source: josm/trunk/data/sk.lang@ 4038

Last change on this file since 4038 was 4038, checked in by bastiK, 13 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 208.6 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 # Objekty
9 9 % z východu:
10 10 % zo severu:
11 11 -----
12 12 -----
13 13 -----
14 14 (# požiadavky neznáme)
15 15 (1 požiadavka)
16 16 (Kód={0})
17 17 (Pomoc: Skratky môžeš modifikovať v nastaveniach)
18 18 (Žiadne dáta)
19 19 (Žiadne údaje o nadmorskej výške)
20 20 (Text už bol skopírovaný do schránky.)
21 21 -----
22 22 (URL bolo:
23 23 (Použite medzinárodný kód, ako +12-345-67890)
24 24 (Varovanie: potvrdte sever so šípkou !!)
25 25 (Čo to má znamenať?)
26 26 (v rade {0}, stĺpec {1})
27 27 (deaktivované)
28 28 -----
29 29 (žiadny objekt)
30 30 (žiadny)
31 31 (voliteľný)
32 32 -----
33 33 -----
34 34 -----
35 35 -----
36 36 ({0}/{1}) Sťahujem zmenový subor {2} ...
37 37 ({0}/{1}) Sťahovanie zmenového súboru {2}...
38 38 ({0}/{1}) Sťahovanie obsahu pre zmenový súbor {2}...
39 39 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z bodov {2}
40 40 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z relácie {2}
41 41 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z cesty {2}
42 42 ({0}/{1}): Sťahujem reláciu ''{2}''...
43 43 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou a jednu z týchto ciest, alebo
44 44 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou, alebo
45 45 * Jeden označený bod, alebo
46 46 * Jednu cestu a jeden alebo viac jej bodov používaných vo viac než jednej ceste.
47 47 * Jednu cestu s jedným, alebo viac bodov používanými vo viac než jednej ceste, alebo
48 48 -----
49 49 ... iný druh prepravy
50 50 ... odkazy na relácie
51 51 /CESTA/K/JOSM/ZLOŽKE/
52 52 -----
53 53 -----
54 54 10pin (Kolok na hru s desiatimi kolkami)
55 55 -----
56 56 -----
57 57 -----
58 58 </p><p>Zatvorte dialóg filtra, aby sa zobrazili všetky objekty.<p></html>
59 59 <Nie je zatiaľ nahratá GPX stopa (track)>
60 60 <anonymné>
61 61 <b>-name:Bak</b> - neobsahuje ''Bak'' v mene.
62 62 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' a ''Street'' v akomkoľvek kľúči, alebo mene.
63 63 -----
64 64 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' v akomkoľvek kľúči, alebo mene.
65 65 <b>súbor zmien:</b>... - objekt s daným ID súboru zmien (0 objektov bez priradeného súboru zmien)
66 66 <b>dieťa <i>výraz</i></b> - všetky deti objektov vyhovujúcich výrazu
67 67 <b>foot:</b> - klúč 'foot' nastavený na akúkoľvek hodnotu.
68 68 <b>id:</b>... - objekt s určeným ID (0 pre nové objekty)
69 69 <b>incomplete</b> - všetky nekompletné objekty
70 70 <b>modified</b> - všetky zmenené objekty
71 71 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' kdekoľvek v mene.
72 72 <b>body:</b>... - objekt s danými číslami bodov (body:počet alebo body:min-max)
73 73 -----
74 74 <b>rodič <i>výraz</i></b> - všetci rodičia objektov vyhovujúcich výrazu
75 75 <b>úloha: </ b> ... - Objekt s danou úlohou vo vzťahu
76 76 <b>selected</b> - všetky vybraté objekty
77 77 <b>značky:</b>... - objekt s uvedeným číslom kvôli značkám (značky:spočítať alebo značky:min-max)
78 78 <b>časová značka:</b>... - objekty s touto časovou značkou (<b>2009-11-12T14:51:09Z</b>, <b>2009-11-12</b> alebo <b>T14:51</b> ...)
79 79 <b>type:</b> - typy objektov (<b>bod</b>, <b>cesta</b>, <b>vzťah(relácia)</b>)
80 80 <b>type=*</b> - kľúč ''type'' s nejakou hodnotou. Skúste tiež <b>*=hodnota</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
81 81 <b>type=cesta</b> - kľúč ''type'' s presnou hodnotou ''cesta''.
82 82 <b>untagged</b> - všetky neoznačené objekty
83 83 <b>user:</b>... - všetky objekty nahraté užívateľom
84 84 <b>užívateľ:anonymný</b> - všetky objekty zmenené anonymnými užívateľmi
85 85 <b>verzia:</b>... - objekt s danou verziou (0 objektov bez priradenej verzie)
86 86 <b>{0}</b> vypnuté objekty
87 87 <br>Chybná správa(nepreložený): {0}
88 88 -----
89 89 <rôzne>
90 90 <prázdny>
91 91 -----
92 92 -----
93 93 <h1><a name="top">Klávesové skratky</a></h1>
94 94 <h1>Skupiny modifikátorov</h1>
95 95 <h2>Aktívny filter</h2>
96 96 <h2> JOSM vyžaduje Javu verzie 6.</h2> Nájdená Java verzia: {0}.<br>Môžete<ul><li> aktualizovať vašu Java (JRE), alebo</li><li> používať staršie (Java 5 kompatibilnú) verziu JOSM.</li></ul> Viac informácií:
97 97 <h3>Keď je vybratá jedna alebo viac trás, tvar sa upraví tak, že všetky uhly majú 90 alebo 180 stupňov.</h3>K výberu môžte pridať dva uzly. Potom sa smer upraví podľa týchto dvoch nastavených uzlov. (Potom, možte vrátiť posun niektorých uzlov:<br>Tie vyberte a stlačte skratku pre Pravé uhly / Späť. Prednastavené je Shift+Q.)
98 98 <html>''{0}'' nie je platná OSM API URL.<br>Prosím, skontrolujte pravopis a znovu potvrďte.</html>
99 99 <html> <body> <p class="warning-body"> <strong>Upozornenie: </strong> Heslo je uložené vo formáte obyčajného textu v JOSM súbore nastavení. Okrem toho sa prevádza <strong>nešifrované</strong> v každej žiadosti zaslanej na server OSM. <strong> Nepoužívajte cenné hesla. </strong></p></body></html>
100 100 <html> <body> Zadajte prosím OAuth autorizačný prístup, ktorý je oprávnený k prístupu k serveru OSM ''{0}''.</ body> </ html>
101 101 <html><h3>Vymazať súbor {0} z disku?<p>Súbor s obrázkom bude natrvalo stratený!</h3></html>
102 102 <html><h3>Existujú staré zálohy súborov v adresári obrázkov!</h3>
103 103 <html><p class="error-header">Nastala chyba pri získavaní informácií pomoci</p><p class="error-body">Obsah pre tému pomoci <strong>{0}</strong> nemohol byť nahratý. Chybová správa je (nepreložená):<br><tt>{1}</tt></p></html>
104 104 -----
105 105 <html><strong>Aktuálne sťahovaná oblasť</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
106 106 <html><strong>Neúspešné</strong> vymazanie <strong>relácie {0}</strong>. Stále odkazuje na reláciu {1}.<br>Prosím nahrajte reláciu {1}, odstráňte odkaz z relácie {0}, a nahrajte znovu.</html>
107 107 <html>Vzťah relácie bol skopírovaný do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto overiť a opraviť ak je to nutné.</html>
108 108 <html>Funkcia umiestnená v relačnom člene bola skopírovaná do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto potvrdiť a opraviť to ak je to potrebné.</html>
109 109 <html>Okrem iného môžete vložiť <strong>adresu dlaždíc</strong> pre jednotlivé dlaždice vo formáte<i>zoomlevel/x/y</i>, i.e. <i>15/256/223</i>. Adresa dlaždíc vo formáte <i>zoom,x,y</i> alebo <i>zoom;x;y</i> sú tiež platné.</html>
110 110 <html>Nejaká chyba nastala počas obnovy záložného súboru.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
111 111 <html>Nejaká chyba nastala počas ukladania.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
112 112 <html>Overenie na OSM serveri s OAuth prístupom ''{0}'' zlyhal. <br> Prosím otvorte dialóg nastavení a získajte ďalší OAuth prístup. </ html>
113 113 <html>Overenie na OSM serveri s používateľským menom ''{0}'' zlyhalo. <br> Skontrolujte prosím užívateľské meno a heslo v nastaveniach programu JOSM . </ html>
114 114 <html>Overenie na serveri OSM s OAuth prístupom ''{0}'' zlyhalo. <br>Pre overenie nie je povolený prístup k chránenému zdroju <br>''{1}''.< br> Prosím otvorte dialóg nastavení a získajte ďalší OAuth prístup. </ html>
115 115 <html>Nemožno otvoriť priečinok ''{0}''.<br>Prosím, vyberte súbor.</html>
116 116 <html>Nemôžem nahrať {0} objektov v jednej požiadavke pretože<br>max. veľkosť zmenového súboru {1} na server ''{2}'' je prekročená.</html>
117 117 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre koniec spojovania mojich a ich položiek</html>
118 118 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre začiatok spojovania mojich a ich položiek</html>
119 119 <html>Nepodarilo za uzavrieť changeset <strong>{0}</strong><br>pretože už je uzavretý.</html>
120 120 <html>Zatváranie zmenového súboru <strong>{0}</strong> neúspešné<br> pretože už bol zavretý na {1}.</html>
121 121 <html>Spojenie s OSM serverom ''{0}'' vypršalo. Prosím, skúste to znova neskôr.</ Html>
122 122 <html>Spojenie s OSM serverom ''{0}'' zlyhalo. Server odpovedal <br> nasledujúcim kódom chyby a nasledujúcim chybovým hlásením: <br> <strong> Kód chyby: <strong> {1} <br> <strong> Chybové hlásenie (nepreložené) </ strong>: {2} </ HTML>
123 123 <html>Nemôžem nájsť jedinečný bod pre začiatok sťahovania.</html>
124 124 <html> Nemôžem nahrať plugin {0}, pretože plugin <br> hlavnej triedy''{1}'' nebol nájdený. <br> Odstrániť z nastavení?
125 125 <html>Nemôžem čítať záložky z<br>''{0}''<br>Chyba bola: {1}</html>
126 126 <html> Nemôžem čítať súbor ''{0}''.< br> Chyba je: <br> {1}</ html>
127 127 <html> Nemôžem čítať. <br> Chyba je: <br> {0} </ html>
128 128 -----
129 129 <html>Stiahnuť zmenové súbory v súčasnom zobrazení mapy.<br><em>Vypnutý. Teraz tam nie je aktívne žiadne zobrazenie mapy.</em></html>
130 130 <html>Stiahnuť zmenové súbory v súčasnom zobrazení mapy</html>
131 131 <html>Stiahnuť moje otvorené zmenové súbory</html>
132 132 <html>Stiahnuť moje otvorené zmenové súbory<br><em>Vypnutý. Prosím vložte najskôr vaše OSM užívateľské meno do nastavení.</em></html>
133 133 <html>Stiahnuť posledné zmenové súbory</html>
134 134 <html>Vložte kľúč značky, i.e. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
135 135 <html>Vložte hodnotu značky, i.e. <strong><tt>kontrola členov</tt></strong></html>
136 136 <html> Zadajte autorizačný prístup ručne, ak bol vygenerovaný a získaný externe <br> na JOSM. </ html>
137 137 <html>Zapíšte názov mesta, dediny.<br>Použite syntax a interpunkciu podľa www.cadastre.gouv.fr .</html>
138 138 <html> Nepodaril sa prístup k serveru OSM ''{0}''<br> s autorizovaným prístupom ''{0}''.< br> Server považuje autorizovaný prístup za neoprávnený. Nebudete <br> mať prístup ku všetkým chráneným zdrojom na tomto serveri pomocou tohto prístupu. </ Html>
139 139 <html> Nepodarilo sa overiť na serveri OSM ''{0}''.< br> Používate OAuth na overenie, ale v súčasnej dobe neexistuje žiadny <br>nakonfigurovaný OAuth autorizovaný prístup. <br> Prosím, otvorte dialógové okno nastavení a vytvorte, alebo zadajte autorizovaný prístup. </ html>
140 140 <html> Nepodarilo sa doplniť URL ''{0}'' pre overenie OSM API servera. <br> Skontrolujte prosím váš text ''{1}'' a overte znova. </ html>
141 141 <html>Neúspešné pripojenie k URL ''{0}''.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{1}'' a vaše internetové pripojenie a potvrďte znovu.</html>
142 142 <html>Neúspešné vytvorenie URL pretože šifrovanie ''{0}''<br>chýbalo na tomto systéme.</html>
143 143 <html>Nepodarilo sa stiahnuť dáta. Ich formát je buď nepodporovaný, chybný, a / alebo nekonzistentný. <br> <br> Detaily (nepreložené): {0} </ html>
144 144 <html>Neúspešná inicializácia komunikácie s OSM serverom {0}.<br>Skontrojujte URL servera vo vašich nastaveniach a vo vašom internetovom pripojení.</html>
145 145 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}</html>
146 146 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Chyba pri resetovaní súboru preferencií do východzieho: {0}</html>
147 147 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.</html>
148 148 -----
149 149 <html>Neúspešné načítanie obsahu zdrojov štýlov z<br>''{0}''.<br><br>Detaily (nepreložené):<br>{1}</html>
150 150 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Meno hostiteľa ''{1}'' nemôže byť vyriešený. <br>Prosím skontrolujte API URL vo vašich nastaveniach a vaše internetové pripojenie.</html>
151 151 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Prosím, skontrolujte vaše internetové pripojenie.</html>
152 152 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''<br>pre bezpečnostné dôvody. Toto je veľmi pravdepodobné pretožestále bežíte<br>v nejakom applete a pretože nemôžete načítať váš applet z ''{1}''.</html>
153 153 <html>Neúspešné otvorenie stránky pomoci na url {0}.<br>Je veľmi pravdepodobne spôsobené sieťovým problémom, skontrolujte prosím<br>vaše internetové pripojenie</html>
154 154 <html>Neúspešné získanie zoznamu zmenových súborov z OSM API servera v<br>''{1}''. Server odpovedal kódom {0} namiesto 200.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{1}'' a potvrďte znovu.</html>
155 155 <html> Nepodarilo sa získať informácie o aktuálnom užívateľovi z OSM servera ''{0}''.< br> To asi nie je problém spôsobený testovaním autorizačného prístupu, ale <br> skôr problém s konfiguráciou servera . Starostlivo prejdite server <br> URL a vaše pripojenie k internetu. </ Html>
156 156 <html> Nepodarilo sa podpísať žiadosť pre OSMserver ''{0}'' s prístupom ''{1}''.< br> Prístup je pravdepodobne neplatný. </ html>
157 157 <html>Nepodarilo sa nahrať dáta na alebo stiahnuť z<br>"{0}"<br>pre problém pri prenose dát.<br>Detaily (nepreložené): {1}</html>
158 158 <html>Neúspešné nahratie súboru zmien <strong>{0}</strong><br>pretože už bol zavretý pri {1}.</html>
159 159 <html> JOSM úspešne získal autorizačný prístup. Teraz môžete prijať tento prístup. JOSM ho bude používať v budúcnosti pre autentifikáciu a autorizáciu na server OSM. <br> Autorizačný prístup je: </ html>
160 160 <html> JOSM sa chystá obnoviť OAuth nastavenia na predvolené hodnoty. <br> Aktuálne vlastné nastavenia sa neukladajú. </ html>
161 161 <html>JOSM je aktuálne spustený pod anonymným užívateľom. Preto nemôžem stiahnuť<br>vaše zmenové súbory z OSM servera iba ak zadáte užívateľské meno pre OSM<br>v JOSM nastaveniach.</html>
162 162 <html> JOSM úspešne získal žiadosť prístupu. JOSM teraz spúšťa registračnú stránku v externom prehliadači. Prosím, prihláste sa svojím OSM užívateľským meno a heslom a postupujte podľa pokynov ako povoliť žiadosť prístupu. Potom sa prepnite späť do dialógu a kliknite na <strong> {0} </ strong> <br> Ak spustenie externého prehliadača sa nedarí, môžete skopírovať nasledujúcu povoľovaciu URL a vložte ju do adresného riadku prehliadača. < / html>
163 163 <html>Vrstva ''{0}'' už má konflikt na objekte <br>''{1}''.< br> Prosím vyriešte najskôr tento konflikt, potom to skúste znova. </html>
164 164 -----
165 165 <html>Počet {0} pluginov bolo požadovaných.<br>Tento plugin nie je naďalej vyvíjaný a veľmi pravdepodobne bude spôsobovať chyby.<br>Mal by byť vyradený.<br>Zmazať z nastavení?</html>
166 166 <html>Označené <strong>lokálne zmazané objekty</strong> budú vymazané na servery.</html>
167 167 <html>Oznečené zmenené objekty <strong>z aktuálneho výberu</strong> bude nahratý na server.</html>
168 168 -----
169 169 <html>Žiadny bod ani cesta s koncovým bodom mimo z<br>vybratej aktuálnej sťahovanej oblasti.<br>Vyberte bod na začiatku, alebo na konci cesty, alebo najskôr celú cestu.</html>
170 170 <html>Nie je viac spojených ciest pre stiahnutie.</html>
171 171 <html>Žiadne objekty nie sú v obsahu zmenového súboru {0} ,ktorý je dostupný v aktuálnej<br>upravovanej vrstve ''{1}''.</html>
172 172 <html> Kliknite prosím na <strong>{0} </ strong> načítať OAuth žiadosť prístupu z ''{1}''.</ html>
173 173 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>1 relácie</strong>.</html>
174 174 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>{0} relácií</strong>.</html>
175 175 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>{0} objektov</strong> z <strong>{1} relácií</strong>.</html>
176 176 <html>Prosím vložte platnú hodnotu limity dátumu/času<br>požiadavka na konkrétny časový rozsah.</html>
177 177 <html>Prosím vložte platnú hodnotu limity zemepisnej dĺžky/šírky <br>požiadavky pre zmenový súbor na špecifický ohraničujúci rámec.</html>
178 178 <html>Prosím uistite sa, že všetky vybraté trasy smerujú podobným smerom<br>alebo ich zarovnajte do pravých uhlov jeden po druhom.</html>
179 179 <html>Prosím vyberte <strong>rozsah OSM dlaždíc</strong> v danej úrovni zväčšenia.</html>
180 180 <html>Prosím vyberte jednu z nasledujúcich <strong>štandardných otázok</strong>.Vybrať <strong>Stiahnuť iba moje zmenové súbory</strong> ak chcete stiahnuť iba zmenové súbory vytvorené vami.<br>Všimnite si, že JOSM stiahne max. 100 zmenových súborov.</html>
181 181 <html>Prosím vyberte zmenový súbor, ktorý chcete zavrieť</html>
182 182 <html>Prisím vyberte ktoré hodnoty ponechať pre nasledujúce značky(tags).</html>
183 183 <html> Plugin {0} vyžaduje verziu JOSM {1}. Súčasná verzia JOSM je {2}. <br> Musíte aktualizovať JOSM, aby využil tento plugin. </ Html>
184 184 <html>Súbor preferencií mal chyby.<br> Vytváranie zo zálohy staršieho súboru <br>{0}<br> a vytváranie nového východzieho súboru.</html>
185 185 <html>Skutočná značka tohoto vydania ak je ''hotový''?<br><br>Môžeš pridať nejakú nepovinnú poznámku:</html>
186 186 <html> Získavanie OAuth autorizovaného prístupu z ''{0}'' zlyhalo. </ html>
187 187 <html> Získavanie OAuth žiadosti prístupu z ''{0}'' zlyhalo. </ html>
188 188 <html> Spustiť plne automatický postup na získanie autorizačného prístupu z webových stránok OSM. <br> JOSM pristupuje na OSM webové stránky s menom užívateľa JOSM, plne <br> automaticky oprávňuje užívateľa a získa autorizovaný prístup. </ html >
189 189 <html> Beh polo-automatického postupu získať autorizovaný prístup z webových stránok OSM. <br> JOSM podá štandardné OAuth žiadosti o získanie povolenia prístupu cez <br> autorizovaný prístup. Užívateľ zašle na webové stránky OSM v externom prehliadači <br> overí sám a prijme žiadosť pre prístup predloženú programom JOSM. </ Html>
190 190 <html> Zvoľte pre zobrazenie iba zákazy odbočenia vzťahujúce sa k objektu v súčasnom výbere. <br> Zrušte zobrazenie všetkých zákazov odbočenia v aktuálnom súbore dát. </ html>
191 191 <html>Zvoliť pre stiahnutie dát na novú dátovú vrstvu.<br>Zrušiť voľbu pre stiahnutie na aktuálne aktívnu dátovú vrstvu.</html>
192 192 <html>Výber umožní zanesenie značky, ktorá bude používaná<br>do všetkých zmenených relácií.</html>
193 193 <html>Vybrať podľa obmedzenej požiadavky iba vaše zmenové súbory.<br>Odobrať všetky vložené zmenové súbory v požiadavke.</html>
194 194 <html>Vybrať na uloženie autorizačný prístup v JOSM nastaveniach.<br>Pozastaviť používanie autorizačného prístupu iba v tomto spustení programu JOSM.</html>
195 195 <html>Vybrať na zobrazenie iba zmenové súbory pre aktuálne vybraté objekty.<br>Odobrať zo zobrazenia všetky zmenové súbory pre objekty v súčasnej dátovej vrstve.</html>
196 196 <html> Krok 1 / 3: Nahrať OAuth žiadosť prístupu </ html>
197 197 <html> Krok 2 / 3: povoliť a získať autorizačný prístup </ html>
198 198 <html> Krok 3 / 3: Úspešne získaný autorizačný prístup </ html>
199 199 <html> Úspešne použitý autorizačný prístup' '{0}'' pre <br> prístup OSM server na ''{1}'' .< br> Pristupujete na OSM server ako užívateľ ''{2}'' s id ''{3}''.</ html>
200 200 <html>Zdroj predvolieb označovania {0} môže byť nahratý, ale obsahuje chyby. Naozaj ho chcete používať?<br><br><table width=600>Chyba je: [{1}:{2}] {3}</table></html>
201 201 <html>Zdroj predvolieb označovania {0} môže byť nahratý, ale obsahuje chyby. Naozaj chcete používať?<br><br><table width=600>Chyba je: {1}</table></html>
202 202 <html>Urobte fotku Vášho GPS zariadenia keď ukazuje čas.<br>Zobrazte fotku.<br>Potom len zapíšte čas ktorý vidíte na fotke a vyberte časovú zónu. <hr></html>
203 203 <html>Aktuálna hodnota nie je platné meno užívateľa.<br>Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa.</html>
204 204 <html> Autorizovaný prístup ''{1}'' je známy, pre server OSM ''{0}''.< br> Aj keď sa test pre načítanie užívateľských údajov pre tento prístup nepodaril. <br> V závislosti na tom, sú poskytnuté iba niektoré práva na tento prístup, môžete napriek tomu použiť <br> vkladať dáta, nahrávať GPS stopy, a / alebo získať prístup k ďalším chráneným zdrojom. </ html>
205 205 <html>OSM API server v ''{0}'' neposlal platnú odpoveď.<br>Môže byť že ''{0}'' nie je OSM API server.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{0}'' a potvrďte znovu.</html>
206 206 <html>OSM server<br>''{0}''<br>hlási vnútornú chybu serveru.<br>Toto je veľmi pravdepodobne dočasný problém. Prosím skúste znovu neskôr.</html>
207 207 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne pretože JOSM nie je schopný vytvoriť<br>platné URL prihlásenie z OAuth autorizačným URL koncovým bodom ''{0}''.<br><br>Skontrolujte prosím vaše rozšírené nastavenia a skúste znovu.</html>
208 208 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne. JOSM neúspešne vstúpil do záznamu {0}<br>pre užívateľa {1}.<br><br>Skontrolujte meno a heslo užívateľa a skúste znovu.</html>
209 209 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne.<br><br>Skúste prosím znovu, alebo vyberte iný druh autorizačného procesu,<br>to je poloautomatickou, alebo manuálnou autorizáciou.</html>
210 210 <html>Základ URL<br>''{0}''<br>pre túto WMS vrstvu neobsahuje na konci žiadnu z ''&'' ani s ''?''.<br>Toto pravdepodobne vedie k chybnej WMS požiadavke. Mali by ste skontrolovať vaše<br>nastavenie preferencií.<br>Chcete doniesť WMS dlaždice aj napriek tomu?
211 211 -----
212 212 <html> Spojené cesty sú členmi v jednej, alebo vo viacerých reláciách. Prosím, rozhodnite či chcete aby <strong>zostalo</strong> členstvo pre spojenú cestu, alebo či chcete aby bolo <strong>odstránené</strong>.<br> Štandardné nastavenie je <strong>ponechať</strong> prvú cestu a <strong>odstrániť</strong> ostatné cesty, aby členy boli z rovnakej relácie: spojená cesta zaujme miesto po pôvodnej ceste v relácii.</html>
213 213 <html>Aktuálna URL <tt>{0}</tt><br>je nejaká externá URL. Úprava je možná iba pre témy nápovedy<br>na server nápovedy <tt>{1}</tt>.</html>
214 214 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s audio dátami.</html>
215 215 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s obrázkami.</html>
216 216 <html>Dáta ktoré majú byť nahraté sa nachádzajú v nevyriešených konfliktoch vrstvy ''{0}''.<br>Najskôr ich vyriešte.</html>
217 217 <html> Zlúčené body sú členmi v jednej, alebo vo viacerých reláciách. Prosím, rozhodnite či chcete aby <strong>zostalo</strong> členstvo pre výsledný bod, alebo či chcete aby bolo <strong>odstránené</strong>.<br> Štandardné nastavenie je <strong>ponechať</strong> prvý bod a <strong>odstrániť</strong> ostatné body, aby členy boli z rovnakej relácie: výsledný bod zaujme miesto po pôvodnom bode v relácii.</html>
218 218 <html>openstreetbugs plugin používa starý server v appspot.com.<br>Nový server je dostupný na schokokeks.org.<br>Chcete prejsť na nový server? (Veľmi odporúčame)</html>
219 219 <html>Vybraté dáta obsahujú dáta z OpenStreetBugs.<br>Nemôžete uložiť tieto dáta. Možno máte vybratú zlú vrstvu?
220 220 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.</html>
221 221 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.<br>Chybová správa (nepreložená):<br>{0}</html>
222 222 <html>Server hlási, že objekt je zmazaný.<br><strong>Nahrávanie je neúspešné</strong> Ak ste sa snažili nahrať, alebo vymazať tento objekt.<br> <strong>Nahrávanie neúspešné</strong> ak ste sa snažili nahrať tento objekt.<br><br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
223 223 <html> Test sa nepodaril, pretože server odpovedal s internou chybou. <br> JOSM nemohol rozhodnúť, či prístup je platný. Skúste to znova neskôr. </ Html>
224 224 <html>Sú tam <strong>viacnásobné zmenové súbory</strong> je potrebné určiť poradie pre nahratie {0} objektov. Ktorú stratégiu chcete použiť?</html>
225 225 <html>Sú tam <strong>viacnásobné zmenové súbory</strong> je potrebné určiť poradie nahrávania {0} objektov.Ktorú stratégiu chcete použiť?</html>
226 226 <html>Nie sú tam vrstvy zdrojovej vrstvy<br>''{0}''<br>nemôžu byť zlúčené.</html>
227 227 <html>Nenachádza sa tam žiadna cesta spojená s bodom ''{0}''. Prerušujem.</html>
228 228 <html>Nie sú ďalšie pripojené cesty na stiahnutie. <br>Bol zistený potenciálny duplicitný bod z práve vybraných bodov, hoci. <br>Aktuálne vybraný bod je ''{0}''< br> Potenciály duplicitný bod je ''{1}''<br> Spojiť duplicitné body na aktuálne vybraný bod a pokračovať v sťahovaní? </ html>
229 229 <html>Je tam aspoň jeden člen odkazujúci na túto reláciu<br>na vlastnú reláciu.<br>Táto vytvorená kruhová závislosť and is discouraged.<br>Ako chcete pokračovať s kruhovou závislosťou?</html>
230 230 <html>Nie je vybraná oblasť pre stiahnutie.</html>
231 231 <html>Táto akcia bude potrebovať<br>{0} samostatných stiahnutí dát.<br>Chcete pokračovať?</html>
232 232 -----
233 233 <html>Táto relácia bola zmenená zvonku z editoru.<br>Nemôžete použiť zmeny pokračovať v editácii.<br><br>Chcete vyriešiť konflikt a zavrieť editor?</html>
234 234 <html>Tento zákaz odbočenia bol zmenený mimo editora. <br> Nemôžete použiť vaše zmeny a pokračovať v úprave. <br> Chcete spôsobiť konflikt a zatvoriť editor? </html>
235 235 <html>Nemožno spracovať zdroj predvolieb označovania: {0}. Naozaj ho chcete používať?<br><br><table width=400>Chyba je: [{1}:{2}] {3}</table></html>
236 236 <html>Nemožno spracovať zdroj predvolieb označovania: {0}. Naozaj ho chcete používať?<br><br><table width=600>Chyba je: {1}</table></html>
237 237 <html>Nahrať nespracované GPS dáta, ako mapové dáta je nežiadúce.<br>K chcete nahrať stopy (traces), pozrite sem:
238 238 <html>Nahrať z nerozdelených GPS dát ako mapových dát je nepremyslene závadné.<br>Ak chcete nahrať stopy, pozrite sem:</html>
239 239 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože server má novú verziu jednu z <br>vašich bodov,ciest, alebo relácií.<br><br>Click <strong>{0}</strong>pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{1}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
240 240 <html>Aktualizácia <strong>neúspešná</strong> pretože server ná novú verziu jednu z<br>vaších bodov, ciest, alebo relácií.<br>Konflikt je zapríčinený <strong>{0}</strong> s id <strong>{1}</strong>,<br> server má verziu {2},vaša verzia je {3}.<br><br>Click <strong>{4}</strong> pre synchronizáciu iba sporných pôvodných.<br>Click <strong>{5}</strong> pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{6}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
241 241 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože ste použili<br>zmenový súbor {0} ktorý už bol zavretý v {1}.<br>Prosím nahrať znova s novým, alebo existujúcim zmenovým súborom.</html>
242 242 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože sa snažíte zmazať bod {0} ktorý je stále použitý v ceste {1}.<br><br>Klik <strong>{2}</strong> pre stiahnutie všetky rodičovské cesty pre bod {0}.<br>Ak nevyhnutne JOSM bude chcieť vytvoriť konflikty ktoré môžete rozhodnúť v the Conflict Resolution Dialog.</html>
243 243 <html>Aktualizácia na server <strong>neuspešná</strong> pretože vaša aktuálna<br>dátová sada nespĺňa predpoklad.<br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
244 244 <html>Použite fotografiu z presných hodiniek,<br>e.g. displej GPS prístroja</html>
245 245 <html> Použite predvolené URL OSM servera (<strong>{0}</strong>) </html>
246 246 <html>Hodnota kľúča "zdroj" keď je automatický zdroj zapnutý</html>
247 247 <html>Verzia <strong>{0}</strong> vytvorená na <strong>{1}</strong></html>
248 248 <html>Verzia <strong>{0}</strong> aktuálne upravovaná vo vrstve ''{1}''</html>
249 249 <html>Skúšate sa pridať reláciu do vlastných.<br><br>Tieto vytvorené kruhové odkazy a je preto znechutený.<br>Vynechanie relácie ''{0}''.</html>
250 250 <html>Používate EPSG:4326 projekciu ktorá môže viesť<br>k nežiadúcim výsledkom keď vytvárate pravouhlé zarovnanie.<br>Zmeňte vaše zobrazenie ak chcete odstrániť toto upozornenie.<br>Chcete pokračovať?</html>
251 251 <html> Nemôžete ukončiť zlučovanie v tomto konflikte.<br>Vyriešenie konfliktu nemôže byť aplikované pokiaľ všetky rozdiely<br>nebudú vyriešené.<br>Kliknite <strong>{0}</strong> ak chcete aj tak ukončiť.<strong> Už<br> vyriešené rozdiely nebudú použité.</strong><br>Kliknite <strong>{1}</strong> pre návrat k riešeniu konfliktov.</html>
252 252 <html> Úspešne ste získal OAuth autorizačný prístup z webových stránok OSM. Kliknite na <strong> {0} </ strong> prijatý prístup. JOSM sa bude používať pri následných žiadostiach získať prístup k OSM API. </ Html>
253 253 -----
254 254 -----
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 <html>{0} relácie sa cyklujú(build a cycle) pretože odkazujú na nejaké iné.<br>JOSM ich nemôže nahrať. Prosím upravte relácie a odstráňte cyklické závislosti.</html>
261 261 <i>(Automatické ukladanie zmenilo údaje vrstvy v pravidelných intervaloch. Zálohy sú ukladané do priečinka JOSMu v nastaveniach. V prípade havárie, sa JOSM snaží obnoviť neuložené zmeny na ďalší štart.)</i>
262 262 <i>(JOSM môže zachovať záložný súbor pri ukladaní dátovej vrstvy. Pripojí ''~'' k názvu súboru a uloží ho v rovnakom priečinku.)</i>
263 263 -----
264 264 -----
265 265 -----
266 266 -----
267 267 -----
268 268 <p><b>{0}</b> skryté objekty
269 269 <p>Ďalej sú klávesové skratky aktivované, keď sú činnosti najskôr pridelené k tlačidlám vo vstupnom menu. Takže niektoré z vašich zmien sa môže stať aktívnym aj bez reštartu --- ale aj bez kontroly kolízie. To je ďalší dôvod, prečo <b>reštartovať</b> JOSM po vykonaní týchto zmien.</p>
270 270 <p>Všimnite si prosím, že klávesovým skratkám sú priradené akcie, keď sa spustí JOSM. Preto potrebujete <b>reštartovať</b> JOSM, aby sa zmeny prejavili.</p>
271 271 <p> Posledná stránka uvádza modifikačné klávesy JOSM automaticky priradené pre klávesové skratky. Pre každý zo štyroch druhov skratiek sú tam tri alternatívy. JOSM sa bude snažiť použiť tieto alternatívy v uvedenom poradí pri riešení konfliktov. Ak sú všetky alternatívy skratiek použité, budú sa priraďovať klávesovú skratky náhodne. </p>
272 272 <p>Pseudo-modifikátor ''vypnutý'' vypnúť skratku pri konflikte.</p>
273 273 -----
274 274 <p> Môžete si všimnúť, že vo výberovom zozname kľúčov na nasledujúcej strane sú uvedené všetky kľúče, ktoré existujú na všetky druhy klávesníc ktoré Java pozná, nie len tie klávesy, ktoré existujú na klávesnici. Prosím, používajte len hodnoty, ktoré reálne existujú na klávesnici. Ak vaša klávesnica nemá klávesu ''kopírovať'' (PC klávesnica je nemá, Sun klávesnica áno), potom ju nepoužívajte. Tiež tam sú uvedené ''klávesy'' , ktoré zodpovedajú skratkám na klávesnici (napr.'':''/ Colon). Prosím, nepoužívajte ich, používajte miesto toho základné klávesy ('';''/ bodkočiarku na klávesnici USA ,''.''/ obdobne na nemeckom klávesnice apod). Že sa tak nestane, môže mať za následok konflikty, pretože neexistuje spôsob, ako by mal JOSM vedieť, že Ctrl + Shift + a Ctrl +: je to vlastne to isté na klávesnici USA.</p>
275 275 -----
276 276 -----
277 277 <strong> Upozornenie: </ strong> Heslo je prevedené <strong> raz </ strong> v textovej forme na webových stránkach OSM. <strong> Nepoužívajte </ strong> citlivé heslo na OSM server poskytuje šifrovaný komunikačný kanál (HTTPS).
278 278 <u>Špeciálne ciele:</u>
279 279 <nedefinované>
280 280 > dole
281 281 > hore
282 282 A Podľa vzdialenosti
283 283 A Podľa času
284 284 -----
285 285 -----
286 286 Chýba 'name', napriek tomu, že 'name:*' existuje.
287 287 Meno:* preklad je chýbajúci.
288 288 Pluginy pre trasovanie vodných plôch z fotografií Landsat.
289 289 pôvodné s id=0 nemôžu byť neviditeľné
290 290 Špeciálny manipulant pre francúzsky WMS server pozemkového registra.
291 291 Špeciálny manipulant pre francúzsky kataster wms at www.cadastre.gouv.fr<BR><BR>Prosím čítajte Podmienky pre využívanie (francúzsky): <br><a href="http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html"> http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html</a> <BR>predtým, ako nahráte nejaké dáta vytvorené týmto pluginom.
292 292 Zákaz odbočenia musí deklarovať typ obmedzenia. Prosím, vyberte typ v Základnom Editore.
293 293 Zákaz odbočenia vyžaduje presne jednu cestu s funkciou <tt>z</tt>. Tento zákaz odbočenia má {0} cesty v tejto funkcii. Prosím odstráňte {1} z nich.
294 294 Zákaz odbočenia vyžaduje presne jednu cestu s funkciou <tt>na</tt>. Tento zákaz odbočenia má {0} cesty v tejto funkcii. Prosím odstráňte {1} z nich.
295 295 -----
296 296 -----
297 297 -----
298 298 -----
299 299 Verzia API: {0}
300 300 -----
301 301 Opustená železnica
302 302 Prerušiť
303 303 Zrušiť spojovanie
304 304 -----
305 305 -----
306 306 Prerušte úpravy a zatvorte dialógové okno
307 307 -----
308 308 O programe
309 309 O programe JOSM...
310 310 -----
311 311 -----
312 312 Prijať autorizačný prístup
313 313 -----
314 314 Súhlasiť s novým umiestnením pluginu a zavrieť dialóg
315 315 -----
316 316 Prístup
317 317 Autorizačný prístup
318 318 Kľúč autorizačného prístupu:
319 319 Skrytý autorizačný prístup:
320 320 URL autorizačného prístupu:
321 321 -----
322 322 Podľa informácie v doplnku jeho autorom je ''{0}''.
323 323 Prístupové alebo vernostné karty
324 324 -----
325 325 Presnosť Douglas-Peucker zjednodušenia línií, je meraná v stupňoch.<br>Nižšia hodnota dáva viac bodov, a väčšiu presnosť línií. Štandardne 0.0003.
326 326 Presnosť:
327 327 Akcia
328 328 Parametre akcie
329 329 Akcie
330 330 Aktivovať
331 331 -----
332 332 Aktivovať vybratú vrstvu
333 333 -----
334 334 Aktívne štýly:
335 335 Aktuálny
336 336 Pridať
337 337 -----
338 338 -----
339 339 Pridať JOSM Plugin popis URL.
340 340 Pridať bod...
341 341 Pridať vlastnosti
342 342 Pridať Rectified Image
343 343 Pridať "source=..." do položiek?
344 344 Pridať záložku pre aktuálne výbranú sťahovanú oblasť
345 345 Pridať komentár
346 346 -----
347 347 Pridať novú cestu pre ikony
348 348 Pridať nový kľúč/hodnota pár k všetkým objektom.
349 349 Pridať novú vrstvu obce
350 350 Pridať nový bod do existujúcej cesty
351 351 -----
352 352 Pridať nový zdroj do zoznamu.
353 353 -----
354 354 Pridať novú značku
355 355 Pridať bod zadaním zemepisnej šírky a dĺžky.
356 356 -----
357 357 -----
358 358 -----
359 359 -----
360 360 -----
361 361 -----
362 362 -----
363 363 Pridať prázdnu značku
364 364 Pridať informáciu o autorovi
365 365 Pridať konflikt pre ''{0}''
366 366 Prijaté všetko podľa zadaného výberu. Môže to byť text výberu ako pre google, alebo URL vracajúci sa z osm-xml
367 367 Pridať filter
368 368 Pridať vrstvu snímky {0}
369 369 Pridať do editora
370 370 -----
371 371 Pridať chýbajúcu značku
372 372 Pridať novú vrstvu
373 373 Pridať bod
374 374 Pridať bod do cesty
375 375 Pridať bod do cesty a spojiť
376 376 Pridať bod {0}
377 377 -----
378 378 Pridať reláciu {0}
379 379 Pridať routing layer
380 380 -----
381 381 -----
382 382 -----
383 383 -----
384 384 -----
385 385 Pridať chýbajúcu značku {0}={1}
386 386 -----
387 387 Pridať vybraté aktívne štýly do obsahu aktívnych štýlov
388 388 Pridať k výberu
389 389 -----
390 390 Pridať cestu {0}
391 391 -----
392 392 Pridať body na všetky priesečníky
393 393 -----
394 394 Upraviť adresy
395 395 Interpolácia adries
396 396 -----
397 397 -----
398 398 -----
399 399 -----
400 400 -----
401 401 Adresy, čísla domov.
402 402 Adresy
403 403 -----
404 404 Pridať tagging preset tester do pomocného menu, ktoré pomôže vyvolaniu tagging presets (rýchly náhľad na dialóg zvoľte vyskakovací). Môžete spustiť jar-súbor rovnako ako samostatne.
405 405 Pridanie zákazu zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciest
406 406 Pridť zákaz zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciest.
407 407 -----
408 408 -----
409 409 -----
410 410 -----
411 411 Nastaviť WMS
412 412 -----
413 413 Nastavte offset snímok
414 414 Nastavte nepriehľadnosť vrstvy.
415 415 Upraviť pozíciu WMS vrstvy (iba rastrové obrázky)
416 416 -----
417 417 Upraviť polohu tejto vrstvy snímok
418 418 Nastaviť časové pásmo a vyváženie(offset)
419 419 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný.
420 420 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný. Nemôžem nastaviť spoluúčasť v nastavení synchronizácie.
421 421 -----
422 422 -----
423 423 Administratívne
424 424 -----
425 425 Rozšírené
426 426 Rozšírené OAuth parametre
427 427 Pokročilé vlastnosti OAuth
428 428 Pokročilé voľby
429 429 Rozšírené info objektov
430 430 -----
431 431 -----
432 432 -----
433 433 Lanovka
434 434 -----
435 435 Poľnohospodársky
436 436 Letisko
437 437 Letisko, pozemné
438 438 Alkohol
439 439 -----
440 440 Zarovnať body do kruhu
441 441 Zarovnať body na priamku
442 442 Zarovnať segmenty cesty
443 443 Zarovnať cesty
444 444 Align Ways režim
445 445 Align way rozdelenie
446 446 AlignWayS správy
447 447 AlignWayS: Zarovnávanie nie je možné
448 448 AlignWays Tipy
449 449 Vyrovnanie by malo za následok body mimo zemegule.\n
450 450 Všetko
451 451 -----
452 452 Všetky formáty
453 453 -----
454 454 Všetky nainštalované pluginy sú aktuálne. JOSM nemá na stiahnutie novšie verzie.
455 455 -----
456 456 Všetky body a traťové segmenty budú mať tú istú farbu. Môžete ju prispôsobiť v manažéri vrstiev.
457 457 Všetky hodnoty spojené ako ''{0}'' sú použité pre kľúč ''{1}''
458 458 Ťažobný priestor
459 459 Povoľuje pridávanie značiek/bodov na aktuálnu gps pozíciu.
460 460 Povoliť sťahovať vaše osobné GPS stopy
461 461 Povoliť čítanie vašich preferencií
462 462 Povoliť nahrávať GPS stopy
463 463 Povoliť nahrávať mapové dáta
464 464 Povoliť zapisovať vaše preferencie
465 465 Povolená prevádzka:
466 466 Povoliť vyrovnanie viacnásobných vrstiev
467 467 Povoľuje otvorenie gpx/osm súborov, ktoré križujú súčasnú viditeľnú plochu na obrazovke
468 468 Dovoľuje používateľovi anonymizovať časovú značku a rýchlo zmazať časti z veľkých GPX logov.
469 469 Povoľuje používateľom vytvorenie rozdielnych farebných schém a prepínanie medzi nimi. Iba zmena farieb a vytvoriť novú schému. Použiť prepínač na biele pozadie so zodpovedajúcimi farbami pre lepšiu viditeľnosť pri jasnom slnečnom svetle. Pozrieť dialóg v JOSM nastaveniach a 'Map Settings(nastavenia mapy' (divné, ale pravdivé :-)
470 470 -----
471 471 Umožňuje meniť označenie bodov stopy(track).
472 472 -----
473 473 Dovoľuje import rôzdnych formátov súborov priamo do JOSMu.
474 474 -----
475 475 Dovoliť nastavovať zafarbenie stopy(track) podľa rôznych priemerných rýchlostí.
476 476 -----
477 477 Alfa kanál
478 478 Abecedne
479 479 Abecedné adresy musia končiť s písmenom
480 480 Horská chata
481 481 Už sa zúčastňujú konfliktu
482 482 práve zapísaný má konflikt s pôvodným ''{0}''
483 483 Tiež zahŕňať v hľadaní neúplné a odstránené objekty.
484 484 Tiež premenovať súbor
485 485 -----
486 486 Prípadne, ak to nebude fungovať, môžete ručne vyplniť údaje nižšie na tejto URL:
487 487 Vždy aktualizovať bez opýtania
488 488 -----
489 489 Počet káblov
490 490 Počet sedadiel
491 491 -----
492 492 -----
493 493 Kontrolór OSM údajov, hľadajúci najčastejšie chyby urobené užívateľmi a programami.
494 494 OSM plugin pre editáciu zákazu odbočenia.
495 495 Prázdna hodnota vymaže tag.
496 496 Nastala chyba v plugine {0}
497 497 Chyba nastala zatiaľ čo sa snažím dať fotky do GPX trasy. Musíte nastaviť posúvač ručne na fotky.
498 498 Nastala chyba : {0}
499 499 Vyskytla sa chyba pravdepodobne zapríčinená doplnkom (angl: plugin) ''{0}''.
500 500 Došlo k neočakávanej výnimke. <br> Toto je vždy chyba kódovania. Ak používate najnovšiu verziu JOSM <br>, zvážte prosím a vyplnte hlásenie o chybe.
501 501 Nastala neznáma chyba
502 502 Uhol
503 503 Úhol medzi dvoma zvolenými bodmi
504 504 -----
505 505 Ďalší plugin pre zladenie obrázkov s bodmi v GPS súbore. Zladenie je urobené, keď 'name(meno)', 'cmt(komentár)' or 'desc(poznámky)' vlastnosti zo značiek cestných bodov zodpovedajú názvu súboru obrázka.
506 506 Aplikované hádané hodnoty
507 507 Aplikované odhadnuté hodnoty pre
508 508 Použiť
509 509 Použiť zmeny
510 510 Použiť predvolené
511 511 Použiť rozhodnutie
512 512 Použiť Funkciu
513 513 Použiť Funkciu:
514 514 Aplikovať vyhladzovanie (antialiasing) v mape pre jemnejšie zobrazenie.
515 515 Použite úpravy a zatvorte dialógové okno
516 516 Použiť vyriešený konflikt
517 517 Použiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
518 518 Použiť zvolené zmeny
519 519 Použiť značky objektov v schránke na všetky zvolené objekty.
520 520 Použité značky pre dáta zmenovúho súboru sú nahraté do
521 521 Použiť súčasnú aktuálizáciu
522 522 Použiť adresu dlaždice
523 523 Použiť aktualizácie a zavrieť dialógové okno
524 524 Použiť túto funkciu pre všetkých členov
525 525 Použiť?
526 526 Pristávacia plocha
527 527 -----
528 528 Archeologické nálezisko
529 529 Lukostreľba
530 530 Ste si naozaj istý, že chcete pokračovať?
531 531 Ste si istý?
532 532 Oblasť
533 533 Oblasť štýlu cesty nie je uzavretá
534 534 Oblasť okolo miesta
535 535 Kultúrne stredisko
536 536 Umelecké dielo
537 537 Spýtať sa pred aktualizáciou
538 538 Zostavenie nových polygónov
539 539 Priradiť adresy na ulici
540 540 -----
541 541 -----
542 542 Pridružiť s využitím ulice:
543 543 -----
544 544 -----
545 545 Prázdna množina objektov, na zmazanie je potrebné vybrať aspoň jeden objekt
546 546 Atletika
547 547 Upozornenie: Používajte iba skutočné klávesy!
548 548 Atrakcia
549 549 -----
550 550 Zvuk
551 551 Audio zariadenie nedostupné
552 552 Nastavenia zvuku
553 553 Zukové značky z {0}
554 554 Zvuk zosynchronizovaný na bode {0}.
555 555 -----
556 556 Audiosprievodcovia
557 557 Audiosprievodcovia cez mobilný telefón?
558 558 -----
559 559 Overenie totožnosti
560 560 Overenie s dodaním užívateľského mena a hesla
561 561 Overovanie na HTTP proxy serveri ''{0}'' neúspešné. Prosím vložte platné užívateľské meno a platné heslo.
562 562 Overenie v OSM API ''{0}'' neúspešné. Prosím vložte platné užívateľské meno a platné heslo.
563 563 Overovanie sedenia pre užívateľa ''{0}'' ...
564 564 Overenie totožnosti
565 565 Autentifikácia zlyhala
566 566 Autentifikácia zlyhala
567 567 Autor
568 568 Autor: {0}
569 569 Autentifikácia zlyhala
570 570 Povoliť JOSM na prístup do OSM API
571 571 Autorizačná URL:
572 572 Povoliť teraz
573 573 Povoľujem OAuth žiadosť prístupu ''{0}'' na stránkach OSM ...
574 574 Povoľujem žiadosť prístupu ''{0}''...
575 575 Autori (spracovatelia)
576 576 Automaticky
577 577 -----
578 578 -----
579 579 -----
580 580 Interval pre automatické ukladanie (v sekundách)
581 581 Súbory automatického ukladania pre vrstvu
582 582 Automatické získavanie
583 583 -----
584 584 Automatický stred (Auto-Center)
585 585 -----
586 586 -----
587 587 Automatické ukladanie LiveData
588 588 -----
589 589 Bankomat
590 590 Automatické
591 591 Automatické sťahovanie
592 592 Automatická úprava značiek (tag)
593 593 Automaticky vytvoriť zvukové značky z bodov stopy (trackpoints) (radšej než podrobné body cesty) s menami a popismi.
594 594 -----
595 595 Automatické vytvorenie vrstvy značiek z bodov cesty pri otvorení GPX vrstvy.
596 596 Automaticky vyberie prvú WMS vrstvu, ak existuje viac vrstiev pri zachytávaní(grabovaní).
597 597 Dostupný
598 598 -----
599 599 -----
600 600 Dostupné úlohy
601 601 -----
602 602 -----
603 603 -----
604 604 -----
605 605 B Podľa vzdialenosti
606 606 B Podľa času
607 607 -----
608 608 Hniezdo záchrany
609 609 Späť
610 610 -----
611 611 Oreradlo chrbta (Backrest)
612 612 -----
613 613 Chybná požiadavka
614 614 Zlé prevedenie ''{0}'' triedy projekcie: nedá sa nastaviť predvoľba, aby zodpovedala kódu ''{1}''.
615 615 Chlieb a pečivo
616 616 Banka
617 617 Bar (výčap)
618 618 -----
619 619 Prekážka (Barriers)
620 620 Bejzbal
621 621 Základný
622 622 Basin (Kotvisko pre lode)
623 623 Basketbal
624 624 Batérie
625 625 Bojisko
626 626 Záliv
627 627 Pláž
628 628 -----
629 629 Signál (rádiomaják)
630 630 Lavička
631 631 Najlepší zoom: {0}
632 632 Nápoje
633 633 Bikubicky (pomalé)
634 634 Bicykel
635 635 Bicykle
636 636 Záhradná reštaurácia
637 637 -----
638 638 Bicyklový obchod
639 639 Bilineárne (rýchle)
640 640 -----
641 641 -----
642 642 Bio nafta
643 643 Prázdna vrstva
644 644 Balvan (Block)
645 645 -----
646 646 Informačný panel s radami (board content)
647 647 Lodenica
648 648 Stĺpik
649 649 Kníhkupectvo
650 650 Názov záložky:
651 651 Záložky
652 652 Hraničná kontrola
653 653 Botanický názov
654 654 Oba
655 655 -----
656 656 Bowling na tráve
657 657 Hranice
658 658 -----
659 659 Hraničné kamene
660 660 Duplicitné body na hranici
661 661 -----
662 662 Ohraničujúcí box
663 663 Hranice
664 664 -----
665 665 Bowling
666 666 -----
667 667 Most
668 668 -----
669 669 -----
670 670 Brownfield (opustený priemyselný objekt)
671 671 Prechádzať
672 672 Prezerať mapu s ľavým tlačidlom
673 673 Nárazník
674 674 Správy o chybách
675 675 Zoznam chýb
676 676 Budova
677 677 -----
678 678 -----
679 679 Stavebné riešenie(Building address)
680 680 Duplicitné body na budovách
681 681 Budovy, stavby
682 682 -----
683 683 Šírka budovy:
684 684 Budovy, kryty, podzemné stavby
685 685 -----
686 686 Brána pre otváranie predkom auta (bump)
687 687 Autobusová linka
688 688 Autobusové nástupište
689 689 Autobusová stanica
690 690 Autobusová zastávka
691 691 Bus trap (rohož cez cestu zabraňujúca vjazdu vozidiel okrem autobusov)
692 692 Mäsiareň
693 693 C Podľa vzdialenosti
694 694 C Podľa času
695 695 -----
696 696 CNG (Stlačený zemný plyn)
697 697 -----
698 698 Kabínková lanovka
699 699 -----
700 700 Cache chýb formátov
701 701 Cache chýb v Lambert Zóne
702 702 Katastrálne(Fr) sekcie a podsekcie
703 703 -----
704 704 -----
705 705 CadastreGrabber: Nedovolená url.
706 706 Kaviareň
707 707 Kalibračné súbory
708 708 Otvoriť editor relácií
709 709 Otvoriť editor relácií pre vybratú reláciu
710 710 Táborisko
711 711 Stanový tábor
712 712 Nedá sa kresliť mimo svet.
713 713 -----
714 714 -----
715 715 Prieplav
716 716 Zrušiť
717 717 Zrušiť a návrat do editora
718 718 Zrušiť a návrat na predchádzajúci dialóg
719 719 Zrušiť overenie
720 720 Zrušiť zatváranie zmenových súborov
721 721 Zrušiť rozhodnutie konfliktu
722 722 Zrušiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
723 723 -----
724 724 Zušiť operáciu
725 725 Zrušiť ukladanie a najskôr začať riešenie zostávajúcich otázok
726 726 Zrušiť(nepoužiť) aktualizácie a zavrieť dialógové okno
727 727 Zrušiť nahrávanie a pokračovať v editácii
728 728 Prerušiť nahrávanie
729 729 Nemôžem pridať body ležiace mimo svet.
730 730 Nemožno pridať cestu len s {0} bodmi.
731 731 nemôžem pridať bod {0} do nedokončenej cesty {1}
732 732 Nemožno pridať objekt ''{0}'' ako člena relácie, pretože je odstránená, alebo neviditeľné vo vrstve ''{1}''
733 733 nie je možné použiť neistú značku pri spojovaní prvkov
734 734 Nemôžem priradiť Id zmenového súboru > pre nové pôvodné. Hodnota Id zmenového súboru je {0}
735 735 Nemôžem postaviť požiadavku pre zmenový súbor s časovým obmedzením. Vstup nie je platný.
736 736 Nemôžem porovnať pôvodné s ID ''{0}'' s pôvodným s ID ''{1}''.
737 737 Nemožno vytvoriť požiadavku na zmenový súbor, vrátane parametrov požiadavky ''uid'' a ''display_name''
738 738 Nemožno nájsť objekt s id ''{0}'' vo vrstve ''{1}''
739 739 -----
740 740 Nemôžem načítať cache {0} ktorá nie je kompatabilná s aktuálnou zónou projekcie
741 741 Nemôžem načítať knižnicu rxtxSerial. Ak potrebuješ podporu, skús nainštalovať cez Globalsat homepage na http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
742 742 Nie je možné spojiť, pretože jeden zo zúčastnených pôvodných je nový a ostatné nie sú
743 743 Nemôžem spojiť body: Mám zmazať cestu ''{0}'' ktorá je ešte používaná.
744 744 Nemožno zlúčiť pôvodné s rozdielnymi id. Toto id je {0}, druhé je {1}
745 745 Nemôžem presúvať objekty mimo svet.
746 746 Nemožno otvoriť nové sedenie klienta.\nServer je v údržbe alebo dočasne preťažený.
747 747 Nemožno umiestniť budovy mimo Zeme.
748 748 nemôžem vyriešiť nerozhodnutý konflikt
749 749 Nemožno obmedziť požiadavku zmenového súboru pre aktuálneho užívateľa, pretože aktuálny užívateľ je anonymný
750 750 Nemožno obmedziť požiadavku pre zmenový súbor na špecifický ohraničujúci rámec. Vstup je platný.
751 751 Nemožno omedziť požiadavku na zmenový súbor na nemo užívateľa ''{0}''
752 752 Nemožno otočiť!
753 753 Nemôžem zrušiť príkaz "{0}", pretože vrstva "{1}" nie je vybraná.
754 754 Kanoistika
755 755 Plechovky
756 756 Kapacita
757 757 Kapacita (celková)
758 758 Nahrať GPS Stopu
759 759 Vozidlo
760 760 Obchod s autami
761 761 Kemping pre obytné prívesy
762 762 -----
763 763 Hotovosť
764 764 Hrad
765 765 Cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
766 766 Vstup do jaskyne
767 767 Cintorín
768 768 Vycentrovať (Center Once)
769 769 Stred LiveGPS vrstvy v aktuálnej polohe.
770 770 Stredový pohľad
771 771 Sedačková lanovka
772 772 Chata
773 773 Zmeniť vlastnosti
774 774 Zmeniť kľúč/hodnotu
775 775 Zmeniť smer?
776 776 Zmeniť umiestnenie
777 777 -----
778 778 Zmeniť bod {0}
779 779 Zmeniť vlastnosti 1. objektu
780 780 Zmeniť reláciu
781 781 Zmena funkcie relačného člena pre {0} {1}
782 782 -----
783 783 Zmeniť reláciu {0}
784 784 Zmena rozlíšenia
785 785 Zmena adresára pre všetký nastavenia užívateľa
786 786 -----
787 787 -----
788 788 -----
789 789 Zmeniť hodnoty ?
790 790 Zmeniť cestu {0}
791 791 Zmenené body z {0}
792 792 Zmenový súbor
793 793 Zmenový súbor id > 0 očekávaný. Got {0}
794 794 Zmenový súbor ID:
795 795 Panel riadenia zmenového súboru
796 796 Manažér zmenového súboru
797 797 Zmenový súbor zavretý
798 798 Poznámka zmenového súbor:
799 799 Očakávané ID zmenového súboru
800 800 Zmenový súbor id:
801 801 Info súboru zmien
802 802 Zmenový súbor je plný
803 803 Súbor zmien {0}
804 804 Súbory zmien
805 805 Zmena klávesových skratiek manuálne.
806 806 -----
807 807 -----
808 808 -----
809 809 -----
810 810 -----
811 811 -----
812 812 Kontrola pre FIXMES.
813 813 Kontrova na servery
814 814 Kontrola vlastností kľúčov.
815 815 Kontrola hodnôt vlastností.
816 816 Kontrola pre zmazané rodičovské v lokálnej dátovej sade
817 817 Kontrola rodičovských pre zmazané objekty
818 818 Kontrolujem predpoklady pluginov ...
819 819 Skontroluje cesty či neobsahujú identické body za sebou.
820 820 Kontrolný súčet chýb: {0}
821 821 Drogéria
822 822 -----
823 823 Odvodená relácia
824 824 -----
825 825 -----
826 826 Čínsky
827 827 Vybrať
828 828 -----
829 829 Zvoľte farbu
830 830 Zvoľte farbu pre {0}
831 831 Zvoľte preddefinovanú licenciu
832 832 -----
833 833 Vybrať hodnotu
834 834 -----
835 835 Vybrať z...
836 836 Vyberte kľúč
837 837 Vyberte typ objektu OSM
838 838 Vybrať server pre vyhľadávanie:
839 839 Veľkosť kusov {0} prekročil max. veľkosť zmenového súboru {1} pre server ''{2}''
840 840 Kostol
841 841 Kino
842 842 -----
843 843 Mesto (city)
844 844 Hranica mesta/obce
845 845 Mestské hradby
846 846 Názov mesta
847 847 Mesto:
848 848 Občianske
849 849 Typ triedy
850 850 Vyčistiť
851 851 Prázdna Undo/Redo pamäť
852 852 Vymazať trasu
853 853 Vymazať textarea
854 854 -----
855 855 Vymazať zoznam naposledy otvorených súborov
856 856 Vymazať vybrané úlohy alebo odstrániť vybraných členov
857 857 Kliknutím ''<strong>{0}</strong>'' bude pokračovať nahrávanie do ďalších nových zmenových súborov.<br>Kliknutím ''<strong>{1}</strong>'' sa vrátite do dialógu nahrávania.<br>Kliknutím ''<strong>{2}</strong>'' zrušíte nahrávanie a vrátite sa na editovanie mapy.<br>
858 858 Kliknúť <strong>{0}</strong> pre ignorovanie.</html>
859 859 Kliknutie a ťahanie posúva miesto určenia
860 860 Kliknite na prvý Lambertov priečnik (crosspiece) pre georeferencing\n(povinné sú dva body)
861 861 Kliknite na prvý roh pre orezanie obrázka\n(povinné sú dva body)
862 862 Zvoľte druhý Lambert priečnik(crosspiece) pre určovanie zemepisnej polohy(georeferencing)
863 863 Kliknite na druhý roh pre orezanie obrázka
864 864 Kliknite na test prístup k serveru OSM so súčasným autorizačným prístupom
865 865 Kliknutie na šípku v dolnej časti ho znova zobrazí.
866 866 Kliknúť pre zrušenie a obnovenie editovania
867 867 Kliknúť pre zrušenie sputenia externých prehliadačov
868 868 Kliknúť pre zrušenie spojovania bodov
869 869 Kliknutím zrušíte resetovanie do OAuth východzích hodnôt
870 870 Kliknutím zrušíte nahrávanie
871 871 Kliknutie pridá miesto určenia.
872 872 Kliknutím zrušíte a pokračujete v editovaní mapy
873 873 Kliknutím zrušíte aktuálnu operáciu
874 874 Kliknúť pre kontrolu či objekty vo vašej lokálnej dátovej sade sú zmazané na servery
875 875 Kliknutím zavriete dialóg
876 876 Kliknutie zavrie dialóg a odstráni objekt z relácií
877 877 Kliknutie zavrie dialóg a zruší vymazanie objektov
878 878 Kliknutím zavriete dialóg a prerušíte sťahovanie
879 879 Kliknutím zavriete tento dialóga pokračujete v editovaní
880 880 Kliknúť pre pokračovanie a otvorenie {0} prehliadačov
881 881 Kliknutím bude pokračovať nahrávanie do ďalšieho nového zmenového súboru
882 882 Kliknutie vytvorí konflikt a zatvorí editor tejto relácie
883 883 Kliknite na tlačidlo zmazať plugin ''{0}''
884 884 Kliknite pre zmazanie. Shift: zmaže segment cesty. Alt: zmaže cestu, ale nemaže body. CTRL: zmaže referenčné objekty.
885 885 Kliknite na tlačidlo vypnúť plugin ''{0}''
886 886 Kliknutím stiahnete všetky rodičovské cesty pre body {0}
887 887 -----
888 888 Kliknite pre zachovanie pluginu ''{0}''
889 889 Kliknite pre minimalizovanie/maximalizovanie obsahu panelu
890 890 Kliknite pre presmerovanie na autorizačný formulár na webovej stránke JOSM
891 891 Kliknutie odstráni miesto určenia
892 892 Kliknutím resetujete OAuth nastavenia na východzie hodnoty
893 893 Kliknite na tlačidlo pre načítanie žiadosti o prístup
894 894 Kliknite na tlačidlo pre načítanie autorizačného prístupu
895 895 Kliknutím sa vrátite do dialógového okna pre nahrávanie
896 896 Kliknutím sa vrátite do editora relácie na pokračovanie v úprave relácie
897 897 Kliknite na tlačidlo preskočiť aktualizácie aktívnych pluginov
898 898 Kliknutím sa spustí hľadanie pre miesta
899 899 Kliknite pre krokovanie celým procesom schvaľovania OAuth
900 900 Kliknite na krok v rámci povoľovacieho procesu OAuth a vytvorte nový autorizačný prístup
901 901 Kliknite na Autorizačný prístup
902 902 Kliknite pre aktualizáciu aktívnych pluginov
903 903 Časový limit klienta
904 904 Útes
905 905 Lezenie
906 906 -----
907 907 Zavrieť
908 908 Zavrieť akúkoľvek cestu
909 909 zatvoriť zmenový súbor po nahratí
910 910 Zatvoriť zmenové súbory
911 911 Zatvoriť dialóg a zrušiť
912 912 Zavrieť dialóg a zrušiť sťahovanie
913 913 Zatvoriť otvorený súbor zmien
914 914 Zatvoriť práve vybratý otvorený zmenový súbor
915 915 Zavrieť dialógové okno
916 916 Zatvoriť dialóg a zrušiť požiadavku pre zmenové súbory
917 917 Zatvorte dialóg a prijmite autorizačný prístup
918 918 -----
919 919 Zatvorte dialóg a zrušiť povolenie
920 920 Zatvorte dialóg a vytvorte nový bod
921 921 -----
922 922 Zatvorte dialóg, nevytvorte nový bod
923 923 Zavrieť dialóg nastavena a zrušiť aktualizáciu nastavení
924 924 Zavrieť vybraté zmenové súbory
925 925 Zavrieť vybrané otvorené zmenové súbory
926 926 Zavrieť tento dialóg a pokračovať v editácii v JOSMe
927 927 Zavrieť tento panel. Môžete ho znovu otvoriť tlačítkom na ľavej nástrojovej lište.
928 928 Zatvoriť:
929 929 Zavreté po -
930 930 Zatvorený v
931 931 Uzavrený:
932 932 Bližší popis
933 933 Bližší popis
934 934 Zatvárajú sa otvorené súbory zmien
935 935 Zavrieť vybraté otvorené zmenové súbory
936 936 Zatváranie súboru zmien
937 937 zatváranie zmenového súboru {0}
938 938 Zatváranie súboru zmien...
939 939 Handry
940 940 -----
941 941 Pobrežie
942 942 Línia pobrežia.
943 943 -----
944 944 Mince
945 945 Vysoká škola
946 946 Farba
947 947 Farba (hex)
948 948 -----
949 949 Farebná schéma
950 950 Farebná schéma
951 951 -----
952 952 Farby
953 953 Farby bodov a sledované segmenty pozície riedenia (HDOP). Vaše zariadenie pre digitalizáciu musia zaznamenať informácie.
954 954 Farby bodov traťových segmentov podľa rýchlosti.
955 955 Farby použité rôznymi objektami v JOSM.
956 956 Farba
957 957 Columbus V-900 CSV Súbory
958 958 Spojiť cesty
959 959 Spojiť niekoľko ciet do jednej.
960 960 Spojiť {0} ciest
961 961 Kombinivaný chodník - a cesta pre cyklistov
962 962 -----
963 963 Zásobník príkazov
964 964 -----
965 965 -----
966 966 Poznámka
967 967 Poznámka:
968 968 Komentár:
969 969 Obchodná (komerčná)
970 970 Spoločné, obecné
971 971 -----
972 972 Obec
973 973 Hranice obce bbox: {0}
974 974 Komunikácia s OSM serverom neúspešná
975 975 Komunikácia s {0} je ustálená, používa protokol verzie {1}
976 976 -----
977 977 Porovnať
978 978 -----
979 979 Počítač
980 980 -----
981 981 Konfigurovať
982 982 Konfigurácia zariadenia
983 983 Konfigurovať umiestnenie pluginov
984 984 Nastavenie pokročilých nastavení
985 985 Nastavenie dostupných pluginov.
986 986 Konfigurácia trasových priorít.
987 987 -----
988 988 -----
989 989 Konfigurujem umiestnenie...
990 990 Konfigurovať zoznam s umiestnením, kde je možné stiahnuť pluginy
991 991 Nastaviť predvoľby pre plugin zákaz odbočenia
992 992 Nastaviť či vytvoriť záložný súbor
993 993 Nastaviť či používate proxy server
994 994 Nastaviť vašu totožnosť a spôsob overovania na OSM servery
995 995 -----
996 996 Potvrdiť
997 997 Potvrdiť vymazanie
998 998 Potvrdiť činnosť vzdialenej kontroly
999 999 -----
1000 1000 Potvrdiť prázdnu funkciu
1001 1001 Konflikt
1002 1002 Rozhodnutie konfliktov
1003 1003 Konflikt vo 'viditeľnom' atribúte pre objekt typu {0} s id {1}
1004 1004 Konflikt nie je úplne vyriešený
1005 1005 Konflikty
1006 1006 Objavené konflikty
1007 1007 Konflikty vo vkladaných značkách
1008 1008 Konflikty pri spojovaní pôvodných
1009 1009 Konflikty pri spojovaní ciest - spojovaná cesta je ''{0}''
1010 1010 Konflikty pri spájaní bodov - cieľový bod je ''{0}''
1011 1011 Konflikty: {0} nevyriešené
1012 1012 Pripojiť existujúcu cestu do bodu
1013 1013 Pripojiť to gpsd server a ukázať aktuálnu polohu v LiveGPS vrstve.
1014 1014 Pripojené
1015 1015 Spojený koncový bod cesty je blízko inej cesty
1016 1016 Pripájam sa
1017 1017 Pripájam sa...
1018 1018 Chyba pri pripojovaní.
1019 1019 Spojenie zlyhalo
1020 1020 Nastavenie pripojenia
1021 1021 Nastavenie pripojenia pre OSM server.
1022 1022 Spojenie zlyhalo.
1023 1023 Spojenie do API neúspešné
1024 1024 Stavba
1025 1025 Stavebná oblasť
1026 1026 Užívateľský kľúč:
1027 1027 Skrytý užívateľ:
1028 1028 -----
1029 1029 -----
1030 1030 Pripája sa na OSM Server...
1031 1031 Kontaktujem server...
1032 1032 Kontaktujem WMS server...
1033 1033 Spájam cadastre WMS ...
1034 1034 Obsah
1035 1035 Kontinent
1036 1036 Pokračovanie
1037 1037 Pokračovať, ako je
1038 1038 Pokračovanie rozhodnutia
1039 1039 Pokračovať v nahrávaní
1040 1040 Pokračovanie cesty z posledného bodu.
1041 1041 Pokračovať, pokúsiť sa znovu
1042 1042 Nepretržite stred LiveGPS vrstvy do aktuálnej polohy
1043 1043 -----
1044 1044 Príspevok
1045 1045 Obchod s polotovarmi
1046 1046 -----
1047 1047 Previesť do GPX vrstvy
1048 1048 Konvertovať do GPX vrstvy s neznámym časom
1049 1049 Konvertovať do dátovej vrstvy
1050 1050 Zmeniť na multipolygón
1051 1051 Zmeniť na multipolygón.
1052 1052 -----
1053 1053 Zmeniť cestu na samostatné čísla domov.
1054 1054 Prevedené z: {0}
1055 1055 -----
1056 1056 Súradnice
1057 1057 Importované súradnice:
1058 1058 Importované súradnice: {0}
1059 1059 Súradnice:
1060 1060 Kopírovať
1061 1061 Kopírovať všetky moje prvky do cieľa
1062 1062 Kopírovať všetky ich (their) prvky do cieľa
1063 1063 Kopírovať moje vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
1064 1064 Kopírovať moje vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
1065 1065 Kopírovať moje vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
1066 1066 Kopírovať moje vybrané body na začiatok zoznamu pre spojované body
1067 1067 Kópia {0}
1068 1068 Vybrať označené objekty pre vloženie.
1069 1069 Kopírovať vybrané "vias(cez)" do schránky
1070 1070 Kopírovať ich vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
1071 1071 Kopírovať ich vybrané elementy na začiatok zoznamu pre spojované elementy
1072 1072 Kopírovať ich vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
1073 1073 Kopírovať ich vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
1074 1074 Kopírovať do schránky a zavrieť
1075 1075 Kopírovať do schránky
1076 1076 Kópia {1} z {0}
1077 1077 -----
1078 1078 Copyright
1079 1079 -----
1080 1080 Opravte hodnoty ručne a potom stlačte klávesu Enter.
1081 1081 Zladiť
1082 1082 Zladiť obrázky s GPX stopou(track)
1083 1083 Zladiť GPX
1084 1084 Nedá(ajú) sa otvoriť súbor(y):\n{0}
1085 1085 Nemôžem získať obrázok
1086 1086 Nemôžem zálohovať súbor. Výnimka je: {0}
1087 1087 Nemôžem spojiť cesty (Nemôžu byť spojené do jedného reťazca bodov)
1088 1088 Nemôžem sa pripojiť k OSM serveru. Prosím skontrolujte si pripojenie k internetu.
1089 1089 Nemôžem zmazať dočasný súbor!
1090 1090 Nemôžem exportovať "{0}"
1091 1091 Nemôžem nájsť typ elementu
1092 1092 Nepodarilo sa nájsť objekt na mape.
1093 1093 Nemôžem nájsť úroveň varovania.
1094 1094 Nemôžem importovať ''{0}''.
1095 1095 Nemôžem importovať súbory.
1096 1096 Nemôžem nahrať plugin {0}. Zmazať z konfigurácie?
1097 1097 Nemôžem nahrať predvoľby zo servera.
1098 1098 Nemôžem zistiť Šírku, Dĺžku, alebo Zväčšenie(zoom). Prosím skontrolujte to.
1099 1099 -----
1100 1100 -----
1101 1101 -----
1102 1102 -----
1103 1103 -----
1104 1104 Nemôžem čítať "{0}"
1105 1105 Nemôžem čítať informácie z walking-papers.org the id "{0}"
1106 1106 Nemôžem čítať mčas.
1107 1107 Nemôžem čítať meračské rozlíšenie: {0}
1108 1108 Nemôžem čítať zdroj predvolieb označovania: {0}
1109 1109 -----
1110 1110 Nemôžem načítať zdroj predvolieb značenia: {0}
1111 1111 Nemôžem čítať zdroj predvolieb označovania: {0}\nPrajete si, ho zachovať?
1112 1112 Nemôžem premenovať súbor ''{0}''
1113 1113 Nebolo možné premenovať súbor!
1114 1114 -----
1115 1115 Nemôžem získať zoznam vašich otvorených zmenových súborov pretože<br>JOSM nepoznám vašu totožnosť.<br>Zvolili ste si pracovať anonymne, alebo ste neoprávnili<br>poznať totožnosť užívateľa, ktorý pracuje vo vašom záujme.
1116 1116 Nemôžem nahrať predvoľby. Dôvod: {0}
1117 1117 Nemôžem zapisovať mtime.
1118 1118 Nedá sa vytvoriť nová chyba. Výsledok: {0}
1119 1119 Nemohol som nájsť prístupovú linku alebo id do vybranej služby. Prosím skúste znovu.
1120 1120 -----
1121 1121 Krajina (štát)
1122 1122 Kód krajiny
1123 1123 Kód krajiny musí byť z 2 písmen
1124 1124 Krajina:
1125 1125 kraj (okres)
1126 1126 Kurz (Smer)
1127 1127 Súd
1128 1128 -----
1129 1129 Krytá nádrž
1130 1130 Žeriav
1131 1131 -----
1132 1132 -----
1133 1133 Vytvoriť kružnicu
1134 1134 Vytvoriť Michigan zákaz odbočenia vľavo
1135 1135 -----
1136 1136 Vytváranie zastávok z GPX ...
1137 1137 -----
1138 1138 Vytvorenie zastávok z GPX súboru
1139 1139 -----
1140 1140 Vytvoriť kružnicu z troch vybratých bodov.
1141 1141 Spôsobiť konflikt a zavrieť editor zákazu odbočenia
1142 1142 Vytvoriť kópiu z tejto relácie a otvoriť ju inom editovacom okne
1143 1143 Vytvoriť cestnú sieť
1144 1144 Vytvára cestnú sieť
1145 1145 -----
1146 1146 Vytvoriť novú mapovú vrstvu.
1147 1147 Vytvoriť novú reláciu
1148 1148 -----
1149 1149 Vytvoriť nový zákaz odbočenia
1150 1150 Vytvoriť nový zákaz odbočenia vo vrstve ''{0}''
1151 1151 -----
1152 1152 -----
1153 1153 -----
1154 1154 -----
1155 1155 -----
1156 1156 Vytvoriť plochy
1157 1157 Vytvorenie zvukových značiek na mieste, kde čas stopy zodpovedá času uloženia každého zvukové WAV súboru.
1158 1158 Vytvoriť záložku
1159 1159 Vytvorte rozhranie(hranice)
1160 1160 Vytvoriť budovu
1161 1161 Vytvoriť budovy
1162 1162 Vytvoriť cestnú sieť
1163 1163 Vytvoriť problém
1164 1164 Vytvorenie markerov pri čítaní GPX.
1165 1165 Vytvoriť multipolygón
1166 1166 Vytvoriť multipolygón.
1167 1167 -----
1168 1168 Vytvoriť nový bod.
1169 1169 -----
1170 1170 Vytvoriť novú reláciu vo vrstve "{0}"
1171 1171 Vytvoriť nový zákaz odbočenia
1172 1172 Vytvoriť alebo upraviť zákaz odbočenia.
1173 1173 -----
1174 1174 -----
1175 1175 Vytvorenie/Úprava zákazu odbočenia...
1176 1176 Vytvoriť:
1177 1177 Vytvorený
1178 1178 Vytvorený v
1179 1179 Vytvorené v:
1180 1180 Vytvorené pred -
1181 1181 Vytvoril:
1182 1182 Vytvorený:
1183 1183 Vytvoriť viac jednotlivých budov z jednej dlhej budovy.
1184 1184 Vytvorenie a správa adresných bodov a budov vrámci Českej Republiky.
1185 1185 Vytváranie súboru zmien...
1186 1186 Vytváram hlavné grafické rozhranie ( GUI )
1187 1187 -----
1188 1188 Kreditné karty
1189 1189 Kriket
1190 1190 Cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
1191 1191 Kritérium
1192 1192 -----
1193 1193 Prechod pre cyklistov
1194 1194 Prechod pre jazdcov na koňoch
1195 1195 Peší prechod cez železnicu
1196 1196 Prechod cez cestu s obsluhou
1197 1197 Prekrývajúce sa budovy
1198 1198 Typy prechodov cez cestu
1199 1199 Typy prechodov pre chodcov (UK viď. en.wikipedia.org)
1200 1200 Zkrížené cesty
1201 1201 Prekižujúce sa cesty.
1202 1202 Kuchyňa
1203 1203 -----
1204 1204 Súčasný výber
1205 1205 Aktuálny zmenový súbor je prázdny. Nemožem nahrať dáta.
1206 1206 Aktuálny správca poverenia je typu ''{0}''
1207 1207 Aktuálna hodnota ''{0}'' pre užívateľské ID je neplatná
1208 1208 Súčasná hodnota je východzia
1209 1209 Aktuálny zoom: {0}
1210 1210 Aktuálne, nie je vybraná žiadna sťahovaná oblasť. Prosím vyberte najskôr oblasť.
1211 1211 -----
1212 1212 Vlastný WMS Link
1213 1213 Prispôsobiť farbu
1214 1214 Prispôsobiť kresliacu trasu
1215 1215 Úprava položiek na panely nástrojov.
1216 1216 Výkop
1217 1217 Cyklo prekážka (Cycle Barrier)
1218 1218 Cyklická závislosť medzi reláciami:
1219 1219 Cyklistika
1220 1220 Cyklické závislosti
1221 1221 -----
1222 1222 -----
1223 1223 -----
1224 1224 -----
1225 1225 Priehrada, nádrž
1226 1226 Údajová vrstva {0}
1227 1227 Formát zaznamenávania dát
1228 1228 Zdroje dát a Typy:
1229 1229 Zdrojový text. Štandardne je Landsat.
1230 1230 Zdroje dát
1231 1231 Overovanie dát
1232 1232 Databáza je mimo prevádzky kvôli údržbe
1233 1233 Test konzistencie dátovej sady
1234 1234 Dátum
1235 1235 Dátum:
1236 1236 Dátum:
1237 1237 Debetné karty
1238 1238 -----
1239 1239 Rozhodnite sa ako nahrať dáta a ktoré zmenové dáta použiť
1240 1240 Stupne
1241 1241 Rozhodnutie
1242 1242 Oddialiť
1243 1243 Úbytok
1244 1244 Vyhradená cesta pre kone
1245 1245 Vyhradená cesta pre cyklistov
1246 1246 Vyhradený chodník pre peších
1247 1247 Predvolené
1248 1248 Štandardný (Automatická predvoľba)
1249 1249 Východzia hodnota nie je známa (ešte nebola definovaná)
1250 1250 Východzia hodnota je''{0}''.
1251 1251 Predvolená hodnota: {0}
1252 1252 Definovať vloženie(interpolation) adresy
1253 1253 Definovať viditeľnosť pre vašu stopu pre iných OSM používateľov.
1254 1254 Odstrániť
1255 1255 Vymazať ''z''
1256 1256 Vymazať ''na''
1257 1257 -----
1258 1258 Zmazať súbor z disku
1259 1259 Režim mazania
1260 1260 Zmazať vlastnosti
1261 1261 Vymazať cesty, ktoré nie sú vnútornou časťou multipolygónu
1262 1262 Odstrániť potvrdenie
1263 1263 Vymazať zdvojené (duplikované) cesty
1264 1264 Zmazať filter.
1265 1265 Zmazať z relácie (zo vzťahu
1266 1266 Vybazať zo zákazu odbočenia
1267 1267 Vymazať súbor s obrázkom z disku
1268 1268 Vymazať nekompletné členy?
1269 1269 Vymazať vrstvy bez uloženia. Neuložený zmeny budú staratené.
1270 1270 Vymazať bod {0}
1271 1271 Zmazať body alebo cesty
1272 1272 Vymazať body mimo sťahovanej oblasti?
1273 1273 Vymazať body mimo sťahovanej oblasti dát
1274 1274 Zmazať objekty
1275 1275 -----
1276 1276 Vymazať reláciu {0}
1277 1277 Zmazať relácie
1278 1278 Zmazať zvolené objekty.
1279 1279 Vymazať práve vydanú reláciu
1280 1280 Vymazať člena z o zákazu odbočenia
1281 1281 Zmaže zvolený klúč vo všetkých objektoch
1282 1282 Zmazať vybrané vrstvy.
1283 1283 Zmazať vybraté relácie
1284 1284 Zmazať vybranú schému zo zoznamu.
1285 1285 Zmazať vybratý zdroj zo zoznamu.
1286 1286 Vymazať vybraný zákaz odbočenia
1287 1287 Zmazať výber v tabuľke značiek
1288 1288 Vymazať tento zákaz odbočenia
1289 1289 -----
1290 1290 Zmazať nepotrebné body z cesty.
1291 1291 -----
1292 1292 Vymazať cestu {0}
1293 1293 Odstránený
1294 1294 Vymazať ''{0}''
1295 1295 Vymazaný stav:
1296 1296 Vymazaný člen {0} je použitý v relácii {1}
1297 1297 Zmazať členy v zákaze odbočenia
1298 1298 Vymazaný bod {0} je súčasťou cesty {1}
1299 1299 Vymazať alebo presunúť objekty
1300 1300 Zmazaná relácia {0} obsahuje členy
1301 1301 Vymazaná cesta {0} obsahuje body
1302 1302 -----
1303 1303 Vyznanie (cirkevné)
1304 1304 Zubný lekár
1305 1305 -----
1306 1306 -----
1307 1307 -----
1308 1308 Podrobne popíšte problém
1309 1309 Popis
1310 1310 Popis: {0}
1311 1311 Úroveň detailu
1312 1312 Podrobnosti
1313 1313 Zisťujem pluginy pre nahratie ...
1314 1314 Zisťovanie id pre aktuálneho užívateľa...
1315 1315 -----
1316 1316 Vývoj pluginu zákaz odbočenia bol sponzorovaný <a href="http://www.skobbler.de"> skobbler GmbH </ a>.
1317 1317 -----
1318 1318 Nemôže byť nájdený objekt s id {0} v aktuálnej dátovej sade
1319 1319 Nafta
1320 1320 -----
1321 1321 Nafta pre ťažké nákladné automobily
1322 1322 Obtiažnosť
1323 1323 -----
1324 1324 Hustota pozícií (červená = vysoká, zelená = nízka, ak je dostupná)
1325 1325 Smer
1326 1326 Smerový index'{0}' nenájdený
1327 1327 Smer hľadania zeme
1328 1328 Smer hľadania zeme. Štandardne východ.
1329 1329 Vypnúť
1330 1330 Vypnúť zaznamenávanie dát ak vzdialenosť klesla pod
1331 1331 Vypnúť zaznamenávanie dát ak rýchlosť klesla pod
1332 1332 Vypnuté orezávanie obrázkov pri určovaní zemepisnej polohy (georeferencingu).
1333 1333 Vypnúť doplnok
1334 1334 Zahodiť
1335 1335 Zrušiť a Vymazať
1336 1336 Zrušiť a Ukončiť
1337 1337 výdaj na recepty
1338 1338 -----
1339 1339 Zobraziť pokročilé parametre OAuth
1340 1340 Nastavenie zobrazenia
1341 1341 Zobraz mapu ktorá bola predtým skenovaná a nahraj na walking-papers.org
1342 1342 Zobrazená pohybujúca sa ikona predstavuje bod na synchronizovanej stope, kde sa práve prehráva vaša nahrávka.
1343 1343 Zobraziť a editovať zoznam "via(cez)"-objektov v Základnom Editore
1344 1344 Zobrazenie a správa zákazu odbočenia v aktuálnom dátovom súbore
1345 1345 Zobrazovať súradnice ako
1346 1346 Zobraziť kríže:
1347 1347 Zobraziť obrázky s geotagmi
1348 1348 Zobraziť históriu o OSM cestách, bodoch, alebo relácií.
1349 1349 Zobraziť prehrávanú(live) zvukovú stopu.
1350 1350 Zobraziť fotky bez informácií o polohe
1351 1351 Zobraziť informácie o objekte o OSM bodoch, cestách, alebo reláciách.
1352 1352 Zobraziť Zvukové(Audio) menu
1353 1353 Zobraziť obrazovku "O Aplikácii"
1354 1354 Zobraziť základné vlastnosti zo zmenového súboru
1355 1355 Zobraziť históriu všetkých zobrazených objektov
1356 1356 Zobraziť históriu(priebeh) vybraných objektov.
1357 1357 Zobrazené objekty boli vytvorené, aktualizované a vymazané podľa zmenového súboru
1358 1358 Zobraziť značky zo zmenového súboru
1359 1359 Zobraziť zoom: {0}
1360 1360 Zobrazuje chyby z OpenStreetBugs
1361 1361 Vzdialenosť
1362 1362 Rozložiť body rovnomerne
1363 1363 Rozložiť zvolené body v rovnakej vzdialenosti od seba pozdĺž trasy.
1364 1364 -----
1365 1365 Nepoužívaná železnica
1366 1366 Priekopa
1367 1367 Neurobiť zmeny
1368 1368 Nepýtať sa znovu a zapamätať si moje rozhodnutie (Choďte na Nastavenia-> Pluginy zmeniť neskôr )
1369 1369 Nekreslite šípky ak sa nezmestí do tohoto rozmedzia.
1370 1370 Nekresliť spojnice mezi bodmi v tejto vrstve
1371 1371 Nevyžaduje sa zapnutie režimu (potlach štýl práce)
1372 1372 Znovu nezobrazovať (možnosť pripomenutia)
1373 1373 Túto správu už znovu nezobrazovať
1374 1374 Nepoužívajte zoom po importe
1375 1375 Neurobiť nič
1376 1376 Naozaj chcete vymazať vrstvu ''{0}''?
1377 1377 Chcete toto povoliť?
1378 1378 -----
1379 1379 Chcete zrušiť kompletne\nalebo len opakovať
1380 1380 Chcete ich aj tak vymazať?
1381 1381 Aj tak chcete uložiť?
1382 1382 Obchod Urob si sám
1383 1383 Dok, prístavná hrádza
1384 1384 Lekári
1385 1385 -----
1386 1386 Preteky chrtov
1387 1387 -----
1388 1388 -----
1389 1389 -----
1390 1390 Dvojitý konflikt
1391 1391 Dole
1392 1392 Stiahnuť
1393 1393 Nahrať Všetky Deti
1394 1394 -----
1395 1395 Sťahovanie dát
1396 1396 Sťahuje GPS body z Globalsat DG100 datalogger-a priamo do JOSM.
1397 1397 Stiahnuť GPX stopy z openstreetmap.org
1398 1398 Stiahnuť obrázok z francúzkeho Cadastre WMS
1399 1399 Priečinok sťahovania
1400 1400 Stiahnuť členov
1401 1401 -----
1402 1402 -----
1403 1403 Stiahnuť OSM objekt s ID.
1404 1404 Stiahnuť objekt
1405 1405 Sťahujem objekt...
1406 1406 Stiahnuť Plugin
1407 1407 Sťahovať opravené (rektifikované) obrázky z rozličných služieb
1408 1408 Nahrať vybraté deti
1409 1409 Stiahnuť Stopu
1410 1410 Stiahnuť Stopy ...
1411 1411 Sťahovacia URL
1412 1412 Nahrať všetky deti relácií (rekurzívne)
1413 1413 Stiahnuť všetký nekompletné členy
1414 1414 Stiahnutie všetkých členov z vybraných relácií
1415 1415 -----
1416 1416 -----
1417 1417 Sťahovaná plocha je v poriadku, veľkosť je akceptovaná serverom
1418 1418 Sťahovaná plocha je príliš veľká, server zrejme odmietne vašu požiadavku
1419 1419 Načítať na novú vrstvu
1420 1420 Stiahnuť obsah zmenového súboru
1421 1421 Stiahnuť súbory zmien
1422 1422 Stiahnuť zmenové súbory použitím preddefinovanými požiadavkami
1423 1423 Stiahnuť obsah
1424 1424 Sťahujem dáta
1425 1425 Sťahovať všetko ako raw gps. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte ešte názov súboru
1426 1426 Sťahovať všetko. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte názov súboru
1427 1427 Stiahnuť všetko vo vnútry:
1428 1428 Stiahnuť z OSM okolie tejto stopy (track)
1429 1429 Stiahnuť z OSM...
1430 1430 Stiahnuť neúplných členov
1431 1431 -----
1432 1432 Stiahnuť neúplných členov vybratých relácií
1433 1433 Stiahnuť informácie a vybratých zmenových súboroch z OSM servera
1434 1434 Stiahnuť obsah
1435 1435 Stiahnutie mapových údajov z OSM servera.
1436 1436 Sťahovanie údajov mapy na konci vybratej cesty
1437 1437 Stiahnuť členov
1438 1438 Stiahnuť moje zmenové súbory z OSM servera (max. 100 zmenových súborov)
1439 1439 Stiahnuť iba moje zmenové súbory
1440 1440 Stiahnuť okolo:
1441 1441 Stiahnuť teraz
1442 1442 Stiahnuť objekt
1443 1443 Sťahujem objekt...
1444 1444 -----
1445 1445 Sťahovanie rodičovských ciest/relácií...
1446 1446 Stiahujem zoznam pluginov ...
1447 1447 Stiahnuť pluginy
1448 1448 -----
1449 1449 Stiahnuť odkazy
1450 1450 -----
1451 1451 Sťahovanie týkajúcich sa relácií
1452 1452 Stiahnuť členov relácie
1453 1453 Sťahovanie relácií
1454 1454 Stiahnuť vybraté nekompletné členy
1455 1455 Nahrať vybraté relácie
1456 1456 -----
1457 1457 Sťahovanie je zrušené
1458 1458 Stiahnuť ohraničujúcí box
1459 1459 Stiahnuť ohraničenú oblasť ako "raw" GPS dáta
1460 1460 Stiahnuť obsah zmenového súboru
1461 1461 Stiahnuť obsah zmenového súboru z OSM servera
1462 1462 Stiahnuť zmenový súbor so špecifikovaným id, spolu aj s obsahom zmenového súboru
1463 1463 Stiahnuť obsah vybratých zmenových súborov zo servera
1464 1464 Stiahnuť obsah dostupných pluginov
1465 1465 Stiahnite polohu na url (s šírka=x&dĺžka=y&zväčšenie=z)
1466 1466 Sťahovanie polohy na url (so lat=x&lon=y&zoom=z) ako raw gps
1467 1467 Stiahnuť viditeľné dlaždice
1468 1468 -----
1469 1469 Stiahnuté {0} z {1} (zostáva stiahnuť {2})
1470 1470 Stiahnuté GPX dáta
1471 1471 Stahovač:
1472 1472 Sťahujem GPS dáta
1473 1473 Sťahujem OSM údaje...
1474 1474 Sťahujem Pluginy {0}...
1475 1475 Sťahujem "Správu dňa"
1476 1476 Sťahovanie zmenoveho súboru
1477 1477 Sťahovanie obsahu zmenového súboru
1478 1478 Sťahujem zmenový súbor {0} ...
1479 1479 Sťahujem zmenové súbory...
1480 1480 Sťahujem obsah pre zmenový súbor {0} ...
1481 1481 Sťahujem dáta
1482 1482 Sťahovanie z OSM Servera...
1483 1483 História sťahovania...
1484 1484 Sťahujem dlaždice obrázka...
1485 1485 Sťahujem otvorené súbory zmien
1486 1486 Sťahovanie zoznamu pluginov z ''{0}''
1487 1487 Sťahujem body {0} až {1}...
1488 1488 Sťahovanie odkazovaných relácií ...
1489 1489 Sťahovanie odkazovaných ciest ...
1490 1490 Nahrávam reláciu {0}
1491 1491 Sťahujem {0}
1492 1492 -----
1493 1493 Lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1494 1494 Ťahať diel cesty, pre vytvorenie obdĺžniku. Ctrl+ťahať, pre posunutie dielu pozdĺž jeho normály.
1495 1495 Ťahať play head
1496 1496 Ťahajte "play head" a uvoľnite ho blízko miesta odkadiaľ chcete zvukový záznam prehrávať; SHIFT+uvoľnite synchronizovaný zvukový záznam v tom bode.
1497 1497 -----
1498 1498 Pretiahnite obrázok
1499 1499 Ťahajte pre otočenie obrázka
1500 1500 Dotiahnuť do mierky obrázka v osi X
1501 1501 Dotiahnuť do mierky obrázka v osi X a Y
1502 1502 Ťahať na mierku obrázku v osi Y
1503 1503 -----
1504 1504 -----
1505 1505 Odvodňovací kanál, odtok
1506 1506 Kresliť
1507 1507 Kresliť šípky v smere jazdy
1508 1508 Kresliť kruh z HDOP hodnoty.
1509 1509 Kresliť obdĺžnik okolo sťahovaných dát z WMS servera.
1510 1510 Nakreslite obdĺžnik požadovanej veľkosti a potom pustite tlačítko myši.
1511 1511 -----
1512 1512 Vykresliť ohraničujúci box stiahnutých dát
1513 1513 Kresliť okraje okolo stiahnutých dát.
1514 1514 Kresliť budovy
1515 1515 Kresliť smerové šípky pre línie, ktoré spájajú GPS body.
1516 1516 Kresliť smer cestného segmentu
1517 1517 Vykresľovať neaktívne vrstvy v iných farbách
1518 1518 Kresliť väčšie GPS body
1519 1519 Zobrazovať väčšie bodky pre GPS body.
1520 1520 Kresliť spojnice medzi bodmi v tejto vrstve
1521 1521 Kresliť čiary medzi raw GPS bodmi
1522 1522 Kresliť spojnice medzi GPS bodmi
1523 1523 Kresliť body
1524 1524 -----
1525 1525 -----
1526 1526 Kresliť rubber-band pomocnú čiaru
1527 1527 Vykresliť segmenty s poradovými číslami
1528 1528 Zobrazovať hranice dát stiahnutých zo servera.
1529 1529 Nakreslite smerové šípky použijúc vyhľadávajúcu tabuľku namiesto matematického súboru.
1530 1530 Zobrazovať neaktívne vrstvy dát inou farbou.
1531 1531 Kresliť poradové čísla všetkých segmentov v rámci cesty.
1532 1532 Vykresľovať virtuálne body v mode výberu
1533 1533 Kresliť virtuálne body v režme výberu, pre zjednodušenie modifikácie.
1534 1534 Pitná voda
1535 1535 Riadiť pretekárske auto z bodu A do bodu B cez letecký snímok, nechať za sebou kaktusy.
1536 1536 -----
1537 1537 Zahodiť existujúcu cestu
1538 1538 -----
1539 1539 Chemická čistiareň
1540 1540 Duplikovať do {0} bodov
1541 1541 Duplikovať
1542 1542 Duplikovať vrstvu
1543 1543 Duplikovaná skratka na klávesu'{0}' - klávesa bude ignorovaná!
1544 1544 Zdvojené body vo dvoch neuzatvoretých cestách
1545 1545 Zduplikovať body používané viacerými cestami.
1546 1546 -----
1547 1547 Duplikovať výber kopírovaním a vložením.
1548 1548 Duplikovať túto vrstvu
1549 1549 Duplicitné body
1550 1550 Duplicitné body v ceste
1551 1551 Duplikované body v ceste.
1552 1552 Zdvojené (duplikované) cesty
1553 1553 -----
1554 1554 -----
1555 1555 -----
1556 1556 CHYBA
1557 1557 -----
1558 1558 Každý bod musí pripojiť presne 2 cesty
1559 1559 Východ
1560 1560 -----
1561 1561 Východne
1562 1562 Jednoduché sťahovanie pozdĺž dlhej spojenej(set of interconnected) cesty
1563 1563 Upraviť
1564 1564 Upraviť 10pin (kolok na hru s desiatimi kolkami)
1565 1565 Upraviť informácie o adrese
1566 1566 Upraviť interpoláciu adries
1567 1567 -----
1568 1568 Upraviť administratívne hranice
1569 1569 Upraviť pozemné letisko
1570 1570 Upraviť Obchod s alkoholickými nápojmi
1571 1571 Upraviť ťažobný priestor
1572 1572 Upraviť horskú chatu
1573 1573 -----
1574 1574 Upraviť archeologické nálezisko
1575 1575 Upraviť lukostreľbu
1576 1576 Upraviť kultúrne stredisko
1577 1577 Upraviť umelecké dielo
1578 1578 Upraviť atletiku
1579 1579 Upraviť atrakciu
1580 1580 Upraviť Australian Football
1581 1581 Upraviť bankomat
1582 1582 Upraviť hniezdo záchrany
1583 1583 Upraviť chlieb a pečivo
1584 1584 Upraviť banku
1585 1585 Upraviť bar (výčap)
1586 1586 Upraviť bejzbal
1587 1587 Upraviť Basin (Kotvisko pre lode)
1588 1588 Upraviť basketbal
1589 1589 Upraviť bojisko
1590 1590 Upraviť záliv
1591 1591 Upraviť pláž
1592 1592 -----
1593 1593 Upraviť signál (rádiomaják)
1594 1594 Upraviť Obchod s nápojmi.
1595 1595 Upraviť parkovisko bicyklov
1596 1596 Upraviť požičovňu bicyklov
1597 1597 Upraviť bicyklový obchod
1598 1598 Upraviť záhradnú reštauráciu
1599 1599 Upraviť lodenicu
1600 1600 Upraviť stĺpik
1601 1601 Upraviť kníhkupectvo
1602 1602 Upraviť hraničnú kontrolu
1603 1603 Upraviť bowling na tráve
1604 1604 -----
1605 1605 Upraviť hraničné kamene
1606 1606 -----
1607 1607 Upraviť bowling
1608 1608 Editácia mosta
1609 1609 Upraviť cestu pre kone
1610 1610 Upraviť brownfield (opustený priemyselný objekt)
1611 1611 Upraviť bránu pre otváranie predkom auta (bump)
1612 1612 Upraviť autobusovú linku
1613 1613 Upraviť autobusové nástupište
1614 1614 Upraviť autobusovú stanicu
1615 1615 Upraviť autobusovú zastávku
1616 1616 Upraviť mäsiarstvo
1617 1617 Upraviť kabínkovú lanovku
1618 1618 -----
1619 1619 Upraviť kaviareň
1620 1620 Upraviť stanový tábor
1621 1621 -----
1622 1622 Upraviť prieplav
1623 1623 Upraviť kanoistiku
1624 1624 Upraviť autopožičovňu
1625 1625 Upraviť autoservis
1626 1626 Upraviť autopožičovňu (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1hod.)
1627 1627 Upraviť obchod s autami
1628 1628 Upraviť umývačku aut
1629 1629 Upraviť kemping pre obytné prívesy
1630 1630 Upraviť hrad
1631 1631 Upraviť cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
1632 1632 Upraviť vstup do jaskyne
1633 1633 Upraviť cintorín
1634 1634 Upraviť sedačkovú lanovku
1635 1635 Upraviť chatu
1636 1636 -----
1637 1637 Upraviť drogériu
1638 1638 -----
1639 1639 Upraviť kino
1640 1640 Upraviť mesto
1641 1641 Upraviť označenie hranice mesta/obce
1642 1642 Upraviť občiansku hranicu
1643 1643 Upraviť útes
1644 1644 Upraviť lezenie
1645 1645 -----
1646 1646 -----
1647 1647 Upraviť pobrežie
1648 1648 Upraviť vysokú školu
1649 1649 Upraviť obchodnú (komerčnú) oblasť
1650 1650 Upraviť spoločné, obecné
1651 1651 Upraviť počítačový obchod
1652 1652 -----
1653 1653 Upraviť stavebnú oblasť
1654 1654 -----
1655 1655 Upraviť kontinent
1656 1656 Upraviť obchod s polotovarmi
1657 1657 -----
1658 1658 Upraviť krajinu (štát)
1659 1659 Upraviť kraj (okres)
1660 1660 Upraviť súd
1661 1661 Upraviť krytú nádrž
1662 1662 Upraviť žeriav
1663 1663 Upraviť kriket
1664 1664 Upraviť cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
1665 1665 Upraviť kroquet
1666 1666 Upraviť križovanie
1667 1667 -----
1668 1668 Upraviť cyklistickú cestu
1669 1669 Upraviť cyklistiku
1670 1670 Upraviť priehradu, nádrž
1671 1671 -----
1672 1672 Upraviť zubného lekára
1673 1673 -----
1674 1674 Upraviť nepoužívanú železnicu
1675 1675 Upraviť priekopu
1676 1676 Upraviť obchod Urob si sám
1677 1677 Upraviť dok, prístavnú hrádzu
1678 1678 Upraviť lekárov
1679 1679 -----
1680 1680 Upraviť preteky chrtov
1681 1681 Upraviť lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1682 1682 Upraviť odvodňovací kanál, odtok
1683 1683 Upraviť pitnú vodu
1684 1684 -----
1685 1685 Upraviť chemickú čistiareň
1686 1686 Upraviť obchod s elektronikou
1687 1687 Upraviť veľvyslanectvo
1688 1688 Upraviť pohotovosť (záchrannú službu)
1689 1689 Upraviť vstup
1690 1690 Upraviť jazdectvo
1691 1691 -----
1692 1692 -----
1693 1693 Upraviť poľnohospodárske pôdu
1694 1694 Upraviť farmu
1695 1695 Upraviť reštauráciu rýchleho občerstvenia
1696 1696 Upraviť fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1697 1697 Upraviť prievoz, trajekt
1698 1698 Upraviť prístavisko prievozu, trajektu
1699 1699 Upraviť hydrant
1700 1700 Upraviť hasičskú stanicu
1701 1701 Upraviť rybolov
1702 1702 Upraviť únikové schody
1703 1703 Upraviť kvetinárstvo
1704 1704 -----
1705 1705 Upraviť chodník
1706 1706 Upraviť brod
1707 1707 Upraviť les
1708 1708 Upraviť fontánu
1709 1709 -----
1710 1710 Upraviť čerpaciu stanicu
1711 1711 Upraviť obchod s nábytkom
1712 1712 -----
1713 1713 -----
1714 1714 Upraviť záhradu
1715 1715 Upraviť záhradné centrum
1716 1716 Upraviť plynojem (gasometer)
1717 1717 Upraviť bránu
1718 1718 Upraviť ľadovec
1719 1719 Upraviť golf
1720 1720 Upraviť golfové ihrisko
1721 1721 Upraviť Gondolu
1722 1722 Upraviť trávnatú plochu
1723 1723 Upraviť cintorín (malý, blizko kostola)
1724 1724 Upraviť greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
1725 1725 -----
1726 1726 -----
1727 1727 -----
1728 1728 Upraviť penzión
1729 1729 Upraviť turistiku
1730 1730 Upraviť kaderníctvo
1731 1731 Upraviť zastávku
1732 1732 Upraviť malú dedinu
1733 1733 Upraviť bránu pre zvieratá (hampshire)
1734 1734 Upraviť železiarstvo
1735 1735 -----
1736 1736 Upraviť vresovisko
1737 1737 Upraviť pristávaciu plochu pre vrtuľníky
1738 1738 Upraviť obchod s Hifi elektronikou
1739 1739 Upraviť komunikáciu vo výstavbe
1740 1740 Upraviť hokej
1741 1741 Upraviť konské dostihy
1742 1742 Upraviť nemocnicu
1743 1743 Upraviť ubytovňu
1744 1744 Upraviť hotel
1745 1745 Upraviť poľovnícky posed
1746 1746 Upraviť priemyselnú oblasť
1747 1747 Upraviť Ostrov
1748 1748 Upraviť ostrovček
1749 1749 Upraviť JOSM Plugin popis URL.
1750 1750 -----
1751 1751 Upraviť kruhový objazd
1752 1752 -----
1753 1753 Upraviť škôlku
1754 1754 Upraviť stánok
1755 1755 Upraviť automatickú bránu pre hosp. zvieratá (kissing)
1756 1756 -----
1757 1757 Upraviť Zem (Pevnina)
1758 1758 Upraviť skládku odpadov
1759 1759 Upraviť práčovňu
1760 1760 Upraviť knižnicu
1761 1761 Upraviť závoru (Lift Gate)
1762 1762 Upraviť električku
1763 1763 Upraviť maják
1764 1764 Upraviť Obytnú zónu
1765 1765 Upraviť oblasť (lokalitu)
1766 1766 -----
1767 1767 Upraviť Prístav (Marina)
1768 1768 -----
1769 1769 Upraviť lúku
1770 1770 -----
1771 1771 Upraviť pomník
1772 1772 Upraviť vojenskú oblasť
1773 1773 -----
1774 1774 Upraviť minigolf
1775 1775 -----
1776 1776 -----
1777 1777 Upraviť zmenáreň
1778 1778 Upraviť jednokoľajku, vysutú dráhu
1779 1779 Upraviť pamätihodnosť, pamätník
1780 1780 Upraviť motel
1781 1781 -----
1782 1782 -----
1783 1783 -----
1784 1784 Upraviť diaľnicu
1785 1785 Upraviť diaľničnú križovatku
1786 1786 Upraviť dialničnú prípojku
1787 1787 Upraviť horský priesmyk
1788 1788 Upraviť blato
1789 1789 Upraviť Multi
1790 1790 Upraviť multipolygón
1791 1791 Upraviť múzeum
1792 1792 -----
1793 1793 Upraviť úzkorozchodnú železnicu
1794 1794 Upraviť štátne hranice
1795 1795 Upraviť hranicu Národného parku (prírodnej rezervácie)
1796 1796 Upraviť prírodnú rezerváciu
1797 1797 Upraviť nočný klub
1798 1798 Upraviť očnú optiku
1799 1799 Upraviť biopotraviny
1800 1800 Upraviť obchod s výchádzkovým (outdoor) tovarom
1801 1801 -----
1802 1802 Upraviť Palaeontological Areál
1803 1803 Upraviť park
1804 1804 Upraviť parkovisko
1805 1805 Upraviť parkovaciu uličku (Parking Aisle)
1806 1806 Upraviť odovzdávacie miesto
1807 1807 Upraviť cestu (chodník)
1808 1808 Upraviť vrchol kopca
1809 1809 Upraviť pešiu zónu
1810 1810 Upraviť polotu
1811 1811 Upraviť lekáreň
1812 1812 Upraviť výletné miesto
1813 1813 Upraviť mólo
1814 1814 Upraviť potrubie
1815 1815 Upraviť hraciu plochu, ihrisko
1816 1816 Upraviť kostol
1817 1817 Upraviť ihrisko
1818 1818 Upraviť políciu
1819 1819 Upraviť politickú hranicu
1820 1820 Upraviť poštu
1821 1821 Upraviť elektráreň (spôsob vyroby)
1822 1822 Upraviť elektrické vedenie
1823 1823 -----
1824 1824 Upraviť trafostanicu
1825 1825 Upraviť malý transformátor
1826 1826 Upraviť elektrický stožiar
1827 1827 Upraviť zachovanú železnicu (v prevádzke)
1828 1828 Upraviť prípojku cesty I. triedy
1829 1829 Upraviť cestu I. triedy
1830 1830 Upraviť súd
1831 1831 Upraviť krčmu
1832 1832 Upraviť verejnú budovu
1833 1833 -----
1834 1834 Upraviť lom
1835 1835 -----
1836 1836 Upraviť dostihovú dráhu
1837 1837 Upraviť racquetbal
1838 1838 Upraviť železničnú koľaj
1839 1839 Upraviť železničný pozemok
1840 1840 Upraviť železničné nástupište
1841 1841 Upraviť rekreačnú oblasť
1842 1842 Upraviť recykláciu (zber)
1843 1843 Upraviť oblasť (región)
1844 1844 Upraviť nádrž
1845 1845 Upraviť osídlenú oblasť
1846 1846 Upraviť ulicu
1847 1847 -----
1848 1848 Upraviť reštauráciu
1849 1849 Upraviť oblasť s maloobchodmi
1850 1850 Upraviť rieku
1851 1851 Upraviť riečny breh
1852 1852 Upraviť cestné obmedzenie
1853 1853 Upraviť cestu neznámeho typu
1854 1854 Upraviť Cestu (Route)
1855 1855 Upraviť trasy liniek pre verejnú dopravu
1856 1856 -----
1857 1857 -----
1858 1858 Upraviť zrúcaninu
1859 1859 Upraviť pristávaciu dráhu
1860 1860 -----
1861 1861 Upraviť sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
1862 1862 -----
1863 1863 Upraviť školu
1864 1864 Upraviť sutinu
1865 1865 Upraviť krovie
1866 1866 -----
1867 1867 Upraviť cestu II. triedy
1868 1868 Upraviť servisnú stanicu (autoservis)
1869 1869 Upraviť obslužnú cestu (Service)
1870 1870 Upraviť prístrešok
1871 1871 Upravit obchod s obuvou
1872 1872 Upraviť streľbu
1873 1873 -----
1874 1874 Upraviť skratky
1875 1875 Upraviť Skateboard
1876 1876 Upraviť korčuľovanie
1877 1877 Upraviť lyžovanie
1878 1878 Upraviť slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
1879 1879 Upraviť futbal
1880 1880 Upraviť Hroty
1881 1881 Upraviť športové centrum
1882 1882 Upraviť športový obchod
1883 1883 Upraviť prameň
1884 1884 Upraviť štadión
1885 1885 Upraviť štát
1886 1886 Upraviť papierníctvo
1887 1887 Upraviť turniket
1888 1888 Upraviť potok
1889 1889 -----
1890 1890 -----
1891 1891 Upraviť štvrť
1892 1892 Upraviť metro
1893 1893 Upraviť vchod do metra
1894 1894 Upraviť supermarket
1895 1895 Upraviť pozorovaciu kameru
1896 1896 Upraviť meračský bod
1897 1897 Upraviť plávanie
1898 1898 Upraviť stolný tenis
1899 1899 -----
1900 1900 Upraviť stanicu taxíkov
1901 1901 Upraviť rolovacie dráhy
1902 1902 Upraviť telefón
1903 1903 Upraviť tenis
1904 1904 Upraviť terminál
1905 1905 Upraviť terminál
1906 1906 Upraviť cestu III. triedy
1907 1907 Upraviť divadlo
1908 1908 -----
1909 1909 Upraviť mýtnu búdku
1910 1910 Upraviť vežu
1911 1911 Upraviť mesto
1912 1912 Upraviť radnicu (obecný úrad)
1913 1913 Upraviť obchod s hračkami
1914 1914 Upraviť Stopu (Track)
1915 1915 -----
1916 1916 Upraviť električku
1917 1917 Upraviť zastávku električky
1918 1918 Upraviť cestovnú kanceláciu
1919 1919 Upraviť strom
1920 1920 Upraviť cestu pre motorové vozidlá
1921 1921 Upraviť prípojku cesty pre motorové vozidla
1922 1922 Upraviť Tunel
1923 1923 Upraviť prikázané smery jazdy (turn restriction)
1924 1924 Upraviť Turniket
1925 1925 -----
1926 1926 Upraviť Neklasifikovanú cestu
1927 1927 Upraviť Univerzitu
1928 1928 -----
1929 1929 -----
1930 1930 Upraviť predajný automat
1931 1931 Upraviť veterinárnu ambulanciu
1932 1932 Upraviť obchod s DVD
1933 1933 Upraviť výhliadku
1934 1934 Upraviť dedinu
1935 1935 Upraviť obecnú zeleň
1936 1936 Upraviť vinicu
1937 1937 Upraviť sopku
1938 1938 -----
1939 1939 Upraviť odpadkový kôš
1940 1940 Upraviť čističku odpadových vôd
1941 1941 Upraviť vodu
1942 1942 Upraviť vodný zábavný park
1943 1943 Upraviť vodojem
1944 1944 -----
1945 1945 -----
1946 1946 Upraviť vodopád
1947 1947 -----
1948 1948 Upraviť kríž pri ceste
1949 1949 Upraviť božiu muku
1950 1950 Upraviť priehradzku
1951 1951 Upraviť mokraď
1952 1952 Upraviť veterný mlyn
1953 1953 Upraviť Drevo
1954 1954 Upraviť závody (továrne)
1955 1955 Upraviť zoo
1956 1956 Upraviť nový zákaz odbočenia vo vrstve ''{0}''
1957 1957 -----
1958 1958 Upraviť základné atribúty zákazu odbočenia
1959 1959 Upraviť filter.
1960 1960 Upraviť zem.šírku a zem.dĺžku na bode.
1961 1961 Upraviť novú reláciu vo vrstve "{0}"
1962 1962 Upraviť otváraciu dobu
1963 1963 Upraviť reláciu
1964 1964 Upraviť reláciu #{0} vo vrstve "{1}"
1965 1965 Upraviť relácie
1966 1966 -----
1967 1967 -----
1968 1968 Upraviť značky
1969 1969 Upraviť aktuálnu stránku pomoci
1970 1970 Načítať aktuálne vybranú reláciu
1971 1971 -----
1972 1972 Upraviť názov súboru, alebo URL pre vybraté aktívne štýly
1973 1973 Upraviť raw značky a členov tohto zákazu odbočenia
1974 1974 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1975 1975 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1976 1976 Upraviť vybraté cesty ikon
1977 1977 Upraviť zvolený zdroj.
1978 1978 Zmeniť hodnotu zvoleného klúča pre všetky objekty
1979 1979 Úpravy časovú značku vybraných prvkov v grafickom rozhraní
1980 1980 -----
1981 1981 -----
1982 1982 -----
1983 1983 Upraviť zákaz odbočenia ''{0}'' vo vrstve ''{1}''
1984 1984 Úpravy: {0}
1985 1985 UpraviťGpx
1986 1986 -----
1987 1987 Elektrifikovaný
1988 1988 -----
1989 1989 Platobné karty a Kreditné karty
1990 1990 Elektronika
1991 1991 Elementy typu(druhu) {0} sú podporované.
1992 1992 Nadmorská výška
1993 1993 Výškový profil
1994 1994 Výškový profil
1995 1995 Výškový profil trate pre '
1996 1996 -----
1997 1997 Násyp
1998 1998 Veľvyslanectvo
1999 1999 Pohotovosť (Záchranná služba)
2000 2000 Núdzový telefón
2001 2001 Prázdny dokument
2002 2002 -----
2003 2003 Nájdená prázdna úloha
2004 2004 Prázdne cesty
2005 2005 Povoliť automatické cachovanie.
2006 2006 Povoliť built-in icon východzí
2007 2007 Zapnúť filter
2008 2008 -----
2009 2009 -----
2010 2010 Povoliť/zakázať automatické presunutie zobrazenia mapy na posledný umiestnený bod
2011 2011 Zapnúť/vypnúť prevod máp iba ako drôtový
2012 2012 -----
2013 2013 -----
2014 2014 -----
2015 2015 Ukončenie #:
2016 2016 Vložiť Šírku/Dĺžku pre skok na miesto.
2017 2017 Zadať URL
2018 2018 Vložte URL pre sťahovanie:
2019 2019 Vložiť id zmenového súboru
2020 2020 Zadajte novú dvojicu klúč/hodnota
2021 2021 Vložte názov miesta pre hľadanie
2022 2022 Zapíšte názov miesta pre vyhľadávanie:
2023 2023 Vložiť funkciu a použiť na vybraté členy relácie
2024 2024 Vložiť funkcie pre všetkých členov relácie
2025 2025 Vložiť hľadaný výraz
2026 2026 Vložiť do walking-papers.org URL or ID (the bit after the ?id= in the URL)
2027 2027 -----
2028 2028 -----
2029 2029 -----
2030 2030 Zadajte pokročilé OAuth vlastnosti
2031 2031 Vložte adresu URL z ktorej budú dáta sťahované
2032 2032 Zadajte nejaký komentár
2033 2033 Vstúpiť do cadastre na východ, sever pozícii
2034 2034 Vložiť poverenia pre HTTP proxy server
2035 2035 Vložiť credentials pre OSM API
2036 2036 -----
2037 2037 Zadajte čísla domov alebo počet častí
2038 2038 -----
2039 2039 -----
2040 2040 -----
2041 2041 Vložiť ID objektu, ktorý má byť stiahnutý
2042 2042 Zadajte ID objektu, ktorý by mali byť obnovený
2043 2043 Vložte OAuth autorizačný prístup
2044 2044 Zadajte súradnice nového bodu. <br/> Môžete oddeliť zemepisnú dĺžku a šírku s medzerou, čiarkou alebo bodkočiarkou. <br/> Pomocou kladných čísel, alebo N, E znaky na označenie severného, alebo východného smeru. <br/> Južné a západné smery môžete použiť buď záporné čísla alebo S, W znaky <br/> Hodnota súradnice môže byť v jednom z troch formátov: <ul><li><i>stupňov</i><tt>&deg;</tt></li><li><i>stupňov</i><tt>&deg;</tt> <i>minutes</i><tt>&#39;</tt></li><li><i>stupňov</i><tt>&deg;</tt> <i>minutes</i><tt>&#39;</tt> <i>seconds</i><tt>&quot</tt></li></ul>Symbols <tt>&deg;</tt>, <tt>&#39;</tt>, <tt>&prime;</tt>, <tt>&quot;</tt>, <tt>&Prime;</tt> are optional.<br/><br/>Some examples:<ul><li>49.29918&deg; 19.24788&deg;</li><li>N 49.29918 E 19.24788</li><li>W 49&deg;29.918&#39; S 19&deg;24.788&#39;</li><li>N 49&deg;29&#39;04&quot; E 19&deg;24&#39;43&quot;</li><li>49.29918 N, 19.24788 E</li><li>49&deg;29&#39;21&quot; N 19&deg;24&#39;38&quot; E</li><li>49 29 51, 19 24 18</li><li>49 29, 19 24</li><li>E 49 29, N 19 24</li><li>49&deg; 29; 19&deg; 24</li><li>N 49&deg; 29, W 19&deg; 24</li><li>49&deg; 29.5 S, 19&deg; 24.6 E</li><li>N 49 29.918 E 19 15.88</li><li>49 29.4 19 24.5</li><li>-49 29.4 N -19 24.5 W</li></ul><li>48 deg 42' 52.13" N, 21 deg 11' 47.60" E</li></ul>
2045 2045 -----
2046 2046 Vložte hľadaný výraz
2047 2047 Vstup hmotnostnej hodnoty
2048 2048 Zadajte váš komentár
2049 2049 Vstup
2050 2050 Jazdectvo
2051 2051 -----
2052 2052 Chyba
2053 2053 -----
2054 2054 Chyba pri vytváraní cache adresára: {0}
2055 2055 Chyba pri mazaní dát.
2056 2056 Chyba zobrazovania URL
2057 2057 Chyba počas sťahovania
2058 2058 -----
2059 2059 -----
2060 2060 Chyba pri načítaní URL {0}
2061 2061 Chyba vo filtri
2062 2062 Chyba v riadku
2063 2063 Chybný formát času
2064 2064 Chyba pri inicializácii testu {0}:\n{1}
2065 2065 Chyba pri nahrávaní súboru
2066 2066 Chybne načítaný súbor.\nPravdepodobne nejaká stará verzia z cache súboru.
2067 2067 Nastala chyba pri rozkladaní gpx súboru {0}. Iba časť súboru bude k dispozícii
2068 2068 Chyba v súbore {0}
2069 2069 Chyba pri analýze dát z URL {0}
2070 2070 -----
2071 2071 Chyba rozkladania(parsovania) {0}:
2072 2072 Chyba parsovania{0}: {1}
2073 2073 Chyba prehrávánia zvuku
2074 2074 Chyba pri čítaní položky záložky:%s
2075 2075 -----
2076 2076 Chyba pri vytváraní zálohy z odstránenej vrstvy: {0}
2077 2077 Chyba pri vytváraní obrazu vrstvy:
2078 2078 Chyba pri exporte {0}: {1}
2079 2079 Chyba pri exporte {0}:\n{1}
2080 2080 Chyba pri získavaní súború z adresára {0}\n
2081 2081 Chyba pri rozkladaní vyrovnania(offset).\nČakám na formát: {0}
2082 2082 Chyba pri rozkladaní (parsovaní) dát.\nProsím použite požadovaný formát.
2083 2083 Chyba pri rozkladaní časového pásma.\nČakám na formát: {0}
2084 2084 Chyba pri rozkladaní {0}
2085 2085 -----
2086 2086 Chyba počas nahrávania
2087 2087 Chyba: Pripojenie k proxy ''{0}'' pre URI ''{1}'' zlyhalo. Výnimka bola: {2}
2088 2088 Chyba: Nedovolená zdvojená hodnota ''{0}'' v riadku ''{1}'' v súbore záložiek ''{2}''
2089 2089 Chyba: Neočakávaný riadok ''{0}'' v súbore záložiek ''{1}''
2090 2090 Chyby
2091 2091 Chyby počas sťahovania
2092 2092 Chyby /Varovania
2093 2093 -----
2094 2094 Odhad
2095 2095 -----
2096 2096 -----
2097 2097 -----
2098 2098 Vyrovnať (even)
2099 2099 Párne/Nepárne
2100 2100 Príklady
2101 2101 Koniec
2102 2102 Ukončiť JOSM
2103 2103 Ukončiť JOSM s uložením. Neuložené zmeny budú nahrané a/alebo uložené
2104 2104 Ukončiť JOSM bez uloženia. Neuložené zmeny budú stratené.
2105 2105 Ukončť program.
2106 2106 -----
2107 2107 Očakávané párne čísla pre adresy
2108 2108 Očakávaná nie prázdna hodnota pre parameter ''{0}'', dostal som ''{1}''
2109 2109 Očakávané nepárne čísla pre adresy
2110 2110 Očakávané platné číslo prírastka čísla adresy
2111 2111 -----
2112 2112 Podrobné body cesty s časom odhadovaným z pozície stopy(track).
2113 2113 Podrobné body cesty(waypoints) s platnou časovou značkou.
2114 2114 Export GPX súboru
2115 2115 -----
2116 2116 Exportovať a Uložiť
2117 2117 Exportovať ako PNG formát (iba rastrové obrázky)
2118 2118 Možnosti exportu
2119 2119 -----
2120 2120 -----
2121 2121 Exportovať dáta do GPX súboru.
2122 2122 Exportovať do GPX...
2123 2123 -----
2124 2124 -----
2125 2125 -----
2126 2126 Vyberte SVG ViewBox...
2127 2127 Vyberte najvhodnejšie rozhranie(hranice)...
2128 2128 Vybrať hranice obce(samosprávy)
2129 2129 Získavam GPS polohu z EXIF
2130 2130 Vyťiahnuť (extrude)
2131 2131 Vyťiahnuť cestu
2132 2132 -----
2133 2133 -----
2134 2134 -----
2135 2135 -----
2136 2136 -----
2137 2137 -----
2138 2138 -----
2139 2139 Nepodarilo sa overiť užívateľa ''{0}'' s heslom''***'' ako užívateľa OAuth
2140 2140 Nepodarilo sa povoliť OAuth žiadosť ''{0}''
2141 2141 Nepodarilo sa vytvoriť adresár pluginov ''{0}''
2142 2142 Nepodarilo sa vytvoriť informácie o pluginoch z manifestu pre pluginy ''{0}''
2143 2143 Nepodarilo sa načítať XML schémy.
2144 2144 Neúspešné nahratie zdroja ''{0}'', chyba je {1}.
2145 2145 Neúspešné otvorenie URL
2146 2146 Nepodarilo sa otvoriť URL. V súčasnej dobe neexistuje nastavenie platformy. Prosím nastavte najskôr platformu.
2147 2147 Neúspešné nadviazanie spojenia do API {0}
2148 2148 -----
2149 2149 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou
2150 2150 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou. Cieľová URL je prázdna.
2151 2151 Nepodarilo sa otvoriť vstupný tok pre zdroj ''{0}''
2152 2152 Neúspešné rozloženie údajov ''{0}'' odpovedal server.
2153 2153 neúspešné rozloženie poľa ''{1}'' v nastavení s kľúčom ''{0}''. Odchýlka bola: {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2154 2154 Nemožno rozložiť dokument zoznamu pluginov z umiestnenia ''{0}''. Vynechávam. Výnimka bola: {1}
2155 2155 Neúspešné načítanie CSS súboru ''help-browser.css''. Výnimka je: {0}
2156 2156 -----
2157 2157 -----
2158 2158 Nepodarilo sa získať OSM objekt s id {0} z dátového súboru {1}. Nemožno pridať ako "vias(cez)".
2159 2159 chybná zadanie pôvodných. aktuálna verzia {0} nie je platná v priebehu
2160 2160 Neúspešné nastavenie odkazu. Odkaz ID {0} je nenájdený v histórii ID {1}.
2161 2161 neúspešný zadaný odkaz. verzia odkazu {0} nie je platná v priebehu
2162 2162 Nepodarilo sa podpísať HTTP spojenie s hlavičkou OAuth autentifikácie
2163 2163 Neúspešné nahratie pôvodných s id {0} pretože aktuálne upravovaná vrstva neobsahuje takéto pôvodné
2164 2164 Neúspešné nahratie pôvodných s id {0} pretože aktuálna dátová vrstva je prázdna
2165 2165 Poľnohospodárska pôda
2166 2166 Farma
2167 2167 Rýchle občerstvenie
2168 2168 Rýchle vykresľovanie (vypadá nepekne)
2169 2169 Rýchle pretáčanie
2170 2170 Rýchlejšie
2171 2171 Najrýchlejšia
2172 2172 Fatálne: neúspešná lokalizácia obrázka ''{0}''. Toto je vážny konfiguračný problém. JOSM prestane pracovať.
2173 2173 -----
2174 2174 Poplatok
2175 2175 Fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
2176 2176 Plot
2177 2177 Prievoz, trajekt
2178 2178 Prístavisko prievozu, trajektu
2179 2179 Priniesť(Fetching) balíček bodov z {0}
2180 2180 Priniesť(Fetching) balíček relácií z {0}
2181 2181 Priniesť(Fetching) balíček ciest z {0}
2182 2182 Sťahovanie chýbajúcich pôvodných
2183 2183 Priniesť(Fetching) bod s id {0} z ''{1}''
2184 2184 Priniesť(Fetching) reláciu s id {0} z ''{1}''
2185 2185 Priniesť(Fetching) cestu s id {0} z ''{1}''
2186 2186 Súbor
2187 2187 Súbor "{0}" neexistuje
2188 2188 Súbor ''{0}'' nie je zapisovateľný. Prosím zvoľte iné meno súboru.
2189 2189 Chyba formátu súboru
2190 2190 -----
2191 2191 Súbor "{0}" neexistuje
2192 2192 Zálohovať súbor
2193 2193 Súbor nemohol byť zmazaný!
2194 2194 Súbor už existuje. Prepísať?
2195 2195 -----
2196 2196 Súbor nebol nájdený
2197 2197 -----
2198 2198 -----
2199 2199 Súbor {0} existuje. Prepísať ho?
2200 2200 Súbor {0} je ešte nahratý pod menom "{1}"
2201 2201 -----
2202 2202 Súbor: {0}
2203 2203 -----
2204 2204 Meno súboru
2205 2205 -----
2206 2206 -----
2207 2207 -----
2208 2208 Naplniť jeden zmenový súbor a vrátiť sa do dialógu nahrávania
2209 2209 -----
2210 2210 Filter Skrytých:{0} Nepovolených:{1}
2211 2211 Režim filter
2212 2212 Filtrovať objekty a schovať/vypnúť ich.
2213 2213 -----
2214 2214 -----
2215 2215 -----
2216 2216 -----
2217 2217 Nájsť a opraviť adresy bez (platných) ulíc.
2218 2218 -----
2219 2219 -----
2220 2220 Koniec kreslenia.
2221 2221 -----
2222 2222 Hydrant
2223 2223 Hasičská stanica
2224 2224 Spúšťací súbor Firefoxu
2225 2225 Firefox sa nenašiel. Prosím nastavte spúšťací .exe súbor v nastaveniach.
2226 2226 Ohnisko
2227 2227 Rybolov
2228 2228 Opraviť
2229 2229 -----
2230 2230 Opraviť v editore
2231 2231 Oprava vlastností
2232 2232 -----
2233 2233 Oprava adresy ulice
2234 2234 Oprava konfliktu (rozporu) značiek
2235 2235 Upraviť neurčené adresy
2236 2236 Pevná veľkosť v rozmedzí (od 25 do 1000 metrov)
2237 2237 Pevná veľkosť štvorcov (východzia 100m)
2238 2238 Pevná hodnota
2239 2239 Opravuje sa ({0}/{1}): ''{2}''
2240 2240 Opravujem chyby...
2241 2241 -----
2242 2242 Kvetinárstvo
2243 2243 -----
2244 2244 -----
2245 2245 Bol najdený nasledujúci problém:
2246 2246 -----
2247 2247 -----
2248 2248 Jedlo + Pitie
2249 2249 Pešo
2250 2250 Len pre označené objekty
2251 2251 Zosilnite kreslenú líniu ak naimportované dáta neobsahujú informáciu o čiarach.
2252 2252 Zosilniť líniu, ak žiadne segmenty nie su naimportované.
2253 2253 Brod
2254 2254 Les
2255 2255 Zabudnuté objekty, avšak nebudú zmazane na serveri po nahrávaní.
2256 2256 Chybný formát:
2257 2257 Tvar cestnej siete na základe dvoch existujúcich, ktoré majú rôzne body a jeden spoločný
2258 2258 Vpred
2259 2259 Skok Dopredu/vzad (sekundy)
2260 2260 Vytvoriť XML element <člen> nie je ako priame dieťa z elementu <relácia>
2261 2261 vytvoriť XML element <nd> element nie je ako priame dieťa z elementu <way>
2262 2262 Nájdený prázdny súbor v adresári {0}\n
2263 2263 -----
2264 2264 Najdených {0} zodpovedajúcich výrazov
2265 2265 Fontána
2266 2266 -----
2267 2267 Blokovať
2268 2268 Blokovať aktuálny zoznam spojovaných elementov
2269 2269 French cadastre WMS (Francúzsky kataster WMS)
2270 2270 Kmitočet (Hz)
2271 2271 Z ...
2272 2272 Z relácie
2273 2273 Z URL
2274 2274 Zo:
2275 2275 Čerpacia stanica
2276 2276 Čerpacia stanica
2277 2277 Typy palív
2278 2278 -----
2279 2279 Úplná Adresa:
2280 2280 Pohľad celá obrazovka
2281 2281 Úplne automatický
2282 2282 -----
2283 2283 Nábytok
2284 2284 -----
2285 2285 -----
2286 2286 GPS body
2287 2287 popis gps trasy
2288 2288 -----
2289 2289 GPX súbory
2290 2290 Súbory GPX (*.gpx *.gpx.gz)
2291 2291 GPX Stopa nemá informáciu o čase.
2292 2292 GPX stopa(trasa):
2293 2293 Nahratie GPS stopy bolo úspešné
2294 2294 -----
2295 2295 -----
2296 2296 -----
2297 2297 -----
2298 2298 Zvýšenie
2299 2299 -----
2300 2300 Záhrada
2301 2301 Záhradné centrum
2302 2302 Plynojem (Gasometer)
2303 2303 Brána
2304 2304 rozmer (mm)
2305 2305 -----
2306 2306 Geografia(Zemepis)
2307 2307 -----
2308 2308 -----
2309 2309 Geoobrázok: {0}
2310 2310 Určovanie zemepisných súradníc prerušené
2311 2311 Obrázky s GPS súradnicami
2312 2312 -----
2313 2313 Získať nové cookie (časový limit na súčasné sedenie)
2314 2314 -----
2315 2315 Získať autorizovaný prístup pre ''{0}''
2316 2316 Získať podrobné informácie o vnútornom stave objektov.
2317 2317 Ľadovec
2318 2318 Sklo
2319 2319 -----
2320 2320 Vráťte sa do dialógového okna pre nahrávanie
2321 2321 Vráťte sa na krok 1/3
2322 2322 Prejsť na Základný Editor a ručne zvoliť typ zákazu odbočenia
2323 2323 Prejsť do Základného Editora a ručne zvoliť členov s funkciou ''z'' a ''na''
2324 2324 Prejsť na Základný Editor a opraviť ručne zoznam "via(cez)"-objektov
2325 2325 Prejdite na Základný Editor a vyberte štandardný typ vozidla na základe výnimky
2326 2326 Prejsť na OSM wiki pre pomoc s tagmi (F1)
2327 2327 -----
2328 2328 Prejdite na Pokročilý editor a odstráňte členov
2329 2329 Choďte na JOSM domácu stránku pomoci
2330 2330 Prejsť na nasledujúcu stránku
2331 2331 Prejsť na predchádzajúcu stránku
2332 2332 -----
2333 2333 Golfové ihrisko
2334 2334 -----
2335 2335 Malé nákladná autá a dodávky
2336 2336 GPS čas (čítaj nad fotografiou)
2337 2337 Zachytený obrázok bez zemepisných súradníc
2338 2338 Zachytiť obrázok celej obrazovky
2339 2339 Zachytávanie menších obrázkov ( vyššia kvalita, ale použije viac pamäte)
2340 2340 Pridelené práva
2341 2341 Tráva
2342 2342 Cintorín (malý, blizko kostola)
2343 2343 -----
2344 2344 Greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
2345 2345 -----
2346 2346 -----
2347 2347 -----
2348 2348 Skupina
2349 2349 -----
2350 2350 -----
2351 2351 -----
2352 2352 -----
2353 2353 -----
2354 2354 -----
2355 2355 -----
2356 2356 Hádať hodnoty
2357 2357 -----
2358 2358 Penzión
2359 2359 Rázcestník (ukazovateľ smeru)
2360 2360 -----
2361 2361 -----
2362 2362 Gymnastika
2363 2363 Kaderníctvo
2364 2364 Malá dedina / osada / samota
2365 2365 Brána pre zvieratá (Hampshire)
2366 2366 Handy Address Interpolation Functions (Funkcia šikovného priraďovania adresy)
2367 2367 Hangár
2368 2368 Železiarstvo
2369 2369 Má kľúč ''created_by'',alebo ''converted_by''
2370 2370 Má kľúč ''note'',alebo ''comment'',alebo ''description''
2371 2371 Má kľúč ''source''
2372 2372 Má kľúč ''watch''
2373 2373 Má tag obsahující ''fixme'' alebo ''FIXME''
2374 2374 Hlavička obsahuje niekoľko hodnôt a nemôže byť namapovaný jednotlivý reťazec
2375 2375 Zdravie
2376 2376 -----
2377 2377 Vresovisko
2378 2378 Nákladné vozidlá
2379 2379 Nákladné vozidlá
2380 2380 Živý plot (Hedge)
2381 2381 Výška
2382 2382 Výška (metre)
2383 2383 Pristávacia plocha pre vrtuľníky
2384 2384 Nápoveda
2385 2385 Pomoc: {0}
2386 2386 -----
2387 2387 Pomoc pri vektorizácii WMS obrázkov.
2388 2388 Pologuľa(hemisféra)
2389 2389 Skryť
2390 2390 Schovať prvky
2391 2391 Skryť alebo zobraziť toto prepínacie tlačidlo
2392 2392 Skryť toto tlačítko
2393 2393 -----
2394 2394 Vysoké rozlíšenie (1000x800)
2395 2395 Najvyššie číslo
2396 2396 Navyššie číslo
2397 2397 Zvýrazniť
2398 2398 Duplicitné body na dialnici
2399 2399 Typ komunikácie
2400 2400 Pozemné komunikácie
2401 2401 -----
2402 2402 Turistika
2403 2403 Historické miesta
2404 2404 História
2405 2405 História pre bod {0}
2406 2406 História pre reláciu {0}
2407 2407 História pre cestu {0}
2408 2408 priebeh nie je inicializovaný. Chybný súbor aktuálnych pôvodných.
2409 2409 priebeh nieje zatiaľ inicializovaný. Chyba odkazového súboru pôvodných.
2410 2410 -----
2411 2411 Hokej
2412 2412 -----
2413 2413 Domovská stránka
2414 2414 Kôň
2415 2415 Konské dostihy
2416 2416 Nemocnica
2417 2417 Hostiteľ:
2418 2418 Ubytovňa
2419 2419 -----
2420 2420 Hlavné skratky
2421 2421 Meno domu
2422 2422 Číslo domu
2423 2423 Číslo domu {0}
2424 2424 Číslo domu {0} v {1}
2425 2425 Číslo domu
2426 2426 Dom {0}
2427 2427 Čísla domov sa nezhodujú s nastavením nepárne/párne
2428 2428 -----
2429 2429 Poľovnícky posed
2430 2430 Som v časovej zóne:
2431 2431 Používam myš
2432 2432 Som pripravený!
2433 2433 -----
2434 2434 -----
2435 2435 -----
2436 2436 ID > 0 očakávané. Got {0}
2437 2437 ID z aktuálneho zmenového súboru > 0 požadovaný. Aktuálne ID je {0}.
2438 2438 -----
2439 2439 IO Výnimka
2440 2440 -----
2441 2441 IOError pri vytváraní súboru, automatické ukladanie bude vynechané: {0}
2442 2442 IOVýnimka "{0}" nastala
2443 2443 -----
2444 2444 -----
2445 2445 Cesty pre ikony:
2446 2446 -----
2447 2447 Identifikovateľný (uvádzať v obsahu stopy a ako identifikovateľné, usporiadané body s časovou značkou)
2448 2448 Ak je špecifikovaný(určený), reset konfigurácie namiesto jej načítania.
2449 2449 Ignorovať
2450 2450 Ignorovať hdop/vdop/pdop položky
2451 2451 Ignorujte ich, nechajte reláciu tak ako je
2452 2452 Ignorovať tento tip a nahrať bez zmeny
2453 2453 Ignorovať celú skupinu, alebo jednotlivé prvky?
2454 2454 Ignorujem zachytenú výnimku pretože nahrávanie je zrušené. Výnimka je: {0}
2455 2455 Ignorujem prvky(elements)
2456 2456 Ignorujem výnimky pretože sťahovanie bolo zrušené. Výnimka bola: {0}
2457 2457 Ignorujem nesprávnu URL: "{0}"
2458 2458 Ignorujem poškodený súbor z URL: "{0}"
2459 2459 Chybné dáta
2460 2460 chybné booleovské hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
2461 2461 Neplatná požiadavka URL pre zmenový súbor
2462 2462 Nedovolená veľkosť
2463 2463 Nepovolená veľkosť <= 0. Prosím vložte celé číslo > 1
2464 2464 Nesprávna kresba prerušovanej čiary, aspoň jedna hodnota musí byť > 0
2465 2465 Nesprávna kresba prerušovanej čiary, hodnoty musia byť kladné
2466 2466 Chybná štruktúra dokumentu. Vytvorená bod, cesta, alebo relácia sa nedá ''vytvoriť'','' zmeniť'', alebo odstrániť''.
2467 2467 Neplatný výraz ''{0}''
2468 2468 Chybná hodnota zemepisnej šírky ''{0}''
2469 2469 Neplatná hodnota parametra zem. šírky ''{0}'', dostal som {1}
2470 2470 Neplatná dlhá hodnota pre vlastnosť ''{0}''. Got ''{1}''
2471 2471 Chybná hodnota zemepisnej dĺžky ''{0}''
2472 2472 Neplatná hodnota parametra zem. dĺžky ''{0}'', dostal som {1}
2473 2473 Chybná číselná hodnota atribútu ''{0}''. Mám ''{1}''.
2474 2474 Neplatný objekt s id=0
2475 2475 Chybné číslo portu v nastavení ''{0}''. Mám {1}.
2476 2476 Neplatný regulárny výraz ''{0}''
2477 2477 Chybné hodnoty atribútu ''changeset'' pre nový objekt {1}. Dostal som {0}. Resetujem na 0.
2478 2478 Chybné hodnoty atributu ''changeset''. Mám {0}.
2479 2479 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}. Got {1}
2480 2480 Neplatná hodnota vre vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}. Got {2}.
2481 2481 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''uid''. Got ''{0}''
2482 2482 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodné s id {0}. Got {1}
2483 2483 Chybná hodnota pre vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''. Got {2}
2484 2484 chybné hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
2485 2485 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu OsmPrimitiveType, dostáva ''{1}''
2486 2486 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu boolean, dostáva ''{1}''
2487 2487 Chybná hodnota povinnej vlastnosti ''{0}'' z typu dvojitý(double). Got ''{1}''.
2488 2488 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long (>=0), dostáva ''{1}''
2489 2489 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long , dostáva ''{1}''
2490 2490 Neplatná hodnota vlastnosti ''ref'' z elementu <nd>. Got {0}
2491 2491 Obrázok
2492 2492 Obrázkové súbory
2493 2493 Obrázok je už načítaný
2494 2494 Orezávanie obrázkov
2495 2495 Súbor s obrázkom nemôže byť zmazaný.
2496 2496 Súbory obrázkov
2497 2497 Obrázky (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2498 2498 Obrázkový filter interpolácie:
2499 2499 Určovanie zemepisnej polohy obrázkov
2500 2500 Rozlíšenie obrázku:
2501 2501 Snímky
2502 2502 -----
2503 2503 -----
2504 2504 -----
2505 2505 Posun(offset) snímok
2506 2506 -----
2507 2507 Obrázky, ktoré sú už označkované ({0}/{1})
2508 2508 Obrázky so zemepisnou polohou v exif dátach ({0}/{1})
2509 2509 Britský
2510 2510 -----
2511 2511 Importovať
2512 2512 Importovať zvuk
2513 2513 Importovať Dáta z Globalsat Datalogger DG100 do GPX vrstvy.
2514 2514 -----
2515 2515 -----
2516 2516 -----
2517 2517 -----
2518 2518 -----
2519 2519 -----
2520 2520 -----
2521 2521 Import georeferenčného obrázka
2522 2522 Import obrázku
2523 2523 Importovať obrázky
2524 2524 Import nie je možný
2525 2525 Importovať cestu z GPX vrstvy
2526 2526 -----
2527 2527 -----
2528 2528 -----
2529 2529 -----
2530 2530 -----
2531 2531 Importované obrázky
2532 2532 -----
2533 2533 Importujem dáta z DG100...
2534 2534 Importovať dáta zo zariadenia.
2535 2535 -----
2536 2536 Importuje vydania z OpenStreetBugs
2537 2537 -----
2538 2538 V nasledujúcej tabuľke si môžete upraviť <strong> neupravené členy </strong> reprezentujúce vzťahy v OSM tieto zákazy odbočenia.
2539 2539 V nasledujúcej tabuľke si môžete upraviť <strong> neupravené tagy </strong> ktoré reprezentujú v OSM tieto zákazy odbočenia.
2540 2540 Sklon
2541 2541 Prudký sklon
2542 2542 Nekompletné <member> špecifikácie s ref=0
2543 2543 -----
2544 2544 Neúplné nahratie a/alebo uloženie
2545 2545 Nesprávny počet parametrov
2546 2546 Priblíženie
2547 2547 Prírastok
2548 2548 Prírastok:
2549 2549 -----
2550 2550 Priemysel
2551 2551 Informácie
2552 2552 Info o Elemente
2553 2553 -----
2554 2554 Informácia
2555 2555 Informačná tabuľa
2556 2556 Informačná kancelária
2557 2557 Informačný terminál
2558 2558 Informácie o vrstve
2559 2559 Prebieha inicializácia
2560 2560 Inicializojem sedenie na internetovej stránke OSM ...
2561 2561 Inicializujem body na aktualizáciu ...
2562 2562 Inicializujem relácie na aktualizáciu ...
2563 2563 Inicializujem cesty na aktualizáciu ...
2564 2564 Vložiť 'via(cez)' objekty zo schránky
2565 2565 Vložiť nových členov relácie zo schránky
2566 2566 Prezrieť
2567 2567 -----
2568 2568 Inštalujem aktualizované pluginy
2569 2569 -----
2570 2570 -----
2571 2571 Vnútorná chyba servera
2572 2572 Interné štýly majú byť použité ako základ pre prevádzkové prepínateľné štýly
2573 2573 -----
2574 2574 -----
2575 2575 Interpolácia (vloženie)
2576 2576 -----
2577 2577 Priesečník medzi cestami multipolygónu
2578 2578 -----
2579 2579 Chybná API URL
2580 2580 Chybne špecifikovan0 ID. Nemôžem stiahnuť objekt.
2581 2581 Neplatná adresa URL ''{0}'' v plugine {1}
2582 2582 Neplatná adresa URL {0}
2583 2583 Chybná URL?
2584 2584 Chybný ohraničujúci rámec
2585 2585 Poškodený bz2 súbor.
2586 2586 Neplatný dátum
2587 2587 Neplatná hodnota dátum/čas
2588 2588 Neplatné vyrovnanie (offset)
2589 2589 Neplatné vlastnosti kľúča
2590 2590 Chybný vyhľadávaný výraz
2591 2591 -----
2592 2592 -----
2593 2593 Neplatný spellcheck line: {0}
2594 2594 Neplatný tagchecker line - {0}: {1}
2595 2595 Neplatné časové pásmo
2596 2596 Neplatné ID užívateľa
2597 2597 Neplatné užívateľské meno
2598 2598 Neplatná medzera vo vlastnosti klúča
2599 2599 Obrátený filter
2600 2600 Zameňte originálnu čiernu a bielu farbu ( a všetky prechodné šedé). Použité pre texty na tmavých pozadiach.
2601 2601 Nie je vektorizované.
2602 2602 Je vektorizované.
2603 2603 Ostrov
2604 2604 Ostrovček
2605 2605 Vyzerá to, že JOSM minule havaroval. Chcete obnoviť dáta?
2606 2606 Podporuje protokol verzie 0.6, zatiaľ čo server uvádza podporu {0} do {1}.
2607 2607 -----
2608 2608 Položka
2609 2609 položka {0} sa v zozname nenachádza
2610 2610 Cestovný poriadok
2611 2611 -----
2612 2612 -----
2613 2613 -----
2614 2614 -----
2615 2615 JOSM PicLayer plugin kalibračné údaje
2616 2616 -----
2617 2617 JOSM Tag Editor Plugin (plugin pre úpravu značiek)
2618 2618 -----
2619 2619 JOSM očakáva vyhľadať pôvodné [{0} {1}] v dátovej sade, ale nenachádza sa tam. Prosím pošlite správu na http://josm.openstreetmap.de . Toto nie je kritická chyba, mali by ste bezpečne pokračovať vo vašej práci.
2620 2620 JOSM ja zastavený aby zmeny mohli byť prevedené
2621 2621 JOSM verzia {0} požadovaná pre plugin {1}.
2622 2622 -----
2623 2623 -----
2624 2624 JPEG obrázky (*.jpg)
2625 2625 -----
2626 2626 Java verzia {0}
2627 2627 -----
2628 2628 Funkcie Spojenia Plôch (Join Areas Function)
2629 2629 Spojiť body a línie
2630 2630 Vložiť bod do cesty
2631 2631 Pripojiť bod k najbližšej ceste
2632 2632 Spojiť prekrývajúce sa Plochy
2633 2633 Spojené prekrývajúce sa plochy
2634 2634 -----
2635 2635 -----
2636 2636 Spojiť plochy ktoré sa prekrývajú
2637 2637 -----
2638 2638 Skok na miesto (pozíciu)
2639 2639 -----
2640 2640 -----
2641 2641 Skok tam
2642 2642 -----
2643 2643 Skok na miesto (pozíciu)
2644 2644 Križovatka
2645 2645 -----
2646 2646 -----
2647 2647 -----
2648 2648 Ponechať
2649 2649 Zachovať záložné súbory pri ukladaní dátových vrstiev
2650 2650 -----
2651 2651 Ponechaj moje súradnice
2652 2652 Udržať môj vymazaný stav
2653 2653 Ponechať staré zálohy a pokračovať
2654 2654 Zachovať plugin
2655 2655 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z miestnej(local) dátovej sady
2656 2656 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z dátovej sady servera
2657 2657 Ponechaj ich súradnice
2658 2658 Udržať ich vymazaný stav
2659 2659 Ponechať tohto člena relácie pre cieľový objekt
2660 2660 Kĺúč
2661 2661 Klúč ''{0}'' je neplatný.
2662 2662 Kľúč ''{0}'' sa nenachádza v zozname predvolených hodnôt.
2663 2663 Kľúč nemôže byť prázdna hodnota keď je použitý značkový operátor. Ukážka použitia: kľúč=hodnota
2664 2664 -----
2665 2665 Kláves:
2666 2666 -----
2667 2667 Klávesové skratky
2668 2668 Kľúčové slová
2669 2669 Škôlka
2670 2670 Stánok
2671 2671 Automatická brána pre hospodárske zvieratá (Kissing)
2672 2672 -----
2673 2673 LKS-92 (Lotyšsko TM)
2674 2674 LPG (Skvapalnený ropný plyn)
2675 2675 Popis zvukovej (obrázka a web) značky
2676 2676 -----
2677 2677 -----
2678 2678 Nastavenie pluginu Lakewalker
2679 2679 Lakewalker stopa(trace)
2680 2680 Lambert 4 Zones (Francúzko)
2681 2681 -----
2682 2682 Lambert CC9 Zone (Francúzko)
2683 2683 -----
2684 2684 Lambertova zóna (Estónsko)
2685 2685 Lambert Zone {0} cache súbor (.{0})
2686 2686 Lambertova zóna {0} vo vyrovnávacej pamäti je nezlučiteľná s aktuálnou Lambertova zónou {1}
2687 2687 Zem (Pevnina)
2688 2688 Využívanie oblasti (Land use)
2689 2689 Skládka odpadov
2690 2690 -----
2691 2691 -----
2692 2692 Duplicitné body na využívaní krajiny
2693 2693 Jazdné pruhy
2694 2694 Jazyk
2695 2695 -----
2696 2696 -----
2697 2697 Posledná zmena {0}
2698 2698 Pluginy boli naposledy aktualizované pred {0} dňami.
2699 2699 Zemepisná šírka
2700 2700 Zemepisná šírka:
2701 2701 Založiť (Launch) súbor podľa vyberajúcej osoby pre výber súboru
2702 2702 Uvedený prehliadač s informáciou o súbore zmien
2703 2703 -----
2704 2704 -----
2705 2705 -----
2706 2706 Spustiť v maximalizovanom režime
2707 2707 Spustiť dialógové okno pre požiadavky zmenových súborov
2708 2708 Spustenie editora zákazu odbočenia pre vytvorenie nového zákazu odbočenia
2709 2709 Spúšťa FireFox na aktuálne viditeľné zobrazenie, ako pekný SVG obrázok.
2710 2710 Uvedený prehliadač s informáciou o používateľovi
2711 2711 Otvoriť dialóg úpravy značiek
2712 2712 Práčovňa
2713 2713 Vrstva
2714 2714 Vrstva ''{0}'' má zmeny, ktoré môžu byť uložené do svojho pričleneného súboru ''{1}''.
2715 2715 Vrstva ''{0}'' obsahuje zmeny ktoré, by mali byť nahraté na server.
2716 2716 Vrstva ''{0}'' nieobsahuje zmeny pre uloženie.
2717 2717 Vrstva ''{0}'' nemá žiadne zmeny na nahratie.
2718 2718 Vrstva ''{0}'' nie je podporovaná súborom
2719 2719 Vrstva ''{0}'' musí byť v zozname vrstiev
2720 2720 Vlastnosti vrstvy
2721 2721 Vrstva na úoravu GPX stôp(tracks)
2722 2722 vrstva nie je v zozname
2723 2723 Vrstva pre vykonávanie meraní
2724 2724 Vrstva: {0}
2725 2725 Vrstvy
2726 2726 Vrstvy:
2727 2727 Uvedený čas (sekundy)
2728 2728 -----
2729 2729 -----
2730 2730 -----
2731 2731 Voľný čas
2732 2732 Dĺžka
2733 2733 -----
2734 2734 Dĺžka s hodnotou pre tag ''{0}'' pri objekte {1} prekonala max. povolenú dĺžku {2}. Dĺžka hodnoty je {3}.
2735 2735 Dĺžka kroku:
2736 2736 Dĺžka: {0}
2737 2737 Železničné priecestie
2738 2738 Knižnica
2739 2739 Licencia
2740 2740 -----
2741 2741 Závora (Lift Gate)
2742 2742 Rýchloelektrička
2743 2743 Maják
2744 2744 Odkazová linka
2745 2745 Presnosť zjednodušovania čiar (stupňov)
2746 2746 Typ vedenia
2747 2747 Riadok {0} stĺpec {1}:
2748 2748 -----
2749 2749 zoznam funkcií {0} sa teraz nenachádza v porovnávanej dvojici
2750 2750 -----
2751 2751 Zoznam elementov v mojej dátovej sade, i.e. miestna dátová sada
2752 2752 Zoznam elementov v ich dátovej sade, i.e. v dátovej sade servera
2753 2753 Zoznam spojovaných elementov. Budú nahradené mojimi elementmi, keď rozhodnutie pre spojenie bude aplikované
2754 2754 Zoznam naposledy otvorených súborov
2755 2755 -----
2756 2756 -----
2757 2757 -----
2758 2758 -----
2759 2759 Obytná zóna
2760 2760 -----
2761 2761 Nahrať Všetky Dlaždice
2762 2762 -----
2763 2763 Nahrať obrázok kalibrácie ...
2764 2764 Nahrať Dlaždice (Tiles)
2765 2765 Načítať WMS vrstvu
2766 2766 Nahrať WMS vrstvu zo súboru
2767 2767 -----
2768 2768 -----
2769 2769 -----
2770 2770 Nahrať priebeh
2771 2771 -----
2772 2772 Načítať polohu z cache (iba ak je cache zapnutá)
2773 2773 -----
2774 2774 Načítať rodičovské(nadriadené) relácie
2775 2775 Načítať reláciu
2776 2776 Načítať sadu obrázkov na novú vrstvu.
2777 2777 Nahrať obsah z vašich otvorených zmenových súborov zo servera
2778 2778 -----
2779 2779 Načítavam skoršie pluginy
2780 2780 Nahrávanie súboru zlyhalo: {0}
2781 2781 Nahrať históriu pre bod {0}
2782 2782 Nahrať históriu pre reláciu {0}
2783 2783 Nahrať históriu pre cestu {0}
2784 2784 Nahrávam rodičovskú reláciu
2785 2785 Nahrávam pluginy ''{0}''...
2786 2786 Načítavam pluginy
2787 2787 Načítavam pluginy ...
2788 2788 -----
2789 2789 Vložiť zdroje štýlov z ''{0}''
2790 2790 Nahrávam {0}
2791 2791 -----
2792 2792 -----
2793 2793 Načíta informácie o prelicencování zo servera. Užívatelom, ktorí súhlasili s novými prispievateľskými podmienkami sa zobrazí zelené začiarknutie.
2794 2794 Miestne súbory
2795 2795 Oblasť (lokalita)
2796 2796 Oblasť, osada, miesto.
2797 2797 Umiestnenie
2798 2798 Umiestnenie "{0}" vyhľadané v cache.\nNajskôr načítať cache?\n(Nie = nová cache)
2799 2799 Zamknúť
2800 2800 Plavebná komora
2801 2801 -----
2802 2802 Odhlásujem sedenie ''{0}''...
2803 2803 Zemepisná dĺžka
2804 2804 Zemepisná dĺžka:
2805 2805 -----
2806 2806 Vzhľad a chovanie
2807 2807 -----
2808 2808 Výhliadková veža
2809 2809 Hľadanie obrázkov
2810 2810 Hľadám breh...
2811 2811 -----
2812 2812 Vyhľadá body, alebo cesty s FIXME v hodnotách vlastností.
2813 2813 -----
2814 2814 -----
2815 2815 Nízke rozlíšenie (600x400)
2816 2816 Najnižšie číslo
2817 2817 Najnižšie číslo domu nemôže byť vyšie ako najvyššie číslo domu
2818 2818 Najnižšie číslo domu v radovej zástavbe
2819 2819 Najnižšie číslo
2820 2820 -----
2821 2821 -----
2822 2822 -----
2823 2823 -----
2824 2824 -----
2825 2825 -----
2826 2826 -----
2827 2827 -----
2828 2828 MTB Rozsah
2829 2829 -----
2830 2830 Hlavná dátová sada neobsahuje bod {0}
2831 2831 Vytvoriť Zvukovú značku v "Play Head"
2832 2832 Vytvoriť duplikát práve zvolenej vrstvy.
2833 2833 -----
2834 2834 Uistite sa, že ste načítali nejaké dáta ak ste použili --výber.
2835 2835 Vytvára radové domy mimo jednotlivých blokov.
2836 2836 Vytvoriť dvojicu vybraných segmentov cesty paralelným otočením jedného z nich na vybranom bode.
2837 2837 -----
2838 2838 Poškodený konfiguračný súbor pri linke {0}
2839 2839 Chybné vety: {0}
2840 2840 -----
2841 2841 Človekom vytvorené (Man made)
2842 2842 Otvorte správu zmenových súborov a vyberte zmenový súbor na nahratie do
2843 2843 Manuálne
2844 2844 Manuálne nastavenie
2845 2845 Ručne nastavte HTTP proxy server
2846 2846 Mapa
2847 2847 -----
2848 2848 Projekcia mapy
2849 2849 Nastavenie mapy
2850 2850 -----
2851 2851 Mapa: {0}
2852 2852 -----
2853 2853 -----
2854 2854 Prístav (Marina)
2855 2855 Označiť ako hotové
2856 2856 Symbol vybraných značiek je nerozhodnutý
2857 2857 Značky z pomenovaných bodov
2858 2858 Značky z {0}
2859 2859 -----
2860 2860 -----
2861 2861 -----
2862 2862 -----
2863 2863 Spárovať prvú fotografiu s prvým bodom GPX
2864 2864 Priraďovanie fotiek ku stope(track) zlyhalo
2865 2865 Materiál
2866 2866 -----
2867 2867 -----
2868 2868 Max zväčšenie lvl:
2869 2869 Max. Výška(v metroch)
2870 2870 Max. Dĺžka (v metroch)
2871 2871 Max. Šírka (v metroch)
2872 2872 -----
2873 2873 Maximálna veľkost cache (v MB)
2874 2874 Max. zemepisná šírka
2875 2875 Max. zemepisná dĺžka
2876 2876 Max. rýchlosť (km/h)
2877 2877 Max. hmotnosť (ton)
2878 2878 Maximálny vek jednotlivých súborov v cache v dňoch. Štandardná hodnota je 100
2879 2879 Maximálna plocha na požiadavku:
2880 2880 Maximálny vek cache (dni)
2881 2881 Maximálna veľkosť cache (MB)
2882 2882 Maximálna hodnota šedej branej ako voda (umiestnená na Landsat IR-1 data). Môže byť v rozsahu 0-255. Štandardne 90.
2883 2883 Maximálna hodnota šedej braná ako voda (0-255)
2884 2884 Maximálna dĺžka (v metroch) pre kresbu čiar lokálnych súborov. Nastavte ''-1'' pre kresbu všetkých čiar.
2885 2885 Maximálna dĺžka (v metroch) pre vykresľovanie línií. Nastavte na ''-1'' pre kreslenie všetkých línií.
2886 2886 Maximálna dĺžka (metrov)
2887 2887 Maximálna dĺžka pre lokálne súbory (v metroch)
2888 2888 Maximálny počet bodov v prvotnom trasovaní
2889 2889 Maximálny počet bodov na tvorbu pred sanáciou (pred zjednodušením línií). Štandardne 50000.
2890 2890 Maximálny počet úsekov v každej vygenerovanej ceste. Východzia hodnota 250.
2891 2891 Maximálny počet úsekov na cestu
2892 2892 Maximálna veľkosť jednotlivých adresárov s cache v bajtoch. Štandardná hodnota je 300MB
2893 2893 Lúka
2894 2894 Namerané hodnoty
2895 2895 -----
2896 2896 -----
2897 2897 Meranie
2898 2898 Vysoké rozlíšenie (800x600)
2899 2899 Člen
2900 2900 Člen pre úlohu {0} je chybného typu
2901 2901 Členovia
2902 2902 Členy z pamäte nie je možné pridať, pretože nie sú zahrnuté do aktuálnej vrstvy
2903 2903 Členy(vyriešené)
2904 2904 Členy(v konflikte)
2905 2905 Pomník
2906 2906 Meno v menu
2907 2907 Meno v menu (východzie)
2908 2908 Menu skratiek
2909 2909 -----
2910 2910 Mercatorova projekcia
2911 2911 Zlúčiť
2912 2912 Zlúčiť body
2913 2913 -----
2914 2914 Zlúčiť duplikátne body?
2915 2915 Zlúčiť vrstvu
2916 2916 Zlúčiť body do najstaršieho bodu
2917 2917 Zlúčiť body objektov
2918 2918 Zlúčiť výber
2919 2919 -----
2920 2920 Zlúčiť aktuálnu vrstvu do inej vrstvy
2921 2921 -----
2922 2922 Spojiť túto vrstvu do ďalšej vrstvy
2923 2923 Zlúčiť {0} body
2924 2924 Zmrazený zoznam spojovaných členov. Vyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2925 2925 Zmrazený zoznam spojovaných bodov. Vyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste.
2926 2926 spojované body ešte nie sú blokované. Memôžem spustiť vykonávací príkaz
2927 2927 Spojované body sú ešte neblokované. Nie je možné dať vykonávací povel
2928 2928 Spojovaná verzia
2929 2929 -----
2930 2930 -----
2931 2931 -----
2932 2932 Správu dňa nie je možné zobraziť
2933 2933 Doplňujúce informácie
2934 2934 Metrická
2935 2935 -----
2936 2936 -----
2937 2937 Kliknutie stredného tlačítka myši opäť prejde cyklus.<br>podržanie CTRL pre výber priamo z tohoto zoznamu s myšou.<hr>
2938 2938 Armáda
2939 2939 -----
2940 2940 Minimálna vrstva priblíženia:
2941 2941 Min. zemepisná šírka
2942 2942 Min. zemepisná dĺžka
2943 2943 Min. rýchlosť (km/h)
2944 2944 -----
2945 2945 Malý kruhový objazd
2946 2946 Minigolf
2947 2947 Minimálna vzdialenosť (pixelov)
2948 2948 Minút: {0}
2949 2949 Zrkadlovo prevrátiť
2950 2950 Zrkadlovo vybrané body a cesty.
2951 2951 Chýba vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}
2952 2952 Chýba vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}
2953 2953 Chýba vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodných s id {0}
2954 2954 Chýbajúca vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''
2955 2955 Chýbajúci zvukový súbor
2956 2956 -----
2957 2957 Chýbajúce šifrovanie
2958 2958 -----
2959 2959 Chýbajúce kľúče alebo hodnoty atribútu v tagu.
2960 2960 Chýbajúce povinné vlastnosti pri prvku ''hranice''. Got minlon=''{0}'',minlat=''{1}'',maxlon=''{3}'',maxlat=''{4}'', origin=''{5}''.
2961 2961 Chýbajúca povinná vlastnosť ''{0}'' z XML prvku {1}.
2962 2962 -----
2963 2963 Chýba povinná vlastnosť ''{0}'' na <nd> z cesty {1}
2964 2964 Chýbajúce povinné vlastnosti ''{0}''.
2965 2965 Chýba zlúčujúci ciel pre bod s id {0}
2966 2966 Chýba zlúčujúci ciel pre reláciu s id {0}
2967 2967 Chýbajúci cieľ pre spojenie s cestou s id {0}
2968 2968 Chýba zlučovaný cieľ pre {0} s id {1}
2969 2969 Chýba zlúčujúci ciel typu {0} s id {1}
2970 2970 Chýbajúce meno:* prekladu.
2971 2971 Chýbajúci operator pre NOT
2972 2972 Chýbajúci parameter pre OR
2973 2973 Chýba povinná vlastnosť ''{0}''.
2974 2974 Chýba totožnosť užívateľa
2975 2975 Zmiešaný typ duplicitných bodov
2976 2976 Po-Pi 08:30-20:00
2977 2977 -----
2978 2978 -----
2979 2979 -----
2980 2980 Režim: Kresliť Fokus
2981 2981 Režim: {0}
2982 2982 -----
2983 2983 Pracovný režim (Potlach štýl)
2984 2984 -----
2985 2985 Zmenené časy (časových značiek) zvukových súborov.
2986 2986 Skupiny modifikátorov
2987 2987 -----
2988 2988 Zmenáreň
2989 2989 Jednokoľajka, vysutá dráha
2990 2990 Pamätihodnosť, pamätník
2991 2991 Viac informácií ...
2992 2992 Viac informácii o tejto vlastnosti
2993 2993 Je prítomná viac ako jedna WMS vrstva\nNajskôr vyberte jednu z nich a potom zopakujte
2994 2994 Najdených viac ako jedna cesta "z"
2995 2995 Najdených viac ako jedna cesta "na"
2996 2996 Viac ako jedena "cez" najdená cesta
2997 2997 -----
2998 2998 -----
2999 2999 Motorové vozidlo
3000 3000 Osobné automobily
3001 3001 Motocykel
3002 3002 -----
3003 3003 Cesta pre motorové vozidlá
3004 3004 -----
3005 3005 Dialnica
3006 3006 Ďialničná križovatka
3007 3007 Dialničná prípojka
3008 3008 Horský priesmyk
3009 3009 Horský bicykel
3010 3010 Pres[vam bod...
3011 3011 Posuň segment pozdĺž jeho normály, potom pusť tlačítko na myši.
3012 3012 -----
3013 3013 Presunúť dialóg na bočný panel
3014 3014 Posunúť nižšie
3015 3015 Posunúť dole vybrané elementy s rovnakou pozíciou
3016 3016 Posunúť elementy
3017 3017 Posunúť filter dole.
3018 3018 Posunúť filter hore.
3019 3019 Presunúť vľavo
3020 3020 Presunúť uzly tak, aby mali všetky uhly 90 alebo 180 stupňov
3021 3021 Pohybovať objekty ťahaním, Shift pridať do výberu (Ctrl prepnúť); Shift-Ctrl otočiť vybrané, Alt-Ctrl mierka vybraných; alebo zmeniť voľbu
3022 3022 Presunúť objekty {0}
3023 3023 Presunúť vpravo
3024 3024 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dolu.
3025 3025 Pridať všetky zvolené objekty medzi členy
3026 3026 Presun vybranej položky o jeden riadok nadol.
3027 3027 Presun vybranej položky o jeden riadok nahor.
3028 3028 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dole.
3029 3029 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok hore.
3030 3030 Presunúť označené body na priamku
3031 3031 Presunúť označené body do kruhu
3032 3032 Presunutie vybratých členov relácie dole o jednu pozíciu
3033 3033 Presunutie vybratých členov relácie hore o jednu pozíciu
3034 3034 Presunutie vybratých "vias(cez)" dole o jednu pozíciu
3035 3035 Presunutie vybratých "vias(cez)" hore o jednu pozíciu
3036 3036 Posunúť ich
3037 3037 Posunúť vyššie
3038 3038 Posunúť hore vybrané elementy s rovnakou pozíciou
3039 3039 Presunúť {0}
3040 3040 Presunutie objektov {0}
3041 3041 Blato
3042 3042 -----
3043 3043 -----
3044 3044 multipolygón
3045 3045 Vnútorná cesta multipolygónu je vonku
3046 3046 Multipolygón nie je uzavretý
3047 3047 Obecné administratívne hranice
3048 3048 Obec je vektorizovaná !\nPoužite normálne Cadastre Grab menu.
3049 3049 Múzeum
3050 3050 -----
3051 3051 Moje zmenové súbory
3052 3052 Moja dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
3053 3053 Moja verzia
3054 3054 Moja verzia (miestna(local) dátova sada)
3055 3055 Môj so zlúčeným
3056 3056 Môj s Ich
3057 3057 NMEA import zlyhal!
3058 3058 NMEA import úspešný
3059 3059 NMEA-0183 súbory
3060 3060 -----
3061 3061 -----
3062 3062 Názov
3063 3063 -----
3064 3064 Názov miesta
3065 3065 Meno užívateľa.
3066 3066 Názov:
3067 3067 Meno: {0}
3068 3068 Pomenovanie trackpoints od {0}
3069 3069 Pomenované trasové body
3070 3070 Úzkorozchodná železnica
3071 3071 Štátna
3072 3072 Národný park
3073 3073 Duplicitné body na prírodných ...
3074 3074 -----
3075 3075 Prírodná rezervácia
3076 3076 Blízko
3077 3077 Najbližší-Sused (najrýchlejší) [ Default ]
3078 3078 Sieť
3079 3079 Sieťová výnimka
3080 3080 Nikdy neaktualizovať
3081 3081 Nový
3082 3082 Nový autorizačný prístup
3083 3083 -----
3084 3084 Nová vrstva
3085 3085 Nový problém
3086 3086 Nový kľúč
3087 3087 Nový offset
3088 3088 -----
3089 3089 Nová obrázková vrstva zo schránky
3090 3090 Nová obrázková vrstva zo súboru ...
3091 3091 -----
3092 3092 Nová relácia
3093 3093 Nová funkcia
3094 3094 -----
3095 3095 -----
3096 3096 Nová hodnota
3097 3097 Nová hodnota pre {0}
3098 3098 Nasledujúci
3099 3099 Nasledujúci obrázok
3100 3100 -----
3101 3101 Nočný klub
3102 3102 Nie
3103 3103 Žiadny exportér nenájdený! Nič zachránené..
3104 3104 GPS dátová vrstva nie je vytvorená.
3105 3105 Nie je vybratá GPX vrstva. Nemôžem nahrať stopu (trace).
3106 3106 Vo vrstve nie je žiadna GPX stopa ku ktorej by sa dal pripojiť zvuk.
3107 3107 Zákaz odbočenia vľavo
3108 3108 Zákaz odbočenia vpravo
3109 3109 Bez skratky
3110 3110 -----
3111 3111 Zákaz jazdy priamo
3112 3112 Zákaz otáčania
3113 3113 Žiadna "z" najdená cesta
3114 3114 Žiadna "na" najdená cesta
3115 3115 Nenajdený "cez", bod alebo cesta
3116 3116 Žiadna oblasť nie je vybratá
3117 3117 -----
3118 3118 Žiadne zmeny pre uloženie.
3119 3119 Nenachádza sa tu súbor zmien pre diff nahratie
3120 3120 Žiadne konflikty na rozhodnutie
3121 3121 Nie je žiadny konflikt, čo by sa mohol priblížiť
3122 3122 Nájdená neaktuálna dátová sada
3123 3123 V tejto oblasti sa nenachádzajú žiadne dáta.
3124 3124 Nenajdené žiadne dáta na zariadení.
3125 3125 Neboli načítané žiadne dáta.
3126 3126 Žiaden dátum
3127 3127 Nie je poskytnutý žiaden popis. Prosím doplňte nejaký popis
3128 3128 Neexistujú zvukové značky v tejto vrstve, voči ktorým by bolo možné nastaviť posunutie.
3129 3129 Slepá ulica
3130 3130 Žiadny súbor nie je pridružený k tejto vrstve
3131 3131 Žiadny gpx nie je vybratý
3132 3132 Bez obrázka
3133 3133 Nenajdené žiadne obrázky.
3134 3134 Žiadne obrázky nemôžu byť vyrovnané!
3135 3135 Nenájdený žiadny priesečník. Nič nebolo zmenené.
3136 3136 Žiadne vrstvy na nastavovanie
3137 3137 Neboli nájdené záznamy pre "{0}"
3138 3138 Žiadny názov
3139 3139 Neotvárajte súbor zmien
3140 3140 Neotvorené súbory zmien
3141 3141 Chýba vonkajšia cesta multipolygónu
3142 3142 Nevyriešený konflikt vo vlastnostiech
3143 3143 Nevyriešený konflikt značiek musí byť vyriešený
3144 3144 Žiadne pôvodné s id {0} v miestnom dátovom súbore. Nemožno vyvodzovať pôvodné typ.
3145 3145 Nezistený žiadny problém
3146 3146 Bez proxy servera
3147 3147 Nie je vybraná žiadna relácia
3148 3148 -----
3149 3149 Nevybratá GPX stopa(track)
3150 3150 Žiadny štýl pre multipolygón
3151 3151 Nie je žiaden štýl v multipolygónovej relácii
3152 3152 Žiadne značky
3153 3153 Žiadne cieľové vrstvy
3154 3154 -----
3155 3155 Žiadna platná funkcia pre člena multipolygónu
3156 3156 Neplatná WMS URL alebo id
3157 3157 Žiadne chyby na overenie
3158 3158 Žiaden pohľad nie je otvorený - nemôžem určiť hranice!
3159 3159 Nie, zrušiť
3160 3160 Nie, pokračovať v editácii
3161 3161 Nie, použite to
3162 3162 Nie, najskôr vyriešiť problémy
3163 3163 Bod
3164 3164 Bod ''{0}'' je spojený s viac ako 2 spojenými cestami.
3165 3165 Bod je stále v užívaní
3166 3166 Bod {0}
3167 3167 Bod: Pripojený
3168 3168 Bod: štandardný
3169 3169 Bod: označkovaný
3170 3170 Body
3171 3171 Body s rovnakou pozíciou
3172 3172 Body s rovnakými názvami
3173 3173 Body(vyriešené)
3174 3174 Body(v konflikte)
3175 3175 Multipolygón neobsahuje žiadnu cestu
3176 3176 Žiadny
3177 3177 Žiaden z týchto bodov nie je prilepený k ničomu inému.
3178 3178 Žiadna z týchto ciest nie je prilepená k ničomu inému.
3179 3179 Normálny
3180 3180 Sever
3181 3181 Severne
3182 3182 Nenájdené
3183 3183 Nepripojený
3184 3184 Ešte nerozhodnuté
3185 3185 Ešte nerozhodnuté
3186 3186 Nie je v cache pamäti
3187 3187 Poznámka
3188 3188 Všimnite si, že požiadavky na zmenové súbory sú súčasne vždy predložené ''{0}'', bez ohľadu na host, port a cestu URL zadanú nižšie.
3189 3189 Poznámka: GPL nie je kompatibilná s OSM licenciou. Nepridávajte záznamy s GPL licencoiu.
3190 3190 Poznámka: Ak je vybratá cesta, dostane čerstvé kópie odlepených\nbodov a tieto nové body budú vybraté. Inak všetky cesty dostanú\nsvoje vlastné kópie a všetky bodybudú vybraté.
3191 3191 Bankovky
3192 3192 Nič
3193 3193 Nič nebolo pridané do výberu hľadaním "{0}"
3194 3194 Nič sa nenašlo vo výbere vyhľadávania pre ''{0}''
3195 3195 Prázdna schránka
3196 3196 Nič nebolo odstránené z výberu hľadaním "{0}"
3197 3197 Nie je zvolené nič, čo by se mohlo priblížiť.
3198 3198 Nič nie je vybraté!
3199 3199 Nie je nič na exportovanie. Najskôr stiahnite dáta.
3200 3200 Nič nie je vybraté
3201 3201 Nie je nič k nahratiu. Najskôr musíte mať nejaké dáta.
3202 3202 Nič nie je na zväčšenie
3203 3203 Chyba null pointera, možno sú neprítomné značky
3204 3204 Číslo
3205 3205 -----
3206 3206 Počet vodičov (lepší: vodič) pre napájacie káble
3207 3207 -----
3208 3208 Počet {0} úloh príliš vysoký ({1})
3209 3209 Počet {0} úloh príliš nízky ({1})
3210 3210 Číslovací systém:
3211 3211 Schéma číslovania
3212 3212 Počet: (Numbers:)
3213 3213 Číselný
3214 3214 OAuth oprávnenie neúspešné
3215 3215 -----
3216 3216 OK - skúšam znovu.
3217 3217 -----
3218 3218 OSM API URL nesmie byť prázdne. Prosím, zadajte OSM API URL.
3219 3219 OSM údaje
3220 3220 OSM heslo.
3221 3221 Súbory OSM Servera
3222 3222 OSM Serverové Súbory bzip2 zabalené
3223 3223 OSM Serverové Súbory gzip zbalené
3224 3224 URL OSM servera:
3225 3225 -----
3226 3226 -----
3227 3227 -----
3228 3228 OSM heslo:
3229 3229 OSM užívateľské meno:
3230 3230 OSM stránka nevrátila session cookie v reakcii na ''{0}'',
3231 3231 -----
3232 3232 Objekt
3233 3233 objekt ''{0}'' je už zmazaný. Vynechávam objekt v nahrávaní.
3234 3234 Objekt podľa ID:
3235 3235 Objekt je vymazaný
3236 3236 História objektu
3237 3237 Objekt typu {0} s id {1} bol označený na zmazanie, ale chýba v zdrojovom súbore údajov
3238 3238 -----
3239 3239 Objekt podľa typu:
3240 3240 Objekt s históriou(priebehom)
3241 3241 Objekty sú nahraté do <strong>nového zmenového súboru</strong>.
3242 3242 Objekty sú nahraté do <strong>otvoreného zmenového súboru</strong> {0} s nahratou poznámkou ''{1}''.
3243 3243 História objektov
3244 3244 Pridané objekty:
3245 3245 Odstránené objekty:
3246 3246 Upravené objekty:
3247 3247 Oktán 100
3248 3248 Oktán 91
3249 3249 Oktán 95
3250 3250 Oktán 98
3251 3251 Nepárny (odd)
3252 3252 Offset 3.000.000 východne
3253 3253 Vyrovnanie všetkých bodov vo Východnom smere(stupne). Štandardne 0.
3254 3254 Vyrovnanie všetkých bodov v Severnom smere(stupne). Štandardne 0.
3255 3255 Záložka pre offset už existuje. Prepísať ju?
3256 3256 -----
3257 3257 -----
3258 3258 Vyrovnať(Offset):
3259 3259 -----
3260 3260 -----
3261 3261 Starý kľúč
3262 3262 Stará funkcia
3263 3263 Stará hodnota
3264 3264 Staré súbory sú automaticky zmazané, keď táto veľkosť je prekročená
3265 3265 Na požiadanie
3266 3266 Pri nahrávaní
3267 3267 Jednosmerka
3268 3268 Cesty s jediným bodom
3269 3269 Niektorý z vybratých súborov bol prázdny
3270 3270 Jedna z vybraných ciest už je súčasťou iného multipolygónu.
3271 3271 Jedna z vybraných ciest nie je uzavretá, a preto nemôže byť pripojená.
3272 3272 Jeden alebo viac členov z tejto novej relácie boli vymazané zatiaľ čo editor relácie\nbol otvorený. Mali by byť odstránené z obsahu členov relácie.
3273 3273 Jednosmerka
3274 3274 -----
3275 3275 Prikázaný smer jazdy vľavo
3276 3276 Prikázaný smer jazdy vpravo
3277 3277 Prikázaný smer jazdy priamo
3278 3278 Iba zmenové súbory zavreté po a vytvorené pred konkrétnym dátumom/časom
3279 3279 Iba zmenové súbory zavreté ponasledujúcom dátume/čase
3280 3280 Iba moje zmenové súbory
3281 3281 Iba zmenové súbory vyhotovené užívateľom s nasledujúcim ID užívateľa
3282 3282 Iba zmenové súbory vyhotovené užívateľom s nasledujúcim menom užívateľa
3283 3283 -----
3284 3284 Iba na začiatku cesty.
3285 3285 Iba na vektorizované vrstvy
3286 3286 Len účasť vo výbere
3287 3287 -----
3288 3288 Nepriehladnosť
3289 3289 Otvoriť
3290 3290 -----
3291 3291 Otvoriť umiestnenie...
3292 3292 -----
3293 3293 Otvoriť OpenStreetBugs
3294 3294 Otvoriť nedávne
3295 3295 Otvoriť pohľad...
3296 3296 Otvoriť prázdnu WMS vrstvu, aby sa nahrali dáta zo súboru
3297 3297 Otvoriť súbor (niektoré typy súborov môžu byť otvorené s Súbor/Otvoriť)
3298 3298 Otvoriť súbor.
3299 3299 Otvor prehliadač histórie, s históriou tohto bodu
3300 3300 Otvorte prehľad všetkých príkazov (obnoviť vyrovnávaciu pamäť(buffer))
3301 3301 Otvoriť zoznam všetkých nahratých vrstiev.
3302 3302 Otvoríť zoznam všetkých relácií
3303 3303 Otvoríť zoznam ľudí, kterí pracujú na zvolenom objekte
3304 3304 Otvoriť zoznam trasových bodov
3305 3305 Otvoriť dialógové okno pre spojenie(merge) všetkých vybraných bodov (items) v obsahu na vrchu.
3306 3306 Otvoriť nový zmenový súbor a použiť ho v ďalšom nahrávaní
3307 3307 Otvoriť dialógové okno pre globálne nastavenia.
3308 3308 Otvoriť výber obsahu okien.
3309 3309 Otvoriť webovú stránku pre každý vybratý zmenový súbor
3310 3310 Otvoriť z URL.
3311 3311 Otvoriť editor pre zvolenú reláciu
3312 3312 Otvoriť editor pre vybrané zákazy odbočenia
3313 3313 Je nutné otvoriť a používať viac nových zmenových súborov
3314 3314 Otvoriť inú GPX stopu(trasu)
3315 3315 Otvoriť inú fotografiu
3316 3316 Otvoriť očakávaný zmenový súbor. Got zavretý zmenový súbor s id {0}
3317 3317 Otvoriť zmenové súbory
3318 3318 Otvoriť súbor
3319 3319 Otvoriť obrázky s ImageWayPoint
3320 3320 -----
3321 3321 Otvoriť iba súbory, ktoré sú viditeľné v aktuálnom pohľade.
3322 3322 -----
3323 3323 -----
3324 3324 -----
3325 3325 -----
3326 3326 -----
3327 3327 Otvor meračský nástroj.
3328 3328 Otvoriť aktuálnu stránku pomoci v externom prehliadači
3329 3329 Otvoriť okno výškového profilu.
3330 3330 -----
3331 3331 Otvoriť zoznam súborov zmien v aktuálnej hladine.
3332 3332 Otvoriť okno merania.
3333 3333 Otvoriť nástroje testu predvoľby značenia pre prehliadanie dialógu predvoľby značenia.
3334 3334 Otvoriť okno pre overovanie.
3335 3335 Otvoriť...
3336 3336 Otvoriť/Zatvoriť:
3337 3337 -----
3338 3338 -----
3339 3339 -----
3340 3340 OpenStreetBugs sťahovaná slučka
3341 3341 -----
3342 3342 údaje OpenStreetMap
3343 3343 Otváram 1 súbor...
3344 3344 Otváracia doba
3345 3345 Otváranie súboru ''{0}'' ...
3346 3346 Otváranie súborov
3347 3347 Otvoriť dialógové okno, aby bol umožnený skok na konkrétne miesto
3348 3348 Otvoriť okno manažéra zmenového súboru pre vybraté zmenové súbory
3349 3349 Otvoriť OpenStreetBugs okno a aktivovať automatické sťahovanie
3350 3350 -----
3351 3351 Operátor
3352 3352 Optik
3353 3353 Voliteľné atribúty:
3354 3354 Voliteľné informácie:
3355 3355 Voliteľné typy
3356 3356 Biopotraviny
3357 3357 Orig. Cesta
3358 3358 -----
3359 3359 Pravouhlosť
3360 3360 Pravouhlosť / Obnovenie(Undo)
3361 3361 Pravouhlý tvar
3362 3362 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)
3363 3363 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)\nProsím vyberte body, ktoré boli posunuté predchádzajúcou funkciou pre pravouhlosť!
3364 3364 -----
3365 3365 Iné
3366 3366 Ostatné (iné) informačné body (miesta)
3367 3367 Iné duplicitné body
3368 3368 Turistický (Outdoor)
3369 3369 Prekryť štvorce (tiles)
3370 3370 Prekrývajúce sa plochy
3371 3371 Prekrývajúce sa komunikácie
3372 3372 Prekrývajúce sa komunikácie (s plochou)
3373 3373 Prekrývajúce sa železnice
3374 3374 Prekrývajúce sa železnice (s plochou)
3375 3375 Prekrývajúce sa cesty
3376 3376 Prekrývajúce sa cesty (s plochou)
3377 3377 Prekrývajúce sa cesty.
3378 3378 Nahradiť
3379 3379 Prepísať staré záložné súbory?
3380 3380 Prednastaviť pozíciu pre:
3381 3381 Náhľad
3382 3382 Prepísať
3383 3383 Prepísať užívateľské nastavenia OAuth?
3384 3384 -----
3385 3385 -----
3386 3386 -----
3387 3387 -----
3388 3388 -----
3389 3389 PNG súbory (*.png)
3390 3390 -----
3391 3391 -----
3392 3392 PUWG (Poľsko)
3393 3393 PUWG 1992 (Poľsko)
3394 3394 PUWG 2000 Zone {0} (Poľsko)
3395 3395 -----
3396 3396 -----
3397 3397 Farebný štýl {0}: {1}
3398 3398 Palaeontological Areál
3399 3399 Papier
3400 3400 Parameter ''{0}'' nesmie byť nulový
3401 3401 Parameter "downloadgps" neakceptuje názov súboru, alebo URL súboru
3402 3402 Názov parametra
3403 3403 Hodnota parametra
3404 3404 parameter {0} nie je v rozsahu 0..{1}, dostáva {2}
3405 3405 Parametre --sťahovanie, --sťahovaniegps, and --výber sú spracované v tomto poriadku.
3406 3406 Čísla parciel, mená ulíc.
3407 3407 Parcely.
3408 3408 Nadradené vzťahy
3409 3409 -----
3410 3410 P+R parkovisko
3411 3411 Parkovisko
3412 3412 Parkovacia ulička (Parking Aisle)
3413 3413 Chyba parsovania: Chybná štruktúra GPX dokumentu
3414 3414 Rozložiť OSM dáta...
3415 3415 Rozloženie OSM history data ...
3416 3416 -----
3417 3417 -----
3418 3418 Rozkladanie obsahu zmenového súboru ...
3419 3419 -----
3420 3420 Rozloženie súboru "{0}" neúspešné
3421 3421 rozkladám obsah zo zmenového súboru...
3422 3422 Rozkladanie obsahu pluginu z webu ''{0}''
3423 3423 Spracovávam odpoveď servera ...
3424 3424 -----
3425 3425 Odovzdávacie miesto
3426 3426 Odovzdávacie miesta
3427 3427 Heslo
3428 3428 Heslo:
3429 3429 Heslo:
3430 3430 Vložiť
3431 3431 Vkladám ...
3432 3432 Vložiť vlastnosti
3433 3433 Vložiť URL zo schránky
3434 3434 Vložiť zo schránky
3435 3435 Vložiť zo schránky
3436 3436 Vložiť bez neúplných členov
3437 3437 Cesta (chodník)
3438 3438 Dĺžka cesty
3439 3439 Cesta:
3440 3440 Vrchol
3441 3441 Pešia zóna
3442 3442 Prechod pre chodcov
3443 3443 Typ prechodu pre chodcov
3444 3444 Pešia
3445 3445 -----
3446 3446 Nevyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
3447 3447 Nevyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste
3448 3448 Nevyriešené chyby a varovania
3449 3449 Nebyriešený konflikty vlastností musia byť vyriešené
3450 3450 Vykonať overovanie dát
3451 3451 -----
3452 3452 -----
3453 3453 Lekáreň
3454 3454 Telefónne číslo
3455 3455 Číslo telefónu
3456 3456 -----
3457 3457 Čas fotografie (z exif):
3458 3458 Fotografie neobsahujú informácie o čase.
3459 3459 -----
3460 3460 -----
3461 3461 -----
3462 3462 PicLayer otáčanie
3463 3463 PicLayer mierka
3464 3464 PicLayer mierka X
3465 3465 PicLayer mierka Y
3466 3466 -----
3467 3467 Výletné miesto
3468 3468 Mólo
3469 3469 -----
3470 3470 Potrubie
3471 3471 Typ lyžiarskej dráhy
3472 3472 Hracia plocha, ihrisko
3473 3473 -----
3474 3474 -----
3475 3475 Kostol
3476 3476 Miesta
3477 3477 Prehrať/Pauza
3478 3478 Prehrať/Pauza audio
3479 3479 Záznam sa začne prehrávať o o uvedený počet sekúnd skôr (alebo pozdejšie, pri zápornom čísle), ako je požadované.
3480 3480 Ihrisko
3481 3481 Prosím prerušiť ak ste si nie istý
3482 3482 Prosím kliknite na <strong>Stiahnuť zoznam</strong> pre stiahnutie a zobrazenie zoznamu dostupných pluginov.
3483 3483 Prosím nastavte <strong>klávesovú skratku</strong>, ktorá spúšťa vytvorenie/editáciu zákazu obmedzenia z aktuálneho výberu v programe JOSM.
3484 3484 Prosím rozhodnite, aké dáta zmenového súboru sú nahraté a či zavrieť zmenový súbor po ďalšom nahratí.
3485 3485 Prosím rozhodnite, či JOSM má automaticky aktualizovať aktívne pluginy po určitej časovej dobe.
3486 3486 Prosím rozhodnite, či JOSM má automaticky aktualizovať aktívne pluginy pri štarte, po aktualizácii programu JOSM.
3487 3487 Prisím rozhodnite ktoré hodnoty ponechať
3488 3488 Prosím zapíšte popis a vašej stope(trace)
3489 3489 Prosím, zadajte súradnice GPS
3490 3490 Prosím vložte dátum v obvyklom formáte pre vašu lokalitu.<br>Napríklad: {0}<br>Napríklad: {1}<br>Napríklad: {2}<br>Napríklad: {3}<br>
3491 3491 -----
3492 3492 Prosím zvoľte názov pre záložku zo sťahovanej oblasti
3493 3493 Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa
3494 3494 Prosím vložte adresu dlaždice
3495 3495 Prosím vložte index dlaždice
3496 3496 Zadajte uživateľské meno
3497 3497 Zadajte prosím užívateľské meno a heslo, ak váš proxy server vyžaduje autentifikáciu.
3498 3498 Prosím najskôr vložte platnú URL požiadavku pre zmenový súbor.
3499 3499 Prosím najskôr vložte platnú veľkosť
3500 3500 Prosím vložte platný čas v obvyklom formáte pre vašu lokalitu.<br>Napríklad: {0}<br>Napríklad: {1}<br>Napríklad: {2}<br>Napríklad: {3}<br>
3501 3501 Prosím vložte platné ID užívateľa
3502 3502 Prosím, zadajte Kľúč autorizačného prístupu
3503 3503 Prosím, zadajte Skrytý autorizačný prístup
3504 3504 Zadajte prosím OAuth autorizovaný prístup, ktorý je oprávnený k prístupu k serveru OSM ''{0}''.
3505 3505 Prosím vložte celé číslo > 1
3506 3506 Prosím vložte ako hodnotu celé číslo > 0
3507 3507 Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa
3508 3508 Prosím vložte, alebo skopírujte URL na získanie zmenových súborov z OSM API.
3509 3509 Prosím zapíšte značky o vašej stope(trace)
3510 3510 Prosím, zadajte OSM API URL.
3511 3511 Prosím vložte heslo pre overenie vo vašom proxy serveri
3512 3512 Prosím vložte heslo vášho OSM účtu
3513 3513 Prosím vložte užívateľské meno pre overenie vo vašom proxy serveri
3514 3514 Prosím vložte uživateľské meno vášho OSM konta
3515 3515 Prosím vložte platné číslo pre ukončenie adresovania
3516 3516 Prosím vložte platné číslo pre spustenie adresovania
3517 3517 Prosím vložte platné číslo pre spustenie a ukončenie doplnenia adries
3518 3518 Prosím vložte vaše OSM heslo
3519 3519 Prosím vložte vaše OSM užívateľské meno
3520 3520 Prosím, zadajte svoje OSM užívateľské meno a heslo. Heslo <strong> nebude </ strong> uložené vo formáte obyčajného textu v JOSM nastaveniach a bude predložené na server OSM <strong> iba raz </ strong>. Pri nasledujúcej žiadosti o nahratie údajov už viac nepoužívajte heslo.
3521 3521 -----
3522 3522 -----
3523 3523 Prosím, reštartujte JOSM pre aktiváciu stiahnutých pluginov.
3524 3524 Prosím opravte komentár
3525 3525 -----
3526 3526 Prosím vybrať 4 alebo 5 ciest na priradenie zákazu zabočenia v ľavo.
3527 3527 Prosím označte 4 cesty, ktoré tvoria uzavretú reláciu.
3528 3528 Prosím vyberte najskôr sťahovanú oblasť
3529 3529 Prosím vyberte súbor
3530 3530 Vyberte prosím kľúč
3531 3531 Prisím vyberte schému k použitiu.
3532 3532 -----
3533 3533 Prosím zvoľte ulicu pre pridruženie s adresami vloženou cestou
3534 3534 Vyberte prosím hodnotu
3535 3535 Prosím vyberte adresami vloženú cestu pre túto ulicu
3536 3536 Prosím, vyberte autorizačnú procedúru:
3537 3537 Vyber prosím nejakú položku.
3538 3538 Vyberte minimálne 4 body
3539 3539 Prosím vybrať aspoň jeden už nahraný bod, cestu, alebo reláciu.
3540 3540 Prosím, označte aspoň jednu uzavretú cestu, ktorá má byť spojená.
3541 3541 Prosím vyberte aspoň jeden bod, alebo cestu.
3542 3542 Prisím vyberte aspoň jeden riadok pre kopírovanie.
3543 3543 Vyberte aspoň jednu cestu k zjednodušeniu.
3544 3544 Zvoľte minimálne jednu cestu.
3545 3545 Vyberte prosím aspoň 3 body.
3546 3546 Vyberte prosím aspoň dva body na zlúčenie, alebo bod, ktorý je blízko pri inom bode.
3547 3547 Prosím, vyberte aspoň dve cesty pre spojenie.
3548 3548 -----
3549 3549 Prosím vyberte presne dva, alebo tri body, alebo jednu cestu s presne dvoma alebo troma bodmi.
3550 3550 -----
3551 3551 -----
3552 3552 -----
3553 3553 Prosím zvoľ niečo pre kopírovanie
3554 3554 -----
3555 3555 Vyberte prosím objekty, ktorým chcete zmeniť vlastnosti.
3556 3556 Prosím vyberte riadok na odstránenie.
3557 3557 Prosím vyberte riadok na úpravu.
3558 3558 Vyberte schému pre zmazanie.
3559 3559 Vyberte prosím, sadu ikon dopravných značiek, ktoré majú byť použité v plugine.
3560 3560 Prosím vyberte cieľovú vrstvu.
3561 3561 Prosím vyberte stratégiu nahrávania:
3562 3562 Prosím, vyberte dva segmenty, ktoré nezdieľaju body\nalebo zvoľte ich spoločný bod.\n
3563 3563 Prosím vyberte trasy s uhlami približne 90 alebo 180 stupňov.
3564 3564 Prosím vyberte, ktoré zmenené vlastnosti chcete použiť.
3565 3565 -----
3566 3566 Prosím, zapnite automatický zdroj a kontrolu štvorcov máp katastra.
3567 3567 Plugin je zahrnutý v JOSM
3568 3568 Plugin cadastre-fr používa tradične pre grabovanie klávesovú skratku F11\nktorá je práve štandardne pridelená pre vypínač full-screen\nBudete si želať obnoviť F11 pre grabovanie?
3569 3569 -----
3570 3570 -----
3571 3571 -----
3572 3572 Informácia o pluginoch
3573 3573 -----
3574 3574 Aktualizácia pluginu zlyhala
3575 3575 Metóda aktualizácie pluginov
3576 3576 Pluginy
3577 3577 Pluginy sú aktuálne
3578 3578 Meno bodu(miesta)
3579 3579 Číslo bodu
3580 3580 -----
3581 3581 -----
3582 3582 -----
3583 3583 -----
3584 3584 -----
3585 3585 -----
3586 3586 Polícia
3587 3587 Politická
3588 3588 -----
3589 3589 -----
3590 3590 Poloha
3591 3591 Iba poloha
3592 3592 pozícia {0} je mimo rozsah. aktuálne číslo z členov: {1}
3593 3593 Pozícia, Čas, Dátum, Rýchlosť
3594 3594 Pozícia, Čas, Dátum, Rýchlosť, Výška
3595 3595 Poštová schránka
3596 3596 PSČ:
3597 3597 Pošta
3598 3598 Poštové smerovacie číslo
3599 3599 PSČ
3600 3600 -----
3601 3601 Potenciál
3602 3602 -----
3603 3603 -----
3604 3604 Elektráreň (spôsob vyroby)
3605 3605 Elektrické vedenie
3606 3606 Transformátorová stanica
3607 3607 Malý transformátor
3608 3608 Elektrický stožiar (vysoké napätie)
3609 3609 Duplicitné body na elektrickom vedení
3610 3610 -----
3611 3611 Predpoklad Porušenia
3612 3612 Predpokladaný priestupok
3613 3613 Preddefinované
3614 3614 Chýbajú preferencie ''{0}'. Nemôžem inicializovať OsmApi.
3615 3615 Nastavenie predvoľby {0} bolo vymazané, pretože nebola dlho používaná.
3616 3616 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neexistuje. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
3617 3617 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neobsahuje ''{1}''. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
3618 3618 nastavenie s kľúčom ''{0}'' nemôžem dodať vnútornú hodnotu pre ''{1}''. Dodaná {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
3619 3619 Nastavenia
3620 3620 Predvoľby uložené na {0}
3621 3621 Nastavenia...
3622 3622 -----
3623 3623 Pripravujem OSM údaje...
3624 3624 Pripravujem rozhodnutie konfliktov
3625 3625 -----
3626 3626 -----
3627 3627 Pripravujem dátový súbor ...
3628 3628 Pripravujem dáta histórie...
3629 3629 Pripravujem vrstvu ''{0}'' pre nahrávanie ...
3630 3630 -----
3631 3631 Pripravujem požiadavku pre nahrávanie ...
3632 3632 Historická železnica
3633 3633 Prednastavená skupina {0}
3634 3634 Prednastavená skupina {1} / {0}
3635 3635 Prednastavené úlohy prvkom, bez materských
3636 3636 Prednastavený sub prvok bez materských
3637 3637 Predvoľby
3638 3638 Predvoľba neobsahuje vlastnosti kľúča
3639 3639 Predvoľba neobsahuje vlastnost hodnoty
3640 3640 -----
3641 3641 Predchádzajúci
3642 3642 Predchádzajúci obrázok
3643 3643 Cesta I. triedy
3644 3644 Prípojka cesty I. triedy
3645 3645 Primárny modifikátor:
3646 3646 -----
3647 3647 Pôvodný
3648 3648 Očakávané ID pôvodných
3649 3649 Väzenie
3650 3650 Súkromné (iba zdielané ako anonymné, neusporiadané body)
3651 3651 Proces poradia
3652 3652 Spracovanie súboru ''{0}''
3653 3653 Spracovávam sobory pluginov ...
3654 3654 Spracovanie zoznamu pluginu z umiestnenia ''{0}''
3655 3655 Spracovávam cache súbory stránky s pluginov ...
3656 3656 -----
3657 3657 -----
3658 3658 -----
3659 3659 Očakávané súradnice
3660 3660 -----
3661 3661 Projekcia ''{0}'' nie je nájdená, záložka ''{1}'' nie je použiteľná
3662 3662 -----
3663 3663 Kód projekcie
3664 3664 Kód nesúladu projekcie v ''{0}'': toCode() vracia ''{1}'', očakáva' '{2}''.
3665 3665 Metóda projekcie
3666 3666 -----
3667 3667 Prológ dokumentu OsmChange už bol napísaný. Prosím, napíšte iba raz.
3668 3668 Prológ dokumentu OsmChange ešte nebol napísaný. Najskôr ho prosím napíšte.
3669 3669 Vlastnosti
3670 3670 Vlastnosti / Memberships
3671 3671 Kontrola vlastností :
3672 3672 Vlastnosti pre zvolené objekty
3673 3673 Vlastnosti v mojej dátovej sade, i.e. lokálna dátová sada
3674 3674 Vlastnosti v spojených elementoch. Budú nahradené vlastnosťami v mojich elementoch, keď rozhodnutie o spojenie bude aplikované.
3675 3675 Vlastnosti v ich dátovej sade, i.e. serverova dátova sada
3676 3676 Vlastnosti
3677 3677 Vlastnosti (s konfliktmi)
3678 3678 Vlastnosti/Členstvo(memberships)
3679 3679 Vlastnosti: {0} / Memberships: {1}
3680 3680 Hodnota obsahuje HTML entitu
3681 3681 Hodnota začíná alebo končí medzerou
3682 3682 Doplniť krátky komentár k nahrávaným zmenám
3683 3683 Vytvára dialóg merania a vrstvu na meranie dĺžky a uhla segmentov, plochy obklopenej s (jednoduchou) uzavretou cestou a vytvoriť meranú dráhu (ktorá tiež môže byť importovaná z GPS vrstvy)
3684 3684 Určuje dialóg pre editáciu značiek v tabuľkovej mriežke.
3685 3685 -----
3686 3686 -----
3687 3687 Určuje trasové schopnosti
3688 3688 Nastavenia proxy servera
3689 3689 Krčma
3690 3690 Verejné (ukázať v obsahu trasy a ako anonymné, neusporiadané body)
3691 3691 Verejná budova
3692 3692 -----
3693 3693 Vozidlá verejnej dopravy
3694 3694 Dopravná obsluha
3695 3695 Hromadná doprava
3696 3696 Vozidlá verejnej dopravy ako autobusy, električky, atď.
3697 3697 Vyčistiť
3698 3698 Čistím(purge)...
3699 3699 Očistený objekt ''{0}''
3700 3700 Umiestniť text vedľa zvukovej značky (a obrázok a web) takisto ako jeho ikony.
3701 3701 -----
3702 3702 -----
3703 3703 Lom
3704 3704 Požiadavka
3705 3705 Požiadať a stiahnuť zmenové súbary
3706 3706 Požiadavka a sťahovanie zmenových súborov ...
3707 3707 Požiadať oboje otvoriť a zatvoriť zmenové súbory
3708 3708 Požiadavka zmenových súborov
3709 3709 Požiadavka zmenových súborov zo servera URL
3710 3710 Požiadať zatvoriť iba zmenové súbory
3711 3711 Požiadať otvoriť iba zmenové súbory
3712 3712 Žiadanie a sťahovanie zmenových súborov
3713 3713 Pýtam sa na meno servera
3714 3714 Pýtam sa na meno servera ...
3715 3715 -----
3716 3716 -----
3717 3717 Poradie
3718 3718 -----
3719 3719 -----
3720 3720 -----
3721 3721 Dostihová dráha
3722 3722 Racquetbal
3723 3723 Železnica (štandardná)
3724 3724 Železnica
3725 3725 Železničná zastávka
3726 3726 Železničné nástupište
3727 3727 Duplicitné body na železnici
3728 3728 Železničný pozemok
3729 3729 Očakávaný rozsah čísel
3730 3730 Zachytávač rastrových obrázkov multiplikátor:
3731 3731 Veľkosť rastra: {0}
3732 3732 Nekomprimované (Raw) GPS dáta
3733 3733 Čítajte ako prvé
3734 3734 Chyba čítania!
3735 3735 Čítať fotky...
3736 3736 -----
3737 3737 Načitávam zmenový súbor {0} ...
3738 3738 Načitávam zmenové súbory...
3739 3739 -----
3740 3740 Čítam miestne informácie o pluginoch ...
3741 3741 Čítanie rodičovských z ''{0}''
3742 3742 Čítam užívateľské info ...
3743 3743 Čítam {0}...
3744 3744 Informačné súbory
3745 3745 Skutočné meno
3746 3746 Naozaj uzavrieť?
3747 3747 Naozaj zmazať výber z relacie {0}?
3748 3748 -----
3749 3749 -----
3750 3750 Rekreačná oblasť
3751 3751 Opravené (rektifikované) obrázky...
3752 3752 Recyklácia
3753 3753 -----
3754 3754 Opakovať
3755 3755 Zopakuje poslednú zrušenú akciu.
3756 3756 Znovu zvolené a všetky predchádzajúce príkazy
3757 3757 Ref. číslo
3758 3758 Referencie (číslo stopy(track))
3759 3759 -----
3760 3760 Referenčné číslo
3761 3761 Referenčný segment nemôže byť rovnaký ako segment zarovnávaný.\nProsím, vyberte iný referenčný segment.
3762 3762 Odkazujúci na:
3763 3763 Odkazovať na
3764 3764 Obnoviť
3765 3765 Oblasť (región)
3766 3766 Zamietnuť konflikty a Uložiť
3767 3767 Vzťah (relation)
3768 3768 Relácia ...
3769 3769 Editor Relácií: Sťahovanie Členov
3770 3770 Editor Relácií: Posun Dole
3771 3771 Editor Relácií: Posun Hore
3772 3772 Editor Relácií: Odstrániť
3773 3773 Editor Relácií: Odstrániť Vybrané
3774 3774 Editor relácie: Obrátenie
3775 3775 Editor Relácií: Triedenie
3776 3776 -----
3777 3777 -----
3778 3778 -----
3779 3779 Kontrola relácie:
3780 3780 Relácia je zmazaná
3781 3781 Relácia je prázdna
3782 3782 -----
3783 3783 -----
3784 3784 Neznámy typ relácie
3785 3785 Relácia s externou id ''{0}'' odkazuje na chýbajúce pôvodné s externou id ''{1}''.
3786 3786 Relácia {0}
3787 3787 Relácia: Vybratá
3788 3788 Relácia: {0}
3789 3789 Relácie
3790 3790 Relácie: {0}
3791 3791 Pustite tlačítko myši pre vybratie objektov v obdĺžniku.
3792 3792 Pustite tlačítko myši pre zastavenie pohybu. Ctrl spojí s najbližším bodom.
3793 3793 Pustite tlačítko myši k zastaveniu otáčania
3794 3794 Uvoľnite tlačidlo myši pre zastavenie úpravy merítka.
3795 3795 Náboženstvo
3796 3796 Znovu načítať
3797 3797 Znovu nahrať vybrané objekty a obnoviť zoznam.
3798 3798 Nahrať poškodené dlaždice
3799 3799 Obnoviť zo súboru
3800 3800 Preložiť aktuálnu stránku pomoci
3801 3801 Načítať históriu zo serveru
3802 3802 -----
3803 3803 -----
3804 3804 Znovu načítať obsah aktívnych štýlov z ''{0}''
3805 3805 Vzdialené ovládanie
3806 3806 Vzdialená Správa s spýtala na vytvorenie nového bodu.
3807 3807 Vzdialená kontrola požiadala o import dát z nasledujúcej URL:
3808 3808 -----
3809 3809 Vzdialená kontrola požiadala o načítanie dát z API.
3810 3810 -----
3811 3811 -----
3812 3812 Odstrániť
3813 3813 -----
3814 3814 Presunúť "{0}" pre bod ''{1}''
3815 3815 Remove "{0}" for reláciu ''{1}''
3816 3816 Presunúť "{0}" pre cestu ''{1}''
3817 3817 Odstrániť "{0}" pre {1} objektov
3818 3818 Odobrať tagy pre adresy
3819 3819 -----
3820 3820 -----
3821 3821 Odstrániť zmazané členy a uložiť
3822 3822 Odstrániť z vyrovnávacej pamäte (cache)
3823 3823 Odobrať bod ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
3824 3824 -----
3825 3825 -----
3826 3826 -----
3827 3827 Odstraniť fotku z vrstvy
3828 3828 Odobrať reláciu ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
3829 3829 Vymazať značky z vnútorných ciest
3830 3830 Odstrániť zmenový súbor v detailnom pohľadovom panely z lokálnej vyrovnávacej pamäte (cache)
3831 3831 Vymazať vybraté záložky
3832 3832 Odstrániť práve vybraté členy z tejto relácie
3833 3833 Vymazať aktuálne vybraté "vias(cez)"
3834 3834 Vymazať vyraté zmenové súbory z lokálnej vyrovnávacej pamäte (cache)
3835 3835 Odstrániť vybrané položky zo zoznamu spojovaných elementov
3836 3836 Odstrániť vybraté cesty ikon
3837 3837 -----
3838 3838 -----
3839 3839 Odstrániť vybraté štýly z obsahu aktívnych štýlov
3840 3840 Odstraňte ich, vyčistite reláciu
3841 3841 Odstrániť tohoto člena relácie z relácie
3842 3842 Odobrať cestu ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
3843 3843 Odstránený Prvok z Relácií
3844 3844 Odstránené duplicitné body
3845 3845 -----
3846 3846 Odstráni súvisiace tagy adresy z objektu.
3847 3847 -----
3848 3848 Odstrániť člena s funkciou ''z''
3849 3849 Odstrániť člena s funkciou ''na''
3850 3850 Odstraňujem odmietané pluginy ...
3851 3851 Odstraňujem duplicitné body...
3852 3852 -----
3853 3853 -----
3854 3854 Vybranie odkazu z relácie {0}
3855 3855 -----
3856 3856 Odstraňujem neudržiavané pluginy ...
3857 3857 -----
3858 3858 -----
3859 3859 Premenovať vrstvu
3860 3860 Premenovať vybratú záložku
3861 3861 Vykresluje cesty (autobusy, turistika, cyklistika). Cesty musia byť definované v súbore routes.xml v adresári pluginov.
3862 3862 Požičovňa
3863 3863 Servis
3864 3864 Nahradiť "{0}" za "{1}" pre
3865 3865 Nahradiť pôvodné pozadie farbou JOSM pozadia.
3866 3866 Nahradiť pôvodné biele pozadie, farbou pozadia definovanou v nastaveniach JOSM.
3867 3867 Nahrádza aktuálne konfigurovaná "via(cez)"-objekty s bodom na križovatke
3868 3868 Nahlásiť chybu
3869 3869 -----
3870 3870 Požiadať o autorizačný prístup
3871 3871 Požiadavka neúspešná
3872 3872 URL požiadavky prístupu:
3873 3873 Detaily požiadavky: {0}
3874 3874 -----
3875 3875 Nádrž
3876 3876 Vynulovať (Reset)
3877 3877 Vymazať cookie
3878 3878 Vynulovať aktuálny nameraný výsledok a vymazať dráhu merania.
3879 3879 Obnoviť pozíciu
3880 3880 Nastaviť východzie hodnoty
3881 3881 -----
3882 3882 Obnoviť kalibráciu obrázka
3883 3883 Obnovenie pozície obrázka
3884 3884 Obnovenie otočeného obrázka
3885 3885 Obnoviť mierku obrázka
3886 3886 -----
3887 3887 Ulica (miestna komunikácia)
3888 3888 Osídlená oblasť (Residential area)
3889 3889 Zmeniť veľkosť appletu (formát: ŠÍRKAxVÝŠKA)
3890 3890 Rozlíšenie dlaždíc Landsatu (pixely na stupeň)
3891 3891 Rozlíšenie Landsat dlaždíc, merané v pixeloch na stupeň. Štandardne 4000.
3892 3892 Vyriešiť
3893 3893 Rozhodnutie konfliktov
3894 3894 Rozhodnúť konflikt pre ''{0}''
3895 3895 Vyriešte rozpor v súradniciach v {0}
3896 3896 Vyriešte konflikty v zmazaných (state) v {0}
3897 3897 Rozhodnutie konfliktov v member list of relation {0}
3898 3898 Vyriešte konflikty v zozname bodov cesty {0}
3899 3899 Vyriešiť konflikty.
3900 3900 Vyriešiť konflikt verzií pre body {0}
3901 3901 Vyriešiť konflikt verzie pre reláciu {0}
3902 3902 Vyriešiť konflikt verzie pre cestu {0}
3903 3903 Vyriešiť {0} konfliktné značky v bode {1}
3904 3904 Vyriešiť {0} konfliktné značky v relácii {1}
3905 3905 Vyriešiť {0} konfliktné značky v ceste {1}
3906 3906 -----
3907 3907 -----
3908 3908 Reštartovať
3909 3909 -----
3910 3910 Reštaurácia
3911 3911 Obnoviť
3912 3912 Obnoviť klávesovú skratku pre grabovanie F11
3913 3913 Obnovenie súborov
3914 3914 Obmedzenie
3915 3915 Maloobchod
3916 3916 Oporný múr
3917 3917 Načítať autorizačný prístup
3918 3918 Načítať autorizačný prístup
3919 3919 Získavam OAuth autorizovaný prístup z ''{0}''
3920 3920 Získavam OAuth autorizačný prístup ...
3921 3921 Získavam OAuth žiadosť prístupu z ''{0}''
3922 3922 Získavam OAuth žiadosť prístupu ...
3923 3923 Získavam detaily užívateľa s kľúčom autorizačného prístupu''{0}'', bol zakázaný.
3924 3924 Získavam detaily užívateľa s kľúčom autorizačného prístupu''{0}'', ktorý bol zamietnutý.
3925 3925 Získavam informácie o užívateľovi ...
3926 3926 Návrat na predchádzajúci dialóg pre zadanie podrobnejšieho komentára
3927 3927 Návrat do editora zákazu odbočenia a pokračovať v úprave
3928 3928 -----
3929 3929 -----
3930 3930 -----
3931 3931 Obrátene
3932 3932 Otočiť smer radu budov
3933 3933 Otočiť smer ciest
3934 3934 Otočiť smer radu budov
3935 3935 Otočiť smer radu budov
3936 3936 Otočiť a Spojiť
3937 3937 Opačná šedá farba (pre čierne pozadia).
3938 3938 Opačná trasa
3939 3939 Otočiť smer všetkých zvolených ciest.
3940 3940 Obrátiť poradie členov relácie
3941 3941 Otočiť smer cesty
3942 3942 Otočiť smer ciest
3943 3943 Obrátená pobrežná čiara
3944 3944 Obrátené pobrežie: zem nie je na ľavej strane
3945 3945 Obrátená zem: zem nie je na ľavej strane
3946 3946 Obrátená vodná cesta: zem nie je na ľavej strane
3947 3947 Otočenie uličných čísel radu budov
3948 3948 Vrátiť naspäť
3949 3949 Vrátiť zmeny vykonané v zmenovom súbore
3950 3950 Vraciam zmeny zmenového súboru #{0}
3951 3951 -----
3952 3952 -----
3953 3953 -----
3954 3954 Vrátenie zmien
3955 3955 Vraciam zmeny...
3956 3956 Kontrola
3957 3957 Revízia
3958 3958 Jazdectvo
3959 3959 Rieka
3960 3960 Riečny breh
3961 3961 Cesta (neznámy typ)
3962 3962 Cestné obmedzenie
3963 3963 -----
3964 3964 Dopravné značky - Sada A
3965 3965 Dopravné značky - Sada B
3966 3966 -----
3967 3967 -----
3968 3968 Úloha
3969 3969 Problém s overením úlohy
3970 3970 funkcia {0} sa nenachádza v porovnávenej dvojici {1}
3971 3971 Úloha {0} chýba
3972 3972 Neznáma úloha {0}
3973 3973 Funkcia:
3974 3974 Funkcie vo vzťahoch (relations) odkazujú na
3975 3975 Otočiť o 180°
3976 3976 Otočiť o 270°
3977 3977 Otočiť o 90°
3978 3978 -----
3979 3979 Otočiť obrázok vľavo
3980 3980 Otočiť obrázok vpravo
3981 3981 Otočiť vľavo
3982 3982 Otočiť vpravo
3983 3983 Kruhový objazd
3984 3984 Cesta (Route)
3985 3985 -----
3986 3986 Dotiahnuť do mierky obrázka v osi Y
3987 3987 Štátna cesta
3988 3988 Typ Cesty (Route)
3989 3989 Zobrazené cesty sú pre:
3990 3990 Trasovanie (Routing)
3991 3991 Nastavenia trasového (Routing) Pluginu
3992 3992 -----
3993 3993 -----
3994 3994 Zrúcanina
3995 3995 -----
3996 3996 -----
3997 3997 Opätovný chod automatických autorizačných krokov
3998 3998 -----
3999 3999 -----
4000 4000 Zapnutá Douglas-Peucker approximácia...
4001 4001 Spúšťam aktualizáciu pluginov po aktualizácii programu JOSM. Automatická aktualizácia pri štarte je povolená.
4002 4002 Spúšťam aktualizáciu pluginov po uplynutí aktualizačného intervalu. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
4003 4003 Spúšťam test {0}
4004 4004 Zapnutá vertex redukcia...
4005 4005 Pristávacia dráha
4006 4006 -----
4007 4007 SIM-karty
4008 4008 -----
4009 4009 -----
4010 4010 -----
4011 4011 -----
4012 4012 -----
4013 4013 -----
4014 4014 Sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
4015 4015 -----
4016 4016 -----
4017 4017 Uložiť
4018 4018 Uložiť autorizačný prístup v nastaveniach
4019 4019 Uložiť autorizovaný prístup do nastavení
4020 4020 Uložiť ako...
4021 4021 Uložiť GPX súbor
4022 4022 -----
4023 4023 Uložiť vrstvu
4024 4024 Uložiť OSM súbor
4025 4025 Ukladám kalibráciu obrázka ...
4026 4026 -----
4027 4027 Uložiť WMS vrstvu
4028 4028 Uložiť WMS vrstvu do súboru
4029 4029 Uložiť kópiu tohto štýlu do súboru a pridať ho do zoznamu
4030 4030 Uložiť akokoľvek
4031 4031 Uložiť ako...
4032 4032 Uložiť zachytené dáta do súboru každý minútu.
4033 4033 -----
4034 4034 -----
4035 4035 Uložiť štýl ''{0}'' ako ''{1}''
4036 4036 Uložiť aktuálne údaje do nového súboru.
4037 4037 Uložiť aktuálne dáta.
4038 4038 Uložiť nastavenia a zavrieť dialóg
4039 4039 Uložiť zákaz odbočenia bez ohľadu na chyby a/alebo upozornenia
4040 4040 Uložiť do nastavení
4041 4041 Uložiť meno a heslo (nešifrovane)
4042 4042 Uložiť/Nahrať a Vymazať
4043 4043 Uložiť/Nahrať a Ukončiť
4044 4044 Uložiť/Nahrať vrstvy pred vymazaním. Neuložené zmeny nebudú stratené.
4045 4045 Kalibračné údaje uložené do súboru
4046 4046 Uloženie súboru zlyhalo: {0}
4047 4047 Uložiť vrstvu do ''{0}'' ...
4048 4048 -----
4049 4049 Mierka
4050 4050 -----
4051 4051 Skenovaná mapa ...
4052 4052 Prehľadávam adresár {0}
4053 4053 Škola
4054 4054 Železný šrot
4055 4055 Sutina
4056 4056 -----
4057 4057 -----
4058 4058 -----
4059 4059 -----
4060 4060 Krovie
4061 4061 -----
4062 4062 -----
4063 4063 Hľadať
4064 4064 -----
4065 4065 Hľadám ...
4066 4066 -----
4067 4067 Vyhľadávaný výraz nie je platný: \n\n {0}
4068 4068 Vyhľadávanie pre objekty
4069 4069 Vyhľadávať objekty
4070 4070 Hľadať v značkách
4071 4071 Hľadať prednastavenia
4072 4072 Hľadať prednastavenia
4073 4073 -----
4074 4074 Vyhľadávať...
4075 4075 Hľadať:
4076 4076 Hľadať:
4077 4077 Vyhľadávanie
4078 4078 Druhé meno
4079 4079 Cesta II. triedy
4080 4080 Sekundárny modifikátor:
4081 4081 Sekúnd: {0}
4082 4082 Bezpečnostná výnimka
4083 4083 Pozrite Wiki pre iné typy capacity:[types]=*.
4084 4084 Pozri, rieky, bazény.
4085 4085 Počet segmentov musí byť číslo väčšie ako 1
4086 4086 Segment musí byť zarovnaný, nemôže byť rovnaký s referenčným segmentom.\nProsím, vyberte iný zarovnaný segment.
4087 4087 Časti
4088 4088 Oddelený chodník - a cesta pre cyklistov
4089 4089 Sel.: Rel.:{0} / Cesty:{1} / Body:{2}
4090 4090 Výber
4091 4091 Vybrať všetko
4092 4092 Vybrať Feuille
4093 4093 -----
4094 4094 -----
4095 4095 -----
4096 4096 -----
4097 4097 -----
4098 4098 Vyberte poradie nerozvetvených spojených ciest
4099 4099 -----
4100 4100 -----
4101 4101 -----
4102 4102 -----
4103 4103 -----
4104 4104 -----
4105 4105 -----
4106 4106 Vybrať všetky objekty priradené, aktuálne označeným, súborom zmien.
4107 4107 Vybraté všetky obnovené objekty v údajovej vrstve. Tento výber obsahuje aj neúplné objekty.
4108 4108 Vybrať otvorený zmenový súbor
4109 4109 Vyberte a zatvorte
4110 4110 -----
4111 4111 Vybrať zmenové súbory založené v dátume/čase a boli vytvorené a zavreté
4112 4112 Vybrať zmenové súbory, závislé na tom či sú otvorené, alebo zavreté
4113 4113 Vybrať zmenové súbory vytvorené konkrétnymi užívateľmi
4114 4114 Vybrať hranice obce(samosprávy)
4115 4115 Vyberte buď:
4116 4116 Vybrať meno súboru
4117 4117 Zvoľte najprv WMS vrstvu v zozname.
4118 4118 Vyberte v prípade, že údaje by mali byť pridané do novej vrstvy
4119 4119 Vyberte ak dáta majú byť stiahnuté na novú vrstvu
4120 4120 Vybrať ak odkazované objekty už boli stiahnuté.
4121 4121 -----
4122 4122 Vyberte v aktuálnej dátovej vrstve
4123 4123 Vybrať vrstvu
4124 4124 Vybrať v obsahu relácie
4125 4125 Vyberte neúplné adresy
4126 4126 -----
4127 4127 Výber nastavenia kreslenej čiary
4128 4128 Výber členov
4129 4129 Zvoliť bod pod kurzorom.
4130 4130 Vybrať nerozvetvené časti ciest
4131 4131 -----
4132 4132 -----
4133 4133 Vyberte objekty na nahratie
4134 4134 Vybrať iba zmenové súbory príbuzné konkrétnemu spojenému boxu
4135 4135 -----
4136 4136 Vybrať reláciu
4137 4137 Vybrať reláciu v hlavnom výbere.
4138 4138 Vybrať reláciu v obsahu relácií.
4139 4139 -----
4140 4140 -----
4141 4141 Výber cieľovej vrstvy
4142 4142 Vybrať zodpovedajúce pôvodné v aktuálnej dátovej vrstve
4143 4143 Výber členov zo všetkých vybraných relácií
4144 4144 Vyberte pôvodné v obsahu tohoto zmenového súboru v aktuálnej dátovej vrstve
4145 4145 Vyberte typy vozidiel, pre ktoré sa toto obmedzenie v jazde <strong>nevzťahuje</strong>.
4146 4146 Vybrať tento zákaz odbočenia
4147 4147 Vybrať na zavretie zmenový súbor po ďalšom nahratí
4148 4148 Výber pre stiahnutie GPS stôp(traces) vo vybratej sťahovanej oblasti
4149 4149 Výber pre stiahnutie OSM dát vo vybratej sťahovanej oblasti
4150 4150 Vybrať pre udelenie práva pre JOSM na sťahovanie vašich osobných GPS stôp do JOSM vrstiev
4151 4151 Zvoľte udelenie programu JOSM právo čítať vaše nastavenia servera
4152 4152 Zvoľte udelenie programu JOSM právo vkladať GPX stopy vo vašom mene
4153 4153 Zvoľte udelenie programu JOSM právo vkladať mapové dáta vo vašom mene
4154 4154 Zvoľte udelenie programu JOSM právo zapisovať vaše nastavenia servera
4155 4155 Výber pre nahratie vrstvy ''{0}'' na server ''{1}''
4156 4156 Vybrať pre použitie HTTP základné overenie totožnosti s vašim užívateľským menom a heslom
4157 4157 Vybrať pre použitie OAuth ako mechanizmus na overenie totožnosti
4158 4158 Vybrať dve cesty s so spoločným bodom
4159 4159 Vybrať dve cesty bez spoločného bodu
4160 4160 -----
4161 4161 Výber s určeným hľadaním
4162 4162 Vybrať, presúvať, mierka a otočenie objektov
4163 4163 -----
4164 4164 Vybrané prvky nemôžu byť zpravouhlené
4165 4165 -----
4166 4166 -----
4167 4167 -----
4168 4168 Vybratý súbor {0} nieje cache súborom tohto pluginu (chybné rozšírenie)
4169 4169 -----
4170 4170 -----
4171 4171 Vybratá stopa: {0}
4172 4172 -----
4173 4173 Výber
4174 4174 Plocha výberu
4175 4175 Dĺžka výberu
4176 4176 Výber je prázdny
4177 4177 Výber musí pozostávať len z trás a uzlov.
4178 4178 Nevhodný výber!
4179 4179 -----
4180 4180 Výber: {0}
4181 4181 Vyberie všetky adresy s neúplnými údajmi.
4182 4182 Vyberie objekty, ktoré sú súčasťou tohto príkazu (ak nie sú v súčasnosti vypúšťajú sa)
4183 4183 -----
4184 4184 Cesty pretínajúce sami seba
4185 4185 Poloautomaticky
4186 4186 Oddeliť vrstvu
4187 4187 Oddeľovač
4188 4188 Sekvencia
4189 4189 Server odpovedal stretol sa s reakcoiu kódu 404 pre id {0}. Vynechanie.
4190 4190 -----
4191 4191 Obslužná cesta (Service)
4192 4192 URL služba
4193 4193 Služby
4194 4194 -----
4195 4195 Typ obslužnej cesty (serviceway)
4196 4196 -----
4197 4197 Nastaviť WMS Záložku
4198 4198 Nastaviť priehľadnosť WMS vrstiev
4199 4199 Nastavenie nového miesta pre ďalšiu požiadavku
4200 4200 Zadať všetko východzie (prednastavené)
4201 4201 Nastaviť priehľadné pozadie
4202 4202 Nastaviť veľkosť budovy
4203 4203 -----
4204 4204 Nastaviť názov ulice
4205 4205 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre bod {0}
4206 4206 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre reláciu {0}
4207 4207 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre cestu {0}
4208 4208 Nastaviť aktuálny JOSM výber na vybrané zákazy odbočenia
4209 4209 Pridať aktuálny výber do zoznamu vybratých relácií
4210 4210 Nastaviť jazyk
4211 4211 -----
4212 4212 -----
4213 4213 Nastaviť vybrané elementy(prvky) na mape, podľa vybratých prvkov v obsahu na vrchu.
4214 4214 Zadať východzie (prednastavené)
4215 4215 Nastaviť "via(cez)"-Objekt
4216 4216 -----
4217 4217 Zvoliť {0} Lambert súradnice
4218 4218 Nastavenie {0}={1} pre bod ''{2}''
4219 4219 Nastavenie {0}={1} pre reláciu ''{2}''
4220 4220 Nastavenie {0}={1} pre cestu ''{2}''
4221 4221 Nastaviť {0}={1} pre {2} objekty
4222 4222 Nastavenie funkcie pre vybrané členy
4223 4223 Ručné nastavenie. Používajte opatrne!
4224 4224 Nastavujem východzie hodnoty
4225 4225 Nastavenie klávesovej skratky "{0}" pre akciu "{1}" ({2}) zlyhalo,\npretože skratka je už použitá pre akciu "{3}" ({4}).\n\n
4226 4226 Nastavenia
4227 4227 Nastavenia pre zvukový prehrávač a zvukové značky.
4228 4228 Nastavenie projekcie mapy a interpretácie dát.
4229 4229 -----
4230 4230 -----
4231 4231 -----
4232 4232 Autopožičovňa (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1 hod.)
4233 4233 -----
4234 4234 -----
4235 4235 -----
4236 4236 Prístrešok
4237 4237 Posunúť všetky stopy(traces) na východ (stupeň)
4238 4238 Posunúť všetky stopy(traces) na sever (stupeň)
4239 4239 -----
4240 4240 Obuva
4241 4241 Streľba
4242 4242 Nakupovanie
4243 4243 Obchody
4244 4244 -----
4245 4245 Skratka
4246 4246 Nastavenie klávesových skratiek
4247 4247 Najkratšia
4248 4248 Mali by ste uložiť?
4249 4249 Vypnúť doplnok?
4250 4250 Mali by ste nahrávať?
4251 4251 Ukázať
4252 4252 -----
4253 4253 Ukázať GPS dáta.
4254 4254 Zobraziť správu o stave
4255 4255 Zobraziť Text / Ikony
4256 4256 Zobraziť miniatúry obrázkov na mape
4257 4257 Ukázať Info Dlaždíc
4258 4258 -----
4259 4259 Ukázať súbor zmien {0}
4260 4260 -----
4261 4261 Zobraziť chyby a varovania týkajúce sa tohto zákazu odbočenia
4262 4262 Zobraziť informácie o pomoci
4263 4263 Zobraz históriu
4264 4264 -----
4265 4265 Zobraz info
4266 4266 Zobraziť informačnú úroveň(level) pri nahrávaní.
4267 4267 -----
4268 4268 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname
4269 4269 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname, ak je dostupný
4270 4270 Zobraziť nasledujúci obrázok
4271 4271 Ukázať ID objektu v zozname výberu
4272 4272 Zobraziť iba použiteľné pre výber
4273 4273 Zobraziť alebo skryť menu Zvuk v menu hlavnej ponuky.
4274 4274 Zobraziť vyhľadávací dialóg prednastavení
4275 4275 Zobraziť predchádzajúci obrázok
4276 4276 Zobrazovať pri štarte úvodnú obrazovku
4277 4277 Zobraziť správu o stave s užitočnými informáciami, ktoré sa môžu viazať ku chybám
4278 4278 -----
4279 4279 Zobraziť prehľad po importe
4280 4280 Zobraziť iba značky(tags) s konfliktami
4281 4281 Zobraziť iba značky s rôznymi hodnotami
4282 4282 -----
4283 4283 Zobraziť informačné testy v nahrávacom kontrolnom okne
4284 4284 -----
4285 4285 Zobrazí túto nápovedu
4286 4286 Zobraziť/Skryť
4287 4287 Zobrazená oblasť
4288 4288 -----
4289 4289 -----
4290 4290 -----
4291 4291 Zobraziť výškový profil
4292 4292 -----
4293 4293 -----
4294 4294 -----
4295 4295 -----
4296 4296 -----
4297 4297 -----
4298 4298 -----
4299 4299 -----
4300 4300 -----
4301 4301 -----
4302 4302 -----
4303 4303 Cesty s podobnými menami
4304 4304 -----
4305 4305 Zjednodušiť cestu
4306 4306 Zjednodušiť všetky vybraté cesty
4307 4307 -----
4308 4308 Zjednodušiť cesty?
4309 4309 Jednoduché prevedenie oblasti na multipolygón.
4310 4310 Simuluje kliknutie, keď spravíte malý a krátky pohyb. Toto je užitočné pre perá tabletu, keď máte problémy , stačí kliknúť na tablet bez pohybu myši (obecný Java - tablet problém).
4311 4311 -----
4312 4312 Jedna farba (môže byť prispôsobená pre pomenované vrstvy)
4313 4313 Jednotlivé prvky
4314 4314 -----
4315 4315 -----
4316 4316 Veľkosť dlaždíc Landsatu (pixely)
4317 4317 Veľkosť jednej Landsat dlaždice, meraná v pixeloch. Štandardne 2000.
4318 4318 -----
4319 4319 Korčuľovanie
4320 4320 Lyže
4321 4321 Lyžovanie
4322 4322 Vynechať Sťahovanie
4323 4323 Vynechať sťahovanie
4324 4324 Vynechať aktualizáciu
4325 4325 Vynechávam aktualizáciu pluginov po aktualizácii programu JOSM. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
4326 4326 Vynechávam aktualizáciu pluginov po uplynutí aktualizačného intervalu. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
4327 4327 -----
4328 4328 Slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
4329 4329 Pomalšie
4330 4330 -----
4331 4331 Vyhladené mapy (antialiasing)
4332 4332 Snímka na veľkosť dlaždice
4333 4333 Snežný skúter
4334 4334 Futbal
4335 4335 -----
4336 4336 Niektoré objekty sú upravené.<br>Pokračovať, ak tieto zmeny budú zrušené. \r\n</html>
4337 4337 Niektoré z ciest mali časť vzťahov (relations), ktoré boli zmenené. Prosím overte či to nepredstavuje nejakú chybu.
4338 4338 Niektoré waypointy, ktoré bili príliš ďaleko od stopy pre rozumné určenie ich času boli vynechané.
4339 4339 Niektoré body (waypointy) s časovou značkou pred začiatkom stopy(track), alebo za koncom, boli vynechané, alebo presunuté na začiatok.
4340 4340 -----
4341 4341 -----
4342 4342 -----
4343 4343 -----
4344 4344 Je mi ľúto. Neviem spracovať multipolygónové relácie s niekoľkými vonkajšími cestami.
4345 4345 Je mi ľúto. Neviem spracovať cestu, ktorá je aj vnútorná aj vonkajšia v multipolygónových reláciách.
4346 4346 Je mi ľúto. Neviem spracovať cestu ktorá je vnútorná vo viacerých multipolygónových reláciách.
4347 4347 Je mi ľúto. Neviem spracovať cestu ktorá je vonkajšia vo viacerých multipolygónových reláciách.
4348 4348 Triediť
4349 4349 Menu Sort presets
4350 4350 Triedenie členov relácie
4351 4351 Zdroj
4352 4352 Zdrojový text
4353 4353 Juh
4354 4354 Miesta pre vozíčkárov
4355 4355 Priestory pre rodičov s detmi
4356 4356 Priestory pre ženy
4357 4357 -----
4358 4358 Rýchlosť
4359 4359 Rýchlosť (Km/h)
4360 4360 Kamera na meranie rýchlosti
4361 4361 Špičky (hroty)
4362 4362 -----
4363 4363 Rozdeliť cestu
4364 4364 Rozdeliť cestu vo zvolenom bode
4365 4365 -----
4366 4366 Rozdeliť oblasť
4367 4367 Teraz rozdeliť
4368 4368 -----
4369 4369 Rozdeliť cestu {0} do {1} častí
4370 4370 Rozdelenie cesty do fragmentov
4371 4371 Rozdeliť oblasť podľa neoznačenej cesty
4372 4372 Sponzor
4373 4373 Šport
4374 4374 Šport (loptový)
4375 4375 Športové zariadenie
4376 4376 Športy
4377 4377 Športové centrum
4378 4378 Prameň
4379 4379 Štadión
4380 4380 Štandardný unix geometry argument
4381 4381 Hviezdičkový
4382 4382 Začať vyhľadávanie
4383 4383 Žačať nastavovanie
4384 4384 Začať sťahovanie
4385 4385 Začiatok sťahovania dát
4386 4386 Začiatok novej cesty z posledného bodu.
4387 4387 Začiatok stopy (bude použité vždy ak nie sú dostupné iné značky)
4388 4388 Spustiť obnovenie
4389 4389 Spustenie #:
4390 4390 Spúšťajúce písmeno adresy musí byť nižšie ako konečné písmeno adresy
4391 4391 Spúšťajúce adresné číslo musí byť nižšie ukončovacie adresné číslo
4392 4392 Počiatočné a koncové čísla musia byť rovnaké pre abecedné adresy
4393 4393 Začínam prehľadávať adresár
4394 4394 Začiatok opakovania {0} z {1} v {2} sekunde ...
4395 4395 Spúšťam opakovanie {0} z {1}.
4396 4396 Začínam presúvanie v kusoch ...
4397 4397 Začínam nahrávať požiadavku ...
4398 4398 Zahajujem nahrávanie so žiadosťou na pôvodné ...
4399 4399 Stav
4400 4400 Štát:
4401 4401 Papierníctvo
4402 4402 -----
4403 4403 Stav
4404 4404 Správa o stave
4405 4405 Schody
4406 4406 -----
4407 4407 Turniket (Stile)
4408 4408 Zastaviť (stop)
4409 4409 Zastávky
4410 4410 Potok
4411 4411 Ulica
4412 4412 -----
4413 4413 Názov ulice
4414 4414 Názov ulice
4415 4415 Názov ulice:
4416 4416 Hlavné komunikácie
4417 4417 Ulice NRW Geofabrik.de
4418 4418 -----
4419 4419 -----
4420 4420 Štýl pre vnútornú cestu multipolygónu
4421 4421 Štýl pre vonkajšiu cestu multipolygónu
4422 4422 Štýl je v súčasnosti aktívny
4423 4423 -----
4424 4424 Predložiť filter
4425 4425 -----
4426 4426 Štvrť
4427 4427 Metro
4428 4428 Vchod do metra
4429 4429 Podokno skratiek
4430 4430 Hotovo
4431 4431 Úspešne otvorený súbor zmien {0}
4432 4432 -----
4433 4433 -----
4434 4434 -----
4435 4435 Podpora živému (live) GPS vstupu (pohybujúca sa bodka) cez pripojenie na gpsd server.
4436 4436 Podporovaný Rectifier Services:
4437 4437 -----
4438 4438 Podpora sťahovaných dlaždíc, skenovaných máp z walking-papers.org. Tento plugin je stále v rannom vývoji a môže obsahovať chyby.
4439 4439 Povrch
4440 4440 Pozorovanie (ostraha)
4441 4441 -----
4442 4442 Meračský bod
4443 4443 Merač
4444 4444 Vrstva bodov pre plugin Surveyor
4445 4445 Merač...
4446 4446 Plugin SurveyorPlugin potrebuje ku svojej činnosti plugin LiveGpsPlugin, ktorý nebol najdený!
4447 4447 Plávanie
4448 4448 Swiss Grid (Švajčiarsko)
4449 4449 Prejsť na nový openstreetbugs server?
4450 4450 Prepnúť do režimu offline(bez pripojenia)
4451 4451 Prepnúť do režimu online(pripojený)
4452 4452 Popis značky
4453 4453 Symboly ako kríže.
4454 4454 -----
4455 4455 Synchronizovať audio
4456 4456 Synchronizovať celú dátovú sadu
4457 4457 Synchronizovať iba {0} bod
4458 4458 Synchronizovať iba {0} reláciu
4459 4459 Synchronizovať čas z fotky a GPS prímača
4460 4460 Synchronizovať iba {0} cestu
4461 4461 Systém merania
4462 4462 -----
4463 4463 -----
4464 4464 -----
4465 4465 -----
4466 4466 -----
4467 4467 -----
4468 4468 TCX Súbory (*.tcx)
4469 4469 -----
4470 4470 -----
4471 4471 -----
4472 4472 Stolný tenis
4473 4473 Hmatové Dlažby
4474 4474 kolekcia značiek nemôže byť použitápre pôvodné pretože sú tam kľúče s viacnásobnými hodnotami
4475 4475 zbierka značiek neobsahuje vybrané hodnoty ''{0}''
4476 4476 Hodnota kľúča obsahuje znak s kódom menším ako 0x20
4477 4477 Kľúč tagu je dlhší ako je povolené
4478 4478 Tagom zmenená relácia s
4479 4479 Hodnota tagu obsahuje znak s kódom menším ako 0x20
4480 4480 Hodnota tagu je dlhšia, než je povolené
4481 4481 Značky ciest ako
4482 4482 Značky ciest, ako voda, pobrežie, zem alebo nič. Štandardne voda.
4483 4483 Zdroj pre TagChecker
4484 4484 Tester predvolieb značenia
4485 4485 Predvoľby značenia (Tagging Presets)
4486 4486 Značky
4487 4487 Značky (vymezovacia čiarka)
4488 4488 Značky a Členy
4489 4489 Značky z bodov
4490 4490 Značky z relácií
4491 4491 Značky z ciest
4492 4492 Značky zo súboru zmien {0}
4493 4493 Značky pre nový súbor zmien
4494 4494 Klúče s prázdnými hodnotami
4495 4495 -----
4496 4496 -----
4497 4497 -----
4498 4498 -----
4499 4499 TangoGPS Súbory (*.log)
4500 4500 TangoGPS import neúspešný!
4501 4501 TangoGPS import úspešný
4502 4502 -----
4503 4503 Rolovacie dráhy
4504 4504 Telefón
4505 4505 Telefónne karty
4506 4506 Tenis
4507 4507 -----
4508 4508 Terminál
4509 4509 Rad (Terrace)
4510 4510 Vytvoriť rad budov
4511 4511 Radové domy
4512 4512 Cesta III. triedy
4513 4513 Terciálny modifikátor:
4514 4514 Otestovať
4515 4515 Test autorizačného prístupu
4516 4516 Test neúspešný
4517 4517 Test zlyhal: Nemôžem čítať mčas.
4518 4518 Test zlyhal: Nemôžem zapísať mčas.
4519 4519 Test URL API:
4520 4520 Overovanie {0}/{1}: Súšťa sa {2}
4521 4521 Testovanie OAuth autorizačného prístupu
4522 4522 Testovanie OSM API URL ''{0}''
4523 4523 -----
4524 4524 Táto vrstva nepodporuje žiadnu z projekcií pre JOSM,\ntakže ju nemôžete používať. Táto správa nebude znova zobrazovaná.
4525 4525 Bude zobrazená smerová šípka v segmente línie.
4526 4526 URL API je platné.
4527 4527 Kľúč autorizačného prístupu nesmie byť prázdny. Prosím, zadajte kľúč autorizačného prístupu
4528 4528 Skrytý autorizačný prístup nesmie byť prázdny. Prosím, zadajte skrytý autorizačný prístup
4529 4529 Základný Editor môže voliteľne zobraziť zoznam "via(cez)"-objektov zákazu odbočenia. Ak je povolené, je možné aj upravovať v Základnom editore. Ak je vypnuté, editácia "via(cez)"-objektov je možné iba v pokročilom editore.
4530 4530 OSM server ''{0}'' nepozná objekt<br>pokúsili ste sa čítať, aktualizovať, alebo vymazať. Jeden príslušný objekt<br>neexistuje na servery, alebo používate chybnú URL pre prístup<br>naň. Prosím opatrne skontrolujte adresy serverov ''{0}'' kvôli preklepom.
4531 4531 OSM server ''{0}'' hlási zlý príkaz.<br>
4532 4532 -----
4533 4533 "Z" cesta nezačína ani nekončí na "cez" bode
4534 4534 "Z" cesta nezačína ani nekončí na "cez" ceste.
4535 4535 "Na" cesta nezačína ani nekončí na "cez" bode
4536 4536 "Na" cesta nezačína ani nekončí na "cez" ceste.
4537 4537 Číslo, ktorým je násobená rýchlosť pretáčania.
4538 4538 Uhol medzi predchádzajúcim a súčasným úsekom cesty.
4539 4539 Plocha, ktorú sa snažíte nahrať je príliš veľká, alebo vaša požiadavka bola príliš zozľahlá.<br>Požadujte menšiu plochu, alebo použite nejaký exportný súbor poskytnutý OSM komunitou.
4540 4540 Zmenový súbor je <strong>stále otvorený(left open)</strong> po tomto nahratí
4541 4541 Zmenový súbor bude <strong>zavretý</strong> po tomto nahratí
4542 4542 V schránke nie je obrázok
4543 4543 Obsah tohto zmenového súboru nie je ešte stiahnutý.
4544 4544 -----
4545 4545 Súčasný výber nemožno použiť pre rozdelenie - žiadny uzol nie je vybraný.
4546 4546 Tento výber nemôže byť použitý k rozdeleniu.
4547 4547 Tento výber sa nedá použiť pre oddelenie bodov
4548 4548 Súčasná hodnota nie je platná OSM ID. Zadajte prosím celé číslo > 0
4549 4549 Súčasná hodnota nie je platná URL
4550 4550 Súčasná hodnota nie je platnou ID zmenového súboru. Prosím vložte ako hodnotu celé číslo > 0
4551 4551 Aktuálna hodnota nie je platné ID užívateľa. Prosím vložte celé číslo > 0
4552 4552 Aktuálna hodnota nie je platnou adresou dlaždice
4553 4553 Aktuálna hodnota nie je platným indexom dlaždice pre danú úroveň zväčšenia
4554 4554 -----
4555 4555 Dokument neobsahuje dáta.
4556 4556 Nasledujúce závislé objekty budú vyčistené <br> okrem vybraných objektov:
4557 4557 Nasledujúce chyby nastali počas hromadného sťahovania: {0}
4558 4558 -----
4559 4559 Zemepisná šírka na mieste kurzoru myši.
4560 4560 Zemepisná dĺžka na mieste kurzoru myši.
4561 4561 Ohromný JGoodies Plastic Look and Feel.
4562 4562 -----
4563 4563 Kľúč ''{0}'' a všetky jej hodnoty budú odstránené
4564 4564 Dĺžka nového nakresleného segmentu trasy bude zobrazená.
4565 4565 Poloha {0} je práve na obrazovke. Cache nie je načítaná.
4566 4566 -----
4567 4567 -----
4568 4568 -----
4569 4569 Požiadavka na stiahnutie údajov bola príliš veľká, presiahla maximálny veľkosť oblasti bbox je 0.25. Vyžiadajte si menšiu oblasť, alebo použite planet.osm
4570 4570 Spojovaná dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
4571 4571 Meno objektu na mieste kurzoru myši.
4572 4572 Skok v sekundách dopredu, alebo dozadu, podľa stlačeného náležitého tlačítka.
4573 4573 -----
4574 4574 Heslo nemôže byť prázdne. Prosím vložte vaše OSM heslo
4575 4575 Súbor pluginu ''{0}'' nezahŕňa Manifest.
4576 4576 Doplnok (plugin) bol odstránený z nastavení. Prosím reštartujte JOSM aby sa prestal používať.
4577 4577 Zobrazenie (projekcia) ''{0}'' v URL a aktuálne zobrazenie (projekcia) ''{1}'' sú rozdielne.\nMôže to viesť k zlým súradniciam.
4578 4578 Projekcia {0} nemohla byť aktivovaná. Bude použitá projecia Mercator
4579 4579 Proxy server nebude použitý.
4580 4580 Časový posun medzi spustením nahrávania a skutočným začiatkom nahrávania.
4581 4581 Regulárny výraz "{0}" má chybu na pozícii {1}, celá chyba:\n\n{2}
4582 4582 The regex "{0}" mal chybu, celá chyba:\n\n{1}
4583 4583 -----
4584 4584 Požadovaná oblasť je príliš veľká. Prosím priblížte ju, alebo zmente oblasť.
4585 4585 Požadovaná značka <tt>{0}={1}</tt> chýba.
4586 4586 -----
4587 4587 -----
4588 4588 Vybratá GPS stopa neobsahuje časové značky. Prosím vyberte inú.
4589 4589 Zvolená oblasť nemôže byť rozdelená, pretože je členom relácie.\nOdstráňte oblasť z relácie pred jej rozdelením.
4590 4590 -----
4591 4591 Zvolené body nezdieľajú rovnakú cestu.
4592 4592 Vybraté fotografie neobsahujú informácie o čase.
4593 4593 -----
4594 4594 Výber obsahuje {0} cesty. Naozaj ich chcete všetky zjednodušiť?
4595 4595 Server odpovedal chybou s kódom {0}
4596 4596 Server nahlásil, že aktuálny zmenový súbor bol zavretý.<br>Toto je veľmi pravdepodobné, pretože veľkosť zmenového súboru prekročila max. veľkosť<br>z {0} objektov na server ''{1}''.
4597 4597 Zdroje (URL alebo názov súboru) z predstavených kontrol (pozrite http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) alebo súbory na kontrolu značiek.
4598 4598 Štartovacia poloha nebola vo vnútry bboxu
4599 4599 Reťazec ''{0}'' nie je platný, zdvojená hodnota.
4600 4600 Tag <tt>okrem</tt> má neštandardnú hodnotu <tt>{0}</tt>. Odporúča sa používať len štandardné hodnoty pre <tt> okrem</tt>.
4601 4601 -----
4602 4602 -----
4603 4603 Meno užívateľ nemôže byť prázdne. Prosím vložte vaše OSM užívateľské meno
4604 4604 Viditeľný výsek je buď príliš malý, nebo príliš veľký pre sťahovanie dát z OpenStreetBugs
4605 4605 -----
4606 4606 -----
4607 4607 Cesta nemôže byť rozdelená vo zvolených bodoch. (Tip: Zvoľte body uprostred cesty.)
4608 4608 Cesty nemôžu byť spojené, pretože nemajú jednotný smer. Chcete otočiť smer ciest?
4609 4609 Divadlo
4610 4610 Ich(their) dátová sada neobsahuje značku s kľúčom {0}
4611 4611 Ich verzia
4612 4612 Ich(their) verzia (serverová dátová sada)
4613 4613 Ich so zlúčeným
4614 4614 Zábavný park
4615 4615 -----
4616 4616 Niesú tam otvorené súbory zmien
4617 4617 Pre aktualizáciu neboli vybrané žiadne objekty.
4618 4618 Sú tu stále nevyriešené konflikty. Konflikty nebudú uložené a budú vyriešené, ako by boli všetky odmietnuté. Pokračovať?
4619 4619 Tam je priesečník medzi cestami.
4620 4620 Je nejaká chyba v hodnote:
4621 4621 Chyba nižšie uvedených informácií by už mala byť vyplnená pre vás. Prosím, vyplnte informácie o tom, ako vznikla chyba a snažte sa to popísať tak podrobne, ako je to možné.
4622 4622 Bola tam nejaká chyba zatiaľ čo skúšate zobraziť URL pre tieto značky
4623 4623 Boli tam {0} konflikty počas importu.
4624 4624 Táto akcia nebude mať skratku.\n\n
4625 4625 To môže spôsobiť nechcené vymazanie uzlov.
4626 4626 -----
4627 4627 Táto požiadavka URL na zmenové súbory je chybná
4628 4628 -----
4629 4629 Tento obrázok obsahuje georeferenčné dáta.\nChcete ich použiť?
4630 4630 Toto je až za koncom nahrávky
4631 4631 -----
4632 4632 Tento režim pracuje iba ak aktívna vrstva je\na cadastre "plan image" (rastrový obrázok)
4633 4633 Tento bod nie je prilepený k ničomu inému.
4634 4634 Táto operácia je pre JOSM zabudnuté vybrané objekty. <br> Budú odstránené z vrstvy, ale <i>nebudú</i>vymazané<br> na serveri pri nahrávaní.
4635 4635 -----
4636 4636 -----
4637 4637 Tento plugin umožňuje dať na obrazovku obrázky na pozadie v editore a stotožniť ich s mapou.
4638 4638 Tento plugin kontroluje chyby kľúčov a ich hodnôt.
4639 4639 Tento plugin slúži na kontrolu chýb v reláciách.
4640 4640 Tento plugin priamo nahrá GPS stopy(traces) z práve aktívnej vrstvy v JOSMe na openstreetmap.org.
4641 4641 Tento plugin zjednodušuje mapovanie a úpravy tratí verejnej dopravy.
4642 4642 Tento test hľadá body bez značiek, ktoré nie sú súčasťou žiadnej cesty.
4643 4643 Tento test hledá neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
4644 4644 Tento test kontroluje cesty, či neobsahujú niektorý bod viac ako raz.
4645 4645 Tento test kontroluje cesty na podobnosť mien, keď môže ísť o preklep.
4646 4646 Tento test kontroluje blízkosť koncových bodov ciest k iným cestám
4647 4647 Tento test kontroluje, či sú platné multipolygóny
4648 4648 Tento test kontroluje, či sú platné zákazy odbočenia
4649 4649 Tento test kontroluje či dve cesty, železnice, vodné cesty, alebo budovy sa križujú v rovnakej vrstve, ale sa nepretínajú v spoločnom bode.
4650 4650 Tento test slúži na zistenie, či nie sú dva body spojené viac ako jednou cestou.
4651 4651 Tento test kontroluje správnosť línií pobrežia.
4652 4652 Tento test zisťuje či nie je viac bodov na jednom mieste.
4653 4653 Tento test kontroluje, že tam nie sú cesty s rovnakými značkami a s rovnakými suradnicami bodov.
4654 4654 Tento test kontroluje smer vodných, pozemných a pobrežných línií.
4655 4655 Tento test zistí, viacjazyčné objekty, ktorých atribút 'meno' nie je rovnaký s niektorým 'menom: *' atribútu, a nie sú zložené z 'mena: *' atribútu, napr. Italia - Taliansko - Taliansko.
4656 4656 Tento test slúži na vyhľadanie bodov s rovnakými názvami (môžu to byť duplicity).
4657 4657 Tento test kontroluje, či cesty, ktoré by mali byť uzavreté sú skutočne uzavreté.
4658 4658 Zákaz odbočenia používa neštandardný typ zákazu <tt>{0}</tt> pre značkový kľúč<tt> zákazu</tt>. Odporúča sa používať iba štandardné hodnoty. Prosím, vyberte jeden zo základného editora.
4659 4659 -----
4660 4660 -----
4661 4661 -----
4662 4662 Táto verzia JOSMu nie je kompatibilná s vybraný serverom uloženým v nastaveniach.
4663 4663 Tieto body niesú v kruhu. Prerušujem.
4664 4664 -----
4665 4665 Čísla dlaždíc
4666 4666 Adresa dlaždice:
4667 4667 -----
4668 4668 -----
4669 4669 Čas
4670 4670 Časový interval
4671 4671 Časové pásmo:
4672 4672 Časové pásmo: {0}
4673 4673 -----
4674 4674 Do ...
4675 4675 Pre zabránenie preťaženia máp WMS katastra,\nzvoľte pre import max. veľkosť 1 km2.
4676 4676 Na zmazanie
4677 4677 Zapnúť the cadastre WMS plugin, zmena\naktuálnej projekcie na jednu z the cadastre\nprojekcií a opakovať
4678 4678 Na:
4679 4679 Prepínač pohľadu na celej obrazovke
4680 4680 Zapnúť GPX čiary
4681 4681 -----
4682 4682 Prepnúť drôtový model
4683 4683 Prepínač pohľadu na celej obrazovke
4684 4684 Prepínač zobrazovania okna manažéra zmenového súboru
4685 4685 Prepínač zobrazovania značiek textu a ikon.
4686 4686 Prepnúť viditeľnosť zvolenej vrstvy.
4687 4687 Prepnúť: {0}
4688 4688 Zapnúť/Vypnúť globálne nastavenie ''{0}''.
4689 4689 Toalety
4690 4690 Prístup umožňuje iba obmedzený prístup
4691 4691 -----
4692 4692 Mýto (Toll)
4693 4693 Mýtna búdka
4694 4694 -----
4695 4695 Nástroj: {0}
4696 4696 Panel nástrojov
4697 4697 Úprava panela nástrojov
4698 4698 Nástroje
4699 4699 Nástroje na kreslenie budov.
4700 4700 -----
4701 4701 -----
4702 4702 Turistika
4703 4703 Veža
4704 4704 Nastavenie veže
4705 4705 Typ veže
4706 4706 Mesto (town)
4707 4707 Radnica (obecný úrad)
4708 4708 Mesto/miesto {0} sa nenašlo, alebo je nedostupné\nalebo ja akcia zrušená
4709 4709 Hračky
4710 4710 -----
4711 4711 Tracer stavieb
4712 4712 -----
4713 4713 Kreslenie stavieb z Českej katastrálnej mapy. Vyžaduje spustený TracerServer (. NET alebo Mono).
4714 4714 Trasovanie
4715 4715 Poľná cesta (Track)
4716 4716 Farebná trať a body
4717 4717 Stopové(Trackable) (iba zdieľané ako anonymné, usporiadané body s časovou značkou)
4718 4718 Stopy
4719 4719 Typ stopy
4720 4720 -----
4721 4721 Semafor
4722 4722 -----
4723 4723 -----
4724 4724 Električka
4725 4725 Zastávka električky
4726 4726 -----
4727 4727 -----
4728 4728 -----
4729 4729 -----
4730 4730 -----
4731 4731 Preprava
4732 4732 Cestovná kancelária
4733 4733 Strom
4734 4734 -----
4735 4735 Cesta pre motorové vozidlá
4736 4736 Prípojka cesty pre motorové vozidla
4737 4737 -----
4738 4738 Skúsiť znovu
4739 4739 Vyskúšajte aktualizovať plugin na najnovšiu verziu pre nahláseným chyby.
4740 4740 Ut-Ne 08:00-15:00; So 08:00-12:00
4741 4741 -----
4742 4742 Tunel
4743 4743 Začiatok tunela
4744 4744 -----
4745 4745 Zákaz odbočenia
4746 4746 Prikázané smery jazdy (turn restriction)
4747 4747 Vybrané štýly zapnúť alebo vypnúť
4748 4748 Turning Circle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
4749 4749 Turning Point (koniec cesty)
4750 4750 Zákaz odbočenia
4751 4751 -----
4752 4752 Turniket
4753 4753 Točňa
4754 4754 Typ
4755 4755 Typ mena (UK)
4756 4756 Typ:
4757 4757 Typy
4758 4758 -----
4759 4759 -----
4760 4760 -----
4761 4761 -----
4762 4762 NEZNÁMA
4763 4763 -----
4764 4764 -----
4765 4765 URL z www.openstreetmap.org (môžete ju vložiť na stiahnutie z URL pre špecifikáciu hraníc box)
4766 4766 URL z www.openstreetmap.org (môžete sem vložiť nejakú URL k stiahnutiu oblasti)
4767 4767 Adresa URL:
4768 4768 -----
4769 4769 -----
4770 4770 -----
4771 4771 -----
4772 4772 -----
4773 4773 -----
4774 4774 -----
4775 4775 -----
4776 4776 -----
4777 4777 Rozpojiť cesty
4778 4778 Neschopnosť pridať pôvodné {0} do dátovej sady, pretože sú už zahrnuté
4779 4779 Nemožno vytvoriť adresár {0}, automatické ukladanie bude vypnuté
4780 4780 Nemožno vytvoriť súbor {0}, bude použitý iný názov súboru
4781 4781 Nie je možné vytvoriť novú zvukovú značku
4782 4782 Nemožno zmazať starý záložný súbor {0}
4783 4783 -----
4784 4784 -----
4785 4785 Nemôžem nájsť preklad pre jazyk {0}. Vyberám {1}.
4786 4786 Nie som schopný nájsť sprostredkujúce body. Prosím skontrolujte váš výber.
4787 4787 Nemôžem získať cestu pre adresár {0}\n
4788 4788 Pre neschopnosť usporiadať cesty. Prosím skontrolovať ich smery
4789 4789 Niesom schopný vyčítať Šírku/Dĺžku
4790 4790 Nie je možné synchronizovať v už prehrávanej vrstve
4791 4791 Miestna cesta neklasifikovaná (Unclassified)
4792 4792 Neuzavreté cesty.
4793 4793 Neuzavretá cesta
4794 4794 Nespojené pobrežie
4795 4795 Nespojené body, bez fyzických značiek
4796 4796 Nepripojené cesty.
4797 4797 Nerozhodnuté
4798 4798 Nevyriešené konflikty medzi vymazávaným stavom
4799 4799 Nerozhodnuté konflikty medzi rôznymi súradnicami
4800 4800 Nerozhodnutý
4801 4801 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Prerušujem.
4802 4802 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Vynechávam.
4803 4803 Obnoviť Objekt
4804 4804 Obnoviť Objekt
4805 4805 Obnoviť objekt s id
4806 4806 Obnoviť objekt...
4807 4807 Späť
4808 4808 Obnovenie(Undo) Pravouhlého tvaru
4809 4809 Krok späť posun
4810 4810 Obnovenie(Undo) pravouhlosti pre určené body
4811 4811 Vrátiť poslednú akciu.
4812 4812 Vrátiť vybrané a všetky neskoršie príkazy
4813 4813 Uvoľniť panel
4814 4814 Neočakávaná chyba programu.
4815 4815 Neočakávaný XML element s názvom ''{0}''
4816 4816 Neočakávaný formát pre číslo portu v nastavení ''{0}''. Mám ''{1}''.
4817 4817 neočakávaný formát z id odpovedi zo servera, dostáva ''{0}''
4818 4818 Nečakaný chybný formát záhlavia pre konflikt v aktualizácii súboru zmien. Dostal som ''{0}''
4819 4819 neočakávaný formát novej verzie zo zmenených pôvodných ''{0}'', dostáva ''{1}''
4820 4820 Najdené neočakávané id 0 pre OSM pôvodné
4821 4821 Neočakávaný symbol. Očakávaný {0}, vytvorený {1}
4822 4822 Neočakávaná značka: {0}
4823 4823 Neočakávaná hodnota ''{0}'' pre preferencie ''{1}''. Za predpokladu, že hodnota ''ask''.
4824 4824 Neočakávaná hodnota pre ''{0}'' v URL požiadavke zmevého súboru, dostal som{1}
4825 4825 neočakávaná hodnota parametra"index". Got {0}
4826 4826 Odblokovať
4827 4827 Odblokovať zoznam spojovaných elementov a začať spojovanie
4828 4828 Nepripojený bod (Unglued Node)
4829 4829 -----
4830 4830 Univerzita
4831 4831 -----
4832 4832 -----
4833 4833 Neznámy typ súboru: {0}
4834 4834 Neznámy hostiteľ
4835 4835 Neznámy stav problému
4836 4836 Neznámy zaznamenaný formát
4837 4837 Neznámy typ člena
4838 4838 Neznámy mód {0}.
4839 4839 Neznáma, alebo nepodporovaná API verzia. Got {0}
4840 4840 Neznámy pôvodný typ: {0}. Povolené hodnoty sú, body, cesty, alebo relácie
4841 4841 Neznámy žiadaný: {0}
4842 4842 Neznáma úloha
4843 4843 Neznáme vety: {0}
4844 4844 Neznány type (druh): {0}
4845 4845 -----
4846 4846 Nepomenované spojenie
4847 4847 Nepomenovaná nezaradená(unclassified) hlavná cesta(highway)
4848 4848 Nepomenované cesty
4849 4849 Neusporiadané pobrežie
4850 4850 Nevyriešené Adresy
4851 4851 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred zmazaním?
4852 4852 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred ukončením?
4853 4853 Neuložené dáta a konflikty
4854 4854 Neuložené dáta a stratený pričlenený súbor
4855 4855 Neuložené dáta nezapisovateľných súborov
4856 4856 Neuložené OSM dáta
4857 4857 Odznačiť všetko
4858 4858 Odznačiť všetko (Escape)
4859 4859 Odznačiť všetko (Focus)
4860 4860 Odznačiť všetky objekty
4861 4861 -----
4862 4862 Nepodporovaná verzia WMS súboru; nájdené {0}, očakávané {1}
4863 4863 Nepodporovaná verzia súborov cache; nájdené {0}, očakávané {1}\nVytvorte nový súbor.
4864 4864 Nepodporovaný parameter ''{0}'' v reťazci požiadavky zmenového súboru
4865 4865 Nepodporovaná verzia: {0}
4866 4866 Neotagované(neoznačené) a nespojené body.
4867 4867 Neotagované(neoznačené) cesty
4868 4868 Neoznačkovaná cesta (komentované)
4869 4869 Neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
4870 4870 Hore
4871 4871 -----
4872 4872 Aktualizovať
4873 4873 Aktualizovať zmenové súbory
4874 4874 Aktualizovať obsah
4875 4875 Aktualizácia dát
4876 4876 -----
4877 4877 Aktualizovať v intervale (v dňoch):
4878 4878 Aktualizácia je upravená
4879 4879 Aktualizovať objekty
4880 4880 Aktualizovať pluginy
4881 4881 Aktualizovať výber
4882 4882 Aktualizovať obsah zmenového súboru z OSM servera
4883 4883 Aktualizovať zmenový súbor z OSM servera
4884 4884 Aktualizovať vybraté pluginy
4885 4885 Aktualizované
4886 4886 Aktualizácia teraz upravených objektov zo servera (znovu stiahnuť dáta)
4887 4887 Aktualizovať aktuálne vybraté objekty zo servera (znovu nahrať dáta)
4888 4888 Aktualizácia objektov v aktívnej dátovej vrstve zo servera.
4889 4889 Aktualizovať vybraté zmenové súbory s aktuálnymi dátami z OSM servera
4890 4890 Aktualizácia tohto zákazu odbočenia nemôže byť uložená, iba ak vymazané členy sú odstránené. <br> Ako chcete pokračovať?
4891 4891 Aktualizácia súboru zmien {0}...
4892 4892 Aktualizácia súboru zmien...
4893 4893 Aktualizujem dáta
4894 4894 Aktualizujú sa ignorované chyby ...
4895 4895 Aktualizujem mapu ...
4896 4896 Aktualizujem pluginy...
4897 4897 Nahrať
4898 4898 Nahrať zmeny
4899 4899 Nahrať nastavenie
4900 4900 Nahrať stopu
4901 4901 Nahrať Stopy (Traces)
4902 4902 Nahrať všetky zmeny v aktívnej dátovej vrstve na OSM server
4903 4903 Nahrať všetky zmeny v aktuálnom výbere na OSM server.
4904 4904 Nahrávanie je zrušené
4905 4905 Nahrať dáta
4906 4906 Nahrať dáta v kusoch objektov. Veľkosť kusov:
4907 4907 Nahrať údaje v jednej požiadavke
4908 4908 Nahrať dáta do už existujúceho a otvoreného zmenového súboru
4909 4909 Nahrať každý objekt individuálne
4910 4910 Chyba pri nahrávaní. Server napísal nasledujúcu správu:
4911 4911 Nedá sa nahrať v jednej požiadavke (príliš veľa objektov na nahratie)
4912 4912 Nahrať výber
4913 4913 Nahrať zmenené pôvodné
4914 4914 Nahrať súčasné nastavenie na server
4915 4915 Nahrať do ''{0}''
4916 4916 Nahrať do nového zmenového súboru
4917 4917 Nahrať do existujúceho zmenového súboru
4918 4918 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>{1} požiadavky</strong>
4919 4919 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>viacnásobných zmenových súborov</strong> použitím <strong>{1} požoadavky</strong>
4920 4920 Nahrávam GPX stopu (track)
4921 4921 Nahrávam GPS stopu(track): {0}% ({1} of {2})
4922 4922 Nahrávam a ukladám zmenené vrstvy ...
4923 4923 Nahrávam dáta ...
4924 4924 Náhrávanie dát na server z vrstvy ''{0}''
4925 4925 Nahrávanie stopy ...
4926 4926 Nahrať Stopy (Traces) na openstreetmap.org
4927 4927 Využitie
4928 4928 Použiť
4929 4929 Použite <b>(</b> a <b>)</b> k zoskupeniu výrazov
4930 4930 Použite <b>"</b> operátor citovania (e.g. ak kľúč obsahuje <b>:</b>)
4931 4931 Použite <b>|</b> alebo <b>OR</b> pri kombinácii s logickým "alebo"
4932 4932 Použiť adresný dialóg
4933 4933 Použiť základné overenie totožnosti
4934 4934 Použiť OAuth
4935 4935 -----
4936 4936 Použiť SOCKS proxy
4937 4937 Použiť obvyklú požiadavku pre zmenový súbor
4938 4938 -----
4939 4939 Pomocou šípok alebo pretiahnutím s myšou vrstvu snímok nastavte offset snímok.\nMôžete tiež zadať východvý a severvý offset v {0} súradniciach.\nAk chcete uložiť vyrovnanie ako záložku, zadajte nižšie názov záložky
4940 4940 Použíť komplexnú kontrolu vlastností
4941 4941 Použíť východzie
4942 4942 Použiť predvolený dátový súbor.
4943 4943 Použiť štandardné nastavenia
4944 4944 Použite predovlený súbor pre spellcheck (preklepy).
4945 4945 Použite predvolený súbor pre ignorované značky.
4946 4946 Použitie vrstvy chýb.
4947 4947 -----
4948 4948 Použíť globálne nastavenie.
4949 4949 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb.
4950 4950 Použitie špeciálnej vynimky
4951 4951 -----
4952 4952 Použiť prednastavenie "{0}"
4953 4953 Použiť prednastavenie "{0}" zo skupiny "{1}"
4954 4954 -----
4955 4955 Použite štandardnej výnimky
4956 4956 Použite štandardné nastavenie systému
4957 4957 Použite štandardné nastavenia systému (vypnuté. Štart JOSM s <tt>-Djava.net.useSystemProxies = true </ tt>, pre zapnutie)
4958 4958 Použiť súčasné farby ako novú farebnú schému.
4959 4959 Použiť predvolený dátový súbor (doporučené).
4960 4960 Použite predvolený súbor pre spellcheck (doporučené).
4961 4961 Použite predvolený súbor pre ignorované značky (doporučené).
4962 4962 Použitie vrstvy chýb pre zobrazenie problematických elementov.
4963 4963 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb, pre zastavenie(schovanie) upozornení (varovaní).
4964 4964 Použiť vybratú schému zo zoznamu.
4965 4965 Užívateľ
4966 4966 ID užívateľa:
4967 4967 Užívateľské meno:
4968 4968 -----
4969 4969 Používateľ:
4970 4970 Meno používateľa
4971 4971 Meno užívateľa:
4972 4972 Prípadne použijúc skratku ''{0}''\n\n
4973 4973 -----
4974 4974 Overiť
4975 4975 Kontroluje platnosť hodnôt a značiek pomocou komplexných pravidiel.
4976 4976 Porovnáva hodnoty kľúčov oproti zoznamu slov.
4977 4977 Porovnáva platnosť hodnôt vlastností oproti prednastaveným hodnotám.
4978 4978 -----
4979 4979 Overovanie
4980 4980 Validácia
4981 4981 Overovanie chýb
4982 4982 Overenie zlyhalo. API URL sa zdá byť neplatné.
4983 4983 Hodnota
4984 4984 Hodnota ''{0}'' pre kľúč ''{1}'' nie je v predvolenom zozname.
4985 4985 Hodnota ''{0}'' je použitá pre kľúč ''{1}''
4986 4986 Hodnota ''{0}'' nie je číslo. Prosím vložte celé číslo > 1
4987 4987 Hodnota >0 očakávaná pre parameter ''{0}'', dostal som {1}
4988 4988 Hodnota pre zemepisnú šírku v rozsahu [-90,90] povinná.
4989 4989 Hodnota pre zemepisnú dížku v rozsahu [-180,180] povinná.
4990 4990 Hodnota:
4991 4991 Hodnoty
4992 4992 -----
4993 4993 Rôzne nastavenia ovplyvňujúce vzhľad celého programu.
4994 4994 Zachytávač vektorových obrázkov multiplikátor:
4995 4995 Rýchlosť (červená = pomaly, zelená = rýchlo)
4996 4996 Predajný automat
4997 4997 Predávané výrobky
4998 4998 Verzia
4999 4999 verzia > 0 očakávaná. Got {0}
5000 5000 Očakávaná verzia
5001 5001 Verzia {0}
5002 5002 Verzia {0} vytvorená na {1} podľa {2}
5003 5003 Verzia {0} aktuálne editovaná v dátovej vrstve ''{1}''
5004 5004 Verzia {0} v editore
5005 5005 Verzia {0}, {1} (podľa {2})
5006 5006 -----
5007 5007 Verzia: {0}
5008 5008 Veterinár
5009 5009 -----
5010 5010 Obchod s DVD
5011 5011 Zobraziť
5012 5012 Zobrazenie: {0}
5013 5013 Výhliadka
5014 5014 -----
5015 5015 Dedina
5016 5016 Obecná zeleň
5017 5017 Dedina/Mesto
5018 5018 Vinica
5019 5019 Viditeľnosť
5020 5020 -----
5021 5021 -----
5022 5022 Navštíviť domovskú stránku
5023 5023 Vizualizuje "routing information" ako routovací graf.
5024 5024 Kalibrácia zvukového nahrávania
5025 5025 Sopka
5026 5026 -----
5027 5027 Napätie
5028 5028 VAROVANIE: Normalizačná hodnota vlastnosti ''verzia'' prvkut {0} na {2}, API verzia je ''{3}''. Got {1}.
5029 5029 -----
5030 5030 VAROVANIE: neočakávaný formát z API báze URL. Presmerovávanie na stránku užívateľa pre OSM užívateľ je pravdepodobne chybný. API báza URL je: ''{0}''
5031 5031 -----
5032 5032 WGS84 Zemepisné
5033 5033 -----
5034 5034 WMS Chyba
5035 5035 WMS Súbory (*.wms)
5036 5036 WMS Vrstva
5037 5037 -----
5038 5038 WMS URL alebo ID obrázka:
5039 5039 WMS vrstva ({0}), sa automaticky sťahuje vo zväčšení (zoom) {1}
5040 5040 WMS vrstva ({0}), sťahovaná vo zväčšení (zoom) {1}
5041 5041 WMS vrstva ({0}), {1} dlaždice(dlaždíc) načítané
5042 5042 -----
5043 5043 -----
5044 5044 Čakanie 10 sekúnd ...
5045 5045 -----
5046 5046 Walking Papers vrstva ({0}) vo zväčšení {1}
5047 5047 -----
5048 5048 Hradby
5049 5049 Varovať pri chybnej konverzii
5050 5050 Upozorniť na chýbajúce audio súbory
5051 5051 Upozornenie
5052 5052 Upozornenie: Nemôžem stiahnuť plugin ''{0}''. Jeho odkaz na stiahnutie ''{1}'' nie je platná URL. Vynechávam zo sťahovania.
5053 5053 Upozornenie: Nemôžem stiahnuť plugin ''{0}''. Jeho odkaz na stiahnutie nie je známy. Vynechávam zo sťahovania.
5054 5054 Varovanie: Nemožno čítať zdroj predvolieb označovania: {0}
5055 5055 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}
5056 5056 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.
5057 5057 Varovanie: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné resetovanie preferencií do východzích: {0}
5058 5058 Varovanie: Nepodarilo sa získať OAuth autorizovaný prístup z poverovacieho správcu
5059 5059 Varovanie: Neúspešné získanie informácií o užívateľovi pre aktuálneho užívateľa JOSMu. Výnimka bola: {0}
5060 5060 Upozornenie: Nepodaril sa scan súboru ''{0}'' pre informácie o pluginoch. Vynechávam.
5061 5061 Varovanie: Nepodarilo sa uložiť OAuth autorizovaný prístup pre poverovacieho správcu
5062 5062 Varovanie: Výber WMS dlaždíc zlyháva. Prosím skontrolujte nastavenie.
5063 5063 Varovanie: ignorujem výnimku pretože úloha bola ukončená. Výnimka: {0}
5064 5064 Upozornenie: JOSM je nakonfigurovaný pre použitie proxy servera z nastavenia systému, ale JVM nie je nakonfigurovaný tak, aby ho získaval. Resetujte nastavenia pre ''Bez proxy servera''
5065 5065 -----
5066 5066 VAROVANIE: Chýbajúci adresár preferencií ''{0}''. Vytváranie východzieho súboru preferencií.
5067 5067 Varovanie: Vyčistená cesta {0} pretože množstvo bodov sa znížilo 2. Aktuálne je {1}
5068 5068 VAROVANIE: Nahrádzanie existujúceho súboru preferencií ''{0}'' s východzím súborom preferencií.
5069 5069 Varovanie: Základná URL ''{0}'' pre a WMS službu neobsahuje koncový '&' alebo koncový '?'.
5070 5070 Varovanie: Úplná URL je ''{0}''.
5071 5071 Upozornenie: Heslo sa posiela nešifrované.
5072 5072 Varovanie: Neočakávaný parametre pre HTTP proxy server. Mám hostiteľa ''{0}'' a port ''{1}''.
5073 5073 Varovanie: Neočakávaný parameter pre SOCKS proxy. Dostal som hostiteľa ''{0}'' a port ''{1}''.
5074 5074 Varovanie: Nepodporované hodnoty v nastaveniach ''{0}'', dostal som {1}''. Použitím overovacej metódy ''Základné overenie totožnosti''.
5075 5075 Varovanie: WMS vrstva je deaktivovaná, pretože je obsahuje chybnú url ''{0}''
5076 5076 Varovanie: automaticky skracujem hodnotu tagu ''{0}'' pri vymazaných objektoch {1}
5077 5077 Varovanie: zlé umiestnenie v HTML dokumente. Výnimka bola: {0}
5078 5078 Varovanie: v závislosti na overovaciu metódu, ktorú proxy server používa, heslo musí byť prenesené nezašifrované.
5079 5079 Varovanie: chybná hlavička "{0}" nenastala žiadna zhoda s očakávaným vzorom
5080 5080 Varovanie: Nepodarilo sa pristúpiť k adresáru ''{0}'' z bezpečnostných dôvodov. Výnimka bola: {1}
5081 5081 Varovanie: Nepodarilo sa zrušiť bežiacu OAuth operáciu
5082 5082 Varovanie: nepodarilo sa vytvoriť adresár pluginu ''{0}''. Nemožno stiahnuť obsah pluginu z webu pluginu ''{1}''.
5083 5083 Varovanie: Nepodarilo sa odstránenie zastaraných pluginov ''{0}''.
5084 5084 Varovanie: neúspešne odvodený wiki jazyk z JOSM miestneho kódu ''{0}''. Použitý východzí kód ''en''.
5085 5085 Varovanie: Nepodarilo sa stiahnuť informáčný zoznam pluginov
5086 5086 Varovanie: Nepodarilo sa spracovať zip súbor ''{0}''. Výnimka bola: {1}
5087 5087 Varovanie: Nepodarilo sa nainštalovať už stiahnutý plugin ''{0}''. Vynechávam inštaláciu. JOSM stále používa starú verziu pluginu.
5088 5088 Varovanie: Nepodarilo sa nainštalovať plugin ''{0}'' z dočasne stiahnutého súboru ''{1}''. Premenovanie zlyhalo.
5089 5089 Upozornenie: Nepodarilo sa načítať Mappaint štýly od ''{0}''. Výnimka bola: {1}
5090 5090 -----
5091 5091 Upozornenie: nepodarilo sa načítať ikonu pre typ obmedzenia ''{0}''
5092 5092 -----
5093 5093 Upozornenie: Nepodarilo sa otvoriť súbor s príponou ''{2}'' a súbor ''{3}'' v zip súbore ''{0}''. Výnimka bola: {1}
5094 5094 Varovanie: neúspešné otvorenie vstupného toku zdroja ''/data/{0}''. Nemôžem načítať NTF<->RGF93 mriežku
5095 5095 Upozornenie: nepodarilo sa spracovať Mappaint štýly z ''{0}''. Chyba bola: [{1}:{2}] {3}
5096 5096 Upozornenie: nepodarilo sa spracovať Mappaint štýly z ''{0}''. Chyba bola: {1}
5097 5097 VAROVANIE: neúspešný pri pokračovaní preferancií na ''{0}''
5098 5098 Varovanie: neúspešné zapnutie Credential Dialog-u vždy hore. Zachytená bezpečnostná výnimka.
5099 5099 Varovanie: neúspešná voľba umiestniť panel dialógu vždy na vrchu. Výnimky boli: {0}
5100 5100 Varovanie: neúspešná čítanie MOTD z ''{0}'' pre bezpečnostný dôvod. Výnimka bola: {1}
5101 5101 Varovanie:neúspešné čítanie MOTD z ''{0}''. Výnimka bola: {1}
5102 5102 Varovanie: Nepodarilo sa získať OSM poverenie od poverovacieho správcu.
5103 5103 Varovanie: Nepodarilo sa uložiť OSM poverenie pre poverovacieho správcu.
5104 5104 Varovanie: ignorujem výnimku pretože úloha bola ukončená. Výnimka: {0}
5105 5105 Varovanie: ignorujem výnimku, pretože úloha bola zrušená. Výnimka bola: {0}
5106 5106 -----
5107 5107 Varovanie: neplatný formát počtu v štýle obsahu ''{0}''. Dostal som ''{1}''
5108 5108 Upozornenie: Neplatná hodnota ''{0}'' pre preferenčný kľúč ''{1}''. Vraciam sa späť k východiskovej hodnote ''shift ctrl T''.
5109 5109 Upozornenie: Neplatná hodnota atribútu ''{0}'' z elementu ''{1}'' v schopnosti servera. Dostal som ''{2}''
5110 5110 Varovanie: miešanie 0.6 a 0.5 dátového výsledku vo verzii 0.5
5111 5111 Varovanie: žiadne nastavenie ''{0}'' sa nenašlo.
5112 5112 Upozornenie: objekt ''{0}'' je už na servery zmazaný. Vynechávam tento objekt a opakujem nahrávanie.
5113 5113 Varovanie: iba pre uvedené info prehliadača pre prvého {0} z {1} vybraných používateľov
5114 5114 Upozornenie: JVM nie je nakonfigurovaný tak, aby vyhľadával nastavenia systému proxy servera. Vlastnosť ''java.net.useSystemProxies'' chýbala pri štarte. Nebude použitý proxy server.
5115 5115 Upozornenie: nastavený kľúč ''{0}'' má nepodporovanú hodnotu ''{1}''. Za predpokladu, že sú východiskové hodnoty ''sady-a''.
5116 5116 Varovanie: opravný súbor ''/REVISION'' chýba.
5117 5117 Varovanie: neočakávané číslo verzie JOSM v opravnom(revision) súbore, hodnota je ''{0}''
5118 5118 Varovanie: nečakaná hodnota kľúča ''{0}'' v preferenciách, dostal som ''{1}''
5119 5119 Varovanie: Našla sa neočakávaná hodnota nastavenia ''{0}'' . Mám ''{1}''. Bude použité bez proxy servera.
5120 5120 Varovanie: neočakávané hodnota pre preferencie ''{0}'', dostal som ''{1}''. Resetovanie pre východziu hodnotu.
5121 5121 Varovanie: Neočakávaná hodnota preferencie ''{0}''. Mám ''{1}''.
5122 5122 Upozornenie: Nepodporovaný koncový prvok ''{0}'' v obsahu zmenového súboru na pozícii ({1},{2}). Vynechávam.
5123 5123 Upozornenie: Nepodporovaný začiatočný prvok ''{0}'' v obsahu zmenového súboru na pozícii ({1},{2}). Vynechávam.
5124 5124 Varovania
5125 5125 Umývačka
5126 5126 Odpadkový kôš
5127 5127 Čistička odpadových vôd
5128 5128 Voda
5129 5129 Vodný zábavný park
5130 5130 Vodojem
5131 5131 -----
5132 5132 -----
5133 5133 Vodopád
5134 5134 -----
5135 5135 Duplicitné body na vodnom toku
5136 5136 Wave Audiosúbory (*.wav)
5137 5137 Way Download (Sťahovanie cesty)
5138 5138 Informácie o ceste
5139 5139 Way Select (výber cesty)
5140 5140 Nezrovnalosť v dátach stiahnutých ciest. Predchádzajúce pripojené cesty ''{0}'' sa nemuseli objavil po prevzatí
5141 5141 Koncový bod cesty je blízko inej komunikácie
5142 5142 Koncový bod cesty je blízko inej cesty
5143 5143 Bod cesty je blízko inej cesty
5144 5144 Cesta s externou ID ''{0}'' obsahuje chýbajúci bod s externou ID ''{1}''.
5145 5145 Cesta {0}
5146 5146 Cesta {0} s {1} bodmi neobsahuje všetky body, pretože aspoň jeden bod chýbal v nahratých dátach.
5147 5147 Cesta:
5148 5148 -----
5149 5149 Popis bodov
5150 5150 Značenie bodov
5151 5151 -----
5152 5152 Cestné objekty
5153 5153 Vedľajšie komunikácie
5154 5154 Kríž pri ceste
5155 5155 Božia muka
5156 5156 -----
5157 5157 Internetová stránka: {0}
5158 5158 -----
5159 5159 Hmotnosť
5160 5160 Priehradzka
5161 5161 Mokraď
5162 5162 Invalidný vozík
5163 5163 Vozíky
5164 5164 Pri importe zvuku používam záznam na značky v GPX vrstve
5165 5165 Pri importe zvuku urobiť značky z...
5166 5166 Keď otáčate túto cestu, nasledujúce zmeny vo vlastnostiach cesty a jej bodov sú navrhované v takom poradí aby zachovali konzistenciu dát.
5167 5167 Pri ukladaní zanechávať záložné súbory končiace znakom ~
5168 5168 Ktorú WMS vrstvu použiť pre trasovanie. Štandardne je IR1.
5169 5169 -----
5170 5170 Celá skupina
5171 5171 Šírka (v metroch)
5172 5172 -----
5173 5173 Pridružiť {0} dodatočné body s číslami domov
5174 5174 -----
5175 5175 Veterný mlyn
5176 5176 Veterný rukáv
5177 5177 Drôtový model
5178 5178 S OAuth dávate programu JOSM právo vkladať dáta máp a GPS stopy na váš účet (<a href="{0}"> viac info ...</ a>).
5179 5179 -----
5180 5180 Vo vnútri reťazcov <b>"</b> a <b>\</b> znaky musí predchádzať <b>\</b> (e.g. <b>\"</b> and <b>\\</b>).
5181 5181 Drevo
5182 5182 Závody (továrne)
5183 5183 Zapíšte súradnice do hlavičky obrázka
5184 5184 Chyba zapisovania!
5185 5185 Napíšte GPS pozíciu do hlavičky súboru obrázka. Spustite túto funkciu z menu, kliknite pravým tlačidlom na obrázok vrstvy.
5186 5186 Napíšte informáciu o polohe do hlavičky Exif nasledujúcich súborov:
5187 5187 Zapisujem obsah pluginu do miestnej cache ''{0}''
5188 5188 Písanie informácií o polohe do súborov obrázkov ...
5189 5189 Nesprávny počet argumentov pre záložky
5190 5190 Zle usporiadané cesty
5191 5191 XML značka(tag) <user> chýba
5192 5192 -----
5193 5193 Áno
5194 5194 Áno, Použiť to
5195 5195 Áno, vyriešiť konflikt a zavrieť
5196 5196 Áno, vymazať body
5197 5197 Áno, stiahni obrázky
5198 5198 Áno, aj tak uložiť
5199 5199 Už máte autorizovaný prístup pre prístup k OSM serveru pomocou OAuth.
5200 5200 Chystáte sa zmazať neúplné objekty.<br>To spôsobí problémy, pretože ste nevideli reálny objekt. <br>Naozaj ich chcete zmazať?
5201 5201 Chystáte sa zmazať body mimo Vami stiahnutú oblasť.<br>Toto môže spôsobiť problém iným objektom (nevidíte ich), ktoré môžu používať tieto body.<br>Naozaj ich chcete zmazať?
5202 5202 Asi ste spustili {0} okná(ien) prehliadača.<br>Toto môže zaplniť vašu obrazovku s oknom prehliadača<br>a spôsobiť ukončenie po nejakej dobe.
5203 5203 Môžete tiež vložiť nejakú URL z www.openstreetmap.org
5204 5204 Nemáte ešte autorizovaný prístup pre prístup k OSM serveru pomocou OAuth. Prosím najskôr povoliť.
5205 5205 Narazili ste na chybu v programe JOSM
5206 5206 Došlo k chybe v programe JOSM. Pred tým ako podáte hlásenie o chybe, uistite sa, že máte program JOSM aktualizovaný na poslednú verziu tu:
5207 5207 Niektoré nastavenia sa prejavia až po reštartovaní JOSM.
5208 5208 Najskôr určite zdroj predvoľby značenia v predvoľbách.
5209 5209 Máte neuložené zmeny vo vašej fronte. Prajete si ich odoslať teraz?
5210 5210 Máte {0} vybraných prvkov. Ale môžete upravovať iba jeden prvok!
5211 5211 Presúvate viac ako {0} prvkov. Presúvanie viacerých prvkov je často chyba.\nSkutočne ich chcete presunúť?
5212 5212 Musíte urobiť vaše zmeny verejnými pre nahratie nových dát
5213 5213 Musíte vybrať aspoň jednu cestu.
5214 5214 Musíte zvoliť minimálne dva body pre rozdelenie uzavretej cesty.
5215 5215 Potrebujete ťahať "play head" so stlačeným SHIFT až na audio značku, alebo až na track point, ktorý chcete zosynchronizovať.
5216 5216 Potrebujete presunúť tlačítko "play head" blízko GPX stopy pre ktorú je priradená zvuková stopa, ktorá sa má prehrávať (po prvej značke).
5217 5217 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v bode na stope, kde chcete mať znažku.
5218 5218 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v momente, keď podľa sluchu určíš bod synchronizácie.
5219 5219 Vyžiadali ste si príliš veľa bodov (limit je 50 000). Vyžiadajte si menšiu plochu, alebo použite planet.osm
5220 5220 Tiež by ste mali aktualizovať svoje pluginy. Ak ani jedeno z toho nepomôže, pošlite prosím súbor hlásenia o chybe do našej bugtracker pomocou tohto odkazu:
5221 5221 Môžete vybrať GPX stopu(track)
5222 5222 Aktualizujte váš JOSM softvér. <br> Pre zabránenie problémov pluginov, by mali byť tiež aktualizované. <br> Aktualizovať pluginy teraz?
5223 5223 Váš komentár pre nahrávanie je <i>prázdny</i>, alebo <i>veľmi krátky</i>.<br /> <br /> Toto je technicky povolené, ale domnievame sa, že veľa užívateľov, ktorí si <br /> sledujú zmeny v ich oblasti závisí na zmysluplných komentároch zmenových súborov <br /> ,aby pochopili, čo sa deje! <br /> <br /> Ak obetujete minútu navyše teraz vysvetlením vašich zmien, urobíte život <br /> jednoduchším pre mnoho iných používateľov.
5224 5224 Nulové súradnice: {0}
5225 5225 -----
5226 5226 Zväčšenie
5227 5227 Zväčšenie (v metroch)
5228 5228 Priblížiť
5229 5229 Oddialiť
5230 5230 Priblížiť/Vzdialiť a pohyb mapy
5231 5231 Najvhodnejšie zväčšenie 1:1
5232 5232 Približovanie pomocou ťahania alebo CTRL+. alebo CTRL+,; pohyb s CTRL+šípka hore dolu doľava doprava; pohyb so zväčšením možno tiež pravým tlačítkom myši
5233 5233 Priblížiť
5234 5234 Úroveň zväčšenia:
5235 5235 Oddialiť
5236 5236 Priblížiť pohľad na {0}
5237 5237 Zväčšiť na
5238 5238 Zväčšiť na vrstvu
5239 5239 Priblížiť k bodu
5240 5240 Priblížiť na problém
5241 5241 Priblížiť na vybraté elementy(s)
5242 5242 Priblížiť na výber
5243 5243 -----
5244 5244 Priblížiť na aktuálne vybrané zákazy odbočenia
5245 5245 Priblížiť na objekt prvého vybratého člena odkazujúceho na
5246 5246 -----
5247 5247 Priblížiť k tomuto bodu v aktuálnej vrstve
5248 5248 Priblížiť na {0}
5249 5249 Zväčšovanie je vypnuté pretože vrstva z tejto relácie nie je aktívna
5250 5250 Zväčšovanie je vypnuté pretože nie je vybratý člen
5251 5251 [vymazať]
5252 5252 \nVýška: {0} m
5253 5253 \nSmer {0}°
5254 5254 -----
5255 5255 -----
5256 5256 -----
5257 5257 -----
5258 5258 -----
5259 5259 -----
5260 5260 -----
5261 5261 -----
5262 5262 -----
5263 5263 -----
5264 5264 -----
5265 5265 -----
5266 5266 -----
5267 5267 -----
5268 5268 -----
5269 5269 -----
5270 5270 -----
5271 5271 -----
5272 5272 -----
5273 5273 -----
5274 5274 -----
5275 5275 -----
5276 5276 -----
5277 5277 -----
5278 5278 -----
5279 5279 Upraviť stožiar
5280 5280 Upraviť stanicu
5281 5281 -----
5282 5282 Stožiar
5283 5283 Stanica
5284 5284 -----
5285 5285 Späť
5286 5286 Rýchlejšie
5287 5287 Rýchle prehrávanie
5288 5288 Vpred
5289 5289 Skok späť
5290 5290 Skok vpred
5291 5291 Ďalšia značka
5292 5292 Prehrajte nasledujúcu značku
5293 5293 Prehrajte predchádzajúcu značku
5294 5294 Prehrať/Pauza
5295 5295 Predchádzajúca značka
5296 5296 Pomalšie
5297 5297 Spomalené prehrávanie
5298 5298 Uzavretá
5299 5299 Otvoriť
5300 5300 <prázdne>
5301 5301 V
5302 5302 S
5303 5303 J
5304 5304 Z
5305 5305 -----
5306 5306 -----
5307 5307 -----
5308 5308 -----
5309 5309 -----
5310 5310 -----
5311 5311 -----
5312 5312 -----
5313 5313 -----
5314 5314 Desc(ription(popis))
5315 5315 Názov
5316 5316 -----
5317 5317 Kláves:
5318 5318 -----
5319 5319 -----
5320 5320 Doplňujúce informácie
5321 5321 Modifikátory:
5322 5322 -----
5323 5323 Posun(offset)
5324 5324 -----
5325 5325 -----
5326 5326 -----
5327 5327 -----
5328 5328 -----
5329 5329 -----
5330 5330 -----
5331 5331 -----
5332 5332 -----
5333 5333 -----
5334 5334 -----
5335 5335 Zväčšenie
5336 5336 Upraviť železničnú stanicu
5337 5337 Železničná stanica
5338 5338 -----
5339 5339 -----
5340 5340 -----
5341 5341 -----
5342 5342 -----
5343 5343 Kláves:
5344 5344 Do:
5345 5345 Zo:
5346 5346 skrátené meno ulice
5347 5347 -----
5348 5348 -----
5349 5349 pridať do existujúcej pridruženej relácie
5350 5350 pridať k výberu
5351 5351 adresa
5352 5352 -----
5353 5353 -----
5354 5354 pokročilý (advanced)
5355 5355 pokročilá konfigurácia
5356 5356 Visuté cesty/Lanovky
5357 5357 letecké cesty
5358 5358 zjazdovka_čierna
5359 5359 zjazdovka_ľahká
5360 5360 -----
5361 5361 farmársky (agricultural)
5362 5362 -----
5363 5363 všetky
5364 5364 všetky objekty
5365 5365 ulička(bočna ulica)
5366 5366 abecedný
5367 5367 náhradný
5368 5368 zaujímavosti (amenity) {0}
5369 5369 zaujímavosti (amenity)
5370 5370 svetelné zariadenie
5371 5371 verejná_doprava
5372 5372 -----
5373 5373 -----
5374 5374 anglikánska
5375 5375 krmivo pre zvieratá
5376 5376 anonymný
5377 5377 -----
5378 5378 akýkoľvek
5379 5379 použiť {0}
5380 5380 akvadukt
5381 5381 lukostreľba
5382 5382 oblasť (plocha)
5383 5383 oblasť textu
5384 5384 ázijská
5385 5385 asfalt
5386 5386 atletika
5387 5387 -----
5388 5388 -----
5389 5389 -----
5390 5390 pozadie
5391 5391 zadný bod prerušenia
5392 5392 zadný segment
5393 5393 zlé
5394 5394 baháisti
5395 5395 baptistická
5396 5396 prekážka
5397 5397 prekážka na ceste
5398 5398 -----
5399 5399 (basin) kotvisko pre lode s udržiavanou výškou hladiny vody
5400 5400 basketbal
5401 5401 -----
5402 5402 pláž (beach)
5403 5403 -----
5404 5404 bicykel
5405 5405 -----
5406 5406 -----
5407 5407 čierna
5408 5408 modrá
5409 5409 slatina
5410 5410 boules (spoločný názov pre hry hrajuce sa s kovovými guľami)
5411 5411 hranica (boundary)
5412 5412 bowls (gúľanie šišatej gule po umelej,alebo prírodnej tráve k malej guľke)
5413 5413 -----
5414 5414 most
5415 5415 značka (tag) mosta (bridge) na bode
5416 5416 hnedá
5417 5417 brownfield (opustený priemyselný objekt)
5418 5418 budhisti
5419 5419 budova
5420 5420 naraziť
5421 5421 hamburger
5422 5422 autobus
5423 5423 autobusová linka
5424 5424 -----
5425 5425 -----
5426 5426 -----
5427 5427 -----
5428 5428 kanoe
5429 5429 veľkosť písmen rozhoduje
5430 5430 katolícka
5431 5431 cintorín (cemetery)
5432 5432 čas poslednej zmeny súboru:
5433 5433 -----
5434 5434 -----
5435 5435 -----
5436 5436 kontrolujem cache...
5437 5437 -----
5438 5438 kura
5439 5439 čínska
5440 5440 -----
5441 5441 kresťania
5442 5442 cigarety
5443 5443 mesto (city)
5444 5444 -----
5445 5445 lezenie
5446 5446 -----
5447 5447 v smere hodinových ručičiek (pravotočivý)
5448 5448 zatvorené
5449 5449 uzavratá cesta
5450 5450 uhoľná
5451 5451 pobrežie
5452 5452 dlažbová kocka (cobblestone)
5453 5453 obec
5454 5454 telekomunikačná
5455 5455 zhutnená(valcovaná)
5456 5456 betón (concrete)
5457 5457 kondómy
5458 5458 konfiguravať zmenový súbor
5459 5459 konfigurovať spojenie DG100
5460 5460 nakonfigurovať na mape farebný štýl
5461 5461 konflikt
5462 5462 ihličnatý
5463 5463 spojenie
5464 5464 -----
5465 5465 konštrukcia
5466 5466 električkové_vedenie
5467 5467 -----
5468 5468 -----
5469 5469 -----
5470 5470 nemôžem získať zvuk zo vstupu URL
5471 5471 počet
5472 5472 vytvoriť pridruženú reláciu
5473 5473 -----
5474 5474 -----
5475 5475 -----
5476 5476 -----
5477 5477 kriket
5478 5478 kriketová tréningová plocha s ochrannými sieťami (pre pálkára a nadhadzovača)
5479 5479 croquet (drevenou paličkou-kladovom sa búcha do gule cez obruče vložené do trávnika)
5480 5480 -----
5481 5481 cesta pre bicykle so značkou bicykla
5482 5482 bicyklovanie
5483 5483 údaje
5484 5484 listnatý
5485 5485 -----
5486 5486 stupne° min'' (Námorné)
5487 5487 stupne° min'' sec"
5488 5488 -----
5489 5489 -----
5490 5490 zmazať dáta po importe
5491 5491 vymazať obrysovú cestu
5492 5492 zmazané
5493 5493 doručenie
5494 5494 zastaralý
5495 5495 určený
5496 5496 miesto určenia (cieľ)
5497 5497 obchádzka
5498 5498 -----
5499 5499 -----
5500 5500 vypnuté
5501 5501 dok (nakladacia rampa)
5502 5502 závody chrtov
5503 5503 dvojité
5504 5504 dole
5505 5505 zjazdárska
5506 5506 stiahnuté
5507 5507 pitie
5508 5508 príjazdová cesta
5509 5509 -----
5510 5510 -----
5511 5511 východ
5512 5512 ľahká
5513 5513 upraviť gpx stopy(tracks)
5514 5514 -----
5515 5515 prvky
5516 5516 miesto pohotovostnej prvej pomoci
5517 5517 jazdectvo
5518 5518 evanjelikánska
5519 5519 párne
5520 5520 príklady
5521 5521 vynikajúce
5522 5522 sáčky na výkaly
5523 5523 pre skúsených
5524 5524 -----
5525 5525 -----
5526 5526 -----
5527 5527 chyba: vlastníctvo je jasne(výslovne) deaktivované
5528 5528 -----
5529 5529 farmy
5530 5530 -----
5531 5531 plot
5532 5532 trajekt (prievoz)
5533 5533 -----
5534 5534 Hľadať vo výbere
5535 5535 -----
5536 5536 priečinok
5537 5537 -----
5538 5538 jedlo
5539 5539 pešia (foot)
5540 5540 cesta pre peších so značkou
5541 5541 brod
5542 5542 les
5543 5543 lestníctvo
5544 5544 predný bod prerušenia
5545 5545 predný segment
5546 5546 fosílna
5547 5547 freeride (zjazd na horských bicykloch cez prekážky)
5548 5548 -----
5549 5549 z dlaždice
5550 5550 z cesty
5551 5551 úplný
5552 5552 -----
5553 5553 -----
5554 5554 plynová
5555 5555 -----
5556 5556 nemecká
5557 5557 ľadovec (glacier)
5558 5558 -----
5559 5559 -----
5560 5560 golfové ihrisko
5561 5561 dobré
5562 5562 gps značka
5563 5563 gps poloha bodu
5564 5564 kvalita1
5565 5565 kvalita2
5566 5566 kvalita3
5567 5567 kvalita4
5568 5568 kvalita5
5569 5569 tráva (grass)
5570 5570 trávový obkladač(grass_paver)
5571 5571 štrk (gravel)
5572 5572 šedá
5573 5573 grécka
5574 5574 zelená
5575 5575 greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
5576 5576 zem (ground)
5577 5577 gymnastika
5578 5578 polovičný
5579 5579 bod prerušenia
5580 5580 zdravie
5581 5581 teplo(heat)
5582 5582 vresovisko
5583 5583 -----
5584 5584 označiť (highlight)
5585 5585 komunikácie
5586 5586 komunikácia bez označenia (ref)
5587 5587 -----
5588 5588 cesta (highway_track)
5589 5589 turistika
5590 5590 hinduisti
5591 5591 historické
5592 5592 história
5593 5593 hokej
5594 5594 hrozné
5595 5595 koňská (horse)
5596 5596 konské dostihy
5597 5597 -----
5598 5598 -----
5599 5599 -----
5600 5600 -----
5601 5601 -----
5602 5602 vodná
5603 5603 -----
5604 5604 -----
5605 5605 -----
5606 5606 obrázok
5607 5607 -----
5608 5608 importované dáta z {0}
5609 5609 neaktívny
5610 5610 zahrňujúci priame deti rodičovských(nadriadených) relácií
5611 5611 neúplný
5612 5612 nekompletná cesta
5613 5613 zvýšiť úroveň zväčšenia pre viditeľnosť viacej detailov
5614 5614 -----
5615 5615 indická
5616 5616 vnútorný
5617 5617 závody
5618 5618 vnútorná časť (inner segment)
5619 5619 -----
5620 5620 stredne pokročilý (intermediate)
5621 5621 -----
5622 5622 -----
5623 5623 -----
5624 5624 ostrovček
5625 5625 -----
5626 5626 talianska
5627 5627 -----
5628 5628 džinisti
5629 5629 japonská
5630 5630 svedkovia jehovovi
5631 5631 judaisti
5632 5632 -----
5633 5633 -----
5634 5634 -----
5635 5635 -----
5636 5636 -----
5637 5637 uchovávať záložné súbory
5638 5638 -----
5639 5639 zem
5640 5640 skládka odpadov (landfill)
5641 5641 využitie oblasti (landuse)
5642 5642 využitie oblasti (landuse) {0}
5643 5643 -----
5644 5644 vrstvu
5645 5645 vrstva je v súčasnej dobe skrytá (kliknite pre zobrazenie vrstvy)
5646 5646 vrstva je v súčasnosti viditeľná (kliknutím sa vrstva skryje)
5647 5647 značka vrstvy so značkou +
5648 5648 -----
5649 5649 vľavo
5650 5650 oddych (leisure)
5651 5651 oddych (Leisure) {0}
5652 5652 osvetlená_voda (light_water)
5653 5653 -----
5654 5654 omedzený
5655 5655 obytná zóna
5656 5656 nahrávanie pluginu ''{0}'' (verzia {1})
5657 5657 -----
5658 5658 lokalita
5659 5659 zablokovať rolovanie
5660 5660 -----
5661 5661 -----
5662 5662 nízky
5663 5663 lutheránska
5664 5664 -----
5665 5665 mangrovová oblasť
5666 5666 človekom vytvorené (manmade)
5667 5667 -----
5668 5668 štýl mapy
5669 5669 prístav (marina)
5670 5670 močiar (marsh)
5671 5671 max šírka
5672 5672 max dĺžka
5673 5673 maximálna rýchlosť na ceste pre peších
5674 5674 Režim merania
5675 5675 -----
5676 5676 kov
5677 5677 -----
5678 5678 methodistická
5679 5679 mexická
5680 5680 armáda
5681 5681 min šírka
5682 5682 min dĺžka
5683 5683 preklep v mene kľúča (key)
5684 5684 zmiešaný
5685 5685 mormónska
5686 5686 automobilový
5687 5687 cesta pre motorové vozidlá
5688 5688 dialnica (motorway)
5689 5689 dialničná prípojka
5690 5690 blato (mud)
5691 5691 -----
5692 5692 mnohoposchodový
5693 5693 viacnásobný
5694 5694 viac objektov s funkciou ''{0}''
5695 5695 multipolygón
5696 5696 moslimovia
5697 5697 -----
5698 5698 -----
5699 5699 prírodné (natural)
5700 5700 prírodné (natural) {0}
5701 5701 príroda
5702 5702 -----
5703 5703 noviny
5704 5704 nasledujúce
5705 5705 -----
5706 5706 nie
5707 5707 -----
5708 5708 Popis nedostupný
5709 5709 žiadne chybové hlásenie k dispozícii
5710 5710 žiadne otázky
5711 5711 -----
5712 5712 bez modifikácie
5713 5713 bez mena
5714 5714 nezúčastňujúca sa cesta s funkciou ''from''
5715 5715 nezúčastňujúca sa cesta s funkciou ''to''
5716 5716 zákaz zabočenia vľavo
5717 5717 zákaz zabočenia vpravo
5718 5718 zákaz jazdy priamo
5719 5719 zákaz otáčania sa
5720 5720 body
5721 5721 žiadny
5722 5722 beh nalyžiach hore kopcom (nordic)
5723 5723 sever
5724 5724 severovýchod
5725 5725 severozápad
5726 5726 nevymazaný
5727 5727 nie je prítomný
5728 5728 poznámka: Pre niektoré úlohy, JOSM potrebuje a veľa pamäte. Môže to byť nevyhnutné pre pridanie nasledujúcich\n možností Jávy pre upresnenie maximálnej veľkosti pridelenej pamäte v megabytes
5729 5729 upozornenie
5730 5730 pre začiatočníkov
5731 5731 jadrová
5732 5732 pozorovateľňa
5733 5733 nepárne
5734 5734 oficiálny
5735 5735 odpojený
5736 5736 ropa(oil)
5737 5737 historická železnica(turistická)
5738 5738 -----
5739 5739 -----
5740 5740 značka (tag) jednosmerky (oneway) na bode
5741 5741 pripojený
5742 5742 prikázané odbočenie vľavo
5743 5743 prikázané odbočenie vpravo
5744 5744 zákaz odbočenia
5745 5745 otvoriť
5746 5746 otvorené zatvorené
5747 5747 Možnosti
5748 5748 možnosti poskytnutia ako Java system properties
5749 5749 -----
5750 5750 orthodoxná
5751 5751 iná koľaj
5752 5752 vonkajší
5753 5753 obvodová časť (outer segment)
5754 5754 mimo ukladanej oblasti
5755 5755 parcela
5756 5756 číslo parcely
5757 5757 parkovacia ulička(parking_aisle)
5758 5758 -----
5759 5759 parkovacie lístky
5760 5760 partial: vybraté objekty majú rôzne hodnoty, do not change
5761 5761 -----
5762 5762 -----
5763 5763 -----
5764 5764 spevnený
5765 5765 dlažobné kamene
5766 5766 vrchol (peak)
5767 5767 riečne kamene
5768 5768 pegasus (prechod pre chodcov a jazdcov na koňoch, len čiarkované okraje)
5769 5769 prechod pre chodcov (len čiarkované okraje)
5770 5770 -----
5771 5771 -----
5772 5772 permissive (súhlas vlastníka pozemku)
5773 5773 fotky
5774 5774 fotovoltanická (slnečná články)
5775 5775 hrádza (pier)
5776 5776 potrubie (pipeline)
5777 5777 zjazdovka pre pokročilých (piste_advanced)
5778 5778 mierna zjazdovka (piste_easy)
5779 5779 zjazdovka pre expertov (piste_expert)
5780 5780 zjazdovka pre freeride (piste_freeride)
5781 5781 stredne ťažká zjazdovka (piste_intermediate)
5782 5782 zjazdovka pre začiatočníkov (piste_novice)
5783 5783 hracia plocha, ihrisko
5784 5784 -----
5785 5785 miesto
5786 5786 závod
5787 5787 plast
5788 5788 -----
5789 5789 vyberte prosím typ obmedzenia v jazde
5790 5790 vyberte prosím cestu
5791 5791 stožiar(pole)
5792 5792 -----
5793 5793 energia (power)
5794 5794 presbiteriánska
5795 5795 predchádzajúce
5796 5796 cesta prvej triedy
5797 5797 prípojka cesty I. triedy
5798 5798 private (len pre vlastníka)
5799 5799 -----
5800 5800 plánovaný
5801 5801 protestanská
5802 5802 verejný
5803 5803 hromadná doprava
5804 5804 plány MHD
5805 5805 lístky MHD
5806 5806 puffin (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
5807 5807 štvorité
5808 5808 quakerská
5809 5809 lom
5810 5810 racquetbal (podobné ako squash, iné pravidlá)
5811 5811 koľajnica (rail)
5812 5812 železničný pozemok
5813 5813 nadchod nad železnicou
5814 5814 železnica
5815 5815 železničná výhybka
5816 5816 -----
5817 5817 červená
5818 5818 mokraď´s rákosím
5819 5819 obnoviť obsah okna
5820 5820 oblasť (region)
5821 5821 regionálna
5822 5822 regulárny výraz
5823 5823 relácia bez type
5824 5824 relácie
5825 5825 -----
5826 5826 znovu načítať vybrané štýly zo súboru
5827 5827 -----
5828 5828 -----
5829 5829 odobrať z výberu
5830 5830 -----
5831 5831 nahradiť označené
5832 5832 -----
5833 5833 obytná (osídlená)
5834 5834 reštaurácia bez mena
5835 5835 maloobchody
5836 5836 vpravo
5837 5837 riečny breh
5838 5838 cesta (vozovka)
5839 5839 úlohy
5840 5840 kruhový objazd (roundabout)
5841 5841 trasa (route)
5842 5842 cestný úsek
5843 5843 -----
5844 5844 -----
5845 5845 -----
5846 5846 -----
5847 5847 soľná bažina
5848 5848 piesok (sand)
5849 5849 sendvič
5850 5850 mierka
5851 5851 prehľadová (oreintačná)
5852 5852 oblasť pokrytá krovím
5853 5853 -----
5854 5854 -----
5855 5855 -----
5856 5856 -----
5857 5857 cesta druhej triedy
5858 5858 kraj
5859 5859 -----
5860 5860 vyberte šport:
5861 5861 zvolené
5862 5862 výber
5863 5863 oddelené jazdné pruhy na ceste pre cyklistov
5864 5864 -----
5865 5865 obslužná (service)
5866 5866 služby
5867 5867 -----
5868 5868 nastavenia
5869 5869 splašky(sewage)
5870 5870 šiítska
5871 5871 streľba
5872 5872 obchod
5873 5873 obchody (shop) {0}
5874 5874 -----
5875 5875 vedľajšia koľaj (napr: na stanici)
5876 5876 -----
5877 5877 -----
5878 5878 jedno
5879 5879 -----
5880 5880 miesto (blízke okolie)
5881 5881 -----
5882 5882 korčuľovanie
5883 5883 lyžovanie
5884 5884 lyžovanie
5885 5885 -----
5886 5886 park zimných športov
5887 5887 futbal (soccer)
5888 5888 -----
5889 5889 juh
5890 5890 juhovýchod
5891 5891 juhozápad
5892 5892 spiritualisti
5893 5893 šport
5894 5894 športové {0}
5895 5895 športové centrum
5896 5896 železničná vlečka
5897 5897 štadión
5898 5898 známky
5899 5899 -----
5900 5900 -----
5901 5901 kameň
5902 5902 potok
5903 5903 pouličná sieť
5904 5904 meno ulice obsahuje ss
5905 5905 reťazec
5906 5906 reťazec;reťazec;...
5907 5907 metro (subway)
5908 5908 -----
5909 5909 -----
5910 5910 sunnitská
5911 5911 povrch
5912 5912 -----
5913 5913 Močiar
5914 5914 sladkosti
5915 5915 plávanie
5916 5916 -----
5917 5917 -----
5918 5918 tabuľka
5919 5919 stolný tenis
5920 5920 tampóny
5921 5921 taoisti
5922 5922 telefónne kupóny (poukážky)
5923 5923 dočasný
5924 5924 dočasný typ komunikácie
5925 5925 tenis
5926 5926 terminál
5927 5927 cesta tretej triedy
5928 5928 -----
5929 5929 thajská
5930 5930 -----
5931 5931 -----
5932 5932 táto vrstva nie je v súčasnej dobe aktívna (kliknite pre aktiváciu)
5933 5933 táto vrstva je aktívna
5934 5934 prílivová oblasť
5935 5935 tiger (prechod pre chodcov a cyklistov žlté pruhy)
5936 5936 -----
5937 5937 -----
5938 5938 podľa času GPS
5939 5939 na predchádzajúce hodnoty (nezmenený mčas)
5940 5940 k ceste
5941 5941 topografická
5942 5942 toucan (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
5943 5943 cestovanie
5944 5944 turistika {0}
5945 5945 -----
5946 5946 hračky
5947 5947 stopa
5948 5948 stopy a waypointy
5949 5949 iba stopy(track)
5950 5950 semafor
5951 5951 električka
5952 5952 trojité
5953 5953 pravda: vlastníctvo je jasne(výslovne) aktivované
5954 5954 cesta pre motorové vozidlá (trunk)
5955 5955 prípojka cesty pre motorové vozidlá
5956 5956 turecká
5957 5957 turningcircle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
5958 5958 typ
5959 5959 cesta bez klasifikácie (unclassified)
5960 5960 neriadený
5961 5961 podzemie
5962 5962 neočakávané číslo stĺpca {0}
5963 5963 -----
5964 5964 unitársky
5965 5965 neznámy
5966 5966 neoznačený
5967 5967 -----
5968 5968 nespevnený
5969 5969 neuršený (unset)
5970 5970 unset: táto vlastnosť sa nedá nastaviť na vybraté objekty.
5971 5971 nešpecifikovaný dôvod
5972 5972 neoznačený
5973 5973 neoznačená cesta
5974 5974 nepoužité
5975 5975 neobvyklá kombinácia značiek (tagov)
5976 5976 hore
5977 5977 až do dlaždice
5978 5978 použitie
5979 5979 chyba overovania
5980 5980 ostatné overovania
5981 5981 varovanie overovania
5982 5982 -----
5983 5983 verzia {0}
5984 5984 cez bod alebo cestu
5985 5985 viadukt (nadjazd)
5986 5986 -----
5987 5987 zobraziť meta informácie, záznam chýb a definíciu zdroja
5988 5988 sopka
5989 5989 kupóny (poukážky)
5990 5990 -----
5991 5991 -----
5992 5992 voda
5993 5993 -----
5994 5994 vodný tok
5995 5995 vodné cesty (Waterway) {0}
5996 5996 cesta je spojená
5997 5997 cesta je spojená do nasledujúceho člena relácie
5998 5998 cesta je spojená do predchádzajúceho člena relácie
5999 5999 cesta nie je pripojená do predchádzajúceho alebo nasledujúceho člena relácie
6000 6000 iba waypointy
6001 6001 cesty
6002 6002 -----
6003 6003 západ
6004 6004 biela
6005 6005 divoká príroda
6006 6006 veterná
6007 6007 -----
6008 6008 drôtený_plot
6009 6009 -----
6010 6010 -----
6011 6011 drevo (wood)
6012 6012 drevený_plot
6013 6013 zalesnená oblasť (woodarea)
6014 6014 chybná značka (tag) komunikácie na bode
6015 6015 -----
6016 6016 železničná vlečka v závode
6017 6017 áno
6018 6018 prechod pre chodcov (zebra)
6019 6019 -----
6020 6020 -----
6021 6021 -----
6022 6022 -----
6023 6023 -----
6024 6024 -----
6025 6025 {0} ({1} do {2} stupňov)
6026 6026 -----
6027 6027 -----
6028 6028 -----
6029 6029 {0} se skladá z:
6030 6030 {0} koniec
6031 6031 -----
6032 6032 {0} nie je číslo
6033 6033 -----
6034 6034 {0} metrov
6035 6035 {0} viac...
6036 6036 {0} musí byť väčšie ako 0
6037 6037 {0} bodov v ceste {1} prekročilo max. povolené množstvo bodov {2}
6038 6038 Zatiaľ {0} bodov...
6039 6039 {0} nepovolený s aktuálnou projekciou
6040 6040 {0} objekty prektočili max. povolených {1} objektov v zmenovom súbore na server ''{2}''. Prosím <a href="urn:advanced-configuration">konfigurujte</a> ako postupovať s <strong>viacnásobnými zmenovými súbormi</strong>
6041 6041 -----
6042 6042 {0} štvorcových km
6043 6043 {0} štart
6044 6044 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaný bod ''{4}'' (id: {5})
6045 6045 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná relácia ''{4}'' (id: {5})
6046 6046 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná cesta ''{4}'' (id: {5})
6047 6047 -----
6048 6048 {0}: Verzia {1} (súčasná: {2})
6049 6049 -----
6050m 1 (Časová odchýlka z {0} dňa)
6051m 1 Časová odchýlka z {0} dní
6052m 1 Časová odchýlka z {0} dní
6053m 2 ({0} požiadavka)
6054m 2 ({0} požiadavky)
6055m 2 ({0} požiadaviek)
6056m 3 ({0}/{1}) Nahrávaný {2} objekt ...
6057m 3 ({0}/{1}) Nahrávané {2} objekty ...
6058m 3 ({0}/{1}) Nahrávaných {2} objektov ...
6059m 4 <html>Nahrávanie /alebo ukladacia operácia z jednej vrstvy s úpravami<br>bola zrušená alebo skončila neúspechom.</html>
6060m 4 <html>Nahrávanie /alebo ukladacie operácie z {0} vrstiev s úpravami<br>boli zrušené alebo skončili neúspechom.</html>
6061m 4 <html>Nahrávanie /alebo ukladacie operácie z {0} vrstiev s úpravami<br>boli zrušené alebo skončili neúspechom.</html>
6062m 5 <html>Vyrovnaná <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografia do GPX stopy.</html>
6063m 5 <html>Vyrovnané <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografie do GPX stopy.</html>
6064m 5 <html>Vyrovnané <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografie do GPX stopy.</html>
6065m 6 <html>Vybratý objekt nie je dostupný v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
6066m 6 <html>Žiadne z vybratých objektov nie sú dostupné v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
6067m 6 <html>Žiadne z vybratých objektov nie sú dostupné v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
6068m 7 <html>{0} vrstvy majú nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy s konfliktami:</html>
6069m 7 <html>{0} vrstva má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva s konfliktami:</html>
6070m 7 <html>{0} vrstiev má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstiev s konfliktami:</html>
6071m 8 <html>{0}vrstva potrebuje uložiť, pretože má pričlenený súbor<br>ktorý nemôže byť uložený.<br>Vyberte iný súbor pre túto vrstvu, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstva s nezapisovateľným súborom:</html>
6072m 8 <html>{0}vrstvy potrebujú uložiť, pretože majú pričlenené súbory<br>ktoré nemôžu byť uložené.<br>Vyberte iné súbory pre tieto vrstvy, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstvy s nezapisovateľnými súbormi:</html>
6073m 8 <html>{0}vrstvy potrebujú uložiť, pretože majú pričlenené súbory<br>ktoré nemôžu byť uložené.<br>Vyberte iné súbory pre tieto vrstvy, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstvy s nezapisovateľnými súbormi:</html>
6074m 9 <html>{0} vrstvy sa musia uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
6075m 9 <html>{0} vrstva sa musí uložiť, pretože nemá pričlenený súbor.<br>Najskôr vyberte súbor pre túto vrstvu, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva bez súboru:</html>
6076m 9 <html>{0} vrstiev sa musí uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
6077m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
6078m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do cesty
6079m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
6080m 11 Očakávaný {0} objekt
6081m 11 Očakávané {0} objekty
6082m 11 Očakávaných {0} objektov
6083m 12 Nemožno otvoriť súbor {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.
6084m 12 Nemožno otvoriť súbory {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.
6085m 12 Nemožno otvoriť súbory {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.
6086m 13 Nemožno otvoriť súbor {0} importérom súborov ''{1}''.
6087m 13 Nemožno otvoriť súbory {0} importérom súborov ''{1}''.
6088m 13 Nemožno otvoriť súbory {0} importérom súborov ''{1}''.
6089m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektu.
6090m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
6091m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
6092m 15 Zmeniť {0} objekty
6093m 15 Zmeniť {0} objekt
6094m 15 Zmeniť {0} objektov
6095m 16 Kliknite na tlačidlo <strong>{0}</strong> ak chcete skontrolovať stav tohto objektu na serveri.
6096m 16 Kliknite na tlačidlo <strong>{0}</strong> ak chcete skontrolovať stav týchto objektov na serveri.
6097m 16 Kliknite na tlačidlo <strong>{0}</strong> ak chcete skontrolovať stav týchto objektov na serveri.
6098m 17 Konflikt počas sťahovania
6099m 17 Konflikty počas sťahovania
6100m 17 Konfliktov počas sťahovania
6101m 18 Konflikt v dátach
6102m 18 Konflikty v dátach
6103m 18 Konfliktov v dátach
6104m 19 Zmazať {0} body
6105m 19 Zmazať {0} bod
6106m 19 Zmazať {0} bodov
6107m 20 Zmazať {0} objekty
6108m 20 Zmazať {0} objekt
6109m 20 Zmazať {0} objektov
6110m 21 Zmazať {0} relácie
6111m 21 Zmazať {0} reláciu
6112m 21 Zmazať {0} relácií
6113m 22 Zmazať {0} cesty
6114m 22 Zmazať {0} cestu
6115m 22 Zmazať {0} ciest
6116m 23 Vymazávam {0} objekt
6117m 23 Vymazávam {0} objekty
6118m 23 Vymazávam {0} objektov
6119m 24 Sťahovanie nasledujúceho pluginu bolo <strong>neúspešné</strong>:
6120m 24 Sťahovanie nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>neúspešné</strong>:
6121m 24 Sťahovanie nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>neúspešné</strong>:
6122m 25 Sťahujem {0} zmenový súbor ...
6123m 25 Sťahujem {0} zmenové súbory ...
6124m 25 Sťahujem {0} zmenových súborov ...
6125m 26 Sťahovanie {0} neúplného dieťaťa(child) relácie ''{1}''
6126m 26 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) relácie ''{1}''
6127m 26 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) relácie ''{1}''
6128m 27 Sťahovanie {0} neúplného dieťaťa(child) z {1} rodičovských relácií ''{1}''
6129m 27 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) z {1} rodičovských relácií ''{1}''
6130m 27 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) z {1} rodičovských relácií ''{1}''
6131m 28 Sťahovanie {0} objektu z ''{1}''
6132m 28 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
6133m 28 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
6134m 29 Zdvojený {0} bod v {1} bode
6135m 29 Zdvojené {0} bodes v {1} bode
6136m 29 Zdvojené {0} bodes v {1} bode
6137m 30 Vložiť nový bod do {0} ciest.
6138m 30 Vložiť nový bod do cesty.
6139m 30 Vložiť nový bod do {0} ciest.
6140m 31 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcom plugine:
6141m 31 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcich pluginoch:
6142m 31 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcich pluginoch:
6143m 32 JOSM našiel {0} neuloženú OSM dátovú vrstvu.
6144m 32 JOSM našiel {0} neuložené OSM dátové vrstvy.
6145m 32 JOSM našiel {0} neuložených OSM dátových vrstiev.
6146m 33 Spojovaná verzia ({0} vstupy)
6147m 33 Spojovaná verzia ({0} vstup)
6148m 33 Spojovaná verzia ({0} vstupov)
6149m 34 Posun {0} bodov
6150m 34 Posun {0} bodu
6151m 34 Posun {0} bodov
6152m 35 Moja verzia ({0} vstupy)
6153m 35 Moja verzia ({0} vstup)
6154m 35 Moja verzia ({0} vstupov)
6155m 36 Otváranie súboru {0}...
6156m 36 Otváranie súborov {0}...
6157m 36 Otváranie súborov {0}...
6158m 37 Vkladanie {0} značiek
6159m 37 Vkladanie {0} značky
6160m 37 Vkladanie {0} značiek
6161m 38 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ho aktualizovať ručne.
6162m 38 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ich aktualizovať ručne.
6163m 38 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ich aktualizovať ručne.
6164m 39 Plugin {0} vyžaduje plugin, ktorý nebol nájdený. Chýbajúci plugin je:
6165m 39 Plugin {0} vyžaduje {1} pluginy, ktoré sa nenašli. Chýbajúce pluginy sú:
6166m 39 Plugin {0} vyžaduje {1} pluginov, ktoré sa nenašli. Chýbajúce pluginy sú:
6167m 40 Očistený {0} objekt
6168m 40 Očistené {0} objekty
6169m 40 Očistených {0} objektov
6170m 41 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
6171m 41 Odstrániť staré kľúče z {0} objektu
6172m 41 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
6173m 42 Otáčanie {0} bodov
6174m 42 Otáčanie {0} bodu
6175m 42 Otáčanie {0} bodov
6176m 43 Mierka {0} bod
6177m 43 Mierka {0} bodov
6178m 43 Mierka {0} body
6179m 44 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodu)
6180m 44 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
6181m 44 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
6182m 45 Zjednodušiť {0} cestu
6183m 45 Zjednodušiť {0} cesty
6184m 45 Zjednodušiť {0} ciest
6185m 46 Značky({0} konflikt)
6186m 46 Značky({0} konflikty)
6187m 46 Značky({0} konfliktov)
6188m 47 Nasledujúci plugin bol <strong>úspešne</strong> stiahnutý:
6189m 47 Nasledujúce {0} pluginy boli <strong>úspešne</strong> stiahnuté:
6190m 47 Nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>úspešne</strong> stiahnutých:
6191m 48 Nasledujúci plugin už nie je potrebný, a má byť deaktivovaný:
6192m 48 Nasledujúce pluginy už nie sú potrebné, a majú byť deaktivované:
6193m 48 Nasledujúcich pluginov už nie je potrebných, a majú byť deaktivované:
6194m 49 Plugin nebude nahratý.
6195m 49 Pluginy nebudú nahraté.
6196m 49 Pluginy nebudú nahraté.
6197m 50 Vybratý bod nie je v strede cesty.
6198m 50 Vybraté body nie sú v strede cesty.
6199m 50 Vybraté body nie sú v strede cesty.
6200m 51 Označená cesta neobsahuje vybratý bod.
6201m 51 Označená cesta neobsahuje všetky vybraté body.
6202m 51 Označená cesta neobsahuje všetky vybraté body.
6203m 52 Vybratá trasa obsahuje body mimo stiahnutej oblasti údajov.
6204m 52 Vybraté trasy obsahujú body mimo stiahnutej oblasti údajov.
6205m 52 Vybraté trasy obsahujú body mimo stiahnutej oblasti údajov.
6206m 53 Ich verzia ({0} vstupy)
6207m 53 Ich verzia ({0} vstup)
6208m 53 Ich verzia ({0} vstupov)
6209m 54 Je tam viac ako jedna cesta používajúca bod, ktorý ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
6210m 54 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
6211m 54 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
6212m 55 Je tu ešte nevyriešená chyba alebo varovanie, určené pre tento zákaz odbočenia. Odporúča sa tento problém vyriešiť ako prvý.
6213m 55 Sú tu ešte {0} chyby a/alebo varovania, určené pre tento zákaz odbočenia. Odporúča sa tieto problémy vyriešiť ako prvé.
6214m 55 Je tu ešte {0} chýb a/alebo varovaní, určených pre tento zákaz odbočenia. Odporúča sa tieto problémy vyriešiť ako prvé.
6215m 56 Je tam {0} objekt v miestnej dátovej sade, ktorý by mohol byť odstránený zo servera. Ak sa neskôr pokúsite zmazať alebo aktualizovať tento objekt na serveri, je pravdepodobné hlásenie o konflikte.
6216m 56 Sú tam {0} objekty v miestnej dátovej sade, ktoré by mohli byť odstránené zo servera. Ak sa neskôr pokúsite zmazať alebo aktualizovať tieto objekty na serveri, je pravdepodobné hlásenie o konflikte.
6217m 56 Je tam {0} objektov v miestnej dátovej sade, ktoré by mohli byť odstránené zo servera. Ak sa neskôr pokúsite zmazať alebo aktualizovať tieto objekty na serveri, je pravdepodobné hlásenie o konflikte.
6218m 57 Nachádza sa tam {0} objekt na nahratie..
6219m 57 Nachádzajú sa tam {0} objekty na nahratie..
6220m 57 Nachádza sa tam {0} objektov na nahratie..
6221m 58 -----
6222m 59 Bol tam zistený {0} konflikt.
6223m 59 Boli tam zistené {0} konflikty.
6224m 59 Bolo tam zistených {0} konfliktov.
6225m 60 Počas importu bol {0} konflikt
6226m 60 Počas importu boli {0} konflikty
6227m 60 Počas importu bolo {0} konfliktov
6228m 61 Tento zákaz odbočenia sa vzťahuje na objekt, ktorý bol vymazaný mimo tohto editora zákazu odbočenia:
6229m 61 Tieto zákazy odbočenia sa vzťahujú na {0} ktoré boli vymazané mimo tohto editora zákazu odbočenia:
6230m 61 Tieto zákazy odbočenia sa vzťahujú na {0} ktoré boli vymazané mimo tohto editora zákazu odbočenia:
6231m 62 Toto zmení až {0} objektov.
6232m 62 Toto zmení až {0} objekt.
6233m 62 Toto zmení až {0} objekty.
6234m 63 Toto chce zmeniť {0} objekt.
6235m 63 Toto chce zmeniť {0} objektov.
6236m 63 Toto chce zmeniť {0} objektov.
6237m 64 Transformácia {0} bodu
6238m 64 Transformácia {0} bodov
6239m 64 Transformácia {0} bodov
6240m 65 -----
6241m 66 Aktualizácia vlastností {0} objektov
6242m 66 Aktualizácia vlastností {0} objektu
6243m 66 Aktualizácia vlastností {0} objektov
6244m 67 Aktualizácia tohoto pluginu zlyhala:
6245m 67 Aktualizácia týchto pluginov zlyhala:
6246m 67 Aktualizácia týchto pluginov zlyhala:
6247m 68 Nahrávanie <strong>{0} objektu</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
6248m 68 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
6249m 68 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
6250m 69 Nahrávanie <strong>{0} objektu</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
6251m 69 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
6252m 69 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
6253m 70 Nahrávanie {0} objektov ...
6254m 70 Nahrávanie {0} objektu ...
6255m 70 Nahrávanie {0} objektov ...
6256m 71 -----
6257m 72 stopa
6258m 72 stopy
6259m 72 stopy
6260m 73 stopa s {0} bodmi
6261m 73 stopy s {0} bodmi
6262m 73 stopy s {0} bodmi
6263m 74 značka
6264m 74 značky
6265m 74 značiek
6266m 75 bod
6267m 75 body
6268m 75 bodov
6269m 76 objekt
6270m 76 objekty
6271m 76 objektov
6272m 77 bod
6273m 77 body
6274m 77 bodov
6275m 78 vzťah (relation)
6276m 78 vzťahy (relations)
6277m 78 vzťahov (relations)
6278m 79 -----
6279m 80 cestu
6280m 80 cesty
6281m 80 ciest
6282m 81 Autori
6283m 81 Autor
6284m 81 Autorov
6285m 82 {0} pozostáva z {1} značky
6286m 82 {0} pozostáva z {1} značiek
6287m 82 {0} pozostáva z {1} značiek
6288m 83 {0} skladá sa z {1} stopy
6289m 83 {0} skladá sa z {1} stôp
6290m 83 {0} skladá sa z {1} stôp
6291m 84 {0} vymazaný
6292m 84 {0} vymazané
6293m 84 {0} vymazaných
6294m 85 {0} chyba
6295m 85 {0} chyby
6296m 85 {0} chýb
6297m 86 {0} načítaný obrázok .
6298m 86 {0} načítané obrázky.
6299m 86 {0} načítaných obrázkov.
6300m 87 {0} členov
6301m 87 {0} člen
6302m 87 {0} členy
6303m 88 {0} bod
6304m 88 {0} body
6305m 88 {0} bodov
6306m 89 {0} pridaných objektov:
6307m 89 {0} pridaný objek:
6308m 89 {0} pridané objekty:
6309m 90 {0} zmazaný objekt:
6310m 90 {0} zmazané objekty:
6311m 90 {0} zmazaných objektov:
6312m 91 {0} upravených objektov:
6313m 91 {0} upravený objekt:
6314m 91 {0} upravené objekty:
6315m 92 {0} nevyriešený konflikt značky na rozhodnutie
6316m 92 {0} nevyriešené konflikty značiek na rozhodnutie
6317m 92 {0} nevyriešených konfliktov značiek na rozhodnutie
6318m 93 {0} bod
6319m 93 {0} body
6320m 93 {0} bodov
6321m 94 {0} relácia
6322m 94 {0} relácie
6323m 94 {0} relácií
6324m 95 {0} trasa,
6325m 95 {0} trasy,
6326m 95 {0} trás,
6327m 96 značky
6328m 96 značka
6329m 96 značiek
6330m 97 {0} stopa(track)
6331m 97 {0} stopy(track)
6332m 97 {0} stôp(track)
6333m 98 {0} stopa(track),
6334m 98 {0} stopy(track),
6335m 98 {0} stôp(track),
6336m 99 {0} varovanie
6337m 99 {0} varovania
6338m 99 {0} varovaní
6339m 100 {0} bola založená GPS značka.
6340m 100 {0} boli založené GPS značky.
6341m 100 {0} boli založené GPS značky.
6342m 101 {0} ciest
6343m 101 {0} cesta
6344m 101 {0} cesty
6345m 102 {0} waypoint (bod cesty)
6346m 102 {0} waypointy (body cesty)
6347m 102 {0} waypointov (bodov cesty)
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.