source: josm/trunk/data/sk.lang@ 4515

Last change on this file since 4515 was 4515, checked in by stoecker, 13 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 170.7 KB
Line 
1 1 -----
2 2 +++++
3 3 +++++
4 4 -----
5 5 -----
6 6 # Objekty
7 7 % z východu:
8 8 % zo severu:
9 9 (# požiadavky neznáme)
10 10 (1 požiadavka)
11 11 (Kód={0})
12 12 (Pomoc: Skratky môžeš modifikovať v nastaveniach)
13 13 (Text už bol skopírovaný do schránky.)
14 14 -----
15 15 (URL bolo:
16 16 (Použite medzinárodný kód, ako +12-345-67890)
17 17 (v rade {0}, stĺpec {1})
18 18 -----
19 19 (žiadny objekt)
20 20 (žiadny)
21 21 -----
22 22 -----
23 23 -----
24 24 ({0}/{1}) Sťahujem zmenový subor {2} ...
25 25 ({0}/{1}) Sťahovanie zmenového súboru {2}...
26 26 ({0}/{1}) Sťahovanie obsahu pre zmenový súbor {2}...
27 27 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z bodov {2}
28 28 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z relácie {2}
29 29 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z cesty {2}
30 30 ({0}/{1}): Sťahujem reláciu ''{2}''...
31 31 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou a jednu z týchto ciest, alebo
32 32 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou, alebo
33 33 * Jeden označený bod, alebo
34 34 * Jednu cestu a jeden alebo viac jej bodov používaných vo viac než jednej ceste.
35 35 * Jednu cestu s jedným, alebo viac bodov používanými vo viac než jednej ceste, alebo
36 36 -----
37 37 -----
38 38 ... iný druh prepravy
39 39 ... odkazy na relácie
40 40 /CESTA/K/JOSM/ZLOŽKE/
41 41 +++++
42 42 +++++
43 43 -----
44 44 10pin (Kolok na hru s desiatimi kolkami)
45 45 -----
46 46 +++++
47 47 -----
48 48 +++++
49 49 -----
50 50 -----
51 51 -----
52 52 +++++
53 53 </p><p>Zatvorte dialóg filtra, aby sa zobrazili všetky objekty.<p></html>
54 54 <Nie je zatiaľ nahratá GPX stopa (track)>
55 55 <anonymné>
56 56 -----
57 57 -----
58 58 -----
59 59 -----
60 60 -----
61 61 -----
62 62 -----
63 63 -----
64 64 <b>dieťa <i>výraz</i></b> - všetky deti objektov vyhovujúcich výrazu
65 65 -----
66 66 -----
67 67 <b>incomplete</b> - všetky nekompletné objekty
68 68 -----
69 69 -----
70 70 -----
71 71 -----
72 72 -----
73 73 <b>modified</b> - všetky zmenené objekty
74 74 -----
75 75 <b>rodič <i>výraz</i></b> - všetci rodičia objektov vyhovujúcich výrazu
76 76 -----
77 77 <b>selected</b> - všetky vybraté objekty
78 78 -----
79 79 -----
80 80 -----
81 81 <b>untagged</b> - všetky neoznačené objekty
82 82 -----
83 83 -----
84 84 -----
85 85 <b>{0}</b> vypnuté objekty
86 86 <br>Chybná správa(nepreložený): {0}
87 87 +++++
88 88 <rôzne>
89 89 <prázdny>
90 90 +++++
91 91 +++++
92 92 <h1><a name="top">Klávesové skratky</a></h1>
93 93 <h1>Skupiny modifikátorov</h1>
94 94 <h2>Aktívny filter</h2>
95 95 <h2> JOSM vyžaduje Javu verzie 6.</h2> Nájdená Java verzia: {0}.<br>Môžete<ul><li> aktualizovať vašu Java (JRE), alebo</li><li> používať staršie (Java 5 kompatibilnú) verziu JOSM.</li></ul> Viac informácií:
96 96 <h3>Keď je vybratá jedna alebo viac trás, tvar sa upraví tak, že všetky uhly majú 90 alebo 180 stupňov.</h3>K výberu môžte pridať dva uzly. Potom sa smer upraví podľa týchto dvoch nastavených uzlov. (Potom, možte vrátiť posun niektorých uzlov:<br>Tie vyberte a stlačte skratku pre Pravé uhly / Späť. Prednastavené je Shift+Q.)
97 97 <html>''{0}'' nie je platná OSM API URL.<br>Prosím, skontrolujte pravopis a znovu potvrďte.</html>
98 98 <html> <body> <p class="warning-body"> <strong>Upozornenie: </strong> Heslo je uložené vo formáte obyčajného textu v JOSM súbore nastavení. Okrem toho sa prevádza <strong>nešifrované</strong> v každej žiadosti zaslanej na server OSM. <strong> Nepoužívajte cenné hesla. </strong></p></body></html>
99 99 <html> <body> Zadajte prosím OAuth autorizačný prístup, ktorý je oprávnený k prístupu k serveru OSM ''{0}''.</ body> </ html>
100 100 <html><h3>Vymazať súbor {0} z disku?<p>Súbor s obrázkom bude natrvalo stratený!</h3></html>
101 101 <html><p class="error-header">Nastala chyba pri získavaní informácií pomoci</p><p class="error-body">Obsah pre tému pomoci <strong>{0}</strong> nemohol byť nahratý. Chybová správa je (nepreložená):<br><tt>{1}</tt></p></html>
102 102 -----
103 103 <html><strong>Aktuálne sťahovaná oblasť</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
104 104 <html><strong>Neúspešné</strong> vymazanie <strong>relácie {0}</strong>. Stále odkazuje na reláciu {1}.<br>Prosím nahrajte reláciu {1}, odstráňte odkaz z relácie {0}, a nahrajte znovu.</html>
105 105 <html>Vzťah relácie bol skopírovaný do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto overiť a opraviť ak je to nutné.</html>
106 106 <html>Funkcia umiestnená v relačnom člene bola skopírovaná do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto potvrdiť a opraviť to ak je to potrebné.</html>
107 107 -----
108 108 <html>Nejaká chyba nastala počas obnovy záložného súboru.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
109 109 <html>Nejaká chyba nastala počas ukladania.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
110 110 <html>Overenie na OSM serveri s OAuth prístupom ''{0}'' zlyhal. <br> Prosím otvorte dialóg nastavení a získajte ďalší OAuth prístup. </ html>
111 111 <html>Overenie na OSM serveri s používateľským menom ''{0}'' zlyhalo. <br> Skontrolujte prosím užívateľské meno a heslo v nastaveniach programu JOSM . </ html>
112 112 -----
113 113 <html>Overenie na serveri OSM s OAuth prístupom ''{0}'' zlyhalo. <br>Pre overenie nie je povolený prístup k chránenému zdroju <br>''{1}''.< br> Prosím otvorte dialóg nastavení a získajte ďalší OAuth prístup. </ html>
114 114 <html>Nemožno otvoriť priečinok ''{0}''.<br>Prosím, vyberte súbor.</html>
115 115 <html>Nemôžem nahrať {0} objektov v jednej požiadavke pretože<br>max. veľkosť zmenového súboru {1} na server ''{2}'' je prekročená.</html>
116 116 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre koniec spojovania mojich a ich položiek</html>
117 117 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre začiatok spojovania mojich a ich položiek</html>
118 118 <html>Nepodarilo za uzavrieť changeset <strong>{0}</strong><br>pretože už je uzavretý.</html>
119 119 <html>Zatváranie zmenového súboru <strong>{0}</strong> neúspešné<br> pretože už bol zavretý na {1}.</html>
120 120 <html>Spojenie s OSM serverom ''{0}'' vypršalo. Prosím, skúste to znova neskôr.</ Html>
121 121 <html>Spojenie s OSM serverom ''{0}'' zlyhalo. Server odpovedal <br> nasledujúcim kódom chyby a nasledujúcim chybovým hlásením: <br> <strong> Kód chyby: <strong> {1} <br> <strong> Chybové hlásenie (nepreložené) </ strong>: {2} </ HTML>
122 122 -----
123 123 <html>Nemôžem čítať záložky z<br>''{0}''<br>Chyba bola: {1}</html>
124 124 <html> Nemôžem čítať súbor ''{0}''.< br> Chyba je: <br> {1}</ html>
125 125 <html> Nemôžem čítať. <br> Chyba je: <br> {0} </ html>
126 126 <html>Stiahnuť zmenové súbory v súčasnom zobrazení mapy.<br><em>Vypnutý. Teraz tam nie je aktívne žiadne zobrazenie mapy.</em></html>
127 127 <html>Stiahnuť zmenové súbory v súčasnom zobrazení mapy</html>
128 128 <html>Stiahnuť moje otvorené zmenové súbory</html>
129 129 <html>Stiahnuť moje otvorené zmenové súbory<br><em>Vypnutý. Prosím vložte najskôr vaše OSM užívateľské meno do nastavení.</em></html>
130 130 <html>Stiahnuť posledné zmenové súbory</html>
131 131 <html>Vložte kľúč značky, i.e. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
132 132 <html>Vložte hodnotu značky, i.e. <strong><tt>kontrola členov</tt></strong></html>
133 133 <html> Zadajte autorizačný prístup ručne, ak bol vygenerovaný a získaný externe <br> na JOSM. </ html>
134 134 <html> Nepodaril sa prístup k serveru OSM ''{0}''<br> s autorizovaným prístupom ''{0}''.< br> Server považuje autorizovaný prístup za neoprávnený. Nebudete <br> mať prístup ku všetkým chráneným zdrojom na tomto serveri pomocou tohto prístupu. </ Html>
135 135 <html> Nepodarilo sa overiť na serveri OSM ''{0}''.< br> Používate OAuth na overenie, ale v súčasnej dobe neexistuje žiadny <br>nakonfigurovaný OAuth autorizovaný prístup. <br> Prosím, otvorte dialógové okno nastavení a vytvorte, alebo zadajte autorizovaný prístup. </ html>
136 136 <html> Nepodarilo sa doplniť URL ''{0}'' pre overenie OSM API servera. <br> Skontrolujte prosím váš text ''{1}'' a overte znova. </ html>
137 137 <html>Neúspešné pripojenie k URL ''{0}''.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{1}'' a vaše internetové pripojenie a potvrďte znovu.</html>
138 138 <html>Neúspešné vytvorenie URL pretože šifrovanie ''{0}''<br>chýbalo na tomto systéme.</html>
139 139 <html>Nepodarilo sa stiahnuť dáta. Ich formát je buď nepodporovaný, chybný, a / alebo nekonzistentný. <br> <br> Detaily (nepreložené): {0} </ html>
140 140 <html>Neúspešná inicializácia komunikácie s OSM serverom {0}.<br>Skontrojujte URL servera vo vašich nastaveniach a vo vašom internetovom pripojení.</html>
141 141 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}</html>
142 142 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Chyba pri resetovaní súboru preferencií do východzieho: {0}</html>
143 143 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.</html>
144 144 -----
145 145 <html>Neúspešné načítanie obsahu zdrojov štýlov z<br>''{0}''.<br><br>Detaily (nepreložené):<br>{1}</html>
146 146 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Meno hostiteľa ''{1}'' nemôže byť vyriešený. <br>Prosím skontrolujte API URL vo vašich nastaveniach a vaše internetové pripojenie.</html>
147 147 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Prosím, skontrolujte vaše internetové pripojenie.</html>
148 148 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''<br>pre bezpečnostné dôvody. Toto je veľmi pravdepodobné pretožestále bežíte<br>v nejakom applete a pretože nemôžete načítať váš applet z ''{1}''.</html>
149 149 <html>Neúspešné otvorenie stránky pomoci na url {0}.<br>Je veľmi pravdepodobne spôsobené sieťovým problémom, skontrolujte prosím<br>vaše internetové pripojenie</html>
150 150 <html>Neúspešné získanie zoznamu zmenových súborov z OSM API servera v<br>''{1}''. Server odpovedal kódom {0} namiesto 200.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{1}'' a potvrďte znovu.</html>
151 151 <html> Nepodarilo sa získať informácie o aktuálnom užívateľovi z OSM servera ''{0}''.< br> To asi nie je problém spôsobený testovaním autorizačného prístupu, ale <br> skôr problém s konfiguráciou servera . Starostlivo prejdite server <br> URL a vaše pripojenie k internetu. </ Html>
152 152 <html> Nepodarilo sa podpísať žiadosť pre OSMserver ''{0}'' s prístupom ''{1}''.< br> Prístup je pravdepodobne neplatný. </ html>
153 153 <html>Nepodarilo sa nahrať dáta na alebo stiahnuť z<br>"{0}"<br>pre problém pri prenose dát.<br>Detaily (nepreložené): {1}</html>
154 154 <html>Neúspešné nahratie súboru zmien <strong>{0}</strong><br>pretože už bol zavretý pri {1}.</html>
155 155 <html> JOSM úspešne získal autorizačný prístup. Teraz môžete prijať tento prístup. JOSM ho bude používať v budúcnosti pre autentifikáciu a autorizáciu na server OSM. <br> Autorizačný prístup je: </ html>
156 156 <html> JOSM sa chystá obnoviť OAuth nastavenia na predvolené hodnoty. <br> Aktuálne vlastné nastavenia sa neukladajú. </ html>
157 157 <html>JOSM je aktuálne spustený pod anonymným užívateľom. Preto nemôžem stiahnuť<br>vaše zmenové súbory z OSM servera iba ak zadáte užívateľské meno pre OSM<br>v JOSM nastaveniach.</html>
158 158 <html> JOSM úspešne získal žiadosť prístupu. JOSM teraz spúšťa registračnú stránku v externom prehliadači. Prosím, prihláste sa svojím OSM užívateľským meno a heslom a postupujte podľa pokynov ako povoliť žiadosť prístupu. Potom sa prepnite späť do dialógu a kliknite na <strong> {0} </ strong> <br> Ak spustenie externého prehliadača sa nedarí, môžete skopírovať nasledujúcu povoľovaciu URL a vložte ju do adresného riadku prehliadača. < / html>
159 159 <html>Vrstva ''{0}'' už má konflikt na objekte <br>''{1}''.< br> Prosím vyriešte najskôr tento konflikt, potom to skúste znova. </html>
160 160 <html>Vrstva ''{0}'' už má konflikt na objekte<br>''{1}''.<br>Tento konflikt nemôže byť pridaný.</html>
161 161 <html>Počet {0} pluginov bolo požadovaných.<br>Tento plugin nie je naďalej vyvíjaný a veľmi pravdepodobne bude spôsobovať chyby.<br>Mal by byť vyradený.<br>Zmazať z nastavení?</html>
162 162 <html>Označené <strong>lokálne zmazané objekty</strong> budú vymazané na serveri.</html>
163 163 <html>Oznečené zmenené objekty <strong>z aktuálneho výberu</strong> bude nahratý na server.</html>
164 164 -----
165 165 <html>Žiadne objekty nie sú v obsahu zmenového súboru {0} ,ktorý je dostupný v aktuálnej<br>upravovanej vrstve ''{1}''.</html>
166 166 <html> Kliknite prosím na <strong>{0} </ strong> načítať OAuth žiadosť prístupu z ''{1}''.</ html>
167 167 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>1 relácie</strong>.</html>
168 168 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>{0} relácií</strong>.</html>
169 169 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>{0} objektov</strong> z <strong>{1} relácií</strong>.</html>
170 170 <html>Prosím vložte platnú hodnotu limity dátumu/času<br>požiadavka na konkrétny časový rozsah.</html>
171 171 <html>Prosím vložte platnú hodnotu limity zemepisnej dĺžky/šírky <br>požiadavky pre zmenový súbor na špecifický ohraničujúci rámec.</html>
172 172 <html>Prosím uistite sa, že všetky vybraté trasy smerujú podobným smerom<br>alebo ich zarovnajte do pravých uhlov jeden po druhom.</html>
173 173 <html>Prosím vyberte <strong>rozsah OSM dlaždíc</strong> v danej úrovni zväčšenia.</html>
174 174 <html>Prosím vyberte jednu z nasledujúcich <strong>štandardných otázok</strong>.Vybrať <strong>Stiahnuť iba moje zmenové súbory</strong> ak chcete stiahnuť iba zmenové súbory vytvorené vami.<br>Všimnite si, že JOSM stiahne max. 100 zmenových súborov.</html>
175 175 <html>Prosím vyberte zmenový súbor, ktorý chcete zavrieť</html>
176 176 <html>Prisím vyberte ktoré hodnoty ponechať pre nasledujúce značky(tags).</html>
177 177 <html> Plugin {0} vyžaduje verziu JOSM {1}. Súčasná verzia JOSM je {2}. <br> Musíte aktualizovať JOSM, aby využil tento plugin. </ Html>
178 178 <html>Súbor preferencií mal chyby.<br> Vytváranie zo zálohy staršieho súboru <br>{0}<br> a vytváranie nového východzieho súboru.</html>
179 179 <html> Získavanie OAuth autorizovaného prístupu z ''{0}'' zlyhalo. </ html>
180 180 <html> Získavanie OAuth žiadosti prístupu z ''{0}'' zlyhalo. </ html>
181 181 <html> Spustiť plne automatický postup na získanie autorizačného prístupu z webových stránok OSM. <br> JOSM pristupuje na OSM webové stránky s menom užívateľa JOSM, plne <br> automaticky oprávňuje užívateľa a získa autorizovaný prístup. </ html >
182 182 <html> Beh polo-automatického postupu získať autorizovaný prístup z webových stránok OSM. <br> JOSM podá štandardné OAuth žiadosti o získanie povolenia prístupu cez <br> autorizovaný prístup. Užívateľ zašle na webové stránky OSM v externom prehliadači <br> overí sám a prijme žiadosť pre prístup predloženú programom JOSM. </ Html>
183 183 -----
184 184 <html>Zvoliť pre stiahnutie dát na novú dátovú vrstvu.<br>Zrušiť voľbu pre stiahnutie na aktuálne aktívnu dátovú vrstvu.</html>
185 185 <html>Výber umožní zanesenie značky, ktorá bude používaná<br>do všetkých zmenených relácií.</html>
186 186 <html>Vybrať podľa obmedzenej požiadavky iba vaše zmenové súbory.<br>Odobrať všetky vložené zmenové súbory v požiadavke.</html>
187 187 <html>Vybrať na uloženie autorizačný prístup v JOSM nastaveniach.<br>Pozastaviť používanie autorizačného prístupu iba v tomto spustení programu JOSM.</html>
188 188 <html>Vybrať na zobrazenie iba zmenové súbory pre aktuálne vybraté objekty.<br>Odobrať zo zobrazenia všetky zmenové súbory pre objekty v súčasnej dátovej vrstve.</html>
189 189 <html> Krok 1 / 3: Nahrať OAuth žiadosť prístupu </ html>
190 190 <html> Krok 2 / 3: povoliť a získať autorizačný prístup </ html>
191 191 <html> Krok 3 / 3: Úspešne získaný autorizačný prístup </ html>
192 192 <html> Úspešne použitý autorizačný prístup ''{0}'' pre <br> prístup OSM server na ''{1}'' .< br> Pristupujete na OSM server ako užívateľ ''{2}'' s id ''{3}''.</ html>
193 193 <html>Zdroj predvolieb označovania {0} môže byť nahratý, ale obsahuje chyby. Naozaj ho chcete používať?<br><br><table width=600>Chyba je: [{1}:{2}] {3}</table></html>
194 194 <html>Zdroj predvolieb označovania {0} môže byť nahratý, ale obsahuje chyby. Naozaj chcete používať?<br><br><table width=600>Chyba je: {1}</table></html>
195 195 <html>Urobte fotku Vášho GPS zariadenia keď ukazuje čas.<br>Zobrazte fotku.<br>Potom len zapíšte čas ktorý vidíte na fotke a vyberte časovú zónu. <hr></html>
196 196 <html>Aktuálna hodnota nie je platné meno užívateľa.<br>Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa.</html>
197 197 <html> Autorizovaný prístup ''{1}'' je známy, pre server OSM ''{0}''.< br> Aj keď sa test pre načítanie užívateľských údajov pre tento prístup nepodaril. <br> V závislosti na tom, sú poskytnuté iba niektoré práva na tento prístup, môžete napriek tomu použiť <br> vkladať dáta, nahrávať GPS stopy, a / alebo získať prístup k ďalším chráneným zdrojom. </ html>
198 198 <html>OSM API server v ''{0}'' neposlal platnú odpoveď.<br>Môže byť že ''{0}'' nie je OSM API server.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{0}'' a potvrďte znovu.</html>
199 199 <html>OSM server<br>''{0}''<br>hlási vnútornú chybu serveru.<br>Toto je veľmi pravdepodobne dočasný problém. Prosím skúste znovu neskôr.</html>
200 200 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne pretože JOSM nie je schopný vytvoriť<br>platné URL prihlásenie z OAuth autorizačným URL koncovým bodom ''{0}''.<br><br>Skontrolujte prosím vaše rozšírené nastavenia a skúste znovu.</html>
201 201 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne. JOSM neúspešne vstúpil do záznamu {0}<br>pre užívateľa {1}.<br><br>Skontrolujte meno a heslo užívateľa a skúste znovu.</html>
202 202 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne.<br><br>Skúste prosím znovu, alebo vyberte iný druh autorizačného procesu,<br>to je poloautomatickou, alebo manuálnou autorizáciou.</html>
203 203 <html>Odvodená(child) relácia<br>{0}<br>je na serveri vymazaná. Nemôže byť nahratá</html>
204 204 <html> Spojené cesty sú členmi v jednej, alebo vo viacerých reláciách. Prosím, rozhodnite či chcete aby <strong>zostalo</strong> členstvo pre spojenú cestu, alebo či chcete aby bolo <strong>odstránené</strong>.<br> Štandardné nastavenie je <strong>ponechať</strong> prvú cestu a <strong>odstrániť</strong> ostatné cesty, aby členy boli z rovnakej relácie: spojená cesta zaujme miesto po pôvodnej ceste v relácii.</html>
205 205 <html>Aktuálna URL <tt>{0}</tt><br>je nejaká externá URL. Úprava je možná iba pre témy nápovedy<br>na server nápovedy <tt>{1}</tt>.</html>
206 206 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s audio dátami.</html>
207 207 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s obrázkami.</html>
208 208 <html>Dáta ktoré majú byť nahraté sa nachádzajú v nevyriešených konfliktoch vrstvy ''{0}''.<br>Najskôr ich vyriešte.</html>
209 209 <html> Zlúčené body sú členmi v jednej, alebo vo viacerých reláciách. Prosím, rozhodnite či chcete aby <strong>zostalo</strong> členstvo pre výsledný bod, alebo či chcete aby bolo <strong>odstránené</strong>.<br> Štandardné nastavenie je <strong>ponechať</strong> prvý bod a <strong>odstrániť</strong> ostatné body, aby členy boli z rovnakej relácie: výsledný bod zaujme miesto po pôvodnom bode v relácii.</html>
210 210 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.</html>
211 211 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.<br>Chybová správa (nepreložená):<br>{0}</html>
212 212 <html>Server hlási, že objekt je zmazaný.<br><strong>Nahrávanie je neúspešné</strong> Ak ste sa snažili nahrať, alebo vymazať tento objekt.<br> <strong>Nahrávanie neúspešné</strong> ak ste sa snažili nahrať tento objekt.<br><br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
213 213 <html> Test sa nepodaril, pretože server odpovedal s internou chybou. <br> JOSM nemohol rozhodnúť, či prístup je platný. Skúste to znova neskôr. </ Html>
214 214 <html>Sú tam <strong>viacnásobné zmenové súbory</strong> je potrebné určiť poradie nahrávania {0} objektov.Ktorú stratégiu chcete použiť?</html>
215 215 <html>Nie sú tam vrstvy zdrojovej vrstvy<br>''{0}''<br>nemôžu byť zlúčené.</html>
216 216 <html>Je tam aspoň jeden člen odkazujúci na túto reláciu<br>na vlastnú reláciu.<br>Táto vytvorená kruhová závislosť and is discouraged.<br>Ako chcete pokračovať s kruhovou závislosťou?</html>
217 217 <html>Nie je vybraná oblasť pre stiahnutie.</html>
218 218 <html>Táto akcia bude potrebovať<br>{0} samostatných stiahnutí dát.<br>Chcete pokračovať?</html>
219 219 <html>Táto relácia už má jeden, alebo viac členov s odkazom<br>na objekt''{0}''<br>Naozaj chcete pridať ďalšie členy relácie? </html>
220 220 <html>Táto relácia bola zmenená zvonku z editoru.<br>Nemôžete použiť zmeny pokračovať v editácii.<br><br>Chcete vyriešiť konflikt a zavrieť editor?</html>
221 221 <html>Nemožno spracovať zdroj predvolieb označovania: {0}. Naozaj ho chcete používať?<br><br><table width=400>Chyba je: [{1}:{2}] {3}</table></html>
222 222 <html>Nemožno spracovať zdroj predvolieb označovania: {0}. Naozaj ho chcete používať?<br><br><table width=600>Chyba je: {1}</table></html>
223 223 <html>Nahrať z nerozdelených GPS dát ako mapových dát je nepremyslene závadné.<br>Ak chcete nahrať stopy, pozrite sem:</html>
224 224 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože server má novú verziu jednu z <br>vašich bodov,ciest, alebo relácií.<br><br>Click <strong>{0}</strong>pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{1}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
225 225 <html>Aktualizácia <strong>neúspešná</strong> pretože server ná novú verziu jednu z<br>vaších bodov, ciest, alebo relácií.<br>Konflikt je zapríčinený <strong>{0}</strong> s id <strong>{1}</strong>,<br> server má verziu {2},vaša verzia je {3}.<br><br>Click <strong>{4}</strong> pre synchronizáciu iba sporných pôvodných.<br>Click <strong>{5}</strong> pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{6}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
226 226 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože ste použili<br>zmenový súbor {0} ktorý už bol zavretý v {1}.<br>Prosím nahrať znova s novým, alebo existujúcim zmenovým súborom.</html>
227 227 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože sa snažíte zmazať bod {0} ktorý je stále použitý v ceste {1}.<br><br>Klik <strong>{2}</strong> pre stiahnutie všetky rodičovské cesty pre bod {0}.<br>Ak nevyhnutne JOSM bude chcieť vytvoriť konflikty ktoré môžete rozhodnúť v the Conflict Resolution Dialog.</html>
228 228 <html>Aktualizácia na server <strong>neuspešná</strong> pretože vaša aktuálna<br>dátová sada nespĺňa predpoklad.<br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
229 229 <html>Použite fotografiu z presných hodiniek,<br>e.g. displej GPS prístroja</html>
230 230 <html> Použite predvolené URL OSM servera (<strong>{0}</strong>) </html>
231 231 <html>Verzia <strong>{0}</strong> vytvorená na <strong>{1}</strong></html>
232 232 <html>Verzia <strong>{0}</strong> aktuálne upravovaná vo vrstve ''{1}''</html>
233 233 <html>Skúšate sa pridať reláciu do vlastných.<br><br>Tieto vytvorené kruhové odkazy a je preto znechutený.<br>Vynechanie relácie ''{0}''.</html>
234 234 <html>Používate EPSG:4326 projekciu ktorá môže viesť<br>k nežiadúcim výsledkom keď vytvárate pravouhlé zarovnanie.<br>Zmeňte vaše zobrazenie ak chcete odstrániť toto upozornenie.<br>Chcete pokračovať?</html>
235 235 <html> Nemôžete ukončiť zlučovanie v tomto konflikte.<br>Vyriešenie konfliktu nemôže byť aplikované pokiaľ všetky rozdiely<br>nebudú vyriešené.<br>Kliknite <strong>{0}</strong> ak chcete aj tak ukončiť.<strong> Už<br> vyriešené rozdiely nebudú použité.</strong><br>Kliknite <strong>{1}</strong> pre návrat k riešeniu konfliktov.</html>
236 236 <html> Úspešne ste získal OAuth autorizačný prístup z webových stránok OSM. Kliknite na <strong> {0} </ strong> prijatý prístup. JOSM sa bude používať pri následných žiadostiach získať prístup k OSM API. </ Html>
237 237 -----
238 238 <html>{0} relácie sa cyklujú(build a cycle) pretože odkazujú na nejaké iné.<br>JOSM ich nemôže nahrať. Prosím upravte relácie a odstráňte cyklické závislosti.</html>
239 239 <i>(Automatické ukladanie zmenilo údaje vrstvy v pravidelných intervaloch. Zálohy sú ukladané do priečinka JOSMu v nastaveniach. V prípade havárie, sa JOSM snaží obnoviť neuložené zmeny na ďalší štart.)</i>
240 240 <i>(JOSM môže zachovať záložný súbor pri ukladaní dátovej vrstvy. Pripojí ''~'' k názvu súboru a uloží ho v rovnakom priečinku.)</i>
241 241 -----
242 242 +++++
243 243 +++++
244 244 +++++
245 245 +++++
246 246 +++++
247 247 <p><b>{0}</b> skryté objekty
248 248 <p>Ďalej sú klávesové skratky aktivované, keď sú činnosti najskôr pridelené k tlačidlám vo vstupnom menu. Takže niektoré z vašich zmien sa môže stať aktívnym aj bez reštartu --- ale aj bez kontroly kolízie. To je ďalší dôvod, prečo <b>reštartovať</b> JOSM po vykonaní týchto zmien.</p>
249 249 <p>Všimnite si prosím, že klávesovým skratkám sú priradené akcie, keď sa spustí JOSM. Preto potrebujete <b>reštartovať</b> JOSM, aby sa zmeny prejavili.</p>
250 250 <p> Posledná stránka uvádza modifikačné klávesy JOSM automaticky priradené pre klávesové skratky. Pre každý zo štyroch druhov skratiek sú tam tri alternatívy. JOSM sa bude snažiť použiť tieto alternatívy v uvedenom poradí pri riešení konfliktov. Ak sú všetky alternatívy skratiek použité, budú sa priraďovať klávesovú skratky náhodne. </p>
251 251 <p>Pseudo-modifikátor ''vypnutý'' vypnúť skratku pri konflikte.</p>
252 252 <p> Môžete si všimnúť, že vo výberovom zozname kľúčov na nasledujúcej strane sú uvedené všetky kľúče, ktoré existujú na všetky druhy klávesníc ktoré Java pozná, nie len tie klávesy, ktoré existujú na klávesnici. Prosím, používajte len hodnoty, ktoré reálne existujú na klávesnici. Ak vaša klávesnica nemá klávesu ''kopírovať'' (PC klávesnica je nemá, Sun klávesnica áno), potom ju nepoužívajte. Tiež tam sú uvedené ''klávesy'' , ktoré zodpovedajú skratkám na klávesnici (napr.'':''/ Colon). Prosím, nepoužívajte ich, používajte miesto toho základné klávesy ('';''/ bodkočiarku na klávesnici USA ,''.''/ obdobne na nemeckom klávesnice apod). Že sa tak nestane, môže mať za následok konflikty, pretože neexistuje spôsob, ako by mal JOSM vedieť, že Ctrl + Shift + a Ctrl +: je to vlastne to isté na klávesnici USA.</p>
253 253 +++++
254 254 +++++
255 255 -----
256 256 <nedefinované>
257 257 > dole
258 258 > hore
259 259 -----
260 260 Chýba ''name'', napriek tomu, že ''name:*'' existuje.
261 261 Meno:* preklad je chýbajúci.
262 262 pôvodné s id=0 nemôžu byť neviditeľné
263 263 Špeciálny manipulant pre francúzsky WMS server pozemkového registra.
264 264 +++++
265 265 Verzia API: {0}
266 266 -----
267 267 Opustená železnica
268 268 Prerušiť
269 269 Zrušiť spojovanie
270 270 -----
271 271 -----
272 272 O programe
273 273 O programe JOSM...
274 274 Prijať autorizačný prístup
275 275 Súhlasiť s novým umiestnením pluginu a zavrieť dialóg
276 276 Prístup
277 277 Autorizačný prístup
278 278 Kľúč autorizačného prístupu:
279 279 Skrytý autorizačný prístup:
280 280 URL autorizačného prístupu:
281 281 Ubytovanie
282 282 Podľa informácie v doplnku jeho autorom je ''{0}''.
283 283 Prístupové alebo vernostné karty
284 284 Akcia
285 285 Parametre akcie
286 286 Akcie
287 287 Aktivovať
288 288 Aktivovať vybratú vrstvu
289 289 -----
290 290 -----
291 291 Aktívne štýly:
292 292 Pridať
293 293 -----
294 294 Pridajte popisnú URL pre JOSM doplnok.
295 295 Pridať bod...
296 296 -----
297 297 Pridať Rectified Image
298 298 Pridať záložku pre aktuálne výbranú sťahovanú oblasť
299 299 -----
300 300 Pridať novú cestu pre ikony
301 301 Pridať nový kľúč/hodnota pár k všetkým objektom.
302 302 Pridať nový bod do existujúcej cesty
303 303 -----
304 304 Pridať nový zdroj do zoznamu.
305 305 -----
306 306 Pridať novú značku
307 307 -----
308 308 Pridať všetky objekty vybrané v aktuálnom dátovom súbore za posledným členom
309 309 Pridať všetky objekty vybrané v aktuálnom dátovom súbore za posledný vybraný člen
310 310 Pridať všetky objekty vybrané v aktuálnom dátovom súbore pred prvým členom
311 311 Pridať všetky objekty vybrané v aktuálnom dátovom súbore, pred prvým vybraným členom
312 312 Pridať prázdnu značku
313 313 Pridať informáciu o autorovi
314 314 Pridať konflikt pre ''{0}''
315 315 Prijaté všetko podľa zadaného výberu. Môže to byť text výberu ako pre google, alebo URL vracajúci sa z osm-xml
316 316 Pridať filter
317 317 Pridať vrstvu snímky {0}
318 318 Pridať bod
319 319 Pridať bod do cesty
320 320 Pridať bod do cesty a spojiť
321 321 Pridať bod {0}
322 322 Pridať reláciu {0}
323 323 -----
324 324 -----
325 325 -----
326 326 -----
327 327 Pridať vybraté aktívne štýly do obsahu aktívnych štýlov
328 328 -----
329 329 Pridať k výberu
330 330 -----
331 331 -----
332 332 Pridať cestu {0}
333 333 Pridať body na všetky priesečníky
334 334 Interpolácia adries
335 335 Adresy
336 336 -----
337 337 Pridať tagging preset tester do pomocného menu, ktoré pomôže vyvolaniu tagging presets (rýchly náhľad na dialóg zvoľte vyskakovací). Môžete spustiť jar-súbor rovnako ako samostatne.
338 338 Pridanie zákazu zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciest
339 339 -----
340 340 Nastavte offset snímok
341 341 Nastavte nepriehľadnosť vrstvy.
342 342 Upraviť polohu tejto vrstvy snímok
343 343 Nastaviť časové pásmo a vyváženie(offset)
344 344 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný.
345 345 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný. Nemôžem nastaviť spoluúčasť v nastavení synchronizácie.
346 346 -----
347 347 Administratívne
348 348 -----
349 349 Rozšírené
350 350 Rozšírené OAuth parametre
351 351 Pokročilé vlastnosti OAuth
352 352 Pokročilé voľby
353 353 Rozšírené info
354 354 Rozšírené info (web)
355 355 Rozšírené info objektov
356 356 Lanovka
357 357 +++++
358 358 Poľnohospodársky
359 359 Letisko
360 360 Letisko, pozemné
361 361 Alkohol
362 362 Zarovnať body do kruhu
363 363 Zarovnať body na priamku
364 364 Všetko
365 365 -----
366 366 Všetky formáty
367 367 Všetky nainštalované pluginy sú aktuálne. JOSM nemá na stiahnutie novšie verzie.
368 368 Všetky body a traťové segmenty budú mať tú istú farbu. Môžete ju prispôsobiť v manažéri vrstiev.
369 369 -----
370 370 Všetky hodnoty spojené ako ''{0}'' sú použité pre kľúč ''{1}''
371 371 -----
372 372 Ťažobný priestor
373 373 Povoľuje pridávanie značiek/bodov na aktuálnu gps pozíciu.
374 374 Povoliť sťahovať vaše osobné GPS stopy
375 375 Povoliť čítanie vašich preferencií
376 376 Povoliť nahrávať GPS stopy
377 377 Povoliť nahrávať mapové dáta
378 378 Povoliť zapisovať vaše preferencie
379 379 Povolená prevádzka:
380 380 Povoľuje otvorenie gpx/osm súborov, ktoré križujú súčasnú viditeľnú plochu na obrazovke
381 381 Dovoľuje používateľovi anonymizovať časovú značku a rýchlo zmazať časti z veľkých GPX logov.
382 382 Povoľuje používateľom vytvorenie rozdielnych farebných schém a prepínanie medzi nimi. Iba zmena farieb a vytvoriť novú schému. Použiť prepínač na biele pozadie so zodpovedajúcimi farbami pre lepšiu viditeľnosť pri jasnom slnečnom svetle. Pozrieť dialóg v JOSM nastaveniach a ''Map Settings(nastavenia mapy'' (divné, ale pravdivé :-)
383 383 -----
384 384 -----
385 385 Dovoľuje import rôzdnych formátov súborov priamo do JOSMu.
386 386 Dovoliť nastavovať zafarbenie stopy(track) podľa rôznych priemerných rýchlostí.
387 387 -----
388 388 Alfa kanál
389 389 Horská chata
390 390 práve zapísaný má konflikt s pôvodným ''{0}''
391 391 Tiež zahŕňať v hľadaní neúplné a odstránené objekty.
392 392 Tiež premenovať súbor
393 393 Prípadne, ak to nebude fungovať, môžete ručne vyplniť údaje nižšie na tejto URL:
394 394 -----
395 395 -----
396 396 Počet káblov
397 397 Počet sedadiel
398 398 -----
399 399 -----
400 400 Kontrolór OSM údajov, hľadajúci najčastejšie chyby urobené užívateľmi a programami.
401 401 Prázdna hodnota vymaže tag.
402 402 Nastala chyba v plugine {0}
403 403 Chyba nastala zatiaľ čo sa snažím dať fotky do GPX trasy. Musíte nastaviť posúvač ručne na fotky.
404 404 Vyskytla sa chyba pravdepodobne zapríčinená doplnkom (angl: plugin) ''{0}''.
405 405 Došlo k neočakávanej výnimke. <br> Toto je vždy chyba kódovania. Ak používate najnovšiu verziu JOSM <br>, zvážte prosím a vyplnte hlásenie o chybe.
406 406 Popisy
407 407 Ďalší plugin pre zladenie obrázkov s bodmi v GPS súbore. Zladenie je urobené, keď ''name(meno)'', ''cmt(komentár)'' or ''desc(poznámky)'' vlastnosti zo značiek cestných bodov zodpovedajú názvu súboru obrázka.
408 408 Použiť
409 409 Použiť zmeny
410 410 Použiť predvolené
411 411 Použiť rozhodnutie
412 412 Použiť Funkciu
413 413 Použiť Funkciu:
414 414 Aplikovať vyhladzovanie (antialiasing) v mape pre jemnejšie zobrazenie.
415 415 Použiť vyriešený konflikt
416 416 Použiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
417 417 Použiť zvolené zmeny
418 418 Použiť značky objektov v schránke na všetky zvolené objekty.
419 419 Použité značky pre dáta zmenovúho súboru sú nahraté do
420 420 Použiť súčasnú aktuálizáciu
421 421 Použiť adresu dlaždice
422 422 Použiť aktualizácie a zavrieť dialógové okno
423 423 Použiť túto funkciu pre všetkých členov
424 424 Použiť?
425 425 Pristávacia plocha
426 426 +++++
427 427 Archeologické nálezisko
428 428 Lukostreľba
429 429 Ste si naozaj istý, že chcete pokračovať?
430 430 Oblasť
431 431 Oblasť štýlu cesty nie je uzavretá
432 432 Oblasť okolo miesta
433 433 -----
434 434 Kultúrne stredisko
435 435 Umelecké dielo
436 436 Spýtať sa pred aktualizáciou
437 437 Zostavenie nových polygónov
438 438 Priradená ulica
439 439 -----
440 440 Prázdna množina objektov, na zmazanie je potrebné vybrať aspoň jeden objekt
441 441 Atletika
442 442 Upozornenie: Používajte iba skutočné klávesy!
443 443 Atrakcia
444 444 -----
445 445 Zvuk
446 446 Audio zariadenie nedostupné
447 447 Nastavenia zvuku
448 448 Zukové značky z {0}
449 449 Zvuk zosynchronizovaný na bode {0}.
450 450 -----
451 451 +++++
452 452 Audiosprievodcovia
453 453 Audiosprievodcovia cez mobilný telefón?
454 454 +++++
455 455 Overenie totožnosti
456 456 Overenie s dodaním užívateľského mena a hesla
457 457 Overovanie na HTTP proxy serveri ''{0}'' neúspešné. Prosím vložte platné užívateľské meno a platné heslo.
458 458 Overenie v OSM API ''{0}'' neúspešné. Prosím vložte platné užívateľské meno a platné heslo.
459 459 Overovanie sedenia pre užívateľa ''{0}'' ...
460 460 Overenie totožnosti
461 461 Autentifikácia zlyhala
462 462 Autentifikácia zlyhala
463 463 Autor
464 464 Autor: {0}
465 465 Autentifikácia zlyhala
466 466 Povoliť JOSM na prístup do OSM API
467 467 Autorizačná URL:
468 468 Povoliť teraz
469 469 Povoľujem OAuth žiadosť prístupu ''{0}'' na stránkach OSM ...
470 470 Povoľujem žiadosť prístupu ''{0}''...
471 471 Autori (spracovatelia)
472 472 Automaticky
473 473 +++++
474 474 -----
475 475 -----
476 476 Interval pre automatické ukladanie (v sekundách)
477 477 Súbory automatického ukladania pre vrstvu
478 478 -----
479 479 +++++
480 480 -----
481 481 Bankomat
482 482 Automatické sťahovanie
483 483 Automatická úprava značiek (tag)
484 484 Automaticky vytvoriť zvukové značky z bodov stopy (trackpoints) (radšej než podrobné body cesty) s menami a popismi.
485 485 Automatické vytvorenie vrstvy značiek z bodov cesty pri otvorení GPX vrstvy.
486 486 Dostupný
487 487 -----
488 488 -----
489 489 Dostupné úlohy
490 490 -----
491 491 +++++
492 492 +++++
493 493 Hniezdo záchrany
494 494 Späť
495 495 -----
496 496 Pozadie:
497 497 Oreradlo chrbta (Backrest)
498 498 Chybná požiadavka
499 499 Zlé prevedenie ''{0}'' triedy projekcie: nedá sa nastaviť predvoľba, aby zodpovedala kódu ''{1}''.
500 500 Chlieb a pečivo
501 501 Banka
502 502 Bar (výčap)
503 503 -----
504 504 Prekážka (Barriers)
505 505 Bejzbal
506 506 Základný
507 507 Basin (Kotvisko pre lode)
508 508 Basketbal
509 509 Batérie
510 510 Bojisko
511 511 -----
512 512 Záliv
513 513 Pláž
514 514 -----
515 515 Signál (rádiomaják)
516 516 Lavička
517 517 Nápoje
518 518 Bicykel
519 519 -----
520 520 -----
521 521 -----
522 522 -----
523 523 Záhradná reštaurácia
524 524 Bicyklový obchod
525 525 -----
526 526 Bio nafta
527 527 Prázdna vrstva
528 528 Balvan (Block)
529 529 -----
530 530 Informačný panel s radami (board content)
531 531 Lodenica
532 532 Stĺpik
533 533 Kníhkupectvo
534 534 Názov záložky:
535 535 Záložky
536 536 Hraničná kontrola
537 537 Botanický názov
538 538 Bowling na tráve
539 539 Hranice
540 540 Hranica
541 541 Hraničné kamene
542 542 Duplicitné body na hranici
543 543 Typ hranice
544 544 Ohraničujúcí box
545 545 -----
546 546 Hranice
547 547 -----
548 548 Bowling
549 549 Značka
550 550 Most
551 551 -----
552 552 -----
553 553 Brownfield (opustený priemyselný objekt)
554 554 Nárazník
555 555 Správy o chybách
556 556 Budova
557 557 Duplicitné body na budovách
558 558 -----
559 559 -----
560 560 Brána pre otváranie predkom auta (bump)
561 561 Autobusová linka
562 562 Autobusové nástupište
563 563 Autobusová stanica
564 564 Autobusová zastávka
565 565 Bus trap (rohož cez cestu zabraňujúca vjazdu vozidiel okrem autobusov)
566 566 Mäsiareň
567 567 -----
568 568 CNG (Stlačený zemný plyn)
569 569 -----
570 570 -----
571 571 -----
572 572 -----
573 573 -----
574 574 +++++
575 575 Kabínková lanovka
576 576 -----
577 577 Kaviareň
578 578 -----
579 579 Otvoriť editor relácií
580 580 Otvoriť editor relácií pre vybratú reláciu
581 581 -----
582 582 Táborisko
583 583 Stanový tábor
584 584 -----
585 585 -----
586 586 -----
587 587 -----
588 588 -----
589 589 Prieplav
590 590 Zrušiť
591 591 Zrušiť a návrat na predchádzajúci dialóg
592 592 Zrušiť overenie
593 593 Zrušiť zatváranie zmenových súborov
594 594 Zrušiť rozhodnutie konfliktu
595 595 Zrušiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
596 596 Zušiť operáciu
597 597 Zrušiť(nepoužiť) aktualizácie a zavrieť dialógové okno
598 598 Zrušiť nahrávanie a pokračovať v editácii
599 599 Prerušiť nahrávanie
600 600 Nemôžem pridať body ležiace mimo svet.
601 601 Nemožno pridať cestu len s {0} bodmi.
602 602 nemôžem pridať bod {0} do nedokončenej cesty {1}
603 603 nie je možné použiť neistú značku pri spojovaní prvkov
604 604 Nemôžem priradiť Id zmenového súboru > pre nové pôvodné. Hodnota Id zmenového súboru je {0}
605 605 Nemôžem postaviť požiadavku pre zmenový súbor s časovým obmedzením. Vstup nie je platný.
606 606 Nemôžem porovnať pôvodné s ID ''{0}'' s pôvodným s ID ''{1}''.
607 607 Nemožno vytvoriť požiadavku na zmenový súbor, vrátane parametrov požiadavky ''uid'' a ''display_name''
608 608 -----
609 609 Nie je možné spojiť, pretože jeden zo zúčastnených pôvodných je nový a ostatné nie sú
610 610 Nemôžem spojiť body: Mám zmazať cestu ''{0}'' ktorá je ešte používaná.
611 611 Nemožno zlúčiť pôvodné s rozdielnymi id. Toto id je {0}, druhé je {1}
612 612 -----
613 613 Nemôžem presúvať objekty mimo svet.
614 614 nemôžem vyriešiť nerozhodnutý konflikt
615 615 Nemožno obmedziť požiadavku zmenového súboru pre aktuálneho užívateľa, pretože aktuálny užívateľ je anonymný
616 616 Nemožno obmedziť požiadavku pre zmenový súbor na špecifický ohraničujúci rámec. Vstup je platný.
617 617 Nemožno omedziť požiadavku na zmenový súbor na nemo užívateľa ''{0}''
618 618 Nemôžem zrušiť príkaz "{0}", pretože vrstva "{1}" nie je vybraná.
619 619 Kanoistika
620 620 Plechovky
621 621 Kapacita
622 622 Kapacita (celková)
623 623 Vozidlo
624 624 Predajca automobilov
625 625 Kemping pre obytné prívesy
626 626 -----
627 627 Hotovosť
628 628 Hrad
629 629 Cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
630 630 Vstup do jaskyne
631 631 Cintorín
632 632 Stredový pohľad
633 633 Sedačková lanovka
634 634 Chata
635 635 Zmeniť vlastnosti
636 636 Zmeniť kľúč/hodnotu
637 637 Zmeniť smer?
638 638 Zmeniť bod {0}
639 639 Zmeniť reláciu
640 640 Zmena funkcie relačného člena pre {0} {1}
641 641 Zmeniť reláciu {0}
642 642 Zmena rozlíšenia
643 643 Zmena adresára pre všetký nastavenia užívateľa
644 644 -----
645 645 -----
646 646 Zmeniť cestu {0}
647 647 Zmenené body z {0}
648 648 Zmenový súbor id > 0 očekávaný. Got {0}
649 649 Zmenový súbor ID:
650 650 Panel riadenia zmenového súboru
651 651 Manažér zmenového súboru
652 652 Zmenový súbor zavretý
653 653 Poznámka zmenového súbor:
654 654 Očakávané ID zmenového súboru
655 655 Zmenový súbor id:
656 656 Info súboru zmien
657 657 Zmenový súbor je plný
658 658 Súbor zmien {0}
659 659 -----
660 660 Súbory zmien
661 661 Zmena klávesových skratiek manuálne.
662 662 -----
663 663 Kontrola pre FIXMES.
664 664 Kontrola na serveri
665 665 Kontrola vlastností kľúčov.
666 666 Kontrola hodnôt vlastností.
667 667 Kontrola pre zmazané rodičovské v lokálnej dátovej sade
668 668 Kontrola rodičovských pre zmazané objekty
669 669 Kontrolujem predpoklady pluginov ...
670 670 -----
671 671 Skontroluje cesty či neobsahujú identické body za sebou.
672 672 -----
673 673 Kontrolný súčet chýb: {0}
674 674 Drogéria
675 675 -----
676 676 Odvodená relácia
677 677 -----
678 678 Čínsky
679 679 Vybrať
680 680 Zvoľte farbu
681 681 Zvoľte farbu pre {0}
682 682 Zvoľte preddefinovanú licenciu
683 683 Vybrať hodnotu
684 684 Vyberte typ objektu OSM
685 685 Vybrať server pre vyhľadávanie:
686 686 -----
687 687 Veľkosť kusov {0} prekročil max. veľkosť zmenového súboru {1} pre server ''{2}''
688 688 Kostol
689 689 Kino
690 690 -----
691 691 Mesto (city)
692 692 Hranica mesta/obce
693 693 Mestské hradby
694 694 Názov mesta
695 695 Občianske
696 696 Typ triedy
697 697 Vyčistiť
698 698 Prázdna Undo/Redo pamäť
699 699 Vymazať textarea
700 700 Vymazať zoznam naposledy otvorených súborov
701 701 Kliknutím ''<strong>{0}</strong>'' bude pokračovať nahrávanie do ďalších nových zmenových súborov.<br>Kliknutím ''<strong>{1}</strong>'' sa vrátite do dialógu nahrávania.<br>Kliknutím ''<strong>{2}</strong>'' zrušíte nahrávanie a vrátite sa na editovanie mapy.<br>
702 702 Kliknúť <strong>{0}</strong> pre ignorovanie.</html>
703 703 Kliknite na test prístup k serveru OSM so súčasným autorizačným prístupom
704 704 Kliknutie na šípku v dolnej časti ho znova zobrazí.
705 705 Kliknúť pre zrušenie a obnovenie editovania
706 706 Kliknúť pre zrušenie sputenia externých prehliadačov
707 707 Kliknúť pre zrušenie spojovania bodov
708 708 Kliknutím zrušíte resetovanie do OAuth východzích hodnôt
709 709 Kliknutím zrušíte nahrávanie
710 710 Kliknutím zrušíte a pokračujete v editovaní mapy
711 711 Kliknutím zrušíte aktuálnu operáciu
712 712 Kliknúť pre kontrolu či objekty vo vašej lokálnej dátovej sade sú zmazané na serveri
713 713 Kliknutím zavriete dialóg
714 714 Kliknutie zavrie dialóg a odstráni objekt z relácií
715 715 Kliknutie zavrie dialóg a zruší vymazanie objektov
716 716 Kliknutím zavriete dialóg a prerušíte sťahovanie
717 717 Kliknutím zavriete tento dialóga pokračujete v editovaní
718 718 Kliknúť pre pokračovanie a otvorenie {0} prehliadačov
719 719 Kliknutím bude pokračovať nahrávanie do ďalšieho nového zmenového súboru
720 720 Kliknutie vytvorí konflikt a zatvorí editor tejto relácie
721 721 Kliknite na tlačidlo zmazať plugin ''{0}''
722 722 Kliknite pre zmazanie. Shift: zmaže segment cesty. Alt: zmaže cestu, ale nemaže body. CTRL: zmaže referenčné objekty.
723 723 Kliknite na tlačidlo vypnúť plugin ''{0}''
724 724 Kliknutím stiahnete všetky rodičovské cesty pre body {0}
725 725 -----
726 726 Kliknite pre zachovanie pluginu ''{0}''
727 727 Kliknite pre minimalizovanie/maximalizovanie obsahu panelu
728 728 Kliknite pre presmerovanie na autorizačný formulár na webovej stránke JOSM
729 729 Kliknutím resetujete OAuth nastavenia na východzie hodnoty
730 730 Kliknite na tlačidlo pre načítanie žiadosti o prístup
731 731 Kliknite na tlačidlo pre načítanie autorizačného prístupu
732 732 Kliknutím sa vrátite do dialógového okna pre nahrávanie
733 733 Kliknutím sa vrátite do editora relácie na pokračovanie v úprave relácie
734 734 Kliknite na tlačidlo preskočiť aktualizácie aktívnych pluginov
735 735 Kliknutím sa spustí hľadanie pre miesta
736 736 Kliknite pre krokovanie celým procesom schvaľovania OAuth
737 737 Kliknite na krok v rámci povoľovacieho procesu OAuth a vytvorte nový autorizačný prístup
738 738 Kliknite na Autorizačný prístup
739 739 Kliknite pre aktualizáciu aktívnych pluginov
740 740 Časový limit klienta
741 741 Útes
742 742 Lezenie
743 743 -----
744 744 Zavrieť
745 745 Zavrieť akúkoľvek cestu
746 746 zatvoriť zmenový súbor po nahratí
747 747 Zatvoriť zmenové súbory
748 748 Zavrieť dialóg a zrušiť sťahovanie
749 749 Zatvoriť otvorený súbor zmien
750 750 Zatvoriť práve vybratý otvorený zmenový súbor
751 751 Zavrieť dialógové okno
752 752 Zatvoriť dialóg a zrušiť požiadavku pre zmenové súbory
753 753 Zatvorte dialóg a prijmite autorizačný prístup
754 754 Zatvorte dialóg a zrušiť povolenie
755 755 Zavrieť dialóg nastavena a zrušiť aktualizáciu nastavení
756 756 Zavrieť vybraté zmenové súbory
757 757 Zavrieť vybrané otvorené zmenové súbory
758 758 Zavrieť tento dialóg a pokračovať v editácii v JOSMe
759 759 Zavrieť tento panel. Môžete ho znovu otvoriť tlačítkom na ľavej nástrojovej lište.
760 760 Zavreté po -
761 761 Zatvorený v
762 762 Uzavrený:
763 763 Bližší popis
764 764 Bližší popis
765 765 Zatvárajú sa otvorené súbory zmien
766 766 Zavrieť vybraté otvorené zmenové súbory
767 767 Zatváranie súboru zmien
768 768 zatváranie zmenového súboru {0}
769 769 Zatváranie súboru zmien...
770 770 Handry
771 771 Pobrežie
772 772 Línia pobrežia.
773 773 Mince
774 774 Vysoká škola
775 775 Farba
776 776 Farba (hex)
777 777 -----
778 778 Farby
779 779 -----
780 780 Farby bodov a sledované segmenty pozície riedenia (HDOP). Vaše zariadenie pre digitalizáciu musia zaznamenať informácie.
781 781 -----
782 782 -----
783 783 Farby bodov traťových segmentov podľa rýchlosti.
784 784 Farby použité rôznymi objektami v JOSM.
785 785 Farba
786 786 Spojiť cesty
787 787 Spojiť niekoľko ciet do jednej.
788 788 Spojiť {0} ciest
789 789 Kombinivaný chodník - a cesta pre cyklistov
790 790 Zásobník príkazov
791 791 Poznámka
792 792 Poznámka:
793 793 Obchodná (komerčná)
794 794 Spoločné, obecné
795 795 -----
796 796 Komunikácia s OSM serverom neúspešná
797 797 Komunikácia s {0} je ustálená, používa protokol verzie {1}
798 798 -----
799 799 Porovnať
800 800 Počítač
801 801 -----
802 802 Konfigurovať umiestnenie pluginov
803 803 Nastavenie pokročilých nastavení
804 804 Nastavenie dostupných pluginov.
805 805 Konfigurovať stránky...
806 806 Konfigurovať zoznam s umiestnením, kde je možné stiahnuť pluginy
807 807 Nastaviť či vytvoriť záložný súbor
808 808 Nastaviť či používate proxy server
809 809 Nastaviť vašu totožnosť a spôsob overovania na OSM serveri
810 810 Potvrdiť vymazanie
811 811 Potvrdiť činnosť vzdialenej kontroly
812 812 -----
813 813 Potvrdiť prázdnu funkciu
814 814 Konflikt
815 815 Rozhodnutie konfliktov
816 816 -----
817 817 -----
818 818 -----
819 819 -----
820 820 -----
821 821 -----
822 822 -----
823 823 -----
824 824 -----
825 825 -----
826 826 -----
827 827 -----
828 828 -----
829 829 -----
830 830 -----
831 831 -----
832 832 -----
833 833 -----
834 834 -----
835 835 -----
836 836 Konflikt nie je úplne vyriešený
837 837 Konflikty
838 838 Objavené konflikty
839 839 Konflikty vo vkladaných značkách
840 840 Konflikty pri spojovaní pôvodných
841 841 Konflikty pri spojovaní ciest - spojovaná cesta je ''{0}''
842 842 Konflikty pri spájaní bodov - cieľový bod je ''{0}''
843 843 Konflikty: {0} nevyriešené
844 844 Pripojiť existujúcu cestu do bodu
845 845 Spojený koncový bod cesty je blízko inej cesty
846 846 Nastavenie pripojenia
847 847 Nastavenie pripojenia pre OSM server.
848 848 Spojenie do API neúspešné
849 849 Stavba
850 850 Stavebná oblasť
851 851 Užívateľský kľúč:
852 852 Skrytý užívateľ:
853 853 Kontakt
854 854 -----
855 855 Kontakt:
856 856 Pripája sa na OSM Server...
857 857 Kontaktujem server...
858 858 Obsah
859 859 Kontinent
860 860 Pokračovanie
861 861 Pokračovať, ako je
862 862 Pokračovanie rozhodnutia
863 863 Pokračovať v nahrávaní
864 864 Pokračovať v nahrávaní
865 865 Pokračovanie cesty z posledného bodu.
866 866 Pokračovať, pokúsiť sa znovu
867 867 Pokračuje kreslenie čiary, ktorá zdieľa body s inou čiarou.
868 868 Prispievatelia
869 869 Obchod s polotovarmi
870 870 Previesť do GPX vrstvy
871 871 Konvertovať do dátovej vrstvy
872 872 Prevedené z: {0}
873 873 Súradnice
874 874 -----
875 875 Importované súradnice: {0}
876 876 Súradnice:
877 877 -----
878 878 Kopírovať
879 879 Skopírovať súradnice
880 880 -----
881 881 -----
882 882 -----
883 883 Kopírovať všetky moje prvky do cieľa
884 884 Kopírovať všetky ich (their) prvky do cieľa
885 885 Skopírovať súradnice vybratých bodov do schránky.
886 886 Kopírovať moje vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
887 887 Kopírovať moje vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
888 888 Kopírovať moje vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
889 889 Kopírovať moje vybrané body na začiatok zoznamu pre spojované body
890 890 Kópia {0}
891 891 Vybrať označené objekty pre vloženie.
892 892 -----
893 893 -----
894 894 -----
895 895 Kopírovať ich vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
896 896 Kopírovať ich vybrané elementy na začiatok zoznamu pre spojované elementy
897 897 Kopírovať ich vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
898 898 Kopírovať ich vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
899 899 Kopírovať do schránky a zavrieť
900 900 Kópia {1} z {0}
901 901 +++++
902 902 Copyright
903 903 -----
904 904 Zladiť
905 905 Zladiť obrázky s GPX stopou(track)
906 906 Zladiť GPX
907 907 Nedá(ajú) sa otvoriť súbor(y):\n{0}
908 908 Nemôžem zálohovať súbor. Výnimka je: {0}
909 909 Nemôžem spojiť cesty (Nemôžu byť spojené do jedného reťazca bodov)
910 910 Nemôžem sa pripojiť k OSM serveru. Prosím skontrolujte si pripojenie k internetu.
911 911 Nemôžem exportovať "{0}"
912 912 Nemôžem nájsť typ elementu
913 913 Nemôžem nájsť úroveň varovania.
914 914 Nemôžem importovať ''{0}''.
915 915 Nemôžem importovať súbory.
916 916 Nemôžem nahrať plugin {0}. Zmazať z konfigurácie?
917 917 Nemôžem nahrať predvoľby zo servera.
918 918 Nemôžem zistiť Šírku, Dĺžku, alebo Zväčšenie(zoom). Prosím skontrolujte to.
919 919 -----
920 920 Nemôžem čítať "{0}"
921 921 Nemôžem čítať zdroj predvolieb označovania: {0}
922 922 Nemôžem načítať zdroj predvolieb značenia: {0}
923 923 Nemôžem čítať zdroj predvolieb označovania: {0}\nPrajete si, ho zachovať?
924 924 Nemôžem premenovať súbor ''{0}''
925 925 -----
926 926 Nemôžem získať zoznam vašich otvorených zmenových súborov pretože<br>JOSM nepoznám vašu totožnosť.<br>Zvolili ste si pracovať anonymne, alebo ste neoprávnili<br>poznať totožnosť užívateľa, ktorý pracuje vo vašom záujme.
927 927 Nemôžem nahrať predvoľby. Dôvod: {0}
928 928 -----
929 929 -----
930 930 Krajina (štát)
931 931 Kód krajiny
932 932 kraj (okres)
933 933 Súd
934 934 -----
935 935 Krytá nádrž
936 936 Žeriav
937 937 Vytvoriť kružnicu
938 938 -----
939 939 Vytvoriť kružnicu z troch vybratých bodov.
940 940 Vytvoriť kópiu z tejto relácie a otvoriť ju inom editovacom okne
941 941 Vytvára cestnú sieť
942 942 Vytvoriť novú mapovú vrstvu.
943 943 Vytvoriť novú reláciu
944 944 -----
945 945 -----
946 946 Vytvoriť plochy
947 947 Vytvorenie zvukových značiek na mieste, kde čas stopy zodpovedá času uloženia každého zvukové WAV súboru.
948 948 Vytvoriť záložku
949 949 Vytvorenie markerov pri čítaní GPX.
950 950 Vytvoriť multipolygón
951 951 Vytvoriť multipolygón.
952 952 Vytvoriť nový bod.
953 953 -----
954 954 Vytvoriť novú reláciu vo vrstve "{0}"
955 955 Vytvorený
956 956 Vytvorený v
957 957 Vytvorené v:
958 958 Vytvorené pred -
959 959 Vytvoril:
960 960 Vytvorený:
961 961 Vytvorenie a správa adresných bodov a budov vrámci Českej Republiky.
962 962 Vytváranie súboru zmien...
963 963 Vytváram hlavné grafické rozhranie ( GUI )
964 964 Kreditné karty
965 965 Kriket
966 966 Cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
967 967 +++++
968 968 Prechod pre cyklistov
969 969 Prechod pre jazdcov na koňoch
970 970 Peší prechod cez železnicu
971 971 Prechod cez cestu s obsluhou
972 972 Prekrývajúce sa budovy
973 973 Typy prechodov cez cestu
974 974 Typy prechodov pre chodcov (UK viď. en.wikipedia.org)
975 975 Zkrížené cesty
976 976 Prekižujúce sa cesty.
977 977 Kuchyňa
978 978 Kultúra
979 979 Súčasný výber
980 980 Aktuálny zmenový súbor je prázdny. Nemožem nahrať dáta.
981 981 Aktuálny správca poverenia je typu ''{0}''
982 982 Aktuálna hodnota ''{0}'' pre užívateľské ID je neplatná
983 983 Súčasná hodnota je východzia
984 984 Aktuálne, nie je vybraná žiadna sťahovaná oblasť. Prosím vyberte najskôr oblasť.
985 985 -----
986 986 -----
987 987 Vlastný WMS Link
988 988 Prispôsobiť farbu
989 989 Úprava položiek na panely nástrojov.
990 990 -----
991 991 Výkop
992 992 Cyklo prekážka (Cycle Barrier)
993 993 -----
994 994 -----
995 995 -----
996 996 -----
997 997 Cyklická závislosť medzi reláciami:
998 998 Cyklistika
999 999 Cyklické závislosti
1000 1000 +++++
1001 1001 +++++
1002 1002 -----
1003 1003 -----
1004 1004 Priehrada, nádrž
1005 1005 Údajová vrstva {0}
1006 1006 -----
1007 1007 Zdroje dát a Typy:
1008 1008 Zdroje dát
1009 1009 Overovanie dát
1010 1010 Databáza je mimo prevádzky kvôli údržbe
1011 1011 Test konzistencie dátovej sady
1012 1012 Dátum:
1013 1013 Dátum:
1014 1014 Debetné karty
1015 1015 Rozhodnite sa ako nahrať dáta a ktoré zmenové dáta použiť
1016 1016 Stupne
1017 1017 Rozhodnutie
1018 1018 Oddialiť
1019 1019 Vyhradená cesta pre kone
1020 1020 Vyhradená cesta pre cyklistov
1021 1021 Vyhradený chodník pre peších
1022 1022 Predvolené
1023 1023 Štandardný (Automatická predvoľba)
1024 1024 Východzia hodnota nie je známa (ešte nebola definovaná)
1025 1025 Východzia hodnota je''{0}''.
1026 1026 Predvolená hodnota: {0}
1027 1027 Odstrániť
1028 1028 -----
1029 1029 Zmazať súbor z disku
1030 1030 Režim mazania
1031 1031 Zmazať vlastnosti
1032 1032 Vymazať cesty, ktoré nie sú vnútornou časťou multipolygónu
1033 1033 Odstrániť potvrdenie
1034 1034 Odstránenie duplicitných relácií
1035 1035 Vymazať zdvojené (duplikované) cesty
1036 1036 Zmazať filter.
1037 1037 Zmazať z relácie (zo vzťahu
1038 1038 Vymazať súbor s obrázkom z disku
1039 1039 Vymazať nekompletné členy?
1040 1040 Vymazať vrstvy bez uloženia. Neuložený zmeny budú staratené.
1041 1041 Vymazať bod {0}
1042 1042 Zmazať body alebo cesty
1043 1043 Zmazať objekty
1044 1044 Vymazať reláciu {0}
1045 1045 Zmazať relácie
1046 1046 Zmazať zvolené objekty.
1047 1047 Vymazať práve vydanú reláciu
1048 1048 Zmaže zvolený klúč vo všetkých objektoch
1049 1049 Zmazať vybrané vrstvy.
1050 1050 Zmazať vybraté relácie
1051 1051 Zmazať vybratý zdroj zo zoznamu.
1052 1052 Zmazať výber v tabuľke značiek
1053 1053 Zmazať nepotrebné body z cesty.
1054 1054 Vymazať cestu {0}
1055 1055 Odstránený
1056 1056 Vymazať ''{0}''
1057 1057 Vymazaný stav:
1058 1058 Vymazaný člen {0} je použitý v relácii {1}
1059 1059 Vymazaný bod {0} je súčasťou cesty {1}
1060 1060 Vymazať alebo presunúť objekty
1061 1061 Zmazaná relácia {0} obsahuje členy
1062 1062 Vymazaná cesta {0} obsahuje body
1063 1063 Špeciality
1064 1064 Vyznanie (cirkevné)
1065 1065 Zubný lekár
1066 1066 -----
1067 1067 -----
1068 1068 -----
1069 1069 -----
1070 1070 Popis
1071 1071 Popis: {0}
1072 1072 Úroveň detailu
1073 1073 Podrobnosti
1074 1074 Zisťujem pluginy pre nahratie ...
1075 1075 Zisťovanie id pre aktuálneho užívateľa...
1076 1076 -----
1077 1077 Nemôže byť nájdený objekt s id {0} v aktuálnej dátovej sade
1078 1078 Nafta
1079 1079 -----
1080 1080 Nafta pre ťažké nákladné automobily
1081 1081 Obtiažnosť
1082 1082 Hustota pozícií (červená = vysoká, zelená = nízka, ak je dostupná)
1083 1083 Smer
1084 1084 -----
1085 1085 -----
1086 1086 Vypnúť
1087 1087 Vypnúť doplnok
1088 1088 Zahodiť
1089 1089 Zrušiť a Vymazať
1090 1090 Zrušiť a Ukončiť
1091 1091 Výdaj na recepty
1092 1092 -----
1093 1093 Zobraziť pokročilé parametre OAuth
1094 1094 Nastavenie zobrazenia
1095 1095 Zobrazená pohybujúca sa ikona predstavuje bod na synchronizovanej stope, kde sa práve prehráva vaša nahrávka.
1096 1096 Zobrazí rozšírené informácie objektu o OSM bodoch, cestách alebo reláciách.
1097 1097 -----
1098 1098 Zobrazovať súradnice ako
1099 1099 Zobraziť obrázky s geotagmi
1100 1100 Zobrazí informácie o histórii o OSM cestách, bodoch alebo reláciách vo webovom prehliadači.
1101 1101 Zobraziť históriu o OSM cestách, bodoch, alebo relácií.
1102 1102 Zobraziť prehrávanú(live) zvukovú stopu.
1103 1103 Zobrazí rozšírené informácie objektu o OSM bodoch, cestách alebo reláciách vo webovom prehliadači.
1104 1104 Zobraziť Zvukové(Audio) menu
1105 1105 Zobraziť obrazovku "O Aplikácii"
1106 1106 Zobraziť základné vlastnosti zo zmenového súboru
1107 1107 Zobraziť históriu všetkých zobrazených objektov
1108 1108 Zobraziť históriu(priebeh) vybraných objektov.
1109 1109 Zobrazené objekty boli vytvorené, aktualizované a vymazané podľa zmenového súboru
1110 1110 Zobraziť značky zo zmenového súboru
1111 1111 Rozložiť body rovnomerne
1112 1112 Rozložiť zvolené body v rovnakej vzdialenosti od seba pozdĺž trasy.
1113 1113 -----
1114 1114 Nepoužívaná železnica
1115 1115 Priekopa
1116 1116 Neurobiť zmeny
1117 1117 Nepýtať sa znovu a zapamätať si moje rozhodnutie (Choďte na Nastavenia-> Pluginy zmeniť neskôr )
1118 1118 Nekreslite šípky ak sa nezmestí do tohoto rozmedzia.
1119 1119 Nevyžaduje sa zapnutie režimu (potlach štýl práce)
1120 1120 Znovu nezobrazovať (zapamätanie voľby)
1121 1121 Túto správu už znovu nezobrazovať
1122 1122 Neurobiť nič
1123 1123 -----
1124 1124 Chcete toto povoliť?
1125 1125 Obchod Urob si sám
1126 1126 Dok, prístavná hrádza
1127 1127 Lekári
1128 1128 -----
1129 1129 Preteky chrtov
1130 1130 Dvojitý konflikt
1131 1131 Dole
1132 1132 Stiahnuť
1133 1133 Nahrať Všetky Deti
1134 1134 Sťahovanie dát
1135 1135 Sťahuje GPS body z Globalsat DG100 datalogger-a priamo do JOSM.
1136 1136 Priečinok sťahovania
1137 1137 Stiahnuť členov
1138 1138 Stiahnuť OSM objekt s ID.
1139 1139 Stiahnuť Plugin
1140 1140 Sťahovať opravené (rektifikované) obrázky z rozličných služieb
1141 1141 Nahrať vybraté deti
1142 1142 Sťahovacia URL
1143 1143 Nahrať všetky deti relácií (rekurzívne)
1144 1144 Stiahnuť všetký nekompletné členy
1145 1145 Stiahnutie všetkých členov z vybraných relácií
1146 1146 Stiahnite si a zobrazte históriu vybraných objektov
1147 1147 Sťahovaná plocha je v poriadku, veľkosť je akceptovaná serverom
1148 1148 Sťahovaná plocha je príliš veľká, server zrejme odmietne vašu požiadavku
1149 1149 Načítať na novú vrstvu
1150 1150 Stiahnuť obsah zmenového súboru
1151 1151 Stiahnuť súbory zmien
1152 1152 Stiahnuť zmenové súbory použitím preddefinovanými požiadavkami
1153 1153 Stiahnuť obsah
1154 1154 Sťahujem dáta
1155 1155 Sťahovať všetko ako raw gps. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte ešte názov súboru
1156 1156 Sťahovať všetko. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte názov súboru
1157 1157 Stiahnuť všetko vo vnútry:
1158 1158 Stiahnuť z OSM okolie tejto stopy (track)
1159 1159 Stiahnuť z OSM...
1160 1160 Stiahnuť neúplných členov
1161 1161 Stiahnuť neúplných členov vybratých relácií
1162 1162 Stiahnuť informácie a vybratých zmenových súboroch z OSM servera
1163 1163 Stiahnuť obsah
1164 1164 Stiahnutie mapových údajov z OSM servera.
1165 1165 Stiahnuť členov
1166 1166 Stiahnuť moje zmenové súbory z OSM servera (max. 100 zmenových súborov)
1167 1167 Stiahnuť iba moje zmenové súbory
1168 1168 Stiahnuť okolo:
1169 1169 Stiahnuť teraz
1170 1170 Stiahnuť objekt
1171 1171 Stiahnuť objekt...
1172 1172 -----
1173 1173 Stiahnuť objekty s odkazom na jeden z vybraných objektov
1174 1174 Sťahovanie rodičovských ciest/relácií...
1175 1175 Stiahujem zoznam pluginov ...
1176 1176 Stiahnuť pluginy
1177 1177 -----
1178 1178 -----
1179 1179 -----
1180 1180 Sťahovanie týkajúcich sa relácií
1181 1181 Stiahnuť členov relácie
1182 1182 Sťahovanie relácií
1183 1183 Stiahnuť vybraté nekompletné členy
1184 1184 Nahrať vybraté relácie
1185 1185 Sťahovanie je zrušené
1186 1186 Stiahnuť ohraničujúcí box
1187 1187 Stiahnuť ohraničenú oblasť ako "raw" GPS dáta
1188 1188 Stiahnuť obsah zmenového súboru
1189 1189 Stiahnuť obsah zmenového súboru z OSM servera
1190 1190 Stiahnuť zmenový súbor so špecifikovaným id, spolu aj s obsahom zmenového súboru
1191 1191 Stiahnuť obsah vybratých zmenových súborov zo servera
1192 1192 Stiahnuť obsah dostupných pluginov
1193 1193 Stiahnite polohu na url (s šírka=x&dĺžka=y&zväčšenie=z)
1194 1194 Sťahovanie polohy na url (so lat=x&lon=y&zoom=z) ako raw gps
1195 1195 Stiahnuť viditeľné dlaždice
1196 1196 -----
1197 1197 Stiahnuté {0} z {1} (zostáva stiahnuť {2})
1198 1198 Stiahnuté GPX dáta
1199 1199 Stahovač:
1200 1200 Sťahujem GPS dáta
1201 1201 Sťahujem OSM údaje...
1202 1202 Sťahujem Pluginy {0}...
1203 1203 Sťahujem "Správu dňa"
1204 1204 Sťahovanie obsahu zmenového súboru
1205 1205 Sťahujem zmenový súbor {0} ...
1206 1206 Sťahujem zmenové súbory...
1207 1207 Sťahujem obsah pre zmenový súbor {0} ...
1208 1208 Sťahujem dáta
1209 1209 Sťahovanie z OSM Servera...
1210 1210 História sťahovania...
1211 1211 Sťahujem otvorené súbory zmien
1212 1212 Sťahovanie zoznamu pluginov z ''{0}''
1213 1213 Sťahujem body {0} až {1}...
1214 1214 Sťahovanie odkazovaných relácií ...
1215 1215 Sťahovanie odkazovaných ciest ...
1216 1216 Nahrávam reláciu {0}
1217 1217 -----
1218 1218 Lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1219 1219 -----
1220 1220 Ťahať play head
1221 1221 Ťahajte "play head" a uvoľnite ho blízko miesta odkadiaľ chcete zvukový záznam prehrávať; SHIFT+uvoľnite synchronizovaný zvukový záznam v tom bode.
1222 1222 Odvodňovací kanál, odtok
1223 1223 Kresliť
1224 1224 Kresliť šípky v smere jazdy
1225 1225 Kresliť kruh z HDOP hodnoty.
1226 1226 -----
1227 1227 Nakreslite obdĺžnik požadovanej veľkosti a potom pustite tlačítko myši.
1228 1228 -----
1229 1229 Vykresliť ohraničujúci box stiahnutých dát
1230 1230 Kresliť smerové šípky pre línie, ktoré spájajú GPS body.
1231 1231 Kresliť smer cestného segmentu
1232 1232 Vykresľovať neaktívne vrstvy v iných farbách
1233 1233 Kresliť väčšie GPS body
1234 1234 Zobrazovať väčšie bodky pre GPS body.
1235 1235 Kresliť čiary medzi raw GPS bodmi
1236 1236 Kresliť spojnice medzi GPS bodmi
1237 1237 Kresliť body
1238 1238 -----
1239 1239 -----
1240 1240 Kresliť rubber-band pomocnú čiaru
1241 1241 Vykresliť segmenty s poradovými číslami
1242 1242 Zobrazovať hranice dát stiahnutých zo servera.
1243 1243 Nakreslite smerové šípky použijúc vyhľadávajúcu tabuľku namiesto matematického súboru.
1244 1244 Zobrazovať neaktívne vrstvy dát inou farbou.
1245 1245 Kresliť poradové čísla všetkých segmentov v rámci cesty.
1246 1246 Vykresľovať virtuálne body v mode výberu
1247 1247 Kresliť virtuálne body v režme výberu, pre zjednodušenie modifikácie.
1248 1248 -----
1249 1249 Pitná voda
1250 1250 Riadiť pretekárske auto z bodu A do bodu B cez letecký snímok, nechať za sebou kaktusy.
1251 1251 Autoškola
1252 1252 Chemická čistiareň
1253 1253 Duplikovať do {0} bodov
1254 1254 Duplikovať
1255 1255 Duplikovať vrstvu
1256 1256 Zdvojené body vo dvoch neuzatvoretých cestách
1257 1257 Zduplikovať body používané viacerými cestami.
1258 1258 Duplikovať výber kopírovaním a vložením.
1259 1259 Duplikovať túto vrstvu
1260 1260 Duplicitné body
1261 1261 Zdvojené body.
1262 1262 Zdvojené relácie
1263 1263 -----
1264 1264 Duplicitné body v ceste
1265 1265 Duplikované body v ceste.
1266 1266 Zdvojené (duplikované) cesty
1267 1267 Zdvojené cesty
1268 1268 -----
1269 1269 -----
1270 1270 +++++
1271 1271 +++++
1272 1272 +++++
1273 1273 -----
1274 1274 CHYBA
1275 1275 -----
1276 1276 Každý bod musí pripojiť presne 2 cesty
1277 1277 -----
1278 1278 Východne
1279 1279 Jednoduché sťahovanie pozdĺž dlhej spojenej(set of interconnected) cesty
1280 1280 Upraviť
1281 1281 Upraviť 10pin (kolok na hru s desiatimi kolkami)
1282 1282 Upraviť informácie o adrese
1283 1283 Upraviť interpoláciu adries
1284 1284 -----
1285 1285 Upraviť administratívne hranice
1286 1286 Upraviť pozemné letisko
1287 1287 Upraviť Obchod s alkoholickými nápojmi
1288 1288 Upraviť ťažobný priestor
1289 1289 Upraviť horskú chatu
1290 1290 -----
1291 1291 Upraviť archeologické nálezisko
1292 1292 Upraviť lukostreľbu
1293 1293 Upraviť kultúrne stredisko
1294 1294 Upraviť umelecké dielo
1295 1295 Upraviť atletiku
1296 1296 Upraviť atrakciu
1297 1297 Upraviť Australian Football
1298 1298 Upraviť bankomat
1299 1299 Upraviť hniezdo záchrany
1300 1300 Upraviť chlieb a pečivo
1301 1301 Upraviť banku
1302 1302 Upraviť bar (výčap)
1303 1303 Upraviť bejzbal
1304 1304 Upraviť Basin (Kotvisko pre lode)
1305 1305 Upraviť basketbal
1306 1306 Upraviť bojisko
1307 1307 Upraviť záliv
1308 1308 Upraviť pláž
1309 1309 -----
1310 1310 Upraviť signál (rádiomaják)
1311 1311 Upraviť Obchod s nápojmi.
1312 1312 Upraviť parkovisko bicyklov
1313 1313 Upraviť požičovňu bicyklov
1314 1314 Upraviť bicyklový obchod
1315 1315 Upraviť záhradnú reštauráciu
1316 1316 Upraviť lodenicu
1317 1317 Upraviť stĺpik
1318 1318 Upraviť kníhkupectvo
1319 1319 Upraviť hraničnú kontrolu
1320 1320 Upraviť bowling na tráve
1321 1321 -----
1322 1322 Upraviť hraničné kamene
1323 1323 -----
1324 1324 Upraviť bowling
1325 1325 Editácia mosta
1326 1326 Upraviť cestu pre kone
1327 1327 Upraviť brownfield (opustený priemyselný objekt)
1328 1328 Upraviť bránu pre otváranie predkom auta (bump)
1329 1329 Upraviť autobusovú linku
1330 1330 Upraviť autobusové nástupište
1331 1331 Upraviť autobusovú stanicu
1332 1332 Upraviť autobusovú zastávku
1333 1333 Upraviť mäsiarstvo
1334 1334 Upraviť kabínkovú lanovku
1335 1335 -----
1336 1336 Upraviť kaviareň
1337 1337 Upraviť stanový tábor
1338 1338 -----
1339 1339 Upraviť prieplav
1340 1340 Upraviť kanoistiku
1341 1341 Upraviť autopožičovňu
1342 1342 Upraviť autoservis
1343 1343 Upraviť autopožičovňu (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1hod.)
1344 1344 Upraviť predajcu automobilov
1345 1345 Upraviť umývačku aut
1346 1346 Upraviť kemping pre obytné prívesy
1347 1347 Upraviť hrad
1348 1348 Upraviť cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
1349 1349 Upraviť vstup do jaskyne
1350 1350 Upraviť cintorín
1351 1351 Upraviť sedačkovú lanovku
1352 1352 Upraviť chatu
1353 1353 -----
1354 1354 Upraviť drogériu
1355 1355 -----
1356 1356 Upraviť kino
1357 1357 Upraviť mesto
1358 1358 Upraviť označenie hranice mesta/obce
1359 1359 Upraviť občiansku hranicu
1360 1360 Upraviť útes
1361 1361 Upraviť lezenie
1362 1362 -----
1363 1363 -----
1364 1364 Upraviť pobrežie
1365 1365 Upraviť vysokú školu
1366 1366 Upraviť obchodnú (komerčnú) oblasť
1367 1367 Upraviť spoločné, obecné
1368 1368 Upraviť počítačový obchod
1369 1369 -----
1370 1370 Upraviť stavebnú oblasť
1371 1371 -----
1372 1372 -----
1373 1373 Upraviť kontinent
1374 1374 Upraviť obchod s polotovarmi
1375 1375 -----
1376 1376 Upraviť krajinu (štát)
1377 1377 Upraviť kraj (okres)
1378 1378 Upraviť súd
1379 1379 Upraviť krytú nádrž
1380 1380 Upraviť žeriav
1381 1381 Upraviť kriket
1382 1382 Upraviť cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
1383 1383 Upraviť kroquet
1384 1384 Upraviť križovanie
1385 1385 -----
1386 1386 -----
1387 1387 Upraviť cyklistickú cestu
1388 1388 Upraviť cyklistiku
1389 1389 Upraviť priehradu, nádrž
1390 1390 -----
1391 1391 Upraviť zubného lekára
1392 1392 -----
1393 1393 -----
1394 1394 Upraviť nepoužívanú železnicu
1395 1395 Upraviť priekopu
1396 1396 Upraviť obchod Urob si sám
1397 1397 Upraviť dok, prístavnú hrádzu
1398 1398 Upraviť lekárov
1399 1399 -----
1400 1400 Upraviť preteky chrtov
1401 1401 Upraviť lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1402 1402 Upraviť odvodňovací kanál, odtok
1403 1403 Upraviť pitnú vodu
1404 1404 -----
1405 1405 Upraviť chemickú čistiareň
1406 1406 Upraviť obchod s elektronikou
1407 1407 Upraviť veľvyslanectvo
1408 1408 Upraviť pohotovosť (záchrannú službu)
1409 1409 Upraviť vstup
1410 1410 Upraviť jazdectvo
1411 1411 -----
1412 1412 -----
1413 1413 Upraviť poľnohospodárske pôdu
1414 1414 Upraviť farmu
1415 1415 Upraviť reštauráciu rýchleho občerstvenia
1416 1416 Upraviť fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1417 1417 Upraviť prievoz, trajekt
1418 1418 Upraviť prístavisko prievozu, trajektu
1419 1419 Upraviť hydrant
1420 1420 Upraviť hasičskú stanicu
1421 1421 Upraviť rybolov
1422 1422 Upraviť únikové schody
1423 1423 Upraviť kvetinárstvo
1424 1424 -----
1425 1425 Upraviť chodník
1426 1426 Upraviť brod
1427 1427 Upraviť les
1428 1428 Upraviť fontánu
1429 1429 -----
1430 1430 Upraviť čerpaciu stanicu
1431 1431 Upraviť obchod s nábytkom
1432 1432 -----
1433 1433 -----
1434 1434 Upraviť záhradu
1435 1435 Upraviť záhradné centrum
1436 1436 Upraviť plynojem (gasometer)
1437 1437 Upraviť bránu
1438 1438 Upraviť ľadovec
1439 1439 Upraviť golf
1440 1440 Upraviť golfové ihrisko
1441 1441 Upraviť Gondolu
1442 1442 Upraviť trávnatú plochu
1443 1443 Upraviť cintorín (malý, blizko kostola)
1444 1444 Upraviť greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
1445 1445 -----
1446 1446 -----
1447 1447 -----
1448 1448 Upraviť penzión
1449 1449 Upraviť turistiku
1450 1450 Upraviť kaderníctvo
1451 1451 Upraviť zastávku
1452 1452 Upraviť malú dedinu
1453 1453 Upraviť bránu pre zvieratá (hampshire)
1454 1454 Upraviť železiarstvo
1455 1455 -----
1456 1456 Upraviť vresovisko
1457 1457 Upraviť pristávaciu plochu pre vrtuľníky
1458 1458 Upraviť obchod s Hifi elektronikou
1459 1459 -----
1460 1460 Upraviť komunikáciu vo výstavbe
1461 1461 Upraviť hokej
1462 1462 Upraviť konské dostihy
1463 1463 Upraviť nemocnicu
1464 1464 Upraviť ubytovňu
1465 1465 Upraviť hotel
1466 1466 Upraviť poľovnícky posed
1467 1467 Upraviť priemyselnú oblasť
1468 1468 Upraviť Ostrov
1469 1469 Upraviť ostrovček
1470 1470 -----
1471 1471 -----
1472 1472 Upraviť JOSM Plugin popis URL.
1473 1473 -----
1474 1474 Upraviť kruhový objazd
1475 1475 -----
1476 1476 Upraviť škôlku
1477 1477 Upraviť stánok
1478 1478 Upraviť automatickú bránu pre hosp. zvieratá (kissing)
1479 1479 -----
1480 1480 Upraviť Zem (Pevnina)
1481 1481 Upraviť skládku odpadov
1482 1482 Upraviť práčovňu
1483 1483 Upraviť knižnicu
1484 1484 Upraviť závoru (Lift Gate)
1485 1485 Upraviť električku
1486 1486 Upraviť maják
1487 1487 Upraviť Obytnú zónu
1488 1488 Upraviť oblasť (lokalitu)
1489 1489 -----
1490 1490 -----
1491 1491 Upraviť Prístav (Marina)
1492 1492 -----
1493 1493 Upraviť lúku
1494 1494 -----
1495 1495 Upraviť pomník
1496 1496 Upraviť vojenskú oblasť
1497 1497 -----
1498 1498 Upraviť minigolf
1499 1499 -----
1500 1500 -----
1501 1501 -----
1502 1502 Upraviť zmenáreň
1503 1503 Upraviť jednokoľajku, vysutú dráhu
1504 1504 Upraviť pamätihodnosť, pamätník
1505 1505 Upraviť motel
1506 1506 -----
1507 1507 -----
1508 1508 -----
1509 1509 Upraviť diaľnicu
1510 1510 Upraviť diaľničnú križovatku
1511 1511 Upraviť dialničnú prípojku
1512 1512 Upraviť horský priesmyk
1513 1513 Upraviť blato
1514 1514 Upraviť Multi
1515 1515 Upraviť multipolygón
1516 1516 Upraviť múzeum
1517 1517 -----
1518 1518 Upraviť úzkorozchodnú železnicu
1519 1519 Upraviť štátne hranice
1520 1520 Upraviť hranicu Národného parku (prírodnej rezervácie)
1521 1521 Upraviť prírodnú rezerváciu
1522 1522 Upraviť nočný klub
1523 1523 -----
1524 1524 Upraviť očnú optiku
1525 1525 Upraviť biopotraviny
1526 1526 Upraviť obchod s výchádzkovým (outdoor) tovarom
1527 1527 -----
1528 1528 Upraviť Palaeontological Areál
1529 1529 Upraviť park
1530 1530 Upraviť parkovisko
1531 1531 Upraviť parkovaciu uličku (Parking Aisle)
1532 1532 Upraviť odovzdávacie miesto
1533 1533 Upraviť cestu (chodník)
1534 1534 Upraviť vrchol kopca
1535 1535 Upraviť pešiu zónu
1536 1536 Upraviť polotu
1537 1537 Upraviť lekáreň
1538 1538 Upraviť výletné miesto
1539 1539 Upraviť mólo
1540 1540 Upraviť potrubie
1541 1541 Upraviť hraciu plochu, ihrisko
1542 1542 Upraviť kostol
1543 1543 -----
1544 1544 Upraviť ihrisko
1545 1545 Upraviť políciu
1546 1546 Upraviť politickú hranicu
1547 1547 Upraviť poštu
1548 1548 Upraviť elektráreň (spôsob výroby)
1549 1549 Upraviť elektrické vedenie
1550 1550 -----
1551 1551 Upraviť trafostanicu
1552 1552 Upraviť malý transformátor
1553 1553 Upraviť elektrický stožiar
1554 1554 Upraviť zachovanú železnicu (v prevádzke)
1555 1555 Upraviť prípojku cesty I. triedy
1556 1556 Upraviť cestu I. triedy
1557 1557 Upraviť súd
1558 1558 -----
1559 1559 Upraviť krčmu
1560 1560 Upraviť verejnú budovu
1561 1561 -----
1562 1562 Upraviť lom
1563 1563 -----
1564 1564 Upraviť dostihovú dráhu
1565 1565 Upraviť racquetbal
1566 1566 Upraviť železničnú koľaj
1567 1567 Upraviť železničný pozemok
1568 1568 Upraviť železničné nástupište
1569 1569 Upraviť rekreačnú oblasť
1570 1570 Upraviť recykláciu (zber)
1571 1571 Upraviť oblasť (región)
1572 1572 Upraviť nádrž
1573 1573 Upraviť osídlenú oblasť
1574 1574 Upraviť ulicu
1575 1575 -----
1576 1576 Upraviť reštauráciu
1577 1577 Upraviť oblasť s maloobchodmi
1578 1578 Upraviť rieku
1579 1579 Upraviť riečny breh
1580 1580 Upraviť cestné obmedzenie
1581 1581 Upraviť cestu neznámeho typu
1582 1582 -----
1583 1583 Upraviť Cestu (Route)
1584 1584 -----
1585 1585 -----
1586 1586 Upraviť zrúcaninu
1587 1587 Upraviť pristávaciu dráhu
1588 1588 -----
1589 1589 Upraviť sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
1590 1590 -----
1591 1591 Upraviť školu
1592 1592 Upraviť sutinu
1593 1593 Upraviť krovie
1594 1594 -----
1595 1595 Upraviť cestu II. triedy
1596 1596 Upraviť servisnú stanicu (autoservis)
1597 1597 Upraviť obslužnú cestu (Service)
1598 1598 Upraviť prístrešok
1599 1599 Upravit obchod s obuvou
1600 1600 Upraviť streľbu
1601 1601 -----
1602 1602 Upraviť skratky
1603 1603 Upraviť Skateboard
1604 1604 Upraviť korčuľovanie
1605 1605 Upraviť lyžovanie
1606 1606 Upraviť slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
1607 1607 Upraviť futbal
1608 1608 Upraviť Hroty
1609 1609 Upraviť športové centrum
1610 1610 Upraviť športový obchod
1611 1611 Upraviť prameň
1612 1612 Upraviť štadión
1613 1613 Upraviť štát
1614 1614 Upraviť papierníctvo
1615 1615 Upraviť turniket
1616 1616 Upraviť potok
1617 1617 -----
1618 1618 -----
1619 1619 Upraviť štvrť
1620 1620 Upraviť metro
1621 1621 Upraviť vchod do metra
1622 1622 Upraviť supermarket
1623 1623 Upraviť pozorovaciu kameru
1624 1624 Upraviť meračský bod
1625 1625 Upraviť plávanie
1626 1626 -----
1627 1627 Upraviť stolný tenis
1628 1628 -----
1629 1629 Upraviť stanicu taxíkov
1630 1630 Upraviť rolovacie dráhy
1631 1631 Upraviť telefón
1632 1632 Upraviť tenis
1633 1633 Upraviť terminál
1634 1634 Upraviť terminál
1635 1635 Upraviť cestu III. triedy
1636 1636 Upraviť divadlo
1637 1637 +++++
1638 1638 Upraviť mýtnu búdku
1639 1639 Upraviť vežu
1640 1640 Upraviť mesto
1641 1641 Upraviť radnicu (obecný úrad)
1642 1642 Upraviť obchod s hračkami
1643 1643 Upraviť Stopu (Track)
1644 1644 -----
1645 1645 Upraviť električku
1646 1646 Upraviť zastávku električky
1647 1647 Upraviť cestovnú kanceláciu
1648 1648 Upraviť strom
1649 1649 Upraviť cestu pre motorové vozidlá
1650 1650 Upraviť prípojku cesty pre motorové vozidla
1651 1651 Upraviť Tunel
1652 1652 Upraviť prikázané smery jazdy (turn restriction)
1653 1653 Upraviť Turniket
1654 1654 -----
1655 1655 Upraviť Neklasifikovanú cestu
1656 1656 Upraviť Univerzitu
1657 1657 -----
1658 1658 -----
1659 1659 Upraviť predajný automat
1660 1660 Upraviť veterinárnu ambulanciu
1661 1661 Upraviť obchod s DVD
1662 1662 Upraviť výhliadku
1663 1663 Upraviť dedinu
1664 1664 Upraviť obecnú zeleň
1665 1665 Upraviť vinicu
1666 1666 Upraviť sopku
1667 1667 -----
1668 1668 Upraviť odpadkový kôš
1669 1669 Upraviť čističku odpadových vôd
1670 1670 Upraviť vodu
1671 1671 Upraviť vodný zábavný park
1672 1672 Upraviť vodojem
1673 1673 -----
1674 1674 -----
1675 1675 Upraviť vodopád
1676 1676 -----
1677 1677 Upraviť kríž pri ceste
1678 1678 Upraviť božiu muku
1679 1679 Upraviť priehradzku
1680 1680 Upraviť mokraď
1681 1681 Upraviť veterný mlyn
1682 1682 Upraviť Drevo
1683 1683 Upraviť závody (továrne)
1684 1684 Upraviť zoo
1685 1685 -----
1686 1686 Upraviť filter.
1687 1687 Upraviť zem.šírku a zem.dĺžku na bode.
1688 1688 Upraviť novú reláciu vo vrstve "{0}"
1689 1689 Upraviť reláciu #{0} vo vrstve "{1}"
1690 1690 -----
1691 1691 -----
1692 1692 Upraviť aktuálnu stránku pomoci
1693 1693 Načítať aktuálne vybranú reláciu
1694 1694 -----
1695 1695 Upraviť názov súboru, alebo URL pre vybraté aktívne štýly
1696 1696 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1697 1697 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1698 1698 Upraviť vybraté cesty ikon
1699 1699 Upraviť zvolený zdroj.
1700 1700 Zmeniť hodnotu zvoleného klúča pre všetky objekty
1701 1701 Úpravy: {0}
1702 1702 -----
1703 1703 -----
1704 1704 Vzdelávanie
1705 1705 Elektrifikovaný
1706 1706 Elektronika
1707 1707 Platobné karty a Kreditné karty
1708 1708 Elektronika
1709 1709 Elementy typu(druhu) {0} sú podporované.
1710 1710 Nadmorská výška
1711 1711 E-mailová adresa
1712 1712 Násyp
1713 1713 Veľvyslanectvo
1714 1714 Pohotovosť (Záchranná služba)
1715 1715 Núdzový telefón
1716 1716 -----
1717 1717 Prázdny dokument
1718 1718 Nájdená prázdna úloha
1719 1719 Prázdne cesty
1720 1720 Povoliť built-in icon východzí
1721 1721 Zapnúť filter
1722 1722 -----
1723 1723 Povoliť/zakázať automatické presunutie zobrazenia mapy na posledný umiestnený bod
1724 1724 Zapnúť/vypnúť prevod máp iba ako drôtový
1725 1725 -----
1726 1726 Vložiť Šírku/Dĺžku pre skok na miesto.
1727 1727 Zadať URL
1728 1728 Vložte URL pre sťahovanie:
1729 1729 Vložiť id zmenového súboru
1730 1730 Zadajte novú dvojicu klúč/hodnota
1731 1731 Vložte názov miesta pre hľadanie
1732 1732 Zapíšte názov miesta pre vyhľadávanie:
1733 1733 Vložiť funkciu a použiť na vybraté členy relácie
1734 1734 Vložiť funkcie pre všetkých členov relácie
1735 1735 Vložiť hľadaný výraz
1736 1736 Zadajte pokročilé OAuth vlastnosti
1737 1737 Vložte adresu URL z ktorej budú dáta sťahované
1738 1738 Zadajte nejaký komentár
1739 1739 Vložiť poverenia pre HTTP proxy server
1740 1740 Vložiť credentials pre OSM API
1741 1741 -----
1742 1742 -----
1743 1743 -----
1744 1744 Vložiť ID objektu, ktorý má byť stiahnutý
1745 1745 Vložte OAuth autorizačný prístup
1746 1746 -----
1747 1747 Vložte hľadaný výraz
1748 1748 Vstup
1749 1749 Jazdectvo
1750 1750 -----
1751 1751 Chyba
1752 1752 -----
1753 1753 Chyba zobrazovania URL
1754 1754 Chyba počas sťahovania
1755 1755 Chyba vo filtri
1756 1756 Chyba pri inicializácii testu {0}:\n{1}
1757 1757 Chyba pri nahrávaní súboru
1758 1758 -----
1759 1759 Chyba v súbore {0}
1760 1760 Chyba rozkladania(parsovania) {0}:
1761 1761 Chyba prehrávánia zvuku
1762 1762 Chyba pri čítaní položky záložky:%s
1763 1763 -----
1764 1764 Chyba pri vytváraní zálohy z odstránenej vrstvy: {0}
1765 1765 Chyba pri exporte {0}:\n{1}
1766 1766 Chyba pri získavaní súború z adresára {0}\n
1767 1767 Chyba pri rozkladaní vyrovnania(offset).\nČakám na formát: {0}
1768 1768 -----
1769 1769 Chyba pri rozkladaní (parsovaní) dát.\nProsím použite požadovaný formát.
1770 1770 Chyba pri rozkladaní časového pásma.\nČakám na formát: {0}
1771 1771 Chyba pri rozkladaní {0}
1772 1772 Chyba: Pripojenie k proxy ''{0}'' pre URI ''{1}'' zlyhalo. Výnimka bola: {2}
1773 1773 Chyba: Nedovolená zdvojená hodnota ''{0}'' v riadku ''{1}'' v súbore záložiek ''{2}''
1774 1774 Chyba: Neočakávaný riadok ''{0}'' v súbore záložiek ''{1}''
1775 1775 -----
1776 1776 -----
1777 1777 -----
1778 1778 Chyby
1779 1779 Chyby počas sťahovania
1780 1780 +++++
1781 1781 -----
1782 1782 -----
1783 1783 -----
1784 1784 -----
1785 1785 Príklady
1786 1786 Koniec
1787 1787 Ukončiť JOSM
1788 1788 Ukončiť JOSM s uložením. Neuložené zmeny budú nahrané a/alebo uložené
1789 1789 Ukončiť JOSM bez uloženia. Neuložené zmeny budú stratené.
1790 1790 Ukončť program.
1791 1791 -----
1792 1792 Očakávaná nie prázdna hodnota pre parameter ''{0}'', dostal som ''{1}''
1793 1793 -----
1794 1794 Podrobné body cesty s časom odhadovaným z pozície stopy(track).
1795 1795 Podrobné body cesty(waypoints) s platnou časovou značkou.
1796 1796 Export GPX súboru
1797 1797 Exportovať a Uložiť
1798 1798 Možnosti exportu
1799 1799 Exportovať dáta do GPX súboru.
1800 1800 Exportovať do GPX...
1801 1801 -----
1802 1802 Získavam GPS polohu z EXIF
1803 1803 Vyťiahnuť (extrude)
1804 1804 Vyťiahnuť cestu
1805 1805 -----
1806 1806 +++++
1807 1807 -----
1808 1808 -----
1809 1809 Vybavenia
1810 1810 -----
1811 1811 -----
1812 1812 Nepodarilo sa overiť užívateľa ''{0}'' s heslom''***'' ako užívateľa OAuth
1813 1813 Nepodarilo sa povoliť OAuth žiadosť ''{0}''
1814 1814 Nepodarilo sa vytvoriť adresár pluginov ''{0}''
1815 1815 Nepodarilo sa vytvoriť informácie o pluginoch z manifestu pre pluginy ''{0}''
1816 1816 Nepodarilo sa načítať XML schémy.
1817 1817 Neúspešné nahratie zdroja ''{0}'', chyba je {1}.
1818 1818 -----
1819 1819 Neúspešné otvorenie URL
1820 1820 Nepodarilo sa otvoriť URL. V súčasnej dobe neexistuje nastavenie platformy. Prosím nastavte najskôr platformu.
1821 1821 Neúspešné nadviazanie spojenia do API {0}
1822 1822 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou
1823 1823 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou. Cieľová URL je prázdna.
1824 1824 Nepodarilo sa otvoriť vstupný tok pre zdroj ''{0}''
1825 1825 Neúspešné rozloženie údajov ''{0}'' odpovedal server.
1826 1826 neúspešné rozloženie poľa ''{1}'' v nastavení s kľúčom ''{0}''. Odchýlka bola: {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
1827 1827 Nemožno rozložiť dokument zoznamu pluginov z umiestnenia ''{0}''. Vynechávam. Výnimka bola: {1}
1828 1828 Neúspešné načítanie CSS súboru ''help-browser.css''. Výnimka je: {0}
1829 1829 -----
1830 1830 -----
1831 1831 chybná zadanie pôvodných. aktuálna verzia {0} nie je platná v priebehu
1832 1832 Neúspešné nastavenie odkazu. Odkaz ID {0} je nenájdený v histórii ID {1}.
1833 1833 neúspešný zadaný odkaz. verzia odkazu {0} nie je platná v priebehu
1834 1834 Nepodarilo sa podpísať HTTP spojenie s hlavičkou OAuth autentifikácie
1835 1835 Neúspešné nahratie pôvodných s id {0} pretože aktuálne upravovaná vrstva neobsahuje takéto pôvodné
1836 1836 Neúspešné nahratie pôvodných s id {0} pretože aktuálna dátová vrstva je prázdna
1837 1837 Poľnohospodárska pôda
1838 1838 Farma
1839 1839 Rýchle občerstvenie
1840 1840 Rýchle vykresľovanie (vyzerá nepekne)
1841 1841 -----
1842 1842 Rýchle pretáčanie
1843 1843 Fatálne: neúspešná lokalizácia obrázka ''{0}''. Toto je vážny konfiguračný problém. JOSM prestane pracovať.
1844 1844 Číslo faxu
1845 1845 Poplatok
1846 1846 Fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1847 1847 Plot
1848 1848 Prievoz, trajekt
1849 1849 Prístavisko prievozu, trajektu
1850 1850 Priniesť(Fetching) balíček bodov z {0}
1851 1851 Priniesť(Fetching) balíček relácií z {0}
1852 1852 Priniesť(Fetching) balíček ciest z {0}
1853 1853 Priniesť(Fetching) bod s id {0} z ''{1}''
1854 1854 Priniesť(Fetching) reláciu s id {0} z ''{1}''
1855 1855 Priniesť(Fetching) cestu s id {0} z ''{1}''
1856 1856 Súbor
1857 1857 Súbor "{0}" neexistuje
1858 1858 Súbor ''{0}'' nie je zapisovateľný. Prosím zvoľte iné meno súboru.
1859 1859 Chyba formátu súboru
1860 1860 -----
1861 1861 Súbor "{0}" neexistuje
1862 1862 Zálohovať súbor
1863 1863 Súbor už existuje. Prepísať?
1864 1864 -----
1865 1865 Súbor {0} existuje. Prepísať ho?
1866 1866 Súbor {0} je ešte nahratý pod menom "{1}"
1867 1867 Súbor: {0}
1868 1868 -----
1869 1869 Meno súboru
1870 1870 -----
1871 1871 -----
1872 1872 -----
1873 1873 Naplniť jeden zmenový súbor a vrátiť sa do dialógu nahrávania
1874 1874 +++++
1875 1875 Filter Skrytých:{0} Nepovolených:{1}
1876 1876 Režim filter
1877 1877 Filtrovať objekty a schovať/vypnúť ich.
1878 1878 Reťazec filtra:
1879 1879 -----
1880 1880 -----
1881 1881 Koniec kreslenia.
1882 1882 Hydrant
1883 1883 Hasičská stanica
1884 1884 Ohnisko
1885 1885 Rybolov
1886 1886 Opraviť
1887 1887 Oprava vlastností
1888 1888 Oprava konfliktu (rozporu) značiek
1889 1889 Opraviť vybratý problém
1890 1890 Opravte toto, pokiaľ je to možné.
1891 1891 Opravuje sa ({0}/{1}): ''{2}''
1892 1892 Opravujem chyby...
1893 1893 -----
1894 1894 Kvetinárstvo
1895 1895 +++++
1896 1896 -----
1897 1897 Nasledovať
1898 1898 Nasledovať čiaru
1899 1899 Bol najdený nasledujúci problém:
1900 1900 Jedlo
1901 1901 -----
1902 1902 Jedlo + Pitie
1903 1903 Pešo
1904 1904 Len pre označené objekty
1905 1905 Zosilnite kreslenú líniu ak naimportované dáta neobsahujú informáciu o čiarach.
1906 1906 Zosilniť líniu, ak žiadne segmenty nie su naimportované.
1907 1907 Brod
1908 1908 Les
1909 1909 Zabudnuté objekty, avšak nebudú zmazane na serveri po nahrávaní.
1910 1910 Skok Dopredu/vzad (sekundy)
1911 1911 Nájdený prázdny súbor v adresári {0}\n
1912 1912 Najdených {0} zodpovedajúcich výrazov
1913 1913 Fontána
1914 1914 -----
1915 1915 -----
1916 1916 Blokovať
1917 1917 Blokovať aktuálny zoznam spojovaných elementov
1918 1918 Kmitočet (Hz)
1919 1919 Z ...
1920 1920 Z relácie
1921 1921 Z URL
1922 1922 Čerpacia stanica
1923 1923 Čerpacia stanica
1924 1924 Typy palív
1925 1925 -----
1926 1926 Zobrazenie na celú obrazovku
1927 1927 Úplne automatický
1928 1928 -----
1929 1929 Nábytok
1930 1930 -----
1931 1931 -----
1932 1932 GPS body
1933 1933 popis gps trasy
1934 1934 GPX súbory
1935 1935 Súbory GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1936 1936 GPX Stopa nemá informáciu o čase.
1937 1937 GPX stopa(trasa):
1938 1938 -----
1939 1939 -----
1940 1940 -----
1941 1941 -----
1942 1942 -----
1943 1943 -----
1944 1944 Záhrada
1945 1945 Záhradné centrum
1946 1946 Plynojem (Gasometer)
1947 1947 Brána
1948 1948 rozmer (mm)
1949 1949 -----
1950 1950 -----
1951 1951 -----
1952 1952 -----
1953 1953 Geografia(Zemepis)
1954 1954 -----
1955 1955 Geoobrázok: {0}
1956 1956 Obrázky s GPS súradnicami
1957 1957 -----
1958 1958 Získať autorizovaný prístup pre ''{0}''
1959 1959 Ľadovec
1960 1960 Sklo
1961 1961 Vráťte sa do dialógového okna pre nahrávanie
1962 1962 Vráťte sa na krok 1/3
1963 1963 Prejsť na OSM wiki pre pomoc s tagmi (F1)
1964 1964 Choďte na JOSM domácu stránku pomoci
1965 1965 Prejsť na nasledujúcu stránku
1966 1966 Prejsť na predchádzajúcu stránku
1967 1967 +++++
1968 1968 Golfové ihrisko
1969 1969 +++++
1970 1970 GPS čas (čítaj nad fotografiou)
1971 1971 Pridelené práva
1972 1972 Tráva
1973 1973 Cintorín (malý, blizko kostola)
1974 1974 -----
1975 1975 Greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
1976 1976 -----
1977 1977 -----
1978 1978 -----
1979 1979 -----
1980 1980 -----
1981 1981 +++++
1982 1982 +++++
1983 1983 Penzión
1984 1984 Rázcestník (ukazovateľ smeru)
1985 1985 -----
1986 1986 +++++
1987 1987 Gymnastika
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 Kaderníctvo
1991 1991 Malá dedina / osada / samota
1992 1992 Brána pre zvieratá (Hampshire)
1993 1993 -----
1994 1994 Hangár
1995 1995 Železiarstvo
1996 1996 -----
1997 1997 -----
1998 1998 Má kľúč ''created_by'',alebo ''converted_by''
1999 1999 Má kľúč ''note'',alebo ''comment'',alebo ''description''
2000 2000 Má kľúč ''source''
2001 2001 Má kľúč ''watch''
2002 2002 Má tag obsahující ''fixme'' alebo ''FIXME''
2003 2003 Zdravie
2004 2004 Sluchové pomôcky
2005 2005 Vresovisko
2006 2006 Nákladné vozidlá
2007 2007 Živý plot (Hedge)
2008 2008 Výška
2009 2009 Výška (metre)
2010 2010 Pristávacia plocha pre vrtuľníky
2011 2011 Nápoveda
2012 2012 Pomoc: {0}
2013 2013 Pomoc pri vektorizácii WMS obrázkov.
2014 2014 Pologuľa(hemisféra)
2015 2015 Skryť
2016 2016 Schovať prvky
2017 2017 Skryť alebo zobraziť toto prepínacie tlačidlo
2018 2018 Skryť toto tlačítko
2019 2019 +++++
2020 2020 -----
2021 2021 -----
2022 2022 Duplicitné body na dialnici
2023 2023 Pozemné komunikácie
2024 2024 -----
2025 2025 -----
2026 2026 Turistika
2027 2027 Historické miesta
2028 2028 História
2029 2029 História (web)
2030 2030 História pre bod {0}
2031 2031 História pre reláciu {0}
2032 2032 História pre cestu {0}
2033 2033 priebeh nie je inicializovaný. Chybný súbor aktuálnych pôvodných.
2034 2034 priebeh nieje zatiaľ inicializovaný. Chyba odkazového súboru pôvodných.
2035 2035 Hokej
2036 2036 -----
2037 2037 -----
2038 2038 Domovská stránka
2039 2039 Kôň
2040 2040 Konské dostihy
2041 2041 Nemocnica
2042 2042 Hostiteľ:
2043 2043 Ubytovňa
2044 2044 +++++
2045 2045 Hlavné skratky
2046 2046 Meno domu
2047 2047 Číslo domu
2048 2048 Číslo domu {0}
2049 2049 Číslo domu {0} v {1}
2050 2050 Dom {0}
2051 2051 -----
2052 2052 Poľovnícky posed
2053 2053 Som v časovej zóne:
2054 2054 +++++
2055 2055 +++++
2056 2056 +++++
2057 2057 ID > 0 očakávané. Got {0}
2058 2058 ID z aktuálneho zmenového súboru > 0 požadovaný. Aktuálne ID je {0}.
2059 2059 +++++
2060 2060 -----
2061 2061 IO Výnimka
2062 2062 IOError pri vytváraní súboru, automatické ukladanie bude vynechané: {0}
2063 2063 -----
2064 2064 -----
2065 2065 -----
2066 2066 Cesty pre ikony:
2067 2067 Ikona:
2068 2068 Ak je špecifikovaný(určený), reset konfigurácie namiesto jej načítania.
2069 2069 Ignorovať
2070 2070 Nabudúce ignorovať vybratý problém.
2071 2071 Ignorujte ich, nechajte reláciu tak ako je
2072 2072 Ignorovať tento tip a nahrať bez zmeny
2073 2073 Ignorovať celú skupinu, alebo jednotlivé prvky?
2074 2074 Ignorujem zachytenú výnimku pretože nahrávanie je zrušené. Výnimka je: {0}
2075 2075 Ignorujem prvky(elements)
2076 2076 -----
2077 2077 Ignorujem nesprávnu URL: "{0}"
2078 2078 Ignorujem poškodený súbor z URL: "{0}"
2079 2079 Chybné dáta
2080 2080 chybné booleovské hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
2081 2081 Neplatná požiadavka URL pre zmenový súbor
2082 2082 Nedovolená veľkosť
2083 2083 Nepovolená veľkosť <= 0. Prosím vložte celé číslo > 1
2084 2084 Nesprávna kresba prerušovanej čiary, aspoň jedna hodnota musí byť > 0
2085 2085 Nesprávna kresba prerušovanej čiary, hodnoty musia byť kladné
2086 2086 Chybná štruktúra dokumentu. Vytvorená bod, cesta, alebo relácia sa nedá ''vytvoriť'','' zmeniť'', alebo odstrániť''.
2087 2087 -----
2088 2088 Neplatný výraz ''{0}''
2089 2089 Chybná hodnota zemepisnej šírky ''{0}''
2090 2090 Neplatná hodnota parametra zem. šírky ''{0}'', dostal som {1}
2091 2091 Neplatná dlhá hodnota pre vlastnosť ''{0}''. Got ''{1}''
2092 2092 Chybná hodnota zemepisnej dĺžky ''{0}''
2093 2093 Neplatná hodnota parametra zem. dĺžky ''{0}'', dostal som {1}
2094 2094 Chybná číselná hodnota atribútu ''{0}''. Mám ''{1}''.
2095 2095 Neplatný objekt s id=0
2096 2096 Chybné číslo portu v nastavení ''{0}''. Mám {1}.
2097 2097 Neplatný regulárny výraz ''{0}''
2098 2098 Chybné hodnoty atribútu ''changeset'' pre nový objekt {1}. Dostal som {0}. Resetujem na 0.
2099 2099 Chybné hodnoty atributu ''changeset''. Mám {0}.
2100 2100 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}. Got {1}
2101 2101 Neplatná hodnota vre vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}. Got {2}.
2102 2102 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodné s id {0}. Got {1}
2103 2103 Chybná hodnota pre vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''. Got {2}
2104 2104 chybné hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
2105 2105 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu OsmPrimitiveType, dostáva ''{1}''
2106 2106 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu boolean, dostáva ''{1}''
2107 2107 Chybná hodnota povinnej vlastnosti ''{0}'' z typu dvojitý(double). Got ''{1}''.
2108 2108 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long (>=0), dostáva ''{1}''
2109 2109 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long , dostáva ''{1}''
2110 2110 Neplatná hodnota vlastnosti ''ref'' z elementu <nd>. Got {0}
2111 2111 Obrázok
2112 2112 Obrázkové súbory
2113 2113 Súbor s obrázkom nemôže byť zmazaný.
2114 2114 Snímky
2115 2115 -----
2116 2116 -----
2117 2117 -----
2118 2118 -----
2119 2119 -----
2120 2120 Posun(offset) snímok
2121 2121 -----
2122 2122 Obrázky, ktoré sú už označkované ({0}/{1})
2123 2123 Obrázky so zemepisnou polohou v exif dátach ({0}/{1})
2124 2124 Britský
2125 2125 -----
2126 2126 Importovať zvuk
2127 2127 -----
2128 2128 -----
2129 2129 Importovať obrázky
2130 2130 Import nie je možný
2131 2131 -----
2132 2132 Importuje vydania z OpenStreetBugs
2133 2133 -----
2134 2134 -----
2135 2135 -----
2136 2136 Sklon
2137 2137 Nekompletné <member> špecifikácie s ref=0
2138 2138 Neúplné nahratie a/alebo uloženie
2139 2139 -----
2140 2140 Nesprávny počet parametrov
2141 2141 -----
2142 2142 -----
2143 2143 Priblíženie
2144 2144 Rôzne
2145 2145 Priemysel
2146 2146 Informácie
2147 2147 Informácia
2148 2148 Informačná tabuľa
2149 2149 Informačná kancelária
2150 2150 Informačný terminál
2151 2151 Informácie o vrstve
2152 2152 Informačné varovanie, očakáva sa mnoho neplatných záznamov.
2153 2153 Prebieha inicializácia
2154 2154 Inicializojem sedenie na internetovej stránke OSM ...
2155 2155 -----
2156 2156 Inicializujem body na aktualizáciu ...
2157 2157 Inicializujem relácie na aktualizáciu ...
2158 2158 Inicializujem cesty na aktualizáciu ...
2159 2159 Inštalujem aktualizované pluginy
2160 2160 -----
2161 2161 Vnútorná chyba servera
2162 2162 Interné štýly majú byť použité ako základ pre prevádzkové prepínateľné štýly
2163 2163 Prístup na internet
2164 2164 Poplatok za prístup na internet
2165 2165 Priesečník medzi cestami multipolygónu
2166 2166 Chybná API URL
2167 2167 -----
2168 2168 Neplatná adresa URL ''{0}'' v plugine {1}
2169 2169 Chybný ohraničujúci rámec
2170 2170 Poškodený bz2 súbor.
2171 2171 Neplatný dátum
2172 2172 Neplatná hodnota dátum/čas
2173 2173 Neplatné vyrovnanie (offset)
2174 2174 Neplatné vlastnosti kľúča
2175 2175 Chybný vyhľadávaný výraz
2176 2176 -----
2177 2177 Neplatný spellcheck line: {0}
2178 2178 Neplatný tagchecker line - {0}: {1}
2179 2179 Neplatné časové pásmo
2180 2180 Neplatné ID užívateľa
2181 2181 Neplatné užívateľské meno
2182 2182 Neplatná medzera vo vlastnosti klúča
2183 2183 Obrátený filter
2184 2184 -----
2185 2185 -----
2186 2186 Ostrov
2187 2187 Ostrovček
2188 2188 -----
2189 2189 -----
2190 2190 Podporuje protokol verzie 0.6, zatiaľ čo server uvádza podporu {0} do {1}.
2191 2191 položka {0} sa v zozname nenachádza
2192 2192 -----
2193 2193 +++++
2194 2194 Interný štýl JOSMu
2195 2195 +++++
2196 2196 -----
2197 2197 JOSM verzia {0} požadovaná pre plugin {1}.
2198 2198 -----
2199 2199 -----
2200 2200 JPEG obrázky (*.jpg)
2201 2201 +++++
2202 2202 Java verzia {0}
2203 2203 -----
2204 2204 Funkcie Spojenia Plôch (Join Areas Function)
2205 2205 Spojiť body a línie
2206 2206 Vložiť bod do cesty
2207 2207 Pripojiť bod k najbližšej ceste
2208 2208 Potvrdenie zlúčenia oblasti
2209 2209 Spojiť prekrývajúce sa Plochy
2210 2210 Spojené prekrývajúce sa plochy
2211 2211 Spojiť plochy ktoré sa prekrývajú
2212 2212 Skok na miesto (pozíciu)
2213 2213 Skok tam
2214 2214 Skok na miesto (pozíciu)
2215 2215 Križovatka
2216 2216 -----
2217 2217 Ponechať
2218 2218 Zachovať záložné súbory pri ukladaní dátových vrstiev
2219 2219 -----
2220 2220 Udržať môj vymazaný stav
2221 2221 Zachovať plugin
2222 2222 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z miestnej(local) dátovej sady
2223 2223 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z dátovej sady servera
2224 2224 -----
2225 2225 Udržať ich vymazaný stav
2226 2226 Ponechať tohto člena relácie pre cieľový objekt
2227 2227 Kĺúč
2228 2228 Klúč ''{0}'' je neplatný.
2229 2229 Kľúč ''{0}'' sa nenachádza v zozname predvolených hodnôt.
2230 2230 Kľúč nemôže byť prázdna hodnota keď je použitý značkový operátor. Ukážka použitia: kľúč=hodnota
2231 2231 Kláves:
2232 2232 Klávesové skratky
2233 2233 Kľúčové slová
2234 2234 Škôlka
2235 2235 Stánok
2236 2236 Automatická brána pre hospodárske zvieratá (Kissing)
2237 2237 -----
2238 2238 LKS-92 (Lotyšsko TM)
2239 2239 LPG (Skvapalnený ropný plyn)
2240 2240 Popis zvukovej (obrázka a web) značky
2241 2241 -----
2242 2242 Lambert 4 Zones (Francúzko)
2243 2243 +++++
2244 2244 Lambert CC9 Zone (Francúzko)
2245 2245 -----
2246 2246 Lambertova zóna (Estónsko)
2247 2247 Zem (Pevnina)
2248 2248 Využívanie oblasti (Land use)
2249 2249 Skládka odpadov
2250 2250 +++++
2251 2251 Duplicitné body na využívaní krajiny
2252 2252 Jazdné pruhy
2253 2253 Jazyk
2254 2254 Posledná zmena {0}
2255 2255 Pluginy boli naposledy aktualizované pred {0} dňami.
2256 2256 -----
2257 2257 Zemepisná šírka
2258 2258 Zemepisná šírka:
2259 2259 Založiť (Launch) súbor podľa vyberajúcej osoby pre výber súboru
2260 2260 Uvedený prehliadač s informáciou o súbore zmien
2261 2261 Spustiť prehliadač s wiki nápovedu pre vybraný objekt
2262 2262 Spustiť v maximalizovanom režime
2263 2263 Spustiť dialógové okno pre požiadavky zmenových súborov
2264 2264 Spúšťa FireFox na aktuálne viditeľné zobrazenie, ako pekný SVG obrázok.
2265 2265 Uvedený prehliadač s informáciou o používateľovi
2266 2266 Práčovňa
2267 2267 Vrstva
2268 2268 Vrstva ''{0}'' má zmeny, ktoré môžu byť uložené do svojho pričleneného súboru ''{1}''.
2269 2269 Vrstva ''{0}'' obsahuje zmeny ktoré, by mali byť nahraté na server.
2270 2270 Vrstva ''{0}'' nieobsahuje zmeny pre uloženie.
2271 2271 Vrstva ''{0}'' nemá žiadne zmeny na nahratie.
2272 2272 Vrstva ''{0}'' nie je podporovaná súborom
2273 2273 Vrstva ''{0}'' musí byť v zozname vrstiev
2274 2274 vrstva nie je v zozname
2275 2275 Vrstva: {0}
2276 2276 Vrstvy
2277 2277 Uvedený čas (sekundy)
2278 2278 Voľný čas
2279 2279 Dĺžka
2280 2280 -----
2281 2281 Dĺžka s hodnotou pre tag ''{0}'' pri objekte {1} prekonala max. povolenú dĺžku {2}. Dĺžka hodnoty je {3}.
2282 2282 Dĺžka: {0}
2283 2283 Železničné priecestie
2284 2284 Knižnica
2285 2285 Licencia
2286 2286 Skupiny
2287 2287 Závora (Lift Gate)
2288 2288 -----
2289 2289 Rýchloelektrička
2290 2290 Maják
2291 2291 Odkazová linka
2292 2292 Typ vedenia
2293 2293 Riadok {0} stĺpec {1}:
2294 2294 -----
2295 2295 zoznam funkcií {0} sa teraz nenachádza v porovnávanej dvojici
2296 2296 Zoznam elementov v mojej dátovej sade, i.e. miestna dátová sada
2297 2297 Zoznam elementov v ich dátovej sade, i.e. v dátovej sade servera
2298 2298 -----
2299 2299 Zoznam naposledy otvorených súborov
2300 2300 -----
2301 2301 Obytná zóna
2302 2302 -----
2303 2303 Nahrať Všetky Dlaždice
2304 2304 -----
2305 2305 Nahrať Dlaždice (Tiles)
2306 2306 Načítať WMS vrstvu
2307 2307 Nahrať WMS vrstvu zo súboru
2308 2308 -----
2309 2309 Nahrať priebeh
2310 2310 -----
2311 2311 Načítať rodičovské(nadriadené) relácie
2312 2312 Načítať reláciu
2313 2313 Nahrať obsah z vašich otvorených zmenových súborov zo servera
2314 2314 Načítavam skoršie pluginy
2315 2315 Nahrať históriu pre bod {0}
2316 2316 Nahrať históriu pre reláciu {0}
2317 2317 Nahrať históriu pre cestu {0}
2318 2318 Nahrávam rodičovskú reláciu
2319 2319 Nahrávam pluginy ''{0}''...
2320 2320 Načítavam pluginy
2321 2321 Načítavam pluginy ...
2322 2322 -----
2323 2323 Vložiť zdroje štýlov z ''{0}''
2324 2324 Nahrávam {0}
2325 2325 Načíta informácie o prelicencování zo servera. Užívatelom, ktorí súhlasili s novými prispievateľskými podmienkami sa zobrazí zelené začiarknutie.
2326 2326 Miestne súbory
2327 2327 Oblasť (lokalita)
2328 2328 Umiestnenie
2329 2329 Zamknúť
2330 2330 Plavebná komora
2331 2331 +++++
2332 2332 Odhlásujem sedenie ''{0}''...
2333 2333 Zemepisná dĺžka
2334 2334 Zemepisná dĺžka:
2335 2335 -----
2336 2336 Vzhľad a chovanie
2337 2337 -----
2338 2338 Výhliadková veža
2339 2339 Hľadanie obrázkov
2340 2340 Vyhľadá body, alebo cesty s FIXME v hodnotách vlastností.
2341 2341 -----
2342 2342 -----
2343 2343 -----
2344 2344 MTB Rozsah
2345 2345 -----
2346 2346 Hlavná dátová sada neobsahuje bod {0}
2347 2347 Vytvoriť Zvukovú značku v "Play Head"
2348 2348 Vytvoriť duplikát práve zvolenej vrstvy.
2349 2349 Vytvoriť paralelné kópie ciest
2350 2350 -----
2351 2351 Uistite sa, že ste načítali nejaké dáta ak ste použili --výber.
2352 2352 Vytvára radové domy mimo jednotlivých blokov.
2353 2353 Vytvoriť dvojicu vybraných segmentov cesty paralelným otočením jedného z nich na vybranom bode.
2354 2354 -----
2355 2355 Poškodený konfiguračný súbor pri linke {0}
2356 2356 Chybné vety: {0}
2357 2357 -----
2358 2358 Človekom vytvorené (Man made)
2359 2359 Otvorte správu zmenových súborov a vyberte zmenový súbor na nahratie do
2360 2360 Manuálne
2361 2361 Manuálne nastavenie
2362 2362 Ručne nastavte HTTP proxy server
2363 2363 Mapa
2364 2364 +++++
2365 2365 Projekcia mapy
2366 2366 Nastavenie mapy
2367 2367 -----
2368 2368 Mapa: {0}
2369 2369 -----
2370 2370 -----
2371 2371 -----
2372 2372 Prístav (Marina)
2373 2373 Symbol vybraných značiek je nerozhodnutý
2374 2374 Značky z pomenovaných bodov
2375 2375 Značky z {0}
2376 2376 -----
2377 2377 +++++
2378 2378 Spárovať prvú fotografiu s prvým bodom GPX
2379 2379 Priraďovanie fotiek ku stope(track) zlyhalo
2380 2380 Materiál
2381 2381 -----
2382 2382 -----
2383 2383 Max. zemepisná šírka
2384 2384 -----
2385 2385 Max. zemepisná dĺžka
2386 2386 Max. rýchlosť (km/h)
2387 2387 Max. hmotnosť (ton)
2388 2388 -----
2389 2389 -----
2390 2390 Maximálna plocha na požiadavku:
2391 2391 Maximálna dĺžka (v metroch) pre kresbu čiar lokálnych súborov. Nastavte ''-1'' pre kresbu všetkých čiar.
2392 2392 Maximálna dĺžka (v metroch) pre vykresľovanie línií. Nastavte na ''-1'' pre kreslenie všetkých línií.
2393 2393 Maximálna dĺžka (metrov)
2394 2394 Maximálna dĺžka pre lokálne súbory (v metroch)
2395 2395 Lúka
2396 2396 -----
2397 2397 -----
2398 2398 Člen
2399 2399 Člen pre úlohu {0} je chybného typu
2400 2400 Členovia
2401 2401 Členy z pamäte nie je možné pridať, pretože nie sú zahrnuté do aktuálnej vrstvy
2402 2402 Členy(vyriešené)
2403 2403 Členy(v konflikte)
2404 2404 Pomník
2405 2405 Meno v menu
2406 2406 Meno v menu (východzie)
2407 2407 Menu skratiek
2408 2408 +++++
2409 2409 Mercatorova projekcia
2410 2410 Zlúčiť
2411 2411 Zlúčiť body
2412 2412 Zlúčiť vrstvu
2413 2413 Zlúčiť body do najstaršieho bodu
2414 2414 -----
2415 2415 Zlúčiť výber
2416 2416 Zlúčiť aktuálnu vrstvu do inej vrstvy
2417 2417 Zlúčiť aktuálne vybrané objekty do inej vrstvy
2418 2418 Spojiť túto vrstvu do ďalšej vrstvy
2419 2419 Zlúčiť {0} body
2420 2420 Zmrazený zoznam spojovaných členov. Vyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2421 2421 Zmrazený zoznam spojovaných bodov. Vyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste.
2422 2422 spojované body ešte nie sú blokované. Memôžem spustiť vykonávací príkaz
2423 2423 Spojované body sú ešte neblokované. Nie je možné dať vykonávací povel
2424 2424 Spojovaná verzia
2425 2425 Zlúčenie zmazaných objektov zlyhalo
2426 2426 Správu dňa nie je možné zobraziť
2427 2427 -----
2428 2428 Metrická
2429 2429 -----
2430 2430 Kliknutie stredného tlačítka myši opäť prejde cyklus.<br>podržanie CTRL pre výber priamo z tohoto zoznamu s myšou.<hr>
2431 2431 Armáda
2432 2432 Min. zemepisná šírka
2433 2433 Min. zemepisná dĺžka
2434 2434 Min. rýchlosť (km/h)
2435 2435 -----
2436 2436 -----
2437 2437 Malý kruhový objazd
2438 2438 Minigolf
2439 2439 Minimálna vzdialenosť (pixelov)
2440 2440 Minút: {0}
2441 2441 Zrkadlovo prevrátiť
2442 2442 Zrkadlovo vybrané body a cesty.
2443 2443 Chýba vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}
2444 2444 Chýba vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}
2445 2445 Chýba vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodných s id {0}
2446 2446 Chýbajúca vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''
2447 2447 Chýbajúce šifrovanie
2448 2448 Chýbajúce kľúče alebo hodnoty atribútu v tagu.
2449 2449 Chýbajúca povinná vlastnosť ''{0}'' z XML prvku {1}.
2450 2450 Chýba povinná vlastnosť ''{0}'' na <nd> z cesty {1}
2451 2451 Chýbajúce povinné vlastnosti ''{0}''.
2452 2452 -----
2453 2453 Chýba zlúčujúci ciel pre bod s id {0}
2454 2454 Chýba zlúčujúci ciel pre reláciu s id {0}
2455 2455 Chýbajúci cieľ pre spojenie s cestou s id {0}
2456 2456 Chýba zlúčujúci ciel typu {0} s id {1}
2457 2457 Chýbajúce meno:* prekladu.
2458 2458 Chýbajúci operator pre NOT
2459 2459 Chýbajúci parameter pre OR
2460 2460 Chýba povinná vlastnosť ''{0}''.
2461 2461 Chýba totožnosť užívateľa
2462 2462 -----
2463 2463 Zmiešaný typ duplicitných bodov
2464 2464 Po-Pi 08:30-20:00
2465 2465 -----
2466 2466 -----
2467 2467 Mobilný telefón
2468 2468 Režim: Kresliť Fokus
2469 2469 Režim: {0}
2470 2470 -----
2471 2471 Pracovný režim (Potlach štýl)
2472 2472 -----
2473 2473 Zmenené časy (časových značiek) zvukových súborov.
2474 2474 Skupiny modifikátorov
2475 2475 -----
2476 2476 Zmenáreň
2477 2477 Jednokoľajka, vysutá dráha
2478 2478 Pamätihodnosť, pamätník
2479 2479 Viac informácií ...
2480 2480 Viac informácii o tejto vlastnosti
2481 2481 Najdených viac ako jedna cesta "z"
2482 2482 Najdených viac ako jedna cesta "na"
2483 2483 -----
2484 2484 +++++
2485 2485 -----
2486 2486 -----
2487 2487 Motorové vozidlo
2488 2488 Motocykel
2489 2489 Predajca motocyklov
2490 2490 Cesta pre motorové vozidlá
2491 2491 -----
2492 2492 Dialnica
2493 2493 Ďialničná križovatka
2494 2494 Dialničná prípojka
2495 2495 Horský priesmyk
2496 2496 Horský bicykel
2497 2497 Presunúť bod...
2498 2498 Posuň segment pozdĺž jeho normály, potom pusť tlačítko na myši.
2499 2499 Presunúť dialóg na bočný panel
2500 2500 Posunúť nižšie
2501 2501 Posunúť dole vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2502 2502 Posunúť elementy
2503 2503 Posunúť filter dole.
2504 2504 Posunúť filter hore.
2505 2505 Presunúť vľavo
2506 2506 Presunúť body tak, aby mali všetky uhly 90 alebo 180 stupňov
2507 2507 Pohybovať objekty ťahaním, Shift pridať do výberu (Ctrl prepnúť); Shift-Ctrl otočiť vybrané, Alt-Ctrl mierka vybraných; alebo zmeniť voľbu
2508 2508 Presunúť objekty {0}
2509 2509 Presunúť vpravo
2510 2510 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dolu.
2511 2511 Pridať všetky zvolené objekty medzi členy
2512 2512 Presun vybranej položky o jeden riadok nadol.
2513 2513 Presun vybranej položky o jeden riadok nahor.
2514 2514 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dole.
2515 2515 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok hore.
2516 2516 Presunúť označené body na priamku
2517 2517 Presunúť označené body do kruhu
2518 2518 Posunúť ich
2519 2519 Posunúť vyššie
2520 2520 Posunúť hore vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2521 2521 Presunúť {0}
2522 2522 Presunutie objektov {0}
2523 2523 Blato
2524 2524 +++++
2525 2525 Niekoľko členov odkazuje na rovnaký objekt.
2526 2526 multipolygón
2527 2527 Vnútorná cesta multipolygónu je vonku
2528 2528 Multipolygón nie je uzavretý
2529 2529 Múzeum
2530 2530 -----
2531 2531 Moje zmenové súbory
2532 2532 Moja dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
2533 2533 Moja verzia
2534 2534 Moja verzia (miestna(local) dátova sada)
2535 2535 Môj so zlúčeným
2536 2536 Môj s Ich
2537 2537 NMEA import zlyhal!
2538 2538 NMEA import úspešný
2539 2539 NMEA-0183 súbory
2540 2540 Názov
2541 2541 -----
2542 2542 Názov miesta
2543 2543 Meno užívateľa.
2544 2544 -----
2545 2545 Meno: {0}
2546 2546 Pomenovanie trackpoints od {0}
2547 2547 Pomenované trasové body
2548 2548 Úzkorozchodná železnica
2549 2549 Štátna
2550 2550 Národný park
2551 2551 Duplicitné body na prírodných ...
2552 2552 -----
2553 2553 Prírodná rezervácia
2554 2554 Sieť
2555 2555 Sieťová výnimka
2556 2556 Nikdy neaktualizovať
2557 2557 Nový
2558 2558 Nový autorizačný prístup
2559 2559 -----
2560 2560 Nová vrstva
2561 2561 Nový kľúč
2562 2562 Nový offset
2563 2563 -----
2564 2564 Nová relácia
2565 2565 Nová funkcia
2566 2566 -----
2567 2567 Nová hodnota
2568 2568 Nasledujúci
2569 2569 Nočný klub
2570 2570 Nie
2571 2571 Žiadny exportér nenájdený! Nič zachránené..
2572 2572 Vo vrstve nie je žiadna GPX stopa ku ktorej by sa dal pripojiť zvuk.
2573 2573 Bez skratky
2574 2574 Žiadna "z" najdená cesta
2575 2575 Žiadna "na" najdená cesta
2576 2576 Nenajdený "cez", bod alebo cesta
2577 2577 Žiadna oblasť nie je vybratá
2578 2578 -----
2579 2579 Žiadne zmeny pre uloženie.
2580 2580 Nenachádza sa tu súbor zmien pre diff nahratie
2581 2581 Žiadne konflikty na rozhodnutie
2582 2582 Nie je žiadny konflikt, čo by sa mohol priblížiť
2583 2583 Nájdená neaktuálna dátová sada
2584 2584 -----
2585 2585 V tejto oblasti sa nenachádzajú žiadne dáta.
2586 2586 Neboli načítané žiadne dáta.
2587 2587 Žiaden dátum
2588 2588 Neexistujú zvukové značky v tejto vrstve, voči ktorým by bolo možné nastaviť posunutie.
2589 2589 Slepá ulica
2590 2590 Žiadny súbor nie je pridružený k tejto vrstve
2591 2591 Žiadny gpx nie je vybratý
2592 2592 Bez obrázka
2593 2593 Nenajdené žiadne obrázky.
2594 2594 Žiadne obrázky nemôžu byť vyrovnané!
2595 2595 Nenájdený žiadny priesečník. Nič nebolo zmenené.
2596 2596 Neboli nájdené záznamy pre "{0}"
2597 2597 Neotvárajte súbor zmien
2598 2598 Neotvorené súbory zmien
2599 2599 Chýba vonkajšia cesta multipolygónu
2600 2600 Nevyriešený konflikt vo vlastnostiech
2601 2601 Nevyriešený konflikt značiek musí byť vyriešený
2602 2602 Žiadne pôvodné s id {0} v miestnom dátovom súbore. Nemožno vyvodzovať pôvodné typ.
2603 2603 Nezistený žiadny problém
2604 2604 Bez proxy servera
2605 2605 Nevybratá GPX stopa(track)
2606 2606 Žiadny štýl pre multipolygón
2607 2607 Nie je žiaden štýl v multipolygónovej relácii
2608 2608 Žiadne značky
2609 2609 Žiadne cieľové vrstvy
2610 2610 -----
2611 2611 Žiadna platná funkcia pre člena multipolygónu
2612 2612 Neplatná WMS URL alebo id
2613 2613 Žiadne chyby na overenie
2614 2614 Nie, pokračovať v editácii
2615 2615 Nie, použite to
2616 2616 Bod
2617 2617 Bod je stále v užívaní
2618 2618 Bod {0}
2619 2619 -----
2620 2620 Bod: Pripojený
2621 2621 Bod: štandardný
2622 2622 Bod: označkovaný
2623 2623 Body
2624 2624 Body s rovnakou pozíciou
2625 2625 Body s rovnakými názvami
2626 2626 Body(vyriešené)
2627 2627 Body(v konflikte)
2628 2628 Multipolygón neobsahuje žiadnu cestu
2629 2629 Žiadny
2630 2630 Žiaden z týchto bodov nie je prilepený k ničomu inému.
2631 2631 Žiadna z týchto ciest nie je prilepená k ničomu inému.
2632 2632 Sever
2633 2633 Severne
2634 2634 Nenájdené
2635 2635 Ešte nerozhodnuté
2636 2636 Ešte nerozhodnuté
2637 2637 Nie je v cache pamäti
2638 2638 Poznámka
2639 2639 Všimnite si, že požiadavky na zmenové súbory sú súčasne vždy predložené ''{0}'', bez ohľadu na host, port a cestu URL zadanú nižšie.
2640 2640 Poznámka: GPL nie je kompatibilná s OSM licenciou. Nepridávajte záznamy s GPL licencoiu.
2641 2641 Poznámka: Ak je vybratá cesta, dostane čerstvé kópie odlepených\nbodov a tieto nové body budú vybraté. Inak všetky cesty dostanú\nsvoje vlastné kópie a všetky bodybudú vybraté.
2642 2642 Bankovky
2643 2643 Nič
2644 2644 Nič nebolo pridané do výberu hľadaním "{0}"
2645 2645 Nič sa nenašlo vo výbere vyhľadávania pre ''{0}''
2646 2646 Nič nebolo odstránené z výberu hľadaním "{0}"
2647 2647 Nie je zvolené nič, čo by se mohlo priblížiť.
2648 2648 Nič nie je vybraté!
2649 2649 Nie je nič na exportovanie. Najskôr stiahnite dáta.
2650 2650 Nič nie je vybraté
2651 2651 Nie je nič k nahratiu. Najskôr musíte mať nejaké dáta.
2652 2652 Nič nie je na zväčšenie
2653 2653 Chyba null pointera, možno sú neprítomné značky
2654 2654 Číslo
2655 2655 -----
2656 2656 -----
2657 2657 -----
2658 2658 -----
2659 2659 -----
2660 2660 -----
2661 2661 Počet vodičov (lepší: vodič) pre napájacie káble
2662 2662 Počet {0} úloh príliš vysoký ({1})
2663 2663 Počet {0} úloh príliš nízky ({1})
2664 2664 Schéma číslovania
2665 2665 -----
2666 2666 OAuth oprávnenie neúspešné
2667 2667 -----
2668 2668 +++++
2669 2669 OK - skúšam znovu.
2670 2670 +++++
2671 2671 OSM API URL nesmie byť prázdne. Prosím, zadajte OSM API URL.
2672 2672 OSM údaje
2673 2673 OSM heslo.
2674 2674 Súbory OSM Servera
2675 2675 OSM Serverové Súbory bzip2 zabalené
2676 2676 OSM Serverové Súbory gzip zbalené
2677 2677 URL OSM servera:
2678 2678 OSM heslo:
2679 2679 OSM užívateľské meno:
2680 2680 OSM stránka nevrátila session cookie v reakcii na ''{0}'',
2681 2681 Objekt
2682 2682 objekt ''{0}'' je už zmazaný. Vynechávam objekt v nahrávaní.
2683 2683 Objekt podľa ID:
2684 2684 -----
2685 2685 -----
2686 2686 Objekt podľa typu:
2687 2687 Objekt s históriou(priebehom)
2688 2688 Objekty sú nahraté do <strong>nového zmenového súboru</strong>.
2689 2689 Objekty sú nahraté do <strong>otvoreného zmenového súboru</strong> {0} s nahratou poznámkou ''{1}''.
2690 2690 Pridané objekty:
2691 2691 Odstránené objekty:
2692 2692 Upravené objekty:
2693 2693 Oktán 100
2694 2694 -----
2695 2695 Oktán 91
2696 2696 -----
2697 2697 Oktán 95
2698 2698 Oktán 98
2699 2699 Offset 3.000.000 východne
2700 2700 Záložka pre offset už existuje. Prepísať ju?
2701 2701 -----
2702 2702 -----
2703 2703 Vyrovnať(Offset):
2704 2704 Posun:
2705 2705 -----
2706 2706 Starý kľúč
2707 2707 Stará funkcia
2708 2708 Stará hodnota
2709 2709 Na požiadanie
2710 2710 Pri nahrávaní
2711 2711 Jednosmerka
2712 2712 Cesty s jediným bodom
2713 2713 Niektorý z vybratých súborov bol prázdny
2714 2714 Jedna z vybraných ciest nie je uzavretá, a preto nemôže byť pripojená.
2715 2715 Jeden alebo viac členov z tejto novej relácie boli vymazané zatiaľ čo editor relácie\nbol otvorený. Mali by byť odstránené z obsahu členov relácie.
2716 2716 Jednosmerka
2717 2717 -----
2718 2718 Iba zmenové súbory zavreté po a vytvorené pred konkrétnym dátumom/časom
2719 2719 Iba zmenové súbory zavreté ponasledujúcom dátume/čase
2720 2720 Iba moje zmenové súbory
2721 2721 -----
2722 2722 Iba zmenové súbory vyhotovené užívateľom s nasledujúcim ID užívateľa
2723 2723 Iba zmenové súbory vyhotovené užívateľom s nasledujúcim menom užívateľa
2724 2724 Iba na začiatku cesty.
2725 2725 Nepriehladnosť
2726 2726 Otvoriť
2727 2727 Otvoriť umiestnenie...
2728 2728 -----
2729 2729 Otvoriť nedávne
2730 2730 Otvoriť prázdnu WMS vrstvu, aby sa nahrali dáta zo súboru
2731 2731 Otvoriť súbor (niektoré typy súborov môžu byť otvorené s Súbor/Otvoriť)
2732 2732 Otvoriť súbor.
2733 2733 Otvor prehliadač histórie, s históriou tohto bodu
2734 2734 Otvorte prehľad všetkých príkazov (obnoviť vyrovnávaciu pamäť(buffer))
2735 2735 Otvoriť zoznam všetkých nahratých vrstiev.
2736 2736 Otvoríť zoznam všetkých relácií
2737 2737 Otvoríť zoznam ľudí, kterí pracujú na zvolenom objekte
2738 2738 Otvoriť dialógové okno pre spojenie(merge) všetkých vybraných bodov (items) v obsahu na vrchu.
2739 2739 Otvoriť nový zmenový súbor a použiť ho v ďalšom nahrávaní
2740 2740 Otvoriť dialógové okno pre globálne nastavenia.
2741 2741 Otvoriť výber obsahu okien.
2742 2742 Otvoriť webovú stránku pre každý vybratý zmenový súbor
2743 2743 Otvoriť z URL.
2744 2744 Otvoriť editor pre zvolenú reláciu
2745 2745 Je nutné otvoriť a používať viac nových zmenových súborov
2746 2746 Otvoriť inú GPX stopu(trasu)
2747 2747 Otvoriť inú fotografiu
2748 2748 Otvoriť očakávaný zmenový súbor. Got zavretý zmenový súbor s id {0}
2749 2749 Otvoriť zmenové súbory
2750 2750 Otvoriť súbor
2751 2751 -----
2752 2752 -----
2753 2753 Otvoriť aktuálnu stránku pomoci v externom prehliadači
2754 2754 Otvoriť zoznam súborov zmien v aktuálnej hladine.
2755 2755 Otvoriť okno pre overovanie.
2756 2756 Otvoriť...
2757 2757 Otvoriť/Zatvoriť:
2758 2758 +++++
2759 2759 -----
2760 2760 -----
2761 2761 -----
2762 2762 -----
2763 2763 -----
2764 2764 -----
2765 2765 -----
2766 2766 údaje OpenStreetMap
2767 2767 Otváracia doba
2768 2768 -----
2769 2769 Otváranie súboru ''{0}'' ...
2770 2770 Otváranie súborov
2771 2771 -----
2772 2772 Otvoriť dialógové okno, aby bol umožnený skok na konkrétne miesto
2773 2773 Otvoriť okno manažéra zmenového súboru pre vybraté zmenové súbory
2774 2774 -----
2775 2775 Operátor
2776 2776 Optik
2777 2777 Voliteľné atribúty:
2778 2778 Voliteľné typy
2779 2779 Biopotraviny
2780 2780 Orig. Cesta
2781 2781 Pravouhlosť
2782 2782 Pravouhlosť / Obnovenie(Undo)
2783 2783 Pravouhlý tvar
2784 2784 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)
2785 2785 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)\nProsím vyberte body, ktoré boli posunuté predchádzajúcou funkciou pre pravouhlosť!
2786 2786 Iné
2787 2787 Ostatné (iné) informačné body (miesta)
2788 2788 Iné duplicitné body
2789 2789 Turistický (Outdoor)
2790 2790 -----
2791 2791 Prekryť štvorce (tiles)
2792 2792 -----
2793 2793 Prekrývajúce sa komunikácie
2794 2794 Prekrývajúce sa železnice
2795 2795 Prekrývajúce sa cesty
2796 2796 Prekrývajúce sa cesty.
2797 2797 Prednastaviť pozíciu pre:
2798 2798 Prepísať
2799 2799 Prepísať užívateľské nastavenia OAuth?
2800 2800 -----
2801 2801 -----
2802 2802 -----
2803 2803 -----
2804 2804 PUWG (Poľsko)
2805 2805 PUWG 1992 (Poľsko)
2806 2806 PUWG 2000 Zone {0} (Poľsko)
2807 2807 +++++
2808 2808 -----
2809 2809 Farebný štýl {0}: {1}
2810 2810 Palaeontological Areál
2811 2811 -----
2812 2812 Papier
2813 2813 -----
2814 2814 -----
2815 2815 Parameter "downloadgps" neakceptuje názov súboru, alebo URL súboru
2816 2816 Názov parametra
2817 2817 Hodnota parametra
2818 2818 parameter {0} nie je v rozsahu 0..{1}, dostáva {2}
2819 2819 Parametre --sťahovanie, --sťahovaniegps, and --výber sú spracované v tomto poriadku.
2820 2820 Nadradené vzťahy
2821 2821 +++++
2822 2822 P+R parkovisko
2823 2823 Parkovisko
2824 2824 Parkovacia ulička (Parking Aisle)
2825 2825 Chyba parsovania: Chybná štruktúra GPX dokumentu
2826 2826 Rozložiť OSM dáta...
2827 2827 Rozloženie OSM history data ...
2828 2828 Rozkladanie obsahu zmenového súboru ...
2829 2829 Rozloženie súboru "{0}" neúspešné
2830 2830 rozkladám obsah zo zmenového súboru...
2831 2831 Rozkladanie obsahu pluginu z webu ''{0}''
2832 2832 Spracovávam odpoveď servera ...
2833 2833 -----
2834 2834 Náhradné diely
2835 2835 Odovzdávacie miesto
2836 2836 Odovzdávacie miesta
2837 2837 Heslo
2838 2838 Heslo:
2839 2839 Heslo:
2840 2840 Vložiť
2841 2841 Vkladám ...
2842 2842 Vložiť vlastnosti
2843 2843 Vložiť URL zo schránky
2844 2844 Vložiť zo schránky
2845 2845 Vložiť bez neúplných členov
2846 2846 Cesta (chodník)
2847 2847 Cesta:
2848 2848 Vrchol
2849 2849 Pešia zóna
2850 2850 Prechod pre chodcov
2851 2851 Typ prechodu pre chodcov
2852 2852 Pešia
2853 2853 +++++
2854 2854 Nevyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2855 2855 Nevyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste
2856 2856 Nebyriešený konflikty vlastností musia byť vyriešené
2857 2857 Vykonať overovanie dát
2858 2858 -----
2859 2859 -----
2860 2860 Lekáreň
2861 2861 Telefónne číslo
2862 2862 Číslo telefónu
2863 2863 Čas fotografie (z exif):
2864 2864 Fotografie neobsahujú informácie o čase.
2865 2865 Výletné miesto
2866 2866 Mólo
2867 2867 -----
2868 2868 Potrubie
2869 2869 Typ lyžiarskej dráhy
2870 2870 Hracia plocha, ihrisko
2871 2871 Kostol
2872 2872 Miesta
2873 2873 -----
2874 2874 Prehrať/Pauza audio
2875 2875 Záznam sa začne prehrávať o o uvedený počet sekúnd skôr (alebo pozdejšie, pri zápornom čísle), ako je požadované.
2876 2876 Ihrisko
2877 2877 Prosím prerušiť ak ste si nie istý
2878 2878 Prosím kliknite na <strong>Stiahnuť zoznam</strong> pre stiahnutie a zobrazenie zoznamu dostupných pluginov.
2879 2879 Prosím rozhodnite, aké dáta zmenového súboru sú nahraté a či zavrieť zmenový súbor po ďalšom nahratí.
2880 2880 Prosím rozhodnite, či JOSM má automaticky aktualizovať aktívne pluginy po určitej časovej dobe.
2881 2881 Prosím rozhodnite, či JOSM má automaticky aktualizovať aktívne pluginy pri štarte, po aktualizácii programu JOSM.
2882 2882 Prisím rozhodnite ktoré hodnoty ponechať
2883 2883 -----
2884 2884 Prosím, zadajte súradnice GPS
2885 2885 Prosím vložte dátum v obvyklom formáte pre vašu lokalitu.<br>Napríklad: {0}<br>Napríklad: {1}<br>Napríklad: {2}<br>Napríklad: {3}<br>
2886 2886 Prosím zvoľte názov pre záložku zo sťahovanej oblasti
2887 2887 Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa
2888 2888 Prosím vložte adresu dlaždice
2889 2889 Prosím vložte index dlaždice
2890 2890 Zadajte prosím užívateľské meno a heslo, ak váš proxy server vyžaduje autentifikáciu.
2891 2891 Prosím najskôr vložte platnú URL požiadavku pre zmenový súbor.
2892 2892 Prosím najskôr vložte platnú veľkosť
2893 2893 Prosím vložte platný čas v obvyklom formáte pre vašu lokalitu.<br>Napríklad: {0}<br>Napríklad: {1}<br>Napríklad: {2}<br>Napríklad: {3}<br>
2894 2894 Prosím vložte platné ID užívateľa
2895 2895 Prosím, zadajte Kľúč autorizačného prístupu
2896 2896 Prosím, zadajte Skrytý autorizačný prístup
2897 2897 Zadajte prosím OAuth autorizovaný prístup, ktorý je oprávnený k prístupu k serveru OSM ''{0}''.
2898 2898 Prosím vložte celé číslo > 1
2899 2899 Prosím vložte ako hodnotu celé číslo > 0
2900 2900 Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa
2901 2901 Prosím vložte, alebo skopírujte URL na získanie zmenových súborov z OSM API.
2902 2902 Prosím, zadajte OSM API URL.
2903 2903 Prosím vložte heslo pre overenie vo vašom proxy serveri
2904 2904 Prosím vložte heslo vášho OSM účtu
2905 2905 Prosím vložte užívateľské meno pre overenie vo vašom proxy serveri
2906 2906 Prosím vložte uživateľské meno vášho OSM konta
2907 2907 Prosím vložte vaše OSM heslo
2908 2908 Prosím vložte vaše OSM užívateľské meno
2909 2909 -----
2910 2910 Prosím, reštartujte JOSM pre aktiváciu stiahnutých pluginov.
2911 2911 Prosím opravte komentár
2912 2912 Prosím vyberte najskôr sťahovanú oblasť
2913 2913 Prosím vyberte súbor
2914 2914 Vyberte prosím kľúč
2915 2915 Vyberte prosím hodnotu
2916 2916 Prosím, vyberte autorizačnú procedúru:
2917 2917 Vyber prosím nejakú položku.
2918 2918 Vyberte minimálne 4 body
2919 2919 Prosím vybrať aspoň jeden už nahraný bod, cestu, alebo reláciu.
2920 2920 Prosím, označte aspoň jednu uzavretú cestu, ktorá má byť spojená.
2921 2921 Prosím vyberte aspoň jeden bod, alebo cestu.
2922 2922 Prisím vyberte aspoň jeden riadok pre kopírovanie.
2923 2923 Vyberte aspoň jednu cestu k zjednodušeniu.
2924 2924 Zvoľte minimálne jednu cestu.
2925 2925 Vyberte prosím aspoň 3 body.
2926 2926 Vyberte prosím aspoň dva body na zlúčenie, alebo bod, ktorý je blízko iného bodu.
2927 2927 Prosím, vyberte aspoň dve cesty pre spojenie.
2928 2928 Prosím vyberte presne dva, alebo tri body, alebo jednu cestu s presne dvoma alebo troma bodmi.
2929 2929 Prosím zvoľ niečo pre kopírovanie
2930 2930 Vyberte prosím objekty, ktorým chcete zmeniť vlastnosti.
2931 2931 Prosím vyberte riadok na odstránenie.
2932 2932 Prosím vyberte riadok na úpravu.
2933 2933 Prosím vyberte cieľovú vrstvu.
2934 2934 Prosím vyberte stratégiu nahrávania:
2935 2935 Prosím vyberte trasy s uhlami približne 90 alebo 180 stupňov.
2936 2936 Prosím vyberte, ktoré zmenené vlastnosti chcete použiť.
2937 2937 Plugin je zahrnutý v JOSM
2938 2938 -----
2939 2939 -----
2940 2940 -----
2941 2941 -----
2942 2942 Informácia o pluginoch
2943 2943 -----
2944 2944 Aktualizácia pluginu zlyhala
2945 2945 Metóda aktualizácie pluginov
2946 2946 Pluginy
2947 2947 Pluginy sú aktuálne
2948 2948 Meno bodu(miesta)
2949 2949 Číslo bodu
2950 2950 -----
2951 2951 -----
2952 2952 Polícia
2953 2953 Politická
2954 2954 +++++
2955 2955 Poloha
2956 2956 pozícia {0} je mimo rozsah. aktuálne číslo z členov: {1}
2957 2957 Poštová schránka
2958 2958 Pošta
2959 2959 Poštové smerovacie číslo
2960 2960 -----
2961 2961 -----
2962 2962 Elektráreň (spôsob výroby)
2963 2963 Elektrické vedenie
2964 2964 Transformátorová stanica
2965 2965 Malý transformátor
2966 2966 Elektrický stožiar (vysoké napätie)
2967 2967 Duplicitné body na elektrickom vedení
2968 2968 -----
2969 2969 Predpoklad Porušenia
2970 2970 Predpokladaný priestupok
2971 2971 Preddefinované
2972 2972 Chýbajú preferencie ''{0}''. Nemôžem inicializovať OsmApi.
2973 2973 Nastavenie predvoľby {0} bolo vymazané, pretože nebola dlho používaná.
2974 2974 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neexistuje. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2975 2975 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neobsahuje ''{1}''. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2976 2976 nastavenie s kľúčom ''{0}'' nemôžem dodať vnútornú hodnotu pre ''{1}''. Dodaná {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2977 2977 Nastavenia
2978 2978 Predvoľby uložené na {0}
2979 2979 Nastavenia...
2980 2980 Pripravujem OSM údaje...
2981 2981 Pripravujem rozhodnutie konfliktov
2982 2982 Pripravujem dátový súbor ...
2983 2983 Pripravujem vrstvu ''{0}'' pre nahrávanie ...
2984 2984 -----
2985 2985 Pripravujem požiadavku pre nahrávanie ...
2986 2986 Historická železnica
2987 2987 Prednastavená skupina {0}
2988 2988 Prednastavená skupina {1} / {0}
2989 2989 Prednastavené úlohy prvkom, bez materských
2990 2990 Prednastavený sub prvok bez materských
2991 2991 Predvoľby
2992 2992 Predvoľba neobsahuje vlastnosti kľúča
2993 2993 Predvoľba neobsahuje vlastnost hodnoty
2994 2994 -----
2995 2995 Predchádzajúci
2996 2996 Cesta I. triedy
2997 2997 Prípojka cesty I. triedy
2998 2998 Primárny modifikátor:
2999 2999 Pôvodný
3000 3000 Očakávané ID pôvodných
3001 3001 Väzenie
3002 3002 Spracovanie súboru ''{0}''
3003 3003 Spracovávam sobory pluginov ...
3004 3004 Spracovanie zoznamu pluginu z umiestnenia ''{0}''
3005 3005 Spracovávam cache súbory stránky s pluginov ...
3006 3006 -----
3007 3007 Očakávané súradnice
3008 3008 -----
3009 3009 -----
3010 3010 Projekcia ''{0}'' nie je nájdená, záložka ''{1}'' nie je použiteľná
3011 3011 Kód projekcie
3012 3012 Kód nesúladu projekcie v ''{0}'': toCode() vracia ''{1}'', očakáva ''{2}''.
3013 3013 Metóda projekcie
3014 3014 Prológ dokumentu OsmChange už bol napísaný. Prosím, napíšte iba raz.
3015 3015 -----
3016 3016 Vlastnosti
3017 3017 Vlastnosti / Memberships
3018 3018 Kontrola vlastností :
3019 3019 Vlastnosti pre zvolené objekty
3020 3020 Vlastnosti v mojej dátovej sade, i.e. lokálna dátová sada
3021 3021 Vlastnosti v spojených elementoch. Budú nahradené vlastnosťami v mojich elementoch, keď rozhodnutie o spojenie bude aplikované.
3022 3022 Vlastnosti v ich dátovej sade, i.e. serverova dátova sada
3023 3023 Vlastnosti
3024 3024 Vlastnosti (s konfliktmi)
3025 3025 Vlastnosti/Členstvo(memberships)
3026 3026 Vlastnosti: {0} / Memberships: {1}
3027 3027 Hodnota obsahuje HTML entitu
3028 3028 Hodnota začíná alebo končí medzerou
3029 3029 Doplniť krátky komentár k nahrávaným zmenám
3030 3030 Vytvára dialóg merania a vrstvu na meranie dĺžky a uhla segmentov, plochy obklopenej s (jednoduchou) uzavretou cestou a vytvoriť meranú dráhu (ktorá tiež môže byť importovaná z GPS vrstvy)
3031 3031 Určuje dialóg pre editáciu značiek v tabuľkovej mriežke.
3032 3032 -----
3033 3033 -----
3034 3034 Určuje trasové schopnosti
3035 3035 Nastavenia proxy servera
3036 3036 Krčma
3037 3037 Verejná budova
3038 3038 Verejný gril
3039 3039 Dopravná obsluha
3040 3040 Hromadná doprava
3041 3041 -----
3042 3042 Vyčistiť
3043 3043 Čistím(purge)...
3044 3044 Umiestniť text vedľa zvukovej značky (a obrázok a web) takisto ako jeho ikony.
3045 3045 +++++
3046 3046 Lom
3047 3047 Požiadavka
3048 3048 Požiadať a stiahnuť zmenové súbary
3049 3049 Požiadavka a sťahovanie zmenových súborov ...
3050 3050 Požiadať oboje otvoriť a zatvoriť zmenové súbory
3051 3051 Požiadavka zmenových súborov
3052 3052 Požiadavka zmenových súborov zo servera URL
3053 3053 Požiadať zatvoriť iba zmenové súbory
3054 3054 Požiadať otvoriť iba zmenové súbory
3055 3055 Žiadanie a sťahovanie zmenových súborov
3056 3056 Pýtam sa na meno servera
3057 3057 Pýtam sa na meno servera ...
3058 3058 -----
3059 3059 -----
3060 3060 -----
3061 3061 Dostihová dráha
3062 3062 Racquetbal
3063 3063 Železnica (štandardná)
3064 3064 Železnica
3065 3065 Železničná zastávka
3066 3066 Železničné nástupište
3067 3067 Duplicitné body na železnici
3068 3068 Železničný pozemok
3069 3069 -----
3070 3070 Očakávaný rozsah čísel
3071 3071 Nekomprimované (Raw) GPS dáta
3072 3072 Čítajte ako prvé
3073 3073 Čítať fotky...
3074 3074 -----
3075 3075 Načitávam zmenový súbor {0} ...
3076 3076 Načitávam zmenové súbory...
3077 3077 -----
3078 3078 Čítam miestne informácie o pluginoch ...
3079 3079 Čítanie rodičovských z ''{0}''
3080 3080 Čítam užívateľské info ...
3081 3081 Čítam {0}...
3082 3082 Informačné súbory
3083 3083 Skutočné meno
3084 3084 Naozaj zmazať výber z relacie {0}?
3085 3085 -----
3086 3086 Nahrávacie štúdio
3087 3087 Rekreačná oblasť
3088 3088 Opravené (rektifikované) obrázky...
3089 3089 Recyklácia
3090 3090 -----
3091 3091 Opakovať
3092 3092 Zopakuje poslednú zrušenú akciu.
3093 3093 Znovu zvolené a všetky predchádzajúce príkazy
3094 3094 Ref. číslo
3095 3095 Referencie (číslo stopy(track))
3096 3096 Referenčné číslo
3097 3097 Referenčné číslo
3098 3098 Odkazujúci na:
3099 3099 Odkazovať na
3100 3100 Obnoviť
3101 3101 Oblasť (región)
3102 3102 -----
3103 3103 -----
3104 3104 Zamietnuť konflikty a Uložiť
3105 3105 Vzťah (relation)
3106 3106 Relácia ...
3107 3107 Editor Relácií: Sťahovanie Členov
3108 3108 Editor Relácií: Posun Dole
3109 3109 Editor Relácií: Posun Hore
3110 3110 Editor Relácií: Odstrániť
3111 3111 Editor Relácií: Odstrániť Vybrané
3112 3112 Editor relácie: Obrátenie
3113 3113 Editor Relácií: Triedenie
3114 3114 -----
3115 3115 Kontrola relácie:
3116 3116 Relácia je zmazaná
3117 3117 Relácia je prázdna
3118 3118 Neznámy typ relácie
3119 3119 Relácia s externou id ''{0}'' odkazuje na chýbajúce pôvodné s externou id ''{1}''.
3120 3120 Relácia {0}
3121 3121 -----
3122 3122 Relácia: Vybratá
3123 3123 Relácie
3124 3124 Relácie s rovnakým členmi
3125 3125 Relácie: {0}
3126 3126 Pustite tlačítko myši pre vybratie objektov v obdĺžniku.
3127 3127 Pustite tlačítko myši pre zastavenie pohybu. Ctrl spojí s najbližším bodom.
3128 3128 Pustite tlačítko myši k zastaveniu otáčania
3129 3129 Uvoľnite tlačidlo myši pre zastavenie úpravy merítka.
3130 3130 Náboženstvo
3131 3131 Znovu načítať
3132 3132 Znovu nahrať vybrané objekty a obnoviť zoznam.
3133 3133 Nahrať poškodené dlaždice
3134 3134 Obnoviť zo súboru
3135 3135 Preložiť aktuálnu stránku pomoci
3136 3136 Načítať históriu zo serveru
3137 3137 -----
3138 3138 -----
3139 3139 Znovu načítať obsah aktívnych štýlov z ''{0}''
3140 3140 Vzdialené ovládanie
3141 3141 Vzdialená Správa s spýtala na vytvorenie nového bodu.
3142 3142 Vzdialená kontrola požiadala o import dát z nasledujúcej URL:
3143 3143 -----
3144 3144 Vzdialená kontrola požiadala o načítanie dát z API.
3145 3145 -----
3146 3146 -----
3147 3147 Odstrániť
3148 3148 Presunúť "{0}" pre bod ''{1}''
3149 3149 Remove "{0}" for reláciu ''{1}''
3150 3150 Presunúť "{0}" pre cestu ''{1}''
3151 3151 Odstrániť "{0}" pre {1} objektov
3152 3152 -----
3153 3153 -----
3154 3154 Odstrániť z vyrovnávacej pamäte (cache)
3155 3155 Odstraniť fotku z vrstvy
3156 3156 Vymazať značky z vnútorných ciest
3157 3157 Odstrániť zmenový súbor v detailnom pohľadovom panely z lokálnej vyrovnávacej pamäte (cache)
3158 3158 Vymazať vybraté záložky
3159 3159 Odstrániť práve vybraté členy z tejto relácie
3160 3160 Vymazať vyraté zmenové súbory z lokálnej vyrovnávacej pamäte (cache)
3161 3161 Odstrániť vybrané položky zo zoznamu spojovaných elementov
3162 3162 Odstrániť vybraté cesty ikon
3163 3163 -----
3164 3164 Odstrániť vybraté štýly z obsahu aktívnych štýlov
3165 3165 Odstraňte ich, vyčistite reláciu
3166 3166 Odstrániť tohoto člena relácie z relácie
3167 3167 Odstránený Prvok z Relácií
3168 3168 Odstránené duplicitné body
3169 3169 -----
3170 3170 Odstraňujem odmietané pluginy ...
3171 3171 Odstraňujem neudržiavané pluginy ...
3172 3172 -----
3173 3173 -----
3174 3174 Premenovať vrstvu
3175 3175 Premenovať vybratú záložku
3176 3176 Vykresluje cesty (autobusy, turistika, cyklistika). Cesty musia byť definované v súbore routes.xml v adresári pluginov.
3177 3177 -----
3178 3178 -----
3179 3179 Požičovňa
3180 3180 Servis
3181 3181 Nahradiť
3182 3182 Nahradiť "{0}" za "{1}" pre
3183 3183 Nahlásiť chybu
3184 3184 +++++
3185 3185 Požiadať o autorizačný prístup
3186 3186 Požiadavka neúspešná
3187 3187 URL požiadavky prístupu:
3188 3188 Detaily požiadavky: {0}
3189 3189 -----
3190 3190 Nádrž
3191 3191 Vynulovať (Reset)
3192 3192 Nastaviť východzie hodnoty
3193 3193 -----
3194 3194 Ulica (miestna komunikácia)
3195 3195 Osídlená oblasť (Residential area)
3196 3196 Zmeniť veľkosť appletu (formát: ŠÍRKAxVÝŠKA)
3197 3197 Vyriešiť
3198 3198 Rozhodnutie konfliktov
3199 3199 Rozhodnúť konflikt pre ''{0}''
3200 3200 Vyriešte rozpor v súradniciach v {0}
3201 3201 Vyriešte konflikty v zmazaných (state) v {0}
3202 3202 Rozhodnutie konfliktov v member list of relation {0}
3203 3203 Vyriešte konflikty v zozname bodov cesty {0}
3204 3204 Vyriešiť konflikty.
3205 3205 Vyriešiť konflikt verzií pre body {0}
3206 3206 Vyriešiť konflikt verzie pre reláciu {0}
3207 3207 Vyriešiť konflikt verzie pre cestu {0}
3208 3208 Vyriešiť {0} konfliktné značky v bode {1}
3209 3209 Vyriešiť {0} konfliktné značky v relácii {1}
3210 3210 Vyriešiť {0} konfliktné značky v ceste {1}
3211 3211 -----
3212 3212 -----
3213 3213 Reštartovať
3214 3214 Reštaurácia
3215 3215 Obnoviť
3216 3216 Obnovenie súborov
3217 3217 Obmedzenie
3218 3218 Maloobchod
3219 3219 Oporný múr
3220 3220 Načítať autorizačný prístup
3221 3221 Načítať autorizačný prístup
3222 3222 Získavam OAuth autorizovaný prístup z ''{0}''
3223 3223 Získavam OAuth autorizačný prístup ...
3224 3224 Získavam OAuth žiadosť prístupu z ''{0}''
3225 3225 Získavam OAuth žiadosť prístupu ...
3226 3226 Získavam detaily užívateľa s kľúčom autorizačného prístupu''{0}'', bol zakázaný.
3227 3227 Získavam detaily užívateľa s kľúčom autorizačného prístupu''{0}'', ktorý bol zamietnutý.
3228 3228 Získavam informácie o užívateľovi ...
3229 3229 Návrat na predchádzajúci dialóg pre zadanie podrobnejšieho komentára
3230 3230 +++++
3231 3231 Obrátene
3232 3232 Otočiť smer ciest
3233 3233 Otočiť a Spojiť
3234 3234 Otočiť smer všetkých zvolených ciest.
3235 3235 Obrátiť poradie členov relácie
3236 3236 Otočiť smer cesty
3237 3237 Otočiť smer ciest
3238 3238 Obrátená pobrežná čiara
3239 3239 Obrátené pobrežie: zem nie je na ľavej strane
3240 3240 Obrátená zem: zem nie je na ľavej strane
3241 3241 Vrátenie zmien
3242 3242 Kontrola
3243 3243 Revízia
3244 3244 Jazdectvo
3245 3245 Rieka
3246 3246 Riečny breh
3247 3247 Cesta (neznámy typ)
3248 3248 Cestné obmedzenie
3249 3249 Úloha
3250 3250 Problém s overením úlohy
3251 3251 funkcia {0} sa nenachádza v porovnávenej dvojici {1}
3252 3252 Úloha {0} chýba
3253 3253 Neznáma úloha {0}
3254 3254 Funkcia:
3255 3255 Funkcie vo vzťahoch (relations) odkazujú na
3256 3256 -----
3257 3257 Kruhový objazd
3258 3258 Cesta (Route)
3259 3259 -----
3260 3260 Štátna cesta
3261 3261 Typ Cesty (Route)
3262 3262 Zobrazené cesty sú pre:
3263 3263 -----
3264 3264 -----
3265 3265 Zrúcanina
3266 3266 Opätovný chod automatických autorizačných krokov
3267 3267 Spúšťam aktualizáciu pluginov po aktualizácii programu JOSM. Automatická aktualizácia pri štarte je povolená.
3268 3268 Spúšťam aktualizáciu pluginov po uplynutí aktualizačného intervalu. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
3269 3269 Spúšťam test {0}
3270 3270 Pristávacia dráha
3271 3271 +++++
3272 3272 -----
3273 3273 SIM-karty
3274 3274 +++++
3275 3275 -----
3276 3276 Revízia bezpečnosti
3277 3277 Predaj
3278 3278 Sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
3279 3279 -----
3280 3280 -----
3281 3281 Uložiť
3282 3282 Uložiť autorizačný prístup v nastaveniach
3283 3283 Uložiť ako...
3284 3284 Uložiť GPX súbor
3285 3285 -----
3286 3286 Uložiť vrstvu
3287 3287 Uložiť OSM súbor
3288 3288 Uložiť WMS vrstvu
3289 3289 Uložiť WMS vrstvu do súboru
3290 3290 Uložiť kópiu tohto štýlu do súboru a pridať ho do zoznamu
3291 3291 Uložiť akokoľvek
3292 3292 Uložiť ako...
3293 3293 -----
3294 3294 -----
3295 3295 Uložiť štýl ''{0}'' ako ''{1}''
3296 3296 Uložiť aktuálne údaje do nového súboru.
3297 3297 Uložiť aktuálne dáta.
3298 3298 Uložiť nastavenia a zavrieť dialóg
3299 3299 Uložiť do nastavení
3300 3300 Uložiť meno a heslo (nešifrovane)
3301 3301 Uložiť/Nahrať a Vymazať
3302 3302 Uložiť/Nahrať a Ukončiť
3303 3303 Uložiť/Nahrať vrstvy pred vymazaním. Neuložené zmeny nebudú stratené.
3304 3304 Uložiť vrstvu do ''{0}'' ...
3305 3305 -----
3306 3306 Prehľadávam adresár {0}
3307 3307 Škola
3308 3308 Železný šrot
3309 3309 Sutina
3310 3310 Krovie
3311 3311 Morské jedlá
3312 3312 Hľadať
3313 3313 Hľadám ...
3314 3314 -----
3315 3315 -----
3316 3316 Vyhľadávaný výraz nie je platný: \n\n {0}
3317 3317 Vyhľadávanie pre objekty
3318 3318 Vyhľadávať objekty
3319 3319 Hľadať v značkách
3320 3320 Hľadať prednastavenia
3321 3321 Hľadať prednastavenia
3322 3322 Hľadaný reťazec:
3323 3323 -----
3324 3324 -----
3325 3325 Vyhľadávať...
3326 3326 Hľadať:
3327 3327 Hľadať:
3328 3328 Druhé meno
3329 3329 -----
3330 3330 Cesta II. triedy
3331 3331 Sekundárny modifikátor:
3332 3332 Sekúnd: {0}
3333 3333 Bezpečnostná výnimka
3334 3334 Pozrite Wiki pre iné typy capacity:[types]=*.
3335 3335 Oddelený chodník - a cesta pre cyklistov
3336 3336 Sel.: Rel.:{0} / Cesty:{1} / Body:{2}
3337 3337 Výber
3338 3338 Vybrať všetko
3339 3339 Vyberte poradie nerozvetvených spojených ciest
3340 3340 Vybrať všetky objekty priradené, aktuálne označeným, súborom zmien.
3341 3341 Vybraté všetky obnovené objekty v údajovej vrstve. Tento výber obsahuje aj neúplné objekty.
3342 3342 Vybrať otvorený zmenový súbor
3343 3343 Vybrať zmenové súbory založené v dátume/čase a boli vytvorené a zavreté
3344 3344 Vybrať zmenové súbory, závislé na tom či sú otvorené, alebo zavreté
3345 3345 Vybrať zmenové súbory vytvorené konkrétnymi užívateľmi
3346 3346 Vyberte buď:
3347 3347 Vybrať meno súboru
3348 3348 Vyberte ak dáta majú byť stiahnuté na novú vrstvu
3349 3349 -----
3350 3350 -----
3351 3351 Vybrať vrstvu
3352 3352 Vybrať v obsahu relácie
3353 3353 Výber členov
3354 3354 -----
3355 3355 Zvoliť bod pod kurzorom.
3356 3356 -----
3357 3357 Výber objektov predložených týmto užívateľom
3358 3358 Vyberte objekty na nahratie
3359 3359 Vybrať iba zmenové súbory príbuzné konkrétnemu spojenému boxu
3360 3360 Vybrať reláciu
3361 3361 -----
3362 3362 Vybrať reláciu v hlavnom výbere.
3363 3363 Vybrať reláciu v obsahu relácií.
3364 3364 -----
3365 3365 -----
3366 3366 Výber cieľovej vrstvy
3367 3367 Vybrať zodpovedajúce pôvodné v aktuálnej dátovej vrstve
3368 3368 Výber členov zo všetkých vybraných relácií
3369 3369 -----
3370 3370 Vyberte pôvodné v obsahu tohoto zmenového súboru v aktuálnej dátovej vrstve
3371 3371 Vybrať na zavretie zmenový súbor po ďalšom nahratí
3372 3372 Výber pre stiahnutie GPS stôp(traces) vo vybratej sťahovanej oblasti
3373 3373 Výber pre stiahnutie OSM dát vo vybratej sťahovanej oblasti
3374 3374 Vybrať pre udelenie práva pre JOSM na sťahovanie vašich osobných GPS stôp do JOSM vrstiev
3375 3375 Zvoľte udelenie programu JOSM právo čítať vaše nastavenia servera
3376 3376 Zvoľte udelenie programu JOSM právo vkladať GPX stopy vo vašom mene
3377 3377 Zvoľte udelenie programu JOSM právo vkladať mapové dáta vo vašom mene
3378 3378 Zvoľte udelenie programu JOSM právo zapisovať vaše nastavenia servera
3379 3379 Výber pre nahratie vrstvy ''{0}'' na server ''{1}''
3380 3380 Vybrať pre použitie HTTP základné overenie totožnosti s vašim užívateľským menom a heslom
3381 3381 Vybrať pre použitie OAuth ako mechanizmus na overenie totožnosti
3382 3382 -----
3383 3383 Výber s určeným hľadaním
3384 3384 Vybrať, presúvať, mierka a otočenie objektov
3385 3385 Vybrané prvky nemôžu byť zpravouhlené
3386 3386 -----
3387 3387 Výber
3388 3388 Výber je prázdny
3389 3389 Výber musí pozostávať len z trás a uzlov.
3390 3390 Nevhodný výber!
3391 3391 -----
3392 3392 Výber: {0}
3393 3393 Vyberie objekty, ktoré sú súčasťou tohto príkazu (ak nie sú v súčasnosti vypúšťajú sa)
3394 3394 Cesty pretínajúce sami seba
3395 3395 Poloautomaticky
3396 3396 Oddeliť vrstvu
3397 3397 Oddeľovač
3398 3398 Sekvencia
3399 3399 Server odpovedal stretol sa s reakcoiu kódu 404 pre id {0}. Vynechanie.
3400 3400 -----
3401 3401 Obslužná cesta (Service)
3402 3402 -----
3403 3403 URL služba
3404 3404 Služby
3405 3405 Služby:
3406 3406 Typ obslužnej cesty (serviceway)
3407 3407 Nastaviť WMS Záložku
3408 3408 Zadať všetko východzie (prednastavené)
3409 3409 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre bod {0}
3410 3410 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre reláciu {0}
3411 3411 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre cestu {0}
3412 3412 Pridať aktuálny výber do zoznamu vybratých relácií
3413 3413 Nastaviť jazyk
3414 3414 Nastaviť vybrané elementy(prvky) na mape, podľa vybratých prvkov v obsahu na vrchu.
3415 3415 Zadať východzie (prednastavené)
3416 3416 -----
3417 3417 Nastavenie {0}={1} pre bod ''{2}''
3418 3418 Nastavenie {0}={1} pre reláciu ''{2}''
3419 3419 Nastavenie {0}={1} pre cestu ''{2}''
3420 3420 Nastaviť {0}={1} pre {2} objekty
3421 3421 Nastavenie funkcie pre vybrané členy
3422 3422 Ručné nastavenie. Používajte opatrne!
3423 3423 Nastavujem východzie hodnoty
3424 3424 Nastavenie klávesovej skratky "{0}" pre akciu "{1}" ({2}) zlyhalo,\npretože skratka je už použitá pre akciu "{3}" ({4}).\n\n
3425 3425 Nastavenia
3426 3426 Nastavenia pre zvukový prehrávač a zvukové značky.
3427 3427 Nastavenie projekcie mapy a interpretácie dát.
3428 3428 -----
3429 3429 Niekoľko nástrojov, ktoré Vám uľahčia život.
3430 3430 Autopožičovňa (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1 hod.)
3431 3431 -----
3432 3432 +++++
3433 3433 Prístrešok
3434 3434 Lodná doprava
3435 3435 Obuva
3436 3436 Streľba
3437 3437 Nakupovanie
3438 3438 Obchody
3439 3439 +++++
3440 3440 Skratka
3441 3441 Nastavenie klávesových skratiek
3442 3442 Mali by ste uložiť?
3443 3443 Vypnúť doplnok?
3444 3444 Mali by ste nahrávať?
3445 3445 Ukázať
3446 3446 -----
3447 3447 -----
3448 3448 Zobraziť správu o stave
3449 3449 Zobraziť Text / Ikony
3450 3450 Zobraziť miniatúry obrázkov na mape
3451 3451 Ukázať Info Dlaždíc
3452 3452 -----
3453 3453 Ukázať súbor zmien {0}
3454 3454 Zobraziť informácie o pomoci
3455 3455 Zobraz históriu
3456 3456 Zobraz info
3457 3457 Zobraziť informačnú úroveň(level) pri nahrávaní.
3458 3458 -----
3459 3459 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname
3460 3460 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname, ak je dostupný
3461 3461 Zobraziť nasledujúci obrázok
3462 3462 Ukázať ID objektu v zozname výberu
3463 3463 Zobraziť iba použiteľné pre výber
3464 3464 Zobraziť alebo skryť menu Zvuk v menu hlavnej ponuky.
3465 3465 Zobraziť vyhľadávací dialóg prednastavení
3466 3466 Zobraziť predchádzajúci obrázok
3467 3467 -----
3468 3468 Zobrazovať pri štarte úvodnú obrazovku
3469 3469 Zobraziť správu o stave s užitočnými informáciami, ktoré sa môžu viazať ku chybám
3470 3470 Zobraziť iba značky(tags) s konfliktami
3471 3471 Zobraziť iba značky s rôznymi hodnotami
3472 3472 Zobraziť informačné testy v nahrávacom kontrolnom okne
3473 3473 -----
3474 3474 Zobrazí túto nápovedu
3475 3475 Zobraziť/Skryť
3476 3476 Zobrazená oblasť
3477 3477 -----
3478 3478 -----
3479 3479 -----
3480 3480 -----
3481 3481 -----
3482 3482 +++++
3483 3483 Cesty s podobnými menami
3484 3484 Podobne pomenované cesty.
3485 3485 Zjednodušiť cestu
3486 3486 Zjednodušiť všetky vybraté cesty
3487 3487 Zjednoduší oblasti odstránením bodov na veľmi tupých uhloch. Toto môže byť obmedzené maximálnou veľkosťou odstránenej oblasti. Tiež priemerným počtom okolitých bodov.
3488 3488 Zjednodušiť cesty?
3489 3489 -----
3490 3490 Simuluje kliknutie, keď spravíte malý a krátky pohyb. Toto je užitočné pre perá tabletu, keď máte problémy , stačí kliknúť na tablet bez pohybu myši (obecný Java - tablet problém).
3491 3491 -----
3492 3492 Jedna farba (môže byť prispôsobená pre pomenované vrstvy)
3493 3493 Jednotlivé prvky
3494 3494 -----
3495 3495 +++++
3496 3496 Korčuľovanie
3497 3497 Lyže
3498 3498 Lyžovanie
3499 3499 Vynechať Sťahovanie
3500 3500 Vynechať sťahovanie
3501 3501 Vynechať aktualizáciu
3502 3502 Vynechávam aktualizáciu pluginov po aktualizácii programu JOSM. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
3503 3503 Vynechávam aktualizáciu pluginov po uplynutí aktualizačného intervalu. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
3504 3504 +++++
3505 3505 Slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
3506 3506 Pre fajčiarov
3507 3507 Vyhladené mapy (antialiasing)
3508 3508 Snímka na veľkosť dlaždice
3509 3509 Snežný skúter
3510 3510 Futbal
3511 3511 -----
3512 3512 Niektoré objekty sú upravené.<br>Pokračovať, ak tieto zmeny budú zrušené. \r\n</html>
3513 3513 Niektoré z ciest mali časť vzťahov (relations), ktoré boli zmenené. Prosím overte či to nepredstavuje nejakú chybu.
3514 3514 Niektoré waypointy, ktoré bili príliš ďaleko od stopy pre rozumné určenie ich času boli vynechané.
3515 3515 Niektoré body (waypointy) s časovou značkou pred začiatkom stopy(track), alebo za koncom, boli vynechané, alebo presunuté na začiatok.
3516 3516 Je mi ľúto. Neviem spracovať multipolygónové relácie s niekoľkými vonkajšími cestami.
3517 3517 Je mi ľúto. Neviem spracovať cestu, ktorá je aj vnútorná aj vonkajšia v multipolygónových reláciách.
3518 3518 Je mi ľúto. Neviem spracovať cestu ktorá je vnútorná vo viacerých multipolygónových reláciách.
3519 3519 Je mi ľúto. Neviem spracovať cestu ktorá je vonkajšia vo viacerých multipolygónových reláciách.
3520 3520 Triediť
3521 3521 Menu Sort presets
3522 3522 Triedenie členov relácie
3523 3523 Zdroj
3524 3524 Juh
3525 3525 -----
3526 3526 Miesta pre vozíčkárov
3527 3527 Priestory pre rodičov s detmi
3528 3528 Priestory pre ženy
3529 3529 -----
3530 3530 Kamera na meranie rýchlosti
3531 3531 Špičky (hroty)
3532 3532 Rozdeliť cestu
3533 3533 Rozdeliť cestu vo zvolenom bode
3534 3534 Rozdeliť cestu {0} do {1} častí
3535 3535 Rozdelenie cesty do fragmentov
3536 3536 Šport
3537 3537 Šport (loptový)
3538 3538 Športové vybavenia
3539 3539 Športy
3540 3540 Športové centrum
3541 3541 Prameň
3542 3542 Štadión
3543 3543 Štandardný unix geometry argument
3544 3544 Hviezdičkový
3545 3545 Začať vyhľadávanie
3546 3546 Začať sťahovanie
3547 3547 Začiatok sťahovania dát
3548 3548 Začiatok novej cesty z posledného bodu.
3549 3549 Začiatok stopy (bude použité vždy ak nie sú dostupné iné značky)
3550 3550 Začínam prehľadávať adresár
3551 3551 Začiatok opakovania {0} z {1} v {2} sekunde ...
3552 3552 Spúšťam opakovanie {0} z {1}.
3553 3553 Začínam presúvanie v kusoch ...
3554 3554 Začínam nahrávať požiadavku ...
3555 3555 Zahajujem nahrávanie so žiadosťou na pôvodné ...
3556 3556 Štát
3557 3557 -----
3558 3558 Papierníctvo
3559 3559 +++++
3560 3560 Správa o stave
3561 3561 Schody
3562 3562 -----
3563 3563 Turniket (Stile)
3564 3564 Zastaviť (stop)
3565 3565 -----
3566 3566 Potok
3567 3567 -----
3568 3568 Názov ulice
3569 3569 Hlavné komunikácie
3570 3570 Ulice NRW Geofabrik.de
3571 3571 -----
3572 3572 Štýl pre vnútornú cestu multipolygónu
3573 3573 Štýl pre vonkajšiu cestu multipolygónu
3574 3574 Štýl je v súčasnosti aktívny
3575 3575 -----
3576 3576 -----
3577 3577 -----
3578 3578 -----
3579 3579 -----
3580 3580 -----
3581 3581 Predložiť filter
3582 3582 Štvrť
3583 3583 Metro
3584 3584 Vchod do metra
3585 3585 Podokno skratiek
3586 3586 Hotovo
3587 3587 Úspešne otvorený súbor zmien {0}
3588 3588 -----
3589 3589 +++++
3590 3590 -----
3591 3591 Podpora živému (live) GPS vstupu (pohybujúca sa bodka) cez pripojenie na gpsd server.
3592 3592 Podporovaný Rectifier Services:
3593 3593 -----
3594 3594 Podpora sťahovaných dlaždíc, skenovaných máp z walking-papers.org. Tento plugin je stále v rannom vývoji a môže obsahovať chyby.
3595 3595 Povrch
3596 3596 Pozorovanie (ostraha)
3597 3597 Meračský bod
3598 3598 Nájdené podozrivé dáta. Ak tak odoslať?
3599 3599 Podozrivá kombinácia tag/hodnota
3600 3600 Plávanie
3601 3601 Swiss Grid (Švajčiarsko)
3602 3602 -----
3603 3603 Popis značky
3604 3604 Synchronizovať audio
3605 3605 Synchronizovať celú dátovú sadu
3606 3606 Synchronizovať iba {0} bod
3607 3607 Synchronizovať iba {0} reláciu
3608 3608 Synchronizovať čas z fotky a GPS prímača
3609 3609 Synchronizovať iba {0} cestu
3610 3610 Systém merania
3611 3611 -----
3612 3612 -----
3613 3613 -----
3614 3614 -----
3615 3615 -----
3616 3616 -----
3617 3617 -----
3618 3618 -----
3619 3619 -----
3620 3620 -----
3621 3621 -----
3622 3622 Stolný tenis
3623 3623 Hmatové Dlažby
3624 3624 kolekcia značiek nemôže byť použitápre pôvodné pretože sú tam kľúče s viacnásobnými hodnotami
3625 3625 zbierka značiek neobsahuje vybrané hodnoty ''{0}''
3626 3626 Hodnota kľúča obsahuje znak s kódom menším ako 0x20
3627 3627 Kľúč tagu je dlhší ako je povolené
3628 3628 Tagom zmenená relácia s
3629 3629 Hodnota tagu obsahuje znak s kódom menším ako 0x20
3630 3630 Hodnota tagu je dlhšia, než je povolené
3631 3631 Zdroj pre TagChecker
3632 3632 Predvoľby značenia (Tagging Presets)
3633 3633 Značky
3634 3634 Značky a Členy
3635 3635 Značky z bodov
3636 3636 Značky z relácií
3637 3637 Značky z ciest
3638 3638 Značky zo súboru zmien {0}
3639 3639 Značky pre nový súbor zmien
3640 3640 Klúče s prázdnými hodnotami
3641 3641 -----
3642 3642 -----
3643 3643 +++++
3644 3644 +++++
3645 3645 Rolovacie dráhy
3646 3646 Telefón
3647 3647 Telefónne karty
3648 3648 Tenis
3649 3649 -----
3650 3650 Terminál
3651 3651 Cesta III. triedy
3652 3652 Terciálny modifikátor:
3653 3653 Otestovať
3654 3654 Test autorizačného prístupu
3655 3655 Test neúspešný
3656 3656 Test URL API:
3657 3657 Overovanie {0}/{1}: Súšťa sa {2}
3658 3658 Testovanie OAuth autorizačného prístupu
3659 3659 Testovanie OSM API URL ''{0}''
3660 3660 +++++
3661 3661 -----
3662 3662 Bude zobrazená smerová šípka v segmente línie.
3663 3663 -----
3664 3664 -----
3665 3665 URL API je platné.
3666 3666 Kľúč autorizačného prístupu nesmie byť prázdny. Prosím, zadajte kľúč autorizačného prístupu
3667 3667 Skrytý autorizačný prístup nesmie byť prázdny. Prosím, zadajte skrytý autorizačný prístup
3668 3668 -----
3669 3669 OSM server ''{0}'' nepozná objekt<br>pokúsili ste sa čítať, aktualizovať, alebo vymazať. Jeden príslušný objekt<br>neexistuje na serveri alebo používate chybnú URL pre prístup<br>naň. Prosím dôkladne skontrolujte adresy serverov ''{0}'' kvôli preklepom.
3670 3670 OSM server ''{0}'' hlási zlý príkaz.<br>
3671 3671 -----
3672 3672 "Z" cesta nezačína ani nekončí na "cez" bode
3673 3673 "Na" cesta nezačína ani nekončí na "cez" bode
3674 3674 -----
3675 3675 Číslo, ktorým je násobená rýchlosť pretáčania.
3676 3676 Uhol medzi predchádzajúcim a súčasným úsekom cesty.
3677 3677 Plocha, ktorú sa snažíte nahrať je príliš veľká, alebo vaša požiadavka bola príliš zozľahlá.<br>Požadujte menšiu plochu, alebo použite nejaký exportný súbor poskytnutý OSM komunitou.
3678 3678 Zmenový súbor je <strong>stále otvorený(left open)</strong> po tomto nahratí
3679 3679 Zmenový súbor bude <strong>zavretý</strong> po tomto nahratí
3680 3680 Obsah tohto zmenového súboru nie je ešte stiahnutý.
3681 3681 Kopírované údaje obsahujú neúplné objekty. Pri vkladaní neúplné objekty budú odstránené. Chcete vložiť dáta bez neúplných objektov?
3682 3682 Súčasný výber nemožno použiť pre rozdelenie - žiadny uzol nie je vybraný.
3683 3683 Tento výber sa nedá použiť pre oddelenie bodov
3684 3684 Súčasná hodnota nie je platná OSM ID. Zadajte prosím celé číslo > 0
3685 3685 Súčasná hodnota nie je platná URL
3686 3686 Súčasná hodnota nie je platnou ID zmenového súboru. Prosím vložte ako hodnotu celé číslo > 0
3687 3687 Aktuálna hodnota nie je platné ID užívateľa. Prosím vložte celé číslo > 0
3688 3688 Aktuálna hodnota nie je platnou adresou dlaždice
3689 3689 Aktuálna hodnota nie je platným indexom dlaždice pre danú úroveň zväčšenia
3690 3690 -----
3691 3691 Dokument neobsahuje dáta.
3692 3692 -----
3693 3693 Toto sú výsledky automatickej validácie. Pokúste sa ich opraviť, ale opatrne, nezničte dáta. Pokiaľ máte pochybnosť, ignorujte ich.<br>\r\nAk tento dialóg zrušíte, môžete tieto položky nájsť v bočnom panely validátora.
3694 3694 Nasledujúce závislé objekty budú vyčistené <br> okrem vybraných objektov:
3695 3695 Nasledujúce chyby nastali počas hromadného sťahovania: {0}
3696 3696 Nasledujúce objekty nemožno skopírovať do cieľového objektu,<br>pretože sú odstránené v cieľovom súbore údajov:
3697 3697 Zemepisná šírka na mieste kurzoru myši.
3698 3698 Zemepisná dĺžka na mieste kurzoru myši.
3699 3699 Ohromný JGoodies Plastic Look and Feel.
3700 3700 Kľúč ''{0}'' a všetky jej hodnoty budú odstránené
3701 3701 -----
3702 3702 -----
3703 3703 Dĺžka nového nakresleného segmentu trasy bude zobrazená.
3704 3704 Požiadavka na stiahnutie údajov bola príliš veľká, presiahla maximálny veľkosť oblasti bbox je 0.25. Vyžiadajte si menšiu oblasť, alebo použite planet.osm
3705 3705 Spojovaná dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
3706 3706 Meno objektu na mieste kurzoru myši.
3707 3707 Skok v sekundách dopredu, alebo dozadu, podľa stlačeného náležitého tlačítka.
3708 3708 Heslo nemôže byť prázdne. Prosím vložte vaše OSM heslo
3709 3709 Súbor pluginu ''{0}'' nezahŕňa Manifest.
3710 3710 Doplnok (plugin) bol odstránený z nastavení. Prosím reštartujte JOSM aby sa prestal používať.
3711 3711 Projekcia {0} nemohla byť aktivovaná. Bude použitá projecia Mercator
3712 3712 Proxy server nebude použitý.
3713 3713 Časový posun medzi spustením nahrávania a skutočným začiatkom nahrávania.
3714 3714 Regulárny výraz "{0}" má chybu na pozícii {1}, celá chyba:\n\n{2}
3715 3715 The regex "{0}" mal chybu, celá chyba:\n\n{1}
3716 3716 -----
3717 3717 Požadovaná oblasť je príliš veľká. Prosím priblížte ju, alebo zmente oblasť.
3718 3718 Vybratá GPS stopa neobsahuje časové značky. Prosím vyberte inú.
3719 3719 Vybraná oblasť nie je kompletná. Pokračovať?
3720 3720 Zvolené body nezdieľajú rovnakú cestu.
3721 3721 Vybraté fotografie neobsahujú informácie o čase.
3722 3722 Výber obsahuje {0} cesty. Naozaj ich chcete všetky zjednodušiť?
3723 3723 Server odpovedal chybou s kódom {0}
3724 3724 Server odpovedal s kódom 404.<br>To obvykle znamená, že server nepozná objekt s požadovaným id.
3725 3725 Server nahlásil, že aktuálny zmenový súbor bol zavretý.<br>Toto je veľmi pravdepodobné, pretože veľkosť zmenového súboru prekročila max. veľkosť<br>z {0} objektov na server ''{1}''.
3726 3726 Zdroje (URL alebo názov súboru) z predstavených kontrol (pozrite http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) alebo súbory na kontrolu značiek.
3727 3727 Reťazec ''{0}'' nie je platný, zdvojená hodnota.
3728 3728 -----
3729 3729 Meno užívateľ nemôže byť prázdne. Prosím vložte vaše OSM užívateľské meno
3730 3730 Cesta nemôže byť rozdelená vo zvolených bodoch. (Tip: Zvoľte body uprostred cesty.)
3731 3731 Cesty nemôžu byť spojené, pretože nemajú jednotný smer. Chcete otočiť smer ciest?
3732 3732 Divadlo
3733 3733 Ich(their) dátová sada neobsahuje značku s kľúčom {0}
3734 3734 Ich verzia
3735 3735 Ich(their) verzia (serverová dátová sada)
3736 3736 Ich so zlúčeným
3737 3737 Zábavný park
3738 3738 Niesú tam otvorené súbory zmien
3739 3739 Pre aktualizáciu neboli vybrané žiadne objekty.
3740 3740 Sú tu stále nevyriešené konflikty. Konflikty nebudú uložené a budú vyriešené, ako by boli všetky odmietnuté. Pokračovať?
3741 3741 Tam je priesečník medzi cestami.
3742 3742 Chyba nižšie uvedených informácií by už mala byť vyplnená pre vás. Prosím, vyplnte informácie o tom, ako vznikla chyba a snažte sa to popísať tak podrobne, ako je to možné.
3743 3743 Bola tam nejaká chyba zatiaľ čo skúšate zobraziť URL pre tieto značky
3744 3744 Boli tam {0} konflikty počas importu.
3745 3745 Táto akcia nebude mať skratku.\n\n
3746 3746 To môže spôsobiť nechcené vymazanie uzlov.
3747 3747 Táto požiadavka URL na zmenové súbory je chybná
3748 3748 Toto je až za koncom nahrávky
3749 3749 -----
3750 3750 Tento bod nie je prilepený k ničomu inému.
3751 3751 Táto operácia je pre JOSM zabudnuté vybrané objekty. <br> Budú odstránené z vrstvy, ale <i>nebudú</i>vymazané<br> na serveri pri nahrávaní.
3752 3752 -----
3753 3753 Tento plugin umožňuje dať na obrazovku obrázky na pozadie v editore a stotožniť ich s mapou.
3754 3754 Tento plugin kontroluje chyby kľúčov a ich hodnôt.
3755 3755 Tento plugin slúži na kontrolu chýb v reláciách.
3756 3756 Tento plugin priamo nahrá GPS stopy(traces) z práve aktívnej vrstvy v JOSMe na openstreetmap.org.
3757 3757 Tento plugin zjednodušuje mapovanie a úpravy tratí verejnej dopravy.
3758 3758 Tento test hľadá body bez značiek, ktoré nie sú súčasťou žiadnej cesty.
3759 3759 Tento test hledá neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
3760 3760 Tento test kontroluje cesty, či neobsahujú niektorý bod viac ako raz.
3761 3761 Tento test kontroluje cesty na podobnosť mien, keď môže ísť o preklep.
3762 3762 Tento test kontroluje blízkosť koncových bodov ciest k iným cestám
3763 3763 Tento test kontroluje, či sú platné multipolygóny
3764 3764 Tento test kontroluje, či sú platné zákazy odbočenia
3765 3765 Tento test kontroluje či dve cesty, železnice, vodné cesty, alebo budovy sa križujú v rovnakej vrstve, ale sa nepretínajú v spoločnom bode.
3766 3766 Tento test slúži na zistenie, či nie sú dva body spojené viac ako jednou cestou.
3767 3767 Tento test kontroluje správnosť línií pobrežia.
3768 3768 Tento test zisťuje či nie je viac bodov na jednom mieste.
3769 3769 Tento test kontroluje, či neexistujú žiadne relácie s rovnakými značkami a s rovnakým členom rovnakej úlohy.
3770 3770 Tento test kontroluje, že neexistujú žiadne cesty s bodmi s rovnakými súradnicami a tiež rovnakými hodnotami.
3771 3771 Tento test kontroluje smer vodných, pozemných a pobrežných línií.
3772 3772 -----
3773 3773 Tento test slúži na vyhľadanie bodov s rovnakými názvami (môžu to byť duplicity).
3774 3774 Tento test kontroluje, či cesty, ktoré by mali byť uzavreté sú skutočne uzavreté.
3775 3775 Táto verzia JOSMu nie je kompatibilná s vybraný serverom uloženým v nastaveniach.
3776 3776 Tieto body niesú v kruhu. Prerušujem.
3777 3777 -----
3778 3778 Čísla dlaždíc
3779 3779 Adresa dlaždice:
3780 3780 -----
3781 3781 Čas:
3782 3782 Časový interval
3783 3783 Časové pásmo:
3784 3784 Časové pásmo: {0}
3785 3785 Názov:
3786 3786 Do ...
3787 3787 Na zmazanie
3788 3788 Zapnúť GPX čiary
3789 3789 -----
3790 3790 Prepnúť drôtový model
3791 3791 Prepínač pohľadu na celej obrazovke
3792 3792 Prepínač zobrazovania okna manažéra zmenového súboru
3793 3793 -----
3794 3794 Prepínač zobrazovania značiek textu a ikon.
3795 3795 Prepnúť viditeľnosť zvolenej vrstvy.
3796 3796 Prepnúť: {0}
3797 3797 Zapnúť/Vypnúť globálne nastavenie ''{0}''.
3798 3798 Toalety
3799 3799 Prístup umožňuje iba obmedzený prístup
3800 3800 Mýto (Toll)
3801 3801 Mýtna búdka
3802 3802 -----
3803 3803 -----
3804 3804 Nástroj: {0}
3805 3805 Panel nástrojov
3806 3806 -----
3807 3807 -----
3808 3808 Úprava panela nástrojov
3809 3809 Nástroje
3810 3810 -----
3811 3811 Nástroje na kreslenie budov.
3812 3812 -----
3813 3813 +++++
3814 3814 Turistika
3815 3815 Veža
3816 3816 Nastavenie veže
3817 3817 Typ veže
3818 3818 Mesto (town)
3819 3819 Radnica (obecný úrad)
3820 3820 Hračky
3821 3821 Kreslenie stavieb z Českej katastrálnej mapy. Vyžaduje spustený TracerServer (. NET alebo Mono).
3822 3822 Poľná cesta (Track)
3823 3823 Farebná trať a body
3824 3824 -----
3825 3825 Typ stopy
3826 3826 -----
3827 3827 Semafor
3828 3828 -----
3829 3829 -----
3830 3830 Električka
3831 3831 Zastávka električky
3832 3832 Preprava
3833 3833 -----
3834 3834 -----
3835 3835 Cestovná kancelária
3836 3836 Strom
3837 3837 Cesta pre motorové vozidlá
3838 3838 Prípojka cesty pre motorové vozidla
3839 3839 Skúsiť znovu
3840 3840 Vyskúšajte aktualizovať plugin na najnovšiu verziu pre nahláseným chyby.
3841 3841 Ut-Ne 08:00-15:00; So 08:00-12:00
3842 3842 -----
3843 3843 Tunel
3844 3844 Začiatok tunela
3845 3845 Prikázané smery jazdy (turn restriction)
3846 3846 Vybrané štýly zapnúť alebo vypnúť
3847 3847 Turning Circle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
3848 3848 Turning Point (koniec cesty)
3849 3849 Zákaz odbočenia
3850 3850 Turniket
3851 3851 Točňa
3852 3852 Typ
3853 3853 Typ mena (UK)
3854 3854 -----
3855 3855 Typy
3856 3856 -----
3857 3857 Pneumatiky
3858 3858 -----
3859 3859 +++++
3860 3860 NEZNÁMA
3861 3861 +++++
3862 3862 -----
3863 3863 URL z www.openstreetmap.org (môžete ju vložiť na stiahnutie z URL pre špecifikáciu hraníc box)
3864 3864 URL z www.openstreetmap.org (môžete sem vložiť nejakú URL k stiahnutiu oblasti)
3865 3865 Adresa URL:
3866 3866 +++++
3867 3867 +++++
3868 3868 -----
3869 3869 +++++
3870 3870 +++++
3871 3871 +++++
3872 3872 +++++
3873 3873 Rozpojiť cesty
3874 3874 Neschopnosť pridať pôvodné {0} do dátovej sady, pretože sú už zahrnuté
3875 3875 Nemožno vytvoriť adresár {0}, automatické ukladanie bude vypnuté
3876 3876 Nemožno vytvoriť súbor {0}, bude použitý iný názov súboru
3877 3877 Nie je možné vytvoriť novú zvukovú značku
3878 3878 Nemožno zmazať starý záložný súbor {0}
3879 3879 Nemôžem nájsť preklad pre jazyk {0}. Vyberám {1}.
3880 3880 Nemôžem získať cestu pre adresár {0}\n
3881 3881 Niesom schopný vyčítať Šírku/Dĺžku
3882 3882 Nie je možné synchronizovať v už prehrávanej vrstve
3883 3883 Miestna cesta neklasifikovaná (Unclassified)
3884 3884 Neuzavreté cesty.
3885 3885 Neuzavretá cesta
3886 3886 Nespojené pobrežie
3887 3887 Nespojené body, bez fyzických značiek
3888 3888 Nepripojené cesty.
3889 3889 Nerozhodnuté
3890 3890 Nevyriešené konflikty medzi vymazávaným stavom
3891 3891 Nerozhodnuté konflikty medzi rôznymi súradnicami
3892 3892 Nerozhodnutý
3893 3893 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Prerušujem.
3894 3894 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Vynechávam.
3895 3895 Späť
3896 3896 Obnovenie(Undo) Pravouhlého tvaru
3897 3897 Krok späť posun
3898 3898 Obnovenie(Undo) pravouhlosti pre určené body
3899 3899 Vrátiť poslednú akciu.
3900 3900 Vrátiť vybrané a všetky neskoršie príkazy
3901 3901 Uvoľniť panel
3902 3902 Neočakávaná chyba programu.
3903 3903 Neočakávaný XML element s názvom ''{0}''
3904 3904 Neočakávaný formát pre číslo portu v nastavení ''{0}''. Mám ''{1}''.
3905 3905 neočakávaný formát z id odpovedi zo servera, dostáva ''{0}''
3906 3906 Nečakaný chybný formát záhlavia pre konflikt v aktualizácii súboru zmien. Dostal som ''{0}''
3907 3907 neočakávaný formát novej verzie zo zmenených pôvodných ''{0}'', dostáva ''{1}''
3908 3908 Najdené neočakávané id 0 pre OSM pôvodné
3909 3909 -----
3910 3910 -----
3911 3911 -----
3912 3912 Neočakávaný symbol. Očakávaný {0}, vytvorený {1}
3913 3913 Neočakávaná značka: {0}
3914 3914 Neočakávaná hodnota ''{0}'' pre preferencie ''{1}''. Za predpokladu, že hodnota ''ask''.
3915 3915 Neočakávaná hodnota pre ''{0}'' v URL požiadavke zmevého súboru, dostal som{1}
3916 3916 neočakávaná hodnota parametra"index". Got {0}
3917 3917 Odblokovať
3918 3918 Odblokovať zoznam spojovaných elementov a začať spojovanie
3919 3919 -----
3920 3920 Nepripojený bod (Unglued Node)
3921 3921 Univerzita
3922 3922 Neznámy hostiteľ
3923 3923 Neznámy typ člena
3924 3924 Neznámy mód {0}.
3925 3925 Neznáma, alebo nepodporovaná API verzia. Got {0}
3926 3926 Neznámy pôvodný typ: {0}. Povolené hodnoty sú, body, cesty, alebo relácie
3927 3927 Neznámy žiadaný: {0}
3928 3928 Neznáma úloha
3929 3929 Neznáme vety: {0}
3930 3930 Neznány type (druh): {0}
3931 3931 -----
3932 3932 Nepomenované spojenie
3933 3933 Nepomenovaná nezaradená(unclassified) hlavná cesta(highway)
3934 3934 Nepomenované cesty
3935 3935 Neusporiadané pobrežie
3936 3936 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred zmazaním?
3937 3937 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred ukončením?
3938 3938 Neuložené dáta a konflikty
3939 3939 Neuložené dáta a stratený pričlenený súbor
3940 3940 Neuložené dáta nezapisovateľných súborov
3941 3941 Neuložené OSM dáta
3942 3942 Odznačiť všetko
3943 3943 Odznačiť všetko (Escape)
3944 3944 Odznačiť všetko (Focus)
3945 3945 Odznačiť všetky objekty
3946 3946 Nepodporovaná verzia WMS súboru; nájdené {0}, očakávané {1}
3947 3947 Nepodporovaný parameter ''{0}'' v reťazci požiadavky zmenového súboru
3948 3948 Nepodporovaná verzia: {0}
3949 3949 Neoznačené a nespojené body.
3950 3950 Neotagované(neoznačené) cesty
3951 3951 Neoznačkovaná cesta (komentované)
3952 3952 Neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
3953 3953 Hore
3954 3954 -----
3955 3955 Aktualizovať
3956 3956 Aktualizovať zmenové súbory
3957 3957 Aktualizovať obsah
3958 3958 Aktualizácia dát
3959 3959 -----
3960 3960 Aktualizovať v intervale (v dňoch):
3961 3961 Aktualizovať zmenené
3962 3962 Aktualizovať objekty
3963 3963 Aktualizovať pluginy
3964 3964 Aktualizovať výber
3965 3965 Aktualizovať obsah zmenového súboru z OSM servera
3966 3966 Aktualizovať zmenový súbor z OSM servera
3967 3967 Aktualizovať vybraté pluginy
3968 3968 Aktualizované
3969 3969 Aktualizácia teraz upravených objektov zo servera (znovu stiahnuť dáta)
3970 3970 Aktualizovať aktuálne vybraté objekty zo servera (znovu nahrať dáta)
3971 3971 Aktualizácia objektov v aktívnej dátovej vrstve zo servera.
3972 3972 Aktualizovať vybraté zmenové súbory s aktuálnymi dátami z OSM servera
3973 3973 Aktualizácia súboru zmien {0}...
3974 3974 Aktualizácia súboru zmien...
3975 3975 Aktualizujem dáta
3976 3976 Aktualizujú sa ignorované chyby ...
3977 3977 Aktualizujem mapu ...
3978 3978 Aktualizujem pluginy...
3979 3979 Nahrať
3980 3980 Nahrať zmeny
3981 3981 Nahrať nastavenie
3982 3982 Nahrať všetky zmeny v aktívnej dátovej vrstve na OSM server
3983 3983 Nahrať všetky zmeny v aktuálnom výbere na OSM server.
3984 3984 Nahrať dáta
3985 3985 Nahrať dáta v kusoch objektov. Veľkosť kusov:
3986 3986 Nahrať údaje v jednej požiadavke
3987 3987 Nahrať dáta do už existujúceho a otvoreného zmenového súboru
3988 3988 Nahrať každý objekt individuálne
3989 3989 Nedá sa nahrať v jednej požiadavke (príliš veľa objektov na nahratie)
3990 3990 Nahrať výber
3991 3991 Nahrať zmenené pôvodné
3992 3992 Nahrať súčasné nastavenie na server
3993 3993 Nahrať do ''{0}''
3994 3994 Nahrať do nového zmenového súboru
3995 3995 Nahrať do existujúceho zmenového súboru
3996 3996 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>{1} požiadavky</strong>
3997 3997 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>viacnásobných zmenových súborov</strong> použitím <strong>{1} požoadavky</strong>
3998 3998 Nahrávam a ukladám zmenené vrstvy ...
3999 3999 Nahrávam dáta ...
4000 4000 Náhrávanie dát na server z vrstvy ''{0}''
4001 4001 Využitie
4002 4002 Použite <b>(</b> a <b>)</b> k zoskupeniu výrazov
4003 4003 Použite <b>"</b> operátor citovania (e.g. ak kľúč obsahuje <b>:</b>)
4004 4004 Použite <b>|</b> alebo <b>OR</b> pri kombinácii s logickým "alebo"
4005 4005 Použiť základné overenie totožnosti
4006 4006 Použiť OAuth
4007 4007 Použiť SOCKS proxy
4008 4008 Použiť obvyklú požiadavku pre zmenový súbor
4009 4009 Pomocou šípok alebo pretiahnutím s myšou vrstvu snímok nastavte offset snímok.\nMôžete tiež zadať východvý a severvý offset v {0} súradniciach.\nAk chcete uložiť vyrovnanie ako záložku, zadajte nižšie názov záložky
4010 4010 Použíť komplexnú kontrolu vlastností
4011 4011 Použíť východzie
4012 4012 Použiť predvolený dátový súbor.
4013 4013 Použiť štandardné nastavenia
4014 4014 Použite predovlený súbor pre spellcheck (preklepy).
4015 4015 Použite predvolený súbor pre ignorované značky.
4016 4016 Použitie vrstvy chýb.
4017 4017 -----
4018 4018 Použíť globálne nastavenie.
4019 4019 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb.
4020 4020 -----
4021 4021 Použiť prednastavenie "{0}"
4022 4022 Použiť prednastavenie "{0}" zo skupiny "{1}"
4023 4023 -----
4024 4024 Použite štandardné nastavenie systému
4025 4025 Použite štandardné nastavenia systému (vypnuté. Štart JOSM s <tt>-Djava.net.useSystemProxies = true </ tt>, pre zapnutie)
4026 4026 Použiť predvolený dátový súbor (doporučené).
4027 4027 Použite predvolený súbor pre spellcheck (doporučené).
4028 4028 Použite predvolený súbor pre ignorované značky (doporučené).
4029 4029 Použitie vrstvy chýb pre zobrazenie problematických elementov.
4030 4030 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb, pre zastavenie(schovanie) upozornení (varovaní).
4031 4031 -----
4032 4032 Užívateľ
4033 4033 ID užívateľa:
4034 4034 Užívateľské meno:
4035 4035 Používateľ:
4036 4036 Meno používateľa
4037 4037 Meno užívateľa:
4038 4038 Prípadne použijúc skratku ''{0}''\n\n
4039 4039 Obvykle by to malo byť opravené.
4040 4040 -----
4041 4041 Overiť
4042 4042 Kontroluje platnosť hodnôt a značiek pomocou komplexných pravidiel.
4043 4043 Porovnáva hodnoty kľúčov oproti zoznamu slov.
4044 4044 Porovnáva platnosť hodnôt vlastností oproti prednastaveným hodnotám.
4045 4045 Overovanie
4046 4046 Overiť
4047 4047 Výsledky overovania
4048 4048 Overovanie chýb
4049 4049 Overenie zlyhalo. API URL sa zdá byť neplatné.
4050 4050 Výsledky overovania
4051 4051 Hodnota
4052 4052 Hodnota ''{0}'' pre kľúč ''{1}'' nie je v predvolenom zozname.
4053 4053 Hodnota ''{0}'' je použitá pre kľúč ''{1}''
4054 4054 Hodnota ''{0}'' nie je číslo. Prosím vložte celé číslo > 1
4055 4055 Hodnota >0 očakávaná pre parameter ''{0}'', dostal som {1}
4056 4056 Hodnota pre zemepisnú šírku v rozsahu [-90,90] povinná.
4057 4057 Hodnota pre zemepisnú dížku v rozsahu [-180,180] povinná.
4058 4058 Hodnota:
4059 4059 Hodnoty
4060 4060 -----
4061 4061 Rôzne nastavenia ovplyvňujúce vzhľad celého programu.
4062 4062 -----
4063 4063 -----
4064 4064 Rýchlosť (červená = pomaly, zelená = rýchlo)
4065 4065 Predajný automat
4066 4066 Predávané výrobky
4067 4067 Verzia
4068 4068 verzia > 0 očakávaná. Got {0}
4069 4069 Očakávaná verzia
4070 4070 Verzia {0}
4071 4071 Verzia {0} vytvorená na {1} podľa {2}
4072 4072 Verzia {0} aktuálne editovaná v dátovej vrstve ''{1}''
4073 4073 Verzia {0} v editore
4074 4074 Verzia {0}, {1} (podľa {2})
4075 4075 -----
4076 4076 Verzia: {0}
4077 4077 Veterinár
4078 4078 Obchod s DVD
4079 4079 Zobraziť
4080 4080 Zobrazenie: {0}
4081 4081 Výhliadka
4082 4082 -----
4083 4083 Dedina
4084 4084 Obecná zeleň
4085 4085 Dedina/Mesto
4086 4086 Vinica
4087 4087 Viditeľnosť
4088 4088 -----
4089 4089 -----
4090 4090 Navštíviť domovskú stránku
4091 4091 Vizualizuje "routing information" ako routovací graf.
4092 4092 Kalibrácia zvukového nahrávania
4093 4093 Sopka
4094 4094 -----
4095 4095 Napätie
4096 4096 VAROVANIE: Normalizačná hodnota vlastnosti ''verzia'' prvkut {0} na {2}, API verzia je ''{3}''. Got {1}.
4097 4097 Varovanie: Neočakávaný formát URL základne API. Presmerovanie na info alebo históriu stránky pre objekt OSM pravdepodobne zlyhá. Základné URL pre základňu API je: ''{0}''
4098 4098 VAROVANIE: neočakávaný formát z API báze URL. Presmerovávanie na stránku užívateľa pre OSM užívateľ je pravdepodobne chybný. API báza URL je: ''{0}''
4099 4099 +++++
4100 4100 -----
4101 4101 WGS84 Zemepisné
4102 4102 +++++
4103 4103 WMS Chyba
4104 4104 WMS Súbory (*.wms)
4105 4105 -----
4106 4106 WMS URL alebo ID obrázka:
4107 4107 WMS vrstva ({0}), sa automaticky sťahuje vo zväčšení (zoom) {1}
4108 4108 WMS vrstva ({0}), sťahovaná vo zväčšení (zoom) {1}
4109 4109 +++++
4110 4110 -----
4111 4111 Čakanie 10 sekúnd ...
4112 4112 Hradby
4113 4113 Upozornenie
4114 4114 Upozornenie: Nemôžem stiahnuť plugin ''{0}''. Jeho odkaz na stiahnutie ''{1}'' nie je platná URL. Vynechávam zo sťahovania.
4115 4115 Upozornenie: Nemôžem stiahnuť plugin ''{0}''. Jeho odkaz na stiahnutie nie je známy. Vynechávam zo sťahovania.
4116 4116 Varovanie: Nemožno čítať zdroj predvolieb označovania: {0}
4117 4117 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}
4118 4118 -----
4119 4119 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.
4120 4120 Varovanie: Nepodarilo sa získať OAuth autorizovaný prístup z poverovacieho správcu
4121 4121 Varovanie: Neúspešné získanie informácií o užívateľovi pre aktuálneho užívateľa JOSMu. Výnimka bola: {0}
4122 4122 Upozornenie: Nepodaril sa scan súboru ''{0}'' pre informácie o pluginoch. Vynechávam.
4123 4123 Varovanie: Nepodarilo sa uložiť OAuth autorizovaný prístup pre poverovacieho správcu
4124 4124 -----
4125 4125 Upozornenie: JOSM je nakonfigurovaný pre použitie proxy servera z nastavenia systému, ale JVM nie je nakonfigurovaný tak, aby ho získaval. Resetujte nastavenia pre ''Bez proxy servera''
4126 4126 Upozornenie: Vrstva ''{0}'' už neexistuje. Nemožno odstrániť konflikt na objekte ''{1}''.
4127 4127 VAROVANIE: Chýbajúci adresár preferencií ''{0}''. Vytváranie východzieho súboru preferencií.
4128 4128 VAROVANIE: Nahrádzanie existujúceho súboru preferencií ''{0}'' s východzím súborom preferencií.
4129 4129 -----
4130 4130 Upozornenie: Heslo sa posiela nešifrované.
4131 4131 Varovanie: Neočakávaný parametre pre HTTP proxy server. Mám hostiteľa ''{0}'' a port ''{1}''.
4132 4132 Varovanie: Neočakávaný parameter pre SOCKS proxy. Dostal som hostiteľa ''{0}'' a port ''{1}''.
4133 4133 Varovanie: Nepodporované hodnoty v nastaveniach ''{0}'', dostal som {1}''. Použitím overovacej metódy ''Základné overenie totožnosti''.
4134 4134 Varovanie: automaticky skracujem hodnotu tagu ''{0}'' pri vymazaných objektoch {1}
4135 4135 Varovanie: zlé umiestnenie v HTML dokumente. Výnimka bola: {0}
4136 4136 Varovanie: v závislosti na overovaciu metódu, ktorú proxy server používa, heslo musí byť prenesené nezašifrované.
4137 4137 Varovanie: chybná hlavička "{0}" nenastala žiadna zhoda s očakávaným vzorom
4138 4138 Varovanie: Nepodarilo sa pristúpiť k adresáru ''{0}'' z bezpečnostných dôvodov. Výnimka bola: {1}
4139 4139 Varovanie: Nepodarilo sa zrušiť bežiacu OAuth operáciu
4140 4140 Varovanie: nepodarilo sa vytvoriť adresár pluginu ''{0}''. Nemožno stiahnuť obsah pluginu z webu pluginu ''{1}''.
4141 4141 Varovanie: Nepodarilo sa odstránenie zastaraných pluginov ''{0}''.
4142 4142 Varovanie: neúspešne odvodený wiki jazyk z JOSM miestneho kódu ''{0}''. Použitý východzí kód ''en''.
4143 4143 Varovanie: Nepodarilo sa stiahnuť informáčný zoznam pluginov
4144 4144 Varovanie: Nepodarilo sa spracovať zip súbor ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4145 4145 Varovanie: Nepodarilo sa nainštalovať už stiahnutý plugin ''{0}''. Vynechávam inštaláciu. JOSM stále používa starú verziu pluginu.
4146 4146 Varovanie: Nepodarilo sa nainštalovať plugin ''{0}'' z dočasne stiahnutého súboru ''{1}''. Premenovanie zlyhalo.
4147 4147 Upozornenie: Nepodarilo sa načítať Mappaint štýly od ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4148 4148 Upozornenie: Nepodarilo sa otvoriť súbor s príponou ''{2}'' a súbor ''{3}'' v zip súbore ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4149 4149 Upozornenie: nepodarilo sa spracovať Mappaint štýly z ''{0}''. Chyba bola: [{1}:{2}] {3}
4150 4150 Upozornenie: nepodarilo sa spracovať Mappaint štýly z ''{0}''. Chyba bola: {1}
4151 4151 VAROVANIE: neúspešný pri pokračovaní preferancií na ''{0}''
4152 4152 Varovanie: neúspešné zapnutie Credential Dialog-u vždy hore. Zachytená bezpečnostná výnimka.
4153 4153 Varovanie: neúspešná čítanie MOTD z ''{0}'' pre bezpečnostný dôvod. Výnimka bola: {1}
4154 4154 Varovanie:neúspešné čítanie MOTD z ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4155 4155 Varovanie: Nepodarilo sa získať OSM poverenie od poverovacieho správcu.
4156 4156 Varovanie: Nepodarilo sa uložiť OSM poverenie pre poverovacieho správcu.
4157 4157 -----
4158 4158 Varovanie: neplatný formát počtu v štýle obsahu ''{0}''. Dostal som ''{1}''
4159 4159 Upozornenie: Neplatná hodnota atribútu ''{0}'' z elementu ''{1}'' v schopnosti servera. Dostal som ''{2}''
4160 4160 Varovanie: miešanie 0.6 a 0.5 dátového výsledku vo verzii 0.5
4161 4161 Upozornenie: objekt ''{0}'' je už na serveri zmazaný. Vynechávam tento objekt a opakujem nahrávanie.
4162 4162 Varovanie: iba pre uvedené info prehliadača pre prvého {0} z {1} vybraných používateľov
4163 4163 Upozornenie: JVM nie je nakonfigurovaný tak, aby vyhľadával nastavenia systému proxy servera. Vlastnosť ''java.net.useSystemProxies'' chýbala pri štarte. Nebude použitý proxy server.
4164 4164 Varovanie: opravný súbor ''/REVISION'' chýba.
4165 4165 -----
4166 4166 Varovanie: nečakaná hodnota kľúča ''{0}'' v preferenciách, dostal som ''{1}''
4167 4167 Varovanie: Našla sa neočakávaná hodnota nastavenia ''{0}'' . Mám ''{1}''. Bude použité bez proxy servera.
4168 4168 Varovanie: neočakávané hodnota pre preferencie ''{0}'', dostal som ''{1}''. Resetovanie pre východziu hodnotu.
4169 4169 Varovanie: Neočakávaná hodnota preferencie ''{0}''. Mám ''{1}''.
4170 4170 Upozornenie: Nepodporovaný koncový prvok ''{0}'' v obsahu zmenového súboru na pozícii ({1},{2}). Vynechávam.
4171 4171 Upozornenie: Nepodporovaný začiatočný prvok ''{0}'' v obsahu zmenového súboru na pozícii ({1},{2}). Vynechávam.
4172 4172 Varovania
4173 4173 Umývačka
4174 4174 Odpadkový kôš
4175 4175 Čistička odpadových vôd
4176 4176 Voda
4177 4177 Vodný zábavný park
4178 4178 Vodojem
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 Vodopád
4182 4182 -----
4183 4183 Duplicitné body na vodnom toku
4184 4184 Wave Audiosúbory (*.wav)
4185 4185 Koncový bod cesty je blízko inej komunikácie
4186 4186 Koncový bod cesty je blízko inej cesty
4187 4187 Bod cesty je blízko inej cesty
4188 4188 Cesta s externou ID ''{0}'' obsahuje chýbajúci bod s externou ID ''{1}''.
4189 4189 Cesta {0}
4190 4190 Cesta {0} s {1} bodmi neobsahuje všetky body, pretože aspoň jeden bod chýbal v nahratých dátach.
4191 4191 Cesta:
4192 4192 Značenie bodov
4193 4193 Cestné objekty
4194 4194 Vedľajšie komunikácie
4195 4195 -----
4196 4196 Cesty s rovnakou polohou
4197 4197 Kríž pri ceste
4198 4198 Božia muka
4199 4199 Internetová stránka: {0}
4200 4200 Webstránka
4201 4201 Priehradzka
4202 4202 Mokraď
4203 4203 Invalidný vozík
4204 4204 Vozíky
4205 4205 Pri importe zvuku používam záznam na značky v GPX vrstve
4206 4206 Pri importe zvuku urobiť značky z...
4207 4207 Keď otáčate túto cestu, nasledujúce zmeny vo vlastnostiach cesty a jej bodov sú navrhované v takom poradí aby zachovali konzistenciu dát.
4208 4208 Pri ukladaní zanechávať záložné súbory končiace znakom ~
4209 4209 Celá skupina
4210 4210 Šírka (v metroch)
4211 4211 -----
4212 4212 -----
4213 4213 Veterný mlyn
4214 4214 Veterný rukáv
4215 4215 -----
4216 4216 Drôtový model
4217 4217 S OAuth dávate programu JOSM právo vkladať dáta máp a GPS stopy na váš účet (<a href="{0}"> viac info ...</ a>).
4218 4218 -----
4219 4219 Vo vnútri reťazcov <b>"</b> a <b>\</b> znaky musí predchádzať <b>\</b> (e.g. <b>\"</b> and <b>\\</b>).
4220 4220 Drevo
4221 4221 Závody (továrne)
4222 4222 Napíšte GPS pozíciu do hlavičky súboru obrázka. Spustite túto funkciu z menu, kliknite pravým tlačidlom na obrázok vrstvy.
4223 4223 Zapisujem obsah pluginu do miestnej cache ''{0}''
4224 4224 Nesprávny počet argumentov pre záložky
4225 4225 Zle usporiadané cesty
4226 4226 XML značka(tag) <user> chýba
4227 4227 Áno
4228 4228 Áno, Použiť to
4229 4229 Áno, vyriešiť konflikt a zavrieť
4230 4230 Už máte autorizovaný prístup pre prístup k OSM serveru pomocou OAuth.
4231 4231 Chystáte sa zmazať neúplné objekty.<br>To spôsobí problémy, pretože ste nevideli reálny objekt. <br>Naozaj ich chcete zmazať?
4232 4232 Chystáte sa zmazať body mimo Vami stiahnutú oblasť.<br>Toto môže spôsobiť problém iným objektom (nevidíte ich), ktoré môžu používať tieto body.<br>Naozaj ich chcete zmazať?
4233 4233 Asi ste spustili {0} okná(ien) prehliadača.<br>Toto môže zaplniť vašu obrazovku s oknom prehliadača<br>a spôsobiť ukončenie po nejakej dobe.
4234 4234 -----
4235 4235 -----
4236 4236 Môžete tiež vložiť nejakú URL z www.openstreetmap.org
4237 4237 -----
4238 4238 Nemáte ešte autorizovaný prístup pre prístup k OSM serveru pomocou OAuth. Prosím najskôr povoliť.
4239 4239 Narazili ste na chybu v programe JOSM
4240 4240 Došlo k chybe v programe JOSM. Pred tým ako podáte hlásenie o chybe, uistite sa, že máte program JOSM aktualizovaný na poslednú verziu tu:
4241 4241 Niektoré nastavenia sa prejavia až po reštartovaní JOSM.
4242 4242 Presúvate viac ako {0} prvkov. Presúvanie viacerých prvkov je často chyba.\nSkutočne ich chcete presunúť?
4243 4243 Musíte urobiť vaše zmeny verejnými pre nahratie nových dát
4244 4244 Musíte vybrať aspoň jednu cestu.
4245 4245 Musíte zvoliť minimálne dva body pre rozdelenie uzavretej cesty.
4246 4246 Potrebujete ťahať "play head" so stlačeným SHIFT až na audio značku, alebo až na track point, ktorý chcete zosynchronizovať.
4247 4247 Potrebujete presunúť tlačítko "play head" blízko GPX stopy pre ktorú je priradená zvuková stopa, ktorá sa má prehrávať (po prvej značke).
4248 4248 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v bode na stope, kde chcete mať znažku.
4249 4249 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v momente, keď podľa sluchu určíš bod synchronizácie.
4250 4250 Vyžiadali ste si príliš veľa bodov (limit je 50 000). Vyžiadajte si menšiu plochu, alebo použite planet.osm
4251 4251 Tiež by ste mali aktualizovať svoje pluginy. Ak ani jedeno z toho nepomôže, pošlite prosím súbor hlásenia o chybe do našej bugtracker pomocou tohto odkazu:
4252 4252 Môžete vybrať GPX stopu(track)
4253 4253 Aktualizujte váš JOSM softvér. <br> Pre zabránenie problémov pluginov, by mali byť tiež aktualizované. <br> Aktualizovať pluginy teraz?
4254 4254 Váš komentár pre nahrávanie je <i>prázdny</i>, alebo <i>veľmi krátky</i>.<br /> <br /> Toto je technicky povolené, ale domnievame sa, že veľa užívateľov, ktorí si <br /> sledujú zmeny v ich oblasti závisí na zmysluplných komentároch zmenových súborov <br /> ,aby pochopili, čo sa deje! <br /> <br /> Ak obetujete minútu navyše teraz vysvetlením vašich zmien, urobíte život <br /> jednoduchším pre mnoho iných používateľov.
4255 4255 Nulové súradnice: {0}
4256 4256 +++++
4257 4257 Zväčšenie
4258 4258 Zväčšenie (v metroch)
4259 4259 Priblížiť
4260 4260 Oddialiť
4261 4261 Priblížiť/Vzdialiť a pohyb mapy
4262 4262 Najvhodnejšie zväčšenie 1:1
4263 4263 Približovanie pomocou ťahania alebo CTRL+. alebo CTRL+,; pohyb s CTRL+šípka hore dolu doľava doprava; pohyb so zväčšením možno tiež pravým tlačítkom myši
4264 4264 Priblížiť
4265 4265 Úroveň zväčšenia:
4266 4266 Oddialiť
4267 4267 Priblížiť pohľad na {0}
4268 4268 Zväčšiť na
4269 4269 Zväčšiť na vrstvu
4270 4270 -----
4271 4271 Priblížiť k bodu
4272 4272 Priblížiť na problém
4273 4273 Priblížiť na vybraté elementy(s)
4274 4274 Priblížiť na výber
4275 4275 Priblížiť na zodpovedajúce objekty v aktuálnej dátovej vrstve
4276 4276 Priblížiť na objekt prvého vybratého člena odkazujúceho na
4277 4277 Priblížiť na objekty v obsahu tohto zmenového súboru v súčasnej dátovej vrstve
4278 4278 Priblížiť k tomuto bodu v aktuálnej vrstve
4279 4279 Priblížiť na {0}
4280 4280 Zväčšovanie je vypnuté pretože vrstva z tejto relácie nie je aktívna
4281 4281 Zväčšovanie je vypnuté pretože nie je vybratý člen
4282 4282 [vymazať]
4283 4283 \nVýška: {0} m
4284 4284 \nSmer {0}°
4285 4285 -----
4286 4286 -----
4287 4287 -----
4288 4288 -----
4289 4289 +++++
4290 4290 -----
4291 4291 -----
4292 4292 -----
4293 4293 -----
4294 4294 -----
4295 4295 -----
4296 4296 -----
4297 4297 -----
4298 4298 -----
4299 4299 -----
4300 4300 -----
4301 4301 -----
4302 4302 -----
4303 4303 -----
4304 4304 -----
4305 4305 -----
4306 4306 -----
4307 4307 -----
4308 4308 -----
4309 4309 -----
4310 4310 -----
4311 4311 -----
4312 4312 -----
4313 4313 -----
4314 4314 Upraviť stožiar
4315 4315 Upraviť stanicu
4316 4316 -----
4317 4317 Stožiar
4318 4318 Stanica
4319 4319 -----
4320 4320 Späť
4321 4321 Rýchlejšie
4322 4322 Rýchle prehrávanie
4323 4323 Vpred
4324 4324 Skok späť
4325 4325 Skok vpred
4326 4326 Ďalšia značka
4327 4327 Prehrajte nasledujúcu značku
4328 4328 Prehrajte predchádzajúcu značku
4329 4329 Prehrať/Pauza
4330 4330 Predchádzajúca značka
4331 4331 Pomalšie
4332 4332 Spomalené prehrávanie
4333 4333 Uzavretá
4334 4334 Otvoriť
4335 4335 <prázdne>
4336 4336 -----
4337 4337 -----
4338 4338 -----
4339 4339 -----
4340 4340 -----
4341 4341 -----
4342 4342 -----
4343 4343 V
4344 4344 S
4345 4345 J
4346 4346 Z
4347 4347 -----
4348 4348 -----
4349 4349 -----
4350 4350 -----
4351 4351 -----
4352 4352 +++++
4353 4353 +++++
4354 4354 +++++
4355 4355 +++++
4356 4356 +++++
4357 4357 +++++
4358 4358 +++++
4359 4359 +++++
4360 4360 +++++
4361 4361 Desc(ription(popis))
4362 4362 Názov
4363 4363 -----
4364 4364 -----
4365 4365 -----
4366 4366 -----
4367 4367 -----
4368 4368 -----
4369 4369 -----
4370 4370 -----
4371 4371 Posun(offset)
4372 4372 -----
4373 4373 značka
4374 4374 -----
4375 4375 -----
4376 4376 áno
4377 4377 -----
4378 4378 zmiešaný
4379 4379 -----
4380 4380 -----
4381 4381 -----
4382 4382 -----
4383 4383 -----
4384 4384 -----
4385 4385 Upraviť železničnú stanicu
4386 4386 Železničná stanica
4387 4387 +++++
4388 4388 +++++
4389 4389 +++++
4390 4390 +++++
4391 4391 +++++
4392 4392 -----
4393 4393 -----
4394 4394 -----
4395 4395 -----
4396 4396 Kláves:
4397 4397 -----
4398 4398 -----
4399 4399 -----
4400 4400 skrátené meno ulice
4401 4401 -----
4402 4402 pridať k výberu
4403 4403 adresa
4404 4404 -----
4405 4405 -----
4406 4406 pokročilý (advanced)
4407 4407 pokročilá konfigurácia
4408 4408 Visuté cesty/Lanovky
4409 4409 letecké cesty
4410 4410 zjazdovka_čierna
4411 4411 zjazdovka_ľahká
4412 4412 -----
4413 4413 farmársky (agricultural)
4414 4414 -----
4415 4415 všetky
4416 4416 všetky objekty
4417 4417 ulička(bočna ulica)
4418 4418 abecedný
4419 4419 náhradný
4420 4420 zaujímavosti (amenity) {0}
4421 4421 zaujímavosti (amenity)
4422 4422 svetelné zariadenie
4423 4423 verejná_doprava
4424 4424 -----
4425 4425 -----
4426 4426 -----
4427 4427 anglikánska
4428 4428 krmivo pre zvieratá
4429 4429 anonymný
4430 4430 akýkoľvek
4431 4431 akvadukt
4432 4432 lukostreľba
4433 4433 oblasť (plocha)
4434 4434 oblasť textu
4435 4435 ázijská
4436 4436 asfalt
4437 4437 atletika
4438 4438 -----
4439 4439 +++++
4440 4440 -----
4441 4441 pozadie
4442 4442 zadný bod prerušenia
4443 4443 zadný segment
4444 4444 zlé
4445 4445 baháisti
4446 4446 baptistická
4447 4447 -----
4448 4448 prekážka
4449 4449 prekážka na ceste
4450 4450 +++++
4451 4451 (basin) kotvisko pre lode s udržiavanou výškou hladiny vody
4452 4452 basketbal
4453 4453 -----
4454 4454 -----
4455 4455 pláž (beach)
4456 4456 bicykel
4457 4457 -----
4458 4458 -----
4459 4459 -----
4460 4460 -----
4461 4461 -----
4462 4462 slatina
4463 4463 boules (spoločný názov pre hry hrajuce sa s kovovými guľami)
4464 4464 hranica (boundary)
4465 4465 bowls (gúľanie šišatej gule po umelej,alebo prírodnej tráve k malej guľke)
4466 4466 značka
4467 4467 most
4468 4468 značka (tag) mosta (bridge) na bode
4469 4469 brownfield (opustený priemyselný objekt)
4470 4470 budhisti
4471 4471 budova
4472 4472 naraziť
4473 4473 hamburger
4474 4474 autobus
4475 4475 autobusová linka
4476 4476 -----
4477 4477 kanoe
4478 4478 veľkosť písmen rozhoduje
4479 4479 katolícka
4480 4480 cintorín (cemetery)
4481 4481 -----
4482 4482 -----
4483 4483 -----
4484 4484 -----
4485 4485 kura
4486 4486 čínska
4487 4487 -----
4488 4488 kresťania
4489 4489 cigarety
4490 4490 mesto (city)
4491 4491 -----
4492 4492 lezenie
4493 4493 -----
4494 4494 v smere hodinových ručičiek (pravotočivý)
4495 4495 zatvorené
4496 4496 uzavratá cesta
4497 4497 uhoľná
4498 4498 dlažbová kocka (cobblestone)
4499 4499 -----
4500 4500 -----
4501 4501 -----
4502 4502 telekomunikačná
4503 4503 zhutnená(valcovaná)
4504 4504 -----
4505 4505 betón (concrete)
4506 4506 kondómy
4507 4507 konfiguravať zmenový súbor
4508 4508 nakonfigurovať na mape farebný štýl
4509 4509 konflikt
4510 4510 ihličnatý
4511 4511 spojenie
4512 4512 konštrukcia
4513 4513 električkové_vedenie
4514 4514 -----
4515 4515 -----
4516 4516 -----
4517 4517 -----
4518 4518 nemôžem získať zvuk zo vstupu URL
4519 4519 počet
4520 4520 -----
4521 4521 kriket
4522 4522 kriketová tréningová plocha s ochrannými sieťami (pre pálkára a nadhadzovača)
4523 4523 croquet (drevenou paličkou-kladovom sa búcha do gule cez obruče vložené do trávnika)
4524 4524 -----
4525 4525 cesta pre bicykle so značkou bicykla
4526 4526 bicyklovanie
4527 4527 -----
4528 4528 údaje
4529 4529 listnatý
4530 4530 -----
4531 4531 stupne° min'' (Námorné)
4532 4532 stupne° min'' sec"
4533 4533 zmazané
4534 4534 -----
4535 4535 doručenie
4536 4536 zastaralý
4537 4537 určený
4538 4538 miesto určenia (cieľ)
4539 4539 obchádzka
4540 4540 -----
4541 4541 -----
4542 4542 vypnuté
4543 4543 dok (nakladacia rampa)
4544 4544 neexistuje
4545 4545 závody chrtov
4546 4546 dvojité
4547 4547 dole
4548 4548 zjazdárska
4549 4549 stiahnuté
4550 4550 pitie
4551 4551 príjazdová cesta
4552 4552 -----
4553 4553 ľahká
4554 4554 -----
4555 4555 -----
4556 4556 prvky
4557 4557 miesto pohotovostnej prvej pomoci
4558 4558 jazdectvo
4559 4559 evanjelikánska
4560 4560 párne
4561 4561 príklady
4562 4562 vynikajúce
4563 4563 sáčky na výkaly
4564 4564 pre skúsených
4565 4565 -----
4566 4566 -----
4567 4567 chyba: vlastníctvo je jasne(výslovne) deaktivované
4568 4568 farmy
4569 4569 plot
4570 4570 trajekt (prievoz)
4571 4571 -----
4572 4572 -----
4573 4573 Hľadať vo výbere
4574 4574 -----
4575 4575 -----
4576 4576 priečinok
4577 4577 jedlo
4578 4578 pešia (foot)
4579 4579 cesta pre peších so značkou
4580 4580 brod
4581 4581 les
4582 4582 lestníctvo
4583 4583 predný bod prerušenia
4584 4584 predný segment
4585 4585 freeride (zjazd na horských bicykloch cez prekážky)
4586 4586 -----
4587 4587 z dlaždice
4588 4588 z cesty
4589 4589 úplný
4590 4590 -----
4591 4591 -----
4592 4592 -----
4593 4593 plynová
4594 4594 -----
4595 4595 -----
4596 4596 -----
4597 4597 nemecká
4598 4598 ľadovec (glacier)
4599 4599 -----
4600 4600 +++++
4601 4601 golfové ihrisko
4602 4602 dobré
4603 4603 gps značka
4604 4604 gps poloha bodu
4605 4605 kvalita1
4606 4606 kvalita2
4607 4607 kvalita3
4608 4608 kvalita4
4609 4609 kvalita5
4610 4610 tráva (grass)
4611 4611 trávový obkladač(grass_paver)
4612 4612 štrk (gravel)
4613 4613 grécka
4614 4614 zelená
4615 4615 greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
4616 4616 zem (ground)
4617 4617 -----
4618 4618 gymnastika
4619 4619 polovičný
4620 4620 bod prerušenia
4621 4621 -----
4622 4622 -----
4623 4623 zdravie
4624 4624 teplo(heat)
4625 4625 vresovisko
4626 4626 -----
4627 4627 -----
4628 4628 označiť (highlight)
4629 4629 komunikácie
4630 4630 komunikácia bez označenia (ref)
4631 4631 -----
4632 4632 cesta (highway_track)
4633 4633 turistika
4634 4634 hinduisti
4635 4635 historické
4636 4636 história
4637 4637 hokej
4638 4638 hrozné
4639 4639 koňská (horse)
4640 4640 konské dostihy
4641 4641 -----
4642 4642 -----
4643 4643 +++++
4644 4644 -----
4645 4645 +++++
4646 4646 -----
4647 4647 vodná
4648 4648 -----
4649 4649 -----
4650 4650 -----
4651 4651 neaktívny
4652 4652 zahrňujúci priame deti rodičovských(nadriadených) relácií
4653 4653 neúplný
4654 4654 nekompletná cesta
4655 4655 zvýšiť úroveň zväčšenia pre viditeľnosť viacej detailov
4656 4656 Rôzne
4657 4657 indická
4658 4658 vnútorný
4659 4659 závody
4660 4660 -----
4661 4661 vnútorná časť (inner segment)
4662 4662 -----
4663 4663 stredne pokročilý (intermediate)
4664 4664 -----
4665 4665 -----
4666 4666 ostrovček
4667 4667 -----
4668 4668 talianska
4669 4669 džinisti
4670 4670 japonská
4671 4671 svedkovia jehovovi
4672 4672 judaisti
4673 4673 -----
4674 4674 +++++
4675 4675 -----
4676 4676 skládka odpadov (landfill)
4677 4677 využitie oblasti (landuse)
4678 4678 využitie oblasti (landuse) {0}
4679 4679 -----
4680 4680 vrstvu
4681 4681 vrstva je v súčasnej dobe skrytá (kliknite pre zobrazenie vrstvy)
4682 4682 vrstva je v súčasnosti viditeľná (kliknutím sa vrstva skryje)
4683 4683 značka vrstvy so značkou +
4684 4684 -----
4685 4685 vľavo
4686 4686 oddych (leisure)
4687 4687 oddych (Leisure) {0}
4688 4688 osvetlená_voda (light_water)
4689 4689 -----
4690 4690 omedzený
4691 4691 obytná zóna
4692 4692 nahrávanie pluginu ''{0}'' (verzia {1})
4693 4693 -----
4694 4694 zablokovať rolovanie
4695 4695 -----
4696 4696 nízky
4697 4697 lutheránska
4698 4698 mangrovová oblasť
4699 4699 človekom vytvorené (manmade)
4700 4700 -----
4701 4701 štýl mapy
4702 4702 -----
4703 4703 prístav (marina)
4704 4704 močiar (marsh)
4705 4705 max šírka
4706 4706 max dĺžka
4707 4707 maximálna rýchlosť na ceste pre peších
4708 4708 -----
4709 4709 kov
4710 4710 methodistická
4711 4711 mexická
4712 4712 armáda
4713 4713 min šírka
4714 4714 min dĺžka
4715 4715 chýbajúce objekty:
4716 4716 preklep v mene kľúča (key)
4717 4717 zmiešaný
4718 4718 -----
4719 4719 mormónska
4720 4720 automobilový
4721 4721 cesta pre motorové vozidlá
4722 4722 dialnica (motorway)
4723 4723 dialničná prípojka
4724 4724 blato (mud)
4725 4725 +++++
4726 4726 mnohoposchodový
4727 4727 viacnásobný
4728 4728 multipolygón
4729 4729 moslimovia
4730 4730 -----
4731 4731 prírodné (natural)
4732 4732 prírodné (natural) {0}
4733 4733 príroda
4734 4734 noviny
4735 4735 nasledujúce
4736 4736 -----
4737 4737 nie
4738 4738 Popis nedostupný
4739 4739 žiadne chybové hlásenie k dispozícii
4740 4740 -----
4741 4741 bez modifikácie
4742 4742 zákaz zabočenia vľavo
4743 4743 zákaz zabočenia vpravo
4744 4744 zákaz jazdy priamo
4745 4745 zákaz otáčania sa
4746 4746 žiadny
4747 4747 beh nalyžiach hore kopcom (nordic)
4748 4748 -----
4749 4749 nevymazaný
4750 4750 -----
4751 4751 nie je prítomný
4752 4752 poznámka: Pre niektoré úlohy, JOSM potrebuje a veľa pamäte. Môže to byť nevyhnutné pre pridanie nasledujúcich\n možností Jávy pre upresnenie maximálnej veľkosti pridelenej pamäte v megabytes
4753 4753 upozornenie
4754 4754 pre začiatočníkov
4755 4755 jadrová
4756 4756 pozorovateľňa
4757 4757 nepárne
4758 4758 oficiálny
4759 4759 ropa(oil)
4760 4760 historická železnica(turistická)
4761 4761 použité
4762 4762 značka (tag) jednosmerky (oneway) na bode
4763 4763 prikázané odbočenie vľavo
4764 4764 prikázané odbočenie vpravo
4765 4765 zákaz odbočenia
4766 4766 otvoriť
4767 4767 -----
4768 4768 -----
4769 4769 -----
4770 4770 Možnosti
4771 4771 možnosti poskytnutia ako Java system properties
4772 4772 orthodoxná
4773 4773 -----
4774 4774 iná koľaj
4775 4775 vonkajší
4776 4776 obvodová časť (outer segment)
4777 4777 mimo ukladanej oblasti
4778 4778 parkovacia ulička(parking_aisle)
4779 4779 parkovacie lístky
4780 4780 partial: vybraté objekty majú rôzne hodnoty, do not change
4781 4781 -----
4782 4782 -----
4783 4783 -----
4784 4784 spevnený
4785 4785 dlažobné kamene
4786 4786 vrchol (peak)
4787 4787 riečne kamene
4788 4788 pegasus (prechod pre chodcov a jazdcov na koňoch, len čiarkované okraje)
4789 4789 prechod pre chodcov (len čiarkované okraje)
4790 4790 +++++
4791 4791 +++++
4792 4792 permissive (súhlas vlastníka pozemku)
4793 4793 fotky
4794 4794 fotovoltanická (slnečná články)
4795 4795 hrádza (pier)
4796 4796 potrubie (pipeline)
4797 4797 zjazdovka pre pokročilých (piste_advanced)
4798 4798 mierna zjazdovka (piste_easy)
4799 4799 zjazdovka pre expertov (piste_expert)
4800 4800 zjazdovka pre freeride (piste_freeride)
4801 4801 stredne ťažká zjazdovka (piste_intermediate)
4802 4802 zjazdovka pre začiatočníkov (piste_novice)
4803 4803 hracia plocha, ihrisko
4804 4804 +++++
4805 4805 miesto
4806 4806 závod
4807 4807 plast
4808 4808 stožiar(pole)
4809 4809 -----
4810 4810 energia (power)
4811 4811 presbiteriánska
4812 4812 predchádzajúce
4813 4813 cesta prvej triedy
4814 4814 prípojka cesty I. triedy
4815 4815 private (len pre vlastníka)
4816 4816 plánovaný
4817 4817 protestanská
4818 4818 verejný
4819 4819 hromadná doprava
4820 4820 plány MHD
4821 4821 lístky MHD
4822 4822 puffin (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
4823 4823 -----
4824 4824 -----
4825 4825 -----
4826 4826 štvorité
4827 4827 quakerská
4828 4828 lom
4829 4829 racquetbal (podobné ako squash, iné pravidlá)
4830 4830 koľajnica (rail)
4831 4831 železničný pozemok
4832 4832 nadchod nad železnicou
4833 4833 železnica
4834 4834 železničná výhybka
4835 4835 -----
4836 4836 -----
4837 4837 mokraď´s rákosím
4838 4838 oblasť (region)
4839 4839 regionálna
4840 4840 regulárny výraz
4841 4841 relácia bez type
4842 4842 -----
4843 4843 znovu načítať vybrané štýly zo súboru
4844 4844 -----
4845 4845 odobrať z výberu
4846 4846 nahradiť označené
4847 4847 -----
4848 4848 obytná (osídlená)
4849 4849 reštaurácia bez mena
4850 4850 maloobchody
4851 4851 vpravo
4852 4852 riečny breh
4853 4853 cesta (vozovka)
4854 4854 úlohy
4855 4855 kruhový objazd (roundabout)
4856 4856 trasa (route)
4857 4857 cestný úsek
4858 4858 -----
4859 4859 -----
4860 4860 -----
4861 4861 -----
4862 4862 -----
4863 4863 soľná bažina
4864 4864 piesok (sand)
4865 4865 sendvič
4866 4866 mierka
4867 4867 prehľadová (oreintačná)
4868 4868 oblasť pokrytá krovím
4869 4869 cesta druhej triedy
4870 4870 -----
4871 4871 vyberte šport:
4872 4872 zvolené
4873 4873 výber
4874 4874 oddelené jazdné pruhy na ceste pre cyklistov
4875 4875 -----
4876 4876 obslužná (service)
4877 4877 služby
4878 4878 -----
4879 4879 splašky(sewage)
4880 4880 -----
4881 4881 -----
4882 4882 -----
4883 4883 -----
4884 4884 šiítska
4885 4885 streľba
4886 4886 obchod
4887 4887 obchody (shop) {0}
4888 4888 vedľajšia koľaj (napr: na stanici)
4889 4889 +++++
4890 4890 -----
4891 4891 jedno
4892 4892 -----
4893 4893 miesto (blízke okolie)
4894 4894 +++++
4895 4895 korčuľovanie
4896 4896 lyžovanie
4897 4897 lyžovanie
4898 4898 park zimných športov
4899 4899 futbal (soccer)
4900 4900 -----
4901 4901 -----
4902 4902 -----
4903 4903 spiritualisti
4904 4904 -----
4905 4905 šport
4906 4906 športové {0}
4907 4907 športové centrum
4908 4908 železničná vlečka
4909 4909 štadión
4910 4910 známky
4911 4911 -----
4912 4912 -----
4913 4913 kameň
4914 4914 potok
4915 4915 pouličná sieť
4916 4916 meno ulice obsahuje ss
4917 4917 reťazec
4918 4918 reťazec;reťazec;...
4919 4919 metro (subway)
4920 4920 -----
4921 4921 sunnitská
4922 4922 povrch
4923 4923 +++++
4924 4924 Močiar
4925 4925 sladkosti
4926 4926 plávanie
4927 4927 -----
4928 4928 tabuľka
4929 4929 stolný tenis
4930 4930 tampóny
4931 4931 taoisti
4932 4932 telefónne kupóny (poukážky)
4933 4933 dočasný
4934 4934 dočasný typ komunikácie
4935 4935 tenis
4936 4936 terminál
4937 4937 cesta tretej triedy
4938 4938 +++++
4939 4939 thajská
4940 4940 -----
4941 4941 -----
4942 4942 táto vrstva nie je v súčasnej dobe aktívna (kliknite pre aktiváciu)
4943 4943 táto vrstva je aktívna
4944 4944 -----
4945 4945 prílivová oblasť
4946 4946 tiger (prechod pre chodcov a cyklistov žlté pruhy)
4947 4947 -----
4948 4948 -----
4949 4949 k ceste
4950 4950 topografická
4951 4951 toucan (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
4952 4952 cestovanie
4953 4953 turistika {0}
4954 4954 -----
4955 4955 hračky
4956 4956 stopa
4957 4957 stopy a waypointy
4958 4958 iba stopy(track)
4959 4959 semafor
4960 4960 električka
4961 4961 trojité
4962 4962 pravda: vlastníctvo je jasne(výslovne) aktivované
4963 4963 cesta pre motorové vozidlá (trunk)
4964 4964 prípojka cesty pre motorové vozidlá
4965 4965 turecká
4966 4966 turningcircle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
4967 4967 typ
4968 4968 cesta bez klasifikácie (unclassified)
4969 4969 neriadený
4970 4970 podzemie
4971 4971 unitársky
4972 4972 neznámy
4973 4973 neoznačený
4974 4974 nespevnený
4975 4975 neuršený (unset)
4976 4976 unset: táto vlastnosť sa nedá nastaviť na vybraté objekty.
4977 4977 nešpecifikovaný dôvod
4978 4978 neoznačený
4979 4979 neoznačená cesta
4980 4980 nepoužité
4981 4981 -----
4982 4982 -----
4983 4983 hore
4984 4984 až do dlaždice
4985 4985 použitie
4986 4986 -----
4987 4987 chyba overovania
4988 4988 ostatné overovania
4989 4989 varovanie overovania
4990 4990 -----
4991 4991 verzia {0}
4992 4992 -----
4993 4993 viadukt (nadjazd)
4994 4994 -----
4995 4995 zobraziť meta informácie, záznam chýb a definíciu zdroja
4996 4996 sopka
4997 4997 kupóny (poukážky)
4998 4998 -----
4999 4999 -----
5000 5000 -----
5001 5001 -----
5002 5002 voda
5003 5003 -----
5004 5004 vodný tok
5005 5005 vodné cesty (Waterway) {0}
5006 5006 -----
5007 5007 cesta je spojená
5008 5008 cesta je spojená do nasledujúceho člena relácie
5009 5009 cesta je spojená do predchádzajúceho člena relácie
5010 5010 cesta nie je pripojená do predchádzajúceho alebo nasledujúceho člena relácie
5011 5011 iba waypointy
5012 5012 -----
5013 5013 -----
5014 5014 divoká príroda
5015 5015 veterná
5016 5016 -----
5017 5017 -----
5018 5018 -----
5019 5019 drevo (wood)
5020 5020 zalesnená oblasť (woodarea)
5021 5021 chybná značka (tag) komunikácie na bode
5022 5022 -----
5023 5023 železničná vlečka v závode
5024 5024 áno
5025 5025 prechod pre chodcov (zebra)
5026 5026 -----
5027 5027 -----
5028 5028 -----
5029 5029 -----
5030 5030 +++++
5031 5031 +++++
5032 5032 {0} ({1} do {2} stupňov)
5033 5033 -----
5034 5034 +++++
5035 5035 {0} se skladá z:
5036 5036 -----
5037 5037 -----
5038 5038 {0} metrov
5039 5039 {0} viac...
5040 5040 {0} bodov v ceste {1} prekročilo max. povolené množstvo bodov {2}
5041 5041 {0} objekty prektočili max. povolených {1} objektov v zmenovom súbore na server ''{2}''. Prosím <a href="urn:advanced-configuration">konfigurujte</a> ako postupovať s <strong>viacnásobnými zmenovými súbormi</strong>
5042 5042 {0} štvorcových km
5043 5043 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaný bod ''{4}'' (id: {5})
5044 5044 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná relácia ''{4}'' (id: {5})
5045 5045 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná cesta ''{4}'' (id: {5})
5046 5046 +++++
5047 5047 {0}: Verzia {1} (súčasná: {2})
5048m 1 (Časová odchýlka z {0} dňa)
5049m 1 Časová odchýlka z {0} dní
5050m 1 Časová odchýlka z {0} dní
5051m 2 ({0} požiadavka)
5052m 2 ({0} požiadavky)
5053m 2 ({0} požiadaviek)
5054m 3 ({0}/{1}) Nahrávaný {2} objekt ...
5055m 3 ({0}/{1}) Nahrávané {2} objekty ...
5056m 3 ({0}/{1}) Nahrávaných {2} objektov ...
5057m 4 -----
5058m 5 <html>Vyrovnaná <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografia do GPX stopy.</html>
5059m 5 <html>Vyrovnané <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografie do GPX stopy.</html>
5060m 5 <html>Vyrovnané <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografie do GPX stopy.</html>
5061m 6 <html>Vybratý objekt nie je dostupný v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
5062m 6 <html>Žiadne z vybratých objektov nie sú dostupné v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
5063m 6 <html>Žiadne z vybratých objektov nie sú dostupné v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
5064m 7 <html>{0} vrstvy majú nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy s konfliktami:</html>
5065m 7 <html>{0} vrstva má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva s konfliktami:</html>
5066m 7 <html>{0} vrstiev má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstiev s konfliktami:</html>
5067m 8 <html>{0}vrstva potrebuje uložiť, pretože má pričlenený súbor<br>ktorý nemôže byť uložený.<br>Vyberte iný súbor pre túto vrstvu, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstva s nezapisovateľným súborom:</html>
5068m 8 <html>{0}vrstvy potrebujú uložiť, pretože majú pričlenené súbory<br>ktoré nemôžu byť uložené.<br>Vyberte iné súbory pre tieto vrstvy, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstvy s nezapisovateľnými súbormi:</html>
5069m 8 <html>{0}vrstvy potrebujú uložiť, pretože majú pričlenené súbory<br>ktoré nemôžu byť uložené.<br>Vyberte iné súbory pre tieto vrstvy, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstvy s nezapisovateľnými súbormi:</html>
5070m 9 <html>{0} vrstvy sa musia uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
5071m 9 <html>{0} vrstva sa musí uložiť, pretože nemá pričlenený súbor.<br>Najskôr vyberte súbor pre túto vrstvu, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva bez súboru:</html>
5072m 9 <html>{0} vrstiev sa musí uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
5073m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
5074m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do cesty
5075m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
5076m 11 Očakávaný {0} objekt
5077m 11 Očakávané {0} objekty
5078m 11 Očakávaných {0} objektov
5079m 12 -----
5080m 13 Nemožno otvoriť súbor {0} importérom súborov ''{1}''.
5081m 13 Nemožno otvoriť súbory {0} importérom súborov ''{1}''.
5082m 13 Nemožno otvoriť súbory {0} importérom súborov ''{1}''.
5083m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektu.
5084m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
5085m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
5086m 15 -----
5087m 16 Zmeniť {0} objekty
5088m 16 Zmeniť {0} objekt
5089m 16 Zmeniť {0} objektov
5090m 17 Kliknite na tlačidlo <strong>{0}</strong> ak chcete skontrolovať stav tohto objektu na serveri.
5091m 17 Kliknite na tlačidlo <strong>{0}</strong> ak chcete skontrolovať stav týchto objektov na serveri.
5092m 17 Kliknite na tlačidlo <strong>{0}</strong> ak chcete skontrolovať stav týchto objektov na serveri.
5093m 18 Konflikt počas sťahovania
5094m 18 Konflikty počas sťahovania
5095m 18 Konfliktov počas sťahovania
5096m 19 Konflikt v dátach
5097m 19 Konflikty v dátach
5098m 19 Konfliktov v dátach
5099m 20 Zmazať {0} body
5100m 20 Zmazať {0} bod
5101m 20 Zmazať {0} bodov
5102m 21 Zmazať {0} objekty
5103m 21 Zmazať {0} objekt
5104m 21 Zmazať {0} objektov
5105m 22 Zmazať {0} relácie
5106m 22 Zmazať {0} reláciu
5107m 22 Zmazať {0} relácií
5108m 23 Zmazať {0} cesty
5109m 23 Zmazať {0} cestu
5110m 23 Zmazať {0} ciest
5111m 24 Vymazávam {0} objekt
5112m 24 Vymazávam {0} objekty
5113m 24 Vymazávam {0} objektov
5114m 25 Sťahovanie nasledujúceho pluginu bolo <strong>neúspešné</strong>:
5115m 25 Sťahovanie nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>neúspešné</strong>:
5116m 25 Sťahovanie nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>neúspešné</strong>:
5117m 26 Sťahujem {0} zmenový súbor ...
5118m 26 Sťahujem {0} zmenové súbory ...
5119m 26 Sťahujem {0} zmenových súborov ...
5120m 27 Sťahovanie {0} neúplného dieťaťa(child) relácie ''{1}''
5121m 27 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) relácie ''{1}''
5122m 27 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) relácie ''{1}''
5123m 28 -----
5124m 29 -----
5125m 30 Sťahovanie {0} objektu z ''{1}''
5126m 30 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
5127m 30 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
5128m 31 Zdvojený {0} bod v {1} bode
5129m 31 Zdvojené {0} bodes v {1} bode
5130m 31 Zdvojené {0} bodes v {1} bode
5131m 32 Vložiť nový bod do {0} ciest.
5132m 32 Vložiť nový bod do cesty.
5133m 32 Vložiť nový bod do {0} ciest.
5134m 33 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcom plugine:
5135m 33 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcich pluginoch:
5136m 33 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcich pluginoch:
5137m 34 JOSM našiel {0} neuloženú OSM dátovú vrstvu.
5138m 34 JOSM našiel {0} neuložené OSM dátové vrstvy.
5139m 34 JOSM našiel {0} neuložených OSM dátových vrstiev.
5140m 35 Spojovaná verzia ({0} vstupy)
5141m 35 Spojovaná verzia ({0} vstup)
5142m 35 Spojovaná verzia ({0} vstupov)
5143m 36 Posun {0} bodov
5144m 36 Posun {0} bodu
5145m 36 Posun {0} bodov
5146m 37 Moja verzia ({0} vstupy)
5147m 37 Moja verzia ({0} vstup)
5148m 37 Moja verzia ({0} vstupov)
5149m 38 -----
5150m 39 Objekt zmazaný
5151m 39 Objekty zmazané
5152m 40 -----
5153m 41 -----
5154m 42 Otváranie súboru {0}...
5155m 42 Otváranie súborov {0}...
5156m 42 Otváranie súborov {0}...
5157m 43 Vkladanie {0} značiek
5158m 43 Vkladanie {0} značky
5159m 43 Vkladanie {0} značiek
5160m 44 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ho aktualizovať ručne.
5161m 44 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ich aktualizovať ručne.
5162m 44 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ich aktualizovať ručne.
5163m 45 Plugin {0} vyžaduje plugin, ktorý nebol nájdený. Chýbajúci plugin je:
5164m 45 Plugin {0} vyžaduje {1} pluginy, ktoré sa nenašli. Chýbajúce pluginy sú:
5165m 45 Plugin {0} vyžaduje {1} pluginov, ktoré sa nenašli. Chýbajúce pluginy sú:
5166m 46 Očistený {0} objekt
5167m 46 Očistené {0} objekty
5168m 46 Očistených {0} objektov
5169m 47 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
5170m 47 Odstrániť staré kľúče z {0} objektu
5171m 47 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
5172m 48 Otáčanie {0} bodov
5173m 48 Otáčanie {0} bodu
5174m 48 Otáčanie {0} bodov
5175m 49 Mierka {0} bod
5176m 49 Mierka {0} bodov
5177m 49 Mierka {0} body
5178m 50 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodu)
5179m 50 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
5180m 50 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
5181m 51 Zjednodušiť {0} cestu
5182m 51 Zjednodušiť {0} cesty
5183m 51 Zjednodušiť {0} ciest
5184m 52 Značky({0} konflikt)
5185m 52 Značky({0} konflikty)
5186m 52 Značky({0} konfliktov)
5187m 53 Nasledujúci plugin bol <strong>úspešne</strong> stiahnutý:
5188m 53 Nasledujúce {0} pluginy boli <strong>úspešne</strong> stiahnuté:
5189m 53 Nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>úspešne</strong> stiahnutých:
5190m 54 Nasledujúci plugin už nie je potrebný, a má byť deaktivovaný:
5191m 54 Nasledujúce pluginy už nie sú potrebné, a majú byť deaktivované:
5192m 54 Nasledujúcich pluginov už nie je potrebných, a majú byť deaktivované:
5193m 55 Plugin nebude nahratý.
5194m 55 Pluginy nebudú nahraté.
5195m 55 Pluginy nebudú nahraté.
5196m 56 Vybratý bod nie je v strede cesty.
5197m 56 Vybraté body nie sú v strede cesty.
5198m 56 Vybraté body nie sú v strede cesty.
5199m 57 Vybratá trasa obsahuje body mimo stiahnutej oblasti údajov.
5200m 57 Vybraté trasy obsahujú body mimo stiahnutej oblasti údajov.
5201m 57 Vybraté trasy obsahujú body mimo stiahnutej oblasti údajov.
5202m 58 Ich verzia ({0} vstupy)
5203m 58 Ich verzia ({0} vstup)
5204m 58 Ich verzia ({0} vstupov)
5205m 59 Je tam viac ako jedna cesta používajúca bod, ktorý ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
5206m 59 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
5207m 59 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
5208m 60 Je tam {0} objekt v miestnej dátovej sade, ktorý by mohol byť odstránený zo servera. Ak sa neskôr pokúsite zmazať alebo aktualizovať tento objekt na serveri, je pravdepodobné hlásenie o konflikte.
5209m 60 Sú tam {0} objekty v miestnej dátovej sade, ktoré by mohli byť odstránené zo servera. Ak sa neskôr pokúsite zmazať alebo aktualizovať tieto objekty na serveri, je pravdepodobné hlásenie o konflikte.
5210m 60 Je tam {0} objektov v miestnej dátovej sade, ktoré by mohli byť odstránené zo servera. Ak sa neskôr pokúsite zmazať alebo aktualizovať tieto objekty na serveri, je pravdepodobné hlásenie o konflikte.
5211m 61 Nachádza sa tam {0} objekt na nahratie..
5212m 61 Nachádzajú sa tam {0} objekty na nahratie..
5213m 61 Nachádza sa tam {0} objektov na nahratie..
5214m 62 -----
5215m 63 Bol tam zistený {0} konflikt.
5216m 63 Boli tam zistené {0} konflikty.
5217m 63 Bolo tam zistených {0} konfliktov.
5218m 64 Počas importu bol {0} konflikt
5219m 64 Počas importu boli {0} konflikty
5220m 64 Počas importu bolo {0} konfliktov
5221m 65 Toto zmení až {0} objektov.
5222m 65 Toto zmení až {0} objekt.
5223m 65 Toto zmení až {0} objekty.
5224m 66 Toto chce zmeniť {0} objekt.
5225m 66 Toto chce zmeniť {0} objektov.
5226m 66 Toto chce zmeniť {0} objektov.
5227m 67 Transformácia {0} bodu
5228m 67 Transformácia {0} bodov
5229m 67 Transformácia {0} bodov
5230m 68 -----
5231m 69 Aktualizácia tohoto pluginu zlyhala:
5232m 69 Aktualizácia týchto pluginov zlyhala:
5233m 69 Aktualizácia týchto pluginov zlyhala:
5234m 70 Nahrávanie <strong>{0} objektu</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
5235m 70 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
5236m 70 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
5237m 71 Nahrávanie <strong>{0} objektu</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
5238m 71 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
5239m 71 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
5240m 72 Nahrávanie {0} objektov ...
5241m 72 Nahrávanie {0} objektu ...
5242m 72 Nahrávanie {0} objektov ...
5243m 73 -----
5244m 74 značka
5245m 74 značky
5246m 74 značiek
5247m 75 bod
5248m 75 body
5249m 75 bodov
5250m 76 objekt
5251m 76 objekty
5252m 76 objektov
5253m 77 vzťah (relation)
5254m 77 vzťahy (relations)
5255m 77 vzťahov (relations)
5256m 78 do {0} objektu
5257m 78 do {0} objektov
5258m 78 do {0} objektov
5259m 79 cestu
5260m 79 cesty
5261m 79 ciest
5262m 80 -----
5263m 81 -----
5264m 82 {0} pozostáva z {1} značky
5265m 82 {0} pozostáva z {1} značiek
5266m 82 {0} pozostáva z {1} značiek
5267m 83 {0} vymazaný
5268m 83 {0} vymazané
5269m 83 {0} vymazaných
5270m 84 {0} načítaný obrázok .
5271m 84 {0} načítané obrázky.
5272m 84 {0} načítaných obrázkov.
5273m 85 {0} členov
5274m 85 {0} člen
5275m 85 {0} členy
5276m 86 {0} bod
5277m 86 {0} body
5278m 86 {0} bodov
5279m 87 {0} pridaných objektov:
5280m 87 {0} pridaný objek:
5281m 87 {0} pridané objekty:
5282m 88 {0} zmazaný objekt:
5283m 88 {0} zmazané objekty:
5284m 88 {0} zmazaných objektov:
5285m 89 {0} upravených objektov:
5286m 89 {0} upravený objekt:
5287m 89 {0} upravené objekty:
5288m 90 {0} nevyriešený konflikt značky na rozhodnutie
5289m 90 {0} nevyriešené konflikty značiek na rozhodnutie
5290m 90 {0} nevyriešených konfliktov značiek na rozhodnutie
5291m 91 {0} relácia
5292m 91 {0} relácie
5293m 91 {0} relácií
5294m 92 {0} trasa,
5295m 92 {0} trasy,
5296m 92 {0} trás,
5297m 93 -----
5298m 94 {0} stopa(track)
5299m 94 {0} stopy(track)
5300m 94 {0} stôp(track)
5301m 95 {0} stopa(track),
5302m 95 {0} stopy(track),
5303m 95 {0} stôp(track),
5304m 96 {0} bola založená GPS značka.
5305m 96 {0} boli založené GPS značky.
5306m 96 {0} boli založené GPS značky.
5307m 97 {0} ciest
5308m 97 {0} cesta
5309m 97 {0} cesty
5310m 98 {0} waypoint (bod cesty)
5311m 98 {0} waypointy (body cesty)
5312m 98 {0} waypointov (bodov cesty)
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.