source: josm/trunk/data/sv.lang@ 3415

Last change on this file since 3415 was 3415, checked in by stoecker, 14 years ago

added zh_CN language

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 73.0 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 # objekt
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 -----
9 9 -----
10 10 (Tips: Du kan själv välja kortkommandon i inställningarna.)
11 11 (Texten finns redan i urklipp.)
12 12 -----
13 13 (URL:en var:
14 14 Använd internationellt format, ex +12-345-67890
15 15 -----
16 16 -----
17 17 -----
18 18 -----
19 19 (inget objekt)
20 20 -----
21 21 -----
22 22 -----
23 23 -----
24 24 -----
25 25 ({0}/{1}) Laddar noden {2}:s överordnade
26 26 ({0}/{1}) Laddar relationen {2}:s överordnade
27 27 ({0}/{1}) Laddar vägen {2}:s överordnade
28 28 -----
29 29 * En nod som används av mer än en sträcka samt en av dessa sträckor, eller
30 30 * En nod som används av mer än en sträcka, eller
31 31 * En nod med tagg, eller
32 32 * En sträcka och en eller flera av dess noder som används av mer än en sträcka.
33 33 * En sträcka som har en eller flera noder som används av mer än en sträcka, eller
34 34 -----
35 35 ... refererar till relation
36 36 -----
37 37 -----
38 38 -----
39 39 -----
40 40 -----
41 41 -----
42 42 -----
43 43 -----
44 44 <Inget GPX-spår har hämtats än>
45 45 -----
46 46 <b>-name:Bak</b> - som inte har ''Bak'' i nyckeln name.
47 47 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' och ''Street'' i vilken nyckel eller vilket värde som helst.
48 48 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' i vilken nyckel eller vilket värde som helst.
49 49 <b>changeset:</b>... - objekt med angivet ändringssets-id (0 för objekt utan angivet ändringsset)
50 50 <b>child <i>uttryck</i></b> - alla barn till objekt matchande uttrycket
51 51 <b>foot:</b> - som innehåller nyckeln foot oavsett dess värde.
52 52 <b>id:</b>... - objekt med angivet ID (0 för alla nya objekt)
53 53 <b>incomplete</b> - alla ofullständiga objekt
54 54 <b>modified</b> - alla ändrade objekt
55 55 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' var som helst i nyckeln name.
56 56 <b>nodes:</b>... - objekt med angivet antal noder (nodes:antal eller nodes:min-max)
57 57 <b>oneway?</b> - oneway=yes, true, 1 eller on
58 58 <b>parent <i>uttryck</i></b> - alla föräldrar till objekt matchande uttrycket
59 59 -----
60 60 <b>selected</b> - alla valda objekt
61 61 <b>tags:</b>... - objekt med angivet antal taggar (tags:antal eller tags:min-max)
62 62 <b>timestamp:</b>... - objekt med angiven tidsstämpel (<b>2006-11-12T14:51:09Z</b>, <b>2006-11-12</b> eller <b>T14:51</b> ...)
63 63 <b>type:</b> - elementets typ (<b>node</b> för nod, <b>way</b> för sträcka, <b>relation</b> för relation)
64 64 <b>type=*</b> - nyckel "type" oavsett värde. Försök även <b>*=värde</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
65 65 <b>type=route</b> - nyckel "type" med det exakta värdet "route".
66 66 <b>otaggade</b> - alla otaggede objekt
67 67 <b>user:</b>... - alla objekt som ändrats av användare...
68 68 <b>user:anonymous</b> - alla objekt ändrade av anonyma användare
69 69 <b>version:</b>... - objekt med angiven version (0 för objekt utan en angiven version)
70 70 -----
71 71 -----
72 72 -----
73 73 <olika>
74 74 -----
75 75 -----
76 76 -----
77 77 <h1><a name="top">Kortkommandon</a></h1>
78 78 <h1>Modifierargrupper</h1>
79 79 -----
80 80 -----
81 81 -----
82 82 -----
83 83 -----
84 84 -----
85 85 -----
86 86 -----
87 87 -----
88 88 -----
89 89 -----
90 90 <html>Ett rollbaserat relationsmedlemskap kopierades till alla nya vägar.<br>Du bör verifiera detta och korrigera om nödvändigt.</html>
91 91 <html>Ett rollbaserat relationsmedlemskap kopierades till alla nya vägar.<br>Du bör verifiera detta och korrigera om nödvändigt.</html>
92 92 -----
93 93 -----
94 94 -----
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 -----
105 105 -----
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 -----
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 -----
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 <html>Ta ett foto av din GPS-mottagare när den visar tiden.<br>Visa detta foto här.<br>Och därefter läs helt enkelt av den tid du läste på fotot och välj en tidzon<hr></html>
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 <html>Det finns data från OpenStreetBugs i urvalet.<br>Du kan inte skicka in dessa data. Har du kanske valt fel lager?
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 <html>Det finns inga lager som lagret <br>''{0}''<br>kan sammanfogas med.</html>
211 211 -----
212 212 -----
213 213 -----
214 214 -----
215 215 <html>För att utföra detta så kommer {0} separata<br>hämtningar att begäras. Önskar du<br>fortsätta?</html>
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 <html>Det anses skadligt att skicka in obehandlad GPS-data.<br>Om du vill skicka in spår, se här:
222 222 -----
223 223 <html>Uppladdning <strong>misslyckades</strong eftersom servern har en nyare version<br>av någon av dina noder, vägar eller relationer.<br><br>Klicka på <strong>{0}</strong> för att synkronisera all lokal data med servern.<br>Klicka på <strong>{1}</strong> för att avbryta och fortsätta redigera.<br></html>
224 224 -----
225 225 -----
226 226 -----
227 227 <html>Uppladdning till servern <strong>misslyckades</strong> eftersom dina<br> nuvarande data bryter mot ett förhandsvillkor.<br>Felmeddelandet är: <br>{0}</html>
228 228 -----
229 229 -----
230 230 <html>Det värde som nyckeln "source" skall ha när automatisk angivning av källa är aktiverat.</html>
231 231 -----
232 232 -----
233 233 -----
234 234 <html>Du använder EPSG:4326 projektionen som kan leda<br>till icke önskvärd resultat vid rektangulära alignments.<br>Ändra projektionen för att få bort denna varning.<br>Vill du fortsätta?</html>
235 235 -----
236 236 -----
237 237 -----
238 238 -----
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 -----
244 244 <html>{0} relationer skapar en cykel då de refererar till varandra.<br>JOSM kan inte ladda upp dem. Ändra relationerna för att bryta det cykliska beroendet.</html>
245 245 -----
246 246 -----
247 247 -----
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 <p>Pseudomodifieraren ''disabled'' avaktiverar kortkommandot när detta påträffas.</p>
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 <u>Särskilda mål:</u>
260 260 -----
261 261 -----
262 262 -----
263 263 A Efter avstånd
264 264 A Efter tid
265 265 -----
266 266 -----
267 267 En insticksmodul som låter JOSM kontrolleras från andra applikationer.
268 268 En insticksmodul för att spåra vattensamlingar på landsat-bilder.
269 269 -----
270 270 -----
271 271 -----
272 272 -----
273 273 -----
274 274 -----
275 275 Bryter mot API:ns möjligheter
276 276 -----
277 277 Nedlagd järnväg
278 278 -----
279 279 Avbryt sammanslagning
280 280 -----
281 281 -----
282 282 -----
283 283 Om
284 284 Om JOSM...
285 285 -----
286 286 -----
287 287 -----
288 288 -----
289 289 -----
290 290 -----
291 291 -----
292 292 Logi
293 293 Enligt information inifrån insticksmodulen är dess upphovsman {0}.
294 294 -----
295 295 Noggrannhet för Douglas-Peuckers linjeförenkling, mätt i grader.<br>Lägre värden ger fler noder och en mer noggrann linje. Förval: 0,0003.
296 296 -----
297 297 Åtgärd
298 298 -----
299 299 -----
300 300 -----
301 301 -----
302 302 -----
303 303 -----
304 304 -----
305 305 Lägg till
306 306 -----
307 307 Lägg till nod...
308 308 Lägg till egenskaper
309 309 -----
310 310 Lägg "source=..." till objekt?
311 311 -----
312 312 Lägg till kommentar
313 313 -----
314 314 -----
315 315 Lägg till ett nytt nyckel/värde-par till alla objekt.
316 316 -----
317 317 Lägg till en ny nod i en befintlig sträcka
318 318 Lägg till en ny källa till listan.
319 319 -----
320 320 Lägg till en nod genom att ange latitud och longitud.
321 321 -----
322 322 -----
323 323 -----
324 324 -----
325 325 -----
326 326 -----
327 327 -----
328 328 -----
329 329 Lägg till information om upphovsman
330 330 -----
331 331 Lägg till var och en till starturvalet. Kan vara en googleliknande söksträng eller en URL som returnerar osm-xml
332 332 -----
333 333 Lägg till rutnät
334 334 -----
335 335 -----
336 336 Lägg till ett nytt lager
337 337 Lägg till nod
338 338 Lägg till en nod till sträckan
339 339 Lägg till en nod i en sträcka och bind ihop
340 340 Lägg till nod {0}
341 341 Lägg till relation {0}
342 342 -----
343 343 -----
344 344 -----
345 345 -----
346 346 -----
347 347 Lägg til sträcka {0}
348 348 La till nod vid alla korsande sträckor
349 349 -----
350 350 Adressinterpolation
351 351 -----
352 352 Adresser
353 353 -----
354 354 -----
355 355 -----
356 356 Justera WMS
357 357 -----
358 358 Justera valt WMS-lagers läge
359 359 Justera tidszon och tidsförskjutning
360 360 -----
361 361 -----
362 362 -----
363 363 Administrativ
364 364 -----
365 365 -----
366 366 -----
367 367 -----
368 368 Avancerade inställningar
369 369 -----
370 370 -----
371 371 -----
372 372 Linbana
373 373 -----
374 374 -----
375 375 Flygplats
376 376 -----
377 377 Alkohol
378 378 Bilda en cirkel av noderna
379 379 Placera noderna i en rak linje
380 380 -----
381 381 -----
382 382 -----
383 383 -----
384 384 -----
385 385 -----
386 386 -----
387 387 Alla
388 388 -----
389 389 Alla format
390 390 -----
391 391 Alla punkter och spåravsnitt kommer att ha samma färg. Kan anpassas med hjälp av lagerhanteraren.
392 392 -----
393 393 Kolonilotter
394 394 -----
395 395 -----
396 396 -----
397 397 -----
398 398 -----
399 399 -----
400 400 Tillåten trafik:
401 401 -----
402 402 -----
403 403 -----
404 404 -----
405 405 -----
406 406 Tillåter att spårets färg justeras efter olika genomsnittshastigheter.
407 407 -----
408 408 Alfakanal
409 409 -----
410 410 -----
411 411 Alphydda
412 412 -----
413 413 -----
414 414 -----
415 415 Byt också namn på filen
416 416 -----
417 417 -----
418 418 Inrättningar
419 419 -----
420 420 -----
421 421 -----
422 422 En datavaliderare för OSM som letar efter vanliga fel som görs av användare och redigeringsprogram.
423 423 -----
424 424 -----
425 425 -----
426 426 -----
427 427 -----
428 428 -----
429 429 Fel uppstod i insticksmodulen {0}
430 430 -----
431 431 Ett fel inträffade: {0}
432 432 Ett oväntat undantag inträffade som kan ha kommit från plugin:en ''{0}''.
433 433 -----
434 434 -----
435 435 Vinkel
436 436 Vinkel mellan två valda noder
437 437 -----
438 438 -----
439 439 Verkställ ändringar
440 440 Tillämpa snabbval
441 441 -----
442 442 -----
443 443 -----
444 444 Använd antialiasing för att ge kartan ett jämnare utseende.
445 445 -----
446 446 -----
447 447 -----
448 448 Verkställ valda ändringar
449 449 Sätt taggarna som finns på innehållet i inklistringbuffern på alla valda föremål.
450 450 -----
451 451 -----
452 452 -----
453 453 -----
454 454 -----
455 455 Tillämpa?
456 456 -----
457 457 -----
458 458 Utgrävningsplats
459 459 Bågskytte
460 460 Är du verkligen säker på att du vill fortsätta?
461 461 Är du säker?
462 462 Område
463 463 -----
464 464 Områden runt platser
465 465 Konstcenter
466 466 Konst
467 467 -----
468 468 -----
469 469 -----
470 470 Friidrott
471 471 Varning: Använd endast riktiga tangenter!
472 472 Sevärdhet
473 473 -----
474 474 Ljud
475 475 -----
476 476 Ljudinställningar
477 477 Ljudmarkörer från {0}
478 478 Ljud synkroniserat vid punkt {0}.
479 479 Ljud: {0}
480 480 -----
481 481 -----
482 482 Australisk fotboll
483 483 -----
484 484 -----
485 485 -----
486 486 -----
487 487 -----
488 488 -----
489 489 -----
490 490 -----
491 491 Upphovsman
492 492 -----
493 493 -----
494 494 -----
495 495 -----
496 496 -----
497 497 -----
498 498 -----
499 499 Upphovsmän
500 500 -----
501 501 Automatkälla
502 502 Automatisk zoomning:
503 503 Autocentrera
504 504 Auto-gissa
505 505 -----
506 506 Spara LiveData automatiskt
507 507 Automatisk hämtning av rutor:
508 508 Uttagsautomat
509 509 Automatisk hämtning
510 510 Automatisk taggrättning
511 511 Skapa automatiskt ljudmarkörer från spårpunkter (snarare än explicita sträckpunkter) med namn och beskrivningar.
512 512 Skapa vid öppning av ett GPX-lager automatiskt ett markörlager från tillgängliga sträckpunkter.
513 513 -----
514 514 Tillgänglig
515 515 -----
516 516 -----
517 517 -----
518 518 B Efter avstånd
519 519 B Efter tid
520 520 -----
521 521 -----
522 522 Tillbaka
523 523 -----
524 524 -----
525 525 Bageri
526 526 -----
527 527 -----
528 528 Hinder
529 529 -----
530 530 Grundläggande
531 531 Hamnbassäng
532 532 Basket
533 533 Batterier
534 534 Krigsskådeplats
535 535 Bukt
536 536 Strand
537 537 Fyrbåk
538 538 Bänk
539 539 Drycker
540 540 -----
541 541 Cykel
542 542 -----
543 543 -----
544 544 -----
545 545 -----
546 546 -----
547 547 -----
548 548 Tomt lager
549 549 -----
550 550 -----
551 551 -----
552 552 Varv
553 553 Trafikkon
554 554 Bokhandel
555 555 Bokmärken
556 556 Gränskontroll
557 557 Botaniskt namn
558 558 -----
559 559 Gränser
560 560 -----
561 561 -----
562 562 -----
563 563 -----
564 564 Gränsvärden
565 565 -----
566 566 -----
567 567 Bro
568 568 -----
569 569 -----
570 570 -----
571 571 -----
572 572 -----
573 573 Buggrapporter
574 574 -----
575 575 Byggnad
576 576 -----
577 577 -----
578 578 Byggnader
579 579 -----
580 580 -----
581 581 Fösgrind
582 582 Spårbussväg
583 583 Bussplattform
584 584 Bussterminal
585 585 Busshållplats
586 586 Bussfålla
587 587 Slakteri
588 588 C Efter avstånd
589 589 C Efter tid
590 590 -----
591 591 Linbana
592 592 Cacheformatsfel
593 593 -----
594 594 -----
595 595 -----
596 596 -----
597 597 CadastreGrabber: Ogiltig URL.
598 598 Kafé
599 599 -----
600 600 -----
601 601 -----
602 602 -----
603 603 Campingplats
604 604 Det går inte att rita utanför världen.
605 605 Skapa en dubblett av sträcka
606 606 -----
607 607 Kanal
608 608 Avbryt
609 609 -----
610 610 -----
611 611 -----
612 612 -----
613 613 -----
614 614 Avbryt åtgärden
615 615 -----
616 616 -----
617 617 -----
618 618 -----
619 619 Det går inte att lägga till en nod utanför världen.
620 620 -----
621 621 -----
622 622 -----
623 623 -----
624 624 -----
625 625 -----
626 626 -----
627 627 -----
628 628 -----
629 629 Kan inte hämta biblioteket rxtxSerial. Om du behöver assistans med att installera detta, så läs globalsats hemsida på http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
630 630 -----
631 631 Kan inte slå ihop noder, då detta skulle radera väg ''{0}'' som används.
632 632 -----
633 633 Kan inte flytta objekt utanför världen.
634 634 -----
635 635 -----
636 636 -----
637 637 -----
638 638 -----
639 639 -----
640 640 -----
641 641 Kan inte ångra kommando "{0}" eftersom lager "{1}" inte längre är närvarande
642 642 Kanotpaddling
643 643 Burkar
644 644 Kapacitet
645 645 -----
646 646 Fånga GPS-spår
647 647 Bil
648 648 -----
649 649 Husvagnscamping
650 650 Pengar
651 651 Slott
652 652 Färist
653 653 Grottöppning
654 654 Begravningsplats
655 655 Centrera en gång
656 656 Centrera LiveGPS-lagret runt nuvarande position.
657 657 Centrera visning
658 658 Stollift
659 659 Fäbod
660 660 Ändra egenskaper
661 661 Ändra riktning?
662 662 Byt plats
663 663 Ändra nod {0}
664 664 Ändra relation
665 665 Ändra relationsmedlemsroll för {0} {1}
666 666 Ändra relation {0}
667 667 Ändra upplösning
668 668 -----
669 669 -----
670 670 Ändra värden?
671 671 Ändra sträcka {0}
672 672 -----
673 673 -----
674 674 -----
675 675 -----
676 676 -----
677 677 Changeset hanterare
678 678 -----
679 679 -----
680 680 -----
681 681 -----
682 682 -----
683 683 -----
684 684 -----
685 685 -----
686 686 Ändra kortkommandon manuellt.
687 687 Leta efter FIXME-taggar.
688 688 Kontrollera på servern
689 689 Kontrollera egenskapsnycklar
690 690 Kontrollera egenskapsvärden
691 691 Söker efter raderade föräldrar i det lokaka datasetet
692 692 Kontrollerar föräldrar för raderade objekt
693 693 -----
694 694 Letar efter sträckor med identiska noder i följd.
695 695 Checksum-fel:
696 696 Hygien
697 697 -----
698 698 -----
699 699 Välj
700 700 Välj en färg
701 701 Välj en färg för {0}
702 702 Välj en fördefinierad licens
703 703 -----
704 704 Välj en av...
705 705 -----
706 706 -----
707 707 -----
708 708 Kyrka
709 709 Biograf
710 710 Stad
711 711 Stadsgräns
712 712 Stadsmur
713 713 Stadsnamn
714 714 -----
715 715 Civilrättslig
716 716 -----
717 717 Rensa
718 718 Rensa rutten
719 719 -----
720 720 -----
721 721 -----
722 722 -----
723 723 -----
724 724 -----
725 725 -----
726 726 -----
727 727 -----
728 728 -----
729 729 Klicka för att avbryta och fortsätta redigera
730 730 Klicka för att avbryta starten av externa webläsare
731 731 Klicka för att avbryta nodsammanslagning
732 732 -----
733 733 -----
734 734 -----
735 735 -----
736 736 -----
737 737 Klicka för att kontrollera om objekt i ditt lokala dataset har raderats från servern
738 738 -----
739 739 -----
740 740 -----
741 741 -----
742 742 -----
743 743 Klicka för att fortsätta och öppna {0} browsers
744 744 -----
745 745 -----
746 746 -----
747 747 Klicka för att ta bort. Skift: ta bort delsträcka. Alt: lämna kvar oanvända noder vid borttagning av sträcka. Ctrl: ta bort objekt som refererar hit
748 748 -----
749 749 -----
750 750 -----
751 751 Klicka för att minimera/maximera panelens innehåll
752 752 -----
753 753 -----
754 754 -----
755 755 -----
756 756 -----
757 757 -----
758 758 -----
759 759 -----
760 760 -----
761 761 -----
762 762 -----
763 763 -----
764 764 -----
765 765 -----
766 766 Stup
767 767 Klättring
768 768 Stäng
769 769 -----
770 770 -----
771 771 -----
772 772 -----
773 773 Stäng dialogen och avbryt hämtning
774 774 Avsluta påbörjade changesets
775 775 -----
776 776 -----
777 777 -----
778 778 -----
779 779 -----
780 780 Stäng dialogrutan och skapa en ny nod
781 781 Stäng dialogrutan men skapa ingen nod
782 782 -----
783 783 -----
784 784 -----
785 785 -----
786 786 Stäng denna panel. Du kan öppna den igen med hjälp av knapparna i den vänstra verktygraden.
787 787 -----
788 788 Sluten sträcka
789 789 -----
790 790 -----
791 791 -----
792 792 -----
793 793 -----
794 794 Avslutar påbörjade changesets
795 795 -----
796 796 -----
797 797 -----
798 798 Stänger ändringssamling...
799 799 Kläder
800 800 -----
801 801 Kustlinje
802 802 Kustlinjer.
803 803 Mynt
804 804 Högskola
805 805 Färg
806 806 -----
807 807 -----
808 808 Färgschema
809 809 Färgscheman
810 810 Färger
811 811 -----
812 812 Färglägg punkter och spåravsnitt baserat på hastighet.
813 813 De färger som används av olika objekt i JOSM.
814 814 -----
815 815 Slå ihop sträckor
816 816 Förena flera sträckor till en enda.
817 817 Slå ihop {0} sträckor
818 818 -----
819 819 Kommandolista
820 820 -----
821 821 -----
822 822 -----
823 823 Affärsområde
824 824 Allmänning
825 825 -----
826 826 -----
827 827 -----
828 828 -----
829 829 -----
830 830 Dator
831 831 Anpassa
832 832 Anpassa enheten
833 833 Konfigurera hämtställen för insticksmoduler
834 834 -----
835 835 Ställ in tillgängliga insticksmoduler.
836 836 Konfigurera ruttberäkning
837 837 -----
838 838 -----
839 839 -----
840 840 -----
841 841 -----
842 842 -----
843 843 -----
844 844 Bekräfta fjärrstyrd handling
845 845 -----
846 846 Konflikt
847 847 -----
848 848 -----
849 849 Konflikter
850 850 -----
851 851 -----
852 852 -----
853 853 -----
854 854 -----
855 855 -----
856 856 Knyt en existerande nod till en sträcka
857 857 Anslut till en gpsd-server och visa nuvarande position i ett LiveGPS-lager.
858 858 Ansluten
859 859 Slutnod på sträcka nära annan sträcka
860 860 Ansluter
861 861 Ansluter...
862 862 Anslutningsfel.
863 863 Anslutning misslyckades
864 864 Anslutningsinställningar
865 865 Anslutningsinställningar för OSM-servern
866 866 Anslutning misslyckades.
867 867 -----
868 868 Under byggnad
869 869 Byggnadsplats
870 870 -----
871 871 -----
872 872 Ansluter till OSM-servern...
873 873 Tar kontakt med servern...
874 874 Kontaktar WMS-servern...
875 875 -----
876 876 -----
877 877 Kontinent
878 878 Fortsätt
879 879 -----
880 880 -----
881 881 Fortsätt väg från senaste nod.
882 882 Centrera kontinuerligt LiveGPS-lagret runt nuvarande position.
883 883 Bidrag
884 884 Närköp
885 885 Omvandla till gpx-lager
886 886 Konvertera till GPX-lager med anonymiserad tid
887 887 Omvandla till datalager
888 888 Konvertera till multipolygon
889 889 Konvertera till multipolygon
890 890 -----
891 891 Omvandlad från:{0}
892 892 -----
893 893 Koordinater importerade:
894 894 -----
895 895 Kopiera
896 896 -----
897 897 -----
898 898 -----
899 899 -----
900 900 -----
901 901 -----
902 902 -----
903 903 Kopia av {0}
904 904 Kopiera valda objekt till inklistringsbuffern.
905 905 -----
906 906 -----
907 907 -----
908 908 -----
909 909 -----
910 910 Kopiera till urklipp och stäng
911 911 -----
912 912 Kopia {1} av {0}
913 913 -----
914 914 Copyrightår
915 915 Korrelera
916 916 Sätt bilder i relation till GPX-spår
917 917 Korrelerar med GPX
918 918 Kunde inte komma åt datafil(er):\n{0}
919 919 Kunde inte skaffa en bild
920 920 -----
921 921 Kunde inte slå ihop sträckorna (Det gick inte att göra en enda sekvens av noder av dem)
922 922 Kunde inte ansluta till osm-servern. Kontrollera din internetanslutning.
923 923 -----
924 924 -----
925 925 Kunde inte hitta elementtyp
926 926 -----
927 927 Kunde inte hitta varningsnivå
928 928 -----
929 929 -----
930 930 Kunde inte hämta insticksmodulen {0}. Skall den tas bort från inställningarna?
931 931 Kunde inte hämta inställningar från server.
932 932 Kunde inte tolka latitude, longitude eller zoomnivå. Kontrollera värdena.
933 933 Kunde inte öppna "{0}"
934 934 -----
935 935 -----
936 936 Kunde inte läsa lantmätardefinitionen: {0}
937 937 -----
938 938 -----
939 939 Kunde inte läsa källan till snabbval för taggning: {0}
940 940 -----
941 941 Kunde inte döpa om filen ''{0}''
942 942 -----
943 943 -----
944 944 Kunde inte skicka in inställningar. Orsak: {0}
945 945 -----
946 946 Kunde inte skapa en ny felrapport. Resultat: {0}
947 947 -----
948 948 Land
949 949 Landskod
950 950 -----
951 951 -----
952 952 Län
953 953 -----
954 954 Domstol
955 955 Täckt resevoar
956 956 Kran
957 957 Skapa cirkel
958 958 -----
959 959 -----
960 960 -----
961 961 -----
962 962 -----
963 963 -----
964 964 Skapa en cirkel av tre valda noder.
965 965 -----
966 966 -----
967 967 Skapa ett rutnät av sträckor
968 968 -----
969 969 -----
970 970 Skapa en ny relation
971 971 -----
972 972 -----
973 973 Skapa ytor
974 974 -----
975 975 Skapa bokmärke
976 976 Skapa gräns
977 977 -----
978 978 Skapa byggnader
979 979 Skapa en dubblett av sträcka
980 980 Skapa ett nätverk av sträckor
981 981 Skapa ett problemfall
982 982 -----
983 983 Skapa multipolygon
984 984 Skapa multipolygon
985 985 Skapa multipolygoner med ett klick, mycket enklare än det vanliga sättet via relationsredigeraren.
986 986 Skapa ny nod
987 987 -----
988 988 -----
989 989 -----
990 990 -----
991 991 -----
992 992 -----
993 993 -----
994 994 -----
995 995 -----
996 996 -----
997 997 -----
998 998 Skapar enskilda byggnader från en lång byggnad.
999 999 -----
1000 1000 -----
1001 1001 Skapar huvudgränssnittet
1002 1002 Kreditkort
1003 1003 -----
1004 1004 Cricketnät
1005 1005 Kriterier
1006 1006 Krocket
1007 1007 Korsa cyklande
1008 1008 Korsa ridande
1009 1009 Järnvägsövergång
1010 1010 -----
1011 1011 -----
1012 1012 Typ av övergångsställe
1013 1013 Brittiskt namn på övergångsställe
1014 1014 Korsande sträckor
1015 1015 Korsande sträckor.
1016 1016 Kök
1017 1017 Aktuellt urval
1018 1018 -----
1019 1019 -----
1020 1020 -----
1021 1021 Nuvarande värde är förval.
1022 1022 -----
1023 1023 -----
1024 1024 Anpassa färger
1025 1025 Anpassa linjeritning
1026 1026 Bestäm vad som skall finnas på verktygsraden.
1027 1027 Skärning
1028 1028 -----
1029 1029 Cykliskt beroende mellan relationer:
1030 1030 Cykling
1031 1031 -----
1032 1032 -----
1033 1033 -----
1034 1034 Damm
1035 1035 Datalager {0}
1036 1036 Format för dataloggning
1037 1037 -----
1038 1038 Text som anger datakälla. Förval är Landsat
1039 1039 Datakällor
1040 1040 Datavalidator
1041 1041 Data med fel. Skicka in ändå?
1042 1042 Databasen är nere för underhåll
1043 1043 -----
1044 1044 -----
1045 1045 -----
1046 1046 Kontokort
1047 1047 -----
1048 1048 Decimalgrader
1049 1049 -----
1050 1050 Minska zoomläge
1051 1051 -----
1052 1052 -----
1053 1053 -----
1054 1054 -----
1055 1055 Standard
1056 1056 Förval (automatiskt satt)
1057 1057 Förvalt värde är för närvarande okänt (inställningen har inte använts än).
1058 1058 Nuvarande värde är ''{0}''.
1059 1059 -----
1060 1060 -----
1061 1061 Ta bort
1062 1062 -----
1063 1063 -----
1064 1064 -----
1065 1065 -----
1066 1066 Borttagningsläge
1067 1067 Ta bort egenskaper
1068 1068 Ta bort sträckor som inte är del av en inre multipolygon
1069 1069 -----
1070 1070 -----
1071 1071 -----
1072 1072 Ta bort från relation
1073 1073 -----
1074 1074 -----
1075 1075 Radera inkompletta medlemmar?
1076 1076 -----
1077 1077 -----
1078 1078 Ta bort noder eller sträckor
1079 1079 Radera noder utanför dataområdena?
1080 1080 Radera noder utanför de hämtade dataområdena
1081 1081 -----
1082 1082 -----
1083 1083 Ta bort valda objekt.
1084 1084 -----
1085 1085 -----
1086 1086 Ta bort den valda nyckeln från alla objekt.
1087 1087 -----
1088 1088 Ta bort den valda relationen
1089 1089 Ta bort valt schema från listan.
1090 1090 Ta bort vald källa från listan.
1091 1091 -----
1092 1092 -----
1093 1093 -----
1094 1094 -----
1095 1095 Ta bort onödiga noder från en sträcka.
1096 1096 -----
1097 1097 -----
1098 1098 -----
1099 1099 -----
1100 1100 -----
1101 1101 -----
1102 1102 -----
1103 1103 -----
1104 1104 -----
1105 1105 -----
1106 1106 -----
1107 1107 Samfund
1108 1108 Tandläkare
1109 1109 -----
1110 1110 Beskriv problem noggrannt
1111 1111 Beskrivning
1112 1112 Beskrivning: {0}
1113 1113 -----
1114 1114 -----
1115 1115 -----
1116 1116 -----
1117 1117 -----
1118 1118 Hittade inte något objekt med id {0} i det nuvarande datasettet
1119 1119 -----
1120 1120 -----
1121 1121 -----
1122 1122 Svårighetsgrad
1123 1123 -----
1124 1124 Riktning
1125 1125 Riktningsindex '{0}' kunde inte hittas
1126 1126 Riktning att söka efter land i
1127 1127 I vilken riktning som land skall eftersökas. Förval öster.
1128 1128 Avaktivera
1129 1129 Avaktivera dataloggning om avståndet blir kortare än
1130 1130 Avaktivera dataloggning om hastigheten blir långsammare än
1131 1131 -----
1132 1132 Avaktivera insticksmodul
1133 1133 -----
1134 1134 Kassera och avsluta
1135 1135 Receptutlämnande
1136 1136 -----
1137 1137 Visningsinställningar
1138 1138 -----
1139 1139 Visa en rörlig ikon som representerar den punkt på det synkroniserade spåret där det ljud som spelas upp samtidigt spelades in.
1140 1140 -----
1141 1141 -----
1142 1142 Visa koordinater som
1143 1143 -----
1144 1144 -----
1145 1145 -----
1146 1146 Visa historik om OSM vägar, noder eller relationer.
1147 1147 Visa live-ljudspår.
1148 1148 Visa bilder utan geotaggning
1149 1149 Visa objektinformation om OSM noder, vägar eller relationer.
1150 1150 Visa ljudmenyn
1151 1151 Visa om-skärmen
1152 1152 -----
1153 1153 Visa historik för alla valda poster.
1154 1154 -----
1155 1155 -----
1156 1156 -----
1157 1157 Visar problemfall från OpenStreetBugs
1158 1158 -----
1159 1159 -----
1160 1160 Distribuera noder
1161 1161 Distribuera de valda noderna på jämna avstånd längs en linje.
1162 1162 Järnväg utan trafik
1163 1163 -----
1164 1164 Verkställ inte ändringar
1165 1165 -----
1166 1166 Rita inte pilar om de inte befinner sig på åtminstone detta avstånd från senast ritade pil.
1167 1167 Rita inte linjer mellan punkter i detta lager.
1168 1168 Kräv inte att man byter läge (arbetsflöde som i Potlatch)
1169 1169 -----
1170 1170 Gör ingenting
1171 1171 -----
1172 1172 Vill du tillåta detta?
1173 1173 -----
1174 1174 Vill du radera dem ändå?
1175 1175 -----
1176 1176 Gör-det-själv-affär
1177 1177 Docka
1178 1178 Läkare
1179 1179 Hundkapplöpning
1180 1180 -----
1181 1181 -----
1182 1182 Dubbel konflikt
1183 1183 -----
1184 1184 Hämta
1185 1185 -----
1186 1186 -----
1187 1187 Hämta data
1188 1188 -----
1189 1189 Hämta bild från den franska Cadastre-WMS:en
1190 1190 Hämta plats
1191 1191 Hämta medlemmar
1192 1192 -----
1193 1193 Ladda ner OSM object via ID.
1194 1194 Ladda ner objekt
1195 1195 Ladda ner Objekt.
1196 1196 -----
1197 1197 -----
1198 1198 -----
1199 1199 Hämta URL
1200 1200 Hämta WMS-ruta från {0}
1201 1201 -----
1202 1202 -----
1203 1203 -----
1204 1204 -----
1205 1205 -----
1206 1206 Hämtningsområdets storlek är ok, kommer troligen accepteras av servern.
1207 1207 Hämtningsområdet är alltför stort; kommer troligen avvisas av servern.
1208 1208 Hämta som ett nytt lager
1209 1209 -----
1210 1210 -----
1211 1211 -----
1212 1212 -----
1213 1213 Hämta data
1214 1214 Hämta var och en som rå gps. Kan vara x1,y1,x2,y2 en URL som innehåller lat=y&lon=x&zoom=z eller ett filnamn
1215 1215 Hämta var och en. Kan vara x1,y1,x2,y2 en URL som innehåller lat=y&lon=x&zoom=z eller ett filnamn
1216 1216 Hämta allting inom:
1217 1217 Hämta från OSM längs med detta spår
1218 1218 Hämta från OSM...
1219 1219 -----
1220 1220 -----
1221 1221 -----
1222 1222 -----
1223 1223 Hämta kartdata från OSM-servern.
1224 1224 -----
1225 1225 -----
1226 1226 -----
1227 1227 -----
1228 1228 -----
1229 1229 -----
1230 1230 Ladda ner objekt
1231 1231 Ladda ner objekt...
1232 1232 Hämta överordnade vägar/relationer...
1233 1233 -----
1234 1234 -----
1235 1235 Laddar ner de primitiva som refererar till en av dem markerade primitiva
1236 1236 -----
1237 1237 -----
1238 1238 -----
1239 1239 -----
1240 1240 -----
1241 1241 -----
1242 1242 -----
1243 1243 Hämta hem området inom gränsvärdena
1244 1244 Hämta området innanför gränsvärden som rå gps
1245 1245 -----
1246 1246 -----
1247 1247 -----
1248 1248 -----
1249 1249 -----
1250 1250 Hämta platsen som anges i url:en (med lat=x&lon=y&zoom=z)
1251 1251 -----
1252 1252 Hämta de rutor som syns
1253 1253 Laddar ner {0} av {1} ({2} kvar)
1254 1254 Hämtade GPX-data
1255 1255 -----
1256 1256 Hämtar GPS-data
1257 1257 Hämtar OSM-data...
1258 1258 -----
1259 1259 Hämtar "Dagens meddelande"
1260 1260 -----
1261 1261 -----
1262 1262 -----
1263 1263 -----
1264 1264 -----
1265 1265 Hämtar data
1266 1266 -----
1267 1267 -----
1268 1268 Hämtar bildruta...
1269 1269 Laddar ner påbörjade changesets...
1270 1270 -----
1271 1271 Hämtar punkter {0} till {1}...
1272 1272 -----
1273 1273 -----
1274 1274 -----
1275 1275 Hämtar {0}
1276 1276 -----
1277 1277 Släplift
1278 1278 Dra ett vägsegment för att skapa en rektangel. Ctrl+dra för att flytta ett segment längs dess normal.
1279 1279 -----
1280 1280 Dra spelhuvudet och släpp i närheten av spår för att spela upp ljud därifrån; SKIFT-släpp för att synkronisera ljud vid den punkten.
1281 1281 -----
1282 1282 -----
1283 1283 -----
1284 1284 -----
1285 1285 -----
1286 1286 Avlopp
1287 1287 Rita
1288 1288 Rita riktningspilar
1289 1289 -----
1290 1290 Rita en rektangel runt data nedladdad från WMS-servern.
1291 1291 Rita en rektangel av önskad storlek, och släpp sedan musknappen.
1292 1292 Rita gränser för hämtade data
1293 1293 Rita gränser för hämtade data.
1294 1294 -----
1295 1295 Rita riktningspilar för linjer, som förbinder GPS-punkter
1296 1296 Rita riktningsanvisningar för delsträckor.
1297 1297 Rita inaktiva lager i avvikande färg
1298 1298 Rita stora GPS-punkter
1299 1299 Rita större punkter för GPS-punkter.
1300 1300 Rita linjer mellan punkter i detta lager.
1301 1301 Rita linjer mellan råa GPS-punkter
1302 1302 Rita linjer mellan råa gps-punkter.
1303 1303 Rita noder
1304 1304 Rita gummibandshjälplinjer
1305 1305 Rita ut segmentens ordningsnummer
1306 1306 Rita gränser för data hämtade från servern.
1307 1307 Rita riktningspilar med hjälp av tabelluppslagning istället för komplicerad matematik.
1308 1308 Rita de inaktiva datalagren i avvikande färg.
1309 1309 Rita ordningsnummer för alla delsträckor inom deras sträcka.
1310 1310 Rita virtuella noder i urvalsläge
1311 1311 Rita virtuella noder i urvalsläge för underlätta förändring av sträckor.
1312 1312 Dricksvatten
1313 1313 -----
1314 1314 Glöm existerande sträckning
1315 1315 Kemtvätt
1316 1316 Duplicera till {0} noder
1317 1317 Duplicera
1318 1318 Duplicera lager
1319 1319 Dubblera sträcka
1320 1320 -----
1321 1321 Knappen '{0}' är knuten som snabbtangent till mer än en funktion - knappen kommer att ignoreras!
1322 1322 Duplicera noder som används av flera olika sträckor.
1323 1323 Dubblera valda sträckor.
1324 1324 Duplicera det valda genom att kopiera och omedelbart klistra in.
1325 1325 -----
1326 1326 Dubbletter av noder
1327 1327 Dubbletter av noder på sträckor
1328 1328 Dubbletter av noder på sträckor
1329 1329 -----
1330 1330 E-mail
1331 1331 -----
1332 1332 -----
1333 1333 -----
1334 1334 -----
1335 1335 Redigera
1336 1336 -----
1337 1337 Redigera adressinformation
1338 1338 Redigera adressinterpolation
1339 1339 Redigera administrativa gränser
1340 1340 -----
1341 1341 Redigera alkoholbutik
1342 1342 Redigera användning av mark för koloniområden
1343 1343 Redigera alphydda
1344 1344 -----
1345 1345 Redigera utgrävningsplats
1346 1346 Redigera bågskytte
1347 1347 Redigera konstcenter
1348 1348 Redigera konstverk
1349 1349 Redigera friidrott
1350 1350 Redigera sevärdhet
1351 1351 Redigera australisk fotboll
1352 1352 Redigera uttagsautomat
1353 1353 -----
1354 1354 Redigera bageri
1355 1355 Redigera bank
1356 1356 -----
1357 1357 Redigera baseball
1358 1358 Redigera användning av mark för hamnbassäng
1359 1359 Redigera basket
1360 1360 Redigera krigsskådeplats
1361 1361 Redigera bukt
1362 1362 Redigera strand
1363 1363 Redigera fyrbåk
1364 1364 -----
1365 1365 Redigera en cykelparkering
1366 1366 Redigera en cykeluthyrning
1367 1367 Redigera cykelaffär
1368 1368 Redigera Biergarten
1369 1369 Redigera ett varv
1370 1370 Redigera en trafikkon
1371 1371 Redigera bokhandel
1372 1372 Redigera en gränskontroll
1373 1373 Redigera boule
1374 1374 -----
1375 1375 -----
1376 1376 -----
1377 1377 Redigera en bro
1378 1378 Redigera en gång-/ridstig
1379 1379 -----
1380 1380 Redigera en fösgrind
1381 1381 Redigera en spårbussväg
1382 1382 Redigera en bussplattform
1383 1383 Redigera en bussterminal
1384 1384 Redigera en busshållplats
1385 1385 Redigera slakteri
1386 1386 Redigera linbana
1387 1387 Redigera kafé
1388 1388 Redigera en campingplats
1389 1389 -----
1390 1390 Redigera en kanal
1391 1391 Redigera kanotpaddling
1392 1392 Redigera biluthyrning
1393 1393 Redigera en bilverkstad
1394 1394 Redigera bilpool
1395 1395 Redigera bilförsäljare
1396 1396 Redigera en biltvätt
1397 1397 Redigera en husvagnscamping
1398 1398 Redigera slott
1399 1399 Redigera en färist
1400 1400 Redigera en grottöppning
1401 1401 Redigera användning av mark för begravningsplats
1402 1402 Redigera en stollift
1403 1403 Redigera fäbod
1404 1404 Redigera hygienbutik
1405 1405 Redigera biograf
1406 1406 Redigera stad
1407 1407 Redigera en stadsgränsskylt
1408 1408 Redigera en civilrättslig gräns
1409 1409 Redigera stup
1410 1410 Redigera klättring
1411 1411 Redigera kustlinje
1412 1412 Redigera högskola
1413 1413 Redigera användning av mark för affärsområde
1414 1414 Redigera allmänning
1415 1415 Redigera datoraffär
1416 1416 Redigera markanvändning som byggnadsplats
1417 1417 Redigera en kontinent
1418 1418 Redigera närköp
1419 1419 Redigera land
1420 1420 Redigera län
1421 1421 Redigera domstol
1422 1422 Redigera täckt resevoar
1423 1423 Redigera kran
1424 1424 Redigera cricket
1425 1425 Redigera cricketnät
1426 1426 Redigera krocket
1427 1427 -----
1428 1428 Redigera en cykelbana
1429 1429 Redigera cykling
1430 1430 Redigera en damm
1431 1431 Redigera tandläkare
1432 1432 Redigera en järnväg utan trafik
1433 1433 -----
1434 1434 Redigera gör-det-själv-affär
1435 1435 Redigera en docka
1436 1436 Redigera läkare
1437 1437 Redigera hundkapplöpning
1438 1438 Redigera en släplift
1439 1439 Redigera en avloppsränna
1440 1440 Redigera dricksvattensfacilitet
1441 1441 Redigera kemtvätt
1442 1442 Redigera elektronikaffär
1443 1443 Redigera ambassad
1444 1444 -----
1445 1445 Redigera en ingång
1446 1446 Redigera ridsport
1447 1447 Redigera användning av mark för jordbruk
1448 1448 Redigera markanvändning som gårdsplan
1449 1449 Redigera en snabbmatsrestaurang
1450 1450 Redigera en höglandshed
1451 1451 Redigera en färjelinje
1452 1452 Redigera en färjeterminal
1453 1453 -----
1454 1454 Redigera brandstation
1455 1455 Redigera fiske
1456 1456 Redigera en trappa
1457 1457 Redigera florist
1458 1458 Redigera en gångstig
1459 1459 Redigera ett vadställe
1460 1460 Redigera användning av mark för skogsbruk
1461 1461 Redigera en fontän
1462 1462 Redigera bränsle
1463 1463 Redigera möbelaffär
1464 1464 -----
1465 1465 Redigera trädgård
1466 1466 Redigera trädgårdscenter
1467 1467 Redigera gasklocka
1468 1468 Redigera en grind
1469 1469 Redigera en glaciär
1470 1470 Redigera golf
1471 1471 Redigera golfbana
1472 1472 -----
1473 1473 Redigera markanvändning som gräsyta
1474 1474 Redigera kyrkogård
1475 1475 -----
1476 1476 Redigera pensionat
1477 1477 Redigera gymnastik
1478 1478 Redigera hårfrisör
1479 1479 Redigera hållplats
1480 1480 Redigera småort
1481 1481 Redigera en taggtrådsgrind
1482 1482 Redigera järnaffär
1483 1483 Redigera hed
1484 1484 -----
1485 1485 Redigera hifi-affär
1486 1486 Redigera en väg under byggnad
1487 1487 Redigera ishockey
1488 1488 Redigera hästkapplöpning
1489 1489 Redigera sjukhus
1490 1490 Redigera ett vandrarhem
1491 1491 Redigera ett hotell
1492 1492 Redigera ett jakttorn
1493 1493 Redigera användning av mark för industriområde
1494 1494 Redigera ö
1495 1495 Redigera holme
1496 1496 -----
1497 1497 Redigera en korsning
1498 1498 Redigera barndaghem
1499 1499 Redigera kiosk
1500 1500 Redigera ett manshål
1501 1501 Redigera land
1502 1502 Redigera användning av mark för deponi av avfall
1503 1503 Redigera tvätteri
1504 1504 Redigera bibliotek
1505 1505 Redigera en bom
1506 1506 -----
1507 1507 Fyrtorn
1508 1508 Redigera en gårdsgata
1509 1509 Redigera plats
1510 1510 Redigera en småbåtshamn
1511 1511 Redigera markanvändning som äng
1512 1512 Redigera minnesmärke
1513 1513 Redigera användning av mark för militärt område
1514 1514 Redigera minigolfbana
1515 1515 Redigera växlingskontor
1516 1516 Redigera en monorailbana
1517 1517 Redigera monument
1518 1518 Redigera ett motell
1519 1519 Redigera motorsport
1520 1520 Redigera en motorväg
1521 1521 Redigera en motorvägskorsning
1522 1522 Redigera en motorvägslänk
1523 1523 Redigera ett bergspass
1524 1524 Redigera lera
1525 1525 Redigera flersportsfacilitet
1526 1526 Redigera en multipolygon
1527 1527 Redigera museum
1528 1528 Redigera en smalspårig järnväg
1529 1529 Redigera nationsgränser
1530 1530 Redigera gräns för nationalpark
1531 1531 Redigera naturreservat
1532 1532 Redigera nattklubb
1533 1533 Redigera optiker
1534 1534 -----
1535 1535 Redigera affär för friluftsliv
1536 1536 Redigera paleografisk plats
1537 1537 Redigera park
1538 1538 Redigera en parkeringsplats
1539 1539 -----
1540 1540 -----
1541 1541 Redigera en stig
1542 1542 Redigera topp
1543 1543 Redigera en gågata
1544 1544 Redigera pelota
1545 1545 Redigera apotek
1546 1546 Redigera picknickplats
1547 1547 Redigera pir
1548 1548 Redigera rörledning
1549 1549 Redigera plan
1550 1550 Redigera religiös helgedom
1551 1551 Redigera lekplats
1552 1552 Redigera polisstation
1553 1553 Redigera politiska gränser
1554 1554 Redigera postkontor
1555 1555 Redigera ett kraftverk
1556 1556 Redigera en kraftledning
1557 1557 Redigera en kraftstation
1558 1558 Redigera en transformatorstation
1559 1559 Redigera en kraftledningsmast
1560 1560 Redigera en museijärnväg
1561 1561 Redigera en primärvägslänk
1562 1562 Redigera en primär väg
1563 1563 Redigera fängelse
1564 1564 Redigera pub
1565 1565 Redigera offentlig byggnad
1566 1566 Redigera användning av mark för stenbrott
1567 1567 Redigera bana
1568 1568 Redigera rackets
1569 1569 Redigera en järnväg
1570 1570 Redigera användning av mark för järnvägsmark
1571 1571 Redigera plattform
1572 1572 Redigera användning av mark för fritidsområde
1573 1573 Redigera en återvinningsstation
1574 1574 Redigera region
1575 1575 Redigera användning av mark för resevoar
1576 1576 Redigera användning av mark för bostadsområde
1577 1577 Redigera en gata i bostadsområde
1578 1578 Redigera en restaurang
1579 1579 Redigera användning av mark för detaljhandel
1580 1580 Redigera en flod
1581 1581 Redigera en flodbank
1582 1582 Redigera vägbegränsningar
1583 1583 Redigera en väg av okänd typ
1584 1584 Redigera rutt
1585 1585 -----
1586 1586 -----
1587 1587 -----
1588 1588 Redigera ruiner
1589 1589 -----
1590 1590 Redigera en utfallsport
1591 1591 Redigera skola
1592 1592 Redigera bergssluttning (med lösa stenar)
1593 1593 Redigera buskage
1594 1594 Redigera en sekundär väg
1595 1595 -----
1596 1596 Redigera en tillfartsväg
1597 1597 Redigera vindskydd
1598 1598 Redigera skoaffär
1599 1599 Redigera skytte
1600 1600 Redigera kortkommandon
1601 1601 Redigera skateboard
1602 1602 Redigera skridskoåkning
1603 1603 Redigera skidåkning
1604 1604 Redigera en slip
1605 1605 Redigera fotboll
1606 1606 Redigera spikhinder
1607 1607 Redigera sporthall
1608 1608 Redigera sportaffär
1609 1609 Redigera en källa
1610 1610 Redigera stadion
1611 1611 Redigera delstat
1612 1612 Redigera pappershandel
1613 1613 Redigera en stätta
1614 1614 Redigera en bäck
1615 1615 Redigera förort
1616 1616 Redigera en tunnebana
1617 1617 Redigera tunnelbaneingång
1618 1618 Redigera stormarknad
1619 1619 Redigera övervakningskamera
1620 1620 Redigera mätpunkt
1621 1621 Redigera simning
1622 1622 Redigera bordtennis
1623 1623 Redigera en taxistation
1624 1624 -----
1625 1625 Redigera en telefon
1626 1626 Redigera tennis
1627 1627 -----
1628 1628 -----
1629 1629 Redigera en tertiär väg
1630 1630 Redigera teater
1631 1631 Redigera en nöjespark
1632 1632 Redigera betalstation
1633 1633 Redigera torn
1634 1634 Redigera småstad
1635 1635 Redigera stadshus
1636 1636 Redigera leksaksaffär
1637 1637 Redigera en bruksväg
1638 1638 -----
1639 1639 Redigera en spårväg
1640 1640 Redigera spårvagnshållplats
1641 1641 Redigera resebyrå
1642 1642 Redigera ett träd
1643 1643 Redigera en stamväg
1644 1644 Redigera en stamvägslänk
1645 1645 Redigera en tunnel
1646 1646 -----
1647 1647 Redigera vändkors
1648 1648 Redigera en oklassificerad väg
1649 1649 Redigera högskola/universitet
1650 1650 Redigera en automat
1651 1651 Redigera veterinär
1652 1652 Redigera videobutik
1653 1653 Redigera utsiktsplats
1654 1654 Redigera mindre tätort
1655 1655 Redigera användning av mark för allmänning
1656 1656 Redigera användning av mark för vingård
1657 1657 Redigera en vulkan
1658 1658 -----
1659 1659 Redigera reningsverk
1660 1660 Redigera vatten
1661 1661 Redigera badanläggning
1662 1662 Redigera vattentorn
1663 1663 Redigera ett vattenfall
1664 1664 Redigera ett vägkors
1665 1665 Redigera ett vägaltare
1666 1666 Redigera en överfallsdamm
1667 1667 Redigera våtmark
1668 1668 Redigera väderkvarn
1669 1669 Redigera naturskog
1670 1670 Redigera fabriksbyggnad
1671 1671 Redigera zoo
1672 1672 -----
1673 1673 -----
1674 1674 -----
1675 1675 -----
1676 1676 -----
1677 1677 -----
1678 1678 -----
1679 1679 -----
1680 1680 -----
1681 1681 -----
1682 1682 -----
1683 1683 -----
1684 1684 -----
1685 1685 -----
1686 1686 -----
1687 1687 -----
1688 1688 Redigera vald källa.
1689 1689 Redigera värdet av den valda nyckeln för alla objekt.
1690 1690 -----
1691 1691 -----
1692 1692 Redigera: {0}
1693 1693 RedigeraGpx
1694 1694 -----
1695 1695 Betalkort
1696 1696 Elektronik
1697 1697 Objekt av typ {0} stöds.
1698 1698 Höjd
1699 1699 Bank
1700 1700 Ambassad
1701 1701 -----
1702 1702 Nödtelefon
1703 1703 Tomt dokument
1704 1704 -----
1705 1705 Tomma sträckor
1706 1706 Aktivera automatisk cachning.
1707 1707 Aktivera inbyggda förval
1708 1708 -----
1709 1709 -----
1710 1710 -----
1711 1711 Aktivera/avaktivera rendering som enbart wireframe
1712 1712 -----
1713 1713 Ange lat/lon för att gå direkt till plats.
1714 1714 -----
1715 1715 Ange URL att hämta:
1716 1716 -----
1717 1717 Ange ett menynamn och en URL för WMS
1718 1718 Ange ett nytt nyckel/värde-par
1719 1719 -----
1720 1720 Ange ett platsnamn att söka efter:
1721 1721 -----
1722 1722 -----
1723 1723 -----
1724 1724 -----
1725 1725 -----
1726 1726 -----
1727 1727 Skriv in URL:n till datan du vill hämta
1728 1728 -----
1729 1729 -----
1730 1730 -----
1731 1731 -----
1732 1732 -----
1733 1733 -----
1734 1734 Mata in ID:et på det objekt som ska laddas hem
1735 1735 -----
1736 1736 -----
1737 1737 Ange den nya nodens koordinater.
1738 1738 Ange sökuttryck
1739 1739 Ange värden för alla konflikter
1740 1740 Ange viktvärden
1741 1741 Skriv in din kommentar
1742 1742 Ingång
1743 1743 Ridsport
1744 1744 Fel
1745 1745 -----
1746 1746 Fel uppstod när cache-biblioteket skulle skapas: {0}
1747 1747 Fel vid borttagning av data
1748 1748 Fel vid visning av URL
1749 1749 -----
1750 1750 -----
1751 1751 Fel vid initiering av test {0}:\n {1}
1752 1752 Fel vid läsning av fil
1753 1753 -----
1754 1754 -----
1755 1755 Fel i fil {0}
1756 1756 -----
1757 1757 Fel vid tolkning {0}:
1758 1758 Fel vid tolkning {0}: {1}
1759 1759 Fel vid uppspelning av ljud
1760 1760 -----
1761 1761 -----
1762 1762 Fel vid export {0}: {1}
1763 1763 Fel vid export av {0}:\n{1}
1764 1764 Fel vid läsning av filer från folder {0}\n
1765 1765 Fel vid tolkning av förskjutning.\nFörväntat format: {0}
1766 1766 Fel vid tolkning av daturm.\nAnvänd begärt format
1767 1767 Fel vid tolkning av tidszon.\nFörväntat format: {0}
1768 1768 Fel vid tolkning {0}
1769 1769 Fel vid inskickning
1770 1770 -----
1771 1771 -----
1772 1772 -----
1773 1773 -----
1774 1774 -----
1775 1775 Fel
1776 1776 Fel under hämtning
1777 1777 -----
1778 1778 -----
1779 1779 -----
1780 1780 Jämna
1781 1781 -----
1782 1782 -----
1783 1783 Undantag inträffade
1784 1784 Avsluta
1785 1785 -----
1786 1786 -----
1787 1787 Avsluta programmet.
1788 1788 -----
1789 1789 -----
1790 1790 -----
1791 1791 -----
1792 1792 Explicita sträckpunkter med tid uppskattad från position längs spåret.
1793 1793 Explicita sträckpunkter med giltiga tidsstämplar.
1794 1794 Exportera till GPX fil
1795 1795 Exportera och spara
1796 1796 -----
1797 1797 Exportalternativ
1798 1798 Exportera data till en GPX-fil
1799 1799 Exportera till GPX...
1800 1800 -----
1801 1801 -----
1802 1802 Extrahera den gräns som passar bäst...
1803 1803 -----
1804 1804 Extrahera commune-gränser
1805 1805 Extraherar GPS-plats från EXIF
1806 1806 Dra ut
1807 1807 Dra ut sträcka
1808 1808 FIXME-taggar
1809 1809 Tona bakgrund:
1810 1810 -----
1811 1811 -----
1812 1812 -----
1813 1813 -----
1814 1814 -----
1815 1815 -----
1816 1816 -----
1817 1817 -----
1818 1818 -----
1819 1819 -----
1820 1820 -----
1821 1821 -----
1822 1822 -----
1823 1823 -----
1824 1824 -----
1825 1825 -----
1826 1826 -----
1827 1827 -----
1828 1828 -----
1829 1829 -----
1830 1830 -----
1831 1831 -----
1832 1832 -----
1833 1833 Jordbruksmark
1834 1834 Gårdsplan
1835 1835 Snabbmat
1836 1836 Snabb ritning (ser sämre ut)
1837 1837 Multiplikator för snabbspolning framåt
1838 1838 Snabbaste
1839 1839 -----
1840 1840 Avgift
1841 1841 Höglandshed
1842 1842 Stängsel
1843 1843 Färjelinje
1844 1844 Färjeterminal
1845 1845 -----
1846 1846 -----
1847 1847 -----
1848 1848 -----
1849 1849 -----
1850 1850 -----
1851 1851 -----
1852 1852 Arkiv
1853 1853 -----
1854 1854 -----
1855 1855 Fel filformat
1856 1856 -----
1857 1857 -----
1858 1858 -----
1859 1859 -----
1860 1860 Filen existerar redan. Vill du skriva över?
1861 1861 -----
1862 1862 Fil {0} existerar redan. Skriv över?
1863 1863 Filen {0} är fortfarande aktiv under namnet "{1}"
1864 1864 Arkiv: {0}
1865 1865 -----
1866 1866 -----
1867 1867 -----
1868 1868 -----
1869 1869 -----
1870 1870 -----
1871 1871 -----
1872 1872 -----
1873 1873 -----
1874 1874 -----
1875 1875 -----
1876 1876 Avsluta ritning.
1877 1877 -----
1878 1878 Brandstation
1879 1879 Firefox-applikationen
1880 1880 Firefox kunde inte hittas. Specifiera applikationen firefox under kartinställningssidan av inställningar.
1881 1881 Eldstad
1882 1882 Fiske
1883 1883 Rätta till
1884 1884 -----
1885 1885 Rätta till egenskaper
1886 1886 Korrigera relationer
1887 1887 Korrigera taggkonflikter
1888 1888 Rätta till de valda felen
1889 1889 -----
1890 1890 -----
1891 1891 -----
1892 1892 -----
1893 1893 -----
1894 1894 -----
1895 1895 -----
1896 1896 -----
1897 1897 Mat+Dryck
1898 1898 Fotgängare
1899 1899 -----
1900 1900 Framtvinga utritning av linjer om importerad data inte innehöll någon linjeinformation.
1901 1901 Tvinga linjer om inga segment importerats.
1902 1902 Vadställe
1903 1903 Kulturskog
1904 1904 -----
1905 1905 -----
1906 1906 Tid framåt/bakåt (sekunder)
1907 1907 -----
1908 1908 -----
1909 1909 -----
1910 1910 -----
1911 1911 {0} sökträffar
1912 1912 Fontän
1913 1913 -----
1914 1914 -----
1915 1915 Fransk Cadastre-WMS
1916 1916 -----
1917 1917 -----
1918 1918 -----
1919 1919 -----
1920 1920 -----
1921 1921 Bränsle
1922 1922 Bensinstation
1923 1923 -----
1924 1924 -----
1925 1925 Helskärmsvy
1926 1926 -----
1927 1927 Möbler
1928 1928 GPS-punkter
1929 1929 beskrivning av gps-spår
1930 1930 GPX-filer
1931 1931 GPX-filer
1932 1932 GPX-spåret saknar tidsinformation
1933 1933 GPX-spår:
1934 1934 GPX-inskickning genomförd
1935 1935 -----
1936 1936 -----
1937 1937 -----
1938 1938 Trädgård
1939 1939 Trädgårdscenter
1940 1940 Gasklocka
1941 1941 Grind
1942 1942 -----
1943 1943 Geografi
1944 1944 -----
1945 1945 -----
1946 1946 Geotaggade bilder
1947 1947 Hämta ny cookie (sessions-timeout)
1948 1948 -----
1949 1949 -----
1950 1950 Glaciär
1951 1951 Glas
1952 1952 Globalsatimport
1953 1953 -----
1954 1954 -----
1955 1955 -----
1956 1956 -----
1957 1957 -----
1958 1958 -----
1959 1959 -----
1960 1960 -----
1961 1961 -----
1962 1962 -----
1963 1963 -----
1964 1964 Golfbana
1965 1965 -----
1966 1966 Lätt lastbil
1967 1967 Gps-tid (läst från fotot ovan):
1968 1968 -----
1969 1969 -----
1970 1970 -----
1971 1971 -----
1972 1972 Hämta mindre bilder (högre kvalitet, men mer minneskrävande)
1973 1973 -----
1974 1974 Gräs
1975 1975 Kyrkogård
1976 1976 -----
1977 1977 -----
1978 1978 Rutnät
1979 1979 Rasterlager:
1980 1980 Rasterlayout
1981 1981 -----
1982 1982 Rutnätsrotation
1983 1983 -----
1984 1984 Grupp
1985 1985 -----
1986 1986 -----
1987 1987 -----
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 Pensionat
1991 1991 -----
1992 1992 -----
1993 1993 Gymnastik
1994 1994 Hårfrisör
1995 1995 Småort
1996 1996 Taggtrådsgrind
1997 1997 -----
1998 1998 -----
1999 1999 Järnvaror
2000 2000 -----
2001 2001 -----
2002 2002 -----
2003 2003 -----
2004 2004 -----
2005 2005 Huvudet innehåller flera värden och kan inte mappas till en enda sträng
2006 2006 Hälsovård
2007 2007 Hed
2008 2008 -----
2009 2009 Tung lastbil
2010 2010 Häck
2011 2011 Höjd
2012 2012 -----
2013 2013 -----
2014 2014 Hjälp
2015 2015 Hjälp: {0}
2016 2016 -----
2017 2017 -----
2018 2018 Dölj
2019 2019 -----
2020 2020 -----
2021 2021 -----
2022 2022 -----
2023 2023 Högst nummer
2024 2024 Färgmarkera
2025 2025 -----
2026 2026 Typ av väg
2027 2027 Vägar
2028 2028 Vandringsled
2029 2029 Historiska platser
2030 2030 Historik
2031 2031 -----
2032 2032 -----
2033 2033 -----
2034 2034 -----
2035 2035 -----
2036 2036 -----
2037 2037 Ishockey
2038 2038 -----
2039 2039 Hemsida
2040 2040 Häst
2041 2041 Hästkapplöpning
2042 2042 Sjukhus
2043 2043 -----
2044 2044 Vandrarhem
2045 2045 Hotell
2046 2046 Snabbtangenter
2047 2047 Husnamn
2048 2048 Husnummer
2049 2049 -----
2050 2050 -----
2051 2051 -----
2052 2052 Jakttorn
2053 2053 Jag är i följande tidzon:
2054 2054 -----
2055 2055 -----
2056 2056 -----
2057 2057 -----
2058 2058 -----
2059 2059 -----
2060 2060 -----
2061 2061 -----
2062 2062 -----
2063 2063 -----
2064 2064 -----
2065 2065 -----
2066 2066 -----
2067 2067 Om angivet så återställ konfigurationen istället för att läsa in den.
2068 2068 Ignorera
2069 2069 Ignorera de valda felen nästa gång.
2070 2070 -----
2071 2071 Ignorera hela gruppen eller enstaka poster?
2072 2072 -----
2073 2073 Ignorerar poster
2074 2074 Ignorerar undantag eftersom hämtningen avbrutits. Undantaget var: {0}
2075 2075 Hoppar över felaktig URL: "{0}"
2076 2076 Hoppar över felaktig URL till en fil: "{0}"
2077 2077 -----
2078 2078 -----
2079 2079 -----
2080 2080 -----
2081 2081 -----
2082 2082 -----
2083 2083 -----
2084 2084 -----
2085 2085 Ogiltigt uttryck ''{0}''
2086 2086 -----
2087 2087 -----
2088 2088 -----
2089 2089 -----
2090 2090 -----
2091 2091 -----
2092 2092 Ogiltigt objekt med id=0
2093 2093 -----
2094 2094 Ogiltigt reguljärt uttryck ''{0}''
2095 2095 Ogiltig kombination av nyckel och värde
2096 2096 -----
2097 2097 -----
2098 2098 -----
2099 2099 -----
2100 2100 -----
2101 2101 -----
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 -----
2107 2107 -----
2108 2108 -----
2109 2109 Bilder
2110 2110 -----
2111 2111 -----
2112 2112 -----
2113 2113 Bilder
2114 2114 Bildfiler (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2115 2115 -----
2116 2116 -----
2117 2117 -----
2118 2118 -----
2119 2119 -----
2120 2120 -----
2121 2121 Importera
2122 2122 Importera ljud
2123 2123 Importera data från en Globalsat Datalogger DG100 in i ett GPX-lager
2124 2124 -----
2125 2125 Importera bilder
2126 2126 -----
2127 2127 Importera sträckning från GPX-lager
2128 2128 Importerade bilder
2129 2129 Importerar data från DG100...
2130 2130 Importerar data från enhet.
2131 2131 -----
2132 2132 -----
2133 2133 -----
2134 2134 Lutning
2135 2135 Brant lutning
2136 2136 Ofullständig <roll>-specifikation med ref=0
2137 2137 -----
2138 2138 -----
2139 2139 Öka zoomläge
2140 2140 -----
2141 2141 -----
2142 2142 -----
2143 2143 Industriområde
2144 2144 Information
2145 2145 Information om element
2146 2146 -----
2147 2147 Informationstavla
2148 2148 -----
2149 2149 -----
2150 2150 -----
2151 2151 Initierar
2152 2152 -----
2153 2153 -----
2154 2154 -----
2155 2155 -----
2156 2156 -----
2157 2157 -----
2158 2158 -----
2159 2159 -----
2160 2160 -----
2161 2161 -----
2162 2162 Interpolering
2163 2163 -----
2164 2164 -----
2165 2165 Ogiltigt ID angivet. Nedladdning kan ej ske
2166 2166 -----
2167 2167 -----
2168 2168 -----
2169 2169 Ogiltigt datum
2170 2170 -----
2171 2171 Ogiltig förskjutning
2172 2172 Ogiltig egenskapsnyckel
2173 2173 -----
2174 2174 Ogiltig rättstavningsrad: {0}
2175 2175 Ogiltig taggkontrollsrad - {0}: {1}
2176 2176 Ogiltig tidszon
2177 2177 -----
2178 2178 -----
2179 2179 Egenskapsnyckel innehåller ogiltigt blanksteg
2180 2180 -----
2181 2181 Invertera alla ursprungliga svarta och vita färger (samt mellanliggande gråtoner). Användbart för text på mörka bakgrunder.
2182 2182 Är inte vektoriserad
2183 2183 Är vektoriserad
2184 2184 Ö
2185 2185 Holme
2186 2186 -----
2187 2187 Objekt
2188 2188 -----
2189 2189 -----
2190 2190 -----
2191 2191 -----
2192 2192 -----
2193 2193 -----
2194 2194 -----
2195 2195 -----
2196 2196 -----
2197 2197 -----
2198 2198 JPEG-bilder (*.jpg)
2199 2199 Java OpenStreetMap-redigeraren
2200 2200 Javaversion {0}
2201 2201 Ytsammanslagningsfunktion
2202 2202 Slå ihop områden: Ta bort korta sträckor
2203 2203 Förena nod och linje
2204 2204 Anslut nod till sträcka
2205 2205 Anslut en nod till det närmaste avsnittet av en sträcka
2206 2206 Förena överlappande ytor
2207 2207 Slog ihop områden som låg ovanpå varandra
2208 2208 Slog ihop område som låg ovanpå sig själv
2209 2209 Förena ytor som överlappar varandra
2210 2210 Gå till plats
2211 2211 -----
2212 2212 -----
2213 2213 Gå direkt dit
2214 2214 Gå direkt till plats
2215 2215 Korsning
2216 2216 -----
2217 2217 Behåll backup-filer
2218 2218 -----
2219 2219 -----
2220 2220 -----
2221 2221 -----
2222 2222 Behåll plugin
2223 2223 -----
2224 2224 -----
2225 2225 -----
2226 2226 -----
2227 2227 -----
2228 2228 Nyckel
2229 2229 Nyckeln ''{0}'' är ogiltig.
2230 2230 -----
2231 2231 -----
2232 2232 Tangent:
2233 2233 Kortkommandon
2234 2234 Nyckelord
2235 2235 Barndaghem
2236 2236 -----
2237 2237 Manshål
2238 2238 -----
2239 2239 Sätt etikett på markörer för ljud (och bild och webb).
2240 2240 Lakewalker
2241 2241 Lakewalker.
2242 2242 Inställningar för insticksmodulen Lakewalker
2243 2243 Spår från lakewalker
2244 2244 -----
2245 2245 -----
2246 2246 -----
2247 2247 -----
2248 2248 Lambertzon (Estland)
2249 2249 -----
2250 2250 -----
2251 2251 -----
2252 2252 Markanvändning
2253 2253 Deponi
2254 2254 -----
2255 2255 Filer
2256 2256 Språk
2257 2257 Senast ändrad {0}
2258 2258 Senaste uppdatering av insticksmoduler var för mer än {0} dagar sedan.
2259 2259 Latitud
2260 2260 -----
2261 2261 -----
2262 2262 -----
2263 2263 Öppna i maximerat läge
2264 2264 -----
2265 2265 -----
2266 2266 -----
2267 2267 -----
2268 2268 -----
2269 2269 Tvätteri
2270 2270 Lager
2271 2271 -----
2272 2272 -----
2273 2273 -----
2274 2274 -----
2275 2275 -----
2276 2276 -----
2277 2277 Lager för editering av GPX-spår
2278 2278 lagret finns inte i listan.
2279 2279 Lager för att utföra mätningar
2280 2280 Lager: {0}
2281 2281 Lager
2282 2282 -----
2283 2283 Inledningstid (sekunder)
2284 2284 Nöje
2285 2285 -----
2286 2286 -----
2287 2287 -----
2288 2288 Längd:
2289 2289 -----
2290 2290 Plankorsning
2291 2291 Bibliotek
2292 2292 Licens
2293 2293 Bom
2294 2294 -----
2295 2295 Fyrtorn
2296 2296 -----
2297 2297 Noggrannhet vid linjeförenkling (grader)
2298 2298 -----
2299 2299 -----
2300 2300 -----
2301 2301 -----
2302 2302 -----
2303 2303 -----
2304 2304 -----
2305 2305 -----
2306 2306 -----
2307 2307 LiveGPS-lager
2308 2308 Gårdsgata
2309 2309 Hämta alla rutor
2310 2310 -----
2311 2311 Hämta ruta
2312 2312 -----
2313 2313 Hämta WMS-lager från en fil
2314 2314 -----
2315 2315 Hämta plats från cachen (enbart om cache är aktiverad)
2316 2316 -----
2317 2317 -----
2318 2318 Hämta en uppsättning bilder som ett nytt lager.
2319 2319 -----
2320 2320 Hämtar tidiga insticksmoduler
2321 2321 -----
2322 2322 -----
2323 2323 -----
2324 2324 -----
2325 2325 -----
2326 2326 -----
2327 2327 Hämtar insticksmoduler
2328 2328 -----
2329 2329 -----
2330 2330 Hämtar {0}
2331 2331 -----
2332 2332 Lokala filer
2333 2333 Plats
2334 2334 -----
2335 2335 Plats
2336 2336 -----
2337 2337 Lås
2338 2338 Slussport
2339 2339 -----
2340 2340 -----
2341 2341 Longitud
2342 2342 -----
2343 2343 -----
2344 2344 Utseende och känsla
2345 2345 -----
2346 2346 Utsiktstorn
2347 2347 Söker efter bilder
2348 2348 Letar efter strandlinje...
2349 2349 -----
2350 2350 Letar efter noder och sträckor som har texten FIXME i något egenskapsvärde.
2351 2351 -----
2352 2352 -----
2353 2353 -----
2354 2354 -----
2355 2355 -----
2356 2356 Lägst nummer
2357 2357 -----
2358 2358 -----
2359 2359 -----
2360 2360 -----
2361 2361 -----
2362 2362 -----
2363 2363 Skapa ljudmarkör vid spelhuvud
2364 2364 Skapa en kopia av det markerade lagret.
2365 2365 -----
2366 2366 -----
2367 2367 -----
2368 2368 Fel i konfigurationsfilen på raderna {0}
2369 2369 Felaktigt utformade meningar:
2370 2370 Byggnadsverk
2371 2371 -----
2372 2372 -----
2373 2373 -----
2374 2374 -----
2375 2375 -----
2376 2376 Karta
2377 2377 -----
2378 2378 Kartprojektion
2379 2379 Kartinställningar
2380 2380 Karta: {0}
2381 2381 Småbåtshamn
2382 2382 Markera som slutförd
2383 2383 -----
2384 2384 Markörer från namngivna punkter
2385 2385 Markörer från {0}
2386 2386 -----
2387 2387 -----
2388 2388 -----
2389 2389 Matchning av fotografier mot spår misslyckades
2390 2390 -----
2391 2391 Största tillåtna zoomläge:
2392 2392 Största tillåtna höjd (meter)
2393 2393 Största tillåtna längd (meter)
2394 2394 Största tillåtna bredd (meter)
2395 2395 Största tillåtna cachestorlek (MB)
2396 2396 -----
2397 2397 -----
2398 2398 Största tillåtna hastighet (km/h)
2399 2399 Största tillåtna vikt (ton)
2400 2400 Största tillåtna ålder för varje cachad fil i dagar. Förval är 100
2401 2401 Största tillåtna område per begäran:
2402 2402 Största tillåtna cacheålder (dagar)
2403 2403 Största tillåtna cachestorlek (MB)
2404 2404 Maximalt gråskalevärde att godta som vatten (baserat på landsat IR-1-data) Kan vara mellan 0-255. Förval 90.
2405 2405 Maximalt gråskalevärde att räkna som vatten (0-255)
2406 2406 Maximal linjelängd (i meter). Ange ''-1'' för att rita alla linjer oavsett längd.
2407 2407 Maximal linjelängd (i meter). Ange ''-1'' för att rita alla linjer oavsett längd.
2408 2408 Maxlängd (meter)
2409 2409 -----
2410 2410 Största tillåtna antal noder i grundspåret
2411 2411 Största antal noder som kan skapas innan processen avbryts (innan förenkling av linje). Förval 50000.
2412 2412 Största antal delsträckor som tillåts i varje skapad sträcka. Förval 250.
2413 2413 Största tillåtna antal delsträckor per sträcka
2414 2414 Största tillåtna storlek för varje cache-bibliotek i byte. Förval är 300MB
2415 2415 Äng
2416 2416 Uppmätta värden.
2417 2417 Mätningar
2418 2418 -----
2419 2419 Medlem av
2420 2420 -----
2421 2421 Medlemmar
2422 2422 -----
2423 2423 -----
2424 2424 -----
2425 2425 Minnesmärke
2426 2426 Menynamn
2427 2427 Menynamn (Förval)
2428 2428 Kortkommandon i menyn
2429 2429 Meny: {0}
2430 2430 -----
2431 2431 Sammanfoga
2432 2432 Slå ihop noder
2433 2433 -----
2434 2434 Sammanfoga lagren
2435 2435 Slå ihop noder med den äldsta.
2436 2436 -----
2437 2437 Sammanfoga markeringen
2438 2438 Sammafoga det nuvarande lagret med ett annat
2439 2439 Sammanfoga de markerade primitiva med ett annat lager
2440 2440 -----
2441 2441 Slå ihop {0} noder
2442 2442 -----
2443 2443 -----
2444 2444 -----
2445 2445 -----
2446 2446 -----
2447 2447 -----
2448 2448 Dagens meddelande är inte tillgängligt
2449 2449 -----
2450 2450 -----
2451 2451 -----
2452 2452 Militärt område
2453 2453 -----
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 Minsta tillåtna hastighet (km/h)
2457 2457 Minirondell
2458 2458 Minigolf
2459 2459 Minimiavstånd (pixlar)
2460 2460 Minuter: {0}
2461 2461 Spegel
2462 2462 Spegla markerade noder och sträckor.
2463 2463 -----
2464 2464 -----
2465 2465 -----
2466 2466 -----
2467 2467 -----
2468 2468 -----
2469 2469 -----
2470 2470 -----
2471 2471 -----
2472 2472 -----
2473 2473 -----
2474 2474 -----
2475 2475 -----
2476 2476 -----
2477 2477 -----
2478 2478 -----
2479 2479 -----
2480 2480 Parameter saknar för NOT
2481 2481 -----
2482 2482 -----
2483 2483 -----
2484 2484 -----
2485 2485 -----
2486 2486 -----
2487 2487 Läge: {0}
2488 2488 Arbeta utan lägen (Potlatch-stil)
2489 2489 -----
2490 2490 Ändrade tidpunkter (tidsstämplar) från ljudfiler.
2491 2491 Modifierargrupper
2492 2492 Justera listan över WMS-servrar som visas i menyn för WMS-insticksmodulen
2493 2493 Växlingskontor
2494 2494 -----
2495 2495 -----
2496 2496 -----
2497 2497 Mer information om denna funktion
2498 2498 -----
2499 2499 -----
2500 2500 -----
2501 2501 -----
2502 2502 Motell
2503 2503 Motorsport
2504 2504 Bil
2505 2505 -----
2506 2506 Motorcykel
2507 2507 -----
2508 2508 Motorväg
2509 2509 Motorvägskorsning
2510 2510 Motorvägslänk
2511 2511 Bergspass
2512 2512 -----
2513 2513 Flytta nod
2514 2514 Flytta ett segment längs dess normal och släpp sedan musknappen.
2515 2515 -----
2516 2516 Flytta nedåt
2517 2517 -----
2518 2518 Flytta element
2519 2519 -----
2520 2520 -----
2521 2521 Flytta vänster
2522 2522 Flyttar noder så att alla vinklar är 90 eller 180 grader.
2523 2523 Flytta objekt genom att dra; Använd Skift för att lägga till (Ctrl för att växla läge); Skift+Ctrl för att rotera
2524 2524 Flytta objekt {0}
2525 2525 Flytta höger
2526 2526 Flytta vald medlem/valda medlemmar nedåt
2527 2527 Flytta vald medlem/valda medlemmar uppåt
2528 2528 Flytta det valda lagret en rad ner.
2529 2529 Flytta det valda lagret en rad upp.
2530 2530 Flytta de valda noderna in i en linje
2531 2531 Flytta de valda noderna in i en cirkel
2532 2532 -----
2533 2533 -----
2534 2534 -----
2535 2535 -----
2536 2536 Flytta
2537 2537 Flytta uppåt
2538 2538 -----
2539 2539 Flytta {0}
2540 2540 Flytta objekt {0}
2541 2541 Lera
2542 2542 Flera
2543 2543 -----
2544 2544 -----
2545 2545 -----
2546 2546 Multipolygonen är inte stängd
2547 2547 -----
2548 2548 -----
2549 2549 -----
2550 2550 -----
2551 2551 -----
2552 2552 -----
2553 2553 -----
2554 2554 -----
2555 2555 -----
2556 2556 -----
2557 2557 Import från NMEA misslyckades!
2558 2558 Import från NMEA genomförd
2559 2559 NMEA-0183-filer
2560 2560 NPE-kartor
2561 2561 NPE-kartor (Tim)
2562 2562 Namn
2563 2563 Platsens namn
2564 2564 Användarnamn
2565 2565 -----
2566 2566 Namn: {0}
2567 2567 Namngivna spårpunkter från {0}
2568 2568 Namngivna spårpunkter.
2569 2569 Smalspår
2570 2570 Nationell
2571 2571 Nationalpark
2572 2572 Naturreservat
2573 2573 -----
2574 2574 -----
2575 2575 Negativa värden avser västra/södra halvklotet.
2576 2576 -----
2577 2577 -----
2578 2578 -----
2579 2579 Ny
2580 2580 -----
2581 2581 -----
2582 2582 Nytt lager
2583 2583 Nytt problemfall
2584 2584 Ny nyckel
2585 2585 -----
2586 2586 -----
2587 2587 Ny roll
2588 2588 -----
2589 2589 Nytt värde
2590 2590 Nytt värde för {0}
2591 2591 Nästa
2592 2592 Nästa bild
2593 2593 -----
2594 2594 Nattklubb
2595 2595 -----
2596 2596 Hittade ingen exportör! Sparede ingenting.
2597 2597 Inget GPX-datalager kunde hittas.
2598 2598 Inget GPX-lager valt. Kan inte skicka in ett spår.
2599 2599 Det finns inte något GPX-spår i lagret att knyta ljudet till.
2600 2600 -----
2601 2601 -----
2602 2602 Inget kortkommando
2603 2603 -----
2604 2604 -----
2605 2605 -----
2606 2606 -----
2607 2607 -----
2608 2608 -----
2609 2609 Det finns inte några ändringar att skicka in.
2610 2610 -----
2611 2611 -----
2612 2612 Det finns inte några konflikter att zooma till
2613 2613 Inget dataset kunde hittas
2614 2614 Ingen data fanns i detta område.
2615 2615 Ingen data återfanns på enheten.
2616 2616 Ingen data har lästs in.
2617 2617 Inget datum
2618 2618 Ingen beskrivning angiven. Skriv in en beskrivning.
2619 2619 -----
2620 2620 Återvändsgränd
2621 2621 -----
2622 2622 -----
2623 2623 Ingen bild
2624 2624 Inga bilder hittades.
2625 2625 -----
2626 2626 Inget överlapp funnet. Ingenting har ändrats.
2627 2627 -----
2628 2628 Inga sökträffar för ''{0}''
2629 2629 -----
2630 2630 Inga påbörjade changesets
2631 2631 -----
2632 2632 Inget lösenord angviet.
2633 2633 -----
2634 2634 -----
2635 2635 -----
2636 2636 -----
2637 2637 -----
2638 2638 -----
2639 2639 Inget GPX-spår har valts
2640 2640 -----
2641 2641 -----
2642 2642 -----
2643 2643 Inga mål lager
2644 2644 -----
2645 2645 Inget användarnamn angivet.
2646 2646 -----
2647 2647 Inga valideringsfel
2648 2648 Ingenting visas - kan inte fastställa gränser!
2649 2649 Nej, avbryt
2650 2650 -----
2651 2651 -----
2652 2652 -----
2653 2653 -----
2654 2654 -----
2655 2655 -----
2656 2656 -----
2657 2657 -----
2658 2658 -----
2659 2659 -----
2660 2660 -----
2661 2661 -----
2662 2662 Noder med samma namn
2663 2663 -----
2664 2664 -----
2665 2665 -----
2666 2666 Inget
2667 2667 Ingen av dessa noder hänger ihop med någonting annat.
2668 2668 Ingen av noderna på denna sträcka är knuten till något annat.
2669 2669 -----
2670 2670 -----
2671 2671 -----
2672 2672 Inte ansluten
2673 2673 -----
2674 2674 -----
2675 2675 -----
2676 2676 Anteckning
2677 2677 -----
2678 2678 Obs: GPL är inte kompatibelt med OSM-licensen. Skicka inte in spår under GPL-licens.
2679 2679 OBS: Om en sträcka är vald, så kommer denna sträcka att få ny kopior av de frigjorda\nnoderna och dessa nya noder som att vara valda. Annars så kommer alla sträckor att\nfå sina egna kopior och alla noder kommer att vara valda.
2680 2680 Anteckningar
2681 2681 Ingenting
2682 2682 Urvalet utökades inte genom att söka efter ''{0}''
2683 2683 Inget funnet i markeringen vid sökande efter "{0}"
2684 2684 -----
2685 2685 Urvalet begränsades inte genom att söka efter ''{0}''
2686 2686 Det finns inte något valt att zooma till
2687 2687 Inget markerat!
2688 2688 Det finns inte något att exportera. Skaffa lite data först.
2689 2689 -----
2690 2690 Det finns inte någonting att skicka in. Skaffa lite data först.
2691 2691 -----
2692 2692 -----
2693 2693 Nummer
2694 2694 -----
2695 2695 -----
2696 2696 -----
2697 2697 -----
2698 2698 Numreringsschema
2699 2699 -----
2700 2700 -----
2701 2701 -----
2702 2702 -----
2703 2703 -----
2704 2704 -----
2705 2705 -----
2706 2706 OSM-data
2707 2707 OSM-lösenord
2708 2708 OSM serverfiler
2709 2709 -----
2710 2710 -----
2711 2711 -----
2712 2712 -----
2713 2713 -----
2714 2714 -----
2715 2715 -----
2716 2716 Objekt ID:
2717 2717 -----
2718 2718 Objektshistorik
2719 2719 Objekt typ:
2720 2720 -----
2721 2721 -----
2722 2722 -----
2723 2723 -----
2724 2724 Nya objekt:
2725 2725 Borttagna objekt:
2726 2726 Ändrade objekt:
2727 2727 -----
2728 2728 -----
2729 2729 -----
2730 2730 -----
2731 2731 Udda
2732 2732 Förskjut alla punkter i östlig riktning (grader). Förval: 0.
2733 2733 Förskjut alla punkter i nordlig riktning (grader). Förval 0.
2734 2734 Förskjutning:
2735 2735 Gammal nyckel
2736 2736 Gammal roll
2737 2737 Gammalt värde
2738 2738 Äldsta filerna raderas automatiskt när denna storlek överskrids
2739 2739 På begäran
2740 2740 Vid inskickning
2741 2741 Enkelriktat
2742 2742 Ennodssträckor
2743 2743 -----
2744 2744 -----
2745 2745 -----
2746 2746 Enkelriktat
2747 2747 -----
2748 2748 -----
2749 2749 -----
2750 2750 -----
2751 2751 -----
2752 2752 -----
2753 2753 -----
2754 2754 -----
2755 2755 Enbart intressanta riktningsanvisningar (t ex i kombination med taggen oneway - enkelriktat)
2756 2756 Enbart på en sträckas huvud.
2757 2757 Endast vektoriserade lager
2758 2758 -----
2759 2759 För närvarande kan enbart upp till två ytor förenas.
2760 2760 -----
2761 2761 -----
2762 2762 Öppna plats...
2763 2763 Öppna OpenStreetBugs
2764 2764 Öppna det som syns...
2765 2765 Öppna ett tomt WMS-lager för att läsa in data från en fil
2766 2766 -----
2767 2767 Öppna en fil.
2768 2768 -----
2769 2769 Öppnar en lista över alla kommandon (ånger-buffer)
2770 2770 Öppna en lista av alla inlästa lager.
2771 2771 Öppna en lista över alla relationer
2772 2772 Öppna en lista över de som arbetar med de valda objekten.
2773 2773 Öppna en lista över ruttnoder
2774 2774 Öppna en sammanfogningsdialog med alla de valda posterna från listan ovan.
2775 2775 -----
2776 2776 Öppna en inställningsdialogruta för globala inställningar.
2777 2777 Öppna en urvalslista
2778 2778 -----
2779 2779 Öppna en URL.
2780 2780 Öppna en redigerare för den valda relationen
2781 2781 -----
2782 2782 -----
2783 2783 Öppna ett annat foto
2784 2784 Öppna ett annat foto
2785 2785 -----
2786 2786 -----
2787 2787 Öppna fil
2788 2788 Öppna bilder med ImageWayPoint
2789 2789 Öppna enbart filer som är synliga i nuvarande visningsläge.
2790 2790 -----
2791 2791 -----
2792 2792 Öppna lantmäteriverktyget
2793 2793 -----
2794 2794 -----
2795 2795 Öppna mätlistan.
2796 2796 Öppna testverktyget för att förhandsgranska dialogrutor för snabbval för taggning.
2797 2797 Öppna valideringslistan
2798 2798 Öppna...
2799 2799 -----
2800 2800 -----
2801 2801 -----
2802 2802 -----
2803 2803 -----
2804 2804 Hämtningsloop för OpenStreetBugs
2805 2805 -----
2806 2806 OpenStreetMap-data
2807 2807 Öppnar 1 fil...
2808 2808 Öppettider
2809 2809 Öppnar fil ''{0}'' ...
2810 2810 Öppnar filer
2811 2811 Öppnar en dialogruta som gör att man kan gå direkt till en viss plats
2812 2812 -----
2813 2813 -----
2814 2814 Operatör
2815 2815 Optiker
2816 2816 Valfria attribut:
2817 2817 -----
2818 2818 Valfria typer
2819 2819 -----
2820 2820 -----
2821 2821 Räta upp
2822 2822 Räta ut vinkel / ångra
2823 2823 Räta upp form
2824 2824 Räta ut form / Ångra
2825 2825 Räta ut form / ångra\nVälj noder som flyttades vid förra formuträtningen!
2826 2826 -----
2827 2827 Annat
2828 2828 -----
2829 2829 Friluftsliv
2830 2830 -----
2831 2831 Överlappande ytor.
2832 2832 Överlappande vägar
2833 2833 Överlappande vägar (med yta)
2834 2834 Överlappande järnvägar
2835 2835 Överlappande järnvägar (med yta)
2836 2836 Överlappande sträckor
2837 2837 Överlappande sträckor (med yta)
2838 2838 Överlappande sträckor.
2839 2839 -----
2840 2840 -----
2841 2841 -----
2842 2842 -----
2843 2843 Skriv över
2844 2844 -----
2845 2845 -----
2846 2846 -----
2847 2847 -----
2848 2848 -----
2849 2849 -----
2850 2850 Ritstil{0}: {1}
2851 2851 Paleografisk plats
2852 2852 Papper
2853 2853 Parametern "{0}" får inte vara null
2854 2854 Parametern "downloadgps" godtar inte filnamn eller fil URL:er.
2855 2855 -----
2856 2856 -----
2857 2857 -----
2858 2858 -----
2859 2859 -----
2860 2860 -----
2861 2861 -----
2862 2862 -----
2863 2863 -----
2864 2864 Parkeringsplats
2865 2865 -----
2866 2866 Tolkningsfel: ogiltig dokumentstruktur för gpx-dokument
2867 2867 -----
2868 2868 -----
2869 2869 -----
2870 2870 -----
2871 2871 -----
2872 2872 -----
2873 2873 -----
2874 2874 -----
2875 2875 -----
2876 2876 Lösenord
2877 2877 -----
2878 2878 -----
2879 2879 Klistra in
2880 2880 -----
2881 2881 Klistra in taggar
2882 2882 -----
2883 2883 Klistra in innehållet i inklistringsbuffern
2884 2884 -----
2885 2885 Klistra in utan inkompletta medlemmar
2886 2886 Stig
2887 2887 Mätsökvägens längd
2888 2888 Topp
2889 2889 Gågata
2890 2890 Övergångsställe för fotgängare
2891 2891 Typ av övergångsställe
2892 2892 -----
2893 2893 -----
2894 2894 -----
2895 2895 -----
2896 2896 -----
2897 2897 -----
2898 2898 Utför datavalidering
2899 2899 Tillåtna handlingar
2900 2900 Apotek
2901 2901 Telefonnummer
2902 2902 -----
2903 2903 -----
2904 2904 Fototid (från exif):
2905 2905 Fotografierna innehåller ingen tidsinformation.
2906 2906 -----
2907 2907 -----
2908 2908 -----
2909 2909 -----
2910 2910 -----
2911 2911 -----
2912 2912 Picknickplats
2913 2913 Pir
2914 2914 Rörledning
2915 2915 Skidspårstyp
2916 2916 Plan
2917 2917 Religiös helgedom
2918 2918 Platser
2919 2919 Spela/pausa ljud.
2920 2920 Uppspelning påbörjas detta antal sekunder före (eller efter om negativt värde) begärd position på ljudspåret
2921 2921 Lekplats
2922 2922 Avbryt om du är osäker
2923 2923 -----
2924 2924 -----
2925 2925 -----
2926 2926 -----
2927 2927 -----
2928 2928 -----
2929 2929 Ange beskrivning för ditt spår.
2930 2930 -----
2931 2931 Ange filtersträng
2932 2932 Vänligen välj en korrekt latitud i området -90..90
2933 2933 Vänligen välj en korrekt longitud i området -90..90
2934 2934 Ange ett namn för områdets bokmärke
2935 2935 -----
2936 2936 Ange en söksträng.
2937 2937 -----
2938 2938 -----
2939 2939 Ange ett användarnamn
2940 2940 -----
2941 2941 -----
2942 2942 -----
2943 2943 Vänligen välj en korrekt latitud i området -90..90
2944 2944 Vänligen välj en korrekt longitud i området -90..90
2945 2945 -----
2946 2946 -----
2947 2947 -----
2948 2948 -----
2949 2949 -----
2950 2950 -----
2951 2951 -----
2952 2952 -----
2953 2953 -----
2954 2954 -----
2955 2955 -----
2956 2956 -----
2957 2957 -----
2958 2958 -----
2959 2959 -----
2960 2960 -----
2961 2961 -----
2962 2962 -----
2963 2963 -----
2964 2964 -----
2965 2965 -----
2966 2966 -----
2967 2967 -----
2968 2968 -----
2969 2969 -----
2970 2970 -----
2971 2971 -----
2972 2972 -----
2973 2973 Välj en nyckel
2974 2974 Välj schema att använda.
2975 2975 -----
2976 2976 Välj ett värde
2977 2977 -----
2978 2978 -----
2979 2979 Välj en post.
2980 2980 Välj åtminstone fyra noder.
2981 2981 Välj åtminstonde en redan upladdad nod, väg eller relation
2982 2982 Välj åtminstone en stängd väg som ska slås ihop
2983 2983 Markera minst en nod eller sträcka.
2984 2984 -----
2985 2985 Välj åtminstone en sträcka att förenkla.
2986 2986 Välj åtminstone en sträcka.
2987 2987 Välj åtminstone tre noder.
2988 2988 Välj åtminstone två noder att slå ihop.
2989 2989 Välj åtminstone två sträckor att slå ihop
2990 2990 Välj antingen precis två eller tre noder, eller en sträcka som innehåller precis två eller tre noder.
2991 2991 Välj någonting att kopiera.
2992 2992 -----
2993 2993 Välj de objekt vars egenskaper du vill ändra.
2994 2994 Välj vilken rad du vill ta bort.
2995 2995 Välj vilken rad du vill ändra.
2996 2996 Välj schema att ta bort.
2997 2997 -----
2998 2998 Välj ett mål lager.
2999 2999 -----
3000 3000 -----
3001 3001 Välj vilka ändringar av egenskaper som du vill genomföra.
3002 3002 -----
3003 3003 Insticksmodul som medföljer JOSM
3004 3004 -----
3005 3005 -----
3006 3006 -----
3007 3007 -----
3008 3008 -----
3009 3009 -----
3010 3010 Insticksmoduler
3011 3011 -----
3012 3012 -----
3013 3013 -----
3014 3014 -----
3015 3015 -----
3016 3016 Polisstation
3017 3017 Politisk
3018 3018 -----
3019 3019 -----
3020 3020 -----
3021 3021 Enbart position
3022 3022 -----
3023 3023 Position, tid, datum, hastighet
3024 3024 Position, tid, datum, hastighet, höjd
3025 3025 Brevlåda
3026 3026 -----
3027 3027 Postkontor
3028 3028 Postnummer
3029 3029 -----
3030 3030 Kraftverk
3031 3031 Kraftledning
3032 3032 Kraftstation
3033 3033 Transformatorstation
3034 3034 Kraftledningsmast
3035 3035 -----
3036 3036 -----
3037 3037 Brott mot förhandsvillkor
3038 3038 Fördefinierad
3039 3039 -----
3040 3040 -----
3041 3041 -----
3042 3042 -----
3043 3043 -----
3044 3044 Inställningar
3045 3045 Inställningar lagrade på {0}
3046 3046 Inställningar...
3047 3047 Förbereder OSM-data...
3048 3048 -----
3049 3049 -----
3050 3050 -----
3051 3051 -----
3052 3052 -----
3053 3053 -----
3054 3054 Museijärnväg
3055 3055 -----
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 -----
3059 3059 Snabbval
3060 3060 -----
3061 3061 -----
3062 3062 Föregående
3063 3063 Föregående bild
3064 3064 Primär
3065 3065 Primärvägslänk
3066 3066 Förstahandsmodifierare:
3067 3067 -----
3068 3068 -----
3069 3069 Fängelse
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 -----
3073 3073 -----
3074 3074 -----
3075 3075 -----
3076 3076 -----
3077 3077 -----
3078 3078 -----
3079 3079 Projektionsmetod
3080 3080 -----
3081 3081 -----
3082 3082 -----
3083 3083 Egenskaper / Roller
3084 3084 Egenskapskontrollerare:
3085 3085 Egenskaper för valda objekt.
3086 3086 -----
3087 3087 -----
3088 3088 -----
3089 3089 Egenskaper för
3090 3090 -----
3091 3091 Egenskaper/Roller
3092 3092 Egenskaper: {0} / Medlemskap: {1}
3093 3093 Det finns en HTML-markör i egenskapsvärdet
3094 3094 Egenskapsvärdet börjar eller slutar med blanksteg
3095 3095 -----
3096 3096 Ge en kort kommentar till de ändringar som du skickar in:
3097 3097 -----
3098 3098 -----
3099 3099 -----
3100 3100 -----
3101 3101 -----
3102 3102 -----
3103 3103 -----
3104 3104 Offentlig byggnad
3105 3105 -----
3106 3106 Allmänna transportmedel (psv)
3107 3107 Kollektivtrafik
3108 3108 -----
3109 3109 -----
3110 3110 Sätt ut textetiketter vid markörer för ljud (och bild och webb) utöver deras knappikoner.
3111 3111 -----
3112 3112 Stenbrott
3113 3113 -----
3114 3114 -----
3115 3115 -----
3116 3116 -----
3117 3117 -----
3118 3118 -----
3119 3119 -----
3120 3120 -----
3121 3121 -----
3122 3122 -----
3123 3123 -----
3124 3124 -----
3125 3125 Bana
3126 3126 Rackets
3127 3127 Järnväg
3128 3128 Järnväg
3129 3129 Järnvägshållplats
3130 3130 Plattform
3131 3131 -----
3132 3132 Järnvägsmark
3133 3133 -----
3134 3134 -----
3135 3135 -----
3136 3136 Rå GPS-data
3137 3137 Läs först
3138 3138 -----
3139 3139 Läs in foton...
3140 3140 -----
3141 3141 -----
3142 3142 -----
3143 3143 Läser föräldrar till "{0}"
3144 3144 -----
3145 3145 Läser {0}...
3146 3146 Läsmig
3147 3147 Namn
3148 3148 Är du säker på att du vill stänga?
3149 3149 Verkligen ta bort det valda från relation {0}?
3150 3150 Fritidsområde
3151 3151 Korrigerad bild...
3152 3152 Återvinning
3153 3153 -----
3154 3154 Återställ
3155 3155 Gör om den senaste ogjorda handlingen.
3156 3156 -----
3157 3157 Referens
3158 3158 Referens (spårnummer)
3159 3159 Referensnummer
3160 3160 -----
3161 3161 -----
3162 3162 -----
3163 3163 Uppdatera
3164 3164 -----
3165 3165 Avvisa konflikter och spara
3166 3166 -----
3167 3167 -----
3168 3168 -----
3169 3169 -----
3170 3170 -----
3171 3171 -----
3172 3172 -----
3173 3173 -----
3174 3174 -----
3175 3175 -----
3176 3176 -----
3177 3177 -----
3178 3178 -----
3179 3179 -----
3180 3180 -----
3181 3181 -----
3182 3182 -----
3183 3183 Relationer
3184 3184 Relationer: {0}
3185 3185 Släpp musknappen för att välja objekten i rektangeln.
3186 3186 Släpp musknappen för att sluta flytta. Ctrl för att slå ihop med närmaste nod.
3187 3187 Släpp musknappen för att sluta rotera.
3188 3188 -----
3189 3189 Uppdatera
3190 3190 Läs om alla de nu valda objekten och uppdatera listan.
3191 3191 Läs om felaktiga rutor
3192 3192 -----
3193 3193 -----
3194 3194 -----
3195 3195 Fjärrstyrning
3196 3196 -----
3197 3197 Fjärrstyrning har begärts för att importera data från följande URL:
3198 3198 Fjärrstyrning har begärts för att hämta data från API
3199 3199 Ta bort
3200 3200 -----
3201 3201 Radera "{0}" för nod "{1}"
3202 3202 Radera "{0}" för relation "{1}"
3203 3203 Radera "{0}" för sträcka "{1}"
3204 3204 Radera "{0}" från {1} objekt
3205 3205 -----
3206 3206 -----
3207 3207 -----
3208 3208 -----
3209 3209 Ta bort foto från lagret
3210 3210 -----
3211 3211 Ta bort taggar från inre sträckor
3212 3212 -----
3213 3213 -----
3214 3214 -----
3215 3215 -----
3216 3216 -----
3217 3217 -----
3218 3218 -----
3219 3219 -----
3220 3220 -----
3221 3221 -----
3222 3222 -----
3223 3223 Tog bort element från relation
3224 3224 -----
3225 3225 -----
3226 3226 -----
3227 3227 Tar bort dubblettnoder...
3228 3228 -----
3229 3229 -----
3230 3230 -----
3231 3231 -----
3232 3232 Byt namn på lager
3233 3233 -----
3234 3234 Renderar rutter (busslinjer, vandringsleder, cykelrutter osv). Ruttyper måste definieras i routes.xml i insticksmodulens mapp
3235 3235 Uthyrning
3236 3236 Bilverkstad
3237 3237 Ersätt "{0}" med "{1}" för
3238 3238 Ersätt originalets bakgrund med JOSM:s bakgrundsfärg.
3239 3239 Ersätt den ursprungliga vita bakgrunden med den bakgrundsfärg som angivits i JOSM:s inställningar.
3240 3240 -----
3241 3241 Rapportera en bugg
3242 3242 -----
3243 3243 -----
3244 3244 -----
3245 3245 -----
3246 3246 Detaljer om begäran: {0}
3247 3247 Resevoar
3248 3248 Återställ
3249 3249 -----
3250 3250 Återställ nuvarande mätresultat och ta bort mätsökvägen.
3251 3251 -----
3252 3252 Återställ inställningarna till förval
3253 3253 -----
3254 3254 -----
3255 3255 -----
3256 3256 -----
3257 3257 Bostadsområde
3258 3258 Bostadsområde
3259 3259 Ändra storleken på appleten till angiven geometri (format: BREDDxHÖJD)
3260 3260 Upplösning på landsatrutor (pixlar per grad)
3261 3261 Upplösning på landsatrutor mätt i pixlar per grad. Förval 4000.
3262 3262 Jämka
3263 3263 -----
3264 3264 -----
3265 3265 -----
3266 3266 -----
3267 3267 -----
3268 3268 -----
3269 3269 -----
3270 3270 -----
3271 3271 -----
3272 3272 -----
3273 3273 -----
3274 3274 -----
3275 3275 -----
3276 3276 -----
3277 3277 Restaurang
3278 3278 -----
3279 3279 -----
3280 3280 Begränsning
3281 3281 Detaljhandel
3282 3282 Stödmur
3283 3283 -----
3284 3284 -----
3285 3285 -----
3286 3286 -----
3287 3287 -----
3288 3288 -----
3289 3289 -----
3290 3290 -----
3291 3291 -----
3292 3292 -----
3293 3293 -----
3294 3294 -----
3295 3295 -----
3296 3296 Vänd husrad
3297 3297 Ändra riktning på sträckor
3298 3298 Vänd på husrad
3299 3299 Vänd på husrad
3300 3300 Byt riktning och slå ihop
3301 3301 -----
3302 3302 Byt riktning på rutten
3303 3303 Ändra riktningen på alla valda sträckor.
3304 3304 -----
3305 3305 Ändra riktning på sträckor
3306 3306 -----
3307 3307 Felvänd kustlinje (coastline): land inte på vänster sida
3308 3308 Felriktat land: land inte på vänster sida
3309 3309 Felriktat vatten: land är inte på vänster sida
3310 3310 Kastar om husnumrena i en husrad.
3311 3311 Återgå
3312 3312 -----
3313 3313 -----
3314 3314 -----
3315 3315 -----
3316 3316 -----
3317 3317 -----
3318 3318 Utgåva
3319 3319 -----
3320 3320 Flod
3321 3321 Flodbank
3322 3322 Väg (okänd typ)
3323 3323 Vägbegränsningar
3324 3324 -----
3325 3325 -----
3326 3326 -----
3327 3327 -----
3328 3328 -----
3329 3329 Roll
3330 3330 -----
3331 3331 -----
3332 3332 -----
3333 3333 -----
3334 3334 -----
3335 3335 -----
3336 3336 Rotera 180
3337 3337 Rotera 270
3338 3338 Rotera 90
3339 3339 -----
3340 3340 Rotera bilden åt vänster
3341 3341 Rotera bilden åt höger
3342 3342 Rotera åt vänster
3343 3343 Rotera åt höger
3344 3344 Rondell
3345 3345 Rutt
3346 3346 -----
3347 3347 -----
3348 3348 Ruttyp
3349 3349 Rutter visas för:
3350 3350 -----
3351 3351 Inställningar för insticksmodulen för ruttberäkning
3352 3352 -----
3353 3353 -----
3354 3354 Ruiner
3355 3355 -----
3356 3356 Utför Douglas-Peucker-approximation...
3357 3357 -----
3358 3358 -----
3359 3359 -----
3360 3360 Genomför hörnreduktion...
3361 3361 -----
3362 3362 -----
3363 3363 SIM-kort
3364 3364 Utfallsport
3365 3365 -----
3366 3366 Spara
3367 3367 -----
3368 3368 -----
3369 3369 Spara som...
3370 3370 Spara GPX-fil
3371 3371 -----
3372 3372 Spara Lager
3373 3373 Spara OSM-fil
3374 3374 -----
3375 3375 -----
3376 3376 Spara WMS-lagret till en fil
3377 3377 Spara i alla fall
3378 3378 Spara fångade data till en fil varje minut.
3379 3379 -----
3380 3380 -----
3381 3381 Spara nuvarande data i en ny fil.
3382 3382 Spara nuvarande data.
3383 3383 -----
3384 3384 -----
3385 3385 -----
3386 3386 Spara användare och lösenord (okrypterat)
3387 3387 -----
3388 3388 -----
3389 3389 -----
3390 3390 -----
3391 3391 -----
3392 3392 -----
3393 3393 -----
3394 3394 -----
3395 3395 Läser igenom folder {0}
3396 3396 Skola
3397 3397 Metallskrot
3398 3398 Bergsluttning (med lösa stenar)
3399 3399 Buskage
3400 3400 Sök
3401 3401 -----
3402 3402 -----
3403 3403 -----
3404 3404 Sök efter objekt.
3405 3405 -----
3406 3406 -----
3407 3407 -----
3408 3408 Sök...
3409 3409 -----
3410 3410 Sök:
3411 3411 Andra namn
3412 3412 Sekundär
3413 3413 Andrahandsmodifierare:
3414 3414 Sekunder: {0}
3415 3415 -----
3416 3416 -----
3417 3417 -----
3418 3418 -----
3419 3419 -----
3420 3420 -----
3421 3421 -----
3422 3422 Urval: Rel.:{0}/Sträckor:{1}/Noder:{2}
3423 3423 Markera
3424 3424 Välj allt
3425 3425 -----
3426 3426 -----
3427 3427 -----
3428 3428 Markera en enda, stängd väg med minst fyra noder.
3429 3429 -----
3430 3430 Välj alla icke borttagna objekt i datalagret. Detta väljer även ut ofullständiga objekt.
3431 3431 -----
3432 3432 -----
3433 3433 -----
3434 3434 -----
3435 3435 Välj commune
3436 3436 Välj antingen:
3437 3437 -----
3438 3438 -----
3439 3439 -----
3440 3440 Välj om datan ska hämtas som ett nytt lager
3441 3441 -----
3442 3442 -----
3443 3443 -----
3444 3444 -----
3445 3445 Välj alternativ för linjeritning
3446 3446 -----
3447 3447 Markera nod under pekare.
3448 3448 -----
3449 3449 -----
3450 3450 -----
3451 3451 -----
3452 3452 -----
3453 3453 -----
3454 3454 -----
3455 3455 -----
3456 3456 -----
3457 3457 -----
3458 3458 Välj ett mål lager.
3459 3459 -----
3460 3460 -----
3461 3461 -----
3462 3462 -----
3463 3463 -----
3464 3464 -----
3465 3465 -----
3466 3466 -----
3467 3467 -----
3468 3468 -----
3469 3469 -----
3470 3470 -----
3471 3471 -----
3472 3472 -----
3473 3473 -----
3474 3474 -----
3475 3475 Välj två sträckor som delar en nod.
3476 3476 -----
3477 3477 Gör urval med angivet sökkriterium
3478 3478 Välj, flytta och rotera objekt.
3479 3479 Valda element kan ej rätas ut
3480 3480 -----
3481 3481 Valt spår: {0}
3482 3482 Markering
3483 3483 Urvalets area
3484 3484 Urvalets längd
3485 3485 Tom markering
3486 3486 Markeringen kan bara bestå av Ways och noder
3487 3487 Urvalet passar inte!
3488 3488 -----
3489 3489 Urval: {0}
3490 3490 -----
3491 3491 Sträckor som korsar sig själv
3492 3492 -----
3493 3493 Skilda lager
3494 3494 Avgränsare
3495 3495 Sekvens
3496 3496 -----
3497 3497 -----
3498 3498 Tillfartsväg
3499 3499 Tjänster
3500 3500 Type av tillfartsväg
3501 3501 -----
3502 3502 -----
3503 3503 Ange en ny plats för nästa förfrågan
3504 3504 Sätt allt till förval
3505 3505 Gör bakgrunden genomskinlig.
3506 3506 -----
3507 3507 -----
3508 3508 -----
3509 3509 -----
3510 3510 -----
3511 3511 -----
3512 3512 -----
3513 3513 -----
3514 3514 -----
3515 3515 Sätt urval av element på kartan till de valda posterna i listan ovan.
3516 3516 Sätt till förval
3517 3517 -----
3518 3518 -----
3519 3519 -----
3520 3520 Sätt {0}={1} för nod "{2}"
3521 3521 Sätt {0}={1} för relation"{2}"
3522 3522 Sätt {0}={1} för sträcka "{2}"
3523 3523 Sätt {0}={1} för {2} objekt
3524 3524 -----
3525 3525 Ange inställningar direkt. Använd med försiktighet!
3526 3526 Anger förval
3527 3527 Det gick inte att tilldela kortkommandot ''{0}'' till handlingen ''{1}'' ({2})\neftersom detta kortkommando redan används för handlingen ''{3}'' ({4}).\n\n
3528 3528 Inställningar
3529 3529 Inställningar för insticksmodulen Fjärrstyrning
3530 3530 Inställningar för insticksprogrammet GlidandeKarta
3531 3531 Inställnignar för ljudspelare och ljudmarkörer.
3532 3532 Inställningar för kartprojektion och datatolkning.
3533 3533 Bilpool
3534 3534 -----
3535 3535 Vindskydd
3536 3536 Förskjut alla spår österut (grader)
3537 3537 Förskjut alla spår norrut (grader)
3538 3538 Skor
3539 3539 Skytte
3540 3540 Handel
3541 3541 Affärer
3542 3542 -----
3543 3543 Kortkommando
3544 3544 Inställningar för kortkommandon
3545 3545 Närmaste
3546 3546 -----
3547 3547 Skall insticksmodulen avaktiveras?
3548 3548 -----
3549 3549 -----
3550 3550 Visa GPS-data
3551 3551 Visa statusrapport
3552 3552 -----
3553 3553 -----
3554 3554 -----
3555 3555 -----
3556 3556 -----
3557 3557 -----
3558 3558 -----
3559 3559 -----
3560 3560 -----
3561 3561 -----
3562 3562 -----
3563 3563 -----
3564 3564 Visa objektens ID i urvalslistor
3565 3565 -----
3566 3566 Visa eller dölj ljudmenyn på huvudmenyn.
3567 3567 -----
3568 3568 -----
3569 3569 Visa startbild vid uppstart
3570 3570 Visa statusrapport med information som kan vara av nytta vid felrapportering.
3571 3571 -----
3572 3572 -----
3573 3573 -----
3574 3574 Visa denna hjälptext
3575 3575 Visa/Dölj
3576 3576 -----
3577 3577 -----
3578 3578 -----
3579 3579 -----
3580 3580 Sträckor med likartade namn
3581 3581 -----
3582 3582 Förenkla sträcka
3583 3583 Förenkla alla valda vägar
3584 3584 -----
3585 3585 Förenkla vägar?
3586 3586 Konvertera enkelt en yta till en multipolygon.
3587 3587 -----
3588 3588 -----
3589 3589 En enda färg (kan anpassas för namngivna lager)
3590 3590 Enstaka poster
3591 3591 -----
3592 3592 Storlek på landsatrutor (pixlar)
3593 3593 Storlek på en landsatruta, mätt i pixlar. Förval 2000.
3594 3594 -----
3595 3595 Skridskoåkning
3596 3596 Skidor
3597 3597 Skidåkning
3598 3598 -----
3599 3599 -----
3600 3600 -----
3601 3601 -----
3602 3602 -----
3603 3603 Glidande karta
3604 3604 Glidande karta
3605 3605 GlidandeKarta
3606 3606 Slip
3607 3607 Mjuk kartgrafik (antialiasing)
3608 3608 -----
3609 3609 Snöskoter
3610 3610 Fotboll
3611 3611 Jämka konflikter
3612 3612 Några av sträckorna var medlemmar i relationer som har ändrats. Kontrollera att det inte har uppstått några fel.
3613 3613 Några sträckpunkter som låg för långt från spåret för att deras tid skulle kunna uppskattas med någon rimlighet uteslöts.
3614 3614 Några sträckpunkter med tidsstämplar tidigare än spårets början eller senare än dess slut uteslöts eller flyttades till början.
3615 3615 -----
3616 3616 Sortera snabbvalsmenyn
3617 3617 -----
3618 3618 Källa
3619 3619 Källtext
3620 3620 Handikappplatser
3621 3621 -----
3622 3622 -----
3623 3623 Hastighet:
3624 3624 Hastighet (Km/h)
3625 3625 Hastighetskamera
3626 3626 Spikhinder
3627 3627 Dela sträcka
3628 3628 Dela sträckan vid vald nod.
3629 3629 -----
3630 3630 -----
3631 3631 Dela sträcka {0} i {1} delar
3632 3632 -----
3633 3633 -----
3634 3634 -----
3635 3635 -----
3636 3636 Bollsport
3637 3637 Sportfaciliteteter
3638 3638 Idrott
3639 3639 Sporthall
3640 3640 Källa
3641 3641 Stadion
3642 3642 Standard unix-geometri-argument
3643 3643 Stjärnor
3644 3644 Påbörja sökning
3645 3645 -----
3646 3646 Starta nerladdning
3647 3647 Påbörja hämtning av data
3648 3648 Starta ny väg från senaste nod.
3649 3649 Början av spåret (görs alltid om det inte finns andra markörer).
3650 3650 -----
3651 3651 -----
3652 3652 -----
3653 3653 -----
3654 3654 -----
3655 3655 Påbörjar foldergenomläsning
3656 3656 -----
3657 3657 -----
3658 3658 -----
3659 3659 -----
3660 3660 -----
3661 3661 Delstat
3662 3662 -----
3663 3663 Kontorsmaterial
3664 3664 -----
3665 3665 -----
3666 3666 Statusrapport
3667 3667 Trappsteg
3668 3668 Stätta
3669 3669 Stopp
3670 3670 -----
3671 3671 Bäck
3672 3672 -----
3673 3673 -----
3674 3674 Gatunamn
3675 3675 -----
3676 3676 Vägar
3677 3677 -----
3678 3678 -----
3679 3679 -----
3680 3680 -----
3681 3681 -----
3682 3682 Förort
3683 3683 Tunnelbana
3684 3684 Tunnelbaneingång
3685 3685 Kortkommandon för underfönster
3686 3686 -----
3687 3687 -----
3688 3688 Stormarknad
3689 3689 -----
3690 3690 -----
3691 3691 -----
3692 3692 Yta
3693 3693 Övervakning
3694 3694 Mätpunkt
3695 3695 Lantmätare
3696 3696 -----
3697 3697 Lantmätare...
3698 3698 SurveyorPlugin behöver LiveGpsPlugin, men denna kunde inte hittas!
3699 3699 Simning
3700 3700 -----
3701 3701 -----
3702 3702 -----
3703 3703 -----
3704 3704 -----
3705 3705 -----
3706 3706 -----
3707 3707 Synkronisera ljud
3708 3708 Synkronisera hela datasetet
3709 3709 -----
3710 3710 -----
3711 3711 Synkronisera tid med hjälp av ett foto av GPS-mottagaren
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 Bordtennis
3715 3715 -----
3716 3716 -----
3717 3717 -----
3718 3718 -----
3719 3719 -----
3720 3720 -----
3721 3721 -----
3722 3722 -----
3723 3723 Tagga sträckor som
3724 3724 Tagga sträckor som vatten (water), kustlinje (coastline), land (land) eller lämna otaggat (nothing). Förval är vatten.
3725 3725 Källa för TagChecker
3726 3726 Uttestare av snabbval för taggning
3727 3727 Snabbval för taggning
3728 3728 Taggar
3729 3729 -----
3730 3730 -----
3731 3731 -----
3732 3732 -----
3733 3733 -----
3734 3734 -----
3735 3735 -----
3736 3736 Taggar med tomma värden
3737 3737 -----
3738 3738 -----
3739 3739 -----
3740 3740 -----
3741 3741 -----
3742 3742 -----
3743 3743 Telefon
3744 3744 Telefonkort
3745 3745 -----
3746 3746 -----
3747 3747 Husrad
3748 3748 Gör radhus av husrad
3749 3749 -----
3750 3750 -----
3751 3751 -----
3752 3752 Tertiär
3753 3753 Tredjehandsmodifierare
3754 3754 -----
3755 3755 -----
3756 3756 -----
3757 3757 -----
3758 3758 -----
3759 3759 -----
3760 3760 -----
3761 3761 -----
3762 3762 -----
3763 3763 -----
3764 3764 Kompassriktning för den delsträcka som ritas.
3765 3765 -----
3766 3766 -----
3767 3767 -----
3768 3768 -----
3769 3769 -----
3770 3770 -----
3771 3771 -----
3772 3772 -----
3773 3773 Insticksmodulen fjärrstyrning kommer alltid att lyssna på port 8111 på localhost. Porten kan inte ändras eftersom den refereras till av externa applikationer i kommunikation med insticksmodulen.
3774 3774 -----
3775 3775 -----
3776 3776 -----
3777 3777 -----
3778 3778 Hur många gånger hastigheten fördubblas vid snabbspolning framåt
3779 3779 Vinkeln mellan föregående och pågående delsträcka.
3780 3780 -----
3781 3781 -----
3782 3782 -----
3783 3783 -----
3784 3784 -----
3785 3785 Det kopierade datat innehåller inkompletta primitiv. Vid inklistring kommer inkompletta primitiv att plockas bort. Vill du klistra in data utan de inkompletta primitiven?
3786 3786 Det nuvarande urvalet kan inte användas för att frigöra något.
3787 3787 -----
3788 3788 -----
3789 3789 -----
3790 3790 -----
3791 3791 -----
3792 3792 -----
3793 3793 Dokumentet innehåller inte någon data.
3794 3794 Följande fel uppstod under masshämtning: {0}
3795 3795 -----
3796 3796 Den geografiska latituden vid muspekaren.
3797 3797 Den geografiska longituden vid muspekaren.
3798 3798 -----
3799 3799 -----
3800 3800 Längden hos den nya delsträcka som håller på att ritas.
3801 3801 -----
3802 3802 -----
3803 3803 -----
3804 3804 Namnet på objektet vid muspekaren.
3805 3805 Antal sekunder att hoppa framåt eller bakåt när knapparna i fråga trycks ner
3806 3806 -----
3807 3807 -----
3808 3808 Insticksmodulen har tagits bort från inställningarna. Starta om JOSM för frigöra insticksmodulen.
3809 3809 -----
3810 3810 Projektionen {0} kunde inte aktiveras. Använder Merkator
3811 3811 -----
3812 3812 Förhållandet mellan tid förfluten i ljudinspelaren och verklig förfluten tid.
3813 3813 Det reguljära uttrycket "{0}" orsakade tolkningsfel vid offset {1}, fullständigt fel:\n\n{2}
3814 3814 -----
3815 3815 Den begärda ytan är för stor. Zooma in lite eller ändra upplösning
3816 3816 -----
3817 3817 Det valda GPX-spåret innehåller inte några tidsstämplar. Välj ett annat spår.
3818 3818 -----
3819 3819 De valda noderna ingår inte i samma sträcka.
3820 3820 De markerade fotografierna innehåller ingen tidsinformation.
3821 3821 Urvalet innehåller {0} vägar. Är du säker på att du vill förenkla alla?
3822 3822 -----
3823 3823 -----
3824 3824 De källor (URL eller filnamn) som används för att stavningskontrollera (läs http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) eller taggkontrollera datafiler.
3825 3825 Startpositionen låg inte inom gränsvärdena (bbox)
3826 3826 -----
3827 3827 -----
3828 3828 -----
3829 3829 -----
3830 3830 Området som visas är antingen för litet eller för stort för att hämta data från OpenStreetBugs
3831 3831 Sträckan kan inte delas vid de valda noderna. (Tips: Välj noder mitt på sträckan.)
3832 3832 Sträckorna kan inte slås ihop med bibehållen riktning. Vill du vända på några av dem?
3833 3833 Teater
3834 3834 -----
3835 3835 -----
3836 3836 -----
3837 3837 -----
3838 3838 Nöjespark
3839 3839 -----
3840 3840 Inga changesets är påbörjade
3841 3841 Det finns inga valda objekt att uppdatera
3842 3842 Det finns olösta konflikter. Konflikter sparas inte och kommer att behandlas som om du avvisat dem alla. Fortsätt?
3843 3843 -----
3844 3844 Fel uppstod vid visning av URL:en för denna markör.
3845 3845 {0} konflikter uppstod under import.
3846 3846 Denna handling kommer sakna kortkommando.\n\n
3847 3847 Detta kan leda till att noder raderas av misstag.
3848 3848 -----
3849 3849 -----
3850 3850 -----
3851 3851 -----
3852 3852 Detta är slutet av inspelningen
3853 3853 -----
3854 3854 -----
3855 3855 Denna nod är inte bunden till något annat.
3856 3856 -----
3857 3857 Denna insticksmodul letar efter fel i egenskapsnycklar och -värden.
3858 3858 -----
3859 3859 -----
3860 3860 -----
3861 3861 Detta test letar efter noder som saknar tagg och som inte ingår i någon sträcka
3862 3862 Detta test letar efter sträckor som saknar tagg, är tomma, eller består av en enda nod.
3863 3863 Detta test letar efter sträckor som innehåller några av sina noder mer än en gång.
3864 3864 Detta testar letar efter sträckor med likartade namn som kan tyda på felstavning.
3865 3865 Detta kontrollerar om en sträcka har en slutnod som ligger mycket nära en annan sträcka.
3866 3866 Detta test kontrollerar om multipolygoner är korrekta
3867 3867 -----
3868 3868 -----
3869 3869 Detta testar att en förbindelse mellan två noder inte används av mer än en sträcka.
3870 3870 Detta test kontrollerar om kustlinjerna är korrekta.
3871 3871 Detta test kontrollerar att det inte finns några noder med precis samma läge.
3872 3872 -----
3873 3873 Detta test kontrollerar riktningen på sträckor av typerna vatten (water), land (land) och kustlinje (coastline).
3874 3874 -----
3875 3875 Detta test hittar noder som har samma namn (de kan vara dubbletter).
3876 3876 Detta kontrollerar om sträckor som bör bilda en cirkel är slutna
3877 3877 -----
3878 3878 -----
3879 3879 -----
3880 3880 -----
3881 3881 -----
3882 3882 Noderna är inte i en cirkel. Avbryter.
3883 3883 Rutnummer
3884 3884 Källor för rutor
3885 3885 -----
3886 3886 -----
3887 3887 -----
3888 3888 Tidszon:
3889 3889 Tidszon: {0}
3890 3890 -----
3891 3891 -----
3892 3892 -----
3893 3893 -----
3894 3894 -----
3895 3895 Växla helskärmsvy
3896 3896 Alternera gpx-linjer
3897 3897 Växla trådnätsvisning
3898 3898 Växla helskärmsvy
3899 3899 Växla Changesets hanterarens synlighet.
3900 3900 Växla visning av markörtext och ikoner.
3901 3901 Alternera visning av det valda lagret.
3902 3902 Växla: {0}
3903 3903 Byter läge för den globala inställningen ''{0}''.
3904 3904 Toaletter
3905 3905 -----
3906 3906 Betalstation
3907 3907 Betalstation
3908 3908 Verktyg: {0}
3909 3909 Verktygsrad
3910 3910 Inställning av verktygsrad
3911 3911 Verktyg
3912 3912 -----
3913 3913 -----
3914 3914 Turism
3915 3915 Torn
3916 3916 -----
3917 3917 -----
3918 3918 Småstad
3919 3919 Stadshus
3920 3920 -----
3921 3921 Leksaker
3922 3922 -----
3923 3923 -----
3924 3924 -----
3925 3925 -----
3926 3926 Spårar
3927 3927 Bruksväg
3928 3928 Spår- och punktfärgläggning
3929 3929 -----
3930 3930 -----
3931 3931 -----
3932 3932 -----
3933 3933 Trafikljus
3934 3934 Spårvagn
3935 3935 Spårvagnshållplats
3936 3936 -----
3937 3937 Turism
3938 3938 Resebyrå
3939 3939 Träd
3940 3940 Stamväg
3941 3941 Stamvägslänk
3942 3942 -----
3943 3943 Prova först att uppdatera till den senaste versionen av denna insticksmodul innan du rapporterar en bugg.
3944 3944 -----
3945 3945 -----
3946 3946 Början på tunnel
3947 3947 -----
3948 3948 -----
3949 3949 Vändplats
3950 3950 Vändplats
3951 3951 -----
3952 3952 Vändkors
3953 3953 Vändskiva
3954 3954 Typ
3955 3955 Brittiskt typnamn
3956 3956 -----
3957 3957 -----
3958 3958 UIC-klassificering
3959 3959 OKÄND
3960 3960 -----
3961 3961 -----
3962 3962 URL från www.openstreetmap.org (du kan klistra in en URL här för att hämta hem området)
3963 3963 -----
3964 3964 -----
3965 3965 -----
3966 3966 -----
3967 3967 -----
3968 3968 -----
3969 3969 Frigör sträckor
3970 3970 -----
3971 3971 -----
3972 3972 -----
3973 3973 Kunde inte skapa ny ljudmarkör.
3974 3974 -----
3975 3975 -----
3976 3976 -----
3977 3977 Kunde inte hitta någon översättning för locale {0}. Faller tillbaka på {1}.
3978 3978 -----
3979 3979 -----
3980 3980 -----
3981 3981 Kunde inte tolka lon/lat
3982 3982 -----
3983 3983 Det går inte att synkronisera i det lager som spelas upp.
3984 3984 Oklassificerad
3985 3985 Ej slutna sträckor
3986 3986 Ej stängd sträcka
3987 3987 -----
3988 3988 -----
3989 3989 Ej anslutna sträckor.
3990 3990 -----
3991 3991 -----
3992 3992 -----
3993 3993 -----
3994 3994 -----
3995 3995 -----
3996 3996 -----
3997 3997 -----
3998 3998 -----
3999 3999 -----
4000 4000 Ångra
4001 4001 Ångra formuträtning
4002 4002 Ångra flytt
4003 4003 Ångra formuträtning för vissa noder
4004 4004 Ångra senaste åtgärden.
4005 4005 -----
4006 4006 Lossa panelen
4007 4007 Oväntat undantag
4008 4008 -----
4009 4009 -----
4010 4010 -----
4011 4011 -----
4012 4012 -----
4013 4013 -----
4014 4014 -----
4015 4015 -----
4016 4016 -----
4017 4017 -----
4018 4018 -----
4019 4019 -----
4020 4020 -----
4021 4021 Frigjord nod
4022 4022 Högskola/universitet
4023 4023 Okänt filformat: {0}
4024 4024 Okänd värddator
4025 4025 Okänd status för problemfall
4026 4026 Okänt loggningsformat
4027 4027 -----
4028 4028 -----
4029 4029 -----
4030 4030 Okänd primitivtyp: {0}. Tillåtna värden är nod, sträcka eller relation
4031 4031 -----
4032 4032 -----
4033 4033 Okända meningar:
4034 4034 Okänd typ: {0}
4035 4035 -----
4036 4036 -----
4037 4037 Sträckor utan namn
4038 4038 Oordnad kustlinje
4039 4039 -----
4040 4040 -----
4041 4041 -----
4042 4042 -----
4043 4043 -----
4044 4044 -----
4045 4045 Avmarkera alla
4046 4046 Avmarkera allt (Escape)
4047 4047 Avmarkera allt (fokus)
4048 4048 Avmarkera alla objekt.
4049 4049 WMS-filversion som ej stöds; funnen {0}, förväntad {1}
4050 4050 Ej stödd cachefilsversion: hittade {0}, förväntade {1}\nSkapa en ny.
4051 4051 -----
4052 4052 -----
4053 4053 Noder som saknar tagg och inte ingår i en sträcka
4054 4054 Sträckor utan tagg
4055 4055 -----
4056 4056 Otaggade, tomma eller ennodssträckor.
4057 4057 -----
4058 4058 -----
4059 4059 Uppdatera
4060 4060 -----
4061 4061 -----
4062 4062 Uppdatera data
4063 4063 -----
4064 4064 -----
4065 4065 Uppdatering modifierad
4066 4066 -----
4067 4067 -----
4068 4068 Uppdatera val
4069 4069 -----
4070 4070 -----
4071 4071 -----
4072 4072 -----
4073 4073 Uppdaterar modifierade objekt från servern (hämtar data på nytt)
4074 4074 Uppdaterar de valda objekten från servern (hämtar data på nytt)
4075 4075 Uppdaterar objekten i det aktiva datalagret från servern.
4076 4076 -----
4077 4077 -----
4078 4078 -----
4079 4079 -----
4080 4080 Laddar up data
4081 4081 -----
4082 4082 -----
4083 4083 -----
4084 4084 -----
4085 4085 Skicka in ändringar
4086 4086 Skicka in inställningar
4087 4087 Skicka in spår
4088 4088 Skicka in spår
4089 4089 Ladda upp alla ändringar i det aktiva datalagret till OSM-servern
4090 4090 Ladda upp alla ändringar i nuvarande val till OSM-servern
4091 4091 Inskickning avbruten
4092 4092 Ladda upp data
4093 4093 -----
4094 4094 -----
4095 4095 -----
4096 4096 -----
4097 4097 Inskickning misslyckades. Servern returnerade följande meddelande:
4098 4098 -----
4099 4099 Ladda upp val
4100 4100 -----
4101 4101 Skicka in inställningar till servern
4102 4102 -----
4103 4103 -----
4104 4104 -----
4105 4105 -----
4106 4106 -----
4107 4107 Skickar in GPX-spår
4108 4108 Skickar in GPX-spår: {0}% ({1} av {2})
4109 4109 -----
4110 4110 -----
4111 4111 -----
4112 4112 Skickar in spår till openstreetmap.org
4113 4113 Användning
4114 4114 Använd
4115 4115 Använd <b>(</b> och <b>)</b> för att gruppera uttryck
4116 4116 -----
4117 4117 Använd <b>|</b> eller <b>OR</b> för att kombinera med logiskt ELLER
4118 4118 -----
4119 4119 -----
4120 4120 -----
4121 4121 -----
4122 4122 -----
4123 4123 -----
4124 4124 Använd komplicerad egenskapskontroll.
4125 4125 Använd decimalgrader.
4126 4126 Använd förval
4127 4127 Använd förvald datafil.
4128 4128 -----
4129 4129 Använd förvalda rättstavningsfil.
4130 4130 -----
4131 4131 Använd fellager.
4132 4132 -----
4133 4133 Använd globala inställningar
4134 4134 Använd undantagslista.
4135 4135 -----
4136 4136 -----
4137 4137 -----
4138 4138 -----
4139 4139 Använd de nuvarade färgerna som ett nytt färgschema.
4140 4140 Använd den förvalda datafilen (rekommenderas).
4141 4141 Använd den förvalda rättstavningsfilen (rekommenderas).
4142 4142 -----
4143 4143 Använd fellagret för att visa problematiska element.
4144 4144 Använd undantagslista för att avstå från att visa varning.
4145 4145 Använd valt schema från listan.
4146 4146 -----
4147 4147 Användare
4148 4148 -----
4149 4149 -----
4150 4150 -----
4151 4151 Användarnamn
4152 4152 -----
4153 4153 Använder kortkommandot ''{0}'' istället.\n\n
4154 4154 Validera
4155 4155 Validera egenskapsvärden och taggar med hjälp av komplicerade regler.
4156 4156 Validera egenskapsnycklar genom att kontrollera mot en lista av ord.
4157 4157 Validera att egenskapsvärden är giltiga genom kontroll mot förinställningar.
4158 4158 -----
4159 4159 Validering
4160 4160 Valideringsfel
4161 4161 -----
4162 4162 Värde
4163 4163 -----
4164 4164 -----
4165 4165 -----
4166 4166 -----
4167 4167 -----
4168 4168 -----
4169 4169 -----
4170 4170 Olika inställningar som påverkar hur hela programmet representeras visuellt.
4171 4171 -----
4172 4172 Hastighet (röd = långsam, grön = snabb)
4173 4173 Automat
4174 4174 Varor till försäljning
4175 4175 -----
4176 4176 -----
4177 4177 -----
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 -----
4182 4182 -----
4183 4183 -----
4184 4184 Veterinär
4185 4185 -----
4186 4186 Videobutik
4187 4187 Visa
4188 4188 Visa: {0}
4189 4189 Utsiktsplats
4190 4190 Mindre tätort
4191 4191 Allmänning
4192 4192 Mindre tätort/Stad
4193 4193 Vingård
4194 4194 -----
4195 4195 -----
4196 4196 -----
4197 4197 Kalibrering av röstinspelare
4198 4198 Vulkan
4199 4199 Spänning
4200 4200 -----
4201 4201 VARNING: felaktigt skriven URL till API:t. Länkar till info- och historiksidorna kommer antagligen inte att fungera. API-URL:en är "{0}".
4202 4202 VARNING: felaktigt skriven URL till API:t. Länkar till användarsidor kommer antagligen inte att fungera. API-URL:en är "{0}".
4203 4203 -----
4204 4204 -----
4205 4205 -----
4206 4206 -----
4207 4207 WMS-lager
4208 4208 Inställningar för WMS-insticksmodulen
4209 4209 URL för WMS
4210 4210 WMS-url (Förval)
4211 4211 -----
4212 4212 WMS-lager ({0}), hämtas automatiskt i zoomläge {1}
4213 4213 WMS-lager ({0}), hämtas i zoomläge {1}
4214 4214 WMS-lager ({0}), {1} ruta/rutor inlästa
4215 4215 -----
4216 4216 -----
4217 4217 -----
4218 4218 -----
4219 4219 -----
4220 4220 Mur
4221 4221 Varning
4222 4222 -----
4223 4223 -----
4224 4224 -----
4225 4225 -----
4226 4226 -----
4227 4227 -----
4228 4228 -----
4229 4229 -----
4230 4230 -----
4231 4231 -----
4232 4232 -----
4233 4233 -----
4234 4234 -----
4235 4235 -----
4236 4236 -----
4237 4237 -----
4238 4238 -----
4239 4239 -----
4240 4240 Varning: Lösenordet skickas okrypterat.
4241 4241 -----
4242 4242 -----
4243 4243 -----
4244 4244 -----
4245 4245 -----
4246 4246 -----
4247 4247 -----
4248 4248 -----
4249 4249 -----
4250 4250 -----
4251 4251 -----
4252 4252 -----
4253 4253 -----
4254 4254 -----
4255 4255 -----
4256 4256 -----
4257 4257 -----
4258 4258 -----
4259 4259 -----
4260 4260 -----
4261 4261 -----
4262 4262 -----
4263 4263 -----
4264 4264 -----
4265 4265 -----
4266 4266 -----
4267 4267 -----
4268 4268 -----
4269 4269 -----
4270 4270 -----
4271 4271 -----
4272 4272 -----
4273 4273 -----
4274 4274 -----
4275 4275 -----
4276 4276 -----
4277 4277 -----
4278 4278 -----
4279 4279 -----
4280 4280 -----
4281 4281 -----
4282 4282 -----
4283 4283 -----
4284 4284 -----
4285 4285 -----
4286 4286 -----
4287 4287 -----
4288 4288 -----
4289 4289 -----
4290 4290 -----
4291 4291 Varningar
4292 4292 Biltvätt
4293 4293 -----
4294 4294 Reningsverk
4295 4295 Vatten
4296 4296 Badanläggning
4297 4297 Vattentorn
4298 4298 Vattenfall
4299 4299 Vattenpunkter
4300 4300 -----
4301 4301 Wave-ljudfiler (*.wav)
4302 4302 -----
4303 4303 Information om sträcka
4304 4304 -----
4305 4305 -----
4306 4306 Slutnod nära annan väg
4307 4307 Slutnod nära annan sträcka
4308 4308 Nod på sträcka nära annan sträcka
4309 4309 -----
4310 4310 -----
4311 4311 -----
4312 4312 Sträcka:
4313 4313 WayPoint-bild
4314 4314 -----
4315 4315 Vägpunkter
4316 4316 Stigar och småvägar
4317 4317 Vägkors
4318 4318 Vägaltare
4319 4319 -----
4320 4320 Vikt
4321 4321 Överfallsdamm
4322 4322 Våtmark
4323 4323 Rullstol
4324 4324 -----
4325 4325 Vid ljudimport, tillämpa ljud på tillgängliga sträckpunkter i GPX-lagret.
4326 4326 Vid import av ljud, skapa markörer från...
4327 4327 Vid riktningsbyte på denna sträcka, så föreslås följande egenskaper hos sträckan och dess noder ändras så att dataintegriteten inte komprometteras.
4328 4328 När man sparar, behåll backup-filer som slutar på ~
4329 4329 Vilket WMS-lager skall användas som underlag för spårning. Förval är IR1.
4330 4330 Hela gruppen
4331 4331 Bredd (meter)
4332 4332 -----
4333 4333 -----
4334 4334 Väderkvarn
4335 4335 -----
4336 4336 Trådnätsvisning
4337 4337 -----
4338 4338 -----
4339 4339 I citerade strängar behöver <b>"</b> och <b>\</b> föregås av ett <b>\</b>. (Dvs. <b>\"</b> och <b>\\</b>).
4340 4340 Naturskog
4341 4341 Fabrik
4342 4342 Världen
4343 4343 -----
4344 4344 -----
4345 4345 -----
4346 4346 -----
4347 4347 -----
4348 4348 -----
4349 4349 Oordnade sträckor
4350 4350 -----
4351 4351 -----
4352 4352 Ja
4353 4353 -----
4354 4354 -----
4355 4355 Ja, radera noder
4356 4356 -----
4357 4357 -----
4358 4358 -----
4359 4359 -----
4360 4360 Du håller på att ta bort noder utanför det område som du har hämtat hem.<br> Detta kan leda till problem eftersom andra objekt (som du inte ser) kanske använder dem.<br> Vill du verkligen ta bort dem?
4361 4361 Du håller på att starta {0} webbläsarfönster.<br>Detta kan både fylla din skärm med webbläsarfönster<br>och ta ett tag att slutföra.
4362 4362 Du kan också klistra in en URL från www.openstreetmap.org
4363 4363 -----
4364 4364 -----
4365 4365 -----
4366 4366 -----
4367 4367 Du behöver starta om JOSM för att vissa inställningar skall slå igenom.
4368 4368 Du måste först ange källor för snabbval för taggning i inställningarna.
4369 4369 -----
4370 4370 Du flyttade fler än {0} element. Detta är ofta ett tecken på att något är fel.\nSäker på att du vill flytta dem?
4371 4371 -----
4372 4372 Du måste välja åtminstone en sträcka.
4373 4373 -----
4374 4374 Du måste välja två eller fler noder för att dela en sluten sträcka.
4375 4375 Du måste SKIFT-Dra spelhuvudet upp på en ljudmarkör eller upp på den spårpunkt där du vill synkronisera.
4376 4376 -----
4377 4377 Du måste ha pausat ljudet vid den punkt på spåret där du vill placera markören.
4378 4378 Du behöver pausa ljudet precis när du hör synkroniseringsindikatorn.
4379 4379 Du har begärt för många noder (gränsen är 50 000). Antingen får du begära ett mindre område, eller så får du använda dig av planet.osm
4380 4380 -----
4381 4381 Välj ett GPX-spår
4382 4382 -----
4383 4383 Nollkoordinater:
4384 4384 -----
4385 4385 Zooma:
4386 4386 Zoomnivå (meter)
4387 4387 Zooma in
4388 4388 Zooma ut
4389 4389 Zooma och flytta kartan
4390 4390 -----
4391 4391 Zooma genom att dra eller Ctrl+. eller Ctrl+,; flytta med Ctrl+upp, vänster, ned, höger; flytta karta med högerknappen
4392 4392 Zooma in
4393 4393 -----
4394 4394 Zooma ut
4395 4395 Zooma det visade till {0}.
4396 4396 -----
4397 4397 -----
4398 4398 -----
4399 4399 Zooma till problem
4400 4400 Zooma till valda objekt
4401 4401 Zooma till urval
4402 4402 -----
4403 4403 -----
4404 4404 -----
4405 4405 -----
4406 4406 -----
4407 4407 Zooma till {0}
4408 4408 -----
4409 4409 -----
4410 4410 -----
4411 4411 "{0}" är inte sluten, och kan därför inte förenas med andra ytor.
4412 4412 \nHöjd: {0} m
4413 4413 -----
4414 4414 -----
4415 4415 -----
4416 4416 -----
4417 4417 -----
4418 4418 -----
4419 4419 -----
4420 4420 -----
4421 4421 -----
4422 4422 -----
4423 4423 -----
4424 4424 -----
4425 4425 -----
4426 4426 -----
4427 4427 -----
4428 4428 -----
4429 4429 -----
4430 4430 -----
4431 4431 -----
4432 4432 Tillbaka
4433 4433 Snabbare
4434 4434 Snabbare framåt
4435 4435 Framåt
4436 4436 Hoppa tillbaka.
4437 4437 Hoppa framåt
4438 4438 Nästa markering
4439 4439 Spela upp nästa markering
4440 4440 Spela upp föregående markering
4441 4441 Spela/pausa
4442 4442 Föregående markering
4443 4443 Långsammare
4444 4444 Långsammare framåt
4445 4445 -----
4446 4446 -----
4447 4447 -----
4448 4448 Ö
4449 4449 -----
4450 4450 -----
4451 4451 V
4452 4452 -----
4453 4453 -----
4454 4454 -----
4455 4455 -----
4456 4456 -----
4457 4457 -----
4458 4458 -----
4459 4459 -----
4460 4460 text
4461 4461 -----
4462 4462 -----
4463 4463 -----
4464 4464 -----
4465 4465 -----
4466 4466 -----
4467 4467 -----
4468 4468 -----
4469 4469 -----
4470 4470 -----
4471 4471 -----
4472 4472 -----
4473 4473 -----
4474 4474 -----
4475 4475 -----
4476 4476 -----
4477 4477 -----
4478 4478 förkortat gatunamn
4479 4479 -----
4480 4480 utöka urval
4481 4481 adress
4482 4482 -----
4483 4483 -----
4484 4484 -----
4485 4485 linbana
4486 4486 -----
4487 4487 -----
4488 4488 -----
4489 4489 jordbruksfordon
4490 4490 alla
4491 4491 -----
4492 4492 gränd
4493 4493 -----
4494 4494 -----
4495 4495 -----
4496 4496 inrättningstyp {0}
4497 4497 inrättning
4498 4498 -----
4499 4499 trafikinrättning
4500 4500 -----
4501 4501 anglikaner
4502 4502 djurmat
4503 4503 -----
4504 4504 valfri
4505 4505 -----
4506 4506 bågskytte
4507 4507 yta (area)
4508 4508 -----
4509 4509 asiatiskt
4510 4510 -----
4511 4511 friidrott
4512 4512 australisk fotboll
4513 4513 automatisk hämtning av rutor
4514 4514 automatisk zoomning
4515 4515 bakgrund
4516 4516 -----
4517 4517 -----
4518 4518 -----
4519 4519 -----
4520 4520 -----
4521 4521 baptister
4522 4522 -----
4523 4523 hinder använt på en sträcka
4524 4524 -----
4525 4525 hamnbassäng
4526 4526 basket
4527 4527 strand
4528 4528 -----
4529 4529 cykel
4530 4530 -----
4531 4531 -----
4532 4532 -----
4533 4533 mosse
4534 4534 boule
4535 4535 gräns
4536 4536 -----
4537 4537 bro
4538 4538 brotagg på en nod
4539 4539 -----
4540 4540 -----
4541 4541 buddism
4542 4542 byggnad (building)
4543 4543 -----
4544 4544 hamburgare
4545 4545 buss
4546 4546 buss_spårväg
4547 4547 -----
4548 4548 kanot
4549 4549 gör skillnad på gemener/VERSALER
4550 4550 katoliker
4551 4551 begravningsplats
4552 4552 -----
4553 4553 ändra urval
4554 4554 ändra vad som visas
4555 4555 kontrollerar cache...
4556 4556 -----
4557 4557 -----
4558 4558 kinesiskt
4559 4559 -----
4560 4560 kristendom
4561 4561 cigaretter
4562 4562 -----
4563 4563 -----
4564 4564 klättring
4565 4565 medurs
4566 4566 -----
4567 4567 kolkraft
4568 4568 kustlinje
4569 4569 kullersten
4570 4570 -----
4571 4571 -----
4572 4572 -----
4573 4573 -----
4574 4574 kondomer
4575 4575 -----
4576 4576 anpassa den anslutna DG100
4577 4577 bekräfta alla fjärrstyrda handlingar manuellt
4578 4578 konflikt
4579 4579 barrskog
4580 4580 -----
4581 4581 under byggnad
4582 4582 -----
4583 4583 kunde inte hämta ljudström från adressen
4584 4584 -----
4585 4585 -----
4586 4586 -----
4587 4587 -----
4588 4588 kricket_nät
4589 4589 krocket
4590 4590 -----
4591 4591 cykelstig med taggen cykel
4592 4592 cykling
4593 4593 -----
4594 4594 lövskog
4595 4595 -----
4596 4596 -----
4597 4597 ta bort data efter import
4598 4598 -----
4599 4599 raderad
4600 4600 -----
4601 4601 -----
4602 4602 -----
4603 4603 förlegad
4604 4604 avsedd för
4605 4605 mål
4606 4606 -----
4607 4607 -----
4608 4608 avaktiverad
4609 4609 hamn
4610 4610 hundracing
4611 4611 -----
4612 4612 ned
4613 4613 utförsåkning
4614 4614 nedhämtad data
4615 4615 dryck
4616 4616 uppfart
4617 4617 öster
4618 4618 lätt
4619 4619 redigera GPX-spår
4620 4620 -----
4621 4621 -----
4622 4622 ridsport
4623 4623 evangelister
4624 4624 jämn
4625 4625 exempel
4626 4626 -----
4627 4627 hundpåsar
4628 4628 -----
4629 4629 false: egenskapen är uttryckligen avstängd
4630 4630 -----
4631 4631 gårdsplan
4632 4632 -----
4633 4633 -----
4634 4634 -----
4635 4635 -----
4636 4636 sök i markering
4637 4637 -----
4638 4638 -----
4639 4639 -----
4640 4640 mat
4641 4641 fot
4642 4642 gångstig med taggen fotgängare
4643 4643 -----
4644 4644 skog
4645 4645 -----
4646 4646 -----
4647 4647 -----
4648 4648 -----
4649 4649 fossila bränslen
4650 4650 ospårat
4651 4651 -----
4652 4652 -----
4653 4653 från sträcka
4654 4654 -----
4655 4655 -----
4656 4656 naturgas
4657 4657 tyskt
4658 4658 glaciär
4659 4659 -----
4660 4660 golf_bana
4661 4661 -----
4662 4662 gps-markör
4663 4663 gps-punkt
4664 4664 -----
4665 4665 -----
4666 4666 -----
4667 4667 -----
4668 4668 -----
4669 4669 gräs
4670 4670 -----
4671 4671 grus
4672 4672 -----
4673 4673 grekiskt
4674 4674 -----
4675 4675 -----
4676 4676 -----
4677 4677 gymnastik
4678 4678 halv
4679 4679 -----
4680 4680 hälsa
4681 4681 -----
4682 4682 hed
4683 4683 framhäv
4684 4684 landsväg
4685 4685 landsväg som saknar referens
4686 4686 landsvägsspår
4687 4687 -----
4688 4688 hinduism
4689 4689 historisk
4690 4690 historiskt
4691 4691 ishockey
4692 4692 -----
4693 4693 häst
4694 4694 hästkapplöpning
4695 4695 hotell
4696 4696 -----
4697 4697 -----
4698 4698 -----
4699 4699 vattenkraft
4700 4700 -----
4701 4701 importerade data från {0}
4702 4702 inaktiv
4703 4703 -----
4704 4704 ofullständig
4705 4705 ofullständig sträcka
4706 4706 indiskt
4707 4707 -----
4708 4708 industri
4709 4709 inre segment
4710 4710 -----
4711 4711 ö
4712 4712 italienskt
4713 4713 -----
4714 4714 japanskt
4715 4715 jehovas_vittnen
4716 4716 judendom
4717 4717 -----
4718 4718 -----
4719 4719 -----
4720 4720 -----
4721 4721 -----
4722 4722 -----
4723 4723 markanvändning
4724 4724 markanvändningstyp {0}
4725 4725 lager
4726 4726 lagertagg med plustecken
4727 4727 vänster
4728 4728 fritid
4729 4729 fritidstyp {0}
4730 4730 -----
4731 4731 -----
4732 4732 gårdsgata
4733 4733 hämta data från API
4734 4734 -----
4735 4735 -----
4736 4736 -----
4737 4737 -----
4738 4738 -----
4739 4739 låg
4740 4740 luteraner (inkl. Svenska kyrkan)
4741 4741 mangroveträsk
4742 4742 byggnadsverk
4743 4743 -----
4744 4744 kärr
4745 4745 -----
4746 4746 -----
4747 4747 maxhastighet använt på gångstig
4748 4748 mätläge
4749 4749 -----
4750 4750 metodister
4751 4751 mexikanskt
4752 4752 militär
4753 4753 -----
4754 4754 -----
4755 4755 felstavat nyckelnamn
4756 4756 blandskog
4757 4757 mormoner
4758 4758 motorsport
4759 4759 -----
4760 4760 motorväg
4761 4761 motorvägslänk
4762 4762 -----
4763 4763 lera
4764 4764 flera
4765 4765 flervånings-
4766 4766 -----
4767 4767 -----
4768 4768 islam
4769 4769 -----
4770 4770 naturfenomen
4771 4771 naturfenomen typ {0}
4772 4772 naturfenomen
4773 4773 tidningar
4774 4774 nästa
4775 4775 nej
4776 4776 -----
4777 4777 ingen beskrivning tillgänglig
4778 4778 -----
4779 4779 -----
4780 4780 ingen modifierare
4781 4781 -----
4782 4782 -----
4783 4783 -----
4784 4784 ingen_vänstersväng
4785 4785 ingen_högersväng
4786 4786 inte_rakt_fram
4787 4787 ingen_u_sväng
4788 4788 inget
4789 4789 längdskidåkning
4790 4790 norr
4791 4791 nordöst
4792 4792 nordväst
4793 4793 -----
4794 4794 -----
4795 4795 -----
4796 4796 -----
4797 4797 nybörjare
4798 4798 kärnkraft
4799 4799 -----
4800 4800 udda
4801 4801 -----
4802 4802 -----
4803 4803 -----
4804 4804 -----
4805 4805 -----
4806 4806 enkelriktningstagg på en nod
4807 4807 -----
4808 4808 enbart_vänstersväng
4809 4809 enbart_högersväng
4810 4810 enbart_rakt_fram
4811 4811 -----
4812 4812 alternativ
4813 4813 -----
4814 4814 ortodoxa
4815 4815 -----
4816 4816 -----
4817 4817 yttre segement
4818 4818 utanför hämtat område
4819 4819 -----
4820 4820 -----
4821 4821 -----
4822 4822 -----
4823 4823 parkeringsbiljetter
4824 4824 delvis: olika valda object har olika värden, ändra inte
4825 4825 belagd
4826 4826 -----
4827 4827 topp
4828 4828 -----
4829 4829 -----
4830 4830 -----
4831 4831 -----
4832 4832 pinstvänner
4833 4833 med tillåtelse
4834 4834 foton
4835 4835 solkraft
4836 4836 pir
4837 4837 rörledning
4838 4838 -----
4839 4839 -----
4840 4840 -----
4841 4841 -----
4842 4842 -----
4843 4843 -----
4844 4844 plan
4845 4845 -----
4846 4846 plats
4847 4847 -----
4848 4848 -----
4849 4849 -----
4850 4850 -----
4851 4851 -----
4852 4852 -----
4853 4853 -----
4854 4854 -----
4855 4855 kraft
4856 4856 presbytarianer
4857 4857 föregående
4858 4858 primärväg
4859 4859 primärvägslänk
4860 4860 privat
4861 4861 -----
4862 4862 protestanter
4863 4863 -----
4864 4864 -----
4865 4865 -----
4866 4866 biljetter för allmänna transportmedel
4867 4867 -----
4868 4868 -----
4869 4869 kväkare
4870 4870 stenbrott
4871 4871 rackets
4872 4872 räls
4873 4873 -----
4874 4874 -----
4875 4875 järnväg
4876 4876 järnvägspunkt
4877 4877 -----
4878 4878 -----
4879 4879 vassbädd
4880 4880 uppdatera portlistan
4881 4881 -----
4882 4882 lokalt
4883 4883 reguljärt uttryck
4884 4884 relation utan typ
4885 4885 ta bort från urval
4886 4886 -----
4887 4887 ersätt urval
4888 4888 bostadsgata
4889 4889 restaurang utan namn
4890 4890 detaljhandel
4891 4891 höger
4892 4892 flodbank
4893 4893 -----
4894 4894 -----
4895 4895 rondell
4896 4896 rutt
4897 4897 -----
4898 4898 -----
4899 4899 -----
4900 4900 saltäng
4901 4901 -----
4902 4902 -----
4903 4903 skala
4904 4904 -----
4905 4905 buskage
4906 4906 sekundärväg
4907 4907 -----
4908 4908 välj sport:
4909 4909 markerad
4910 4910 urval
4911 4911 separat cykelväg som fil på en cykelväg
4912 4912 tillfartsväg
4913 4913 -----
4914 4914 -----
4915 4915 -----
4916 4916 shiamuslimer
4917 4917 skytte
4918 4918 affär
4919 4919 affärstyp {0}
4920 4920 sidospår
4921 4921 -----
4922 4922 -----
4923 4923 -----
4924 4924 -----
4925 4925 skridskoåkning
4926 4926 -----
4927 4927 skidåkning
4928 4928 -----
4929 4929 -----
4930 4930 -----
4931 4931 fotboll
4932 4932 söder
4933 4933 sydöst
4934 4934 sydväst
4935 4935 -----
4936 4936 -----
4937 4937 sporttyp {0}
4938 4938 sporthall
4939 4939 stickspår
4940 4940 stadion
4941 4941 frimärken
4942 4942 -----
4943 4943 -----
4944 4944 -----
4945 4945 bäck
4946 4946 gata
4947 4947 gatunamn innehåller ss
4948 4948 sträng
4949 4949 -----
4950 4950 tunnelbana
4951 4951 sunnimuslimer
4952 4952 ytbeläggning
4953 4953 -----
4954 4954 träsk
4955 4955 godis
4956 4956 simning
4957 4957 -----
4958 4958 -----
4959 4959 bordtennis
4960 4960 tamponger
4961 4961 daoism
4962 4962 telefonkort
4963 4963 -----
4964 4964 tillfällig landsvägstyp
4965 4965 -----
4966 4966 -----
4967 4967 tertiärväg
4968 4968 -----
4969 4969 thailändskt
4970 4970 marskland
4971 4971 -----
4972 4972 -----
4973 4973 -----
4974 4974 -----
4975 4975 till sträcka
4976 4976 -----
4977 4977 -----
4978 4978 turism
4979 4979 turismtyp {0}
4980 4980 -----
4981 4981 -----
4982 4982 leksaker
4983 4983 -----
4984 4984 -----
4985 4985 -----
4986 4986 trafikljus
4987 4987 -----
4988 4988 -----
4989 4989 true: egenskapen är uttryckligen aktiverad
4990 4990 stamväg
4991 4991 stamvägslänk
4992 4992 turkiskt
4993 4993 vändplats
4994 4994 typ
4995 4995 oklassificerad
4996 4996 obevakad
4997 4997 underjordisk
4998 4998 -----
4999 4999 -----
5000 5000 -----
5001 5001 okänd
5002 5002 utan markering
5003 5003 obelagd
5004 5004 -----
5005 5005 ej angiven: ange inte denna egenskap för valda objekt
5006 5006 -----
5007 5007 otaggade
5008 5008 otaggade sträcka
5009 5009 -----
5010 5010 ovanlig kombination av taggar
5011 5011 upp
5012 5012 -----
5013 5013 användning
5014 5014 valideringsfel
5015 5015 andra typer av validering
5016 5016 valideringsvarning
5017 5017 -----
5018 5018 via nod eller sträcka
5019 5019 vulkan
5020 5020 -----
5021 5021 vatten
5022 5022 vattendrag
5023 5023 vattendragstyp {0}
5024 5024 -----
5025 5025 -----
5026 5026 -----
5027 5027 -----
5028 5028 -----
5029 5029 väster
5030 5030 -----
5031 5031 djurliv
5032 5032 vindkraft
5033 5033 -----
5034 5034 skog
5035 5035 -----
5036 5036 -----
5037 5037 felaktig highwaytagg på en nod
5038 5038 bangård
5039 5039 ja
5040 5040 övergångsställe
5041 5041 zoroastrianism
5042 5042 -----
5043 5043 -----
5044 5044 -----
5045 5045 {0} består av:
5046 5046 -----
5047 5047 -----
5048 5048 -----
5049 5049 {0} meter
5050 5050 -----
5051 5051 -----
5052 5052 {0} noder i väg {1} överskrider det maximala antalet tillåtna noder {2}
5053 5053 Hittills {0} noder...
5054 5054 -----
5055 5055 -----
5056 5056 {0} km2
5057 5057 -----
5058 5058 -----
5059 5059 -----
5060 5060 -----
5061 5061 -----
5062 5062 -----
5063 5063 -----
5064m 1 -----
5065m 2 -----
5066m 3 -----
5067m 4 -----
5068m 5 -----
5069m 6 -----
5070m 7 -----
5071m 8 -----
5072m 9 -----
5073m 10 Lägg till och flytta en virtuell ny nod till väg.
5074m 10 Lägg till och flytta en virtuell ny nod till {0} vägar.
5075m 11 Lade till {0} objekt
5076m 11 Lade till {0} objekt
5077m 12 Kan inte öppna {0} fil eftersom ingen lämplig filimporterare finns tillgänglig.
5078m 12 Kan inte öppna {0} filer eftersom ingen lämplig filimporterare finns tillgänglig.
5079m 13 Kan inte öppna {0} fil med filimporteraren
5080m 13 Kan inte öppna {0} filer med filimporteraren
5081m 14 Ändra egenskaper för upp till {0} objekt.
5082m 14 Ändra egenskaper för upp till {0} objekt.
5083m 15 Ändra {0} objekt
5084m 15 Ändra {0} objekt
5085m 16 -----
5086m 17 -----
5087m 18 -----
5088m 19 -----
5089m 20 -----
5090m 21 -----
5091m 22 -----
5092m 23 -----
5093m 24 -----
5094m 25 -----
5095m 26 -----
5096m 27 -----
5097m 28 -----
5098m 29 -----
5099m 30 Infoga ny nod i väg.
5100m 30 Infoga ny nod i {0} vägar.
5101m 31 -----
5102m 32 -----
5103m 33 -----
5104m 34 -----
5105m 35 Öppnar {0} fil...
5106m 35 Öppnar {0} filer...
5107m 36 Klistrar in {0} tag
5108m 36 Klistrar in {0} tagar
5109m 37 -----
5110m 38 -----
5111m 39 -----
5112m 40 Ta bort gamla nycklar för upp till {0} objekt
5113m 40 Ta bort gamla nycklar för upp till {0} objekt
5114m 41 -----
5115m 42 Förenkla sträcka (ta bort {0} nod)
5116m 42 Förenkla sträcka (ta bort {0} noder)
5117m 43 Förenkla {0} väg
5118m 43 Förenkla {0} vägar
5119m 44 -----
5120m 45 -----
5121m 46 -----
5122m 47 -----
5123m 48 Den valda noden ligger inte inuti någon sträcka.
5124m 48 De valda noderna ligger inte inuti någon sträcka.
5125m 49 Den valda sträckan har noder utanför det nedladdade dataområdet.
5126m 49 De valda sträckorna har noder utanför det nedladdade dataområdet.
5127m 50 -----
5128m 51 Det finns mer än en sträcka som använder sig av den nod du valt. Välj även sträckan.
5129m 51 Det finns mer än en sträcka som använder sig av de noder du valt. Välj även sträckan.
5130m 52 -----
5131m 53 -----
5132m 54 -----
5133m 55 -----
5134m 56 -----
5135m 57 -----
5136m 58 Detta kommer att ändra upp till {0} objekt.
5137m 58 Detta kommer att ändra upp till {0} objekt.
5138m 59 -----
5139m 60 -----
5140m 61 Uppdatera egenskaper för upp till {0} objekt
5141m 61 Uppdatera egenskaper för upp till {0} objekt
5142m 62 -----
5143m 63 -----
5144m 64 -----
5145m 65 -----
5146m 66 -----
5147m 67 -----
5148m 68 ett spår med {0} punkt
5149m 68 ett spår med {0} punkter
5150m 69 markör
5151m 69 markörer
5152m 70 nod
5153m 70 noder
5154m 71 objekt
5155m 71 objekt
5156m 72 punkt
5157m 72 punkter
5158m 73 relation
5159m 73 relationer
5160m 74 till {0} primitiva
5161m 74 till {0} primitiva
5162m 75 sträcka
5163m 75 sträckor
5164m 76 -----
5165m 77 {0} består av {1} markör
5166m 77 {0} består av {1} markörer
5167m 78 {0} består av {1} spår
5168m 78 {0} består av {1} spår
5169m 79 -----
5170m 80 -----
5171m 81 -----
5172m 82 {0} medlem
5173m 82 {0} medlemmar
5174m 83 {0} nod
5175m 83 {0} noder
5176m 84 -----
5177m 85 -----
5178m 86 -----
5179m 87 -----
5180m 88 {0} punkt
5181m 88 {0} punkter
5182m 89 {0} relation
5183m 89 {0} relationer
5184m 90 {0} rutt,
5185m 90 {0} rutter,
5186m 91 -----
5187m 92 -----
5188m 93 -----
5189m 94 -----
5190m 95 {0} sträcka
5191m 95 {0} sträckor
5192m 96 {0} sträckpunkt
5193m 96 {0} sträckpunkter
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.