source: josm/trunk/data/sk.lang@ 4550

Last change on this file since 4550 was 4550, checked in by stoecker, 13 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 177.7 KB
Line 
1 1 -----
2 2 +++++
3 3 +++++
4 4 -----
5 5 alebo
6 6 # Objekty
7 7 % z východu:
8 8 % zo severu:
9 9 (# požiadavky neznáme)
10 10 (1 požiadavka)
11 11 (Kód={0})
12 12 (Pomoc: Skratky môžeš modifikovať v nastaveniach)
13 13 (Text už bol skopírovaný do schránky.)
14 14 -----
15 15 (URL bolo:
16 16 (Použite medzinárodný kód, ako +12-345-67890)
17 17 (v rade {0}, stĺpec {1})
18 18 -----
19 19 (žiadny objekt)
20 20 (žiadny)
21 21 -----
22 22 -----
23 23 -----
24 24 ({0}/{1}) Sťahujem zmenový subor {2} ...
25 25 ({0}/{1}) Sťahovanie zmenového súboru {2}...
26 26 ({0}/{1}) Sťahovanie obsahu pre zmenový súbor {2}...
27 27 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z bodov {2}
28 28 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z relácie {2}
29 29 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z cesty {2}
30 30 ({0}/{1}): Sťahujem reláciu ''{2}''...
31 31 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou a jednu z týchto ciest, alebo
32 32 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou, alebo
33 33 * Jeden označený bod, alebo
34 34 * Jednu cestu a jeden alebo viac jej bodov používaných vo viac než jednej ceste.
35 35 * Jednu cestu s jedným, alebo viac bodov používanými vo viac než jednej ceste, alebo
36 36 -----
37 37 -----
38 38 ... iný druh prepravy
39 39 ... odkazy na relácie
40 40 /CESTA/K/JOSM/ZLOŽKE/
41 41 +++++
42 42 +++++
43 43 -----
44 44 10pin (Kolok na hru s desiatimi kolkami)
45 45 -----
46 46 +++++
47 47 -----
48 48 +++++
49 49 -----
50 50 -----
51 51 -----
52 52 +++++
53 53 </p><p>Zatvorte dialóg filtra, aby sa zobrazili všetky objekty.<p></html>
54 54 <Nie je zatiaľ nahratá GPX stopa (track)>
55 55 <anonymné>
56 56 <b>(všetky)indownloadedarea</b> - objekty(a všetky ich body ciest / členy relácií) sa v oblasti stiahli
57 57 <b>(všetky)inview </b> - objekty (a všetky ich body ciest / členy relácií), v aktuálnom zobrazení
58 58 <b>-key:Bak</b> - ''Bak'' nikde v kľúči ''key''
59 59 <b> Baker Street </b> - ''Baker'' a ''Street'' vo všetkých kľúčoch
60 60 -----
61 61 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' vo všetkých kľúčoch
62 62 <b>areasize:</b> ... - uzatvorené cesty v danej oblasti v m² (<b>areasize:</b>min-max alebo <b>areasize:</b> max)
63 63 <b>súbor zmien:</b> ... - objekty s daným id súboru zmien (0 objekty bez označenia súboru zmien)
64 64 <b>dieťa <i>výraz</i></b> - všetky deti objektov vyhovujúcich výrazu
65 65 <b>uzavretý</b> - všetky uzavreté cesty (body nie sú považované za uzavreté)
66 66 <b> id:</b> ... - objekty s daným ID (0 pre nové objekty)
67 67 <b>incomplete</b> - všetky nekompletné objekty
68 68 <b>kľúč:</b>- kľúč ''key'' je nastavený na hodnotu
69 69 <b>key:Bak</b> - ''Bak'' kdekoľvek v kľúči ''key''
70 70 <b>kľúč=* </b> - kľúč ''key'' so žiadnu hodnotou. Skúste tiež <b>*= hodnota </b>, <b> kľúč =</b>, <b> *=*</b>, <b> *= </b>
71 71 <b>kľúč=hodnota</b> - kľúč ''key'' presne s hodnotou ''hodnota''
72 72 <b>kľúč?</b> - kľúč ''key'' s hodnotou ''ano'',''pravda'', '' 1'', alebo ''na''
73 73 <b>modified</b> - všetky zmenené objekty
74 74 <b>body:</b> ... - objekty s daným počtom bodov (<b>body:</b> spočítať, <b>body:</b>min-max, <b>body:</b>min- alebo <b> body:</b>-max)
75 75 <b>rodič <i>výraz</i></b> - všetci rodičia objektov vyhovujúcich výrazu
76 76 <b>úloha:</b> ... - objekty s danou úlohu vo vzťahu(relácii)
77 77 <b>selected</b> - všetky vybraté objekty
78 78 <b>tagy:</b> ... - objekty s daným počtom značiek (<b>tagy:</b>spočítať,<b>tagy:</b>min-max,<b>tagy:</b>min- alebo <b> tagy:</b>-max)
79 79 <b>časová značka:</b> ... - objekty s touto časovou značkou (2009-11-12T14: 51:09 Z, 11.12.2009 alebo T14: 51 ...)
80 80 <b>typ:</b> ... - objekty so zodpovedajúcim typom (<b>bod</b>, <b>cesta</b>, <b>relácia</b>)
81 81 <b>untagged</b> - všetky neoznačené objekty
82 82 <b>užívateľ:</b> ... - objekty, ktoré menil užívateľ
83 83 <b>užívateľ:anonymný</b> ... - objekty, ktoré menil anonymný užívateľ
84 84 <b>verzia:</b> ... - objekty s danou verziou (0 objekty bez pridelenej verzie)
85 85 <b>{0}</b> vypnuté objekty
86 86 <br>Chybná správa(nepreložený): {0}
87 87 +++++
88 88 <rôzne>
89 89 <prázdny>
90 90 +++++
91 91 +++++
92 92 <h1><a name="top">Klávesové skratky</a></h1>
93 93 <h1>Skupiny modifikátorov</h1>
94 94 <h2>Aktívny filter</h2>
95 95 <h2> JOSM vyžaduje Javu verzie 6.</h2> Nájdená Java verzia: {0}.<br>Môžete<ul><li> aktualizovať vašu Java (JRE), alebo</li><li> používať staršie (Java 5 kompatibilnú) verziu JOSM.</li></ul> Viac informácií:
96 96 <h3>Keď je vybratá jedna alebo viac trás, tvar sa upraví tak, že všetky uhly majú 90 alebo 180 stupňov.</h3>K výberu môžte pridať dva uzly. Potom sa smer upraví podľa týchto dvoch nastavených uzlov. (Potom, možte vrátiť posun niektorých uzlov:<br>Tie vyberte a stlačte skratku pre Pravé uhly / Späť. Prednastavené je Shift+Q.)
97 97 <html>''{0}'' nie je platná OSM API URL.<br>Prosím, skontrolujte pravopis a znovu potvrďte.</html>
98 98 <html> <body> <p class="warning-body"> <strong>Upozornenie: </strong> Heslo je uložené vo formáte obyčajného textu v JOSM súbore nastavení. Okrem toho sa prevádza <strong>nešifrované</strong> v každej žiadosti zaslanej na server OSM. <strong> Nepoužívajte cenné hesla. </strong></p></body></html>
99 99 <html> <body> Zadajte prosím OAuth autorizačný prístup, ktorý je oprávnený k prístupu k serveru OSM ''{0}''.</ body> </ html>
100 100 <html><h3>Vymazať súbor {0} z disku?<p>Súbor s obrázkom bude natrvalo stratený!</h3></html>
101 101 <html><p class="error-header">Nastala chyba pri získavaní informácií pomoci</p><p class="error-body">Obsah pre tému pomoci <strong>{0}</strong> nemohol byť nahratý. Chybová správa je (nepreložená):<br><tt>{1}</tt></p></html>
102 102 -----
103 103 <html><strong>Aktuálne sťahovaná oblasť</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
104 104 <html><strong>Neúspešné</strong> vymazanie <strong>relácie {0}</strong>. Stále odkazuje na reláciu {1}.<br>Prosím nahrajte reláciu {1}, odstráňte odkaz z relácie {0}, a nahrajte znovu.</html>
105 105 <html>Vzťah relácie bol skopírovaný do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto overiť a opraviť ak je to nutné.</html>
106 106 <html>Funkcia umiestnená v relačnom člene bola skopírovaná do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto potvrdiť a opraviť to ak je to potrebné.</html>
107 107 -----
108 108 <html>Nejaká chyba nastala počas obnovy záložného súboru.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
109 109 <html>Nejaká chyba nastala počas ukladania.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
110 110 <html>Overenie na OSM serveri s OAuth prístupom ''{0}'' zlyhal. <br> Prosím otvorte dialóg nastavení a získajte ďalší OAuth prístup. </ html>
111 111 <html>Overenie na OSM serveri s používateľským menom ''{0}'' zlyhalo. <br> Skontrolujte prosím užívateľské meno a heslo v nastaveniach programu JOSM . </ html>
112 112 -----
113 113 <html>Overenie na serveri OSM s OAuth prístupom ''{0}'' zlyhalo. <br>Pre overenie nie je povolený prístup k chránenému zdroju <br>''{1}''.< br> Prosím otvorte dialóg nastavení a získajte ďalší OAuth prístup. </ html>
114 114 <html> Nemožno otvoriť URL''{0}'', pretože žiadne vhodné úlohy pre sťahovanie nie sú k dispozícii. </html>
115 115 <html>Nemožno otvoriť priečinok ''{0}''.<br>Prosím, vyberte súbor.</html>
116 116 <html>Nemôžem nahrať {0} objektov v jednej požiadavke pretože<br>max. veľkosť zmenového súboru {1} na server ''{2}'' je prekročená.</html>
117 117 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre koniec spojovania mojich a ich položiek</html>
118 118 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre začiatok spojovania mojich a ich položiek</html>
119 119 <html>Nepodarilo za uzavrieť changeset <strong>{0}</strong><br>pretože už je uzavretý.</html>
120 120 <html>Zatváranie zmenového súboru <strong>{0}</strong> neúspešné<br> pretože už bol zavretý na {1}.</html>
121 121 <html>Spojenie s OSM serverom ''{0}'' vypršalo. Prosím, skúste to znova neskôr.</ Html>
122 122 <html>Spojenie s OSM serverom ''{0}'' zlyhalo. Server odpovedal <br> nasledujúcim kódom chyby a nasledujúcim chybovým hlásením: <br> <strong> Kód chyby: <strong> {1} <br> <strong> Chybové hlásenie (nepreložené) </ strong>: {2} </ HTML>
123 123 -----
124 124 <html>Nemôžem čítať záložky z<br>''{0}''<br>Chyba bola: {1}</html>
125 125 <html> Nemôžem čítať súbor ''{0}''.< br> Chyba je: <br> {1}</ html>
126 126 <html> Nemôžem čítať. <br> Chyba je: <br> {0} </ html>
127 127 <html>Stiahnuť zmenové súbory v súčasnom zobrazení mapy.<br><em>Vypnutý. Teraz tam nie je aktívne žiadne zobrazenie mapy.</em></html>
128 128 <html>Stiahnuť zmenové súbory v súčasnom zobrazení mapy</html>
129 129 <html>Stiahnuť moje otvorené zmenové súbory</html>
130 130 <html>Stiahnuť moje otvorené zmenové súbory<br><em>Vypnutý. Prosím vložte najskôr vaše OSM užívateľské meno do nastavení.</em></html>
131 131 <html>Stiahnuť posledné zmenové súbory</html>
132 132 <html>Vložte kľúč značky, i.e. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
133 133 <html>Vložte hodnotu značky, i.e. <strong><tt>kontrola členov</tt></strong></html>
134 134 <html> Zadajte autorizačný prístup ručne, ak bol vygenerovaný a získaný externe <br> na JOSM. </ html>
135 135 <html> Nepodaril sa prístup k serveru OSM ''{0}''<br> s autorizovaným prístupom ''{0}''.< br> Server považuje autorizovaný prístup za neoprávnený. Nebudete <br> mať prístup ku všetkým chráneným zdrojom na tomto serveri pomocou tohto prístupu. </ Html>
136 136 <html> Nepodarilo sa overiť na serveri OSM ''{0}''.< br> Používate OAuth na overenie, ale v súčasnej dobe neexistuje žiadny <br>nakonfigurovaný OAuth autorizovaný prístup. <br> Prosím, otvorte dialógové okno nastavení a vytvorte, alebo zadajte autorizovaný prístup. </ html>
137 137 <html> Nepodarilo sa doplniť URL ''{0}'' pre overenie OSM API servera. <br> Skontrolujte prosím váš text ''{1}'' a overte znova. </ html>
138 138 <html>Neúspešné pripojenie k URL ''{0}''.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{1}'' a vaše internetové pripojenie a potvrďte znovu.</html>
139 139 <html>Neúspešné vytvorenie URL pretože šifrovanie ''{0}''<br>chýbalo na tomto systéme.</html>
140 140 <html>Nepodarilo sa stiahnuť dáta. Ich formát je buď nepodporovaný, chybný, a / alebo nekonzistentný. <br> <br> Detaily (nepreložené): {0} </ html>
141 141 <html>Neúspešná inicializácia komunikácie s OSM serverom {0}.<br>Skontrojujte URL servera vo vašich nastaveniach a vo vašom internetovom pripojení.</html>
142 142 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}</html>
143 143 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Chyba pri resetovaní súboru preferencií do východzieho: {0}</html>
144 144 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.</html>
145 145 -----
146 146 <html>Neúspešné načítanie obsahu zdrojov štýlov z<br>''{0}''.<br><br>Detaily (nepreložené):<br>{1}</html>
147 147 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Meno hostiteľa ''{1}'' nemôže byť vyriešený. <br>Prosím skontrolujte API URL vo vašich nastaveniach a vaše internetové pripojenie.</html>
148 148 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Prosím, skontrolujte vaše internetové pripojenie.</html>
149 149 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''<br>pre bezpečnostné dôvody. Toto je veľmi pravdepodobné pretožestále bežíte<br>v nejakom applete a pretože nemôžete načítať váš applet z ''{1}''.</html>
150 150 <html>Neúspešné otvorenie stránky pomoci na url {0}.<br>Je veľmi pravdepodobne spôsobené sieťovým problémom, skontrolujte prosím<br>vaše internetové pripojenie</html>
151 151 <html>Neúspešné získanie zoznamu zmenových súborov z OSM API servera v<br>''{1}''. Server odpovedal kódom {0} namiesto 200.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{1}'' a potvrďte znovu.</html>
152 152 <html> Nepodarilo sa získať informácie o aktuálnom užívateľovi z OSM servera ''{0}''.< br> To asi nie je problém spôsobený testovaním autorizačného prístupu, ale <br> skôr problém s konfiguráciou servera . Starostlivo prejdite server <br> URL a vaše pripojenie k internetu. </ Html>
153 153 <html> Nepodarilo sa podpísať žiadosť pre OSMserver ''{0}'' s prístupom ''{1}''.< br> Prístup je pravdepodobne neplatný. </ html>
154 154 <html>Nepodarilo sa nahrať dáta na alebo stiahnuť z<br>"{0}"<br>pre problém pri prenose dát.<br>Detaily (nepreložené): {1}</html>
155 155 <html>Neúspešné nahratie súboru zmien <strong>{0}</strong><br>pretože už bol zavretý pri {1}.</html>
156 156 <html> JOSM úspešne získal autorizačný prístup. Teraz môžete prijať tento prístup. JOSM ho bude používať v budúcnosti pre autentifikáciu a autorizáciu na server OSM. <br> Autorizačný prístup je: </ html>
157 157 <html> JOSM sa chystá obnoviť OAuth nastavenia na predvolené hodnoty. <br> Aktuálne vlastné nastavenia sa neukladajú. </ html>
158 158 <html>JOSM je aktuálne spustený pod anonymným užívateľom. Preto nemôžem stiahnuť<br>vaše zmenové súbory z OSM servera iba ak zadáte užívateľské meno pre OSM<br>v JOSM nastaveniach.</html>
159 159 <html> JOSM úspešne získal žiadosť prístupu. JOSM teraz spúšťa registračnú stránku v externom prehliadači. Prosím, prihláste sa svojím OSM užívateľským meno a heslom a postupujte podľa pokynov ako povoliť žiadosť prístupu. Potom sa prepnite späť do dialógu a kliknite na <strong> {0} </ strong> <br> Ak spustenie externého prehliadača sa nedarí, môžete skopírovať nasledujúcu povoľovaciu URL a vložte ju do adresného riadku prehliadača. < / html>
160 160 <html>Vrstva ''{0}'' už má konflikt na objekte <br>''{1}''.< br> Prosím vyriešte najskôr tento konflikt, potom to skúste znova. </html>
161 161 <html>Vrstva ''{0}'' už má konflikt na objekte<br>''{1}''.<br>Tento konflikt nemôže byť pridaný.</html>
162 162 <html>Počet {0} pluginov bolo požadovaných.<br>Tento plugin nie je naďalej vyvíjaný a veľmi pravdepodobne bude spôsobovať chyby.<br>Mal by byť vyradený.<br>Zmazať z nastavení?</html>
163 163 <html>Označené <strong>lokálne zmazané objekty</strong> budú vymazané na serveri.</html>
164 164 <html>Oznečené zmenené objekty <strong>z aktuálneho výberu</strong> bude nahratý na server.</html>
165 165 -----
166 166 <html>Žiadne objekty nie sú v obsahu zmenového súboru {0} ,ktorý je dostupný v aktuálnej<br>upravovanej vrstve ''{1}''.</html>
167 167 <html> Kliknite prosím na <strong>{0} </ strong> načítať OAuth žiadosť prístupu z ''{1}''.</ html>
168 168 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>1 relácie</strong>.</html>
169 169 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>{0} relácií</strong>.</html>
170 170 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>{0} objektov</strong> z <strong>{1} relácií</strong>.</html>
171 171 <html>Prosím vložte platnú hodnotu limity dátumu/času<br>požiadavka na konkrétny časový rozsah.</html>
172 172 <html>Prosím vložte platnú hodnotu limity zemepisnej dĺžky/šírky <br>požiadavky pre zmenový súbor na špecifický ohraničujúci rámec.</html>
173 173 <html>Prosím uistite sa, že všetky vybraté trasy smerujú podobným smerom<br>alebo ich zarovnajte do pravých uhlov jeden po druhom.</html>
174 174 <html>Prosím vyberte <strong>rozsah OSM dlaždíc</strong> v danej úrovni zväčšenia.</html>
175 175 <html>Prosím vyberte jednu z nasledujúcich <strong>štandardných otázok</strong>.Vybrať <strong>Stiahnuť iba moje zmenové súbory</strong> ak chcete stiahnuť iba zmenové súbory vytvorené vami.<br>Všimnite si, že JOSM stiahne max. 100 zmenových súborov.</html>
176 176 <html>Prosím vyberte zmenový súbor, ktorý chcete zavrieť</html>
177 177 <html>Prisím vyberte ktoré hodnoty ponechať pre nasledujúce značky(tags).</html>
178 178 <html> Plugin {0} vyžaduje verziu JOSM {1}. Súčasná verzia JOSM je {2}. <br> Musíte aktualizovať JOSM, aby využil tento plugin. </ Html>
179 179 <html>Súbor preferencií mal chyby.<br> Vytváranie zo zálohy staršieho súboru <br>{0}<br> a vytváranie nového východzieho súboru.</html>
180 180 <html> Získavanie OAuth autorizovaného prístupu z ''{0}'' zlyhalo. </ html>
181 181 <html> Získavanie OAuth žiadosti prístupu z ''{0}'' zlyhalo. </ html>
182 182 <html> Spustiť plne automatický postup na získanie autorizačného prístupu z webových stránok OSM. <br> JOSM pristupuje na OSM webové stránky s menom užívateľa JOSM, plne <br> automaticky oprávňuje užívateľa a získa autorizovaný prístup. </ html >
183 183 <html> Beh polo-automatického postupu získať autorizovaný prístup z webových stránok OSM. <br> JOSM podá štandardné OAuth žiadosti o získanie povolenia prístupu cez <br> autorizovaný prístup. Užívateľ zašle na webové stránky OSM v externom prehliadači <br> overí sám a prijme žiadosť pre prístup predloženú programom JOSM. </ Html>
184 184 -----
185 185 <html>Zvoliť pre stiahnutie dát na novú dátovú vrstvu.<br>Zrušiť voľbu pre stiahnutie na aktuálne aktívnu dátovú vrstvu.</html>
186 186 <html>Výber umožní zanesenie značky, ktorá bude používaná<br>do všetkých zmenených relácií.</html>
187 187 <html>Vybrať podľa obmedzenej požiadavky iba vaše zmenové súbory.<br>Odobrať všetky vložené zmenové súbory v požiadavke.</html>
188 188 <html>Vybrať na uloženie autorizačný prístup v JOSM nastaveniach.<br>Pozastaviť používanie autorizačného prístupu iba v tomto spustení programu JOSM.</html>
189 189 <html>Vybrať na zobrazenie iba zmenové súbory pre aktuálne vybraté objekty.<br>Odobrať zo zobrazenia všetky zmenové súbory pre objekty v súčasnej dátovej vrstve.</html>
190 190 <html> Krok 1 / 3: Nahrať OAuth žiadosť prístupu </ html>
191 191 <html> Krok 2 / 3: povoliť a získať autorizačný prístup </ html>
192 192 <html> Krok 3 / 3: Úspešne získaný autorizačný prístup </ html>
193 193 <html> Úspešne použitý autorizačný prístup ''{0}'' pre <br> prístup OSM server na ''{1}'' .< br> Pristupujete na OSM server ako užívateľ ''{2}'' s id ''{3}''.</ html>
194 194 <html>Zdroj predvolieb označovania {0} môže byť nahratý, ale obsahuje chyby. Naozaj ho chcete používať?<br><br><table width=600>Chyba je: [{1}:{2}] {3}</table></html>
195 195 <html>Zdroj predvolieb označovania {0} môže byť nahratý, ale obsahuje chyby. Naozaj chcete používať?<br><br><table width=600>Chyba je: {1}</table></html>
196 196 <html>Urobte fotku Vášho GPS zariadenia keď ukazuje čas.<br>Zobrazte fotku.<br>Potom len zapíšte čas ktorý vidíte na fotke a vyberte časovú zónu. <hr></html>
197 197 <html>Aktuálna hodnota nie je platné meno užívateľa.<br>Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa.</html>
198 198 <html> Autorizovaný prístup ''{1}'' je známy, pre server OSM ''{0}''.< br> Aj keď sa test pre načítanie užívateľských údajov pre tento prístup nepodaril. <br> V závislosti na tom, sú poskytnuté iba niektoré práva na tento prístup, môžete napriek tomu použiť <br> vkladať dáta, nahrávať GPS stopy, a / alebo získať prístup k ďalším chráneným zdrojom. </ html>
199 199 <html>OSM API server v ''{0}'' neposlal platnú odpoveď.<br>Môže byť že ''{0}'' nie je OSM API server.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{0}'' a potvrďte znovu.</html>
200 200 <html>OSM server<br>''{0}''<br>hlási vnútornú chybu serveru.<br>Toto je veľmi pravdepodobne dočasný problém. Prosím skúste znovu neskôr.</html>
201 201 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne pretože JOSM nie je schopný vytvoriť<br>platné URL prihlásenie z OAuth autorizačným URL koncovým bodom ''{0}''.<br><br>Skontrolujte prosím vaše rozšírené nastavenia a skúste znovu.</html>
202 202 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne. JOSM neúspešne vstúpil do záznamu {0}<br>pre užívateľa {1}.<br><br>Skontrolujte meno a heslo užívateľa a skúste znovu.</html>
203 203 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne.<br><br>Skúste prosím znovu, alebo vyberte iný druh autorizačného procesu,<br>to je poloautomatickou, alebo manuálnou autorizáciou.</html>
204 204 <html>Odvodená(child) relácia<br>{0}<br>je na serveri vymazaná. Nemôže byť nahratá</html>
205 205 <html> Spojené cesty sú členmi v jednej, alebo vo viacerých reláciách. Prosím, rozhodnite či chcete aby <strong>zostalo</strong> členstvo pre spojenú cestu, alebo či chcete aby bolo <strong>odstránené</strong>.<br> Štandardné nastavenie je <strong>ponechať</strong> prvú cestu a <strong>odstrániť</strong> ostatné cesty, aby členy boli z rovnakej relácie: spojená cesta zaujme miesto po pôvodnej ceste v relácii.</html>
206 206 <html>Aktuálna URL <tt>{0}</tt><br>je nejaká externá URL. Úprava je možná iba pre témy nápovedy<br>na server nápovedy <tt>{1}</tt>.</html>
207 207 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s audio dátami.</html>
208 208 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s obrázkami.</html>
209 209 <html>Dáta ktoré majú byť nahraté sa nachádzajú v nevyriešených konfliktoch vrstvy ''{0}''.<br>Najskôr ich vyriešte.</html>
210 210 <html> Zlúčené body sú členmi v jednej, alebo vo viacerých reláciách. Prosím, rozhodnite či chcete aby <strong>zostalo</strong> členstvo pre výsledný bod, alebo či chcete aby bolo <strong>odstránené</strong>.<br> Štandardné nastavenie je <strong>ponechať</strong> prvý bod a <strong>odstrániť</strong> ostatné body, aby členy boli z rovnakej relácie: výsledný bod zaujme miesto po pôvodnom bode v relácii.</html>
211 211 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.</html>
212 212 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.<br>Chybová správa (nepreložená):<br>{0}</html>
213 213 <html>Server hlási, že objekt je zmazaný.<br><strong>Nahrávanie je neúspešné</strong> Ak ste sa snažili nahrať, alebo vymazať tento objekt.<br> <strong>Nahrávanie neúspešné</strong> ak ste sa snažili nahrať tento objekt.<br><br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
214 214 <html> Test sa nepodaril, pretože server odpovedal s internou chybou. <br> JOSM nemohol rozhodnúť, či prístup je platný. Skúste to znova neskôr. </ Html>
215 215 <html>Sú tam <strong>viacnásobné zmenové súbory</strong> je potrebné určiť poradie nahrávania {0} objektov.Ktorú stratégiu chcete použiť?</html>
216 216 <html>Nie sú tam vrstvy zdrojovej vrstvy<br>''{0}''<br>nemôžu byť zlúčené.</html>
217 217 <html>Je tam aspoň jeden člen odkazujúci na túto reláciu<br>na vlastnú reláciu.<br>Táto vytvorená kruhová závislosť and is discouraged.<br>Ako chcete pokračovať s kruhovou závislosťou?</html>
218 218 <html>Nie je vybraná oblasť pre stiahnutie.</html>
219 219 <html>Táto akcia bude potrebovať<br>{0} samostatných stiahnutí dát.<br>Chcete pokračovať?</html>
220 220 <html>Táto relácia už má jeden, alebo viac členov s odkazom<br>na objekt''{0}''<br>Naozaj chcete pridať ďalšie členy relácie? </html>
221 221 <html>Táto relácia bola zmenená zvonku z editoru.<br>Nemôžete použiť zmeny pokračovať v editácii.<br><br>Chcete vyriešiť konflikt a zavrieť editor?</html>
222 222 <html>Nemožno spracovať zdroj predvolieb označovania: {0}. Naozaj ho chcete používať?<br><br><table width=400>Chyba je: [{1}:{2}] {3}</table></html>
223 223 <html>Nemožno spracovať zdroj predvolieb označovania: {0}. Naozaj ho chcete používať?<br><br><table width=600>Chyba je: {1}</table></html>
224 224 <html>Nahrať z nerozdelených GPS dát ako mapových dát je nepremyslene závadné.<br>Ak chcete nahrať stopy, pozrite sem:</html>
225 225 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože server má novú verziu jednu z <br>vašich bodov,ciest, alebo relácií.<br><br>Click <strong>{0}</strong>pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{1}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
226 226 <html>Aktualizácia <strong>neúspešná</strong> pretože server ná novú verziu jednu z<br>vaších bodov, ciest, alebo relácií.<br>Konflikt je zapríčinený <strong>{0}</strong> s id <strong>{1}</strong>,<br> server má verziu {2},vaša verzia je {3}.<br><br>Click <strong>{4}</strong> pre synchronizáciu iba sporných pôvodných.<br>Click <strong>{5}</strong> pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{6}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
227 227 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože ste použili<br>zmenový súbor {0} ktorý už bol zavretý v {1}.<br>Prosím nahrať znova s novým, alebo existujúcim zmenovým súborom.</html>
228 228 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože sa snažíte zmazať bod {0} ktorý je stále použitý v ceste {1}.<br><br>Klik <strong>{2}</strong> pre stiahnutie všetky rodičovské cesty pre bod {0}.<br>Ak nevyhnutne JOSM bude chcieť vytvoriť konflikty ktoré môžete rozhodnúť v the Conflict Resolution Dialog.</html>
229 229 <html>Aktualizácia na server <strong>neuspešná</strong> pretože vaša aktuálna<br>dátová sada nespĺňa predpoklad.<br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
230 230 <html>Použite fotografiu z presných hodiniek,<br>e.g. displej GPS prístroja</html>
231 231 <html> Použite predvolené URL OSM servera (<strong>{0}</strong>) </html>
232 232 <html>Verzia <strong>{0}</strong> vytvorená na <strong>{1}</strong></html>
233 233 <html>Verzia <strong>{0}</strong> aktuálne upravovaná vo vrstve ''{1}''</html>
234 234 <html>Skúšate sa pridať reláciu do vlastných.<br><br>Tieto vytvorené kruhové odkazy a je preto znechutený.<br>Vynechanie relácie ''{0}''.</html>
235 235 <html>Používate EPSG:4326 projekciu ktorá môže viesť<br>k nežiadúcim výsledkom keď vytvárate pravouhlé zarovnanie.<br>Zmeňte vaše zobrazenie ak chcete odstrániť toto upozornenie.<br>Chcete pokračovať?</html>
236 236 <html> Nemôžete ukončiť zlučovanie v tomto konflikte.<br>Vyriešenie konfliktu nemôže byť aplikované pokiaľ všetky rozdiely<br>nebudú vyriešené.<br>Kliknite <strong>{0}</strong> ak chcete aj tak ukončiť.<strong> Už<br> vyriešené rozdiely nebudú použité.</strong><br>Kliknite <strong>{1}</strong> pre návrat k riešeniu konfliktov.</html>
237 237 <html> Úspešne ste získal OAuth autorizačný prístup z webových stránok OSM. Kliknite na <strong> {0} </ strong> prijatý prístup. JOSM sa bude používať pri následných žiadostiach získať prístup k OSM API. </ Html>
238 238 -----
239 239 <html>{0} relácie sa cyklujú(build a cycle) pretože odkazujú na nejaké iné.<br>JOSM ich nemôže nahrať. Prosím upravte relácie a odstráňte cyklické závislosti.</html>
240 240 <i>(Automatické ukladanie zmenilo údaje vrstvy v pravidelných intervaloch. Zálohy sú ukladané do priečinka JOSMu v nastaveniach. V prípade havárie, sa JOSM snaží obnoviť neuložené zmeny na ďalší štart.)</i>
241 241 <i>(JOSM môže zachovať záložný súbor pri ukladaní dátovej vrstvy. Pripojí ''~'' k názvu súboru a uloží ho v rovnakom priečinku.)</i>
242 242 <i>CH1903 / LV03 (bez lokálnych opráv)</i>
243 243 +++++
244 244 +++++
245 245 +++++
246 246 +++++
247 247 +++++
248 248 <p><b>{0}</b> skryté objekty
249 249 <p>Ďalej sú klávesové skratky aktivované, keď sú činnosti najskôr pridelené k tlačidlám vo vstupnom menu. Takže niektoré z vašich zmien sa môže stať aktívnym aj bez reštartu --- ale aj bez kontroly kolízie. To je ďalší dôvod, prečo <b>reštartovať</b> JOSM po vykonaní týchto zmien.</p>
250 250 <p>Všimnite si prosím, že klávesovým skratkám sú priradené akcie, keď sa spustí JOSM. Preto potrebujete <b>reštartovať</b> JOSM, aby sa zmeny prejavili.</p>
251 251 <p> Posledná stránka uvádza modifikačné klávesy JOSM automaticky priradené pre klávesové skratky. Pre každý zo štyroch druhov skratiek sú tam tri alternatívy. JOSM sa bude snažiť použiť tieto alternatívy v uvedenom poradí pri riešení konfliktov. Ak sú všetky alternatívy skratiek použité, budú sa priraďovať klávesovú skratky náhodne. </p>
252 252 <p>Pseudo-modifikátor ''vypnutý'' vypnúť skratku pri konflikte.</p>
253 253 <p> Môžete si všimnúť, že vo výberovom zozname kľúčov na nasledujúcej strane sú uvedené všetky kľúče, ktoré existujú na všetky druhy klávesníc ktoré Java pozná, nie len tie klávesy, ktoré existujú na klávesnici. Prosím, používajte len hodnoty, ktoré reálne existujú na klávesnici. Ak vaša klávesnica nemá klávesu ''kopírovať'' (PC klávesnica je nemá, Sun klávesnica áno), potom ju nepoužívajte. Tiež tam sú uvedené ''klávesy'' , ktoré zodpovedajú skratkám na klávesnici (napr.'':''/ Colon). Prosím, nepoužívajte ich, používajte miesto toho základné klávesy ('';''/ bodkočiarku na klávesnici USA ,''.''/ obdobne na nemeckom klávesnice apod). Že sa tak nestane, môže mať za následok konflikty, pretože neexistuje spôsob, ako by mal JOSM vedieť, že Ctrl + Shift + a Ctrl +: je to vlastne to isté na klávesnici USA.</p>
254 254 +++++
255 255 +++++
256 256 -----
257 257 <nedefinované>
258 258 > dole
259 259 > hore
260 260 -----
261 261 Chýba ''name'', napriek tomu, že ''name:*'' existuje.
262 262 Meno:* preklad je chýbajúci.
263 263 pôvodné s id=0 nemôžu byť neviditeľné
264 264 Špeciálny manipulant pre francúzsky WMS server pozemkového registra.
265 265 +++++
266 266 Verzia API: {0}
267 267 -----
268 268 Opustená železnica
269 269 Prerušiť
270 270 Zrušiť spojovanie
271 271 -----
272 272 -----
273 273 O programe
274 274 O programe JOSM...
275 275 Prijať autorizačný prístup
276 276 Súhlasiť s novým umiestnením pluginu a zavrieť dialóg
277 277 Prístup
278 278 Autorizačný prístup
279 279 Kľúč autorizačného prístupu:
280 280 Skrytý autorizačný prístup:
281 281 URL autorizačného prístupu:
282 282 Ubytovanie
283 283 Podľa informácie v doplnku jeho autorom je ''{0}''.
284 284 Prístupové alebo vernostné karty
285 285 Akcia
286 286 Parametre akcie
287 287 Akcie
288 288 Aktivovať
289 289 Aktivovať vybratú vrstvu
290 290 Namiesto toho aktivujem štandardné vykresľovanie máp.
291 291 -----
292 292 Aktívne štýly:
293 293 Pridať
294 294 -----
295 295 Pridajte popisnú URL pre JOSM doplnok.
296 296 Pridať bod...
297 297 -----
298 298 Pridať Rectified Image
299 299 Pridať záložku pre aktuálne výbranú sťahovanú oblasť
300 300 -----
301 301 Pridať novú cestu pre ikony
302 302 Pridať nový kľúč/hodnota pár k všetkým objektom.
303 303 Pridať nový bod do existujúcej cesty
304 304 -----
305 305 Pridať nový zdroj do zoznamu.
306 306 -----
307 307 Pridať novú značku
308 308 Pridať bod pomocou zemepisnej šírky / dĺžky alebo easting / northing (Cartesian).
309 309 Pridať všetky objekty vybrané v aktuálnom dátovom súbore za posledným členom
310 310 Pridať všetky objekty vybrané v aktuálnom dátovom súbore za posledný vybraný člen
311 311 Pridať všetky objekty vybrané v aktuálnom dátovom súbore pred prvým členom
312 312 Pridať všetky objekty vybrané v aktuálnom dátovom súbore, pred prvým vybraným členom
313 313 Pridať prázdnu značku
314 314 Pridať informáciu o autorovi
315 315 Pridať konflikt pre ''{0}''
316 316 Prijaté všetko podľa zadaného výberu. Môže to byť text výberu ako pre google, alebo URL vracajúci sa z osm-xml
317 317 Pridať filter
318 318 Pridať vrstvu snímky {0}
319 319 Pridať bod
320 320 Pridať bod do cesty
321 321 Pridať bod do cesty a spojiť
322 322 Pridať bod {0}
323 323 Pridať reláciu {0}
324 324 -----
325 325 -----
326 326 -----
327 327 -----
328 328 Pridať vybraté aktívne štýly do obsahu aktívnych štýlov
329 329 -----
330 330 Pridať k výberu
331 331 -----
332 332 -----
333 333 Pridať cestu {0}
334 334 Pridať body na všetky priesečníky
335 335 Interpolácia adries
336 336 Adresy
337 337 -----
338 338 Pridať tagging preset tester do pomocného menu, ktoré pomôže vyvolaniu tagging presets (rýchly náhľad na dialóg zvoľte vyskakovací). Môžete spustiť jar-súbor rovnako ako samostatne.
339 339 Pridanie zákazu zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciest
340 340 -----
341 341 Nastavte offset snímok
342 342 Nastavte nepriehľadnosť vrstvy.
343 343 Upraviť polohu tejto vrstvy snímok
344 344 Nastaviť časové pásmo a vyváženie(offset)
345 345 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný.
346 346 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný. Nemôžem nastaviť spoluúčasť v nastavení synchronizácie.
347 347 -----
348 348 Administratívne
349 349 -----
350 350 Rozšírené
351 351 Rozšírené OAuth parametre
352 352 Pokročilé vlastnosti OAuth
353 353 Pokročilé voľby
354 354 Rozšírené info
355 355 Rozšírené info (web)
356 356 Rozšírené info objektov
357 357 Lanovka
358 358 +++++
359 359 Poľnohospodársky
360 360 Letisko
361 361 Letisko, pozemné
362 362 Alkohol
363 363 Zarovnať body do kruhu
364 364 Zarovnať body na priamku
365 365 Všetko
366 366 -----
367 367 Všetky formáty
368 368 Všetky nainštalované pluginy sú aktuálne. JOSM nemá na stiahnutie novšie verzie.
369 369 Všetky body a traťové segmenty budú mať tú istú farbu. Môžete ju prispôsobiť v manažéri vrstiev.
370 370 -----
371 371 Všetky hodnoty spojené ako ''{0}'' sú použité pre kľúč ''{1}''
372 372 -----
373 373 Ťažobný priestor
374 374 Povoľuje pridávanie značiek/bodov na aktuálnu gps pozíciu.
375 375 Povoliť sťahovať vaše osobné GPS stopy
376 376 Povoliť čítanie vašich preferencií
377 377 Povoliť nahrávať GPS stopy
378 378 Povoliť nahrávať mapové dáta
379 379 Povoliť zapisovať vaše preferencie
380 380 Povolená prevádzka:
381 381 Povoľuje otvorenie gpx/osm súborov, ktoré križujú súčasnú viditeľnú plochu na obrazovke
382 382 Dovoľuje používateľovi anonymizovať časovú značku a rýchlo zmazať časti z veľkých GPX logov.
383 383 Povoľuje používateľom vytvorenie rozdielnych farebných schém a prepínanie medzi nimi. Iba zmena farieb a vytvoriť novú schému. Použiť prepínač na biele pozadie so zodpovedajúcimi farbami pre lepšiu viditeľnosť pri jasnom slnečnom svetle. Pozrieť dialóg v JOSM nastaveniach a ''Map Settings(nastavenia mapy'' (divné, ale pravdivé :-)
384 384 -----
385 385 -----
386 386 Dovoľuje import rôzdnych formátov súborov priamo do JOSMu.
387 387 Dovoliť nastavovať zafarbenie stopy(track) podľa rôznych priemerných rýchlostí.
388 388 -----
389 389 Alfa kanál
390 390 Horská chata
391 391 práve zapísaný má konflikt s pôvodným ''{0}''
392 392 Tiež zahŕňať v hľadaní neúplné a odstránené objekty.
393 393 Tiež premenovať súbor
394 394 Prípadne, ak to nebude fungovať, môžete ručne vyplniť údaje nižšie na tejto URL:
395 395 -----
396 396 -----
397 397 Počet káblov
398 398 Počet sedadiel
399 399 -----
400 400 -----
401 401 Kontrolór OSM údajov, hľadajúci najčastejšie chyby urobené užívateľmi a programami.
402 402 Prázdna hodnota vymaže tag.
403 403 Nastala chyba v plugine {0}
404 404 Chyba nastala zatiaľ čo sa snažím dať fotky do GPX trasy. Musíte nastaviť posúvač ručne na fotky.
405 405 Vyskytla sa chyba pravdepodobne zapríčinená doplnkom (angl: plugin) ''{0}''.
406 406 Došlo k neočakávanej výnimke. <br> Toto je vždy chyba kódovania. Ak používate najnovšiu verziu JOSM <br>, zvážte prosím a vyplnte hlásenie o chybe.
407 407 Popisy
408 408 Ďalší plugin pre zladenie obrázkov s bodmi v GPS súbore. Zladenie je urobené, keď ''name(meno)'', ''cmt(komentár)'' or ''desc(poznámky)'' vlastnosti zo značiek cestných bodov zodpovedajú názvu súboru obrázka.
409 409 Použiť
410 410 Použiť zmeny
411 411 Použiť predvolené
412 412 Použiť rozhodnutie
413 413 Použiť Funkciu
414 414 Použiť Funkciu:
415 415 Aplikovať vyhladzovanie (antialiasing) v mape pre jemnejšie zobrazenie.
416 416 Použiť vyriešený konflikt
417 417 Použiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
418 418 Použiť zvolené zmeny
419 419 Použiť značky objektov v schránke na všetky zvolené objekty.
420 420 Použité značky pre dáta zmenovúho súboru sú nahraté do
421 421 Použiť súčasnú aktuálizáciu
422 422 Použiť adresu dlaždice
423 423 Použiť aktualizácie a zavrieť dialógové okno
424 424 Použiť túto funkciu pre všetkých členov
425 425 Použiť?
426 426 Pristávacia plocha
427 427 +++++
428 428 Archeologické nálezisko
429 429 Lukostreľba
430 430 Ste si naozaj istý, že chcete pokračovať?
431 431 Oblasť
432 432 Oblasť štýlu cesty nie je uzavretá
433 433 Oblasť okolo miesta
434 434 -----
435 435 Kultúrne stredisko
436 436 Umelecké dielo
437 437 Spýtať sa pred aktualizáciou
438 438 Zostavenie nových polygónov
439 439 Priradená ulica
440 440 -----
441 441 Prázdna množina objektov, na zmazanie je potrebné vybrať aspoň jeden objekt
442 442 Atletika
443 443 Upozornenie: Používajte iba skutočné klávesy!
444 444 Atrakcia
445 445 -----
446 446 Zvuk
447 447 Audio zariadenie nedostupné
448 448 Nastavenia zvuku
449 449 Zukové značky z {0}
450 450 Zvuk zosynchronizovaný na bode {0}.
451 451 -----
452 452 +++++
453 453 Audiosprievodcovia
454 454 Audiosprievodcovia cez mobilný telefón?
455 455 +++++
456 456 Overenie totožnosti
457 457 Overenie s dodaním užívateľského mena a hesla
458 458 Overovanie na HTTP proxy serveri ''{0}'' neúspešné. Prosím vložte platné užívateľské meno a platné heslo.
459 459 Overenie v OSM API ''{0}'' neúspešné. Prosím vložte platné užívateľské meno a platné heslo.
460 460 Overovanie sedenia pre užívateľa ''{0}'' ...
461 461 Overenie totožnosti
462 462 Autentifikácia zlyhala
463 463 Autentifikácia zlyhala
464 464 Autor
465 465 Autor: {0}
466 466 Autentifikácia zlyhala
467 467 Povoliť JOSM na prístup do OSM API
468 468 Autorizačná URL:
469 469 Povoliť teraz
470 470 Povoľujem OAuth žiadosť prístupu ''{0}'' na stránkach OSM ...
471 471 Povoľujem žiadosť prístupu ''{0}''...
472 472 Autori (spracovatelia)
473 473 Automaticky
474 474 +++++
475 475 -----
476 476 -----
477 477 Interval pre automatické ukladanie (v sekundách)
478 478 Súbory automatického ukladania pre vrstvu
479 479 -----
480 480 +++++
481 481 -----
482 482 Bankomat
483 483 Automatické sťahovanie
484 484 Automatická úprava značiek (tag)
485 485 Automaticky vytvoriť zvukové značky z bodov stopy (trackpoints) (radšej než podrobné body cesty) s menami a popismi.
486 486 Automatické vytvorenie vrstvy značiek z bodov cesty pri otvorení GPX vrstvy.
487 487 Dostupný
488 488 -----
489 489 -----
490 490 Dostupné úlohy
491 491 -----
492 492 +++++
493 493 +++++
494 494 Hniezdo záchrany
495 495 Späť
496 496 -----
497 497 Pozadie:
498 498 Oreradlo chrbta (Backrest)
499 499 Chybná požiadavka
500 500 Zlé prevedenie ''{0}'' triedy projekcie: nedá sa nastaviť predvoľba, aby zodpovedala kódu ''{1}''.
501 501 Chlieb a pečivo
502 502 -----
503 503 Banka
504 504 Bar (výčap)
505 505 -----
506 506 Prekážka (Barriers)
507 507 Bejzbal
508 508 Základný
509 509 Basin (Kotvisko pre lode)
510 510 Basketbal
511 511 Batérie
512 512 Bojisko
513 513 -----
514 514 Záliv
515 515 Pláž
516 516 -----
517 517 Signál (rádiomaják)
518 518 Lavička
519 519 Nápoje
520 520 Bicykel
521 521 -----
522 522 -----
523 523 -----
524 524 -----
525 525 Záhradná reštaurácia
526 526 Bicyklový obchod
527 527 -----
528 528 Bio nafta
529 529 Prázdna vrstva
530 530 Balvan (Block)
531 531 -----
532 532 Informačný panel s radami (board content)
533 533 Lodenica
534 534 Stĺpik
535 535 Kníhkupectvo
536 536 Názov záložky:
537 537 Záložky
538 538 Hraničná kontrola
539 539 Botanický názov
540 540 Bowling na tráve
541 541 Hranice
542 542 Hranica
543 543 Hraničné kamene
544 544 Duplicitné body na hranici
545 545 Typ hranice
546 546 Ohraničujúcí box
547 547 -----
548 548 Hranice
549 549 -----
550 550 Bowling
551 551 Značka
552 552 Most
553 553 -----
554 554 -----
555 555 Brownfield (opustený priemyselný objekt)
556 556 Nárazník
557 557 Správy o chybách
558 558 Budova
559 559 Duplicitné body na budovách
560 560 Budova v budove
561 561 -----
562 562 Brána pre otváranie predkom auta (bump)
563 563 Autobusová linka
564 564 Autobusové nástupište
565 565 Autobusová stanica
566 566 Autobusová zastávka
567 567 Bus trap (rohož cez cestu zabraňujúca vjazdu vozidiel okrem autobusov)
568 568 Mäsiareň
569 569 -----
570 570 CNG (Stlačený zemný plyn)
571 571 -----
572 572 -----
573 573 -----
574 574 -----
575 575 -----
576 576 +++++
577 577 Kabínková lanovka
578 578 -----
579 579 Kaviareň
580 580 -----
581 581 Otvoriť editor relácií
582 582 Otvoriť editor relácií pre vybratú reláciu
583 583 -----
584 584 Táborisko
585 585 Stanový tábor
586 586 -----
587 587 Nemožno aktivovať vykresľovaciu triedu mapy ''{0}'', pretože neobsahuje podtriedu ''{1}''.
588 588 Nemožno aktivovať vykresľovaciu triedu máp ''{0}'', pretože nie je zapísaná ako vykresľovač máp.
589 589 Nemožno aktivovať vykresľovaciu triedu mapy ''{0}'', pretože trieda nebola nájdená.
590 590 -----
591 591 Prieplav
592 592 Zrušiť
593 593 Zrušiť a návrat na predchádzajúci dialóg
594 594 Zrušiť overenie
595 595 Zrušiť zatváranie zmenových súborov
596 596 Zrušiť rozhodnutie konfliktu
597 597 Zrušiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
598 598 Zušiť operáciu
599 599 Zrušiť(nepoužiť) aktualizácie a zavrieť dialógové okno
600 600 Zrušiť nahrávanie a pokračovať v editácii
601 601 Prerušiť nahrávanie
602 602 Nemôžem pridať body ležiace mimo svet.
603 603 Nemožno pridať cestu len s {0} bodmi.
604 604 nemôžem pridať bod {0} do nedokončenej cesty {1}
605 605 nie je možné použiť neistú značku pri spojovaní prvkov
606 606 Nemôžem priradiť Id zmenového súboru > pre nové pôvodné. Hodnota Id zmenového súboru je {0}
607 607 Nemôžem postaviť požiadavku pre zmenový súbor s časovým obmedzením. Vstup nie je platný.
608 608 Nemôžem porovnať pôvodné s ID ''{0}'' s pôvodným s ID ''{1}''.
609 609 Nemožno vytvoriť požiadavku na zmenový súbor, vrátane parametrov požiadavky ''uid'' a ''display_name''
610 610 Nemožno vytvoriť inštanciu projekcie ''{0}''
611 611 Nie je možné spojiť, pretože jeden zo zúčastnených pôvodných je nový a ostatné nie sú
612 612 Nemôžem spojiť body: Mám zmazať cestu ''{0}'' ktorá je ešte používaná.
613 613 Nemožno zlúčiť pôvodné s rozdielnymi id. Toto id je {0}, druhé je {1}
614 614 -----
615 615 Nemôžem presúvať objekty mimo svet.
616 616 nemôžem vyriešiť nerozhodnutý konflikt
617 617 Nemožno obmedziť požiadavku zmenového súboru pre aktuálneho užívateľa, pretože aktuálny užívateľ je anonymný
618 618 Nemožno obmedziť požiadavku pre zmenový súbor na špecifický ohraničujúci rámec. Vstup je platný.
619 619 Nemožno omedziť požiadavku na zmenový súbor na nemo užívateľa ''{0}''
620 620 Nemôžem zrušiť príkaz "{0}", pretože vrstva "{1}" nie je vybraná.
621 621 Kanoistika
622 622 Plechovky
623 623 Kapacita
624 624 Kapacita (celková)
625 625 Vozidlo
626 626 Predajca automobilov
627 627 Kemping pre obytné prívesy
628 628 -----
629 629 Hotovosť
630 630 Hrad
631 631 Cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
632 632 Vstup do jaskyne
633 633 Cintorín
634 634 Stredový pohľad
635 635 Sedačková lanovka
636 636 Chata
637 637 Zmeniť vlastnosti
638 638 Zmeniť kľúč/hodnotu
639 639 Zmeniť smer?
640 640 Zmeniť bod {0}
641 641 Zmeniť reláciu
642 642 Zmena funkcie relačného člena pre {0} {1}
643 643 Zmeniť reláciu {0}
644 644 Zmena rozlíšenia
645 645 Zmena adresára pre všetký nastavenia užívateľa
646 646 -----
647 647 -----
648 648 Zmeniť cestu {0}
649 649 Zmenené body z {0}
650 650 Zmenový súbor id > 0 očekávaný. Got {0}
651 651 Zmenový súbor ID:
652 652 Panel riadenia zmenového súboru
653 653 Manažér zmenového súboru
654 654 Zmenový súbor zavretý
655 655 Poznámka zmenového súbor:
656 656 Očakávané ID zmenového súboru
657 657 Zmenový súbor id:
658 658 Info súboru zmien
659 659 Zmenový súbor je plný
660 660 Súbor zmien {0}
661 661 -----
662 662 Súbory zmien
663 663 Zmena klávesových skratiek manuálne.
664 664 -----
665 665 Kontrola pre FIXMES.
666 666 Kontrola na serveri
667 667 Kontrola vlastností kľúčov.
668 668 Kontrola hodnôt vlastností.
669 669 Kontrola pre zmazané rodičovské v lokálnej dátovej sade
670 670 Kontrola rodičovských pre zmazané objekty
671 671 Kontrolujem predpoklady pluginov ...
672 672 Zkontroluje a opravuje odmietnuté tagy
673 673 Skontroluje cesty či neobsahujú identické body za sebou.
674 674 -----
675 675 Kontrolný súčet chýb: {0}
676 676 Drogéria
677 677 -----
678 678 Odvodená relácia
679 679 -----
680 680 Čínsky
681 681 Vybrať
682 682 Zvoľte farbu
683 683 Zvoľte farbu pre {0}
684 684 Zvoľte preddefinovanú licenciu
685 685 Vybrať hodnotu
686 686 Vyberte typ objektu OSM
687 687 Vybrať server pre vyhľadávanie:
688 688 -----
689 689 Veľkosť kusov {0} prekročil max. veľkosť zmenového súboru {1} pre server ''{2}''
690 690 Kostol
691 691 Kino
692 692 -----
693 693 Mesto (city)
694 694 Hranica mesta/obce
695 695 Mestské hradby
696 696 Názov mesta
697 697 Občianske
698 698 Typ triedy
699 699 Vyčistiť
700 700 Prázdna Undo/Redo pamäť
701 701 Vymazať textarea
702 702 Vymazať zoznam naposledy otvorených súborov
703 703 Kliknutím ''<strong>{0}</strong>'' bude pokračovať nahrávanie do ďalších nových zmenových súborov.<br>Kliknutím ''<strong>{1}</strong>'' sa vrátite do dialógu nahrávania.<br>Kliknutím ''<strong>{2}</strong>'' zrušíte nahrávanie a vrátite sa na editovanie mapy.<br>
704 704 Kliknúť <strong>{0}</strong> pre ignorovanie.</html>
705 705 Kliknite na test prístup k serveru OSM so súčasným autorizačným prístupom
706 706 Kliknutie na šípku v dolnej časti ho znova zobrazí.
707 707 Kliknúť pre zrušenie a obnovenie editovania
708 708 Kliknúť pre zrušenie sputenia externých prehliadačov
709 709 Kliknúť pre zrušenie spojovania bodov
710 710 Kliknutím zrušíte resetovanie do OAuth východzích hodnôt
711 711 Kliknutím zrušíte nahrávanie
712 712 Kliknutím zrušíte a pokračujete v editovaní mapy
713 713 Kliknutím zrušíte aktuálnu operáciu
714 714 Kliknúť pre kontrolu či objekty vo vašej lokálnej dátovej sade sú zmazané na serveri
715 715 Kliknutím zavriete dialóg
716 716 Kliknutie zavrie dialóg a odstráni objekt z relácií
717 717 Kliknutie zavrie dialóg a zruší vymazanie objektov
718 718 Kliknutím zavriete dialóg a prerušíte sťahovanie
719 719 Kliknutím zavriete tento dialóga pokračujete v editovaní
720 720 Kliknúť pre pokračovanie a otvorenie {0} prehliadačov
721 721 Kliknutím bude pokračovať nahrávanie do ďalšieho nového zmenového súboru
722 722 Kliknutie vytvorí konflikt a zatvorí editor tejto relácie
723 723 Kliknite na tlačidlo zmazať plugin ''{0}''
724 724 Kliknite pre zmazanie. Shift: zmaže segment cesty. Alt: zmaže cestu, ale nemaže body. CTRL: zmaže referenčné objekty.
725 725 Kliknite na tlačidlo vypnúť plugin ''{0}''
726 726 Kliknutím stiahnete všetky rodičovské cesty pre body {0}
727 727 -----
728 728 Kliknite pre zachovanie pluginu ''{0}''
729 729 Kliknite pre minimalizovanie/maximalizovanie obsahu panelu
730 730 Kliknite pre presmerovanie na autorizačný formulár na webovej stránke JOSM
731 731 Kliknutím resetujete OAuth nastavenia na východzie hodnoty
732 732 Kliknite na tlačidlo pre načítanie žiadosti o prístup
733 733 Kliknite na tlačidlo pre načítanie autorizačného prístupu
734 734 Kliknutím sa vrátite do dialógového okna pre nahrávanie
735 735 Kliknutím sa vrátite do editora relácie na pokračovanie v úprave relácie
736 736 Kliknite na tlačidlo preskočiť aktualizácie aktívnych pluginov
737 737 Kliknutím sa spustí hľadanie pre miesta
738 738 Kliknite pre krokovanie celým procesom schvaľovania OAuth
739 739 Kliknite na krok v rámci povoľovacieho procesu OAuth a vytvorte nový autorizačný prístup
740 740 Kliknite na Autorizačný prístup
741 741 Kliknite pre aktualizáciu aktívnych pluginov
742 742 Časový limit klienta
743 743 Útes
744 744 Lezenie
745 745 -----
746 746 Zavrieť
747 747 Zavrieť akúkoľvek cestu
748 748 zatvoriť zmenový súbor po nahratí
749 749 Zatvoriť zmenové súbory
750 750 Zavrieť dialóg a zrušiť sťahovanie
751 751 Zatvoriť otvorený súbor zmien
752 752 Zatvoriť práve vybratý otvorený zmenový súbor
753 753 Zavrieť dialógové okno
754 754 Zatvoriť dialóg a zrušiť požiadavku pre zmenové súbory
755 755 Zatvorte dialóg a prijmite autorizačný prístup
756 756 Zatvorte dialóg a zrušiť povolenie
757 757 Zavrieť dialóg nastavena a zrušiť aktualizáciu nastavení
758 758 Zavrieť vybraté zmenové súbory
759 759 Zavrieť vybrané otvorené zmenové súbory
760 760 Zavrieť tento dialóg a pokračovať v editácii v JOSMe
761 761 Zavrieť tento panel. Môžete ho znovu otvoriť tlačítkom na ľavej nástrojovej lište.
762 762 Zavreté po -
763 763 Zatvorený v
764 764 Uzavrený:
765 765 Bližší popis
766 766 Bližší popis
767 767 Zatvárajú sa otvorené súbory zmien
768 768 Zavrieť vybraté otvorené zmenové súbory
769 769 Zatváranie súboru zmien
770 770 zatváranie zmenového súboru {0}
771 771 Zatváranie súboru zmien...
772 772 Handry
773 773 Pobrežie
774 774 Línia pobrežia.
775 775 Mince
776 776 Vysoká škola
777 777 Farba
778 778 Farba (hex)
779 779 -----
780 780 Farby
781 781 -----
782 782 Farby bodov a sledované segmenty pozície riedenia (HDOP). Vaše zariadenie pre digitalizáciu musia zaznamenať informácie.
783 783 -----
784 784 -----
785 785 Farby bodov traťových segmentov podľa rýchlosti.
786 786 Farby použité rôznymi objektami v JOSM.
787 787 Farba
788 788 Spojiť cesty
789 789 Spojiť niekoľko ciet do jednej.
790 790 Spojiť {0} ciest
791 791 Kombinivaný chodník - a cesta pre cyklistov
792 792 Zásobník príkazov
793 793 Poznámka
794 794 Poznámka:
795 795 Obchodná (komerčná)
796 796 Spoločné, obecné
797 797 -----
798 798 Komunikácia s OSM serverom neúspešná
799 799 Komunikácia s {0} je ustálená, používa protokol verzie {1}
800 800 -----
801 801 Porovnať
802 802 Počítač
803 803 -----
804 804 Konfigurovať umiestnenie pluginov
805 805 Nastavenie pokročilých nastavení
806 806 Nastavenie dostupných pluginov.
807 807 Konfigurovať stránky...
808 808 Konfigurovať zoznam s umiestnením, kde je možné stiahnuť pluginy
809 809 Nastaviť či vytvoriť záložný súbor
810 810 Nastaviť či používate proxy server
811 811 Nastaviť vašu totožnosť a spôsob overovania na OSM serveri
812 812 Potvrdiť vymazanie
813 813 Potvrdiť činnosť vzdialenej kontroly
814 814 -----
815 815 Potvrdiť prázdnu funkciu
816 816 Konflikt
817 817 Rozhodnutie konfliktov
818 818 Konflikt na pozadí
819 819 Konflikt na pozadí: kombinovaný
820 820 Konflikt na pozadí: rozhodnuté
821 821 Konflikt na pozadí: pokles
822 822 Konflikt na pozadí: prázdny riadok
823 823 Konflikt na pozadí: zmrazený
824 824 Konflikt na pozadí: v porovnaní
825 825 Konflikt na pozadí: v opačnom
826 826 Konflikt na pozadí: ponechať
827 827 Konflikt na pozadí: žiadny konflikt
828 828 Konflikt na pozadí: nie v opačnom
829 829 Konflikt pozadia: rovnaká pozícia v opačnom
830 830 Konflikt na pozadí: vybraný
831 831 Konflikt na pozadí: nerozhodnuté
832 832 Konflikt na popredí
833 833 Konflikt na popredí: pokles
834 834 Konflikt na popredí: v porovnaní
835 835 Konflikt na popredí: ponechať
836 836 Konflikt na popredí: nerozhodnuté
837 837 Konflikt vo ''viditeľnom''atribúte objektu typu {0} s id {1}
838 838 Konflikt nie je úplne vyriešený
839 839 Konflikty
840 840 Objavené konflikty
841 841 Konflikty vo vkladaných značkách
842 842 Konflikty pri spojovaní pôvodných
843 843 Konflikty pri spojovaní ciest - spojovaná cesta je ''{0}''
844 844 Konflikty pri spájaní bodov - cieľový bod je ''{0}''
845 845 Konflikty: {0} nevyriešené
846 846 Pripojiť existujúcu cestu do bodu
847 847 Spojený koncový bod cesty je blízko inej cesty
848 848 Nastavenie pripojenia
849 849 Nastavenie pripojenia pre OSM server.
850 850 Spojenie do API neúspešné
851 851 Stavba
852 852 Stavebná oblasť
853 853 Užívateľský kľúč:
854 854 Skrytý užívateľ:
855 855 Kontakt
856 856 -----
857 857 Kontakt:
858 858 Pripája sa na OSM Server...
859 859 Kontaktujem server...
860 860 Obsah
861 861 Kontinent
862 862 Pokračovanie
863 863 Pokračovať, ako je
864 864 Pokračovanie rozhodnutia
865 865 Pokračovať v nahrávaní
866 866 Pokračovať v nahrávaní
867 867 Pokračovanie cesty z posledného bodu.
868 868 Pokračovať, pokúsiť sa znovu
869 869 Pokračuje kreslenie čiary, ktorá zdieľa body s inou čiarou.
870 870 Prispievatelia
871 871 Obchod s polotovarmi
872 872 Previesť do GPX vrstvy
873 873 Konvertovať do dátovej vrstvy
874 874 Prevedené z: {0}
875 875 Súradnice
876 876 -----
877 877 Importované súradnice: {0}
878 878 Súradnice:
879 879 -----
880 880 Kopírovať
881 881 Skopírovať súradnice
882 882 -----
883 883 -----
884 884 -----
885 885 Kopírovať všetky moje prvky do cieľa
886 886 Kopírovať všetky ich (their) prvky do cieľa
887 887 Skopírovať súradnice vybratých bodov do schránky.
888 888 Kopírovať moje vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
889 889 Kopírovať moje vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
890 890 Kopírovať moje vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
891 891 Kopírovať moje vybrané body na začiatok zoznamu pre spojované body
892 892 Kópia {0}
893 893 Vybrať označené objekty pre vloženie.
894 894 -----
895 895 -----
896 896 -----
897 897 Kopírovať ich vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
898 898 Kopírovať ich vybrané elementy na začiatok zoznamu pre spojované elementy
899 899 Kopírovať ich vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
900 900 Kopírovať ich vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
901 901 Kopírovať do schránky a zavrieť
902 902 Kópia {1} z {0}
903 903 +++++
904 904 Copyright
905 905 -----
906 906 Zladiť
907 907 Zladiť obrázky s GPX stopou(track)
908 908 Zladiť GPX
909 909 Nedá(ajú) sa otvoriť súbor(y):\n{0}
910 910 Nemôžem zálohovať súbor. Výnimka je: {0}
911 911 Nemôžem spojiť cesty (Nemôžu byť spojené do jedného reťazca bodov)
912 912 Nemôžem sa pripojiť k OSM serveru. Prosím skontrolujte si pripojenie k internetu.
913 913 Nemôžem exportovať "{0}"
914 914 Nemôžem nájsť typ elementu
915 915 Nemôžem nájsť úroveň varovania.
916 916 Nemôžem importovať ''{0}''.
917 917 Nemôžem importovať súbory.
918 918 Nemôžem nahrať plugin {0}. Zmazať z konfigurácie?
919 919 Nemôžem nahrať predvoľby zo servera.
920 920 Nemôžem zistiť Šírku, Dĺžku, alebo Zväčšenie(zoom). Prosím skontrolujte to.
921 921 -----
922 922 Nemôžem čítať "{0}"
923 923 Nemôžem čítať zdroj predvolieb označovania: {0}
924 924 Nemôžem načítať zdroj predvolieb značenia: {0}
925 925 Nemôžem čítať zdroj predvolieb označovania: {0}\nPrajete si, ho zachovať?
926 926 Nemôžem premenovať súbor ''{0}''
927 927 -----
928 928 Nemôžem získať zoznam vašich otvorených zmenových súborov pretože<br>JOSM nepoznám vašu totožnosť.<br>Zvolili ste si pracovať anonymne, alebo ste neoprávnili<br>poznať totožnosť užívateľa, ktorý pracuje vo vašom záujme.
929 929 Nemôžem nahrať predvoľby. Dôvod: {0}
930 930 Nemôžem získať vstupný link alebo ID pre zvolenú službu. Skúste znovu prosím.
931 931 -----
932 932 Krajina (štát)
933 933 Kód krajiny
934 934 kraj (okres)
935 935 Súd
936 936 -----
937 937 Krytá nádrž
938 938 Žeriav
939 939 Vytvoriť kružnicu
940 940 -----
941 941 Vytvoriť kružnicu z troch vybratých bodov.
942 942 Vytvoriť kópiu z tejto relácie a otvoriť ju inom editovacom okne
943 943 Vytvára cestnú sieť
944 944 Vytvoriť novú mapovú vrstvu.
945 945 Vytvoriť novú reláciu
946 946 -----
947 947 -----
948 948 Vytvoriť plochy
949 949 Vytvorenie zvukových značiek na mieste, kde čas stopy zodpovedá času uloženia každého zvukové WAV súboru.
950 950 Vytvoriť záložku
951 951 Vytvorenie markerov pri čítaní GPX.
952 952 Vytvoriť multipolygón
953 953 Vytvoriť multipolygón.
954 954 Vytvoriť nový bod.
955 955 -----
956 956 Vytvoriť novú reláciu vo vrstve "{0}"
957 957 Vytvorený
958 958 Vytvorený v
959 959 Vytvorené v:
960 960 Vytvorené pred -
961 961 Vytvoril:
962 962 Vytvorený:
963 963 Vytvorenie a správa adresných bodov a budov vrámci Českej Republiky.
964 964 Vytváranie súboru zmien...
965 965 Vytváram hlavné grafické rozhranie ( GUI )
966 966 Kreditné karty
967 967 Kriket
968 968 Cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
969 969 +++++
970 970 Prechod pre cyklistov
971 971 Prechod pre jazdcov na koňoch
972 972 Peší prechod cez železnicu
973 973 Prechod cez cestu s obsluhou
974 974 Prekrývajúce sa budovy
975 975 Typy prechodov cez cestu
976 976 Typy prechodov pre chodcov (UK viď. en.wikipedia.org)
977 977 Zkrížené cesty
978 978 Prekižujúce sa cesty.
979 979 Kuchyňa
980 980 Kultúra
981 981 Súčasný výber
982 982 Aktuálny zmenový súbor je prázdny. Nemožem nahrať dáta.
983 983 Aktuálny správca poverenia je typu ''{0}''
984 984 Aktuálna hodnota ''{0}'' pre užívateľské ID je neplatná
985 985 Súčasná hodnota je východzia
986 986 Aktuálne, nie je vybraná žiadna sťahovaná oblasť. Prosím vyberte najskôr oblasť.
987 987 -----
988 988 -----
989 989 Vlastný WMS Link
990 990 Prispôsobiť farbu
991 991 Úprava položiek na panely nástrojov.
992 992 -----
993 993 Výkop
994 994 Cyklo prekážka (Cycle Barrier)
995 995 -----
996 996 -----
997 997 -----
998 998 -----
999 999 Cyklická závislosť medzi reláciami:
1000 1000 Cyklistika
1001 1001 Cyklické závislosti
1002 1002 +++++
1003 1003 +++++
1004 1004 -----
1005 1005 -----
1006 1006 Priehrada, nádrž
1007 1007 Údajová vrstva {0}
1008 1008 -----
1009 1009 Zdroje dát a Typy:
1010 1010 Zdroje dát
1011 1011 Overovanie dát
1012 1012 Databáza je mimo prevádzky kvôli údržbe
1013 1013 Test konzistencie dátovej sady
1014 1014 Dátum:
1015 1015 Dátum:
1016 1016 Debetné karty
1017 1017 Rozhodnite sa ako nahrať dáta a ktoré zmenové dáta použiť
1018 1018 Stupne
1019 1019 Rozhodnutie
1020 1020 Oddialiť
1021 1021 Vyhradená cesta pre kone
1022 1022 Vyhradená cesta pre cyklistov
1023 1023 Vyhradený chodník pre peších
1024 1024 Predvolené
1025 1025 Štandardný (Automatická predvoľba)
1026 1026 Východzia hodnota nie je známa (ešte nebola definovaná)
1027 1027 Východzia hodnota je''{0}''.
1028 1028 Predvolená hodnota: {0}
1029 1029 Odstrániť
1030 1030 -----
1031 1031 Zmazať súbor z disku
1032 1032 Režim mazania
1033 1033 Zmazať vlastnosti
1034 1034 Vymazať cesty, ktoré nie sú vnútornou časťou multipolygónu
1035 1035 Odstrániť potvrdenie
1036 1036 Odstránenie duplicitných relácií
1037 1037 Vymazať zdvojené (duplikované) cesty
1038 1038 Zmazať filter.
1039 1039 Zmazať z relácie (zo vzťahu
1040 1040 Vymazať súbor s obrázkom z disku
1041 1041 Vymazať nekompletné členy?
1042 1042 Vymazať vrstvy bez uloženia. Neuložený zmeny budú staratené.
1043 1043 Vymazať bod {0}
1044 1044 Zmazať body alebo cesty
1045 1045 Zmazať objekty
1046 1046 Vymazať reláciu {0}
1047 1047 Zmazať relácie
1048 1048 Zmazať zvolené objekty.
1049 1049 Vymazať práve vydanú reláciu
1050 1050 Zmaže zvolený klúč vo všetkých objektoch
1051 1051 Zmazať vybrané vrstvy.
1052 1052 Zmazať vybraté relácie
1053 1053 Zmazať vybratý zdroj zo zoznamu.
1054 1054 Zmazať výber v tabuľke značiek
1055 1055 Zmazať nepotrebné body z cesty.
1056 1056 Vymazať cestu {0}
1057 1057 Odstránený
1058 1058 Vymazať ''{0}''
1059 1059 Vymazaný stav:
1060 1060 Vymazaný člen {0} je použitý v relácii {1}
1061 1061 Vymazaný bod {0} je súčasťou cesty {1}
1062 1062 Vymazať alebo presunúť objekty
1063 1063 Zmazaná relácia {0} obsahuje členy
1064 1064 Vymazaná cesta {0} obsahuje body
1065 1065 Špeciality
1066 1066 Vyznanie (cirkevné)
1067 1067 Zubný lekár
1068 1068 -----
1069 1069 Deprecated Tags(Odmietnuté tagy)
1070 1070 Oprava odmietnutých z {0}
1071 1071 -----
1072 1072 Popis
1073 1073 Popis: {0}
1074 1074 Úroveň detailu
1075 1075 Podrobnosti
1076 1076 Zisťujem pluginy pre nahratie ...
1077 1077 Zisťovanie id pre aktuálneho užívateľa...
1078 1078 -----
1079 1079 Nemôže byť nájdený objekt s id {0} v aktuálnej dátovej sade
1080 1080 Nafta
1081 1081 -----
1082 1082 Nafta pre ťažké nákladné automobily
1083 1083 Obtiažnosť
1084 1084 Hustota pozícií (červená = vysoká, zelená = nízka, ak je dostupná)
1085 1085 Smer
1086 1086 -----
1087 1087 -----
1088 1088 Vypnúť
1089 1089 Vypnúť doplnok
1090 1090 Zahodiť
1091 1091 Zrušiť a Vymazať
1092 1092 Zrušiť a Ukončiť
1093 1093 Výdaj na recepty
1094 1094 -----
1095 1095 Zobraziť pokročilé parametre OAuth
1096 1096 Nastavenie zobrazenia
1097 1097 Zobrazená pohybujúca sa ikona predstavuje bod na synchronizovanej stope, kde sa práve prehráva vaša nahrávka.
1098 1098 Zobrazí rozšírené informácie objektu o OSM bodoch, cestách alebo reláciách.
1099 1099 -----
1100 1100 Zobrazovať súradnice ako
1101 1101 Zobraziť obrázky s geotagmi
1102 1102 Zobrazí informácie o histórii o OSM cestách, bodoch alebo reláciách vo webovom prehliadači.
1103 1103 Zobraziť históriu o OSM cestách, bodoch, alebo relácií.
1104 1104 Zobraziť prehrávanú(live) zvukovú stopu.
1105 1105 Zobrazí rozšírené informácie objektu o OSM bodoch, cestách alebo reláciách vo webovom prehliadači.
1106 1106 Zobraziť Zvukové(Audio) menu
1107 1107 Zobraziť obrazovku "O Aplikácii"
1108 1108 Zobraziť základné vlastnosti zo zmenového súboru
1109 1109 Zobraziť históriu všetkých zobrazených objektov
1110 1110 Zobraziť históriu(priebeh) vybraných objektov.
1111 1111 Zobrazené objekty boli vytvorené, aktualizované a vymazané podľa zmenového súboru
1112 1112 Zobraziť značky zo zmenového súboru
1113 1113 Rozložiť body rovnomerne
1114 1114 Rozložiť zvolené body v rovnakej vzdialenosti od seba pozdĺž trasy.
1115 1115 -----
1116 1116 Nepoužívaná železnica
1117 1117 Priekopa
1118 1118 Neurobiť zmeny
1119 1119 Nepýtať sa znovu a zapamätať si moje rozhodnutie (Choďte na Nastavenia-> Pluginy zmeniť neskôr )
1120 1120 Nekreslite šípky ak sa nezmestí do tohoto rozmedzia.
1121 1121 Nevyžaduje sa zapnutie režimu (potlach štýl práce)
1122 1122 Znovu nezobrazovať (zapamätanie voľby)
1123 1123 Túto správu už znovu nezobrazovať
1124 1124 Neurobiť nič
1125 1125 -----
1126 1126 Chcete toto povoliť?
1127 1127 Obchod Urob si sám
1128 1128 Dok, prístavná hrádza
1129 1129 Lekári
1130 1130 -----
1131 1131 Preteky chrtov
1132 1132 Dvojitý konflikt
1133 1133 Dole
1134 1134 Stiahnuť
1135 1135 Nahrať Všetky Deti
1136 1136 Sťahovanie dát
1137 1137 Sťahuje GPS body z Globalsat DG100 datalogger-a priamo do JOSM.
1138 1138 Priečinok sťahovania
1139 1139 Stiahnuť členov
1140 1140 Stiahnuť OSM objekt s ID.
1141 1141 Stiahnuť Plugin
1142 1142 Sťahovať opravené (rektifikované) obrázky z rozličných služieb
1143 1143 Nahrať vybraté deti
1144 1144 Sťahovacia URL
1145 1145 Nahrať všetky deti relácií (rekurzívne)
1146 1146 Stiahnuť všetký nekompletné členy
1147 1147 Stiahnutie všetkých členov z vybraných relácií
1148 1148 Stiahnite si a zobrazte históriu vybraných objektov
1149 1149 Sťahovaná plocha je v poriadku, veľkosť je akceptovaná serverom
1150 1150 Sťahovaná plocha je príliš veľká, server zrejme odmietne vašu požiadavku
1151 1151 Načítať na novú vrstvu
1152 1152 Stiahnuť obsah zmenového súboru
1153 1153 Stiahnuť súbory zmien
1154 1154 Stiahnuť zmenové súbory použitím preddefinovanými požiadavkami
1155 1155 Stiahnuť obsah
1156 1156 Sťahujem dáta
1157 1157 Sťahovať všetko ako raw gps. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte ešte názov súboru
1158 1158 Sťahovať všetko. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte názov súboru
1159 1159 Stiahnuť všetko vo vnútry:
1160 1160 Stiahnuť z OSM okolie tejto stopy (track)
1161 1161 Stiahnuť z OSM...
1162 1162 Stiahnuť neúplných členov
1163 1163 Stiahnuť neúplných členov vybratých relácií
1164 1164 Stiahnuť informácie a vybratých zmenových súboroch z OSM servera
1165 1165 Stiahnuť obsah
1166 1166 Stiahnutie mapových údajov z OSM servera.
1167 1167 Stiahnuť členov
1168 1168 Stiahnuť moje zmenové súbory z OSM servera (max. 100 zmenových súborov)
1169 1169 Stiahnuť iba moje zmenové súbory
1170 1170 Stiahnuť okolo:
1171 1171 Stiahnuť teraz
1172 1172 Stiahnuť objekt
1173 1173 Stiahnuť objekt...
1174 1174 -----
1175 1175 Stiahnuť objekty s odkazom na jeden z vybraných objektov
1176 1176 Sťahovanie rodičovských ciest/relácií...
1177 1177 Stiahujem zoznam pluginov ...
1178 1178 Stiahnuť pluginy
1179 1179 -----
1180 1180 Stiahnuť odkazy (pôvodnej relácie a cesty)
1181 1181 Stiahnuť odkazy (pôvodné relácie)
1182 1182 Sťahovanie týkajúcich sa relácií
1183 1183 Stiahnuť členov relácie
1184 1184 Sťahovanie relácií
1185 1185 Stiahnuť vybraté nekompletné členy
1186 1186 Nahrať vybraté relácie
1187 1187 Sťahovanie je zrušené
1188 1188 Stiahnuť ohraničujúcí box
1189 1189 Stiahnuť ohraničenú oblasť ako "raw" GPS dáta
1190 1190 Stiahnuť obsah zmenového súboru
1191 1191 Stiahnuť obsah zmenového súboru z OSM servera
1192 1192 Stiahnuť zmenový súbor so špecifikovaným id, spolu aj s obsahom zmenového súboru
1193 1193 Stiahnuť obsah vybratých zmenových súborov zo servera
1194 1194 Stiahnuť obsah dostupných pluginov
1195 1195 Stiahnite polohu na url (s šírka=x&dĺžka=y&zväčšenie=z)
1196 1196 Sťahovanie polohy na url (so lat=x&lon=y&zoom=z) ako raw gps
1197 1197 Stiahnuť viditeľné dlaždice
1198 1198 -----
1199 1199 Stiahnuté {0} z {1} (zostáva stiahnuť {2})
1200 1200 Stiahnuté GPX dáta
1201 1201 Stahovač:
1202 1202 Sťahujem GPS dáta
1203 1203 Sťahujem OSM údaje...
1204 1204 Sťahujem Pluginy {0}...
1205 1205 Sťahujem "Správu dňa"
1206 1206 Sťahovanie obsahu zmenového súboru
1207 1207 Sťahujem zmenový súbor {0} ...
1208 1208 Sťahujem zmenové súbory...
1209 1209 Sťahujem obsah pre zmenový súbor {0} ...
1210 1210 Sťahujem dáta
1211 1211 Sťahovanie z OSM Servera...
1212 1212 História sťahovania...
1213 1213 Sťahujem otvorené súbory zmien
1214 1214 Sťahovanie zoznamu pluginov z ''{0}''
1215 1215 Sťahujem body {0} až {1}...
1216 1216 Sťahovanie odkazovaných relácií ...
1217 1217 Sťahovanie odkazovaných ciest ...
1218 1218 Nahrávam reláciu {0}
1219 1219 -----
1220 1220 Lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1221 1221 Ťahajte tak, aby zo segmentu cesty vznikol obdĺžnik. Ctrl+ťahaním presunúť segment pozdĺž jeho kolmice, Alt+ťahaním vytvoriť nový obdĺžnik, dvakrát kliknite na pridanie nového bodu.
1222 1222 Ťahať play head
1223 1223 Ťahajte "play head" a uvoľnite ho blízko miesta odkadiaľ chcete zvukový záznam prehrávať; SHIFT+uvoľnite synchronizovaný zvukový záznam v tom bode.
1224 1224 Odvodňovací kanál, odtok
1225 1225 Kresliť
1226 1226 Kresliť šípky v smere jazdy
1227 1227 Kresliť kruh z HDOP hodnoty.
1228 1228 -----
1229 1229 Nakreslite obdĺžnik požadovanej veľkosti a potom pustite tlačítko myši.
1230 1230 -----
1231 1231 Vykresliť ohraničujúci box stiahnutých dát
1232 1232 Kresliť smerové šípky pre línie, ktoré spájajú GPS body.
1233 1233 Kresliť smer cestného segmentu
1234 1234 Vykresľovať neaktívne vrstvy v iných farbách
1235 1235 Kresliť väčšie GPS body
1236 1236 Zobrazovať väčšie bodky pre GPS body.
1237 1237 Kresliť čiary medzi raw GPS bodmi
1238 1238 Kresliť spojnice medzi GPS bodmi
1239 1239 Kresliť body
1240 1240 -----
1241 1241 -----
1242 1242 Kresliť rubber-band pomocnú čiaru
1243 1243 Vykresliť segmenty s poradovými číslami
1244 1244 Zobrazovať hranice dát stiahnutých zo servera.
1245 1245 Nakreslite smerové šípky použijúc vyhľadávajúcu tabuľku namiesto matematického súboru.
1246 1246 Zobrazovať neaktívne vrstvy dát inou farbou.
1247 1247 Kresliť poradové čísla všetkých segmentov v rámci cesty.
1248 1248 Vykresľovať virtuálne body v mode výberu
1249 1249 Kresliť virtuálne body v režme výberu, pre zjednodušenie modifikácie.
1250 1250 -----
1251 1251 Pitná voda
1252 1252 Riadiť pretekárske auto z bodu A do bodu B cez letecký snímok, nechať za sebou kaktusy.
1253 1253 Autoškola
1254 1254 Chemická čistiareň
1255 1255 Duplikovať do {0} bodov
1256 1256 Duplikovať
1257 1257 Duplikovať vrstvu
1258 1258 Zdvojené body vo dvoch neuzatvoretých cestách
1259 1259 Zduplikovať body používané viacerými cestami.
1260 1260 Duplikovať výber kopírovaním a vložením.
1261 1261 Duplikovať túto vrstvu
1262 1262 Duplicitné body
1263 1263 Zdvojené body.
1264 1264 Zdvojené relácie
1265 1265 -----
1266 1266 Duplicitné body v ceste
1267 1267 Duplikované body v ceste.
1268 1268 Zdvojené (duplikované) cesty
1269 1269 Zdvojené cesty
1270 1270 -----
1271 1271 -----
1272 1272 +++++
1273 1273 +++++
1274 1274 +++++
1275 1275 -----
1276 1276 CHYBA
1277 1277 -----
1278 1278 Každý bod musí pripojiť presne 2 cesty
1279 1279 -----
1280 1280 Východne
1281 1281 Jednoduché sťahovanie pozdĺž dlhej spojenej(set of interconnected) cesty
1282 1282 Upraviť
1283 1283 Upraviť 10pin (kolok na hru s desiatimi kolkami)
1284 1284 Upraviť informácie o adrese
1285 1285 Upraviť interpoláciu adries
1286 1286 -----
1287 1287 Upraviť administratívne hranice
1288 1288 Upraviť pozemné letisko
1289 1289 Upraviť Obchod s alkoholickými nápojmi
1290 1290 Upraviť ťažobný priestor
1291 1291 Upraviť horskú chatu
1292 1292 -----
1293 1293 Upraviť archeologické nálezisko
1294 1294 Upraviť lukostreľbu
1295 1295 Upraviť kultúrne stredisko
1296 1296 Upraviť umelecké dielo
1297 1297 Upraviť atletiku
1298 1298 Upraviť atrakciu
1299 1299 Upraviť Australian Football
1300 1300 Upraviť bankomat
1301 1301 Upraviť hniezdo záchrany
1302 1302 Upraviť chlieb a pečivo
1303 1303 Upraviť banku
1304 1304 Upraviť bar (výčap)
1305 1305 Upraviť bejzbal
1306 1306 Upraviť Basin (Kotvisko pre lode)
1307 1307 Upraviť basketbal
1308 1308 Upraviť bojisko
1309 1309 Upraviť záliv
1310 1310 Upraviť pláž
1311 1311 -----
1312 1312 Upraviť signál (rádiomaják)
1313 1313 Upraviť Obchod s nápojmi.
1314 1314 Upraviť parkovisko bicyklov
1315 1315 Upraviť požičovňu bicyklov
1316 1316 Upraviť bicyklový obchod
1317 1317 Upraviť záhradnú reštauráciu
1318 1318 Upraviť lodenicu
1319 1319 Upraviť stĺpik
1320 1320 Upraviť kníhkupectvo
1321 1321 Upraviť hraničnú kontrolu
1322 1322 Upraviť bowling na tráve
1323 1323 -----
1324 1324 Upraviť hraničné kamene
1325 1325 -----
1326 1326 Upraviť bowling
1327 1327 Editácia mosta
1328 1328 Upraviť cestu pre kone
1329 1329 Upraviť brownfield (opustený priemyselný objekt)
1330 1330 Upraviť bránu pre otváranie predkom auta (bump)
1331 1331 Upraviť autobusovú linku
1332 1332 Upraviť autobusové nástupište
1333 1333 Upraviť autobusovú stanicu
1334 1334 Upraviť autobusovú zastávku
1335 1335 Upraviť mäsiarstvo
1336 1336 Upraviť kabínkovú lanovku
1337 1337 -----
1338 1338 Upraviť kaviareň
1339 1339 Upraviť stanový tábor
1340 1340 -----
1341 1341 Upraviť prieplav
1342 1342 Upraviť kanoistiku
1343 1343 Upraviť autopožičovňu
1344 1344 Upraviť autoservis
1345 1345 Upraviť autopožičovňu (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1hod.)
1346 1346 Upraviť predajcu automobilov
1347 1347 Upraviť umývačku aut
1348 1348 Upraviť kemping pre obytné prívesy
1349 1349 Upraviť hrad
1350 1350 Upraviť cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
1351 1351 Upraviť vstup do jaskyne
1352 1352 Upraviť cintorín
1353 1353 Upraviť sedačkovú lanovku
1354 1354 Upraviť chatu
1355 1355 -----
1356 1356 Upraviť drogériu
1357 1357 -----
1358 1358 Upraviť kino
1359 1359 Upraviť mesto
1360 1360 Upraviť označenie hranice mesta/obce
1361 1361 Upraviť občiansku hranicu
1362 1362 Upraviť útes
1363 1363 Upraviť lezenie
1364 1364 -----
1365 1365 -----
1366 1366 Upraviť pobrežie
1367 1367 Upraviť vysokú školu
1368 1368 Upraviť obchodnú (komerčnú) oblasť
1369 1369 Upraviť spoločné, obecné
1370 1370 Upraviť počítačový obchod
1371 1371 -----
1372 1372 Upraviť stavebnú oblasť
1373 1373 -----
1374 1374 -----
1375 1375 Upraviť kontinent
1376 1376 Upraviť obchod s polotovarmi
1377 1377 -----
1378 1378 Upraviť krajinu (štát)
1379 1379 Upraviť kraj (okres)
1380 1380 Upraviť súd
1381 1381 Upraviť krytú nádrž
1382 1382 Upraviť žeriav
1383 1383 Upraviť kriket
1384 1384 Upraviť cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
1385 1385 Upraviť kroquet
1386 1386 Upraviť križovanie
1387 1387 -----
1388 1388 -----
1389 1389 Upraviť cyklistickú cestu
1390 1390 Upraviť cyklistiku
1391 1391 Upraviť priehradu, nádrž
1392 1392 -----
1393 1393 Upraviť zubného lekára
1394 1394 -----
1395 1395 -----
1396 1396 Upraviť nepoužívanú železnicu
1397 1397 Upraviť priekopu
1398 1398 Upraviť obchod Urob si sám
1399 1399 Upraviť dok, prístavnú hrádzu
1400 1400 Upraviť lekárov
1401 1401 -----
1402 1402 Upraviť preteky chrtov
1403 1403 Upraviť lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1404 1404 Upraviť odvodňovací kanál, odtok
1405 1405 Upraviť pitnú vodu
1406 1406 -----
1407 1407 Upraviť chemickú čistiareň
1408 1408 Upraviť obchod s elektronikou
1409 1409 Upraviť veľvyslanectvo
1410 1410 Upraviť pohotovosť (záchrannú službu)
1411 1411 Upraviť vstup
1412 1412 Upraviť jazdectvo
1413 1413 -----
1414 1414 -----
1415 1415 Upraviť poľnohospodárske pôdu
1416 1416 Upraviť farmu
1417 1417 Upraviť reštauráciu rýchleho občerstvenia
1418 1418 Upraviť fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1419 1419 Upraviť prievoz, trajekt
1420 1420 Upraviť prístavisko prievozu, trajektu
1421 1421 Upraviť hydrant
1422 1422 Upraviť hasičskú stanicu
1423 1423 Upraviť rybolov
1424 1424 Upraviť únikové schody
1425 1425 Upraviť kvetinárstvo
1426 1426 -----
1427 1427 Upraviť chodník
1428 1428 Upraviť brod
1429 1429 Upraviť les
1430 1430 Upraviť fontánu
1431 1431 -----
1432 1432 Upraviť čerpaciu stanicu
1433 1433 Upraviť obchod s nábytkom
1434 1434 -----
1435 1435 -----
1436 1436 Upraviť záhradu
1437 1437 Upraviť záhradné centrum
1438 1438 Upraviť plynojem (gasometer)
1439 1439 Upraviť bránu
1440 1440 Upraviť ľadovec
1441 1441 Upraviť golf
1442 1442 Upraviť golfové ihrisko
1443 1443 Upraviť Gondolu
1444 1444 Upraviť trávnatú plochu
1445 1445 Upraviť cintorín (malý, blizko kostola)
1446 1446 Upraviť greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
1447 1447 -----
1448 1448 -----
1449 1449 -----
1450 1450 Upraviť penzión
1451 1451 Upraviť turistiku
1452 1452 Upraviť kaderníctvo
1453 1453 Upraviť zastávku
1454 1454 Upraviť malú dedinu
1455 1455 Upraviť bránu pre zvieratá (hampshire)
1456 1456 Upraviť železiarstvo
1457 1457 -----
1458 1458 Upraviť vresovisko
1459 1459 Upraviť pristávaciu plochu pre vrtuľníky
1460 1460 Upraviť obchod s Hifi elektronikou
1461 1461 -----
1462 1462 Upraviť komunikáciu vo výstavbe
1463 1463 Upraviť hokej
1464 1464 Upraviť konské dostihy
1465 1465 Upraviť nemocnicu
1466 1466 Upraviť ubytovňu
1467 1467 Upraviť hotel
1468 1468 Upraviť poľovnícky posed
1469 1469 Upraviť priemyselnú oblasť
1470 1470 Upraviť Ostrov
1471 1471 Upraviť ostrovček
1472 1472 -----
1473 1473 -----
1474 1474 Upraviť JOSM Plugin popis URL.
1475 1475 -----
1476 1476 Upraviť kruhový objazd
1477 1477 -----
1478 1478 Upraviť škôlku
1479 1479 Upraviť stánok
1480 1480 Upraviť automatickú bránu pre hosp. zvieratá (kissing)
1481 1481 -----
1482 1482 Upraviť Zem (Pevnina)
1483 1483 Upraviť skládku odpadov
1484 1484 Upraviť práčovňu
1485 1485 Upraviť knižnicu
1486 1486 Upraviť závoru (Lift Gate)
1487 1487 Upraviť električku
1488 1488 Upraviť maják
1489 1489 Upraviť Obytnú zónu
1490 1490 Upraviť oblasť (lokalitu)
1491 1491 -----
1492 1492 -----
1493 1493 Upraviť Prístav (Marina)
1494 1494 -----
1495 1495 Upraviť lúku
1496 1496 -----
1497 1497 Upraviť pomník
1498 1498 Upraviť vojenskú oblasť
1499 1499 -----
1500 1500 Upraviť minigolf
1501 1501 -----
1502 1502 -----
1503 1503 -----
1504 1504 Upraviť zmenáreň
1505 1505 Upraviť jednokoľajku, vysutú dráhu
1506 1506 Upraviť pamätihodnosť, pamätník
1507 1507 Upraviť motel
1508 1508 -----
1509 1509 -----
1510 1510 -----
1511 1511 Upraviť diaľnicu
1512 1512 Upraviť diaľničnú križovatku
1513 1513 Upraviť dialničnú prípojku
1514 1514 Upraviť horský priesmyk
1515 1515 Upraviť blato
1516 1516 Upraviť Multi
1517 1517 Upraviť multipolygón
1518 1518 Upraviť múzeum
1519 1519 -----
1520 1520 Upraviť úzkorozchodnú železnicu
1521 1521 Upraviť štátne hranice
1522 1522 Upraviť hranicu Národného parku (prírodnej rezervácie)
1523 1523 Upraviť prírodnú rezerváciu
1524 1524 Upraviť nočný klub
1525 1525 -----
1526 1526 Upraviť očnú optiku
1527 1527 Upraviť biopotraviny
1528 1528 Upraviť obchod s výchádzkovým (outdoor) tovarom
1529 1529 -----
1530 1530 Upraviť Palaeontological Areál
1531 1531 Upraviť park
1532 1532 Upraviť parkovisko
1533 1533 Upraviť parkovaciu uličku (Parking Aisle)
1534 1534 Upraviť odovzdávacie miesto
1535 1535 Upraviť cestu (chodník)
1536 1536 Upraviť vrchol kopca
1537 1537 Upraviť pešiu zónu
1538 1538 Upraviť polotu
1539 1539 Upraviť lekáreň
1540 1540 Upraviť výletné miesto
1541 1541 Upraviť mólo
1542 1542 Upraviť potrubie
1543 1543 Upraviť hraciu plochu, ihrisko
1544 1544 Upraviť kostol
1545 1545 -----
1546 1546 Upraviť ihrisko
1547 1547 Upraviť políciu
1548 1548 Upraviť politickú hranicu
1549 1549 Upraviť poštu
1550 1550 Upraviť elektráreň (spôsob výroby)
1551 1551 Upraviť elektrické vedenie
1552 1552 -----
1553 1553 Upraviť trafostanicu
1554 1554 Upraviť malý transformátor
1555 1555 Upraviť elektrický stožiar
1556 1556 Upraviť zachovanú železnicu (v prevádzke)
1557 1557 Upraviť prípojku cesty I. triedy
1558 1558 Upraviť cestu I. triedy
1559 1559 Upraviť súd
1560 1560 -----
1561 1561 Upraviť krčmu
1562 1562 Upraviť verejnú budovu
1563 1563 -----
1564 1564 Upraviť lom
1565 1565 -----
1566 1566 Upraviť dostihovú dráhu
1567 1567 Upraviť racquetbal
1568 1568 Upraviť železničnú koľaj
1569 1569 Upraviť železničný pozemok
1570 1570 Upraviť železničné nástupište
1571 1571 Upraviť rekreačnú oblasť
1572 1572 Upraviť recykláciu (zber)
1573 1573 Upraviť oblasť (región)
1574 1574 Upraviť nádrž
1575 1575 Upraviť osídlenú oblasť
1576 1576 Upraviť ulicu
1577 1577 -----
1578 1578 Upraviť reštauráciu
1579 1579 Upraviť oblasť s maloobchodmi
1580 1580 Upraviť rieku
1581 1581 Upraviť riečny breh
1582 1582 Upraviť cestné obmedzenie
1583 1583 Upraviť cestu neznámeho typu
1584 1584 -----
1585 1585 Upraviť Cestu (Route)
1586 1586 -----
1587 1587 -----
1588 1588 Upraviť zrúcaninu
1589 1589 Upraviť pristávaciu dráhu
1590 1590 -----
1591 1591 Upraviť sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
1592 1592 -----
1593 1593 Upraviť školu
1594 1594 Upraviť sutinu
1595 1595 Upraviť krovie
1596 1596 -----
1597 1597 Upraviť cestu II. triedy
1598 1598 Upraviť servisnú stanicu (autoservis)
1599 1599 Upraviť obslužnú cestu (Service)
1600 1600 Upraviť prístrešok
1601 1601 Upravit obchod s obuvou
1602 1602 Upraviť streľbu
1603 1603 -----
1604 1604 Upraviť skratky
1605 1605 Upraviť Skateboard
1606 1606 Upraviť korčuľovanie
1607 1607 Upraviť lyžovanie
1608 1608 Upraviť slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
1609 1609 Upraviť futbal
1610 1610 Upraviť Hroty
1611 1611 Upraviť športové centrum
1612 1612 Upraviť športový obchod
1613 1613 Upraviť prameň
1614 1614 Upraviť štadión
1615 1615 Upraviť štát
1616 1616 Upraviť papierníctvo
1617 1617 Upraviť turniket
1618 1618 Upraviť potok
1619 1619 -----
1620 1620 -----
1621 1621 Upraviť štvrť
1622 1622 Upraviť metro
1623 1623 Upraviť vchod do metra
1624 1624 Upraviť supermarket
1625 1625 Upraviť pozorovaciu kameru
1626 1626 Upraviť meračský bod
1627 1627 Upraviť plávanie
1628 1628 -----
1629 1629 Upraviť stolný tenis
1630 1630 -----
1631 1631 Upraviť stanicu taxíkov
1632 1632 Upraviť rolovacie dráhy
1633 1633 Upraviť telefón
1634 1634 Upraviť tenis
1635 1635 Upraviť terminál
1636 1636 Upraviť terminál
1637 1637 Upraviť cestu III. triedy
1638 1638 Upraviť divadlo
1639 1639 +++++
1640 1640 Upraviť mýtnu búdku
1641 1641 Upraviť vežu
1642 1642 Upraviť mesto
1643 1643 Upraviť radnicu (obecný úrad)
1644 1644 Upraviť obchod s hračkami
1645 1645 Upraviť Stopu (Track)
1646 1646 -----
1647 1647 Upraviť električku
1648 1648 Upraviť zastávku električky
1649 1649 Upraviť cestovnú kanceláciu
1650 1650 Upraviť strom
1651 1651 Upraviť cestu pre motorové vozidlá
1652 1652 Upraviť prípojku cesty pre motorové vozidla
1653 1653 Upraviť Tunel
1654 1654 Upraviť prikázané smery jazdy (turn restriction)
1655 1655 Upraviť Turniket
1656 1656 -----
1657 1657 Upraviť Neklasifikovanú cestu
1658 1658 Upraviť Univerzitu
1659 1659 -----
1660 1660 -----
1661 1661 Upraviť predajný automat
1662 1662 Upraviť veterinárnu ambulanciu
1663 1663 Upraviť obchod s DVD
1664 1664 Upraviť výhliadku
1665 1665 Upraviť dedinu
1666 1666 Upraviť obecnú zeleň
1667 1667 Upraviť vinicu
1668 1668 Upraviť sopku
1669 1669 -----
1670 1670 Upraviť odpadkový kôš
1671 1671 Upraviť čističku odpadových vôd
1672 1672 Upraviť vodu
1673 1673 Upraviť vodný zábavný park
1674 1674 Upraviť vodojem
1675 1675 -----
1676 1676 -----
1677 1677 Upraviť vodopád
1678 1678 -----
1679 1679 Upraviť kríž pri ceste
1680 1680 Upraviť božiu muku
1681 1681 Upraviť priehradzku
1682 1682 Upraviť mokraď
1683 1683 Upraviť veterný mlyn
1684 1684 Upraviť Drevo
1685 1685 Upraviť závody (továrne)
1686 1686 Upraviť zoo
1687 1687 -----
1688 1688 Upraviť filter.
1689 1689 Upraviť zem.šírku a zem.dĺžku na bode.
1690 1690 Upraviť novú reláciu vo vrstve "{0}"
1691 1691 Upraviť reláciu #{0} vo vrstve "{1}"
1692 1692 -----
1693 1693 -----
1694 1694 Upraviť aktuálnu stránku pomoci
1695 1695 Načítať aktuálne vybranú reláciu
1696 1696 -----
1697 1697 Upraviť názov súboru, alebo URL pre vybraté aktívne štýly
1698 1698 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1699 1699 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1700 1700 Upraviť vybraté cesty ikon
1701 1701 Upraviť zvolený zdroj.
1702 1702 Zmeniť hodnotu zvoleného klúča pre všetky objekty
1703 1703 Úpravy: {0}
1704 1704 -----
1705 1705 -----
1706 1706 Vzdelávanie
1707 1707 Elektrifikovaný
1708 1708 Elektronika
1709 1709 Platobné karty a Kreditné karty
1710 1710 Elektronika
1711 1711 Elementy typu(druhu) {0} sú podporované.
1712 1712 Nadmorská výška
1713 1713 E-mailová adresa
1714 1714 Násyp
1715 1715 Veľvyslanectvo
1716 1716 Pohotovosť (Záchranná služba)
1717 1717 Núdzový telefón
1718 1718 -----
1719 1719 Prázdny dokument
1720 1720 Nájdená prázdna úloha
1721 1721 Prázdne cesty
1722 1722 Povoliť built-in icon východzí
1723 1723 Zapnúť filter
1724 1724 -----
1725 1725 Povoliť/zakázať automatické presunutie zobrazenia mapy na posledný umiestnený bod
1726 1726 Zapnúť/vypnúť prevod máp iba ako drôtový
1727 1727 -----
1728 1728 Vložiť Šírku/Dĺžku pre skok na miesto.
1729 1729 Zadať URL
1730 1730 Vložte URL pre sťahovanie:
1731 1731 Vložiť id zmenového súboru
1732 1732 Zadajte novú dvojicu klúč/hodnota
1733 1733 Vložte názov miesta pre hľadanie
1734 1734 Zapíšte názov miesta pre vyhľadávanie:
1735 1735 Vložiť funkciu a použiť na vybraté členy relácie
1736 1736 Vložiť funkcie pre všetkých členov relácie
1737 1737 Vložiť hľadaný výraz
1738 1738 Zadajte pokročilé OAuth vlastnosti
1739 1739 Vložte adresu URL z ktorej budú dáta sťahované
1740 1740 Zadajte nejaký komentár
1741 1741 Vložiť poverenia pre HTTP proxy server
1742 1742 Vložiť credentials pre OSM API
1743 1743 -----
1744 1744 -----
1745 1745 -----
1746 1746 Vložiť ID objektu, ktorý má byť stiahnutý
1747 1747 Vložte OAuth autorizačný prístup
1748 1748 -----
1749 1749 Vložte hľadaný výraz
1750 1750 Vstup
1751 1751 Jazdectvo
1752 1752 -----
1753 1753 Chyba
1754 1754 -----
1755 1755 Chyba zobrazovania URL
1756 1756 Chyba počas sťahovania
1757 1757 Chyba vo filtri
1758 1758 -----
1759 1759 -----
1760 1760 -----
1761 1761 -----
1762 1762 Chyba pri inicializácii testu {0}:\n{1}
1763 1763 Chyba pri nahrávaní súboru
1764 1764 -----
1765 1765 Chyba v súbore {0}
1766 1766 Chyba rozkladania(parsovania) {0}:
1767 1767 Chyba prehrávánia zvuku
1768 1768 Chyba pri čítaní položky záložky:%s
1769 1769 -----
1770 1770 Chyba pri vytváraní zálohy z odstránenej vrstvy: {0}
1771 1771 Chyba pri exporte {0}:\n{1}
1772 1772 Chyba pri získavaní súború z adresára {0}\n
1773 1773 Chyba pri rozkladaní vyrovnania(offset).\nČakám na formát: {0}
1774 1774 -----
1775 1775 Chyba pri rozkladaní (parsovaní) dát.\nProsím použite požadovaný formát.
1776 1776 Chyba pri rozkladaní časového pásma.\nČakám na formát: {0}
1777 1777 Chyba pri rozkladaní {0}
1778 1778 Chyba: Pripojenie k proxy ''{0}'' pre URI ''{1}'' zlyhalo. Výnimka bola: {2}
1779 1779 Chyba: Nedovolená zdvojená hodnota ''{0}'' v riadku ''{1}'' v súbore záložiek ''{2}''
1780 1780 Chyba: Neočakávaný riadok ''{0}'' v súbore záložiek ''{1}''
1781 1781 Chyba: Nepodarilo sa načítať vykresľovaciu triedu mapy ''{0}''. Trieda nebola nájdená.
1782 1782 Chyba: nepodarilo sa otvoriť vstupný tok zdroja ''/data/{0}''.
1783 1783 Chyba: nepodarilo sa otvoriť vstupný tok zdroja ''/data/{0}''. Nemožno načítať NVF <-> RGF93 sieť
1784 1784 Chyby
1785 1785 Chyby počas sťahovania
1786 1786 +++++
1787 1787 -----
1788 1788 -----
1789 1789 -----
1790 1790 -----
1791 1791 Príklady
1792 1792 Koniec
1793 1793 Ukončiť JOSM
1794 1794 Ukončiť JOSM s uložením. Neuložené zmeny budú nahrané a/alebo uložené
1795 1795 Ukončiť JOSM bez uloženia. Neuložené zmeny budú stratené.
1796 1796 Ukončť program.
1797 1797 -----
1798 1798 Očakávaná nie prázdna hodnota pre parameter ''{0}'', dostal som ''{1}''
1799 1799 -----
1800 1800 -----
1801 1801 Podrobné body cesty s časom odhadovaným z pozície stopy(track).
1802 1802 Podrobné body cesty(waypoints) s platnou časovou značkou.
1803 1803 Export GPX súboru
1804 1804 Exportovať a Uložiť
1805 1805 Možnosti exportu
1806 1806 Exportovať dáta do GPX súboru.
1807 1807 Exportovať do GPX...
1808 1808 -----
1809 1809 Získavam GPS polohu z EXIF
1810 1810 Vyťiahnuť (extrude)
1811 1811 Vyťiahnuť cestu
1812 1812 -----
1813 1813 +++++
1814 1814 -----
1815 1815 -----
1816 1816 Vybavenia
1817 1817 -----
1818 1818 -----
1819 1819 Nepodarilo sa overiť užívateľa ''{0}'' s heslom''***'' ako užívateľa OAuth
1820 1820 Nepodarilo sa povoliť OAuth žiadosť ''{0}''
1821 1821 Nepodarilo sa vytvoriť adresár pluginov ''{0}''
1822 1822 Nepodarilo sa vytvoriť informácie o pluginoch z manifestu pre pluginy ''{0}''
1823 1823 Nepodarilo sa načítať XML schémy.
1824 1824 Neúspešné nahratie zdroja ''{0}'', chyba je {1}.
1825 1825 -----
1826 1826 Neúspešné otvorenie URL
1827 1827 Nepodarilo sa otvoriť URL. V súčasnej dobe neexistuje nastavenie platformy. Prosím nastavte najskôr platformu.
1828 1828 Neúspešné nadviazanie spojenia do API {0}
1829 1829 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou
1830 1830 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou. Cieľová URL je prázdna.
1831 1831 Nepodarilo sa otvoriť vstupný tok pre zdroj ''{0}''
1832 1832 Neúspešné rozloženie údajov ''{0}'' odpovedal server.
1833 1833 neúspešné rozloženie poľa ''{1}'' v nastavení s kľúčom ''{0}''. Odchýlka bola: {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
1834 1834 Nemožno rozložiť dokument zoznamu pluginov z umiestnenia ''{0}''. Vynechávam. Výnimka bola: {1}
1835 1835 Neúspešné načítanie CSS súboru ''help-browser.css''. Výnimka je: {0}
1836 1836 -----
1837 1837 -----
1838 1838 chybná zadanie pôvodných. aktuálna verzia {0} nie je platná v priebehu
1839 1839 Neúspešné nastavenie odkazu. Odkaz ID {0} je nenájdený v histórii ID {1}.
1840 1840 neúspešný zadaný odkaz. verzia odkazu {0} nie je platná v priebehu
1841 1841 Nepodarilo sa podpísať HTTP spojenie s hlavičkou OAuth autentifikácie
1842 1842 Neúspešné nahratie pôvodných s id {0} pretože aktuálne upravovaná vrstva neobsahuje takéto pôvodné
1843 1843 Neúspešné nahratie pôvodných s id {0} pretože aktuálna dátová vrstva je prázdna
1844 1844 Poľnohospodárska pôda
1845 1845 Farma
1846 1846 Rýchle občerstvenie
1847 1847 Rýchle vykresľovanie (vyzerá nepekne)
1848 1848 -----
1849 1849 Rýchle pretáčanie
1850 1850 Fatálne: neúspešná lokalizácia obrázka ''{0}''. Toto je vážny konfiguračný problém. JOSM prestane pracovať.
1851 1851 Číslo faxu
1852 1852 Poplatok
1853 1853 Fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1854 1854 Plot
1855 1855 Prievoz, trajekt
1856 1856 Prístavisko prievozu, trajektu
1857 1857 Priniesť(Fetching) balíček bodov z {0}
1858 1858 Priniesť(Fetching) balíček relácií z {0}
1859 1859 Priniesť(Fetching) balíček ciest z {0}
1860 1860 Priniesť(Fetching) bod s id {0} z ''{1}''
1861 1861 Priniesť(Fetching) reláciu s id {0} z ''{1}''
1862 1862 Priniesť(Fetching) cestu s id {0} z ''{1}''
1863 1863 Súbor
1864 1864 Súbor "{0}" neexistuje
1865 1865 Súbor ''{0}'' nie je zapisovateľný. Prosím zvoľte iné meno súboru.
1866 1866 Chyba formátu súboru
1867 1867 -----
1868 1868 Súbor "{0}" neexistuje
1869 1869 Zálohovať súbor
1870 1870 Súbor už existuje. Prepísať?
1871 1871 -----
1872 1872 Súbor {0} existuje. Prepísať ho?
1873 1873 Súbor {0} je ešte nahratý pod menom "{1}"
1874 1874 Súbor: {0}
1875 1875 -----
1876 1876 Meno súboru
1877 1877 -----
1878 1878 -----
1879 1879 -----
1880 1880 Naplniť jeden zmenový súbor a vrátiť sa do dialógu nahrávania
1881 1881 +++++
1882 1882 Filter Skrytých:{0} Nepovolených:{1}
1883 1883 Režim filter
1884 1884 Filtrovať objekty a schovať/vypnúť ich.
1885 1885 Reťazec filtra:
1886 1886 -----
1887 1887 -----
1888 1888 Koniec kreslenia.
1889 1889 Hydrant
1890 1890 Hasičská stanica
1891 1891 Ohnisko
1892 1892 Rybolov
1893 1893 Opraviť
1894 1894 Oprava vlastností
1895 1895 Oprava konfliktu (rozporu) značiek
1896 1896 Opraviť vybratý problém
1897 1897 Opravte toto, pokiaľ je to možné.
1898 1898 Opravuje sa ({0}/{1}): ''{2}''
1899 1899 Opravujem chyby...
1900 1900 -----
1901 1901 Kvetinárstvo
1902 1902 +++++
1903 1903 -----
1904 1904 Nasledovať
1905 1905 Nasledovať čiaru
1906 1906 Bol najdený nasledujúci problém:
1907 1907 Jedlo
1908 1908 -----
1909 1909 Jedlo + Pitie
1910 1910 Pešo
1911 1911 Len pre označené objekty
1912 1912 Zosilnite kreslenú líniu ak naimportované dáta neobsahujú informáciu o čiarach.
1913 1913 Zosilniť líniu, ak žiadne segmenty nie su naimportované.
1914 1914 Brod
1915 1915 Les
1916 1916 Zabudnuté objekty, avšak nebudú zmazane na serveri po nahrávaní.
1917 1917 Skok Dopredu/vzad (sekundy)
1918 1918 Nájdený prázdny súbor v adresári {0}\n
1919 1919 Najdených {0} zodpovedajúcich výrazov
1920 1920 Fontána
1921 1921 -----
1922 1922 -----
1923 1923 Blokovať
1924 1924 Blokovať aktuálny zoznam spojovaných elementov
1925 1925 Kmitočet (Hz)
1926 1926 Z ...
1927 1927 Z relácie
1928 1928 Z URL
1929 1929 Čerpacia stanica
1930 1930 Čerpacia stanica
1931 1931 Typy palív
1932 1932 -----
1933 1933 Zobrazenie na celú obrazovku
1934 1934 Úplne automatický
1935 1935 -----
1936 1936 Nábytok
1937 1937 -----
1938 1938 +++++
1939 1939 GPS body
1940 1940 popis gps trasy
1941 1941 GPX súbory
1942 1942 Súbory GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1943 1943 GPX Stopa nemá informáciu o čase.
1944 1944 GPX stopa(trasa):
1945 1945 -----
1946 1946 +++++
1947 1947 -----
1948 1948 -----
1949 1949 -----
1950 1950 -----
1951 1951 Záhrada
1952 1952 Záhradné centrum
1953 1953 Plynojem (Gasometer)
1954 1954 Brána
1955 1955 rozmer (mm)
1956 1956 +++++
1957 1957 -----
1958 1958 -----
1959 1959 -----
1960 1960 Geografia(Zemepis)
1961 1961 -----
1962 1962 Geoobrázok: {0}
1963 1963 Obrázky s GPS súradnicami
1964 1964 -----
1965 1965 Získať autorizovaný prístup pre ''{0}''
1966 1966 Ľadovec
1967 1967 Sklo
1968 1968 Vráťte sa do dialógového okna pre nahrávanie
1969 1969 Vráťte sa na krok 1/3
1970 1970 Prejsť na OSM wiki pre pomoc s tagmi (F1)
1971 1971 Choďte na JOSM domácu stránku pomoci
1972 1972 Prejsť na nasledujúcu stránku
1973 1973 Prejsť na predchádzajúcu stránku
1974 1974 +++++
1975 1975 Golfové ihrisko
1976 1976 +++++
1977 1977 GPS čas (čítaj nad fotografiou)
1978 1978 Pridelené práva
1979 1979 Tráva
1980 1980 Cintorín (malý, blizko kostola)
1981 1981 -----
1982 1982 Greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
1983 1983 -----
1984 1984 -----
1985 1985 -----
1986 1986 -----
1987 1987 -----
1988 1988 +++++
1989 1989 +++++
1990 1990 Penzión
1991 1991 Rázcestník (ukazovateľ smeru)
1992 1992 -----
1993 1993 +++++
1994 1994 Gymnastika
1995 1995 -----
1996 1996 -----
1997 1997 Kaderníctvo
1998 1998 Malá dedina / osada / samota
1999 1999 Brána pre zvieratá (Hampshire)
2000 2000 -----
2001 2001 Hangár
2002 2002 Železiarstvo
2003 2003 -----
2004 2004 -----
2005 2005 Má kľúč ''created_by'',alebo ''converted_by''
2006 2006 Má kľúč ''note'',alebo ''comment'',alebo ''description''
2007 2007 Má kľúč ''source''
2008 2008 Má kľúč ''watch''
2009 2009 Má tag obsahující ''fixme'' alebo ''FIXME''
2010 2010 Zdravie
2011 2011 Sluchové pomôcky
2012 2012 Vresovisko
2013 2013 Nákladné vozidlá
2014 2014 Živý plot (Hedge)
2015 2015 Výška
2016 2016 Výška (metre)
2017 2017 Pristávacia plocha pre vrtuľníky
2018 2018 Nápoveda
2019 2019 Pomoc: {0}
2020 2020 Pomoc pri vektorizácii WMS obrázkov.
2021 2021 Pologuľa(hemisféra)
2022 2022 Skryť
2023 2023 Schovať prvky
2024 2024 Skryť alebo zobraziť toto prepínacie tlačidlo
2025 2025 Skryť toto tlačítko
2026 2026 +++++
2027 2027 -----
2028 2028 -----
2029 2029 Duplicitné body na dialnici
2030 2030 Pozemné komunikácie
2031 2031 -----
2032 2032 -----
2033 2033 Turistika
2034 2034 Historické miesta
2035 2035 História
2036 2036 História (web)
2037 2037 História pre bod {0}
2038 2038 História pre reláciu {0}
2039 2039 História pre cestu {0}
2040 2040 priebeh nie je inicializovaný. Chybný súbor aktuálnych pôvodných.
2041 2041 priebeh nieje zatiaľ inicializovaný. Chyba odkazového súboru pôvodných.
2042 2042 Hokej
2043 2043 Podržte Ctrl pre prepínanie prichytávania
2044 2044 -----
2045 2045 Domovská stránka
2046 2046 Kôň
2047 2047 Konské dostihy
2048 2048 Nemocnica
2049 2049 Hostiteľ:
2050 2050 Ubytovňa
2051 2051 +++++
2052 2052 Hlavné skratky
2053 2053 Meno domu
2054 2054 Číslo domu
2055 2055 Číslo domu {0}
2056 2056 Číslo domu {0} v {1}
2057 2057 Dom {0}
2058 2058 -----
2059 2059 Poľovnícky posed
2060 2060 Som v časovej zóne:
2061 2061 +++++
2062 2062 +++++
2063 2063 +++++
2064 2064 ID > 0 očakávané. Got {0}
2065 2065 ID z aktuálneho zmenového súboru > 0 požadovaný. Aktuálne ID je {0}.
2066 2066 +++++
2067 2067 -----
2068 2068 IO Výnimka
2069 2069 IOError pri vytváraní súboru, automatické ukladanie bude vynechané: {0}
2070 2070 -----
2071 2071 -----
2072 2072 -----
2073 2073 Cesty pre ikony:
2074 2074 Ikona:
2075 2075 Ak je špecifikovaný(určený), reset konfigurácie namiesto jej načítania.
2076 2076 Ignorovať
2077 2077 Nabudúce ignorovať vybratý problém.
2078 2078 Ignorujte ich, nechajte reláciu tak ako je
2079 2079 Ignorovať tento tip a nahrať bez zmeny
2080 2080 Ignorovať celú skupinu, alebo jednotlivé prvky?
2081 2081 Ignorujem zachytenú výnimku pretože nahrávanie je zrušené. Výnimka je: {0}
2082 2082 Ignorujem prvky(elements)
2083 2083 Ignorujem výnimku, pretože sťahovanie bola zrušené. Výnimkou bola: {0}
2084 2084 Ignorujem nesprávnu URL: "{0}"
2085 2085 Ignorujem poškodený súbor z URL: "{0}"
2086 2086 Chybné dáta
2087 2087 chybné booleovské hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
2088 2088 Neplatná požiadavka URL pre zmenový súbor
2089 2089 Nedovolená veľkosť
2090 2090 Nepovolená veľkosť <= 0. Prosím vložte celé číslo > 1
2091 2091 Nesprávna kresba prerušovanej čiary, aspoň jedna hodnota musí byť > 0
2092 2092 Nesprávna kresba prerušovanej čiary, hodnoty musia byť kladné
2093 2093 Chybná štruktúra dokumentu. Vytvorená bod, cesta, alebo relácia sa nedá ''vytvoriť'','' zmeniť'', alebo odstrániť''.
2094 2094 -----
2095 2095 Neplatný výraz ''{0}''
2096 2096 Chybná hodnota zemepisnej šírky ''{0}''
2097 2097 Neplatná hodnota parametra zem. šírky ''{0}'', dostal som {1}
2098 2098 Neplatná dlhá hodnota pre vlastnosť ''{0}''. Got ''{1}''
2099 2099 Chybná hodnota zemepisnej dĺžky ''{0}''
2100 2100 Neplatná hodnota parametra zem. dĺžky ''{0}'', dostal som {1}
2101 2101 Chybná číselná hodnota atribútu ''{0}''. Mám ''{1}''.
2102 2102 Neplatný objekt s id=0
2103 2103 Chybné číslo portu v nastavení ''{0}''. Mám {1}.
2104 2104 Neplatný regulárny výraz ''{0}''
2105 2105 Chybné hodnoty atribútu ''changeset'' pre nový objekt {1}. Dostal som {0}. Resetujem na 0.
2106 2106 Chybné hodnoty atributu ''changeset''. Mám {0}.
2107 2107 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}. Got {1}
2108 2108 Neplatná hodnota vre vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}. Got {2}.
2109 2109 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodné s id {0}. Got {1}
2110 2110 Chybná hodnota pre vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''. Got {2}
2111 2111 chybné hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
2112 2112 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu OsmPrimitiveType, dostáva ''{1}''
2113 2113 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu boolean, dostáva ''{1}''
2114 2114 Chybná hodnota povinnej vlastnosti ''{0}'' z typu dvojitý(double). Got ''{1}''.
2115 2115 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long (>=0), dostáva ''{1}''
2116 2116 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long , dostáva ''{1}''
2117 2117 Neplatná hodnota vlastnosti ''ref'' z elementu <nd>. Got {0}
2118 2118 Obrázok
2119 2119 Obrázkové súbory
2120 2120 Súbor s obrázkom nemôže byť zmazaný.
2121 2121 Snímky
2122 2122 -----
2123 2123 -----
2124 2124 -----
2125 2125 -----
2126 2126 -----
2127 2127 Posun(offset) snímok
2128 2128 -----
2129 2129 Obrázky, ktoré sú už označkované ({0}/{1})
2130 2130 Obrázky so zemepisnou polohou v exif dátach ({0}/{1})
2131 2131 Britský
2132 2132 -----
2133 2133 Importovať zvuk
2134 2134 -----
2135 2135 -----
2136 2136 -----
2137 2137 Importovať obrázky
2138 2138 Import nie je možný
2139 2139 -----
2140 2140 Importuje vydania z OpenStreetBugs
2141 2141 -----
2142 2142 -----
2143 2143 -----
2144 2144 Sklon
2145 2145 Nekompletné <member> špecifikácie s ref=0
2146 2146 Neúplné nahratie a/alebo uloženie
2147 2147 -----
2148 2148 Nesprávny počet parametrov
2149 2149 -----
2150 2150 -----
2151 2151 Priblíženie
2152 2152 Rôzne
2153 2153 Priemysel
2154 2154 Informácie
2155 2155 Informácia
2156 2156 Informačná tabuľa
2157 2157 Informačná kancelária
2158 2158 Informačný terminál
2159 2159 Informácie o vrstve
2160 2160 Informačné varovanie, očakáva sa mnoho neplatných záznamov.
2161 2161 Prebieha inicializácia
2162 2162 Inicializojem sedenie na internetovej stránke OSM ...
2163 2163 -----
2164 2164 Inicializujem body na aktualizáciu ...
2165 2165 Inicializujem relácie na aktualizáciu ...
2166 2166 Inicializujem cesty na aktualizáciu ...
2167 2167 Inštalujem aktualizované pluginy
2168 2168 -----
2169 2169 Vnútorná chyba servera
2170 2170 Interné štýly majú byť použité ako základ pre prevádzkové prepínateľné štýly
2171 2171 Prístup na internet
2172 2172 Poplatok za prístup na internet
2173 2173 Priesečník medzi cestami multipolygónu
2174 2174 Chybná API URL
2175 2175 Neplatné ID uvedeného zoznamu\n Nedá sa stiahnuť objekt.
2176 2176 Neplatná adresa URL ''{0}'' v plugine {1}
2177 2177 Chybný ohraničujúci rámec
2178 2178 Poškodený bz2 súbor.
2179 2179 Neplatný dátum
2180 2180 Neplatná hodnota dátum/čas
2181 2181 Neplatné vyrovnanie (offset)
2182 2182 Neplatné vlastnosti kľúča
2183 2183 Chybný vyhľadávaný výraz
2184 2184 -----
2185 2185 Neplatný spellcheck line: {0}
2186 2186 Neplatný tagchecker line - {0}: {1}
2187 2187 Neplatné časové pásmo
2188 2188 Neplatné ID užívateľa
2189 2189 Neplatné užívateľské meno
2190 2190 Neplatná medzera vo vlastnosti klúča
2191 2191 Obrátený filter
2192 2192 -----
2193 2193 -----
2194 2194 -----
2195 2195 -----
2196 2196 Ostrov
2197 2197 Ostrovček
2198 2198 -----
2199 2199 -----
2200 2200 Podporuje protokol verzie 0.6, zatiaľ čo server uvádza podporu {0} do {1}.
2201 2201 položka {0} sa v zozname nenachádza
2202 2202 -----
2203 2203 +++++
2204 2204 Interný štýl JOSMu
2205 2205 +++++
2206 2206 JOSM očakával, že nájde (primitive) [{0} {1}] v dátovom súbore, ale nie je tam. Prosím, oznámte to na http://josm.openstreetmap.de/. Toto nie je kritická chyba, malo by sa dať bezpečné pokračovať vo svojej práci.
2207 2207 JOSM verzia {0} požadovaná pre plugin {1}.
2208 2208 -----
2209 2209 -----
2210 2210 JPEG obrázky (*.jpg)
2211 2211 +++++
2212 2212 Java verzia {0}
2213 2213 -----
2214 2214 Funkcie Spojenia Plôch (Join Areas Function)
2215 2215 Spojiť body a línie
2216 2216 Vložiť bod do cesty
2217 2217 Pripojiť bod k najbližšej ceste
2218 2218 Potvrdenie zlúčenia oblasti
2219 2219 Spojiť prekrývajúce sa Plochy
2220 2220 Spojené prekrývajúce sa plochy
2221 2221 Spojiť plochy ktoré sa prekrývajú
2222 2222 Skok na miesto (pozíciu)
2223 2223 Skok tam
2224 2224 Skok na miesto (pozíciu)
2225 2225 Križovatka
2226 2226 -----
2227 2227 Ponechať
2228 2228 Zachovať záložné súbory pri ukladaní dátových vrstiev
2229 2229 Držím súradnice
2230 2230 Udržať môj vymazaný stav
2231 2231 Zachovať plugin
2232 2232 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z miestnej(local) dátovej sady
2233 2233 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z dátovej sady servera
2234 2234 Udržujte svoje súradnice
2235 2235 Udržať ich vymazaný stav
2236 2236 Ponechať tohto člena relácie pre cieľový objekt
2237 2237 Kĺúč
2238 2238 Klúč ''{0}'' je neplatný.
2239 2239 Kľúč ''{0}'' sa nenachádza v zozname predvolených hodnôt.
2240 2240 Kľúč nemôže byť prázdna hodnota keď je použitý značkový operátor. Ukážka použitia: kľúč=hodnota
2241 2241 Kláves:
2242 2242 Klávesové skratky
2243 2243 Kľúčové slová
2244 2244 Škôlka
2245 2245 Stánok
2246 2246 Automatická brána pre hospodárske zvieratá (Kissing)
2247 2247 -----
2248 2248 LKS-92 (Lotyšsko TM)
2249 2249 LPG (Skvapalnený ropný plyn)
2250 2250 Popis zvukovej (obrázka a web) značky
2251 2251 -----
2252 2252 Lambert 4 Zones (Francúzko)
2253 2253 +++++
2254 2254 Lambert CC9 Zone (Francúzko)
2255 2255 +++++
2256 2256 Lambertova zóna (Estónsko)
2257 2257 Zem (Pevnina)
2258 2258 Využívanie oblasti (Land use)
2259 2259 Skládka odpadov
2260 2260 +++++
2261 2261 Duplicitné body na využívaní krajiny
2262 2262 Jazdné pruhy
2263 2263 Jazyk
2264 2264 Posledná zmena {0}
2265 2265 Pluginy boli naposledy aktualizované pred {0} dňami.
2266 2266 -----
2267 2267 Zemepisná šírka
2268 2268 Zemepisná šírka:
2269 2269 Založiť (Launch) súbor podľa vyberajúcej osoby pre výber súboru
2270 2270 -----
2271 2271 Uvedený prehliadač s informáciou o súbore zmien
2272 2272 Spustiť prehliadač s wiki nápovedu pre vybraný objekt
2273 2273 Spustiť v maximalizovanom režime
2274 2274 Spustiť dialógové okno pre požiadavky zmenových súborov
2275 2275 Spúšťa FireFox na aktuálne viditeľné zobrazenie, ako pekný SVG obrázok.
2276 2276 Uvedený prehliadač s informáciou o používateľovi
2277 2277 Práčovňa
2278 2278 Vrstva
2279 2279 Vrstva ''{0}'' má zmeny, ktoré môžu byť uložené do svojho pričleneného súboru ''{1}''.
2280 2280 Vrstva ''{0}'' obsahuje zmeny ktoré, by mali byť nahraté na server.
2281 2281 Vrstva ''{0}'' nieobsahuje zmeny pre uloženie.
2282 2282 Vrstva ''{0}'' nemá žiadne zmeny na nahratie.
2283 2283 Vrstva ''{0}'' nie je podporovaná súborom
2284 2284 Vrstva ''{0}'' musí byť v zozname vrstiev
2285 2285 vrstva nie je v zozname
2286 2286 Vrstva: {0}
2287 2287 Vrstvy
2288 2288 Uvedený čas (sekundy)
2289 2289 Voľný čas
2290 2290 Dĺžka
2291 2291 -----
2292 2292 Dĺžka s hodnotou pre tag ''{0}'' pri objekte {1} prekonala max. povolenú dĺžku {2}. Dĺžka hodnoty je {3}.
2293 2293 Dĺžka: {0}
2294 2294 Železničné priecestie
2295 2295 Knižnica
2296 2296 Licencia
2297 2297 Skupiny
2298 2298 Závora (Lift Gate)
2299 2299 -----
2300 2300 Rýchloelektrička
2301 2301 Maják
2302 2302 Odkazová linka
2303 2303 Typ vedenia
2304 2304 Riadok {0} stĺpec {1}:
2305 2305 -----
2306 2306 zoznam funkcií {0} sa teraz nenachádza v porovnávanej dvojici
2307 2307 Zoznam elementov v mojej dátovej sade, i.e. miestna dátová sada
2308 2308 Zoznam elementov v ich dátovej sade, i.e. v dátovej sade servera
2309 2309 Zoznam zlúčených prvkov. Nahradí ho zoznam nových prvkov, keď sa rozhodnutie o zlúčený použije.
2310 2310 Zoznam naposledy otvorených súborov
2311 2311 -----
2312 2312 Obytná zóna
2313 2313 -----
2314 2314 Nahrať Všetky Dlaždice
2315 2315 -----
2316 2316 Nahrať Dlaždice (Tiles)
2317 2317 Načítať WMS vrstvu
2318 2318 Nahrať WMS vrstvu zo súboru
2319 2319 -----
2320 2320 Nahrať priebeh
2321 2321 -----
2322 2322 Načítať rodičovské(nadriadené) relácie
2323 2323 Načítať reláciu
2324 2324 Nahrať obsah z vašich otvorených zmenových súborov zo servera
2325 2325 Načítavam skoršie pluginy
2326 2326 Nahrať históriu pre bod {0}
2327 2327 Nahrať históriu pre reláciu {0}
2328 2328 Nahrať históriu pre cestu {0}
2329 2329 Nahrávam rodičovskú reláciu
2330 2330 Nahrávam pluginy ''{0}''...
2331 2331 Načítavam pluginy
2332 2332 Načítavam pluginy ...
2333 2333 -----
2334 2334 Vložiť zdroje štýlov z ''{0}''
2335 2335 Nahrávam {0}
2336 2336 Načíta informácie o prelicencování zo servera. Užívatelom, ktorí súhlasili s novými prispievateľskými podmienkami sa zobrazí zelené začiarknutie.
2337 2337 Miestne súbory
2338 2338 Oblasť (lokalita)
2339 2339 Umiestnenie
2340 2340 Zamknúť
2341 2341 Plavebná komora
2342 2342 +++++
2343 2343 Odhlásujem sedenie ''{0}''...
2344 2344 Zemepisná dĺžka
2345 2345 Zemepisná dĺžka:
2346 2346 -----
2347 2347 Vzhľad a chovanie
2348 2348 -----
2349 2349 Výhliadková veža
2350 2350 Hľadanie obrázkov
2351 2351 Vyhľadá body, alebo cesty s FIXME v hodnotách vlastností.
2352 2352 -----
2353 2353 -----
2354 2354 -----
2355 2355 MTB Rozsah
2356 2356 -----
2357 2357 Hlavná dátová sada neobsahuje bod {0}
2358 2358 Vytvoriť Zvukovú značku v "Play Head"
2359 2359 Vytvoriť duplikát práve zvolenej vrstvy.
2360 2360 Vytvoriť paralelné kópie ciest
2361 2361 Vytvorenie rovnobežnej cesty zlyhalo
2362 2362 Uistite sa, že ste načítali nejaké dáta ak ste použili --výber.
2363 2363 Vytvára radové domy mimo jednotlivých blokov.
2364 2364 Vytvoriť dvojicu vybraných segmentov cesty paralelným otočením jedného z nich na vybranom bode.
2365 2365 -----
2366 2366 Poškodený konfiguračný súbor pri linke {0}
2367 2367 Chybné vety: {0}
2368 2368 -----
2369 2369 Človekom vytvorené (Man made)
2370 2370 Otvorte správu zmenových súborov a vyberte zmenový súbor na nahratie do
2371 2371 Manuálne
2372 2372 Manuálne nastavenie
2373 2373 Ručne nastavte HTTP proxy server
2374 2374 Mapa
2375 2375 +++++
2376 2376 Projekcia mapy
2377 2377 Nastavenie mapy
2378 2378 -----
2379 2379 Mapa: {0}
2380 2380 -----
2381 2381 -----
2382 2382 -----
2383 2383 Prístav (Marina)
2384 2384 Symbol vybraných značiek je nerozhodnutý
2385 2385 Značky z pomenovaných bodov
2386 2386 Značky z {0}
2387 2387 -----
2388 2388 +++++
2389 2389 Spárovať prvú fotografiu s prvým bodom GPX
2390 2390 Priraďovanie fotiek ku stope(track) zlyhalo
2391 2391 Materiál
2392 2392 -----
2393 2393 -----
2394 2394 Max. zemepisná šírka
2395 2395 -----
2396 2396 Max. zemepisná dĺžka
2397 2397 Max. rýchlosť (km/h)
2398 2398 Max. hmotnosť (ton)
2399 2399 -----
2400 2400 -----
2401 2401 Maximálna plocha na požiadavku:
2402 2402 Maximálna dĺžka (v metroch) pre kresbu čiar lokálnych súborov. Nastavte ''-1'' pre kresbu všetkých čiar.
2403 2403 Maximálna dĺžka (v metroch) pre vykresľovanie línií. Nastavte na ''-1'' pre kreslenie všetkých línií.
2404 2404 Maximálna dĺžka (metrov)
2405 2405 Maximálna dĺžka pre lokálne súbory (v metroch)
2406 2406 Lúka
2407 2407 -----
2408 2408 -----
2409 2409 Člen
2410 2410 Člen pre úlohu {0} je chybného typu
2411 2411 Členovia
2412 2412 Členy z pamäte nie je možné pridať, pretože nie sú zahrnuté do aktuálnej vrstvy
2413 2413 Členy(vyriešené)
2414 2414 Členy(v konflikte)
2415 2415 Pomník
2416 2416 Meno v menu
2417 2417 Meno v menu (východzie)
2418 2418 Menu skratiek
2419 2419 +++++
2420 2420 Mercatorova projekcia
2421 2421 Zlúčiť
2422 2422 Zlúčiť body
2423 2423 Zlúčiť vrstvu
2424 2424 Zlúčiť body do najstaršieho bodu
2425 2425 -----
2426 2426 Zlúčiť výber
2427 2427 Zlúčiť aktuálnu vrstvu do inej vrstvy
2428 2428 Zlúčiť aktuálne vybrané objekty do inej vrstvy
2429 2429 Spojiť túto vrstvu do ďalšej vrstvy
2430 2430 Zlúčiť {0} body
2431 2431 Zmrazený zoznam spojovaných členov. Vyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2432 2432 Zmrazený zoznam spojovaných bodov. Vyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste.
2433 2433 spojované body ešte nie sú blokované. Memôžem spustiť vykonávací príkaz
2434 2434 Spojované body sú ešte neblokované. Nie je možné dať vykonávací povel
2435 2435 Spojovaná verzia
2436 2436 Zlúčenie zmazaných objektov zlyhalo
2437 2437 Správu dňa nie je možné zobraziť
2438 2438 -----
2439 2439 Metrická
2440 2440 -----
2441 2441 Kliknutie stredného tlačítka myši opäť prejde cyklus.<br>podržanie CTRL pre výber priamo z tohoto zoznamu s myšou.<hr>
2442 2442 Armáda
2443 2443 Min. zemepisná šírka
2444 2444 Min. zemepisná dĺžka
2445 2445 Min. rýchlosť (km/h)
2446 2446 -----
2447 2447 -----
2448 2448 Malý kruhový objazd
2449 2449 Minigolf
2450 2450 Minimálna vzdialenosť (pixelov)
2451 2451 Minút: {0}
2452 2452 Zrkadlovo prevrátiť
2453 2453 Zrkadlovo vybrané body a cesty.
2454 2454 Chýba vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}
2455 2455 Chýba vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}
2456 2456 Chýba vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodných s id {0}
2457 2457 Chýbajúca vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''
2458 2458 Chýbajúce šifrovanie
2459 2459 Chýbajúce kľúče alebo hodnoty atribútu v tagu.
2460 2460 Chýbajúca povinná vlastnosť ''{0}'' z XML prvku {1}.
2461 2461 Chýba povinná vlastnosť ''{0}'' na <nd> z cesty {1}
2462 2462 Chýbajúce povinné vlastnosti ''{0}''.
2463 2463 -----
2464 2464 Chýba zlúčujúci ciel pre bod s id {0}
2465 2465 Chýba zlúčujúci ciel pre reláciu s id {0}
2466 2466 Chýbajúci cieľ pre spojenie s cestou s id {0}
2467 2467 Chýba zlúčujúci ciel typu {0} s id {1}
2468 2468 Chýbajúce meno:* prekladu.
2469 2469 Chýbajúci operator pre NOT
2470 2470 Chýbajúci parameter pre OR
2471 2471 Chýba povinná vlastnosť ''{0}''.
2472 2472 Chýba totožnosť užívateľa
2473 2473 -----
2474 2474 Zmiešaný typ duplicitných bodov
2475 2475 Po-Pi 08:30-20:00
2476 2476 -----
2477 2477 -----
2478 2478 Mobilný telefón
2479 2479 Režim: Kresliť Fokus
2480 2480 Režim: {0}
2481 2481 -----
2482 2482 Pracovný režim (Potlach štýl)
2483 2483 -----
2484 2484 Zmenené časy (časových značiek) zvukových súborov.
2485 2485 Skupiny modifikátorov
2486 2486 -----
2487 2487 Zmenáreň
2488 2488 Jednokoľajka, vysutá dráha
2489 2489 Pamätihodnosť, pamätník
2490 2490 Viac informácií ...
2491 2491 Viac informácii o tejto vlastnosti
2492 2492 Najdených viac ako jedna cesta "z"
2493 2493 Najdených viac ako jedna cesta "na"
2494 2494 -----
2495 2495 +++++
2496 2496 -----
2497 2497 -----
2498 2498 Motorové vozidlo
2499 2499 Motocykel
2500 2500 Predajca motocyklov
2501 2501 Cesta pre motorové vozidlá
2502 2502 -----
2503 2503 Dialnica
2504 2504 Ďialničná križovatka
2505 2505 Dialničná prípojka
2506 2506 Horský priesmyk
2507 2507 Horský bicykel
2508 2508 Presunúť bod...
2509 2509 Posuň segment pozdĺž jeho normály, potom pusť tlačítko na myši.
2510 2510 Presunúť dialóg na bočný panel
2511 2511 Posunúť nižšie
2512 2512 Posunúť dole vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2513 2513 Posunúť elementy
2514 2514 Posunúť filter dole.
2515 2515 Posunúť filter hore.
2516 2516 Presunúť vľavo
2517 2517 Presunúť body tak, aby mali všetky uhly 90 alebo 180 stupňov
2518 2518 Pohybovať objekty ťahaním, Shift pridať do výberu (Ctrl prepnúť); Shift-Ctrl otočiť vybrané, Alt-Ctrl mierka vybraných; alebo zmeniť voľbu
2519 2519 Presunúť objekty {0}
2520 2520 Presunúť vpravo
2521 2521 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dolu.
2522 2522 Pridať všetky zvolené objekty medzi členy
2523 2523 Presun vybranej položky o jeden riadok nadol.
2524 2524 Presun vybranej položky o jeden riadok nahor.
2525 2525 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dole.
2526 2526 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok hore.
2527 2527 Presunúť označené body na priamku
2528 2528 Presunúť označené body do kruhu
2529 2529 Posunúť ich
2530 2530 Posunúť vyššie
2531 2531 Posunúť hore vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2532 2532 Presunúť {0}
2533 2533 Presunutie objektov {0}
2534 2534 Blato
2535 2535 +++++
2536 2536 Niekoľko členov odkazuje na rovnaký objekt.
2537 2537 multipolygón
2538 2538 Vnútorná cesta multipolygónu je vonku
2539 2539 Multipolygón nie je uzavretý
2540 2540 Múzeum
2541 2541 -----
2542 2542 Moje zmenové súbory
2543 2543 Moja dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
2544 2544 Moja verzia
2545 2545 Moja verzia (miestna(local) dátova sada)
2546 2546 Môj so zlúčeným
2547 2547 Môj s Ich
2548 2548 NMEA import zlyhal!
2549 2549 NMEA import úspešný
2550 2550 NMEA-0183 súbory
2551 2551 Názov
2552 2552 -----
2553 2553 Názov miesta
2554 2554 Meno užívateľa.
2555 2555 -----
2556 2556 Meno: {0}
2557 2557 Pomenovanie trackpoints od {0}
2558 2558 Pomenované trasové body
2559 2559 Úzkorozchodná železnica
2560 2560 Štátna
2561 2561 Národný park
2562 2562 Duplicitné body na prírodných ...
2563 2563 -----
2564 2564 Prírodná rezervácia
2565 2565 Sieť
2566 2566 Sieťová výnimka
2567 2567 Nikdy neaktualizovať
2568 2568 Nový
2569 2569 Nový autorizačný prístup
2570 2570 -----
2571 2571 Nová vrstva
2572 2572 Nový kľúč
2573 2573 Nový offset
2574 2574 -----
2575 2575 Nová relácia
2576 2576 Nová funkcia
2577 2577 -----
2578 2578 Nová hodnota
2579 2579 Nasledujúci
2580 2580 Nočný klub
2581 2581 Nie
2582 2582 Žiadny exportér nenájdený! Nič zachránené..
2583 2583 Vo vrstve nie je žiadna GPX stopa ku ktorej by sa dal pripojiť zvuk.
2584 2584 Bez skratky
2585 2585 Žiadna "z" najdená cesta
2586 2586 Žiadna "na" najdená cesta
2587 2587 Nenajdený "cez", bod alebo cesta
2588 2588 Žiadna oblasť nie je vybratá
2589 2589 -----
2590 2590 Žiadne zmeny pre uloženie.
2591 2591 Nenachádza sa tu súbor zmien pre diff nahratie
2592 2592 Žiadne konflikty na rozhodnutie
2593 2593 Nie je žiadny konflikt, čo by sa mohol priblížiť
2594 2594 Nájdená neaktuálna dátová sada
2595 2595 -----
2596 2596 V tejto oblasti sa nenachádzajú žiadne dáta.
2597 2597 Neboli načítané žiadne dáta.
2598 2598 Žiaden dátum
2599 2599 Neexistujú zvukové značky v tejto vrstve, voči ktorým by bolo možné nastaviť posunutie.
2600 2600 Slepá ulica
2601 2601 Žiadny súbor nie je pridružený k tejto vrstve
2602 2602 Žiadny gpx nie je vybratý
2603 2603 Bez obrázka
2604 2604 Nenajdené žiadne obrázky.
2605 2605 Žiadne obrázky nemôžu byť vyrovnané!
2606 2606 Nenájdený žiadny priesečník. Nič nebolo zmenené.
2607 2607 Neboli nájdené záznamy pre "{0}"
2608 2608 Neotvárajte súbor zmien
2609 2609 Neotvorené súbory zmien
2610 2610 Chýba vonkajšia cesta multipolygónu
2611 2611 Nevyriešený konflikt vo vlastnostiech
2612 2612 Nevyriešený konflikt značiek musí byť vyriešený
2613 2613 Žiadne pôvodné s id {0} v miestnom dátovom súbore. Nemožno vyvodzovať pôvodné typ.
2614 2614 Nezistený žiadny problém
2615 2615 Bez proxy servera
2616 2616 Nevybratá GPX stopa(track)
2617 2617 Žiadny štýl pre multipolygón
2618 2618 Nie je žiaden štýl v multipolygónovej relácii
2619 2619 Žiadne značky
2620 2620 Žiadne cieľové vrstvy
2621 2621 -----
2622 2622 Žiadna platná funkcia pre člena multipolygónu
2623 2623 Neplatná WMS URL alebo id
2624 2624 Žiadne chyby na overenie
2625 2625 Nie, pokračovať v editácii
2626 2626 Nie, použite to
2627 2627 Bod
2628 2628 Bod je stále v užívaní
2629 2629 Bod {0}
2630 2630 -----
2631 2631 Bod: Pripojený
2632 2632 Bod: štandardný
2633 2633 Bod: označkovaný
2634 2634 Body
2635 2635 Body s rovnakou pozíciou
2636 2636 Body s rovnakými názvami
2637 2637 Body(vyriešené)
2638 2638 Body(v konflikte)
2639 2639 Multipolygón neobsahuje žiadnu cestu
2640 2640 Žiadny
2641 2641 Žiaden z týchto bodov nie je prilepený k ničomu inému.
2642 2642 Žiadna z týchto ciest nie je prilepená k ničomu inému.
2643 2643 Sever
2644 2644 Severne
2645 2645 Nenájdené
2646 2646 Ešte nerozhodnuté
2647 2647 Ešte nerozhodnuté
2648 2648 Nie je v cache pamäti
2649 2649 Poznámka
2650 2650 Všimnite si, že požiadavky na zmenové súbory sú súčasne vždy predložené ''{0}'', bez ohľadu na host, port a cestu URL zadanú nižšie.
2651 2651 Poznámka: GPL nie je kompatibilná s OSM licenciou. Nepridávajte záznamy s GPL licencoiu.
2652 2652 Poznámka: Ak je vybratá cesta, dostane čerstvé kópie odlepených\nbodov a tieto nové body budú vybraté. Inak všetky cesty dostanú\nsvoje vlastné kópie a všetky bodybudú vybraté.
2653 2653 Bankovky
2654 2654 Nič
2655 2655 Nič nebolo pridané do výberu hľadaním "{0}"
2656 2656 Nič sa nenašlo vo výbere vyhľadávania pre ''{0}''
2657 2657 Nič nebolo odstránené z výberu hľadaním "{0}"
2658 2658 Nie je zvolené nič, čo by se mohlo priblížiť.
2659 2659 Nič nie je vybraté!
2660 2660 Nie je nič na exportovanie. Najskôr stiahnite dáta.
2661 2661 Nič nie je vybraté
2662 2662 Nie je nič k nahratiu. Najskôr musíte mať nejaké dáta.
2663 2663 Nič nie je na zväčšenie
2664 2664 Chyba null pointera, možno sú neprítomné značky
2665 2665 Číslo
2666 2666 -----
2667 2667 -----
2668 2668 -----
2669 2669 -----
2670 2670 -----
2671 2671 -----
2672 2672 Počet vodičov (lepší: vodič) pre napájacie káble
2673 2673 Počet {0} úloh príliš vysoký ({1})
2674 2674 Počet {0} úloh príliš nízky ({1})
2675 2675 Schéma číslovania
2676 2676 -----
2677 2677 OAuth oprávnenie neúspešné
2678 2678 -----
2679 2679 +++++
2680 2680 OK - skúšam znovu.
2681 2681 +++++
2682 2682 OSM API URL nesmie byť prázdne. Prosím, zadajte OSM API URL.
2683 2683 OSM údaje
2684 2684 OSM heslo.
2685 2685 Súbory OSM Servera
2686 2686 OSM Serverové Súbory bzip2 zabalené
2687 2687 OSM Serverové Súbory gzip zbalené
2688 2688 URL OSM servera:
2689 2689 OSM heslo:
2690 2690 OSM užívateľské meno:
2691 2691 OSM stránka nevrátila session cookie v reakcii na ''{0}'',
2692 2692 Objekt
2693 2693 objekt ''{0}'' je už zmazaný. Vynechávam objekt v nahrávaní.
2694 2694 Objekt podľa ID:
2695 2695 ID objektu môže byť oddelené medzerou alebo čiarkou. <br/> Príklady:. <b> <ul> <li> 1 2 5 </li> <li> 1,2,5 </li> </ul> <br/> </b> v kombinovanom režime, špecifické objekty ako sú tieto: <b> W123, N110, W12, R15 </b> <br/>
2696 2696 Objekt typu {0} s id {1} bol označený na odstránenie, ale chýba'' v zdrojovom súbore údajov
2697 2697 Objekt podľa typu:
2698 2698 Objekt s históriou(priebehom)
2699 2699 Objekty sú nahraté do <strong>nového zmenového súboru</strong>.
2700 2700 Objekty sú nahraté do <strong>otvoreného zmenového súboru</strong> {0} s nahratou poznámkou ''{1}''.
2701 2701 Pridané objekty:
2702 2702 Odstránené objekty:
2703 2703 Upravené objekty:
2704 2704 Oktán 100
2705 2705 -----
2706 2706 Oktán 91
2707 2707 -----
2708 2708 Oktán 95
2709 2709 Oktán 98
2710 2710 Offset 3.000.000 východne
2711 2711 Záložka pre offset už existuje. Prepísať ju?
2712 2712 -----
2713 2713 -----
2714 2714 Vyrovnať(Offset):
2715 2715 Posun:
2716 2716 +++++
2717 2717 Starý kľúč
2718 2718 Stará funkcia
2719 2719 Stará hodnota
2720 2720 Na požiadanie
2721 2721 Pri nahrávaní
2722 2722 Jednosmerka
2723 2723 Cesty s jediným bodom
2724 2724 Niektorý z vybratých súborov bol prázdny
2725 2725 Jedna z vybraných ciest nie je uzavretá, a preto nemôže byť pripojená.
2726 2726 Jeden alebo viac členov z tejto novej relácie boli vymazané zatiaľ čo editor relácie\nbol otvorený. Mali by byť odstránené z obsahu členov relácie.
2727 2727 Jednosmerka
2728 2728 -----
2729 2729 Iba zmenové súbory zavreté po a vytvorené pred konkrétnym dátumom/časom
2730 2730 Iba zmenové súbory zavreté ponasledujúcom dátume/čase
2731 2731 Iba moje zmenové súbory
2732 2732 -----
2733 2733 Iba zmenové súbory vyhotovené užívateľom s nasledujúcim ID užívateľa
2734 2734 Iba zmenové súbory vyhotovené užívateľom s nasledujúcim menom užívateľa
2735 2735 Iba na začiatku cesty.
2736 2736 Nepriehladnosť
2737 2737 Otvoriť
2738 2738 Otvoriť umiestnenie...
2739 2739 -----
2740 2740 -----
2741 2741 Otvoriť nedávne
2742 2742 Otvoriť prázdnu WMS vrstvu, aby sa nahrali dáta zo súboru
2743 2743 Otvoriť súbor (niektoré typy súborov môžu byť otvorené s Súbor/Otvoriť)
2744 2744 Otvoriť súbor.
2745 2745 Otvor prehliadač histórie, s históriou tohto bodu
2746 2746 Otvorte prehľad všetkých príkazov (obnoviť vyrovnávaciu pamäť(buffer))
2747 2747 Otvoriť zoznam všetkých nahratých vrstiev.
2748 2748 Otvoríť zoznam všetkých relácií
2749 2749 Otvoríť zoznam ľudí, kterí pracujú na zvolenom objekte
2750 2750 Otvoriť dialógové okno pre spojenie(merge) všetkých vybraných bodov (items) v obsahu na vrchu.
2751 2751 Otvoriť nový zmenový súbor a použiť ho v ďalšom nahrávaní
2752 2752 Otvoriť dialógové okno pre globálne nastavenia.
2753 2753 Otvoriť výber obsahu okien.
2754 2754 Otvoriť webovú stránku pre každý vybratý zmenový súbor
2755 2755 Otvoriť z URL.
2756 2756 Otvoriť editor pre zvolenú reláciu
2757 2757 Je nutné otvoriť a používať viac nových zmenových súborov
2758 2758 Otvoriť inú GPX stopu(trasu)
2759 2759 Otvoriť inú fotografiu
2760 2760 Otvoriť očakávaný zmenový súbor. Got zavretý zmenový súbor s id {0}
2761 2761 Otvoriť zmenové súbory
2762 2762 Otvoriť súbor
2763 2763 -----
2764 2764 -----
2765 2765 Otvoriť aktuálnu stránku pomoci v externom prehliadači
2766 2766 Otvoriť zoznam súborov zmien v aktuálnej hladine.
2767 2767 Otvoriť okno pre overovanie.
2768 2768 Otvoriť...
2769 2769 Otvoriť/Zatvoriť:
2770 2770 +++++
2771 2771 -----
2772 2772 -----
2773 2773 -----
2774 2774 -----
2775 2775 -----
2776 2776 -----
2777 2777 -----
2778 2778 údaje OpenStreetMap
2779 2779 Otváracia doba
2780 2780 -----
2781 2781 Otváranie súboru ''{0}'' ...
2782 2782 Otváranie súborov
2783 2783 Otvorenie odkazu nie je podporované aktuálnou platformou (''{0}'')
2784 2784 Otvoriť dialógové okno, aby bol umožnený skok na konkrétne miesto
2785 2785 Otvoriť okno manažéra zmenového súboru pre vybraté zmenové súbory
2786 2786 -----
2787 2787 Operátor
2788 2788 Optik
2789 2789 Voliteľné atribúty:
2790 2790 Voliteľné typy
2791 2791 Biopotraviny
2792 2792 Orig. Cesta
2793 2793 Pravouhlosť
2794 2794 Pravouhlosť / Obnovenie(Undo)
2795 2795 Pravouhlý tvar
2796 2796 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)
2797 2797 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)\nProsím vyberte body, ktoré boli posunuté predchádzajúcou funkciou pre pravouhlosť!
2798 2798 -----
2799 2799 Iné
2800 2800 Ostatné (iné) informačné body (miesta)
2801 2801 Iné duplicitné body
2802 2802 Turistický (Outdoor)
2803 2803 -----
2804 2804 Prekryť štvorce (tiles)
2805 2805 Prekrývajúce sa Oblasti
2806 2806 Prekrývajúce sa komunikácie
2807 2807 Prekrývajúce sa železnice
2808 2808 Prekrývajúce sa cesty
2809 2809 Prekrývajúce sa cesty.
2810 2810 Prednastaviť pozíciu pre:
2811 2811 Prepísať
2812 2812 Prepísať užívateľské nastavenia OAuth?
2813 2813 -----
2814 2814 -----
2815 2815 -----
2816 2816 -----
2817 2817 PUWG (Poľsko)
2818 2818 PUWG 1992 (Poľsko)
2819 2819 PUWG 2000 Zone {0} (Poľsko)
2820 2820 +++++
2821 2821 -----
2822 2822 Farebný štýl {0}: {1}
2823 2823 Palaeontological Areál
2824 2824 -----
2825 2825 Papier
2826 2826 Rovnobežne
2827 2827 ParallelWayAction\nZvolené cesty musia tvoriť jednoduché nerozvetvené dráhy
2828 2828 Parameter "downloadgps" neakceptuje názov súboru, alebo URL súboru
2829 2829 Názov parametra
2830 2830 Hodnota parametra
2831 2831 parameter {0} nie je v rozsahu 0..{1}, dostáva {2}
2832 2832 Parametre --sťahovanie, --sťahovaniegps, and --výber sú spracované v tomto poriadku.
2833 2833 Nadradené vzťahy
2834 2834 +++++
2835 2835 P+R parkovisko
2836 2836 Parkovisko
2837 2837 Parkovacia ulička (Parking Aisle)
2838 2838 Chyba parsovania: Chybná štruktúra GPX dokumentu
2839 2839 Rozložiť OSM dáta...
2840 2840 Rozloženie OSM history data ...
2841 2841 Rozkladanie obsahu zmenového súboru ...
2842 2842 Rozloženie súboru "{0}" neúspešné
2843 2843 rozkladám obsah zo zmenového súboru...
2844 2844 Rozkladanie obsahu pluginu z webu ''{0}''
2845 2845 Spracovávam odpoveď servera ...
2846 2846 -----
2847 2847 Náhradné diely
2848 2848 Odovzdávacie miesto
2849 2849 Odovzdávacie miesta
2850 2850 Heslo
2851 2851 Heslo:
2852 2852 Heslo:
2853 2853 Vložiť
2854 2854 Vkladám ...
2855 2855 Vložiť vlastnosti
2856 2856 Vložiť URL zo schránky
2857 2857 Vložiť zo schránky
2858 2858 Vložiť bez neúplných členov
2859 2859 Cesta (chodník)
2860 2860 Cesta:
2861 2861 Vrchol
2862 2862 Pešia zóna
2863 2863 Prechod pre chodcov
2864 2864 Typ prechodu pre chodcov
2865 2865 Pešia
2866 2866 +++++
2867 2867 Nevyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2868 2868 Nevyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste
2869 2869 Nebyriešený konflikty vlastností musia byť vyriešené
2870 2870 Vykonať overovanie dát
2871 2871 -----
2872 2872 -----
2873 2873 Lekáreň
2874 2874 Telefónne číslo
2875 2875 Číslo telefónu
2876 2876 Čas fotografie (z exif):
2877 2877 Fotografie neobsahujú informácie o čase.
2878 2878 Výletné miesto
2879 2879 Mólo
2880 2880 -----
2881 2881 Potrubie
2882 2882 Typ lyžiarskej dráhy
2883 2883 Hracia plocha, ihrisko
2884 2884 Kostol
2885 2885 Miesta
2886 2886 -----
2887 2887 Prehrať/Pauza audio
2888 2888 Záznam sa začne prehrávať o o uvedený počet sekúnd skôr (alebo pozdejšie, pri zápornom čísle), ako je požadované.
2889 2889 Ihrisko
2890 2890 Prosím prerušiť ak ste si nie istý
2891 2891 Prosím kliknite na <strong>Stiahnuť zoznam</strong> pre stiahnutie a zobrazenie zoznamu dostupných pluginov.
2892 2892 Prosím rozhodnite, aké dáta zmenového súboru sú nahraté a či zavrieť zmenový súbor po ďalšom nahratí.
2893 2893 Prosím rozhodnite, či JOSM má automaticky aktualizovať aktívne pluginy po určitej časovej dobe.
2894 2894 Prosím rozhodnite, či JOSM má automaticky aktualizovať aktívne pluginy pri štarte, po aktualizácii programu JOSM.
2895 2895 Prisím rozhodnite ktoré hodnoty ponechať
2896 2896 -----
2897 2897 Prosím, zadajte súradnice GPS
2898 2898 Prosím vložte dátum v obvyklom formáte pre vašu lokalitu.<br>Napríklad: {0}<br>Napríklad: {1}<br>Napríklad: {2}<br>Napríklad: {3}<br>
2899 2899 Prosím zvoľte názov pre záložku zo sťahovanej oblasti
2900 2900 Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa
2901 2901 Prosím vložte adresu dlaždice
2902 2902 Prosím vložte index dlaždice
2903 2903 Zadajte prosím užívateľské meno a heslo, ak váš proxy server vyžaduje autentifikáciu.
2904 2904 Prosím najskôr vložte platnú URL požiadavku pre zmenový súbor.
2905 2905 Prosím najskôr vložte platnú veľkosť
2906 2906 Prosím vložte platný čas v obvyklom formáte pre vašu lokalitu.<br>Napríklad: {0}<br>Napríklad: {1}<br>Napríklad: {2}<br>Napríklad: {3}<br>
2907 2907 Prosím vložte platné ID užívateľa
2908 2908 Prosím, zadajte Kľúč autorizačného prístupu
2909 2909 Prosím, zadajte Skrytý autorizačný prístup
2910 2910 Zadajte prosím OAuth autorizovaný prístup, ktorý je oprávnený k prístupu k serveru OSM ''{0}''.
2911 2911 Prosím vložte celé číslo > 1
2912 2912 Prosím vložte ako hodnotu celé číslo > 0
2913 2913 Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa
2914 2914 Prosím vložte, alebo skopírujte URL na získanie zmenových súborov z OSM API.
2915 2915 Prosím, zadajte OSM API URL.
2916 2916 Prosím vložte heslo pre overenie vo vašom proxy serveri
2917 2917 Prosím vložte heslo vášho OSM účtu
2918 2918 Prosím vložte užívateľské meno pre overenie vo vašom proxy serveri
2919 2919 Prosím vložte uživateľské meno vášho OSM konta
2920 2920 Prosím vložte vaše OSM heslo
2921 2921 Prosím vložte vaše OSM užívateľské meno
2922 2922 -----
2923 2923 Prosím, reštartujte JOSM pre aktiváciu stiahnutých pluginov.
2924 2924 Prosím opravte komentár
2925 2925 Prosím vyberte najskôr sťahovanú oblasť
2926 2926 Prosím vyberte súbor
2927 2927 Vyberte prosím kľúč
2928 2928 Vyberte prosím hodnotu
2929 2929 Prosím, vyberte autorizačnú procedúru:
2930 2930 Vyber prosím nejakú položku.
2931 2931 Vyberte minimálne 4 body
2932 2932 Prosím vybrať aspoň jeden už nahraný bod, cestu, alebo reláciu.
2933 2933 Prosím, označte aspoň jednu uzavretú cestu, ktorá má byť spojená.
2934 2934 Prosím vyberte aspoň jeden bod, alebo cestu.
2935 2935 Prisím vyberte aspoň jeden riadok pre kopírovanie.
2936 2936 Vyberte aspoň jednu cestu k zjednodušeniu.
2937 2937 Zvoľte minimálne jednu cestu.
2938 2938 Vyberte prosím aspoň 3 body.
2939 2939 Vyberte prosím aspoň dva body na zlúčenie, alebo bod, ktorý je blízko iného bodu.
2940 2940 Prosím, vyberte aspoň dve cesty pre spojenie.
2941 2941 Prosím vyberte presne dva, alebo tri body, alebo jednu cestu s presne dvoma alebo troma bodmi.
2942 2942 Prosím zvoľ niečo pre kopírovanie
2943 2943 Vyberte prosím objekty, ktorým chcete zmeniť vlastnosti.
2944 2944 Prosím vyberte riadok na odstránenie.
2945 2945 Prosím vyberte riadok na úpravu.
2946 2946 Prosím vyberte cieľovú vrstvu.
2947 2947 Prosím vyberte stratégiu nahrávania:
2948 2948 Prosím vyberte trasy s uhlami približne 90 alebo 180 stupňov.
2949 2949 Prosím vyberte, ktoré zmenené vlastnosti chcete použiť.
2950 2950 Plugin je zahrnutý v JOSM
2951 2951 -----
2952 2952 -----
2953 2953 -----
2954 2954 -----
2955 2955 Informácia o pluginoch
2956 2956 -----
2957 2957 Aktualizácia pluginu zlyhala
2958 2958 Metóda aktualizácie pluginov
2959 2959 Pluginy
2960 2960 Pluginy sú aktuálne
2961 2961 Meno bodu(miesta)
2962 2962 Číslo bodu
2963 2963 -----
2964 2964 -----
2965 2965 Polícia
2966 2966 Politická
2967 2967 +++++
2968 2968 Poloha
2969 2969 pozícia {0} je mimo rozsah. aktuálne číslo z členov: {1}
2970 2970 Poštová schránka
2971 2971 Pošta
2972 2972 Poštové smerovacie číslo
2973 2973 -----
2974 2974 -----
2975 2975 Elektráreň (spôsob výroby)
2976 2976 Elektrické vedenie
2977 2977 Transformátorová stanica
2978 2978 Malý transformátor
2979 2979 Elektrický stožiar (vysoké napätie)
2980 2980 Duplicitné body na elektrickom vedení
2981 2981 -----
2982 2982 Predpoklad Porušenia
2983 2983 Predpokladaný priestupok
2984 2984 Preddefinované
2985 2985 Chýbajú preferencie ''{0}''. Nemôžem inicializovať OsmApi.
2986 2986 Nastavenie predvoľby {0} bolo vymazané, pretože nebola dlho používaná.
2987 2987 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neexistuje. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2988 2988 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neobsahuje ''{1}''. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2989 2989 nastavenie s kľúčom ''{0}'' nemôžem dodať vnútornú hodnotu pre ''{1}''. Dodaná {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2990 2990 Nastavenia
2991 2991 Predvoľby uložené na {0}
2992 2992 Nastavenia...
2993 2993 Pripravujem OSM údaje...
2994 2994 Pripravujem rozhodnutie konfliktov
2995 2995 Pripravujem dátový súbor ...
2996 2996 Pripravujem vrstvu ''{0}'' pre nahrávanie ...
2997 2997 -----
2998 2998 Pripravujem požiadavku pre nahrávanie ...
2999 2999 Historická železnica
3000 3000 Prednastavená skupina {0}
3001 3001 Prednastavená skupina {1} / {0}
3002 3002 Prednastavené úlohy prvkom, bez materských
3003 3003 Prednastavený sub prvok bez materských
3004 3004 Predvoľby
3005 3005 Predvoľba neobsahuje vlastnosti kľúča
3006 3006 Predvoľba neobsahuje vlastnost hodnoty
3007 3007 -----
3008 3008 Predchádzajúci
3009 3009 Cesta I. triedy
3010 3010 Prípojka cesty I. triedy
3011 3011 Primárny modifikátor:
3012 3012 Pôvodný
3013 3013 Očakávané ID pôvodných
3014 3014 Väzenie
3015 3015 -----
3016 3016 Spracovanie súboru ''{0}''
3017 3017 Spracovávam sobory pluginov ...
3018 3018 Spracovanie zoznamu pluginu z umiestnenia ''{0}''
3019 3019 Spracovávam cache súbory stránky s pluginov ...
3020 3020 -----
3021 3021 Očakávané súradnice
3022 3022 -----
3023 3023 -----
3024 3024 Projekcia ''{0}'' nie je nájdená, záložka ''{1}'' nie je použiteľná
3025 3025 Kód projekcie
3026 3026 Kód nesúladu projekcie v ''{0}'': toCode() vracia ''{1}'', očakáva ''{2}''.
3027 3027 Metóda projekcie
3028 3028 Prológ dokumentu OsmChange už bol napísaný. Prosím, napíšte iba raz.
3029 3029 -----
3030 3030 Vlastnosti
3031 3031 Vlastnosti / Memberships
3032 3032 Kontrola vlastností :
3033 3033 Vlastnosti pre zvolené objekty
3034 3034 Vlastnosti v mojej dátovej sade, i.e. lokálna dátová sada
3035 3035 Vlastnosti v spojených elementoch. Budú nahradené vlastnosťami v mojich elementoch, keď rozhodnutie o spojenie bude aplikované.
3036 3036 Vlastnosti v ich dátovej sade, i.e. serverova dátova sada
3037 3037 Vlastnosti
3038 3038 Vlastnosti (s konfliktmi)
3039 3039 Vlastnosti/Členstvo(memberships)
3040 3040 Vlastnosti: {0} / Memberships: {1}
3041 3041 Hodnota obsahuje HTML entitu
3042 3042 Hodnota začíná alebo končí medzerou
3043 3043 Doplniť krátky komentár k nahrávaným zmenám
3044 3044 Vytvára dialóg merania a vrstvu na meranie dĺžky a uhla segmentov, plochy obklopenej s (jednoduchou) uzavretou cestou a vytvoriť meranú dráhu (ktorá tiež môže byť importovaná z GPS vrstvy)
3045 3045 Určuje dialóg pre editáciu značiek v tabuľkovej mriežke.
3046 3046 -----
3047 3047 -----
3048 3048 Určuje trasové schopnosti
3049 3049 Nastavenia proxy servera
3050 3050 Krčma
3051 3051 Verejná budova
3052 3052 Verejný gril
3053 3053 Dopravná obsluha
3054 3054 Hromadná doprava
3055 3055 -----
3056 3056 Vyčistiť
3057 3057 Čistím(purge)...
3058 3058 Umiestniť text vedľa zvukovej značky (a obrázok a web) takisto ako jeho ikony.
3059 3059 +++++
3060 3060 Lom
3061 3061 Požiadavka
3062 3062 Požiadať a stiahnuť zmenové súbary
3063 3063 Požiadavka a sťahovanie zmenových súborov ...
3064 3064 Požiadať oboje otvoriť a zatvoriť zmenové súbory
3065 3065 Požiadavka zmenových súborov
3066 3066 Požiadavka zmenových súborov zo servera URL
3067 3067 Požiadať zatvoriť iba zmenové súbory
3068 3068 Požiadať otvoriť iba zmenové súbory
3069 3069 Žiadanie a sťahovanie zmenových súborov
3070 3070 Pýtam sa na meno servera
3071 3071 Pýtam sa na meno servera ...
3072 3072 -----
3073 3073 -----
3074 3074 -----
3075 3075 Dostihová dráha
3076 3076 Racquetbal
3077 3077 Železnica (štandardná)
3078 3078 Železnica
3079 3079 Železničná zastávka
3080 3080 Železničné nástupište
3081 3081 Duplicitné body na železnici
3082 3082 Železničný pozemok
3083 3083 -----
3084 3084 Očakávaný rozsah čísel
3085 3085 Nekomprimované (Raw) GPS dáta
3086 3086 Čítajte ako prvé
3087 3087 Čítať fotky...
3088 3088 -----
3089 3089 Načitávam zmenový súbor {0} ...
3090 3090 Načitávam zmenové súbory...
3091 3091 -----
3092 3092 Čítam miestne informácie o pluginoch ...
3093 3093 Čítanie rodičovských z ''{0}''
3094 3094 Čítam užívateľské info ...
3095 3095 Čítam {0}...
3096 3096 Informačné súbory
3097 3097 Skutočné meno
3098 3098 Naozaj zmazať výber z relacie {0}?
3099 3099 -----
3100 3100 Nahrávacie štúdio
3101 3101 Rekreačná oblasť
3102 3102 Opravené (rektifikované) obrázky...
3103 3103 Recyklácia
3104 3104 -----
3105 3105 Opakovať
3106 3106 Zopakuje poslednú zrušenú akciu.
3107 3107 Znovu zvolené a všetky predchádzajúce príkazy
3108 3108 Ref. číslo
3109 3109 Referencie (číslo stopy(track))
3110 3110 Referenčné číslo
3111 3111 Referenčné číslo
3112 3112 Odkazujúci na:
3113 3113 Odkazovať na
3114 3114 Obnoviť
3115 3115 Oblasť (región)
3116 3116 -----
3117 3117 -----
3118 3118 Zamietnuť konflikty a Uložiť
3119 3119 Vzťah (relation)
3120 3120 Relácia ...
3121 3121 Editor Relácií: Sťahovanie Členov
3122 3122 Editor Relácií: Posun Dole
3123 3123 Editor Relácií: Posun Hore
3124 3124 Editor Relácií: Odstrániť
3125 3125 Editor Relácií: Odstrániť Vybrané
3126 3126 Editor relácie: Obrátenie
3127 3127 Editor Relácií: Triedenie
3128 3128 -----
3129 3129 Kontrola relácie:
3130 3130 Relácia je zmazaná
3131 3131 Relácia je prázdna
3132 3132 Neznámy typ relácie
3133 3133 Relácia s externou id ''{0}'' odkazuje na chýbajúce pôvodné s externou id ''{1}''.
3134 3134 Relácia {0}
3135 3135 -----
3136 3136 Relácia: Vybratá
3137 3137 Relácie
3138 3138 Relácie s rovnakým členmi
3139 3139 Relácie: {0}
3140 3140 Pustite tlačítko myši pre vybratie objektov v obdĺžniku.
3141 3141 Pustite tlačítko myši pre zastavenie pohybu. Ctrl spojí s najbližším bodom.
3142 3142 Pustite tlačítko myši k zastaveniu otáčania
3143 3143 Uvoľnite tlačidlo myši pre zastavenie úpravy merítka.
3144 3144 Náboženstvo
3145 3145 Znovu načítať
3146 3146 Znovu nahrať vybrané objekty a obnoviť zoznam.
3147 3147 Nahrať poškodené dlaždice
3148 3148 Obnoviť zo súboru
3149 3149 Preložiť aktuálnu stránku pomoci
3150 3150 Načítať históriu zo serveru
3151 3151 -----
3152 3152 -----
3153 3153 Znovu načítať obsah aktívnych štýlov z ''{0}''
3154 3154 Vzdialené ovládanie
3155 3155 Vzdialená Správa s spýtala na vytvorenie nového bodu.
3156 3156 Vzdialená kontrola požiadala o import dát z nasledujúcej URL:
3157 3157 -----
3158 3158 Vzdialená kontrola požiadala o načítanie dát z API.
3159 3159 -----
3160 3160 -----
3161 3161 Odstrániť
3162 3162 Presunúť "{0}" pre bod ''{1}''
3163 3163 Remove "{0}" for reláciu ''{1}''
3164 3164 Presunúť "{0}" pre cestu ''{1}''
3165 3165 Odstrániť "{0}" pre {1} objektov
3166 3166 -----
3167 3167 -----
3168 3168 Odstrániť z vyrovnávacej pamäte (cache)
3169 3169 Odstraniť fotku z vrstvy
3170 3170 Vymazať značky z vnútorných ciest
3171 3171 Odstrániť zmenový súbor v detailnom pohľadovom panely z lokálnej vyrovnávacej pamäte (cache)
3172 3172 Vymazať vybraté záložky
3173 3173 Odstrániť práve vybraté členy z tejto relácie
3174 3174 Vymazať vyraté zmenové súbory z lokálnej vyrovnávacej pamäte (cache)
3175 3175 Odstrániť vybrané položky zo zoznamu spojovaných elementov
3176 3176 Odstrániť vybraté cesty ikon
3177 3177 -----
3178 3178 Odstrániť vybraté štýly z obsahu aktívnych štýlov
3179 3179 Odstraňte ich, vyčistite reláciu
3180 3180 Odstrániť tohoto člena relácie z relácie
3181 3181 Odstránený Prvok z Relácií
3182 3182 Odstránené duplicitné body
3183 3183 -----
3184 3184 Odstraňujem odmietané pluginy ...
3185 3185 Odstraňujem neudržiavané pluginy ...
3186 3186 -----
3187 3187 -----
3188 3188 Premenovať vrstvu
3189 3189 Premenovať vybratú záložku
3190 3190 Vykresluje cesty (autobusy, turistika, cyklistika). Cesty musia byť definované v súbore routes.xml v adresári pluginov.
3191 3191 -----
3192 3192 Vykreslí mapu pomocou štýlu pravidiel v súbore štýlov.
3193 3193 Požičovňa
3194 3194 Servis
3195 3195 Nahradiť
3196 3196 Nahradiť "{0}" za "{1}" pre
3197 3197 Nahlásiť chybu
3198 3198 +++++
3199 3199 Požiadať o autorizačný prístup
3200 3200 Požiadavka neúspešná
3201 3201 URL požiadavky prístupu:
3202 3202 Detaily požiadavky: {0}
3203 3203 -----
3204 3204 Nádrž
3205 3205 Vynulovať (Reset)
3206 3206 Nastaviť východzie hodnoty
3207 3207 -----
3208 3208 Ulica (miestna komunikácia)
3209 3209 Osídlená oblasť (Residential area)
3210 3210 Zmeniť veľkosť appletu (formát: ŠÍRKAxVÝŠKA)
3211 3211 Vyriešiť
3212 3212 Rozhodnutie konfliktov
3213 3213 Rozhodnúť konflikt pre ''{0}''
3214 3214 Vyriešte rozpor v súradniciach v {0}
3215 3215 Vyriešte konflikty v zmazaných (state) v {0}
3216 3216 Rozhodnutie konfliktov v member list of relation {0}
3217 3217 Vyriešte konflikty v zozname bodov cesty {0}
3218 3218 Vyriešiť konflikty.
3219 3219 Vyriešiť konflikt verzií pre body {0}
3220 3220 Vyriešiť konflikt verzie pre reláciu {0}
3221 3221 Vyriešiť konflikt verzie pre cestu {0}
3222 3222 Vyriešiť {0} konfliktné značky v bode {1}
3223 3223 Vyriešiť {0} konfliktné značky v relácii {1}
3224 3224 Vyriešiť {0} konfliktné značky v ceste {1}
3225 3225 -----
3226 3226 -----
3227 3227 Reštartovať
3228 3228 Reštaurácia
3229 3229 Obnoviť
3230 3230 Obnovenie súborov
3231 3231 Obmedzenie
3232 3232 Maloobchod
3233 3233 Oporný múr
3234 3234 Načítať autorizačný prístup
3235 3235 Načítať autorizačný prístup
3236 3236 Získavam OAuth autorizovaný prístup z ''{0}''
3237 3237 Získavam OAuth autorizačný prístup ...
3238 3238 Získavam OAuth žiadosť prístupu z ''{0}''
3239 3239 Získavam OAuth žiadosť prístupu ...
3240 3240 Získavam detaily užívateľa s kľúčom autorizačného prístupu''{0}'', bol zakázaný.
3241 3241 Získavam detaily užívateľa s kľúčom autorizačného prístupu''{0}'', ktorý bol zamietnutý.
3242 3242 Získavam informácie o užívateľovi ...
3243 3243 Návrat na predchádzajúci dialóg pre zadanie podrobnejšieho komentára
3244 3244 +++++
3245 3245 Obrátene
3246 3246 Otočiť smer ciest
3247 3247 Otočiť a Spojiť
3248 3248 Otočiť smer všetkých zvolených ciest.
3249 3249 Obrátiť poradie členov relácie
3250 3250 Otočiť smer cesty
3251 3251 Otočiť smer ciest
3252 3252 Obrátená pobrežná čiara
3253 3253 Obrátené pobrežie: zem nie je na ľavej strane
3254 3254 Obrátená zem: zem nie je na ľavej strane
3255 3255 Vrátenie zmien
3256 3256 Kontrola
3257 3257 Revízia
3258 3258 Jazdectvo
3259 3259 Rieka
3260 3260 Riečny breh
3261 3261 Cesta (neznámy typ)
3262 3262 Cestné obmedzenie
3263 3263 Úloha
3264 3264 Problém s overením úlohy
3265 3265 funkcia {0} sa nenachádza v porovnávenej dvojici {1}
3266 3266 Úloha {0} chýba
3267 3267 Neznáma úloha {0}
3268 3268 Funkcia:
3269 3269 Funkcie vo vzťahoch (relations) odkazujú na
3270 3270 -----
3271 3271 Kruhový objazd
3272 3272 Cesta (Route)
3273 3273 -----
3274 3274 Štátna cesta
3275 3275 Typ Cesty (Route)
3276 3276 Zobrazené cesty sú pre:
3277 3277 -----
3278 3278 -----
3279 3279 Zrúcanina
3280 3280 Opätovný chod automatických autorizačných krokov
3281 3281 Spúšťam aktualizáciu pluginov po aktualizácii programu JOSM. Automatická aktualizácia pri štarte je povolená.
3282 3282 Spúšťam aktualizáciu pluginov po uplynutí aktualizačného intervalu. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
3283 3283 Spúšťam test {0}
3284 3284 Pristávacia dráha
3285 3285 +++++
3286 3286 -----
3287 3287 SIM-karty
3288 3288 +++++
3289 3289 -----
3290 3290 Revízia bezpečnosti
3291 3291 Predaj
3292 3292 Sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
3293 3293 -----
3294 3294 -----
3295 3295 Uložiť
3296 3296 Uložiť autorizačný prístup v nastaveniach
3297 3297 Uložiť ako...
3298 3298 Uložiť GPX súbor
3299 3299 -----
3300 3300 Uložiť vrstvu
3301 3301 Uložiť OSM súbor
3302 3302 Uložiť WMS vrstvu
3303 3303 Uložiť WMS vrstvu do súboru
3304 3304 Uložiť kópiu tohto štýlu do súboru a pridať ho do zoznamu
3305 3305 Uložiť akokoľvek
3306 3306 Uložiť ako...
3307 3307 -----
3308 3308 -----
3309 3309 Uložiť štýl ''{0}'' ako ''{1}''
3310 3310 Uložiť aktuálne údaje do nového súboru.
3311 3311 Uložiť aktuálne dáta.
3312 3312 Uložiť nastavenia a zavrieť dialóg
3313 3313 Uložiť do nastavení
3314 3314 Uložiť meno a heslo (nešifrovane)
3315 3315 Uložiť/Nahrať a Vymazať
3316 3316 Uložiť/Nahrať a Ukončiť
3317 3317 Uložiť/Nahrať vrstvy pred vymazaním. Neuložené zmeny nebudú stratené.
3318 3318 Uložiť vrstvu do ''{0}'' ...
3319 3319 -----
3320 3320 -----
3321 3321 Prehľadávam adresár {0}
3322 3322 Škola
3323 3323 Železný šrot
3324 3324 Sutina
3325 3325 Krovie
3326 3326 Morské jedlá
3327 3327 Hľadať
3328 3328 Hľadám ...
3329 3329 -----
3330 3330 -----
3331 3331 Vyhľadávaný výraz nie je platný: \n\n {0}
3332 3332 Vyhľadávanie pre objekty
3333 3333 Vyhľadávať objekty
3334 3334 Hľadať v značkách
3335 3335 Hľadať prednastavenia
3336 3336 Hľadať prednastavenia
3337 3337 Hľadaný reťazec:
3338 3338 -----
3339 3339 -----
3340 3340 Vyhľadávať...
3341 3341 Hľadať:
3342 3342 Hľadať:
3343 3343 Druhé meno
3344 3344 -----
3345 3345 Cesta II. triedy
3346 3346 Sekundárny modifikátor:
3347 3347 Sekúnd: {0}
3348 3348 Bezpečnostná výnimka
3349 3349 Pozrite Wiki pre iné typy capacity:[types]=*.
3350 3350 Oddelený chodník - a cesta pre cyklistov
3351 3351 Sel.: Rel.:{0} / Cesty:{1} / Body:{2}
3352 3352 Výber
3353 3353 Vybrať všetko
3354 3354 Vyberte poradie nerozvetvených spojených ciest
3355 3355 Vybrať všetky objekty priradené, aktuálne označeným, súborom zmien.
3356 3356 Vybraté všetky obnovené objekty v údajovej vrstve. Tento výber obsahuje aj neúplné objekty.
3357 3357 Vybrať otvorený zmenový súbor
3358 3358 Vybrať zmenové súbory založené v dátume/čase a boli vytvorené a zavreté
3359 3359 Vybrať zmenové súbory, závislé na tom či sú otvorené, alebo zavreté
3360 3360 Vybrať zmenové súbory vytvorené konkrétnymi užívateľmi
3361 3361 Vyberte buď:
3362 3362 Vybrať meno súboru
3363 3363 Vyberte ak dáta majú byť stiahnuté na novú vrstvu
3364 3364 Zvoľte, ak by mali byť tiež stiahnuté členy relácie
3365 3365 Zvoľte, ak odkazy na objekty by mali byť rovnako stiahnuté, tj pôvodné relácie a body, a okrem toho, pôvodné cesty
3366 3366 Vybrať vrstvu
3367 3367 Vybrať v obsahu relácie
3368 3368 Výber členov
3369 3369 -----
3370 3370 Zvoliť bod pod kurzorom.
3371 3371 -----
3372 3372 Výber objektov predložených týmto užívateľom
3373 3373 Vyberte objekty na nahratie
3374 3374 Vybrať iba zmenové súbory príbuzné konkrétnemu spojenému boxu
3375 3375 Vybrať reláciu
3376 3376 -----
3377 3377 Vybrať reláciu v hlavnom výbere.
3378 3378 Vybrať reláciu v obsahu relácií.
3379 3379 -----
3380 3380 -----
3381 3381 Výber cieľovej vrstvy
3382 3382 Vybrať zodpovedajúce pôvodné v aktuálnej dátovej vrstve
3383 3383 Výber členov zo všetkých vybraných relácií
3384 3384 -----
3385 3385 Vyberte pôvodné v obsahu tohoto zmenového súboru v aktuálnej dátovej vrstve
3386 3386 Vybrať na zavretie zmenový súbor po ďalšom nahratí
3387 3387 Výber pre stiahnutie GPS stôp(traces) vo vybratej sťahovanej oblasti
3388 3388 Výber pre stiahnutie OSM dát vo vybratej sťahovanej oblasti
3389 3389 Vybrať pre udelenie práva pre JOSM na sťahovanie vašich osobných GPS stôp do JOSM vrstiev
3390 3390 Zvoľte udelenie programu JOSM právo čítať vaše nastavenia servera
3391 3391 Zvoľte udelenie programu JOSM právo vkladať GPX stopy vo vašom mene
3392 3392 Zvoľte udelenie programu JOSM právo vkladať mapové dáta vo vašom mene
3393 3393 Zvoľte udelenie programu JOSM právo zapisovať vaše nastavenia servera
3394 3394 Výber pre nahratie vrstvy ''{0}'' na server ''{1}''
3395 3395 Vybrať pre použitie HTTP základné overenie totožnosti s vašim užívateľským menom a heslom
3396 3396 Vybrať pre použitie OAuth ako mechanizmus na overenie totožnosti
3397 3397 Vyberte spôsobom ako v Režime výberu. Ťahajte vybrané cesty, alebo jednu cestu pre vytvorenie rovnobežnej kópie (Alt zapína zachovanie tagu )
3398 3398 Výber s určeným hľadaním
3399 3399 Vybrať, presúvať, mierka a otočenie objektov
3400 3400 Vybrané prvky nemôžu byť zpravouhlené
3401 3401 -----
3402 3402 Výber
3403 3403 Výber je prázdny
3404 3404 Výber musí pozostávať len z trás a uzlov.
3405 3405 Nevhodný výber!
3406 3406 -----
3407 3407 Výber: {0}
3408 3408 Vyberie objekty, ktoré sú súčasťou tohto príkazu (ak nie sú v súčasnosti vypúšťajú sa)
3409 3409 Cesty pretínajúce sami seba
3410 3410 Poloautomaticky
3411 3411 Oddeliť vrstvu
3412 3412 Oddeľovač
3413 3413 Sekvencia
3414 3414 Server odpovedal stretol sa s reakcoiu kódu 404 pre id {0}. Vynechanie.
3415 3415 -----
3416 3416 Obslužná cesta (Service)
3417 3417 -----
3418 3418 URL služba
3419 3419 Služby
3420 3420 Služby:
3421 3421 Typ obslužnej cesty (serviceway)
3422 3422 Nastaviť WMS Záložku
3423 3423 Zadať všetko východzie (prednastavené)
3424 3424 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre bod {0}
3425 3425 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre reláciu {0}
3426 3426 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre cestu {0}
3427 3427 Pridať aktuálny výber do zoznamu vybratých relácií
3428 3428 Nastaviť jazyk
3429 3429 Nastaviť vybrané elementy(prvky) na mape, podľa vybratých prvkov v obsahu na vrchu.
3430 3430 Zadať východzie (prednastavené)
3431 3431 -----
3432 3432 Nastavenie {0}={1} pre bod ''{2}''
3433 3433 Nastavenie {0}={1} pre reláciu ''{2}''
3434 3434 Nastavenie {0}={1} pre cestu ''{2}''
3435 3435 Nastaviť {0}={1} pre {2} objekty
3436 3436 Nastavenie funkcie pre vybrané členy
3437 3437 Ručné nastavenie. Používajte opatrne!
3438 3438 Nastavujem východzie hodnoty
3439 3439 Nastavenie klávesovej skratky "{0}" pre akciu "{1}" ({2}) zlyhalo,\npretože skratka je už použitá pre akciu "{3}" ({4}).\n\n
3440 3440 Nastavenia
3441 3441 Nastavenia pre zvukový prehrávač a zvukové značky.
3442 3442 Nastavenie projekcie mapy a interpretácie dát.
3443 3443 -----
3444 3444 Niekoľko nástrojov, ktoré Vám uľahčia život.
3445 3445 Autopožičovňa (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1 hod.)
3446 3446 -----
3447 3447 +++++
3448 3448 Prístrešok
3449 3449 Lodná doprava
3450 3450 Obuva
3451 3451 Streľba
3452 3452 Nakupovanie
3453 3453 Obchody
3454 3454 +++++
3455 3455 Skratka
3456 3456 Nastavenie klávesových skratiek
3457 3457 Mali by ste uložiť?
3458 3458 Vypnúť doplnok?
3459 3459 Mali by ste nahrávať?
3460 3460 Ukázať
3461 3461 -----
3462 3462 -----
3463 3463 Zobraziť správu o stave
3464 3464 Zobraziť Text / Ikony
3465 3465 Zobraziť miniatúry obrázkov na mape
3466 3466 Ukázať Info Dlaždíc
3467 3467 -----
3468 3468 Ukázať súbor zmien {0}
3469 3469 Zobraziť informácie o pomoci
3470 3470 Zobraz históriu
3471 3471 Zobraz info
3472 3472 Zobraziť informačnú úroveň(level) pri nahrávaní.
3473 3473 -----
3474 3474 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname
3475 3475 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname, ak je dostupný
3476 3476 Zobraziť nasledujúci obrázok
3477 3477 Ukázať ID objektu v zozname výberu
3478 3478 Zobraziť iba použiteľné pre výber
3479 3479 Zobraziť alebo skryť menu Zvuk v menu hlavnej ponuky.
3480 3480 Zobraziť vyhľadávací dialóg prednastavení
3481 3481 Zobraziť predchádzajúci obrázok
3482 3482 -----
3483 3483 Zobrazovať pri štarte úvodnú obrazovku
3484 3484 Zobraziť správu o stave s užitočnými informáciami, ktoré sa môžu viazať ku chybám
3485 3485 Zobraziť iba značky(tags) s konfliktami
3486 3486 Zobraziť iba značky s rôznymi hodnotami
3487 3487 Zobraziť informačné testy v nahrávacom kontrolnom okne
3488 3488 -----
3489 3489 Zobrazí túto nápovedu
3490 3490 Zobraziť/Skryť
3491 3491 Zobrazená oblasť
3492 3492 -----
3493 3493 -----
3494 3494 -----
3495 3495 -----
3496 3496 -----
3497 3497 +++++
3498 3498 Cesty s podobnými menami
3499 3499 Podobne pomenované cesty.
3500 3500 Zjednodušiť cestu
3501 3501 Zjednodušiť všetky vybraté cesty
3502 3502 Zjednoduší oblasti odstránením bodov na veľmi tupých uhloch. Toto môže byť obmedzené maximálnou veľkosťou odstránenej oblasti. Tiež priemerným počtom okolitých bodov.
3503 3503 Zjednodušiť cesty?
3504 3504 -----
3505 3505 Simuluje kliknutie, keď spravíte malý a krátky pohyb. Toto je užitočné pre perá tabletu, keď máte problémy , stačí kliknúť na tablet bez pohybu myši (obecný Java - tablet problém).
3506 3506 -----
3507 3507 Jedna farba (môže byť prispôsobená pre pomenované vrstvy)
3508 3508 Jednotlivé prvky
3509 3509 -----
3510 3510 +++++
3511 3511 Korčuľovanie
3512 3512 Lyže
3513 3513 Lyžovanie
3514 3514 Vynechať Sťahovanie
3515 3515 Vynechať sťahovanie
3516 3516 Vynechať aktualizáciu
3517 3517 Vynechávam aktualizáciu pluginov po aktualizácii programu JOSM. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
3518 3518 Vynechávam aktualizáciu pluginov po uplynutí aktualizačného intervalu. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
3519 3519 +++++
3520 3520 Slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
3521 3521 Pre fajčiarov
3522 3522 Vyhladené mapy (antialiasing)
3523 3523 Snímka na veľkosť dlaždice
3524 3524 Snežný skúter
3525 3525 Futbal
3526 3526 -----
3527 3527 Niektoré objekty sú upravené.<br>Pokračovať, ak tieto zmeny budú zrušené. \r\n</html>
3528 3528 Niektoré z ciest mali časť vzťahov (relations), ktoré boli zmenené. Prosím overte či to nepredstavuje nejakú chybu.
3529 3529 Niektoré waypointy, ktoré bili príliš ďaleko od stopy pre rozumné určenie ich času boli vynechané.
3530 3530 Niektoré body (waypointy) s časovou značkou pred začiatkom stopy(track), alebo za koncom, boli vynechané, alebo presunuté na začiatok.
3531 3531 Je mi ľúto. Neviem spracovať multipolygónové relácie s niekoľkými vonkajšími cestami.
3532 3532 Je mi ľúto. Neviem spracovať cestu, ktorá je aj vnútorná aj vonkajšia v multipolygónových reláciách.
3533 3533 Je mi ľúto. Neviem spracovať cestu ktorá je vnútorná vo viacerých multipolygónových reláciách.
3534 3534 Je mi ľúto. Neviem spracovať cestu ktorá je vonkajšia vo viacerých multipolygónových reláciách.
3535 3535 Triediť
3536 3536 Menu Sort presets
3537 3537 Triedenie členov relácie
3538 3538 Zdroj
3539 3539 Juh
3540 3540 -----
3541 3541 Miesta pre vozíčkárov
3542 3542 Priestory pre rodičov s detmi
3543 3543 Priestory pre ženy
3544 3544 Špecifické ciele
3545 3545 Kamera na meranie rýchlosti
3546 3546 Špičky (hroty)
3547 3547 Rozdeliť cestu
3548 3548 Rozdeliť cestu vo zvolenom bode
3549 3549 Rozdeliť cestu {0} do {1} častí
3550 3550 Rozdelenie cesty do fragmentov
3551 3551 Šport
3552 3552 Šport (loptový)
3553 3553 Športové vybavenia
3554 3554 Športy
3555 3555 Športové centrum
3556 3556 Prameň
3557 3557 Štadión
3558 3558 Štandardný unix geometry argument
3559 3559 Hviezdičkový
3560 3560 Začať vyhľadávanie
3561 3561 Začať sťahovanie
3562 3562 Začiatok sťahovania dát
3563 3563 Začiatok novej cesty z posledného bodu.
3564 3564 Začiatok stopy (bude použité vždy ak nie sú dostupné iné značky)
3565 3565 Začínam prehľadávať adresár
3566 3566 Začiatok opakovania {0} z {1} v {2} sekunde ...
3567 3567 Spúšťam opakovanie {0} z {1}.
3568 3568 Začínam presúvanie v kusoch ...
3569 3569 Začínam nahrávať požiadavku ...
3570 3570 Zahajujem nahrávanie so žiadosťou na pôvodné ...
3571 3571 Štát
3572 3572 -----
3573 3573 Papierníctvo
3574 3574 +++++
3575 3575 Správa o stave
3576 3576 Schody
3577 3577 -----
3578 3578 Turniket (Stile)
3579 3579 Zastaviť (stop)
3580 3580 -----
3581 3581 Potok
3582 3582 -----
3583 3583 Názov ulice
3584 3584 Hlavné komunikácie
3585 3585 Ulice NRW Geofabrik.de
3586 3586 -----
3587 3587 Štýl pre vnútornú cestu multipolygónu
3588 3588 Štýl pre vonkajšiu cestu multipolygónu
3589 3589 Štýl je v súčasnosti aktívny
3590 3590 -----
3591 3591 -----
3592 3592 -----
3593 3593 -----
3594 3594 -----
3595 3595 -----
3596 3596 Predložiť filter
3597 3597 Štvrť
3598 3598 Metro
3599 3599 Vchod do metra
3600 3600 Podokno skratiek
3601 3601 Hotovo
3602 3602 Úspešne otvorený súbor zmien {0}
3603 3603 -----
3604 3604 +++++
3605 3605 -----
3606 3606 Podpora živému (live) GPS vstupu (pohybujúca sa bodka) cez pripojenie na gpsd server.
3607 3607 Podporovaný Rectifier Services:
3608 3608 -----
3609 3609 Podpora sťahovaných dlaždíc, skenovaných máp z walking-papers.org. Tento plugin je stále v rannom vývoji a môže obsahovať chyby.
3610 3610 Povrch
3611 3611 Pozorovanie (ostraha)
3612 3612 Meračský bod
3613 3613 Nájdené podozrivé dáta. Ak tak odoslať?
3614 3614 Podozrivá kombinácia tag/hodnota
3615 3615 Plávanie
3616 3616 Swiss Grid (Švajčiarsko)
3617 3617 +++++
3618 3618 Popis značky
3619 3619 Synchronizovať audio
3620 3620 Synchronizovať celú dátovú sadu
3621 3621 Synchronizovať iba {0} bod
3622 3622 Synchronizovať iba {0} reláciu
3623 3623 Synchronizovať čas z fotky a GPS prímača
3624 3624 Synchronizovať iba {0} cestu
3625 3625 Systém merania
3626 3626 -----
3627 3627 -----
3628 3628 -----
3629 3629 -----
3630 3630 -----
3631 3631 -----
3632 3632 -----
3633 3633 -----
3634 3634 -----
3635 3635 -----
3636 3636 -----
3637 3637 Stolný tenis
3638 3638 Hmatové Dlažby
3639 3639 kolekcia značiek nemôže byť použitápre pôvodné pretože sú tam kľúče s viacnásobnými hodnotami
3640 3640 zbierka značiek neobsahuje vybrané hodnoty ''{0}''
3641 3641 Hodnota kľúča obsahuje znak s kódom menším ako 0x20
3642 3642 Kľúč tagu je dlhší ako je povolené
3643 3643 Tagom zmenená relácia s
3644 3644 Hodnota tagu obsahuje znak s kódom menším ako 0x20
3645 3645 Hodnota tagu je dlhšia, než je povolené
3646 3646 Zdroj pre TagChecker
3647 3647 Predvoľby značenia (Tagging Presets)
3648 3648 Značky
3649 3649 Značky a Členy
3650 3650 Značky z bodov
3651 3651 Značky z relácií
3652 3652 Značky z ciest
3653 3653 Značky zo súboru zmien {0}
3654 3654 Značky pre nový súbor zmien
3655 3655 Klúče s prázdnými hodnotami
3656 3656 -----
3657 3657 -----
3658 3658 +++++
3659 3659 +++++
3660 3660 Rolovacie dráhy
3661 3661 Telefón
3662 3662 Telefónne karty
3663 3663 Tenis
3664 3664 -----
3665 3665 Terminál
3666 3666 Cesta III. triedy
3667 3667 Terciálny modifikátor:
3668 3668 Otestovať
3669 3669 Test autorizačného prístupu
3670 3670 Test neúspešný
3671 3671 Test URL API:
3672 3672 Overovanie {0}/{1}: Súšťa sa {2}
3673 3673 Testovanie OAuth autorizačného prístupu
3674 3674 Testovanie OSM API URL ''{0}''
3675 3675 +++++
3676 3676 -----
3677 3677 Bude zobrazená smerová šípka v segmente línie.
3678 3678 -----
3679 3679 -----
3680 3680 URL API je platné.
3681 3681 Kľúč autorizačného prístupu nesmie byť prázdny. Prosím, zadajte kľúč autorizačného prístupu
3682 3682 Skrytý autorizačný prístup nesmie byť prázdny. Prosím, zadajte skrytý autorizačný prístup
3683 3683 -----
3684 3684 OSM server ''{0}'' nepozná objekt<br>pokúsili ste sa čítať, aktualizovať, alebo vymazať. Jeden príslušný objekt<br>neexistuje na serveri alebo používate chybnú URL pre prístup<br>naň. Prosím dôkladne skontrolujte adresy serverov ''{0}'' kvôli preklepom.
3685 3685 OSM server ''{0}'' hlási zlý príkaz.<br>
3686 3686 -----
3687 3687 "Z" cesta nezačína ani nekončí na "cez" bode
3688 3688 "Na" cesta nezačína ani nekončí na "cez" bode
3689 3689 -----
3690 3690 Číslo, ktorým je násobená rýchlosť pretáčania.
3691 3691 Uhol medzi predchádzajúcim a súčasným úsekom cesty.
3692 3692 Plocha, ktorú sa snažíte nahrať je príliš veľká, alebo vaša požiadavka bola príliš zozľahlá.<br>Požadujte menšiu plochu, alebo použite nejaký exportný súbor poskytnutý OSM komunitou.
3693 3693 Zmenový súbor je <strong>stále otvorený(left open)</strong> po tomto nahratí
3694 3694 Zmenový súbor bude <strong>zavretý</strong> po tomto nahratí
3695 3695 Obsah tohto zmenového súboru nie je ešte stiahnutý.
3696 3696 Kopírované údaje obsahujú neúplné objekty. Pri vkladaní neúplné objekty budú odstránené. Chcete vložiť dáta bez neúplných objektov?
3697 3697 Súčasný výber nemožno použiť pre rozdelenie - žiadny uzol nie je vybraný.
3698 3698 Tento výber sa nedá použiť pre oddelenie bodov
3699 3699 Súčasná hodnota nie je platná OSM ID. Zadajte prosím celé číslo > 0
3700 3700 Súčasná hodnota nie je platná URL
3701 3701 Súčasná hodnota nie je platnou ID zmenového súboru. Prosím vložte ako hodnotu celé číslo > 0
3702 3702 Aktuálna hodnota nie je platné ID užívateľa. Prosím vložte celé číslo > 0
3703 3703 Aktuálna hodnota nie je platnou adresou dlaždice
3704 3704 Aktuálna hodnota nie je platným indexom dlaždice pre danú úroveň zväčšenia
3705 3705 -----
3706 3706 Dokument neobsahuje dáta.
3707 3707 -----
3708 3708 Toto sú výsledky automatickej validácie. Pokúste sa ich opraviť, ale opatrne, nezničte dáta. Pokiaľ máte pochybnosť, ignorujte ich.<br>\r\nAk tento dialóg zrušíte, môžete tieto položky nájsť v bočnom panely validátora.
3709 3709 Nasledujúce závislé objekty budú vyčistené <br> okrem vybraných objektov:
3710 3710 Nasledujúce chyby nastali počas hromadného sťahovania: {0}
3711 3711 Nasledujúce objekty nemožno skopírovať do cieľového objektu,<br>pretože sú odstránené v cieľovom súbore údajov:
3712 3712 Zemepisná šírka na mieste kurzoru myši.
3713 3713 Zemepisná dĺžka na mieste kurzoru myši.
3714 3714 Ohromný JGoodies Plastic Look and Feel.
3715 3715 Kľúč ''{0}'' a všetky jej hodnoty budú odstránené
3716 3716 -----
3717 3717 -----
3718 3718 Dĺžka nového nakresleného segmentu trasy bude zobrazená.
3719 3719 Požiadavka na stiahnutie údajov bola príliš veľká, presiahla maximálny veľkosť oblasti bbox je 0.25. Vyžiadajte si menšiu oblasť, alebo použite planet.osm
3720 3720 Spojovaná dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
3721 3721 Meno objektu na mieste kurzoru myši.
3722 3722 Skok v sekundách dopredu, alebo dozadu, podľa stlačeného náležitého tlačítka.
3723 3723 Heslo nemôže byť prázdne. Prosím vložte vaše OSM heslo
3724 3724 Súbor pluginu ''{0}'' nezahŕňa Manifest.
3725 3725 Doplnok (plugin) bol odstránený z nastavení. Prosím reštartujte JOSM aby sa prestal používať.
3726 3726 Projekcia {0} nemohla byť aktivovaná. Bude použitá projecia Mercator
3727 3727 Proxy server nebude použitý.
3728 3728 Časový posun medzi spustením nahrávania a skutočným začiatkom nahrávania.
3729 3729 Regulárny výraz "{0}" má chybu na pozícii {1}, celá chyba:\n\n{2}
3730 3730 The regex "{0}" mal chybu, celá chyba:\n\n{1}
3731 3731 -----
3732 3732 Požadovaná oblasť je príliš veľká. Prosím priblížte ju, alebo zmente oblasť.
3733 3733 Vybratá GPS stopa neobsahuje časové značky. Prosím vyberte inú.
3734 3734 Vybraná oblasť nie je kompletná. Pokračovať?
3735 3735 Zvolené body nezdieľajú rovnakú cestu.
3736 3736 Vybraté fotografie neobsahujú informácie o čase.
3737 3737 Výber obsahuje {0} cesty. Naozaj ich chcete všetky zjednodušiť?
3738 3738 Server odpovedal chybou s kódom {0}
3739 3739 Server odpovedal s kódom 404.<br>To obvykle znamená, že server nepozná objekt s požadovaným id.
3740 3740 Server nahlásil, že aktuálny zmenový súbor bol zavretý.<br>Toto je veľmi pravdepodobné, pretože veľkosť zmenového súboru prekročila max. veľkosť<br>z {0} objektov na server ''{1}''.
3741 3741 Zdroje (URL alebo názov súboru) z predstavených kontrol (pozrite http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) alebo súbory na kontrolu značiek.
3742 3742 Reťazec ''{0}'' nie je platný, zdvojená hodnota.
3743 3743 -----
3744 3744 Meno užívateľ nemôže byť prázdne. Prosím vložte vaše OSM užívateľské meno
3745 3745 Cesta nemôže byť rozdelená vo zvolených bodoch. (Tip: Zvoľte body uprostred cesty.)
3746 3746 Cesty nemôžu byť spojené, pretože nemajú jednotný smer. Chcete otočiť smer ciest?
3747 3747 Divadlo
3748 3748 Ich(their) dátová sada neobsahuje značku s kľúčom {0}
3749 3749 Ich verzia
3750 3750 Ich(their) verzia (serverová dátová sada)
3751 3751 Ich so zlúčeným
3752 3752 Zábavný park
3753 3753 Niesú tam otvorené súbory zmien
3754 3754 Pre aktualizáciu neboli vybrané žiadne objekty.
3755 3755 Sú tu stále nevyriešené konflikty. Konflikty nebudú uložené a budú vyriešené, ako by boli všetky odmietnuté. Pokračovať?
3756 3756 Tam je priesečník medzi cestami.
3757 3757 Chyba nižšie uvedených informácií by už mala byť vyplnená pre vás. Prosím, vyplnte informácie o tom, ako vznikla chyba a snažte sa to popísať tak podrobne, ako je to možné.
3758 3758 Bola tam nejaká chyba zatiaľ čo skúšate zobraziť URL pre tieto značky
3759 3759 Boli tam {0} konflikty počas importu.
3760 3760 Táto akcia nebude mať skratku.\n\n
3761 3761 To môže spôsobiť nechcené vymazanie uzlov.
3762 3762 Táto požiadavka URL na zmenové súbory je chybná
3763 3763 Toto je až za koncom nahrávky
3764 3764 -----
3765 3765 Tento bod nie je prilepený k ničomu inému.
3766 3766 Táto operácia je pre JOSM zabudnuté vybrané objekty. <br> Budú odstránené z vrstvy, ale <i>nebudú</i>vymazané<br> na serveri pri nahrávaní.
3767 3767 -----
3768 3768 Tento plugin umožňuje dať na obrazovku obrázky na pozadie v editore a stotožniť ich s mapou.
3769 3769 Tento plugin kontroluje chyby kľúčov a ich hodnôt.
3770 3770 Tento plugin slúži na kontrolu chýb v reláciách.
3771 3771 Tento plugin priamo nahrá GPS stopy(traces) z práve aktívnej vrstvy v JOSMe na openstreetmap.org.
3772 3772 Tento plugin zjednodušuje mapovanie a úpravy tratí verejnej dopravy.
3773 3773 Tento test hľadá body bez značiek, ktoré nie sú súčasťou žiadnej cesty.
3774 3774 Tento test hledá neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
3775 3775 Tento test kontroluje cesty, či neobsahujú niektorý bod viac ako raz.
3776 3776 Tento test kontroluje cesty na podobnosť mien, keď môže ísť o preklep.
3777 3777 Tento test kontroluje blízkosť koncových bodov ciest k iným cestám
3778 3778 Tento test kontroluje, či sú platné multipolygóny
3779 3779 Tento test kontroluje, či sú platné zákazy odbočenia
3780 3780 Tento test kontroluje či dve cesty, železnice, vodné cesty, alebo budovy sa križujú v rovnakej vrstve, ale sa nepretínajú v spoločnom bode.
3781 3781 Tento test slúži na zistenie, či nie sú dva body spojené viac ako jednou cestou.
3782 3782 Tento test kontroluje správnosť línií pobrežia.
3783 3783 Tento test zisťuje či nie je viac bodov na jednom mieste.
3784 3784 Tento test kontroluje, či neexistujú žiadne relácie s rovnakými značkami a s rovnakým členom rovnakej úlohy.
3785 3785 Tento test kontroluje, že neexistujú žiadne cesty s bodmi s rovnakými súradnicami a tiež rovnakými hodnotami.
3786 3786 Tento test kontroluje smer vodných, pozemných a pobrežných línií.
3787 3787 Tento test zistí, viacjazyčné objekty, ktorých ''meno''atribút nie je rovnaký ''meno: *''atribút, nie zložený ''meno: *''atribúty, napríklad, Italia - Italien - Italy.
3788 3788 Tento test slúži na vyhľadanie bodov s rovnakými názvami (môžu to byť duplicity).
3789 3789 Tento test kontroluje, či cesty, ktoré by mali byť uzavreté sú skutočne uzavreté.
3790 3790 Táto verzia JOSMu nie je kompatibilná s vybraný serverom uloženým v nastaveniach.
3791 3791 Tieto body niesú v kruhu. Prerušujem.
3792 3792 -----
3793 3793 Čísla dlaždíc
3794 3794 Adresa dlaždice:
3795 3795 -----
3796 3796 Čas:
3797 3797 Časový interval
3798 3798 Časové pásmo:
3799 3799 Časové pásmo: {0}
3800 3800 Názov:
3801 3801 Do ...
3802 3802 Na zmazanie
3803 3803 Zapnúť GPX čiary
3804 3804 -----
3805 3805 Prepnúť drôtový model
3806 3806 Prepínač pohľadu na celej obrazovke
3807 3807 Prepínač zobrazovania okna manažéra zmenového súboru
3808 3808 -----
3809 3809 Prepínač zobrazovania značiek textu a ikon.
3810 3810 Prepnúť viditeľnosť zvolenej vrstvy.
3811 3811 Prepnúť: {0}
3812 3812 Zapnúť/Vypnúť globálne nastavenie ''{0}''.
3813 3813 Toalety
3814 3814 Prístup umožňuje iba obmedzený prístup
3815 3815 Mýto (Toll)
3816 3816 Mýtna búdka
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 Nástroj: {0}
3820 3820 Panel nástrojov
3821 3821 -----
3822 3822 -----
3823 3823 Úprava panela nástrojov
3824 3824 Nástroje
3825 3825 -----
3826 3826 Nástroje na kreslenie budov.
3827 3827 -----
3828 3828 +++++
3829 3829 Turistika
3830 3830 -----
3831 3831 Veža
3832 3832 Nastavenie veže
3833 3833 Typ veže
3834 3834 Mesto (town)
3835 3835 Radnica (obecný úrad)
3836 3836 Hračky
3837 3837 Kreslenie stavieb z Českej katastrálnej mapy. Vyžaduje spustený TracerServer (. NET alebo Mono).
3838 3838 Poľná cesta (Track)
3839 3839 Farebná trať a body
3840 3840 -----
3841 3841 Typ stopy
3842 3842 -----
3843 3843 Semafor
3844 3844 -----
3845 3845 -----
3846 3846 Električka
3847 3847 Zastávka električky
3848 3848 Preprava
3849 3849 -----
3850 3850 +++++
3851 3851 Cestovná kancelária
3852 3852 Strom
3853 3853 Cesta pre motorové vozidlá
3854 3854 Prípojka cesty pre motorové vozidla
3855 3855 Skúsiť znovu
3856 3856 Vyskúšajte aktualizovať plugin na najnovšiu verziu pre nahláseným chyby.
3857 3857 Ut-Ne 08:00-15:00; So 08:00-12:00
3858 3858 -----
3859 3859 Tunel
3860 3860 Začiatok tunela
3861 3861 Prikázané smery jazdy (turn restriction)
3862 3862 Vybrané štýly zapnúť alebo vypnúť
3863 3863 Turning Circle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
3864 3864 Turning Point (koniec cesty)
3865 3865 Zákaz odbočenia
3866 3866 Turniket
3867 3867 Točňa
3868 3868 Typ
3869 3869 Typ mena (UK)
3870 3870 -----
3871 3871 Typy
3872 3872 -----
3873 3873 Pneumatiky
3874 3874 -----
3875 3875 +++++
3876 3876 NEZNÁMA
3877 3877 +++++
3878 3878 -----
3879 3879 URL z www.openstreetmap.org (môžete ju vložiť na stiahnutie z URL pre špecifikáciu hraníc box)
3880 3880 URL z www.openstreetmap.org (môžete sem vložiť nejakú URL k stiahnutiu oblasti)
3881 3881 Adresa URL:
3882 3882 +++++
3883 3883 +++++
3884 3884 -----
3885 3885 +++++
3886 3886 +++++
3887 3887 +++++
3888 3888 +++++
3889 3889 Rozpojiť cesty
3890 3890 Neschopnosť pridať pôvodné {0} do dátovej sady, pretože sú už zahrnuté
3891 3891 Nemožno vytvoriť adresár {0}, automatické ukladanie bude vypnuté
3892 3892 Nemožno vytvoriť súbor {0}, bude použitý iný názov súboru
3893 3893 Nie je možné vytvoriť novú zvukovú značku
3894 3894 Nemožno zmazať starý záložný súbor {0}
3895 3895 Nemôžem nájsť preklad pre jazyk {0}. Vyberám {1}.
3896 3896 Nemôžem získať cestu pre adresár {0}\n
3897 3897 Niesom schopný vyčítať Šírku/Dĺžku
3898 3898 Nie je možné synchronizovať v už prehrávanej vrstve
3899 3899 Miestna cesta neklasifikovaná (Unclassified)
3900 3900 Neuzavreté cesty.
3901 3901 Neuzavretá cesta
3902 3902 Nespojené pobrežie
3903 3903 Nespojené body, bez fyzických značiek
3904 3904 Nepripojené cesty.
3905 3905 Nerozhodnuté
3906 3906 Nevyriešené konflikty medzi vymazávaným stavom
3907 3907 Nerozhodnuté konflikty medzi rôznymi súradnicami
3908 3908 Nerozhodnutý
3909 3909 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Prerušujem.
3910 3910 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Vynechávam.
3911 3911 Späť
3912 3912 Obnovenie(Undo) Pravouhlého tvaru
3913 3913 Krok späť posun
3914 3914 Obnovenie(Undo) pravouhlosti pre určené body
3915 3915 Vrátiť poslednú akciu.
3916 3916 Vrátiť vybrané a všetky neskoršie príkazy
3917 3917 Uvoľniť panel
3918 3918 Neočakávaná chyba programu.
3919 3919 Neočakávaný XML element s názvom ''{0}''
3920 3920 -----
3921 3921 Neočakávaný formát pre číslo portu v nastavení ''{0}''. Mám ''{1}''.
3922 3922 neočakávaný formát z id odpovedi zo servera, dostáva ''{0}''
3923 3923 Nečakaný chybný formát záhlavia pre konflikt v aktualizácii súboru zmien. Dostal som ''{0}''
3924 3924 neočakávaný formát novej verzie zo zmenených pôvodných ''{0}'', dostáva ''{1}''
3925 3925 Najdené neočakávané id 0 pre OSM pôvodné
3926 3926 -----
3927 3927 -----
3928 3928 -----
3929 3929 Neočakávaný symbol. Očakávaný {0}, vytvorený {1}
3930 3930 Neočakávaná značka: {0}
3931 3931 Neočakávaná hodnota ''{0}'' pre preferencie ''{1}''. Za predpokladu, že hodnota ''ask''.
3932 3932 Neočakávaná hodnota pre ''{0}'' v URL požiadavke zmevého súboru, dostal som{1}
3933 3933 neočakávaná hodnota parametra"index". Got {0}
3934 3934 Odblokovať
3935 3935 Odblokovať zoznam spojovaných elementov a začať spojovanie
3936 3936 Potvrdiť odlepenie
3937 3937 Nepripojený bod (Unglued Node)
3938 3938 Univerzita
3939 3939 Neznámy hostiteľ
3940 3940 Neznámy typ člena
3941 3941 Neznámy mód {0}.
3942 3942 Neznáma, alebo nepodporovaná API verzia. Got {0}
3943 3943 Neznámy pôvodný typ: {0}. Povolené hodnoty sú, body, cesty, alebo relácie
3944 3944 Neznámy žiadaný: {0}
3945 3945 Neznáma úloha
3946 3946 Neznáme vety: {0}
3947 3947 Neznány type (druh): {0}
3948 3948 -----
3949 3949 Nepomenované spojenie
3950 3950 Nepomenovaná nezaradená(unclassified) hlavná cesta(highway)
3951 3951 Nepomenované cesty
3952 3952 Neusporiadané pobrežie
3953 3953 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred zmazaním?
3954 3954 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred ukončením?
3955 3955 Neuložené dáta a konflikty
3956 3956 Neuložené dáta a stratený pričlenený súbor
3957 3957 Neuložené dáta nezapisovateľných súborov
3958 3958 Neuložené OSM dáta
3959 3959 Odznačiť všetko
3960 3960 Odznačiť všetko (Escape)
3961 3961 Odznačiť všetko (Focus)
3962 3962 Odznačiť všetky objekty
3963 3963 Nepodporovaná verzia WMS súboru; nájdené {0}, očakávané {1}
3964 3964 Nepodporovaný parameter ''{0}'' v reťazci požiadavky zmenového súboru
3965 3965 Nepodporovaná verzia: {0}
3966 3966 Neoznačené a nespojené body.
3967 3967 Neotagované(neoznačené) cesty
3968 3968 Neoznačkovaná cesta (komentované)
3969 3969 Neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
3970 3970 Hore
3971 3971 -----
3972 3972 Aktualizovať
3973 3973 Aktualizovať zmenové súbory
3974 3974 Aktualizovať obsah
3975 3975 Aktualizácia dát
3976 3976 -----
3977 3977 Aktualizovať v intervale (v dňoch):
3978 3978 Aktualizovať zmenené
3979 3979 Aktualizovať objekty
3980 3980 Aktualizovať pluginy
3981 3981 Aktualizovať výber
3982 3982 Aktualizovať obsah zmenového súboru z OSM servera
3983 3983 Aktualizovať zmenový súbor z OSM servera
3984 3984 Aktualizovať vybraté pluginy
3985 3985 Aktualizované
3986 3986 Aktualizácia teraz upravených objektov zo servera (znovu stiahnuť dáta)
3987 3987 Aktualizovať aktuálne vybraté objekty zo servera (znovu nahrať dáta)
3988 3988 Aktualizácia objektov v aktívnej dátovej vrstve zo servera.
3989 3989 Aktualizovať vybraté zmenové súbory s aktuálnymi dátami z OSM servera
3990 3990 Aktualizácia súboru zmien {0}...
3991 3991 Aktualizácia súboru zmien...
3992 3992 Aktualizujem dáta
3993 3993 Aktualizujú sa ignorované chyby ...
3994 3994 Aktualizujem mapu ...
3995 3995 Aktualizujem pluginy...
3996 3996 Nahrať
3997 3997 Nahrať zmeny
3998 3998 Nahrať nastavenie
3999 3999 Nahrať všetky zmeny v aktívnej dátovej vrstve na OSM server
4000 4000 Nahrať všetky zmeny v aktuálnom výbere na OSM server.
4001 4001 Nahrať dáta
4002 4002 Nahrať dáta v kusoch objektov. Veľkosť kusov:
4003 4003 Nahrať údaje v jednej požiadavke
4004 4004 Nahrať dáta do už existujúceho a otvoreného zmenového súboru
4005 4005 Nahrať každý objekt individuálne
4006 4006 Nedá sa nahrať v jednej požiadavke (príliš veľa objektov na nahratie)
4007 4007 Nahrať výber
4008 4008 Nahrať zmenené pôvodné
4009 4009 Nahrať súčasné nastavenie na server
4010 4010 Nahrať do ''{0}''
4011 4011 Nahrať do nového zmenového súboru
4012 4012 Nahrať do existujúceho zmenového súboru
4013 4013 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>{1} požiadavky</strong>
4014 4014 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>viacnásobných zmenových súborov</strong> použitím <strong>{1} požoadavky</strong>
4015 4015 Nahrávam a ukladám zmenené vrstvy ...
4016 4016 Nahrávam dáta ...
4017 4017 Náhrávanie dát na server z vrstvy ''{0}''
4018 4018 Využitie
4019 4019 Použite <b>(</b> a <b>)</b> k zoskupeniu výrazov
4020 4020 Použite <b>"</b> operátor citovania (e.g. ak kľúč obsahuje <b>:</b>)
4021 4021 Použite <b>|</b> alebo <b>OR</b> pri kombinácii s logickým "alebo"
4022 4022 Použiť základné overenie totožnosti
4023 4023 Použiť OAuth
4024 4024 Použiť SOCKS proxy
4025 4025 Použiť obvyklú požiadavku pre zmenový súbor
4026 4026 Pomocou šípok alebo pretiahnutím s myšou vrstvu snímok nastavte offset snímok.\nMôžete tiež zadať východvý a severvý offset v {0} súradniciach.\nAk chcete uložiť vyrovnanie ako záložku, zadajte nižšie názov záložky
4027 4027 Použíť komplexnú kontrolu vlastností
4028 4028 Použíť východzie
4029 4029 Použiť predvolený dátový súbor.
4030 4030 Použiť štandardné nastavenia
4031 4031 Použite predovlený súbor pre spellcheck (preklepy).
4032 4032 Použite predvolený súbor pre ignorované značky.
4033 4033 Použitie vrstvy chýb.
4034 4034 -----
4035 4035 Použíť globálne nastavenie.
4036 4036 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb.
4037 4037 -----
4038 4038 Použiť prednastavenie "{0}"
4039 4039 Použiť prednastavenie "{0}" zo skupiny "{1}"
4040 4040 -----
4041 4041 Použite štandardné nastavenie systému
4042 4042 Použite štandardné nastavenia systému (vypnuté. Štart JOSM s <tt>-Djava.net.useSystemProxies = true </ tt>, pre zapnutie)
4043 4043 Použiť predvolený dátový súbor (doporučené).
4044 4044 Použite predvolený súbor pre spellcheck (doporučené).
4045 4045 Použite predvolený súbor pre ignorované značky (doporučené).
4046 4046 Použitie vrstvy chýb pre zobrazenie problematických elementov.
4047 4047 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb, pre zastavenie(schovanie) upozornení (varovaní).
4048 4048 -----
4049 4049 Užívateľ
4050 4050 ID užívateľa:
4051 4051 Užívateľské meno:
4052 4052 Používateľ:
4053 4053 Meno používateľa
4054 4054 Meno užívateľa:
4055 4055 Prípadne použijúc skratku ''{0}''\n\n
4056 4056 Obvykle by to malo byť opravené.
4057 4057 -----
4058 4058 Overiť
4059 4059 Kontroluje platnosť hodnôt a značiek pomocou komplexných pravidiel.
4060 4060 Porovnáva hodnoty kľúčov oproti zoznamu slov.
4061 4061 Porovnáva platnosť hodnôt vlastností oproti prednastaveným hodnotám.
4062 4062 Overovanie
4063 4063 Overiť
4064 4064 Výsledky overovania
4065 4065 Overovanie chýb
4066 4066 Overenie zlyhalo. API URL sa zdá byť neplatné.
4067 4067 Výsledky overovania
4068 4068 Hodnota
4069 4069 Hodnota ''{0}'' pre kľúč ''{1}'' nie je v predvolenom zozname.
4070 4070 Hodnota ''{0}'' je použitá pre kľúč ''{1}''
4071 4071 Hodnota ''{0}'' nie je číslo. Prosím vložte celé číslo > 1
4072 4072 Hodnota >0 očakávaná pre parameter ''{0}'', dostal som {1}
4073 4073 Hodnota pre zemepisnú šírku v rozsahu [-90,90] povinná.
4074 4074 Hodnota pre zemepisnú dížku v rozsahu [-180,180] povinná.
4075 4075 Hodnota:
4076 4076 Hodnoty
4077 4077 -----
4078 4078 Rôzne nastavenia ovplyvňujúce vzhľad celého programu.
4079 4079 -----
4080 4080 -----
4081 4081 Rýchlosť (červená = pomaly, zelená = rýchlo)
4082 4082 Predajný automat
4083 4083 Predávané výrobky
4084 4084 Verzia
4085 4085 verzia > 0 očakávaná. Got {0}
4086 4086 Očakávaná verzia
4087 4087 Verzia {0}
4088 4088 Verzia {0} vytvorená na {1} podľa {2}
4089 4089 Verzia {0} aktuálne editovaná v dátovej vrstve ''{1}''
4090 4090 Verzia {0} v editore
4091 4091 Verzia {0}, {1} (podľa {2})
4092 4092 -----
4093 4093 Verzia: {0}
4094 4094 Veterinár
4095 4095 Obchod s DVD
4096 4096 Zobraziť
4097 4097 Zobrazenie: {0}
4098 4098 Výhliadka
4099 4099 -----
4100 4100 Dedina
4101 4101 Obecná zeleň
4102 4102 Dedina/Mesto
4103 4103 Vinica
4104 4104 Viditeľnosť
4105 4105 -----
4106 4106 -----
4107 4107 Navštíviť domovskú stránku
4108 4108 Vizualizuje "routing information" ako routovací graf.
4109 4109 Kalibrácia zvukového nahrávania
4110 4110 Sopka
4111 4111 -----
4112 4112 Napätie
4113 4113 VAROVANIE: Normalizačná hodnota vlastnosti ''verzia'' prvkut {0} na {2}, API verzia je ''{3}''. Got {1}.
4114 4114 Varovanie: Neočakávaný formát URL základne API. Presmerovanie na info alebo históriu stránky pre objekt OSM pravdepodobne zlyhá. Základné URL pre základňu API je: ''{0}''
4115 4115 VAROVANIE: neočakávaný formát z API báze URL. Presmerovávanie na stránku užívateľa pre OSM užívateľ je pravdepodobne chybný. API báza URL je: ''{0}''
4116 4116 +++++
4117 4117 +++++
4118 4118 WGS84 Zemepisné
4119 4119 +++++
4120 4120 WMS Chyba
4121 4121 WMS Súbory (*.wms)
4122 4122 -----
4123 4123 WMS URL alebo ID obrázka:
4124 4124 WMS vrstva ({0}), sa automaticky sťahuje vo zväčšení (zoom) {1}
4125 4125 WMS vrstva ({0}), sťahovaná vo zväčšení (zoom) {1}
4126 4126 +++++
4127 4127 -----
4128 4128 Čakanie 10 sekúnd ...
4129 4129 Hradby
4130 4130 Upozornenie
4131 4131 Upozornenie: Nemôžem stiahnuť plugin ''{0}''. Jeho odkaz na stiahnutie ''{1}'' nie je platná URL. Vynechávam zo sťahovania.
4132 4132 Upozornenie: Nemôžem stiahnuť plugin ''{0}''. Jeho odkaz na stiahnutie nie je známy. Vynechávam zo sťahovania.
4133 4133 Varovanie: Nemožno čítať zdroj predvolieb označovania: {0}
4134 4134 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}
4135 4135 Upozornenie: Nepodarilo sa inicializovať preferencie. Nepodarilo sa nastaviť štandardný súbor preferencií: {0}
4136 4136 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.
4137 4137 Varovanie: Nepodarilo sa získať OAuth autorizovaný prístup z poverovacieho správcu
4138 4138 Varovanie: Neúspešné získanie informácií o užívateľovi pre aktuálneho užívateľa JOSMu. Výnimka bola: {0}
4139 4139 Upozornenie: Nepodaril sa scan súboru ''{0}'' pre informácie o pluginoch. Vynechávam.
4140 4140 Varovanie: Nepodarilo sa uložiť OAuth autorizovaný prístup pre poverovacieho správcu
4141 4141 -----
4142 4142 Upozornenie: JOSM je nakonfigurovaný pre použitie proxy servera z nastavenia systému, ale JVM nie je nakonfigurovaný tak, aby ho získaval. Resetujte nastavenia pre ''Bez proxy servera''
4143 4143 Upozornenie: Vrstva ''{0}'' už neexistuje. Nemožno odstrániť konflikt na objekte ''{1}''.
4144 4144 VAROVANIE: Chýbajúci adresár preferencií ''{0}''. Vytváranie východzieho súboru preferencií.
4145 4145 VAROVANIE: Nahrádzanie existujúceho súboru preferencií ''{0}'' s východzím súborom preferencií.
4146 4146 -----
4147 4147 Upozornenie: Heslo sa posiela nešifrované.
4148 4148 Varovanie: Neočakávaný parametre pre HTTP proxy server. Mám hostiteľa ''{0}'' a port ''{1}''.
4149 4149 Varovanie: Neočakávaný parameter pre SOCKS proxy. Dostal som hostiteľa ''{0}'' a port ''{1}''.
4150 4150 Varovanie: Nepodporované hodnoty v nastaveniach ''{0}'', dostal som {1}''. Použitím overovacej metódy ''Základné overenie totožnosti''.
4151 4151 Varovanie: automaticky skracujem hodnotu tagu ''{0}'' pri vymazaných objektoch {1}
4152 4152 Varovanie: zlé umiestnenie v HTML dokumente. Výnimka bola: {0}
4153 4153 Varovanie: v závislosti na overovaciu metódu, ktorú proxy server používa, heslo musí byť prenesené nezašifrované.
4154 4154 Varovanie: chybná hlavička "{0}" nenastala žiadna zhoda s očakávaným vzorom
4155 4155 Varovanie: Nepodarilo sa pristúpiť k adresáru ''{0}'' z bezpečnostných dôvodov. Výnimka bola: {1}
4156 4156 Varovanie: Nepodarilo sa zrušiť bežiacu OAuth operáciu
4157 4157 Varovanie: nepodarilo sa vytvoriť adresár pluginu ''{0}''. Nemožno stiahnuť obsah pluginu z webu pluginu ''{1}''.
4158 4158 Varovanie: Nepodarilo sa odstránenie zastaraných pluginov ''{0}''.
4159 4159 Varovanie: neúspešne odvodený wiki jazyk z JOSM miestneho kódu ''{0}''. Použitý východzí kód ''en''.
4160 4160 Varovanie: Nepodarilo sa stiahnuť informáčný zoznam pluginov
4161 4161 Varovanie: Nepodarilo sa spracovať zip súbor ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4162 4162 Varovanie: Nepodarilo sa nainštalovať už stiahnutý plugin ''{0}''. Vynechávam inštaláciu. JOSM stále používa starú verziu pluginu.
4163 4163 Varovanie: Nepodarilo sa nainštalovať plugin ''{0}'' z dočasne stiahnutého súboru ''{1}''. Premenovanie zlyhalo.
4164 4164 Upozornenie: Nepodarilo sa načítať Mappaint štýly od ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4165 4165 Upozornenie: Nepodarilo sa otvoriť súbor s príponou ''{2}'' a súbor ''{3}'' v zip súbore ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4166 4166 Upozornenie: nepodarilo sa spracovať Mappaint štýly z ''{0}''. Chyba bola: [{1}:{2}] {3}
4167 4167 Upozornenie: nepodarilo sa spracovať Mappaint štýly z ''{0}''. Chyba bola: {1}
4168 4168 VAROVANIE: neúspešný pri pokračovaní preferancií na ''{0}''
4169 4169 Varovanie: neúspešné zapnutie Credential Dialog-u vždy hore. Zachytená bezpečnostná výnimka.
4170 4170 Varovanie: neúspešná čítanie MOTD z ''{0}'' pre bezpečnostný dôvod. Výnimka bola: {1}
4171 4171 Varovanie:neúspešné čítanie MOTD z ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4172 4172 Varovanie: Nepodarilo sa získať OSM poverenie od poverovacieho správcu.
4173 4173 Varovanie: Nepodarilo sa uložiť OSM poverenie pre poverovacieho správcu.
4174 4174 -----
4175 4175 Varovanie: neplatný formát počtu v štýle obsahu ''{0}''. Dostal som ''{1}''
4176 4176 Upozornenie: Neplatná hodnota atribútu ''{0}'' z elementu ''{1}'' v schopnosti servera. Dostal som ''{2}''
4177 4177 Varovanie: miešanie 0.6 a 0.5 dátového výsledku vo verzii 0.5
4178 4178 Upozornenie: objekt ''{0}'' je už na serveri zmazaný. Vynechávam tento objekt a opakujem nahrávanie.
4179 4179 Varovanie: iba pre uvedené info prehliadača pre prvého {0} z {1} vybraných používateľov
4180 4180 Upozornenie: JVM nie je nakonfigurovaný tak, aby vyhľadával nastavenia systému proxy servera. Vlastnosť ''java.net.useSystemProxies'' chýbala pri štarte. Nebude použitý proxy server.
4181 4181 Varovanie: opravný súbor ''/REVISION'' chýba.
4182 4182 Upozornenie: neočakávané číslo verzie JOSM v zmenovom súboru, hodnota je ''{0}''
4183 4183 Varovanie: nečakaná hodnota kľúča ''{0}'' v preferenciách, dostal som ''{1}''
4184 4184 Varovanie: Našla sa neočakávaná hodnota nastavenia ''{0}'' . Mám ''{1}''. Bude použité bez proxy servera.
4185 4185 Varovanie: neočakávané hodnota pre preferencie ''{0}'', dostal som ''{1}''. Resetovanie pre východziu hodnotu.
4186 4186 Varovanie: Neočakávaná hodnota preferencie ''{0}''. Mám ''{1}''.
4187 4187 Upozornenie: Nepodporovaný koncový prvok ''{0}'' v obsahu zmenového súboru na pozícii ({1},{2}). Vynechávam.
4188 4188 Upozornenie: Nepodporovaný začiatočný prvok ''{0}'' v obsahu zmenového súboru na pozícii ({1},{2}). Vynechávam.
4189 4189 Varovania
4190 4190 Umývačka
4191 4191 Odpadkový kôš
4192 4192 Čistička odpadových vôd
4193 4193 Voda
4194 4194 Vodný zábavný park
4195 4195 Vodojem
4196 4196 -----
4197 4197 -----
4198 4198 Vodopád
4199 4199 -----
4200 4200 Duplicitné body na vodnom toku
4201 4201 Wave Audiosúbory (*.wav)
4202 4202 Koncový bod cesty je blízko inej komunikácie
4203 4203 Koncový bod cesty je blízko inej cesty
4204 4204 Bod cesty je blízko inej cesty
4205 4205 Cesta s externou ID ''{0}'' obsahuje chýbajúci bod s externou ID ''{1}''.
4206 4206 Cesta {0}
4207 4207 Cesta {0} s {1} bodmi neobsahuje všetky body, pretože aspoň jeden bod chýbal v nahratých dátach.
4208 4208 Cesta:
4209 4209 Značenie bodov
4210 4210 Cestné objekty
4211 4211 Vedľajšie komunikácie
4212 4212 -----
4213 4213 Cesty s rovnakou polohou
4214 4214 Kríž pri ceste
4215 4215 Božia muka
4216 4216 Internetová stránka: {0}
4217 4217 Webstránka
4218 4218 Priehradzka
4219 4219 Mokraď
4220 4220 Invalidný vozík
4221 4221 Vozíky
4222 4222 Pri importe zvuku používam záznam na značky v GPX vrstve
4223 4223 Pri importe zvuku urobiť značky z...
4224 4224 Keď otáčate túto cestu, nasledujúce zmeny vo vlastnostiach cesty a jej bodov sú navrhované v takom poradí aby zachovali konzistenciu dát.
4225 4225 Pri ukladaní zanechávať záložné súbory končiace znakom ~
4226 4226 Celá skupina
4227 4227 Šírka (v metroch)
4228 4228 -----
4229 4229 -----
4230 4230 Veterný mlyn
4231 4231 Veterný rukáv
4232 4232 -----
4233 4233 Drôtový model
4234 4234 S OAuth dávate programu JOSM právo vkladať dáta máp a GPS stopy na váš účet (<a href="{0}"> viac info ...</ a>).
4235 4235 -----
4236 4236 Vo vnútri reťazcov <b>"</b> a <b>\</b> znaky musí predchádzať <b>\</b> (e.g. <b>\"</b> and <b>\\</b>).
4237 4237 Drevo
4238 4238 Závody (továrne)
4239 4239 Napíšte GPS pozíciu do hlavičky súboru obrázka. Spustite túto funkciu z menu, kliknite pravým tlačidlom na obrázok vrstvy.
4240 4240 Zapisujem obsah pluginu do miestnej cache ''{0}''
4241 4241 Nesprávny počet argumentov pre záložky
4242 4242 Zle usporiadané cesty
4243 4243 XML značka(tag) <user> chýba
4244 4244 -----
4245 4245 Áno
4246 4246 Áno, Použiť to
4247 4247 Áno, vyriešiť konflikt a zavrieť
4248 4248 Už máte autorizovaný prístup pre prístup k OSM serveru pomocou OAuth.
4249 4249 Chystáte sa zmazať neúplné objekty.<br>To spôsobí problémy, pretože ste nevideli reálny objekt. <br>Naozaj ich chcete zmazať?
4250 4250 Chystáte sa zmazať body mimo Vami stiahnutú oblasť.<br>Toto môže spôsobiť problém iným objektom (nevidíte ich), ktoré môžu používať tieto body.<br>Naozaj ich chcete zmazať?
4251 4251 Asi ste spustili {0} okná(ien) prehliadača.<br>Toto môže zaplniť vašu obrazovku s oknom prehliadača<br>a spôsobiť ukončenie po nejakej dobe.
4252 4252 Chystáte sa pohnúť neúplné objekty. <br> To spôsobí problémy, pretože nie je vidieť skutočný objekt. <br> Naozaj chcete, s ním hýbať?
4253 4253 Chystáte sa pohnúť body mimo oblasť, ktorú si stiahli. <br> To môže spôsobiť problémy, pretože ostatné objekty (ktoré nevidíte) ich môžu používať. <br> Naozaj chcete, s nimi hýbať?
4254 4254 Môžete tiež vložiť nejakú URL z www.openstreetmap.org
4255 4255 -----
4256 4256 Nemáte ešte autorizovaný prístup pre prístup k OSM serveru pomocou OAuth. Prosím najskôr povoliť.
4257 4257 -----
4258 4258 Narazili ste na chybu v programe JOSM
4259 4259 Došlo k chybe v programe JOSM. Pred tým ako podáte hlásenie o chybe, uistite sa, že máte program JOSM aktualizovaný na poslednú verziu tu:
4260 4260 Niektoré nastavenia sa prejavia až po reštartovaní JOSM.
4261 4261 Presúvate viac ako {0} prvkov. Presúvanie viacerých prvkov je často chyba.\nSkutočne ich chcete presunúť?
4262 4262 Musíte urobiť vaše zmeny verejnými pre nahratie nových dát
4263 4263 Musíte vybrať aspoň jednu cestu.
4264 4264 Musíte zvoliť minimálne dva body pre rozdelenie uzavretej cesty.
4265 4265 Potrebujete ťahať "play head" so stlačeným SHIFT až na audio značku, alebo až na track point, ktorý chcete zosynchronizovať.
4266 4266 Potrebujete presunúť tlačítko "play head" blízko GPX stopy pre ktorú je priradená zvuková stopa, ktorá sa má prehrávať (po prvej značke).
4267 4267 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v bode na stope, kde chcete mať znažku.
4268 4268 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v momente, keď podľa sluchu určíš bod synchronizácie.
4269 4269 Vyžiadali ste si príliš veľa bodov (limit je 50 000). Vyžiadajte si menšiu plochu, alebo použite planet.osm
4270 4270 Tiež by ste mali aktualizovať svoje pluginy. Ak ani jedeno z toho nepomôže, pošlite prosím súbor hlásenia o chybe do našej bugtracker pomocou tohto odkazu:
4271 4271 Môžete vybrať GPX stopu(track)
4272 4272 Aktualizujte váš JOSM softvér. <br> Pre zabránenie problémov pluginov, by mali byť tiež aktualizované. <br> Aktualizovať pluginy teraz?
4273 4273 Váš komentár pre nahrávanie je <i>prázdny</i>, alebo <i>veľmi krátky</i>.<br /> <br /> Toto je technicky povolené, ale domnievame sa, že veľa užívateľov, ktorí si <br /> sledujú zmeny v ich oblasti závisí na zmysluplných komentároch zmenových súborov <br /> ,aby pochopili, čo sa deje! <br /> <br /> Ak obetujete minútu navyše teraz vysvetlením vašich zmien, urobíte život <br /> jednoduchším pre mnoho iných používateľov.
4274 4274 Nulové súradnice: {0}
4275 4275 +++++
4276 4276 Zväčšenie
4277 4277 Zväčšenie (v metroch)
4278 4278 Priblížiť
4279 4279 Oddialiť
4280 4280 Priblížiť/Vzdialiť a pohyb mapy
4281 4281 Najvhodnejšie zväčšenie 1:1
4282 4282 Približovanie pomocou ťahania alebo CTRL+. alebo CTRL+,; pohyb s CTRL+šípka hore dolu doľava doprava; pohyb so zväčšením možno tiež pravým tlačítkom myši
4283 4283 Priblížiť
4284 4284 Úroveň zväčšenia:
4285 4285 Oddialiť
4286 4286 Priblížiť pohľad na {0}
4287 4287 Zväčšiť na
4288 4288 Zväčšiť na vrstvu
4289 4289 -----
4290 4290 Priblížiť k bodu
4291 4291 Priblížiť na problém
4292 4292 Priblížiť na vybraté elementy(s)
4293 4293 Priblížiť na výber
4294 4294 Priblížiť na zodpovedajúce objekty v aktuálnej dátovej vrstve
4295 4295 Priblížiť na objekt prvého vybratého člena odkazujúceho na
4296 4296 Priblížiť na objekty v obsahu tohto zmenového súboru v súčasnej dátovej vrstve
4297 4297 Priblížiť k tomuto bodu v aktuálnej vrstve
4298 4298 Priblížiť na {0}
4299 4299 Zväčšovanie je vypnuté pretože vrstva z tejto relácie nie je aktívna
4300 4300 Zväčšovanie je vypnuté pretože nie je vybratý člen
4301 4301 [vymazať]
4302 4302 \nVýška: {0} m
4303 4303 \nSmer {0}°
4304 4304 -----
4305 4305 -----
4306 4306 -----
4307 4307 -----
4308 4308 +++++
4309 4309 -----
4310 4310 -----
4311 4311 -----
4312 4312 -----
4313 4313 -----
4314 4314 -----
4315 4315 -----
4316 4316 -----
4317 4317 -----
4318 4318 -----
4319 4319 -----
4320 4320 -----
4321 4321 -----
4322 4322 -----
4323 4323 -----
4324 4324 -----
4325 4325 -----
4326 4326 -----
4327 4327 -----
4328 4328 -----
4329 4329 -----
4330 4330 -----
4331 4331 -----
4332 4332 -----
4333 4333 Upraviť stožiar
4334 4334 Upraviť stanicu
4335 4335 -----
4336 4336 Stožiar
4337 4337 Stanica
4338 4338 -----
4339 4339 Späť
4340 4340 Rýchlejšie
4341 4341 Rýchle prehrávanie
4342 4342 Vpred
4343 4343 Skok späť
4344 4344 Skok vpred
4345 4345 Ďalšia značka
4346 4346 Prehrajte nasledujúcu značku
4347 4347 Prehrajte predchádzajúcu značku
4348 4348 Prehrať/Pauza
4349 4349 Predchádzajúca značka
4350 4350 Pomalšie
4351 4351 Spomalené prehrávanie
4352 4352 Uzavretá
4353 4353 Otvoriť
4354 4354 <prázdne>
4355 4355 -----
4356 4356 -----
4357 4357 -----
4358 4358 -----
4359 4359 -----
4360 4360 -----
4361 4361 -----
4362 4362 V
4363 4363 S
4364 4364 J
4365 4365 Z
4366 4366 -----
4367 4367 -----
4368 4368 -----
4369 4369 -----
4370 4370 -----
4371 4371 +++++
4372 4372 +++++
4373 4373 +++++
4374 4374 +++++
4375 4375 +++++
4376 4376 +++++
4377 4377 +++++
4378 4378 +++++
4379 4379 +++++
4380 4380 Desc(ription(popis))
4381 4381 Názov
4382 4382 -----
4383 4383 -----
4384 4384 -----
4385 4385 -----
4386 4386 -----
4387 4387 -----
4388 4388 -----
4389 4389 -----
4390 4390 Posun(offset)
4391 4391 -----
4392 4392 značka
4393 4393 -----
4394 4394 -----
4395 4395 áno
4396 4396 -----
4397 4397 zmiešaný
4398 4398 -----
4399 4399 -----
4400 4400 -----
4401 4401 -----
4402 4402 -----
4403 4403 -----
4404 4404 Upraviť železničnú stanicu
4405 4405 Železničná stanica
4406 4406 +++++
4407 4407 +++++
4408 4408 +++++
4409 4409 +++++
4410 4410 +++++
4411 4411 -----
4412 4412 -----
4413 4413 -----
4414 4414 -----
4415 4415 Kláves:
4416 4416 -----
4417 4417 -----
4418 4418 -----
4419 4419 skrátené meno ulice
4420 4420 -----
4421 4421 pridať k výberu
4422 4422 adresa
4423 4423 -----
4424 4424 -----
4425 4425 pokročilý (advanced)
4426 4426 pokročilá konfigurácia
4427 4427 Visuté cesty/Lanovky
4428 4428 letecké cesty
4429 4429 zjazdovka_čierna
4430 4430 zjazdovka_ľahká
4431 4431 -----
4432 4432 farmársky (agricultural)
4433 4433 -----
4434 4434 všetky
4435 4435 všetky objekty
4436 4436 ulička(bočna ulica)
4437 4437 abecedný
4438 4438 náhradný
4439 4439 zaujímavosti (amenity) {0}
4440 4440 zaujímavosti (amenity)
4441 4441 svetelné zariadenie
4442 4442 verejná_doprava
4443 4443 -----
4444 4444 -----
4445 4445 -----
4446 4446 anglikánska
4447 4447 krmivo pre zvieratá
4448 4448 anonymný
4449 4449 akýkoľvek
4450 4450 akvadukt
4451 4451 lukostreľba
4452 4452 oblasť (plocha)
4453 4453 oblasť textu
4454 4454 ázijská
4455 4455 asfalt
4456 4456 atletika
4457 4457 -----
4458 4458 +++++
4459 4459 -----
4460 4460 pozadie
4461 4461 zadný bod prerušenia
4462 4462 zadný segment
4463 4463 zlé
4464 4464 baháisti
4465 4465 baptistická
4466 4466 -----
4467 4467 prekážka
4468 4468 prekážka na ceste
4469 4469 +++++
4470 4470 (basin) kotvisko pre lode s udržiavanou výškou hladiny vody
4471 4471 basketbal
4472 4472 -----
4473 4473 -----
4474 4474 pláž (beach)
4475 4475 bicykel
4476 4476 -----
4477 4477 -----
4478 4478 -----
4479 4479 -----
4480 4480 -----
4481 4481 slatina
4482 4482 boules (spoločný názov pre hry hrajuce sa s kovovými guľami)
4483 4483 hranica (boundary)
4484 4484 bowls (gúľanie šišatej gule po umelej,alebo prírodnej tráve k malej guľke)
4485 4485 značka
4486 4486 most
4487 4487 značka (tag) mosta (bridge) na bode
4488 4488 brownfield (opustený priemyselný objekt)
4489 4489 budhisti
4490 4490 budova
4491 4491 naraziť
4492 4492 hamburger
4493 4493 autobus
4494 4494 autobusová linka
4495 4495 -----
4496 4496 kanoe
4497 4497 veľkosť písmen rozhoduje
4498 4498 katolícka
4499 4499 cintorín (cemetery)
4500 4500 -----
4501 4501 -----
4502 4502 -----
4503 4503 -----
4504 4504 kura
4505 4505 čínska
4506 4506 -----
4507 4507 kresťania
4508 4508 cigarety
4509 4509 mesto (city)
4510 4510 -----
4511 4511 lezenie
4512 4512 -----
4513 4513 v smere hodinových ručičiek (pravotočivý)
4514 4514 zatvorené
4515 4515 uzavratá cesta
4516 4516 uhoľná
4517 4517 dlažbová kocka (cobblestone)
4518 4518 -----
4519 4519 -----
4520 4520 -----
4521 4521 telekomunikačná
4522 4522 zhutnená(valcovaná)
4523 4523 -----
4524 4524 betón (concrete)
4525 4525 kondómy
4526 4526 konfiguravať zmenový súbor
4527 4527 nakonfigurovať na mape farebný štýl
4528 4528 konflikt
4529 4529 ihličnatý
4530 4530 spojenie
4531 4531 konštrukcia
4532 4532 električkové_vedenie
4533 4533 -----
4534 4534 -----
4535 4535 -----
4536 4536 -----
4537 4537 nemôžem získať zvuk zo vstupu URL
4538 4538 počet
4539 4539 -----
4540 4540 kriket
4541 4541 kriketová tréningová plocha s ochrannými sieťami (pre pálkára a nadhadzovača)
4542 4542 croquet (drevenou paličkou-kladovom sa búcha do gule cez obruče vložené do trávnika)
4543 4543 -----
4544 4544 -----
4545 4545 cesta pre bicykle so značkou bicykla
4546 4546 bicyklovanie
4547 4547 -----
4548 4548 údaje
4549 4549 listnatý
4550 4550 -----
4551 4551 stupne° min'' (Námorné)
4552 4552 stupne° min'' sec"
4553 4553 zmazané
4554 4554 -----
4555 4555 doručenie
4556 4556 zastaralý
4557 4557 určený
4558 4558 miesto určenia (cieľ)
4559 4559 obchádzka
4560 4560 -----
4561 4561 -----
4562 4562 vypnuté
4563 4563 dok (nakladacia rampa)
4564 4564 neexistuje
4565 4565 závody chrtov
4566 4566 dvojité
4567 4567 dole
4568 4568 zjazdárska
4569 4569 stiahnuté
4570 4570 pitie
4571 4571 príjazdová cesta
4572 4572 -----
4573 4573 ľahká
4574 4574 -----
4575 4575 -----
4576 4576 prvky
4577 4577 miesto pohotovostnej prvej pomoci
4578 4578 jazdectvo
4579 4579 evanjelikánska
4580 4580 párne
4581 4581 príklady
4582 4582 vynikajúce
4583 4583 sáčky na výkaly
4584 4584 pre skúsených
4585 4585 -----
4586 4586 -----
4587 4587 chyba: vlastníctvo je jasne(výslovne) deaktivované
4588 4588 farmy
4589 4589 plot
4590 4590 trajekt (prievoz)
4591 4591 -----
4592 4592 -----
4593 4593 Hľadať vo výbere
4594 4594 -----
4595 4595 -----
4596 4596 priečinok
4597 4597 jedlo
4598 4598 pešia (foot)
4599 4599 cesta pre peších so značkou
4600 4600 brod
4601 4601 les
4602 4602 lestníctvo
4603 4603 predný bod prerušenia
4604 4604 predný segment
4605 4605 freeride (zjazd na horských bicykloch cez prekážky)
4606 4606 -----
4607 4607 z dlaždice
4608 4608 z cesty
4609 4609 úplný
4610 4610 -----
4611 4611 -----
4612 4612 -----
4613 4613 plynová
4614 4614 -----
4615 4615 -----
4616 4616 -----
4617 4617 nemecká
4618 4618 ľadovec (glacier)
4619 4619 -----
4620 4620 +++++
4621 4621 golfové ihrisko
4622 4622 dobré
4623 4623 gps značka
4624 4624 gps poloha bodu
4625 4625 kvalita1
4626 4626 kvalita2
4627 4627 kvalita3
4628 4628 kvalita4
4629 4629 kvalita5
4630 4630 tráva (grass)
4631 4631 trávový obkladač(grass_paver)
4632 4632 štrk (gravel)
4633 4633 grécka
4634 4634 zelená
4635 4635 greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
4636 4636 zem (ground)
4637 4637 -----
4638 4638 gymnastika
4639 4639 polovičný
4640 4640 bod prerušenia
4641 4641 -----
4642 4642 -----
4643 4643 zdravie
4644 4644 teplo(heat)
4645 4645 vresovisko
4646 4646 -----
4647 4647 -----
4648 4648 označiť (highlight)
4649 4649 komunikácie
4650 4650 komunikácia bez označenia (ref)
4651 4651 -----
4652 4652 cesta (highway_track)
4653 4653 turistika
4654 4654 hinduisti
4655 4655 historické
4656 4656 história
4657 4657 hokej
4658 4658 hrozné
4659 4659 koňská (horse)
4660 4660 konské dostihy
4661 4661 -----
4662 4662 -----
4663 4663 +++++
4664 4664 -----
4665 4665 +++++
4666 4666 -----
4667 4667 vodná
4668 4668 -----
4669 4669 -----
4670 4670 -----
4671 4671 neaktívny
4672 4672 zahrňujúci priame deti rodičovských(nadriadených) relácií
4673 4673 neúplný
4674 4674 nekompletná cesta
4675 4675 zvýšiť úroveň zväčšenia pre viditeľnosť viacej detailov
4676 4676 Rôzne
4677 4677 indická
4678 4678 vnútorný
4679 4679 závody
4680 4680 -----
4681 4681 vnútorná časť (inner segment)
4682 4682 -----
4683 4683 stredne pokročilý (intermediate)
4684 4684 -----
4685 4685 -----
4686 4686 ostrovček
4687 4687 -----
4688 4688 talianska
4689 4689 džinisti
4690 4690 japonská
4691 4691 svedkovia jehovovi
4692 4692 judaisti
4693 4693 -----
4694 4694 +++++
4695 4695 -----
4696 4696 skládka odpadov (landfill)
4697 4697 využitie oblasti (landuse)
4698 4698 využitie oblasti (landuse) {0}
4699 4699 -----
4700 4700 vrstvu
4701 4701 vrstva je v súčasnej dobe skrytá (kliknite pre zobrazenie vrstvy)
4702 4702 vrstva je v súčasnosti viditeľná (kliknutím sa vrstva skryje)
4703 4703 značka vrstvy so značkou +
4704 4704 -----
4705 4705 vľavo
4706 4706 oddych (leisure)
4707 4707 oddych (Leisure) {0}
4708 4708 osvetlená_voda (light_water)
4709 4709 -----
4710 4710 omedzený
4711 4711 obytná zóna
4712 4712 nahrávanie pluginu ''{0}'' (verzia {1})
4713 4713 -----
4714 4714 zablokovať rolovanie
4715 4715 -----
4716 4716 nízky
4717 4717 lutheránska
4718 4718 mangrovová oblasť
4719 4719 človekom vytvorené (manmade)
4720 4720 -----
4721 4721 štýl mapy
4722 4722 -----
4723 4723 prístav (marina)
4724 4724 močiar (marsh)
4725 4725 max šírka
4726 4726 max dĺžka
4727 4727 maximálna rýchlosť na ceste pre peších
4728 4728 -----
4729 4729 kov
4730 4730 methodistická
4731 4731 mexická
4732 4732 armáda
4733 4733 min šírka
4734 4734 min dĺžka
4735 4735 chýbajúce objekty:
4736 4736 preklep v mene kľúča (key)
4737 4737 zmiešaný
4738 4738 -----
4739 4739 mormónska
4740 4740 automobilový
4741 4741 cesta pre motorové vozidlá
4742 4742 dialnica (motorway)
4743 4743 dialničná prípojka
4744 4744 blato (mud)
4745 4745 +++++
4746 4746 mnohoposchodový
4747 4747 viacnásobný
4748 4748 multipolygón
4749 4749 moslimovia
4750 4750 -----
4751 4751 prírodné (natural)
4752 4752 prírodné (natural) {0}
4753 4753 -----
4754 4754 príroda
4755 4755 noviny
4756 4756 nasledujúce
4757 4757 -----
4758 4758 nie
4759 4759 Popis nedostupný
4760 4760 žiadne chybové hlásenie k dispozícii
4761 4761 -----
4762 4762 bez modifikácie
4763 4763 zákaz zabočenia vľavo
4764 4764 zákaz zabočenia vpravo
4765 4765 zákaz jazdy priamo
4766 4766 zákaz otáčania sa
4767 4767 žiadny
4768 4768 beh nalyžiach hore kopcom (nordic)
4769 4769 -----
4770 4770 nevymazaný
4771 4771 -----
4772 4772 nie je prítomný
4773 4773 poznámka: Pre niektoré úlohy, JOSM potrebuje a veľa pamäte. Môže to byť nevyhnutné pre pridanie nasledujúcich\n možností Jávy pre upresnenie maximálnej veľkosti pridelenej pamäte v megabytes
4774 4774 upozornenie
4775 4775 pre začiatočníkov
4776 4776 jadrová
4777 4777 pozorovateľňa
4778 4778 nepárne
4779 4779 oficiálny
4780 4780 ropa(oil)
4781 4781 historická železnica(turistická)
4782 4782 použité
4783 4783 značka (tag) jednosmerky (oneway) na bode
4784 4784 prikázané odbočenie vľavo
4785 4785 prikázané odbočenie vpravo
4786 4786 zákaz odbočenia
4787 4787 otvoriť
4788 4788 -----
4789 4789 -----
4790 4790 -----
4791 4791 Možnosti
4792 4792 možnosti poskytnutia ako Java system properties
4793 4793 orthodoxná
4794 4794 -----
4795 4795 iná koľaj
4796 4796 vonkajší
4797 4797 obvodová časť (outer segment)
4798 4798 mimo ukladanej oblasti
4799 4799 parkovacia ulička(parking_aisle)
4800 4800 parkovacie lístky
4801 4801 partial: vybraté objekty majú rôzne hodnoty, do not change
4802 4802 -----
4803 4803 -----
4804 4804 -----
4805 4805 spevnený
4806 4806 dlažobné kamene
4807 4807 vrchol (peak)
4808 4808 riečne kamene
4809 4809 pegasus (prechod pre chodcov a jazdcov na koňoch, len čiarkované okraje)
4810 4810 prechod pre chodcov (len čiarkované okraje)
4811 4811 +++++
4812 4812 +++++
4813 4813 permissive (súhlas vlastníka pozemku)
4814 4814 fotky
4815 4815 fotovoltanická (slnečná články)
4816 4816 hrádza (pier)
4817 4817 potrubie (pipeline)
4818 4818 zjazdovka pre pokročilých (piste_advanced)
4819 4819 mierna zjazdovka (piste_easy)
4820 4820 zjazdovka pre expertov (piste_expert)
4821 4821 zjazdovka pre freeride (piste_freeride)
4822 4822 stredne ťažká zjazdovka (piste_intermediate)
4823 4823 zjazdovka pre začiatočníkov (piste_novice)
4824 4824 hracia plocha, ihrisko
4825 4825 +++++
4826 4826 miesto
4827 4827 závod
4828 4828 plast
4829 4829 stožiar(pole)
4830 4830 -----
4831 4831 energia (power)
4832 4832 presbiteriánska
4833 4833 predchádzajúce
4834 4834 cesta prvej triedy
4835 4835 prípojka cesty I. triedy
4836 4836 private (len pre vlastníka)
4837 4837 plánovaný
4838 4838 protestanská
4839 4839 verejný
4840 4840 hromadná doprava
4841 4841 plány MHD
4842 4842 lístky MHD
4843 4843 puffin (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
4844 4844 -----
4845 4845 -----
4846 4846 -----
4847 4847 štvorité
4848 4848 quakerská
4849 4849 lom
4850 4850 racquetbal (podobné ako squash, iné pravidlá)
4851 4851 koľajnica (rail)
4852 4852 železničný pozemok
4853 4853 nadchod nad železnicou
4854 4854 železnica
4855 4855 železničná výhybka
4856 4856 -----
4857 4857 -----
4858 4858 mokraď´s rákosím
4859 4859 oblasť (region)
4860 4860 regionálna
4861 4861 regulárny výraz
4862 4862 relácia bez type
4863 4863 -----
4864 4864 znovu načítať vybrané štýly zo súboru
4865 4865 -----
4866 4866 odobrať z výberu
4867 4867 nahradiť označené
4868 4868 -----
4869 4869 obytná (osídlená)
4870 4870 reštaurácia bez mena
4871 4871 maloobchody
4872 4872 vpravo
4873 4873 riečny breh
4874 4874 cesta (vozovka)
4875 4875 úlohy
4876 4876 kruhový objazd (roundabout)
4877 4877 trasa (route)
4878 4878 cestný úsek
4879 4879 -----
4880 4880 -----
4881 4881 -----
4882 4882 -----
4883 4883 -----
4884 4884 soľná bažina
4885 4885 piesok (sand)
4886 4886 sendvič
4887 4887 mierka
4888 4888 prehľadová (oreintačná)
4889 4889 oblasť pokrytá krovím
4890 4890 cesta druhej triedy
4891 4891 -----
4892 4892 vyberte šport:
4893 4893 zvolené
4894 4894 výber
4895 4895 oddelené jazdné pruhy na ceste pre cyklistov
4896 4896 -----
4897 4897 obslužná (service)
4898 4898 služby
4899 4899 -----
4900 4900 splašky(sewage)
4901 4901 -----
4902 4902 -----
4903 4903 -----
4904 4904 -----
4905 4905 šiítska
4906 4906 streľba
4907 4907 obchod
4908 4908 obchody (shop) {0}
4909 4909 vedľajšia koľaj (napr: na stanici)
4910 4910 +++++
4911 4911 -----
4912 4912 jedno
4913 4913 -----
4914 4914 miesto (blízke okolie)
4915 4915 +++++
4916 4916 korčuľovanie
4917 4917 lyžovanie
4918 4918 lyžovanie
4919 4919 park zimných športov
4920 4920 futbal (soccer)
4921 4921 -----
4922 4922 -----
4923 4923 -----
4924 4924 spiritualisti
4925 4925 -----
4926 4926 šport
4927 4927 športové {0}
4928 4928 športové centrum
4929 4929 železničná vlečka
4930 4930 štadión
4931 4931 známky
4932 4932 -----
4933 4933 -----
4934 4934 kameň
4935 4935 potok
4936 4936 pouličná sieť
4937 4937 meno ulice obsahuje ss
4938 4938 reťazec
4939 4939 reťazec;reťazec;...
4940 4940 metro (subway)
4941 4941 -----
4942 4942 sunnitská
4943 4943 povrch
4944 4944 +++++
4945 4945 Močiar
4946 4946 sladkosti
4947 4947 plávanie
4948 4948 -----
4949 4949 -----
4950 4950 tabuľka
4951 4951 stolný tenis
4952 4952 tampóny
4953 4953 taoisti
4954 4954 telefónne kupóny (poukážky)
4955 4955 dočasný
4956 4956 dočasný typ komunikácie
4957 4957 tenis
4958 4958 terminál
4959 4959 cesta tretej triedy
4960 4960 +++++
4961 4961 thajská
4962 4962 -----
4963 4963 -----
4964 4964 táto vrstva nie je v súčasnej dobe aktívna (kliknite pre aktiváciu)
4965 4965 táto vrstva je aktívna
4966 4966 -----
4967 4967 prílivová oblasť
4968 4968 tiger (prechod pre chodcov a cyklistov žlté pruhy)
4969 4969 -----
4970 4970 -----
4971 4971 k ceste
4972 4972 topografická
4973 4973 toucan (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
4974 4974 cestovanie
4975 4975 turistika {0}
4976 4976 -----
4977 4977 hračky
4978 4978 stopa
4979 4979 stopy a waypointy
4980 4980 iba stopy(track)
4981 4981 semafor
4982 4982 električka
4983 4983 trojité
4984 4984 pravda: vlastníctvo je jasne(výslovne) aktivované
4985 4985 cesta pre motorové vozidlá (trunk)
4986 4986 prípojka cesty pre motorové vozidlá
4987 4987 turecká
4988 4988 turningcircle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
4989 4989 typ
4990 4990 cesta bez klasifikácie (unclassified)
4991 4991 neriadený
4992 4992 podzemie
4993 4993 unitársky
4994 4994 neznámy
4995 4995 neoznačený
4996 4996 nespevnený
4997 4997 neuršený (unset)
4998 4998 unset: táto vlastnosť sa nedá nastaviť na vybraté objekty.
4999 4999 nešpecifikovaný dôvod
5000 5000 neoznačený
5001 5001 neoznačená cesta
5002 5002 nepoužité
5003 5003 -----
5004 5004 -----
5005 5005 hore
5006 5006 až do dlaždice
5007 5007 použitie
5008 5008 -----
5009 5009 chyba overovania
5010 5010 ostatné overovania
5011 5011 varovanie overovania
5012 5012 -----
5013 5013 verzia {0}
5014 5014 -----
5015 5015 viadukt (nadjazd)
5016 5016 -----
5017 5017 zobraziť meta informácie, záznam chýb a definíciu zdroja
5018 5018 sopka
5019 5019 kupóny (poukážky)
5020 5020 -----
5021 5021 -----
5022 5022 -----
5023 5023 -----
5024 5024 voda
5025 5025 -----
5026 5026 vodný tok
5027 5027 vodné cesty (Waterway) {0}
5028 5028 -----
5029 5029 cesta je spojená
5030 5030 cesta je spojená do nasledujúceho člena relácie
5031 5031 cesta je spojená do predchádzajúceho člena relácie
5032 5032 cesta nie je pripojená do predchádzajúceho alebo nasledujúceho člena relácie
5033 5033 iba waypointy
5034 5034 -----
5035 5035 -----
5036 5036 divoká príroda
5037 5037 veterná
5038 5038 -----
5039 5039 -----
5040 5040 -----
5041 5041 drevo (wood)
5042 5042 zalesnená oblasť (woodarea)
5043 5043 chybná značka (tag) komunikácie na bode
5044 5044 -----
5045 5045 železničná vlečka v závode
5046 5046 áno
5047 5047 prechod pre chodcov (zebra)
5048 5048 -----
5049 5049 -----
5050 5050 -----
5051 5051 -----
5052 5052 +++++
5053 5053 +++++
5054 5054 {0} ({1} do {2} stupňov)
5055 5055 -----
5056 5056 +++++
5057 5057 {0} se skladá z:
5058 5058 {0} je odmietnutých
5059 5059 {0} je odmietnutých, namiesto toho {1} použité
5060 5060 -----
5061 5061 {0} metrov
5062 5062 {0} viac...
5063 5063 {0} bodov v ceste {1} prekročilo max. povolené množstvo bodov {2}
5064 5064 {0} objekty prektočili max. povolených {1} objektov v zmenovom súbore na server ''{2}''. Prosím <a href="urn:advanced-configuration">konfigurujte</a> ako postupovať s <strong>viacnásobnými zmenovými súbormi</strong>
5065 5065 {0} štvorcových km
5066 5066 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaný bod ''{4}'' (id: {5})
5067 5067 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná relácia ''{4}'' (id: {5})
5068 5068 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná cesta ''{4}'' (id: {5})
5069 5069 +++++
5070 5070 {0}: Verzia {1} (súčasná: {2})
5071m 1 (Časová odchýlka z {0} dňa)
5072m 1 Časová odchýlka z {0} dní
5073m 1 Časová odchýlka z {0} dní
5074m 2 ({0} požiadavka)
5075m 2 ({0} požiadavky)
5076m 2 ({0} požiadaviek)
5077m 3 ({0}/{1}) Nahrávaný {2} objekt ...
5078m 3 ({0}/{1}) Nahrávané {2} objekty ...
5079m 3 ({0}/{1}) Nahrávaných {2} objektov ...
5080m 4 -----
5081m 5 <html>Vyrovnaná <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografia do GPX stopy.</html>
5082m 5 <html>Vyrovnané <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografie do GPX stopy.</html>
5083m 5 <html>Vyrovnané <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografie do GPX stopy.</html>
5084m 6 <html>Vybratý objekt nie je dostupný v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
5085m 6 <html>Žiadne z vybratých objektov nie sú dostupné v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
5086m 6 <html>Žiadne z vybratých objektov nie sú dostupné v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
5087m 7 <html>{0} vrstvy majú nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy s konfliktami:</html>
5088m 7 <html>{0} vrstva má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva s konfliktami:</html>
5089m 7 <html>{0} vrstiev má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstiev s konfliktami:</html>
5090m 8 <html>{0}vrstva potrebuje uložiť, pretože má pričlenený súbor<br>ktorý nemôže byť uložený.<br>Vyberte iný súbor pre túto vrstvu, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstva s nezapisovateľným súborom:</html>
5091m 8 <html>{0}vrstvy potrebujú uložiť, pretože majú pričlenené súbory<br>ktoré nemôžu byť uložené.<br>Vyberte iné súbory pre tieto vrstvy, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstvy s nezapisovateľnými súbormi:</html>
5092m 8 <html>{0}vrstvy potrebujú uložiť, pretože majú pričlenené súbory<br>ktoré nemôžu byť uložené.<br>Vyberte iné súbory pre tieto vrstvy, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstvy s nezapisovateľnými súbormi:</html>
5093m 9 <html>{0} vrstvy sa musia uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
5094m 9 <html>{0} vrstva sa musí uložiť, pretože nemá pričlenený súbor.<br>Najskôr vyberte súbor pre túto vrstvu, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva bez súboru:</html>
5095m 9 <html>{0} vrstiev sa musí uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
5096m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
5097m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do cesty
5098m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
5099m 11 Očakávaný {0} objekt
5100m 11 Očakávané {0} objekty
5101m 11 Očakávaných {0} objektov
5102m 12 Nedá sa otvoriť súbor {0}, pretože súbor neexistuje ani žiadny vhodný súbor nie je k dispozícii.
5103m 12 Nedá sa otvoriť {0} súborov, pretože súbory neexistujú ani žiadne vhodné súbory nie je k dispozícii.
5104m 12 Nedajú sa otvoriť {0} súbory, pretože súbory neexistujú ani žiadne vhodné súbory nie je k dispozícii.
5105m 13 Nemožno otvoriť súbor {0} importérom súborov ''{1}''.
5106m 13 Nemožno otvoriť súbory {0} importérom súborov ''{1}''.
5107m 13 Nemožno otvoriť súbory {0} importérom súborov ''{1}''.
5108m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektu.
5109m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
5110m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
5111m 15 -----
5112m 16 Zmeniť {0} objekty
5113m 16 Zmeniť {0} objekt
5114m 16 Zmeniť {0} objektov
5115m 17 Kliknite na tlačidlo <strong>{0}</strong> ak chcete skontrolovať stav tohto objektu na serveri.
5116m 17 Kliknite na tlačidlo <strong>{0}</strong> ak chcete skontrolovať stav týchto objektov na serveri.
5117m 17 Kliknite na tlačidlo <strong>{0}</strong> ak chcete skontrolovať stav týchto objektov na serveri.
5118m 18 Konflikt počas sťahovania
5119m 18 Konflikty počas sťahovania
5120m 18 Konfliktov počas sťahovania
5121m 19 Konflikt v dátach
5122m 19 Konflikty v dátach
5123m 19 Konfliktov v dátach
5124m 20 Zmazať {0} body
5125m 20 Zmazať {0} bod
5126m 20 Zmazať {0} bodov
5127m 21 Zmazať {0} objekty
5128m 21 Zmazať {0} objekt
5129m 21 Zmazať {0} objektov
5130m 22 Zmazať {0} relácie
5131m 22 Zmazať {0} reláciu
5132m 22 Zmazať {0} relácií
5133m 23 Zmazať {0} cesty
5134m 23 Zmazať {0} cestu
5135m 23 Zmazať {0} ciest
5136m 24 Vymazávam {0} objekt
5137m 24 Vymazávam {0} objekty
5138m 24 Vymazávam {0} objektov
5139m 25 Sťahovanie nasledujúceho pluginu bolo <strong>neúspešné</strong>:
5140m 25 Sťahovanie nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>neúspešné</strong>:
5141m 25 Sťahovanie nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>neúspešné</strong>:
5142m 26 Sťahujem {0} zmenový súbor ...
5143m 26 Sťahujem {0} zmenové súbory ...
5144m 26 Sťahujem {0} zmenových súborov ...
5145m 27 Sťahovanie {0} neúplného dieťaťa(child) relácie ''{1}''
5146m 27 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) relácie ''{1}''
5147m 27 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) relácie ''{1}''
5148m 28 -----
5149m 29 -----
5150m 30 Sťahovanie {0} objektu z ''{1}''
5151m 30 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
5152m 30 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
5153m 31 Zdvojený {0} bod v {1} bode
5154m 31 Zdvojené {0} bodes v {1} bode
5155m 31 Zdvojené {0} bodes v {1} bode
5156m 32 Vložiť nový bod do {0} ciest.
5157m 32 Vložiť nový bod do cesty.
5158m 32 Vložiť nový bod do {0} ciest.
5159m 33 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcom plugine:
5160m 33 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcich pluginoch:
5161m 33 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcich pluginoch:
5162m 34 JOSM našiel {0} neuloženú OSM dátovú vrstvu.
5163m 34 JOSM našiel {0} neuložené OSM dátové vrstvy.
5164m 34 JOSM našiel {0} neuložených OSM dátových vrstiev.
5165m 35 Spojovaná verzia ({0} vstupy)
5166m 35 Spojovaná verzia ({0} vstup)
5167m 35 Spojovaná verzia ({0} vstupov)
5168m 36 Posun {0} bodov
5169m 36 Posun {0} bodu
5170m 36 Posun {0} bodov
5171m 37 Moja verzia ({0} vstupy)
5172m 37 Moja verzia ({0} vstup)
5173m 37 Moja verzia ({0} vstupov)
5174m 38 Objekt nie je možné stiahnuť
5175m 38 Objektov nie je možné stiahnuť
5176m 38 Objekty nie je možné stiahnuť
5177m 39 Objekt bol vymazaný
5178m 39 Objektov bolo vymazaných
5179m 39 Objekty boli vymazané
5180m 40 Jeden sťahovaný objekt je vymazaný.
5181m 40 {0} sťahovaných objektov je vymazaných.
5182m 40 {0} sťahované objekty sú vymazané.
5183m 41 Jeden objekt nemohol byť stiahnutý.<br>
5184m 41 {0} objektov nebolo možné stiahnuť.<br>
5185m 41 {0} objekty nebolo možné stiahnuť.<br>
5186m 42 Otváranie súboru {0}...
5187m 42 Otváranie súborov {0}...
5188m 42 Otváranie súborov {0}...
5189m 43 Vkladanie {0} značiek
5190m 43 Vkladanie {0} značky
5191m 43 Vkladanie {0} značiek
5192m 44 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ho aktualizovať ručne.
5193m 44 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ich aktualizovať ručne.
5194m 44 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ich aktualizovať ručne.
5195m 45 Plugin {0} vyžaduje plugin, ktorý nebol nájdený. Chýbajúci plugin je:
5196m 45 Plugin {0} vyžaduje {1} pluginy, ktoré sa nenašli. Chýbajúce pluginy sú:
5197m 45 Plugin {0} vyžaduje {1} pluginov, ktoré sa nenašli. Chýbajúce pluginy sú:
5198m 46 Očistený {0} objekt
5199m 46 Očistené {0} objekty
5200m 46 Očistených {0} objektov
5201m 47 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
5202m 47 Odstrániť staré kľúče z {0} objektu
5203m 47 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
5204m 48 Otáčanie {0} bodov
5205m 48 Otáčanie {0} bodu
5206m 48 Otáčanie {0} bodov
5207m 49 Mierka {0} bod
5208m 49 Mierka {0} bodov
5209m 49 Mierka {0} body
5210m 50 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodu)
5211m 50 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
5212m 50 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
5213m 51 Zjednodušiť {0} cestu
5214m 51 Zjednodušiť {0} cesty
5215m 51 Zjednodušiť {0} ciest
5216m 52 Značky({0} konflikt)
5217m 52 Značky({0} konflikty)
5218m 52 Značky({0} konfliktov)
5219m 53 Nasledujúci plugin bol <strong>úspešne</strong> stiahnutý:
5220m 53 Nasledujúce {0} pluginy boli <strong>úspešne</strong> stiahnuté:
5221m 53 Nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>úspešne</strong> stiahnutých:
5222m 54 Nasledujúci plugin už nie je potrebný, a má byť deaktivovaný:
5223m 54 Nasledujúce pluginy už nie sú potrebné, a majú byť deaktivované:
5224m 54 Nasledujúcich pluginov už nie je potrebných, a majú byť deaktivované:
5225m 55 Plugin nebude nahratý.
5226m 55 Pluginy nebudú nahraté.
5227m 55 Pluginy nebudú nahraté.
5228m 56 Vybratý bod nie je v strede cesty.
5229m 56 Vybraté body nie sú v strede cesty.
5230m 56 Vybraté body nie sú v strede cesty.
5231m 57 Vybratá trasa obsahuje body mimo stiahnutej oblasti údajov.
5232m 57 Vybraté trasy obsahujú body mimo stiahnutej oblasti údajov.
5233m 57 Vybraté trasy obsahujú body mimo stiahnutej oblasti údajov.
5234m 58 Ich verzia ({0} vstupy)
5235m 58 Ich verzia ({0} vstup)
5236m 58 Ich verzia ({0} vstupov)
5237m 59 Je tam viac ako jedna cesta používajúca bod, ktorý ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
5238m 59 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
5239m 59 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
5240m 60 Je tam {0} objekt v miestnej dátovej sade, ktorý by mohol byť odstránený zo servera. Ak sa neskôr pokúsite zmazať alebo aktualizovať tento objekt na serveri, je pravdepodobné hlásenie o konflikte.
5241m 60 Sú tam {0} objekty v miestnej dátovej sade, ktoré by mohli byť odstránené zo servera. Ak sa neskôr pokúsite zmazať alebo aktualizovať tieto objekty na serveri, je pravdepodobné hlásenie o konflikte.
5242m 60 Je tam {0} objektov v miestnej dátovej sade, ktoré by mohli byť odstránené zo servera. Ak sa neskôr pokúsite zmazať alebo aktualizovať tieto objekty na serveri, je pravdepodobné hlásenie o konflikte.
5243m 61 Nachádza sa tam {0} objekt na nahratie..
5244m 61 Nachádzajú sa tam {0} objekty na nahratie..
5245m 61 Nachádza sa tam {0} objektov na nahratie..
5246m 62 -----
5247m 63 Bol tam zistený {0} konflikt.
5248m 63 Boli tam zistené {0} konflikty.
5249m 63 Bolo tam zistených {0} konfliktov.
5250m 64 Počas importu bol {0} konflikt
5251m 64 Počas importu boli {0} konflikty
5252m 64 Počas importu bolo {0} konfliktov
5253m 65 Toto zmení až {0} objektov.
5254m 65 Toto zmení až {0} objekt.
5255m 65 Toto zmení až {0} objekty.
5256m 66 Toto chce zmeniť {0} objekt.
5257m 66 Toto chce zmeniť {0} objektov.
5258m 66 Toto chce zmeniť {0} objektov.
5259m 67 Transformácia {0} bodu
5260m 67 Transformácia {0} bodov
5261m 67 Transformácia {0} bodov
5262m 68 -----
5263m 69 Aktualizácia tohoto pluginu zlyhala:
5264m 69 Aktualizácia týchto pluginov zlyhala:
5265m 69 Aktualizácia týchto pluginov zlyhala:
5266m 70 Nahrávanie <strong>{0} objektu</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
5267m 70 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
5268m 70 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
5269m 71 Nahrávanie <strong>{0} objektu</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
5270m 71 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
5271m 71 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
5272m 72 Nahrávanie {0} objektov ...
5273m 72 Nahrávanie {0} objektu ...
5274m 72 Nahrávanie {0} objektov ...
5275m 73 -----
5276m 74 značka
5277m 74 značky
5278m 74 značiek
5279m 75 bod
5280m 75 body
5281m 75 bodov
5282m 76 objekt
5283m 76 objekty
5284m 76 objektov
5285m 77 vzťah (relation)
5286m 77 vzťahy (relations)
5287m 77 vzťahov (relations)
5288m 78 do {0} objektu
5289m 78 do {0} objektov
5290m 78 do {0} objektov
5291m 79 cestu
5292m 79 cesty
5293m 79 ciest
5294m 80 -----
5295m 81 -----
5296m 82 {0} pozostáva z {1} značky
5297m 82 {0} pozostáva z {1} značiek
5298m 82 {0} pozostáva z {1} značiek
5299m 83 {0} vymazaný
5300m 83 {0} vymazané
5301m 83 {0} vymazaných
5302m 84 {0} načítaný obrázok .
5303m 84 {0} načítané obrázky.
5304m 84 {0} načítaných obrázkov.
5305m 85 {0} členov
5306m 85 {0} člen
5307m 85 {0} členy
5308m 86 {0} bod
5309m 86 {0} body
5310m 86 {0} bodov
5311m 87 {0} pridaných objektov:
5312m 87 {0} pridaný objek:
5313m 87 {0} pridané objekty:
5314m 88 {0} zmazaný objekt:
5315m 88 {0} zmazané objekty:
5316m 88 {0} zmazaných objektov:
5317m 89 {0} upravených objektov:
5318m 89 {0} upravený objekt:
5319m 89 {0} upravené objekty:
5320m 90 {0} nevyriešený konflikt značky na rozhodnutie
5321m 90 {0} nevyriešené konflikty značiek na rozhodnutie
5322m 90 {0} nevyriešených konfliktov značiek na rozhodnutie
5323m 91 {0} relácia
5324m 91 {0} relácie
5325m 91 {0} relácií
5326m 92 {0} trasa,
5327m 92 {0} trasy,
5328m 92 {0} trás,
5329m 93 -----
5330m 94 {0} stopa(track)
5331m 94 {0} stopy(track)
5332m 94 {0} stôp(track)
5333m 95 {0} stopa(track),
5334m 95 {0} stopy(track),
5335m 95 {0} stôp(track),
5336m 96 {0} bola založená GPS značka.
5337m 96 {0} boli založené GPS značky.
5338m 96 {0} boli založené GPS značky.
5339m 97 {0} ciest
5340m 97 {0} cesta
5341m 97 {0} cesty
5342m 98 {0} waypoint (bod cesty)
5343m 98 {0} waypointy (body cesty)
5344m 98 {0} waypointov (bodov cesty)
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.