source: josm/trunk/data/sv.lang@ 3373

Last change on this file since 3373 was 3373, checked in by bastiK, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 73.1 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 # objekt
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 -----
9 9 (Tips: Du kan själv välja kortkommandon i inställningarna.)
10 10 (Texten finns redan i urklipp.)
11 11 -----
12 12 (URL:en var:
13 13 Använd internationellt format, ex +12-345-67890
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 -----
18 18 (inget objekt)
19 19 -----
20 20 -----
21 21 -----
22 22 -----
23 23 -----
24 24 ({0}/{1}) Laddar noden {2}:s överordnade
25 25 ({0}/{1}) Laddar relationen {2}:s överordnade
26 26 ({0}/{1}) Laddar vägen {2}:s överordnade
27 27 -----
28 28 * En nod som används av mer än en sträcka samt en av dessa sträckor, eller
29 29 * En nod som används av mer än en sträcka, eller
30 30 * En nod med tagg, eller
31 31 * En sträcka och en eller flera av dess noder som används av mer än en sträcka.
32 32 * En sträcka som har en eller flera noder som används av mer än en sträcka, eller
33 33 -----
34 34 ... refererar till relation
35 35 -----
36 36 -----
37 37 -----
38 38 -----
39 39 -----
40 40 -----
41 41 -----
42 42 -----
43 43 <Inget GPX-spår har hämtats än>
44 44 -----
45 45 <b>-name:Bak</b> - som inte har ''Bak'' i nyckeln name.
46 46 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' och ''Street'' i vilken nyckel eller vilket värde som helst.
47 47 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' i vilken nyckel eller vilket värde som helst.
48 48 <b>changeset:</b>... - objekt med angivet ändringssets-id (0 för objekt utan angivet ändringsset)
49 49 <b>child <i>uttryck</i></b> - alla barn till objekt matchande uttrycket
50 50 <b>foot:</b> - som innehåller nyckeln foot oavsett dess värde.
51 51 <b>id:</b>... - objekt med angivet ID (0 för alla nya objekt)
52 52 <b>incomplete</b> - alla ofullständiga objekt
53 53 <b>modified</b> - alla ändrade objekt
54 54 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' var som helst i nyckeln name.
55 55 <b>nodes:</b>... - objekt med angivet antal noder (nodes:antal eller nodes:min-max)
56 56 <b>oneway?</b> - oneway=yes, true, 1 eller on
57 57 <b>parent <i>uttryck</i></b> - alla föräldrar till objekt matchande uttrycket
58 58 -----
59 59 <b>selected</b> - alla valda objekt
60 60 <b>tags:</b>... - objekt med angivet antal taggar (tags:antal eller tags:min-max)
61 61 <b>timestamp:</b>... - objekt med angiven tidsstämpel (<b>2006-11-12T14:51:09Z</b>, <b>2006-11-12</b> eller <b>T14:51</b> ...)
62 62 <b>type:</b> - elementets typ (<b>node</b> för nod, <b>way</b> för sträcka, <b>relation</b> för relation)
63 63 <b>type=*</b> - nyckel "type" oavsett värde. Försök även <b>*=värde</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
64 64 <b>type=route</b> - nyckel "type" med det exakta värdet "route".
65 65 <b>otaggade</b> - alla otaggede objekt
66 66 <b>user:</b>... - alla objekt som ändrats av användare...
67 67 <b>user:anonymous</b> - alla objekt ändrade av anonyma användare
68 68 <b>version:</b>... - objekt med angiven version (0 för objekt utan en angiven version)
69 69 -----
70 70 -----
71 71 -----
72 72 <olika>
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 <h1><a name="top">Kortkommandon</a></h1>
77 77 <h1>Modifierargrupper</h1>
78 78 -----
79 79 -----
80 80 -----
81 81 -----
82 82 -----
83 83 -----
84 84 -----
85 85 -----
86 86 -----
87 87 -----
88 88 -----
89 89 <html>Ett rollbaserat relationsmedlemskap kopierades till alla nya vägar.<br>Du bör verifiera detta och korrigera om nödvändigt.</html>
90 90 <html>Ett rollbaserat relationsmedlemskap kopierades till alla nya vägar.<br>Du bör verifiera detta och korrigera om nödvändigt.</html>
91 91 -----
92 92 -----
93 93 -----
94 94 -----
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 -----
105 105 -----
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 -----
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 -----
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 <html>Ta ett foto av din GPS-mottagare när den visar tiden.<br>Visa detta foto här.<br>Och därefter läs helt enkelt av den tid du läste på fotot och välj en tidzon<hr></html>
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 <html>Det finns data från OpenStreetBugs i urvalet.<br>Du kan inte skicka in dessa data. Har du kanske valt fel lager?
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 -----
209 209 <html>Det finns inga lager som lagret <br>''{0}''<br>kan sammanfogas med.</html>
210 210 -----
211 211 -----
212 212 -----
213 213 -----
214 214 <html>För att utföra detta så kommer {0} separata<br>hämtningar att begäras. Önskar du<br>fortsätta?</html>
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 <html>Det anses skadligt att skicka in obehandlad GPS-data.<br>Om du vill skicka in spår, se här:
221 221 -----
222 222 <html>Uppladdning <strong>misslyckades</strong eftersom servern har en nyare version<br>av någon av dina noder, vägar eller relationer.<br><br>Klicka på <strong>{0}</strong> för att synkronisera all lokal data med servern.<br>Klicka på <strong>{1}</strong> för att avbryta och fortsätta redigera.<br></html>
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 <html>Uppladdning till servern <strong>misslyckades</strong> eftersom dina<br> nuvarande data bryter mot ett förhandsvillkor.<br>Felmeddelandet är: <br>{0}</html>
227 227 -----
228 228 -----
229 229 <html>Det värde som nyckeln "source" skall ha när automatisk angivning av källa är aktiverat.</html>
230 230 -----
231 231 -----
232 232 -----
233 233 <html>Du använder EPSG:4326 projektionen som kan leda<br>till icke önskvärd resultat vid rektangulära alignments.<br>Ändra projektionen för att få bort denna varning.<br>Vill du fortsätta?</html>
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 -----
238 238 -----
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 <html>{0} relationer skapar en cykel då de refererar till varandra.<br>JOSM kan inte ladda upp dem. Ändra relationerna för att bryta det cykliska beroendet.</html>
244 244 -----
245 245 -----
246 246 -----
247 247 -----
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 <p>Pseudomodifieraren ''disabled'' avaktiverar kortkommandot när detta påträffas.</p>
254 254 -----
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 <u>Särskilda mål:</u>
259 259 -----
260 260 -----
261 261 -----
262 262 A Efter avstånd
263 263 A Efter tid
264 264 -----
265 265 -----
266 266 En insticksmodul som låter JOSM kontrolleras från andra applikationer.
267 267 En insticksmodul för att spåra vattensamlingar på landsat-bilder.
268 268 -----
269 269 -----
270 270 -----
271 271 -----
272 272 -----
273 273 -----
274 274 Bryter mot API:ns möjligheter
275 275 -----
276 276 Nedlagd järnväg
277 277 -----
278 278 Avbryt sammanslagning
279 279 -----
280 280 -----
281 281 -----
282 282 Om
283 283 Om JOSM...
284 284 -----
285 285 -----
286 286 -----
287 287 -----
288 288 -----
289 289 -----
290 290 -----
291 291 Logi
292 292 Enligt information inifrån insticksmodulen är dess upphovsman {0}.
293 293 -----
294 294 Noggrannhet för Douglas-Peuckers linjeförenkling, mätt i grader.<br>Lägre värden ger fler noder och en mer noggrann linje. Förval: 0,0003.
295 295 -----
296 296 Åtgärd
297 297 -----
298 298 -----
299 299 -----
300 300 -----
301 301 -----
302 302 -----
303 303 -----
304 304 Lägg till
305 305 -----
306 306 Lägg till nod...
307 307 Lägg till egenskaper
308 308 -----
309 309 Lägg "source=..." till objekt?
310 310 -----
311 311 Lägg till kommentar
312 312 -----
313 313 -----
314 314 Lägg till ett nytt nyckel/värde-par till alla objekt.
315 315 -----
316 316 Lägg till en ny nod i en befintlig sträcka
317 317 Lägg till en ny källa till listan.
318 318 -----
319 319 Lägg till en nod genom att ange latitud och longitud.
320 320 -----
321 321 -----
322 322 -----
323 323 -----
324 324 -----
325 325 -----
326 326 -----
327 327 -----
328 328 Lägg till information om upphovsman
329 329 -----
330 330 Lägg till var och en till starturvalet. Kan vara en googleliknande söksträng eller en URL som returnerar osm-xml
331 331 -----
332 332 Lägg till rutnät
333 333 -----
334 334 -----
335 335 Lägg till ett nytt lager
336 336 Lägg till nod
337 337 Lägg till en nod till sträckan
338 338 Lägg till en nod i en sträcka och bind ihop
339 339 Lägg till nod {0}
340 340 Lägg till relation {0}
341 341 -----
342 342 -----
343 343 -----
344 344 -----
345 345 Lägg til sträcka {0}
346 346 La till nod vid alla korsande sträckor
347 347 -----
348 348 Adressinterpolation
349 349 -----
350 350 Adresser
351 351 -----
352 352 -----
353 353 -----
354 354 Justera WMS
355 355 -----
356 356 Justera valt WMS-lagers läge
357 357 Justera tidszon och tidsförskjutning
358 358 -----
359 359 -----
360 360 -----
361 361 Administrativ
362 362 -----
363 363 -----
364 364 -----
365 365 -----
366 366 Avancerade inställningar
367 367 -----
368 368 -----
369 369 -----
370 370 Linbana
371 371 -----
372 372 -----
373 373 Flygplats
374 374 -----
375 375 Alkohol
376 376 Bilda en cirkel av noderna
377 377 Placera noderna i en rak linje
378 378 -----
379 379 -----
380 380 -----
381 381 -----
382 382 -----
383 383 -----
384 384 -----
385 385 Alla
386 386 -----
387 387 Alla format
388 388 -----
389 389 Alla punkter och spåravsnitt kommer att ha samma färg. Kan anpassas med hjälp av lagerhanteraren.
390 390 -----
391 391 Kolonilotter
392 392 -----
393 393 -----
394 394 -----
395 395 -----
396 396 -----
397 397 -----
398 398 Tillåten trafik:
399 399 -----
400 400 -----
401 401 -----
402 402 -----
403 403 -----
404 404 Tillåter att spårets färg justeras efter olika genomsnittshastigheter.
405 405 -----
406 406 Alfakanal
407 407 -----
408 408 -----
409 409 Alphydda
410 410 -----
411 411 -----
412 412 -----
413 413 Byt också namn på filen
414 414 -----
415 415 -----
416 416 Inrättningar
417 417 -----
418 418 -----
419 419 -----
420 420 En datavaliderare för OSM som letar efter vanliga fel som görs av användare och redigeringsprogram.
421 421 -----
422 422 -----
423 423 -----
424 424 -----
425 425 -----
426 426 -----
427 427 Fel uppstod i insticksmodulen {0}
428 428 -----
429 429 Ett fel inträffade: {0}
430 430 Ett oväntat undantag inträffade som kan ha kommit från plugin:en ''{0}''.
431 431 -----
432 432 -----
433 433 Vinkel
434 434 Vinkel mellan två valda noder
435 435 -----
436 436 -----
437 437 Verkställ ändringar
438 438 Tillämpa snabbval
439 439 -----
440 440 -----
441 441 -----
442 442 Använd antialiasing för att ge kartan ett jämnare utseende.
443 443 -----
444 444 -----
445 445 -----
446 446 Verkställ valda ändringar
447 447 Sätt taggarna som finns på innehållet i inklistringbuffern på alla valda föremål.
448 448 -----
449 449 -----
450 450 -----
451 451 -----
452 452 -----
453 453 Tillämpa?
454 454 -----
455 455 -----
456 456 Utgrävningsplats
457 457 Bågskytte
458 458 Är du verkligen säker på att du vill fortsätta?
459 459 Är du säker?
460 460 Område
461 461 -----
462 462 Områden runt platser
463 463 Konstcenter
464 464 Konst
465 465 -----
466 466 -----
467 467 -----
468 468 Friidrott
469 469 Varning: Använd endast riktiga tangenter!
470 470 Sevärdhet
471 471 -----
472 472 Ljud
473 473 -----
474 474 Ljudinställningar
475 475 Ljudmarkörer från {0}
476 476 Ljud synkroniserat vid punkt {0}.
477 477 Ljud: {0}
478 478 -----
479 479 -----
480 480 Australisk fotboll
481 481 -----
482 482 -----
483 483 -----
484 484 -----
485 485 -----
486 486 -----
487 487 -----
488 488 -----
489 489 Upphovsman
490 490 -----
491 491 -----
492 492 -----
493 493 -----
494 494 -----
495 495 -----
496 496 -----
497 497 Upphovsmän
498 498 -----
499 499 Automatkälla
500 500 Automatisk zoomning:
501 501 Autocentrera
502 502 Auto-gissa
503 503 -----
504 504 Spara LiveData automatiskt
505 505 Automatisk hämtning av rutor:
506 506 Uttagsautomat
507 507 Automatisk hämtning
508 508 Automatisk taggrättning
509 509 Skapa automatiskt ljudmarkörer från spårpunkter (snarare än explicita sträckpunkter) med namn och beskrivningar.
510 510 Skapa vid öppning av ett GPX-lager automatiskt ett markörlager från tillgängliga sträckpunkter.
511 511 -----
512 512 Tillgänglig
513 513 -----
514 514 -----
515 515 -----
516 516 B Efter avstånd
517 517 B Efter tid
518 518 -----
519 519 -----
520 520 Tillbaka
521 521 -----
522 522 -----
523 523 Bageri
524 524 -----
525 525 -----
526 526 Hinder
527 527 -----
528 528 Grundläggande
529 529 Hamnbassäng
530 530 Basket
531 531 Batterier
532 532 Krigsskådeplats
533 533 Bukt
534 534 Strand
535 535 Fyrbåk
536 536 Bänk
537 537 Drycker
538 538 -----
539 539 Cykel
540 540 -----
541 541 -----
542 542 -----
543 543 -----
544 544 -----
545 545 -----
546 546 Tomt lager
547 547 -----
548 548 -----
549 549 -----
550 550 Varv
551 551 Trafikkon
552 552 Bokhandel
553 553 Bokmärken
554 554 Gränskontroll
555 555 Botaniskt namn
556 556 -----
557 557 Gränser
558 558 -----
559 559 -----
560 560 -----
561 561 Gränsvärden
562 562 -----
563 563 -----
564 564 Bro
565 565 -----
566 566 -----
567 567 -----
568 568 -----
569 569 -----
570 570 Buggrapporter
571 571 -----
572 572 Byggnad
573 573 -----
574 574 -----
575 575 Byggnader
576 576 -----
577 577 -----
578 578 Fösgrind
579 579 Spårbussväg
580 580 Bussplattform
581 581 Bussterminal
582 582 Busshållplats
583 583 Bussfålla
584 584 Slakteri
585 585 C Efter avstånd
586 586 C Efter tid
587 587 -----
588 588 Linbana
589 589 Cacheformatsfel
590 590 -----
591 591 -----
592 592 -----
593 593 -----
594 594 CadastreGrabber: Ogiltig URL.
595 595 Kafé
596 596 -----
597 597 -----
598 598 -----
599 599 -----
600 600 Campingplats
601 601 Det går inte att rita utanför världen.
602 602 Skapa en dubblett av sträcka
603 603 -----
604 604 Kanal
605 605 Avbryt
606 606 -----
607 607 -----
608 608 -----
609 609 -----
610 610 -----
611 611 Avbryt åtgärden
612 612 -----
613 613 -----
614 614 -----
615 615 -----
616 616 Det går inte att lägga till en nod utanför världen.
617 617 -----
618 618 -----
619 619 -----
620 620 -----
621 621 -----
622 622 -----
623 623 -----
624 624 -----
625 625 -----
626 626 Kan inte hämta biblioteket rxtxSerial. Om du behöver assistans med att installera detta, så läs globalsats hemsida på http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
627 627 -----
628 628 Kan inte slå ihop noder, då detta skulle radera väg ''{0}'' som används.
629 629 -----
630 630 Kan inte flytta objekt utanför världen.
631 631 -----
632 632 -----
633 633 -----
634 634 -----
635 635 -----
636 636 -----
637 637 -----
638 638 Kan inte ångra kommando "{0}" eftersom lager "{1}" inte längre är närvarande
639 639 Kanotpaddling
640 640 Burkar
641 641 Kapacitet
642 642 -----
643 643 Fånga GPS-spår
644 644 Bil
645 645 -----
646 646 Husvagnscamping
647 647 Pengar
648 648 Slott
649 649 Färist
650 650 Grottöppning
651 651 Begravningsplats
652 652 Centrera en gång
653 653 Centrera LiveGPS-lagret runt nuvarande position.
654 654 Centrera visning
655 655 Stollift
656 656 Fäbod
657 657 Ändra egenskaper
658 658 Ändra riktning?
659 659 Byt plats
660 660 Ändra nod {0}
661 661 Ändra relation
662 662 Ändra relationsmedlemsroll för {0} {1}
663 663 Ändra relation {0}
664 664 Ändra upplösning
665 665 -----
666 666 -----
667 667 Ändra värden?
668 668 Ändra sträcka {0}
669 669 -----
670 670 -----
671 671 -----
672 672 -----
673 673 -----
674 674 Changeset hanterare
675 675 -----
676 676 -----
677 677 -----
678 678 -----
679 679 -----
680 680 -----
681 681 -----
682 682 -----
683 683 Ändra kortkommandon manuellt.
684 684 Leta efter FIXME-taggar.
685 685 Kontrollera på servern
686 686 Kontrollera egenskapsnycklar
687 687 Kontrollera egenskapsvärden
688 688 Söker efter raderade föräldrar i det lokaka datasetet
689 689 Kontrollerar föräldrar för raderade objekt
690 690 -----
691 691 Letar efter sträckor med identiska noder i följd.
692 692 Checksum-fel:
693 693 Hygien
694 694 -----
695 695 -----
696 696 Välj
697 697 Välj en färg
698 698 Välj en färg för {0}
699 699 Välj en fördefinierad licens
700 700 -----
701 701 Välj en av...
702 702 -----
703 703 -----
704 704 -----
705 705 Kyrka
706 706 Biograf
707 707 Stad
708 708 Stadsgräns
709 709 Stadsmur
710 710 Stadsnamn
711 711 -----
712 712 Civilrättslig
713 713 -----
714 714 Rensa
715 715 Rensa rutten
716 716 -----
717 717 -----
718 718 -----
719 719 -----
720 720 -----
721 721 -----
722 722 -----
723 723 -----
724 724 -----
725 725 -----
726 726 Klicka för att avbryta och fortsätta redigera
727 727 Klicka för att avbryta starten av externa webläsare
728 728 Klicka för att avbryta nodsammanslagning
729 729 -----
730 730 -----
731 731 -----
732 732 -----
733 733 -----
734 734 Klicka för att kontrollera om objekt i ditt lokala dataset har raderats från servern
735 735 -----
736 736 -----
737 737 -----
738 738 -----
739 739 -----
740 740 Klicka för att fortsätta och öppna {0} browsers
741 741 -----
742 742 -----
743 743 -----
744 744 Klicka för att ta bort. Skift: ta bort delsträcka. Alt: lämna kvar oanvända noder vid borttagning av sträcka. Ctrl: ta bort objekt som refererar hit
745 745 -----
746 746 -----
747 747 -----
748 748 Klicka för att minimera/maximera panelens innehåll
749 749 -----
750 750 -----
751 751 -----
752 752 -----
753 753 -----
754 754 -----
755 755 -----
756 756 -----
757 757 -----
758 758 -----
759 759 -----
760 760 -----
761 761 -----
762 762 -----
763 763 Stup
764 764 Klättring
765 765 Stäng
766 766 -----
767 767 -----
768 768 -----
769 769 -----
770 770 Stäng dialogen och avbryt hämtning
771 771 Avsluta påbörjade changesets
772 772 -----
773 773 -----
774 774 -----
775 775 -----
776 776 -----
777 777 Stäng dialogrutan och skapa en ny nod
778 778 Stäng dialogrutan men skapa ingen nod
779 779 -----
780 780 -----
781 781 -----
782 782 -----
783 783 Stäng denna panel. Du kan öppna den igen med hjälp av knapparna i den vänstra verktygraden.
784 784 -----
785 785 Sluten sträcka
786 786 -----
787 787 -----
788 788 -----
789 789 -----
790 790 -----
791 791 Avslutar påbörjade changesets
792 792 -----
793 793 -----
794 794 -----
795 795 Stänger ändringssamling...
796 796 Kläder
797 797 -----
798 798 Kustlinje
799 799 Kustlinjer.
800 800 Mynt
801 801 Högskola
802 802 Färg
803 803 -----
804 804 -----
805 805 Färgschema
806 806 Färgscheman
807 807 Färger
808 808 -----
809 809 Färglägg punkter och spåravsnitt baserat på hastighet.
810 810 De färger som används av olika objekt i JOSM.
811 811 -----
812 812 Slå ihop sträckor
813 813 Förena flera sträckor till en enda.
814 814 Slå ihop {0} sträckor
815 815 -----
816 816 Kommandolista
817 817 -----
818 818 -----
819 819 -----
820 820 Affärsområde
821 821 Allmänning
822 822 -----
823 823 -----
824 824 -----
825 825 -----
826 826 -----
827 827 Dator
828 828 Anpassa
829 829 Anpassa enheten
830 830 Konfigurera hämtställen för insticksmoduler
831 831 -----
832 832 Ställ in tillgängliga insticksmoduler.
833 833 Konfigurera ruttberäkning
834 834 -----
835 835 -----
836 836 -----
837 837 -----
838 838 -----
839 839 -----
840 840 -----
841 841 Bekräfta fjärrstyrd handling
842 842 -----
843 843 Konflikt
844 844 -----
845 845 -----
846 846 Konflikter
847 847 -----
848 848 -----
849 849 -----
850 850 -----
851 851 -----
852 852 -----
853 853 Knyt en existerande nod till en sträcka
854 854 Anslut till en gpsd-server och visa nuvarande position i ett LiveGPS-lager.
855 855 Ansluten
856 856 Slutnod på sträcka nära annan sträcka
857 857 Ansluter
858 858 Ansluter...
859 859 Anslutningsfel.
860 860 Anslutning misslyckades
861 861 Anslutningsinställningar
862 862 Anslutningsinställningar för OSM-servern
863 863 Anslutning misslyckades.
864 864 -----
865 865 Under byggnad
866 866 Byggnadsplats
867 867 -----
868 868 -----
869 869 Ansluter till OSM-servern...
870 870 Tar kontakt med servern...
871 871 Kontaktar WMS-servern...
872 872 -----
873 873 -----
874 874 Kontinent
875 875 Fortsätt
876 876 -----
877 877 -----
878 878 Fortsätt väg från senaste nod.
879 879 Centrera kontinuerligt LiveGPS-lagret runt nuvarande position.
880 880 Bidrag
881 881 Närköp
882 882 Omvandla till gpx-lager
883 883 Konvertera till GPX-lager med anonymiserad tid
884 884 Omvandla till datalager
885 885 Konvertera till multipolygon
886 886 Konvertera till multipolygon
887 887 -----
888 888 Omvandlad från:{0}
889 889 -----
890 890 Koordinater importerade:
891 891 -----
892 892 Kopiera
893 893 -----
894 894 -----
895 895 -----
896 896 -----
897 897 -----
898 898 -----
899 899 -----
900 900 Kopia av {0}
901 901 Kopiera valda objekt till inklistringsbuffern.
902 902 -----
903 903 -----
904 904 -----
905 905 -----
906 906 -----
907 907 Kopiera till urklipp och stäng
908 908 -----
909 909 Kopia {1} av {0}
910 910 -----
911 911 Copyrightår
912 912 Korrelera
913 913 Sätt bilder i relation till GPX-spår
914 914 Korrelerar med GPX
915 915 Kunde inte komma åt datafil(er):\n{0}
916 916 Kunde inte skaffa en bild
917 917 -----
918 918 Kunde inte slå ihop sträckorna (Det gick inte att göra en enda sekvens av noder av dem)
919 919 Kunde inte ansluta till osm-servern. Kontrollera din internetanslutning.
920 920 -----
921 921 -----
922 922 Kunde inte hitta elementtyp
923 923 -----
924 924 Kunde inte hitta varningsnivå
925 925 -----
926 926 -----
927 927 Kunde inte hämta insticksmodulen {0}. Skall den tas bort från inställningarna?
928 928 Kunde inte hämta inställningar från server.
929 929 Kunde inte tolka latitude, longitude eller zoomnivå. Kontrollera värdena.
930 930 Kunde inte öppna "{0}"
931 931 -----
932 932 -----
933 933 Kunde inte läsa lantmätardefinitionen: {0}
934 934 -----
935 935 -----
936 936 Kunde inte läsa källan till snabbval för taggning: {0}
937 937 -----
938 938 Kunde inte döpa om filen ''{0}''
939 939 -----
940 940 -----
941 941 Kunde inte skicka in inställningar. Orsak: {0}
942 942 -----
943 943 Kunde inte skapa en ny felrapport. Resultat: {0}
944 944 -----
945 945 Land
946 946 Landskod
947 947 -----
948 948 -----
949 949 Län
950 950 -----
951 951 Domstol
952 952 Täckt resevoar
953 953 Kran
954 954 Skapa cirkel
955 955 -----
956 956 -----
957 957 -----
958 958 -----
959 959 -----
960 960 -----
961 961 Skapa en cirkel av tre valda noder.
962 962 -----
963 963 -----
964 964 Skapa ett rutnät av sträckor
965 965 -----
966 966 -----
967 967 Skapa en ny relation
968 968 -----
969 969 -----
970 970 Skapa ytor
971 971 -----
972 972 Skapa bokmärke
973 973 Skapa gräns
974 974 -----
975 975 Skapa byggnader
976 976 Skapa en dubblett av sträcka
977 977 Skapa ett nätverk av sträckor
978 978 Skapa ett problemfall
979 979 -----
980 980 Skapa multipolygon
981 981 Skapa multipolygon
982 982 Skapa multipolygoner med ett klick, mycket enklare än det vanliga sättet via relationsredigeraren.
983 983 Skapa ny nod
984 984 -----
985 985 -----
986 986 -----
987 987 -----
988 988 -----
989 989 -----
990 990 -----
991 991 -----
992 992 -----
993 993 -----
994 994 -----
995 995 Skapar enskilda byggnader från en lång byggnad.
996 996 -----
997 997 -----
998 998 Skapar huvudgränssnittet
999 999 Kreditkort
1000 1000 -----
1001 1001 Cricketnät
1002 1002 Kriterier
1003 1003 Krocket
1004 1004 Korsa cyklande
1005 1005 Korsa ridande
1006 1006 Järnvägsövergång
1007 1007 -----
1008 1008 -----
1009 1009 Typ av övergångsställe
1010 1010 Brittiskt namn på övergångsställe
1011 1011 Korsande sträckor
1012 1012 Korsande sträckor.
1013 1013 Kök
1014 1014 Aktuellt urval
1015 1015 -----
1016 1016 -----
1017 1017 -----
1018 1018 Nuvarande värde är förval.
1019 1019 -----
1020 1020 -----
1021 1021 Anpassa färger
1022 1022 Anpassa linjeritning
1023 1023 Bestäm vad som skall finnas på verktygsraden.
1024 1024 Skärning
1025 1025 -----
1026 1026 Cykliskt beroende mellan relationer:
1027 1027 Cykling
1028 1028 -----
1029 1029 -----
1030 1030 -----
1031 1031 Damm
1032 1032 Datalager {0}
1033 1033 Format för dataloggning
1034 1034 -----
1035 1035 Text som anger datakälla. Förval är Landsat
1036 1036 Datakällor
1037 1037 Datavalidator
1038 1038 Data med fel. Skicka in ändå?
1039 1039 Databasen är nere för underhåll
1040 1040 -----
1041 1041 -----
1042 1042 -----
1043 1043 Kontokort
1044 1044 -----
1045 1045 Decimalgrader
1046 1046 -----
1047 1047 Minska zoomläge
1048 1048 -----
1049 1049 -----
1050 1050 -----
1051 1051 -----
1052 1052 Standard
1053 1053 Förval (automatiskt satt)
1054 1054 Förvalt värde är för närvarande okänt (inställningen har inte använts än).
1055 1055 Nuvarande värde är ''{0}''.
1056 1056 -----
1057 1057 -----
1058 1058 Grader Minuter Sekunder
1059 1059 Ta bort
1060 1060 -----
1061 1061 -----
1062 1062 -----
1063 1063 -----
1064 1064 Borttagningsläge
1065 1065 Ta bort egenskaper
1066 1066 Ta bort sträckor som inte är del av en inre multipolygon
1067 1067 -----
1068 1068 -----
1069 1069 -----
1070 1070 Ta bort från relation
1071 1071 -----
1072 1072 -----
1073 1073 Radera inkompletta medlemmar?
1074 1074 -----
1075 1075 -----
1076 1076 Ta bort noder eller sträckor
1077 1077 Radera noder utanför dataområdena?
1078 1078 Radera noder utanför de hämtade dataområdena
1079 1079 -----
1080 1080 -----
1081 1081 Ta bort valda objekt.
1082 1082 -----
1083 1083 -----
1084 1084 Ta bort den valda nyckeln från alla objekt.
1085 1085 -----
1086 1086 Ta bort den valda relationen
1087 1087 Ta bort valt schema från listan.
1088 1088 Ta bort vald källa från listan.
1089 1089 -----
1090 1090 -----
1091 1091 -----
1092 1092 -----
1093 1093 Ta bort onödiga noder från en sträcka.
1094 1094 -----
1095 1095 -----
1096 1096 -----
1097 1097 -----
1098 1098 -----
1099 1099 -----
1100 1100 -----
1101 1101 -----
1102 1102 -----
1103 1103 -----
1104 1104 -----
1105 1105 Samfund
1106 1106 Tandläkare
1107 1107 -----
1108 1108 Beskriv problem noggrannt
1109 1109 Beskrivning
1110 1110 Beskrivning: {0}
1111 1111 -----
1112 1112 -----
1113 1113 -----
1114 1114 -----
1115 1115 -----
1116 1116 Hittade inte något objekt med id {0} i det nuvarande datasettet
1117 1117 -----
1118 1118 -----
1119 1119 -----
1120 1120 Svårighetsgrad
1121 1121 -----
1122 1122 Riktning
1123 1123 Riktningsindex '{0}' kunde inte hittas
1124 1124 Riktning att söka efter land i
1125 1125 I vilken riktning som land skall eftersökas. Förval öster.
1126 1126 Avaktivera
1127 1127 Avaktivera dataloggning om avståndet blir kortare än
1128 1128 Avaktivera dataloggning om hastigheten blir långsammare än
1129 1129 -----
1130 1130 Avaktivera insticksmodul
1131 1131 -----
1132 1132 Kassera och avsluta
1133 1133 Receptutlämnande
1134 1134 -----
1135 1135 Visningsinställningar
1136 1136 -----
1137 1137 Visa en rörlig ikon som representerar den punkt på det synkroniserade spåret där det ljud som spelas upp samtidigt spelades in.
1138 1138 -----
1139 1139 -----
1140 1140 Visa koordinater som
1141 1141 -----
1142 1142 -----
1143 1143 -----
1144 1144 Visa historik om OSM vägar, noder eller relationer.
1145 1145 Visa live-ljudspår.
1146 1146 Visa bilder utan geotaggning
1147 1147 Visa objektinformation om OSM noder, vägar eller relationer.
1148 1148 Visa ljudmenyn
1149 1149 Visa om-skärmen
1150 1150 -----
1151 1151 Visa historik för alla valda poster.
1152 1152 -----
1153 1153 -----
1154 1154 -----
1155 1155 Visar problemfall från OpenStreetBugs
1156 1156 -----
1157 1157 -----
1158 1158 Distribuera noder
1159 1159 Distribuera de valda noderna på jämna avstånd längs en linje.
1160 1160 Järnväg utan trafik
1161 1161 -----
1162 1162 Verkställ inte ändringar
1163 1163 -----
1164 1164 Rita inte pilar om de inte befinner sig på åtminstone detta avstånd från senast ritade pil.
1165 1165 Rita inte linjer mellan punkter i detta lager.
1166 1166 Kräv inte att man byter läge (arbetsflöde som i Potlatch)
1167 1167 -----
1168 1168 Gör ingenting
1169 1169 -----
1170 1170 Vill du tillåta detta?
1171 1171 -----
1172 1172 Vill du radera dem ändå?
1173 1173 -----
1174 1174 Gör-det-själv-affär
1175 1175 Docka
1176 1176 Läkare
1177 1177 Hundkapplöpning
1178 1178 -----
1179 1179 Dubbel konflikt
1180 1180 -----
1181 1181 Hämta
1182 1182 -----
1183 1183 Hämta data
1184 1184 -----
1185 1185 Hämta bild från den franska Cadastre-WMS:en
1186 1186 Hämta plats
1187 1187 Hämta medlemmar
1188 1188 Ladda ner OSM object via ID.
1189 1189 Ladda ner objekt
1190 1190 Ladda ner Objekt.
1191 1191 -----
1192 1192 -----
1193 1193 -----
1194 1194 Hämta URL
1195 1195 Hämta WMS-ruta från {0}
1196 1196 -----
1197 1197 -----
1198 1198 -----
1199 1199 -----
1200 1200 Hämtningsområdets storlek är ok, kommer troligen accepteras av servern.
1201 1201 Hämtningsområdet är alltför stort; kommer troligen avvisas av servern.
1202 1202 Hämta som ett nytt lager
1203 1203 -----
1204 1204 -----
1205 1205 -----
1206 1206 -----
1207 1207 Hämta data
1208 1208 Hämta var och en som rå gps. Kan vara x1,y1,x2,y2 en URL som innehåller lat=y&lon=x&zoom=z eller ett filnamn
1209 1209 Hämta var och en. Kan vara x1,y1,x2,y2 en URL som innehåller lat=y&lon=x&zoom=z eller ett filnamn
1210 1210 Hämta allting inom:
1211 1211 Hämta från OSM längs med detta spår
1212 1212 Hämta från OSM...
1213 1213 -----
1214 1214 -----
1215 1215 -----
1216 1216 -----
1217 1217 Hämta kartdata från OSM-servern.
1218 1218 -----
1219 1219 -----
1220 1220 -----
1221 1221 -----
1222 1222 -----
1223 1223 -----
1224 1224 Ladda ner objekt
1225 1225 Ladda ner objekt...
1226 1226 Hämta överordnade vägar/relationer...
1227 1227 -----
1228 1228 -----
1229 1229 Laddar ner de primitiva som refererar till en av dem markerade primitiva
1230 1230 -----
1231 1231 -----
1232 1232 -----
1233 1233 -----
1234 1234 -----
1235 1235 -----
1236 1236 -----
1237 1237 Hämta hem området inom gränsvärdena
1238 1238 Hämta området innanför gränsvärden som rå gps
1239 1239 -----
1240 1240 -----
1241 1241 -----
1242 1242 -----
1243 1243 -----
1244 1244 Hämta platsen som anges i url:en (med lat=x&lon=y&zoom=z)
1245 1245 -----
1246 1246 Hämta de rutor som syns
1247 1247 Laddar ner {0} av {1} ({2} kvar)
1248 1248 Hämtade GPX-data
1249 1249 -----
1250 1250 Hämtar GPS-data
1251 1251 Hämtar OSM-data...
1252 1252 -----
1253 1253 Hämtar "Dagens meddelande"
1254 1254 -----
1255 1255 -----
1256 1256 -----
1257 1257 -----
1258 1258 -----
1259 1259 Hämtar data
1260 1260 -----
1261 1261 -----
1262 1262 Hämtar bildruta...
1263 1263 Laddar ner påbörjade changesets...
1264 1264 -----
1265 1265 Hämtar punkter {0} till {1}...
1266 1266 -----
1267 1267 -----
1268 1268 -----
1269 1269 Hämtar {0}
1270 1270 Släplift
1271 1271 Dra ett vägsegment för att skapa en rektangel. Ctrl+dra för att flytta ett segment längs dess normal.
1272 1272 -----
1273 1273 Dra spelhuvudet och släpp i närheten av spår för att spela upp ljud därifrån; SKIFT-släpp för att synkronisera ljud vid den punkten.
1274 1274 -----
1275 1275 -----
1276 1276 -----
1277 1277 -----
1278 1278 -----
1279 1279 Avlopp
1280 1280 Rita
1281 1281 Rita riktningspilar
1282 1282 -----
1283 1283 Rita en rektangel runt data nedladdad från WMS-servern.
1284 1284 Rita en rektangel av önskad storlek, och släpp sedan musknappen.
1285 1285 Rita gränser för hämtade data
1286 1286 Rita gränser för hämtade data.
1287 1287 -----
1288 1288 Rita riktningspilar för linjer, som förbinder GPS-punkter
1289 1289 Rita riktningsanvisningar för delsträckor.
1290 1290 Rita inaktiva lager i avvikande färg
1291 1291 Rita stora GPS-punkter
1292 1292 Rita större punkter för GPS-punkter.
1293 1293 Rita linjer mellan punkter i detta lager.
1294 1294 Rita linjer mellan råa GPS-punkter
1295 1295 Rita linjer mellan råa gps-punkter.
1296 1296 Rita noder
1297 1297 Rita gummibandshjälplinjer
1298 1298 Rita ut segmentens ordningsnummer
1299 1299 Rita gränser för data hämtade från servern.
1300 1300 Rita riktningspilar med hjälp av tabelluppslagning istället för komplicerad matematik.
1301 1301 Rita de inaktiva datalagren i avvikande färg.
1302 1302 Rita ordningsnummer för alla delsträckor inom deras sträcka.
1303 1303 Rita virtuella noder i urvalsläge
1304 1304 Rita virtuella noder i urvalsläge för underlätta förändring av sträckor.
1305 1305 Dricksvatten
1306 1306 -----
1307 1307 Glöm existerande sträckning
1308 1308 Kemtvätt
1309 1309 Duplicera till {0} noder
1310 1310 Duplicera
1311 1311 Duplicera lager
1312 1312 Dubblera sträcka
1313 1313 -----
1314 1314 Knappen '{0}' är knuten som snabbtangent till mer än en funktion - knappen kommer att ignoreras!
1315 1315 Duplicera noder som används av flera olika sträckor.
1316 1316 Dubblera valda sträckor.
1317 1317 Duplicera det valda genom att kopiera och omedelbart klistra in.
1318 1318 -----
1319 1319 Dubbletter av noder
1320 1320 Dubbletter av noder på sträckor
1321 1321 Dubbletter av noder på sträckor
1322 1322 -----
1323 1323 E-mail
1324 1324 -----
1325 1325 -----
1326 1326 -----
1327 1327 -----
1328 1328 Redigera
1329 1329 -----
1330 1330 Redigera adressinformation
1331 1331 Redigera adressinterpolation
1332 1332 Redigera administrativa gränser
1333 1333 -----
1334 1334 Redigera alkoholbutik
1335 1335 Redigera användning av mark för koloniområden
1336 1336 Redigera alphydda
1337 1337 -----
1338 1338 Redigera utgrävningsplats
1339 1339 Redigera bågskytte
1340 1340 Redigera konstcenter
1341 1341 Redigera konstverk
1342 1342 Redigera friidrott
1343 1343 Redigera sevärdhet
1344 1344 Redigera australisk fotboll
1345 1345 Redigera uttagsautomat
1346 1346 -----
1347 1347 Redigera bageri
1348 1348 Redigera bank
1349 1349 -----
1350 1350 Redigera baseball
1351 1351 Redigera användning av mark för hamnbassäng
1352 1352 Redigera basket
1353 1353 Redigera krigsskådeplats
1354 1354 Redigera bukt
1355 1355 Redigera strand
1356 1356 Redigera fyrbåk
1357 1357 -----
1358 1358 Redigera en cykelparkering
1359 1359 Redigera en cykeluthyrning
1360 1360 Redigera cykelaffär
1361 1361 Redigera Biergarten
1362 1362 Redigera ett varv
1363 1363 Redigera en trafikkon
1364 1364 Redigera bokhandel
1365 1365 Redigera en gränskontroll
1366 1366 Redigera boule
1367 1367 -----
1368 1368 -----
1369 1369 -----
1370 1370 Redigera en bro
1371 1371 Redigera en gång-/ridstig
1372 1372 -----
1373 1373 Redigera en fösgrind
1374 1374 Redigera en spårbussväg
1375 1375 Redigera en bussplattform
1376 1376 Redigera en bussterminal
1377 1377 Redigera en busshållplats
1378 1378 Redigera slakteri
1379 1379 Redigera linbana
1380 1380 Redigera kafé
1381 1381 Redigera en campingplats
1382 1382 -----
1383 1383 Redigera en kanal
1384 1384 Redigera kanotpaddling
1385 1385 Redigera biluthyrning
1386 1386 Redigera en bilverkstad
1387 1387 Redigera bilpool
1388 1388 Redigera bilförsäljare
1389 1389 Redigera en biltvätt
1390 1390 Redigera en husvagnscamping
1391 1391 Redigera slott
1392 1392 Redigera en färist
1393 1393 Redigera en grottöppning
1394 1394 Redigera användning av mark för begravningsplats
1395 1395 Redigera en stollift
1396 1396 Redigera fäbod
1397 1397 Redigera hygienbutik
1398 1398 Redigera biograf
1399 1399 Redigera stad
1400 1400 Redigera en stadsgränsskylt
1401 1401 Redigera en civilrättslig gräns
1402 1402 Redigera stup
1403 1403 Redigera klättring
1404 1404 Redigera kustlinje
1405 1405 Redigera högskola
1406 1406 Redigera användning av mark för affärsområde
1407 1407 Redigera allmänning
1408 1408 Redigera datoraffär
1409 1409 Redigera markanvändning som byggnadsplats
1410 1410 Redigera en kontinent
1411 1411 Redigera närköp
1412 1412 Redigera land
1413 1413 Redigera län
1414 1414 Redigera domstol
1415 1415 Redigera täckt resevoar
1416 1416 Redigera kran
1417 1417 Redigera cricket
1418 1418 Redigera cricketnät
1419 1419 Redigera krocket
1420 1420 -----
1421 1421 Redigera en cykelbana
1422 1422 Redigera cykling
1423 1423 Redigera en damm
1424 1424 Redigera tandläkare
1425 1425 Redigera en järnväg utan trafik
1426 1426 -----
1427 1427 Redigera gör-det-själv-affär
1428 1428 Redigera en docka
1429 1429 Redigera läkare
1430 1430 Redigera hundkapplöpning
1431 1431 Redigera en släplift
1432 1432 Redigera en avloppsränna
1433 1433 Redigera dricksvattensfacilitet
1434 1434 Redigera kemtvätt
1435 1435 Redigera elektronikaffär
1436 1436 Redigera ambassad
1437 1437 -----
1438 1438 Redigera en ingång
1439 1439 Redigera ridsport
1440 1440 Redigera användning av mark för jordbruk
1441 1441 Redigera markanvändning som gårdsplan
1442 1442 Redigera en snabbmatsrestaurang
1443 1443 Redigera en höglandshed
1444 1444 Redigera en färjelinje
1445 1445 Redigera en färjeterminal
1446 1446 -----
1447 1447 Redigera brandstation
1448 1448 Redigera fiske
1449 1449 Redigera en trappa
1450 1450 Redigera florist
1451 1451 Redigera en gångstig
1452 1452 Redigera ett vadställe
1453 1453 Redigera användning av mark för skogsbruk
1454 1454 Redigera en fontän
1455 1455 Redigera bränsle
1456 1456 Redigera möbelaffär
1457 1457 -----
1458 1458 Redigera trädgård
1459 1459 Redigera trädgårdscenter
1460 1460 Redigera gasklocka
1461 1461 Redigera en grind
1462 1462 Redigera en glaciär
1463 1463 Redigera golf
1464 1464 Redigera golfbana
1465 1465 -----
1466 1466 Redigera markanvändning som gräsyta
1467 1467 Redigera kyrkogård
1468 1468 -----
1469 1469 Redigera pensionat
1470 1470 Redigera gymnastik
1471 1471 Redigera hårfrisör
1472 1472 Redigera hållplats
1473 1473 Redigera småort
1474 1474 Redigera en taggtrådsgrind
1475 1475 Redigera järnaffär
1476 1476 Redigera hed
1477 1477 -----
1478 1478 Redigera hifi-affär
1479 1479 Redigera en väg under byggnad
1480 1480 Redigera ishockey
1481 1481 Redigera hästkapplöpning
1482 1482 Redigera sjukhus
1483 1483 Redigera ett vandrarhem
1484 1484 Redigera ett hotell
1485 1485 Redigera ett jakttorn
1486 1486 Redigera användning av mark för industriområde
1487 1487 Redigera ö
1488 1488 Redigera holme
1489 1489 -----
1490 1490 Redigera en korsning
1491 1491 Redigera barndaghem
1492 1492 Redigera kiosk
1493 1493 Redigera ett manshål
1494 1494 Redigera land
1495 1495 Redigera användning av mark för deponi av avfall
1496 1496 Redigera tvätteri
1497 1497 Redigera bibliotek
1498 1498 Redigera en bom
1499 1499 -----
1500 1500 Fyrtorn
1501 1501 Redigera en gårdsgata
1502 1502 Redigera plats
1503 1503 Redigera en småbåtshamn
1504 1504 Redigera markanvändning som äng
1505 1505 Redigera minnesmärke
1506 1506 Redigera användning av mark för militärt område
1507 1507 Redigera minigolfbana
1508 1508 Redigera växlingskontor
1509 1509 Redigera en monorailbana
1510 1510 Redigera monument
1511 1511 Redigera ett motell
1512 1512 Redigera motorsport
1513 1513 Redigera en motorväg
1514 1514 Redigera en motorvägskorsning
1515 1515 Redigera en motorvägslänk
1516 1516 Redigera ett bergspass
1517 1517 Redigera lera
1518 1518 Redigera flersportsfacilitet
1519 1519 Redigera en multipolygon
1520 1520 Redigera museum
1521 1521 Redigera en smalspårig järnväg
1522 1522 Redigera nationsgränser
1523 1523 Redigera gräns för nationalpark
1524 1524 Redigera naturreservat
1525 1525 Redigera nattklubb
1526 1526 Redigera optiker
1527 1527 -----
1528 1528 Redigera affär för friluftsliv
1529 1529 Redigera paleografisk plats
1530 1530 Redigera park
1531 1531 Redigera en parkeringsplats
1532 1532 -----
1533 1533 -----
1534 1534 Redigera en stig
1535 1535 Redigera topp
1536 1536 Redigera en gågata
1537 1537 Redigera pelota
1538 1538 Redigera apotek
1539 1539 Redigera picknickplats
1540 1540 Redigera pir
1541 1541 Redigera rörledning
1542 1542 Redigera plan
1543 1543 Redigera religiös helgedom
1544 1544 Redigera lekplats
1545 1545 Redigera polisstation
1546 1546 Redigera politiska gränser
1547 1547 Redigera postkontor
1548 1548 Redigera ett kraftverk
1549 1549 Redigera en kraftledning
1550 1550 Redigera en kraftstation
1551 1551 Redigera en transformatorstation
1552 1552 Redigera en kraftledningsmast
1553 1553 Redigera en museijärnväg
1554 1554 Redigera en primärvägslänk
1555 1555 Redigera en primär väg
1556 1556 Redigera fängelse
1557 1557 Redigera pub
1558 1558 Redigera offentlig byggnad
1559 1559 Redigera användning av mark för stenbrott
1560 1560 Redigera bana
1561 1561 Redigera rackets
1562 1562 Redigera en järnväg
1563 1563 Redigera användning av mark för järnvägsmark
1564 1564 Redigera plattform
1565 1565 Redigera användning av mark för fritidsområde
1566 1566 Redigera en återvinningsstation
1567 1567 Redigera region
1568 1568 Redigera användning av mark för resevoar
1569 1569 Redigera användning av mark för bostadsområde
1570 1570 Redigera en gata i bostadsområde
1571 1571 Redigera en restaurang
1572 1572 Redigera användning av mark för detaljhandel
1573 1573 Redigera en flod
1574 1574 Redigera en flodbank
1575 1575 Redigera vägbegränsningar
1576 1576 Redigera en väg av okänd typ
1577 1577 Redigera rutt
1578 1578 -----
1579 1579 -----
1580 1580 -----
1581 1581 Redigera ruiner
1582 1582 -----
1583 1583 Redigera en utfallsport
1584 1584 Redigera skola
1585 1585 Redigera bergssluttning (med lösa stenar)
1586 1586 Redigera buskage
1587 1587 Redigera en sekundär väg
1588 1588 -----
1589 1589 Redigera en tillfartsväg
1590 1590 Redigera vindskydd
1591 1591 Redigera skoaffär
1592 1592 Redigera skytte
1593 1593 Redigera kortkommandon
1594 1594 Redigera skateboard
1595 1595 Redigera skridskoåkning
1596 1596 Redigera skidåkning
1597 1597 Redigera en slip
1598 1598 Redigera fotboll
1599 1599 Redigera spikhinder
1600 1600 Redigera sporthall
1601 1601 Redigera sportaffär
1602 1602 Redigera en källa
1603 1603 Redigera stadion
1604 1604 Redigera delstat
1605 1605 Redigera pappershandel
1606 1606 Redigera en stätta
1607 1607 Redigera en bäck
1608 1608 Redigera förort
1609 1609 Redigera en tunnebana
1610 1610 Redigera tunnelbaneingång
1611 1611 Redigera stormarknad
1612 1612 Redigera övervakningskamera
1613 1613 Redigera mätpunkt
1614 1614 Redigera simning
1615 1615 Redigera bordtennis
1616 1616 Redigera en taxistation
1617 1617 -----
1618 1618 Redigera en telefon
1619 1619 Redigera tennis
1620 1620 -----
1621 1621 -----
1622 1622 Redigera en tertiär väg
1623 1623 Redigera teater
1624 1624 Redigera en nöjespark
1625 1625 Redigera betalstation
1626 1626 Redigera torn
1627 1627 Redigera småstad
1628 1628 Redigera stadshus
1629 1629 Redigera leksaksaffär
1630 1630 Redigera en bruksväg
1631 1631 -----
1632 1632 Redigera en spårväg
1633 1633 Redigera spårvagnshållplats
1634 1634 Redigera resebyrå
1635 1635 Redigera ett träd
1636 1636 Redigera en stamväg
1637 1637 Redigera en stamvägslänk
1638 1638 Redigera en tunnel
1639 1639 -----
1640 1640 Redigera vändkors
1641 1641 Redigera en oklassificerad väg
1642 1642 Redigera högskola/universitet
1643 1643 Redigera en automat
1644 1644 Redigera veterinär
1645 1645 Redigera videobutik
1646 1646 Redigera utsiktsplats
1647 1647 Redigera mindre tätort
1648 1648 Redigera användning av mark för allmänning
1649 1649 Redigera användning av mark för vingård
1650 1650 Redigera en vulkan
1651 1651 -----
1652 1652 Redigera reningsverk
1653 1653 Redigera vatten
1654 1654 Redigera badanläggning
1655 1655 Redigera vattentorn
1656 1656 Redigera ett vattenfall
1657 1657 Redigera ett vägkors
1658 1658 Redigera ett vägaltare
1659 1659 Redigera en överfallsdamm
1660 1660 Redigera våtmark
1661 1661 Redigera väderkvarn
1662 1662 Redigera naturskog
1663 1663 Redigera fabriksbyggnad
1664 1664 Redigera zoo
1665 1665 -----
1666 1666 -----
1667 1667 -----
1668 1668 -----
1669 1669 -----
1670 1670 -----
1671 1671 -----
1672 1672 -----
1673 1673 -----
1674 1674 -----
1675 1675 -----
1676 1676 -----
1677 1677 -----
1678 1678 -----
1679 1679 -----
1680 1680 -----
1681 1681 Redigera vald källa.
1682 1682 Redigera värdet av den valda nyckeln för alla objekt.
1683 1683 -----
1684 1684 -----
1685 1685 Redigera: {0}
1686 1686 RedigeraGpx
1687 1687 -----
1688 1688 Betalkort
1689 1689 Elektronik
1690 1690 Objekt av typ {0} stöds.
1691 1691 Höjd
1692 1692 Bank
1693 1693 Ambassad
1694 1694 -----
1695 1695 Nödtelefon
1696 1696 Tomt dokument
1697 1697 -----
1698 1698 Tomma sträckor
1699 1699 Aktivera automatisk cachning.
1700 1700 Aktivera inbyggda förval
1701 1701 -----
1702 1702 -----
1703 1703 -----
1704 1704 Aktivera/avaktivera rendering som enbart wireframe
1705 1705 -----
1706 1706 Ange lat/lon för att gå direkt till plats.
1707 1707 -----
1708 1708 Ange URL att hämta:
1709 1709 -----
1710 1710 Ange ett menynamn och en URL för WMS
1711 1711 Ange ett nytt nyckel/värde-par
1712 1712 -----
1713 1713 Ange ett platsnamn att söka efter:
1714 1714 -----
1715 1715 -----
1716 1716 -----
1717 1717 -----
1718 1718 -----
1719 1719 -----
1720 1720 Skriv in URL:n till datan du vill hämta
1721 1721 -----
1722 1722 -----
1723 1723 -----
1724 1724 -----
1725 1725 -----
1726 1726 -----
1727 1727 -----
1728 1728 Mata in ID:et på det objekt som ska laddas hem
1729 1729 -----
1730 1730 -----
1731 1731 Ange den nya nodens koordinater.
1732 1732 Ange sökuttryck
1733 1733 Ange värden för alla konflikter
1734 1734 Ange viktvärden
1735 1735 Skriv in din kommentar
1736 1736 Ingång
1737 1737 Ridsport
1738 1738 Fel
1739 1739 -----
1740 1740 Fel uppstod när cache-biblioteket skulle skapas: {0}
1741 1741 Fel vid borttagning av data
1742 1742 Fel vid visning av URL
1743 1743 -----
1744 1744 -----
1745 1745 Fel vid initiering av test {0}:\n {1}
1746 1746 Fel vid läsning av fil
1747 1747 -----
1748 1748 -----
1749 1749 Fel i fil {0}
1750 1750 -----
1751 1751 Fel vid tolkning {0}:
1752 1752 Fel vid tolkning {0}: {1}
1753 1753 Fel vid uppspelning av ljud
1754 1754 -----
1755 1755 Fel vid export {0}: {1}
1756 1756 Fel vid export av {0}:\n{1}
1757 1757 Fel vid läsning av filer från folder {0}\n
1758 1758 Fel vid tolkning av förskjutning.\nFörväntat format: {0}
1759 1759 Fel vid tolkning av daturm.\nAnvänd begärt format
1760 1760 Fel vid tolkning av tidszon.\nFörväntat format: {0}
1761 1761 Fel vid tolkning {0}
1762 1762 Fel vid inskickning
1763 1763 -----
1764 1764 -----
1765 1765 -----
1766 1766 -----
1767 1767 -----
1768 1768 Fel
1769 1769 Fel under hämtning
1770 1770 -----
1771 1771 -----
1772 1772 -----
1773 1773 Jämna
1774 1774 -----
1775 1775 -----
1776 1776 Undantag inträffade
1777 1777 Avsluta
1778 1778 -----
1779 1779 -----
1780 1780 Avsluta programmet.
1781 1781 -----
1782 1782 -----
1783 1783 -----
1784 1784 -----
1785 1785 Explicita sträckpunkter med tid uppskattad från position längs spåret.
1786 1786 Explicita sträckpunkter med giltiga tidsstämplar.
1787 1787 Exportera till GPX fil
1788 1788 Exportera och spara
1789 1789 -----
1790 1790 Exportalternativ
1791 1791 Exportera data till en GPX-fil
1792 1792 Exportera till GPX...
1793 1793 -----
1794 1794 -----
1795 1795 Extrahera den gräns som passar bäst...
1796 1796 -----
1797 1797 Extrahera commune-gränser
1798 1798 Extraherar GPS-plats från EXIF
1799 1799 Dra ut
1800 1800 Dra ut sträcka
1801 1801 FIXME-taggar
1802 1802 Tona bakgrund:
1803 1803 -----
1804 1804 -----
1805 1805 -----
1806 1806 -----
1807 1807 -----
1808 1808 -----
1809 1809 -----
1810 1810 -----
1811 1811 -----
1812 1812 -----
1813 1813 -----
1814 1814 -----
1815 1815 -----
1816 1816 -----
1817 1817 -----
1818 1818 -----
1819 1819 -----
1820 1820 -----
1821 1821 -----
1822 1822 -----
1823 1823 -----
1824 1824 -----
1825 1825 -----
1826 1826 Jordbruksmark
1827 1827 Gårdsplan
1828 1828 Snabbmat
1829 1829 Snabb ritning (ser sämre ut)
1830 1830 Multiplikator för snabbspolning framåt
1831 1831 Snabbaste
1832 1832 -----
1833 1833 Avgift
1834 1834 Höglandshed
1835 1835 Stängsel
1836 1836 Färjelinje
1837 1837 Färjeterminal
1838 1838 -----
1839 1839 -----
1840 1840 -----
1841 1841 -----
1842 1842 -----
1843 1843 -----
1844 1844 -----
1845 1845 Arkiv
1846 1846 -----
1847 1847 -----
1848 1848 Fel filformat
1849 1849 -----
1850 1850 -----
1851 1851 -----
1852 1852 -----
1853 1853 Filen existerar redan. Vill du skriva över?
1854 1854 -----
1855 1855 Fil {0} existerar redan. Skriv över?
1856 1856 Filen {0} är fortfarande aktiv under namnet "{1}"
1857 1857 Arkiv: {0}
1858 1858 -----
1859 1859 -----
1860 1860 -----
1861 1861 -----
1862 1862 -----
1863 1863 -----
1864 1864 -----
1865 1865 -----
1866 1866 -----
1867 1867 -----
1868 1868 -----
1869 1869 Avsluta ritning.
1870 1870 -----
1871 1871 Brandstation
1872 1872 Firefox-applikationen
1873 1873 Firefox kunde inte hittas. Specifiera applikationen firefox under kartinställningssidan av inställningar.
1874 1874 Eldstad
1875 1875 Fiske
1876 1876 Rätta till
1877 1877 -----
1878 1878 Rätta till egenskaper
1879 1879 Korrigera relationer
1880 1880 Korrigera taggkonflikter
1881 1881 Rätta till de valda felen
1882 1882 -----
1883 1883 -----
1884 1884 -----
1885 1885 -----
1886 1886 -----
1887 1887 -----
1888 1888 -----
1889 1889 -----
1890 1890 Mat+Dryck
1891 1891 Fotgängare
1892 1892 -----
1893 1893 Framtvinga utritning av linjer om importerad data inte innehöll någon linjeinformation.
1894 1894 Tvinga linjer om inga segment importerats.
1895 1895 Vadställe
1896 1896 Kulturskog
1897 1897 -----
1898 1898 -----
1899 1899 Tid framåt/bakåt (sekunder)
1900 1900 -----
1901 1901 -----
1902 1902 -----
1903 1903 -----
1904 1904 {0} sökträffar
1905 1905 Fontän
1906 1906 -----
1907 1907 -----
1908 1908 Fransk Cadastre-WMS
1909 1909 -----
1910 1910 -----
1911 1911 -----
1912 1912 -----
1913 1913 -----
1914 1914 Bränsle
1915 1915 Bensinstation
1916 1916 -----
1917 1917 -----
1918 1918 Helskärmsvy
1919 1919 -----
1920 1920 Möbler
1921 1921 GPS-punkter
1922 1922 beskrivning av gps-spår
1923 1923 GPX-filer
1924 1924 GPX-filer
1925 1925 GPX-spåret saknar tidsinformation
1926 1926 GPX-spår:
1927 1927 GPX-inskickning genomförd
1928 1928 -----
1929 1929 -----
1930 1930 -----
1931 1931 Trädgård
1932 1932 Trädgårdscenter
1933 1933 Gasklocka
1934 1934 Grind
1935 1935 -----
1936 1936 Geografi
1937 1937 -----
1938 1938 -----
1939 1939 Geotaggade bilder
1940 1940 Hämta ny cookie (sessions-timeout)
1941 1941 -----
1942 1942 -----
1943 1943 Glaciär
1944 1944 Glas
1945 1945 Globalsatimport
1946 1946 -----
1947 1947 -----
1948 1948 -----
1949 1949 -----
1950 1950 -----
1951 1951 -----
1952 1952 -----
1953 1953 -----
1954 1954 -----
1955 1955 -----
1956 1956 -----
1957 1957 Golfbana
1958 1958 -----
1959 1959 Lätt lastbil
1960 1960 Gps-tid (läst från fotot ovan):
1961 1961 -----
1962 1962 -----
1963 1963 -----
1964 1964 -----
1965 1965 Hämta mindre bilder (högre kvalitet, men mer minneskrävande)
1966 1966 -----
1967 1967 Gräs
1968 1968 Kyrkogård
1969 1969 -----
1970 1970 -----
1971 1971 Rutnät
1972 1972 Rasterlager:
1973 1973 Rasterlayout
1974 1974 -----
1975 1975 Rutnätsrotation
1976 1976 -----
1977 1977 Grupp
1978 1978 -----
1979 1979 -----
1980 1980 -----
1981 1981 -----
1982 1982 -----
1983 1983 Pensionat
1984 1984 -----
1985 1985 -----
1986 1986 Gymnastik
1987 1987 Hårfrisör
1988 1988 Småort
1989 1989 Taggtrådsgrind
1990 1990 -----
1991 1991 -----
1992 1992 Järnvaror
1993 1993 -----
1994 1994 -----
1995 1995 -----
1996 1996 -----
1997 1997 -----
1998 1998 Huvudet innehåller flera värden och kan inte mappas till en enda sträng
1999 1999 Hälsovård
2000 2000 Hed
2001 2001 -----
2002 2002 Tung lastbil
2003 2003 Häck
2004 2004 Höjd
2005 2005 -----
2006 2006 -----
2007 2007 Hjälp
2008 2008 Hjälp: {0}
2009 2009 -----
2010 2010 -----
2011 2011 Dölj
2012 2012 -----
2013 2013 -----
2014 2014 -----
2015 2015 -----
2016 2016 Högst nummer
2017 2017 Färgmarkera
2018 2018 Typ av väg
2019 2019 Vägar
2020 2020 Vandringsled
2021 2021 Historiska platser
2022 2022 Historik
2023 2023 -----
2024 2024 -----
2025 2025 -----
2026 2026 -----
2027 2027 -----
2028 2028 -----
2029 2029 Ishockey
2030 2030 -----
2031 2031 Hemsida
2032 2032 Häst
2033 2033 Hästkapplöpning
2034 2034 Sjukhus
2035 2035 -----
2036 2036 Vandrarhem
2037 2037 Hotell
2038 2038 Snabbtangenter
2039 2039 Husnamn
2040 2040 Husnummer
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 -----
2044 2044 Jakttorn
2045 2045 Jag är i följande tidzon:
2046 2046 -----
2047 2047 -----
2048 2048 -----
2049 2049 -----
2050 2050 -----
2051 2051 -----
2052 2052 -----
2053 2053 -----
2054 2054 -----
2055 2055 -----
2056 2056 -----
2057 2057 -----
2058 2058 Om angivet så återställ konfigurationen istället för att läsa in den.
2059 2059 Ignorera
2060 2060 Ignorera de valda felen nästa gång.
2061 2061 -----
2062 2062 Ignorera hela gruppen eller enstaka poster?
2063 2063 -----
2064 2064 Ignorerar poster
2065 2065 Ignorerar undantag eftersom hämtningen avbrutits. Undantaget var: {0}
2066 2066 Hoppar över felaktig URL: "{0}"
2067 2067 Hoppar över felaktig URL till en fil: "{0}"
2068 2068 -----
2069 2069 -----
2070 2070 -----
2071 2071 -----
2072 2072 -----
2073 2073 -----
2074 2074 -----
2075 2075 -----
2076 2076 Ogiltigt uttryck ''{0}''
2077 2077 -----
2078 2078 -----
2079 2079 -----
2080 2080 -----
2081 2081 -----
2082 2082 -----
2083 2083 Ogiltigt objekt med id=0
2084 2084 -----
2085 2085 Ogiltigt reguljärt uttryck ''{0}''
2086 2086 Ogiltig kombination av nyckel och värde
2087 2087 -----
2088 2088 -----
2089 2089 -----
2090 2090 -----
2091 2091 -----
2092 2092 -----
2093 2093 -----
2094 2094 -----
2095 2095 -----
2096 2096 -----
2097 2097 -----
2098 2098 -----
2099 2099 -----
2100 2100 -----
2101 2101 Bilder
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 -----
2105 2105 Bilder
2106 2106 Bildfiler (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2107 2107 -----
2108 2108 -----
2109 2109 -----
2110 2110 -----
2111 2111 -----
2112 2112 -----
2113 2113 Importera
2114 2114 Importera ljud
2115 2115 Importera data från en Globalsat Datalogger DG100 in i ett GPX-lager
2116 2116 -----
2117 2117 Importera bilder
2118 2118 -----
2119 2119 Importera sträckning från GPX-lager
2120 2120 Importerade bilder
2121 2121 Importerar data från DG100...
2122 2122 Importerar data från enhet.
2123 2123 -----
2124 2124 -----
2125 2125 -----
2126 2126 Lutning
2127 2127 Brant lutning
2128 2128 Ofullständig <roll>-specifikation med ref=0
2129 2129 -----
2130 2130 -----
2131 2131 Öka zoomläge
2132 2132 -----
2133 2133 -----
2134 2134 -----
2135 2135 Industriområde
2136 2136 Information
2137 2137 Information om element
2138 2138 -----
2139 2139 Informationstavla
2140 2140 -----
2141 2141 -----
2142 2142 -----
2143 2143 Initierar
2144 2144 -----
2145 2145 -----
2146 2146 -----
2147 2147 -----
2148 2148 -----
2149 2149 -----
2150 2150 -----
2151 2151 -----
2152 2152 -----
2153 2153 -----
2154 2154 Interpolering
2155 2155 -----
2156 2156 -----
2157 2157 Ogiltigt ID angivet. Nedladdning kan ej ske
2158 2158 -----
2159 2159 -----
2160 2160 -----
2161 2161 Ogiltigt datum
2162 2162 -----
2163 2163 Ogiltig förskjutning
2164 2164 Ogiltig egenskapsnyckel
2165 2165 -----
2166 2166 Ogiltig rättstavningsrad: {0}
2167 2167 Ogiltig taggkontrollsrad - {0}: {1}
2168 2168 Ogiltig tidszon
2169 2169 -----
2170 2170 -----
2171 2171 Egenskapsnyckel innehåller ogiltigt blanksteg
2172 2172 -----
2173 2173 Invertera alla ursprungliga svarta och vita färger (samt mellanliggande gråtoner). Användbart för text på mörka bakgrunder.
2174 2174 Är inte vektoriserad
2175 2175 Är vektoriserad
2176 2176 Ö
2177 2177 Holme
2178 2178 -----
2179 2179 Objekt
2180 2180 -----
2181 2181 -----
2182 2182 -----
2183 2183 -----
2184 2184 -----
2185 2185 -----
2186 2186 -----
2187 2187 -----
2188 2188 -----
2189 2189 JPEG-bilder (*.jpg)
2190 2190 Java OpenStreetMap-redigeraren
2191 2191 Javaversion {0}
2192 2192 Ytsammanslagningsfunktion
2193 2193 Slå ihop områden: Ta bort korta sträckor
2194 2194 Förena nod och linje
2195 2195 Anslut nod till sträcka
2196 2196 Anslut en nod till det närmaste avsnittet av en sträcka
2197 2197 Förena överlappande ytor
2198 2198 Slog ihop områden som låg ovanpå varandra
2199 2199 Slog ihop område som låg ovanpå sig själv
2200 2200 Förena ytor som överlappar varandra
2201 2201 Gå till plats
2202 2202 -----
2203 2203 -----
2204 2204 Gå direkt dit
2205 2205 Gå direkt till plats
2206 2206 Korsning
2207 2207 -----
2208 2208 Behåll backup-filer
2209 2209 -----
2210 2210 -----
2211 2211 -----
2212 2212 -----
2213 2213 Behåll plugin
2214 2214 -----
2215 2215 -----
2216 2216 -----
2217 2217 -----
2218 2218 -----
2219 2219 Nyckel
2220 2220 Nyckeln ''{0}'' är ogiltig.
2221 2221 -----
2222 2222 -----
2223 2223 Tangent:
2224 2224 Kortkommandon
2225 2225 Nyckelord
2226 2226 Barndaghem
2227 2227 -----
2228 2228 Manshål
2229 2229 -----
2230 2230 Sätt etikett på markörer för ljud (och bild och webb).
2231 2231 Lakewalker
2232 2232 Lakewalker.
2233 2233 Inställningar för insticksmodulen Lakewalker
2234 2234 Spår från lakewalker
2235 2235 -----
2236 2236 -----
2237 2237 -----
2238 2238 -----
2239 2239 Lambertzon (Estland)
2240 2240 -----
2241 2241 -----
2242 2242 -----
2243 2243 Markanvändning
2244 2244 Deponi
2245 2245 -----
2246 2246 Filer
2247 2247 Språk
2248 2248 Senast ändrad {0}
2249 2249 Senaste uppdatering av insticksmoduler var för mer än {0} dagar sedan.
2250 2250 Latitud
2251 2251 -----
2252 2252 -----
2253 2253 -----
2254 2254 Öppna i maximerat läge
2255 2255 -----
2256 2256 -----
2257 2257 -----
2258 2258 -----
2259 2259 -----
2260 2260 Tvätteri
2261 2261 Lager
2262 2262 -----
2263 2263 -----
2264 2264 -----
2265 2265 -----
2266 2266 -----
2267 2267 -----
2268 2268 Lager för editering av GPX-spår
2269 2269 lagret finns inte i listan.
2270 2270 Lager för att utföra mätningar
2271 2271 Lager: {0}
2272 2272 Lager
2273 2273 -----
2274 2274 Inledningstid (sekunder)
2275 2275 Nöje
2276 2276 -----
2277 2277 -----
2278 2278 -----
2279 2279 Längd:
2280 2280 -----
2281 2281 Plankorsning
2282 2282 Bibliotek
2283 2283 Licens
2284 2284 Bom
2285 2285 -----
2286 2286 Fyrtorn
2287 2287 -----
2288 2288 Noggrannhet vid linjeförenkling (grader)
2289 2289 -----
2290 2290 -----
2291 2291 -----
2292 2292 -----
2293 2293 -----
2294 2294 -----
2295 2295 -----
2296 2296 -----
2297 2297 -----
2298 2298 LiveGPS-lager
2299 2299 Gårdsgata
2300 2300 Hämta alla rutor
2301 2301 -----
2302 2302 Hämta ruta
2303 2303 -----
2304 2304 Hämta WMS-lager från en fil
2305 2305 -----
2306 2306 Hämta plats från cachen (enbart om cache är aktiverad)
2307 2307 -----
2308 2308 -----
2309 2309 Hämta en uppsättning bilder som ett nytt lager.
2310 2310 -----
2311 2311 Hämtar tidiga insticksmoduler
2312 2312 -----
2313 2313 -----
2314 2314 -----
2315 2315 -----
2316 2316 -----
2317 2317 -----
2318 2318 Hämtar insticksmoduler
2319 2319 -----
2320 2320 -----
2321 2321 Hämtar {0}
2322 2322 -----
2323 2323 Lokala filer
2324 2324 Plats
2325 2325 -----
2326 2326 Plats
2327 2327 -----
2328 2328 Lås
2329 2329 Slussport
2330 2330 -----
2331 2331 -----
2332 2332 Longitud
2333 2333 -----
2334 2334 -----
2335 2335 Utseende och känsla
2336 2336 -----
2337 2337 Utsiktstorn
2338 2338 Söker efter bilder
2339 2339 Letar efter strandlinje...
2340 2340 -----
2341 2341 Letar efter noder och sträckor som har texten FIXME i något egenskapsvärde.
2342 2342 -----
2343 2343 -----
2344 2344 -----
2345 2345 -----
2346 2346 -----
2347 2347 Lägst nummer
2348 2348 -----
2349 2349 -----
2350 2350 -----
2351 2351 -----
2352 2352 -----
2353 2353 -----
2354 2354 Skapa ljudmarkör vid spelhuvud
2355 2355 Skapa en kopia av det markerade lagret.
2356 2356 -----
2357 2357 -----
2358 2358 -----
2359 2359 Fel i konfigurationsfilen på raderna {0}
2360 2360 Felaktigt utformade meningar:
2361 2361 Byggnadsverk
2362 2362 -----
2363 2363 -----
2364 2364 -----
2365 2365 -----
2366 2366 -----
2367 2367 Karta
2368 2368 -----
2369 2369 Kartprojektion
2370 2370 Kartinställningar
2371 2371 Karta: {0}
2372 2372 Småbåtshamn
2373 2373 Markera som slutförd
2374 2374 -----
2375 2375 Markörer från namngivna punkter
2376 2376 Markörer från {0}
2377 2377 -----
2378 2378 -----
2379 2379 -----
2380 2380 Matchning av fotografier mot spår misslyckades
2381 2381 -----
2382 2382 Största tillåtna zoomläge:
2383 2383 Största tillåtna höjd (meter)
2384 2384 Största tillåtna längd (meter)
2385 2385 Största tillåtna bredd (meter)
2386 2386 Största tillåtna cachestorlek (MB)
2387 2387 -----
2388 2388 -----
2389 2389 Största tillåtna hastighet (km/h)
2390 2390 Största tillåtna vikt (ton)
2391 2391 Största tillåtna ålder för varje cachad fil i dagar. Förval är 100
2392 2392 Största tillåtna område per begäran:
2393 2393 Största tillåtna cacheålder (dagar)
2394 2394 Största tillåtna cachestorlek (MB)
2395 2395 Maximalt gråskalevärde att godta som vatten (baserat på landsat IR-1-data) Kan vara mellan 0-255. Förval 90.
2396 2396 Maximalt gråskalevärde att räkna som vatten (0-255)
2397 2397 Maximal linjelängd (i meter). Ange ''-1'' för att rita alla linjer oavsett längd.
2398 2398 Maximal linjelängd (i meter). Ange ''-1'' för att rita alla linjer oavsett längd.
2399 2399 Maxlängd (meter)
2400 2400 -----
2401 2401 Största tillåtna antal noder i grundspåret
2402 2402 Största antal noder som kan skapas innan processen avbryts (innan förenkling av linje). Förval 50000.
2403 2403 Största antal delsträckor som tillåts i varje skapad sträcka. Förval 250.
2404 2404 Största tillåtna antal delsträckor per sträcka
2405 2405 Största tillåtna storlek för varje cache-bibliotek i byte. Förval är 300MB
2406 2406 Äng
2407 2407 Uppmätta värden.
2408 2408 Mätningar
2409 2409 -----
2410 2410 Medlem av
2411 2411 -----
2412 2412 Medlemmar
2413 2413 -----
2414 2414 -----
2415 2415 Minnesmärke
2416 2416 Menynamn
2417 2417 Menynamn (Förval)
2418 2418 Kortkommandon i menyn
2419 2419 Meny: {0}
2420 2420 -----
2421 2421 Sammanfoga
2422 2422 Slå ihop noder
2423 2423 -----
2424 2424 Sammanfoga lagren
2425 2425 Slå ihop noder med den äldsta.
2426 2426 -----
2427 2427 Sammanfoga markeringen
2428 2428 Sammafoga det nuvarande lagret med ett annat
2429 2429 Sammanfoga de markerade primitiva med ett annat lager
2430 2430 -----
2431 2431 Slå ihop {0} noder
2432 2432 -----
2433 2433 -----
2434 2434 -----
2435 2435 -----
2436 2436 -----
2437 2437 -----
2438 2438 Dagens meddelande är inte tillgängligt
2439 2439 -----
2440 2440 -----
2441 2441 -----
2442 2442 Militärt område
2443 2443 -----
2444 2444 -----
2445 2445 -----
2446 2446 Minsta tillåtna hastighet (km/h)
2447 2447 Minirondell
2448 2448 Minigolf
2449 2449 Minimiavstånd (pixlar)
2450 2450 Minuter: {0}
2451 2451 Spegel
2452 2452 Spegla markerade noder och sträckor.
2453 2453 -----
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 -----
2457 2457 -----
2458 2458 -----
2459 2459 -----
2460 2460 -----
2461 2461 -----
2462 2462 -----
2463 2463 -----
2464 2464 -----
2465 2465 -----
2466 2466 -----
2467 2467 -----
2468 2468 -----
2469 2469 -----
2470 2470 Parameter saknar för NOT
2471 2471 -----
2472 2472 -----
2473 2473 -----
2474 2474 -----
2475 2475 -----
2476 2476 Läge: {0}
2477 2477 Arbeta utan lägen (Potlatch-stil)
2478 2478 -----
2479 2479 Ändrade tidpunkter (tidsstämplar) från ljudfiler.
2480 2480 Modifierargrupper
2481 2481 Justera listan över WMS-servrar som visas i menyn för WMS-insticksmodulen
2482 2482 Växlingskontor
2483 2483 -----
2484 2484 -----
2485 2485 -----
2486 2486 Mer information om denna funktion
2487 2487 -----
2488 2488 -----
2489 2489 -----
2490 2490 -----
2491 2491 Motell
2492 2492 Motorsport
2493 2493 Bil
2494 2494 -----
2495 2495 Motorcykel
2496 2496 -----
2497 2497 Motorväg
2498 2498 Motorvägskorsning
2499 2499 Motorvägslänk
2500 2500 Bergspass
2501 2501 -----
2502 2502 Flytta nod
2503 2503 Flytta ett segment längs dess normal och släpp sedan musknappen.
2504 2504 -----
2505 2505 Flytta nedåt
2506 2506 -----
2507 2507 Flytta element
2508 2508 -----
2509 2509 -----
2510 2510 Flytta vänster
2511 2511 Flyttar noder så att alla vinklar är 90 eller 180 grader.
2512 2512 Flytta objekt genom att dra; Använd Skift för att lägga till (Ctrl för att växla läge); Skift+Ctrl för att rotera
2513 2513 Flytta objekt {0}
2514 2514 Flytta höger
2515 2515 Flytta vald medlem/valda medlemmar nedåt
2516 2516 Flytta vald medlem/valda medlemmar uppåt
2517 2517 Flytta det valda lagret en rad ner.
2518 2518 Flytta det valda lagret en rad upp.
2519 2519 Flytta de valda noderna in i en linje
2520 2520 Flytta de valda noderna in i en cirkel
2521 2521 -----
2522 2522 -----
2523 2523 -----
2524 2524 -----
2525 2525 Flytta
2526 2526 Flytta uppåt
2527 2527 -----
2528 2528 Flytta {0}
2529 2529 Flytta objekt {0}
2530 2530 Lera
2531 2531 Flera
2532 2532 -----
2533 2533 -----
2534 2534 -----
2535 2535 Multipolygonen är inte stängd
2536 2536 -----
2537 2537 -----
2538 2538 -----
2539 2539 -----
2540 2540 -----
2541 2541 -----
2542 2542 -----
2543 2543 -----
2544 2544 -----
2545 2545 -----
2546 2546 Import från NMEA misslyckades!
2547 2547 Import från NMEA genomförd
2548 2548 NMEA-0183-filer
2549 2549 NPE-kartor
2550 2550 NPE-kartor (Tim)
2551 2551 Namn
2552 2552 Platsens namn
2553 2553 Användarnamn
2554 2554 -----
2555 2555 Namn: {0}
2556 2556 Namngivna spårpunkter från {0}
2557 2557 Namngivna spårpunkter.
2558 2558 Smalspår
2559 2559 Nationell
2560 2560 Nationalpark
2561 2561 Naturreservat
2562 2562 -----
2563 2563 -----
2564 2564 Negativa värden avser västra/södra halvklotet.
2565 2565 -----
2566 2566 -----
2567 2567 -----
2568 2568 Ny
2569 2569 -----
2570 2570 -----
2571 2571 Nytt lager
2572 2572 Nytt problemfall
2573 2573 Ny nyckel
2574 2574 -----
2575 2575 -----
2576 2576 Ny roll
2577 2577 -----
2578 2578 Nytt värde
2579 2579 Nytt värde för {0}
2580 2580 Nästa
2581 2581 Nästa bild
2582 2582 -----
2583 2583 Nattklubb
2584 2584 -----
2585 2585 Hittade ingen exportör! Sparede ingenting.
2586 2586 Inget GPX-datalager kunde hittas.
2587 2587 Inget GPX-lager valt. Kan inte skicka in ett spår.
2588 2588 Det finns inte något GPX-spår i lagret att knyta ljudet till.
2589 2589 -----
2590 2590 -----
2591 2591 Inget kortkommando
2592 2592 -----
2593 2593 -----
2594 2594 -----
2595 2595 -----
2596 2596 -----
2597 2597 -----
2598 2598 Det finns inte några ändringar att skicka in.
2599 2599 -----
2600 2600 -----
2601 2601 Det finns inte några konflikter att zooma till
2602 2602 Inget dataset kunde hittas
2603 2603 Ingen data fanns i detta område.
2604 2604 Ingen data återfanns på enheten.
2605 2605 Ingen data har lästs in.
2606 2606 Inget datum
2607 2607 Ingen beskrivning angiven. Skriv in en beskrivning.
2608 2608 -----
2609 2609 Återvändsgränd
2610 2610 -----
2611 2611 -----
2612 2612 Ingen bild
2613 2613 Inga bilder hittades.
2614 2614 -----
2615 2615 Inget överlapp funnet. Ingenting har ändrats.
2616 2616 -----
2617 2617 Inga sökträffar för ''{0}''
2618 2618 -----
2619 2619 Inga påbörjade changesets
2620 2620 -----
2621 2621 Inget lösenord angviet.
2622 2622 -----
2623 2623 -----
2624 2624 -----
2625 2625 -----
2626 2626 -----
2627 2627 -----
2628 2628 Inget GPX-spår har valts
2629 2629 -----
2630 2630 -----
2631 2631 -----
2632 2632 Inga mål lager
2633 2633 -----
2634 2634 Inget användarnamn angivet.
2635 2635 -----
2636 2636 Inga valideringsfel
2637 2637 Ingenting visas - kan inte fastställa gränser!
2638 2638 Nej, avbryt
2639 2639 -----
2640 2640 -----
2641 2641 -----
2642 2642 -----
2643 2643 -----
2644 2644 -----
2645 2645 -----
2646 2646 -----
2647 2647 -----
2648 2648 -----
2649 2649 -----
2650 2650 -----
2651 2651 Noder med samma namn
2652 2652 -----
2653 2653 -----
2654 2654 -----
2655 2655 Inget
2656 2656 Ingen av dessa noder hänger ihop med någonting annat.
2657 2657 Ingen av noderna på denna sträcka är knuten till något annat.
2658 2658 -----
2659 2659 -----
2660 2660 -----
2661 2661 Inte ansluten
2662 2662 -----
2663 2663 -----
2664 2664 -----
2665 2665 Anteckning
2666 2666 -----
2667 2667 Obs: GPL är inte kompatibelt med OSM-licensen. Skicka inte in spår under GPL-licens.
2668 2668 OBS: Om en sträcka är vald, så kommer denna sträcka att få ny kopior av de frigjorda\nnoderna och dessa nya noder som att vara valda. Annars så kommer alla sträckor att\nfå sina egna kopior och alla noder kommer att vara valda.
2669 2669 Anteckningar
2670 2670 Ingenting
2671 2671 Urvalet utökades inte genom att söka efter ''{0}''
2672 2672 Inget funnet i markeringen vid sökande efter "{0}"
2673 2673 -----
2674 2674 Urvalet begränsades inte genom att söka efter ''{0}''
2675 2675 Det finns inte något valt att zooma till
2676 2676 Inget markerat!
2677 2677 Det finns inte något att exportera. Skaffa lite data först.
2678 2678 -----
2679 2679 Det finns inte någonting att skicka in. Skaffa lite data först.
2680 2680 -----
2681 2681 -----
2682 2682 Nummer
2683 2683 -----
2684 2684 -----
2685 2685 -----
2686 2686 -----
2687 2687 Numreringsschema
2688 2688 -----
2689 2689 -----
2690 2690 -----
2691 2691 -----
2692 2692 -----
2693 2693 -----
2694 2694 -----
2695 2695 OSM-data
2696 2696 OSM-lösenord
2697 2697 OSM serverfiler
2698 2698 -----
2699 2699 -----
2700 2700 -----
2701 2701 -----
2702 2702 -----
2703 2703 -----
2704 2704 -----
2705 2705 Objekt ID:
2706 2706 -----
2707 2707 Objektshistorik
2708 2708 Objekt typ:
2709 2709 -----
2710 2710 -----
2711 2711 -----
2712 2712 -----
2713 2713 Nya objekt:
2714 2714 Borttagna objekt:
2715 2715 Ändrade objekt:
2716 2716 -----
2717 2717 -----
2718 2718 -----
2719 2719 -----
2720 2720 Udda
2721 2721 Förskjut alla punkter i östlig riktning (grader). Förval: 0.
2722 2722 Förskjut alla punkter i nordlig riktning (grader). Förval 0.
2723 2723 Förskjutning:
2724 2724 Gammal nyckel
2725 2725 Gammal roll
2726 2726 Gammalt värde
2727 2727 Äldsta filerna raderas automatiskt när denna storlek överskrids
2728 2728 På begäran
2729 2729 Vid inskickning
2730 2730 Enkelriktat
2731 2731 Ennodssträckor
2732 2732 -----
2733 2733 -----
2734 2734 -----
2735 2735 Enkelriktat
2736 2736 -----
2737 2737 -----
2738 2738 -----
2739 2739 -----
2740 2740 -----
2741 2741 -----
2742 2742 -----
2743 2743 -----
2744 2744 Enbart intressanta riktningsanvisningar (t ex i kombination med taggen oneway - enkelriktat)
2745 2745 Enbart på en sträckas huvud.
2746 2746 Endast vektoriserade lager
2747 2747 -----
2748 2748 För närvarande kan enbart upp till två ytor förenas.
2749 2749 -----
2750 2750 -----
2751 2751 Öppna plats...
2752 2752 Öppna OpenStreetBugs
2753 2753 Öppna det som syns...
2754 2754 Öppna ett tomt WMS-lager för att läsa in data från en fil
2755 2755 -----
2756 2756 Öppna en fil.
2757 2757 -----
2758 2758 Öppnar en lista över alla kommandon (ånger-buffer)
2759 2759 Öppna en lista av alla inlästa lager.
2760 2760 Öppna en lista över alla relationer
2761 2761 Öppna en lista över de som arbetar med de valda objekten.
2762 2762 Öppna en lista över ruttnoder
2763 2763 Öppna en sammanfogningsdialog med alla de valda posterna från listan ovan.
2764 2764 -----
2765 2765 Öppna en inställningsdialogruta för globala inställningar.
2766 2766 Öppna en urvalslista
2767 2767 -----
2768 2768 Öppna en URL.
2769 2769 Öppna en redigerare för den valda relationen
2770 2770 -----
2771 2771 -----
2772 2772 Öppna ett annat foto
2773 2773 Öppna ett annat foto
2774 2774 -----
2775 2775 -----
2776 2776 Öppna fil
2777 2777 Öppna bilder med ImageWayPoint
2778 2778 Öppna enbart filer som är synliga i nuvarande visningsläge.
2779 2779 -----
2780 2780 -----
2781 2781 Öppna lantmäteriverktyget
2782 2782 -----
2783 2783 -----
2784 2784 Öppna mätlistan.
2785 2785 Öppna testverktyget för att förhandsgranska dialogrutor för snabbval för taggning.
2786 2786 Öppna valideringslistan
2787 2787 Öppna...
2788 2788 -----
2789 2789 -----
2790 2790 -----
2791 2791 -----
2792 2792 -----
2793 2793 Hämtningsloop för OpenStreetBugs
2794 2794 -----
2795 2795 OpenStreetMap-data
2796 2796 Öppnar 1 fil...
2797 2797 Öppettider
2798 2798 Öppnar fil ''{0}'' ...
2799 2799 Öppnar filer
2800 2800 Öppnar en dialogruta som gör att man kan gå direkt till en viss plats
2801 2801 -----
2802 2802 -----
2803 2803 Operatör
2804 2804 Optiker
2805 2805 Valfria attribut:
2806 2806 -----
2807 2807 Valfria typer
2808 2808 -----
2809 2809 -----
2810 2810 Räta upp
2811 2811 Räta ut vinkel / ångra
2812 2812 Räta upp form
2813 2813 Räta ut form / Ångra
2814 2814 Räta ut form / ångra\nVälj noder som flyttades vid förra formuträtningen!
2815 2815 -----
2816 2816 Annat
2817 2817 -----
2818 2818 Friluftsliv
2819 2819 -----
2820 2820 Överlappande ytor.
2821 2821 Överlappande vägar
2822 2822 Överlappande vägar (med yta)
2823 2823 Överlappande järnvägar
2824 2824 Överlappande järnvägar (med yta)
2825 2825 Överlappande sträckor
2826 2826 Överlappande sträckor (med yta)
2827 2827 Överlappande sträckor.
2828 2828 -----
2829 2829 -----
2830 2830 -----
2831 2831 -----
2832 2832 Skriv över
2833 2833 -----
2834 2834 -----
2835 2835 -----
2836 2836 -----
2837 2837 -----
2838 2838 -----
2839 2839 Ritstil{0}: {1}
2840 2840 Paleografisk plats
2841 2841 Papper
2842 2842 Parametern "{0}" får inte vara null
2843 2843 Parametern "downloadgps" godtar inte filnamn eller fil URL:er.
2844 2844 -----
2845 2845 -----
2846 2846 -----
2847 2847 -----
2848 2848 -----
2849 2849 -----
2850 2850 -----
2851 2851 -----
2852 2852 -----
2853 2853 Parkeringsplats
2854 2854 -----
2855 2855 Tolkningsfel: ogiltig dokumentstruktur för gpx-dokument
2856 2856 -----
2857 2857 -----
2858 2858 -----
2859 2859 -----
2860 2860 -----
2861 2861 -----
2862 2862 -----
2863 2863 -----
2864 2864 -----
2865 2865 Lösenord
2866 2866 -----
2867 2867 -----
2868 2868 Klistra in
2869 2869 -----
2870 2870 Klistra in taggar
2871 2871 -----
2872 2872 Klistra in innehållet i inklistringsbuffern
2873 2873 -----
2874 2874 Klistra in utan inkompletta medlemmar
2875 2875 Stig
2876 2876 Mätsökvägens längd
2877 2877 Topp
2878 2878 Gågata
2879 2879 Övergångsställe för fotgängare
2880 2880 Typ av övergångsställe
2881 2881 -----
2882 2882 -----
2883 2883 -----
2884 2884 -----
2885 2885 -----
2886 2886 -----
2887 2887 Utför datavalidering
2888 2888 Tillåtna handlingar
2889 2889 Apotek
2890 2890 Telefonnummer
2891 2891 -----
2892 2892 -----
2893 2893 Fototid (från exif):
2894 2894 Fotografierna innehåller ingen tidsinformation.
2895 2895 -----
2896 2896 -----
2897 2897 -----
2898 2898 -----
2899 2899 -----
2900 2900 -----
2901 2901 Picknickplats
2902 2902 Pir
2903 2903 Rörledning
2904 2904 Skidspårstyp
2905 2905 Plan
2906 2906 Religiös helgedom
2907 2907 Platser
2908 2908 Spela/pausa ljud.
2909 2909 Uppspelning påbörjas detta antal sekunder före (eller efter om negativt värde) begärd position på ljudspåret
2910 2910 Lekplats
2911 2911 Avbryt om du är osäker
2912 2912 -----
2913 2913 -----
2914 2914 -----
2915 2915 -----
2916 2916 -----
2917 2917 -----
2918 2918 Ange beskrivning för ditt spår.
2919 2919 -----
2920 2920 -----
2921 2921 Ange filtersträng
2922 2922 Vänligen välj en korrekt latitud i området -90..90
2923 2923 Vänligen välj en korrekt longitud i området -90..90
2924 2924 Ange ett namn för områdets bokmärke
2925 2925 -----
2926 2926 Ange en söksträng.
2927 2927 -----
2928 2928 -----
2929 2929 Ange ett användarnamn
2930 2930 -----
2931 2931 -----
2932 2932 -----
2933 2933 Vänligen välj en korrekt latitud i området -90..90
2934 2934 Vänligen välj en korrekt longitud i området -90..90
2935 2935 -----
2936 2936 -----
2937 2937 -----
2938 2938 -----
2939 2939 -----
2940 2940 -----
2941 2941 -----
2942 2942 -----
2943 2943 -----
2944 2944 -----
2945 2945 -----
2946 2946 -----
2947 2947 -----
2948 2948 -----
2949 2949 -----
2950 2950 -----
2951 2951 -----
2952 2952 -----
2953 2953 -----
2954 2954 -----
2955 2955 -----
2956 2956 -----
2957 2957 -----
2958 2958 -----
2959 2959 -----
2960 2960 -----
2961 2961 -----
2962 2962 Välj en nyckel
2963 2963 Välj schema att använda.
2964 2964 -----
2965 2965 Välj ett värde
2966 2966 -----
2967 2967 -----
2968 2968 Välj en post.
2969 2969 Välj åtminstone fyra noder.
2970 2970 Välj åtminstonde en redan upladdad nod, väg eller relation
2971 2971 Välj åtminstone en stängd väg som ska slås ihop
2972 2972 Markera minst en nod eller sträcka.
2973 2973 -----
2974 2974 Välj åtminstone en sträcka att förenkla.
2975 2975 Välj åtminstone en sträcka.
2976 2976 Välj åtminstone tre noder.
2977 2977 Välj åtminstone två noder att slå ihop.
2978 2978 Välj åtminstone två sträckor att slå ihop
2979 2979 Välj antingen precis två eller tre noder, eller en sträcka som innehåller precis två eller tre noder.
2980 2980 Välj någonting att kopiera.
2981 2981 -----
2982 2982 Välj de objekt vars egenskaper du vill ändra.
2983 2983 Välj vilken rad du vill ta bort.
2984 2984 Välj vilken rad du vill ändra.
2985 2985 Välj schema att ta bort.
2986 2986 -----
2987 2987 Välj ett mål lager.
2988 2988 -----
2989 2989 -----
2990 2990 Välj vilka ändringar av egenskaper som du vill genomföra.
2991 2991 -----
2992 2992 Insticksmodul som medföljer JOSM
2993 2993 -----
2994 2994 -----
2995 2995 -----
2996 2996 -----
2997 2997 -----
2998 2998 -----
2999 2999 Insticksmoduler
3000 3000 -----
3001 3001 -----
3002 3002 -----
3003 3003 -----
3004 3004 -----
3005 3005 Polisstation
3006 3006 Politisk
3007 3007 -----
3008 3008 -----
3009 3009 -----
3010 3010 Enbart position
3011 3011 -----
3012 3012 Position, tid, datum, hastighet
3013 3013 Position, tid, datum, hastighet, höjd
3014 3014 Brevlåda
3015 3015 -----
3016 3016 Postkontor
3017 3017 Postnummer
3018 3018 -----
3019 3019 Kraftverk
3020 3020 Kraftledning
3021 3021 Kraftstation
3022 3022 Transformatorstation
3023 3023 Kraftledningsmast
3024 3024 -----
3025 3025 Brott mot förhandsvillkor
3026 3026 Fördefinierad
3027 3027 -----
3028 3028 -----
3029 3029 -----
3030 3030 -----
3031 3031 -----
3032 3032 Inställningar
3033 3033 Inställningar lagrade på {0}
3034 3034 Inställningar...
3035 3035 Förbereder OSM-data...
3036 3036 -----
3037 3037 -----
3038 3038 -----
3039 3039 -----
3040 3040 -----
3041 3041 -----
3042 3042 Museijärnväg
3043 3043 -----
3044 3044 -----
3045 3045 -----
3046 3046 -----
3047 3047 Snabbval
3048 3048 -----
3049 3049 -----
3050 3050 Föregående
3051 3051 Föregående bild
3052 3052 Primär
3053 3053 Primärvägslänk
3054 3054 Förstahandsmodifierare:
3055 3055 -----
3056 3056 -----
3057 3057 Fängelse
3058 3058 -----
3059 3059 -----
3060 3060 -----
3061 3061 -----
3062 3062 -----
3063 3063 -----
3064 3064 -----
3065 3065 -----
3066 3066 -----
3067 3067 Projektionsmetod
3068 3068 -----
3069 3069 -----
3070 3070 -----
3071 3071 Egenskaper / Roller
3072 3072 Egenskapskontrollerare:
3073 3073 Egenskaper för valda objekt.
3074 3074 -----
3075 3075 -----
3076 3076 -----
3077 3077 Egenskaper för
3078 3078 -----
3079 3079 Egenskaper/Roller
3080 3080 Egenskaper: {0} / Medlemskap: {1}
3081 3081 Det finns en HTML-markör i egenskapsvärdet
3082 3082 Egenskapsvärdet börjar eller slutar med blanksteg
3083 3083 -----
3084 3084 Ge en kort kommentar till de ändringar som du skickar in:
3085 3085 -----
3086 3086 -----
3087 3087 -----
3088 3088 -----
3089 3089 -----
3090 3090 -----
3091 3091 -----
3092 3092 Offentlig byggnad
3093 3093 -----
3094 3094 Allmänna transportmedel (psv)
3095 3095 Kollektivtrafik
3096 3096 -----
3097 3097 -----
3098 3098 Sätt ut textetiketter vid markörer för ljud (och bild och webb) utöver deras knappikoner.
3099 3099 -----
3100 3100 Stenbrott
3101 3101 -----
3102 3102 -----
3103 3103 -----
3104 3104 -----
3105 3105 -----
3106 3106 -----
3107 3107 -----
3108 3108 -----
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 -----
3112 3112 -----
3113 3113 Bana
3114 3114 Rackets
3115 3115 Järnväg
3116 3116 Järnväg
3117 3117 Järnvägshållplats
3118 3118 Plattform
3119 3119 Järnvägsmark
3120 3120 -----
3121 3121 -----
3122 3122 -----
3123 3123 Rå GPS-data
3124 3124 Läs först
3125 3125 -----
3126 3126 Läs in foton...
3127 3127 -----
3128 3128 -----
3129 3129 -----
3130 3130 Läser föräldrar till "{0}"
3131 3131 -----
3132 3132 Läser {0}...
3133 3133 Läsmig
3134 3134 Namn
3135 3135 Är du säker på att du vill stänga?
3136 3136 Verkligen ta bort det valda från relation {0}?
3137 3137 Fritidsområde
3138 3138 Korrigerad bild...
3139 3139 Återvinning
3140 3140 -----
3141 3141 Återställ
3142 3142 Gör om den senaste ogjorda handlingen.
3143 3143 -----
3144 3144 Referens
3145 3145 Referens (spårnummer)
3146 3146 Referensnummer
3147 3147 -----
3148 3148 -----
3149 3149 -----
3150 3150 Uppdatera
3151 3151 -----
3152 3152 Avvisa konflikter och spara
3153 3153 -----
3154 3154 -----
3155 3155 -----
3156 3156 -----
3157 3157 -----
3158 3158 -----
3159 3159 -----
3160 3160 -----
3161 3161 -----
3162 3162 -----
3163 3163 -----
3164 3164 -----
3165 3165 -----
3166 3166 -----
3167 3167 -----
3168 3168 -----
3169 3169 -----
3170 3170 Relationer
3171 3171 Relationer: {0}
3172 3172 Släpp musknappen för att välja objekten i rektangeln.
3173 3173 Släpp musknappen för att sluta flytta. Ctrl för att slå ihop med närmaste nod.
3174 3174 Släpp musknappen för att sluta rotera.
3175 3175 -----
3176 3176 Uppdatera
3177 3177 Läs om alla de nu valda objekten och uppdatera listan.
3178 3178 Läs om felaktiga rutor
3179 3179 -----
3180 3180 -----
3181 3181 -----
3182 3182 Fjärrstyrning
3183 3183 -----
3184 3184 Fjärrstyrning har begärts för att importera data från följande URL:
3185 3185 Fjärrstyrning har begärts för att hämta data från API
3186 3186 Ta bort
3187 3187 -----
3188 3188 Radera "{0}" för nod "{1}"
3189 3189 Radera "{0}" för relation "{1}"
3190 3190 Radera "{0}" för sträcka "{1}"
3191 3191 Radera "{0}" från {1} objekt
3192 3192 -----
3193 3193 -----
3194 3194 -----
3195 3195 -----
3196 3196 Ta bort foto från lagret
3197 3197 -----
3198 3198 Ta bort taggar från inre sträckor
3199 3199 -----
3200 3200 -----
3201 3201 -----
3202 3202 -----
3203 3203 -----
3204 3204 -----
3205 3205 -----
3206 3206 -----
3207 3207 -----
3208 3208 -----
3209 3209 -----
3210 3210 Tog bort element från relation
3211 3211 -----
3212 3212 -----
3213 3213 -----
3214 3214 Tar bort dubblettnoder...
3215 3215 -----
3216 3216 -----
3217 3217 -----
3218 3218 -----
3219 3219 Byt namn på lager
3220 3220 -----
3221 3221 Renderar rutter (busslinjer, vandringsleder, cykelrutter osv). Ruttyper måste definieras i routes.xml i insticksmodulens mapp
3222 3222 Uthyrning
3223 3223 Bilverkstad
3224 3224 Ersätt "{0}" med "{1}" för
3225 3225 Ersätt originalets bakgrund med JOSM:s bakgrundsfärg.
3226 3226 Ersätt den ursprungliga vita bakgrunden med den bakgrundsfärg som angivits i JOSM:s inställningar.
3227 3227 -----
3228 3228 Rapportera en bugg
3229 3229 -----
3230 3230 -----
3231 3231 -----
3232 3232 -----
3233 3233 Detaljer om begäran: {0}
3234 3234 Resevoar
3235 3235 Återställ
3236 3236 -----
3237 3237 Återställ nuvarande mätresultat och ta bort mätsökvägen.
3238 3238 -----
3239 3239 Återställ inställningarna till förval
3240 3240 -----
3241 3241 -----
3242 3242 -----
3243 3243 -----
3244 3244 Bostadsområde
3245 3245 Bostadsområde
3246 3246 Ändra storleken på appleten till angiven geometri (format: BREDDxHÖJD)
3247 3247 Upplösning på landsatrutor (pixlar per grad)
3248 3248 Upplösning på landsatrutor mätt i pixlar per grad. Förval 4000.
3249 3249 Jämka
3250 3250 -----
3251 3251 -----
3252 3252 -----
3253 3253 -----
3254 3254 -----
3255 3255 -----
3256 3256 -----
3257 3257 -----
3258 3258 -----
3259 3259 -----
3260 3260 -----
3261 3261 -----
3262 3262 -----
3263 3263 -----
3264 3264 Restaurang
3265 3265 -----
3266 3266 Begränsning
3267 3267 Detaljhandel
3268 3268 Stödmur
3269 3269 -----
3270 3270 -----
3271 3271 -----
3272 3272 -----
3273 3273 -----
3274 3274 -----
3275 3275 -----
3276 3276 -----
3277 3277 -----
3278 3278 -----
3279 3279 -----
3280 3280 -----
3281 3281 -----
3282 3282 Vänd husrad
3283 3283 Ändra riktning på sträckor
3284 3284 Vänd på husrad
3285 3285 Vänd på husrad
3286 3286 Byt riktning och slå ihop
3287 3287 -----
3288 3288 Byt riktning på rutten
3289 3289 Ändra riktningen på alla valda sträckor.
3290 3290 -----
3291 3291 Ändra riktning på sträckor
3292 3292 -----
3293 3293 Felvänd kustlinje (coastline): land inte på vänster sida
3294 3294 Felriktat land: land inte på vänster sida
3295 3295 Felriktat vatten: land är inte på vänster sida
3296 3296 Kastar om husnumrena i en husrad.
3297 3297 Återgå
3298 3298 -----
3299 3299 -----
3300 3300 -----
3301 3301 -----
3302 3302 -----
3303 3303 -----
3304 3304 Utgåva
3305 3305 -----
3306 3306 Flod
3307 3307 Flodbank
3308 3308 Väg (okänd typ)
3309 3309 Vägbegränsningar
3310 3310 -----
3311 3311 -----
3312 3312 -----
3313 3313 -----
3314 3314 -----
3315 3315 Roll
3316 3316 -----
3317 3317 -----
3318 3318 -----
3319 3319 -----
3320 3320 -----
3321 3321 -----
3322 3322 Rotera 180
3323 3323 Rotera 270
3324 3324 Rotera 90
3325 3325 -----
3326 3326 Rotera bilden åt vänster
3327 3327 Rotera bilden åt höger
3328 3328 Rotera åt vänster
3329 3329 Rotera åt höger
3330 3330 Rondell
3331 3331 Rutt
3332 3332 -----
3333 3333 -----
3334 3334 Ruttyp
3335 3335 Rutter visas för:
3336 3336 -----
3337 3337 Inställningar för insticksmodulen för ruttberäkning
3338 3338 -----
3339 3339 -----
3340 3340 Ruiner
3341 3341 -----
3342 3342 Utför Douglas-Peucker-approximation...
3343 3343 -----
3344 3344 -----
3345 3345 -----
3346 3346 Genomför hörnreduktion...
3347 3347 -----
3348 3348 -----
3349 3349 SIM-kort
3350 3350 Utfallsport
3351 3351 -----
3352 3352 Spara
3353 3353 -----
3354 3354 -----
3355 3355 Spara som...
3356 3356 Spara GPX-fil
3357 3357 -----
3358 3358 Spara Lager
3359 3359 Spara OSM-fil
3360 3360 -----
3361 3361 -----
3362 3362 Spara WMS-lagret till en fil
3363 3363 Spara i alla fall
3364 3364 Spara fångade data till en fil varje minut.
3365 3365 -----
3366 3366 -----
3367 3367 Spara nuvarande data i en ny fil.
3368 3368 Spara nuvarande data.
3369 3369 -----
3370 3370 -----
3371 3371 -----
3372 3372 Spara användare och lösenord (okrypterat)
3373 3373 -----
3374 3374 -----
3375 3375 -----
3376 3376 -----
3377 3377 -----
3378 3378 -----
3379 3379 -----
3380 3380 -----
3381 3381 Läser igenom folder {0}
3382 3382 Skola
3383 3383 Metallskrot
3384 3384 Bergsluttning (med lösa stenar)
3385 3385 Buskage
3386 3386 Sök
3387 3387 -----
3388 3388 -----
3389 3389 -----
3390 3390 Sök efter objekt.
3391 3391 Sök...
3392 3392 -----
3393 3393 Sök:
3394 3394 Andra namn
3395 3395 Sekundär
3396 3396 Andrahandsmodifierare:
3397 3397 Sekunder: {0}
3398 3398 -----
3399 3399 -----
3400 3400 -----
3401 3401 -----
3402 3402 -----
3403 3403 -----
3404 3404 -----
3405 3405 Urval: Rel.:{0}/Sträckor:{1}/Noder:{2}
3406 3406 Markera
3407 3407 Välj allt
3408 3408 -----
3409 3409 -----
3410 3410 -----
3411 3411 Markera en enda, stängd väg med minst fyra noder.
3412 3412 -----
3413 3413 Välj alla icke borttagna objekt i datalagret. Detta väljer även ut ofullständiga objekt.
3414 3414 -----
3415 3415 -----
3416 3416 -----
3417 3417 -----
3418 3418 Välj commune
3419 3419 Välj antingen:
3420 3420 -----
3421 3421 -----
3422 3422 -----
3423 3423 Välj om datan ska hämtas som ett nytt lager
3424 3424 -----
3425 3425 -----
3426 3426 -----
3427 3427 -----
3428 3428 Välj alternativ för linjeritning
3429 3429 -----
3430 3430 Markera nod under pekare.
3431 3431 -----
3432 3432 -----
3433 3433 -----
3434 3434 -----
3435 3435 -----
3436 3436 -----
3437 3437 -----
3438 3438 -----
3439 3439 -----
3440 3440 -----
3441 3441 Välj ett mål lager.
3442 3442 -----
3443 3443 -----
3444 3444 -----
3445 3445 -----
3446 3446 -----
3447 3447 -----
3448 3448 -----
3449 3449 -----
3450 3450 -----
3451 3451 -----
3452 3452 -----
3453 3453 -----
3454 3454 -----
3455 3455 -----
3456 3456 -----
3457 3457 -----
3458 3458 Välj två sträckor som delar en nod.
3459 3459 -----
3460 3460 Gör urval med angivet sökkriterium
3461 3461 Välj, flytta och rotera objekt.
3462 3462 Valda element kan ej rätas ut
3463 3463 -----
3464 3464 Valt spår: {0}
3465 3465 Markering
3466 3466 Urvalets area
3467 3467 Urvalets längd
3468 3468 Tom markering
3469 3469 Markeringen kan bara bestå av Ways och noder
3470 3470 Urvalet passar inte!
3471 3471 -----
3472 3472 Urval: {0}
3473 3473 -----
3474 3474 Sträckor som korsar sig själv
3475 3475 -----
3476 3476 Skilda lager
3477 3477 Avgränsare
3478 3478 Sekvens
3479 3479 -----
3480 3480 -----
3481 3481 Tillfartsväg
3482 3482 Tjänster
3483 3483 Type av tillfartsväg
3484 3484 -----
3485 3485 -----
3486 3486 Ange en ny plats för nästa förfrågan
3487 3487 Sätt allt till förval
3488 3488 Gör bakgrunden genomskinlig.
3489 3489 -----
3490 3490 -----
3491 3491 -----
3492 3492 -----
3493 3493 -----
3494 3494 -----
3495 3495 -----
3496 3496 -----
3497 3497 -----
3498 3498 Sätt urval av element på kartan till de valda posterna i listan ovan.
3499 3499 Sätt till förval
3500 3500 -----
3501 3501 -----
3502 3502 -----
3503 3503 Sätt {0}={1} för nod "{2}"
3504 3504 Sätt {0}={1} för relation"{2}"
3505 3505 Sätt {0}={1} för sträcka "{2}"
3506 3506 Sätt {0}={1} för {2} objekt
3507 3507 -----
3508 3508 Ange inställningar direkt. Använd med försiktighet!
3509 3509 Anger förval
3510 3510 Det gick inte att tilldela kortkommandot ''{0}'' till handlingen ''{1}'' ({2})\neftersom detta kortkommando redan används för handlingen ''{3}'' ({4}).\n\n
3511 3511 Inställningar
3512 3512 Inställningar för insticksmodulen Fjärrstyrning
3513 3513 Inställningar för insticksprogrammet GlidandeKarta
3514 3514 Inställnignar för ljudspelare och ljudmarkörer.
3515 3515 Inställningar för kartprojektion och datatolkning.
3516 3516 Bilpool
3517 3517 -----
3518 3518 Vindskydd
3519 3519 Förskjut alla spår österut (grader)
3520 3520 Förskjut alla spår norrut (grader)
3521 3521 Skor
3522 3522 Skytte
3523 3523 Handel
3524 3524 Affärer
3525 3525 -----
3526 3526 Kortkommando
3527 3527 Inställningar för kortkommandon
3528 3528 Närmaste
3529 3529 -----
3530 3530 Skall insticksmodulen avaktiveras?
3531 3531 -----
3532 3532 -----
3533 3533 Visa GPS-data
3534 3534 Visa statusrapport
3535 3535 -----
3536 3536 -----
3537 3537 -----
3538 3538 -----
3539 3539 -----
3540 3540 -----
3541 3541 -----
3542 3542 -----
3543 3543 -----
3544 3544 -----
3545 3545 -----
3546 3546 -----
3547 3547 Visa objektens ID i urvalslistor
3548 3548 Visa eller dölj ljudmenyn på huvudmenyn.
3549 3549 -----
3550 3550 Visa startbild vid uppstart
3551 3551 Visa statusrapport med information som kan vara av nytta vid felrapportering.
3552 3552 -----
3553 3553 -----
3554 3554 -----
3555 3555 Visa denna hjälptext
3556 3556 Visa/Dölj
3557 3557 -----
3558 3558 -----
3559 3559 -----
3560 3560 -----
3561 3561 Sträckor med likartade namn
3562 3562 -----
3563 3563 Förenkla sträcka
3564 3564 Förenkla alla valda vägar
3565 3565 -----
3566 3566 Förenkla vägar?
3567 3567 Konvertera enkelt en yta till en multipolygon.
3568 3568 -----
3569 3569 -----
3570 3570 En enda färg (kan anpassas för namngivna lager)
3571 3571 Enstaka poster
3572 3572 -----
3573 3573 Storlek på landsatrutor (pixlar)
3574 3574 Storlek på en landsatruta, mätt i pixlar. Förval 2000.
3575 3575 -----
3576 3576 Skridskoåkning
3577 3577 Skidor
3578 3578 Skidåkning
3579 3579 -----
3580 3580 -----
3581 3581 -----
3582 3582 -----
3583 3583 -----
3584 3584 Glidande karta
3585 3585 Glidande karta
3586 3586 GlidandeKarta
3587 3587 Slip
3588 3588 Mjuk kartgrafik (antialiasing)
3589 3589 -----
3590 3590 Snöskoter
3591 3591 Fotboll
3592 3592 Jämka konflikter
3593 3593 Några av sträckorna var medlemmar i relationer som har ändrats. Kontrollera att det inte har uppstått några fel.
3594 3594 Några sträckpunkter som låg för långt från spåret för att deras tid skulle kunna uppskattas med någon rimlighet uteslöts.
3595 3595 Några sträckpunkter med tidsstämplar tidigare än spårets början eller senare än dess slut uteslöts eller flyttades till början.
3596 3596 -----
3597 3597 Sortera snabbvalsmenyn
3598 3598 -----
3599 3599 Källa
3600 3600 Källtext
3601 3601 Handikappplatser
3602 3602 -----
3603 3603 -----
3604 3604 Hastighet:
3605 3605 Hastighet (Km/h)
3606 3606 Hastighetskamera
3607 3607 Spikhinder
3608 3608 Dela sträcka
3609 3609 Dela sträckan vid vald nod.
3610 3610 -----
3611 3611 -----
3612 3612 Dela sträcka {0} i {1} delar
3613 3613 -----
3614 3614 -----
3615 3615 -----
3616 3616 -----
3617 3617 Bollsport
3618 3618 Sportfaciliteteter
3619 3619 Idrott
3620 3620 Sporthall
3621 3621 Källa
3622 3622 Stadion
3623 3623 Standard unix-geometri-argument
3624 3624 Stjärnor
3625 3625 Påbörja sökning
3626 3626 -----
3627 3627 Starta nerladdning
3628 3628 Påbörja hämtning av data
3629 3629 Starta ny väg från senaste nod.
3630 3630 Början av spåret (görs alltid om det inte finns andra markörer).
3631 3631 -----
3632 3632 -----
3633 3633 -----
3634 3634 -----
3635 3635 -----
3636 3636 Påbörjar foldergenomläsning
3637 3637 -----
3638 3638 -----
3639 3639 -----
3640 3640 -----
3641 3641 -----
3642 3642 Delstat
3643 3643 -----
3644 3644 Kontorsmaterial
3645 3645 -----
3646 3646 -----
3647 3647 Statusrapport
3648 3648 Trappsteg
3649 3649 Stätta
3650 3650 Stopp
3651 3651 -----
3652 3652 Bäck
3653 3653 -----
3654 3654 -----
3655 3655 Gatunamn
3656 3656 -----
3657 3657 Vägar
3658 3658 -----
3659 3659 -----
3660 3660 -----
3661 3661 -----
3662 3662 -----
3663 3663 Förort
3664 3664 Tunnelbana
3665 3665 Tunnelbaneingång
3666 3666 Kortkommandon för underfönster
3667 3667 -----
3668 3668 -----
3669 3669 Stormarknad
3670 3670 -----
3671 3671 -----
3672 3672 -----
3673 3673 Yta
3674 3674 Övervakning
3675 3675 Mätpunkt
3676 3676 Lantmätare
3677 3677 -----
3678 3678 Lantmätare...
3679 3679 SurveyorPlugin behöver LiveGpsPlugin, men denna kunde inte hittas!
3680 3680 Simning
3681 3681 -----
3682 3682 -----
3683 3683 -----
3684 3684 -----
3685 3685 -----
3686 3686 -----
3687 3687 -----
3688 3688 Synkronisera ljud
3689 3689 Synkronisera hela datasetet
3690 3690 -----
3691 3691 -----
3692 3692 Synkronisera tid med hjälp av ett foto av GPS-mottagaren
3693 3693 -----
3694 3694 -----
3695 3695 Bordtennis
3696 3696 -----
3697 3697 -----
3698 3698 -----
3699 3699 -----
3700 3700 -----
3701 3701 -----
3702 3702 -----
3703 3703 -----
3704 3704 Tagga sträckor som
3705 3705 Tagga sträckor som vatten (water), kustlinje (coastline), land (land) eller lämna otaggat (nothing). Förval är vatten.
3706 3706 Källa för TagChecker
3707 3707 Uttestare av snabbval för taggning
3708 3708 Snabbval för taggning
3709 3709 Taggar
3710 3710 -----
3711 3711 -----
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 -----
3715 3715 -----
3716 3716 -----
3717 3717 Taggar med tomma värden
3718 3718 -----
3719 3719 -----
3720 3720 -----
3721 3721 -----
3722 3722 -----
3723 3723 -----
3724 3724 -----
3725 3725 Telefon
3726 3726 Telefonkort
3727 3727 -----
3728 3728 -----
3729 3729 Husrad
3730 3730 Gör radhus av husrad
3731 3731 -----
3732 3732 -----
3733 3733 -----
3734 3734 Tertiär
3735 3735 Tredjehandsmodifierare
3736 3736 -----
3737 3737 -----
3738 3738 -----
3739 3739 -----
3740 3740 -----
3741 3741 -----
3742 3742 -----
3743 3743 -----
3744 3744 -----
3745 3745 -----
3746 3746 Kompassriktning för den delsträcka som ritas.
3747 3747 -----
3748 3748 -----
3749 3749 -----
3750 3750 -----
3751 3751 -----
3752 3752 -----
3753 3753 -----
3754 3754 -----
3755 3755 Insticksmodulen fjärrstyrning kommer alltid att lyssna på port 8111 på localhost. Porten kan inte ändras eftersom den refereras till av externa applikationer i kommunikation med insticksmodulen.
3756 3756 -----
3757 3757 -----
3758 3758 -----
3759 3759 -----
3760 3760 Hur många gånger hastigheten fördubblas vid snabbspolning framåt
3761 3761 Vinkeln mellan föregående och pågående delsträcka.
3762 3762 -----
3763 3763 -----
3764 3764 -----
3765 3765 -----
3766 3766 -----
3767 3767 Det kopierade datat innehåller inkompletta primitiv. Vid inklistring kommer inkompletta primitiv att plockas bort. Vill du klistra in data utan de inkompletta primitiven?
3768 3768 Det går inte att dela baserat på nuvarande urval.
3769 3769 Det nuvarande urvalet kan inte användas för att frigöra något.
3770 3770 -----
3771 3771 -----
3772 3772 -----
3773 3773 -----
3774 3774 -----
3775 3775 -----
3776 3776 Dokumentet innehåller inte någon data.
3777 3777 Följande fel uppstod under masshämtning: {0}
3778 3778 -----
3779 3779 Den geografiska latituden vid muspekaren.
3780 3780 Den geografiska longituden vid muspekaren.
3781 3781 -----
3782 3782 -----
3783 3783 Längden hos den nya delsträcka som håller på att ritas.
3784 3784 -----
3785 3785 -----
3786 3786 -----
3787 3787 Namnet på objektet vid muspekaren.
3788 3788 Antal sekunder att hoppa framåt eller bakåt när knapparna i fråga trycks ner
3789 3789 -----
3790 3790 -----
3791 3791 Insticksmodulen har tagits bort från inställningarna. Starta om JOSM för frigöra insticksmodulen.
3792 3792 -----
3793 3793 Projektionen {0} kunde inte aktiveras. Använder Merkator
3794 3794 -----
3795 3795 Förhållandet mellan tid förfluten i ljudinspelaren och verklig förfluten tid.
3796 3796 Det reguljära uttrycket "{0}" orsakade tolkningsfel vid offset {1}, fullständigt fel:\n\n{2}
3797 3797 -----
3798 3798 Den begärda ytan är för stor. Zooma in lite eller ändra upplösning
3799 3799 -----
3800 3800 Det valda GPX-spåret innehåller inte några tidsstämplar. Välj ett annat spår.
3801 3801 -----
3802 3802 De valda noderna ingår inte i samma sträcka.
3803 3803 De markerade fotografierna innehåller ingen tidsinformation.
3804 3804 Urvalet innehåller {0} vägar. Är du säker på att du vill förenkla alla?
3805 3805 -----
3806 3806 -----
3807 3807 De källor (URL eller filnamn) som används för att stavningskontrollera (läs http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) eller taggkontrollera datafiler.
3808 3808 Startpositionen låg inte inom gränsvärdena (bbox)
3809 3809 -----
3810 3810 -----
3811 3811 -----
3812 3812 -----
3813 3813 Området som visas är antingen för litet eller för stort för att hämta data från OpenStreetBugs
3814 3814 Sträckan kan inte delas vid de valda noderna. (Tips: Välj noder mitt på sträckan.)
3815 3815 Sträckorna kan inte slås ihop med bibehållen riktning. Vill du vända på några av dem?
3816 3816 Teater
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 -----
3820 3820 -----
3821 3821 Nöjespark
3822 3822 -----
3823 3823 Inga changesets är påbörjade
3824 3824 Det finns inga valda objekt att uppdatera
3825 3825 Det finns olösta konflikter. Konflikter sparas inte och kommer att behandlas som om du avvisat dem alla. Fortsätt?
3826 3826 -----
3827 3827 Fel uppstod vid visning av URL:en för denna markör.
3828 3828 {0} konflikter uppstod under import.
3829 3829 Denna handling kommer sakna kortkommando.\n\n
3830 3830 Detta kan leda till att noder raderas av misstag.
3831 3831 -----
3832 3832 -----
3833 3833 -----
3834 3834 -----
3835 3835 Detta är slutet av inspelningen
3836 3836 -----
3837 3837 -----
3838 3838 Denna nod är inte bunden till något annat.
3839 3839 -----
3840 3840 Denna insticksmodul letar efter fel i egenskapsnycklar och -värden.
3841 3841 -----
3842 3842 -----
3843 3843 -----
3844 3844 Detta test letar efter noder som saknar tagg och som inte ingår i någon sträcka
3845 3845 Detta test letar efter sträckor som saknar tagg, är tomma, eller består av en enda nod.
3846 3846 Detta test letar efter sträckor som innehåller några av sina noder mer än en gång.
3847 3847 Detta testar letar efter sträckor med likartade namn som kan tyda på felstavning.
3848 3848 Detta kontrollerar om en sträcka har en slutnod som ligger mycket nära en annan sträcka.
3849 3849 Detta test kontrollerar om multipolygoner är korrekta
3850 3850 -----
3851 3851 -----
3852 3852 Detta testar att en förbindelse mellan två noder inte används av mer än en sträcka.
3853 3853 Detta test kontrollerar om kustlinjerna är korrekta.
3854 3854 Detta test kontrollerar att det inte finns några noder med precis samma läge.
3855 3855 -----
3856 3856 Detta test kontrollerar riktningen på sträckor av typerna vatten (water), land (land) och kustlinje (coastline).
3857 3857 -----
3858 3858 Detta test hittar noder som har samma namn (de kan vara dubbletter).
3859 3859 Detta kontrollerar om sträckor som bör bilda en cirkel är slutna
3860 3860 -----
3861 3861 -----
3862 3862 -----
3863 3863 -----
3864 3864 -----
3865 3865 Noderna är inte i en cirkel. Avbryter.
3866 3866 Rutnummer
3867 3867 Källor för rutor
3868 3868 -----
3869 3869 -----
3870 3870 -----
3871 3871 Tidszon:
3872 3872 Tidszon: {0}
3873 3873 -----
3874 3874 -----
3875 3875 -----
3876 3876 -----
3877 3877 -----
3878 3878 Växla helskärmsvy
3879 3879 Alternera gpx-linjer
3880 3880 Växla trådnätsvisning
3881 3881 Växla helskärmsvy
3882 3882 Växla Changesets hanterarens synlighet.
3883 3883 Växla visning av markörtext och ikoner.
3884 3884 Alternera visning av det valda lagret.
3885 3885 Växla: {0}
3886 3886 Byter läge för den globala inställningen ''{0}''.
3887 3887 Toaletter
3888 3888 -----
3889 3889 Betalstation
3890 3890 Betalstation
3891 3891 Verktyg: {0}
3892 3892 Verktygsrad
3893 3893 Inställning av verktygsrad
3894 3894 Verktyg
3895 3895 -----
3896 3896 -----
3897 3897 Turism
3898 3898 Torn
3899 3899 -----
3900 3900 -----
3901 3901 Småstad
3902 3902 Stadshus
3903 3903 -----
3904 3904 Leksaker
3905 3905 -----
3906 3906 -----
3907 3907 -----
3908 3908 -----
3909 3909 Spårar
3910 3910 Bruksväg
3911 3911 Spår- och punktfärgläggning
3912 3912 -----
3913 3913 -----
3914 3914 -----
3915 3915 -----
3916 3916 Trafikljus
3917 3917 Spårvagn
3918 3918 Spårvagnshållplats
3919 3919 -----
3920 3920 Turism
3921 3921 Resebyrå
3922 3922 Träd
3923 3923 Stamväg
3924 3924 Stamvägslänk
3925 3925 -----
3926 3926 Prova först att uppdatera till den senaste versionen av denna insticksmodul innan du rapporterar en bugg.
3927 3927 -----
3928 3928 -----
3929 3929 Början på tunnel
3930 3930 -----
3931 3931 -----
3932 3932 Vändplats
3933 3933 Vändplats
3934 3934 -----
3935 3935 Vändkors
3936 3936 Vändskiva
3937 3937 Typ
3938 3938 Brittiskt typnamn
3939 3939 -----
3940 3940 -----
3941 3941 UIC-klassificering
3942 3942 OKÄND
3943 3943 -----
3944 3944 -----
3945 3945 URL från www.openstreetmap.org (du kan klistra in en URL här för att hämta hem området)
3946 3946 -----
3947 3947 -----
3948 3948 -----
3949 3949 -----
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 Frigör sträckor
3953 3953 -----
3954 3954 Kunde inte skapa ny ljudmarkör.
3955 3955 -----
3956 3956 -----
3957 3957 Kunde inte hitta någon översättning för locale {0}. Faller tillbaka på {1}.
3958 3958 -----
3959 3959 -----
3960 3960 -----
3961 3961 Kunde inte tolka lon/lat
3962 3962 Det går inte att synkronisera i det lager som spelas upp.
3963 3963 Oklassificerad
3964 3964 Ej slutna sträckor
3965 3965 Ej stängd sträcka
3966 3966 -----
3967 3967 -----
3968 3968 Ej anslutna sträckor.
3969 3969 -----
3970 3970 -----
3971 3971 -----
3972 3972 -----
3973 3973 -----
3974 3974 -----
3975 3975 -----
3976 3976 -----
3977 3977 -----
3978 3978 -----
3979 3979 Ångra
3980 3980 Ångra formuträtning
3981 3981 Ångra flytt
3982 3982 Ångra formuträtning för vissa noder
3983 3983 Ångra senaste åtgärden.
3984 3984 -----
3985 3985 Lossa panelen
3986 3986 Oväntat undantag
3987 3987 -----
3988 3988 -----
3989 3989 -----
3990 3990 -----
3991 3991 -----
3992 3992 -----
3993 3993 -----
3994 3994 -----
3995 3995 -----
3996 3996 -----
3997 3997 -----
3998 3998 -----
3999 3999 -----
4000 4000 Frigjord nod
4001 4001 Högskola/universitet
4002 4002 Okänt filformat: {0}
4003 4003 Okänd värddator
4004 4004 Okänd status för problemfall
4005 4005 Okänt loggningsformat
4006 4006 -----
4007 4007 -----
4008 4008 -----
4009 4009 Okänd primitivtyp: {0}. Tillåtna värden är nod, sträcka eller relation
4010 4010 -----
4011 4011 -----
4012 4012 Okända meningar:
4013 4013 Okänd typ: {0}
4014 4014 -----
4015 4015 -----
4016 4016 Sträckor utan namn
4017 4017 Oordnad kustlinje
4018 4018 -----
4019 4019 -----
4020 4020 -----
4021 4021 -----
4022 4022 -----
4023 4023 Avmarkera alla
4024 4024 Avmarkera allt (Escape)
4025 4025 Avmarkera allt (fokus)
4026 4026 Avmarkera alla objekt.
4027 4027 WMS-filversion som ej stöds; funnen {0}, förväntad {1}
4028 4028 Ej stödd cachefilsversion: hittade {0}, förväntade {1}\nSkapa en ny.
4029 4029 -----
4030 4030 -----
4031 4031 Noder som saknar tagg och inte ingår i en sträcka
4032 4032 Sträckor utan tagg
4033 4033 -----
4034 4034 Otaggade, tomma eller ennodssträckor.
4035 4035 -----
4036 4036 -----
4037 4037 Uppdatera
4038 4038 -----
4039 4039 -----
4040 4040 Uppdatera data
4041 4041 -----
4042 4042 -----
4043 4043 Uppdatering modifierad
4044 4044 -----
4045 4045 -----
4046 4046 Uppdatera val
4047 4047 -----
4048 4048 -----
4049 4049 -----
4050 4050 -----
4051 4051 Uppdaterar modifierade objekt från servern (hämtar data på nytt)
4052 4052 Uppdaterar de valda objekten från servern (hämtar data på nytt)
4053 4053 Uppdaterar objekten i det aktiva datalagret från servern.
4054 4054 -----
4055 4055 -----
4056 4056 -----
4057 4057 -----
4058 4058 Laddar up data
4059 4059 -----
4060 4060 -----
4061 4061 -----
4062 4062 -----
4063 4063 Skicka in ändringar
4064 4064 Skicka in inställningar
4065 4065 Skicka in spår
4066 4066 Skicka in spår
4067 4067 Ladda upp alla ändringar i det aktiva datalagret till OSM-servern
4068 4068 Ladda upp alla ändringar i nuvarande val till OSM-servern
4069 4069 Inskickning avbruten
4070 4070 Ladda upp data
4071 4071 -----
4072 4072 -----
4073 4073 -----
4074 4074 -----
4075 4075 Inskickning misslyckades. Servern returnerade följande meddelande:
4076 4076 -----
4077 4077 Ladda upp val
4078 4078 -----
4079 4079 Skicka in inställningar till servern
4080 4080 -----
4081 4081 -----
4082 4082 -----
4083 4083 -----
4084 4084 -----
4085 4085 Skickar in GPX-spår
4086 4086 Skickar in GPX-spår: {0}% ({1} av {2})
4087 4087 -----
4088 4088 -----
4089 4089 -----
4090 4090 Skickar in spår till openstreetmap.org
4091 4091 Användning
4092 4092 Använd
4093 4093 Använd <b>(</b> och <b>)</b> för att gruppera uttryck
4094 4094 -----
4095 4095 Använd <b>|</b> eller <b>OR</b> för att kombinera med logiskt ELLER
4096 4096 -----
4097 4097 -----
4098 4098 -----
4099 4099 -----
4100 4100 -----
4101 4101 Använd komplicerad egenskapskontroll.
4102 4102 Använd decimalgrader.
4103 4103 Använd förval
4104 4104 Använd förvald datafil.
4105 4105 -----
4106 4106 Använd förvalda rättstavningsfil.
4107 4107 -----
4108 4108 Använd fellager.
4109 4109 -----
4110 4110 Använd globala inställningar
4111 4111 Använd undantagslista.
4112 4112 -----
4113 4113 -----
4114 4114 -----
4115 4115 -----
4116 4116 Använd de nuvarade färgerna som ett nytt färgschema.
4117 4117 Använd den förvalda datafilen (rekommenderas).
4118 4118 Använd den förvalda rättstavningsfilen (rekommenderas).
4119 4119 -----
4120 4120 Använd fellagret för att visa problematiska element.
4121 4121 Använd undantagslista för att avstå från att visa varning.
4122 4122 Använd valt schema från listan.
4123 4123 -----
4124 4124 Användare
4125 4125 -----
4126 4126 -----
4127 4127 -----
4128 4128 Användarnamn
4129 4129 -----
4130 4130 Använder kortkommandot ''{0}'' istället.\n\n
4131 4131 Validera
4132 4132 Validera egenskapsvärden och taggar med hjälp av komplicerade regler.
4133 4133 Validera egenskapsnycklar genom att kontrollera mot en lista av ord.
4134 4134 Validera att egenskapsvärden är giltiga genom kontroll mot förinställningar.
4135 4135 -----
4136 4136 Validering
4137 4137 Valideringsfel
4138 4138 -----
4139 4139 Värde
4140 4140 -----
4141 4141 -----
4142 4142 -----
4143 4143 -----
4144 4144 -----
4145 4145 -----
4146 4146 -----
4147 4147 Olika inställningar som påverkar hur hela programmet representeras visuellt.
4148 4148 -----
4149 4149 Hastighet (röd = långsam, grön = snabb)
4150 4150 Automat
4151 4151 Varor till försäljning
4152 4152 -----
4153 4153 -----
4154 4154 -----
4155 4155 -----
4156 4156 -----
4157 4157 -----
4158 4158 -----
4159 4159 -----
4160 4160 -----
4161 4161 Veterinär
4162 4162 -----
4163 4163 Videobutik
4164 4164 Visa
4165 4165 Visa: {0}
4166 4166 Utsiktsplats
4167 4167 Mindre tätort
4168 4168 Allmänning
4169 4169 Mindre tätort/Stad
4170 4170 Vingård
4171 4171 -----
4172 4172 -----
4173 4173 -----
4174 4174 Kalibrering av röstinspelare
4175 4175 Vulkan
4176 4176 Spänning
4177 4177 -----
4178 4178 VARNING: felaktigt skriven URL till API:t. Länkar till info- och historiksidorna kommer antagligen inte att fungera. API-URL:en är "{0}".
4179 4179 VARNING: felaktigt skriven URL till API:t. Länkar till användarsidor kommer antagligen inte att fungera. API-URL:en är "{0}".
4180 4180 -----
4181 4181 -----
4182 4182 -----
4183 4183 -----
4184 4184 WMS-lager
4185 4185 Inställningar för WMS-insticksmodulen
4186 4186 URL för WMS
4187 4187 WMS-url (Förval)
4188 4188 -----
4189 4189 WMS-lager ({0}), hämtas automatiskt i zoomläge {1}
4190 4190 WMS-lager ({0}), hämtas i zoomläge {1}
4191 4191 WMS-lager ({0}), {1} ruta/rutor inlästa
4192 4192 -----
4193 4193 -----
4194 4194 -----
4195 4195 -----
4196 4196 -----
4197 4197 Mur
4198 4198 Varning
4199 4199 -----
4200 4200 -----
4201 4201 -----
4202 4202 -----
4203 4203 -----
4204 4204 -----
4205 4205 -----
4206 4206 -----
4207 4207 -----
4208 4208 -----
4209 4209 -----
4210 4210 -----
4211 4211 -----
4212 4212 -----
4213 4213 -----
4214 4214 -----
4215 4215 -----
4216 4216 -----
4217 4217 Varning: Lösenordet skickas okrypterat.
4218 4218 -----
4219 4219 -----
4220 4220 -----
4221 4221 -----
4222 4222 -----
4223 4223 -----
4224 4224 -----
4225 4225 -----
4226 4226 -----
4227 4227 -----
4228 4228 -----
4229 4229 -----
4230 4230 -----
4231 4231 -----
4232 4232 -----
4233 4233 -----
4234 4234 -----
4235 4235 -----
4236 4236 -----
4237 4237 -----
4238 4238 -----
4239 4239 -----
4240 4240 -----
4241 4241 -----
4242 4242 -----
4243 4243 -----
4244 4244 -----
4245 4245 -----
4246 4246 -----
4247 4247 -----
4248 4248 -----
4249 4249 -----
4250 4250 -----
4251 4251 -----
4252 4252 -----
4253 4253 -----
4254 4254 -----
4255 4255 -----
4256 4256 -----
4257 4257 -----
4258 4258 -----
4259 4259 -----
4260 4260 -----
4261 4261 -----
4262 4262 -----
4263 4263 -----
4264 4264 -----
4265 4265 -----
4266 4266 -----
4267 4267 -----
4268 4268 Varningar
4269 4269 Biltvätt
4270 4270 -----
4271 4271 Reningsverk
4272 4272 Vatten
4273 4273 Badanläggning
4274 4274 Vattentorn
4275 4275 Vattenfall
4276 4276 Vattenpunkter
4277 4277 Wave-ljudfiler (*.wav)
4278 4278 -----
4279 4279 Information om sträcka
4280 4280 -----
4281 4281 -----
4282 4282 Slutnod nära annan väg
4283 4283 Slutnod nära annan sträcka
4284 4284 Nod på sträcka nära annan sträcka
4285 4285 -----
4286 4286 -----
4287 4287 -----
4288 4288 Sträcka:
4289 4289 WayPoint-bild
4290 4290 -----
4291 4291 Vägpunkter
4292 4292 Stigar och småvägar
4293 4293 Vägkors
4294 4294 Vägaltare
4295 4295 -----
4296 4296 Vikt
4297 4297 Överfallsdamm
4298 4298 Våtmark
4299 4299 Rullstol
4300 4300 -----
4301 4301 Vid ljudimport, tillämpa ljud på tillgängliga sträckpunkter i GPX-lagret.
4302 4302 Vid import av ljud, skapa markörer från...
4303 4303 Vid riktningsbyte på denna sträcka, så föreslås följande egenskaper hos sträckan och dess noder ändras så att dataintegriteten inte komprometteras.
4304 4304 När man sparar, behåll backup-filer som slutar på ~
4305 4305 Vilket WMS-lager skall användas som underlag för spårning. Förval är IR1.
4306 4306 Hela gruppen
4307 4307 Bredd (meter)
4308 4308 -----
4309 4309 -----
4310 4310 Väderkvarn
4311 4311 -----
4312 4312 Trådnätsvisning
4313 4313 -----
4314 4314 -----
4315 4315 I citerade strängar behöver <b>"</b> och <b>\</b> föregås av ett <b>\</b>. (Dvs. <b>\"</b> och <b>\\</b>).
4316 4316 Naturskog
4317 4317 Fabrik
4318 4318 Världen
4319 4319 -----
4320 4320 -----
4321 4321 -----
4322 4322 -----
4323 4323 -----
4324 4324 -----
4325 4325 Oordnade sträckor
4326 4326 -----
4327 4327 -----
4328 4328 Ja
4329 4329 -----
4330 4330 -----
4331 4331 Ja, radera noder
4332 4332 -----
4333 4333 -----
4334 4334 -----
4335 4335 -----
4336 4336 Du håller på att ta bort noder utanför det område som du har hämtat hem.<br> Detta kan leda till problem eftersom andra objekt (som du inte ser) kanske använder dem.<br> Vill du verkligen ta bort dem?
4337 4337 Du håller på att starta {0} webbläsarfönster.<br>Detta kan både fylla din skärm med webbläsarfönster<br>och ta ett tag att slutföra.
4338 4338 Du kan också klistra in en URL från www.openstreetmap.org
4339 4339 -----
4340 4340 -----
4341 4341 -----
4342 4342 -----
4343 4343 Du behöver starta om JOSM för att vissa inställningar skall slå igenom.
4344 4344 Du måste först ange källor för snabbval för taggning i inställningarna.
4345 4345 -----
4346 4346 Du flyttade fler än {0} element. Detta är ofta ett tecken på att något är fel.\nSäker på att du vill flytta dem?
4347 4347 -----
4348 4348 Du måste välja åtminstone en sträcka.
4349 4349 -----
4350 4350 Du måste välja två eller fler noder för att dela en sluten sträcka.
4351 4351 Du måste SKIFT-Dra spelhuvudet upp på en ljudmarkör eller upp på den spårpunkt där du vill synkronisera.
4352 4352 -----
4353 4353 Du måste ha pausat ljudet vid den punkt på spåret där du vill placera markören.
4354 4354 Du behöver pausa ljudet precis när du hör synkroniseringsindikatorn.
4355 4355 Du har begärt för många noder (gränsen är 50 000). Antingen får du begära ett mindre område, eller så får du använda dig av planet.osm
4356 4356 -----
4357 4357 Välj ett GPX-spår
4358 4358 -----
4359 4359 Nollkoordinater:
4360 4360 -----
4361 4361 Zooma:
4362 4362 Zoomnivå (meter)
4363 4363 Zooma in
4364 4364 Zooma ut
4365 4365 Zooma och flytta kartan
4366 4366 -----
4367 4367 Zooma genom att dra eller Ctrl+. eller Ctrl+,; flytta med Ctrl+upp, vänster, ned, höger; flytta karta med högerknappen
4368 4368 Zooma in
4369 4369 -----
4370 4370 Zooma ut
4371 4371 Zooma det visade till {0}.
4372 4372 -----
4373 4373 -----
4374 4374 -----
4375 4375 Zooma till problem
4376 4376 Zooma till valda objekt
4377 4377 Zooma till urval
4378 4378 -----
4379 4379 -----
4380 4380 -----
4381 4381 -----
4382 4382 -----
4383 4383 Zooma till {0}
4384 4384 -----
4385 4385 -----
4386 4386 -----
4387 4387 "{0}" är inte sluten, och kan därför inte förenas med andra ytor.
4388 4388 \nHöjd: {0} m
4389 4389 -----
4390 4390 -----
4391 4391 -----
4392 4392 -----
4393 4393 -----
4394 4394 -----
4395 4395 Tillbaka
4396 4396 Snabbare
4397 4397 Snabbare framåt
4398 4398 Framåt
4399 4399 Hoppa tillbaka.
4400 4400 Hoppa framåt
4401 4401 Nästa markering
4402 4402 Spela upp nästa markering
4403 4403 Spela upp föregående markering
4404 4404 Spela/pausa
4405 4405 Föregående markering
4406 4406 Långsammare
4407 4407 Långsammare framåt
4408 4408 -----
4409 4409 -----
4410 4410 -----
4411 4411 Ö
4412 4412 -----
4413 4413 -----
4414 4414 V
4415 4415 -----
4416 4416 -----
4417 4417 -----
4418 4418 -----
4419 4419 -----
4420 4420 -----
4421 4421 -----
4422 4422 -----
4423 4423 text
4424 4424 -----
4425 4425 -----
4426 4426 -----
4427 4427 -----
4428 4428 -----
4429 4429 -----
4430 4430 -----
4431 4431 -----
4432 4432 -----
4433 4433 -----
4434 4434 -----
4435 4435 -----
4436 4436 -----
4437 4437 -----
4438 4438 -----
4439 4439 -----
4440 4440 -----
4441 4441 förkortat gatunamn
4442 4442 -----
4443 4443 utöka urval
4444 4444 adress
4445 4445 -----
4446 4446 -----
4447 4447 -----
4448 4448 linbana
4449 4449 -----
4450 4450 -----
4451 4451 -----
4452 4452 jordbruksfordon
4453 4453 alla
4454 4454 -----
4455 4455 gränd
4456 4456 -----
4457 4457 -----
4458 4458 -----
4459 4459 inrättningstyp {0}
4460 4460 inrättning
4461 4461 -----
4462 4462 trafikinrättning
4463 4463 -----
4464 4464 anglikaner
4465 4465 djurmat
4466 4466 -----
4467 4467 valfri
4468 4468 -----
4469 4469 bågskytte
4470 4470 yta (area)
4471 4471 -----
4472 4472 asiatiskt
4473 4473 -----
4474 4474 friidrott
4475 4475 australisk fotboll
4476 4476 automatisk hämtning av rutor
4477 4477 automatisk zoomning
4478 4478 bakgrund
4479 4479 -----
4480 4480 -----
4481 4481 -----
4482 4482 -----
4483 4483 -----
4484 4484 baptister
4485 4485 -----
4486 4486 hinder använt på en sträcka
4487 4487 -----
4488 4488 hamnbassäng
4489 4489 basket
4490 4490 strand
4491 4491 cykel
4492 4492 -----
4493 4493 -----
4494 4494 -----
4495 4495 mosse
4496 4496 boule
4497 4497 gräns
4498 4498 -----
4499 4499 bro
4500 4500 brotagg på en nod
4501 4501 -----
4502 4502 -----
4503 4503 buddism
4504 4504 byggnad (building)
4505 4505 -----
4506 4506 hamburgare
4507 4507 buss
4508 4508 buss_spårväg
4509 4509 -----
4510 4510 kanot
4511 4511 gör skillnad på gemener/VERSALER
4512 4512 katoliker
4513 4513 begravningsplats
4514 4514 -----
4515 4515 ändra urval
4516 4516 ändra vad som visas
4517 4517 kontrollerar cache...
4518 4518 -----
4519 4519 -----
4520 4520 kinesiskt
4521 4521 -----
4522 4522 kristendom
4523 4523 cigaretter
4524 4524 -----
4525 4525 -----
4526 4526 klättring
4527 4527 medurs
4528 4528 -----
4529 4529 slutenväg
4530 4530 kolkraft
4531 4531 kustlinje
4532 4532 kullersten
4533 4533 -----
4534 4534 -----
4535 4535 -----
4536 4536 -----
4537 4537 kondomer
4538 4538 -----
4539 4539 anpassa den anslutna DG100
4540 4540 bekräfta alla fjärrstyrda handlingar manuellt
4541 4541 konflikt
4542 4542 barrskog
4543 4543 -----
4544 4544 under byggnad
4545 4545 -----
4546 4546 kunde inte hämta ljudström från adressen
4547 4547 -----
4548 4548 -----
4549 4549 -----
4550 4550 -----
4551 4551 kricket_nät
4552 4552 krocket
4553 4553 -----
4554 4554 cykelstig med taggen cykel
4555 4555 cykling
4556 4556 -----
4557 4557 lövskog
4558 4558 -----
4559 4559 -----
4560 4560 ta bort data efter import
4561 4561 -----
4562 4562 raderad
4563 4563 -----
4564 4564 -----
4565 4565 -----
4566 4566 förlegad
4567 4567 avsedd för
4568 4568 mål
4569 4569 -----
4570 4570 -----
4571 4571 avaktiverad
4572 4572 hamn
4573 4573 hundracing
4574 4574 -----
4575 4575 ned
4576 4576 utförsåkning
4577 4577 nedhämtad data
4578 4578 dryck
4579 4579 uppfart
4580 4580 öster
4581 4581 lätt
4582 4582 redigera GPX-spår
4583 4583 -----
4584 4584 -----
4585 4585 ridsport
4586 4586 evangelister
4587 4587 jämn
4588 4588 exempel
4589 4589 -----
4590 4590 hundpåsar
4591 4591 -----
4592 4592 false: egenskapen är uttryckligen avstängd
4593 4593 -----
4594 4594 gårdsplan
4595 4595 -----
4596 4596 -----
4597 4597 -----
4598 4598 -----
4599 4599 sök i markering
4600 4600 -----
4601 4601 -----
4602 4602 -----
4603 4603 mat
4604 4604 fot
4605 4605 gångstig med taggen fotgängare
4606 4606 -----
4607 4607 skog
4608 4608 -----
4609 4609 -----
4610 4610 -----
4611 4611 -----
4612 4612 fossila bränslen
4613 4613 ospårat
4614 4614 -----
4615 4615 -----
4616 4616 från sträcka
4617 4617 -----
4618 4618 -----
4619 4619 naturgas
4620 4620 tyskt
4621 4621 glaciär
4622 4622 -----
4623 4623 golf_bana
4624 4624 -----
4625 4625 gps-markör
4626 4626 gps-punkt
4627 4627 -----
4628 4628 -----
4629 4629 -----
4630 4630 -----
4631 4631 -----
4632 4632 gräs
4633 4633 -----
4634 4634 grus
4635 4635 -----
4636 4636 grekiskt
4637 4637 -----
4638 4638 -----
4639 4639 -----
4640 4640 gymnastik
4641 4641 halv
4642 4642 -----
4643 4643 hälsa
4644 4644 -----
4645 4645 hed
4646 4646 framhäv
4647 4647 landsväg
4648 4648 landsväg som saknar referens
4649 4649 landsvägsspår
4650 4650 -----
4651 4651 hinduism
4652 4652 historisk
4653 4653 historiskt
4654 4654 ishockey
4655 4655 -----
4656 4656 häst
4657 4657 hästkapplöpning
4658 4658 hotell
4659 4659 -----
4660 4660 -----
4661 4661 -----
4662 4662 vattenkraft
4663 4663 -----
4664 4664 importerade data från {0}
4665 4665 inaktiv
4666 4666 -----
4667 4667 ofullständig
4668 4668 ofullständig sträcka
4669 4669 indiskt
4670 4670 -----
4671 4671 industri
4672 4672 inre segment
4673 4673 -----
4674 4674 ö
4675 4675 italienskt
4676 4676 -----
4677 4677 japanskt
4678 4678 jehovas_vittnen
4679 4679 judendom
4680 4680 -----
4681 4681 -----
4682 4682 -----
4683 4683 -----
4684 4684 -----
4685 4685 -----
4686 4686 markanvändning
4687 4687 markanvändningstyp {0}
4688 4688 lager
4689 4689 lagertagg med plustecken
4690 4690 vänster
4691 4691 fritid
4692 4692 fritidstyp {0}
4693 4693 -----
4694 4694 -----
4695 4695 -----
4696 4696 gårdsgata
4697 4697 hämta data från API
4698 4698 -----
4699 4699 -----
4700 4700 -----
4701 4701 -----
4702 4702 -----
4703 4703 låg
4704 4704 luteraner (inkl. Svenska kyrkan)
4705 4705 mangroveträsk
4706 4706 byggnadsverk
4707 4707 -----
4708 4708 kärr
4709 4709 -----
4710 4710 -----
4711 4711 maxhastighet använt på gångstig
4712 4712 mätläge
4713 4713 -----
4714 4714 metodister
4715 4715 mexikanskt
4716 4716 militär
4717 4717 -----
4718 4718 -----
4719 4719 -----
4720 4720 felstavat nyckelnamn
4721 4721 blandskog
4722 4722 mormoner
4723 4723 motorsport
4724 4724 -----
4725 4725 motorväg
4726 4726 motorvägslänk
4727 4727 -----
4728 4728 lera
4729 4729 flera
4730 4730 flervånings-
4731 4731 -----
4732 4732 -----
4733 4733 -----
4734 4734 islam
4735 4735 -----
4736 4736 naturfenomen
4737 4737 naturfenomen typ {0}
4738 4738 naturfenomen
4739 4739 tidningar
4740 4740 nästa
4741 4741 nej
4742 4742 -----
4743 4743 ingen beskrivning tillgänglig
4744 4744 -----
4745 4745 -----
4746 4746 ingen modifierare
4747 4747 -----
4748 4748 -----
4749 4749 -----
4750 4750 ingen_vänstersväng
4751 4751 ingen_högersväng
4752 4752 inte_rakt_fram
4753 4753 ingen_u_sväng
4754 4754 inget
4755 4755 längdskidåkning
4756 4756 norr
4757 4757 nordöst
4758 4758 nordväst
4759 4759 -----
4760 4760 -----
4761 4761 -----
4762 4762 -----
4763 4763 nybörjare
4764 4764 kärnkraft
4765 4765 -----
4766 4766 udda
4767 4767 -----
4768 4768 -----
4769 4769 -----
4770 4770 -----
4771 4771 -----
4772 4772 enkelriktningstagg på en nod
4773 4773 -----
4774 4774 enbart_vänstersväng
4775 4775 enbart_högersväng
4776 4776 enbart_rakt_fram
4777 4777 -----
4778 4778 alternativ
4779 4779 -----
4780 4780 ortodoxa
4781 4781 -----
4782 4782 -----
4783 4783 yttre segement
4784 4784 utanför hämtat område
4785 4785 -----
4786 4786 -----
4787 4787 -----
4788 4788 -----
4789 4789 parkeringsbiljetter
4790 4790 delvis: olika valda object har olika värden, ändra inte
4791 4791 belagd
4792 4792 -----
4793 4793 topp
4794 4794 -----
4795 4795 -----
4796 4796 -----
4797 4797 -----
4798 4798 pinstvänner
4799 4799 med tillåtelse
4800 4800 foton
4801 4801 solkraft
4802 4802 pir
4803 4803 rörledning
4804 4804 -----
4805 4805 -----
4806 4806 -----
4807 4807 -----
4808 4808 -----
4809 4809 -----
4810 4810 plan
4811 4811 -----
4812 4812 plats
4813 4813 -----
4814 4814 -----
4815 4815 -----
4816 4816 -----
4817 4817 -----
4818 4818 -----
4819 4819 -----
4820 4820 -----
4821 4821 kraft
4822 4822 presbytarianer
4823 4823 föregående
4824 4824 primärväg
4825 4825 primärvägslänk
4826 4826 privat
4827 4827 -----
4828 4828 protestanter
4829 4829 -----
4830 4830 -----
4831 4831 -----
4832 4832 biljetter för allmänna transportmedel
4833 4833 -----
4834 4834 -----
4835 4835 kväkare
4836 4836 stenbrott
4837 4837 rackets
4838 4838 räls
4839 4839 -----
4840 4840 -----
4841 4841 järnväg
4842 4842 järnvägspunkt
4843 4843 -----
4844 4844 -----
4845 4845 vassbädd
4846 4846 uppdatera portlistan
4847 4847 -----
4848 4848 lokalt
4849 4849 reguljärt uttryck
4850 4850 relation utan typ
4851 4851 ta bort från urval
4852 4852 -----
4853 4853 ersätt urval
4854 4854 bostadsgata
4855 4855 restaurang utan namn
4856 4856 detaljhandel
4857 4857 höger
4858 4858 flodbank
4859 4859 -----
4860 4860 -----
4861 4861 rondell
4862 4862 rutt
4863 4863 -----
4864 4864 -----
4865 4865 -----
4866 4866 saltäng
4867 4867 -----
4868 4868 -----
4869 4869 skala
4870 4870 -----
4871 4871 buskage
4872 4872 sekundärväg
4873 4873 -----
4874 4874 välj sport:
4875 4875 markerad
4876 4876 urval
4877 4877 separat cykelväg som fil på en cykelväg
4878 4878 tillfartsväg
4879 4879 -----
4880 4880 -----
4881 4881 -----
4882 4882 shiamuslimer
4883 4883 skytte
4884 4884 affär
4885 4885 affärstyp {0}
4886 4886 sidospår
4887 4887 -----
4888 4888 -----
4889 4889 -----
4890 4890 -----
4891 4891 skridskoåkning
4892 4892 -----
4893 4893 skidåkning
4894 4894 -----
4895 4895 -----
4896 4896 -----
4897 4897 fotboll
4898 4898 söder
4899 4899 sydöst
4900 4900 sydväst
4901 4901 -----
4902 4902 -----
4903 4903 sporttyp {0}
4904 4904 sporthall
4905 4905 stickspår
4906 4906 stadion
4907 4907 frimärken
4908 4908 -----
4909 4909 -----
4910 4910 -----
4911 4911 bäck
4912 4912 gata
4913 4913 gatunamn innehåller ss
4914 4914 sträng
4915 4915 -----
4916 4916 tunnelbana
4917 4917 sunnimuslimer
4918 4918 ytbeläggning
4919 4919 -----
4920 4920 träsk
4921 4921 godis
4922 4922 simning
4923 4923 -----
4924 4924 -----
4925 4925 bordtennis
4926 4926 tamponger
4927 4927 daoism
4928 4928 telefonkort
4929 4929 -----
4930 4930 tillfällig landsvägstyp
4931 4931 -----
4932 4932 -----
4933 4933 tertiärväg
4934 4934 -----
4935 4935 thailändskt
4936 4936 marskland
4937 4937 -----
4938 4938 -----
4939 4939 -----
4940 4940 -----
4941 4941 till sträcka
4942 4942 -----
4943 4943 -----
4944 4944 turism
4945 4945 turismtyp {0}
4946 4946 -----
4947 4947 -----
4948 4948 leksaker
4949 4949 -----
4950 4950 -----
4951 4951 -----
4952 4952 trafikljus
4953 4953 -----
4954 4954 -----
4955 4955 true: egenskapen är uttryckligen aktiverad
4956 4956 stamväg
4957 4957 stamvägslänk
4958 4958 turkiskt
4959 4959 vändplats
4960 4960 typ
4961 4961 oklassificerad
4962 4962 obevakad
4963 4963 underjordisk
4964 4964 -----
4965 4965 -----
4966 4966 -----
4967 4967 okänd
4968 4968 utan markering
4969 4969 obelagd
4970 4970 -----
4971 4971 ej angiven: ange inte denna egenskap för valda objekt
4972 4972 -----
4973 4973 otaggade
4974 4974 otaggade sträcka
4975 4975 -----
4976 4976 ovanlig kombination av taggar
4977 4977 upp
4978 4978 -----
4979 4979 användning
4980 4980 valideringsfel
4981 4981 andra typer av validering
4982 4982 valideringsvarning
4983 4983 -----
4984 4984 via nod eller sträcka
4985 4985 vulkan
4986 4986 -----
4987 4987 vatten
4988 4988 vattendrag
4989 4989 vattendragstyp {0}
4990 4990 -----
4991 4991 -----
4992 4992 -----
4993 4993 -----
4994 4994 -----
4995 4995 väster
4996 4996 -----
4997 4997 djurliv
4998 4998 vindkraft
4999 4999 -----
5000 5000 skog
5001 5001 -----
5002 5002 -----
5003 5003 felaktig highwaytagg på en nod
5004 5004 bangård
5005 5005 ja
5006 5006 övergångsställe
5007 5007 zoroastrianism
5008 5008 -----
5009 5009 -----
5010 5010 -----
5011 5011 {0} består av:
5012 5012 -----
5013 5013 -----
5014 5014 {0} meter
5015 5015 -----
5016 5016 -----
5017 5017 {0} noder i väg {1} överskrider det maximala antalet tillåtna noder {2}
5018 5018 Hittills {0} noder...
5019 5019 -----
5020 5020 -----
5021 5021 {0} km2
5022 5022 -----
5023 5023 -----
5024 5024 -----
5025 5025 -----
5026 5026 -----
5027 5027 -----
5028 5028 -----
5029m 1 -----
5030m 2 -----
5031m 3 -----
5032m 4 -----
5033m 5 -----
5034m 6 -----
5035m 7 -----
5036m 8 -----
5037m 9 -----
5038m 10 Lägg till och flytta en virtuell ny nod till väg.
5039m 10 Lägg till och flytta en virtuell ny nod till {0} vägar.
5040m 11 Lade till {0} objekt
5041m 11 Lade till {0} objekt
5042m 12 Kan inte öppna {0} fil eftersom ingen lämplig filimporterare finns tillgänglig.
5043m 12 Kan inte öppna {0} filer eftersom ingen lämplig filimporterare finns tillgänglig.
5044m 13 Kan inte öppna {0} fil med filimporteraren
5045m 13 Kan inte öppna {0} filer med filimporteraren
5046m 14 Ändra egenskaper för upp till {0} objekt.
5047m 14 Ändra egenskaper för upp till {0} objekt.
5048m 15 Ändra {0} objekt
5049m 15 Ändra {0} objekt
5050m 16 -----
5051m 17 -----
5052m 18 -----
5053m 19 -----
5054m 20 -----
5055m 21 -----
5056m 22 -----
5057m 23 -----
5058m 24 -----
5059m 25 -----
5060m 26 -----
5061m 27 -----
5062m 28 -----
5063m 29 -----
5064m 30 Infoga ny nod i väg.
5065m 30 Infoga ny nod i {0} vägar.
5066m 31 -----
5067m 32 -----
5068m 33 -----
5069m 34 -----
5070m 35 Öppnar {0} fil...
5071m 35 Öppnar {0} filer...
5072m 36 Klistrar in {0} tag
5073m 36 Klistrar in {0} tagar
5074m 37 -----
5075m 38 -----
5076m 39 -----
5077m 40 Ta bort gamla nycklar för upp till {0} objekt
5078m 40 Ta bort gamla nycklar för upp till {0} objekt
5079m 41 -----
5080m 42 Förenkla sträcka (ta bort {0} nod)
5081m 42 Förenkla sträcka (ta bort {0} noder)
5082m 43 Förenkla {0} väg
5083m 43 Förenkla {0} vägar
5084m 44 -----
5085m 45 -----
5086m 46 -----
5087m 47 -----
5088m 48 Den valda noden ligger inte inuti någon sträcka.
5089m 48 De valda noderna ligger inte inuti någon sträcka.
5090m 49 Den valda sträckan innehåller inte den valda noden.
5091m 49 Den valda sträckan innehåller inte alla de valda noderna.
5092m 50 Den valda sträckan har noder utanför det nedladdade dataområdet.
5093m 50 De valda sträckorna har noder utanför det nedladdade dataområdet.
5094m 51 -----
5095m 52 Det finns mer än en sträcka som använder sig av den nod du valt. Välj även sträckan.
5096m 52 Det finns mer än en sträcka som använder sig av de noder du valt. Välj även sträckan.
5097m 53 -----
5098m 54 -----
5099m 55 -----
5100m 56 -----
5101m 57 -----
5102m 58 -----
5103m 59 Detta kommer att ändra upp till {0} objekt.
5104m 59 Detta kommer att ändra upp till {0} objekt.
5105m 60 -----
5106m 61 -----
5107m 62 Uppdatera egenskaper för upp till {0} objekt
5108m 62 Uppdatera egenskaper för upp till {0} objekt
5109m 63 -----
5110m 64 -----
5111m 65 -----
5112m 66 -----
5113m 67 -----
5114m 68 -----
5115m 69 ett spår med {0} punkt
5116m 69 ett spår med {0} punkter
5117m 70 markör
5118m 70 markörer
5119m 71 nod
5120m 71 noder
5121m 72 objekt
5122m 72 objekt
5123m 73 punkt
5124m 73 punkter
5125m 74 relation
5126m 74 relationer
5127m 75 till {0} primitiva
5128m 75 till {0} primitiva
5129m 76 sträcka
5130m 76 sträckor
5131m 77 -----
5132m 78 {0} består av {1} markör
5133m 78 {0} består av {1} markörer
5134m 79 {0} består av {1} spår
5135m 79 {0} består av {1} spår
5136m 80 -----
5137m 81 -----
5138m 82 -----
5139m 83 {0} medlem
5140m 83 {0} medlemmar
5141m 84 {0} nod
5142m 84 {0} noder
5143m 85 -----
5144m 86 -----
5145m 87 -----
5146m 88 -----
5147m 89 {0} punkt
5148m 89 {0} punkter
5149m 90 {0} relation
5150m 90 {0} relationer
5151m 91 {0} rutt,
5152m 91 {0} rutter,
5153m 92 -----
5154m 93 -----
5155m 94 -----
5156m 95 -----
5157m 96 {0} sträcka
5158m 96 {0} sträckor
5159m 97 {0} sträckpunkt
5160m 97 {0} sträckpunkter
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.