source: josm/trunk/data/sk.lang@ 4166

Last change on this file since 4166 was 4166, checked in by stoecker, 13 years ago

i18n update, split plugin and core translation

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 177.1 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 -----
9 9 -----
10 10 -----
11 11 -----
12 12 -----
13 13 # Objekty
14 14 % z východu:
15 15 % zo severu:
16 16 (# požiadavky neznáme)
17 17 (1 požiadavka)
18 18 (Kód={0})
19 19 (Pomoc: Skratky môžeš modifikovať v nastaveniach)
20 20 (Text už bol skopírovaný do schránky.)
21 21 -----
22 22 (URL bolo:
23 23 (Použite medzinárodný kód, ako +12-345-67890)
24 24 (v rade {0}, stĺpec {1})
25 25 (deaktivované)
26 26 -----
27 27 (žiadny objekt)
28 28 (žiadny)
29 29 -----
30 30 -----
31 31 -----
32 32 ({0}/{1}) Sťahujem zmenový subor {2} ...
33 33 ({0}/{1}) Sťahovanie zmenového súboru {2}...
34 34 ({0}/{1}) Sťahovanie obsahu pre zmenový súbor {2}...
35 35 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z bodov {2}
36 36 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z relácie {2}
37 37 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z cesty {2}
38 38 ({0}/{1}): Sťahujem reláciu ''{2}''...
39 39 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou a jednu z týchto ciest, alebo
40 40 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou, alebo
41 41 * Jeden označený bod, alebo
42 42 * Jednu cestu a jeden alebo viac jej bodov používaných vo viac než jednej ceste.
43 43 * Jednu cestu s jedným, alebo viac bodov používanými vo viac než jednej ceste, alebo
44 44 ... iný druh prepravy
45 45 ... odkazy na relácie
46 46 /CESTA/K/JOSM/ZLOŽKE/
47 47 -----
48 48 -----
49 49 10pin (Kolok na hru s desiatimi kolkami)
50 50 -----
51 51 -----
52 52 -----
53 53 -----
54 54 -----
55 55 -----
56 56 -----
57 57 -----
58 58 -----
59 59 </p><p>Zatvorte dialóg filtra, aby sa zobrazili všetky objekty.<p></html>
60 60 <Nie je zatiaľ nahratá GPX stopa (track)>
61 61 <anonymné>
62 62 <b>-name:Bak</b> - neobsahuje ''Bak'' v mene.
63 63 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' a ''Street'' v akomkoľvek kľúči, alebo mene.
64 64 -----
65 65 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' v akomkoľvek kľúči, alebo mene.
66 66 -----
67 67 <b>súbor zmien:</b>... - objekt s daným ID súboru zmien (0 objektov bez priradeného súboru zmien)
68 68 <b>dieťa <i>výraz</i></b> - všetky deti objektov vyhovujúcich výrazu
69 69 -----
70 70 <b>foot:</b> - klúč 'foot' nastavený na akúkoľvek hodnotu.
71 71 <b>id:</b>... - objekt s určeným ID (0 pre nové objekty)
72 72 <b>incomplete</b> - všetky nekompletné objekty
73 73 <b>modified</b> - všetky zmenené objekty
74 74 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' kdekoľvek v mene.
75 75 <b>body:</b>... - objekt s danými číslami bodov (body:počet alebo body:min-max)
76 76 -----
77 77 <b>rodič <i>výraz</i></b> - všetci rodičia objektov vyhovujúcich výrazu
78 78 <b>úloha: </ b> ... - Objekt s danou úlohou vo vzťahu
79 79 <b>selected</b> - všetky vybraté objekty
80 80 <b>značky:</b>... - objekt s uvedeným číslom kvôli značkám (značky:spočítať alebo značky:min-max)
81 81 <b>časová značka:</b>... - objekty s touto časovou značkou (<b>2009-11-12T14:51:09Z</b>, <b>2009-11-12</b> alebo <b>T14:51</b> ...)
82 82 <b>type:</b> - typy objektov (<b>bod</b>, <b>cesta</b>, <b>vzťah(relácia)</b>)
83 83 <b>type=*</b> - kľúč ''type'' s nejakou hodnotou. Skúste tiež <b>*=hodnota</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
84 84 <b>type=cesta</b> - kľúč ''type'' s presnou hodnotou ''cesta''.
85 85 <b>untagged</b> - všetky neoznačené objekty
86 86 <b>user:</b>... - všetky objekty nahraté užívateľom
87 87 <b>užívateľ:anonymný</b> - všetky objekty zmenené anonymnými užívateľmi
88 88 <b>verzia:</b>... - objekt s danou verziou (0 objektov bez priradenej verzie)
89 89 <b>{0}</b> vypnuté objekty
90 90 <br>Chybná správa(nepreložený): {0}
91 91 -----
92 92 <rôzne>
93 93 <prázdny>
94 94 -----
95 95 -----
96 96 <h1><a name="top">Klávesové skratky</a></h1>
97 97 <h1>Skupiny modifikátorov</h1>
98 98 <h2>Aktívny filter</h2>
99 99 <h2> JOSM vyžaduje Javu verzie 6.</h2> Nájdená Java verzia: {0}.<br>Môžete<ul><li> aktualizovať vašu Java (JRE), alebo</li><li> používať staršie (Java 5 kompatibilnú) verziu JOSM.</li></ul> Viac informácií:
100 100 <h3>Keď je vybratá jedna alebo viac trás, tvar sa upraví tak, že všetky uhly majú 90 alebo 180 stupňov.</h3>K výberu môžte pridať dva uzly. Potom sa smer upraví podľa týchto dvoch nastavených uzlov. (Potom, možte vrátiť posun niektorých uzlov:<br>Tie vyberte a stlačte skratku pre Pravé uhly / Späť. Prednastavené je Shift+Q.)
101 101 <html>''{0}'' nie je platná OSM API URL.<br>Prosím, skontrolujte pravopis a znovu potvrďte.</html>
102 102 <html> <body> <p class="warning-body"> <strong>Upozornenie: </strong> Heslo je uložené vo formáte obyčajného textu v JOSM súbore nastavení. Okrem toho sa prevádza <strong>nešifrované</strong> v každej žiadosti zaslanej na server OSM. <strong> Nepoužívajte cenné hesla. </strong></p></body></html>
103 103 <html> <body> Zadajte prosím OAuth autorizačný prístup, ktorý je oprávnený k prístupu k serveru OSM ''{0}''.</ body> </ html>
104 104 <html><h3>Vymazať súbor {0} z disku?<p>Súbor s obrázkom bude natrvalo stratený!</h3></html>
105 105 <html><p class="error-header">Nastala chyba pri získavaní informácií pomoci</p><p class="error-body">Obsah pre tému pomoci <strong>{0}</strong> nemohol byť nahratý. Chybová správa je (nepreložená):<br><tt>{1}</tt></p></html>
106 106 -----
107 107 <html><strong>Aktuálne sťahovaná oblasť</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
108 108 <html><strong>Neúspešné</strong> vymazanie <strong>relácie {0}</strong>. Stále odkazuje na reláciu {1}.<br>Prosím nahrajte reláciu {1}, odstráňte odkaz z relácie {0}, a nahrajte znovu.</html>
109 109 <html>Vzťah relácie bol skopírovaný do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto overiť a opraviť ak je to nutné.</html>
110 110 <html>Funkcia umiestnená v relačnom člene bola skopírovaná do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto potvrdiť a opraviť to ak je to potrebné.</html>
111 111 <html>Okrem iného môžete vložiť <strong>adresu dlaždíc</strong> pre jednotlivé dlaždice vo formáte<i>zoomlevel/x/y</i>, i.e. <i>15/256/223</i>. Adresa dlaždíc vo formáte <i>zoom,x,y</i> alebo <i>zoom;x;y</i> sú tiež platné.</html>
112 112 <html>Nejaká chyba nastala počas obnovy záložného súboru.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
113 113 <html>Nejaká chyba nastala počas ukladania.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
114 114 <html>Overenie na OSM serveri s OAuth prístupom ''{0}'' zlyhal. <br> Prosím otvorte dialóg nastavení a získajte ďalší OAuth prístup. </ html>
115 115 <html>Overenie na OSM serveri s používateľským menom ''{0}'' zlyhalo. <br> Skontrolujte prosím užívateľské meno a heslo v nastaveniach programu JOSM . </ html>
116 116 -----
117 117 <html>Overenie na serveri OSM s OAuth prístupom ''{0}'' zlyhalo. <br>Pre overenie nie je povolený prístup k chránenému zdroju <br>''{1}''.< br> Prosím otvorte dialóg nastavení a získajte ďalší OAuth prístup. </ html>
118 118 <html>Nemožno otvoriť priečinok ''{0}''.<br>Prosím, vyberte súbor.</html>
119 119 <html>Nemôžem nahrať {0} objektov v jednej požiadavke pretože<br>max. veľkosť zmenového súboru {1} na server ''{2}'' je prekročená.</html>
120 120 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre koniec spojovania mojich a ich položiek</html>
121 121 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre začiatok spojovania mojich a ich položiek</html>
122 122 <html>Nepodarilo za uzavrieť changeset <strong>{0}</strong><br>pretože už je uzavretý.</html>
123 123 <html>Zatváranie zmenového súboru <strong>{0}</strong> neúspešné<br> pretože už bol zavretý na {1}.</html>
124 124 <html>Spojenie s OSM serverom ''{0}'' vypršalo. Prosím, skúste to znova neskôr.</ Html>
125 125 <html>Spojenie s OSM serverom ''{0}'' zlyhalo. Server odpovedal <br> nasledujúcim kódom chyby a nasledujúcim chybovým hlásením: <br> <strong> Kód chyby: <strong> {1} <br> <strong> Chybové hlásenie (nepreložené) </ strong>: {2} </ HTML>
126 126 -----
127 127 <html>Nemôžem čítať záložky z<br>''{0}''<br>Chyba bola: {1}</html>
128 128 <html> Nemôžem čítať súbor ''{0}''.< br> Chyba je: <br> {1}</ html>
129 129 <html> Nemôžem čítať. <br> Chyba je: <br> {0} </ html>
130 130 <html>Stiahnuť zmenové súbory v súčasnom zobrazení mapy.<br><em>Vypnutý. Teraz tam nie je aktívne žiadne zobrazenie mapy.</em></html>
131 131 <html>Stiahnuť zmenové súbory v súčasnom zobrazení mapy</html>
132 132 <html>Stiahnuť moje otvorené zmenové súbory</html>
133 133 <html>Stiahnuť moje otvorené zmenové súbory<br><em>Vypnutý. Prosím vložte najskôr vaše OSM užívateľské meno do nastavení.</em></html>
134 134 <html>Stiahnuť posledné zmenové súbory</html>
135 135 <html>Vložte kľúč značky, i.e. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
136 136 <html>Vložte hodnotu značky, i.e. <strong><tt>kontrola členov</tt></strong></html>
137 137 <html> Zadajte autorizačný prístup ručne, ak bol vygenerovaný a získaný externe <br> na JOSM. </ html>
138 138 <html> Nepodaril sa prístup k serveru OSM ''{0}''<br> s autorizovaným prístupom ''{0}''.< br> Server považuje autorizovaný prístup za neoprávnený. Nebudete <br> mať prístup ku všetkým chráneným zdrojom na tomto serveri pomocou tohto prístupu. </ Html>
139 139 <html> Nepodarilo sa overiť na serveri OSM ''{0}''.< br> Používate OAuth na overenie, ale v súčasnej dobe neexistuje žiadny <br>nakonfigurovaný OAuth autorizovaný prístup. <br> Prosím, otvorte dialógové okno nastavení a vytvorte, alebo zadajte autorizovaný prístup. </ html>
140 140 <html> Nepodarilo sa doplniť URL ''{0}'' pre overenie OSM API servera. <br> Skontrolujte prosím váš text ''{1}'' a overte znova. </ html>
141 141 <html>Neúspešné pripojenie k URL ''{0}''.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{1}'' a vaše internetové pripojenie a potvrďte znovu.</html>
142 142 <html>Neúspešné vytvorenie URL pretože šifrovanie ''{0}''<br>chýbalo na tomto systéme.</html>
143 143 <html>Nepodarilo sa stiahnuť dáta. Ich formát je buď nepodporovaný, chybný, a / alebo nekonzistentný. <br> <br> Detaily (nepreložené): {0} </ html>
144 144 <html>Neúspešná inicializácia komunikácie s OSM serverom {0}.<br>Skontrojujte URL servera vo vašich nastaveniach a vo vašom internetovom pripojení.</html>
145 145 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}</html>
146 146 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Chyba pri resetovaní súboru preferencií do východzieho: {0}</html>
147 147 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.</html>
148 148 -----
149 149 <html>Neúspešné načítanie obsahu zdrojov štýlov z<br>''{0}''.<br><br>Detaily (nepreložené):<br>{1}</html>
150 150 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Meno hostiteľa ''{1}'' nemôže byť vyriešený. <br>Prosím skontrolujte API URL vo vašich nastaveniach a vaše internetové pripojenie.</html>
151 151 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Prosím, skontrolujte vaše internetové pripojenie.</html>
152 152 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''<br>pre bezpečnostné dôvody. Toto je veľmi pravdepodobné pretožestále bežíte<br>v nejakom applete a pretože nemôžete načítať váš applet z ''{1}''.</html>
153 153 <html>Neúspešné otvorenie stránky pomoci na url {0}.<br>Je veľmi pravdepodobne spôsobené sieťovým problémom, skontrolujte prosím<br>vaše internetové pripojenie</html>
154 154 <html>Neúspešné získanie zoznamu zmenových súborov z OSM API servera v<br>''{1}''. Server odpovedal kódom {0} namiesto 200.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{1}'' a potvrďte znovu.</html>
155 155 <html> Nepodarilo sa získať informácie o aktuálnom užívateľovi z OSM servera ''{0}''.< br> To asi nie je problém spôsobený testovaním autorizačného prístupu, ale <br> skôr problém s konfiguráciou servera . Starostlivo prejdite server <br> URL a vaše pripojenie k internetu. </ Html>
156 156 <html> Nepodarilo sa podpísať žiadosť pre OSMserver ''{0}'' s prístupom ''{1}''.< br> Prístup je pravdepodobne neplatný. </ html>
157 157 <html>Nepodarilo sa nahrať dáta na alebo stiahnuť z<br>"{0}"<br>pre problém pri prenose dát.<br>Detaily (nepreložené): {1}</html>
158 158 <html>Neúspešné nahratie súboru zmien <strong>{0}</strong><br>pretože už bol zavretý pri {1}.</html>
159 159 <html> JOSM úspešne získal autorizačný prístup. Teraz môžete prijať tento prístup. JOSM ho bude používať v budúcnosti pre autentifikáciu a autorizáciu na server OSM. <br> Autorizačný prístup je: </ html>
160 160 <html> JOSM sa chystá obnoviť OAuth nastavenia na predvolené hodnoty. <br> Aktuálne vlastné nastavenia sa neukladajú. </ html>
161 161 <html>JOSM je aktuálne spustený pod anonymným užívateľom. Preto nemôžem stiahnuť<br>vaše zmenové súbory z OSM servera iba ak zadáte užívateľské meno pre OSM<br>v JOSM nastaveniach.</html>
162 162 <html> JOSM úspešne získal žiadosť prístupu. JOSM teraz spúšťa registračnú stránku v externom prehliadači. Prosím, prihláste sa svojím OSM užívateľským meno a heslom a postupujte podľa pokynov ako povoliť žiadosť prístupu. Potom sa prepnite späť do dialógu a kliknite na <strong> {0} </ strong> <br> Ak spustenie externého prehliadača sa nedarí, môžete skopírovať nasledujúcu povoľovaciu URL a vložte ju do adresného riadku prehliadača. < / html>
163 163 <html>Vrstva ''{0}'' už má konflikt na objekte <br>''{1}''.< br> Prosím vyriešte najskôr tento konflikt, potom to skúste znova. </html>
164 164 <html>Vrstva ''{0}'' už má konflikt na objekte<br>''{1}''.<br>Tento konflikt nemôže byť pridaný.</html>
165 165 <html>Počet {0} pluginov bolo požadovaných.<br>Tento plugin nie je naďalej vyvíjaný a veľmi pravdepodobne bude spôsobovať chyby.<br>Mal by byť vyradený.<br>Zmazať z nastavení?</html>
166 166 <html>Označené <strong>lokálne zmazané objekty</strong> budú vymazané na servery.</html>
167 167 <html>Oznečené zmenené objekty <strong>z aktuálneho výberu</strong> bude nahratý na server.</html>
168 168 -----
169 169 <html>Žiadne objekty nie sú v obsahu zmenového súboru {0} ,ktorý je dostupný v aktuálnej<br>upravovanej vrstve ''{1}''.</html>
170 170 <html> Kliknite prosím na <strong>{0} </ strong> načítať OAuth žiadosť prístupu z ''{1}''.</ html>
171 171 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>1 relácie</strong>.</html>
172 172 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>{0} relácií</strong>.</html>
173 173 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>{0} objektov</strong> z <strong>{1} relácií</strong>.</html>
174 174 <html>Prosím vložte platnú hodnotu limity dátumu/času<br>požiadavka na konkrétny časový rozsah.</html>
175 175 <html>Prosím vložte platnú hodnotu limity zemepisnej dĺžky/šírky <br>požiadavky pre zmenový súbor na špecifický ohraničujúci rámec.</html>
176 176 <html>Prosím uistite sa, že všetky vybraté trasy smerujú podobným smerom<br>alebo ich zarovnajte do pravých uhlov jeden po druhom.</html>
177 177 <html>Prosím vyberte <strong>rozsah OSM dlaždíc</strong> v danej úrovni zväčšenia.</html>
178 178 <html>Prosím vyberte jednu z nasledujúcich <strong>štandardných otázok</strong>.Vybrať <strong>Stiahnuť iba moje zmenové súbory</strong> ak chcete stiahnuť iba zmenové súbory vytvorené vami.<br>Všimnite si, že JOSM stiahne max. 100 zmenových súborov.</html>
179 179 <html>Prosím vyberte zmenový súbor, ktorý chcete zavrieť</html>
180 180 <html>Prisím vyberte ktoré hodnoty ponechať pre nasledujúce značky(tags).</html>
181 181 <html> Plugin {0} vyžaduje verziu JOSM {1}. Súčasná verzia JOSM je {2}. <br> Musíte aktualizovať JOSM, aby využil tento plugin. </ Html>
182 182 <html>Súbor preferencií mal chyby.<br> Vytváranie zo zálohy staršieho súboru <br>{0}<br> a vytváranie nového východzieho súboru.</html>
183 183 <html> Získavanie OAuth autorizovaného prístupu z ''{0}'' zlyhalo. </ html>
184 184 <html> Získavanie OAuth žiadosti prístupu z ''{0}'' zlyhalo. </ html>
185 185 <html> Spustiť plne automatický postup na získanie autorizačného prístupu z webových stránok OSM. <br> JOSM pristupuje na OSM webové stránky s menom užívateľa JOSM, plne <br> automaticky oprávňuje užívateľa a získa autorizovaný prístup. </ html >
186 186 <html> Beh polo-automatického postupu získať autorizovaný prístup z webových stránok OSM. <br> JOSM podá štandardné OAuth žiadosti o získanie povolenia prístupu cez <br> autorizovaný prístup. Užívateľ zašle na webové stránky OSM v externom prehliadači <br> overí sám a prijme žiadosť pre prístup predloženú programom JOSM. </ Html>
187 187 <html>Zvoliť pre stiahnutie dát na novú dátovú vrstvu.<br>Zrušiť voľbu pre stiahnutie na aktuálne aktívnu dátovú vrstvu.</html>
188 188 <html>Výber umožní zanesenie značky, ktorá bude používaná<br>do všetkých zmenených relácií.</html>
189 189 <html>Vybrať podľa obmedzenej požiadavky iba vaše zmenové súbory.<br>Odobrať všetky vložené zmenové súbory v požiadavke.</html>
190 190 <html>Vybrať na uloženie autorizačný prístup v JOSM nastaveniach.<br>Pozastaviť používanie autorizačného prístupu iba v tomto spustení programu JOSM.</html>
191 191 <html>Vybrať na zobrazenie iba zmenové súbory pre aktuálne vybraté objekty.<br>Odobrať zo zobrazenia všetky zmenové súbory pre objekty v súčasnej dátovej vrstve.</html>
192 192 <html> Krok 1 / 3: Nahrať OAuth žiadosť prístupu </ html>
193 193 <html> Krok 2 / 3: povoliť a získať autorizačný prístup </ html>
194 194 <html> Krok 3 / 3: Úspešne získaný autorizačný prístup </ html>
195 195 <html> Úspešne použitý autorizačný prístup' '{0}'' pre <br> prístup OSM server na ''{1}'' .< br> Pristupujete na OSM server ako užívateľ ''{2}'' s id ''{3}''.</ html>
196 196 <html>Zdroj predvolieb označovania {0} môže byť nahratý, ale obsahuje chyby. Naozaj ho chcete používať?<br><br><table width=600>Chyba je: [{1}:{2}] {3}</table></html>
197 197 <html>Zdroj predvolieb označovania {0} môže byť nahratý, ale obsahuje chyby. Naozaj chcete používať?<br><br><table width=600>Chyba je: {1}</table></html>
198 198 <html>Urobte fotku Vášho GPS zariadenia keď ukazuje čas.<br>Zobrazte fotku.<br>Potom len zapíšte čas ktorý vidíte na fotke a vyberte časovú zónu. <hr></html>
199 199 <html>Aktuálna hodnota nie je platné meno užívateľa.<br>Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa.</html>
200 200 <html> Autorizovaný prístup ''{1}'' je známy, pre server OSM ''{0}''.< br> Aj keď sa test pre načítanie užívateľských údajov pre tento prístup nepodaril. <br> V závislosti na tom, sú poskytnuté iba niektoré práva na tento prístup, môžete napriek tomu použiť <br> vkladať dáta, nahrávať GPS stopy, a / alebo získať prístup k ďalším chráneným zdrojom. </ html>
201 201 <html>OSM API server v ''{0}'' neposlal platnú odpoveď.<br>Môže byť že ''{0}'' nie je OSM API server.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{0}'' a potvrďte znovu.</html>
202 202 <html>OSM server<br>''{0}''<br>hlási vnútornú chybu serveru.<br>Toto je veľmi pravdepodobne dočasný problém. Prosím skúste znovu neskôr.</html>
203 203 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne pretože JOSM nie je schopný vytvoriť<br>platné URL prihlásenie z OAuth autorizačným URL koncovým bodom ''{0}''.<br><br>Skontrolujte prosím vaše rozšírené nastavenia a skúste znovu.</html>
204 204 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne. JOSM neúspešne vstúpil do záznamu {0}<br>pre užívateľa {1}.<br><br>Skontrolujte meno a heslo užívateľa a skúste znovu.</html>
205 205 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne.<br><br>Skúste prosím znovu, alebo vyberte iný druh autorizačného procesu,<br>to je poloautomatickou, alebo manuálnou autorizáciou.</html>
206 206 -----
207 207 <html>Odvodená(child) relácia<br>{0}<br>je na serveri vymazaná. Nemôže byť nahratá</html>
208 208 <html> Spojené cesty sú členmi v jednej, alebo vo viacerých reláciách. Prosím, rozhodnite či chcete aby <strong>zostalo</strong> členstvo pre spojenú cestu, alebo či chcete aby bolo <strong>odstránené</strong>.<br> Štandardné nastavenie je <strong>ponechať</strong> prvú cestu a <strong>odstrániť</strong> ostatné cesty, aby členy boli z rovnakej relácie: spojená cesta zaujme miesto po pôvodnej ceste v relácii.</html>
209 209 <html>Aktuálna URL <tt>{0}</tt><br>je nejaká externá URL. Úprava je možná iba pre témy nápovedy<br>na server nápovedy <tt>{1}</tt>.</html>
210 210 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s audio dátami.</html>
211 211 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s obrázkami.</html>
212 212 <html>Dáta ktoré majú byť nahraté sa nachádzajú v nevyriešených konfliktoch vrstvy ''{0}''.<br>Najskôr ich vyriešte.</html>
213 213 <html> Zlúčené body sú členmi v jednej, alebo vo viacerých reláciách. Prosím, rozhodnite či chcete aby <strong>zostalo</strong> členstvo pre výsledný bod, alebo či chcete aby bolo <strong>odstránené</strong>.<br> Štandardné nastavenie je <strong>ponechať</strong> prvý bod a <strong>odstrániť</strong> ostatné body, aby členy boli z rovnakej relácie: výsledný bod zaujme miesto po pôvodnom bode v relácii.</html>
214 214 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.</html>
215 215 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.<br>Chybová správa (nepreložená):<br>{0}</html>
216 216 <html>Server hlási, že objekt je zmazaný.<br><strong>Nahrávanie je neúspešné</strong> Ak ste sa snažili nahrať, alebo vymazať tento objekt.<br> <strong>Nahrávanie neúspešné</strong> ak ste sa snažili nahrať tento objekt.<br><br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
217 217 <html> Test sa nepodaril, pretože server odpovedal s internou chybou. <br> JOSM nemohol rozhodnúť, či prístup je platný. Skúste to znova neskôr. </ Html>
218 218 <html>Sú tam <strong>viacnásobné zmenové súbory</strong> je potrebné určiť poradie pre nahratie {0} objektov. Ktorú stratégiu chcete použiť?</html>
219 219 <html>Sú tam <strong>viacnásobné zmenové súbory</strong> je potrebné určiť poradie nahrávania {0} objektov.Ktorú stratégiu chcete použiť?</html>
220 220 <html>Nie sú tam vrstvy zdrojovej vrstvy<br>''{0}''<br>nemôžu byť zlúčené.</html>
221 221 <html>Je tam aspoň jeden člen odkazujúci na túto reláciu<br>na vlastnú reláciu.<br>Táto vytvorená kruhová závislosť and is discouraged.<br>Ako chcete pokračovať s kruhovou závislosťou?</html>
222 222 <html>Nie je vybraná oblasť pre stiahnutie.</html>
223 223 <html>Táto akcia bude potrebovať<br>{0} samostatných stiahnutí dát.<br>Chcete pokračovať?</html>
224 224 <html>Táto relácia už má jeden, alebo viac členov s odkazom<br>na objekt''{0}''<br>Naozaj chcete pridať ďalšie členy relácie? </html>
225 225 <html>Táto relácia bola zmenená zvonku z editoru.<br>Nemôžete použiť zmeny pokračovať v editácii.<br><br>Chcete vyriešiť konflikt a zavrieť editor?</html>
226 226 <html>Nemožno spracovať zdroj predvolieb označovania: {0}. Naozaj ho chcete používať?<br><br><table width=400>Chyba je: [{1}:{2}] {3}</table></html>
227 227 <html>Nemožno spracovať zdroj predvolieb označovania: {0}. Naozaj ho chcete používať?<br><br><table width=600>Chyba je: {1}</table></html>
228 228 <html>Nahrať z nerozdelených GPS dát ako mapových dát je nepremyslene závadné.<br>Ak chcete nahrať stopy, pozrite sem:</html>
229 229 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože server má novú verziu jednu z <br>vašich bodov,ciest, alebo relácií.<br><br>Click <strong>{0}</strong>pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{1}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
230 230 <html>Aktualizácia <strong>neúspešná</strong> pretože server ná novú verziu jednu z<br>vaších bodov, ciest, alebo relácií.<br>Konflikt je zapríčinený <strong>{0}</strong> s id <strong>{1}</strong>,<br> server má verziu {2},vaša verzia je {3}.<br><br>Click <strong>{4}</strong> pre synchronizáciu iba sporných pôvodných.<br>Click <strong>{5}</strong> pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{6}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
231 231 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože ste použili<br>zmenový súbor {0} ktorý už bol zavretý v {1}.<br>Prosím nahrať znova s novým, alebo existujúcim zmenovým súborom.</html>
232 232 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože sa snažíte zmazať bod {0} ktorý je stále použitý v ceste {1}.<br><br>Klik <strong>{2}</strong> pre stiahnutie všetky rodičovské cesty pre bod {0}.<br>Ak nevyhnutne JOSM bude chcieť vytvoriť konflikty ktoré môžete rozhodnúť v the Conflict Resolution Dialog.</html>
233 233 <html>Aktualizácia na server <strong>neuspešná</strong> pretože vaša aktuálna<br>dátová sada nespĺňa predpoklad.<br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
234 234 <html>Použite fotografiu z presných hodiniek,<br>e.g. displej GPS prístroja</html>
235 235 <html> Použite predvolené URL OSM servera (<strong>{0}</strong>) </html>
236 236 <html>Verzia <strong>{0}</strong> vytvorená na <strong>{1}</strong></html>
237 237 <html>Verzia <strong>{0}</strong> aktuálne upravovaná vo vrstve ''{1}''</html>
238 238 <html>Skúšate sa pridať reláciu do vlastných.<br><br>Tieto vytvorené kruhové odkazy a je preto znechutený.<br>Vynechanie relácie ''{0}''.</html>
239 239 <html>Používate EPSG:4326 projekciu ktorá môže viesť<br>k nežiadúcim výsledkom keď vytvárate pravouhlé zarovnanie.<br>Zmeňte vaše zobrazenie ak chcete odstrániť toto upozornenie.<br>Chcete pokračovať?</html>
240 240 <html> Nemôžete ukončiť zlučovanie v tomto konflikte.<br>Vyriešenie konfliktu nemôže byť aplikované pokiaľ všetky rozdiely<br>nebudú vyriešené.<br>Kliknite <strong>{0}</strong> ak chcete aj tak ukončiť.<strong> Už<br> vyriešené rozdiely nebudú použité.</strong><br>Kliknite <strong>{1}</strong> pre návrat k riešeniu konfliktov.</html>
241 241 <html> Úspešne ste získal OAuth autorizačný prístup z webových stránok OSM. Kliknite na <strong> {0} </ strong> prijatý prístup. JOSM sa bude používať pri následných žiadostiach získať prístup k OSM API. </ Html>
242 242 -----
243 243 <html>{0} relácie sa cyklujú(build a cycle) pretože odkazujú na nejaké iné.<br>JOSM ich nemôže nahrať. Prosím upravte relácie a odstráňte cyklické závislosti.</html>
244 244 <i>(Automatické ukladanie zmenilo údaje vrstvy v pravidelných intervaloch. Zálohy sú ukladané do priečinka JOSMu v nastaveniach. V prípade havárie, sa JOSM snaží obnoviť neuložené zmeny na ďalší štart.)</i>
245 245 <i>(JOSM môže zachovať záložný súbor pri ukladaní dátovej vrstvy. Pripojí ''~'' k názvu súboru a uloží ho v rovnakom priečinku.)</i>
246 246 -----
247 247 -----
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 <p><b>{0}</b> skryté objekty
252 252 <p>Ďalej sú klávesové skratky aktivované, keď sú činnosti najskôr pridelené k tlačidlám vo vstupnom menu. Takže niektoré z vašich zmien sa môže stať aktívnym aj bez reštartu --- ale aj bez kontroly kolízie. To je ďalší dôvod, prečo <b>reštartovať</b> JOSM po vykonaní týchto zmien.</p>
253 253 <p>Všimnite si prosím, že klávesovým skratkám sú priradené akcie, keď sa spustí JOSM. Preto potrebujete <b>reštartovať</b> JOSM, aby sa zmeny prejavili.</p>
254 254 <p> Posledná stránka uvádza modifikačné klávesy JOSM automaticky priradené pre klávesové skratky. Pre každý zo štyroch druhov skratiek sú tam tri alternatívy. JOSM sa bude snažiť použiť tieto alternatívy v uvedenom poradí pri riešení konfliktov. Ak sú všetky alternatívy skratiek použité, budú sa priraďovať klávesovú skratky náhodne. </p>
255 255 <p>Pseudo-modifikátor ''vypnutý'' vypnúť skratku pri konflikte.</p>
256 256 <p> Môžete si všimnúť, že vo výberovom zozname kľúčov na nasledujúcej strane sú uvedené všetky kľúče, ktoré existujú na všetky druhy klávesníc ktoré Java pozná, nie len tie klávesy, ktoré existujú na klávesnici. Prosím, používajte len hodnoty, ktoré reálne existujú na klávesnici. Ak vaša klávesnica nemá klávesu ''kopírovať'' (PC klávesnica je nemá, Sun klávesnica áno), potom ju nepoužívajte. Tiež tam sú uvedené ''klávesy'' , ktoré zodpovedajú skratkám na klávesnici (napr.'':''/ Colon). Prosím, nepoužívajte ich, používajte miesto toho základné klávesy ('';''/ bodkočiarku na klávesnici USA ,''.''/ obdobne na nemeckom klávesnice apod). Že sa tak nestane, môže mať za následok konflikty, pretože neexistuje spôsob, ako by mal JOSM vedieť, že Ctrl + Shift + a Ctrl +: je to vlastne to isté na klávesnici USA.</p>
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 <u>Špeciálne ciele:</u>
261 261 <nedefinované>
262 262 > dole
263 263 > hore
264 264 -----
265 265 Chýba 'name', napriek tomu, že 'name:*' existuje.
266 266 Meno:* preklad je chýbajúci.
267 267 pôvodné s id=0 nemôžu byť neviditeľné
268 268 Špeciálny manipulant pre francúzsky WMS server pozemkového registra.
269 269 -----
270 270 Verzia API: {0}
271 271 -----
272 272 Opustená železnica
273 273 Prerušiť
274 274 Zrušiť spojovanie
275 275 -----
276 276 -----
277 277 O programe
278 278 O programe JOSM...
279 279 Prijať autorizačný prístup
280 280 Súhlasiť s novým umiestnením pluginu a zavrieť dialóg
281 281 Prístup
282 282 Autorizačný prístup
283 283 Kľúč autorizačného prístupu:
284 284 Skrytý autorizačný prístup:
285 285 URL autorizačného prístupu:
286 286 -----
287 287 Podľa informácie v doplnku jeho autorom je ''{0}''.
288 288 Prístupové alebo vernostné karty
289 289 Akcia
290 290 Parametre akcie
291 291 Akcie
292 292 Aktivovať
293 293 Aktivovať vybratú vrstvu
294 294 -----
295 295 -----
296 296 Aktívne štýly:
297 297 Pridať
298 298 -----
299 299 Pridať JOSM Plugin popis URL.
300 300 Pridať bod...
301 301 Pridať vlastnosti
302 302 Pridať Rectified Image
303 303 Pridať záložku pre aktuálne výbranú sťahovanú oblasť
304 304 -----
305 305 Pridať novú cestu pre ikony
306 306 Pridať nový kľúč/hodnota pár k všetkým objektom.
307 307 Pridať nový bod do existujúcej cesty
308 308 -----
309 309 Pridať nový zdroj do zoznamu.
310 310 -----
311 311 Pridať novú značku
312 312 Pridať bod zadaním zemepisnej šírky a dĺžky.
313 313 Pridať všetky objekty vybrané v aktuálnom dátovom súbore za posledným členom
314 314 Pridať všetky objekty vybrané v aktuálnom dátovom súbore za posledný vybraný člen
315 315 Pridať všetky objekty vybrané v aktuálnom dátovom súbore pred prvým členom
316 316 Pridať všetky objekty vybrané v aktuálnom dátovom súbore, pred prvým vybraným členom
317 317 Pridať prázdnu značku
318 318 Pridať informáciu o autorovi
319 319 Pridať konflikt pre ''{0}''
320 320 Prijaté všetko podľa zadaného výberu. Môže to byť text výberu ako pre google, alebo URL vracajúci sa z osm-xml
321 321 Pridať filter
322 322 Pridať vrstvu snímky {0}
323 323 Pridať bod
324 324 Pridať bod do cesty
325 325 Pridať bod do cesty a spojiť
326 326 Pridať bod {0}
327 327 Pridať reláciu {0}
328 328 -----
329 329 -----
330 330 -----
331 331 -----
332 332 Pridať vybraté aktívne štýly do obsahu aktívnych štýlov
333 333 -----
334 334 Pridať k výberu
335 335 -----
336 336 Pridať cestu {0}
337 337 Pridať body na všetky priesečníky
338 338 Interpolácia adries
339 339 Adresy
340 340 -----
341 341 Pridať tagging preset tester do pomocného menu, ktoré pomôže vyvolaniu tagging presets (rýchly náhľad na dialóg zvoľte vyskakovací). Môžete spustiť jar-súbor rovnako ako samostatne.
342 342 Pridanie zákazu zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciest
343 343 -----
344 344 Nastavte offset snímok
345 345 Nastavte nepriehľadnosť vrstvy.
346 346 Upraviť polohu tejto vrstvy snímok
347 347 Nastaviť časové pásmo a vyváženie(offset)
348 348 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný.
349 349 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný. Nemôžem nastaviť spoluúčasť v nastavení synchronizácie.
350 350 -----
351 351 Administratívne
352 352 -----
353 353 Rozšírené
354 354 Rozšírené OAuth parametre
355 355 Pokročilé vlastnosti OAuth
356 356 Pokročilé voľby
357 357 Rozšírené info objektov
358 358 Lanovka
359 359 -----
360 360 Poľnohospodársky
361 361 Letisko
362 362 Letisko, pozemné
363 363 Alkohol
364 364 Zarovnať body do kruhu
365 365 Zarovnať body na priamku
366 366 Všetko
367 367 -----
368 368 Všetky formáty
369 369 Všetky nainštalované pluginy sú aktuálne. JOSM nemá na stiahnutie novšie verzie.
370 370 Všetky body a traťové segmenty budú mať tú istú farbu. Môžete ju prispôsobiť v manažéri vrstiev.
371 371 Všetky hodnoty spojené ako ''{0}'' sú použité pre kľúč ''{1}''
372 372 -----
373 373 Ťažobný priestor
374 374 Povoľuje pridávanie značiek/bodov na aktuálnu gps pozíciu.
375 375 Povoliť sťahovať vaše osobné GPS stopy
376 376 Povoliť čítanie vašich preferencií
377 377 Povoliť nahrávať GPS stopy
378 378 Povoliť nahrávať mapové dáta
379 379 Povoliť zapisovať vaše preferencie
380 380 Povolená prevádzka:
381 381 Povoľuje otvorenie gpx/osm súborov, ktoré križujú súčasnú viditeľnú plochu na obrazovke
382 382 Dovoľuje používateľovi anonymizovať časovú značku a rýchlo zmazať časti z veľkých GPX logov.
383 383 Povoľuje používateľom vytvorenie rozdielnych farebných schém a prepínanie medzi nimi. Iba zmena farieb a vytvoriť novú schému. Použiť prepínač na biele pozadie so zodpovedajúcimi farbami pre lepšiu viditeľnosť pri jasnom slnečnom svetle. Pozrieť dialóg v JOSM nastaveniach a 'Map Settings(nastavenia mapy' (divné, ale pravdivé :-)
384 384 -----
385 385 Umožňuje meniť označenie bodov stopy(track).
386 386 -----
387 387 Dovoľuje import rôzdnych formátov súborov priamo do JOSMu.
388 388 Dovoliť nastavovať zafarbenie stopy(track) podľa rôznych priemerných rýchlostí.
389 389 -----
390 390 Alfa kanál
391 391 Horská chata
392 392 práve zapísaný má konflikt s pôvodným ''{0}''
393 393 Tiež zahŕňať v hľadaní neúplné a odstránené objekty.
394 394 Tiež premenovať súbor
395 395 Prípadne, ak to nebude fungovať, môžete ručne vyplniť údaje nižšie na tejto URL:
396 396 Vždy aktualizovať bez opýtania
397 397 -----
398 398 Počet káblov
399 399 Počet sedadiel
400 400 -----
401 401 -----
402 402 Kontrolór OSM údajov, hľadajúci najčastejšie chyby urobené užívateľmi a programami.
403 403 Prázdna hodnota vymaže tag.
404 404 Nastala chyba v plugine {0}
405 405 Chyba nastala zatiaľ čo sa snažím dať fotky do GPX trasy. Musíte nastaviť posúvač ručne na fotky.
406 406 Vyskytla sa chyba pravdepodobne zapríčinená doplnkom (angl: plugin) ''{0}''.
407 407 Došlo k neočakávanej výnimke. <br> Toto je vždy chyba kódovania. Ak používate najnovšiu verziu JOSM <br>, zvážte prosím a vyplnte hlásenie o chybe.
408 408 -----
409 409 Ďalší plugin pre zladenie obrázkov s bodmi v GPS súbore. Zladenie je urobené, keď 'name(meno)', 'cmt(komentár)' or 'desc(poznámky)' vlastnosti zo značiek cestných bodov zodpovedajú názvu súboru obrázka.
410 410 Použiť
411 411 Použiť zmeny
412 412 Použiť predvolené
413 413 Použiť rozhodnutie
414 414 Použiť Funkciu
415 415 Použiť Funkciu:
416 416 Aplikovať vyhladzovanie (antialiasing) v mape pre jemnejšie zobrazenie.
417 417 Použiť vyriešený konflikt
418 418 Použiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
419 419 Použiť zvolené zmeny
420 420 Použiť značky objektov v schránke na všetky zvolené objekty.
421 421 Použité značky pre dáta zmenovúho súboru sú nahraté do
422 422 Použiť súčasnú aktuálizáciu
423 423 Použiť adresu dlaždice
424 424 Použiť aktualizácie a zavrieť dialógové okno
425 425 Použiť túto funkciu pre všetkých členov
426 426 Použiť?
427 427 Pristávacia plocha
428 428 -----
429 429 Archeologické nálezisko
430 430 Lukostreľba
431 431 Ste si naozaj istý, že chcete pokračovať?
432 432 Oblasť
433 433 Oblasť štýlu cesty nie je uzavretá
434 434 Oblasť okolo miesta
435 435 Kultúrne stredisko
436 436 Umelecké dielo
437 437 Spýtať sa pred aktualizáciou
438 438 Zostavenie nových polygónov
439 439 -----
440 440 -----
441 441 Prázdna množina objektov, na zmazanie je potrebné vybrať aspoň jeden objekt
442 442 Atletika
443 443 Upozornenie: Používajte iba skutočné klávesy!
444 444 Atrakcia
445 445 -----
446 446 Zvuk
447 447 Audio zariadenie nedostupné
448 448 Nastavenia zvuku
449 449 Zukové značky z {0}
450 450 Zvuk zosynchronizovaný na bode {0}.
451 451 -----
452 452 Audiosprievodcovia
453 453 Audiosprievodcovia cez mobilný telefón?
454 454 -----
455 455 Overenie totožnosti
456 456 Overenie s dodaním užívateľského mena a hesla
457 457 Overovanie na HTTP proxy serveri ''{0}'' neúspešné. Prosím vložte platné užívateľské meno a platné heslo.
458 458 Overenie v OSM API ''{0}'' neúspešné. Prosím vložte platné užívateľské meno a platné heslo.
459 459 Overovanie sedenia pre užívateľa ''{0}'' ...
460 460 Overenie totožnosti
461 461 Autentifikácia zlyhala
462 462 Autentifikácia zlyhala
463 463 Autor
464 464 Autor: {0}
465 465 Autentifikácia zlyhala
466 466 Povoliť JOSM na prístup do OSM API
467 467 Autorizačná URL:
468 468 Povoliť teraz
469 469 Povoľujem OAuth žiadosť prístupu ''{0}'' na stránkach OSM ...
470 470 Povoľujem žiadosť prístupu ''{0}''...
471 471 Autori (spracovatelia)
472 472 Automaticky
473 473 -----
474 474 -----
475 475 -----
476 476 Interval pre automatické ukladanie (v sekundách)
477 477 Súbory automatického ukladania pre vrstvu
478 478 -----
479 479 -----
480 480 -----
481 481 Bankomat
482 482 Automatické sťahovanie
483 483 Automatická úprava značiek (tag)
484 484 Automaticky vytvoriť zvukové značky z bodov stopy (trackpoints) (radšej než podrobné body cesty) s menami a popismi.
485 485 Automatické vytvorenie vrstvy značiek z bodov cesty pri otvorení GPX vrstvy.
486 486 Dostupný
487 487 -----
488 488 -----
489 489 Dostupné úlohy
490 490 -----
491 491 -----
492 492 -----
493 493 Hniezdo záchrany
494 494 Späť
495 495 Pozadie:
496 496 Oreradlo chrbta (Backrest)
497 497 Chybná požiadavka
498 498 Zlé prevedenie ''{0}'' triedy projekcie: nedá sa nastaviť predvoľba, aby zodpovedala kódu ''{1}''.
499 499 Chlieb a pečivo
500 500 Banka
501 501 Bar (výčap)
502 502 -----
503 503 Prekážka (Barriers)
504 504 Bejzbal
505 505 Základný
506 506 Basin (Kotvisko pre lode)
507 507 Basketbal
508 508 Batérie
509 509 Bojisko
510 510 Záliv
511 511 Pláž
512 512 -----
513 513 Signál (rádiomaják)
514 514 Lavička
515 515 Najlepší zoom: {0}
516 516 Nápoje
517 517 Bicykel
518 518 Záhradná reštaurácia
519 519 Bicyklový obchod
520 520 -----
521 521 Bio nafta
522 522 Prázdna vrstva
523 523 Balvan (Block)
524 524 -----
525 525 Informačný panel s radami (board content)
526 526 Lodenica
527 527 Stĺpik
528 528 Kníhkupectvo
529 529 Názov záložky:
530 530 Záložky
531 531 Hraničná kontrola
532 532 Botanický názov
533 533 Oba
534 534 Bowling na tráve
535 535 Hranice
536 536 -----
537 537 Hraničné kamene
538 538 Duplicitné body na hranici
539 539 -----
540 540 Ohraničujúcí box
541 541 Hranice
542 542 -----
543 543 Bowling
544 544 -----
545 545 Most
546 546 -----
547 547 -----
548 548 Brownfield (opustený priemyselný objekt)
549 549 Nárazník
550 550 Správy o chybách
551 551 Budova
552 552 Duplicitné body na budovách
553 553 -----
554 554 Brána pre otváranie predkom auta (bump)
555 555 Autobusová linka
556 556 Autobusové nástupište
557 557 Autobusová stanica
558 558 Autobusová zastávka
559 559 Bus trap (rohož cez cestu zabraňujúca vjazdu vozidiel okrem autobusov)
560 560 Mäsiareň
561 561 -----
562 562 CNG (Stlačený zemný plyn)
563 563 -----
564 564 Kabínková lanovka
565 565 -----
566 566 Kaviareň
567 567 Otvoriť editor relácií
568 568 Otvoriť editor relácií pre vybratú reláciu
569 569 Táborisko
570 570 Stanový tábor
571 571 -----
572 572 -----
573 573 -----
574 574 -----
575 575 -----
576 576 Prieplav
577 577 Zrušiť
578 578 Zrušiť a návrat na predchádzajúci dialóg
579 579 Zrušiť overenie
580 580 Zrušiť zatváranie zmenových súborov
581 581 Zrušiť rozhodnutie konfliktu
582 582 Zrušiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
583 583 Zušiť operáciu
584 584 Zrušiť(nepoužiť) aktualizácie a zavrieť dialógové okno
585 585 Zrušiť nahrávanie a pokračovať v editácii
586 586 Prerušiť nahrávanie
587 587 Nemôžem pridať body ležiace mimo svet.
588 588 Nemožno pridať cestu len s {0} bodmi.
589 589 nemôžem pridať bod {0} do nedokončenej cesty {1}
590 590 nie je možné použiť neistú značku pri spojovaní prvkov
591 591 Nemôžem priradiť Id zmenového súboru > pre nové pôvodné. Hodnota Id zmenového súboru je {0}
592 592 Nemôžem postaviť požiadavku pre zmenový súbor s časovým obmedzením. Vstup nie je platný.
593 593 Nemôžem porovnať pôvodné s ID ''{0}'' s pôvodným s ID ''{1}''.
594 594 Nemožno vytvoriť požiadavku na zmenový súbor, vrátane parametrov požiadavky ''uid'' a ''display_name''
595 595 -----
596 596 Nie je možné spojiť, pretože jeden zo zúčastnených pôvodných je nový a ostatné nie sú
597 597 Nemôžem spojiť body: Mám zmazať cestu ''{0}'' ktorá je ešte používaná.
598 598 Nemožno zlúčiť pôvodné s rozdielnymi id. Toto id je {0}, druhé je {1}
599 599 Nemôžem presúvať objekty mimo svet.
600 600 nemôžem vyriešiť nerozhodnutý konflikt
601 601 Nemožno obmedziť požiadavku zmenového súboru pre aktuálneho užívateľa, pretože aktuálny užívateľ je anonymný
602 602 Nemožno obmedziť požiadavku pre zmenový súbor na špecifický ohraničujúci rámec. Vstup je platný.
603 603 Nemožno omedziť požiadavku na zmenový súbor na nemo užívateľa ''{0}''
604 604 Nemôžem zrušiť príkaz "{0}", pretože vrstva "{1}" nie je vybraná.
605 605 Kanoistika
606 606 Plechovky
607 607 Kapacita
608 608 Kapacita (celková)
609 609 Vozidlo
610 610 Obchod s autami
611 611 Kemping pre obytné prívesy
612 612 -----
613 613 Hotovosť
614 614 Hrad
615 615 Cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
616 616 Vstup do jaskyne
617 617 Cintorín
618 618 Stredový pohľad
619 619 Sedačková lanovka
620 620 Chata
621 621 Zmeniť vlastnosti
622 622 Zmeniť kľúč/hodnotu
623 623 Zmeniť smer?
624 624 Zmeniť bod {0}
625 625 Zmeniť reláciu
626 626 Zmena funkcie relačného člena pre {0} {1}
627 627 Zmeniť reláciu {0}
628 628 Zmena rozlíšenia
629 629 Zmena adresára pre všetký nastavenia užívateľa
630 630 -----
631 631 -----
632 632 Zmeniť hodnoty ?
633 633 Zmeniť cestu {0}
634 634 Zmenené body z {0}
635 635 Zmenový súbor
636 636 Zmenový súbor id > 0 očekávaný. Got {0}
637 637 Zmenový súbor ID:
638 638 Panel riadenia zmenového súboru
639 639 Manažér zmenového súboru
640 640 Zmenový súbor zavretý
641 641 Poznámka zmenového súbor:
642 642 Očakávané ID zmenového súboru
643 643 Zmenový súbor id:
644 644 Info súboru zmien
645 645 Zmenový súbor je plný
646 646 Súbor zmien {0}
647 647 Súbory zmien
648 648 Zmena klávesových skratiek manuálne.
649 649 -----
650 650 Kontrola pre FIXMES.
651 651 Kontrova na servery
652 652 Kontrola vlastností kľúčov.
653 653 Kontrola hodnôt vlastností.
654 654 Kontrola pre zmazané rodičovské v lokálnej dátovej sade
655 655 Kontrola rodičovských pre zmazané objekty
656 656 Kontrolujem predpoklady pluginov ...
657 657 Skontroluje cesty či neobsahujú identické body za sebou.
658 658 -----
659 659 Kontrolný súčet chýb: {0}
660 660 Drogéria
661 661 -----
662 662 Odvodená relácia
663 663 -----
664 664 Čínsky
665 665 Vybrať
666 666 Zvoľte farbu
667 667 Zvoľte farbu pre {0}
668 668 Zvoľte preddefinovanú licenciu
669 669 Vybrať hodnotu
670 670 Vyberte typ objektu OSM
671 671 Vybrať server pre vyhľadávanie:
672 672 Veľkosť kusov {0} prekročil max. veľkosť zmenového súboru {1} pre server ''{2}''
673 673 Kostol
674 674 Kino
675 675 -----
676 676 Mesto (city)
677 677 Hranica mesta/obce
678 678 Mestské hradby
679 679 Názov mesta
680 680 Občianske
681 681 Typ triedy
682 682 Vyčistiť
683 683 Prázdna Undo/Redo pamäť
684 684 Vymazať textarea
685 685 Vymazať zoznam naposledy otvorených súborov
686 686 Kliknutím ''<strong>{0}</strong>'' bude pokračovať nahrávanie do ďalších nových zmenových súborov.<br>Kliknutím ''<strong>{1}</strong>'' sa vrátite do dialógu nahrávania.<br>Kliknutím ''<strong>{2}</strong>'' zrušíte nahrávanie a vrátite sa na editovanie mapy.<br>
687 687 Kliknúť <strong>{0}</strong> pre ignorovanie.</html>
688 688 Kliknite na test prístup k serveru OSM so súčasným autorizačným prístupom
689 689 Kliknutie na šípku v dolnej časti ho znova zobrazí.
690 690 Kliknúť pre zrušenie a obnovenie editovania
691 691 Kliknúť pre zrušenie sputenia externých prehliadačov
692 692 Kliknúť pre zrušenie spojovania bodov
693 693 Kliknutím zrušíte resetovanie do OAuth východzích hodnôt
694 694 Kliknutím zrušíte nahrávanie
695 695 Kliknutím zrušíte a pokračujete v editovaní mapy
696 696 Kliknutím zrušíte aktuálnu operáciu
697 697 Kliknúť pre kontrolu či objekty vo vašej lokálnej dátovej sade sú zmazané na servery
698 698 Kliknutím zavriete dialóg
699 699 Kliknutie zavrie dialóg a odstráni objekt z relácií
700 700 Kliknutie zavrie dialóg a zruší vymazanie objektov
701 701 Kliknutím zavriete dialóg a prerušíte sťahovanie
702 702 Kliknutím zavriete tento dialóga pokračujete v editovaní
703 703 Kliknúť pre pokračovanie a otvorenie {0} prehliadačov
704 704 Kliknutím bude pokračovať nahrávanie do ďalšieho nového zmenového súboru
705 705 Kliknutie vytvorí konflikt a zatvorí editor tejto relácie
706 706 Kliknite na tlačidlo zmazať plugin ''{0}''
707 707 Kliknite pre zmazanie. Shift: zmaže segment cesty. Alt: zmaže cestu, ale nemaže body. CTRL: zmaže referenčné objekty.
708 708 Kliknite na tlačidlo vypnúť plugin ''{0}''
709 709 Kliknutím stiahnete všetky rodičovské cesty pre body {0}
710 710 -----
711 711 Kliknite pre zachovanie pluginu ''{0}''
712 712 Kliknite pre minimalizovanie/maximalizovanie obsahu panelu
713 713 Kliknite pre presmerovanie na autorizačný formulár na webovej stránke JOSM
714 714 Kliknutím resetujete OAuth nastavenia na východzie hodnoty
715 715 Kliknite na tlačidlo pre načítanie žiadosti o prístup
716 716 Kliknite na tlačidlo pre načítanie autorizačného prístupu
717 717 Kliknutím sa vrátite do dialógového okna pre nahrávanie
718 718 Kliknutím sa vrátite do editora relácie na pokračovanie v úprave relácie
719 719 Kliknite na tlačidlo preskočiť aktualizácie aktívnych pluginov
720 720 Kliknutím sa spustí hľadanie pre miesta
721 721 Kliknite pre krokovanie celým procesom schvaľovania OAuth
722 722 Kliknite na krok v rámci povoľovacieho procesu OAuth a vytvorte nový autorizačný prístup
723 723 Kliknite na Autorizačný prístup
724 724 Kliknite pre aktualizáciu aktívnych pluginov
725 725 Časový limit klienta
726 726 Útes
727 727 Lezenie
728 728 -----
729 729 Zavrieť
730 730 Zavrieť akúkoľvek cestu
731 731 zatvoriť zmenový súbor po nahratí
732 732 Zatvoriť zmenové súbory
733 733 Zavrieť dialóg a zrušiť sťahovanie
734 734 Zatvoriť otvorený súbor zmien
735 735 Zatvoriť práve vybratý otvorený zmenový súbor
736 736 Zavrieť dialógové okno
737 737 Zatvoriť dialóg a zrušiť požiadavku pre zmenové súbory
738 738 Zatvorte dialóg a prijmite autorizačný prístup
739 739 Zatvorte dialóg a zrušiť povolenie
740 740 Zatvorte dialóg a vytvorte nový bod
741 741 Zatvorte dialóg, nevytvorte nový bod
742 742 Zavrieť dialóg nastavena a zrušiť aktualizáciu nastavení
743 743 Zavrieť vybraté zmenové súbory
744 744 Zavrieť vybrané otvorené zmenové súbory
745 745 Zavrieť tento dialóg a pokračovať v editácii v JOSMe
746 746 Zavrieť tento panel. Môžete ho znovu otvoriť tlačítkom na ľavej nástrojovej lište.
747 747 Zavreté po -
748 748 Zatvorený v
749 749 Uzavrený:
750 750 Bližší popis
751 751 Bližší popis
752 752 Zatvárajú sa otvorené súbory zmien
753 753 Zavrieť vybraté otvorené zmenové súbory
754 754 Zatváranie súboru zmien
755 755 zatváranie zmenového súboru {0}
756 756 Zatváranie súboru zmien...
757 757 Handry
758 758 Pobrežie
759 759 Línia pobrežia.
760 760 Mince
761 761 Vysoká škola
762 762 Farba
763 763 Farba (hex)
764 764 -----
765 765 Farby
766 766 Farby bodov a sledované segmenty pozície riedenia (HDOP). Vaše zariadenie pre digitalizáciu musia zaznamenať informácie.
767 767 Farby bodov traťových segmentov podľa rýchlosti.
768 768 Farby použité rôznymi objektami v JOSM.
769 769 Farba
770 770 Spojiť cesty
771 771 Spojiť niekoľko ciet do jednej.
772 772 Spojiť {0} ciest
773 773 Kombinivaný chodník - a cesta pre cyklistov
774 774 Zásobník príkazov
775 775 Poznámka
776 776 Poznámka:
777 777 Obchodná (komerčná)
778 778 Spoločné, obecné
779 779 -----
780 780 Komunikácia s OSM serverom neúspešná
781 781 Komunikácia s {0} je ustálená, používa protokol verzie {1}
782 782 -----
783 783 Porovnať
784 784 Počítač
785 785 -----
786 786 Konfigurovať umiestnenie pluginov
787 787 Nastavenie pokročilých nastavení
788 788 Nastavenie dostupných pluginov.
789 789 Konfigurujem umiestnenie...
790 790 Konfigurovať zoznam s umiestnením, kde je možné stiahnuť pluginy
791 791 Nastaviť či vytvoriť záložný súbor
792 792 Nastaviť či používate proxy server
793 793 Nastaviť vašu totožnosť a spôsob overovania na OSM servery
794 794 Potvrdiť vymazanie
795 795 Potvrdiť činnosť vzdialenej kontroly
796 796 -----
797 797 Potvrdiť prázdnu funkciu
798 798 Konflikt
799 799 Rozhodnutie konfliktov
800 800 -----
801 801 -----
802 802 -----
803 803 -----
804 804 -----
805 805 -----
806 806 -----
807 807 -----
808 808 -----
809 809 -----
810 810 -----
811 811 -----
812 812 -----
813 813 -----
814 814 -----
815 815 -----
816 816 -----
817 817 -----
818 818 -----
819 819 Konflikt vo 'viditeľnom' atribúte pre objekt typu {0} s id {1}
820 820 Konflikt nie je úplne vyriešený
821 821 Konflikty
822 822 Objavené konflikty
823 823 Konflikty vo vkladaných značkách
824 824 Konflikty pri spojovaní pôvodných
825 825 Konflikty pri spojovaní ciest - spojovaná cesta je ''{0}''
826 826 Konflikty pri spájaní bodov - cieľový bod je ''{0}''
827 827 Konflikty: {0} nevyriešené
828 828 Pripojiť existujúcu cestu do bodu
829 829 Spojený koncový bod cesty je blízko inej cesty
830 830 Nastavenie pripojenia
831 831 Nastavenie pripojenia pre OSM server.
832 832 Spojenie do API neúspešné
833 833 Stavba
834 834 Stavebná oblasť
835 835 Užívateľský kľúč:
836 836 Skrytý užívateľ:
837 837 -----
838 838 -----
839 839 Pripája sa na OSM Server...
840 840 Kontaktujem server...
841 841 Obsah
842 842 Kontinent
843 843 Pokračovanie
844 844 Pokračovať, ako je
845 845 Pokračovanie rozhodnutia
846 846 Pokračovať v nahrávaní
847 847 Pokračovať v nahrávaní
848 848 Pokračovanie cesty z posledného bodu.
849 849 Pokračovať, pokúsiť sa znovu
850 850 -----
851 851 Príspevok
852 852 Obchod s polotovarmi
853 853 Previesť do GPX vrstvy
854 854 Konvertovať do dátovej vrstvy
855 855 Prevedené z: {0}
856 856 Súradnice
857 857 Importované súradnice: {0}
858 858 Súradnice:
859 859 Kopírovať
860 860 Kopírovať všetky moje prvky do cieľa
861 861 Kopírovať všetky ich (their) prvky do cieľa
862 862 Kopírovať moje vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
863 863 Kopírovať moje vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
864 864 Kopírovať moje vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
865 865 Kopírovať moje vybrané body na začiatok zoznamu pre spojované body
866 866 Kópia {0}
867 867 Vybrať označené objekty pre vloženie.
868 868 Kopírovať ich vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
869 869 Kopírovať ich vybrané elementy na začiatok zoznamu pre spojované elementy
870 870 Kopírovať ich vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
871 871 Kopírovať ich vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
872 872 Kopírovať do schránky a zavrieť
873 873 Kópia {1} z {0}
874 874 -----
875 875 Copyright
876 876 -----
877 877 Zladiť
878 878 Zladiť obrázky s GPX stopou(track)
879 879 Zladiť GPX
880 880 Nedá(ajú) sa otvoriť súbor(y):\n{0}
881 881 Nemôžem zálohovať súbor. Výnimka je: {0}
882 882 Nemôžem spojiť cesty (Nemôžu byť spojené do jedného reťazca bodov)
883 883 Nemôžem sa pripojiť k OSM serveru. Prosím skontrolujte si pripojenie k internetu.
884 884 Nemôžem exportovať "{0}"
885 885 Nemôžem nájsť typ elementu
886 886 Nemôžem nájsť úroveň varovania.
887 887 Nemôžem importovať ''{0}''.
888 888 Nemôžem importovať súbory.
889 889 Nemôžem nahrať plugin {0}. Zmazať z konfigurácie?
890 890 Nemôžem nahrať predvoľby zo servera.
891 891 Nemôžem zistiť Šírku, Dĺžku, alebo Zväčšenie(zoom). Prosím skontrolujte to.
892 892 -----
893 893 Nemôžem čítať "{0}"
894 894 Nemôžem čítať zdroj predvolieb označovania: {0}
895 895 Nemôžem načítať zdroj predvolieb značenia: {0}
896 896 Nemôžem čítať zdroj predvolieb označovania: {0}\nPrajete si, ho zachovať?
897 897 Nemôžem premenovať súbor ''{0}''
898 898 -----
899 899 Nemôžem získať zoznam vašich otvorených zmenových súborov pretože<br>JOSM nepoznám vašu totožnosť.<br>Zvolili ste si pracovať anonymne, alebo ste neoprávnili<br>poznať totožnosť užívateľa, ktorý pracuje vo vašom záujme.
900 900 Nemôžem nahrať predvoľby. Dôvod: {0}
901 901 Nemohol som nájsť prístupovú linku alebo id do vybranej služby. Prosím skúste znovu.
902 902 -----
903 903 Krajina (štát)
904 904 Kód krajiny
905 905 kraj (okres)
906 906 Súd
907 907 -----
908 908 Krytá nádrž
909 909 Žeriav
910 910 Vytvoriť kružnicu
911 911 -----
912 912 Vytvoriť kružnicu z troch vybratých bodov.
913 913 Vytvoriť kópiu z tejto relácie a otvoriť ju inom editovacom okne
914 914 Vytvára cestnú sieť
915 915 Vytvoriť novú mapovú vrstvu.
916 916 Vytvoriť novú reláciu
917 917 -----
918 918 -----
919 919 Vytvoriť plochy
920 920 Vytvorenie zvukových značiek na mieste, kde čas stopy zodpovedá času uloženia každého zvukové WAV súboru.
921 921 Vytvoriť záložku
922 922 Vytvorenie markerov pri čítaní GPX.
923 923 Vytvoriť multipolygón
924 924 Vytvoriť multipolygón.
925 925 Vytvoriť nový bod.
926 926 -----
927 927 Vytvoriť novú reláciu vo vrstve "{0}"
928 928 Vytvorený
929 929 Vytvorený v
930 930 Vytvorené v:
931 931 Vytvorené pred -
932 932 Vytvoril:
933 933 Vytvorený:
934 934 Vytvorenie a správa adresných bodov a budov vrámci Českej Republiky.
935 935 Vytváranie súboru zmien...
936 936 Vytváram hlavné grafické rozhranie ( GUI )
937 937 Kreditné karty
938 938 Kriket
939 939 Cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
940 940 -----
941 941 Prechod pre cyklistov
942 942 Prechod pre jazdcov na koňoch
943 943 Peší prechod cez železnicu
944 944 Prechod cez cestu s obsluhou
945 945 Prekrývajúce sa budovy
946 946 Typy prechodov cez cestu
947 947 Typy prechodov pre chodcov (UK viď. en.wikipedia.org)
948 948 Zkrížené cesty
949 949 Prekižujúce sa cesty.
950 950 Kuchyňa
951 951 -----
952 952 Súčasný výber
953 953 Aktuálny zmenový súbor je prázdny. Nemožem nahrať dáta.
954 954 Aktuálny správca poverenia je typu ''{0}''
955 955 Aktuálna hodnota ''{0}'' pre užívateľské ID je neplatná
956 956 Súčasná hodnota je východzia
957 957 Aktuálny zoom: {0}
958 958 Aktuálne, nie je vybraná žiadna sťahovaná oblasť. Prosím vyberte najskôr oblasť.
959 959 -----
960 960 Vlastný WMS Link
961 961 Prispôsobiť farbu
962 962 Prispôsobiť kresliacu trasu
963 963 Úprava položiek na panely nástrojov.
964 964 Výkop
965 965 Cyklo prekážka (Cycle Barrier)
966 966 Cyklická závislosť medzi reláciami:
967 967 Cyklistika
968 968 Cyklické závislosti
969 969 -----
970 970 -----
971 971 -----
972 972 -----
973 973 Priehrada, nádrž
974 974 Údajová vrstva {0}
975 975 Zdroje dát a Typy:
976 976 -----
977 977 Zdroje dát
978 978 Overovanie dát
979 979 Databáza je mimo prevádzky kvôli údržbe
980 980 Test konzistencie dátovej sady
981 981 Dátum:
982 982 Dátum:
983 983 Debetné karty
984 984 Rozhodnite sa ako nahrať dáta a ktoré zmenové dáta použiť
985 985 Stupne
986 986 Rozhodnutie
987 987 Oddialiť
988 988 Vyhradená cesta pre kone
989 989 Vyhradená cesta pre cyklistov
990 990 Vyhradený chodník pre peších
991 991 Predvolené
992 992 Štandardný (Automatická predvoľba)
993 993 Východzia hodnota nie je známa (ešte nebola definovaná)
994 994 Východzia hodnota je''{0}''.
995 995 Predvolená hodnota: {0}
996 996 Odstrániť
997 997 -----
998 998 Zmazať súbor z disku
999 999 Režim mazania
1000 1000 Zmazať vlastnosti
1001 1001 Vymazať cesty, ktoré nie sú vnútornou časťou multipolygónu
1002 1002 Odstrániť potvrdenie
1003 1003 Odstránenie duplicitných relácií
1004 1004 Vymazať zdvojené (duplikované) cesty
1005 1005 Zmazať filter.
1006 1006 Zmazať z relácie (zo vzťahu
1007 1007 Vymazať súbor s obrázkom z disku
1008 1008 Vymazať nekompletné členy?
1009 1009 Vymazať vrstvy bez uloženia. Neuložený zmeny budú staratené.
1010 1010 Vymazať bod {0}
1011 1011 Zmazať body alebo cesty
1012 1012 Vymazať body mimo sťahovanej oblasti?
1013 1013 Vymazať body mimo sťahovanej oblasti dát
1014 1014 Zmazať objekty
1015 1015 Vymazať reláciu {0}
1016 1016 Zmazať relácie
1017 1017 Zmazať zvolené objekty.
1018 1018 Vymazať práve vydanú reláciu
1019 1019 Zmaže zvolený klúč vo všetkých objektoch
1020 1020 Zmazať vybrané vrstvy.
1021 1021 Zmazať vybraté relácie
1022 1022 Zmazať vybratý zdroj zo zoznamu.
1023 1023 Zmazať výber v tabuľke značiek
1024 1024 Zmazať nepotrebné body z cesty.
1025 1025 Vymazať cestu {0}
1026 1026 Odstránený
1027 1027 Vymazať ''{0}''
1028 1028 Vymazaný stav:
1029 1029 Vymazaný člen {0} je použitý v relácii {1}
1030 1030 Vymazaný bod {0} je súčasťou cesty {1}
1031 1031 Vymazať alebo presunúť objekty
1032 1032 Zmazaná relácia {0} obsahuje členy
1033 1033 Vymazaná cesta {0} obsahuje body
1034 1034 -----
1035 1035 Vyznanie (cirkevné)
1036 1036 Zubný lekár
1037 1037 -----
1038 1038 -----
1039 1039 Popis
1040 1040 Popis: {0}
1041 1041 Úroveň detailu
1042 1042 Podrobnosti
1043 1043 Zisťujem pluginy pre nahratie ...
1044 1044 Zisťovanie id pre aktuálneho užívateľa...
1045 1045 -----
1046 1046 -----
1047 1047 Nemôže byť nájdený objekt s id {0} v aktuálnej dátovej sade
1048 1048 Nafta
1049 1049 -----
1050 1050 Nafta pre ťažké nákladné automobily
1051 1051 Obtiažnosť
1052 1052 Hustota pozícií (červená = vysoká, zelená = nízka, ak je dostupná)
1053 1053 Smer
1054 1054 Vypnúť
1055 1055 Vypnúť doplnok
1056 1056 Zahodiť
1057 1057 Zrušiť a Vymazať
1058 1058 Zrušiť a Ukončiť
1059 1059 výdaj na recepty
1060 1060 -----
1061 1061 Zobraziť pokročilé parametre OAuth
1062 1062 Nastavenie zobrazenia
1063 1063 Zobrazená pohybujúca sa ikona predstavuje bod na synchronizovanej stope, kde sa práve prehráva vaša nahrávka.
1064 1064 Zobrazovať súradnice ako
1065 1065 Zobraziť obrázky s geotagmi
1066 1066 Zobraziť históriu o OSM cestách, bodoch, alebo relácií.
1067 1067 Zobraziť prehrávanú(live) zvukovú stopu.
1068 1068 Zobraziť informácie o objekte o OSM bodoch, cestách, alebo reláciách.
1069 1069 Zobraziť Zvukové(Audio) menu
1070 1070 Zobraziť obrazovku "O Aplikácii"
1071 1071 Zobraziť základné vlastnosti zo zmenového súboru
1072 1072 Zobraziť históriu všetkých zobrazených objektov
1073 1073 Zobraziť históriu(priebeh) vybraných objektov.
1074 1074 Zobrazené objekty boli vytvorené, aktualizované a vymazané podľa zmenového súboru
1075 1075 Zobraziť značky zo zmenového súboru
1076 1076 Zobraziť zoom: {0}
1077 1077 Rozložiť body rovnomerne
1078 1078 Rozložiť zvolené body v rovnakej vzdialenosti od seba pozdĺž trasy.
1079 1079 -----
1080 1080 Nepoužívaná železnica
1081 1081 Priekopa
1082 1082 Neurobiť zmeny
1083 1083 Nepýtať sa znovu a zapamätať si moje rozhodnutie (Choďte na Nastavenia-> Pluginy zmeniť neskôr )
1084 1084 Nekreslite šípky ak sa nezmestí do tohoto rozmedzia.
1085 1085 Nekresliť spojnice mezi bodmi v tejto vrstve
1086 1086 Nevyžaduje sa zapnutie režimu (potlach štýl práce)
1087 1087 Znovu nezobrazovať (možnosť pripomenutia)
1088 1088 Túto správu už znovu nezobrazovať
1089 1089 Neurobiť nič
1090 1090 Naozaj chcete vymazať vrstvu ''{0}''?
1091 1091 Chcete toto povoliť?
1092 1092 Chcete ich aj tak vymazať?
1093 1093 Obchod Urob si sám
1094 1094 Dok, prístavná hrádza
1095 1095 Lekári
1096 1096 -----
1097 1097 Preteky chrtov
1098 1098 Dvojitý konflikt
1099 1099 Dole
1100 1100 Stiahnuť
1101 1101 Nahrať Všetky Deti
1102 1102 Sťahovanie dát
1103 1103 Sťahuje GPS body z Globalsat DG100 datalogger-a priamo do JOSM.
1104 1104 Priečinok sťahovania
1105 1105 Stiahnuť členov
1106 1106 Stiahnuť OSM objekt s ID.
1107 1107 Stiahnuť Plugin
1108 1108 Sťahovať opravené (rektifikované) obrázky z rozličných služieb
1109 1109 Nahrať vybraté deti
1110 1110 Sťahovacia URL
1111 1111 Nahrať všetky deti relácií (rekurzívne)
1112 1112 Stiahnuť všetký nekompletné členy
1113 1113 Stiahnutie všetkých členov z vybraných relácií
1114 1114 Stiahnite si a zobrazte históriu vybraných objektov
1115 1115 Sťahovaná plocha je v poriadku, veľkosť je akceptovaná serverom
1116 1116 Sťahovaná plocha je príliš veľká, server zrejme odmietne vašu požiadavku
1117 1117 Načítať na novú vrstvu
1118 1118 Stiahnuť obsah zmenového súboru
1119 1119 Stiahnuť súbory zmien
1120 1120 Stiahnuť zmenové súbory použitím preddefinovanými požiadavkami
1121 1121 Stiahnuť obsah
1122 1122 Sťahujem dáta
1123 1123 Sťahovať všetko ako raw gps. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte ešte názov súboru
1124 1124 Sťahovať všetko. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte názov súboru
1125 1125 Stiahnuť všetko vo vnútry:
1126 1126 Stiahnuť z OSM okolie tejto stopy (track)
1127 1127 Stiahnuť z OSM...
1128 1128 Stiahnuť neúplných členov
1129 1129 Stiahnuť neúplných členov vybratých relácií
1130 1130 Stiahnuť informácie a vybratých zmenových súboroch z OSM servera
1131 1131 Stiahnuť obsah
1132 1132 Stiahnutie mapových údajov z OSM servera.
1133 1133 Stiahnuť členov
1134 1134 Stiahnuť moje zmenové súbory z OSM servera (max. 100 zmenových súborov)
1135 1135 Stiahnuť iba moje zmenové súbory
1136 1136 Stiahnuť okolo:
1137 1137 Stiahnuť teraz
1138 1138 Stiahnuť objekt
1139 1139 Sťahujem objekt...
1140 1140 -----
1141 1141 Stiahnuť objekty s odkazom na jeden z vybraných objektov
1142 1142 Sťahovanie rodičovských ciest/relácií...
1143 1143 Stiahujem zoznam pluginov ...
1144 1144 Stiahnuť pluginy
1145 1145 Stiahnuť odkazy
1146 1146 Sťahovanie týkajúcich sa relácií
1147 1147 Stiahnuť členov relácie
1148 1148 Sťahovanie relácií
1149 1149 Stiahnuť vybraté nekompletné členy
1150 1150 Nahrať vybraté relácie
1151 1151 Sťahovanie je zrušené
1152 1152 Stiahnuť ohraničujúcí box
1153 1153 Stiahnuť ohraničenú oblasť ako "raw" GPS dáta
1154 1154 Stiahnuť obsah zmenového súboru
1155 1155 Stiahnuť obsah zmenového súboru z OSM servera
1156 1156 Stiahnuť zmenový súbor so špecifikovaným id, spolu aj s obsahom zmenového súboru
1157 1157 Stiahnuť obsah vybratých zmenových súborov zo servera
1158 1158 Stiahnuť obsah dostupných pluginov
1159 1159 Stiahnite polohu na url (s šírka=x&dĺžka=y&zväčšenie=z)
1160 1160 Sťahovanie polohy na url (so lat=x&lon=y&zoom=z) ako raw gps
1161 1161 Stiahnuť viditeľné dlaždice
1162 1162 -----
1163 1163 Stiahnuté {0} z {1} (zostáva stiahnuť {2})
1164 1164 Stiahnuté GPX dáta
1165 1165 Stahovač:
1166 1166 Sťahujem GPS dáta
1167 1167 Sťahujem OSM údaje...
1168 1168 Sťahujem Pluginy {0}...
1169 1169 Sťahujem "Správu dňa"
1170 1170 Sťahovanie obsahu zmenového súboru
1171 1171 Sťahujem zmenový súbor {0} ...
1172 1172 Sťahujem zmenové súbory...
1173 1173 Sťahujem obsah pre zmenový súbor {0} ...
1174 1174 Sťahujem dáta
1175 1175 Sťahovanie z OSM Servera...
1176 1176 História sťahovania...
1177 1177 Sťahujem otvorené súbory zmien
1178 1178 Sťahovanie zoznamu pluginov z ''{0}''
1179 1179 Sťahujem body {0} až {1}...
1180 1180 Sťahovanie odkazovaných relácií ...
1181 1181 Sťahovanie odkazovaných ciest ...
1182 1182 Nahrávam reláciu {0}
1183 1183 -----
1184 1184 Lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1185 1185 -----
1186 1186 Ťahať play head
1187 1187 Ťahajte "play head" a uvoľnite ho blízko miesta odkadiaľ chcete zvukový záznam prehrávať; SHIFT+uvoľnite synchronizovaný zvukový záznam v tom bode.
1188 1188 Odvodňovací kanál, odtok
1189 1189 Kresliť
1190 1190 Kresliť šípky v smere jazdy
1191 1191 Kresliť kruh z HDOP hodnoty.
1192 1192 Nakreslite obdĺžnik požadovanej veľkosti a potom pustite tlačítko myši.
1193 1193 -----
1194 1194 Vykresliť ohraničujúci box stiahnutých dát
1195 1195 Kresliť smerové šípky pre línie, ktoré spájajú GPS body.
1196 1196 Kresliť smer cestného segmentu
1197 1197 Vykresľovať neaktívne vrstvy v iných farbách
1198 1198 Kresliť väčšie GPS body
1199 1199 Zobrazovať väčšie bodky pre GPS body.
1200 1200 Kresliť spojnice medzi bodmi v tejto vrstve
1201 1201 Kresliť čiary medzi raw GPS bodmi
1202 1202 Kresliť spojnice medzi GPS bodmi
1203 1203 Kresliť body
1204 1204 -----
1205 1205 -----
1206 1206 Kresliť rubber-band pomocnú čiaru
1207 1207 Vykresliť segmenty s poradovými číslami
1208 1208 Zobrazovať hranice dát stiahnutých zo servera.
1209 1209 Nakreslite smerové šípky použijúc vyhľadávajúcu tabuľku namiesto matematického súboru.
1210 1210 Zobrazovať neaktívne vrstvy dát inou farbou.
1211 1211 Kresliť poradové čísla všetkých segmentov v rámci cesty.
1212 1212 Vykresľovať virtuálne body v mode výberu
1213 1213 Kresliť virtuálne body v režme výberu, pre zjednodušenie modifikácie.
1214 1214 Pitná voda
1215 1215 Riadiť pretekárske auto z bodu A do bodu B cez letecký snímok, nechať za sebou kaktusy.
1216 1216 -----
1217 1217 Chemická čistiareň
1218 1218 Duplikovať do {0} bodov
1219 1219 Duplikovať
1220 1220 Duplikovať vrstvu
1221 1221 Zdvojené body vo dvoch neuzatvoretých cestách
1222 1222 Zduplikovať body používané viacerými cestami.
1223 1223 Duplikovať výber kopírovaním a vložením.
1224 1224 Duplikovať túto vrstvu
1225 1225 Duplicitné body
1226 1226 Zdvojené body.
1227 1227 Zdvojené relácie
1228 1228 Duplicitné body v ceste
1229 1229 Duplikované body v ceste.
1230 1230 Zdvojené (duplikované) cesty
1231 1231 Zdvojené cesty
1232 1232 -----
1233 1233 -----
1234 1234 -----
1235 1235 CHYBA
1236 1236 -----
1237 1237 Každý bod musí pripojiť presne 2 cesty
1238 1238 Východne
1239 1239 Jednoduché sťahovanie pozdĺž dlhej spojenej(set of interconnected) cesty
1240 1240 Upraviť
1241 1241 Upraviť 10pin (kolok na hru s desiatimi kolkami)
1242 1242 Upraviť informácie o adrese
1243 1243 Upraviť interpoláciu adries
1244 1244 -----
1245 1245 Upraviť administratívne hranice
1246 1246 Upraviť pozemné letisko
1247 1247 Upraviť Obchod s alkoholickými nápojmi
1248 1248 Upraviť ťažobný priestor
1249 1249 Upraviť horskú chatu
1250 1250 -----
1251 1251 Upraviť archeologické nálezisko
1252 1252 Upraviť lukostreľbu
1253 1253 Upraviť kultúrne stredisko
1254 1254 Upraviť umelecké dielo
1255 1255 Upraviť atletiku
1256 1256 Upraviť atrakciu
1257 1257 Upraviť Australian Football
1258 1258 Upraviť bankomat
1259 1259 Upraviť hniezdo záchrany
1260 1260 Upraviť chlieb a pečivo
1261 1261 Upraviť banku
1262 1262 Upraviť bar (výčap)
1263 1263 Upraviť bejzbal
1264 1264 Upraviť Basin (Kotvisko pre lode)
1265 1265 Upraviť basketbal
1266 1266 Upraviť bojisko
1267 1267 Upraviť záliv
1268 1268 Upraviť pláž
1269 1269 -----
1270 1270 Upraviť signál (rádiomaják)
1271 1271 Upraviť Obchod s nápojmi.
1272 1272 Upraviť parkovisko bicyklov
1273 1273 Upraviť požičovňu bicyklov
1274 1274 Upraviť bicyklový obchod
1275 1275 Upraviť záhradnú reštauráciu
1276 1276 Upraviť lodenicu
1277 1277 Upraviť stĺpik
1278 1278 Upraviť kníhkupectvo
1279 1279 Upraviť hraničnú kontrolu
1280 1280 Upraviť bowling na tráve
1281 1281 -----
1282 1282 Upraviť hraničné kamene
1283 1283 -----
1284 1284 Upraviť bowling
1285 1285 Editácia mosta
1286 1286 Upraviť cestu pre kone
1287 1287 Upraviť brownfield (opustený priemyselný objekt)
1288 1288 Upraviť bránu pre otváranie predkom auta (bump)
1289 1289 Upraviť autobusovú linku
1290 1290 Upraviť autobusové nástupište
1291 1291 Upraviť autobusovú stanicu
1292 1292 Upraviť autobusovú zastávku
1293 1293 Upraviť mäsiarstvo
1294 1294 Upraviť kabínkovú lanovku
1295 1295 -----
1296 1296 Upraviť kaviareň
1297 1297 Upraviť stanový tábor
1298 1298 -----
1299 1299 Upraviť prieplav
1300 1300 Upraviť kanoistiku
1301 1301 Upraviť autopožičovňu
1302 1302 Upraviť autoservis
1303 1303 Upraviť autopožičovňu (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1hod.)
1304 1304 Upraviť obchod s autami
1305 1305 Upraviť umývačku aut
1306 1306 Upraviť kemping pre obytné prívesy
1307 1307 Upraviť hrad
1308 1308 Upraviť cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
1309 1309 Upraviť vstup do jaskyne
1310 1310 Upraviť cintorín
1311 1311 Upraviť sedačkovú lanovku
1312 1312 Upraviť chatu
1313 1313 -----
1314 1314 Upraviť drogériu
1315 1315 -----
1316 1316 Upraviť kino
1317 1317 Upraviť mesto
1318 1318 Upraviť označenie hranice mesta/obce
1319 1319 Upraviť občiansku hranicu
1320 1320 Upraviť útes
1321 1321 Upraviť lezenie
1322 1322 -----
1323 1323 -----
1324 1324 Upraviť pobrežie
1325 1325 Upraviť vysokú školu
1326 1326 Upraviť obchodnú (komerčnú) oblasť
1327 1327 Upraviť spoločné, obecné
1328 1328 Upraviť počítačový obchod
1329 1329 -----
1330 1330 Upraviť stavebnú oblasť
1331 1331 -----
1332 1332 Upraviť kontinent
1333 1333 Upraviť obchod s polotovarmi
1334 1334 -----
1335 1335 Upraviť krajinu (štát)
1336 1336 Upraviť kraj (okres)
1337 1337 Upraviť súd
1338 1338 Upraviť krytú nádrž
1339 1339 Upraviť žeriav
1340 1340 Upraviť kriket
1341 1341 Upraviť cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
1342 1342 Upraviť kroquet
1343 1343 Upraviť križovanie
1344 1344 -----
1345 1345 Upraviť cyklistickú cestu
1346 1346 Upraviť cyklistiku
1347 1347 Upraviť priehradu, nádrž
1348 1348 -----
1349 1349 Upraviť zubného lekára
1350 1350 -----
1351 1351 Upraviť nepoužívanú železnicu
1352 1352 Upraviť priekopu
1353 1353 Upraviť obchod Urob si sám
1354 1354 Upraviť dok, prístavnú hrádzu
1355 1355 Upraviť lekárov
1356 1356 -----
1357 1357 Upraviť preteky chrtov
1358 1358 Upraviť lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1359 1359 Upraviť odvodňovací kanál, odtok
1360 1360 Upraviť pitnú vodu
1361 1361 -----
1362 1362 Upraviť chemickú čistiareň
1363 1363 Upraviť obchod s elektronikou
1364 1364 Upraviť veľvyslanectvo
1365 1365 Upraviť pohotovosť (záchrannú službu)
1366 1366 Upraviť vstup
1367 1367 Upraviť jazdectvo
1368 1368 -----
1369 1369 -----
1370 1370 Upraviť poľnohospodárske pôdu
1371 1371 Upraviť farmu
1372 1372 Upraviť reštauráciu rýchleho občerstvenia
1373 1373 Upraviť fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1374 1374 Upraviť prievoz, trajekt
1375 1375 Upraviť prístavisko prievozu, trajektu
1376 1376 Upraviť hydrant
1377 1377 Upraviť hasičskú stanicu
1378 1378 Upraviť rybolov
1379 1379 Upraviť únikové schody
1380 1380 Upraviť kvetinárstvo
1381 1381 -----
1382 1382 Upraviť chodník
1383 1383 Upraviť brod
1384 1384 Upraviť les
1385 1385 Upraviť fontánu
1386 1386 -----
1387 1387 Upraviť čerpaciu stanicu
1388 1388 Upraviť obchod s nábytkom
1389 1389 -----
1390 1390 -----
1391 1391 Upraviť záhradu
1392 1392 Upraviť záhradné centrum
1393 1393 Upraviť plynojem (gasometer)
1394 1394 Upraviť bránu
1395 1395 Upraviť ľadovec
1396 1396 Upraviť golf
1397 1397 Upraviť golfové ihrisko
1398 1398 Upraviť Gondolu
1399 1399 Upraviť trávnatú plochu
1400 1400 Upraviť cintorín (malý, blizko kostola)
1401 1401 Upraviť greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
1402 1402 -----
1403 1403 -----
1404 1404 -----
1405 1405 Upraviť penzión
1406 1406 Upraviť turistiku
1407 1407 Upraviť kaderníctvo
1408 1408 Upraviť zastávku
1409 1409 Upraviť malú dedinu
1410 1410 Upraviť bránu pre zvieratá (hampshire)
1411 1411 Upraviť železiarstvo
1412 1412 -----
1413 1413 Upraviť vresovisko
1414 1414 Upraviť pristávaciu plochu pre vrtuľníky
1415 1415 Upraviť obchod s Hifi elektronikou
1416 1416 Upraviť komunikáciu vo výstavbe
1417 1417 Upraviť hokej
1418 1418 Upraviť konské dostihy
1419 1419 Upraviť nemocnicu
1420 1420 Upraviť ubytovňu
1421 1421 Upraviť hotel
1422 1422 Upraviť poľovnícky posed
1423 1423 Upraviť priemyselnú oblasť
1424 1424 Upraviť Ostrov
1425 1425 Upraviť ostrovček
1426 1426 Upraviť JOSM Plugin popis URL.
1427 1427 -----
1428 1428 Upraviť kruhový objazd
1429 1429 -----
1430 1430 Upraviť škôlku
1431 1431 Upraviť stánok
1432 1432 Upraviť automatickú bránu pre hosp. zvieratá (kissing)
1433 1433 -----
1434 1434 Upraviť Zem (Pevnina)
1435 1435 Upraviť skládku odpadov
1436 1436 Upraviť práčovňu
1437 1437 Upraviť knižnicu
1438 1438 Upraviť závoru (Lift Gate)
1439 1439 Upraviť električku
1440 1440 Upraviť maják
1441 1441 Upraviť Obytnú zónu
1442 1442 Upraviť oblasť (lokalitu)
1443 1443 -----
1444 1444 Upraviť Prístav (Marina)
1445 1445 -----
1446 1446 Upraviť lúku
1447 1447 -----
1448 1448 Upraviť pomník
1449 1449 Upraviť vojenskú oblasť
1450 1450 -----
1451 1451 Upraviť minigolf
1452 1452 -----
1453 1453 -----
1454 1454 Upraviť zmenáreň
1455 1455 Upraviť jednokoľajku, vysutú dráhu
1456 1456 Upraviť pamätihodnosť, pamätník
1457 1457 Upraviť motel
1458 1458 -----
1459 1459 -----
1460 1460 -----
1461 1461 Upraviť diaľnicu
1462 1462 Upraviť diaľničnú križovatku
1463 1463 Upraviť dialničnú prípojku
1464 1464 Upraviť horský priesmyk
1465 1465 Upraviť blato
1466 1466 Upraviť Multi
1467 1467 Upraviť multipolygón
1468 1468 Upraviť múzeum
1469 1469 -----
1470 1470 Upraviť úzkorozchodnú železnicu
1471 1471 Upraviť štátne hranice
1472 1472 Upraviť hranicu Národného parku (prírodnej rezervácie)
1473 1473 Upraviť prírodnú rezerváciu
1474 1474 Upraviť nočný klub
1475 1475 Upraviť očnú optiku
1476 1476 Upraviť biopotraviny
1477 1477 Upraviť obchod s výchádzkovým (outdoor) tovarom
1478 1478 -----
1479 1479 Upraviť Palaeontological Areál
1480 1480 Upraviť park
1481 1481 Upraviť parkovisko
1482 1482 Upraviť parkovaciu uličku (Parking Aisle)
1483 1483 Upraviť odovzdávacie miesto
1484 1484 Upraviť cestu (chodník)
1485 1485 Upraviť vrchol kopca
1486 1486 Upraviť pešiu zónu
1487 1487 Upraviť polotu
1488 1488 Upraviť lekáreň
1489 1489 Upraviť výletné miesto
1490 1490 Upraviť mólo
1491 1491 Upraviť potrubie
1492 1492 Upraviť hraciu plochu, ihrisko
1493 1493 Upraviť kostol
1494 1494 Upraviť ihrisko
1495 1495 Upraviť políciu
1496 1496 Upraviť politickú hranicu
1497 1497 Upraviť poštu
1498 1498 Upraviť elektráreň (spôsob vyroby)
1499 1499 Upraviť elektrické vedenie
1500 1500 -----
1501 1501 Upraviť trafostanicu
1502 1502 Upraviť malý transformátor
1503 1503 Upraviť elektrický stožiar
1504 1504 Upraviť zachovanú železnicu (v prevádzke)
1505 1505 Upraviť prípojku cesty I. triedy
1506 1506 Upraviť cestu I. triedy
1507 1507 Upraviť súd
1508 1508 Upraviť krčmu
1509 1509 Upraviť verejnú budovu
1510 1510 -----
1511 1511 Upraviť lom
1512 1512 -----
1513 1513 Upraviť dostihovú dráhu
1514 1514 Upraviť racquetbal
1515 1515 Upraviť železničnú koľaj
1516 1516 Upraviť železničný pozemok
1517 1517 Upraviť železničné nástupište
1518 1518 Upraviť rekreačnú oblasť
1519 1519 Upraviť recykláciu (zber)
1520 1520 Upraviť oblasť (región)
1521 1521 Upraviť nádrž
1522 1522 Upraviť osídlenú oblasť
1523 1523 Upraviť ulicu
1524 1524 -----
1525 1525 Upraviť reštauráciu
1526 1526 Upraviť oblasť s maloobchodmi
1527 1527 Upraviť rieku
1528 1528 Upraviť riečny breh
1529 1529 Upraviť cestné obmedzenie
1530 1530 Upraviť cestu neznámeho typu
1531 1531 Upraviť Cestu (Route)
1532 1532 -----
1533 1533 -----
1534 1534 Upraviť zrúcaninu
1535 1535 Upraviť pristávaciu dráhu
1536 1536 -----
1537 1537 Upraviť sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
1538 1538 -----
1539 1539 Upraviť školu
1540 1540 Upraviť sutinu
1541 1541 Upraviť krovie
1542 1542 -----
1543 1543 Upraviť cestu II. triedy
1544 1544 Upraviť servisnú stanicu (autoservis)
1545 1545 Upraviť obslužnú cestu (Service)
1546 1546 Upraviť prístrešok
1547 1547 Upravit obchod s obuvou
1548 1548 Upraviť streľbu
1549 1549 -----
1550 1550 Upraviť skratky
1551 1551 Upraviť Skateboard
1552 1552 Upraviť korčuľovanie
1553 1553 Upraviť lyžovanie
1554 1554 Upraviť slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
1555 1555 Upraviť futbal
1556 1556 Upraviť Hroty
1557 1557 Upraviť športové centrum
1558 1558 Upraviť športový obchod
1559 1559 Upraviť prameň
1560 1560 Upraviť štadión
1561 1561 Upraviť štát
1562 1562 Upraviť papierníctvo
1563 1563 Upraviť turniket
1564 1564 Upraviť potok
1565 1565 -----
1566 1566 -----
1567 1567 Upraviť štvrť
1568 1568 Upraviť metro
1569 1569 Upraviť vchod do metra
1570 1570 Upraviť supermarket
1571 1571 Upraviť pozorovaciu kameru
1572 1572 Upraviť meračský bod
1573 1573 Upraviť plávanie
1574 1574 Upraviť stolný tenis
1575 1575 -----
1576 1576 Upraviť stanicu taxíkov
1577 1577 Upraviť rolovacie dráhy
1578 1578 Upraviť telefón
1579 1579 Upraviť tenis
1580 1580 Upraviť terminál
1581 1581 Upraviť terminál
1582 1582 Upraviť cestu III. triedy
1583 1583 Upraviť divadlo
1584 1584 -----
1585 1585 Upraviť mýtnu búdku
1586 1586 Upraviť vežu
1587 1587 Upraviť mesto
1588 1588 Upraviť radnicu (obecný úrad)
1589 1589 Upraviť obchod s hračkami
1590 1590 Upraviť Stopu (Track)
1591 1591 -----
1592 1592 Upraviť električku
1593 1593 Upraviť zastávku električky
1594 1594 Upraviť cestovnú kanceláciu
1595 1595 Upraviť strom
1596 1596 Upraviť cestu pre motorové vozidlá
1597 1597 Upraviť prípojku cesty pre motorové vozidla
1598 1598 Upraviť Tunel
1599 1599 Upraviť prikázané smery jazdy (turn restriction)
1600 1600 Upraviť Turniket
1601 1601 -----
1602 1602 Upraviť Neklasifikovanú cestu
1603 1603 Upraviť Univerzitu
1604 1604 -----
1605 1605 -----
1606 1606 Upraviť predajný automat
1607 1607 Upraviť veterinárnu ambulanciu
1608 1608 Upraviť obchod s DVD
1609 1609 Upraviť výhliadku
1610 1610 Upraviť dedinu
1611 1611 Upraviť obecnú zeleň
1612 1612 Upraviť vinicu
1613 1613 Upraviť sopku
1614 1614 -----
1615 1615 Upraviť odpadkový kôš
1616 1616 Upraviť čističku odpadových vôd
1617 1617 Upraviť vodu
1618 1618 Upraviť vodný zábavný park
1619 1619 Upraviť vodojem
1620 1620 -----
1621 1621 -----
1622 1622 Upraviť vodopád
1623 1623 -----
1624 1624 Upraviť kríž pri ceste
1625 1625 Upraviť božiu muku
1626 1626 Upraviť priehradzku
1627 1627 Upraviť mokraď
1628 1628 Upraviť veterný mlyn
1629 1629 Upraviť Drevo
1630 1630 Upraviť závody (továrne)
1631 1631 Upraviť zoo
1632 1632 -----
1633 1633 Upraviť filter.
1634 1634 Upraviť zem.šírku a zem.dĺžku na bode.
1635 1635 Upraviť novú reláciu vo vrstve "{0}"
1636 1636 Upraviť reláciu #{0} vo vrstve "{1}"
1637 1637 -----
1638 1638 -----
1639 1639 Upraviť aktuálnu stránku pomoci
1640 1640 Načítať aktuálne vybranú reláciu
1641 1641 -----
1642 1642 Upraviť názov súboru, alebo URL pre vybraté aktívne štýly
1643 1643 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1644 1644 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1645 1645 Upraviť vybraté cesty ikon
1646 1646 Upraviť zvolený zdroj.
1647 1647 Zmeniť hodnotu zvoleného klúča pre všetky objekty
1648 1648 Úpravy: {0}
1649 1649 -----
1650 1650 Elektrifikovaný
1651 1651 -----
1652 1652 Platobné karty a Kreditné karty
1653 1653 Elektronika
1654 1654 Elementy typu(druhu) {0} sú podporované.
1655 1655 Nadmorská výška
1656 1656 -----
1657 1657 Násyp
1658 1658 Veľvyslanectvo
1659 1659 Pohotovosť (Záchranná služba)
1660 1660 Núdzový telefón
1661 1661 -----
1662 1662 Prázdny dokument
1663 1663 Nájdená prázdna úloha
1664 1664 Prázdne cesty
1665 1665 Povoliť built-in icon východzí
1666 1666 Zapnúť filter
1667 1667 -----
1668 1668 Povoliť/zakázať automatické presunutie zobrazenia mapy na posledný umiestnený bod
1669 1669 Zapnúť/vypnúť prevod máp iba ako drôtový
1670 1670 -----
1671 1671 Vložiť Šírku/Dĺžku pre skok na miesto.
1672 1672 Zadať URL
1673 1673 Vložte URL pre sťahovanie:
1674 1674 Vložiť id zmenového súboru
1675 1675 Zadajte novú dvojicu klúč/hodnota
1676 1676 Vložte názov miesta pre hľadanie
1677 1677 Zapíšte názov miesta pre vyhľadávanie:
1678 1678 Vložiť funkciu a použiť na vybraté členy relácie
1679 1679 Vložiť funkcie pre všetkých členov relácie
1680 1680 Vložiť hľadaný výraz
1681 1681 Zadajte pokročilé OAuth vlastnosti
1682 1682 Vložte adresu URL z ktorej budú dáta sťahované
1683 1683 Zadajte nejaký komentár
1684 1684 Vložiť poverenia pre HTTP proxy server
1685 1685 Vložiť credentials pre OSM API
1686 1686 -----
1687 1687 -----
1688 1688 Vložiť ID objektu, ktorý má byť stiahnutý
1689 1689 Vložte OAuth autorizačný prístup
1690 1690 Zadajte súradnice nového bodu. <br/> Môžete oddeliť zemepisnú dĺžku a šírku s medzerou, čiarkou alebo bodkočiarkou. <br/> Pomocou kladných čísel, alebo N, E znaky na označenie severného, alebo východného smeru. <br/> Južné a západné smery môžete použiť buď záporné čísla alebo S, W znaky <br/> Hodnota súradnice môže byť v jednom z troch formátov: <ul><li><i>stupňov</i><tt>&deg;</tt></li><li><i>stupňov</i><tt>&deg;</tt> <i>minutes</i><tt>&#39;</tt></li><li><i>stupňov</i><tt>&deg;</tt> <i>minutes</i><tt>&#39;</tt> <i>seconds</i><tt>&quot</tt></li></ul>Symbols <tt>&deg;</tt>, <tt>&#39;</tt>, <tt>&prime;</tt>, <tt>&quot;</tt>, <tt>&Prime;</tt> are optional.<br/><br/>Some examples:<ul><li>49.29918&deg; 19.24788&deg;</li><li>N 49.29918 E 19.24788</li><li>W 49&deg;29.918&#39; S 19&deg;24.788&#39;</li><li>N 49&deg;29&#39;04&quot; E 19&deg;24&#39;43&quot;</li><li>49.29918 N, 19.24788 E</li><li>49&deg;29&#39;21&quot; N 19&deg;24&#39;38&quot; E</li><li>49 29 51, 19 24 18</li><li>49 29, 19 24</li><li>E 49 29, N 19 24</li><li>49&deg; 29; 19&deg; 24</li><li>N 49&deg; 29, W 19&deg; 24</li><li>49&deg; 29.5 S, 19&deg; 24.6 E</li><li>N 49 29.918 E 19 15.88</li><li>49 29.4 19 24.5</li><li>-49 29.4 N -19 24.5 W</li></ul><li>48 deg 42' 52.13" N, 21 deg 11' 47.60" E</li></ul>
1691 1691 Vložte hľadaný výraz
1692 1692 Vstup
1693 1693 Jazdectvo
1694 1694 -----
1695 1695 Chyba
1696 1696 -----
1697 1697 Chyba zobrazovania URL
1698 1698 Chyba počas sťahovania
1699 1699 Chyba vo filtri
1700 1700 Chyba pri inicializácii testu {0}:\n{1}
1701 1701 Chyba pri nahrávaní súboru
1702 1702 Nastala chyba pri rozkladaní gpx súboru {0}. Iba časť súboru bude k dispozícii
1703 1703 Chyba v súbore {0}
1704 1704 Chyba rozkladania(parsovania) {0}:
1705 1705 Chyba prehrávánia zvuku
1706 1706 Chyba pri čítaní položky záložky:%s
1707 1707 -----
1708 1708 Chyba pri vytváraní zálohy z odstránenej vrstvy: {0}
1709 1709 Chyba pri exporte {0}:\n{1}
1710 1710 Chyba pri získavaní súború z adresára {0}\n
1711 1711 Chyba pri rozkladaní vyrovnania(offset).\nČakám na formát: {0}
1712 1712 Chyba pri rozkladaní (parsovaní) dát.\nProsím použite požadovaný formát.
1713 1713 Chyba pri rozkladaní časového pásma.\nČakám na formát: {0}
1714 1714 Chyba pri rozkladaní {0}
1715 1715 Chyba: Pripojenie k proxy ''{0}'' pre URI ''{1}'' zlyhalo. Výnimka bola: {2}
1716 1716 Chyba: Nedovolená zdvojená hodnota ''{0}'' v riadku ''{1}'' v súbore záložiek ''{2}''
1717 1717 Chyba: Neočakávaný riadok ''{0}'' v súbore záložiek ''{1}''
1718 1718 -----
1719 1719 Chyby
1720 1720 Chyby počas sťahovania
1721 1721 -----
1722 1722 -----
1723 1723 -----
1724 1724 -----
1725 1725 Príklady
1726 1726 Koniec
1727 1727 Ukončiť JOSM
1728 1728 Ukončiť JOSM s uložením. Neuložené zmeny budú nahrané a/alebo uložené
1729 1729 Ukončiť JOSM bez uloženia. Neuložené zmeny budú stratené.
1730 1730 Ukončť program.
1731 1731 -----
1732 1732 Očakávaná nie prázdna hodnota pre parameter ''{0}'', dostal som ''{1}''
1733 1733 Podrobné body cesty s časom odhadovaným z pozície stopy(track).
1734 1734 Podrobné body cesty(waypoints) s platnou časovou značkou.
1735 1735 Export GPX súboru
1736 1736 Exportovať a Uložiť
1737 1737 Možnosti exportu
1738 1738 Exportovať dáta do GPX súboru.
1739 1739 Exportovať do GPX...
1740 1740 Získavam GPS polohu z EXIF
1741 1741 Vyťiahnuť (extrude)
1742 1742 Vyťiahnuť cestu
1743 1743 -----
1744 1744 -----
1745 1745 -----
1746 1746 -----
1747 1747 -----
1748 1748 -----
1749 1749 -----
1750 1750 Nepodarilo sa overiť užívateľa ''{0}'' s heslom''***'' ako užívateľa OAuth
1751 1751 Nepodarilo sa povoliť OAuth žiadosť ''{0}''
1752 1752 Nepodarilo sa vytvoriť adresár pluginov ''{0}''
1753 1753 Nepodarilo sa vytvoriť informácie o pluginoch z manifestu pre pluginy ''{0}''
1754 1754 Nepodarilo sa načítať XML schémy.
1755 1755 Neúspešné nahratie zdroja ''{0}'', chyba je {1}.
1756 1756 -----
1757 1757 Neúspešné otvorenie URL
1758 1758 Nepodarilo sa otvoriť URL. V súčasnej dobe neexistuje nastavenie platformy. Prosím nastavte najskôr platformu.
1759 1759 Neúspešné nadviazanie spojenia do API {0}
1760 1760 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou
1761 1761 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou. Cieľová URL je prázdna.
1762 1762 Nepodarilo sa otvoriť vstupný tok pre zdroj ''{0}''
1763 1763 Neúspešné rozloženie údajov ''{0}'' odpovedal server.
1764 1764 neúspešné rozloženie poľa ''{1}'' v nastavení s kľúčom ''{0}''. Odchýlka bola: {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
1765 1765 Nemožno rozložiť dokument zoznamu pluginov z umiestnenia ''{0}''. Vynechávam. Výnimka bola: {1}
1766 1766 Neúspešné načítanie CSS súboru ''help-browser.css''. Výnimka je: {0}
1767 1767 -----
1768 1768 chybná zadanie pôvodných. aktuálna verzia {0} nie je platná v priebehu
1769 1769 Neúspešné nastavenie odkazu. Odkaz ID {0} je nenájdený v histórii ID {1}.
1770 1770 neúspešný zadaný odkaz. verzia odkazu {0} nie je platná v priebehu
1771 1771 Nepodarilo sa podpísať HTTP spojenie s hlavičkou OAuth autentifikácie
1772 1772 Neúspešné nahratie pôvodných s id {0} pretože aktuálne upravovaná vrstva neobsahuje takéto pôvodné
1773 1773 Neúspešné nahratie pôvodných s id {0} pretože aktuálna dátová vrstva je prázdna
1774 1774 Poľnohospodárska pôda
1775 1775 Farma
1776 1776 Rýchle občerstvenie
1777 1777 Rýchle vykresľovanie (vypadá nepekne)
1778 1778 -----
1779 1779 Rýchle pretáčanie
1780 1780 Fatálne: neúspešná lokalizácia obrázka ''{0}''. Toto je vážny konfiguračný problém. JOSM prestane pracovať.
1781 1781 -----
1782 1782 Poplatok
1783 1783 Fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1784 1784 Plot
1785 1785 Prievoz, trajekt
1786 1786 Prístavisko prievozu, trajektu
1787 1787 Priniesť(Fetching) balíček bodov z {0}
1788 1788 Priniesť(Fetching) balíček relácií z {0}
1789 1789 Priniesť(Fetching) balíček ciest z {0}
1790 1790 Priniesť(Fetching) bod s id {0} z ''{1}''
1791 1791 Priniesť(Fetching) reláciu s id {0} z ''{1}''
1792 1792 Priniesť(Fetching) cestu s id {0} z ''{1}''
1793 1793 Súbor
1794 1794 Súbor "{0}" neexistuje
1795 1795 Súbor ''{0}'' nie je zapisovateľný. Prosím zvoľte iné meno súboru.
1796 1796 Chyba formátu súboru
1797 1797 -----
1798 1798 Súbor "{0}" neexistuje
1799 1799 Zálohovať súbor
1800 1800 Súbor už existuje. Prepísať?
1801 1801 -----
1802 1802 Súbor {0} existuje. Prepísať ho?
1803 1803 Súbor {0} je ešte nahratý pod menom "{1}"
1804 1804 Súbor: {0}
1805 1805 -----
1806 1806 Meno súboru
1807 1807 -----
1808 1808 -----
1809 1809 -----
1810 1810 Naplniť jeden zmenový súbor a vrátiť sa do dialógu nahrávania
1811 1811 -----
1812 1812 Filter Skrytých:{0} Nepovolených:{1}
1813 1813 Režim filter
1814 1814 Filtrovať objekty a schovať/vypnúť ich.
1815 1815 Reťazec filtra:
1816 1816 -----
1817 1817 -----
1818 1818 Koniec kreslenia.
1819 1819 Hydrant
1820 1820 Hasičská stanica
1821 1821 Ohnisko
1822 1822 Rybolov
1823 1823 Opraviť
1824 1824 Oprava vlastností
1825 1825 Oprava konfliktu (rozporu) značiek
1826 1826 Opraviť vybratý problém
1827 1827 Opravte toto, pokiaľ je to možné.
1828 1828 Opravuje sa ({0}/{1}): ''{2}''
1829 1829 Opravujem chyby...
1830 1830 -----
1831 1831 Kvetinárstvo
1832 1832 -----
1833 1833 -----
1834 1834 -----
1835 1835 -----
1836 1836 Bol najdený nasledujúci problém:
1837 1837 -----
1838 1838 -----
1839 1839 Jedlo + Pitie
1840 1840 Pešo
1841 1841 Len pre označené objekty
1842 1842 Zosilnite kreslenú líniu ak naimportované dáta neobsahujú informáciu o čiarach.
1843 1843 Zosilniť líniu, ak žiadne segmenty nie su naimportované.
1844 1844 Brod
1845 1845 Les
1846 1846 Zabudnuté objekty, avšak nebudú zmazane na serveri po nahrávaní.
1847 1847 Skok Dopredu/vzad (sekundy)
1848 1848 Vytvoriť XML element <člen> nie je ako priame dieťa z elementu <relácia>
1849 1849 vytvoriť XML element <nd> element nie je ako priame dieťa z elementu <way>
1850 1850 Nájdený prázdny súbor v adresári {0}\n
1851 1851 Najdených {0} zodpovedajúcich výrazov
1852 1852 Fontána
1853 1853 -----
1854 1854 Blokovať
1855 1855 Blokovať aktuálny zoznam spojovaných elementov
1856 1856 Kmitočet (Hz)
1857 1857 Z ...
1858 1858 Z relácie
1859 1859 Z URL
1860 1860 Čerpacia stanica
1861 1861 Čerpacia stanica
1862 1862 Typy palív
1863 1863 -----
1864 1864 Zobrazenie na celú obrazovku
1865 1865 Úplne automatický
1866 1866 -----
1867 1867 Nábytok
1868 1868 -----
1869 1869 GPS body
1870 1870 popis gps trasy
1871 1871 GPX súbory
1872 1872 Súbory GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1873 1873 GPX Stopa nemá informáciu o čase.
1874 1874 GPX stopa(trasa):
1875 1875 -----
1876 1876 -----
1877 1877 -----
1878 1878 -----
1879 1879 Záhrada
1880 1880 Záhradné centrum
1881 1881 Plynojem (Gasometer)
1882 1882 Brána
1883 1883 rozmer (mm)
1884 1884 -----
1885 1885 -----
1886 1886 Geografia(Zemepis)
1887 1887 -----
1888 1888 Geoobrázok: {0}
1889 1889 Obrázky s GPS súradnicami
1890 1890 -----
1891 1891 Získať autorizovaný prístup pre ''{0}''
1892 1892 Získať podrobné informácie o vnútornom stave objektov.
1893 1893 Ľadovec
1894 1894 Sklo
1895 1895 Vráťte sa do dialógového okna pre nahrávanie
1896 1896 Vráťte sa na krok 1/3
1897 1897 Prejsť na OSM wiki pre pomoc s tagmi (F1)
1898 1898 Choďte na JOSM domácu stránku pomoci
1899 1899 Prejsť na nasledujúcu stránku
1900 1900 Prejsť na predchádzajúcu stránku
1901 1901 -----
1902 1902 Golfové ihrisko
1903 1903 -----
1904 1904 GPS čas (čítaj nad fotografiou)
1905 1905 Pridelené práva
1906 1906 Tráva
1907 1907 Cintorín (malý, blizko kostola)
1908 1908 -----
1909 1909 Greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
1910 1910 -----
1911 1911 -----
1912 1912 -----
1913 1913 -----
1914 1914 -----
1915 1915 -----
1916 1916 -----
1917 1917 Penzión
1918 1918 Rázcestník (ukazovateľ smeru)
1919 1919 -----
1920 1920 -----
1921 1921 Gymnastika
1922 1922 Kaderníctvo
1923 1923 Malá dedina / osada / samota
1924 1924 Brána pre zvieratá (Hampshire)
1925 1925 Hangár
1926 1926 Železiarstvo
1927 1927 Má kľúč ''created_by'',alebo ''converted_by''
1928 1928 Má kľúč ''note'',alebo ''comment'',alebo ''description''
1929 1929 Má kľúč ''source''
1930 1930 Má kľúč ''watch''
1931 1931 Má tag obsahující ''fixme'' alebo ''FIXME''
1932 1932 Zdravie
1933 1933 -----
1934 1934 Vresovisko
1935 1935 Nákladné vozidlá
1936 1936 Živý plot (Hedge)
1937 1937 Výška
1938 1938 Výška (metre)
1939 1939 Pristávacia plocha pre vrtuľníky
1940 1940 Nápoveda
1941 1941 Pomoc: {0}
1942 1942 Pomoc pri vektorizácii WMS obrázkov.
1943 1943 Pologuľa(hemisféra)
1944 1944 Skryť
1945 1945 Schovať prvky
1946 1946 Skryť alebo zobraziť toto prepínacie tlačidlo
1947 1947 Skryť toto tlačítko
1948 1948 -----
1949 1949 -----
1950 1950 Duplicitné body na dialnici
1951 1951 Pozemné komunikácie
1952 1952 -----
1953 1953 Turistika
1954 1954 Historické miesta
1955 1955 História
1956 1956 História pre bod {0}
1957 1957 História pre reláciu {0}
1958 1958 História pre cestu {0}
1959 1959 priebeh nie je inicializovaný. Chybný súbor aktuálnych pôvodných.
1960 1960 priebeh nieje zatiaľ inicializovaný. Chyba odkazového súboru pôvodných.
1961 1961 Hokej
1962 1962 -----
1963 1963 -----
1964 1964 Domovská stránka
1965 1965 Kôň
1966 1966 Konské dostihy
1967 1967 Nemocnica
1968 1968 Hostiteľ:
1969 1969 Ubytovňa
1970 1970 -----
1971 1971 Hlavné skratky
1972 1972 Meno domu
1973 1973 Číslo domu
1974 1974 Číslo domu {0}
1975 1975 Číslo domu {0} v {1}
1976 1976 Dom {0}
1977 1977 -----
1978 1978 Poľovnícky posed
1979 1979 Som v časovej zóne:
1980 1980 -----
1981 1981 -----
1982 1982 -----
1983 1983 ID > 0 očakávané. Got {0}
1984 1984 ID z aktuálneho zmenového súboru > 0 požadovaný. Aktuálne ID je {0}.
1985 1985 -----
1986 1986 IO Výnimka
1987 1987 IOError pri vytváraní súboru, automatické ukladanie bude vynechané: {0}
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 Cesty pre ikony:
1991 1991 Ikona:
1992 1992 Ak je špecifikovaný(určený), reset konfigurácie namiesto jej načítania.
1993 1993 Ignorovať
1994 1994 Nabudúce ignorovať vybratý problém.
1995 1995 Ignorujte ich, nechajte reláciu tak ako je
1996 1996 Ignorovať tento tip a nahrať bez zmeny
1997 1997 Ignorovať celú skupinu, alebo jednotlivé prvky?
1998 1998 Ignorujem zachytenú výnimku pretože nahrávanie je zrušené. Výnimka je: {0}
1999 1999 Ignorujem prvky(elements)
2000 2000 Ignorujem výnimky pretože sťahovanie bolo zrušené. Výnimka bola: {0}
2001 2001 Ignorujem nesprávnu URL: "{0}"
2002 2002 Ignorujem poškodený súbor z URL: "{0}"
2003 2003 Chybné dáta
2004 2004 chybné booleovské hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
2005 2005 Neplatná požiadavka URL pre zmenový súbor
2006 2006 Nedovolená veľkosť
2007 2007 Nepovolená veľkosť <= 0. Prosím vložte celé číslo > 1
2008 2008 Nesprávna kresba prerušovanej čiary, aspoň jedna hodnota musí byť > 0
2009 2009 Nesprávna kresba prerušovanej čiary, hodnoty musia byť kladné
2010 2010 Chybná štruktúra dokumentu. Vytvorená bod, cesta, alebo relácia sa nedá ''vytvoriť'','' zmeniť'', alebo odstrániť''.
2011 2011 -----
2012 2012 Neplatný výraz ''{0}''
2013 2013 Chybná hodnota zemepisnej šírky ''{0}''
2014 2014 Neplatná hodnota parametra zem. šírky ''{0}'', dostal som {1}
2015 2015 Neplatná dlhá hodnota pre vlastnosť ''{0}''. Got ''{1}''
2016 2016 Chybná hodnota zemepisnej dĺžky ''{0}''
2017 2017 Neplatná hodnota parametra zem. dĺžky ''{0}'', dostal som {1}
2018 2018 Chybná číselná hodnota atribútu ''{0}''. Mám ''{1}''.
2019 2019 Neplatný objekt s id=0
2020 2020 Chybné číslo portu v nastavení ''{0}''. Mám {1}.
2021 2021 Neplatný regulárny výraz ''{0}''
2022 2022 Chybné hodnoty atribútu ''changeset'' pre nový objekt {1}. Dostal som {0}. Resetujem na 0.
2023 2023 Chybné hodnoty atributu ''changeset''. Mám {0}.
2024 2024 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}. Got {1}
2025 2025 Neplatná hodnota vre vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}. Got {2}.
2026 2026 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodné s id {0}. Got {1}
2027 2027 Chybná hodnota pre vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''. Got {2}
2028 2028 chybné hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
2029 2029 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu OsmPrimitiveType, dostáva ''{1}''
2030 2030 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu boolean, dostáva ''{1}''
2031 2031 Chybná hodnota povinnej vlastnosti ''{0}'' z typu dvojitý(double). Got ''{1}''.
2032 2032 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long (>=0), dostáva ''{1}''
2033 2033 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long , dostáva ''{1}''
2034 2034 Neplatná hodnota vlastnosti ''ref'' z elementu <nd>. Got {0}
2035 2035 Obrázok
2036 2036 Obrázkové súbory
2037 2037 Súbor s obrázkom nemôže byť zmazaný.
2038 2038 Snímky
2039 2039 -----
2040 2040 -----
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 Posun(offset) snímok
2044 2044 -----
2045 2045 Obrázky, ktoré sú už označkované ({0}/{1})
2046 2046 Obrázky so zemepisnou polohou v exif dátach ({0}/{1})
2047 2047 Britský
2048 2048 -----
2049 2049 Importovať zvuk
2050 2050 -----
2051 2051 -----
2052 2052 Importovať obrázky
2053 2053 Import nie je možný
2054 2054 -----
2055 2055 Importuje vydania z OpenStreetBugs
2056 2056 -----
2057 2057 Sklon
2058 2058 Prudký sklon
2059 2059 Nekompletné <member> špecifikácie s ref=0
2060 2060 Neúplné nahratie a/alebo uloženie
2061 2061 Nesprávny počet parametrov
2062 2062 Priblíženie
2063 2063 -----
2064 2064 Priemysel
2065 2065 Informácie
2066 2066 Info o Elemente
2067 2067 Informácia
2068 2068 Informačná tabuľa
2069 2069 Informačná kancelária
2070 2070 Informačný terminál
2071 2071 Informácie o vrstve
2072 2072 Informačné varovanie, očakáva sa mnoho neplatných záznamov.
2073 2073 Prebieha inicializácia
2074 2074 Inicializojem sedenie na internetovej stránke OSM ...
2075 2075 -----
2076 2076 Inicializujem body na aktualizáciu ...
2077 2077 Inicializujem relácie na aktualizáciu ...
2078 2078 Inicializujem cesty na aktualizáciu ...
2079 2079 Prezrieť
2080 2080 Inštalujem aktualizované pluginy
2081 2081 -----
2082 2082 Vnútorná chyba servera
2083 2083 Interné štýly majú byť použité ako základ pre prevádzkové prepínateľné štýly
2084 2084 -----
2085 2085 -----
2086 2086 Priesečník medzi cestami multipolygónu
2087 2087 Chybná API URL
2088 2088 -----
2089 2089 Neplatná adresa URL ''{0}'' v plugine {1}
2090 2090 Chybná URL?
2091 2091 Chybný ohraničujúci rámec
2092 2092 Poškodený bz2 súbor.
2093 2093 Neplatný dátum
2094 2094 Neplatná hodnota dátum/čas
2095 2095 Neplatné vyrovnanie (offset)
2096 2096 Neplatné vlastnosti kľúča
2097 2097 Chybný vyhľadávaný výraz
2098 2098 -----
2099 2099 Neplatný spellcheck line: {0}
2100 2100 Neplatný tagchecker line - {0}: {1}
2101 2101 Neplatné časové pásmo
2102 2102 Neplatné ID užívateľa
2103 2103 Neplatné užívateľské meno
2104 2104 Neplatná medzera vo vlastnosti klúča
2105 2105 Obrátený filter
2106 2106 Ostrov
2107 2107 Ostrovček
2108 2108 -----
2109 2109 Podporuje protokol verzie 0.6, zatiaľ čo server uvádza podporu {0} do {1}.
2110 2110 položka {0} sa v zozname nenachádza
2111 2111 -----
2112 2112 -----
2113 2113 -----
2114 2114 JOSM očakáva vyhľadať pôvodné [{0} {1}] v dátovej sade, ale nenachádza sa tam. Prosím pošlite správu na http://josm.openstreetmap.de . Toto nie je kritická chyba, mali by ste bezpečne pokračovať vo vašej práci.
2115 2115 JOSM verzia {0} požadovaná pre plugin {1}.
2116 2116 -----
2117 2117 -----
2118 2118 JPEG obrázky (*.jpg)
2119 2119 -----
2120 2120 Java verzia {0}
2121 2121 -----
2122 2122 Funkcie Spojenia Plôch (Join Areas Function)
2123 2123 Spojiť body a línie
2124 2124 Vložiť bod do cesty
2125 2125 Pripojiť bod k najbližšej ceste
2126 2126 Spojiť prekrývajúce sa Plochy
2127 2127 Spojené prekrývajúce sa plochy
2128 2128 Spojiť plochy ktoré sa prekrývajú
2129 2129 Skok na miesto (pozíciu)
2130 2130 Skok tam
2131 2131 Skok na miesto (pozíciu)
2132 2132 Križovatka
2133 2133 -----
2134 2134 Ponechať
2135 2135 Zachovať záložné súbory pri ukladaní dátových vrstiev
2136 2136 Ponechaj moje súradnice
2137 2137 Udržať môj vymazaný stav
2138 2138 Zachovať plugin
2139 2139 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z miestnej(local) dátovej sady
2140 2140 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z dátovej sady servera
2141 2141 Ponechaj ich súradnice
2142 2142 Udržať ich vymazaný stav
2143 2143 Ponechať tohto člena relácie pre cieľový objekt
2144 2144 Kĺúč
2145 2145 Klúč ''{0}'' je neplatný.
2146 2146 Kľúč ''{0}'' sa nenachádza v zozname predvolených hodnôt.
2147 2147 Kľúč nemôže byť prázdna hodnota keď je použitý značkový operátor. Ukážka použitia: kľúč=hodnota
2148 2148 Kláves:
2149 2149 Klávesové skratky
2150 2150 Kľúčové slová
2151 2151 Škôlka
2152 2152 Stánok
2153 2153 Automatická brána pre hospodárske zvieratá (Kissing)
2154 2154 -----
2155 2155 LKS-92 (Lotyšsko TM)
2156 2156 LPG (Skvapalnený ropný plyn)
2157 2157 Popis zvukovej (obrázka a web) značky
2158 2158 Lambert 4 Zones (Francúzko)
2159 2159 -----
2160 2160 Lambert CC9 Zone (Francúzko)
2161 2161 Lambertova zóna (Estónsko)
2162 2162 Zem (Pevnina)
2163 2163 Využívanie oblasti (Land use)
2164 2164 Skládka odpadov
2165 2165 -----
2166 2166 -----
2167 2167 Duplicitné body na využívaní krajiny
2168 2168 Jazdné pruhy
2169 2169 Jazyk
2170 2170 Posledná zmena {0}
2171 2171 Pluginy boli naposledy aktualizované pred {0} dňami.
2172 2172 Zemepisná šírka
2173 2173 Zemepisná šírka:
2174 2174 Založiť (Launch) súbor podľa vyberajúcej osoby pre výber súboru
2175 2175 Uvedený prehliadač s informáciou o súbore zmien
2176 2176 Spustiť prehliadač s wiki nápovedu pre vybraný objekt
2177 2177 Spustiť v maximalizovanom režime
2178 2178 Spustiť dialógové okno pre požiadavky zmenových súborov
2179 2179 Spúšťa FireFox na aktuálne viditeľné zobrazenie, ako pekný SVG obrázok.
2180 2180 Uvedený prehliadač s informáciou o používateľovi
2181 2181 Práčovňa
2182 2182 Vrstva
2183 2183 Vrstva ''{0}'' má zmeny, ktoré môžu byť uložené do svojho pričleneného súboru ''{1}''.
2184 2184 Vrstva ''{0}'' obsahuje zmeny ktoré, by mali byť nahraté na server.
2185 2185 Vrstva ''{0}'' nieobsahuje zmeny pre uloženie.
2186 2186 Vrstva ''{0}'' nemá žiadne zmeny na nahratie.
2187 2187 Vrstva ''{0}'' nie je podporovaná súborom
2188 2188 Vrstva ''{0}'' musí byť v zozname vrstiev
2189 2189 vrstva nie je v zozname
2190 2190 Vrstva: {0}
2191 2191 Vrstvy
2192 2192 Uvedený čas (sekundy)
2193 2193 Voľný čas
2194 2194 Dĺžka
2195 2195 -----
2196 2196 Dĺžka s hodnotou pre tag ''{0}'' pri objekte {1} prekonala max. povolenú dĺžku {2}. Dĺžka hodnoty je {3}.
2197 2197 Dĺžka: {0}
2198 2198 Železničné priecestie
2199 2199 Knižnica
2200 2200 Licencia
2201 2201 -----
2202 2202 Závora (Lift Gate)
2203 2203 -----
2204 2204 Rýchloelektrička
2205 2205 Maják
2206 2206 Odkazová linka
2207 2207 Typ vedenia
2208 2208 Riadok {0} stĺpec {1}:
2209 2209 -----
2210 2210 zoznam funkcií {0} sa teraz nenachádza v porovnávanej dvojici
2211 2211 Zoznam elementov v mojej dátovej sade, i.e. miestna dátová sada
2212 2212 Zoznam elementov v ich dátovej sade, i.e. v dátovej sade servera
2213 2213 Zoznam spojovaných elementov. Budú nahradené mojimi elementmi, keď rozhodnutie pre spojenie bude aplikované
2214 2214 Zoznam naposledy otvorených súborov
2215 2215 -----
2216 2216 Obytná zóna
2217 2217 Nahrať Všetky Dlaždice
2218 2218 -----
2219 2219 Nahrať Dlaždice (Tiles)
2220 2220 Načítať WMS vrstvu
2221 2221 Nahrať WMS vrstvu zo súboru
2222 2222 -----
2223 2223 Nahrať priebeh
2224 2224 -----
2225 2225 Načítať rodičovské(nadriadené) relácie
2226 2226 Načítať reláciu
2227 2227 Nahrať obsah z vašich otvorených zmenových súborov zo servera
2228 2228 Načítavam skoršie pluginy
2229 2229 Nahrať históriu pre bod {0}
2230 2230 Nahrať históriu pre reláciu {0}
2231 2231 Nahrať históriu pre cestu {0}
2232 2232 Nahrávam rodičovskú reláciu
2233 2233 Nahrávam pluginy ''{0}''...
2234 2234 Načítavam pluginy
2235 2235 Načítavam pluginy ...
2236 2236 -----
2237 2237 Vložiť zdroje štýlov z ''{0}''
2238 2238 Nahrávam {0}
2239 2239 Načíta informácie o prelicencování zo servera. Užívatelom, ktorí súhlasili s novými prispievateľskými podmienkami sa zobrazí zelené začiarknutie.
2240 2240 Miestne súbory
2241 2241 Oblasť (lokalita)
2242 2242 Umiestnenie
2243 2243 Zamknúť
2244 2244 Plavebná komora
2245 2245 -----
2246 2246 Odhlásujem sedenie ''{0}''...
2247 2247 Zemepisná dĺžka
2248 2248 Zemepisná dĺžka:
2249 2249 -----
2250 2250 Vzhľad a chovanie
2251 2251 -----
2252 2252 Výhliadková veža
2253 2253 Hľadanie obrázkov
2254 2254 Vyhľadá body, alebo cesty s FIXME v hodnotách vlastností.
2255 2255 -----
2256 2256 -----
2257 2257 -----
2258 2258 -----
2259 2259 -----
2260 2260 -----
2261 2261 -----
2262 2262 MTB Rozsah
2263 2263 Hlavná dátová sada neobsahuje bod {0}
2264 2264 Vytvoriť Zvukovú značku v "Play Head"
2265 2265 Vytvoriť duplikát práve zvolenej vrstvy.
2266 2266 -----
2267 2267 -----
2268 2268 Uistite sa, že ste načítali nejaké dáta ak ste použili --výber.
2269 2269 Vytvára radové domy mimo jednotlivých blokov.
2270 2270 Vytvoriť dvojicu vybraných segmentov cesty paralelným otočením jedného z nich na vybranom bode.
2271 2271 -----
2272 2272 Poškodený konfiguračný súbor pri linke {0}
2273 2273 Chybné vety: {0}
2274 2274 -----
2275 2275 Človekom vytvorené (Man made)
2276 2276 Otvorte správu zmenových súborov a vyberte zmenový súbor na nahratie do
2277 2277 Manuálne
2278 2278 Manuálne nastavenie
2279 2279 Ručne nastavte HTTP proxy server
2280 2280 Mapa
2281 2281 -----
2282 2282 Projekcia mapy
2283 2283 Nastavenie mapy
2284 2284 -----
2285 2285 Mapa: {0}
2286 2286 -----
2287 2287 -----
2288 2288 Prístav (Marina)
2289 2289 Symbol vybraných značiek je nerozhodnutý
2290 2290 Značky z pomenovaných bodov
2291 2291 Značky z {0}
2292 2292 -----
2293 2293 -----
2294 2294 Spárovať prvú fotografiu s prvým bodom GPX
2295 2295 Priraďovanie fotiek ku stope(track) zlyhalo
2296 2296 Materiál
2297 2297 Max zväčšenie lvl:
2298 2298 -----
2299 2299 -----
2300 2300 Max. zemepisná šírka
2301 2301 -----
2302 2302 Max. zemepisná dĺžka
2303 2303 Max. rýchlosť (km/h)
2304 2304 Max. hmotnosť (ton)
2305 2305 -----
2306 2306 Maximálna plocha na požiadavku:
2307 2307 Maximálna dĺžka (v metroch) pre kresbu čiar lokálnych súborov. Nastavte ''-1'' pre kresbu všetkých čiar.
2308 2308 Maximálna dĺžka (v metroch) pre vykresľovanie línií. Nastavte na ''-1'' pre kreslenie všetkých línií.
2309 2309 Maximálna dĺžka (metrov)
2310 2310 Maximálna dĺžka pre lokálne súbory (v metroch)
2311 2311 Lúka
2312 2312 -----
2313 2313 -----
2314 2314 Člen
2315 2315 Člen pre úlohu {0} je chybného typu
2316 2316 Členovia
2317 2317 Členy z pamäte nie je možné pridať, pretože nie sú zahrnuté do aktuálnej vrstvy
2318 2318 Členy(vyriešené)
2319 2319 Členy(v konflikte)
2320 2320 Pomník
2321 2321 Meno v menu
2322 2322 Meno v menu (východzie)
2323 2323 Menu skratiek
2324 2324 -----
2325 2325 Mercatorova projekcia
2326 2326 Zlúčiť
2327 2327 Zlúčiť body
2328 2328 Zlúčiť vrstvu
2329 2329 Zlúčiť body do najstaršieho bodu
2330 2330 Zlúčiť výber
2331 2331 Zlúčiť aktuálnu vrstvu do inej vrstvy
2332 2332 Zlúčiť aktuálne vybrané objekty do inej vrstvy
2333 2333 Spojiť túto vrstvu do ďalšej vrstvy
2334 2334 Zlúčiť {0} body
2335 2335 Zmrazený zoznam spojovaných členov. Vyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2336 2336 Zmrazený zoznam spojovaných bodov. Vyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste.
2337 2337 spojované body ešte nie sú blokované. Memôžem spustiť vykonávací príkaz
2338 2338 Spojované body sú ešte neblokované. Nie je možné dať vykonávací povel
2339 2339 Spojovaná verzia
2340 2340 Zlúčenie zmazaných objektov zlyhalo
2341 2341 Správu dňa nie je možné zobraziť
2342 2342 Metrická
2343 2343 -----
2344 2344 Kliknutie stredného tlačítka myši opäť prejde cyklus.<br>podržanie CTRL pre výber priamo z tohoto zoznamu s myšou.<hr>
2345 2345 Armáda
2346 2346 Minimálna vrstva priblíženia:
2347 2347 Min. zemepisná šírka
2348 2348 Min. zemepisná dĺžka
2349 2349 Min. rýchlosť (km/h)
2350 2350 -----
2351 2351 Malý kruhový objazd
2352 2352 Minigolf
2353 2353 Minimálna vzdialenosť (pixelov)
2354 2354 Minút: {0}
2355 2355 Zrkadlovo prevrátiť
2356 2356 Zrkadlovo vybrané body a cesty.
2357 2357 Chýba vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}
2358 2358 Chýba vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}
2359 2359 Chýba vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodných s id {0}
2360 2360 Chýbajúca vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''
2361 2361 Chýbajúce šifrovanie
2362 2362 Chýbajúce kľúče alebo hodnoty atribútu v tagu.
2363 2363 Chýbajúce povinné vlastnosti pri prvku ''hranice''. Got minlon=''{0}'',minlat=''{1}'',maxlon=''{3}'',maxlat=''{4}'', origin=''{5}''.
2364 2364 Chýbajúca povinná vlastnosť ''{0}'' z XML prvku {1}.
2365 2365 Chýba povinná vlastnosť ''{0}'' na <nd> z cesty {1}
2366 2366 Chýbajúce povinné vlastnosti ''{0}''.
2367 2367 Chýba zlúčujúci ciel pre bod s id {0}
2368 2368 Chýba zlúčujúci ciel pre reláciu s id {0}
2369 2369 Chýbajúci cieľ pre spojenie s cestou s id {0}
2370 2370 Chýba zlúčujúci ciel typu {0} s id {1}
2371 2371 Chýbajúce meno:* prekladu.
2372 2372 Chýbajúci operator pre NOT
2373 2373 Chýbajúci parameter pre OR
2374 2374 Chýba povinná vlastnosť ''{0}''.
2375 2375 Chýba totožnosť užívateľa
2376 2376 Zmiešaný typ duplicitných bodov
2377 2377 Po-Pi 08:30-20:00
2378 2378 -----
2379 2379 -----
2380 2380 -----
2381 2381 Režim: Kresliť Fokus
2382 2382 Režim: {0}
2383 2383 -----
2384 2384 Pracovný režim (Potlach štýl)
2385 2385 -----
2386 2386 Zmenené časy (časových značiek) zvukových súborov.
2387 2387 Skupiny modifikátorov
2388 2388 -----
2389 2389 Zmenáreň
2390 2390 Jednokoľajka, vysutá dráha
2391 2391 Pamätihodnosť, pamätník
2392 2392 Viac informácií ...
2393 2393 Viac informácii o tejto vlastnosti
2394 2394 Najdených viac ako jedna cesta "z"
2395 2395 Najdených viac ako jedna cesta "na"
2396 2396 Viac ako jedena "cez" najdená cesta
2397 2397 -----
2398 2398 -----
2399 2399 -----
2400 2400 Motorové vozidlo
2401 2401 Motocykel
2402 2402 -----
2403 2403 Cesta pre motorové vozidlá
2404 2404 -----
2405 2405 Dialnica
2406 2406 Ďialničná križovatka
2407 2407 Dialničná prípojka
2408 2408 Horský priesmyk
2409 2409 Horský bicykel
2410 2410 Pres[vam bod...
2411 2411 Posuň segment pozdĺž jeho normály, potom pusť tlačítko na myši.
2412 2412 Presunúť dialóg na bočný panel
2413 2413 Posunúť nižšie
2414 2414 Posunúť dole vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2415 2415 Posunúť elementy
2416 2416 Posunúť filter dole.
2417 2417 Posunúť filter hore.
2418 2418 Presunúť vľavo
2419 2419 Presunúť uzly tak, aby mali všetky uhly 90 alebo 180 stupňov
2420 2420 Pohybovať objekty ťahaním, Shift pridať do výberu (Ctrl prepnúť); Shift-Ctrl otočiť vybrané, Alt-Ctrl mierka vybraných; alebo zmeniť voľbu
2421 2421 Presunúť objekty {0}
2422 2422 Presunúť vpravo
2423 2423 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dolu.
2424 2424 Pridať všetky zvolené objekty medzi členy
2425 2425 Presun vybranej položky o jeden riadok nadol.
2426 2426 Presun vybranej položky o jeden riadok nahor.
2427 2427 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dole.
2428 2428 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok hore.
2429 2429 Presunúť označené body na priamku
2430 2430 Presunúť označené body do kruhu
2431 2431 Posunúť ich
2432 2432 Posunúť vyššie
2433 2433 Posunúť hore vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2434 2434 Presunúť {0}
2435 2435 Presunutie objektov {0}
2436 2436 Blato
2437 2437 -----
2438 2438 Niekoľko členov odkazuje na rovnaký objekt.
2439 2439 multipolygón
2440 2440 Vnútorná cesta multipolygónu je vonku
2441 2441 Multipolygón nie je uzavretý
2442 2442 Múzeum
2443 2443 -----
2444 2444 Moje zmenové súbory
2445 2445 Moja dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
2446 2446 Moja verzia
2447 2447 Moja verzia (miestna(local) dátova sada)
2448 2448 Môj so zlúčeným
2449 2449 Môj s Ich
2450 2450 NMEA import zlyhal!
2451 2451 NMEA import úspešný
2452 2452 NMEA-0183 súbory
2453 2453 -----
2454 2454 -----
2455 2455 Názov
2456 2456 -----
2457 2457 Názov miesta
2458 2458 Meno užívateľa.
2459 2459 Meno: {0}
2460 2460 Pomenovanie trackpoints od {0}
2461 2461 Pomenované trasové body
2462 2462 Úzkorozchodná železnica
2463 2463 Štátna
2464 2464 Národný park
2465 2465 Duplicitné body na prírodných ...
2466 2466 -----
2467 2467 Prírodná rezervácia
2468 2468 Blízko
2469 2469 Sieť
2470 2470 Sieťová výnimka
2471 2471 Nikdy neaktualizovať
2472 2472 Nový
2473 2473 Nový autorizačný prístup
2474 2474 -----
2475 2475 Nová vrstva
2476 2476 Nový kľúč
2477 2477 Nový offset
2478 2478 -----
2479 2479 Nová relácia
2480 2480 Nová funkcia
2481 2481 -----
2482 2482 Nová hodnota
2483 2483 Nasledujúci
2484 2484 Nočný klub
2485 2485 Nie
2486 2486 Žiadny exportér nenájdený! Nič zachránené..
2487 2487 Vo vrstve nie je žiadna GPX stopa ku ktorej by sa dal pripojiť zvuk.
2488 2488 Bez skratky
2489 2489 Žiadna "z" najdená cesta
2490 2490 Žiadna "na" najdená cesta
2491 2491 Nenajdený "cez", bod alebo cesta
2492 2492 Žiadna oblasť nie je vybratá
2493 2493 -----
2494 2494 Žiadne zmeny pre uloženie.
2495 2495 Nenachádza sa tu súbor zmien pre diff nahratie
2496 2496 Žiadne konflikty na rozhodnutie
2497 2497 Nie je žiadny konflikt, čo by sa mohol priblížiť
2498 2498 Nájdená neaktuálna dátová sada
2499 2499 V tejto oblasti sa nenachádzajú žiadne dáta.
2500 2500 Neboli načítané žiadne dáta.
2501 2501 Žiaden dátum
2502 2502 Neexistujú zvukové značky v tejto vrstve, voči ktorým by bolo možné nastaviť posunutie.
2503 2503 Slepá ulica
2504 2504 Žiadny súbor nie je pridružený k tejto vrstve
2505 2505 Žiadny gpx nie je vybratý
2506 2506 Bez obrázka
2507 2507 Nenajdené žiadne obrázky.
2508 2508 Žiadne obrázky nemôžu byť vyrovnané!
2509 2509 Nenájdený žiadny priesečník. Nič nebolo zmenené.
2510 2510 Neboli nájdené záznamy pre "{0}"
2511 2511 Neotvárajte súbor zmien
2512 2512 Neotvorené súbory zmien
2513 2513 Chýba vonkajšia cesta multipolygónu
2514 2514 Nevyriešený konflikt vo vlastnostiech
2515 2515 Nevyriešený konflikt značiek musí byť vyriešený
2516 2516 Žiadne pôvodné s id {0} v miestnom dátovom súbore. Nemožno vyvodzovať pôvodné typ.
2517 2517 Nezistený žiadny problém
2518 2518 Bez proxy servera
2519 2519 Nevybratá GPX stopa(track)
2520 2520 Žiadny štýl pre multipolygón
2521 2521 Nie je žiaden štýl v multipolygónovej relácii
2522 2522 Žiadne značky
2523 2523 Žiadne cieľové vrstvy
2524 2524 -----
2525 2525 Žiadna platná funkcia pre člena multipolygónu
2526 2526 Neplatná WMS URL alebo id
2527 2527 Žiadne chyby na overenie
2528 2528 Nie, zrušiť
2529 2529 Nie, pokračovať v editácii
2530 2530 Nie, použite to
2531 2531 Bod
2532 2532 -----
2533 2533 Bod je stále v užívaní
2534 2534 Bod {0}
2535 2535 Bod: Pripojený
2536 2536 Bod: štandardný
2537 2537 Bod: označkovaný
2538 2538 Body
2539 2539 Body s rovnakou pozíciou
2540 2540 Body s rovnakými názvami
2541 2541 Body(vyriešené)
2542 2542 Body(v konflikte)
2543 2543 Multipolygón neobsahuje žiadnu cestu
2544 2544 Žiadny
2545 2545 Žiaden z týchto bodov nie je prilepený k ničomu inému.
2546 2546 Žiadna z týchto ciest nie je prilepená k ničomu inému.
2547 2547 Sever
2548 2548 Severne
2549 2549 Nenájdené
2550 2550 Ešte nerozhodnuté
2551 2551 Ešte nerozhodnuté
2552 2552 Nie je v cache pamäti
2553 2553 Poznámka
2554 2554 Všimnite si, že požiadavky na zmenové súbory sú súčasne vždy predložené ''{0}'', bez ohľadu na host, port a cestu URL zadanú nižšie.
2555 2555 Poznámka: GPL nie je kompatibilná s OSM licenciou. Nepridávajte záznamy s GPL licencoiu.
2556 2556 Poznámka: Ak je vybratá cesta, dostane čerstvé kópie odlepených\nbodov a tieto nové body budú vybraté. Inak všetky cesty dostanú\nsvoje vlastné kópie a všetky bodybudú vybraté.
2557 2557 Bankovky
2558 2558 Nič
2559 2559 Nič nebolo pridané do výberu hľadaním "{0}"
2560 2560 Nič sa nenašlo vo výbere vyhľadávania pre ''{0}''
2561 2561 Nič nebolo odstránené z výberu hľadaním "{0}"
2562 2562 Nie je zvolené nič, čo by se mohlo priblížiť.
2563 2563 Nič nie je vybraté!
2564 2564 Nie je nič na exportovanie. Najskôr stiahnite dáta.
2565 2565 Nič nie je vybraté
2566 2566 Nie je nič k nahratiu. Najskôr musíte mať nejaké dáta.
2567 2567 Nič nie je na zväčšenie
2568 2568 Chyba null pointera, možno sú neprítomné značky
2569 2569 Číslo
2570 2570 -----
2571 2571 Počet vodičov (lepší: vodič) pre napájacie káble
2572 2572 Počet {0} úloh príliš vysoký ({1})
2573 2573 Počet {0} úloh príliš nízky ({1})
2574 2574 Schéma číslovania
2575 2575 OAuth oprávnenie neúspešné
2576 2576 -----
2577 2577 OK - skúšam znovu.
2578 2578 -----
2579 2579 OSM API URL nesmie byť prázdne. Prosím, zadajte OSM API URL.
2580 2580 OSM údaje
2581 2581 OSM heslo.
2582 2582 Súbory OSM Servera
2583 2583 OSM Serverové Súbory bzip2 zabalené
2584 2584 OSM Serverové Súbory gzip zbalené
2585 2585 URL OSM servera:
2586 2586 OSM heslo:
2587 2587 OSM užívateľské meno:
2588 2588 OSM stránka nevrátila session cookie v reakcii na ''{0}'',
2589 2589 Objekt
2590 2590 objekt ''{0}'' je už zmazaný. Vynechávam objekt v nahrávaní.
2591 2591 Objekt podľa ID:
2592 2592 -----
2593 2593 História objektu
2594 2594 Objekt typu {0} s id {1} bol označený na zmazanie, ale chýba v zdrojovom súbore údajov
2595 2595 Objekt podľa typu:
2596 2596 Objekt s históriou(priebehom)
2597 2597 Objekty sú nahraté do <strong>nového zmenového súboru</strong>.
2598 2598 Objekty sú nahraté do <strong>otvoreného zmenového súboru</strong> {0} s nahratou poznámkou ''{1}''.
2599 2599 Pridané objekty:
2600 2600 Odstránené objekty:
2601 2601 Upravené objekty:
2602 2602 Oktán 100
2603 2603 Oktán 91
2604 2604 Oktán 95
2605 2605 Oktán 98
2606 2606 Offset 3.000.000 východne
2607 2607 Záložka pre offset už existuje. Prepísať ju?
2608 2608 -----
2609 2609 -----
2610 2610 Vyrovnať(Offset):
2611 2611 Posun:
2612 2612 -----
2613 2613 Starý kľúč
2614 2614 Stará funkcia
2615 2615 Stará hodnota
2616 2616 Na požiadanie
2617 2617 Pri nahrávaní
2618 2618 Jednosmerka
2619 2619 Cesty s jediným bodom
2620 2620 Niektorý z vybratých súborov bol prázdny
2621 2621 Jedna z vybraných ciest nie je uzavretá, a preto nemôže byť pripojená.
2622 2622 Jeden alebo viac členov z tejto novej relácie boli vymazané zatiaľ čo editor relácie\nbol otvorený. Mali by byť odstránené z obsahu členov relácie.
2623 2623 Jednosmerka
2624 2624 Iba zmenové súbory zavreté po a vytvorené pred konkrétnym dátumom/časom
2625 2625 Iba zmenové súbory zavreté ponasledujúcom dátume/čase
2626 2626 Iba moje zmenové súbory
2627 2627 Iba zmenové súbory vyhotovené užívateľom s nasledujúcim ID užívateľa
2628 2628 Iba zmenové súbory vyhotovené užívateľom s nasledujúcim menom užívateľa
2629 2629 Iba na začiatku cesty.
2630 2630 Nepriehladnosť
2631 2631 Otvoriť
2632 2632 -----
2633 2633 Otvoriť umiestnenie...
2634 2634 Otvoriť nedávne
2635 2635 Otvoriť prázdnu WMS vrstvu, aby sa nahrali dáta zo súboru
2636 2636 Otvoriť súbor (niektoré typy súborov môžu byť otvorené s Súbor/Otvoriť)
2637 2637 Otvoriť súbor.
2638 2638 Otvor prehliadač histórie, s históriou tohto bodu
2639 2639 Otvorte prehľad všetkých príkazov (obnoviť vyrovnávaciu pamäť(buffer))
2640 2640 Otvoriť zoznam všetkých nahratých vrstiev.
2641 2641 Otvoríť zoznam všetkých relácií
2642 2642 Otvoríť zoznam ľudí, kterí pracujú na zvolenom objekte
2643 2643 Otvoriť dialógové okno pre spojenie(merge) všetkých vybraných bodov (items) v obsahu na vrchu.
2644 2644 Otvoriť nový zmenový súbor a použiť ho v ďalšom nahrávaní
2645 2645 Otvoriť dialógové okno pre globálne nastavenia.
2646 2646 Otvoriť výber obsahu okien.
2647 2647 Otvoriť webovú stránku pre každý vybratý zmenový súbor
2648 2648 Otvoriť z URL.
2649 2649 Otvoriť editor pre zvolenú reláciu
2650 2650 Je nutné otvoriť a používať viac nových zmenových súborov
2651 2651 Otvoriť inú GPX stopu(trasu)
2652 2652 Otvoriť inú fotografiu
2653 2653 Otvoriť očakávaný zmenový súbor. Got zavretý zmenový súbor s id {0}
2654 2654 Otvoriť zmenové súbory
2655 2655 Otvoriť súbor
2656 2656 -----
2657 2657 -----
2658 2658 Otvoriť aktuálnu stránku pomoci v externom prehliadači
2659 2659 Otvoriť zoznam súborov zmien v aktuálnej hladine.
2660 2660 Otvoriť okno pre overovanie.
2661 2661 Otvoriť...
2662 2662 Otvoriť/Zatvoriť:
2663 2663 -----
2664 2664 -----
2665 2665 údaje OpenStreetMap
2666 2666 Otváram 1 súbor...
2667 2667 Otváracia doba
2668 2668 Otváranie súboru ''{0}'' ...
2669 2669 Otváranie súborov
2670 2670 Otvoriť dialógové okno, aby bol umožnený skok na konkrétne miesto
2671 2671 Otvoriť okno manažéra zmenového súboru pre vybraté zmenové súbory
2672 2672 -----
2673 2673 Operátor
2674 2674 Optik
2675 2675 Voliteľné atribúty:
2676 2676 Voliteľné typy
2677 2677 Biopotraviny
2678 2678 Orig. Cesta
2679 2679 Pravouhlosť
2680 2680 Pravouhlosť / Obnovenie(Undo)
2681 2681 Pravouhlý tvar
2682 2682 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)
2683 2683 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)\nProsím vyberte body, ktoré boli posunuté predchádzajúcou funkciou pre pravouhlosť!
2684 2684 Iné
2685 2685 Ostatné (iné) informačné body (miesta)
2686 2686 Iné duplicitné body
2687 2687 Turistický (Outdoor)
2688 2688 Prekryť štvorce (tiles)
2689 2689 Prekrývajúce sa plochy
2690 2690 Prekrývajúce sa komunikácie
2691 2691 Prekrývajúce sa komunikácie (s plochou)
2692 2692 Prekrývajúce sa železnice
2693 2693 Prekrývajúce sa železnice (s plochou)
2694 2694 Prekrývajúce sa cesty
2695 2695 Prekrývajúce sa cesty (s plochou)
2696 2696 Prekrývajúce sa cesty.
2697 2697 Prednastaviť pozíciu pre:
2698 2698 Prepísať
2699 2699 Prepísať užívateľské nastavenia OAuth?
2700 2700 -----
2701 2701 -----
2702 2702 -----
2703 2703 -----
2704 2704 PUWG (Poľsko)
2705 2705 PUWG 1992 (Poľsko)
2706 2706 PUWG 2000 Zone {0} (Poľsko)
2707 2707 -----
2708 2708 -----
2709 2709 Farebný štýl {0}: {1}
2710 2710 Palaeontological Areál
2711 2711 -----
2712 2712 Papier
2713 2713 -----
2714 2714 -----
2715 2715 Parameter "downloadgps" neakceptuje názov súboru, alebo URL súboru
2716 2716 Názov parametra
2717 2717 Hodnota parametra
2718 2718 parameter {0} nie je v rozsahu 0..{1}, dostáva {2}
2719 2719 Parametre --sťahovanie, --sťahovaniegps, and --výber sú spracované v tomto poriadku.
2720 2720 Nadradené vzťahy
2721 2721 -----
2722 2722 P+R parkovisko
2723 2723 Parkovisko
2724 2724 Parkovacia ulička (Parking Aisle)
2725 2725 Chyba parsovania: Chybná štruktúra GPX dokumentu
2726 2726 Rozložiť OSM dáta...
2727 2727 Rozloženie OSM history data ...
2728 2728 Rozkladanie obsahu zmenového súboru ...
2729 2729 Rozloženie súboru "{0}" neúspešné
2730 2730 rozkladám obsah zo zmenového súboru...
2731 2731 Rozkladanie obsahu pluginu z webu ''{0}''
2732 2732 Spracovávam odpoveď servera ...
2733 2733 -----
2734 2734 Odovzdávacie miesto
2735 2735 Odovzdávacie miesta
2736 2736 Heslo
2737 2737 Heslo:
2738 2738 Heslo:
2739 2739 Vložiť
2740 2740 Vkladám ...
2741 2741 Vložiť vlastnosti
2742 2742 Vložiť URL zo schránky
2743 2743 Vložiť zo schránky
2744 2744 Vložiť bez neúplných členov
2745 2745 Cesta (chodník)
2746 2746 Cesta:
2747 2747 Vrchol
2748 2748 Pešia zóna
2749 2749 Prechod pre chodcov
2750 2750 Typ prechodu pre chodcov
2751 2751 Pešia
2752 2752 -----
2753 2753 Nevyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2754 2754 Nevyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste
2755 2755 Nebyriešený konflikty vlastností musia byť vyriešené
2756 2756 Vykonať overovanie dát
2757 2757 -----
2758 2758 -----
2759 2759 Lekáreň
2760 2760 Telefónne číslo
2761 2761 Číslo telefónu
2762 2762 Čas fotografie (z exif):
2763 2763 Fotografie neobsahujú informácie o čase.
2764 2764 Výletné miesto
2765 2765 Mólo
2766 2766 -----
2767 2767 Potrubie
2768 2768 Typ lyžiarskej dráhy
2769 2769 Hracia plocha, ihrisko
2770 2770 -----
2771 2771 Kostol
2772 2772 Miesta
2773 2773 Prehrať/Pauza audio
2774 2774 Záznam sa začne prehrávať o o uvedený počet sekúnd skôr (alebo pozdejšie, pri zápornom čísle), ako je požadované.
2775 2775 Ihrisko
2776 2776 Prosím prerušiť ak ste si nie istý
2777 2777 Prosím kliknite na <strong>Stiahnuť zoznam</strong> pre stiahnutie a zobrazenie zoznamu dostupných pluginov.
2778 2778 Prosím rozhodnite, aké dáta zmenového súboru sú nahraté a či zavrieť zmenový súbor po ďalšom nahratí.
2779 2779 Prosím rozhodnite, či JOSM má automaticky aktualizovať aktívne pluginy po určitej časovej dobe.
2780 2780 Prosím rozhodnite, či JOSM má automaticky aktualizovať aktívne pluginy pri štarte, po aktualizácii programu JOSM.
2781 2781 Prisím rozhodnite ktoré hodnoty ponechať
2782 2782 Prosím, zadajte súradnice GPS
2783 2783 Prosím vložte dátum v obvyklom formáte pre vašu lokalitu.<br>Napríklad: {0}<br>Napríklad: {1}<br>Napríklad: {2}<br>Napríklad: {3}<br>
2784 2784 Prosím zvoľte názov pre záložku zo sťahovanej oblasti
2785 2785 Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa
2786 2786 Prosím vložte adresu dlaždice
2787 2787 Prosím vložte index dlaždice
2788 2788 Zadajte prosím užívateľské meno a heslo, ak váš proxy server vyžaduje autentifikáciu.
2789 2789 Prosím najskôr vložte platnú URL požiadavku pre zmenový súbor.
2790 2790 Prosím najskôr vložte platnú veľkosť
2791 2791 Prosím vložte platný čas v obvyklom formáte pre vašu lokalitu.<br>Napríklad: {0}<br>Napríklad: {1}<br>Napríklad: {2}<br>Napríklad: {3}<br>
2792 2792 Prosím vložte platné ID užívateľa
2793 2793 Prosím, zadajte Kľúč autorizačného prístupu
2794 2794 Prosím, zadajte Skrytý autorizačný prístup
2795 2795 Zadajte prosím OAuth autorizovaný prístup, ktorý je oprávnený k prístupu k serveru OSM ''{0}''.
2796 2796 Prosím vložte celé číslo > 1
2797 2797 Prosím vložte ako hodnotu celé číslo > 0
2798 2798 Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa
2799 2799 Prosím vložte, alebo skopírujte URL na získanie zmenových súborov z OSM API.
2800 2800 Prosím, zadajte OSM API URL.
2801 2801 Prosím vložte heslo pre overenie vo vašom proxy serveri
2802 2802 Prosím vložte heslo vášho OSM účtu
2803 2803 Prosím vložte užívateľské meno pre overenie vo vašom proxy serveri
2804 2804 Prosím vložte uživateľské meno vášho OSM konta
2805 2805 Prosím vložte vaše OSM heslo
2806 2806 Prosím vložte vaše OSM užívateľské meno
2807 2807 Prosím, zadajte svoje OSM užívateľské meno a heslo. Heslo <strong> nebude </ strong> uložené vo formáte obyčajného textu v JOSM nastaveniach a bude predložené na server OSM <strong> iba raz </ strong>. Pri nasledujúcej žiadosti o nahratie údajov už viac nepoužívajte heslo.
2808 2808 Prosím, reštartujte JOSM pre aktiváciu stiahnutých pluginov.
2809 2809 Prosím opravte komentár
2810 2810 Prosím vyberte najskôr sťahovanú oblasť
2811 2811 Prosím vyberte súbor
2812 2812 Vyberte prosím kľúč
2813 2813 Vyberte prosím hodnotu
2814 2814 Prosím, vyberte autorizačnú procedúru:
2815 2815 Vyber prosím nejakú položku.
2816 2816 Vyberte minimálne 4 body
2817 2817 Prosím vybrať aspoň jeden už nahraný bod, cestu, alebo reláciu.
2818 2818 Prosím, označte aspoň jednu uzavretú cestu, ktorá má byť spojená.
2819 2819 Prosím vyberte aspoň jeden bod, alebo cestu.
2820 2820 Prisím vyberte aspoň jeden riadok pre kopírovanie.
2821 2821 Vyberte aspoň jednu cestu k zjednodušeniu.
2822 2822 Zvoľte minimálne jednu cestu.
2823 2823 Vyberte prosím aspoň 3 body.
2824 2824 Vyberte prosím aspoň dva body na zlúčenie, alebo bod, ktorý je blízko iného bodu.
2825 2825 Prosím, vyberte aspoň dve cesty pre spojenie.
2826 2826 Prosím vyberte presne dva, alebo tri body, alebo jednu cestu s presne dvoma alebo troma bodmi.
2827 2827 Prosím zvoľ niečo pre kopírovanie
2828 2828 Vyberte prosím objekty, ktorým chcete zmeniť vlastnosti.
2829 2829 Prosím vyberte riadok na odstránenie.
2830 2830 Prosím vyberte riadok na úpravu.
2831 2831 Prosím vyberte cieľovú vrstvu.
2832 2832 Prosím vyberte stratégiu nahrávania:
2833 2833 Prosím vyberte trasy s uhlami približne 90 alebo 180 stupňov.
2834 2834 Prosím vyberte, ktoré zmenené vlastnosti chcete použiť.
2835 2835 Plugin je zahrnutý v JOSM
2836 2836 -----
2837 2837 -----
2838 2838 -----
2839 2839 Informácia o pluginoch
2840 2840 -----
2841 2841 Aktualizácia pluginu zlyhala
2842 2842 Metóda aktualizácie pluginov
2843 2843 Pluginy
2844 2844 Pluginy sú aktuálne
2845 2845 Meno bodu(miesta)
2846 2846 Číslo bodu
2847 2847 -----
2848 2848 -----
2849 2849 Polícia
2850 2850 Politická
2851 2851 -----
2852 2852 Poloha
2853 2853 pozícia {0} je mimo rozsah. aktuálne číslo z členov: {1}
2854 2854 Poštová schránka
2855 2855 Pošta
2856 2856 Poštové smerovacie číslo
2857 2857 -----
2858 2858 -----
2859 2859 Elektráreň (spôsob vyroby)
2860 2860 Elektrické vedenie
2861 2861 Transformátorová stanica
2862 2862 Malý transformátor
2863 2863 Elektrický stožiar (vysoké napätie)
2864 2864 Duplicitné body na elektrickom vedení
2865 2865 -----
2866 2866 Predpoklad Porušenia
2867 2867 Predpokladaný priestupok
2868 2868 Preddefinované
2869 2869 Chýbajú preferencie ''{0}'. Nemôžem inicializovať OsmApi.
2870 2870 Nastavenie predvoľby {0} bolo vymazané, pretože nebola dlho používaná.
2871 2871 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neexistuje. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2872 2872 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neobsahuje ''{1}''. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2873 2873 nastavenie s kľúčom ''{0}'' nemôžem dodať vnútornú hodnotu pre ''{1}''. Dodaná {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2874 2874 Nastavenia
2875 2875 Predvoľby uložené na {0}
2876 2876 Nastavenia...
2877 2877 Pripravujem OSM údaje...
2878 2878 Pripravujem rozhodnutie konfliktov
2879 2879 Pripravujem dátový súbor ...
2880 2880 Pripravujem vrstvu ''{0}'' pre nahrávanie ...
2881 2881 -----
2882 2882 Pripravujem požiadavku pre nahrávanie ...
2883 2883 Historická železnica
2884 2884 Prednastavená skupina {0}
2885 2885 Prednastavená skupina {1} / {0}
2886 2886 Prednastavené úlohy prvkom, bez materských
2887 2887 Prednastavený sub prvok bez materských
2888 2888 Predvoľby
2889 2889 Predvoľba neobsahuje vlastnosti kľúča
2890 2890 Predvoľba neobsahuje vlastnost hodnoty
2891 2891 -----
2892 2892 Predchádzajúci
2893 2893 Cesta I. triedy
2894 2894 Prípojka cesty I. triedy
2895 2895 Primárny modifikátor:
2896 2896 Pôvodný
2897 2897 Očakávané ID pôvodných
2898 2898 Väzenie
2899 2899 Spracovanie súboru ''{0}''
2900 2900 Spracovávam sobory pluginov ...
2901 2901 Spracovanie zoznamu pluginu z umiestnenia ''{0}''
2902 2902 Spracovávam cache súbory stránky s pluginov ...
2903 2903 -----
2904 2904 Očakávané súradnice
2905 2905 -----
2906 2906 Projekcia ''{0}'' nie je nájdená, záložka ''{1}'' nie je použiteľná
2907 2907 Kód projekcie
2908 2908 Kód nesúladu projekcie v ''{0}'': toCode() vracia ''{1}'', očakáva' '{2}''.
2909 2909 Metóda projekcie
2910 2910 Prológ dokumentu OsmChange už bol napísaný. Prosím, napíšte iba raz.
2911 2911 Prológ dokumentu OsmChange ešte nebol napísaný. Najskôr ho prosím napíšte.
2912 2912 Vlastnosti
2913 2913 Vlastnosti / Memberships
2914 2914 Kontrola vlastností :
2915 2915 Vlastnosti pre zvolené objekty
2916 2916 Vlastnosti v mojej dátovej sade, i.e. lokálna dátová sada
2917 2917 Vlastnosti v spojených elementoch. Budú nahradené vlastnosťami v mojich elementoch, keď rozhodnutie o spojenie bude aplikované.
2918 2918 Vlastnosti v ich dátovej sade, i.e. serverova dátova sada
2919 2919 Vlastnosti
2920 2920 Vlastnosti (s konfliktmi)
2921 2921 Vlastnosti/Členstvo(memberships)
2922 2922 Vlastnosti: {0} / Memberships: {1}
2923 2923 Hodnota obsahuje HTML entitu
2924 2924 Hodnota začíná alebo končí medzerou
2925 2925 Doplniť krátky komentár k nahrávaným zmenám
2926 2926 Vytvára dialóg merania a vrstvu na meranie dĺžky a uhla segmentov, plochy obklopenej s (jednoduchou) uzavretou cestou a vytvoriť meranú dráhu (ktorá tiež môže byť importovaná z GPS vrstvy)
2927 2927 Určuje dialóg pre editáciu značiek v tabuľkovej mriežke.
2928 2928 -----
2929 2929 -----
2930 2930 Určuje trasové schopnosti
2931 2931 Nastavenia proxy servera
2932 2932 Krčma
2933 2933 Verejná budova
2934 2934 -----
2935 2935 Dopravná obsluha
2936 2936 Hromadná doprava
2937 2937 Vyčistiť
2938 2938 Čistím(purge)...
2939 2939 Očistený objekt ''{0}''
2940 2940 Umiestniť text vedľa zvukovej značky (a obrázok a web) takisto ako jeho ikony.
2941 2941 -----
2942 2942 Lom
2943 2943 Požiadavka
2944 2944 Požiadať a stiahnuť zmenové súbary
2945 2945 Požiadavka a sťahovanie zmenových súborov ...
2946 2946 Požiadať oboje otvoriť a zatvoriť zmenové súbory
2947 2947 Požiadavka zmenových súborov
2948 2948 Požiadavka zmenových súborov zo servera URL
2949 2949 Požiadať zatvoriť iba zmenové súbory
2950 2950 Požiadať otvoriť iba zmenové súbory
2951 2951 Žiadanie a sťahovanie zmenových súborov
2952 2952 Pýtam sa na meno servera
2953 2953 Pýtam sa na meno servera ...
2954 2954 -----
2955 2955 -----
2956 2956 -----
2957 2957 Dostihová dráha
2958 2958 Racquetbal
2959 2959 Železnica (štandardná)
2960 2960 Železnica
2961 2961 Železničná zastávka
2962 2962 Železničné nástupište
2963 2963 Duplicitné body na železnici
2964 2964 Železničný pozemok
2965 2965 Očakávaný rozsah čísel
2966 2966 Nekomprimované (Raw) GPS dáta
2967 2967 Čítajte ako prvé
2968 2968 Čítať fotky...
2969 2969 -----
2970 2970 Načitávam zmenový súbor {0} ...
2971 2971 Načitávam zmenové súbory...
2972 2972 -----
2973 2973 Čítam miestne informácie o pluginoch ...
2974 2974 Čítanie rodičovských z ''{0}''
2975 2975 Čítam užívateľské info ...
2976 2976 Čítam {0}...
2977 2977 Informačné súbory
2978 2978 Skutočné meno
2979 2979 Naozaj zmazať výber z relacie {0}?
2980 2980 -----
2981 2981 -----
2982 2982 Rekreačná oblasť
2983 2983 Opravené (rektifikované) obrázky...
2984 2984 Recyklácia
2985 2985 -----
2986 2986 Opakovať
2987 2987 Zopakuje poslednú zrušenú akciu.
2988 2988 Znovu zvolené a všetky predchádzajúce príkazy
2989 2989 Ref. číslo
2990 2990 Referencie (číslo stopy(track))
2991 2991 -----
2992 2992 Referenčné číslo
2993 2993 Odkazujúci na:
2994 2994 Odkazovať na
2995 2995 Obnoviť
2996 2996 Oblasť (región)
2997 2997 -----
2998 2998 -----
2999 2999 Zamietnuť konflikty a Uložiť
3000 3000 Vzťah (relation)
3001 3001 Relácia ...
3002 3002 Editor Relácií: Sťahovanie Členov
3003 3003 Editor Relácií: Posun Dole
3004 3004 Editor Relácií: Posun Hore
3005 3005 Editor Relácií: Odstrániť
3006 3006 Editor Relácií: Odstrániť Vybrané
3007 3007 Editor relácie: Obrátenie
3008 3008 Editor Relácií: Triedenie
3009 3009 -----
3010 3010 Kontrola relácie:
3011 3011 -----
3012 3012 Relácia je zmazaná
3013 3013 Relácia je prázdna
3014 3014 Neznámy typ relácie
3015 3015 Relácia s externou id ''{0}'' odkazuje na chýbajúce pôvodné s externou id ''{1}''.
3016 3016 Relácia {0}
3017 3017 Relácia: Vybratá
3018 3018 Relácie
3019 3019 Relácie s rovnakým členmi
3020 3020 Relácie: {0}
3021 3021 Pustite tlačítko myši pre vybratie objektov v obdĺžniku.
3022 3022 Pustite tlačítko myši pre zastavenie pohybu. Ctrl spojí s najbližším bodom.
3023 3023 Pustite tlačítko myši k zastaveniu otáčania
3024 3024 Uvoľnite tlačidlo myši pre zastavenie úpravy merítka.
3025 3025 Náboženstvo
3026 3026 Znovu načítať
3027 3027 Znovu nahrať vybrané objekty a obnoviť zoznam.
3028 3028 Nahrať poškodené dlaždice
3029 3029 Obnoviť zo súboru
3030 3030 Preložiť aktuálnu stránku pomoci
3031 3031 Načítať históriu zo serveru
3032 3032 -----
3033 3033 -----
3034 3034 Znovu načítať obsah aktívnych štýlov z ''{0}''
3035 3035 Vzdialené ovládanie
3036 3036 Vzdialená Správa s spýtala na vytvorenie nového bodu.
3037 3037 Vzdialená kontrola požiadala o import dát z nasledujúcej URL:
3038 3038 -----
3039 3039 Vzdialená kontrola požiadala o načítanie dát z API.
3040 3040 -----
3041 3041 -----
3042 3042 Odstrániť
3043 3043 Presunúť "{0}" pre bod ''{1}''
3044 3044 Remove "{0}" for reláciu ''{1}''
3045 3045 Presunúť "{0}" pre cestu ''{1}''
3046 3046 Odstrániť "{0}" pre {1} objektov
3047 3047 -----
3048 3048 -----
3049 3049 Odstrániť z vyrovnávacej pamäte (cache)
3050 3050 Odstraniť fotku z vrstvy
3051 3051 Vymazať značky z vnútorných ciest
3052 3052 Odstrániť zmenový súbor v detailnom pohľadovom panely z lokálnej vyrovnávacej pamäte (cache)
3053 3053 Vymazať vybraté záložky
3054 3054 Odstrániť práve vybraté členy z tejto relácie
3055 3055 Vymazať vyraté zmenové súbory z lokálnej vyrovnávacej pamäte (cache)
3056 3056 Odstrániť vybrané položky zo zoznamu spojovaných elementov
3057 3057 Odstrániť vybraté cesty ikon
3058 3058 -----
3059 3059 Odstrániť vybraté štýly z obsahu aktívnych štýlov
3060 3060 Odstraňte ich, vyčistite reláciu
3061 3061 Odstrániť tohoto člena relácie z relácie
3062 3062 Odstránený Prvok z Relácií
3063 3063 Odstránené duplicitné body
3064 3064 -----
3065 3065 Odstraňujem odmietané pluginy ...
3066 3066 Vybranie odkazu z relácie {0}
3067 3067 Odstraňujem neudržiavané pluginy ...
3068 3068 -----
3069 3069 -----
3070 3070 Premenovať vrstvu
3071 3071 Premenovať vybratú záložku
3072 3072 Vykresluje cesty (autobusy, turistika, cyklistika). Cesty musia byť definované v súbore routes.xml v adresári pluginov.
3073 3073 -----
3074 3074 -----
3075 3075 Požičovňa
3076 3076 Servis
3077 3077 Nahradiť
3078 3078 Nahradiť "{0}" za "{1}" pre
3079 3079 Nahlásiť chybu
3080 3080 -----
3081 3081 Požiadať o autorizačný prístup
3082 3082 Požiadavka neúspešná
3083 3083 URL požiadavky prístupu:
3084 3084 Detaily požiadavky: {0}
3085 3085 -----
3086 3086 Nádrž
3087 3087 Vynulovať (Reset)
3088 3088 Nastaviť východzie hodnoty
3089 3089 -----
3090 3090 Ulica (miestna komunikácia)
3091 3091 Osídlená oblasť (Residential area)
3092 3092 Zmeniť veľkosť appletu (formát: ŠÍRKAxVÝŠKA)
3093 3093 Vyriešiť
3094 3094 Rozhodnutie konfliktov
3095 3095 Rozhodnúť konflikt pre ''{0}''
3096 3096 Vyriešte rozpor v súradniciach v {0}
3097 3097 Vyriešte konflikty v zmazaných (state) v {0}
3098 3098 Rozhodnutie konfliktov v member list of relation {0}
3099 3099 Vyriešte konflikty v zozname bodov cesty {0}
3100 3100 Vyriešiť konflikty.
3101 3101 Vyriešiť konflikt verzií pre body {0}
3102 3102 Vyriešiť konflikt verzie pre reláciu {0}
3103 3103 Vyriešiť konflikt verzie pre cestu {0}
3104 3104 Vyriešiť {0} konfliktné značky v bode {1}
3105 3105 Vyriešiť {0} konfliktné značky v relácii {1}
3106 3106 Vyriešiť {0} konfliktné značky v ceste {1}
3107 3107 -----
3108 3108 -----
3109 3109 Reštartovať
3110 3110 Reštaurácia
3111 3111 Obnoviť
3112 3112 Obnovenie súborov
3113 3113 Obmedzenie
3114 3114 Maloobchod
3115 3115 Oporný múr
3116 3116 Načítať autorizačný prístup
3117 3117 Načítať autorizačný prístup
3118 3118 Získavam OAuth autorizovaný prístup z ''{0}''
3119 3119 Získavam OAuth autorizačný prístup ...
3120 3120 Získavam OAuth žiadosť prístupu z ''{0}''
3121 3121 Získavam OAuth žiadosť prístupu ...
3122 3122 Získavam detaily užívateľa s kľúčom autorizačného prístupu''{0}'', bol zakázaný.
3123 3123 Získavam detaily užívateľa s kľúčom autorizačného prístupu''{0}'', ktorý bol zamietnutý.
3124 3124 Získavam informácie o užívateľovi ...
3125 3125 Návrat na predchádzajúci dialóg pre zadanie podrobnejšieho komentára
3126 3126 -----
3127 3127 Obrátene
3128 3128 Otočiť smer ciest
3129 3129 Otočiť a Spojiť
3130 3130 Otočiť smer všetkých zvolených ciest.
3131 3131 Obrátiť poradie členov relácie
3132 3132 Otočiť smer cesty
3133 3133 Otočiť smer ciest
3134 3134 Obrátená pobrežná čiara
3135 3135 Obrátené pobrežie: zem nie je na ľavej strane
3136 3136 Obrátená zem: zem nie je na ľavej strane
3137 3137 Obrátená vodná cesta: zem nie je na ľavej strane
3138 3138 Vrátenie zmien
3139 3139 Kontrola
3140 3140 Revízia
3141 3141 Jazdectvo
3142 3142 Rieka
3143 3143 Riečny breh
3144 3144 Cesta (neznámy typ)
3145 3145 Cestné obmedzenie
3146 3146 Úloha
3147 3147 Problém s overením úlohy
3148 3148 funkcia {0} sa nenachádza v porovnávenej dvojici {1}
3149 3149 Úloha {0} chýba
3150 3150 Neznáma úloha {0}
3151 3151 Funkcia:
3152 3152 Funkcie vo vzťahoch (relations) odkazujú na
3153 3153 Kruhový objazd
3154 3154 Cesta (Route)
3155 3155 -----
3156 3156 Štátna cesta
3157 3157 Typ Cesty (Route)
3158 3158 Zobrazené cesty sú pre:
3159 3159 -----
3160 3160 -----
3161 3161 Zrúcanina
3162 3162 Opätovný chod automatických autorizačných krokov
3163 3163 Spúšťam aktualizáciu pluginov po aktualizácii programu JOSM. Automatická aktualizácia pri štarte je povolená.
3164 3164 Spúšťam aktualizáciu pluginov po uplynutí aktualizačného intervalu. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
3165 3165 Spúšťam test {0}
3166 3166 Pristávacia dráha
3167 3167 -----
3168 3168 SIM-karty
3169 3169 -----
3170 3170 -----
3171 3171 -----
3172 3172 -----
3173 3173 -----
3174 3174 Sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
3175 3175 -----
3176 3176 -----
3177 3177 Uložiť
3178 3178 Uložiť autorizačný prístup v nastaveniach
3179 3179 Uložiť autorizovaný prístup do nastavení
3180 3180 Uložiť ako...
3181 3181 Uložiť GPX súbor
3182 3182 -----
3183 3183 Uložiť vrstvu
3184 3184 Uložiť OSM súbor
3185 3185 Uložiť WMS vrstvu
3186 3186 Uložiť WMS vrstvu do súboru
3187 3187 Uložiť kópiu tohto štýlu do súboru a pridať ho do zoznamu
3188 3188 Uložiť akokoľvek
3189 3189 Uložiť ako...
3190 3190 -----
3191 3191 -----
3192 3192 Uložiť štýl ''{0}'' ako ''{1}''
3193 3193 Uložiť aktuálne údaje do nového súboru.
3194 3194 Uložiť aktuálne dáta.
3195 3195 Uložiť nastavenia a zavrieť dialóg
3196 3196 Uložiť do nastavení
3197 3197 Uložiť meno a heslo (nešifrovane)
3198 3198 Uložiť/Nahrať a Vymazať
3199 3199 Uložiť/Nahrať a Ukončiť
3200 3200 Uložiť/Nahrať vrstvy pred vymazaním. Neuložené zmeny nebudú stratené.
3201 3201 Uložiť vrstvu do ''{0}'' ...
3202 3202 Prehľadávam adresár {0}
3203 3203 Škola
3204 3204 Železný šrot
3205 3205 Sutina
3206 3206 Krovie
3207 3207 -----
3208 3208 Hľadať
3209 3209 Hľadám ...
3210 3210 Vyhľadávaný výraz nie je platný: \n\n {0}
3211 3211 Vyhľadávanie pre objekty
3212 3212 Vyhľadávať objekty
3213 3213 Hľadať v značkách
3214 3214 Hľadať prednastavenia
3215 3215 Hľadať prednastavenia
3216 3216 Hľadaný reťazec:
3217 3217 Vyhľadávať...
3218 3218 Hľadať:
3219 3219 Hľadať:
3220 3220 Druhé meno
3221 3221 Cesta II. triedy
3222 3222 Sekundárny modifikátor:
3223 3223 Sekúnd: {0}
3224 3224 Bezpečnostná výnimka
3225 3225 Pozrite Wiki pre iné typy capacity:[types]=*.
3226 3226 Oddelený chodník - a cesta pre cyklistov
3227 3227 Sel.: Rel.:{0} / Cesty:{1} / Body:{2}
3228 3228 Výber
3229 3229 Vybrať všetko
3230 3230 Vyberte poradie nerozvetvených spojených ciest
3231 3231 Vybrať všetky objekty priradené, aktuálne označeným, súborom zmien.
3232 3232 Vybraté všetky obnovené objekty v údajovej vrstve. Tento výber obsahuje aj neúplné objekty.
3233 3233 Vybrať otvorený zmenový súbor
3234 3234 Vybrať zmenové súbory založené v dátume/čase a boli vytvorené a zavreté
3235 3235 Vybrať zmenové súbory, závislé na tom či sú otvorené, alebo zavreté
3236 3236 Vybrať zmenové súbory vytvorené konkrétnymi užívateľmi
3237 3237 Vyberte buď:
3238 3238 Vybrať meno súboru
3239 3239 Vyberte ak dáta majú byť stiahnuté na novú vrstvu
3240 3240 Vybrať ak odkazované objekty už boli stiahnuté.
3241 3241 Vybrať vrstvu
3242 3242 Vybrať v obsahu relácie
3243 3243 Výber nastavenia kreslenej čiary
3244 3244 Výber členov
3245 3245 -----
3246 3246 Zvoliť bod pod kurzorom.
3247 3247 -----
3248 3248 Výber objektov predložených týmto užívateľom
3249 3249 Vyberte objekty na nahratie
3250 3250 Vybrať iba zmenové súbory príbuzné konkrétnemu spojenému boxu
3251 3251 Vybrať reláciu
3252 3252 -----
3253 3253 Vybrať reláciu v hlavnom výbere.
3254 3254 Vybrať reláciu v obsahu relácií.
3255 3255 -----
3256 3256 -----
3257 3257 Výber cieľovej vrstvy
3258 3258 Vybrať zodpovedajúce pôvodné v aktuálnej dátovej vrstve
3259 3259 Výber členov zo všetkých vybraných relácií
3260 3260 -----
3261 3261 Vyberte pôvodné v obsahu tohoto zmenového súboru v aktuálnej dátovej vrstve
3262 3262 Vybrať na zavretie zmenový súbor po ďalšom nahratí
3263 3263 Výber pre stiahnutie GPS stôp(traces) vo vybratej sťahovanej oblasti
3264 3264 Výber pre stiahnutie OSM dát vo vybratej sťahovanej oblasti
3265 3265 Vybrať pre udelenie práva pre JOSM na sťahovanie vašich osobných GPS stôp do JOSM vrstiev
3266 3266 Zvoľte udelenie programu JOSM právo čítať vaše nastavenia servera
3267 3267 Zvoľte udelenie programu JOSM právo vkladať GPX stopy vo vašom mene
3268 3268 Zvoľte udelenie programu JOSM právo vkladať mapové dáta vo vašom mene
3269 3269 Zvoľte udelenie programu JOSM právo zapisovať vaše nastavenia servera
3270 3270 Výber pre nahratie vrstvy ''{0}'' na server ''{1}''
3271 3271 Vybrať pre použitie HTTP základné overenie totožnosti s vašim užívateľským menom a heslom
3272 3272 Vybrať pre použitie OAuth ako mechanizmus na overenie totožnosti
3273 3273 -----
3274 3274 Výber s určeným hľadaním
3275 3275 Vybrať, presúvať, mierka a otočenie objektov
3276 3276 Vybrané prvky nemôžu byť zpravouhlené
3277 3277 -----
3278 3278 Výber
3279 3279 Výber je prázdny
3280 3280 Výber musí pozostávať len z trás a uzlov.
3281 3281 Nevhodný výber!
3282 3282 -----
3283 3283 Výber: {0}
3284 3284 Vyberie objekty, ktoré sú súčasťou tohto príkazu (ak nie sú v súčasnosti vypúšťajú sa)
3285 3285 Cesty pretínajúce sami seba
3286 3286 Poloautomaticky
3287 3287 Oddeliť vrstvu
3288 3288 Oddeľovač
3289 3289 Sekvencia
3290 3290 Server odpovedal stretol sa s reakcoiu kódu 404 pre id {0}. Vynechanie.
3291 3291 -----
3292 3292 Obslužná cesta (Service)
3293 3293 URL služba
3294 3294 Služby
3295 3295 -----
3296 3296 Typ obslužnej cesty (serviceway)
3297 3297 Nastaviť WMS Záložku
3298 3298 Zadať všetko východzie (prednastavené)
3299 3299 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre bod {0}
3300 3300 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre reláciu {0}
3301 3301 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre cestu {0}
3302 3302 Pridať aktuálny výber do zoznamu vybratých relácií
3303 3303 Nastaviť jazyk
3304 3304 Nastaviť vybrané elementy(prvky) na mape, podľa vybratých prvkov v obsahu na vrchu.
3305 3305 Zadať východzie (prednastavené)
3306 3306 Nastavenie {0}={1} pre bod ''{2}''
3307 3307 Nastavenie {0}={1} pre reláciu ''{2}''
3308 3308 Nastavenie {0}={1} pre cestu ''{2}''
3309 3309 Nastaviť {0}={1} pre {2} objekty
3310 3310 Nastavenie funkcie pre vybrané členy
3311 3311 Ručné nastavenie. Používajte opatrne!
3312 3312 Nastavujem východzie hodnoty
3313 3313 Nastavenie klávesovej skratky "{0}" pre akciu "{1}" ({2}) zlyhalo,\npretože skratka je už použitá pre akciu "{3}" ({4}).\n\n
3314 3314 Nastavenia
3315 3315 Nastavenia pre zvukový prehrávač a zvukové značky.
3316 3316 Nastavenie projekcie mapy a interpretácie dát.
3317 3317 -----
3318 3318 -----
3319 3319 Autopožičovňa (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1 hod.)
3320 3320 -----
3321 3321 -----
3322 3322 Prístrešok
3323 3323 -----
3324 3324 Obuva
3325 3325 Streľba
3326 3326 Nakupovanie
3327 3327 Obchody
3328 3328 -----
3329 3329 Skratka
3330 3330 Nastavenie klávesových skratiek
3331 3331 Mali by ste uložiť?
3332 3332 Vypnúť doplnok?
3333 3333 Mali by ste nahrávať?
3334 3334 Ukázať
3335 3335 -----
3336 3336 Zobraziť správu o stave
3337 3337 Zobraziť Text / Ikony
3338 3338 Zobraziť miniatúry obrázkov na mape
3339 3339 Ukázať Info Dlaždíc
3340 3340 Ukázať súbor zmien {0}
3341 3341 Zobraziť informácie o pomoci
3342 3342 Zobraz históriu
3343 3343 Zobraz info
3344 3344 Zobraziť informačnú úroveň(level) pri nahrávaní.
3345 3345 -----
3346 3346 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname
3347 3347 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname, ak je dostupný
3348 3348 Zobraziť nasledujúci obrázok
3349 3349 Ukázať ID objektu v zozname výberu
3350 3350 Zobraziť iba použiteľné pre výber
3351 3351 Zobraziť alebo skryť menu Zvuk v menu hlavnej ponuky.
3352 3352 Zobraziť vyhľadávací dialóg prednastavení
3353 3353 Zobraziť predchádzajúci obrázok
3354 3354 Zobrazovať pri štarte úvodnú obrazovku
3355 3355 Zobraziť správu o stave s užitočnými informáciami, ktoré sa môžu viazať ku chybám
3356 3356 Zobraziť iba značky(tags) s konfliktami
3357 3357 Zobraziť iba značky s rôznymi hodnotami
3358 3358 Zobraziť informačné testy v nahrávacom kontrolnom okne
3359 3359 -----
3360 3360 Zobrazí túto nápovedu
3361 3361 Zobraziť/Skryť
3362 3362 Zobrazená oblasť
3363 3363 -----
3364 3364 -----
3365 3365 -----
3366 3366 -----
3367 3367 -----
3368 3368 -----
3369 3369 Cesty s podobnými menami
3370 3370 Podobne pomenované cesty.
3371 3371 Zjednodušiť cestu
3372 3372 Zjednodušiť všetky vybraté cesty
3373 3373 -----
3374 3374 Zjednodušiť cesty?
3375 3375 Jednoduché prevedenie oblasti na multipolygón.
3376 3376 Simuluje kliknutie, keď spravíte malý a krátky pohyb. Toto je užitočné pre perá tabletu, keď máte problémy , stačí kliknúť na tablet bez pohybu myši (obecný Java - tablet problém).
3377 3377 -----
3378 3378 Jedna farba (môže byť prispôsobená pre pomenované vrstvy)
3379 3379 Jednotlivé prvky
3380 3380 -----
3381 3381 -----
3382 3382 Korčuľovanie
3383 3383 Lyže
3384 3384 Lyžovanie
3385 3385 Vynechať Sťahovanie
3386 3386 Vynechať sťahovanie
3387 3387 Vynechať aktualizáciu
3388 3388 Vynechávam aktualizáciu pluginov po aktualizácii programu JOSM. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
3389 3389 Vynechávam aktualizáciu pluginov po uplynutí aktualizačného intervalu. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
3390 3390 -----
3391 3391 Slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
3392 3392 -----
3393 3393 Vyhladené mapy (antialiasing)
3394 3394 Snímka na veľkosť dlaždice
3395 3395 Snežný skúter
3396 3396 Futbal
3397 3397 -----
3398 3398 Niektoré objekty sú upravené.<br>Pokračovať, ak tieto zmeny budú zrušené. \r\n</html>
3399 3399 Niektoré z ciest mali časť vzťahov (relations), ktoré boli zmenené. Prosím overte či to nepredstavuje nejakú chybu.
3400 3400 Niektoré waypointy, ktoré bili príliš ďaleko od stopy pre rozumné určenie ich času boli vynechané.
3401 3401 Niektoré body (waypointy) s časovou značkou pred začiatkom stopy(track), alebo za koncom, boli vynechané, alebo presunuté na začiatok.
3402 3402 -----
3403 3403 Je mi ľúto. Neviem spracovať multipolygónové relácie s niekoľkými vonkajšími cestami.
3404 3404 Je mi ľúto. Neviem spracovať cestu, ktorá je aj vnútorná aj vonkajšia v multipolygónových reláciách.
3405 3405 Je mi ľúto. Neviem spracovať cestu ktorá je vnútorná vo viacerých multipolygónových reláciách.
3406 3406 Je mi ľúto. Neviem spracovať cestu ktorá je vonkajšia vo viacerých multipolygónových reláciách.
3407 3407 Triediť
3408 3408 Menu Sort presets
3409 3409 Triedenie členov relácie
3410 3410 Zdroj
3411 3411 Juh
3412 3412 Miesta pre vozíčkárov
3413 3413 Priestory pre rodičov s detmi
3414 3414 Priestory pre ženy
3415 3415 Kamera na meranie rýchlosti
3416 3416 Špičky (hroty)
3417 3417 Rozdeliť cestu
3418 3418 Rozdeliť cestu vo zvolenom bode
3419 3419 Rozdeliť cestu {0} do {1} častí
3420 3420 Rozdelenie cesty do fragmentov
3421 3421 Šport
3422 3422 Šport (loptový)
3423 3423 Športové zariadenie
3424 3424 Športy
3425 3425 Športové centrum
3426 3426 Prameň
3427 3427 Štadión
3428 3428 Štandardný unix geometry argument
3429 3429 Hviezdičkový
3430 3430 Začať vyhľadávanie
3431 3431 Začať sťahovanie
3432 3432 Začiatok sťahovania dát
3433 3433 Začiatok novej cesty z posledného bodu.
3434 3434 Začiatok stopy (bude použité vždy ak nie sú dostupné iné značky)
3435 3435 Začínam prehľadávať adresár
3436 3436 Začiatok opakovania {0} z {1} v {2} sekunde ...
3437 3437 Spúšťam opakovanie {0} z {1}.
3438 3438 Začínam presúvanie v kusoch ...
3439 3439 Začínam nahrávať požiadavku ...
3440 3440 Zahajujem nahrávanie so žiadosťou na pôvodné ...
3441 3441 Stav
3442 3442 Papierníctvo
3443 3443 -----
3444 3444 Správa o stave
3445 3445 Schody
3446 3446 -----
3447 3447 Turniket (Stile)
3448 3448 Zastaviť (stop)
3449 3449 -----
3450 3450 Potok
3451 3451 -----
3452 3452 Názov ulice
3453 3453 Hlavné komunikácie
3454 3454 Ulice NRW Geofabrik.de
3455 3455 -----
3456 3456 Štýl pre vnútornú cestu multipolygónu
3457 3457 Štýl pre vonkajšiu cestu multipolygónu
3458 3458 Štýl je v súčasnosti aktívny
3459 3459 -----
3460 3460 -----
3461 3461 -----
3462 3462 Predložiť filter
3463 3463 Štvrť
3464 3464 Metro
3465 3465 Vchod do metra
3466 3466 Podokno skratiek
3467 3467 Hotovo
3468 3468 Úspešne otvorený súbor zmien {0}
3469 3469 -----
3470 3470 -----
3471 3471 -----
3472 3472 -----
3473 3473 Podpora živému (live) GPS vstupu (pohybujúca sa bodka) cez pripojenie na gpsd server.
3474 3474 Podporovaný Rectifier Services:
3475 3475 Podpora sťahovaných dlaždíc, skenovaných máp z walking-papers.org. Tento plugin je stále v rannom vývoji a môže obsahovať chyby.
3476 3476 Povrch
3477 3477 Pozorovanie (ostraha)
3478 3478 Meračský bod
3479 3479 Podozrivá kombinácia tag/hodnota
3480 3480 Plávanie
3481 3481 Swiss Grid (Švajčiarsko)
3482 3482 Popis značky
3483 3483 Synchronizovať audio
3484 3484 Synchronizovať celú dátovú sadu
3485 3485 Synchronizovať iba {0} bod
3486 3486 Synchronizovať iba {0} reláciu
3487 3487 Synchronizovať čas z fotky a GPS prímača
3488 3488 Synchronizovať iba {0} cestu
3489 3489 Systém merania
3490 3490 -----
3491 3491 -----
3492 3492 -----
3493 3493 -----
3494 3494 -----
3495 3495 -----
3496 3496 -----
3497 3497 -----
3498 3498 -----
3499 3499 Stolný tenis
3500 3500 Hmatové Dlažby
3501 3501 kolekcia značiek nemôže byť použitápre pôvodné pretože sú tam kľúče s viacnásobnými hodnotami
3502 3502 zbierka značiek neobsahuje vybrané hodnoty ''{0}''
3503 3503 Hodnota kľúča obsahuje znak s kódom menším ako 0x20
3504 3504 Kľúč tagu je dlhší ako je povolené
3505 3505 Tagom zmenená relácia s
3506 3506 Hodnota tagu obsahuje znak s kódom menším ako 0x20
3507 3507 Hodnota tagu je dlhšia, než je povolené
3508 3508 Zdroj pre TagChecker
3509 3509 Predvoľby značenia (Tagging Presets)
3510 3510 Značky
3511 3511 Značky a Členy
3512 3512 Značky z bodov
3513 3513 Značky z relácií
3514 3514 Značky z ciest
3515 3515 Značky zo súboru zmien {0}
3516 3516 Značky pre nový súbor zmien
3517 3517 Klúče s prázdnými hodnotami
3518 3518 -----
3519 3519 -----
3520 3520 -----
3521 3521 Rolovacie dráhy
3522 3522 Telefón
3523 3523 Telefónne karty
3524 3524 Tenis
3525 3525 -----
3526 3526 Terminál
3527 3527 Cesta III. triedy
3528 3528 Terciálny modifikátor:
3529 3529 Otestovať
3530 3530 Test autorizačného prístupu
3531 3531 Test neúspešný
3532 3532 Test URL API:
3533 3533 Overovanie {0}/{1}: Súšťa sa {2}
3534 3534 Testovanie OAuth autorizačného prístupu
3535 3535 Testovanie OSM API URL ''{0}''
3536 3536 -----
3537 3537 Táto vrstva nepodporuje žiadnu z projekcií pre JOSM,\ntakže ju nemôžete používať. Táto správa nebude znova zobrazovaná.
3538 3538 Bude zobrazená smerová šípka v segmente línie.
3539 3539 -----
3540 3540 -----
3541 3541 URL API je platné.
3542 3542 Kľúč autorizačného prístupu nesmie byť prázdny. Prosím, zadajte kľúč autorizačného prístupu
3543 3543 Skrytý autorizačný prístup nesmie byť prázdny. Prosím, zadajte skrytý autorizačný prístup
3544 3544 OSM server ''{0}'' nepozná objekt<br>pokúsili ste sa čítať, aktualizovať, alebo vymazať. Jeden príslušný objekt<br>neexistuje na servery, alebo používate chybnú URL pre prístup<br>naň. Prosím opatrne skontrolujte adresy serverov ''{0}'' kvôli preklepom.
3545 3545 OSM server ''{0}'' hlási zlý príkaz.<br>
3546 3546 "Z" cesta nezačína ani nekončí na "cez" bode
3547 3547 "Z" cesta nezačína ani nekončí na "cez" ceste.
3548 3548 "Na" cesta nezačína ani nekončí na "cez" bode
3549 3549 "Na" cesta nezačína ani nekončí na "cez" ceste.
3550 3550 Číslo, ktorým je násobená rýchlosť pretáčania.
3551 3551 Uhol medzi predchádzajúcim a súčasným úsekom cesty.
3552 3552 Plocha, ktorú sa snažíte nahrať je príliš veľká, alebo vaša požiadavka bola príliš zozľahlá.<br>Požadujte menšiu plochu, alebo použite nejaký exportný súbor poskytnutý OSM komunitou.
3553 3553 Zmenový súbor je <strong>stále otvorený(left open)</strong> po tomto nahratí
3554 3554 Zmenový súbor bude <strong>zavretý</strong> po tomto nahratí
3555 3555 Obsah tohto zmenového súboru nie je ešte stiahnutý.
3556 3556 Kopírované údaje obsahujú neúplné objekty. Pri vkladaní neúplné objekty budú odstránené. Chcete vložiť dáta bez neúplných objektov?
3557 3557 Súčasný výber nemožno použiť pre rozdelenie - žiadny uzol nie je vybraný.
3558 3558 Tento výber sa nedá použiť pre oddelenie bodov
3559 3559 Súčasná hodnota nie je platná OSM ID. Zadajte prosím celé číslo > 0
3560 3560 Súčasná hodnota nie je platná URL
3561 3561 Súčasná hodnota nie je platnou ID zmenového súboru. Prosím vložte ako hodnotu celé číslo > 0
3562 3562 Aktuálna hodnota nie je platné ID užívateľa. Prosím vložte celé číslo > 0
3563 3563 Aktuálna hodnota nie je platnou adresou dlaždice
3564 3564 Aktuálna hodnota nie je platným indexom dlaždice pre danú úroveň zväčšenia
3565 3565 -----
3566 3566 Dokument neobsahuje dáta.
3567 3567 -----
3568 3568 Nasledujúce závislé objekty budú vyčistené <br> okrem vybraných objektov:
3569 3569 Nasledujúce chyby nastali počas hromadného sťahovania: {0}
3570 3570 Nasledujúce objekty nemožno skopírovať do cieľového objektu,<br>pretože sú odstránené v cieľovom súbore údajov:
3571 3571 Zemepisná šírka na mieste kurzoru myši.
3572 3572 Zemepisná dĺžka na mieste kurzoru myši.
3573 3573 Ohromný JGoodies Plastic Look and Feel.
3574 3574 Kľúč ''{0}'' a všetky jej hodnoty budú odstránené
3575 3575 Dĺžka nového nakresleného segmentu trasy bude zobrazená.
3576 3576 Požiadavka na stiahnutie údajov bola príliš veľká, presiahla maximálny veľkosť oblasti bbox je 0.25. Vyžiadajte si menšiu oblasť, alebo použite planet.osm
3577 3577 Spojovaná dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
3578 3578 Meno objektu na mieste kurzoru myši.
3579 3579 Skok v sekundách dopredu, alebo dozadu, podľa stlačeného náležitého tlačítka.
3580 3580 Heslo nemôže byť prázdne. Prosím vložte vaše OSM heslo
3581 3581 Súbor pluginu ''{0}'' nezahŕňa Manifest.
3582 3582 Doplnok (plugin) bol odstránený z nastavení. Prosím reštartujte JOSM aby sa prestal používať.
3583 3583 Zobrazenie (projekcia) ''{0}'' v URL a aktuálne zobrazenie (projekcia) ''{1}'' sú rozdielne.\nMôže to viesť k zlým súradniciam.
3584 3584 Projekcia {0} nemohla byť aktivovaná. Bude použitá projecia Mercator
3585 3585 Proxy server nebude použitý.
3586 3586 Časový posun medzi spustením nahrávania a skutočným začiatkom nahrávania.
3587 3587 Regulárny výraz "{0}" má chybu na pozícii {1}, celá chyba:\n\n{2}
3588 3588 The regex "{0}" mal chybu, celá chyba:\n\n{1}
3589 3589 -----
3590 3590 Požadovaná oblasť je príliš veľká. Prosím priblížte ju, alebo zmente oblasť.
3591 3591 Vybratá GPS stopa neobsahuje časové značky. Prosím vyberte inú.
3592 3592 Zvolené body nezdieľajú rovnakú cestu.
3593 3593 Vybraté fotografie neobsahujú informácie o čase.
3594 3594 Výber obsahuje {0} cesty. Naozaj ich chcete všetky zjednodušiť?
3595 3595 Server odpovedal chybou s kódom {0}
3596 3596 -----
3597 3597 Server nahlásil, že aktuálny zmenový súbor bol zavretý.<br>Toto je veľmi pravdepodobné, pretože veľkosť zmenového súboru prekročila max. veľkosť<br>z {0} objektov na server ''{1}''.
3598 3598 Zdroje (URL alebo názov súboru) z predstavených kontrol (pozrite http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) alebo súbory na kontrolu značiek.
3599 3599 Reťazec ''{0}'' nie je platný, zdvojená hodnota.
3600 3600 -----
3601 3601 Meno užívateľ nemôže byť prázdne. Prosím vložte vaše OSM užívateľské meno
3602 3602 Cesta nemôže byť rozdelená vo zvolených bodoch. (Tip: Zvoľte body uprostred cesty.)
3603 3603 Cesty nemôžu byť spojené, pretože nemajú jednotný smer. Chcete otočiť smer ciest?
3604 3604 Divadlo
3605 3605 Ich(their) dátová sada neobsahuje značku s kľúčom {0}
3606 3606 Ich verzia
3607 3607 Ich(their) verzia (serverová dátová sada)
3608 3608 Ich so zlúčeným
3609 3609 Zábavný park
3610 3610 Niesú tam otvorené súbory zmien
3611 3611 Pre aktualizáciu neboli vybrané žiadne objekty.
3612 3612 Sú tu stále nevyriešené konflikty. Konflikty nebudú uložené a budú vyriešené, ako by boli všetky odmietnuté. Pokračovať?
3613 3613 Tam je priesečník medzi cestami.
3614 3614 Chyba nižšie uvedených informácií by už mala byť vyplnená pre vás. Prosím, vyplnte informácie o tom, ako vznikla chyba a snažte sa to popísať tak podrobne, ako je to možné.
3615 3615 Bola tam nejaká chyba zatiaľ čo skúšate zobraziť URL pre tieto značky
3616 3616 Boli tam {0} konflikty počas importu.
3617 3617 Táto akcia nebude mať skratku.\n\n
3618 3618 To môže spôsobiť nechcené vymazanie uzlov.
3619 3619 Táto požiadavka URL na zmenové súbory je chybná
3620 3620 Toto je až za koncom nahrávky
3621 3621 -----
3622 3622 Tento bod nie je prilepený k ničomu inému.
3623 3623 Táto operácia je pre JOSM zabudnuté vybrané objekty. <br> Budú odstránené z vrstvy, ale <i>nebudú</i>vymazané<br> na serveri pri nahrávaní.
3624 3624 -----
3625 3625 Tento plugin umožňuje dať na obrazovku obrázky na pozadie v editore a stotožniť ich s mapou.
3626 3626 Tento plugin kontroluje chyby kľúčov a ich hodnôt.
3627 3627 Tento plugin slúži na kontrolu chýb v reláciách.
3628 3628 Tento plugin priamo nahrá GPS stopy(traces) z práve aktívnej vrstvy v JOSMe na openstreetmap.org.
3629 3629 Tento plugin zjednodušuje mapovanie a úpravy tratí verejnej dopravy.
3630 3630 Tento test hľadá body bez značiek, ktoré nie sú súčasťou žiadnej cesty.
3631 3631 Tento test hledá neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
3632 3632 Tento test kontroluje cesty, či neobsahujú niektorý bod viac ako raz.
3633 3633 Tento test kontroluje cesty na podobnosť mien, keď môže ísť o preklep.
3634 3634 Tento test kontroluje blízkosť koncových bodov ciest k iným cestám
3635 3635 Tento test kontroluje, či sú platné multipolygóny
3636 3636 Tento test kontroluje, či sú platné zákazy odbočenia
3637 3637 Tento test kontroluje či dve cesty, železnice, vodné cesty, alebo budovy sa križujú v rovnakej vrstve, ale sa nepretínajú v spoločnom bode.
3638 3638 Tento test slúži na zistenie, či nie sú dva body spojené viac ako jednou cestou.
3639 3639 Tento test kontroluje správnosť línií pobrežia.
3640 3640 Tento test zisťuje či nie je viac bodov na jednom mieste.
3641 3641 Tento test kontroluje, či neexistujú žiadne relácie s rovnakými značkami a s rovnakým členom rovnakej úlohy.
3642 3642 Tento test kontroluje, že neexistujú žiadne cesty s bodmi s rovnakými súradnicami a tiež rovnakými hodnotami.
3643 3643 Tento test kontroluje smer vodných, pozemných a pobrežných línií.
3644 3644 Tento test zistí, viacjazyčné objekty, ktorých atribút 'meno' nie je rovnaký s niektorým 'menom: *' atribútu, a nie sú zložené z 'mena: *' atribútu, napr. Italia - Taliansko - Taliansko.
3645 3645 Tento test slúži na vyhľadanie bodov s rovnakými názvami (môžu to byť duplicity).
3646 3646 Tento test kontroluje, či cesty, ktoré by mali byť uzavreté sú skutočne uzavreté.
3647 3647 Táto verzia JOSMu nie je kompatibilná s vybraný serverom uloženým v nastaveniach.
3648 3648 Tieto body niesú v kruhu. Prerušujem.
3649 3649 -----
3650 3650 Čísla dlaždíc
3651 3651 Adresa dlaždice:
3652 3652 -----
3653 3653 -----
3654 3654 Čas:
3655 3655 Časový interval
3656 3656 Časové pásmo:
3657 3657 Časové pásmo: {0}
3658 3658 Názov:
3659 3659 Do ...
3660 3660 Na zmazanie
3661 3661 Zapnúť GPX čiary
3662 3662 -----
3663 3663 Prepnúť drôtový model
3664 3664 Prepínač pohľadu na celej obrazovke
3665 3665 Prepínač zobrazovania okna manažéra zmenového súboru
3666 3666 Prepínač zobrazovania značiek textu a ikon.
3667 3667 Prepnúť viditeľnosť zvolenej vrstvy.
3668 3668 Prepnúť: {0}
3669 3669 Zapnúť/Vypnúť globálne nastavenie ''{0}''.
3670 3670 Toalety
3671 3671 Prístup umožňuje iba obmedzený prístup
3672 3672 Mýto (Toll)
3673 3673 Mýtna búdka
3674 3674 -----
3675 3675 Nástroj: {0}
3676 3676 Panel nástrojov
3677 3677 -----
3678 3678 -----
3679 3679 Úprava panela nástrojov
3680 3680 Nástroje
3681 3681 Nástroje na kreslenie budov.
3682 3682 -----
3683 3683 -----
3684 3684 Turistika
3685 3685 Veža
3686 3686 Nastavenie veže
3687 3687 Typ veže
3688 3688 Mesto (town)
3689 3689 Radnica (obecný úrad)
3690 3690 Hračky
3691 3691 Kreslenie stavieb z Českej katastrálnej mapy. Vyžaduje spustený TracerServer (. NET alebo Mono).
3692 3692 Poľná cesta (Track)
3693 3693 Farebná trať a body
3694 3694 Typ stopy
3695 3695 -----
3696 3696 Semafor
3697 3697 -----
3698 3698 -----
3699 3699 Električka
3700 3700 Zastávka električky
3701 3701 Preprava
3702 3702 -----
3703 3703 Cestovná kancelária
3704 3704 Strom
3705 3705 Cesta pre motorové vozidlá
3706 3706 Prípojka cesty pre motorové vozidla
3707 3707 Skúsiť znovu
3708 3708 Vyskúšajte aktualizovať plugin na najnovšiu verziu pre nahláseným chyby.
3709 3709 Ut-Ne 08:00-15:00; So 08:00-12:00
3710 3710 -----
3711 3711 Tunel
3712 3712 Začiatok tunela
3713 3713 Prikázané smery jazdy (turn restriction)
3714 3714 Vybrané štýly zapnúť alebo vypnúť
3715 3715 Turning Circle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
3716 3716 Turning Point (koniec cesty)
3717 3717 Zákaz odbočenia
3718 3718 Turniket
3719 3719 Točňa
3720 3720 Typ
3721 3721 Typ mena (UK)
3722 3722 -----
3723 3723 Typy
3724 3724 -----
3725 3725 -----
3726 3726 -----
3727 3727 NEZNÁMA
3728 3728 -----
3729 3729 -----
3730 3730 URL z www.openstreetmap.org (môžete ju vložiť na stiahnutie z URL pre špecifikáciu hraníc box)
3731 3731 URL z www.openstreetmap.org (môžete sem vložiť nejakú URL k stiahnutiu oblasti)
3732 3732 Adresa URL:
3733 3733 -----
3734 3734 -----
3735 3735 -----
3736 3736 -----
3737 3737 -----
3738 3738 -----
3739 3739 -----
3740 3740 Rozpojiť cesty
3741 3741 Neschopnosť pridať pôvodné {0} do dátovej sady, pretože sú už zahrnuté
3742 3742 Nemožno vytvoriť adresár {0}, automatické ukladanie bude vypnuté
3743 3743 Nemožno vytvoriť súbor {0}, bude použitý iný názov súboru
3744 3744 Nie je možné vytvoriť novú zvukovú značku
3745 3745 Nemožno zmazať starý záložný súbor {0}
3746 3746 Nemôžem nájsť preklad pre jazyk {0}. Vyberám {1}.
3747 3747 Nemôžem získať cestu pre adresár {0}\n
3748 3748 Niesom schopný vyčítať Šírku/Dĺžku
3749 3749 Nie je možné synchronizovať v už prehrávanej vrstve
3750 3750 Miestna cesta neklasifikovaná (Unclassified)
3751 3751 Neuzavreté cesty.
3752 3752 Neuzavretá cesta
3753 3753 Nespojené pobrežie
3754 3754 Nespojené body, bez fyzických značiek
3755 3755 Nepripojené cesty.
3756 3756 Nerozhodnuté
3757 3757 Nevyriešené konflikty medzi vymazávaným stavom
3758 3758 Nerozhodnuté konflikty medzi rôznymi súradnicami
3759 3759 Nerozhodnutý
3760 3760 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Prerušujem.
3761 3761 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Vynechávam.
3762 3762 Späť
3763 3763 Obnovenie(Undo) Pravouhlého tvaru
3764 3764 Krok späť posun
3765 3765 Obnovenie(Undo) pravouhlosti pre určené body
3766 3766 Vrátiť poslednú akciu.
3767 3767 Vrátiť vybrané a všetky neskoršie príkazy
3768 3768 Uvoľniť panel
3769 3769 Neočakávaná chyba programu.
3770 3770 Neočakávaný XML element s názvom ''{0}''
3771 3771 Neočakávaný formát pre číslo portu v nastavení ''{0}''. Mám ''{1}''.
3772 3772 neočakávaný formát z id odpovedi zo servera, dostáva ''{0}''
3773 3773 Nečakaný chybný formát záhlavia pre konflikt v aktualizácii súboru zmien. Dostal som ''{0}''
3774 3774 neočakávaný formát novej verzie zo zmenených pôvodných ''{0}'', dostáva ''{1}''
3775 3775 Najdené neočakávané id 0 pre OSM pôvodné
3776 3776 Neočakávaný symbol. Očakávaný {0}, vytvorený {1}
3777 3777 Neočakávaná značka: {0}
3778 3778 Neočakávaná hodnota ''{0}'' pre preferencie ''{1}''. Za predpokladu, že hodnota ''ask''.
3779 3779 Neočakávaná hodnota pre ''{0}'' v URL požiadavke zmevého súboru, dostal som{1}
3780 3780 neočakávaná hodnota parametra"index". Got {0}
3781 3781 Odblokovať
3782 3782 Odblokovať zoznam spojovaných elementov a začať spojovanie
3783 3783 Nepripojený bod (Unglued Node)
3784 3784 Univerzita
3785 3785 Neznámy hostiteľ
3786 3786 Neznámy typ člena
3787 3787 Neznámy mód {0}.
3788 3788 Neznáma, alebo nepodporovaná API verzia. Got {0}
3789 3789 Neznámy pôvodný typ: {0}. Povolené hodnoty sú, body, cesty, alebo relácie
3790 3790 Neznámy žiadaný: {0}
3791 3791 Neznáma úloha
3792 3792 Neznáme vety: {0}
3793 3793 Neznány type (druh): {0}
3794 3794 -----
3795 3795 Nepomenované spojenie
3796 3796 Nepomenovaná nezaradená(unclassified) hlavná cesta(highway)
3797 3797 Nepomenované cesty
3798 3798 Neusporiadané pobrežie
3799 3799 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred zmazaním?
3800 3800 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred ukončením?
3801 3801 Neuložené dáta a konflikty
3802 3802 Neuložené dáta a stratený pričlenený súbor
3803 3803 Neuložené dáta nezapisovateľných súborov
3804 3804 Neuložené OSM dáta
3805 3805 Odznačiť všetko
3806 3806 Odznačiť všetko (Escape)
3807 3807 Odznačiť všetko (Focus)
3808 3808 Odznačiť všetky objekty
3809 3809 Nepodporovaná verzia WMS súboru; nájdené {0}, očakávané {1}
3810 3810 Nepodporovaný parameter ''{0}'' v reťazci požiadavky zmenového súboru
3811 3811 Nepodporovaná verzia: {0}
3812 3812 Neoznačené a nespojené body.
3813 3813 Neotagované(neoznačené) cesty
3814 3814 Neoznačkovaná cesta (komentované)
3815 3815 Neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
3816 3816 Hore
3817 3817 -----
3818 3818 Aktualizovať
3819 3819 Aktualizovať zmenové súbory
3820 3820 Aktualizovať obsah
3821 3821 Aktualizácia dát
3822 3822 -----
3823 3823 Aktualizovať v intervale (v dňoch):
3824 3824 Aktualizácia je upravená
3825 3825 Aktualizovať objekty
3826 3826 Aktualizovať pluginy
3827 3827 Aktualizovať výber
3828 3828 Aktualizovať obsah zmenového súboru z OSM servera
3829 3829 Aktualizovať zmenový súbor z OSM servera
3830 3830 Aktualizovať vybraté pluginy
3831 3831 Aktualizované
3832 3832 Aktualizácia teraz upravených objektov zo servera (znovu stiahnuť dáta)
3833 3833 Aktualizovať aktuálne vybraté objekty zo servera (znovu nahrať dáta)
3834 3834 Aktualizácia objektov v aktívnej dátovej vrstve zo servera.
3835 3835 Aktualizovať vybraté zmenové súbory s aktuálnymi dátami z OSM servera
3836 3836 Aktualizácia súboru zmien {0}...
3837 3837 Aktualizácia súboru zmien...
3838 3838 Aktualizujem dáta
3839 3839 Aktualizujú sa ignorované chyby ...
3840 3840 Aktualizujem mapu ...
3841 3841 Aktualizujem pluginy...
3842 3842 Nahrať
3843 3843 Nahrať zmeny
3844 3844 Nahrať nastavenie
3845 3845 Nahrať všetky zmeny v aktívnej dátovej vrstve na OSM server
3846 3846 Nahrať všetky zmeny v aktuálnom výbere na OSM server.
3847 3847 Nahrať dáta
3848 3848 Nahrať dáta v kusoch objektov. Veľkosť kusov:
3849 3849 Nahrať údaje v jednej požiadavke
3850 3850 Nahrať dáta do už existujúceho a otvoreného zmenového súboru
3851 3851 Nahrať každý objekt individuálne
3852 3852 Nedá sa nahrať v jednej požiadavke (príliš veľa objektov na nahratie)
3853 3853 Nahrať výber
3854 3854 Nahrať zmenené pôvodné
3855 3855 Nahrať súčasné nastavenie na server
3856 3856 Nahrať do ''{0}''
3857 3857 Nahrať do nového zmenového súboru
3858 3858 Nahrať do existujúceho zmenového súboru
3859 3859 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>{1} požiadavky</strong>
3860 3860 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>viacnásobných zmenových súborov</strong> použitím <strong>{1} požoadavky</strong>
3861 3861 Nahrávam a ukladám zmenené vrstvy ...
3862 3862 Nahrávam dáta ...
3863 3863 Náhrávanie dát na server z vrstvy ''{0}''
3864 3864 Využitie
3865 3865 Použite <b>(</b> a <b>)</b> k zoskupeniu výrazov
3866 3866 Použite <b>"</b> operátor citovania (e.g. ak kľúč obsahuje <b>:</b>)
3867 3867 Použite <b>|</b> alebo <b>OR</b> pri kombinácii s logickým "alebo"
3868 3868 Použiť základné overenie totožnosti
3869 3869 Použiť OAuth
3870 3870 Použiť SOCKS proxy
3871 3871 Použiť obvyklú požiadavku pre zmenový súbor
3872 3872 Pomocou šípok alebo pretiahnutím s myšou vrstvu snímok nastavte offset snímok.\nMôžete tiež zadať východvý a severvý offset v {0} súradniciach.\nAk chcete uložiť vyrovnanie ako záložku, zadajte nižšie názov záložky
3873 3873 Použíť komplexnú kontrolu vlastností
3874 3874 Použíť východzie
3875 3875 Použiť predvolený dátový súbor.
3876 3876 Použiť štandardné nastavenia
3877 3877 Použite predovlený súbor pre spellcheck (preklepy).
3878 3878 Použite predvolený súbor pre ignorované značky.
3879 3879 Použitie vrstvy chýb.
3880 3880 -----
3881 3881 Použíť globálne nastavenie.
3882 3882 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb.
3883 3883 -----
3884 3884 Použiť prednastavenie "{0}"
3885 3885 Použiť prednastavenie "{0}" zo skupiny "{1}"
3886 3886 -----
3887 3887 Použite štandardné nastavenie systému
3888 3888 Použite štandardné nastavenia systému (vypnuté. Štart JOSM s <tt>-Djava.net.useSystemProxies = true </ tt>, pre zapnutie)
3889 3889 Použiť predvolený dátový súbor (doporučené).
3890 3890 Použite predvolený súbor pre spellcheck (doporučené).
3891 3891 Použite predvolený súbor pre ignorované značky (doporučené).
3892 3892 Použitie vrstvy chýb pre zobrazenie problematických elementov.
3893 3893 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb, pre zastavenie(schovanie) upozornení (varovaní).
3894 3894 Užívateľ
3895 3895 ID užívateľa:
3896 3896 Užívateľské meno:
3897 3897 Používateľ:
3898 3898 Meno používateľa
3899 3899 Meno užívateľa:
3900 3900 Prípadne použijúc skratku ''{0}''\n\n
3901 3901 Obvykle by to malo byť opravené.
3902 3902 -----
3903 3903 Overiť
3904 3904 Kontroluje platnosť hodnôt a značiek pomocou komplexných pravidiel.
3905 3905 Porovnáva hodnoty kľúčov oproti zoznamu slov.
3906 3906 Porovnáva platnosť hodnôt vlastností oproti prednastaveným hodnotám.
3907 3907 Overovanie
3908 3908 Validácia
3909 3909 Overovanie chýb
3910 3910 Overenie zlyhalo. API URL sa zdá byť neplatné.
3911 3911 Overovanie výsledkov
3912 3912 Hodnota
3913 3913 Hodnota ''{0}'' pre kľúč ''{1}'' nie je v predvolenom zozname.
3914 3914 Hodnota ''{0}'' je použitá pre kľúč ''{1}''
3915 3915 Hodnota ''{0}'' nie je číslo. Prosím vložte celé číslo > 1
3916 3916 Hodnota >0 očakávaná pre parameter ''{0}'', dostal som {1}
3917 3917 Hodnota pre zemepisnú šírku v rozsahu [-90,90] povinná.
3918 3918 Hodnota pre zemepisnú dížku v rozsahu [-180,180] povinná.
3919 3919 Hodnota:
3920 3920 Hodnoty
3921 3921 -----
3922 3922 Rôzne nastavenia ovplyvňujúce vzhľad celého programu.
3923 3923 -----
3924 3924 -----
3925 3925 Rýchlosť (červená = pomaly, zelená = rýchlo)
3926 3926 Predajný automat
3927 3927 Predávané výrobky
3928 3928 Verzia
3929 3929 verzia > 0 očakávaná. Got {0}
3930 3930 Očakávaná verzia
3931 3931 Verzia {0}
3932 3932 Verzia {0} vytvorená na {1} podľa {2}
3933 3933 Verzia {0} aktuálne editovaná v dátovej vrstve ''{1}''
3934 3934 Verzia {0} v editore
3935 3935 Verzia {0}, {1} (podľa {2})
3936 3936 Verzia: {0}
3937 3937 Veterinár
3938 3938 Obchod s DVD
3939 3939 Zobraziť
3940 3940 Zobrazenie: {0}
3941 3941 Výhliadka
3942 3942 -----
3943 3943 Dedina
3944 3944 Obecná zeleň
3945 3945 Dedina/Mesto
3946 3946 Vinica
3947 3947 Viditeľnosť
3948 3948 -----
3949 3949 -----
3950 3950 Navštíviť domovskú stránku
3951 3951 Vizualizuje "routing information" ako routovací graf.
3952 3952 Kalibrácia zvukového nahrávania
3953 3953 Sopka
3954 3954 -----
3955 3955 Napätie
3956 3956 VAROVANIE: Normalizačná hodnota vlastnosti ''verzia'' prvkut {0} na {2}, API verzia je ''{3}''. Got {1}.
3957 3957 Varovanie: Neočakávaný formát URL základne API. Presmerovanie na info alebo históriu stránky pre objekt OSM pravdepodobne zlyhá. Základné URL pre základňu API je: ''{0}''
3958 3958 VAROVANIE: neočakávaný formát z API báze URL. Presmerovávanie na stránku užívateľa pre OSM užívateľ je pravdepodobne chybný. API báza URL je: ''{0}''
3959 3959 -----
3960 3960 WGS84 Zemepisné
3961 3961 -----
3962 3962 WMS Chyba
3963 3963 WMS Súbory (*.wms)
3964 3964 -----
3965 3965 WMS URL alebo ID obrázka:
3966 3966 WMS vrstva ({0}), sa automaticky sťahuje vo zväčšení (zoom) {1}
3967 3967 WMS vrstva ({0}), sťahovaná vo zväčšení (zoom) {1}
3968 3968 -----
3969 3969 -----
3970 3970 Čakanie 10 sekúnd ...
3971 3971 Hradby
3972 3972 Upozornenie
3973 3973 Upozornenie: Nemôžem stiahnuť plugin ''{0}''. Jeho odkaz na stiahnutie ''{1}'' nie je platná URL. Vynechávam zo sťahovania.
3974 3974 Upozornenie: Nemôžem stiahnuť plugin ''{0}''. Jeho odkaz na stiahnutie nie je známy. Vynechávam zo sťahovania.
3975 3975 Varovanie: Nemožno čítať zdroj predvolieb označovania: {0}
3976 3976 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}
3977 3977 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.
3978 3978 Varovanie: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné resetovanie preferencií do východzích: {0}
3979 3979 Varovanie: Nepodarilo sa získať OAuth autorizovaný prístup z poverovacieho správcu
3980 3980 Varovanie: Neúspešné získanie informácií o užívateľovi pre aktuálneho užívateľa JOSMu. Výnimka bola: {0}
3981 3981 Upozornenie: Nepodaril sa scan súboru ''{0}'' pre informácie o pluginoch. Vynechávam.
3982 3982 Varovanie: Nepodarilo sa uložiť OAuth autorizovaný prístup pre poverovacieho správcu
3983 3983 Varovanie: Výber WMS dlaždíc zlyháva. Prosím skontrolujte nastavenie.
3984 3984 Varovanie: ignorujem výnimku pretože úloha bola ukončená. Výnimka: {0}
3985 3985 Upozornenie: JOSM je nakonfigurovaný pre použitie proxy servera z nastavenia systému, ale JVM nie je nakonfigurovaný tak, aby ho získaval. Resetujte nastavenia pre ''Bez proxy servera''
3986 3986 Upozornenie: Vrstva ''{0}'' už neexistuje. Nemožno odstrániť konflikt na objekte ''{1}''.
3987 3987 VAROVANIE: Chýbajúci adresár preferencií ''{0}''. Vytváranie východzieho súboru preferencií.
3988 3988 Varovanie: Vyčistená cesta {0} pretože množstvo bodov sa znížilo 2. Aktuálne je {1}
3989 3989 VAROVANIE: Nahrádzanie existujúceho súboru preferencií ''{0}'' s východzím súborom preferencií.
3990 3990 -----
3991 3991 Varovanie: Základná URL ''{0}'' pre a WMS službu neobsahuje koncový '&' alebo koncový '?'.
3992 3992 Varovanie: Úplná URL je ''{0}''.
3993 3993 Upozornenie: Heslo sa posiela nešifrované.
3994 3994 Varovanie: Neočakávaný parametre pre HTTP proxy server. Mám hostiteľa ''{0}'' a port ''{1}''.
3995 3995 Varovanie: Neočakávaný parameter pre SOCKS proxy. Dostal som hostiteľa ''{0}'' a port ''{1}''.
3996 3996 Varovanie: Nepodporované hodnoty v nastaveniach ''{0}'', dostal som {1}''. Použitím overovacej metódy ''Základné overenie totožnosti''.
3997 3997 Varovanie: WMS vrstva je deaktivovaná, pretože je obsahuje chybnú url ''{0}''
3998 3998 Varovanie: automaticky skracujem hodnotu tagu ''{0}'' pri vymazaných objektoch {1}
3999 3999 Varovanie: zlé umiestnenie v HTML dokumente. Výnimka bola: {0}
4000 4000 Varovanie: v závislosti na overovaciu metódu, ktorú proxy server používa, heslo musí byť prenesené nezašifrované.
4001 4001 Varovanie: chybná hlavička "{0}" nenastala žiadna zhoda s očakávaným vzorom
4002 4002 Varovanie: Nepodarilo sa pristúpiť k adresáru ''{0}'' z bezpečnostných dôvodov. Výnimka bola: {1}
4003 4003 Varovanie: Nepodarilo sa zrušiť bežiacu OAuth operáciu
4004 4004 Varovanie: nepodarilo sa vytvoriť adresár pluginu ''{0}''. Nemožno stiahnuť obsah pluginu z webu pluginu ''{1}''.
4005 4005 Varovanie: Nepodarilo sa odstránenie zastaraných pluginov ''{0}''.
4006 4006 Varovanie: neúspešne odvodený wiki jazyk z JOSM miestneho kódu ''{0}''. Použitý východzí kód ''en''.
4007 4007 Varovanie: Nepodarilo sa stiahnuť informáčný zoznam pluginov
4008 4008 Varovanie: Nepodarilo sa spracovať zip súbor ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4009 4009 Varovanie: Nepodarilo sa nainštalovať už stiahnutý plugin ''{0}''. Vynechávam inštaláciu. JOSM stále používa starú verziu pluginu.
4010 4010 Varovanie: Nepodarilo sa nainštalovať plugin ''{0}'' z dočasne stiahnutého súboru ''{1}''. Premenovanie zlyhalo.
4011 4011 Upozornenie: Nepodarilo sa načítať Mappaint štýly od ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4012 4012 Upozornenie: Nepodarilo sa otvoriť súbor s príponou ''{2}'' a súbor ''{3}'' v zip súbore ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4013 4013 Varovanie: neúspešné otvorenie vstupného toku zdroja ''/data/{0}''. Nemôžem načítať NTF<->RGF93 mriežku
4014 4014 Upozornenie: nepodarilo sa spracovať Mappaint štýly z ''{0}''. Chyba bola: [{1}:{2}] {3}
4015 4015 Upozornenie: nepodarilo sa spracovať Mappaint štýly z ''{0}''. Chyba bola: {1}
4016 4016 VAROVANIE: neúspešný pri pokračovaní preferancií na ''{0}''
4017 4017 Varovanie: neúspešné zapnutie Credential Dialog-u vždy hore. Zachytená bezpečnostná výnimka.
4018 4018 Varovanie: neúspešná čítanie MOTD z ''{0}'' pre bezpečnostný dôvod. Výnimka bola: {1}
4019 4019 Varovanie:neúspešné čítanie MOTD z ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4020 4020 Varovanie: Nepodarilo sa získať OSM poverenie od poverovacieho správcu.
4021 4021 Varovanie: Nepodarilo sa uložiť OSM poverenie pre poverovacieho správcu.
4022 4022 Varovanie: ignorujem výnimku pretože úloha bola ukončená. Výnimka: {0}
4023 4023 Varovanie: ignorujem výnimku, pretože úloha bola zrušená. Výnimka bola: {0}
4024 4024 -----
4025 4025 Varovanie: neplatný formát počtu v štýle obsahu ''{0}''. Dostal som ''{1}''
4026 4026 Upozornenie: Neplatná hodnota atribútu ''{0}'' z elementu ''{1}'' v schopnosti servera. Dostal som ''{2}''
4027 4027 Varovanie: miešanie 0.6 a 0.5 dátového výsledku vo verzii 0.5
4028 4028 Varovanie: žiadne nastavenie ''{0}'' sa nenašlo.
4029 4029 Upozornenie: objekt ''{0}'' je už na servery zmazaný. Vynechávam tento objekt a opakujem nahrávanie.
4030 4030 Varovanie: iba pre uvedené info prehliadača pre prvého {0} z {1} vybraných používateľov
4031 4031 Upozornenie: JVM nie je nakonfigurovaný tak, aby vyhľadával nastavenia systému proxy servera. Vlastnosť ''java.net.useSystemProxies'' chýbala pri štarte. Nebude použitý proxy server.
4032 4032 Varovanie: opravný súbor ''/REVISION'' chýba.
4033 4033 Varovanie: neočakávané číslo verzie JOSM v opravnom(revision) súbore, hodnota je ''{0}''
4034 4034 Varovanie: nečakaná hodnota kľúča ''{0}'' v preferenciách, dostal som ''{1}''
4035 4035 Varovanie: Našla sa neočakávaná hodnota nastavenia ''{0}'' . Mám ''{1}''. Bude použité bez proxy servera.
4036 4036 Varovanie: neočakávané hodnota pre preferencie ''{0}'', dostal som ''{1}''. Resetovanie pre východziu hodnotu.
4037 4037 Varovanie: Neočakávaná hodnota preferencie ''{0}''. Mám ''{1}''.
4038 4038 Upozornenie: Nepodporovaný koncový prvok ''{0}'' v obsahu zmenového súboru na pozícii ({1},{2}). Vynechávam.
4039 4039 Upozornenie: Nepodporovaný začiatočný prvok ''{0}'' v obsahu zmenového súboru na pozícii ({1},{2}). Vynechávam.
4040 4040 Varovania
4041 4041 Umývačka
4042 4042 Odpadkový kôš
4043 4043 Čistička odpadových vôd
4044 4044 Voda
4045 4045 Vodný zábavný park
4046 4046 Vodojem
4047 4047 -----
4048 4048 -----
4049 4049 Vodopád
4050 4050 -----
4051 4051 Duplicitné body na vodnom toku
4052 4052 Wave Audiosúbory (*.wav)
4053 4053 Koncový bod cesty je blízko inej komunikácie
4054 4054 Koncový bod cesty je blízko inej cesty
4055 4055 -----
4056 4056 Bod cesty je blízko inej cesty
4057 4057 Cesta s externou ID ''{0}'' obsahuje chýbajúci bod s externou ID ''{1}''.
4058 4058 Cesta {0}
4059 4059 Cesta {0} s {1} bodmi neobsahuje všetky body, pretože aspoň jeden bod chýbal v nahratých dátach.
4060 4060 Značenie bodov
4061 4061 Cestné objekty
4062 4062 Vedľajšie komunikácie
4063 4063 Cesty s rovnakou polohou
4064 4064 Kríž pri ceste
4065 4065 Božia muka
4066 4066 Internetová stránka: {0}
4067 4067 -----
4068 4068 Priehradzka
4069 4069 Mokraď
4070 4070 Invalidný vozík
4071 4071 Vozíky
4072 4072 Pri importe zvuku používam záznam na značky v GPX vrstve
4073 4073 Pri importe zvuku urobiť značky z...
4074 4074 Keď otáčate túto cestu, nasledujúce zmeny vo vlastnostiach cesty a jej bodov sú navrhované v takom poradí aby zachovali konzistenciu dát.
4075 4075 Pri ukladaní zanechávať záložné súbory končiace znakom ~
4076 4076 Celá skupina
4077 4077 Šírka (v metroch)
4078 4078 -----
4079 4079 Veterný mlyn
4080 4080 Veterný rukáv
4081 4081 -----
4082 4082 Drôtový model
4083 4083 S OAuth dávate programu JOSM právo vkladať dáta máp a GPS stopy na váš účet (<a href="{0}"> viac info ...</ a>).
4084 4084 -----
4085 4085 Vo vnútri reťazcov <b>"</b> a <b>\</b> znaky musí predchádzať <b>\</b> (e.g. <b>\"</b> and <b>\\</b>).
4086 4086 Drevo
4087 4087 Závody (továrne)
4088 4088 Napíšte GPS pozíciu do hlavičky súboru obrázka. Spustite túto funkciu z menu, kliknite pravým tlačidlom na obrázok vrstvy.
4089 4089 Zapisujem obsah pluginu do miestnej cache ''{0}''
4090 4090 Nesprávny počet argumentov pre záložky
4091 4091 Zle usporiadané cesty
4092 4092 XML značka(tag) <user> chýba
4093 4093 -----
4094 4094 Áno
4095 4095 Áno, Použiť to
4096 4096 Áno, vyriešiť konflikt a zavrieť
4097 4097 Áno, vymazať body
4098 4098 Áno, stiahni obrázky
4099 4099 Už máte autorizovaný prístup pre prístup k OSM serveru pomocou OAuth.
4100 4100 Chystáte sa zmazať neúplné objekty.<br>To spôsobí problémy, pretože ste nevideli reálny objekt. <br>Naozaj ich chcete zmazať?
4101 4101 Chystáte sa zmazať body mimo Vami stiahnutú oblasť.<br>Toto môže spôsobiť problém iným objektom (nevidíte ich), ktoré môžu používať tieto body.<br>Naozaj ich chcete zmazať?
4102 4102 Asi ste spustili {0} okná(ien) prehliadača.<br>Toto môže zaplniť vašu obrazovku s oknom prehliadača<br>a spôsobiť ukončenie po nejakej dobe.
4103 4103 Môžete tiež vložiť nejakú URL z www.openstreetmap.org
4104 4104 -----
4105 4105 Nemáte ešte autorizovaný prístup pre prístup k OSM serveru pomocou OAuth. Prosím najskôr povoliť.
4106 4106 Narazili ste na chybu v programe JOSM
4107 4107 Došlo k chybe v programe JOSM. Pred tým ako podáte hlásenie o chybe, uistite sa, že máte program JOSM aktualizovaný na poslednú verziu tu:
4108 4108 Niektoré nastavenia sa prejavia až po reštartovaní JOSM.
4109 4109 Presúvate viac ako {0} prvkov. Presúvanie viacerých prvkov je často chyba.\nSkutočne ich chcete presunúť?
4110 4110 Musíte urobiť vaše zmeny verejnými pre nahratie nových dát
4111 4111 Musíte vybrať aspoň jednu cestu.
4112 4112 Musíte zvoliť minimálne dva body pre rozdelenie uzavretej cesty.
4113 4113 Potrebujete ťahať "play head" so stlačeným SHIFT až na audio značku, alebo až na track point, ktorý chcete zosynchronizovať.
4114 4114 Potrebujete presunúť tlačítko "play head" blízko GPX stopy pre ktorú je priradená zvuková stopa, ktorá sa má prehrávať (po prvej značke).
4115 4115 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v bode na stope, kde chcete mať znažku.
4116 4116 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v momente, keď podľa sluchu určíš bod synchronizácie.
4117 4117 Vyžiadali ste si príliš veľa bodov (limit je 50 000). Vyžiadajte si menšiu plochu, alebo použite planet.osm
4118 4118 Tiež by ste mali aktualizovať svoje pluginy. Ak ani jedeno z toho nepomôže, pošlite prosím súbor hlásenia o chybe do našej bugtracker pomocou tohto odkazu:
4119 4119 Môžete vybrať GPX stopu(track)
4120 4120 Aktualizujte váš JOSM softvér. <br> Pre zabránenie problémov pluginov, by mali byť tiež aktualizované. <br> Aktualizovať pluginy teraz?
4121 4121 Váš komentár pre nahrávanie je <i>prázdny</i>, alebo <i>veľmi krátky</i>.<br /> <br /> Toto je technicky povolené, ale domnievame sa, že veľa užívateľov, ktorí si <br /> sledujú zmeny v ich oblasti závisí na zmysluplných komentároch zmenových súborov <br /> ,aby pochopili, čo sa deje! <br /> <br /> Ak obetujete minútu navyše teraz vysvetlením vašich zmien, urobíte život <br /> jednoduchším pre mnoho iných používateľov.
4122 4122 Nulové súradnice: {0}
4123 4123 -----
4124 4124 Zväčšenie
4125 4125 Zväčšenie (v metroch)
4126 4126 Priblížiť
4127 4127 Oddialiť
4128 4128 Priblížiť/Vzdialiť a pohyb mapy
4129 4129 Najvhodnejšie zväčšenie 1:1
4130 4130 Približovanie pomocou ťahania alebo CTRL+. alebo CTRL+,; pohyb s CTRL+šípka hore dolu doľava doprava; pohyb so zväčšením možno tiež pravým tlačítkom myši
4131 4131 Priblížiť
4132 4132 Úroveň zväčšenia:
4133 4133 Oddialiť
4134 4134 Priblížiť pohľad na {0}
4135 4135 Zväčšiť na
4136 4136 Zväčšiť na vrstvu
4137 4137 -----
4138 4138 Priblížiť k bodu
4139 4139 Priblížiť na problém
4140 4140 Priblížiť na vybraté elementy(s)
4141 4141 Priblížiť na výber
4142 4142 Priblížiť na zodpovedajúce objekty v aktuálnej dátovej vrstve
4143 4143 Priblížiť na objekt prvého vybratého člena odkazujúceho na
4144 4144 Priblížiť na objekty v obsahu tohto zmenového súboru v súčasnej dátovej vrstve
4145 4145 Priblížiť k tomuto bodu v aktuálnej vrstve
4146 4146 Priblížiť na {0}
4147 4147 Zväčšovanie je vypnuté pretože vrstva z tejto relácie nie je aktívna
4148 4148 Zväčšovanie je vypnuté pretože nie je vybratý člen
4149 4149 [vymazať]
4150 4150 \nVýška: {0} m
4151 4151 \nSmer {0}°
4152 4152 -----
4153 4153 -----
4154 4154 -----
4155 4155 -----
4156 4156 -----
4157 4157 -----
4158 4158 -----
4159 4159 -----
4160 4160 -----
4161 4161 -----
4162 4162 -----
4163 4163 -----
4164 4164 -----
4165 4165 -----
4166 4166 -----
4167 4167 -----
4168 4168 -----
4169 4169 -----
4170 4170 -----
4171 4171 -----
4172 4172 -----
4173 4173 -----
4174 4174 -----
4175 4175 -----
4176 4176 -----
4177 4177 -----
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 Upraviť stožiar
4182 4182 Upraviť stanicu
4183 4183 -----
4184 4184 Stožiar
4185 4185 Stanica
4186 4186 -----
4187 4187 Späť
4188 4188 Rýchlejšie
4189 4189 Rýchle prehrávanie
4190 4190 Vpred
4191 4191 Skok späť
4192 4192 Skok vpred
4193 4193 Ďalšia značka
4194 4194 Prehrajte nasledujúcu značku
4195 4195 Prehrajte predchádzajúcu značku
4196 4196 Prehrať/Pauza
4197 4197 Predchádzajúca značka
4198 4198 Pomalšie
4199 4199 Spomalené prehrávanie
4200 4200 Uzavretá
4201 4201 Otvoriť
4202 4202 <prázdne>
4203 4203 V
4204 4204 S
4205 4205 J
4206 4206 Z
4207 4207 -----
4208 4208 -----
4209 4209 -----
4210 4210 -----
4211 4211 -----
4212 4212 -----
4213 4213 -----
4214 4214 -----
4215 4215 -----
4216 4216 Desc(ription(popis))
4217 4217 Názov
4218 4218 -----
4219 4219 -----
4220 4220 -----
4221 4221 -----
4222 4222 Posun(offset)
4223 4223 -----
4224 4224 -----
4225 4225 -----
4226 4226 -----
4227 4227 -----
4228 4228 -----
4229 4229 -----
4230 4230 -----
4231 4231 -----
4232 4232 -----
4233 4233 -----
4234 4234 -----
4235 4235 -----
4236 4236 Zväčšenie
4237 4237 Upraviť železničnú stanicu
4238 4238 Železničná stanica
4239 4239 -----
4240 4240 -----
4241 4241 -----
4242 4242 -----
4243 4243 -----
4244 4244 -----
4245 4245 -----
4246 4246 -----
4247 4247 -----
4248 4248 Kláves:
4249 4249 -----
4250 4250 -----
4251 4251 -----
4252 4252 skrátené meno ulice
4253 4253 -----
4254 4254 pridať k výberu
4255 4255 adresa
4256 4256 -----
4257 4257 -----
4258 4258 pokročilý (advanced)
4259 4259 pokročilá konfigurácia
4260 4260 Visuté cesty/Lanovky
4261 4261 letecké cesty
4262 4262 zjazdovka_čierna
4263 4263 zjazdovka_ľahká
4264 4264 -----
4265 4265 farmársky (agricultural)
4266 4266 -----
4267 4267 všetky
4268 4268 všetky objekty
4269 4269 ulička(bočna ulica)
4270 4270 abecedný
4271 4271 náhradný
4272 4272 zaujímavosti (amenity) {0}
4273 4273 zaujímavosti (amenity)
4274 4274 svetelné zariadenie
4275 4275 verejná_doprava
4276 4276 -----
4277 4277 -----
4278 4278 anglikánska
4279 4279 krmivo pre zvieratá
4280 4280 anonymný
4281 4281 akýkoľvek
4282 4282 akvadukt
4283 4283 lukostreľba
4284 4284 oblasť (plocha)
4285 4285 oblasť textu
4286 4286 ázijská
4287 4287 asfalt
4288 4288 atletika
4289 4289 -----
4290 4290 -----
4291 4291 -----
4292 4292 pozadie
4293 4293 zadný bod prerušenia
4294 4294 zadný segment
4295 4295 zlé
4296 4296 baháisti
4297 4297 baptistická
4298 4298 prekážka
4299 4299 prekážka na ceste
4300 4300 -----
4301 4301 (basin) kotvisko pre lode s udržiavanou výškou hladiny vody
4302 4302 basketbal
4303 4303 -----
4304 4304 pláž (beach)
4305 4305 bicykel
4306 4306 -----
4307 4307 -----
4308 4308 čierna
4309 4309 modrá
4310 4310 slatina
4311 4311 boules (spoločný názov pre hry hrajuce sa s kovovými guľami)
4312 4312 hranica (boundary)
4313 4313 bowls (gúľanie šišatej gule po umelej,alebo prírodnej tráve k malej guľke)
4314 4314 -----
4315 4315 most
4316 4316 značka (tag) mosta (bridge) na bode
4317 4317 hnedá
4318 4318 brownfield (opustený priemyselný objekt)
4319 4319 budhisti
4320 4320 budova
4321 4321 naraziť
4322 4322 hamburger
4323 4323 autobus
4324 4324 autobusová linka
4325 4325 -----
4326 4326 kanoe
4327 4327 veľkosť písmen rozhoduje
4328 4328 katolícka
4329 4329 cintorín (cemetery)
4330 4330 -----
4331 4331 -----
4332 4332 -----
4333 4333 kura
4334 4334 čínska
4335 4335 -----
4336 4336 kresťania
4337 4337 cigarety
4338 4338 mesto (city)
4339 4339 -----
4340 4340 lezenie
4341 4341 -----
4342 4342 v smere hodinových ručičiek (pravotočivý)
4343 4343 zatvorené
4344 4344 uzavratá cesta
4345 4345 uhoľná
4346 4346 dlažbová kocka (cobblestone)
4347 4347 telekomunikačná
4348 4348 zhutnená(valcovaná)
4349 4349 betón (concrete)
4350 4350 kondómy
4351 4351 konfiguravať zmenový súbor
4352 4352 nakonfigurovať na mape farebný štýl
4353 4353 konflikt
4354 4354 ihličnatý
4355 4355 spojenie
4356 4356 konštrukcia
4357 4357 električkové_vedenie
4358 4358 -----
4359 4359 -----
4360 4360 -----
4361 4361 -----
4362 4362 nemôžem získať zvuk zo vstupu URL
4363 4363 počet
4364 4364 -----
4365 4365 kriket
4366 4366 kriketová tréningová plocha s ochrannými sieťami (pre pálkára a nadhadzovača)
4367 4367 croquet (drevenou paličkou-kladovom sa búcha do gule cez obruče vložené do trávnika)
4368 4368 -----
4369 4369 cesta pre bicykle so značkou bicykla
4370 4370 bicyklovanie
4371 4371 údaje
4372 4372 listnatý
4373 4373 -----
4374 4374 stupne° min'' (Námorné)
4375 4375 stupne° min'' sec"
4376 4376 zmazané
4377 4377 doručenie
4378 4378 zastaralý
4379 4379 určený
4380 4380 miesto určenia (cieľ)
4381 4381 obchádzka
4382 4382 -----
4383 4383 -----
4384 4384 vypnuté
4385 4385 dok (nakladacia rampa)
4386 4386 závody chrtov
4387 4387 dvojité
4388 4388 dole
4389 4389 zjazdárska
4390 4390 stiahnuté
4391 4391 pitie
4392 4392 príjazdová cesta
4393 4393 ľahká
4394 4394 -----
4395 4395 prvky
4396 4396 miesto pohotovostnej prvej pomoci
4397 4397 jazdectvo
4398 4398 evanjelikánska
4399 4399 párne
4400 4400 príklady
4401 4401 vynikajúce
4402 4402 sáčky na výkaly
4403 4403 pre skúsených
4404 4404 -----
4405 4405 -----
4406 4406 chyba: vlastníctvo je jasne(výslovne) deaktivované
4407 4407 farmy
4408 4408 plot
4409 4409 trajekt (prievoz)
4410 4410 Hľadať vo výbere
4411 4411 -----
4412 4412 priečinok
4413 4413 jedlo
4414 4414 pešia (foot)
4415 4415 cesta pre peších so značkou
4416 4416 brod
4417 4417 les
4418 4418 lestníctvo
4419 4419 predný bod prerušenia
4420 4420 predný segment
4421 4421 fosílna
4422 4422 freeride (zjazd na horských bicykloch cez prekážky)
4423 4423 -----
4424 4424 z dlaždice
4425 4425 z cesty
4426 4426 úplný
4427 4427 -----
4428 4428 -----
4429 4429 plynová
4430 4430 nemecká
4431 4431 ľadovec (glacier)
4432 4432 -----
4433 4433 -----
4434 4434 golfové ihrisko
4435 4435 dobré
4436 4436 gps značka
4437 4437 gps poloha bodu
4438 4438 kvalita1
4439 4439 kvalita2
4440 4440 kvalita3
4441 4441 kvalita4
4442 4442 kvalita5
4443 4443 tráva (grass)
4444 4444 trávový obkladač(grass_paver)
4445 4445 štrk (gravel)
4446 4446 šedá
4447 4447 grécka
4448 4448 zelená
4449 4449 greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
4450 4450 zem (ground)
4451 4451 gymnastika
4452 4452 polovičný
4453 4453 bod prerušenia
4454 4454 zdravie
4455 4455 teplo(heat)
4456 4456 vresovisko
4457 4457 -----
4458 4458 označiť (highlight)
4459 4459 komunikácie
4460 4460 komunikácia bez označenia (ref)
4461 4461 -----
4462 4462 cesta (highway_track)
4463 4463 turistika
4464 4464 hinduisti
4465 4465 historické
4466 4466 história
4467 4467 hokej
4468 4468 hrozné
4469 4469 koňská (horse)
4470 4470 konské dostihy
4471 4471 -----
4472 4472 -----
4473 4473 -----
4474 4474 -----
4475 4475 vodná
4476 4476 -----
4477 4477 -----
4478 4478 -----
4479 4479 obrázok
4480 4480 -----
4481 4481 neaktívny
4482 4482 zahrňujúci priame deti rodičovských(nadriadených) relácií
4483 4483 neúplný
4484 4484 nekompletná cesta
4485 4485 zvýšiť úroveň zväčšenia pre viditeľnosť viacej detailov
4486 4486 -----
4487 4487 indická
4488 4488 vnútorný
4489 4489 závody
4490 4490 vnútorná časť (inner segment)
4491 4491 -----
4492 4492 stredne pokročilý (intermediate)
4493 4493 -----
4494 4494 -----
4495 4495 ostrovček
4496 4496 -----
4497 4497 talianska
4498 4498 džinisti
4499 4499 japonská
4500 4500 svedkovia jehovovi
4501 4501 judaisti
4502 4502 -----
4503 4503 -----
4504 4504 -----
4505 4505 skládka odpadov (landfill)
4506 4506 využitie oblasti (landuse)
4507 4507 využitie oblasti (landuse) {0}
4508 4508 -----
4509 4509 vrstvu
4510 4510 vrstva je v súčasnej dobe skrytá (kliknite pre zobrazenie vrstvy)
4511 4511 vrstva je v súčasnosti viditeľná (kliknutím sa vrstva skryje)
4512 4512 značka vrstvy so značkou +
4513 4513 -----
4514 4514 vľavo
4515 4515 oddych (leisure)
4516 4516 oddych (Leisure) {0}
4517 4517 osvetlená_voda (light_water)
4518 4518 -----
4519 4519 omedzený
4520 4520 obytná zóna
4521 4521 nahrávanie pluginu ''{0}'' (verzia {1})
4522 4522 -----
4523 4523 zablokovať rolovanie
4524 4524 nízky
4525 4525 lutheránska
4526 4526 mangrovová oblasť
4527 4527 človekom vytvorené (manmade)
4528 4528 -----
4529 4529 štýl mapy
4530 4530 -----
4531 4531 prístav (marina)
4532 4532 močiar (marsh)
4533 4533 max šírka
4534 4534 max dĺžka
4535 4535 maximálna rýchlosť na ceste pre peších
4536 4536 -----
4537 4537 kov
4538 4538 methodistická
4539 4539 mexická
4540 4540 armáda
4541 4541 min šírka
4542 4542 min dĺžka
4543 4543 -----
4544 4544 preklep v mene kľúča (key)
4545 4545 zmiešaný
4546 4546 mormónska
4547 4547 automobilový
4548 4548 cesta pre motorové vozidlá
4549 4549 dialnica (motorway)
4550 4550 dialničná prípojka
4551 4551 blato (mud)
4552 4552 -----
4553 4553 mnohoposchodový
4554 4554 viacnásobný
4555 4555 multipolygón
4556 4556 moslimovia
4557 4557 -----
4558 4558 prírodné (natural)
4559 4559 prírodné (natural) {0}
4560 4560 príroda
4561 4561 noviny
4562 4562 nasledujúce
4563 4563 -----
4564 4564 nie
4565 4565 Popis nedostupný
4566 4566 žiadne chybové hlásenie k dispozícii
4567 4567 bez modifikácie
4568 4568 zákaz zabočenia vľavo
4569 4569 zákaz zabočenia vpravo
4570 4570 zákaz jazdy priamo
4571 4571 zákaz otáčania sa
4572 4572 žiadny
4573 4573 beh nalyžiach hore kopcom (nordic)
4574 4574 nevymazaný
4575 4575 nie je prítomný
4576 4576 poznámka: Pre niektoré úlohy, JOSM potrebuje a veľa pamäte. Môže to byť nevyhnutné pre pridanie nasledujúcich\n možností Jávy pre upresnenie maximálnej veľkosti pridelenej pamäte v megabytes
4577 4577 upozornenie
4578 4578 pre začiatočníkov
4579 4579 jadrová
4580 4580 pozorovateľňa
4581 4581 nepárne
4582 4582 oficiálny
4583 4583 ropa(oil)
4584 4584 historická železnica(turistická)
4585 4585 -----
4586 4586 značka (tag) jednosmerky (oneway) na bode
4587 4587 prikázané odbočenie vľavo
4588 4588 prikázané odbočenie vpravo
4589 4589 zákaz odbočenia
4590 4590 otvoriť
4591 4591 Možnosti
4592 4592 možnosti poskytnutia ako Java system properties
4593 4593 orthodoxná
4594 4594 iná koľaj
4595 4595 vonkajší
4596 4596 obvodová časť (outer segment)
4597 4597 mimo ukladanej oblasti
4598 4598 parkovacia ulička(parking_aisle)
4599 4599 -----
4600 4600 parkovacie lístky
4601 4601 partial: vybraté objekty majú rôzne hodnoty, do not change
4602 4602 -----
4603 4603 -----
4604 4604 -----
4605 4605 spevnený
4606 4606 dlažobné kamene
4607 4607 vrchol (peak)
4608 4608 riečne kamene
4609 4609 pegasus (prechod pre chodcov a jazdcov na koňoch, len čiarkované okraje)
4610 4610 prechod pre chodcov (len čiarkované okraje)
4611 4611 -----
4612 4612 -----
4613 4613 permissive (súhlas vlastníka pozemku)
4614 4614 fotky
4615 4615 fotovoltanická (slnečná články)
4616 4616 hrádza (pier)
4617 4617 potrubie (pipeline)
4618 4618 zjazdovka pre pokročilých (piste_advanced)
4619 4619 mierna zjazdovka (piste_easy)
4620 4620 zjazdovka pre expertov (piste_expert)
4621 4621 zjazdovka pre freeride (piste_freeride)
4622 4622 stredne ťažká zjazdovka (piste_intermediate)
4623 4623 zjazdovka pre začiatočníkov (piste_novice)
4624 4624 hracia plocha, ihrisko
4625 4625 -----
4626 4626 miesto
4627 4627 závod
4628 4628 plast
4629 4629 stožiar(pole)
4630 4630 -----
4631 4631 energia (power)
4632 4632 presbiteriánska
4633 4633 predchádzajúce
4634 4634 cesta prvej triedy
4635 4635 prípojka cesty I. triedy
4636 4636 private (len pre vlastníka)
4637 4637 plánovaný
4638 4638 protestanská
4639 4639 verejný
4640 4640 hromadná doprava
4641 4641 plány MHD
4642 4642 lístky MHD
4643 4643 puffin (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
4644 4644 štvorité
4645 4645 quakerská
4646 4646 lom
4647 4647 racquetbal (podobné ako squash, iné pravidlá)
4648 4648 koľajnica (rail)
4649 4649 železničný pozemok
4650 4650 nadchod nad železnicou
4651 4651 železnica
4652 4652 železničná výhybka
4653 4653 -----
4654 4654 červená
4655 4655 mokraď´s rákosím
4656 4656 oblasť (region)
4657 4657 regionálna
4658 4658 regulárny výraz
4659 4659 relácia bez type
4660 4660 -----
4661 4661 znovu načítať vybrané štýly zo súboru
4662 4662 -----
4663 4663 odobrať z výberu
4664 4664 nahradiť označené
4665 4665 -----
4666 4666 obytná (osídlená)
4667 4667 reštaurácia bez mena
4668 4668 maloobchody
4669 4669 vpravo
4670 4670 riečny breh
4671 4671 cesta (vozovka)
4672 4672 úlohy
4673 4673 kruhový objazd (roundabout)
4674 4674 trasa (route)
4675 4675 cestný úsek
4676 4676 -----
4677 4677 -----
4678 4678 -----
4679 4679 -----
4680 4680 soľná bažina
4681 4681 piesok (sand)
4682 4682 sendvič
4683 4683 mierka
4684 4684 prehľadová (oreintačná)
4685 4685 oblasť pokrytá krovím
4686 4686 cesta druhej triedy
4687 4687 -----
4688 4688 vyberte šport:
4689 4689 zvolené
4690 4690 výber
4691 4691 oddelené jazdné pruhy na ceste pre cyklistov
4692 4692 -----
4693 4693 obslužná (service)
4694 4694 služby
4695 4695 -----
4696 4696 splašky(sewage)
4697 4697 šiítska
4698 4698 streľba
4699 4699 obchod
4700 4700 obchody (shop) {0}
4701 4701 -----
4702 4702 vedľajšia koľaj (napr: na stanici)
4703 4703 -----
4704 4704 -----
4705 4705 jedno
4706 4706 -----
4707 4707 miesto (blízke okolie)
4708 4708 -----
4709 4709 korčuľovanie
4710 4710 lyžovanie
4711 4711 lyžovanie
4712 4712 park zimných športov
4713 4713 futbal (soccer)
4714 4714 -----
4715 4715 spiritualisti
4716 4716 šport
4717 4717 športové {0}
4718 4718 športové centrum
4719 4719 železničná vlečka
4720 4720 štadión
4721 4721 známky
4722 4722 kameň
4723 4723 potok
4724 4724 pouličná sieť
4725 4725 meno ulice obsahuje ss
4726 4726 reťazec
4727 4727 reťazec;reťazec;...
4728 4728 metro (subway)
4729 4729 -----
4730 4730 -----
4731 4731 sunnitská
4732 4732 povrch
4733 4733 -----
4734 4734 Močiar
4735 4735 sladkosti
4736 4736 plávanie
4737 4737 -----
4738 4738 tabuľka
4739 4739 stolný tenis
4740 4740 tampóny
4741 4741 taoisti
4742 4742 telefónne kupóny (poukážky)
4743 4743 dočasný
4744 4744 dočasný typ komunikácie
4745 4745 tenis
4746 4746 terminál
4747 4747 cesta tretej triedy
4748 4748 -----
4749 4749 thajská
4750 4750 -----
4751 4751 táto vrstva nie je v súčasnej dobe aktívna (kliknite pre aktiváciu)
4752 4752 táto vrstva je aktívna
4753 4753 prílivová oblasť
4754 4754 tiger (prechod pre chodcov a cyklistov žlté pruhy)
4755 4755 -----
4756 4756 -----
4757 4757 k ceste
4758 4758 topografická
4759 4759 toucan (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
4760 4760 cestovanie
4761 4761 turistika {0}
4762 4762 -----
4763 4763 hračky
4764 4764 stopa
4765 4765 stopy a waypointy
4766 4766 iba stopy(track)
4767 4767 semafor
4768 4768 električka
4769 4769 trojité
4770 4770 pravda: vlastníctvo je jasne(výslovne) aktivované
4771 4771 cesta pre motorové vozidlá (trunk)
4772 4772 prípojka cesty pre motorové vozidlá
4773 4773 turecká
4774 4774 turningcircle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
4775 4775 typ
4776 4776 cesta bez klasifikácie (unclassified)
4777 4777 neriadený
4778 4778 podzemie
4779 4779 unitársky
4780 4780 neznámy
4781 4781 -----
4782 4782 neoznačený
4783 4783 -----
4784 4784 nespevnený
4785 4785 neuršený (unset)
4786 4786 unset: táto vlastnosť sa nedá nastaviť na vybraté objekty.
4787 4787 nešpecifikovaný dôvod
4788 4788 neoznačený
4789 4789 neoznačená cesta
4790 4790 nepoužité
4791 4791 neobvyklá kombinácia značiek (tagov)
4792 4792 hore
4793 4793 až do dlaždice
4794 4794 použitie
4795 4795 chyba overovania
4796 4796 ostatné overovania
4797 4797 varovanie overovania
4798 4798 -----
4799 4799 verzia {0}
4800 4800 cez bod alebo cestu
4801 4801 viadukt (nadjazd)
4802 4802 -----
4803 4803 zobraziť meta informácie, záznam chýb a definíciu zdroja
4804 4804 sopka
4805 4805 kupóny (poukážky)
4806 4806 -----
4807 4807 -----
4808 4808 voda
4809 4809 -----
4810 4810 vodný tok
4811 4811 vodné cesty (Waterway) {0}
4812 4812 cesta je spojená
4813 4813 cesta je spojená do nasledujúceho člena relácie
4814 4814 cesta je spojená do predchádzajúceho člena relácie
4815 4815 cesta nie je pripojená do predchádzajúceho alebo nasledujúceho člena relácie
4816 4816 iba waypointy
4817 4817 -----
4818 4818 biela
4819 4819 divoká príroda
4820 4820 veterná
4821 4821 -----
4822 4822 drôtený_plot
4823 4823 -----
4824 4824 -----
4825 4825 drevo (wood)
4826 4826 drevený_plot
4827 4827 zalesnená oblasť (woodarea)
4828 4828 chybná značka (tag) komunikácie na bode
4829 4829 -----
4830 4830 -----
4831 4831 železničná vlečka v závode
4832 4832 áno
4833 4833 prechod pre chodcov (zebra)
4834 4834 -----
4835 4835 -----
4836 4836 -----
4837 4837 -----
4838 4838 -----
4839 4839 -----
4840 4840 {0} ({1} do {2} stupňov)
4841 4841 -----
4842 4842 {0} se skladá z:
4843 4843 {0} metrov
4844 4844 {0} viac...
4845 4845 {0} bodov v ceste {1} prekročilo max. povolené množstvo bodov {2}
4846 4846 {0} objekty prektočili max. povolených {1} objektov v zmenovom súbore na server ''{2}''. Prosím <a href="urn:advanced-configuration">konfigurujte</a> ako postupovať s <strong>viacnásobnými zmenovými súbormi</strong>
4847 4847 {0} štvorcových km
4848 4848 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaný bod ''{4}'' (id: {5})
4849 4849 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná relácia ''{4}'' (id: {5})
4850 4850 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná cesta ''{4}'' (id: {5})
4851 4851 -----
4852 4852 {0}: Verzia {1} (súčasná: {2})
4853m 1 -----
4854m 2 -----
4855m 3 -----
4856m 4 (Časová odchýlka z {0} dňa)
4857m 4 Časová odchýlka z {0} dní
4858m 4 Časová odchýlka z {0} dní
4859m 5 ({0} požiadavka)
4860m 5 ({0} požiadavky)
4861m 5 ({0} požiadaviek)
4862m 6 ({0}/{1}) Nahrávaný {2} objekt ...
4863m 6 ({0}/{1}) Nahrávané {2} objekty ...
4864m 6 ({0}/{1}) Nahrávaných {2} objektov ...
4865m 7 <html>Nahrávanie /alebo ukladacia operácia z jednej vrstvy s úpravami<br>bola zrušená alebo skončila neúspechom.</html>
4866m 7 <html>Nahrávanie /alebo ukladacie operácie z {0} vrstiev s úpravami<br>boli zrušené alebo skončili neúspechom.</html>
4867m 7 <html>Nahrávanie /alebo ukladacie operácie z {0} vrstiev s úpravami<br>boli zrušené alebo skončili neúspechom.</html>
4868m 8 <html>Vyrovnaná <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografia do GPX stopy.</html>
4869m 8 <html>Vyrovnané <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografie do GPX stopy.</html>
4870m 8 <html>Vyrovnané <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografie do GPX stopy.</html>
4871m 9 <html>Vybratý objekt nie je dostupný v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
4872m 9 <html>Žiadne z vybratých objektov nie sú dostupné v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
4873m 9 <html>Žiadne z vybratých objektov nie sú dostupné v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
4874m 10 <html>{0} vrstvy majú nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy s konfliktami:</html>
4875m 10 <html>{0} vrstva má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva s konfliktami:</html>
4876m 10 <html>{0} vrstiev má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstiev s konfliktami:</html>
4877m 11 <html>{0}vrstva potrebuje uložiť, pretože má pričlenený súbor<br>ktorý nemôže byť uložený.<br>Vyberte iný súbor pre túto vrstvu, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstva s nezapisovateľným súborom:</html>
4878m 11 <html>{0}vrstvy potrebujú uložiť, pretože majú pričlenené súbory<br>ktoré nemôžu byť uložené.<br>Vyberte iné súbory pre tieto vrstvy, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstvy s nezapisovateľnými súbormi:</html>
4879m 11 <html>{0}vrstvy potrebujú uložiť, pretože majú pričlenené súbory<br>ktoré nemôžu byť uložené.<br>Vyberte iné súbory pre tieto vrstvy, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstvy s nezapisovateľnými súbormi:</html>
4880m 12 <html>{0} vrstvy sa musia uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
4881m 12 <html>{0} vrstva sa musí uložiť, pretože nemá pričlenený súbor.<br>Najskôr vyberte súbor pre túto vrstvu, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva bez súboru:</html>
4882m 12 <html>{0} vrstiev sa musí uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
4883m 13 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
4884m 13 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do cesty
4885m 13 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
4886m 14 Očakávaný {0} objekt
4887m 14 Očakávané {0} objekty
4888m 14 Očakávaných {0} objektov
4889m 15 Nemožno otvoriť súbor {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.
4890m 15 Nemožno otvoriť súbory {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.
4891m 15 Nemožno otvoriť súbory {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.
4892m 16 Nemožno otvoriť súbor {0} importérom súborov ''{1}''.
4893m 16 Nemožno otvoriť súbory {0} importérom súborov ''{1}''.
4894m 16 Nemožno otvoriť súbory {0} importérom súborov ''{1}''.
4895m 17 Zmeniť vlastnosti až {0} objektu.
4896m 17 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
4897m 17 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
4898m 18 Zmeniť {0} objekty
4899m 18 Zmeniť {0} objekt
4900m 18 Zmeniť {0} objektov
4901m 19 Kliknite na tlačidlo <strong>{0}</strong> ak chcete skontrolovať stav tohto objektu na serveri.
4902m 19 Kliknite na tlačidlo <strong>{0}</strong> ak chcete skontrolovať stav týchto objektov na serveri.
4903m 19 Kliknite na tlačidlo <strong>{0}</strong> ak chcete skontrolovať stav týchto objektov na serveri.
4904m 20 Konflikt počas sťahovania
4905m 20 Konflikty počas sťahovania
4906m 20 Konfliktov počas sťahovania
4907m 21 Konflikt v dátach
4908m 21 Konflikty v dátach
4909m 21 Konfliktov v dátach
4910m 22 Zmazať {0} body
4911m 22 Zmazať {0} bod
4912m 22 Zmazať {0} bodov
4913m 23 Zmazať {0} objekty
4914m 23 Zmazať {0} objekt
4915m 23 Zmazať {0} objektov
4916m 24 Zmazať {0} relácie
4917m 24 Zmazať {0} reláciu
4918m 24 Zmazať {0} relácií
4919m 25 Zmazať {0} cesty
4920m 25 Zmazať {0} cestu
4921m 25 Zmazať {0} ciest
4922m 26 Vymazávam {0} objekt
4923m 26 Vymazávam {0} objekty
4924m 26 Vymazávam {0} objektov
4925m 27 Sťahovanie nasledujúceho pluginu bolo <strong>neúspešné</strong>:
4926m 27 Sťahovanie nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>neúspešné</strong>:
4927m 27 Sťahovanie nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>neúspešné</strong>:
4928m 28 Sťahujem {0} zmenový súbor ...
4929m 28 Sťahujem {0} zmenové súbory ...
4930m 28 Sťahujem {0} zmenových súborov ...
4931m 29 Sťahovanie {0} neúplného dieťaťa(child) relácie ''{1}''
4932m 29 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) relácie ''{1}''
4933m 29 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) relácie ''{1}''
4934m 30 Sťahovanie {0} neúplného dieťaťa(child) z {1} rodičovských relácií ''{1}''
4935m 30 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) z {1} rodičovských relácií ''{1}''
4936m 30 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) z {1} rodičovských relácií ''{1}''
4937m 31 -----
4938m 32 Sťahovanie {0} objektu z ''{1}''
4939m 32 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
4940m 32 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
4941m 33 Zdvojený {0} bod v {1} bode
4942m 33 Zdvojené {0} bodes v {1} bode
4943m 33 Zdvojené {0} bodes v {1} bode
4944m 34 Vložiť nový bod do {0} ciest.
4945m 34 Vložiť nový bod do cesty.
4946m 34 Vložiť nový bod do {0} ciest.
4947m 35 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcom plugine:
4948m 35 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcich pluginoch:
4949m 35 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcich pluginoch:
4950m 36 JOSM našiel {0} neuloženú OSM dátovú vrstvu.
4951m 36 JOSM našiel {0} neuložené OSM dátové vrstvy.
4952m 36 JOSM našiel {0} neuložených OSM dátových vrstiev.
4953m 37 Spojovaná verzia ({0} vstupy)
4954m 37 Spojovaná verzia ({0} vstup)
4955m 37 Spojovaná verzia ({0} vstupov)
4956m 38 Posun {0} bodov
4957m 38 Posun {0} bodu
4958m 38 Posun {0} bodov
4959m 39 Moja verzia ({0} vstupy)
4960m 39 Moja verzia ({0} vstup)
4961m 39 Moja verzia ({0} vstupov)
4962m 40 -----
4963m 41 -----
4964m 42 -----
4965m 43 -----
4966m 44 Otváranie súboru {0}...
4967m 44 Otváranie súborov {0}...
4968m 44 Otváranie súborov {0}...
4969m 45 Vkladanie {0} značiek
4970m 45 Vkladanie {0} značky
4971m 45 Vkladanie {0} značiek
4972m 46 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ho aktualizovať ručne.
4973m 46 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ich aktualizovať ručne.
4974m 46 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ich aktualizovať ručne.
4975m 47 Plugin {0} vyžaduje plugin, ktorý nebol nájdený. Chýbajúci plugin je:
4976m 47 Plugin {0} vyžaduje {1} pluginy, ktoré sa nenašli. Chýbajúce pluginy sú:
4977m 47 Plugin {0} vyžaduje {1} pluginov, ktoré sa nenašli. Chýbajúce pluginy sú:
4978m 48 Očistený {0} objekt
4979m 48 Očistené {0} objekty
4980m 48 Očistených {0} objektov
4981m 49 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
4982m 49 Odstrániť staré kľúče z {0} objektu
4983m 49 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
4984m 50 Otáčanie {0} bodov
4985m 50 Otáčanie {0} bodu
4986m 50 Otáčanie {0} bodov
4987m 51 Mierka {0} bod
4988m 51 Mierka {0} bodov
4989m 51 Mierka {0} body
4990m 52 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodu)
4991m 52 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
4992m 52 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
4993m 53 Zjednodušiť {0} cestu
4994m 53 Zjednodušiť {0} cesty
4995m 53 Zjednodušiť {0} ciest
4996m 54 Značky({0} konflikt)
4997m 54 Značky({0} konflikty)
4998m 54 Značky({0} konfliktov)
4999m 55 Nasledujúci plugin bol <strong>úspešne</strong> stiahnutý:
5000m 55 Nasledujúce {0} pluginy boli <strong>úspešne</strong> stiahnuté:
5001m 55 Nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>úspešne</strong> stiahnutých:
5002m 56 Nasledujúci plugin už nie je potrebný, a má byť deaktivovaný:
5003m 56 Nasledujúce pluginy už nie sú potrebné, a majú byť deaktivované:
5004m 56 Nasledujúcich pluginov už nie je potrebných, a majú byť deaktivované:
5005m 57 Plugin nebude nahratý.
5006m 57 Pluginy nebudú nahraté.
5007m 57 Pluginy nebudú nahraté.
5008m 58 Vybratý bod nie je v strede cesty.
5009m 58 Vybraté body nie sú v strede cesty.
5010m 58 Vybraté body nie sú v strede cesty.
5011m 59 Vybratá trasa obsahuje body mimo stiahnutej oblasti údajov.
5012m 59 Vybraté trasy obsahujú body mimo stiahnutej oblasti údajov.
5013m 59 Vybraté trasy obsahujú body mimo stiahnutej oblasti údajov.
5014m 60 Ich verzia ({0} vstupy)
5015m 60 Ich verzia ({0} vstup)
5016m 60 Ich verzia ({0} vstupov)
5017m 61 Je tam viac ako jedna cesta používajúca bod, ktorý ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
5018m 61 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
5019m 61 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
5020m 62 Je tam {0} objekt v miestnej dátovej sade, ktorý by mohol byť odstránený zo servera. Ak sa neskôr pokúsite zmazať alebo aktualizovať tento objekt na serveri, je pravdepodobné hlásenie o konflikte.
5021m 62 Sú tam {0} objekty v miestnej dátovej sade, ktoré by mohli byť odstránené zo servera. Ak sa neskôr pokúsite zmazať alebo aktualizovať tieto objekty na serveri, je pravdepodobné hlásenie o konflikte.
5022m 62 Je tam {0} objektov v miestnej dátovej sade, ktoré by mohli byť odstránené zo servera. Ak sa neskôr pokúsite zmazať alebo aktualizovať tieto objekty na serveri, je pravdepodobné hlásenie o konflikte.
5023m 63 Nachádza sa tam {0} objekt na nahratie..
5024m 63 Nachádzajú sa tam {0} objekty na nahratie..
5025m 63 Nachádza sa tam {0} objektov na nahratie..
5026m 64 -----
5027m 65 Bol tam zistený {0} konflikt.
5028m 65 Boli tam zistené {0} konflikty.
5029m 65 Bolo tam zistených {0} konfliktov.
5030m 66 Počas importu bol {0} konflikt
5031m 66 Počas importu boli {0} konflikty
5032m 66 Počas importu bolo {0} konfliktov
5033m 67 Toto zmení až {0} objektov.
5034m 67 Toto zmení až {0} objekt.
5035m 67 Toto zmení až {0} objekty.
5036m 68 Toto chce zmeniť {0} objekt.
5037m 68 Toto chce zmeniť {0} objektov.
5038m 68 Toto chce zmeniť {0} objektov.
5039m 69 Transformácia {0} bodu
5040m 69 Transformácia {0} bodov
5041m 69 Transformácia {0} bodov
5042m 70 -----
5043m 71 Aktualizácia tohoto pluginu zlyhala:
5044m 71 Aktualizácia týchto pluginov zlyhala:
5045m 71 Aktualizácia týchto pluginov zlyhala:
5046m 72 Nahrávanie <strong>{0} objektu</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
5047m 72 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
5048m 72 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
5049m 73 Nahrávanie <strong>{0} objektu</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
5050m 73 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
5051m 73 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
5052m 74 Nahrávanie {0} objektov ...
5053m 74 Nahrávanie {0} objektu ...
5054m 74 Nahrávanie {0} objektov ...
5055m 75 -----
5056m 76 stopa
5057m 76 stopy
5058m 76 stopy
5059m 77 stopa s {0} bodmi
5060m 77 stopy s {0} bodmi
5061m 77 stopy s {0} bodmi
5062m 78 značka
5063m 78 značky
5064m 78 značiek
5065m 79 bod
5066m 79 body
5067m 79 bodov
5068m 80 objekt
5069m 80 objekty
5070m 80 objektov
5071m 81 bod
5072m 81 body
5073m 81 bodov
5074m 82 vzťah (relation)
5075m 82 vzťahy (relations)
5076m 82 vzťahov (relations)
5077m 83 do {0} objektu
5078m 83 do {0} objektov
5079m 83 do {0} objektov
5080m 84 cestu
5081m 84 cesty
5082m 84 ciest
5083m 85 Autori
5084m 85 Autor
5085m 85 Autorov
5086m 86 {0} pozostáva z {1} značky
5087m 86 {0} pozostáva z {1} značiek
5088m 86 {0} pozostáva z {1} značiek
5089m 87 {0} skladá sa z {1} stopy
5090m 87 {0} skladá sa z {1} stôp
5091m 87 {0} skladá sa z {1} stôp
5092m 88 {0} vymazaný
5093m 88 {0} vymazané
5094m 88 {0} vymazaných
5095m 89 {0} načítaný obrázok .
5096m 89 {0} načítané obrázky.
5097m 89 {0} načítaných obrázkov.
5098m 90 {0} členov
5099m 90 {0} člen
5100m 90 {0} členy
5101m 91 {0} bod
5102m 91 {0} body
5103m 91 {0} bodov
5104m 92 {0} pridaných objektov:
5105m 92 {0} pridaný objek:
5106m 92 {0} pridané objekty:
5107m 93 {0} zmazaný objekt:
5108m 93 {0} zmazané objekty:
5109m 93 {0} zmazaných objektov:
5110m 94 {0} upravených objektov:
5111m 94 {0} upravený objekt:
5112m 94 {0} upravené objekty:
5113m 95 {0} nevyriešený konflikt značky na rozhodnutie
5114m 95 {0} nevyriešené konflikty značiek na rozhodnutie
5115m 95 {0} nevyriešených konfliktov značiek na rozhodnutie
5116m 96 {0} bod
5117m 96 {0} body
5118m 96 {0} bodov
5119m 97 {0} relácia
5120m 97 {0} relácie
5121m 97 {0} relácií
5122m 98 {0} trasa,
5123m 98 {0} trasy,
5124m 98 {0} trás,
5125m 99 značky
5126m 99 značka
5127m 99 značiek
5128m 100 {0} stopa(track)
5129m 100 {0} stopy(track)
5130m 100 {0} stôp(track)
5131m 101 {0} stopa(track),
5132m 101 {0} stopy(track),
5133m 101 {0} stôp(track),
5134m 102 {0} bola založená GPS značka.
5135m 102 {0} boli založené GPS značky.
5136m 102 {0} boli založené GPS značky.
5137m 103 {0} ciest
5138m 103 {0} cesta
5139m 103 {0} cesty
5140m 104 {0} waypoint (bod cesty)
5141m 104 {0} waypointy (body cesty)
5142m 104 {0} waypointov (bodov cesty)
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.