source: josm/trunk/data/sk.lang@ 5209

Last change on this file since 5209 was 5209, checked in by simon04, 12 years ago

I18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 208.0 KB
Line 
1 1 (na riadku {0}, stĺpec {1})
2 2 (vyžaduje: {0})
3 3 +++++
4 4 +++++
5 5 +++++
6 6 ako "{0}"
7 7 alebo
8 8 # Objekty
9 9 % z východu:
10 10 % zo severu:
11 11 ''Baker Street'' v akomkoľvek kľúči
12 12 ''Baker'' a ''Street'' v akomkoľvek kľúči
13 13 "kľúč" s akoukoľvek hodnotou
14 14 "kľúč" s presnou "hodnotou"
15 15 "hodnota" v akomkoľvek kľúči
16 16 -----
17 17 -----
18 18 (# požiadavky neznáme)
19 19 (1 požiadavka)
20 20 (Kód={0})
21 21 (Text už bol skopírovaný do schránky.)
22 22 -----
23 23 (URL bolo:
24 24 (Použite medzinárodný kód, ako +12-345-67890)
25 25 (v rade {0}, stĺpec {1})
26 26 (žiadny objekt)
27 27 (žiadny)
28 28 (použiť vyrovnanie zo servera)
29 29 ({0}/{1}) Sťahujem zmenový subor {2} ...
30 30 ({0}/{1}) Sťahovanie zmenového súboru {2}...
31 31 ({0}/{1}) Sťahovanie obsahu pre zmenový súbor {2}...
32 32 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z bodov {2}
33 33 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z relácie {2}
34 34 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z cesty {2}
35 35 ({0}/{1}): Sťahujem reláciu ''{2}''...
36 36 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou a jednu z týchto ciest, alebo
37 37 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou, alebo
38 38 * Jeden označený bod, alebo
39 39 * Jednu cestu a jeden alebo viac jej bodov používaných vo viac než jednej ceste.
40 40 * Jednu cestu s jedným, alebo viac bodov používanými vo viac než jednej ceste, alebo
41 41 -----
42 42 +++++
43 43 +++++
44 44 ... iný druh prepravy
45 45 ... odkazy na relácie
46 46 /CESTA/K/JOSM/ZLOŽKE/
47 47 +++++
48 48 +++++
49 49 +++++
50 50 +++++
51 51 +++++
52 52 +++++
53 53 10pin (Kolok na hru s desiatimi kolkami)
54 54 +++++
55 55 +++++
56 56 -----
57 57 -----
58 58 +++++
59 59 -----
60 60 +++++
61 61 -----
62 62 -----
63 63 -----
64 64 +++++
65 65 -----
66 66 </p><p>Zatvorte dialóg filtra, aby sa zobrazili všetky objekty.<p></html>
67 67 <Nie je zatiaľ nahratá GPX stopa (track)>
68 68 <anonymné>
69 69 <b>(všetky)indownloadedarea</b> - objekty(a všetky ich body ciest / členy relácií) sa v oblasti stiahli
70 70 <b>(všetky)inview </b> - objekty (a všetky ich body ciest / členy relácií), v aktuálnom zobrazení
71 71 <b>-key:Bak</b> - ''Bak'' nikde v kľúči ''key''
72 72 <b> Baker Street </b> - ''Baker'' a ''Street'' vo všetkých kľúčoch
73 73 <b>Plugin z externého zdroja:</b> {0}
74 74 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' vo všetkých kľúčoch
75 75 <b>areasize:</b> ... - uzatvorené cesty v danej oblasti v m² (<b>areasize:</b>min-max alebo <b>areasize:</b> max)
76 76 <b>changeset:</b> ... - objekty s daným id súboru zmien (0 objekty bez označenia súboru zmien)
77 77 <b>dieťa <i>výraz</i></b> - všetky deti objektov vyhovujúcich výrazu
78 78 <b>uzavretý</b> - všetky uzavreté cesty (body nie sú považované za uzavreté)
79 79 <b> id:</b> ... - objekty s daným ID (0 pre nové objekty)
80 80 <b>incomplete</b> - všetky nekompletné objekty
81 81 <b>kľúč:</b>- kľúč ''key'' je nastavený na hodnotu
82 82 <b>key:Bak</b> - ''Bak'' kdekoľvek v kľúči ''key''
83 83 <b>kľúč=* </b> - kľúč ''key'' so žiadnu hodnotou. Skúste tiež <b>*= hodnota </b>, <b> kľúč =</b>, <b> *=*</b>, <b> *= </b>
84 84 <b>kľúč=hodnota</b> - kľúč ''key'' presne s hodnotou ''hodnota''
85 85 <b>kľúč?</b> - kľúč ''key'' s hodnotou ''ano'',''pravda'', '' 1'', alebo ''na''
86 86 <b>modified</b> - všetky zmenené objekty
87 87 <b>nodes:</b> ... - objekty s daným počtom bodov (<b>nodes:</b> počet, <b>nodes:</b>min-max, <b>nodes:</b>min- alebo <b> nodes:</b>-max)
88 88 <b>rodič <i>výraz</i></b> - všetci rodičia objektov vyhovujúcich výrazu
89 89 <b>role:</b> ... - objekty s danou úlohu v relácii
90 90 <b>selected</b> - všetky vybraté objekty
91 91 <b>tags:</b> ... - objekty s daným počtom značiek (<b>tags:</b>počet,<b>tags:</b>min-max,<b>tags:</b>min- alebo <b> tags:</b>-max)
92 92 <b>timestamp:</b>min/max - objekty s poslednou úpravou v rozsahu
93 93 <b>timestamp:</b>časová_značka - objekty s poslednou úpravou v čase časová_značka (2009-11-12T14:51:09Z, 2009-11-12 alebo T14:51 ...)
94 94 <b>type:</b> ... - objekty so zodpovedajúceho typu (<b>node (bod)</b>, <b>way (cesta)</b>, <b>relation (relácia)</b>)
95 95 <b>untagged</b> - všetky neoznačené objekty
96 96 <b>user:</b> ... - objekty, ktoré menil užívateľ
97 97 <b>user:anonymous</b> ... - objekty, ktoré menil anonymný užívateľ
98 98 <b>version:</b> ... - objekty s danou verziou (0 objekty bez pridelenej verzie)
99 99 <b>{0}</b> vypnuté objekty
100 100 <br>Chybná správa(nepreložený): {0}
101 101 +++++
102 102 <rôzne>
103 103 <prázdny>
104 104 +++++
105 105 +++++
106 106 <h2>Aktívny filter</h2>
107 107 <h2>JOSM vyžaduje Javu verzie 6.</h2> Nájdená Java verzia: {0}.<br>Môžete<ul><li> aktualizovať vašu Java (JRE), alebo</li><li> použiť staršiu (Java 5 kompatibilnú) verziu JOSM.</li></ul> Viac informácií:
108 108 <h3>Keď je vybratá jedna alebo viac ciest, tvar sa upraví tak, že všetky uhly majú 90 alebo 180 stupňov.</h3>K výberu môžte pridať dva body. Potom sa smer upraví podľa týchto dvoch nastavených bodov. (Potom, môžte vrátiť posun niektorých bodov:<br>Tie vyberte a stlačte skratku pre Pravouhlosť / Obnovenie (undo). Prednastavené je Shift+Q.)
109 109 <html>''{0}'' nie je platná OSM API URL.<br>Prosím, skontrolujte pravopis a znovu potvrďte.</html>
110 110 <html> <body> <p class="warning-body"> <strong>Upozornenie: </strong> Heslo je uložené vo formáte obyčajného textu v JOSM súbore nastavení. Okrem toho sa prevádza <strong>nešifrované</strong> v každej žiadosti zaslanej na server OSM. <strong> Nepoužívajte cenné hesla. </strong></p></body></html>
111 111 <html> <body> Zadajte prosím OAuth autorizačný prístup, ktorý je oprávnený k prístupu k serveru OSM ''{0}''.</ body> </ html>
112 112 <html><h3>Vymazať súbor {0} z disku?<p>Súbor s obrázkom bude natrvalo stratený!</h3></html>
113 113 <html><p class="error-header">Nastala chyba pri získavaní informácií pomoci</p><p class="error-body">Obsah pre tému pomoci <strong>{0}</strong> nemohol byť nahratý. Chybová správa je (nepreložená):<br><tt>{1}</tt></p></html>
114 114 <html> <p class="warning-header">Obsah pomocníka k téme pomoci chýba </p> <p class="warning-body"> Obsah pomocníka pre tému pomocníka <strong> {0} </strong> nie je k dispozícii. Chýba ako vo vašom jazyku ({1}) tak aj v anglickom jazyku.<br><br>Pomôžte zlepšiť JOSM systém nápovedy a vyplniť chýbajúce informácie. Môžete tak upraviť <a href="{2}"> tému pomocníka vo vašom jazyku ({1})</a> a <a href="{3}"> tému pomocníka v angličtine </a>.</p> </html>
115 115 <html><strong>Aktuálne sťahovaná oblasť</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
116 116 <html>Vzťah relácie bol skopírovaný do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto overiť a opraviť ak je to nutné.</html>
117 117 <html>Funkcia umiestnená v relačnom člene bola skopírovaná do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto potvrdiť a opraviť to ak je to potrebné.</html>
118 118 <html>Alternatívne môžete zadať adresu <strong>dlaždice</strong>pre jednu dlaždicu vo formáte<i>zoomlevel/x/y</i>, tj <i> 15/256/223</i>. Adresy dlaždíc vo formáte <i>zoom,x,y</i> alebo <i>zoom;x;y</i> tiež platí.</html>
119 119 <html>Nejaká chyba nastala počas obnovy záložného súboru.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
120 120 <html>Nejaká chyba nastala počas ukladania.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
121 121 <html>Overenie na OSM serveri s OAuth prístupom ''{0}'' zlyhal. <br> Prosím otvorte dialóg nastavení a získajte ďalší OAuth prístup. </ html>
122 122 <html>Overenie na OSM serveri s používateľským menom ''{0}'' zlyhalo. <br> Skontrolujte prosím užívateľské meno a heslo v nastaveniach programu JOSM . </ html>
123 123 <html>Povolenie na OSM server zlyhalo.<br>Server oznámil nasledujúcu chybu:<br>''{0}''</html>
124 124 <html>Overenie na serveri OSM s OAuth prístupom ''{0}'' zlyhalo. <br>Pre overenie nie je povolený prístup k chránenému zdroju <br>''{1}''.< br> Prosím otvorte dialóg nastavení a získajte ďalší OAuth prístup. </ html>
125 125 <html>Autom. spustenie okna ''Stiahnuť z OSM'' vždy po spustení JOSM-u.<br>Môžete ho otvoriť ručne z ponuky Súbor alebo panela nástrojov.</html>
126 126 <html> Nemožno otvoriť URL''{0}'', pretože žiadne vhodné úlohy pre sťahovanie nie sú k dispozícii. </html>
127 127 <html>Nemožno otvoriť priečinok ''{0}''.<br>Prosím, vyberte súbor.</html>
128 128 <html>Nemôžem nahrať {0} objektov v jednej požiadavke pretože<br>max. veľkosť zmenového súboru {1} na server ''{2}'' je prekročená.</html>
129 129 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre koniec spojovania mojich a ich položiek</html>
130 130 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre začiatok spojovania mojich a ich položiek</html>
131 131 <html>Zatváranie zmenového súboru <strong>{0}</strong> zlyhalo, <br>pretože už bol zatvorený.
132 132 <html>Zatváranie zmenového súboru <strong>{0}</strong> zlyhalo, <br>pretože už bol zatvorený na {1}.
133 133 <html>Spojenie s OSM serverom ''{0}'' vypršalo. Prosím, skúste to znova neskôr.</ Html>
134 134 <html>Spojenie s OSM serverom ''{0}'' zlyhalo. Server odpovedal <br> nasledujúcim kódom chyby a nasledujúcim chybovým hlásením: <br> <strong> Kód chyby: <strong> {1} <br> <strong> Chybové hlásenie (nepreložené) </ strong>: {2} </ HTML>
135 135 <html>Nedá sa načítať vrstva {0} ''{1}''.<br>Chyba je:<br>{2}</html>
136 136 <html>Nemožno načítať plugin {0}, pretože plugin<br> hlavné triedy ''{1}'' nebol nájdený.​​<br>Odstrániť z preferencií?</html>
137 137 <html>Nedá sa načítať súbor sedenia ''{0}''.<br>Chyby je:<br>{1}</html>
138 138 <html>Nemôžem čítať záložky z<br>''{0}''<br>Chyba bola: {1}</html>
139 139 <html> Nemôžem čítať súbor ''{0}''.< br> Chyba je: <br> {1}</ html>
140 140 <html> Nemôžem čítať. <br> Chyba je: <br> {0} </ html>
141 141 <html>Nedá sa uložiť súbor sedenia ''{0}''.<br>Chyba je:<br>{1}</html>
142 142 <html>Stiahnuť zmenové súbory v súčasnom zobrazení mapy.<br><em>Vypnutý. Teraz tam nie je aktívne žiadne zobrazenie mapy.</em></html>
143 143 <html>Stiahnuť zmenové súbory v súčasnom zobrazení mapy</html>
144 144 <html>Stiahnuť moje otvorené zmenové súbory</html>
145 145 <html>Stiahnuť moje otvorené zmenové súbory<br><em>Vypnutý. Prosím vložte najskôr vaše OSM užívateľské meno do nastavení.</em></html>
146 146 <html>Stiahnuť posledné zmenové súbory</html>
147 147 <html>Vložte kľúč značky, i.e. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
148 148 <html>Vložte hodnotu značky, i.e. <strong><tt>kontrola členov</tt></strong></html>
149 149 <html> Zadajte autorizačný prístup ručne, ak bol vygenerovaný a získaný externe <br> na JOSM. </ html>
150 150 <html> Nepodaril sa prístup k serveru OSM ''{0}''<br> s autorizovaným prístupom ''{0}''.< br> Server považuje autorizovaný prístup za neoprávnený. Nebudete <br> mať prístup ku všetkým chráneným zdrojom na tomto serveri pomocou tohto prístupu. </ Html>
151 151 <html> Nepodarilo sa overiť na serveri OSM ''{0}''.< br> Používate OAuth na overenie, ale v súčasnej dobe neexistuje žiadny <br>nakonfigurovaný OAuth autorizovaný prístup. <br> Prosím, otvorte dialógové okno nastavení a vytvorte, alebo zadajte autorizovaný prístup. </ html>
152 152 <html> Nepodarilo sa doplniť URL ''{0}'' pre overenie OSM API servera. <br> Skontrolujte prosím váš text ''{1}'' a overte znova. </ html>
153 153 <html>Neúspešné pripojenie k URL ''{0}''.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{1}'' a vaše internetové pripojenie a potvrďte znovu.</html>
154 154 <html>Neúspešné vytvorenie URL pretože šifrovanie ''{0}''<br>chýbalo na tomto systéme.</html>
155 155 -----
156 156 <html>Nepodarilo sa stiahnuť dáta. Ich formát je buď nepodporovaný, chybný, a / alebo nekonzistentný. <br> <br> Detaily (nepreložené): {0} </ html>
157 157 <html>Zlyhala inicializácia komunikácie s OSM serverom {0}.<br>Skontrlujte URL servera vo Vašich nastaveniach a Vaše internetové pripojenie.
158 158 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}</html>
159 159 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Chyba pri resetovaní súboru preferencií do východzieho: {0}</html>
160 160 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.</html>
161 161 <html>Nepodarilo sa načítať zoznam prednastavených zdrojov z<br>''{0}''.<br> <br> Detaily (nepreložené):<br> {1} </html>
162 162 <html>Neúspešné načítanie obsahu zdrojov štýlov z<br>''{0}''.<br><br>Detaily (nepreložené):<br>{1}</html>
163 163 -----
164 164 <html>Zlyhalo otvorenie pripojenia na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Prosím, skontrolujte Vaše internetové pripojenie.
165 165 <html>Zlyhalo otvorenie pripojenia na vzdialený server<br>''{0}''<br>kvôli bezpečnostným príčinám. Toto je pravdepodobne kvôli tomu, že ste spustený<br>v aplete. a pretože ste nenačítali aplet z ''{1}''.
166 166 <html>Neúspešné otvorenie stránky pomoci na url {0}.<br>Je veľmi pravdepodobne spôsobené sieťovým problémom, skontrolujte prosím<br>vaše internetové pripojenie</html>
167 167 <html>Neúspešné získanie zoznamu zmenových súborov z OSM API servera v<br>''{1}''. Server odpovedal kódom {0} namiesto 200.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{1}'' a potvrďte znovu.</html>
168 168 <html> Nepodarilo sa získať informácie o aktuálnom užívateľovi z OSM servera ''{0}''.< br> To asi nie je problém spôsobený testovaním autorizačného prístupu, ale <br> skôr problém s konfiguráciou servera . Starostlivo prejdite server <br> URL a vaše pripojenie k internetu. </ Html>
169 169 <html> Nepodarilo sa podpísať žiadosť pre OSMserver ''{0}'' s prístupom ''{1}''.< br> Prístup je pravdepodobne neplatný. </ html>
170 170 <html>Nepodarilo sa nahrať dáta na alebo stiahnuť z<br>"{0}"<br>pre problém pri prenose dát.<br>Detaily (nepreložené): {1}</html>
171 171 <html>Zlyhalo nahrávanie zmenového súboru <strong>{0},</strong><br>pretožebe už bol zatvorený na {1}.
172 172 -----
173 173 <html> JOSM úspešne získal autorizačný prístup. Teraz môžete prijať tento prístup. JOSM ho bude používať v budúcnosti pre autentifikáciu a autorizáciu na server OSM. <br> Autorizačný prístup je: </ html>
174 174 <html> JOSM sa chystá obnoviť OAuth nastavenia na predvolené hodnoty. <br> Aktuálne vlastné nastavenia sa neukladajú. </ html>
175 175 <html>JOSM je aktuálne spustený pod anonymným užívateľom. Preto nemôžem stiahnuť<br>vaše zmenové súbory z OSM servera iba ak zadáte užívateľské meno pre OSM<br>v JOSM nastaveniach.</html>
176 176 <html> JOSM úspešne získal žiadosť prístupu. JOSM teraz spúšťa registračnú stránku v externom prehliadači. Prosím, prihláste sa svojím OSM užívateľským meno a heslom a postupujte podľa pokynov ako povoliť žiadosť prístupu. Potom sa prepnite späť do dialógu a kliknite na <strong> {0} </ strong> <br> Ak spustenie externého prehliadača sa nedarí, môžete skopírovať nasledujúcu povoľovaciu URL a vložte ju do adresného riadku prehliadača. < / html>
177 177 <html>Vrstva ''{0}'' už má konflikt na objekte <br>''{1}''.< br> Prosím vyriešte najskôr tento konflikt, potom to skúste znova. </html>
178 178 <html>Vrstva ''{0}'' už má konflikt na objekte<br>''{1}''.<br>Tento konflikt nemôže byť pridaný.</html>
179 179 <html>Počet {0} pluginov bolo požadovaných.<br>Tento plugin nie je naďalej vyvíjaný a veľmi pravdepodobne bude spôsobovať chyby.<br>Mal by byť vyradený.<br>Zmazať z nastavení?</html>
180 180 <html>Označené <strong>lokálne zmazané objekty</strong> budú vymazané na serveri.</html>
181 181 <html>Oznečené zmenené objekty <strong>z aktuálneho výberu</strong> bude nahratý na server.</html>
182 182 <html> Žiaden<strong> {0} </strong>, a ani <strong> {1} </strong>nie je povolený. <br> Vyberte buď stiahnuť OSM dáta, alebo GPX dáta, alebo oboje. </html>
183 183 <html>Žiadne objekty nie sú v obsahu zmenového súboru {0} ,ktorý je dostupný v aktuálnej<br>upravovanej vrstve ''{1}''.</html>
184 184 <html> Kliknite prosím na <strong>{0} </ strong> načítať OAuth žiadosť prístupu z ''{1}''.</ html>
185 185 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>1 relácie</strong>.</html>
186 186 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>{0} relácií</strong>.</html>
187 187 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>{0} objektov</strong> z <strong>{1} relácií</strong>.</html>
188 188 <html>Prosím vložte platnú hodnotu limity dátumu/času<br>požiadavka na konkrétny časový rozsah.</html>
189 189 <html>Prosím vložte platnú hodnotu limity zemepisnej dĺžky/šírky <br>požiadavky pre zmenový súbor na špecifický ohraničujúci rámec.</html>
190 190 <html>Prosím uistite sa, že všetky vybraté cesty smerujú podobným smerom<br>alebo ich zarovnajte do pravých uhlov jeden po druhom.</html>
191 191 <html>Prosím vyberte <strong>rozsah OSM dlaždíc</strong> v danej úrovni zväčšenia.</html>
192 192 <html>Prosím vyberte jednu z nasledujúcich <strong>štandardných otázok</strong>.Vybrať <strong>Stiahnuť iba moje zmenové súbory</strong> ak chcete stiahnuť iba zmenové súbory vytvorené vami.<br>Všimnite si, že JOSM stiahne max. 100 zmenových súborov.</html>
193 193 <html>Prosím vyberte zmenový súbor, ktorý chcete zavrieť</html>
194 194 <html>Prosím, vyberte ktoré hodnoty ponechať pre nasledujúce značky(tagy).</html>
195 195 <html> Plugin {0} vyžaduje verziu JOSM {1}. Súčasná verzia JOSM je {2}. <br> Musíte aktualizovať JOSM, aby využil tento plugin. </ Html>
196 196 <html>Súbor preferencií mal chyby.<br> Vytváranie zo zálohy staršieho súboru <br>{0}<br> a vytváranie nového východzieho súboru.</html>
197 197 <html> Získavanie OAuth autorizovaného prístupu z ''{0}'' zlyhalo. </ html>
198 198 <html> Získavanie OAuth žiadosti prístupu z ''{0}'' zlyhalo. </ html>
199 199 <html> Spustiť plne automatický postup na získanie autorizačného prístupu z webových stránok OSM. <br> JOSM pristupuje na OSM webové stránky s menom užívateľa JOSM, plne <br> automaticky oprávňuje užívateľa a získa autorizovaný prístup. </ html >
200 200 <html> Beh polo-automatického postupu získať autorizovaný prístup z webových stránok OSM. <br> JOSM podá štandardné OAuth žiadosti o získanie povolenia prístupu cez <br> autorizovaný prístup. Užívateľ zašle na webové stránky OSM v externom prehliadači <br> overí sám a prijme žiadosť pre prístup predloženú programom JOSM. </ Html>
201 201 <html> Vyberte všetky stopy, ktoré chcete zobraziť. Môžete ťahaním vybrať rozsah stôp, alebo použite klávesovú skratku CTRL + Kliknutím vyberte presne. Mapa sa aktualizuje na pozadí. Otvorte URL dvojitým kliknutím na ňu.</html>
202 202 <html>Zvoliť pre stiahnutie dát na novú dátovú vrstvu.<br>Zrušiť voľbu pre stiahnutie na aktuálne aktívnu dátovú vrstvu.</html>
203 203 <html>Výber umožní zanesenie značky, ktorá bude používaná<br>do všetkých zmenených relácií.</html>
204 204 <html>Vybrať podľa obmedzenej požiadavky iba vaše zmenové súbory.<br>Odobrať všetky vložené zmenové súbory v požiadavke.</html>
205 205 <html>Vybrať na uloženie autorizačný prístup v JOSM nastaveniach.<br>Pozastaviť používanie autorizačného prístupu iba v tomto spustení programu JOSM.</html>
206 206 <html>Vybrať na zobrazenie iba zmenové súbory pre aktuálne vybraté objekty.<br>Odobrať zo zobrazenia všetky zmenové súbory pre objekty v súčasnej dátovej vrstve.</html>
207 207 -----
208 208 -----
209 209 <html> Krok 1 / 3: Nahrať OAuth žiadosť prístupu </ html>
210 210 <html> Krok 2 / 3: povoliť a získať autorizačný prístup </ html>
211 211 <html> Krok 3 / 3: Úspešne získaný autorizačný prístup </ html>
212 212 <html> Úspešne použitý autorizačný prístup ''{0}'' pre <br> prístup OSM server na ''{1}'' .< br> Pristupujete na OSM server ako užívateľ ''{2}'' s id ''{3}''.</ html>
213 213 <html>Zdroj predvolieb označovania {0} môže byť nahratý, ale obsahuje chyby. Naozaj ho chcete používať?<br><br><table width=600>Chyba je: [{1}:{2}] {3}</table></html>
214 214 <html>Zdroj predvolieb označovania {0} môže byť nahratý, ale obsahuje chyby. Naozaj chcete používať?<br><br><table width=600>Chyba je: {1}</table></html>
215 215 <html>Urobte fotku Vášho GPS zariadenia keď ukazuje čas.<br>Zobrazte fotku.<br>Potom len zapíšte čas ktorý vidíte na fotke a vyberte časovú zónu. <hr></html>
216 216 <html>Aktuálna hodnota nie je platné meno užívateľa.<br>Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa.</html>
217 217 <html> Autorizovaný prístup ''{1}'' je známy, pre server OSM ''{0}''.< br> Aj keď sa test pre načítanie užívateľských údajov pre tento prístup nepodaril. <br> V závislosti na tom, sú poskytnuté iba niektoré práva na tento prístup, môžete napriek tomu použiť <br> vkladať dáta, nahrávať GPS stopy, a / alebo získať prístup k ďalším chráneným zdrojom. </ html>
218 218 <html>OSM API server v ''{0}'' neposlal platnú odpoveď.<br>Môže byť že ''{0}'' nie je OSM API server.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{0}'' a potvrďte znovu.</html>
219 219 <html>OSM server<br>''{0}''<br>nahlásil internú chybu servera.<br>Toto je pravdepodobne len dočasný problém. Prosím, skúste to znovu neskôr.
220 220 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne pretože JOSM nie je schopný vytvoriť<br>platné URL prihlásenie z OAuth autorizačným URL koncovým bodom ''{0}''.<br><br>Skontrolujte prosím vaše rozšírené nastavenia a skúste znovu.</html>
221 221 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne. JOSM neúspešne vstúpil do záznamu {0}<br>pre užívateľa {1}.<br><br>Skontrolujte meno a heslo užívateľa a skúste znovu.</html>
222 222 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne.<br><br>Skúste prosím znovu, alebo vyberte iný druh autorizačného procesu,<br>to je poloautomatickou, alebo manuálnou autorizáciou.</html>
223 223 <html>Odvodená(child) relácia<br>{0}<br>je na serveri vymazaná. Nemôže byť nahratá</html>
224 224 <html> Spojené cesty sú členmi v jednej, alebo vo viacerých reláciách. Prosím, rozhodnite či chcete aby <strong>zostalo</strong> členstvo pre spojenú cestu, alebo či chcete aby bolo <strong>odstránené</strong>.<br> Štandardné nastavenie je <strong>ponechať</strong> prvú cestu a <strong>odstrániť</strong> ostatné cesty, aby členy boli z rovnakej relácie: spojená cesta zaujme miesto po pôvodnej ceste v relácii.</html>
225 225 <html>Aktuálna URL <tt>{0}</tt><br>je nejaká externá URL. Úprava je možná iba pre témy nápovedy<br>na server nápovedy <tt>{1}</tt>.</html>
226 226 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s audio dátami.</html>
227 227 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s obrázkami.</html>
228 228 <html>Dáta ktoré majú byť nahraté sa nachádzajú v nevyriešených konfliktoch vrstvy ''{0}''.<br>Najskôr ich vyriešte.</html>
229 229 <html> Zlúčené body sú členmi v jednej, alebo vo viacerých reláciách. Prosím, rozhodnite či chcete aby <strong>zostalo</strong> členstvo pre výsledný bod, alebo či chcete aby bolo <strong>odstránené</strong>.<br> Štandardné nastavenie je <strong>ponechať</strong> prvý bod a <strong>odstrániť</strong> ostatné body, aby členy boli z rovnakej relácie: výsledný bod zaujme miesto po pôvodnom bode v relácii.</html>
230 230 <html>Relácia bola zmenená.<br><br>Chcete uložiť zmeny? </html>
231 231 <html>Server nahlásil zistenie konfliktu.
232 232 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.<br>Chybová správa (nepreložená):<br>{0}</html>
233 233 <html>Server hlási, že objekt je zmazaný.<br><strong>Nahrávanie je neúspešné</strong> Ak ste sa snažili nahrať, alebo vymazať tento objekt.<br> <strong>Nahrávanie neúspešné</strong> ak ste sa snažili nahrať tento objekt.<br><br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
234 234 <html> Test sa nepodaril, pretože server odpovedal s internou chybou. <br> JOSM nemohol rozhodnúť, či prístup je platný. Skúste to znova neskôr. </ Html>
235 235 <html>Sú tam <strong>viacnásobné zmenové súbory</strong> je potrebné určiť poradie nahrávania {0} objektov.Ktorú stratégiu chcete použiť?</html>
236 236 <html>Nie sú vrstvy kam by zdrojová vrstva<br>''{0}''<br>mohla byť zlúčená.</html>
237 237 <html>Je tam aspoň jeden člen odkazujúci na túto reláciu<br>na vlastnú reláciu.<br>Táto vytvorená kruhová závislosť and is discouraged.<br>Ako chcete pokračovať s kruhovou závislosťou?</html>
238 238 <html>Nie je vybraná oblasť pre stiahnutie.</html>
239 239 <html>Táto akcia bude potrebovať<br>{0} samostatných stiahnutí dát.<br>Chcete pokračovať?</html>
240 240 <html>Táto relácia už má jeden, alebo viac členov s odkazom<br>na objekt''{0}''<br>Naozaj chcete pridať ďalšie členy relácie? </html>
241 241 <html>Táto relácia bola zmenená zvonku z editoru.<br>Nemôžete použiť zmeny pokračovať v editácii.<br><br>Chcete vyriešiť konflikt a zavrieť editor?</html>
242 242 <html>Nemožno spracovať zdroj predvolieb označovania: {0}. Naozaj ho chcete používať?<br><br><table width=400>Chyba je: [{1}:{2}] {3}</table></html>
243 243 <html>Nemožno spracovať zdroj predvolieb označovania: {0}. Naozaj ho chcete používať?<br><br><table width=600>Chyba je: {1}</table></html>
244 244 <html>Nahrať nespracované GPS dáta do mapy nie je dobrý nápad. <br>Ak chcete nahrať stopy, pozrite sem:</html>
245 245 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože server má novú verziu jednu z <br>vašich bodov,ciest, alebo relácií.<br><br>Click <strong>{0}</strong>pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{1}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
246 246 <html>Aktualizácia <strong>neúspešná</strong> pretože server ná novú verziu jednu z<br>vaších bodov, ciest, alebo relácií.<br>Konflikt je zapríčinený <strong>{0}</strong> s id <strong>{1}</strong>,<br> server má verziu {2},vaša verzia je {3}.<br><br>Click <strong>{4}</strong> pre synchronizáciu iba sporných pôvodných.<br>Click <strong>{5}</strong> pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{6}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
247 247 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože ste použili<br>zmenový súbor {0} ktorý už bol zavretý v {1}.<br>Prosím nahrať znova s novým, alebo existujúcim zmenovým súborom.</html>
248 248 <html>Aktualizácia na server <strong>neuspešná</strong> pretože vaša aktuálna<br>dátová sada nespĺňa predpoklad.<br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
249 249 <html>Použite fotografiu z presných hodiniek,<br>napr. displej GPS prístroja</html>
250 250 <html> Použiť predvolené URL OSM servera (<strong>{0}</strong>) </html>
251 251 <html>Verzia <strong>{0}</strong> vytvorená na <strong>{1}</strong></html>
252 252 <html>Verzia <strong>{0}</strong> aktuálne upravovaná vo vrstve ''{1}''</html>
253 253 <html>Skúšate sa pridať reláciu do vlastných.<br><br>Tieto vytvorené kruhové odkazy a je preto znechutený.<br>Vynechanie relácie ''{0}''.</html>
254 254 <html>Používate EPSG:4326 projekciu ktorá môže viesť<br>k nežiadúcim výsledkom keď vytvárate pravouhlé zarovnanie.<br>Zmeňte vaše zobrazenie ak chcete odstrániť toto upozornenie.<br>Chcete pokračovať?</html>
255 255 <html> Nemôžete ukončiť zlučovanie v tomto konflikte.<br>Vyriešenie konfliktu nemôže byť aplikované pokiaľ všetky rozdiely<br>nebudú vyriešené.<br>Kliknite <strong>{0}</strong> ak chcete aj tak ukončiť.<strong> Už<br> vyriešené rozdiely nebudú použité.</strong><br>Kliknite <strong>{1}</strong> pre návrat k riešeniu konfliktov.</html>
256 256 <html> Úspešne ste získal OAuth autorizačný prístup z webových stránok OSM. Kliknite na <strong> {0} </ strong> prijatý prístup. JOSM sa bude používať pri následných žiadostiach získať prístup k OSM API. </ Html>
257 257 <html>Váš prístup k API je dočasne pozastavený.<br>Prihláste sa prosím k webovému rozhraniu pre zobrazenie prispievateľov podmienky.<br>Nemusíte súhlasiť, ale je nutné ich zobraziť.</html>
258 258 <html>{0} relácie sa cyklujú(build a cycle) pretože odkazujú na nejaké iné.<br>JOSM ich nemôže nahrať. Prosím upravte relácie a odstráňte cyklické závislosti.</html>
259 259 <i>(Automatické ukladanie zaznamenáva v pravidelných intervaloch zmeny v dátovej vrstve. Zálohy sú ukladané do priečinka JOSMu v nastaveniach. V prípade havárie, sa JOSM snaží obnoviť neuložené zmeny počas nasledovného spustenia.)</i>
260 260 <i>(JOSM môže zachovať záložný súbor pri ukladaní dátovej vrstvy. Pripojí ''~'' k názvu súboru a uloží ho v rovnakom priečinku.)</i>
261 261 <i>CH1903 / LV03 (bez lokálnych opráv)</i>
262 262 -----
263 263 +++++
264 264 +++++
265 265 +++++
266 266 +++++
267 267 +++++
268 268 <p><b>{0}</b> skryté objekty
269 269 +++++
270 270 +++++
271 271 <strong> Upozornenie: </strong> JOSM sa prihlásil <strong>iba jeden raz</strong> pomocou zabezpečeného pripojenia.
272 272 <nedefinované>
273 273 +++++
274 274 > dole
275 275 > hore
276 276 +++++
277 277 Pomocník pre IRS nastavenie satelitu.
278 278 Chýba ''name'', napriek tomu, že ''name:*'' existuje.
279 279 Meno:* preklad je chýbajúci.
280 280 pôvodné s id=0 nemôžu byť neviditeľné
281 281 Špeciálny manipulant pre francúzsky WMS server pozemkového registra.
282 282 -----
283 283 +++++
284 284 Verzia API: {0}
285 285 -----
286 286 Opustená železnica
287 287 Prerušiť
288 288 Zrušiť spojovanie
289 289 Zrušiť dialóg pre výber súboru
290 290 Zrušiť dialóg pre výber súboru.
291 291 O programe
292 292 O programe JOSM...
293 293 Prijať autorizačný prístup
294 294 Súhlasiť s novým umiestnením pluginu a zavrieť dialóg
295 295 Akceptované
296 296 Prístup
297 297 Autorizačný prístup
298 298 Kľúč autorizačného prístupu:
299 299 Skrytý autorizačný prístup:
300 300 URL autorizačného prístupu:
301 301 Ubytovanie
302 302 Podľa informácie v doplnku jeho autorom je ''{0}''.
303 303 Prístupové alebo vernostné karty
304 304 Akcia
305 305 Parametre akcie
306 306 Akcie
307 307 Akcie na vykonanie
308 308 Aktivovať
309 309 Aktivovať vrstvu
310 310 Aktivovať vybratú vrstvu
311 311 Namiesto toho aktivujem štandardné vykresľovanie máp.
312 312 Aktívne predvoľby:
313 313 Aktívne štýly:
314 314 Pridať
315 315 Pridať URL pre mapový podklad
316 316 Pridajte popisnú URL pre JOSM doplnok.
317 317 Pridať bod...
318 318 Pridať Vlastnosť
319 319 Pridať Rectified Image
320 320 Pridať záložku pre aktuálne výbranú sťahovanú oblasť
321 321 Pridať nový WMS/TMS vstup zadaním URL
322 322 Pridať novú cestu pre ikony
323 323 Pridať nový kľúč/hodnota pár k všetkým objektom.
324 324 Pridať nový bod do existujúcej cesty
325 325 Pridajte novú predvoľbu zadaním názvu súboru alebo URL
326 326 Pridať nový zdroj do zoznamu.
327 327 Pridať nový štý zadaním názvu súboru alebo URL
328 328 Pridať novú značku
329 329 Pridať bod pomocou zemepisnej šírky / dĺžky alebo easting / northing (Cartesian).
330 330 Pridať všetky objekty vybrané v aktuálnom dátovom súbore za posledným členom
331 331 Pridať všetky objekty vybrané v aktuálnom dátovom súbore za posledný vybraný člen
332 332 Pridať všetky objekty vybrané v aktuálnom dátovom súbore pred prvým členom
333 333 Pridať všetky objekty vybrané v aktuálnom dátovom súbore, pred prvým vybraným členom
334 334 Pridať prázdnu značku
335 335 Pridať informáciu o autorovi
336 336 Pridať konflikt pre ''{0}''
337 337 Prijaté všetko podľa zadaného výberu. Môže to byť text výberu ako pre google, alebo URL vracajúci sa z osm-xml
338 338 Pridať filter
339 339 Pridať vrstvu mapového podkladu {0}
340 340 Pridať bod
341 341 Pridať bod do cesty
342 342 Pridať bod do cesty a spojiť
343 343 Pridať bod {0}
344 344 Pridať reláciu {0}
345 345 Pridať výber do relácie
346 346 Pridať nastavenie
347 347 Pridať tagy
348 348 Pridať tagy do vybraných objektov
349 349 Pridajte členy všetkých vybraných relácií k súčasnému výberu
350 350 Pridať vybrané dostupné predvoľby do zoznamu aktívnych predvolieb
351 351 Pridať vybraté aktívne štýly do obsahu aktívnych štýlov
352 352 Pridať vybranú reláciu k aktuálnemu výberu
353 353 Pridať k výberu
354 354 Pridať do výberu slippymap:
355 355 Pridať hodnotu?
356 356 Pridať cestu
357 357 Pridať cestu {0}
358 358 Pridať body na všetky priesečníky
359 359 Interpolácia adries
360 360 Adresy
361 361 Pridá položku &quot;Reštartovať JOSM&quot; do menu Súbor.
362 362 Pridať tagging preset tester do pomocného menu, ktoré pomôže vyvolaniu tagging presets (rýchly náhľad na dialóg zvoľte vyskakovací). Môžete spustiť jar-súbor rovnako ako samostatne.
363 363 Pridanie tlače máp do JOSMu
364 364 Pridanie zákazu zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciest
365 365 Štôlňa
366 366 Nastaviť posun mapového podkladu
367 367 Nastavte nepriehľadnosť vrstvy.
368 368 Upraviť polohu tohto mapového podkladu
369 369 Nastaviť časové pásmo a rozdiel
370 370 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný.
371 371 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný. Nemôžem nastaviť spoluúčasť v nastavení synchronizácie.
372 372 -----
373 373 Administratívne
374 374 -----
375 375 Rozšírené
376 376 -----
377 377 -----
378 378 Rozšírené OAuth parametre
379 379 Pokročilé vlastnosti OAuth
380 380 Pokročilé voľby
381 381 Rozšírené info
382 382 Rozšírené info (web)
383 383 Rozšírené info objektov
384 384 Letecký mapový podklad môže byť posunutý. Skontrolujte jeho posun za pomoci GPS záznamov!
385 385 Lanovka
386 386 +++++
387 387 Poľnohospodárske
388 388 Letisko
389 389 Letisko, pozemné
390 390 Alkohol
391 391 Zarovnať body do kruhu
392 392 Zarovnať body na priamku
393 393 Všetko
394 394 Všetky súbory
395 395 Všetky formáty
396 396 Všetky nainštalované pluginy sú aktuálne. JOSM nemá na stiahnutie novšie verzie.
397 397 Všetky body a traťové segmenty budú mať tú istú farbu. Môžete ju prispôsobiť v manažéri vrstiev.
398 398 Všetky projekcie sú podporované
399 399 Všetky hodnoty spojené ako ''{0}'' sú použité pre kľúč ''{1}''
400 400 Všetky vozidlá
401 401 Ťažobný priestor
402 402 Povoľuje pridávanie značiek/bodov na aktuálnu gps pozíciu.
403 403 Povoliť sťahovať vaše osobné GPS stopy
404 404 Povoliť čítanie vašich preferencií
405 405 Povoliť nahrávať GPS stopy
406 406 Povoliť nahrávať mapové dáta
407 407 Povoliť zapisovať vaše preferencie
408 408 Povolená prevádzka:
409 409 Umožnuje kontrolovať JOSM z iných aplikácií, napr. z webového prehliadača.
410 410 Povoľuje otvorenie gpx/osm súborov, ktoré križujú súčasnú viditeľnú plochu na obrazovke
411 411 Dovoľuje používateľovi anonymizovať časovú značku a rýchlo zmazať časti z veľkých GPX logov.
412 412 Povoľuje používateľom vytvorenie rozdielnych farebných schém a prepínanie medzi nimi. Iba zmena farieb a vytvoriť novú schému. Použiť prepínač na biele pozadie so zodpovedajúcimi farbami pre lepšiu viditeľnosť pri jasnom slnečnom svetle. Pozrieť dialóg v JOSM nastaveniach a ''Map Settings(nastavenia mapy'' (divné, ale pravdivé :-)
413 413 Umožňuje doplniť atribúty značiek do všetkých objektov v akejkoľvek zvolenej oblasti naraz
414 414 Umožňuje odfiltrovať nepotrebné GPS stopy
415 415 Dovoľuje import rôzdnych formátov súborov priamo do JOSMu.
416 416 Dovoliť nastavovať zafarbenie stopy(track) podľa rôznych priemerných rýchlostí.
417 417 Umožní navrátiť zmazané objekty z OSM databázy
418 418 Alfa kanál
419 419 Horská chata
420 420 práve zapísaný má konflikt s pôvodným ''{0}''
421 421 Tiež zahŕňať v hľadaní neúplné a odstránené objekty.
422 422 Tiež premenovať súbor
423 423 Prípadne, ak to nebude fungovať, môžete ručne vyplniť údaje nižšie na tejto URL:
424 424 Vždy schovať
425 425 Vždy zobraziť
426 426 Vždy aktualizovať bez opýtania
427 427 Americký futbal
428 428 Počet káblov
429 429 Počet sedadiel
430 430 Počet schodov
431 431 Prúd (A)
432 432 Kontrolór OSM údajov, hľadajúci najčastejšie chyby urobené užívateľmi a programami.
433 433 Prázdna hodnota vymaže tag.
434 434 Nastala chyba v plugine {0}
435 435 Nastala chyba pri zladený fotiek s GPX trasou. Môžete ručne nastaviť posuvníky aby fotky sedeli.Nastala chyba pri zladený fotiek s GPX trasou. Môžete ručne nastaviť posuvníky aby fotky sedeli.
436 436 Vyskytla sa chyba pravdepodobne zapríčinená doplnkom (angl: plugin) ''{0}''.
437 437 Došlo k neočakávanej výnimke. <br> Toto je vždy chyba kódovania. Ak používate najnovšiu verziu JOSM <br>, zvážte prosím a vyplnte hlásenie o chybe.
438 438 Zameriavanie uhlov
439 439 Zameriavanie uhlov je aktívne.
440 440 Popisy
441 441 Ďalší plugin pre zladenie obrázkov s bodmi v GPS súbore. Zladenie je urobené, keď ''name(meno)'', ''cmt(komentár)'' or ''desc(poznámky)'' vlastnosti zo značiek cestných bodov zodpovedajú názvu súboru obrázka.
442 442 Použiť
443 443 Použiť zmeny
444 444 Použiť predvolené
445 445 Použiť rozhodnutie
446 446 Použiť Funkciu
447 447 Použiť Funkciu:
448 448 Aplikovať vyhladzovanie (antialiasing) v mape pre jemnejšie zobrazenie.
449 449 Použiť vyriešený konflikt
450 450 Použiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
451 451 Použiť zvolené zmeny
452 452 Použiť značky objektov v schránke na všetky zvolené objekty.
453 453 Použité značky pre dáta zmenovúho súboru sú nahraté do
454 454 Použiť súčasnú aktuálizáciu
455 455 Použiť adresu dlaždice
456 456 Použiť aktualizácie a zavrieť dialógové okno
457 457 Použiť túto úlohu pre všetkých členov
458 458 Použiť?
459 459 Pristávacia plocha
460 460 +++++
461 461 Archeologické nálezisko
462 462 Lukostreľba
463 463 Ste si naozaj istý, že chcete pokračovať?
464 464 Oblasť
465 465 Oblasť štýlu cesty nie je uzavretá
466 466 Oblasť okolo miesta
467 467 Oblasti majú spoločný úsek cesty.
468 468 Kultúrne stredisko
469 469 Umelecké dielo
470 470 Spýtať sa pred aktualizáciou
471 471 Zostavenie nových polygónov
472 472 Priradená ulica
473 473 Prevziať
474 474 Prázdna množina objektov, na zmazanie je potrebné vybrať aspoň jeden objekt
475 475 Atletika
476 476 Upozornenie: Používajte iba skutočné klávesy!
477 477 Atrakcia
478 478 Atribúty
479 479 Zvuk
480 480 Audio zariadenie nedostupné
481 481 Nastavenia zvuku
482 482 Zukové značky z {0}
483 483 Zvuk zosynchronizovaný na bode {0}.
484 484 Označenie bodu so zvukovým záznamom
485 485 +++++
486 486 Audiosprievodca
487 487 Audiosprievodca cez mobilný telefón?
488 488 Austrálsky futbal
489 489 Overenie totožnosti
490 490 Overenie s dodaním užívateľského mena a hesla
491 491 Overovanie na HTTP proxy serveri ''{0}'' neúspešné. Prosím vložte platné užívateľské meno a platné heslo.
492 492 Overenie v OSM API ''{0}'' neúspešné. Prosím vložte platné užívateľské meno a platné heslo.
493 493 Overovanie na hostiteľovi ''{0}'' zlyhalo. Prosím, zadajte platné užívateľské meno a platné heslo.
494 494 Overovanie sedenia pre užívateľa ''{0}'' ...
495 495 Overenie totožnosti
496 496 Autentifikácia zlyhala
497 497 Autentifikácia zlyhala
498 498 Autor
499 499 Autor:
500 500 Autentifikácia zlyhala
501 501 Povoliť JOSM na prístup do OSM API
502 502 Autorizačná URL:
503 503 Povoliť teraz
504 504 Povoľujem OAuth žiadosť prístupu ''{0}'' na stránkach OSM ...
505 505 Povoľujem žiadosť prístupu ''{0}''...
506 506 Autori (spracovatelia)
507 507 Automaticky
508 508 +++++
509 509 Automaticky Načítať Dlaždice
510 510 Povolené Automatické uloženie
511 511 Interval pre automatické ukladanie (v sekundách)
512 512 Súbory automatického ukladania pre vrstvu
513 513 Automatický zoom v predvolenom nastavení:
514 514 Auto-odhad
515 515 Automaticky akceptované
516 516 Automatické načítanie dlaždíc v predvolenom nastavení:
517 517 Bankomat
518 518 Automatické sťahovanie
519 519 Automatická úprava značiek (tag)
520 520 Automaticky vytvoriť zvukové značky z bodov stopy (trackpoints) (radšej než podrobné body cesty) s menami a popismi.
521 521 Automatické vytvorenie vrstvy značiek z bodov cesty pri otvorení GPX vrstvy.
522 522 Dostupný
523 523 Dostupné predvolené podklady:
524 524 Dostupné predvoľby:
525 525 Dostupné úlohy
526 526 Dostupné štýly:
527 527 +++++
528 528 +++++
529 529 +++++
530 530 Hniezdo záchrany
531 531 Späť
532 532 Podmienky použitia pozadia
533 533 Pozadie:
534 534 Operadlo chrbta (Backrest)
535 535 Backspace v pridávacom režime
536 536 Chybná požiadavka
537 537 Zlé prevedenie ''{0}'' triedy projekcie: nedá sa nastaviť predvoľba, aby zodpovedala kódu ''{1}''.
538 538 Chlieb a pečivo
539 539 -----
540 540 Prekročený Limit Šírka pásma
541 541 Banka
542 542 Bar (výčap)
543 543 -----
544 544 Prekážka (Barriers)
545 545 Bejzbal
546 546 Základný
547 547 Basin (Kotvisko pre lode)
548 548 Basketbal
549 549 Batérie
550 550 Bojisko
551 551 +++++
552 552 Záliv
553 553 Pláž
554 554 Plážový volejbal
555 555 Signál (rádiomaják)
556 556 -----
557 557 +++++
558 558 Lavička
559 559 Nápoje
560 560 Bicykel
561 561 Požičovňa bicyklov
562 562 Oprava bicyklov
563 563 Predaj bicyklov
564 564 Čistenie bicyklov (za poplatok)
565 565 Záhradná reštaurácia
566 566 Bicyklový obchod
567 567 +++++
568 568 Bio nafta
569 569 Prázdna vrstva
570 570 Balvan (Block)
571 571 Modrá:
572 572 Informačný panel s radami (board content)
573 573 Lodenica
574 574 Stĺpik
575 575 Kníhkupectvo
576 576 Názov záložky:
577 577 Záložky
578 578 Hraničná kontrola
579 579 Botanický názov
580 580 Bowling na tráve
581 581 Hranice
582 582 Hranica
583 583 Hraničné kamene
584 584 Duplicitné body na hranici
585 585 Typ hranice
586 586 Ohraničujúcí box
587 587 Ohraničenie:
588 588 Hranice
589 589 -----
590 590 Bowling
591 591 Značka
592 592 Most
593 593 Poškodené prednastavenie tagovania "{0}-{1}" - počet položiek v ''display_values'' ​​musí byť rovnaký ako vo ''values''
594 594 Poškodené prednastavenie tagovania "{0}-{1}" - počet položiek v ''short_descriptions'' ​​musí byť rovnaký ako vo ''values''
595 595 Brownfield (opustený priemyselný objekt)
596 596 Nárazník
597 597 Správy o chybách
598 598 Budova
599 599 Duplicitné body na budovách
600 600 Budova v budove
601 601 Vytváram hlavné menu
602 602 Zabudovaný štýl, vnútorná cesta:
603 603 Brána pre otváranie predkom auta (bump)
604 604 Autobusová linka
605 605 Autobusové nástupište
606 606 Autobusová stanica
607 607 Autobusová zastávka
608 608 Rohož cez cestu zabraňujúca vjazdu vozidiel okrem autobusov (Bus trap)
609 609 Mäsiareň
610 610 -----
611 611 CNG (Stlačený zemný plyn)
612 612 +++++
613 613 +++++
614 614 +++++
615 615 +++++
616 616 +++++
617 617 +++++
618 618 Kabínková lanovka
619 619 -----
620 620 Kaviareň
621 621 Výpočet oblasti na stiahnutie
622 622 Otvoriť editor relácií
623 623 Otvoriť editor relácií pre vybratú reláciu
624 624 +++++
625 625 Táborisko
626 626 Stanový tábor
627 627 Nemožno aktivovať vykresľovaciu triedu mapy ''{0}'', pretože neobsahuje podtriedu ''{1}''.
628 628 Nemožno aktivovať vykresľovaciu triedu máp ''{0}'', pretože nie je zapísaná ako vykresľovač máp.
629 629 Nemožno aktivovať vykresľovaciu triedu mapy ''{0}'', pretože trieda nebola nájdená.
630 630 Kanadský futbal
631 631 Prieplav (canal)
632 632 Zrušiť
633 633 Zrušiť a návrat na predchádzajúci dialóg
634 634 Zrušiť overenie
635 635 Zrušiť zatváranie zmenových súborov
636 636 Zrušiť rozhodnutie konfliktu
637 637 Zrušiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
638 638 Zušiť operáciu
639 639 Zrušiť(nepoužiť) aktualizácie a zavrieť dialógové okno
640 640 Zrušiť nahrávanie a pokračovať v editácii
641 641 Prerušiť nahrávanie
642 642 Zrušiť, pokračovať v úpravách
643 643 Nemôžem pridať body ležiace mimo svet.
644 644 Nemožno pridať cestu len s {0} bodmi.
645 645 nemôžem pridať bod {0} do nedokončenej cesty {1}
646 646 nie je možné použiť neistú značku pri spojovaní prvkov
647 647 Nemôžem priradiť Id zmenového súboru > pre nové pôvodné. Hodnota Id zmenového súboru je {0}
648 648 Nemôžem postaviť požiadavku pre zmenový súbor s časovým obmedzením. Vstup nie je platný.
649 649 Nemôžem porovnať pôvodné s ID ''{0}'' s pôvodným s ID ''{1}''.
650 650 Nemožno vytvoriť požiadavku na zmenový súbor, vrátane parametrov požiadavky ''uid'' a ''display_name''
651 651 -----
652 652 Nedá sa zmazať uzol, ktorý obsahuje tagy
653 653 Nedá sa zmazať uzol, ktorý je odkazovaný na viaceré objekty
654 654 Nemožno vytvoriť inštanciu projekcie ''{0}''
655 655 -----
656 656 -----
657 657 Nie je možné spojiť, pretože jeden zo zúčastnených pôvodných je nový a ostatné nie sú
658 658 -----
659 659 Nemožno zlúčiť pôvodné s rozdielnymi id. Toto id je {0}, druhé je {1}
660 660 Nemožno miešať bod, a líniu pre úlohu "cez"
661 661 Nemôžem presúvať objekty mimo svet.
662 662 Nedá sa umiestniť uzol mimo sveta.
663 663 nemôžem vyriešiť nerozhodnutý konflikt
664 664 Nemožno obmedziť požiadavku zmenového súboru pre aktuálneho užívateľa, pretože aktuálny užívateľ je anonymný
665 665 Nemožno obmedziť požiadavku pre zmenový súbor na špecifický ohraničujúci rámec. Vstup je platný.
666 666 Nemožno omedziť požiadavku na zmenový súbor na nemo užívateľa ''{0}''
667 667 Nemôžem zrušiť príkaz "{0}", pretože vrstva "{1}" nie je vybraná.
668 668 Kanoistika
669 669 Plechovky
670 670 Kapacita
671 671 Kapacita (celková)
672 672 Vozidlo
673 673 Predajca automobilov
674 674 Kemping pre obytné prívesy
675 675 Náklad
676 676 Hotovosť
677 677 Hrad
678 678 -----
679 679 Mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, priechodná pre autá (Cattle grid)
680 680 Vstup do jaskyne
681 681 Cintorín
682 682 Stredový pohľad
683 683 Sedačková lanovka
684 684 Chata
685 685 Zmeniť vlastnosti
686 686 Zmeniť smer?
687 687 Zmeniť nastavenie zoznamu zoznamov
688 688 Zmeniť zoznam mapových nastavení
689 689 Zmeniť nastavenie zoznamu
690 690 Zmeniť bod {0}
691 691 Zmeniť reláciu
692 692 Zmena funkcie relačného člena pre {0} {1}
693 693 Zmeniť reláciu {0}
694 694 Zmena rozlíšenia
695 695 Zmeniť nastavenie reťazca
696 696 Zmena adresára pre všetký nastavenia užívateľa
697 697 Zmena výberu
698 698 Zmeniť pohľad
699 699 Zmeniť cestu {0}
700 700 Zmenené body z {0}
701 701 Zmenový súbor id > 0 očekávaný. Got {0}
702 702 Zmenový súbor ID:
703 703 Panel riadenia zmenového súboru
704 704 Manažér zmenového súboru
705 705 Zmenový súbor zavretý
706 706 Poznámka zmenového súbor:
707 707 Očakávané ID zmenového súboru
708 708 Zmenový súbor id:
709 709 Info súboru zmien
710 710 Zmenový súbor je plný
711 711 Súbor zmien {0}
712 712 Zmenový súbor:
713 713 Súbory zmien
714 714 Zmena klávesových skratiek manuálne.
715 715 Nabíjacia stanica (pre elektromobily)
716 716 Kontrola pre FIXMES.
717 717 Kontrola na serveri
718 718 Kontrola vlastností kľúčov.
719 719 Kontrola hodnôt vlastností.
720 720 Kontrola pre zmazané rodičovské v lokálnej dátovej sade
721 721 Kontrola rodičovských pre zmazané objekty
722 722 Kontrolujem predpoklady pluginov ...
723 723 Skontroluje a opraví zastaralé tagy.
724 724 Skontrolovať oblasti budov vo vnútri iných budov.
725 725 Skontroluje cesty pripojené k oblastiam.
726 726 Skontroluje cesty či neobsahujú identické body za sebou.
727 727 Skontroluje, či všetci užívatelia podieľajúci sa na tvorbe objektu sa dohodli na zmene licencie.
728 728 Kontrolný súčet chýb: {0}
729 729 Drogéria
730 730 +++++
731 731 Odvodená relácia
732 732 Komín
733 733 Čínsky
734 734 Vybrať
735 735 Zvoľte farbu
736 736 Zvoľte farbu pre {0}
737 737 Zvoľte preddefinovanú licenciu
738 738 Vybrať hodnotu
739 739 Vyberte typ objektu OSM
740 740 Vybrať server pre vyhľadávanie:
741 741 Vyberte viditeľné stopy
742 742 Veľkosť kusov {0} prekročil max. veľkosť zmenového súboru {1} pre server ''{2}''
743 743 Kostol
744 744 Kino
745 745 +++++
746 746 Mesto (city)
747 747 Hranica mesta/obce
748 748 Mestské hradby
749 749 Názov mesta
750 750 Občianske
751 751 Typ triedy
752 752 Vyčistiť
753 753 Prázdna Undo/Redo pamäť
754 754 Vymazať textarea
755 755 Vymazať zoznam naposledy otvorených súborov
756 756 Kliknutím ''<strong>{0}</strong>'' bude pokračovať nahrávanie do ďalších nových zmenových súborov.<br>Kliknutím ''<strong>{1}</strong>'' sa vrátite do dialógu nahrávania.<br>Kliknutím ''<strong>{2}</strong>'' zrušíte nahrávanie a vrátite sa na editovanie mapy.<br>
757 757 Kliknúť <strong>{0}</strong> pre ignorovanie.</html>
758 758 -----
759 759 -----
760 760 Kliknite sem na výber cesty uloženia
761 761 Kliknite na cestu, pre začatie vylepšovania jej tvaru.
762 762 Kliknite na test prístup k serveru OSM so súčasným autorizačným prístupom
763 763 Kliknutie na šípku v dolnej časti ho znova zobrazí.
764 764 Kliknúť pre zrušenie a obnovenie editovania
765 765 Kliknite pre zrušenie spustenia externých prehliadačov
766 766 Kliknúť pre zrušenie spojovania bodov
767 767 Kliknutím zrušíte resetovanie do OAuth východzích hodnôt
768 768 Kliknutím zrušíte nahrávanie
769 769 Kliknite na pridanie nového uzla. Uvoľnite Ctrl na premiestnenie existujúcich uzlov alebo držte Alt na vymazávanie.
770 770 Kliknutím zrušíte a pokračujete v editovaní mapy
771 771 Kliknutím zrušíte aktuálnu operáciu
772 772 Kliknúť pre kontrolu či objekty vo vašej lokálnej dátovej sade sú zmazané na serveri
773 773 Kliknutím zavriete dialóg
774 774 Kliknutie zavrie dialóg a odstráni objekt z relácií
775 775 Kliknutie zavrie dialóg a zruší vymazanie objektov
776 776 Kliknutím zavriete dialóg a prerušíte sťahovanie
777 777 Kliknutím zavriete tento dialóga pokračujete v editovaní
778 778 Kliknite pre pokračovanie a otvorenie {0} prehliadačov
779 779 Kliknutím bude pokračovať nahrávanie do ďalšieho nového zmenového súboru
780 780 Kliknutie vytvorí konflikt a zatvorí editor tejto relácie
781 781 Kliknite na vymazanie zvýrazneného uzla. Uvoľnite Alt na premiestnenie existujúcich uzlov alebo držte Ctrl na pridanie nových uzlov.
782 782 Kliknite na tlačidlo zmazať plugin ''{0}''
783 783 Kliknite pre zmazanie. Shift: zmaže segment cesty. Alt: zmaže cestu, ale nemaže body. CTRL: zmaže referenčné objekty.
784 784 Kliknite na tlačidlo vypnúť plugin ''{0}''
785 785 Kliknúť na vymazanie vykonaných zmien a zavrieť editor relácie
786 786 Kliknite na stiahnutie všetkých odkazujúcich objektov na {0}
787 787 Kliknúť pre stiahnutie aktuálne vybranej oblasti
788 788 Kliknite pre zachovanie pluginu ''{0}''
789 789 Kliknite pre minimalizovanie/maximalizovanie obsahu panelu
790 790 Kliknite na premiestnenie zvýrazneného uzla. Držte Ctrl na pridanie nových uzlov, alebo Alt na vymazanie.
791 791 Kliknite pre presmerovanie na autorizačný formulár na webovej stránke JOSM
792 792 Kliknutím resetujete OAuth nastavenia na východzie hodnoty
793 793 Kliknite na tlačidlo pre načítanie žiadosti o prístup
794 794 Kliknite na tlačidlo pre načítanie autorizačného prístupu
795 795 Kliknutím sa vrátite do dialógového okna pre nahrávanie
796 796 Kliknutím sa vrátite do editora relácie na pokračovanie v úprave relácie
797 797 Kliknite na spustenie úlohy na pozadí
798 798 Kliknúť na tlačidlo pre uloženie zmien a zavrieť editor relácie
799 799 Kliknite na tlačidlo preskočiť aktualizácie aktívnych pluginov
800 800 Kliknutím sa spustí hľadanie pre miesta
801 801 Kliknite pre krokovanie celým procesom schvaľovania OAuth
802 802 Kliknite na krok v rámci povoľovacieho procesu OAuth a vytvorte nový autorizačný prístup
803 803 Kliknite na Autorizačný prístup
804 804 Kliknite pre aktualizáciu aktívnych pluginov
805 805 Časový limit klienta
806 806 Útes
807 807 Lezenie
808 808 Hodiny
809 809 Zavrieť
810 810 Zavrieť akúkoľvek cestu
811 811 zatvoriť zmenový súbor po nahratí
812 812 Zatvoriť zmenové súbory
813 813 Zavrieť dialóg a zrušiť sťahovanie
814 814 Zatvoriť otvorený súbor zmien
815 815 Zatvoriť práve vybratý otvorený zmenový súbor
816 816 Zavrieť dialógové okno
817 817 Zatvoriť dialóg a zrušiť požiadavku pre zmenové súbory
818 818 Zatvorte dialóg a prijmite autorizačný prístup
819 819 Zatvorte dialóg a zrušiť povolenie
820 820 Zavrieť dialóg nastavena a zrušiť aktualizáciu nastavení
821 821 Zavrieť vybraté zmenové súbory
822 822 Zavrieť vybrané otvorené zmenové súbory
823 823 Zavrieť tento dialóg a pokračovať v editácii v JOSMe
824 824 Zavrieť tento panel. Môžete ho znovu otvoriť tlačítkom na ľavej nástrojovej lište.
825 825 Zavreté po -
826 826 Zatvorený v
827 827 Uzavrený:
828 828 Bližší popis
829 829 Bližší popis
830 830 Zatvárajú sa otvorené súbory zmien
831 831 Zavrieť vybraté otvorené zmenové súbory
832 832 Zatváranie súboru zmien
833 833 zatváranie zmenového súboru {0}
834 834 Zatváranie súboru zmien...
835 835 Oblečenie
836 836 Pobrežie
837 837 Pobrežie
838 838 Mince
839 839 Stredná škola
840 840 Farba
841 841 Farba (hex)
842 842 Názov Farby:
843 843 Farby
844 844 Vyfarbiť body vyznačiť segmenty podľa časových limitov.
845 845 Farby bodov a sledované segmenty pozície riedenia (HDOP). Vaše zariadenie pre digitalizáciu musia zaznamenať informácie.
846 846 Vyfarbiť body a vyznačiť smery segmentov.
847 847 Vyfarbiť body a vyznačiť časovú značku segmentov.
848 848 Farby bodov traťových segmentov podľa rýchlosti.
849 849 Farby použité rôznymi objektami v JOSM.
850 850 Farba
851 851 -----
852 852 -----
853 853 -----
854 854 -----
855 855 Spojiť cesty
856 856 Potvrdenie spájania
857 857 Spojiť niekoľko ciet do jednej.
858 858 Spojiť {0} cesty
859 859 Kombinovaný chodník a cesta pre cyklistov
860 860 Zásobník príkazov
861 861 Poznámka
862 862 Poznámka:
863 863 Obchodná (komerčná)
864 864 Spoločné, obecné
865 865 Všeobecné nasavenia
866 866 Komunikácia s OSM serverom neúspešná
867 867 -----
868 868 Porovnať
869 869 -----
870 870 Počítač
871 871 Cukrovinky
872 872 Konfigurovať umiestnenie pluginov
873 873 Nastavenie pokročilých nastavení
874 874 Nastavenie dostupných pluginov.
875 875 Konfigurovať stránky...
876 876 Konfigurovať zoznam s umiestnením, kde je možné stiahnuť pluginy
877 877 Konfigurácia panela nástrojov
878 878 Nastaviť či vytvoriť záložný súbor
879 879 Nastaviť či používate proxy server
880 880 Nastaviť vašu totožnosť a spôsob overovania na OSM serveri
881 881 Potvrdiť vymazanie
882 882 Potvrdiť činnosť vzdialenej kontroly
883 883 Potvrdiť všetky diaľkovo ovládané manuálne činnosti
884 884 Potvrdiť prázdnu funkciu
885 885 Konflikt
886 886 Rozhodnutie konfliktov
887 887 Konflikt na pozadí
888 888 Konflikt na pozadí: kombinovaný
889 889 Konflikt na pozadí: rozhodnuté
890 890 Konflikt na pozadí: pokles
891 891 Konflikt na pozadí: prázdny riadok
892 892 Konflikt na pozadí: zmrazený
893 893 Konflikt na pozadí: v porovnaní
894 894 Konflikt na pozadí: v opačnom
895 895 Konflikt na pozadí: ponechať
896 896 Konflikt na pozadí: žiadny konflikt
897 897 Konflikt na pozadí: nie v opačnom
898 898 Konflikt pozadia: rovnaká pozícia v opačnom
899 899 Konflikt na pozadí: vybraný
900 900 Konflikt na pozadí: nerozhodnuté
901 901 Konflikt na popredí
902 902 Konflikt na popredí: pokles
903 903 Konflikt na popredí: v porovnaní
904 904 Konflikt na popredí: ponechať
905 905 Konflikt na popredí: nerozhodnuté
906 906 Konflikt vo ''viditeľnom''atribúte objektu typu {0} s id {1}
907 907 Konflikt nie je úplne vyriešený
908 908 Konflikty
909 909 Objavené konflikty
910 910 Konflikty vo vkladaných značkách
911 911 Konflikty pri spojovaní pôvodných
912 912 Konflikty pri spojovaní ciest - spojovaná cesta je ''{0}''
913 913 Konflikty pri spájaní bodov - cieľový bod je ''{0}''
914 914 Konflikty: {0} nevyriešené
915 915 Pripojiť existujúcu cestu do bodu
916 916 Spojený koncový bod cesty je blízko inej cesty
917 917 Nastavenie pripojenia
918 918 Nastavenie pripojenia pre OSM server.
919 919 Spojenie do API neúspešné
920 920 Stavba
921 921 Stavebná oblasť
922 922 Užívateľský kľúč:
923 923 Skrytý užívateľ:
924 924 -----
925 925 -----
926 926 Kontakt:
927 927 Pripája sa na OSM Server...
928 928 Kontaktujem server...
929 929 Obsah
930 930 Kontinent
931 931 Pokračovať
932 932 Pokračovať, ako je
933 933 Pokračovanie rozhodnutia
934 934 Pokračovať v nahrávaní
935 935 Pokračovať v nahrávaní
936 936 Pokračovanie cesty z posledného bodu.
937 937 Pokračovať, skúsiť znovu
938 938 Pokračuje kreslenie čiary, ktorá zdieľa body s inou čiarou.
939 939 Prispievatelia
940 940 Obchod s polotovarmi
941 941 -----
942 942 Previesť do GPX vrstvy
943 943 Konvertovať do dátovej vrstvy
944 944 Prevedené z: {0}
945 945 Súradnice
946 946 Súradnice (predpokladané):
947 947 Importované súradnice: {0}
948 948 Súradnice:
949 949 Súradnice:
950 950 Skopírovať
951 951 Skopírovať súradnice
952 952 Kopírovať Kľúč/Hodnotu
953 953 Kopírovať Hodnoty
954 954 Kopírovaťvšetky Kľúče/Hodnoty
955 955 Kopírovať všetky moje prvky do cieľa
956 956 Kopírovať všetky ich (their) prvky do cieľa
957 957 Skopírovať súradnice vybratých bodov do schránky.
958 958 Skopírovať moje vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
959 959 Skopírovať moje vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
960 960 Skopírovať moje vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
961 961 Skopírovať moje vybrané body na začiatok zoznamu pre spojované body
962 962 Kópia {0}
963 963 Vybrať označené objekty pre vloženie.
964 964 Skopírovať kľúče a hodnoty všetkých tagov do schránky
965 965 Skopírovať kľúče a hodnoty vybraných tagov do schránky
966 966 Skopírovať hodnotu vybraného tagu do schránky
967 967 Kopírovať ich vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
968 968 Skopírovať ich vybrané elementy na začiatok zoznamu pre spojované elementy
969 969 Kopírovať ich vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
970 970 Kopírovať ich vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
971 971 Kopírovať do schránky a zavrieť
972 972 Kópia {1} z {0}
973 973 +++++
974 974 Copyright
975 975 Kopírovanie
976 976 Zladiť
977 977 Zladiť obrázky s GPX stopou
978 978 Zladiť GPX
979 979 Nedá(ajú) sa otvoriť súbor(y):\n{0}
980 980 Nemôžem zálohovať súbor. Výnimka je: {0}
981 981 Nemôžem spojiť cesty (Nemôžu byť spojené do jedného reťazca bodov)
982 982 Nemôžem sa pripojiť k OSM serveru. Prosím skontrolujte si pripojenie k internetu.
983 983 Nemôžem exportovať "{0}"
984 984 Nemôžem nájsť typ elementu
985 985 Nemôžem nájsť úroveň varovania.
986 986 Nemôžem importovať ''{0}''.
987 987 Nemôžem importovať súbory.
988 988 Nemôžem nahrať plugin {0}. Zmazať z konfigurácie?
989 989 Nemôžem nahrať predvoľby zo servera.
990 990 Nemôžem zistiť Šírku, Dĺžku, alebo Zväčšenie(zoom). Prosím skontrolujte to.
991 991 Nemožno analyzovať súbor WMS vrstvy.
992 992 Nemôžem čítať "{0}"
993 993 Nemôžem čítať zdroj predvolieb označovania: {0}
994 994 Nemôžem načítať zdroj predvolieb značenia: {0}
995 995 Nemôžem čítať zdroj predvolieb označovania: {0}\nPrajete si, ho zachovať?
996 996 Nemôžem premenovať súbor ''{0}''
997 997 Nepodarilo sa získať súbor WMS vrstvy.
998 998 Nemôžem získať zoznam vašich otvorených zmenových súborov pretože<br>JOSM nepoznám vašu totožnosť.<br>Zvolili ste si pracovať anonymne, alebo ste neoprávnili<br>poznať totožnosť užívateľa, ktorý pracuje vo vašom záujme.
999 999 Nemôžem nahrať predvoľby. Dôvod: {0}
1000 1000 Nemôžem získať vstupný link alebo ID pre zvolenú službu. Skúste znovu prosím.
1001 1001 -----
1002 1002 Krajina (štát)
1003 1003 Kód krajiny
1004 1004 kraj (okres)
1005 1005 Súd
1006 1006 Kryté
1007 1007 Kryté
1008 1008 Krytá nádrž
1009 1009 Žeriav
1010 1010 Vytvoriť kružnicu
1011 1011 Vytvoriť nový priečinok
1012 1012 Vytvoriť kružnicu z troch vybratých bodov.
1013 1013 Vytvoriť kópiu z tejto relácie a otvoriť ju v inom editovacom okne
1014 1014 Vytvára cestnú sieť
1015 1015 Vytvoriť novú mapovú vrstvu.
1016 1016 Vytvoriť novú reláciu
1017 1017 Vytvárať a upravovať námorné mapy pre OpenSeaMap
1018 1018 Vytvoriť plochy
1019 1019 Vytvorenie zvukových značiek na mieste, kde čas stopy zodpovedá času uloženia každého zvukové WAV súboru.
1020 1020 Vytvoriť záložku
1021 1021 Vytvoriť značky(markers) pri načítaní GPX
1022 1022 Vytvoriť multipolygón
1023 1023 Vytvoriť multipolygón.
1024 1024 Vytvoriť nový bod.
1025 1025 Vytvoriť nové objekty
1026 1026 Vytvoriť novú reláciu vo vrstve "{0}"
1027 1027 Vytvorený
1028 1028 Vytvorený v
1029 1029 Vytvorené v:
1030 1030 Vytvorené pred -
1031 1031 Vytvoril:
1032 1032 Vytvorený:
1033 1033 Vytvorenie a správa adresných bodov a budov vrámci Českej Republiky.
1034 1034 Vytváranie súboru zmien...
1035 1035 Vytváram hlavné grafické rozhranie ( GUI )
1036 1036 Kreditné karty
1037 1037 Kriket
1038 1038 Cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
1039 1039 +++++
1040 1040 Prechod pre cyklistov
1041 1041 Prechod pre jazdcov na koňoch
1042 1042 Peší prechod cez železnicu
1043 1043 Prechod cez cestu s obsluhou
1044 1044 Prekrývajúce sa budovy
1045 1045 Typy prechodov cez cestu
1046 1046 Typy prechodov pre chodcov (UK viď. en.wikipedia.org)
1047 1047 Križujúce sa waterway/highway
1048 1048 Zkrížené cesty
1049 1049 Ctrl pre spojenie s najbližším bodom.
1050 1050 Kuchyňa
1051 1051 Kultúra
1052 1052 Súčasný výber
1053 1053 Aktuálny zmenový súbor je prázdny. Nemožem nahrať dáta.
1054 1054 Aktuálny správca poverenia je typu ''{0}''
1055 1055 Aktuálna hodnota ''{0}'' pre užívateľské ID je neplatná
1056 1056 -----
1057 1057 Aktuálne, nie je vybraná žiadna sťahovaná oblasť. Prosím vyberte najskôr oblasť.
1058 1058 -----
1059 1059 Vlastné
1060 1060 -----
1061 1061 Vlastný WMS Link
1062 1062 Prispôsobiť farbu
1063 1063 Úprava položiek na panely nástrojov.
1064 1064 Prispôsobenie kreslenia stôp
1065 1065 Výkop
1066 1066 Cyklo prekážka (Cycle Barrier)
1067 1067 Pruh pre cyklistov
1068 1068 -----
1069 1069 -----
1070 1070 -----
1071 1071 Cyklická závislosť medzi reláciami:
1072 1072 Cyklistika
1073 1073 Cyklické závislosti
1074 1074 +++++
1075 1075 +++++
1076 1076 -----
1077 1077 +++++
1078 1078 Priehrada, nádrž
1079 1079 Dátová chyba
1080 1080 Údajová vrstva {0}
1081 1081 Dátový súbor:
1082 1082 Zdroje dát a Typy:
1083 1083 Zdroje dát
1084 1084 Overovanie dát
1085 1085 Dáta:
1086 1086 -----
1087 1087 Databáza je mimo prevádzky kvôli údržbe
1088 1088 Test konzistencie dátovej sady
1089 1089 Dátum
1090 1090 Dátum:
1091 1091 Dátum:
1092 1092 Debetné karty
1093 1093 Rozhodnite sa ako nahrať dáta a ktoré zmenové dáta použiť
1094 1094 Stupne
1095 1095 Rozhodnutie
1096 1096 Odmietnuté
1097 1097 Oddialiť
1098 1098 Vyhradená cesta pre kone
1099 1099 Vyhradená cesta pre cyklistov
1100 1100 Vyhradený chodník pre peších
1101 1101 Predvolené
1102 1102 Štandardný (Automatická predvoľba)
1103 1103 -----
1104 1104 -----
1105 1105 Predvolená hodnota: {0}
1106 1106 Odstrániť
1107 1107 Odstrániť súbory
1108 1108 Zmazať súbor z disku
1109 1109 Režim mazania
1110 1110 Zmazať vlastnosti
1111 1111 Vymazať cesty, ktoré nie sú vnútornou časťou multipolygónu
1112 1112 Potvrdiť odstránenie
1113 1113 Odstránenie duplicitných relácií
1114 1114 Vymazať zdvojené (duplikované) cesty
1115 1115 Zmazať filter.
1116 1116 Zmazať z relácie (zo vzťahu
1117 1117 Vymazať súbor s obrázkom z disku
1118 1118 Vymazať nekompletné členy?
1119 1119 Vymazať vrstvy bez uloženia. Neuložený zmeny budú staratené.
1120 1120 Vymazať bod {0}
1121 1121 Zmazať body alebo cesty
1122 1122 Zmazať teraz!
1123 1123 Zmazať objekty
1124 1124 Vymazať reláciu {0}
1125 1125 Zmazať reláciu?
1126 1126 Zmazať relácie
1127 1127 Zmazať zvolené objekty.
1128 1128 Vymazať práve vydanú reláciu
1129 1129 Zmaže zvolený klúč vo všetkých objektoch
1130 1130 Zmazať vybrané vrstvy.
1131 1131 Zmazať vybraté relácie
1132 1132 Zmazať vybratý zdroj zo zoznamu.
1133 1133 Zmazať výber v tabuľke značiek
1134 1134 Zmazať nepotrebné body z cesty.
1135 1135 Vymazať cestu {0}
1136 1136 Odstránený
1137 1137 Vymazať ''{0}''
1138 1138 Vymazaný stav:
1139 1139 Vymazaný člen {0} je použitý v relácii {1}
1140 1140 -----
1141 1141 Vymazaný bod {0} je súčasťou cesty {1}
1142 1142 Vymazať alebo presunúť objekty
1143 1143 Zmazaná relácia {0} obsahuje členy
1144 1144 Vymazaná cesta {0} obsahuje body
1145 1145 Odstránené {0} vlastnosti {1} objektov
1146 1146 Špeciality
1147 1147 Vyznanie (cirkevné)
1148 1148 Zubný lekár
1149 1149 -----
1150 1150 Zastaralé tagy
1151 1151 Oprava zastaralých z {0}
1152 1152 Hĺbka v metroch
1153 1153 Popis
1154 1154 Popis:
1155 1155 Popis: {0}
1156 1156 -----
1157 1157 -----
1158 1158 Úroveň detailu
1159 1159 Podrobnosti
1160 1160 Podrobnosti...
1161 1161 Zisťujem pluginy pre nahratie ...
1162 1162 Zisťovanie id pre aktuálneho užívateľa...
1163 1163 -----
1164 1164 Nemôže byť nájdený objekt s id {0} v aktuálnej dátovej sade
1165 1165 Nafta
1166 1166 -----
1167 1167 Nafta pre ťažké nákladné automobily
1168 1168 Obtiažnosť
1169 1169 Hustota pozícií (červená = vysoká, zelená = nízka, ak je dostupná)
1170 1170 Smer
1171 1171 Smer (červená = západ, žltá = sever, zelená = východ, modrá = juh)
1172 1172 -----
1173 1173 Vypnúť
1174 1174 Vypnúť doplnok
1175 1175 Zahodiť
1176 1176 Výdaj na recepty
1177 1177 -----
1178 1178 Zobraziť pokročilé parametre OAuth
1179 1179 Nastavenie zobrazenia
1180 1180 Zobrazená pohybujúca sa ikona predstavuje bod na synchronizovanej stope, kde sa práve prehráva vaša nahrávka.
1181 1181 Zobrazí rozšírené informácie o OSM bodoch, cestách alebo reláciách.
1182 1182 Zobraziť tlačidla v pravej časti menu iba vtedy, keď je myš vo vnútri prvku
1183 1183 Zobrazovať súradnice ako
1184 1184 Zobraziť obrázky s geotagmi
1185 1185 Zobrazí informácie o histórii o OSM cestách, bodoch alebo reláciách vo webovom prehliadači.
1186 1186 Zobraziť históriu o OSM cestách, bodoch, alebo relácií.
1187 1187 Zobraziť prehrávanú(live) zvukovú stopu.
1188 1188 Zobrazí rozšírené informácie objektu o OSM bodoch, cestách alebo reláciách vo webovom prehliadači.
1189 1189 Zobraziť Zvukové(Audio) menu
1190 1190 Zobraziť obrazovku "O Aplikácii"
1191 1191 Zobraziť základné vlastnosti zo zmenového súboru
1192 1192 Zobraziť históriu všetkých zobrazených objektov
1193 1193 Zobraziť históriu(priebeh) vybraných objektov.
1194 1194 Zobrazené objekty boli vytvorené, aktualizované a vymazané podľa zmenového súboru
1195 1195 Zobraziť značky zo zmenového súboru
1196 1196 Vzdialenosť (km)
1197 1197 Vzdialenosť:
1198 1198 Rozložiť body rovnomerne
1199 1199 Rozložiť zvolené body v rovnakej vzdialenosti od seba pozdĺž trasy.
1200 1200 -----
1201 1201 Nepoužívaná železnica
1202 1202 Priekopa (ditch)
1203 1203 Neurobiť zmeny
1204 1204 Nepýtať sa znovu a zapamätať si moje rozhodnutie (Choďte na Nastavenia... -> Pluginy ak to budete chcieť neskôr zmeniť)
1205 1205 Nekreslite šípky ak sa nezmestí do tohoto rozmedzia.
1206 1206 Nevyžaduje sa zapnutie režimu (potlach štýl práce)
1207 1207 Znovu nezobrazovať (zapamätanie voľby)
1208 1208 Túto správu už znovu nezobrazovať
1209 1209 Neurobiť nič
1210 1210 Naozaj chcete použiť nové úlohy?
1211 1211 Chcete toto povoliť?
1212 1212 Obchod Urob si sám
1213 1213 Dok, prístavná hrádza
1214 1214 Lekári
1215 1215 Cvičisko pre psov
1216 1216 Preteky chrtov
1217 1217 Dvojitý konflikt
1218 1218 Dole
1219 1219 Stiahnuť
1220 1220 Nahrať Všetky Deti
1221 1221 Sťahovanie dát
1222 1222 Sťahuje GPS body z Globalsat DG100 datalogger-a priamo do JOSM.
1223 1223 Priečinok sťahovania
1224 1224 Stiahnuť členov
1225 1225 Stiahnuť OSM objekt s ID.
1226 1226 Stiahnuť Plugin
1227 1227 Sťahovať opravené (rektifikované) obrázky z rozličných služieb
1228 1228 Nahrať vybraté deti
1229 1229 Sťahovacia URL
1230 1230 Nahrať všetky deti relácií (rekurzívne)
1231 1231 Stiahnuť všetký nekompletné členy
1232 1232 Stiahnutie všetkých členov z vybraných relácií
1233 1233 Stiahnite si a zobrazte históriu vybraných objektov
1234 1234 Sťahovaná plocha je v poriadku, veľkosť je akceptovaná serverom
1235 1235 Sťahovaná plocha je príliš veľká, server zrejme odmietne vašu požiadavku
1236 1236 Načítať na novú vrstvu
1237 1237 Stiahnuť obsah zmenového súboru
1238 1238 Stiahnuť súbory zmien
1239 1239 Stiahnuť zmenové súbory použitím preddefinovanými požiadavkami
1240 1240 Stiahnuť obsah
1241 1241 Sťahujem dáta
1242 1242 Sťahovať všetko ako raw gps. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte ešte názov súboru
1243 1243 Sťahovať všetko. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte názov súboru
1244 1244 Stiahnuť všetko vo vnútry:
1245 1245 -----
1246 1246 Stiahnuť z OSM okolie tejto stopy (track)
1247 1247 Stiahnuť z OSM...
1248 1248 Stiahnuť neúplných členov
1249 1249 Stiahnuť neúplných členov vybratých relácií
1250 1250 Stiahnuť informácie a vybratých zmenových súboroch z OSM servera
1251 1251 Stiahnuť obsah
1252 1252 Stiahnutie mapových údajov z OSM servera.
1253 1253 Stiahnuť členov
1254 1254 Stiahnuť moje zmenové súbory z OSM servera (max. 100 zmenových súborov)
1255 1255 Stiahnuť iba moje zmenové súbory
1256 1256 Stiahnuť okolo:
1257 1257 Stiahnuť teraz
1258 1258 Stiahnuť objekt
1259 1259 Stiahnuť objekt...
1260 1260 Stiahnuť objekty
1261 1261 Stiahnuť objekty s odkazom na jeden z vybraných objektov
1262 1262 -----
1263 1263 Sťahovanie rodičovských ciest/relácií...
1264 1264 Stiahujem zoznam pluginov ...
1265 1265 Stiahnuť pluginy
1266 1266 Stiahnuť presmerovaný na ''{0}''
1267 1267 Stiahnuť odkazy (pôvodnej relácie a cesty)
1268 1268 Stiahnuť odkazy (pôvodné relácie)
1269 1269 Sťahovanie týkajúcich sa relácií
1270 1270 Stiahnuť členov relácie
1271 1271 Sťahovanie relácií
1272 1272 Stiahnuť vybraté nekompletné členy
1273 1273 Nahrať vybraté relácie
1274 1274 Sťahovanie je zrušené
1275 1275 Stiahnuť ohraničujúcí box
1276 1276 Stiahnuť ohraničenú oblasť ako "raw" GPS dáta
1277 1277 Stiahnuť obsah zmenového súboru
1278 1278 Stiahnuť obsah zmenového súboru z OSM servera
1279 1279 Stiahnuť zmenový súbor so špecifikovaným id, spolu aj s obsahom zmenového súboru
1280 1280 Stiahnuť obsah vybratých zmenových súborov zo servera
1281 1281 Stiahnuť obsah dostupných pluginov
1282 1282 Stiahnite polohu na url (s šírka=x&dĺžka=y&zväčšenie=z)
1283 1283 Sťahovanie polohy na url (so lat=x&lon=y&zoom=z) ako raw gps
1284 1284 Stiahnuť viditeľné dlaždice
1285 1285 Stiahnite si GPX stopy z openstreetmap.org
1286 1286 Stiahnuté {0} z {1} (zostáva stiahnuť {2})
1287 1287 Stiahnuté GPX dáta
1288 1288 Stiahnutých {0}/{1} dlaždíc
1289 1289 Stahovač:
1290 1290 -----
1291 1291 Sťahujem GPS dáta
1292 1292 Sťahujem OSM údaje...
1293 1293 Sťahujem plugin {0}...
1294 1294 Sťahujem "Správu dňa"
1295 1295 Sťahovanie obsahu zmenového súboru
1296 1296 Sťahujem zmenový súbor {0} ...
1297 1297 Sťahujem zmenové súbory...
1298 1298 Sťahujem obsah pre zmenový súbor {0} ...
1299 1299 Sťahujem dáta
1300 1300 -----
1301 1301 Sťahovanie z OSM Servera...
1302 1302 História sťahovania...
1303 1303 Sťahujem otvorené súbory zmien
1304 1304 Sťahujem zoznam pluginov z ''{0}''
1305 1305 Sťahujem body {0} až {1}...
1306 1306 Sťahovanie odkazovaných relácií ...
1307 1307 Sťahovanie odkazovaných ciest ...
1308 1308 Nahrávam reláciu {0}
1309 1309 Stiahnutie OSM dát pozdĺž cesty
1310 1310 Lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1311 1311 Ťahajte tak, aby zo segmentu cesty vznikol obdĺžnik. Ctrl+ťahaním presunúť segment pozdĺž jeho kolmice, Alt+ťahaním vytvoriť nový obdĺžnik, dvakrát kliknite na pridanie nového bodu.
1312 1312 Ťahať play head
1313 1313 Ťahajte "play head" a uvoľnite ho blízko miesta odkadiaľ chcete zvukový záznam prehrávať; SHIFT+uvoľnite synchronizovaný zvukový záznam v tom bode.
1314 1314 Odvodňovací kanál, odtok (drain)
1315 1315 Kresliť
1316 1316 Kresliť šípky v smere jazdy
1317 1317 Nakresliť kruh z hodnoty HDOP
1318 1318 Nakreslite kruh z hodnoty HDOP.
1319 1319 Nakreslite obdĺžnik požadovanej veľkosti a potom pustite tlačítko myši.
1320 1320 Nakreslite šípky v smere jednosmerných ciest a ďalšie smerové vlastnosti.
1321 1321 Vykresliť ohraničujúci box stiahnutých dát
1322 1322 Kresliť smerové šípky pre línie, ktoré spájajú GPS body.
1323 1323 Kresliť smer cestného segmentu
1324 1324 Vykresľovať neaktívne vrstvy v iných farbách
1325 1325 Kresliť veľké GPS body
1326 1326 Zobrazovať väčšie bodky pre GPS body.
1327 1327 Kresliť čiary medzi raw GPS bodmi
1328 1328 Kresliť spojnice medzi GPS bodmi
1329 1329 Kresliť body
1330 1330 Kresliť šípky pre jednosmerné línie .
1331 1331 Kresliť iba obrysy plôch
1332 1332 Kresliť rubber-band pomocnú čiaru
1333 1333 Vykresliť segmenty s poradovými číslami
1334 1334 Zobrazovať hranice dát stiahnutých zo servera.
1335 1335 Nakreslite smerové šípky použijúc vyhľadávajúcu tabuľku namiesto matematického súboru.
1336 1336 Zobrazovať neaktívne vrstvy dát inou farbou.
1337 1337 Kresliť poradové čísla všetkých segmentov v rámci cesty.
1338 1338 Vykresľovať virtuálne body v mode výberu
1339 1339 Kresliť virtuálne body v režme výberu, pre zjednodušenie modifikácie.
1340 1340 Kresliaca šírka čiar GPX
1341 1341 Pitná voda
1342 1342 Riaďte pretekárske auto z bodu A do bodu B nad leteckým mapovým podkladom.
1343 1343 Autoškola
1344 1344 Chemická čistiareň
1345 1345 Duplikovať do {0} bodov
1346 1346 Duplikovať
1347 1347 Zdvojené body vo dvoch neuzatvorených cestách
1348 1348 Zduplikovať body používané viacerými cestami.
1349 1349 Duplikovať výber kopírovaním a vložením.
1350 1350 Duplikovať túto vrstvu
1351 1351 Duplicitné body
1352 1352 Zdvojené relácie
1353 1353 Duplicitné body v ceste
1354 1354 Zdvojené (duplikované) cesty
1355 1355 Dynamicky
1356 1356 Dynamické tlačidlá v bočnom menu
1357 1357 Dynamický rozsah farieb na dátové limity
1358 1358 +++++
1359 1359 +++++
1360 1360 +++++
1361 1361 EPSG: 4326 a Mercator projekcie sú podporované
1362 1362 CHYBA
1363 1363 EULA licencia URL nie je k dispozícii: {0}
1364 1364 Každý bod musí pripojiť presne 2 cesty
1365 1365 Východ/Sever
1366 1366 Východne
1367 1367 Jednoduché sťahovanie pozdĺž dlhej spojenej(set of interconnected) cesty
1368 1368 Upraviť
1369 1369 Upraviť 10pin (kolok na hru s desiatimi kolkami)
1370 1370 -----
1371 1371 Upraviť informácie o adrese
1372 1372 Upraviť interpoláciu adries
1373 1373 Upraviť štôlňu
1374 1374 Upraviť administratívne hranice
1375 1375 Upraviť pozemné letisko
1376 1376 Upraviť Obchod s alkoholickými nápojmi
1377 1377 Upraviť ťažobný priestor
1378 1378 Upraviť horskú chatu
1379 1379 Upraviť Americký futbal
1380 1380 Upraviť archeologické nálezisko
1381 1381 Upraviť lukostreľbu
1382 1382 Upraviť kultúrne stredisko
1383 1383 Upraviť umelecké dielo
1384 1384 Upraviť atletiku
1385 1385 Upraviť atrakciu
1386 1386 Upraviť Austrálsky futbal
1387 1387 Upraviť bankomat
1388 1388 Upraviť hniezdo záchrany
1389 1389 Upraviť chlieb a pečivo
1390 1390 Upraviť banku
1391 1391 Upraviť bar (výčap)
1392 1392 Upraviť bejzbal
1393 1393 Upraviť Basin (Kotvisko pre lode)
1394 1394 Upraviť basketbal
1395 1395 Upraviť bojisko
1396 1396 Upraviť záliv
1397 1397 Upraviť pláž
1398 1398 Upraviť Plážový volejbal
1399 1399 Upraviť signál (rádiomaják)
1400 1400 Upraviť Obchod s nápojmi.
1401 1401 Upraviť parkovisko bicyklov
1402 1402 Upraviť požičovňu bicyklov
1403 1403 Upraviť bicyklový obchod
1404 1404 Upraviť záhradnú reštauráciu
1405 1405 Upraviť lodenicu
1406 1406 Upraviť stĺpik
1407 1407 Upraviť kníhkupectvo
1408 1408 Upraviť hraničnú kontrolu
1409 1409 Upraviť bowling na tráve
1410 1410 -----
1411 1411 Upraviť hraničné kamene
1412 1412 -----
1413 1413 Upraviť bowling
1414 1414 Editácia mosta
1415 1415 Upraviť cestu pre kone
1416 1416 Upraviť brownfield (opustený priemyselný objekt)
1417 1417 -----
1418 1418 Upraviť bránu pre otváranie predkom auta (bump)
1419 1419 Upraviť autobusovú linku
1420 1420 Upraviť autobusové nástupište
1421 1421 Upraviť autobusovú stanicu
1422 1422 Upraviť autobusovú zastávku
1423 1423 Upraviť mäsiarstvo
1424 1424 Upraviť kabínkovú lanovku
1425 1425 -----
1426 1426 Upraviť kaviareň
1427 1427 Upraviť stanový tábor
1428 1428 Upraviť kanadský futbal
1429 1429 Upraviť prieplav
1430 1430 Upraviť kanoistiku
1431 1431 Upraviť autopožičovňu
1432 1432 Upraviť autoservis
1433 1433 Upraviť autopožičovňu (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1hod.)
1434 1434 Upraviť predajcu automobilov
1435 1435 Upraviť umývačku aut
1436 1436 Upraviť kemping pre obytné prívesy
1437 1437 Upraviť hrad
1438 1438 Upraviť cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
1439 1439 Upraviť vstup do jaskyne
1440 1440 Upraviť cintorín
1441 1441 Upraviť sedačkovú lanovku
1442 1442 Upraviť chatu
1443 1443 Upraviť nabíjaciu stanicu
1444 1444 Upraviť drogériu
1445 1445 Upraviť komín
1446 1446 Upraviť kino
1447 1447 Upraviť mesto
1448 1448 Upraviť označenie hranice mesta/obce
1449 1449 Upraviť občiansku hranicu
1450 1450 Upraviť útes
1451 1451 Upraviť lezenie
1452 1452 -----
1453 1453 -----
1454 1454 Upraviť pobrežie
1455 1455 Upraviť strednú školu
1456 1456 Upraviť obchodnú (komerčnú) oblasť
1457 1457 Upraviť spoločné, obecné
1458 1458 Upraviť počítačový obchod
1459 1459 Upraviť Cukrovinky
1460 1460 Upraviť stavebnú oblasť
1461 1461 -----
1462 1462 -----
1463 1463 Upraviť kontinent
1464 1464 Upraviť obchod s polotovarmi
1465 1465 Upraviť kopírovanie (copyshop)
1466 1466 Upraviť krajinu (štát)
1467 1467 Upraviť kraj (okres)
1468 1468 Upraviť súd
1469 1469 Upraviť krytú nádrž
1470 1470 Upraviť žeriav
1471 1471 Upraviť kriket
1472 1472 Upraviť cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
1473 1473 Upraviť kroquet
1474 1474 Upraviť križovanie
1475 1475 -----
1476 1476 Upraviť pruh pre cyklistov
1477 1477 Upraviť cyklistickú cestu
1478 1478 Upraviť cyklistiku
1479 1479 Upraviť priehradu, nádrž
1480 1480 -----
1481 1481 Upraviť zubného lekára
1482 1482 -----
1483 1483 -----
1484 1484 -----
1485 1485 Upraviť nepoužívanú železnicu
1486 1486 Upraviť priekopu
1487 1487 Upraviť obchod Urob si sám
1488 1488 Upraviť dok, prístavnú hrádzu
1489 1489 Upraviť lekárov
1490 1490 Upraviť cvičisko pre psov
1491 1491 Upraviť preteky chrtov
1492 1492 Upraviť lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1493 1493 Upraviť odvodňovací kanál, odtok
1494 1494 Upraviť pitnú vodu
1495 1495 Upraviť autoškolu
1496 1496 Upraviť chemickú čistiareň
1497 1497 Upraviť obchod s elektronikou
1498 1498 Upraviť veľvyslanectvo
1499 1499 Upraviť pohotovosť (záchrannú službu)
1500 1500 -----
1501 1501 Upraviť vstup
1502 1502 Upraviť jazdectvo
1503 1503 Upraviť sexshop
1504 1504 -----
1505 1505 -----
1506 1506 Upraviť poľnohospodárske pôdu
1507 1507 Upraviť farmu
1508 1508 Upraviť reštauráciu rýchleho občerstvenia
1509 1509 Upraviť fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1510 1510 Upraviť prievoz, trajekt
1511 1511 Upraviť prístavisko prievozu, trajektu
1512 1512 Upraviť hydrant
1513 1513 Upraviť hasičskú stanicu
1514 1514 Upraviť rybolov
1515 1515 Upraviť únikové schody
1516 1516 Upraviť kvetinárstvo
1517 1517 -----
1518 1518 Upraviť chodník
1519 1519 Upraviť brod
1520 1520 Upraviť les
1521 1521 Upraviť fontánu
1522 1522 -----
1523 1523 Upraviť čerpaciu stanicu
1524 1524 Upraviť obchod s nábytkom
1525 1525 Upraviť Gaelský futbal
1526 1526 Upraviť garáže
1527 1527 Upraviť záhradu
1528 1528 Upraviť záhradné centrum
1529 1529 Upraviť plynojem (gasometer)
1530 1530 Upraviť bránu
1531 1531 Upraviť ľadovec
1532 1532 Upraviť golf
1533 1533 Upraviť golfové ihrisko
1534 1534 Upraviť Gondolu
1535 1535 Upraviť trávnatú plochu
1536 1536 Upraviť cintorín (malý, blizko kostola)
1537 1537 Upraviť greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
1538 1538 Upraviť Ovocie a zeleninu
1539 1539 -----
1540 1540 Upraviť vlnolam
1541 1541 Upraviť penzión
1542 1542 Upraviť turistiku
1543 1543 Upraviť kaderníctvo
1544 1544 Upraviť zastávku
1545 1545 Upraviť malú dedinu
1546 1546 Upraviť bránu pre zvieratá (hampshire)
1547 1547 Upraviť železiarstvo
1548 1548 -----
1549 1549 Upraviť vresovisko
1550 1550 Upraviť pristávaciu plochu pre vrtuľníky
1551 1551 Upraviť obchod s Hifi elektronikou
1552 1552 -----
1553 1553 Upraviť komunikáciu vo výstavbe
1554 1554 Upraviť hokej
1555 1555 Upraviť konské dostihy
1556 1556 Upraviť nemocnicu
1557 1557 Upraviť ubytovňu
1558 1558 Upraviť hotel
1559 1559 Upraviť poľovnícky posed
1560 1560 Upraviť priemyselnú oblasť
1561 1561 Upraviť Ostrov
1562 1562 Upraviť ostrovček
1563 1563 -----
1564 1564 -----
1565 1565 Upraviť JOSM Plugin popis URL.
1566 1566 Upraviť klenotníctvo
1567 1567 Upraviť kruhový objazd
1568 1568 Upraviť Motokáry
1569 1569 Upraviť škôlku
1570 1570 Upraviť stánok
1571 1571 Upraviť automatickú bránu pre hosp. zvieratá (kissing)
1572 1572 Upraviť Kuchynské štúdio
1573 1573 Upraviť Zem (Pevnina)
1574 1574 Upraviť skládku odpadov
1575 1575 Upraviť práčovňu
1576 1576 Upraviť knižnicu
1577 1577 Upraviť závoru (Lift Gate)
1578 1578 Upraviť električku
1579 1579 Upraviť maják
1580 1580 Upraviť Obytnú zónu
1581 1581 Upraviť oblasť (lokalitu)
1582 1582 -----
1583 1583 -----
1584 1584 Upraviť Prístav (Marina)
1585 1585 Upraviť trhovisko
1586 1586 Upraviť lúku
1587 1587 -----
1588 1588 Upraviť pomník
1589 1589 Upraviť vojenskú oblasť
1590 1590 Upraviť šachtu
1591 1591 Upraviť minigolf
1592 1592 -----
1593 1593 -----
1594 1594 -----
1595 1595 Upraviť zmenáreň
1596 1596 Upraviť jednokoľajku, vysutú dráhu
1597 1597 Upraviť pamätihodnosť, pamätník
1598 1598 Upraviť motel
1599 1599 -----
1600 1600 -----
1601 1601 -----
1602 1602 Upraviť diaľnicu
1603 1603 Upraviť diaľničnú križovatku
1604 1604 Upraviť diaľničnú prípojku
1605 1605 Upraviť horský priesmyk
1606 1606 Upraviť blato
1607 1607 Upraviť Multi
1608 1608 Upraviť multipolygón
1609 1609 Upraviť múzeum
1610 1610 Upraviť obchod s hudobnými nástrojmi
1611 1611 Upraviť úzkorozchodnú železnicu
1612 1612 Upraviť štátne hranice
1613 1613 Upraviť hranicu Národného parku (prírodnej rezervácie)
1614 1614 Upraviť prírodnú rezerváciu
1615 1615 -----
1616 1616 Upraviť nočný klub
1617 1617 -----
1618 1618 Upraviť očnú optiku
1619 1619 -----
1620 1620 Upraviť obchod s výchádzkovým (outdoor) tovarom
1621 1621 Upraviť Farbivá
1622 1622 Upraviť Palaeontological Areál
1623 1623 Upraviť park
1624 1624 Upraviť parkovisko
1625 1625 Upraviť parkovaciu uličku (parking Aisle)
1626 1626 -----
1627 1627 Upraviť parkovacie miesto
1628 1628 Upraviť parkovisko umožňujúce predbehnutie širokého vozidla
1629 1629 Upraviť cestu (chodník)
1630 1630 Upraviť vrchol kopca
1631 1631 Upraviť pešiu zónu
1632 1632 Upraviť polotu
1633 1633 Upraviť lekáreň
1634 1634 Upraviť výletné miesto
1635 1635 Upraviť mólo
1636 1636 Upraviť potrubie
1637 1637 Upraviť hraciu plochu, ihrisko
1638 1638 Upraviť kostol
1639 1639 -----
1640 1640 Upraviť ihrisko
1641 1641 Upraviť políciu
1642 1642 Upraviť politickú hranicu
1643 1643 Upraviť poštu
1644 1644 Upraviť elektráreň (spôsob výroby)
1645 1645 Upraviť elektrické vedenie
1646 1646 Upraviť el. stĺp
1647 1647 Upraviť trafostanicu
1648 1648 Upraviť malý transformátor
1649 1649 Upraviť elektrický stožiar
1650 1650 Upraviť zachovanú železnicu (v prevádzke)
1651 1651 Upraviť prípojku cesty I. triedy
1652 1652 Upraviť cestu I. triedy
1653 1653 Upraviť súd
1654 1654 Upraviť Vlastnosti
1655 1655 Upraviť krčmu
1656 1656 Upraviť verejnú budovu
1657 1657 -----
1658 1658 Upraviť lom
1659 1659 -----
1660 1660 Upraviť dostihovú dráhu
1661 1661 Upraviť racquetbal
1662 1662 Upraviť železničnú koľaj
1663 1663 Upraviť železničný pozemok
1664 1664 Upraviť železničné nástupište
1665 1665 Upraviť rekreačnú oblasť
1666 1666 Upraviť recykláciu (zber)
1667 1667 Upraviť oblasť (región)
1668 1668 Upraviť nádrž
1669 1669 -----
1670 1670 Upraviť osídlenú oblasť
1671 1671 Upraviť ulicu
1672 1672 Upraviť odpočívadlo
1673 1673 Upraviť reštauráciu
1674 1674 Upraviť oblasť s maloobchodmi
1675 1675 Upraviť rieku
1676 1676 Upraviť riečny breh
1677 1677 Upraviť cestné obmedzenie
1678 1678 Upraviť cestu neznámeho typu
1679 1679 -----
1680 1680 Upraviť Cestu (Route)
1681 1681 -----
1682 1682 -----
1683 1683 -----
1684 1684 Upraviť zrúcaninu
1685 1685 Upraviť pristávaciu dráhu
1686 1686 -----
1687 1687 Upraviť sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
1688 1688 -----
1689 1689 Upraviť školu
1690 1690 Upraviť sutinu
1691 1691 Upraviť krovie
1692 1692 -----
1693 1693 Upraviť cestu II. triedy
1694 1694 Upraviť servisnú stanicu (autoservis)
1695 1695 Upraviť obslužnú cestu (service)
1696 1696 Upraviť prístrešok
1697 1697 Upravit obchod s obuvou
1698 1698 Upraviť streľbu
1699 1699 -----
1700 1700 -----
1701 1701 Upraviť Skateboard
1702 1702 Upraviť korčuľovanie
1703 1703 Upraviť lyžovanie
1704 1704 Upraviť slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
1705 1705 Upraviť futbal
1706 1706 Upraviť Hroty
1707 1707 Upraviť športové centrum
1708 1708 Upraviť športový obchod
1709 1709 Upraviť prameň
1710 1710 Upraviť štadión
1711 1711 Upraviť štát
1712 1712 Upraviť papiernictvo
1713 1713 Upraviť schodíky cez plot
1714 1714 Upraviť potok
1715 1715 -----
1716 1716 Upraviť pouličnú lampu
1717 1717 -----
1718 1718 Upraviť štvrť
1719 1719 Upraviť metro
1720 1720 Upraviť vchod do metra
1721 1721 Upraviť supermarket
1722 1722 Upraviť pozorovaciu kameru
1723 1723 Upraviť meračský bod
1724 1724 Upraviť plávanie
1725 1725 -----
1726 1726 Upraviť stolný tenis
1727 1727 -----
1728 1728 Upraviť stanicu taxíkov
1729 1729 Upraviť rolovacie dráhy
1730 1730 Upraviť telefón
1731 1731 Upraviť tenis
1732 1732 Upraviť terminál
1733 1733 Upraviť terminál
1734 1734 Upraviť cestu III. triedy
1735 1735 Upraviť divadlo
1736 1736 +++++
1737 1737 Upraviť mýtnu búdku
1738 1738 Upraviť vežu
1739 1739 Upraviť mesto
1740 1740 Upraviť radnicu (obecný úrad)
1741 1741 Upraviť obchod s hračkami
1742 1742 Upraviť Stopu (Track)
1743 1743 Upraviť spomaľovací retardér
1744 1744 Upraviť električku
1745 1745 Upraviť zastávku električky
1746 1746 Upraviť cestovnú kanceláciu
1747 1747 Upraviť strom
1748 1748 Upraviť cestu pre motorové vozidlá
1749 1749 Upraviť prípojku cesty pre motorové vozidla
1750 1750 Upraviť Tunel
1751 1751 Upraviť prikázané smery jazdy (turn restriction)
1752 1752 Upraviť Turniket
1753 1753 Upraviť pneumatiky
1754 1754 Upraviť Neklasifikovanú cestu
1755 1755 Upraviť Univerzitu
1756 1756 -----
1757 1757 Upraviť Zmiešaný tovar
1758 1758 Upraviť predajný automat
1759 1759 Upraviť veterinárnu ambulanciu
1760 1760 Upraviť obchod s DVD
1761 1761 Upraviť výhliadku
1762 1762 Upraviť dedinu
1763 1763 Upraviť obecnú zeleň
1764 1764 Upraviť vinicu
1765 1765 Upraviť sopku
1766 1766 -----
1767 1767 Upraviť odpadkový kôš
1768 1768 Upraviť čističku odpadových vôd
1769 1769 Upraviť vodu
1770 1770 Upraviť vodný zábavný park
1771 1771 Upraviť vodojem
1772 1772 -----
1773 1773 -----
1774 1774 Upraviť vodopád
1775 1775 -----
1776 1776 -----
1777 1777 Upraviť kríž pri ceste
1778 1778 Upraviť božiu muku
1779 1779 Upraviť priehradzku
1780 1780 Upraviť mokraď
1781 1781 Upraviť veterný mlyn
1782 1782 Upraviť prales
1783 1783 Upraviť závody (továrne)
1784 1784 Upraviť zoo
1785 1785 -----
1786 1786 Upraviť filter.
1787 1787 Upraviť zem.šírku a zem.dĺžku na bode.
1788 1788 Upraviť novú reláciu vo vrstve "{0}"
1789 1789 Upraviť reláciu #{0} vo vrstve "{1}"
1790 1790 -----
1791 1791 Upraviť položku zdroja:
1792 1792 Upraviť aktuálnu stránku pomoci
1793 1793 Načítať aktuálne vybranú reláciu
1794 1794 Upraviť názov súboru alebo URL adresu pre vybrané aktívne predvoľby
1795 1795 Upraviť názov súboru, alebo URL pre vybraté aktívne štýly
1796 1796 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1797 1797 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1798 1798 Upraviť vybraté cesty ikon
1799 1799 Upraviť zvolený zdroj.
1800 1800 Zmeniť hodnotu zvoleného klúča pre všetky objekty
1801 1801 Editačná nástrojová lišta
1802 1802 Úpravy: {0}
1803 1803 Upravené na:
1804 1804 Upravoval:
1805 1805 Vzdelávanie
1806 1806 -----
1807 1807 Elektrifikovaný
1808 1808 Elektronika
1809 1809 Platobné karty a Kreditné karty
1810 1810 Elektronika
1811 1811 Elementy typu(druhu) {0} sú podporované.
1812 1812 Nadmorská výška
1813 1813 -----
1814 1814 E-mailová adresa
1815 1815 Násyp
1816 1816 Veľvyslanectvo
1817 1817 Pohotovosť (Záchranná služba)
1818 1818 Núdzový telefón
1819 1819 Záchranné vozidlá
1820 1820 Prázdny dokument
1821 1821 Nájdená prázdna úloha
1822 1822 Prázdne cesty
1823 1823 Povoliť built-in icon východzí
1824 1824 Zapnúť filter
1825 1825 Povoliť diaľkové ovládanie
1826 1826 Povoliť/zakázať automatické presunutie zobrazenia mapy na posledný umiestnený bod
1827 1827 Zapnúť/vypnúť režim pre expertov
1828 1828 Zapnúť/vypnúť zobrazenie máp iba ako drôtové
1829 1829 Povolí hľadanie cestovného bodu (waypoint-u) v importovaných z gpx súboru.
1830 1830 -----
1831 1831 -----
1832 1832 Vložiť Šírku/Dĺžku pre skok na miesto.
1833 1833 Zadať URL
1834 1834 Vložte URL pre sťahovanie:
1835 1835 Vložiť id zmenového súboru
1836 1836 Vložte názov miesta pre hľadanie
1837 1837 Zapíšte názov miesta pre vyhľadávanie:
1838 1838 Vložiť funkciu a použiť na vybraté členy relácie
1839 1839 Vložiť úlohu pre všetkých členov relácie
1840 1840 Vložiť hľadaný výraz
1841 1841 Zadajte pokročilé OAuth vlastnosti
1842 1842 Vložte adresu URL z ktorej budú dáta sťahované
1843 1843 Zadajte nejaký komentár
1844 1844 Vložiť poverenia pre HTTP proxy server
1845 1845 Vložiť credentials pre OSM API
1846 1846 -----
1847 1847 Zadajte easting a northing (x, y), oddelené medzerou, čiarkou alebo bodkočiarkou.
1848 1848 Zadať názov súboru:
1849 1849 Zadajte cestu a názov zložky:
1850 1850 Vložte text
1851 1851 Vložiť ID objektu, ktorý má byť stiahnutý
1852 1852 Vložte OAuth autorizačný prístup
1853 1853 Zadajte súradnice nového bodu.<br/> Môžete oddeliť zemepisnú dĺžku a šírk medzerou, čiarkou, alebo bodkočiarkou.<br/> Použite kladné čísla, alebo znaky N, E na označenie zemepisných strán sever a východ .<br/>Pre svetové strany juh a západ, môžete použiť buď záporné čísla alebo znaky S, W<br/>Súradnice môžu byť v jednom z troch formátov:<ul><li><i>degrees</i><tt>&deg;</tt></li><li><i>degrees</i><tt>&deg;</tt> <i>minutes</i><tt>&#39;</tt></li><li><i>degrees</i><tt>&deg;</tt> <i>minutes</i><tt>&#39;</tt> <i>seconds</i><tt>&quot</tt></li></ul>Symbols <tt>&deg;</tt>, <tt>&#39;</tt>, <tt>&prime;</tt>, <tt>&quot;</tt>, <tt>&Prime;</tt> are optional.<br/><br/>Some examples:<ul><li>49.29918&deg; 19.24788&deg;</li><li>N 49.29918 E 19.24788</li><li>W 49&deg;29.918&#39; S 19&deg;24.788&#39;</li><li>N 49&deg;29&#39;04&quot; E 19&deg;24&#39;43&quot;</li><li>49.29918 N, 19.24788 E</li><li>49&deg;29&#39;21&quot; N 19&deg;24&#39;38&quot; E</li><li>49 29 51, 19 24 18</li><li>49 29, 19 24</li><li>E 49 29, N 19 24</li><li>49&deg; 29; 19&deg; 24</li><li>N 49&deg; 29, W 19&deg; 24</li><li>49&deg; 29.5 S, 19&deg; 24.6 E</li><li>N 49 29.918 E 19 15.88</li><li>49 29.4 19 24.5</li><li>-49 29.4 N -19 24.5 W</li></ul><li>48 deg 42&#39; 52.13" N, 21 deg 11&#39; 47.60" E</li></ul>
1854 1854 Vložte hľadaný výraz
1855 1855 Vstup
1856 1856 Záznam {0}
1857 1857 Jazdectvo
1858 1858 Sexshop
1859 1859 Chyba
1860 1860 Chyba
1861 1861 Chyba zobrazovania URL
1862 1862 Chyba počas sťahovania
1863 1863 Chyba vo filtri
1864 1864 Chyba pri hľadaní výrazu na pozícii {0} - výraz musí vrátiť iné aktuálne elementy
1865 1865 Chyba pri hľadaní výrazu na pozícii {0} - ľavá strana, alebo (|) výraz musí vrátiť sadu elementov
1866 1866 Chyba pri hľadaní výrazu na pozícii {0} - nie (-) nemožno použiť v tomto kontexte
1867 1867 Chyba pri hľadaní výrazu na pozícii {0} - pravá strana, alebo (|) výraz musí vrátiť sadu elementov
1868 1868 Chyba pri inicializácii testu {0}:\n{1}
1869 1869 Chyba pri nahrávaní súboru
1870 1870 Chyba počas načítavania vrstvy
1871 1871 Vyskytla sa chyba počas analýzy gpx dát pre vrstvu ''{0}''. Bude dostupná iba časť súboru.
1872 1872 Vyskytla sa chyba počas analýzy gpx súboru ''{0}''. Bude dostupná iba časť súboru.
1873 1873 Chyba v súbore {0}
1874 1874 Chyba rozkladania(parsovania) {0}:
1875 1875 Chyba prehrávánia zvuku
1876 1876 Chyba pri čítaní položky záložky:%s
1877 1877 Chyba pri premenovaní súboru "{0}" na "{1}"
1878 1878 Chyba pri vytváraní zálohy z odstránenej vrstvy: {0}
1879 1879 Chyba pri exporte {0}:\n{1}
1880 1880 Chyba pri získavaní súború z adresára {0}\n
1881 1881 Chyba pri rozkladaní rozdielu.\nČakám na formát: {0}
1882 1882 Chyba pri analýze hľadaného výrazu na pozícii {0}
1883 1883 Chyba pri rozkladaní (parsovaní) dát.\nProsím použite požadovaný formát.
1884 1884 Chyba pri rozkladaní časového pásma.\nČakám na formát: {0}
1885 1885 Chyba pri rozkladaní {0}
1886 1886 Chyba: Pripojenie k proxy ''{0}'' pre URI ''{1}'' zlyhalo. Výnimka bola: {2}
1887 1887 Chyba: Nedovolená zdvojená hodnota ''{0}'' v riadku ''{1}'' v súbore záložiek ''{2}''
1888 1888 Chyba: Neočakávaný riadok ''{0}'' v súbore záložiek ''{1}''
1889 1889 Chyba: Nepodarilo sa načítať vykresľovaciu triedu mapy ''{0}''. Trieda nebola nájdená.
1890 1890 Chyba: nepodarilo sa otvoriť vstupný tok zdroja ''/data/{0}''.
1891 1891 Chyba: nepodarilo sa otvoriť vstupný tok zdroja ''/data/{0}''. Nemožno načítať NVF <-> RGF93 sieť
1892 1892 Chyby
1893 1893 Chyby počas sťahovania
1894 1894 +++++
1895 1895 +++++
1896 1896 +++++
1897 1897 +++++
1898 1898 Všetko
1899 1899 Príklady
1900 1900 -----
1901 1901 Koniec
1902 1902 Ukončiť JOSM
1903 1903 Ukončiť JOSM s uložením. Neuložené zmeny budú nahrané a/alebo uložené
1904 1904 Ukončiť JOSM bez uloženia. Neuložené zmeny budú stratené.
1905 1905 Ukončiť ihneď!
1906 1906 Ukončť program.
1907 1907 Výjazd do
1908 1908 Očakávaná neprázdna hodnota pre parameter ''{0}'', dostal som ''{1}''
1909 1909 -----
1910 1910 Očakávaný hľadaný výraz
1911 1911 Očakávam <i>min</i>/<i>max</i> po "timestamp"
1912 1912 Režim pre expertov
1913 1913 Režim pre expertov
1914 1914 Podrobné body cesty s časom odhadovaným z pozície stopy(track).
1915 1915 Podrobné body cesty(waypoints) s platnou časovou značkou.
1916 1916 Export GPX súboru
1917 1917 Exportovať a Uložiť
1918 1918 Možnosti exportu
1919 1919 -----
1920 1920 Exportovať vybrané položky
1921 1921 Exportovať dáta do GPX súboru.
1922 1922 Exportovať do GPX...
1923 1923 Ďalšie informácie o aktuálnych objektoch vrstvy vo vyskakovacom okne - aktuálne info o bodoch GPX stopy
1924 1924 Získavam GPS polohu z EXIF
1925 1925 Vyťiahnuť (extrude)
1926 1926 Vyťiahnuť cestu
1927 1927 +++++
1928 1928 +++++
1929 1929 +++++
1930 1930 -----
1931 1931 -----
1932 1932 Občianska vybavenosť
1933 1933 Farba zoslabenia:
1934 1934 Úroveň zoslabenia:
1935 1935 Nepodarilo sa overiť užívateľa ''{0}'' s heslom''***'' ako užívateľa OAuth
1936 1936 Nepodarilo sa povoliť OAuth žiadosť ''{0}''
1937 1937 Nepodarilo sa vytvoriť adresár pluginov ''{0}''
1938 1938 Nepodarilo sa vytvoriť informácie o pluginoch z manifestu pre pluginy ''{0}''
1939 1939 Nepodarilo sa načítať XML schémy.
1940 1940 Neúspešné nahratie zdroja ''{0}'', chyba je {1}.
1941 1941 Nepodarilo sa načítať {0}, využite cache súbor a skúste nabudúce: {1}
1942 1942 Zlyhala lokalizácia obrázku ''{0}''
1943 1943 Neúspešné otvorenie URL
1944 1944 Nepodarilo sa otvoriť URL. V súčasnej dobe neexistuje nastavenie platformy. Prosím nastavte najskôr platformu.
1945 1945 Neúspešné nadviazanie spojenia do API {0}
1946 1946 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou
1947 1947 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou. Cieľová URL je prázdna.
1948 1948 Nepodarilo sa otvoriť vstupný tok pre zdroj ''{0}''
1949 1949 Neúspešné rozloženie údajov ''{0}'' odpovedal server.
1950 1950 neúspešné rozloženie poľa ''{1}'' v nastavení s kľúčom ''{0}''. Odchýlka bola: {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
1951 1951 Nemožno rozložiť dokument zoznamu pluginov z umiestnenia ''{0}''. Vynechávam. Výnimka bola: {1}
1952 1952 Neúspešné načítanie CSS súboru ''help-browser.css''. Výnimka je: {0}
1953 1953 Nepodarilo sa načítať zo ''{0}''. Server odpovedal s kódom stavu {1}.
1954 1954 Nepodarilo sa premenovať súbor {0} na {1}.
1955 1955 chybná zadanie pôvodných. aktuálna verzia {0} nie je platná v priebehu
1956 1956 Neúspešné nastavenie odkazu. Odkaz ID {0} je nenájdený v histórii ID {1}.
1957 1957 neúspešný zadaný odkaz. verzia odkazu {0} nie je platná v priebehu
1958 1958 Nepodarilo sa podpísať HTTP spojenie s hlavičkou OAuth autentifikácie
1959 1959 Neúspešné nahratie pôvodných s id {0} pretože aktuálne upravovaná vrstva neobsahuje takéto pôvodné
1960 1960 Neúspešné nahratie pôvodných s id {0} pretože aktuálna dátová vrstva je prázdna
1961 1961 -----
1962 1962 Poľnohospodárska pôda
1963 1963 Farma
1964 1964 Rýchle občerstvenie
1965 1965 Rýchle vykresľovanie (vyzerá nepekne)
1966 1966 Rýchle kreslenie línií pomocou myši
1967 1967 Rýchle pretáčanie
1968 1968 Fatálne: neúspešná lokalizácia obrázka ''{0}''. Toto je vážny konfiguračný problém. JOSM prestane pracovať.
1969 1969 Číslo faxu
1970 1970 Poplatok
1971 1971 Fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1972 1972 Plot
1973 1973 Prievoz, trajekt
1974 1974 Prístavisko prievozu, trajektu
1975 1975 Priniesť(Fetching) balíček bodov z {0}
1976 1976 Priniesť(Fetching) balíček relácií z {0}
1977 1977 Priniesť(Fetching) balíček ciest z {0}
1978 1978 Priniesť(Fetching) bod s id {0} z ''{1}''
1979 1979 Priniesť(Fetching) reláciu s id {0} z ''{1}''
1980 1980 Priniesť(Fetching) cestu s id {0} z ''{1}''
1981 1981 Súbor
1982 1982 Súbor "{0}" neexistuje
1983 1983 Súbor ''{0}'' nie je zapisovateľný. Prosím zvoľte iné meno súboru.
1984 1984 Chyba formátu súboru
1985 1985 Názov Súboru:
1986 1986 Zálohovať súbor
1987 1987 Súbor už existuje. Prepísať?
1988 1988 Názov súboru očakávaný pre vrstvu č. {0}
1989 1989 Názov súboru:
1990 1990 Súbor {0} existuje. Prepísať ho?
1991 1991 Súbor {0} je ešte nahratý pod menom "{1}"
1992 1992 Súbor: {0}
1993 1993 -----
1994 1994 Súbory
1995 1995 Súbory Typu:
1996 1996 Súbory typu:
1997 1997 Naplniť jeden zmenový súbor a vrátiť sa do dialógu nahrávania
1998 1998 +++++
1999 1999 Filter Skrytých:{0} Nepovolených:{1}
2000 2000 Režim filter
2001 2001 Filtrovať objekty a schovať/vypnúť ich.
2002 2002 Reťazec filtra:
2003 2003 +++++
2004 2004 Vyhľadáva a opravuje neplatné uličné adresy pohodlným spôsobom.
2005 2005 Koniec kreslenia.
2006 2006 Hydrant
2007 2007 Hasičská stanica
2008 2008 Ohnisko
2009 2009 Rybolov
2010 2010 Opraviť
2011 2011 Oprava vlastností
2012 2012 Oprava konfliktu (rozporu) značiek
2013 2013 Opraviť vybratý problém
2014 2014 Opravte toto, pokiaľ je to možné.
2015 2015 Opravuje sa ({0}/{1}): ''{2}''
2016 2016 Opravujem chyby...
2017 2017 -----
2018 2018 Kvetinárstvo
2019 2019 +++++
2020 2020 Vystrediť Editor relácie s reláciou''{0}''vo vrstve''{1}''
2021 2021 Priečinky
2022 2022 Nasledovať
2023 2023 Nasledovať čiaru
2024 2024 Bol najdený nasledujúci problém:
2025 2025 Jedlo
2026 2026 -----
2027 2027 Jedlo + Pitie
2028 2028 Pešo
2029 2029 Len pre označené objekty
2030 2030 Zosilnite kreslenú líniu ak naimportované dáta neobsahujú informáciu o čiarach.
2031 2031 Sila čiary ak nie sú doplnené segmenty
2032 2032 Brod
2033 2033 Les
2034 2034 Zabudnuté objekty, avšak nebudú zmazane na serveri po nahrávaní.
2035 2035 Skok Dopredu/vzad (sekundy)
2036 2036 Nájdený prázdny súbor v adresári {0}\n
2037 2037 Najdených {0} zodpovedajúcich výrazov
2038 2038 Fontána
2039 2039 -----
2040 2040 -----
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 -----
2044 2044 -----
2045 2045 Blokovať
2046 2046 Blokovať aktuálny zoznam spojovaných elementov
2047 2047 Kmitočet (Hz)
2048 2048 Z (prvá zastávka)
2049 2049 Z ...
2050 2050 Z relácie
2051 2051 Z URL
2052 2052 Čerpacia stanica
2053 2053 Čerpacia stanica
2054 2054 Typy palív
2055 2055 +++++
2056 2056 Zobrazenie na celú obrazovku
2057 2057 Úplne automatický
2058 2058 -----
2059 2059 Nábytok
2060 2060 -----
2061 2061 +++++
2062 2062 GPS body
2063 2063 popis GPS trasy
2064 2064 GPX súbory
2065 2065 Súbory GPX (*.gpx *.gpx.gz)
2066 2066 GPX Stopa nemá informáciu o čase.
2067 2067 GPX stopa:
2068 2068 +++++
2069 2069 +++++
2070 2070 GTK Výber Farieb
2071 2071 +++++
2072 2072 Gaelský futbal
2073 2073 Garáže
2074 2074 Záhrada
2075 2075 Záhradné centrum
2076 2076 Plynojem (Gasometer)
2077 2077 Brána
2078 2078 rozmer (mm)
2079 2079 +++++
2080 2080 Všeobecný prístup
2081 2081 Všeobecný prístup
2082 2082 Generovať hranicu XML mapových podkladov z multipolygónu
2083 2083 GeoJSON súbory
2084 2084 Geografia(Zemepis)
2085 2085 +++++
2086 2086 Geoobrázok: {0}
2087 2087 Obrázky s GPS súradnicami
2088 2088 Získať Vrstvy
2089 2089 Získať autorizovaný prístup pre ''{0}''
2090 2090 Ľadovec
2091 2091 Sklo
2092 2092 Vráťte sa do dialógového okna pre nahrávanie
2093 2093 Vráťte sa na krok 1/3
2094 2094 Prejsť na OSM wiki pre pomoc s tagmi (F1)
2095 2095 Choďte na JOSM domácu stránku pomoci
2096 2096 Prejsť na nasledujúcu stránku
2097 2097 Prejsť na predchádzajúcu stránku
2098 2098 +++++
2099 2099 Golfové ihrisko
2100 2100 +++++
2101 2101 GPS čas (z fotografie hore)
2102 2102 Pridelené práva
2103 2103 Tráva
2104 2104 Cintorín (malý, blizko kostola)
2105 2105 Zelená:
2106 2106 Greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
2107 2107 Ovocie a zelenina
2108 2108 -----
2109 2109 Zásobník piesku (pre posyp)
2110 2110 -----
2111 2111 Skupina spoločných vstupov pre Interpoláciu adries v jednom dialógu, rovnako ako možnosť automaticky generovať jednotlivé číslo domu bodov z línie.
2112 2112 Vlnolam
2113 2113 +++++
2114 2114 +++++
2115 2115 Penzión
2116 2116 Rázcestník (ukazovateľ smeru)
2117 2117 +++++
2118 2118 +++++
2119 2119 Gymnastika
2120 2120 +++++
2121 2121 +++++
2122 2122 +++++
2123 2123 +++++
2124 2124 Kaderníctvo
2125 2125 Malá dedina / osada / samota
2126 2126 Brána pre zvieratá (Hampshire)
2127 2127 Manipulácia francúzskeho EPCIS (boundary=local_authority)
2128 2128 Hangár
2129 2129 Železiarstvo
2130 2130 -----
2131 2131 Má vyhreivanie?
2132 2132 Má kľúč ''created_by'' alebo ''converted_by''
2133 2133 Má kľúč ''note'', ''comment'' alebo ''description''
2134 2134 Má kľúč ''source''
2135 2135 Má kľúč ''watch''
2136 2136 Má tag obsahujúci ''fixme'' alebo ''FIXME''
2137 2137 Zdravie
2138 2138 Sluchové pomôcky
2139 2139 Vresovisko
2140 2140 Nákladné vozidlá (hgv)
2141 2141 Živý plot (Hedge)
2142 2142 Výška
2143 2143 Výška (metre)
2144 2144 Pristávacia plocha pre vrtuľníky
2145 2145 Nápoveda
2146 2146 Pomoc: {0}
2147 2147 Pomoc pri vektorizácii WMS obrázkov.
2148 2148 Pologuľa(hemisféra)
2149 2149 Skryť
2150 2150 Skryť editačnú nástrojovú lištu
2151 2151 Skryť filter
2152 2152 Skryť alebo zobraziť toto prepínacie tlačidlo
2153 2153 Skryť toto tlačítko
2154 2154 Schovať túto správu a viac ju nezobrazovať
2155 2155 Skrytie filtra
2156 2156 +++++
2157 2157 -----
2158 2158 Zvýrazniť cieľové cesty a uzly
2159 2159 Zvýrazniť cieľové uzly a cesty počas kreslenia alebo výberu
2160 2160 -----
2161 2161 Duplicitné body na diaľnici
2162 2162 Pozemné komunikácie
2163 2163 Hlavné cesty obsahujú oblasti
2164 2164 +++++
2165 2165 Turistika
2166 2166 Historické miesta
2167 2167 História
2168 2168 História (web)
2169 2169 História pre bod {0}
2170 2170 História pre reláciu {0}
2171 2171 História pre cestu {0}
2172 2172 priebeh nie je inicializovaný. Chybný súbor aktuálnych pôvodných.
2173 2173 priebeh nieje zatiaľ inicializovaný. Chyba odkazového súboru pôvodných.
2174 2174 Hokej
2175 2175 Podržte Ctrl pre prepínanie prichytávania
2176 2176 Domáci
2177 2177 Domovská stránka
2178 2178 Kôň
2179 2179 Konské dostihy
2180 2180 Nemocnica
2181 2181 Hostiteľ:
2182 2182 Ubytovňa
2183 2183 +++++
2184 2184 Meno domu
2185 2185 Číslo domu
2186 2186 Číslo domu {0}
2187 2187 Číslo domu {0} v {1}
2188 2188 Dom {0}
2189 2189 Odtieň:
2190 2190 Poľovnícky posed
2191 2191 Som v časovej zóne:
2192 2192 +++++
2193 2193 +++++
2194 2194 +++++
2195 2195 ID > 0 očakávané. Got {0}
2196 2196 ID z aktuálneho zmenového súboru > 0 požadovaný. Aktuálne ID je {0}.
2197 2197 +++++
2198 2198 +++++
2199 2199 IO chyba
2200 2200 IO Výnimka
2201 2201 IOError pri vytváraní súboru, automatické ukladanie bude vynechané: {0}
2202 2202 -----
2203 2203 +++++
2204 2204 Ikona
2205 2205 Cesty pre ikony:
2206 2206 Ikona:
2207 2207 Ak je špecifikovaný(určený), reset konfigurácie namiesto jej načítania.
2208 2208 Ignorovať
2209 2209 Nabudúce ignorovať vybratý problém.
2210 2210 Ignorujte ich, nechajte reláciu tak ako je
2211 2211 Ignorovať tento tip a nahrať bez zmeny
2212 2212 Ignorovať celú skupinu, alebo jednotlivé prvky?
2213 2213 Ignorujem zachytenú výnimku pretože nahrávanie je zrušené. Výnimka je: {0}
2214 2214 Ignorujem prvky(elements)
2215 2215 Ignorujem výnimku, pretože sťahovanie bola zrušené. Výnimkou bola: {0}
2216 2216 Ignorujem zdeformovanú URL: "{0}"
2217 2217 Ignorujem deformovanú URL adresu súboru: "{0}"
2218 2218 -----
2219 2219 Chybné dáta
2220 2220 chybné booleovské hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
2221 2221 Neplatná požiadavka URL pre zmenový súbor
2222 2222 Nedovolená veľkosť
2223 2223 Nepovolená veľkosť <= 0. Prosím vložte celé číslo > 1
2224 2224 Nesprávna kresba prerušovanej čiary, aspoň jedna hodnota musí byť > 0
2225 2225 Nesprávna kresba prerušovanej čiary, hodnoty musia byť kladné
2226 2226 Chybná štruktúra dokumentu. Vytvorená bod, cesta, alebo relácia sa nedá ''vytvoriť'','' zmeniť'', alebo odstrániť''.
2227 2227 Nedovolený záznam v zozname pluginov.
2228 2228 Neplatný výraz ''{0}''
2229 2229 Chybná hodnota zemepisnej šírky ''{0}''
2230 2230 Neplatná hodnota parametra zem. šírky ''{0}'', dostal som {1}
2231 2231 Neplatná dlhá hodnota pre vlastnosť ''{0}''. Got ''{1}''
2232 2232 Chybná hodnota zemepisnej dĺžky ''{0}''
2233 2233 Neplatná hodnota parametra zem. dĺžky ''{0}'', dostal som {1}
2234 2234 Chybná číselná hodnota atribútu ''{0}''. Mám ''{1}''.
2235 2235 Neplatný objekt s id=0
2236 2236 Chybné číslo portu v nastavení ''{0}''. Mám {1}.
2237 2237 Neplatný regulárny výraz ''{0}''
2238 2238 Chybné hodnoty atribútu ''changeset'' pre nový objekt {1}. Dostal som {0}. Resetujem na 0.
2239 2239 Chybné hodnoty atributu ''changeset''. Mám {0}.
2240 2240 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}. Got {1}
2241 2241 Neplatná hodnota vre vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}. Got {2}.
2242 2242 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodné s id {0}. Got {1}
2243 2243 Chybná hodnota pre vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''. Got {2}
2244 2244 chybné hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
2245 2245 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu OsmPrimitiveType, dostáva ''{1}''
2246 2246 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu boolean, dostáva ''{1}''
2247 2247 Chybná hodnota povinnej vlastnosti ''{0}'' z typu dvojitý(double). Got ''{1}''.
2248 2248 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long (>=0), dostáva ''{1}''
2249 2249 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long , dostáva ''{1}''
2250 2250 Neplatná hodnota vlastnosti ''ref'' z elementu <nd>. Got {0}
2251 2251 Obrázok
2252 2252 Obrázkové súbory
2253 2253 Súbor s obrázkom nemôže byť zmazaný.
2254 2254 Mapové podklady
2255 2255 Pozadie snímok: Predvolené
2256 2256 Nastavenie mapového podkladu
2257 2257 URL mapového podkladu
2258 2258 URL mapového podkladu (predvolené)
2259 2259 Zoslabenie mapového podkladu
2260 2260 Posun mapového podkladu
2261 2261 Poskytovatelia mapových podkladov
2262 2262 -----
2263 2263 Obrázky, ktoré sú už označkované ({0}/{1})
2264 2264 Obrázky so zemepisnou polohou v exif dátach ({0}/{1})
2265 2265 Britský
2266 2266 Doplní príkazový riadok a aktivuje vkladanie príkazov. Pozri odkaz na štandardné príkazy (oblúku, kružnica atď.)
2267 2267 Importovať zvuk
2268 2268 Importovať dáta vo formáte OSM PBF
2269 2269 Importovať PDF súbor a previesť na cesty.
2270 2270 Import dát z URL
2271 2271 Importovať obrázky
2272 2272 Importovať log
2273 2273 Import nie je možný
2274 2274 Import vektorovej grafiky (SVG)
2275 2275 Importuje vydania z OpenStreetBugs
2276 2276 Vložiť vlastné CSV súbory z Columbus/Visiontac V-900 GPS logger do vrstvy GPX.
2277 2277 Zvýšiť presnosť ciest
2278 2278 Režim zvýšenia presnosti ciest
2279 2279 Na pozadí
2280 2280 Vo zmenovom súbore:
2281 2281 V rozpore s:
2282 2282 Sklon
2283 2283 Zahrnúť OSM dáta do .joz súboru sedenia.
2284 2284 Zahrnúť bod do najbližšieho segmentu cesty
2285 2285 Nekompletné <member> špecifikácie s ref=0
2286 2286 Neúplné nahratie a/alebo uloženie
2287 2287 Nesprávny formát bodu so zvukovým záznamom: {0}
2288 2288 Nesprávny počet parametrov
2289 2289 Nesprávny formát
2290 2290 Nesprávne označenie formátu bodu: {0}
2291 2291 Priblíženie
2292 2292 Rôzne
2293 2293 Priemysel
2294 2294 Informácie
2295 2295 -----
2296 2296 Informácia
2297 2297 Informačná tabuľa
2298 2298 Informačná kancelária
2299 2299 Informačný terminál
2300 2300 Informácie o vrstve
2301 2301 Informačné varovanie, očakáva sa mnoho neplatných záznamov.
2302 2302 Prebieha inicializácia
2303 2303 Inicializujem OSM API
2304 2304 Inicializojem sedenie na internetovej stránke OSM ...
2305 2305 Inicializujem mapové štýly
2306 2306 Inicializácia bodov na stiahnutie ...
2307 2307 Inicializujem body na aktualizáciu ...
2308 2308 Inicializujem predvoľby
2309 2309 Inicializujem relácie na aktualizáciu ...
2310 2310 Inicializujem validátor
2311 2311 Inicializujem cesty na aktualizáciu ...
2312 2312 Inštalácia pluginov
2313 2313 Inštalujem aktualizované pluginy
2314 2314 Vnútorné Prednastavenie
2315 2315 Vnútorná chyba servera
2316 2316 Interné štýly majú byť použité ako základ pre prevádzkové prepínateľné štýly
2317 2317 Prístup na internet
2318 2318 Poplatok za prístup na internet
2319 2319 Priesečník medzi cestami multipolygónu
2320 2320 Chybná API URL
2321 2321 Neplatné ID uvedeného zoznamu\n Nedá sa stiahnuť objekt.
2322 2322 Neplatná adresa URL ''{0}'' v plugine {1}
2323 2323 Chybný ohraničujúci rámec
2324 2324 Poškodený bz2 súbor.
2325 2325 -----
2326 2326 Neplatný dátum
2327 2327 Neplatná hodnota dátum/čas
2328 2328 Neplatný rozdiel
2329 2329 Neplatné vlastnosti kľúča
2330 2330 Chybný vyhľadávaný výraz
2331 2331 Neplatná URL služba.
2332 2332 Neplatný spellcheck line: {0}
2333 2333 Neplatný tagchecker line - {0}: {1}
2334 2334 Neplatné časové pásmo
2335 2335 Neplatné ID užívateľa
2336 2336 Neplatné užívateľské meno
2337 2337 Neplatná medzera vo vlastnosti klúča
2338 2338 Obrátený filter
2339 2339 +++++
2340 2340 +++++
2341 2341 Ǐrsko EEA CORINE 2006
2342 2342 Írsko EEA GMES Urban Atlas
2343 2343 Ostrov
2344 2344 Ostrovček
2345 2345 -----
2346 2346 Vyzerá to, že JOSM naposledy havaroval.Chcete obnoviť dáta?
2347 2347 Podporuje protokol verzie 0.6, zatiaľ čo server uvádza podporu {0} do {1}.
2348 2348 položka {0} sa v zozname nenachádza
2349 2349 -----
2350 2350 +++++
2351 2351 Interný štýl JOSMu
2352 2352 +++++
2353 2353 -----
2354 2354 JOSM očakával, že nájde (primitive) [{0} {1}] v dátovom súbore, ale nie je tam. Prosím, oznámte to na http://josm.openstreetmap.de/. Toto nie je kritická chyba, malo by sa dať bezpečné pokračovať vo svojej práci.
2355 2355 JOSM verzia {0} požadovaná pre plugin {1}.
2356 2356 JOSM načúva na localhost <b>porte 8111</b>. <br> Tento port nie je konfigurovateľný, pretože naň spoliehajú externé aplikácie používajúce JOSM.
2357 2357 JOSM-Trac login na josm.openstreetmap.de
2358 2358 JPEG obrázky (*.jpg)
2359 2359 +++++
2360 2360 Java verzia {0}
2361 2361 Klenotníctvo
2362 2362 Funkcie Spojenia Plôch (Join Areas Function)
2363 2363 Spojiť body a línie
2364 2364 Vložiť bod do cesty
2365 2365 Potvrdenie zlúčenia oblasti
2366 2366 Spojiť prekrývajúce sa plochy
2367 2367 Spojené prekrývajúce sa plochy
2368 2368 Spojí plochy ktoré sa prekrývajú
2369 2369 Skok na miesto (pozíciu)
2370 2370 Skok tam
2371 2371 Skok na miesto (pozíciu)
2372 2372 Prejsť na ďalšiu značku(marker)
2373 2373 Prejsť na predchádzajúcu značku
2374 2374 Križovatka
2375 2375 Motokáry
2376 2376 -----
2377 2377 -----
2378 2378 Ponechať
2379 2379 Zachovať záložné súbory pri ukladaní dátových vrstiev
2380 2380 Držím súradnice
2381 2381 Udržať môj vymazaný stav
2382 2382 Zachovať plugin
2383 2383 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z miestnej(local) dátovej sady
2384 2384 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z dátovej sady servera
2385 2385 Udržujte svoje súradnice
2386 2386 Udržať ich vymazaný stav
2387 2387 Ponechať tohto člena relácie pre cieľový objekt
2388 2388 Kĺúč
2389 2389 Klúč ''{0}'' je neplatný.
2390 2390 Kľúč ''{0}'' sa nenachádza v zozname predvolených hodnôt.
2391 2391 Kľúč nemôže byť prázdna hodnota keď je použitý značkový operátor. Ukážka použitia: kľúč=hodnota
2392 2392 Kláves:
2393 2393 Kľúč: {0}
2394 2394 Klávesové skratky
2395 2395 Kľúčové slová
2396 2396 Škôlka
2397 2397 Stánok
2398 2398 Automatická brána pre hospodárske zvieratá (Kissing)
2399 2399 Kuchynské štúdio
2400 2400 LKS-92 (Lotyšsko TM)
2401 2401 LPG (Skvapalnený ropný plyn)
2402 2402 Popis zvukovej (obrázka a web) značky
2403 2403 -----
2404 2404 Lambert 4 Zones (Francúzko)
2405 2405 Lambert 93 (Francúzsko)
2406 2406 +++++
2407 2407 Lambert CC9 Zone (Francúzsko)
2408 2408 +++++
2409 2409 Lambertova zóna (Estónsko)
2410 2410 Zem (Pevnina)
2411 2411 Využívanie oblasti (Land use)
2412 2412 Skládka odpadov
2413 2413 +++++
2414 2414 Duplicitné body na využívaní krajiny
2415 2415 Jazdné pruhy
2416 2416 Jazyk
2417 2417 -----
2418 2418 -----
2419 2419 Posledná zmena {0}
2420 2420 Pluginy boli naposledy aktualizované pred {0} dňami.
2421 2421 Šírka/Dĺžka
2422 2422 Zemepisná šírka
2423 2423 Zemepisná šírka:
2424 2424 Založiť (Launch) súbor podľa vyberajúcej osoby pre výber súboru
2425 2425 Spustí prehliadač webového zdroja vybratého objektu, ak taký obsahuje, ako je napríklad Wikipedia
2426 2426 Uvedený prehliadač s informáciou o súbore zmien
2427 2427 Spustiť prehliadač s wiki nápovedu pre vybraný objekt
2428 2428 Spustiť v maximalizovanom režime
2429 2429 Spustiť dialógové okno pre požiadavky zmenových súborov
2430 2430 Spúšťa FireFox na aktuálne viditeľné zobrazenie, ako pekný SVG obrázok.
2431 2431 Uvedený prehliadač s informáciou o používateľovi
2432 2432 Práčovňa
2433 2433 Vrstva
2434 2434 Vrstva ''{0}'' má zmeny, ktoré môžu byť uložené do svojho pričleneného súboru ''{1}''.
2435 2435 Vrstva ''{0}'' má zmeny, ktoré by mali byť nahraté na server.
2436 2436 Vrstva ''{0}'' nieobsahuje zmeny pre uloženie.
2437 2437 Vrstva ''{0}'' nemá žiadne zmeny na nahratie.
2438 2438 Vrstva ''{0}'' nie je podporovaná súborom
2439 2439 Vrstva ''{0}'' musí byť v zozname vrstiev
2440 2440 -----
2441 2441 Názov vrstvy a cesta súboru
2442 2442 Vrstva obsahuje neuložené dáta - uložiť do súboru.
2443 2443 Vrstva nie je v zozname.
2444 2444 Vrstva: {0}
2445 2445 Vrstvy
2446 2446 Uvedený čas (sekundy)
2447 2447 Voľný čas
2448 2448 Dĺžka
2449 2449 -----
2450 2450 -----
2451 2451 Dĺžka s hodnotou pre tag ''{0}'' pri objekte {1} prekonala max. povolenú dĺžku {2}. Dĺžka hodnoty je {3}.
2452 2452 Dĺžka: {0}
2453 2453 Železničné priecestie
2454 2454 Knižnica
2455 2455 Licencia
2456 2456 Skupiny
2457 2457 Závora (Lift Gate)
2458 2458 Malé nákladné vozidlá do 3,5t (goods)
2459 2459 Rýchloelektrička
2460 2460 Maják
2461 2461 Odkazová linka
2462 2462 Typ vedenia
2463 2463 Riadok {0} stĺpec {1}:
2464 2464 Odkaz na súbor OSM dát na Vašom lokálnom disku.
2465 2465 Zoznam
2466 2466 zoznam funkcií {0} sa teraz nenachádza v porovnávanej dvojici
2467 2467 Zoznam elementov v mojej dátovej sade, i.e. miestna dátová sada
2468 2468 Zoznam elementov v ich dátovej sade, i.e. v dátovej sade servera
2469 2469 Zoznam zoznamov
2470 2470 Zoznam máp
2471 2471 Zoznam zlúčených prvkov. Nahradí ho zoznam nových prvkov, keď sa rozhodnutie o zlúčený použije.
2472 2472 Zoznam naposledy otvorených súborov
2473 2473 Pouličné osvetlenie
2474 2474 Obytná zóna
2475 2475 Načítať Všetky Chybné Dlaždice
2476 2476 Nahrať Všetky Dlaždice
2477 2477 Načítať CT
2478 2478 Nahrať sedenie
2479 2479 Nahrať Dlaždice (Tiles)
2480 2480 Načítať WMS vrstvu
2481 2481 Nahrať WMS vrstvu zo súboru
2482 2482 Nahrať sedenie zo súboru.
2483 2483 Načítať dáta z API
2484 2484 Nahrať priebeh
2485 2485 Načítať vrstvy mapových podkladov
2486 2486 Načítať rodičovské(nadriadené) relácie
2487 2487 Načítať reláciu
2488 2488 Nahrať obsah z vašich otvorených zmenových súborov zo servera
2489 2489 Načítavam skoršie pluginy
2490 2490 Nahrať históriu pre bod {0}
2491 2491 Nahrať históriu pre reláciu {0}
2492 2492 Nahrať históriu pre cestu {0}
2493 2493 Načítavajú sa predvoľby mapových podkladov
2494 2494 Nahrávam rodičovskú reláciu
2495 2495 Nahrávam pluginy ''{0}''...
2496 2496 Načítavam pluginy
2497 2497 Načítavam pluginy ...
2498 2498 Vkladanie prednastavených zdrojov z ''{0}''
2499 2499 Načítava sa sedenie ''{0}''
2500 2500 Vložiť zdroje štýlov z ''{0}''
2501 2501 Nahrávam {0}
2502 2502 -----
2503 2503 Načíta informácie o prelicencování zo servera. Užívatelom, ktorí súhlasili s novými prispievateľskými podmienkami sa zobrazí zelené začiarknutie.
2504 2504 Miestne súbory
2505 2505 Oblasť (lokalita)
2506 2506 Umiestnenie
2507 2507 Zamknúť
2508 2508 Plavebná komora
2509 2509 +++++
2510 2510 Odhlásujem sedenie ''{0}''...
2511 2511 -----
2512 2512 Zemepisná dĺžka
2513 2513 Zemepisná dĺžka:
2514 2514 Hľadať v:
2515 2515 Vzhľad a chovanie
2516 2516 Hľadať v:
2517 2517 Výhliadková veža
2518 2518 Hľadanie obrázkov
2519 2519 Vyhľadá body, alebo cesty s FIXME v hodnotách vlastností.
2520 2520 +++++
2521 2521 +++++
2522 2522 +++++
2523 2523 MTB Rozsah
2524 2524 -----
2525 2525 Hlavná dátová sada neobsahuje bod {0}
2526 2526 Vytvoriť Zvukovú značku v "Play Head"
2527 2527 Vytvoriť paralelné kópie ciest
2528 2528 Vytvorenie rovnobežnej cesty zlyhalo
2529 2529 Uistite sa, že ste načítali nejaké dáta ak ste použili --výber.
2530 2530 Vytvára radové domy mimo jednotlivých blokov.
2531 2531 Vytvoriť dvojicu vybraných segmentov cesty paralelným otočením jedného z nich na vybranom bode.
2532 2532 Poškodená URL EULA licencia: {0}
2533 2533 Poškodený konfiguračný súbor pri linke {0}
2534 2534 Chybné vety: {0}
2535 2535 -----
2536 2536 Človekom vytvorené (Man made)
2537 2537 Otvorte správu zmenových súborov a vyberte zmenový súbor na nahratie do
2538 2538 Manuálne
2539 2539 Manuálne nastavenie
2540 2540 Manuálne nastavenie HTTP proxy servera
2541 2541 Mapa
2542 2542 Farebné štýly mapy
2543 2543 Projekcia mapy
2544 2544 Nastavenie mapy
2545 2545 Info o mapovom štýle
2546 2546 Mapa: {0}
2547 2547 +++++
2548 2548 +++++
2549 2549 +++++
2550 2550 Prístav (Marina)
2551 2551 Symbol vybraných značiek je nerozhodnutý
2552 2552 Značky z pomenovaných bodov
2553 2553 Značky z {0}
2554 2554 Trhovisko
2555 2555 +++++
2556 2556 Spárovať prvú fotografiu s prvým bodom GPX
2557 2557 Priraďovanie fotiek ku stope zlyhalo
2558 2558 Materiál
2559 2559 Max. zaťaženie nápravy (t)
2560 2560 Max. výška (m)
2561 2561 -----
2562 2562 Max. zemepisná šírka
2563 2563 Max. dĺžka (m)
2564 2564 Max. zemepisná dĺžka
2565 2565 Max. rýchlosť (km/h)
2566 2566 -----
2567 2567 Max. hmotnosť (t)
2568 2568 -----
2569 2569 Max. šírka (m)
2570 2570 Max. úroveň priblíženia:
2571 2571 Maximálna plocha na požiadavku:
2572 2572 Maximálna dĺžka (v metroch) pre kresbu čiar lokálnych súborov. Nastavte ''-1'' pre kresbu všetkých čiar.
2573 2573 Maximálna dĺžka (v metroch) pre vykresľovanie línií. Nastavte na ''-1'' pre kreslenie všetkých línií.
2574 2574 Maximálna dĺžka (metrov)
2575 2575 Maximálna dĺžka pre lokálne súbory (v metroch)
2576 2576 Lúka
2577 2577 -----
2578 2578 -----
2579 2579 Člen
2580 2580 Člen pre úlohu {0} je chybného typu
2581 2581 Členovia
2582 2582 Členy z pamäte nie je možné pridať, pretože nie sú zahrnuté do aktuálnej vrstvy
2583 2583 Členy(vyriešené)
2584 2584 Členy(v konflikte)
2585 2585 Pomník
2586 2586 Meno v menu
2587 2587 Meno v menu (východzie)
2588 2588 +++++
2589 2589 Mercatorova projekcia
2590 2590 Zlúčiť
2591 2591 Zlúčiť body
2592 2592 Zlúčiť vrstvu
2593 2593 Zlúčiť body do najstaršieho bodu
2594 2594 Zlúčiť prekrývajúce sa časti cesty.
2595 2595 Zlúčiť výber
2596 2596 Zlúčiť aktuálnu vrstvu do inej vrstvy
2597 2597 Zlúčiť aktuálne vybrané objekty do inej vrstvy
2598 2598 Spojiť túto vrstvu do ďalšej vrstvy
2599 2599 Zlúčiť {0} body
2600 2600 Zmrazený zoznam spojovaných členov. Vyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2601 2601 Zmrazený zoznam spojovaných bodov. Vyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste.
2602 2602 spojované body ešte nie sú blokované. Memôžem spustiť vykonávací príkaz
2603 2603 Spojované body sú ešte neblokované. Nie je možné dať vykonávací povel
2604 2604 Spojovaná verzia
2605 2605 Zlučujem dáta...
2606 2606 Zlúčenie zmazaných objektov zlyhalo
2607 2607 Zlučujú sa vrstvy
2608 2608 Správa
2609 2609 Správu dňa nie je možné zobraziť
2610 2610 -----
2611 2611 Metrická
2612 2612 -----
2613 2613 Kliknutie stredného tlačítka myši opäť prejde cyklus.<br>podržanie CTRL pre výber priamo z tohoto zoznamu s myšou.<hr>
2614 2614 Armáda
2615 2615 Min. zemepisná šírka
2616 2616 Min. zemepisná dĺžka
2617 2617 Min. rýchlosť (km/h)
2618 2618 Min. úroveň priblíženia:
2619 2619 Šachta
2620 2620 Malý kruhový objazd
2621 2621 Minigolf
2622 2622 Minimálna vzdialenosť (pixelov)
2623 2623 Minút: {0}
2624 2624 Zrkadlovo prevrátiť
2625 2625 Zrkadlovo prevrátiť vybrané body a cesty.
2626 2626 Chýba vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}
2627 2627 Chýba vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}
2628 2628 Chýba vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodných s id {0}
2629 2629 Chýbajúca vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''
2630 2630 Chýbajúce šifrovanie
2631 2631 Chýbajúce kľúče alebo hodnoty atribútu v tagu.
2632 2632 Chýbajúca povinná vlastnosť ''{0}'' z XML prvku {1}.
2633 2633 Chýba povinná vlastnosť ''{0}'' na <nd> z cesty {1}
2634 2634 Chýbajúce povinné vlastnosti ''{0}''.
2635 2635 Chýbajú povinné atribúty pre element''hranice''. Máte minlon =''{0}'',minlat =''{1}'',maxlon =''{3}'',maxlat =''{4}'', pôvod =''{5}''.
2636 2636 Chýba zlúčujúci ciel pre bod s id {0}
2637 2637 Chýba zlúčujúci ciel pre reláciu s id {0}
2638 2638 Chýbajúci cieľ pre spojenie s cestou s id {0}
2639 2639 Chýba zlúčujúci ciel typu {0} s id {1}
2640 2640 -----
2641 2641 Chýbajúci operator pre NOT
2642 2642 Chýbajúci parameter pre OR
2643 2643 Chýbajúci parameter pre XOR
2644 2644 Chýba povinná vlastnosť ''{0}''.
2645 2645 Chýba totožnosť užívateľa
2646 2646 -----
2647 2647 Zmiešaný typ duplicitných bodov
2648 2648 +++++
2649 2649 -----
2650 2650 +++++
2651 2651 Mobilný telefón
2652 2652 -----
2653 2653 Režim: {0}
2654 2654 -----
2655 2655 Pracovný režim (Potlach štýl)
2656 2656 Pozmeňovať
2657 2657 Zmenené časy (časových značiek) zvukových súborov.
2658 2658 Zmeniť zoznam vrstiev mapových podkladov zobrazených v ponuke
2659 2659 Zmenáreň
2660 2660 Jednokoľajka, vysutá dráha
2661 2661 Pamätihodnosť, pamätník
2662 2662 Viac informácií...
2663 2663 Viac informácii o tejto vlastnosti
2664 2664 Najdených viac ako jedna cesta "z"
2665 2665 Najdených viac ako jedna cesta "na"
2666 2666 Viac ako jeden "cez" nájdený bod
2667 2667 +++++
2668 2668 -----
2669 2669 Motorové vozidlá
2670 2670 Autá
2671 2671 Motocykel
2672 2672 Predajca motocyklov
2673 2673 Cesta pre motorové vozidlá
2674 2674 -----
2675 2675 Diaľnica
2676 2676 Diaľničná križovatka
2677 2677 Diaľničná prípojka
2678 2678 Horský priesmyk
2679 2679 Horský bicykel
2680 2680 Presunúť bod...
2681 2681 Posuň segment pozdĺž jeho normály, potom pusť tlačítko na myši.
2682 2682 Presunúť dialóg na bočný panel
2683 2683 Posunúť nižšie
2684 2684 Posunúť dole vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2685 2685 Posunúť elementy
2686 2686 Posunúť filter dole.
2687 2687 Posunúť filter hore.
2688 2688 Presunúť vľavo
2689 2689 Presunúť body tak, aby mali všetky uhly 90 alebo 180 stupňov
2690 2690 Pohybovať objekty ťahaním, Shift pridať do výberu (Ctrl prepnúť); Shift-Ctrl otočiť vybrané, Alt-Ctrl mierka vybraných; alebo zmeniť voľbu
2691 2691 Presunúť objekty {0}
2692 2692 Presunúť vpravo
2693 2693 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dolu.
2694 2694 Pridať všetky zvolené objekty medzi členy
2695 2695 Presun vybranej položky o jeden riadok nadol.
2696 2696 Presun vybranej položky o jeden riadok nahor.
2697 2697 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dole.
2698 2698 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok hore.
2699 2699 Presunúť označené body na priamku
2700 2700 Presunúť označené body do kruhu
2701 2701 Posunúť ich
2702 2702 Posunúť vyššie
2703 2703 Posunúť hore vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2704 2704 Presunúť {0}
2705 2705 Presunutie objektov {0}
2706 2706 Blato
2707 2707 +++++
2708 2708 -----
2709 2709 Niekoľko členov odkazuje na rovnaký objekt.
2710 2710 multipolygón
2711 2711 Vnútorná cesta multipolygónu je vonku
2712 2712 Multipolygón nie je uzavretý
2713 2713 Múzeum
2714 2714 Hudobné nástroje
2715 2715 Moje zmenové súbory
2716 2716 Moja dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
2717 2717 Moja verzia
2718 2718 Moja verzia (miestna(local) dátova sada)
2719 2719 Môj so zlúčeným
2720 2720 Môj s Ich
2721 2721 NMEA import zlyhal!
2722 2722 NMEA import úspešný
2723 2723 NMEA-0183 súbory
2724 2724 Názov
2725 2725 Meno (nepovinné):
2726 2726 Názov miesta
2727 2727 -----
2728 2728 Meno užívateľa.
2729 2729 Meno alebo vyrovnanie(offset)
2730 2730 Meno: {0}
2731 2731 Pomenovanie trackpoints od {0}
2732 2732 Pomenované trasové body
2733 2733 -----
2734 2734 Úzkorozchodná železnica
2735 2735 Štátna
2736 2736 Národný park
2737 2737 Duplicitné body na prírodných ...
2738 2738 -----
2739 2739 Prírodná rezervácia
2740 2740 -----
2741 2741 Sieť
2742 2742 Sieťová výnimka
2743 2743 Nikdy neaktualizovať
2744 2744 Nový
2745 2745 Nový autorizačný prístup
2746 2746 Nový Priečinok
2747 2747 Nová vrstva
2748 2748 Nová Relácia
2749 2749 Nový kľúč
2750 2750 Nový posun
2751 2751 Nová položka predvoľby:
2752 2752 Nová relácia
2753 2753 Nová funkcia
2754 2754 Položka nového štýlu:
2755 2755 Nová hodnota
2756 2756 Nasledujúci
2757 2757 Nasledujúca značka
2758 2758 Nočný klub
2759 2759 Nie
2760 2760 Žiadny exportér nenájdený! Nič zachránené..
2761 2761 Vo vrstve nie je žiadna GPX stopa ku ktorej by sa dal pripojiť zvuk.
2762 2762 Bez skratky
2763 2763 Žiadna "z" najdená cesta
2764 2764 Žiadna "na" najdená cesta
2765 2765 Nenajdený "cez", bod alebo cesta
2766 2766 Žiadna oblasť nie je vybratá
2767 2767 Na tejto vrstve nebolo nájdené žiadne ohraničenie .
2768 2768 Žiadne zmeny pre uloženie.
2769 2769 Nenachádza sa tu súbor zmien pre diff nahratie
2770 2770 Žiadne konflikty na rozhodnutie
2771 2771 Nie je žiadny konflikt na priblíženie
2772 2772 Nájdená neaktuálna dátová sada
2773 2773 Nenašli sa žiadne dáta pre vrstvu ''{0}''.
2774 2774 Nenašli sa žiadne dáta v súbore ''{0}''.
2775 2775 V súbore neboli nájdené žiadne dáta {0}.
2776 2776 V tejto oblasti sa nenachádzajú žiadne dáta.
2777 2777 Neboli načítané žiadne dáta.
2778 2778 Žiaden dátum
2779 2779 Neexistujú zvukové značky v tejto vrstve, voči ktorým by bolo možné nastaviť posunutie.
2780 2780 Slepá ulica
2781 2781 Žiadny exportér pre túto vrstvu
2782 2782 Žiadna asociácia súboru
2783 2783 Žiadny gpx nie je vybratý
2784 2784 Bez obrázka
2785 2785 Nenajdené žiadne obrázky.
2786 2786 Žiadne vrstvy s mapovými podkladmi
2787 2787 Žiadne obrázky nemôžu byť vyrovnané!
2788 2788 Nenájdený žiadny priesečník. Nič nebolo zmenené.
2789 2789 Neboli nájdené záznamy pre "{0}"
2790 2790 Neotvárajte súbor zmien
2791 2791 Neotvorené súbory zmien
2792 2792 Chýba vonkajšia cesta multipolygónu
2793 2793 Nevyriešený konflikt vo vlastnostiech
2794 2794 Žiadny konflikt tagov na vyriešenie
2795 2795 Žiadne pôvodné s id {0} v miestnom dátovom súbore. Nemožno vyvodzovať pôvodné typ.
2796 2796 Nezistený žiadny problém
2797 2797 Bez proxy servera
2798 2798 Nevybratá GPX stopa
2799 2799 Žiadny štýl pre multipolygón
2800 2800 Nie je žiaden štýl v multipolygónovej relácii
2801 2801 Žiadne značky
2802 2802 Žiadne cieľové vrstvy
2803 2803 Žiadne dlaždice na tejto úrovni priblíženia
2804 2804 Žiadna platná funkcia pre člena multipolygónu
2805 2805 Neplatná WMS URL alebo id
2806 2806 Žiadne chyby na overenie
2807 2807 Nie, pokračovať v editácii
2808 2808 Nie, vymazať vykonané zmeny a zavrieť
2809 2809 Nie, použite to
2810 2810 Bod
2811 2811 -----
2812 2812 Bod {0}
2813 2813 Bod:
2814 2814 Bod: Pripojený
2815 2815 Bod: štandardný
2816 2816 Bod: označkovaný
2817 2817 Body
2818 2818 Body s rovnakou pozíciou
2819 2819 -----
2820 2820 Body s rovnakými názvami
2821 2821 Body(vyriešené)
2822 2822 Body(v konflikte)
2823 2823 Multipolygón neobsahuje žiadnu cestu
2824 2824 Žiadny
2825 2825 Žiaden z týchto bodov nie je prilepený k ničomu inému.
2826 2826 Žiadna z týchto ciest nie je prilepená k ničomu inému.
2827 2827 Sever
2828 2828 Severne
2829 2829 Nenájdené
2830 2830 Ešte nerozhodnuté
2831 2831 Ešte nerozhodnuté
2832 2832 Nie je v cache pamäti
2833 2833 Poznámka
2834 2834 Všimnite si, že požiadavky na zmenové súbory sú súčasne vždy predložené ''{0}'', bez ohľadu na host, port a cestu URL zadanú nižšie.
2835 2835 Poznámka: GPL nie je kompatibilná s OSM licenciou. Nepridávajte záznamy s GPL licencoiu.
2836 2836 Poznámka: Ak je vybratá cesta, dostane čerstvé kópie odlepených\nbodov a tieto nové body budú vybraté. Inak všetky cesty dostanú\nsvoje vlastné kópie a všetky bodybudú vybraté.
2837 2837 Bankovky
2838 2838 Nič
2839 2839 Nič nebolo pridané do výberu hľadaním "{0}"
2840 2840 Nič sa nenašlo vo výbere vyhľadávania pre ''{0}''
2841 2841 Nič nebolo odstránené z výberu hľadaním "{0}"
2842 2842 Nie je zvolené nič, čo by se mohlo priblížiť.
2843 2843 Nič nie je vybraté!
2844 2844 Nie je nič na exportovanie. Najskôr stiahnite dáta.
2845 2845 Nič nie je vybraté
2846 2846 Nie je nič k nahratiu. Najskôr musíte mať nejaké dáta.
2847 2847 Nič nie je na zväčšenie
2848 2848 Chyba null pointera, možno sú neprítomné značky
2849 2849 Číslo
2850 2850 Počet ľudí v kabínke
2851 2851 Počet ľudí na sedadlo
2852 2852 Počet ľudí v gondole
2853 2853 Počet ľudí na gondolu/kreslo
2854 2854 Počet ľudí za hodinu
2855 2855 Počet miest
2856 2856 Počet vodičov (lepší: vodič) pre napájacie káble
2857 2857 Počet {0} úloh príliš vysoký ({1})
2858 2858 Počet {0} úloh príliš nízky ({1})
2859 2859 Schéma číslovania
2860 2860 -----
2861 2861 OAuth oprávnenie neúspešné
2862 2862 ODBL pokrytie
2863 2863 +++++
2864 2864 OK - skúšam znovu.
2865 2865 +++++
2866 2866 -----
2867 2867 -----
2868 2868 -----
2869 2869 OSM API URL nesmie byť prázdne. Prosím, zadajte OSM API URL.
2870 2870 OSM údaje
2871 2871 OSM heslo.
2872 2872 Súbory OSM Servera
2873 2873 Súbory OSM servera skomprimované v bzip2
2874 2874 Súbory servera skomprimované v gzip
2875 2875 URL OSM servera:
2876 2876 OSM dáta budú zahrnuté v súbore sedenia.
2877 2877 OSM heslo:
2878 2878 OSM užívateľské meno:
2879 2879 OSM stránka nevrátila session cookie v reakcii na ''{0}'',
2880 2880 Objekt
2881 2881 objekt ''{0}'' je už zmazaný. Vynechávam objekt v nahrávaní.
2882 2882 Objekt podľa ID:
2883 2883 ID objektu môže byť oddelené medzerou alebo čiarkou. <br/> Príklady:. <b> <ul> <li> 1 2 5 </li> <li> 1,2,5 </li> </ul> <br/> </b> v kombinovanom režime, špecifické objekty ako sú tieto: <b> W123, N110, W12, R15 </b> <br/>
2884 2884 Objekt typu {0} s id {1} bol označený na odstránenie, ale chýba'' v zdrojovom súbore údajov
2885 2885 Objekt sa stále používa
2886 2886 Objekt podľa typu:
2887 2887 Objekt s históriou(priebehom)
2888 2888 Objekty sú nahraté do <strong>nového zmenového súboru</strong>.
2889 2889 Objekty sú nahraté do <strong>otvoreného zmenového súboru</strong> {0} s nahratou poznámkou ''{1}''.
2890 2890 Pridané objekty:
2891 2891 Odstránené objekty:
2892 2892 Upravené objekty:
2893 2893 100 oktánový
2894 2894 80 oktánový
2895 2895 91 oktánový
2896 2896 92 oktánový
2897 2897 95 oktánový
2898 2898 98 oktánový
2899 2899 Offset 3.000.000 východne
2900 2900 Záložka pre posun už existuje. Prepísať ju?
2901 2901 Záložky posunu mapového podkladu
2902 2902 Odpoveď serveru pre posun: {0}
2903 2903 Rozdiel:
2904 2904 Posun:
2905 2905 +++++
2906 2906 Starý kľúč
2907 2907 Stará funkcia
2908 2908 Stará hodnota
2909 2909 Na požiadanie
2910 2910 Pri nahrávaní
2911 2911 Zap/Vyp
2912 2912 Jednosmerka
2913 2913 Cesty s jediným bodom
2914 2914 Niektorý z vybratých súborov bol prázdny
2915 2915 Jedna z vybraných ciest nie je uzavretá, a preto nemôže byť pripojená.
2916 2916 Jeden alebo viac členov z tejto novej relácie boli vymazané zatiaľ čo editor relácie\nbol otvorený. Mali by byť odstránené z obsahu členov relácie.
2917 2917 Jednosmerka
2918 2918 -----
2919 2919 Iba zmenové súbory zavreté po a vytvorené pred konkrétnym dátumom/časom
2920 2920 Iba zmenové súbory zavreté ponasledujúcom dátume/čase
2921 2921 Iba moje zmenové súbory
2922 2922 Iba zmenové súbory vo svojom vlastníctve (blokované. JOSM v súčasnej dobe prevádzkuje anonymný užívateľ)
2923 2923 Iba zmenové súbory vyhotovené užívateľom s nasledujúcim ID užívateľa
2924 2924 Iba zmenové súbory vyhotovené užívateľom s nasledujúcim menom užívateľa
2925 2925 Iba na začiatku cesty.
2926 2926 Nepriehladnosť
2927 2927 Otvoriť
2928 2928 -----
2929 2929 Otvoriť umiestnenie...
2930 2930 Otvoriť OSM súbor
2931 2931 Otvoriť súbor OsmChange
2932 2932 Otvoriť nedávne
2933 2933 Otvoriť prázdnu WMS vrstvu, pre nahratie dát zo súboru
2934 2934 Otvoriť súbor (niektoré typy súborov môžu byť otvorené s Súbor/Otvoriť)
2935 2935 Otvoriť súbor.
2936 2936 Otvor prehliadač histórie, s históriou tohto bodu
2937 2937 Otvorte prehľad všetkých príkazov (obnoviť vyrovnávaciu pamäť(buffer))
2938 2938 Otvoriť zoznam všetkých nahratých vrstiev.
2939 2939 Otvoríť zoznam všetkých relácií
2940 2940 Otvoríť zoznam ľudí, kterí pracujú na zvolenom objekte
2941 2941 Otvoriť dialógové okno pre spojenie(merge) všetkých vybraných bodov (items) v obsahu na vrchu.
2942 2942 Otvoriť nový zmenový súbor a použiť ho v ďalšom nahrávaní
2943 2943 Otvoriť dialógové okno pre globálne nastavenia.
2944 2944 Otvoriť výber obsahu okien.
2945 2945 Otvoriť webovú stránku pre každý vybratý zmenový súbor
2946 2946 Otvoriť z URL.
2947 2947 Otvoriť editor pre zvolenú reláciu
2948 2948 Je nutné otvoriť a používať viac nových zmenových súborov
2949 2949 Otvoriť inú GPX stopu
2950 2950 Otvoriť inú fotografiu
2951 2951 Otvoriť očakávaný zmenový súbor. Got zavretý zmenový súbor s id {0}
2952 2952 Otvoriť zmenové súbory
2953 2953 Otvoriť súbor
2954 2954 -----
2955 2955 Otvoriť vybraný súbor
2956 2956 Otvoriť vybraný súbor.
2957 2957 Otvoriť sedenie
2958 2958 Otvoriť aktuálnu stránku pomoci v externom prehliadači
2959 2959 Otvoriť zoznam súborov zmien v aktuálnej hladine.
2960 2960 Otvoriť okno pre overovanie.
2961 2961 Otvoriť toto okno po spustení
2962 2962 Otvoriť...
2963 2963 Otvoriť/Zatvoriť:
2964 2964 +++++
2965 2965 OpenPT Mapa
2966 2966 OpenStreetMap (nemecký jazyk)
2967 2967 OpenStreetMap (nemecký štýl)
2968 2968 OpenStreetMap (Mapnik čierno biely)
2969 2969 +++++
2970 2970 +++++
2971 2971 údaje OpenStreetMap
2972 2972 Otváracia doba
2973 2973 -----
2974 2974 Otváranie súboru ''{0}'' ...
2975 2975 Otváranie súborov
2976 2976 Otvorenie odkazu nie je aktuálnou platformou podporované (''{0}'')
2977 2977 Otvoriť dialógové okno, aby bol umožnený skok na konkrétne miesto
2978 2978 Otvoriť okno manažéra zmenového súboru pre vybraté zmenové súbory
2979 2979 -----
2980 2980 Operátor
2981 2981 Očná optika
2982 2982 Voliteľné atribúty:
2983 2983 Voliteľné typy
2984 2984 Možnosti, ktoré ovplyvnia výkonnosť kreslenia
2985 2985 Biopotraviny
2986 2986 -----
2987 2987 Orig. Cesta
2988 2988 Pravouhlosť
2989 2989 Pravouhlosť / Obnovenie (undo)
2990 2990 Pravouhlý tvar
2991 2991 Pravouhlý tvar / Obnovenie (undo)
2992 2992 Pravouhlý tvar / Obnovenie (undo)\nProsím vyberte body, ktoré boli posunuté predchádzajúcou funkciou pre pravouhlosť!
2993 2993 OsmChange súbor
2994 2994 Iné
2995 2995 Ostatné (iné) informačné body (miesta)
2996 2996 Iné duplicitné body
2997 2997 Turistický (Outdoor)
2998 2998 -----
2999 2999 Prekryť štvorce (tiles)
3000 3000 Prekrývajúce sa Oblasti
3001 3001 Prekrývajúce sa komunikácie
3002 3002 Prekrývajúce sa železnice
3003 3003 Prekrývajúce sa cesty
3004 3004 -----
3005 3005 Prednastaviť pozíciu pre:
3006 3006 Prepísať
3007 3007 Prepísať užívateľské nastavenia OAuth?
3008 3008 Prepísať kľúč(key)
3009 3009 +++++
3010 3010 +++++
3011 3011 +++++
3012 3012 PUWG (Poľsko)
3013 3013 PUWG 1992 (Poľsko)
3014 3014 PUWG 2000 Zone {0} (Poľsko)
3015 3015 +++++
3016 3016 Farbivá
3017 3017 Farebný štýl {0}: {1}
3018 3018 Palaeontological Areál
3019 3019 +++++
3020 3020 Papier
3021 3021 Rovnobežne
3022 3022 ParallelWayAction\nZvolené cesty musia tvoriť jednoduché nerozvetvené dráhy
3023 3023 -----
3024 3024 Hodnota parametra "downloadgps" nesmie byť názov súboru, ani URL adresa súboru
3025 3025 -----
3026 3026 Názov parametra
3027 3027 Hodnota parametra
3028 3028 parameter {0} nie je v rozsahu 0..{1}, dostáva {2}
3029 3029 Parametre --sťahovanie, --sťahovaniegps, and --výber sú spracované v tomto poriadku.
3030 3030 Nadradené vzťahy
3031 3031 +++++
3032 3032 P+R parkovisko
3033 3033 Parkovisko
3034 3034 Parkovacia ulička (parking Aisle)
3035 3035 -----
3036 3036 Parkovacie miesto
3037 3037 Chyba parsovania: Chybná štruktúra GPX dokumentu
3038 3038 Rozložiť OSM dáta...
3039 3039 Rozloženie OSM history data ...
3040 3040 Rozkladanie obsahu zmenového súboru ...
3041 3041 Analyzácia dát pre vsrstvu ''{0}'' zlyhala
3042 3042 rozkladám obsah zo zmenového súboru...
3043 3043 Rozkladanie obsahu pluginu z webu ''{0}''
3044 3044 Spracovávam odpoveď servera ...
3045 3045 Časť z:
3046 3046 Náhradné diely
3047 3047 Parkovisko umožňujúce predbehnutie širokého vozidla
3048 3048 Parkoviská umožňujúce predbehnutie širokého vozidla
3049 3049 Heslo
3050 3050 Heslo:
3051 3051 Heslo:
3052 3052 Vložiť
3053 3053 Vkladám ...
3054 3054 Vložiť vlastnosti
3055 3055 Vložiť URL zo schránky
3056 3056 Vložiť zo schránky
3057 3057 Vložiť bez neúplných členov
3058 3058 Cesta (chodník)
3059 3059 Cesta:
3060 3060 Vrchol
3061 3061 Pešia zóna
3062 3062 Prechod pre chodcov
3063 3063 Typ prechodu pre chodcov
3064 3064 Pešia
3065 3065 +++++
3066 3066 Nevyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
3067 3067 Nevyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste
3068 3068 Nebyriešený konflikty vlastností musia byť vyriešené
3069 3069 Vykonať akcie pred zmazaním
3070 3070 Vykonať akcie pred ukončením
3071 3071 Vykonať overovanie dát
3072 3072 Povolené akcie:
3073 3073 +++++
3074 3074 Lekáreň
3075 3075 Telefónne číslo
3076 3076 Číslo telefónu
3077 3077 Čas fotografie (z exif):
3078 3078 Fotografie neobsahujú informácie o čase.
3079 3079 Výletné miesto
3080 3080 Mólo
3081 3081 +++++
3082 3082 Potrubie
3083 3083 Typ lyžiarskej dráhy
3084 3084 Hracia plocha, ihrisko
3085 3085 Kostol
3086 3086 Miesta
3087 3087 -----
3088 3088 Prehrať/Pauza audio
3089 3089 Záznam sa začne prehrávať o o uvedený počet sekúnd skôr (alebo pozdejšie, pri zápornom čísle), ako je požadované.
3090 3090 Ihrisko
3091 3091 Prosím prerušiť ak ste si nie istý
3092 3092 Prosím kliknite na <strong>Stiahnuť zoznam</strong> pre stiahnutie a zobrazenie zoznamu dostupných pluginov.
3093 3093 Prosím rozhodnite, aké dáta zmenového súboru sú nahraté a či zavrieť zmenový súbor po ďalšom nahratí.
3094 3094 Prosím rozhodnite, či JOSM má automaticky aktualizovať aktívne pluginy po určitej časovej dobe.
3095 3095 Prosím rozhodnite, či JOSM má automaticky aktualizovať aktívne pluginy pri štarte, po aktualizácii programu JOSM.
3096 3096 Prosím rozhodnite ktoré hodnoty ponechať
3097 3097 Zadajte prosím Easting a Northing
3098 3098 Prosím, zadajte súradnice GPS
3099 3099 Prosím vložte dátum v obvyklom formáte pre vašu lokalitu.<br>Napríklad: {0}<br>Napríklad: {1}<br>Napríklad: {2}<br>Napríklad: {3}<br>
3100 3100 Prosím zvoľte názov pre záložku zo sťahovanej oblasti
3101 3101 Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa
3102 3102 Prosím vložte adresu dlaždice
3103 3103 Prosím vložte index dlaždice
3104 3104 Zadajte prosím užívateľské meno a heslo, ak váš proxy server vyžaduje autentifikáciu.
3105 3105 Prosím najskôr vložte platnú URL požiadavku pre zmenový súbor.
3106 3106 Prosím najskôr vložte platnú veľkosť
3107 3107 Prosím vložte platný čas v obvyklom formáte pre vašu lokalitu.<br>Napríklad: {0}<br>Napríklad: {1}<br>Napríklad: {2}<br>Napríklad: {3}<br>
3108 3108 Prosím vložte platné ID užívateľa
3109 3109 Prosím, zadajte Kľúč autorizačného prístupu
3110 3110 Prosím, zadajte Skrytý autorizačný prístup
3111 3111 Zadajte prosím OAuth autorizovaný prístup, ktorý je oprávnený k prístupu k serveru OSM ''{0}''.
3112 3112 Prosím vložte celé číslo > 1
3113 3113 Prosím vložte ako hodnotu celé číslo > 0
3114 3114 Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa
3115 3115 Prosím vložte, alebo skopírujte URL na získanie zmenových súborov z OSM API.
3116 3116 Prosím, zadajte OSM API URL.
3117 3117 Prosím vložte heslo pre overenie vo vašom proxy serveri
3118 3118 Prosím vložte heslo vášho OSM účtu
3119 3119 Prosím, zadajte heslo pre Váš účet
3120 3120 Prosím vložte užívateľské meno pre overenie vo vašom proxy serveri
3121 3121 Prosím vložte uživateľské meno vášho OSM konta
3122 3122 Prosím, zadajte užívateľské meno pre Váš účet
3123 3123 Prosím vložte vaše OSM heslo
3124 3124 Prosím vložte vaše OSM užívateľské meno
3125 3125 Prosím, zadajte svoje OSM užívateľské meno a heslo. Heslo <strong> nemôže</strong> byť uložené vo formáte obyčajného textu v JOSM preferenciách a bude predložené na OSM server<strong>iba raz</strong>. Pre nasledujúce nahratie údajov už viac heslo nebude potrebné.
3126 3126 Prosím, reštartujte JOSM pre aktiváciu stiahnutých pluginov.
3127 3127 Prosím opravte komentár
3128 3128 Prosím vyberte najskôr sťahovanú oblasť
3129 3129 Vyberte prosím kľúč
3130 3130 Vyberte prosím hodnotu
3131 3131 Prosím, vyberte autorizačnú procedúru:
3132 3132 Vyber prosím nejakú položku.
3133 3133 Vyberte minimálne 4 body
3134 3134 Prosím vybrať aspoň jeden už nahraný bod, cestu alebo reláciu.
3135 3135 Prosím, označte aspoň jednu uzavretú cestu, ktorá má byť spojená.
3136 3136 Prosím vyberte aspoň jeden bod, alebo cestu.
3137 3137 Prosím, vyberte aspoň jeden riadok pre skopírovanie.
3138 3138 Vyberte aspoň jednu cestu k zjednodušeniu.
3139 3139 Zvoľte minimálne jednu cestu.
3140 3140 Vyberte prosím aspoň 3 body.
3141 3141 Vyberte prosím aspoň dva body na zlúčenie, alebo bod, ktorý je blízko iného bodu.
3142 3142 Prosím, vyberte aspoň dve cesty pre spojenie.
3143 3143 Prosím vyberte presne dva, alebo tri body, alebo jednu cestu s presne dvoma alebo troma bodmi.
3144 3144 -----
3145 3145 Prosím zvoľ niečo pre kopírovanie
3146 3146 Prosím, vyberte vrstvu mapového podkladu.
3147 3147 Prosím vyberte riadok na odstránenie.
3148 3148 Prosím vyberte riadok na úpravu.
3149 3149 Prosím vyberte cieľovú vrstvu.
3150 3150 Prosím vyberte stratégiu nahrávania:
3151 3151 Prosím vyberte cesty s uhlami približne 90 alebo 180 stupňov.
3152 3152 Prosím vyberte, ktoré zmenené vlastnosti chcete použiť.
3153 3153 Plugin je zahrnutý v JOSM
3154 3154 Plugin pre import priestorovo odkazovaných obrázkov
3155 3155 Plugin pre obnovu súborov zmien
3156 3156 Plugin pre označenie objektov na základe výberu dopravného značenia. Dialógové okno je možné otvoriť kliknutím na malú ikonku v pravom hornom rohu okna Vlastnosti. K dispozícii predvoľby krajiny: Nemecko.
3157 3157 Informácia o pluginoch
3158 3158 Plugin na digitálne podpísanie OSM dát
3159 3159 Aktualizácia pluginu zlyhala
3160 3160 Metóda aktualizácie pluginov
3161 3161 Pluginy
3162 3162 Pluginy sú aktuálne
3163 3163 Meno bodu (miesta)
3164 3164 Číslo bodu
3165 3165 El. stĺp (pole)
3166 3166 -----
3167 3167 Polícia
3168 3168 Politická
3169 3169 -----
3170 3170 +++++
3171 3171 Poloha
3172 3172 pozícia {0} je mimo rozsah. aktuálne číslo z členov: {1}
3173 3173 Poštová schránka
3174 3174 Pošta
3175 3175 Poštové smerovacie číslo
3176 3176 +++++
3177 3177 -----
3178 3178 Elektráreň (spôsob výroby)
3179 3179 Elektrické vedenie
3180 3180 Transformátorová stanica
3181 3181 Malý transformátor
3182 3182 Elektrický stožiar (vysoké napätie)
3183 3183 Duplicitné body na elektrickom vedení
3184 3184 Elektrická prípojka
3185 3185 Prednačítať mapové podklady pozdĺž tejto stopy
3186 3186 -----
3187 3187 Predpoklad Porušenia
3188 3188 Predpokladaný priestupok
3189 3189 Preddefinované
3190 3190 Chýbajú preferencie ''{0}''. Nemôžem inicializovať OsmApi.
3191 3191 Nastavenie predvoľby {0} bolo vymazané, pretože nebola dlho používaná.
3192 3192 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neexistuje. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
3193 3193 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neobsahuje ''{1}''. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
3194 3194 nastavenie s kľúčom ''{0}'' nemôžem dodať vnútornú hodnotu pre ''{1}''. Dodaná {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
3195 3195 Nastavenia
3196 3196 Predvoľby uložené na {0}
3197 3197 Nastavenia...
3198 3198 Pripravujem OSM údaje...
3199 3199 Pripravujem rozhodnutie konfliktov
3200 3200 Pripravujem dátový súbor ...
3201 3201 Pripravujem vrstvu ''{0}'' pre nahrávanie ...
3202 3202 Príprava objektov na nahrávanie ...
3203 3203 Pripravujem požiadavku pre nahrávanie ...
3204 3204 Historická železnica
3205 3205 Prednastavená skupina {0}
3206 3206 Prednastavená skupina {1} / {0}
3207 3207 Prednastavené úlohy prvkom, bez materských
3208 3208 Prednastavený sub prvok bez materských
3209 3209 Predvoľby
3210 3210 Predvoľba neobsahuje vlastnosti kľúča
3211 3211 Predvoľba neobsahuje vlastnost hodnoty
3212 3212 -----
3213 3213 Predchádzajúca značka
3214 3214 Predchádzajúci
3215 3215 Cesta I. triedy
3216 3216 Prípojka cesty I. triedy
3217 3217 Pôvodný
3218 3218 Očakávané ID pôvodných
3219 3219 Väzenie
3220 3220 Súkromný plavecký bazén
3221 3221 Spracovanie súboru ''{0}''
3222 3222 Spracovávam sobory pluginov ...
3223 3223 Spracovanie zoznamu pluginu z umiestnenia ''{0}''
3224 3224 Spracovávam cache súbory stránky s pluginov ...
3225 3225 -----
3226 3226 Očakávané súradnice
3227 3227 Projektované súradnice:
3228 3228 Projekcia
3229 3229 Projekcia ''{0}'' nie je nájdená, záložka ''{1}'' nie je použiteľná
3230 3230 Kód projekcie
3231 3231 Kód nesúladu projekcie v ''{0}'': toCode() vracia ''{1}'', očakáva ''{2}''.
3232 3232 Metóda projekcie
3233 3233 -----
3234 3234 Prológ dokumentu OsmChange už bol napísaný. Prosím, napíšte iba raz.
3235 3235 Úvod z OsmChange dokumentu nie je napísaný. Prosím, napíšte ho ako prvý.
3236 3236 Vlastnosti
3237 3237 Vlastnosti / Členstvá
3238 3238 Kontrola vlastností :
3239 3239 Vlastnosti pre zvolené objekty
3240 3240 Vlastnosti v mojej dátovej sade, i.e. lokálna dátová sada
3241 3241 Vlastnosti v spojených elementoch. Budú nahradené vlastnosťami v mojich elementoch, keď rozhodnutie o spojenie bude aplikované.
3242 3242 Vlastnosti v ich dátovej sade, i.e. serverova dátova sada
3243 3243 Vlastnosti
3244 3244 Vlastnosti (s konfliktmi)
3245 3245 Vlastnosti/Členstvá
3246 3246 Vlastnosti: {0} / Členstvá: {1}
3247 3247 Hodnota obsahuje HTML entitu
3248 3248 Hodnota začíná alebo končí medzerou
3249 3249 Doplniť krátky komentár k nahrávaným zmenám
3250 3250 Vytvára dialóg merania a vrstvu na meranie dĺžky a uhla segmentov, plochy obklopenej s (jednoduchou) uzavretou cestou a vytvoriť meranú dráhu (ktorá tiež môže byť importovaná z GPS vrstvy)
3251 3251 -----
3252 3252 Určuje dialóg pre editáciu značiek v tabuľkovej mriežke.
3253 3253 GUI rozhranie pre pridávanie, úpravu a mazanie odbočovacích pruhov.
3254 3254 -----
3255 3255 Určuje trasové schopnosti
3256 3256 Nastavenia proxy servera
3257 3257 Krčma
3258 3258 Verejná budova
3259 3259 Verejný gril
3260 3260 Dopravná obsluha
3261 3261 Hromadná doprava
3262 3262 +++++
3263 3263 Vyčistiť
3264 3264 Čistím(purge)...
3265 3265 Umiestniť text vedľa zvukovej značky (a obrázok a web) takisto ako jeho ikony.
3266 3266 +++++
3267 3267 Lom
3268 3268 Požiadavka
3269 3269 Požiadať a stiahnuť zmenové súbary
3270 3270 Požiadavka a sťahovanie zmenových súborov ...
3271 3271 Požiadať oboje otvoriť a zatvoriť zmenové súbory
3272 3272 Požiadavka zmenových súborov
3273 3273 Požiadavka zmenových súborov zo servera URL
3274 3274 Požiadať zatvoriť iba zmenové súbory
3275 3275 Požiadať otvoriť iba zmenové súbory
3276 3276 Žiadanie a sťahovanie zmenových súborov
3277 3277 Pýtam sa na meno servera
3278 3278 Pýtam sa na meno servera ...
3279 3279 -----
3280 3280 -----
3281 3281 Otázka
3282 3282 -----
3283 3283 Dostihová dráha
3284 3284 Racquetbal
3285 3285 Železnica (štandardná)
3286 3286 Železnica
3287 3287 Železničná zastávka
3288 3288 Železničné nástupište
3289 3289 Duplicitné body na železnici
3290 3290 Železničný pozemok
3291 3291 Železnice obsahujú oblasti
3292 3292 Očakávaný rozsah čísel
3293 3293 Nekomprimované (Raw) GPS dáta
3294 3294 -----
3295 3295 Čítať fotky...
3296 3296 Prečítať si protokol verzie
3297 3297 Načitávam zmenový súbor {0} ...
3298 3298 Načitávam zmenové súbory...
3299 3299 -----
3300 3300 Čítam miestne informácie o pluginoch ...
3301 3301 Čítanie rodičovských z ''{0}''
3302 3302 Čítam užívateľské info ...
3303 3303 Čítam {0}...
3304 3304 Informačné súbory
3305 3305 Skutočné meno
3306 3306 Naozaj zmazať výber z relacie {0}?
3307 3307 Odporúčané akcie
3308 3308 -----
3309 3309 Nahrávacie štúdio
3310 3310 Rekreačná oblasť
3311 3311 Opravené (rektifikované) obrázky...
3312 3312 Recyklácia
3313 3313 Červená:
3314 3314 Opakovať
3315 3315 -----
3316 3316 Zopakuje poslednú zrušenú akciu.
3317 3317 Znovu zvolené a všetky predchádzajúce príkazy
3318 3318 -----
3319 3319 Ref. číslo
3320 3320 Referencie (číslo stopy(track))
3321 3321 -----
3322 3322 -----
3323 3323 -----
3324 3324 Referenčné číslo
3325 3325 -----
3326 3326 -----
3327 3327 Referenčné číslo
3328 3328 Odkazujúci na:
3329 3329 Odkazovať na
3330 3330 Obnoviť
3331 3331 Oblasť (región)
3332 3332 Registrovaná akcia panela nástrojov bez mena: {0}
3333 3333 Registrovaná akcia panela nástrojov {0} prepísaná: {1} dostaneme {2}
3334 3334 Zamietnuť konflikty a Uložiť
3335 3335 Vzťah (relation)
3336 3336 -----
3337 3337 Relácia ...
3338 3338 Editor Relácií: Sťahovanie Členov
3339 3339 Editor Relácií: Posun Dole
3340 3340 Editor Relácií: Posun Hore
3341 3341 Editor Relácií: Odstrániť
3342 3342 -----
3343 3343 Editor Relácie: {0}
3344 3344 Relácia a multipolygon vytvára a edituje panel.
3345 3345 Kontrolór relácií
3346 3346 Relácia je zmazaná
3347 3347 Relácia je prázdna
3348 3348 Neznámy typ relácie
3349 3349 Relácia s externou id ''{0}'' odkazuje na chýbajúce pôvodné s externou id ''{1}''.
3350 3350 Relácia {0}
3351 3351 Relácia:
3352 3352 Relácia: Vybratá
3353 3353 Relácie
3354 3354 Relácie s rovnakým členmi
3355 3355 Relácie: {0}
3356 3356 Pustite tlačítko myši pre vybratie objektov v obdĺžniku.
3357 3357 Pre zastavenie pohybu uvoľnite tlačidlo myši .
3358 3358 Pustite tlačítko myši k zastaveniu otáčania
3359 3359 Uvoľnite tlačidlo myši pre zastavenie úpravy merítka.
3360 3360 Náboženstvo
3361 3361 Znovu načítať
3362 3362 Znovu nahrať vybrané objekty a obnoviť zoznam.
3363 3363 Nahrať poškodené dlaždice
3364 3364 Obnoviť zo súboru
3365 3365 Preložiť aktuálnu stránku pomoci
3366 3366 Načítať históriu zo serveru
3367 3367 Načítať štýly zdroja
3368 3368 Znovu načítať zoznam dostupných predvolieb z ''{0}''
3369 3369 Znovu načítať obsah aktívnych štýlov z ''{0}''
3370 3370 Vzdialené ovládanie
3371 3371 Vzdialená Správa s spýtala na vytvorenie nového bodu.
3372 3372 -----
3373 3373 Vzdialená kontrola požiadala o import dát z nasledujúcej URL:
3374 3374 Diaľkové ovládanie požiadalo, o načítanie vrstvy mapových podkladov z nasledujúcej adresy:
3375 3375 Vzdialená kontrola požiadala o načítanie dát z API.
3376 3376 -----
3377 3377 -----
3378 3378 Diaľkový ovládač bol požiadaný, aby hlásil verziu protokolu. To umožňuje webovej stránke zistiť či beží JOSM.
3379 3379 Diaľkové mapové podklady
3380 3380 Odstrániť
3381 3381 Presunúť "{0}" pre bod ''{1}''
3382 3382 Remove "{0}" for reláciu ''{1}''
3383 3383 Presunúť "{0}" pre cestu ''{1}''
3384 3384 Odstrániť "{0}" pre {1} objektov
3385 3385 Odstrániť všetky členy s odkazom na jeden z vybraných objektov
3386 3386 Odstrániť položku
3387 3387 Odstrániť z vyrovnávacej pamäte
3388 3388 Odstrániť z panela nástrojov
3389 3389 Odstraniť fotku z vrstvy
3390 3390 Vymazať značky z vnútorných ciest
3391 3391 Odstrániť zmenový súbor v detailnom pohľadovom panely z lokálnej vyrovnávacej pamäte (cache)
3392 3392 Vymazať vybraté záložky
3393 3393 Odstrániť práve vybraté členy z tejto relácie
3394 3394 Vymazať vybraté zmenové súbory z lokálnej vyrovnávacej pamäte
3395 3395 Odstrániť vybrané položky zo zoznamu spojovaných elementov
3396 3396 Odstrániť vybratý záznam
3397 3397 Odstrániť vybraté cesty ikon
3398 3398 Odobrať vybrané prednastavenia zo zoznamu aktívnych predvolieb
3399 3399 Odstrániť vybraté štýly z obsahu aktívnych štýlov
3400 3400 Odstraňte ich, vyčistite reláciu
3401 3401 Odstrániť tohoto člena relácie z relácie
3402 3402 Odstránený Prvok z Relácií
3403 3403 Odstránené duplicitné body
3404 3404 Odstránená vrstva {0}, pretože to nie je povolený nakonfigurovaný API.
3405 3405 Odstraňujem odmietané pluginy ...
3406 3406 Odstraňujem neudržiavané pluginy ...
3407 3407 Premenovať súbor
3408 3408 Premenovať súbor "{0}" na
3409 3409 Premenovať vrstvu
3410 3410 Premenovať vybratú záložku
3411 3411 Vykresluje cesty (autobusy, turistika, cyklistika). Cesty musia byť definované v súbore routes.xml v adresári pluginov.
3412 3412 Vykresliť mapu ako jednoduchý drôtový model.
3413 3413 Vykreslí mapu pomocou štýlu pravidiel v súbore štýlov.
3414 3414 Požičovňa
3415 3415 Servis
3416 3416 Nahradiť
3417 3417 Nahradiť "{0}" za "{1}" pre
3418 3418 Nahlásiť chybu
3419 3419 +++++
3420 3420 Požiadať o autorizačný prístup
3421 3421 Požiadavka neúspešná
3422 3422 URL požiadavky prístupu:
3423 3423 Detaily požiadavky: {0}
3424 3424 Vyžaduje poplatok
3425 3425 Nádrž
3426 3426 Vynulovať (Reset)
3427 3427 Nastaviť východzie hodnoty
3428 3428 Obnoviť predvolené
3429 3429 Ulica (miestna komunikácia)
3430 3430 -----
3431 3431 Osídlená oblasť (Residential area)
3432 3432 Zmeniť veľkosť appletu (formát: ŠÍRKAxVÝŠKA)
3433 3433 Vyriešiť
3434 3434 Rozhodnutie konfliktov
3435 3435 Rozhodnúť konflikt pre ''{0}''
3436 3436 Vyriešte rozpor v súradniciach v {0}
3437 3437 Vyriešte konflikty v zmazaných (state) v {0}
3438 3438 Rozhodnutie konfliktov v member list of relation {0}
3439 3439 Vyriešte konflikty v zozname bodov cesty {0}
3440 3440 Vyriešiť konflikty.
3441 3441 Vyriešiť konflikt verzií pre body {0}
3442 3442 Vyriešiť konflikt verzie pre reláciu {0}
3443 3443 Vyriešiť konflikt verzie pre cestu {0}
3444 3444 Vyriešiť {0} konfliktné značky v bode {1}
3445 3445 Vyriešiť {0} konfliktné značky v relácii {1}
3446 3446 Vyriešiť {0} konfliktné značky v ceste {1}
3447 3447 -----
3448 3448 Odpočívadlo
3449 3449 Reštartovať
3450 3450 Reštaurácia
3451 3451 Obnoviť
3452 3452 Obnovenie súborov
3453 3453 Obmedzenie
3454 3454 Maloobchod
3455 3455 Oporný múr
3456 3456 Načítať autorizačný prístup
3457 3457 Načítať autorizačný prístup
3458 3458 Získavam OAuth autorizovaný prístup z ''{0}''
3459 3459 Získavam OAuth autorizačný prístup ...
3460 3460 Získavam OAuth žiadosť prístupu z ''{0}''
3461 3461 Získavam OAuth žiadosť prístupu ...
3462 3462 Získavam detaily užívateľa s kľúčom autorizačného prístupu''{0}'', bol zakázaný.
3463 3463 Získavam detaily užívateľa s kľúčom autorizačného prístupu''{0}'', ktorý bol zamietnutý.
3464 3464 Získavam informácie o užívateľovi ...
3465 3465 Návrat na predchádzajúci dialóg pre zadanie podrobnejšieho komentára
3466 3466 +++++
3467 3467 Obrátene
3468 3468 Otočiť smer ciest
3469 3469 Otočiť a Spojiť
3470 3470 Otočiť smer všetkých zvolených ciest.
3471 3471 Obrátiť poradie členov relácie
3472 3472 Otočiť smer cesty
3473 3473 Otočiť smer ciest
3474 3474 Obrátená pobrežná čiara
3475 3475 Obrátené pobrežie: zem nie je na ľavej strane
3476 3476 Obrátená zem: zem nie je na ľavej strane
3477 3477 Vrátenie zmien
3478 3478 Kontrola
3479 3479 Revízia
3480 3480 Jazdectvo
3481 3481 Pravý klik = skopírovať do schránky
3482 3482 Rieka
3483 3483 Riečny breh
3484 3484 Cesta (neznámy typ)
3485 3485 Cestné obmedzenie
3486 3486 Úloha
3487 3487 Problém s overením úlohy
3488 3488 funkcia {0} sa nenachádza v porovnávanej dvojici {1}
3489 3489 Úloha {0} chýba
3490 3490 Neznáma úloha {0}
3491 3491 Úloha:
3492 3492 Funkcie vo vzťahoch (relations) odkazujú na
3493 3493 -----
3494 3494 Kruhový objazd
3495 3495 Cesta (Route)
3496 3496 -----
3497 3497 -----
3498 3498 Štátna cesta
3499 3499 Typ Cesty (Route)
3500 3500 Zobrazené cesty sú pre:
3501 3501 -----
3502 3502 -----
3503 3503 Zrúcanina
3504 3504 Opätovný chod automatických autorizačných krokov
3505 3505 Spúšťam aktualizáciu pluginov po aktualizácii programu JOSM. Automatická aktualizácia pri štarte je povolená.
3506 3506 Spúšťam aktualizáciu pluginov po uplynutí aktualizačného intervalu. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
3507 3507 Spúšťam test {0}
3508 3508 Pristávacia dráha
3509 3509 +++++
3510 3510 +++++
3511 3511 SIM-karty
3512 3512 +++++
3513 3513 -----
3514 3514 Revízia bezpečnosti
3515 3515 Predaj
3516 3516 Sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
3517 3517 Sýtosť farby:
3518 3518 -----
3519 3519 Uložiť
3520 3520 Uložiť autorizačný prístup v nastaveniach
3521 3521 Uložiť ako
3522 3522 Uložiť ako...
3523 3523 Uložiť GPX súbor
3524 3524 Uložiť:
3525 3525 Uložiť vrstvu
3526 3526 Uložiť OSM súbor
3527 3527 Uložiť sedenie
3528 3528 Uložiť sedenie ako...
3529 3529 Uložiť WMS vrstvu
3530 3530 Uložiť WMS vrstvu do súboru
3531 3531 Uložiť kópiu tohto štýlu do súboru a pridať ho do zoznamu
3532 3532 Uložiť a načítať aktuálne sedenie (zoznam vrstiev, atď.)
3533 3533 Uložiť akokoľvek
3534 3534 Uložiť ako...
3535 3535 Uložiť do:
3536 3536 Uložiť vybraný súbor.
3537 3537 Uložiť sedenie
3538 3538 Uložiť štýl ''{0}'' ako ''{1}''
3539 3539 Uložiť aktuálne údaje do nového súboru.
3540 3540 Uložiť aktuálne dáta.
3541 3541 Uložiť aktuálne sedenie do nového súboru.
3542 3542 Uložiť nastavenia a zavrieť dialóg
3543 3543 Uložiť do nastavení
3544 3544 Uložiť meno a heslo (nešifrovane)
3545 3545 Uložiť/Nahrať vrstvy pred vymazaním. Neuložené zmeny nebudú stratené.
3546 3546 Uložiť vrstvu do ''{0}'' ...
3547 3547 +++++
3548 3548 +++++
3549 3549 Prehľadávam adresár {0}
3550 3550 Škola
3551 3551 Železný šrot
3552 3552 Sutina
3553 3553 Krovie
3554 3554 Morské jedlá
3555 3555 Hľadať
3556 3556 Hľadám ...
3557 3557 Hľadať Kľúč/Hodnota
3558 3558 Hľadať kľúč/Hodnotu/Typ
3559 3559 Vyhľadávaný výraz nie je platný: \n\n {0}
3560 3560 Vyhľadávanie pre objekty
3561 3561 Vyhľadávať objekty
3562 3562 Hľadať v značkách
3563 3563 Hľadať prednastavenia
3564 3564 Hľadať prednastavenia
3565 3565 Hľadaný reťazec:
3566 3566 Hľadať podľa kľúča a hodnoty vybranej značky(tagu)
3567 3567 Hľadať kľúče a hodnoty podľa zvoleného tagu(značky), obmedziť sa na typ (tj, bod/línia/relácia)
3568 3568 Vyhľadávať...
3569 3569 Hľadať:
3570 3570 Hľadať:
3571 3571 Druhé meno
3572 3572 Predaj second-hand bicyklov
3573 3573 Cesta II. triedy
3574 3574 Sekúnd: {0}
3575 3575 Bezpečnostná výnimka
3576 3576 Pozrite Wiki pre iné typy capacity:[types]=*.
3577 3577 Oddelený chodník a cesta pre cyklistov
3578 3578 Výber: Rel.:{0} / Cesty:{1} / Uzly:{2}
3579 3579 Výber
3580 3580 Vybrať všetko
3581 3581 Vyberte typ nastavenia:
3582 3582 Vyberte poradie nerozvetvených spojených ciest
3583 3583 Vyberte cestu, ktorú chcete viac spresniť.
3584 3584 Vybrať všetky objekty priradené, aktuálne označeným, súborom zmien.
3585 3585 Vybraté všetky obnovené objekty v údajovej vrstve. Tento výber obsahuje aj neúplné objekty.
3586 3586 Vybrať otvorený zmenový súbor
3587 3587 Vybrať zmenové súbory založené v dátume/čase a boli vytvorené a zavreté
3588 3588 Vybrať zmenové súbory, závislé na tom či sú otvorené, alebo zavreté
3589 3589 Vybrať zmenové súbory vytvorené konkrétnymi užívateľmi
3590 3590 Vyberte buď:
3591 3591 Vybrať meno súboru
3592 3592 Vyberte ak dáta majú byť stiahnuté na novú vrstvu
3593 3593 Zvoľte, ak by mali byť tiež stiahnuté členy relácie
3594 3594 Zvoľte, ak odkazy na objekty by mali byť rovnako stiahnuté, tj pôvodné relácie a body, a okrem toho, pôvodné cesty
3595 3595 Vybrať vrstvu mapového podkladu
3596 3596 Vybrať vrstvu
3597 3597 Vybrať v obsahu relácie
3598 3598 Výber členov
3599 3599 Vybrať členy(pridať)
3600 3600 Vyber nasledujúcu medzeru
3601 3601 Zvoliť bod pod kurzorom.
3602 3602 Výber objektov pre vybrané členy relácie
3603 3603 Vyberte objekty, pre ktoré chcete zmeniť vlastnosti.
3604 3604 Výber objektov predložených týmto užívateľom
3605 3605 Vyberte objekty na nahratie
3606 3606 Vybrať iba zmenové súbory príbuzné konkrétnemu spojenému boxu
3607 3607 Vyber predchádzajúcu medzeru
3608 3608 Vybrať reláciu
3609 3609 Vyberte reláciu (pridať)
3610 3610 Vybrať reláciu v hlavnom výbere.
3611 3611 Vybrať reláciu v obsahu relácií.
3612 3612 Vybrať členy relácie, ktoré sa vzťahujú na objekty v aktuálnom výbere
3613 3613 Vybrať členy relácie, ktoré odkazujú na {0} objektov v aktuálnom výbere
3614 3614 Výber cieľovej vrstvy
3615 3615 Vybrať zodpovedajúce pôvodné v aktuálnej dátovej vrstve
3616 3616 -----
3617 3617 Výber členov zo všetkých vybraných relácií
3618 3618 Výber členov vybraných relácií
3619 3619 -----
3620 3620 -----
3621 3621 Vyberte pôvodné v obsahu tohoto zmenového súboru v aktuálnej dátovej vrstve
3622 3622 Vybrať na zavretie zmenový súbor po ďalšom nahratí
3623 3623 Výber pre stiahnutie GPS stôp(traces) vo vybratej sťahovanej oblasti
3624 3624 Výber pre stiahnutie OSM dát vo vybratej sťahovanej oblasti
3625 3625 Vybrať pre udelenie práva pre JOSM na sťahovanie vašich osobných GPS stôp do JOSM vrstiev
3626 3626 Zvoľte udelenie programu JOSM právo čítať vaše nastavenia servera
3627 3627 Zvoľte udelenie programu JOSM právo vkladať GPX stopy vo vašom mene
3628 3628 Zvoľte udelenie programu JOSM právo vkladať mapové dáta vo vašom mene
3629 3629 Zvoľte udelenie programu JOSM právo zapisovať vaše nastavenia servera
3630 3630 Vybrať pre použitie HTTP základné overenie totožnosti s vašim užívateľským menom a heslom
3631 3631 Vybrať pre použitie OAuth ako mechanizmus na overenie totožnosti
3632 3632 Vyberte spôsobom ako v Režime výberu. Ťahajte vybrané cesty, alebo jednu cestu pre vytvorenie rovnobežnej kópie (Alt zapína zachovanie tagu )
3633 3633 Výber s určeným hľadaním
3634 3634 Vybrať, presúvať, mierka a otočenie objektov
3635 3635 Vybrané prvky nemôžu byť zpravouhlené
3636 3636 Vybrané položky:
3637 3637 Výber
3638 3638 Výber je prázdny
3639 3639 Výber musí pozostávať len z ciest a bodov.
3640 3640 Nevhodný výber!
3641 3641 Výber:
3642 3642 Výber: {0}
3643 3643 Vyberie objekty, ktoré sú súčasťou tohto príkazu (ak nie sú v súčasnosti vypúšťajú sa)
3644 3644 Cesty pretínajúce sami seba
3645 3645 Poloautomaticky
3646 3646 Samostatná vrstva
3647 3647 Oddeľovač
3648 3648 Poradie: {0}
3649 3649 Server odpovedal stretol sa s reakcoiu kódu 404 pre id {0}. Vynechanie.
3650 3650 Server odpovedal s kódom odozvy 404, skúšam to znovu s individuálnou žiadosťou pre každý objekt.
3651 3651 Obslužná cesta (service)
3652 3652 -----
3653 3653 URL služba
3654 3654 Služby
3655 3655 Služby:
3656 3656 Typ obslužnej cesty (service)
3657 3657 Sedenie
3658 3658 Súbor sedenia (*.jos)
3659 3659 Súbor sedenia (*.jos, *.joz)
3660 3660 Súbor sedenia (archív) (*.joz)
3661 3661 Nastaviť WMS Záložku
3662 3662 Zadať všetko východzie (prednastavené)
3663 3663 -----
3664 3664 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre bod {0}
3665 3665 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre reláciu {0}
3666 3666 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre cestu {0}
3667 3667 Pridať aktuálny výber do zoznamu vybratých relácií
3668 3668 Nastaviť jazyk
3669 3669 Nastaviť vybrané elementy(prvky) na mape, podľa vybratých prvkov v obsahu na vrchu.
3670 3670 Zadať východzie (prednastavené)
3671 3671 Zvoliť viditeľnosť stopy pre {0}
3672 3672 Nastaviť {0} vlastnosti {1} objektov
3673 3673 Nastavenie {0}={1} pre bod ''{2}''
3674 3674 Nastavenie {0}={1} pre reláciu ''{2}''
3675 3675 Nastavenie {0}={1} pre cestu ''{2}''
3676 3676 Nastaviť {0}={1} pre {2} objekty
3677 3677 Nastavenie funkcie pre vybrané členy
3678 3678 Ručné nastavenie. Používajte opatrne!
3679 3679 Nastavujem východzie hodnoty
3680 3680 Nastavenia
3681 3681 Nastavenia pre zvukový prehrávač a zvukové značky.
3682 3682 Nastavenie projekcie mapy a interpretácie dát.
3683 3683 Nastavenie pre diaľkovo ovládané funkcie.
3684 3684 Niekoľko nástrojov, ktoré Vám uľahčia život.
3685 3685 Autopožičovňa (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1 hod.)
3686 3686 Zaostrenie (vyžaduje opätovné pridanie vrstvy):
3687 3687 +++++
3688 3688 Prístrešok
3689 3689 Lodná doprava
3690 3690 Obuv
3691 3691 Streľba
3692 3692 Nakupovanie
3693 3693 Obchody
3694 3694 Krátky popis:
3695 3695 Skratka
3696 3696 -----
3697 3697 -----
3698 3698 Vypnúť doplnok?
3699 3699 Ukázať
3700 3700 Zobraziť hranice
3701 3701 Ukázať Chyby
3702 3702 Zobraziť správu o stave
3703 3703 Zobraziť Text / Ikony
3704 3704 Zobraziť miniatúry obrázkov na mape
3705 3705 Ukázať Info Dlaždíc
3706 3706 Zobraziť všetko
3707 3707 Ukázať súbor zmien {0}
3708 3708 Zobraziť informácie o pomoci
3709 3709 Zobraziť pomocnú geometriu
3710 3710 Zobraz históriu
3711 3711 Zobraz info
3712 3712 Zobraziť informačnú úroveň(level) pri nahrávaní.
3713 3713 Zobraziť informačnú úroveň.
3714 3714 Zobrazovať lokalizovaný názov vo vybranom zozname
3715 3715 Zobrazovať lokalizovaný názov vo vybranom zozname, ak je dostupný
3716 3716 Zobraziť nasledujúci obrázok
3717 3717 Zobrazovať ID objektu v zozname výberu
3718 3718 Zobraziť iba použiteľné pre výber
3719 3719 Zobraziť alebo skryť menu Zvuk v menu hlavnej ponuky.
3720 3720 Zobraziť vyhľadávací dialóg prednastavení
3721 3721 Zobraziť predchádzajúci obrázok
3722 3722 Zobraziť iba vybrané
3723 3723 Zobrazovať pri štarte úvodnú obrazovku
3724 3724 Zobraziť správu o stave s užitočnými informáciami, ktoré sa môžu pripojiť k hláseniu chyby
3725 3725 Zobraziť iba značky(tagy) s konfliktami
3726 3726 Zobraziť iba značky s rôznymi hodnotami
3727 3727 Zobraziť informačné testy v nahrávacom kontrolnom okne
3728 3728 Zobraziť informačnú úroveň.
3729 3729 Zobrazí túto nápovedu
3730 3730 Zobraziť/Skryť
3731 3731 Zobraziť/schovať
3732 3732 Zobraziť/skryť vrstvu
3733 3733 Zobrazená oblasť
3734 3734 Zobrazuje tlak
3735 3735 Zobrazuje dátum
3736 3736 Zobrazuje vlhkosť
3737 3737 Zobrazuje teplotu
3738 3738 Zobrazuje výškový profil a niektoré štatistické údaje z GPX stopy.
3739 3739 +++++
3740 3740 -----
3741 3741 -----
3742 3742 Cesty s podobnými menami
3743 3743 Jednoduchý
3744 3744 -----
3745 3745 -----
3746 3746 Zjednodušiť cestu
3747 3747 Zjednodušiť všetky vybraté cesty
3748 3748 Zjednoduší oblasti odstránením bodov na veľmi tupých uhloch. Toto môže byť obmedzené maximálnou veľkosťou odstránenej oblasti. Tiež priemerným počtom okolitých bodov.
3749 3749 Zjednodušiť cesty?
3750 3750 -----
3751 3751 Jednoducho previesť oblasť na multipolygon.
3752 3752 Simuluje kliknutie, keď spravíte malý a krátky pohyb. Toto je užitočné pre perá tabletu, keď máte problémy , stačí kliknúť na tablet bez pohybu myši (obecný Java - tablet problém).
3753 3753 Súčasné pripojenia
3754 3754 Jedna farba (môže byť prispôsobená pre pomenované vrstvy)
3755 3755 Jednotlivé prvky
3756 3756 -----
3757 3757 -----
3758 3758 Veľkosť
3759 3759 +++++
3760 3760 Korčuľovanie
3761 3761 Lyže
3762 3762 Lyžovanie
3763 3763 Vynechať Sťahovanie
3764 3764 Vynechať sťahovanie
3765 3765 Preskočiť vrstvu a pokračovať
3766 3766 Vynechať aktualizáciu
3767 3767 Vynechávam aktualizáciu pluginov po aktualizácii programu JOSM. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
3768 3768 Vynechávam aktualizáciu pluginov po uplynutí aktualizačného intervalu. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
3769 3769 +++++
3770 3770 Slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
3771 3771 -----
3772 3772 -----
3773 3773 -----
3774 3774 Pre fajčiarov
3775 3775 Vyhladené mapy (antialiasing)
3776 3776 -----
3777 3777 Snímka na veľkosť dlaždice
3778 3778 Snežný skúter
3779 3779 Futbal
3780 3780 Jemný
3781 3781 Niektoré objekty sú upravené.<br>Pokračovať, ak tieto zmeny budú zrušené. \r\n</html>
3782 3782 Niektoré z ciest mali časť vzťahov (relations), ktoré boli zmenené. Prosím overte či to nepredstavuje nejakú chybu.
3783 3783 Niektoré waypointy, ktoré bili príliš ďaleko od stopy pre rozumné určenie ich času boli vynechané.
3784 3784 Niektoré body (waypointy) s časovou značkou pred začiatkom stopy(track), alebo za koncom, boli vynechané, alebo presunuté na začiatok.
3785 3785 Je mi ľúto. Neviem spracovať multipolygónové relácie s niekoľkými vonkajšími cestami.
3786 3786 Je mi ľúto. Neviem spracovať cestu, ktorá je aj vnútorná aj vonkajšia v multipolygónových reláciách.
3787 3787 Je mi ľúto. Neviem spracovať cestu ktorá je vnútorná vo viacerých multipolygónových reláciách.
3788 3788 Je mi ľúto. Neviem spracovať cestu ktorá je vonkajšia vo viacerých multipolygónových reláciách.
3789 3789 Triediť
3790 3790 Menu Sort presets
3791 3791 Triedenie členov relácie
3792 3792 Zdroj
3793 3793 Juh
3794 3794 +++++
3795 3795 Miesta pre vozíčkárov
3796 3796 Priestory pre rodičov s detmi
3797 3797 Priestory pre ženy
3798 3798 Špecifické ciele
3799 3799 Kamera na meranie rýchlosti
3800 3800 Špičky (hroty)
3801 3801 Rozdeliť cestu
3802 3802 Rozdeliť cestu vo zvolenom bode
3803 3803 Rozdeliť cestu {0} do {1} častí
3804 3804 Rozdelenie cesty do fragmentov
3805 3805 Šport
3806 3806 Šport (loptový)
3807 3807 Športové zariadenia
3808 3808 Športy
3809 3809 Športové centrum
3810 3810 Prameň
3811 3811 Štadión
3812 3812 Štandardný unix geometry argument
3813 3813 Hviezdičkový
3814 3814 Začať vyhľadávanie
3815 3815 Začať sťahovanie
3816 3816 Začiatok sťahovania dát
3817 3817 Začiatok novej cesty z posledného bodu.
3818 3818 Začiatok stopy (bude použité vždy ak nie sú dostupné iné značky)
3819 3819 Začínam prehľadávať adresár
3820 3820 Začiatok opakovania {0} z {1} v {2} sekunde ...
3821 3821 Spúšťam opakovanie {0} z {1}.
3822 3822 Začínam presúvanie v kusoch ...
3823 3823 Začínam nahrávať požiadavku ...
3824 3824 Zahajujem nahrávanie so žiadosťou na pôvodné ...
3825 3825 Štát
3826 3826 Stav:
3827 3827 Papiernictvo
3828 3828 +++++
3829 3829 Správa o stave
3830 3830 Schody
3831 3831 +++++
3832 3832 Schodíky cez plot
3833 3833 Zastaviť (stop)
3834 3834 Podivná hodnota panela nástrojov: {0}
3835 3835 Potok (stream)
3836 3836 Ulica
3837 3837 Pouličná lampa
3838 3838 Názov ulice
3839 3839 Hlavné komunikácie
3840 3840 Ulice NRW Geofabrik.de
3841 3841 Silné
3842 3842 Štýl pre vnútornú cestu multipolygónu
3843 3843 Štýl pre vonkajšiu cestu multipolygónu
3844 3844 Štýl je v súčasnosti aktívny
3845 3845 Vykresľovač mapy so štýlmi
3846 3846 Štýly Ukladania pre "{0}":
3847 3847 -----
3848 3848 -----
3849 3849 -----
3850 3850 -----
3851 3851 Predložiť filter
3852 3852 -----
3853 3853 Štvrť
3854 3854 Metro
3855 3855 Vchod do metra
3856 3856 Hotovo
3857 3857 Úspešne otvorený súbor zmien {0}
3858 3858 +++++
3859 3859 +++++
3860 3860 Strážené
3861 3861 Umiestnenie
3862 3862 Podpora živému (live) GPS vstupu (pohybujúca sa bodka) cez pripojenie na gpsd server.
3863 3863 Podporovaný Rectifier Services:
3864 3864 Podporované projekcie sú: {0}
3865 3865 Podpora sťahovaných dlaždíc, skenovaných máp z walking-papers.org. Tento plugin je stále v rannom vývoji a môže obsahovať chyby.
3866 3866 Potlačiť ďalšie chybové hlášky počas tohto sedenia.
3867 3867 Povrch
3868 3868 -----
3869 3869 Pozorovanie (ostraha)
3870 3870 Meračský bod
3871 3871 Nájdené podozrivé dáta. Ak tak odoslať?
3872 3872 Podozrivá kombinácia tag/hodnota
3873 3873 Plávanie
3874 3874 Swiss Grid (Švajčiarsko)
3875 3875 +++++
3876 3876 Zapnúť/vypnúť zameriavanie uhlov počas kreslenia
3877 3877 Popis značky
3878 3878 Synchronizovať audio
3879 3879 Synchronizovať celú dátovú sadu
3880 3880 Synchronizovať iba {0} bod
3881 3881 Synchronizovať iba {0} reláciu
3882 3882 Synchronizovať čas z fotky a GPS prímača
3883 3883 Synchronizovať iba {0} cestu
3884 3884 Systém merania
3885 3885 -----
3886 3886 -----
3887 3887 -----
3888 3888 -----
3889 3889 -----
3890 3890 -----
3891 3891 -----
3892 3892 +++++
3893 3893 TMS nastavenia
3894 3894 +++++
3895 3895 TMS vrstvy nepodporujú projekcie {0}.\n{1}\nZmeniť projekciu, alebo odstrániť vrstvu.
3896 3896 Stolný tenis
3897 3897 Hmatové Dlažby
3898 3898 kolekcia značiek nemôže byť použitápre pôvodné pretože sú tam kľúče s viacnásobnými hodnotami
3899 3899 zbierka značiek neobsahuje vybrané hodnoty ''{0}''
3900 3900 Hodnota kľúča obsahuje znak s kódom menším ako 0x20
3901 3901 Kľúč tagu je dlhší ako je povolené
3902 3902 Tagom zmenená relácia s
3903 3903 Hodnota tagu obsahuje znak s kódom menším ako 0x20
3904 3904 Hodnota tagu je dlhšia, než je povolené
3905 3905 Zdroj pre TagChecker
3906 3906 Predvoľby značenia (Tagging Presets)
3907 3907 Značky
3908 3908 Značky a Členy
3909 3909 Značky z bodov
3910 3910 Značky z relácií
3911 3911 Značky z ciest
3912 3912 Značky zo súboru zmien {0}
3913 3913 Značky pre nový súbor zmien
3914 3914 Klúče s prázdnými hodnotami
3915 3915 Tagy:
3916 3916 -----
3917 3917 +++++
3918 3918 +++++
3919 3919 Rolovacie dráhy
3920 3920 Telefón
3921 3921 Telefónne karty
3922 3922 Tenis
3923 3923 Povolenie pre stany
3924 3924 Terminál
3925 3925 Cesta III. triedy
3926 3926 Otestovať
3927 3927 Test autorizačného prístupu
3928 3928 Test neúspešný
3929 3929 Test URL API:
3930 3930 Overovanie {0}/{1}: Súšťa sa {2}
3931 3931 Testovanie OAuth autorizačného prístupu
3932 3932 Testovanie OSM API URL ''{0}''
3933 3933 +++++
3934 3934 Táto vrstva nepodporuje žiadne z JOSM''projekcie,\ntakže ju nemožno použiť. Táto správa sa znovu nezobrazí .
3935 3935 Bude zobrazená smerová šípka v segmente línie.
3936 3936 -----
3937 3937 Dva vybrané objekty majú rovnaké style caches.
3938 3938 URL API je platné.
3939 3939 Kľúč autorizačného prístupu nesmie byť prázdny. Prosím, zadajte kľúč autorizačného prístupu
3940 3940 Skrytý autorizačný prístup nesmie byť prázdny. Prosím, zadajte skrytý autorizačný prístup
3941 3941 MapDust Plug-In ukazuje MapDust chybové hlásenia na mape. Môžete vytvárať, zavrieť, zrušiť, znova otvoriť a komentovať správy o chybách pomocou tohto pluginu.
3942 3942 OSM server ''{0}'' nepozná objekt<br>pokúsili ste sa čítať, aktualizovať, alebo vymazať. Jeden príslušný objekt<br>neexistuje na serveri alebo používate chybnú URL pre prístup<br>naň. Prosím dôkladne skontrolujte adresy serverov ''{0}'' kvôli preklepom.
3943 3943 OSM server ''{0}'' hlási zlý príkaz.<br>
3944 3944 "Z" a prvá "cez" cesta nie sú pripojené.
3945 3945 "Z" cesta nezačína ani nekončí na "cez" bode
3946 3946 "Na" cesta nezačína ani nekončí na "cez" bode
3947 3947 "cez" cesty nie sú prepojené.
3948 3948 Číslo, ktorým je násobená rýchlosť pretáčania.
3949 3949 Uhol medzi predchádzajúcim a súčasným úsekom cesty.
3950 3950 Plocha, ktorú sa snažíte nahrať je príliš veľká, alebo vaša požiadavka bola príliš zozľahlá.<br>Požadujte menšiu plochu, alebo použite nejaký exportný súbor poskytnutý OSM komunitou.
3951 3951 -----
3952 3952 Zmenový súbor je <strong>stále otvorený(left open)</strong> po tomto nahratí
3953 3953 Zmenový súbor bude <strong>zavretý</strong> po tomto nahratí
3954 3954 Obsah tohto zmenového súboru nie je ešte stiahnutý.
3955 3955 Kopírované údaje obsahujú neúplné objekty. Pri vkladaní neúplné objekty budú odstránené. Chcete vložiť dáta bez neúplných objektov?
3956 3956 Súčasný výber nemožno použiť pre rozdelenie - nie je vybraný žiadny bod.
3957 3957 Tento výber sa nedá použiť pre oddelenie bodov
3958 3958 Súčasná hodnota nie je platná OSM ID. Zadajte prosím celé číslo > 0
3959 3959 Súčasná hodnota nie je platná URL
3960 3960 Súčasná hodnota nie je platnou ID zmenového súboru. Prosím vložte ako hodnotu celé číslo > 0
3961 3961 Aktuálna hodnota nie je platné ID užívateľa. Prosím vložte celé číslo > 0
3962 3962 Aktuálna hodnota nie je platnou adresou dlaždice
3963 3963 Aktuálna hodnota nie je platným indexom dlaždice pre danú úroveň zväčšenia
3964 3964 Východiskové nastavenie pre JOSM
3965 3965 Dokument neobsahuje dáta.
3966 3966 Toto sú výsledky automatickej validácie. Pokúste sa ich opraviť, ale opatrne, nezničte dáta. Pokiaľ máte pochybnosť, ignorujte ich.<br>\r\nAk tento dialóg zrušíte, môžete tieto položky nájsť v bočnom panely validátora.
3967 3967 Nasledujúce závislé objekty budú vyčistené <br> okrem vybraných objektov:
3968 3968 Nasledujúce chyby nastali počas hromadného sťahovania: {0}
3969 3969 Nasledujúce objekty nemožno skopírovať do cieľového objektu,<br>pretože sú odstránené v cieľovom súbore údajov:
3970 3970 Zemepisná šírka na mieste kurzoru myši.
3971 3971 Zemepisná dĺžka na mieste kurzoru myši.
3972 3972 Ohromný JGoodies Plastic Look and Feel.
3973 3973 Kľúč ''{0}'' a všetky jej hodnoty budú odstránené
3974 3974 Posledná "cez" a "na" cesta nie sú pripojené.
3975 3975 Vrstva {0} nepodporuje novú projekciu {1}.\n{2}\nZmeňte projekciu, alebo odstráňte vrstvu.
3976 3976 Dĺžka nového nakresleného segmentu cesty bude zobrazená.
3977 3977 Požiadavka na stiahnutie údajov bola veľká a presiahla maximálnu veľkosť oblasti bbox (viac ako 0.25). Vyžiadajte si menšiu oblasť, alebo použite planet.osm
3978 3978 Spojovaná dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
3979 3979 Meno objektu na mieste kurzoru myši.
3980 3980 Skok v sekundách dopredu, alebo dozadu, podľa stlačeného náležitého tlačítka.
3981 3981 Heslo nemôže byť prázdne. Prosím vložte vaše OSM heslo
3982 3982 Súbor pluginu ''{0}'' nezahŕňa Manifest.
3983 3983 Plugin bol odstránený z nastavení. Prosím reštartujte JOSM aby sa prestal používať.
3984 3984 Projekcia {0} nemohla byť aktivovaná. Bude použitá projecia Mercator
3985 3985 Proxy server nebude použitý.
3986 3986 Časový posun medzi spustením nahrávania a skutočným začiatkom nahrávania.
3987 3987 Regulárny výraz "{0}" má chybu na pozícii {1}, celá chyba:\n\n{2}
3988 3988 The regex "{0}" mal chybu, celá chyba:\n\n{1}
3989 3989 Požadovaná oblasť je príliš veľká. Prosím priblížte ju, alebo zmente oblasť.
3990 3990 Vybratá GPS stopa neobsahuje časové značky. Prosím vyberte inú.
3991 3991 Vybraná oblasť nie je kompletná. Pokračovať?
3992 3992 Zvolené body nezdieľajú rovnakú cestu.
3993 3993 Vybraté fotografie neobsahujú informácie o čase.
3994 3994 Výber obsahuje {0} cesty. Naozaj ich chcete všetky zjednodušiť?
3995 3995 Server odpovedal chybou s kódom {0}
3996 3996 Server odpovedal s kódom 404.<br>To obvykle znamená, že server nepozná objekt s požadovaným id.
3997 3997 Server nahlásil, že aktuálny zmenový súbor bol zavretý.<br>Toto je veľmi pravdepodobné, pretože veľkosť zmenového súboru prekročila max. veľkosť<br>z {0} objektov na server ''{1}''.
3998 3998 Zdroje (URL alebo názov súboru) z predstavených kontrol (pozrite http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) alebo súbory na kontrolu značiek.
3999 3999 Reťazec ''{0}'' nie je platný, zdvojená hodnota.
4000 4000 -----
4001 4001 Plugin turnrestrictions (zákazy odbočenia) umožní udržiavať informácie o zákazoch odbočení v OpenStreetMap databáze.
4002 4002 Meno užívateľ nemôže byť prázdne. Prosím vložte vaše OSM užívateľské meno
4003 4003 Cesta nemôže byť rozdelená vo zvolených bodoch. (Tip: Zvoľte body uprostred cesty.)
4004 4004 Cesty nemôžu byť spojené, pretože nemajú jednotný smer. Chcete otočiť smer ciest?
4005 4005 Divadlo
4006 4006 Ich(their) dátová sada neobsahuje značku s kľúčom {0}
4007 4007 Ich verzia
4008 4008 Ich(their) verzia (serverová dátová sada)
4009 4009 Ich so zlúčeným
4010 4010 Zábavný park
4011 4011 Nie sú žiadne vrstvy s mapovými podkladmi.
4012 4012 Nie sú otvorené žiadne súbory zmien
4013 4013 Pre aktualizáciu neboli vybrané žiadne objekty.
4014 4014 Sú tu stále nevyriešené konflikty. Konflikty nebudú uložené a budú vyriešené, ako by boli všetky odmietnuté. Pokračovať?
4015 4015 Tam je priesečník medzi cestami.
4016 4016 Chybové informácie by mali byť predvyplnené. Prosím, vyplnte informácie o tom, ako chybu reprodukovať a snažte sa to popísať čo najpodrobnejšie.
4017 4017 Bola tam nejaká chyba zatiaľ čo skúšate zobraziť URL pre tieto značky
4018 4018 Boli tam {0} konflikty počas importu.
4019 4019 To môže spôsobiť nechcené vymazanie bodov.
4020 4020 Táto požiadavka URL na zmenové súbory je chybná
4021 4021 Toto je až za koncom nahrávky
4022 4022 To zodpovedá odstráneniu úloh týchto objektov.
4023 4023 Tento bod nie je prilepený k ničomu inému.
4024 4024 Táto operácia je pre JOSM zabudnuté vybrané objekty. <br> Budú odstránené z vrstvy, ale <i>nebudú</i>vymazané<br> na serveri pri nahrávaní.
4025 4025 Táto možnosť potlačí vypĺňanie oblastí, prevažujúce čokoľvek uvedené vo vybranom štýle.
4026 4026 Tento plugin umožňuje dať na obrazovku obrázky na pozadie v editore a stotožniť ich s mapou.
4027 4027 Tento plugin kontroluje chyby kľúčov a ich hodnôt.
4028 4028 Tento plugin slúži na kontrolu chýb v reláciách.
4029 4029 Tento plugin priamo nahrá GPS stopy(traces) z práve aktívnej vrstvy v JOSMe na openstreetmap.org.
4030 4030 Tento plugin zjednodušuje mapovanie a úpravy tratí verejnej dopravy.
4031 4031 Tento test hľadá body bez značiek, ktoré nie sú súčasťou žiadnej cesty.
4032 4032 Tento test hľadá neotagované (neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
4033 4033 Tento test kontroluje cesty, či neobsahujú niektorý bod viac ako raz.
4034 4034 Tento test kontroluje cesty na podobnosť mien, keď môže ísť o preklep.
4035 4035 Tento test kontroluje blízkosť koncových bodov ciest k iným cestám
4036 4036 Tento test skontroluje, či sa oblasti neprekrývajú.
4037 4037 Tento test skontroluje, či je multipolygón platný.
4038 4038 Tento test kontroluje, či sú platné zákazy odbočenia
4039 4039 Tento test kontroluje či dve cesty, železnice, vodné cesty, alebo budovy sa križujú v rovnakej vrstve, ale sa nepretínajú v spoločnom bode.
4040 4040 Tento test slúži na zistenie, či nie sú dva body spojené viac ako jednou cestou.
4041 4041 Tento test kontroluje správnosť línií pobrežia.
4042 4042 Tento test zisťuje či nie je viac bodov na jednom mieste.
4043 4043 Tento test kontroluje, či neexistujú žiadne relácie s rovnakými tagmi a s rovnakým členom s rovnakou úlohou.
4044 4044 Tento test kontroluje, že neexistujú žiadne cesty s bodmi s rovnakými súradnicami a tiež rovnakými hodnotami.
4045 4045 Tento test kontroluje smer vodných, pozemných a pobrežných línií.
4046 4046 Tento test zistí, viacjazyčné objekty, ktorých ''meno''atribút nie je rovnaký ''meno: *''atribút, nie zložený ''meno: *''atribúty, napríklad, Italia - Italien - Italy.
4047 4047 Tento test slúži na vyhľadanie bodov s rovnakými názvami (môžu to byť duplicity).
4048 4048 Tento test kontroluje, či cesty, ktoré by mali byť uzavreté sú skutočne uzavreté.
4049 4049 Táto verzia JOSMu nie je kompatibilná s vybraný serverom uloženým v nastaveniach.
4050 4050 Tieto body nie sú v kruhu. Prerušujem.
4051 4051 Automat na lístky
4052 4052 Čísla dlaždíc
4053 4053 Adresa dlaždice:
4054 4054 Vyrovnávacia pamäť dlaždíc adresára:
4055 4055 -----
4056 4056 časový limit (min)
4057 4057 Čas:
4058 4058 Časový interval
4059 4059 Časové pásmo:
4060 4060 Časové pásmo: {0}
4061 4061 +++++
4062 4062 +++++
4063 4063 Názov:
4064 4064 Do (posledná zastávka)
4065 4065 Do ...
4066 4066 Na zmazanie
4067 4067 Zapnúť GPX čiary
4068 4068 -----
4069 4069 Prepnúť drôtový model
4070 4070 Prepnúť dynamické tlačidlá
4071 4071 Prepínač pohľadu na celej obrazovke
4072 4072 Prepínač zobrazovania okna manažéra zmenového súboru
4073 4073 Prepnúť viditeľnosť vrstvy: {0}
4074 4074 Prepínač zobrazovania značiek textu a ikon.
4075 4075 Prepnúť viditeľnosť zvolenej vrstvy.
4076 4076 Prepnúť: {0}
4077 4077 Zapnúť/Vypnúť globálne nastavenie ''{0}''.
4078 4078 Mení viditeľnosť editačnej nástrojovej lišty (vertikálny panel)
4079 4079 Toalety
4080 4080 Prístup umožňuje iba obmedzený prístup
4081 4081 Mýto (Toll)
4082 4082 Mýtna búdka
4083 4083 Príliš veľa detekovaných presmerovaní na adresu URL pre sťahovanie . Prerušujem.
4084 4084 Nástroj: {0}
4085 4085 Panel nástrojov
4086 4086 Akcia panela nástrojou bez mena: {0}
4087 4087 Akcia panela nástrojov {0} prepísaná: {1} dostaneme {2}
4088 4088 Úprava panela nástrojov
4089 4089 Nástroje
4090 4090 -----
4091 4091 Nástroje na kreslenie budov.
4092 4092 Rady
4093 4093 +++++
4094 4094 Turistika
4095 4095 +++++
4096 4096 Veža
4097 4097 Nastavenie veže
4098 4098 Typ veže
4099 4099 Mesto (town)
4100 4100 Radnica (obecný úrad)
4101 4101 Hračky
4102 4102 Kreslenie stavieb z Českej katastrálnej mapy. Vyžaduje spustený TracerServer (. NET alebo Mono).
4103 4103 Poľná cesta (Track)
4104 4104 Farebná trať a body
4105 4105 dátum stopy
4106 4106 Typ stopy
4107 4107 Spomaľovací retardér
4108 4108 Semafor
4109 4109 -----
4110 4110 -----
4111 4111 Električka
4112 4112 Zastávka električky
4113 4113 Preprava
4114 4114 -----
4115 4115 +++++
4116 4116 Cestovná kancelária
4117 4117 Strom
4118 4118 Cesta pre motorové vozidlá
4119 4119 Prípojka cesty pre motorové vozidla
4120 4120 Skúsiť znovu
4121 4121 Vyskúšajte aktualizovať plugin na najnovšiu verziu pre nahláseným chyby.
4122 4122 Ut-Ne 08:00-15:00; So 08:00-12:00
4123 4123 +++++
4124 4124 Tunel
4125 4125 Začiatok tunela
4126 4126 Prikázané smery jazdy (turn restriction)
4127 4127 Vybrané štýly zapnúť alebo vypnúť
4128 4128 Obratisko (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
4129 4129 Turning Point (koniec cesty)
4130 4130 -----
4131 4131 Turniket
4132 4132 Točňa
4133 4133 Typ
4134 4134 Typ mena (UK)
4135 4135 -----
4136 4136 Typ prístrešku
4137 4137 Typy
4138 4138 Typický čas trasy v minútach
4139 4139 Pneumatiky
4140 4140 +++++
4141 4141 +++++
4142 4142 NEZNÁMA
4143 4143 +++++
4144 4144 URL / Súbor:
4145 4145 URL Súbory
4146 4146 URL z www.openstreetmap.org (môžete ju vložiť na stiahnutie z URL pre špecifikáciu hraníc box)
4147 4147 URL z www.openstreetmap.org (môžete sem vložiť nejakú URL k stiahnutiu oblasti)
4148 4148 Adresa URL:
4149 4149 +++++
4150 4150 -----
4151 4151 -----
4152 4152 +++++
4153 4153 +++++
4154 4154 +++++
4155 4155 +++++
4156 4156 Rozpojiť cesty
4157 4157 Neschopnosť pridať pôvodné {0} do dátovej sady, pretože sú už zahrnuté
4158 4158 Nemožno vytvoriť adresár {0}, automatické ukladanie bude vypnuté
4159 4159 Nemožno vytvoriť súbor {0}, bude použitý iný názov súboru
4160 4160 Nie je možné vytvoriť novú zvukovú značku
4161 4161 Nemožno zmazať starý záložný súbor {0}
4162 4162 Nemôžem nájsť preklad pre jazyk {0}. Vyberám {1}.
4163 4163 Nemôžem získať cestu pre adresár {0}\n
4164 4164 -----
4165 4165 Nedá sa lokalizovať súbor ''{0}''.
4166 4166 Nie som schopný vyčítať Šírku/Dĺžku
4167 4167 -----
4168 4168 Nie je možné synchronizovať v už prehrávanej vrstve
4169 4169 Miestna cesta neklasifikovaná (Unclassified)
4170 4170 Neuzatvorené cesty
4171 4171 Neuzavretá cesta
4172 4172 Nespojené pobrežie
4173 4173 Nespojené body, bez fyzických značiek
4174 4174 Nepripojené cesty
4175 4175 Nerozhodnuté
4176 4176 Nevyriešené konflikty medzi vymazávaným stavom
4177 4177 Nerozhodnuté konflikty medzi rôznymi súradnicami
4178 4178 Nerozhodnutý
4179 4179 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Prerušujem.
4180 4180 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Vynechávam.
4181 4181 Späť
4182 4182 -----
4183 4183 Obnovenie (undo) pravouhlého tvaru
4184 4184 Krok späť posun
4185 4185 Obnovenie (undo) pravouhlosti pre určené body
4186 4186 Vrátiť poslednú akciu.
4187 4187 Vrátiť vybrané a všetky neskoršie príkazy
4188 4188 -----
4189 4189 Uvoľniť panel
4190 4190 Neočakávaná chyba programu.
4191 4191 Neočakávaný XML element s názvom ''{0}''
4192 4192 Neočakávaný znak na {0}. Očakávané {1} najdené {2}
4193 4193 Neočakávaný formát pre číslo portu v nastavení ''{0}''. Mám ''{1}''.
4194 4194 neočakávaný formát z id odpovedi zo servera, dostáva ''{0}''
4195 4195 Nečakaný chybný formát záhlavia pre konflikt v aktualizácii súboru zmien. Dostal som ''{0}''
4196 4196 neočakávaný formát novej verzie zo zmenených pôvodných ''{0}'', dostáva ''{1}''
4197 4197 Najdené neočakávané id 0 pre OSM pôvodné
4198 4198 -----
4199 4199 -----
4200 4200 Neočakávaná odpoveď servera HTTP. Máte {0} miesto odpovedi ''Poloha'' v záhlaví. Nemôžem presmerovať. Prerušujem.
4201 4201 -----
4202 4202 Neočakávaný znak ({0}) na pozícii {1}
4203 4203 Neočakávaný znak na pozícii {0}. Očakávané {1}, našiel {2}
4204 4204 Neočakávaný symbol. Očakávaný {0}, vytvorený {1}
4205 4205 Neočakávaná značka: {0}
4206 4206 Neočakávaná hodnota ''{0}'' pre preferencie ''{1}''. Za predpokladu, že hodnota ''ask''.
4207 4207 Neočakávaná hodnota pre ''{0}'' v URL požiadavke zmevého súboru, dostal som{1}
4208 4208 neočakávaná hodnota parametra"index". Got {0}
4209 4209 Odblokovať
4210 4210 Odblokovať zoznam spojovaných elementov a začať spojovanie
4211 4211 Potvrdiť odlepenie
4212 4212 Nepripojený bod (Unglued Node)
4213 4213 Univerzita
4214 4214 Neznámy hostiteľ
4215 4215 Neznámy typ člena
4216 4216 Neznámy mód {0}.
4217 4217 Neznáma, alebo nepodporovaná API verzia. Got {0}
4218 4218 Neznámy pôvodný typ: {0}. Povolené hodnoty sú, body, cesty, alebo relácie
4219 4219 Neznámy žiadaný: {0}
4220 4220 Neznáma úloha
4221 4221 Neznáme vety: {0}
4222 4222 Neznány type (druh): {0}
4223 4223 -----
4224 4224 -----
4225 4225 Nepomenovaná vrstva mapového podkladu
4226 4226 Nepomenované spojenie
4227 4227 Nepomenovaná nezaradená(unclassified) hlavná cesta(highway)
4228 4228 Nepomenované cesty
4229 4229 Neusporiadané pobrežie
4230 4230 -----
4231 4231 Neuložené zmeny
4232 4232 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred zmazaním?
4233 4233 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred ukončením?
4234 4234 Neuložené dáta a konflikty
4235 4235 Neuložené dáta a stratený pričlenený súbor
4236 4236 Neuložené dáta nezapisovateľných súborov
4237 4237 Neuložené OSM dáta
4238 4238 Odznačiť všetko
4239 4239 Odznačiť všetky objekty
4240 4240 -----
4241 4241 Nepodporovaná verzia WMS súboru; nájdené {0}, očakávané {1}
4242 4242 Nepodporovaný parameter ''{0}'' v reťazci požiadavky zmenového súboru
4243 4243 -----
4244 4244 Nepodporovaná verzia: {0}
4245 4245 Neotagované a nepripojené uzly
4246 4246 Neotagované (neoznačené) cesty
4247 4247 Neoznačkovaná cesta (komentované)
4248 4248 Neotagované, prázdne a cesty s jedným uzlom
4249 4249 Hore
4250 4250 O úroveň vyššie
4251 4251 Aktualizovať
4252 4252 Aktualizovať zmenové súbory
4253 4253 Aktualizovať obsah
4254 4254 Aktualizácia dát
4255 4255 Aktualizovať obsah adresára.
4256 4256 Aktualizovať v intervale (v dňoch):
4257 4257 Aktualizovať zmenené
4258 4258 Aktualizovať objekty
4259 4259 Aktualizácia pluginov
4260 4260 Aktualizovať výber
4261 4261 Aktualizovať obsah zmenového súboru z OSM servera
4262 4262 Aktualizovať zmenový súbor z OSM servera
4263 4263 Aktualizovať vybraté pluginy
4264 4264 Aktualizované
4265 4265 Aktualizácia teraz upravených objektov zo servera (znovu stiahnuť dáta)
4266 4266 Aktualizovať aktuálne vybraté objekty zo servera (znovu nahrať dáta)
4267 4267 Aktualizácia objektov v aktívnej dátovej vrstve zo servera.
4268 4268 Aktualizovať vybraté zmenové súbory s aktuálnymi dátami z OSM servera
4269 4269 Aktualizujú sa CT informácie o užívateľovi
4270 4270 Aktualizácia súboru zmien {0}...
4271 4271 Aktualizácia súboru zmien...
4272 4272 Aktualizujem dáta
4273 4273 Aktualizujú sa ignorované chyby ...
4274 4274 Aktualizujem mapu ...
4275 4275 Aktualizujem pluginy
4276 4276 Aktualizujem používateľské rozhranie
4277 4277 Nahrať
4278 4278 Nahrať zmeny
4279 4279 Nahrať nastavenie
4280 4280 Nahrať všetky zmeny v aktívnej dátovej vrstve na OSM server
4281 4281 Nahrať všetky zmeny v aktuálnom výbere na OSM server.
4282 4282 Nahrať dáta
4283 4283 Nahrať dáta v kusoch objektov. Veľkosť kusov:
4284 4284 Nahrať údaje v jednej požiadavke
4285 4285 Nahrať dáta do už existujúceho a otvoreného zmenového súboru
4286 4286 -----
4287 4287 Nahrať každý objekt individuálne
4288 4288 Nedá sa nahrať v jednej požiadavke (príliš veľa objektov na nahratie)
4289 4289 -----
4290 4290 Nahrať výber
4291 4291 Nahrať zmenené pôvodné
4292 4292 Nahrať súčasné nastavenie na server
4293 4293 Nahrať do ''{0}''
4294 4294 Nahrať do nového zmenového súboru
4295 4295 Nahrať do existujúceho zmenového súboru
4296 4296 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>{1} požiadavky</strong>
4297 4297 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>viacnásobných zmenových súborov</strong> použitím <strong>{1} požoadavky</strong>
4298 4298 Nahrávam a ukladám zmenené vrstvy ...
4299 4299 Nahrávam dáta ...
4300 4300 Náhrávanie dát na server z vrstvy ''{0}''
4301 4301 Využitie
4302 4302 Použite <b>(</b> a <b>)</b> k zoskupeniu výrazov
4303 4303 Použite <b>"</b> operátor citovania (e.g. ak kľúč obsahuje <b>:</b>)
4304 4304 Použite <b>|</b> alebo <b>OR</b> pri kombinácii s logickým "alebo"
4305 4305 Použiť základné overenie totožnosti
4306 4306 Použiť OAuth
4307 4307 Použiť SOCKS proxy
4308 4308 Použiť obvyklú požiadavku pre zmenový súbor
4309 4309 Pomocou šípok alebo ťahaním myšou nastavte posun vrstvy mapového podkladu.\nMôžete tiež zadať východný a severný posun v {0} súradniciach.\nAk chcete uložiť posun ako záložku, zadajte nižšie názov záložky
4310 4310 Použíť komplexnú kontrolu vlastností
4311 4311 Použíť východzie
4312 4312 Použiť predvolený dátový súbor.
4313 4313 Použiť štandardné nastavenia
4314 4314 Použiť predvolený súbor pre spellcheck (preklepy).
4315 4315 -----
4316 4316 Použitie vrstvy chýb.
4317 4317 Použiť externé skripty v JOSMe
4318 4318 Použiť globálne nastavenia
4319 4319 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb.
4320 4320 Použite kliknutie ľavým tlačidlom myši a potiahnutie pre výber oblasti, šípky alebo pravé tlačidlo myši na rolovanie mapy, koliesko alebo +/- pre priblíženie.
4321 4321 Použiť server pre posun:
4322 4322 Použiť prednastavenie "{0}"
4323 4323 Použiť prednastavenie "{0}" zo skupiny "{1}"
4324 4324 Použiť štandardné nastavenie systému
4325 4325 Použite štandardné nastavenia systému (vypnuté. Štart JOSM s <tt>-Djava.net.useSystemProxies = true </ tt>, pre zapnutie)
4326 4326 Použiť predvolený dátový súbor (doporučené).
4327 4327 Použiť predvolený súbor pre spellcheck (doporučené).
4328 4328 Použite predvolený súbor pre ignorované značky (doporučené).
4329 4329 Použitie vrstvy chýb pre zobrazenie problematických elementov.
4330 4330 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb, pre zastavenie(schovanie) upozornení (varovaní).
4331 4331 Použite systémového správcu hesiel pre uloženie užívateľského mena a hesla API. (KWallet a gnome-keyring sú podporované).
4332 4332 Užívateľ
4333 4333 ID užívateľa:
4334 4334 Užívateľské meno:
4335 4335 Používateľ:
4336 4336 Meno používateľa
4337 4337 Meno užívateľa:
4338 4338 Obvykle by to malo byť opravené.
4339 4339 -----
4340 4340 Overiť
4341 4341 Kontroluje platnosť hodnôt a značiek pomocou komplexných pravidiel.
4342 4342 Porovnáva hodnoty kľúčov oproti zoznamu slov.
4343 4343 Porovnáva platnosť hodnôt vlastností oproti prednastaveným hodnotám.
4344 4344 Overovanie
4345 4345 Overiť
4346 4346 Výsledky overovania
4347 4347 Overovanie chýb
4348 4348 Overenie zlyhalo. API URL sa zdá byť neplatné.
4349 4349 Výsledky overovania
4350 4350 Hodnota
4351 4351 Hodnota ''{0}'' pre kľúč ''{1}'' nie je v predvolenom zozname.
4352 4352 Hodnota ''{0}'' je použitá pre kľúč ''{1}''
4353 4353 Hodnota ''{0}'' nie je číslo. Prosím vložte celé číslo > 1
4354 4354 Hodnota >0 očakávaná pre parameter ''{0}'', dostal som {1}
4355 4355 Hodnota pre zemepisnú šírku v rozsahu [-90,90] povinná.
4356 4356 Hodnota pre zemepisnú dížku v rozsahu [-180,180] povinná.
4357 4357 Hodnota:
4358 4358 Hodnota:
4359 4359 Zmiešaný tovar
4360 4360 Rôzne nastavenia ovplyvňujúce vzhľad celého programu.
4361 4361 Vozidlá podľa typu
4362 4362 Vozidlá podľa určenia
4363 4363 -----
4364 4364 Rýchlosť (červená = pomaly, zelená = rýchlo)
4365 4365 Predajný automat
4366 4366 Predávané výrobky
4367 4367 Verzia
4368 4368 Verzia ''{0}'' metaúdajov pre vrstvu OSM dát nie je podporovaná. Očakávala sa: 0.1
4369 4369 Verzia ''{0}''súboru sedenia nie je podporovaná. Očakávala sa: 0.1
4370 4370 verzia > 0 očakávaná. Got {0}
4371 4371 Očakávaná verzia
4372 4372 Verzia {0}
4373 4373 Verzia:
4374 4374 Verzia:
4375 4375 Veterinár
4376 4376 -----
4377 4377 -----
4378 4378 -----
4379 4379 Zobraziť
4380 4380 Zobrazenie: {0}
4381 4381 Vyhliadka
4382 4382 -----
4383 4383 Dedina
4384 4384 Obecná zeleň
4385 4385 Dedina/Mesto
4386 4386 Vinica
4387 4387 Viditeľnosť
4388 4388 Viditeľnosť/čitateľnosť
4389 4389 -----
4390 4390 Navštíviť domovskú stránku
4391 4391 Vizualizuje "routing information" ako routovací graf.
4392 4392 Kalibrácia zvukového nahrávania
4393 4393 Sopka
4394 4394 -----
4395 4395 Napätie
4396 4396 VAROVANIE: Normalizačná hodnota vlastnosti ''verzia'' prvkut {0} na {2}, API verzia je ''{3}''. Got {1}.
4397 4397 Varovanie: Neočakávaný formát URL základne API. Presmerovanie na info alebo históriu stránky pre objekt OSM pravdepodobne zlyhá. Základné URL pre základňu API je: ''{0}''
4398 4398 VAROVANIE: neočakávaný formát API základnej URL. Presmerovanie na stránku používateľa OSM pravdepodobne zlyhá. API URL je: ''{0}''
4399 4399 +++++
4400 4400 +++++
4401 4401 WGS84 Zemepisné
4402 4402 +++++
4403 4403 WMS Chyba
4404 4404 WMS Súbory (*.wms)
4405 4405 WMS nastavenia
4406 4406 WMS URL alebo ID obrázka:
4407 4407 WMS vrstva ({0}), sa automaticky sťahuje vo zväčšení (zoom) {1}
4408 4408 WMS vrstva ({0}), sťahovaná vo zväčšení (zoom) {1}
4409 4409 WMSPlugin-nastavenie štýlu snímok mapmode
4410 4410 Čakanie 10 sekúnd ...
4411 4411 Múr
4412 4412 Upozornenie
4413 4413 -----
4414 4414 -----
4415 4415 Upozornenie: Nemôžem stiahnuť plugin ''{0}''. Jeho odkaz na stiahnutie ''{1}'' nie je platná URL. Vynechávam zo sťahovania.
4416 4416 Upozornenie: Nemôžem stiahnuť plugin ''{0}''. Jeho odkaz na stiahnutie nie je známy. Vynechávam zo sťahovania.
4417 4417 -----
4418 4418 Varovanie: Nemožno čítať zdroj predvolieb označovania: {0}
4419 4419 Upozornenie: Nepodarilo sa vytvoriť chýbajúci cache adresár: {0}
4420 4420 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}
4421 4421 Upozornenie: Nepodarilo sa inicializovať preferencie. Nepodarilo sa nastaviť štandardný súbor preferencií: {0}
4422 4422 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.
4423 4423 Varovanie: Nepodarilo sa získať OAuth autorizovaný prístup z poverovacieho správcu
4424 4424 Varovanie: Neúspešné získanie informácií o užívateľovi pre aktuálneho užívateľa JOSMu. Výnimka bola: {0}
4425 4425 Upozornenie: Nepodaril sa scan súboru ''{0}'' pre informácie o pluginoch. Vynechávam.
4426 4426 Varovanie: Nepodarilo sa uložiť OAuth autorizovaný prístup pre poverovacieho správcu
4427 4427 Upozornenie: Ignorujem výnimku, pretože úloha bola zrušená. Výnimka: {0}
4428 4428 Upozornenie: JOSM je nakonfigurovaný pre použitie proxy servera z nastavenia systému, ale JVM nie je nakonfigurovaný tak, aby ho získaval. Resetujte nastavenia pre ''Bez proxy servera''
4429 4429 Upozornenie: Vrstva ''{0}'' už neexistuje. Nemožno odstrániť konflikt na objekte ''{1}''.
4430 4430 VAROVANIE: Nahrádzanie existujúceho súboru preferencií ''{0}'' s východzím súborom preferencií.
4431 4431 -----
4432 4432 Upozornenie: Heslo sa posiela nešifrované.
4433 4433 Varovanie: Neočakávaný parametre pre HTTP proxy server. Mám hostiteľa ''{0}'' a port ''{1}''.
4434 4434 Varovanie: Neočakávaný parameter pre SOCKS proxy. Dostal som hostiteľa ''{0}'' a port ''{1}''.
4435 4435 Varovanie: Nepodporované hodnoty v nastaveniach ''{0}'', dostal som {1}''. Použitím overovacej metódy ''Základné overenie totožnosti''.
4436 4436 Varovanie: automaticky skracujem hodnotu tagu ''{0}'' pri vymazaných objektoch {1}
4437 4437 Varovanie: zlé umiestnenie v HTML dokumente. Výnimka bola: {0}
4438 4438 Varovanie: v závislosti na overovaciu metódu, ktorú proxy server používa, heslo musí byť prenesené nezašifrované.
4439 4439 Varovanie: chybná hlavička "{0}" nenastala žiadna zhoda s očakávaným vzorom
4440 4440 Varovanie: Nepodarilo sa pristúpiť k adresáru ''{0}'' z bezpečnostných dôvodov. Výnimka bola: {1}
4441 4441 Varovanie: Nepodarilo sa zrušiť bežiacu OAuth operáciu
4442 4442 Varovanie: nepodarilo sa vytvoriť adresár pluginu ''{0}''. Nemožno stiahnuť obsah pluginu z webu pluginu ''{1}''.
4443 4443 Varovanie: Nepodarilo sa odstránenie zastaraných pluginov ''{0}''.
4444 4444 Varovanie: neúspešne odvodený wiki jazyk z JOSM miestneho kódu ''{0}''. Použitý východzí kód ''en''.
4445 4445 Varovanie: Nepodarilo sa stiahnuť informáčný zoznam pluginov
4446 4446 Varovanie: Nepodarilo sa spracovať zip súbor ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4447 4447 Varovanie: Nepodarilo sa nainštalovať už stiahnutý plugin ''{0}''. Vynechávam inštaláciu. JOSM stále používa starú verziu pluginu.
4448 4448 Varovanie: Nepodarilo sa nainštalovať plugin ''{0}'' z dočasne stiahnutého súboru ''{1}''. Premenovanie zlyhalo.
4449 4449 Upozornenie: Nepodarilo sa načítať Mappaint štýly od ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4450 4450 Upozornenie: Nepodarilo sa otvoriť súbor s príponou ''{2}'' a súbor ''{3}'' v zip súbore ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4451 4451 Upozornenie: nepodarilo sa spracovať Mappaint štýly z ''{0}''. Chyba bola: [{1}:{2}] {3}
4452 4452 Upozornenie: nepodarilo sa spracovať Mappaint štýly z ''{0}''. Chyba bola: {1}
4453 4453 VAROVANIE: neúspešný pri pokračovaní preferancií na ''{0}''
4454 4454 Varovanie: neúspešné zapnutie Credential Dialog-u vždy hore. Zachytená bezpečnostná výnimka.
4455 4455 -----
4456 4456 Varovanie: Nepodarilo sa získať OSM poverenie od poverovacieho správcu.
4457 4457 Varovanie: Nepodarilo sa uložiť OSM poverenie pre poverovacieho správcu.
4458 4458 Varovanie: Nedovolený formát zápisu do prednastaveného zoznamu ''{0}''. Máte ''{1}''
4459 4459 Varovanie: neplatný formát počtu v štýle obsahu ''{0}''. Dostal som ''{1}''
4460 4460 Upozornenie: Neplatná hodnota atribútu ''{0}'' z elementu ''{1}'' v schopnosti servera. Dostal som ''{2}''
4461 4461 Varovanie: miešanie 0.6 a 0.5 dátového výsledku vo verzii 0.5
4462 4462 Upozornenie: objekt ''{0}'' je už na serveri zmazaný. Vynechávam tento objekt a opakujem nahrávanie.
4463 4463 Varovanie: iba pre uvedené info prehliadača pre prvého {0} z {1} vybraných používateľov
4464 4464 Upozornenie: JVM nie je nakonfigurovaný tak, aby vyhľadával nastavenia systému proxy servera. Vlastnosť ''java.net.useSystemProxies'' chýbala pri štarte. Nebude použitý proxy server.
4465 4465 Varovanie: opravný súbor ''/REVISION'' chýba.
4466 4466 Upozornenie: neočakávané číslo verzie JOSM v zmenovom súboru, hodnota je ''{0}''
4467 4467 Varovanie: nečakaná hodnota kľúča ''{0}'' v preferenciách, dostal som ''{1}''
4468 4468 Varovanie: Našla sa neočakávaná hodnota nastavenia ''{0}'' . Mám ''{1}''. Bude použité bez proxy servera.
4469 4469 Varovanie: neočakávané hodnota pre preferencie ''{0}'', dostal som ''{1}''. Resetovanie pre východziu hodnotu.
4470 4470 Varovanie: Neočakávaná hodnota preferencie ''{0}''. Mám ''{1}''.
4471 4471 Upozornenie: Nepodporovaný koncový prvok ''{0}'' v obsahu zmenového súboru na pozícii ({1},{2}). Vynechávam.
4472 4472 Upozornenie: Nepodporovaný začiatočný prvok ''{0}'' v obsahu zmenového súboru na pozícii ({1},{2}). Vynechávam.
4473 4473 Varovanie: {0}
4474 4474 Varovania
4475 4475 Umývačka
4476 4476 Odpadkový kôš
4477 4477 Čistička odpadových vôd
4478 4478 Voda
4479 4479 Vodný zábavný park
4480 4480 Vodojem
4481 4481 -----
4482 4482 -----
4483 4483 Vodopád
4484 4484 -----
4485 4485 -----
4486 4486 Duplicitné body na vodnom toku
4487 4487 Wave Audiosúbory (*.wav)
4488 4488 -----
4489 4489 Cesta spojená s oblasťou
4490 4490 Koncový bod cesty je blízko inej komunikácie
4491 4491 Koncový bod cesty je blízko inej cesty
4492 4492 Bod cesty je blízko inej cesty
4493 4493 Cesta konči na oblasti
4494 4494 Cesta s externou ID ''{0}'' obsahuje chýbajúci bod s externou ID ''{1}''.
4495 4495 Cesta {0}
4496 4496 Cesta {0} s {1} bodmi neobsahuje všetky body, pretože aspoň jeden bod chýbal v nahratých dátach.
4497 4497 Cesta:
4498 4498 Značenie bodov
4499 4499 Cestné objekty
4500 4500 Vedľajšie komunikácie
4501 4501 Cesty obsahujú oblasti
4502 4502 Cesty s rovnakou polohou
4503 4503 Kríž pri ceste
4504 4504 Božia muka
4505 4505 web stránka:
4506 4506 Webstránka
4507 4507 Priehradzka
4508 4508 Mokraď
4509 4509 Invalidný vozík
4510 4510 Vozíky
4511 4511 Pri importe zvuku používam záznam na značky v GPX vrstve
4512 4512 Pri importe zvuku urobiť značky z...
4513 4513 Keď otáčate túto cestu, nasledujúce zmeny vo vlastnostiach cesty a jej bodov sú navrhované v takom poradí aby zachovali konzistenciu dát.
4514 4514 Pri ukladaní zanechávať záložné súbory končiace znakom ~
4515 4515 Celá skupina
4516 4516 Šírka (v metroch)
4517 4517 Šírka kreslenej čiary pre GPX (predvolená je 0)
4518 4518 Wikipédia
4519 4519 Veterný mlyn
4520 4520 Okná
4521 4521 Veterný rukáv
4522 4522 Vykresľovač mapy ako drôtového modelu
4523 4523 Drôtový model
4524 4524 S OAuth dávate programu JOSM právo vkladať dáta máp a GPS stopy na váš účet (<a href="{0}"> viac info ...</ a>).
4525 4525 S obchodom
4526 4526 Vo vnútri reťazcov <b>"</b> a <b>\</b> znaky musí predchádzať <b>\</b> (e.g. <b>\"</b> and <b>\\</b>).
4527 4527 Prales
4528 4528 Závody (továrne)
4529 4529 Napíšte GPS pozíciu do hlavičky súboru obrázka. Spustite túto funkciu z menu, kliknite pravým tlačidlom na obrázok vrstvy.
4530 4530 Zapisujem obsah pluginu do miestnej cache ''{0}''
4531 4531 Nesprávny počet argumentov pre záložky
4532 4532 Nesprávne zoradené cesty
4533 4533 XML tag <user> chýba
4534 4534 +++++
4535 4535 Áno
4536 4536 Áno, Použiť to
4537 4537 Áno, vyriešiť konflikt a zavrieť
4538 4538 Áno, uložiť zmeny a zatvoriť
4539 4539 Už máte autorizovaný prístup pre prístup k OSM serveru pomocou OAuth.
4540 4540 Chystáte sa spojiť {0} objektov, ale nasledovné tagy sú konfliktné:<br/>{1}Ak tieto objekty budú spojené, výsledný objekt môže obsahovať nechcené tagy.<br/>Ak budete pokračovať, zobrazí sa Vám okno na opravu konfliktných tagov.<br/><br/>Chcete pokračovať?
4541 4541 Chystáte sa zmazať neúplné objekty.<br>To spôsobí problémy, pretože ste nevideli reálny objekt. <br>Naozaj ich chcete zmazať?
4542 4542 Chystáte sa zmazať body mimo Vami stiahnutú oblasť.<br>Toto môže spôsobiť problém iným objektom (nevidíte ich), ktoré môžu používať tieto body.<br>Naozaj ich chcete zmazať?
4543 4543 Chystáte sa otvoriť {0} okná(ien) prehliadača.<br>Toto môže zaplniť vašu obrazovku s oknami prehliadača<br>a môže trvať dlhú dobu než sa všetky otvoria.
4544 4544 Chystáte sa pohnúť neúplné objekty. <br> To spôsobí problémy, pretože nie je vidieť skutočný objekt. <br> Naozaj chcete, s ním hýbať?
4545 4545 Chystáte sa pohnúť body mimo oblasť, ktorú si stiahli. <br> To môže spôsobiť problémy, pretože ostatné objekty (ktoré nevidíte) ich môžu používať. <br> Naozaj chcete, s nimi hýbať?
4546 4546 -----
4547 4547 Môžete tiež vložiť nejakú URL z www.openstreetmap.org
4548 4548 Zmenili ste kľúč ''{0}''na ''{1}''.\nNový kľúč sa už používa, prepísať hodnoty?
4549 4549 Nemáte ešte autorizovaný prístup pre prístup k OSM serveru pomocou OAuth. Prosím najskôr povoliť.
4550 4550 Stiahli ste si príliš veľké množstvo dát. Skúste to prosím neskôr.
4551 4551 Narazili ste na chybu v programe JOSM
4552 4552 Došlo k chybe v programe JOSM. Pred tým ako podáte hlásenie o chybe, uistite sa, že máte program JOSM aktualizovaný na poslednú verziu tu:
4553 4553 Niektoré nastavenia sa prejavia až po reštartovaní JOSM.
4554 4554 Presúvate viac ako {0} prvkov. Presúvanie viacerých prvkov je často chyba.\nSkutočne ich chcete presunúť?
4555 4555 Musíte urobiť vaše zmeny verejnými pre nahratie nových dát
4556 4556 Musíte vybrať aspoň jednu cestu.
4557 4557 Musíte zvoliť minimálne dva body pre rozdelenie uzavretej cesty.
4558 4558 Potrebujete ťahať "play head" so stlačeným SHIFT až na audio značku, alebo až na track point, ktorý chcete zosynchronizovať.
4559 4559 Potrebujete presunúť tlačítko "play head" blízko GPX stopy pre ktorú je priradená zvuková stopa, ktorá sa má prehrávať (po prvej značke).
4560 4560 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v bode na stope, kde chcete mať znažku.
4561 4561 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v momente, keď podľa sluchu určíš bod synchronizácie.
4562 4562 Vyžiadali ste si príliš veľa bodov (limit je 50 000). Vyžiadajte si menšiu plochu, alebo použite planet.osm
4563 4563 Tiež by ste mali aktualizovať svoje pluginy. Ak ani jedno z toho nepomôže, pošlite prosím súbor hlásenia o chybe do našho bugtracker-a pomocou tohto odkazu:
4564 4564 Môžete vybrať GPX stopu
4565 4565 Aktualizovali ste JOSM. <br> Aby nevznikli problémy s pluginmi, odporúčame ich tiež aktualizovať. <br> Aktualizovať pluginy teraz?
4566 4566 Váš komentár pre nahrávanie je <i>prázdny</i>, alebo <i>veľmi krátky</i>.<br /> <br /> Toto je technicky povolené, ale domnievame sa, že veľa užívateľov, ktorí si <br /> sledujú zmeny v ich oblasti závisí na zmysluplných komentároch zmenových súborov <br /> ,aby pochopili, čo sa deje! <br /> <br /> Ak obetujete minútu navyše teraz vysvetlením vašich zmien, urobíte život <br /> jednoduchším pre mnoho iných používateľov.
4567 4567 Nulové súradnice: {0}
4568 4568 +++++
4569 4569 Zväčšenie
4570 4570 Zväčšenie (v metroch)
4571 4571 Priblížiť
4572 4572 Priblížiť (Klávesnica)
4573 4573 Oddialiť
4574 4574 Oddialiť (Klávesnica)
4575 4575 Priblížiť/Vzdialiť a pohyb mapy
4576 4576 Najvhodnejšie zväčšenie a 1:1
4577 4577 Približovanie pomocou ťahania alebo CTRL+. alebo CTRL+,; pohyb s CTRL+šípka hore dolu doľava doprava; pohyb so zväčšením možno tiež pravým tlačítkom myši
4578 4578 Priblížiť
4579 4579 Úroveň zväčšenia:
4580 4580 Oddialiť
4581 4581 Priblížiť pohľad na {0}
4582 4582 Zväčšiť na
4583 4583 Priblížiť na medzeru
4584 4584 Zväčšiť na vrstvu
4585 4585 Vrátiť na pôvodnú úroveň priblíženia
4586 4586 Priblížiť k bodu
4587 4587 Priblížiť na problém
4588 4588 Priblížiť na vybraté elementy
4589 4589 Priblížiť na výber
4590 4590 Priblížiť na zodpovedajúce objekty v aktuálnej dátovej vrstve
4591 4591 -----
4592 4592 Priblížiť na objekt prvého vybratého člena odkazujúceho na
4593 4593 Priblížiť na objekty v obsahu tohto zmenového súboru v súčasnej dátovej vrstve
4594 4594 Priblížiť k tomuto bodu v aktuálnej vrstve
4595 4595 Priblížiť na {0}
4596 4596 Zväčšovanie je vypnuté pretože vrstva z tejto relácie nie je aktívna
4597 4597 Zväčšovanie je vypnuté pretože nie je vybratý člen
4598 4598 -----
4599 4599 \nVýška: {0} m
4600 4600 \nSmer {0}°
4601 4601 \nRozsah: {0}
4602 4602 \n\n> použitie {0} štýlu "{1}"\n
4603 4603 \n\n> preskakovanie "{0}" (nie je aktívne)
4604 4604 \n\nZoznam generovaných štýlov:\n
4605 4605 +++++
4606 4606 okres
4607 4607 mesto (city)
4608 4608 kraj
4609 4609 osada
4610 4610 ostrovček
4611 4611 lokalita
4612 4612 mestská samospráva
4613 4613 predmestie
4614 4614 mesto
4615 4615 obec (dedina)
4616 4616 -----
4617 4617 -----
4618 4618 -----
4619 4619 hranica (boundary)
4620 4620 vynútenia
4621 4621 čiara
4622 4622 multipolygón
4623 4623 sieť
4624 4624 MHD
4625 4625 obmedzenie
4626 4626 trasa (route)
4627 4627 miesto (blízke okolie)
4628 4628 vodný tok
4629 4629 Upraviť tovar
4630 4630 Upraviť stožiar
4631 4631 Upraviť stanicu
4632 4632 Tovar
4633 4633 Stožiar
4634 4634 Stanica
4635 4635 -----
4636 4636 Späť
4637 4637 Rýchlejšie
4638 4638 Rýchle prehrávanie
4639 4639 Vpred
4640 4640 Skok späť
4641 4641 Skok vpred
4642 4642 Ďalšia značka
4643 4643 Prehrajte nasledujúcu značku
4644 4644 Prehrajte predchádzajúcu značku
4645 4645 Prehrať/Pauza
4646 4646 Predchádzajúca značka
4647 4647 Pomalšie
4648 4648 Spomalené prehrávanie
4649 4649 Uzavretá
4650 4650 Otvoriť
4651 4651 <prázdne>
4652 4652 čierna
4653 4653 modrá
4654 4654 hnedá
4655 4655 šedá
4656 4656 zelená
4657 4657 červená
4658 4658 biela
4659 4659 V
4660 4660 S
4661 4661 J
4662 4662 Z
4663 4663 analógové
4664 4664 digitálne
4665 4665 -----
4666 4666 slenečné
4667 4667 -----
4668 4668 +++++
4669 4669 +++++
4670 4670 +++++
4671 4671 +++++
4672 4672 +++++
4673 4673 +++++
4674 4674 +++++
4675 4675 +++++
4676 4676 +++++
4677 4677 Desc(ription(popis))
4678 4678 Názov
4679 4679 Palivo
4680 4680 -----
4681 4681 -----
4682 4682 -----
4683 4683 -----
4684 4684 poľnohospodárska pôda
4685 4685 les
4686 4686 obytná (osídlená)
4687 4687 Posun
4688 4688 Lupa
4689 4689 značka
4690 4690 -----
4691 4691 -----
4692 4692 áno
4693 4693 kosodrevina
4694 4694 zmiešaný
4695 4695 pod zemou
4696 4696 -----
4697 4697 -----
4698 4698 -----
4699 4699 pod hladinou
4700 4700 -----
4701 4701 Upraviť železničnú stanicu
4702 4702 Železničná stanica
4703 4703 +++++
4704 4704 +++++
4705 4705 +++++
4706 4706 +++++
4707 4707 +++++
4708 4708 -----
4709 4709 -----
4710 4710 -----
4711 4711 -----
4712 4712 Obchod s DVD
4713 4713 Klúč:
4714 4714 ihličnatý
4715 4715 listnatý
4716 4716 zmiešaný
4717 4717 skrátené meno ulice
4718 4718 aktívny
4719 4719 pridať záznam
4720 4720 pridať k výberu
4721 4721 pridať tlačidlo na panel nástrojov
4722 4722 adresa
4723 4723 -----
4724 4724 pridanie projekcií z Proj4J
4725 4725 -----
4726 4726 pokročilý (advanced)
4727 4727 pokročilá konfigurácia
4728 4728 Visuté cesty/Lanovky
4729 4729 letecké cesty
4730 4730 zjazdovka_čierna
4731 4731 zjazdovka_ľahká
4732 4732 -----
4733 4733 farmársky (agricultural)
4734 4734 -----
4735 4735 všetky
4736 4736 všetci potomkovia objektov zhodujúcich sa s výrazom
4737 4737 všetky uzavreté cesty
4738 4738 všetky nekompletné objekty
4739 4739 všetky zmenené objekty
4740 4740 všetky nové objekty
4741 4741 všetky objekty
4742 4742 všetci rodičia objektov zhodujúcich sa s výrazom
4743 4743 všetky relácie
4744 4744 všetky vybraté objekty
4745 4745 všetky cesty
4746 4746 ulička (bočná ulica)
4747 4747 abecedný
4748 4748 náhradný
4749 4749 zaujímavosti (amenity) {0}
4750 4750 vybavenosť (amenity)
4751 4751 svetelné zariadenie
4752 4752 verejná_doprava
4753 4753 americký futbal
4754 4754 -----
4755 4755 -----
4756 4756 anglikánska
4757 4757 krmivo pre zvieratá
4758 4758 anonymný
4759 4759 akýkoľvek
4760 4760 -----
4761 4761 -----
4762 4762 akvadukt
4763 4763 lukostreľba
4764 4764 oblasť (plocha)
4765 4765 -----
4766 4766 oblasť textu
4767 4767 ázijská
4768 4768 asfalt
4769 4769 atletika
4770 4770 -----
4771 4771 -----
4772 4772 austrálsky futbal
4773 4773 -----
4774 4774 -----
4775 4775 pozadie
4776 4776 zadný bod prerušenia
4777 4777 zadný segment
4778 4778 zlé
4779 4779 baháisti
4780 4780 baptistická
4781 4781 ostnatý drôt
4782 4782 prekážka
4783 4783 prekážka na ceste
4784 4784 +++++
4785 4785 základné príklady
4786 4786 základy
4787 4787 (basin) kotvisko pre lode s udržiavanou výškou hladiny vody
4788 4788 basketbal
4789 4789 -----
4790 4790 -----
4791 4791 pláž (beach)
4792 4792 bicykel
4793 4793 -----
4794 4794 -----
4795 4795 -----
4796 4796 bioplyn
4797 4797 biomasa
4798 4798 -----
4799 4799 slatina
4800 4800 boules (spoločný názov pre hry hrajúce sa s kovovými guľami)
4801 4801 hranica (boundary)
4802 4802 bowls (gúľanie šišatej gule po umelej, alebo prírodnej tráve k malej guľke)
4803 4803 -----
4804 4804 značka
4805 4805 most
4806 4806 tag mosta (bridge) na bode
4807 4807 most bez highway/railway/waterway tagov
4808 4808 brownfield (opustený priemyselný objekt)
4809 4809 budhisti
4810 4810 budova
4811 4811 malý retardér (bump)
4812 4812 hamburger
4813 4813 autobus
4814 4814 autobusová linka
4815 4815 -----
4816 4816 kanadský futbal
4817 4817 -----
4818 4818 -----
4819 4819 kanoe
4820 4820 veľkosť písmen rozhoduje
4821 4821 katolícka
4822 4822 cintorín (cemetery)
4823 4823 -----
4824 4824 reťaz
4825 4825 uhlie
4826 4826 -----
4827 4827 šikana (chicane)
4828 4828 kura
4829 4829 čínska
4830 4830 -----
4831 4831 kresťania
4832 4832 -----
4833 4833 cigarety
4834 4834 mesto (city)
4835 4835 -----
4836 4836 -----
4837 4837 -----
4838 4838 lezenie
4839 4839 -----
4840 4840 v smere hodinových ručičiek (pravotočivý)
4841 4841 zatvorené
4842 4842 uzavreté cesty v oblasti 100 m²
4843 4843 uzavratá cesta
4844 4844 uhlie
4845 4845 dlažbová kocka (cobblestone)
4846 4846 -----
4847 4847 -----
4848 4848 kombinátory
4849 4849 -----
4850 4850 -----
4851 4851 telekomunikačná
4852 4852 zhutnená (valcovaná)
4853 4853 -----
4854 4854 betón (concrete)
4855 4855 kondómy
4856 4856 konfiguravať zmenový súbor
4857 4857 nakonfigurovať na mape farebný štýl
4858 4858 konflikt
4859 4859 ihličnatý
4860 4860 spojenie
4861 4861 konštrukcia
4862 4862 električkové_vedenie
4863 4863 -----
4864 4864 -----
4865 4865 meď
4866 4866 kopírovať vybrané predvolené
4867 4867 nemôžem získať zvuk zo vstupu URL
4868 4868 počet
4869 4869 -----
4870 4870 kriket
4871 4871 kriketová tréningová plocha s ochrannými sieťami (pre pálkára a nadhadzovača)
4872 4872 croquet (drevenou paličkou-kladovom sa búcha do gule cez obruče vložené do trávnika)
4873 4873 -----
4874 4874 zákazníci
4875 4875 cesta pre bicykle so značkou bicykla
4876 4876 bicyklovanie
4877 4877 -----
4878 4878 údaje
4879 4879 listnatý
4880 4880 -----
4881 4881 stupne° min'' (Námorné)
4882 4882 stupne° min'' sec"
4883 4883 zmazané
4884 4884 zmazané-na-servery
4885 4885 zásobovanie
4886 4886 zastaralý
4887 4887 určený
4888 4888 miesto určenia (cieľ)
4889 4889 -----
4890 4890 -----
4891 4891 obchádzka
4892 4892 nafta
4893 4893 -----
4894 4894 vypnuté
4895 4895 -----
4896 4896 dok (nakladacia rampa)
4897 4897 neexistuje
4898 4898 závody chrtov
4899 4899 dvojité
4900 4900 dole
4901 4901 zjazdárska
4902 4902 stiahnuté
4903 4903 -----
4904 4904 kresliť uhol prichytenia
4905 4905 -----
4906 4906 pitie
4907 4907 príjazdová cesta
4908 4908 -----
4909 4909 ľahká
4910 4910 -----
4911 4911 -----
4912 4912 -----
4913 4913 -----
4914 4914 prvky
4915 4915 miesto pohotovostnej prvej pomoci
4916 4916 -----
4917 4917 jazdectvo
4918 4918 -----
4919 4919 evanjelikánska
4920 4920 párne
4921 4921 príklady
4922 4922 vynikajúce
4923 4923 sáčky na výkaly
4924 4924 očakával sa .jos súbor vo vnútri .joz archívu
4925 4925 pre skúsených
4926 4926 -----
4927 4927 rozšírené možnosti pre editáciu otváracie hodiny (opening_hours)
4928 4928 chyba: vlastníctvo je jasne(výslovne) deaktivované
4929 4929 -----
4930 4930 farmy
4931 4931 plot
4932 4932 trajekt (prievoz)
4933 4933 filtrované/blokovaný
4934 4934 filtrované/skryté
4935 4935 Hľadať vo výbere
4936 4936 -----
4937 4937 -----
4938 4938 -----
4939 4939 priečinok
4940 4940 jedlo
4941 4941 pešia (foot)
4942 4942 cesta pre peších so značkou
4943 4943 brod
4944 4944 les
4945 4945 lestníctvo
4946 4946 predný bod prerušenia
4947 4947 predný segment
4948 4948 freeride (zjazd na horských bicykloch cez prekážky)
4949 4949 francúzska
4950 4950 z dlaždice
4951 4951 z cesty
4952 4952 úplný
4953 4953 -----
4954 4954 -----
4955 4955 -----
4956 4956 -----
4957 4957 plynová
4958 4958 -----
4959 4959 -----
4960 4960 -----
4961 4961 geotermálna
4962 4962 nemecká
4963 4963 ľadovec (glacier)
4964 4964 zlato
4965 4965 +++++
4966 4966 golfové ihrisko
4967 4967 dobré
4968 4968 gps značka
4969 4969 gps poloha bodu
4970 4970 kvalita1
4971 4971 kvalita2
4972 4972 kvalita3
4973 4973 kvalita4
4974 4974 kvalita5
4975 4975 -----
4976 4976 tráva (grass)
4977 4977 zatrávňovacie panely (grass_paver)
4978 4978 štrk (gravel)
4979 4979 grécka
4980 4980 zelená
4981 4981 greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
4982 4982 -----
4983 4983 zem (ground)
4984 4984 -----
4985 4985 gymnastika
4986 4986 polovičný
4987 4987 bod prerušenia
4988 4988 -----
4989 4989 obsahuje smerový kľúč
4990 4990 obsahuje smerový kľúč (opačný)
4991 4991 -----
4992 4992 zdravie
4993 4993 teplo(heat)
4994 4994 vresovisko
4995 4995 Živý plot (hedge)
4996 4996 nákladné vozidlá
4997 4997 zvýrazniť
4998 4998 -----
4999 4999 komunikácie
5000 5000 komunikácia bez označenia (ref)
5001 5001 -----
5002 5002 cesta (highway_track)
5003 5003 turistika
5004 5004 hinduisti
5005 5005 historické
5006 5006 história
5007 5007 hokej
5008 5008 hrozné
5009 5009 koňská (horse)
5010 5010 konské dostihy
5011 5011 -----
5012 5012 -----
5013 5013 -----
5014 5014 +++++
5015 5015 -----
5016 5016 -----
5017 5017 -----
5018 5018 -----
5019 5019 +++++
5020 5020 -----
5021 5021 -----
5022 5022 vodná
5023 5023 -----
5024 5024 -----
5025 5025 -----
5026 5026 zoslabenie mapového podkladu
5027 5027 neaktívny
5028 5028 -----
5029 5029 zahrnúť
5030 5030 zahrňujúci priame deti rodičovských(nadriadených) relácií
5031 5031 neúplný
5032 5032 nekompletná cesta
5033 5033 zvýšiť úroveň zväčšenia pre viditeľnosť viacej detailov
5034 5034 Rôzne
5035 5035 indická
5036 5036 vnútorný
5037 5037 závody
5038 5038 -----
5039 5039 vnútorná časť (inner segment)
5040 5040 integrovaný do hlavného programu
5041 5041 stredne pokročilý (intermediate)
5042 5042 -----
5043 5043 -----
5044 5044 železná ruda
5045 5045 ostrovček
5046 5046 -----
5047 5047 talianska
5048 5048 džinisti
5049 5049 japonská
5050 5050 svedkovia jehovovi
5051 5051 judaisti
5052 5052 -----
5053 5053 -----
5054 5054 +++++
5055 5055 -----
5056 5056 -----
5057 5057 skládka odpadov (landfill)
5058 5058 využitie oblasti (landuse)
5059 5059 využitie oblasti (landuse) {0}
5060 5060 prúd
5061 5061 -----
5062 5062 -----
5063 5063 vrstvu
5064 5064 vrstva je v súčasnej dobe skrytá (kliknite pre zobrazenie vrstvy)
5065 5065 vrstva je v súčasnosti viditeľná (kliknutím sa vrstva skryje)
5066 5066 značka vrstvy so značkou +
5067 5067 -----
5068 5068 olovo
5069 5069 vľavo
5070 5070 oddych (leisure)
5071 5071 oddych (leisure) {0}
5072 5072 -----
5073 5073 osvetlená_voda (light_water)
5074 5074 -----
5075 5075 omedzený
5076 5076 -----
5077 5077 obytná zóna
5078 5078 -----
5079 5079 -----
5080 5080 nahrávanie pluginu ''{0}'' (verzia {1})
5081 5081 nahrávam štýl ''{0}''...
5082 5082 lokálny súbor
5083 5083 -----
5084 5084 zablokovať rolovanie
5085 5085 -----
5086 5086 logické a (oba výrazy majú byť splnené)
5087 5087 -----
5088 5088 logické alebo (aspoň jeden výraz, musí byť splnený)
5089 5089 nízky
5090 5090 lutheránska
5091 5091 -----
5092 5092 -----
5093 5093 mangrovová oblasť
5094 5094 človekom vytvorené (manmade)
5095 5095 -----
5096 5096 štýl mapy
5097 5097 +++++
5098 5098 prístav (marina)
5099 5099 močiar (marsh)
5100 5100 -----
5101 5101 max šírka
5102 5102 max dĺžka
5103 5103 -----
5104 5104 -----
5105 5105 maximálna rýchlosť na ceste pre peších
5106 5106 -----
5107 5107 -----
5108 5108 -----
5109 5109 -----
5110 5110 -----
5111 5111 metadáta
5112 5112 kov
5113 5113 methodistická
5114 5114 mexická
5115 5115 armáda
5116 5116 min šírka
5117 5117 min dĺžka
5118 5118 -----
5119 5119 chýba vrstva s indexom {0}
5120 5120 -----
5121 5121 -----
5122 5122 -----
5123 5123 chýbajúce objekty:
5124 5124 preklep v mene kľúča (key)
5125 5125 zmiešaný
5126 5126 upravené
5127 5127 -----
5128 5128 -----
5129 5129 -----
5130 5130 mormónska
5131 5131 automobilový
5132 5132 -----
5133 5133 cesta pre motorové vozidlá
5134 5134 -----
5135 5135 diaľnica (motorway)
5136 5136 diaľničná prípojka
5137 5137 blato (mud)
5138 5138 +++++
5139 5139 mnohoposchodový
5140 5140 viacnásobný
5141 5141 multipolygón
5142 5142 moslimovia
5143 5143 -----
5144 5144 prírodné (natural)
5145 5145 prírodné (natural) {0}
5146 5146 -----
5147 5147 príroda
5148 5148 noviny
5149 5149 nasledujúce
5150 5150 nikel
5151 5151 nie
5152 5152 Popis nedostupný
5153 5153 žiadne chybové hlásenie k dispozícii
5154 5154 žiadny importér
5155 5155 bez modifikácie
5156 5156 zákaz zabočenia vľavo
5157 5157 zákaz zabočenia vpravo
5158 5158 zákaz jazdy priamo
5159 5159 zákaz otáčania sa
5160 5160 -----
5161 5161 -----
5162 5162 -----
5163 5163 žiadny
5164 5164 beh nalyžiach hore kopcom (nordic)
5165 5165 -----
5166 5166 nevymazaný
5167 5167 nie je v súbore dát
5168 5168 nie je prítomný
5169 5169 poznámka: Pre niektoré úlohy, JOSM potrebuje a veľa pamäte. Môže to byť nevyhnutné pre pridanie nasledujúcich\n možností Jávy pre upresnenie maximálnej veľkosti pridelenej pamäte v megabytes
5170 5170 upozornenie
5171 5171 pre začiatočníkov
5172 5172 -----
5173 5173 jadrová
5174 5174 objekty
5175 5175 objekty (a všetky ich uzly ciest / členy relácií) v aktuálnom zobrazení
5176 5176 objekty (a všetky ich uzly ciest / členy relácií) v stiahnutej oblasti
5177 5177 objekty zmenené užívateľom
5178 5178 objekty obsahujúce 5 až 10 tagov
5179 5179 objekty v aktuálnom zobrazení
5180 5180 objekty v stiahnutej oblasti
5181 5181 objekty s aspoň 20 uzlami
5182 5182 objekty so daným ID
5183 5183 objekty s daným ID zmenového súboru
5184 5184 objekty s danou rolou v relácii
5185 5185 objekty s danou verziou
5186 5186 objekty s časovou značkou v rozsahu poslednej zmeny
5187 5187 pozorovateľňa
5188 5188 nepárne
5189 5189 -----
5190 5190 oficiálny
5191 5191 ropa(oil)
5192 5192 -----
5193 5193 historická železnica(turistická)
5194 5194 použité
5195 5195 tag jednosmerky (oneway) na bode
5196 5196 -----
5197 5197 -----
5198 5198 prikázané odbočenie vľavo
5199 5199 prikázané odbočenie vpravo
5200 5200 zákaz odbočenia
5201 5201 otvoriť
5202 5202 -----
5203 5203 -----
5204 5204 -----
5205 5205 -----
5206 5206 Možnosti
5207 5207 možnosti poskytnutia ako Java system properties
5208 5208 orthodoxná
5209 5209 -----
5210 5210 iná koľaj
5211 5211 vonkajší
5212 5212 obvodová časť (outer segment)
5213 5213 mimo ukladanej oblasti
5214 5214 parkovacia ulička (parking_aisle)
5215 5215 parkovacie lístky
5216 5216 partial: vybraté objekty majú rôzne hodnoty, do not change
5217 5217 -----
5218 5218 pasažieri
5219 5219 pasažieri;vozidlá
5220 5220 spevnený
5221 5221 dlažobné kamene
5222 5222 vrchol (peak)
5223 5223 riečne kamene
5224 5224 pegasus (prechod pre chodcov a jazdcov na koňoch, len čiarkované okraje)
5225 5225 prechod pre chodcov (len čiarkované okraje)
5226 5226 +++++
5227 5227 +++++
5228 5228 -----
5229 5229 permissive (súhlas vlastníka pozemku)
5230 5230 fotky
5231 5231 fotovoltanická (slnečná články)
5232 5232 hrádza (pier)
5233 5233 potrubie (pipeline)
5234 5234 zjazdovka pre pokročilých (piste_advanced)
5235 5235 mierna zjazdovka (piste_easy)
5236 5236 zjazdovka pre expertov (piste_expert)
5237 5237 zjazdovka pre freeride (piste_freeride)
5238 5238 stredne ťažká zjazdovka (piste_intermediate)
5239 5239 zjazdovka pre začiatočníkov (piste_novice)
5240 5240 hracia plocha, ihrisko
5241 5241 +++++
5242 5242 miesto
5243 5243 závod
5244 5244 plast
5245 5245 -----
5246 5246 stožiar (pole)
5247 5247 -----
5248 5248 -----
5249 5249 energia (power)
5250 5250 presbiteriánska
5251 5251 predchádzajúce
5252 5252 cesta prvej triedy
5253 5253 prípojka cesty I. triedy
5254 5254 private (len pre vlastníka)
5255 5255 vlastnosti
5256 5256 plánovaný
5257 5257 protestanská
5258 5258 -----
5259 5259 verejný
5260 5260 hromadná doprava
5261 5261 plány MHD
5262 5262 lístky MHD
5263 5263 puffin (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
5264 5264 -----
5265 5265 -----
5266 5266 -----
5267 5267 -----
5268 5268 štvorité
5269 5269 quakerská
5270 5270 lom
5271 5271 racquetbal (podobné ako squash, iné pravidlá)
5272 5272 -----
5273 5273 koľajnica (rail)
5274 5274 železničný pozemok
5275 5275 nadchod nad železnicou
5276 5276 železnica
5277 5277 železničná výhybka
5278 5278 -----
5279 5279 -----
5280 5280 mokraď´s rákosím
5281 5281 oblasť (region)
5282 5282 regionálna
5283 5283 regulárny výraz
5284 5284 relácia bez type
5285 5285 relácie
5286 5286 obnoviť predvolené
5287 5287 znovu načítať vybrané štýly zo súboru
5288 5288 -----
5289 5289 odobrať z výberu
5290 5290 nahradiť označené
5291 5291 nahradené novým {0} pluginom
5292 5292 -----
5293 5293 obytná (osídlená)
5294 5294 reštaurácia bez mena
5295 5295 maloobchody
5296 5296 vpravo
5297 5297 rieka (river)
5298 5298 riečny breh
5299 5299 cesta (vozovka)
5300 5300 úlohy
5301 5301 -----
5302 5302 -----
5303 5303 kruhový objazd (roundabout)
5304 5304 trasa (route)
5305 5305 cestný úsek
5306 5306 -----
5307 5307 -----
5308 5308 -----
5309 5309 -----
5310 5310 -----
5311 5311 -----
5312 5312 soľ
5313 5313 soľná bažina
5314 5314 piesok (sand)
5315 5315 sendvič
5316 5316 mierka
5317 5317 prehľadová (orientačná)
5318 5318 -----
5319 5319 -----
5320 5320 oblasť pokrytá krovím
5321 5321 cesta druhej triedy
5322 5322 -----
5323 5323 -----
5324 5324 vyberte šport:
5325 5325 zvolené
5326 5326 výber
5327 5327 oddelené jazdné pruhy na ceste pre cyklistov
5328 5328 -----
5329 5329 obslužná (service)
5330 5330 služby
5331 5331 nastavenie aktuálnej projekcie EPSG: 31287 - Bessel 1841 in Lambert Conformal Conic. Pre použitie s WMS pluginom na načítanie geoimage.at WMS, pozrite odkaz pre detaily
5332 5332 splašky(sewage)
5333 5333 -----
5334 5334 -----
5335 5335 -----
5336 5336 šiítska
5337 5337 streľba
5338 5338 obchod
5339 5339 obchody (shop) {0}
5340 5340 -----
5341 5341 malo by byť nahraté
5342 5342 -----
5343 5343 vedľajšia koľaj (napr: na stanici)
5344 5344 +++++
5345 5345 striebro
5346 5346 jedno
5347 5347 -----
5348 5348 miesto (blízke okolie)
5349 5349 +++++
5350 5350 korčuľovanie
5351 5351 lyžovanie
5352 5352 lyžovanie
5353 5353 -----
5354 5354 -----
5355 5355 park zimných športov
5356 5356 -----
5357 5357 futbal (soccer)
5358 5358 solárna
5359 5359 -----
5360 5360 -----
5361 5361 spiritualisti
5362 5362 -----
5363 5363 šport
5364 5364 športové {0}
5365 5365 športové centrum
5366 5366 -----
5367 5367 železničná vlečka
5368 5368 štadión
5369 5369 známky
5370 5370 -----
5371 5371 stav
5372 5372 -----
5373 5373 -----
5374 5374 kameň
5375 5375 potok (stream)
5376 5376 -----
5377 5377 pouličná sieť
5378 5378 -----
5379 5379 meno ulice obsahuje ss
5380 5380 reťazec
5381 5381 reťazec;reťazec;...
5382 5382 -----
5383 5383 metro (subway)
5384 5384 -----
5385 5385 sunnitská
5386 5386 povrch
5387 5387 +++++
5388 5388 Močiar
5389 5389 sladkosti
5390 5390 plávanie
5391 5391 -----
5392 5392 -----
5393 5393 veľký retardér (table)
5394 5394 stolný tenis
5395 5395 tampóny
5396 5396 taoisti
5397 5397 telefónne kupóny (poukážky)
5398 5398 dočasný
5399 5399 dočasný typ komunikácie
5400 5400 tenis
5401 5401 terminál
5402 5402 -----
5403 5403 cesta tretej triedy
5404 5404 +++++
5405 5405 thajská
5406 5406 hlavný štýl Potlatch 2
5407 5407 -----
5408 5408 táto vrstva nie je v súčasnej dobe aktívna (kliknite pre aktiváciu)
5409 5409 táto vrstva je aktívna
5410 5410 prílivová
5411 5411 prílivová oblasť
5412 5412 tiger (prechod pre chodcov a cyklistov žlté pruhy)
5413 5413 -----
5414 5414 -----
5415 5415 cín
5416 5416 -----
5417 5417 k ceste
5418 5418 -----
5419 5419 topografická
5420 5420 toucan (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
5421 5421 cestovanie
5422 5422 turistika {0}
5423 5423 mesto
5424 5424 hračky
5425 5425 stopa
5426 5426 stopy a waypointy
5427 5427 iba stopy(track)
5428 5428 -----
5429 5429 -----
5430 5430 -----
5431 5431 -----
5432 5432 -----
5433 5433 semafor
5434 5434 -----
5435 5435 -----
5436 5436 električka
5437 5437 -----
5438 5438 trojité
5439 5439 -----
5440 5440 -----
5441 5441 pravda: vlastníctvo je jasne(výslovne) aktivované
5442 5442 cesta pre motorové vozidlá (trunk)
5443 5443 prípojka cesty pre motorové vozidlá
5444 5444 tunnel bez highway/railway/waterway tagov
5445 5445 turecká
5446 5446 turningcircle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
5447 5447 typ
5448 5448 cesta bez klasifikácie (unclassified)
5449 5449 neriadený
5450 5450 podzemie
5451 5451 -----
5452 5452 unitársky
5453 5453 -----
5454 5454 neznámy
5455 5455 neoznačený
5456 5456 nespevnený
5457 5457 neurčený (unset)
5458 5458 unset: táto vlastnosť sa nedá nastaviť na vybraté objekty.
5459 5459 nešpecifikovaný dôvod
5460 5460 neoznačený
5461 5461 neoznačená cesta
5462 5462 -----
5463 5463 -----
5464 5464 hore
5465 5465 až do dlaždice
5466 5466 použitie
5467 5467 -----
5468 5468 použiť zátvorky pre skupiny výrazov
5469 5469 -----
5470 5470 chyba overovania
5471 5471 ostatné overovania
5472 5472 varovanie overovania
5473 5473 vozidlá
5474 5474 verzia {0}
5475 5475 cez bod alebo cestu
5476 5476 viadukt (nadjazd)
5477 5477 -----
5478 5478 zobraziť
5479 5479 zobraziť meta informácie, záznam chýb a definíciu zdroja
5480 5480 sopka
5481 5481 kupóny (poukážky)
5482 5482 -----
5483 5483 -----
5484 5484 na stene
5485 5485 -----
5486 5486 voda
5487 5487 -----
5488 5488 -----
5489 5489 vodný tok
5490 5490 vodné cesty (waterway) {0}
5491 5491 -----
5492 5492 -----
5493 5493 -----
5494 5494 cesta je spojená
5495 5495 cesta je spojená do nasledujúceho člena relácie
5496 5496 cesta je spojená do predchádzajúceho člena relácie
5497 5497 cesta nie je pripojená do predchádzajúceho alebo nasledujúceho člena relácie
5498 5498 iba waypointy
5499 5499 -----
5500 5500 -----
5501 5501 -----
5502 5502 -----
5503 5503 -----
5504 5504 -----
5505 5505 -----
5506 5506 -----
5507 5507 -----
5508 5508 divoká príroda
5509 5509 veterná
5510 5510 -----
5511 5511 -----
5512 5512 -----
5513 5513 drevo (wood)
5514 5514 zalesnená oblasť (woodarea)
5515 5515 -----
5516 5516 chybný tag pre komunikáciu na bode
5517 5517 v
5518 5518 železničná vlečka v závode
5519 5519 áno
5520 5520 prechod pre chodcov (zebra)
5521 5521 -----
5522 5522 -----
5523 5523 -----
5524 5524 -----
5525 5525 Zväčšiť pri načítaní dlaždíc
5526 5526 Zväčšiť pri načítaní viacerýchdlaždíc
5527 5527 +++++
5528 5528 +++++
5529 5529 +++++
5530 5530 {0} ({1} do {2} stupňov)
5531 5531 +++++
5532 5532 {0} Bodov:
5533 5533 +++++
5534 5534 {0} se skladá z:
5535 5535 {0} je zastaralý
5536 5536 {0} je zastaralý, použite {1}
5537 5537 {0} nie je platný TMS argument. Skontrolujte prosím tento server URL:\n{1}
5538 5538 {0} metrov
5539 5539 {0} viac...
5540 5540 {0} bodov v ceste {1} prekročilo max. povolené množstvo bodov {2}
5541 5541 {0} objekty prektočili max. povolených {1} objektov v zmenovom súbore na server ''{2}''. Prosím <a href="urn:advanced-configuration">konfigurujte</a> ako postupovať s <strong>viacnásobnými zmenovými súbormi</strong>
5542 5542 {0} štvorcových km
5543 5543 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaný bod ''{4}'' (id: {5})
5544 5544 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná relácia ''{4}'' (id: {5})
5545 5545 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná cesta ''{4}'' (id: {5})
5546 5546 +++++
5547 5547 {0}... [prosím, zadajte svoje číslo]
5548 5548 +++++
5549 5549 {0}: Verzia {1} (súčasná: {2})
5550m 1 (Časová odchýlka z {0} dňa)
5551m 1 Časová odchýlka z {0} dní
5552m 1 Časová odchýlka z {0} dní
5553m 2 ({0} požiadavka)
5554m 2 ({0} požiadavky)
5555m 2 ({0} požiadaviek)
5556m 3 ({0}/{1}) Nahrávaný {2} objekt ...
5557m 3 ({0}/{1}) Nahrávané {2} objekty ...
5558m 3 ({0}/{1}) Nahrávaných {2} objektov ...
5559m 4 <html> Nahrávanie a/alebo ukladanie z jednej vrstvy, s úpravami<br>bolo zrušené, alebo zlyhalo.</html>
5560m 4 <html> Nahrávanie a/alebo ukladanie z {0} vrstiev, s úpravami<br>bolo zrušené, alebo zlyhalo.</html>
5561m 4 <html> Nahrávanie a/alebo ukladanie z {0} vrstiev, s úpravami<br>bolo zrušené, alebo zlyhalo.</html>
5562m 5 <html>Vyrovnaná <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografia do GPX stopy.</html>
5563m 5 <html>Vyrovnané <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografie do GPX stopy.</html>
5564m 5 <html>Vyrovnané <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografie do GPX stopy.</html>
5565m 6 <html>Vybratý objekt nie je dostupný v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
5566m 6 <html>Žiadne z vybratých objektov nie sú dostupné v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
5567m 6 <html>Žiadne z vybratých objektov nie sú dostupné v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
5568m 7 <html>{0} vrstvy majú nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy s konfliktami:</html>
5569m 7 <html>{0} vrstva má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva s konfliktami:</html>
5570m 7 <html>{0} vrstiev má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstiev s konfliktami:</html>
5571m 8 <html>{0}vrstva potrebuje uložiť, pretože má pričlenený súbor<br>ktorý nemôže byť uložený.<br>Vyberte iný súbor pre túto vrstvu, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstva s nezapisovateľným súborom:</html>
5572m 8 <html>{0}vrstvy potrebujú uložiť, pretože majú pričlenené súbory<br>ktoré nemôžu byť uložené.<br>Vyberte iné súbory pre tieto vrstvy, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstvy s nezapisovateľnými súbormi:</html>
5573m 8 <html>{0}vrstvy potrebujú uložiť, pretože majú pričlenené súbory<br>ktoré nemôžu byť uložené.<br>Vyberte iné súbory pre tieto vrstvy, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstvy s nezapisovateľnými súbormi:</html>
5574m 9 <html>{0} vrstvy sa musia uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
5575m 9 <html>{0} vrstva sa musí uložiť, pretože nemá pričlenený súbor.<br>Najskôr vyberte súbor pre túto vrstvu, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva bez súboru:</html>
5576m 9 <html>{0} vrstiev sa musí uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
5577m 10 -----
5578m 11 <strong>Zlyhalo</strong> mazanie <strong>uzla {0}</strong>. Je stále odkazovaný na reláciu {1}.<br>Prosím, načítajte reláciu, odstráňte odkazovanie na uzol a nahrajte dáta znovu.
5579m 11 <strong>Zlyhalo</strong> mazanie <strong>uzla {0}</strong>. Je stále odkazovaný na relácie {1}.<br>Prosím, načítajte relácie, odstráňte odkazovanie na uzol a nahrajte dáta znovu.
5580m 11 <strong>Zlyhalo</strong> mazanie <strong>uzla {0}</strong>. Je stále odkazovaný na relácie {1}.<br>Prosím, načítajte relácie, odstráňte odkazovanie na uzol a nahrajte dáta znovu.
5581m 12 <strong>Zlyhalo</strong> mazanie <strong>uzla {0}</strong>. Je stále odkazovaný na cestu {1}.<br>Prosím, načítajte cestu, odstráňte odkazovanie na uzol a nahrajte dáta znovu.
5582m 12 <strong>Zlyhalo</strong> mazanie <strong>uzla {0}</strong>. Je stále odkazovaný na cesty {1}.<br>Prosím, načítajte cesty, odstráňte odkazovanie na uzol a nahrajte dáta znovu.
5583m 12 <strong>Zlyhalo</strong> mazanie <strong>uzla {0}</strong>. Je stále odkazovaný na cesty {1}.<br>Prosím, načítajte cesty, odstráňte odkazovanie na uzol a nahrajte dáta znovu.
5584m 13 <strong>Zlyhalo</strong> mazanie <strong>relácie {0}</strong>. Je stále odkazovaná na uzol {1}.<br>Prosím, načítajte uzol, odstráňte odkazovanie na reláciu a nahrajte dáta znovu.
5585m 13 <strong>Zlyhalo</strong> mazanie <strong>relácie {0}</strong>. Je stále odkazovaná na uzol {1}.<br>Prosím, načítajte uzly, odstráňte odkazovanie na reláciu a nahrajte dáta znovu.
5586m 13 <strong>Zlyhalo</strong> mazanie <strong>relácie {0}</strong>. Je stále odkazovaná na uzol {1}.<br>Prosím, načítajte uzly, odstráňte odkazovanie na reláciu a nahrajte dáta znovu.
5587m 14 <strong>Zlyhalo</strong> mazanie <strong>relácie {0}</strong>. Je stále odkazovaná na reláciu {1}.<br>Prosím, načítajte reláciu, odstráňte odkazovanie na reláciu a nahrajte dáta znovu.
5588m 14 <strong>Zlyhalo</strong> mazanie <strong>relácie {0}</strong>. Je stále odkazovaná na relácie {1}.<br>Prosím, načítajte relácie, odstráňte odkazovanie na reláciu a nahrajte dáta znovu.
5589m 14 <strong>Zlyhalo</strong> mazanie <strong>relácie {0}</strong>. Je stále odkazovaná na relácie {1}.<br>Prosím, načítajte relácie, odstráňte odkazovanie na reláciu a nahrajte dáta znovu.
5590m 15 <strong>Zlyhalo</strong> mazanie <strong>relácie {0}</strong>. Je stále odkazovaná na cestu {1}.<br>Prosím, načítajte cestu, odstráňte odkazovanie na reláciu a nahrajte dáta znovu.
5591m 15 <strong>Zlyhalo</strong> mazanie <strong>relácie {0}</strong>. Je stále odkazovaná na cesty {1}.<br>Prosím, načítajte cesty, odstráňte odkazovanie na reláciu a nahrajte dáta znovu.
5592m 15 <strong>Zlyhalo</strong> mazanie <strong>relácie {0}</strong>. Je stále odkazovaná na cesty {1}.<br>Prosím, načítajte cesty, odstráňte odkazovanie na reláciu a nahrajte dáta znovu.
5593m 16 <strong>Zlyhalo</strong> mazanie <strong>cesty {0}</strong>. Je stále odkazovaná na uzol {1}.<br>Prosím, načítajte uzol, odstráňte odkazovanie na cestu a nahrajte dáta znovu.
5594m 16 <strong>Zlyhalo</strong> mazanie <strong>cesty {0}</strong>. Je stále odkazovaná na uzly {1}.<br>Prosím, načítajte uzly, odstráňte odkazovanie na cestu a nahrajte dáta znovu.
5595m 16 <strong>Zlyhalo</strong> mazanie <strong>cesty {0}</strong>. Je stále odkazovaná na uzly {1}.<br>Prosím, načítajte uzly, odstráňte odkazovanie na cestu a nahrajte dáta znovu.
5596m 17 <strong>Zlyhalo</strong> mazanie <strong>cesty {0}</strong>. Je stále odkazovaná na reláciu {1}.<br>Prosím, načítajte reláciu, odstráňte odkazovanie na cestu a nahrajte dáta znovu.
5597m 17 <strong>Zlyhalo</strong> mazanie <strong>cesty {0}</strong>. Je stále odkazovaná na relácie {1}.<br>Prosím, načítajte relácie, odstráňte odkazovanie na cestu a nahrajte dáta znovu.
5598m 17 <strong>Zlyhalo</strong> mazanie <strong>cesty {0}</strong>. Je stále odkazovaná na relácie {1}.<br>Prosím, načítajte relácie, odstráňte odkazovanie na cestu a nahrajte dáta znovu.
5599m 18 <strong>Zlyhalo</strong> mazanie <strong>cesty {0}</strong>. Je stále odkazovaná na cestu {1}.<br>Prosím, načítajte cestu, odstráňte odkazovanie na cestu a nahrajte dáta znovu.
5600m 18 <strong>Zlyhalo</strong> mazanie <strong>cesty {0}</strong>. Je stále odkazovaná na cesty {1}.<br>Prosím, načítajte cesty, odstráňte odkazovanie na cestu a nahrajte dáta znovu.
5601m 18 <strong>Zlyhalo</strong> mazanie <strong>cesty {0}</strong>. Je stále odkazovaná na cesty {1}.<br>Prosím, načítajte cesty, odstráňte odkazovanie na cestu a nahrajte dáta znovu.
5602m 19 Pridať nový uzol do cesty
5603m 19 Pridať nový uzol do {0} ciest
5604m 19 Pridať nový uzol do {0} ciest
5605m 20 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
5606m 20 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do cesty
5607m 20 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
5608m 21 Pridať výber {0} do relácie
5609m 21 Pridať výber {0} do relácií
5610m 22 Očakávaný {0} objekt
5611m 22 Očakávané {0} objekty
5612m 22 Očakávaných {0} objektov
5613m 23 Nedá sa otvoriť súbor {0}, pretože súbor neexistuje alebo nie je k dispozícií vhodný importér.
5614m 23 Nedá sa otvoriť {0} súborov, pretože súbory neexistujú ani žiadne vhodné súbory nie je k dispozícii.
5615m 23 Nedajú sa otvoriť {0} súbory, pretože súbory neexistujú ani žiadne vhodné súbory nie je k dispozícii.
5616m 24 Nemožno otvoriť súbor {0} importérom súborov ''{1}''.
5617m 24 Nemožno otvoriť súbory {0} importérom súborov ''{1}''.
5618m 24 Nemožno otvoriť súbory {0} importérom súborov ''{1}''.
5619m 25 Zmeniť vlastnosti až {0} objektu.
5620m 25 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
5621m 25 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
5622m 26 Zmeniť hodnotu?
5623m 26 Zmeniť hodnôt?
5624m 26 Zmeniť hodnoty?
5625m 27 Zmeniť {0} objekty
5626m 27 Zmeniť {0} objekt
5627m 27 Zmeniť {0} objektov
5628m 28 Kliknite na tlačidlo <strong>{0}</strong> ak chcete skontrolovať stav tohto objektu na serveri.
5629m 28 Kliknite na tlačidlo <strong>{0}</strong> ak chcete skontrolovať stav týchto objektov na serveri.
5630m 28 Kliknite na tlačidlo <strong>{0}</strong> ak chcete skontrolovať stav týchto objektov na serveri.
5631m 29 Konflikt počas sťahovania
5632m 29 Konflikty počas sťahovania
5633m 29 Konfliktov počas sťahovania
5634m 30 Konflikt v dátach
5635m 30 Konflikty v dátach
5636m 30 Konfliktov v dátach
5637m 31 Zmazať {0} body
5638m 31 Zmazať {0} bod
5639m 31 Zmazať {0} bodov
5640m 32 Zmazať {0} objekty
5641m 32 Zmazať {0} objekt
5642m 32 Zmazať {0} objektov
5643m 33 Zmazať {0} relácie
5644m 33 Zmazať {0} reláciu
5645m 33 Zmazať {0} relácií
5646m 34 Zmazať {0} cesty
5647m 34 Zmazať {0} cestu
5648m 34 Zmazať {0} ciest
5649m 35 Vymazávam {0} objekt
5650m 35 Vymazávam {0} objekty
5651m 35 Vymazávam {0} objektov
5652m 36 Sťahovanie nasledujúceho pluginu bolo <strong>neúspešné</strong>:
5653m 36 Sťahovanie nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>neúspešné</strong>:
5654m 36 Sťahovanie nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>neúspešné</strong>:
5655m 37 Sťahujem {0} zmenový súbor ...
5656m 37 Sťahujem {0} zmenové súbory ...
5657m 37 Sťahujem {0} zmenových súborov ...
5658m 38 Sťahovanie {0} neúplného dieťaťa(child) relácie ''{1}''
5659m 38 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) relácie ''{1}''
5660m 38 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) relácie ''{1}''
5661m 39 Sťahovanie {0} neúplnej odvodenej z {1} rodičovskej relácie
5662m 39 Sťahovanie {0} neúplných odvodenýchj z {1} rodičovských relácií
5663m 39 Sťahovanie {0} neúplných odvodenýchj z {1} rodičovských relácií
5664m 40 Sťahovanie {0} neúplného objektu
5665m 40 Sťahovanie {0} neúplných objektov
5666m 40 Sťahovanie {0} neúplných objektov
5667m 41 Sťahovanie {0} objektu z ''{1}''
5668m 41 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
5669m 41 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
5670m 42 Zdvojený {0} bod v {1} bode
5671m 42 Zdvojené {0} bodes v {1} bode
5672m 42 Zdvojené {0} bodes v {1} bode
5673m 43 Vložiť nový bod do {0} ciest.
5674m 43 Vložiť nový bod do cesty.
5675m 43 Vložiť nový bod do {0} ciest.
5676m 44 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcom plugine:
5677m 44 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcich pluginoch:
5678m 44 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcich pluginoch:
5679m 45 JOSM našiel {0} neuloženú OSM dátovú vrstvu.
5680m 45 JOSM našiel {0} neuložené OSM dátové vrstvy.
5681m 45 JOSM našiel {0} neuložených OSM dátových vrstiev.
5682m 46 Spojovaná verzia ({0} vstupy)
5683m 46 Spojovaná verzia ({0} vstup)
5684m 46 Spojovaná verzia ({0} vstupov)
5685m 47 Posun {0} bodov
5686m 47 Posun {0} bodu
5687m 47 Posun {0} bodov
5688m 48 Moja verzia ({0} vstupy)
5689m 48 Moja verzia ({0} vstup)
5690m 48 Moja verzia ({0} vstupov)
5691m 49 Objekt nie je možné stiahnuť
5692m 49 Objektov nie je možné stiahnuť
5693m 49 Objekty nie je možné stiahnuť
5694m 50 Objekt bol vymazaný
5695m 50 Objektov bolo vymazaných
5696m 50 Objekty boli vymazané
5697m 51 Jeden sťahovaný objekt je vymazaný.
5698m 51 {0} sťahovaných objektov je vymazaných.
5699m 51 {0} sťahované objekty sú vymazané.
5700m 52 Jeden objekt nemohol byť stiahnutý.<br>
5701m 52 {0} objektov nebolo možné stiahnuť.<br>
5702m 52 {0} objekty nebolo možné stiahnuť.<br>
5703m 53 Otváranie súboru {0}...
5704m 53 Otváranie súborov {0}...
5705m 53 Otváranie súborov {0}...
5706m 54 Vkladanie {0} značiek
5707m 54 Vkladanie {0} značky
5708m 54 Vkladanie {0} značiek
5709m 55 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ho aktualizovať ručne.
5710m 55 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ich aktualizovať ručne.
5711m 55 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ich aktualizovať ručne.
5712m 56 -----
5713m 57 Plugin {0} vyžaduje plugin, ktorý nebol nájdený. Chýbajúci plugin je:
5714m 57 Plugin {0} vyžaduje {1} pluginy, ktoré sa nenašli. Chýbajúce pluginy sú:
5715m 57 Plugin {0} vyžaduje {1} pluginov, ktoré sa nenašli. Chýbajúce pluginy sú:
5716m 58 Očistený {0} objekt
5717m 58 Očistené {0} objekty
5718m 58 Očistených {0} objektov
5719m 59 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
5720m 59 Odstrániť staré kľúče z {0} objektu
5721m 59 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
5722m 60 Otáčanie {0} bodov
5723m 60 Otáčanie {0} bodu
5724m 60 Otáčanie {0} bodov
5725m 61 Mierka {0} bod
5726m 61 Mierka {0} bodov
5727m 61 Mierka {0} body
5728m 62 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodu)
5729m 62 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
5730m 62 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
5731m 63 Zjednodušiť {0} cestu
5732m 63 Zjednodušiť {0} cesty
5733m 63 Zjednodušiť {0} ciest
5734m 64 Značky({0} konflikt)
5735m 64 Značky({0} konflikty)
5736m 64 Značky({0} konfliktov)
5737m 65 Nasledujúci plugin bol <strong>úspešne</strong> stiahnutý:
5738m 65 Nasledujúce {0} pluginy boli <strong>úspešne</strong> stiahnuté:
5739m 65 Nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>úspešne</strong> stiahnutých:
5740m 66 Nasledujúci plugin už nie je potrebný, a má byť deaktivovaný:
5741m 66 Nasledujúce pluginy už nie sú potrebné, a majú byť deaktivované:
5742m 66 Nasledujúcich pluginov už nie je potrebných, a majú byť deaktivované:
5743m 67 Plugin nebude nahratý.
5744m 67 Pluginy nebudú nahraté.
5745m 67 Pluginy nebudú nahraté.
5746m 68 Vybratý bod nie je v strede cesty.
5747m 68 Vybraté body nie sú v strede cesty.
5748m 68 Vybraté body nie sú v strede cesty.
5749m 69 Vybratá cesta obsahuje body mimo stiahnutej oblasti údajov.
5750m 69 Vybraté trasy obsahujú body mimo stiahnutej oblasti údajov.
5751m 69 Vybraté trasy obsahujú body mimo stiahnutej oblasti údajov.
5752m 70 Ich verzia ({0} vstupy)
5753m 70 Ich verzia ({0} vstup)
5754m 70 Ich verzia ({0} vstupov)
5755m 71 Je tam viac ako jedna cesta používajúca bod, ktorý ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
5756m 71 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
5757m 71 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
5758m 72 -----
5759m 73 Nachádza sa tam {0} objekt na nahratie..
5760m 73 Nachádzajú sa tam {0} objekty na nahratie..
5761m 73 Nachádza sa tam {0} objektov na nahratie..
5762m 74 Došlo k chybe pri načítaní tohto štýlu. Vyberte ''Info'' pre podrobnosti, kliknutím pravého tlačítka na myši .
5763m 74 Došlo k {0} chybám pri načítaní tohto štýlu. Vyberte ''Info'' pre podrobnosti, kliknutím pravého tlačítka na myši .
5764m 74 Došlo k {0} chybám pri načítaní tohto štýlu. Vyberte ''Info'' pre podrobnosti, kliknutím pravého tlačítka na myši .
5765m 75 Bol tam zistený {0} konflikt.
5766m 75 Boli tam zistené {0} konflikty.
5767m 75 Bolo tam zistených {0} konfliktov.
5768m 76 Počas importu bol {0} konflikt
5769m 76 Počas importu boli {0} konflikty
5770m 76 Počas importu bolo {0} konfliktov
5771m 77 Toto zmení až {0} objektov.
5772m 77 Toto zmení až {0} objekt.
5773m 77 Toto zmení až {0} objekty.
5774m 78 Toto chce zmeniť {0} objekt.
5775m 78 Toto chce zmeniť {0} objektov.
5776m 78 Toto chce zmeniť {0} objektov.
5777m 79 Transformácia {0} bodu
5778m 79 Transformácia {0} bodov
5779m 79 Transformácia {0} bodov
5780m 80 Aktualizácia tohoto pluginu zlyhala:
5781m 80 Aktualizácia týchto pluginov zlyhala:
5782m 80 Aktualizácia týchto pluginov zlyhala:
5783m 81 Nahrávanie <strong>{0} objektu</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
5784m 81 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
5785m 81 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
5786m 82 Nahrávanie <strong>{0} objektu</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
5787m 82 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
5788m 82 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
5789m 83 Nahrávanie {0} objektov ...
5790m 83 Nahrávanie {0} objektu ...
5791m 83 Nahrávanie {0} objektov ...
5792m 84 Chystáte sa spojiť {1} objektov, ktoré sú súčasťou {0} relácie:<br/>{2}Spojenie týchto objektov môže poškodiť túto reláciu. Ak si nie ste istý, prosím, zrušte túto operáciu.<br/>Ak budete pokračovať, zobrazí sa Vám okno na rozhodnutie, ako prispôsobiť reláciu.<br/><br/>Chcete pokračovať?
5793m 84 Chystáte sa spojiť {1} objektov, ktoré sú súčasťou {0} relácií:<br/>{2}Spojenie týchto objektov môže poškodiť tieto relácie. Ak si nie ste istý, prosím, zrušte túto operáciu.<br/>Ak budete pokračovať, zobrazí sa Vám okno na rozhodnutie, ako prispôsobiť relácie.<br/><br/>Chcete pokračovať?
5794m 84 Chystáte sa spojiť {1} objektov, ktoré sú súčasťou {0} relácií:<br/>{2}Spojenie týchto objektov môže poškodiť tieto relácie. Ak si nie ste istý, prosím, zrušte túto operáciu.<br/>Ak budete pokračovať, zobrazí sa Vám okno na rozhodnutie, ako prispôsobiť relácie.<br/><br/>Chcete pokračovať?
5795m 85 -----
5796m 86 Nastavili ste prázdnu úlohu na {0} objekte.
5797m 86 Nastavili ste prázdnu úlohu na {0} objektoch.
5798m 86 Nastavili ste prázdnu úlohu na {0} objektoch.
5799m 87 značka
5800m 87 značky
5801m 87 značiek
5802m 88 bod
5803m 88 body
5804m 88 bodov
5805m 89 objekt
5806m 89 objekty
5807m 89 objektov
5808m 90 vzťah (relation)
5809m 90 vzťahy (relations)
5810m 90 vzťahov (relations)
5811m 91 do {0} objektu
5812m 91 do {0} objektov
5813m 91 do {0} objektov
5814m 92 cestu
5815m 92 cesty
5816m 92 ciest
5817m 93 {0} Author
5818m 93 {0} Authorov
5819m 93 {0} Authori
5820m 94 {0} Člen:
5821m 94 {0} Členov:
5822m 94 {0} Členy:
5823m 95 {0} pozostáva z {1} značky
5824m 95 {0} pozostáva z {1} značiek
5825m 95 {0} pozostáva z {1} značiek
5826m 96 {0} vymazaný
5827m 96 {0} vymazané
5828m 96 {0} vymazaných
5829m 97 {0} načítaný obrázok .
5830m 97 {0} načítané obrázky.
5831m 97 {0} načítaných obrázkov.
5832m 98 {0} člen
5833m 98 {0} člen
5834m 98 {0} členy
5835m 99 {0} bod
5836m 99 {0} body
5837m 99 {0} bodov
5838m 100 {0} pridaných objektov:
5839m 100 {0} pridaný objek:
5840m 100 {0} pridané objekty:
5841m 101 {0} zmazaných objektov:
5842m 101 {0} zmazané objekty:
5843m 101 {0} zmazaných objektov:
5844m 102 {0} upravených objektov:
5845m 102 {0} upravený objekt:
5846m 102 {0} upravené objekty:
5847m 103 {0} nevyriešený konflikt značky na rozhodnutie
5848m 103 {0} nevyriešené konflikty značiek na rozhodnutie
5849m 103 {0} nevyriešených konfliktov značiek na rozhodnutie
5850m 104 {0} relácia
5851m 104 {0} relácie
5852m 104 {0} relácií
5853m 105 {0} trasa,
5854m 105 {0} trasy,
5855m 105 {0} trás,
5856m 106 {0} tag
5857m 106 {0} tagov
5858m 106 {0} tagy
5859m 107 {0} stopa(track)
5860m 107 {0} stopy(track)
5861m 107 {0} stôp(track)
5862m 108 {0} stopa(track),
5863m 108 {0} stopy(track),
5864m 108 {0} stôp(track),
5865m 109 {0} bola založená GPS značka.
5866m 109 {0} boli založené GPS značky.
5867m 109 {0} boli založené GPS značky.
5868m 110 {0} ciest
5869m 110 {0} cesta
5870m 110 {0} cesty
5871m 111 {0} waypoint (bod cesty)
5872m 111 {0} waypointy (body cesty)
5873m 111 {0} waypointov (bodov cesty)
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.