source: josm/trunk/data/sk.lang@ 4223

Last change on this file since 4223 was 4223, checked in by stoecker, 13 years ago

fix #6570 (revert change in r4215, see #6547), i18n update, fix typo in function names

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 176.9 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 -----
9 9 -----
10 10 -----
11 11 -----
12 12 -----
13 13 # Objekty
14 14 % z východu:
15 15 % zo severu:
16 16 (# požiadavky neznáme)
17 17 (1 požiadavka)
18 18 (Kód={0})
19 19 (Pomoc: Skratky môžeš modifikovať v nastaveniach)
20 20 (Text už bol skopírovaný do schránky.)
21 21 -----
22 22 (URL bolo:
23 23 (Použite medzinárodný kód, ako +12-345-67890)
24 24 (v rade {0}, stĺpec {1})
25 25 (deaktivované)
26 26 -----
27 27 (žiadny objekt)
28 28 (žiadny)
29 29 -----
30 30 -----
31 31 -----
32 32 ({0}/{1}) Sťahujem zmenový subor {2} ...
33 33 ({0}/{1}) Sťahovanie zmenového súboru {2}...
34 34 ({0}/{1}) Sťahovanie obsahu pre zmenový súbor {2}...
35 35 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z bodov {2}
36 36 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z relácie {2}
37 37 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z cesty {2}
38 38 ({0}/{1}): Sťahujem reláciu ''{2}''...
39 39 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou a jednu z týchto ciest, alebo
40 40 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou, alebo
41 41 * Jeden označený bod, alebo
42 42 * Jednu cestu a jeden alebo viac jej bodov používaných vo viac než jednej ceste.
43 43 * Jednu cestu s jedným, alebo viac bodov používanými vo viac než jednej ceste, alebo
44 44 ... iný druh prepravy
45 45 ... odkazy na relácie
46 46 /CESTA/K/JOSM/ZLOŽKE/
47 47 -----
48 48 -----
49 49 10pin (Kolok na hru s desiatimi kolkami)
50 50 -----
51 51 -----
52 52 -----
53 53 -----
54 54 -----
55 55 -----
56 56 -----
57 57 -----
58 58 -----
59 59 </p><p>Zatvorte dialóg filtra, aby sa zobrazili všetky objekty.<p></html>
60 60 <Nie je zatiaľ nahratá GPX stopa (track)>
61 61 <anonymné>
62 62 <b>-name:Bak</b> - neobsahuje ''Bak'' v mene.
63 63 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' a ''Street'' v akomkoľvek kľúči, alebo mene.
64 64 -----
65 65 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' v akomkoľvek kľúči, alebo mene.
66 66 -----
67 67 <b>súbor zmien:</b>... - objekt s daným ID súboru zmien (0 objektov bez priradeného súboru zmien)
68 68 <b>dieťa <i>výraz</i></b> - všetky deti objektov vyhovujúcich výrazu
69 69 -----
70 70 <b>foot:</b> - klúč 'foot' nastavený na akúkoľvek hodnotu.
71 71 <b>id:</b>... - objekt s určeným ID (0 pre nové objekty)
72 72 <b>incomplete</b> - všetky nekompletné objekty
73 73 <b>modified</b> - všetky zmenené objekty
74 74 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' kdekoľvek v mene.
75 75 <b>body:</b>... - objekt s danými číslami bodov (body:počet alebo body:min-max)
76 76 -----
77 77 <b>rodič <i>výraz</i></b> - všetci rodičia objektov vyhovujúcich výrazu
78 78 <b>úloha: </ b> ... - Objekt s danou úlohou vo vzťahu
79 79 <b>selected</b> - všetky vybraté objekty
80 80 <b>značky:</b>... - objekt s uvedeným číslom kvôli značkám (značky:spočítať alebo značky:min-max)
81 81 <b>časová značka:</b>... - objekty s touto časovou značkou (<b>2009-11-12T14:51:09Z</b>, <b>2009-11-12</b> alebo <b>T14:51</b> ...)
82 82 <b>type:</b> - typy objektov (<b>bod</b>, <b>cesta</b>, <b>vzťah(relácia)</b>)
83 83 <b>type=*</b> - kľúč ''type'' s nejakou hodnotou. Skúste tiež <b>*=hodnota</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
84 84 <b>type=cesta</b> - kľúč ''type'' s presnou hodnotou ''cesta''.
85 85 <b>untagged</b> - všetky neoznačené objekty
86 86 <b>user:</b>... - všetky objekty nahraté užívateľom
87 87 <b>užívateľ:anonymný</b> - všetky objekty zmenené anonymnými užívateľmi
88 88 <b>verzia:</b>... - objekt s danou verziou (0 objektov bez priradenej verzie)
89 89 <b>{0}</b> vypnuté objekty
90 90 <br>Chybná správa(nepreložený): {0}
91 91 -----
92 92 <rôzne>
93 93 <prázdny>
94 94 -----
95 95 -----
96 96 <h1><a name="top">Klávesové skratky</a></h1>
97 97 <h1>Skupiny modifikátorov</h1>
98 98 <h2>Aktívny filter</h2>
99 99 <h2> JOSM vyžaduje Javu verzie 6.</h2> Nájdená Java verzia: {0}.<br>Môžete<ul><li> aktualizovať vašu Java (JRE), alebo</li><li> používať staršie (Java 5 kompatibilnú) verziu JOSM.</li></ul> Viac informácií:
100 100 <h3>Keď je vybratá jedna alebo viac trás, tvar sa upraví tak, že všetky uhly majú 90 alebo 180 stupňov.</h3>K výberu môžte pridať dva uzly. Potom sa smer upraví podľa týchto dvoch nastavených uzlov. (Potom, možte vrátiť posun niektorých uzlov:<br>Tie vyberte a stlačte skratku pre Pravé uhly / Späť. Prednastavené je Shift+Q.)
101 101 <html>''{0}'' nie je platná OSM API URL.<br>Prosím, skontrolujte pravopis a znovu potvrďte.</html>
102 102 <html> <body> <p class="warning-body"> <strong>Upozornenie: </strong> Heslo je uložené vo formáte obyčajného textu v JOSM súbore nastavení. Okrem toho sa prevádza <strong>nešifrované</strong> v každej žiadosti zaslanej na server OSM. <strong> Nepoužívajte cenné hesla. </strong></p></body></html>
103 103 <html> <body> Zadajte prosím OAuth autorizačný prístup, ktorý je oprávnený k prístupu k serveru OSM ''{0}''.</ body> </ html>
104 104 <html><h3>Vymazať súbor {0} z disku?<p>Súbor s obrázkom bude natrvalo stratený!</h3></html>
105 105 <html><p class="error-header">Nastala chyba pri získavaní informácií pomoci</p><p class="error-body">Obsah pre tému pomoci <strong>{0}</strong> nemohol byť nahratý. Chybová správa je (nepreložená):<br><tt>{1}</tt></p></html>
106 106 -----
107 107 <html><strong>Aktuálne sťahovaná oblasť</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
108 108 <html><strong>Neúspešné</strong> vymazanie <strong>relácie {0}</strong>. Stále odkazuje na reláciu {1}.<br>Prosím nahrajte reláciu {1}, odstráňte odkaz z relácie {0}, a nahrajte znovu.</html>
109 109 <html>Vzťah relácie bol skopírovaný do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto overiť a opraviť ak je to nutné.</html>
110 110 <html>Funkcia umiestnená v relačnom člene bola skopírovaná do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto potvrdiť a opraviť to ak je to potrebné.</html>
111 111 <html>Okrem iného môžete vložiť <strong>adresu dlaždíc</strong> pre jednotlivé dlaždice vo formáte<i>zoomlevel/x/y</i>, i.e. <i>15/256/223</i>. Adresa dlaždíc vo formáte <i>zoom,x,y</i> alebo <i>zoom;x;y</i> sú tiež platné.</html>
112 112 <html>Nejaká chyba nastala počas obnovy záložného súboru.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
113 113 <html>Nejaká chyba nastala počas ukladania.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
114 114 <html>Overenie na OSM serveri s OAuth prístupom ''{0}'' zlyhal. <br> Prosím otvorte dialóg nastavení a získajte ďalší OAuth prístup. </ html>
115 115 <html>Overenie na OSM serveri s používateľským menom ''{0}'' zlyhalo. <br> Skontrolujte prosím užívateľské meno a heslo v nastaveniach programu JOSM . </ html>
116 116 -----
117 117 <html>Overenie na serveri OSM s OAuth prístupom ''{0}'' zlyhalo. <br>Pre overenie nie je povolený prístup k chránenému zdroju <br>''{1}''.< br> Prosím otvorte dialóg nastavení a získajte ďalší OAuth prístup. </ html>
118 118 <html>Nemožno otvoriť priečinok ''{0}''.<br>Prosím, vyberte súbor.</html>
119 119 <html>Nemôžem nahrať {0} objektov v jednej požiadavke pretože<br>max. veľkosť zmenového súboru {1} na server ''{2}'' je prekročená.</html>
120 120 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre koniec spojovania mojich a ich položiek</html>
121 121 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre začiatok spojovania mojich a ich položiek</html>
122 122 <html>Nepodarilo za uzavrieť changeset <strong>{0}</strong><br>pretože už je uzavretý.</html>
123 123 <html>Zatváranie zmenového súboru <strong>{0}</strong> neúspešné<br> pretože už bol zavretý na {1}.</html>
124 124 <html>Spojenie s OSM serverom ''{0}'' vypršalo. Prosím, skúste to znova neskôr.</ Html>
125 125 <html>Spojenie s OSM serverom ''{0}'' zlyhalo. Server odpovedal <br> nasledujúcim kódom chyby a nasledujúcim chybovým hlásením: <br> <strong> Kód chyby: <strong> {1} <br> <strong> Chybové hlásenie (nepreložené) </ strong>: {2} </ HTML>
126 126 -----
127 127 <html>Nemôžem čítať záložky z<br>''{0}''<br>Chyba bola: {1}</html>
128 128 <html> Nemôžem čítať súbor ''{0}''.< br> Chyba je: <br> {1}</ html>
129 129 <html> Nemôžem čítať. <br> Chyba je: <br> {0} </ html>
130 130 <html>Stiahnuť zmenové súbory v súčasnom zobrazení mapy.<br><em>Vypnutý. Teraz tam nie je aktívne žiadne zobrazenie mapy.</em></html>
131 131 <html>Stiahnuť zmenové súbory v súčasnom zobrazení mapy</html>
132 132 <html>Stiahnuť moje otvorené zmenové súbory</html>
133 133 <html>Stiahnuť moje otvorené zmenové súbory<br><em>Vypnutý. Prosím vložte najskôr vaše OSM užívateľské meno do nastavení.</em></html>
134 134 <html>Stiahnuť posledné zmenové súbory</html>
135 135 <html>Vložte kľúč značky, i.e. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
136 136 <html>Vložte hodnotu značky, i.e. <strong><tt>kontrola členov</tt></strong></html>
137 137 <html> Zadajte autorizačný prístup ručne, ak bol vygenerovaný a získaný externe <br> na JOSM. </ html>
138 138 <html> Nepodaril sa prístup k serveru OSM ''{0}''<br> s autorizovaným prístupom ''{0}''.< br> Server považuje autorizovaný prístup za neoprávnený. Nebudete <br> mať prístup ku všetkým chráneným zdrojom na tomto serveri pomocou tohto prístupu. </ Html>
139 139 <html> Nepodarilo sa overiť na serveri OSM ''{0}''.< br> Používate OAuth na overenie, ale v súčasnej dobe neexistuje žiadny <br>nakonfigurovaný OAuth autorizovaný prístup. <br> Prosím, otvorte dialógové okno nastavení a vytvorte, alebo zadajte autorizovaný prístup. </ html>
140 140 <html> Nepodarilo sa doplniť URL ''{0}'' pre overenie OSM API servera. <br> Skontrolujte prosím váš text ''{1}'' a overte znova. </ html>
141 141 <html>Neúspešné pripojenie k URL ''{0}''.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{1}'' a vaše internetové pripojenie a potvrďte znovu.</html>
142 142 <html>Neúspešné vytvorenie URL pretože šifrovanie ''{0}''<br>chýbalo na tomto systéme.</html>
143 143 <html>Nepodarilo sa stiahnuť dáta. Ich formát je buď nepodporovaný, chybný, a / alebo nekonzistentný. <br> <br> Detaily (nepreložené): {0} </ html>
144 144 <html>Neúspešná inicializácia komunikácie s OSM serverom {0}.<br>Skontrojujte URL servera vo vašich nastaveniach a vo vašom internetovom pripojení.</html>
145 145 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}</html>
146 146 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Chyba pri resetovaní súboru preferencií do východzieho: {0}</html>
147 147 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.</html>
148 148 -----
149 149 <html>Neúspešné načítanie obsahu zdrojov štýlov z<br>''{0}''.<br><br>Detaily (nepreložené):<br>{1}</html>
150 150 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Meno hostiteľa ''{1}'' nemôže byť vyriešený. <br>Prosím skontrolujte API URL vo vašich nastaveniach a vaše internetové pripojenie.</html>
151 151 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Prosím, skontrolujte vaše internetové pripojenie.</html>
152 152 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''<br>pre bezpečnostné dôvody. Toto je veľmi pravdepodobné pretožestále bežíte<br>v nejakom applete a pretože nemôžete načítať váš applet z ''{1}''.</html>
153 153 <html>Neúspešné otvorenie stránky pomoci na url {0}.<br>Je veľmi pravdepodobne spôsobené sieťovým problémom, skontrolujte prosím<br>vaše internetové pripojenie</html>
154 154 <html>Neúspešné získanie zoznamu zmenových súborov z OSM API servera v<br>''{1}''. Server odpovedal kódom {0} namiesto 200.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{1}'' a potvrďte znovu.</html>
155 155 <html> Nepodarilo sa získať informácie o aktuálnom užívateľovi z OSM servera ''{0}''.< br> To asi nie je problém spôsobený testovaním autorizačného prístupu, ale <br> skôr problém s konfiguráciou servera . Starostlivo prejdite server <br> URL a vaše pripojenie k internetu. </ Html>
156 156 <html> Nepodarilo sa podpísať žiadosť pre OSMserver ''{0}'' s prístupom ''{1}''.< br> Prístup je pravdepodobne neplatný. </ html>
157 157 <html>Nepodarilo sa nahrať dáta na alebo stiahnuť z<br>"{0}"<br>pre problém pri prenose dát.<br>Detaily (nepreložené): {1}</html>
158 158 <html>Neúspešné nahratie súboru zmien <strong>{0}</strong><br>pretože už bol zavretý pri {1}.</html>
159 159 <html> JOSM úspešne získal autorizačný prístup. Teraz môžete prijať tento prístup. JOSM ho bude používať v budúcnosti pre autentifikáciu a autorizáciu na server OSM. <br> Autorizačný prístup je: </ html>
160 160 <html> JOSM sa chystá obnoviť OAuth nastavenia na predvolené hodnoty. <br> Aktuálne vlastné nastavenia sa neukladajú. </ html>
161 161 <html>JOSM je aktuálne spustený pod anonymným užívateľom. Preto nemôžem stiahnuť<br>vaše zmenové súbory z OSM servera iba ak zadáte užívateľské meno pre OSM<br>v JOSM nastaveniach.</html>
162 162 <html> JOSM úspešne získal žiadosť prístupu. JOSM teraz spúšťa registračnú stránku v externom prehliadači. Prosím, prihláste sa svojím OSM užívateľským meno a heslom a postupujte podľa pokynov ako povoliť žiadosť prístupu. Potom sa prepnite späť do dialógu a kliknite na <strong> {0} </ strong> <br> Ak spustenie externého prehliadača sa nedarí, môžete skopírovať nasledujúcu povoľovaciu URL a vložte ju do adresného riadku prehliadača. < / html>
163 163 <html>Vrstva ''{0}'' už má konflikt na objekte <br>''{1}''.< br> Prosím vyriešte najskôr tento konflikt, potom to skúste znova. </html>
164 164 <html>Vrstva ''{0}'' už má konflikt na objekte<br>''{1}''.<br>Tento konflikt nemôže byť pridaný.</html>
165 165 <html>Počet {0} pluginov bolo požadovaných.<br>Tento plugin nie je naďalej vyvíjaný a veľmi pravdepodobne bude spôsobovať chyby.<br>Mal by byť vyradený.<br>Zmazať z nastavení?</html>
166 166 <html>Označené <strong>lokálne zmazané objekty</strong> budú vymazané na serveri.</html>
167 167 <html>Oznečené zmenené objekty <strong>z aktuálneho výberu</strong> bude nahratý na server.</html>
168 168 -----
169 169 <html>Žiadne objekty nie sú v obsahu zmenového súboru {0} ,ktorý je dostupný v aktuálnej<br>upravovanej vrstve ''{1}''.</html>
170 170 <html> Kliknite prosím na <strong>{0} </ strong> načítať OAuth žiadosť prístupu z ''{1}''.</ html>
171 171 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>1 relácie</strong>.</html>
172 172 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>{0} relácií</strong>.</html>
173 173 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>{0} objektov</strong> z <strong>{1} relácií</strong>.</html>
174 174 <html>Prosím vložte platnú hodnotu limity dátumu/času<br>požiadavka na konkrétny časový rozsah.</html>
175 175 <html>Prosím vložte platnú hodnotu limity zemepisnej dĺžky/šírky <br>požiadavky pre zmenový súbor na špecifický ohraničujúci rámec.</html>
176 176 <html>Prosím uistite sa, že všetky vybraté trasy smerujú podobným smerom<br>alebo ich zarovnajte do pravých uhlov jeden po druhom.</html>
177 177 <html>Prosím vyberte <strong>rozsah OSM dlaždíc</strong> v danej úrovni zväčšenia.</html>
178 178 <html>Prosím vyberte jednu z nasledujúcich <strong>štandardných otázok</strong>.Vybrať <strong>Stiahnuť iba moje zmenové súbory</strong> ak chcete stiahnuť iba zmenové súbory vytvorené vami.<br>Všimnite si, že JOSM stiahne max. 100 zmenových súborov.</html>
179 179 <html>Prosím vyberte zmenový súbor, ktorý chcete zavrieť</html>
180 180 <html>Prisím vyberte ktoré hodnoty ponechať pre nasledujúce značky(tags).</html>
181 181 <html> Plugin {0} vyžaduje verziu JOSM {1}. Súčasná verzia JOSM je {2}. <br> Musíte aktualizovať JOSM, aby využil tento plugin. </ Html>
182 182 <html>Súbor preferencií mal chyby.<br> Vytváranie zo zálohy staršieho súboru <br>{0}<br> a vytváranie nového východzieho súboru.</html>
183 183 <html> Získavanie OAuth autorizovaného prístupu z ''{0}'' zlyhalo. </ html>
184 184 <html> Získavanie OAuth žiadosti prístupu z ''{0}'' zlyhalo. </ html>
185 185 <html> Spustiť plne automatický postup na získanie autorizačného prístupu z webových stránok OSM. <br> JOSM pristupuje na OSM webové stránky s menom užívateľa JOSM, plne <br> automaticky oprávňuje užívateľa a získa autorizovaný prístup. </ html >
186 186 <html> Beh polo-automatického postupu získať autorizovaný prístup z webových stránok OSM. <br> JOSM podá štandardné OAuth žiadosti o získanie povolenia prístupu cez <br> autorizovaný prístup. Užívateľ zašle na webové stránky OSM v externom prehliadači <br> overí sám a prijme žiadosť pre prístup predloženú programom JOSM. </ Html>
187 187 <html>Zvoliť pre stiahnutie dát na novú dátovú vrstvu.<br>Zrušiť voľbu pre stiahnutie na aktuálne aktívnu dátovú vrstvu.</html>
188 188 <html>Výber umožní zanesenie značky, ktorá bude používaná<br>do všetkých zmenených relácií.</html>
189 189 <html>Vybrať podľa obmedzenej požiadavky iba vaše zmenové súbory.<br>Odobrať všetky vložené zmenové súbory v požiadavke.</html>
190 190 <html>Vybrať na uloženie autorizačný prístup v JOSM nastaveniach.<br>Pozastaviť používanie autorizačného prístupu iba v tomto spustení programu JOSM.</html>
191 191 <html>Vybrať na zobrazenie iba zmenové súbory pre aktuálne vybraté objekty.<br>Odobrať zo zobrazenia všetky zmenové súbory pre objekty v súčasnej dátovej vrstve.</html>
192 192 <html> Krok 1 / 3: Nahrať OAuth žiadosť prístupu </ html>
193 193 <html> Krok 2 / 3: povoliť a získať autorizačný prístup </ html>
194 194 <html> Krok 3 / 3: Úspešne získaný autorizačný prístup </ html>
195 195 <html> Úspešne použitý autorizačný prístup' '{0}'' pre <br> prístup OSM server na ''{1}'' .< br> Pristupujete na OSM server ako užívateľ ''{2}'' s id ''{3}''.</ html>
196 196 <html>Zdroj predvolieb označovania {0} môže byť nahratý, ale obsahuje chyby. Naozaj ho chcete používať?<br><br><table width=600>Chyba je: [{1}:{2}] {3}</table></html>
197 197 <html>Zdroj predvolieb označovania {0} môže byť nahratý, ale obsahuje chyby. Naozaj chcete používať?<br><br><table width=600>Chyba je: {1}</table></html>
198 198 <html>Urobte fotku Vášho GPS zariadenia keď ukazuje čas.<br>Zobrazte fotku.<br>Potom len zapíšte čas ktorý vidíte na fotke a vyberte časovú zónu. <hr></html>
199 199 <html>Aktuálna hodnota nie je platné meno užívateľa.<br>Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa.</html>
200 200 <html> Autorizovaný prístup ''{1}'' je známy, pre server OSM ''{0}''.< br> Aj keď sa test pre načítanie užívateľských údajov pre tento prístup nepodaril. <br> V závislosti na tom, sú poskytnuté iba niektoré práva na tento prístup, môžete napriek tomu použiť <br> vkladať dáta, nahrávať GPS stopy, a / alebo získať prístup k ďalším chráneným zdrojom. </ html>
201 201 <html>OSM API server v ''{0}'' neposlal platnú odpoveď.<br>Môže byť že ''{0}'' nie je OSM API server.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{0}'' a potvrďte znovu.</html>
202 202 <html>OSM server<br>''{0}''<br>hlási vnútornú chybu serveru.<br>Toto je veľmi pravdepodobne dočasný problém. Prosím skúste znovu neskôr.</html>
203 203 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne pretože JOSM nie je schopný vytvoriť<br>platné URL prihlásenie z OAuth autorizačným URL koncovým bodom ''{0}''.<br><br>Skontrolujte prosím vaše rozšírené nastavenia a skúste znovu.</html>
204 204 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne. JOSM neúspešne vstúpil do záznamu {0}<br>pre užívateľa {1}.<br><br>Skontrolujte meno a heslo užívateľa a skúste znovu.</html>
205 205 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne.<br><br>Skúste prosím znovu, alebo vyberte iný druh autorizačného procesu,<br>to je poloautomatickou, alebo manuálnou autorizáciou.</html>
206 206 -----
207 207 <html>Odvodená(child) relácia<br>{0}<br>je na serveri vymazaná. Nemôže byť nahratá</html>
208 208 <html> Spojené cesty sú členmi v jednej, alebo vo viacerých reláciách. Prosím, rozhodnite či chcete aby <strong>zostalo</strong> členstvo pre spojenú cestu, alebo či chcete aby bolo <strong>odstránené</strong>.<br> Štandardné nastavenie je <strong>ponechať</strong> prvú cestu a <strong>odstrániť</strong> ostatné cesty, aby členy boli z rovnakej relácie: spojená cesta zaujme miesto po pôvodnej ceste v relácii.</html>
209 209 <html>Aktuálna URL <tt>{0}</tt><br>je nejaká externá URL. Úprava je možná iba pre témy nápovedy<br>na server nápovedy <tt>{1}</tt>.</html>
210 210 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s audio dátami.</html>
211 211 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s obrázkami.</html>
212 212 <html>Dáta ktoré majú byť nahraté sa nachádzajú v nevyriešených konfliktoch vrstvy ''{0}''.<br>Najskôr ich vyriešte.</html>
213 213 <html> Zlúčené body sú členmi v jednej, alebo vo viacerých reláciách. Prosím, rozhodnite či chcete aby <strong>zostalo</strong> členstvo pre výsledný bod, alebo či chcete aby bolo <strong>odstránené</strong>.<br> Štandardné nastavenie je <strong>ponechať</strong> prvý bod a <strong>odstrániť</strong> ostatné body, aby členy boli z rovnakej relácie: výsledný bod zaujme miesto po pôvodnom bode v relácii.</html>
214 214 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.</html>
215 215 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.<br>Chybová správa (nepreložená):<br>{0}</html>
216 216 <html>Server hlási, že objekt je zmazaný.<br><strong>Nahrávanie je neúspešné</strong> Ak ste sa snažili nahrať, alebo vymazať tento objekt.<br> <strong>Nahrávanie neúspešné</strong> ak ste sa snažili nahrať tento objekt.<br><br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
217 217 <html> Test sa nepodaril, pretože server odpovedal s internou chybou. <br> JOSM nemohol rozhodnúť, či prístup je platný. Skúste to znova neskôr. </ Html>
218 218 <html>Sú tam <strong>viacnásobné zmenové súbory</strong> je potrebné určiť poradie pre nahratie {0} objektov. Ktorú stratégiu chcete použiť?</html>
219 219 <html>Sú tam <strong>viacnásobné zmenové súbory</strong> je potrebné určiť poradie nahrávania {0} objektov.Ktorú stratégiu chcete použiť?</html>
220 220 <html>Nie sú tam vrstvy zdrojovej vrstvy<br>''{0}''<br>nemôžu byť zlúčené.</html>
221 221 <html>Je tam aspoň jeden člen odkazujúci na túto reláciu<br>na vlastnú reláciu.<br>Táto vytvorená kruhová závislosť and is discouraged.<br>Ako chcete pokračovať s kruhovou závislosťou?</html>
222 222 <html>Nie je vybraná oblasť pre stiahnutie.</html>
223 223 <html>Táto akcia bude potrebovať<br>{0} samostatných stiahnutí dát.<br>Chcete pokračovať?</html>
224 224 <html>Táto relácia už má jeden, alebo viac členov s odkazom<br>na objekt''{0}''<br>Naozaj chcete pridať ďalšie členy relácie? </html>
225 225 <html>Táto relácia bola zmenená zvonku z editoru.<br>Nemôžete použiť zmeny pokračovať v editácii.<br><br>Chcete vyriešiť konflikt a zavrieť editor?</html>
226 226 <html>Nemožno spracovať zdroj predvolieb označovania: {0}. Naozaj ho chcete používať?<br><br><table width=400>Chyba je: [{1}:{2}] {3}</table></html>
227 227 <html>Nemožno spracovať zdroj predvolieb označovania: {0}. Naozaj ho chcete používať?<br><br><table width=600>Chyba je: {1}</table></html>
228 228 <html>Nahrať z nerozdelených GPS dát ako mapových dát je nepremyslene závadné.<br>Ak chcete nahrať stopy, pozrite sem:</html>
229 229 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože server má novú verziu jednu z <br>vašich bodov,ciest, alebo relácií.<br><br>Click <strong>{0}</strong>pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{1}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
230 230 <html>Aktualizácia <strong>neúspešná</strong> pretože server ná novú verziu jednu z<br>vaších bodov, ciest, alebo relácií.<br>Konflikt je zapríčinený <strong>{0}</strong> s id <strong>{1}</strong>,<br> server má verziu {2},vaša verzia je {3}.<br><br>Click <strong>{4}</strong> pre synchronizáciu iba sporných pôvodných.<br>Click <strong>{5}</strong> pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{6}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
231 231 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože ste použili<br>zmenový súbor {0} ktorý už bol zavretý v {1}.<br>Prosím nahrať znova s novým, alebo existujúcim zmenovým súborom.</html>
232 232 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože sa snažíte zmazať bod {0} ktorý je stále použitý v ceste {1}.<br><br>Klik <strong>{2}</strong> pre stiahnutie všetky rodičovské cesty pre bod {0}.<br>Ak nevyhnutne JOSM bude chcieť vytvoriť konflikty ktoré môžete rozhodnúť v the Conflict Resolution Dialog.</html>
233 233 <html>Aktualizácia na server <strong>neuspešná</strong> pretože vaša aktuálna<br>dátová sada nespĺňa predpoklad.<br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
234 234 <html>Použite fotografiu z presných hodiniek,<br>e.g. displej GPS prístroja</html>
235 235 <html> Použite predvolené URL OSM servera (<strong>{0}</strong>) </html>
236 236 <html>Verzia <strong>{0}</strong> vytvorená na <strong>{1}</strong></html>
237 237 <html>Verzia <strong>{0}</strong> aktuálne upravovaná vo vrstve ''{1}''</html>
238 238 <html>Skúšate sa pridať reláciu do vlastných.<br><br>Tieto vytvorené kruhové odkazy a je preto znechutený.<br>Vynechanie relácie ''{0}''.</html>
239 239 <html>Používate EPSG:4326 projekciu ktorá môže viesť<br>k nežiadúcim výsledkom keď vytvárate pravouhlé zarovnanie.<br>Zmeňte vaše zobrazenie ak chcete odstrániť toto upozornenie.<br>Chcete pokračovať?</html>
240 240 <html> Nemôžete ukončiť zlučovanie v tomto konflikte.<br>Vyriešenie konfliktu nemôže byť aplikované pokiaľ všetky rozdiely<br>nebudú vyriešené.<br>Kliknite <strong>{0}</strong> ak chcete aj tak ukončiť.<strong> Už<br> vyriešené rozdiely nebudú použité.</strong><br>Kliknite <strong>{1}</strong> pre návrat k riešeniu konfliktov.</html>
241 241 <html> Úspešne ste získal OAuth autorizačný prístup z webových stránok OSM. Kliknite na <strong> {0} </ strong> prijatý prístup. JOSM sa bude používať pri následných žiadostiach získať prístup k OSM API. </ Html>
242 242 -----
243 243 <html>{0} relácie sa cyklujú(build a cycle) pretože odkazujú na nejaké iné.<br>JOSM ich nemôže nahrať. Prosím upravte relácie a odstráňte cyklické závislosti.</html>
244 244 <i>(Automatické ukladanie zmenilo údaje vrstvy v pravidelných intervaloch. Zálohy sú ukladané do priečinka JOSMu v nastaveniach. V prípade havárie, sa JOSM snaží obnoviť neuložené zmeny na ďalší štart.)</i>
245 245 <i>(JOSM môže zachovať záložný súbor pri ukladaní dátovej vrstvy. Pripojí ''~'' k názvu súboru a uloží ho v rovnakom priečinku.)</i>
246 246 -----
247 247 -----
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 <p><b>{0}</b> skryté objekty
252 252 <p>Ďalej sú klávesové skratky aktivované, keď sú činnosti najskôr pridelené k tlačidlám vo vstupnom menu. Takže niektoré z vašich zmien sa môže stať aktívnym aj bez reštartu --- ale aj bez kontroly kolízie. To je ďalší dôvod, prečo <b>reštartovať</b> JOSM po vykonaní týchto zmien.</p>
253 253 <p>Všimnite si prosím, že klávesovým skratkám sú priradené akcie, keď sa spustí JOSM. Preto potrebujete <b>reštartovať</b> JOSM, aby sa zmeny prejavili.</p>
254 254 <p> Posledná stránka uvádza modifikačné klávesy JOSM automaticky priradené pre klávesové skratky. Pre každý zo štyroch druhov skratiek sú tam tri alternatívy. JOSM sa bude snažiť použiť tieto alternatívy v uvedenom poradí pri riešení konfliktov. Ak sú všetky alternatívy skratiek použité, budú sa priraďovať klávesovú skratky náhodne. </p>
255 255 <p>Pseudo-modifikátor ''vypnutý'' vypnúť skratku pri konflikte.</p>
256 256 <p> Môžete si všimnúť, že vo výberovom zozname kľúčov na nasledujúcej strane sú uvedené všetky kľúče, ktoré existujú na všetky druhy klávesníc ktoré Java pozná, nie len tie klávesy, ktoré existujú na klávesnici. Prosím, používajte len hodnoty, ktoré reálne existujú na klávesnici. Ak vaša klávesnica nemá klávesu ''kopírovať'' (PC klávesnica je nemá, Sun klávesnica áno), potom ju nepoužívajte. Tiež tam sú uvedené ''klávesy'' , ktoré zodpovedajú skratkám na klávesnici (napr.'':''/ Colon). Prosím, nepoužívajte ich, používajte miesto toho základné klávesy ('';''/ bodkočiarku na klávesnici USA ,''.''/ obdobne na nemeckom klávesnice apod). Že sa tak nestane, môže mať za následok konflikty, pretože neexistuje spôsob, ako by mal JOSM vedieť, že Ctrl + Shift + a Ctrl +: je to vlastne to isté na klávesnici USA.</p>
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 <u>Špeciálne ciele:</u>
261 261 <nedefinované>
262 262 > dole
263 263 > hore
264 264 -----
265 265 Chýba 'name', napriek tomu, že 'name:*' existuje.
266 266 Meno:* preklad je chýbajúci.
267 267 pôvodné s id=0 nemôžu byť neviditeľné
268 268 Špeciálny manipulant pre francúzsky WMS server pozemkového registra.
269 269 -----
270 270 Verzia API: {0}
271 271 -----
272 272 Opustená železnica
273 273 Prerušiť
274 274 Zrušiť spojovanie
275 275 -----
276 276 -----
277 277 O programe
278 278 O programe JOSM...
279 279 Prijať autorizačný prístup
280 280 Súhlasiť s novým umiestnením pluginu a zavrieť dialóg
281 281 Prístup
282 282 Autorizačný prístup
283 283 Kľúč autorizačného prístupu:
284 284 Skrytý autorizačný prístup:
285 285 URL autorizačného prístupu:
286 286 Ubytovanie
287 287 Podľa informácie v doplnku jeho autorom je ''{0}''.
288 288 Prístupové alebo vernostné karty
289 289 Akcia
290 290 Parametre akcie
291 291 Akcie
292 292 Aktivovať
293 293 Aktivovať vybratú vrstvu
294 294 -----
295 295 -----
296 296 Aktívne štýly:
297 297 Pridať
298 298 -----
299 299 Pridať JOSM Plugin popis URL.
300 300 Pridať bod...
301 301 Pridať vlastnosti
302 302 Pridať Rectified Image
303 303 Pridať záložku pre aktuálne výbranú sťahovanú oblasť
304 304 -----
305 305 Pridať novú cestu pre ikony
306 306 Pridať nový kľúč/hodnota pár k všetkým objektom.
307 307 Pridať nový bod do existujúcej cesty
308 308 -----
309 309 Pridať nový zdroj do zoznamu.
310 310 -----
311 311 Pridať novú značku
312 312 Pridať bod zadaním zemepisnej šírky a dĺžky.
313 313 Pridať všetky objekty vybrané v aktuálnom dátovom súbore za posledným členom
314 314 Pridať všetky objekty vybrané v aktuálnom dátovom súbore za posledný vybraný člen
315 315 Pridať všetky objekty vybrané v aktuálnom dátovom súbore pred prvým členom
316 316 Pridať všetky objekty vybrané v aktuálnom dátovom súbore, pred prvým vybraným členom
317 317 Pridať prázdnu značku
318 318 Pridať informáciu o autorovi
319 319 Pridať konflikt pre ''{0}''
320 320 Prijaté všetko podľa zadaného výberu. Môže to byť text výberu ako pre google, alebo URL vracajúci sa z osm-xml
321 321 Pridať filter
322 322 Pridať vrstvu snímky {0}
323 323 Pridať bod
324 324 Pridať bod do cesty
325 325 Pridať bod do cesty a spojiť
326 326 Pridať bod {0}
327 327 Pridať reláciu {0}
328 328 -----
329 329 -----
330 330 -----
331 331 -----
332 332 Pridať vybraté aktívne štýly do obsahu aktívnych štýlov
333 333 -----
334 334 Pridať k výberu
335 335 -----
336 336 Pridať cestu {0}
337 337 Pridať body na všetky priesečníky
338 338 Interpolácia adries
339 339 Adresy
340 340 -----
341 341 Pridať tagging preset tester do pomocného menu, ktoré pomôže vyvolaniu tagging presets (rýchly náhľad na dialóg zvoľte vyskakovací). Môžete spustiť jar-súbor rovnako ako samostatne.
342 342 Pridanie zákazu zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciest
343 343 -----
344 344 Nastavte offset snímok
345 345 Nastavte nepriehľadnosť vrstvy.
346 346 Upraviť polohu tejto vrstvy snímok
347 347 Nastaviť časové pásmo a vyváženie(offset)
348 348 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný.
349 349 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný. Nemôžem nastaviť spoluúčasť v nastavení synchronizácie.
350 350 -----
351 351 Administratívne
352 352 -----
353 353 Rozšírené
354 354 Rozšírené OAuth parametre
355 355 Pokročilé vlastnosti OAuth
356 356 Pokročilé voľby
357 357 Rozšírené info objektov
358 358 Lanovka
359 359 -----
360 360 Poľnohospodársky
361 361 Letisko
362 362 Letisko, pozemné
363 363 Alkohol
364 364 Zarovnať body do kruhu
365 365 Zarovnať body na priamku
366 366 Všetko
367 367 -----
368 368 Všetky formáty
369 369 Všetky nainštalované pluginy sú aktuálne. JOSM nemá na stiahnutie novšie verzie.
370 370 Všetky body a traťové segmenty budú mať tú istú farbu. Môžete ju prispôsobiť v manažéri vrstiev.
371 371 -----
372 372 Všetky hodnoty spojené ako ''{0}'' sú použité pre kľúč ''{1}''
373 373 -----
374 374 Ťažobný priestor
375 375 Povoľuje pridávanie značiek/bodov na aktuálnu gps pozíciu.
376 376 Povoliť sťahovať vaše osobné GPS stopy
377 377 Povoliť čítanie vašich preferencií
378 378 Povoliť nahrávať GPS stopy
379 379 Povoliť nahrávať mapové dáta
380 380 Povoliť zapisovať vaše preferencie
381 381 Povolená prevádzka:
382 382 Povoľuje otvorenie gpx/osm súborov, ktoré križujú súčasnú viditeľnú plochu na obrazovke
383 383 Dovoľuje používateľovi anonymizovať časovú značku a rýchlo zmazať časti z veľkých GPX logov.
384 384 Povoľuje používateľom vytvorenie rozdielnych farebných schém a prepínanie medzi nimi. Iba zmena farieb a vytvoriť novú schému. Použiť prepínač na biele pozadie so zodpovedajúcimi farbami pre lepšiu viditeľnosť pri jasnom slnečnom svetle. Pozrieť dialóg v JOSM nastaveniach a 'Map Settings(nastavenia mapy' (divné, ale pravdivé :-)
385 385 -----
386 386 Umožňuje meniť označenie bodov stopy(track).
387 387 -----
388 388 Dovoľuje import rôzdnych formátov súborov priamo do JOSMu.
389 389 Dovoliť nastavovať zafarbenie stopy(track) podľa rôznych priemerných rýchlostí.
390 390 -----
391 391 Alfa kanál
392 392 Horská chata
393 393 práve zapísaný má konflikt s pôvodným ''{0}''
394 394 Tiež zahŕňať v hľadaní neúplné a odstránené objekty.
395 395 Tiež premenovať súbor
396 396 Prípadne, ak to nebude fungovať, môžete ručne vyplniť údaje nižšie na tejto URL:
397 397 Vždy aktualizovať bez opýtania
398 398 -----
399 399 Počet káblov
400 400 Počet sedadiel
401 401 -----
402 402 -----
403 403 Kontrolór OSM údajov, hľadajúci najčastejšie chyby urobené užívateľmi a programami.
404 404 Prázdna hodnota vymaže tag.
405 405 Nastala chyba v plugine {0}
406 406 Chyba nastala zatiaľ čo sa snažím dať fotky do GPX trasy. Musíte nastaviť posúvač ručne na fotky.
407 407 Vyskytla sa chyba pravdepodobne zapríčinená doplnkom (angl: plugin) ''{0}''.
408 408 Došlo k neočakávanej výnimke. <br> Toto je vždy chyba kódovania. Ak používate najnovšiu verziu JOSM <br>, zvážte prosím a vyplnte hlásenie o chybe.
409 409 -----
410 410 Ďalší plugin pre zladenie obrázkov s bodmi v GPS súbore. Zladenie je urobené, keď 'name(meno)', 'cmt(komentár)' or 'desc(poznámky)' vlastnosti zo značiek cestných bodov zodpovedajú názvu súboru obrázka.
411 411 Použiť
412 412 Použiť zmeny
413 413 Použiť predvolené
414 414 Použiť rozhodnutie
415 415 Použiť Funkciu
416 416 Použiť Funkciu:
417 417 Aplikovať vyhladzovanie (antialiasing) v mape pre jemnejšie zobrazenie.
418 418 Použiť vyriešený konflikt
419 419 Použiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
420 420 Použiť zvolené zmeny
421 421 Použiť značky objektov v schránke na všetky zvolené objekty.
422 422 Použité značky pre dáta zmenovúho súboru sú nahraté do
423 423 Použiť súčasnú aktuálizáciu
424 424 Použiť adresu dlaždice
425 425 Použiť aktualizácie a zavrieť dialógové okno
426 426 Použiť túto funkciu pre všetkých členov
427 427 Použiť?
428 428 Pristávacia plocha
429 429 -----
430 430 Archeologické nálezisko
431 431 Lukostreľba
432 432 Ste si naozaj istý, že chcete pokračovať?
433 433 Oblasť
434 434 Oblasť štýlu cesty nie je uzavretá
435 435 Oblasť okolo miesta
436 436 Kultúrne stredisko
437 437 Umelecké dielo
438 438 Spýtať sa pred aktualizáciou
439 439 Zostavenie nových polygónov
440 440 -----
441 441 -----
442 442 Prázdna množina objektov, na zmazanie je potrebné vybrať aspoň jeden objekt
443 443 Atletika
444 444 Upozornenie: Používajte iba skutočné klávesy!
445 445 Atrakcia
446 446 -----
447 447 Zvuk
448 448 Audio zariadenie nedostupné
449 449 Nastavenia zvuku
450 450 Zukové značky z {0}
451 451 Zvuk zosynchronizovaný na bode {0}.
452 452 -----
453 453 Audiosprievodcovia
454 454 Audiosprievodcovia cez mobilný telefón?
455 455 -----
456 456 Overenie totožnosti
457 457 Overenie s dodaním užívateľského mena a hesla
458 458 Overovanie na HTTP proxy serveri ''{0}'' neúspešné. Prosím vložte platné užívateľské meno a platné heslo.
459 459 Overenie v OSM API ''{0}'' neúspešné. Prosím vložte platné užívateľské meno a platné heslo.
460 460 Overovanie sedenia pre užívateľa ''{0}'' ...
461 461 Overenie totožnosti
462 462 Autentifikácia zlyhala
463 463 Autentifikácia zlyhala
464 464 Autor
465 465 Autor: {0}
466 466 Autentifikácia zlyhala
467 467 Povoliť JOSM na prístup do OSM API
468 468 Autorizačná URL:
469 469 Povoliť teraz
470 470 Povoľujem OAuth žiadosť prístupu ''{0}'' na stránkach OSM ...
471 471 Povoľujem žiadosť prístupu ''{0}''...
472 472 Autori (spracovatelia)
473 473 Automaticky
474 474 -----
475 475 -----
476 476 -----
477 477 Interval pre automatické ukladanie (v sekundách)
478 478 Súbory automatického ukladania pre vrstvu
479 479 -----
480 480 -----
481 481 -----
482 482 Bankomat
483 483 Automatické sťahovanie
484 484 Automatická úprava značiek (tag)
485 485 Automaticky vytvoriť zvukové značky z bodov stopy (trackpoints) (radšej než podrobné body cesty) s menami a popismi.
486 486 Automatické vytvorenie vrstvy značiek z bodov cesty pri otvorení GPX vrstvy.
487 487 Dostupný
488 488 -----
489 489 -----
490 490 Dostupné úlohy
491 491 -----
492 492 -----
493 493 -----
494 494 Hniezdo záchrany
495 495 Späť
496 496 Pozadie:
497 497 Oreradlo chrbta (Backrest)
498 498 Chybná požiadavka
499 499 Zlé prevedenie ''{0}'' triedy projekcie: nedá sa nastaviť predvoľba, aby zodpovedala kódu ''{1}''.
500 500 Chlieb a pečivo
501 501 Banka
502 502 Bar (výčap)
503 503 -----
504 504 Prekážka (Barriers)
505 505 Bejzbal
506 506 Základný
507 507 Basin (Kotvisko pre lode)
508 508 Basketbal
509 509 Batérie
510 510 Bojisko
511 511 Záliv
512 512 Pláž
513 513 -----
514 514 Signál (rádiomaják)
515 515 Lavička
516 516 Nápoje
517 517 Bicykel
518 518 -----
519 519 -----
520 520 -----
521 521 -----
522 522 Záhradná reštaurácia
523 523 Bicyklový obchod
524 524 -----
525 525 Bio nafta
526 526 Prázdna vrstva
527 527 Balvan (Block)
528 528 -----
529 529 Informačný panel s radami (board content)
530 530 Lodenica
531 531 Stĺpik
532 532 Kníhkupectvo
533 533 Názov záložky:
534 534 Záložky
535 535 Hraničná kontrola
536 536 Botanický názov
537 537 Oba
538 538 Bowling na tráve
539 539 Hranice
540 540 -----
541 541 Hraničné kamene
542 542 Duplicitné body na hranici
543 543 -----
544 544 Ohraničujúcí box
545 545 Hranice
546 546 -----
547 547 Bowling
548 548 -----
549 549 Most
550 550 -----
551 551 -----
552 552 Brownfield (opustený priemyselný objekt)
553 553 Nárazník
554 554 Správy o chybách
555 555 Budova
556 556 Duplicitné body na budovách
557 557 -----
558 558 Brána pre otváranie predkom auta (bump)
559 559 Autobusová linka
560 560 Autobusové nástupište
561 561 Autobusová stanica
562 562 Autobusová zastávka
563 563 Bus trap (rohož cez cestu zabraňujúca vjazdu vozidiel okrem autobusov)
564 564 Mäsiareň
565 565 -----
566 566 CNG (Stlačený zemný plyn)
567 567 -----
568 568 Kabínková lanovka
569 569 -----
570 570 Kaviareň
571 571 Otvoriť editor relácií
572 572 Otvoriť editor relácií pre vybratú reláciu
573 573 Táborisko
574 574 Stanový tábor
575 575 -----
576 576 -----
577 577 -----
578 578 -----
579 579 -----
580 580 Prieplav
581 581 Zrušiť
582 582 Zrušiť a návrat na predchádzajúci dialóg
583 583 Zrušiť overenie
584 584 Zrušiť zatváranie zmenových súborov
585 585 Zrušiť rozhodnutie konfliktu
586 586 Zrušiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
587 587 Zušiť operáciu
588 588 Zrušiť(nepoužiť) aktualizácie a zavrieť dialógové okno
589 589 Zrušiť nahrávanie a pokračovať v editácii
590 590 Prerušiť nahrávanie
591 591 Nemôžem pridať body ležiace mimo svet.
592 592 Nemožno pridať cestu len s {0} bodmi.
593 593 nemôžem pridať bod {0} do nedokončenej cesty {1}
594 594 nie je možné použiť neistú značku pri spojovaní prvkov
595 595 Nemôžem priradiť Id zmenového súboru > pre nové pôvodné. Hodnota Id zmenového súboru je {0}
596 596 Nemôžem postaviť požiadavku pre zmenový súbor s časovým obmedzením. Vstup nie je platný.
597 597 Nemôžem porovnať pôvodné s ID ''{0}'' s pôvodným s ID ''{1}''.
598 598 Nemožno vytvoriť požiadavku na zmenový súbor, vrátane parametrov požiadavky ''uid'' a ''display_name''
599 599 -----
600 600 Nie je možné spojiť, pretože jeden zo zúčastnených pôvodných je nový a ostatné nie sú
601 601 Nemôžem spojiť body: Mám zmazať cestu ''{0}'' ktorá je ešte používaná.
602 602 Nemožno zlúčiť pôvodné s rozdielnymi id. Toto id je {0}, druhé je {1}
603 603 Nemôžem presúvať objekty mimo svet.
604 604 nemôžem vyriešiť nerozhodnutý konflikt
605 605 Nemožno obmedziť požiadavku zmenového súboru pre aktuálneho užívateľa, pretože aktuálny užívateľ je anonymný
606 606 Nemožno obmedziť požiadavku pre zmenový súbor na špecifický ohraničujúci rámec. Vstup je platný.
607 607 Nemožno omedziť požiadavku na zmenový súbor na nemo užívateľa ''{0}''
608 608 Nemôžem zrušiť príkaz "{0}", pretože vrstva "{1}" nie je vybraná.
609 609 Kanoistika
610 610 Plechovky
611 611 Kapacita
612 612 Kapacita (celková)
613 613 Vozidlo
614 614 Obchod s autami
615 615 Kemping pre obytné prívesy
616 616 -----
617 617 Hotovosť
618 618 Hrad
619 619 Cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
620 620 Vstup do jaskyne
621 621 Cintorín
622 622 Stredový pohľad
623 623 Sedačková lanovka
624 624 Chata
625 625 Zmeniť vlastnosti
626 626 Zmeniť kľúč/hodnotu
627 627 Zmeniť smer?
628 628 Zmeniť bod {0}
629 629 Zmeniť reláciu
630 630 Zmena funkcie relačného člena pre {0} {1}
631 631 Zmeniť reláciu {0}
632 632 Zmena rozlíšenia
633 633 Zmena adresára pre všetký nastavenia užívateľa
634 634 -----
635 635 -----
636 636 Zmeniť hodnoty ?
637 637 Zmeniť cestu {0}
638 638 Zmenené body z {0}
639 639 Zmenový súbor
640 640 Zmenový súbor id > 0 očekávaný. Got {0}
641 641 Zmenový súbor ID:
642 642 Panel riadenia zmenového súboru
643 643 Manažér zmenového súboru
644 644 Zmenový súbor zavretý
645 645 Poznámka zmenového súbor:
646 646 Očakávané ID zmenového súboru
647 647 Zmenový súbor id:
648 648 Info súboru zmien
649 649 Zmenový súbor je plný
650 650 Súbor zmien {0}
651 651 Súbory zmien
652 652 Zmena klávesových skratiek manuálne.
653 653 -----
654 654 Kontrola pre FIXMES.
655 655 Kontrola na serveri
656 656 Kontrola vlastností kľúčov.
657 657 Kontrola hodnôt vlastností.
658 658 Kontrola pre zmazané rodičovské v lokálnej dátovej sade
659 659 Kontrola rodičovských pre zmazané objekty
660 660 Kontrolujem predpoklady pluginov ...
661 661 Skontroluje cesty či neobsahujú identické body za sebou.
662 662 -----
663 663 Kontrolný súčet chýb: {0}
664 664 Drogéria
665 665 -----
666 666 Odvodená relácia
667 667 -----
668 668 Čínsky
669 669 Vybrať
670 670 Zvoľte farbu
671 671 Zvoľte farbu pre {0}
672 672 Zvoľte preddefinovanú licenciu
673 673 Vybrať hodnotu
674 674 Vyberte typ objektu OSM
675 675 Vybrať server pre vyhľadávanie:
676 676 Veľkosť kusov {0} prekročil max. veľkosť zmenového súboru {1} pre server ''{2}''
677 677 Kostol
678 678 Kino
679 679 -----
680 680 Mesto (city)
681 681 Hranica mesta/obce
682 682 Mestské hradby
683 683 Názov mesta
684 684 Občianske
685 685 Typ triedy
686 686 Vyčistiť
687 687 Prázdna Undo/Redo pamäť
688 688 Vymazať textarea
689 689 Vymazať zoznam naposledy otvorených súborov
690 690 Kliknutím ''<strong>{0}</strong>'' bude pokračovať nahrávanie do ďalších nových zmenových súborov.<br>Kliknutím ''<strong>{1}</strong>'' sa vrátite do dialógu nahrávania.<br>Kliknutím ''<strong>{2}</strong>'' zrušíte nahrávanie a vrátite sa na editovanie mapy.<br>
691 691 Kliknúť <strong>{0}</strong> pre ignorovanie.</html>
692 692 Kliknite na test prístup k serveru OSM so súčasným autorizačným prístupom
693 693 Kliknutie na šípku v dolnej časti ho znova zobrazí.
694 694 Kliknúť pre zrušenie a obnovenie editovania
695 695 Kliknúť pre zrušenie sputenia externých prehliadačov
696 696 Kliknúť pre zrušenie spojovania bodov
697 697 Kliknutím zrušíte resetovanie do OAuth východzích hodnôt
698 698 Kliknutím zrušíte nahrávanie
699 699 Kliknutím zrušíte a pokračujete v editovaní mapy
700 700 Kliknutím zrušíte aktuálnu operáciu
701 701 Kliknúť pre kontrolu či objekty vo vašej lokálnej dátovej sade sú zmazané na serveri
702 702 Kliknutím zavriete dialóg
703 703 Kliknutie zavrie dialóg a odstráni objekt z relácií
704 704 Kliknutie zavrie dialóg a zruší vymazanie objektov
705 705 Kliknutím zavriete dialóg a prerušíte sťahovanie
706 706 Kliknutím zavriete tento dialóga pokračujete v editovaní
707 707 Kliknúť pre pokračovanie a otvorenie {0} prehliadačov
708 708 Kliknutím bude pokračovať nahrávanie do ďalšieho nového zmenového súboru
709 709 Kliknutie vytvorí konflikt a zatvorí editor tejto relácie
710 710 Kliknite na tlačidlo zmazať plugin ''{0}''
711 711 Kliknite pre zmazanie. Shift: zmaže segment cesty. Alt: zmaže cestu, ale nemaže body. CTRL: zmaže referenčné objekty.
712 712 Kliknite na tlačidlo vypnúť plugin ''{0}''
713 713 Kliknutím stiahnete všetky rodičovské cesty pre body {0}
714 714 -----
715 715 Kliknite pre zachovanie pluginu ''{0}''
716 716 Kliknite pre minimalizovanie/maximalizovanie obsahu panelu
717 717 Kliknite pre presmerovanie na autorizačný formulár na webovej stránke JOSM
718 718 Kliknutím resetujete OAuth nastavenia na východzie hodnoty
719 719 Kliknite na tlačidlo pre načítanie žiadosti o prístup
720 720 Kliknite na tlačidlo pre načítanie autorizačného prístupu
721 721 Kliknutím sa vrátite do dialógového okna pre nahrávanie
722 722 Kliknutím sa vrátite do editora relácie na pokračovanie v úprave relácie
723 723 Kliknite na tlačidlo preskočiť aktualizácie aktívnych pluginov
724 724 Kliknutím sa spustí hľadanie pre miesta
725 725 Kliknite pre krokovanie celým procesom schvaľovania OAuth
726 726 Kliknite na krok v rámci povoľovacieho procesu OAuth a vytvorte nový autorizačný prístup
727 727 Kliknite na Autorizačný prístup
728 728 Kliknite pre aktualizáciu aktívnych pluginov
729 729 Časový limit klienta
730 730 Útes
731 731 Lezenie
732 732 -----
733 733 Zavrieť
734 734 Zavrieť akúkoľvek cestu
735 735 zatvoriť zmenový súbor po nahratí
736 736 Zatvoriť zmenové súbory
737 737 Zavrieť dialóg a zrušiť sťahovanie
738 738 Zatvoriť otvorený súbor zmien
739 739 Zatvoriť práve vybratý otvorený zmenový súbor
740 740 Zavrieť dialógové okno
741 741 Zatvoriť dialóg a zrušiť požiadavku pre zmenové súbory
742 742 Zatvorte dialóg a prijmite autorizačný prístup
743 743 Zatvorte dialóg a zrušiť povolenie
744 744 Zatvorte dialóg a vytvorte nový bod
745 745 Zatvorte dialóg, nevytvorte nový bod
746 746 Zavrieť dialóg nastavena a zrušiť aktualizáciu nastavení
747 747 Zavrieť vybraté zmenové súbory
748 748 Zavrieť vybrané otvorené zmenové súbory
749 749 Zavrieť tento dialóg a pokračovať v editácii v JOSMe
750 750 Zavrieť tento panel. Môžete ho znovu otvoriť tlačítkom na ľavej nástrojovej lište.
751 751 Zavreté po -
752 752 Zatvorený v
753 753 Uzavrený:
754 754 Bližší popis
755 755 Bližší popis
756 756 Zatvárajú sa otvorené súbory zmien
757 757 Zavrieť vybraté otvorené zmenové súbory
758 758 Zatváranie súboru zmien
759 759 zatváranie zmenového súboru {0}
760 760 Zatváranie súboru zmien...
761 761 Handry
762 762 Pobrežie
763 763 Línia pobrežia.
764 764 Mince
765 765 Vysoká škola
766 766 Farba
767 767 Farba (hex)
768 768 -----
769 769 Farby
770 770 Farby bodov a sledované segmenty pozície riedenia (HDOP). Vaše zariadenie pre digitalizáciu musia zaznamenať informácie.
771 771 -----
772 772 Farby bodov traťových segmentov podľa rýchlosti.
773 773 Farby použité rôznymi objektami v JOSM.
774 774 Farba
775 775 Spojiť cesty
776 776 Spojiť niekoľko ciet do jednej.
777 777 Spojiť {0} ciest
778 778 Kombinivaný chodník - a cesta pre cyklistov
779 779 Zásobník príkazov
780 780 Poznámka
781 781 Poznámka:
782 782 Obchodná (komerčná)
783 783 Spoločné, obecné
784 784 -----
785 785 Komunikácia s OSM serverom neúspešná
786 786 Komunikácia s {0} je ustálená, používa protokol verzie {1}
787 787 -----
788 788 Porovnať
789 789 Počítač
790 790 -----
791 791 Konfigurovať umiestnenie pluginov
792 792 Nastavenie pokročilých nastavení
793 793 Nastavenie dostupných pluginov.
794 794 Konfigurujem umiestnenie...
795 795 Konfigurovať zoznam s umiestnením, kde je možné stiahnuť pluginy
796 796 Nastaviť či vytvoriť záložný súbor
797 797 Nastaviť či používate proxy server
798 798 Nastaviť vašu totožnosť a spôsob overovania na OSM serveri
799 799 Potvrdiť vymazanie
800 800 Potvrdiť činnosť vzdialenej kontroly
801 801 -----
802 802 Potvrdiť prázdnu funkciu
803 803 Konflikt
804 804 Rozhodnutie konfliktov
805 805 -----
806 806 -----
807 807 -----
808 808 -----
809 809 -----
810 810 -----
811 811 -----
812 812 -----
813 813 -----
814 814 -----
815 815 -----
816 816 -----
817 817 -----
818 818 -----
819 819 -----
820 820 -----
821 821 -----
822 822 -----
823 823 -----
824 824 Konflikt vo 'viditeľnom' atribúte pre objekt typu {0} s id {1}
825 825 Konflikt nie je úplne vyriešený
826 826 Konflikty
827 827 Objavené konflikty
828 828 Konflikty vo vkladaných značkách
829 829 Konflikty pri spojovaní pôvodných
830 830 Konflikty pri spojovaní ciest - spojovaná cesta je ''{0}''
831 831 Konflikty pri spájaní bodov - cieľový bod je ''{0}''
832 832 Konflikty: {0} nevyriešené
833 833 Pripojiť existujúcu cestu do bodu
834 834 Spojený koncový bod cesty je blízko inej cesty
835 835 Nastavenie pripojenia
836 836 Nastavenie pripojenia pre OSM server.
837 837 Spojenie do API neúspešné
838 838 Stavba
839 839 Stavebná oblasť
840 840 Užívateľský kľúč:
841 841 Skrytý užívateľ:
842 842 -----
843 843 -----
844 844 Pripája sa na OSM Server...
845 845 Kontaktujem server...
846 846 Obsah
847 847 Kontinent
848 848 Pokračovanie
849 849 Pokračovať, ako je
850 850 Pokračovanie rozhodnutia
851 851 Pokračovať v nahrávaní
852 852 Pokračovať v nahrávaní
853 853 Pokračovanie cesty z posledného bodu.
854 854 Pokračovať, pokúsiť sa znovu
855 855 -----
856 856 Prispievatelia
857 857 Obchod s polotovarmi
858 858 Previesť do GPX vrstvy
859 859 Konvertovať do dátovej vrstvy
860 860 Prevedené z: {0}
861 861 Súradnice
862 862 Importované súradnice: {0}
863 863 Súradnice:
864 864 Kopírovať
865 865 Kopírovať všetky moje prvky do cieľa
866 866 Kopírovať všetky ich (their) prvky do cieľa
867 867 Kopírovať moje vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
868 868 Kopírovať moje vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
869 869 Kopírovať moje vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
870 870 Kopírovať moje vybrané body na začiatok zoznamu pre spojované body
871 871 Kópia {0}
872 872 Vybrať označené objekty pre vloženie.
873 873 Kopírovať ich vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
874 874 Kopírovať ich vybrané elementy na začiatok zoznamu pre spojované elementy
875 875 Kopírovať ich vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
876 876 Kopírovať ich vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
877 877 Kopírovať do schránky a zavrieť
878 878 Kópia {1} z {0}
879 879 -----
880 880 Copyright
881 881 -----
882 882 Zladiť
883 883 Zladiť obrázky s GPX stopou(track)
884 884 Zladiť GPX
885 885 Nedá(ajú) sa otvoriť súbor(y):\n{0}
886 886 Nemôžem zálohovať súbor. Výnimka je: {0}
887 887 Nemôžem spojiť cesty (Nemôžu byť spojené do jedného reťazca bodov)
888 888 Nemôžem sa pripojiť k OSM serveru. Prosím skontrolujte si pripojenie k internetu.
889 889 Nemôžem exportovať "{0}"
890 890 Nemôžem nájsť typ elementu
891 891 Nemôžem nájsť úroveň varovania.
892 892 Nemôžem importovať ''{0}''.
893 893 Nemôžem importovať súbory.
894 894 Nemôžem nahrať plugin {0}. Zmazať z konfigurácie?
895 895 Nemôžem nahrať predvoľby zo servera.
896 896 Nemôžem zistiť Šírku, Dĺžku, alebo Zväčšenie(zoom). Prosím skontrolujte to.
897 897 -----
898 898 Nemôžem čítať "{0}"
899 899 Nemôžem čítať zdroj predvolieb označovania: {0}
900 900 Nemôžem načítať zdroj predvolieb značenia: {0}
901 901 Nemôžem čítať zdroj predvolieb označovania: {0}\nPrajete si, ho zachovať?
902 902 Nemôžem premenovať súbor ''{0}''
903 903 -----
904 904 Nemôžem získať zoznam vašich otvorených zmenových súborov pretože<br>JOSM nepoznám vašu totožnosť.<br>Zvolili ste si pracovať anonymne, alebo ste neoprávnili<br>poznať totožnosť užívateľa, ktorý pracuje vo vašom záujme.
905 905 Nemôžem nahrať predvoľby. Dôvod: {0}
906 906 Nemohol som nájsť prístupovú linku alebo id do vybranej služby. Prosím skúste znovu.
907 907 -----
908 908 Krajina (štát)
909 909 Kód krajiny
910 910 kraj (okres)
911 911 Súd
912 912 -----
913 913 Krytá nádrž
914 914 Žeriav
915 915 Vytvoriť kružnicu
916 916 -----
917 917 Vytvoriť kružnicu z troch vybratých bodov.
918 918 Vytvoriť kópiu z tejto relácie a otvoriť ju inom editovacom okne
919 919 Vytvára cestnú sieť
920 920 Vytvoriť novú mapovú vrstvu.
921 921 Vytvoriť novú reláciu
922 922 -----
923 923 -----
924 924 Vytvoriť plochy
925 925 Vytvorenie zvukových značiek na mieste, kde čas stopy zodpovedá času uloženia každého zvukové WAV súboru.
926 926 Vytvoriť záložku
927 927 Vytvorenie markerov pri čítaní GPX.
928 928 Vytvoriť multipolygón
929 929 Vytvoriť multipolygón.
930 930 Vytvoriť nový bod.
931 931 -----
932 932 Vytvoriť novú reláciu vo vrstve "{0}"
933 933 Vytvorený
934 934 Vytvorený v
935 935 Vytvorené v:
936 936 Vytvorené pred -
937 937 Vytvoril:
938 938 Vytvorený:
939 939 Vytvorenie a správa adresných bodov a budov vrámci Českej Republiky.
940 940 Vytváranie súboru zmien...
941 941 Vytváram hlavné grafické rozhranie ( GUI )
942 942 Kreditné karty
943 943 Kriket
944 944 Cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
945 945 -----
946 946 Prechod pre cyklistov
947 947 Prechod pre jazdcov na koňoch
948 948 Peší prechod cez železnicu
949 949 Prechod cez cestu s obsluhou
950 950 Prekrývajúce sa budovy
951 951 Typy prechodov cez cestu
952 952 Typy prechodov pre chodcov (UK viď. en.wikipedia.org)
953 953 Zkrížené cesty
954 954 Prekižujúce sa cesty.
955 955 Kuchyňa
956 956 -----
957 957 Súčasný výber
958 958 Aktuálny zmenový súbor je prázdny. Nemožem nahrať dáta.
959 959 Aktuálny správca poverenia je typu ''{0}''
960 960 Aktuálna hodnota ''{0}'' pre užívateľské ID je neplatná
961 961 Súčasná hodnota je východzia
962 962 Aktuálne, nie je vybraná žiadna sťahovaná oblasť. Prosím vyberte najskôr oblasť.
963 963 -----
964 964 Vlastný WMS Link
965 965 Prispôsobiť farbu
966 966 Prispôsobiť kresliacu trasu
967 967 Úprava položiek na panely nástrojov.
968 968 Výkop
969 969 Cyklo prekážka (Cycle Barrier)
970 970 Cyklická závislosť medzi reláciami:
971 971 Cyklistika
972 972 Cyklické závislosti
973 973 -----
974 974 -----
975 975 -----
976 976 -----
977 977 Priehrada, nádrž
978 978 Údajová vrstva {0}
979 979 Zdroje dát a Typy:
980 980 -----
981 981 Zdroje dát
982 982 Overovanie dát
983 983 Databáza je mimo prevádzky kvôli údržbe
984 984 Test konzistencie dátovej sady
985 985 Dátum:
986 986 Dátum:
987 987 Debetné karty
988 988 Rozhodnite sa ako nahrať dáta a ktoré zmenové dáta použiť
989 989 Stupne
990 990 Rozhodnutie
991 991 Oddialiť
992 992 Vyhradená cesta pre kone
993 993 Vyhradená cesta pre cyklistov
994 994 Vyhradený chodník pre peších
995 995 Predvolené
996 996 Štandardný (Automatická predvoľba)
997 997 Východzia hodnota nie je známa (ešte nebola definovaná)
998 998 Východzia hodnota je''{0}''.
999 999 Predvolená hodnota: {0}
1000 1000 Odstrániť
1001 1001 -----
1002 1002 Zmazať súbor z disku
1003 1003 Režim mazania
1004 1004 Zmazať vlastnosti
1005 1005 Vymazať cesty, ktoré nie sú vnútornou časťou multipolygónu
1006 1006 Odstrániť potvrdenie
1007 1007 Odstránenie duplicitných relácií
1008 1008 Vymazať zdvojené (duplikované) cesty
1009 1009 Zmazať filter.
1010 1010 Zmazať z relácie (zo vzťahu
1011 1011 Vymazať súbor s obrázkom z disku
1012 1012 Vymazať nekompletné členy?
1013 1013 Vymazať vrstvy bez uloženia. Neuložený zmeny budú staratené.
1014 1014 Vymazať bod {0}
1015 1015 Zmazať body alebo cesty
1016 1016 Vymazať body mimo sťahovanej oblasti?
1017 1017 Vymazať body mimo sťahovanej oblasti dát
1018 1018 Zmazať objekty
1019 1019 Vymazať reláciu {0}
1020 1020 Zmazať relácie
1021 1021 Zmazať zvolené objekty.
1022 1022 Vymazať práve vydanú reláciu
1023 1023 Zmaže zvolený klúč vo všetkých objektoch
1024 1024 Zmazať vybrané vrstvy.
1025 1025 Zmazať vybraté relácie
1026 1026 Zmazať vybratý zdroj zo zoznamu.
1027 1027 Zmazať výber v tabuľke značiek
1028 1028 Zmazať nepotrebné body z cesty.
1029 1029 Vymazať cestu {0}
1030 1030 Odstránený
1031 1031 Vymazať ''{0}''
1032 1032 Vymazaný stav:
1033 1033 Vymazaný člen {0} je použitý v relácii {1}
1034 1034 Vymazaný bod {0} je súčasťou cesty {1}
1035 1035 Vymazať alebo presunúť objekty
1036 1036 Zmazaná relácia {0} obsahuje členy
1037 1037 Vymazaná cesta {0} obsahuje body
1038 1038 -----
1039 1039 Vyznanie (cirkevné)
1040 1040 Zubný lekár
1041 1041 -----
1042 1042 -----
1043 1043 Popis
1044 1044 Popis: {0}
1045 1045 Úroveň detailu
1046 1046 Podrobnosti
1047 1047 Zisťujem pluginy pre nahratie ...
1048 1048 Zisťovanie id pre aktuálneho užívateľa...
1049 1049 -----
1050 1050 -----
1051 1051 Nemôže byť nájdený objekt s id {0} v aktuálnej dátovej sade
1052 1052 Nafta
1053 1053 -----
1054 1054 Nafta pre ťažké nákladné automobily
1055 1055 Obtiažnosť
1056 1056 Hustota pozícií (červená = vysoká, zelená = nízka, ak je dostupná)
1057 1057 Smer
1058 1058 -----
1059 1059 Vypnúť
1060 1060 Vypnúť doplnok
1061 1061 Zahodiť
1062 1062 Zrušiť a Vymazať
1063 1063 Zrušiť a Ukončiť
1064 1064 výdaj na recepty
1065 1065 -----
1066 1066 Zobraziť pokročilé parametre OAuth
1067 1067 Nastavenie zobrazenia
1068 1068 Zobrazená pohybujúca sa ikona predstavuje bod na synchronizovanej stope, kde sa práve prehráva vaša nahrávka.
1069 1069 Zobrazovať súradnice ako
1070 1070 Zobraziť obrázky s geotagmi
1071 1071 Zobraziť históriu o OSM cestách, bodoch, alebo relácií.
1072 1072 Zobraziť prehrávanú(live) zvukovú stopu.
1073 1073 Zobraziť informácie o objekte o OSM bodoch, cestách, alebo reláciách.
1074 1074 Zobraziť Zvukové(Audio) menu
1075 1075 Zobraziť obrazovku "O Aplikácii"
1076 1076 Zobraziť základné vlastnosti zo zmenového súboru
1077 1077 Zobraziť históriu všetkých zobrazených objektov
1078 1078 Zobraziť históriu(priebeh) vybraných objektov.
1079 1079 Zobrazené objekty boli vytvorené, aktualizované a vymazané podľa zmenového súboru
1080 1080 Zobraziť značky zo zmenového súboru
1081 1081 Rozložiť body rovnomerne
1082 1082 Rozložiť zvolené body v rovnakej vzdialenosti od seba pozdĺž trasy.
1083 1083 -----
1084 1084 Nepoužívaná železnica
1085 1085 Priekopa
1086 1086 Neurobiť zmeny
1087 1087 Nepýtať sa znovu a zapamätať si moje rozhodnutie (Choďte na Nastavenia-> Pluginy zmeniť neskôr )
1088 1088 Nekreslite šípky ak sa nezmestí do tohoto rozmedzia.
1089 1089 Nekresliť spojnice mezi bodmi v tejto vrstve
1090 1090 Nevyžaduje sa zapnutie režimu (potlach štýl práce)
1091 1091 Znovu nezobrazovať (zapamätanie voľby)
1092 1092 Túto správu už znovu nezobrazovať
1093 1093 Neurobiť nič
1094 1094 Naozaj chcete vymazať vrstvu ''{0}''?
1095 1095 Chcete toto povoliť?
1096 1096 Chcete ich aj tak vymazať?
1097 1097 Obchod Urob si sám
1098 1098 Dok, prístavná hrádza
1099 1099 Lekári
1100 1100 -----
1101 1101 Preteky chrtov
1102 1102 Dvojitý konflikt
1103 1103 Dole
1104 1104 Stiahnuť
1105 1105 Nahrať Všetky Deti
1106 1106 Sťahovanie dát
1107 1107 Sťahuje GPS body z Globalsat DG100 datalogger-a priamo do JOSM.
1108 1108 Priečinok sťahovania
1109 1109 Stiahnuť členov
1110 1110 Stiahnuť OSM objekt s ID.
1111 1111 Stiahnuť Plugin
1112 1112 Sťahovať opravené (rektifikované) obrázky z rozličných služieb
1113 1113 Nahrať vybraté deti
1114 1114 Sťahovacia URL
1115 1115 Nahrať všetky deti relácií (rekurzívne)
1116 1116 Stiahnuť všetký nekompletné členy
1117 1117 Stiahnutie všetkých členov z vybraných relácií
1118 1118 Stiahnite si a zobrazte históriu vybraných objektov
1119 1119 Sťahovaná plocha je v poriadku, veľkosť je akceptovaná serverom
1120 1120 Sťahovaná plocha je príliš veľká, server zrejme odmietne vašu požiadavku
1121 1121 Načítať na novú vrstvu
1122 1122 Stiahnuť obsah zmenového súboru
1123 1123 Stiahnuť súbory zmien
1124 1124 Stiahnuť zmenové súbory použitím preddefinovanými požiadavkami
1125 1125 Stiahnuť obsah
1126 1126 Sťahujem dáta
1127 1127 Sťahovať všetko ako raw gps. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte ešte názov súboru
1128 1128 Sťahovať všetko. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte názov súboru
1129 1129 Stiahnuť všetko vo vnútry:
1130 1130 Stiahnuť z OSM okolie tejto stopy (track)
1131 1131 Stiahnuť z OSM...
1132 1132 Stiahnuť neúplných členov
1133 1133 Stiahnuť neúplných členov vybratých relácií
1134 1134 Stiahnuť informácie a vybratých zmenových súboroch z OSM servera
1135 1135 Stiahnuť obsah
1136 1136 Stiahnutie mapových údajov z OSM servera.
1137 1137 Stiahnuť členov
1138 1138 Stiahnuť moje zmenové súbory z OSM servera (max. 100 zmenových súborov)
1139 1139 Stiahnuť iba moje zmenové súbory
1140 1140 Stiahnuť okolo:
1141 1141 Stiahnuť teraz
1142 1142 Stiahnuť objekt
1143 1143 Stiahnuť objekt...
1144 1144 -----
1145 1145 Stiahnuť objekty s odkazom na jeden z vybraných objektov
1146 1146 Sťahovanie rodičovských ciest/relácií...
1147 1147 Stiahujem zoznam pluginov ...
1148 1148 Stiahnuť pluginy
1149 1149 Stiahnuť odkazy
1150 1150 Sťahovanie týkajúcich sa relácií
1151 1151 Stiahnuť členov relácie
1152 1152 Sťahovanie relácií
1153 1153 Stiahnuť vybraté nekompletné členy
1154 1154 Nahrať vybraté relácie
1155 1155 Sťahovanie je zrušené
1156 1156 Stiahnuť ohraničujúcí box
1157 1157 Stiahnuť ohraničenú oblasť ako "raw" GPS dáta
1158 1158 Stiahnuť obsah zmenového súboru
1159 1159 Stiahnuť obsah zmenového súboru z OSM servera
1160 1160 Stiahnuť zmenový súbor so špecifikovaným id, spolu aj s obsahom zmenového súboru
1161 1161 Stiahnuť obsah vybratých zmenových súborov zo servera
1162 1162 Stiahnuť obsah dostupných pluginov
1163 1163 Stiahnite polohu na url (s šírka=x&dĺžka=y&zväčšenie=z)
1164 1164 Sťahovanie polohy na url (so lat=x&lon=y&zoom=z) ako raw gps
1165 1165 Stiahnuť viditeľné dlaždice
1166 1166 -----
1167 1167 Stiahnuté {0} z {1} (zostáva stiahnuť {2})
1168 1168 Stiahnuté GPX dáta
1169 1169 Stahovač:
1170 1170 Sťahujem GPS dáta
1171 1171 Sťahujem OSM údaje...
1172 1172 Sťahujem Pluginy {0}...
1173 1173 Sťahujem "Správu dňa"
1174 1174 Sťahovanie obsahu zmenového súboru
1175 1175 Sťahujem zmenový súbor {0} ...
1176 1176 Sťahujem zmenové súbory...
1177 1177 Sťahujem obsah pre zmenový súbor {0} ...
1178 1178 Sťahujem dáta
1179 1179 Sťahovanie z OSM Servera...
1180 1180 História sťahovania...
1181 1181 Sťahujem otvorené súbory zmien
1182 1182 Sťahovanie zoznamu pluginov z ''{0}''
1183 1183 Sťahujem body {0} až {1}...
1184 1184 Sťahovanie odkazovaných relácií ...
1185 1185 Sťahovanie odkazovaných ciest ...
1186 1186 Nahrávam reláciu {0}
1187 1187 -----
1188 1188 Lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1189 1189 -----
1190 1190 Ťahať play head
1191 1191 Ťahajte "play head" a uvoľnite ho blízko miesta odkadiaľ chcete zvukový záznam prehrávať; SHIFT+uvoľnite synchronizovaný zvukový záznam v tom bode.
1192 1192 Odvodňovací kanál, odtok
1193 1193 Kresliť
1194 1194 Kresliť šípky v smere jazdy
1195 1195 Kresliť kruh z HDOP hodnoty.
1196 1196 Nakreslite obdĺžnik požadovanej veľkosti a potom pustite tlačítko myši.
1197 1197 -----
1198 1198 Vykresliť ohraničujúci box stiahnutých dát
1199 1199 Kresliť smerové šípky pre línie, ktoré spájajú GPS body.
1200 1200 Kresliť smer cestného segmentu
1201 1201 Vykresľovať neaktívne vrstvy v iných farbách
1202 1202 Kresliť väčšie GPS body
1203 1203 Zobrazovať väčšie bodky pre GPS body.
1204 1204 Kresliť spojnice medzi bodmi v tejto vrstve
1205 1205 Kresliť čiary medzi raw GPS bodmi
1206 1206 Kresliť spojnice medzi GPS bodmi
1207 1207 Kresliť body
1208 1208 -----
1209 1209 -----
1210 1210 Kresliť rubber-band pomocnú čiaru
1211 1211 Vykresliť segmenty s poradovými číslami
1212 1212 Zobrazovať hranice dát stiahnutých zo servera.
1213 1213 Nakreslite smerové šípky použijúc vyhľadávajúcu tabuľku namiesto matematického súboru.
1214 1214 Zobrazovať neaktívne vrstvy dát inou farbou.
1215 1215 Kresliť poradové čísla všetkých segmentov v rámci cesty.
1216 1216 Vykresľovať virtuálne body v mode výberu
1217 1217 Kresliť virtuálne body v režme výberu, pre zjednodušenie modifikácie.
1218 1218 Pitná voda
1219 1219 Riadiť pretekárske auto z bodu A do bodu B cez letecký snímok, nechať za sebou kaktusy.
1220 1220 -----
1221 1221 Chemická čistiareň
1222 1222 Duplikovať do {0} bodov
1223 1223 Duplikovať
1224 1224 Duplikovať vrstvu
1225 1225 Zdvojené body vo dvoch neuzatvoretých cestách
1226 1226 Zduplikovať body používané viacerými cestami.
1227 1227 Duplikovať výber kopírovaním a vložením.
1228 1228 Duplikovať túto vrstvu
1229 1229 Duplicitné body
1230 1230 Zdvojené body.
1231 1231 Zdvojené relácie
1232 1232 Duplicitné body v ceste
1233 1233 Duplikované body v ceste.
1234 1234 Zdvojené (duplikované) cesty
1235 1235 Zdvojené cesty
1236 1236 -----
1237 1237 -----
1238 1238 -----
1239 1239 -----
1240 1240 CHYBA
1241 1241 -----
1242 1242 Každý bod musí pripojiť presne 2 cesty
1243 1243 Východne
1244 1244 Jednoduché sťahovanie pozdĺž dlhej spojenej(set of interconnected) cesty
1245 1245 Upraviť
1246 1246 Upraviť 10pin (kolok na hru s desiatimi kolkami)
1247 1247 Upraviť informácie o adrese
1248 1248 Upraviť interpoláciu adries
1249 1249 -----
1250 1250 Upraviť administratívne hranice
1251 1251 Upraviť pozemné letisko
1252 1252 Upraviť Obchod s alkoholickými nápojmi
1253 1253 Upraviť ťažobný priestor
1254 1254 Upraviť horskú chatu
1255 1255 -----
1256 1256 Upraviť archeologické nálezisko
1257 1257 Upraviť lukostreľbu
1258 1258 Upraviť kultúrne stredisko
1259 1259 Upraviť umelecké dielo
1260 1260 Upraviť atletiku
1261 1261 Upraviť atrakciu
1262 1262 Upraviť Australian Football
1263 1263 Upraviť bankomat
1264 1264 Upraviť hniezdo záchrany
1265 1265 Upraviť chlieb a pečivo
1266 1266 Upraviť banku
1267 1267 Upraviť bar (výčap)
1268 1268 Upraviť bejzbal
1269 1269 Upraviť Basin (Kotvisko pre lode)
1270 1270 Upraviť basketbal
1271 1271 Upraviť bojisko
1272 1272 Upraviť záliv
1273 1273 Upraviť pláž
1274 1274 -----
1275 1275 Upraviť signál (rádiomaják)
1276 1276 Upraviť Obchod s nápojmi.
1277 1277 Upraviť parkovisko bicyklov
1278 1278 Upraviť požičovňu bicyklov
1279 1279 Upraviť bicyklový obchod
1280 1280 Upraviť záhradnú reštauráciu
1281 1281 Upraviť lodenicu
1282 1282 Upraviť stĺpik
1283 1283 Upraviť kníhkupectvo
1284 1284 Upraviť hraničnú kontrolu
1285 1285 Upraviť bowling na tráve
1286 1286 -----
1287 1287 Upraviť hraničné kamene
1288 1288 -----
1289 1289 Upraviť bowling
1290 1290 Editácia mosta
1291 1291 Upraviť cestu pre kone
1292 1292 Upraviť brownfield (opustený priemyselný objekt)
1293 1293 Upraviť bránu pre otváranie predkom auta (bump)
1294 1294 Upraviť autobusovú linku
1295 1295 Upraviť autobusové nástupište
1296 1296 Upraviť autobusovú stanicu
1297 1297 Upraviť autobusovú zastávku
1298 1298 Upraviť mäsiarstvo
1299 1299 Upraviť kabínkovú lanovku
1300 1300 -----
1301 1301 Upraviť kaviareň
1302 1302 Upraviť stanový tábor
1303 1303 -----
1304 1304 Upraviť prieplav
1305 1305 Upraviť kanoistiku
1306 1306 Upraviť autopožičovňu
1307 1307 Upraviť autoservis
1308 1308 Upraviť autopožičovňu (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1hod.)
1309 1309 Upraviť obchod s autami
1310 1310 Upraviť umývačku aut
1311 1311 Upraviť kemping pre obytné prívesy
1312 1312 Upraviť hrad
1313 1313 Upraviť cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
1314 1314 Upraviť vstup do jaskyne
1315 1315 Upraviť cintorín
1316 1316 Upraviť sedačkovú lanovku
1317 1317 Upraviť chatu
1318 1318 -----
1319 1319 Upraviť drogériu
1320 1320 -----
1321 1321 Upraviť kino
1322 1322 Upraviť mesto
1323 1323 Upraviť označenie hranice mesta/obce
1324 1324 Upraviť občiansku hranicu
1325 1325 Upraviť útes
1326 1326 Upraviť lezenie
1327 1327 -----
1328 1328 -----
1329 1329 Upraviť pobrežie
1330 1330 Upraviť vysokú školu
1331 1331 Upraviť obchodnú (komerčnú) oblasť
1332 1332 Upraviť spoločné, obecné
1333 1333 Upraviť počítačový obchod
1334 1334 -----
1335 1335 Upraviť stavebnú oblasť
1336 1336 -----
1337 1337 Upraviť kontinent
1338 1338 Upraviť obchod s polotovarmi
1339 1339 -----
1340 1340 Upraviť krajinu (štát)
1341 1341 Upraviť kraj (okres)
1342 1342 Upraviť súd
1343 1343 Upraviť krytú nádrž
1344 1344 Upraviť žeriav
1345 1345 Upraviť kriket
1346 1346 Upraviť cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
1347 1347 Upraviť kroquet
1348 1348 Upraviť križovanie
1349 1349 -----
1350 1350 Upraviť cyklistickú cestu
1351 1351 Upraviť cyklistiku
1352 1352 Upraviť priehradu, nádrž
1353 1353 -----
1354 1354 Upraviť zubného lekára
1355 1355 -----
1356 1356 Upraviť nepoužívanú železnicu
1357 1357 Upraviť priekopu
1358 1358 Upraviť obchod Urob si sám
1359 1359 Upraviť dok, prístavnú hrádzu
1360 1360 Upraviť lekárov
1361 1361 -----
1362 1362 Upraviť preteky chrtov
1363 1363 Upraviť lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1364 1364 Upraviť odvodňovací kanál, odtok
1365 1365 Upraviť pitnú vodu
1366 1366 -----
1367 1367 Upraviť chemickú čistiareň
1368 1368 Upraviť obchod s elektronikou
1369 1369 Upraviť veľvyslanectvo
1370 1370 Upraviť pohotovosť (záchrannú službu)
1371 1371 Upraviť vstup
1372 1372 Upraviť jazdectvo
1373 1373 -----
1374 1374 -----
1375 1375 Upraviť poľnohospodárske pôdu
1376 1376 Upraviť farmu
1377 1377 Upraviť reštauráciu rýchleho občerstvenia
1378 1378 Upraviť fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1379 1379 Upraviť prievoz, trajekt
1380 1380 Upraviť prístavisko prievozu, trajektu
1381 1381 Upraviť hydrant
1382 1382 Upraviť hasičskú stanicu
1383 1383 Upraviť rybolov
1384 1384 Upraviť únikové schody
1385 1385 Upraviť kvetinárstvo
1386 1386 -----
1387 1387 Upraviť chodník
1388 1388 Upraviť brod
1389 1389 Upraviť les
1390 1390 Upraviť fontánu
1391 1391 -----
1392 1392 Upraviť čerpaciu stanicu
1393 1393 Upraviť obchod s nábytkom
1394 1394 -----
1395 1395 -----
1396 1396 Upraviť záhradu
1397 1397 Upraviť záhradné centrum
1398 1398 Upraviť plynojem (gasometer)
1399 1399 Upraviť bránu
1400 1400 Upraviť ľadovec
1401 1401 Upraviť golf
1402 1402 Upraviť golfové ihrisko
1403 1403 Upraviť Gondolu
1404 1404 Upraviť trávnatú plochu
1405 1405 Upraviť cintorín (malý, blizko kostola)
1406 1406 Upraviť greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
1407 1407 -----
1408 1408 -----
1409 1409 -----
1410 1410 Upraviť penzión
1411 1411 Upraviť turistiku
1412 1412 Upraviť kaderníctvo
1413 1413 Upraviť zastávku
1414 1414 Upraviť malú dedinu
1415 1415 Upraviť bránu pre zvieratá (hampshire)
1416 1416 Upraviť železiarstvo
1417 1417 -----
1418 1418 Upraviť vresovisko
1419 1419 Upraviť pristávaciu plochu pre vrtuľníky
1420 1420 Upraviť obchod s Hifi elektronikou
1421 1421 Upraviť komunikáciu vo výstavbe
1422 1422 Upraviť hokej
1423 1423 Upraviť konské dostihy
1424 1424 Upraviť nemocnicu
1425 1425 Upraviť ubytovňu
1426 1426 Upraviť hotel
1427 1427 Upraviť poľovnícky posed
1428 1428 Upraviť priemyselnú oblasť
1429 1429 Upraviť Ostrov
1430 1430 Upraviť ostrovček
1431 1431 Upraviť JOSM Plugin popis URL.
1432 1432 -----
1433 1433 Upraviť kruhový objazd
1434 1434 -----
1435 1435 Upraviť škôlku
1436 1436 Upraviť stánok
1437 1437 Upraviť automatickú bránu pre hosp. zvieratá (kissing)
1438 1438 -----
1439 1439 Upraviť Zem (Pevnina)
1440 1440 Upraviť skládku odpadov
1441 1441 Upraviť práčovňu
1442 1442 Upraviť knižnicu
1443 1443 Upraviť závoru (Lift Gate)
1444 1444 Upraviť električku
1445 1445 Upraviť maják
1446 1446 Upraviť Obytnú zónu
1447 1447 Upraviť oblasť (lokalitu)
1448 1448 -----
1449 1449 Upraviť Prístav (Marina)
1450 1450 -----
1451 1451 Upraviť lúku
1452 1452 -----
1453 1453 Upraviť pomník
1454 1454 Upraviť vojenskú oblasť
1455 1455 -----
1456 1456 Upraviť minigolf
1457 1457 -----
1458 1458 -----
1459 1459 Upraviť zmenáreň
1460 1460 Upraviť jednokoľajku, vysutú dráhu
1461 1461 Upraviť pamätihodnosť, pamätník
1462 1462 Upraviť motel
1463 1463 -----
1464 1464 -----
1465 1465 -----
1466 1466 Upraviť diaľnicu
1467 1467 Upraviť diaľničnú križovatku
1468 1468 Upraviť dialničnú prípojku
1469 1469 Upraviť horský priesmyk
1470 1470 Upraviť blato
1471 1471 Upraviť Multi
1472 1472 Upraviť multipolygón
1473 1473 Upraviť múzeum
1474 1474 -----
1475 1475 Upraviť úzkorozchodnú železnicu
1476 1476 Upraviť štátne hranice
1477 1477 Upraviť hranicu Národného parku (prírodnej rezervácie)
1478 1478 Upraviť prírodnú rezerváciu
1479 1479 Upraviť nočný klub
1480 1480 Upraviť očnú optiku
1481 1481 Upraviť biopotraviny
1482 1482 Upraviť obchod s výchádzkovým (outdoor) tovarom
1483 1483 -----
1484 1484 Upraviť Palaeontological Areál
1485 1485 Upraviť park
1486 1486 Upraviť parkovisko
1487 1487 Upraviť parkovaciu uličku (Parking Aisle)
1488 1488 Upraviť odovzdávacie miesto
1489 1489 Upraviť cestu (chodník)
1490 1490 Upraviť vrchol kopca
1491 1491 Upraviť pešiu zónu
1492 1492 Upraviť polotu
1493 1493 Upraviť lekáreň
1494 1494 Upraviť výletné miesto
1495 1495 Upraviť mólo
1496 1496 Upraviť potrubie
1497 1497 Upraviť hraciu plochu, ihrisko
1498 1498 Upraviť kostol
1499 1499 Upraviť ihrisko
1500 1500 Upraviť políciu
1501 1501 Upraviť politickú hranicu
1502 1502 Upraviť poštu
1503 1503 Upraviť elektráreň (spôsob vyroby)
1504 1504 Upraviť elektrické vedenie
1505 1505 -----
1506 1506 Upraviť trafostanicu
1507 1507 Upraviť malý transformátor
1508 1508 Upraviť elektrický stožiar
1509 1509 Upraviť zachovanú železnicu (v prevádzke)
1510 1510 Upraviť prípojku cesty I. triedy
1511 1511 Upraviť cestu I. triedy
1512 1512 Upraviť súd
1513 1513 Upraviť krčmu
1514 1514 Upraviť verejnú budovu
1515 1515 -----
1516 1516 Upraviť lom
1517 1517 -----
1518 1518 Upraviť dostihovú dráhu
1519 1519 Upraviť racquetbal
1520 1520 Upraviť železničnú koľaj
1521 1521 Upraviť železničný pozemok
1522 1522 Upraviť železničné nástupište
1523 1523 Upraviť rekreačnú oblasť
1524 1524 Upraviť recykláciu (zber)
1525 1525 Upraviť oblasť (región)
1526 1526 Upraviť nádrž
1527 1527 Upraviť osídlenú oblasť
1528 1528 Upraviť ulicu
1529 1529 -----
1530 1530 Upraviť reštauráciu
1531 1531 Upraviť oblasť s maloobchodmi
1532 1532 Upraviť rieku
1533 1533 Upraviť riečny breh
1534 1534 Upraviť cestné obmedzenie
1535 1535 Upraviť cestu neznámeho typu
1536 1536 Upraviť Cestu (Route)
1537 1537 -----
1538 1538 -----
1539 1539 Upraviť zrúcaninu
1540 1540 Upraviť pristávaciu dráhu
1541 1541 -----
1542 1542 Upraviť sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
1543 1543 -----
1544 1544 Upraviť školu
1545 1545 Upraviť sutinu
1546 1546 Upraviť krovie
1547 1547 -----
1548 1548 Upraviť cestu II. triedy
1549 1549 Upraviť servisnú stanicu (autoservis)
1550 1550 Upraviť obslužnú cestu (Service)
1551 1551 Upraviť prístrešok
1552 1552 Upravit obchod s obuvou
1553 1553 Upraviť streľbu
1554 1554 -----
1555 1555 Upraviť skratky
1556 1556 Upraviť Skateboard
1557 1557 Upraviť korčuľovanie
1558 1558 Upraviť lyžovanie
1559 1559 Upraviť slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
1560 1560 Upraviť futbal
1561 1561 Upraviť Hroty
1562 1562 Upraviť športové centrum
1563 1563 Upraviť športový obchod
1564 1564 Upraviť prameň
1565 1565 Upraviť štadión
1566 1566 Upraviť štát
1567 1567 Upraviť papierníctvo
1568 1568 Upraviť turniket
1569 1569 Upraviť potok
1570 1570 -----
1571 1571 -----
1572 1572 Upraviť štvrť
1573 1573 Upraviť metro
1574 1574 Upraviť vchod do metra
1575 1575 Upraviť supermarket
1576 1576 Upraviť pozorovaciu kameru
1577 1577 Upraviť meračský bod
1578 1578 Upraviť plávanie
1579 1579 Upraviť stolný tenis
1580 1580 -----
1581 1581 Upraviť stanicu taxíkov
1582 1582 Upraviť rolovacie dráhy
1583 1583 Upraviť telefón
1584 1584 Upraviť tenis
1585 1585 Upraviť terminál
1586 1586 Upraviť terminál
1587 1587 Upraviť cestu III. triedy
1588 1588 Upraviť divadlo
1589 1589 -----
1590 1590 Upraviť mýtnu búdku
1591 1591 Upraviť vežu
1592 1592 Upraviť mesto
1593 1593 Upraviť radnicu (obecný úrad)
1594 1594 Upraviť obchod s hračkami
1595 1595 Upraviť Stopu (Track)
1596 1596 -----
1597 1597 Upraviť električku
1598 1598 Upraviť zastávku električky
1599 1599 Upraviť cestovnú kanceláciu
1600 1600 Upraviť strom
1601 1601 Upraviť cestu pre motorové vozidlá
1602 1602 Upraviť prípojku cesty pre motorové vozidla
1603 1603 Upraviť Tunel
1604 1604 Upraviť prikázané smery jazdy (turn restriction)
1605 1605 Upraviť Turniket
1606 1606 -----
1607 1607 Upraviť Neklasifikovanú cestu
1608 1608 Upraviť Univerzitu
1609 1609 -----
1610 1610 -----
1611 1611 Upraviť predajný automat
1612 1612 Upraviť veterinárnu ambulanciu
1613 1613 Upraviť obchod s DVD
1614 1614 Upraviť výhliadku
1615 1615 Upraviť dedinu
1616 1616 Upraviť obecnú zeleň
1617 1617 Upraviť vinicu
1618 1618 Upraviť sopku
1619 1619 -----
1620 1620 Upraviť odpadkový kôš
1621 1621 Upraviť čističku odpadových vôd
1622 1622 Upraviť vodu
1623 1623 Upraviť vodný zábavný park
1624 1624 Upraviť vodojem
1625 1625 -----
1626 1626 -----
1627 1627 Upraviť vodopád
1628 1628 -----
1629 1629 Upraviť kríž pri ceste
1630 1630 Upraviť božiu muku
1631 1631 Upraviť priehradzku
1632 1632 Upraviť mokraď
1633 1633 Upraviť veterný mlyn
1634 1634 Upraviť Drevo
1635 1635 Upraviť závody (továrne)
1636 1636 Upraviť zoo
1637 1637 -----
1638 1638 Upraviť filter.
1639 1639 Upraviť zem.šírku a zem.dĺžku na bode.
1640 1640 Upraviť novú reláciu vo vrstve "{0}"
1641 1641 Upraviť reláciu #{0} vo vrstve "{1}"
1642 1642 -----
1643 1643 -----
1644 1644 Upraviť aktuálnu stránku pomoci
1645 1645 Načítať aktuálne vybranú reláciu
1646 1646 -----
1647 1647 Upraviť názov súboru, alebo URL pre vybraté aktívne štýly
1648 1648 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1649 1649 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1650 1650 Upraviť vybraté cesty ikon
1651 1651 Upraviť zvolený zdroj.
1652 1652 Zmeniť hodnotu zvoleného klúča pre všetky objekty
1653 1653 Úpravy: {0}
1654 1654 -----
1655 1655 Elektrifikovaný
1656 1656 -----
1657 1657 Platobné karty a Kreditné karty
1658 1658 Elektronika
1659 1659 Elementy typu(druhu) {0} sú podporované.
1660 1660 Nadmorská výška
1661 1661 -----
1662 1662 Násyp
1663 1663 Veľvyslanectvo
1664 1664 Pohotovosť (Záchranná služba)
1665 1665 Núdzový telefón
1666 1666 -----
1667 1667 Prázdny dokument
1668 1668 Nájdená prázdna úloha
1669 1669 Prázdne cesty
1670 1670 Povoliť built-in icon východzí
1671 1671 Zapnúť filter
1672 1672 -----
1673 1673 Povoliť/zakázať automatické presunutie zobrazenia mapy na posledný umiestnený bod
1674 1674 Zapnúť/vypnúť prevod máp iba ako drôtový
1675 1675 -----
1676 1676 Vložiť Šírku/Dĺžku pre skok na miesto.
1677 1677 Zadať URL
1678 1678 Vložte URL pre sťahovanie:
1679 1679 Vložiť id zmenového súboru
1680 1680 Zadajte novú dvojicu klúč/hodnota
1681 1681 Vložte názov miesta pre hľadanie
1682 1682 Zapíšte názov miesta pre vyhľadávanie:
1683 1683 Vložiť funkciu a použiť na vybraté členy relácie
1684 1684 Vložiť funkcie pre všetkých členov relácie
1685 1685 Vložiť hľadaný výraz
1686 1686 Zadajte pokročilé OAuth vlastnosti
1687 1687 Vložte adresu URL z ktorej budú dáta sťahované
1688 1688 Zadajte nejaký komentár
1689 1689 Vložiť poverenia pre HTTP proxy server
1690 1690 Vložiť credentials pre OSM API
1691 1691 -----
1692 1692 -----
1693 1693 Vložiť ID objektu, ktorý má byť stiahnutý
1694 1694 Vložte OAuth autorizačný prístup
1695 1695 Zadajte súradnice nového bodu. <br/> Môžete oddeliť zemepisnú dĺžku a šírku s medzerou, čiarkou alebo bodkočiarkou. <br/> Pomocou kladných čísel, alebo N, E znaky na označenie severného, alebo východného smeru. <br/> Južné a západné smery môžete použiť buď záporné čísla alebo S, W znaky <br/> Hodnota súradnice môže byť v jednom z troch formátov: <ul><li><i>stupňov</i><tt>&deg;</tt></li><li><i>stupňov</i><tt>&deg;</tt> <i>minutes</i><tt>&#39;</tt></li><li><i>stupňov</i><tt>&deg;</tt> <i>minutes</i><tt>&#39;</tt> <i>seconds</i><tt>&quot</tt></li></ul>Symbols <tt>&deg;</tt>, <tt>&#39;</tt>, <tt>&prime;</tt>, <tt>&quot;</tt>, <tt>&Prime;</tt> are optional.<br/><br/>Some examples:<ul><li>49.29918&deg; 19.24788&deg;</li><li>N 49.29918 E 19.24788</li><li>W 49&deg;29.918&#39; S 19&deg;24.788&#39;</li><li>N 49&deg;29&#39;04&quot; E 19&deg;24&#39;43&quot;</li><li>49.29918 N, 19.24788 E</li><li>49&deg;29&#39;21&quot; N 19&deg;24&#39;38&quot; E</li><li>49 29 51, 19 24 18</li><li>49 29, 19 24</li><li>E 49 29, N 19 24</li><li>49&deg; 29; 19&deg; 24</li><li>N 49&deg; 29, W 19&deg; 24</li><li>49&deg; 29.5 S, 19&deg; 24.6 E</li><li>N 49 29.918 E 19 15.88</li><li>49 29.4 19 24.5</li><li>-49 29.4 N -19 24.5 W</li></ul><li>48 deg 42' 52.13" N, 21 deg 11' 47.60" E</li></ul>
1696 1696 Vložte hľadaný výraz
1697 1697 Vstup
1698 1698 Jazdectvo
1699 1699 -----
1700 1700 Chyba
1701 1701 -----
1702 1702 Chyba zobrazovania URL
1703 1703 Chyba počas sťahovania
1704 1704 Chyba vo filtri
1705 1705 Chyba pri inicializácii testu {0}:\n{1}
1706 1706 Chyba pri nahrávaní súboru
1707 1707 Nastala chyba pri rozkladaní gpx súboru {0}. Iba časť súboru bude k dispozícii
1708 1708 Chyba v súbore {0}
1709 1709 Chyba rozkladania(parsovania) {0}:
1710 1710 Chyba prehrávánia zvuku
1711 1711 Chyba pri čítaní položky záložky:%s
1712 1712 -----
1713 1713 Chyba pri vytváraní zálohy z odstránenej vrstvy: {0}
1714 1714 Chyba pri exporte {0}:\n{1}
1715 1715 Chyba pri získavaní súború z adresára {0}\n
1716 1716 Chyba pri rozkladaní vyrovnania(offset).\nČakám na formát: {0}
1717 1717 Chyba pri rozkladaní (parsovaní) dát.\nProsím použite požadovaný formát.
1718 1718 Chyba pri rozkladaní časového pásma.\nČakám na formát: {0}
1719 1719 Chyba pri rozkladaní {0}
1720 1720 Chyba: Pripojenie k proxy ''{0}'' pre URI ''{1}'' zlyhalo. Výnimka bola: {2}
1721 1721 Chyba: Nedovolená zdvojená hodnota ''{0}'' v riadku ''{1}'' v súbore záložiek ''{2}''
1722 1722 Chyba: Neočakávaný riadok ''{0}'' v súbore záložiek ''{1}''
1723 1723 -----
1724 1724 Chyby
1725 1725 Chyby počas sťahovania
1726 1726 -----
1727 1727 -----
1728 1728 -----
1729 1729 -----
1730 1730 Príklady
1731 1731 Koniec
1732 1732 Ukončiť JOSM
1733 1733 Ukončiť JOSM s uložením. Neuložené zmeny budú nahrané a/alebo uložené
1734 1734 Ukončiť JOSM bez uloženia. Neuložené zmeny budú stratené.
1735 1735 Ukončť program.
1736 1736 -----
1737 1737 Očakávaná nie prázdna hodnota pre parameter ''{0}'', dostal som ''{1}''
1738 1738 Podrobné body cesty s časom odhadovaným z pozície stopy(track).
1739 1739 Podrobné body cesty(waypoints) s platnou časovou značkou.
1740 1740 Export GPX súboru
1741 1741 Exportovať a Uložiť
1742 1742 Možnosti exportu
1743 1743 Exportovať dáta do GPX súboru.
1744 1744 Exportovať do GPX...
1745 1745 Získavam GPS polohu z EXIF
1746 1746 Vyťiahnuť (extrude)
1747 1747 Vyťiahnuť cestu
1748 1748 -----
1749 1749 -----
1750 1750 -----
1751 1751 -----
1752 1752 -----
1753 1753 -----
1754 1754 -----
1755 1755 Nepodarilo sa overiť užívateľa ''{0}'' s heslom''***'' ako užívateľa OAuth
1756 1756 Nepodarilo sa povoliť OAuth žiadosť ''{0}''
1757 1757 Nepodarilo sa vytvoriť adresár pluginov ''{0}''
1758 1758 Nepodarilo sa vytvoriť informácie o pluginoch z manifestu pre pluginy ''{0}''
1759 1759 Nepodarilo sa načítať XML schémy.
1760 1760 Neúspešné nahratie zdroja ''{0}'', chyba je {1}.
1761 1761 -----
1762 1762 Neúspešné otvorenie URL
1763 1763 Nepodarilo sa otvoriť URL. V súčasnej dobe neexistuje nastavenie platformy. Prosím nastavte najskôr platformu.
1764 1764 Neúspešné nadviazanie spojenia do API {0}
1765 1765 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou
1766 1766 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou. Cieľová URL je prázdna.
1767 1767 Nepodarilo sa otvoriť vstupný tok pre zdroj ''{0}''
1768 1768 Neúspešné rozloženie údajov ''{0}'' odpovedal server.
1769 1769 neúspešné rozloženie poľa ''{1}'' v nastavení s kľúčom ''{0}''. Odchýlka bola: {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
1770 1770 Nemožno rozložiť dokument zoznamu pluginov z umiestnenia ''{0}''. Vynechávam. Výnimka bola: {1}
1771 1771 Neúspešné načítanie CSS súboru ''help-browser.css''. Výnimka je: {0}
1772 1772 -----
1773 1773 chybná zadanie pôvodných. aktuálna verzia {0} nie je platná v priebehu
1774 1774 Neúspešné nastavenie odkazu. Odkaz ID {0} je nenájdený v histórii ID {1}.
1775 1775 neúspešný zadaný odkaz. verzia odkazu {0} nie je platná v priebehu
1776 1776 Nepodarilo sa podpísať HTTP spojenie s hlavičkou OAuth autentifikácie
1777 1777 Neúspešné nahratie pôvodných s id {0} pretože aktuálne upravovaná vrstva neobsahuje takéto pôvodné
1778 1778 Neúspešné nahratie pôvodných s id {0} pretože aktuálna dátová vrstva je prázdna
1779 1779 Poľnohospodárska pôda
1780 1780 Farma
1781 1781 Rýchle občerstvenie
1782 1782 Rýchle vykresľovanie (vypadá nepekne)
1783 1783 -----
1784 1784 Rýchle pretáčanie
1785 1785 Fatálne: neúspešná lokalizácia obrázka ''{0}''. Toto je vážny konfiguračný problém. JOSM prestane pracovať.
1786 1786 -----
1787 1787 Poplatok
1788 1788 Fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1789 1789 Plot
1790 1790 Prievoz, trajekt
1791 1791 Prístavisko prievozu, trajektu
1792 1792 Priniesť(Fetching) balíček bodov z {0}
1793 1793 Priniesť(Fetching) balíček relácií z {0}
1794 1794 Priniesť(Fetching) balíček ciest z {0}
1795 1795 Priniesť(Fetching) bod s id {0} z ''{1}''
1796 1796 Priniesť(Fetching) reláciu s id {0} z ''{1}''
1797 1797 Priniesť(Fetching) cestu s id {0} z ''{1}''
1798 1798 Súbor
1799 1799 Súbor "{0}" neexistuje
1800 1800 Súbor ''{0}'' nie je zapisovateľný. Prosím zvoľte iné meno súboru.
1801 1801 Chyba formátu súboru
1802 1802 -----
1803 1803 Súbor "{0}" neexistuje
1804 1804 Zálohovať súbor
1805 1805 Súbor už existuje. Prepísať?
1806 1806 -----
1807 1807 Súbor {0} existuje. Prepísať ho?
1808 1808 Súbor {0} je ešte nahratý pod menom "{1}"
1809 1809 Súbor: {0}
1810 1810 -----
1811 1811 Meno súboru
1812 1812 -----
1813 1813 -----
1814 1814 -----
1815 1815 Naplniť jeden zmenový súbor a vrátiť sa do dialógu nahrávania
1816 1816 -----
1817 1817 Filter Skrytých:{0} Nepovolených:{1}
1818 1818 Režim filter
1819 1819 Filtrovať objekty a schovať/vypnúť ich.
1820 1820 Reťazec filtra:
1821 1821 -----
1822 1822 -----
1823 1823 Koniec kreslenia.
1824 1824 Hydrant
1825 1825 Hasičská stanica
1826 1826 Ohnisko
1827 1827 Rybolov
1828 1828 Opraviť
1829 1829 Oprava vlastností
1830 1830 Oprava konfliktu (rozporu) značiek
1831 1831 Opraviť vybratý problém
1832 1832 Opravte toto, pokiaľ je to možné.
1833 1833 Opravuje sa ({0}/{1}): ''{2}''
1834 1834 Opravujem chyby...
1835 1835 -----
1836 1836 Kvetinárstvo
1837 1837 -----
1838 1838 -----
1839 1839 -----
1840 1840 -----
1841 1841 Bol najdený nasledujúci problém:
1842 1842 -----
1843 1843 -----
1844 1844 Jedlo + Pitie
1845 1845 Pešo
1846 1846 Len pre označené objekty
1847 1847 Zosilnite kreslenú líniu ak naimportované dáta neobsahujú informáciu o čiarach.
1848 1848 Zosilniť líniu, ak žiadne segmenty nie su naimportované.
1849 1849 Brod
1850 1850 Les
1851 1851 Zabudnuté objekty, avšak nebudú zmazane na serveri po nahrávaní.
1852 1852 Skok Dopredu/vzad (sekundy)
1853 1853 Vytvoriť XML element <člen> nie je ako priame dieťa z elementu <relácia>
1854 1854 vytvoriť XML element <nd> element nie je ako priame dieťa z elementu <way>
1855 1855 Nájdený prázdny súbor v adresári {0}\n
1856 1856 Najdených {0} zodpovedajúcich výrazov
1857 1857 Fontána
1858 1858 -----
1859 1859 -----
1860 1860 Blokovať
1861 1861 Blokovať aktuálny zoznam spojovaných elementov
1862 1862 Kmitočet (Hz)
1863 1863 Z ...
1864 1864 Z relácie
1865 1865 Z URL
1866 1866 Čerpacia stanica
1867 1867 Čerpacia stanica
1868 1868 Typy palív
1869 1869 -----
1870 1870 Zobrazenie na celú obrazovku
1871 1871 Úplne automatický
1872 1872 -----
1873 1873 Nábytok
1874 1874 -----
1875 1875 GPS body
1876 1876 popis gps trasy
1877 1877 GPX súbory
1878 1878 Súbory GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1879 1879 GPX Stopa nemá informáciu o čase.
1880 1880 GPX stopa(trasa):
1881 1881 -----
1882 1882 -----
1883 1883 -----
1884 1884 -----
1885 1885 Záhrada
1886 1886 Záhradné centrum
1887 1887 Plynojem (Gasometer)
1888 1888 Brána
1889 1889 rozmer (mm)
1890 1890 -----
1891 1891 -----
1892 1892 Geografia(Zemepis)
1893 1893 -----
1894 1894 Geoobrázok: {0}
1895 1895 Obrázky s GPS súradnicami
1896 1896 -----
1897 1897 -----
1898 1898 Získať autorizovaný prístup pre ''{0}''
1899 1899 Získať podrobné informácie o vnútornom stave objektov.
1900 1900 Ľadovec
1901 1901 Sklo
1902 1902 Vráťte sa do dialógového okna pre nahrávanie
1903 1903 Vráťte sa na krok 1/3
1904 1904 Prejsť na OSM wiki pre pomoc s tagmi (F1)
1905 1905 Choďte na JOSM domácu stránku pomoci
1906 1906 Prejsť na nasledujúcu stránku
1907 1907 Prejsť na predchádzajúcu stránku
1908 1908 -----
1909 1909 Golfové ihrisko
1910 1910 -----
1911 1911 GPS čas (čítaj nad fotografiou)
1912 1912 Pridelené práva
1913 1913 Tráva
1914 1914 Cintorín (malý, blizko kostola)
1915 1915 -----
1916 1916 Greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
1917 1917 -----
1918 1918 -----
1919 1919 -----
1920 1920 -----
1921 1921 -----
1922 1922 -----
1923 1923 -----
1924 1924 Penzión
1925 1925 Rázcestník (ukazovateľ smeru)
1926 1926 -----
1927 1927 -----
1928 1928 Gymnastika
1929 1929 Kaderníctvo
1930 1930 Malá dedina / osada / samota
1931 1931 Brána pre zvieratá (Hampshire)
1932 1932 Hangár
1933 1933 Železiarstvo
1934 1934 Má kľúč ''created_by'',alebo ''converted_by''
1935 1935 Má kľúč ''note'',alebo ''comment'',alebo ''description''
1936 1936 Má kľúč ''source''
1937 1937 Má kľúč ''watch''
1938 1938 Má tag obsahující ''fixme'' alebo ''FIXME''
1939 1939 Zdravie
1940 1940 -----
1941 1941 Vresovisko
1942 1942 Nákladné vozidlá
1943 1943 Živý plot (Hedge)
1944 1944 Výška
1945 1945 Výška (metre)
1946 1946 Pristávacia plocha pre vrtuľníky
1947 1947 Nápoveda
1948 1948 Pomoc: {0}
1949 1949 Pomoc pri vektorizácii WMS obrázkov.
1950 1950 Pologuľa(hemisféra)
1951 1951 Skryť
1952 1952 Schovať prvky
1953 1953 Skryť alebo zobraziť toto prepínacie tlačidlo
1954 1954 Skryť toto tlačítko
1955 1955 -----
1956 1956 -----
1957 1957 Duplicitné body na dialnici
1958 1958 Pozemné komunikácie
1959 1959 -----
1960 1960 Turistika
1961 1961 Historické miesta
1962 1962 História
1963 1963 História pre bod {0}
1964 1964 História pre reláciu {0}
1965 1965 História pre cestu {0}
1966 1966 priebeh nie je inicializovaný. Chybný súbor aktuálnych pôvodných.
1967 1967 priebeh nieje zatiaľ inicializovaný. Chyba odkazového súboru pôvodných.
1968 1968 Hokej
1969 1969 -----
1970 1970 -----
1971 1971 Domovská stránka
1972 1972 Kôň
1973 1973 Konské dostihy
1974 1974 Nemocnica
1975 1975 Hostiteľ:
1976 1976 Ubytovňa
1977 1977 -----
1978 1978 Hlavné skratky
1979 1979 Meno domu
1980 1980 Číslo domu
1981 1981 Číslo domu {0}
1982 1982 Číslo domu {0} v {1}
1983 1983 Dom {0}
1984 1984 -----
1985 1985 Poľovnícky posed
1986 1986 Som v časovej zóne:
1987 1987 -----
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 ID > 0 očakávané. Got {0}
1991 1991 ID z aktuálneho zmenového súboru > 0 požadovaný. Aktuálne ID je {0}.
1992 1992 -----
1993 1993 IO Výnimka
1994 1994 IOError pri vytváraní súboru, automatické ukladanie bude vynechané: {0}
1995 1995 -----
1996 1996 -----
1997 1997 Cesty pre ikony:
1998 1998 Ikona:
1999 1999 Ak je špecifikovaný(určený), reset konfigurácie namiesto jej načítania.
2000 2000 Ignorovať
2001 2001 Nabudúce ignorovať vybratý problém.
2002 2002 Ignorujte ich, nechajte reláciu tak ako je
2003 2003 Ignorovať tento tip a nahrať bez zmeny
2004 2004 Ignorovať celú skupinu, alebo jednotlivé prvky?
2005 2005 Ignorujem zachytenú výnimku pretože nahrávanie je zrušené. Výnimka je: {0}
2006 2006 Ignorujem prvky(elements)
2007 2007 Ignorujem výnimky pretože sťahovanie bolo zrušené. Výnimka bola: {0}
2008 2008 Ignorujem nesprávnu URL: "{0}"
2009 2009 Ignorujem poškodený súbor z URL: "{0}"
2010 2010 Chybné dáta
2011 2011 chybné booleovské hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
2012 2012 Neplatná požiadavka URL pre zmenový súbor
2013 2013 Nedovolená veľkosť
2014 2014 Nepovolená veľkosť <= 0. Prosím vložte celé číslo > 1
2015 2015 Nesprávna kresba prerušovanej čiary, aspoň jedna hodnota musí byť > 0
2016 2016 Nesprávna kresba prerušovanej čiary, hodnoty musia byť kladné
2017 2017 Chybná štruktúra dokumentu. Vytvorená bod, cesta, alebo relácia sa nedá ''vytvoriť'','' zmeniť'', alebo odstrániť''.
2018 2018 -----
2019 2019 Neplatný výraz ''{0}''
2020 2020 Chybná hodnota zemepisnej šírky ''{0}''
2021 2021 Neplatná hodnota parametra zem. šírky ''{0}'', dostal som {1}
2022 2022 Neplatná dlhá hodnota pre vlastnosť ''{0}''. Got ''{1}''
2023 2023 Chybná hodnota zemepisnej dĺžky ''{0}''
2024 2024 Neplatná hodnota parametra zem. dĺžky ''{0}'', dostal som {1}
2025 2025 Chybná číselná hodnota atribútu ''{0}''. Mám ''{1}''.
2026 2026 Neplatný objekt s id=0
2027 2027 Chybné číslo portu v nastavení ''{0}''. Mám {1}.
2028 2028 Neplatný regulárny výraz ''{0}''
2029 2029 Chybné hodnoty atribútu ''changeset'' pre nový objekt {1}. Dostal som {0}. Resetujem na 0.
2030 2030 Chybné hodnoty atributu ''changeset''. Mám {0}.
2031 2031 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}. Got {1}
2032 2032 Neplatná hodnota vre vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}. Got {2}.
2033 2033 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodné s id {0}. Got {1}
2034 2034 Chybná hodnota pre vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''. Got {2}
2035 2035 chybné hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
2036 2036 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu OsmPrimitiveType, dostáva ''{1}''
2037 2037 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu boolean, dostáva ''{1}''
2038 2038 Chybná hodnota povinnej vlastnosti ''{0}'' z typu dvojitý(double). Got ''{1}''.
2039 2039 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long (>=0), dostáva ''{1}''
2040 2040 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long , dostáva ''{1}''
2041 2041 Neplatná hodnota vlastnosti ''ref'' z elementu <nd>. Got {0}
2042 2042 Obrázok
2043 2043 Obrázkové súbory
2044 2044 Súbor s obrázkom nemôže byť zmazaný.
2045 2045 Snímky
2046 2046 -----
2047 2047 -----
2048 2048 -----
2049 2049 -----
2050 2050 Posun(offset) snímok
2051 2051 -----
2052 2052 Obrázky, ktoré sú už označkované ({0}/{1})
2053 2053 Obrázky so zemepisnou polohou v exif dátach ({0}/{1})
2054 2054 Britský
2055 2055 -----
2056 2056 Importovať zvuk
2057 2057 -----
2058 2058 -----
2059 2059 Importovať obrázky
2060 2060 Import nie je možný
2061 2061 -----
2062 2062 Importuje vydania z OpenStreetBugs
2063 2063 -----
2064 2064 Sklon
2065 2065 Prudký sklon
2066 2066 Nekompletné <member> špecifikácie s ref=0
2067 2067 Neúplné nahratie a/alebo uloženie
2068 2068 Nesprávny počet parametrov
2069 2069 Priblíženie
2070 2070 -----
2071 2071 Priemysel
2072 2072 Informácie
2073 2073 Info o Elemente
2074 2074 Informácia
2075 2075 Informačná tabuľa
2076 2076 Informačná kancelária
2077 2077 Informačný terminál
2078 2078 Informácie o vrstve
2079 2079 Informačné varovanie, očakáva sa mnoho neplatných záznamov.
2080 2080 Prebieha inicializácia
2081 2081 Inicializojem sedenie na internetovej stránke OSM ...
2082 2082 -----
2083 2083 Inicializujem body na aktualizáciu ...
2084 2084 Inicializujem relácie na aktualizáciu ...
2085 2085 Inicializujem cesty na aktualizáciu ...
2086 2086 Prezrieť
2087 2087 Inštalujem aktualizované pluginy
2088 2088 -----
2089 2089 Vnútorná chyba servera
2090 2090 Interné štýly majú byť použité ako základ pre prevádzkové prepínateľné štýly
2091 2091 -----
2092 2092 -----
2093 2093 Priesečník medzi cestami multipolygónu
2094 2094 Chybná API URL
2095 2095 -----
2096 2096 Neplatná adresa URL ''{0}'' v plugine {1}
2097 2097 Chybná URL?
2098 2098 Chybný ohraničujúci rámec
2099 2099 Poškodený bz2 súbor.
2100 2100 Neplatný dátum
2101 2101 Neplatná hodnota dátum/čas
2102 2102 Neplatné vyrovnanie (offset)
2103 2103 Neplatné vlastnosti kľúča
2104 2104 Chybný vyhľadávaný výraz
2105 2105 -----
2106 2106 Neplatný spellcheck line: {0}
2107 2107 Neplatný tagchecker line - {0}: {1}
2108 2108 Neplatné časové pásmo
2109 2109 Neplatné ID užívateľa
2110 2110 Neplatné užívateľské meno
2111 2111 Neplatná medzera vo vlastnosti klúča
2112 2112 Obrátený filter
2113 2113 Ostrov
2114 2114 Ostrovček
2115 2115 -----
2116 2116 Podporuje protokol verzie 0.6, zatiaľ čo server uvádza podporu {0} do {1}.
2117 2117 položka {0} sa v zozname nenachádza
2118 2118 -----
2119 2119 -----
2120 2120 -----
2121 2121 JOSM očakáva vyhľadať pôvodné [{0} {1}] v dátovej sade, ale nenachádza sa tam. Prosím pošlite správu na http://josm.openstreetmap.de . Toto nie je kritická chyba, mali by ste bezpečne pokračovať vo vašej práci.
2122 2122 JOSM verzia {0} požadovaná pre plugin {1}.
2123 2123 -----
2124 2124 -----
2125 2125 JPEG obrázky (*.jpg)
2126 2126 -----
2127 2127 Java verzia {0}
2128 2128 -----
2129 2129 Funkcie Spojenia Plôch (Join Areas Function)
2130 2130 Spojiť body a línie
2131 2131 Vložiť bod do cesty
2132 2132 Pripojiť bod k najbližšej ceste
2133 2133 Spojiť prekrývajúce sa Plochy
2134 2134 Spojené prekrývajúce sa plochy
2135 2135 Spojiť plochy ktoré sa prekrývajú
2136 2136 Skok na miesto (pozíciu)
2137 2137 Skok tam
2138 2138 Skok na miesto (pozíciu)
2139 2139 Križovatka
2140 2140 -----
2141 2141 Ponechať
2142 2142 Zachovať záložné súbory pri ukladaní dátových vrstiev
2143 2143 Ponechaj moje súradnice
2144 2144 Udržať môj vymazaný stav
2145 2145 Zachovať plugin
2146 2146 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z miestnej(local) dátovej sady
2147 2147 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z dátovej sady servera
2148 2148 Ponechaj ich súradnice
2149 2149 Udržať ich vymazaný stav
2150 2150 Ponechať tohto člena relácie pre cieľový objekt
2151 2151 Kĺúč
2152 2152 Klúč ''{0}'' je neplatný.
2153 2153 Kľúč ''{0}'' sa nenachádza v zozname predvolených hodnôt.
2154 2154 Kľúč nemôže byť prázdna hodnota keď je použitý značkový operátor. Ukážka použitia: kľúč=hodnota
2155 2155 Kláves:
2156 2156 Klávesové skratky
2157 2157 Kľúčové slová
2158 2158 Škôlka
2159 2159 Stánok
2160 2160 Automatická brána pre hospodárske zvieratá (Kissing)
2161 2161 -----
2162 2162 LKS-92 (Lotyšsko TM)
2163 2163 LPG (Skvapalnený ropný plyn)
2164 2164 Popis zvukovej (obrázka a web) značky
2165 2165 Lambert 4 Zones (Francúzko)
2166 2166 -----
2167 2167 Lambert CC9 Zone (Francúzko)
2168 2168 Lambertova zóna (Estónsko)
2169 2169 Zem (Pevnina)
2170 2170 Využívanie oblasti (Land use)
2171 2171 Skládka odpadov
2172 2172 -----
2173 2173 Duplicitné body na využívaní krajiny
2174 2174 Jazdné pruhy
2175 2175 Jazyk
2176 2176 Posledná zmena {0}
2177 2177 Pluginy boli naposledy aktualizované pred {0} dňami.
2178 2178 Zemepisná šírka
2179 2179 Zemepisná šírka:
2180 2180 Založiť (Launch) súbor podľa vyberajúcej osoby pre výber súboru
2181 2181 Uvedený prehliadač s informáciou o súbore zmien
2182 2182 Spustiť prehliadač s wiki nápovedu pre vybraný objekt
2183 2183 Spustiť v maximalizovanom režime
2184 2184 Spustiť dialógové okno pre požiadavky zmenových súborov
2185 2185 Spúšťa FireFox na aktuálne viditeľné zobrazenie, ako pekný SVG obrázok.
2186 2186 Uvedený prehliadač s informáciou o používateľovi
2187 2187 Práčovňa
2188 2188 Vrstva
2189 2189 Vrstva ''{0}'' má zmeny, ktoré môžu byť uložené do svojho pričleneného súboru ''{1}''.
2190 2190 Vrstva ''{0}'' obsahuje zmeny ktoré, by mali byť nahraté na server.
2191 2191 Vrstva ''{0}'' nieobsahuje zmeny pre uloženie.
2192 2192 Vrstva ''{0}'' nemá žiadne zmeny na nahratie.
2193 2193 Vrstva ''{0}'' nie je podporovaná súborom
2194 2194 Vrstva ''{0}'' musí byť v zozname vrstiev
2195 2195 vrstva nie je v zozname
2196 2196 Vrstva: {0}
2197 2197 Vrstvy
2198 2198 Uvedený čas (sekundy)
2199 2199 Voľný čas
2200 2200 Dĺžka
2201 2201 -----
2202 2202 Dĺžka s hodnotou pre tag ''{0}'' pri objekte {1} prekonala max. povolenú dĺžku {2}. Dĺžka hodnoty je {3}.
2203 2203 Dĺžka: {0}
2204 2204 Železničné priecestie
2205 2205 Knižnica
2206 2206 Licencia
2207 2207 -----
2208 2208 Závora (Lift Gate)
2209 2209 -----
2210 2210 Rýchloelektrička
2211 2211 Maják
2212 2212 Odkazová linka
2213 2213 Typ vedenia
2214 2214 Riadok {0} stĺpec {1}:
2215 2215 -----
2216 2216 zoznam funkcií {0} sa teraz nenachádza v porovnávanej dvojici
2217 2217 Zoznam elementov v mojej dátovej sade, i.e. miestna dátová sada
2218 2218 Zoznam elementov v ich dátovej sade, i.e. v dátovej sade servera
2219 2219 Zoznam spojovaných elementov. Budú nahradené mojimi elementmi, keď rozhodnutie pre spojenie bude aplikované
2220 2220 Zoznam naposledy otvorených súborov
2221 2221 -----
2222 2222 Obytná zóna
2223 2223 Nahrať Všetky Dlaždice
2224 2224 -----
2225 2225 Nahrať Dlaždice (Tiles)
2226 2226 Načítať WMS vrstvu
2227 2227 Nahrať WMS vrstvu zo súboru
2228 2228 -----
2229 2229 Nahrať priebeh
2230 2230 -----
2231 2231 Načítať rodičovské(nadriadené) relácie
2232 2232 Načítať reláciu
2233 2233 Nahrať obsah z vašich otvorených zmenových súborov zo servera
2234 2234 Načítavam skoršie pluginy
2235 2235 Nahrať históriu pre bod {0}
2236 2236 Nahrať históriu pre reláciu {0}
2237 2237 Nahrať históriu pre cestu {0}
2238 2238 Nahrávam rodičovskú reláciu
2239 2239 Nahrávam pluginy ''{0}''...
2240 2240 Načítavam pluginy
2241 2241 Načítavam pluginy ...
2242 2242 -----
2243 2243 Vložiť zdroje štýlov z ''{0}''
2244 2244 Nahrávam {0}
2245 2245 Načíta informácie o prelicencování zo servera. Užívatelom, ktorí súhlasili s novými prispievateľskými podmienkami sa zobrazí zelené začiarknutie.
2246 2246 Miestne súbory
2247 2247 Oblasť (lokalita)
2248 2248 Umiestnenie
2249 2249 Zamknúť
2250 2250 Plavebná komora
2251 2251 -----
2252 2252 Odhlásujem sedenie ''{0}''...
2253 2253 Zemepisná dĺžka
2254 2254 Zemepisná dĺžka:
2255 2255 -----
2256 2256 Vzhľad a chovanie
2257 2257 -----
2258 2258 Výhliadková veža
2259 2259 Hľadanie obrázkov
2260 2260 Vyhľadá body, alebo cesty s FIXME v hodnotách vlastností.
2261 2261 -----
2262 2262 -----
2263 2263 -----
2264 2264 -----
2265 2265 -----
2266 2266 -----
2267 2267 -----
2268 2268 MTB Rozsah
2269 2269 Hlavná dátová sada neobsahuje bod {0}
2270 2270 Vytvoriť Zvukovú značku v "Play Head"
2271 2271 Vytvoriť duplikát práve zvolenej vrstvy.
2272 2272 -----
2273 2273 -----
2274 2274 Uistite sa, že ste načítali nejaké dáta ak ste použili --výber.
2275 2275 Vytvára radové domy mimo jednotlivých blokov.
2276 2276 Vytvoriť dvojicu vybraných segmentov cesty paralelným otočením jedného z nich na vybranom bode.
2277 2277 -----
2278 2278 Poškodený konfiguračný súbor pri linke {0}
2279 2279 Chybné vety: {0}
2280 2280 -----
2281 2281 Človekom vytvorené (Man made)
2282 2282 Otvorte správu zmenových súborov a vyberte zmenový súbor na nahratie do
2283 2283 Manuálne
2284 2284 Manuálne nastavenie
2285 2285 Ručne nastavte HTTP proxy server
2286 2286 Mapa
2287 2287 -----
2288 2288 Projekcia mapy
2289 2289 Nastavenie mapy
2290 2290 -----
2291 2291 Mapa: {0}
2292 2292 -----
2293 2293 -----
2294 2294 -----
2295 2295 Prístav (Marina)
2296 2296 Symbol vybraných značiek je nerozhodnutý
2297 2297 Značky z pomenovaných bodov
2298 2298 Značky z {0}
2299 2299 -----
2300 2300 -----
2301 2301 Spárovať prvú fotografiu s prvým bodom GPX
2302 2302 Priraďovanie fotiek ku stope(track) zlyhalo
2303 2303 Materiál
2304 2304 -----
2305 2305 -----
2306 2306 Max. zemepisná šírka
2307 2307 -----
2308 2308 Max. zemepisná dĺžka
2309 2309 Max. rýchlosť (km/h)
2310 2310 Max. hmotnosť (ton)
2311 2311 -----
2312 2312 -----
2313 2313 Maximálna plocha na požiadavku:
2314 2314 Maximálna dĺžka (v metroch) pre kresbu čiar lokálnych súborov. Nastavte ''-1'' pre kresbu všetkých čiar.
2315 2315 Maximálna dĺžka (v metroch) pre vykresľovanie línií. Nastavte na ''-1'' pre kreslenie všetkých línií.
2316 2316 Maximálna dĺžka (metrov)
2317 2317 Maximálna dĺžka pre lokálne súbory (v metroch)
2318 2318 Lúka
2319 2319 -----
2320 2320 -----
2321 2321 Člen
2322 2322 Člen pre úlohu {0} je chybného typu
2323 2323 Členovia
2324 2324 Členy z pamäte nie je možné pridať, pretože nie sú zahrnuté do aktuálnej vrstvy
2325 2325 Členy(vyriešené)
2326 2326 Členy(v konflikte)
2327 2327 Pomník
2328 2328 Meno v menu
2329 2329 Meno v menu (východzie)
2330 2330 Menu skratiek
2331 2331 -----
2332 2332 Mercatorova projekcia
2333 2333 Zlúčiť
2334 2334 Zlúčiť body
2335 2335 Zlúčiť vrstvu
2336 2336 Zlúčiť body do najstaršieho bodu
2337 2337 Zlúčiť výber
2338 2338 Zlúčiť aktuálnu vrstvu do inej vrstvy
2339 2339 Zlúčiť aktuálne vybrané objekty do inej vrstvy
2340 2340 Spojiť túto vrstvu do ďalšej vrstvy
2341 2341 Zlúčiť {0} body
2342 2342 Zmrazený zoznam spojovaných členov. Vyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2343 2343 Zmrazený zoznam spojovaných bodov. Vyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste.
2344 2344 spojované body ešte nie sú blokované. Memôžem spustiť vykonávací príkaz
2345 2345 Spojované body sú ešte neblokované. Nie je možné dať vykonávací povel
2346 2346 Spojovaná verzia
2347 2347 Zlúčenie zmazaných objektov zlyhalo
2348 2348 Správu dňa nie je možné zobraziť
2349 2349 -----
2350 2350 Metrická
2351 2351 -----
2352 2352 Kliknutie stredného tlačítka myši opäť prejde cyklus.<br>podržanie CTRL pre výber priamo z tohoto zoznamu s myšou.<hr>
2353 2353 Armáda
2354 2354 Min. zemepisná šírka
2355 2355 Min. zemepisná dĺžka
2356 2356 Min. rýchlosť (km/h)
2357 2357 -----
2358 2358 -----
2359 2359 Malý kruhový objazd
2360 2360 Minigolf
2361 2361 Minimálna vzdialenosť (pixelov)
2362 2362 Minút: {0}
2363 2363 Zrkadlovo prevrátiť
2364 2364 Zrkadlovo vybrané body a cesty.
2365 2365 Chýba vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}
2366 2366 Chýba vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}
2367 2367 Chýba vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodných s id {0}
2368 2368 Chýbajúca vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''
2369 2369 Chýbajúce šifrovanie
2370 2370 Chýbajúce kľúče alebo hodnoty atribútu v tagu.
2371 2371 Chýbajúce povinné vlastnosti pri prvku ''hranice''. Got minlon=''{0}'',minlat=''{1}'',maxlon=''{3}'',maxlat=''{4}'', origin=''{5}''.
2372 2372 Chýbajúca povinná vlastnosť ''{0}'' z XML prvku {1}.
2373 2373 Chýba povinná vlastnosť ''{0}'' na <nd> z cesty {1}
2374 2374 Chýbajúce povinné vlastnosti ''{0}''.
2375 2375 Chýba zlúčujúci ciel pre bod s id {0}
2376 2376 Chýba zlúčujúci ciel pre reláciu s id {0}
2377 2377 Chýbajúci cieľ pre spojenie s cestou s id {0}
2378 2378 Chýba zlúčujúci ciel typu {0} s id {1}
2379 2379 Chýbajúce meno:* prekladu.
2380 2380 Chýbajúci operator pre NOT
2381 2381 Chýbajúci parameter pre OR
2382 2382 Chýba povinná vlastnosť ''{0}''.
2383 2383 Chýba totožnosť užívateľa
2384 2384 Zmiešaný typ duplicitných bodov
2385 2385 Po-Pi 08:30-20:00
2386 2386 -----
2387 2387 -----
2388 2388 -----
2389 2389 Režim: Kresliť Fokus
2390 2390 Režim: {0}
2391 2391 -----
2392 2392 Pracovný režim (Potlach štýl)
2393 2393 -----
2394 2394 Zmenené časy (časových značiek) zvukových súborov.
2395 2395 Skupiny modifikátorov
2396 2396 -----
2397 2397 Zmenáreň
2398 2398 Jednokoľajka, vysutá dráha
2399 2399 Pamätihodnosť, pamätník
2400 2400 Viac informácií ...
2401 2401 Viac informácii o tejto vlastnosti
2402 2402 Najdených viac ako jedna cesta "z"
2403 2403 Najdených viac ako jedna cesta "na"
2404 2404 Viac ako jedena "cez" najdená cesta
2405 2405 -----
2406 2406 -----
2407 2407 -----
2408 2408 Motorové vozidlo
2409 2409 Motocykel
2410 2410 -----
2411 2411 Cesta pre motorové vozidlá
2412 2412 -----
2413 2413 Dialnica
2414 2414 Ďialničná križovatka
2415 2415 Dialničná prípojka
2416 2416 Horský priesmyk
2417 2417 Horský bicykel
2418 2418 Pres[vam bod...
2419 2419 Posuň segment pozdĺž jeho normály, potom pusť tlačítko na myši.
2420 2420 Presunúť dialóg na bočný panel
2421 2421 Posunúť nižšie
2422 2422 Posunúť dole vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2423 2423 Posunúť elementy
2424 2424 Posunúť filter dole.
2425 2425 Posunúť filter hore.
2426 2426 Presunúť vľavo
2427 2427 Presunúť uzly tak, aby mali všetky uhly 90 alebo 180 stupňov
2428 2428 Pohybovať objekty ťahaním, Shift pridať do výberu (Ctrl prepnúť); Shift-Ctrl otočiť vybrané, Alt-Ctrl mierka vybraných; alebo zmeniť voľbu
2429 2429 Presunúť objekty {0}
2430 2430 Presunúť vpravo
2431 2431 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dolu.
2432 2432 Pridať všetky zvolené objekty medzi členy
2433 2433 Presun vybranej položky o jeden riadok nadol.
2434 2434 Presun vybranej položky o jeden riadok nahor.
2435 2435 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dole.
2436 2436 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok hore.
2437 2437 Presunúť označené body na priamku
2438 2438 Presunúť označené body do kruhu
2439 2439 Posunúť ich
2440 2440 Posunúť vyššie
2441 2441 Posunúť hore vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2442 2442 Presunúť {0}
2443 2443 Presunutie objektov {0}
2444 2444 Blato
2445 2445 -----
2446 2446 Niekoľko členov odkazuje na rovnaký objekt.
2447 2447 multipolygón
2448 2448 Vnútorná cesta multipolygónu je vonku
2449 2449 Multipolygón nie je uzavretý
2450 2450 Múzeum
2451 2451 -----
2452 2452 Moje zmenové súbory
2453 2453 Moja dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
2454 2454 Moja verzia
2455 2455 Moja verzia (miestna(local) dátova sada)
2456 2456 Môj so zlúčeným
2457 2457 Môj s Ich
2458 2458 NMEA import zlyhal!
2459 2459 NMEA import úspešný
2460 2460 NMEA-0183 súbory
2461 2461 -----
2462 2462 -----
2463 2463 Názov
2464 2464 -----
2465 2465 Názov miesta
2466 2466 Meno užívateľa.
2467 2467 Meno: {0}
2468 2468 Pomenovanie trackpoints od {0}
2469 2469 Pomenované trasové body
2470 2470 Úzkorozchodná železnica
2471 2471 Štátna
2472 2472 Národný park
2473 2473 Duplicitné body na prírodných ...
2474 2474 -----
2475 2475 Prírodná rezervácia
2476 2476 Blízko
2477 2477 Sieť
2478 2478 Sieťová výnimka
2479 2479 Nikdy neaktualizovať
2480 2480 Nový
2481 2481 Nový autorizačný prístup
2482 2482 -----
2483 2483 Nová vrstva
2484 2484 Nový kľúč
2485 2485 Nový offset
2486 2486 -----
2487 2487 Nová relácia
2488 2488 Nová funkcia
2489 2489 -----
2490 2490 Nová hodnota
2491 2491 Nasledujúci
2492 2492 Nočný klub
2493 2493 Nie
2494 2494 Žiadny exportér nenájdený! Nič zachránené..
2495 2495 Vo vrstve nie je žiadna GPX stopa ku ktorej by sa dal pripojiť zvuk.
2496 2496 Bez skratky
2497 2497 Žiadna "z" najdená cesta
2498 2498 Žiadna "na" najdená cesta
2499 2499 Nenajdený "cez", bod alebo cesta
2500 2500 Žiadna oblasť nie je vybratá
2501 2501 -----
2502 2502 Žiadne zmeny pre uloženie.
2503 2503 Nenachádza sa tu súbor zmien pre diff nahratie
2504 2504 Žiadne konflikty na rozhodnutie
2505 2505 Nie je žiadny konflikt, čo by sa mohol priblížiť
2506 2506 Nájdená neaktuálna dátová sada
2507 2507 V tejto oblasti sa nenachádzajú žiadne dáta.
2508 2508 Neboli načítané žiadne dáta.
2509 2509 Žiaden dátum
2510 2510 Neexistujú zvukové značky v tejto vrstve, voči ktorým by bolo možné nastaviť posunutie.
2511 2511 Slepá ulica
2512 2512 Žiadny súbor nie je pridružený k tejto vrstve
2513 2513 Žiadny gpx nie je vybratý
2514 2514 Bez obrázka
2515 2515 Nenajdené žiadne obrázky.
2516 2516 Žiadne obrázky nemôžu byť vyrovnané!
2517 2517 Nenájdený žiadny priesečník. Nič nebolo zmenené.
2518 2518 Neboli nájdené záznamy pre "{0}"
2519 2519 Neotvárajte súbor zmien
2520 2520 Neotvorené súbory zmien
2521 2521 Chýba vonkajšia cesta multipolygónu
2522 2522 Nevyriešený konflikt vo vlastnostiech
2523 2523 Nevyriešený konflikt značiek musí byť vyriešený
2524 2524 Žiadne pôvodné s id {0} v miestnom dátovom súbore. Nemožno vyvodzovať pôvodné typ.
2525 2525 Nezistený žiadny problém
2526 2526 Bez proxy servera
2527 2527 Nevybratá GPX stopa(track)
2528 2528 Žiadny štýl pre multipolygón
2529 2529 Nie je žiaden štýl v multipolygónovej relácii
2530 2530 Žiadne značky
2531 2531 Žiadne cieľové vrstvy
2532 2532 -----
2533 2533 Žiadna platná funkcia pre člena multipolygónu
2534 2534 Neplatná WMS URL alebo id
2535 2535 Žiadne chyby na overenie
2536 2536 Nie, zrušiť
2537 2537 Nie, pokračovať v editácii
2538 2538 Nie, použite to
2539 2539 Bod
2540 2540 -----
2541 2541 Bod je stále v užívaní
2542 2542 Bod {0}
2543 2543 Bod: Pripojený
2544 2544 Bod: štandardný
2545 2545 Bod: označkovaný
2546 2546 Body
2547 2547 Body s rovnakou pozíciou
2548 2548 Body s rovnakými názvami
2549 2549 Body(vyriešené)
2550 2550 Body(v konflikte)
2551 2551 Multipolygón neobsahuje žiadnu cestu
2552 2552 Žiadny
2553 2553 Žiaden z týchto bodov nie je prilepený k ničomu inému.
2554 2554 Žiadna z týchto ciest nie je prilepená k ničomu inému.
2555 2555 Sever
2556 2556 Severne
2557 2557 Nenájdené
2558 2558 Ešte nerozhodnuté
2559 2559 Ešte nerozhodnuté
2560 2560 Nie je v cache pamäti
2561 2561 Poznámka
2562 2562 Všimnite si, že požiadavky na zmenové súbory sú súčasne vždy predložené ''{0}'', bez ohľadu na host, port a cestu URL zadanú nižšie.
2563 2563 Poznámka: GPL nie je kompatibilná s OSM licenciou. Nepridávajte záznamy s GPL licencoiu.
2564 2564 Poznámka: Ak je vybratá cesta, dostane čerstvé kópie odlepených\nbodov a tieto nové body budú vybraté. Inak všetky cesty dostanú\nsvoje vlastné kópie a všetky bodybudú vybraté.
2565 2565 Bankovky
2566 2566 Nič
2567 2567 Nič nebolo pridané do výberu hľadaním "{0}"
2568 2568 Nič sa nenašlo vo výbere vyhľadávania pre ''{0}''
2569 2569 Nič nebolo odstránené z výberu hľadaním "{0}"
2570 2570 Nie je zvolené nič, čo by se mohlo priblížiť.
2571 2571 Nič nie je vybraté!
2572 2572 Nie je nič na exportovanie. Najskôr stiahnite dáta.
2573 2573 Nič nie je vybraté
2574 2574 Nie je nič k nahratiu. Najskôr musíte mať nejaké dáta.
2575 2575 Nič nie je na zväčšenie
2576 2576 Chyba null pointera, možno sú neprítomné značky
2577 2577 Číslo
2578 2578 -----
2579 2579 Počet vodičov (lepší: vodič) pre napájacie káble
2580 2580 Počet {0} úloh príliš vysoký ({1})
2581 2581 Počet {0} úloh príliš nízky ({1})
2582 2582 Schéma číslovania
2583 2583 OAuth oprávnenie neúspešné
2584 2584 -----
2585 2585 -----
2586 2586 OK - skúšam znovu.
2587 2587 -----
2588 2588 OSM API URL nesmie byť prázdne. Prosím, zadajte OSM API URL.
2589 2589 OSM údaje
2590 2590 OSM heslo.
2591 2591 Súbory OSM Servera
2592 2592 OSM Serverové Súbory bzip2 zabalené
2593 2593 OSM Serverové Súbory gzip zbalené
2594 2594 URL OSM servera:
2595 2595 OSM heslo:
2596 2596 OSM užívateľské meno:
2597 2597 OSM stránka nevrátila session cookie v reakcii na ''{0}'',
2598 2598 Objekt
2599 2599 objekt ''{0}'' je už zmazaný. Vynechávam objekt v nahrávaní.
2600 2600 Objekt podľa ID:
2601 2601 -----
2602 2602 História objektu
2603 2603 Objekt typu {0} s id {1} bol označený na zmazanie, ale chýba v zdrojovom súbore údajov
2604 2604 Objekt podľa typu:
2605 2605 Objekt s históriou(priebehom)
2606 2606 Objekty sú nahraté do <strong>nového zmenového súboru</strong>.
2607 2607 Objekty sú nahraté do <strong>otvoreného zmenového súboru</strong> {0} s nahratou poznámkou ''{1}''.
2608 2608 Pridané objekty:
2609 2609 Odstránené objekty:
2610 2610 Upravené objekty:
2611 2611 Oktán 100
2612 2612 Oktán 91
2613 2613 Oktán 95
2614 2614 Oktán 98
2615 2615 Offset 3.000.000 východne
2616 2616 Záložka pre offset už existuje. Prepísať ju?
2617 2617 -----
2618 2618 -----
2619 2619 Vyrovnať(Offset):
2620 2620 Posun:
2621 2621 -----
2622 2622 Starý kľúč
2623 2623 Stará funkcia
2624 2624 Stará hodnota
2625 2625 Na požiadanie
2626 2626 Pri nahrávaní
2627 2627 Jednosmerka
2628 2628 Cesty s jediným bodom
2629 2629 Niektorý z vybratých súborov bol prázdny
2630 2630 Jedna z vybraných ciest nie je uzavretá, a preto nemôže byť pripojená.
2631 2631 Jeden alebo viac členov z tejto novej relácie boli vymazané zatiaľ čo editor relácie\nbol otvorený. Mali by byť odstránené z obsahu členov relácie.
2632 2632 Jednosmerka
2633 2633 Iba zmenové súbory zavreté po a vytvorené pred konkrétnym dátumom/časom
2634 2634 Iba zmenové súbory zavreté ponasledujúcom dátume/čase
2635 2635 Iba moje zmenové súbory
2636 2636 Iba zmenové súbory vyhotovené užívateľom s nasledujúcim ID užívateľa
2637 2637 Iba zmenové súbory vyhotovené užívateľom s nasledujúcim menom užívateľa
2638 2638 Iba na začiatku cesty.
2639 2639 Nepriehladnosť
2640 2640 Otvoriť
2641 2641 -----
2642 2642 Otvoriť umiestnenie...
2643 2643 Otvoriť nedávne
2644 2644 Otvoriť prázdnu WMS vrstvu, aby sa nahrali dáta zo súboru
2645 2645 Otvoriť súbor (niektoré typy súborov môžu byť otvorené s Súbor/Otvoriť)
2646 2646 Otvoriť súbor.
2647 2647 Otvor prehliadač histórie, s históriou tohto bodu
2648 2648 Otvorte prehľad všetkých príkazov (obnoviť vyrovnávaciu pamäť(buffer))
2649 2649 Otvoriť zoznam všetkých nahratých vrstiev.
2650 2650 Otvoríť zoznam všetkých relácií
2651 2651 Otvoríť zoznam ľudí, kterí pracujú na zvolenom objekte
2652 2652 Otvoriť dialógové okno pre spojenie(merge) všetkých vybraných bodov (items) v obsahu na vrchu.
2653 2653 Otvoriť nový zmenový súbor a použiť ho v ďalšom nahrávaní
2654 2654 Otvoriť dialógové okno pre globálne nastavenia.
2655 2655 Otvoriť výber obsahu okien.
2656 2656 Otvoriť webovú stránku pre každý vybratý zmenový súbor
2657 2657 Otvoriť z URL.
2658 2658 Otvoriť editor pre zvolenú reláciu
2659 2659 Je nutné otvoriť a používať viac nových zmenových súborov
2660 2660 Otvoriť inú GPX stopu(trasu)
2661 2661 Otvoriť inú fotografiu
2662 2662 Otvoriť očakávaný zmenový súbor. Got zavretý zmenový súbor s id {0}
2663 2663 Otvoriť zmenové súbory
2664 2664 Otvoriť súbor
2665 2665 -----
2666 2666 -----
2667 2667 Otvoriť aktuálnu stránku pomoci v externom prehliadači
2668 2668 Otvoriť zoznam súborov zmien v aktuálnej hladine.
2669 2669 Otvoriť okno pre overovanie.
2670 2670 Otvoriť...
2671 2671 Otvoriť/Zatvoriť:
2672 2672 -----
2673 2673 -----
2674 2674 -----
2675 2675 -----
2676 2676 údaje OpenStreetMap
2677 2677 Otváram 1 súbor...
2678 2678 Otváracia doba
2679 2679 Otváranie súboru ''{0}'' ...
2680 2680 Otváranie súborov
2681 2681 Otvoriť dialógové okno, aby bol umožnený skok na konkrétne miesto
2682 2682 Otvoriť okno manažéra zmenového súboru pre vybraté zmenové súbory
2683 2683 -----
2684 2684 Operátor
2685 2685 Optik
2686 2686 Voliteľné atribúty:
2687 2687 Voliteľné typy
2688 2688 Biopotraviny
2689 2689 Orig. Cesta
2690 2690 Pravouhlosť
2691 2691 Pravouhlosť / Obnovenie(Undo)
2692 2692 Pravouhlý tvar
2693 2693 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)
2694 2694 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)\nProsím vyberte body, ktoré boli posunuté predchádzajúcou funkciou pre pravouhlosť!
2695 2695 Iné
2696 2696 Ostatné (iné) informačné body (miesta)
2697 2697 Iné duplicitné body
2698 2698 Turistický (Outdoor)
2699 2699 Prekryť štvorce (tiles)
2700 2700 Prekrývajúce sa plochy
2701 2701 Prekrývajúce sa komunikácie
2702 2702 Prekrývajúce sa komunikácie (s plochou)
2703 2703 Prekrývajúce sa železnice
2704 2704 Prekrývajúce sa železnice (s plochou)
2705 2705 Prekrývajúce sa cesty
2706 2706 Prekrývajúce sa cesty (s plochou)
2707 2707 Prekrývajúce sa cesty.
2708 2708 Prednastaviť pozíciu pre:
2709 2709 Prepísať
2710 2710 Prepísať užívateľské nastavenia OAuth?
2711 2711 -----
2712 2712 -----
2713 2713 -----
2714 2714 -----
2715 2715 PUWG (Poľsko)
2716 2716 PUWG 1992 (Poľsko)
2717 2717 PUWG 2000 Zone {0} (Poľsko)
2718 2718 -----
2719 2719 -----
2720 2720 Farebný štýl {0}: {1}
2721 2721 Palaeontological Areál
2722 2722 -----
2723 2723 Papier
2724 2724 -----
2725 2725 -----
2726 2726 Parameter "downloadgps" neakceptuje názov súboru, alebo URL súboru
2727 2727 Názov parametra
2728 2728 Hodnota parametra
2729 2729 parameter {0} nie je v rozsahu 0..{1}, dostáva {2}
2730 2730 Parametre --sťahovanie, --sťahovaniegps, and --výber sú spracované v tomto poriadku.
2731 2731 Nadradené vzťahy
2732 2732 -----
2733 2733 P+R parkovisko
2734 2734 Parkovisko
2735 2735 Parkovacia ulička (Parking Aisle)
2736 2736 Chyba parsovania: Chybná štruktúra GPX dokumentu
2737 2737 Rozložiť OSM dáta...
2738 2738 Rozloženie OSM history data ...
2739 2739 Rozkladanie obsahu zmenového súboru ...
2740 2740 Rozloženie súboru "{0}" neúspešné
2741 2741 rozkladám obsah zo zmenového súboru...
2742 2742 Rozkladanie obsahu pluginu z webu ''{0}''
2743 2743 Spracovávam odpoveď servera ...
2744 2744 -----
2745 2745 Odovzdávacie miesto
2746 2746 Odovzdávacie miesta
2747 2747 Heslo
2748 2748 Heslo:
2749 2749 Heslo:
2750 2750 Vložiť
2751 2751 Vkladám ...
2752 2752 Vložiť vlastnosti
2753 2753 Vložiť URL zo schránky
2754 2754 Vložiť zo schránky
2755 2755 Vložiť bez neúplných členov
2756 2756 Cesta (chodník)
2757 2757 Cesta:
2758 2758 Vrchol
2759 2759 Pešia zóna
2760 2760 Prechod pre chodcov
2761 2761 Typ prechodu pre chodcov
2762 2762 Pešia
2763 2763 -----
2764 2764 Nevyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2765 2765 Nevyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste
2766 2766 Nebyriešený konflikty vlastností musia byť vyriešené
2767 2767 Vykonať overovanie dát
2768 2768 -----
2769 2769 -----
2770 2770 Lekáreň
2771 2771 Telefónne číslo
2772 2772 Číslo telefónu
2773 2773 Čas fotografie (z exif):
2774 2774 Fotografie neobsahujú informácie o čase.
2775 2775 Výletné miesto
2776 2776 Mólo
2777 2777 -----
2778 2778 Potrubie
2779 2779 Typ lyžiarskej dráhy
2780 2780 Hracia plocha, ihrisko
2781 2781 Kostol
2782 2782 Miesta
2783 2783 Prehrať/Pauza audio
2784 2784 Záznam sa začne prehrávať o o uvedený počet sekúnd skôr (alebo pozdejšie, pri zápornom čísle), ako je požadované.
2785 2785 Ihrisko
2786 2786 Prosím prerušiť ak ste si nie istý
2787 2787 Prosím kliknite na <strong>Stiahnuť zoznam</strong> pre stiahnutie a zobrazenie zoznamu dostupných pluginov.
2788 2788 Prosím rozhodnite, aké dáta zmenového súboru sú nahraté a či zavrieť zmenový súbor po ďalšom nahratí.
2789 2789 Prosím rozhodnite, či JOSM má automaticky aktualizovať aktívne pluginy po určitej časovej dobe.
2790 2790 Prosím rozhodnite, či JOSM má automaticky aktualizovať aktívne pluginy pri štarte, po aktualizácii programu JOSM.
2791 2791 Prisím rozhodnite ktoré hodnoty ponechať
2792 2792 Prosím, zadajte súradnice GPS
2793 2793 Prosím vložte dátum v obvyklom formáte pre vašu lokalitu.<br>Napríklad: {0}<br>Napríklad: {1}<br>Napríklad: {2}<br>Napríklad: {3}<br>
2794 2794 Prosím zvoľte názov pre záložku zo sťahovanej oblasti
2795 2795 Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa
2796 2796 Prosím vložte adresu dlaždice
2797 2797 Prosím vložte index dlaždice
2798 2798 Zadajte prosím užívateľské meno a heslo, ak váš proxy server vyžaduje autentifikáciu.
2799 2799 Prosím najskôr vložte platnú URL požiadavku pre zmenový súbor.
2800 2800 Prosím najskôr vložte platnú veľkosť
2801 2801 Prosím vložte platný čas v obvyklom formáte pre vašu lokalitu.<br>Napríklad: {0}<br>Napríklad: {1}<br>Napríklad: {2}<br>Napríklad: {3}<br>
2802 2802 Prosím vložte platné ID užívateľa
2803 2803 Prosím, zadajte Kľúč autorizačného prístupu
2804 2804 Prosím, zadajte Skrytý autorizačný prístup
2805 2805 Zadajte prosím OAuth autorizovaný prístup, ktorý je oprávnený k prístupu k serveru OSM ''{0}''.
2806 2806 Prosím vložte celé číslo > 1
2807 2807 Prosím vložte ako hodnotu celé číslo > 0
2808 2808 Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa
2809 2809 Prosím vložte, alebo skopírujte URL na získanie zmenových súborov z OSM API.
2810 2810 Prosím, zadajte OSM API URL.
2811 2811 Prosím vložte heslo pre overenie vo vašom proxy serveri
2812 2812 Prosím vložte heslo vášho OSM účtu
2813 2813 Prosím vložte užívateľské meno pre overenie vo vašom proxy serveri
2814 2814 Prosím vložte uživateľské meno vášho OSM konta
2815 2815 Prosím vložte vaše OSM heslo
2816 2816 Prosím vložte vaše OSM užívateľské meno
2817 2817 Prosím, zadajte svoje OSM užívateľské meno a heslo. Heslo <strong> nebude </ strong> uložené vo formáte obyčajného textu v JOSM nastaveniach a bude predložené na server OSM <strong> iba raz </ strong>. Pri nasledujúcej žiadosti o nahratie údajov už viac nepoužívajte heslo.
2818 2818 Prosím, reštartujte JOSM pre aktiváciu stiahnutých pluginov.
2819 2819 Prosím opravte komentár
2820 2820 Prosím vyberte najskôr sťahovanú oblasť
2821 2821 Prosím vyberte súbor
2822 2822 Vyberte prosím kľúč
2823 2823 Vyberte prosím hodnotu
2824 2824 Prosím, vyberte autorizačnú procedúru:
2825 2825 Vyber prosím nejakú položku.
2826 2826 Vyberte minimálne 4 body
2827 2827 Prosím vybrať aspoň jeden už nahraný bod, cestu, alebo reláciu.
2828 2828 Prosím, označte aspoň jednu uzavretú cestu, ktorá má byť spojená.
2829 2829 Prosím vyberte aspoň jeden bod, alebo cestu.
2830 2830 Prisím vyberte aspoň jeden riadok pre kopírovanie.
2831 2831 Vyberte aspoň jednu cestu k zjednodušeniu.
2832 2832 Zvoľte minimálne jednu cestu.
2833 2833 Vyberte prosím aspoň 3 body.
2834 2834 Vyberte prosím aspoň dva body na zlúčenie, alebo bod, ktorý je blízko iného bodu.
2835 2835 Prosím, vyberte aspoň dve cesty pre spojenie.
2836 2836 Prosím vyberte presne dva, alebo tri body, alebo jednu cestu s presne dvoma alebo troma bodmi.
2837 2837 Prosím zvoľ niečo pre kopírovanie
2838 2838 Vyberte prosím objekty, ktorým chcete zmeniť vlastnosti.
2839 2839 Prosím vyberte riadok na odstránenie.
2840 2840 Prosím vyberte riadok na úpravu.
2841 2841 Prosím vyberte cieľovú vrstvu.
2842 2842 Prosím vyberte stratégiu nahrávania:
2843 2843 Prosím vyberte trasy s uhlami približne 90 alebo 180 stupňov.
2844 2844 Prosím vyberte, ktoré zmenené vlastnosti chcete použiť.
2845 2845 Plugin je zahrnutý v JOSM
2846 2846 -----
2847 2847 -----
2848 2848 -----
2849 2849 Informácia o pluginoch
2850 2850 -----
2851 2851 Aktualizácia pluginu zlyhala
2852 2852 Metóda aktualizácie pluginov
2853 2853 Pluginy
2854 2854 Pluginy sú aktuálne
2855 2855 Meno bodu(miesta)
2856 2856 Číslo bodu
2857 2857 -----
2858 2858 -----
2859 2859 Polícia
2860 2860 Politická
2861 2861 -----
2862 2862 Poloha
2863 2863 pozícia {0} je mimo rozsah. aktuálne číslo z členov: {1}
2864 2864 Poštová schránka
2865 2865 Pošta
2866 2866 Poštové smerovacie číslo
2867 2867 -----
2868 2868 -----
2869 2869 Elektráreň (spôsob vyroby)
2870 2870 Elektrické vedenie
2871 2871 Transformátorová stanica
2872 2872 Malý transformátor
2873 2873 Elektrický stožiar (vysoké napätie)
2874 2874 Duplicitné body na elektrickom vedení
2875 2875 -----
2876 2876 Predpoklad Porušenia
2877 2877 Predpokladaný priestupok
2878 2878 Preddefinované
2879 2879 Chýbajú preferencie ''{0}'. Nemôžem inicializovať OsmApi.
2880 2880 Nastavenie predvoľby {0} bolo vymazané, pretože nebola dlho používaná.
2881 2881 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neexistuje. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2882 2882 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neobsahuje ''{1}''. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2883 2883 nastavenie s kľúčom ''{0}'' nemôžem dodať vnútornú hodnotu pre ''{1}''. Dodaná {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2884 2884 Nastavenia
2885 2885 Predvoľby uložené na {0}
2886 2886 Nastavenia...
2887 2887 Pripravujem OSM údaje...
2888 2888 Pripravujem rozhodnutie konfliktov
2889 2889 Pripravujem dátový súbor ...
2890 2890 Pripravujem vrstvu ''{0}'' pre nahrávanie ...
2891 2891 -----
2892 2892 Pripravujem požiadavku pre nahrávanie ...
2893 2893 Historická železnica
2894 2894 Prednastavená skupina {0}
2895 2895 Prednastavená skupina {1} / {0}
2896 2896 Prednastavené úlohy prvkom, bez materských
2897 2897 Prednastavený sub prvok bez materských
2898 2898 Predvoľby
2899 2899 Predvoľba neobsahuje vlastnosti kľúča
2900 2900 Predvoľba neobsahuje vlastnost hodnoty
2901 2901 -----
2902 2902 Predchádzajúci
2903 2903 Cesta I. triedy
2904 2904 Prípojka cesty I. triedy
2905 2905 Primárny modifikátor:
2906 2906 Pôvodný
2907 2907 Očakávané ID pôvodných
2908 2908 Väzenie
2909 2909 Spracovanie súboru ''{0}''
2910 2910 Spracovávam sobory pluginov ...
2911 2911 Spracovanie zoznamu pluginu z umiestnenia ''{0}''
2912 2912 Spracovávam cache súbory stránky s pluginov ...
2913 2913 -----
2914 2914 Očakávané súradnice
2915 2915 -----
2916 2916 Projekcia ''{0}'' nie je nájdená, záložka ''{1}'' nie je použiteľná
2917 2917 Kód projekcie
2918 2918 Kód nesúladu projekcie v ''{0}'': toCode() vracia ''{1}'', očakáva' '{2}''.
2919 2919 Metóda projekcie
2920 2920 Prológ dokumentu OsmChange už bol napísaný. Prosím, napíšte iba raz.
2921 2921 Prológ dokumentu OsmChange ešte nebol napísaný. Najskôr ho prosím napíšte.
2922 2922 Vlastnosti
2923 2923 Vlastnosti / Memberships
2924 2924 Kontrola vlastností :
2925 2925 Vlastnosti pre zvolené objekty
2926 2926 Vlastnosti v mojej dátovej sade, i.e. lokálna dátová sada
2927 2927 Vlastnosti v spojených elementoch. Budú nahradené vlastnosťami v mojich elementoch, keď rozhodnutie o spojenie bude aplikované.
2928 2928 Vlastnosti v ich dátovej sade, i.e. serverova dátova sada
2929 2929 Vlastnosti
2930 2930 Vlastnosti (s konfliktmi)
2931 2931 Vlastnosti/Členstvo(memberships)
2932 2932 Vlastnosti: {0} / Memberships: {1}
2933 2933 Hodnota obsahuje HTML entitu
2934 2934 Hodnota začíná alebo končí medzerou
2935 2935 Doplniť krátky komentár k nahrávaným zmenám
2936 2936 Vytvára dialóg merania a vrstvu na meranie dĺžky a uhla segmentov, plochy obklopenej s (jednoduchou) uzavretou cestou a vytvoriť meranú dráhu (ktorá tiež môže byť importovaná z GPS vrstvy)
2937 2937 Určuje dialóg pre editáciu značiek v tabuľkovej mriežke.
2938 2938 -----
2939 2939 -----
2940 2940 Určuje trasové schopnosti
2941 2941 Nastavenia proxy servera
2942 2942 Krčma
2943 2943 Verejná budova
2944 2944 -----
2945 2945 Dopravná obsluha
2946 2946 Hromadná doprava
2947 2947 Vyčistiť
2948 2948 Čistím(purge)...
2949 2949 Umiestniť text vedľa zvukovej značky (a obrázok a web) takisto ako jeho ikony.
2950 2950 -----
2951 2951 Lom
2952 2952 Požiadavka
2953 2953 Požiadať a stiahnuť zmenové súbary
2954 2954 Požiadavka a sťahovanie zmenových súborov ...
2955 2955 Požiadať oboje otvoriť a zatvoriť zmenové súbory
2956 2956 Požiadavka zmenových súborov
2957 2957 Požiadavka zmenových súborov zo servera URL
2958 2958 Požiadať zatvoriť iba zmenové súbory
2959 2959 Požiadať otvoriť iba zmenové súbory
2960 2960 Žiadanie a sťahovanie zmenových súborov
2961 2961 Pýtam sa na meno servera
2962 2962 Pýtam sa na meno servera ...
2963 2963 -----
2964 2964 -----
2965 2965 -----
2966 2966 Dostihová dráha
2967 2967 Racquetbal
2968 2968 Železnica (štandardná)
2969 2969 Železnica
2970 2970 Železničná zastávka
2971 2971 Železničné nástupište
2972 2972 Duplicitné body na železnici
2973 2973 Železničný pozemok
2974 2974 Očakávaný rozsah čísel
2975 2975 Nekomprimované (Raw) GPS dáta
2976 2976 Čítajte ako prvé
2977 2977 Čítať fotky...
2978 2978 -----
2979 2979 Načitávam zmenový súbor {0} ...
2980 2980 Načitávam zmenové súbory...
2981 2981 -----
2982 2982 Čítam miestne informácie o pluginoch ...
2983 2983 Čítanie rodičovských z ''{0}''
2984 2984 Čítam užívateľské info ...
2985 2985 Čítam {0}...
2986 2986 Informačné súbory
2987 2987 Skutočné meno
2988 2988 Naozaj zmazať výber z relacie {0}?
2989 2989 -----
2990 2990 -----
2991 2991 Rekreačná oblasť
2992 2992 Opravené (rektifikované) obrázky...
2993 2993 Recyklácia
2994 2994 -----
2995 2995 Opakovať
2996 2996 Zopakuje poslednú zrušenú akciu.
2997 2997 Znovu zvolené a všetky predchádzajúce príkazy
2998 2998 Ref. číslo
2999 2999 Referencie (číslo stopy(track))
3000 3000 -----
3001 3001 Referenčné číslo
3002 3002 Odkazujúci na:
3003 3003 Odkazovať na
3004 3004 Obnoviť
3005 3005 Oblasť (región)
3006 3006 -----
3007 3007 -----
3008 3008 Zamietnuť konflikty a Uložiť
3009 3009 Vzťah (relation)
3010 3010 Relácia ...
3011 3011 Editor Relácií: Sťahovanie Členov
3012 3012 Editor Relácií: Posun Dole
3013 3013 Editor Relácií: Posun Hore
3014 3014 Editor Relácií: Odstrániť
3015 3015 Editor Relácií: Odstrániť Vybrané
3016 3016 Editor relácie: Obrátenie
3017 3017 Editor Relácií: Triedenie
3018 3018 -----
3019 3019 Kontrola relácie:
3020 3020 -----
3021 3021 Relácia je zmazaná
3022 3022 Relácia je prázdna
3023 3023 Neznámy typ relácie
3024 3024 Relácia s externou id ''{0}'' odkazuje na chýbajúce pôvodné s externou id ''{1}''.
3025 3025 Relácia {0}
3026 3026 Relácia: Vybratá
3027 3027 Relácie
3028 3028 Relácie s rovnakým členmi
3029 3029 Relácie: {0}
3030 3030 Pustite tlačítko myši pre vybratie objektov v obdĺžniku.
3031 3031 Pustite tlačítko myši pre zastavenie pohybu. Ctrl spojí s najbližším bodom.
3032 3032 Pustite tlačítko myši k zastaveniu otáčania
3033 3033 Uvoľnite tlačidlo myši pre zastavenie úpravy merítka.
3034 3034 Náboženstvo
3035 3035 Znovu načítať
3036 3036 Znovu nahrať vybrané objekty a obnoviť zoznam.
3037 3037 Nahrať poškodené dlaždice
3038 3038 Obnoviť zo súboru
3039 3039 Preložiť aktuálnu stránku pomoci
3040 3040 Načítať históriu zo serveru
3041 3041 -----
3042 3042 -----
3043 3043 Znovu načítať obsah aktívnych štýlov z ''{0}''
3044 3044 Vzdialené ovládanie
3045 3045 Vzdialená Správa s spýtala na vytvorenie nového bodu.
3046 3046 Vzdialená kontrola požiadala o import dát z nasledujúcej URL:
3047 3047 -----
3048 3048 Vzdialená kontrola požiadala o načítanie dát z API.
3049 3049 -----
3050 3050 -----
3051 3051 Odstrániť
3052 3052 Presunúť "{0}" pre bod ''{1}''
3053 3053 Remove "{0}" for reláciu ''{1}''
3054 3054 Presunúť "{0}" pre cestu ''{1}''
3055 3055 Odstrániť "{0}" pre {1} objektov
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 Odstrániť z vyrovnávacej pamäte (cache)
3059 3059 Odstraniť fotku z vrstvy
3060 3060 Vymazať značky z vnútorných ciest
3061 3061 Odstrániť zmenový súbor v detailnom pohľadovom panely z lokálnej vyrovnávacej pamäte (cache)
3062 3062 Vymazať vybraté záložky
3063 3063 Odstrániť práve vybraté členy z tejto relácie
3064 3064 Vymazať vyraté zmenové súbory z lokálnej vyrovnávacej pamäte (cache)
3065 3065 Odstrániť vybrané položky zo zoznamu spojovaných elementov
3066 3066 Odstrániť vybraté cesty ikon
3067 3067 -----
3068 3068 Odstrániť vybraté štýly z obsahu aktívnych štýlov
3069 3069 Odstraňte ich, vyčistite reláciu
3070 3070 Odstrániť tohoto člena relácie z relácie
3071 3071 Odstránený Prvok z Relácií
3072 3072 Odstránené duplicitné body
3073 3073 -----
3074 3074 Odstraňujem odmietané pluginy ...
3075 3075 Odstraňujem neudržiavané pluginy ...
3076 3076 -----
3077 3077 -----
3078 3078 Premenovať vrstvu
3079 3079 Premenovať vybratú záložku
3080 3080 Vykresluje cesty (autobusy, turistika, cyklistika). Cesty musia byť definované v súbore routes.xml v adresári pluginov.
3081 3081 -----
3082 3082 -----
3083 3083 Požičovňa
3084 3084 Servis
3085 3085 Nahradiť
3086 3086 Nahradiť "{0}" za "{1}" pre
3087 3087 Nahlásiť chybu
3088 3088 -----
3089 3089 Požiadať o autorizačný prístup
3090 3090 Požiadavka neúspešná
3091 3091 URL požiadavky prístupu:
3092 3092 Detaily požiadavky: {0}
3093 3093 -----
3094 3094 Nádrž
3095 3095 Vynulovať (Reset)
3096 3096 Nastaviť východzie hodnoty
3097 3097 -----
3098 3098 Ulica (miestna komunikácia)
3099 3099 Osídlená oblasť (Residential area)
3100 3100 Zmeniť veľkosť appletu (formát: ŠÍRKAxVÝŠKA)
3101 3101 Vyriešiť
3102 3102 Rozhodnutie konfliktov
3103 3103 Rozhodnúť konflikt pre ''{0}''
3104 3104 Vyriešte rozpor v súradniciach v {0}
3105 3105 Vyriešte konflikty v zmazaných (state) v {0}
3106 3106 Rozhodnutie konfliktov v member list of relation {0}
3107 3107 Vyriešte konflikty v zozname bodov cesty {0}
3108 3108 Vyriešiť konflikty.
3109 3109 Vyriešiť konflikt verzií pre body {0}
3110 3110 Vyriešiť konflikt verzie pre reláciu {0}
3111 3111 Vyriešiť konflikt verzie pre cestu {0}
3112 3112 Vyriešiť {0} konfliktné značky v bode {1}
3113 3113 Vyriešiť {0} konfliktné značky v relácii {1}
3114 3114 Vyriešiť {0} konfliktné značky v ceste {1}
3115 3115 -----
3116 3116 -----
3117 3117 Reštartovať
3118 3118 Reštaurácia
3119 3119 Obnoviť
3120 3120 Obnovenie súborov
3121 3121 Obmedzenie
3122 3122 Maloobchod
3123 3123 Oporný múr
3124 3124 Načítať autorizačný prístup
3125 3125 Načítať autorizačný prístup
3126 3126 Získavam OAuth autorizovaný prístup z ''{0}''
3127 3127 Získavam OAuth autorizačný prístup ...
3128 3128 Získavam OAuth žiadosť prístupu z ''{0}''
3129 3129 Získavam OAuth žiadosť prístupu ...
3130 3130 Získavam detaily užívateľa s kľúčom autorizačného prístupu''{0}'', bol zakázaný.
3131 3131 Získavam detaily užívateľa s kľúčom autorizačného prístupu''{0}'', ktorý bol zamietnutý.
3132 3132 Získavam informácie o užívateľovi ...
3133 3133 Návrat na predchádzajúci dialóg pre zadanie podrobnejšieho komentára
3134 3134 -----
3135 3135 Obrátene
3136 3136 Otočiť smer ciest
3137 3137 Otočiť a Spojiť
3138 3138 Otočiť smer všetkých zvolených ciest.
3139 3139 Obrátiť poradie členov relácie
3140 3140 Otočiť smer cesty
3141 3141 Otočiť smer ciest
3142 3142 Obrátená pobrežná čiara
3143 3143 Obrátené pobrežie: zem nie je na ľavej strane
3144 3144 Obrátená zem: zem nie je na ľavej strane
3145 3145 Obrátená vodná cesta: zem nie je na ľavej strane
3146 3146 Vrátenie zmien
3147 3147 Kontrola
3148 3148 Revízia
3149 3149 Jazdectvo
3150 3150 Rieka
3151 3151 Riečny breh
3152 3152 Cesta (neznámy typ)
3153 3153 Cestné obmedzenie
3154 3154 Úloha
3155 3155 Problém s overením úlohy
3156 3156 funkcia {0} sa nenachádza v porovnávenej dvojici {1}
3157 3157 Úloha {0} chýba
3158 3158 Neznáma úloha {0}
3159 3159 Funkcia:
3160 3160 Funkcie vo vzťahoch (relations) odkazujú na
3161 3161 Kruhový objazd
3162 3162 Cesta (Route)
3163 3163 -----
3164 3164 Štátna cesta
3165 3165 Typ Cesty (Route)
3166 3166 Zobrazené cesty sú pre:
3167 3167 -----
3168 3168 -----
3169 3169 Zrúcanina
3170 3170 Opätovný chod automatických autorizačných krokov
3171 3171 Spúšťam aktualizáciu pluginov po aktualizácii programu JOSM. Automatická aktualizácia pri štarte je povolená.
3172 3172 Spúšťam aktualizáciu pluginov po uplynutí aktualizačného intervalu. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
3173 3173 Spúšťam test {0}
3174 3174 Pristávacia dráha
3175 3175 -----
3176 3176 SIM-karty
3177 3177 -----
3178 3178 -----
3179 3179 -----
3180 3180 -----
3181 3181 -----
3182 3182 Sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
3183 3183 -----
3184 3184 -----
3185 3185 Uložiť
3186 3186 Uložiť autorizačný prístup v nastaveniach
3187 3187 Uložiť autorizovaný prístup do nastavení
3188 3188 Uložiť ako...
3189 3189 Uložiť GPX súbor
3190 3190 -----
3191 3191 Uložiť vrstvu
3192 3192 Uložiť OSM súbor
3193 3193 Uložiť WMS vrstvu
3194 3194 Uložiť WMS vrstvu do súboru
3195 3195 Uložiť kópiu tohto štýlu do súboru a pridať ho do zoznamu
3196 3196 Uložiť akokoľvek
3197 3197 Uložiť ako...
3198 3198 -----
3199 3199 -----
3200 3200 Uložiť štýl ''{0}'' ako ''{1}''
3201 3201 Uložiť aktuálne údaje do nového súboru.
3202 3202 Uložiť aktuálne dáta.
3203 3203 Uložiť nastavenia a zavrieť dialóg
3204 3204 Uložiť do nastavení
3205 3205 Uložiť meno a heslo (nešifrovane)
3206 3206 Uložiť/Nahrať a Vymazať
3207 3207 Uložiť/Nahrať a Ukončiť
3208 3208 Uložiť/Nahrať vrstvy pred vymazaním. Neuložené zmeny nebudú stratené.
3209 3209 Uložiť vrstvu do ''{0}'' ...
3210 3210 -----
3211 3211 Prehľadávam adresár {0}
3212 3212 Škola
3213 3213 Železný šrot
3214 3214 Sutina
3215 3215 Krovie
3216 3216 -----
3217 3217 Hľadať
3218 3218 Hľadám ...
3219 3219 Vyhľadávaný výraz nie je platný: \n\n {0}
3220 3220 Vyhľadávanie pre objekty
3221 3221 Vyhľadávať objekty
3222 3222 Hľadať v značkách
3223 3223 Hľadať prednastavenia
3224 3224 Hľadať prednastavenia
3225 3225 Hľadaný reťazec:
3226 3226 Vyhľadávať...
3227 3227 Hľadať:
3228 3228 Hľadať:
3229 3229 Druhé meno
3230 3230 -----
3231 3231 Cesta II. triedy
3232 3232 Sekundárny modifikátor:
3233 3233 Sekúnd: {0}
3234 3234 Bezpečnostná výnimka
3235 3235 Pozrite Wiki pre iné typy capacity:[types]=*.
3236 3236 Oddelený chodník - a cesta pre cyklistov
3237 3237 Sel.: Rel.:{0} / Cesty:{1} / Body:{2}
3238 3238 Výber
3239 3239 Vybrať všetko
3240 3240 Vyberte poradie nerozvetvených spojených ciest
3241 3241 Vybrať všetky objekty priradené, aktuálne označeným, súborom zmien.
3242 3242 Vybraté všetky obnovené objekty v údajovej vrstve. Tento výber obsahuje aj neúplné objekty.
3243 3243 Vybrať otvorený zmenový súbor
3244 3244 Vybrať zmenové súbory založené v dátume/čase a boli vytvorené a zavreté
3245 3245 Vybrať zmenové súbory, závislé na tom či sú otvorené, alebo zavreté
3246 3246 Vybrať zmenové súbory vytvorené konkrétnymi užívateľmi
3247 3247 Vyberte buď:
3248 3248 Vybrať meno súboru
3249 3249 Vyberte ak dáta majú byť stiahnuté na novú vrstvu
3250 3250 Vybrať ak odkazované objekty už boli stiahnuté.
3251 3251 Vybrať vrstvu
3252 3252 Vybrať v obsahu relácie
3253 3253 Výber nastavenia kreslenej čiary
3254 3254 Výber členov
3255 3255 -----
3256 3256 Zvoliť bod pod kurzorom.
3257 3257 -----
3258 3258 Výber objektov predložených týmto užívateľom
3259 3259 Vyberte objekty na nahratie
3260 3260 Vybrať iba zmenové súbory príbuzné konkrétnemu spojenému boxu
3261 3261 Vybrať reláciu
3262 3262 -----
3263 3263 Vybrať reláciu v hlavnom výbere.
3264 3264 Vybrať reláciu v obsahu relácií.
3265 3265 -----
3266 3266 -----
3267 3267 Výber cieľovej vrstvy
3268 3268 Vybrať zodpovedajúce pôvodné v aktuálnej dátovej vrstve
3269 3269 Výber členov zo všetkých vybraných relácií
3270 3270 -----
3271 3271 Vyberte pôvodné v obsahu tohoto zmenového súboru v aktuálnej dátovej vrstve
3272 3272 Vybrať na zavretie zmenový súbor po ďalšom nahratí
3273 3273 Výber pre stiahnutie GPS stôp(traces) vo vybratej sťahovanej oblasti
3274 3274 Výber pre stiahnutie OSM dát vo vybratej sťahovanej oblasti
3275 3275 Vybrať pre udelenie práva pre JOSM na sťahovanie vašich osobných GPS stôp do JOSM vrstiev
3276 3276 Zvoľte udelenie programu JOSM právo čítať vaše nastavenia servera
3277 3277 Zvoľte udelenie programu JOSM právo vkladať GPX stopy vo vašom mene
3278 3278 Zvoľte udelenie programu JOSM právo vkladať mapové dáta vo vašom mene
3279 3279 Zvoľte udelenie programu JOSM právo zapisovať vaše nastavenia servera
3280 3280 Výber pre nahratie vrstvy ''{0}'' na server ''{1}''
3281 3281 Vybrať pre použitie HTTP základné overenie totožnosti s vašim užívateľským menom a heslom
3282 3282 Vybrať pre použitie OAuth ako mechanizmus na overenie totožnosti
3283 3283 -----
3284 3284 Výber s určeným hľadaním
3285 3285 Vybrať, presúvať, mierka a otočenie objektov
3286 3286 Vybrané prvky nemôžu byť zpravouhlené
3287 3287 -----
3288 3288 Výber
3289 3289 Výber je prázdny
3290 3290 Výber musí pozostávať len z trás a uzlov.
3291 3291 Nevhodný výber!
3292 3292 -----
3293 3293 Výber: {0}
3294 3294 Vyberie objekty, ktoré sú súčasťou tohto príkazu (ak nie sú v súčasnosti vypúšťajú sa)
3295 3295 Cesty pretínajúce sami seba
3296 3296 Poloautomaticky
3297 3297 Oddeliť vrstvu
3298 3298 Oddeľovač
3299 3299 Sekvencia
3300 3300 Server odpovedal stretol sa s reakcoiu kódu 404 pre id {0}. Vynechanie.
3301 3301 -----
3302 3302 Obslužná cesta (Service)
3303 3303 URL služba
3304 3304 Služby
3305 3305 -----
3306 3306 Typ obslužnej cesty (serviceway)
3307 3307 Nastaviť WMS Záložku
3308 3308 Zadať všetko východzie (prednastavené)
3309 3309 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre bod {0}
3310 3310 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre reláciu {0}
3311 3311 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre cestu {0}
3312 3312 Pridať aktuálny výber do zoznamu vybratých relácií
3313 3313 Nastaviť jazyk
3314 3314 Nastaviť vybrané elementy(prvky) na mape, podľa vybratých prvkov v obsahu na vrchu.
3315 3315 Zadať východzie (prednastavené)
3316 3316 Nastavenie {0}={1} pre bod ''{2}''
3317 3317 Nastavenie {0}={1} pre reláciu ''{2}''
3318 3318 Nastavenie {0}={1} pre cestu ''{2}''
3319 3319 Nastaviť {0}={1} pre {2} objekty
3320 3320 Nastavenie funkcie pre vybrané členy
3321 3321 Ručné nastavenie. Používajte opatrne!
3322 3322 Nastavujem východzie hodnoty
3323 3323 Nastavenie klávesovej skratky "{0}" pre akciu "{1}" ({2}) zlyhalo,\npretože skratka je už použitá pre akciu "{3}" ({4}).\n\n
3324 3324 Nastavenia
3325 3325 Nastavenia pre zvukový prehrávač a zvukové značky.
3326 3326 Nastavenie projekcie mapy a interpretácie dát.
3327 3327 -----
3328 3328 -----
3329 3329 Autopožičovňa (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1 hod.)
3330 3330 -----
3331 3331 -----
3332 3332 Prístrešok
3333 3333 Lodná doprava
3334 3334 Obuva
3335 3335 Streľba
3336 3336 Nakupovanie
3337 3337 Obchody
3338 3338 -----
3339 3339 Skratka
3340 3340 Nastavenie klávesových skratiek
3341 3341 Mali by ste uložiť?
3342 3342 Vypnúť doplnok?
3343 3343 Mali by ste nahrávať?
3344 3344 Ukázať
3345 3345 -----
3346 3346 Zobraziť správu o stave
3347 3347 Zobraziť Text / Ikony
3348 3348 Zobraziť miniatúry obrázkov na mape
3349 3349 Ukázať Info Dlaždíc
3350 3350 Ukázať súbor zmien {0}
3351 3351 Zobraziť informácie o pomoci
3352 3352 Zobraz históriu
3353 3353 Zobraz info
3354 3354 Zobraziť informačnú úroveň(level) pri nahrávaní.
3355 3355 -----
3356 3356 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname
3357 3357 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname, ak je dostupný
3358 3358 Zobraziť nasledujúci obrázok
3359 3359 Ukázať ID objektu v zozname výberu
3360 3360 Zobraziť iba použiteľné pre výber
3361 3361 Zobraziť alebo skryť menu Zvuk v menu hlavnej ponuky.
3362 3362 Zobraziť vyhľadávací dialóg prednastavení
3363 3363 Zobraziť predchádzajúci obrázok
3364 3364 Zobrazovať pri štarte úvodnú obrazovku
3365 3365 Zobraziť správu o stave s užitočnými informáciami, ktoré sa môžu viazať ku chybám
3366 3366 Zobraziť iba značky(tags) s konfliktami
3367 3367 Zobraziť iba značky s rôznymi hodnotami
3368 3368 Zobraziť informačné testy v nahrávacom kontrolnom okne
3369 3369 -----
3370 3370 Zobrazí túto nápovedu
3371 3371 Zobraziť/Skryť
3372 3372 Zobrazená oblasť
3373 3373 -----
3374 3374 -----
3375 3375 -----
3376 3376 -----
3377 3377 -----
3378 3378 -----
3379 3379 Cesty s podobnými menami
3380 3380 Podobne pomenované cesty.
3381 3381 Zjednodušiť cestu
3382 3382 Zjednodušiť všetky vybraté cesty
3383 3383 -----
3384 3384 Zjednodušiť cesty?
3385 3385 Jednoduché prevedenie oblasti na multipolygón.
3386 3386 Simuluje kliknutie, keď spravíte malý a krátky pohyb. Toto je užitočné pre perá tabletu, keď máte problémy , stačí kliknúť na tablet bez pohybu myši (obecný Java - tablet problém).
3387 3387 -----
3388 3388 Jedna farba (môže byť prispôsobená pre pomenované vrstvy)
3389 3389 Jednotlivé prvky
3390 3390 -----
3391 3391 -----
3392 3392 Korčuľovanie
3393 3393 Lyže
3394 3394 Lyžovanie
3395 3395 Vynechať Sťahovanie
3396 3396 Vynechať sťahovanie
3397 3397 Vynechať aktualizáciu
3398 3398 Vynechávam aktualizáciu pluginov po aktualizácii programu JOSM. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
3399 3399 Vynechávam aktualizáciu pluginov po uplynutí aktualizačného intervalu. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
3400 3400 -----
3401 3401 Slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
3402 3402 -----
3403 3403 Vyhladené mapy (antialiasing)
3404 3404 Snímka na veľkosť dlaždice
3405 3405 Snežný skúter
3406 3406 Futbal
3407 3407 -----
3408 3408 Niektoré objekty sú upravené.<br>Pokračovať, ak tieto zmeny budú zrušené. \r\n</html>
3409 3409 Niektoré z ciest mali časť vzťahov (relations), ktoré boli zmenené. Prosím overte či to nepredstavuje nejakú chybu.
3410 3410 Niektoré waypointy, ktoré bili príliš ďaleko od stopy pre rozumné určenie ich času boli vynechané.
3411 3411 Niektoré body (waypointy) s časovou značkou pred začiatkom stopy(track), alebo za koncom, boli vynechané, alebo presunuté na začiatok.
3412 3412 -----
3413 3413 Je mi ľúto. Neviem spracovať multipolygónové relácie s niekoľkými vonkajšími cestami.
3414 3414 Je mi ľúto. Neviem spracovať cestu, ktorá je aj vnútorná aj vonkajšia v multipolygónových reláciách.
3415 3415 Je mi ľúto. Neviem spracovať cestu ktorá je vnútorná vo viacerých multipolygónových reláciách.
3416 3416 Je mi ľúto. Neviem spracovať cestu ktorá je vonkajšia vo viacerých multipolygónových reláciách.
3417 3417 Triediť
3418 3418 Menu Sort presets
3419 3419 Triedenie členov relácie
3420 3420 Zdroj
3421 3421 Juh
3422 3422 Miesta pre vozíčkárov
3423 3423 Priestory pre rodičov s detmi
3424 3424 Priestory pre ženy
3425 3425 Kamera na meranie rýchlosti
3426 3426 Špičky (hroty)
3427 3427 Rozdeliť cestu
3428 3428 Rozdeliť cestu vo zvolenom bode
3429 3429 Rozdeliť cestu {0} do {1} častí
3430 3430 Rozdelenie cesty do fragmentov
3431 3431 Šport
3432 3432 Šport (loptový)
3433 3433 Športové zariadenie
3434 3434 Športy
3435 3435 Športové centrum
3436 3436 Prameň
3437 3437 Štadión
3438 3438 Štandardný unix geometry argument
3439 3439 Hviezdičkový
3440 3440 Začať vyhľadávanie
3441 3441 Začať sťahovanie
3442 3442 Začiatok sťahovania dát
3443 3443 Začiatok novej cesty z posledného bodu.
3444 3444 Začiatok stopy (bude použité vždy ak nie sú dostupné iné značky)
3445 3445 Začínam prehľadávať adresár
3446 3446 Začiatok opakovania {0} z {1} v {2} sekunde ...
3447 3447 Spúšťam opakovanie {0} z {1}.
3448 3448 Začínam presúvanie v kusoch ...
3449 3449 Začínam nahrávať požiadavku ...
3450 3450 Zahajujem nahrávanie so žiadosťou na pôvodné ...
3451 3451 Stav
3452 3452 Papierníctvo
3453 3453 -----
3454 3454 Správa o stave
3455 3455 Schody
3456 3456 -----
3457 3457 Turniket (Stile)
3458 3458 Zastaviť (stop)
3459 3459 -----
3460 3460 Potok
3461 3461 -----
3462 3462 Názov ulice
3463 3463 Hlavné komunikácie
3464 3464 Ulice NRW Geofabrik.de
3465 3465 -----
3466 3466 Štýl pre vnútornú cestu multipolygónu
3467 3467 Štýl pre vonkajšiu cestu multipolygónu
3468 3468 Štýl je v súčasnosti aktívny
3469 3469 -----
3470 3470 -----
3471 3471 -----
3472 3472 Predložiť filter
3473 3473 Štvrť
3474 3474 Metro
3475 3475 Vchod do metra
3476 3476 Podokno skratiek
3477 3477 Hotovo
3478 3478 Úspešne otvorený súbor zmien {0}
3479 3479 -----
3480 3480 -----
3481 3481 -----
3482 3482 -----
3483 3483 Podpora živému (live) GPS vstupu (pohybujúca sa bodka) cez pripojenie na gpsd server.
3484 3484 Podporovaný Rectifier Services:
3485 3485 -----
3486 3486 Podpora sťahovaných dlaždíc, skenovaných máp z walking-papers.org. Tento plugin je stále v rannom vývoji a môže obsahovať chyby.
3487 3487 Povrch
3488 3488 Pozorovanie (ostraha)
3489 3489 Meračský bod
3490 3490 Podozrivá kombinácia tag/hodnota
3491 3491 Plávanie
3492 3492 Swiss Grid (Švajčiarsko)
3493 3493 Popis značky
3494 3494 Synchronizovať audio
3495 3495 Synchronizovať celú dátovú sadu
3496 3496 Synchronizovať iba {0} bod
3497 3497 Synchronizovať iba {0} reláciu
3498 3498 Synchronizovať čas z fotky a GPS prímača
3499 3499 Synchronizovať iba {0} cestu
3500 3500 Systém merania
3501 3501 -----
3502 3502 -----
3503 3503 -----
3504 3504 -----
3505 3505 -----
3506 3506 -----
3507 3507 -----
3508 3508 -----
3509 3509 -----
3510 3510 -----
3511 3511 Stolný tenis
3512 3512 Hmatové Dlažby
3513 3513 kolekcia značiek nemôže byť použitápre pôvodné pretože sú tam kľúče s viacnásobnými hodnotami
3514 3514 zbierka značiek neobsahuje vybrané hodnoty ''{0}''
3515 3515 Hodnota kľúča obsahuje znak s kódom menším ako 0x20
3516 3516 Kľúč tagu je dlhší ako je povolené
3517 3517 Tagom zmenená relácia s
3518 3518 Hodnota tagu obsahuje znak s kódom menším ako 0x20
3519 3519 Hodnota tagu je dlhšia, než je povolené
3520 3520 Zdroj pre TagChecker
3521 3521 Predvoľby značenia (Tagging Presets)
3522 3522 Značky
3523 3523 Značky a Členy
3524 3524 Značky z bodov
3525 3525 Značky z relácií
3526 3526 Značky z ciest
3527 3527 Značky zo súboru zmien {0}
3528 3528 Značky pre nový súbor zmien
3529 3529 Klúče s prázdnými hodnotami
3530 3530 -----
3531 3531 -----
3532 3532 -----
3533 3533 Rolovacie dráhy
3534 3534 Telefón
3535 3535 Telefónne karty
3536 3536 Tenis
3537 3537 -----
3538 3538 Terminál
3539 3539 Cesta III. triedy
3540 3540 Terciálny modifikátor:
3541 3541 Otestovať
3542 3542 Test autorizačného prístupu
3543 3543 Test neúspešný
3544 3544 Test URL API:
3545 3545 Overovanie {0}/{1}: Súšťa sa {2}
3546 3546 Testovanie OAuth autorizačného prístupu
3547 3547 Testovanie OSM API URL ''{0}''
3548 3548 -----
3549 3549 Táto vrstva nepodporuje žiadnu z projekcií pre JOSM,\ntakže ju nemôžete používať. Táto správa nebude znova zobrazovaná.
3550 3550 Bude zobrazená smerová šípka v segmente línie.
3551 3551 -----
3552 3552 -----
3553 3553 URL API je platné.
3554 3554 Kľúč autorizačného prístupu nesmie byť prázdny. Prosím, zadajte kľúč autorizačného prístupu
3555 3555 Skrytý autorizačný prístup nesmie byť prázdny. Prosím, zadajte skrytý autorizačný prístup
3556 3556 -----
3557 3557 OSM server ''{0}'' nepozná objekt<br>pokúsili ste sa čítať, aktualizovať, alebo vymazať. Jeden príslušný objekt<br>neexistuje na serveri alebo používate chybnú URL pre prístup<br>naň. Prosím dôkladne skontrolujte adresy serverov ''{0}'' kvôli preklepom.
3558 3558 OSM server ''{0}'' hlási zlý príkaz.<br>
3559 3559 "Z" cesta nezačína ani nekončí na "cez" bode
3560 3560 "Z" cesta nezačína ani nekončí na "cez" ceste.
3561 3561 "Na" cesta nezačína ani nekončí na "cez" bode
3562 3562 "Na" cesta nezačína ani nekončí na "cez" ceste.
3563 3563 Číslo, ktorým je násobená rýchlosť pretáčania.
3564 3564 Uhol medzi predchádzajúcim a súčasným úsekom cesty.
3565 3565 Plocha, ktorú sa snažíte nahrať je príliš veľká, alebo vaša požiadavka bola príliš zozľahlá.<br>Požadujte menšiu plochu, alebo použite nejaký exportný súbor poskytnutý OSM komunitou.
3566 3566 Zmenový súbor je <strong>stále otvorený(left open)</strong> po tomto nahratí
3567 3567 Zmenový súbor bude <strong>zavretý</strong> po tomto nahratí
3568 3568 Obsah tohto zmenového súboru nie je ešte stiahnutý.
3569 3569 Kopírované údaje obsahujú neúplné objekty. Pri vkladaní neúplné objekty budú odstránené. Chcete vložiť dáta bez neúplných objektov?
3570 3570 Súčasný výber nemožno použiť pre rozdelenie - žiadny uzol nie je vybraný.
3571 3571 Tento výber sa nedá použiť pre oddelenie bodov
3572 3572 Súčasná hodnota nie je platná OSM ID. Zadajte prosím celé číslo > 0
3573 3573 Súčasná hodnota nie je platná URL
3574 3574 Súčasná hodnota nie je platnou ID zmenového súboru. Prosím vložte ako hodnotu celé číslo > 0
3575 3575 Aktuálna hodnota nie je platné ID užívateľa. Prosím vložte celé číslo > 0
3576 3576 Aktuálna hodnota nie je platnou adresou dlaždice
3577 3577 Aktuálna hodnota nie je platným indexom dlaždice pre danú úroveň zväčšenia
3578 3578 -----
3579 3579 Dokument neobsahuje dáta.
3580 3580 -----
3581 3581 Nasledujúce závislé objekty budú vyčistené <br> okrem vybraných objektov:
3582 3582 Nasledujúce chyby nastali počas hromadného sťahovania: {0}
3583 3583 Nasledujúce objekty nemožno skopírovať do cieľového objektu,<br>pretože sú odstránené v cieľovom súbore údajov:
3584 3584 Zemepisná šírka na mieste kurzoru myši.
3585 3585 Zemepisná dĺžka na mieste kurzoru myši.
3586 3586 Ohromný JGoodies Plastic Look and Feel.
3587 3587 Kľúč ''{0}'' a všetky jej hodnoty budú odstránené
3588 3588 -----
3589 3589 Dĺžka nového nakresleného segmentu trasy bude zobrazená.
3590 3590 Požiadavka na stiahnutie údajov bola príliš veľká, presiahla maximálny veľkosť oblasti bbox je 0.25. Vyžiadajte si menšiu oblasť, alebo použite planet.osm
3591 3591 Spojovaná dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
3592 3592 Meno objektu na mieste kurzoru myši.
3593 3593 Skok v sekundách dopredu, alebo dozadu, podľa stlačeného náležitého tlačítka.
3594 3594 Heslo nemôže byť prázdne. Prosím vložte vaše OSM heslo
3595 3595 Súbor pluginu ''{0}'' nezahŕňa Manifest.
3596 3596 Doplnok (plugin) bol odstránený z nastavení. Prosím reštartujte JOSM aby sa prestal používať.
3597 3597 Zobrazenie (projekcia) ''{0}'' v URL a aktuálne zobrazenie (projekcia) ''{1}'' sú rozdielne.\nMôže to viesť k zlým súradniciam.
3598 3598 Projekcia {0} nemohla byť aktivovaná. Bude použitá projecia Mercator
3599 3599 Proxy server nebude použitý.
3600 3600 Časový posun medzi spustením nahrávania a skutočným začiatkom nahrávania.
3601 3601 Regulárny výraz "{0}" má chybu na pozícii {1}, celá chyba:\n\n{2}
3602 3602 The regex "{0}" mal chybu, celá chyba:\n\n{1}
3603 3603 -----
3604 3604 Požadovaná oblasť je príliš veľká. Prosím priblížte ju, alebo zmente oblasť.
3605 3605 Vybratá GPS stopa neobsahuje časové značky. Prosím vyberte inú.
3606 3606 Zvolené body nezdieľajú rovnakú cestu.
3607 3607 Vybraté fotografie neobsahujú informácie o čase.
3608 3608 Výber obsahuje {0} cesty. Naozaj ich chcete všetky zjednodušiť?
3609 3609 Server odpovedal chybou s kódom {0}
3610 3610 -----
3611 3611 Server nahlásil, že aktuálny zmenový súbor bol zavretý.<br>Toto je veľmi pravdepodobné, pretože veľkosť zmenového súboru prekročila max. veľkosť<br>z {0} objektov na server ''{1}''.
3612 3612 Zdroje (URL alebo názov súboru) z predstavených kontrol (pozrite http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) alebo súbory na kontrolu značiek.
3613 3613 Reťazec ''{0}'' nie je platný, zdvojená hodnota.
3614 3614 -----
3615 3615 Meno užívateľ nemôže byť prázdne. Prosím vložte vaše OSM užívateľské meno
3616 3616 Cesta nemôže byť rozdelená vo zvolených bodoch. (Tip: Zvoľte body uprostred cesty.)
3617 3617 Cesty nemôžu byť spojené, pretože nemajú jednotný smer. Chcete otočiť smer ciest?
3618 3618 Divadlo
3619 3619 Ich(their) dátová sada neobsahuje značku s kľúčom {0}
3620 3620 Ich verzia
3621 3621 Ich(their) verzia (serverová dátová sada)
3622 3622 Ich so zlúčeným
3623 3623 Zábavný park
3624 3624 Niesú tam otvorené súbory zmien
3625 3625 Pre aktualizáciu neboli vybrané žiadne objekty.
3626 3626 Sú tu stále nevyriešené konflikty. Konflikty nebudú uložené a budú vyriešené, ako by boli všetky odmietnuté. Pokračovať?
3627 3627 Tam je priesečník medzi cestami.
3628 3628 Chyba nižšie uvedených informácií by už mala byť vyplnená pre vás. Prosím, vyplnte informácie o tom, ako vznikla chyba a snažte sa to popísať tak podrobne, ako je to možné.
3629 3629 Bola tam nejaká chyba zatiaľ čo skúšate zobraziť URL pre tieto značky
3630 3630 Boli tam {0} konflikty počas importu.
3631 3631 Táto akcia nebude mať skratku.\n\n
3632 3632 To môže spôsobiť nechcené vymazanie uzlov.
3633 3633 Táto požiadavka URL na zmenové súbory je chybná
3634 3634 Toto je až za koncom nahrávky
3635 3635 -----
3636 3636 Tento bod nie je prilepený k ničomu inému.
3637 3637 Táto operácia je pre JOSM zabudnuté vybrané objekty. <br> Budú odstránené z vrstvy, ale <i>nebudú</i>vymazané<br> na serveri pri nahrávaní.
3638 3638 -----
3639 3639 Tento plugin umožňuje dať na obrazovku obrázky na pozadie v editore a stotožniť ich s mapou.
3640 3640 Tento plugin kontroluje chyby kľúčov a ich hodnôt.
3641 3641 Tento plugin slúži na kontrolu chýb v reláciách.
3642 3642 Tento plugin priamo nahrá GPS stopy(traces) z práve aktívnej vrstvy v JOSMe na openstreetmap.org.
3643 3643 Tento plugin zjednodušuje mapovanie a úpravy tratí verejnej dopravy.
3644 3644 Tento test hľadá body bez značiek, ktoré nie sú súčasťou žiadnej cesty.
3645 3645 Tento test hledá neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
3646 3646 Tento test kontroluje cesty, či neobsahujú niektorý bod viac ako raz.
3647 3647 Tento test kontroluje cesty na podobnosť mien, keď môže ísť o preklep.
3648 3648 Tento test kontroluje blízkosť koncových bodov ciest k iným cestám
3649 3649 Tento test kontroluje, či sú platné multipolygóny
3650 3650 Tento test kontroluje, či sú platné zákazy odbočenia
3651 3651 Tento test kontroluje či dve cesty, železnice, vodné cesty, alebo budovy sa križujú v rovnakej vrstve, ale sa nepretínajú v spoločnom bode.
3652 3652 Tento test slúži na zistenie, či nie sú dva body spojené viac ako jednou cestou.
3653 3653 Tento test kontroluje správnosť línií pobrežia.
3654 3654 Tento test zisťuje či nie je viac bodov na jednom mieste.
3655 3655 Tento test kontroluje, či neexistujú žiadne relácie s rovnakými značkami a s rovnakým členom rovnakej úlohy.
3656 3656 Tento test kontroluje, že neexistujú žiadne cesty s bodmi s rovnakými súradnicami a tiež rovnakými hodnotami.
3657 3657 Tento test kontroluje smer vodných, pozemných a pobrežných línií.
3658 3658 Tento test zistí, viacjazyčné objekty, ktorých atribút 'meno' nie je rovnaký s niektorým 'menom: *' atribútu, a nie sú zložené z 'mena: *' atribútu, napr. Italia - Taliansko - Taliansko.
3659 3659 Tento test slúži na vyhľadanie bodov s rovnakými názvami (môžu to byť duplicity).
3660 3660 Tento test kontroluje, či cesty, ktoré by mali byť uzavreté sú skutočne uzavreté.
3661 3661 Táto verzia JOSMu nie je kompatibilná s vybraný serverom uloženým v nastaveniach.
3662 3662 Tieto body niesú v kruhu. Prerušujem.
3663 3663 -----
3664 3664 Čísla dlaždíc
3665 3665 Adresa dlaždice:
3666 3666 -----
3667 3667 -----
3668 3668 Čas:
3669 3669 Časový interval
3670 3670 Časové pásmo:
3671 3671 Časové pásmo: {0}
3672 3672 Názov:
3673 3673 Do ...
3674 3674 Na zmazanie
3675 3675 Zapnúť GPX čiary
3676 3676 -----
3677 3677 Prepnúť drôtový model
3678 3678 Prepínač pohľadu na celej obrazovke
3679 3679 Prepínač zobrazovania okna manažéra zmenového súboru
3680 3680 Prepínač zobrazovania značiek textu a ikon.
3681 3681 Prepnúť viditeľnosť zvolenej vrstvy.
3682 3682 Prepnúť: {0}
3683 3683 Zapnúť/Vypnúť globálne nastavenie ''{0}''.
3684 3684 Toalety
3685 3685 Prístup umožňuje iba obmedzený prístup
3686 3686 Mýto (Toll)
3687 3687 Mýtna búdka
3688 3688 -----
3689 3689 Nástroj: {0}
3690 3690 Panel nástrojov
3691 3691 -----
3692 3692 -----
3693 3693 Úprava panela nástrojov
3694 3694 Nástroje
3695 3695 -----
3696 3696 Nástroje na kreslenie budov.
3697 3697 -----
3698 3698 -----
3699 3699 Turistika
3700 3700 Veža
3701 3701 Nastavenie veže
3702 3702 Typ veže
3703 3703 Mesto (town)
3704 3704 Radnica (obecný úrad)
3705 3705 Hračky
3706 3706 Kreslenie stavieb z Českej katastrálnej mapy. Vyžaduje spustený TracerServer (. NET alebo Mono).
3707 3707 Poľná cesta (Track)
3708 3708 Farebná trať a body
3709 3709 Typ stopy
3710 3710 -----
3711 3711 Semafor
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 Električka
3715 3715 Zastávka električky
3716 3716 Preprava
3717 3717 -----
3718 3718 Cestovná kancelária
3719 3719 Strom
3720 3720 Cesta pre motorové vozidlá
3721 3721 Prípojka cesty pre motorové vozidla
3722 3722 Skúsiť znovu
3723 3723 Vyskúšajte aktualizovať plugin na najnovšiu verziu pre nahláseným chyby.
3724 3724 Ut-Ne 08:00-15:00; So 08:00-12:00
3725 3725 -----
3726 3726 Tunel
3727 3727 Začiatok tunela
3728 3728 Prikázané smery jazdy (turn restriction)
3729 3729 Vybrané štýly zapnúť alebo vypnúť
3730 3730 Turning Circle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
3731 3731 Turning Point (koniec cesty)
3732 3732 Zákaz odbočenia
3733 3733 Turniket
3734 3734 Točňa
3735 3735 Typ
3736 3736 Typ mena (UK)
3737 3737 -----
3738 3738 Typy
3739 3739 -----
3740 3740 -----
3741 3741 -----
3742 3742 NEZNÁMA
3743 3743 -----
3744 3744 -----
3745 3745 URL z www.openstreetmap.org (môžete ju vložiť na stiahnutie z URL pre špecifikáciu hraníc box)
3746 3746 URL z www.openstreetmap.org (môžete sem vložiť nejakú URL k stiahnutiu oblasti)
3747 3747 Adresa URL:
3748 3748 -----
3749 3749 -----
3750 3750 -----
3751 3751 -----
3752 3752 -----
3753 3753 -----
3754 3754 -----
3755 3755 Rozpojiť cesty
3756 3756 Neschopnosť pridať pôvodné {0} do dátovej sady, pretože sú už zahrnuté
3757 3757 Nemožno vytvoriť adresár {0}, automatické ukladanie bude vypnuté
3758 3758 Nemožno vytvoriť súbor {0}, bude použitý iný názov súboru
3759 3759 Nie je možné vytvoriť novú zvukovú značku
3760 3760 Nemožno zmazať starý záložný súbor {0}
3761 3761 Nemôžem nájsť preklad pre jazyk {0}. Vyberám {1}.
3762 3762 Nemôžem získať cestu pre adresár {0}\n
3763 3763 Niesom schopný vyčítať Šírku/Dĺžku
3764 3764 Nie je možné synchronizovať v už prehrávanej vrstve
3765 3765 Miestna cesta neklasifikovaná (Unclassified)
3766 3766 Neuzavreté cesty.
3767 3767 Neuzavretá cesta
3768 3768 Nespojené pobrežie
3769 3769 Nespojené body, bez fyzických značiek
3770 3770 Nepripojené cesty.
3771 3771 Nerozhodnuté
3772 3772 Nevyriešené konflikty medzi vymazávaným stavom
3773 3773 Nerozhodnuté konflikty medzi rôznymi súradnicami
3774 3774 Nerozhodnutý
3775 3775 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Prerušujem.
3776 3776 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Vynechávam.
3777 3777 Späť
3778 3778 Obnovenie(Undo) Pravouhlého tvaru
3779 3779 Krok späť posun
3780 3780 Obnovenie(Undo) pravouhlosti pre určené body
3781 3781 Vrátiť poslednú akciu.
3782 3782 Vrátiť vybrané a všetky neskoršie príkazy
3783 3783 Uvoľniť panel
3784 3784 Neočakávaná chyba programu.
3785 3785 Neočakávaný XML element s názvom ''{0}''
3786 3786 Neočakávaný formát pre číslo portu v nastavení ''{0}''. Mám ''{1}''.
3787 3787 neočakávaný formát z id odpovedi zo servera, dostáva ''{0}''
3788 3788 Nečakaný chybný formát záhlavia pre konflikt v aktualizácii súboru zmien. Dostal som ''{0}''
3789 3789 neočakávaný formát novej verzie zo zmenených pôvodných ''{0}'', dostáva ''{1}''
3790 3790 Najdené neočakávané id 0 pre OSM pôvodné
3791 3791 Neočakávaný symbol. Očakávaný {0}, vytvorený {1}
3792 3792 Neočakávaná značka: {0}
3793 3793 Neočakávaná hodnota ''{0}'' pre preferencie ''{1}''. Za predpokladu, že hodnota ''ask''.
3794 3794 Neočakávaná hodnota pre ''{0}'' v URL požiadavke zmevého súboru, dostal som{1}
3795 3795 neočakávaná hodnota parametra"index". Got {0}
3796 3796 Odblokovať
3797 3797 Odblokovať zoznam spojovaných elementov a začať spojovanie
3798 3798 Nepripojený bod (Unglued Node)
3799 3799 Univerzita
3800 3800 Neznámy hostiteľ
3801 3801 Neznámy typ člena
3802 3802 Neznámy mód {0}.
3803 3803 Neznáma, alebo nepodporovaná API verzia. Got {0}
3804 3804 Neznámy pôvodný typ: {0}. Povolené hodnoty sú, body, cesty, alebo relácie
3805 3805 Neznámy žiadaný: {0}
3806 3806 Neznáma úloha
3807 3807 Neznáme vety: {0}
3808 3808 Neznány type (druh): {0}
3809 3809 -----
3810 3810 Nepomenované spojenie
3811 3811 Nepomenovaná nezaradená(unclassified) hlavná cesta(highway)
3812 3812 Nepomenované cesty
3813 3813 Neusporiadané pobrežie
3814 3814 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred zmazaním?
3815 3815 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred ukončením?
3816 3816 Neuložené dáta a konflikty
3817 3817 Neuložené dáta a stratený pričlenený súbor
3818 3818 Neuložené dáta nezapisovateľných súborov
3819 3819 Neuložené OSM dáta
3820 3820 Odznačiť všetko
3821 3821 Odznačiť všetko (Escape)
3822 3822 Odznačiť všetko (Focus)
3823 3823 Odznačiť všetky objekty
3824 3824 Nepodporovaná verzia WMS súboru; nájdené {0}, očakávané {1}
3825 3825 Nepodporovaný parameter ''{0}'' v reťazci požiadavky zmenového súboru
3826 3826 Nepodporovaná verzia: {0}
3827 3827 Neoznačené a nespojené body.
3828 3828 Neotagované(neoznačené) cesty
3829 3829 Neoznačkovaná cesta (komentované)
3830 3830 Neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
3831 3831 Hore
3832 3832 -----
3833 3833 Aktualizovať
3834 3834 Aktualizovať zmenové súbory
3835 3835 Aktualizovať obsah
3836 3836 Aktualizácia dát
3837 3837 -----
3838 3838 Aktualizovať v intervale (v dňoch):
3839 3839 Aktualizovať zmenené
3840 3840 Aktualizovať objekty
3841 3841 Aktualizovať pluginy
3842 3842 Aktualizovať výber
3843 3843 Aktualizovať obsah zmenového súboru z OSM servera
3844 3844 Aktualizovať zmenový súbor z OSM servera
3845 3845 Aktualizovať vybraté pluginy
3846 3846 Aktualizované
3847 3847 Aktualizácia teraz upravených objektov zo servera (znovu stiahnuť dáta)
3848 3848 Aktualizovať aktuálne vybraté objekty zo servera (znovu nahrať dáta)
3849 3849 Aktualizácia objektov v aktívnej dátovej vrstve zo servera.
3850 3850 Aktualizovať vybraté zmenové súbory s aktuálnymi dátami z OSM servera
3851 3851 Aktualizácia súboru zmien {0}...
3852 3852 Aktualizácia súboru zmien...
3853 3853 Aktualizujem dáta
3854 3854 Aktualizujú sa ignorované chyby ...
3855 3855 Aktualizujem mapu ...
3856 3856 Aktualizujem pluginy...
3857 3857 Nahrať
3858 3858 Nahrať zmeny
3859 3859 Nahrať nastavenie
3860 3860 Nahrať všetky zmeny v aktívnej dátovej vrstve na OSM server
3861 3861 Nahrať všetky zmeny v aktuálnom výbere na OSM server.
3862 3862 Nahrať dáta
3863 3863 Nahrať dáta v kusoch objektov. Veľkosť kusov:
3864 3864 Nahrať údaje v jednej požiadavke
3865 3865 Nahrať dáta do už existujúceho a otvoreného zmenového súboru
3866 3866 Nahrať každý objekt individuálne
3867 3867 Nedá sa nahrať v jednej požiadavke (príliš veľa objektov na nahratie)
3868 3868 Nahrať výber
3869 3869 Nahrať zmenené pôvodné
3870 3870 Nahrať súčasné nastavenie na server
3871 3871 Nahrať do ''{0}''
3872 3872 Nahrať do nového zmenového súboru
3873 3873 Nahrať do existujúceho zmenového súboru
3874 3874 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>{1} požiadavky</strong>
3875 3875 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>viacnásobných zmenových súborov</strong> použitím <strong>{1} požoadavky</strong>
3876 3876 Nahrávam a ukladám zmenené vrstvy ...
3877 3877 Nahrávam dáta ...
3878 3878 Náhrávanie dát na server z vrstvy ''{0}''
3879 3879 Využitie
3880 3880 Použite <b>(</b> a <b>)</b> k zoskupeniu výrazov
3881 3881 Použite <b>"</b> operátor citovania (e.g. ak kľúč obsahuje <b>:</b>)
3882 3882 Použite <b>|</b> alebo <b>OR</b> pri kombinácii s logickým "alebo"
3883 3883 Použiť základné overenie totožnosti
3884 3884 Použiť OAuth
3885 3885 Použiť SOCKS proxy
3886 3886 Použiť obvyklú požiadavku pre zmenový súbor
3887 3887 Pomocou šípok alebo pretiahnutím s myšou vrstvu snímok nastavte offset snímok.\nMôžete tiež zadať východvý a severvý offset v {0} súradniciach.\nAk chcete uložiť vyrovnanie ako záložku, zadajte nižšie názov záložky
3888 3888 Použíť komplexnú kontrolu vlastností
3889 3889 Použíť východzie
3890 3890 Použiť predvolený dátový súbor.
3891 3891 Použiť štandardné nastavenia
3892 3892 Použite predovlený súbor pre spellcheck (preklepy).
3893 3893 Použite predvolený súbor pre ignorované značky.
3894 3894 Použitie vrstvy chýb.
3895 3895 -----
3896 3896 Použíť globálne nastavenie.
3897 3897 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb.
3898 3898 -----
3899 3899 Použiť prednastavenie "{0}"
3900 3900 Použiť prednastavenie "{0}" zo skupiny "{1}"
3901 3901 -----
3902 3902 Použite štandardné nastavenie systému
3903 3903 Použite štandardné nastavenia systému (vypnuté. Štart JOSM s <tt>-Djava.net.useSystemProxies = true </ tt>, pre zapnutie)
3904 3904 Použiť predvolený dátový súbor (doporučené).
3905 3905 Použite predvolený súbor pre spellcheck (doporučené).
3906 3906 Použite predvolený súbor pre ignorované značky (doporučené).
3907 3907 Použitie vrstvy chýb pre zobrazenie problematických elementov.
3908 3908 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb, pre zastavenie(schovanie) upozornení (varovaní).
3909 3909 Užívateľ
3910 3910 ID užívateľa:
3911 3911 Užívateľské meno:
3912 3912 Používateľ:
3913 3913 Meno používateľa
3914 3914 Meno užívateľa:
3915 3915 Prípadne použijúc skratku ''{0}''\n\n
3916 3916 Obvykle by to malo byť opravené.
3917 3917 -----
3918 3918 Overiť
3919 3919 Kontroluje platnosť hodnôt a značiek pomocou komplexných pravidiel.
3920 3920 Porovnáva hodnoty kľúčov oproti zoznamu slov.
3921 3921 Porovnáva platnosť hodnôt vlastností oproti prednastaveným hodnotám.
3922 3922 Overovanie
3923 3923 Validácia
3924 3924 Overovanie chýb
3925 3925 Overenie zlyhalo. API URL sa zdá byť neplatné.
3926 3926 Overovanie výsledkov
3927 3927 Hodnota
3928 3928 Hodnota ''{0}'' pre kľúč ''{1}'' nie je v predvolenom zozname.
3929 3929 Hodnota ''{0}'' je použitá pre kľúč ''{1}''
3930 3930 Hodnota ''{0}'' nie je číslo. Prosím vložte celé číslo > 1
3931 3931 Hodnota >0 očakávaná pre parameter ''{0}'', dostal som {1}
3932 3932 Hodnota pre zemepisnú šírku v rozsahu [-90,90] povinná.
3933 3933 Hodnota pre zemepisnú dížku v rozsahu [-180,180] povinná.
3934 3934 Hodnota:
3935 3935 Hodnoty
3936 3936 -----
3937 3937 Rôzne nastavenia ovplyvňujúce vzhľad celého programu.
3938 3938 -----
3939 3939 -----
3940 3940 Rýchlosť (červená = pomaly, zelená = rýchlo)
3941 3941 Predajný automat
3942 3942 Predávané výrobky
3943 3943 Verzia
3944 3944 verzia > 0 očakávaná. Got {0}
3945 3945 Očakávaná verzia
3946 3946 Verzia {0}
3947 3947 Verzia {0} vytvorená na {1} podľa {2}
3948 3948 Verzia {0} aktuálne editovaná v dátovej vrstve ''{1}''
3949 3949 Verzia {0} v editore
3950 3950 Verzia {0}, {1} (podľa {2})
3951 3951 Verzia: {0}
3952 3952 Veterinár
3953 3953 Obchod s DVD
3954 3954 Zobraziť
3955 3955 Zobrazenie: {0}
3956 3956 Výhliadka
3957 3957 -----
3958 3958 Dedina
3959 3959 Obecná zeleň
3960 3960 Dedina/Mesto
3961 3961 Vinica
3962 3962 Viditeľnosť
3963 3963 -----
3964 3964 -----
3965 3965 Navštíviť domovskú stránku
3966 3966 Vizualizuje "routing information" ako routovací graf.
3967 3967 Kalibrácia zvukového nahrávania
3968 3968 Sopka
3969 3969 -----
3970 3970 Napätie
3971 3971 VAROVANIE: Normalizačná hodnota vlastnosti ''verzia'' prvkut {0} na {2}, API verzia je ''{3}''. Got {1}.
3972 3972 Varovanie: Neočakávaný formát URL základne API. Presmerovanie na info alebo históriu stránky pre objekt OSM pravdepodobne zlyhá. Základné URL pre základňu API je: ''{0}''
3973 3973 VAROVANIE: neočakávaný formát z API báze URL. Presmerovávanie na stránku užívateľa pre OSM užívateľ je pravdepodobne chybný. API báza URL je: ''{0}''
3974 3974 -----
3975 3975 WGS84 Zemepisné
3976 3976 -----
3977 3977 WMS Chyba
3978 3978 WMS Súbory (*.wms)
3979 3979 -----
3980 3980 WMS URL alebo ID obrázka:
3981 3981 WMS vrstva ({0}), sa automaticky sťahuje vo zväčšení (zoom) {1}
3982 3982 WMS vrstva ({0}), sťahovaná vo zväčšení (zoom) {1}
3983 3983 -----
3984 3984 -----
3985 3985 Čakanie 10 sekúnd ...
3986 3986 Hradby
3987 3987 Upozornenie
3988 3988 Upozornenie: Nemôžem stiahnuť plugin ''{0}''. Jeho odkaz na stiahnutie ''{1}'' nie je platná URL. Vynechávam zo sťahovania.
3989 3989 Upozornenie: Nemôžem stiahnuť plugin ''{0}''. Jeho odkaz na stiahnutie nie je známy. Vynechávam zo sťahovania.
3990 3990 Varovanie: Nemožno čítať zdroj predvolieb označovania: {0}
3991 3991 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}
3992 3992 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.
3993 3993 Varovanie: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné resetovanie preferencií do východzích: {0}
3994 3994 Varovanie: Nepodarilo sa získať OAuth autorizovaný prístup z poverovacieho správcu
3995 3995 Varovanie: Neúspešné získanie informácií o užívateľovi pre aktuálneho užívateľa JOSMu. Výnimka bola: {0}
3996 3996 Upozornenie: Nepodaril sa scan súboru ''{0}'' pre informácie o pluginoch. Vynechávam.
3997 3997 Varovanie: Nepodarilo sa uložiť OAuth autorizovaný prístup pre poverovacieho správcu
3998 3998 Varovanie: Výber WMS dlaždíc zlyháva. Prosím skontrolujte nastavenie.
3999 3999 Varovanie: ignorujem výnimku pretože úloha bola ukončená. Výnimka: {0}
4000 4000 Upozornenie: JOSM je nakonfigurovaný pre použitie proxy servera z nastavenia systému, ale JVM nie je nakonfigurovaný tak, aby ho získaval. Resetujte nastavenia pre ''Bez proxy servera''
4001 4001 Upozornenie: Vrstva ''{0}'' už neexistuje. Nemožno odstrániť konflikt na objekte ''{1}''.
4002 4002 VAROVANIE: Chýbajúci adresár preferencií ''{0}''. Vytváranie východzieho súboru preferencií.
4003 4003 VAROVANIE: Nahrádzanie existujúceho súboru preferencií ''{0}'' s východzím súborom preferencií.
4004 4004 -----
4005 4005 Varovanie: Základná URL ''{0}'' pre a WMS službu neobsahuje koncový '&' alebo koncový '?'.
4006 4006 Varovanie: Úplná URL je ''{0}''.
4007 4007 Upozornenie: Heslo sa posiela nešifrované.
4008 4008 Varovanie: Neočakávaný parametre pre HTTP proxy server. Mám hostiteľa ''{0}'' a port ''{1}''.
4009 4009 Varovanie: Neočakávaný parameter pre SOCKS proxy. Dostal som hostiteľa ''{0}'' a port ''{1}''.
4010 4010 Varovanie: Nepodporované hodnoty v nastaveniach ''{0}'', dostal som {1}''. Použitím overovacej metódy ''Základné overenie totožnosti''.
4011 4011 Varovanie: WMS vrstva je deaktivovaná, pretože je obsahuje chybnú url ''{0}''
4012 4012 Varovanie: automaticky skracujem hodnotu tagu ''{0}'' pri vymazaných objektoch {1}
4013 4013 Varovanie: zlé umiestnenie v HTML dokumente. Výnimka bola: {0}
4014 4014 Varovanie: v závislosti na overovaciu metódu, ktorú proxy server používa, heslo musí byť prenesené nezašifrované.
4015 4015 Varovanie: chybná hlavička "{0}" nenastala žiadna zhoda s očakávaným vzorom
4016 4016 Varovanie: Nepodarilo sa pristúpiť k adresáru ''{0}'' z bezpečnostných dôvodov. Výnimka bola: {1}
4017 4017 Varovanie: Nepodarilo sa zrušiť bežiacu OAuth operáciu
4018 4018 Varovanie: nepodarilo sa vytvoriť adresár pluginu ''{0}''. Nemožno stiahnuť obsah pluginu z webu pluginu ''{1}''.
4019 4019 Varovanie: Nepodarilo sa odstránenie zastaraných pluginov ''{0}''.
4020 4020 Varovanie: neúspešne odvodený wiki jazyk z JOSM miestneho kódu ''{0}''. Použitý východzí kód ''en''.
4021 4021 Varovanie: Nepodarilo sa stiahnuť informáčný zoznam pluginov
4022 4022 Varovanie: Nepodarilo sa spracovať zip súbor ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4023 4023 Varovanie: Nepodarilo sa nainštalovať už stiahnutý plugin ''{0}''. Vynechávam inštaláciu. JOSM stále používa starú verziu pluginu.
4024 4024 Varovanie: Nepodarilo sa nainštalovať plugin ''{0}'' z dočasne stiahnutého súboru ''{1}''. Premenovanie zlyhalo.
4025 4025 Upozornenie: Nepodarilo sa načítať Mappaint štýly od ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4026 4026 Upozornenie: Nepodarilo sa otvoriť súbor s príponou ''{2}'' a súbor ''{3}'' v zip súbore ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4027 4027 Varovanie: neúspešné otvorenie vstupného toku zdroja ''/data/{0}''. Nemôžem načítať NTF<->RGF93 mriežku
4028 4028 Upozornenie: nepodarilo sa spracovať Mappaint štýly z ''{0}''. Chyba bola: [{1}:{2}] {3}
4029 4029 Upozornenie: nepodarilo sa spracovať Mappaint štýly z ''{0}''. Chyba bola: {1}
4030 4030 VAROVANIE: neúspešný pri pokračovaní preferancií na ''{0}''
4031 4031 Varovanie: neúspešné zapnutie Credential Dialog-u vždy hore. Zachytená bezpečnostná výnimka.
4032 4032 Varovanie: neúspešná čítanie MOTD z ''{0}'' pre bezpečnostný dôvod. Výnimka bola: {1}
4033 4033 Varovanie:neúspešné čítanie MOTD z ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4034 4034 Varovanie: Nepodarilo sa získať OSM poverenie od poverovacieho správcu.
4035 4035 Varovanie: Nepodarilo sa uložiť OSM poverenie pre poverovacieho správcu.
4036 4036 Varovanie: ignorujem výnimku pretože úloha bola ukončená. Výnimka: {0}
4037 4037 Varovanie: ignorujem výnimku, pretože úloha bola zrušená. Výnimka bola: {0}
4038 4038 -----
4039 4039 Varovanie: neplatný formát počtu v štýle obsahu ''{0}''. Dostal som ''{1}''
4040 4040 Upozornenie: Neplatná hodnota atribútu ''{0}'' z elementu ''{1}'' v schopnosti servera. Dostal som ''{2}''
4041 4041 Varovanie: miešanie 0.6 a 0.5 dátového výsledku vo verzii 0.5
4042 4042 Upozornenie: objekt ''{0}'' je už na serveri zmazaný. Vynechávam tento objekt a opakujem nahrávanie.
4043 4043 Varovanie: iba pre uvedené info prehliadača pre prvého {0} z {1} vybraných používateľov
4044 4044 Upozornenie: JVM nie je nakonfigurovaný tak, aby vyhľadával nastavenia systému proxy servera. Vlastnosť ''java.net.useSystemProxies'' chýbala pri štarte. Nebude použitý proxy server.
4045 4045 Varovanie: opravný súbor ''/REVISION'' chýba.
4046 4046 Varovanie: neočakávané číslo verzie JOSM v opravnom(revision) súbore, hodnota je ''{0}''
4047 4047 Varovanie: nečakaná hodnota kľúča ''{0}'' v preferenciách, dostal som ''{1}''
4048 4048 Varovanie: Našla sa neočakávaná hodnota nastavenia ''{0}'' . Mám ''{1}''. Bude použité bez proxy servera.
4049 4049 Varovanie: neočakávané hodnota pre preferencie ''{0}'', dostal som ''{1}''. Resetovanie pre východziu hodnotu.
4050 4050 Varovanie: Neočakávaná hodnota preferencie ''{0}''. Mám ''{1}''.
4051 4051 Upozornenie: Nepodporovaný koncový prvok ''{0}'' v obsahu zmenového súboru na pozícii ({1},{2}). Vynechávam.
4052 4052 Upozornenie: Nepodporovaný začiatočný prvok ''{0}'' v obsahu zmenového súboru na pozícii ({1},{2}). Vynechávam.
4053 4053 Varovania
4054 4054 Umývačka
4055 4055 Odpadkový kôš
4056 4056 Čistička odpadových vôd
4057 4057 Voda
4058 4058 Vodný zábavný park
4059 4059 Vodojem
4060 4060 -----
4061 4061 -----
4062 4062 Vodopád
4063 4063 -----
4064 4064 Duplicitné body na vodnom toku
4065 4065 Wave Audiosúbory (*.wav)
4066 4066 Koncový bod cesty je blízko inej komunikácie
4067 4067 Koncový bod cesty je blízko inej cesty
4068 4068 -----
4069 4069 Bod cesty je blízko inej cesty
4070 4070 Cesta s externou ID ''{0}'' obsahuje chýbajúci bod s externou ID ''{1}''.
4071 4071 Cesta {0}
4072 4072 Cesta {0} s {1} bodmi neobsahuje všetky body, pretože aspoň jeden bod chýbal v nahratých dátach.
4073 4073 Značenie bodov
4074 4074 Cestné objekty
4075 4075 Vedľajšie komunikácie
4076 4076 Cesty s rovnakou polohou
4077 4077 Kríž pri ceste
4078 4078 Božia muka
4079 4079 Internetová stránka: {0}
4080 4080 -----
4081 4081 Priehradzka
4082 4082 Mokraď
4083 4083 Invalidný vozík
4084 4084 Vozíky
4085 4085 Pri importe zvuku používam záznam na značky v GPX vrstve
4086 4086 Pri importe zvuku urobiť značky z...
4087 4087 Keď otáčate túto cestu, nasledujúce zmeny vo vlastnostiach cesty a jej bodov sú navrhované v takom poradí aby zachovali konzistenciu dát.
4088 4088 Pri ukladaní zanechávať záložné súbory končiace znakom ~
4089 4089 Celá skupina
4090 4090 Šírka (v metroch)
4091 4091 -----
4092 4092 Veterný mlyn
4093 4093 Veterný rukáv
4094 4094 -----
4095 4095 Drôtový model
4096 4096 S OAuth dávate programu JOSM právo vkladať dáta máp a GPS stopy na váš účet (<a href="{0}"> viac info ...</ a>).
4097 4097 -----
4098 4098 Vo vnútri reťazcov <b>"</b> a <b>\</b> znaky musí predchádzať <b>\</b> (e.g. <b>\"</b> and <b>\\</b>).
4099 4099 Drevo
4100 4100 Závody (továrne)
4101 4101 Napíšte GPS pozíciu do hlavičky súboru obrázka. Spustite túto funkciu z menu, kliknite pravým tlačidlom na obrázok vrstvy.
4102 4102 Zapisujem obsah pluginu do miestnej cache ''{0}''
4103 4103 Nesprávny počet argumentov pre záložky
4104 4104 Zle usporiadané cesty
4105 4105 XML značka(tag) <user> chýba
4106 4106 -----
4107 4107 Áno
4108 4108 Áno, Použiť to
4109 4109 Áno, vyriešiť konflikt a zavrieť
4110 4110 Áno, vymazať body
4111 4111 Áno, stiahni obrázky
4112 4112 Už máte autorizovaný prístup pre prístup k OSM serveru pomocou OAuth.
4113 4113 Chystáte sa zmazať neúplné objekty.<br>To spôsobí problémy, pretože ste nevideli reálny objekt. <br>Naozaj ich chcete zmazať?
4114 4114 Chystáte sa zmazať body mimo Vami stiahnutú oblasť.<br>Toto môže spôsobiť problém iným objektom (nevidíte ich), ktoré môžu používať tieto body.<br>Naozaj ich chcete zmazať?
4115 4115 Asi ste spustili {0} okná(ien) prehliadača.<br>Toto môže zaplniť vašu obrazovku s oknom prehliadača<br>a spôsobiť ukončenie po nejakej dobe.
4116 4116 Môžete tiež vložiť nejakú URL z www.openstreetmap.org
4117 4117 -----
4118 4118 Nemáte ešte autorizovaný prístup pre prístup k OSM serveru pomocou OAuth. Prosím najskôr povoliť.
4119 4119 Narazili ste na chybu v programe JOSM
4120 4120 Došlo k chybe v programe JOSM. Pred tým ako podáte hlásenie o chybe, uistite sa, že máte program JOSM aktualizovaný na poslednú verziu tu:
4121 4121 Niektoré nastavenia sa prejavia až po reštartovaní JOSM.
4122 4122 Presúvate viac ako {0} prvkov. Presúvanie viacerých prvkov je často chyba.\nSkutočne ich chcete presunúť?
4123 4123 Musíte urobiť vaše zmeny verejnými pre nahratie nových dát
4124 4124 Musíte vybrať aspoň jednu cestu.
4125 4125 Musíte zvoliť minimálne dva body pre rozdelenie uzavretej cesty.
4126 4126 Potrebujete ťahať "play head" so stlačeným SHIFT až na audio značku, alebo až na track point, ktorý chcete zosynchronizovať.
4127 4127 Potrebujete presunúť tlačítko "play head" blízko GPX stopy pre ktorú je priradená zvuková stopa, ktorá sa má prehrávať (po prvej značke).
4128 4128 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v bode na stope, kde chcete mať znažku.
4129 4129 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v momente, keď podľa sluchu určíš bod synchronizácie.
4130 4130 Vyžiadali ste si príliš veľa bodov (limit je 50 000). Vyžiadajte si menšiu plochu, alebo použite planet.osm
4131 4131 Tiež by ste mali aktualizovať svoje pluginy. Ak ani jedeno z toho nepomôže, pošlite prosím súbor hlásenia o chybe do našej bugtracker pomocou tohto odkazu:
4132 4132 Môžete vybrať GPX stopu(track)
4133 4133 Aktualizujte váš JOSM softvér. <br> Pre zabránenie problémov pluginov, by mali byť tiež aktualizované. <br> Aktualizovať pluginy teraz?
4134 4134 Váš komentár pre nahrávanie je <i>prázdny</i>, alebo <i>veľmi krátky</i>.<br /> <br /> Toto je technicky povolené, ale domnievame sa, že veľa užívateľov, ktorí si <br /> sledujú zmeny v ich oblasti závisí na zmysluplných komentároch zmenových súborov <br /> ,aby pochopili, čo sa deje! <br /> <br /> Ak obetujete minútu navyše teraz vysvetlením vašich zmien, urobíte život <br /> jednoduchším pre mnoho iných používateľov.
4135 4135 Nulové súradnice: {0}
4136 4136 -----
4137 4137 Zväčšenie
4138 4138 Zväčšenie (v metroch)
4139 4139 Priblížiť
4140 4140 Oddialiť
4141 4141 Priblížiť/Vzdialiť a pohyb mapy
4142 4142 Najvhodnejšie zväčšenie 1:1
4143 4143 Približovanie pomocou ťahania alebo CTRL+. alebo CTRL+,; pohyb s CTRL+šípka hore dolu doľava doprava; pohyb so zväčšením možno tiež pravým tlačítkom myši
4144 4144 Priblížiť
4145 4145 Úroveň zväčšenia:
4146 4146 Oddialiť
4147 4147 Priblížiť pohľad na {0}
4148 4148 Zväčšiť na
4149 4149 Zväčšiť na vrstvu
4150 4150 -----
4151 4151 Priblížiť k bodu
4152 4152 Priblížiť na problém
4153 4153 Priblížiť na vybraté elementy(s)
4154 4154 Priblížiť na výber
4155 4155 Priblížiť na zodpovedajúce objekty v aktuálnej dátovej vrstve
4156 4156 Priblížiť na objekt prvého vybratého člena odkazujúceho na
4157 4157 Priblížiť na objekty v obsahu tohto zmenového súboru v súčasnej dátovej vrstve
4158 4158 Priblížiť k tomuto bodu v aktuálnej vrstve
4159 4159 Priblížiť na {0}
4160 4160 Zväčšovanie je vypnuté pretože vrstva z tejto relácie nie je aktívna
4161 4161 Zväčšovanie je vypnuté pretože nie je vybratý člen
4162 4162 [vymazať]
4163 4163 \nVýška: {0} m
4164 4164 \nSmer {0}°
4165 4165 -----
4166 4166 -----
4167 4167 -----
4168 4168 -----
4169 4169 -----
4170 4170 -----
4171 4171 -----
4172 4172 -----
4173 4173 -----
4174 4174 -----
4175 4175 -----
4176 4176 -----
4177 4177 -----
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 -----
4182 4182 -----
4183 4183 -----
4184 4184 -----
4185 4185 -----
4186 4186 -----
4187 4187 -----
4188 4188 -----
4189 4189 -----
4190 4190 -----
4191 4191 -----
4192 4192 -----
4193 4193 -----
4194 4194 Upraviť stožiar
4195 4195 Upraviť stanicu
4196 4196 -----
4197 4197 Stožiar
4198 4198 Stanica
4199 4199 -----
4200 4200 Späť
4201 4201 Rýchlejšie
4202 4202 Rýchle prehrávanie
4203 4203 Vpred
4204 4204 Skok späť
4205 4205 Skok vpred
4206 4206 Ďalšia značka
4207 4207 Prehrajte nasledujúcu značku
4208 4208 Prehrajte predchádzajúcu značku
4209 4209 Prehrať/Pauza
4210 4210 Predchádzajúca značka
4211 4211 Pomalšie
4212 4212 Spomalené prehrávanie
4213 4213 Uzavretá
4214 4214 Otvoriť
4215 4215 <prázdne>
4216 4216 V
4217 4217 S
4218 4218 J
4219 4219 Z
4220 4220 -----
4221 4221 -----
4222 4222 -----
4223 4223 -----
4224 4224 -----
4225 4225 -----
4226 4226 -----
4227 4227 -----
4228 4228 -----
4229 4229 Desc(ription(popis))
4230 4230 Názov
4231 4231 -----
4232 4232 -----
4233 4233 -----
4234 4234 -----
4235 4235 Posun(offset)
4236 4236 -----
4237 4237 -----
4238 4238 -----
4239 4239 -----
4240 4240 -----
4241 4241 -----
4242 4242 zmiešaný
4243 4243 -----
4244 4244 -----
4245 4245 -----
4246 4246 -----
4247 4247 -----
4248 4248 -----
4249 4249 Zväčšenie
4250 4250 Upraviť železničnú stanicu
4251 4251 Železničná stanica
4252 4252 -----
4253 4253 -----
4254 4254 -----
4255 4255 -----
4256 4256 -----
4257 4257 -----
4258 4258 -----
4259 4259 -----
4260 4260 -----
4261 4261 Kláves:
4262 4262 -----
4263 4263 -----
4264 4264 -----
4265 4265 skrátené meno ulice
4266 4266 -----
4267 4267 pridať k výberu
4268 4268 adresa
4269 4269 -----
4270 4270 -----
4271 4271 pokročilý (advanced)
4272 4272 pokročilá konfigurácia
4273 4273 Visuté cesty/Lanovky
4274 4274 letecké cesty
4275 4275 zjazdovka_čierna
4276 4276 zjazdovka_ľahká
4277 4277 -----
4278 4278 farmársky (agricultural)
4279 4279 -----
4280 4280 všetky
4281 4281 všetky objekty
4282 4282 ulička(bočna ulica)
4283 4283 abecedný
4284 4284 náhradný
4285 4285 zaujímavosti (amenity) {0}
4286 4286 zaujímavosti (amenity)
4287 4287 svetelné zariadenie
4288 4288 verejná_doprava
4289 4289 -----
4290 4290 -----
4291 4291 -----
4292 4292 anglikánska
4293 4293 krmivo pre zvieratá
4294 4294 anonymný
4295 4295 akýkoľvek
4296 4296 akvadukt
4297 4297 lukostreľba
4298 4298 oblasť (plocha)
4299 4299 oblasť textu
4300 4300 ázijská
4301 4301 asfalt
4302 4302 atletika
4303 4303 -----
4304 4304 -----
4305 4305 -----
4306 4306 pozadie
4307 4307 zadný bod prerušenia
4308 4308 zadný segment
4309 4309 zlé
4310 4310 baháisti
4311 4311 baptistická
4312 4312 prekážka
4313 4313 prekážka na ceste
4314 4314 -----
4315 4315 (basin) kotvisko pre lode s udržiavanou výškou hladiny vody
4316 4316 basketbal
4317 4317 -----
4318 4318 pláž (beach)
4319 4319 bicykel
4320 4320 -----
4321 4321 -----
4322 4322 -----
4323 4323 -----
4324 4324 -----
4325 4325 čierna
4326 4326 modrá
4327 4327 slatina
4328 4328 boules (spoločný názov pre hry hrajuce sa s kovovými guľami)
4329 4329 hranica (boundary)
4330 4330 bowls (gúľanie šišatej gule po umelej,alebo prírodnej tráve k malej guľke)
4331 4331 -----
4332 4332 most
4333 4333 značka (tag) mosta (bridge) na bode
4334 4334 hnedá
4335 4335 brownfield (opustený priemyselný objekt)
4336 4336 budhisti
4337 4337 budova
4338 4338 naraziť
4339 4339 hamburger
4340 4340 autobus
4341 4341 autobusová linka
4342 4342 -----
4343 4343 kanoe
4344 4344 veľkosť písmen rozhoduje
4345 4345 katolícka
4346 4346 cintorín (cemetery)
4347 4347 -----
4348 4348 -----
4349 4349 -----
4350 4350 kura
4351 4351 čínska
4352 4352 -----
4353 4353 kresťania
4354 4354 cigarety
4355 4355 mesto (city)
4356 4356 -----
4357 4357 lezenie
4358 4358 -----
4359 4359 v smere hodinových ručičiek (pravotočivý)
4360 4360 zatvorené
4361 4361 uzavratá cesta
4362 4362 uhoľná
4363 4363 dlažbová kocka (cobblestone)
4364 4364 -----
4365 4365 telekomunikačná
4366 4366 zhutnená(valcovaná)
4367 4367 betón (concrete)
4368 4368 kondómy
4369 4369 konfiguravať zmenový súbor
4370 4370 nakonfigurovať na mape farebný štýl
4371 4371 konflikt
4372 4372 ihličnatý
4373 4373 spojenie
4374 4374 konštrukcia
4375 4375 električkové_vedenie
4376 4376 -----
4377 4377 -----
4378 4378 -----
4379 4379 -----
4380 4380 nemôžem získať zvuk zo vstupu URL
4381 4381 počet
4382 4382 -----
4383 4383 kriket
4384 4384 kriketová tréningová plocha s ochrannými sieťami (pre pálkára a nadhadzovača)
4385 4385 croquet (drevenou paličkou-kladovom sa búcha do gule cez obruče vložené do trávnika)
4386 4386 -----
4387 4387 cesta pre bicykle so značkou bicykla
4388 4388 bicyklovanie
4389 4389 údaje
4390 4390 listnatý
4391 4391 -----
4392 4392 stupne° min'' (Námorné)
4393 4393 stupne° min'' sec"
4394 4394 zmazané
4395 4395 doručenie
4396 4396 zastaralý
4397 4397 určený
4398 4398 miesto určenia (cieľ)
4399 4399 obchádzka
4400 4400 -----
4401 4401 -----
4402 4402 vypnuté
4403 4403 dok (nakladacia rampa)
4404 4404 závody chrtov
4405 4405 dvojité
4406 4406 dole
4407 4407 zjazdárska
4408 4408 stiahnuté
4409 4409 pitie
4410 4410 príjazdová cesta
4411 4411 ľahká
4412 4412 -----
4413 4413 prvky
4414 4414 miesto pohotovostnej prvej pomoci
4415 4415 jazdectvo
4416 4416 evanjelikánska
4417 4417 párne
4418 4418 príklady
4419 4419 vynikajúce
4420 4420 sáčky na výkaly
4421 4421 pre skúsených
4422 4422 -----
4423 4423 -----
4424 4424 chyba: vlastníctvo je jasne(výslovne) deaktivované
4425 4425 farmy
4426 4426 plot
4427 4427 trajekt (prievoz)
4428 4428 Hľadať vo výbere
4429 4429 -----
4430 4430 -----
4431 4431 priečinok
4432 4432 jedlo
4433 4433 pešia (foot)
4434 4434 cesta pre peších so značkou
4435 4435 brod
4436 4436 les
4437 4437 lestníctvo
4438 4438 predný bod prerušenia
4439 4439 predný segment
4440 4440 fosílna
4441 4441 freeride (zjazd na horských bicykloch cez prekážky)
4442 4442 -----
4443 4443 z dlaždice
4444 4444 z cesty
4445 4445 úplný
4446 4446 -----
4447 4447 -----
4448 4448 plynová
4449 4449 -----
4450 4450 -----
4451 4451 nemecká
4452 4452 ľadovec (glacier)
4453 4453 -----
4454 4454 -----
4455 4455 golfové ihrisko
4456 4456 dobré
4457 4457 gps značka
4458 4458 gps poloha bodu
4459 4459 kvalita1
4460 4460 kvalita2
4461 4461 kvalita3
4462 4462 kvalita4
4463 4463 kvalita5
4464 4464 tráva (grass)
4465 4465 trávový obkladač(grass_paver)
4466 4466 štrk (gravel)
4467 4467 šedá
4468 4468 grécka
4469 4469 zelená
4470 4470 greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
4471 4471 zem (ground)
4472 4472 gymnastika
4473 4473 polovičný
4474 4474 bod prerušenia
4475 4475 zdravie
4476 4476 teplo(heat)
4477 4477 vresovisko
4478 4478 -----
4479 4479 označiť (highlight)
4480 4480 komunikácie
4481 4481 komunikácia bez označenia (ref)
4482 4482 -----
4483 4483 cesta (highway_track)
4484 4484 turistika
4485 4485 hinduisti
4486 4486 historické
4487 4487 história
4488 4488 hokej
4489 4489 hrozné
4490 4490 koňská (horse)
4491 4491 konské dostihy
4492 4492 -----
4493 4493 -----
4494 4494 -----
4495 4495 -----
4496 4496 vodná
4497 4497 -----
4498 4498 -----
4499 4499 -----
4500 4500 -----
4501 4501 neaktívny
4502 4502 zahrňujúci priame deti rodičovských(nadriadených) relácií
4503 4503 neúplný
4504 4504 nekompletná cesta
4505 4505 zvýšiť úroveň zväčšenia pre viditeľnosť viacej detailov
4506 4506 -----
4507 4507 indická
4508 4508 vnútorný
4509 4509 závody
4510 4510 vnútorná časť (inner segment)
4511 4511 -----
4512 4512 stredne pokročilý (intermediate)
4513 4513 -----
4514 4514 -----
4515 4515 ostrovček
4516 4516 -----
4517 4517 talianska
4518 4518 džinisti
4519 4519 japonská
4520 4520 svedkovia jehovovi
4521 4521 judaisti
4522 4522 -----
4523 4523 -----
4524 4524 -----
4525 4525 skládka odpadov (landfill)
4526 4526 využitie oblasti (landuse)
4527 4527 využitie oblasti (landuse) {0}
4528 4528 -----
4529 4529 vrstvu
4530 4530 vrstva je v súčasnej dobe skrytá (kliknite pre zobrazenie vrstvy)
4531 4531 vrstva je v súčasnosti viditeľná (kliknutím sa vrstva skryje)
4532 4532 značka vrstvy so značkou +
4533 4533 -----
4534 4534 vľavo
4535 4535 oddych (leisure)
4536 4536 oddych (Leisure) {0}
4537 4537 osvetlená_voda (light_water)
4538 4538 -----
4539 4539 omedzený
4540 4540 obytná zóna
4541 4541 nahrávanie pluginu ''{0}'' (verzia {1})
4542 4542 -----
4543 4543 zablokovať rolovanie
4544 4544 nízky
4545 4545 lutheránska
4546 4546 mangrovová oblasť
4547 4547 človekom vytvorené (manmade)
4548 4548 -----
4549 4549 štýl mapy
4550 4550 -----
4551 4551 prístav (marina)
4552 4552 močiar (marsh)
4553 4553 max šírka
4554 4554 max dĺžka
4555 4555 maximálna rýchlosť na ceste pre peších
4556 4556 -----
4557 4557 kov
4558 4558 methodistická
4559 4559 mexická
4560 4560 armáda
4561 4561 min šírka
4562 4562 min dĺžka
4563 4563 -----
4564 4564 preklep v mene kľúča (key)
4565 4565 zmiešaný
4566 4566 mormónska
4567 4567 automobilový
4568 4568 cesta pre motorové vozidlá
4569 4569 dialnica (motorway)
4570 4570 dialničná prípojka
4571 4571 blato (mud)
4572 4572 -----
4573 4573 mnohoposchodový
4574 4574 viacnásobný
4575 4575 multipolygón
4576 4576 moslimovia
4577 4577 -----
4578 4578 prírodné (natural)
4579 4579 prírodné (natural) {0}
4580 4580 príroda
4581 4581 noviny
4582 4582 nasledujúce
4583 4583 -----
4584 4584 nie
4585 4585 Popis nedostupný
4586 4586 žiadne chybové hlásenie k dispozícii
4587 4587 bez modifikácie
4588 4588 zákaz zabočenia vľavo
4589 4589 zákaz zabočenia vpravo
4590 4590 zákaz jazdy priamo
4591 4591 zákaz otáčania sa
4592 4592 žiadny
4593 4593 beh nalyžiach hore kopcom (nordic)
4594 4594 nevymazaný
4595 4595 nie je prítomný
4596 4596 poznámka: Pre niektoré úlohy, JOSM potrebuje a veľa pamäte. Môže to byť nevyhnutné pre pridanie nasledujúcich\n možností Jávy pre upresnenie maximálnej veľkosti pridelenej pamäte v megabytes
4597 4597 upozornenie
4598 4598 pre začiatočníkov
4599 4599 jadrová
4600 4600 pozorovateľňa
4601 4601 nepárne
4602 4602 oficiálny
4603 4603 ropa(oil)
4604 4604 historická železnica(turistická)
4605 4605 -----
4606 4606 značka (tag) jednosmerky (oneway) na bode
4607 4607 prikázané odbočenie vľavo
4608 4608 prikázané odbočenie vpravo
4609 4609 zákaz odbočenia
4610 4610 otvoriť
4611 4611 Možnosti
4612 4612 možnosti poskytnutia ako Java system properties
4613 4613 orthodoxná
4614 4614 iná koľaj
4615 4615 vonkajší
4616 4616 obvodová časť (outer segment)
4617 4617 mimo ukladanej oblasti
4618 4618 parkovacia ulička(parking_aisle)
4619 4619 -----
4620 4620 parkovacie lístky
4621 4621 partial: vybraté objekty majú rôzne hodnoty, do not change
4622 4622 -----
4623 4623 -----
4624 4624 -----
4625 4625 spevnený
4626 4626 dlažobné kamene
4627 4627 vrchol (peak)
4628 4628 riečne kamene
4629 4629 pegasus (prechod pre chodcov a jazdcov na koňoch, len čiarkované okraje)
4630 4630 prechod pre chodcov (len čiarkované okraje)
4631 4631 -----
4632 4632 -----
4633 4633 permissive (súhlas vlastníka pozemku)
4634 4634 fotky
4635 4635 fotovoltanická (slnečná články)
4636 4636 hrádza (pier)
4637 4637 potrubie (pipeline)
4638 4638 zjazdovka pre pokročilých (piste_advanced)
4639 4639 mierna zjazdovka (piste_easy)
4640 4640 zjazdovka pre expertov (piste_expert)
4641 4641 zjazdovka pre freeride (piste_freeride)
4642 4642 stredne ťažká zjazdovka (piste_intermediate)
4643 4643 zjazdovka pre začiatočníkov (piste_novice)
4644 4644 hracia plocha, ihrisko
4645 4645 -----
4646 4646 miesto
4647 4647 závod
4648 4648 plast
4649 4649 stožiar(pole)
4650 4650 -----
4651 4651 energia (power)
4652 4652 presbiteriánska
4653 4653 predchádzajúce
4654 4654 cesta prvej triedy
4655 4655 prípojka cesty I. triedy
4656 4656 private (len pre vlastníka)
4657 4657 plánovaný
4658 4658 protestanská
4659 4659 verejný
4660 4660 hromadná doprava
4661 4661 plány MHD
4662 4662 lístky MHD
4663 4663 puffin (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
4664 4664 štvorité
4665 4665 quakerská
4666 4666 lom
4667 4667 racquetbal (podobné ako squash, iné pravidlá)
4668 4668 koľajnica (rail)
4669 4669 železničný pozemok
4670 4670 nadchod nad železnicou
4671 4671 železnica
4672 4672 železničná výhybka
4673 4673 -----
4674 4674 červená
4675 4675 mokraď´s rákosím
4676 4676 oblasť (region)
4677 4677 regionálna
4678 4678 regulárny výraz
4679 4679 relácia bez type
4680 4680 -----
4681 4681 znovu načítať vybrané štýly zo súboru
4682 4682 -----
4683 4683 odobrať z výberu
4684 4684 nahradiť označené
4685 4685 -----
4686 4686 obytná (osídlená)
4687 4687 reštaurácia bez mena
4688 4688 maloobchody
4689 4689 vpravo
4690 4690 riečny breh
4691 4691 cesta (vozovka)
4692 4692 úlohy
4693 4693 kruhový objazd (roundabout)
4694 4694 trasa (route)
4695 4695 cestný úsek
4696 4696 -----
4697 4697 -----
4698 4698 -----
4699 4699 -----
4700 4700 soľná bažina
4701 4701 piesok (sand)
4702 4702 sendvič
4703 4703 mierka
4704 4704 prehľadová (oreintačná)
4705 4705 oblasť pokrytá krovím
4706 4706 cesta druhej triedy
4707 4707 -----
4708 4708 vyberte šport:
4709 4709 zvolené
4710 4710 výber
4711 4711 oddelené jazdné pruhy na ceste pre cyklistov
4712 4712 -----
4713 4713 obslužná (service)
4714 4714 služby
4715 4715 -----
4716 4716 splašky(sewage)
4717 4717 šiítska
4718 4718 streľba
4719 4719 obchod
4720 4720 obchody (shop) {0}
4721 4721 -----
4722 4722 vedľajšia koľaj (napr: na stanici)
4723 4723 -----
4724 4724 -----
4725 4725 jedno
4726 4726 -----
4727 4727 miesto (blízke okolie)
4728 4728 -----
4729 4729 korčuľovanie
4730 4730 lyžovanie
4731 4731 lyžovanie
4732 4732 park zimných športov
4733 4733 futbal (soccer)
4734 4734 -----
4735 4735 -----
4736 4736 spiritualisti
4737 4737 šport
4738 4738 športové {0}
4739 4739 športové centrum
4740 4740 železničná vlečka
4741 4741 štadión
4742 4742 známky
4743 4743 kameň
4744 4744 potok
4745 4745 pouličná sieť
4746 4746 meno ulice obsahuje ss
4747 4747 reťazec
4748 4748 reťazec;reťazec;...
4749 4749 metro (subway)
4750 4750 -----
4751 4751 -----
4752 4752 sunnitská
4753 4753 povrch
4754 4754 -----
4755 4755 Močiar
4756 4756 sladkosti
4757 4757 plávanie
4758 4758 -----
4759 4759 tabuľka
4760 4760 stolný tenis
4761 4761 tampóny
4762 4762 taoisti
4763 4763 telefónne kupóny (poukážky)
4764 4764 dočasný
4765 4765 dočasný typ komunikácie
4766 4766 tenis
4767 4767 terminál
4768 4768 cesta tretej triedy
4769 4769 -----
4770 4770 thajská
4771 4771 -----
4772 4772 -----
4773 4773 táto vrstva nie je v súčasnej dobe aktívna (kliknite pre aktiváciu)
4774 4774 táto vrstva je aktívna
4775 4775 prílivová oblasť
4776 4776 tiger (prechod pre chodcov a cyklistov žlté pruhy)
4777 4777 -----
4778 4778 -----
4779 4779 k ceste
4780 4780 topografická
4781 4781 toucan (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
4782 4782 cestovanie
4783 4783 turistika {0}
4784 4784 -----
4785 4785 hračky
4786 4786 stopa
4787 4787 stopy a waypointy
4788 4788 iba stopy(track)
4789 4789 semafor
4790 4790 električka
4791 4791 trojité
4792 4792 pravda: vlastníctvo je jasne(výslovne) aktivované
4793 4793 cesta pre motorové vozidlá (trunk)
4794 4794 prípojka cesty pre motorové vozidlá
4795 4795 turecká
4796 4796 turningcircle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
4797 4797 typ
4798 4798 cesta bez klasifikácie (unclassified)
4799 4799 neriadený
4800 4800 podzemie
4801 4801 unitársky
4802 4802 neznámy
4803 4803 -----
4804 4804 neoznačený
4805 4805 -----
4806 4806 nespevnený
4807 4807 neuršený (unset)
4808 4808 unset: táto vlastnosť sa nedá nastaviť na vybraté objekty.
4809 4809 nešpecifikovaný dôvod
4810 4810 neoznačený
4811 4811 neoznačená cesta
4812 4812 nepoužité
4813 4813 neobvyklá kombinácia značiek (tagov)
4814 4814 hore
4815 4815 až do dlaždice
4816 4816 použitie
4817 4817 chyba overovania
4818 4818 ostatné overovania
4819 4819 varovanie overovania
4820 4820 -----
4821 4821 verzia {0}
4822 4822 cez bod alebo cestu
4823 4823 viadukt (nadjazd)
4824 4824 -----
4825 4825 zobraziť meta informácie, záznam chýb a definíciu zdroja
4826 4826 sopka
4827 4827 kupóny (poukážky)
4828 4828 -----
4829 4829 -----
4830 4830 -----
4831 4831 voda
4832 4832 -----
4833 4833 vodný tok
4834 4834 vodné cesty (Waterway) {0}
4835 4835 cesta je spojená
4836 4836 cesta je spojená do nasledujúceho člena relácie
4837 4837 cesta je spojená do predchádzajúceho člena relácie
4838 4838 cesta nie je pripojená do predchádzajúceho alebo nasledujúceho člena relácie
4839 4839 iba waypointy
4840 4840 -----
4841 4841 biela
4842 4842 divoká príroda
4843 4843 veterná
4844 4844 -----
4845 4845 -----
4846 4846 drôtený_plot
4847 4847 -----
4848 4848 -----
4849 4849 drevo (wood)
4850 4850 drevený_plot
4851 4851 zalesnená oblasť (woodarea)
4852 4852 chybná značka (tag) komunikácie na bode
4853 4853 -----
4854 4854 -----
4855 4855 železničná vlečka v závode
4856 4856 áno
4857 4857 prechod pre chodcov (zebra)
4858 4858 -----
4859 4859 -----
4860 4860 -----
4861 4861 -----
4862 4862 -----
4863 4863 -----
4864 4864 {0} ({1} do {2} stupňov)
4865 4865 -----
4866 4866 {0} se skladá z:
4867 4867 {0} metrov
4868 4868 {0} viac...
4869 4869 {0} bodov v ceste {1} prekročilo max. povolené množstvo bodov {2}
4870 4870 {0} objekty prektočili max. povolených {1} objektov v zmenovom súbore na server ''{2}''. Prosím <a href="urn:advanced-configuration">konfigurujte</a> ako postupovať s <strong>viacnásobnými zmenovými súbormi</strong>
4871 4871 {0} štvorcových km
4872 4872 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaný bod ''{4}'' (id: {5})
4873 4873 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná relácia ''{4}'' (id: {5})
4874 4874 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná cesta ''{4}'' (id: {5})
4875 4875 -----
4876 4876 {0}: Verzia {1} (súčasná: {2})
4877m 1 -----
4878m 2 -----
4879m 3 -----
4880m 4 (Časová odchýlka z {0} dňa)
4881m 4 Časová odchýlka z {0} dní
4882m 4 Časová odchýlka z {0} dní
4883m 5 ({0} požiadavka)
4884m 5 ({0} požiadavky)
4885m 5 ({0} požiadaviek)
4886m 6 ({0}/{1}) Nahrávaný {2} objekt ...
4887m 6 ({0}/{1}) Nahrávané {2} objekty ...
4888m 6 ({0}/{1}) Nahrávaných {2} objektov ...
4889m 7 <html>Nahrávanie /alebo ukladacia operácia z jednej vrstvy s úpravami<br>bola zrušená alebo skončila neúspechom.</html>
4890m 7 <html>Nahrávanie /alebo ukladacie operácie z {0} vrstiev s úpravami<br>boli zrušené alebo skončili neúspechom.</html>
4891m 7 <html>Nahrávanie /alebo ukladacie operácie z {0} vrstiev s úpravami<br>boli zrušené alebo skončili neúspechom.</html>
4892m 8 <html>Vyrovnaná <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografia do GPX stopy.</html>
4893m 8 <html>Vyrovnané <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografie do GPX stopy.</html>
4894m 8 <html>Vyrovnané <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografie do GPX stopy.</html>
4895m 9 <html>Vybratý objekt nie je dostupný v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
4896m 9 <html>Žiadne z vybratých objektov nie sú dostupné v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
4897m 9 <html>Žiadne z vybratých objektov nie sú dostupné v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
4898m 10 <html>{0} vrstvy majú nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy s konfliktami:</html>
4899m 10 <html>{0} vrstva má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva s konfliktami:</html>
4900m 10 <html>{0} vrstiev má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstiev s konfliktami:</html>
4901m 11 <html>{0}vrstva potrebuje uložiť, pretože má pričlenený súbor<br>ktorý nemôže byť uložený.<br>Vyberte iný súbor pre túto vrstvu, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstva s nezapisovateľným súborom:</html>
4902m 11 <html>{0}vrstvy potrebujú uložiť, pretože majú pričlenené súbory<br>ktoré nemôžu byť uložené.<br>Vyberte iné súbory pre tieto vrstvy, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstvy s nezapisovateľnými súbormi:</html>
4903m 11 <html>{0}vrstvy potrebujú uložiť, pretože majú pričlenené súbory<br>ktoré nemôžu byť uložené.<br>Vyberte iné súbory pre tieto vrstvy, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstvy s nezapisovateľnými súbormi:</html>
4904m 12 <html>{0} vrstvy sa musia uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
4905m 12 <html>{0} vrstva sa musí uložiť, pretože nemá pričlenený súbor.<br>Najskôr vyberte súbor pre túto vrstvu, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva bez súboru:</html>
4906m 12 <html>{0} vrstiev sa musí uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
4907m 13 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
4908m 13 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do cesty
4909m 13 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
4910m 14 Očakávaný {0} objekt
4911m 14 Očakávané {0} objekty
4912m 14 Očakávaných {0} objektov
4913m 15 Nemožno otvoriť súbor {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.
4914m 15 Nemožno otvoriť súbory {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.
4915m 15 Nemožno otvoriť súbory {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.
4916m 16 Nemožno otvoriť súbor {0} importérom súborov ''{1}''.
4917m 16 Nemožno otvoriť súbory {0} importérom súborov ''{1}''.
4918m 16 Nemožno otvoriť súbory {0} importérom súborov ''{1}''.
4919m 17 Zmeniť vlastnosti až {0} objektu.
4920m 17 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
4921m 17 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
4922m 18 Zmeniť {0} objekty
4923m 18 Zmeniť {0} objekt
4924m 18 Zmeniť {0} objektov
4925m 19 Kliknite na tlačidlo <strong>{0}</strong> ak chcete skontrolovať stav tohto objektu na serveri.
4926m 19 Kliknite na tlačidlo <strong>{0}</strong> ak chcete skontrolovať stav týchto objektov na serveri.
4927m 19 Kliknite na tlačidlo <strong>{0}</strong> ak chcete skontrolovať stav týchto objektov na serveri.
4928m 20 Konflikt počas sťahovania
4929m 20 Konflikty počas sťahovania
4930m 20 Konfliktov počas sťahovania
4931m 21 Konflikt v dátach
4932m 21 Konflikty v dátach
4933m 21 Konfliktov v dátach
4934m 22 Zmazať {0} body
4935m 22 Zmazať {0} bod
4936m 22 Zmazať {0} bodov
4937m 23 Zmazať {0} objekty
4938m 23 Zmazať {0} objekt
4939m 23 Zmazať {0} objektov
4940m 24 Zmazať {0} relácie
4941m 24 Zmazať {0} reláciu
4942m 24 Zmazať {0} relácií
4943m 25 Zmazať {0} cesty
4944m 25 Zmazať {0} cestu
4945m 25 Zmazať {0} ciest
4946m 26 Vymazávam {0} objekt
4947m 26 Vymazávam {0} objekty
4948m 26 Vymazávam {0} objektov
4949m 27 Sťahovanie nasledujúceho pluginu bolo <strong>neúspešné</strong>:
4950m 27 Sťahovanie nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>neúspešné</strong>:
4951m 27 Sťahovanie nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>neúspešné</strong>:
4952m 28 Sťahujem {0} zmenový súbor ...
4953m 28 Sťahujem {0} zmenové súbory ...
4954m 28 Sťahujem {0} zmenových súborov ...
4955m 29 Sťahovanie {0} neúplného dieťaťa(child) relácie ''{1}''
4956m 29 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) relácie ''{1}''
4957m 29 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) relácie ''{1}''
4958m 30 Sťahovanie {0} neúplného dieťaťa(child) z {1} rodičovských relácií ''{1}''
4959m 30 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) z {1} rodičovských relácií ''{1}''
4960m 30 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) z {1} rodičovských relácií ''{1}''
4961m 31 -----
4962m 32 Sťahovanie {0} objektu z ''{1}''
4963m 32 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
4964m 32 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
4965m 33 Zdvojený {0} bod v {1} bode
4966m 33 Zdvojené {0} bodes v {1} bode
4967m 33 Zdvojené {0} bodes v {1} bode
4968m 34 Vložiť nový bod do {0} ciest.
4969m 34 Vložiť nový bod do cesty.
4970m 34 Vložiť nový bod do {0} ciest.
4971m 35 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcom plugine:
4972m 35 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcich pluginoch:
4973m 35 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcich pluginoch:
4974m 36 JOSM našiel {0} neuloženú OSM dátovú vrstvu.
4975m 36 JOSM našiel {0} neuložené OSM dátové vrstvy.
4976m 36 JOSM našiel {0} neuložených OSM dátových vrstiev.
4977m 37 Spojovaná verzia ({0} vstupy)
4978m 37 Spojovaná verzia ({0} vstup)
4979m 37 Spojovaná verzia ({0} vstupov)
4980m 38 Posun {0} bodov
4981m 38 Posun {0} bodu
4982m 38 Posun {0} bodov
4983m 39 Moja verzia ({0} vstupy)
4984m 39 Moja verzia ({0} vstup)
4985m 39 Moja verzia ({0} vstupov)
4986m 40 -----
4987m 41 -----
4988m 42 -----
4989m 43 -----
4990m 44 Otváranie súboru {0}...
4991m 44 Otváranie súborov {0}...
4992m 44 Otváranie súborov {0}...
4993m 45 Vkladanie {0} značiek
4994m 45 Vkladanie {0} značky
4995m 45 Vkladanie {0} značiek
4996m 46 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ho aktualizovať ručne.
4997m 46 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ich aktualizovať ručne.
4998m 46 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ich aktualizovať ručne.
4999m 47 Plugin {0} vyžaduje plugin, ktorý nebol nájdený. Chýbajúci plugin je:
5000m 47 Plugin {0} vyžaduje {1} pluginy, ktoré sa nenašli. Chýbajúce pluginy sú:
5001m 47 Plugin {0} vyžaduje {1} pluginov, ktoré sa nenašli. Chýbajúce pluginy sú:
5002m 48 Očistený {0} objekt
5003m 48 Očistené {0} objekty
5004m 48 Očistených {0} objektov
5005m 49 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
5006m 49 Odstrániť staré kľúče z {0} objektu
5007m 49 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
5008m 50 Otáčanie {0} bodov
5009m 50 Otáčanie {0} bodu
5010m 50 Otáčanie {0} bodov
5011m 51 Mierka {0} bod
5012m 51 Mierka {0} bodov
5013m 51 Mierka {0} body
5014m 52 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodu)
5015m 52 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
5016m 52 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
5017m 53 Zjednodušiť {0} cestu
5018m 53 Zjednodušiť {0} cesty
5019m 53 Zjednodušiť {0} ciest
5020m 54 Značky({0} konflikt)
5021m 54 Značky({0} konflikty)
5022m 54 Značky({0} konfliktov)
5023m 55 Nasledujúci plugin bol <strong>úspešne</strong> stiahnutý:
5024m 55 Nasledujúce {0} pluginy boli <strong>úspešne</strong> stiahnuté:
5025m 55 Nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>úspešne</strong> stiahnutých:
5026m 56 Nasledujúci plugin už nie je potrebný, a má byť deaktivovaný:
5027m 56 Nasledujúce pluginy už nie sú potrebné, a majú byť deaktivované:
5028m 56 Nasledujúcich pluginov už nie je potrebných, a majú byť deaktivované:
5029m 57 Plugin nebude nahratý.
5030m 57 Pluginy nebudú nahraté.
5031m 57 Pluginy nebudú nahraté.
5032m 58 Vybratý bod nie je v strede cesty.
5033m 58 Vybraté body nie sú v strede cesty.
5034m 58 Vybraté body nie sú v strede cesty.
5035m 59 Vybratá trasa obsahuje body mimo stiahnutej oblasti údajov.
5036m 59 Vybraté trasy obsahujú body mimo stiahnutej oblasti údajov.
5037m 59 Vybraté trasy obsahujú body mimo stiahnutej oblasti údajov.
5038m 60 Ich verzia ({0} vstupy)
5039m 60 Ich verzia ({0} vstup)
5040m 60 Ich verzia ({0} vstupov)
5041m 61 Je tam viac ako jedna cesta používajúca bod, ktorý ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
5042m 61 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
5043m 61 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
5044m 62 Je tam {0} objekt v miestnej dátovej sade, ktorý by mohol byť odstránený zo servera. Ak sa neskôr pokúsite zmazať alebo aktualizovať tento objekt na serveri, je pravdepodobné hlásenie o konflikte.
5045m 62 Sú tam {0} objekty v miestnej dátovej sade, ktoré by mohli byť odstránené zo servera. Ak sa neskôr pokúsite zmazať alebo aktualizovať tieto objekty na serveri, je pravdepodobné hlásenie o konflikte.
5046m 62 Je tam {0} objektov v miestnej dátovej sade, ktoré by mohli byť odstránené zo servera. Ak sa neskôr pokúsite zmazať alebo aktualizovať tieto objekty na serveri, je pravdepodobné hlásenie o konflikte.
5047m 63 Nachádza sa tam {0} objekt na nahratie..
5048m 63 Nachádzajú sa tam {0} objekty na nahratie..
5049m 63 Nachádza sa tam {0} objektov na nahratie..
5050m 64 -----
5051m 65 Bol tam zistený {0} konflikt.
5052m 65 Boli tam zistené {0} konflikty.
5053m 65 Bolo tam zistených {0} konfliktov.
5054m 66 Počas importu bol {0} konflikt
5055m 66 Počas importu boli {0} konflikty
5056m 66 Počas importu bolo {0} konfliktov
5057m 67 Toto zmení až {0} objektov.
5058m 67 Toto zmení až {0} objekt.
5059m 67 Toto zmení až {0} objekty.
5060m 68 Toto chce zmeniť {0} objekt.
5061m 68 Toto chce zmeniť {0} objektov.
5062m 68 Toto chce zmeniť {0} objektov.
5063m 69 Transformácia {0} bodu
5064m 69 Transformácia {0} bodov
5065m 69 Transformácia {0} bodov
5066m 70 -----
5067m 71 Aktualizácia tohoto pluginu zlyhala:
5068m 71 Aktualizácia týchto pluginov zlyhala:
5069m 71 Aktualizácia týchto pluginov zlyhala:
5070m 72 Nahrávanie <strong>{0} objektu</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
5071m 72 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
5072m 72 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
5073m 73 Nahrávanie <strong>{0} objektu</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
5074m 73 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
5075m 73 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
5076m 74 Nahrávanie {0} objektov ...
5077m 74 Nahrávanie {0} objektu ...
5078m 74 Nahrávanie {0} objektov ...
5079m 75 -----
5080m 76 stopa
5081m 76 stopy
5082m 76 stopy
5083m 77 stopa s {0} bodmi
5084m 77 stopy s {0} bodmi
5085m 77 stopy s {0} bodmi
5086m 78 značka
5087m 78 značky
5088m 78 značiek
5089m 79 bod
5090m 79 body
5091m 79 bodov
5092m 80 objekt
5093m 80 objekty
5094m 80 objektov
5095m 81 bod
5096m 81 body
5097m 81 bodov
5098m 82 vzťah (relation)
5099m 82 vzťahy (relations)
5100m 82 vzťahov (relations)
5101m 83 do {0} objektu
5102m 83 do {0} objektov
5103m 83 do {0} objektov
5104m 84 cestu
5105m 84 cesty
5106m 84 ciest
5107m 85 Autori
5108m 85 Autor
5109m 85 Autorov
5110m 86 {0} pozostáva z {1} značky
5111m 86 {0} pozostáva z {1} značiek
5112m 86 {0} pozostáva z {1} značiek
5113m 87 {0} skladá sa z {1} stopy
5114m 87 {0} skladá sa z {1} stôp
5115m 87 {0} skladá sa z {1} stôp
5116m 88 {0} vymazaný
5117m 88 {0} vymazané
5118m 88 {0} vymazaných
5119m 89 {0} načítaný obrázok .
5120m 89 {0} načítané obrázky.
5121m 89 {0} načítaných obrázkov.
5122m 90 {0} členov
5123m 90 {0} člen
5124m 90 {0} členy
5125m 91 {0} bod
5126m 91 {0} body
5127m 91 {0} bodov
5128m 92 {0} pridaných objektov:
5129m 92 {0} pridaný objek:
5130m 92 {0} pridané objekty:
5131m 93 {0} zmazaný objekt:
5132m 93 {0} zmazané objekty:
5133m 93 {0} zmazaných objektov:
5134m 94 {0} upravených objektov:
5135m 94 {0} upravený objekt:
5136m 94 {0} upravené objekty:
5137m 95 {0} nevyriešený konflikt značky na rozhodnutie
5138m 95 {0} nevyriešené konflikty značiek na rozhodnutie
5139m 95 {0} nevyriešených konfliktov značiek na rozhodnutie
5140m 96 {0} bod
5141m 96 {0} body
5142m 96 {0} bodov
5143m 97 {0} relácia
5144m 97 {0} relácie
5145m 97 {0} relácií
5146m 98 {0} trasa,
5147m 98 {0} trasy,
5148m 98 {0} trás,
5149m 99 značky
5150m 99 značka
5151m 99 značiek
5152m 100 {0} stopa(track)
5153m 100 {0} stopy(track)
5154m 100 {0} stôp(track)
5155m 101 {0} stopa(track),
5156m 101 {0} stopy(track),
5157m 101 {0} stôp(track),
5158m 102 {0} bola založená GPS značka.
5159m 102 {0} boli založené GPS značky.
5160m 102 {0} boli založené GPS značky.
5161m 103 {0} ciest
5162m 103 {0} cesta
5163m 103 {0} cesty
5164m 104 {0} waypoint (bod cesty)
5165m 104 {0} waypointy (body cesty)
5166m 104 {0} waypointov (bodov cesty)
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.