source: josm/trunk/data/sk.lang@ 4625

Last change on this file since 4625 was 4625, checked in by stoecker, 13 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 196.1 KB
Line 
1 1 -----
2 2 +++++
3 3 +++++
4 4 +++++
5 5 ako "{0}"
6 6 alebo
7 7 # Objekty
8 8 % z východu:
9 9 % zo severu:
10 10 (# požiadavky neznáme)
11 11 (1 požiadavka)
12 12 (Kód={0})
13 13 (Pomoc: Skratky môžeš modifikovať v nastaveniach)
14 14 (Text už bol skopírovaný do schránky.)
15 15 -----
16 16 (URL bolo:
17 17 (Použite medzinárodný kód, ako +12-345-67890)
18 18 (v rade {0}, stĺpec {1})
19 19 -----
20 20 (žiadny objekt)
21 21 (žiadny)
22 22 -----
23 23 -----
24 24 (použiť vyrovnanie zo servera)
25 25 ({0}/{1}) Sťahujem zmenový subor {2} ...
26 26 ({0}/{1}) Sťahovanie zmenového súboru {2}...
27 27 ({0}/{1}) Sťahovanie obsahu pre zmenový súbor {2}...
28 28 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z bodov {2}
29 29 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z relácie {2}
30 30 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z cesty {2}
31 31 ({0}/{1}): Sťahujem reláciu ''{2}''...
32 32 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou a jednu z týchto ciest, alebo
33 33 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou, alebo
34 34 * Jeden označený bod, alebo
35 35 * Jednu cestu a jeden alebo viac jej bodov používaných vo viac než jednej ceste.
36 36 * Jednu cestu s jedným, alebo viac bodov používanými vo viac než jednej ceste, alebo
37 37 -----
38 38 -----
39 39 ... iný druh prepravy
40 40 ... odkazy na relácie
41 41 /CESTA/K/JOSM/ZLOŽKE/
42 42 +++++
43 43 +++++
44 44 -----
45 45 10pin (Kolok na hru s desiatimi kolkami)
46 46 -----
47 47 +++++
48 48 -----
49 49 +++++
50 50 -----
51 51 -----
52 52 -----
53 53 +++++
54 54 -----
55 55 </p><p>Zatvorte dialóg filtra, aby sa zobrazili všetky objekty.<p></html>
56 56 <Nie je zatiaľ nahratá GPX stopa (track)>
57 57 <anonymné>
58 58 <b>(všetky)indownloadedarea</b> - objekty(a všetky ich body ciest / členy relácií) sa v oblasti stiahli
59 59 <b>(všetky)inview </b> - objekty (a všetky ich body ciest / členy relácií), v aktuálnom zobrazení
60 60 <b>-key:Bak</b> - ''Bak'' nikde v kľúči ''key''
61 61 <b> Baker Street </b> - ''Baker'' a ''Street'' vo všetkých kľúčoch
62 62 <b>Plugin zabezpečuje externé zdroje:</b> {0}
63 63 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' vo všetkých kľúčoch
64 64 <b>areasize:</b> ... - uzatvorené cesty v danej oblasti v m² (<b>areasize:</b>min-max alebo <b>areasize:</b> max)
65 65 <b>súbor zmien:</b> ... - objekty s daným id súboru zmien (0 objekty bez označenia súboru zmien)
66 66 <b>dieťa <i>výraz</i></b> - všetky deti objektov vyhovujúcich výrazu
67 67 <b>uzavretý</b> - všetky uzavreté cesty (body nie sú považované za uzavreté)
68 68 <b> id:</b> ... - objekty s daným ID (0 pre nové objekty)
69 69 <b>incomplete</b> - všetky nekompletné objekty
70 70 <b>kľúč:</b>- kľúč ''key'' je nastavený na hodnotu
71 71 <b>key:Bak</b> - ''Bak'' kdekoľvek v kľúči ''key''
72 72 <b>kľúč=* </b> - kľúč ''key'' so žiadnu hodnotou. Skúste tiež <b>*= hodnota </b>, <b> kľúč =</b>, <b> *=*</b>, <b> *= </b>
73 73 <b>kľúč=hodnota</b> - kľúč ''key'' presne s hodnotou ''hodnota''
74 74 <b>kľúč?</b> - kľúč ''key'' s hodnotou ''ano'',''pravda'', '' 1'', alebo ''na''
75 75 <b>modified</b> - všetky zmenené objekty
76 76 <b>body:</b> ... - objekty s daným počtom bodov (<b>body:</b> spočítať, <b>body:</b>min-max, <b>body:</b>min- alebo <b> body:</b>-max)
77 77 <b>rodič <i>výraz</i></b> - všetci rodičia objektov vyhovujúcich výrazu
78 78 <b>úloha:</b> ... - objekty s danou úlohu vo vzťahu(relácii)
79 79 <b>selected</b> - všetky vybraté objekty
80 80 <b>tagy:</b> ... - objekty s daným počtom značiek (<b>tagy:</b>spočítať,<b>tagy:</b>min-max,<b>tagy:</b>min- alebo <b> tagy:</b>-max)
81 81 <b>časová značka:</b> ... - objekty s touto časovou značkou (2009-11-12T14: 51:09 Z, 11.12.2009 alebo T14: 51 ...)
82 82 <b>typ:</b> ... - objekty so zodpovedajúcim typom (<b>bod</b>, <b>cesta</b>, <b>relácia</b>)
83 83 <b>untagged</b> - všetky neoznačené objekty
84 84 <b>užívateľ:</b> ... - objekty, ktoré menil užívateľ
85 85 <b>užívateľ:anonymný</b> ... - objekty, ktoré menil anonymný užívateľ
86 86 <b>verzia:</b> ... - objekty s danou verziou (0 objekty bez pridelenej verzie)
87 87 <b>{0}</b> vypnuté objekty
88 88 <br>Chybná správa(nepreložený): {0}
89 89 +++++
90 90 <rôzne>
91 91 <prázdny>
92 92 +++++
93 93 +++++
94 94 <h1><a name="top">Klávesové skratky</a></h1>
95 95 <h1>Skupiny modifikátorov</h1>
96 96 <h2>Aktívny filter</h2>
97 97 <h2> JOSM vyžaduje Javu verzie 6.</h2> Nájdená Java verzia: {0}.<br>Môžete<ul><li> aktualizovať vašu Java (JRE), alebo</li><li> použíť staršiu (Java 5 kompatibilnú) verziu JOSM.</li></ul> Viac informácií:
98 98 <h3>Keď je vybratá jedna alebo viac trás, tvar sa upraví tak, že všetky uhly majú 90 alebo 180 stupňov.</h3>K výberu môžte pridať dva uzly. Potom sa smer upraví podľa týchto dvoch nastavených uzlov. (Potom, možte vrátiť posun niektorých uzlov:<br>Tie vyberte a stlačte skratku pre Pravé uhly / Späť. Prednastavené je Shift+Q.)
99 99 <html>''{0}'' nie je platná OSM API URL.<br>Prosím, skontrolujte pravopis a znovu potvrďte.</html>
100 100 <html> <body> <p class="warning-body"> <strong>Upozornenie: </strong> Heslo je uložené vo formáte obyčajného textu v JOSM súbore nastavení. Okrem toho sa prevádza <strong>nešifrované</strong> v každej žiadosti zaslanej na server OSM. <strong> Nepoužívajte cenné hesla. </strong></p></body></html>
101 101 <html> <body> Zadajte prosím OAuth autorizačný prístup, ktorý je oprávnený k prístupu k serveru OSM ''{0}''.</ body> </ html>
102 102 <html><h3>Vymazať súbor {0} z disku?<p>Súbor s obrázkom bude natrvalo stratený!</h3></html>
103 103 <html><p class="error-header">Nastala chyba pri získavaní informácií pomoci</p><p class="error-body">Obsah pre tému pomoci <strong>{0}</strong> nemohol byť nahratý. Chybová správa je (nepreložená):<br><tt>{1}</tt></p></html>
104 104 <html> <p class="warning-header">Obsah pomocníka k téme pomoci chýba </p> <p class="warning-body"> Obsah pomocníka pre tému pomocníka <strong> {0} </strong> nie je k dispozícii. Chýba ako vo vašom jazyku ({1}) tak aj v anglickom jazyku.<br><br>Pomôžte zlepšiť JOSM systém nápovedy a vyplniť chýbajúce informácie. Môžete tak upraviť <a href="{2}"> tému pomocníka vo vašom jazyku ({1})</a> a <a href="{3}"> tému pomocníka v angličtine </a>.</p> </html>
105 105 <html><strong>Aktuálne sťahovaná oblasť</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
106 106 <html><strong>Neúspešné</strong> vymazanie <strong>relácie {0}</strong>. Stále odkazuje na reláciu {1}.<br>Prosím nahrajte reláciu {1}, odstráňte odkaz z relácie {0}, a nahrajte znovu.</html>
107 107 <html>Vzťah relácie bol skopírovaný do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto overiť a opraviť ak je to nutné.</html>
108 108 <html>Funkcia umiestnená v relačnom člene bola skopírovaná do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto potvrdiť a opraviť to ak je to potrebné.</html>
109 109 <html>Alternatívne môžete zadať adresu <strong>dlaždice</strong>pre jednu dlaždicu vo formáte<i>zoomlevel/x/y</i>, tj <i> 15/256/223</i>. Adresy dlaždíc vo formáte <i>zoom,x,y</i> alebo <i>zoom;x;y</i> tiež platí.</html>
110 110 <html>Nejaká chyba nastala počas obnovy záložného súboru.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
111 111 <html>Nejaká chyba nastala počas ukladania.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
112 112 <html>Overenie na OSM serveri s OAuth prístupom ''{0}'' zlyhal. <br> Prosím otvorte dialóg nastavení a získajte ďalší OAuth prístup. </ html>
113 113 <html>Overenie na OSM serveri s používateľským menom ''{0}'' zlyhalo. <br> Skontrolujte prosím užívateľské meno a heslo v nastaveniach programu JOSM . </ html>
114 114 <html>Povolenie na OSM server zlyhalo.<br>Server oznámil nasledujúcu chybu:<br>''{0}''</html>
115 115 <html>Overenie na serveri OSM s OAuth prístupom ''{0}'' zlyhalo. <br>Pre overenie nie je povolený prístup k chránenému zdroju <br>''{1}''.< br> Prosím otvorte dialóg nastavení a získajte ďalší OAuth prístup. </ html>
116 116 <html> Nemožno otvoriť URL''{0}'', pretože žiadne vhodné úlohy pre sťahovanie nie sú k dispozícii. </html>
117 117 <html>Nemožno otvoriť priečinok ''{0}''.<br>Prosím, vyberte súbor.</html>
118 118 <html>Nemôžem nahrať {0} objektov v jednej požiadavke pretože<br>max. veľkosť zmenového súboru {1} na server ''{2}'' je prekročená.</html>
119 119 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre koniec spojovania mojich a ich položiek</html>
120 120 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre začiatok spojovania mojich a ich položiek</html>
121 121 <html>Nepodarilo za uzavrieť changeset <strong>{0}</strong><br>pretože už je uzavretý.</html>
122 122 <html>Zatváranie zmenového súboru <strong>{0}</strong> neúspešné<br> pretože už bol zavretý na {1}.</html>
123 123 <html>Spojenie s OSM serverom ''{0}'' vypršalo. Prosím, skúste to znova neskôr.</ Html>
124 124 <html>Spojenie s OSM serverom ''{0}'' zlyhalo. Server odpovedal <br> nasledujúcim kódom chyby a nasledujúcim chybovým hlásením: <br> <strong> Kód chyby: <strong> {1} <br> <strong> Chybové hlásenie (nepreložené) </ strong>: {2} </ HTML>
125 125 <html>Nemožno načítať plugin {0}, pretože plugin<br> hlavné triedy ''{1}'' nebol nájdený.​​<br>Odstrániť z preferencií?</html>
126 126 <html>Nemôžem čítať záložky z<br>''{0}''<br>Chyba bola: {1}</html>
127 127 <html> Nemôžem čítať súbor ''{0}''.< br> Chyba je: <br> {1}</ html>
128 128 <html> Nemôžem čítať. <br> Chyba je: <br> {0} </ html>
129 129 <html>Stiahnuť zmenové súbory v súčasnom zobrazení mapy.<br><em>Vypnutý. Teraz tam nie je aktívne žiadne zobrazenie mapy.</em></html>
130 130 <html>Stiahnuť zmenové súbory v súčasnom zobrazení mapy</html>
131 131 <html>Stiahnuť moje otvorené zmenové súbory</html>
132 132 <html>Stiahnuť moje otvorené zmenové súbory<br><em>Vypnutý. Prosím vložte najskôr vaše OSM užívateľské meno do nastavení.</em></html>
133 133 <html>Stiahnuť posledné zmenové súbory</html>
134 134 <html>Vložte kľúč značky, i.e. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
135 135 <html>Vložte hodnotu značky, i.e. <strong><tt>kontrola členov</tt></strong></html>
136 136 <html> Zadajte autorizačný prístup ručne, ak bol vygenerovaný a získaný externe <br> na JOSM. </ html>
137 137 <html> Nepodaril sa prístup k serveru OSM ''{0}''<br> s autorizovaným prístupom ''{0}''.< br> Server považuje autorizovaný prístup za neoprávnený. Nebudete <br> mať prístup ku všetkým chráneným zdrojom na tomto serveri pomocou tohto prístupu. </ Html>
138 138 <html> Nepodarilo sa overiť na serveri OSM ''{0}''.< br> Používate OAuth na overenie, ale v súčasnej dobe neexistuje žiadny <br>nakonfigurovaný OAuth autorizovaný prístup. <br> Prosím, otvorte dialógové okno nastavení a vytvorte, alebo zadajte autorizovaný prístup. </ html>
139 139 <html> Nepodarilo sa doplniť URL ''{0}'' pre overenie OSM API servera. <br> Skontrolujte prosím váš text ''{1}'' a overte znova. </ html>
140 140 <html>Neúspešné pripojenie k URL ''{0}''.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{1}'' a vaše internetové pripojenie a potvrďte znovu.</html>
141 141 <html>Neúspešné vytvorenie URL pretože šifrovanie ''{0}''<br>chýbalo na tomto systéme.</html>
142 142 <html>Nepodarilo sa stiahnuť dáta. Ich formát je buď nepodporovaný, chybný, a / alebo nekonzistentný. <br> <br> Detaily (nepreložené): {0} </ html>
143 143 <html>Neúspešná inicializácia komunikácie s OSM serverom {0}.<br>Skontrojujte URL servera vo vašich nastaveniach a vo vašom internetovom pripojení.</html>
144 144 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}</html>
145 145 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Chyba pri resetovaní súboru preferencií do východzieho: {0}</html>
146 146 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.</html>
147 147 <html>Nepodarilo sa načítať zoznam prednastavených zdrojov z<br>''{0}''.<br> <br> Detaily (nepreložené):<br> {1} </html>
148 148 <html>Neúspešné načítanie obsahu zdrojov štýlov z<br>''{0}''.<br><br>Detaily (nepreložené):<br>{1}</html>
149 149 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Meno hostiteľa ''{1}'' nemôže byť vyriešený. <br>Prosím skontrolujte API URL vo vašich nastaveniach a vaše internetové pripojenie.</html>
150 150 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Prosím, skontrolujte vaše internetové pripojenie.</html>
151 151 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''<br>pre bezpečnostné dôvody. Toto je veľmi pravdepodobné pretožestále bežíte<br>v nejakom applete a pretože nemôžete načítať váš applet z ''{1}''.</html>
152 152 <html>Neúspešné otvorenie stránky pomoci na url {0}.<br>Je veľmi pravdepodobne spôsobené sieťovým problémom, skontrolujte prosím<br>vaše internetové pripojenie</html>
153 153 <html>Neúspešné získanie zoznamu zmenových súborov z OSM API servera v<br>''{1}''. Server odpovedal kódom {0} namiesto 200.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{1}'' a potvrďte znovu.</html>
154 154 <html> Nepodarilo sa získať informácie o aktuálnom užívateľovi z OSM servera ''{0}''.< br> To asi nie je problém spôsobený testovaním autorizačného prístupu, ale <br> skôr problém s konfiguráciou servera . Starostlivo prejdite server <br> URL a vaše pripojenie k internetu. </ Html>
155 155 <html> Nepodarilo sa podpísať žiadosť pre OSMserver ''{0}'' s prístupom ''{1}''.< br> Prístup je pravdepodobne neplatný. </ html>
156 156 <html>Nepodarilo sa nahrať dáta na alebo stiahnuť z<br>"{0}"<br>pre problém pri prenose dát.<br>Detaily (nepreložené): {1}</html>
157 157 <html>Neúspešné nahratie súboru zmien <strong>{0}</strong><br>pretože už bol zavretý pri {1}.</html>
158 158 <html> JOSM úspešne získal autorizačný prístup. Teraz môžete prijať tento prístup. JOSM ho bude používať v budúcnosti pre autentifikáciu a autorizáciu na server OSM. <br> Autorizačný prístup je: </ html>
159 159 <html> JOSM sa chystá obnoviť OAuth nastavenia na predvolené hodnoty. <br> Aktuálne vlastné nastavenia sa neukladajú. </ html>
160 160 <html>JOSM je aktuálne spustený pod anonymným užívateľom. Preto nemôžem stiahnuť<br>vaše zmenové súbory z OSM servera iba ak zadáte užívateľské meno pre OSM<br>v JOSM nastaveniach.</html>
161 161 <html> JOSM úspešne získal žiadosť prístupu. JOSM teraz spúšťa registračnú stránku v externom prehliadači. Prosím, prihláste sa svojím OSM užívateľským meno a heslom a postupujte podľa pokynov ako povoliť žiadosť prístupu. Potom sa prepnite späť do dialógu a kliknite na <strong> {0} </ strong> <br> Ak spustenie externého prehliadača sa nedarí, môžete skopírovať nasledujúcu povoľovaciu URL a vložte ju do adresného riadku prehliadača. < / html>
162 162 <html>Vrstva ''{0}'' už má konflikt na objekte <br>''{1}''.< br> Prosím vyriešte najskôr tento konflikt, potom to skúste znova. </html>
163 163 <html>Vrstva ''{0}'' už má konflikt na objekte<br>''{1}''.<br>Tento konflikt nemôže byť pridaný.</html>
164 164 <html>Počet {0} pluginov bolo požadovaných.<br>Tento plugin nie je naďalej vyvíjaný a veľmi pravdepodobne bude spôsobovať chyby.<br>Mal by byť vyradený.<br>Zmazať z nastavení?</html>
165 165 <html>Označené <strong>lokálne zmazané objekty</strong> budú vymazané na serveri.</html>
166 166 <html>Oznečené zmenené objekty <strong>z aktuálneho výberu</strong> bude nahratý na server.</html>
167 167 <html> Žiaden<strong> {0} </strong>, a ani <strong> {1} </strong>nie je povolený. <br> Vyberte buď stiahnuť OSM dáta, alebo GPX dáta, alebo oboje. </html>
168 168 <html>Žiadne objekty nie sú v obsahu zmenového súboru {0} ,ktorý je dostupný v aktuálnej<br>upravovanej vrstve ''{1}''.</html>
169 169 <html> Kliknite prosím na <strong>{0} </ strong> načítať OAuth žiadosť prístupu z ''{1}''.</ html>
170 170 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>1 relácie</strong>.</html>
171 171 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>{0} relácií</strong>.</html>
172 172 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>{0} objektov</strong> z <strong>{1} relácií</strong>.</html>
173 173 <html>Prosím vložte platnú hodnotu limity dátumu/času<br>požiadavka na konkrétny časový rozsah.</html>
174 174 <html>Prosím vložte platnú hodnotu limity zemepisnej dĺžky/šírky <br>požiadavky pre zmenový súbor na špecifický ohraničujúci rámec.</html>
175 175 <html>Prosím uistite sa, že všetky vybraté trasy smerujú podobným smerom<br>alebo ich zarovnajte do pravých uhlov jeden po druhom.</html>
176 176 <html>Prosím vyberte <strong>rozsah OSM dlaždíc</strong> v danej úrovni zväčšenia.</html>
177 177 <html>Prosím vyberte jednu z nasledujúcich <strong>štandardných otázok</strong>.Vybrať <strong>Stiahnuť iba moje zmenové súbory</strong> ak chcete stiahnuť iba zmenové súbory vytvorené vami.<br>Všimnite si, že JOSM stiahne max. 100 zmenových súborov.</html>
178 178 <html>Prosím vyberte zmenový súbor, ktorý chcete zavrieť</html>
179 179 <html>Prisím vyberte ktoré hodnoty ponechať pre nasledujúce značky(tags).</html>
180 180 <html> Plugin {0} vyžaduje verziu JOSM {1}. Súčasná verzia JOSM je {2}. <br> Musíte aktualizovať JOSM, aby využil tento plugin. </ Html>
181 181 <html>Súbor preferencií mal chyby.<br> Vytváranie zo zálohy staršieho súboru <br>{0}<br> a vytváranie nového východzieho súboru.</html>
182 182 <html> Získavanie OAuth autorizovaného prístupu z ''{0}'' zlyhalo. </ html>
183 183 <html> Získavanie OAuth žiadosti prístupu z ''{0}'' zlyhalo. </ html>
184 184 <html> Spustiť plne automatický postup na získanie autorizačného prístupu z webových stránok OSM. <br> JOSM pristupuje na OSM webové stránky s menom užívateľa JOSM, plne <br> automaticky oprávňuje užívateľa a získa autorizovaný prístup. </ html >
185 185 <html> Beh polo-automatického postupu získať autorizovaný prístup z webových stránok OSM. <br> JOSM podá štandardné OAuth žiadosti o získanie povolenia prístupu cez <br> autorizovaný prístup. Užívateľ zašle na webové stránky OSM v externom prehliadači <br> overí sám a prijme žiadosť pre prístup predloženú programom JOSM. </ Html>
186 186 <html> Vyberte všetky stopy, ktoré chcete zobraziť. Môžete ťahaním vybrať rozsah stôp, alebo použite klávesovú skratku CTRL + Kliknutím vyberte presne. Mapa sa aktualizuje na pozadí. Otvorte URL dvojitým kliknutím na ňu.</html>
187 187 <html>Zvoliť pre stiahnutie dát na novú dátovú vrstvu.<br>Zrušiť voľbu pre stiahnutie na aktuálne aktívnu dátovú vrstvu.</html>
188 188 <html>Výber umožní zanesenie značky, ktorá bude používaná<br>do všetkých zmenených relácií.</html>
189 189 <html>Vybrať podľa obmedzenej požiadavky iba vaše zmenové súbory.<br>Odobrať všetky vložené zmenové súbory v požiadavke.</html>
190 190 <html>Vybrať na uloženie autorizačný prístup v JOSM nastaveniach.<br>Pozastaviť používanie autorizačného prístupu iba v tomto spustení programu JOSM.</html>
191 191 <html>Vybrať na zobrazenie iba zmenové súbory pre aktuálne vybraté objekty.<br>Odobrať zo zobrazenia všetky zmenové súbory pre objekty v súčasnej dátovej vrstve.</html>
192 192 <html> Krok 1 / 3: Nahrať OAuth žiadosť prístupu </ html>
193 193 <html> Krok 2 / 3: povoliť a získať autorizačný prístup </ html>
194 194 <html> Krok 3 / 3: Úspešne získaný autorizačný prístup </ html>
195 195 <html> Úspešne použitý autorizačný prístup ''{0}'' pre <br> prístup OSM server na ''{1}'' .< br> Pristupujete na OSM server ako užívateľ ''{2}'' s id ''{3}''.</ html>
196 196 <html>Zdroj predvolieb označovania {0} môže byť nahratý, ale obsahuje chyby. Naozaj ho chcete používať?<br><br><table width=600>Chyba je: [{1}:{2}] {3}</table></html>
197 197 <html>Zdroj predvolieb označovania {0} môže byť nahratý, ale obsahuje chyby. Naozaj chcete používať?<br><br><table width=600>Chyba je: {1}</table></html>
198 198 <html>Urobte fotku Vášho GPS zariadenia keď ukazuje čas.<br>Zobrazte fotku.<br>Potom len zapíšte čas ktorý vidíte na fotke a vyberte časovú zónu. <hr></html>
199 199 <html>Aktuálna hodnota nie je platné meno užívateľa.<br>Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa.</html>
200 200 <html> Autorizovaný prístup ''{1}'' je známy, pre server OSM ''{0}''.< br> Aj keď sa test pre načítanie užívateľských údajov pre tento prístup nepodaril. <br> V závislosti na tom, sú poskytnuté iba niektoré práva na tento prístup, môžete napriek tomu použiť <br> vkladať dáta, nahrávať GPS stopy, a / alebo získať prístup k ďalším chráneným zdrojom. </ html>
201 201 <html>OSM API server v ''{0}'' neposlal platnú odpoveď.<br>Môže byť že ''{0}'' nie je OSM API server.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{0}'' a potvrďte znovu.</html>
202 202 <html>OSM server<br>''{0}''<br>hlási vnútornú chybu serveru.<br>Toto je veľmi pravdepodobne dočasný problém. Prosím skúste znovu neskôr.</html>
203 203 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne pretože JOSM nie je schopný vytvoriť<br>platné URL prihlásenie z OAuth autorizačným URL koncovým bodom ''{0}''.<br><br>Skontrolujte prosím vaše rozšírené nastavenia a skúste znovu.</html>
204 204 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne. JOSM neúspešne vstúpil do záznamu {0}<br>pre užívateľa {1}.<br><br>Skontrolujte meno a heslo užívateľa a skúste znovu.</html>
205 205 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne.<br><br>Skúste prosím znovu, alebo vyberte iný druh autorizačného procesu,<br>to je poloautomatickou, alebo manuálnou autorizáciou.</html>
206 206 <html>Odvodená(child) relácia<br>{0}<br>je na serveri vymazaná. Nemôže byť nahratá</html>
207 207 <html> Spojené cesty sú členmi v jednej, alebo vo viacerých reláciách. Prosím, rozhodnite či chcete aby <strong>zostalo</strong> členstvo pre spojenú cestu, alebo či chcete aby bolo <strong>odstránené</strong>.<br> Štandardné nastavenie je <strong>ponechať</strong> prvú cestu a <strong>odstrániť</strong> ostatné cesty, aby členy boli z rovnakej relácie: spojená cesta zaujme miesto po pôvodnej ceste v relácii.</html>
208 208 <html>Aktuálna URL <tt>{0}</tt><br>je nejaká externá URL. Úprava je možná iba pre témy nápovedy<br>na server nápovedy <tt>{1}</tt>.</html>
209 209 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s audio dátami.</html>
210 210 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s obrázkami.</html>
211 211 <html>Dáta ktoré majú byť nahraté sa nachádzajú v nevyriešených konfliktoch vrstvy ''{0}''.<br>Najskôr ich vyriešte.</html>
212 212 <html> Zlúčené body sú členmi v jednej, alebo vo viacerých reláciách. Prosím, rozhodnite či chcete aby <strong>zostalo</strong> členstvo pre výsledný bod, alebo či chcete aby bolo <strong>odstránené</strong>.<br> Štandardné nastavenie je <strong>ponechať</strong> prvý bod a <strong>odstrániť</strong> ostatné body, aby členy boli z rovnakej relácie: výsledný bod zaujme miesto po pôvodnom bode v relácii.</html>
213 213 <html>Relácia bola zmenená.<br><br>Chcete uložiť zmeny? </html>
214 214 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.</html>
215 215 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.<br>Chybová správa (nepreložená):<br>{0}</html>
216 216 <html>Server hlási, že objekt je zmazaný.<br><strong>Nahrávanie je neúspešné</strong> Ak ste sa snažili nahrať, alebo vymazať tento objekt.<br> <strong>Nahrávanie neúspešné</strong> ak ste sa snažili nahrať tento objekt.<br><br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
217 217 <html> Test sa nepodaril, pretože server odpovedal s internou chybou. <br> JOSM nemohol rozhodnúť, či prístup je platný. Skúste to znova neskôr. </ Html>
218 218 <html>Sú tam <strong>viacnásobné zmenové súbory</strong> je potrebné určiť poradie nahrávania {0} objektov.Ktorú stratégiu chcete použiť?</html>
219 219 <html>Nie sú tam vrstvy zdrojovej vrstvy<br>''{0}''<br>nemôžu byť zlúčené.</html>
220 220 <html>Je tam aspoň jeden člen odkazujúci na túto reláciu<br>na vlastnú reláciu.<br>Táto vytvorená kruhová závislosť and is discouraged.<br>Ako chcete pokračovať s kruhovou závislosťou?</html>
221 221 <html>Nie je vybraná oblasť pre stiahnutie.</html>
222 222 <html>Táto akcia bude potrebovať<br>{0} samostatných stiahnutí dát.<br>Chcete pokračovať?</html>
223 223 <html>Táto relácia už má jeden, alebo viac členov s odkazom<br>na objekt''{0}''<br>Naozaj chcete pridať ďalšie členy relácie? </html>
224 224 <html>Táto relácia bola zmenená zvonku z editoru.<br>Nemôžete použiť zmeny pokračovať v editácii.<br><br>Chcete vyriešiť konflikt a zavrieť editor?</html>
225 225 <html>Nemožno spracovať zdroj predvolieb označovania: {0}. Naozaj ho chcete používať?<br><br><table width=400>Chyba je: [{1}:{2}] {3}</table></html>
226 226 <html>Nemožno spracovať zdroj predvolieb označovania: {0}. Naozaj ho chcete používať?<br><br><table width=600>Chyba je: {1}</table></html>
227 227 <html>Nahrať z nerozdelených GPS dát ako mapových dát je nepremyslene závadné.<br>Ak chcete nahrať stopy, pozrite sem:</html>
228 228 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože server má novú verziu jednu z <br>vašich bodov,ciest, alebo relácií.<br><br>Click <strong>{0}</strong>pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{1}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
229 229 <html>Aktualizácia <strong>neúspešná</strong> pretože server ná novú verziu jednu z<br>vaších bodov, ciest, alebo relácií.<br>Konflikt je zapríčinený <strong>{0}</strong> s id <strong>{1}</strong>,<br> server má verziu {2},vaša verzia je {3}.<br><br>Click <strong>{4}</strong> pre synchronizáciu iba sporných pôvodných.<br>Click <strong>{5}</strong> pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{6}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
230 230 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože ste použili<br>zmenový súbor {0} ktorý už bol zavretý v {1}.<br>Prosím nahrať znova s novým, alebo existujúcim zmenovým súborom.</html>
231 231 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože sa snažíte zmazať bod {0} ktorý je stále použitý v ceste {1}.<br><br>Klik <strong>{2}</strong> pre stiahnutie všetky rodičovské cesty pre bod {0}.<br>Ak nevyhnutne JOSM bude chcieť vytvoriť konflikty ktoré môžete rozhodnúť v the Conflict Resolution Dialog.</html>
232 232 <html>Aktualizácia na server <strong>neuspešná</strong> pretože vaša aktuálna<br>dátová sada nespĺňa predpoklad.<br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
233 233 <html>Použite fotografiu z presných hodiniek,<br>e.g. displej GPS prístroja</html>
234 234 <html> Použite predvolené URL OSM servera (<strong>{0}</strong>) </html>
235 235 <html>Verzia <strong>{0}</strong> vytvorená na <strong>{1}</strong></html>
236 236 <html>Verzia <strong>{0}</strong> aktuálne upravovaná vo vrstve ''{1}''</html>
237 237 <html>Skúšate sa pridať reláciu do vlastných.<br><br>Tieto vytvorené kruhové odkazy a je preto znechutený.<br>Vynechanie relácie ''{0}''.</html>
238 238 <html>Používate EPSG:4326 projekciu ktorá môže viesť<br>k nežiadúcim výsledkom keď vytvárate pravouhlé zarovnanie.<br>Zmeňte vaše zobrazenie ak chcete odstrániť toto upozornenie.<br>Chcete pokračovať?</html>
239 239 <html> Nemôžete ukončiť zlučovanie v tomto konflikte.<br>Vyriešenie konfliktu nemôže byť aplikované pokiaľ všetky rozdiely<br>nebudú vyriešené.<br>Kliknite <strong>{0}</strong> ak chcete aj tak ukončiť.<strong> Už<br> vyriešené rozdiely nebudú použité.</strong><br>Kliknite <strong>{1}</strong> pre návrat k riešeniu konfliktov.</html>
240 240 <html> Úspešne ste získal OAuth autorizačný prístup z webových stránok OSM. Kliknite na <strong> {0} </ strong> prijatý prístup. JOSM sa bude používať pri následných žiadostiach získať prístup k OSM API. </ Html>
241 241 <html>Váš prístup k API je dočasne pozastavený.<br>Prihláste sa prosím k webovému rozhraniu pre zobrazenie prispievateľov podmienky.<br>Nemusíte súhlasiť, ale je nutné ich zobraziť.</html>
242 242 <html>{0} relácie sa cyklujú(build a cycle) pretože odkazujú na nejaké iné.<br>JOSM ich nemôže nahrať. Prosím upravte relácie a odstráňte cyklické závislosti.</html>
243 243 <i>(Automatické ukladanie zmenilo údaje vrstvy v pravidelných intervaloch. Zálohy sú ukladané do priečinka JOSMu v nastaveniach. V prípade havárie, sa JOSM snaží obnoviť neuložené zmeny na ďalší štart.)</i>
244 244 <i>(JOSM môže zachovať záložný súbor pri ukladaní dátovej vrstvy. Pripojí ''~'' k názvu súboru a uloží ho v rovnakom priečinku.)</i>
245 245 <i>CH1903 / LV03 (bez lokálnych opráv)</i>
246 246 +++++
247 247 +++++
248 248 +++++
249 249 +++++
250 250 +++++
251 251 <p><b>{0}</b> skryté objekty
252 252 <p>Ďalej sú klávesové skratky aktivované, keď sú činnosti najskôr pridelené k tlačidlám vo vstupnom menu. Takže niektoré z vašich zmien sa môže stať aktívnym aj bez reštartu --- ale aj bez kontroly kolízie. To je ďalší dôvod, prečo <b>reštartovať</b> JOSM po vykonaní týchto zmien.</p>
253 253 <p>Všimnite si prosím, že klávesovým skratkám sú priradené akcie, keď sa spustí JOSM. Preto potrebujete <b>reštartovať</b> JOSM, aby sa zmeny prejavili.</p>
254 254 <p> Posledná stránka uvádza modifikačné klávesy JOSM automaticky priradené pre klávesové skratky. Pre každý zo štyroch druhov skratiek sú tam tri alternatívy. JOSM sa bude snažiť použiť tieto alternatívy v uvedenom poradí pri riešení konfliktov. Ak sú všetky alternatívy skratiek použité, budú sa priraďovať klávesovú skratky náhodne. </p>
255 255 <p>Pseudo-modifikátor ''vypnutý'' vypnúť skratku pri konflikte.</p>
256 256 <p> Môžete si všimnúť, že vo výberovom zozname kľúčov na nasledujúcej strane sú uvedené všetky kľúče, ktoré existujú na všetky druhy klávesníc ktoré Java pozná, nie len tie klávesy, ktoré existujú na klávesnici. Prosím, používajte len hodnoty, ktoré reálne existujú na klávesnici. Ak vaša klávesnica nemá klávesu ''kopírovať'' (PC klávesnica je nemá, Sun klávesnica áno), potom ju nepoužívajte. Tiež tam sú uvedené ''klávesy'' , ktoré zodpovedajú skratkám na klávesnici (napr.'':''/ Colon). Prosím, nepoužívajte ich, používajte miesto toho základné klávesy ('';''/ bodkočiarku na klávesnici USA ,''.''/ obdobne na nemeckom klávesnice apod). Že sa tak nestane, môže mať za následok konflikty, pretože neexistuje spôsob, ako by mal JOSM vedieť, že Ctrl + Shift + a Ctrl +: je to vlastne to isté na klávesnici USA.</p>
257 257 +++++
258 258 +++++
259 259 <strong> Upozornenie: </strong> JOSM sa prihlásil <strong>iba jeden raz</strong> pomocou zabezpečeného pripojenia.
260 260 <nedefinované>
261 261 > dole
262 262 > hore
263 263 -----
264 264 Pomocník pre IRS nastavenie satelitu.
265 265 Chýba ''name'', napriek tomu, že ''name:*'' existuje.
266 266 Meno:* preklad je chýbajúci.
267 267 pôvodné s id=0 nemôžu byť neviditeľné
268 268 Špeciálny manipulant pre francúzsky WMS server pozemkového registra.
269 269 +++++
270 270 Verzia API: {0}
271 271 -----
272 272 Opustená železnica
273 273 Prerušiť
274 274 Zrušiť spojovanie
275 275 Zrušiť dialóg pre výber súboru
276 276 Zrušiť dialóg pre výber súboru.
277 277 O programe
278 278 O programe JOSM...
279 279 Prijať autorizačný prístup
280 280 Súhlasiť s novým umiestnením pluginu a zavrieť dialóg
281 281 Akceptované
282 282 Prístup
283 283 Autorizačný prístup
284 284 Kľúč autorizačného prístupu:
285 285 Skrytý autorizačný prístup:
286 286 URL autorizačného prístupu:
287 287 Ubytovanie
288 288 Podľa informácie v doplnku jeho autorom je ''{0}''.
289 289 Prístupové alebo vernostné karty
290 290 Akcia
291 291 Parametre akcie
292 292 Akcie
293 293 Aktivovať
294 294 Aktivovať vybratú vrstvu
295 295 Namiesto toho aktivujem štandardné vykresľovanie máp.
296 296 Aktívne predvoľby:
297 297 Aktívne štýly:
298 298 Pridať
299 299 Vložiť URL pre snímky
300 300 Pridajte popisnú URL pre JOSM doplnok.
301 301 Pridať bod...
302 302 Pridať Vlastnosť
303 303 Pridať Rectified Image
304 304 Pridať záložku pre aktuálne výbranú sťahovanú oblasť
305 305 Pridať nový WMS/TMS vstup zadaním URL
306 306 Pridať novú cestu pre ikony
307 307 Pridať nový kľúč/hodnota pár k všetkým objektom.
308 308 Pridať nový bod do existujúcej cesty
309 309 Pridajte novú predvoľbu zadaním názvu súboru alebo URL
310 310 Pridať nový zdroj do zoznamu.
311 311 Pridať nový štý zadaním názvu súboru alebo URL
312 312 Pridať novú značku
313 313 Pridať bod pomocou zemepisnej šírky / dĺžky alebo easting / northing (Cartesian).
314 314 Pridať všetky objekty vybrané v aktuálnom dátovom súbore za posledným členom
315 315 Pridať všetky objekty vybrané v aktuálnom dátovom súbore za posledný vybraný člen
316 316 Pridať všetky objekty vybrané v aktuálnom dátovom súbore pred prvým členom
317 317 Pridať všetky objekty vybrané v aktuálnom dátovom súbore, pred prvým vybraným členom
318 318 Pridať prázdnu značku
319 319 Pridať informáciu o autorovi
320 320 Pridať konflikt pre ''{0}''
321 321 Prijaté všetko podľa zadaného výberu. Môže to byť text výberu ako pre google, alebo URL vracajúci sa z osm-xml
322 322 Pridať filter
323 323 Pridať vrstvu snímky {0}
324 324 Pridať bod
325 325 Pridať bod do cesty
326 326 Pridať bod do cesty a spojiť
327 327 Pridať bod {0}
328 328 Pridať reláciu {0}
329 329 Pridať tagy
330 330 Pridať tagy do vybraných objektov
331 331 Pridajte členy všetkých vybraných relácií k súčasnému výberu
332 332 Pridať vybrané dostupné predvoľby do zoznamu aktívnych predvolieb
333 333 Pridať vybraté aktívne štýly do obsahu aktívnych štýlov
334 334 Pridať vybranú reláciu k aktuálnemu výberu
335 335 Pridať k výberu
336 336 Pridať do výberu slippymap:
337 337 -----
338 338 Pridať hodnotu?
339 339 Pridať cestu {0}
340 340 Pridať body na všetky priesečníky
341 341 Interpolácia adries
342 342 Adresy
343 343 -----
344 344 Pridať tagging preset tester do pomocného menu, ktoré pomôže vyvolaniu tagging presets (rýchly náhľad na dialóg zvoľte vyskakovací). Môžete spustiť jar-súbor rovnako ako samostatne.
345 345 -----
346 346 Pridanie zákazu zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciest
347 347 -----
348 348 Nastavte offset snímok
349 349 Nastavte nepriehľadnosť vrstvy.
350 350 Upraviť polohu tejto vrstvy snímok
351 351 Nastaviť časové pásmo a vyváženie(offset)
352 352 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný.
353 353 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný. Nemôžem nastaviť spoluúčasť v nastavení synchronizácie.
354 354 -----
355 355 Administratívne
356 356 -----
357 357 Rozšírené
358 358 Rozšírené OAuth parametre
359 359 Pokročilé vlastnosti OAuth
360 360 Pokročilé voľby
361 361 Rozšírené info
362 362 Rozšírené info (web)
363 363 Rozšírené info objektov
364 364 Lanovka
365 365 +++++
366 366 Poľnohospodársky
367 367 Letisko
368 368 Letisko, pozemné
369 369 Alkohol
370 370 Zarovnať body do kruhu
371 371 Zarovnať body na priamku
372 372 Všetko
373 373 Všetky súbory
374 374 Všetky formáty
375 375 Všetky nainštalované pluginy sú aktuálne. JOSM nemá na stiahnutie novšie verzie.
376 376 Všetky body a traťové segmenty budú mať tú istú farbu. Môžete ju prispôsobiť v manažéri vrstiev.
377 377 Všetky projekcie sú podporované
378 378 Všetky hodnoty spojené ako ''{0}'' sú použité pre kľúč ''{1}''
379 379 -----
380 380 Ťažobný priestor
381 381 Povoľuje pridávanie značiek/bodov na aktuálnu gps pozíciu.
382 382 Povoliť sťahovať vaše osobné GPS stopy
383 383 Povoliť čítanie vašich preferencií
384 384 Povoliť nahrávať GPS stopy
385 385 Povoliť nahrávať mapové dáta
386 386 Povoliť zapisovať vaše preferencie
387 387 Povolená prevádzka:
388 388 Povoľuje otvorenie gpx/osm súborov, ktoré križujú súčasnú viditeľnú plochu na obrazovke
389 389 Dovoľuje používateľovi anonymizovať časovú značku a rýchlo zmazať časti z veľkých GPX logov.
390 390 Povoľuje používateľom vytvorenie rozdielnych farebných schém a prepínanie medzi nimi. Iba zmena farieb a vytvoriť novú schému. Použiť prepínač na biele pozadie so zodpovedajúcimi farbami pre lepšiu viditeľnosť pri jasnom slnečnom svetle. Pozrieť dialóg v JOSM nastaveniach a ''Map Settings(nastavenia mapy'' (divné, ale pravdivé :-)
391 391 Umožňuje doplniť atribúty značiek do všetkých objektov v akejkoľvek zvolenej oblasti naraz
392 392 Umožňuje odfiltrovať nepotrebné GPS stopy
393 393 Dovoľuje import rôzdnych formátov súborov priamo do JOSMu.
394 394 Dovoliť nastavovať zafarbenie stopy(track) podľa rôznych priemerných rýchlostí.
395 395 -----
396 396 Alfa kanál
397 397 Horská chata
398 398 práve zapísaný má konflikt s pôvodným ''{0}''
399 399 Tiež zahŕňať v hľadaní neúplné a odstránené objekty.
400 400 Tiež premenovať súbor
401 401 Prípadne, ak to nebude fungovať, môžete ručne vyplniť údaje nižšie na tejto URL:
402 402 Vždy aktualizovať bez opýtania
403 403 Americký futbal
404 404 Počet káblov
405 405 Počet sedadiel
406 406 -----
407 407 -----
408 408 Kontrolór OSM údajov, hľadajúci najčastejšie chyby urobené užívateľmi a programami.
409 409 Prázdna hodnota vymaže tag.
410 410 Nastala chyba v plugine {0}
411 411 Chyba nastala zatiaľ čo sa snažím dať fotky do GPX trasy. Musíte nastaviť posúvač ručne na fotky.
412 412 Vyskytla sa chyba pravdepodobne zapríčinená doplnkom (angl: plugin) ''{0}''.
413 413 Došlo k neočakávanej výnimke. <br> Toto je vždy chyba kódovania. Ak používate najnovšiu verziu JOSM <br>, zvážte prosím a vyplnte hlásenie o chybe.
414 414 Popisy
415 415 Ďalší plugin pre zladenie obrázkov s bodmi v GPS súbore. Zladenie je urobené, keď ''name(meno)'', ''cmt(komentár)'' or ''desc(poznámky)'' vlastnosti zo značiek cestných bodov zodpovedajú názvu súboru obrázka.
416 416 Použiť
417 417 Použiť zmeny
418 418 Použiť predvolené
419 419 Použiť rozhodnutie
420 420 Použiť Funkciu
421 421 Použiť Funkciu:
422 422 Aplikovať vyhladzovanie (antialiasing) v mape pre jemnejšie zobrazenie.
423 423 Použiť vyriešený konflikt
424 424 Použiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
425 425 Použiť zvolené zmeny
426 426 Použiť značky objektov v schránke na všetky zvolené objekty.
427 427 Použité značky pre dáta zmenovúho súboru sú nahraté do
428 428 Použiť súčasnú aktuálizáciu
429 429 Použiť adresu dlaždice
430 430 Použiť aktualizácie a zavrieť dialógové okno
431 431 Použiť túto funkciu pre všetkých členov
432 432 Použiť?
433 433 Pristávacia plocha
434 434 +++++
435 435 Archeologické nálezisko
436 436 Lukostreľba
437 437 Ste si naozaj istý, že chcete pokračovať?
438 438 Oblasť
439 439 Oblasť štýlu cesty nie je uzavretá
440 440 Oblasť okolo miesta
441 441 -----
442 442 Kultúrne stredisko
443 443 Umelecké dielo
444 444 Spýtať sa pred aktualizáciou
445 445 Zostavenie nových polygónov
446 446 Priradená ulica
447 447 Prevziať
448 448 Prázdna množina objektov, na zmazanie je potrebné vybrať aspoň jeden objekt
449 449 Atletika
450 450 Upozornenie: Používajte iba skutočné klávesy!
451 451 Atrakcia
452 452 Atribúty
453 453 Zvuk
454 454 Audio zariadenie nedostupné
455 455 Nastavenia zvuku
456 456 Zukové značky z {0}
457 457 Zvuk zosynchronizovaný na bode {0}.
458 458 Označenie bodu so zvukovým záznamom
459 459 +++++
460 460 Audiosprievodcovia
461 461 Audiosprievodcovia cez mobilný telefón?
462 462 Austrálsky futbal
463 463 Overenie totožnosti
464 464 Overenie s dodaním užívateľského mena a hesla
465 465 Overovanie na HTTP proxy serveri ''{0}'' neúspešné. Prosím vložte platné užívateľské meno a platné heslo.
466 466 Overenie v OSM API ''{0}'' neúspešné. Prosím vložte platné užívateľské meno a platné heslo.
467 467 Overovanie sedenia pre užívateľa ''{0}'' ...
468 468 Overenie totožnosti
469 469 Autentifikácia zlyhala
470 470 Autentifikácia zlyhala
471 471 Autor
472 472 Autor: {0}
473 473 Autentifikácia zlyhala
474 474 Povoliť JOSM na prístup do OSM API
475 475 Autorizačná URL:
476 476 Povoliť teraz
477 477 Povoľujem OAuth žiadosť prístupu ''{0}'' na stránkach OSM ...
478 478 Povoľujem žiadosť prístupu ''{0}''...
479 479 Autori (spracovatelia)
480 480 Automaticky
481 481 +++++
482 482 Automaticky Načítať Dlaždice
483 483 Povolené Automatické uloženie
484 484 Interval pre automatické ukladanie (v sekundách)
485 485 Súbory automatického ukladania pre vrstvu
486 486 Automatický zoom v predvolenom nastavení:
487 487 +++++
488 488 Automatické načítanie dlaždíc v predvolenom nastavení:
489 489 Bankomat
490 490 Automatické sťahovanie
491 491 Automatická úprava značiek (tag)
492 492 Automaticky vytvoriť zvukové značky z bodov stopy (trackpoints) (radšej než podrobné body cesty) s menami a popismi.
493 493 Automatické vytvorenie vrstvy značiek z bodov cesty pri otvorení GPX vrstvy.
494 494 Dostupný
495 495 Dostupné východiskové údaje:
496 496 Dostupné predvoľby:
497 497 Dostupné úlohy
498 498 Dostupné štýly:
499 499 +++++
500 500 -----
501 501 +++++
502 502 Hniezdo záchrany
503 503 Späť
504 504 -----
505 505 Pozadie:
506 506 Oreradlo chrbta (Backrest)
507 507 -----
508 508 Chybná požiadavka
509 509 Zlé prevedenie ''{0}'' triedy projekcie: nedá sa nastaviť predvoľba, aby zodpovedala kódu ''{1}''.
510 510 Chlieb a pečivo
511 511 Prekročený Limit Šírka pásma
512 512 Banka
513 513 Bar (výčap)
514 514 -----
515 515 Prekážka (Barriers)
516 516 Bejzbal
517 517 Základný
518 518 Basin (Kotvisko pre lode)
519 519 Basketbal
520 520 Batérie
521 521 Bojisko
522 522 -----
523 523 Záliv
524 524 Pláž
525 525 Plážový volejbal
526 526 Signál (rádiomaják)
527 527 Lavička
528 528 Nápoje
529 529 Bicykel
530 530 -----
531 531 -----
532 532 -----
533 533 -----
534 534 Záhradná reštaurácia
535 535 Bicyklový obchod
536 536 -----
537 537 Bio nafta
538 538 Prázdna vrstva
539 539 Balvan (Block)
540 540 Modrá:
541 541 Informačný panel s radami (board content)
542 542 Lodenica
543 543 Stĺpik
544 544 Kníhkupectvo
545 545 Názov záložky:
546 546 Záložky
547 547 Hraničná kontrola
548 548 Botanický názov
549 549 Bowling na tráve
550 550 Hranice
551 551 Hranica
552 552 Hraničné kamene
553 553 Duplicitné body na hranici
554 554 Typ hranice
555 555 Ohraničujúcí box
556 556 Ohraničenie:
557 557 Hranice
558 558 -----
559 559 Bowling
560 560 Značka
561 561 Most
562 562 Poškodené prednastavenie tagovania "{0}-{1}" - počet položiek v ''display_values'' ​​musí byť rovnaký ako vo ''values''
563 563 Poškodené prednastavenie tagovania "{0}-{1}" - počet položiek v ''short_descriptions'' ​​musí byť rovnaký ako vo ''values''
564 564 Brownfield (opustený priemyselný objekt)
565 565 Nárazník
566 566 Správy o chybách
567 567 Budova
568 568 Duplicitné body na budovách
569 569 Budova v budove
570 570 Budovaný v štýle, vnútornej cesty:
571 571 Brána pre otváranie predkom auta (bump)
572 572 Autobusová linka
573 573 Autobusové nástupište
574 574 Autobusová stanica
575 575 Autobusová zastávka
576 576 Bus trap (rohož cez cestu zabraňujúca vjazdu vozidiel okrem autobusov)
577 577 Mäsiareň
578 578 -----
579 579 CNG (Stlačený zemný plyn)
580 580 -----
581 581 -----
582 582 -----
583 583 -----
584 584 -----
585 585 +++++
586 586 Kabínková lanovka
587 587 -----
588 588 Kaviareň
589 589 Výpočet Oblasti na stiahnutie
590 590 Otvoriť editor relácií
591 591 Otvoriť editor relácií pre vybratú reláciu
592 592 -----
593 593 Táborisko
594 594 Stanový tábor
595 595 Môže byť užitočné, ak sa zlepšuje presnosť existujúcich ciest. Zámerom pluginu je nahradzovanie pretiahnutím bodov s kliknutím na urýchlenie procesu úprav.
596 596 Nemožno aktivovať vykresľovaciu triedu mapy ''{0}'', pretože neobsahuje podtriedu ''{1}''.
597 597 Nemožno aktivovať vykresľovaciu triedu máp ''{0}'', pretože nie je zapísaná ako vykresľovač máp.
598 598 Nemožno aktivovať vykresľovaciu triedu mapy ''{0}'', pretože trieda nebola nájdená.
599 599 Kanadský futbal
600 600 Prieplav
601 601 Zrušiť
602 602 Zrušiť a návrat na predchádzajúci dialóg
603 603 Zrušiť overenie
604 604 Zrušiť zatváranie zmenových súborov
605 605 Zrušiť rozhodnutie konfliktu
606 606 Zrušiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
607 607 Zušiť operáciu
608 608 Zrušiť(nepoužiť) aktualizácie a zavrieť dialógové okno
609 609 Zrušiť nahrávanie a pokračovať v editácii
610 610 Prerušiť nahrávanie
611 611 Zrušiť, pokračovať v úpravách
612 612 Nemôžem pridať body ležiace mimo svet.
613 613 Nemožno pridať cestu len s {0} bodmi.
614 614 nemôžem pridať bod {0} do nedokončenej cesty {1}
615 615 nie je možné použiť neistú značku pri spojovaní prvkov
616 616 Nemôžem priradiť Id zmenového súboru > pre nové pôvodné. Hodnota Id zmenového súboru je {0}
617 617 Nemôžem postaviť požiadavku pre zmenový súbor s časovým obmedzením. Vstup nie je platný.
618 618 Nemôžem porovnať pôvodné s ID ''{0}'' s pôvodným s ID ''{1}''.
619 619 Nemožno vytvoriť požiadavku na zmenový súbor, vrátane parametrov požiadavky ''uid'' a ''display_name''
620 620 Nemožno vytvoriť inštanciu projekcie ''{0}''
621 621 Nie je možné spojiť, pretože jeden zo zúčastnených pôvodných je nový a ostatné nie sú
622 622 Nemôžem spojiť body: Mám zmazať cestu ''{0}'' ktorá je ešte používaná.
623 623 Nemožno zlúčiť pôvodné s rozdielnymi id. Toto id je {0}, druhé je {1}
624 624 Nemožno miešať bod, a líniu pre úlohu "cez"
625 625 Nemôžem presúvať objekty mimo svet.
626 626 nemôžem vyriešiť nerozhodnutý konflikt
627 627 Nemožno obmedziť požiadavku zmenového súboru pre aktuálneho užívateľa, pretože aktuálny užívateľ je anonymný
628 628 Nemožno obmedziť požiadavku pre zmenový súbor na špecifický ohraničujúci rámec. Vstup je platný.
629 629 Nemožno omedziť požiadavku na zmenový súbor na nemo užívateľa ''{0}''
630 630 Nemôžem zrušiť príkaz "{0}", pretože vrstva "{1}" nie je vybraná.
631 631 Kanoistika
632 632 Plechovky
633 633 Kapacita
634 634 Kapacita (celková)
635 635 Vozidlo
636 636 Predajca automobilov
637 637 Kemping pre obytné prívesy
638 638 -----
639 639 Hotovosť
640 640 Hrad
641 641 Cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
642 642 Vstup do jaskyne
643 643 Cintorín
644 644 Stredový pohľad
645 645 Sedačková lanovka
646 646 Chata
647 647 Zmeniť vlastnosti
648 648 Zmeniť kľúč/hodnotu
649 649 Zmeniť smer?
650 650 Zmeniť bod {0}
651 651 Zmeniť reláciu
652 652 Zmena funkcie relačného člena pre {0} {1}
653 653 Zmeniť reláciu {0}
654 654 Zmena rozlíšenia
655 655 Zmena adresára pre všetký nastavenia užívateľa
656 656 Zmena výberu
657 657 Zmeniť pohľad
658 658 Zmeniť cestu {0}
659 659 Zmenené body z {0}
660 660 Zmenový súbor id > 0 očekávaný. Got {0}
661 661 Zmenový súbor ID:
662 662 Panel riadenia zmenového súboru
663 663 Manažér zmenového súboru
664 664 Zmenový súbor zavretý
665 665 Poznámka zmenového súbor:
666 666 Očakávané ID zmenového súboru
667 667 Zmenový súbor id:
668 668 Info súboru zmien
669 669 Zmenový súbor je plný
670 670 Súbor zmien {0}
671 671 Zmenový súbor:
672 672 Súbory zmien
673 673 Zmena klávesových skratiek manuálne.
674 674 -----
675 675 Kontrola pre FIXMES.
676 676 Kontrola na serveri
677 677 Kontrola vlastností kľúčov.
678 678 Kontrola hodnôt vlastností.
679 679 Kontrola pre zmazané rodičovské v lokálnej dátovej sade
680 680 Kontrola rodičovských pre zmazané objekty
681 681 Kontrolujem predpoklady pluginov ...
682 682 Zkontroluje a opravuje odmietnuté tagy
683 683 Skontroluje cesty či neobsahujú identické body za sebou.
684 684 Skontroluje, či všetci užívatelia podieľajúci sa na tvorbe objektu sa dohodli na zmene licencie.
685 685 Kontrolný súčet chýb: {0}
686 686 Drogéria
687 687 -----
688 688 Odvodená relácia
689 689 -----
690 690 Čínsky
691 691 Vybrať
692 692 Zvoľte farbu
693 693 Zvoľte farbu pre {0}
694 694 Zvoľte preddefinovanú licenciu
695 695 Vybrať hodnotu
696 696 Vyberte typ objektu OSM
697 697 Vybrať server pre vyhľadávanie:
698 698 Vyberte viditeľné stopy
699 699 Veľkosť kusov {0} prekročil max. veľkosť zmenového súboru {1} pre server ''{2}''
700 700 Kostol
701 701 Kino
702 702 -----
703 703 Mesto (city)
704 704 Hranica mesta/obce
705 705 Mestské hradby
706 706 Názov mesta
707 707 Občianske
708 708 Typ triedy
709 709 Vyčistiť
710 710 Prázdna Undo/Redo pamäť
711 711 Vymazať textarea
712 712 Vymazať zoznam naposledy otvorených súborov
713 713 Kliknutím ''<strong>{0}</strong>'' bude pokračovať nahrávanie do ďalších nových zmenových súborov.<br>Kliknutím ''<strong>{1}</strong>'' sa vrátite do dialógu nahrávania.<br>Kliknutím ''<strong>{2}</strong>'' zrušíte nahrávanie a vrátite sa na editovanie mapy.<br>
714 714 Kliknúť <strong>{0}</strong> pre ignorovanie.</html>
715 715 Kliknite na test prístup k serveru OSM so súčasným autorizačným prístupom
716 716 Kliknutie na šípku v dolnej časti ho znova zobrazí.
717 717 Kliknúť pre zrušenie a obnovenie editovania
718 718 Kliknúť pre zrušenie sputenia externých prehliadačov
719 719 Kliknúť pre zrušenie spojovania bodov
720 720 Kliknutím zrušíte resetovanie do OAuth východzích hodnôt
721 721 Kliknutím zrušíte nahrávanie
722 722 Kliknutím zrušíte a pokračujete v editovaní mapy
723 723 Kliknutím zrušíte aktuálnu operáciu
724 724 Kliknúť pre kontrolu či objekty vo vašej lokálnej dátovej sade sú zmazané na serveri
725 725 Kliknutím zavriete dialóg
726 726 Kliknutie zavrie dialóg a odstráni objekt z relácií
727 727 Kliknutie zavrie dialóg a zruší vymazanie objektov
728 728 Kliknutím zavriete dialóg a prerušíte sťahovanie
729 729 Kliknutím zavriete tento dialóga pokračujete v editovaní
730 730 Kliknúť pre pokračovanie a otvorenie {0} prehliadačov
731 731 Kliknutím bude pokračovať nahrávanie do ďalšieho nového zmenového súboru
732 732 Kliknutie vytvorí konflikt a zatvorí editor tejto relácie
733 733 Kliknite na tlačidlo zmazať plugin ''{0}''
734 734 Kliknite pre zmazanie. Shift: zmaže segment cesty. Alt: zmaže cestu, ale nemaže body. CTRL: zmaže referenčné objekty.
735 735 Kliknite na tlačidlo vypnúť plugin ''{0}''
736 736 Kliknúť na vymazanie vykonaných zmien a zavrieť editor relácie
737 737 Kliknutím stiahnete všetky rodičovské cesty pre body {0}
738 738 Kliknúť pre stiahnutie aktuálne vybranej oblasti
739 739 Kliknite pre zachovanie pluginu ''{0}''
740 740 Kliknite pre minimalizovanie/maximalizovanie obsahu panelu
741 741 Kliknite pre presmerovanie na autorizačný formulár na webovej stránke JOSM
742 742 Kliknutím resetujete OAuth nastavenia na východzie hodnoty
743 743 Kliknite na tlačidlo pre načítanie žiadosti o prístup
744 744 Kliknite na tlačidlo pre načítanie autorizačného prístupu
745 745 Kliknutím sa vrátite do dialógového okna pre nahrávanie
746 746 Kliknutím sa vrátite do editora relácie na pokračovanie v úprave relácie
747 747 Kliknúť na tlačidlo pre uloženie zmien a zavrieť editor relácie
748 748 Kliknite na tlačidlo preskočiť aktualizácie aktívnych pluginov
749 749 Kliknutím sa spustí hľadanie pre miesta
750 750 Kliknite pre krokovanie celým procesom schvaľovania OAuth
751 751 Kliknite na krok v rámci povoľovacieho procesu OAuth a vytvorte nový autorizačný prístup
752 752 Kliknite na Autorizačný prístup
753 753 Kliknite pre aktualizáciu aktívnych pluginov
754 754 Časový limit klienta
755 755 Útes
756 756 Lezenie
757 757 -----
758 758 Zavrieť
759 759 Zavrieť akúkoľvek cestu
760 760 zatvoriť zmenový súbor po nahratí
761 761 Zatvoriť zmenové súbory
762 762 Zavrieť dialóg a zrušiť sťahovanie
763 763 Zatvoriť otvorený súbor zmien
764 764 Zatvoriť práve vybratý otvorený zmenový súbor
765 765 Zavrieť dialógové okno
766 766 Zatvoriť dialóg a zrušiť požiadavku pre zmenové súbory
767 767 Zatvorte dialóg a prijmite autorizačný prístup
768 768 Zatvorte dialóg a zrušiť povolenie
769 769 Zavrieť dialóg nastavena a zrušiť aktualizáciu nastavení
770 770 Zavrieť vybraté zmenové súbory
771 771 Zavrieť vybrané otvorené zmenové súbory
772 772 Zavrieť tento dialóg a pokračovať v editácii v JOSMe
773 773 Zavrieť tento panel. Môžete ho znovu otvoriť tlačítkom na ľavej nástrojovej lište.
774 774 Zavreté po -
775 775 Zatvorený v
776 776 Uzavrený:
777 777 Bližší popis
778 778 Bližší popis
779 779 Zatvárajú sa otvorené súbory zmien
780 780 Zavrieť vybraté otvorené zmenové súbory
781 781 Zatváranie súboru zmien
782 782 zatváranie zmenového súboru {0}
783 783 Zatváranie súboru zmien...
784 784 Handry
785 785 Pobrežie
786 786 Línia pobrežia.
787 787 Mince
788 788 Vysoká škola
789 789 Farba
790 790 Farba (hex)
791 791 Názov Farby:
792 792 Farby
793 793 Vyfarbiť body vyznačiť segmenty podľa časových limitov.
794 794 Farby bodov a sledované segmenty pozície riedenia (HDOP). Vaše zariadenie pre digitalizáciu musia zaznamenať informácie.
795 795 Vyfarbiť body a vyznačiť smery segmentov.
796 796 Vyfarbiť body a vyznačiť časovú značku segmentov.
797 797 Farby bodov traťových segmentov podľa rýchlosti.
798 798 Farby použité rôznymi objektami v JOSM.
799 799 Farba
800 800 Spojiť cesty
801 801 Spojiť niekoľko ciet do jednej.
802 802 Spojiť {0} ciest
803 803 Kombinivaný chodník - a cesta pre cyklistov
804 804 Zásobník príkazov
805 805 Poznámka
806 806 Poznámka:
807 807 Obchodná (komerčná)
808 808 Spoločné, obecné
809 809 Všeobecné nasavenia
810 810 Komunikácia s OSM serverom neúspešná
811 811 Komunikácia s {0} je ustálená, používa protokol verzie {1}
812 812 -----
813 813 Porovnať
814 814 Počítač
815 815 Cukrovinky
816 816 Konfigurovať umiestnenie pluginov
817 817 Nastavenie pokročilých nastavení
818 818 Nastavenie dostupných pluginov.
819 819 Konfigurovať stránky...
820 820 Konfigurovať zoznam s umiestnením, kde je možné stiahnuť pluginy
821 821 Konfigurácia panela nástrojov
822 822 Nastaviť či vytvoriť záložný súbor
823 823 Nastaviť či používate proxy server
824 824 Nastaviť vašu totožnosť a spôsob overovania na OSM serveri
825 825 Potvrdiť vymazanie
826 826 Potvrdiť činnosť vzdialenej kontroly
827 827 Potvrdiť všetky diaľkovo ovládané manuálne činnosti
828 828 Potvrdiť prázdnu funkciu
829 829 Konflikt
830 830 Rozhodnutie konfliktov
831 831 Konflikt na pozadí
832 832 Konflikt na pozadí: kombinovaný
833 833 Konflikt na pozadí: rozhodnuté
834 834 Konflikt na pozadí: pokles
835 835 Konflikt na pozadí: prázdny riadok
836 836 Konflikt na pozadí: zmrazený
837 837 Konflikt na pozadí: v porovnaní
838 838 Konflikt na pozadí: v opačnom
839 839 Konflikt na pozadí: ponechať
840 840 Konflikt na pozadí: žiadny konflikt
841 841 Konflikt na pozadí: nie v opačnom
842 842 Konflikt pozadia: rovnaká pozícia v opačnom
843 843 Konflikt na pozadí: vybraný
844 844 Konflikt na pozadí: nerozhodnuté
845 845 Konflikt na popredí
846 846 Konflikt na popredí: pokles
847 847 Konflikt na popredí: v porovnaní
848 848 Konflikt na popredí: ponechať
849 849 Konflikt na popredí: nerozhodnuté
850 850 Konflikt vo ''viditeľnom''atribúte objektu typu {0} s id {1}
851 851 Konflikt nie je úplne vyriešený
852 852 Konflikty
853 853 Objavené konflikty
854 854 Konflikty vo vkladaných značkách
855 855 Konflikty pri spojovaní pôvodných
856 856 Konflikty pri spojovaní ciest - spojovaná cesta je ''{0}''
857 857 Konflikty pri spájaní bodov - cieľový bod je ''{0}''
858 858 Konflikty: {0} nevyriešené
859 859 Pripojiť existujúcu cestu do bodu
860 860 Spojený koncový bod cesty je blízko inej cesty
861 861 Nastavenie pripojenia
862 862 Nastavenie pripojenia pre OSM server.
863 863 Spojenie do API neúspešné
864 864 Stavba
865 865 Stavebná oblasť
866 866 Užívateľský kľúč:
867 867 Skrytý užívateľ:
868 868 Kontakt
869 869 -----
870 870 Kontakt:
871 871 Pripája sa na OSM Server...
872 872 Kontaktujem server...
873 873 Obsah
874 874 Kontinent
875 875 Pokračovanie
876 876 Pokračovať, ako je
877 877 Pokračovanie rozhodnutia
878 878 Pokračovať v nahrávaní
879 879 Pokračovať v nahrávaní
880 880 Pokračovanie cesty z posledného bodu.
881 881 Pokračovať, súsiť znovu
882 882 Pokračuje kreslenie čiary, ktorá zdieľa body s inou čiarou.
883 883 Prispievatelia
884 884 Obchod s polotovarmi
885 885 Previesť do GPX vrstvy
886 886 Konvertovať do dátovej vrstvy
887 887 Prevedené z: {0}
888 888 Súradnice
889 889 Súradnice (predpokladané):
890 890 Importované súradnice: {0}
891 891 Súradnice:
892 892 Súradnice:
893 893 Kopírovať
894 894 Skopírovať súradnice
895 895 Kopírovať Kľúč/Hodnotu
896 896 Kopírovať Hodnoty
897 897 Kopírovaťvšetky Kľúče/Hodnoty
898 898 Kopírovať všetky moje prvky do cieľa
899 899 Kopírovať všetky ich (their) prvky do cieľa
900 900 Skopírovať súradnice vybratých bodov do schránky.
901 901 Kopírovať moje vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
902 902 Kopírovať moje vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
903 903 Kopírovať moje vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
904 904 Kopírovať moje vybrané body na začiatok zoznamu pre spojované body
905 905 Kópia {0}
906 906 Vybrať označené objekty pre vloženie.
907 907 Skopírovať kľúče a hodnoty všetkých tagov do schránky
908 908 Skopírovať kľúče a hodnoty vybraných tagov do schránky
909 909 Skopírovať hodnotu vybraného tagu do schránky
910 910 Kopírovať ich vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
911 911 Kopírovať ich vybrané elementy na začiatok zoznamu pre spojované elementy
912 912 Kopírovať ich vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
913 913 Kopírovať ich vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
914 914 Kopírovať do schránky a zavrieť
915 915 Kópia {1} z {0}
916 916 +++++
917 917 Copyright
918 918 -----
919 919 Zladiť
920 920 Zladiť obrázky s GPX stopou(track)
921 921 Zladiť GPX
922 922 Nedá(ajú) sa otvoriť súbor(y):\n{0}
923 923 Nemôžem zálohovať súbor. Výnimka je: {0}
924 924 Nemôžem spojiť cesty (Nemôžu byť spojené do jedného reťazca bodov)
925 925 Nemôžem sa pripojiť k OSM serveru. Prosím skontrolujte si pripojenie k internetu.
926 926 Nemôžem exportovať "{0}"
927 927 Nemôžem nájsť typ elementu
928 928 Nemôžem nájsť úroveň varovania.
929 929 Nemôžem importovať ''{0}''.
930 930 Nemôžem importovať súbory.
931 931 Nemôžem nahrať plugin {0}. Zmazať z konfigurácie?
932 932 Nemôžem nahrať predvoľby zo servera.
933 933 Nemôžem zistiť Šírku, Dĺžku, alebo Zväčšenie(zoom). Prosím skontrolujte to.
934 934 Nemožno analyzovať súbor WMS vrstvy.
935 935 Nemôžem čítať "{0}"
936 936 Nemôžem čítať zdroj predvolieb označovania: {0}
937 937 Nemôžem načítať zdroj predvolieb značenia: {0}
938 938 Nemôžem čítať zdroj predvolieb označovania: {0}\nPrajete si, ho zachovať?
939 939 Nemôžem premenovať súbor ''{0}''
940 940 Nepodarilo sa získať súbor WMS vrstvy.
941 941 Nemôžem získať zoznam vašich otvorených zmenových súborov pretože<br>JOSM nepoznám vašu totožnosť.<br>Zvolili ste si pracovať anonymne, alebo ste neoprávnili<br>poznať totožnosť užívateľa, ktorý pracuje vo vašom záujme.
942 942 Nemôžem nahrať predvoľby. Dôvod: {0}
943 943 Nemôžem získať vstupný link alebo ID pre zvolenú službu. Skúste znovu prosím.
944 944 -----
945 945 Krajina (štát)
946 946 Kód krajiny
947 947 kraj (okres)
948 948 Súd
949 949 -----
950 950 Krytá nádrž
951 951 Žeriav
952 952 Vytvoriť kružnicu
953 953 Vytvoriť nový priečinok
954 954 Vytvoriť kružnicu z troch vybratých bodov.
955 955 Vytvoriť kópiu z tejto relácie a otvoriť ju inom editovacom okne
956 956 Vytvára cestnú sieť
957 957 Vytvoriť novú mapovú vrstvu.
958 958 Vytvoriť novú reláciu
959 959 -----
960 960 -----
961 961 Vytvoriť plochy
962 962 Vytvorenie zvukových značiek na mieste, kde čas stopy zodpovedá času uloženia každého zvukové WAV súboru.
963 963 Vytvoriť záložku
964 964 Vytvoriť značky(markers) pri načítaní GPX
965 965 Vytvoriť multipolygón
966 966 Vytvoriť multipolygón.
967 967 Vytvoriť nový bod.
968 968 Vytvoriť nové objekty
969 969 Vytvoriť novú reláciu vo vrstve "{0}"
970 970 Vytvorený
971 971 Vytvorený v
972 972 Vytvorené v:
973 973 Vytvorené pred -
974 974 Vytvoril:
975 975 Vytvorený:
976 976 Vytvorenie a správa adresných bodov a budov vrámci Českej Republiky.
977 977 Vytváranie súboru zmien...
978 978 Vytváram hlavné grafické rozhranie ( GUI )
979 979 Kreditné karty
980 980 Kriket
981 981 Cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
982 982 +++++
983 983 Prechod pre cyklistov
984 984 Prechod pre jazdcov na koňoch
985 985 Peší prechod cez železnicu
986 986 Prechod cez cestu s obsluhou
987 987 Prekrývajúce sa budovy
988 988 Typy prechodov cez cestu
989 989 Typy prechodov pre chodcov (UK viď. en.wikipedia.org)
990 990 Zkrížené cesty
991 991 Prekižujúce sa cesty.
992 992 Kuchyňa
993 993 Kultúra
994 994 Súčasný výber
995 995 Aktuálny zmenový súbor je prázdny. Nemožem nahrať dáta.
996 996 Aktuálny správca poverenia je typu ''{0}''
997 997 Aktuálna hodnota ''{0}'' pre užívateľské ID je neplatná
998 998 Súčasná hodnota je východzia
999 999 Aktuálne, nie je vybraná žiadna sťahovaná oblasť. Prosím vyberte najskôr oblasť.
1000 1000 -----
1001 1001 Vlastné
1002 1002 Vlastný WMS Link
1003 1003 Prispôsobiť farbu
1004 1004 Úprava položiek na panely nástrojov.
1005 1005 Prispôsobenie kreslenia stôp
1006 1006 Výkop
1007 1007 Cyklo prekážka (Cycle Barrier)
1008 1008 -----
1009 1009 -----
1010 1010 -----
1011 1011 -----
1012 1012 Cyklická závislosť medzi reláciami:
1013 1013 Cyklistika
1014 1014 Cyklické závislosti
1015 1015 +++++
1016 1016 +++++
1017 1017 -----
1018 1018 -----
1019 1019 Priehrada, nádrž
1020 1020 Údajová vrstva {0}
1021 1021 Dátový súbor:
1022 1022 Zdroje dát a Typy:
1023 1023 Zdroje dát
1024 1024 Overovanie dát
1025 1025 Databáza je mimo prevádzky kvôli údržbe
1026 1026 Test konzistencie dátovej sady
1027 1027 Dátum
1028 1028 Dátum:
1029 1029 Dátum:
1030 1030 Debetné karty
1031 1031 Rozhodnite sa ako nahrať dáta a ktoré zmenové dáta použiť
1032 1032 Stupne
1033 1033 Rozhodnutie
1034 1034 Oddialiť
1035 1035 Vyhradená cesta pre kone
1036 1036 Vyhradená cesta pre cyklistov
1037 1037 Vyhradený chodník pre peších
1038 1038 Predvolené
1039 1039 Štandardný (Automatická predvoľba)
1040 1040 Východzia hodnota nie je známa (ešte nebola definovaná)
1041 1041 Východzia hodnota je''{0}''.
1042 1042 Predvolená hodnota: {0}
1043 1043 Odstrániť
1044 1044 Odstrániť súbory
1045 1045 Zmazať súbor z disku
1046 1046 Režim mazania
1047 1047 Zmazať vlastnosti
1048 1048 Vymazať cesty, ktoré nie sú vnútornou časťou multipolygónu
1049 1049 Odstrániť potvrdenie
1050 1050 Odstránenie duplicitných relácií
1051 1051 Vymazať zdvojené (duplikované) cesty
1052 1052 Zmazať filter.
1053 1053 Zmazať z relácie (zo vzťahu
1054 1054 Vymazať súbor s obrázkom z disku
1055 1055 Vymazať nekompletné členy?
1056 1056 Vymazať vrstvy bez uloženia. Neuložený zmeny budú staratené.
1057 1057 Vymazať bod {0}
1058 1058 Zmazať body alebo cesty
1059 1059 Zmazať objekty
1060 1060 Vymazať reláciu {0}
1061 1061 Zmazať relácie
1062 1062 Zmazať zvolené objekty.
1063 1063 Vymazať práve vydanú reláciu
1064 1064 Zmaže zvolený klúč vo všetkých objektoch
1065 1065 Zmazať vybrané vrstvy.
1066 1066 Zmazať vybraté relácie
1067 1067 Zmazať vybratý zdroj zo zoznamu.
1068 1068 Zmazať výber v tabuľke značiek
1069 1069 Zmazať nepotrebné body z cesty.
1070 1070 Vymazať cestu {0}
1071 1071 Odstránený
1072 1072 Vymazať ''{0}''
1073 1073 Vymazaný stav:
1074 1074 Vymazaný člen {0} je použitý v relácii {1}
1075 1075 Vymazaný bod {0} je súčasťou cesty {1}
1076 1076 Vymazať alebo presunúť objekty
1077 1077 Zmazaná relácia {0} obsahuje členy
1078 1078 Vymazaná cesta {0} obsahuje body
1079 1079 Špeciality
1080 1080 Vyznanie (cirkevné)
1081 1081 Zubný lekár
1082 1082 -----
1083 1083 Deprecated Tags(Odmietnuté tagy)
1084 1084 Oprava odmietnutých z {0}
1085 1085 -----
1086 1086 Popis
1087 1087 Popis: {0}
1088 1088 Úroveň detailu
1089 1089 Podrobnosti
1090 1090 Zisťujem pluginy pre nahratie ...
1091 1091 Zisťovanie id pre aktuálneho užívateľa...
1092 1092 -----
1093 1093 Nemôže byť nájdený objekt s id {0} v aktuálnej dátovej sade
1094 1094 Nafta
1095 1095 -----
1096 1096 Nafta pre ťažké nákladné automobily
1097 1097 Obtiažnosť
1098 1098 Hustota pozícií (červená = vysoká, zelená = nízka, ak je dostupná)
1099 1099 Smer
1100 1100 Smer (červená = západ, žltá = sever, zelená = východ, modrá = juh)
1101 1101 -----
1102 1102 Vypnúť
1103 1103 Vypnúť doplnok
1104 1104 Zahodiť
1105 1105 Zrušiť a Vymazať
1106 1106 Zrušiť a Ukončiť
1107 1107 Výdaj na recepty
1108 1108 -----
1109 1109 Zobraziť pokročilé parametre OAuth
1110 1110 Nastavenie zobrazenia
1111 1111 Zobrazená pohybujúca sa ikona predstavuje bod na synchronizovanej stope, kde sa práve prehráva vaša nahrávka.
1112 1112 Zobrazí rozšírené informácie objektu o OSM bodoch, cestách alebo reláciách.
1113 1113 Zobraziť tlačidla v pravej časti menu iba vtedy, keď je myš vo vnútri prvku
1114 1114 Zobrazovať súradnice ako
1115 1115 Zobraziť obrázky s geotagmi
1116 1116 Zobrazí informácie o histórii o OSM cestách, bodoch alebo reláciách vo webovom prehliadači.
1117 1117 Zobraziť históriu o OSM cestách, bodoch, alebo relácií.
1118 1118 Zobraziť prehrávanú(live) zvukovú stopu.
1119 1119 Zobrazí rozšírené informácie objektu o OSM bodoch, cestách alebo reláciách vo webovom prehliadači.
1120 1120 Zobraziť Zvukové(Audio) menu
1121 1121 Zobraziť obrazovku "O Aplikácii"
1122 1122 Zobraziť základné vlastnosti zo zmenového súboru
1123 1123 Zobraziť históriu všetkých zobrazených objektov
1124 1124 Zobraziť históriu(priebeh) vybraných objektov.
1125 1125 Zobrazené objekty boli vytvorené, aktualizované a vymazané podľa zmenového súboru
1126 1126 Zobraziť značky zo zmenového súboru
1127 1127 Rozložiť body rovnomerne
1128 1128 Rozložiť zvolené body v rovnakej vzdialenosti od seba pozdĺž trasy.
1129 1129 -----
1130 1130 Nepoužívaná železnica
1131 1131 Priekopa
1132 1132 Neurobiť zmeny
1133 1133 Nepýtať sa znovu a zapamätať si moje rozhodnutie (Choďte na Nastavenia-> Pluginy zmeniť neskôr )
1134 1134 Nekreslite šípky ak sa nezmestí do tohoto rozmedzia.
1135 1135 Nevyžaduje sa zapnutie režimu (potlach štýl práce)
1136 1136 Znovu nezobrazovať (zapamätanie voľby)
1137 1137 Túto správu už znovu nezobrazovať
1138 1138 Neurobiť nič
1139 1139 Naozaj chcete použiť nové úlohy?
1140 1140 Chcete toto povoliť?
1141 1141 Obchod Urob si sám
1142 1142 Dok, prístavná hrádza
1143 1143 Lekári
1144 1144 -----
1145 1145 Preteky chrtov
1146 1146 Dvojitý konflikt
1147 1147 Dole
1148 1148 Stiahnuť
1149 1149 Nahrať Všetky Deti
1150 1150 Sťahovanie dát
1151 1151 Sťahuje GPS body z Globalsat DG100 datalogger-a priamo do JOSM.
1152 1152 Priečinok sťahovania
1153 1153 Stiahnuť členov
1154 1154 Stiahnuť OSM objekt s ID.
1155 1155 Stiahnuť Plugin
1156 1156 Sťahovať opravené (rektifikované) obrázky z rozličných služieb
1157 1157 Nahrať vybraté deti
1158 1158 Sťahovacia URL
1159 1159 Nahrať všetky deti relácií (rekurzívne)
1160 1160 Stiahnuť všetký nekompletné členy
1161 1161 Stiahnutie všetkých členov z vybraných relácií
1162 1162 Stiahnite si a zobrazte históriu vybraných objektov
1163 1163 Sťahovaná plocha je v poriadku, veľkosť je akceptovaná serverom
1164 1164 Sťahovaná plocha je príliš veľká, server zrejme odmietne vašu požiadavku
1165 1165 Načítať na novú vrstvu
1166 1166 Stiahnuť obsah zmenového súboru
1167 1167 Stiahnuť súbory zmien
1168 1168 Stiahnuť zmenové súbory použitím preddefinovanými požiadavkami
1169 1169 Stiahnuť obsah
1170 1170 Sťahujem dáta
1171 1171 Sťahovať všetko ako raw gps. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte ešte názov súboru
1172 1172 Sťahovať všetko. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte názov súboru
1173 1173 Stiahnuť všetko vo vnútry:
1174 1174 Stiahnuť z OSM okolie tejto stopy (track)
1175 1175 Stiahnuť z OSM...
1176 1176 Stiahnuť neúplných členov
1177 1177 Stiahnuť neúplných členov vybratých relácií
1178 1178 Stiahnuť informácie a vybratých zmenových súboroch z OSM servera
1179 1179 Stiahnuť obsah
1180 1180 Stiahnutie mapových údajov z OSM servera.
1181 1181 Stiahnuť členov
1182 1182 Stiahnuť moje zmenové súbory z OSM servera (max. 100 zmenových súborov)
1183 1183 Stiahnuť iba moje zmenové súbory
1184 1184 Stiahnuť okolo:
1185 1185 Stiahnuť teraz
1186 1186 Stiahnuť objekt
1187 1187 Stiahnuť objekt...
1188 1188 Stiahnuť objekty
1189 1189 Stiahnuť objekty s odkazom na jeden z vybraných objektov
1190 1190 Sťahovanie rodičovských ciest/relácií...
1191 1191 Stiahujem zoznam pluginov ...
1192 1192 Stiahnuť pluginy
1193 1193 Stiahnuť presmerovaný na ''{0}''
1194 1194 Stiahnuť odkazy (pôvodnej relácie a cesty)
1195 1195 Stiahnuť odkazy (pôvodné relácie)
1196 1196 Sťahovanie týkajúcich sa relácií
1197 1197 Stiahnuť členov relácie
1198 1198 Sťahovanie relácií
1199 1199 Stiahnuť vybraté nekompletné členy
1200 1200 Nahrať vybraté relácie
1201 1201 Sťahovanie je zrušené
1202 1202 Stiahnuť ohraničujúcí box
1203 1203 Stiahnuť ohraničenú oblasť ako "raw" GPS dáta
1204 1204 Stiahnuť obsah zmenového súboru
1205 1205 Stiahnuť obsah zmenového súboru z OSM servera
1206 1206 Stiahnuť zmenový súbor so špecifikovaným id, spolu aj s obsahom zmenového súboru
1207 1207 Stiahnuť obsah vybratých zmenových súborov zo servera
1208 1208 Stiahnuť obsah dostupných pluginov
1209 1209 Stiahnite polohu na url (s šírka=x&dĺžka=y&zväčšenie=z)
1210 1210 Sťahovanie polohy na url (so lat=x&lon=y&zoom=z) ako raw gps
1211 1211 Stiahnuť viditeľné dlaždice
1212 1212 Stiahnite si GPX stopy z openstreetmap.org
1213 1213 Stiahnuté {0} z {1} (zostáva stiahnuť {2})
1214 1214 Stiahnuté GPX dáta
1215 1215 Stahovač:
1216 1216 Sťahujem GPS dáta
1217 1217 Sťahujem OSM údaje...
1218 1218 Sťahujem Pluginy {0}...
1219 1219 Sťahujem "Správu dňa"
1220 1220 Sťahovanie obsahu zmenového súboru
1221 1221 Sťahujem zmenový súbor {0} ...
1222 1222 Sťahujem zmenové súbory...
1223 1223 Sťahujem obsah pre zmenový súbor {0} ...
1224 1224 Sťahujem dáta
1225 1225 Sťahovanie z OSM Servera...
1226 1226 História sťahovania...
1227 1227 Sťahujem otvorené súbory zmien
1228 1228 Sťahovanie zoznamu pluginov z ''{0}''
1229 1229 Sťahujem body {0} až {1}...
1230 1230 Sťahovanie odkazovaných relácií ...
1231 1231 Sťahovanie odkazovaných ciest ...
1232 1232 Nahrávam reláciu {0}
1233 1233 Stiahnutie OSM dát pozdĺž cesty
1234 1234 Lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1235 1235 Ťahajte tak, aby zo segmentu cesty vznikol obdĺžnik. Ctrl+ťahaním presunúť segment pozdĺž jeho kolmice, Alt+ťahaním vytvoriť nový obdĺžnik, dvakrát kliknite na pridanie nového bodu.
1236 1236 Ťahať play head
1237 1237 Ťahajte "play head" a uvoľnite ho blízko miesta odkadiaľ chcete zvukový záznam prehrávať; SHIFT+uvoľnite synchronizovaný zvukový záznam v tom bode.
1238 1238 Odvodňovací kanál, odtok
1239 1239 Kresliť
1240 1240 Kresliť šípky v smere jazdy
1241 1241 Nakresliť kruh z hodnoty HDOP
1242 1242 Nakreslite kruh z hodnoty HDOP.
1243 1243 Nakreslite obdĺžnik požadovanej veľkosti a potom pustite tlačítko myši.
1244 1244 Nakreslite šípky v smere jednosmerných ciest a ďalšie smerové vlastnosti.
1245 1245 Vykresliť ohraničujúci box stiahnutých dát
1246 1246 Kresliť smerové šípky pre línie, ktoré spájajú GPS body.
1247 1247 Kresliť smer cestného segmentu
1248 1248 Vykresľovať neaktívne vrstvy v iných farbách
1249 1249 Kresliť veľké GPS body
1250 1250 Zobrazovať väčšie bodky pre GPS body.
1251 1251 Kresliť čiary medzi raw GPS bodmi
1252 1252 Kresliť spojnice medzi GPS bodmi
1253 1253 Kresliť body
1254 1254 Kresliť šípky pre jednosmerné línie .
1255 1255 Kresliť iba obrysy plôch
1256 1256 Kresliť rubber-band pomocnú čiaru
1257 1257 Vykresliť segmenty s poradovými číslami
1258 1258 Zobrazovať hranice dát stiahnutých zo servera.
1259 1259 Nakreslite smerové šípky použijúc vyhľadávajúcu tabuľku namiesto matematického súboru.
1260 1260 Zobrazovať neaktívne vrstvy dát inou farbou.
1261 1261 Kresliť poradové čísla všetkých segmentov v rámci cesty.
1262 1262 Vykresľovať virtuálne body v mode výberu
1263 1263 Kresliť virtuálne body v režme výberu, pre zjednodušenie modifikácie.
1264 1264 Kresliaca šírka čiar GPX
1265 1265 Pitná voda
1266 1266 Riadiť pretekárske auto z bodu A do bodu B cez letecký snímok, nechať za sebou kaktusy.
1267 1267 Autoškola
1268 1268 Chemická čistiareň
1269 1269 Duplikovať do {0} bodov
1270 1270 Duplikovať
1271 1271 Duplikovať vrstvu
1272 1272 Zdvojené body vo dvoch neuzatvoretých cestách
1273 1273 Zduplikovať body používané viacerými cestami.
1274 1274 Duplikovať výber kopírovaním a vložením.
1275 1275 Duplikovať túto vrstvu
1276 1276 Duplicitné body
1277 1277 Zdvojené body.
1278 1278 Zdvojené relácie
1279 1279 Duplicitné relácie.
1280 1280 Duplicitné body v ceste
1281 1281 Duplikované body v ceste.
1282 1282 Zdvojené (duplikované) cesty
1283 1283 Zdvojené cesty
1284 1284 Dynamické tlačidlá v bočnom menu
1285 1285 Dynamický rozsah farieb na dátové limity
1286 1286 +++++
1287 1287 +++++
1288 1288 +++++
1289 1289 EPSG: 4326 a Mercator projekcie sú podporované
1290 1290 CHYBA
1291 1291 EULA licencia URL nie je k dispozícii: {0}
1292 1292 Každý bod musí pripojiť presne 2 cesty
1293 1293 Východ/Sever
1294 1294 Východne
1295 1295 Jednoduché sťahovanie pozdĺž dlhej spojenej(set of interconnected) cesty
1296 1296 Upraviť
1297 1297 Upraviť 10pin (kolok na hru s desiatimi kolkami)
1298 1298 -----
1299 1299 Upraviť informácie o adrese
1300 1300 Upraviť interpoláciu adries
1301 1301 -----
1302 1302 Upraviť administratívne hranice
1303 1303 Upraviť pozemné letisko
1304 1304 Upraviť Obchod s alkoholickými nápojmi
1305 1305 Upraviť ťažobný priestor
1306 1306 Upraviť horskú chatu
1307 1307 Upraviť Americký futbal
1308 1308 Upraviť archeologické nálezisko
1309 1309 Upraviť lukostreľbu
1310 1310 Upraviť kultúrne stredisko
1311 1311 Upraviť umelecké dielo
1312 1312 Upraviť atletiku
1313 1313 Upraviť atrakciu
1314 1314 Upraviť Austrálsky futbal
1315 1315 Upraviť bankomat
1316 1316 Upraviť hniezdo záchrany
1317 1317 Upraviť chlieb a pečivo
1318 1318 Upraviť banku
1319 1319 Upraviť bar (výčap)
1320 1320 Upraviť bejzbal
1321 1321 Upraviť Basin (Kotvisko pre lode)
1322 1322 Upraviť basketbal
1323 1323 Upraviť bojisko
1324 1324 Upraviť záliv
1325 1325 Upraviť pláž
1326 1326 Upraviť Plážový volejbal
1327 1327 Upraviť signál (rádiomaják)
1328 1328 Upraviť Obchod s nápojmi.
1329 1329 Upraviť parkovisko bicyklov
1330 1330 Upraviť požičovňu bicyklov
1331 1331 Upraviť bicyklový obchod
1332 1332 Upraviť záhradnú reštauráciu
1333 1333 Upraviť lodenicu
1334 1334 Upraviť stĺpik
1335 1335 Upraviť kníhkupectvo
1336 1336 Upraviť hraničnú kontrolu
1337 1337 Upraviť bowling na tráve
1338 1338 -----
1339 1339 Upraviť hraničné kamene
1340 1340 -----
1341 1341 Upraviť bowling
1342 1342 Editácia mosta
1343 1343 Upraviť cestu pre kone
1344 1344 Upraviť brownfield (opustený priemyselný objekt)
1345 1345 Upraviť bránu pre otváranie predkom auta (bump)
1346 1346 Upraviť autobusovú linku
1347 1347 Upraviť autobusové nástupište
1348 1348 Upraviť autobusovú stanicu
1349 1349 Upraviť autobusovú zastávku
1350 1350 Upraviť mäsiarstvo
1351 1351 Upraviť kabínkovú lanovku
1352 1352 -----
1353 1353 Upraviť kaviareň
1354 1354 Upraviť stanový tábor
1355 1355 Upraviť kanadský futbal
1356 1356 Upraviť prieplav
1357 1357 Upraviť kanoistiku
1358 1358 Upraviť autopožičovňu
1359 1359 Upraviť autoservis
1360 1360 Upraviť autopožičovňu (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1hod.)
1361 1361 Upraviť predajcu automobilov
1362 1362 Upraviť umývačku aut
1363 1363 Upraviť kemping pre obytné prívesy
1364 1364 Upraviť hrad
1365 1365 Upraviť cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
1366 1366 Upraviť vstup do jaskyne
1367 1367 Upraviť cintorín
1368 1368 Upraviť sedačkovú lanovku
1369 1369 Upraviť chatu
1370 1370 -----
1371 1371 Upraviť drogériu
1372 1372 -----
1373 1373 Upraviť kino
1374 1374 Upraviť mesto
1375 1375 Upraviť označenie hranice mesta/obce
1376 1376 Upraviť občiansku hranicu
1377 1377 Upraviť útes
1378 1378 Upraviť lezenie
1379 1379 -----
1380 1380 -----
1381 1381 Upraviť pobrežie
1382 1382 Upraviť vysokú školu
1383 1383 Upraviť obchodnú (komerčnú) oblasť
1384 1384 Upraviť spoločné, obecné
1385 1385 Upraviť počítačový obchod
1386 1386 Upraviť Cukrovinky
1387 1387 Upraviť stavebnú oblasť
1388 1388 -----
1389 1389 -----
1390 1390 Upraviť kontinent
1391 1391 Upraviť obchod s polotovarmi
1392 1392 -----
1393 1393 Upraviť krajinu (štát)
1394 1394 Upraviť kraj (okres)
1395 1395 Upraviť súd
1396 1396 Upraviť krytú nádrž
1397 1397 Upraviť žeriav
1398 1398 Upraviť kriket
1399 1399 Upraviť cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
1400 1400 Upraviť kroquet
1401 1401 Upraviť križovanie
1402 1402 -----
1403 1403 -----
1404 1404 Upraviť cyklistickú cestu
1405 1405 Upraviť cyklistiku
1406 1406 Upraviť priehradu, nádrž
1407 1407 -----
1408 1408 Upraviť zubného lekára
1409 1409 -----
1410 1410 -----
1411 1411 Upraviť nepoužívanú železnicu
1412 1412 Upraviť priekopu
1413 1413 Upraviť obchod Urob si sám
1414 1414 Upraviť dok, prístavnú hrádzu
1415 1415 Upraviť lekárov
1416 1416 -----
1417 1417 Upraviť preteky chrtov
1418 1418 Upraviť lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1419 1419 Upraviť odvodňovací kanál, odtok
1420 1420 Upraviť pitnú vodu
1421 1421 -----
1422 1422 Upraviť chemickú čistiareň
1423 1423 Upraviť obchod s elektronikou
1424 1424 Upraviť veľvyslanectvo
1425 1425 Upraviť pohotovosť (záchrannú službu)
1426 1426 Upraviť vstup
1427 1427 Upraviť jazdectvo
1428 1428 -----
1429 1429 -----
1430 1430 Upraviť poľnohospodárske pôdu
1431 1431 Upraviť farmu
1432 1432 Upraviť reštauráciu rýchleho občerstvenia
1433 1433 Upraviť fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1434 1434 Upraviť prievoz, trajekt
1435 1435 Upraviť prístavisko prievozu, trajektu
1436 1436 Upraviť hydrant
1437 1437 Upraviť hasičskú stanicu
1438 1438 Upraviť rybolov
1439 1439 Upraviť únikové schody
1440 1440 Upraviť kvetinárstvo
1441 1441 -----
1442 1442 Upraviť chodník
1443 1443 Upraviť brod
1444 1444 Upraviť les
1445 1445 Upraviť fontánu
1446 1446 -----
1447 1447 Upraviť čerpaciu stanicu
1448 1448 Upraviť obchod s nábytkom
1449 1449 Upraviť Gaelský futbal
1450 1450 -----
1451 1451 Upraviť záhradu
1452 1452 Upraviť záhradné centrum
1453 1453 Upraviť plynojem (gasometer)
1454 1454 Upraviť bránu
1455 1455 Upraviť ľadovec
1456 1456 Upraviť golf
1457 1457 Upraviť golfové ihrisko
1458 1458 Upraviť Gondolu
1459 1459 Upraviť trávnatú plochu
1460 1460 Upraviť cintorín (malý, blizko kostola)
1461 1461 Upraviť greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
1462 1462 Upraviť Ovocie a zeleninu
1463 1463 -----
1464 1464 -----
1465 1465 Upraviť penzión
1466 1466 Upraviť turistiku
1467 1467 Upraviť kaderníctvo
1468 1468 Upraviť zastávku
1469 1469 Upraviť malú dedinu
1470 1470 Upraviť bránu pre zvieratá (hampshire)
1471 1471 Upraviť železiarstvo
1472 1472 -----
1473 1473 Upraviť vresovisko
1474 1474 Upraviť pristávaciu plochu pre vrtuľníky
1475 1475 Upraviť obchod s Hifi elektronikou
1476 1476 -----
1477 1477 Upraviť komunikáciu vo výstavbe
1478 1478 Upraviť hokej
1479 1479 Upraviť konské dostihy
1480 1480 Upraviť nemocnicu
1481 1481 Upraviť ubytovňu
1482 1482 Upraviť hotel
1483 1483 Upraviť poľovnícky posed
1484 1484 Upraviť priemyselnú oblasť
1485 1485 Upraviť Ostrov
1486 1486 Upraviť ostrovček
1487 1487 -----
1488 1488 -----
1489 1489 Upraviť JOSM Plugin popis URL.
1490 1490 -----
1491 1491 Upraviť kruhový objazd
1492 1492 Upraviť Motokáry
1493 1493 Upraviť škôlku
1494 1494 Upraviť stánok
1495 1495 Upraviť automatickú bránu pre hosp. zvieratá (kissing)
1496 1496 -----
1497 1497 Upraviť Zem (Pevnina)
1498 1498 Upraviť skládku odpadov
1499 1499 Upraviť práčovňu
1500 1500 Upraviť knižnicu
1501 1501 Upraviť závoru (Lift Gate)
1502 1502 Upraviť električku
1503 1503 Upraviť maják
1504 1504 Upraviť Obytnú zónu
1505 1505 Upraviť oblasť (lokalitu)
1506 1506 -----
1507 1507 -----
1508 1508 Upraviť Prístav (Marina)
1509 1509 -----
1510 1510 Upraviť lúku
1511 1511 -----
1512 1512 Upraviť pomník
1513 1513 Upraviť vojenskú oblasť
1514 1514 -----
1515 1515 Upraviť minigolf
1516 1516 -----
1517 1517 -----
1518 1518 -----
1519 1519 Upraviť zmenáreň
1520 1520 Upraviť jednokoľajku, vysutú dráhu
1521 1521 Upraviť pamätihodnosť, pamätník
1522 1522 Upraviť motel
1523 1523 -----
1524 1524 -----
1525 1525 -----
1526 1526 Upraviť diaľnicu
1527 1527 Upraviť diaľničnú križovatku
1528 1528 Upraviť dialničnú prípojku
1529 1529 Upraviť horský priesmyk
1530 1530 Upraviť blato
1531 1531 Upraviť Multi
1532 1532 Upraviť multipolygón
1533 1533 Upraviť múzeum
1534 1534 -----
1535 1535 Upraviť úzkorozchodnú železnicu
1536 1536 Upraviť štátne hranice
1537 1537 Upraviť hranicu Národného parku (prírodnej rezervácie)
1538 1538 Upraviť prírodnú rezerváciu
1539 1539 Upraviť nočný klub
1540 1540 -----
1541 1541 Upraviť očnú optiku
1542 1542 Upraviť biopotraviny
1543 1543 Upraviť obchod s výchádzkovým (outdoor) tovarom
1544 1544 Upraviť Farbivá
1545 1545 Upraviť Palaeontological Areál
1546 1546 Upraviť park
1547 1547 Upraviť parkovisko
1548 1548 Upraviť parkovaciu uličku (Parking Aisle)
1549 1549 Upraviť odovzdávacie miesto
1550 1550 Upraviť cestu (chodník)
1551 1551 Upraviť vrchol kopca
1552 1552 Upraviť pešiu zónu
1553 1553 Upraviť polotu
1554 1554 Upraviť lekáreň
1555 1555 Upraviť výletné miesto
1556 1556 Upraviť mólo
1557 1557 Upraviť potrubie
1558 1558 Upraviť hraciu plochu, ihrisko
1559 1559 Upraviť kostol
1560 1560 -----
1561 1561 Upraviť ihrisko
1562 1562 Upraviť políciu
1563 1563 Upraviť politickú hranicu
1564 1564 Upraviť poštu
1565 1565 Upraviť elektráreň (spôsob výroby)
1566 1566 Upraviť elektrické vedenie
1567 1567 -----
1568 1568 Upraviť trafostanicu
1569 1569 Upraviť malý transformátor
1570 1570 Upraviť elektrický stožiar
1571 1571 Upraviť zachovanú železnicu (v prevádzke)
1572 1572 Upraviť prípojku cesty I. triedy
1573 1573 Upraviť cestu I. triedy
1574 1574 Upraviť súd
1575 1575 Upraviť Vlastnosti
1576 1576 Upraviť krčmu
1577 1577 Upraviť verejnú budovu
1578 1578 -----
1579 1579 Upraviť lom
1580 1580 -----
1581 1581 Upraviť dostihovú dráhu
1582 1582 Upraviť racquetbal
1583 1583 Upraviť železničnú koľaj
1584 1584 Upraviť železničný pozemok
1585 1585 Upraviť železničné nástupište
1586 1586 Upraviť rekreačnú oblasť
1587 1587 Upraviť recykláciu (zber)
1588 1588 Upraviť oblasť (región)
1589 1589 Upraviť nádrž
1590 1590 Upraviť osídlenú oblasť
1591 1591 Upraviť ulicu
1592 1592 -----
1593 1593 Upraviť reštauráciu
1594 1594 Upraviť oblasť s maloobchodmi
1595 1595 Upraviť rieku
1596 1596 Upraviť riečny breh
1597 1597 Upraviť cestné obmedzenie
1598 1598 Upraviť cestu neznámeho typu
1599 1599 -----
1600 1600 Upraviť Cestu (Route)
1601 1601 -----
1602 1602 -----
1603 1603 Upraviť zrúcaninu
1604 1604 Upraviť pristávaciu dráhu
1605 1605 -----
1606 1606 Upraviť sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
1607 1607 -----
1608 1608 Upraviť školu
1609 1609 Upraviť sutinu
1610 1610 Upraviť krovie
1611 1611 -----
1612 1612 Upraviť cestu II. triedy
1613 1613 Upraviť servisnú stanicu (autoservis)
1614 1614 Upraviť obslužnú cestu (Service)
1615 1615 Upraviť prístrešok
1616 1616 Upravit obchod s obuvou
1617 1617 Upraviť streľbu
1618 1618 -----
1619 1619 Upraviť skratky
1620 1620 Upraviť Skateboard
1621 1621 Upraviť korčuľovanie
1622 1622 Upraviť lyžovanie
1623 1623 Upraviť slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
1624 1624 Upraviť futbal
1625 1625 Upraviť Hroty
1626 1626 Upraviť športové centrum
1627 1627 Upraviť športový obchod
1628 1628 Upraviť prameň
1629 1629 Upraviť štadión
1630 1630 Upraviť štát
1631 1631 Upraviť papierníctvo
1632 1632 Upraviť turniket
1633 1633 Upraviť potok
1634 1634 -----
1635 1635 -----
1636 1636 Upraviť štvrť
1637 1637 Upraviť metro
1638 1638 Upraviť vchod do metra
1639 1639 Upraviť supermarket
1640 1640 Upraviť pozorovaciu kameru
1641 1641 Upraviť meračský bod
1642 1642 Upraviť plávanie
1643 1643 -----
1644 1644 Upraviť stolný tenis
1645 1645 -----
1646 1646 Upraviť stanicu taxíkov
1647 1647 Upraviť rolovacie dráhy
1648 1648 Upraviť telefón
1649 1649 Upraviť tenis
1650 1650 Upraviť terminál
1651 1651 Upraviť terminál
1652 1652 Upraviť cestu III. triedy
1653 1653 Upraviť divadlo
1654 1654 +++++
1655 1655 Upraviť mýtnu búdku
1656 1656 Upraviť vežu
1657 1657 Upraviť mesto
1658 1658 Upraviť radnicu (obecný úrad)
1659 1659 Upraviť obchod s hračkami
1660 1660 Upraviť Stopu (Track)
1661 1661 -----
1662 1662 Upraviť električku
1663 1663 Upraviť zastávku električky
1664 1664 Upraviť cestovnú kanceláciu
1665 1665 Upraviť strom
1666 1666 Upraviť cestu pre motorové vozidlá
1667 1667 Upraviť prípojku cesty pre motorové vozidla
1668 1668 Upraviť Tunel
1669 1669 Upraviť prikázané smery jazdy (turn restriction)
1670 1670 Upraviť Turniket
1671 1671 -----
1672 1672 Upraviť Neklasifikovanú cestu
1673 1673 Upraviť Univerzitu
1674 1674 -----
1675 1675 Upraviť Zmiešaný tovar
1676 1676 Upraviť predajný automat
1677 1677 Upraviť veterinárnu ambulanciu
1678 1678 Upraviť obchod s DVD
1679 1679 Upraviť výhliadku
1680 1680 Upraviť dedinu
1681 1681 Upraviť obecnú zeleň
1682 1682 Upraviť vinicu
1683 1683 Upraviť sopku
1684 1684 -----
1685 1685 Upraviť odpadkový kôš
1686 1686 Upraviť čističku odpadových vôd
1687 1687 Upraviť vodu
1688 1688 Upraviť vodný zábavný park
1689 1689 Upraviť vodojem
1690 1690 -----
1691 1691 -----
1692 1692 Upraviť vodopád
1693 1693 -----
1694 1694 Upraviť kríž pri ceste
1695 1695 Upraviť božiu muku
1696 1696 Upraviť priehradzku
1697 1697 Upraviť mokraď
1698 1698 Upraviť veterný mlyn
1699 1699 Upraviť Drevo
1700 1700 Upraviť závody (továrne)
1701 1701 Upraviť zoo
1702 1702 -----
1703 1703 Upraviť filter.
1704 1704 Upraviť zem.šírku a zem.dĺžku na bode.
1705 1705 Upraviť novú reláciu vo vrstve "{0}"
1706 1706 Upraviť reláciu #{0} vo vrstve "{1}"
1707 1707 -----
1708 1708 Upraviť položku zdroja:
1709 1709 Upraviť aktuálnu stránku pomoci
1710 1710 Načítať aktuálne vybranú reláciu
1711 1711 Upraviť názov súboru alebo URL adresu pre vybrané aktívne predvoľby
1712 1712 Upraviť názov súboru, alebo URL pre vybraté aktívne štýly
1713 1713 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1714 1714 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1715 1715 Upraviť vybraté cesty ikon
1716 1716 Upraviť zvolený zdroj.
1717 1717 Zmeniť hodnotu zvoleného klúča pre všetky objekty
1718 1718 Úpravy: {0}
1719 1719 Upravené na:
1720 1720 Upravoval:
1721 1721 Vzdelávanie
1722 1722 Elektrifikovaný
1723 1723 Elektronika
1724 1724 Platobné karty a Kreditné karty
1725 1725 Elektronika
1726 1726 Elementy typu(druhu) {0} sú podporované.
1727 1727 Nadmorská výška
1728 1728 E-mailová adresa
1729 1729 Násyp
1730 1730 Veľvyslanectvo
1731 1731 Pohotovosť (Záchranná služba)
1732 1732 Núdzový telefón
1733 1733 -----
1734 1734 Prázdny dokument
1735 1735 Nájdená prázdna úloha
1736 1736 Prázdne cesty
1737 1737 Povoliť built-in icon východzí
1738 1738 Zapnúť filter
1739 1739 -----
1740 1740 Povoliť diaľkové ovládanie
1741 1741 Povoliť/zakázať automatické presunutie zobrazenia mapy na posledný umiestnený bod
1742 1742 Zapnúť/vypnúť prevod máp iba ako drôtový
1743 1743 -----
1744 1744 Vložiť Šírku/Dĺžku pre skok na miesto.
1745 1745 Zadať URL
1746 1746 Vložte URL pre sťahovanie:
1747 1747 Vložiť id zmenového súboru
1748 1748 Zadajte novú dvojicu klúč/hodnota
1749 1749 Vložte názov miesta pre hľadanie
1750 1750 Zapíšte názov miesta pre vyhľadávanie:
1751 1751 Vložiť funkciu a použiť na vybraté členy relácie
1752 1752 Vložiť funkcie pre všetkých členov relácie
1753 1753 Vložiť hľadaný výraz
1754 1754 Zadajte pokročilé OAuth vlastnosti
1755 1755 Vložte adresu URL z ktorej budú dáta sťahované
1756 1756 Zadajte nejaký komentár
1757 1757 Vložiť poverenia pre HTTP proxy server
1758 1758 Vložiť credentials pre OSM API
1759 1759 Zadajte easting a northing (x, y), oddelené medzerou, čiarkou alebo bodkočiarkou.
1760 1760 Zadať názov súboru:
1761 1761 Zadajte cestu a názov zložky:
1762 1762 Vložiť ID objektu, ktorý má byť stiahnutý
1763 1763 Vložte OAuth autorizačný prístup
1764 1764 Zadajte súradnice nového bodu.<br/> Môžete oddeliť zemepisnú dĺžku a šírk medzerou, čiarkou, alebo bodkočiarkou.<br/> Použite kladné čísla, alebo znaky N, E na označenie zemepisných strán sever a východ .<br/>Pre svetové strany juh a západ, môžete použiť buď záporné čísla alebo znaky S, W<br/>Súradnice môžu byť v jednom z troch formátov:<ul><li><i>degrees</i><tt>&deg;</tt></li><li><i>degrees</i><tt>&deg;</tt> <i>minutes</i><tt>&#39;</tt></li><li><i>degrees</i><tt>&deg;</tt> <i>minutes</i><tt>&#39;</tt> <i>seconds</i><tt>&quot</tt></li></ul>Symbols <tt>&deg;</tt>, <tt>&#39;</tt>, <tt>&prime;</tt>, <tt>&quot;</tt>, <tt>&Prime;</tt> are optional.<br/><br/>Some examples:<ul><li>49.29918&deg; 19.24788&deg;</li><li>N 49.29918 E 19.24788</li><li>W 49&deg;29.918&#39; S 19&deg;24.788&#39;</li><li>N 49&deg;29&#39;04&quot; E 19&deg;24&#39;43&quot;</li><li>49.29918 N, 19.24788 E</li><li>49&deg;29&#39;21&quot; N 19&deg;24&#39;38&quot; E</li><li>49 29 51, 19 24 18</li><li>49 29, 19 24</li><li>E 49 29, N 19 24</li><li>49&deg; 29; 19&deg; 24</li><li>N 49&deg; 29, W 19&deg; 24</li><li>49&deg; 29.5 S, 19&deg; 24.6 E</li><li>N 49 29.918 E 19 15.88</li><li>49 29.4 19 24.5</li><li>-49 29.4 N -19 24.5 W</li></ul><li>48 deg 42&#39; 52.13" N, 21 deg 11&#39; 47.60" E</li></ul>
1765 1765 Vložte hľadaný výraz
1766 1766 Vstup
1767 1767 Jazdectvo
1768 1768 -----
1769 1769 Chyba
1770 1770 Chyba
1771 1771 Chyba zobrazovania URL
1772 1772 Chyba počas sťahovania
1773 1773 Chyba vo filtri
1774 1774 Chyba pri hľadaní výrazu na pozícii {0} - výraz musí vrátiť iné aktuálne elementy
1775 1775 Chyba pri hľadaní výrazu na pozícii {0} - ľavá strana, alebo (|) výraz musí vrátiť sadu elementov
1776 1776 Chyba pri hľadaní výrazu na pozícii {0} - nie (-) nemožno použiť v tomto kontexte
1777 1777 Chyba pri hľadaní výrazu na pozícii {0} - pravá strana, alebo (|) výraz musí vrátiť sadu elementov
1778 1778 Chyba pri inicializácii testu {0}:\n{1}
1779 1779 Chyba pri nahrávaní súboru
1780 1780 Došlo k chybe pri analýze GPX súboru {0}. Iba časť súboru bude k dispozícii.
1781 1781 Chyba v súbore {0}
1782 1782 Chyba rozkladania(parsovania) {0}:
1783 1783 Chyba prehrávánia zvuku
1784 1784 Chyba pri čítaní položky záložky:%s
1785 1785 Chyba pri premenovaní súboru "{0}" na "{1}"
1786 1786 Chyba pri vytváraní zálohy z odstránenej vrstvy: {0}
1787 1787 Chyba pri exporte {0}:\n{1}
1788 1788 Chyba pri získavaní súború z adresára {0}\n
1789 1789 Chyba pri rozkladaní vyrovnania(offset).\nČakám na formát: {0}
1790 1790 Chyba pri analýze hľadaného výrazu na pozícii {0}
1791 1791 Chyba pri rozkladaní (parsovaní) dát.\nProsím použite požadovaný formát.
1792 1792 Chyba pri rozkladaní časového pásma.\nČakám na formát: {0}
1793 1793 Chyba pri rozkladaní {0}
1794 1794 Chyba: Pripojenie k proxy ''{0}'' pre URI ''{1}'' zlyhalo. Výnimka bola: {2}
1795 1795 Chyba: Nedovolená zdvojená hodnota ''{0}'' v riadku ''{1}'' v súbore záložiek ''{2}''
1796 1796 Chyba: Neočakávaný riadok ''{0}'' v súbore záložiek ''{1}''
1797 1797 Chyba: Nepodarilo sa načítať vykresľovaciu triedu mapy ''{0}''. Trieda nebola nájdená.
1798 1798 Chyba: nepodarilo sa otvoriť vstupný tok zdroja ''/data/{0}''.
1799 1799 Chyba: nepodarilo sa otvoriť vstupný tok zdroja ''/data/{0}''. Nemožno načítať NVF <-> RGF93 sieť
1800 1800 Chyby
1801 1801 Chyby počas sťahovania
1802 1802 +++++
1803 1803 -----
1804 1804 -----
1805 1805 -----
1806 1806 Všetko
1807 1807 Príklady
1808 1808 Koniec
1809 1809 Ukončiť JOSM
1810 1810 Ukončiť JOSM s uložením. Neuložené zmeny budú nahrané a/alebo uložené
1811 1811 Ukončiť JOSM bez uloženia. Neuložené zmeny budú stratené.
1812 1812 Ukončť program.
1813 1813 -----
1814 1814 Očakávaná nie prázdna hodnota pre parameter ''{0}'', dostal som ''{1}''
1815 1815 Očakávaný hľadaný výraz
1816 1816 Režim pre expertov
1817 1817 Podrobné body cesty s časom odhadovaným z pozície stopy(track).
1818 1818 Podrobné body cesty(waypoints) s platnou časovou značkou.
1819 1819 Export GPX súboru
1820 1820 Exportovať a Uložiť
1821 1821 Možnosti exportu
1822 1822 Exportovať dáta do GPX súboru.
1823 1823 Exportovať do GPX...
1824 1824 Ďalšie informácie o aktuálnych objektoch vrstvy vo vyskakovacom okne - aktuálne info o bodoch GPX stopy
1825 1825 Získavam GPS polohu z EXIF
1826 1826 Vyťiahnuť (extrude)
1827 1827 Vyťiahnuť cestu
1828 1828 -----
1829 1829 +++++
1830 1830 -----
1831 1831 -----
1832 1832 Vybavenia
1833 1833 Zoslabiť farbu:
1834 1834 Úroveň zoslabenia:
1835 1835 Nepodarilo sa overiť užívateľa ''{0}'' s heslom''***'' ako užívateľa OAuth
1836 1836 Nepodarilo sa povoliť OAuth žiadosť ''{0}''
1837 1837 Nepodarilo sa vytvoriť adresár pluginov ''{0}''
1838 1838 Nepodarilo sa vytvoriť informácie o pluginoch z manifestu pre pluginy ''{0}''
1839 1839 Nepodarilo sa načítať XML schémy.
1840 1840 Neúspešné nahratie zdroja ''{0}'', chyba je {1}.
1841 1841 Nepodarilo sa načítať {0}, využite cache súbor a skúste nabudúce: {1}
1842 1842 Neúspešné otvorenie URL
1843 1843 Nepodarilo sa otvoriť URL. V súčasnej dobe neexistuje nastavenie platformy. Prosím nastavte najskôr platformu.
1844 1844 Neúspešné nadviazanie spojenia do API {0}
1845 1845 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou
1846 1846 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou. Cieľová URL je prázdna.
1847 1847 Nepodarilo sa otvoriť vstupný tok pre zdroj ''{0}''
1848 1848 Neúspešné rozloženie údajov ''{0}'' odpovedal server.
1849 1849 neúspešné rozloženie poľa ''{1}'' v nastavení s kľúčom ''{0}''. Odchýlka bola: {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
1850 1850 Nemožno rozložiť dokument zoznamu pluginov z umiestnenia ''{0}''. Vynechávam. Výnimka bola: {1}
1851 1851 Neúspešné načítanie CSS súboru ''help-browser.css''. Výnimka je: {0}
1852 1852 Nepodarilo sa načítať zo ''{0}''. Server odpovedal s kódom stavu {1}.
1853 1853 Nepodarilo sa premenovať súbor {0} na {1}.
1854 1854 chybná zadanie pôvodných. aktuálna verzia {0} nie je platná v priebehu
1855 1855 Neúspešné nastavenie odkazu. Odkaz ID {0} je nenájdený v histórii ID {1}.
1856 1856 neúspešný zadaný odkaz. verzia odkazu {0} nie je platná v priebehu
1857 1857 Nepodarilo sa podpísať HTTP spojenie s hlavičkou OAuth autentifikácie
1858 1858 Neúspešné nahratie pôvodných s id {0} pretože aktuálne upravovaná vrstva neobsahuje takéto pôvodné
1859 1859 Neúspešné nahratie pôvodných s id {0} pretože aktuálna dátová vrstva je prázdna
1860 1860 Poľnohospodárska pôda
1861 1861 Farma
1862 1862 Rýchle občerstvenie
1863 1863 Rýchle vykresľovanie (vyzerá nepekne)
1864 1864 Rýchle kreslenie línií pomocou myši
1865 1865 Rýchle pretáčanie
1866 1866 Fatálne: neúspešná lokalizácia obrázka ''{0}''. Toto je vážny konfiguračný problém. JOSM prestane pracovať.
1867 1867 Číslo faxu
1868 1868 Poplatok
1869 1869 Fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1870 1870 Plot
1871 1871 Prievoz, trajekt
1872 1872 Prístavisko prievozu, trajektu
1873 1873 Priniesť(Fetching) balíček bodov z {0}
1874 1874 Priniesť(Fetching) balíček relácií z {0}
1875 1875 Priniesť(Fetching) balíček ciest z {0}
1876 1876 Priniesť(Fetching) bod s id {0} z ''{1}''
1877 1877 Priniesť(Fetching) reláciu s id {0} z ''{1}''
1878 1878 Priniesť(Fetching) cestu s id {0} z ''{1}''
1879 1879 Súbor
1880 1880 Súbor "{0}" neexistuje
1881 1881 Súbor ''{0}'' nie je zapisovateľný. Prosím zvoľte iné meno súboru.
1882 1882 Chyba formátu súboru
1883 1883 Názov Súboru:
1884 1884 Súbor "{0}" neexistuje
1885 1885 Zálohovať súbor
1886 1886 Súbor už existuje. Prepísať?
1887 1887 Názov súboru:
1888 1888 Súbor {0} existuje. Prepísať ho?
1889 1889 Súbor {0} je ešte nahratý pod menom "{1}"
1890 1890 Súbor: {0}
1891 1891 -----
1892 1892 Meno súboru
1893 1893 Súbory
1894 1894 Súbory Typu:
1895 1895 Súbory typu:
1896 1896 Naplniť jeden zmenový súbor a vrátiť sa do dialógu nahrávania
1897 1897 +++++
1898 1898 Filter Skrytých:{0} Nepovolených:{1}
1899 1899 Režim filter
1900 1900 Filtrovať objekty a schovať/vypnúť ich.
1901 1901 Reťazec filtra:
1902 1902 +++++
1903 1903 Vyhľadáva a opravuje neplatné uličné adresy pohodlným spôsobom.
1904 1904 Koniec kreslenia.
1905 1905 Hydrant
1906 1906 Hasičská stanica
1907 1907 Ohnisko
1908 1908 Rybolov
1909 1909 Opraviť
1910 1910 Oprava vlastností
1911 1911 Oprava konfliktu (rozporu) značiek
1912 1912 Opraviť vybratý problém
1913 1913 Opravte toto, pokiaľ je to možné.
1914 1914 Opravuje sa ({0}/{1}): ''{2}''
1915 1915 Opravujem chyby...
1916 1916 -----
1917 1917 Kvetinárstvo
1918 1918 +++++
1919 1919 Vystrediť Editor relácie s reláciou''{0}''vo vrstve''{1}''
1920 1920 Priečinky
1921 1921 Nasledovať
1922 1922 Nasledovať čiaru
1923 1923 Bol najdený nasledujúci problém:
1924 1924 Jedlo
1925 1925 -----
1926 1926 Jedlo + Pitie
1927 1927 Pešo
1928 1928 Len pre označené objekty
1929 1929 Zosilnite kreslenú líniu ak naimportované dáta neobsahujú informáciu o čiarach.
1930 1930 Sila čiary ak nie sú doplnené segmenty
1931 1931 Brod
1932 1932 Les
1933 1933 Zabudnuté objekty, avšak nebudú zmazane na serveri po nahrávaní.
1934 1934 Skok Dopredu/vzad (sekundy)
1935 1935 Nájdený prázdny súbor v adresári {0}\n
1936 1936 Najdených {0} zodpovedajúcich výrazov
1937 1937 Fontána
1938 1938 -----
1939 1939 -----
1940 1940 Blokovať
1941 1941 Blokovať aktuálny zoznam spojovaných elementov
1942 1942 Kmitočet (Hz)
1943 1943 Z ...
1944 1944 Z relácie
1945 1945 Z URL
1946 1946 Čerpacia stanica
1947 1947 Čerpacia stanica
1948 1948 Typy palív
1949 1949 -----
1950 1950 Zobrazenie na celú obrazovku
1951 1951 Úplne automatický
1952 1952 -----
1953 1953 Nábytok
1954 1954 -----
1955 1955 +++++
1956 1956 GPS body
1957 1957 popis gps trasy
1958 1958 GPX súbory
1959 1959 Súbory GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1960 1960 GPX Stopa nemá informáciu o čase.
1961 1961 GPX stopa(trasa):
1962 1962 -----
1963 1963 +++++
1964 1964 GTK Výber Farieb
1965 1965 -----
1966 1966 Gaelský futbal
1967 1967 -----
1968 1968 Záhrada
1969 1969 Záhradné centrum
1970 1970 Plynojem (Gasometer)
1971 1971 Brána
1972 1972 rozmer (mm)
1973 1973 +++++
1974 1974 -----
1975 1975 -----
1976 1976 Generovať hranicu XML snímok pomocou MultiPolygónu
1977 1977 Geografia(Zemepis)
1978 1978 -----
1979 1979 Geoobrázok: {0}
1980 1980 Obrázky s GPS súradnicami
1981 1981 Získať Vrstvy
1982 1982 Získať autorizovaný prístup pre ''{0}''
1983 1983 Ľadovec
1984 1984 Sklo
1985 1985 Vráťte sa do dialógového okna pre nahrávanie
1986 1986 Vráťte sa na krok 1/3
1987 1987 Prejsť na OSM wiki pre pomoc s tagmi (F1)
1988 1988 Choďte na JOSM domácu stránku pomoci
1989 1989 Prejsť na nasledujúcu stránku
1990 1990 Prejsť na predchádzajúcu stránku
1991 1991 +++++
1992 1992 Golfové ihrisko
1993 1993 +++++
1994 1994 GPS čas (čítaj nad fotografiou)
1995 1995 Pridelené práva
1996 1996 Tráva
1997 1997 Cintorín (malý, blizko kostola)
1998 1998 Zelená:
1999 1999 Greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
2000 2000 Ovocie a zelenina
2001 2001 -----
2002 2002 -----
2003 2003 -----
2004 2004 Skupina spoločných vstupov pre Interpoláciu adries v jednom dialógu, rovnako ako možnosť automaticky generovať jednotlivé číslo domu bodov z línie.
2005 2005 -----
2006 2006 +++++
2007 2007 +++++
2008 2008 Penzión
2009 2009 Rázcestník (ukazovateľ smeru)
2010 2010 -----
2011 2011 +++++
2012 2012 Gymnastika
2013 2013 -----
2014 2014 -----
2015 2015 Kaderníctvo
2016 2016 Malá dedina / osada / samota
2017 2017 Brána pre zvieratá (Hampshire)
2018 2018 Manipulácia francúzskeho EPCIS (boundary=local_authority)
2019 2019 Hangár
2020 2020 Železiarstvo
2021 2021 -----
2022 2022 -----
2023 2023 Má kľúč ''created_by'',alebo ''converted_by''
2024 2024 Má kľúč ''note'',alebo ''comment'',alebo ''description''
2025 2025 Má kľúč ''source''
2026 2026 Má kľúč ''watch''
2027 2027 Má tag obsahující ''fixme'' alebo ''FIXME''
2028 2028 Zdravie
2029 2029 Sluchové pomôcky
2030 2030 Vresovisko
2031 2031 Nákladné vozidlá
2032 2032 Živý plot (Hedge)
2033 2033 Výška
2034 2034 Výška (metre)
2035 2035 Pristávacia plocha pre vrtuľníky
2036 2036 Nápoveda
2037 2037 Pomoc: {0}
2038 2038 Pomoc pri vektorizácii WMS obrázkov.
2039 2039 Pologuľa(hemisféra)
2040 2040 Skryť
2041 2041 Skryť alebo zobraziť toto prepínacie tlačidlo
2042 2042 Skryť toto tlačítko
2043 2043 -----
2044 2044 -----
2045 2045 +++++
2046 2046 -----
2047 2047 -----
2048 2048 Duplicitné body na dialnici
2049 2049 Pozemné komunikácie
2050 2050 Hlavné cesty obsahujú oblasti
2051 2051 -----
2052 2052 Turistika
2053 2053 Historické miesta
2054 2054 História
2055 2055 História (web)
2056 2056 História pre bod {0}
2057 2057 História pre reláciu {0}
2058 2058 História pre cestu {0}
2059 2059 priebeh nie je inicializovaný. Chybný súbor aktuálnych pôvodných.
2060 2060 priebeh nieje zatiaľ inicializovaný. Chyba odkazového súboru pôvodných.
2061 2061 Hokej
2062 2062 Podržte Ctrl pre prepínanie prichytávania
2063 2063 Domáci
2064 2064 Domovská stránka
2065 2065 Kôň
2066 2066 Konské dostihy
2067 2067 Nemocnica
2068 2068 Hostiteľ:
2069 2069 Ubytovňa
2070 2070 +++++
2071 2071 Hlavné skratky
2072 2072 Meno domu
2073 2073 Číslo domu
2074 2074 Číslo domu {0}
2075 2075 Číslo domu {0} v {1}
2076 2076 Dom {0}
2077 2077 Odtieň:
2078 2078 Poľovnícky posed
2079 2079 Som v časovej zóne:
2080 2080 +++++
2081 2081 +++++
2082 2082 +++++
2083 2083 ID > 0 očakávané. Got {0}
2084 2084 ID z aktuálneho zmenového súboru > 0 požadovaný. Aktuálne ID je {0}.
2085 2085 +++++
2086 2086 -----
2087 2087 IO Výnimka
2088 2088 IOError pri vytváraní súboru, automatické ukladanie bude vynechané: {0}
2089 2089 -----
2090 2090 -----
2091 2091 Ikona
2092 2092 Cesty pre ikony:
2093 2093 Ikona:
2094 2094 Ak je špecifikovaný(určený), reset konfigurácie namiesto jej načítania.
2095 2095 Ignorovať
2096 2096 Nabudúce ignorovať vybratý problém.
2097 2097 Ignorujte ich, nechajte reláciu tak ako je
2098 2098 Ignorovať tento tip a nahrať bez zmeny
2099 2099 Ignorovať celú skupinu, alebo jednotlivé prvky?
2100 2100 Ignorujem zachytenú výnimku pretože nahrávanie je zrušené. Výnimka je: {0}
2101 2101 Ignorujem prvky(elements)
2102 2102 Ignorujem výnimku, pretože sťahovanie bola zrušené. Výnimkou bola: {0}
2103 2103 Ignorujem zdeformovanú URL: "{0}"
2104 2104 Ignorujem deformovanú URL adresu súboru: "{0}"
2105 2105 Chybné dáta
2106 2106 chybné booleovské hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
2107 2107 Neplatná požiadavka URL pre zmenový súbor
2108 2108 Nedovolená veľkosť
2109 2109 Nepovolená veľkosť <= 0. Prosím vložte celé číslo > 1
2110 2110 Nesprávna kresba prerušovanej čiary, aspoň jedna hodnota musí byť > 0
2111 2111 Nesprávna kresba prerušovanej čiary, hodnoty musia byť kladné
2112 2112 Chybná štruktúra dokumentu. Vytvorená bod, cesta, alebo relácia sa nedá ''vytvoriť'','' zmeniť'', alebo odstrániť''.
2113 2113 Nedovolený záznam v zozname pluginov.
2114 2114 Neplatný výraz ''{0}''
2115 2115 Chybná hodnota zemepisnej šírky ''{0}''
2116 2116 Neplatná hodnota parametra zem. šírky ''{0}'', dostal som {1}
2117 2117 Neplatná dlhá hodnota pre vlastnosť ''{0}''. Got ''{1}''
2118 2118 Chybná hodnota zemepisnej dĺžky ''{0}''
2119 2119 Neplatná hodnota parametra zem. dĺžky ''{0}'', dostal som {1}
2120 2120 Chybná číselná hodnota atribútu ''{0}''. Mám ''{1}''.
2121 2121 Neplatný objekt s id=0
2122 2122 Chybné číslo portu v nastavení ''{0}''. Mám {1}.
2123 2123 Neplatný regulárny výraz ''{0}''
2124 2124 Chybné hodnoty atribútu ''changeset'' pre nový objekt {1}. Dostal som {0}. Resetujem na 0.
2125 2125 Chybné hodnoty atributu ''changeset''. Mám {0}.
2126 2126 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}. Got {1}
2127 2127 Neplatná hodnota vre vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}. Got {2}.
2128 2128 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodné s id {0}. Got {1}
2129 2129 Chybná hodnota pre vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''. Got {2}
2130 2130 chybné hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
2131 2131 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu OsmPrimitiveType, dostáva ''{1}''
2132 2132 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu boolean, dostáva ''{1}''
2133 2133 Chybná hodnota povinnej vlastnosti ''{0}'' z typu dvojitý(double). Got ''{1}''.
2134 2134 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long (>=0), dostáva ''{1}''
2135 2135 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long , dostáva ''{1}''
2136 2136 Neplatná hodnota vlastnosti ''ref'' z elementu <nd>. Got {0}
2137 2137 Obrázok
2138 2138 Obrázkové súbory
2139 2139 Súbor s obrázkom nemôže byť zmazaný.
2140 2140 Snímky
2141 2141 Pozadie snímok: Predvolené
2142 2142 Nastavenie Snímok
2143 2143 URL Sníkok
2144 2144 URL Snímok (Predvolená)
2145 2145 Zoslabenie farby snímok
2146 2146 Posun(offset) snímok
2147 2147 Poskytovatelia snímok
2148 2148 Obrázky, ktoré sú už označkované ({0}/{1})
2149 2149 Obrázky so zemepisnou polohou v exif dátach ({0}/{1})
2150 2150 Britský
2151 2151 Doplní príkazový riadok a aktivuje vkladanie príkazov. Pozri odkaz na štandardné príkazy (oblúku, kružnica atď.)
2152 2152 Importovať zvuk
2153 2153 Importovať dáta vo formáte OSM PBF
2154 2154 Importovať PDF súbor a previesť na cesty.
2155 2155 Import dát z URL
2156 2156 Importovať obrázky
2157 2157 Import nie je možný
2158 2158 Import vektorovej grafiky (SVG)
2159 2159 Importuje vydania z OpenStreetBugs
2160 2160 Vložiť vlastné CSV súbory z Columbus/Visiontac V-900 GPS logger do vrstvy GPX.
2161 2161 Vo zmenovom súbore:
2162 2162 V rozpore s:
2163 2163 Sklon
2164 2164 Nekompletné <member> špecifikácie s ref=0
2165 2165 Neúplné nahratie a/alebo uloženie
2166 2166 Nesprávny formát bodu so zvukovým záznamom: {0}
2167 2167 Nesprávny počet parametrov
2168 2168 Nesprávny formát
2169 2169 Nesprávne označenie formátu bodu: {0}
2170 2170 Priblíženie
2171 2171 Rôzne
2172 2172 Priemysel
2173 2173 Informácie
2174 2174 Informácia
2175 2175 Informačná tabuľa
2176 2176 Informačná kancelária
2177 2177 Informačný terminál
2178 2178 Informácie o vrstve
2179 2179 Informačné varovanie, očakáva sa mnoho neplatných záznamov.
2180 2180 Prebieha inicializácia
2181 2181 Inicializojem sedenie na internetovej stránke OSM ...
2182 2182 Inicializácia bodov na stiahnutie ...
2183 2183 Inicializujem body na aktualizáciu ...
2184 2184 Inicializujem relácie na aktualizáciu ...
2185 2185 Inicializujem cesty na aktualizáciu ...
2186 2186 Inštalujem aktualizované pluginy
2187 2187 Vnútorné Prednastavenie
2188 2188 Vnútorná chyba servera
2189 2189 Interné štýly majú byť použité ako základ pre prevádzkové prepínateľné štýly
2190 2190 Prístup na internet
2191 2191 Poplatok za prístup na internet
2192 2192 Priesečník medzi cestami multipolygónu
2193 2193 Chybná API URL
2194 2194 Neplatné ID uvedeného zoznamu\n Nedá sa stiahnuť objekt.
2195 2195 Neplatná adresa URL ''{0}'' v plugine {1}
2196 2196 Chybný ohraničujúci rámec
2197 2197 Poškodený bz2 súbor.
2198 2198 Neplatný dátum
2199 2199 Neplatná hodnota dátum/čas
2200 2200 Neplatné vyrovnanie (offset)
2201 2201 Neplatné vlastnosti kľúča
2202 2202 Chybný vyhľadávaný výraz
2203 2203 Neplatná URL služba.
2204 2204 Neplatný spellcheck line: {0}
2205 2205 Neplatný tagchecker line - {0}: {1}
2206 2206 Neplatné časové pásmo
2207 2207 Neplatné ID užívateľa
2208 2208 Neplatné užívateľské meno
2209 2209 Neplatná medzera vo vlastnosti klúča
2210 2210 Obrátený filter
2211 2211 -----
2212 2212 -----
2213 2213 -----
2214 2214 -----
2215 2215 Ostrov
2216 2216 Ostrovček
2217 2217 -----
2218 2218 Vyzerá to, že JOSM naposledy havaroval.Chcete obnoviť dáta?
2219 2219 Podporuje protokol verzie 0.6, zatiaľ čo server uvádza podporu {0} do {1}.
2220 2220 položka {0} sa v zozname nenachádza
2221 2221 -----
2222 2222 +++++
2223 2223 Interný štýl JOSMu
2224 2224 +++++
2225 2225 JOSM očakával, že nájde (primitive) [{0} {1}] v dátovom súbore, ale nie je tam. Prosím, oznámte to na http://josm.openstreetmap.de/. Toto nie je kritická chyba, malo by sa dať bezpečné pokračovať vo svojej práci.
2226 2226 JOSM verzia {0} požadovaná pre plugin {1}.
2227 2227 JOSM vždy načúva na porte 8111 na localhost. Tento port sa nedá meniť, pretože sa odvoláva sa na externé aplikácie, hovoriace s JOSM.
2228 2228 JOSM-Trac login na josm.openstreetmap.de
2229 2229 JPEG obrázky (*.jpg)
2230 2230 +++++
2231 2231 Java verzia {0}
2232 2232 -----
2233 2233 Funkcie Spojenia Plôch (Join Areas Function)
2234 2234 Spojiť body a línie
2235 2235 Vložiť bod do cesty
2236 2236 Pripojiť bod k najbližšej ceste
2237 2237 Potvrdenie zlúčenia oblasti
2238 2238 Spojiť prekrývajúce sa Plochy
2239 2239 Spojené prekrývajúce sa plochy
2240 2240 Spojiť plochy ktoré sa prekrývajú
2241 2241 Skok na miesto (pozíciu)
2242 2242 Skok tam
2243 2243 Skok na miesto (pozíciu)
2244 2244 Prejsť na ďalšiu značku(marker)
2245 2245 -----
2246 2246 Križovatka
2247 2247 Motokáry
2248 2248 Ponechať
2249 2249 Zachovať záložné súbory pri ukladaní dátových vrstiev
2250 2250 Držím súradnice
2251 2251 Udržať môj vymazaný stav
2252 2252 Zachovať plugin
2253 2253 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z miestnej(local) dátovej sady
2254 2254 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z dátovej sady servera
2255 2255 Udržujte svoje súradnice
2256 2256 Udržať ich vymazaný stav
2257 2257 Ponechať tohto člena relácie pre cieľový objekt
2258 2258 Kĺúč
2259 2259 Klúč ''{0}'' je neplatný.
2260 2260 Kľúč ''{0}'' sa nenachádza v zozname predvolených hodnôt.
2261 2261 Kľúč nemôže byť prázdna hodnota keď je použitý značkový operátor. Ukážka použitia: kľúč=hodnota
2262 2262 Kláves:
2263 2263 Klávesové skratky
2264 2264 Kľúčové slová
2265 2265 Škôlka
2266 2266 Stánok
2267 2267 Automatická brána pre hospodárske zvieratá (Kissing)
2268 2268 -----
2269 2269 LKS-92 (Lotyšsko TM)
2270 2270 LPG (Skvapalnený ropný plyn)
2271 2271 Popis zvukovej (obrázka a web) značky
2272 2272 -----
2273 2273 Lambert 4 Zones (Francúzko)
2274 2274 +++++
2275 2275 Lambert CC9 Zone (Francúzko)
2276 2276 +++++
2277 2277 Lambertova zóna (Estónsko)
2278 2278 Zem (Pevnina)
2279 2279 Využívanie oblasti (Land use)
2280 2280 Skládka odpadov
2281 2281 +++++
2282 2282 Duplicitné body na využívaní krajiny
2283 2283 Jazdné pruhy
2284 2284 Jazyk
2285 2285 Posledná zmena {0}
2286 2286 Pluginy boli naposledy aktualizované pred {0} dňami.
2287 2287 Šírka/Dĺžka
2288 2288 Zemepisná šírka
2289 2289 Zemepisná šírka:
2290 2290 Založiť (Launch) súbor podľa vyberajúcej osoby pre výber súboru
2291 2291 -----
2292 2292 Uvedený prehliadač s informáciou o súbore zmien
2293 2293 Spustiť prehliadač s wiki nápovedu pre vybraný objekt
2294 2294 Spustiť v maximalizovanom režime
2295 2295 Spustiť dialógové okno pre požiadavky zmenových súborov
2296 2296 Spúšťa FireFox na aktuálne viditeľné zobrazenie, ako pekný SVG obrázok.
2297 2297 Uvedený prehliadač s informáciou o používateľovi
2298 2298 Práčovňa
2299 2299 Vrstva
2300 2300 Vrstva ''{0}'' má zmeny, ktoré môžu byť uložené do svojho pričleneného súboru ''{1}''.
2301 2301 Vrstva ''{0}'' obsahuje zmeny ktoré, by mali byť nahraté na server.
2302 2302 Vrstva ''{0}'' nieobsahuje zmeny pre uloženie.
2303 2303 Vrstva ''{0}'' nemá žiadne zmeny na nahratie.
2304 2304 Vrstva ''{0}'' nie je podporovaná súborom
2305 2305 Vrstva ''{0}'' musí byť v zozname vrstiev
2306 2306 vrstva nie je v zozname
2307 2307 Vrstva: {0}
2308 2308 Vrstvy
2309 2309 Uvedený čas (sekundy)
2310 2310 Voľný čas
2311 2311 Dĺžka
2312 2312 -----
2313 2313 Dĺžka s hodnotou pre tag ''{0}'' pri objekte {1} prekonala max. povolenú dĺžku {2}. Dĺžka hodnoty je {3}.
2314 2314 Dĺžka: {0}
2315 2315 Železničné priecestie
2316 2316 Knižnica
2317 2317 Licencia
2318 2318 Skupiny
2319 2319 Závora (Lift Gate)
2320 2320 -----
2321 2321 Rýchloelektrička
2322 2322 Maják
2323 2323 Odkazová linka
2324 2324 Typ vedenia
2325 2325 Riadok {0} stĺpec {1}:
2326 2326 Zoznam
2327 2327 zoznam funkcií {0} sa teraz nenachádza v porovnávanej dvojici
2328 2328 Zoznam elementov v mojej dátovej sade, i.e. miestna dátová sada
2329 2329 Zoznam elementov v ich dátovej sade, i.e. v dátovej sade servera
2330 2330 Zoznam zlúčených prvkov. Nahradí ho zoznam nových prvkov, keď sa rozhodnutie o zlúčený použije.
2331 2331 Zoznam naposledy otvorených súborov
2332 2332 -----
2333 2333 Obytná zóna
2334 2334 Načítať Všetky Chybné Dlaždice
2335 2335 Nahrať Všetky Dlaždice
2336 2336 Načítať CT
2337 2337 Nahrať Dlaždice (Tiles)
2338 2338 Načítať WMS vrstvu
2339 2339 Nahrať WMS vrstvu zo súboru
2340 2340 Načítať dáta z API
2341 2341 Nahrať priebeh
2342 2342 Načítať vrstvy snímok
2343 2343 Načítať rodičovské(nadriadené) relácie
2344 2344 Načítať reláciu
2345 2345 Nahrať obsah z vašich otvorených zmenových súborov zo servera
2346 2346 Načítavam skoršie pluginy
2347 2347 Nahrať históriu pre bod {0}
2348 2348 Nahrať históriu pre reláciu {0}
2349 2349 Nahrať históriu pre cestu {0}
2350 2350 Nahrávam rodičovskú reláciu
2351 2351 Nahrávam pluginy ''{0}''...
2352 2352 Načítavam pluginy
2353 2353 Načítavam pluginy ...
2354 2354 Vkladanie prednastavených zdrojov z ''{0}''
2355 2355 Vložiť zdroje štýlov z ''{0}''
2356 2356 Nahrávam {0}
2357 2357 Načíta informácie o prelicencování zo servera. Užívatelom, ktorí súhlasili s novými prispievateľskými podmienkami sa zobrazí zelené začiarknutie.
2358 2358 Miestne súbory
2359 2359 Oblasť (lokalita)
2360 2360 Umiestnenie
2361 2361 Zamknúť
2362 2362 Plavebná komora
2363 2363 +++++
2364 2364 Odhlásujem sedenie ''{0}''...
2365 2365 Zemepisná dĺžka
2366 2366 Zemepisná dĺžka:
2367 2367 Hľadať v:
2368 2368 Vzhľad a chovanie
2369 2369 Hľadať v:
2370 2370 Výhliadková veža
2371 2371 Hľadanie obrázkov
2372 2372 Vyhľadá body, alebo cesty s FIXME v hodnotách vlastností.
2373 2373 -----
2374 2374 -----
2375 2375 -----
2376 2376 MTB Rozsah
2377 2377 -----
2378 2378 Hlavná dátová sada neobsahuje bod {0}
2379 2379 Vytvoriť Zvukovú značku v "Play Head"
2380 2380 Vytvoriť duplikát práve zvolenej vrstvy.
2381 2381 Vytvoriť paralelné kópie ciest
2382 2382 Vytvorenie rovnobežnej cesty zlyhalo
2383 2383 Uistite sa, že ste načítali nejaké dáta ak ste použili --výber.
2384 2384 Vytvára radové domy mimo jednotlivých blokov.
2385 2385 Vytvoriť dvojicu vybraných segmentov cesty paralelným otočením jedného z nich na vybranom bode.
2386 2386 Poškodená URL EULA licencia: {0}
2387 2387 Poškodený konfiguračný súbor pri linke {0}
2388 2388 Chybné vety: {0}
2389 2389 -----
2390 2390 Človekom vytvorené (Man made)
2391 2391 Otvorte správu zmenových súborov a vyberte zmenový súbor na nahratie do
2392 2392 Manuálne
2393 2393 Manuálne nastavenie
2394 2394 Ručne nastavte HTTP proxy server
2395 2395 Mapa
2396 2396 Farebné štýly mapy
2397 2397 Projekcia mapy
2398 2398 Nastavenie mapy
2399 2399 -----
2400 2400 Mapa: {0}
2401 2401 +++++
2402 2402 -----
2403 2403 -----
2404 2404 Prístav (Marina)
2405 2405 Symbol vybraných značiek je nerozhodnutý
2406 2406 Značky z pomenovaných bodov
2407 2407 Značky z {0}
2408 2408 -----
2409 2409 +++++
2410 2410 Spárovať prvú fotografiu s prvým bodom GPX
2411 2411 Priraďovanie fotiek ku stope(track) zlyhalo
2412 2412 Materiál
2413 2413 -----
2414 2414 -----
2415 2415 Max. zemepisná šírka
2416 2416 -----
2417 2417 Max. zemepisná dĺžka
2418 2418 Max. rýchlosť (km/h)
2419 2419 Max. hmotnosť (ton)
2420 2420 -----
2421 2421 Max. úroveň priblíženia:
2422 2422 Maximálna plocha na požiadavku:
2423 2423 Maximálna dĺžka (v metroch) pre kresbu čiar lokálnych súborov. Nastavte ''-1'' pre kresbu všetkých čiar.
2424 2424 Maximálna dĺžka (v metroch) pre vykresľovanie línií. Nastavte na ''-1'' pre kreslenie všetkých línií.
2425 2425 Maximálna dĺžka (metrov)
2426 2426 Maximálna dĺžka pre lokálne súbory (v metroch)
2427 2427 Lúka
2428 2428 -----
2429 2429 -----
2430 2430 Člen
2431 2431 Člen pre úlohu {0} je chybného typu
2432 2432 Členovia
2433 2433 Členy z pamäte nie je možné pridať, pretože nie sú zahrnuté do aktuálnej vrstvy
2434 2434 Členy(vyriešené)
2435 2435 Členy(v konflikte)
2436 2436 Pomník
2437 2437 Meno v menu
2438 2438 Meno v menu (východzie)
2439 2439 Menu skratiek
2440 2440 +++++
2441 2441 Mercatorova projekcia
2442 2442 Zlúčiť
2443 2443 Zlúčiť body
2444 2444 Zlúčiť vrstvu
2445 2445 Zlúčiť body do najstaršieho bodu
2446 2446 Zlúčiť prekrývajúce sa časti cesty.
2447 2447 Zlúčiť výber
2448 2448 Zlúčiť aktuálnu vrstvu do inej vrstvy
2449 2449 Zlúčiť aktuálne vybrané objekty do inej vrstvy
2450 2450 Spojiť túto vrstvu do ďalšej vrstvy
2451 2451 Zlúčiť {0} body
2452 2452 Zmrazený zoznam spojovaných členov. Vyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2453 2453 Zmrazený zoznam spojovaných bodov. Vyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste.
2454 2454 spojované body ešte nie sú blokované. Memôžem spustiť vykonávací príkaz
2455 2455 Spojované body sú ešte neblokované. Nie je možné dať vykonávací povel
2456 2456 Spojovaná verzia
2457 2457 Zlúčenie zmazaných objektov zlyhalo
2458 2458 Správu dňa nie je možné zobraziť
2459 2459 -----
2460 2460 Metrická
2461 2461 -----
2462 2462 Kliknutie stredného tlačítka myši opäť prejde cyklus.<br>podržanie CTRL pre výber priamo z tohoto zoznamu s myšou.<hr>
2463 2463 Armáda
2464 2464 Min. zemepisná šírka
2465 2465 Min. zemepisná dĺžka
2466 2466 Min. rýchlosť (km/h)
2467 2467 Min. úroveň priblíženia:
2468 2468 -----
2469 2469 Malý kruhový objazd
2470 2470 Minigolf
2471 2471 Minimálna vzdialenosť (pixelov)
2472 2472 Minút: {0}
2473 2473 Zrkadlovo prevrátiť
2474 2474 Zrkadlovo vybrané body a cesty.
2475 2475 Chýba vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}
2476 2476 Chýba vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}
2477 2477 Chýba vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodných s id {0}
2478 2478 Chýbajúca vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''
2479 2479 Chýbajúce šifrovanie
2480 2480 Chýbajúce kľúče alebo hodnoty atribútu v tagu.
2481 2481 Chýbajúca povinná vlastnosť ''{0}'' z XML prvku {1}.
2482 2482 Chýba povinná vlastnosť ''{0}'' na <nd> z cesty {1}
2483 2483 Chýbajúce povinné vlastnosti ''{0}''.
2484 2484 Chýbajú povinné atribúty pre element''hranice''. Máte minlon =''{0}'',minlat =''{1}'',maxlon =''{3}'',maxlat =''{4}'', pôvod =''{5}''.
2485 2485 Chýba zlúčujúci ciel pre bod s id {0}
2486 2486 Chýba zlúčujúci ciel pre reláciu s id {0}
2487 2487 Chýbajúci cieľ pre spojenie s cestou s id {0}
2488 2488 Chýba zlúčujúci ciel typu {0} s id {1}
2489 2489 Chýbajúce meno:* prekladu.
2490 2490 Chýbajúci operator pre NOT
2491 2491 Chýbajúci parameter pre OR
2492 2492 Chýba povinná vlastnosť ''{0}''.
2493 2493 Chýba totožnosť užívateľa
2494 2494 -----
2495 2495 Zmiešaný typ duplicitných bodov
2496 2496 Po-Pi 08:30-20:00
2497 2497 -----
2498 2498 -----
2499 2499 Mobilný telefón
2500 2500 Režim: Kresliť Fokus
2501 2501 Režim: {0}
2502 2502 -----
2503 2503 Pracovný režim (Potlach štýl)
2504 2504 Pozmeňovať
2505 2505 Zmenené časy (časových značiek) zvukových súborov.
2506 2506 Skupiny modifikátorov
2507 2507 Zmeniť zoznam vrstiev snímkov zobrazených v ponuke Snímky
2508 2508 Zmenáreň
2509 2509 Jednokoľajka, vysutá dráha
2510 2510 Pamätihodnosť, pamätník
2511 2511 Viac informácií ...
2512 2512 Viac informácii o tejto vlastnosti
2513 2513 Najdených viac ako jedna cesta "z"
2514 2514 Najdených viac ako jedna cesta "na"
2515 2515 Viac ako jeden "cez" nájdený bod
2516 2516 +++++
2517 2517 -----
2518 2518 -----
2519 2519 Motorové vozidlo
2520 2520 Motocykel
2521 2521 Predajca motocyklov
2522 2522 Cesta pre motorové vozidlá
2523 2523 -----
2524 2524 Dialnica
2525 2525 Ďialničná križovatka
2526 2526 Dialničná prípojka
2527 2527 Horský priesmyk
2528 2528 Horský bicykel
2529 2529 Presunúť bod...
2530 2530 Posuň segment pozdĺž jeho normály, potom pusť tlačítko na myši.
2531 2531 Presunúť dialóg na bočný panel
2532 2532 Posunúť nižšie
2533 2533 Posunúť dole vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2534 2534 Posunúť elementy
2535 2535 Posunúť filter dole.
2536 2536 Posunúť filter hore.
2537 2537 Presunúť vľavo
2538 2538 Presunúť body tak, aby mali všetky uhly 90 alebo 180 stupňov
2539 2539 Pohybovať objekty ťahaním, Shift pridať do výberu (Ctrl prepnúť); Shift-Ctrl otočiť vybrané, Alt-Ctrl mierka vybraných; alebo zmeniť voľbu
2540 2540 Presunúť objekty {0}
2541 2541 Presunúť vpravo
2542 2542 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dolu.
2543 2543 Pridať všetky zvolené objekty medzi členy
2544 2544 Presun vybranej položky o jeden riadok nadol.
2545 2545 Presun vybranej položky o jeden riadok nahor.
2546 2546 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dole.
2547 2547 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok hore.
2548 2548 Presunúť označené body na priamku
2549 2549 Presunúť označené body do kruhu
2550 2550 Posunúť ich
2551 2551 Posunúť vyššie
2552 2552 Posunúť hore vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2553 2553 Presunúť {0}
2554 2554 Presunutie objektov {0}
2555 2555 Blato
2556 2556 +++++
2557 2557 Niekoľko členov odkazuje na rovnaký objekt.
2558 2558 multipolygón
2559 2559 Vnútorná cesta multipolygónu je vonku
2560 2560 Multipolygón nie je uzavretý
2561 2561 Múzeum
2562 2562 -----
2563 2563 Moje zmenové súbory
2564 2564 Moja dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
2565 2565 Moja verzia
2566 2566 Moja verzia (miestna(local) dátova sada)
2567 2567 Môj so zlúčeným
2568 2568 Môj s Ich
2569 2569 NMEA import zlyhal!
2570 2570 NMEA import úspešný
2571 2571 NMEA-0183 súbory
2572 2572 Názov
2573 2573 Meno (nepovinné):
2574 2574 Názov miesta
2575 2575 Meno užívateľa.
2576 2576 Meno alebo vyrovnanie(offset)
2577 2577 Meno: {0}
2578 2578 Pomenovanie trackpoints od {0}
2579 2579 Pomenované trasové body
2580 2580 Úzkorozchodná železnica
2581 2581 Štátna
2582 2582 Národný park
2583 2583 Duplicitné body na prírodných ...
2584 2584 -----
2585 2585 Prírodná rezervácia
2586 2586 Sieť
2587 2587 Sieťová výnimka
2588 2588 Nikdy neaktualizovať
2589 2589 Nový
2590 2590 Nový autorizačný prístup
2591 2591 Nový Priečinok
2592 2592 Nová vrstva
2593 2593 Nová Relácia
2594 2594 Nový kľúč
2595 2595 Nový offset
2596 2596 Nová položka predvoľby:
2597 2597 Nová relácia
2598 2598 Nová funkcia
2599 2599 Položka nového štýlu:
2600 2600 Nová hodnota
2601 2601 Nasledujúci
2602 2602 Nočný klub
2603 2603 Nie
2604 2604 Žiadny exportér nenájdený! Nič zachránené..
2605 2605 Vo vrstve nie je žiadna GPX stopa ku ktorej by sa dal pripojiť zvuk.
2606 2606 Bez skratky
2607 2607 Žiadna "z" najdená cesta
2608 2608 Žiadna "na" najdená cesta
2609 2609 Nenajdený "cez", bod alebo cesta
2610 2610 Žiadna oblasť nie je vybratá
2611 2611 Na tejto vrstve nebolo nájdené žiadne ohraničenie .
2612 2612 Žiadne zmeny pre uloženie.
2613 2613 Nenachádza sa tu súbor zmien pre diff nahratie
2614 2614 Žiadne konflikty na rozhodnutie
2615 2615 Nie je žiadny konflikt, čo by sa mohol priblížiť
2616 2616 Nájdená neaktuálna dátová sada
2617 2617 V súbore neboli nájdené žiadne dáta {0}.
2618 2618 V tejto oblasti sa nenachádzajú žiadne dáta.
2619 2619 Neboli načítané žiadne dáta.
2620 2620 Žiaden dátum
2621 2621 Neexistujú zvukové značky v tejto vrstve, voči ktorým by bolo možné nastaviť posunutie.
2622 2622 Slepá ulica
2623 2623 Žiadny súbor nie je pridružený k tejto vrstve
2624 2624 Žiadny gpx nie je vybratý
2625 2625 Bez obrázka
2626 2626 Nenajdené žiadne obrázky.
2627 2627 Žiadne obrázky nemôžu byť vyrovnané!
2628 2628 Nenájdený žiadny priesečník. Nič nebolo zmenené.
2629 2629 Neboli nájdené záznamy pre "{0}"
2630 2630 Neotvárajte súbor zmien
2631 2631 Neotvorené súbory zmien
2632 2632 Chýba vonkajšia cesta multipolygónu
2633 2633 Nevyriešený konflikt vo vlastnostiech
2634 2634 Nevyriešený konflikt značiek musí byť vyriešený
2635 2635 Žiadne pôvodné s id {0} v miestnom dátovom súbore. Nemožno vyvodzovať pôvodné typ.
2636 2636 Nezistený žiadny problém
2637 2637 Bez proxy servera
2638 2638 Nevybratá GPX stopa(track)
2639 2639 Žiadny štýl pre multipolygón
2640 2640 Nie je žiaden štýl v multipolygónovej relácii
2641 2641 Žiadne značky
2642 2642 Žiadne cieľové vrstvy
2643 2643 Žiadne dlaždice nie sú na tejto úrovni priblíženia
2644 2644 Žiadna platná funkcia pre člena multipolygónu
2645 2645 Neplatná WMS URL alebo id
2646 2646 Žiadne chyby na overenie
2647 2647 Nie, pokračovať v editácii
2648 2648 Nie, vymazať vykonané zmeny a zavrieť
2649 2649 Nie, použite to
2650 2650 Bod
2651 2651 Bod je stále v užívaní
2652 2652 Bod {0}
2653 2653 Bod:
2654 2654 Bod: Pripojený
2655 2655 Bod: štandardný
2656 2656 Bod: označkovaný
2657 2657 Body
2658 2658 Body s rovnakou pozíciou
2659 2659 Body s rovnakými názvami
2660 2660 Body(vyriešené)
2661 2661 Body(v konflikte)
2662 2662 Multipolygón neobsahuje žiadnu cestu
2663 2663 Žiadny
2664 2664 Žiaden z týchto bodov nie je prilepený k ničomu inému.
2665 2665 Žiadna z týchto ciest nie je prilepená k ničomu inému.
2666 2666 Sever
2667 2667 Severne
2668 2668 Nenájdené
2669 2669 Ešte nerozhodnuté
2670 2670 Ešte nerozhodnuté
2671 2671 Nie je v cache pamäti
2672 2672 Poznámka
2673 2673 Všimnite si, že požiadavky na zmenové súbory sú súčasne vždy predložené ''{0}'', bez ohľadu na host, port a cestu URL zadanú nižšie.
2674 2674 Poznámka: GPL nie je kompatibilná s OSM licenciou. Nepridávajte záznamy s GPL licencoiu.
2675 2675 Poznámka: Ak je vybratá cesta, dostane čerstvé kópie odlepených\nbodov a tieto nové body budú vybraté. Inak všetky cesty dostanú\nsvoje vlastné kópie a všetky bodybudú vybraté.
2676 2676 Bankovky
2677 2677 Nič
2678 2678 Nič nebolo pridané do výberu hľadaním "{0}"
2679 2679 Nič sa nenašlo vo výbere vyhľadávania pre ''{0}''
2680 2680 Nič nebolo odstránené z výberu hľadaním "{0}"
2681 2681 Nie je zvolené nič, čo by se mohlo priblížiť.
2682 2682 Nič nie je vybraté!
2683 2683 Nie je nič na exportovanie. Najskôr stiahnite dáta.
2684 2684 Nič nie je vybraté
2685 2685 Nie je nič k nahratiu. Najskôr musíte mať nejaké dáta.
2686 2686 Nič nie je na zväčšenie
2687 2687 Chyba null pointera, možno sú neprítomné značky
2688 2688 Číslo
2689 2689 -----
2690 2690 -----
2691 2691 -----
2692 2692 -----
2693 2693 -----
2694 2694 -----
2695 2695 Počet vodičov (lepší: vodič) pre napájacie káble
2696 2696 Počet {0} úloh príliš vysoký ({1})
2697 2697 Počet {0} úloh príliš nízky ({1})
2698 2698 Schéma číslovania
2699 2699 -----
2700 2700 OAuth oprávnenie neúspešné
2701 2701 -----
2702 2702 +++++
2703 2703 OK - skúšam znovu.
2704 2704 +++++
2705 2705 OSM API URL nesmie byť prázdne. Prosím, zadajte OSM API URL.
2706 2706 OSM údaje
2707 2707 OSM heslo.
2708 2708 Súbory OSM Servera
2709 2709 OSM Serverové Súbory bzip2 zabalené
2710 2710 OSM Serverové Súbory gzip zbalené
2711 2711 URL OSM servera:
2712 2712 OSM heslo:
2713 2713 OSM užívateľské meno:
2714 2714 OSM stránka nevrátila session cookie v reakcii na ''{0}'',
2715 2715 Objekt
2716 2716 objekt ''{0}'' je už zmazaný. Vynechávam objekt v nahrávaní.
2717 2717 Objekt podľa ID:
2718 2718 ID objektu môže byť oddelené medzerou alebo čiarkou. <br/> Príklady:. <b> <ul> <li> 1 2 5 </li> <li> 1,2,5 </li> </ul> <br/> </b> v kombinovanom režime, špecifické objekty ako sú tieto: <b> W123, N110, W12, R15 </b> <br/>
2719 2719 Objekt typu {0} s id {1} bol označený na odstránenie, ale chýba'' v zdrojovom súbore údajov
2720 2720 Objekt podľa typu:
2721 2721 Objekt s históriou(priebehom)
2722 2722 Objekty sú nahraté do <strong>nového zmenového súboru</strong>.
2723 2723 Objekty sú nahraté do <strong>otvoreného zmenového súboru</strong> {0} s nahratou poznámkou ''{1}''.
2724 2724 Pridané objekty:
2725 2725 Odstránené objekty:
2726 2726 Upravené objekty:
2727 2727 Oktán 100
2728 2728 -----
2729 2729 Oktán 91
2730 2730 -----
2731 2731 Oktán 95
2732 2732 Oktán 98
2733 2733 Offset 3.000.000 východne
2734 2734 Záložka pre offset už existuje. Prepísať ju?
2735 2735 -----
2736 2736 -----
2737 2737 Vyrovnať(Offset):
2738 2738 Posun:
2739 2739 +++++
2740 2740 Starý kľúč
2741 2741 Stará funkcia
2742 2742 Stará hodnota
2743 2743 Na požiadanie
2744 2744 Pri nahrávaní
2745 2745 Jednosmerka
2746 2746 Cesty s jediným bodom
2747 2747 Niektorý z vybratých súborov bol prázdny
2748 2748 Jedna z vybraných ciest nie je uzavretá, a preto nemôže byť pripojená.
2749 2749 Jeden alebo viac členov z tejto novej relácie boli vymazané zatiaľ čo editor relácie\nbol otvorený. Mali by byť odstránené z obsahu členov relácie.
2750 2750 Jednosmerka
2751 2751 -----
2752 2752 Iba zmenové súbory zavreté po a vytvorené pred konkrétnym dátumom/časom
2753 2753 Iba zmenové súbory zavreté ponasledujúcom dátume/čase
2754 2754 Iba moje zmenové súbory
2755 2755 Iba zmenové súbory vo svojom vlastníctve (blokované. JOSM v súčasnej dobe prevádzkuje anonymný užívateľ)
2756 2756 Iba zmenové súbory vyhotovené užívateľom s nasledujúcim ID užívateľa
2757 2757 Iba zmenové súbory vyhotovené užívateľom s nasledujúcim menom užívateľa
2758 2758 Iba na začiatku cesty.
2759 2759 Nepriehladnosť
2760 2760 Otvoriť
2761 2761 Otvoriť umiestnenie...
2762 2762 Otvoriť OSM súbor
2763 2763 Otvoriť súbor OsmChange
2764 2764 Otvoriť nedávne
2765 2765 Otvoriť prázdnu WMS vrstvu, aby sa nahrali dáta zo súboru
2766 2766 Otvoriť súbor (niektoré typy súborov môžu byť otvorené s Súbor/Otvoriť)
2767 2767 Otvoriť súbor.
2768 2768 Otvor prehliadač histórie, s históriou tohto bodu
2769 2769 Otvorte prehľad všetkých príkazov (obnoviť vyrovnávaciu pamäť(buffer))
2770 2770 Otvoriť zoznam všetkých nahratých vrstiev.
2771 2771 Otvoríť zoznam všetkých relácií
2772 2772 Otvoríť zoznam ľudí, kterí pracujú na zvolenom objekte
2773 2773 Otvoriť dialógové okno pre spojenie(merge) všetkých vybraných bodov (items) v obsahu na vrchu.
2774 2774 Otvoriť nový zmenový súbor a použiť ho v ďalšom nahrávaní
2775 2775 Otvoriť dialógové okno pre globálne nastavenia.
2776 2776 Otvoriť výber obsahu okien.
2777 2777 Otvoriť webovú stránku pre každý vybratý zmenový súbor
2778 2778 Otvoriť z URL.
2779 2779 Otvoriť editor pre zvolenú reláciu
2780 2780 Je nutné otvoriť a používať viac nových zmenových súborov
2781 2781 Otvoriť inú GPX stopu(trasu)
2782 2782 Otvoriť inú fotografiu
2783 2783 Otvoriť očakávaný zmenový súbor. Got zavretý zmenový súbor s id {0}
2784 2784 Otvoriť zmenové súbory
2785 2785 Otvoriť súbor
2786 2786 Otvoriť vybraný súbor
2787 2787 Otvoriť vybraný súbor.
2788 2788 Otvoriť aktuálnu stránku pomoci v externom prehliadači
2789 2789 Otvoriť zoznam súborov zmien v aktuálnej hladine.
2790 2790 Otvoriť okno pre overovanie.
2791 2791 Otvoriť...
2792 2792 Otvoriť/Zatvoriť:
2793 2793 +++++
2794 2794 -----
2795 2795 -----
2796 2796 -----
2797 2797 -----
2798 2798 -----
2799 2799 -----
2800 2800 -----
2801 2801 údaje OpenStreetMap
2802 2802 Otváracia doba
2803 2803 -----
2804 2804 Otváranie súboru ''{0}'' ...
2805 2805 Otváranie súborov
2806 2806 Otvorenie odkazu nie je podporované aktuálnou platformou (''{0}'')
2807 2807 Otvoriť dialógové okno, aby bol umožnený skok na konkrétne miesto
2808 2808 Otvoriť okno manažéra zmenového súboru pre vybraté zmenové súbory
2809 2809 -----
2810 2810 Operátor
2811 2811 Očná optika
2812 2812 Voliteľné atribúty:
2813 2813 Voliteľné typy
2814 2814 Biopotraviny
2815 2815 Orig. Cesta
2816 2816 Pravouhlosť
2817 2817 Pravouhlosť / Obnovenie(Undo)
2818 2818 Pravouhlý tvar
2819 2819 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)
2820 2820 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)\nProsím vyberte body, ktoré boli posunuté predchádzajúcou funkciou pre pravouhlosť!
2821 2821 OsmChange súbor
2822 2822 Iné
2823 2823 Ostatné (iné) informačné body (miesta)
2824 2824 Iné duplicitné body
2825 2825 Turistický (Outdoor)
2826 2826 -----
2827 2827 Prekryť štvorce (tiles)
2828 2828 Prekrývajúce sa Oblasti
2829 2829 Prekrývajúce sa komunikácie
2830 2830 Prekrývajúce sa železnice
2831 2831 Prekrývajúce sa cesty
2832 2832 Prekrývajúce sa cesty.
2833 2833 Prednastaviť pozíciu pre:
2834 2834 Prepísať
2835 2835 Prepísať užívateľské nastavenia OAuth?
2836 2836 Prepísať kľúč(key)
2837 2837 -----
2838 2838 -----
2839 2839 -----
2840 2840 PUWG (Poľsko)
2841 2841 PUWG 1992 (Poľsko)
2842 2842 PUWG 2000 Zone {0} (Poľsko)
2843 2843 +++++
2844 2844 Farbivá
2845 2845 Farebný štýl {0}: {1}
2846 2846 Palaeontological Areál
2847 2847 -----
2848 2848 Papier
2849 2849 Rovnobežne
2850 2850 ParallelWayAction\nZvolené cesty musia tvoriť jednoduché nerozvetvené dráhy
2851 2851 Hodnota parametra "downloadgps" nesmie byť názov súboru, ani URL adresa súboru
2852 2852 Názov parametra
2853 2853 Hodnota parametra
2854 2854 parameter {0} nie je v rozsahu 0..{1}, dostáva {2}
2855 2855 Parametre --sťahovanie, --sťahovaniegps, and --výber sú spracované v tomto poriadku.
2856 2856 Nadradené vzťahy
2857 2857 +++++
2858 2858 P+R parkovisko
2859 2859 Parkovisko
2860 2860 Parkovacia ulička (Parking Aisle)
2861 2861 Chyba parsovania: Chybná štruktúra GPX dokumentu
2862 2862 Rozložiť OSM dáta...
2863 2863 Rozloženie OSM history data ...
2864 2864 Rozkladanie obsahu zmenového súboru ...
2865 2865 Rozloženie súboru "{0}" neúspešné
2866 2866 rozkladám obsah zo zmenového súboru...
2867 2867 Rozkladanie obsahu pluginu z webu ''{0}''
2868 2868 Spracovávam odpoveď servera ...
2869 2869 Časť z:
2870 2870 Náhradné diely
2871 2871 Odovzdávacie miesto
2872 2872 Odovzdávacie miesta
2873 2873 Heslo
2874 2874 Heslo:
2875 2875 Heslo:
2876 2876 Vložiť
2877 2877 Vkladám ...
2878 2878 Vložiť vlastnosti
2879 2879 Vložiť URL zo schránky
2880 2880 Vložiť zo schránky
2881 2881 Vložiť bez neúplných členov
2882 2882 Cesta (chodník)
2883 2883 Cesta:
2884 2884 Vrchol
2885 2885 Pešia zóna
2886 2886 Prechod pre chodcov
2887 2887 Typ prechodu pre chodcov
2888 2888 Pešia
2889 2889 +++++
2890 2890 Nevyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2891 2891 Nevyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste
2892 2892 Nebyriešený konflikty vlastností musia byť vyriešené
2893 2893 Vykonať overovanie dát
2894 2894 Povolené akcie:
2895 2895 -----
2896 2896 Lekáreň
2897 2897 Telefónne číslo
2898 2898 Číslo telefónu
2899 2899 Čas fotografie (z exif):
2900 2900 Fotografie neobsahujú informácie o čase.
2901 2901 Výletné miesto
2902 2902 Mólo
2903 2903 -----
2904 2904 Potrubie
2905 2905 Typ lyžiarskej dráhy
2906 2906 Hracia plocha, ihrisko
2907 2907 Kostol
2908 2908 Miesta
2909 2909 -----
2910 2910 Prehrať/Pauza audio
2911 2911 Záznam sa začne prehrávať o o uvedený počet sekúnd skôr (alebo pozdejšie, pri zápornom čísle), ako je požadované.
2912 2912 Ihrisko
2913 2913 Prosím prerušiť ak ste si nie istý
2914 2914 Prosím kliknite na <strong>Stiahnuť zoznam</strong> pre stiahnutie a zobrazenie zoznamu dostupných pluginov.
2915 2915 Prosím rozhodnite, aké dáta zmenového súboru sú nahraté a či zavrieť zmenový súbor po ďalšom nahratí.
2916 2916 Prosím rozhodnite, či JOSM má automaticky aktualizovať aktívne pluginy po určitej časovej dobe.
2917 2917 Prosím rozhodnite, či JOSM má automaticky aktualizovať aktívne pluginy pri štarte, po aktualizácii programu JOSM.
2918 2918 Prisím rozhodnite ktoré hodnoty ponechať
2919 2919 Zadajte prosím Easting a Northing
2920 2920 Prosím, zadajte súradnice GPS
2921 2921 Prosím vložte dátum v obvyklom formáte pre vašu lokalitu.<br>Napríklad: {0}<br>Napríklad: {1}<br>Napríklad: {2}<br>Napríklad: {3}<br>
2922 2922 Prosím zvoľte názov pre záložku zo sťahovanej oblasti
2923 2923 Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa
2924 2924 Prosím vložte adresu dlaždice
2925 2925 Prosím vložte index dlaždice
2926 2926 Zadajte prosím užívateľské meno a heslo, ak váš proxy server vyžaduje autentifikáciu.
2927 2927 Prosím najskôr vložte platnú URL požiadavku pre zmenový súbor.
2928 2928 Prosím najskôr vložte platnú veľkosť
2929 2929 Prosím vložte platný čas v obvyklom formáte pre vašu lokalitu.<br>Napríklad: {0}<br>Napríklad: {1}<br>Napríklad: {2}<br>Napríklad: {3}<br>
2930 2930 Prosím vložte platné ID užívateľa
2931 2931 Prosím, zadajte Kľúč autorizačného prístupu
2932 2932 Prosím, zadajte Skrytý autorizačný prístup
2933 2933 Zadajte prosím OAuth autorizovaný prístup, ktorý je oprávnený k prístupu k serveru OSM ''{0}''.
2934 2934 Prosím vložte celé číslo > 1
2935 2935 Prosím vložte ako hodnotu celé číslo > 0
2936 2936 Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa
2937 2937 Prosím vložte, alebo skopírujte URL na získanie zmenových súborov z OSM API.
2938 2938 Prosím, zadajte OSM API URL.
2939 2939 Prosím vložte heslo pre overenie vo vašom proxy serveri
2940 2940 Prosím vložte heslo vášho OSM účtu
2941 2941 Prosím vložte užívateľské meno pre overenie vo vašom proxy serveri
2942 2942 Prosím vložte uživateľské meno vášho OSM konta
2943 2943 Prosím vložte vaše OSM heslo
2944 2944 Prosím vložte vaše OSM užívateľské meno
2945 2945 Prosím, zadajte svoje OSM užívateľské meno a heslo. Heslo <strong> nemôže</strong> byť uložené vo formáte obyčajného textu v JOSM preferenciách a bude predložené na OSM server<strong>iba raz</strong>. Pre nasledujúce nahratie údajov už viac heslo nebude potrebné.
2946 2946 Prosím, reštartujte JOSM pre aktiváciu stiahnutých pluginov.
2947 2947 Prosím opravte komentár
2948 2948 Prosím vyberte najskôr sťahovanú oblasť
2949 2949 Prosím vyberte súbor
2950 2950 Vyberte prosím kľúč
2951 2951 Vyberte prosím hodnotu
2952 2952 Prosím, vyberte autorizačnú procedúru:
2953 2953 Vyber prosím nejakú položku.
2954 2954 Vyberte minimálne 4 body
2955 2955 Prosím vybrať aspoň jeden už nahraný bod, cestu, alebo reláciu.
2956 2956 Prosím, označte aspoň jednu uzavretú cestu, ktorá má byť spojená.
2957 2957 Prosím vyberte aspoň jeden bod, alebo cestu.
2958 2958 Prisím vyberte aspoň jeden riadok pre kopírovanie.
2959 2959 Vyberte aspoň jednu cestu k zjednodušeniu.
2960 2960 Zvoľte minimálne jednu cestu.
2961 2961 Vyberte prosím aspoň 3 body.
2962 2962 Vyberte prosím aspoň dva body na zlúčenie, alebo bod, ktorý je blízko iného bodu.
2963 2963 Prosím, vyberte aspoň dve cesty pre spojenie.
2964 2964 Prosím vyberte presne dva, alebo tri body, alebo jednu cestu s presne dvoma alebo troma bodmi.
2965 2965 Prosím zvoľ niečo pre kopírovanie
2966 2966 Vyberte prosím objekty, ktorým chcete zmeniť vlastnosti.
2967 2967 Prosím vyberte riadok na odstránenie.
2968 2968 Prosím vyberte riadok na úpravu.
2969 2969 Prosím vyberte cieľovú vrstvu.
2970 2970 Prosím vyberte stratégiu nahrávania:
2971 2971 Prosím vyberte trasy s uhlami približne 90 alebo 180 stupňov.
2972 2972 Prosím vyberte, ktoré zmenené vlastnosti chcete použiť.
2973 2973 Plugin je zahrnutý v JOSM
2974 2974 Plugin pre import priestorovo odkazovaných obrázkov
2975 2975 -----
2976 2976 -----
2977 2977 Plugin pre prehliadku bodov v otvorených GPX súboroch
2978 2978 Informácia o pluginoch
2979 2979 -----
2980 2980 Aktualizácia pluginu zlyhala
2981 2981 Metóda aktualizácie pluginov
2982 2982 Pluginy
2983 2983 Pluginy sú aktuálne
2984 2984 Meno bodu(miesta)
2985 2985 Číslo bodu
2986 2986 -----
2987 2987 -----
2988 2988 Polícia
2989 2989 Politická
2990 2990 -----
2991 2991 +++++
2992 2992 Poloha
2993 2993 pozícia {0} je mimo rozsah. aktuálne číslo z členov: {1}
2994 2994 Poštová schránka
2995 2995 Pošta
2996 2996 Poštové smerovacie číslo
2997 2997 +++++
2998 2998 -----
2999 2999 Elektráreň (spôsob výroby)
3000 3000 Elektrické vedenie
3001 3001 Transformátorová stanica
3002 3002 Malý transformátor
3003 3003 Elektrický stožiar (vysoké napätie)
3004 3004 Duplicitné body na elektrickom vedení
3005 3005 -----
3006 3006 Predpoklad Porušenia
3007 3007 Predpokladaný priestupok
3008 3008 Preddefinované
3009 3009 Chýbajú preferencie ''{0}''. Nemôžem inicializovať OsmApi.
3010 3010 Nastavenie predvoľby {0} bolo vymazané, pretože nebola dlho používaná.
3011 3011 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neexistuje. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
3012 3012 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neobsahuje ''{1}''. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
3013 3013 nastavenie s kľúčom ''{0}'' nemôžem dodať vnútornú hodnotu pre ''{1}''. Dodaná {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
3014 3014 Nastavenia
3015 3015 Predvoľby uložené na {0}
3016 3016 Nastavenia...
3017 3017 Pripravujem OSM údaje...
3018 3018 Pripravujem rozhodnutie konfliktov
3019 3019 Pripravujem dátový súbor ...
3020 3020 Pripravujem vrstvu ''{0}'' pre nahrávanie ...
3021 3021 Príprava objektov na nahrávanie ...
3022 3022 Pripravujem požiadavku pre nahrávanie ...
3023 3023 Historická železnica
3024 3024 Prednastavená skupina {0}
3025 3025 Prednastavená skupina {1} / {0}
3026 3026 Prednastavené úlohy prvkom, bez materských
3027 3027 Prednastavený sub prvok bez materských
3028 3028 Predvoľby
3029 3029 Predvoľba neobsahuje vlastnosti kľúča
3030 3030 Predvoľba neobsahuje vlastnost hodnoty
3031 3031 -----
3032 3032 Predchádzajúci
3033 3033 Cesta I. triedy
3034 3034 Prípojka cesty I. triedy
3035 3035 Primárny modifikátor:
3036 3036 Pôvodný
3037 3037 Očakávané ID pôvodných
3038 3038 Väzenie
3039 3039 Súkromný plavecký bazén
3040 3040 Spracovanie súboru ''{0}''
3041 3041 Spracovávam sobory pluginov ...
3042 3042 Spracovanie zoznamu pluginu z umiestnenia ''{0}''
3043 3043 Spracovávam cache súbory stránky s pluginov ...
3044 3044 -----
3045 3045 Očakávané súradnice
3046 3046 Projektované súradnice:
3047 3047 Projekcia
3048 3048 Projekcia ''{0}'' nie je nájdená, záložka ''{1}'' nie je použiteľná
3049 3049 Kód projekcie
3050 3050 Kód nesúladu projekcie v ''{0}'': toCode() vracia ''{1}'', očakáva ''{2}''.
3051 3051 Metóda projekcie
3052 3052 Prológ dokumentu OsmChange už bol napísaný. Prosím, napíšte iba raz.
3053 3053 Úvod z OsmChange dokumentu nie je napísaný. Prosím, napíšte ho ako prvý.
3054 3054 Vlastnosti
3055 3055 Vlastnosti / Memberships
3056 3056 Kontrola vlastností :
3057 3057 Vlastnosti pre zvolené objekty
3058 3058 Vlastnosti v mojej dátovej sade, i.e. lokálna dátová sada
3059 3059 Vlastnosti v spojených elementoch. Budú nahradené vlastnosťami v mojich elementoch, keď rozhodnutie o spojenie bude aplikované.
3060 3060 Vlastnosti v ich dátovej sade, i.e. serverova dátova sada
3061 3061 Vlastnosti
3062 3062 Vlastnosti (s konfliktmi)
3063 3063 Vlastnosti/Členstvo(memberships)
3064 3064 Vlastnosti: {0} / Memberships: {1}
3065 3065 Hodnota obsahuje HTML entitu
3066 3066 Hodnota začíná alebo končí medzerou
3067 3067 Doplniť krátky komentár k nahrávaným zmenám
3068 3068 Vytvára dialóg merania a vrstvu na meranie dĺžky a uhla segmentov, plochy obklopenej s (jednoduchou) uzavretou cestou a vytvoriť meranú dráhu (ktorá tiež môže byť importovaná z GPS vrstvy)
3069 3069 Určuje dialóg pre editáciu značiek v tabuľkovej mriežke.
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 Určuje trasové schopnosti
3073 3073 Nastavenia proxy servera
3074 3074 Krčma
3075 3075 Verejná budova
3076 3076 Verejný gril
3077 3077 Dopravná obsluha
3078 3078 Hromadná doprava
3079 3079 -----
3080 3080 Vyčistiť
3081 3081 Čistím(purge)...
3082 3082 Umiestniť text vedľa zvukovej značky (a obrázok a web) takisto ako jeho ikony.
3083 3083 +++++
3084 3084 Lom
3085 3085 Požiadavka
3086 3086 Požiadať a stiahnuť zmenové súbary
3087 3087 Požiadavka a sťahovanie zmenových súborov ...
3088 3088 Požiadať oboje otvoriť a zatvoriť zmenové súbory
3089 3089 Požiadavka zmenových súborov
3090 3090 Požiadavka zmenových súborov zo servera URL
3091 3091 Požiadať zatvoriť iba zmenové súbory
3092 3092 Požiadať otvoriť iba zmenové súbory
3093 3093 Žiadanie a sťahovanie zmenových súborov
3094 3094 Pýtam sa na meno servera
3095 3095 Pýtam sa na meno servera ...
3096 3096 -----
3097 3097 -----
3098 3098 -----
3099 3099 Dostihová dráha
3100 3100 Racquetbal
3101 3101 Železnica (štandardná)
3102 3102 Železnica
3103 3103 Železničná zastávka
3104 3104 Železničné nástupište
3105 3105 Duplicitné body na železnici
3106 3106 Železničný pozemok
3107 3107 Železnice obsahujú oblasti
3108 3108 Očakávaný rozsah čísel
3109 3109 Nekomprimované (Raw) GPS dáta
3110 3110 Čítajte ako prvé
3111 3111 Čítať fotky...
3112 3112 Prečítať si protokol verzie
3113 3113 Načitávam zmenový súbor {0} ...
3114 3114 Načitávam zmenové súbory...
3115 3115 -----
3116 3116 Čítam miestne informácie o pluginoch ...
3117 3117 Čítanie rodičovských z ''{0}''
3118 3118 Čítam užívateľské info ...
3119 3119 Čítam {0}...
3120 3120 Informačné súbory
3121 3121 Skutočné meno
3122 3122 Naozaj zmazať výber z relacie {0}?
3123 3123 -----
3124 3124 Nahrávacie štúdio
3125 3125 Rekreačná oblasť
3126 3126 Opravené (rektifikované) obrázky...
3127 3127 Recyklácia
3128 3128 Červená:
3129 3129 Opakovať
3130 3130 Zopakuje poslednú zrušenú akciu.
3131 3131 Znovu zvolené a všetky predchádzajúce príkazy
3132 3132 Ref. číslo
3133 3133 Referencie (číslo stopy(track))
3134 3134 Referenčné číslo
3135 3135 Referenčné číslo
3136 3136 Odkazujúci na:
3137 3137 Odkazovať na
3138 3138 Obnoviť
3139 3139 Oblasť (región)
3140 3140 Registrovaná akcia panela nástrojov bez mena: {0}
3141 3141 Registrovaná akcia panela nástrojov {0} prepísaná: {1} dostaneme {2}
3142 3142 Zamietnuť konflikty a Uložiť
3143 3143 Vzťah (relation)
3144 3144 Relácia ...
3145 3145 Editor Relácií: Sťahovanie Členov
3146 3146 Editor Relácií: Posun Dole
3147 3147 Editor Relácií: Posun Hore
3148 3148 Editor Relácií: Odstrániť
3149 3149 Editor Relácií: Odstrániť Vybrané
3150 3150 Editor relácie: Obrátenie
3151 3151 Editor Relácií: Triedenie
3152 3152 Editor Relácie: {0}
3153 3153 -----
3154 3154 Kontrola relácie:
3155 3155 Relácia je zmazaná
3156 3156 Relácia je prázdna
3157 3157 Neznámy typ relácie
3158 3158 Relácia s externou id ''{0}'' odkazuje na chýbajúce pôvodné s externou id ''{1}''.
3159 3159 Relácia {0}
3160 3160 Relácia:
3161 3161 Relácia: Vybratá
3162 3162 Relácie
3163 3163 Relácie s rovnakým členmi
3164 3164 Relácie: {0}
3165 3165 Pustite tlačítko myši pre vybratie objektov v obdĺžniku.
3166 3166 Pustite tlačítko myši pre zastavenie pohybu. Ctrl spojí s najbližším bodom.
3167 3167 Pustite tlačítko myši k zastaveniu otáčania
3168 3168 Uvoľnite tlačidlo myši pre zastavenie úpravy merítka.
3169 3169 Náboženstvo
3170 3170 Znovu načítať
3171 3171 Znovu nahrať vybrané objekty a obnoviť zoznam.
3172 3172 Nahrať poškodené dlaždice
3173 3173 Obnoviť zo súboru
3174 3174 Preložiť aktuálnu stránku pomoci
3175 3175 Načítať históriu zo serveru
3176 3176 Načítať štýly zdroja
3177 3177 Znovu načítať zoznam dostupných predvolieb z ''{0}''
3178 3178 Znovu načítať obsah aktívnych štýlov z ''{0}''
3179 3179 Vzdialené ovládanie
3180 3180 Vzdialená Správa s spýtala na vytvorenie nového bodu.
3181 3181 Vzdialená kontrola požiadala o import dát z nasledujúcej URL:
3182 3182 Diaľkové ovládanie požiadalo, o načítanie vrstvy snímokz nasledujúcej adresy:
3183 3183 Vzdialená kontrola požiadala o načítanie dát z API.
3184 3184 Diaľkový ovládač bol požiadaný, aby hlásil verziu protokolu. To umožňuje webovej stránke zistiť či beží JOSM.
3185 3185 Diaľkové snímky
3186 3186 Odstrániť
3187 3187 Presunúť "{0}" pre bod ''{1}''
3188 3188 Remove "{0}" for reláciu ''{1}''
3189 3189 Presunúť "{0}" pre cestu ''{1}''
3190 3190 Odstrániť "{0}" pre {1} objektov
3191 3191 Odstrániť všetky členy s odkazom na jeden z vybraných objektov
3192 3192 Odstrániť položku
3193 3193 Odstrániť z vyrovnávacej pamäte (cache)
3194 3194 Odstrániť z panela nástrojov
3195 3195 Odstraniť fotku z vrstvy
3196 3196 Vymazať značky z vnútorných ciest
3197 3197 Odstrániť zmenový súbor v detailnom pohľadovom panely z lokálnej vyrovnávacej pamäte (cache)
3198 3198 Vymazať vybraté záložky
3199 3199 Odstrániť práve vybraté členy z tejto relácie
3200 3200 Vymazať vyraté zmenové súbory z lokálnej vyrovnávacej pamäte (cache)
3201 3201 Odstrániť vybrané položky zo zoznamu spojovaných elementov
3202 3202 Odstrániť vybraté cesty ikon
3203 3203 Odobrať vybrané prednastavenia zo zoznamu aktívnych predvolieb
3204 3204 Odstrániť vybraté štýly z obsahu aktívnych štýlov
3205 3205 Odstraňte ich, vyčistite reláciu
3206 3206 Odstrániť tohoto člena relácie z relácie
3207 3207 Odstránený Prvok z Relácií
3208 3208 Odstránené duplicitné body
3209 3209 Odstránená vrstva {0}, pretože to nie je povolený nakonfigurovaný API.
3210 3210 Odstraňujem odmietané pluginy ...
3211 3211 Odstraňujem neudržiavané pluginy ...
3212 3212 Premenovať súbor
3213 3213 Premenovať súbor "{0}" na
3214 3214 Premenovať vrstvu
3215 3215 Premenovať vybratú záložku
3216 3216 Vykresluje cesty (autobusy, turistika, cyklistika). Cesty musia byť definované v súbore routes.xml v adresári pluginov.
3217 3217 -----
3218 3218 Vykreslí mapu pomocou štýlu pravidiel v súbore štýlov.
3219 3219 Požičovňa
3220 3220 Servis
3221 3221 Nahradiť
3222 3222 Nahradiť "{0}" za "{1}" pre
3223 3223 Nahlásiť chybu
3224 3224 +++++
3225 3225 Požiadať o autorizačný prístup
3226 3226 Požiadavka neúspešná
3227 3227 URL požiadavky prístupu:
3228 3228 Detaily požiadavky: {0}
3229 3229 -----
3230 3230 Nádrž
3231 3231 Vynulovať (Reset)
3232 3232 Nastaviť východzie hodnoty
3233 3233 Obnoviť predvolené
3234 3234 Ulica (miestna komunikácia)
3235 3235 Osídlená oblasť (Residential area)
3236 3236 Zmeniť veľkosť appletu (formát: ŠÍRKAxVÝŠKA)
3237 3237 Vyriešiť
3238 3238 Rozhodnutie konfliktov
3239 3239 Rozhodnúť konflikt pre ''{0}''
3240 3240 Vyriešte rozpor v súradniciach v {0}
3241 3241 Vyriešte konflikty v zmazaných (state) v {0}
3242 3242 Rozhodnutie konfliktov v member list of relation {0}
3243 3243 Vyriešte konflikty v zozname bodov cesty {0}
3244 3244 Vyriešiť konflikty.
3245 3245 Vyriešiť konflikt verzií pre body {0}
3246 3246 Vyriešiť konflikt verzie pre reláciu {0}
3247 3247 Vyriešiť konflikt verzie pre cestu {0}
3248 3248 Vyriešiť {0} konfliktné značky v bode {1}
3249 3249 Vyriešiť {0} konfliktné značky v relácii {1}
3250 3250 Vyriešiť {0} konfliktné značky v ceste {1}
3251 3251 -----
3252 3252 -----
3253 3253 Reštartovať
3254 3254 Reštaurácia
3255 3255 Obnoviť
3256 3256 Obnovenie súborov
3257 3257 Obmedzenie
3258 3258 Maloobchod
3259 3259 Oporný múr
3260 3260 Načítať autorizačný prístup
3261 3261 Načítať autorizačný prístup
3262 3262 Získavam OAuth autorizovaný prístup z ''{0}''
3263 3263 Získavam OAuth autorizačný prístup ...
3264 3264 Získavam OAuth žiadosť prístupu z ''{0}''
3265 3265 Získavam OAuth žiadosť prístupu ...
3266 3266 Získavam detaily užívateľa s kľúčom autorizačného prístupu''{0}'', bol zakázaný.
3267 3267 Získavam detaily užívateľa s kľúčom autorizačného prístupu''{0}'', ktorý bol zamietnutý.
3268 3268 Získavam informácie o užívateľovi ...
3269 3269 Návrat na predchádzajúci dialóg pre zadanie podrobnejšieho komentára
3270 3270 +++++
3271 3271 Obrátene
3272 3272 Otočiť smer ciest
3273 3273 Otočiť a Spojiť
3274 3274 Otočiť smer všetkých zvolených ciest.
3275 3275 Obrátiť poradie členov relácie
3276 3276 Otočiť smer cesty
3277 3277 Otočiť smer ciest
3278 3278 Obrátená pobrežná čiara
3279 3279 Obrátené pobrežie: zem nie je na ľavej strane
3280 3280 Obrátená zem: zem nie je na ľavej strane
3281 3281 Vrátenie zmien
3282 3282 Kontrola
3283 3283 Revízia
3284 3284 Jazdectvo
3285 3285 Rieka
3286 3286 Riečny breh
3287 3287 Cesta (neznámy typ)
3288 3288 Cestné obmedzenie
3289 3289 Úloha
3290 3290 Problém s overením úlohy
3291 3291 funkcia {0} sa nenachádza v porovnávenej dvojici {1}
3292 3292 Úloha {0} chýba
3293 3293 Neznáma úloha {0}
3294 3294 Funkcia:
3295 3295 Funkcie vo vzťahoch (relations) odkazujú na
3296 3296 -----
3297 3297 Kruhový objazd
3298 3298 Cesta (Route)
3299 3299 -----
3300 3300 Štátna cesta
3301 3301 Typ Cesty (Route)
3302 3302 Zobrazené cesty sú pre:
3303 3303 -----
3304 3304 -----
3305 3305 Zrúcanina
3306 3306 Opätovný chod automatických autorizačných krokov
3307 3307 Spúšťam aktualizáciu pluginov po aktualizácii programu JOSM. Automatická aktualizácia pri štarte je povolená.
3308 3308 Spúšťam aktualizáciu pluginov po uplynutí aktualizačného intervalu. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
3309 3309 Spúšťam test {0}
3310 3310 Pristávacia dráha
3311 3311 +++++
3312 3312 -----
3313 3313 SIM-karty
3314 3314 +++++
3315 3315 -----
3316 3316 Revízia bezpečnosti
3317 3317 Predaj
3318 3318 Sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
3319 3319 Sýtosť farby:
3320 3320 -----
3321 3321 Uložiť
3322 3322 Uložiť autorizačný prístup v nastaveniach
3323 3323 Uložiť ako...
3324 3324 Uložiť GPX súbor
3325 3325 Uložiť:
3326 3326 Uložiť vrstvu
3327 3327 Uložiť OSM súbor
3328 3328 Uložiť WMS vrstvu
3329 3329 Uložiť WMS vrstvu do súboru
3330 3330 Uložiť kópiu tohto štýlu do súboru a pridať ho do zoznamu
3331 3331 Uložiť akokoľvek
3332 3332 Uložiť ako...
3333 3333 Uložiť do:
3334 3334 Uložiť vybraný súbor.
3335 3335 Uložiť štýl ''{0}'' ako ''{1}''
3336 3336 Uložiť aktuálne údaje do nového súboru.
3337 3337 Uložiť aktuálne dáta.
3338 3338 Uložiť nastavenia a zavrieť dialóg
3339 3339 Uložiť do nastavení
3340 3340 Uložiť meno a heslo (nešifrovane)
3341 3341 Uložiť/Nahrať a Vymazať
3342 3342 Uložiť/Nahrať a Ukončiť
3343 3343 Uložiť/Nahrať vrstvy pred vymazaním. Neuložené zmeny nebudú stratené.
3344 3344 Uložiť vrstvu do ''{0}'' ...
3345 3345 -----
3346 3346 -----
3347 3347 Prehľadávam adresár {0}
3348 3348 Škola
3349 3349 Železný šrot
3350 3350 Sutina
3351 3351 Krovie
3352 3352 Morské jedlá
3353 3353 Hľadať
3354 3354 Hľadám ...
3355 3355 Hľadať Kľúč/Hodnota
3356 3356 Hľadať kľúč/Hodnotu/Typ
3357 3357 Vyhľadávaný výraz nie je platný: \n\n {0}
3358 3358 Vyhľadávanie pre objekty
3359 3359 Vyhľadávať objekty
3360 3360 Hľadať v značkách
3361 3361 Hľadať prednastavenia
3362 3362 Hľadať prednastavenia
3363 3363 Hľadaný reťazec:
3364 3364 Hľadať podľa kľúča a hodnoty vybranej značky(tagu)
3365 3365 Hľadať kľúče a hodnoty podľa zvoleného tagu(značky), obmedziť sa na typ (tj, bod/línia/relácia)
3366 3366 Vyhľadávať...
3367 3367 Hľadať:
3368 3368 Hľadať:
3369 3369 Druhé meno
3370 3370 -----
3371 3371 Cesta II. triedy
3372 3372 Sekundárny modifikátor:
3373 3373 Sekúnd: {0}
3374 3374 Bezpečnostná výnimka
3375 3375 Pozrite Wiki pre iné typy capacity:[types]=*.
3376 3376 Oddelený chodník - a cesta pre cyklistov
3377 3377 Sel.: Rel.:{0} / Cesty:{1} / Body:{2}
3378 3378 Výber
3379 3379 Vybrať všetko
3380 3380 Vyberte poradie nerozvetvených spojených ciest
3381 3381 Vybrať všetky objekty priradené, aktuálne označeným, súborom zmien.
3382 3382 Vybraté všetky obnovené objekty v údajovej vrstve. Tento výber obsahuje aj neúplné objekty.
3383 3383 Vybrať otvorený zmenový súbor
3384 3384 Vybrať zmenové súbory založené v dátume/čase a boli vytvorené a zavreté
3385 3385 Vybrať zmenové súbory, závislé na tom či sú otvorené, alebo zavreté
3386 3386 Vybrať zmenové súbory vytvorené konkrétnymi užívateľmi
3387 3387 Vyberte buď:
3388 3388 Vybrať meno súboru
3389 3389 Vyberte ak dáta majú byť stiahnuté na novú vrstvu
3390 3390 Zvoľte, ak by mali byť tiež stiahnuté členy relácie
3391 3391 Zvoľte, ak odkazy na objekty by mali byť rovnako stiahnuté, tj pôvodné relácie a body, a okrem toho, pôvodné cesty
3392 3392 Vybrať vrstvu
3393 3393 Vybrať v obsahu relácie
3394 3394 Výber členov
3395 3395 Vybrať členy(pridať)
3396 3396 Zvoliť bod pod kurzorom.
3397 3397 Výber objektov pre vybrané členy relácie
3398 3398 Výber objektov predložených týmto užívateľom
3399 3399 Vyberte objekty na nahratie
3400 3400 Vybrať iba zmenové súbory príbuzné konkrétnemu spojenému boxu
3401 3401 Vybrať reláciu
3402 3402 Vyberte reláciu (pridať)
3403 3403 Vybrať reláciu v hlavnom výbere.
3404 3404 Vybrať reláciu v obsahu relácií.
3405 3405 Vybrať členy relácie, ktoré sa vzťahujú na objekty v aktuálnom výbere
3406 3406 Vybrať členy relácie, ktoré odkazujú na {0} objektov v aktuálnom výbere
3407 3407 Výber cieľovej vrstvy
3408 3408 Vybrať zodpovedajúce pôvodné v aktuálnej dátovej vrstve
3409 3409 Výber členov zo všetkých vybraných relácií
3410 3410 Výber členov vybraných relácií
3411 3411 Vyberte pôvodné v obsahu tohoto zmenového súboru v aktuálnej dátovej vrstve
3412 3412 Vybrať na zavretie zmenový súbor po ďalšom nahratí
3413 3413 Výber pre stiahnutie GPS stôp(traces) vo vybratej sťahovanej oblasti
3414 3414 Výber pre stiahnutie OSM dát vo vybratej sťahovanej oblasti
3415 3415 Vybrať pre udelenie práva pre JOSM na sťahovanie vašich osobných GPS stôp do JOSM vrstiev
3416 3416 Zvoľte udelenie programu JOSM právo čítať vaše nastavenia servera
3417 3417 Zvoľte udelenie programu JOSM právo vkladať GPX stopy vo vašom mene
3418 3418 Zvoľte udelenie programu JOSM právo vkladať mapové dáta vo vašom mene
3419 3419 Zvoľte udelenie programu JOSM právo zapisovať vaše nastavenia servera
3420 3420 Výber pre nahratie vrstvy ''{0}'' na server ''{1}''
3421 3421 Vybrať pre použitie HTTP základné overenie totožnosti s vašim užívateľským menom a heslom
3422 3422 Vybrať pre použitie OAuth ako mechanizmus na overenie totožnosti
3423 3423 Vyberte spôsobom ako v Režime výberu. Ťahajte vybrané cesty, alebo jednu cestu pre vytvorenie rovnobežnej kópie (Alt zapína zachovanie tagu )
3424 3424 Výber s určeným hľadaním
3425 3425 Vybrať, presúvať, mierka a otočenie objektov
3426 3426 Vybrané prvky nemôžu byť zpravouhlené
3427 3427 Vybrané položky:
3428 3428 Výber
3429 3429 Výber je prázdny
3430 3430 Výber musí pozostávať len z trás a uzlov.
3431 3431 Nevhodný výber!
3432 3432 Výber:
3433 3433 Výber: {0}
3434 3434 Vyberie objekty, ktoré sú súčasťou tohto príkazu (ak nie sú v súčasnosti vypúšťajú sa)
3435 3435 Cesty pretínajúce sami seba
3436 3436 Poloautomaticky
3437 3437 Oddeliť vrstvu
3438 3438 Oddeľovač
3439 3439 Sekvencia
3440 3440 Server odpovedal stretol sa s reakcoiu kódu 404 pre id {0}. Vynechanie.
3441 3441 Server odpovedal s kódom odozvy 404, skúšam to znovu s individuálnou žiadosťou pre každý objekt.
3442 3442 Obslužná cesta (Service)
3443 3443 -----
3444 3444 URL služba
3445 3445 Služby
3446 3446 Služby:
3447 3447 Typ obslužnej cesty (serviceway)
3448 3448 Nastaviť WMS Záložku
3449 3449 Zadať všetko východzie (prednastavené)
3450 3450 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre bod {0}
3451 3451 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre reláciu {0}
3452 3452 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre cestu {0}
3453 3453 Pridať aktuálny výber do zoznamu vybratých relácií
3454 3454 Nastaviť jazyk
3455 3455 Nastaviť vybrané elementy(prvky) na mape, podľa vybratých prvkov v obsahu na vrchu.
3456 3456 Zadať východzie (prednastavené)
3457 3457 Zvoliť viditeľnosť stopy pre {0}
3458 3458 Nastavenie {0}={1} pre bod ''{2}''
3459 3459 Nastavenie {0}={1} pre reláciu ''{2}''
3460 3460 Nastavenie {0}={1} pre cestu ''{2}''
3461 3461 Nastaviť {0}={1} pre {2} objekty
3462 3462 Nastavenie funkcie pre vybrané členy
3463 3463 Ručné nastavenie. Používajte opatrne!
3464 3464 Nastavujem východzie hodnoty
3465 3465 Nastavenie klávesovej skratky "{0}" pre akciu "{1}" ({2}) zlyhalo,\npretože skratka je už použitá pre akciu "{3}" ({4}).\n\n
3466 3466 Nastavenia
3467 3467 Nastavenia pre zvukový prehrávač a zvukové značky.
3468 3468 Nastavenie projekcie mapy a interpretácie dát.
3469 3469 Nastavenie pre diaľkovo ovládané funkcie.
3470 3470 Niekoľko nástrojov, ktoré Vám uľahčia život.
3471 3471 Autopožičovňa (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1 hod.)
3472 3472 Zaostriť (vyžaduje vrstvu re-add):
3473 3473 +++++
3474 3474 Prístrešok
3475 3475 Lodná doprava
3476 3476 Obuva
3477 3477 Streľba
3478 3478 Nakupovanie
3479 3479 Obchody
3480 3480 +++++
3481 3481 Skratka
3482 3482 Nastavenie klávesových skratiek
3483 3483 Mali by ste uložiť?
3484 3484 Vypnúť doplnok?
3485 3485 Mali by ste nahrávať?
3486 3486 Ukázať
3487 3487 Zobraziť hranice
3488 3488 Ukázať Chyby
3489 3489 Zobraziť správu o stave
3490 3490 Zobraziť Text / Ikony
3491 3491 Zobraziť miniatúry obrázkov na mape
3492 3492 Ukázať Info Dlaždíc
3493 3493 Zobraziť všetko
3494 3494 Ukázať súbor zmien {0}
3495 3495 Zobraziť informácie o pomoci
3496 3496 Zobraz históriu
3497 3497 Zobraz info
3498 3498 Zobraziť informačnú úroveň(level) pri nahrávaní.
3499 3499 Zobraziť informačnú úroveň.
3500 3500 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname
3501 3501 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname, ak je dostupný
3502 3502 Zobraziť nasledujúci obrázok
3503 3503 Ukázať ID objektu v zozname výberu
3504 3504 Zobraziť iba použiteľné pre výber
3505 3505 Zobraziť alebo skryť menu Zvuk v menu hlavnej ponuky.
3506 3506 Zobraziť vyhľadávací dialóg prednastavení
3507 3507 Zobraziť predchádzajúci obrázok
3508 3508 Zobraziť iba vybrané
3509 3509 Zobrazovať pri štarte úvodnú obrazovku
3510 3510 Zobraziť správu o stave s užitočnými informáciami, ktoré sa môžu viazať ku chybám
3511 3511 Zobraziť iba značky(tags) s konfliktami
3512 3512 Zobraziť iba značky s rôznymi hodnotami
3513 3513 Zobraziť informačné testy v nahrávacom kontrolnom okne
3514 3514 Zobraziť informačnú úroveň.
3515 3515 Zobrazí túto nápovedu
3516 3516 Zobraziť/Skryť
3517 3517 Zobrazená oblasť
3518 3518 -----
3519 3519 -----
3520 3520 -----
3521 3521 -----
3522 3522 Zobrazuje výškový profil a niektoré štatistické údaje z GPX stopy.
3523 3523 +++++
3524 3524 Cesty s podobnými menami
3525 3525 Podobne pomenované cesty.
3526 3526 Zjednodušiť cestu
3527 3527 Zjednodušiť všetky vybraté cesty
3528 3528 Zjednoduší oblasti odstránením bodov na veľmi tupých uhloch. Toto môže byť obmedzené maximálnou veľkosťou odstránenej oblasti. Tiež priemerným počtom okolitých bodov.
3529 3529 Zjednodušiť cesty?
3530 3530 Jednoducho previesť oblasť na multipolygon.
3531 3531 Simuluje kliknutie, keď spravíte malý a krátky pohyb. Toto je užitočné pre perá tabletu, keď máte problémy , stačí kliknúť na tablet bez pohybu myši (obecný Java - tablet problém).
3532 3532 Súčasné pripojenia
3533 3533 Jedna farba (môže byť prispôsobená pre pomenované vrstvy)
3534 3534 Jednotlivé prvky
3535 3535 Veľkosť
3536 3536 +++++
3537 3537 Korčuľovanie
3538 3538 Lyže
3539 3539 Lyžovanie
3540 3540 Vynechať Sťahovanie
3541 3541 Vynechať sťahovanie
3542 3542 Vynechať aktualizáciu
3543 3543 Vynechávam aktualizáciu pluginov po aktualizácii programu JOSM. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
3544 3544 Vynechávam aktualizáciu pluginov po uplynutí aktualizačného intervalu. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
3545 3545 +++++
3546 3546 Slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
3547 3547 Pre fajčiarov
3548 3548 Vyhladené mapy (antialiasing)
3549 3549 Snímka na veľkosť dlaždice
3550 3550 Snežný skúter
3551 3551 Futbal
3552 3552 Jemný
3553 3553 Niektoré objekty sú upravené.<br>Pokračovať, ak tieto zmeny budú zrušené. \r\n</html>
3554 3554 Niektoré z ciest mali časť vzťahov (relations), ktoré boli zmenené. Prosím overte či to nepredstavuje nejakú chybu.
3555 3555 Niektoré waypointy, ktoré bili príliš ďaleko od stopy pre rozumné určenie ich času boli vynechané.
3556 3556 Niektoré body (waypointy) s časovou značkou pred začiatkom stopy(track), alebo za koncom, boli vynechané, alebo presunuté na začiatok.
3557 3557 Je mi ľúto. Neviem spracovať multipolygónové relácie s niekoľkými vonkajšími cestami.
3558 3558 Je mi ľúto. Neviem spracovať cestu, ktorá je aj vnútorná aj vonkajšia v multipolygónových reláciách.
3559 3559 Je mi ľúto. Neviem spracovať cestu ktorá je vnútorná vo viacerých multipolygónových reláciách.
3560 3560 Je mi ľúto. Neviem spracovať cestu ktorá je vonkajšia vo viacerých multipolygónových reláciách.
3561 3561 Triediť
3562 3562 Menu Sort presets
3563 3563 Triedenie členov relácie
3564 3564 Zdroj
3565 3565 Juh
3566 3566 -----
3567 3567 Miesta pre vozíčkárov
3568 3568 Priestory pre rodičov s detmi
3569 3569 Priestory pre ženy
3570 3570 Špecifické ciele
3571 3571 Kamera na meranie rýchlosti
3572 3572 Špičky (hroty)
3573 3573 Rozdeliť cestu
3574 3574 Rozdeliť cestu vo zvolenom bode
3575 3575 Rozdeliť cestu {0} do {1} častí
3576 3576 Rozdelenie cesty do fragmentov
3577 3577 Šport
3578 3578 Šport (loptový)
3579 3579 Športové vybavenia
3580 3580 Športy
3581 3581 Športové centrum
3582 3582 Prameň
3583 3583 Štadión
3584 3584 Štandardný unix geometry argument
3585 3585 Hviezdičkový
3586 3586 Začať vyhľadávanie
3587 3587 Začať sťahovanie
3588 3588 Začiatok sťahovania dát
3589 3589 Začiatok novej cesty z posledného bodu.
3590 3590 Začiatok stopy (bude použité vždy ak nie sú dostupné iné značky)
3591 3591 Začínam prehľadávať adresár
3592 3592 Začiatok opakovania {0} z {1} v {2} sekunde ...
3593 3593 Spúšťam opakovanie {0} z {1}.
3594 3594 Začínam presúvanie v kusoch ...
3595 3595 Začínam nahrávať požiadavku ...
3596 3596 Zahajujem nahrávanie so žiadosťou na pôvodné ...
3597 3597 Štát
3598 3598 Stav:
3599 3599 Papierníctvo
3600 3600 +++++
3601 3601 Správa o stave
3602 3602 Schody
3603 3603 -----
3604 3604 Turniket (Stile)
3605 3605 Zastaviť (stop)
3606 3606 Podivná hodnota panela nástrojov: {0}
3607 3607 Potok
3608 3608 -----
3609 3609 Názov ulice
3610 3610 Hlavné komunikácie
3611 3611 Ulice NRW Geofabrik.de
3612 3612 Silné
3613 3613 Štýl pre vnútornú cestu multipolygónu
3614 3614 Štýl pre vonkajšiu cestu multipolygónu
3615 3615 Štýl je v súčasnosti aktívny
3616 3616 -----
3617 3617 Štýly Ukladania pre "{0}":
3618 3618 -----
3619 3619 -----
3620 3620 -----
3621 3621 -----
3622 3622 Predložiť filter
3623 3623 Štvrť
3624 3624 Metro
3625 3625 Vchod do metra
3626 3626 Podokno skratiek
3627 3627 Hotovo
3628 3628 Úspešne otvorený súbor zmien {0}
3629 3629 -----
3630 3630 +++++
3631 3631 -----
3632 3632 Podpora živému (live) GPS vstupu (pohybujúca sa bodka) cez pripojenie na gpsd server.
3633 3633 Podporovaný Rectifier Services:
3634 3634 Podporované projekcie sú: {0}
3635 3635 Podpora sťahovaných dlaždíc, skenovaných máp z walking-papers.org. Tento plugin je stále v rannom vývoji a môže obsahovať chyby.
3636 3636 -----
3637 3637 Povrch
3638 3638 Pozorovanie (ostraha)
3639 3639 Meračský bod
3640 3640 Nájdené podozrivé dáta. Ak tak odoslať?
3641 3641 Podozrivá kombinácia tag/hodnota
3642 3642 Plávanie
3643 3643 Swiss Grid (Švajčiarsko)
3644 3644 +++++
3645 3645 Popis značky
3646 3646 Synchronizovať audio
3647 3647 Synchronizovať celú dátovú sadu
3648 3648 Synchronizovať iba {0} bod
3649 3649 Synchronizovať iba {0} reláciu
3650 3650 Synchronizovať čas z fotky a GPS prímača
3651 3651 Synchronizovať iba {0} cestu
3652 3652 Systém merania
3653 3653 -----
3654 3654 -----
3655 3655 -----
3656 3656 -----
3657 3657 -----
3658 3658 -----
3659 3659 -----
3660 3660 +++++
3661 3661 TMS Nasatavenia
3662 3662 +++++
3663 3663 TMS vrstvy nepodporujú projekcie {0}.\n{1}\nZmeniť projekciu, alebo odstrániť vrstvu.
3664 3664 Stolný tenis
3665 3665 Hmatové Dlažby
3666 3666 kolekcia značiek nemôže byť použitápre pôvodné pretože sú tam kľúče s viacnásobnými hodnotami
3667 3667 zbierka značiek neobsahuje vybrané hodnoty ''{0}''
3668 3668 Hodnota kľúča obsahuje znak s kódom menším ako 0x20
3669 3669 Kľúč tagu je dlhší ako je povolené
3670 3670 Tagom zmenená relácia s
3671 3671 Hodnota tagu obsahuje znak s kódom menším ako 0x20
3672 3672 Hodnota tagu je dlhšia, než je povolené
3673 3673 Zdroj pre TagChecker
3674 3674 Predvoľby značenia (Tagging Presets)
3675 3675 Značky
3676 3676 Značky a Členy
3677 3677 Značky z bodov
3678 3678 Značky z relácií
3679 3679 Značky z ciest
3680 3680 Značky zo súboru zmien {0}
3681 3681 Značky pre nový súbor zmien
3682 3682 Klúče s prázdnými hodnotami
3683 3683 Tagy:
3684 3684 -----
3685 3685 +++++
3686 3686 +++++
3687 3687 Rolovacie dráhy
3688 3688 Telefón
3689 3689 Telefónne karty
3690 3690 Tenis
3691 3691 -----
3692 3692 Terminál
3693 3693 Cesta III. triedy
3694 3694 Terciálny modifikátor:
3695 3695 Otestovať
3696 3696 Test autorizačného prístupu
3697 3697 Test neúspešný
3698 3698 Test URL API:
3699 3699 Overovanie {0}/{1}: Súšťa sa {2}
3700 3700 Testovanie OAuth autorizačného prístupu
3701 3701 Testovanie OSM API URL ''{0}''
3702 3702 +++++
3703 3703 Táto vrstva nepodporuje žiadne z JOSM''projekcie,\ntakže ju nemožno použiť. Táto správa sa znovu nezobrazí .
3704 3704 Bude zobrazená smerová šípka v segmente línie.
3705 3705 -----
3706 3706 Dva vybrané objekty majú rovnaké style caches.
3707 3707 URL API je platné.
3708 3708 Kľúč autorizačného prístupu nesmie byť prázdny. Prosím, zadajte kľúč autorizačného prístupu
3709 3709 Skrytý autorizačný prístup nesmie byť prázdny. Prosím, zadajte skrytý autorizačný prístup
3710 3710 MapDust Plug-In ukazuje MapDust chybové hlásenia na mape. Môžete vytvárať, zavrieť, zrušiť, znova otvoriť a komentovať správy o chybách pomocou tohto pluginu.
3711 3711 OSM server ''{0}'' nepozná objekt<br>pokúsili ste sa čítať, aktualizovať, alebo vymazať. Jeden príslušný objekt<br>neexistuje na serveri alebo používate chybnú URL pre prístup<br>naň. Prosím dôkladne skontrolujte adresy serverov ''{0}'' kvôli preklepom.
3712 3712 OSM server ''{0}'' hlási zlý príkaz.<br>
3713 3713 "Z" a prvý "cez" línie nie sú pripojené.
3714 3714 "Z" cesta nezačína ani nekončí na "cez" bode
3715 3715 "Na" cesta nezačína ani nekončí na "cez" bode
3716 3716 "cez" línie nie sú prepojené.
3717 3717 Číslo, ktorým je násobená rýchlosť pretáčania.
3718 3718 Uhol medzi predchádzajúcim a súčasným úsekom cesty.
3719 3719 Plocha, ktorú sa snažíte nahrať je príliš veľká, alebo vaša požiadavka bola príliš zozľahlá.<br>Požadujte menšiu plochu, alebo použite nejaký exportný súbor poskytnutý OSM komunitou.
3720 3720 Zmenový súbor je <strong>stále otvorený(left open)</strong> po tomto nahratí
3721 3721 Zmenový súbor bude <strong>zavretý</strong> po tomto nahratí
3722 3722 Obsah tohto zmenového súboru nie je ešte stiahnutý.
3723 3723 Kopírované údaje obsahujú neúplné objekty. Pri vkladaní neúplné objekty budú odstránené. Chcete vložiť dáta bez neúplných objektov?
3724 3724 Súčasný výber nemožno použiť pre rozdelenie - žiadny uzol nie je vybraný.
3725 3725 Tento výber sa nedá použiť pre oddelenie bodov
3726 3726 Súčasná hodnota nie je platná OSM ID. Zadajte prosím celé číslo > 0
3727 3727 Súčasná hodnota nie je platná URL
3728 3728 Súčasná hodnota nie je platnou ID zmenového súboru. Prosím vložte ako hodnotu celé číslo > 0
3729 3729 Aktuálna hodnota nie je platné ID užívateľa. Prosím vložte celé číslo > 0
3730 3730 Aktuálna hodnota nie je platnou adresou dlaždice
3731 3731 Aktuálna hodnota nie je platným indexom dlaždice pre danú úroveň zväčšenia
3732 3732 Východiskové nastavenie pre JOSM
3733 3733 Dokument neobsahuje dáta.
3734 3734 Režim pre expertov ukazuje mnoho ďalších nastavení skrytých pre bežného užívateľa
3735 3735 Toto sú výsledky automatickej validácie. Pokúste sa ich opraviť, ale opatrne, nezničte dáta. Pokiaľ máte pochybnosť, ignorujte ich.<br>\r\nAk tento dialóg zrušíte, môžete tieto položky nájsť v bočnom panely validátora.
3736 3736 Nasledujúce závislé objekty budú vyčistené <br> okrem vybraných objektov:
3737 3737 Nasledujúce chyby nastali počas hromadného sťahovania: {0}
3738 3738 Nasledujúce objekty nemožno skopírovať do cieľového objektu,<br>pretože sú odstránené v cieľovom súbore údajov:
3739 3739 Zemepisná šírka na mieste kurzoru myši.
3740 3740 Zemepisná dĺžka na mieste kurzoru myši.
3741 3741 Ohromný JGoodies Plastic Look and Feel.
3742 3742 Kľúč ''{0}'' a všetky jej hodnoty budú odstránené
3743 3743 Posledný "cez" a "na" línie nie sú pripojené.
3744 3744 Vrstva {0} nepodporuje novú projekciu {1}.\n{2}\nZmeňte projekciu, alebo odstráňte vrstvu.
3745 3745 Dĺžka nového nakresleného segmentu trasy bude zobrazená.
3746 3746 Požiadavka na stiahnutie údajov bola príliš veľká, presiahla maximálny veľkosť oblasti bbox je 0.25. Vyžiadajte si menšiu oblasť, alebo použite planet.osm
3747 3747 Spojovaná dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
3748 3748 Meno objektu na mieste kurzoru myši.
3749 3749 Skok v sekundách dopredu, alebo dozadu, podľa stlačeného náležitého tlačítka.
3750 3750 Heslo nemôže byť prázdne. Prosím vložte vaše OSM heslo
3751 3751 Súbor pluginu ''{0}'' nezahŕňa Manifest.
3752 3752 Doplnok (plugin) bol odstránený z nastavení. Prosím reštartujte JOSM aby sa prestal používať.
3753 3753 Projekcia {0} nemohla byť aktivovaná. Bude použitá projecia Mercator
3754 3754 Proxy server nebude použitý.
3755 3755 Časový posun medzi spustením nahrávania a skutočným začiatkom nahrávania.
3756 3756 Regulárny výraz "{0}" má chybu na pozícii {1}, celá chyba:\n\n{2}
3757 3757 The regex "{0}" mal chybu, celá chyba:\n\n{1}
3758 3758 Diaľkové ovládanie umožňuje JOSMu byť riadený z iných aplikácií, napr. z webového prehliadača.
3759 3759 Požadovaná oblasť je príliš veľká. Prosím priblížte ju, alebo zmente oblasť.
3760 3760 Vybratá GPS stopa neobsahuje časové značky. Prosím vyberte inú.
3761 3761 Vybraná oblasť nie je kompletná. Pokračovať?
3762 3762 Zvolené body nezdieľajú rovnakú cestu.
3763 3763 Vybraté fotografie neobsahujú informácie o čase.
3764 3764 Výber obsahuje {0} cesty. Naozaj ich chcete všetky zjednodušiť?
3765 3765 Server odpovedal chybou s kódom {0}
3766 3766 Server odpovedal s kódom 404.<br>To obvykle znamená, že server nepozná objekt s požadovaným id.
3767 3767 Server nahlásil, že aktuálny zmenový súbor bol zavretý.<br>Toto je veľmi pravdepodobné, pretože veľkosť zmenového súboru prekročila max. veľkosť<br>z {0} objektov na server ''{1}''.
3768 3768 Zdroje (URL alebo názov súboru) z predstavených kontrol (pozrite http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) alebo súbory na kontrolu značiek.
3769 3769 Reťazec ''{0}'' nie je platný, zdvojená hodnota.
3770 3770 -----
3771 3771 Meno užívateľ nemôže byť prázdne. Prosím vložte vaše OSM užívateľské meno
3772 3772 Cesta nemôže byť rozdelená vo zvolených bodoch. (Tip: Zvoľte body uprostred cesty.)
3773 3773 Cesty nemôžu byť spojené, pretože nemajú jednotný smer. Chcete otočiť smer ciest?
3774 3774 Divadlo
3775 3775 Ich(their) dátová sada neobsahuje značku s kľúčom {0}
3776 3776 Ich verzia
3777 3777 Ich(their) verzia (serverová dátová sada)
3778 3778 Ich so zlúčeným
3779 3779 Zábavný park
3780 3780 Niesú tam otvorené súbory zmien
3781 3781 Pre aktualizáciu neboli vybrané žiadne objekty.
3782 3782 Sú tu stále nevyriešené konflikty. Konflikty nebudú uložené a budú vyriešené, ako by boli všetky odmietnuté. Pokračovať?
3783 3783 Tam je priesečník medzi cestami.
3784 3784 Chyba nižšie uvedených informácií by už mala byť vyplnená pre vás. Prosím, vyplnte informácie o tom, ako vznikla chyba a snažte sa to popísať tak podrobne, ako je to možné.
3785 3785 Bola tam nejaká chyba zatiaľ čo skúšate zobraziť URL pre tieto značky
3786 3786 Boli tam {0} konflikty počas importu.
3787 3787 Táto akcia nebude mať skratku.\n\n
3788 3788 To môže spôsobiť nechcené vymazanie uzlov.
3789 3789 Táto požiadavka URL na zmenové súbory je chybná
3790 3790 Toto je až za koncom nahrávky
3791 3791 To zodpovedá odstráneniu úloh týchto objektov.
3792 3792 Tento bod nie je prilepený k ničomu inému.
3793 3793 Táto operácia je pre JOSM zabudnuté vybrané objekty. <br> Budú odstránené z vrstvy, ale <i>nebudú</i>vymazané<br> na serveri pri nahrávaní.
3794 3794 Táto možnosť potlačí vypĺňanie oblastí, prevažujúce čokoľvek uvedené vo vybranom štýle.
3795 3795 Tento plugin umožňuje dať na obrazovku obrázky na pozadie v editore a stotožniť ich s mapou.
3796 3796 Tento plugin kontroluje chyby kľúčov a ich hodnôt.
3797 3797 Tento plugin slúži na kontrolu chýb v reláciách.
3798 3798 Tento plugin priamo nahrá GPS stopy(traces) z práve aktívnej vrstvy v JOSMe na openstreetmap.org.
3799 3799 Tento plugin zjednodušuje mapovanie a úpravy tratí verejnej dopravy.
3800 3800 Tento test hľadá body bez značiek, ktoré nie sú súčasťou žiadnej cesty.
3801 3801 Tento test hledá neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
3802 3802 Tento test kontroluje cesty, či neobsahujú niektorý bod viac ako raz.
3803 3803 Tento test kontroluje cesty na podobnosť mien, keď môže ísť o preklep.
3804 3804 Tento test kontroluje blízkosť koncových bodov ciest k iným cestám
3805 3805 Tento test kontroluje, či sú platné multipolygóny
3806 3806 Tento test kontroluje, či sú platné zákazy odbočenia
3807 3807 Tento test kontroluje či dve cesty, železnice, vodné cesty, alebo budovy sa križujú v rovnakej vrstve, ale sa nepretínajú v spoločnom bode.
3808 3808 Tento test slúži na zistenie, či nie sú dva body spojené viac ako jednou cestou.
3809 3809 Tento test kontroluje správnosť línií pobrežia.
3810 3810 Tento test zisťuje či nie je viac bodov na jednom mieste.
3811 3811 Tento test kontroluje, či neexistujú žiadne relácie s rovnakými značkami a s rovnakým členom rovnakej úlohy.
3812 3812 Tento test kontroluje, že neexistujú žiadne cesty s bodmi s rovnakými súradnicami a tiež rovnakými hodnotami.
3813 3813 Tento test kontroluje smer vodných, pozemných a pobrežných línií.
3814 3814 Tento test zistí, viacjazyčné objekty, ktorých ''meno''atribút nie je rovnaký ''meno: *''atribút, nie zložený ''meno: *''atribúty, napríklad, Italia - Italien - Italy.
3815 3815 Tento test slúži na vyhľadanie bodov s rovnakými názvami (môžu to byť duplicity).
3816 3816 Tento test kontroluje, či cesty, ktoré by mali byť uzavreté sú skutočne uzavreté.
3817 3817 Táto verzia JOSMu nie je kompatibilná s vybraný serverom uloženým v nastaveniach.
3818 3818 Tieto body niesú v kruhu. Prerušujem.
3819 3819 -----
3820 3820 Čísla dlaždíc
3821 3821 Adresa dlaždice:
3822 3822 Vyrovnávacia pamäť dlaždíc adresára:
3823 3823 Čas:
3824 3824 Časový interval
3825 3825 Časové pásmo:
3826 3826 Časové pásmo: {0}
3827 3827 -----
3828 3828 -----
3829 3829 Názov:
3830 3830 Do ...
3831 3831 Na zmazanie
3832 3832 Zapnúť GPX čiary
3833 3833 -----
3834 3834 Prepnúť drôtový model
3835 3835 Prepínač pohľadu na celej obrazovke
3836 3836 Prepínač zobrazovania okna manažéra zmenového súboru
3837 3837 Prepnúť viditeľnosť vrstvy: {0}
3838 3838 Prepínač zobrazovania značiek textu a ikon.
3839 3839 Prepnúť viditeľnosť zvolenej vrstvy.
3840 3840 Prepnúť: {0}
3841 3841 Zapnúť/Vypnúť globálne nastavenie ''{0}''.
3842 3842 Toalety
3843 3843 Prístup umožňuje iba obmedzený prístup
3844 3844 Mýto (Toll)
3845 3845 Mýtna búdka
3846 3846 Príliš veľa detekovaných presmerovaní na adresu URL pre sťahovanie . Prerušujem.
3847 3847 Nástroj pre spájanie dát (zlúčenie)
3848 3848 Nástroj: {0}
3849 3849 Panel nástrojov
3850 3850 Akcia panela nástrojou bez mena: {0}
3851 3851 Akcia panela nástrojov {0} prepísaná: {1} dostaneme {2}
3852 3852 Úprava panela nástrojov
3853 3853 Nástroje
3854 3854 -----
3855 3855 Nástroje na kreslenie budov.
3856 3856 Rady
3857 3857 +++++
3858 3858 Turistika
3859 3859 -----
3860 3860 Veža
3861 3861 Nastavenie veže
3862 3862 Typ veže
3863 3863 Mesto (town)
3864 3864 Radnica (obecný úrad)
3865 3865 Hračky
3866 3866 Kreslenie stavieb z Českej katastrálnej mapy. Vyžaduje spustený TracerServer (. NET alebo Mono).
3867 3867 Poľná cesta (Track)
3868 3868 Farebná trať a body
3869 3869 dátum stopy
3870 3870 Typ stopy
3871 3871 -----
3872 3872 Semafor
3873 3873 -----
3874 3874 -----
3875 3875 Električka
3876 3876 Zastávka električky
3877 3877 Preprava
3878 3878 -----
3879 3879 +++++
3880 3880 Cestovná kancelária
3881 3881 Strom
3882 3882 Cesta pre motorové vozidlá
3883 3883 Prípojka cesty pre motorové vozidla
3884 3884 Skúsiť znovu
3885 3885 Vyskúšajte aktualizovať plugin na najnovšiu verziu pre nahláseným chyby.
3886 3886 Ut-Ne 08:00-15:00; So 08:00-12:00
3887 3887 -----
3888 3888 Tunel
3889 3889 Začiatok tunela
3890 3890 Prikázané smery jazdy (turn restriction)
3891 3891 Vybrané štýly zapnúť alebo vypnúť
3892 3892 Turning Circle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
3893 3893 Turning Point (koniec cesty)
3894 3894 Zákaz odbočenia
3895 3895 Turniket
3896 3896 Točňa
3897 3897 Typ
3898 3898 Typ mena (UK)
3899 3899 -----
3900 3900 Typy
3901 3901 -----
3902 3902 Pneumatiky
3903 3903 -----
3904 3904 +++++
3905 3905 NEZNÁMA
3906 3906 +++++
3907 3907 URL / Súbor:
3908 3908 URL z www.openstreetmap.org (môžete ju vložiť na stiahnutie z URL pre špecifikáciu hraníc box)
3909 3909 URL z www.openstreetmap.org (môžete sem vložiť nejakú URL k stiahnutiu oblasti)
3910 3910 Adresa URL:
3911 3911 +++++
3912 3912 +++++
3913 3913 -----
3914 3914 +++++
3915 3915 +++++
3916 3916 +++++
3917 3917 +++++
3918 3918 Rozpojiť cesty
3919 3919 Neschopnosť pridať pôvodné {0} do dátovej sady, pretože sú už zahrnuté
3920 3920 Nemožno vytvoriť adresár {0}, automatické ukladanie bude vypnuté
3921 3921 Nemožno vytvoriť súbor {0}, bude použitý iný názov súboru
3922 3922 Nie je možné vytvoriť novú zvukovú značku
3923 3923 Nemožno zmazať starý záložný súbor {0}
3924 3924 Nemôžem nájsť preklad pre jazyk {0}. Vyberám {1}.
3925 3925 Nemôžem získať cestu pre adresár {0}\n
3926 3926 Niesom schopný vyčítať Šírku/Dĺžku
3927 3927 Nie je možné synchronizovať v už prehrávanej vrstve
3928 3928 Miestna cesta neklasifikovaná (Unclassified)
3929 3929 Neuzavreté cesty.
3930 3930 Neuzavretá cesta
3931 3931 Nespojené pobrežie
3932 3932 Nespojené body, bez fyzických značiek
3933 3933 Nepripojené cesty.
3934 3934 Nerozhodnuté
3935 3935 Nevyriešené konflikty medzi vymazávaným stavom
3936 3936 Nerozhodnuté konflikty medzi rôznymi súradnicami
3937 3937 Nerozhodnutý
3938 3938 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Prerušujem.
3939 3939 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Vynechávam.
3940 3940 Späť
3941 3941 Obnovenie(Undo) Pravouhlého tvaru
3942 3942 Krok späť posun
3943 3943 Obnovenie(Undo) pravouhlosti pre určené body
3944 3944 Vrátiť poslednú akciu.
3945 3945 Vrátiť vybrané a všetky neskoršie príkazy
3946 3946 Uvoľniť panel
3947 3947 Neočakávaná chyba programu.
3948 3948 Neočakávaný XML element s názvom ''{0}''
3949 3949 Neočakávaný znak na {0}. Očakávané {1} najdené {2}
3950 3950 Neočakávaný formát pre číslo portu v nastavení ''{0}''. Mám ''{1}''.
3951 3951 neočakávaný formát z id odpovedi zo servera, dostáva ''{0}''
3952 3952 Nečakaný chybný formát záhlavia pre konflikt v aktualizácii súboru zmien. Dostal som ''{0}''
3953 3953 neočakávaný formát novej verzie zo zmenených pôvodných ''{0}'', dostáva ''{1}''
3954 3954 Najdené neočakávané id 0 pre OSM pôvodné
3955 3955 Neočakávaná odpoveď servera HTTP. Máte {0} miesto odpovedi ''Poloha'' v záhlaví. Nemôžem presmerovať. Prerušujem.
3956 3956 Neočakávaný znak ({0}) na pozícii {1}
3957 3957 Neočakávaný znak na pozícii {0}. Očakávané {1}, našiel {2}
3958 3958 Neočakávaný symbol. Očakávaný {0}, vytvorený {1}
3959 3959 Neočakávaná značka: {0}
3960 3960 Neočakávaná hodnota ''{0}'' pre preferencie ''{1}''. Za predpokladu, že hodnota ''ask''.
3961 3961 Neočakávaná hodnota pre ''{0}'' v URL požiadavke zmevého súboru, dostal som{1}
3962 3962 neočakávaná hodnota parametra"index". Got {0}
3963 3963 Odblokovať
3964 3964 Odblokovať zoznam spojovaných elementov a začať spojovanie
3965 3965 Potvrdiť odlepenie
3966 3966 Nepripojený bod (Unglued Node)
3967 3967 Univerzita
3968 3968 Neznámy hostiteľ
3969 3969 Neznámy typ člena
3970 3970 Neznámy mód {0}.
3971 3971 Neznáma, alebo nepodporovaná API verzia. Got {0}
3972 3972 Neznámy pôvodný typ: {0}. Povolené hodnoty sú, body, cesty, alebo relácie
3973 3973 Neznámy žiadaný: {0}
3974 3974 Neznáma úloha
3975 3975 Neznáme vety: {0}
3976 3976 Neznány type (druh): {0}
3977 3977 Vrstva Snímok bez Mena
3978 3978 Nepomenované spojenie
3979 3979 Nepomenovaná nezaradená(unclassified) hlavná cesta(highway)
3980 3980 Nepomenované cesty
3981 3981 Neusporiadané pobrežie
3982 3982 Neuložené zmeny
3983 3983 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred zmazaním?
3984 3984 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred ukončením?
3985 3985 Neuložené dáta a konflikty
3986 3986 Neuložené dáta a stratený pričlenený súbor
3987 3987 Neuložené dáta nezapisovateľných súborov
3988 3988 Neuložené OSM dáta
3989 3989 Odznačiť všetko
3990 3990 Odznačiť všetko (Escape)
3991 3991 Odznačiť všetko (Focus)
3992 3992 Odznačiť všetky objekty
3993 3993 Nepodporovaná verzia WMS súboru; nájdené {0}, očakávané {1}
3994 3994 Nepodporovaný parameter ''{0}'' v reťazci požiadavky zmenového súboru
3995 3995 Nepodporovaná verzia: {0}
3996 3996 Neoznačené a nespojené body.
3997 3997 Neotagované(neoznačené) cesty
3998 3998 Neoznačkovaná cesta (komentované)
3999 3999 Neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
4000 4000 Hore
4001 4001 O úroveň vyššie
4002 4002 Aktualizovať
4003 4003 Aktualizovať zmenové súbory
4004 4004 Aktualizovať obsah
4005 4005 Aktualizácia dát
4006 4006 Aktualizovať obsah adresára.
4007 4007 Aktualizovať v intervale (v dňoch):
4008 4008 Aktualizovať zmenené
4009 4009 Aktualizovať objekty
4010 4010 Aktualizovať pluginy
4011 4011 Aktualizovať výber
4012 4012 Aktualizovať obsah zmenového súboru z OSM servera
4013 4013 Aktualizovať zmenový súbor z OSM servera
4014 4014 Aktualizovať vybraté pluginy
4015 4015 Aktualizované
4016 4016 Aktualizácia teraz upravených objektov zo servera (znovu stiahnuť dáta)
4017 4017 Aktualizovať aktuálne vybraté objekty zo servera (znovu nahrať dáta)
4018 4018 Aktualizácia objektov v aktívnej dátovej vrstve zo servera.
4019 4019 Aktualizovať vybraté zmenové súbory s aktuálnymi dátami z OSM servera
4020 4020 Aktualizácia súboru zmien {0}...
4021 4021 Aktualizácia súboru zmien...
4022 4022 Aktualizujem dáta
4023 4023 Aktualizujú sa ignorované chyby ...
4024 4024 Aktualizujem mapu ...
4025 4025 Aktualizujem pluginy...
4026 4026 Nahrať
4027 4027 Nahrať zmeny
4028 4028 Nahrať nastavenie
4029 4029 Nahrať všetky zmeny v aktívnej dátovej vrstve na OSM server
4030 4030 Nahrať všetky zmeny v aktuálnom výbere na OSM server.
4031 4031 Nahrať dáta
4032 4032 Nahrať dáta v kusoch objektov. Veľkosť kusov:
4033 4033 Nahrať údaje v jednej požiadavke
4034 4034 Nahrať dáta do už existujúceho a otvoreného zmenového súboru
4035 4035 Nahrať každý objekt individuálne
4036 4036 Nedá sa nahrať v jednej požiadavke (príliš veľa objektov na nahratie)
4037 4037 Nahrať výber
4038 4038 Nahrať zmenené pôvodné
4039 4039 Nahrať súčasné nastavenie na server
4040 4040 Nahrať do ''{0}''
4041 4041 Nahrať do nového zmenového súboru
4042 4042 Nahrať do existujúceho zmenového súboru
4043 4043 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>{1} požiadavky</strong>
4044 4044 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>viacnásobných zmenových súborov</strong> použitím <strong>{1} požoadavky</strong>
4045 4045 Nahrávam a ukladám zmenené vrstvy ...
4046 4046 Nahrávam dáta ...
4047 4047 Náhrávanie dát na server z vrstvy ''{0}''
4048 4048 Využitie
4049 4049 Použite <b>(</b> a <b>)</b> k zoskupeniu výrazov
4050 4050 Použite <b>"</b> operátor citovania (e.g. ak kľúč obsahuje <b>:</b>)
4051 4051 Použite <b>|</b> alebo <b>OR</b> pri kombinácii s logickým "alebo"
4052 4052 Použiť základné overenie totožnosti
4053 4053 Použiť OAuth
4054 4054 Použiť SOCKS proxy
4055 4055 Použiť obvyklú požiadavku pre zmenový súbor
4056 4056 Pomocou šípok alebo pretiahnutím s myšou vrstvu snímok nastavte offset snímok.\nMôžete tiež zadať východvý a severvý offset v {0} súradniciach.\nAk chcete uložiť vyrovnanie ako záložku, zadajte nižšie názov záložky
4057 4057 Použíť komplexnú kontrolu vlastností
4058 4058 Použíť východzie
4059 4059 Použiť predvolený dátový súbor.
4060 4060 Použiť štandardné nastavenia
4061 4061 Použite predovlený súbor pre spellcheck (preklepy).
4062 4062 Použite predvolený súbor pre ignorované značky.
4063 4063 Použitie vrstvy chýb.
4064 4064 Použiť externé skripty v JOSMe
4065 4065 Použiť globálne nastavenia
4066 4066 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb.
4067 4067 -----
4068 4068 Použiť prednastavenie "{0}"
4069 4069 Použiť prednastavenie "{0}" zo skupiny "{1}"
4070 4070 -----
4071 4071 Použite štandardné nastavenie systému
4072 4072 Použite štandardné nastavenia systému (vypnuté. Štart JOSM s <tt>-Djava.net.useSystemProxies = true </ tt>, pre zapnutie)
4073 4073 Použiť predvolený dátový súbor (doporučené).
4074 4074 Použite predvolený súbor pre spellcheck (doporučené).
4075 4075 Použite predvolený súbor pre ignorované značky (doporučené).
4076 4076 Použitie vrstvy chýb pre zobrazenie problematických elementov.
4077 4077 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb, pre zastavenie(schovanie) upozornení (varovaní).
4078 4078 Použite systémového správcu hesiel pre uloženie užívateľského mena a hesla API. (KWallet a gnome-keyring sú podporované).
4079 4079 Užívateľ
4080 4080 ID užívateľa:
4081 4081 Užívateľské meno:
4082 4082 Používateľ:
4083 4083 Meno používateľa
4084 4084 Meno užívateľa:
4085 4085 Prípadne použijúc skratku ''{0}''\n\n
4086 4086 Obvykle by to malo byť opravené.
4087 4087 -----
4088 4088 Overiť
4089 4089 Kontroluje platnosť hodnôt a značiek pomocou komplexných pravidiel.
4090 4090 Porovnáva hodnoty kľúčov oproti zoznamu slov.
4091 4091 Porovnáva platnosť hodnôt vlastností oproti prednastaveným hodnotám.
4092 4092 Overovanie
4093 4093 Overiť
4094 4094 Výsledky overovania
4095 4095 Overovanie chýb
4096 4096 Overenie zlyhalo. API URL sa zdá byť neplatné.
4097 4097 Výsledky overovania
4098 4098 Hodnota
4099 4099 Hodnota ''{0}'' pre kľúč ''{1}'' nie je v predvolenom zozname.
4100 4100 Hodnota ''{0}'' je použitá pre kľúč ''{1}''
4101 4101 Hodnota ''{0}'' nie je číslo. Prosím vložte celé číslo > 1
4102 4102 Hodnota >0 očakávaná pre parameter ''{0}'', dostal som {1}
4103 4103 Hodnota pre zemepisnú šírku v rozsahu [-90,90] povinná.
4104 4104 Hodnota pre zemepisnú dížku v rozsahu [-180,180] povinná.
4105 4105 Hodnota:
4106 4106 Hodnoty
4107 4107 Zmiešaný tovar
4108 4108 Rôzne nastavenia ovplyvňujúce vzhľad celého programu.
4109 4109 -----
4110 4110 -----
4111 4111 Rýchlosť (červená = pomaly, zelená = rýchlo)
4112 4112 Predajný automat
4113 4113 Predávané výrobky
4114 4114 -----
4115 4115 verzia > 0 očakávaná. Got {0}
4116 4116 Očakávaná verzia
4117 4117 Verzia {0}
4118 4118 Verzia:
4119 4119 Verzia: {0}
4120 4120 Veterinár
4121 4121 Obchod s DVD
4122 4122 Zobraziť
4123 4123 Zobrazenie: {0}
4124 4124 Výhliadka
4125 4125 -----
4126 4126 Dedina
4127 4127 Obecná zeleň
4128 4128 Dedina/Mesto
4129 4129 Vinica
4130 4130 Viditeľnosť
4131 4131 -----
4132 4132 -----
4133 4133 Navštíviť domovskú stránku
4134 4134 Vizualizuje "routing information" ako routovací graf.
4135 4135 Kalibrácia zvukového nahrávania
4136 4136 Sopka
4137 4137 -----
4138 4138 Napätie
4139 4139 VAROVANIE: Normalizačná hodnota vlastnosti ''verzia'' prvkut {0} na {2}, API verzia je ''{3}''. Got {1}.
4140 4140 Varovanie: Neočakávaný formát URL základne API. Presmerovanie na info alebo históriu stránky pre objekt OSM pravdepodobne zlyhá. Základné URL pre základňu API je: ''{0}''
4141 4141 VAROVANIE: neočakávaný formát z API báze URL. Presmerovávanie na stránku užívateľa pre OSM užívateľ je pravdepodobne chybný. API báza URL je: ''{0}''
4142 4142 +++++
4143 4143 +++++
4144 4144 WGS84 Zemepisné
4145 4145 +++++
4146 4146 WMS Chyba
4147 4147 WMS Súbory (*.wms)
4148 4148 WMS Nastavenia
4149 4149 WMS URL alebo ID obrázka:
4150 4150 WMS vrstva ({0}), sa automaticky sťahuje vo zväčšení (zoom) {1}
4151 4151 WMS vrstva ({0}), sťahovaná vo zväčšení (zoom) {1}
4152 4152 +++++
4153 4153 WMSPlugin-nastavenie štýlu snímok mapmode
4154 4154 Čakanie 10 sekúnd ...
4155 4155 Hradby
4156 4156 Upozornenie
4157 4157 Upozornenie: Nemôžem stiahnuť plugin ''{0}''. Jeho odkaz na stiahnutie ''{1}'' nie je platná URL. Vynechávam zo sťahovania.
4158 4158 Upozornenie: Nemôžem stiahnuť plugin ''{0}''. Jeho odkaz na stiahnutie nie je známy. Vynechávam zo sťahovania.
4159 4159 Varovanie: Nemožno čítať zdroj predvolieb označovania: {0}
4160 4160 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}
4161 4161 Upozornenie: Nepodarilo sa inicializovať preferencie. Nepodarilo sa nastaviť štandardný súbor preferencií: {0}
4162 4162 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.
4163 4163 Varovanie: Nepodarilo sa získať OAuth autorizovaný prístup z poverovacieho správcu
4164 4164 Varovanie: Neúspešné získanie informácií o užívateľovi pre aktuálneho užívateľa JOSMu. Výnimka bola: {0}
4165 4165 Upozornenie: Nepodaril sa scan súboru ''{0}'' pre informácie o pluginoch. Vynechávam.
4166 4166 Varovanie: Nepodarilo sa uložiť OAuth autorizovaný prístup pre poverovacieho správcu
4167 4167 Upozornenie: Ignorujem výnimku, pretože úloha bola zrušená. Výnimka: {0}
4168 4168 Upozornenie: JOSM je nakonfigurovaný pre použitie proxy servera z nastavenia systému, ale JVM nie je nakonfigurovaný tak, aby ho získaval. Resetujte nastavenia pre ''Bez proxy servera''
4169 4169 Upozornenie: Vrstva ''{0}'' už neexistuje. Nemožno odstrániť konflikt na objekte ''{1}''.
4170 4170 VAROVANIE: Chýbajúci adresár preferencií ''{0}''. Vytváranie východzieho súboru preferencií.
4171 4171 VAROVANIE: Nahrádzanie existujúceho súboru preferencií ''{0}'' s východzím súborom preferencií.
4172 4172 -----
4173 4173 Upozornenie: Heslo sa posiela nešifrované.
4174 4174 Varovanie: Neočakávaný parametre pre HTTP proxy server. Mám hostiteľa ''{0}'' a port ''{1}''.
4175 4175 Varovanie: Neočakávaný parameter pre SOCKS proxy. Dostal som hostiteľa ''{0}'' a port ''{1}''.
4176 4176 Varovanie: Nepodporované hodnoty v nastaveniach ''{0}'', dostal som {1}''. Použitím overovacej metódy ''Základné overenie totožnosti''.
4177 4177 Varovanie: automaticky skracujem hodnotu tagu ''{0}'' pri vymazaných objektoch {1}
4178 4178 Varovanie: zlé umiestnenie v HTML dokumente. Výnimka bola: {0}
4179 4179 Varovanie: v závislosti na overovaciu metódu, ktorú proxy server používa, heslo musí byť prenesené nezašifrované.
4180 4180 Varovanie: chybná hlavička "{0}" nenastala žiadna zhoda s očakávaným vzorom
4181 4181 Varovanie: Nepodarilo sa pristúpiť k adresáru ''{0}'' z bezpečnostných dôvodov. Výnimka bola: {1}
4182 4182 Varovanie: Nepodarilo sa zrušiť bežiacu OAuth operáciu
4183 4183 Varovanie: nepodarilo sa vytvoriť adresár pluginu ''{0}''. Nemožno stiahnuť obsah pluginu z webu pluginu ''{1}''.
4184 4184 Varovanie: Nepodarilo sa odstránenie zastaraných pluginov ''{0}''.
4185 4185 Varovanie: neúspešne odvodený wiki jazyk z JOSM miestneho kódu ''{0}''. Použitý východzí kód ''en''.
4186 4186 Varovanie: Nepodarilo sa stiahnuť informáčný zoznam pluginov
4187 4187 Varovanie: Nepodarilo sa spracovať zip súbor ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4188 4188 Varovanie: Nepodarilo sa nainštalovať už stiahnutý plugin ''{0}''. Vynechávam inštaláciu. JOSM stále používa starú verziu pluginu.
4189 4189 Varovanie: Nepodarilo sa nainštalovať plugin ''{0}'' z dočasne stiahnutého súboru ''{1}''. Premenovanie zlyhalo.
4190 4190 Upozornenie: Nepodarilo sa načítať Mappaint štýly od ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4191 4191 Upozornenie: Nepodarilo sa otvoriť súbor s príponou ''{2}'' a súbor ''{3}'' v zip súbore ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4192 4192 Upozornenie: nepodarilo sa spracovať Mappaint štýly z ''{0}''. Chyba bola: [{1}:{2}] {3}
4193 4193 Upozornenie: nepodarilo sa spracovať Mappaint štýly z ''{0}''. Chyba bola: {1}
4194 4194 VAROVANIE: neúspešný pri pokračovaní preferancií na ''{0}''
4195 4195 Varovanie: neúspešné zapnutie Credential Dialog-u vždy hore. Zachytená bezpečnostná výnimka.
4196 4196 Varovanie: neúspešná čítanie MOTD z ''{0}'' pre bezpečnostný dôvod. Výnimka bola: {1}
4197 4197 Varovanie:neúspešné čítanie MOTD z ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4198 4198 Varovanie: Nepodarilo sa získať OSM poverenie od poverovacieho správcu.
4199 4199 Varovanie: Nepodarilo sa uložiť OSM poverenie pre poverovacieho správcu.
4200 4200 Varovanie: Nedovolený formát zápisu do prednastaveného zoznamu ''{0}''. Máte ''{1}''
4201 4201 Varovanie: neplatný formát počtu v štýle obsahu ''{0}''. Dostal som ''{1}''
4202 4202 Upozornenie: Neplatná hodnota atribútu ''{0}'' z elementu ''{1}'' v schopnosti servera. Dostal som ''{2}''
4203 4203 Varovanie: miešanie 0.6 a 0.5 dátového výsledku vo verzii 0.5
4204 4204 Upozornenie: objekt ''{0}'' je už na serveri zmazaný. Vynechávam tento objekt a opakujem nahrávanie.
4205 4205 Varovanie: iba pre uvedené info prehliadača pre prvého {0} z {1} vybraných používateľov
4206 4206 Upozornenie: JVM nie je nakonfigurovaný tak, aby vyhľadával nastavenia systému proxy servera. Vlastnosť ''java.net.useSystemProxies'' chýbala pri štarte. Nebude použitý proxy server.
4207 4207 Varovanie: opravný súbor ''/REVISION'' chýba.
4208 4208 Upozornenie: neočakávané číslo verzie JOSM v zmenovom súboru, hodnota je ''{0}''
4209 4209 Varovanie: nečakaná hodnota kľúča ''{0}'' v preferenciách, dostal som ''{1}''
4210 4210 Varovanie: Našla sa neočakávaná hodnota nastavenia ''{0}'' . Mám ''{1}''. Bude použité bez proxy servera.
4211 4211 Varovanie: neočakávané hodnota pre preferencie ''{0}'', dostal som ''{1}''. Resetovanie pre východziu hodnotu.
4212 4212 Varovanie: Neočakávaná hodnota preferencie ''{0}''. Mám ''{1}''.
4213 4213 Upozornenie: Nepodporovaný koncový prvok ''{0}'' v obsahu zmenového súboru na pozícii ({1},{2}). Vynechávam.
4214 4214 Upozornenie: Nepodporovaný začiatočný prvok ''{0}'' v obsahu zmenového súboru na pozícii ({1},{2}). Vynechávam.
4215 4215 Varovania
4216 4216 Umývačka
4217 4217 Odpadkový kôš
4218 4218 Čistička odpadových vôd
4219 4219 Voda
4220 4220 Vodný zábavný park
4221 4221 Vodojem
4222 4222 -----
4223 4223 -----
4224 4224 Vodopád
4225 4225 -----
4226 4226 Duplicitné body na vodnom toku
4227 4227 Wave Audiosúbory (*.wav)
4228 4228 Koncový bod cesty je blízko inej komunikácie
4229 4229 Koncový bod cesty je blízko inej cesty
4230 4230 Bod cesty je blízko inej cesty
4231 4231 Cesta s externou ID ''{0}'' obsahuje chýbajúci bod s externou ID ''{1}''.
4232 4232 Cesta {0}
4233 4233 Cesta {0} s {1} bodmi neobsahuje všetky body, pretože aspoň jeden bod chýbal v nahratých dátach.
4234 4234 Cesta:
4235 4235 Značenie bodov
4236 4236 Cestné objekty
4237 4237 Vedľajšie komunikácie
4238 4238 Cesty obsahujú oblasti
4239 4239 Cesty s rovnakou polohou
4240 4240 Kríž pri ceste
4241 4241 Božia muka
4242 4242 Internetová stránka: {0}
4243 4243 Webstránka
4244 4244 Priehradzka
4245 4245 Mokraď
4246 4246 Invalidný vozík
4247 4247 Vozíky
4248 4248 Pri importe zvuku používam záznam na značky v GPX vrstve
4249 4249 Pri importe zvuku urobiť značky z...
4250 4250 Keď otáčate túto cestu, nasledujúce zmeny vo vlastnostiach cesty a jej bodov sú navrhované v takom poradí aby zachovali konzistenciu dát.
4251 4251 Pri ukladaní zanechávať záložné súbory končiace znakom ~
4252 4252 Celá skupina
4253 4253 Šírka (v metroch)
4254 4254 Šírka kreslenej čiary pre GPX (predvolená je 0)
4255 4255 -----
4256 4256 Veterný mlyn
4257 4257 +++++
4258 4258 Veterný rukáv
4259 4259 -----
4260 4260 Drôtový model
4261 4261 S OAuth dávate programu JOSM právo vkladať dáta máp a GPS stopy na váš účet (<a href="{0}"> viac info ...</ a>).
4262 4262 -----
4263 4263 Vo vnútri reťazcov <b>"</b> a <b>\</b> znaky musí predchádzať <b>\</b> (e.g. <b>\"</b> and <b>\\</b>).
4264 4264 Drevo
4265 4265 Závody (továrne)
4266 4266 Napíšte GPS pozíciu do hlavičky súboru obrázka. Spustite túto funkciu z menu, kliknite pravým tlačidlom na obrázok vrstvy.
4267 4267 Zapisujem obsah pluginu do miestnej cache ''{0}''
4268 4268 Nesprávny počet argumentov pre záložky
4269 4269 Zle usporiadané cesty
4270 4270 XML značka(tag) <user> chýba
4271 4271 -----
4272 4272 Áno
4273 4273 Áno, Použiť to
4274 4274 Áno, vyriešiť konflikt a zavrieť
4275 4275 Áno, uložiť zmeny a zatvoriť
4276 4276 Už máte autorizovaný prístup pre prístup k OSM serveru pomocou OAuth.
4277 4277 Chystáte sa zmazať neúplné objekty.<br>To spôsobí problémy, pretože ste nevideli reálny objekt. <br>Naozaj ich chcete zmazať?
4278 4278 Chystáte sa zmazať body mimo Vami stiahnutú oblasť.<br>Toto môže spôsobiť problém iným objektom (nevidíte ich), ktoré môžu používať tieto body.<br>Naozaj ich chcete zmazať?
4279 4279 Asi ste spustili {0} okná(ien) prehliadača.<br>Toto môže zaplniť vašu obrazovku s oknom prehliadača<br>a spôsobiť ukončenie po nejakej dobe.
4280 4280 Chystáte sa pohnúť neúplné objekty. <br> To spôsobí problémy, pretože nie je vidieť skutočný objekt. <br> Naozaj chcete, s ním hýbať?
4281 4281 Chystáte sa pohnúť body mimo oblasť, ktorú si stiahli. <br> To môže spôsobiť problémy, pretože ostatné objekty (ktoré nevidíte) ich môžu používať. <br> Naozaj chcete, s nimi hýbať?
4282 4282 Môžete tiež vložiť nejakú URL z www.openstreetmap.org
4283 4283 Zmenili ste kľúč ''{0}''na ''{1}''.\nNový kľúč sa už používa, prepísať hodnoty?
4284 4284 Nemáte ešte autorizovaný prístup pre prístup k OSM serveru pomocou OAuth. Prosím najskôr povoliť.
4285 4285 Stiahli ste si príliš veľké množstvo dát. Skúste to prosím neskôr.
4286 4286 Narazili ste na chybu v programe JOSM
4287 4287 Došlo k chybe v programe JOSM. Pred tým ako podáte hlásenie o chybe, uistite sa, že máte program JOSM aktualizovaný na poslednú verziu tu:
4288 4288 Niektoré nastavenia sa prejavia až po reštartovaní JOSM.
4289 4289 Presúvate viac ako {0} prvkov. Presúvanie viacerých prvkov je často chyba.\nSkutočne ich chcete presunúť?
4290 4290 Musíte urobiť vaše zmeny verejnými pre nahratie nových dát
4291 4291 Musíte vybrať aspoň jednu cestu.
4292 4292 Musíte zvoliť minimálne dva body pre rozdelenie uzavretej cesty.
4293 4293 Potrebujete ťahať "play head" so stlačeným SHIFT až na audio značku, alebo až na track point, ktorý chcete zosynchronizovať.
4294 4294 Potrebujete presunúť tlačítko "play head" blízko GPX stopy pre ktorú je priradená zvuková stopa, ktorá sa má prehrávať (po prvej značke).
4295 4295 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v bode na stope, kde chcete mať znažku.
4296 4296 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v momente, keď podľa sluchu určíš bod synchronizácie.
4297 4297 Vyžiadali ste si príliš veľa bodov (limit je 50 000). Vyžiadajte si menšiu plochu, alebo použite planet.osm
4298 4298 Tiež by ste mali aktualizovať svoje pluginy. Ak ani jedeno z toho nepomôže, pošlite prosím súbor hlásenia o chybe do našej bugtracker pomocou tohto odkazu:
4299 4299 Môžete vybrať GPX stopu(track)
4300 4300 Aktualizujte váš JOSM softvér. <br> Pre zabránenie problémov pluginov, by mali byť tiež aktualizované. <br> Aktualizovať pluginy teraz?
4301 4301 Váš komentár pre nahrávanie je <i>prázdny</i>, alebo <i>veľmi krátky</i>.<br /> <br /> Toto je technicky povolené, ale domnievame sa, že veľa užívateľov, ktorí si <br /> sledujú zmeny v ich oblasti závisí na zmysluplných komentároch zmenových súborov <br /> ,aby pochopili, čo sa deje! <br /> <br /> Ak obetujete minútu navyše teraz vysvetlením vašich zmien, urobíte život <br /> jednoduchším pre mnoho iných používateľov.
4302 4302 Nulové súradnice: {0}
4303 4303 +++++
4304 4304 Zväčšenie
4305 4305 Zväčšenie (v metroch)
4306 4306 Priblížiť
4307 4307 Oddialiť
4308 4308 Priblížiť/Vzdialiť a pohyb mapy
4309 4309 Najvhodnejšie zväčšenie 1:1
4310 4310 Približovanie pomocou ťahania alebo CTRL+. alebo CTRL+,; pohyb s CTRL+šípka hore dolu doľava doprava; pohyb so zväčšením možno tiež pravým tlačítkom myši
4311 4311 Priblížiť
4312 4312 Úroveň zväčšenia:
4313 4313 Oddialiť
4314 4314 Priblížiť pohľad na {0}
4315 4315 Zväčšiť na
4316 4316 Zväčšiť na vrstvu
4317 4317 Vrátiť na pôvodnú úroveň priblíženia
4318 4318 Priblížiť k bodu
4319 4319 Priblížiť na problém
4320 4320 Priblížiť na vybraté elementy(s)
4321 4321 Priblížiť na výber
4322 4322 Priblížiť na zodpovedajúce objekty v aktuálnej dátovej vrstve
4323 4323 Priblížiť na objekt prvého vybratého člena odkazujúceho na
4324 4324 Priblížiť na objekty v obsahu tohto zmenového súboru v súčasnej dátovej vrstve
4325 4325 Priblížiť k tomuto bodu v aktuálnej vrstve
4326 4326 Priblížiť na {0}
4327 4327 Zväčšovanie je vypnuté pretože vrstva z tejto relácie nie je aktívna
4328 4328 Zväčšovanie je vypnuté pretože nie je vybratý člen
4329 4329 \nVýška: {0} m
4330 4330 \nSmer {0}°
4331 4331 \nRozsah: {0}
4332 4332 \n\n> použitie {0} štýlu "{1}"\n
4333 4333 \n\n> preskakovanie "{0}" (nie je aktívne)
4334 4334 \n\nZoznam generovaných štýlov:\n
4335 4335 +++++
4336 4336 okres
4337 4337 mesto (city)
4338 4338 kraj
4339 4339 osada
4340 4340 ostrovček
4341 4341 lokalita
4342 4342 mestská samospráva
4343 4343 predmestie
4344 4344 mesto
4345 4345 obec (dedina)
4346 4346 -----
4347 4347 -----
4348 4348 -----
4349 4349 hranica (boundary)
4350 4350 vynútenia
4351 4351 čiara
4352 4352 multipolygón
4353 4353 sieť
4354 4354 MHD
4355 4355 obmedzenie
4356 4356 trasa (route)
4357 4357 miesto (blízke okolie)
4358 4358 vodný tok
4359 4359 -----
4360 4360 Upraviť stožiar
4361 4361 Upraviť stanicu
4362 4362 -----
4363 4363 Stožiar
4364 4364 Stanica
4365 4365 -----
4366 4366 Späť
4367 4367 Rýchlejšie
4368 4368 Rýchle prehrávanie
4369 4369 Vpred
4370 4370 Skok späť
4371 4371 Skok vpred
4372 4372 Ďalšia značka
4373 4373 Prehrajte nasledujúcu značku
4374 4374 Prehrajte predchádzajúcu značku
4375 4375 Prehrať/Pauza
4376 4376 Predchádzajúca značka
4377 4377 Pomalšie
4378 4378 Spomalené prehrávanie
4379 4379 Uzavretá
4380 4380 Otvoriť
4381 4381 <prázdne>
4382 4382 -----
4383 4383 -----
4384 4384 -----
4385 4385 -----
4386 4386 -----
4387 4387 -----
4388 4388 -----
4389 4389 V
4390 4390 S
4391 4391 J
4392 4392 Z
4393 4393 -----
4394 4394 -----
4395 4395 -----
4396 4396 -----
4397 4397 -----
4398 4398 +++++
4399 4399 +++++
4400 4400 +++++
4401 4401 +++++
4402 4402 +++++
4403 4403 +++++
4404 4404 +++++
4405 4405 +++++
4406 4406 +++++
4407 4407 Desc(ription(popis))
4408 4408 Názov
4409 4409 -----
4410 4410 -----
4411 4411 -----
4412 4412 -----
4413 4413 -----
4414 4414 poľnohospodárska pôda
4415 4415 les
4416 4416 obytná (osídlená)
4417 4417 Posun(offset)
4418 4418 Lupa
4419 4419 značka
4420 4420 -----
4421 4421 -----
4422 4422 áno
4423 4423 kosodrevina
4424 4424 zmiešaný
4425 4425 -----
4426 4426 -----
4427 4427 -----
4428 4428 -----
4429 4429 -----
4430 4430 -----
4431 4431 Upraviť železničnú stanicu
4432 4432 Železničná stanica
4433 4433 +++++
4434 4434 +++++
4435 4435 +++++
4436 4436 +++++
4437 4437 +++++
4438 4438 -----
4439 4439 -----
4440 4440 -----
4441 4441 -----
4442 4442 Kláves:
4443 4443 -----
4444 4444 -----
4445 4445 -----
4446 4446 skrátené meno ulice
4447 4447 aktívny
4448 4448 pridať k výberu
4449 4449 adresa
4450 4450 -----
4451 4451 -----
4452 4452 pokročilý (advanced)
4453 4453 pokročilá konfigurácia
4454 4454 Visuté cesty/Lanovky
4455 4455 letecké cesty
4456 4456 zjazdovka_čierna
4457 4457 zjazdovka_ľahká
4458 4458 -----
4459 4459 farmársky (agricultural)
4460 4460 -----
4461 4461 všetky
4462 4462 všetky objekty
4463 4463 ulička(bočna ulica)
4464 4464 abecedný
4465 4465 náhradný
4466 4466 zaujímavosti (amenity) {0}
4467 4467 zaujímavosti (amenity)
4468 4468 svetelné zariadenie
4469 4469 verejná_doprava
4470 4470 -----
4471 4471 -----
4472 4472 -----
4473 4473 anglikánska
4474 4474 krmivo pre zvieratá
4475 4475 anonymný
4476 4476 akýkoľvek
4477 4477 akvadukt
4478 4478 lukostreľba
4479 4479 oblasť (plocha)
4480 4480 oblasť textu
4481 4481 ázijská
4482 4482 asfalt
4483 4483 atletika
4484 4484 -----
4485 4485 +++++
4486 4486 -----
4487 4487 -----
4488 4488 pozadie
4489 4489 zadný bod prerušenia
4490 4490 zadný segment
4491 4491 zlé
4492 4492 baháisti
4493 4493 baptistická
4494 4494 -----
4495 4495 prekážka
4496 4496 prekážka na ceste
4497 4497 +++++
4498 4498 (basin) kotvisko pre lode s udržiavanou výškou hladiny vody
4499 4499 basketbal
4500 4500 -----
4501 4501 -----
4502 4502 pláž (beach)
4503 4503 bicykel
4504 4504 -----
4505 4505 -----
4506 4506 -----
4507 4507 -----
4508 4508 -----
4509 4509 slatina
4510 4510 boules (spoločný názov pre hry hrajuce sa s kovovými guľami)
4511 4511 hranica (boundary)
4512 4512 bowls (gúľanie šišatej gule po umelej,alebo prírodnej tráve k malej guľke)
4513 4513 značka
4514 4514 most
4515 4515 značka (tag) mosta (bridge) na bode
4516 4516 brownfield (opustený priemyselný objekt)
4517 4517 budhisti
4518 4518 budova
4519 4519 naraziť
4520 4520 hamburger
4521 4521 autobus
4522 4522 autobusová linka
4523 4523 -----
4524 4524 kanoe
4525 4525 veľkosť písmen rozhoduje
4526 4526 katolícka
4527 4527 cintorín (cemetery)
4528 4528 -----
4529 4529 -----
4530 4530 -----
4531 4531 -----
4532 4532 kura
4533 4533 čínska
4534 4534 -----
4535 4535 kresťania
4536 4536 cigarety
4537 4537 mesto (city)
4538 4538 -----
4539 4539 -----
4540 4540 -----
4541 4541 lezenie
4542 4542 -----
4543 4543 v smere hodinových ručičiek (pravotočivý)
4544 4544 zatvorené
4545 4545 uzavratá cesta
4546 4546 uhoľná
4547 4547 dlažbová kocka (cobblestone)
4548 4548 -----
4549 4549 -----
4550 4550 -----
4551 4551 telekomunikačná
4552 4552 zhutnená(valcovaná)
4553 4553 -----
4554 4554 betón (concrete)
4555 4555 kondómy
4556 4556 konfiguravať zmenový súbor
4557 4557 nakonfigurovať na mape farebný štýl
4558 4558 konflikt
4559 4559 ihličnatý
4560 4560 spojenie
4561 4561 konštrukcia
4562 4562 električkové_vedenie
4563 4563 -----
4564 4564 -----
4565 4565 -----
4566 4566 kopírovať vybrané predvolené
4567 4567 nemôžem získať zvuk zo vstupu URL
4568 4568 počet
4569 4569 -----
4570 4570 kriket
4571 4571 kriketová tréningová plocha s ochrannými sieťami (pre pálkára a nadhadzovača)
4572 4572 croquet (drevenou paličkou-kladovom sa búcha do gule cez obruče vložené do trávnika)
4573 4573 -----
4574 4574 -----
4575 4575 cesta pre bicykle so značkou bicykla
4576 4576 bicyklovanie
4577 4577 -----
4578 4578 údaje
4579 4579 listnatý
4580 4580 -----
4581 4581 stupne° min'' (Námorné)
4582 4582 stupne° min'' sec"
4583 4583 zmazané
4584 4584 zmazané-na-servery
4585 4585 doručenie
4586 4586 zastaralý
4587 4587 určený
4588 4588 miesto určenia (cieľ)
4589 4589 obchádzka
4590 4590 -----
4591 4591 -----
4592 4592 vypnuté
4593 4593 dok (nakladacia rampa)
4594 4594 neexistuje
4595 4595 závody chrtov
4596 4596 dvojité
4597 4597 dole
4598 4598 zjazdárska
4599 4599 stiahnuté
4600 4600 pitie
4601 4601 príjazdová cesta
4602 4602 -----
4603 4603 ľahká
4604 4604 -----
4605 4605 -----
4606 4606 prvky
4607 4607 miesto pohotovostnej prvej pomoci
4608 4608 jazdectvo
4609 4609 evanjelikánska
4610 4610 párne
4611 4611 príklady
4612 4612 vynikajúce
4613 4613 sáčky na výkaly
4614 4614 pre skúsených
4615 4615 -----
4616 4616 rozšírené možnosti pre editáciu otváracie hodiny (opening_hours)
4617 4617 chyba: vlastníctvo je jasne(výslovne) deaktivované
4618 4618 farmy
4619 4619 plot
4620 4620 trajekt (prievoz)
4621 4621 filtrované/blokovaný
4622 4622 filtrované/skryté
4623 4623 Hľadať vo výbere
4624 4624 -----
4625 4625 -----
4626 4626 priečinok
4627 4627 jedlo
4628 4628 pešia (foot)
4629 4629 cesta pre peších so značkou
4630 4630 brod
4631 4631 les
4632 4632 lestníctvo
4633 4633 predný bod prerušenia
4634 4634 predný segment
4635 4635 freeride (zjazd na horských bicykloch cez prekážky)
4636 4636 -----
4637 4637 z dlaždice
4638 4638 z cesty
4639 4639 úplný
4640 4640 -----
4641 4641 -----
4642 4642 -----
4643 4643 plynová
4644 4644 -----
4645 4645 -----
4646 4646 -----
4647 4647 nemecká
4648 4648 ľadovec (glacier)
4649 4649 -----
4650 4650 +++++
4651 4651 golfové ihrisko
4652 4652 dobré
4653 4653 gps značka
4654 4654 gps poloha bodu
4655 4655 kvalita1
4656 4656 kvalita2
4657 4657 kvalita3
4658 4658 kvalita4
4659 4659 kvalita5
4660 4660 tráva (grass)
4661 4661 trávový obkladač(grass_paver)
4662 4662 štrk (gravel)
4663 4663 grécka
4664 4664 zelená
4665 4665 greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
4666 4666 zem (ground)
4667 4667 -----
4668 4668 gymnastika
4669 4669 polovičný
4670 4670 bod prerušenia
4671 4671 obsahuje smerový kľúč
4672 4672 obsahuje smerový kľúč (opačný)
4673 4673 zdravie
4674 4674 teplo(heat)
4675 4675 vresovisko
4676 4676 Živý plot (hedge)
4677 4677 -----
4678 4678 označiť (highlight)
4679 4679 komunikácie
4680 4680 komunikácia bez označenia (ref)
4681 4681 -----
4682 4682 cesta (highway_track)
4683 4683 turistika
4684 4684 hinduisti
4685 4685 historické
4686 4686 história
4687 4687 hokej
4688 4688 hrozné
4689 4689 koňská (horse)
4690 4690 konské dostihy
4691 4691 -----
4692 4692 -----
4693 4693 -----
4694 4694 +++++
4695 4695 -----
4696 4696 +++++
4697 4697 -----
4698 4698 vodná
4699 4699 -----
4700 4700 -----
4701 4701 -----
4702 4702 zoslabenie farby snímok
4703 4703 neaktívny
4704 4704 zahrňujúci priame deti rodičovských(nadriadených) relácií
4705 4705 neúplný
4706 4706 nekompletná cesta
4707 4707 zvýšiť úroveň zväčšenia pre viditeľnosť viacej detailov
4708 4708 Rôzne
4709 4709 indická
4710 4710 vnútorný
4711 4711 závody
4712 4712 -----
4713 4713 vnútorná časť (inner segment)
4714 4714 integrovaný do hlavného programu
4715 4715 stredne pokročilý (intermediate)
4716 4716 -----
4717 4717 -----
4718 4718 ostrovček
4719 4719 -----
4720 4720 talianska
4721 4721 džinisti
4722 4722 japonská
4723 4723 svedkovia jehovovi
4724 4724 judaisti
4725 4725 -----
4726 4726 +++++
4727 4727 -----
4728 4728 skládka odpadov (landfill)
4729 4729 využitie oblasti (landuse)
4730 4730 využitie oblasti (landuse) {0}
4731 4731 -----
4732 4732 vrstvu
4733 4733 vrstva je v súčasnej dobe skrytá (kliknite pre zobrazenie vrstvy)
4734 4734 vrstva je v súčasnosti viditeľná (kliknutím sa vrstva skryje)
4735 4735 značka vrstvy so značkou +
4736 4736 -----
4737 4737 vľavo
4738 4738 oddych (leisure)
4739 4739 oddych (Leisure) {0}
4740 4740 osvetlená_voda (light_water)
4741 4741 -----
4742 4742 omedzený
4743 4743 obytná zóna
4744 4744 nahrávanie pluginu ''{0}'' (verzia {1})
4745 4745 nahrávam štýl ''{0}''...
4746 4746 zablokovať rolovanie
4747 4747 -----
4748 4748 nízky
4749 4749 lutheránska
4750 4750 mangrovová oblasť
4751 4751 človekom vytvorené (manmade)
4752 4752 -----
4753 4753 štýl mapy
4754 4754 +++++
4755 4755 prístav (marina)
4756 4756 močiar (marsh)
4757 4757 max šírka
4758 4758 max dĺžka
4759 4759 maximálna rýchlosť na ceste pre peších
4760 4760 -----
4761 4761 kov
4762 4762 methodistická
4763 4763 mexická
4764 4764 armáda
4765 4765 min šírka
4766 4766 min dĺžka
4767 4767 chýbajúce objekty:
4768 4768 preklep v mene kľúča (key)
4769 4769 zmiešaný
4770 4770 upravené
4771 4771 -----
4772 4772 mormónska
4773 4773 automobilový
4774 4774 cesta pre motorové vozidlá
4775 4775 dialnica (motorway)
4776 4776 dialničná prípojka
4777 4777 blato (mud)
4778 4778 +++++
4779 4779 mnohoposchodový
4780 4780 viacnásobný
4781 4781 multipolygón
4782 4782 moslimovia
4783 4783 -----
4784 4784 prírodné (natural)
4785 4785 prírodné (natural) {0}
4786 4786 -----
4787 4787 príroda
4788 4788 noviny
4789 4789 nasledujúce
4790 4790 -----
4791 4791 nie
4792 4792 Popis nedostupný
4793 4793 žiadne chybové hlásenie k dispozícii
4794 4794 -----
4795 4795 bez modifikácie
4796 4796 zákaz zabočenia vľavo
4797 4797 zákaz zabočenia vpravo
4798 4798 zákaz jazdy priamo
4799 4799 zákaz otáčania sa
4800 4800 žiadny
4801 4801 beh nalyžiach hore kopcom (nordic)
4802 4802 -----
4803 4803 nevymazaný
4804 4804 nie je v súbore dát
4805 4805 nie je prítomný
4806 4806 poznámka: Pre niektoré úlohy, JOSM potrebuje a veľa pamäte. Môže to byť nevyhnutné pre pridanie nasledujúcich\n možností Jávy pre upresnenie maximálnej veľkosti pridelenej pamäte v megabytes
4807 4807 upozornenie
4808 4808 pre začiatočníkov
4809 4809 jadrová
4810 4810 pozorovateľňa
4811 4811 nepárne
4812 4812 oficiálny
4813 4813 ropa(oil)
4814 4814 historická železnica(turistická)
4815 4815 použité
4816 4816 značka (tag) jednosmerky (oneway) na bode
4817 4817 prikázané odbočenie vľavo
4818 4818 prikázané odbočenie vpravo
4819 4819 zákaz odbočenia
4820 4820 otvoriť
4821 4821 -----
4822 4822 -----
4823 4823 -----
4824 4824 Možnosti
4825 4825 možnosti poskytnutia ako Java system properties
4826 4826 orthodoxná
4827 4827 -----
4828 4828 iná koľaj
4829 4829 vonkajší
4830 4830 obvodová časť (outer segment)
4831 4831 mimo ukladanej oblasti
4832 4832 parkovacia ulička(parking_aisle)
4833 4833 parkovacie lístky
4834 4834 partial: vybraté objekty majú rôzne hodnoty, do not change
4835 4835 -----
4836 4836 -----
4837 4837 -----
4838 4838 spevnený
4839 4839 dlažobné kamene
4840 4840 vrchol (peak)
4841 4841 riečne kamene
4842 4842 pegasus (prechod pre chodcov a jazdcov na koňoch, len čiarkované okraje)
4843 4843 prechod pre chodcov (len čiarkované okraje)
4844 4844 +++++
4845 4845 +++++
4846 4846 permissive (súhlas vlastníka pozemku)
4847 4847 fotky
4848 4848 fotovoltanická (slnečná články)
4849 4849 hrádza (pier)
4850 4850 potrubie (pipeline)
4851 4851 zjazdovka pre pokročilých (piste_advanced)
4852 4852 mierna zjazdovka (piste_easy)
4853 4853 zjazdovka pre expertov (piste_expert)
4854 4854 zjazdovka pre freeride (piste_freeride)
4855 4855 stredne ťažká zjazdovka (piste_intermediate)
4856 4856 zjazdovka pre začiatočníkov (piste_novice)
4857 4857 hracia plocha, ihrisko
4858 4858 +++++
4859 4859 miesto
4860 4860 závod
4861 4861 plast
4862 4862 stožiar(pole)
4863 4863 -----
4864 4864 energia (power)
4865 4865 presbiteriánska
4866 4866 predchádzajúce
4867 4867 cesta prvej triedy
4868 4868 prípojka cesty I. triedy
4869 4869 private (len pre vlastníka)
4870 4870 plánovaný
4871 4871 protestanská
4872 4872 verejný
4873 4873 hromadná doprava
4874 4874 plány MHD
4875 4875 lístky MHD
4876 4876 puffin (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
4877 4877 -----
4878 4878 -----
4879 4879 -----
4880 4880 štvorité
4881 4881 quakerská
4882 4882 lom
4883 4883 racquetbal (podobné ako squash, iné pravidlá)
4884 4884 koľajnica (rail)
4885 4885 železničný pozemok
4886 4886 nadchod nad železnicou
4887 4887 železnica
4888 4888 železničná výhybka
4889 4889 -----
4890 4890 -----
4891 4891 mokraď´s rákosím
4892 4892 oblasť (region)
4893 4893 regionálna
4894 4894 regulárny výraz
4895 4895 relácia bez type
4896 4896 obnoviť predvolené
4897 4897 znovu načítať vybrané štýly zo súboru
4898 4898 -----
4899 4899 odobrať z výberu
4900 4900 nahradiť označené
4901 4901 nahradené novým {0} pluginom
4902 4902 obytná (osídlená)
4903 4903 reštaurácia bez mena
4904 4904 maloobchody
4905 4905 vpravo
4906 4906 riečny breh
4907 4907 cesta (vozovka)
4908 4908 úlohy
4909 4909 kruhový objazd (roundabout)
4910 4910 trasa (route)
4911 4911 cestný úsek
4912 4912 -----
4913 4913 -----
4914 4914 -----
4915 4915 -----
4916 4916 -----
4917 4917 soľná bažina
4918 4918 piesok (sand)
4919 4919 sendvič
4920 4920 mierka
4921 4921 prehľadová (oreintačná)
4922 4922 -----
4923 4923 oblasť pokrytá krovím
4924 4924 cesta druhej triedy
4925 4925 -----
4926 4926 vyberte šport:
4927 4927 zvolené
4928 4928 výber
4929 4929 oddelené jazdné pruhy na ceste pre cyklistov
4930 4930 -----
4931 4931 obslužná (service)
4932 4932 služby
4933 4933 nastavenie aktuálnej projekcie EPSG: 31287 - Bessel 1841 in Lambert Conformal Conic. Pre použitie s WMS pluginom na načítanie geoimage.at WMS, pozrite odkaz pre detaily
4934 4934 splašky(sewage)
4935 4935 -----
4936 4936 -----
4937 4937 -----
4938 4938 -----
4939 4939 šiítska
4940 4940 streľba
4941 4941 obchod
4942 4942 obchody (shop) {0}
4943 4943 vedľajšia koľaj (napr: na stanici)
4944 4944 +++++
4945 4945 -----
4946 4946 jedno
4947 4947 -----
4948 4948 miesto (blízke okolie)
4949 4949 +++++
4950 4950 korčuľovanie
4951 4951 lyžovanie
4952 4952 lyžovanie
4953 4953 -----
4954 4954 park zimných športov
4955 4955 futbal (soccer)
4956 4956 -----
4957 4957 -----
4958 4958 -----
4959 4959 spiritualisti
4960 4960 -----
4961 4961 šport
4962 4962 športové {0}
4963 4963 športové centrum
4964 4964 železničná vlečka
4965 4965 štadión
4966 4966 známky
4967 4967 -----
4968 4968 -----
4969 4969 kameň
4970 4970 potok
4971 4971 pouličná sieť
4972 4972 meno ulice obsahuje ss
4973 4973 reťazec
4974 4974 reťazec;reťazec;...
4975 4975 metro (subway)
4976 4976 -----
4977 4977 sunnitská
4978 4978 povrch
4979 4979 +++++
4980 4980 Močiar
4981 4981 sladkosti
4982 4982 plávanie
4983 4983 -----
4984 4984 -----
4985 4985 tabuľka
4986 4986 stolný tenis
4987 4987 tampóny
4988 4988 taoisti
4989 4989 telefónne kupóny (poukážky)
4990 4990 dočasný
4991 4991 dočasný typ komunikácie
4992 4992 tenis
4993 4993 terminál
4994 4994 cesta tretej triedy
4995 4995 +++++
4996 4996 thajská
4997 4997 hlavný štýl Potlatch 2
4998 4998 -----
4999 4999 táto vrstva nie je v súčasnej dobe aktívna (kliknite pre aktiváciu)
5000 5000 táto vrstva je aktívna
5001 5001 -----
5002 5002 prílivová oblasť
5003 5003 tiger (prechod pre chodcov a cyklistov žlté pruhy)
5004 5004 -----
5005 5005 -----
5006 5006 k ceste
5007 5007 topografická
5008 5008 toucan (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
5009 5009 cestovanie
5010 5010 turistika {0}
5011 5011 mesto
5012 5012 hračky
5013 5013 stopa
5014 5014 stopy a waypointy
5015 5015 iba stopy(track)
5016 5016 semafor
5017 5017 električka
5018 5018 trojité
5019 5019 pravda: vlastníctvo je jasne(výslovne) aktivované
5020 5020 cesta pre motorové vozidlá (trunk)
5021 5021 prípojka cesty pre motorové vozidlá
5022 5022 turecká
5023 5023 turningcircle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
5024 5024 typ
5025 5025 cesta bez klasifikácie (unclassified)
5026 5026 neriadený
5027 5027 podzemie
5028 5028 unitársky
5029 5029 neznámy
5030 5030 neoznačený
5031 5031 nespevnený
5032 5032 neuršený (unset)
5033 5033 unset: táto vlastnosť sa nedá nastaviť na vybraté objekty.
5034 5034 nešpecifikovaný dôvod
5035 5035 neoznačený
5036 5036 neoznačená cesta
5037 5037 nepoužité
5038 5038 -----
5039 5039 -----
5040 5040 hore
5041 5041 až do dlaždice
5042 5042 použitie
5043 5043 -----
5044 5044 chyba overovania
5045 5045 ostatné overovania
5046 5046 varovanie overovania
5047 5047 -----
5048 5048 verzia {0}
5049 5049 -----
5050 5050 viadukt (nadjazd)
5051 5051 -----
5052 5052 zobraziť meta informácie, záznam chýb a definíciu zdroja
5053 5053 sopka
5054 5054 kupóny (poukážky)
5055 5055 -----
5056 5056 -----
5057 5057 -----
5058 5058 -----
5059 5059 voda
5060 5060 -----
5061 5061 -----
5062 5062 vodný tok
5063 5063 vodné cesty (Waterway) {0}
5064 5064 -----
5065 5065 cesta je spojená
5066 5066 cesta je spojená do nasledujúceho člena relácie
5067 5067 cesta je spojená do predchádzajúceho člena relácie
5068 5068 cesta nie je pripojená do predchádzajúceho alebo nasledujúceho člena relácie
5069 5069 iba waypointy
5070 5070 -----
5071 5071 -----
5072 5072 divoká príroda
5073 5073 veterná
5074 5074 -----
5075 5075 -----
5076 5076 -----
5077 5077 drevo (wood)
5078 5078 zalesnená oblasť (woodarea)
5079 5079 chybná značka (tag) komunikácie na bode
5080 5080 v
5081 5081 železničná vlečka v závode
5082 5082 áno
5083 5083 prechod pre chodcov (zebra)
5084 5084 -----
5085 5085 -----
5086 5086 Zväčšiť pri načítaní dlaždíc
5087 5087 Zväčšiť pri načítaní viacerýchdlaždíc
5088 5088 +++++
5089 5089 +++++
5090 5090 {0} ({1} do {2} stupňov)
5091 5091 {0} Bodov:
5092 5092 +++++
5093 5093 {0} se skladá z:
5094 5094 {0} je odmietnutých
5095 5095 {0} je odmietnutých, namiesto toho {1} použité
5096 5096 {0} nie je platný TMS argument. Skontrolujte prosím tento server URL:\n{1}
5097 5097 {0} metrov
5098 5098 {0} viac...
5099 5099 {0} bodov v ceste {1} prekročilo max. povolené množstvo bodov {2}
5100 5100 {0} objekty prektočili max. povolených {1} objektov v zmenovom súbore na server ''{2}''. Prosím <a href="urn:advanced-configuration">konfigurujte</a> ako postupovať s <strong>viacnásobnými zmenovými súbormi</strong>
5101 5101 {0} štvorcových km
5102 5102 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaný bod ''{4}'' (id: {5})
5103 5103 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná relácia ''{4}'' (id: {5})
5104 5104 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná cesta ''{4}'' (id: {5})
5105 5105 +++++
5106 5106 -----
5107 5107 {0}: Verzia {1} (súčasná: {2})
5108m 1 (Časová odchýlka z {0} dňa)
5109m 1 Časová odchýlka z {0} dní
5110m 1 Časová odchýlka z {0} dní
5111m 2 ({0} požiadavka)
5112m 2 ({0} požiadavky)
5113m 2 ({0} požiadaviek)
5114m 3 ({0}/{1}) Nahrávaný {2} objekt ...
5115m 3 ({0}/{1}) Nahrávané {2} objekty ...
5116m 3 ({0}/{1}) Nahrávaných {2} objektov ...
5117m 4 <html> Nahrávanie a/alebo ukladanie z jednej vrstvy, s úpravami<br>bolo zrušené, alebo zlyhalo.</html>
5118m 4 <html> Nahrávanie a/alebo ukladanie z {0} vrstiev, s úpravami<br>bolo zrušené, alebo zlyhalo.</html>
5119m 4 <html> Nahrávanie a/alebo ukladanie z {0} vrstiev, s úpravami<br>bolo zrušené, alebo zlyhalo.</html>
5120m 5 <html>Vyrovnaná <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografia do GPX stopy.</html>
5121m 5 <html>Vyrovnané <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografie do GPX stopy.</html>
5122m 5 <html>Vyrovnané <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografie do GPX stopy.</html>
5123m 6 <html>Vybratý objekt nie je dostupný v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
5124m 6 <html>Žiadne z vybratých objektov nie sú dostupné v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
5125m 6 <html>Žiadne z vybratých objektov nie sú dostupné v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
5126m 7 <html>{0} vrstvy majú nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy s konfliktami:</html>
5127m 7 <html>{0} vrstva má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva s konfliktami:</html>
5128m 7 <html>{0} vrstiev má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstiev s konfliktami:</html>
5129m 8 <html>{0}vrstva potrebuje uložiť, pretože má pričlenený súbor<br>ktorý nemôže byť uložený.<br>Vyberte iný súbor pre túto vrstvu, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstva s nezapisovateľným súborom:</html>
5130m 8 <html>{0}vrstvy potrebujú uložiť, pretože majú pričlenené súbory<br>ktoré nemôžu byť uložené.<br>Vyberte iné súbory pre tieto vrstvy, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstvy s nezapisovateľnými súbormi:</html>
5131m 8 <html>{0}vrstvy potrebujú uložiť, pretože majú pričlenené súbory<br>ktoré nemôžu byť uložené.<br>Vyberte iné súbory pre tieto vrstvy, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstvy s nezapisovateľnými súbormi:</html>
5132m 9 <html>{0} vrstvy sa musia uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
5133m 9 <html>{0} vrstva sa musí uložiť, pretože nemá pričlenený súbor.<br>Najskôr vyberte súbor pre túto vrstvu, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva bez súboru:</html>
5134m 9 <html>{0} vrstiev sa musí uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
5135m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
5136m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do cesty
5137m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
5138m 11 Očakávaný {0} objekt
5139m 11 Očakávané {0} objekty
5140m 11 Očakávaných {0} objektov
5141m 12 Nedá sa otvoriť súbor {0}, pretože súbor neexistuje ani žiadny vhodný súbor nie je k dispozícii.
5142m 12 Nedá sa otvoriť {0} súborov, pretože súbory neexistujú ani žiadne vhodné súbory nie je k dispozícii.
5143m 12 Nedajú sa otvoriť {0} súbory, pretože súbory neexistujú ani žiadne vhodné súbory nie je k dispozícii.
5144m 13 Nemožno otvoriť súbor {0} importérom súborov ''{1}''.
5145m 13 Nemožno otvoriť súbory {0} importérom súborov ''{1}''.
5146m 13 Nemožno otvoriť súbory {0} importérom súborov ''{1}''.
5147m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektu.
5148m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
5149m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
5150m 15 Zmeniť hodnotu?
5151m 15 Zmeniť hodnôt?
5152m 15 Zmeniť hodnoty?
5153m 16 Zmeniť {0} objekty
5154m 16 Zmeniť {0} objekt
5155m 16 Zmeniť {0} objektov
5156m 17 Kliknite na tlačidlo <strong>{0}</strong> ak chcete skontrolovať stav tohto objektu na serveri.
5157m 17 Kliknite na tlačidlo <strong>{0}</strong> ak chcete skontrolovať stav týchto objektov na serveri.
5158m 17 Kliknite na tlačidlo <strong>{0}</strong> ak chcete skontrolovať stav týchto objektov na serveri.
5159m 18 Konflikt počas sťahovania
5160m 18 Konflikty počas sťahovania
5161m 18 Konfliktov počas sťahovania
5162m 19 Konflikt v dátach
5163m 19 Konflikty v dátach
5164m 19 Konfliktov v dátach
5165m 20 Zmazať {0} body
5166m 20 Zmazať {0} bod
5167m 20 Zmazať {0} bodov
5168m 21 Zmazať {0} objekty
5169m 21 Zmazať {0} objekt
5170m 21 Zmazať {0} objektov
5171m 22 Zmazať {0} relácie
5172m 22 Zmazať {0} reláciu
5173m 22 Zmazať {0} relácií
5174m 23 Zmazať {0} cesty
5175m 23 Zmazať {0} cestu
5176m 23 Zmazať {0} ciest
5177m 24 Vymazávam {0} objekt
5178m 24 Vymazávam {0} objekty
5179m 24 Vymazávam {0} objektov
5180m 25 Sťahovanie nasledujúceho pluginu bolo <strong>neúspešné</strong>:
5181m 25 Sťahovanie nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>neúspešné</strong>:
5182m 25 Sťahovanie nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>neúspešné</strong>:
5183m 26 Sťahujem {0} zmenový súbor ...
5184m 26 Sťahujem {0} zmenové súbory ...
5185m 26 Sťahujem {0} zmenových súborov ...
5186m 27 Sťahovanie {0} neúplného dieťaťa(child) relácie ''{1}''
5187m 27 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) relácie ''{1}''
5188m 27 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) relácie ''{1}''
5189m 28 Sťahovanie {0} neúplnej odvodenej z {1} rodičovskej relácie
5190m 28 Sťahovanie {0} neúplných odvodenýchj z {1} rodičovských relácií
5191m 28 Sťahovanie {0} neúplných odvodenýchj z {1} rodičovských relácií
5192m 29 Sťahovanie {0} neúplného objektu
5193m 29 Sťahovanie {0} neúplných objektov
5194m 29 Sťahovanie {0} neúplných objektov
5195m 30 Sťahovanie {0} objektu z ''{1}''
5196m 30 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
5197m 30 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
5198m 31 Zdvojený {0} bod v {1} bode
5199m 31 Zdvojené {0} bodes v {1} bode
5200m 31 Zdvojené {0} bodes v {1} bode
5201m 32 Vložiť nový bod do {0} ciest.
5202m 32 Vložiť nový bod do cesty.
5203m 32 Vložiť nový bod do {0} ciest.
5204m 33 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcom plugine:
5205m 33 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcich pluginoch:
5206m 33 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcich pluginoch:
5207m 34 JOSM našiel {0} neuloženú OSM dátovú vrstvu.
5208m 34 JOSM našiel {0} neuložené OSM dátové vrstvy.
5209m 34 JOSM našiel {0} neuložených OSM dátových vrstiev.
5210m 35 Spojovaná verzia ({0} vstupy)
5211m 35 Spojovaná verzia ({0} vstup)
5212m 35 Spojovaná verzia ({0} vstupov)
5213m 36 Posun {0} bodov
5214m 36 Posun {0} bodu
5215m 36 Posun {0} bodov
5216m 37 Moja verzia ({0} vstupy)
5217m 37 Moja verzia ({0} vstup)
5218m 37 Moja verzia ({0} vstupov)
5219m 38 Objekt nie je možné stiahnuť
5220m 38 Objektov nie je možné stiahnuť
5221m 38 Objekty nie je možné stiahnuť
5222m 39 Objekt bol vymazaný
5223m 39 Objektov bolo vymazaných
5224m 39 Objekty boli vymazané
5225m 40 Jeden sťahovaný objekt je vymazaný.
5226m 40 {0} sťahovaných objektov je vymazaných.
5227m 40 {0} sťahované objekty sú vymazané.
5228m 41 Jeden objekt nemohol byť stiahnutý.<br>
5229m 41 {0} objektov nebolo možné stiahnuť.<br>
5230m 41 {0} objekty nebolo možné stiahnuť.<br>
5231m 42 Otváranie súboru {0}...
5232m 42 Otváranie súborov {0}...
5233m 42 Otváranie súborov {0}...
5234m 43 Vkladanie {0} značiek
5235m 43 Vkladanie {0} značky
5236m 43 Vkladanie {0} značiek
5237m 44 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ho aktualizovať ručne.
5238m 44 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ich aktualizovať ručne.
5239m 44 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ich aktualizovať ručne.
5240m 45 Plugin {0} vyžaduje plugin, ktorý nebol nájdený. Chýbajúci plugin je:
5241m 45 Plugin {0} vyžaduje {1} pluginy, ktoré sa nenašli. Chýbajúce pluginy sú:
5242m 45 Plugin {0} vyžaduje {1} pluginov, ktoré sa nenašli. Chýbajúce pluginy sú:
5243m 46 Očistený {0} objekt
5244m 46 Očistené {0} objekty
5245m 46 Očistených {0} objektov
5246m 47 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
5247m 47 Odstrániť staré kľúče z {0} objektu
5248m 47 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
5249m 48 Otáčanie {0} bodov
5250m 48 Otáčanie {0} bodu
5251m 48 Otáčanie {0} bodov
5252m 49 Mierka {0} bod
5253m 49 Mierka {0} bodov
5254m 49 Mierka {0} body
5255m 50 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodu)
5256m 50 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
5257m 50 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
5258m 51 Zjednodušiť {0} cestu
5259m 51 Zjednodušiť {0} cesty
5260m 51 Zjednodušiť {0} ciest
5261m 52 Značky({0} konflikt)
5262m 52 Značky({0} konflikty)
5263m 52 Značky({0} konfliktov)
5264m 53 Nasledujúci plugin bol <strong>úspešne</strong> stiahnutý:
5265m 53 Nasledujúce {0} pluginy boli <strong>úspešne</strong> stiahnuté:
5266m 53 Nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>úspešne</strong> stiahnutých:
5267m 54 Nasledujúci plugin už nie je potrebný, a má byť deaktivovaný:
5268m 54 Nasledujúce pluginy už nie sú potrebné, a majú byť deaktivované:
5269m 54 Nasledujúcich pluginov už nie je potrebných, a majú byť deaktivované:
5270m 55 Plugin nebude nahratý.
5271m 55 Pluginy nebudú nahraté.
5272m 55 Pluginy nebudú nahraté.
5273m 56 Vybratý bod nie je v strede cesty.
5274m 56 Vybraté body nie sú v strede cesty.
5275m 56 Vybraté body nie sú v strede cesty.
5276m 57 Vybratá trasa obsahuje body mimo stiahnutej oblasti údajov.
5277m 57 Vybraté trasy obsahujú body mimo stiahnutej oblasti údajov.
5278m 57 Vybraté trasy obsahujú body mimo stiahnutej oblasti údajov.
5279m 58 Ich verzia ({0} vstupy)
5280m 58 Ich verzia ({0} vstup)
5281m 58 Ich verzia ({0} vstupov)
5282m 59 Je tam viac ako jedna cesta používajúca bod, ktorý ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
5283m 59 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
5284m 59 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
5285m 60 Je tam {0} objekt v miestnej dátovej sade, ktorý by mohol byť odstránený zo servera. Ak sa neskôr pokúsite zmazať alebo aktualizovať tento objekt na serveri, je pravdepodobné hlásenie o konflikte.
5286m 60 Sú tam {0} objekty v miestnej dátovej sade, ktoré by mohli byť odstránené zo servera. Ak sa neskôr pokúsite zmazať alebo aktualizovať tieto objekty na serveri, je pravdepodobné hlásenie o konflikte.
5287m 60 Je tam {0} objektov v miestnej dátovej sade, ktoré by mohli byť odstránené zo servera. Ak sa neskôr pokúsite zmazať alebo aktualizovať tieto objekty na serveri, je pravdepodobné hlásenie o konflikte.
5288m 61 Nachádza sa tam {0} objekt na nahratie..
5289m 61 Nachádzajú sa tam {0} objekty na nahratie..
5290m 61 Nachádza sa tam {0} objektov na nahratie..
5291m 62 Došlo k chybe pri načítaní tohto štýlu. Vyberte ''Info'' pre podrobnosti, kliknutím pravého tlačítka na myši .
5292m 62 Došlo k {0} chybám pri načítaní tohto štýlu. Vyberte ''Info'' pre podrobnosti, kliknutím pravého tlačítka na myši .
5293m 62 Došlo k {0} chybám pri načítaní tohto štýlu. Vyberte ''Info'' pre podrobnosti, kliknutím pravého tlačítka na myši .
5294m 63 Bol tam zistený {0} konflikt.
5295m 63 Boli tam zistené {0} konflikty.
5296m 63 Bolo tam zistených {0} konfliktov.
5297m 64 Počas importu bol {0} konflikt
5298m 64 Počas importu boli {0} konflikty
5299m 64 Počas importu bolo {0} konfliktov
5300m 65 Toto zmení až {0} objektov.
5301m 65 Toto zmení až {0} objekt.
5302m 65 Toto zmení až {0} objekty.
5303m 66 Toto chce zmeniť {0} objekt.
5304m 66 Toto chce zmeniť {0} objektov.
5305m 66 Toto chce zmeniť {0} objektov.
5306m 67 Transformácia {0} bodu
5307m 67 Transformácia {0} bodov
5308m 67 Transformácia {0} bodov
5309m 68 -----
5310m 69 Aktualizácia tohoto pluginu zlyhala:
5311m 69 Aktualizácia týchto pluginov zlyhala:
5312m 69 Aktualizácia týchto pluginov zlyhala:
5313m 70 Nahrávanie <strong>{0} objektu</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
5314m 70 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
5315m 70 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
5316m 71 Nahrávanie <strong>{0} objektu</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
5317m 71 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
5318m 71 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
5319m 72 Nahrávanie {0} objektov ...
5320m 72 Nahrávanie {0} objektu ...
5321m 72 Nahrávanie {0} objektov ...
5322m 73 Nastavili ste prázdnu úlohu na {0} objekte.
5323m 73 Nastavili ste prázdnu úlohu na {0} objektoch.
5324m 73 Nastavili ste prázdnu úlohu na {0} objektoch.
5325m 74 značka
5326m 74 značky
5327m 74 značiek
5328m 75 bod
5329m 75 body
5330m 75 bodov
5331m 76 objekt
5332m 76 objekty
5333m 76 objektov
5334m 77 vzťah (relation)
5335m 77 vzťahy (relations)
5336m 77 vzťahov (relations)
5337m 78 do {0} objektu
5338m 78 do {0} objektov
5339m 78 do {0} objektov
5340m 79 cestu
5341m 79 cesty
5342m 79 ciest
5343m 80 {0} Author
5344m 80 {0} Authorov
5345m 80 {0} Authori
5346m 81 {0} Člen:
5347m 81 {0} Členov:
5348m 81 {0} Členy:
5349m 82 {0} pozostáva z {1} značky
5350m 82 {0} pozostáva z {1} značiek
5351m 82 {0} pozostáva z {1} značiek
5352m 83 {0} vymazaný
5353m 83 {0} vymazané
5354m 83 {0} vymazaných
5355m 84 {0} načítaný obrázok .
5356m 84 {0} načítané obrázky.
5357m 84 {0} načítaných obrázkov.
5358m 85 {0} členov
5359m 85 {0} člen
5360m 85 {0} členy
5361m 86 {0} bod
5362m 86 {0} body
5363m 86 {0} bodov
5364m 87 {0} pridaných objektov:
5365m 87 {0} pridaný objek:
5366m 87 {0} pridané objekty:
5367m 88 {0} zmazaný objekt:
5368m 88 {0} zmazané objekty:
5369m 88 {0} zmazaných objektov:
5370m 89 {0} upravených objektov:
5371m 89 {0} upravený objekt:
5372m 89 {0} upravené objekty:
5373m 90 {0} nevyriešený konflikt značky na rozhodnutie
5374m 90 {0} nevyriešené konflikty značiek na rozhodnutie
5375m 90 {0} nevyriešených konfliktov značiek na rozhodnutie
5376m 91 {0} relácia
5377m 91 {0} relácie
5378m 91 {0} relácií
5379m 92 {0} trasa,
5380m 92 {0} trasy,
5381m 92 {0} trás,
5382m 93 {0} tag
5383m 93 {0} tagov
5384m 93 {0} tagy
5385m 94 {0} stopa(track)
5386m 94 {0} stopy(track)
5387m 94 {0} stôp(track)
5388m 95 {0} stopa(track),
5389m 95 {0} stopy(track),
5390m 95 {0} stôp(track),
5391m 96 {0} bola založená GPS značka.
5392m 96 {0} boli založené GPS značky.
5393m 96 {0} boli založené GPS značky.
5394m 97 {0} ciest
5395m 97 {0} cesta
5396m 97 {0} cesty
5397m 98 {0} waypoint (bod cesty)
5398m 98 {0} waypointy (body cesty)
5399m 98 {0} waypointov (bodov cesty)
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.