source: josm/trunk/data/sv.lang@ 6982

Last change on this file since 6982 was 6982, checked in by stoecker, 10 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 93.1 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 +++++
5 5 +++++
6 6 -----
7 7 -----
8 8 -----
9 9 -----
10 10 # objekt
11 11 -----
12 12 -----
13 13 "Baker street" i någon nyckel
14 14 "Baker" och "Street" i någon nyckel
15 15 "nyckel" med något värde
16 16 "nyckel" med exakt "värde"
17 17 "värde" i någon nyckel
18 18 -----
19 19 -----
20 20 -----
21 21 -----
22 22 -----
23 23 -----
24 24 (Texten finns redan i urklipp.)
25 25 -----
26 26 (URL:en var:
27 27 Använd internationellt format, ex +12-345-67890
28 28 -----
29 29 (inget objekt)
30 30 -----
31 31 ({0}/{1}) Hämtar ändringsuppsättning {2} ...
32 32 ({0}/{1}) Hämtar hem ändringsuppsättning {2}...
33 33 ({0}/{1}) Hämtar hem innehållet i ändringsuppsättning {2}...
34 34 ({0}/{1}) Laddar noden {2}:s överordnade
35 35 ({0}/{1}) Laddar relationen {2}:s överordnade
36 36 ({0}/{1}) Läser in överordnade objekt till sträckan {2}
37 37 ({0}/{1}): Hämtar relation ''{2}''...
38 38 * En nod som används av mer än en sträcka samt en av dessa sträckor, eller
39 39 * En nod som används av mer än en sträcka, eller
40 40 * En nod med tagg, eller
41 41 * En sträcka och en eller flera av dess noder som används av mer än en sträcka.
42 42 * En sträcka som har en eller flera noder som används av mer än en sträcka, eller
43 43 -----
44 44 +++++
45 45 +++++
46 46 -----
47 47 ... refererar till relation
48 48 /Sökväg/till/JOSM/mappen/
49 49 +++++
50 50 +++++
51 51 +++++
52 52 -----
53 53 -----
54 54 -----
55 55 -----
56 56 -----
57 57 Oljeblandat 4% (moped etc)
58 58 Oljeblandat 2% (moped etc)
59 59 +++++
60 60 -----
61 61 -----
62 62 +++++
63 63 -----
64 64 -----
65 65 -----
66 66 -----
67 67 -----
68 68 +++++
69 69 -----
70 70 +++++
71 71 -----
72 72 -----
73 73 -----
74 74 +++++
75 75 -----
76 76 +++++
77 77 -----
78 78 -----
79 79 -----
80 80 +++++
81 81 -----
82 82 -----
83 83 +++++
84 84 -----
85 85 -----
86 86 -----
87 87 -----
88 88 -----
89 89 +++++
90 90 -----
91 91 -----
92 92 -----
93 93 -----
94 94 -----
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 <Inget GPX-spår har hämtats än>
100 100 -----
101 101 <b>(all)indownloadedarea</b> - objekt (och alla dess noder / relationsmedlemmar) i nedladdat område
102 102 <b>(all)inview</b> - objekt (och alla dess noder / relationsmedlemmar) i aktuell vy
103 103 <b>-key:Bak</b> - ''Bak'' ingenstans i nyckeln "key"
104 104 <b>Baker Street</b> - "Baker" och "Street" i valfri nyckel
105 105 -----
106 106 -----
107 107 <b>"Baker Street"</b> - "Baker Street" i valfri nyckel
108 108 <b>areasize:</b>... - stängda vägar med given area specificerat i m² (<b>areasize:</b>min-max or <b>areasize:</b>max)
109 109 <b>changeset:</b>... - objekt med givet changeset-ID (0 objekt utan angivet changeset)
110 110 <b>child <i>uttryck</i></b> - alla barn till objekt matchande uttrycket
111 111 <b>closed</b> - alla stängda vägar (en nod räknas inte som stängd väg)
112 112 <b>id:</b>... - objekt med tilldelade ID (0 för nya objekt)
113 113 <b>incomplete</b> - alla ofullständiga objekt
114 114 <b>key:</b> - nyckeln ''key'' satt till valfritt värde
115 115 <b>key:Bak</b> - ''Bak'' var som helst i nyckeln "key"
116 116 <b>key=*</b> - nyckeln ''key'' med valfritt värde. Prova även <b>*=value</b>, <b>key=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
117 117 <b>key=value</b> - nyckeln ''key'' det exakta värdet ''value''
118 118 <b>key?</b> - nyckeln ''key'' med värdet ''yes'', ''true'', ''1'' eller ''on''
119 119 <b>modified</b> - alla ändrade objekt
120 120 <b>nodes:</b>... - objekt med specifikt antal noder (<b>nodes:</b>count, <b>nodes:</b>min-max, <b>nodes:</b>min- or <b>nodes:</b>-max)
121 121 <b>parent <i>uttryck</i></b> - alla föräldrar till objekt matchande uttrycket
122 122 <b>role:</b>... - objekt med en specifik roll i en relation
123 123 <b>selected</b> - alla valda objekt
124 124 <b>tags:</b>... - objekt med specifikt antal taggar (<b>tags:</b>count, <b>tags:</b>min-max, <b>tags:</b>min- or <b>tags:</b>-max)
125 125 -----
126 126 -----
127 127 <b>type:</b>... - objekt av korresponderande typ (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
128 128 <b>otaggade</b> - alla otaggede objekt
129 129 Copy text \t <b>user:</b>... - objekt ändrat av användare
130 130 <b>user:anonymous</b> - objekt ändrade av anonyma användare
131 131 <b>version:</b>... - objekt med tilldelade verisonsnummer (0 objekt utan tilldelade versionsnummer)
132 132 -----
133 133 <kolon>
134 134 -----
135 135 <olika>
136 136 -----
137 137 <slut-på-fil>
138 138 <lika-med>
139 139 -----
140 140 <h2>JOSM kräver Java version 6.</h2>Hittad Java-version: {0}.<br>Du kan <ul><li>uppdatera din Java (JRE) eller</li><li>använda en äldre (Java 5-kompatibel) version av JOSM.</li></ul>Mer information:
141 141 <h3>När en eller flera sträckor är valda, justeras formen så att alla vinklar är 90 eller 180 grader.</h3> Du kan lägga till två noder till markeringen. Då bestäms riktningen av dessa två referenspunkter (efteråt kan du ångra flyttningen av vissa noder: <br> välj dem och tryck snabbtangenterna för Orthogonaliza / Undo. Som standard används Shift-Q.)
142 142 -----
143 143 <html><body><p class="warning-body"><strong>Varning:</strong> Lösenordet sparas i klartext inställningsfilen för JOSM . Dessutom överförs det <strong>okrypterat</strong> i varje begäran som skickas till OSM-servern. <strong>Använd inte ett värdefullt lösenord.</strong></p></body></html>
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 <html><strong>Aktuellt område att hämta</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 <html>Kan inte öppna mappen ''{0}''.<br>Välj en fil.</html>
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 <html>Kunde inte ladda sessionsfil ''{0}''.<br>Fel:<br>{1}</html>
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 <html>Kunde inte spara sessionsfil ''{0}''.<br>Fel:<br>{1}</html>
174 174 -----
175 175 -----
176 176 <html>Hämta mina öppna ändringsuppsättningar</html>
177 177 -----
178 178 <html>Hämta senaste ändringsuppsättningar</html>
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 <html>Uppladdning till ändringsuppsättning <strong>{0}</strong><br>misslyckades eftersom den redan har blivit stängd den {1}.
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 -----
212 212 -----
213 213 <html>Markera <strong>lokalt raderade objekt</strong> för att radera på server.</html>
214 214 <html>Markera modifierade objekt <strong>ur nuvarande urval</strong> för att ladda upp till server.</html>
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 <html>Kontrollera att alla sträckor i urvalet har samma riktning<br> eller orthogonalisera dem en i taget.</html>
224 224 -----
225 225 -----
226 226 <html>Välj de ändringsuppsättningar du vill stänga</html>
227 227 -----
228 228 <html>Insticksmodul {0} kräver JOSM version {1}. Den nuvarande JOSM-versionen är {2}.<br>JOSM måste uppdateras för att kunna använda insticksmodlen.</html>
229 229 -----
230 230 -----
231 231 -----
232 232 -----
233 233 -----
234 234 -----
235 235 <html>Markera för att hämta hem data in i ett nytt datalager.<br>Avmarkera för att hämta hem in i aktivt datalager.</html>
236 236 -----
237 237 -----
238 238 -----
239 239 <html>Markera för att endast visa ändringsuppsättningar för valda objekt<br>Avmarkera för att visa alla ändringsuppsättningar för objekten i aktivt datalager.</html>
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 -----
246 246 -----
247 247 -----
248 248 <html>Ta ett foto av din GPS-mottagare när den visar tiden.<br>Visa detta foto här.<br>Och därefter läs helt enkelt av den tid du läste på fotot och välj en tidzon<hr></html>
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 -----
261 261 <html>Den data du vill skicka in utgör en del av olösta konflikter i lager ''{0}''.<br>Du måste lösa dem först.</html>
262 262 -----
263 263 -----
264 264 -----
265 265 -----
266 266 -----
267 267 -----
268 268 -----
269 269 <html>Det finns inga lager som lagret <br>''{0}''<br>kan sammanfogas med.</html>
270 270 -----
271 271 <html>Inget område att hämta valt.</html>
272 272 <html>För att utföra detta så kommer {0} separata<br>hämtningar att begäras. Önskar du<br>fortsätta?</html>
273 273 -----
274 274 -----
275 275 -----
276 276 -----
277 277 -----
278 278 <html>Inskickning <strong>misslyckades</strong eftersom servern har en nyare version<br>av någon av dina noder, sträckor eller relationer.<br><br>Klicka på <strong>{0}</strong> fför att synkronisera hela den lokala datauppsättningen med servern.<br>Klicka på <strong>{1}</strong> för att avbryta och fortsätta redigera.<br></html>
279 279 <html>Inskickning <strong>misslyckades</strong> eftersom servern har en nyare version av någon av dina<br>noder, sträckor eller relationer.<br>Konflikten orsakades av <strong>{0}</strong> med id <strong>{1}</strong>,<br>servern har version {2}, din version är {3}.<br><br>Klicka på <strong>{4}</strong> för att enbart synkronisera den dataprimitiv som är i konflikt.<br>Klicka på <strong>{5}</strong> för att synkronisera hela den lokala datauppsättningen med servern.<br>Klicka på <strong>{6}</strong> för att avbryta och fortsätta redigera.<br></html>
280 280 -----
281 281 <html>Uppladdning till servern <strong>misslyckades</strong> eftersom dina<br> nuvarande data bryter mot ett förhandsvillkor.<br>Felmeddelandet är: <br>{0}</html>
282 282 -----
283 283 -----
284 284 -----
285 285 -----
286 286 -----
287 287 <html>Du använder EPSG:4326 projektionen som kan leda<br>till icke önskvärd resultat vid rektangulära alignments.<br>Ändra projektionen för att få bort denna varning.<br>Vill du fortsätta?</html>
288 288 <html>Du löste inte alla konflikter.<br>Konfliktlösningar kommer inte att tillämpas om inte alla skillnader åtgärdats.<br>Klicka på <strong>{0}</strong>för att stänga ändå.<strong> Redan lösta skillnader kommer inte att tillämpas.</strong><br>Klicka på <strong>{1}</strong> för att fortsätta lösa konflikter.</html>
289 289 -----
290 290 <html>{0} relationer skapar en cykel då de refererar till varandra.<br>JOSM kan inte ladda upp dem. Ändra relationerna för att bryta det cykliska beroendet.</html>
291 291 -----
292 292 -----
293 293 -----
294 294 -----
295 295 <nyckel>
296 296 <vänster förälder>
297 297 -----
298 298 <inte>
299 299 <eller>
300 300 <frågetecken>
301 301 <höger förälder>
302 302 -----
303 303 -----
304 304 +++++
305 305 -----
306 306 -----
307 307 -----
308 308 -----
309 309 -----
310 310 -----
311 311 Ett namn saknas, fast name:* finns.
312 312 En name:* -översättning saknas
313 313 En primitiv med ID = 0 kan Ej vara osynlig.
314 314 -----
315 315 -----
316 316 -----
317 317 -----
318 318 -----
319 319 -----
320 320 Bryter mot API:ns möjligheter
321 321 -----
322 322 Nedlagd järnväg
323 323 Avbryt
324 324 Avbryt sammanslagning
325 325 -----
326 326 -----
327 327 Om
328 328 Om JOSM...
329 329 -----
330 330 -----
331 331 -----
332 332 Åtkomst
333 333 -----
334 334 -----
335 335 -----
336 336 -----
337 337 -----
338 338 -----
339 339 Boende
340 340 Enligt information inifrån insticksmodulen är dess upphovsman {0}.
341 341 Medlems eller Bonuskort
342 342 -----
343 343 Åtgärd
344 344 -----
345 345 -----
346 346 -----
347 347 -----
348 348 Aktivera lager
349 349 Aktivera det valda lagret
350 350 -----
351 351 Aktiva snabbval:
352 352 -----
353 353 Aktiva färgscheman
354 354 Lägg till
355 355 -----
356 356 -----
357 357 Lägg till nod...
358 358 Lägg till upprätad bild
359 359 Lägg till tagg
360 360 Lägg till bokmärke för aktuellt valt område att hämta
361 361 -----
362 362 Lägg till ett nytt nyckel/värde-par till alla objekt.
363 363 Lägg till en ny nod i en befintlig sträcka
364 364 Lägg till ett nytt snabbval genom att ange sökväg eller URL
365 365 -----
366 366 Lägg till en ny källa till listan.
367 367 -----
368 368 -----
369 369 -----
370 370 Lägg till en nod genom att ange latitud/longitut eller x/y
371 371 -----
372 372 -----
373 373 -----
374 374 -----
375 375 -----
376 376 -----
377 377 Lägg till information om upphovsman
378 378 -----
379 379 La till konflikt för ''{0}''
380 380 Lägg till var och en till starturvalet. Kan vara en googleliknande söksträng eller en URL som returnerar osm-xml
381 381 Lägg till filter.
382 382 Lägg till bildlager {0}
383 383 Lägg till lager
384 384 Lägg till nod
385 385 Lägg till en nod till sträckan
386 386 Lägg till en nod i en sträcka och bind ihop
387 387 Lägg till nod {0}
388 388 -----
389 389 Lägg till relation {0}
390 390 -----
391 391 -----
392 392 -----
393 393 Lägg till taggar till valda objekt
394 394 -----
395 395 -----
396 396 -----
397 397 Lägg till valda tillgängliga färgscheman till listan av aktiva färgscheman
398 398 -----
399 399 Lägg till i urval
400 400 -----
401 401 -----
402 402 Lägg till värde?
403 403 Lägg till sträcka
404 404 Lägg til sträcka {0}
405 405 La till nod vid alla korsande sträckor
406 406 -----
407 407 -----
408 408 -----
409 409 Adressinterpolation
410 410 Adresser
411 411 -----
412 412 -----
413 413 Lägger till förbjuden vänstersväng för grupper av 4 eller 5 sträckor
414 414 -----
415 415 Justera detta bildlagers offset
416 416 -----
417 417 Justera detta bildlagers läge
418 418 Justera tidszon och tidsförskjutning
419 419 -----
420 420 -----
421 421 -----
422 422 Administrativ
423 423 -----
424 424 Avancerat
425 425 Avancerad Bakgrund: Ändrad
426 426 -----
427 427 Avancerade OAuth-parametrar
428 428 -----
429 429 Avancerade inställningar
430 430 Avancerad info
431 431 Avancerad info (webb)
432 432 Avancerad objektinformation
433 433 -----
434 434 Linbana
435 435 -----
436 436 -----
437 437 -----
438 438 Flygplats
439 439 Flygplats
440 440 Alkohol
441 441 Justera noderna till en cirkelform
442 442 Placera noderna i en rak linje
443 443 Alla
444 444 -----
445 445 Alla format
446 446 -----
447 447 Alla installerade insticksmoduler är senaste version. JOSM behöver inte hämta hem några nya versioner.
448 448 Alla punkter och spåravsnitt kommer att ha samma färg. Kan anpassas med hjälp av lagerhanteraren.
449 449 -----
450 450 -----
451 451 -----
452 452 Alla fordon
453 453 Kolonilotter
454 454 -----
455 455 -----
456 456 -----
457 457 -----
458 458 -----
459 459 -----
460 460 -----
461 461 Tillåten trafik:
462 462 Tillåter JOSM att kontrolleras från andra applikationer, t.ex. en webbrowser.
463 463 -----
464 464 -----
465 465 -----
466 466 -----
467 467 -----
468 468 -----
469 469 -----
470 470 Tillåter att spårets färg justeras efter olika genomsnittshastigheter.
471 471 -----
472 472 Alfakanal
473 473 Alphydda
474 474 -----
475 475 Ta också med ofullständiga och borttagna objekt i sökningen.
476 476 Byt också namn på filen
477 477 -----
478 478 -----
479 479 Alltid dold
480 480 Visas alltid
481 481 Uppdatera alltid utan att fråga
482 482 Amerikansk Fotboll
483 483 Antal kablar
484 484 Antal säten
485 485 Antal trappsteg
486 486 -----
487 487 -----
488 488 Ampere
489 489 En datavaliderare för OSM som letar efter vanliga fel som görs av användare och redigeringsprogram.
490 490 Ett tomt värde raderar nyckeln
491 491 Fel uppstod i insticksmodulen {0}
492 492 -----
493 493 Ett oväntat undantag inträffade som kan ha kommit från plugin:en ''{0}''.
494 494 Ett oväntat fel inträffade.<br> Detta beror alltid på programkodsfel. Om du använder<br> den senaste versionen av JOSM, överväg att vara snäll och skicka in en buggrapport.
495 495 -----
496 496 -----
497 497 Vinkellåsning
498 498 Vinkellåsning aktiv.
499 499 Annotering
500 500 -----
501 501 -----
502 502 -----
503 503 Verkställ ändringar
504 504 Tillämpa snabbval
505 505 -----
506 506 Applicera Roll
507 507 Applicera Roll:
508 508 -----
509 509 -----
510 510 Använd antialiasing för att ge kartan ett jämnare utseende.
511 511 -----
512 512 -----
513 513 -----
514 514 Verkställ valda ändringar
515 515 Sätt taggarna som finns på innehållet i inklistringsbuffern på alla valda föremål.
516 516 -----
517 517 -----
518 518 -----
519 519 -----
520 520 -----
521 521 Tillämpa?
522 522 -----
523 523 -----
524 524 -----
525 525 Utgrävningsplats
526 526 Bågskytte
527 527 Är du verkligen säker på att du vill fortsätta?
528 528 Område
529 529 Sträcka av typen yta är inte sluten
530 530 Områden runt platser
531 531 -----
532 532 -----
533 533 Konstcenter
534 534 Konst
535 535 -----
536 536 Fråga före uppdatering
537 537 Samla nya polygoner
538 538 -----
539 539 -----
540 540 Det krävs minst ett objekt att ta bort, fick en tom samling.
541 541 Friidrott
542 542 Varning: Använd endast riktiga tangenter!
543 543 Sevärdhet
544 544 -----
545 545 Ljud
546 546 -----
547 547 Ljudinställningar
548 548 Ljudmarkörer från {0}
549 549 Ljud synkroniserat vid punkt {0}.
550 550 -----
551 551 Ljud: {0}
552 552 -----
553 553 -----
554 554 Australisk fotboll
555 555 -----
556 556 -----
557 557 -----
558 558 -----
559 559 -----
560 560 -----
561 561 -----
562 562 Autentisering Misslyckad
563 563 Autentisering misslyckades
564 564 Upphovsman
565 565 -----
566 566 -----
567 567 -----
568 568 -----
569 569 -----
570 570 -----
571 571 -----
572 572 Upphovsmän
573 573 -----
574 574 -----
575 575 -----
576 576 Spara automatiskt aktiverad
577 577 Spara automatiskt, intervall (sekunder)
578 578 Spara automatiskt, filer per lager
579 579 -----
580 580 Auto-gissa
581 581 -----
582 582 -----
583 583 Hjärtstartare
584 584 Uttagsautomat
585 585 Automatisk hämtning
586 586 Automatisk taggrättning
587 587 -----
588 588 Skapa automatiskt ljudmarkörer från spårpunkter (snarare än explicita sträckpunkter) med namn och beskrivningar.
589 589 Skapa vid öppning av ett GPX-lager automatiskt ett markörlager från tillgängliga sträckpunkter.
590 590 -----
591 591 Tillgänglig
592 592 -----
593 593 Tillgängliga snabbval:
594 594 -----
595 595 -----
596 596 Tillgängliga färgscheman
597 597 Lavinskydd
598 598 -----
599 599 -----
600 600 +++++
601 601 -----
602 602 Tillbaka
603 603 Villkor för användning av bakgrund
604 604 -----
605 605 Ryggstöd
606 606 Bakåtsteg i redigerarläge
607 607 Felaktig Begäran
608 608 -----
609 609 -----
610 610 -----
611 611 -----
612 612 +++++
613 613 +++++
614 614 -----
615 615 -----
616 616 Hinder
617 617 -----
618 618 +++++
619 619 Grundläggande
620 620 Hamnbassäng
621 621 Basket
622 622 Batterier
623 623 Krigsskådeplats
624 624 -----
625 625 Bukt
626 626 Strand
627 627 -----
628 628 Fyrbåk
629 629 -----
630 630 -----
631 631 Bänk
632 632 Drycker
633 633 Cykel
634 634 -----
635 635 -----
636 636 -----
637 637 -----
638 638 -----
639 639 -----
640 640 +++++
641 641 Cykelhandlare
642 642 -----
643 643 Biodiesel
644 644 Tomt lager
645 645 +++++
646 646 Blå:
647 647 Tavlans innehåll
648 648 Varv
649 649 -----
650 650 -----
651 651 -----
652 652 -----
653 653 -----
654 654 -----
655 655 Trafikkon
656 656 -----
657 657 Bokhandel
658 658 -----
659 659 Namn på bokmärke:
660 660 Bokmärken
661 661 Gränskontroll
662 662 Botaniskt namn
663 663 +++++
664 664 Gränser
665 665 Gräns
666 666 Gränssten
667 667 -----
668 668 Gränstyp
669 669 Gränsvärden
670 670 -----
671 671 -----
672 672 -----
673 673 -----
674 674 -----
675 675 -----
676 676 -----
677 677 Fabrikat
678 678 -----
679 679 Bro
680 680 -----
681 681 -----
682 682 -----
683 683 -----
684 684 -----
685 685 -----
686 686 Bordell
687 687 Övergivet industri- eller affärsområde
688 688 Buddhistiskt tempel
689 689 Stoppbock
690 690 Buggrapporter
691 691 Byggnad
692 692 Passage i byggnad
693 693 -----
694 694 Byggnader i byggnader
695 695 Bygger huvudmenyn
696 696 -----
697 697 -----
698 698 -----
699 699 Fösgrind
700 700 -----
701 701 Spårbussväg
702 702 Bussplattform
703 703 Bussterminal
704 704 Busshållplats
705 705 Bussfålla
706 706 -----
707 707 Slakteri
708 708 -----
709 709 -----
710 710 -----
711 711 -----
712 712 -----
713 713 -----
714 714 -----
715 715 -----
716 716 -----
717 717 -----
718 718 -----
719 719 -----
720 720 Linbana
721 721 Elskåp
722 722 Kafé
723 723 -----
724 724 -----
725 725 -----
726 726 -----
727 727 -----
728 728 +++++
729 729 Campingplats
730 730 -----
731 731 -----
732 732 -----
733 733 -----
734 734 -----
735 735 Kanal
736 736 Avbryt
737 737 Avbryt och återvänd till föregående dialog
738 738 -----
739 739 -----
740 740 -----
741 741 -----
742 742 -----
743 743 Avbryt åtgärden
744 744 -----
745 745 Avbryt uppladdning och fortsätt redigera
746 746 Avbryt uppladdning
747 747 Avbryt, fortsätt redigera
748 748 Det går inte att lägga till en nod utanför världen.
749 749 Kan Ej lägga till en väg med endast {0} noder.
750 750 Kan inte lägga till nod {0} till den ofullständiga sträckan {1}.
751 751 -----
752 752 Kan inte till ett ändringsuppsättnings-ID > 0 till en ny primitiv. Ändringuppsättnings-ID:ts värde är {0}
753 753 -----
754 754 -----
755 755 -----
756 756 -----
757 757 Kan inte radera nod som har taggar
758 758 Kan inte ta bort nod som används av ytterligare objekt
759 759 -----
760 760 -----
761 761 -----
762 762 -----
763 763 -----
764 764 -----
765 765 -----
766 766 Kan inte slå ihop noder: Väg {0} skulle då behöva tas bort vilken fortfarande används av {1}
767 767 -----
768 768 -----
769 769 Kan inte flytta objekt utanför världen.
770 770 Kan inte öppna URL "{0}"<br>Följande nedladdningar accepterar URL-mönster som:<br>{1}
771 771 Kan inte placera en nod utanför världen.
772 772 Kan inte lösa obestämd konflikt.
773 773 -----
774 774 -----
775 775 -----
776 776 -----
777 777 -----
778 778 Kan inte ångra kommando "{0}" eftersom lager "{1}" inte längre är närvarande
779 779 Kanotpaddling
780 780 Burkar
781 781 -----
782 782 -----
783 783 -----
784 784 -----
785 785 -----
786 786 Kapacitet
787 787 Kapacitet (totalt)
788 788 Bil
789 789 Bilhandlare
790 790 Husvagnscamping
791 791 Last
792 792 -----
793 793 Pengar
794 794 Slott
795 795 -----
796 796 Färist
797 797 -----
798 798 Grottöppning
799 799 Begravningsplats
800 800 -----
801 801 Centrera visning
802 802 -----
803 803 -----
804 804 -----
805 805 Stollift
806 806 Fäbod
807 807 -----
808 808 Ändra riktning?
809 809 -----
810 810 -----
811 811 -----
812 812 Ändra nod {0}
813 813 -----
814 814 Ändra relation
815 815 Ändra relationsmedlemsroll för {0} {1}
816 816 Ändra relation {0}
817 817 Ändra upplösning
818 818 -----
819 819 Ändra mappen för alla användarinställningar
820 820 -----
821 821 -----
822 822 Ändra sträcka {0}
823 823 Förändrade noderna för {0}
824 824 Ändra inställningar i enlighet med XML-filen
825 825 -----
826 826 -----
827 827 Dialog för att hantera ändringsuppsättningar
828 828 Hanterare för ändringsuppsättning
829 829 -----
830 830 -----
831 831 -----
832 832 -----
833 833 -----
834 834 -----
835 835 -----
836 836 Ändringsuppsättning {0}
837 837 -----
838 838 Ändringsuppsättningar
839 839 Ändra kortkommandon manuellt.
840 840 Laddstation
841 841 Leta efter FIXME-taggar.
842 842 -----
843 843 Kontrollera på servern
844 844 Kontrollera egenskapsnycklar
845 845 Kontrollera egenskapsvärden
846 846 Söker efter raderade föräldrar i det lokaka datasetet
847 847 Kontrollerar föräldrar för raderade objekt
848 848 -----
849 849 -----
850 850 -----
851 851 -----
852 852 -----
853 853 -----
854 854 -----
855 855 -----
856 856 -----
857 857 -----
858 858 -----
859 859 Kontrollerar noder i kraftledningar som saknar taggen power=tower/pole.
860 860 -----
861 861 -----
862 862 Letar efter sträckor med identiska noder i följd.
863 863 -----
864 864 -----
865 865 -----
866 866 -----
867 867 Hygien
868 868 -----
869 869 -----
870 870 Skorsten
871 871 -----
872 872 -----
873 873 Välj
874 874 -----
875 875 Välj en färg
876 876 Välj en färg för {0}
877 877 Välj en fördefinierad licens
878 878 Välj ett värde
879 879 -----
880 880 -----
881 881 -----
882 882 Välj OSM-objekttyp
883 883 -----
884 884 -----
885 885 -----
886 886 -----
887 887 Kyrka
888 888 Biograf
889 889 -----
890 890 Stad
891 891 Stadsgräns
892 892 Stadsmur
893 893 Stadsnamn
894 894 -----
895 895 Rensa
896 896 Rensa ångringsbuffern
897 897 -----
898 898 Rensa textrutan
899 899 Rensa listan över nyligen öppnade filer
900 900 -----
901 901 Klicka på <strong>{0}</strong> för att ignorera.</html>
902 902 -----
903 903 -----
904 904 Klicka här för att välja filsökväg
905 905 -----
906 906 Klicka på en sträcka för att börja förbättra dess form.
907 907 -----
908 908 -----
909 909 Klicka för att avbryta och fortsätta redigera
910 910 Klicka för att avbryta uppstart av externa webbläsare
911 911 Klicka för att avbryta nodsammanslagning
912 912 -----
913 913 Klicka för att avbryta uppladdning
914 914 Klicka för att lägga till ny nod. Släpp Ctrl för att flytta existerande noder eller håll nere Alt för att radera.
915 915 -----
916 916 Avbryt uppladdningen och fortsätt redigera kartan
917 917 Klicka för att avbryta den pågående åtgärden
918 918 Klicka för att kontrollera om objekt i ditt lokala dataset har raderats från servern
919 919 Klicka för att stänga dialogen
920 920 -----
921 921 -----
922 922 Klicka för att stänga dialogen och avbryta hämtning
923 923 -----
924 924 -----
925 925 -----
926 926 -----
927 927 -----
928 928 Klicka för att ta bort. Skift: ta bort delsträcka. Alt: lämna kvar oanvända noder vid borttagning av sträcka. Ctrl: ta bort objekt som refererar hit
929 929 -----
930 930 -----
931 931 -----
932 932 -----
933 933 Klicka för att ladda ner det valda området
934 934 -----
935 935 Klicka för att minimera/maximera panelens innehåll
936 936 Klicka för att flytta den valda noden. Håll Ctrl nedtryckt för att lägga till nya noder, eller Alt för att ta bort.
937 937 -----
938 938 -----
939 939 -----
940 940 -----
941 941 Klicka för att starta om senare.
942 942 -----
943 943 -----
944 944 Klicka för att återvända till Ladda Upp-dialogen
945 945 -----
946 946 Klicka för att köra jobb i bakgrunden
947 947 -----
948 948 Klicka för att hoppa över uppdatering av aktiverade insticksmoduler
949 949 -----
950 950 -----
951 951 -----
952 952 -----
953 953 Klicka för att uppdatera aktiverade insticksmoduler
954 954 -----
955 955 -----
956 956 Stup
957 957 Klättring
958 958 Vårdcentral
959 959 Klocka
960 960 Stäng
961 961 Stäng ändå
962 962 Stäng ändringsuppsättning efter uppladdning
963 963 Stäng ändringsuppsättningar
964 964 Stäng dialogen och avbryt hämtning
965 965 Stänga påbörjade ändringsuppsättningar
966 966 -----
967 967 -----
968 968 -----
969 969 -----
970 970 -----
971 971 -----
972 972 Stäng valda ändringsuppsättningar
973 973 -----
974 974 Stäng denna dialog och återuppta redigering i JOSM
975 975 Stäng denna panel. Du kan öppna den igen med hjälp av knapparna i den vänstra verktygraden.
976 976 -----
977 977 -----
978 978 Stängd:
979 979 Detaljerad beskrivning
980 980 Detaljerad beskrivning
981 981 Stänger påbörjade ändringsuppsättningar
982 982 Stänger valda öppna ändringsuppsättningar
983 983 -----
984 984 -----
985 985 Stänger ändringssamling...
986 986 Kläder
987 987 Kustlinje
988 988 Kustlinjer
989 989 Mynt
990 990 -----
991 991 Högskola
992 992 -----
993 993 Färg
994 994 -----
995 995 -----
996 996 Färger
997 997 -----
998 998 -----
999 999 -----
1000 1000 -----
1001 1001 Färglägg punkter och spåravsnitt baserat på hastighet.
1002 1002 De färger som används av olika objekt i JOSM.
1003 1003 Bakgrundsfärg
1004 1004 Färg på skylt/pil
1005 1005 Textfärg
1006 1006 -----
1007 1007 Slå ihop sträckor
1008 1008 -----
1009 1009 Förena flera sträckor till en enda.
1010 1010 Kombinerad gång- och cykelbana
1011 1011 Kommando
1012 1012 Kommandolista
1013 1013 Kommentar
1014 1014 Kommentar:
1015 1015 Affärsområde
1016 1016 Allmänning
1017 1017 -----
1018 1018 -----
1019 1019 Kommunikation med OSM-servern misslyckades
1020 1020 -----
1021 1021 Jämför
1022 1022 -----
1023 1023 Dator
1024 1024 -----
1025 1025 Konfektyraffär
1026 1026 Konfigurera hämtställen för insticksmoduler
1027 1027 Konfigurera avancerade inställningar
1028 1028 Ställ in tillgängliga insticksmoduler.
1029 1029 -----
1030 1030 Konfigurera listan över platser där insticksmoduler kan hämtas
1031 1031 Konfigurera verktygsfält
1032 1032 -----
1033 1033 -----
1034 1034 -----
1035 1035 Bekräfta rensning
1036 1036 Bekräfta fjärrstyrd handling
1037 1037 -----
1038 1038 -----
1039 1039 -----
1040 1040 Konflikt
1041 1041 Konfliktlösning
1042 1042 -----
1043 1043 -----
1044 1044 -----
1045 1045 -----
1046 1046 -----
1047 1047 -----
1048 1048 -----
1049 1049 -----
1050 1050 -----
1051 1051 -----
1052 1052 -----
1053 1053 -----
1054 1054 -----
1055 1055 -----
1056 1056 -----
1057 1057 -----
1058 1058 -----
1059 1059 -----
1060 1060 -----
1061 1061 -----
1062 1062 -----
1063 1063 -----
1064 1064 -----
1065 1065 -----
1066 1066 -----
1067 1067 -----
1068 1068 -----
1069 1069 -----
1070 1070 -----
1071 1071 -----
1072 1072 -----
1073 1073 Konflikter
1074 1074 -----
1075 1075 -----
1076 1076 -----
1077 1077 Konflikter uppstod vid sammanfogning av sträckor - den sammanfogade sträckan är ''{0}''
1078 1078 -----
1079 1079 -----
1080 1080 Knyt en existerande nod till en sträcka
1081 1081 Slutnod på sträcka nära annan sträcka
1082 1082 Anslutningsinställningar
1083 1083 Anslutningsinställningar för OSM-servern
1084 1084 -----
1085 1085 -----
1086 1086 Under byggnad
1087 1087 Byggnadsplats
1088 1088 -----
1089 1089 -----
1090 1090 -----
1091 1091 -----
1092 1092 Ansluter till OSM-servern...
1093 1093 Tar kontakt med servern...
1094 1094 -----
1095 1095 Kontinent
1096 1096 Fortsätt
1097 1097 -----
1098 1098 -----
1099 1099 -----
1100 1100 Fortsätt uppladdning
1101 1101 Fortsätt uppladdning
1102 1102 Fortsätt sträcka från senaste nod.
1103 1103 Fortsätt, försök i alla fall
1104 1104 Fortsätter rita en linje som delar noder med en annan linje
1105 1105 Bidrag
1106 1106 Närköp
1107 1107 -----
1108 1108 Omvandla till gpx-lager
1109 1109 Omvandla till datalager
1110 1110 Omvandlad från:{0}
1111 1111 Koordinater
1112 1112 -----
1113 1113 -----
1114 1114 Koordinater:
1115 1115 Koordinater:
1116 1116 Kopiera
1117 1117 Kopiera koordinater
1118 1118 Kopiera Nyckel/Värde
1119 1119 Kopiera Värde
1120 1120 Kopiera alla Nycklar/Värden
1121 1121 -----
1122 1122 -----
1123 1123 Kopiera korordinater för vald nod till klippboken.
1124 1124 -----
1125 1125 -----
1126 1126 -----
1127 1127 -----
1128 1128 Kopia av {0}
1129 1129 Kopiera valda objekt till inklistringsbuffern.
1130 1130 Kopiera nyckel och värde för alla taggar till urklipp
1131 1131 Kopiera nyckel och värde för den valda taggen till urklipp
1132 1132 Kopiera värdet av den valda taggen till urklipp
1133 1133 -----
1134 1134 -----
1135 1135 -----
1136 1136 -----
1137 1137 Kopiera till urklipp och stäng
1138 1138 Kopia {1} av {0}
1139 1139 +++++
1140 1140 Copyrightår
1141 1141 -----
1142 1142 Korrelera
1143 1143 Sätt bilder i relation till GPX-spår
1144 1144 Korrelerar med GPX
1145 1145 Kunde inte komma åt datafil(er):\n{0}
1146 1146 -----
1147 1147 Kunde inte ansluta till osm-servern. Kontrollera din internetanslutning.
1148 1148 -----
1149 1149 Kunde inte hitta elementtyp
1150 1150 Kunde inte hitta varningsnivå
1151 1151 -----
1152 1152 -----
1153 1153 Kunde inte hämta insticksmodulen {0}. Skall den tas bort från inställningarna?
1154 1154 Kunde inte hämta inställningar från server.
1155 1155 Kunde inte tolka latitude, longitude eller zoomnivå. Kontrollera värdena.
1156 1156 Kunde inte använda lista over WMS-lager
1157 1157 Kunde inte öppna "{0}"
1158 1158 -----
1159 1159 Kunde inte läsa källan till snabbval för taggning: {0}
1160 1160 -----
1161 1161 Kunde inte döpa om filen ''{0}''
1162 1162 Kunde inte hämta lista över WMS-lager
1163 1163 -----
1164 1164 Kunde inte skicka in inställningar. Orsak: {0}
1165 1165 Kunde inte matcha angiven länk eller id till vald tjänst. Försök igen.
1166 1166 -----
1167 1167 Land
1168 1168 Landskod
1169 1169 Län
1170 1170 Domstol
1171 1171 -----
1172 1172 Täckt (med tak)
1173 1173 Täckt resevoar
1174 1174 Kran
1175 1175 Skapa cirkel
1176 1176 -----
1177 1177 Skapa en cirkel av tre valda noder.
1178 1178 Skapa en kopia av denna relation och öppna den i ett annat redigeringsfönster.
1179 1179 Skapa rutnät av sträckor.
1180 1180 Skapa nytt kartlager.
1181 1181 Skapa en ny relation
1182 1182 Skapa ytor
1183 1183 -----
1184 1184 Skapa bokmärke
1185 1185 -----
1186 1186 Skapa multipolygon
1187 1187 Skapa ny nod
1188 1188 Skapa nya objekt
1189 1189 -----
1190 1190 -----
1191 1191 Skapad den
1192 1192 Skapad den:
1193 1193 -----
1194 1194 Skapad av:
1195 1195 Skapad:
1196 1196 -----
1197 1197 -----
1198 1198 Skapar huvudgränssnittet
1199 1199 Kreditkort
1200 1200 +++++
1201 1201 Cricketnät
1202 1202 Krocket
1203 1203 Korsa cyklande
1204 1204 Korsa ridande
1205 1205 Järnvägsövergång
1206 1206 -----
1207 1207 Korsande hinder
1208 1208 Korsande gränser
1209 1209 Typ av övergångsställe
1210 1210 Brittiskt namn på övergångsställe
1211 1211 Korsande vattendrag/väg
1212 1212 Korsande vattendrag
1213 1213 Korsande sträckor
1214 1214 Ctrl för att slå ihop med närmaste nod.
1215 1215 Kök
1216 1216 Kultur
1217 1217 -----
1218 1218 Aktuellt urval
1219 1219 -----
1220 1220 -----
1221 1221 -----
1222 1222 -----
1223 1223 För närvarande är inte något område att hämta valt. Välj först ett sådant område.
1224 1224 Gardiner
1225 1225 -----
1226 1226 -----
1227 1227 Egen WMS-länk
1228 1228 Anpassa färger
1229 1229 Bestäm vad som skall finnas på verktygsraden.
1230 1230 -----
1231 1231 -----
1232 1232 Skärning
1233 1233 Cykelhinder
1234 1234 -----
1235 1235 Cykelbana
1236 1236 -----
1237 1237 -----
1238 1238 Cykliskt beroende mellan relationer:
1239 1239 Cykling
1240 1240 Cykliska beroenden
1241 1241 -----
1242 1242 -----
1243 1243 -----
1244 1244 +++++
1245 1245 -----
1246 1246 Damm
1247 1247 -----
1248 1248 Data-fel
1249 1249 Datalager {0}
1250 1250 -----
1251 1251 Datakällor och -typer
1252 1252 -----
1253 1253 Datavalidator
1254 1254 -----
1255 1255 -----
1256 1256 Databasen är nere för underhåll
1257 1257 -----
1258 1258 Datum
1259 1259 -----
1260 1260 -----
1261 1261 -----
1262 1262 -----
1263 1263 Kontokort
1264 1264 -----
1265 1265 Decimalgrader
1266 1266 -----
1267 1267 Minska zoomläge
1268 1268 -----
1269 1269 Påbjuden ridväg
1270 1270 Cykelbana
1271 1271 Gångbana
1272 1272 Standard
1273 1273 Förval (automatiskt satt)
1274 1274 -----
1275 1275 -----
1276 1276 -----
1277 1277 Radera
1278 1278 Radera fil
1279 1279 -----
1280 1280 Borttagningsläge
1281 1281 -----
1282 1282 Ta bort sträckor som inte är del av en inre multipolygon
1283 1283 Bekräfta borttagning
1284 1284 -----
1285 1285 Ta bort dubblettsträcka
1286 1286 Ta bort filter.
1287 1287 Ta bort från relation
1288 1288 -----
1289 1289 Radera inkompletta medlemmar?
1290 1290 Radera lager utan att spara. Ej sparade ändringar går förlorade.
1291 1291 Ta bort nod {0}
1292 1292 Ta bort noder eller sträckor
1293 1293 -----
1294 1294 -----
1295 1295 Ta bort relation {0}
1296 1296 Radera relation
1297 1297 Ta bort relationer
1298 1298 Radera markerade objekt.
1299 1299 -----
1300 1300 Ta bort den valda nyckeln från alla objekt.
1301 1301 Radera de valda lagren.
1302 1302 Ta bort den valda relationen
1303 1303 Ta bort vald källa från listan.
1304 1304 -----
1305 1305 Ta bort onödiga noder från en sträcka.
1306 1306 Ta bort sträcka {0}
1307 1307 -----
1308 1308 Tog bort ''{0}''
1309 1309 -----
1310 1310 -----
1311 1311 -----
1312 1312 Borttagen nod {0} ingår i sträcka {1}
1313 1313 Borttagna eller flyttade objekt
1314 1314 Raderad relation {0} innehåller medlemmar
1315 1315 Borttagen sträcka {0} innehåller noder
1316 1316 -----
1317 1317 Samfund
1318 1318 Tandläkare
1319 1319 Varuhus
1320 1320 -----
1321 1321 Djup i meter
1322 1322 -----
1323 1323 Beskrivning
1324 1324 -----
1325 1325 Beskrivning: {0}
1326 1326 -----
1327 1327 -----
1328 1328 -----
1329 1329 Detaljeringsgrad
1330 1330 -----
1331 1331 Detaljer...
1332 1332 -----
1333 1333 -----
1334 1334 -----
1335 1335 -----
1336 1336 Diameter (mm)
1337 1337 Hittade inte något objekt med id {0} i det nuvarande datasettet
1338 1338 +++++
1339 1339 -----
1340 1340 -----
1341 1341 Svårighetsgrad
1342 1342 -----
1343 1343 -----
1344 1344 Riktning
1345 1345 Riktning (röd = väst, gul = norr, grön = öst, blå = syd)
1346 1346 -----
1347 1347 Avaktivera
1348 1348 Avaktivera insticksmodul
1349 1349 -----
1350 1350 Förkasta
1351 1351 -----
1352 1352 -----
1353 1353 -----
1354 1354 -----
1355 1355 Koppla bort nod från sträcka
1356 1356 Koppla loss noder från en sträcka de för närvarande tillhör
1357 1357 Receptutlämnande
1358 1358 +++++
1359 1359 Visa avancerade OAuth-parametrar
1360 1360 Visningsinställningar
1361 1361 Visa en rörlig ikon som representerar den punkt på det synkroniserade spåret där det ljud som spelas upp samtidigt spelades in.
1362 1362 Visa avancerad objektinformation om OSM-nod, -väg eller -relation
1363 1363 -----
1364 1364 Visa koordinater som
1365 1365 -----
1366 1366 -----
1367 1367 Visa historieinformation om OSM-väg, -nod eller -relation i webbläsaren.
1368 1368 Visa historik om sträckor, noder eller relationer i OSM
1369 1369 -----
1370 1370 Visa live-ljudspår.
1371 1371 Visa objektinformation om OSM-nod, -väg eller -relation i webbläsaren.
1372 1372 Visa ljudmenyn
1373 1373 Visa skärmen om programmet
1374 1374 Visa ändringsuppsättningens grundegenskaper
1375 1375 Visa historik för alla valda poster.
1376 1376 Visa historik för valt objekt
1377 1377 Visa de objekt som skapas, uppdateras eller tas bort av ändringsuppsättningen
1378 1378 Visa ändringsuppsättningens taggar
1379 1379 -----
1380 1380 Visar JOSM version och avslutar
1381 1381 Avstånd (km)
1382 1382 Avstånd:
1383 1383 Distribuera noder
1384 1384 Distribuera de valda noderna på jämna avstånd längs en linje.
1385 1385 -----
1386 1386 Järnväg utan trafik
1387 1387 Dike
1388 1388 -----
1389 1389 Verkställ inte ändringar
1390 1390 -----
1391 1391 Rita inte pilar om de inte befinner sig på åtminstone detta avstånd från senast ritade pil.
1392 1392 -----
1393 1393 Göm inte verktygsfält
1394 1394 Göm inte verktygsfält och meny
1395 1395 Kräv inte att man byter läge (arbetsflöde som i Potlatch)
1396 1396 Visa Ej igen (Kom ihåg mitt val)
1397 1397 -----
1398 1398 -----
1399 1399 Gör ingenting
1400 1400 -----
1401 1401 Vill du tillåta detta?
1402 1402 -----
1403 1403 Gör-det-själv-affär
1404 1404 Docka
1405 1405 Läkare
1406 1406 -----
1407 1407 Hundpark
1408 1408 Hundkapplöpning
1409 1409 Dubbel konflikt
1410 1410 -----
1411 1411 Hämta
1412 1412 Hämta alla barn
1413 1413 Ladda ner komprimerad OSM
1414 1414 Ladda ner komprimerad OSM-förändring
1415 1415 Hämta data
1416 1416 Ladda ner från GPS
1417 1417 -----
1418 1418 Hämta plats
1419 1419 Hämta medlemmar
1420 1420 Hämta OSM
1421 1421 Ladda ner OSM-förändring
1422 1422 Ladda ner OSM-länk
1423 1423 Ladda ner OSM-objekt efter ID.
1424 1424 Hämta insticksmodul
1425 1425 Hämta hem upprätade bilder från olika tjänsteleverantörer
1426 1426 Hämta valda barn
1427 1427 Hämta URL
1428 1428 Hämta alla barnrelationer (rekursivt)
1429 1429 Hämta alla ofullständiga medlemmar
1430 1430 Hämta hem alla medlemmar av de valda relationerna
1431 1431 Ladda ner och visa historik för de valda objekten
1432 1432 Hämtningsområdets storlek är ok, kommer troligen accepteras av servern.
1433 1433 Hämtningsområdet är alltför stort; kommer troligen avvisas av servern.
1434 1434 Hämta som ett nytt lager
1435 1435 Hämta hem innehållet i ändringsuppsättningar
1436 1436 Hämta ändringsuppsättningar
1437 1437 -----
1438 1438 Hämta innehåll
1439 1439 Hämta data
1440 1440 Hämta var och en som rå gps. Kan vara x1,y1,x2,y2 en URL som innehåller lat=y&lon=x&zoom=z eller ett filnamn
1441 1441 Hämta var och en. Kan vara x1,y1,x2,y2 en URL som innehåller lat=y&lon=x&zoom=z eller ett filnamn
1442 1442 Hämta allting inom:
1443 1443 Nedladdning klar
1444 1444 Hämta från OSM längs med detta spår
1445 1445 Ladda ner från OSM...
1446 1446 Hämta ofullständiga medlemmar
1447 1447 Hämta hem ofullständiga medlemmar av valda relationer
1448 1448 Hämta hem information om valda ändringsuppsättningar från OSM-servern
1449 1449 Hämta lista
1450 1450 Ladda ner kartdata från OSM-servern.
1451 1451 Hämta medlemmar
1452 1452 Hämta hem mina ändringsuppsättningar från OSM-servern (max 100 ändringsuppsättningar)
1453 1453 Hämta endast mina ändringsuppsättningar
1454 1454 Hämta hem i närheten av:
1455 1455 Hämta nu
1456 1456 Ladda ner objekt
1457 1457 Ladda ner objekt...
1458 1458 -----
1459 1459 Ladda ner objekt som refererar till ett av de markerade objekten
1460 1460 Ladda ner objekt till nytt laget
1461 1461 Hämta överordnade sträckor/relationer...
1462 1462 Hämtar lista över insticksmoduler...
1463 1463 Hämta hem insticksmoduler
1464 1464 -----
1465 1465 -----
1466 1466 Laddar ner referenser (föräldrarelationer)
1467 1467 Hämta relationer som refererar hit
1468 1468 Hämta relationsmedlemmar
1469 1469 Hämtar relationer
1470 1470 Hämta valda ofullständiga medlemmar
1471 1471 Hämta valda relationer
1472 1472 -----
1473 1473 Hämta överhoppade
1474 1474 Hämta hem området inom gränsvärdena
1475 1475 -----
1476 1476 Hämta hem ändringsuppsättningens innehåll
1477 1477 Hämta hem ändringsuppsättningens innehåll från OSM-servern
1478 1478 -----
1479 1479 Hämta hem innehållet i valda ämnesuppsättningar från servern.
1480 1480 Hämta hem listan över tillgängliga insticksmoduler
1481 1481 -----
1482 1482 -----
1483 1483 Hämta de rutor som syns
1484 1484 Hämta hem dina GPX-spår från openstreetmap.org
1485 1485 Hämtar {0} av {1} ({2} kvar)
1486 1486 Hämtade GPX-data
1487 1487 -----
1488 1488 Hämtare:
1489 1489 Laddar ner fil {0}: {1} bytes...
1490 1490 Hämtar GPS-data
1491 1491 Hämtar OSM-data...
1492 1492 Laddar ner insticksmodul {0}...
1493 1493 Hämtar "Dagens meddelande"
1494 1494 Hämtar hem innehållet i ändringsuppsättningar
1495 1495 Hämtar ändringsuppsättning {0} ...
1496 1496 Hämtar ändringsuppsättningar ...
1497 1497 Hämtar innehållet i ändringsuppsättning {0} ...
1498 1498 Hämtar data
1499 1499 Laddar ner fil
1500 1500 Hämtar från OSM-servern...
1501 1501 Hämtar historik...
1502 1502 Hämtar hem öppna ändringsuppsättningar...
1503 1503 Hämtar lista över insticksmoduler från ''{0}''
1504 1504 Hämtar punkter {0} till {1}...
1505 1505 Hämtar relationer som refererar hit ...
1506 1506 Hämtar sträckor som refererar hit ...
1507 1507 Hämtar relation {0}
1508 1508 Hämtar OSM-data längs en sträcka
1509 1509 Släplift
1510 1510 Dra ett vägsegment för att skapa en rektangel. Ctrl-drag för att flytta ett segment längst dess normal, Alt-drag för att skapa en ny rektangel, dubbelklicka för att lägga till en nod.
1511 1511 Dra spelhuvudet
1512 1512 Dra spelhuvudet och släpp i närheten av spår för att spela upp ljud därifrån; SKIFT-släpp för att synkronisera ljud vid den punkten.
1513 1513 Avlopp
1514 1514 Rita
1515 1515 Rita riktningspilar
1516 1516 -----
1517 1517 -----
1518 1518 Rita en rektangel av önskad storlek, och släpp sedan musknappen.
1519 1519 -----
1520 1520 Rita gränser för hämtade data
1521 1521 Rita riktningspilar för linjer, som förbinder GPS-punkter
1522 1522 Rita riktningsanvisningar för delsträckor.
1523 1523 Rita inaktiva lager i avvikande färg
1524 1524 Rita stora GPS-punkter
1525 1525 Rita större punkter för GPS-punkter.
1526 1526 Rita linjer mellan råa GPS-punkter
1527 1527 Rita linjer mellan råa gps-punkter.
1528 1528 Rita noder
1529 1529 Rita pilar vid enkelriktat
1530 1530 Rita enbart ytterkonturer på områden
1531 1531 Rita gummibandshjälplinjer
1532 1532 Rita ut segmentens ordningsnummer
1533 1533 Rita gränser för data hämtade från servern.
1534 1534 Rita riktningspilar med hjälp av tabelluppslagning istället för komplicerad matematik.
1535 1535 Rita de inaktiva datalagren i avvikande färg.
1536 1536 Rita ordningsnummer för alla delsträckor inom deras sträcka.
1537 1537 Rita virtuella noder i urvalsläge
1538 1538 Rita virtuella noder i urvalsläge för underlätta förändring av sträckor.
1539 1539 Linjetjocklek för GPX-linjer
1540 1540 Dricksvatten
1541 1541 -----
1542 1542 -----
1543 1543 Körskola
1544 1544 Kemtvätt
1545 1545 Duplicera
1546 1546 -----
1547 1547 Duplicera noder som används av flera olika sträckor.
1548 1548 Duplicera markeringen genom att kopiera och omedelbart klistra in.
1549 1549 Duplicera det här lagret
1550 1550 Dubbletter av noder
1551 1551 -----
1552 1552 Dubbletter av noder på sträckor
1553 1553 Dubblettsträckor
1554 1554 -----
1555 1555 Dynamiska knappar i sidomenyer
1556 1556 -----
1557 1557 E-mail
1558 1558 E10 (10% etanolblandning)
1559 1559 E85 (85% etanolblandning)
1560 1560 -----
1561 1561 -----
1562 1562 -----
1563 1563 -----
1564 1564 Varje nod måste sammanfoga exakt två vägsegment
1565 1565 -----
1566 1566 E-koordinat
1567 1567 Enkel hämtning längs med en lång kedja av sammanbundna sträckor
1568 1568 Redigera
1569 1569 -----
1570 1570 -----
1571 1571 -----
1572 1572 -----
1573 1573 -----
1574 1574 Editera filter.
1575 1575 Ändra latitud och longitud på en nod.
1576 1576 Redigera ny relation i lager "{0}"
1577 1577 -----
1578 1578 -----
1579 1579 -----
1580 1580 -----
1581 1581 -----
1582 1582 -----
1583 1583 -----
1584 1584 -----
1585 1585 -----
1586 1586 -----
1587 1587 -----
1588 1588 Redigera vald källa.
1589 1589 Redigera värdet av den valda nyckeln för alla objekt.
1590 1590 -----
1591 1591 Redigera: {0}
1592 1592 -----
1593 1593 -----
1594 1594 Undervisning
1595 1595 -----
1596 1596 Elektrifierad
1597 1597 Elektronik
1598 1598 Betalkort
1599 1599 Elektronik
1600 1600 Objekt av typ {0} stöds.
1601 1601 Höjd
1602 1602 -----
1603 1603 -----
1604 1604 -----
1605 1605 -----
1606 1606 E-postadress
1607 1607 Bank
1608 1608 Ambassad
1609 1609 -----
1610 1610 Nödtelefon
1611 1611 -----
1612 1612 Tomt dokument
1613 1613 -----
1614 1614 Tom roll funnen
1615 1615 Tomma sträckor
1616 1616 -----
1617 1617 -----
1618 1618 Aktivera fjärrkontroll
1619 1619 -----
1620 1620 Aktivera/avaktivera att vyn autocentreras på senaste ritade nod
1621 1621 Aktivera/avaktivera expertläge
1622 1622 Aktivera/avaktivera rendering som enbart wireframe
1623 1623 -----
1624 1624 Tillstyrk/avråd uppladdning
1625 1625 -----
1626 1626 Ange lat/lon för att gå direkt till plats.
1627 1627 -----
1628 1628 Ange URL att hämta:
1629 1629 -----
1630 1630 -----
1631 1631 Ange ett platsnamn att söka efter:
1632 1632 -----
1633 1633 -----
1634 1634 -----
1635 1635 -----
1636 1636 Ange avancerade OAuth-parametrar
1637 1637 Skriv in URL:n till datan du vill hämta
1638 1638 -----
1639 1639 -----
1640 1640 -----
1641 1641 -----
1642 1642 -----
1643 1643 Ange filnamn
1644 1644 -----
1645 1645 -----
1646 1646 Ange ID för det objekt som ska laddas ner
1647 1647 -----
1648 1648 -----
1649 1649 Ange sökuttryck
1650 1650 Ingång
1651 1651 -----
1652 1652 -----
1653 1653 -----
1654 1654 -----
1655 1655 Ridsport
1656 1656 -----
1657 1657 -----
1658 1658 Erotikaffär
1659 1659 Fel
1660 1660 -----
1661 1661 Fel vid hämtning
1662 1662 -----
1663 1663 -----
1664 1664 -----
1665 1665 -----
1666 1666 -----
1667 1667 -----
1668 1668 -----
1669 1669 Fel vid initiering av test {0}:\n {1}
1670 1670 Fel vid inläsning av lager
1671 1671 -----
1672 1672 -----
1673 1673 Fel i fil {0}
1674 1674 Fel vid tolkning {0}:
1675 1675 Fel vid uppspelning av ljud
1676 1676 Fel inträffade under läsning av bokmärket: %s
1677 1677 -----
1678 1678 Fel inträffade medan en backup skapades för borttaget lager: {0}
1679 1679 Fel vid export av {0}:\n{1}
1680 1680 Fel vid läsning av filer från folder {0}\n
1681 1681 Fel vid tolkning av förskjutning.\nFörväntat format: {0}
1682 1682 -----
1683 1683 Fel vid tolkning av daturm.\nAnvänd begärt format
1684 1684 Fel vid tolkning av tidszon.\nFörväntat format: {0}
1685 1685 Fel vid tolkning {0}
1686 1686 Fel
1687 1687 Fel under hämtning
1688 1688 +++++
1689 1689 -----
1690 1690 -----
1691 1691 -----
1692 1692 -----
1693 1693 -----
1694 1694 -----
1695 1695 Kör plattformens uppstarts-hook
1696 1696 -----
1697 1697 Avsluta
1698 1698 Avsluta JOSM
1699 1699 Avsluta JOSM och spara. Ej sparade ändringar laddas upp och/eller sparas.
1700 1700 Avsluta JOSM utan att spara. Ej sparade ändringar går förlorade.
1701 1701 Avsluta nu!
1702 1702 Avsluta programmet.
1703 1703 -----
1704 1704 Förväntade ett Ej tomt värde för parametern ''{0}'', fick ''{1}''
1705 1705 -----
1706 1706 -----
1707 1707 -----
1708 1708 Expertläge
1709 1709 Expertläge
1710 1710 Explicita sträckpunkter med tid uppskattad från position längs spåret.
1711 1711 Explicita sträckpunkter med giltiga tidsstämplar.
1712 1712 Exportera till GPX-fil
1713 1713 Exportera och spara
1714 1714 Exportalternativ
1715 1715 -----
1716 1716 -----
1717 1717 Exportera data till en GPX-fil
1718 1718 Exportera till GPX...
1719 1719 -----
1720 1720 Extraherar GPS-plats från EXIF
1721 1721 Dra ut
1722 1722 Dra ut sträcka
1723 1723 -----
1724 1724 -----
1725 1725 -----
1726 1726 FIXA
1727 1727 FIXME-taggar
1728 1728 Tyg
1729 1729 Faciliteter
1730 1730 -----
1731 1731 -----
1732 1732 -----
1733 1733 -----
1734 1734 -----
1735 1735 -----
1736 1736 -----
1737 1737 -----
1738 1738 -----
1739 1739 -----
1740 1740 -----
1741 1741 -----
1742 1742 -----
1743 1743 -----
1744 1744 -----
1745 1745 -----
1746 1746 -----
1747 1747 -----
1748 1748 -----
1749 1749 -----
1750 1750 -----
1751 1751 -----
1752 1752 -----
1753 1753 -----
1754 1754 Misslyckades med att ladda resursen ''{0}'', med felet {1}.
1755 1755 -----
1756 1756 -----
1757 1757 -----
1758 1758 -----
1759 1759 Misslyckades att öppna uppkoppling till API {0}
1760 1760 -----
1761 1761 -----
1762 1762 -----
1763 1763 -----
1764 1764 -----
1765 1765 -----
1766 1766 -----
1767 1767 -----
1768 1768 -----
1769 1769 -----
1770 1770 -----
1771 1771 -----
1772 1772 -----
1773 1773 -----
1774 1774 -----
1775 1775 -----
1776 1776 -----
1777 1777 -----
1778 1778 -----
1779 1779 -----
1780 1780 -----
1781 1781 -----
1782 1782 -----
1783 1783 -----
1784 1784 -----
1785 1785 -----
1786 1786 -----
1787 1787 -----
1788 1788 -----
1789 1789 -----
1790 1790 Jordbruksmark
1791 1791 Gårdsplan
1792 1792 Snabbmat
1793 1793 Snabb ritning (ser sämre ut)
1794 1794 -----
1795 1795 Multiplikator för snabbspolning framåt
1796 1796 -----
1797 1797 Faxnummer
1798 1798 -----
1799 1799 Avgift
1800 1800 Höglandshed
1801 1801 Stängsel
1802 1802 Färja
1803 1803 Färjelinje
1804 1804 Färjeterminal
1805 1805 -----
1806 1806 -----
1807 1807 Hämtar ett paket med sträckor från ''{0}''
1808 1808 -----
1809 1809 -----
1810 1810 Hämtar sträcka med id {0} från ''{1}''
1811 1811 Arkiv
1812 1812 -----
1813 1813 -----
1814 1814 Filnamn:
1815 1815 Filbackup
1816 1816 Filen existerar redan. Vill du skriva över?
1817 1817 -----
1818 1818 Filnamn:
1819 1819 Fil {0} existerar redan. Skriv över?
1820 1820 Filen {0} är fortfarande aktiv under namnet "{1}"
1821 1821 Arkiv: {0}
1822 1822 -----
1823 1823 -----
1824 1824 Filer av typen:
1825 1825 Filer av typen:
1826 1826 -----
1827 1827 +++++
1828 1828 -----
1829 1829 -----
1830 1830 Filtrera objekt och dölj/inaktivera dem.
1831 1831 Filtersträng:
1832 1832 -----
1833 1833 -----
1834 1834 Avsluta ritning.
1835 1835 Brandpost
1836 1836 Brandstation
1837 1837 Eldstad
1838 1838 Fiske
1839 1839 Rätta till
1840 1840 -----
1841 1841 -----
1842 1842 Korrigera taggkonflikter
1843 1843 -----
1844 1844 Rätta till det valda problemet
1845 1845 Fixa detta om möjligt.
1846 1846 -----
1847 1847 Rättar fel ...
1848 1848 Flaggstång
1849 1849 -----
1850 1850 +++++
1851 1851 -----
1852 1852 -----
1853 1853 -----
1854 1854 Följ
1855 1855 Följ linje
1856 1856 Följande problem hittade:
1857 1857 Mat
1858 1858 -----
1859 1859 Mat+Dryck
1860 1860 Fotgängare
1861 1861 -----
1862 1862 Visa enbart för valda objekt
1863 1863 Framtvinga utritning av linjer om importerad data inte innehöll någon linjeinformation.
1864 1864 -----
1865 1865 Vadställe
1866 1866 Kulturskog
1867 1867 Glöm objekten men ta inte bort dem på servern vid inskickning.
1868 1868 Tid framåt/bakåt (sekunder)
1869 1869 {0} sökträffar
1870 1870 Fontän
1871 1871 -----
1872 1872 Rambutik
1873 1873 -----
1874 1874 -----
1875 1875 -----
1876 1876 -----
1877 1877 -----
1878 1878 Frys
1879 1879 -----
1880 1880 -----
1881 1881 -----
1882 1882 -----
1883 1883 Från ...
1884 1884 -----
1885 1885 -----
1886 1886 Bränsle
1887 1887 Bensinstation
1888 1888 Bränslesorter
1889 1889 -----
1890 1890 Helskärmsvy
1891 1891 -----
1892 1892 Funktion
1893 1893 -----
1894 1894 Möbler
1895 1895 -----
1896 1896 -----
1897 1897 -----
1898 1898 GPS-punkter
1899 1899 -----
1900 1900 beskrivning av gps-spår
1901 1901 GPX-filer
1902 1902 GPX-filer
1903 1903 GPX-spåret saknar tidsinformation
1904 1904 -----
1905 1905 GPX-spår:
1906 1906 -----
1907 1907 +++++
1908 1908 -----
1909 1909 -----
1910 1910 -----
1911 1911 -----
1912 1912 Garage
1913 1913 Trädgård
1914 1914 Trädgårdscenter
1915 1915 -----
1916 1916 Gasklocka
1917 1917 Grind
1918 1918 Spårvidd (mm)
1919 1919 -----
1920 1920 -----
1921 1921 -----
1922 1922 -----
1923 1923 -----
1924 1924 -----
1925 1925 -----
1926 1926 -----
1927 1927 -----
1928 1928 -----
1929 1929 -----
1930 1930 Geografi
1931 1931 -----
1932 1932 -----
1933 1933 -----
1934 1934 -----
1935 1935 -----
1936 1936 Geotaggade bilder
1937 1937 -----
1938 1938 -----
1939 1939 -----
1940 1940 Väjningsplikt
1941 1941 Glaciär
1942 1942 Glas
1943 1943 -----
1944 1944 -----
1945 1945 Gå tillbaks till Ladda Upp-dialogen
1946 1946 -----
1947 1947 Gå till OSM wiki för hjälp om taggen (F1)
1948 1948 -----
1949 1949 -----
1950 1950 -----
1951 1951 +++++
1952 1952 Golfbana
1953 1953 Gondol
1954 1954 -----
1955 1955 Gps-tid (läst från fotot ovan):
1956 1956 -----
1957 1957 Gräs
1958 1958 -----
1959 1959 Kyrkogård
1960 1960 -----
1961 1961 Grön:
1962 1962 Exploateringsområde
1963 1963 -----
1964 1964 -----
1965 1965 -----
1966 1966 Sand/gruslåda
1967 1967 -----
1968 1968 -----
1969 1969 Vågbrytare
1970 1970 -----
1971 1971 -----
1972 1972 -----
1973 1973 Pensionat
1974 1974 -----
1975 1975 +++++
1976 1976 -----
1977 1977 Gymnastik
1978 1978 -----
1979 1979 -----
1980 1980 -----
1981 1981 -----
1982 1982 -----
1983 1983 -----
1984 1984 -----
1985 1985 Hårfrisör
1986 1986 -----
1987 1987 -----
1988 1988 Småort
1989 1989 Taggtrådsgrind
1990 1990 -----
1991 1991 +++++
1992 1992 Järnvaror
1993 1993 -----
1994 1994 Har uppvärmning?
1995 1995 Har nyckeln ''created_by'' eller ''converted_by''
1996 1996 Har nyckeln ''note'', ''comment'' eller ''description''
1997 1997 Har nyckeln ''source''
1998 1998 Har nyckeln ''watch''
1999 1999 Har taggar som innehåller ''fixme'' eller ''FIXME''
2000 2000 Hälsovård
2001 2001 Hörapparater
2002 2002 Hed
2003 2003 Tung lastbil
2004 2004 Häck
2005 2005 Höjd
2006 2006 Höjd (meter)
2007 2007 -----
2008 2008 Helikopterplatta
2009 2009 Hjälp
2010 2010 Hjälp: {0}
2011 2011 -----
2012 2012 Halvklot
2013 2013 Dölj
2014 2014 -----
2015 2015 Dölj filter
2016 2016 -----
2017 2017 Dölj denna knapp
2018 2018 Dölj detta meddelande och visa det aldrig igen
2019 2019 Döljer filter
2020 2020 +++++
2021 2021 -----
2022 2022 -----
2023 2023 -----
2024 2024 -----
2025 2025 Dubblettnoder för väg
2026 2026 -----
2027 2027 -----
2028 2028 Typ av väg
2029 2029 Vägar
2030 2030 -----
2031 2031 -----
2032 2032 Vandringsled
2033 2033 -----
2034 2034 Hinduistiskt tempel
2035 2035 Historiska platser
2036 2036 -----
2037 2037 Historik
2038 2038 Historik (webb)
2039 2039 -----
2040 2040 -----
2041 2041 Historik för sträcka {0}
2042 2042 -----
2043 2043 -----
2044 2044 Ishockey
2045 2045 Tryck ner Ctrl för att toggla "snäppning"
2046 2046 -----
2047 2047 Hemsida
2048 2048 Häst
2049 2049 Hästkapplöpning
2050 2050 -----
2051 2051 Sjukhus
2052 2052 -----
2053 2053 Vandrarhem
2054 2054 Hotell
2055 2055 Husnamn
2056 2056 Husnummer
2057 2057 -----
2058 2058 -----
2059 2059 -----
2060 2060 -----
2061 2061 -----
2062 2062 -----
2063 2063 -----
2064 2064 Jakttorn
2065 2065 -----
2066 2066 -----
2067 2067 Jag är i följande tidzon:
2068 2068 +++++
2069 2069 +++++
2070 2070 -----
2071 2071 ID över noll förväntad; Fick {0}
2072 2072 -----
2073 2073 -----
2074 2074 -----
2075 2075 +++++
2076 2076 IO-fel
2077 2077 In/Ut-fel
2078 2078 -----
2079 2079 -----
2080 2080 -----
2081 2081 -----
2082 2082 -----
2083 2083 Om angivet så återställ konfigurationen istället för att läsa in den.
2084 2084 Ignorera
2085 2085 Ignorera det valda problemet nästa gång.
2086 2086 Ignorera dem, lämna relation som den är
2087 2087 Strunta i detta och slå ihop ändå
2088 2088 Strunta i detta tips och skicka in i alla fall
2089 2089 -----
2090 2090 -----
2091 2091 Ignorera hela gruppen eller enstaka poster?
2092 2092 -----
2093 2093 Ignorerar poster
2094 2094 Ignorerar fel då nerladdning har avbrutits. Fel var: {0}
2095 2095 -----
2096 2096 Hoppar över felaktig URL: "{0}"
2097 2097 Ignorerar ogiltig fil-URL: "{0}"
2098 2098 -----
2099 2099 Ignorerar {0} noder med null-koordinater
2100 2100 Ogiltig Data
2101 2101 -----
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 -----
2107 2107 Ogiltig filstruktur. Hittade nod, sträcka eller relation utanför ''create'', ''modify'' eller ''delete''.
2108 2108 -----
2109 2109 -----
2110 2110 Ogiltigt uttryck ''{0}''
2111 2111 Ogiltigt latitud-värde ''{0}''
2112 2112 -----
2113 2113 -----
2114 2114 Ogiltigt longitud-värde ''{0}''
2115 2115 -----
2116 2116 -----
2117 2117 -----
2118 2118 Ogiltigt objekt med id=0
2119 2119 -----
2120 2120 Ogiltigt reguljärt uttryck ''{0}''
2121 2121 -----
2122 2122 -----
2123 2123 -----
2124 2124 -----
2125 2125 -----
2126 2126 -----
2127 2127 -----
2128 2128 -----
2129 2129 -----
2130 2130 -----
2131 2131 -----
2132 2132 -----
2133 2133 -----
2134 2134 -----
2135 2135 Bild
2136 2136 Bilder
2137 2137 -----
2138 2138 -----
2139 2139 Bilder
2140 2140 -----
2141 2141 -----
2142 2142 -----
2143 2143 -----
2144 2144 -----
2145 2145 Bildförskjutning
2146 2146 -----
2147 2147 Bildkällor
2148 2148 Bild: {0}
2149 2149 -----
2150 2150 -----
2151 2151 Imperisk
2152 2152 -----
2153 2153 Importera ljud
2154 2154 -----
2155 2155 Importerar PDF-fil och konvertera till sträckor.
2156 2156 Importera data från URL
2157 2157 Importera bilder
2158 2158 -----
2159 2159 -----
2160 2160 -----
2161 2161 -----
2162 2162 -----
2163 2163 Förbättra vägnoggrannhet
2164 2164 Läge för att förbättra vägnoggrannhet
2165 2165 I bakgrunden
2166 2166 I ändringsuppsättning:
2167 2167 -----
2168 2168 -----
2169 2169 Lutning
2170 2170 -----
2171 2171 -----
2172 2172 Inkludera en nod i de nya växsegmenten
2173 2173 Ofullständig <roll>-specifikation med ref=0
2174 2174 -----
2175 2175 -----
2176 2176 -----
2177 2177 Felaktigt antal parametrar
2178 2178 -----
2179 2179 -----
2180 2180 -----
2181 2181 Öka zoomläge
2182 2182 Oberoende
2183 2183 -----
2184 2184 Industriområde
2185 2185 -----
2186 2186 Information
2187 2187 +++++
2188 2188 Informationstavla
2189 2189 Turistbyrå
2190 2190 Informationsterminal
2191 2191 Information om lager
2192 2192 Varningsinformation, förvänta dig många felaktiga inmatningar.
2193 2193 Initierar
2194 2194 Initialiserar OSM-API
2195 2195 -----
2196 2196 Initialiserar kartstilar
2197 2197 -----
2198 2198 -----
2199 2199 Initialiserar förinställningar
2200 2200 -----
2201 2201 Initialiserar validerare
2202 2202 Initialiserar sträckor som skall uppdateras ...
2203 2203 Installering plugins
2204 2204 Installerar uppdaterade insticksmoduler
2205 2205 -----
2206 2206 Internt Serverfel
2207 2207 -----
2208 2208 -----
2209 2209 -----
2210 2210 Internetåtkomst
2211 2211 Internetåtkomst, avgift
2212 2212 -----
2213 2213 -----
2214 2214 -----
2215 2215 -----
2216 2216 -----
2217 2217 -----
2218 2218 -----
2219 2219 -----
2220 2220 Ogiltigt dataset
2221 2221 Ogiltigt datum
2222 2222 -----
2223 2223 -----
2224 2224 Ogiltig förskjutning
2225 2225 -----
2226 2226 -----
2227 2227 -----
2228 2228 Ogiltig egenskapsnyckel
2229 2229 Ogiltigt sökuttryck
2230 2230 Ogiltig URL
2231 2231 Ogiltig rättstavningsrad: {0}
2232 2232 Ogiltig taggkontrollsrad - {0}: {1}
2233 2233 Ogiltig tidszon
2234 2234 Ogiltigt användar-ID
2235 2235 Ogiltigt användarnamn
2236 2236 Ogiltigt värde {0} för parameter ''has_arg''
2237 2237 Egenskapsnyckel innehåller ogiltigt blanksteg
2238 2238 -----
2239 2239 -----
2240 2240 -----
2241 2241 -----
2242 2242 -----
2243 2243 -----
2244 2244 Ö
2245 2245 Holme
2246 2246 -----
2247 2247 Det verkar som att JOSM kraschade förra gången. Vill du återställa data?
2248 2248 -----
2249 2249 -----
2250 2250 -----
2251 2251 -----
2252 2252 -----
2253 2253 -----
2254 2254 -----
2255 2255 -----
2256 2256 -----
2257 2257 -----
2258 2258 -----
2259 2259 -----
2260 2260 -----
2261 2261 JOSM-version {0} krävs för insticksmodul {1}.
2262 2262 -----
2263 2263 -----
2264 2264 -----
2265 2265 JPEG-bilder (*.jpg)
2266 2266 Java OpenStreetMap-redigeraren
2267 2267 Javaversion {0}
2268 2268 Guldsmed
2269 2269 Ytsammanslagningsfunktion
2270 2270 Förena nod och linje
2271 2271 Anslut nod till sträcka
2272 2272 Bekräftelse av ytsammanslagning
2273 2273 Förena överlappande ytor
2274 2274 Slog ihop ytor som låg ovanpå varandra
2275 2275 Förena ytor som överlappar varandra
2276 2276 Gå till plats
2277 2277 Gå direkt dit
2278 2278 Gå direkt till plats
2279 2279 -----
2280 2280 -----
2281 2281 Korsning
2282 2282 -----
2283 2283 -----
2284 2284 -----
2285 2285 -----
2286 2286 -----
2287 2287 -----
2288 2288 -----
2289 2289 Behåll mina koordinater
2290 2290 -----
2291 2291 Behåll plugin
2292 2292 -----
2293 2293 -----
2294 2294 Behåll deras koordinater
2295 2295 -----
2296 2296 -----
2297 2297 -----
2298 2298 Nyckel
2299 2299 Nyckeln ''{0}'' är ogiltig.
2300 2300 Nyckeln ''{0}'' finns Ej bland förinställda mallar.
2301 2301 Nyckelfältet (key) kan inte vara tomt när värde har angetts. Exempel på användning: key=värde
2302 2302 -----
2303 2303 Tangent:
2304 2304 -----
2305 2305 Kortkommandon
2306 2306 Nyckelord
2307 2307 Barndaghem
2308 2308 +++++
2309 2309 Manshål
2310 2310 Kök
2311 2311 -----
2312 2312 -----
2313 2313 Sätt etikett på markörer för ljud (och bild och webb).
2314 2314 -----
2315 2315 Lambert 4 Zones (Frankrike)
2316 2316 -----
2317 2317 -----
2318 2318 Lambert CC9 Zone (Frankrike)
2319 2319 -----
2320 2320 Lambertzon (Estland)
2321 2321 +++++
2322 2322 Markanvändning
2323 2323 Deponi
2324 2324 -----
2325 2325 -----
2326 2326 -----
2327 2327 Filer
2328 2328 Språk
2329 2329 Lasso-läge
2330 2330 Lasso läge: välj objekt i ett område genom att rita på frihand
2331 2331 Senast ändrad {0}
2332 2332 -----
2333 2333 -----
2334 2334 Senaste uppdatering av insticksmoduler var för mer än {0} dagar sedan.
2335 2335 -----
2336 2336 -----
2337 2337 Latitud
2338 2338 Latitud:
2339 2339 -----
2340 2340 -----
2341 2341 Starta webbläsare med information om ändringsuppsättningen
2342 2342 -----
2343 2343 Starta webbläsare med wiki-hjälpen för det valda objektet
2344 2344 Öppna i maximerat läge
2345 2345 Öppna dialogen för att söka i ändringsuppsättningar
2346 2346 -----
2347 2347 -----
2348 2348 Tvätteri
2349 2349 -----
2350 2350 Lager
2351 2351 -----
2352 2352 Lager ''{0}'' har ändringar vilka inte rekommenderas att laddas upp.
2353 2353 -----
2354 2354 Lager ''{0}'' har ändringar som bör laddas upp till server.
2355 2355 Lager ''{0}'' har inga ändringar att spara.
2356 2356 Lager ''{0}'' har inga ändringar att ladda upp
2357 2357 -----
2358 2358 -----
2359 2359 -----
2360 2360 Namn på lager och filsökväg
2361 2361 -----
2362 2362 -----
2363 2363 lagret finns inte i listan.
2364 2364 Lager: {0}
2365 2365 Lager
2366 2366 Inledningstid (sekunder)
2367 2367 Nöje
2368 2368 -----
2369 2369 Längd (meter)
2370 2370 Längd i meter
2371 2371 Längden på värdet för taggen ''{0}'' på objekt {1} överskrider tillåten längd {2}. Värdets längd är {3}
2372 2372 -----
2373 2373 Plankorsning
2374 2374 Bibliotek
2375 2375 Licens
2376 2376 -----
2377 2377 Bom
2378 2378 Varubil
2379 2379 Snabbspårväg
2380 2380 Fyrtorn
2381 2381 -----
2382 2382 -----
2383 2383 -----
2384 2384 -----
2385 2385 Länk till OSM datafil på lokal disk.
2386 2386 -----
2387 2387 -----
2388 2388 -----
2389 2389 -----
2390 2390 -----
2391 2391 -----
2392 2392 -----
2393 2393 Lista över nyligen öppnade filer
2394 2394 Belyst
2395 2395 Gårdsgata
2396 2396 -----
2397 2397 Hämta alla rutor
2398 2398 Ladda session
2399 2399 Hämta ruta
2400 2400 Ladda session från fil.
2401 2401 Ladda data från API
2402 2402 Ladda historik
2403 2403 -----
2404 2404 -----
2405 2405 -----
2406 2406 -----
2407 2407 -----
2408 2408 Hämtar tidiga insticksmoduler
2409 2409 Laddar historik för nod {0}
2410 2410 Laddar historik för relation {0}
2411 2411 Inläsningshistorik för sträcka {0}
2412 2412 Laddar inställningar för ortofoto
2413 2413 -----
2414 2414 -----
2415 2415 Hämtar insticksmoduler
2416 2416 Läser in insticksmoduler
2417 2417 -----
2418 2418 -----
2419 2419 Laddar session ''{0}''
2420 2420 -----
2421 2421 Hämtar {0}
2422 2422 -----
2423 2423 Lokala filer
2424 2424 -----
2425 2425 Plats
2426 2426 -----
2427 2427 Plats
2428 2428 Lås
2429 2429 Slussport
2430 2430 -----
2431 2431 -----
2432 2432 -----
2433 2433 -----
2434 2434 Longitud
2435 2435 Longitud:
2436 2436 -----
2437 2437 Utseende och känsla
2438 2438 -----
2439 2439 Utsiktstorn
2440 2440 Söker efter bilder
2441 2441 Letar efter noder och sträckor som har texten FIXME i något egenskapsvärde.
2442 2442 -----
2443 2443 -----
2444 2444 -----
2445 2445 -----
2446 2446 -----
2447 2447 -----
2448 2448 -----
2449 2449 Huvuddatasetet inkluderar ej noden {0}
2450 2450 Skapa ljudmarkör vid spelhuvud
2451 2451 Skapa parallella kopior av vägar
2452 2452 Skapa paralell väg fel
2453 2453 -----
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 Gör ett par valda delsträckor parallella genom att vrida en av dem runt en vald pivåpunkt.
2457 2457 -----
2458 2458 -----
2459 2459 Galleria
2460 2460 Byggnadsverk
2461 2461 -----
2462 2462 -----
2463 2463 -----
2464 2464 -----
2465 2465 Konfigurera en HTTP-proxy manuellt
2466 2466 Karta
2467 2467 Färgscheman karta
2468 2468 Kartprojektion
2469 2469 Kartinställningar
2470 2470 -----
2471 2471 -----
2472 2472 -----
2473 2473 -----
2474 2474 -----
2475 2475 Karta: {0}
2476 2476 -----
2477 2477 -----
2478 2478 -----
2479 2479 -----
2480 2480 -----
2481 2481 Småbåtshamn
2482 2482 -----
2483 2483 Markörer från namngivna punkter
2484 2484 Markörer från {0}
2485 2485 Marknad
2486 2486 -----
2487 2487 -----
2488 2488 -----
2489 2489 Matchning av fotografier mot spår misslyckades
2490 2490 +++++
2491 2491 Max axellast (ton)
2492 2492 Max höjd (meter)
2493 2493 -----
2494 2494 -----
2495 2495 Max längd (meter)
2496 2496 -----
2497 2497 Största tillåtna hastighet (km/h)
2498 2498 -----
2499 2499 Största tillåtna vikt (ton)
2500 2500 -----
2501 2501 Max bredd (meter)
2502 2502 -----
2503 2503 Största tillåtna område per begäran:
2504 2504 Maximal linjelängd (i meter). Ange ''-1'' för att rita alla linjer oavsett längd.
2505 2505 Maximal linjelängd (i meter). Ange ''-1'' för att rita alla linjer oavsett längd.
2506 2506 Maxlängd (meter)
2507 2507 Maxlängd för lokala filer (meter)
2508 2508 Äng
2509 2509 Medlem av
2510 2510 -----
2511 2511 -----
2512 2512 Medlemmar
2513 2513 -----
2514 2514 Medlemmar(fixade)
2515 2515 Medlemmar(med konflikter)
2516 2516 Minnesmärke
2517 2517 Menynamn
2518 2518 Menynamn (Förval)
2519 2519 Meny: {0}
2520 2520 +++++
2521 2521 Sammanfoga
2522 2522 Slå ihop noder
2523 2523 Sammanfoga lagren
2524 2524 Slå ihop noder med den äldsta.
2525 2525 -----
2526 2526 Sammanfoga markeringen
2527 2527 Sammafoga det nuvarande lagret med ett annat
2528 2528 Slå ihop valda objekt till ett annat lager
2529 2529 -----
2530 2530 -----
2531 2531 Sammanslagen nodlista fastställd. Inga olösta konflikter i denna sträckas nodlista
2532 2532 -----
2533 2533 -----
2534 2534 -----
2535 2535 -----
2536 2536 -----
2537 2537 -----
2538 2538 Slå ihop lager med olika upppladdningsprinciper
2539 2539 Ihopslagning av för många objekt med olika uppladdningsprinciper
2540 2540 -----
2541 2541 Dagens meddelande är inte tillgängligt
2542 2542 Metod
2543 2543 Metriskt (SI)
2544 2544 Mikrobryggeri
2545 2545 -----
2546 2546 Militärt område
2547 2547 -----
2548 2548 -----
2549 2549 Minsta tillåtna hastighet (km/h)
2550 2550 -----
2551 2551 Gruvschakt
2552 2552 Minirondell
2553 2553 Minigolf
2554 2554 -----
2555 2555 Minimiavstånd (pixlar)
2556 2556 Minuter: {0}
2557 2557 Spegel
2558 2558 Spegla markerade noder och sträckor.
2559 2559 -----
2560 2560 -----
2561 2561 -----
2562 2562 -----
2563 2563 -----
2564 2564 -----
2565 2565 -----
2566 2566 Obligatoriskt attribut ''{0}'' på <nd> för sträcka {1} saknas.
2567 2567 -----
2568 2568 -----
2569 2569 -----
2570 2570 -----
2571 2571 Sammanslagningsmål för sträcka med id {0} saknas
2572 2572 -----
2573 2573 -----
2574 2574 Parameter saknar för NOT
2575 2575 Parameter saknas för OR
2576 2576 -----
2577 2577 Saknad typ av övergångsställe
2578 2578 -----
2579 2579 -----
2580 2580 -----
2581 2581 -----
2582 2582 -----
2583 2583 -----
2584 2584 -----
2585 2585 -----
2586 2586 -----
2587 2587 -----
2588 2588 -----
2589 2589 -----
2590 2590 Mån-Fre 22:00-05:00
2591 2591 -----
2592 2592 -----
2593 2593 Mobiltelefoni
2594 2594 Läge: Rita vinkellänkning
2595 2595 Läge: {0}
2596 2596 Modellflygfält
2597 2597 Arbeta utan lägen (Potlatch-stil)
2598 2598 -----
2599 2599 Ändrade tidpunkter (tidsstämplar) från ljudfiler.
2600 2600 -----
2601 2601 Växlingskontor
2602 2602 -----
2603 2603 -----
2604 2604 +++++
2605 2605 +++++
2606 2606 -----
2607 2607 Mer information om denna funktion
2608 2608 Mer än en sträcka med rollen "från" (from) hittades
2609 2609 Mer än en sträcka med rollen "till" (to) hittades
2610 2610 -----
2611 2611 Fler verktyg
2612 2612 -----
2613 2613 Moské
2614 2614 Motell
2615 2615 +++++
2616 2616 Motorfordon
2617 2617 Bil
2618 2618 Motorcykel
2619 2619 MC-handlare
2620 2620 -----
2621 2621 -----
2622 2622 Motorväg
2623 2623 Motorvägskorsning
2624 2624 Motorvägslänk
2625 2625 Bergspass
2626 2626 -----
2627 2627 -----
2628 2628 Flytta nod
2629 2629 Flytta ett segment längs dess normal och släpp sedan musknappen.
2630 2630 -----
2631 2631 Flytta nedåt
2632 2632 Flytta ner valda element en position.
2633 2633 Flytta element
2634 2634 Flytta filter ner.
2635 2635 Flytta filter upp.
2636 2636 Flytta vänster
2637 2637 Flytta noder så att alla vinklar är 90 eller 180 grader.
2638 2638 Flytta objekt genom att dra; Skift för att lägga till i urvalet (Ctrl för att växla); Skift-Ctrl för att rotera urvalet; Alt-Ctrl för att skala urvalet eller byta urval
2639 2639 Flytta objekt {0}
2640 2640 Flytta höger
2641 2641 -----
2642 2642 Flytta vald medlem/valda medlemmar nedåt
2643 2643 Flytta vald medlem/valda medlemmar uppåt
2644 2644 -----
2645 2645 -----
2646 2646 Flytta det valda lagret en rad ner.
2647 2647 Flytta det valda lagret en rad upp.
2648 2648 Flytta de valda noderna in i en linje
2649 2649 Flytta de valda noderna in i en cirkel
2650 2650 Flytta
2651 2651 Flytta uppåt
2652 2652 -----
2653 2653 Flytta {0}
2654 2654 Flytta objekt {0}
2655 2655 Lera
2656 2656 Flera
2657 2657 -----
2658 2658 -----
2659 2659 -----
2660 2660 -----
2661 2661 -----
2662 2662 +++++
2663 2663 Inre sträcka av multipolygon är ytterst
2664 2664 Multipolygonen är inte stängd
2665 2665 +++++
2666 2666 Musikaffär
2667 2667 Mina ändringsuppsättningar
2668 2668 -----
2669 2669 Min version
2670 2670 Min version (lokalt dataset)
2671 2671 Min version med sammanfogad
2672 2672 Min version med deras
2673 2673 -----
2674 2674 -----
2675 2675 -----
2676 2676 -----
2677 2677 -----
2678 2678 Import från NMEA misslyckades!
2679 2679 -----
2680 2680 NMEA-0183-filer
2681 2681 -----
2682 2682 Namn
2683 2683 -----
2684 2684 Platsens namn
2685 2685 -----
2686 2686 Användarnamn
2687 2687 -----
2688 2688 Namn: {0}
2689 2689 Namngivna spårpunkter från {0}
2690 2690 Namngivna spårpunkter.
2691 2691 -----
2692 2692 Smalspår
2693 2693 Nationell
2694 2694 -----
2695 2695 Nationalpark
2696 2696 -----
2697 2697 Natur
2698 2698 Naturreservat
2699 2699 -----
2700 2700 Grannskap
2701 2701 -----
2702 2702 -----
2703 2703 Nätverksundantag
2704 2704 Uppdatera aldrig
2705 2705 Ny
2706 2706 -----
2707 2707 -----
2708 2708 -----
2709 2709 Nytt lager
2710 2710 Ny Relation
2711 2711 Ny nyckel
2712 2712 Ny offset
2713 2713 -----
2714 2714 -----
2715 2715 Ny roll
2716 2716 -----
2717 2717 -----
2718 2718 Nytt värde
2719 2719 -----
2720 2720 -----
2721 2721 Nästa
2722 2722 -----
2723 2723 -----
2724 2724 Nattklubb
2725 2725 -----
2726 2726 Hittade ingen exportör! Sparede ingenting.
2727 2727 Det finns inte något GPX-spår i lagret att knyta ljudet till.
2728 2728 Inget kortkommando
2729 2729 Ingen sträcka med rollen "från" (from) hittades
2730 2730 Ingen sträcka med rollen "till" (to) hittades
2731 2731 Ingen sträcka eller nod med rollen "via" hittades
2732 2732 Inget område valt än
2733 2733 -----
2734 2734 Det finns inte några ändringar att skicka in.
2735 2735 -----
2736 2736 Inga konflikter att lösa
2737 2737 Det finns inte några konflikter att zooma till
2738 2738 Ingen datauppsättning kunde hittas
2739 2739 Ingen data hittad i lager ''{0}''.
2740 2740 Ingen data hittad i fil ''{0}''.
2741 2741 -----
2742 2742 Ingen data fanns i detta område.
2743 2743 Ingen data har lästs in.
2744 2744 Inget datum
2745 2745 -----
2746 2746 Återvändsgränd
2747 2747 Ingen exportör för detta lager
2748 2748 -----
2749 2749 -----
2750 2750 Ingen bild
2751 2751 Inga bilder hittades.
2752 2752 -----
2753 2753 -----
2754 2754 Inget överlapp funnet. Ingenting har ändrats.
2755 2755 Inga sökträffar för ''{0}''
2756 2756 -----
2757 2757 Inga öppna ändringsuppsättningar
2758 2758 Multipolygon utan angiven yttre sträcka
2759 2759 -----
2760 2760 Inga väntande taggkonflikter finns att lösa
2761 2761 -----
2762 2762 Hittade inga problem
2763 2763 Ingen proxy
2764 2764 Inget GPX-spår har valts
2765 2765 Ingen stil för multipolygonen
2766 2766 Ingen stil i multipolygon relationen
2767 2767 Inga etiketter
2768 2768 Inga mållager
2769 2769 -----
2770 2770 -----
2771 2771 -----
2772 2772 Ingen giltig WMS-URL eller ID
2773 2773 Inga valideringsfel
2774 2774 -----
2775 2775 -----
2776 2776 Nej, förkasta ändringarna och stäng
2777 2777 -----
2778 2778 -----
2779 2779 -----
2780 2780 Nod {0}
2781 2781 -----
2782 2782 Nod: Anslutning
2783 2783 Nod: Standard
2784 2784 Nod: Taggad
2785 2785 Noder
2786 2786 Noder på samma position
2787 2787 -----
2788 2788 -----
2789 2789 Noder(fixade)
2790 2790 Noder(med konflikter)
2791 2791 -----
2792 2792 Multipolygon innehåller annat än sträckor
2793 2793 -----
2794 2794 Inget
2795 2795 Ingen av dessa noder hänger ihop med någonting annat.
2796 2796 Ingen av noderna på denna sträcka är knuten till något annat.
2797 2797 -----
2798 2798 Nord
2799 2799 N-koordinat
2800 2800 Ej Funnen
2801 2801 -----
2802 2802 -----
2803 2803 -----
2804 2804 Ej i cachen
2805 2805 Anteckning
2806 2806 Observera att förfrågningar om changeset för närvarande alltid skickas till ''{0}'', oavsett vilken host, port eller URL-sökväg som anges nedan.
2807 2807 Obs: GPL är inte kompatibelt med OSM-licensen. Skicka inte in spår under GPL-licens.
2808 2808 OBS: Om en sträcka är vald, så kommer denna sträcka att få nya kopior av de frigjorda\nnoderna och dessa nya noder kommer att vara valda. Annars så kommer alla sträckor att\nfå sina egna kopior och alla noder kommer att vara valda.
2809 2809 Sedlar
2810 2810 Ingenting
2811 2811 Urvalet utökades inte genom att söka efter ''{0}''
2812 2812 Inget funnet i markeringen vid sökande efter "{0}"
2813 2813 Urvalet begränsades inte genom att söka efter ''{0}''
2814 2814 Det finns inte något valt att zooma till
2815 2815 Inget markerat!
2816 2816 Det finns inte något att exportera. Skaffa lite data först.
2817 2817 -----
2818 2818 Det finns inte någonting att skicka in. Skaffa lite data först.
2819 2819 -----
2820 2820 -----
2821 2821 -----
2822 2822 Nummer
2823 2823 -----
2824 2824 -----
2825 2825 -----
2826 2826 -----
2827 2827 Antal personer per gondol
2828 2828 Antal personer per stol
2829 2829 Antal personer per gondol
2830 2830 -----
2831 2831 Antal personer per timme
2832 2832 Antal platser
2833 2833 -----
2834 2834 -----
2835 2835 -----
2836 2836 Numreringsschema
2837 2837 -----
2838 2838 Vårdhem
2839 2839 -----
2840 2840 +++++
2841 2841 -----
2842 2842 -----
2843 2843 -----
2844 2844 -----
2845 2845 -----
2846 2846 -----
2847 2847 -----
2848 2848 -----
2849 2849 -----
2850 2850 -----
2851 2851 -----
2852 2852 OSM-data
2853 2853 OSM-lösenord
2854 2854 OSM serverfiler
2855 2855 -----
2856 2856 -----
2857 2857 -----
2858 2858 OSM server URL:
2859 2859 -----
2860 2860 -----
2861 2861 -----
2862 2862 -----
2863 2863 -----
2864 2864 Objekt
2865 2865 -----
2866 2866 Objekt ''{0}'' är redan raderat. Hoppar över objektet i uppladdningen.
2867 2867 Objekt-ID:
2868 2868 -----
2869 2869 -----
2870 2870 -----
2871 2871 Objekttyp
2872 2872 -----
2873 2873 -----
2874 2874 -----
2875 2875 Nya objekt:
2876 2876 Borttagna objekt:
2877 2877 Ändrade objekt:
2878 2878 100 oktan
2879 2879 80 oktan
2880 2880 91 oktan
2881 2881 92 oktan
2882 2882 95 oktan
2883 2883 98 oktan
2884 2884 -----
2885 2885 Bokmärke för förskjutningen finns redan. Skriv över?
2886 2886 -----
2887 2887 Förskjutning:
2888 2888 +++++
2889 2889 +++++
2890 2890 Gammal nyckel
2891 2891 -----
2892 2892 -----
2893 2893 Gammal roll
2894 2894 Gammalt värde
2895 2895 -----
2896 2896 På begäran
2897 2897 Vid inskickning
2898 2898 -----
2899 2899 Enkelriktat
2900 2900 Ennodssträckor
2901 2901 -----
2902 2902 En av de valda sträckorna är inte sluten, och kan därför inte anslutas.
2903 2903 -----
2904 2904 -----
2905 2905 Enkelriktat
2906 2906 -----
2907 2907 -----
2908 2908 -----
2909 2909 -----
2910 2910 -----
2911 2911 -----
2912 2912 -----
2913 2913 -----
2914 2914 -----
2915 2915 Enbart på en sträckas huvud.
2916 2916 -----
2917 2917 -----
2918 2918 -----
2919 2919 Öppna plats...
2920 2920 Öppna OSM-fil
2921 2921 -----
2922 2922 Öppna senaste
2923 2923 Öppna en fil (Vilken filtyp som helst som kan öppnas med Arkiv → Öppna)
2924 2924 Öppna en fil.
2925 2925 -----
2926 2926 Öppnar en lista över alla kommandon (ånger-buffer)
2927 2927 Öppna en lista av alla inlästa lager.
2928 2928 Öppna en lista över alla relationer
2929 2929 Öppna en lista över de som arbetar med de valda objekten.
2930 2930 Öppna en sammanfogningsdialog med alla de valda posterna från listan ovan.
2931 2931 -----
2932 2932 Öppna en inställningsdialogruta för globala inställningar.
2933 2933 Öppna en urvalslista
2934 2934 Öppna en webbsida för varje vald ändringsuppsättning
2935 2935 Öppna en URL.
2936 2936 -----
2937 2937 Öppna ett annat foto
2938 2938 Öppna ett annat foto
2939 2939 -----
2940 2940 -----
2941 2941 Öppna fil
2942 2942 Öppna lokala filer
2943 2943 -----
2944 2944 -----
2945 2945 -----
2946 2946 -----
2947 2947 -----
2948 2948 Öppna session
2949 2949 -----
2950 2950 Öppna listan över ändringsuppsättningar i nuvarande lager.
2951 2951 Öppna valideringslistan
2952 2952 Öppna denna dialog vid programstart
2953 2953 Öppna...
2954 2954 Öppen/Stängd
2955 2955 -----
2956 2956 -----
2957 2957 -----
2958 2958 -----
2959 2959 -----
2960 2960 -----
2961 2961 -----
2962 2962 -----
2963 2963 OpenStreetMap-data
2964 2964 Öppettider
2965 2965 -----
2966 2966 Öppnar fil ''{0}'' ...
2967 2967 Öppnar filer
2968 2968 -----
2969 2969 Öppnande av länk stöds inte på aktuell platform (''{0}'')
2970 2970 Öppnar en dialogruta som gör att man kan gå direkt till en viss plats
2971 2971 Öppnar hanteraren av ändringsuppsättningar för valda ändringsuppsättningar
2972 2972 -----
2973 2973 Operatör
2974 2974 Optiker
2975 2975 Valfria attribut:
2976 2976 -----
2977 2977 -----
2978 2978 -----
2979 2979 Organisk
2980 2980 -----
2981 2981 Urspr. sträcka
2982 2982 -----
2983 2983 -----
2984 2984 Räta upp
2985 2985 Räta ut vinkel / ångra
2986 2986 Räta upp form
2987 2987 Räta ut form / Ångra
2988 2988 -----
2989 2989 -----
2990 2990 Annat
2991 2991 -----
2992 2992 Annan Religiös helgedom
2993 2993 -----
2994 2994 -----
2995 2995 -----
2996 2996 Friluftsliv
2997 2997 -----
2998 2998 -----
2999 2999 -----
3000 3000 Överlappande ytor
3001 3001 -----
3002 3002 -----
3003 3003 -----
3004 3004 Överlappande vägar
3005 3005 Överlappande järnvägar
3006 3006 Överlappande sträckor
3007 3007 -----
3008 3008 -----
3009 3009 -----
3010 3010 Skriv över
3011 3011 -----
3012 3012 -----
3013 3013 -----
3014 3014 -----
3015 3015 -----
3016 3016 PUWG (Polen)
3017 3017 PUWG 1992 (Polen)
3018 3018 PUWG 2000 Zone {0} (Polen)
3019 3019 -----
3020 3020 Färgaffär
3021 3021 Ritstil{0}: {1}
3022 3022 Paleografisk plats
3023 3023 -----
3024 3024 Papper
3025 3025 Parallell
3026 3026 -----
3027 3027 -----
3028 3028 Parametern "downloadgps" godtar inte filnamn eller fil URL:er.
3029 3029 -----
3030 3030 -----
3031 3031 -----
3032 3032 -----
3033 3033 -----
3034 3034 Parametern {0} är inte inom området «0..{1}», Fick ''{2}''.
3035 3035 Parametrarna --download, --downloadgps, och --selection behandlas i denna ordning.
3036 3036 -----
3037 3037 +++++
3038 3038 -----
3039 3039 Parkeringsplats
3040 3040 Parkeringskorridor
3041 3041 -----
3042 3042 Parkeringsplats
3043 3043 Tolkningsfel: ogiltig dokumentstruktur för gpx-dokument
3044 3044 -----
3045 3045 -----
3046 3046 -----
3047 3047 -----
3048 3048 -----
3049 3049 -----
3050 3050 -----
3051 3051 -----
3052 3052 Bildelar
3053 3053 Passager
3054 3054 Mötesplats
3055 3055 Mötesplats (M-skylt)
3056 3056 Lösenord
3057 3057 -----
3058 3058 -----
3059 3059 Klistra in
3060 3060 -----
3061 3061 Klistra in taggar
3062 3062 -----
3063 3063 Klistra in innehållet i inklistringsbuffern
3064 3064 -----
3065 3065 -----
3066 3066 Klistra in utan inkompletta medlemmar
3067 3067 Stig
3068 3068 -----
3069 3069 -----
3070 3070 Topp
3071 3071 Gågata
3072 3072 Övergångsställe för fotgängare
3073 3073 Typ av övergångsställe
3074 3074 Fotgängare
3075 3075 +++++
3076 3076 -----
3077 3077 Olösta konflikter i denna sträckas nodlista
3078 3078 -----
3079 3079 -----
3080 3080 -----
3081 3081 -----
3082 3082 Utför datavalidering
3083 3083 -----
3084 3084 Tillåtna åtgärder
3085 3085 -----
3086 3086 Apotek
3087 3087 -----
3088 3088 Telefonnummer
3089 3089 Telefonnummer
3090 3090 Fototid (från exif):
3091 3091 Fotografierna innehåller ingen tidsinformation.
3092 3092 -----
3093 3093 -----
3094 3094 -----
3095 3095 Picknickplats
3096 3096 Pir
3097 3097 -----
3098 3098 Rörledning
3099 3099 -----
3100 3100 Skidspårstyp
3101 3101 Plan
3102 3102 Religiös helgedom
3103 3103 Platser
3104 3104 -----
3105 3105 -----
3106 3106 Spela/pausa ljud.
3107 3107 Uppspelning påbörjas detta antal sekunder före (eller efter om negativt värde) begärd position på ljudspåret
3108 3108 Lekplats
3109 3109 Avbryt om du är osäker
3110 3110 Klicka på <strong>Hämta lista</strong> för hämta och visa en lista över tillgängliga insticksmoduler.
3111 3111 -----
3112 3112 -----
3113 3113 Avgör huruvida JOSM ska uppdatera aktiva insticksmoduler vid uppstart efter en uppdatering av JOSM själv.
3114 3114 -----
3115 3115 -----
3116 3116 -----
3117 3117 -----
3118 3118 Ange ett namn för områdets bokmärke
3119 3119 Ange ett icke-tomt användarnamn
3120 3120 -----
3121 3121 -----
3122 3122 -----
3123 3123 -----
3124 3124 -----
3125 3125 -----
3126 3126 Ange ett giltigt användar-ID
3127 3127 -----
3128 3128 -----
3129 3129 -----
3130 3130 Ange ett heltal > 1
3131 3131 -----
3132 3132 -----
3133 3133 -----
3134 3134 -----
3135 3135 -----
3136 3136 -----
3137 3137 -----
3138 3138 Ange lösenord till ditt OSM-konto
3139 3139 Ange lösenordet för ditt konto
3140 3140 -----
3141 3141 Ange användarnamn till ditt OSM-konto
3142 3142 -----
3143 3143 -----
3144 3144 -----
3145 3145 -----
3146 3146 Starta om JOSM för att aktivera de hämtade insticksmodulerna.
3147 3147 -----
3148 3148 Välj först ett område att hämta
3149 3149 Välj en nyckel
3150 3150 Välj ett värde
3151 3151 -----
3152 3152 Välj en post.
3153 3153 Välj åtminstone fyra noder.
3154 3154 Välj åtminstone en redan upladdad nod, sträcka eller relation
3155 3155 Välj åtminstone en sluten sträcka som ska anslutas.
3156 3156 Markera minst en nod eller sträcka.
3157 3157 -----
3158 3158 Välj åtminstone en sträcka att förenkla.
3159 3159 Välj åtminstone en sträcka.
3160 3160 Välj åtminstone tre noder.
3161 3161 Välj minst två noder för att slå ihop dem, eller en nod som är nära en annan nod.
3162 3162 Välj åtminstone två sträckor att slå ihop
3163 3163 Välj antingen precis två eller tre noder, eller en sträcka som innehåller precis två eller tre noder.
3164 3164 -----
3165 3165 Välj någonting att kopiera.
3166 3166 Välj bildlager
3167 3167 Välj vilken rad du vill ta bort.
3168 3168 Välj vilken rad du vill ändra.
3169 3169 Väl ett mållager.
3170 3170 Välj strategi för uppladdning:
3171 3171 Välj sträckor som står i ungefär 90 eller 180 graders vinkel.
3172 3172 -----
3173 3173 -----
3174 3174 Insticksmodul som medföljer JOSM
3175 3175 -----
3176 3176 -----
3177 3177 -----
3178 3178 -----
3179 3179 -----
3180 3180 -----
3181 3181 -----
3182 3182 Uppdatering av insticksmodul misslyckades
3183 3183 Policy för uppdatering av insticksmoduler
3184 3184 Insticksmoduler
3185 3185 -----
3186 3186 -----
3187 3187 -----
3188 3188 Elstolpe
3189 3189 -----
3190 3190 Polisstation
3191 3191 Politisk
3192 3192 Antal innevånare
3193 3193 -----
3194 3194 -----
3195 3195 -----
3196 3196 -----
3197 3197 Brevlåda
3198 3198 Postkontor
3199 3199 Postnummer
3200 3200 -----
3201 3201 -----
3202 3202 Elkraft
3203 3203 -----
3204 3204 -----
3205 3205 -----
3206 3206 -----
3207 3207 -----
3208 3208 Kraftverk
3209 3209 Kraftledning
3210 3210 -----
3211 3211 Transformatorstation
3212 3212 Brytare/frånskiljare
3213 3213 -----
3214 3214 Kraftledningsmast
3215 3215 Transformator
3216 3216 -----
3217 3217 Kraftledningar
3218 3218 -----
3219 3219 -----
3220 3220 -----
3221 3221 -----
3222 3222 Elplatser
3223 3223 -----
3224 3224 -----
3225 3225 -----
3226 3226 Brott mot förhandsvillkor
3227 3227 Fördefinierad
3228 3228 -----
3229 3229 -----
3230 3230 -----
3231 3231 -----
3232 3232 Inställningar
3233 3233 Inställningar lagrade på {0}
3234 3234 Inställningar...
3235 3235 Förbereder OSM-data...
3236 3236 -----
3237 3237 -----
3238 3238 -----
3239 3239 Förbereder objekt att ladda upp ...
3240 3240 -----
3241 3241 Museijärnväg
3242 3242 -----
3243 3243 -----
3244 3244 -----
3245 3245 -----
3246 3246 -----
3247 3247 -----
3248 3248 Snabbval
3249 3249 -----
3250 3250 -----
3251 3251 Vattentryck (bar)
3252 3252 -----
3253 3253 Föregående
3254 3254 -----
3255 3255 Primär
3256 3256 Primärvägslänk
3257 3257 -----
3258 3258 -----
3259 3259 Fängelse
3260 3260 Privat Swimmingpool
3261 3261 -----
3262 3262 -----
3263 3263 -----
3264 3264 -----
3265 3265 -----
3266 3266 Projicerade Koordinater
3267 3267 -----
3268 3268 -----
3269 3269 -----
3270 3270 -----
3271 3271 -----
3272 3272 -----
3273 3273 Projektionsmetod
3274 3274 -----
3275 3275 -----
3276 3276 -----
3277 3277 -----
3278 3278 -----
3279 3279 Egenskaper
3280 3280 -----
3281 3281 -----
3282 3282 -----
3283 3283 Egenskaper(med konflikter)
3284 3284 Det finns en HTML-markör i egenskapsvärdet
3285 3285 Egenskapsvärdet börjar eller slutar med blanksteg
3286 3286 Ge en kort kommentar till de ändringar som du skickar in:
3287 3287 Tillhandahåller en mätdialog och ett lager för att mäta längd och vinkel på delsträckor, ytor omgivna av en enkel sluten sträcka och skapa mätsökvägar (som också kan importeras från ett gps-lager).
3288 3288 -----
3289 3289 -----
3290 3290 -----
3291 3291 -----
3292 3292 -----
3293 3293 -----
3294 3294 -----
3295 3295 -----
3296 3296 Proxyinställningar
3297 3297 +++++
3298 3298 Offentlig byggnad
3299 3299 Allmän grill
3300 3300 Allmänna transportmedel (psv)
3301 3301 Kollektivtrafik
3302 3302 -----
3303 3303 -----
3304 3304 -----
3305 3305 -----
3306 3306 Rensa
3307 3307 Rensa...
3308 3308 Sätt ut textetiketter vid markörer för ljud (och bild och webb) utöver deras knappikoner.
3309 3309 -----
3310 3310 +++++
3311 3311 Stenbrott
3312 3312 -----
3313 3313 -----
3314 3314 -----
3315 3315 -----
3316 3316 -----
3317 3317 -----
3318 3318 -----
3319 3319 -----
3320 3320 -----
3321 3321 -----
3322 3322 -----
3323 3323 -----
3324 3324 RC-bilar
3325 3325 Bana
3326 3326 -----
3327 3327 Rackets
3328 3328 -----
3329 3329 Järnväg
3330 3330 Järnväg
3331 3331 Järnvägshållplats
3332 3332 Plattform
3333 3333 -----
3334 3334 Dubblettnoder för järnväg
3335 3335 -----
3336 3336 Järnvägsmark
3337 3337 -----
3338 3338 -----
3339 3339 -----
3340 3340 -----
3341 3341 -----
3342 3342 Ett sifferintervall förväntades
3343 3343 -----
3344 3344 -----
3345 3345 Rå GPS-data
3346 3346 -----
3347 3347 -----
3348 3348 -----
3349 3349 -----
3350 3350 Läs in foton...
3351 3351 -----
3352 3352 -----
3353 3353 -----
3354 3354 Inläsning av felmeddelandetext misslyckades.
3355 3355 -----
3356 3356 Läser föräldrar till "{0}"
3357 3357 -----
3358 3358 -----
3359 3359 Läser {0}...
3360 3360 Läs mig
3361 3361 Namn
3362 3362 Verkligen ta bort det valda från relation {0}?
3363 3363 -----
3364 3364 Rekommenderade åtgärder
3365 3365 Inspelningsstudio
3366 3366 -----
3367 3367 Fritidsområde
3368 3368 Korrigerad bild...
3369 3369 Återvinning
3370 3370 Röd:
3371 3371 Återställ
3372 3372 Gör om...
3373 3373 Gör om den senaste ogjorda handlingen.
3374 3374 -----
3375 3375 Gör om {0}
3376 3376 -----
3377 3377 Referens
3378 3378 Referens (spårnummer)
3379 3379 -----
3380 3380 -----
3381 3381 -----
3382 3382 Referensnummer
3383 3383 -----
3384 3384 -----
3385 3385 Referensnummer
3386 3386 -----
3387 3387 -----
3388 3388 -----
3389 3389 Uppdatera
3390 3390 +++++
3391 3391 -----
3392 3392 -----
3393 3393 -----
3394 3394 Avvisa konflikter och spara
3395 3395 -----
3396 3396 +++++
3397 3397 Relation ''{0}'' är redan raderad. Hoppar över objektet i uppladdningen.
3398 3398 +++++
3399 3399 Relationsredigerare: Hämta medlemmar
3400 3400 -----
3401 3401 -----
3402 3402 -----
3403 3403 -----
3404 3404 -----
3405 3405 -----
3406 3406 Relationskontroll
3407 3407 -----
3408 3408 Relationen är tom
3409 3409 -----
3410 3410 Relationstypen är okänd
3411 3411 -----
3412 3412 -----
3413 3413 -----
3414 3414 Relation: vald
3415 3415 Relationer
3416 3416 -----
3417 3417 Relationer: {0}
3418 3418 -----
3419 3419 Släpp musknappen för att välja objekten i rektangeln.
3420 3420 -----
3421 3421 Släpp musknappen för att sluta rotera.
3422 3422 Släpp musknappen för att avbryta skalning.
3423 3423 +++++
3424 3424 Uppdatera
3425 3425 Läs om alla de nu valda objekten och uppdatera listan.
3426 3426 Läs om felaktiga rutor
3427 3427 -----
3428 3428 -----
3429 3429 -----
3430 3430 -----
3431 3431 -----
3432 3432 -----
3433 3433 -----
3434 3434 -----
3435 3435 -----
3436 3436 Fjärrstyrning
3437 3437 -----
3438 3438 -----
3439 3439 Fjärrstyrning har begärts för att importera data från följande URL:
3440 3440 -----
3441 3441 Fjärrstyrning har begärts för att hämta data från API
3442 3442 -----
3443 3443 -----
3444 3444 -----
3445 3445 -----
3446 3446 -----
3447 3447 -----
3448 3448 -----
3449 3449 -----
3450 3450 -----
3451 3451 Ta bort
3452 3452 Radera "{0}" för nod "{1}"
3453 3453 Radera "{0}" för relation "{1}"
3454 3454 Radera "{0}" för sträcka "{1}"
3455 3455 -----
3456 3456 -----
3457 3457 -----
3458 3458 -----
3459 3459 Ta bort foto från lagret
3460 3460 Ta bort taggar från inre sträckor
3461 3461 -----
3462 3462 Radera valda bokmärken
3463 3463 -----
3464 3464 Ta bort valda ändringsuppsättningar från den lokala cachen
3465 3465 -----
3466 3466 -----
3467 3467 -----
3468 3468 -----
3469 3469 -----
3470 3470 Ta bort valt färgschema från listan av aktiva färgscheman
3471 3471 -----
3472 3472 -----
3473 3473 Tog bort element från relation
3474 3474 Tog bort dubblettnoder
3475 3475 -----
3476 3476 -----
3477 3477 -----
3478 3478 -----
3479 3479 -----
3480 3480 Byt namn på fil
3481 3481 -----
3482 3482 Byt namn på lager
3483 3483 Byt namn på valt bokmärke
3484 3484 Renderar rutter (busslinjer, vandringsleder, cykelrutter osv). Ruttyper måste definieras i routes.xml i insticksmodulens mapp
3485 3485 -----
3486 3486 -----
3487 3487 Uthyrning
3488 3488 Bilverkstad
3489 3489 Ersätt
3490 3490 Ersätt "{0}" med "{1}" för
3491 3491 -----
3492 3492 -----
3493 3493 Rapportera en bugg
3494 3494 Rapportera fel
3495 3495 -----
3496 3496 -----
3497 3497 -----
3498 3498 -----
3499 3499 Hämta detaljer: {0}
3500 3500 -----
3501 3501 Resevoar
3502 3502 Återställ
3503 3503 -----
3504 3504 Återställ inställningarna till förval
3505 3505 -----
3506 3506 Bostadsområde
3507 3507 Bostadsområde
3508 3508 -----
3509 3509 Ändra storleken på appleten till angiven geometri (format: BREDDxHÖJD)
3510 3510 Jämka
3511 3511 Lös konflikter
3512 3512 -----
3513 3513 Lös konflikter vid koordinaterna i {0}
3514 3514 -----
3515 3515 -----
3516 3516 Rätta till konflikter i nodlistan för sträcka {0}
3517 3517 -----
3518 3518 Lös versionskonflikt för nod {0}
3519 3519 Lös versionskonflikt för relation {0}
3520 3520 Rätta till versionskonflikt för sträcka {0}
3521 3521 -----
3522 3522 Rastplats
3523 3523 Starta om
3524 3524 Starta om programmet.
3525 3525 Restaurang
3526 3526 Återställ
3527 3527 Återställer filer
3528 3528 Begränsning
3529 3529 Detaljhandel
3530 3530 Stödmur
3531 3531 Äldreboende
3532 3532 -----
3533 3533 -----
3534 3534 -----
3535 3535 -----
3536 3536 -----
3537 3537 -----
3538 3538 -----
3539 3539 -----
3540 3540 -----
3541 3541 -----
3542 3542 -----
3543 3543 -----
3544 3544 Ändra riktning på sträckor
3545 3545 Byt riktning och slå ihop
3546 3546 -----
3547 3547 Ändra riktningen på alla valda sträckor.
3548 3548 -----
3549 3549 Ändra riktning på sträcka
3550 3550 Ändra riktning på sträckor
3551 3551 Omvänd kustlinje
3552 3552 Felvänd kustlinje (coastline): land inte på vänster sida
3553 3553 Felriktat land: land inte på vänster sida
3554 3554 Återställer ändringar
3555 3555 -----
3556 3556 Utgåva
3557 3557 -----
3558 3558 Högerklick = kopiera till urklipp
3559 3559 Flod
3560 3560 Flodbank
3561 3561 Väg (okänd typ)
3562 3562 Vägbegränsningar
3563 3563 -----
3564 3564 Roll
3565 3565 -----
3566 3566 Rollverifieringsproblem
3567 3567 -----
3568 3568 Rollen {0} saknas
3569 3569 Rollen {0} är okänd
3570 3570 -----
3571 3571 -----
3572 3572 Roller i relationer hänvisar till
3573 3573 -----
3574 3574 Rondell
3575 3575 -----
3576 3576 -----
3577 3577 -----
3578 3578 -----
3579 3579 -----
3580 3580 Ruttyp
3581 3581 -----
3582 3582 Rutter visas för:
3583 3583 -----
3584 3584 -----
3585 3585 -----
3586 3586 Ruiner
3587 3587 -----
3588 3588 Kör uppdatering av insticksmoduler efter JOSM-uppgradering. Automatiskt uppdatering vid uppstart är aktiverad.
3589 3589 -----
3590 3590 Kör test {0}
3591 3591 Landningsbana
3592 3592 -----
3593 3593 -----
3594 3594 -----
3595 3595 -----
3596 3596 -----
3597 3597 SIM-kort
3598 3598 SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Sverige)
3599 3599 -----
3600 3600 -----
3601 3601 -----
3602 3602 -----
3603 3603 -----
3604 3604 -----
3605 3605 -----
3606 3606 -----
3607 3607 Utfallsport
3608 3608 -----
3609 3609 Färgmättnad:
3610 3610 Bastu
3611 3611 Spara
3612 3612 -----
3613 3613 Spara som
3614 3614 Spara som...
3615 3615 Spara GPX-fil
3616 3616 Spara i:
3617 3617 Spara Lager
3618 3618 Spara OSM-fil
3619 3619 Spara session
3620 3620 Spara session som...
3621 3621 -----
3622 3622 -----
3623 3623 -----
3624 3624 Spara i alla fall
3625 3625 Spara som...
3626 3626 Spara i:
3627 3627 Spara vald fil.
3628 3628 Spara session
3629 3629 -----
3630 3630 Spara nuvarande data i en ny fil.
3631 3631 Spara nuvarande data.
3632 3632 Spara den nuvarande sessionen till en ny fil.
3633 3633 -----
3634 3634 -----
3635 3635 Spara användare och lösenord (okrypterat)
3636 3636 -----
3637 3637 -----
3638 3638 -----
3639 3639 -----
3640 3640 -----
3641 3641 -----
3642 3642 Läser igenom folder {0}
3643 3643 Skola
3644 3644 Metallskrot
3645 3645 Bergsluttning (med lösa stenar)
3646 3646 Buskage
3647 3647 Skaldjur
3648 3648 Sök
3649 3649 -----
3650 3650 -----
3651 3651 Sök Nyckel/Värde/Typ
3652 3652 Sökuttrycket är ogiltigt: \n\n {0}
3653 3653 Sök efter objekt
3654 3654 -----
3655 3655 Sök efter objekt.
3656 3656 Sök bland taggar
3657 3657 Sök snabbval
3658 3658 Sök snabbval
3659 3659 Sök sträng:
3660 3660 -----
3661 3661 -----
3662 3662 Sök...
3663 3663 -----
3664 3664 Sök:
3665 3665 Andra namn
3666 3666 -----
3667 3667 -----
3668 3668 Sekundär
3669 3669 -----
3670 3670 Sekunder: {0}
3671 3671 Säkerhetsundantag
3672 3672 -----
3673 3673 -----
3674 3674 Skild gång- och cykelbana
3675 3675 -----
3676 3676 Urval: Rel.:{0}/Sträckor:{1}/Noder:{2}
3677 3677 Markera
3678 3678 Välj allt
3679 3679 -----
3680 3680 Välj WMS-lager
3681 3681 -----
3682 3682 Välj en sträcka som du vill göra mer exakt.
3683 3683 Välj alla objekt i valda ändringsuppsättningar.
3684 3684 Välj alla icke borttagna objekt i datalagret. Detta väljer även ut ofullständiga objekt.
3685 3685 -----
3686 3686 -----
3687 3687 -----
3688 3688 Välj minst en nod för att koppla loss.
3689 3689 -----
3690 3690 -----
3691 3691 -----
3692 3692 -----
3693 3693 -----
3694 3694 Välj antingen:
3695 3695 -----
3696 3696 Välj om datan ska hämtas som ett nytt lager
3697 3697 Välj om även medlemmar i relationen ska laddas ner
3698 3698 -----
3699 3699 Välj bildformat för WMS-lager
3700 3700 -----
3701 3701 -----
3702 3702 -----
3703 3703 -----
3704 3704 -----
3705 3705 -----
3706 3706 Markera nod under pekare.
3707 3707 -----
3708 3708 -----
3709 3709 -----
3710 3710 -----
3711 3711 Markera objekt att ladda upp
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 -----
3715 3715 -----
3716 3716 -----
3717 3717 -----
3718 3718 -----
3719 3719 -----
3720 3720 Välj ett mållager.
3721 3721 -----
3722 3722 -----
3723 3723 -----
3724 3724 -----
3725 3725 -----
3726 3726 -----
3727 3727 -----
3728 3728 Välj för att hämta GPS-spår för det valda hämtningsområdet.
3729 3729 -----
3730 3730 Välj för att hämta OSM-data för det valda hämtningsområdet.
3731 3731 -----
3732 3732 -----
3733 3733 -----
3734 3734 -----
3735 3735 -----
3736 3736 -----
3737 3737 -----
3738 3738 -----
3739 3739 -----
3740 3740 -----
3741 3741 Gör urval med angivet sökkriterium
3742 3742 Välj, flytta, skala och rotera objekt
3743 3743 -----
3744 3744 Markering
3745 3745 Tom markering
3746 3746 Markeringen får bara innehålla sträckor och noder.
3747 3747 Urvalet passar inte!
3748 3748 -----
3749 3749 Urval: {0}
3750 3750 -----
3751 3751 -----
3752 3752 Sträckor som korsar sig själv
3753 3753 -----
3754 3754 Skilda lager
3755 3755 Avgränsare
3756 3756 -----
3757 3757 -----
3758 3758 -----
3759 3759 Tillfartsväg
3760 3760 -----
3761 3761 -----
3762 3762 -----
3763 3763 Tjänster
3764 3764 -----
3765 3765 +++++
3766 3766 Sessionsfil (*.jos)
3767 3767 Sessionsfil (*.jos, *.joz)
3768 3768 Sessionsfil (arkiv) (*.joz)
3769 3769 -----
3770 3770 Sätt allt till förval
3771 3771 -----
3772 3772 -----
3773 3773 Sätt ''modifierad''-flaggan för noden {0}
3774 3774 Sätt ''modifierad''-flaggan för relationen {0}
3775 3775 Flagga sträcka {0} som ändrad
3776 3776 Sätt den aktuella markeringen till listan över utvalda relationer
3777 3777 Ställ in språket
3778 3778 Sätt urval av element på kartan till de valda posterna i listan ovan.
3779 3779 Sätt till förval
3780 3780 -----
3781 3781 Sätt {0}={1} för nod "{2}"
3782 3782 Sätt {0}={1} för relation"{2}"
3783 3783 Sätt {0}={1} för sträcka "{2}"
3784 3784 -----
3785 3785 Ange inställningar direkt. Använd med försiktighet!
3786 3786 Anger förval
3787 3787 Inställningar
3788 3788 Inställnignar för ljudspelare och ljudmarkörer.
3789 3789 Inställningar för kartprojektion och datatolkning.
3790 3790 -----
3791 3791 -----
3792 3792 Delad taxi
3793 3793 Bilpool
3794 3794 -----
3795 3795 +++++
3796 3796 Vindskydd
3797 3797 -----
3798 3798 -----
3799 3799 Sjöfart
3800 3800 Skor
3801 3801 Skytte
3802 3802 Handel
3803 3803 Affärer
3804 3804 -----
3805 3805 Kortkommando
3806 3806 -----
3807 3807 -----
3808 3808 -----
3809 3809 -----
3810 3810 -----
3811 3811 Visa statusrapport
3812 3812 -----
3813 3813 -----
3814 3814 -----
3815 3815 -----
3816 3816 -----
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 Visa hjälpinformation
3820 3820 Visa hjälpgeometri
3821 3821 Visa historik
3822 3822 -----
3823 3823 -----
3824 3824 -----
3825 3825 -----
3826 3826 -----
3827 3827 -----
3828 3828 -----
3829 3829 Visa objektens ID i urvalslistor
3830 3830 Visa enbart Nyckel/värde applicerbart på markerade objekt
3831 3831 Visa eller dölj ljudmenyn på huvudmenyn.
3832 3832 -----
3833 3833 -----
3834 3834 -----
3835 3835 Visa startbild vid uppstart
3836 3836 Visa statusrapport med information som kan vara av nytta vid felrapportering.
3837 3837 -----
3838 3838 -----
3839 3839 -----
3840 3840 -----
3841 3841 -----
3842 3842 Visa denna hjälptext
3843 3843 -----
3844 3844 Visa/Dölj
3845 3845 Visa/dölj
3846 3846 Visa/dölj lager
3847 3847 Visat område
3848 3848 -----
3849 3849 Visar lufttryck
3850 3850 Visar datum
3851 3851 Visar luftfuktighet
3852 3852 Visar temperatur
3853 3853 -----
3854 3854 -----
3855 3855 -----
3856 3856 -----
3857 3857 -----
3858 3858 Sträckor med likartade namn
3859 3859 -----
3860 3860 -----
3861 3861 -----
3862 3862 Förenkla sträcka
3863 3863 Förenkla alla valda sträckor
3864 3864 Förenkla en yta genom att ta bort noder i mycket trubbiga vinklar. Detta kan begränsas genom största ytstorlek som tillåts tas bort. Också genomsnitt av närliggande noder.
3865 3865 Förenkla sträckor?
3866 3866 -----
3867 3867 -----
3868 3868 -----
3869 3869 En enda färg (kan anpassas för namngivna lager)
3870 3870 Enstaka poster
3871 3871 -----
3872 3872 -----
3873 3873 Storlek
3874 3874 +++++
3875 3875 Skridskoåkning
3876 3876 Skidor
3877 3877 -----
3878 3878 Skidåkning
3879 3879 Överhoppningshämtning
3880 3880 Överhoppningshämtning
3881 3881 Hoppa över lager och fortsätt
3882 3882 Hoppa över uppdatering
3883 3883 Hoppa över uppdatering efter JOSM-uppgradering. Automatisk uppdatering vidd uppstart är avaktiverad.
3884 3884 -----
3885 3885 Glidande karta
3886 3886 Slip
3887 3887 -----
3888 3888 -----
3889 3889 -----
3890 3890 Rökare
3891 3891 -----
3892 3892 Mjuk kartgrafik (antialiasing)
3893 3893 -----
3894 3894 -----
3895 3895 -----
3896 3896 Snöskoter
3897 3897 Fotboll
3898 3898 -----
3899 3899 -----
3900 3900 Några av objekten har ändrats.<br> Fortsätt om dessa ändringar skall förkastas.</html>
3901 3901 -----
3902 3902 Några sträckpunkter som låg för långt från spåret för att deras tid skulle kunna uppskattas med någon rimlighet uteslöts.
3903 3903 Några sträckpunkter med tidsstämplar tidigare än spårets början eller senare än dess slut uteslöts eller flyttades till början.
3904 3904 -----
3905 3905 Tyvärr kan inte multipolygonrelationer med flera yttre sträckor hanteras.
3906 3906 Tyvärr kan inte en sträcka som både är inre och yttre i multipolygonrelationer hanteras.
3907 3907 Tyvärr kan inte en sträcka som är inre i flera multipolygonrelationer hanteras.
3908 3908 Tyvärr kan inte en yttre sträcka i en multipolygonrelation hanteras.
3909 3909 Sortera
3910 3910 Sortera snabbvalsmenyn
3911 3911 Sortera relationsmedlemmarna
3912 3912 -----
3913 3913 Källa
3914 3914 Syd
3915 3915 -----
3916 3916 Handikappplatser
3917 3917 Familjeplatser
3918 3918 Platser för kvinnor
3919 3919 Speciella mål
3920 3920 -----
3921 3921 -----
3922 3922 Hastighetskamera
3923 3923 Spikhinder
3924 3924 Dela sträcka
3925 3925 Dela sträckan vid vald nod.
3926 3926 Dela upp sträckor i fragment
3927 3927 +++++
3928 3928 Bollsport
3929 3929 Sportfaciliteteter
3930 3930 Idrott
3931 3931 Sporthall
3932 3932 Källa
3933 3933 Stadion
3934 3934 -----
3935 3935 -----
3936 3936 -----
3937 3937 -----
3938 3938 Standard unix-geometri-argument
3939 3939 Stjärnor
3940 3940 Påbörja sökning
3941 3941 -----
3942 3942 Påbörja nerladdning
3943 3943 Påbörja hämtning av data
3944 3944 Starta ny sträcka från senaste nod.
3945 3945 Början av spåret (görs alltid om det inte finns andra markörer).
3946 3946 Påbörjar foldergenomläsning
3947 3947 -----
3948 3948 -----
3949 3949 -----
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 Delstat
3953 3953 -----
3954 3954 -----
3955 3955 Kontorsmaterial
3956 3956 +++++
3957 3957 Statusrapport
3958 3958 -----
3959 3959 -----
3960 3960 -----
3961 3961 -----
3962 3962 Trappsteg
3963 3963 -----
3964 3964 Stätta
3965 3965 Stopp
3966 3966 -----
3967 3967 -----
3968 3968 -----
3969 3969 -----
3970 3970 Bäck
3971 3971 -----
3972 3972 Gatulampa
3973 3973 Gatunamn
3974 3974 Vägar
3975 3975 -----
3976 3976 -----
3977 3977 -----
3978 3978 -----
3979 3979 -----
3980 3980 -----
3981 3981 -----
3982 3982 -----
3983 3983 -----
3984 3984 -----
3985 3985 -----
3986 3986 Underordnat område
3987 3987 Tillämpa filter
3988 3988 -----
3989 3989 Förort
3990 3990 Tunnelbana
3991 3991 Tunnelbaneingång
3992 3992 -----
3993 3993 Öppnade ändringsuppsättning {0} framgångsrikt
3994 3994 -----
3995 3995 -----
3996 3996 Stormarknad
3997 3997 -----
3998 3998 -----
3999 3999 -----
4000 4000 Understödda leverantörer av upprätningstjänster:
4001 4001 -----
4002 4002 -----
4003 4003 -----
4004 4004 -----
4005 4005 Yta
4006 4006 -----
4007 4007 -----
4008 4008 Mätpunkt
4009 4009 -----
4010 4010 Skum data funnen. Ladda upp ändå?
4011 4011 -----
4012 4012 Simning
4013 4013 +++++
4014 4014 -----
4015 4015 -----
4016 4016 -----
4017 4017 Synagoga
4018 4018 Synkronisera ljud
4019 4019 Synkronisera hela datasetet
4020 4020 -----
4021 4021 -----
4022 4022 Synkronisera tid med hjälp av ett foto av GPS-mottagaren
4023 4023 Synkronisera enbart sträcka {0}
4024 4024 -----
4025 4025 -----
4026 4026 T-lift
4027 4027 -----
4028 4028 -----
4029 4029 -----
4030 4030 -----
4031 4031 -----
4032 4032 -----
4033 4033 -----
4034 4034 -----
4035 4035 -----
4036 4036 Bordtennis
4037 4037 -----
4038 4038 -----
4039 4039 -----
4040 4040 -----
4041 4041 -----
4042 4042 -----
4043 4043 -----
4044 4044 -----
4045 4045 Taggnamnet innehåller teckenkod under 32 (0x20)
4046 4046 Taggnamnet är längre än vad som är tillåtet
4047 4047 -----
4048 4048 Taggvärdet innehåller teckenkod under 32 (0x20)
4049 4049 Taggvärdet är längre än vad som är tillåtet
4050 4050 Källa för TagChecker
4051 4051 Snabbval för taggning
4052 4052 Taggar
4053 4053 -----
4054 4054 Taggar och Medlemmar
4055 4055 -----
4056 4056 -----
4057 4057 -----
4058 4058 Taggar från sträckor
4059 4059 -----
4060 4060 -----
4061 4061 -----
4062 4062 Taggar med tomma värden
4063 4063 -----
4064 4064 -----
4065 4065 -----
4066 4066 Skrädderi
4067 4067 -----
4068 4068 -----
4069 4069 +++++
4070 4070 Taxibana
4071 4071 -----
4072 4072 Telefon
4073 4073 Telefonkort
4074 4074 +++++
4075 4075 Tält tillåtna
4076 4076 -----
4077 4077 Tertiär
4078 4078 -----
4079 4079 +++++
4080 4080 -----
4081 4081 -----
4082 4082 -----
4083 4083 -----
4084 4084 Test {0}/{1}: Påbörjar {2}
4085 4085 -----
4086 4086 -----
4087 4087 -----
4088 4088 -----
4089 4089 +++++
4090 4090 -----
4091 4091 Kompassriktning för den delsträcka som ritas.
4092 4092 -----
4093 4093 -----
4094 4094 -----
4095 4095 -----
4096 4096 -----
4097 4097 -----
4098 4098 -----
4099 4099 -----
4100 4100 -----
4101 4101 -----
4102 4102 Sträckan av typen "från" (from) börjar eller slutar inte vid en "via"-nod
4103 4103 Sträckan av typen "till" (to) börjar eller slutar inte vid en "via"-nod
4104 4104 -----
4105 4105 Hur många gånger hastigheten fördubblas vid snabbspolning framåt
4106 4106 Vinkeln mellan föregående och aktiv delsträcka.
4107 4107 Det område du försökte hämta är för stort eller så var din begäran för stor.<br>Begär antingen hem ett mindre område eller använd en exportfil från OSM-samfundet.
4108 4108 -----
4109 4109 -----
4110 4110 -----
4111 4111 Denna ändringsuppsättnings innehåll har ännu inte hämtats hem.
4112 4112 Den kopierade datan innehåller okompletta objekt. Då okompletta objekt klistras in tas dessa bort. Vill du klistra in datan utan dessa okompletta objekt?
4113 4113 Nuvarande urval kan inte användas för att dela upp en sträcka - ingen nod är vald.
4114 4114 Det nuvarande urvalet kan inte användas för att frigöra något.
4115 4115 -----
4116 4116 -----
4117 4117 -----
4118 4118 -----
4119 4119 -----
4120 4120 -----
4121 4121 -----
4122 4122 Dokumentet innehåller inte någon data.
4123 4123 Följande är ett resultat av en automatisk validering. Försök gärna att åtgärda dem, men var försiktig så du inte förstör korrekt data. Vid tvekan, ignorera felen.<br>När du stänger den här dialogrutan kan du finna noteringarna i validatorsidpanelen och där granska dem.
4124 4124 Följande dotterobjekt kommer också<br> tas bort utöver de valda objekten:
4125 4125 Följande fel uppstod under masshämtning: {0}
4126 4126 -----
4127 4127 Den geografiska latituden vid muspekaren.
4128 4128 Den geografiska longituden vid muspekaren.
4129 4129 -----
4130 4130 -----
4131 4131 -----
4132 4132 -----
4133 4133 -----
4134 4134 -----
4135 4135 Längden hos den nya delsträcka som håller på att ritas.
4136 4136 -----
4137 4137 -----
4138 4138 -----
4139 4139 -----
4140 4140 Namnet på objektet vid muspekaren.
4141 4141 Antal sekunder att hoppa framåt eller bakåt när knapparna i fråga trycks ner
4142 4142 -----
4143 4143 -----
4144 4144 Insticksmodulen har tagits bort från inställningarna. Starta om JOSM för frigöra insticksmodulen.
4145 4145 Projektionen {0} kunde inte aktiveras. Använder Merkator
4146 4146 -----
4147 4147 Förhållandet mellan tid förfluten i ljudinspelaren och verklig förfluten tid.
4148 4148 Det reguljära uttrycket "{0}" orsakade tolkningsfel vid offset {1}, fullständigt fel:\n\n{2}
4149 4149 Det reguljära uttrycket "{0}" kunde inte tolkas, fullständig felbeskrivning:\n\n{1}
4150 4150 Det begärda området är för stort. Zooma in lite eller ändra upplösning
4151 4151 -----
4152 4152 Det valda GPX-spåret innehåller inte några tidsstämplar. Välj ett annat spår.
4153 4153 Den markerade ytan är inte komplett. Fortsätt?
4154 4154 De valda noderna ingår inte i samma sträcka.
4155 4155 De markerade fotografierna innehåller ingen tidsinformation.
4156 4156 Urvalet innehåller {0} sträckor. Är du säker på att du vill förenkla dem alla?
4157 4157 -----
4158 4158 Servern svarade med svarskod 404.<br>Detta betyder vanligtvis att servern inte känner till något objekt med det förfrågade ID’t.
4159 4159 -----
4160 4160 -----
4161 4161 -----
4162 4162 -----
4163 4163 -----
4164 4164 Sträckan kan inte delas vid de valda noderna. (Tips: Välj noder mitt på sträckan.)
4165 4165 Sträckorna kan inte slås ihop med bibehållen riktning. Vill du vända på några av dem?
4166 4166 Teater
4167 4167 -----
4168 4168 Deras version
4169 4169 Deras version (server dataset)
4170 4170 Deras med sammanfogad
4171 4171 Nöjespark
4172 4172 -----
4173 4173 Det finns inga öppna ändringsuppsättningar
4174 4174 Det finns inga valda objekt att uppdatera
4175 4175 Det finns olösta konflikter. Konflikter sparas inte och kommer att behandlas som om du avvisat dem alla. Fortsätt?
4176 4176 -----
4177 4177 -----
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 Fel uppstod vid visning av URL:en för denna markör.
4181 4181 {0} konflikter uppstod under import.
4182 4182 Detta kan leda till att noder raderas av misstag.
4183 4183 -----
4184 4184 -----
4185 4185 Detta är slutet av inspelningen
4186 4186 -----
4187 4187 Denna nod är inte bunden till något annat.
4188 4188 Detta får JOSM att glömma de valda objekten.<br> De kommer att tas bort från lagret, men kommer <i>inte</i> att tas bort<br> från servern vid inskickning.
4189 4189 -----
4190 4190 -----
4191 4191 Denna insticksmodul letar efter fel i relationer.
4192 4192 -----
4193 4193 Denna insticksmodul förenklar kartläggning och redigering av kollektivtrafiksrutter.
4194 4194 -----
4195 4195 Detta test letar efter noder som saknar tagg och som inte ingår i någon sträcka
4196 4196 Detta test letar efter sträckor som saknar tagg, är tomma, eller består av en enda nod.
4197 4197 Detta test letar efter sträckor som innehåller några av sina noder mer än en gång.
4198 4198 Detta testar letar efter sträckor med likartade namn som kan tyda på felstavning.
4199 4199 Detta kontrollerar om en sträcka har en slutnod som ligger mycket nära en annan sträcka.
4200 4200 -----
4201 4201 Detta test verifierar om vändbegränsningar är giltiga
4202 4202 Detta kontrollerar om två vägar, järnvägar, vattenleder eller byggnader korsar varandra i samma lager utan att vara förenade med en gemensam nod.
4203 4203 Detta testar att en förbindelse mellan två noder inte används av mer än en sträcka.
4204 4204 Detta test kontrollerar om kustlinjerna är korrekta.
4205 4205 Detta test kontrollerar att det inte finns några noder med precis samma läge.
4206 4206 -----
4207 4207 -----
4208 4208 -----
4209 4209 Detta test kontrollerar riktningen på sträckor av typerna vatten (water), land (land) och kustlinje (coastline).
4210 4210 -----
4211 4211 Detta kontrollerar om sträckor som bör bilda en cirkel är slutna
4212 4212 -----
4213 4213 -----
4214 4214 Noderna är inte i en cirkel. Avbryter.
4215 4215 Biljettmaskin
4216 4216 -----
4217 4217 Rutnummer
4218 4218 -----
4219 4219 -----
4220 4220 Tid (hh:mm, för vandring)
4221 4221 Tidsbegräsning (minuter)
4222 4222 -----
4223 4223 -----
4224 4224 Tidszon:
4225 4225 Tidszon: {0}
4226 4226 -----
4227 4227 -----
4228 4228 -----
4229 4229 -----
4230 4230 -----
4231 4231 Till ...
4232 4232 -----
4233 4233 Alternera gpx-linjer
4234 4234 -----
4235 4235 Växla trådnätsvisning
4236 4236 Växlar dialogpanelen
4237 4237 Växlar dialogpanelen, maximerar kartvyn
4238 4238 -----
4239 4239 Växla helskärmsvy
4240 4240 Växla länkning med {0}
4241 4241 Växla synlighet för hanteraren för ändringsuppsättningar
4242 4242 -----
4243 4243 Växla visning av markörtext och ikoner.
4244 4244 Alternera visning av det valda lagret.
4245 4245 Växla: {0}
4246 4246 Byter läge för den globala inställningen ''{0}''.
4247 4247 -----
4248 4248 Toaletter
4249 4249 -----
4250 4250 Betalstation
4251 4251 Betalstation
4252 4252 -----
4253 4253 Verktyg: {0}
4254 4254 Verktygsrad
4255 4255 -----
4256 4256 -----
4257 4257 Inställning av verktygsrad
4258 4258 -----
4259 4259 Verktyg
4260 4260 -----
4261 4261 Verktyg för att rita byggnader
4262 4262 -----
4263 4263 +++++
4264 4264 -----
4265 4265 -----
4266 4266 Turism
4267 4267 -----
4268 4268 -----
4269 4269 -----
4270 4270 Torn
4271 4271 -----
4272 4272 -----
4273 4273 Torntyp
4274 4274 Småstad
4275 4275 Stadshus
4276 4276 Leksaker
4277 4277 -----
4278 4278 -----
4279 4279 Bruksväg
4280 4280 Spår- och punktfärgläggning
4281 4281 -----
4282 4282 -----
4283 4283 -----
4284 4284 Farthinder
4285 4285 Trafikljus
4286 4286 -----
4287 4287 -----
4288 4288 -----
4289 4289 Tåg
4290 4290 Spårvagn
4291 4291 Spårvagnshållplats
4292 4292 -----
4293 4293 +++++
4294 4294 -----
4295 4295 -----
4296 4296 Resebyrå
4297 4297 Träd
4298 4298 Allé
4299 4299 -----
4300 4300 Trådbuss
4301 4301 Stamväg
4302 4302 Stamvägslänk
4303 4303 -----
4304 4304 Prova först att uppdatera till den senaste versionen av denna insticksmodul innan du rapporterar en bugg.
4305 4305 +++++
4306 4306 Början på tunnel
4307 4307 Vändningsbegränsning
4308 4308 Slå på och av valda färgscheman
4309 4309 Vändplats
4310 4310 Vändplats
4311 4311 -----
4312 4312 Vändkors
4313 4313 Vändskiva
4314 4314 -----
4315 4315 Typ
4316 4316 -----
4317 4317 -----
4318 4318 -----
4319 4319 -----
4320 4320 Typ av skydd
4321 4321 -----
4322 4322 -----
4323 4323 Typisk restid i minuter
4324 4324 Gummiverkstad
4325 4325 -----
4326 4326 -----
4327 4327 -----
4328 4328 UIC-Referens
4329 4329 OKÄND
4330 4330 +++++
4331 4331 -----
4332 4332 URL filer
4333 4333 -----
4334 4334 -----
4335 4335 URL från www.openstreetmap.org (du kan klistra in en URL här som anger hämtningsområdets gränser)
4336 4336 URL från www.openstreetmap.org (du kan klistra in en URL här för att hämta hem området)
4337 4337 -----
4338 4338 -----
4339 4339 -----
4340 4340 -----
4341 4341 -----
4342 4342 -----
4343 4343 -----
4344 4344 -----
4345 4345 -----
4346 4346 -----
4347 4347 Frigör sträckor
4348 4348 Kan Ej lägga till primitiven {0} till datasetet därför att det är redan inkluderat
4349 4349 Kunde Ej skapa katalogen {0}, autospara-funktionen inaktiverad.
4350 4350 Kunde Ej skapa filen {0}, ett annat filnamn kommer att användas
4351 4351 Kunde inte skapa ny ljudmarkör.
4352 4352 Kunde Ej ta bort den utdaterade backup-filen {0}
4353 4353 -----
4354 4354 Kunde inte hitta någon översättning för locale {0}. Faller tillbaka på {1}.
4355 4355 -----
4356 4356 Kan inte läsa in lager
4357 4357 Hittar inte fil ''{0}''.
4358 4358 Kunde inte tolka lon/lat
4359 4359 -----
4360 4360 -----
4361 4361 -----
4362 4362 -----
4363 4363 Det går inte att synkronisera i det lager som spelas upp.
4364 4364 Oklassificerad
4365 4365 Öppna sträckor
4366 4366 Ej sluten sträcka
4367 4367 Oansluten kustlinje
4368 4368 -----
4369 4369 -----
4370 4370 -----
4371 4371 -----
4372 4372 -----
4373 4373 -----
4374 4374 -----
4375 4375 -----
4376 4376 -----
4377 4377 -----
4378 4378 -----
4379 4379 -----
4380 4380 Ångra
4381 4381 Ångra ...
4382 4382 Ångra flytt
4383 4383 Ångra formuträtning för vissa noder
4384 4384 Ångra senaste åtgärden.
4385 4385 -----
4386 4386 Ångra {0}
4387 4387 Lossa panelen
4388 4388 Oväntat undantag
4389 4389 -----
4390 4390 -----
4391 4391 -----
4392 4392 -----
4393 4393 -----
4394 4394 -----
4395 4395 -----
4396 4396 -----
4397 4397 -----
4398 4398 -----
4399 4399 -----
4400 4400 -----
4401 4401 -----
4402 4402 -----
4403 4403 -----
4404 4404 -----
4405 4405 -----
4406 4406 -----
4407 4407 -----
4408 4408 -----
4409 4409 Oväntad symbol. Förväntade {0}, men fann {1}
4410 4410 Oväntad symbol: {0}
4411 4411 -----
4412 4412 -----
4413 4413 -----
4414 4414 -----
4415 4415 -----
4416 4416 -----
4417 4417 -----
4418 4418 -----
4419 4419 -----
4420 4420 Frigörelsebekräftelse
4421 4421 Frigjord nod
4422 4422 Högskola/universitet
4423 4423 -----
4424 4424 Okänd värddator
4425 4425 Okänd medlemstyp
4426 4426 -----
4427 4427 -----
4428 4428 -----
4429 4429 Okänd dataprimitiv: {0}. Tillåtna värden är node (nod), way (sträcka) eller relation
4430 4430 -----
4431 4431 Okänd roll
4432 4432 -----
4433 4433 -----
4434 4434 Okänd typ: {0}
4435 4435 -----
4436 4436 -----
4437 4437 -----
4438 4438 Icke namngiven korsning
4439 4439 -----
4440 4440 Sträckor utan namn
4441 4441 -----
4442 4442 Oordnad kustlinje
4443 4443 -----
4444 4444 -----
4445 4445 Osparade ändringar - Spara/Ladda upp innan du raderar?
4446 4446 Osparade ändringar - Spara/Ladda upp innan du avslutar?
4447 4447 -----
4448 4448 -----
4449 4449 -----
4450 4450 Osparad osm-data
4451 4451 Avmarkera alla
4452 4452 Avmarkera alla objekt.
4453 4453 -----
4454 4454 WMS-filversion som ej stöds; funnen {0}, förväntad {1}
4455 4455 -----
4456 4456 -----
4457 4457 -----
4458 4458 -----
4459 4459 -----
4460 4460 -----
4461 4461 Otaggade och icke anslutande noder
4462 4462 Sträckor utan tagg
4463 4463 Sträckor utan namn (med kommentar)
4464 4464 Otaggade, tomma och en-nod-sträckor
4465 4465 -----
4466 4466 Upp en nivå
4467 4467 Uppdatera
4468 4468 -----
4469 4469 Uppdatera ändringsuppsättningar
4470 4470 -----
4471 4471 Uppdatera data
4472 4472 -----
4473 4473 -----
4474 4474 Uppdatering modifierad
4475 4475 -----
4476 4476 Uppdatera objekt
4477 4477 -----
4478 4478 -----
4479 4479 Uppdatera val
4480 4480 Uppdatera ändringsuppsättningens innehåll mot OSM-servern
4481 4481 Uppdatera ändringsuppsättningen från OSM-servern
4482 4482 -----
4483 4483 -----
4484 4484 Uppdaterar modifierade objekt från servern (hämtar data på nytt)
4485 4485 Uppdaterar de valda objekten mot servern (hämtar data på nytt)
4486 4486 Uppdaterar objekten i det aktiva datalagret från servern.
4487 4487 Uppdaterar valda ändringsuppsättningar med aktuella data från OSM-servern
4488 4488 -----
4489 4489 -----
4490 4490 Laddar up data
4491 4491 Uppdaterar vilka fel som skall ignoreras...
4492 4492 -----
4493 4493 Uppdaterar insticksmoduler
4494 4494 Uppdaterar användargränssnittet
4495 4495 -----
4496 4496 Skicka in ändringar
4497 4497 Skicka in inställningar
4498 4498 Ladda upp alla ändringar i det aktiva datalagret till OSM-servern
4499 4499 Ladda upp alla ändringar i nuvarande val till OSM-servern
4500 4500 Ladda upp data
4501 4501 -----
4502 4502 -----
4503 4503 -----
4504 4504 Uppladning avråds
4505 4505 Ladda upp varje objekt individuellt
4506 4506 -----
4507 4507 -----
4508 4508 Ladda upp val
4509 4509 -----
4510 4510 -----
4511 4511 Skicka in inställningar till servern
4512 4512 Ladda upp till "{0}"
4513 4513 Ladda upp till ny ändringsuppsättning
4514 4514 Ladda upp till befintlig ändringsuppsättning
4515 4515 -----
4516 4516 -----
4517 4517 Skickar in och sparar modifierade lager ...
4518 4518 Laddar upp data ...
4519 4519 Skickar in data för lager ''{0}''
4520 4520 Användning
4521 4521 -----
4522 4522 Använd <b>(</b> och <b>)</b> för att gruppera uttryck
4523 4523 Använd <b>"</b> för att citera operatorer (exempelvis om nyckeln innehåller <b>:</b>)
4524 4524 Använd <b>|</b> eller <b>OR</b> för att kombinera med logiskt ELLER
4525 4525 -----
4526 4526 -----
4527 4527 -----
4528 4528 Använd en SOCKS proxy
4529 4529 -----
4530 4530 Använd piltangenter eller dra bildlagret med musen för att justera dess förskjutning (offset).\nDu kan också ange östlig eller nordlig förskjutning för koordinaterna av typ {0}.\nOm du vill spara förskjutningen som ett bokmärke, ange bokmärkesnamn nedan
4531 4531 Använd komplicerad egenskapskontroll.
4532 4532 Använd förval
4533 4533 -----
4534 4534 Använd fellager.
4535 4535 -----
4536 4536 -----
4537 4537 Använd undantagslista.
4538 4538 Använd vänster musknapp klicka & dra för att välja område, pilarna eller höger musknapp för att translatera karta, scrollhjulet eller +/- för att zooma
4539 4539 Använd snabbval ''{0}''
4540 4540 Använd snabbvalet ''{0}'' i gruppen ''{1}''
4541 4541 -----
4542 4542 -----
4543 4543 Använd fellagret för att visa problematiska element.
4544 4544 Använd undantagslista för att avstå från att visa varning.
4545 4545 -----
4546 4546 -----
4547 4547 -----
4548 4548 Användare
4549 4549 -----
4550 4550 -----
4551 4551 -----
4552 4552 Användare:
4553 4553 Användarnamn
4554 4554 -----
4555 4555 Detta borde vanligtvis fixas
4556 4556 Dammsugare
4557 4557 Validera
4558 4558 Validera egenskapsvärden och taggar med hjälp av komplicerade regler.
4559 4559 Validera egenskapsnycklar genom att kontrollera mot en lista av ord.
4560 4560 Validera att egenskapsvärden är giltiga genom kontroll mot förinställningar.
4561 4561 Validerar
4562 4562 Validering
4563 4563 Valideringsresultat
4564 4564 Valideringsfel
4565 4565 -----
4566 4566 Valideringsresultat
4567 4567 Värde
4568 4568 Värdet ''{0}'' för nyckeln ''{1}'' finns Ej bland förinställda mallar.
4569 4569 -----
4570 4570 -----
4571 4571 Värde ''{0}'' är inte ett tal. Ange ett heltal > 1
4572 4572 -----
4573 4573 -----
4574 4574 Värde för latitud i intervallet [-90,90] krävs
4575 4575 Värde för longitud i intervallet [-180,180] krävs
4576 4576 -----
4577 4577 -----
4578 4578 -----
4579 4579 -----
4580 4580 Olika inställningar som påverkar hur hela programmet representeras visuellt.
4581 4581 -----
4582 4582 Fordon per typ
4583 4583 Fordon per användningsområde
4584 4584 -----
4585 4585 Hastighet (röd = långsam, grön = snabb)
4586 4586 Automat
4587 4587 Varor till försäljning
4588 4588 -----
4589 4589 -----
4590 4590 -----
4591 4591 -----
4592 4592 -----
4593 4593 -----
4594 4594 -----
4595 4595 Version över noll förväntad; Fick {0}
4596 4596 +++++
4597 4597 -----
4598 4598 -----
4599 4599 Veterinär
4600 4600 -----
4601 4601 +++++
4602 4602 -----
4603 4603 -----
4604 4604 -----
4605 4605 Visa
4606 4606 Visa: {0}
4607 4607 Utsiktsplats
4608 4608 Följande vy
4609 4609 Mindre tätort
4610 4610 Allmänning
4611 4611 Mindre tätort/Stad
4612 4612 -----
4613 4613 Vingård
4614 4614 Synlighet
4615 4615 -----
4616 4616 -----
4617 4617 Besök webbsidan
4618 4618 -----
4619 4619 -----
4620 4620 -----
4621 4621 -----
4622 4622 -----
4623 4623 -----
4624 4624 Kalibrering av röstinspelare
4625 4625 Vulkan
4626 4626 Volleyboll
4627 4627 Spänning
4628 4628 -----
4629 4629 VARNING: {0}
4630 4630 +++++
4631 4631 +++++
4632 4632 WGS84 Geografisk
4633 4633 WMS-fel
4634 4634 -----
4635 4635 -----
4636 4636 -----
4637 4637 WMS-URL eller Bild-ID
4638 4638 WMS-lager ({0}), hämtas automatiskt i zoomläge {1}
4639 4639 WMS-lager ({0}), hämtas i zoomläge {1}
4640 4640 -----
4641 4641 -----
4642 4642 -----
4643 4643 Mur
4644 4644 Varning
4645 4645 -----
4646 4646 -----
4647 4647 Varning: Lösenordet skickas okrypterat.
4648 4648 -----
4649 4649 -----
4650 4650 -----
4651 4651 -----
4652 4652 Varningar
4653 4653 Biltvätt
4654 4654 Papperskorg
4655 4655 -----
4656 4656 Reningsverk
4657 4657 Vatten
4658 4658 -----
4659 4659 Badanläggning
4660 4660 Vattentorn
4661 4661 Brunn
4662 4662 -----
4663 4663 -----
4664 4664 Vattenfall
4665 4665 -----
4666 4666 -----
4667 4667 Dubblettnoder för vattenled
4668 4668 Wave-ljudfiler (*.wav)
4669 4669 -----
4670 4670 -----
4671 4671 -----
4672 4672 Slutnod nära annan väg
4673 4673 Slutnod nära annan sträcka
4674 4674 Nod på sträcka nära annan sträcka
4675 4675 -----
4676 4676 Sträcka med externt id ''{0}'' innehåller saknad nod med externt id ''{1}''.
4677 4677 Sträcka {0}
4678 4678 Sträcka {0} med {1} noder har ofullständiga noder eftersom åtminstone en nod saknades i inläst data.
4679 4679 Sträcka:
4680 4680 -----
4681 4681 Vägpunkter
4682 4682 Stigar och småvägar
4683 4683 -----
4684 4684 -----
4685 4685 Vägkors
4686 4686 Vägaltare
4687 4687 -----
4688 4688 -----
4689 4689 Webbsida
4690 4690 Överfallsdamm
4691 4691 Våtmark
4692 4692 -----
4693 4693 Rullstol
4694 4694 Rullstolar
4695 4695 Vid ljudimport, tillämpa ljud på tillgängliga sträckpunkter i GPX-lagret.
4696 4696 Vid import av ljud, skapa markörer från...
4697 4697 -----
4698 4698 -----
4699 4699 När man sparar, behåll backup-filer som slutar på ~
4700 4700 Hela gruppen
4701 4701 Bredd (meter)
4702 4702 -----
4703 4703 +++++
4704 4704 Väderkvarn
4705 4705 -----
4706 4706 Vindstrut
4707 4707 -----
4708 4708 Trådnätsvisning
4709 4709 -----
4710 4710 Med affär
4711 4711 I citerade strängar behöver <b>"</b> och <b>\</b> föregås av ett <b>\</b>. (Dvs. <b>\"</b> och <b>\\</b>).
4712 4712 Naturskog
4713 4713 Fabrik
4714 4714 -----
4715 4715 -----
4716 4716 -----
4717 4717 -----
4718 4718 Fel antal argument för bokmärke
4719 4719 -----
4720 4720 Sträckor med fel riktning
4721 4721 XML-tagg <user> saknas.
4722 4722 -----
4723 4723 Ja
4724 4724 -----
4725 4725 -----
4726 4726 Ja, spara ändringarna och stäng
4727 4727 -----
4728 4728 -----
4729 4729 Du håller på att radera ofärdiga objekt.<br>Detta kommer att orsaka problem då du inte kan se det färdiga objektet.<br>Vill du verkligen radera?
4730 4730 Du håller på att ta bort noder utanför det område som du har hämtat hem.<br> Detta kan leda till problem eftersom andra objekt (som du inte ser) kanske använder dem.<br> Vill du verkligen ta bort dem?
4731 4731 Du håller på att slå ihop data från lagren ''{0}'' och ''{1}''.<br /><br />Dessa lager har olika principer för uppladdning och bör inte slås ihop på detta sättet.<br />Att slå ihop dem innebär att den striktare policyn (uppladdning avråds) används för ''{1}''.<br /><br /><b>Detta är inte det rekommenderade sättet att slå ihop denna typ av data</b>.<br />Du bör istället kontrollera och slå ihop varje objekt var för sig genom ''<i>Slå ihop val</i>''.<br /><br />Är du säker på att du vill fortsätta?
4732 4732 Du håller på att slå ihop mer än 1 objekt mellan lagren ''{0}'' och ''{1}''.<br /><br /><b>Detta är inte det rekommenderade sättet att slå ihop denna typ av data</b>.<br />Du bör istället kontrollera och slå ihop varje objekt <b>var för sig</b>.<br /><br />Vill du verkligen fortsätta?
4733 4733 Du är på väg att frigöra ofärdiga objekt.<br>Detta kommer att orsaka problem eftersom du inte kan se det fullständiga objektet.<br>Är du säker på att du vill frigöra?
4734 4734 Du är på väg att frigöra noder utanför området du har laddat ner.<br>Detta kan orsaka problem eftersom andra objekt (som du inte kan se) kanske använder dem.<br>Är du säker på att du vill frigöra noderna?
4735 4735 Du håller på att ladda upp data från lager ''{0}''.<br /><br />Du <b>avråds starkt</b> från att fortsätta. Om du fortsätter,<br />kan du behöva återställa dina ändringar i efterhand, eller tvinga någon annan att göra det.<br /><br />Är du säker på att du vill fortsätta?
4736 4736 -----
4737 4737 Du kan också klistra in en URL från www.openstreetmap.org
4738 4738 -----
4739 4739 -----
4740 4740 -----
4741 4741 Du har laddat ner för mycket data. Försök igen senare.
4742 4742 Du har stött på en bugg i JOSM
4743 4743 -----
4744 4744 Du behöver starta om JOSM för att vissa inställningar skall slå igenom.
4745 4745 -----
4746 4746 Du måste välja åtminstone en sträcka.
4747 4747 Du måste välja två eller fler noder för att dela en sluten sträcka.
4748 4748 Du måste SKIFT-Dra spelhuvudet upp på en ljudmarkör eller upp på den spårpunkt där du vill synkronisera.
4749 4749 -----
4750 4750 Du måste ha pausat ljudet vid den punkt på spåret där du vill placera markören.
4751 4751 Du behöver pausa ljudet precis när du hör synkroniseringsindikatorn.
4752 4752 Du har begärt för många noder (gränsen är 50 000). Antingen får du begära ett mindre område, eller så får du använda dig av planet.osm
4753 4753 -----
4754 4754 Välj ett GPX-spår
4755 4755 Du har uppdaterat JOSM-mjukvaran.<br>För att förhindra problem bör insticksmodulerna också uppdateras.<br><br>Uppdatera insticksmoduler nu?
4756 4756 Din uppladdningskommentar är <i>tom</i>, eller <i>mycket kort</i>.<br /><br />Detta är tekniskt sett tillåtet, men tänk på att många användare som bevakar <br /> ändringar i ditt område förlitar sig på meningsfulla ändringskommentarer<br />för att förstå vad som händer!<br /><br />Om du offrar en minut nu på att förklara din ändring<br/> kommer du att göra livet enklare för många andra kartredigerare.
4757 4757 -----
4758 4758 -----
4759 4759 -----
4760 4760 -----
4761 4761 +++++
4762 4762 Zooma:
4763 4763 Zoomnivå (meter)
4764 4764 Zooma in
4765 4765 Zooma in (numeriskt tangentbord)
4766 4766 Zooma ut
4767 4767 Zooma ut (numeriskt tangentbord)
4768 4768 Zooma och flytta kartan
4769 4769 -----
4770 4770 Zooma genom att dra eller Ctrl+. eller Ctrl+,; flytta med Ctrl+upp, vänster, ned, höger; flytta karta med högerknappen
4771 4771 Zooma in
4772 4772 Zoomnivå:
4773 4773 Zooma ut
4774 4774 Zooma det visade till {0}.
4775 4775 Zooma till
4776 4776 -----
4777 4777 -----
4778 4778 -----
4779 4779 Zooma till nod
4780 4780 Zooma till valda objekt
4781 4781 Zooma till urval
4782 4782 -----
4783 4783 Zooma till den första valda noden
4784 4784 -----
4785 4785 Zooma till det objekt som den första valda medlemmen relaterar till
4786 4786 -----
4787 4787 -----
4788 4788 Zooma till {0}
4789 4789 Zoomning är tillgängligt eftersom lagret som denna relation tillhör inte är aktivt
4790 4790 Zoomning är tillgängligt eftersom lagret som denna väg tillhör inte är aktivt
4791 4791 Zoomning är inte tillgängligt eftersom ingen medlem är vald
4792 4792 Zoomning är inte tillgängligt eftersom ingen nod är vald
4793 4793 "Baker street"
4794 4794 \nHöjd: {0} m
4795 4795 -----
4796 4796 -----
4797 4797 -----
4798 4798 -----
4799 4799 -----
4800 4800 -----
4801 4801 -----
4802 4802 +++++
4803 4803 -----
4804 4804 -----
4805 4805 -----
4806 4806 -----
4807 4807 -----
4808 4808 -----
4809 4809 -----
4810 4810 -----
4811 4811 -----
4812 4812 -----
4813 4813 ö
4814 4814 -----
4815 4815 -----
4816 4816 förort
4817 4817 -----
4818 4818 -----
4819 4819 -----
4820 4820 gräns
4821 4821 -----
4822 4822 -----
4823 4823 -----
4824 4824 +++++
4825 4825 -----
4826 4826 -----
4827 4827 -----
4828 4828 rutt
4829 4829 -----
4830 4830 -----
4831 4831 -----
4832 4832 -----
4833 4833 vattenled
4834 4834 +++++
4835 4835 -----
4836 4836 -----
4837 4837 -----
4838 4838 +++++
4839 4839 Tillbaka
4840 4840 Snabbare
4841 4841 Snabbare framåt
4842 4842 Framåt
4843 4843 Hoppa tillbaka.
4844 4844 Hoppa framåt
4845 4845 Nästa markering
4846 4846 Spela upp nästa markering
4847 4847 Spela upp föregående markering
4848 4848 Spela/pausa
4849 4849 Föregående markering
4850 4850 Långsammare
4851 4851 Långsammare framåt
4852 4852 -----
4853 4853 kommersiell
4854 4854 -----
4855 4855 -----
4856 4856 -----
4857 4857 -----
4858 4858 -----
4859 4859 -----
4860 4860 växthus
4861 4861 +++++
4862 4862 sjukhus
4863 4863 -----
4864 4864 -----
4865 4865 industri
4866 4866 kontorsbyggnad
4867 4867 -----
4868 4868 -----
4869 4869 tak
4870 4870 skola
4871 4871 sjul
4872 4872 -----
4873 4873 -----
4874 4874 universitet/högskola
4875 4875 varuhus
4876 4876 -----
4877 4877 -----
4878 4878 -----
4879 4879 -----
4880 4880 -----
4881 4881 -----
4882 4882 -----
4883 4883 -----
4884 4884 -----
4885 4885 -----
4886 4886 -----
4887 4887 -----
4888 4888 -----
4889 4889 -----
4890 4890 -----
4891 4891 -----
4892 4892 -----
4893 4893 -----
4894 4894 -----
4895 4895 -----
4896 4896 -----
4897 4897 -----
4898 4898 -----
4899 4899 -----
4900 4900 -----
4901 4901 -----
4902 4902 -----
4903 4903 -----
4904 4904 -----
4905 4905 -----
4906 4906 -----
4907 4907 -----
4908 4908 -----
4909 4909 -----
4910 4910 -----
4911 4911 svart
4912 4912 blå
4913 4913 brun
4914 4914 grå
4915 4915 grön
4916 4916 röd
4917 4917 -----
4918 4918 vit
4919 4919 Ö
4920 4920 +++++
4921 4921 +++++
4922 4922 V
4923 4923 -----
4924 4924 -----
4925 4925 -----
4926 4926 -----
4927 4927 -----
4928 4928 -----
4929 4929 -----
4930 4930 -----
4931 4931 -----
4932 4932 -----
4933 4933 -----
4934 4934 -----
4935 4935 -----
4936 4936 +++++
4937 4937 -----
4938 4938 -----
4939 4939 -----
4940 4940 -----
4941 4941 text
4942 4942 -----
4943 4943 -----
4944 4944 -----
4945 4945 -----
4946 4946 -----
4947 4947 -----
4948 4948 -----
4949 4949 -----
4950 4950 -----
4951 4951 -----
4952 4952 -----
4953 4953 -----
4954 4954 -----
4955 4955 -----
4956 4956 -----
4957 4957 Bränsle
4958 4958 -----
4959 4959 -----
4960 4960 -----
4961 4961 -----
4962 4962 -----
4963 4963 parkeringsplats
4964 4964 trottoar
4965 4965 -----
4966 4966 -----
4967 4967 -----
4968 4968 jordbruksmark
4969 4969 skog
4970 4970 bostadsområde
4971 4971 Förskjutning
4972 4972 -----
4973 4973 -----
4974 4974 -----
4975 4975 -----
4976 4976 buskage
4977 4977 flertypsläge
4978 4978 ovanjordisk
4979 4979 pelare
4980 4980 damm
4981 4981 underjordisk
4982 4982 under vatten
4983 4983 vägg
4984 4984 -----
4985 4985 -----
4986 4986 -----
4987 4987 -----
4988 4988 -----
4989 4989 -----
4990 4990 -----
4991 4991 -----
4992 4992 -----
4993 4993 -----
4994 4994 -----
4995 4995 -----
4996 4996 -----
4997 4997 -----
4998 4998 -----
4999 4999 -----
5000 5000 -----
5001 5001 -----
5002 5002 -----
5003 5003 -----
5004 5004 -----
5005 5005 -----
5006 5006 -----
5007 5007 -----
5008 5008 -----
5009 5009 -----
5010 5010 -----
5011 5011 -----
5012 5012 -----
5013 5013 -----
5014 5014 -----
5015 5015 -----
5016 5016 -----
5017 5017 -----
5018 5018 -----
5019 5019 -----
5020 5020 -----
5021 5021 -----
5022 5022 -----
5023 5023 -----
5024 5024 -----
5025 5025 -----
5026 5026 -----
5027 5027 -----
5028 5028 -----
5029 5029 -----
5030 5030 -----
5031 5031 -----
5032 5032 -----
5033 5033 -----
5034 5034 -----
5035 5035 -----
5036 5036 -----
5037 5037 -----
5038 5038 -----
5039 5039 -----
5040 5040 -----
5041 5041 -----
5042 5042 -----
5043 5043 -----
5044 5044 -----
5045 5045 -----
5046 5046 -----
5047 5047 -----
5048 5048 -----
5049 5049 -----
5050 5050 -----
5051 5051 -----
5052 5052 -----
5053 5053 -----
5054 5054 -----
5055 5055 -----
5056 5056 -----
5057 5057 -----
5058 5058 -----
5059 5059 -----
5060 5060 -----
5061 5061 -----
5062 5062 -----
5063 5063 -----
5064 5064 -----
5065 5065 -----
5066 5066 -----
5067 5067 -----
5068 5068 -----
5069 5069 Järnvägsstation
5070 5070 -----
5071 5071 -----
5072 5072 -----
5073 5073 -----
5074 5074 -----
5075 5075 -----
5076 5076 -----
5077 5077 -----
5078 5078 -----
5079 5079 +++++
5080 5080 -----
5081 5081 -----
5082 5082 +++++
5083 5083 -----
5084 5084 -----
5085 5085 kollektivtrafik
5086 5086 -----
5087 5087 gömsle
5088 5088 -----
5089 5089 -----
5090 5090 -----
5091 5091 -----
5092 5092 -----
5093 5093 -----
5094 5094 -----
5095 5095 -----
5096 5096 -----
5097 5097 -----
5098 5098 -----
5099 5099 -----
5100 5100 -----
5101 5101 -----
5102 5102 -----
5103 5103 -----
5104 5104 -----
5105 5105 -----
5106 5106 -----
5107 5107 -----
5108 5108 -----
5109 5109 -----
5110 5110 -----
5111 5111 -----
5112 5112 -----
5113 5113 -----
5114 5114 -----
5115 5115 -----
5116 5116 -----
5117 5117 -----
5118 5118 -----
5119 5119 -----
5120 5120 -----
5121 5121 -----
5122 5122 -----
5123 5123 -----
5124 5124 -----
5125 5125 -----
5126 5126 -----
5127 5127 -----
5128 5128 -----
5129 5129 -----
5130 5130 -----
5131 5131 -----
5132 5132 -----
5133 5133 -----
5134 5134 -----
5135 5135 utöka urval
5136 5136 lägg till knapp på verktygsraden
5137 5137 adress
5138 5138 adresser tillhörande gatan
5139 5139 -----
5140 5140 adminstrativ
5141 5141 -----
5142 5142 linbana
5143 5143 -----
5144 5144 -----
5145 5145 -----
5146 5146 -----
5147 5147 jordbruksfordon
5148 5148 luft
5149 5149 alla
5150 5150 -----
5151 5151 alla slutna sträckor
5152 5152 alla ofullständiga objekt
5153 5153 alla ändrade objekt
5154 5154 alla nya objekt
5155 5155 alla objekt
5156 5156 -----
5157 5157 alla relationer
5158 5158 alla valda objekt
5159 5159 alla sträckor
5160 5160 gränd
5161 5161 alfabetisk
5162 5162 -----
5163 5163 inrättningstyp {0}
5164 5164 inrättning
5165 5165 -----
5166 5166 -----
5167 5167 -----
5168 5168 -----
5169 5169 anglikaner
5170 5170 djurmat
5171 5171 -----
5172 5172 valfri
5173 5173 -----
5174 5174 akvedukt
5175 5175 yta
5176 5176 område (över 20 meter)
5177 5177 yttext
5178 5178 asiatiskt
5179 5179 asfalt
5180 5180 -----
5181 5181 +++++
5182 5182 bakgrund
5183 5183 -----
5184 5184 -----
5185 5185 -----
5186 5186 +++++
5187 5187 -----
5188 5188 baptister
5189 5189 taggtråd
5190 5190 Hinder
5191 5191 -----
5192 5192 -----
5193 5193 -----
5194 5194 -----
5195 5195 hamnbassäng
5196 5196 bauxit
5197 5197 strand
5198 5198 cykel
5199 5199 -----
5200 5200 -----
5201 5201 -----
5202 5202 biobränsle
5203 5203 -----
5204 5204 +++++
5205 5205 -----
5206 5206 biomassa
5207 5207 -----
5208 5208 -----
5209 5209 mosse
5210 5210 -----
5211 5211 gräns
5212 5212 bibana
5213 5213 -----
5214 5214 fabrikat
5215 5215 bro
5216 5216 -----
5217 5217 stadsförnyelse
5218 5218 -----
5219 5219 buddhism
5220 5220 byggnad (building)
5221 5221 fartgupp
5222 5222 hamburgare
5223 5223 buss
5224 5224 buss_spårväg
5225 5225 -----
5226 5226 -----
5227 5227 -----
5228 5228 gör skillnad på gemener/VERSALER
5229 5229 katedral
5230 5230 katoliker
5231 5231 begravningsplats
5232 5232 -----
5233 5233 -----
5234 5234 kapell
5235 5235 träkol
5236 5236 -----
5237 5237 -----
5238 5238 chikan
5239 5239 kyckling
5240 5240 kinesiskt
5241 5241 förträngning
5242 5242 kristendom
5243 5243 kyrka
5244 5244 cigaretter
5245 5245 -----
5246 5246 +++++
5247 5247 -----
5248 5248 -----
5249 5249 medurs
5250 5250 -----
5251 5251 slutna sträckor med en area om 100 m²
5252 5252 slutenväg
5253 5253 kolkraft
5254 5254 kullersten
5255 5255 kalluft
5256 5256 kallvatten
5257 5257 -----
5258 5258 -----
5259 5259 -----
5260 5260 kommunikation
5261 5261 kompakterad
5262 5262 tryckluft
5263 5263 betong
5264 5264 kondomer
5265 5265 -----
5266 5266 -----
5267 5267 konflikt
5268 5268 -----
5269 5269 barrskog
5270 5270 under byggnad
5271 5271 kontaktledning
5272 5272 -----
5273 5273 närbutik
5274 5274 koppar
5275 5275 -----
5276 5276 kunde inte hämta ljudström från adressen
5277 5277 -----
5278 5278 -----
5279 5279 -----
5280 5280 -----
5281 5281 kunder
5282 5282 +++++
5283 5283 lövskog
5284 5284 -----
5285 5285 -----
5286 5286 grader° minuter'' sekunder"
5287 5287 raderad
5288 5288 -----
5289 5289 leveranser
5290 5290 förlegad
5291 5291 avsedd för
5292 5292 mål
5293 5293 +++++
5294 5294 -----
5295 5295 -----
5296 5296 -----
5297 5297 -----
5298 5298 hamn
5299 5299 existerar inte
5300 5300 ned
5301 5301 utförsåkning
5302 5302 ladda ner
5303 5303 -----
5304 5304 Rita vinkellåst
5305 5305 mall för att snappa vinklar
5306 5306 dryck
5307 5307 -----
5308 5308 uppfart
5309 5309 -----
5310 5310 -----
5311 5311 elektriskt
5312 5312 elektricitet
5313 5313 -----
5314 5314 -----
5315 5315 -----
5316 5316 -----
5317 5317 -----
5318 5318 evangelister
5319 5319 jämn
5320 5320 -----
5321 5321 exempel
5322 5322 hundpåsar
5323 5323 -----
5324 5324 -----
5325 5325 -----
5326 5326 false: egenskapen är uttryckligen avstängd
5327 5327 gårdsplan
5328 5328 staket
5329 5329 färja
5330 5330 -----
5331 5331 -----
5332 5332 sök i markering
5333 5333 -----
5334 5334 -----
5335 5335 Fish ''n Chips
5336 5336 -----
5337 5337 -----
5338 5338 mat
5339 5339 fot
5340 5340 skog
5341 5341 skogsbruk
5342 5342 -----
5343 5343 -----
5344 5344 -----
5345 5345 -----
5346 5346 -----
5347 5347 -----
5348 5348 fransk
5349 5349 från ruta
5350 5350 från-sträcka
5351 5351 -----
5352 5352 garage
5353 5353 naturgas
5354 5354 -----
5355 5355 -----
5356 5356 bensin
5357 5357 geotermisk
5358 5358 -----
5359 5359 tyskt
5360 5360 -----
5361 5361 glaciär
5362 5362 guld
5363 5363 golfbana
5364 5364 gps-markör
5365 5365 gps-punkt
5366 5366 -----
5367 5367 -----
5368 5368 -----
5369 5369 -----
5370 5370 -----
5371 5371 gräs
5372 5372 -----
5373 5373 grus
5374 5374 grekiskt
5375 5375 -----
5376 5376 exploateringsområde
5377 5377 jord
5378 5378 -----
5379 5379 -----
5380 5380 -----
5381 5381 -----
5382 5382 -----
5383 5383 hälsa
5384 5384 värme
5385 5385 -----
5386 5386 hed
5387 5387 hjälplinje
5388 5388 -----
5389 5389 framhäv
5390 5390 -----
5391 5391 landsväg
5392 5392 -----
5393 5393 -----
5394 5394 -----
5395 5395 hinduism
5396 5396 historisk
5397 5397 historiskt
5398 5398 -----
5399 5399 häst
5400 5400 hetluft
5401 5401 hetvatten
5402 5402 hotell
5403 5403 -----
5404 5404 hus (upp till 5 meter)
5405 5405 hus tillhörande gatan
5406 5406 +++++
5407 5407 -----
5408 5408 vattenkraft
5409 5409 -----
5410 5410 -----
5411 5411 -----
5412 5412 glass
5413 5413 -----
5414 5414 -----
5415 5415 -----
5416 5416 -----
5417 5417 -----
5418 5418 -----
5419 5419 inaktiv
5420 5420 inkludera
5421 5421 -----
5422 5422 ofullständig
5423 5423 -----
5424 5424 -----
5425 5425 indiskt
5426 5426 inomhus
5427 5427 industri
5428 5428 -----
5429 5429 -----
5430 5430 inre segment
5431 5431 -----
5432 5432 -----
5433 5433 järnmalm
5434 5434 ö
5435 5435 -----
5436 5436 italienskt
5437 5437 -----
5438 5438 +++++
5439 5439 japanskt
5440 5440 jehovas_vittnen
5441 5441 judendom
5442 5442 -----
5443 5443 -----
5444 5444 +++++
5445 5445 +++++
5446 5446 -----
5447 5447 -----
5448 5448 -----
5449 5449 -----
5450 5450 markanvändning
5451 5451 markanvändningstyp {0}
5452 5452 -----
5453 5453 -----
5454 5454 -----
5455 5455 -----
5456 5456 lager
5457 5457 lagret är för närvarande dolt (klicka för att visa lagret)
5458 5458 lagret är för närvarande synligt (klicka för att dölja lagret)
5459 5459 -----
5460 5460 -----
5461 5461 -----
5462 5462 bly
5463 5463 vänster
5464 5464 fritid
5465 5465 fritidstyp {0}
5466 5466 -----
5467 5467 -----
5468 5468 kalksten
5469 5469 begränsat
5470 5470 -----
5471 5471 -----
5472 5472 gårdsgata
5473 5473 -----
5474 5474 -----
5475 5475 -----
5476 5476 lokal fil
5477 5477 -----
5478 5478 -----
5479 5479 -----
5480 5480 -----
5481 5481 -----
5482 5482 -----
5483 5483 -----
5484 5484 låg
5485 5485 luteraner (inkl. Svenska kyrkan)
5486 5486 -----
5487 5487 -----
5488 5488 huvudlinje
5489 5489 skapa parallell hjälplinje
5490 5490 mangroveträsk
5491 5491 byggnadsverk
5492 5492 -----
5493 5493 -----
5494 5494 +++++
5495 5495 kärr
5496 5496 matchar om "nyckel" existerar
5497 5497 -----
5498 5498 +++++
5499 5499 +++++
5500 5500 maxhöjd
5501 5501 max hastighet
5502 5502 max vikt
5503 5503 -----
5504 5504 medlem
5505 5505 -----
5506 5506 +++++
5507 5507 metall
5508 5508 metodister
5509 5509 -----
5510 5510 mexikanskt
5511 5511 militär
5512 5512 -----
5513 5513 +++++
5514 5514 +++++
5515 5515 minimiavstånf
5516 5516 -----
5517 5517 -----
5518 5518 -----
5519 5519 -----
5520 5520 -----
5521 5521 saknade objekt:
5522 5522 blandskog
5523 5523 -----
5524 5524 -----
5525 5525 -----
5526 5526 mormoner
5527 5527 moské
5528 5528 -----
5529 5529 motorväg
5530 5530 motorvägslänk
5531 5531 -----
5532 5532 lera
5533 5533 flervånings-
5534 5534 -----
5535 5535 -----
5536 5536 -----
5537 5537 islam
5538 5538 -----
5539 5539 nationell
5540 5540 naturfenomen
5541 5541 naturfenomen typ {0}
5542 5542 -----
5543 5543 naturfenomen
5544 5544 -----
5545 5545 tidningar
5546 5546 nästa
5547 5547 +++++
5548 5548 nej
5549 5549 ingen beskrivning tillgänglig
5550 5550 inget felmeddelande tillgängligt
5551 5551 ingen importerare
5552 5552 krävs inte längre
5553 5553 -----
5554 5554 ingen_vänstersväng
5555 5555 ingen_högersväng
5556 5556 inte_rakt_fram
5557 5557 ingen_u_sväng
5558 5558 -----
5559 5559 -----
5560 5560 inget
5561 5561 längdskidåkning
5562 5562 -----
5563 5563 -----
5564 5564 -----
5565 5565 Notera: För vissa uppgifter, så behöver JOSM mycket minne. Det kan därav vara nödvändigt att lägga till följande\n Java-inställningar för att specificera den tillåtna maxgränsen för minnesanvändning i megabyte
5566 5566 anmärkning
5567 5567 kärnkraft
5568 5568 -----
5569 5569 -----
5570 5570 -----
5571 5571 -----
5572 5572 -----
5573 5573 objekt
5574 5574 -----
5575 5575 -----
5576 5576 objekt ändrade av användare
5577 5577 objekt med 5 till 10 taggar
5578 5578 objekt i aktiv vy
5579 5579 objekt i det nerladdade området
5580 5580 objekt med minst 20 noder
5581 5581 objekt med givet ID
5582 5582 objekt med givet ändringsuppsättning-ID
5583 5583 objekt med given roll i en relation
5584 5584 objekt med given version
5585 5585 -----
5586 5586 +++++
5587 5587 -----
5588 5588 udda
5589 5589 kontorsbyggnad
5590 5590 -----
5591 5591 olja
5592 5592 -----
5593 5593 -----
5594 5594 endast
5595 5595 enbart_vänstersväng
5596 5596 enbart_högersväng
5597 5597 enbart_rakt_fram
5598 5598 -----
5599 5599 -----
5600 5600 motsatta
5601 5601 motsatta filen
5602 5602 motsatta spåret
5603 5603 alternativ
5604 5604 Val tillhandahållna som Java-systeminställningar
5605 5605 ortodoxa
5606 5606 -----
5607 5607 osmosisk
5608 5608 -----
5609 5609 utomhus
5610 5610 yttre segement
5611 5611 utanför hämtat område
5612 5612 -----
5613 5613 -----
5614 5614 -----
5615 5615 -----
5616 5616 parkeringsväg
5617 5617 parkeringsbiljetter
5618 5618 delvis: olika valda object har olika värden, ändra inte
5619 5619 belagd
5620 5620 marksten
5621 5621 topp
5622 5622 småsten
5623 5623 +++++
5624 5624 +++++
5625 5625 -----
5626 5626 pinstvänner
5627 5627 -----
5628 5628 med tillåtelse
5629 5629 foton
5630 5630 pir
5631 5631 rörledning
5632 5632 -----
5633 5633 -----
5634 5634 -----
5635 5635 -----
5636 5636 -----
5637 5637 -----
5638 5638 plan
5639 5639 -----
5640 5640 +++++
5641 5641 plats
5642 5642 växter
5643 5643 plast
5644 5644 -----
5645 5645 -----
5646 5646 -----
5647 5647 -----
5648 5648 politisk
5649 5649 -----
5650 5650 -----
5651 5651 -----
5652 5652 kraft
5653 5653 -----
5654 5654 presbytarianer
5655 5655 föregående
5656 5656 primärväg
5657 5657 primärvägslänk
5658 5658 privat
5659 5659 +++++
5660 5660 -----
5661 5661 protestanter
5662 5662 offentlig
5663 5663 Allmän transport
5664 5664 -----
5665 5665 biljetter för allmänna transportmedel
5666 5666 +++++
5667 5667 -----
5668 5668 kväkare
5669 5669 stenbrott
5670 5670 -----
5671 5671 -----
5672 5672 räls
5673 5673 -----
5674 5674 järnvägsmark
5675 5675 -----
5676 5676 järnväg
5677 5677 järnvägspunkt
5678 5678 -----
5679 5679 -----
5680 5680 -----
5681 5681 -----
5682 5682 vassbädd
5683 5683 -----
5684 5684 lokalt
5685 5685 reguljärt uttryck
5686 5686 -----
5687 5687 -----
5688 5688 -----
5689 5689 -----
5690 5690 -----
5691 5691 -----
5692 5692 ta bort från urval
5693 5693 ersätt urval
5694 5694 -----
5695 5695 reserverad
5696 5696 -----
5697 5697 bostadsområde
5698 5698 -----
5699 5699 detaljhandel
5700 5700 höger
5701 5701 -----
5702 5702 -----
5703 5703 flodbank
5704 5704 -----
5705 5705 takparkering
5706 5706 rondell
5707 5707 rutt
5708 5708 Ruttdelsträcka
5709 5709 -----
5710 5710 -----
5711 5711 -----
5712 5712 -----
5713 5713 -----
5714 5714 +++++
5715 5715 saltäng
5716 5716 +++++
5717 5717 smörgås
5718 5718 -----
5719 5719 skala
5720 5720 -----
5721 5721 buskage
5722 5722 -----
5723 5723 -----
5724 5724 -----
5725 5725 -----
5726 5726 sekundärväg
5727 5727 markerad
5728 5728 markering
5729 5729 -----
5730 5730 tillfartsväg
5731 5731 -----
5732 5732 -----
5733 5733 avlopp
5734 5734 -----
5735 5735 -----
5736 5736 -----
5737 5737 -----
5738 5738 -----
5739 5739 shiamuslimer
5740 5740 -----
5741 5741 affär
5742 5742 affärstyp {0}
5743 5743 -----
5744 5744 -----
5745 5745 bör sparas
5746 5746 bör laddas upp
5747 5747 sidospår
5748 5748 +++++
5749 5749 +++++
5750 5750 -----
5751 5751 -----
5752 5752 -----
5753 5753 -----
5754 5754 -----
5755 5755 -----
5756 5756 -----
5757 5757 sol
5758 5758 -----
5759 5759 -----
5760 5760 -----
5761 5761 -----
5762 5762 -----
5763 5763 -----
5764 5764 -----
5765 5765 -----
5766 5766 +++++
5767 5767 sporttyp {0}
5768 5768 -----
5769 5769 sporthall
5770 5770 -----
5771 5771 stickspår
5772 5772 -----
5773 5773 -----
5774 5774 stadion
5775 5775 frimärken
5776 5776 -----
5777 5777 -----
5778 5778 -----
5779 5779 ånga
5780 5780 -----
5781 5781 -----
5782 5782 -----
5783 5783 -----
5784 5784 -----
5785 5785 -----
5786 5786 sten
5787 5787 -----
5788 5788 -----
5789 5789 -----
5790 5790 bäck
5791 5791 gata
5792 5792 gata (upp till 20 meter)
5793 5793 -----
5794 5794 sträng
5795 5795 -----
5796 5796 tunnelbana
5797 5797 -----
5798 5798 -----
5799 5799 sunnimuslimer
5800 5800 -----
5801 5801 -----
5802 5802 yta
5803 5803 +++++
5804 5804 -----
5805 5805 träsk
5806 5806 godis
5807 5807 swimmingpool
5808 5808 -----
5809 5809 synagoga
5810 5810 -----
5811 5811 tamponger
5812 5812 daoism
5813 5813 telefonkort
5814 5814 tempel
5815 5815 -----
5816 5816 +++++
5817 5817 tertiärväg
5818 5818 +++++
5819 5819 thailändskt
5820 5820 -----
5821 5821 -----
5822 5822 det här lagret är för närvarande inte aktivt (klicka för att aktivera)
5823 5823 det här är det aktiva lagret
5824 5824 tidvatten
5825 5825 -----
5826 5826 marskland
5827 5827 +++++
5828 5828 -----
5829 5829 tenn
5830 5830 -----
5831 5831 till-sträcka
5832 5832 -----
5833 5833 -----
5834 5834 -----
5835 5835 -----
5836 5836 +++++
5837 5837 turism
5838 5838 turismtyp {0}
5839 5839 -----
5840 5840 leksaker
5841 5841 -----
5842 5842 spår och sträckpunkter
5843 5843 -----
5844 5844 -----
5845 5845 -----
5846 5846 trafikljus
5847 5847 -----
5848 5848 tåg
5849 5849 spårvagn
5850 5850 trådbuss
5851 5851 true: egenskapen är uttryckligen aktiverad
5852 5852 stamväg
5853 5853 stamvägslänk
5854 5854 -----
5855 5855 turkiskt
5856 5856 oklassificerad
5857 5857 obevakad
5858 5858 underjordisk
5859 5859 -----
5860 5860 -----
5861 5861 -----
5862 5862 okänd
5863 5863 -----
5864 5864 -----
5865 5865 -----
5866 5866 -----
5867 5867 utan markering
5868 5868 -----
5869 5869 obelagd
5870 5870 -----
5871 5871 ej angiven: ange inte denna egenskap för valda objekt
5872 5872 -----
5873 5873 otaggade
5874 5874 otaggad sträcka
5875 5875 -----
5876 5876 -----
5877 5877 -----
5878 5878 -----
5879 5879 upp
5880 5880 upp till ruta
5881 5881 -----
5882 5882 användning
5883 5883 -----
5884 5884 +++++
5885 5885 -----
5886 5886 -----
5887 5887 valideringsfel
5888 5888 andra typer av validering
5889 5889 valideringsvarning
5890 5890 -----
5891 5891 -----
5892 5892 -----
5893 5893 -----
5894 5894 -----
5895 5895 viadukt
5896 5896 +++++
5897 5897 -----
5898 5898 -----
5899 5899 vulkan
5900 5900 -----
5901 5901 -----
5902 5902 mur
5903 5903 -----
5904 5904 -----
5905 5905 vatten
5906 5906 -----
5907 5907 vattendrag
5908 5908 vattenledstyp {0}
5909 5909 -----
5910 5910 vågor
5911 5911 -----
5912 5912 sträckan sitter ihop
5913 5913 sträckan sitter ihop med nästa medlem i relationen
5914 5914 sträckan sitter ihop med föregående medlem i relationen
5915 5915 sträckan sitter inte ihop med vare sig den föregående eller den nästa medlemmen i relationen
5916 5916 enbart sträckpunkter
5917 5917 -----
5918 5918 -----
5919 5919 -----
5920 5920 -----
5921 5921 -----
5922 5922 -----
5923 5923 -----
5924 5924 djurliv
5925 5925 vindkraft
5926 5926 -----
5927 5927 -----
5928 5928 trådbundet
5929 5929 +++++
5930 5930 trä
5931 5931 -----
5932 5932 -----
5933 5933 -----
5934 5934 -----
5935 5935 bangård
5936 5936 ja
5937 5937 övergångsställe
5938 5938 zink
5939 5939 zirkonium
5940 5940 -----
5941 5941 -----
5942 5942 -----
5943 5943 zoroastrianism
5944 5944 -----
5945 5945 -----
5946 5946 {0} ({1} till {2} grader)
5947 5947 +++++
5948 5948 -----
5949 5949 -----
5950 5950 -----
5951 5951 -----
5952 5952 {0} består av:
5953 5953 -----
5954 5954 -----
5955 5955 -----
5956 5956 -----
5957 5957 -----
5958 5958 -----
5959 5959 -----
5960 5960 -----
5961 5961 -----
5962 5962 -----
5963 5963 -----
5964 5964 -----
5965 5965 {0} meter
5966 5966 {0} fler...
5967 5967 -----
5968 5968 {0} noder i sträcka {1} överskrider det maximala antalet tillåtna noder {2}
5969 5969 -----
5970 5970 -----
5971 5971 -----
5972 5972 -----
5973 5973 {0} km2
5974 5974 -----
5975 5975 -----
5976 5976 -----
5977 5977 -----
5978 5978 -----
5979 5979 {0}% ({1}/{2}), {3} återstår. Laddar upp nod ''{4}'' (id: {5})
5980 5980 {0}% ({1}/{2}), {3} återstår. Laddar upp relation ''{4}'' (id: {5})
5981 5981 {0}% ({1}/{2}), {3} kvar. Skickar in sträcka ''{4}'' (id: {5})
5982 5982 -----
5983 5983 -----
5984 5984 -----
5985 5985 -----
5986 5986 +++++
5987 5987 -----
5988 5988 {0}: ogiltigt val -- {1}
5989 5989 {0}: ogiltigt val -- {1}
5990 5990 -----
5991 5991 {0}: argument är inte tillåtet för ''--{1}''
5992 5992 {0}: ogiltigt val ''{1}''
5993 5993 {0}: argument behövs för ''{1}''
5994 5994 {0}: argument är inte tillåtet för ''{1}{2}''
5995 5995 {0}: argument behövs för -- {1}
5996 5996 {0}: okänt val ''--{1}''
5997 5997 {0}: okänt val ''{1}{2}''
5998 5998 -----
5999 5999 -----
6000 6000 -----
6001 6001 -----
6002 6002 -----
6003m 1 -----
6004m 2 -----
6005m 3 ({0}/{1}) Laddar upp {2} objekt...
6006m 3 ({0}/{1}) Laddar upp {2} objekt...
6007m 4 -----
6008m 5 -----
6009m 6 -----
6010m 7 -----
6011m 8 -----
6012m 9 -----
6013m 10 -----
6014m 11 -----
6015m 12 -----
6016m 13 -----
6017m 14 -----
6018m 15 -----
6019m 16 -----
6020m 17 -----
6021m 18 -----
6022m 19 -----
6023m 20 -----
6024m 21 -----
6025m 22 -----
6026m 23 -----
6027m 24 Lägg till och flytta en virtuell ny nod till sträcka.
6028m 24 Lägg till och flytta en virtuell ny nod till {0} sträckor.
6029m 25 -----
6030m 26 Lade till {0} objekt
6031m 26 Lade till {0} objekt
6032m 27 Kan inte öppna {0} fil då filen inte existerar eller då ingen lämplig filimporterare är tillgänglig.
6033m 27 Kan inte öppna {0} filer då filerna inte existerar eller då ingen lämplig filimporterare är tillgänglig.
6034m 28 Kan inte öppna {0} fil med filimporteraren ''{1}''.
6035m 28 Kan inte öppna {0} filer med filimporteraren ''{1}''.
6036m 29 Ändra egenskaper för upp till {0} objekt.
6037m 29 Ändra egenskaper för upp till {0} objekt.
6038m 30 Ändra värde?
6039m 30 Ändra värden?
6040m 31 Ändra {0} objekt
6041m 31 Ändra {0} objekt
6042m 32 Klicka på <strong>{0}</strong> för att kontrollera detta objekts status på servern.
6043m 32 Klicka på <strong>{0}</strong> för att kontrollera dessa objekts status på servern.
6044m 33 -----
6045m 34 -----
6046m 35 Konflikt vid hämtning
6047m 35 Konflikter vid hämtning
6048m 36 -----
6049m 37 Ta bort {0} nod
6050m 37 Ta bort {0} noder
6051m 38 Ta bort {0} objekt
6052m 38 Ta bort {0} objekt
6053m 39 Ta bort {0} relation
6054m 39 Ta bort {0} relationer
6055m 40 Ta bort {0} sträcka
6056m 40 Ta bort {0} sträckor
6057m 41 -----
6058m 42 -----
6059m 43 Hämtning av följande insticksmodul har <strong>misslyckats</strong>:
6060m 43 Hämtning av följande {0} insticksmoduler har <strong>misslyckats</strong>:
6061m 44 Hämtar {0} ändringsuppsättning ...
6062m 44 Hämtar {0} ändringsuppsättningar ...
6063m 45 -----
6064m 46 -----
6065m 47 -----
6066m 48 Hämtar {0} objekt från ''{1}''
6067m 48 Hämtar {0} objekt från ''{1}''
6068m 49 -----
6069m 50 Dubblera {0} nod till {1} noder
6070m 50 Dubblera {0} noder till {1} noder
6071m 51 Infoga ny nod i sträcka.
6072m 51 Infoga ny nod i {0} sträckor.
6073m 52 JOSM kunde inte hitta information om följande insticksmodul:
6074m 52 JOSM kunde inte hitta information om följande insticksmoduler:
6075m 53 -----
6076m 54 -----
6077m 55 -----
6078m 56 Flytta {0} nod
6079m 56 Flytta {0} noder
6080m 57 -----
6081m 58 Objekt kunde inte laddas ner
6082m 58 En del objekt kunde inte laddas ner
6083m 59 Objekt har raderats
6084m 59 Objekten har raderats
6085m 60 Ett objekt är borttaget
6086m 60 {0} objekt är borttagna
6087m 61 Ett objekt kunde inte laddas ner.<br>
6088m 61 {0} objekt kunde inte laddas ner.<br>
6089m 62 Öppnar {0} fil...
6090m 62 Öppnar {0} filer...
6091m 63 Klistrar in {0} tag
6092m 63 Klistrar in {0} tagar
6093m 64 -----
6094m 65 -----
6095m 66 Insticksmodul {0} kräver en insticksmodul som inte hittades. Den saknade insticksmodulen är:
6096m 66 Insticksmodul {0} kräver {1} insticksmoduler som inte hittades. De saknade insticksmodulerna är:
6097m 67 Rensade {0} objekt
6098m 67 Rensade {0} objekt
6099m 68 -----
6100m 69 -----
6101m 70 Ta bort gamla nycklar för upp till {0} objekt
6102m 70 Ta bort gamla nycklar för upp till {0} objekt
6103m 71 -----
6104m 72 -----
6105m 73 -----
6106m 74 Rotera en nod
6107m 74 Rotera {0} noder
6108m 75 Skala en nod
6109m 75 Skala {0} noder
6110m 76 -----
6111m 77 -----
6112m 78 -----
6113m 79 Förenkla sträcka (ta bort {0} nod)
6114m 79 Förenkla sträcka (ta bort {0} noder)
6115m 80 Förenkla {0} sträcka
6116m 80 Förenkla {0} sträckor
6117m 81 -----
6118m 82 Taggar({0} konflikt)
6119m 82 Taggar({0} konflikter)
6120m 83 -----
6121m 84 Följande insticksmodul har <strong>framgångsrikt</strong> hämtats:
6122m 84 Följande {0} insticksmoduler har <strong>framgångsrikt</strong> hämtats:
6123m 85 Följande insticksmodul är ej längre nödvändig och har avaktiverats:
6124m 85 Följande insticksmoduler är ej längre nödvändiga och har avaktiverats:
6125m 86 Insticksmodulen kommer inte att läsas in.
6126m 86 Insticksmodulerna kommer inte att läsas in.
6127m 87 Den valda noden ligger inte inuti någon sträcka.
6128m 87 De valda noderna ligger inte inuti någon sträcka.
6129m 88 Den valda sträckan har noder utanför det hämtade dataområdet.
6130m 88 De valda sträckorna har noder utanför det hämtade dataområdet.
6131m 89 -----
6132m 90 Det finns mer än en sträcka som använder sig av den nod du valt. Välj även sträckan.
6133m 90 Det finns mer än en sträcka som använder sig av de noder du valt. Välj även sträckan.
6134m 91 Det finns {0} objekt i ditt lokala dataset som kan vara borttaget på servern.<br>Om du senare försöker ta bort eller uppdatera detta så kommer det antagligen att orsaka en konflikt vid uppladdning till servern.
6135m 91 Det finns {0} objekt i ditt lokala dataset som kan vara borttagna på servern.<br>Om du senare försöker ta bort eller uppdatera dessa så kommer det antagligen att orsaka en konflikt vid uppladdning till servern.
6136m 92 Det finns {0} objekt kvar att ladda upp.
6137m 92 Det finns {0} objekt kvar att ladda upp.
6138m 93 -----
6139m 94 -----
6140m 95 {0} konflikt under import.
6141m 95 {0} konflikter under import.
6142m 96 -----
6143m 97 Detta kommer att ändra upp till {0} objekt.
6144m 97 Detta kommer att ändra upp till {0} objekt.
6145m 98 Detta kommer att ändra {0} objekt
6146m 98 Detta kommer att ändra upp till {0} objekt
6147m 99 Transformera en nod
6148m 99 Transformera {0} noder
6149m 100 Uppdatering av följande insticksmodul misslyckades:
6150m 100 Uppdatering av följande insticksmoduler misslyckades:
6151m 101 Skickar in<strong>{0} objekt</strong> med <strong>1 ändringsuppsättning</strong>
6152m 101 Skickar in<strong>{0} objekt</strong> med <strong>1 ändringsuppsättning</strong>
6153m 102 Skickar in <strong>{0} objekt</strong> till <strong>1 ändringsuppsättning</strong> med <strong>1 request</strong>
6154m 102 Skickar in <strong>{0} objekt</strong> till <strong>1 ändringsuppsättning</strong> med <strong>1 request</strong>
6155m 103 Laddar upp {0} objekt...
6156m 103 Laddar upp {0} objekt...
6157m 104 -----
6158m 105 -----
6159m 106 Du håller på att radera {0} relation: {1}<br/>Detta steg är sällan nödvändigt och kan inte enkelt återställas efter att ha blivit uppladdat till servern.<br/>Är du säker på att du vill radera?
6160m 106 Du håller på att radera {0} relationer: {1}<br/>Detta steg är sällan nödvändigt och kan inte enkelt återställas efter att ha blivit uppladdat till servern.<br/>Är du säker på att du vill radera?
6161m 107 -----
6162m 108 -----
6163m 109 -----
6164m 110 -----
6165m 111 -----
6166m 112 -----
6167m 113 markör
6168m 113 markörer
6169m 114 nod
6170m 114 noder
6171m 115 objekt
6172m 115 objekt
6173m 116 relation
6174m 116 relationer
6175m 117 till {0} objekt
6176m 117 till {0} objekt
6177m 118 sträcka
6178m 118 sträckor
6179m 119 -----
6180m 120 -----
6181m 121 {0} består av {1} markör
6182m 121 {0} består av {1} markörer
6183m 122 -----
6184m 123 -----
6185m 124 {0} medlem
6186m 124 {0} medlemmar
6187m 125 {0} nod
6188m 125 {0} noder
6189m 126 {0} objekt att lägga till:
6190m 126 {0} objekt att lägga till:
6191m 127 {0} objekt att radera:
6192m 127 {0} objekt att radera:
6193m 128 {0} objekt att modfiera:
6194m 128 {0} objekt att modfiera:
6195m 129 -----
6196m 130 {0} relation
6197m 130 {0} relationer
6198m 131 {0} rutt,
6199m 131 {0} rutter,
6200m 132 -----
6201m 133 -----
6202m 134 {0} spår,
6203m 134 {0} spår,
6204m 135 -----
6205m 136 {0} sträcka
6206m 136 {0} sträckor
6207m 137 {0} sträckpunkt
6208m 137 {0} sträckpunkter
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.