4625 -----
4626 4626 -----
4627 4627 -----
4628 4628 Tidszon:
4629 4629 Tidszon: {0}
4630 4630 -----
4631 4631 -----
4632 4632 -----
4633 4633 -----
4634 4634 -----
4635 4635 -----
4636 4636 Växla helskärmsvy
4637 4637 Alternera gpx-linjer
4638 4638 -----
4639 4639 Växla trådnätsvisning
4640 4640 Växla helskärmsvy
4641 4641 Växla synlighet för hanteraren för ändringsuppsättningar
4642 4642 Växla visning av markörtext och ikoner.
4643 4643 Alternera visning av det valda lagret.
4644 4644 Växla: {0}
4645 4645 Byter läge för den globala inställningen ''{0}''.
4646 4646 Toaletter
4647 4647 -----
4648 4648 -----
4649 4649 Betalstation
4650 4650 Betalstation
4651 4651 Verktyg: {0}
4652 4652 Verktygsrad
4653 4653 Inställning av verktygsrad
4654 4654 Verktyg
4655 4655 -----
4656 4656 -----
4657 4657 -----
4658 4658 Turism
4659 4659 Torn
4660 4660 -----
4661 4661 -----
4662 4662 Småstad
4663 4663 Stadshus
4664 4664 -----
4665 4665 Leksaker
4666 4666 -----
4667 4667 -----
4668 4668 -----
4669 4669 -----
4670 4670 Spårar
4671 4671 Bruksväg
4672 4672 Spår- och punktfärgläggning
4673 4673 -----
4674 4674 -----
4675 4675 -----
4676 4676 -----
4677 4677 Trafikljus
4678 4678 -----
4679 4679 -----
4680 4680 Spårvagn
4681 4681 Spårvagnshållplats
4682 4682 -----
4683 4683 -----
4684 4684 -----
4685 4685 -----
4686 4686 -----
4687 4687 -----
4688 4688 Resebyrå
4689 4689 Träd
4690 4690 -----
4691 4691 Stamväg
4692 4692 Stamvägslänk
4693 4693 -----
4694 4694 -----
4695 4695 -----
4696 4696 Prova först att uppdatera till den senaste versionen av denna insticksmodul innan du rapporterar en bugg.
4697 4697 -----
4698 4698 -----
4699 4699 -----
4700 4700 Början på tunnel
4701 4701 -----
4702 4702 -----
4703 4703 Vändningsbegränsning
4704 4704 -----
4705 4705 Vändplats
4706 4706 Vändplats
4707 4707 Vändbegränsning
4708 4708 -----
4709 4709 Vändkors
4710 4710 Vändskiva
4711 4711 Typ
4712 4712 Brittiskt typnamn
4713 4713 -----
4714 4714 -----
4715 4715 -----
4716 4716 -----
4717 4717 UIC-klassificering
4718 4718 -----
4719 4719 OKÄND
4720 4720 -----
4721 4721 -----
4722 4722 URL från www.openstreetmap.org (du kan klistra in en URL här som anger hämtningsområdets gränser)
4723 4723 URL från www.openstreetmap.org (du kan klistra in en URL här för att hämta hem området)
4724 4724 -----
4725 4725 -----
4726 4726 -----
4727 4727 -----
4728 4728 -----
4729 4729 -----
4730 4730 -----
4731 4731 -----
4732 4732 -----
4733 4733 -----
4734 4734 Frigör sträckor
4735 4735 Kan Ej lägga till primitiven {0} till datasetet därför att det är redan inkluderat
4736 4736 Kunde Ej skapa katalogen {0}, autospara-funktionen inaktiverad.
4737 4737 Kunde Ej skapa filen {0}, ett annat filnamn kommer att användas
4738 4738 Kunde inte skapa ny ljudmarkör.
4739 4739 Kunde Ej ta bort den utdaterade backup-filen {0}
4740 4740 -----
4741 4741 -----
4742 4742 Kunde inte hitta någon översättning för locale {0}. Faller tillbaka på {1}.
4743 4743 -----
4744 4744 -----
4745 4745 -----
4746 4746 Kunde inte tolka lon/lat
4747 4747 Det går inte att synkronisera i det lager som spelas upp.
4748 4748 Oklassificerad
4749 4749 Ej slutna sträckor
4750 4750 Ej sluten sträcka
4751 4751 Oansluten kustlinje
4752 4752 -----
4753 4753 Ej anslutna sträckor.
4754 4754 -----
4755 4755 -----
4756 4756 -----
4757 4757 -----
4758 4758 -----
4759 4759 -----
4760 4760 -----
4761 4761 -----
4762 4762 -----
4763 4763 -----
4764 4764 Ångra
4765 4765 Ångra formuträtning
4766 4766 Ångra flytt
4767 4767 Ångra formuträtning för vissa noder
4768 4768 Ångra senaste åtgärden.
4769 4769 -----
4770 4770 Lossa panelen
4771 4771 Oväntat undantag
4772 4772 -----
4773 4773 -----
4774 4774 -----
4775 4775 -----
4776 4776 -----
4777 4777 -----
4778 4778 Oväntad symbol. Förväntade {0}, men fann {1}
4779 4779 Oväntad symbol: {0}
4780 4780 -----
4781 4781 -----
4782 4782 -----
4783 4783 -----
4784 4784 -----
4785 4785 Frigjord nod
4786 4786 -----
4787 4787 Högskola/universitet
4788 4788 -----
4789 4789 -----
4790 4790 Okänt filformat: {0}
4791 4791 Okänd värddator
4792 4792 Okänd status för problemfall
4793 4793 Okänt loggningsformat
4794 4794 Okänd medlemstyp
4795 4795 -----
4796 4796 -----
4797 4797 Okänd dataprimitiv: {0}. Tillåtna värden är node (nod), way (sträcka) eller relation
4798 4798 -----
4799 4799 Okänd roll
4800 4800 -----
4801 4801 Okänd typ: {0}
4802 4802 -----
4803 4803 Icke namngiven korsning
4804 4804 Onamnad oklassifierad landsväg (highway)
4805 4805 Sträckor utan namn
4806 4806 Oordnad kustlinje
4807 4807 -----
4808 4808 -----
4809 4809 -----
4810 4810 -----
4811 4811 -----
4812 4812 -----
4813 4813 Osparad osm-data
4814 4814 Avmarkera alla
4815 4815 Avmarkera allt (Escape)
4816 4816 Avmarkera allt (fokus)
4817 4817 Avmarkera alla objekt.
4818 4818 WMS-filversion som ej stöds; funnen {0}, förväntad {1}
4819 4819 Ej stödd cachefilsversion: hittade {0}, förväntade {1}\nSkapa en ny.
4820 4820 -----
4821 4821 -----
4822 4822 Noder som saknar tagg och inte ingår i en sträcka
4823 4823 Sträckor utan tagg
4824 4824 Sträckor utan namn (med kommentar)
4825 4825 Otaggade, tomma eller ennodssträckor.
4826 4826 -----
4827 4827 -----
4828 4828 Uppdatera
4829 4829 Uppdatera ändringsuppsättningar
4830 4830 -----
4831 4831 Uppdatera data
4832 4832 -----
4833 4833 -----
4834 4834 Uppdatering modifierad
4835 4835 -----
4836 4836 -----
4837 4837 Uppdatera val
4838 4838 Uppdatera ändringsuppsättningens innehåll mot OSM-servern
4839 4839 -----
4840 4840 -----
4841 4841 -----
4842 4842 Uppdaterar modifierade objekt från servern (hämtar data på nytt)
4843 4843 Uppdaterar de valda objekten mot servern (hämtar data på nytt)
4844 4844 Uppdaterar objekten i det aktiva datalagret från servern.
4845 4845 Uppdaterar valda ändringsuppsättningar med aktuella data från OSM-servern
4846 4846 -----
4847 4847 -----
4848 4848 -----
4849 4849 Laddar up data
4850 4850 Uppdaterar vilka fel som skall ignoreras...
4851 4851 -----
4852 4852 Uppdaterar insticksmoduler....
4853 4853 -----
4854 4854 Skicka in ändringar
4855 4855 Skicka in inställningar
4856 4856 Skicka in spår
4857 4857 Skicka in spår
4858 4858 Ladda upp alla ändringar i det aktiva datalagret till OSM-servern
4859 4859 Ladda upp alla ändringar i nuvarande val till OSM-servern
4860 4860 Inskickning avbruten
4861 4861 Ladda upp data
4862 4862 -----
4863 4863 -----
4864 4864 -----
4865 4865 -----
4866 4866 Inskickning misslyckades. Servern returnerade följande meddelande:
4867 4867 -----
4868 4868 Ladda upp val
4869 4869 -----
4870 4870 Skicka in inställningar till servern
4871 4871 -----
4872 4872 -----
4873 4873 -----
4874 4874 -----
4875 4875 -----
4876 4876 Skickar in GPX-spår
4877 4877 Skickar in GPX-spår: {0}% ({1} av {2})
4878 4878 -----
4879 4879 -----
4880 4880 -----
4881 4881 -----
4882 4882 Skickar in spår till openstreetmap.org
4883 4883 Användning
4884 4884 Använd
4885 4885 Använd <b>(</b> och <b>)</b> för att gruppera uttryck
4886 4886 Använd <b>"</b> för att citera operatorer (exempelvis om nyckeln innehåller <b>:</b>)
4887 4887 Använd <b>|</b> eller <b>OR</b> för att kombinera med logiskt ELLER
4888 4888 -----
4889 4889 -----
4890 4890 -----
4891 4891 -----
4892 4892 -----
4893 4893 -----
4894 4894 -----
4895 4895 Använd piltangenter eller dra bildlagret med musen för att justera dess förskjutning (offset).\nDu kan också ange östlig eller nordlig förskjutning för koordinaterna av typ {0}.\nOm du vill spara förskjutningen som ett bokmärke, ange bokmärkesnamn nedan
4896 4896 Använd komplicerad egenskapskontroll.
4897 4897 Använd förval
4898 4898 -----
4899 4899 Använd förvald datafil.
4900 4900 -----
4901 4901 Använd förvalda rättstavningsfil.
4902 4902 -----
4903 4903 Använd fellager.
4904 4904 -----
4905 4905 Använd globala inställningar
4906 4906 Använd undantagslista.
4907 4907 -----
4908 4908 -----
4909 4909 Använd snabbval ''{0}''
4910 4910 Använd snabbvalet ''{0}'' i gruppen ''{1}''
4911 4911 -----
4912 4912 -----
4913 4913 -----
4914 4914 -----
4915 4915 -----
4916 4916 -----
4917 4917 Använd de nuvarade färgerna som ett nytt färgschema.
4918 4918 Använd den förvalda datafilen (rekommenderas).
4919 4919 Använd den förvalda rättstavningsfilen (rekommenderas).
4920 4920 -----
4921 4921 Använd fellagret för att visa problematiska element.
4922 4922 Använd undantagslista för att avstå från att visa varning.
4923 4923 Använd valt schema från listan.
4924 4924 Användare
4925 4925 -----
4926 4926 -----
4927 4927 -----
4928 4928 Användare:
4929 4929 Användarnamn
4930 4930 -----
4931 4931 Använder kortkommandot ''{0}'' istället.\n\n
4932 4932 -----
4933 4933 Validera
4934 4934 Validera egenskapsvärden och taggar med hjälp av komplicerade regler.
4935 4935 Validera egenskapsnycklar genom att kontrollera mot en lista av ord.
4936 4936 Validera att egenskapsvärden är giltiga genom kontroll mot förinställningar.
4937 4937 -----
4938 4938 Validerar
4939 4939 Validering
4940 4940 Valideringsfel
4941 4941 -----
4942 4942 Värde
4943 4943 Värdet ''{0}'' för nyckeln ''{1}'' finns Ej bland förinställda mallar.
4944 4944 -----
4945 4945 -----
4946 4946 -----
4947 4947 -----
4948 4948 -----
4949 4949 -----
4950 4950 -----
4951 4951 -----
4952 4952 Olika inställningar som påverkar hur hela programmet representeras visuellt.
4953 4953 -----
4954 4954 Hastighet (röd = långsam, grön = snabb)
4955 4955 Automat
4956 4956 Varor till försäljning
4957 4957 -----
4958 4958 Version över noll förväntad; Fick {0}
4959 4959 Version förväntades
4960 4960 -----
4961 4961 -----
4962 4962 -----
4963 4963 -----
4964 4964 -----
4965 4965 -----
4966 4966 -----
4967 4967 Veterinär
4968 4968 -----
4969 4969 Videobutik
4970 4970 Visa
4971 4971 Visa: {0}
4972 4972 Utsiktsplats
4973 4973 -----
4974 4974 Mindre tätort
4975 4975 Allmänning
4976 4976 Mindre tätort/Stad
4977 4977 Vingård
4978 4978 -----
4979 4979 -----
4980 4980 -----
4981 4981 Besök webbsidan
4982 4982 -----
4983 4983 Kalibrering av röstinspelare
4984 4984 Vulkan
4985 4985 -----
4986 4986 Spänning
4987 4987 -----
4988 4988 VARNING: felaktigt skriven URL till API:t. Länkar till användarsidor kommer antagligen inte att fungera. API-URL:en är "{0}".
4989 4989 -----
4990 4990 WGS84 Geografisk
4991 4991 -----
4992 4992 -----
4993 4993 WMS-lager
4994 4994 -----
4995 4995 URL för WMS
4996 4996 WMS-URL eller Bild-ID
4997 4997 WMS-lager ({0}), hämtas automatiskt i zoomläge {1}
4998 4998 WMS-lager ({0}), hämtas i zoomläge {1}
4999 4999 WMS-lager ({0}), {1} ruta/rutor inlästa
5000 5000 -----
5001 5001 -----
5002 5002 -----
5003 5003 -----
5004 5004 -----
5005 5005 -----
5006 5006 -----
5007 5007 -----
5008 5008 -----
5009 5009 Mur
5010 5010 -----
5011 5011 -----
5012 5012 Varning
5013 5013 -----
5014 5014 -----
5015 5015 -----
5016 5016 Varning: Misslyckades med att ladda preferenserna; misslyckades med att skapa katalogen: {0}
5017 5017 Varning: Misslyckades med att ladda preferenserna; ''katalogen'' ''{0}'' är Ej en katalog.
5018 5018 -----
5019 5019 -----
5020 5020 -----
5021 5021 -----
5022 5022 -----
5023 5023 -----
5024 5024 -----
5025 5025 -----
5026 5026 Varning: Saknad Preferensfil ''{0}''. Skapar en vaniljfil.
5027 5027 Varning: Rensar bort sträcka {0} eftersom antalet noder föll till mindre än 2. Nuvarande är {1}
5028 5028 -----
5029 5029 -----
5030 5030 -----
5031 5031 Varning: Lösenordet skickas okrypterat.
5032 5032 -----
5033 5033 -----
5034 5034 -----
5035 5035 -----
5036 5036 -----
5037 5037 -----
5038 5038 -----
5039 5039 -----
5040 5040 -----
5041 5041 -----
5042 5042 -----
5043 5043 -----
5044 5044 -----
5045 5045 -----
5046 5046 -----
5047 5047 -----
5048 5048 -----
5049 5049 -----
5050 5050 -----
5051 5051 -----
5052 5052 -----
5053 5053 -----
5054 5054 -----
5055 5055 -----
5056 5056 -----
5057 5057 Varning: Misslyckades med att hålla kvar preferenser till ''{0}''
5058 5058 -----
5059 5059 -----
5060 5060 -----
5061 5061 -----
5062 5062 -----
5063 5063 -----
5064 5064 -----
5065 5065 -----
5066 5066 -----
5067 5067 -----
5068 5068 -----
5069 5069 -----
5070 5070 -----
5071 5071 -----
5072 5072 -----
5073 5073 -----
5074 5074 -----
5075 5075 -----
5076 5076 Varning: revisionsfilen ''/REVISION'' saknas
5077 5077 Varning: Oväntad versions nummer för JOSM i revisionsfilen, värdet är ''{0}''
5078 5078 -----
5079 5079 -----
5080 5080 -----
5081 5081 -----
5082 5082 -----
5083 5083 -----
5084 5084 -----
5085 5085 Varningar
5086 5086 Biltvätt
5087 5087 -----
5088 5088 Reningsverk
5089 5089 Vatten
5090 5090 Badanläggning
5091 5091 Vattentorn
5092 5092 -----
5093 5093 -----
5094 5094 Vattenfall
5095 5095 -----
5096 5096 Dubblettnoder för vattenled
5097 5097 Wave-ljudfiler (*.wav)
5098 5098 Sträckhämtning
5099 5099 Information om sträcka
5100 5100 Sträckval
5101 5101 -----
5102 5102 Slutnod nära annan väg
5103 5103 Slutnod nära annan sträcka
5104 5104 Nod på sträcka nära annan sträcka
5105 5105 Sträcka med externt id ''{0}'' innehåller saknad nod med externt id ''{1}''.
5106 5106 Sträcka {0}
5107 5107 Sträcka {0} med {1} noder har ofullständiga noder eftersom åtminstone en nod saknades i inläst data.
5108 5108 Sträcka:
5109 5109 WayPoint-bild
5110 5110 -----
5111 5111 -----
5112 5112 -----
5113 5113 Vägpunkter
5114 5114 Stigar och småvägar
5115 5115 Vägkors
5116 5116 Vägaltare
5117 5117 -----
5118 5118 -----
5119 5119 -----
5120 5120 Vikt
5121 5121 Överfallsdamm
5122 5122 Våtmark
5123 5123 Rullstol
5124 5124 -----
5125 5125 Vid ljudimport, tillämpa ljud på tillgängliga sträckpunkter i GPX-lagret.
5126 5126 Vid import av ljud, skapa markörer från...
5127 5127 Vid riktningsbyte på denna sträcka, så föreslås följande egenskaper hos sträckan och dess noder ändras så att dataintegriteten inte komprometteras.
5128 5128 När man sparar, behåll backup-filer som slutar på ~
5129 5129 Vilket WMS-lager skall användas som underlag för spårning. Förval är IR1.
5130 5130 -----
5131 5131 Hela gruppen
5132 5132 Bredd (meter)
5133 5133 -----
5134 5134 -----
5135 5135 -----
5136 5136 Väderkvarn
5137 5137 -----
5138 5138 Trådnätsvisning
5139 5139 -----
5140 5140 -----
5141 5141 I citerade strängar behöver <b>"</b> och <b>\</b> föregås av ett <b>\</b>. (Dvs. <b>\"</b> och <b>\\</b>).
5142 5142 Naturskog
5143 5143 Fabrik
5144 5144 -----
5145 5145 -----
5146 5146 -----
5147 5147 -----
5148 5148 -----
5149 5149 -----
5150 5150 Fel antal argument för bokmärke
5151 5151 Oordnade sträckor
5152 5152 -----
5153 5153 -----
5154 5154 Ja
5155 5155 -----
5156 5156 -----
5157 5157 Ja, radera noder
5158 5158 -----
5159 5159 Ja, spara i alla fall
5160 5160 -----
5161 5161 -----
5162 5162 Du håller på att ta bort noder utanför det område som du har hämtat hem.<br> Detta kan leda till problem eftersom andra objekt (som du inte ser) kanske använder dem.<br> Vill du verkligen ta bort dem?
5163 5163 Du håller på att starta {0} webbläsarfönster.<br>Detta kan både fylla din skärm med webbläsarfönster<br>och ta ett tag att slutföra.
5164 5164 Du kan också klistra in en URL från www.openstreetmap.org
5165 5165 -----
5166 5166 -----
5167 5167 -----
5168 5168 Du behöver starta om JOSM för att vissa inställningar skall slå igenom.
5169 5169 Du måste först ange källor för snabbval för taggning i inställningarna.
5170 5170 -----
5171 5171 -----
5172 5172 Du flyttade fler än {0} element. Detta är ofta ett tecken på att något är fel.\nSäker på att du vill flytta dem?
5173 5173 -----
5174 5174 Du måste välja åtminstone en sträcka.
5175 5175 Du måste välja två eller fler noder för att dela en sluten sträcka.
5176 5176 Du måste SKIFT-Dra spelhuvudet upp på en ljudmarkör eller upp på den spårpunkt där du vill synkronisera.
5177 5177 -----
5178 5178 Du måste ha pausat ljudet vid den punkt på spåret där du vill placera markören.
5179 5179 Du behöver pausa ljudet precis när du hör synkroniseringsindikatorn.
5180 5180 Du har begärt för många noder (gränsen är 50 000). Antingen får du begära ett mindre område, eller så får du använda dig av planet.osm
5181 5181 -----
5182 5182 Välj ett GPX-spår
5183 5183 -----
5184 5184 -----
5185 5185 -----
5186 5186 -----
5187 5187 Zooma:
5188 5188 Zoomnivå (meter)
5189 5189 Zooma in
5190 5190 Zooma ut
5191 5191 Zooma och flytta kartan
5192 5192 -----
5193 5193 Zooma genom att dra eller Ctrl+. eller Ctrl+,; flytta med Ctrl+upp, vänster, ned, höger; flytta karta med högerknappen
5194 5194 Zooma in
5195 5195 Zoomnivå:
5196 5196 Zooma ut
5197 5197 Zooma det visade till {0}.
5198 5198 -----
5199 5199 -----
5200 5200 -----
5201 5201 Zooma till problem
5202 5202 Zooma till valda objekt
5203 5203 Zooma till urval
5204 5204 -----
5205 5205 -----
5206 5206 -----
5207 5207 Zooma till {0}
5208 5208 -----
5209 5209 -----
5210 5210 -----
5211 5211 \nHöjd: {0} m
5212 5212 -----
5213 5213 -----
5214 5214 -----
5215 5215 -----
5216 5216 -----
5217 5217 -----
5218 5218 -----
5219 5219 -----
5220 5220 -----
5221 5221 -----
5222 5222 -----
5223 5223 -----
5224 5224 -----
5225 5225 -----
5226 5226 -----
5227 5227 -----
5228 5228 -----
5229 5229 -----
5230 5230 -----
5231 5231 -----
5232 5232 -----
5233 5233 -----
5234 5234 rutt
5235 5235 -----
5236 5236 vattenled
5237 5237 -----
5238 5238 -----
5239 5239 -----
5240 5240 -----
5241 5241 -----
5242 5242 -----
5243 5243 -----
5244 5244 Tillbaka
5245 5245 Snabbare
5246 5246 Snabbare framåt
5247 5247 Framåt
5248 5248 Hoppa tillbaka.
5249 5249 Hoppa framåt
5250 5250 Nästa markering
5251 5251 Spela upp nästa markering
5252 5252 Spela upp föregående markering
5253 5253 Spela/pausa
5254 5254 Föregående markering
5255 5255 Långsammare
5256 5256 Långsammare framåt
5257 5257 -----
5258 5258 -----
5259 5259 -----
5260 5260 Ö
5261 5261 -----
5262 5262 -----
5263 5263 V
5264 5264 -----
5265 5265 -----
5266 5266 -----
5267 5267 -----
5268 5268 -----
5269 5269 -----
5270 5270 -----
5271 5271 -----
5272 5272 text
5273 5273 -----
5274 5274 -----
5275 5275 -----
5276 5276 -----
5277 5277 -----
5278 5278 -----
5279 5279 -----
5280 5280 -----
5281 5281 -----
5282 5282 Förskjutning
5283 5283 -----
5284 5284 -----
5285 5285 -----
5286 5286 -----
5287 5287 -----
5288 5288 -----
5289 5289 -----
5290 5290 -----
5291 5291 -----
5292 5292 -----
5293 5293 -----
5294 5294 -----
5295 5295 -----
5296 5296 -----
5297 5297 -----
5298 5298 -----
5299 5299 -----
5300 5300 -----
5301 5301 -----
5302 5302 -----
5303 5303 -----
5304 5304 -----
5305 5305 förkortat gatunamn
5306 5306 -----
5307 5307 -----
5308 5308 -----
5309 5309 utöka urval
5310 5310 adress
5311 5311 -----
5312 5312 -----
5313 5313 -----
5314 5314 -----
5315 5315 linbana
5316 5316 -----
5317 5317 -----
5318 5318 -----
5319 5319 -----
5320 5320 jordbruksfordon
5321 5321 -----
5322 5322 alla
5323 5323 alla objekt
5324 5324 gränd
5325 5325 -----
5326 5326 -----
5327 5327 inrättningstyp {0}
5328 5328 inrättning
5329 5329 -----
5330 5330 trafikinrättning
5331 5331 -----
5332 5332 -----
5333 5333 anglikaner
5334 5334 djurmat
5335 5335 -----
5336 5336 valfri
5337 5337 -----
5338 5338 akvedukt
5339 5339 bågskytte
5340 5340 yta
5341 5341 yttext
5342 5342 asiatiskt
5343 5343 -----
5344 5344 friidrott
5345 5345 -----
5346 5346 australisk fotboll
5347 5347 -----
5348 5348 bakgrund
5349 5349 -----
5350 5350 -----
5351 5351 -----
5352 5352 -----
5353 5353 baptister
5354 5354 -----
5355 5355 hinder använt på en sträcka
5356 5356 -----
5357 5357 hamnbassäng
5358 5358 basket
5359 5359 -----
5360 5360 strand
5361 5361 -----
5362 5362 cykel
5363 5363 -----
5364 5364 -----
5365 5365 -----
5366 5366 -----
5367 5367 mosse
5368 5368 boule
5369 5369 gräns
5370 5370 -----
5371 5371 -----
5372 5372 bro
5373 5373 brotagg på en nod
5374 5374 -----
5375 5375 stadsförnyelse
5376 5376 buddism
5377 5377 byggnad (building)
5378 5378 -----
5379 5379 hamburgare
5380 5380 buss
5381 5381 buss_spårväg
5382 5382 -----
5383 5383 -----
5384 5384 -----
5385 5385 -----
5386 5386 kanot
5387 5387 gör skillnad på gemener/VERSALER
5388 5388 katoliker
5389 5389 begravningsplats
5390 5390 -----
5391 5391 -----
5392 5392 -----
5393 5393 -----
5394 5394 kontrollerar cache...
5395 5395 -----
5396 5396 -----
5397 5397 kinesiskt
5398 5398 -----
5399 5399 kristendom
5400 5400 cigaretter
5401 5401 -----
5402 5402 -----
5403 5403 klättring
5404 5404 -----
5405 5405 medurs
5406 5406 -----
5407 5407 slutenväg
5408 5408 kolkraft
5409 5409 kustlinje
5410 5410 kullersten
5411 5411 -----
5412 5412 -----
5413 5413 -----
5414 5414 -----
5415 5415 kondomer
5416 5416 -----
5417 5417 anpassa den anslutna DG100
5418 5418 -----
5419 5419 konflikt
5420 5420 barrskog
5421 5421 -----
5422 5422 -----
5423 5423 under byggnad
5424 5424 -----
5425 5425 -----
5426 5426 -----
5427 5427 -----
5428 5428 kunde inte hämta ljudström från adressen
5429 5429 -----
5430 5430 -----
5431 5431 -----
5432 5432 -----
5433 5433 -----
5434 5434 -----
5435 5435 -----
5436 5436 kricket_nät
5437 5437 krocket
5438 5438 -----
5439 5439 cykelstig med taggen cykel
5440 5440 cykling
5441 5441 -----
5442 5442 lövskog
5443 5443 -----
5444 5444 -----
5445 5445 grader° minuter'' sekunder"
5446 5446 -----
5447 5447 -----
5448 5448 ta bort data efter import
5449 5449 -----
5450 5450 raderad
5451 5451 -----
5452 5452 förlegad
5453 5453 avsedd för
5454 5454 mål
5455 5455 -----
5456 5456 -----
5457 5457 -----
5458 5458 avaktiverad
5459 5459 hamn
5460 5460 hundracing
5461 5461 -----
5462 5462 ned
5463 5463 utförsåkning
5464 5464 nedhämtad data
5465 5465 dryck
5466 5466 uppfart
5467 5467 -----
5468 5468 -----
5469 5469 öster
5470 5470 lätt
5471 5471 redigera GPX-spår
5472 5472 -----
5473 5473 -----
5474 5474 -----
5475 5475 ridsport
5476 5476 evangelister
5477 5477 jämn
5478 5478 exempel
5479 5479 -----
5480 5480 hundpåsar
5481 5481 -----
5482 5482 -----
5483 5483 -----
5484 5484 -----
5485 5485 false: egenskapen är uttryckligen avstängd
5486 5486 -----
5487 5487 gårdsplan
5488 5488 -----
5489 5489 -----
5490 5490 -----
5491 5491 -----
5492 5492 sök i markering
5493 5493 -----
5494 5494 -----
5495 5495 -----
5496 5496 mat
5497 5497 fot
5498 5498 gångstig med taggen fotgängare
5499 5499 -----
5500 5500 skog
5501 5501 -----
5502 5502 -----
5503 5503 -----
5504 5504 fossila bränslen
5505 5505 ospårat
5506 5506 -----
5507 5507 -----
5508 5508 från-sträcka
5509 5509 -----
5510 5510 -----
5511 5511 garage
5512 5512 naturgas
5513 5513 -----
5514 5514 tyskt
5515 5515 glaciär
5516 5516 -----
5517 5517 -----
5518 5518 golf_bana
5519 5519 -----
5520 5520 gps-markör
5521 5521 gps-punkt
5522 5522 -----
5523 5523 -----
5524 5524 -----
5525 5525 -----
5526 5526 -----
5527 5527 gräs
5528 5528 -----
5529 5529 grus
5530 5530 -----
5531 5531 grekiskt
5532 5532 -----
5533 5533 exploateringsområde
5534 5534 -----
5535 5535 gymnastik
5536 5536 halv
5537 5537 -----
5538 5538 hälsa
5539 5539 -----
5540 5540 hed
5541 5541 -----
5542 5542 framhäv
5543 5543 landsväg
5544 5544 landsväg som saknar referens
5545 5545 -----
5546 5546 landsvägsspår
5547 5547 -----
5548 5548 hinduism
5549 5549 historisk
5550 5550 historiskt
5551 5551 ishockey
5552 5552 -----
5553 5553 häst
5554 5554 hästkapplöpning
5555 5555 hotell
5556 5556 -----
5557 5557 -----
5558 5558 -----
5559 5559 -----
5560 5560 vattenkraft
5561 5561 -----
5562 5562 -----
5563 5563 -----
5564 5564 -----
5565 5565 -----
5566 5566 importerade data från {0}
5567 5567 inaktiv
5568 5568 -----
5569 5569 ofullständig
5570 5570 ofullständig sträcka
5571 5571 -----
5572 5572 -----
5573 5573 indiskt
5574 5574 -----
5575 5575 industri
5576 5576 inre segment
5577 5577 -----
5578 5578 -----
5579 5579 -----
5580 5580 -----
5581 5581 -----
5582 5582 ö
5583 5583 -----
5584 5584 italienskt
5585 5585 -----
5586 5586 -----
5587 5587 japanskt
5588 5588 jehovas_vittnen
5589 5589 judendom
5590 5590 -----
5591 5591 -----
5592 5592 -----
5593 5593 -----
5594 5594 -----
5595 5595 -----
5596 5596 -----
5597 5597 -----
5598 5598 -----
5599 5599 markanvändning
5600 5600 markanvändningstyp {0}
5601 5601 -----
5602 5602 lager
5603 5603 -----
5604 5604 -----
5605 5605 lagertagg med plustecken
5606 5606 -----
5607 5607 vänster
5608 5608 fritid
5609 5609 fritidstyp {0}
5610 5610 -----
5611 5611 -----
5612 5612 -----
5613 5613 gårdsgata
5614 5614 -----
5615 5615 -----
5616 5616 -----
5617 5617 -----
5618 5618 -----
5619 5619 -----
5620 5620 låg
5621 5621 luteraner (inkl. Svenska kyrkan)
5622 5622 -----
5623 5623 mangroveträsk
5624 5624 byggnadsverk
5625 5625 -----
5626 5626 -----
5627 5627 -----
5628 5628 kärr
5629 5629 -----
5630 5630 -----
5631 5631 maxhastighet använt på gångstig
5632 5632 mätläge
5633 5633 -----
5634 5634 -----
5635 5635 -----
5636 5636 metodister
5637 5637 mexikanskt
5638 5638 militär
5639 5639 -----
5640 5640 -----
5641 5641 felstavat nyckelnamn
5642 5642 blandskog
5643 5643 mormoner
5644 5644 motorsport
5645 5645 -----
5646 5646 motorväg
5647 5647 motorvägslänk
5648 5648 lera
5649 5649 flera
5650 5650 flervånings-
5651 5651 -----
5652 5652 -----
5653 5653 -----
5654 5654 islam
5655 5655 -----
5656 5656 -----
5657 5657 naturfenomen
5658 5658 naturfenomen typ {0}
5659 5659 naturfenomen
5660 5660 -----
5661 5661 tidningar
5662 5662 nästa
5663 5663 -----
5664 5664 nej
5665 5665 -----
5666 5666 ingen beskrivning tillgänglig
5667 5667 -----
5668 5668 -----
5669 5669 -----
5670 5670 ingen modifierare
5671 5671 -----
5672 5672 det finns inte någon sträcka med rollen "från" (from) i relationen
5673 5673 det finns inte någon sträcka med rollen "till" (to) i relationen
5674 5674 ingen_vänstersväng
5675 5675 ingen_högersväng
5676 5676 inte_rakt_fram
5677 5677 ingen_u_sväng
5678 5678 noder
5679 5679 inget
5680 5680 längdskidåkning
5681 5681 norr
5682 5682 nordöst
5683 5683 nordväst
5684 5684 -----
5685 5685 -----
5686 5686 Notera: För vissa uppgifter, så behöver JOSM mycket minne. Det kan därav vara nödvändigt att lägga till följande\n Java-inställningar för att specificera den tillåtna maxgränsen för minnesanvändning i megabyte
5687 5687 -----
5688 5688 nybörjare
5689 5689 kärnkraft
5690 5690 -----
5691 5691 udda
5692 5692 -----
5693 5693 -----
5694 5694 -----
5695 5695 -----
5696 5696 -----
5697 5697 -----
5698 5698 enkelriktningstagg på en nod
5699 5699 -----
5700 5700 enbart_vänstersväng
5701 5701 enbart_högersväng
5702 5702 enbart_rakt_fram
5703 5703 -----
5704 5704 -----
5705 5705 alternativ
5706 5706 Val tillhandahållna som Java-systeminställningar
5707 5707 -----
5708 5708 ortodoxa
5709 5709 -----
5710 5710 -----
5711 5711 yttre segement
5712 5712 utanför hämtat område
5713 5713 -----
5714 5714 -----
5715 5715 -----
5716 5716 -----
5717 5717 parkeringsbiljetter
5718 5718 delvis: olika valda object har olika värden, ändra inte
5719 5719 -----
5720 5720 -----
5721 5721 -----
5722 5722 belagd
5723 5723 -----
5724 5724 topp
5725 5725 -----
5726 5726 -----
5727 5727 -----
5728 5728 -----
5729 5729 pinstvänner
5730 5730 med tillåtelse
5731 5731 foton
5732 5732 solkraft
5733 5733 pir
5734 5734 rörledning
5735 5735 -----
5736 5736 -----
5737 5737 -----
5738 5738 -----
5739 5739 -----
5740 5740 -----
5741 5741 plan
5742 5742 -----
5743 5743 plats
5744 5744 -----
5745 5745 -----
5746 5746 -----
5747 5747 -----
5748 5748 välj en sträcka
5749 5749 -----
5750 5750 -----
5751 5751 kraft
5752 5752 presbytarianer
5753 5753 föregående
5754 5754 primärväg
5755 5755 primärvägslänk
5756 5756 privat
5757 5757 -----
5758 5758 -----
5759 5759 protestanter
5760 5760 -----
5761 5761 Allmän transport
5762 5762 -----
5763 5763 biljetter för allmänna transportmedel
5764 5764 -----
5765 5765 -----
5766 5766 kväkare
5767 5767 stenbrott
5768 5768 rackets
5769 5769 räls
5770 5770 järnvägsmark
5771 5771 -----
5772 5772 järnväg
5773 5773 järnvägspunkt
5774 5774 -----
5775 5775 -----
5776 5776 vassbädd
5777 5777 uppdatera portlistan
5778 5778 -----
5779 5779 lokalt
5780 5780 reguljärt uttryck
5781 5781 relation utan typ
5782 5782 relationer
5783 5783 -----
5784 5784 -----
5785 5785 -----
5786 5786 -----
5787 5787 ta bort från urval
5788 5788 -----
5789 5789 ersätt urval
5790 5790 -----
5791 5791 bostadsgata
5792 5792 restaurang utan namn
5793 5793 detaljhandel
5794 5794 höger
5795 5795 flodbank
5796 5796 -----
5797 5797 -----
5798 5798 rondell
5799 5799 rutt
5800 5800 Ruttdelsträcka
5801 5801 -----
5802 5802 -----
5803 5803 -----
5804 5804 -----
5805 5805 saltäng
5806 5806 -----
5807 5807 -----
5808 5808 skala
5809 5809 -----
5810 5810 buskage
5811 5811 -----
5812 5812 -----
5813 5813 -----
5814 5814 -----
5815 5815 sekundärväg
5816 5816 -----
5817 5817 -----
5818 5818 välj sport:
5819 5819 markerad
5820 5820 urval
5821 5821 separat cykelväg som fil på en cykelväg
5822 5822 -----
5823 5823 tillfartsväg
5824 5824 -----
5825 5825 -----
5826 5826 -----
5827 5827 -----
5828 5828 shiamuslimer
5829 5829 skytte
5830 5830 affär
5831 5831 affärstyp {0}
5832 5832 -----
5833 5833 sidospår
5834 5834 -----
5835 5835 -----
5836 5836 -----
5837 5837 -----
5838 5838 -----
5839 5839 -----
5840 5840 skridskoåkning
5841 5841 -----
5842 5842 skidåkning
5843 5843 -----
5844 5844 -----
5845 5845 fotboll
5846 5846 -----
5847 5847 söder
5848 5848 sydöst
5849 5849 sydväst
5850 5850 -----
5851 5851 -----
5852 5852 sporttyp {0}
5853 5853 sporthall
5854 5854 stickspår
5855 5855 stadion
5856 5856 frimärken
5857 5857 -----
5858 5858 -----
5859 5859 -----
5860 5860 bäck
5861 5861 gata
5862 5862 gatunamn innehåller ss
5863 5863 sträng
5864 5864 -----
5865 5865 tunnelbana
5866 5866 -----
5867 5867 -----
5868 5868 sunnimuslimer
5869 5869 ytbeläggning
5870 5870 -----
5871 5871 träsk
5872 5872 godis
5873 5873 simning
5874 5874 -----
5875 5875 -----
5876 5876 -----
5877 5877 bordtennis
5878 5878 tamponger
5879 5879 daoism
5880 5880 telefonkort
5881 5881 -----
5882 5882 tillfällig landsvägstyp
5883 5883 -----
5884 5884 -----
5885 5885 tertiärväg
5886 5886 -----
5887 5887 thailändskt
5888 5888 -----
5889 5889 -----
5890 5890 -----
5891 5891 -----
5892 5892 marskland
5893 5893 -----
5894 5894 -----
5895 5895 -----
5896 5896 -----
5897 5897 -----
5898 5898 till-sträcka
5899 5899 -----
5900 5900 -----
5901 5901 turism
5902 5902 turismtyp {0}
5903 5903 -----
5904 5904 leksaker
5905 5905 -----
5906 5906 spår och sträckpunkter
5907 5907 -----
5908 5908 trafikljus
5909 5909 -----
5910 5910 -----
5911 5911 true: egenskapen är uttryckligen aktiverad
5912 5912 stamväg
5913 5913 stamvägslänk
5914 5914 turkiskt
5915 5915 vändplats
5916 5916 typ
5917 5917 oklassificerad
5918 5918 obevakad
5919 5919 underjordisk
5920 5920 -----
5921 5921 -----
5922 5922 -----
5923 5923 okänd
5924 5924 utan markering
5925 5925 -----
5926 5926 obelagd
5927 5927 -----
5928 5928 ej angiven: ange inte denna egenskap för valda objekt
5929 5929 -----
5930 5930 otaggade
5931 5931 otaggad sträcka
5932 5932 -----
5933 5933 ovanlig kombination av taggar
5934 5934 upp
5935 5935 -----
5936 5936 användning
5937 5937 valideringsfel
5938 5938 andra typer av validering
5939 5939 valideringsvarning
5940 5940 -----
5941 5941 -----
5942 5942 via-nod eller -sträcka
5943 5943 viadukt
5944 5944 -----
5945 5945 -----
5946 5946 vulkan
5947 5947 -----
5948 5948 -----
5949 5949 -----
5950 5950 vatten
5951 5951 -----
5952 5952 vattendrag
5953 5953 vattenledstyp {0}
5954 5954 sträckan sitter ihop
5955 5955 sträckan sitter ihop med nästa medlem i relationen
5956 5956 sträckan sitter ihop med föregående medlem i relationen
5957 5957 sträckan sitter inte ihop med vare sig den föregående eller den nästa medlemmen i relationen
5958 5958 enbart sträckpunkter
5959 5959 vägar
5960 5960 -----
5961 5961 väster
5962 5962 -----
5963 5963 djurliv
5964 5964 vindkraft
5965 5965 -----
5966 5966 -----
5967 5967 -----
5968 5968 -----
5969 5969 skog
5970 5970 -----
5971 5971 -----
5972 5972 enstaka nod felaktigt taggad som landsväg (highway)
5973 5973 -----
5974 5974 bangård
5975 5975 ja
5976 5976 övergångsställe
5977 5977 -----
5978 5978 -----
5979 5979 -----
5980 5980 -----
5981 5981 zoroastrianism
5982 5982 -----
5983 5983 {0} ({1} till {2} grader)
5984 5984 -----
5985 5985 -----
5986 5986 -----
5987 5987 {0} består av:
5988 5988 -----
5989 5989 {0} mellanliggande noder att hämta
5990 5990 -----
5991 5991 -----
5992 5992 {0} meter
5993 5993 {0} fler...
5994 5994 -----
5995 5995 {0} noder i sträcka {1} överskrider det maximala antalet tillåtna noder {2}
5996 5996 Hittills {0} noder...
5997 5997 -----
5998 5998 -----
5999 5999 -----
6000 6000 {0} km2
6001 6001 -----
6002 6002 -----
6003 6003 -----
6004 6004 -----
6005 6005 {0}% ({1}/{2}), {3} kvar. Skickar in sträcka ''{4}'' (id: {5})
6006 6006 -----
6007 6007 -----
6008 6008 -----
6009m 1 -----
6010m 2 -----
6011m 3 -----
6012m 4 -----
6013m 5 -----
6014m 6 -----
6015m 7 -----
6016m 8 -----
6017m 9 -----
6018m 10 Lägg till och flytta en virtuell ny nod till sträcka.
6019m 10 Lägg till och flytta en virtuell ny nod till {0} sträckor.
6020m 11 Lade till {0} objekt
6021m 11 Lade till {0} objekt
6022m 12 Kan inte öppna {0} fil eftersom ingen lämplig filimporterare finns tillgänglig.
6023m 12 Kan inte öppna {0} filer eftersom ingen lämplig filimporterare finns tillgänglig.
6024m 13 Kan inte öppna {0} fil med filimporteraren
6025m 13 Kan inte öppna {0} filer med filimporteraren
6026m 14 Ändra egenskaper för upp till {0} objekt.
6027m 14 Ändra egenskaper för upp till {0} objekt.
6028m 15 Ändra {0} objekt
6029m 15 Ändra {0} objekt
6030m 16 Klicka på <strong>{0}</strong> för att kontrollera detta objekts status på servern.
6031m 16 Klicka på <strong>{0}</strong> för att kontrollera dessa objekts status på servern.
6032m 17 Konflikt vid hämtning
6033m 17 Konflikter vid hämtning
6034m 18 -----
6035m 19 Ta bort {0} nod
6036m 19 Ta bort {0} noder
6037m 20 Ta bort {0} objekt
6038m 20 Ta bort {0} objekt
6039m 21 Ta bort {0} relation
6040m 21 Ta bort {0} relationer
6041m 22 Ta bort {0} sträcka
6042m 22 Ta bort {0} sträckor
6043m 23 -----
6044m 24 Hämtning av följande insticksmodul har <strong>misslyckats</strong>:
6045m 24 Hämtning av följande {0} insticksmoduler har <strong>misslyckats</strong>:
6046m 25 Hämtar {0} ändringsuppsättning ...
6047m 25 Hämtar {0} ändringsuppsättningar ...
6048m 26 -----
6049m 27 -----
6050m 28 Hämtar {0} objekt från ''{1}''
6051m 28 Hämtar {0} objekt från ''{1}''
6052m 29 Dubblera {0} nod till {1} noder
6053m 29 Dubblera {0} noder till {1} noder
6054m 30 Infoga ny nod i sträcka.
6055m 30 Infoga ny nod i {0} sträckor.
6056m 31 -----
6057m 32 -----
6058m 33 -----
6059m 34 Flytta {0} nod
6060m 34 Flytta {0} noder
6061m 35 -----
6062m 36 Öppnar {0} fil...
6063m 36 Öppnar {0} filer...
6064m 37 Klistrar in {0} tag
6065m 37 Klistrar in {0} tagar
6066m 38 -----
6067m 39 -----
6068m 40 -----
6069m 41 Ta bort gamla nycklar för upp till {0} objekt
6070m 41 Ta bort gamla nycklar för upp till {0} objekt
6071m 42 Rotera en nod
6072m 42 Rotera {0} noder
6073m 43 Skala en nod
6074m 43 Skala {0} noder
6075m 44 Förenkla sträcka (ta bort {0} nod)
6076m 44 Förenkla sträcka (ta bort {0} noder)
6077m 45 Förenkla {0} sträcka
6078m 45 Förenkla {0} sträckor
6079m 46 Taggar({0} konflikt)
6080m 46 Taggar({0} konflikter)
6081m 47 Följande insticksmodul har <strong>framgångsrikt</strong> hämtats:
6082m 47 Följande {0} insticksmoduler har <strong>framgångsrikt</strong> hämtats:
6083m 48 -----
6084m 49 -----
6085m 50 Den valda noden ligger inte inuti någon sträcka.
6086m 50 De valda noderna ligger inte inuti någon sträcka.
6087m 51 Den valda sträckan innehåller inte den valda noden.
6088m 51 Den valda sträckan innehåller inte alla de valda noderna.
6089m 52 Den valda sträckan har noder utanför det hämtade dataområdet.
6090m 52 De valda sträckorna har noder utanför det hämtade dataområdet.
6091m 53 -----
6092m 54 Det finns mer än en sträcka som använder sig av den nod du valt. Välj även sträckan.
6093m 54 Det finns mer än en sträcka som använder sig av de noder du valt. Välj även sträckan.
6094m 55 -----
6095m 56 Det finns {0} objekt i din lokala datauppsättning som kan ha tagits bort från servern. Om du senare försöker att ta bort eller uppdatera detta så kommer servern troligen att rapportera om en konflikt.
6096m 56 Det finns {0} objekt i din lokala datauppsättning som kan ha tagits bort från servern. Om du senare försöker att ta bort eller uppdatera dem så kommer servern troligen att rapportera om en konflikt.
6097m 57 -----
6098m 58 -----
6099m 59 -----
6100m 60 {0} konflikt under import.
6101m 60 {0} konflikter under import.
6102m 61 -----
6103m 62 Detta kommer att ändra upp till {0} objekt.
6104m 62 Detta kommer att ändra upp till {0} objekt.
6105m 63 -----
6106m 64 Transformera en nod
6107m 64 Transformera {0} noder
6108m 65 Uppdatera egenskaper för upp till {0} objekt
6109m 65 Uppdatera egenskaper för upp till {0} objekt
6110m 66 -----
6111m 67 -----
6112m 68 -----
6113m 69 -----
6114m 70 -----
6115m 71 ett spår med {0} punkt
6116m 71 ett spår med {0} punkter
6117m 72 markör
6118m 72 markörer
6119m 73 nod
6120m 73 noder
6121m 74 objekt
6122m 74 objekt
6123m 75 punkt
6124m 75 punkter
6125m 76 relation
6126m 76 relationer
6127m 77 sträcka
6128m 77 sträckor
6129m 78 -----
6130m 79 {0} består av {1} markör
6131m 79 {0} består av {1} markörer
6132m 80 {0} består av {1} spår
6133m 80 {0} består av {1} spår
6134m 81 -----
6135m 82 -----
6136m 83 -----
6137m 84 {0} medlem
6138m 84 {0} medlemmar
6139m 85 {0} nod
6140m 85 {0} noder
6141m 86 -----
6142m 87 -----
6143m 88 -----
6144m 89 -----
6145m 90 {0} punkt
6146m 90 {0} punkter
6147m 91 {0} relation
6148m 91 {0} relationer
6149m 92 {0} rutt,
6150m 92 {0} rutter,
6151m 93 -----
6152m 94 -----
6153m 95 {0} spår,
6154m 95 {0} spår,
6155m 96 -----
6156m 97 -----
6157m 98 {0} sträcka
6158m 98 {0} sträckor
6159m 99 {0} sträckpunkt
6160m 99 {0} sträckpunkter
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.