close Warning: Can't use blame annotator:
svn blame failed on trunk/data/sv.lang: 195004 - Cannot calculate blame information for binary file 'file:///home/josm/svn/trunk/data/sv.lang'

source: josm/trunk/data/sv.lang@ 4647

Last change on this file since 4647 was 4647, checked in by stoecker, 12 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 83.4 KB
RevLine 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 +++++
4 4 +++++
5 5 -----
6 6 -----
7 7 # objekt
8 8 -----
9 9 -----
10 10 -----
11 11 -----
12 12 -----
13 13 (Tips: Du kan själv välja kortkommandon i inställningarna.)
14 14 (Texten finns redan i urklipp.)
15 15 -----
16 16 (URL:en var:
17 17 Använd internationellt format, ex +12-345-67890
18 18 -----
19 19 -----
20 20 (inget objekt)
21 21 -----
22 22 -----
23 23 -----
24 24 -----
25 25 ({0}/{1}) Hämtar ändringsuppsättning {2} ...
26 26 ({0}/{1}) Hämtar hem ändringsuppsättning {2}...
27 27 ({0}/{1}) Hämtar hem innehållet i ändringsuppsättning {2}...
28 28 ({0}/{1}) Laddar noden {2}:s överordnade
29 29 ({0}/{1}) Laddar relationen {2}:s överordnade
30 30 ({0}/{1}) Läser in överordnade objekt till sträckan {2}
31 31 ({0}/{1}): Hämtar relation ''{2}''...
32 32 * En nod som används av mer än en sträcka samt en av dessa sträckor, eller
33 33 * En nod som används av mer än en sträcka, eller
34 34 * En nod med tagg, eller
35 35 * En sträcka och en eller flera av dess noder som används av mer än en sträcka.
36 36 * En sträcka som har en eller flera noder som används av mer än en sträcka, eller
37 37 -----
38 38 -----
39 39 -----
40 40 ... refererar till relation
41 41 /Sökväg/till/JOSM/mappen/
42 42 -----
43 43 -----
44 44 -----
45 45 -----
46 46 -----
47 47 -----
48 48 -----
49 49 -----
50 50 -----
51 51 -----
52 52 -----
53 53 -----
54 54 -----
55 55 -----
56 56 <Inget GPX-spår har hämtats än>
57 57 -----
58 58 <b>(all)indownloadedarea</b> - objekt (och alla dess noder / relationsmedlemmar) i nedladdat område
59 59 <b>(all)inview</b> - objekt (och alla dess noder / relationsmedlemmar) i aktuell vy
60 60 -----
61 61 -----
62 62 -----
63 63 -----
64 64 <b>areasize:</b>... - stängda vägar med given area specificerat i m² (<b>areasize:</b>min-max or <b>areasize:</b>max)
65 65 -----
66 66 <b>child <i>uttryck</i></b> - alla barn till objekt matchande uttrycket
67 67 <b>closed</b> - alla stängda vägar (en nod räknas inte som stängd väg)
68 68 <b>id:</b>... - objekt med tilldelade ID (0 för nya objekt)
69 69 <b>incomplete</b> - alla ofullständiga objekt
70 70 -----
71 71 -----
72 72 -----
73 73 -----
74 74 -----
75 75 <b>modified</b> - alla ändrade objekt
76 76 <b>nodes:</b>... - objekt med specifikt antal noder (<b>nodes:</b>count, <b>nodes:</b>min-max, <b>nodes:</b>min- or <b>nodes:</b>-max)
77 77 <b>parent <i>uttryck</i></b> - alla föräldrar till objekt matchande uttrycket
78 78 <b>role:</b>... - objekt med en specifik roll i en relation
79 79 <b>selected</b> - alla valda objekt
80 80 <b>tags:</b>... - objekt med specifikt antal taggar (<b>tags:</b>count, <b>tags:</b>min-max, <b>tags:</b>min- or <b>tags:</b>-max)
81 81 <b>timestamp:</b>... - objekt med denna tidstämpel (2009-11-12T14:51:09Z, 2009-11-12 or T14:51 ...)
82 82 <b>type:</b>... - objekt av korresponderande typ (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
83 83 <b>otaggade</b> - alla otaggede objekt
84 84 Copy text \t <b>user:</b>... - objekt ändrat av användare
85 85 <b>user:anonymous</b> - objekt ändrade av anonyma användare
86 86 <b>version:</b>... - objekt med tilldelade verisonsnummer (0 objekt utan tilldelade versionsnummer)
87 87 -----
88 88 -----
89 89 <kolon>
90 90 <olika>
91 91 -----
92 92 <slut-på-fil>
93 93 <lika-med>
94 94 <h1><a name="top">Kortkommandon</a></h1>
95 95 <h1>Modifierargrupper</h1>
96 96 -----
97 97 <h2>JOSM kräver Java version 6.</h2>Hittad Java-version: {0}.<br>Du kan <ul><li>uppdatera din Java (JRE) eller</li><li>använda en äldre (Java 5-kompatibel) version av JOSM.</li></ul>Mer information:
98 98 <h3>När en eller flera sträckor är valda, justeras formen så att alla vinklar är 90 eller 180 grader.</h3> Du kan lägga till två noder till markeringen. Då bestäms riktningen av dessa två referenspunkter (efteråt kan du ångra flyttningen av vissa noder: <br> välj dem och tryck snabbtangenterna för Orthogonaliza / Undo. Som standard används Shift-Q.)
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 -----
105 105 <html><strong>Aktuellt område att hämta</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
106 106 -----
107 107 <html>Ett relationsmedlemskap kopierades till alla nya sträckor.<br>Du bör kontrollera detta och rätta om nödvändigt.</html>
108 108 <html>Ett rollbaserat relationsmedlemskap kopierades till alla nya sträckor.<br>Du bör kontrollera detta och rätta om nödvändigt.</html>
109 109 -----
110 110 -----
111 111 -----
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 <html>Kan inte öppna mappen ''{0}''.<br>Välj en fil.</html>
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 <html>Hämta mina öppna ändringsuppsättningar</html>
132 132 -----
133 133 <html>Hämta senaste ändringsuppsättningar</html>
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 <html>Kontrollera att alla sträckor i urvalet har samma riktning<br> eller orthogonalisera dem en i taget.</html>
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 <html>Markera för att hämta hem data in i ett nytt datalager.<br>Avmarkera för att hämta hem in i aktivt datalager.</html>
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 <html>Markera för att endast visa ändringsuppsättningar för valda objekt<br>Avmarkera för att visa alla ändringsuppsättningar för objekten i aktivt datalager.</html>
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 <html>Ta ett foto av din GPS-mottagare när den visar tiden.<br>Visa detta foto här.<br>Och därefter läs helt enkelt av den tid du läste på fotot och välj en tidzon<hr></html>
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 <html>De sammanfogade sträckorna är medlemmar i en eller flera relationer. Väljs om du vill <strong>behålla</strong> dessa relationsmedlemskap för den sammanfogade sträckan eller om du vill <strong>ta bort</strong> dem.<br>Förvald handling är att <strong>behålla</strong>den första sträckan och <strong>ta bort</strong> de resterande sträckorna som är medlemmar av samma relation så att den sammafogade sträckan tar den ursprungliga sträckans plats i relationen.</html>
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 <html>Den data du vill skicka in utgör en del av olösta konflikter i lager ''{0}''.<br>Du måste lösa dem först.</html>
212 212 -----
213 213 -----
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 <html>Det finns inga lager som lagret <br>''{0}''<br>kan sammanfogas med.</html>
220 220 -----
221 221 <html>Inget område att hämta valt.</html>
222 222 <html>För att utföra detta så kommer {0} separata<br>hämtningar att begäras. Önskar du<br>fortsätta?</html>
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 -----
227 227 -----
228 228 <html>Inskickning <strong>misslyckades</strong eftersom servern har en nyare version<br>av någon av dina noder, sträckor eller relationer.<br><br>Klicka på <strong>{0}</strong> fför att synkronisera hela den lokala datauppsättningen med servern.<br>Klicka på <strong>{1}</strong> för att avbryta och fortsätta redigera.<br></html>
229 229 <html>Inskickning <strong>misslyckades</strong> eftersom servern har en nyare version av någon av dina<br>noder, sträckor eller relationer.<br>Konflikten orsakades av <strong>{0}</strong> med id <strong>{1}</strong>,<br>servern har version {2}, din version är {3}.<br><br>Klicka på <strong>{4}</strong> för att enbart synkronisera den dataprimitiv som är i konflikt.<br>Klicka på <strong>{5}</strong> för att synkronisera hela den lokala datauppsättningen med servern.<br>Klicka på <strong>{6}</strong> för att avbryta och fortsätta redigera.<br></html>
230 230 -----
231 231 <html>Inskickning <strong>misslyckades</strong> eftersom du försökte ta bort nod {0} som fortfarande används av sträcka {1}.<br><br>Klicka på <strong>{2}</strong> för att hämta alla föräldrasträckor för nod {0}.<br>Om nödvändigt kommer JOSM att skapa konflikter som du kan rätta till med hjälp av konfliktlösningsdialogen.</html>
232 232 <html>Uppladdning till servern <strong>misslyckades</strong> eftersom dina<br> nuvarande data bryter mot ett förhandsvillkor.<br>Felmeddelandet är: <br>{0}</html>
233 233 -----
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 -----
238 238 <html>Du använder EPSG:4326 projektionen som kan leda<br>till icke önskvärd resultat vid rektangulära alignments.<br>Ändra projektionen för att få bort denna varning.<br>Vill du fortsätta?</html>
239 239 <html>Du löste inte alla konflikter.<br>Konfliktlösningar kommer inte att tillämpas om inte alla skillnader åtgärdats.<br>Klicka på <strong>{0}</strong>för att stänga ändå.<strong> Redan lösta skillnader kommer inte att tillämpas.</strong><br>Klicka på <strong>{1}</strong> för att fortsätta lösa konflikter.</html>
240 240 -----
241 241 -----
242 242 <html>{0} relationer skapar en cykel då de refererar till varandra.<br>JOSM kan inte ladda upp dem. Ändra relationerna för att bryta det cykliska beroendet.</html>
243 243 -----
244 244 -----
245 245 -----
246 246 <nyckel>
247 247 <vänster förälder>
248 248 -----
249 249 <inte>
250 250 <eller>
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 <p>Pseudomodifieraren ''disabled'' avaktiverar kortkommandot när detta påträffas.</p>
256 256 -----
257 257 <frågetecken>
258 258 <höger förälder>
259 259 -----
260 260 -----
261 261 -----
262 262 -----
263 263 -----
264 264 -----
265 265 Ett namn saknas, fast name:* finns.
266 266 En name:* -översättning saknas
267 267 En primitiv med ID = 0 kan Ej vara osynlig.
268 268 -----
269 269 Bryter mot API:ns möjligheter
270 270 -----
271 271 -----
272 272 Nedlagd järnväg
273 273 -----
274 274 Avbryt sammanslagning
275 275 -----
276 276 -----
277 277 Om programmet
278 278 Om JOSM...
279 279 -----
280 280 -----
281 281 -----
282 282 -----
283 283 -----
284 284 -----
285 285 -----
286 286 -----
287 287 -----
288 288 Enligt information inifrån insticksmodulen är dess upphovsman {0}.
289 289 -----
290 290 Åtgärd
291 291 -----
292 292 -----
293 293 -----
294 294 -----
295 295 -----
296 296 -----
297 297 -----
298 298 Lägg till
299 299 -----
300 300 -----
301 301 Lägg till nod...
302 302 -----
303 303 Lägg till upprätad bild
304 304 Lägg till bokmärke för aktuellt valt område att hämta
305 305 -----
306 306 -----
307 307 Lägg till ett nytt nyckel/värde-par till alla objekt.
308 308 Lägg till en ny nod i en befintlig sträcka
309 309 -----
310 310 Lägg till en ny källa till listan.
311 311 -----
312 312 -----
313 313 Lägg till en nod genom att ange latitud/longitut eller x/y
314 314 -----
315 315 -----
316 316 -----
317 317 -----
318 318 -----
319 319 Lägg till information om upphovsman
320 320 La till konflikt för ''{0}''
321 321 Lägg till var och en till starturvalet. Kan vara en googleliknande söksträng eller en URL som returnerar osm-xml
322 322 -----
323 323 Lägg till bildlager {0}
324 324 Lägg till nod
325 325 Lägg till en nod till sträckan
326 326 Lägg till en nod i en sträcka och bind ihop
327 327 Lägg till nod {0}
328 328 Lägg till relation {0}
329 329 -----
330 330 -----
331 331 -----
332 332 -----
333 333 -----
334 334 -----
335 335 -----
336 336 Lägg till i urval
337 337 -----
338 338 -----
339 339 -----
340 340 Lägg til sträcka {0}
341 341 La till nod vid alla korsande sträckor
342 342 Adressinterpolation
343 343 Adresser
344 344 -----
345 345 -----
346 346 -----
347 347 Lägger till förbjuden vänstersväng för grupper av 4 eller 5 sträckor
348 348 -----
349 349 Justera detta bildlagers offset
350 350 -----
351 351 Justera detta bildlagers läge
352 352 Justera tidszon och tidsförskjutning
353 353 -----
354 354 -----
355 355 -----
356 356 Administrativ
357 357 -----
358 358 -----
359 359 -----
360 360 -----
361 361 Avancerade inställningar
362 362 Avancerad info
363 363 Avancerad info (webb)
364 364 -----
365 365 Linbana
366 366 -----
367 367 -----
368 368 Flygplats
369 369 -----
370 370 Alkohol
371 371 Bilda en cirkel av noderna
372 372 Placera noderna i en rak linje
373 373 Alla
374 374 -----
375 375 Alla format
376 376 Alla installerade insticksmoduler är senaste version. JOSM behöver inte hämta hem några nya versioner.
377 377 Alla punkter och spåravsnitt kommer att ha samma färg. Kan anpassas med hjälp av lagerhanteraren.
378 378 -----
379 379 -----
380 380 -----
381 381 Kolonilotter
382 382 -----
383 383 -----
384 384 -----
385 385 -----
386 386 -----
387 387 -----
388 388 Tillåten trafik:
389 389 -----
390 390 -----
391 391 -----
392 392 -----
393 393 -----
394 394 -----
395 395 Tillåter att spårets färg justeras efter olika genomsnittshastigheter.
396 396 -----
397 397 Alfakanal
398 398 Alphydda
399 399 -----
400 400 Ta också med ofullständiga och borttagna objekt i sökningen.
401 401 Byt också namn på filen
402 402 -----
403 403 -----
404 404 -----
405 405 -----
406 406 -----
407 407 -----
408 408 -----
409 409 En datavaliderare för OSM som letar efter vanliga fel som görs av användare och redigeringsprogram.
410 410 -----
411 411 Fel uppstod i insticksmodulen {0}
412 412 -----
413 413 Ett oväntat undantag inträffade som kan ha kommit från plugin:en ''{0}''.
414 414 Ett oväntat fel inträffade.<br> Detta beror alltid på programkodsfel. Om du använder<br> den senaste versionen av JOSM, överväg att vara snäll och skicka in en buggrapport.
415 415 -----
416 416 -----
417 417 -----
418 418 Verkställ ändringar
419 419 Tillämpa snabbval
420 420 -----
421 421 -----
422 422 -----
423 423 Använd antialiasing för att ge kartan ett jämnare utseende.
424 424 -----
425 425 -----
426 426 Verkställ valda ändringar
427 427 Sätt taggarna som finns på innehållet i inklistringsbuffern på alla valda föremål.
428 428 -----
429 429 -----
430 430 -----
431 431 -----
432 432 -----
433 433 Tillämpa?
434 434 -----
435 435 -----
436 436 Utgrävningsplats
437 437 Bågskytte
438 438 Är du verkligen säker på att du vill fortsätta?
439 439 Område
440 440 Sträcka av typen yta är inte sluten
441 441 Områden runt platser
442 442 -----
443 443 Konstcenter
444 444 Konst
445 445 -----
446 446 Samla nya polygoner
447 447 -----
448 448 -----
449 449 Det krävs minst ett objekt att ta bort, fick en tom samling.
450 450 Friidrott
451 451 Varning: Använd endast riktiga tangenter!
452 452 Sevärdhet
453 453 -----
454 454 Ljud
455 455 -----
456 456 Ljudinställningar
457 457 Ljudmarkörer från {0}
458 458 Ljud synkroniserat vid punkt {0}.
459 459 -----
460 460 Ljud: {0}
461 461 -----
462 462 -----
463 463 Australisk fotboll
464 464 -----
465 465 -----
466 466 -----
467 467 -----
468 468 -----
469 469 -----
470 470 Autentisering Misslyckad
471 471 -----
472 472 Upphovsman
473 473 -----
474 474 -----
475 475 -----
476 476 -----
477 477 -----
478 478 -----
479 479 -----
480 480 Upphovsmän
481 481 -----
482 482 -----
483 483 -----
484 484 -----
485 485 -----
486 486 -----
487 487 -----
488 488 Auto-gissa
489 489 -----
490 490 Uttagsautomat
491 491 Automatisk hämtning
492 492 Automatisk taggrättning
493 493 Skapa automatiskt ljudmarkörer från spårpunkter (snarare än explicita sträckpunkter) med namn och beskrivningar.
494 494 Skapa vid öppning av ett GPX-lager automatiskt ett markörlager från tillgängliga sträckpunkter.
495 495 Tillgänglig
496 496 -----
497 497 -----
498 498 -----
499 499 -----
500 500 -----
501 501 -----
502 502 -----
503 503 -----
504 504 Tillbaka
505 505 -----
506 506 -----
507 507 -----
508 508 -----
509 509 Felaktig Begäran
510 510 -----
511 511 Bageri
512 512 -----
513 513 +++++
514 514 -----
515 515 -----
516 516 Hinder
517 517 +++++
518 518 Grundläggande
519 519 Hamnbassäng
520 520 Basket
521 521 Batterier
522 522 Krigsskådeplats
523 523 -----
524 524 Bukt
525 525 Strand
526 526 -----
527 527 Fyrbåk
528 528 Bänk
529 529 Drycker
530 530 Cykel
531 531 -----
532 532 -----
533 533 -----
534 534 -----
535 535 +++++
536 536 Cykelhandlare
537 537 -----
538 538 -----
539 539 Tomt lager
540 540 -----
541 541 -----
542 542 -----
543 543 Varv
544 544 Trafikkon
545 545 Bokhandel
546 546 Namn på bokmärke:
547 547 Bokmärken
548 548 Gränskontroll
549 549 Botaniskt namn
550 550 +++++
551 551 Gränser
552 552 -----
553 553 Gränssten
554 554 -----
555 555 -----
556 556 Gränsvärden
557 557 -----
558 558 -----
559 559 -----
560 560 -----
561 561 -----
562 562 Bro
563 563 -----
564 564 -----
565 565 Övergivet industri- eller affärsområde
566 566 -----
567 567 Buggrapporter
568 568 Byggnad
569 569 -----
570 570 -----
571 571 -----
572 572 Fösgrind
573 573 Spårbussväg
574 574 Bussplattform
575 575 Bussterminal
576 576 Busshållplats
577 577 Bussfålla
578 578 Slakteri
579 579 -----
580 580 -----
581 581 -----
582 582 -----
583 583 -----
584 584 -----
585 585 -----
586 586 -----
587 587 Linbana
588 588 -----
589 589 Kafé
590 590 -----
591 591 -----
592 592 -----
593 593 -----
594 594 +++++
595 595 Campingplats
596 596 -----
597 597 -----
598 598 -----
599 599 -----
600 600 -----
601 601 Kanal
602 602 Avbryt
603 603 -----
604 604 -----
605 605 -----
606 606 -----
607 607 -----
608 608 Avbryt åtgärden
609 609 -----
610 610 -----
611 611 -----
612 612 -----
613 613 Det går inte att lägga till en nod utanför världen.
614 614 Kan Ej lägga till en väg med endast {0} noder.
615 615 Kan inte lägga till nod {0} till den ofullständiga sträckan {1}.
616 616 -----
617 617 Kan inte till ett ändringsuppsättnings-ID > 0 till en ny primitiv. Ändringuppsättnings-ID:ts värde är {0}
618 618 -----
619 619 -----
620 620 -----
621 621 -----
622 622 -----
623 623 Kan inte slå ihop noder, då detta skulle radera sträcka ''{0}'' som fortfarande används.
624 624 -----
625 625 -----
626 626 Kan inte flytta objekt utanför världen.
627 627 Kan inte lösa obestämd konflikt.
628 628 -----
629 629 -----
630 630 -----
631 631 Kan inte ångra kommando "{0}" eftersom lager "{1}" inte längre är närvarande
632 632 Kanotpaddling
633 633 Burkar
634 634 Kapacitet
635 635 -----
636 636 Bil
637 637 Bilhandlare
638 638 Husvagnscamping
639 639 -----
640 640 Pengar
641 641 Slott
642 642 Färist
643 643 Grottöppning
644 644 Begravningsplats
645 645 Centrera visning
646 646 Stollift
647 647 Fäbod
648 648 Ändra egenskaper
649 649 Ändra riktning?
650 650 -----
651 651 -----
652 652 -----
653 653 Ändra nod {0}
654 654 Ändra relation
655 655 Ändra relationsmedlemsroll för {0} {1}
656 656 Ändra relation {0}
657 657 Ändra upplösning
658 658 -----
659 659 Ändra mappen för alla användarinställningar
660 660 -----
661 661 -----
662 662 Ändra sträcka {0}
663 663 Förändrade noderna för {0}
664 664 -----
665 665 -----
666 666 Dialog för att hantera ändringsuppsättningar
667 667 Hanterare för ändringsuppsättning
668 668 -----
669 669 -----
670 670 ID för ändringsuppsättning förväntades
671 671 -----
672 672 -----
673 673 -----
674 674 Ändringsuppsättning {0}
675 675 -----
676 676 Ändringsuppsättningar
677 677 Ändra kortkommandon manuellt.
678 678 Laddstation
679 679 Leta efter FIXME-taggar.
680 680 Kontrollera på servern
681 681 Kontrollera egenskapsnycklar
682 682 Kontrollera egenskapsvärden
683 683 Söker efter raderade föräldrar i det lokaka datasetet
684 684 Kontrollerar föräldrar för raderade objekt
685 685 -----
686 686 -----
687 687 Letar efter sträckor med identiska noder i följd.
688 688 -----
689 689 -----
690 690 Hygien
691 691 -----
692 692 -----
693 693 -----
694 694 -----
695 695 Välj
696 696 Välj en färg
697 697 Välj en färg för {0}
698 698 Välj en fördefinierad licens
699 699 -----
700 700 Välj OSM-objekttyp
701 701 -----
702 702 -----
703 703 -----
704 704 Kyrka
705 705 Biograf
706 706 -----
707 707 Stad
708 708 Stadsgräns
709 709 Stadsmur
710 710 Stadsnamn
711 711 Civilrättslig
712 712 -----
713 713 Rensa
714 714 Rensa ångringsbuffern
715 715 Rensa textrutan
716 716 Rensa listan över nyligen öppnade filer
717 717 -----
718 718 Klicka på <strong>{0}</strong> för att ignorera.</html>
719 719 -----
720 720 -----
721 721 Klicka för att avbryta och fortsätta redigera
722 722 Klicka för att avbryta uppstart av externa webbläsare
723 723 Klicka för att avbryta nodsammanslagning
724 724 -----
725 725 -----
726 726 -----
727 727 Klicka för att avbryta den pågående åtgärden
728 728 Klicka för att kontrollera om objekt i ditt lokala dataset har raderats från servern
729 729 Klicka för att stänga dialogen
730 730 -----
731 731 -----
732 732 Klicka för att stänga dialogen och avbryta hämtning
733 733 -----
734 734 Klicka för att fortsätta och öppna {0} webbläsare
735 735 -----
736 736 -----
737 737 -----
738 738 Klicka för att ta bort. Skift: ta bort delsträcka. Alt: lämna kvar oanvända noder vid borttagning av sträcka. Ctrl: ta bort objekt som refererar hit
739 739 -----
740 740 -----
741 741 Klicka för att hämta alla föräldrasträckor för nod {0}
742 742 -----
743 743 -----
744 744 Klicka för att minimera/maximera panelens innehåll
745 745 -----
746 746 -----
747 747 -----
748 748 -----
749 749 -----
750 750 -----
751 751 -----
752 752 -----
753 753 -----
754 754 -----
755 755 -----
756 756 -----
757 757 -----
758 758 -----
759 759 Stup
760 760 Klättring
761 761 -----
762 762 Stäng
763 763 Stäng ändå
764 764 -----
765 765 -----
766 766 Stäng dialogen och avbryt hämtning
767 767 Stänga påbörjade ändringsuppsättningar
768 768 -----
769 769 -----
770 770 -----
771 771 -----
772 772 -----
773 773 -----
774 774 Stäng valda ändringsuppsättningar
775 775 -----
776 776 -----
777 777 Stäng denna panel. Du kan öppna den igen med hjälp av knapparna i den vänstra verktygraden.
778 778 -----
779 779 -----
780 780 -----
781 781 -----
782 782 -----
783 783 Stänger påbörjade ändringsuppsättningar
784 784 Stänger valda öppna ändringsuppsättningar
785 785 -----
786 786 -----
787 787 Stänger ändringssamling...
788 788 Kläder
789 789 Kustlinje
790 790 Kustlinjer.
791 791 Mynt
792 792 Högskola
793 793 Färg
794 794 -----
795 795 -----
796 796 Färger
797 797 -----
798 798 -----
799 799 -----
800 800 -----
801 801 Färglägg punkter och spåravsnitt baserat på hastighet.
802 802 De färger som används av olika objekt i JOSM.
803 803 -----
804 804 Slå ihop sträckor
805 805 Förena flera sträckor till en enda.
806 806 Slå ihop {0} sträckor
807 807 Kombinerad gång- och cykelbana
808 808 Kommandolista
809 809 -----
810 810 -----
811 811 Affärsområde
812 812 Allmänning
813 813 -----
814 814 Kommunikation med OSM-servern misslyckades
815 815 -----
816 816 -----
817 817 -----
818 818 Dator
819 819 Konfektyraffär
820 820 Konfigurera hämtställen för insticksmoduler
821 821 -----
822 822 Ställ in tillgängliga insticksmoduler.
823 823 -----
824 824 Konfigurera listan över platser där insticksmoduler kan hämtas
825 825 -----
826 826 -----
827 827 -----
828 828 -----
829 829 Bekräfta rensning
830 830 Bekräfta fjärrstyrd handling
831 831 -----
832 832 -----
833 833 Konflikt
834 834 Konfliktlösning
835 835 -----
836 836 -----
837 837 -----
838 838 -----
839 839 -----
840 840 -----
841 841 -----
842 842 -----
843 843 -----
844 844 -----
845 845 -----
846 846 -----
847 847 -----
848 848 -----
849 849 -----
850 850 -----
851 851 -----
852 852 -----
853 853 -----
854 854 -----
855 855 -----
856 856 Konflikter
857 857 -----
858 858 -----
859 859 -----
860 860 Konflikter uppstod vid sammanfogning av sträckor - den sammanfogade sträckan är ''{0}''
861 861 -----
862 862 -----
863 863 Knyt en existerande nod till en sträcka
864 864 Slutnod på sträcka nära annan sträcka
865 865 Anslutningsinställningar
866 866 Anslutningsinställningar för OSM-servern
867 867 -----
868 868 Under byggnad
869 869 Byggnadsplats
870 870 -----
871 871 -----
872 872 -----
873 873 -----
874 874 -----
875 875 Ansluter till OSM-servern...
876 876 Tar kontakt med servern...
877 877 -----
878 878 Kontinent
879 879 Fortsätt
880 880 -----
881 881 -----
882 882 Fortsätt uppladdning
883 883 -----
884 884 Fortsätt sträcka från senaste nod.
885 885 Fortsätt, försök i alla fall
886 886 Fortsätter rita en linje som delar noder med en annan linje
887 887 Bidrag
888 888 Närköp
889 889 Omvandla till gpx-lager
890 890 Omvandla till datalager
891 891 Omvandlad från:{0}
892 892 -----
893 893 -----
894 894 -----
895 895 -----
896 896 -----
897 897 Kopiera
898 898 Kopiera koordinater
899 899 -----
900 900 -----
901 901 -----
902 902 -----
903 903 -----
904 904 Kopiera korordinater för vald nod till klippboken.
905 905 -----
906 906 -----
907 907 -----
908 908 -----
909 909 Kopia av {0}
910 910 Kopiera valda objekt till inklistringsbuffern.
911 911 -----
912 912 -----
913 913 -----
914 914 -----
915 915 -----
916 916 -----
917 917 -----
918 918 Kopiera till urklipp och stäng
919 919 Kopia {1} av {0}
920 920 +++++
921 921 Copyrightår
922 922 -----
923 923 Korrelera
924 924 Sätt bilder i relation till GPX-spår
925 925 Korrelerar med GPX
926 926 Kunde inte komma åt datafil(er):\n{0}
927 927 -----
928 928 Kunde inte slå ihop sträckorna (Det gick inte att göra en enda sekvens av noder av dem)
929 929 Kunde inte ansluta till osm-servern. Kontrollera din internetanslutning.
930 930 -----
931 931 Kunde inte hitta elementtyp
932 932 Kunde inte hitta varningsnivå
933 933 -----
934 934 -----
935 935 Kunde inte hämta insticksmodulen {0}. Skall den tas bort från inställningarna?
936 936 Kunde inte hämta inställningar från server.
937 937 Kunde inte tolka latitude, longitude eller zoomnivå. Kontrollera värdena.
938 938 -----
939 939 Kunde inte öppna "{0}"
940 940 -----
941 941 Kunde inte läsa källan till snabbval för taggning: {0}
942 942 -----
943 943 Kunde inte döpa om filen ''{0}''
944 944 -----
945 945 -----
946 946 Kunde inte skicka in inställningar. Orsak: {0}
947 947 Kunde inte matcha angiven länk eller id till vald tjänst. Försök igen.
948 948 -----
949 949 Land
950 950 Landskod
951 951 Län
952 952 Domstol
953 953 -----
954 954 Täckt resevoar
955 955 Kran
956 956 Skapa cirkel
957 957 -----
958 958 Skapa en cirkel av tre valda noder.
959 959 -----
960 960 Skapa rutnät av sträckor.
961 961 Skapa nytt kartlager.
962 962 Skapa en ny relation
963 963 -----
964 964 -----
965 965 Skapa ytor
966 966 -----
967 967 Skapa bokmärke
968 968 -----
969 969 Skapa multipolygon
970 970 Skapa multipolygon
971 971 Skapa ny nod
972 972 -----
973 973 -----
974 974 -----
975 975 -----
976 976 -----
977 977 -----
978 978 -----
979 979 -----
980 980 -----
981 981 -----
982 982 Skapar huvudgränssnittet
983 983 Kreditkort
984 984 +++++
985 985 Cricketnät
986 986 Krocket
987 987 Korsa cyklande
988 988 Korsa ridande
989 989 Järnvägsövergång
990 990 -----
991 991 Korsande byggnader
992 992 Typ av övergångsställe
993 993 Brittiskt namn på övergångsställe
994 994 Korsande sträckor
995 995 Korsande sträckor.
996 996 Kök
997 997 -----
998 998 Aktuellt urval
999 999 -----
1000 1000 -----
1001 1001 -----
1002 1002 För närvarande är inte något område att hämta valt. Välj först ett sådant område.
1003 1003 -----
1004 1004 -----
1005 1005 Egen WMS-länk
1006 1006 Anpassa färger
1007 1007 Bestäm vad som skall finnas på verktygsraden.
1008 1008 -----
1009 1009 Skärning
1010 1010 -----
1011 1011 -----
1012 1012 -----
1013 1013 -----
1014 1014 -----
1015 1015 Cykliskt beroende mellan relationer:
1016 1016 Cykling
1017 1017 Cykliska beroenden
1018 1018 -----
1019 1019 -----
1020 1020 -----
1021 1021 -----
1022 1022 Damm
1023 1023 Datalager {0}
1024 1024 -----
1025 1025 -----
1026 1026 Datakällor
1027 1027 Datavalidator
1028 1028 Databasen är nere för underhåll
1029 1029 -----
1030 1030 Datum
1031 1031 -----
1032 1032 -----
1033 1033 Kontokort
1034 1034 -----
1035 1035 Decimalgrader
1036 1036 -----
1037 1037 Minska zoomläge
1038 1038 Påbjuden ridväg
1039 1039 Cykelbana
1040 1040 Gångbana
1041 1041 Standard
1042 1042 Förval (automatiskt satt)
1043 1043 -----
1044 1044 Ta bort
1045 1045 -----
1046 1046 -----
1047 1047 Borttagningsläge
1048 1048 Ta bort egenskaper
1049 1049 Ta bort sträckor som inte är del av en inre multipolygon
1050 1050 Bekräfta borttagning
1051 1051 -----
1052 1052 Ta bort dubblettsträcka
1053 1053 -----
1054 1054 Ta bort från relation
1055 1055 -----
1056 1056 Radera inkompletta medlemmar?
1057 1057 -----
1058 1058 Ta bort nod {0}
1059 1059 Ta bort noder eller sträckor
1060 1060 -----
1061 1061 Ta bort relation {0}
1062 1062 Ta bort relationer
1063 1063 Ta bort valda objekt.
1064 1064 -----
1065 1065 Ta bort den valda nyckeln från alla objekt.
1066 1066 -----
1067 1067 Ta bort den valda relationen
1068 1068 Ta bort vald källa från listan.
1069 1069 -----
1070 1070 Ta bort onödiga noder från en sträcka.
1071 1071 Ta bort sträcka {0}
1072 1072 -----
1073 1073 Tog bort ''{0}''
1074 1074 -----
1075 1075 -----
1076 1076 Borttagen nod {0} ingår i sträcka {1}
1077 1077 Borttagna eller flyttade objekt
1078 1078 -----
1079 1079 Borttagen sträcka {0} innehåller noder
1080 1080 -----
1081 1081 Samfund
1082 1082 Tandläkare
1083 1083 -----
1084 1084 -----
1085 1085 -----
1086 1086 -----
1087 1087 Beskrivning
1088 1088 Beskrivning: {0}
1089 1089 -----
1090 1090 -----
1091 1091 -----
1092 1092 -----
1093 1093 -----
1094 1094 Hittade inte något objekt med id {0} i det nuvarande datasettet
1095 1095 -----
1096 1096 -----
1097 1097 -----
1098 1098 Svårighetsgrad
1099 1099 -----
1100 1100 Riktning
1101 1101 -----
1102 1102 -----
1103 1103 Avaktivera
1104 1104 Avaktivera insticksmodul
1105 1105 Förkasta
1106 1106 -----
1107 1107 Kassera och avsluta
1108 1108 Receptutlämnande
1109 1109 -----
1110 1110 -----
1111 1111 Visningsinställningar
1112 1112 Visa en rörlig ikon som representerar den punkt på det synkroniserade spåret där det ljud som spelas upp samtidigt spelades in.
1113 1113 Visa avancerad objektinformation om OSM-nod, -väg eller -relation
1114 1114 -----
1115 1115 Visa koordinater som
1116 1116 -----
1117 1117 Visa historieinformation om OSM-väg, -nod eller -relation i webbläsaren.
1118 1118 Visa historik om sträckor, noder eller relationer i OSM
1119 1119 Visa live-ljudspår.
1120 1120 Visa objektinformation om OSM-nod, -väg eller -relation i webbläsaren.
1121 1121 Visa ljudmenyn
1122 1122 Visa skärmen om programmet
1123 1123 Visa ändringsuppsättningens grundegenskaper
1124 1124 Visa historik för alla valda poster.
1125 1125 -----
1126 1126 Visa de objekt som skapas, uppdateras eller tas bort av ändringsuppsättningen
1127 1127 Visa ändringsuppsättningens taggar
1128 1128 Distribuera noder
1129 1129 Distribuera de valda noderna på jämna avstånd längs en linje.
1130 1130 -----
1131 1131 Järnväg utan trafik
1132 1132 Dike
1133 1133 Verkställ inte ändringar
1134 1134 -----
1135 1135 Rita inte pilar om de inte befinner sig på åtminstone detta avstånd från senast ritade pil.
1136 1136 Kräv inte att man byter läge (arbetsflöde som i Potlatch)
1137 1137 Visa Ej igen (Kom ihåg mitt val)
1138 1138 -----
1139 1139 Gör ingenting
1140 1140 -----
1141 1141 Vill du tillåta detta?
1142 1142 Gör-det-själv-affär
1143 1143 Docka
1144 1144 Läkare
1145 1145 -----
1146 1146 Hundkapplöpning
1147 1147 Dubbel konflikt
1148 1148 -----
1149 1149 Hämta
1150 1150 Hämta alla barn
1151 1151 Hämta data
1152 1152 -----
1153 1153 Hämta plats
1154 1154 Hämta medlemmar
1155 1155 Hämta hem OSM-objekt efter ID.
1156 1156 Hämta insticksmodul
1157 1157 Hämta hem upprätade bilder från olika tjänsteleverantörer
1158 1158 Hämta valda barn
1159 1159 Hämta URL
1160 1160 Hämta alla barnrelationer (rekursivt)
1161 1161 Hämta alla ofullständiga medlemmar
1162 1162 Hämta hem alla medlemmar av de valda relationerna
1163 1163 -----
1164 1164 Hämtningsområdets storlek är ok, kommer troligen accepteras av servern.
1165 1165 Hämtningsområdet är alltför stort; kommer troligen avvisas av servern.
1166 1166 Hämta som ett nytt lager
1167 1167 Hämta hem innehållet i ändringsuppsättningar
1168 1168 Hämta ändringsuppsättningar
1169 1169 -----
1170 1170 Hämta innehåll
1171 1171 Hämta data
1172 1172 Hämta var och en som rå gps. Kan vara x1,y1,x2,y2 en URL som innehåller lat=y&lon=x&zoom=z eller ett filnamn
1173 1173 Hämta var och en. Kan vara x1,y1,x2,y2 en URL som innehåller lat=y&lon=x&zoom=z eller ett filnamn
1174 1174 Hämta allting inom:
1175 1175 Hämta från OSM längs med detta spår
1176 1176 Hämta från OSM...
1177 1177 Hämta ofullständiga medlemmar
1178 1178 Hämta hem ofullständiga medlemmar av valda relationer
1179 1179 Hämta hem information om valda ändringsuppsättningar från OSM-servern
1180 1180 Hämta lista
1181 1181 Hämta kartdata från OSM-servern.
1182 1182 Hämta medlemmar
1183 1183 Hämta hem mina ändringsuppsättningar från OSM-servern (max 100 ändringsuppsättningar)
1184 1184 Hämta endast mina ändringsuppsättningar
1185 1185 Hämta hem i närheten av:
1186 1186 Hämta nu
1187 1187 Hämta hem objekt
1188 1188 Hämta hem objekt...
1189 1189 -----
1190 1190 Ladda ner objekt som refererar till ett av de selekterade objekten
1191 1191 Hämta överordnade sträckor/relationer...
1192 1192 Hämtar lista över insticksmoduler...
1193 1193 Hämta hem insticksmoduler
1194 1194 -----
1195 1195 -----
1196 1196 -----
1197 1197 Hämta relationer som refererar hit
1198 1198 Hämta relationsmedlemmar
1199 1199 Hämtar relationer
1200 1200 Hämta valda ofullständiga medlemmar
1201 1201 Hämta valda relationer
1202 1202 Hämta överhoppade
1203 1203 Hämta hem området inom gränsvärdena
1204 1204 Hämta området innanför gränsvärden som rå gps
1205 1205 Hämta hem ändringsuppsättningens innehåll
1206 1206 Hämta hem ändringsuppsättningens innehåll från OSM-servern
1207 1207 -----
1208 1208 Hämta hem innehållet i valda ämnesuppsättningar från servern.
1209 1209 Hämta hem listan över tillgängliga insticksmoduler
1210 1210 Hämta platsen som anges i url:en (med lat=x&lon=y&zoom=z)
1211 1211 Hämta området som anges i url:en (med lat=x&lon=y&zoom=z) som rå gps
1212 1212 Hämta de rutor som syns
1213 1213 Hämta hem dina GPX-spår från openstreetmap.org
1214 1214 Hämtar {0} av {1} ({2} kvar)
1215 1215 Hämtade GPX-data
1216 1216 Hämtare:
1217 1217 Hämtar GPS-data
1218 1218 Hämtar OSM-data...
1219 1219 -----
1220 1220 Hämtar "Dagens meddelande"
1221 1221 Hämtar hem innehållet i ändringsuppsättningar
1222 1222 Hämtar ändringsuppsättning {0} ...
1223 1223 Hämtar ändringsuppsättningar ...
1224 1224 Hämtar innehållet i ändringsuppsättning {0} ...
1225 1225 Hämtar data
1226 1226 Hämtar från OSM-servern...
1227 1227 Hämtar historik...
1228 1228 Hämtar hem öppna ändringsuppsättningar...
1229 1229 Hämtar lista över insticksmoduler från ''{0}''
1230 1230 Hämtar punkter {0} till {1}...
1231 1231 Hämtar relationer som refererar hit ...
1232 1232 Hämtar sträckor som refererar hit ...
1233 1233 Hämtar relation {0}
1234 1234 Hämtar OSM-data längs en sträcka
1235 1235 Släplift
1236 1236 Dra ett vägsegment för att skapa en rektangel. Ctrl-drag för att flytta ett segment längst dess normal, Alt-drag för att skapa en ny rektangel, dubbelklicka för att lägga till en nod.
1237 1237 Dra spelhuvudet
1238 1238 Dra spelhuvudet och släpp i närheten av spår för att spela upp ljud därifrån; SKIFT-släpp för att synkronisera ljud vid den punkten.
1239 1239 Avlopp
1240 1240 Rita
1241 1241 Rita riktningspilar
1242 1242 -----
1243 1243 -----
1244 1244 Rita en rektangel av önskad storlek, och släpp sedan musknappen.
1245 1245 -----
1246 1246 Rita gränser för hämtade data
1247 1247 Rita riktningspilar för linjer, som förbinder GPS-punkter
1248 1248 Rita riktningsanvisningar för delsträckor.
1249 1249 Rita inaktiva lager i avvikande färg
1250 1250 -----
1251 1251 Rita större punkter för GPS-punkter.
1252 1252 Rita linjer mellan råa GPS-punkter
1253 1253 Rita linjer mellan råa gps-punkter.
1254 1254 Rita noder
1255 1255 -----
1256 1256 -----
1257 1257 Rita gummibandshjälplinjer
1258 1258 Rita ut segmentens ordningsnummer
1259 1259 Rita gränser för data hämtade från servern.
1260 1260 Rita riktningspilar med hjälp av tabelluppslagning istället för komplicerad matematik.
1261 1261 Rita de inaktiva datalagren i avvikande färg.
1262 1262 Rita ordningsnummer för alla delsträckor inom deras sträcka.
1263 1263 Rita virtuella noder i urvalsläge
1264 1264 Rita virtuella noder i urvalsläge för underlätta förändring av sträckor.
1265 1265 -----
1266 1266 Dricksvatten
1267 1267 -----
1268 1268 Körskola
1269 1269 Kemtvätt
1270 1270 Duplicera till {0} noder
1271 1271 Duplicera
1272 1272 Duplicera lager
1273 1273 Duplicerade noder i två ostängda vägar
1274 1274 Duplicera noder som används av flera olika sträckor.
1275 1275 Duplicera det valda genom att kopiera och omedelbart klistra in.
1276 1276 -----
1277 1277 Dubbletter av noder
1278 1278 -----
1279 1279 -----
1280 1280 -----
1281 1281 Dubbletter av noder på sträckor
1282 1282 Dubbletter av noder på sträckor
1283 1283 Dubblettsträckor
1284 1284 -----
1285 1285 -----
1286 1286 -----
1287 1287 E-mail
1288 1288 -----
1289 1289 -----
1290 1290 -----
1291 1291 -----
1292 1292 -----
1293 1293 Varje nod måste sammanfoga exakt två vägsegment
1294 1294 -----
1295 1295 E-koordinat
1296 1296 Enkel hämtning längs med en lång kedja av sammanbundna sträckor
1297 1297 Redigera
1298 1298 -----
1299 1299 -----
1300 1300 Redigera adressinformation
1301 1301 Redigera adressinterpolation
1302 1302 -----
1303 1303 Redigera administrativa gränser
1304 1304 -----
1305 1305 Redigera alkoholbutik
1306 1306 Redigera användning av mark för koloniområden
1307 1307 Redigera alphydda
1308 1308 -----
1309 1309 Redigera utgrävningsplats
1310 1310 Redigera bågskytte
1311 1311 Redigera konstcenter
1312 1312 Redigera konstverk
1313 1313 Redigera friidrott
1314 1314 Redigera sevärdhet
1315 1315 Redigera australisk fotboll
1316 1316 Redigera uttagsautomat
1317 1317 -----
1318 1318 Redigera bageri
1319 1319 Redigera bank
1320 1320 -----
1321 1321 Redigera baseball
1322 1322 Redigera användning av mark för hamnbassäng
1323 1323 Redigera basket
1324 1324 Redigera krigsskådeplats
1325 1325 Redigera bukt
1326 1326 Redigera strand
1327 1327 -----
1328 1328 Redigera fyrbåk
1329 1329 -----
1330 1330 Redigera en cykelparkering
1331 1331 Redigera en cykeluthyrning
1332 1332 Redigera cykelaffär
1333 1333 Redigera Biergarten
1334 1334 Redigera ett varv
1335 1335 Redigera en trafikkon
1336 1336 Redigera bokhandel
1337 1337 Redigera en gränskontroll
1338 1338 Redigera boule
1339 1339 -----
1340 1340 Redigera gränssten
1341 1341 -----
1342 1342 -----
1343 1343 Redigera en bro
1344 1344 Redigera påbjuden ridväg
1345 1345 Redigera stadsförnyelse
1346 1346 Redigera en fösgrind
1347 1347 Redigera en spårbussväg
1348 1348 Redigera en bussplattform
1349 1349 Redigera en bussterminal
1350 1350 Redigera en busshållplats
1351 1351 Redigera slakteri
1352 1352 Redigera linbana
1353 1353 -----
1354 1354 Redigera kafé
1355 1355 Redigera en campingplats
1356 1356 -----
1357 1357 Redigera en kanal
1358 1358 Redigera kanotpaddling
1359 1359 Redigera biluthyrning
1360 1360 Redigera en bilverkstad
1361 1361 Redigera bilpool
1362 1362 Redigera bilförsäljare
1363 1363 Redigera en biltvätt
1364 1364 Redigera en husvagnscamping
1365 1365 Redigera slott
1366 1366 Redigera en färist
1367 1367 Redigera en grottöppning
1368 1368 Redigera användning av mark för begravningsplats
1369 1369 Redigera en stollift
1370 1370 Redigera fäbod
1371 1371 Redigera laddstation
1372 1372 Redigera hygienbutik
1373 1373 -----
1374 1374 Redigera biograf
1375 1375 Redigera stad
1376 1376 Redigera en stadsgränsskylt
1377 1377 Redigera en civilrättslig gräns
1378 1378 Redigera stup
1379 1379 Redigera klättring
1380 1380 -----
1381 1381 -----
1382 1382 Redigera kustlinje
1383 1383 Redigera högskola
1384 1384 Redigera användning av mark för affärsområde
1385 1385 Redigera allmänning
1386 1386 Redigera datoraffär
1387 1387 Redigera konfektyraffär
1388 1388 Redigera markanvändning som byggnadsplats
1389 1389 -----
1390 1390 -----
1391 1391 Redigera en kontinent
1392 1392 Redigera närköp
1393 1393 -----
1394 1394 Redigera land
1395 1395 Redigera län
1396 1396 Redigera domstol
1397 1397 Redigera täckt resevoar
1398 1398 Redigera kran
1399 1399 Redigera cricket
1400 1400 Redigera cricketnät
1401 1401 Redigera krocket
1402 1402 -----
1403 1403 -----
1404 1404 -----
1405 1405 Redigera en cykelbana
1406 1406 Redigera cykling
1407 1407 Redigera en damm
1408 1408 -----
1409 1409 Redigera tandläkare
1410 1410 -----
1411 1411 -----
1412 1412 Redigera en nedlagd järnväg
1413 1413 Redigera dike
1414 1414 Redigera gör-det-själv-affär
1415 1415 Redigera en docka
1416 1416 Redigera läkare
1417 1417 -----
1418 1418 Redigera hundkapplöpning
1419 1419 Redigera en släplift
1420 1420 Redigera en avloppsränna
1421 1421 Redigera dricksvattensfacilitet
1422 1422 Redigera Körskola
1423 1423 Redigera kemtvätt
1424 1424 Redigera elektronikaffär
1425 1425 Redigera ambassad
1426 1426 -----
1427 1427 Redigera en ingång
1428 1428 Redigera ridsport
1429 1429 Redigera erotikaffär
1430 1430 -----
1431 1431 Redigera användning av mark för jordbruk
1432 1432 Redigera markanvändning som gårdsplan
1433 1433 Redigera en snabbmatsrestaurang
1434 1434 Redigera en höglandshed
1435 1435 Redigera en färjelinje
1436 1436 Redigera en färjeterminal
1437 1437 -----
1438 1438 Redigera brandstation
1439 1439 Redigera fiske
1440 1440 Redigera en trappa
1441 1441 Redigera florist
1442 1442 -----
1443 1443 Redigera en gångbana
1444 1444 Redigera ett vadställe
1445 1445 Redigera användning av mark för skogsbruk
1446 1446 Redigera en fontän
1447 1447 Redigera rambutik
1448 1448 Redigera bränsle
1449 1449 Redigera möbelaffär
1450 1450 -----
1451 1451 -----
1452 1452 Redigera trädgård
1453 1453 Redigera trädgårdscenter
1454 1454 Redigera gasklocka
1455 1455 Redigera en grind
1456 1456 Redigera en glaciär
1457 1457 Redigera golf
1458 1458 Redigera golfbana
1459 1459 -----
1460 1460 Redigera markanvändning som gräsyta
1461 1461 Redigera kyrkogård
1462 1462 Redigera exploateringsområde
1463 1463 -----
1464 1464 -----
1465 1465 -----
1466 1466 Redigera pensionat
1467 1467 Redigera gymnastik
1468 1468 Redigera hårfrisör
1469 1469 Redigera hållplats
1470 1470 Redigera småort
1471 1471 Redigera en taggtrådsgrind
1472 1472 Redigera järnaffär
1473 1473 -----
1474 1474 Redigera hed
1475 1475 -----
1476 1476 Redigera hifi-affär
1477 1477 -----
1478 1478 Redigera en väg under byggnad
1479 1479 Redigera ishockey
1480 1480 Redigera hästkapplöpning
1481 1481 Redigera sjukhus
1482 1482 Redigera ett vandrarhem
1483 1483 Redigera ett hotell
1484 1484 Redigera ett jakttorn
1485 1485 Redigera användning av mark för industriområde
1486 1486 Redigera ö
1487 1487 Redigera holme
1488 1488 -----
1489 1489 -----
1490 1490 -----
1491 1491 Redigera guldsmed
1492 1492 Redigera en korsning
1493 1493 -----
1494 1494 Redigera barndaghem
1495 1495 Redigera kiosk
1496 1496 Redigera ett manshål
1497 1497 -----
1498 1498 Redigera land
1499 1499 Redigera användning av mark för deponi av avfall
1500 1500 Redigera tvätteri
1501 1501 Redigera bibliotek
1502 1502 Redigera en bom
1503 1503 -----
1504 1504 Fyrtorn
1505 1505 Redigera en gårdsgata
1506 1506 Redigera plats
1507 1507 -----
1508 1508 -----
1509 1509 Redigera en småbåtshamn
1510 1510 -----
1511 1511 Redigera markanvändning som äng
1512 1512 -----
1513 1513 Redigera minnesmärke
1514 1514 Redigera användning av mark för militärt område
1515 1515 -----
1516 1516 Redigera minigolfbana
1517 1517 -----
1518 1518 -----
1519 1519 -----
1520 1520 Redigera växlingskontor
1521 1521 Redigera en monorailbana
1522 1522 Redigera monument
1523 1523 Redigera ett motell
1524 1524 -----
1525 1525 -----
1526 1526 -----
1527 1527 Redigera en motorväg
1528 1528 Redigera en motorvägskorsning
1529 1529 Redigera en motorvägslänk
1530 1530 Redigera ett bergspass
1531 1531 Redigera lera
1532 1532 Redigera flersportsfacilitet
1533 1533 Redigera en multipolygon
1534 1534 Redigera museum
1535 1535 Redigera musikaffär
1536 1536 Redigera en smalspårig järnväg
1537 1537 Redigera nationsgränser
1538 1538 Redigera gräns för nationalpark
1539 1539 Redigera naturreservat
1540 1540 Redigera nattklubb
1541 1541 -----
1542 1542 Redigera optiker
1543 1543 -----
1544 1544 Redigera affär för friluftsliv
1545 1545 -----
1546 1546 Redigera paleografisk plats
1547 1547 Redigera park
1548 1548 Redigera en parkeringsplats
1549 1549 Redigera parkeringskorridor
1550 1550 -----
1551 1551 Redigera en stig
1552 1552 Redigera topp
1553 1553 Redigera en gågata
1554 1554 Redigera pelota
1555 1555 Redigera apotek
1556 1556 Redigera picknickplats
1557 1557 Redigera pir
1558 1558 Redigera rörledning
1559 1559 Redigera plan
1560 1560 Redigera religiös helgedom
1561 1561 -----
1562 1562 Redigera lekplats
1563 1563 Redigera polisstation
1564 1564 Redigera politiska gränser
1565 1565 Redigera postkontor
1566 1566 Redigera ett kraftverk
1567 1567 Redigera en kraftledning
1568 1568 Redigera elstolpe
1569 1569 Redigera en kraftstation
1570 1570 Redigera en transformatorstation
1571 1571 Redigera en kraftledningsmast
1572 1572 Redigera en museijärnväg
1573 1573 Redigera en primärvägslänk
1574 1574 Redigera en primär väg
1575 1575 Redigera fängelse
1576 1576 -----
1577 1577 Redigera pub
1578 1578 Redigera offentlig byggnad
1579 1579 -----
1580 1580 Redigera användning av mark för stenbrott
1581 1581 -----
1582 1582 Redigera bana
1583 1583 Redigera rackets
1584 1584 Redigera en järnväg
1585 1585 Redigera användning av mark för järnvägsmark
1586 1586 Redigera plattform
1587 1587 Redigera användning av mark för fritidsområde
1588 1588 Redigera en återvinningsstation
1589 1589 Redigera region
1590 1590 Redigera användning av mark för resevoar
1591 1591 Redigera användning av mark för bostadsområde
1592 1592 Redigera en gata i bostadsområde
1593 1593 Redigera rastplats
1594 1594 Redigera en restaurang
1595 1595 Redigera användning av mark för detaljhandel
1596 1596 Redigera en flod
1597 1597 Redigera en flodbank
1598 1598 Redigera vägbegränsningar
1599 1599 Redigera en väg av okänd typ
1600 1600 -----
1601 1601 Redigera rutt
1602 1602 -----
1603 1603 -----
1604 1604 Redigera ruiner
1605 1605 Redigera rullbana
1606 1606 -----
1607 1607 Redigera en utfallsport
1608 1608 Redigera bastu
1609 1609 Redigera skola
1610 1610 Redigera bergssluttning (med lösa stenar)
1611 1611 Redigera buskage
1612 1612 -----
1613 1613 Redigera en sekundär väg
1614 1614 -----
1615 1615 Redigera en tillfartsväg
1616 1616 Redigera vindskydd
1617 1617 Redigera skoaffär
1618 1618 Redigera skytte
1619 1619 -----
1620 1620 Redigera kortkommandon
1621 1621 Redigera skateboard
1622 1622 Redigera skridskoåkning
1623 1623 Redigera skidåkning
1624 1624 Redigera en slip
1625 1625 Redigera fotboll
1626 1626 Redigera spikhinder
1627 1627 Redigera sporthall
1628 1628 Redigera sportaffär
1629 1629 Redigera en källa
1630 1630 Redigera stadion
1631 1631 Redigera delstat
1632 1632 Redigera pappershandel
1633 1633 Redigera en stätta
1634 1634 Redigera en bäck
1635 1635 -----
1636 1636 -----
1637 1637 Redigera förort
1638 1638 Redigera en tunnelbana
1639 1639 Redigera tunnelbaneingång
1640 1640 Redigera stormarknad
1641 1641 Redigera övervakningskamera
1642 1642 Redigera mätpunkt
1643 1643 Redigera simning
1644 1644 -----
1645 1645 Redigera bordtennis
1646 1646 Redigera skrädderi
1647 1647 Redigera en taxistation
1648 1648 Redigera taxibana
1649 1649 Redigera en telefon
1650 1650 Redigera tennis
1651 1651 -----
1652 1652 -----
1653 1653 Redigera en tertiär väg
1654 1654 Redigera teater
1655 1655 Redigera en nöjespark
1656 1656 Redigera betalstation
1657 1657 Redigera torn
1658 1658 Redigera småstad
1659 1659 Redigera stadshus
1660 1660 Redigera leksaksaffär
1661 1661 Redigera en bruksväg
1662 1662 -----
1663 1663 Redigera en spårväg
1664 1664 Redigera spårvagnshållplats
1665 1665 Redigera resebyrå
1666 1666 Redigera ett träd
1667 1667 Redigera en stamväg
1668 1668 Redigera en stamvägslänk
1669 1669 Redigera en tunnel
1670 1670 Redigera vändningsbegränsning
1671 1671 Redigera vändkors
1672 1672 -----
1673 1673 Redigera en oklassificerad väg
1674 1674 Redigera högskola/universitet
1675 1675 -----
1676 1676 -----
1677 1677 Redigera en automat
1678 1678 Redigera veterinär
1679 1679 Redigera videobutik
1680 1680 Redigera utsiktsplats
1681 1681 Redigera mindre tätort
1682 1682 Redigera användning av mark för allmänning
1683 1683 Redigera användning av mark för vingård
1684 1684 Redigera en vulkan
1685 1685 -----
1686 1686 -----
1687 1687 Redigera reningsverk
1688 1688 Redigera vatten
1689 1689 Redigera badanläggning
1690 1690 Redigera vattentorn
1691 1691 -----
1692 1692 -----
1693 1693 Redigera ett vattenfall
1694 1694 -----
1695 1695 Redigera ett vägkors
1696 1696 Redigera ett vägaltare
1697 1697 Redigera en överfallsdamm
1698 1698 Redigera våtmark
1699 1699 Redigera väderkvarn
1700 1700 Redigera naturskog
1701 1701 Redigera fabriksbyggnad
1702 1702 Redigera zoo
1703 1703 -----
1704 1704 -----
1705 1705 Ändra latitud och longitud på en nod.
1706 1706 -----
1707 1707 -----
1708 1708 Redigera ruttnätverk
1709 1709 -----
1710 1710 -----
1711 1711 -----
1712 1712 -----
1713 1713 -----
1714 1714 -----
1715 1715 -----
1716 1716 -----
1717 1717 Redigera vald källa.
1718 1718 Redigera värdet av den valda nyckeln för alla objekt.
1719 1719 Redigera: {0}
1720 1720 -----
1721 1721 -----
1722 1722 -----
1723 1723 -----
1724 1724 -----
1725 1725 Betalkort
1726 1726 Elektronik
1727 1727 Objekt av typ {0} stöds.
1728 1728 Höjd
1729 1729 -----
1730 1730 Bank
1731 1731 Ambassad
1732 1732 -----
1733 1733 Nödtelefon
1734 1734 -----
1735 1735 Tomt dokument
1736 1736 Tom roll funnen
1737 1737 Tomma sträckor
1738 1738 -----
1739 1739 -----
1740 1740 -----
1741 1741 -----
1742 1742 Aktivera/avaktivera att vyn autocentreras på senaste ritade nod
1743 1743 Aktivera/avaktivera rendering som enbart wireframe
1744 1744 -----
1745 1745 Ange lat/lon för att gå direkt till plats.
1746 1746 -----
1747 1747 Ange URL att hämta:
1748 1748 -----
1749 1749 -----
1750 1750 Ange ett platsnamn att söka efter:
1751 1751 -----
1752 1752 -----
1753 1753 -----
1754 1754 -----
1755 1755 Skriv in URL:n till datan du vill hämta
1756 1756 -----
1757 1757 -----
1758 1758 -----
1759 1759 -----
1760 1760 -----
1761 1761 -----
1762 1762 Ange ID för det objekt som ska hämtas
1763 1763 -----
1764 1764 -----
1765 1765 Ange sökuttryck
1766 1766 Ingång
1767 1767 -----
1768 1768 Ridsport
1769 1769 Erotikaffär
1770 1770 Fel
1771 1771 -----
1772 1772 Fel vid visning av URL
1773 1773 Fel vid hämtning
1774 1774 -----
1775 1775 -----
1776 1776 -----
1777 1777 -----
1778 1778 -----
1779 1779 Fel vid initiering av test {0}:\n {1}
1780 1780 Fel vid läsning av fil
1781 1781 -----
1782 1782 Fel i fil {0}
1783 1783 Fel vid tolkning {0}:
1784 1784 Fel vid uppspelning av ljud
1785 1785 Fel inträffade under läsning av bokmärket: %s
1786 1786 -----
1787 1787 Fel inträffade medan en backup skapades för borttaget lager: {0}
1788 1788 Fel vid export av {0}:\n{1}
1789 1789 Fel vid läsning av filer från folder {0}\n
1790 1790 Fel vid tolkning av förskjutning.\nFörväntat format: {0}
1791 1791 -----
1792 1792 Fel vid tolkning av daturm.\nAnvänd begärt format
1793 1793 Fel vid tolkning av tidszon.\nFörväntat format: {0}
1794 1794 Fel vid tolkning {0}
1795 1795 -----
1796 1796 -----
1797 1797 Fel: Oväntad rad ''{0}'' i bokmärkesfilen ''{1}''
1798 1798 -----
1799 1799 -----
1800 1800 -----
1801 1801 Fel
1802 1802 Fel under hämtning
1803 1803 -----
1804 1804 -----
1805 1805 -----
1806 1806 -----
1807 1807 -----
1808 1808 -----
1809 1809 Avsluta
1810 1810 Avsluta JOSM
1811 1811 -----
1812 1812 -----
1813 1813 Avsluta programmet.
1814 1814 -----
1815 1815 Förväntade ett Ej tomt värde för parametern ''{0}'', fick ''{1}''
1816 1816 -----
1817 1817 -----
1818 1818 Explicita sträckpunkter med tid uppskattad från position längs spåret.
1819 1819 Explicita sträckpunkter med giltiga tidsstämplar.
1820 1820 Exportera till GPX fil
1821 1821 Exportera och spara
1822 1822 Exportalternativ
1823 1823 Exportera data till en GPX-fil
1824 1824 Exportera till GPX...
1825 1825 -----
1826 1826 Extraherar GPS-plats från EXIF
1827 1827 Dra ut
1828 1828 Dra ut sträcka
1829 1829 -----
1830 1830 FIXME-taggar
1831 1831 -----
1832 1832 -----
1833 1833 -----
1834 1834 -----
1835 1835 -----
1836 1836 -----
1837 1837 -----
1838 1838 -----
1839 1839 -----
1840 1840 -----
1841 1841 Misslyckades med att ladda resursen ''{0}'', med felet {1}.
1842 1842 -----
1843 1843 -----
1844 1844 -----
1845 1845 -----
1846 1846 -----
1847 1847 -----
1848 1848 -----
1849 1849 -----
1850 1850 -----
1851 1851 -----
1852 1852 -----
1853 1853 -----
1854 1854 -----
1855 1855 -----
1856 1856 -----
1857 1857 -----
1858 1858 -----
1859 1859 -----
1860 1860 -----
1861 1861 Jordbruksmark
1862 1862 Gårdsplan
1863 1863 Snabbmat
1864 1864 Snabb ritning (ser sämre ut)
1865 1865 -----
1866 1866 Multiplikator för snabbspolning framåt
1867 1867 -----
1868 1868 -----
1869 1869 Avgift
1870 1870 Höglandshed
1871 1871 Stängsel
1872 1872 Färjelinje
1873 1873 Färjeterminal
1874 1874 -----
1875 1875 -----
1876 1876 Hämtar ett paket med sträckor från ''{0}''
1877 1877 -----
1878 1878 -----
1879 1879 Hämtar sträcka med id {0} från ''{1}''
1880 1880 Arkiv
1881 1881 -----
1882 1882 -----
1883 1883 Fel filformat
1884 1884 -----
1885 1885 -----
1886 1886 -----
1887 1887 Filen existerar redan. Vill du skriva över?
1888 1888 -----
1889 1889 Fil {0} existerar redan. Skriv över?
1890 1890 Filen {0} är fortfarande aktiv under namnet "{1}"
1891 1891 Arkiv: {0}
1892 1892 -----
1893 1893 -----
1894 1894 -----
1895 1895 -----
1896 1896 -----
1897 1897 -----
1898 1898 +++++
1899 1899 -----
1900 1900 -----
1901 1901 -----
1902 1902 Filtersträng:
1903 1903 -----
1904 1904 -----
1905 1905 Avsluta ritning.
1906 1906 -----
1907 1907 Brandstation
1908 1908 Eldstad
1909 1909 Fiske
1910 1910 Rätta till
1911 1911 Rätta till egenskaper
1912 1912 Korrigera taggkonflikter
1913 1913 -----
1914 1914 Fixa detta om möjligt.
1915 1915 -----
1916 1916 -----
1917 1917 Flaggstång
1918 1918 +++++
1919 1919 -----
1920 1920 -----
1921 1921 -----
1922 1922 Följ
1923 1923 Följ linje
1924 1924 -----
1925 1925 -----
1926 1926 -----
1927 1927 Mat+Dryck
1928 1928 Fotgängare
1929 1929 -----
1930 1930 Framtvinga utritning av linjer om importerad data inte innehöll någon linjeinformation.
1931 1931 -----
1932 1932 Vadställe
1933 1933 Kulturskog
1934 1934 Glöm objekten men ta inte bort dem på servern vid inskickning.
1935 1935 Tid framåt/bakåt (sekunder)
1936 1936 -----
1937 1937 {0} sökträffar
1938 1938 Fontän
1939 1939 Rambutik
1940 1940 -----
1941 1941 -----
1942 1942 -----
1943 1943 -----
1944 1944 -----
1945 1945 -----
1946 1946 -----
1947 1947 Bränsle
1948 1948 Bensinstation
1949 1949 -----
1950 1950 -----
1951 1951 Visa Helskärm
1952 1952 -----
1953 1953 -----
1954 1954 Möbler
1955 1955 -----
1956 1956 -----
1957 1957 GPS-punkter
1958 1958 beskrivning av gps-spår
1959 1959 GPX-filer
1960 1960 GPX-filer
1961 1961 GPX-spåret saknar tidsinformation
1962 1962 GPX-spår:
1963 1963 -----
1964 1964 -----
1965 1965 -----
1966 1966 -----
1967 1967 -----
1968 1968 -----
1969 1969 Trädgård
1970 1970 Trädgårdscenter
1971 1971 Gasklocka
1972 1972 Grind
1973 1973 -----
1974 1974 -----
1975 1975 -----
1976 1976 -----
1977 1977 -----
1978 1978 Geografi
1979 1979 -----
1980 1980 -----
1981 1981 Geotaggade bilder
1982 1982 -----
1983 1983 -----
1984 1984 Glaciär
1985 1985 Glas
1986 1986 -----
1987 1987 -----
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 -----
1991 1991 -----
1992 1992 +++++
1993 1993 Golfbana
1994 1994 -----
1995 1995 Gps-tid (läst från fotot ovan):
1996 1996 -----
1997 1997 Gräs
1998 1998 Kyrkogård
1999 1999 -----
2000 2000 Exploateringsområde
2001 2001 -----
2002 2002 -----
2003 2003 -----
2004 2004 -----
2005 2005 -----
2006 2006 -----
2007 2007 -----
2008 2008 -----
2009 2009 Pensionat
2010 2010 -----
2011 2011 -----
2012 2012 -----
2013 2013 Gymnastik
2014 2014 -----
2015 2015 -----
2016 2016 Hårfrisör
2017 2017 Småort
2018 2018 Taggtrådsgrind
2019 2019 -----
2020 2020 -----
2021 2021 Järnvaror
2022 2022 -----
2023 2023 -----
2024 2024 Har nyckeln ''created_by'' eller ''converted_by''
2025 2025 Har nyckeln ''note'', ''comment'' eller ''description''
2026 2026 Har nyckeln ''source''
2027 2027 Har nyckeln ''watch''
2028 2028 Har taggar som innehåller ''fixme'' eller ''FIXME''
2029 2029 Hälsovård
2030 2030 -----
2031 2031 Hed
2032 2032 Tung lastbil
2033 2033 Häck
2034 2034 Höjd
2035 2035 -----
2036 2036 -----
2037 2037 Hjälp
2038 2038 Hjälp: {0}
2039 2039 -----
2040 2040 Halvklot
2041 2041 Dölj
2042 2042 -----
2043 2043 Dölj denna knapp
2044 2044 -----
2045 2045 -----
2046 2046 +++++
2047 2047 -----
2048 2048 -----
2049 2049 Dubblettnoder för väg
2050 2050 Vägar
2051 2051 -----
2052 2052 -----
2053 2053 Vandringsled
2054 2054 Historiska platser
2055 2055 Historik
2056 2056 Historia (webb)
2057 2057 -----
2058 2058 -----
2059 2059 Historik för sträcka {0}
2060 2060 -----
2061 2061 -----
2062 2062 Ishockey
2063 2063 -----
2064 2064 -----
2065 2065 Hemsida
2066 2066 Häst
2067 2067 Hästkapplöpning
2068 2068 Sjukhus
2069 2069 -----
2070 2070 Vandrarhem
2071 2071 Hotell
2072 2072 Snabbtangenter
2073 2073 Husnamn
2074 2074 Husnummer
2075 2075 -----
2076 2076 -----
2077 2077 -----
2078 2078 -----
2079 2079 Jakttorn
2080 2080 Jag är i följande tidzon:
2081 2081 +++++
2082 2082 +++++
2083 2083 -----
2084 2084 ID över noll förväntad; Fick {0}
2085 2085 -----
2086 2086 -----
2087 2087 -----
2088 2088 In/Ut-fel
2089 2089 -----
2090 2090 -----
2091 2091 -----
2092 2092 -----
2093 2093 -----
2094 2094 -----
2095 2095 Om angivet så återställ konfigurationen istället för att läsa in den.
2096 2096 Ignorera
2097 2097 -----
2098 2098 -----
2099 2099 Strunta i detta tips och skicka in i alla fall
2100 2100 Ignorera hela gruppen eller enstaka poster?
2101 2101 -----
2102 2102 Ignorerar poster
2103 2103 Ignorerar fel då nerladdning har avbrutits. Fel var: {0}
2104 2104 Hoppar över felaktig URL: "{0}"
2105 2105 Ignorerar ogiltig fil-URL: "{0}"
2106 2106 Ogiltig Data
2107 2107 -----
2108 2108 -----
2109 2109 -----
2110 2110 -----
2111 2111 -----
2112 2112 -----
2113 2113 Ogiltig filstruktur. Hittade nod, sträcka eller relation utanför ''create'', ''modify'' eller ''delete''.
2114 2114 -----
2115 2115 Ogiltigt uttryck ''{0}''
2116 2116 Ogiltigt latitud-värde ''{0}''
2117 2117 -----
2118 2118 -----
2119 2119 Ogiltigt longitud-värde ''{0}''
2120 2120 -----
2121 2121 -----
2122 2122 Ogiltigt objekt med id=0
2123 2123 -----
2124 2124 Ogiltigt reguljärt uttryck ''{0}''
2125 2125 -----
2126 2126 -----
2127 2127 -----
2128 2128 -----
2129 2129 -----
2130 2130 -----
2131 2131 -----
2132 2132 -----
2133 2133 -----
2134 2134 -----
2135 2135 -----
2136 2136 -----
2137 2137 -----
2138 2138 Bild
2139 2139 Bilder
2140 2140 -----
2141 2141 Bilder
2142 2142 -----
2143 2143 -----
2144 2144 -----
2145 2145 -----
2146 2146 -----
2147 2147 Bildförskjutning
2148 2148 Bildkällor
2149 2149 -----
2150 2150 -----
2151 2151 Imperisk
2152 2152 -----
2153 2153 Importera ljud
2154 2154 -----
2155 2155 -----
2156 2156 -----
2157 2157 Importera bilder
2158 2158 -----
2159 2159 -----
2160 2160 -----
2161 2161 -----
2162 2162 -----
2163 2163 -----
2164 2164 Lutning
2165 2165 Ofullständig <roll>-specifikation med ref=0
2166 2166 -----
2167 2167 -----
2168 2168 Felaktigt antal parametrar
2169 2169 -----
2170 2170 -----
2171 2171 Öka zoomläge
2172 2172 -----
2173 2173 Industriområde
2174 2174 Information
2175 2175 +++++
2176 2176 Informationstavla
2177 2177 Turistbyrå
2178 2178 -----
2179 2179 -----
2180 2180 Varningsinformation, förvänta dig många felaktiga inmatningar.
2181 2181 Initierar
2182 2182 -----
2183 2183 -----
2184 2184 -----
2185 2185 -----
2186 2186 Initialiserar sträckor som skall uppdateras ...
2187 2187 Installerar uppdaterade insticksmoduler
2188 2188 -----
2189 2189 Internt Serverfel
2190 2190 -----
2191 2191 -----
2192 2192 -----
2193 2193 -----
2194 2194 -----
2195 2195 Invalid ID-lista specifierad\n Kan inte ladda ner objekt.
2196 2196 -----
2197 2197 -----
2198 2198 -----
2199 2199 Ogiltigt datum
2200 2200 -----
2201 2201 Ogiltig förskjutning
2202 2202 Ogiltig egenskapsnyckel
2203 2203 Ogiltigt sökuttryck
2204 2204 -----
2205 2205 Ogiltig rättstavningsrad: {0}
2206 2206 Ogiltig taggkontrollsrad - {0}: {1}
2207 2207 Ogiltig tidszon
2208 2208 -----
2209 2209 -----
2210 2210 Egenskapsnyckel innehåller ogiltigt blanksteg
2211 2211 -----
2212 2212 -----
2213 2213 -----
2214 2214 -----
2215 2215 -----
2216 2216 Ö
2217 2217 Holme
2218 2218 -----
2219 2219 -----
2220 2220 -----
2221 2221 -----
2222 2222 -----
2223 2223 -----
2224 2224 -----
2225 2225 -----
2226 2226 -----
2227 2227 -----
2228 2228 -----
2229 2229 -----
2230 2230 JPEG-bilder (*.jpg)
2231 2231 Java OpenStreetMap-redigeraren
2232 2232 Javaversion {0}
2233 2233 Guldsmed
2234 2234 Ytsammanslagningsfunktion
2235 2235 Förena nod och linje
2236 2236 Anslut nod till sträcka
2237 2237 Anslut en nod till det närmaste avsnittet av en sträcka
2238 2238 Bekräftelse av ytsammanslagning
2239 2239 Förena överlappande ytor
2240 2240 Slog ihop ytor som låg ovanpå varandra
2241 2241 Förena ytor som överlappar varandra
2242 2242 Gå till plats
2243 2243 Gå direkt dit
2244 2244 Gå direkt till plats
2245 2245 -----
2246 2246 -----
2247 2247 Korsning
2248 2248 -----
2249 2249 -----
2250 2250 -----
2251 2251 -----
2252 2252 -----
2253 2253 Behåll plugin
2254 2254 -----
2255 2255 -----
2256 2256 -----
2257 2257 -----
2258 2258 -----
2259 2259 Nyckel
2260 2260 Nyckeln ''{0}'' är ogiltig.
2261 2261 Nyckeln ''{0}'' finns Ej bland förinställda mallar.
2262 2262 Nyckelfältet (key) kan inte vara tomt när värde har angetts. Exempel på användning: key=värde
2263 2263 Tangent:
2264 2264 -----
2265 2265 Kortkommandon
2266 2266 Nyckelord
2267 2267 Barndaghem
2268 2268 +++++
2269 2269 Manshål
2270 2270 -----
2271 2271 -----
2272 2272 -----
2273 2273 Sätt etikett på markörer för ljud (och bild och webb).
2274 2274 -----
2275 2275 Lambert 4 Zones (Frankrike)
2276 2276 -----
2277 2277 Lambert CC9 Zone (Frankrike)
2278 2278 -----
2279 2279 Lambertzon (Estland)
2280 2280 +++++
2281 2281 Markanvändning
2282 2282 Deponi
2283 2283 +++++
2284 2284 -----
2285 2285 Filer
2286 2286 Språk
2287 2287 Senast ändrad {0}
2288 2288 Senaste uppdatering av insticksmoduler var för mer än {0} dagar sedan.
2289 2289 -----
2290 2290 Latitud
2291 2291 -----
2292 2292 -----
2293 2293 -----
2294 2294 -----
2295 2295 -----
2296 2296 Öppna i maximerat läge
2297 2297 Öppna dialogen för att söka i ändringsuppsättningar
2298 2298 -----
2299 2299 -----
2300 2300 Tvätteri
2301 2301 Lager
2302 2302 -----
2303 2303 -----
2304 2304 -----
2305 2305 -----
2306 2306 -----
2307 2307 -----
2308 2308 lagret finns inte i listan.
2309 2309 Lager: {0}
2310 2310 Lager
2311 2311 Inledningstid (sekunder)
2312 2312 Nöje
2313 2313 -----
2314 2314 -----
2315 2315 Längden på värdet för taggen ''{0}'' på objekt {1} överskrider tillåten längd {2}. Värdets längd är {3}
2316 2316 -----
2317 2317 Plankorsning
2318 2318 Bibliotek
2319 2319 Licens
2320 2320 -----
2321 2321 Bom
2322 2322 -----
2323 2323 -----
2324 2324 Fyrtorn
2325 2325 -----
2326 2326 -----
2327 2327 -----
2328 2328 -----
2329 2329 -----
2330 2330 -----
2331 2331 -----
2332 2332 -----
2333 2333 -----
2334 2334 -----
2335 2335 Lista över nyligen öppnade filer
2336 2336 -----
2337 2337 Gårdsgata
2338 2338 -----
2339 2339 Hämta alla rutor
2340 2340 -----
2341 2341 Hämta ruta
2342 2342 -----
2343 2343 Hämta WMS-lager från en fil
2344 2344 -----
2345 2345 -----
2346 2346 -----
2347 2347 -----
2348 2348 -----
2349 2349 -----
2350 2350 Hämtar tidiga insticksmoduler
2351 2351 -----
2352 2352 -----
2353 2353 Inläsningshistorik för sträcka {0}
2354 2354 -----
2355 2355 -----
2356 2356 Hämtar insticksmoduler
2357 2357 -----
2358 2358 -----
2359 2359 -----
2360 2360 Hämtar {0}
2361 2361 -----
2362 2362 Lokala filer
2363 2363 Plats
2364 2364 Plats
2365 2365 Lås
2366 2366 Slussport
2367 2367 -----
2368 2368 -----
2369 2369 Longitud
2370 2370 -----
2371 2371 -----
2372 2372 Utseende och känsla
2373 2373 -----
2374 2374 Utsiktstorn
2375 2375 Söker efter bilder
2376 2376 Letar efter noder och sträckor som har texten FIXME i något egenskapsvärde.
2377 2377 -----
2378 2378 -----
2379 2379 -----
2380 2380 -----
2381 2381 -----
2382 2382 Huvuddatasetet inkluderar ej noden {0}
2383 2383 Skapa ljudmarkör vid spelhuvud
2384 2384 Skapa en kopia av det markerade lagret.
2385 2385 Skapa parallella kopior av vägar
2386 2386 Skapa paralell väg fel
2387 2387 -----
2388 2388 -----
2389 2389 Gör ett par valda delsträckor parallella genom att vrida en av dem runt en vald pivåpunkt.
2390 2390 -----
2391 2391 Fel i konfigurationsfilen på raderna {0}
2392 2392 -----
2393 2393 -----
2394 2394 Byggnadsverk
2395 2395 -----
2396 2396 -----
2397 2397 -----
2398 2398 -----
2399 2399 Karta
2400 2400 -----
2401 2401 Kartprojektion
2402 2402 Kartinställningar
2403 2403 -----
2404 2404 Karta: {0}
2405 2405 -----
2406 2406 -----
2407 2407 -----
2408 2408 Småbåtshamn
2409 2409 -----
2410 2410 Markörer från namngivna punkter
2411 2411 Markörer från {0}
2412 2412 -----
2413 2413 -----
2414 2414 -----
2415 2415 Matchning av fotografier mot spår misslyckades
2416 2416 -----
2417 2417 -----
2418 2418 -----
2419 2419 -----
2420 2420 -----
2421 2421 -----
2422 2422 Största tillåtna hastighet (km/h)
2423 2423 Största tillåtna vikt (ton)
2424 2424 -----
2425 2425 -----
2426 2426 Största tillåtna område per begäran:
2427 2427 Maximal linjelängd (i meter). Ange ''-1'' för att rita alla linjer oavsett längd.
2428 2428 Maximal linjelängd (i meter). Ange ''-1'' för att rita alla linjer oavsett längd.
2429 2429 Maxlängd (meter)
2430 2430 -----
2431 2431 Äng
2432 2432 -----
2433 2433 -----
2434 2434 Medlem av
2435 2435 -----
2436 2436 Medlemmar
2437 2437 -----
2438 2438 Medlemmar(fixade)
2439 2439 Medlemmar(med konflikter)
2440 2440 Minnesmärke
2441 2441 Menynamn
2442 2442 Menynamn (Förval)
2443 2443 Kortkommandon i menyn
2444 2444 Meny: {0}
2445 2445 +++++
2446 2446 Sammanfoga
2447 2447 Slå ihop noder
2448 2448 Sammanfoga lagren
2449 2449 Slå ihop noder med den äldsta.
2450 2450 -----
2451 2451 Sammanfoga markeringen
2452 2452 Sammafoga det nuvarande lagret med ett annat
2453 2453 Slå ihop valda objekt till ett annat lager
2454 2454 -----
2455 2455 Slå ihop {0} noder
2456 2456 -----
2457 2457 Sammanslagen nodlista fastställd. Inga olösta konflikter i denna sträckas nodlista
2458 2458 -----
2459 2459 -----
2460 2460 -----
2461 2461 -----
2462 2462 Dagens meddelande är inte tillgängligt
2463 2463 -----
2464 2464 Metriskt (SI)
2465 2465 -----
2466 2466 -----
2467 2467 Militärt område
2468 2468 -----
2469 2469 -----
2470 2470 Minsta tillåtna hastighet (km/h)
2471 2471 -----
2472 2472 -----
2473 2473 Minirondell
2474 2474 Minigolf
2475 2475 Minimiavstånd (pixlar)
2476 2476 Minuter: {0}
2477 2477 Spegel
2478 2478 Spegla markerade noder och sträckor.
2479 2479 -----
2480 2480 -----
2481 2481 -----
2482 2482 -----
2483 2483 -----
2484 2484 -----
2485 2485 -----
2486 2486 Obligatoriskt attribut ''{0}'' på <nd> för sträcka {1} saknas.
2487 2487 -----
2488 2488 -----
2489 2489 -----
2490 2490 -----
2491 2491 Sammanslagningsmål för sträcka med id {0} saknas
2492 2492 -----
2493 2493 Saknar name:* översättning.
2494 2494 Parameter saknar för NOT
2495 2495 Parameter saknas för OR
2496 2496 -----
2497 2497 -----
2498 2498 -----
2499 2499 -----
2500 2500 -----
2501 2501 -----
2502 2502 -----
2503 2503 -----
2504 2504 Läge: Ritning
2505 2505 Läge: {0}
2506 2506 -----
2507 2507 Arbeta utan lägen (Potlatch-stil)
2508 2508 -----
2509 2509 Ändrade tidpunkter (tidsstämplar) från ljudfiler.
2510 2510 Modifierargrupper
2511 2511 -----
2512 2512 Växlingskontor
2513 2513 +++++
2514 2514 +++++
2515 2515 -----
2516 2516 Mer information om denna funktion
2517 2517 Mer än en sträcka med rollen "från" (from) hittades
2518 2518 Mer än en sträcka med rollen "till" (to) hittades
2519 2519 -----
2520 2520 Motell
2521 2521 -----
2522 2522 -----
2523 2523 Bil
2524 2524 Motorcykel
2525 2525 MC-handlare
2526 2526 -----
2527 2527 -----
2528 2528 Motorväg
2529 2529 Motorvägskorsning
2530 2530 Motorvägslänk
2531 2531 Bergspass
2532 2532 -----
2533 2533 Flytta nod
2534 2534 Flytta ett segment längs dess normal och släpp sedan musknappen.
2535 2535 -----
2536 2536 Flytta nedåt
2537 2537 -----
2538 2538 Flytta element
2539 2539 -----
2540 2540 -----
2541 2541 Flytta vänster
2542 2542 Flytta noder så att alla vinklar är 90 eller 180 grader.
2543 2543 Flytta objekt genom att dra; Skift för att lägga till i urvalet (Ctrl för att växla); Skift-Ctrl för att rotera urvalet; Alt-Ctrl för att skala urvalet eller byta urval
2544 2544 Flytta objekt {0}
2545 2545 Flytta höger
2546 2546 Flytta vald medlem/valda medlemmar nedåt
2547 2547 Flytta vald medlem/valda medlemmar uppåt
2548 2548 -----
2549 2549 -----
2550 2550 Flytta det valda lagret en rad ner.
2551 2551 Flytta det valda lagret en rad upp.
2552 2552 Flytta de valda noderna in i en linje
2553 2553 Flytta de valda noderna in i en cirkel
2554 2554 Flytta
2555 2555 Flytta uppåt
2556 2556 -----
2557 2557 Flytta {0}
2558 2558 Flytta objekt {0}
2559 2559 Lera
2560 2560 Flera
2561 2561 -----
2562 2562 +++++
2563 2563 Inre sträcka av multipolygon är ytterst
2564 2564 Multipolygonen är inte stängd
2565 2565 +++++
2566 2566 Musikaffär
2567 2567 Mina ändringsuppsättningar
2568 2568 -----
2569 2569 -----
2570 2570 -----
2571 2571 Min version med sammanfogad
2572 2572 Min version med deras
2573 2573 Import från NMEA misslyckades!
2574 2574 Import från NMEA genomförd
2575 2575 NMEA-0183-filer
2576 2576 Namn
2577 2577 -----
2578 2578 Platsens namn
2579 2579 Användarnamn
2580 2580 -----
2581 2581 Namn: {0}
2582 2582 Namngivna spårpunkter från {0}
2583 2583 Namngivna spårpunkter.
2584 2584 Smalspår
2585 2585 Nationell
2586 2586 Nationalpark
2587 2587 -----
2588 2588 -----
2589 2589 Naturreservat
2590 2590 -----
2591 2591 Nätverksundantag
2592 2592 -----
2593 2593 Ny
2594 2594 -----
2595 2595 -----
2596 2596 Nytt lager
2597 2597 -----
2598 2598 Ny nyckel
2599 2599 Ny offset
2600 2600 -----
2601 2601 -----
2602 2602 Ny roll
2603 2603 -----
2604 2604 Nytt värde
2605 2605 Nästa
2606 2606 Nattklubb
2607 2607 -----
2608 2608 Hittade ingen exportör! Sparede ingenting.
2609 2609 Det finns inte något GPX-spår i lagret att knyta ljudet till.
2610 2610 Inget kortkommando
2611 2611 Ingen sträcka med rollen "från" (from) hittades
2612 2612 Ingen sträcka med rollen "till" (to) hittades
2613 2613 Ingen sträcka eller nod med rollen "via" hittades
2614 2614 Inget område valt än
2615 2615 -----
2616 2616 Det finns inte några ändringar att skicka in.
2617 2617 -----
2618 2618 -----
2619 2619 Det finns inte några konflikter att zooma till
2620 2620 Ingen datauppsättning kunde hittas
2621 2621 -----
2622 2622 Ingen data fanns i detta område.
2623 2623 Ingen data har lästs in.
2624 2624 Inget datum
2625 2625 -----
2626 2626 Återvändsgränd
2627 2627 -----
2628 2628 -----
2629 2629 Ingen bild
2630 2630 Inga bilder hittades.
2631 2631 -----
2632 2632 Inget överlapp funnet. Ingenting har ändrats.
2633 2633 Inga sökträffar för ''{0}''
2634 2634 -----
2635 2635 Inga öppna ändringsuppsättningar
2636 2636 Multipolygon utan angiven yttre sträcka
2637 2637 -----
2638 2638 Inga väntande taggkonflikter finns att lösa
2639 2639 -----
2640 2640 -----
2641 2641 -----
2642 2642 Inget GPX-spår har valts
2643 2643 Ingen stil för multipolygonen
2644 2644 Ingen stil i multipolygon relationen
2645 2645 Inga etiketter
2646 2646 Inga mål lager
2647 2647 -----
2648 2648 -----
2649 2649 Ingen giltig WMS-URL eller ID
2650 2650 Inga valideringsfel
2651 2651 -----
2652 2652 -----
2653 2653 -----
2654 2654 -----
2655 2655 -----
2656 2656 -----
2657 2657 -----
2658 2658 Nod: Anslutning
2659 2659 Nod: Standard
2660 2660 Nod: Taggad
2661 2661 Noder
2662 2662 Noder på samma position
2663 2663 Noder med samma namn
2664 2664 Noder(fixade)
2665 2665 Noder(med konflikter)
2666 2666 Multipolygon innehåller annat än sträckor
2667 2667 Inget
2668 2668 Ingen av dessa noder hänger ihop med någonting annat.
2669 2669 Ingen av noderna på denna sträcka är knuten till något annat.
2670 2670 Nord
2671 2671 N-koordinat
2672 2672 Ej Funnen
2673 2673 -----
2674 2674 -----
2675 2675 -----
2676 2676 Anteckning
2677 2677 Observera att förfrågningar om changeset för närvarande alltid skickas till ''{0}'', oavsett vilken host, port eller URL-sökväg som anges nedan.
2678 2678 Obs: GPL är inte kompatibelt med OSM-licensen. Skicka inte in spår under GPL-licens.
2679 2679 OBS: Om en sträcka är vald, så kommer denna sträcka att få nya kopior av de frigjorda\nnoderna och dessa nya noder kommer att vara valda. Annars så kommer alla sträckor att\nfå sina egna kopior och alla noder kommer att vara valda.
2680 2680 Anteckningar
2681 2681 Ingenting
2682 2682 Urvalet utökades inte genom att söka efter ''{0}''
2683 2683 Inget funnet i markeringen vid sökande efter "{0}"
2684 2684 Urvalet begränsades inte genom att söka efter ''{0}''
2685 2685 Det finns inte något valt att zooma till
2686 2686 Inget markerat!
2687 2687 Det finns inte något att exportera. Skaffa lite data först.
2688 2688 -----
2689 2689 Det finns inte någonting att skicka in. Skaffa lite data först.
2690 2690 -----
2691 2691 -----
2692 2692 Nummer
2693 2693 -----
2694 2694 -----
2695 2695 -----
2696 2696 -----
2697 2697 -----
2698 2698 -----
2699 2699 -----
2700 2700 -----
2701 2701 -----
2702 2702 Numreringsschema
2703 2703 -----
2704 2704 -----
2705 2705 -----
2706 2706 +++++
2707 2707 -----
2708 2708 -----
2709 2709 -----
2710 2710 OSM-data
2711 2711 OSM-lösenord
2712 2712 OSM serverfiler
2713 2713 -----
2714 2714 -----
2715 2715 -----
2716 2716 -----
2717 2717 -----
2718 2718 -----
2719 2719 Objekt
2720 2720 -----
2721 2721 Objekt ID:
2722 2722 Objekt ID’s kan separeras med komma eller blanksteg.</br> Exempel: <b><ul><li>1 2 5</li><li>1,2,5</li></ul><br/></b> Om Flertypsläge används specifiera objekten enligt detta exempel: <b>w123,n110,w12,r15</b><br/>
2723 2723 -----
2724 2724 Objekt typ:
2725 2725 -----
2726 2726 -----
2727 2727 -----
2728 2728 Nya objekt:
2729 2729 Borttagna objekt:
2730 2730 Ändrade objekt:
2731 2731 -----
2732 2732 -----
2733 2733 -----
2734 2734 -----
2735 2735 -----
2736 2736 -----
2737 2737 -----
2738 2738 Bokmärke för förskjutningen finns redan. Skriv över?
2739 2739 -----
2740 2740 -----
2741 2741 Förskjutning:
2742 2742 +++++
2743 2743 +++++
2744 2744 Gammal nyckel
2745 2745 Gammal roll
2746 2746 Gammalt värde
2747 2747 På begäran
2748 2748 Vid inskickning
2749 2749 Enkelriktat
2750 2750 Ennodssträckor
2751 2751 -----
2752 2752 En av de valda sträckorna är inte sluten, och kan därför inte anslutas.
2753 2753 -----
2754 2754 Enkelriktat
2755 2755 -----
2756 2756 -----
2757 2757 -----
2758 2758 -----
2759 2759 -----
2760 2760 -----
2761 2761 -----
2762 2762 Enbart på en sträckas huvud.
2763 2763 -----
2764 2764 -----
2765 2765 Öppna plats...
2766 2766 -----
2767 2767 -----
2768 2768 Öppna senaste
2769 2769 Öppna ett tomt WMS-lager för att läsa in data från en fil
2770 2770 Öppna en fil (Vilken filtyp som helst som kan öppnas med Arkiv → Öppna)
2771 2771 Öppna en fil.
2772 2772 -----
2773 2773 Öppnar en lista över alla kommandon (ånger-buffer)
2774 2774 Öppna en lista av alla inlästa lager.
2775 2775 Öppna en lista över alla relationer
2776 2776 Öppna en lista över de som arbetar med de valda objekten.
2777 2777 Öppna en sammanfogningsdialog med alla de valda posterna från listan ovan.
2778 2778 -----
2779 2779 Öppna en inställningsdialogruta för globala inställningar.
2780 2780 Öppna en urvalslista
2781 2781 Öppna en webbsida för varje vald ändringsuppsättning
2782 2782 Öppna en URL.
2783 2783 Öppna en redigerare för den valda relationen
2784 2784 -----
2785 2785 Öppna ett annat foto
2786 2786 Öppna ett annat foto
2787 2787 -----
2788 2788 -----
2789 2789 Öppna fil
2790 2790 -----
2791 2791 -----
2792 2792 -----
2793 2793 Öppna listan över ändringsuppsättningar i nuvarande lager.
2794 2794 Öppna valideringslistan
2795 2795 Öppna...
2796 2796 -----
2797 2797 -----
2798 2798 -----
2799 2799 -----
2800 2800 -----
2801 2801 -----
2802 2802 -----
2803 2803 -----
2804 2804 -----
2805 2805 OpenStreetMap-data
2806 2806 Öppettider
2807 2807 -----
2808 2808 Öppnar fil ''{0}'' ...
2809 2809 Öppnar filer
2810 2810 -----
2811 2811 Öppnar en dialogruta som gör att man kan gå direkt till en viss plats
2812 2812 Öppnar hanteraren av ändringsuppsättningar för valda ändringsuppsättningar
2813 2813 -----
2814 2814 Operatör
2815 2815 Optiker
2816 2816 Valfria attribut:
2817 2817 Valfria typer
2818 2818 -----
2819 2819 Urspr. sträcka
2820 2820 Räta upp
2821 2821 Räta ut vinkel / ångra
2822 2822 Räta upp form
2823 2823 Räta ut form / Ångra
2824 2824 Räta ut form / ångra\nVälj noder som flyttades vid förra formuträtningen!
2825 2825 -----
2826 2826 Annat
2827 2827 -----
2828 2828 -----
2829 2829 Friluftsliv
2830 2830 -----
2831 2831 -----
2832 2832 -----
2833 2833 Överlappande vägar
2834 2834 Överlappande järnvägar
2835 2835 Överlappande sträckor
2836 2836 Överlappande sträckor.
2837 2837 -----
2838 2838 Skriv över
2839 2839 -----
2840 2840 -----
2841 2841 -----
2842 2842 -----
2843 2843 -----
2844 2844 PUWG (Polen)
2845 2845 PUWG 1992 (Polen)
2846 2846 PUWG 2000 Zone {0} (Polen)
2847 2847 -----
2848 2848 -----
2849 2849 Ritstil{0}: {1}
2850 2850 Paleografisk plats
2851 2851 -----
2852 2852 Papper
2853 2853 Parallell
2854 2854 -----
2855 2855 Parametern "downloadgps" godtar inte filnamn eller fil URL:er.
2856 2856 -----
2857 2857 -----
2858 2858 Parametern {0} är inte inom området «0..{1}», Fick ''{2}''.
2859 2859 Parametrarna --download, --downloadgps, och --selection behandlas i denna ordning.
2860 2860 -----
2861 2861 +++++
2862 2862 -----
2863 2863 Parkeringsplats
2864 2864 Parkeringskorridor
2865 2865 Tolkningsfel: ogiltig dokumentstruktur för gpx-dokument
2866 2866 -----
2867 2867 -----
2868 2868 -----
2869 2869 -----
2870 2870 -----
2871 2871 -----
2872 2872 -----
2873 2873 -----
2874 2874 -----
2875 2875 -----
2876 2876 -----
2877 2877 Lösenord
2878 2878 -----
2879 2879 -----
2880 2880 Klistra in
2881 2881 -----
2882 2882 Klistra in taggar
2883 2883 -----
2884 2884 Klistra in innehållet i inklistringsbuffern
2885 2885 Klistra in utan inkompletta medlemmar
2886 2886 Stig
2887 2887 -----
2888 2888 Topp
2889 2889 Gågata
2890 2890 Övergångsställe för fotgängare
2891 2891 Typ av övergångsställe
2892 2892 -----
2893 2893 +++++
2894 2894 -----
2895 2895 Olösta konflikter i denna sträckas nodlista
2896 2896 -----
2897 2897 Utför datavalidering
2898 2898 -----
2899 2899 -----
2900 2900 Apotek
2901 2901 Telefonnummer
2902 2902 -----
2903 2903 Fototid (från exif):
2904 2904 Fotografierna innehåller ingen tidsinformation.
2905 2905 Picknickplats
2906 2906 Pir
2907 2907 -----
2908 2908 Rörledning
2909 2909 Skidspårstyp
2910 2910 Plan
2911 2911 Religiös helgedom
2912 2912 Platser
2913 2913 -----
2914 2914 Spela/pausa ljud.
2915 2915 Uppspelning påbörjas detta antal sekunder före (eller efter om negativt värde) begärd position på ljudspåret
2916 2916 Lekplats
2917 2917 Avbryt om du är osäker
2918 2918 Klicka på <strong>Hämta lista</strong> för hämta och visa en lista över tillgängliga insticksmoduler.
2919 2919 -----
2920 2920 -----
2921 2921 -----
2922 2922 -----
2923 2923 -----
2924 2924 -----
2925 2925 -----
2926 2926 Ange ett namn för områdets bokmärke
2927 2927 -----
2928 2928 -----
2929 2929 -----
2930 2930 -----
2931 2931 -----
2932 2932 -----
2933 2933 -----
2934 2934 -----
2935 2935 -----
2936 2936 -----
2937 2937 -----
2938 2938 -----
2939 2939 -----
2940 2940 -----
2941 2941 -----
2942 2942 -----
2943 2943 -----
2944 2944 -----
2945 2945 -----
2946 2946 -----
2947 2947 -----
2948 2948 -----
2949 2949 -----
2950 2950 Starta om JOSM för att aktivera de hämtade insticksmodulerna.
2951 2951 -----
2952 2952 Välj först ett område att hämta
2953 2953 -----
2954 2954 Välj en nyckel
2955 2955 Välj ett värde
2956 2956 -----
2957 2957 Välj en post.
2958 2958 Välj åtminstone fyra noder.
2959 2959 Välj åtminstone en redan upladdad nod, sträcka eller relation
2960 2960 Välj åtminstone en sluten sträcka som ska anslutas.
2961 2961 Markera minst en nod eller sträcka.
2962 2962 -----
2963 2963 Välj åtminstone en sträcka att förenkla.
2964 2964 Välj åtminstone en sträcka.
2965 2965 Välj åtminstone tre noder.
2966 2966 Vänligen välj åtminstone två noder att slå ihop eller en nod som ligger nära en annan nod.
2967 2967 Välj åtminstone två sträckor att slå ihop
2968 2968 Välj antingen precis två eller tre noder, eller en sträcka som innehåller precis två eller tre noder.
2969 2969 Välj någonting att kopiera.
2970 2970 Välj de objekt vars egenskaper du vill ändra.
2971 2971 Välj vilken rad du vill ta bort.
2972 2972 Välj vilken rad du vill ändra.
2973 2973 Välj ett mål lager.
2974 2974 -----
2975 2975 Välj sträckor som står i ungefär 90 eller 180 graders vinkel.
2976 2976 Välj vilka ändringar av egenskaper som du vill genomföra.
2977 2977 Insticksmodul som medföljer JOSM
2978 2978 -----
2979 2979 -----
2980 2980 -----
2981 2981 -----
2982 2982 -----
2983 2983 -----
2984 2984 -----
2985 2985 Insticksmoduler
2986 2986 -----
2987 2987 -----
2988 2988 -----
2989 2989 Elstolpe
2990 2990 -----
2991 2991 Polisstation
2992 2992 Politisk
2993 2993 -----
2994 2994 -----
2995 2995 -----
2996 2996 -----
2997 2997 Brevlåda
2998 2998 Postkontor
2999 2999 Postnummer
3000 3000 -----
3001 3001 -----
3002 3002 Kraftverk
3003 3003 Kraftledning
3004 3004 Kraftstation
3005 3005 Transformatorstation
3006 3006 Kraftledningsmast
3007 3007 -----
3008 3008 -----
3009 3009 -----
3010 3010 Brott mot förhandsvillkor
3011 3011 Fördefinierad
3012 3012 -----
3013 3013 -----
3014 3014 -----
3015 3015 -----
3016 3016 -----
3017 3017 Inställningar
3018 3018 Inställningar lagrade på {0}
3019 3019 Inställningar...
3020 3020 Förbereder OSM-data...
3021 3021 -----
3022 3022 -----
3023 3023 -----
3024 3024 -----
3025 3025 -----
3026 3026 Museijärnväg
3027 3027 -----
3028 3028 -----
3029 3029 -----
3030 3030 -----
3031 3031 Snabbval
3032 3032 -----
3033 3033 -----
3034 3034 -----
3035 3035 Föregående
3036 3036 Primär
3037 3037 Primärvägslänk
3038 3038 Förstahandsmodifierare:
3039 3039 -----
3040 3040 ID för primitiv förväntades
3041 3041 Fängelse
3042 3042 -----
3043 3043 -----
3044 3044 -----
3045 3045 -----
3046 3046 -----
3047 3047 -----
3048 3048 Projicerade Koordinater
3049 3049 -----
3050 3050 -----
3051 3051 -----
3052 3052 -----
3053 3053 -----
3054 3054 Projektionsmetod
3055 3055 -----
3056 3056 -----
3057 3057 Egenskaper
3058 3058 Egenskaper / Roller
3059 3059 Egenskapskontrollerare:
3060 3060 Egenskaper för valda objekt.
3061 3061 -----
3062 3062 -----
3063 3063 -----
3064 3064 Egenskaper för
3065 3065 Egenskaper(med konflikter)
3066 3066 Egenskaper/Roller
3067 3067 Egenskaper: {0} / Medlemskap: {1}
3068 3068 Det finns en HTML-markör i egenskapsvärdet
3069 3069 Egenskapsvärdet börjar eller slutar med blanksteg
3070 3070 Ge en kort kommentar till de ändringar som du skickar in:
3071 3071 Tillhandahåller en mätdialog och ett lager för att mäta längd och vinkel på delsträckor, ytor omgivna av en enkel sluten sträcka och skapa mätsökvägar (som också kan importeras från ett gps-lager).
3072 3072 -----
3073 3073 -----
3074 3074 -----
3075 3075 -----
3076 3076 -----
3077 3077 +++++
3078 3078 Offentlig byggnad
3079 3079 -----
3080 3080 Allmänna transportmedel (psv)
3081 3081 Kollektivtrafik
3082 3082 -----
3083 3083 Rensa
3084 3084 Rensa...
3085 3085 Sätt ut textetiketter vid markörer för ljud (och bild och webb) utöver deras knappikoner.
3086 3086 -----
3087 3087 Stenbrott
3088 3088 -----
3089 3089 -----
3090 3090 -----
3091 3091 -----
3092 3092 -----
3093 3093 -----
3094 3094 -----
3095 3095 -----
3096 3096 -----
3097 3097 -----
3098 3098 -----
3099 3099 -----
3100 3100 -----
3101 3101 -----
3102 3102 Bana
3103 3103 Rackets
3104 3104 Järnväg
3105 3105 Järnväg
3106 3106 Järnvägshållplats
3107 3107 Plattform
3108 3108 Dubblettnoder för järnväg
3109 3109 Järnvägsmark
3110 3110 -----
3111 3111 Ett sifferintervall förväntades
3112 3112 Rå GPS-data
3113 3113 Läs först
3114 3114 Läs in foton...
3115 3115 -----
3116 3116 -----
3117 3117 -----
3118 3118 -----
3119 3119 -----
3120 3120 Läser föräldrar till "{0}"
3121 3121 -----
3122 3122 Läser {0}...
3123 3123 Läsmig
3124 3124 Namn
3125 3125 Verkligen ta bort det valda från relation {0}?
3126 3126 -----
3127 3127 -----
3128 3128 Fritidsområde
3129 3129 Korrigerad bild...
3130 3130 Återvinning
3131 3131 -----
3132 3132 Återställ
3133 3133 Gör om den senaste ogjorda handlingen.
3134 3134 -----
3135 3135 Referens
3136 3136 Referens (spårnummer)
3137 3137 -----
3138 3138 Referensnummer
3139 3139 -----
3140 3140 -----
3141 3141 Uppdatera
3142 3142 +++++
3143 3143 -----
3144 3144 -----
3145 3145 Avvisa konflikter och spara
3146 3146 +++++
3147 3147 +++++
3148 3148 Relationsredigerare: Hämta medlemmar
3149 3149 -----
3150 3150 -----
3151 3151 -----
3152 3152 -----
3153 3153 -----
3154 3154 -----
3155 3155 -----
3156 3156 -----
3157 3157 Relationsverifierare :
3158 3158 -----
3159 3159 Relationen är tom
3160 3160 Relationstypen är okänd
3161 3161 -----
3162 3162 -----
3163 3163 -----
3164 3164 Relation: vald
3165 3165 Relationer
3166 3166 -----
3167 3167 Relationer: {0}
3168 3168 Släpp musknappen för att välja objekten i rektangeln.
3169 3169 Släpp musknappen för att sluta flytta. Ctrl för att slå ihop med närmaste nod.
3170 3170 Släpp musknappen för att sluta rotera.
3171 3171 Släpp musknappen för att avbryta skalning.
3172 3172 +++++
3173 3173 Uppdatera
3174 3174 Läs om alla de nu valda objekten och uppdatera listan.
3175 3175 Läs om felaktiga rutor
3176 3176 -----
3177 3177 -----
3178 3178 -----
3179 3179 -----
3180 3180 -----
3181 3181 -----
3182 3182 Fjärrstyrning
3183 3183 -----
3184 3184 Fjärrstyrning har begärts för att importera data från följande URL:
3185 3185 -----
3186 3186 Fjärrstyrning har begärts för att hämta data från API
3187 3187 -----
3188 3188 -----
3189 3189 Ta bort
3190 3190 Radera "{0}" för nod "{1}"
3191 3191 Radera "{0}" för relation "{1}"
3192 3192 Radera "{0}" för sträcka "{1}"
3193 3193 Radera "{0}" från {1} objekt
3194 3194 -----
3195 3195 -----
3196 3196 -----
3197 3197 -----
3198 3198 Ta bort foto från lagret
3199 3199 Ta bort taggar från inre sträckor
3200 3200 -----
3201 3201 -----
3202 3202 -----
3203 3203 Ta bort valda ändringsuppsättningar från den lokala cachen
3204 3204 -----
3205 3205 -----
3206 3206 -----
3207 3207 -----
3208 3208 -----
3209 3209 -----
3210 3210 -----
3211 3211 Tog bort element från relation
3212 3212 Tog bort dubblettnoder
3213 3213 -----
3214 3214 -----
3215 3215 -----
3216 3216 -----
3217 3217 -----
3218 3218 Byt namn på lager
3219 3219 -----
3220 3220 Renderar rutter (busslinjer, vandringsleder, cykelrutter osv). Ruttyper måste definieras i routes.xml i insticksmodulens mapp
3221 3221 -----
3222 3222 -----
3223 3223 Uthyrning
3224 3224 Bilverkstad
3225 3225 -----
3226 3226 Ersätt "{0}" med "{1}" för
3227 3227 Rapportera en bugg
3228 3228 -----
3229 3229 -----
3230 3230 -----
3231 3231 -----
3232 3232 Detaljer om begäran: {0}
3233 3233 -----
3234 3234 Resevoar
3235 3235 Återställ
3236 3236 Återställ inställningarna till förval
3237 3237 -----
3238 3238 Bostadsområde
3239 3239 Bostadsområde
3240 3240 Ändra storleken på appleten till angiven geometri (format: BREDDxHÖJD)
3241 3241 Jämka
3242 3242 -----
3243 3243 -----
3244 3244 -----
3245 3245 -----
3246 3246 -----
3247 3247 Rätta till konflikter i nodlistan för sträcka {0}
3248 3248 -----
3249 3249 -----
3250 3250 -----
3251 3251 Rätta till versionskonflikt för sträcka {0}
3252 3252 Lös {0} tag konflikter i noden {1}
3253 3253 Lös {0} tag konflikter i relationen {1}
3254 3254 Rätta till {0} taggkonflikter i sträcka {1}
3255 3255 -----
3256 3256 Rastplats
3257 3257 -----
3258 3258 Restaurang
3259 3259 Återställ
3260 3260 Återställer filer
3261 3261 Begränsning
3262 3262 Detaljhandel
3263 3263 Stödmur
3264 3264 -----
3265 3265 -----
3266 3266 -----
3267 3267 -----
3268 3268 -----
3269 3269 -----
3270 3270 -----
3271 3271 -----
3272 3272 -----
3273 3273 -----
3274 3274 -----
3275 3275 -----
3276 3276 Ändra riktning på sträckor
3277 3277 Byt riktning och slå ihop
3278 3278 Ändra riktningen på alla valda sträckor.
3279 3279 -----
3280 3280 Ändra riktning på sträcka
3281 3281 Ändra riktning på sträckor
3282 3282 Omvänd kustlinje
3283 3283 Felvänd kustlinje (coastline): land inte på vänster sida
3284 3284 Felriktat land: land inte på vänster sida
3285 3285 Återställer ändringar
3286 3286 -----
3287 3287 Utgåva
3288 3288 -----
3289 3289 Flod
3290 3290 Flodbank
3291 3291 Väg (okänd typ)
3292 3292 Vägbegränsningar
3293 3293 Roll
3294 3294 Rollverifieringsproblem
3295 3295 -----
3296 3296 Rollen {0} saknas
3297 3297 Rollen {0} är okänd
3298 3298 -----
3299 3299 Roller i relationer hänvisar till
3300 3300 -----
3301 3301 Rondell
3302 3302 Rutt
3303 3303 Ruttnätverk
3304 3304 Ruttstatus
3305 3305 Ruttyp
3306 3306 Rutter visas för:
3307 3307 -----
3308 3308 -----
3309 3309 Ruiner
3310 3310 -----
3311 3311 -----
3312 3312 -----
3313 3313 Kör test {0}
3314 3314 Rullbana
3315 3315 -----
3316 3316 -----
3317 3317 SIM-kort
3318 3318 SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Sverige)
3319 3319 -----
3320 3320 -----
3321 3321 -----
3322 3322 Utfallsport
3323 3323 -----
3324 3324 Bastu
3325 3325 Spara
3326 3326 -----
3327 3327 Spara som...
3328 3328 Spara GPX-fil
3329 3329 -----
3330 3330 Spara Lager
3331 3331 Spara OSM-fil
3332 3332 -----
3333 3333 Spara WMS-lagret till en fil
3334 3334 -----
3335 3335 Spara i alla fall
3336 3336 -----
3337 3337 -----
3338 3338 -----
3339 3339 -----
3340 3340 Spara nuvarande data i en ny fil.
3341 3341 Spara nuvarande data.
3342 3342 -----
3343 3343 -----
3344 3344 Spara användare och lösenord (okrypterat)
3345 3345 -----
3346 3346 -----
3347 3347 -----
3348 3348 -----
3349 3349 -----
3350 3350 -----
3351 3351 Läser igenom folder {0}
3352 3352 Skola
3353 3353 Metallskrot
3354 3354 Bergsluttning (med lösa stenar)
3355 3355 Buskage
3356 3356 -----
3357 3357 Sök
3358 3358 -----
3359 3359 -----
3360 3360 -----
3361 3361 Sökuttrycket är ogiltigt: \n\n {0}
3362 3362 -----
3363 3363 Sök efter objekt.
3364 3364 -----
3365 3365 -----
3366 3366 -----
3367 3367 Sök sträng:
3368 3368 -----
3369 3369 -----
3370 3370 Sök...
3371 3371 -----
3372 3372 Sök:
3373 3373 Andra namn
3374 3374 -----
3375 3375 Sekundär
3376 3376 Andrahandsmodifierare:
3377 3377 Sekunder: {0}
3378 3378 Säkerhetsundantag
3379 3379 -----
3380 3380 Skild gång- och cykelbana
3381 3381 Urval: Rel.:{0}/Sträckor:{1}/Noder:{2}
3382 3382 Markera
3383 3383 Välj allt
3384 3384 -----
3385 3385 -----
3386 3386 Välj alla objekt i valda ändringsuppsättningar.
3387 3387 Välj alla icke borttagna objekt i datalagret. Detta väljer även ut ofullständiga objekt.
3388 3388 -----
3389 3389 -----
3390 3390 -----
3391 3391 -----
3392 3392 Välj antingen:
3393 3393 -----
3394 3394 Välj om datan ska hämtas som ett nytt lager
3395 3395 -----
3396 3396 -----
3397 3397 -----
3398 3398 -----
3399 3399 -----
3400 3400 -----
3401 3401 Markera nod under pekare.
3402 3402 -----
3403 3403 -----
3404 3404 -----
3405 3405 -----
3406 3406 -----
3407 3407 -----
3408 3408 -----
3409 3409 -----
3410 3410 -----
3411 3411 -----
3412 3412 Välj ett mål lager.
3413 3413 -----
3414 3414 -----
3415 3415 -----
3416 3416 -----
3417 3417 -----
3418 3418 Välj för att hämta GPS-spår för det valda hämtningsområdet.
3419 3419 Välj för att hämta OSM-data för det valda hämtningsområdet.
3420 3420 -----
3421 3421 -----
3422 3422 -----
3423 3423 -----
3424 3424 -----
3425 3425 -----
3426 3426 -----
3427 3427 -----
3428 3428 -----
3429 3429 Gör urval med angivet sökkriterium
3430 3430 Välj, flytta, skala och rotera objekt
3431 3431 Valda element kan ej rätas ut
3432 3432 -----
3433 3433 Markering
3434 3434 Tom markering
3435 3435 Markeringen får bara innehålla sträckor och noder.
3436 3436 Urvalet passar inte!
3437 3437 -----
3438 3438 Urval: {0}
3439 3439 -----
3440 3440 Sträckor som korsar sig själv
3441 3441 -----
3442 3442 Skilda lager
3443 3443 Avgränsare
3444 3444 Sekvens
3445 3445 -----
3446 3446 -----
3447 3447 Tillfartsväg
3448 3448 -----
3449 3449 -----
3450 3450 Tjänster
3451 3451 -----
3452 3452 Typ av tillfartsväg
3453 3453 -----
3454 3454 Sätt allt till förval
3455 3455 Sätt ''modifierad''-flaggan för noden {0}
3456 3456 Sätt ''modifierad''-flaggan för relationen {0}
3457 3457 Flagga sträcka {0} som ändrad
3458 3458 -----
3459 3459 Ställ in språket
3460 3460 Sätt urval av element på kartan till de valda posterna i listan ovan.
3461 3461 Sätt till förval
3462 3462 -----
3463 3463 Sätt {0}={1} för nod "{2}"
3464 3464 Sätt {0}={1} för relation"{2}"
3465 3465 Sätt {0}={1} för sträcka "{2}"
3466 3466 Sätt {0}={1} för {2} objekt
3467 3467 -----
3468 3468 Ange inställningar direkt. Använd med försiktighet!
3469 3469 Anger förval
3470 3470 Det gick inte att tilldela kortkommandot ''{0}'' till handlingen ''{1}'' ({2})\neftersom detta kortkommando redan används för handlingen ''{3}'' ({4}).\n\n
3471 3471 Inställningar
3472 3472 Inställnignar för ljudspelare och ljudmarkörer.
3473 3473 Inställningar för kartprojektion och datatolkning.
3474 3474 -----
3475 3475 -----
3476 3476 Bilpool
3477 3477 -----
3478 3478 -----
3479 3479 Vindskydd
3480 3480 -----
3481 3481 Skor
3482 3482 Skytte
3483 3483 Handel
3484 3484 Affärer
3485 3485 -----
3486 3486 Kortkommando
3487 3487 Inställningar för kortkommandon
3488 3488 -----
3489 3489 Skall insticksmodulen avaktiveras?
3490 3490 -----
3491 3491 -----
3492 3492 -----
3493 3493 -----
3494 3494 Visa statusrapport
3495 3495 -----
3496 3496 -----
3497 3497 -----
3498 3498 -----
3499 3499 -----
3500 3500 Visa hjälpinformation
3501 3501 -----
3502 3502 -----
3503 3503 -----
3504 3504 -----
3505 3505 -----
3506 3506 -----
3507 3507 -----
3508 3508 Visa objektens ID i urvalslistor
3509 3509 -----
3510 3510 Visa eller dölj ljudmenyn på huvudmenyn.
3511 3511 -----
3512 3512 -----
3513 3513 -----
3514 3514 Visa startbild vid uppstart
3515 3515 Visa statusrapport med information som kan vara av nytta vid felrapportering.
3516 3516 -----
3517 3517 -----
3518 3518 -----
3519 3519 -----
3520 3520 Visa denna hjälptext
3521 3521 Visa/Dölj
3522 3522 Visat område
3523 3523 -----
3524 3524 -----
3525 3525 -----
3526 3526 -----
3527 3527 -----
3528 3528 -----
3529 3529 Sträckor med likartade namn
3530 3530 -----
3531 3531 -----
3532 3532 Förenkla sträcka
3533 3533 Förenkla alla valda sträckor
3534 3534 Förenkla en yta genom att ta bort noder i mycket trubbiga vinklar. Detta kan begränsas genom största ytstorlek som tillåts tas bort. Också genomsnitt av närliggande noder.
3535 3535 Förenkla sträckor?
3536 3536 -----
3537 3537 -----
3538 3538 -----
3539 3539 En enda färg (kan anpassas för namngivna lager)
3540 3540 Enstaka poster
3541 3541 -----
3542 3542 +++++
3543 3543 Skridskoåkning
3544 3544 Skidor
3545 3545 Skidåkning
3546 3546 Överhoppningshämtning
3547 3547 Överhoppningshämtning
3548 3548 -----
3549 3549 -----
3550 3550 -----
3551 3551 Glidande karta
3552 3552 Slip
3553 3553 -----
3554 3554 Mjuk kartgrafik (antialiasing)
3555 3555 -----
3556 3556 Snöskoter
3557 3557 Fotboll
3558 3558 -----
3559 3559 Några av objekten har ändrats.<br> Fortsätt om dessa ändringar skall förkastas.</html>
3560 3560 Några av sträckorna var medlemmar i relationer som har ändrats. Kontrollera att det inte har uppstått några fel.
3561 3561 Några sträckpunkter som låg för långt från spåret för att deras tid skulle kunna uppskattas med någon rimlighet uteslöts.
3562 3562 Några sträckpunkter med tidsstämplar tidigare än spårets början eller senare än dess slut uteslöts eller flyttades till början.
3563 3563 Tyvärr kan inte multipolygonrelationer med flera yttre sträckor hanteras.
3564 3564 Tyvärr kan inte en sträcka som både är inre och yttre i multipolygonrelationer hanteras.
3565 3565 Tyvärr kan inte en sträcka som är inre i flera multipolygonrelationer hanteras.
3566 3566 Tyvärr kan inte en yttre sträcka i en multipolygonrelation hanteras.
3567 3567 -----
3568 3568 Sortera snabbvalsmenyn
3569 3569 -----
3570 3570 Källa
3571 3571 Syd
3572 3572 -----
3573 3573 Handikappplatser
3574 3574 -----
3575 3575 -----
3576 3576 Speciella mål
3577 3577 Hastighetskamera
3578 3578 Spikhinder
3579 3579 Dela sträcka
3580 3580 Dela sträckan vid vald nod.
3581 3581 Dela sträcka {0} i {1} delar
3582 3582 Dela upp sträckor i fragment
3583 3583 +++++
3584 3584 Bollsport
3585 3585 Sportfaciliteteter
3586 3586 Idrott
3587 3587 Sporthall
3588 3588 Källa
3589 3589 Stadion
3590 3590 Standard unix-geometri-argument
3591 3591 Stjärnor
3592 3592 Påbörja sökning
3593 3593 Påbörja hämtning
3594 3594 Påbörja hämtning av data
3595 3595 Starta ny sträcka från senaste nod.
3596 3596 Början av spåret (görs alltid om det inte finns andra markörer).
3597 3597 Påbörjar foldergenomläsning
3598 3598 -----
3599 3599 -----
3600 3600 -----
3601 3601 -----
3602 3602 -----
3603 3603 Delstat
3604 3604 -----
3605 3605 Kontorsmaterial
3606 3606 -----
3607 3607 Statusrapport
3608 3608 Trappsteg
3609 3609 -----
3610 3610 Stätta
3611 3611 Stopp
3612 3612 -----
3613 3613 Bäck
3614 3614 -----
3615 3615 Gatunamn
3616 3616 Vägar
3617 3617 -----
3618 3618 -----
3619 3619 -----
3620 3620 -----
3621 3621 -----
3622 3622 -----
3623 3623 -----
3624 3624 -----
3625 3625 -----
3626 3626 -----
3627 3627 Underordnat område
3628 3628 Tillämpa filter
3629 3629 Förort
3630 3630 Tunnelbana
3631 3631 Tunnelbaneingång
3632 3632 Kortkommandon för underfönster
3633 3633 -----
3634 3634 -----
3635 3635 -----
3636 3636 Stormarknad
3637 3637 -----
3638 3638 -----
3639 3639 Understödda leverantörer av upprätningstjänster:
3640 3640 -----
3641 3641 -----
3642 3642 -----
3643 3643 Yta
3644 3644 Övervakning
3645 3645 Mätpunkt
3646 3646 Skum data funnen. Ladda upp ändå?
3647 3647 -----
3648 3648 Simning
3649 3649 +++++
3650 3650 -----
3651 3651 -----
3652 3652 Synkronisera ljud
3653 3653 Synkronisera hela datasetet
3654 3654 -----
3655 3655 -----
3656 3656 Synkronisera tid med hjälp av ett foto av GPS-mottagaren
3657 3657 Synkronisera enbart sträcka {0}
3658 3658 -----
3659 3659 -----
3660 3660 -----
3661 3661 -----
3662 3662 -----
3663 3663 -----
3664 3664 -----
3665 3665 -----
3666 3666 -----
3667 3667 -----
3668 3668 -----
3669 3669 -----
3670 3670 Bordtennis
3671 3671 -----
3672 3672 -----
3673 3673 -----
3674 3674 Taggnamnet innehåller teckenkod under 32 (0x20)
3675 3675 Taggnamnet är längre än vad som är tillåtet
3676 3676 -----
3677 3677 Taggvärdet innehåller teckenkod under 32 (0x20)
3678 3678 Taggvärdet är längre än vad som är tillåtet
3679 3679 Källa för TagChecker
3680 3680 Snabbval för taggning
3681 3681 Taggar
3682 3682 -----
3683 3683 -----
3684 3684 -----
3685 3685 Taggar från sträckor
3686 3686 -----
3687 3687 -----
3688 3688 Taggar med tomma värden
3689 3689 -----
3690 3690 Skrädderi
3691 3691 -----
3692 3692 +++++
3693 3693 Taxibana
3694 3694 Telefon
3695 3695 Telefonkort
3696 3696 +++++
3697 3697 -----
3698 3698 -----
3699 3699 Tertiär
3700 3700 Tredjehandsmodifierare
3701 3701 +++++
3702 3702 -----
3703 3703 -----
3704 3704 -----
3705 3705 Test {0}/{1}: Påbörjar {2}
3706 3706 -----
3707 3707 -----
3708 3708 -----
3709 3709 -----
3710 3710 Kompassriktning för den delsträcka som ritas.
3711 3711 -----
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 -----
3715 3715 -----
3716 3716 -----
3717 3717 -----
3718 3718 -----
3719 3719 -----
3720 3720 Sträckan av typen "från" (from) börjar eller slutar inte vid en "via"-nod
3721 3721 Sträckan av typen "till" (to) börjar eller slutar inte vid en "via"-nod
3722 3722 -----
3723 3723 Hur många gånger hastigheten fördubblas vid snabbspolning framåt
3724 3724 Vinkeln mellan föregående och aktiv delsträcka.
3725 3725 Det område du försökte hämta är för stort eller så var din begäran för stor.<br>Begär antingen hem ett mindre område eller använd en exportfil från OSM-samfundet.
3726 3726 -----
3727 3727 -----
3728 3728 Denna ändringsuppsättnings innehåll har ännu inte hämtats hem.
3729 3729 Den kopierade datan innehåller okompletta objekt. Då okompletta objekt klistras in tas dessa bort. Vill du klistra in datan utan dessa okompletta objekt?
3730 3730 Nuvarande urval kan inte användas för att dela upp en sträcka - ingen nod är vald.
3731 3731 Det nuvarande urvalet kan inte användas för att frigöra något.
3732 3732 -----
3733 3733 -----
3734 3734 -----
3735 3735 -----
3736 3736 -----
3737 3737 -----
3738 3738 -----
3739 3739 Dokumentet innehåller inte någon data.
3740 3740 -----
3741 3741 -----
3742 3742 Följande dotterobjekt kommer också<br> tas bort utöver de valda objekten:
3743 3743 Följande fel uppstod under masshämtning: {0}
3744 3744 -----
3745 3745 Den geografiska latituden vid muspekaren.
3746 3746 Den geografiska longituden vid muspekaren.
3747 3747 -----
3748 3748 -----
3749 3749 -----
3750 3750 -----
3751 3751 Längden hos den nya delsträcka som håller på att ritas.
3752 3752 -----
3753 3753 -----
3754 3754 Namnet på objektet vid muspekaren.
3755 3755 Antal sekunder att hoppa framåt eller bakåt när knapparna i fråga trycks ner
3756 3756 -----
3757 3757 -----
3758 3758 Insticksmodulen har tagits bort från inställningarna. Starta om JOSM för frigöra insticksmodulen.
3759 3759 Projektionen {0} kunde inte aktiveras. Använder Merkator
3760 3760 -----
3761 3761 Förhållandet mellan tid förfluten i ljudinspelaren och verklig förfluten tid.
3762 3762 Det reguljära uttrycket "{0}" orsakade tolkningsfel vid offset {1}, fullständigt fel:\n\n{2}
3763 3763 Det reguljära uttrycket "{0}" kunde inte tolkas, fullständig felbeskrivning:\n\n{1}
3764 3764 -----
3765 3765 Det begärda området är för stort. Zooma in lite eller ändra upplösning
3766 3766 Det valda GPX-spåret innehåller inte några tidsstämplar. Välj ett annat spår.
3767 3767 Den valda ytan är okomplett. Fortsätt?
3768 3768 De valda noderna ingår inte i samma sträcka.
3769 3769 De markerade fotografierna innehåller ingen tidsinformation.
3770 3770 Urvalet innehåller {0} sträckor. Är du säker på att du vill förenkla dem alla?
3771 3771 -----
3772 3772 Servern svarade med svarskod 404.<br>Detta betyder vanligtvis att servern inte känner till något objekt med det förfrågade ID’t.
3773 3773 -----
3774 3774 De källor (URL eller filnamn) som används för att stavningskontrollera (läs http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) eller taggkontrollera datafiler.
3775 3775 -----
3776 3776 -----
3777 3777 -----
3778 3778 Sträckan kan inte delas vid de valda noderna. (Tips: Välj noder mitt på sträckan.)
3779 3779 Sträckorna kan inte slås ihop med bibehållen riktning. Vill du vända på några av dem?
3780 3780 Teater
3781 3781 -----
3782 3782 -----
3783 3783 -----
3784 3784 Deras med sammanfogad
3785 3785 Nöjespark
3786 3786 Det finns inga öppna ändringsuppsättningar
3787 3787 Det finns inga valda objekt att uppdatera
3788 3788 Det finns olösta konflikter. Konflikter sparas inte och kommer att behandlas som om du avvisat dem alla. Fortsätt?
3789 3789 -----
3790 3790 -----
3791 3791 Fel uppstod vid visning av URL:en för denna markör.
3792 3792 {0} konflikter uppstod under import.
3793 3793 Denna handling kommer sakna kortkommando.\n\n
3794 3794 Detta kan leda till att noder raderas av misstag.
3795 3795 -----
3796 3796 Detta är slutet av inspelningen
3797 3797 -----
3798 3798 Denna nod är inte bunden till något annat.
3799 3799 Detta får JOSM att glömma de valda objekten.<br> De kommer att tas bort från lagret, men kommer <i>inte</i> att tas bort<br> från servern vid inskickning.
3800 3800 -----
3801 3801 -----
3802 3802 Denna insticksmodul letar efter fel i egenskapsnycklar och -värden.
3803 3803 Denna insticksmodul letar efter fel i relationer.
3804 3804 -----
3805 3805 Denna insticksmodul förenklar kartläggning och redigering av kollektivtrafiksrutter.
3806 3806 Detta test letar efter noder som saknar tagg och som inte ingår i någon sträcka
3807 3807 Detta test letar efter sträckor som saknar tagg, är tomma, eller består av en enda nod.
3808 3808 Detta test letar efter sträckor som innehåller några av sina noder mer än en gång.
3809 3809 Detta testar letar efter sträckor med likartade namn som kan tyda på felstavning.
3810 3810 Detta kontrollerar om en sträcka har en slutnod som ligger mycket nära en annan sträcka.
3811 3811 Detta test kontrollerar om multipolygoner är korrekta
3812 3812 Detta test verifierar om vändbegränsningar är giltiga
3813 3813 Detta kontrollerar om två vägar, järnvägar, vattenleder eller byggnader korsar varandra i samma lager utan att vara förenade med en gemensam nod.
3814 3814 Detta testar att en förbindelse mellan två noder inte används av mer än en sträcka.
3815 3815 Detta test kontrollerar om kustlinjerna är korrekta.
3816 3816 Detta test kontrollerar att det inte finns några noder med precis samma läge.
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 Detta test kontrollerar riktningen på sträckor av typerna vatten (water), land (land) och kustlinje (coastline).
3820 3820 -----
3821 3821 Detta test hittar noder som har samma namn (de kan vara dubbletter).
3822 3822 Detta kontrollerar om sträckor som bör bilda en cirkel är slutna
3823 3823 -----
3824 3824 Noderna är inte i en cirkel. Avbryter.
3825 3825 -----
3826 3826 Rutnummer
3827 3827 -----
3828 3828 -----
3829 3829 -----
3830 3830 -----
3831 3831 Tidszon:
3832 3832 Tidszon: {0}
3833 3833 -----
3834 3834 -----
3835 3835 -----
3836 3836 -----
3837 3837 -----
3838 3838 Alternera gpx-linjer
3839 3839 -----
3840 3840 Växla trådnätsvisning
3841 3841 Växla helskärmsvy
3842 3842 Växla synlighet för hanteraren för ändringsuppsättningar
3843 3843 -----
3844 3844 Växla visning av markörtext och ikoner.
3845 3845 Alternera visning av det valda lagret.
3846 3846 Växla: {0}
3847 3847 Byter läge för den globala inställningen ''{0}''.
3848 3848 Toaletter
3849 3849 -----
3850 3850 Betalstation
3851 3851 Betalstation
3852 3852 -----
3853 3853 -----
3854 3854 Verktyg: {0}
3855 3855 Verktygsrad
3856 3856 -----
3857 3857 -----
3858 3858 Inställning av verktygsrad
3859 3859 Verktyg
3860 3860 -----
3861 3861 Verktyg för att rita byggnader
3862 3862 -----
3863 3863 -----
3864 3864 Turism
3865 3865 -----
3866 3866 Torn
3867 3867 -----
3868 3868 -----
3869 3869 Småstad
3870 3870 Stadshus
3871 3871 Leksaker
3872 3872 -----
3873 3873 Bruksväg
3874 3874 Spår- och punktfärgläggning
3875 3875 -----
3876 3876 -----
3877 3877 -----
3878 3878 Trafikljus
3879 3879 -----
3880 3880 -----
3881 3881 Spårvagn
3882 3882 Spårvagnshållplats
3883 3883 -----
3884 3884 -----
3885 3885 -----
3886 3886 Resebyrå
3887 3887 Träd
3888 3888 Stamväg
3889 3889 Stamvägslänk
3890 3890 -----
3891 3891 Prova först att uppdatera till den senaste versionen av denna insticksmodul innan du rapporterar en bugg.
3892 3892 -----
3893 3893 -----
3894 3894 +++++
3895 3895 Början på tunnel
3896 3896 Vändningsbegränsning
3897 3897 -----
3898 3898 Vändplats
3899 3899 Vändplats
3900 3900 Vändbegränsning
3901 3901 Vändkors
3902 3902 Vändskiva
3903 3903 Typ
3904 3904 Brittiskt typnamn
3905 3905 -----
3906 3906 -----
3907 3907 -----
3908 3908 -----
3909 3909 -----
3910 3910 UIC-klassificering
3911 3911 OKÄND
3912 3912 +++++
3913 3913 -----
3914 3914 URL från www.openstreetmap.org (du kan klistra in en URL här som anger hämtningsområdets gränser)
3915 3915 URL från www.openstreetmap.org (du kan klistra in en URL här för att hämta hem området)
3916 3916 -----
3917 3917 -----
3918 3918 -----
3919 3919 -----
3920 3920 -----
3921 3921 -----
3922 3922 -----
3923 3923 -----
3924 3924 Frigör sträckor
3925 3925 Kan Ej lägga till primitiven {0} till datasetet därför att det är redan inkluderat
3926 3926 Kunde Ej skapa katalogen {0}, autospara-funktionen inaktiverad.
3927 3927 Kunde Ej skapa filen {0}, ett annat filnamn kommer att användas
3928 3928 Kunde inte skapa ny ljudmarkör.
3929 3929 Kunde Ej ta bort den utdaterade backup-filen {0}
3930 3930 Kunde inte hitta någon översättning för locale {0}. Faller tillbaka på {1}.
3931 3931 -----
3932 3932 Kunde inte tolka lon/lat
3933 3933 Det går inte att synkronisera i det lager som spelas upp.
3934 3934 Oklassificerad
3935 3935 Ej slutna sträckor
3936 3936 Ej sluten sträcka
3937 3937 Oansluten kustlinje
3938 3938 -----
3939 3939 Ej anslutna sträckor.
3940 3940 -----
3941 3941 -----
3942 3942 -----
3943 3943 -----
3944 3944 -----
3945 3945 -----
3946 3946 Ångra
3947 3947 Ångra formuträtning
3948 3948 Ångra flytt
3949 3949 Ångra formuträtning för vissa noder
3950 3950 Ångra senaste åtgärden.
3951 3951 -----
3952 3952 Lossa panelen
3953 3953 Oväntat undantag
3954 3954 -----
3955 3955 -----
3956 3956 -----
3957 3957 -----
3958 3958 -----
3959 3959 -----
3960 3960 -----
3961 3961 -----
3962 3962 -----
3963 3963 -----
3964 3964 Oväntad symbol. Förväntade {0}, men fann {1}
3965 3965 Oväntad symbol: {0}
3966 3966 -----
3967 3967 -----
3968 3968 -----
3969 3969 -----
3970 3970 -----
3971 3971 -----
3972 3972 Frigjord nod
3973 3973 Högskola/universitet
3974 3974 Okänd värddator
3975 3975 Okänd medlemstyp
3976 3976 -----
3977 3977 -----
3978 3978 Okänd dataprimitiv: {0}. Tillåtna värden är node (nod), way (sträcka) eller relation
3979 3979 -----
3980 3980 Okänd roll
3981 3981 -----
3982 3982 Okänd typ: {0}
3983 3983 -----
3984 3984 Icke namngiven korsning
3985 3985 Onamnad oklassifierad landsväg (highway)
3986 3986 Sträckor utan namn
3987 3987 Oordnad kustlinje
3988 3988 -----
3989 3989 -----
3990 3990 -----
3991 3991 -----
3992 3992 -----
3993 3993 -----
3994 3994 Osparad osm-data
3995 3995 Avmarkera alla
3996 3996 Avmarkera allt (Escape)
3997 3997 Avmarkera allt (fokus)
3998 3998 Avmarkera alla objekt.
3999 3999 WMS-filversion som ej stöds; funnen {0}, förväntad {1}
4000 4000 -----
4001 4001 -----
4002 4002 -----
4003 4003 Sträckor utan tagg
4004 4004 Sträckor utan namn (med kommentar)
4005 4005 Otaggade, tomma eller ennodssträckor.
4006 4006 -----
4007 4007 -----
4008 4008 Uppdatera
4009 4009 Uppdatera ändringsuppsättningar
4010 4010 -----
4011 4011 Uppdatera data
4012 4012 -----
4013 4013 -----
4014 4014 Uppdatering modifierad
4015 4015 -----
4016 4016 -----
4017 4017 Uppdatera val
4018 4018 Uppdatera ändringsuppsättningens innehåll mot OSM-servern
4019 4019 -----
4020 4020 -----
4021 4021 -----
4022 4022 Uppdaterar modifierade objekt från servern (hämtar data på nytt)
4023 4023 Uppdaterar de valda objekten mot servern (hämtar data på nytt)
4024 4024 Uppdaterar objekten i det aktiva datalagret från servern.
4025 4025 Uppdaterar valda ändringsuppsättningar med aktuella data från OSM-servern
4026 4026 -----
4027 4027 -----
4028 4028 Laddar up data
4029 4029 Uppdaterar vilka fel som skall ignoreras...
4030 4030 -----
4031 4031 Uppdaterar insticksmoduler....
4032 4032 -----
4033 4033 Skicka in ändringar
4034 4034 Skicka in inställningar
4035 4035 Ladda upp alla ändringar i det aktiva datalagret till OSM-servern
4036 4036 Ladda upp alla ändringar i nuvarande val till OSM-servern
4037 4037 Ladda upp data
4038 4038 -----
4039 4039 -----
4040 4040 -----
4041 4041 -----
4042 4042 -----
4043 4043 Ladda upp val
4044 4044 -----
4045 4045 Skicka in inställningar till servern
4046 4046 -----
4047 4047 -----
4048 4048 -----
4049 4049 -----
4050 4050 -----
4051 4051 -----
4052 4052 -----
4053 4053 -----
4054 4054 Användning
4055 4055 Använd <b>(</b> och <b>)</b> för att gruppera uttryck
4056 4056 Använd <b>"</b> för att citera operatorer (exempelvis om nyckeln innehåller <b>:</b>)
4057 4057 Använd <b>|</b> eller <b>OR</b> för att kombinera med logiskt ELLER
4058 4058 -----
4059 4059 -----
4060 4060 -----
4061 4061 -----
4062 4062 Använd piltangenter eller dra bildlagret med musen för att justera dess förskjutning (offset).\nDu kan också ange östlig eller nordlig förskjutning för koordinaterna av typ {0}.\nOm du vill spara förskjutningen som ett bokmärke, ange bokmärkesnamn nedan
4063 4063 Använd komplicerad egenskapskontroll.
4064 4064 Använd förval
4065 4065 Använd förvald datafil.
4066 4066 -----
4067 4067 Använd förvalda rättstavningsfil.
4068 4068 -----
4069 4069 Använd fellager.
4070 4070 -----
4071 4071 -----
4072 4072 Använd undantagslista.
4073 4073 -----
4074 4074 Använd snabbval ''{0}''
4075 4075 Använd snabbvalet ''{0}'' i gruppen ''{1}''
4076 4076 -----
4077 4077 -----
4078 4078 -----
4079 4079 Använd den förvalda datafilen (rekommenderas).
4080 4080 Använd den förvalda rättstavningsfilen (rekommenderas).
4081 4081 -----
4082 4082 Använd fellagret för att visa problematiska element.
4083 4083 Använd undantagslista för att avstå från att visa varning.
4084 4084 -----
4085 4085 Användare
4086 4086 -----
4087 4087 -----
4088 4088 Användare:
4089 4089 Användarnamn
4090 4090 -----
4091 4091 Använder kortkommandot ''{0}'' istället.\n\n
4092 4092 Detta borde vanligtvis fixas
4093 4093 -----
4094 4094 Validera
4095 4095 Validera egenskapsvärden och taggar med hjälp av komplicerade regler.
4096 4096 Validera egenskapsnycklar genom att kontrollera mot en lista av ord.
4097 4097 Validera att egenskapsvärden är giltiga genom kontroll mot förinställningar.
4098 4098 Validerar
4099 4099 Validering
4100 4100 -----
4101 4101 Valideringsfel
4102 4102 -----
4103 4103 -----
4104 4104 Värde
4105 4105 Värdet ''{0}'' för nyckeln ''{1}'' finns Ej bland förinställda mallar.
4106 4106 -----
4107 4107 -----
4108 4108 -----
4109 4109 -----
4110 4110 -----
4111 4111 -----
4112 4112 -----
4113 4113 -----
4114 4114 Olika inställningar som påverkar hur hela programmet representeras visuellt.
4115 4115 -----
4116 4116 -----
4117 4117 Hastighet (röd = långsam, grön = snabb)
4118 4118 Automat
4119 4119 Varor till försäljning
4120 4120 -----
4121 4121 Version över noll förväntad; Fick {0}
4122 4122 Version förväntades
4123 4123 +++++
4124 4124 -----
4125 4125 -----
4126 4126 Veterinär
4127 4127 Videobutik
4128 4128 Visa
4129 4129 Visa: {0}
4130 4130 Utsiktsplats
4131 4131 Följande vy
4132 4132 Mindre tätort
4133 4133 Allmänning
4134 4134 Mindre tätort/Stad
4135 4135 Vingård
4136 4136 -----
4137 4137 -----
4138 4138 -----
4139 4139 Besök webbsidan
4140 4140 -----
4141 4141 Kalibrering av röstinspelare
4142 4142 Vulkan
4143 4143 -----
4144 4144 Spänning
4145 4145 -----
4146 4146 VARNING: oväntat format på API-baserad URL. Omdirigering till informations- eller historiesida för OSM-objekt kommer förmodligen inte lyckas. API-baserad URL är: ''{0}''
4147 4147 VARNING: felaktigt skriven URL till API:t. Länkar till användarsidor kommer antagligen inte att fungera. API-URL:en är "{0}".
4148 4148 +++++
4149 4149 -----
4150 4150 WGS84 Geografisk
4151 4151 +++++
4152 4152 -----
4153 4153 -----
4154 4154 -----
4155 4155 WMS-URL eller Bild-ID
4156 4156 WMS-lager ({0}), hämtas automatiskt i zoomläge {1}
4157 4157 WMS-lager ({0}), hämtas i zoomläge {1}
4158 4158 +++++
4159 4159 -----
4160 4160 -----
4161 4161 Mur
4162 4162 Varning
4163 4163 -----
4164 4164 -----
4165 4165 -----
4166 4166 Varning: Misslyckades med att ladda preferenserna; misslyckades med att skapa katalogen: {0}
4167 4167 -----
4168 4168 Varning: Misslyckades med att ladda preferenserna; ''katalogen'' ''{0}'' är Ej en katalog.
4169 4169 -----
4170 4170 -----
4171 4171 -----
4172 4172 -----
4173 4173 -----
4174 4174 -----
4175 4175 -----
4176 4176 Varning: Saknad Preferensfil ''{0}''. Skapar en vaniljfil.
4177 4177 -----
4178 4178 -----
4179 4179 Varning: Lösenordet skickas okrypterat.
4180 4180 -----
4181 4181 -----
4182 4182 -----
4183 4183 -----
4184 4184 -----
4185 4185 -----
4186 4186 -----
4187 4187 -----
4188 4188 -----
4189 4189 -----
4190 4190 -----
4191 4191 -----
4192 4192 -----
4193 4193 -----
4194 4194 -----
4195 4195 -----
4196 4196 -----
4197 4197 -----
4198 4198 -----
4199 4199 -----
4200 4200 Varning: Misslyckades med att hålla kvar preferenser till ''{0}''
4201 4201 -----
4202 4202 -----
4203 4203 -----
4204 4204 -----
4205 4205 -----
4206 4206 -----
4207 4207 -----
4208 4208 -----
4209 4209 -----
4210 4210 -----
4211 4211 -----
4212 4212 -----
4213 4213 Varning: revisionsfilen ''/REVISION'' saknas
4214 4214 -----
4215 4215 -----
4216 4216 -----
4217 4217 -----
4218 4218 -----
4219 4219 -----
4220 4220 -----
4221 4221 Varningar
4222 4222 Biltvätt
4223 4223 -----
4224 4224 Reningsverk
4225 4225 Vatten
4226 4226 Badanläggning
4227 4227 Vattentorn
4228 4228 -----
4229 4229 -----
4230 4230 Vattenfall
4231 4231 -----
4232 4232 Dubblettnoder för vattenled
4233 4233 Wave-ljudfiler (*.wav)
4234 4234 Slutnod nära annan väg
4235 4235 Slutnod nära annan sträcka
4236 4236 Nod på sträcka nära annan sträcka
4237 4237 Sträcka med externt id ''{0}'' innehåller saknad nod med externt id ''{1}''.
4238 4238 Sträcka {0}
4239 4239 Sträcka {0} med {1} noder har ofullständiga noder eftersom åtminstone en nod saknades i inläst data.
4240 4240 Sträcka:
4241 4241 -----
4242 4242 Vägpunkter
4243 4243 Stigar och småvägar
4244 4244 -----
4245 4245 -----
4246 4246 Vägkors
4247 4247 Vägaltare
4248 4248 -----
4249 4249 -----
4250 4250 Överfallsdamm
4251 4251 Våtmark
4252 4252 Rullstol
4253 4253 -----
4254 4254 Vid ljudimport, tillämpa ljud på tillgängliga sträckpunkter i GPX-lagret.
4255 4255 Vid import av ljud, skapa markörer från...
4256 4256 Vid riktningsbyte på denna sträcka, så föreslås följande egenskaper hos sträckan och dess noder ändras så att dataintegriteten inte komprometteras.
4257 4257 När man sparar, behåll backup-filer som slutar på ~
4258 4258 Hela gruppen
4259 4259 Bredd (meter)
4260 4260 -----
4261 4261 -----
4262 4262 Väderkvarn
4263 4263 -----
4264 4264 -----
4265 4265 -----
4266 4266 Trådnätsvisning
4267 4267 -----
4268 4268 -----
4269 4269 I citerade strängar behöver <b>"</b> och <b>\</b> föregås av ett <b>\</b>. (Dvs. <b>\"</b> och <b>\\</b>).
4270 4270 Naturskog
4271 4271 Fabrik
4272 4272 -----
4273 4273 -----
4274 4274 Fel antal argument för bokmärke
4275 4275 Oordnade sträckor
4276 4276 -----
4277 4277 -----
4278 4278 Ja
4279 4279 -----
4280 4280 -----
4281 4281 -----
4282 4282 -----
4283 4283 -----
4284 4284 Du håller på att ta bort noder utanför det område som du har hämtat hem.<br> Detta kan leda till problem eftersom andra objekt (som du inte ser) kanske använder dem.<br> Vill du verkligen ta bort dem?
4285 4285 Du håller på att starta {0} webbläsarfönster.<br>Detta kan både fylla din skärm med webbläsarfönster<br>och ta ett tag att slutföra.
4286 4286 -----
4287 4287 -----
4288 4288 Du kan också klistra in en URL från www.openstreetmap.org
4289 4289 -----
4290 4290 -----
4291 4291 -----
4292 4292 -----
4293 4293 -----
4294 4294 Du behöver starta om JOSM för att vissa inställningar skall slå igenom.
4295 4295 Du flyttade fler än {0} element. Detta är ofta ett tecken på att något är fel.\nSäker på att du vill flytta dem?
4296 4296 -----
4297 4297 Du måste välja åtminstone en sträcka.
4298 4298 Du måste välja två eller fler noder för att dela en sluten sträcka.
4299 4299 Du måste SKIFT-Dra spelhuvudet upp på en ljudmarkör eller upp på den spårpunkt där du vill synkronisera.
4300 4300 -----
4301 4301 Du måste ha pausat ljudet vid den punkt på spåret där du vill placera markören.
4302 4302 Du behöver pausa ljudet precis när du hör synkroniseringsindikatorn.
4303 4303 Du har begärt för många noder (gränsen är 50 000). Antingen får du begära ett mindre område, eller så får du använda dig av planet.osm
4304 4304 -----
4305 4305 Välj ett GPX-spår
4306 4306 -----
4307 4307 -----
4308 4308 -----
4309 4309 +++++
4310 4310 Zooma:
4311 4311 Zoomnivå (meter)
4312 4312 Zooma in
4313 4313 Zooma ut
4314 4314 Zooma och flytta kartan
4315 4315 -----
4316 4316 Zooma genom att dra eller Ctrl+. eller Ctrl+,; flytta med Ctrl+upp, vänster, ned, höger; flytta karta med högerknappen
4317 4317 Zooma in
4318 4318 Zoomnivå:
4319 4319 Zooma ut
4320 4320 Zooma det visade till {0}.
4321 4321 -----
4322 4322 -----
4323 4323 -----
4324 4324 -----
4325 4325 Zooma till problem
4326 4326 Zooma till valda objekt
4327 4327 Zooma till urval
4328 4328 -----
4329 4329 -----
4330 4330 -----
4331 4331 -----
4332 4332 Zooma till {0}
4333 4333 -----
4334 4334 -----
4335 4335 \nHöjd: {0} m
4336 4336 -----
4337 4337 -----
4338 4338 -----
4339 4339 -----
4340 4340 -----
4341 4341 +++++
4342 4342 -----
4343 4343 -----
4344 4344 -----
4345 4345 -----
4346 4346 -----
4347 4347 -----
4348 4348 -----
4349 4349 -----
4350 4350 -----
4351 4351 -----
4352 4352 -----
4353 4353 -----
4354 4354 -----
4355 4355 -----
4356 4356 -----
4357 4357 -----
4358 4358 -----
4359 4359 -----
4360 4360 -----
4361 4361 -----
4362 4362 rutt
4363 4363 -----
4364 4364 vattenled
4365 4365 -----
4366 4366 -----
4367 4367 -----
4368 4368 -----
4369 4369 -----
4370 4370 -----
4371 4371 -----
4372 4372 Tillbaka
4373 4373 Snabbare
4374 4374 Snabbare framåt
4375 4375 Framåt
4376 4376 Hoppa tillbaka.
4377 4377 Hoppa framåt
4378 4378 Nästa markering
4379 4379 Spela upp nästa markering
4380 4380 Spela upp föregående markering
4381 4381 Spela/pausa
4382 4382 Föregående markering
4383 4383 Långsammare
4384 4384 Långsammare framåt
4385 4385 -----
4386 4386 -----
4387 4387 -----
4388 4388 -----
4389 4389 -----
4390 4390 -----
4391 4391 -----
4392 4392 -----
4393 4393 -----
4394 4394 -----
4395 4395 Ö
4396 4396 +++++
4397 4397 +++++
4398 4398 V
4399 4399 -----
4400 4400 -----
4401 4401 -----
4402 4402 -----
4403 4403 -----
4404 4404 -----
4405 4405 -----
4406 4406 -----
4407 4407 -----
4408 4408 -----
4409 4409 -----
4410 4410 -----
4411 4411 -----
4412 4412 text
4413 4413 -----
4414 4414 -----
4415 4415 -----
4416 4416 -----
4417 4417 -----
4418 4418 -----
4419 4419 -----
4420 4420 -----
4421 4421 -----
4422 4422 -----
4423 4423 Förskjutning
4424 4424 -----
4425 4425 -----
4426 4426 -----
4427 4427 -----
4428 4428 -----
4429 4429 -----
4430 4430 flertypsläge
4431 4431 -----
4432 4432 -----
4433 4433 -----
4434 4434 -----
4435 4435 -----
4436 4436 -----
4437 4437 -----
4438 4438 -----
4439 4439 +++++
4440 4440 -----
4441 4441 -----
4442 4442 +++++
4443 4443 -----
4444 4444 -----
4445 4445 -----
4446 4446 -----
4447 4447 -----
4448 4448 -----
4449 4449 -----
4450 4450 -----
4451 4451 -----
4452 4452 förkortat gatunamn
4453 4453 -----
4454 4454 -----
4455 4455 utöka urval
4456 4456 adress
4457 4457 -----
4458 4458 -----
4459 4459 -----
4460 4460 -----
4461 4461 linbana
4462 4462 -----
4463 4463 -----
4464 4464 -----
4465 4465 -----
4466 4466 jordbruksfordon
4467 4467 -----
4468 4468 alla
4469 4469 alla objekt
4470 4470 gränd
4471 4471 -----
4472 4472 -----
4473 4473 inrättningstyp {0}
4474 4474 inrättning
4475 4475 -----
4476 4476 trafikinrättning
4477 4477 -----
4478 4478 -----
4479 4479 -----
4480 4480 anglikaner
4481 4481 djurmat
4482 4482 -----
4483 4483 valfri
4484 4484 akvedukt
4485 4485 bågskytte
4486 4486 yta
4487 4487 yttext
4488 4488 asiatiskt
4489 4489 -----
4490 4490 friidrott
4491 4491 -----
4492 4492 australisk fotboll
4493 4493 -----
4494 4494 -----
4495 4495 bakgrund
4496 4496 -----
4497 4497 -----
4498 4498 -----
4499 4499 +++++
4500 4500 baptister
4501 4501 -----
4502 4502 -----
4503 4503 hinder använt på en sträcka
4504 4504 +++++
4505 4505 hamnbassäng
4506 4506 basket
4507 4507 -----
4508 4508 -----
4509 4509 strand
4510 4510 cykel
4511 4511 -----
4512 4512 -----
4513 4513 -----
4514 4514 -----
4515 4515 -----
4516 4516 mosse
4517 4517 boule
4518 4518 gräns
4519 4519 -----
4520 4520 -----
4521 4521 bro
4522 4522 brotagg på en nod
4523 4523 stadsförnyelse
4524 4524 buddism
4525 4525 byggnad (building)
4526 4526 -----
4527 4527 hamburgare
4528 4528 buss
4529 4529 buss_spårväg
4530 4530 -----
4531 4531 kanot
4532 4532 gör skillnad på gemener/VERSALER
4533 4533 katoliker
4534 4534 begravningsplats
4535 4535 -----
4536 4536 -----
4537 4537 -----
4538 4538 -----
4539 4539 -----
4540 4540 kinesiskt
4541 4541 -----
4542 4542 kristendom
4543 4543 cigaretter
4544 4544 -----
4545 4545 -----
4546 4546 -----
4547 4547 -----
4548 4548 klättring
4549 4549 -----
4550 4550 medurs
4551 4551 -----
4552 4552 slutenväg
4553 4553 kolkraft
4554 4554 kullersten
4555 4555 -----
4556 4556 -----
4557 4557 -----
4558 4558 -----
4559 4559 -----
4560 4560 -----
4561 4561 -----
4562 4562 kondomer
4563 4563 -----
4564 4564 -----
4565 4565 konflikt
4566 4566 barrskog
4567 4567 -----
4568 4568 under byggnad
4569 4569 -----
4570 4570 -----
4571 4571 -----
4572 4572 -----
4573 4573 -----
4574 4574 kunde inte hämta ljudström från adressen
4575 4575 -----
4576 4576 -----
4577 4577 +++++
4578 4578 kricket_nät
4579 4579 krocket
4580 4580 -----
4581 4581 -----
4582 4582 cykelstig med taggen cykel
4583 4583 cykling
4584 4584 -----
4585 4585 +++++
4586 4586 lövskog
4587 4587 -----
4588 4588 -----
4589 4589 grader° minuter'' sekunder"
4590 4590 raderad
4591 4591 -----
4592 4592 -----
4593 4593 förlegad
4594 4594 avsedd för
4595 4595 mål
4596 4596 -----
4597 4597 -----
4598 4598 -----
4599 4599 avaktiverad
4600 4600 hamn
4601 4601 existerar inte
4602 4602 hundracing
4603 4603 -----
4604 4604 ned
4605 4605 utförsåkning
4606 4606 nedhämtad data
4607 4607 dryck
4608 4608 uppfart
4609 4609 -----
4610 4610 lätt
4611 4611 -----
4612 4612 -----
4613 4613 -----
4614 4614 -----
4615 4615 ridsport
4616 4616 evangelister
4617 4617 jämn
4618 4618 exempel
4619 4619 -----
4620 4620 hundpåsar
4621 4621 +++++
4622 4622 -----
4623 4623 -----
4624 4624 false: egenskapen är uttryckligen avstängd
4625 4625 gårdsplan
4626 4626 -----
4627 4627 -----
4628 4628 -----
4629 4629 -----
4630 4630 sök i markering
4631 4631 -----
4632 4632 -----
4633 4633 -----
4634 4634 mat
4635 4635 fot
4636 4636 gångstig med taggen fotgängare
4637 4637 -----
4638 4638 skog
4639 4639 -----
4640 4640 -----
4641 4641 -----
4642 4642 ospårat
4643 4643 -----
4644 4644 -----
4645 4645 från-sträcka
4646 4646 +++++
4647 4647 -----
4648 4648 -----
4649 4649 garage
4650 4650 naturgas
4651 4651 -----
4652 4652 -----
4653 4653 -----
4654 4654 tyskt
4655 4655 glaciär
4656 4656 -----
4657 4657 +++++
4658 4658 golf_bana
4659 4659 -----
4660 4660 gps-markör
4661 4661 gps-punkt
4662 4662 -----
4663 4663 -----
4664 4664 -----
4665 4665 -----
4666 4666 -----
4667 4667 gräs
4668 4668 -----
4669 4669 grus
4670 4670 grekiskt
4671 4671 -----
4672 4672 exploateringsområde
4673 4673 -----
4674 4674 -----
4675 4675 gymnastik
4676 4676 halv
4677 4677 -----
4678 4678 -----
4679 4679 -----
4680 4680 hälsa
4681 4681 -----
4682 4682 hed
4683 4683 -----
4684 4684 -----
4685 4685 framhäv
4686 4686 landsväg
4687 4687 landsväg som saknar referens
4688 4688 -----
4689 4689 landsvägsspår
4690 4690 -----
4691 4691 hinduism
4692 4692 historisk
4693 4693 historiskt
4694 4694 ishockey
4695 4695 -----
4696 4696 häst
4697 4697 hästkapplöpning
4698 4698 -----
4699 4699 -----
4700 4700 -----
4701 4701 hotell
4702 4702 -----
4703 4703 +++++
4704 4704 -----
4705 4705 vattenkraft
4706 4706 -----
4707 4707 -----
4708 4708 -----
4709 4709 -----
4710 4710 inaktiv
4711 4711 -----
4712 4712 ofullständig
4713 4713 ofullständig sträcka
4714 4714 -----
4715 4715 -----
4716 4716 indiskt
4717 4717 -----
4718 4718 industri
4719 4719 -----
4720 4720 inre segment
4721 4721 -----
4722 4722 -----
4723 4723 -----
4724 4724 -----
4725 4725 ö
4726 4726 -----
4727 4727 italienskt
4728 4728 +++++
4729 4729 japanskt
4730 4730 jehovas_vittnen
4731 4731 judendom
4732 4732 -----
4733 4733 +++++
4734 4734 -----
4735 4735 -----
4736 4736 markanvändning
4737 4737 markanvändningstyp {0}
4738 4738 -----
4739 4739 lager
4740 4740 -----
4741 4741 -----
4742 4742 lagertagg med plustecken
4743 4743 -----
4744 4744 vänster
4745 4745 fritid
4746 4746 fritidstyp {0}
4747 4747 -----
4748 4748 -----
4749 4749 -----
4750 4750 gårdsgata
4751 4751 -----
4752 4752 -----
4753 4753 -----
4754 4754 -----
4755 4755 låg
4756 4756 luteraner (inkl. Svenska kyrkan)
4757 4757 mangroveträsk
4758 4758 byggnadsverk
4759 4759 -----
4760 4760 -----
4761 4761 -----
4762 4762 +++++
4763 4763 kärr
4764 4764 +++++
4765 4765 +++++
4766 4766 maxhastighet använt på gångstig
4767 4767 -----
4768 4768 -----
4769 4769 metodister
4770 4770 mexikanskt
4771 4771 militär
4772 4772 +++++
4773 4773 +++++
4774 4774 saknade objekt:
4775 4775 felstavat nyckelnamn
4776 4776 blandskog
4777 4777 -----
4778 4778 -----
4779 4779 mormoner
4780 4780 motorsport
4781 4781 -----
4782 4782 motorväg
4783 4783 motorvägslänk
4784 4784 lera
4785 4785 flera
4786 4786 flervånings-
4787 4787 -----
4788 4788 -----
4789 4789 islam
4790 4790 -----
4791 4791 naturfenomen
4792 4792 naturfenomen typ {0}
4793 4793 -----
4794 4794 naturfenomen
4795 4795 tidningar
4796 4796 nästa
4797 4797 -----
4798 4798 nej
4799 4799 ingen beskrivning tillgänglig
4800 4800 -----
4801 4801 ingen importerare
4802 4802 ingen modifierare
4803 4803 ingen_vänstersväng
4804 4804 ingen_högersväng
4805 4805 inte_rakt_fram
4806 4806 ingen_u_sväng
4807 4807 inget
4808 4808 längdskidåkning
4809 4809 -----
4810 4810 -----
4811 4811 -----
4812 4812 -----
4813 4813 Notera: För vissa uppgifter, så behöver JOSM mycket minne. Det kan därav vara nödvändigt att lägga till följande\n Java-inställningar för att specificera den tillåtna maxgränsen för minnesanvändning i megabyte
4814 4814 -----
4815 4815 nybörjare
4816 4816 kärnkraft
4817 4817 -----
4818 4818 udda
4819 4819 -----
4820 4820 -----
4821 4821 -----
4822 4822 -----
4823 4823 enkelriktningstagg på en nod
4824 4824 enbart_vänstersväng
4825 4825 enbart_högersväng
4826 4826 enbart_rakt_fram
4827 4827 -----
4828 4828 -----
4829 4829 -----
4830 4830 -----
4831 4831 alternativ
4832 4832 Val tillhandahållna som Java-systeminställningar
4833 4833 ortodoxa
4834 4834 -----
4835 4835 -----
4836 4836 -----
4837 4837 yttre segement
4838 4838 utanför hämtat område
4839 4839 -----
4840 4840 parkeringsbiljetter
4841 4841 delvis: olika valda object har olika värden, ändra inte
4842 4842 -----
4843 4843 -----
4844 4844 -----
4845 4845 belagd
4846 4846 -----
4847 4847 topp
4848 4848 -----
4849 4849 +++++
4850 4850 +++++
4851 4851 +++++
4852 4852 pinstvänner
4853 4853 med tillåtelse
4854 4854 foton
4855 4855 solkraft
4856 4856 pir
4857 4857 rörledning
4858 4858 -----
4859 4859 -----
4860 4860 -----
4861 4861 -----
4862 4862 -----
4863 4863 -----
4864 4864 plan
4865 4865 +++++
4866 4866 plats
4867 4867 -----
4868 4868 -----
4869 4869 -----
4870 4870 -----
4871 4871 kraft
4872 4872 presbytarianer
4873 4873 föregående
4874 4874 primärväg
4875 4875 primärvägslänk
4876 4876 privat
4877 4877 -----
4878 4878 protestanter
4879 4879 -----
4880 4880 Allmän transport
4881 4881 -----
4882 4882 biljetter för allmänna transportmedel
4883 4883 +++++
4884 4884 -----
4885 4885 -----
4886 4886 -----
4887 4887 -----
4888 4888 kväkare
4889 4889 stenbrott
4890 4890 rackets
4891 4891 räls
4892 4892 järnvägsmark
4893 4893 -----
4894 4894 järnväg
4895 4895 järnvägspunkt
4896 4896 -----
4897 4897 -----
4898 4898 vassbädd
4899 4899 -----
4900 4900 lokalt
4901 4901 reguljärt uttryck
4902 4902 relation utan typ
4903 4903 -----
4904 4904 -----
4905 4905 -----
4906 4906 ta bort från urval
4907 4907 ersätt urval
4908 4908 -----
4909 4909 bostadsgata
4910 4910 restaurang utan namn
4911 4911 detaljhandel
4912 4912 höger
4913 4913 flodbank
4914 4914 -----
4915 4915 -----
4916 4916 rondell
4917 4917 rutt
4918 4918 Ruttdelsträcka
4919 4919 -----
4920 4920 -----
4921 4921 -----
4922 4922 -----
4923 4923 -----
4924 4924 saltäng
4925 4925 +++++
4926 4926 -----
4927 4927 skala
4928 4928 -----
4929 4929 -----
4930 4930 buskage
4931 4931 sekundärväg
4932 4932 -----
4933 4933 välj sport:
4934 4934 markerad
4935 4935 urval
4936 4936 separat cykelväg som fil på en cykelväg
4937 4937 -----
4938 4938 tillfartsväg
4939 4939 -----
4940 4940 -----
4941 4941 -----
4942 4942 -----
4943 4943 -----
4944 4944 -----
4945 4945 -----
4946 4946 shiamuslimer
4947 4947 skytte
4948 4948 affär
4949 4949 affärstyp {0}
4950 4950 sidospår
4951 4951 +++++
4952 4952 -----
4953 4953 -----
4954 4954 -----
4955 4955 -----
4956 4956 +++++
4957 4957 skridskoåkning
4958 4958 -----
4959 4959 skidåkning
4960 4960 -----
4961 4961 -----
4962 4962 fotboll
4963 4963 -----
4964 4964 -----
4965 4965 -----
4966 4966 -----
4967 4967 -----
4968 4968 +++++
4969 4969 sporttyp {0}
4970 4970 sporthall
4971 4971 stickspår
4972 4972 stadion
4973 4973 frimärken
4974 4974 -----
4975 4975 -----
4976 4976 -----
4977 4977 bäck
4978 4978 gata
4979 4979 gatunamn innehåller ss
4980 4980 sträng
4981 4981 -----
4982 4982 tunnelbana
4983 4983 -----
4984 4984 sunnimuslimer
4985 4985 ytbeläggning
4986 4986 -----
4987 4987 träsk
4988 4988 godis
4989 4989 simning
4990 4990 -----
4991 4991 -----
4992 4992 -----
4993 4993 bordtennis
4994 4994 tamponger
4995 4995 daoism
4996 4996 telefonkort
4997 4997 -----
4998 4998 tillfällig landsvägstyp
4999 4999 +++++
5000 5000 +++++
5001 5001 tertiärväg
5002 5002 +++++
5003 5003 thailändskt
5004 5004 -----
5005 5005 -----
5006 5006 -----
5007 5007 -----
5008 5008 -----
5009 5009 marskland
5010 5010 +++++
5011 5011 -----
5012 5012 -----
5013 5013 till-sträcka
5014 5014 -----
5015 5015 +++++
5016 5016 turism
5017 5017 turismtyp {0}
5018 5018 -----
5019 5019 leksaker
5020 5020 -----
5021 5021 spår och sträckpunkter
5022 5022 -----
5023 5023 trafikljus
5024 5024 -----
5025 5025 -----
5026 5026 true: egenskapen är uttryckligen aktiverad
5027 5027 stamväg
5028 5028 stamvägslänk
5029 5029 turkiskt
5030 5030 vändplats
5031 5031 typ
5032 5032 oklassificerad
5033 5033 obevakad
5034 5034 underjordisk
5035 5035 -----
5036 5036 okänd
5037 5037 utan markering
5038 5038 obelagd
5039 5039 -----
5040 5040 ej angiven: ange inte denna egenskap för valda objekt
5041 5041 -----
5042 5042 otaggade
5043 5043 otaggad sträcka
5044 5044 -----
5045 5045 -----
5046 5046 -----
5047 5047 upp
5048 5048 -----
5049 5049 användning
5050 5050 -----
5051 5051 valideringsfel
5052 5052 andra typer av validering
5053 5053 valideringsvarning
5054 5054 -----
5055 5055 -----
5056 5056 -----
5057 5057 viadukt
5058 5058 -----
5059 5059 -----
5060 5060 vulkan
5061 5061 -----
5062 5062 -----
5063 5063 -----
5064 5064 -----
5065 5065 -----
5066 5066 vatten
5067 5067 -----
5068 5068 -----
5069 5069 vattendrag
5070 5070 vattenledstyp {0}
5071 5071 -----
5072 5072 sträckan sitter ihop
5073 5073 sträckan sitter ihop med nästa medlem i relationen
5074 5074 sträckan sitter ihop med föregående medlem i relationen
5075 5075 sträckan sitter inte ihop med vare sig den föregående eller den nästa medlemmen i relationen
5076 5076 enbart sträckpunkter
5077 5077 -----
5078 5078 -----
5079 5079 djurliv
5080 5080 vindkraft
5081 5081 -----
5082 5082 -----
5083 5083 -----
5084 5084 skog
5085 5085 -----
5086 5086 enstaka nod felaktigt taggad som landsväg (highway)
5087 5087 -----
5088 5088 bangård
5089 5089 ja
5090 5090 övergångsställe
5091 5091 -----
5092 5092 -----
5093 5093 -----
5094 5094 -----
5095 5095 zoroastrianism
5096 5096 -----
5097 5097 {0} ({1} till {2} grader)
5098 5098 -----
5099 5099 -----
5100 5100 {0} består av:
5101 5101 -----
5102 5102 -----
5103 5103 -----
5104 5104 {0} meter
5105 5105 {0} fler...
5106 5106 {0} noder i sträcka {1} överskrider det maximala antalet tillåtna noder {2}
5107 5107 -----
5108 5108 {0} km2
5109 5109 -----
5110 5110 -----
5111 5111 {0}% ({1}/{2}), {3} kvar. Skickar in sträcka ''{4}'' (id: {5})
5112 5112 +++++
5113 5113 -----
5114 5114 -----
5115m 1 -----
5116m 2 -----
5117m 3 -----
5118m 4 -----
5119m 5 -----
5120m 6 -----
5121m 7 -----
5122m 8 -----
5123m 9 -----
5124m 10 Lägg till och flytta en virtuell ny nod till sträcka.
5125m 10 Lägg till och flytta en virtuell ny nod till {0} sträckor.
5126m 11 Lade till {0} objekt
5127m 11 Lade till {0} objekt
5128m 12 Kan inte öppna {0} fil då filen inte existerar eller då ingen lämplig filimporterare är tillgänglig.
5129m 12 Kan inte öppna {0} filer då filerna inte existerar eller då ingen lämplig filimporterare är tillgänglig.
5130m 13 Kan inte öppna {0} fil med filimporteraren ''{1}''.
5131m 13 Kan inte öppna {0} filer med filimporteraren ''{1}''.
5132m 14 Ändra egenskaper för upp till {0} objekt.
5133m 14 Ändra egenskaper för upp till {0} objekt.
5134m 15 -----
5135m 16 Ändra {0} objekt
5136m 16 Ändra {0} objekt
5137m 17 Klicka på <strong>{0}</strong> för att kontrollera detta objekts status på servern.
5138m 17 Klicka på <strong>{0}</strong> för att kontrollera dessa objekts status på servern.
5139m 18 Konflikt vid hämtning
5140m 18 Konflikter vid hämtning
5141m 19 -----
5142m 20 Ta bort {0} nod
5143m 20 Ta bort {0} noder
5144m 21 Ta bort {0} objekt
5145m 21 Ta bort {0} objekt
5146m 22 Ta bort {0} relation
5147m 22 Ta bort {0} relationer
5148m 23 Ta bort {0} sträcka
5149m 23 Ta bort {0} sträckor
5150m 24 -----
5151m 25 Hämtning av följande insticksmodul har <strong>misslyckats</strong>:
5152m 25 Hämtning av följande {0} insticksmoduler har <strong>misslyckats</strong>:
5153m 26 Hämtar {0} ändringsuppsättning ...
5154m 26 Hämtar {0} ändringsuppsättningar ...
5155m 27 -----
5156m 28 -----
5157m 29 -----
5158m 30 Hämtar {0} objekt från ''{1}''
5159m 30 Hämtar {0} objekt från ''{1}''
5160m 31 Dubblera {0} nod till {1} noder
5161m 31 Dubblera {0} noder till {1} noder
5162m 32 Infoga ny nod i sträcka.
5163m 32 Infoga ny nod i {0} sträckor.
5164m 33 -----
5165m 34 -----
5166m 35 -----
5167m 36 Flytta {0} nod
5168m 36 Flytta {0} noder
5169m 37 -----
5170m 38 Objekt kunde inte laddas ner
5171m 38 En del objekt kunde inte laddas ner
5172m 39 Objekt har raderats
5173m 39 Objekten har raderats
5174m 40 Ett objekt är borttaget
5175m 40 {0} objekt är borttagna
5176m 41 Ett objekt kunde inte laddas ner.<br>
5177m 41 {0} objekt kunde inte laddas ner.<br>
5178m 42 Öppnar {0} fil...
5179m 42 Öppnar {0} filer...
5180m 43 Klistrar in {0} tag
5181m 43 Klistrar in {0} tagar
5182m 44 -----
5183m 45 -----
5184m 46 Rensade {0} objekt
5185m 46 Rensade {0} objekt
5186m 47 Ta bort gamla nycklar för upp till {0} objekt
5187m 47 Ta bort gamla nycklar för upp till {0} objekt
5188m 48 Rotera en nod
5189m 48 Rotera {0} noder
5190m 49 Skala en nod
5191m 49 Skala {0} noder
5192m 50 Förenkla sträcka (ta bort {0} nod)
5193m 50 Förenkla sträcka (ta bort {0} noder)
5194m 51 Förenkla {0} sträcka
5195m 51 Förenkla {0} sträckor
5196m 52 Taggar({0} konflikt)
5197m 52 Taggar({0} konflikter)
5198m 53 Följande insticksmodul har <strong>framgångsrikt</strong> hämtats:
5199m 53 Följande {0} insticksmoduler har <strong>framgångsrikt</strong> hämtats:
5200m 54 -----
5201m 55 -----
5202m 56 Den valda noden ligger inte inuti någon sträcka.
5203m 56 De valda noderna ligger inte inuti någon sträcka.
5204m 57 Den valda sträckan har noder utanför det hämtade dataområdet.
5205m 57 De valda sträckorna har noder utanför det hämtade dataområdet.
5206m 58 -----
5207m 59 Det finns mer än en sträcka som använder sig av den nod du valt. Välj även sträckan.
5208m 59 Det finns mer än en sträcka som använder sig av de noder du valt. Välj även sträckan.
5209m 60 Det finns {0} objekt i din lokala datauppsättning som kan ha tagits bort från servern. Om du senare försöker att ta bort eller uppdatera detta så kommer servern troligen att rapportera om en konflikt.
5210m 60 Det finns {0} objekt i din lokala datauppsättning som kan ha tagits bort från servern. Om du senare försöker att ta bort eller uppdatera dem så kommer servern troligen att rapportera om en konflikt.
5211m 61 -----
5212m 62 -----
5213m 63 -----
5214m 64 {0} konflikt under import.
5215m 64 {0} konflikter under import.
5216m 65 Detta kommer att ändra upp till {0} objekt.
5217m 65 Detta kommer att ändra upp till {0} objekt.
5218m 66 -----
5219m 67 Transformera en nod
5220m 67 Transformera {0} noder
5221m 68 -----
5222m 69 -----
5223m 70 -----
5224m 71 -----
5225m 72 -----
5226m 73 -----
5227m 74 markör
5228m 74 markörer
5229m 75 nod
5230m 75 noder
5231m 76 objekt
5232m 76 objekt
5233m 77 relation
5234m 77 relationer
5235m 78 till {0} objekt
5236m 78 till {0} objekt
5237m 79 sträcka
5238m 79 sträckor
5239m 80 -----
5240m 81 -----
5241m 82 {0} består av {1} markör
5242m 82 {0} består av {1} markörer
5243m 83 -----
5244m 84 -----
5245m 85 {0} medlem
5246m 85 {0} medlemmar
5247m 86 {0} nod
5248m 86 {0} noder
5249m 87 -----
5250m 88 -----
5251m 89 -----
5252m 90 -----
5253m 91 {0} relation
5254m 91 {0} relationer
5255m 92 {0} rutt,
5256m 92 {0} rutter,
5257m 93 -----
5258m 94 -----
5259m 95 {0} spår,
5260m 95 {0} spår,
5261m 96 -----
5262m 97 {0} sträcka
5263m 97 {0} sträckor
5264m 98 {0} sträckpunkt
5265m 98 {0} sträckpunkter
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.